WorldWideScience

Sample records for femoris efter brug

 1. Bilateral nekrose af caput femoris efter brug af arbejdssele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Nielsen, Reno E Tilgreen; Linnet, Jan A Rørgaard

  2002-01-01

  The case of a 42-year old man, who developed bilateral necrosis of the femoral head from traumatic causes is described. He hung in stirrups, working 4-6 hours a day decorating for three weeks, during which he complained of numbness, fatigue and radiating pain in both legs. X-rays and a bone scan ...

 2. Tænk ikke, men se efter! - Wittgensteins brug af eksemplet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2016-01-01

  I dette kapitel er ærindet at præsentere en filosofisk metode, som på en langt mere gennemgribende måde end vanligt orienterer sig efter eksempler. Udgangspunktet er sprogfilosoffen Ludwig Wittgensteins tænkning, hvor det vises, at der er noget ganske særligt på spil: Eksempler bruges ikke til...

 3. GPS baseret kortlægning af zoo gæsters brug af Aalborg Zoologiske Have, efteråret 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glud, Louise Nørgaard; Harder, Henrik; Horst, Nicolas Rendtlew

  Følgende er en opsummering af hovedresultaterne fra attraktivitetsundersøgelsen i Aalborg Zoo foretaget i oktober 2008. Undersøgelsen blev gennemført over fire dage i efterårsferien: søndag d. 12/10, mandag d. 13/10, torsdag d. 16/10 og fredag d. 17/10 2008. Søndag og fredag var vejret godt med sol...... der deltager i undersøgelsen og som minimum har udfyldt spørgeskemaet. Det totale antal gæster i Aalborg Zoo i undersøgelsesdagene var 8.992 for alle fire dage. Dette tal lå over det forventede antal gæster på 8.000. I alt gik 203 respondenter med GPS. I gennemsnit brugte de 2 timer og 58 minutter i...... Aalborg Zoo på undersøgelsesdagene. 6 (3 %) svarede ikke på spørgsmålet om hvorvidt de var mænd eller kvinder, og 197 (97 %) svarede på spørgsmålet. Den kønsmæssige fordeling blandt de resterende 197 (97 %) respondenter var følgende: 79 (40 %) var mænd og 118 (60 %) var kvinder (bilag O). Ud af de 203...

 4. Efter Solingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2013-01-01

  Den 29. maj 1993 blev Tyskland rystet af en brutal mordbrand, der i den grad kom til at præge den offentlige debat om demokratiets vilkår efter murens fald. Stedet hvor attentatet foregik, var Solingen, en by med godt 160.000 indbyggere i den vestlige del af Tyskland. I brandattentatet omkom fem ...

 5. Der er alt for lidt at komme efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pries-Heje, Jan

  2007-01-01

  For fem år siden blev digital signatur lanceret. Alle danskere skulle med den kunne hente information og service fra det offentlige, samt underskrive ting digitalt. I dag bruger få den digitale signatur jævnligt i relation til det offentlige. Mange har hentet en digital signatur, men kun brugt den...... én eneste gang. Borgere med hyppig rutinemæssig brug af digital signatur er der kun ganske få af. Årsagen er simpel; der er alt for lidt at komme efter!...

 6. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 7. Regnvandsbassiner virker efter hensigten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby

  2009-01-01

  Forskere fra Aalborg Universitet har efter en længere periode undersøgt effekten af de regnvandsbassiner, Vejdirektoratet anlægger langs motorvejene, og nogle af undersøgelserne har fundet sted ved Årslev. Undersøgelserne viser, at størstedelen af de forurenende stoffer fra vejen bliver i bassine...

 8. Regnvandsbassiner virker efter hensigten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby

  2009-01-01

  Forskere fra Aalborg Universitet har efter en længere periode undersøgt effekten af de regnvandsbassiner, Vejdirektoratet anlægger langs motorvejene, og nogle af undersøgelserne har fundet sted ved Årslev. Undersøgelserne viser, at størstedelen af de forurenende stoffer fra vejen bliver i bassine...

 9. Soldater efter udsendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyk-Jensen, Stéphanie; Glad, Ane; Heidemann, Julie

  Dette er den fjerde rapport i forbindelse med projektet ”Danske hjemvendte soldater”, som undersøger konsekvenserne af udsendelse for de danske soldater, der deltager i internationale militære missioner. Rapporten belyser en række aspekter af tidligere udsendte soldaters nuværende situation, bl.......a. socioøkonomiske forhold, egen vurdering af missionserfaringer og -oplevelser, sociale relationer, sygelighed, rygning og forbrug af rusmidler. Resultaterne bidrager til en nærmere forståelse af, hvordan livet former sig for soldater, efter at de har været udsendt på internationale missioner. Undersøgelsen viser...

 10. Hel igen efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2007-01-01

  aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i • hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig reintegreret i samfundet og opnå et tilfreds-stillende hverdagsliv • kropsforandringers indflydelse på identiteten...... frigives plads til at kunne rette opmærksomheden andre steder hen; meget tidligt at oplyse om muligheden for og helst opfordre til at få besøg af en person, der selv har oplevet amputation på egen krop; tilrettelægge tilbud til grupper, så der skabes mulighed for at møde andre i ’samme’ situation; tage...

 11. Review: Brug af data i skoleledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hornskov, Søren; Bjerg, Helle; Nielsen, Laura Høvsgaard

  2015-01-01

  Reviewet skaber overblik over den internationale litteratur om brug af data i skoleledelse. Formålet er at finde frem til forskning, der udpeger og beskriver de faktorer, som henholdsvis hæmmer og fremmer brugen af data i grundskolen. Arbejdsgruppen arbejdede ud fra en interesse i at finde frem til...... forskning, som havde noget at sige om betingelser for produktiv brug af data i praksis med relevans i dansk sammenhæng. Review-spørgsmål: hvilke egenskaber ved ledelse og organisation, som er relevante i forhold til opbygning af professionel kapacitet i danske skoler, henholdsvis hæmmer og fremmer brugen af...... data i grundskolen?...

 12. Danskernes brug af nyhedsmedier: et nyt landkort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian

  2010-01-01

  Artiklen fremlægger første del af en analyse, der på en ny måde kortlægger danskernes brug og oplevelse af nyheder i det medialiserede samfund, på tværs af de forskellige – traditionelle og digitale - medieplatforme og genrer. Teoretisk er undersøgelsen forankret i offentlighedsteorien og den beg...

 13. Rectus Femoris Tendon Calcification

  Science.gov (United States)

  Zini, Raul; Panascì, Manlio; Papalia, Rocco; Franceschi, Francesco; Vasta, Sebastiano; Denaro, Vincenzo

  2014-01-01

  Background: Since it was developed, hip arthroscopy has become the favored treatment for femoroacetabular impingement. Due to recent considerable improvements, the indications for this technique have been widely extended. Injuries of the rectus femoris tendon origin, after an acute phase, could result in a chronic tendinopathy with calcium hydroxyapatite crystal deposition, leading to pain and loss of function. Traditionally, this condition is addressed by local injection of anesthetic and corticosteroids or, when conservative measures fail, by open excision of the calcific lesion by an anterior approach. Purpose: To assess whether arthroscopic excision of calcification of the proximal rectus is a safe and effective treatment. Study Design: Case series; Level of evidence, 4. Methods: Outcomes were studied from 6 top amateur athletes (age range, 30-43 years; mean, 32.6 years) affected by calcification of the proximal rectus who underwent arthroscopic excision of the calcification. Patients were preoperatively assessed radiographically, and diagnosis was confirmed by a 3-dimensional computed tomography scan. To evaluate the outcome, standardized hip rating scores were used pre- and postoperatively (at 6 and 12 months): the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score, Oxford Hip Score, and Modified Harris Hip Score. Moreover, visual analog scales (VAS) for pain, sport activity level (SAL), and activities of daily living (ADL) were also used. Results: One year after surgery, all patients reported satisfactory outcomes, with 3 of 6 rating their return-to-sport level as high as preinjury level, and the remaining 3 with a percentage higher than 80%. Five patients ranked their ability to carry on daily activities at 100%. Statistical analysis showed significant improvement of the Oxford Hip Score, the Modified Harris Hip Score, and all 3 VAS subscales (pain, SAL, and ADL) from pre- to latest postoperative assessment (P < .05). Conclusion: Arthroscopic excision of

 14. Forekomst af håndeksem efter kirurgisk vask og brug af operationshandsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfred, L; Rasmussen, H H; Andersen, Klaus Ejner

  1993-01-01

  .6.-1.9.1989. A total of 242 persons (72%) answered the questionnaire. One hundred and fourteen persons (47%) claimed to develop skin discomfort or hand eczema following the washing procedure or use of surgical gloves. Among the personnel with skin problems 60% had spontaneously changed to another detergent......Contact dermatitis caused by surgical gloves is well known. Contact urticaria and anaphylactoid reactions among hospital personnel and patients following contact with latex gloves and glove dusting powder have previously been reported. A suspected increased frequency of hand eczema among personnel...... using detergents and surgical gloves in operating units initiated the present study. A questionnaire survey was performed in order to examine the frequency and degree of hand eczema among 332 surgeons and nurses working at the surgical units of Odense University Hospital during the period 1...

 15. Forekomst af håndeksem efter kirurgisk vask og brug af operationshandsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfred, L; Rasmussen, H H; Andersen, Klaus Ejner

  1993-01-01

  /glove-product with subsequent clearing of the symptoms in 75% of the cases. Dermatological examination and patch tests were performed with European Standard series, gloves, rubber chemicals and selected soap components in 53 persons. Hand eczema was found in 16 persons (7%). Positive patch test reactions to latex gloves were...

 16. Børn og unges brug af internettet i fritiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Tønnesen, Pia Hvid

  Børn og unge anvender hovedsageligt informations- og kommunikationsteknologi, IKT, herunder internettet, i fritiden. I pressen er der med jævne mellemrum megen fokus på bekymringer relateret til børn og unges brug af internettet. Det synes derfor oplagt at undersøge børn og unges brug af internet...

 17. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 18. Langvarige neuropsykiatriske bivirkninger efter meflochinprofylakse. Et seks måneder varende tilfaelde opstået efter seks ugers brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygbjerg, I C; Rønn, A M

  1999-01-01

  Neuropsychiatric side-effects from mefloquine are well known. When used for prophylaxis, the side-effects have been claimed to be relatively rare, mild and transient, most often arising within two to three weeks, and in patients with a previous history of neuropsychiatric disorders. We here descr...

 19. Efter leoparden kommer hyænerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2005-01-01

  Luchino Visconti var, som både Bresson, Dreyer og Kubrick, en stædig, nøjeregnende og detaljefikseret instruktør, der sigtede efter intet mindre end perfektion. Med en karriere der omfatter kunstarter som filmen, teateret og operaen, samt et indgående kendskab til litteratur og malerkunst er...

 20. Efter strejkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Christensen, Ellen Susanne

  2009-01-01

  Kan strejker betale sig? Dette klassiske spørgsmål blev rejst fra flere sider efter arbejdskonflikterne i forbindelse med overenskomstfornyelserne i den offentlige sektor foråret 2008. Spørgsmålet blev i pressen overvejende besvaret i generelle vendinger, med et bastant nej, og uden en nærmere vu...

 1. Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregning af betonkonstruktioner efter betonnormen Eurocode 2. Bogen behandler emner som bøjning, bøjning med normalkraft og forskydning, vridning, søjler, støbeskel, gennemlokning, snitkraftbestemmelse i kontinuerte bjælker og plader, gitteranal......Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregning af betonkonstruktioner efter betonnormen Eurocode 2. Bogen behandler emner som bøjning, bøjning med normalkraft og forskydning, vridning, søjler, støbeskel, gennemlokning, snitkraftbestemmelse i kontinuerte bjælker og plader...

 2. Nato efter Trump: Posen skal rystes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rynning, Sten; Ringsmose, Jens

  2017-01-01

  Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse.......Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse....

 3. Nato efter Trump: Posen skal rystes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rynning, Sten; Ringsmose, Jens

  2017-01-01

  Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse.......Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse....

 4. Poesien efter mælet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjerkegaard, Stefan

  2009-01-01

  Artiklen forsøger at vise, hvordan den danske forfatter Per Højholt i sine sene digte arbejder videre med flere af den franske digter Stéphane Mallarmés tanker. Efter at have skrevet prosafortællinger det meste af 1980’erne vender Højholt i 1989 tilbage til digtningen, men han vender både tilbage...

 5. Russisk Politik i Arktis efter Ukrainekrisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kristian Søby; Sakstrup, Casper

  Arktis. Udviklingen af Ruslands politik i Arktis er således af afgørende betydning for rigsfællesskabet og betingelserne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rapporten undersøger derfor udviklingen i russisk politik i Arktis på to dimensioner – diplomati og militær – før og efter Ukrainekrisen...... diplomati fortsat kan medvirke til at fastholde Arktis som et stabilt geopolitisk område præget af relativt lav spænding....

 6. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 7. Hel igen efter amputation - og vejen dertil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2009-01-01

  Hel igen efter amputation – og vejen dertil Elisabeth Bomholt Østergaard, PT, Master i sundhedsantropologi, Dip.pæd. Baggrund Sundhedsprofessionelle bør udvikle større opmærksomhed på og forståelse for, hvilke måder mennesker oplever ’inkorporation’ af diverse proteser, som fx pacemaker, benprotese.......000 og 300.000 mennesker type 2- diabetes og forekomsten er kraftigt stigende og forekommer i stadig yngre aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig...... kropsbevidsthed/at mærke kroppen – at få fokus væk fra kroppen igen, så kroppen atter kan blive fraværende, så der frigives plads til at kunne rette opmærksomheden andre steder hen: meget tidligt at oplyse om muligheden for og helst opfordre til at få besøg af en person, der selv har oplevet amputation på egen...

 8. Imaging of rectus femoris proximal tendinopathies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pesquer, Lionel; Poussange, Nicolas; Meyer, Philippe; Dallaudiere, Benjamin; Feldis, Matthieu [Clinique du Sport de Bordeaux, Centre d' Imagerie Osteo-articulaire, Merignac (France); Sonnery-Cottet, Bertrand [Groupe Ramsay Generale de Sante - Hopital Prive Jean Mermoz, Centre Orthopedique Santy, Lyon (France); Graveleau, Nicolas [Clinique du Sport de Bordeaux, Centre de Chirurgie Orthopedique et Sportive, Merignac (France)

  2016-07-15

  The rectus femoris is the most commonly injured muscle of the anterior thigh among athletes, especially soccer players. Although the injury pattern of the muscle belly is well documented, less is known about the anatomy and specific lesions of the proximal tendons. For each head, three distinctive patterns may be encountered according to the location of the injury, which can be at the enthesis, within the tendon, or at the musculotendinous junction. In children, injuries correspond most commonly to avulsion of the anteroinferior iliac spine from the direct head and can lead to subspine impingement. Calcific tendinitis and traumatic tears may be encountered in adults. Recent studies have shown that traumatic injuries of the indirect head may be underdiagnosed and that injuries of both heads may have a surgical issue. Finally, in the case of tears, functional outcome and treatment may vary if the rupture involves one or both tendons and if the tear is partial or complete. Thus, it is mandatory for the radiologist to know the different ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) patterns of these lesions in order to provide accurate diagnosis and treatment. The purpose of this article is to recall the anatomy of the two heads of rectus femoris, describe a reliable method of assessment with ultrasound and MRI and know the main injury patterns, through our own experience and literature review. (orig.)

 9. Brug af WIKI til fremme af lærende fællesskaber i entrepreneurskabsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Pia

  2011-01-01

  Artikel om WIKI-brug som bringer teknologi, web 2.0 og problemet med ansvarliggørelse af studerende for egen og gruppebaseret læring i fokus, kombineret med en ændret og mere tilbagetrukket lærerrolle......Artikel om WIKI-brug som bringer teknologi, web 2.0 og problemet med ansvarliggørelse af studerende for egen og gruppebaseret læring i fokus, kombineret med en ændret og mere tilbagetrukket lærerrolle...

 10. Vi har brug for dystopierne - men de kan ikke stå alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  2017-01-01

  Filmatiseringen af Margaret Atwoods »The Handmaid’s Tale« har aktualiseret dystopiens potentiale som samfundskritisk betydningsbærer. I sagens natur er dystopiens evne til at formulere alternativer til den udvikling, den advarer imod, imidlertid begrænsede. Vi har brug for litteratur, der tager...

 11. Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian; Bonnerup, Bent; Plum, Carsten Munk

  eksempler kan bruges som inspiration i det daglige arbejde. Bogen giver en grundig indføring i beregning af stålkonstruktioner efter DS/EN 1993, inkl. de danske annekser. Desuden er der flere steder anført almindeligt accepterede tilnærmede beregningsmetoder, som forfatterne har vurderet nyttige for de...

 12. Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  Bogen behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye europæiske betonnorm Eurocode 2 med det tilhørende nationale danske anneks. Generelt er teori og beregninger knyttet til metoderne i DS/EN 1992-1-1, men mere generelle metoder og flere alternative og veldokumenterede metoder er...

 13. The quadratus femoris graft in old transcervical femoral fractures.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delima D

  1989-07-01

  Full Text Available Sixteen patients with an old transcervical femoral fracture were treated with the quadratus femoris muscle pedicle bone graft with supplementary autografting. The result was a good functional hip in 14 cases.

 14. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter på FSKK på CBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Køhler Simonsen

  2006-06-01

  ISSN 1603-5518. Den moderne vidensmedarbejder har behov for bedre og mere fleksibel efter- og videreuddannelse. Meget tyder på, at dette behov vil blive endnu mere udtalt, når efter- og videreuddannelse måske kommer på dagsordenen i forbindelse med næste års overenskomstforhandlinger. Artiklen diskuterer en række strategiske og praktiske overvejelser i forbindelse med udvikling af Efter- og videreuddannelsesområdet på Fakultetet for Sprog, Kultur og Kommunikation på CBS. Den giver bl.a. nogle konkrete forslag til modeller til udvikling og udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

 15. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME. Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Musaeus

  2015-02-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation for, hvordan kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse med evalueringsrapport om underviseres brug af Blackboard som beslutningsstøtte for feedback og pædagogisk intervention. Artiklen slutter med en diskussion af, hvordan data til læringsanalytik bør indsamles i LMS og bruges til afrapportering og undervisningsudvikling.

 16. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  observations- og interviewda-ta for at belyse den kommunikation, der foregår ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens...... brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspire-reret til imitation og kreativ udvikling af idrætslige bevægelser. Vi ser, at eleverne kommu-nikerer refleksivt om deres øvelser, og lærerne indgår i direkte kommunikation med de en-kelte elever. Observationerne viser, at ved en løsere didaktisk...

 17. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  observations- og interviewda-ta for at belyse den kommunikation, der foregår ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens...... brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspire-reret til imitation og kreativ udvikling af idrætslige bevægelser. Vi ser, at eleverne kommu-nikerer refleksivt om deres øvelser, og lærerne indgår i direkte kommunikation med de en-kelte elever. Observationerne viser, at ved en løsere didaktisk...

 18. Soldater - før og efter udsendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyk-Jensen, Stéphanie; Heidemann, Julie; Glad, Ane

  Denne rapport er femte del af projektet ”Danske hjemvendte soldater”. Hovedprojektets overordnede formål er at undersøge, hvilke konsekvenser udsendelse har for de danske soldater, der sendes ud til internationale militære missioner. I denne rapport undersøger vi før og efter udsendelse soldaternes...... motivationer for udsendelse samt deres økonomiske situation og kriminalitetsrate. 447 soldater, der har været udsendt til Afghanistan eller Libanon i foråret 2011 har besvaret en spørgeskemaundersøgelse før og efter deres udsendelse. Resultaterne viser, at der er forskelle i motivationer, der knytter an til....... Derudover undersøger vi i rapporten en større gruppe af soldaters kriminalitet og økonomiske situation før og efter deres første udsendelse på baggrund af registerdata fra forsvaret og Danmarks Statistik. Vi tager her udgangspunkt i de ca. 26.000 soldater, som har været udsendt i perioden 1992-2009, og...

 19. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter på FSKK på CBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Køhler Simonsen

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang.
  ISSN 1603-5518.

  Den moderne vidensmedarbejder har behov for bedre og mere fleksibel efter- og videreuddannelse. Meget tyder på, at dette behov vil blive endnu mere udtalt, når efter- og videreuddannelse måske kommer på dagsordenen i forbindelse med næste års overenskomstforhandlinger. Artiklen diskuterer en række strategiske og praktiske overvejelser i forbindelse med udvikling af Efter- og videreuddannelsesområdet på Fakultetet for Sprog, Kultur og Kommunikation på CBS. Den giver bl.a. nogle konkrete forslag til modeller til udvikling og udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

 20. Magnetic resonance imaging findings after rectus femoris transfer surgery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gold, Garry E. [Department of Radiology, Stanford University, Stanford, CA (United States); Asakawa, Deanna S.; Blemker, Silvia S. [Department of Mechanical Engineering, Stanford University, Stanford, CA (United States); Delp, Scott L. [Department of Mechanical Engineering, Stanford University, Stanford, CA (United States); Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford, CA (United States)

  2004-01-01

  We describe the magnetic resonance (MR) imaging appearance of the knee flexor and extensor tendons after bilateral rectus femoris transfer and hamstring lengthening surgery in five patients (10 limbs) with cerebral palsy. Three-dimensional models of the path of the transferred tendon were constructed in all cases. MR images of the transferred and lengthened tendons were examined and compared with images from ten non-surgical subjects. The models showed that the path of the transferred rectus femoris tendon had a marked angular deviation near the transfer site in all cases. MR imaging demonstrated irregular areas of low signal intensity near the transferred rectus femoris and around the hamstrings in all subjects. Eight of the ten post-surgical limbs showed evidence of fluid near or around the transferred or lengthened tendons. This was not observed in the non-surgical subjects. Thus, MR imaging of patients with cerebral palsy after rectus femoris transfer and hamstring-lengthening surgery shows evidence of signal intensity and contour changes, even several years after surgery. (orig.)

 1. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 2. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 3. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  SEGES Videncenter for Svineproduktion har undersøgt, om det er muligt at opnå den samme udvikling i antistoffer i grise, der var dobbelt-vaccineret med MLV-vaccine mod både PRRSV Type 1 og Type 2 samtidig, sammenlignet med grise, der kun havde fået den ene af vaccinerne. Ud fra forsøget kan vi...... konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-35 dage og PRRSV Type 2 6-14 dage efter vaccination. I IPT-testen testede grisene positive 6-14 dage efter vaccination. Den østeuropæiske PRRSV Type 1 subtype 2 (PRRSV Type Øst), som 1/3 af grisene blev podet med, gav ligeledes anledning til antistofudvikling, der kunne måles i både ELISA-EU og ELISA...

 4. Repair of rectus femoris rupture with LARS ligament.

  Science.gov (United States)

  Taylor, Clare; Yarlagadda, Rathan; Keenan, Jonathan

  2012-03-20

  The rectus femoris muscle is the most frequently involved quadriceps muscle in strain pathologies. The majority of quadriceps muscle belly injuries can be successfully treated conservatively and even significant tears in the less active and older population, non-operative management is a reasonable option. The authors report the delayed presentation of a 17-year-old male who sustained an injury to his rectus femoris muscle belly while playing football. This young patient did not recover the functional outcome required to get back to running and participating in sport despite 15 months of physiotherapy and non-operative management. Operative treatment using the ligament augmentation and reconstruction system ligament to augment Kessler repair allowed immediate full passive flexion of the knee and an early graduated physiotherapy programme. Our patient was able to return to running and his previous level of sport without any restrictions.

 5. Læringsskematik for brug af Digitale Værktøjer i idrætsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2011-01-01

  vurderes skematisk i forhold til deres læringspotentialer, didaktisk undervisningsform samt i forhold til bevægelsesform, medieringsform og idrætspædagogisk fokus samt den relation brugeren har med mediet. Denne skematik tager afsæt i Gregory Batesons læringsniveauer, hvorfor bevægelser gennem brug af...

 6. Surgical Management of Rectus Femoris Avulsion Among Professional Soccer Players

  Science.gov (United States)

  Sonnery-Cottet, Bertrand; Barbosa, Nuno Camelo; Tuteja, Sanesh; Gardon, Roland; Daggett, Matt; Monnot, Damien; Kajetanek, Charles; Thaunat, Mathieu

  2017-01-01

  Background: Rectus femoris injuries are common among athletes, especially in kicking sports such as soccer; however, proximal rectus femoris avulsions in athletes are a relatively rare entity. Purpose/Hypothesis: The purpose of this study was to describe and report the results of an original technique of surgical excision of the proximal tendon remnant followed by a muscular suture repair. Our hypothesis was that this technique limits the risk of recurrence in high-level athletes and allows for rapid recovery without loss of quadriceps strength. Study Design: Case series; Level of evidence, 4. Methods: Our retrospective series included 5 players aged 31.8 ± 3.9 years with acute proximal rectus femoris avulsion injuries who underwent a surgical resection of the proximal tendon between March 2012 and June 2014. Four of these players had recurrent rectus femoris injuries in the 9 months before surgery, while 1 player had surgery after a first injury. Mean follow-up was 18.2 ± 12.6 months, and minimum follow-up was 9 months. We analyzed the age, sex distribution, physical examination outcomes, type and mechanism of injury, diagnosis, treatment and complications during surgery, postoperative follow-up, and time to return to play. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS) and Marx scores were obtained at 3-month follow-up, and isokinetic tests were performed before return to sports. A telephone interview was completed to determine the presence of recurrence at an average follow-up of 18.2 months. Results: At 3-month follow-up, all patients had Marx activity scores of 16 and LEFS scores of 80. Return to the previous level of play occurred at a mean of 15.8 ± 2.6 weeks after surgery, and none of the athletes suffered a recurrence. Isokinetic test results were comparable between both sides. Conclusion: The surgical treatment of proximal rectus femoris avulsions, consisting of resection of the tendinous part of the muscle, is a reliable and safe technique allowing a

 7. Øget overgang til eud efter avu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pless, Mette; Louw, Arnt Vestergaard

  Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". Formålet med forsøget har været at: 1) Øge avu-kursisters overgang til gennemførelse af erhvervsuddannelse. 2) Opnå viden om effekten a...... fra avu til eud. På den baggrund har CeFU foretager en forskningsbaseret evaluering, der vurderer projektets samlede erfaringer og resultater og dets fremadrettede potentiale i relation til avu-områdets udvikling. Rapporten konkluderer, at der er gode potentialer i at arbejde med tonede...

 8. Deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlærerprincippet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Mette

  2011-01-01

  organisationsformer, og disse tilgange påvirker relationerne mellem eleverne og mellem lærer og elever, Antologien stiller skarpt på, hvordan klasseledelse kan forstås inden for de forskellige fag og hvordan inklusion skal ses i denne sammenhæng. Mette Rose Eriksens kapitel omhandler klasseledelse i faget idræt, om...... hvordan deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlæreprincippet.......Bogen sætter fokus på hvordan lærerens fagdidaktiske valg er medskaber af klassekulturen i klasseværelset. Klasseledelse handler bl.a. om lærerens evne til at skabe en positiv, dialogisk og inkluderende klassekultur. Og hvert fag i grundskolen har sine særlige tilgange til udvælgelse af indhold og...

 9. [Reconstruction of quadriceps femoris muscle function with muscle transfer].

  Science.gov (United States)

  Fansa, H; Meric, C

  2010-08-01

  Femoral nerve palsy, mostly of iatrogen cause, leads to paresis of quadriceps muscle with complete loss of knee extension. Therapeutical options include neurolysis, nerve reconstruction or functional muscle transplantations. Another concept is the transfer of hamstring muscles as described in post polio surgery. We describe our experience of biceps femoris and semitendinosus muscle transfer for reconstruction of knee extension. From 2003 to 2007 seven patients (mean age 43) with complete loss of knee extension after femoral nerve lesion were treated. Nerve palsy was caused by direct lesion, traction, hematoma after collapse, lesion of lumbosacral plexus and an unclear muscle dystrophy. Indication for muscle transfer was due to long standing muscle paresis. All patients received a transfer of biceps femoris and semitendinosus muscle/tendon into the quadriceps tendon. Patients were immobilised in a cast for 6 weeks in extended knee position. Weight bearing started after 8 weeks. Operations went uneventfully. All patients were able to extend the knee postoperatively against gravity and were able to climb stairs without help. 4 Patients had complete knee extension, 2 had a lack of 20 degrees , one of 30 degrees. Daily routine was possible in all cases. No instability of knee joints occurred postoperatively. In a nerve lesion close to the muscle a nerve reconstruction should be aimed. If not performed or with unsuccessful outcome, muscle transfer is a good option to restore function. All recent studies describe good to excellent results with stable knees, allowing the patient to manage daily routine without assistance and to climb stairs up and down. Long term complications such as dislocation of patella or genu recurvatum were not observed in our patients. The latter results as typical complication in polio from weakening knee flexion through biceps femoris transfer, if the gastrocnemius muscle is not forceful enough. However in an isolated femoral nerve lesion this

 10. STUDY OF PROFUNDA FEMORIS ARTERY OF HUMAN CADAVERS IN RAJKOT CITY, INDIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pradip R. Chauhan

  2015-03-01

  Full Text Available Background: The profunda femoris artery is the major branch of the femoral artery. It is at critical place in relation to femoral artery for various interventions. Aim: To study the origin of profunda femoris artery. And to compare the cross sectional area of profunda femoris artery between right and left limbs. Material and methods: In this cross sectional study, 51 human femoral triangles from 26 (18 male and 08 female human cadavers in P.D.U. Government Medical College, Rajkot were dissected and studied during regular dissection classes. Site of origin of profunda femoris artery was noted in relation to femoral artery. The distance of origin of profunda femoris artery from the midpoint of inguinal point was measured and noted. Circumference of profunda femoris artery at the level of origin was measured. The cross sectional area was calculated. Collected data was analyzed by standard statistical formulas with the help of Microsoft excel 2007 and Epi info TM 7 software. Result: Most common (52.95% cases site of origin was posterolateral from femoral artery. The mean distance of origin of profunda femoris artery from the midpoint of inguinal ligament was 30.17 mm. There was no significant difference in cross sectional area of right and left profunda femoris artery (at 95% confidence interval Conclusion: Profunda femoris artery is used for angiography, ultrasonography and cardiac catheterization also. It is the major blood supply of the thigh. Its relations with femoral artery, femoral vein and femoral nerve makes it important structure for clinicians. Variations in origin of profunda femoris artery must be considered to avoid complication like aneurism and faulty passage of the catheter. High origin of profunda femoris artery is more prone to damage while accessing femoral artery.

 11. Brug af kønssorteret sæd på besætningsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ettema, Jehan Frans

  2007-01-01

  Siden 1. maj 2007 har Dansire tilbudt kønssorteret sæd (KSS) fra udvalgte tyre. Der er mange aspekter, som har indflydelse på, om anvendelsen af KSS i den enkelte besætning vil være rentabel. Et regneark til beregning af den økonomiske gevinst ved brug af KSS på besætningsniveau er udviklet af DJF...

 12. Regional neuromuscular regulation within human rectus femoris muscle during gait.

  Science.gov (United States)

  Watanabe, Kohei; Kouzaki, Motoki; Moritani, Toshio

  2014-11-01

  The spatial distribution pattern of neuromuscular activation within the human rectus femoris (RF) muscle was investigated during gait by multi-channel surface electromyography (surface EMG). Eleven healthy men walked on a treadmill with three gait speeds (4, 5, and 6 km/h) and gradients (0°, 12.5°, and 25°). The spatial distribution of surface EMG was tested by central locus activation (CLA), which is calculated from 2-D multi-channel surface EMG with 46 surface electrodes. For all conditions, CLA was around the middle regions during the swing-to-stance transition and moved in a proximal direction during the stance phase and stance-to-swing transition (pphase significantly moved to proximal site with increasing gait speed (pphases, with increasing grade, CLA significantly moved distally (pgait cycle and is non-uniformly regulated longitudinally.

 13. Den, der vasker gulv efter Teologisk Forenings julefest, kommer i munkekloster i Nordcalifornien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tillisch, Rose Marie

  2009-01-01

  beskriver mødet med klosterlivet i et cisterciensisk-trappist kloster. Sammen med sin kollega, Aage Rydstrøm-Poulsen, drager forfatteren efter konferencen i 2009 til Nordcalifornien, hvor de er blevet indbudt af et munkekloster, Vina, til at komme og holde foredrag. Udgivelsesdato: september 2009...

 14. Entrapment of Common Peroneal Nerve by Surgical Suture following Distal Biceps Femoris Tendon Repair

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aki Fukuda

  2016-01-01

  Full Text Available We describe entrapment of the common peroneal nerve by a suture after surgical repair of the distal biceps femoris tendon. Complete rupture of the distal biceps femoris tendon of a 16-year-old male athlete was surgically repaired. Postoperative common peroneal nerve palsy was evident, but conservative treatment did not cause any neurological improvement. Reexploration revealed that the common peroneal nerve was entrapped by the surgical suture. Complete removal of the suture and external neurolysis significantly improved the palsy. The common peroneal nerve is prone to damage as a result of its close proximity to the biceps femoris tendon and it should be identified during surgical repair of a ruptured distal biceps femoris tendon.

 15. Biceps Femoris Aponeurosis Size: A Potential Risk Factor for Strain Injury?

  National Research Council Canada - National Science Library

  EVANGELIDIS, PAVLOS E; MASSEY, GARRY J; PAIN, MATTHEW T G; FOLLAND, JONATHAN P

  2015-01-01

  PURPOSEA disproportionately small biceps femoris long head (BFlh) proximal aponeurosis has been suggested as a risk factor for hamstring strain injury by concentrating mechanical strain on the surrounding muscle tissue...

 16. Current concepts in MRI of rectus femoris musculotendinous (myotendinous) and myofascial injuries in elite athletes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kassarjian, A., E-mail: Kassarjian@mac.com [Consultant Radiologist, Corades, S. L., Calle Galeon 2, 28220 Majadahonda, Madrid (Spain); Rodrigo, R.M., E-mail: rmrodrigo@resonanciamagneticabilbao.com [Resonancia Magnetica Bilbao, Hospital San Francisco Javier, Gordoniz 12, 40010 Bilbao, Vizcaya, Basque Country (Spain); Santisteban, J.M., E-mail: j.santisteban@athletic-club.net [Medical Services, Athletic Club Bilbao, Basurto Medical Institute, Faculty of Medicine and Odontology, University of the Basque Country, Barrio de Garaioltza 147, 48197 Lezama, Vizcaya, Basque Country (Spain)

  2012-12-15

  Rectus femoris injuries are extremely common in athletes, particularly in soccer players, rugby player, and sprinters. Magnetic resonance imaging (MRI) plays a key role in diagnosis, prognosis, and rehabilitation of these injuries. The current article discusses current concepts in the diagnosis and treatment of rectus femoris injuries in elite athletes, including a discussion of the less well known myofascial injuries and key prognostic factors as seen at MR imaging.

 17. [Paragliding-associated bilateral partial rupture of the rectus femoris muscle].

  Science.gov (United States)

  Schulze Bertelsbeck, D; Veelken, D

  2004-12-01

  Pain in the thigh or groin due to a rupture of the rectus femoris muscle is rather uncommon. We report on a patient with a bilateral rupture of the rectus femoris muscle that occurred due to a landing maneuver while para-gliding. The diagnosis was confirmed by ultrasound and MRI. Additionally, an old unilateral anterior cruciate ligament rupture was present. As a functional deficit of the quadriceps muscle could not be observed, a primarily conservative treatment seems to be appropriate.

 18. Musculo-tendon length and lengthening velocity of rectus femoris in stiff knee gait.

  Science.gov (United States)

  Jonkers, Ilse; Stewart, Caroline; Desloovere, Kaat; Molenaers, Guy; Spaepen, Arthur

  2006-02-01

  Inappropriate activity of M. rectus femoris (RF) during swing is believed to contribute to stiff knee gait in cerebral palsy. This study used musculoskeletal modeling techniques to analyze rectus femoris musculo-tendon (MT) length and lengthening velocity during stiff knee gait in 35 children with diplegic cerebral palsy (CP). Duncan Ely test scores were used to categorize the patients into four groups with increasing levels of rectus femoris spasticity. Knee kinematics confirmed a significant reduction and delay of maximal peak knee flexion during swing in the patient groups compared to reference values. Maximal musculo-tendon length of M. rectus femoris was reduced and occurred prematurely in swing. Musculo-tendon lengthening velocity was significantly reduced and the timing of the maximal lengthening velocity was shifted into stance phase. The present study demonstrates altered dynamic behavior of the M. rectus femoris in stiff knee gait and the results indicate that maximal knee flexion in swing was not a valid reference for the MT length of the M. rectus femoris. Furthermore, in the patient group maximal musculo-tendon lengthening velocity of the muscle related to the stance phase rather than the stance-swing transition.

 19. A Study on the Differences of Quadriceps Femoris Activities by Knee Alignment during Isometric Contraction.

  Science.gov (United States)

  Park, Seol; Ko, Yu-Min; Jang, Gwon-Uk; Hwang, Yoon-Tae; Park, Ji-Won

  2014-11-01

  [Purpose] This study attempted to identify how genu varum or valgum affects the electromyographic activities of the vastus medialis, vastus lateralis, and rectus femoris during knee isometric contraction. [Subjects] Fifty-two healthy young adults were enrolled in this study. They were enrolled and classified into three groups by knee alignment conditions: the genu varum, genu valgum, and control groups. [Methods] The electromyographic activity ratio of the vastus medialis to the vastus lateralis and rectus femoris were calculated using the percentage of maximum voluntary contraction. The participants contracted their quadriceps during isometric contraction at 30 and 60° of knee flexion. [Results] The genu varum group had more activity in the vastus medialis than in the vastus lateralis and rectus femoris, whereas the genu valgum group had more activity in the vastus lateralis and rectus femoris than in the vastus medialis. There was a significant difference in the muscle activity ratio between the vastus medialis and vastus lateralis by angle of knee flexion degree only in the genu valgum. There were no significant differences in any of the three groups in terms of the muscle activity ratio of the vastus medialis to the rectus femoris by angle of knee flexion. [Conclusion] The quadriceps femoris was used for different strategies according to knee alignment during isometric contraction at 30 and 60°. This study suggests that rehabilitation training programs used to strengthen the quadriceps should consider the knee alignment conditions of the target subjects.

 20. Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, J. P.

  I nærværende rapport beskrives de første resultater efter reintroduktion af bævere i Danmark i oktober 1999, efter at arten har været forsvundet fra landet i flere tusinde år. Rapporten beskriver status over dyrenes adfærd, biologiske og hydrologiske forhold i udsætningsområderne samt påvirkninge...

 1. Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, J. P.

  I nærværende rapport beskrives de første resultater efter reintroduktion af bævere i Danmark i oktober 1999, efter at arten har været forsvundet fra landet i flere tusinde år. Rapporten beskriver status over dyrenes adfærd, biologiske og hydrologiske forhold i udsætningsområderne samt påvirkninge...

 2. Foam Rolling of Quadriceps Decreases Biceps Femoris Activation.

  Science.gov (United States)

  Cavanaugh, Mark Tyler; Aboodarda, Saied Jalal; Hodgson, Daniel; Behm, David George

  2016-09-06

  Foam rolling has been shown to increase range of motion without subsequent performance impairments of the rolled muscle, however, there are no studies examining rolling effects on antagonist muscles. The objective of this study was to determine whether foam rolling the hamstrings and/or quadriceps would affect hamstrings and quadriceps activation in men and women. Recreationally active men (n=10, 25 ± 4.6 years, 180.1 ± 4.4 cm, 86.5 ± 15.7 kg) and women (n=8, 21.75 ± 3.2 years, 166.4 ± 8.8 cm, 58.9 ± 7.9 kg) had surface electromyographic activity analyzed in the dominant vastus lateralis (VL), vastus medialis (VM), and biceps femoris (BF) muscles upon a single leg landing from a hurdle jump under four conditions. Conditions included rolling of the hamstrings, quadriceps, both muscle groups and a control session. BF activation significantly decreased following quadriceps foam rolling (F(1,16) = 7.45, p = 0.015, -8.9%). There were no significant changes in quadriceps activation following hamstrings foam rolling. This might be attributed to the significantly greater levels of perceived pain with quadriceps rolling applications (F(1,18) = 39.067, p foam rolling for VL (F(6,30) = 1.31, p = 0.283) VM (F(6,30) = 1.203, p = 0.332) or BF (F(6,36) = 1.703, p = 0.199). Antagonist muscle activation may be altered following agonist foam rolling, however, it can be suggested that any changes in activation are likely a result of reciprocal inhibition due to increased agonist pain perception.

 3. Markov Chain Monte Carlo Random Effects Modeling in Magnetic Resonance Image Processing Using the BRugs Interface to WinBUGS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David G. Gadian

  2011-10-01

  Full Text Available A common feature of many magnetic resonance image (MRI data processing methods is the voxel-by-voxel (a voxel is a volume element manner in which the processing is performed. In general, however, MRI data are expected to exhibit some level of spatial correlation, rendering an independent-voxels treatment inefficient in its use of the data. Bayesian random effect models are expected to be more efficient owing to their information-borrowing behaviour. To illustrate the Bayesian random effects approach, this paper outlines a Markov chain Monte Carlo (MCMC analysis of a perfusion MRI dataset, implemented in R using the BRugs package. BRugs provides an interface to WinBUGS and its GeoBUGS add-on. WinBUGS is a widely used programme for performing MCMC analyses, with a focus on Bayesian random effect models. A simultaneous modeling of both voxels (restricted to a region of interest and multiple subjects is demonstrated. Despite the low signal-to-noise ratio in the magnetic resonance signal intensity data, useful model signal intensity profiles are obtained. The merits of random effects modeling are discussed in comparison with the alternative approaches based on region-of-interest averaging and repeated independent voxels analysis. This paper focuses on perfusion MRI for the purpose of illustration, the main proposition being that random effects modeling is expected to be beneficial in many other MRI applications in which the signal-to-noise ratio is a limiting factor.

 4. Rectus femoris transfer and musculo-skeletal modeling: effect of surgical treatment on gait and on rectus femoris kinematics.

  Science.gov (United States)

  Desailly, Eric; Khouri, Nejib; Sardain, Philippe; Yepremian, Daniel; Lacouture, Patrick

  2011-10-01

  Spasticity of the rectus femoris (RF) is one of the possible causes of stiff knee gait (SKG) in cerebral palsy. Musculoskeletal studies have shown that in SKG, length and speed of the RF are affected. No evaluation had been made to quantify the modifications of those parameters after surgery. The effect of this operation on gait quality and on RF kinematics was assessed in this study in order to identify kinematic patterns that may aid its diagnosis. For 26 transfers, clinical gait analysis pre- and post-surgery was used to compute the Gait Deviation Index (GDI) and Goldberg's index. The kinematics of the Original RF path (ORFp) was studied before and after surgery. The expression ORFp was chosen to avoid any confusion between this modeling parameter, whose computation was unchanged, and the actual anatomical path that was modified by surgery. The gait quality was improved (+18±12GDI) and there was an inverse relation between the pre-operative GDI and its improvement. The Golberg's index was improved (88% of the cases). The operation had a significant effect on the normalization of the timings of maximum length and speed of the ORFp. The improvement of SKG was correlated with the normalization of the timing of the ORFp's maximum length. The global improvement of the gait quality and of the SKG was demonstrated. Some parameters of muscular kinematics (RF length and velocity) have been standardized, showing an effect of the transfer not only during the swing, but also during stance. The premature timing of the ORFp peak length has been identified as a prognostic factor of a successful surgical outcome.

 5. Brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen på Klinisk Biomekanik - hvad har de studerende lært?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Henrik Hein; Toftgård, Rie Castella; Nørgaard, Cita

  Learning outcome of activity: Formålet med brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen var at: • Udvikle nye didaktiske undervisningsmetoder ved undervisning i færdighedstræning • Fremme synkron og asynkron feedback på de studerendes færdighedstræning • Facilitere de studerendes studieak...

 6. Vurdering af materialers bestandighed i efter- og højisolerede huse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, U.

  Ud fra fire eksempler på efterisolerede bygninger er undersøgt om efterisoleringen har medført fugtskader og usædvanlig hurtig nedbrydning af byggematerialerne. De samme forhold er undersøgt på en bygning, der er opført som et lavenergihus. En inspektion 3-12 år efter foranstaltningernes gennemfø...

 7. Yummy Mummy – et forskningsprojekt om konstruktioner af kropsidentitet efter en fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prinds, Christina Lange; Folmann, Birgitte; Nikolajsen, Helene

  2015-01-01

  “... those extra pounds make you sexyyou don't have to look like Beyonce, test me”. Sådan lød en tekstbid fra Phlake i P3’s “ugens uundgåelige” i uge 39 denne sensommer. Phlake hylder, med et solidt R&B beat, i hittet “Pregnant” hans kærestes gravide krop OG den særprægede længsel efter Oreos og ...

 8. Volume of the ligamentum capitis femoris in osteoarthritic hip joints of adult dogs.

  Science.gov (United States)

  Mande, J D; Mbithi, P M F; Mbugua, S W; Buoro, I B J; Gathumbi, P K

  2003-03-01

  Ventrodorsal pelvic radiographs were made of 32 adult dogs under general anaesthesia. The hip joints were evaluated according to the severity of osteoarthritic changes graded as 0, 1, 2 or 3. The dogs were euthanased, the hip joints opened and the ligamentum capitis femoris dissected out in toto. The volume of each ligament was determined using a water displacement technique and the mean volume compared to the four radiographic grades of osteoarthritis. There was an inverse correlation (r = -0.75) between the mean volume of the ligamentum capitis femoris and the increasing severity of osteoarthritis as assessed by radiography. The results confirmed the crucial role of radiography in the clinical evaluation of hip dysplasia and osteoarthritis in the adult dog. Assessment of the volume of the ligamentum capitis femoris revealed that it is an important tool for research in canine hip dysplasia and osteoarthritis.

 9. Volume of the ligamentum capitis femoris in osteoarthritic hip joints of adult dogs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.D. Mande

  2003-06-01

  Full Text Available Ventrodorsal pelvic radiographs were made of 32 adult dogs under general anaesthesia. The hip joints were evaluated according to the severity of osteoarthritic changes graded as 0, 1, 2 or 3. The dogs were euthanased, the hip joints opened and the ligamentum capitis femoris dissected out in toto. The volume of each ligament was determined using a water displacement technique and the mean volume compared to the four radiographic grades of osteoarthritis. There was an inverse correlation (r = -0.75 between the mean volume of the ligamentum capitis femoris and the increasing severity of osteoarthritis as assessed by radiography. The results confirmed the crucial role of radiography in the clinical evaluation of hip dysplasia and osteoarthritis in the adult dog. Assessment of the volume of the ligamentum capitis femoris revealed that it is an important tool for research in canine hip dysplasia and osteoarthritis.

 10. The Isolated Effect of Adductor Canal Block on Quadriceps Femoris Muscle Strength After Total Knee Arthroplasty

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Johan Kløvgaard; Jæger, Pia; Dahl, Jørgen Berg

  2016-01-01

  BACKGROUND: Using peripheral nerve block after total knee arthroplasty (TKA), without impeding mobility, is challenging. We hypothesized that the analgesic effect of adductor canal block (ACB) could increase the maximum voluntary isometric contraction (MVIC) of the quadriceps femoris muscle after......, expressed as a percentage of postoperative preblock values. In this manner, the effect of the ACB could be isolated from the detrimental effect on muscle strength caused by the surgery. Secondary end points were differences between groups in mobility and pain scores. We planned a subgroup analysis dividing......: ACB improves quadriceps femoris muscle strength, but whether this translates into enhanced mobility is not clearly supported by this study....

 11. Acute calcific tendinitis of the rectus femoris associated with intraosseous involvement: a case report with serial CT and MRI findings.

  Science.gov (United States)

  Kim, Young Sung; Lee, Ho Min; Kim, Jong Pil

  2013-11-01

  Acute calcific tendinitis of the shoulder is a well-known condition, but it is rare in the rectus femoris origin. Mostly reported cases were occurred in the reflected head of the rectus femoris, and only few cases were in the direct head of the rectus femoris. Intraosseous marrow involvement of calcific tendinitis is a more rare condition; it often goes misdiagnosed as an infection or a neoplasm. We report a rare, unusual case of acute calcific tendinitis of the direct head of the rectus femoris associated with intraosseous marrow involvement of calcification in anterior inferior iliac spine with serial CT and MRI findings. Aggressive osseous change may occur in acute calcific tendinitis of the rectus femoris as in this case which should be made an appropriate diagnosis to avoid unnecessary investigation and overtreatment like a surgery.

 12. Using weights in abdominal exercises: electromyography response of the Rectus Abdominis and Rectus Femoris muscles.

  Science.gov (United States)

  Moraes, A C; Bankoff, A D; Almeida, T L; Simões, E C; Rodrigues, C E; Okano, A H

  2003-12-01

  Among persons who do regular exercises, many include abdominal exercises in their customary routine. For this, there are a growing variety of movements being created for strengthening the abdominal muscles. This work aims to know, through electromyography analysis, the action potencies of the supra and infra umbilical of the Rectus Abdominis and Rectus Femoris muscles during the execution of abdominal exercises with and without the addition of weights. Lying on the backside, seven flexing movements of the trunk--one without weight, three with 2 Kg on the neck, elbow and chest and three with 4 Kg on the same points--were executed. Nine female university students between 18 and 23 years old participated in the study. Surface electrodes were fixed to the supra and infra umbilical areas of the Rectus Abdominis and Rectus Femoris muscles. The results showed that the utilization of weights in the abdominal exercises did not appear to be effective for the Rectus Abdominis muscle since greater action potencies were only verified in the Rectus Femoris muscle. We concluded that the differences observed in the RMS were not relevant to the point of indicating the utilization of weights to improve abdominal exercises because greater action potencies were only observed in the Rectus Femoris muscle.

 13. Short-latency crossed responses in the human biceps femoris muscle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew James Thomas; Kamavuako, Ernest Nlandu; Geertsen, Svend S.

  2015-01-01

  , indicating their existence in humans. The aim of the present study was to investigate whether short-latency crossed-spinal reflexes are present in the contralateral biceps femoris (cBF) muscle following ipsilateral knee (iKnee) joint rotations during a sitting task, where participants maintained a slight pre...

 14. Proteome profiles of longissimus and biceps femoris porcine muscles related to exercise and resting

  DEFF Research Database (Denmark)

  F.W.Te Pas, Marinus; Keuning, Els; Van der Wiel, Dick J.M.

  2011-01-01

  by rest for 0, 1, or 3 h; control pigs without exercise. Proteome profiles and biochemical traits measuring energy metabolism and meat quality traits expected to be related to exercise were determined in the Longissimus and the Biceps femoris of the pigs. The results indicated associations between protein...

 15. Functionality of the contralateral biceps femoris reflex response during human walking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew James Thomas; Geertsen, Svend S.; Sinkjær, Thomas

  2014-01-01

  In this study we examined the functionality of the contralateral biceps femoris (cBF) reflex response following ipsilateral knee extension joint rotations during the late stance phase of the gait cycle [1]. Stevenson et al. [1] proposed that the cBF reflex acts to slow the forward progression...

 16. Origin of the direct and reflected head of the rectus femoris: an anatomic study.

  Science.gov (United States)

  Ryan, John M; Harris, Joshua D; Graham, William C; Virk, Sohrab S; Ellis, Thomas J

  2014-07-01

  This study aimed to define the footprint of the direct and reflected heads of the rectus femoris and the relation of the anterior inferior iliac spine (AIIS) to adjacent neurovascular (lateral circumflex femoral artery and femoral nerve), bony (anterior superior iliac spine [ASIS]), and tendinous structures (iliopsoas). Twelve fresh-frozen cadaveric hip joints from 6 cadavers, average age of 44.5 (±9.9) years, were carefully dissected of skin and fascia to expose the muscular, capsular, and bony structures of the anterior hip and pelvis. Using digital calipers, measurements were taken of the footprint of the rectus femoris on the AIIS, superior-lateral acetabulum and hip capsule, and adjacent anatomic structures. The average dimensions of the footprint of the direct head of the rectus femoris were 13.4 mm (±1.7) × 26.0 mm (±4.1), whereas the dimensions of the reflected head footprint were 47.7 mm (±4.4) × 16.8 mm (±2.2). Important anatomic structures, including the femoral nerve, psoas tendon, and lateral circumflex femoral artery, were noted in proximity to the AIIS. The neurovascular structure closest to the AIIS was the femoral nerve (20.8 ± 3.4 mm). The rectus femoris direct and reflected heads originate over a broad area of the anterolateral pelvis and are in close proximity to critical neurovascular structures, and care must be taken to avoid them during hip arthroscopy. A thorough knowledge of the anatomy of the proximal rectus femoris is valuable for any surgical exposure of the anterior hip joint, particularly arthroscopic subspine decompression and open femoroacetabular impingement (FAI) surgery. Copyright © 2014 Arthroscopy Association of North America. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Changes in transverse relaxation time of quadriceps femoris muscles after active recovery exercises with different intensities.

  Science.gov (United States)

  Mukaimoto, Takahiro; Semba, Syun; Inoue, Yosuke; Ohno, Makoto

  2014-01-01

  The purpose of this study was to examine the changes in the metabolic state of quadriceps femoris muscles using transverse relaxation time (T2), measured by muscle functional magnetic resonance (MR) imaging, after inactive or active recovery exercises with different intensities following high-intensity knee-extension exercise. Eight healthy men performed recovery sessions with four different conditions for 20 min after high-intensity knee-extension exercise on separate days. During the recovery session, the participants conducted a light cycle exercise for 20 min using a cycle (50%, 70% and 100% of the lactate threshold (LT), respectively: active recovery), and inactive recovery. The MR images of quadriceps femoris muscles were taken before the trial and after the recovery session every 30 min for 120 min. The percentage changes in T2 for the rectus femoris and vastus medialis muscles after the recovery session in 50% LT and 70% LT were significantly lower than those in either inactive recovery or 100% LT. There were no significant differences in those for vastus lateralis and vastus intermedius muscles among the four trials. The percentage changes in T2 of rectus femoris and vastus medialis muscles after the recovery session in 50% LT and 70% LT decreased to the values before the trial faster than those in either inactive recovery or 100% LT. Those of vastus lateralis and vastus intermedius muscles after the recovery session in 50% LT and 70% LT decreased to the values before the trial faster than those in 100% LT. Although the changes in T2 after active recovery exercises were not uniform in exercised muscles, the results of this study suggest that active recovery exercise with the intensities below LT are more effective to recover the metabolic state of quadriceps femoris muscles after intense exercise than with either intensity at LT or inactive recovery.

 18. Forestillingen om mødet efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene

  2016-01-01

  Forskning viser, at relationer med andre mennesker konstituerer en signifikant kilde til mening for palliative patienter og deres pårørende. Gennem narrativ analyse af empiri, genereret gennem interviews og deltagerobservation på danske hospicer, demonstreres det i artiklen, hvordan patienter på...... hospice og deres pårørende uanset religiøst tilhørsforhold fokuserer på at konstruere meningsskabende fortællinger om en fortsat forbindelse efter døden....

 19. Ultrasonic characterisation of B. femoris from Iberian pigs of different genetics and feeding systems.

  Science.gov (United States)

  Niñoles, L; Mulet, A; Ventanas, S; Benedito, J

  2011-10-01

  Ultrasonic velocity was used to characterise the differences in composition and texture of Biceps Femoris muscles from four batches of pigs of different genetics (Iberian and Iberian × Duroc) and feeding systems ("montanera" and concentrate). Significant differences (p<0.05) were found for the ultrasonic velocity in samples with different genetics and feeding systems. These differences were dependent on the temperature of the measurements and were related to the intramuscular fat content (IMF) of the samples and, therefore, to the meat quality. The ultrasonic velocities at 0 and 20 °C were related to the IMF (R=0.77 and 0.65, respectively). A discriminant analysis, including ultrasonic velocity at temperatures from 0 to 20 °C, allowed 87.0% of the samples to be correctly classified in the batches. Therefore, ultrasonics could be useful in the characterisation and differentiation of B. femoris muscles of Iberian pigs with different genetics and from different feeding systems.

 20. Short-latency crossed responses in the human biceps femoris muscle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew James Thomas; Kamavuako, Ernest Nlandu; Geertsen, Svend Sparre;

  Ipsilateral knee (iKnee) joint rotations in seated humans elicit short-latency crossed spinal reflexes in the contralateral biceps femoris (cBF) muscle (Stevenson et al., 2012). The short-latency cBF reflexes were inhibitory following iKnee extension perturbations, and facilitatory following...... of MUs. 11 seated participants (mean age 25 ± 5 years) performed a voluntary isometric knee extension with the ipsilateral leg and contralateral knee flexion to 10% of MVC. Surface EMG was recorded bilaterally from the BF and rectus femoris, and iEMG from the cBF. A mechanical actuator (MTS......-Systems Corporation) imposed iKnee flexion or extension perturbations (8° and 150°/s) in blocks of 60 trials. iEMG data for flexion and extension perturbations were decomposed (EMGLAB, McGill et al., 2005) into constituent MU action potentials (APs). The total number of APs was quantified using a 10 ms window...

 1. Persistent sciatica induced by quadratus femoris muscle tear and treated by surgical decompression: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tzanakakis George

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Introduction Quadratus femoris tear is an uncommon injury, which is only rarely reported in the literature. In the majority of cases the correct diagnosis is delayed due to non-specific symptoms and signs. A magnetic resonance imaging scan is crucial in the differential diagnosis since injuries to contiguous soft tissues may present with similar symptoms. Presentation with sciatica is not reported in the few cases existing in the English literature and the reported treatment has always been conservative. Case presentation We report here on a case of quadratus femoris tear in a 22-year-old Greek woman who presented with persistent sciatica. She was unresponsive to conservative measures and so was treated with surgical decompression. Conclusion The correct diagnosis of quadratus muscle tear is a challenge for physicians. The treatment is usually conservative, but in cases of persistent sciatica surgical decompression is an alternative option.

 2. Arthroscopic treatment of chronically painful calcific tendinitis of the rectus femoris.

  Science.gov (United States)

  Peng, Xu; Feng, Yong; Chen, Guangxing; Yang, Liu

  2013-11-23

  Relatively large calcific tendinitis with persistent symptoms after extended periods of conservative treatment is an indication for operative therapy. Arthroscopy, as a treatment for calcific tendinitis of the hip abductors and calcinosis circumscripta, has been described previously; however, to our knowledge, the clinical and radiological response to arthroscopic removal of calcific tendinitis of the rectus femoris tendon has not. We present arthroscopic treatment of unusual calcific tendonitis of the origin of the rectus femoris and associated intra-articular lesions in 3 patients with chronic coxa pain. Our cases show that hip arthroscopy is an effective therapeutic modality for calcific tendinitis of the hip joint with satisfactory short-term outcomes. Calcific tendinitis, although an uncommon clinical entity, should be a part of the differential diagnosis of acute or chronic hip pain.

 3. Calcific tendinitis of biceps femoris: an unusual site and cause for lateral knee pain.

  Science.gov (United States)

  Chan, Warwick; Chase, Helen Emily; Cahir, John G; Walton, Neil Patrick

  2016-07-29

  A 37-year-old man presented to the acute knee and sports medicine clinic with atraumatic lateral knee pain. He had point tenderness over the lateral aspect of his knee which had not settled with anti-inflammatory medications. Imaging revealed a large opaque lesion lateral to the knee and although there was no clear mechanism, injury to the posterolateral corner was considered. An MRI subsequently revealed a rare case of calcific tendinitis to the biceps femoris tendon insertion. This condition was self-limiting and did not require interventions such as steroid injections. This is the first reported case of calcific tendinitis of biceps femoris as a cause of acute knee pain. 2016 BMJ Publishing Group Ltd.

 4. Proximal rectus femoris avulsion in an elite, olympic-level sprinter.

  Science.gov (United States)

  Langer, Phillip R; Selesnick, Harlan

  2010-11-01

  Quadriceps injuries, ranging from simple strains to disabling muscle ruptures, are common athletic injuries. The rectus femoris is the most commonly injure portion of the quadriceps musculature. This article is, to our knowledge, the first report of a proximal rectus femoris avulsion in an elite, Olympic-level 100-meter sprinter, acutely managed with surgical repair. Several key factors must be considered and carefully assessed when determining the appropriate course of management (ie, deciding between operative and nonoperative treatment): amount of distal retraction of the tendon, severity of associated soft-tissue trauma, physical examination, and postoperative goals (eg, return to elite-level competitive sports involving running or kicking vs resuming basic activities of daily living). We believe that these factors in our elite, high-performance athlete dictated an operative course of management.

 5. [Enthesopathy of the upper insertion of the musculus rectus femoris. A retrospective sign of tendon rupture in sports pathology].

  Science.gov (United States)

  Baudrillard, J C; Lerais, J M; Segal, P; Durot, J F; Gatfosse, M; Auquier, F; Toubas, O

  1986-03-01

  We report 4 cases of post-traumatic enthesopathy occurring later after rupture of rectus femoris tendon from the anterior superior iliac spine. Radiographic feature and clinical picture are typical of diagnosis.

 6. Normal composition and histo-ultrastructure of the rectus femoris muscle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. N. Mosendz

  2012-02-01

  Full Text Available The information on histometric and electron microscopic study of the muscle fibers of the rats’ rectus femoris in the norm is presented. The basic types of muscle fibers and their composition are described. The composition reflects the close morphological interdependence of the structure of myoneural junctions and elements of muscular tissue. It may determine different patterns of both reactive and destructive processes in the skeletal muscles.

 7. Pseudoaneurysm of profunda femoris artery following dynamic hip screw fixation for intertrochanteric femoral fracture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shailendra Singh; Sumit Arora; Ankit Thora; Ram Mohan; Sumit Sural; Anil Dhal

  2013-01-01

  Dynamic hip screw fixation is a commonly performed procedure for internal fixation of intertrochanteric femoral fractures.Arterial injury following the operative fixation is a rare but serious event.We present a patient who developed pseudoaneurysm of profunda femoris artery after internal fixation of intertrochanteric fracture with a dynamic hip screw.The diagnosis was confirmed by angiographic study and it was successfully treated by coil embolization.

 8. Arthroscopic treatment of chronically painful calcific tendinitis of the rectus femoris

  OpenAIRE

  Peng, Xu; Feng, Yong; Chen, Guangxing; Liu YANG

  2013-01-01

  Background Relatively large calcific tendinitis with persistent symptoms after extended periods of conservative treatment is an indication for operative therapy. Arthroscopy, as a treatment for calcific tendinitis of the hip abductors and calcinosis circumscripta, has been described previously; however, to our knowledge, the clinical and radiological response to arthroscopic removal of calcific tendinitis of the rectus femoris tendon has not. Methods We present arthroscopic treatment of unusu...

 9. Treatment of Ischial Pressure Sores with Both Profunda Femoris Artery Perforator Flaps and Muscle Flaps

  Science.gov (United States)

  Kim, Chae Min; Yun, In Sik; Lee, Dong Won; Lew, Dae Hyun; Rah, Dong Kyun

  2014-01-01

  Background Reconstruction of ischial pressure sore defects is challenging due to extensive bursas and high recurrence rates. In this study, we simultaneously applied a muscle flap that covered the exposed ischium and large bursa with sufficient muscular volume and a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap for the management of ischial pressure sores. Methods We retrospectively analyzed data from 14 patients (16 ischial sores) whose ischial defects had been reconstructed using both a profunda femoris artery perforator flap and a muscle flap between January 2006 and February 2014. We compared patient characteristics, operative procedure, and clinical course. Results All flaps survived the entire follow-up period. Seven patients (50%) had a history of surgery at the site of the ischial pressure sore. The mean age of the patients included was 52.8 years (range, 18-85 years). The mean follow-up period was 27.9 months (range, 3-57 months). In two patients, a biceps femoris muscle flap was used, while a gracilis muscle flap was used in the remaining patients. In four cases (25%), wound dehiscence occurred, but healed without further complication after resuturing. Additionally, congestion occurred in one case (6%), but resolved with conservative treatment. Among 16 cases, there was only one (6%) recurrence at 34 months. Conclusions The combination of a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap and muscle flap for the treatment of ischial pressure sores provided pliability, adequate bulkiness and few long-term complications. Therefore, this may be used as an alternative treatment method for ischial pressure sores. PMID:25075362

 10. Treatment of Ischial Pressure Sores with Both Profunda Femoris Artery Perforator Flaps and Muscle Flaps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chae Min Kim

  2014-07-01

  Full Text Available Background Reconstruction of ischial pressure sore defects is challenging due to extensive bursas and high recurrence rates. In this study, we simultaneously applied a muscle flap that covered the exposed ischium and large bursa with sufficient muscular volume and a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap for the management of ischial pressure sores. Methods We retrospectively analyzed data from 14 patients (16 ischial sores whose ischial defects had been reconstructed using both a profunda femoris artery perforator flap and a muscle flap between January 2006 and February 2014. We compared patient characteristics, operative procedure, and clinical course. Results All flaps survived the entire follow-up period. Seven patients (50% had a history of surgery at the site of the ischial pressure sore. The mean age of the patients included was 52.8 years (range, 18-85 years. The mean follow-up period was 27.9 months (range, 3-57 months. In two patients, a biceps femoris muscle flap was used, while a gracilis muscle flap was used in the remaining patients. In four cases (25%, wound dehiscence occurred, but healed without further complication after resuturing. Additionally, congestion occurred in one case (6%, but resolved with conservative treatment. Among 16 cases, there was only one (6% recurrence at 34 months. Conclusions The combination of a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap and muscle flap for the treatment of ischial pressure sores provided pliability, adequate bulkiness and few long-term complications. Therefore, this may be used as an alternative treatment method for ischial pressure sores.

 11. Force enhancement during and following muscle stretch of maximal voluntarily activated human quadriceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Hahn, Daniel; Seiberl, Wolfgang; Schwirtz, Ansgar

  2007-08-01

  Force enhancement during and following muscle stretch has been observed for electrically and voluntarily activated human muscle. However, especially for voluntary contractions, the latter observation has only been made for adductor pollicis and the ankle joint muscles, but not for large muscles like quadriceps femoris. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of active muscle stretch on force production for maximal voluntary contractions of in vivo human quadriceps femoris (n = 15). Peak torques during and torques at the end of stretch, torques following stretch, and passive torques following muscle deactivation were compared to the isometric torques at corresponding muscle length. In addition, muscle activation of rectus femoris, vastus medialis and vastus lateralis was obtained using surface EMG. Stretches with different amplitudes (15, 25 and 35 degrees at a velocity of 60 degrees s(-1)) were performed on the plateau region and the descending limb of the force-length relation in a random order. Data analysis showed four main results: (1) peak torques did not occur at the end of the stretch, but torques at the end of the stretch exceeded the corresponding isometric torque; (2) there was no significant force enhancement following muscle stretch, but a small significant passive force enhancement persisted for all stretch conditions; (3) forces during and following stretch were independent of stretch amplitude; (4) muscle activation during and following muscle stretch was significantly reduced. In conclusion, although our results showed passive force enhancement, we could not provide direct evidence that there is active force enhancement in voluntarily activated human quadriceps femoris.

 12. Use of Ultrasound to Monitor Biceps Femoris Mechanical Adaptations after Injury in a Professional Soccer Player.

  Science.gov (United States)

  Kellis, Eleftherios; Galanis, Nikiforos; Chrysanthou, Chrysanthos; Kofotolis, Nikolaos

  2016-03-01

  This study examined the use of ultrasound to monitor changes in the long head of the biceps femoris (BF) architecture of aprofessional soccer player with acute first-time hamstring strain. The player followed a 14 session physiotherapy treatment until return to sport. The pennation angle and aponeurosis strain of the long head of the biceps femoris (BF) were monitored at 6 occasions (up until 1 year) after injury. The size of the scar / hematoma was reduced by 63.56% (length) and 67.9% (width) after the intervention and it was almost non-traceable one year after injury. The pennation angle of the fascicles underneath the scar showed a decline of 51.4% at the end of the intervention while an increase of 109.2% of the fascicles which were closer to deep aponeurosis was observed. In contrast, pennation angle of fascicles located away from the injury site were relatively unaffected. The treatment intervention resulted in a 57.9% to 77.3% decline of maximum strain per unit of MVC moment and remained similar one year after the intervention. This study provided an example of the potential use of ultrasound-based parameters to link the mechanical adaptations of the injured muscle to specific therapeutic intervention. Key pointsChanges in fascicle orientation after biceps femoris mild tear were reduced after a 28 day intervention and remained similar one year after injury.Tendon/aponeurosis strain per unit of moment of force decreased during the course of the therapeutic intervention.Future studies could utilize ultrasonography to monitor mechanical responses after various types of hamstring injury and interventions in order to improve criteria for a safe return to sport.

 13. Bilateral rectus femoris intramuscular haematoma following simultaneous quadriceps strain in an athlete: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Papathanasiou Efthymia

  2010-02-01

  Full Text Available Abstract Introduction Bilateral rectus femoris haematoma following a simultaneous strain of the quadriceps muscles is a very rare condition. Case presentation We report the case of a 21-year-old Greek Caucasian female rowing athlete who was injured on both thighs. She complained of pain and inability to walk. Physical examination revealed tenderness over the thighs and restriction of knee movement. The result of a roentgenogram was normal, and there was no evidence of fracture or patella displacement. Magnetic resonance imaging revealed haematoma formation in both the rectus femoris muscles. The diameters of the left and right haematomas within the muscles were 6 cm and 5 cm, respectively. Therapeutic approaches included compression bandages, ice application, rest, elevation, and administration of muscle relaxant drugs. Active stretching and isometric exercises were performed after three days. The patient was able to walk using crutches two days after the initiation of treatment. On the seventh day, she had regained her full ability to walk without crutches. Non-steroidal anti-inflammatory drugs were administered on the fifth day and continued for one week. Six weeks later, she had pain-free function and the result of magnetic resonance imaging was normal. She was able to resume her training programme and two weeks later, she returned to her previous sport activities and competitions. Conclusion There are references in the literature regarding the occurrence of unilateral quadriceps haematomas following strain and bilateral quadriceps tendon rupture in athletes. Simultaneous bilateral rectus femoris haematomas after a muscle strain is a rare condition. It must be diagnosed early. The three phases of treatment are rest, knee mobilization, and restoration of quadriceps function.

 14. Effect of dry needling on myofascial pain syndrome of the quadratus femoris: A case report.

  Science.gov (United States)

  Anandkumar, Sudarshan

  2017-09-18

  This case report describes a 40-year-old male who presented with posterior thigh pain managed unsuccessfully with massage therapy, chiropractic adjustments, and physical therapy. The diagnosis of myofascial pain syndrome (MPS) involving the quadratus femoris (QF) was purely clinical, based on palpatory findings and ruling out other conditions through deductive reasoning. This is potentially a first time report, describing the successful management of MPS of the QF with dry needling (DN) using a recently published DN grading system. Immediate improvements were noted in all the outcome measures after the first treatment, with complete pain-resolution maintained at a 4-month follow-up.

 15. Long-term quadriceps femoris functional deficits following intramedullary nailing of isolated tibial fractures

  OpenAIRE

  Nyland, J.; Bealle, D.P.; Kaufer, H.; Johnson, D L

  2000-01-01

  This retrospective study assessed 5 male and 5 female patients, age 35.1±16 years, height 171.8±12 cm, and weight 75.5±18 kg (mean±SD) who were more than 1 year post isolated tibial fracture (18±6 months) and had been treated with an intramedullary tibial nail. Subjects completed a 12-question visual analog scale, a physical symptom and activity of daily living survey, and were also tested for bilateral isokinetic (60°/s) quadriceps femoris and hamstring strength. Knee pain during activity, s...

 16. Unusual presentation of an infected primary hydatid cyst of biceps femoris muscle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tarhan, N.C.; Agildere, A.M. [Department of Radiology, Baskent University Faculty of Medicine, Fevzi Cakmak cad. 10. sok No:45, Bahcelievler 06490, Ankara (Turkey); Tuncay, I.C.; Demirors, H. [Department of Orthopedics, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara (Turkey); Barutcu, O. [Department of Radiology, Baskent University Faculty of Medicine, Adana Teaching and Research Center, Adana (Turkey)

  2002-10-01

  Hydatid cysts of the musculoskeletal system are rare. Unusual magnetic resonance imaging (MRI) findings of an infected primary hydatid cyst of the biceps femoris muscle are presented in a 40-year-old man on hemodialysis for chronic renal failure. No daughter cysts were present within the mother cyst cavity, but there was a fatty nodule which has not previously been described in a muscular hydatid cyst. Although the cyst was infected secondarily, no surrounding soft tissue inflammatory reaction was noted. Hydatid cysts should be included in the differential diagnosis of unusual soft-tissue masses in regions where the disease is endemic. (orig.)

 17. Functionality of the contralateral biceps femoris reflex response during human walking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew James Thomas; Geertsen, Svend Sparre; Sinkjaer, Thomas

  2014-01-01

  In this study we examined the functionality of the contralateral biceps femoris (cBF) reflex response following ipsilateral knee extension joint rotations during the late stance phase of the gait cycle [1]. Stevenson et al. [1] proposed that the cBF reflex acts to slow the forward progression...... the treadmill velocity was altered concurrently or 50 ms after knee perturbation onset. These results, together with the finding that the cBF reflex response is under some cortical control [1], strongly suggest a functional role for the cBF reflex during walking that is adaptable to the environmental situation....

 18. Efter mindfulness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernholm, Ole; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden.......Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden....

 19. Efter strejkerne -

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Christensen, Susanne

  opnåede, og hvad konflikterne kostede. Konklusionen er, at nogle strejker betaler sig, andre ikke. Det lykkedes for FOA, der også havde en stærk indirekte politisk opbakning i opspillet til de egentlige overenskomstforhandlinger, at skabe et positivt resultat, der inden for en tre års periode overgår...

 20. Efter selskabsreformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler de skatteretlige konsekvenser af den del af den store danske selskabsreform 2009/10, som fremtidigt tillader aktionær-, anpartshaver- og ledelseslån, når nogle grundlæggende betingelser er opfyldt. Nogle skatteretlige konsekvensændringer (en ny bestemmelse i ligningslovens § 16...

 1. A cadaver knee simulator to evaluate the biomechanics of rectus femoris transfer.

  Science.gov (United States)

  Anderson, Michael C; Brown, Nicholas A T; Bachus, Kent N; Macwilliams, Bruce A

  2009-07-01

  A cadaver knee simulator has been developed to model surgical transfer of the rectus femoris. The simulator allows knee specimens six degrees of freedom and is capable of modeling both the swing and stance phases of human gait. Experiments were conducted using a mechanical hinge analog of the knee to verify that time, flexion angle, and knee extension force measurements recorded when using the simulator were not influenced by its design or operation. A ballistic double pendulum model was used to model the swing phase of gait, and the contributions of hip and ankle torques and hamstrings cocontraction were included when modeling the stance phase of gait. When modeling swing, range of motion and time to peak knee flexion in swing for the hinge knee were similar to those of in vivo test subjects. Measurements of hinge knee extension force when modeling stance under various biomechanical conditions matched those predicted using an analytical model. Future studies using cadaver knee specimens will apply techniques described in this paper to further our understanding of changes in knee biomechanics caused by rectus femoris transfer surgery.

 2. Use of Ultrasound to Monitor Biceps Femoris Mechanical Adaptations after Injury in a Professional Soccer Player

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleftherios Kellis, Nikiforos Galanis, Chrysanthos Chrysanthou, Nikolaos Kofotolis

  2016-03-01

  Full Text Available This study examined the use of ultrasound to monitor changes in the long head of the biceps femoris (BF architecture of aprofessional soccer player with acute first-time hamstring strain. The player followed a 14 session physiotherapy treatment until return to sport. The pennation angle and aponeurosis strain of the long head of the biceps femoris (BF were monitored at 6 occasions (up until 1 year after injury. The size of the scar / hematoma was reduced by 63.56% (length and 67.9% (width after the intervention and it was almost non-traceable one year after injury. The pennation angle of the fascicles underneath the scar showed a decline of 51.4% at the end of the intervention while an increase of 109.2% of the fascicles which were closer to deep aponeurosis was observed. In contrast, pennation angle of fascicles located away from the injury site were relatively unaffected. The treatment intervention resulted in a 57.9% to 77.3% decline of maximum strain per unit of MVC moment and remained similar one year after the intervention. This study provided an example of the potential use of ultrasound-based parameters to link the mechanical adaptations of the injured muscle to specific therapeutic intervention.

 3. Rectus Femoris Echo Intensity Correlates with Muscle Strength, but Not Endurance, in Younger and Older Men.

  Science.gov (United States)

  Mota, Jacob A; Stock, Matt S

  2017-08-01

  We examined correlations between echo intensity and muscle strength and endurance. Rectus femoris echo intensity, maximal voluntary contraction (MVC) force and time to task failure during a 50% MVC task were determined for 12 younger (mean age = 25 y) and 13 older (mean age = 74 y) men. Bivariate correlations between echo intensity and normalized MVC force were similar for younger and older men, but was only statistically significant for the latter (younger r = -0.559, p = 0.059; older r = -0.580, p = 0.038). When all patients were combined, the correlation was significant (r = -0.733, p correlations were not observed for time to task failure (younger r = -0.382, p = 0.221; older r = -0.347, p = 0.246; all patients r = -0.229, p = 0.270). Rectus femoris echo intensity is associated with muscle strength, but not endurance, in younger and older men. Copyright © 2017 World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Forældres oplevelse af genindlæggelse af deres nyfødte barn efter ambulant fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Nilsson, Ingrid; Danbjørg, Dorthe Boe

  Baggrund og formål: Indlæggelsestiden efter en ukompliceret fødsel er i dag reduceret til 24 timer. Blandt andet foregår etablering af amning nu i ambulant regi fremfor under indlæggelse. Ved behov for råd og vejledning kan familien kontakte afdelingen via chatfunktionen ”Mit Forløb” samt pr....... telefon i døgnets 24 timer. Derudover kommer familien til ambulant opfølgning på sygehuset 48-72 timer efter fødslen. Til trods for den tætte kontakt til sundhedspersonalet, oplever stadig flere familier at blive genindlagt kort tid efter udskrivelsen grundet komplikationer vedrørende deres nyfødte barns...... trivsel. Der savnes viden om forældres oplevelse af at blive genindlagt efter ambulant fødsel. Metode og materiale: Data indsamles via semistrukturerede kvalitative forskningsinterviews, som analyseres ved hjælp af systematisk tekstkondensering. Forældre, som blev udskrevet inden for 24 timer efter...

 5. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 6. Danske hjemvendte soldater. Soldaternes psykiske sundhedsprofil før og efter udsendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyk-Jensen, Stéphanie; Heidemann, Julie; Glad, Ane

  Formålet med denne rapport er at undersøge den psykiske sundhedsprofil blandt danske soldater, der har været sendt ud til internationale missioner. Rapporten belyser soldaternes psykiske mén i form af psykiatriske diagnoser og kontakter til det psykiatriske sundhedssystem, køb af medicin mod...... psykiske sygdomme, misbrugsbehandling og anmeldte arbejdsskader. Desuden undersøges dødelighed efter udsendelse. Analyserne er baseret på registerdata fra forsvaret og Danmarks Statistik og omhandler de ca. 26.000 soldater, som har været udsendt i perioden 1992-2009. Rapporten analyserer desuden frafaldet...... af en opfølgningsundersøgelse foretaget af forsvarets psykologer via spørgeskemaer. Analysen er baseret på registerdata om de soldater, der modtager spørgeskemaet, og sammenligner den psykiske sundhedsprofil hos dem, der svarer på skemaet, med dem som vælger ikke at svare på skemaet. Denne rapport er...

 7. Anafylaksi efter bi- eller hvepsestik i Region Syddanmark i perioden 2008-2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oropeza, Athamaica Ruiz; Mikkelsen, Søren; Bindslev-Jensen, Carsten;

  intramuskulær adrenalin (64 % ifølge Sampson’s skala og 76 % ifølge Muraro’s). Af de 38 patienter der blev set i Odense fik 66 % intravenøs (IV) binyrebarkhormon, 63 % IV antihistamin og 5 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 77 % IV binyrebarkhormon og op til 82 % IV...... antihistamin). Blandt de 55 patienter i resten af Region Syddanmark fik 80 % IV binyrebarkhormon, 78 % IV antihistamin og 7 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 94 % IV binyrebarkhormon og op til 90 %, IV antihistamin). Af dem der fik IV adrenalin havde 2 ud af 2 tidligere fået...... intramuskulær adrenalin i Odense-området og 1 ud af 4 i resten af Region Syddanmark. Konklusion: Over 50 % af de reporterede tilfælde af allergi efter bi- og hvepsestik kunne gradueres som moderat til svær anafylaksi. Lang de fleste fik behandling med IV binyrebarkhormon og antihistamin, men kun omkring 50 % af...

 8. Injection of marinade with actinidin increases tenderness of porcine M. biceps femoris and affects myofibrils and connective tissue

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, M.; Torngren, M. A.; Gunvig, A.

  2009-01-01

  BACKGROUND: Marination of beef muscles with brine solutions containing proteolytic enzymes from fruit extracts has been shown to tenderize meat. However, the effect of marination with actinidin on tenderness of pork muscles has not been investigated. Tenderness and eating quality of porcine M. bi...... indicate that actinidin tenderizes pork M. biceps femoris by affecting both the myofibrils and connective tissue....

 9. An examination of cross-talk among surface mechanomyographic signals from the superficial quadriceps femoris muscles during isometric muscle actions.

  Science.gov (United States)

  Beck, Travis W; DeFreitas, Jason M; Stock, Matt S

  2010-04-01

  The purpose of this study was to examine cross-talk among the mechanomyographic (MMG) signals from the superficial quadriceps femoris muscles during submaximal to maximal isometric muscle actions of the leg extensors. Eleven healthy men (age=20.1+/-1.1yr, mean+/-SD) volunteered to randomly perform isometric muscle actions in 10% increments from 10% to 90% of the maximum voluntary contraction (MVC). During each muscle action, MMG signals were detected from the vastus lateralis, rectus femoris, and vastus medialis with three separate accelerometers. Cross-correlation was used to quantify cross-talk among the vastus lateralis, rectus femoris, and vastus medialis during each muscle action. The results showed cross-correlation coefficients that ranged from R(x,y)=.124-.714, but generally speaking, the coefficients were between .1 and .3. In addition, there were no consistent differences among the cross-talk levels for the three muscles, and the cross-correlation coefficients generally did not increase with isometric torque. Thus, MMG can be used to examine muscle function from each of the superficial quadriceps femoris muscles during isometric muscle actions.

 10. Litteratur i brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehrmann, Ulrik; Barnkob, Lis; Nyord, Peter

  2009-01-01

  En kortlægning af den nyere Rousseau-reception i Danmark med vægt på Rousseaus rolle som reference i de den aktuelle kulturkamp Udgivelsesdato: november......En kortlægning af den nyere Rousseau-reception i Danmark med vægt på Rousseaus rolle som reference i de den aktuelle kulturkamp Udgivelsesdato: november...

 11. MADURACIÓN DEL SOLOMO (Biceps femoris) EN VACAS DE DESCARTE Bos indicus Y Bos taurus

  OpenAIRE

  Roger Alonso Cubero-Rojas; Eliana Mora-Peraza; Rodolfo WingChing-Jones; Sandra Calder\\u00F3n-Villaplana

  2013-01-01

  El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la maduración sobre la terneza del músculo Biceps femoris en vacas de descarte Bos indicus y Bos taurus. En la planta procesadora de Montecillos R.L., ubicada en Alajuela, se realizó la escogencia y sacrificio de los animales, la maduración y empaque al vacío de la carne. La cocción, determinación de la terneza y evaluación sensorial se llevó a cabo a los 0, 14 y 28 días de maduración, en el Laboratorio de Análisis Sensorial del Centro de I...

 12. Strength stimuli on the quadriceps femoris influences the physiological tremor of the index finger

  CERN Document Server

  Lainez, Miguel J A; Gallach, Jose E; Moras, Gerard; Ranz, Daniel; Toca-Herrera, Jose L

  2008-01-01

  The influence of fatiguing stimuli applied to the quadriceps femoris on the tremor of the index finger on sixteen healthy subjects has been investigated, by measuring the acceleration and the electromyography activity of the extensor digitorum at two different speeds. No significant changes in the basal condition could be measured at 0.52 rad/s. However, at 1.05 rad/s the tremor amplitude (12.23%, p<0.05) and the electromyography activity (20.19%, p<0.05) increased in the time domain. In the frequential domain, the peak associated to the acceleration increased in 26.30% (p<0.05), while the electromiography activity experienced an increase of 81.34% (p<0.05). The largest change in frequency took place in the range 7-17 Hz. The discussion of the results leads to the conclusion that the supraespinal mechanism is responsible for the measured effect.

 13. Quadriceps femoris electromyogram during concentric, isometric and eccentric phases of fatiguing dynamic knee extensions.

  Science.gov (United States)

  Pincivero, Danny M; Gandhi, Varsha; Timmons, Mark K; Coelho, Alan J

  2006-01-01

  The objective of this study was to examine the superficial quadriceps femoris (QF) muscle electromyogram (EMG) during fatiguing knee extensions. Thirty young adults were evaluated for their one-repetition maximum (1RM) during a seated, right-leg, inertial knee extension. All subjects then completed a single set of repeated knee extensions at 50% 1RM, to failure. Subjects performed a knee extension (concentric phase), held the weight with the knee extended for 2s (isometric phase), and lowered the weight in a controlled manner (eccentric phase). Raw EMG of the vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL) and rectus femoris (RF) muscles were full-wave rectified, integrated and normalized to the 1RM EMG, for each respective phase and repetition. The EMG median frequency (f(med)) was computed during the isometric phase. An increase in QF muscle EMG was observed during the concentric phase across the exercise duration. VL EMG was greater than the VM and RF muscles during the isometric phase, in which no significant changes occurred in any of the muscles across the exercise duration. A significant decrease in EMG across the exercise duration was observed during the eccentric phase, with the VL EMG greater than the VM and RF muscles. A greater decrease in VL and RF muscle f(med) during the isometric phase, than the VM muscle, was observed with no gender differences. The findings demonstrated differential recruitment of the superficial QF muscle, depending on the contraction mode during dynamic knee extension exercise, where VL muscle dominance appears to manifest across the concentric-isometric-eccentric transition.

 14. The ligamentum capitis femoris: anatomic, magnetic resonance and computed tomography study.

  Science.gov (United States)

  Perez-Carro, Luis; Golano, Pau; Vega, Jordi; Escajadillo, Natalia F; Rubin, Carlos G; Cerezal, Luis

  2011-01-01

  The objective of the study was to describe the normal anatomy of the ligamentum capitis femoris and to determine the neurovascular structures potentially at risk during its reconstruction. Ten cadaveric specimens of the ligamentum capitis femoris (LCF) were dissected and photographed. Magnetic resonance (MR) and Computed tomography (CT) arthrography evaluation of the anatomy of the LCF in 30 hips were performed to measure length of the ligament and to study the proximity of neurovascular structures. The anatomical study showed that the LCF has a pyramidal structure and a banded appearance. The thickness of the medial wall of the acetabulum 3 mm superior to the inferior acetabular boundary was found to be 6.7 mm (4-9 mm) at point 1 (anterior), 4.1 mm (3-7 mm) at point 2 (central), and 6.5 mm (4-9 mm) at point 3 (posterior). Central anchors or screws were found to lie within 1.7 cm (1.6-1.9 cm) of the external iliac vein and artery. Angulation of anchors in the anterior and posterior columns in the axial plane with respect to acetabular fossa floor (the Optimal Angulation Angle or OAA), is safer (0 to 45º the safest optimal angles). The sagittal angulation created by the safe pathway in the anterior and posterior columns with respect to the plane of the facies lunata in this area was also measured and termed the Optimal Angle of Penetration (OAP) with normal values being: 110º (102-123º) for the posterior column and 90º (85-94º) for the anterior column. Our results suggest that reconstruction of the LCF can be safely performed if these guidelines are followed.

 15. Angle- and gender-specific quadriceps femoris muscle recruitment and knee extensor torque.

  Science.gov (United States)

  Pincivero, Danny M; Salfetnikov, Yuliya; Campy, Robert M; Coelho, Alan J

  2004-11-01

  The objectives were to examine knee angle-, and gender-specific knee extensor torque output and quadriceps femoris (QF) muscle recruitment during maximal effort, voluntary contractions. Fourteen young adult men and 15 young adult women performed three isometric maximal voluntary contractions (MVC), in a random order, with the knee at 0 degrees (terminal extension), 10 degrees, 30 degrees, 50 degrees, 70 degrees, and 90 degrees flexion. Knee extensor peak torque (PT), and average torque (AT) were expressed in absolute (N m), relative (N m kg(-1)) and allometric-modeled (N m kg(-n)) units. Vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL), and rectus femoris (RF) muscle EMG signals were full-wave rectified and integrated over the middle 3 s of each contraction, averaged over the three trials at each knee angle, and normalized to the activity recorded at 0 degrees. Muscle recruitment efficiency was calculated as the ratio of the normalized EMG of each muscle to the allometric-modeled average torque (normalized to the values at 0 degrees flexion), and expressed as a percent. Men generated significantly greater knee extensor PT and AT than women in absolute, relative and allometric-modeled units. Absolute and relative PT and AT were significantly highest at 70 degrees, while allometric-modeled values were observed to increase significantly across knee joint angles 10-90 degrees. VM EMG was significantly greater than the VL and RF muscles across all angles, and followed a similar pattern to absolute knee extensor torque. Recruitment efficiency improved across knee joint angles 10-90 degrees and was highest for the VL muscle. VM recruitment efficiency improved more than the VL and RF muscles across 70-90 degrees flexion. The findings demonstrate angle-, and gender-specific responses of knee extensor torque to maximal-effort contractions, while superficial QF muscle recruitment was most efficient at 90 degrees, and less dependent on gender.

 16. Støtte til mestring i udredningstiden efter indførelse af kræftpakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adellund, Kamila; Frandsen, Helle Nørtved; Juhl, Inger Rudbeck

  2009-01-01

  I Danmark er de seneste år startet flere kræftskoler, som giver tilbud om uddannelse og støtte efter behandlingen. Der findes imidlertid ingen tilbud, der retter sig mod patienter og pårørende i udredningstiden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital, har fra Kræftens Bek...... kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og der skal evalueres på støtteprogrammets effekt. Projektet starter medio maj 2009 og afsluttes ultimo 2010....

 17. Sprogtilegnelsesperspektivet i faget "Dansk, kultur og kommunikation" efter et år med den nye pædagoguddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Trine; Månsson, Hans; Bleses, Dorthe

  2008-01-01

  En undersøgelse af sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation et år efter uddannelsens indførelse peger på, at der kan være grund til øget opmærksomhed på fagets udvikling, hvis forventningerne om et mere ensartet indhold i uddannelsen, der samtidig klæder pædagoger på til...... at varetage de nye praksiskrav om øget opmærksomhed på børns sproglige udvikling og indsats overfor børn med forsinket sprogtilegnelse eller sproglige vanskeligheder, skal indfries....

 18. Om beviskravene i immaterialretlige forbudssager efter forbudsreformen 2013 og Højesterets kendelse i U 2014.196 H, Lundbeck/Actavis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2014-01-01

  Artiklen analyserer, om beviskravene i immaterialretlige forbudssager, særligt om patenter, er uændrede efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2013 af ændrede regler i retsplejeloven om midlertidige forbud og påbud, ligesom artiklen analyserer konsekvenserne af Højesterets kendelse i UfR 2014.196 H, L...

 19. The Bernese periacetabular osteotomy: is transection of the rectus femoris tendon essential?

  Science.gov (United States)

  Novais, Eduardo N; Kim, Young-Jo; Carry, Patrick M; Millis, Michael B

  2014-10-01

  The Bernese periacetabular osteotomy (PAO) traditionally is performed using the iliofemoral or the ilioinguinal approach with transection of the rectus femoris tendon attachments. Although a rectus-preserving approach has been developed, there is limited direct comparison data regarding the surgical safety, radiographic correction, and improvement in hip pain and function between the rectus-preserving and the classic approaches. The purposes of this study were to determine whether preserving the rectus femoris tendon attachment would (1) reduce intraoperative blood loss and length of surgery; (2) improve Harris hip scores (HHS); (3) decrease the rate of complications; and (4) affect the radiographic correction when compared with the classic approach. A retrospective matched cohort study was used to compare the endpoints listed above after PAO using a rectus-preserving approach versus the classic approach. Operative blood loss, preoperative and postoperative hematocrit, duration of surgery, HHS, and postoperative complications were recorded for the two groups. Pelvic radiographs were reviewed for measurement of the lateral center-edge angle, anterior center-edge angle, and Tönnis acetabular inclination angle. A total of 64 patients were included (32 in each group). Followup was at a minimum of 1 year (mean, 20 months; range, 13-44 months). Blood loss (p = 0.2405), hematocrit change (p = 0.3277), and operative time (p = 0.3960) were similar between groups. At latest followup, the HHS improved in the rectus-preserving (mean improvement, 25; 95% CI, 21-29; p < 0.0001) and control groups (mean improvement, 21; 95% CI, 17-25; p < 0.0001) with no difference in HHS improvement between the groups (mean difference, 4.3; 95% CI, -1.6 to 10.1; p = 0.1523). The complication rate was 12.5% (four of 32) in the rectus-preserving group and 25% (eight of 32) in the classic approach groups, respectively (p = 0.2002). The rectus-preserving approach allowed for similar lateral center

 20. The relationship between shear force, compression, collagen characteristics, desmin degradation and sarcomere length in lamb biceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Starkey, Colin P; Geesink, Geert H; van de Ven, Remy; Hopkins, David L

  2017-04-01

  This study aimed to identity the relationships between known variants of tenderness (collagen content (total and soluble), desmin degradation and sarcomere length) and shear force and compression in the biceps femoris aged for 14days from 112 mixed sex lambs. Desmin degradation was related to compression (P<0.05) such that as desmin degradation increased compression decreased. Sarcomere length (SL) was related to shear force (P<0.05), such that as SL increased shear force declined. Shear force was also related to compression (P<0.05), and soluble collagen (P<0.05), with male lambs producing higher shear force values than females (4.4±1.72N: P<0.05) when adjusted for compression, sarcomere length and soluble collagen. The findings from this experiment indicate that the known variants (soluble collagen, sarcomere length and desmin degradation) are related to shear force and compression in ovine biceps femoris.

 1. Chemical composition of Infraspinatus, #Triceps brachii, Longissimus thoraces, Biceps femoris, Semitendinosus#, and #Semimembranosus# of Bactrian (#Camelus bactrianus#) camel muscles

  OpenAIRE

  Raiymbek, Gulzhan; Faye, Bernard; Serikbayeva, Assiya; Konuspayeva, Gaukhar; Kadim, Isam T.

  2013-01-01

  The objective of this study was to determine chemical composition of Infraspinatus, Triceps brachii, Longissimus thoraces, Biceps femoris, Semitendinosus, and Semimembranosus muscles from nine Bactrian carcasses (2-3 years of age). The left side muscles were collected and kept in a chiller (3-4ºC) for 48 hrs then stored at -20ºC. Chemical analyses were carried out to determine moisture, crude protein, fat (ether extract), ash, essential and non-essential element contents. The Infraspinatus, T...

 2. DOES RECTUS FEMORIS TRANSFER INCREASE KNEE FLEXION DURING STANCE PHASE IN CEREBRAL PALSY?

  Science.gov (United States)

  de Morais, Mauro César; Blumetti, Francesco Camara; Kawamura, Cátia Miyuki; Lopes, José Augusto Fernandes; Neves, Daniella Lins; Cardoso, Michelle de Oliveira

  2016-01-01

  ABSTRACT Objective: To evaluate whether distal rectus femoris transfer (DRFT) is related to postoperative increase of knee flexion during the stance phase in cerebral palsy (CP). Methods: The inclusion criteria were Gross Motor Function Classification System (GMFCS) levels I-III, kinematic criteria for stiff-knee gait at baseline, and individuals who underwent orthopaedic surgery and had gait analyses performed before and after intervention. The patients included were divided into the following two groups: NO-DRFT (133 patients), which included patients who underwent orthopaedic surgery without DRFT, and DRFT (83 patients), which included patients who underwent orthopaedic surgery that included DRFT. The primary outcome was to evaluate in each group if minimum knee flexion in stance phase (FMJFA) changed after treatment. Results: The mean FMJFA increased from 13.19° to 16.74° (p=0.003) and from 10.60° to 14.80° (p=0.001) in Groups NO-DRFT and DRFT, respectively. The post-operative FMJFA was similar between groups NO-DRFT and DRFT (p=0.534). The increase of FMJFA during the second exam (from 13.01° to 22.51°) was higher among the GMFCS III patients in the DRFT group (p<0.001). Conclusion: In this study, DRFT did not generate additional increase of knee flexion during stance phase when compared to the control group. Level of Evidence III, Retrospective Comparative Study. PMID:26997910

 3. A wavelet-based analysis of surface mechanomyographic signals from the quadriceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Beck, Travis W; Housh, Terry J; Fry, Andrew C; Cramer, Joel T; Weir, Joseph P; Schilling, Brian K; Falvo, Michael J; Moore, Christopher A

  2009-03-01

  The purpose of this study was to use a wavelet analysis designed specifically for surface mechanomyographic (MMG) signals to examine the MMG responses of the vastus lateralis (VL), rectus femoris (RF), and vastus medialis (VM) muscles. Fifteen healthy men [age (mean +/- SD): 26.4 +/- 6.1 years] volunteered to perform isometric muscle actions of the dominant leg extensors at 20%, 40%, 60%, 80%, and 100% of the maximum voluntary contraction (MVC). During each muscle action, surface MMG signals were detected from the VL, RF, and VM and processed with the MMG wavelet analysis. The results show that, for the VL and VM muscles, there was compression of the total MMG intensity spectra toward low frequencies for most force levels above 20% MVC. For the RF, however, the peak of the total MMG intensity spectrum occurred at approximately 30-40 HZ for all force levels. Because the VL, RF, and VM are all innervated by the femoral nerve, the discrepancies among the three muscles for total MMG intensity in each wavelet band may have been due to differences in architecture, muscle stiffness, and/or intramuscular pressure.

 4. Task-dependent spatial distribution of neural activation pattern in human rectus femoris muscle.

  Science.gov (United States)

  Watanabe, Kohei; Kouzaki, Motoki; Moritani, Toshio

  2012-04-01

  Compartmentalization of skeletal muscle by multiple motor nerve branches, named as neuromuscular compartment (NMC), has been demonstrated in animals as well as humans. While different functional roles among individual NMCs were reported in the animal studies, no studies have clarified the region-specific functional role within a muscle related with NMCs arrangement in human skeletal muscle. It was reported that the rectus femoris (RF) muscle is innervated by two nerve branches attached at proximal and distal parts of the muscle. The purpose of the present study is to clarify the possible region-specific functional role in the human RF muscle. Multi-channel surface electromyography (SEMG) were recorded from the RF muscle by using 128 electrodes during two different submaximal isometric contractions that the muscle contributes, i.e. isometric knee extension and hip flexion, at 20%, 40%, 60% and 80% of maximal voluntary contraction (MVC). Results indicated that the central locus activation for the amplitude map of SEMG during hip flexion located at more proximal region compared with that during knee extension. Significant higher normalized root mean square (RMS) values were observed at the proximal region during the hip flexion in comparison to those at middle and distal regions at 60% and 80% of MVC (pMVC (p<0.05). The results of the present study suggest possible region-specific functional role in the human RF muscle.

 5. Ultrasound Assessment of the Rectus Femoris Cross-Sectional Area: Subject Position Implications.

  Science.gov (United States)

  Hacker, Eileen Danaher; Peters, Tara; Garkova, Miglena

  2016-09-01

  Ultrasonic measurement of the rectus femoris (RF) is a novel, proxy measure for muscle strength. The impact of hip flexion/head of bed positioning on RF cross-sectional area (CSA) has not been fully explored. This study describes and compares differences in RF CSA across four degrees of hip flexion. This repeated-measures, comparative study enrolled healthy, pre-menopausal women (n = 20). RF CSA of the dominant leg was measured using the SonoSite M-Turbo ultrasound system with the head of bed at 0°, 20°, 30°, and 60°. One-way repeated measures indicated significant differences in RF CSA, F(3, 17) = 14.18, p < .001, with variation in hip flexion/head of bed elevation and significant RF CSA differences between: (a) 0° and 20°, (b) 0° and 30°, (c) 0° and 60°, and (d) 20° and 60°. Standardizing patient positioning when conducting ultrasonic measurement of RF CSA is vital for researchers who assess muscle mass.

 6. Relationship between quadriceps femoris muscle volume and muscle torque after anterior cruciate ligament repair.

  Science.gov (United States)

  Konishi, Y; Ikeda, K; Nishino, A; Sunaga, M; Aihara, Y; Fukubayashi, T

  2007-12-01

  This study was performed to obtain evidence regarding bilateral hindrance of motor unit (MU) recruitment in the quadriceps femoris (QF) of patients with anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. The subjects included 70 patients who underwent ACL reconstruction and 35 healthy subjects. To identify the muscle torque per unit volume (MTPUV), the peak torque of each velocity of isokinetic performance was divided by muscle volume of the QF measured by a series of cross-sectional images obtained by magnetic resonance imaging scans. Tests revealed that the mean MTPUV of the uninjured (0.113+/-0.03 N m/cm3 at 60 degrees /s, 0.081+/-0.02 N m/cm3 at 180 degrees /s) and injured sides (0.109+/-0.03 N m/cm3 at 60 degrees /s, 0.079+/-0.023 N m/cm3 at 180 degrees /s) were significantly lower than those of the control group (0.144+/-0.05 N m/cm3 at 60 degrees /s, 0.096+/-0.04 N m/cm3 at 180 degrees /s). Previous studies suggested that MU recruitment in the QF of patients with ACL injury was hindered bilaterally. However, the design of their studies could not provide evidence of bilateral hindrance of MU recruitment in the QF. The results of the present study demonstrated that the MTPUV of both injured and uninjured sides of patients were significantly lower than those of the control group.

 7. Anatomy of the long head of biceps femoris: An ultrasound study.

  Science.gov (United States)

  Tosovic, D; Muirhead, J C; Brown, J M M; Woodley, S J

  2016-09-01

  Hamstring strains, particularly involving the long head of biceps femoris (BFlh) at the proximal musculotendinous junction (MTJ), are commonly experienced by athletes. With the use of diagnostic ultrasound increasing, an in-depth knowledge of normal ultrasonographic anatomy is fundamental to better understanding hamstring strain. The aim of this study was to describe the architecture of BFlh, using ultrasonography, in young men and cadaver specimens. BFlh morphology was examined in 19 healthy male participants (mean age 21.6 years) using ultrasound. Muscle, tendon and MTJ lengths were recorded and architectural parameters assessed at four standardised points along the muscle. Measurement accuracy was validated by ultrasound and dissection of BFlh in six male cadaver lower limbs (mean age 76 years). Intra-rater reliability of architectural parameters was examined for repeat scans, image analysis and dissection measurements. Distally the BFlh muscle had significantly (P MTJ length. All other measures demonstrated good-excellent repeatability. BFlh is not uniform in architecture when imaged using ultrasound. It is likely that its distal-most segment is better suited for force production in comparison to the more proximal segments, which show excursive potential, traits which possibly contribute to the high rate of injury at the proximal MTJ. The data presented in this study provide specific knowledge of the normal ultrasonographic anatomy of BFlh, which should be of assistance in analysing BFlh injury via imaging. Clin. Anat. 29:738-745, 2016. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 8. In vivo measurement of dynamic rectus femoris function at postures representative of early swing phase.

  Science.gov (United States)

  Hernández, Antonio; Dhaher, Yasin; Thelen, Darryl G

  2008-01-01

  Forward dynamic models suggest that muscle-induced joint motions depend on dynamic coupling between body segments. As a result, biarticular muscles may exhibit non-intuitive behavior in which the induced joint motion is opposite to that assumed based on anatomy. Empirical validation of such predictions is important for models to be relied upon to characterize muscle function. In this study, we measured, in vivo, the hip and knee accelerations induced by electrical stimulation of the rectus femoris (RF) and the vastus medialis (VM) at postures representatives of the toe-off and early swing phases of the gait cycle. Seven healthy young subjects were positioned side-lying with their lower limb supported on air bearings while a 90 ms pulse train stimulated each muscle separately or simultaneously. Lower limb kinematics were measured and compared to predictions from a similarly configured dynamic model of the lower limb. We found that both RF and VM, when stimulated independently, accelerated the hip and knee into extension at these postures, consistent with model predictions. Predicted ratios of hip acceleration to knee acceleration were generally within 1 s.d. of average values. In addition, measured responses to simultaneous RF and VM stimulation were within 13% of predictions based on the assumption that joint accelerations induced by activating two muscles simultaneously can be found by adding the joint accelerations induced by activating the same muscles independently. These results provide empirical evidence of the importance of considering dynamic effects when interpreting the role of muscles in generating movement.

 9. Biceps Femoris Architecture and Strength in Athletes with a Previous Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.

  Science.gov (United States)

  Timmins, Ryan G; Bourne, Matthew N; Shield, Anthony J; Williams, Morgan D; Lorenzen, Christian; Opar, David A

  2016-03-01

  This study aimed to determine whether limbs with a history of anterior cruciate ligament (ACL) injury reconstructed from the semitendinosus display different biceps femoris long head (BFlh) architecture and eccentric strength, assessed during the Nordic hamstring exercise, compared with the contralateral uninjured limb. The architectural characteristics of the BFlh were assessed at rest and at 25% of a maximal voluntary isometric contraction (MVIC) in the control group (n = 52) and in the group who had previous ACL injury (n = 15) using two-dimensional ultrasonography. Eccentric knee flexor strength was assessed during the Nordic hamstring exercise. Fascicle length was shorter (P = 0.001; d range, 0.90-1.31) and pennation angle (P range, 0.001-0.006; d range, 0.87-0.93) was greater in the BFlh of the ACL-injured limb compared with those in the contralateral uninjured limb at rest and during a 25% MVIC. Eccentric strength was lower in the ACL-injured limb when compared with the contralateral uninjured limb. Fascicle length, MVIC, and eccentric strength were not different between the left and right limb in the control group. Limbs with a history of ACL injury reconstructed from the semitendinosus have shorter fascicles and greater pennation angles in the BFlh compared with those of the contralateral uninjured side. Eccentric strength during the Nordic hamstring exercise of the ACL-injured limb is significantly lower than that of the contralateral side. These findings have implications for ACL rehabilitation and hamstring injury prevention practices, which should consider altered architectural characteristics.

 10. Changes in muscle architecture of biceps femoris induced by eccentric strength training with nordic hamstring exercise.

  Science.gov (United States)

  Alonso-Fernandez, D; Docampo-Blanco, P; Martinez-Fernandez, J

  2017-03-17

  Eccentric strength training alters muscle architecture, but it is also an important factor for the prevention of hamstring injuries. The purpose was to determine the architectural adaptations of the biceps femoris long head (BFlh) after eccentric strength training with nordic hamstring exercise (NHE), followed by a subsequent detraining period. The participants in this intervention (n=23) completed a period of 13 weeks consisting of a first week of control and prior training, followed by 8 weeks of eccentric strength training with NHE, and concluding with a 4-week period of detraining. The architectural characteristics of the BFlh were measured at rest using two-dimensional ultrasound before (M1-week 1) and after (M2-week 9) the eccentric strength training, and at the end of the detraining period (M3-week 13). The muscle fascicle length significantly increased (t=-7.73, d=2.28, P<.001) in M2 compared to M1, as well as the muscle thickness (t=-5.23, d=1.54, P<.001), while the pennation angle presented a significant decrease (t=7.81, d=2.3, P<.001). The muscle fascicle length decreased significantly (t=6.07, d=1.79, P<.001) in M3 compared to M2, while the pennation angle showed a significant increase (t=-4.63, d=1.36, P<.001). The results provide evidence that NHE may cause alterations in the architectural conditions of the BFlh and may have practical implications for injury prevention and rehabilitation programs. © 2017 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 11. Tensiomyographic Characteristics of Rectus Femoris after a Single Bout of Intense Exercise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis C Paez

  2011-01-01

  Full Text Available Problem statement: It is not well known how local fatigue can impair the contractile properties of skeletal muscle, so the aim of this study was to determine the Tensiomyographic (TMG characteristics of Rectus Femoris (RF after a single bout of intense exercise. Approach: Twelve healthy male volunteers (mean±SEM; age, 24.16±0.62 years, height 172.02±1.21 cm, body mass 71.84±2.19 kg, BMI 24.42±0.70 kg m- were recruited. Results: In session 1, a graded exercise test on cycle ergometer was performed in order to determine subject’s maximal oxygen uptake (VO2max and power at this key point (pVO2max. In a second testing session, TMG rest values were assessed and then all subjects carried out 2 min of cycling at pVO2max after which TMG analysis was applied again. The results showed subject’s VO2max values of 53.44±2.67 ml kg-1 min-1 reaching a mean pVO2max of 270.83±8.61 W. Maximal radial displacement (Dm and time from the onset of electrical stimulus to 10% of Dm (Td were significantly lower at post-test (from 7.577.57±0.92-4.37±0.67 mm; p = 0.01, for Dm and from 25.25±0.57-22.44±0.89 ms; p≤0.05, for Td. Conclusion/Recommendations: It can be concluded that a brief and intense exercise consisting in 2 min of cycling at PVO2max provokes a reduction in contractile properties of RF considering TMG parameters such as Dm and Td. More studies are needed to clarify the role of muscle fatigue on temporal TMG parameters.

 12. Are knee kinematic anomalies in swing due to rectus femoris spasticity different from those due to femoral anteversion in children with cerebral palsy? A quantitative evaluation using 3D gait analysis.

  Science.gov (United States)

  Cimolin, Veronica; Piccinini, Luigi; Turconi, Anna Carla; Crivellini, Marcello; Galli, Manuela

  2010-05-01

  Quantitative comparison of gait strategy between stiff knee gait caused by rectus femoris spasticity versus that caused by femoral anteversion was the objective of this study. Twenty-three diplegic were divided into group 1 (excessive femoral anteversion without rectus femoris spasticity) and group 2 (normal femoral anteversion and rectus femoris spasticity). Both groups showed low knee flexion during swing (KMSw), but although group 1 exhibited normal KMSw timing and high hip intrarotation, group 2 presented delayed KMSw timing, with normal hip rotation. Reduced KMSw may be because of two different conditions: excessive femoral anteversion, leading only to KMSw reduction, and rectus femoris spasticity, inducing coexistence of reduced KMSw and its delayed timing.

 13. Effect of ageing time in vacuum package on veal longissimus dorsi and biceps femoris physical and sensory traits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Baldi

  2015-09-01

  Full Text Available Study evaluated the effects of vacuum ageing (2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 days on veal loin (longissimus dorsi; LD and silverside (biceps femoris; BF physical and sensory characteristics. Ageing did not affect cooking loss, increased LD pH and L*, a* and b* in both muscles. Shear force (SF decreased until day 6 in LD and day 10 in BF. Aroma, flavor and taste were not affected, while texturetraits were improved. SF was negative correlated with tenderness and juiciness and positive correlated with BF fibrousness and stringy sensation. Ageing improved texture properties withoutaltering other sensory traits.

 14. Neurovascularized free short head of the biceps femoris muscle transfer for one-stage reanimation of facial paralysis.

  Science.gov (United States)

  Hayashi, Akiteru; Maruyama, Yu

  2005-02-01

  The single-stage technique for cross-face reanimation of the paralyzed face without nerve graft is an improvement over the two-stage procedure because it results in early reinnervation of the transferred muscle and shortens the period of rehabilitation. On the basis of an anatomic investigation, the short head of the biceps femoris muscle with attached lateral intermuscular septum of the thigh was identified as a new candidate for microneurovascular free muscle transfer. The authors performed one-stage transfer of the short head of the biceps femoris muscle with a long motor nerve for reanimation of established facial paralysis in seven patients. The dominant nutrient vessels of the short head were the profunda perforators (second or third) in six patients and the direct branches from the popliteal vessels in one patient. The recipient vessels were the facial vessels in all cases. The length of the motor nerve of the short head ranged from 10 to 16 cm, and it was sutured directly to several zygomatic and buccal branches of the contralateral facial nerve in six patients. One patient required an interpositional nerve graft of 3 cm to reach the suitable facial nerve branches on the intact side. The period required for initial voluntary movement of the transferred muscles ranged from 4 to 10 months after the procedures. The period of postoperative follow-up ranged from 5 to 42 months. Transfer of the vascularized innervated short head of the biceps femoris muscle is thought to be an alternative for one-stage reconstruction of the paralyzed face because of the reliable vascular anatomy of the muscle and because it allows two teams to operate together without the need to reposition the patient. The nerve to the short head of the biceps femoris enters the side opposite the vascular pedicle of the muscle belly, and this unique relationship between the vascular pedicle and the motor nerve is anatomically suitable for one-stage reconstruction of the paralyzed face. As much

 15. MADURACIÓN DEL SOLOMO (Biceps femoris EN VACAS DE DESCARTE Bos indicus Y Bos taurus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roger Alonso Cubero-Rojas

  2013-01-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la maduración sobre la terneza del músculo Biceps femoris en vacas de descarte Bos indicus y Bos taurus. En la planta procesadora de Montecillos R.L., ubicada en Alajuela, se realizó la escogencia y sacrificio de los animales, la maduración y empaque al vacío de la carne. La cocción, determinación de la terneza y evaluación sensorial se llevó a cabo a los 0, 14 y 28 días de maduración, en el Laboratorio de Análisis Sensorial del Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, San José, en julio del año 2011. De acuerdo con la evaluación instrumental, la especie y la cronometría dental no fueron factores significativos en la determinación de la terneza de la carne, mientras que el tiempo de maduración sí mostró cambios altamente significativos (p>0,001 sobre el mismo parámetro. Los mejores resultados se obtuvieron a los 28 días, donde B. indicus mostró 3,78 kg de fuerza al corte, mientras que para B. taurus se obtuvo 3,88 kg. En la evaluación sensorial, los animales B. indicus se calificaron como más jugosos (p=0,016 y con mejor sabor (p<0,001. Se determinó una relación inversa entre sabor y tiempo de maduración, lo cual indicó que a mayor tiempo de maduración el sabor de la carne se volvió menos agradable al paladar.

 16. Common Peroneal Nerve Palsy with Multiple-Ligament Knee Injury and Distal Avulsion of the Biceps Femoris Tendon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takeshi Oshima

  2015-01-01

  Full Text Available A multiple-ligament knee injury that includes posterolateral corner (PLC disruption often causes palsy of the common peroneal nerve (CPN, which occurs in 44% of cases with PLC injury and biceps femoris tendon rupture or avulsion of the fibular head. Approximately half of these cases do not show functional recovery. This case report aims to present a criteria-based approach to the operation and postoperative management of CPN palsy that resulted from a multiple-ligament knee injury in a 22-year-old man that occurred during judo. We performed a two-staged surgery. The first stage was to repair the injuries to the PLC and biceps femoris. The second stage involved anterior cruciate ligament reconstruction. The outcomes were excellent, with a stable knee, excellent range of motion, and improvement in the palsy. The patient was able to return to judo competition 27 weeks after the injury. To the best of our knowledge, this is the first case report describing a return to sports following CPN palsy with multiple-ligament knee injury.

 17. Effect of eccentric exercise with reduced muscle glycogen on plasma interleukin-6 and neuromuscular responses of musculus quadriceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Gavin, James P; Myers, Stephen D; Willems, Mark E T

  2016-07-01

  Eccentric exercise can result in muscle damage and interleukin-6 (IL-6) secretion. Glycogen availability is a potent stimulator of IL-6 secretion. We examined effects of eccentric exercise in a low-glycogen state on neuromuscular function and plasma IL-6 secretion. Twelve active men (23 ± 4 yr, 179 ± 5 cm, 77 ± 10 kg, means ± SD) completed two downhill treadmill runs (gradient, -12%, 5 × 8 min; speed, 12.1 ± 1.1 km/h) with normal (NG) and reduced muscle glycogen (RG) in randomized order and at least 6 wk apart. Muscle glycogen was reduced using an established cycling protocol until exhaustion and dietary manipulation the evening before the morning run. Physiological responses were measured up to 48 h after the downhill runs. During recovery, force deficits of musculus quadriceps femoris by maximal isometric contractions were similar. Changes in low-frequency fatigue were larger with RG. Voluntary activation and plasma IL-6 levels were similar in recovery between conditions. It is concluded that unaccustomed, damaging eccentric exercise with low muscle glycogen of the m. quadriceps femoris 1) exacerbated low-frequency fatigue but 2) had no additional effect on IL-6 secretion. Neuromuscular impairment after eccentric exercise with low muscle glycogen appears to have a greater peripheral component in early recovery.

 18. Functional Reconstruction of a Combined Tendocutaneous Defect of the Achilles Using a Segmental Rectus Femoris Myofascial Construct: A Viable Alternative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Vincent DeFazio

  2014-05-01

  Full Text Available The composite anterolateral thigh flap with vascularized fascia lata has emerged as a workhorse at our institution for complex Achilles defects requiring both tendon and soft tissue reconstruction. Safe elevation of this flap, however, is occasionally challenged by absent or inadequate perforators supplying the anterolateral thigh. When discovered intraoperatively, alternative options derived from the same vascular network can be pursued. We present the case of a 74-year-old male who underwent composite Achilles defect reconstruction using a segmental rectus femoris myofascial free flap. Following graduated rehabilitation, postoperatively, the patient resumed full activity and was able to ambulate on his tip-toes. At 1-year follow-up, active total range of motion of the reconstructed ankle exceeded 85% of the unaffected side, and donor site morbidity was negligible. American Orthopaedic Foot and Ankle Society and Short Form-36 scores improved by 78.8% and 28.8%, respectively, compared to preoperative baseline assessments. Based on our findings, we advocate for use of the combined rectus femoris myofascial free flap as a rescue option for reconstructing composite Achilles tendon/posterior leg defects in the setting of inadequate anterolateral thigh perforators. To our knowledge, this is the first report to describe use of this flap for such an indication.

 19. Goldoni tra modernismo e tradizione

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michel

  2009-01-01

      Efter en kort indledning resumerer 2 del de vigtigste resultater fra Olsen (1995): Goldonis udstrakte brug af venetiansk, hans skildring af alle samfundsklasser, iscenesættelse af familiestrukturerne, familieautoritetens betydning, kærlighedens sociale fremtræden, begrænset brug af genkendels...

 20. Influência do substrato sobre a reprodução de Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, sob condições de laboratório Influence of substrate on reproduction of Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, under laboratorial conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sthefane D'ávila

  2005-03-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar se o substrato influencia a reprodução de indivíduos da espécie Subulina octona (Brugüière, 1789, mantidos em três diferentes substratos: areia, argila e terra vegetal. Foram analisados os seguintes parâmetros: número de ovos produzidos a cada evento reprodutivo, tempo para o alcance da maturidade sexual, idade dos indivíduos a cada evento reprodutivo, intervalo entre eventos reprodutivos, número total de ovos por indivíduo, número total de eventos reprodutivos por indivíduo e aumento do número de ovos de um evento para o subseqüente. O substrato influenciou o tempo necessário para o alcance da maturidade sexual, bem como o tempo para a realização dos eventos reprodutivos subseqüentes ao primeiro, a produção de ovos, o número total de ovos produzidos e de eventos reprodutivos de S. octona. Indivíduos mantidos em caixa com terra vegetal levaram mais tempo para realizar o primeiro, segundo, terceiro e quarto evento reprodutivo, produziram menos ovos, no segundo, terceiro e quarto evento e apresentaram um intervalo maior entre o primeiro e segundo evento.The influence of substrate on reproduction of Subulina octona (Brugüière, 1789, reared in sand, clay and humus, was investigated under laboratorial conditions. There were significant differences in onset of sexual maturity, egg production, shell length and aging in each reproductive event, total number of eggs produced and total number of reproductive events. The individuals reared in humus spent more time to reach sexual maturity, as well as to accomplish the subsequent reproductive events. Moreover, produced fewer eggs in the second, third and fourth ovipositions and exhibited a longer interval between the first and second reproductive events. After 120 days of experiment such individuals had produced fewer eggs, and performed fewer reproductive events, when compared with those kept in sand and clay. There was a progressive

 1. Iatrogenic Injury of Profunda Femoris Artery Branches after Intertrochanteric Hip Screw Fixation for Intertrochanteric Femoral Fracture: A Case Report and Literature Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolaos Patelis

  2014-01-01

  Full Text Available A case of arterial rupture of the profunda femoris arterial branches, following dynamic hip screw (DHS fixation for an intertrochanteric femoral fracture, is presented. Bleeding is controlled by coil embolization, but, later on, the patient underwent orthopedic material removal due to an infection of a large femoral hematoma.

 2. Does the GMFCS level influence the improvement in knee range of motion after rectus femoris transfer in cerebral palsy?

  Science.gov (United States)

  Blumetti, Francesco C; Morais Filho, Mauro C; Kawamura, Cátia M; Cardoso, Michelle O; Neves, Daniella L; Fujino, Marcelo H; Lopes, José Augusto F

  2015-09-01

  The aim of this study was to evaluate the influence of the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) on the outcomes of rectus femoris transfer (RFT) for patients with cerebral palsy and stiff knee gait. We performed a retrospective review of patients seen at our gait laboratory from 1996 to 2013. Inclusion criteria were (i) spastic diplegic cerebral palsy, (ii) GMFCS levels I-III, (iii) reduced peak knee flexion in swing (PKFSwGMFCS levels I and II. In the non-RFT group, no improvement in KROM was observed in any GMFCS level. In this study, patients at GMFCS levels I and II were more likely to benefit from the RFT procedure.

 3. Segond fracture: involvement of the iliotibial band, anterolateral ligament, and anterior arm of the biceps femoris in knee trauma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maeseneer, Michel de; Boulet, Cedric; Willekens, Inneke; Mey, Johan de; Shahabpour, Maryam [Universitair Ziekenhuis Brussel, Department of Radiology, Brussels (Belgium); Lenchik, Leon [Wake Forest University, Department of Radiology, Winston Salem, NC (United States); Cattrysse, Erik [Vrije Universiteit Brussel, Department of Experimental Anatomy, Brussels (Belgium)

  2014-12-04

  To evaluate the involvement of the iliotibial band (ITB), the anterolateral ligament (ALL), and the anterior arm of the biceps femoris in MRI-diagnosed Segond fracture and to evaluate other associated findings of Segond fracture. We retrospectively reviewed the MRI of 13 cases of Segond fracture. The studies included proton density-weighted, T2-weighted, and proton density-weighted with fat saturation images in the three planes. We studied 2 cadaveric specimens with emphasis on the ALL. One cadaveric specimen was dissected while the other was sectioned in the sagittal plane. The mean age of the patients was 36 years (range, 17-52). There were 7 men and 6 women. The mean size of the Segond bone fragment was 8 x 10 x 2 mm. The distance from the tibia varied from 2 to 6 mm. Associated findings included anterior cruciate ligament (ACL) tear (n = 13), medial collateral ligament (MCL) tear (n = 8), meniscocapsular tear of the posterior horn of the medial meniscus (n = 5), and posterolateral corner involvement (n = 4). Bone marrow edema involved the mid-lateral femoral condyle and the posterior tibial plateau on both the medial and the lateral side. Edema at the Segond area was seen, but was limited. Fibular head edema was also seen. The ITB (11 out of 13) and ALL (10 out of 13) inserted on the Segond bone fragment. The anterior arm of the biceps tendon did not insert on the Segond fracture. Associated findings of Segond fracture include ACL tear, MCL tear, medial meniscus tear, and posterolateral corner injury. Both the ITB and the ALL may be involved in the Segond avulsion. The anterior arm of the biceps femoris tendon is not involved. (orig.)

 4. Validity and reliability of rectus femoris ultrasound measurements: Comparison of curved-array and linear-array transducers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kendra Hammond, MD

  2014-11-01

  Full Text Available Muscle-mass loss augers increased morbidity and mortality in critically ill patients. Muscle-mass loss can be assessed by wide linear-array ultrasound transducers connected to cumbersome, expensive console units. Whether cheaper, hand-carried units equipped with curved-array transducers can be used as alternatives is unknown. Accordingly, our primary aim was to investigate in 15 nondisabled subjects the validity of measurements of rectus femoris cross-sectional area by using a curved-array transducer against a linear-array transducer—the reference-standard technique. In these subjects, we also determined the reliability of measurements obtained by a novice operator versus measurements obtained by an experienced operator. Lastly, the relationship between quadriceps strength and rectus area recorded by two experienced operators with a curved-array transducer was assessed in 17 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD. In nondisabled subjects, the rectus cross-sectional area measured with the curved-array transducer by the novice and experienced operators was valid (intraclass correlation coefficient [ICC]: 0.98, typical percentage error [%TE]: 3.7% and reliable (ICC: 0.79, %TE: 9.7%. In the subjects with COPD, both reliability (ICC: 0.99 and repeatability (%TE: 7.6% and 9.8% were high. Rectus area was related to quadriceps strength in COPD for both experienced operators (coefficient of determination: 0.67 and 0.70. In conclusion, measurements of rectus femoris cross-sectional area recorded with a curved-array transducer connected to a hand-carried unit are valid, reliable, and reproducible, leading us to contend that this technique is suitable for cross-sectional and longitudinal studies.

 5. Effects of barbell deadlift training on submaximal motor unit firing rates for the vastus lateralis and rectus femoris.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matt S Stock

  Full Text Available Previous investigations that have studied motor unit firing rates following strength training have been limited to small muscles, isometric training, or interventions involving exercise machines. We examined the effects of ten weeks of supervised barbell deadlift training on motor unit firing rates for the vastus lateralis and rectus femoris during a 50% maximum voluntary contraction (MVC assessment. Twenty-four previously untrained men (mean age  = 24 years were randomly assigned to training (n = 15 or control (n = 9 groups. Before and following the intervention, the subjects performed isometric testing of the right knee extensors while bipolar surface electromyographic signals were detected from the two muscles. The signals were decomposed into their constituent motor unit action potential trains, and motor units that demonstrated accuracy levels less than 92.0% were not considered for analysis. One thousand eight hundred ninety-two and 2,013 motor units were examined for the vastus lateralis and rectus femoris, respectively. Regression analyses were used to determine the linear slope coefficients (pulses per second [pps]/% MVC and y-intercepts (pps of the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. Deadlift training significantly improved knee extensor MVC force (Cohen's d = .70, but did not influence force steadiness. Training had no influence on the slopes and y-intercepts for the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. In agreement with previous cross-sectional comparisons and randomized control trials, our findings do not support the notion that strength training affects the submaximal control of motor units.

 6. Influência do substrato sobre o crescimento de Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, sob condições de laboratório Influence of substrate on growth of Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, under laboratorial conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sthefane D'ávila

  2005-03-01

  Full Text Available Os moluscos pulmonados selecionam substratos adequados a sua sobrevivência, exibindo preferência por determinadas características químicas, físicas e estruturais. Esse fator ambiental afeta a reprodução e a sobrevivência desses animais. Todavia, ainda permanece obscuro que aspectos do ciclo de vida e comportamento são influenciados. O presente trabalho teve por objetivo determinar se o substrato influencia o crescimento de indivíduos da espécie Subulina octona (Brugüière, 1789, mantidos em areia, argila e terra vegetal. Indivíduos mantidos em caixa com terra vegetal, apresentaram menor comprimento de concha aos 15 e 30 dias de vida, no primeiro, segundo e terceiro evento reprodutivo, quando comparados a indivíduos criados em caixas com areia e argila. Foi observada uma tendência para a desaceleração do crescimento dos indivíduos submetidos aos três tratamentos, mostrando que o crescimento indeterminado, com o declínio progressivo do crescimento após a maturidade, é a estratégia exibida por S. octona. No presente estudo, foi observado que S. octona ingeria substrato regularmente e que os indivíduos criados em terra vegetal consumiam menos ração. É provável que a terra vegetal forneça condições semelhantes ao habitat preferencial dos moluscos em ambiente natural e seja mais propícia à utilização como recurso alimentar. Dessa forma, os moluscos criados em terra vegetal tenderam a consumir mais substrato e menos ração do que aqueles criados em areia e argila, obtendo quantidade menor de nutrientes, o que pode ter influenciado seu crescimento.The influence of substrate on growth of Subulina octona (Brugüière, 1789, reared in sand, clay and humus, was investigated under laboratorial conditions. The individuals reared in humus, showed smaller shell lengths at the ages of 15 days and 30 days, and at the first, second and third reproductive events. There was a progressive decline in growth rate of shell length with

 7. Brug computeren som kreativt musikinstrument

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vognæs, Stig Peter; Just, Morten

  2008-01-01

  et andet forhold til musik end udelukkende at være forbruger. Projektet viste også, at musikken samlede børnene. Pigerne var også med ved computeren. Og nogle børn, som ofte havde det svært med de andre, blev pludselig centrale personer. Pædagoguddannelsen i Odense står bag projektet, der kørte fra...

 8. Brug af mindfulness til facilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 9. Genrer – begreber og brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  skaldede frisør. Den ene dekonstruerer genrerne gennem sin inddragelse af to populære Hollywood-genrer – bryllupsfilmen og apokalypsefilmen. Den anden lancerer den romantiske komedie i en international udgave med et tvist over mod eventyrkomedien. I begge tilfælde er genrebegrebet nødvendigt...

 10. Terrorgruppers brug af moderne teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mikkel Storm

  2008-01-01

  The paper’s title is The use of Modern Technology by Terrorists. It is an analysis based on open source intelligence covering 24 attacks in Western Europe or North America 2001 – 2007 planned and/or carried out by Islamic terrorists affiliated with, or inspired by Al Qaeda. The analysis...... is conducted within the framework of the theoretical model “The Cycle of Warfare” facilitating insights into the possible correlations between the employed technology, doctrine and organisation of the terrorist groups examined. The main findings in the paper are: −Attacks carried out by Al Qaeda inspired...... advanced technologies. Communications present an opportunity to detect Islamic terrorist activities. −Terrorists apparently develop new technologies and adjust doctrines in order to de-feat developments in countermeasures. −Indications suggest that within the examined timeframe, an organisation with scien...

 11. Calmettevaccinen tages i brug igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte; Stensballe, Lone Graff; Ammentorp, Jette

  2013-01-01

  .d.-studerende, der medvirker i studiet, har sygeplejefaglig baggrund og vil igennem projektet fokusere på forældrenes holdning til vaccinationer, og hvordan det påvirker forældre at skulle tage stilling til, om deres barn skal vaccineres. Metoden har baggrund i et canadisk sygeplejediagnoseredskab ”Decisional...... Conflict Scale” og bygger bl.a. på spørgeskemainterview. Historier om enkelte uheldige tilfælde og symptomer, som kædes sammen med en vaccination, kan meget let give usikkerhed og bekymring hos dem, der skal tage stilling til, om deres barn skal vaccineres. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der...

 12. Vi har brug for skammere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2007-01-01

  Skammen er en væsentlig ingrediens i opdragelsen af børn, men det overser vi, for skam er et fyord i den pædagogiske verden. Interview med børnebogsforfatteren Lene Kaaberbøl om, hvorfor skam gør os menneskelige....

 13. Terrorgruppers brug af moderne teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mikkel Storm

  2008-01-01

  is conducted within the framework of the theoretical model “The Cycle of Warfare” facilitating insights into the possible correlations between the employed technology, doctrine and organisation of the terrorist groups examined. The main findings in the paper are: −Attacks carried out by Al Qaeda inspired...... or affiliated groups tend to follow certain doctrines in spite of operational risks. −General doctrines and limitations within the skills of the respective groups shape the employment of technologies. The groups face a choice between utilizing current skills or risking communication to gain access to more...... advanced technologies. Communications present an opportunity to detect Islamic terrorist activities. −Terrorists apparently develop new technologies and adjust doctrines in order to de-feat developments in countermeasures. −Indications suggest that within the examined timeframe, an organisation with scien...

 14. Coordination of two-joint rectus femoris and hamstrings during the swing phase of human walking and running.

  Science.gov (United States)

  Prilutsky, B I; Gregor, R J; Ryan, M M

  1998-06-01

  It has been hypothesized previously that because a strong correlation was found between the difference in electromyographic activity (EMG) of rectus femoris (RF) and hamstrings (HA; EMG(RF)-EMG(HA)) and the difference in the resultant moments at the knee and hip (Mk-Mh) during exertion of external forces on the ground by the leg, input from skin receptors of the foot may play an important role in the control of the distribution of the resultant moments between the knee and hip by modulating activation of the two-joint RF and HA. In the present study, we examined the coordination of RF and HA during the swing phase of walking and running at different speeds, where activity of foot mechanoreceptors is not modulated by an external force. Four subjects walked at speeds of 1.8 m/s and 2.7 m/s and ran at speeds of 2.7 m/s and 3.6 m/s on a motor-driven treadmill. Surface EMG of RF, semimembranosus (SM), and long head of biceps femoris (BF) and coordinates of the four leg joints were recorded. An inverse dynamics analysis was used to calculate the resultant moments at the ankle, knee, and hip during the swing phase. EMG signals were rectified and low-pass filtered to obtain linear envelopes and then shifted in time to account for electromechanical delay between EMG and joint moments. During walking and running at all studied speeds, mean EMG envelope values of RF were statistically (Pwalking at 2.7 m/s than during the swing phase of running at the same speed. Correlation coefficients calculated between the differences (EMG(RF)-EMG(HA)) and (Mk-Mh), taken every 1% of the swing phase, were higher than 0.90 for all speeds of walking and running. Since the close relationship between EMG and joint moments was obtained in the absence of an external force applied to the foot, it was suggested that the observed coordination of RF and HA can be regulated without a stance-specific modulation of cutaneous afferent input from the foot. The functional role of the observed coordination

 15. Acute effects of anterior thigh foam rolling on hip angle, knee angle, and rectus femoris length in the modified Thomas test

  OpenAIRE

  Vigotsky, Andrew D.; Lehman, Gregory J; Contreras, Bret; Beardsley, Chris; Chung, Bryan; Feser, Erin H.

  2015-01-01

  Background. Foam rolling has been shown to acutely increase range of motion (ROM) during knee flexion and hip flexion with the experimenter applying an external force, yet no study to date has measured hip extensibility as a result of foam rolling with controlled knee flexion and hip extension moments. The purpose of this study was to investigate the acute effects of foam rolling on hip extension, knee flexion, and rectus femoris length during the modified Thomas test. Methods. Twenty-three h...

 16. Acute effects of anterior thigh foam rolling on hip angle, knee angle, and rectus femoris length in the modified Thomas test

  OpenAIRE

  Vigotsky, Andrew D.; Lehman, Gregory J; Bret Contreras; Chris Beardsley; Bryan Chung; Feser, Erin H.

  2015-01-01

  Background. Foam rolling has been shown to acutely increase range of motion (ROM) during knee flexion and hip flexion with the experimenter applying an external force, yet no study to date has measured hip extensibility as a result of foam rolling with controlled knee flexion and hip extension moments. The purpose of this study was to investigate the acute effects of foam rolling on hip extension, knee flexion, and rectus femoris length during the modified Thomas test.Methods. Twenty-three he...

 17. Acute effects of anterior thigh foam rolling on hip angle, knee angle, and rectus femoris length in the modified Thomas test.

  Science.gov (United States)

  Vigotsky, Andrew D; Lehman, Gregory J; Contreras, Bret; Beardsley, Chris; Chung, Bryan; Feser, Erin H

  2015-01-01

  Background. Foam rolling has been shown to acutely increase range of motion (ROM) during knee flexion and hip flexion with the experimenter applying an external force, yet no study to date has measured hip extensibility as a result of foam rolling with controlled knee flexion and hip extension moments. The purpose of this study was to investigate the acute effects of foam rolling on hip extension, knee flexion, and rectus femoris length during the modified Thomas test. Methods. Twenty-three healthy participants (male = 7; female = 16; age = 22 ± 3.3 years; height = 170 ± 9.18 cm; mass = 67.7 ± 14.9 kg) performed two, one-minute bouts of foam rolling applied to the anterior thigh. Hip extension and knee flexion were measured via motion capture before and after the foam rolling intervention, from which rectus femoris length was calculated. Results. Although the increase in hip extension (change = +1.86° (+0.11, +3.61); z(22) = 2.08; p = 0.0372; Pearson's r = 0.43 (0.02, 0.72)) was not due to chance alone, it cannot be said that the observed changes in knee flexion (change = -1.39° (-5.53, +2.75); t(22) = -0.70; p = 0.4933; Cohen's d = - 0.15 (-0.58, 0.29)) or rectus femoris length (change = -0.005 (-0.013, +0.003); t(22) = -1.30; p = 0.2070; Cohen's d = - 0.27 (-0.70, 0.16)) were not due to chance alone. Conclusions. Although a small change in hip extension was observed, no changes in knee flexion or rectus femoris length were observed. From these data, it appears unlikely that foam rolling applied to the anterior thigh will improve passive hip extension and knee flexion ROM, especially if performed in combination with a dynamic stretching protocol.

 18. Selective lengthening of the psoas and rectus femoris and preservation of the iliacus for flexion deformity of the hip in cerebral palsy patients.

  Science.gov (United States)

  Matsuo, T; Hara, H; Tada, S

  1987-01-01

  Between 1978 and 1983, 52 Japanese patients with cerebral palsy underwent operative correction of flexion deformity of the hip. The results of lengthening of the psoas, rectus femoris, and proximal hamstrings were satisfactory. The iliacus was left intact. Improvement in gait and activities of daily living was attained. Concentric reduction was obtained in 27 of 33 dislocated or subluxated hips. Sitting and perineal care were facilitated, and pain was alleviated. We conclude that preservation of the iliacus is important.

 19. ACL repair might induce further abnormality of gamma loop in the intact side of the quadriceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Konishi, Y U

  2011-04-01

  The purpose of this study was to investigate the effect of surgery on the gamma-loop in the quadriceps of patients with ACL injuries. We compared the response to vibration stimulation in subjects with ACL repair, subjects with ACL rupture, and normal subjects, by measuring the maximal strength and integrated electromyography (I-EMG) of the quadriceps. Pre-vibration data were obtained from each subject by measuring the MVC of the knee extension and the I-EMG from the vastus medialis, vastus lateralis, and rectus femoris. Vibration stimulation was applied to the infrapatellar tendon, followed immediately by repeating maximal strength and I-EMG recording. The results of this study indicated that alpha motor neuron activity of the intact side of the vastus lateralis in response to prolonged vibration stimulation was altered by surgery, but no effect was detected in the injured side. The results could suggest that abnormality of the gamma-loop existed even in the quadriceps of patients with ACL rupture since the vibration stimulus failed to elicit changes in ACL-rupture group as compared with those of normal subjects. In comparison, abnormality of the gamma-loop in the intact side of the QF was probably induced by the rupture, and further abnormality of gamma-loop was induced by surgery.

 20. Relationship between quadriceps femoris muscle volume and muscle torque at least 18 months after anterior cruciate ligament reconstruction.

  Science.gov (United States)

  Konishi, Y; Oda, T; Tsukazaki, S; Kinugasa, R; Fukubayashi, T

  2012-12-01

  The purpose of this study was to evaluate motor unit recruitment in the quadriceps femoris (QF) after anterior cruciate ligament (ACL) rupture and repair. Subjects included 24 patients at ≥ 18 months after ACL reconstruction and 22 control subjects with no history of knee injury. A series of cross-sectional magnetic resonance images were obtained to compare the QF of patients' injured side with that of their uninjured sides and that of uninjured control subjects. Muscle torque per muscle volume was calculated as isokinetic peak torque divided by QF muscle volume (cm(3)). The mean muscle torque per unit volume of the injured side of patients was not significantly different from that of the uninjured side or control subjects (one-way ANOVA) Results of the present study were contrary to the results of a previous study that evaluated patients at ≤ 12 months after ACL reconstruction. The present study found that high-threshold motor unit recruitment was restored at ≥ 18 months after ACL reconstruction. Thus, clinicians must develop techniques that increase the recruitment of high-threshold motor units in the QF from the period immediately after the injury until approximately 18 months after ACL reconstruction.

 1. Influence of extended aging on beef quality characteristics and sensory perception of steaks from the biceps femoris and semimembranosus.

  Science.gov (United States)

  Colle, M J; Richard, R P; Killinger, K M; Bohlscheid, J C; Gray, A R; Loucks, W I; Day, R N; Cochran, A S; Nasados, J A; Doumit, M E

  2016-09-01

  The objective was to determine the influence of post-fabrication aging (2, 14, 21, 42, and 63days) on beef quality characteristics and consumer sensory perception of biceps femoris (BF) and semimembranosus (SM) steaks. Lipid oxidation and aerobic plate counts increased (P<0.05) with longer aging periods and retail display times. An aging period by day of retail display interaction (P<0.05) was observed for a* and b* values of the BF and SM. Warner-Bratzler shear force values decreased (P<0.05) with longer aging for the SM, while no difference was observed for the BF. Consumer panel results revealed that longer aging periods increased (P<0.05) acceptability of the SM, tenderness of both muscles, and tended to increase (P=0.07) juiciness of the SM. Our results show that extended aging reduces retail color stability yet has positive effects on consumer perception of tenderness of both muscles and overall acceptability of the SM.

 2. EFFECT OF SOCCER TRAINER AND ELASTIC BAND ON QUADRICEPS FEMORIS MUSCLE STRENGTH IN YOUNG HEALTHY INDIVIDUALS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santosh Metgud

  2015-06-01

  Full Text Available Introduction: Quadriceps is one of the strongest muscle of the body that is required for knee mobility. Quadriceps plays a crucial role in many daily activities such as walking, twisting, running, jumping, and controlling the movement of knee. Since it’s a two joint muscle, they tend to become very to tight leading to imbalance, which can give rise to a number of postural problems and common musculoskeletal disorder causing pain in the knee joint. It could be acute, subacute and chronic in its clinical presentation. Hence strengthening of quadriceps femoris is necessary. Materials and Methods: a total of 90 participants within age of 21 to 29 years and BMI 19.9 to 24.9 having no neurological, cardiopulmonary and musculoskeletal disease were selected. Results: of the total 90 subjects, the mean age of the participants in group A 21.67±0.88 the mean age of participants in group B was 22.23±1.33 and the mean age of participants in the group C was 22.03±1.27. The result showed high significance in the group B. Conclusion: the study showed increase in the quadriceps muscle strength in group B.

 3. Complex left profunda femoris vein to renal vein bypass for the management of progressive chronic iliofemoral occlusion.

  Science.gov (United States)

  Anaya-Ayala, Javier E; Adams, Matthew K; Telich-Tarriba, Jose E; Dresser, Kelly L; Ismail, Nyla; Peden, Eric K

  2013-01-01

  Chronic occlusions of the inferior vena cava (IVC) and iliofemoral veins are long-term sequelae of deep venous thrombosis (DVT) that can lead to postthrombotic syndrome (PTS). Patients may present with a wide spectrum of signs and symptoms, ranging from mild discomfort and swelling to severe venous hypertension and ulcerations. We report a 68-year-old man who had a history of left lower extremity DVT after a laminectomy and who developed PTS with nonhealing ulcers. The patient underwent a cross-pubic femorofemoral venous bypass that failed to improve his clinical status. After unsuccessful endovascular attempts for recanalization of the iliofemoral segment, a profunda femoris to IVC bypass was performed. The symptoms recurred 2 years later. Venography revealed restenosis at the caval anastomosis that did not resolve by endovascular means. A surgical revision was performed, and given the quality of the IVC, a jump bypass was created to the left renal vein. The swelling improved and the ulcers healed completely. Twenty-eight months after the complex reconstructions, he remains ulcer-free with mild edema controlled with stockings. Venous reconstructions remain a viable option for patients with symptomatic and recalcitrant nonmalignant obstruction of the large veins.

 4. Development of estimation system of knee extension strength using image features in ultrasound images of rectus femoris

  Science.gov (United States)

  Murakami, Hiroki; Watanabe, Tsuneo; Fukuoka, Daisuke; Terabayashi, Nobuo; Hara, Takeshi; Muramatsu, Chisako; Fujita, Hiroshi

  2016-04-01

  The word "Locomotive syndrome" has been proposed to describe the state of requiring care by musculoskeletal disorders and its high-risk condition. Reduction of the knee extension strength is cited as one of the risk factors, and the accurate measurement of the strength is needed for the evaluation. The measurement of knee extension strength using a dynamometer is one of the most direct and quantitative methods. This study aims to develop a system for measuring the knee extension strength using the ultrasound images of the rectus femoris muscles obtained with non-invasive ultrasonic diagnostic equipment. First, we extract the muscle area from the ultrasound images and determine the image features, such as the thickness of the muscle. We combine these features and physical features, such as the patient's height, and build a regression model of the knee extension strength from training data. We have developed a system for estimating the knee extension strength by applying the regression model to the features obtained from test data. Using the test data of 168 cases, correlation coefficient value between the measured values and estimated values was 0.82. This result suggests that this system can estimate knee extension strength with high accuracy.

 5. A Comparison of Gluteus Maximus, Biceps Femoris, and Vastus Lateralis Electromyographic Activity in the Back Squat and Barbell Hip Thrust Exercises.

  Science.gov (United States)

  Contreras, Bret; Vigotsky, Andrew D; Schoenfeld, Brad J; Beardsley, Chris; Cronin, John

  2015-12-01

  The back squat and barbell hip thrust are both popular exercises used to target the lower body musculature; however, these exercises have yet to be compared. Therefore, the purpose of this study was to compare the surface electromyographic (EMG) activity of the upper and lower gluteus maximus, biceps femoris, and vastus lateralis between the back squat and barbell hip thrust. Thirteen trained women (n = 13; age = 28.9 years; height = 164 cm; mass = 58.2 kg) performed estimated 10-repetition maximums (RM) in the back squat and barbell hip thrust. The barbell hip thrust elicited significantly greater mean (69.5% vs 29.4%) and peak (172% vs 84.9%) upper gluteus maximus, mean (86.8% vs 45.4%) and peak (216% vs 130%) lower gluteus maximus, and mean (40.8% vs 14.9%) and peak (86.9% vs 37.5%) biceps femoris EMG activity than the back squat. There were no significant differences in mean (99.5% vs 110%) or peak (216% vs 244%) vastus lateralis EMG activity. The barbell hip thrust activates the gluteus maximus and biceps femoris to a greater degree than the back squat when using estimated 10RM loads. Longitudinal training studies are needed to determine if this enhanced activation correlates with increased strength, hypertrophy, and performance.

 6. Surface Electromyography Assessments of the Vastus medialis and Rectus femoris Muscles and Creatine Kinase after Eccentric Contraction Following Glutamine Supplementation.

  Science.gov (United States)

  Rahmani-Nia, Farhad; Farzaneh, Esmail; Damirchi, Arsalan; Majlan, Ali Shamsi; Tadibi, Vahid

  2014-03-01

  L-glutamine is the most abundant amino acid found in human muscle and plays an important role in protein synthesis and can reduce the levels of inflammation biomarkers and creatine kinase (CK) after training sessions. Delayed onset muscle soreness (DOMS) develops after intense exercise and is associated with an inflammatory response. The purpose of this study was to investigate the effect of glutamine supplementation on surface electromyography activity of the vastus medialis muscle (VMM) and rectus femoris muscle (RFM) and levels of creatine kinase after an eccentric contraction. SEVENTEEN HEALTHY MEN (AGE: 22.35±2.27yr; body mass: 69.91± 9.78kg; height: 177.08±4.32cm) were randomly assigned to experimental (n=9) and control groups (n=8) in a double-blind manner. In both groups, subjects were given L-glutamine supplementation (0.1g.kg(-1)) or placebo three times a week for 4 weeks. Median frequency (MDF) and mean power frequency (MPF) for VMM and RFM muscles and also CK measurements were performed before, 24h and 48 h after a resistance training session. The resistance training included 6 sets of eccentric leg extensions to exhaustion with 75% of 1RM. There was no significant difference between groups for MDF or MPF in VMM and RFM. The difference of CK level between the groups was also not significant. The results of this study indicate that glutamine supplementation has no positive effect on muscle injury markers after a resistance training session.

 7. [Transfer of the psoas tendon to the, at its origin detached, rectus femoris muscle in infantile cerebral palsy].

  Science.gov (United States)

  Heimkes, B; Engert, K; Stotz, S

  1999-09-01

  Correction of flexion contracture of hip allowing an erect position while standing and walking. The gain in function helps to prevent a neurogenic dislocation of the coxofemoral joint. In infants with cerebral palsy unable to straighten the body before they can stand or walk. In ambulatory spastic children and adolescents with bothersome hip flexion contracture. Severe retardation of motor development in patients with cerebral palsy in whom walking and standing cannot be anticipated. Marked spastic-dystonic muscle weakness. In general, soft tissue releases at hip and knee are performed at the same sitting. Anterior approach to the hip. Detachment of the sartorius from the anterior superior iliac spine and mobilization in a distal direction. Detachment of the rectus femoris from the anterior inferior iliac spine and retraction distally. Exposure of the femoral nerve in the lacuna musculorum. Exposure of the psoas and detachment from the lesser tuberosity. The tendon is mobilized in a proximal direction. Transfer of the rectus tendon on the divided psoas tendon. Reattachment of the sartorius or distal displacement into the fascia of the thigh. A clinical and radiological follow-up of 71 bilaterally operated patients. A pertinent complete radiographic documentation was possible in all but 1 patient. 49.3% (n=35) of patients were able to walk preoperatively compared to 80.3% (n=57) at the time of follow-up. The average migration percentage according to Reimers amounted to 28.4% preoperatively; it had regressed to 18.2% at the time of follow-up. In none of the patients did a subluxation or dislocation occur.

 8. Efter sexskandale og satanistisk hærværk: Er kirken et helligt rum, der kræver særlig beskyttelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.

  2016-01-01

  Kommentar i forbindelse med landsrettens dom i nylig sag om sex og satanistisk hærværk i flere kirker. Dommen aktualiserer de seneste ti års debat i forbindelse med blasfemiparagraffen: om vi er et sekulært samfund, om der gælder en særlig beskyttelse for religioner, og i givet fald hvorfor...... de sidste ti år, på spidsen: Om vi er et sekulært samfund, om der gælder en særlig beskyttelse for religioner, og i givet fald hvorfor” siger Jakob Holtermann. ”Da man sidste år endelig besluttede sig for at beholde blasfemiparagraffen, gjorde man det efter at have spurgt Straffelovrådet til råds. De...

 9. Acute effects of anterior thigh foam rolling on hip angle, knee angle, and rectus femoris length in the modified Thomas test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew D. Vigotsky

  2015-09-01

  Full Text Available Background. Foam rolling has been shown to acutely increase range of motion (ROM during knee flexion and hip flexion with the experimenter applying an external force, yet no study to date has measured hip extensibility as a result of foam rolling with controlled knee flexion and hip extension moments. The purpose of this study was to investigate the acute effects of foam rolling on hip extension, knee flexion, and rectus femoris length during the modified Thomas test.Methods. Twenty-three healthy participants (male = 7; female = 16; age = 22 ± 3.3 years; height = 170 ± 9.18 cm; mass = 67.7 ± 14.9 kg performed two, one-minute bouts of foam rolling applied to the anterior thigh. Hip extension and knee flexion were measured via motion capture before and after the foam rolling intervention, from which rectus femoris length was calculated.Results. Although the increase in hip extension (change = +1.86° (+0.11, +3.61; z(22 = 2.08; p = 0.0372; Pearson’s r = 0.43 (0.02, 0.72 was not due to chance alone, it cannot be said that the observed changes in knee flexion (change = −1.39° (−5.53, +2.75; t(22 = −0.70; p = 0.4933; Cohen’s d = − 0.15 (−0.58, 0.29 or rectus femoris length (change = −0.005 (−0.013, +0.003; t(22 = −1.30; p = 0.2070; Cohen’s d = − 0.27 (−0.70, 0.16 were not due to chance alone.Conclusions. Although a small change in hip extension was observed, no changes in knee flexion or rectus femoris length were observed. From these data, it appears unlikely that foam rolling applied to the anterior thigh will improve passive hip extension and knee flexion ROM, especially if performed in combination with a dynamic stretching protocol.

 10. Smerter efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Troels Staehelin; Klit, Henriette; Marcussen, Ninna Schultz

  2007-01-01

  Pain following stroke is a common but often neglected problem. Headache is present in about one fourth of patients in the acute phase. Later, chronic musculoskeletal pain including shoulder pain may be present, partly due to muscle weakness, posture and stiffness. Central neuropathic pain...... is a chronic pain, often described as burning or shooting and in some cases associated with pain evoked by light touch or cold. Central pain usually develops within months after the stroke and is located within the area of sensory abnormality corresponding to the CNS region damaged by the stroke....

 11. Genoptraening efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bente; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty rehabilitat...

 12. Efter cochlear implant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 13. Efter cochlear implant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  2007-01-01

    Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 14. Rekonvalescens efter kejsersnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharif, Heidi; Glavind, Julie; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  Recommendations for reconvalescence and restriction of physical activity after elective caesarean section are not consistent and there is a lack of evidence on the subject. Although physiological changes are rapidly normalized after the operation, the women experience an extended period...... characterized by fatigue caused by lack of sleep due to nursing and breastfeeding of the baby. This paper accounts for the effects of post-operative pain, breastfeeding, fatigue, sexuality and physical recovery in the period of reconvalecence following elective caesarean section. Udgivelsesdato: 2009-Sep-28...

 15. Smerter efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Troels Staehelin; Klit, Henriette; Marcussen, Ninna Schultz;

  2007-01-01

  Pain following stroke is a common but often neglected problem. Headache is present in about one fourth of patients in the acute phase. Later, chronic musculoskeletal pain including shoulder pain may be present, partly due to muscle weakness, posture and stiffness. Central neuropathic pain...... is a chronic pain, often described as burning or shooting and in some cases associated with pain evoked by light touch or cold. Central pain usually develops within months after the stroke and is located within the area of sensory abnormality corresponding to the CNS region damaged by the stroke....

 16. Forenklinger efter selskabsreformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Berg, Mads

  2012-01-01

  Artiklen definerer og analyserer de selskabsretlige forenklinger og lettelser, som selskabsreformen på baggrund af betænkning nr. 1498/2008 har medført. For overblikkets skyld præsenteres lettelserne ud fra rækkefølgen i kapitlerne i selskabsloven. De har i særlig grad indvirkning på små og melle...

 17. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte Torvin; Kjær, Mette Karie Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction...... and complications due to malabsorption. This article reviews the effect of bariatric surgery before pregnancy on obstetric and neonatal outcomes and provides, based on the limited available evidence, recommendations for the management of pregnancy in these women....

 18. Akut hjernesyndrom efter meflokinbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønn, A M; Bygbjerg, Ib Christian

  1994-01-01

  It is known that the antimalarial drug mefloquine may cause neurological side-effects. Only few cases of encephalitis ascribed to mefloquine treatment have been reported. We here describe a 34 year-old female patient with symptoms of acute brain syndrome. The patient was initially treated with me...

 19. Lungeemboli efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Martin Ruben Skou; Husted, Steen Elkjær; Pedersen, Gitte

  2014-01-01

  The clinical course after adder bites (Vipera berus) is unpredictable. Antivenom can reduce morbidity markedly. Preventive use of low-molecular-weight heparin is not routinely recommended. We present a case report, where indication for antivenom was not found, and the patient developed pulmonary...

 20. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Bayer, Lasse; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  Bites from the adder, Vipera Berus, can have serious clinical consequences due to systemic effects. Meanwhile, the local swelling calls for attention as well. Two cases of seven- and eleven-year-old boys are reported. The first patient was bitten in the 5th toe, the second in the thumb. Both...... developed fasciotomy-requiring compartment syndrome of the lower and upper limb, respectively. Recognition of this most seldom complication of an adder bite is vital to save the limb. We recommend that the classical signs and symptoms of compartment syndrome serve as indication for surgery. However...

 1. Posttraumatisk stress efter arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Lauritsen, Jens; Hansen, O N

  1999-01-01

  This study focuses on post-traumatic stress disorder in a follow up one to two years after the occupational accident. The aim was to estimate the prevalence of PTSD, changes in general health status and issues of compensation. The material was all serious accidents registered in the Danish National...... Register of Work Accidents during 1991. Seriousness was defined by type of injury, including all cases of amputations, bone fractures and extensive body lesions. Of 4745 possible, 3663 persons (77%) participated in a questionnaire study. The prevalence fulfilling the complete set of criteria...... of posttraumatic stress disorder as a chronic state was 2.8% (102 persons), of whom half had been given compensation. Among the most severe accidents the prevalence was 7.6%. In conclusion, in a large cohort of persons with moderate and severe occupational injuries this study demonstrated that post...

 2. Intrauterin graviditet efter Cavatermbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shokouh-Amiri, Ali; Kjaergaard, Niels

  2009-01-01

  A case of intrauterine pregnancy occurring after successful balloon thermal endometrial ablation is described. Although rare, pregnancy after endometrial ablation is possible, and use of a supplemental contraceptive method should be planned. In case of pregnancy after endometrial ablation...

 3. Rekonvalescens efter kejsersnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharif, Heidi; Glavind, Julie; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  characterized by fatigue caused by lack of sleep due to nursing and breastfeeding of the baby. This paper accounts for the effects of post-operative pain, breastfeeding, fatigue, sexuality and physical recovery in the period of reconvalecence following elective caesarean section. Udgivelsesdato: 2009-Sep-28......Recommendations for reconvalescence and restriction of physical activity after elective caesarean section are not consistent and there is a lack of evidence on the subject. Although physiological changes are rapidly normalized after the operation, the women experience an extended period...

 4. Marginalskatterne efter pinsepakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helena Skyt; Dubey, Amaresh

  2001-01-01

  , nemlig fra ca. 98% til 68%. Det er således navnlig de tyndt befolkede og fattigere kommuner, der ligger over skatteloftet. De 78 kommuner, der i 2002 er under skatteloftet, fordeler sig ret skævt geografisk. Forskellen mellem billigste og dyreste kommune har været faldende over tiden. Andelen af kommuner...... og topskatteydere under skatteloftet må forventes at falde i de kommende år, da pinsepakken nu er fuldt indfaset, og der fortsat må forventes en vis opdrift i de kommunale og amtskommunale udskrivningsprocenter....

 5. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One...... for the termed baby following vacuum-assisted delivery....... explanation is that training is no longer given the needed focus. Recent introduction of new requirements on Danish specialist training and the fact that vacuum-assisted delivery is an important procedure in obstetrics provides the basis for this article which systematically reviews the neonate consequences...

 6. Ogilvies syndrom efter sectio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjoldager, B T; Sørensen, Jette Led; Svaerke, T

  2001-01-01

  Ogilvie's syndrome, acute pseudo-obstruction of the colon, can lead to perforation of the caecum and death. The syndrome is not well known and diagnosis can be difficult to make in time.......Ogilvie's syndrome, acute pseudo-obstruction of the colon, can lead to perforation of the caecum and death. The syndrome is not well known and diagnosis can be difficult to make in time....

 7. Hel igen efter benamputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2006-01-01

  - forskellige steder. Jeg var hjemme hos tre, med én på café, mødtes med én på vedkommendes arbejdsplads, mødte syv på et fysioterapeutisk GenoptræningsSted (GS) for mennesker med benamputation og havde opfølgende telefonisk møde med seks. På GS deltog jeg bl.a. i individuel fysioterapi tre gange, holdtræning...

 8. Betonkonstruktioner efter DS411

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian

  Bogen behandler centrale emner indenfor beregning af betonkonstruktioner. Den er skrevet som en grundbog for ingeniøruddannelserne, men vil uden tvivl også kunne anvendes bland virkende ingeniører i de rådgivende firmaer, samt hvor man i øvrigt beskæftiger sig med beregning af betonkonstruktioner...

 9. På jagt efter klasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Stine Thidemann

  , som de alle, eller måske især nogle, udviser i forhold til de betingelser, de er underlagt. Teoretisk tager afhandlingen afsæt i den franske sociolog Pierre Bourdieus forståelse af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker og som noget der eksisterer både som materielle...... andre, og at kvindernes habitus i høj grad spiller ind på deres selvforståelse og på deres personlige oplevelser, erfaringer, dispositioner og handlingsvalg. Det fremgår imidlertid også, at betydningen af klasse i dag er langt mere flydende og tvetydig end tidligere; fx manifesterer klasse sig i højere...

 10. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane;

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One...

 11. Marxismen efter Marx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karl Marx har fået momentum oven på finanskrisen som kritiker af kapitalismen. Men i Marx og i den marxistiske tradition findes en en teoretisk dybde og analysekraft, der rækker langt ud over den nuværende krise. Karl Marx har både som medspiller og modspiller været inspirationskilde for en lang ...

 12. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One ex...

 13. Klavikelduplikation efter traumatisk klavikelepifysiolyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lasse; Frich, Lars Henrik

  2009-01-01

  A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17......A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17...

 14. Hypofyseinsufficiens efter hovedtraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klose, Marianne C; Juul, Anders; Poulsgaard, Lars

  2007-01-01

  Brain injury following head trauma is a potential cause of acquired hypopituitarism, although regarded as uncommon. Consequently, such patients do not routinely undergo neuroendocrine evaluation. Recent data suggest hypopituitarism to be more common than previously stated, with a prevalence of at...... of at least 25% in long-term survivors. As untreated hypopituitarism is likely to delay recovery and rehabilitation, this calls for a change in the current management of patients suffering traumatic brain injury. In this article, we will review current knowledge in this field....

 15. Akut kulilteforgiftning efter vandpiberygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Jakob Felbo; Villads, Kasper von Rosen; Sonne, Morten

  2016-01-01

  Carbon monoxide poisoning is potentially lethal, and early recognition and treatment is essential. An 18-year-old man was admitted due to syncope and a carboxyhaemoglobin level of 17% after water pipe tobacco smoking. He received normo- and hyperbaric oxygen as treatment and was discharged after ...... two days without neurological sequelae. This case is the first in Denmark, but recently seven similar cases have been reported. The number of young people smoking water pipe tobacco is increasing, and we fear that more cases like this will occur in the future.......Carbon monoxide poisoning is potentially lethal, and early recognition and treatment is essential. An 18-year-old man was admitted due to syncope and a carboxyhaemoglobin level of 17% after water pipe tobacco smoking. He received normo- and hyperbaric oxygen as treatment and was discharged after...

 16. Posttraumatisk stress efter arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Lauritsen, Jens; Hansen, O N

  1999-01-01

  This study focuses on post-traumatic stress disorder in a follow up one to two years after the occupational accident. The aim was to estimate the prevalence of PTSD, changes in general health status and issues of compensation. The material was all serious accidents registered in the Danish National...... of posttraumatic stress disorder as a chronic state was 2.8% (102 persons), of whom half had been given compensation. Among the most severe accidents the prevalence was 7.6%. In conclusion, in a large cohort of persons with moderate and severe occupational injuries this study demonstrated that post......-traumatic stress disorder and lasting psychological distress should be a matter for concern in addition to the physical injury....

 17. Local architecture of the vastus intermedius is a better predictor of knee extension force than that of the other quadriceps femoris muscle heads.

  Science.gov (United States)

  Ando, Ryosuke; Saito, Akira; Umemura, Yoshihisa; Akima, Hiroshi

  2015-09-01

  The purpose of this study was to determine whether the muscle architecture of each head of the quadriceps femoris (QF) at multiple regions can be used to predict knee extension force. Muscle thickness and pennation angle were measured using sonographic images from multiple regions on each muscle of the QF with the knee flexed to 90°. The fascicle lengths of the rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL) and vastus intermedius (VI) muscles were estimated based on sonographic images taken along the length of the thigh. The muscle architecture of the vastus intermedius was determined in two separate locations using sonographic images of the anterior (ant-VI) and lateral portions (lat-VI). The maximal voluntary contraction (MVC) was measured during isometric knee extension at a knee joint angle of 90°. The relationship between MVC force and muscle architecture was examined using a stepwise linear regression analysis with MVC force as the dependent variable. The muscle thickness of the ant-VI was selected as an independent variable in the first step of the linear regression analysis (R(2) = 0.66, Parchitecture of the VI is the best predictor of knee extension force.

 18. The effect of whole-body vibration and resistance training on muscle strength in a 13-year-old boy with m. biceps femoris lesion and posttraumatic calcification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pantović Milan

  2015-01-01

  Full Text Available Introduction. Skeletal muscle atrophy is a common adaptation after major muscle lesion of m. biceps femoris that results in numerous health-sport related complications. Resistance strength training and whole-body vibration (WBV have been recognized as an effective tool, which attenuates atrophy and evokes hypertrophy. Case report. We presented a 13-year-old boy with a lesion of m. biceps femoris and posttraumatic calcification sustained in soccer training session 6 month prior participation in this study. The patient underwent training 3 times a week for 7 weeks, including unilateral progressive WBV + resistance training (RT of the right hamstrings muscle group using WBV and weights. Hamstrings muscle strength was measured using a Cybex isokinetic dynamometer. At the end of week 4, the patient peak torque value of the involved leg increased from 39% body weight (BW to 72% BW and bilateral deficit decreased from -64% to -35%; at the end of week 7 the participant’s peak torque value of the involved leg increased from 72% BW to 98% BW and bilateral deficit decreased from -35% to -3%, respectively. Conclusion. Unilateral WBV + RT protocol evokes strength increase in the hamstrings muscle group. This case study suggests that adding WBV, as well as the RT program have to be considered in the total management of strength disbalance. Further studies are needed to verify the efficiency of WBV + RT protocol over the classic physical therapy exercise program.

 19. Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Ole Sejr; Theilby, Frans

  2010-01-01

  Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger.......Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger....

 20. Pseudoaneurysm of the Profunda Femoris Artery following Blunt Trauma Treated by Endovascular Coil Embolization: Review of Two Cases and Relevant Literature

  Science.gov (United States)

  McNerney, Patrick; Kiproff, Paul

  2017-01-01

  Profunda femoris artery (PFA) pseudoaneurysm after blunt trauma without associated femur fracture is a rare occurrence. Most of the reported cases of PFA pseudoaneurysm in the English literature developed after penetrating trauma, surgical procedures, and femur fractures. We present two such cases following blunt trauma and without any associated long bone injury. After initial imaging failed to show any long bone fracture, CT angiography confirmed pseudoaneurysm of the branch of the PFA. Both patients were then treated with emergent coil embolization of the bleeding vessel. Pseudoaneurysms typically present late and signs of persistent hip pain, thigh swelling, presence of a pulsatile mass, and even unexplained anemia all may suggest the diagnosis. Recognition of PFA pseudoaneurysm requires high index of suspicion and is often difficult to diagnose clinically because of its location. PMID:28246563

 1. The dependence between clinical condition and value of the maximum force in the quadriceps femoris muscle during MVC test in patients with knee osteoarthritis.

  Science.gov (United States)

  Nowak, Karina; Sobota, Grzegorz; Bacik, Bogdan; Hajduk, Grzegorz; Kusz, Damian

  2012-01-01

  The aim of this study was to check whether there was a correlation between the value of the maximum developed torque of the quadriceps femoris muscle and subjective evaluation of a patient's pain which is measured by the VAS. Also evaluated were changes in the muscle torque value and KSS scale over time. For examining patient's condition use was made of a KSS scale (knee score: pain, range of motion, stability of joint and limb axis) before the surgery and in weeks 6 and 12, as well as 6 months after surgery. It was found to be constantly improving in comparison with the condition before the surgery. This is confirmed by a significant statistical value difference of KSS scale. The surgery substantially increases the quality of live and function recurrence.

 2. Influência de diferentes substratos e umidade sobre o crescimento e o número de ovos produzidos por Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, sob condições de laboratório Influence of moisture on growth and egg production by Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, reared in different substrates, under laboratorial conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sthefane D'ávila

  2005-06-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar a influência da umidade do substrato sobre o crescimento e a reprodução de Subulina octona (Brugüière, 1789, criada em areia, argila e terra vegetal. Sobre o grupo experimental, constituído por três grupos tratados (substrato umedecido com 10ml de água a intervalos de cinco dias e três grupos controle (substrato umedecido com 10ml de água a intervalos de um dia, foram realizadas observações a cerca do crescimento, expresso pelo comprimento da concha; do número de ovos produzidos e do comprimento da concha no primeiro evento reprodutivo. O grupo tratamento e o grupo controle constituíram-se de 210 indivíduos recém-eclodidos, distribuídos aleatoriamente em caixas diferenciais em função do substrato utilizado: caixa 1 e controle 1, com areia; caixa 2 e controle 2, com argila; caixa 3 e controle 3, com terra vegetal. Cada caixa continha 35 indivíduos. Os indivíduos do grupo controle (substrato umedecido a intervalos de um dia apresentaram um ritmo de crescimento mais rápido. A umidade do substrato foi um fator de maior influência sobre a reprodução dos indivíduos criados em caixas com areia e argila. Houve diferença significativa entre as médias do comprimento da concha e do número de ovos produzidos, no primeiro evento reprodutivo dos indivíduos da caixa 1 (areia e do grupo controle 1. Os indivíduos da caixa 2 (argila apresentaram menor comprimento de concha no primeiro evento reprodutivo do que os indivíduos do grupo controle 2. Os gastrópodes terrestres perdem água pelo tegumento e, do mesmo modo, se reidratam pelo tegumento, através da chamada reidratação por contato. Neste contexto, a umidade do substrato influencia a manutenção da homeostase por estes organismos e conseqüentemente seu crescimento e reprodução.The aim of this study was to observe the influence of substrate moisture on growth, number of eggs produced and shell length of Subulina octona (Brug

 3. Articulate torque and electromyographic activity of biceps femoris and semitendinosus muscles during isokinetic knee flexion movements in soccer athletes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Bodnariuc Fontes

  2007-09-01

  Full Text Available The objective of the present study was to analyze the articulate torque (TO and the electromyographic activity (EMG of soccer athlete’s long head Biceps Femoris (BF and Semitendinosus (ST muscles during isokinetic knee fl exion movements (concentric-CON and eccentric-ECC actions at differing velocities, carried out in the ventral decubitus position. Fourteen soccer players aged 19 and 20 years old (71.2 ± 6.5 kg, 176.6 ± 6.4 cm were enrolled from the Associação Atlética Ponte Preta under- 20 team. They followed a protocol specifying 5 repetitions of fl exion (CON and ECC action of the knee at three velocities (60, 180 and 300º/s at random. The recovery interval between series adopted was 3 minutes. EMG Activity was recorded using surface electrodes and data were expressed in terms of root mean squares (RMS. Statistical analysis employed analysis of variance (Friedman test for repeated measures followed by the Wilcoxon test when necessary, with the level of signifi cance set at P ABSTRACT O objetivo do presente estudo foi analisar o torque articular (TO e a atividade eletromiográfi ca (EMG dos músculos Bíceps Femoral (BF cabeça longa e semitendíneo (ST durante movimentos isocinéticos de fl exão do joelho (ação concêntrica-CON e excêntrica-EXC, em diferentes velocidades de execução, na posição de decúbito ventral em atletas de futebol. Fizeram parte do estudo 14 atletas de futebol da equipe sub-20, da Associação Atlética Ponte Preta, com idade entre 19 e 20 anos (71,24 ± 6,53 kg, 176,59 ± 6,44 cm. Os atletas realizaram uma série de cinco repetições de fl exão (ação CON e EXC do joelho, em 3 velocidades (60, 180 e 300°/s, defi nidas anteriormente aleatoriamente. O intervalo de recuperação adotado entre as séries foi de 3 minutos. A atividade EMG foi coletada, utilizando-se eletrodos de superfície e os dados foram expressos em root mean square (RMS. Para análise estatística, foi empregada a análise de vari

 4. The effect of local skin cooling before a sustained, submaximal isometric contraction on fatigue and isometric quadriceps femoris performance: A randomized controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Hohenauer, Erich; Cescon, Corrado; Deliens, Tom; Clarys, Peter; Clijsen, Ron

  2017-04-01

  The central- and peripheral mechanisms by which heat strain limits physical performance are not fully elucidated. Nevertheless, pre-cooling is often used in an attempt to improve subsequent performance. This study compared the effects of pre-cooling vs. a pre-thermoneutral application on central- and peripheral fatigue during 60% of isometric maximum voluntary contraction (MVC) of the right quadriceps femoris muscle. Furthermore, the effects between a pre-cooling and a pre-thermoneutral application on isometric MVC of the right quadriceps femoris muscle and subjective ratings of perceived exertion (RPE) were investigated. In this randomized controlled trial, 18 healthy adults voluntarily participated. The participants received either a cold (experimental) application (+8°C) or a thermoneutral (control) application (+32°C) for 20min on their right thigh (one cuff). After the application, central (fractal dimension - FD) and peripheral (muscle fiber conduction velocity - CV) fatigue was estimated using sEMG parameters during 60% of isometric MVC. Surface EMG signals were detected from the vastus medialis and lateralis using bidimensional arrays. Immediately after the submaximal contraction, isometric MVC and RPE were assessed. Participants receiving the cold application were able to maintain a 60% isometric MVC significantly longer when compared to the thermoneutral group (mean time: 78 vs. 46s; p=0.04). The thermoneutral application had no significant impact on central fatigue (p>0.05) compared to the cold application (p=0.03). However, signs of peripheral fatigue were significantly higher in the cold group compared to the thermoneutral group (p=0.008). Pre-cooling had no effect on isometric MVC of the right quadriceps muscle and ratings of perceived exertion. Pre-cooling attenuated central fatigue and led to significantly longer submaximal contraction times compared to the pre-thermoneutral application. These findings support the use of pre-cooling procedures

 5. The effect of housing conditions on Biceps femoris muscle fibre properties, fatty acid composition, performance and carcass traits of slow-growing rabbits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdenek Volek

  2014-03-01

  Full Text Available The aim of the present work was to evaluate the effect of stocking density on the biceps femoris (BF muscle fibre properties, meat quality, the growth performance and carcass traits of Czech White rabbits.  A total of 20 rabbits (40 days old, 10 rabbits per treatment, sex ratio 1/1 were reared in cages at different stocking densities (10 rabbits/m2 or 4 rabbits/m2 for 49 days. Stocking density had no significant effect on the growth performance. There were no significant differences between groups with regard to hot carcass weight (HCW or dressing-out percentage. The proportions of both perirenal (9.5 vs. 15.9 g/kg HCW; P=0.010 and total dissectible fat (14.9 vs. 25.1 g/kg HCW; P=0.001 were lower in rabbits reared at the lower stocking density. No significant differences in ultimate pH values, meat colour or proximate composition were observed. The hind leg meat of rabbits reared at the lower stocking density contained significantly less lauric (4.6 vs. 6.7 mg/100 g of muscle; P=0.008 and myristic acid (52.2 vs. 64.4 mg/100 g of muscle; P=0.033. Significantly higher percentages of βR fibres (16.3 vs. 6.5 %, P=0.001 and αR fibres (24.5 vs. 14.2 %; P=0.001 and a significantly lower percentage of αW fibres (59.2 vs. 79.3 %; P=0.001 were also observed in these rabbits. The mean cross-sectional area (1882 vs. 2744 μm2; P=0.001 and diameter (47.9 vs. 58.5 μm; P=0.001 of βR fibres were smaller in rabbits reared at the lower stocking density. Thus, the lower stocking density favourably affected the medium-chain fatty acid profile of meat and fibre characteristics of the rabbits' biceps femoris muscle.

 6. Management of recurrent ischial pressure sore with gracilis muscle flap and V-Y profunda femoris artery perforator-based flap.

  Science.gov (United States)

  Lee, Su-Shin; Huang, Shu-Hung; Chen, Meng-Chum; Chang, Kao-Ping; Lai, Chung-Sheng; Lin, Sin-Daw

  2009-10-01

  Inappropriate seating has been implicated as a major contributing factor in ischial pressure-sore recurrence. During their lifetime, paraplegic patients may require several flaps for closure of the same or some other adjacent pressure sore. Despite a wide variety of flap reconstruction options being described, the ischium remains the most difficult pressure-sore site to treat. From June 1998 to July 2006, there were 253 pressure-sore patients operated upon at Kaohsiung Medical University Hospital. Ten patients (eight men and two women) suffered from recurrent ischial pressure sores, and all of them received more than one flap reconstruction for the ischial defect. For the treatment of the recurrent ischial pressure sore, gracilis muscle flap and readvancement of the V-Y profunda femoris artery perforator-based flap were used to fill the dead space as well as cover the defect. Among these 10 recurrent ischial pressure-sore patients, six of them had suffered bilateral ischial ulcers. Eight of them had previous sacral pressure sores. In all, 32 flap reconstruction procedures were performed on these 10 patients. Unfortunately, one patient had recurrent grade II bilateral ischial pressure sores after 11 months of ulcer-free period. The other nine patients had no recurrence noted, and enjoyed their lives with an average 27.2 months ulcer-free period (range 9-53 months). The fasciocutaneous flap provides a higher mechanical resistance than the detached and transposed muscle. However, for the recurrent ischial ulcer patients, readvancement of the perforator-based fasciocutaneous flap alone cannot provide adequate bulk to obliterate the 'dead space' after debridement of the bursa and the surrounding necrotic tissue. By combining the readvancement of V-Y profunda femoris artery perforator-based fasciocutaneous flap and gracilis muscle flap, these recurrent ischial ulcers will heal without complication. Recurrence of ulceration often develops despite successful flap closure

 7. Stretchability of the rectus femoris muscle: investigation of validity and intratester reliability of two methods including X-ray analysis of pelvic tilt.

  Science.gov (United States)

  Hamberg, J; Björklund, M; Nordgren, B; Sahlstedt, B

  1993-03-01

  Validity and intratester reliability of two test methods designed to identify stretchability of the rectus femoris muscle (RFM) was investigated, combined with x-ray analysis of pelvic tilt in the sagittal plane. The first method is commonly used in clinical practice. The second is a new technique supposed to tilt the pelvis posteriorly and thus further separate the origin and insertion of the muscle. Investigation of validity and intratester reliability of the two methods was made by testing and retesting a random sample of 71 persons. The tests were performed with an equipment that automatically recorded the angle of knee flexion from a previously determined applied torque, indicating the end point of motion for that particular subject. Angle of knee flexion and subjective estimation of pain sensation due to stretch were recorded at each measurement. The pelvic tilt-analysis consisted of test-retest reliability of x-ray measurements, comparison between the methods in both starting and final position, and x-ray and electronic goniometer measurements. All applied torques were measured with a strain gauge. Two out of three criteria of validity favored the new method and the third pointed out the two methods as equal. The two methods as well as the x-ray measurements showed high reliability, and the hypothesis of a more posterior tilted pelvis in the new method was confirmed. The electronic goniometer was less sensitive than x-ray, but proposed to analyse pelvic tilt clinically. Methodology procedures for joint angle measurements are discussed.

 8. A Comparison of Gluteus Maximus, Biceps Femoris, and Vastus Lateralis Electromyography Amplitude for the Barbell, Band, and American Hip Thrust Variations.

  Science.gov (United States)

  Contreras, Bret; Vigotsky, Andrew D; Schoenfeld, Brad J; Beardsley, Chris; Cronin, John

  2016-06-01

  Bridging exercise variations are well researched and commonly employed for both rehabilitation and sport performance. However, resisted bridge exercise variations have not yet been compared in a controlled experimental study. Therefore, the purpose of this study was to compare the differences in upper and lower gluteus maximus, biceps femoris, and vastus lateralis electromyography (EMG) amplitude for the barbell, band, and American hip thrust variations. Thirteen healthy female subjects (age = 28.9 y; height = 164.3 cm; body mass = 58.2 kg) familiar with the hip thrust performed 10 repetitions of their 10-repetition maximum of each variation in a counterbalanced and randomized order. The barbell hip thrust variation elicited statistically greater mean gluteus maximus EMG amplitude than the American and band hip thrusts, and statistically greater peak gluteus maximus EMG amplitude than the band hip thrust (P ≤ .05), but no other statistical differences were observed. It is recommended that resisted bridging exercise be prescribed according to the individual's preferences and desired outcomes.

 9. A Comparison of Gluteus Maximus, Biceps Femoris, and Vastus Lateralis Electromyography Amplitude in the Parallel, Full, and Front Squat Variations in Resistance-Trained Females.

  Science.gov (United States)

  Contreras, Bret; Vigotsky, Andrew D; Schoenfeld, Brad J; Beardsley, Chris; Cronin, John

  2016-02-01

  Front, full, and parallel squats are some of the most popular squat variations. The purpose of this investigation was to compare mean and peak electromyography (EMG) amplitude of the upper gluteus maximus, lower gluteus maximus, biceps femoris, and vastus lateralis of front, full, and parallel squats. Thirteen healthy women (age = 28.9 ± 5.1 y; height = 164 ± 6.3 cm; body mass = 58.2 ± 6.4 kg) performed 10 repetitions of their estimated 10-repetition maximum of each respective variation. There were no statistical (P ≤ .05) differences between full, front, and parallel squats in any of the tested muscles. Given these findings, it can be concluded that the front, full, or parallel squat can be performed for similar EMG amplitudes. However, given the results of previous research, it is recommended that individuals use a full range of motion when squatting, assuming full range can be safely achieved, to promote more favorable training adaptations. Furthermore, despite requiring lighter loads, the front squat may provide a similar training stimulus to the back squat.

 10. Changes of Intramuscular Fat Composition, Lipid Oxidation and Lipase Activity in Biceps femoris and Semimembranosus of Xuanwei Ham During Controlled Salting Stages

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Zhen-yu; GAO Xiao-guang; ZHANG Ji-hong; ZHANG De-quan; MA Chang-wei

  2013-01-01

  Fatty acid composition of neutral lipids (NLs), phospholipids (PLs) and free fatty acids (FFAs) from intramuscular fat (IMF), lipid oxidation and lipase activity in muscle Semimembranosus (SM) and msucle Biceps femoris (BF) of dry-cured Xuanwei ham during the 90-d salting stages were analysed. The salt content increased from 0.34 to 3.52%in BF and from 0.10 to 5.42%in SM during the 90 d salting stage, respectively. PLs of IMF in both BF and SM decreased 54.70%(P<0.001) and 34.64%(P<0.05), furthermore, the saturated fatty acids (SFA), monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) of PLs in both muscles were hydrolysed almost isochronously. FFAs were increased from 0.46 g 100 g-1 lipids to 2.92 g 100 g-1 lipids in BF at the end of salting, which was lower than SM (from 1.29 g 100 g-1 lipids to 9.70 g 100 g-1 lipids). The activities of acid lipase, neutral lipase and acid phospholipase all remained active in the 90 d. The thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) was slowly increased to 1.34 mg kg-1 muscle in BF and to 2.44 mg kg-1 muscle in SM during the salting stage. In conclusion, the controlled salting process prompted the hydrolysis of PLs of IMF notably and increased the lipid oxidation of muscles within some limits.

 11. Sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm, Niels

  2016-01-01

  I kapitlet diskuteres ud fra et sociologisk perspektiv brug af et screeningsinstrumentet til opsporing af depression efter indlæggelse for hjertesygdom. HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale Det er en udbredt praksis at screene udskrevne hjertepatienter for depression. Som screeningsinstru...

 12. Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunner, Andreas; Petersen, Flemming Rune

  Naturlig foryngelse som metode til genkultivering efter fladefald har næsten ikke været i brug i Danmark, men undersøgelser og erfaringer fra udlandet viser, at metoden kan bruges de steder, hvor forudsætningerne er til det. Rapporten beskriver et langsigtet forsøg i Sønderjylland, som afprøver n...

 13. Forskerbanens blindgyde, Dagbladet Information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gorm Hansen, Birgitte

  2012-01-01

  Kvalitet i undervisningen på de videregående uddannelser er virkelig kommet på dagsordenen efter Rigsrevisionens bedømmelse af universiteternes stigende brug af korttidsansatte medarbejdere. Nu skal der flere timer på programmet, og der skal stilles garanti for forskningsbaseret undervisning. Det...

 14. Urbane stednavne - storbyens sproglige dimension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandst, Line

  , hvordan forestillingen om byer i byen kan skabes ved brug af (primært) gadenavne. Jeg diskuterer gruppenavngivning som et retorisk værktøj med potentiale til det jeg kalder onomastisk skalareduktion, og jeg belyser, hvorfor og hvordan den retoriske strategi kan lykkes efter denne hensigt, mens den andre...

 15. Udvikling af en generisk forretningsmodel til anvendelse inden for m-commerce

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Frances; Ulhøi, John Parm

  2009-01-01

  I artiklen foreslår vi en simplificeret og generisk forretningsmodel til brug ved udnyttelse af nye muligheder inden for m-commerce. Modellen sigter efter at fremhæve centrale karakteristika vedrørende de aktører, aktiviteter og relationer, der typisk er involveret i de tidlige entrepreneurielle ...

 16. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 17. Effekt af brug af tolk i psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Rikke Sander; Hansen, Trine Maria Nørregaard; Carlsson, Jessica Mariana

  2017-01-01

  Effect of using an interpreter in psychotherapy An evaluation of the effect of using an interpreter in psychotherapy is quite complex. In the few existing studies on the use of interpreters in psychotherapy no significant difference was found in treatment outcome related to whether an interpreter...

 18. Terapeuters brug af selvafsløring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2009-01-01

  Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision......Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision...

 19. Danskernes brug af business case og gevinstrealisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernst, Martin

  2013-01-01

  Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.......Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke....

 20. Derfor har vi brug for paradigmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh, Kirsten A. Jeppesen; Schøsler, Lene

  2016-01-01

  Based on previous studies on verbs of perception in French and Ita- lian, this study claims that the notion of paradigm is useful for the understanding of grammatical structure. Our case-study concerns the status of Modern French voir in the paradigms of presentation and of progressivity....

 1. Terapeuters brug af selvafsløring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2009-01-01

  Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision......Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision...

 2. Medicinalindustrien har brug for diagnoser som ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Det er ikke første gang, at medicinalindustriens evne til at finde nye markeder har medført nye eller bredere diagnoser. I det forrige årti så vi et parallelt forløb mellem et boom i antallet af depressionsdiagnoser og forbruget af lykkepiller. Interview med sociolog Thomas Brante. Udgivelsesdato...

 3. Effect on Muscular Tension of Quadriceps Femoris in Knee Osteoarthritis by Acupuncture%针刺治疗对膝痹病患者股四头肌肌张力的影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谢玮; 洪海平; 卫晓恩; 王卫国; 汪韬; 郁林海; 黄芬; 詹红生

  2014-01-01

  目的:探讨针刺治疗对膝痹病患者股四头肌肌张力的影响。方法:将符合纳入标准的80例单侧膝骨关节炎患者采用Myotonometer(R)-肌肉状态测试系统测量双侧股四头肌静息状态肌张力RAUC,采用HSS膝关节功能评分对患侧膝关节进行评分。所有患者针刺治疗3周,比较治疗前后患膝股四头肌肌张力的变化及膝关节功能。结果:患侧膝关节静息状态股四头肌肌张力RAUC低于健侧,差异有统计学意义(P<0.01);治疗后患侧膝关节HSS功能积分和股四头肌静息状态肌张力RAUC均明显改善(P<0.01)。结论:膝痹病患者患膝股四头肌静息状态肌张力较健侧膝关节要低,针刺治疗可通过增加股四头肌肌张力、恢复膝关节的生物力学平衡以治疗膝痹病。%Objective:To study the effect of muscular tension of quadriceps femoris in knee osteoarthritis by ac-upuncture.Methods:80 cases that conformed to the inclusive criteria were observed by HSS therapeutic effect score to evaluate the muscular tension of quadriceps femoris.Results:The muscular tension of the quadriceps femoris in disabled knee was lower than that of the healthy knee( P<0.01);The HSS therapeutic effect score and the muscular tension of quadriceps femoris of the disabled knee were significantly improved after the treat-ment( P<0.01) .Conclusion:Static muscular tension of quadriceps femoris in disabled knee is lower than that of the healthy knee.Acupuncture can cure the knee osteoarthritis because it can recover the balance of the disa-bled knee.

 4. Quality traits in muscle biceps femoris and back-fat from purebred Iberian and reciprocal Iberian×Duroc crossbred pigs.

  Science.gov (United States)

  Ventanas, Sonia; Ventanas, Jesús; Jurado, Angela; Estévez, Mario

  2006-08-01

  The present study evaluated the physico-chemical characteristics of muscle biceps femoris and back-fat from purebred Iberian (PBI) pigs and reciprocal crossbred Iberian×Duroc pigs (IB×D pigs: Iberian dams×Duroc sires; D×IB pigs: Duroc dams×Iberian sires). Muscles from PBI pigs contained significantly higher amounts of IMF, heme pigments and iron than those from crossbred pigs. In addition, muscles from PBI pigs were darker (lower L(∗)-values) and redder (higher a(∗)-values) and exhibited a more intense colour (higher chroma value) which was closer to the true red axis (lower hue value) than muscles from crossbred pigs. Back-fat from PBI pigs had significantly higher percentages of monounsaturated fatty acids (MUFA) and significantly smaller percentages of polyunsaturated fatty acids (PUFA) than those from crossbred pigs. Regarding the fatty acid profiles of the muscle lipid fractions, the genetic background particularly affected the composition of the polar lipid (PL) fraction. PL in muscles from PBI pigs contained significantly higher proportions of oleic acid and total MUFA and significantly lower amounts of arachidonic acid, certain long-chain PUFA (ω-6 and ω-3 fatty acids) and total amount of PUFA than PL in muscles from crossbred pigs. The results obtained indicate that tissues from PBI pigs would be more suitable for the production of dry-cured meats than those from cross-bred pigs. The position of the dam or the sire in reciprocal Iberian×Duroc crosses had no clear effects on meat quality.

 5. {sup 99m}Tc-sestamibi muscle scintigraphy to assess the response to neuromuscular electrical stimulation of normal quadriceps femoris muscle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pekindil, Y.; Sarikaya, A.; Birtane, M.; Pekindil, G.; Salan, A. [Trakya Univ., Edirne (Turkey). Hospital

  2001-08-01

  Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is widely used for improving muscle strength by simultaneous contraction in the prevention of muscle atrophy. Although there exist many clinical methods for evaluating the therapeutic response of muscles, {sup 99m}Tc-sestamibi which is a skeletal muscle perfusion and metabolism agent has not previously been used for this purpose. The aim of our work was to ascertain whether {sup 99m}Tc-sestamibi muscle scintigraphy is useful in the monitoring of therapeutic response to NMES in healthy women. The study included 16 women aged between 21 and 45, with a mean age of 32.7{+-}6.4. Both quadriceps femoris muscles (QFM) of each patient were studied. After randomization to remove the effect of the dominant side, one QFM of each patient was subjected to the NMES procedure for a period of 20 days. NMES was performed with an alternating biphasic rectangular current, from a computed electrical stimulator daily for 23 minutes. After measurement of skinfold thickness over the thigh, pre- and post-NMES girth measurements were assessed in centimeters. Sixty minutes after injections of 555 MBq {sup 99m}Tc-sestamibi, static images of the thigh were obtained for 5 minutes. The thigh-to-knee uptake ratio was calculated by semiquantitative analysis and normalized to body surface area (NUR=normalized uptake ratio). The difference between the pre and post NMES NUR values was significant (1.76{+-}0.31 versus 2.25{+-}0.38, p=0.0000). The percentage (%) increase in NUR values also well correlated with the % increase in thigh girth measurements (r=0.89, p=0.0000). These results indicated that {sup 99m}Tc-sestamibi muscle scintigraphy as a new tool may be useful in evaluating therapeutic response to NMES. (author)

 6. SOD mRNA and MDA expression in rectus femoris muscle of rats with different eccentric exercise programs and time points.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Heng; Liu, Jiani; Pan, Shinong; Sun, Yingwei; Li, Qi; Li, Fei; Ma, Li; Guo, Qiyong

  2013-01-01

  Although superoxide dismutase (SOD) and malondialdehyde (MDA) affect Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS), their effects are unclear in rectus femoris muscles (RFM) of rats with different eccentric exercise programs and time points. The purpose of this study is to investigate the effects of the various eccentric exercise programs at different time points on the SOD mRNA expression and MDA using rat as the animal model. 248 male rats were randomly divided into 4 groups: control group (CTL, n = 8), once-only exercise group (OEG, n = 80), continuous exercise group (CEG, n = 80), and intermittent exercise group (IEG, n = 80). Each exercise group was divided into 10 subgroups that exercised 0.5 h, 6 h, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h, 96 h, 120 h, 144 h, or 168 h. Rats were sacrificed and their SOD mRNA expression, and MDA concentrations of skeletal muscle tissue were measured. The specimen in all eccentric exercise programs showed increased RFM SOD1 mRNA expression levels at 0.5 h (Peccentric exercise (CE) significantly enhanced muscle SOD2 mRNA level at 0.5 h (Peccentric exercise (OE), SOD1, SOD2, and SOD3 mRNA expression significantly increased at 96 h, whereas MDA concentrations decreased at 96 h. After CE, the correlation coefficients of SOD1, SOD2, SOD3 mRNA expression levels and MDA concentrations were -0.814, -0.763, -0.845 (all Peccentric exercise, especially CE could enhance SOD1 and SOD2 mRNA expression in acute stage and the SOD2 mRNA expression correlates to MDA concentration in vivo, which may improve the oxidative adaption ability of skeletal muscles.

 7. Short biceps femoris fascicles and eccentric knee flexor weakness increase the risk of hamstring injury in elite football (soccer): a prospective cohort study.

  Science.gov (United States)

  Timmins, Ryan G; Bourne, Matthew N; Shield, Anthony J; Williams, Morgan D; Lorenzen, Christian; Opar, David A

  2016-12-01

  To investigate the role of eccentric knee flexor strength, between-limb imbalance and biceps femoris long head (BFlh) fascicle length on the risk of future hamstring strain injury (HSI). Elite soccer players (n=152) from eight different teams participated. Eccentric knee flexor strength during the Nordic hamstring exercise and BFlh fascicle length were assessed at the beginning of preseason. The occurrences of HSIs following this were recorded by the team medical staff. Relative risk (RR) was determined for univariate data, and logistic regression was employed for multivariate data. Twenty seven new HSIs were reported. Eccentric knee flexor strength below 337 N (RR=4.4; 95% CI 1.1 to 17.5) and possessing BFlh fascicles shorter than 10.56 cm (RR=4.1; 95% CI 1.9 to 8.7) significantly increased the risk of a HSI. Multivariate logistic regression revealed significant effects when combinations of age, history of HSI, eccentric knee flexor strength and BFlh fascicle length were explored. From these analyses the likelihood of a future HSI in older athletes or those with a HSI history was reduced if high levels of eccentric knee flexor strength and longer BFlh fascicles were present. The presence of short BFlh fascicles and low levels of eccentric knee flexor strength in elite soccer players increases the risk of future HSI. The greater risk of a future HSI in older players or those with a previous HSI is reduced when they have longer BFlh fascicles and high levels of eccentric strength. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/.

 8. Can Sarcopenia Quantified by Ultrasound of the Rectus Femoris Muscle Predict Adverse Outcome of Surgical Intensive Care Unit Patients as well as Frailty? A Prospective, Observational Cohort Study.

  Science.gov (United States)

  Mueller, Noomi; Murthy, Sushila; Tainter, Christopher R; Lee, Jarone; Riddell, Kathleen; Fintelmann, Florian J; Grabitz, Stephanie D; Timm, Fanny P; Levi, Benjamin; Kurth, Tobias; Eikermann, Matthias

  2016-12-01

  To compare sarcopenia and frailty for outcome prediction in surgical intensive care unit (SICU) patients. Frailty has been associated with adverse outcomes and describes a status of muscle weakness and decreased physiological reserve leading to increased vulnerability to stressors. However, frailty assessment depends on patient cooperation. Sarcopenia can be quantified by ultrasound and the predictive value of sarcopenia at SICU admission for adverse outcome has not been defined. We conducted a prospective, observational study of SICU patients. Sarcopenia was diagnosed by ultrasound measurement of rectus femoris cross-sectional area. Frailty was diagnosed by the Frailty Index Questionnaire based on 50 variables. Relationship between variables and outcomes was assessed by multivariable regression analysis NCT02270502. Sarcopenia and frailty were quantified in 102 patients and observed in 43.1% and 38.2%, respectively. Sarcopenia predicted adverse discharge disposition (discharge to nursing facility or in-hospital mortality, odds ratio 7.49; 95% confidence interval 1.47-38.24; P = 0.015) independent of important clinical covariates, as did frailty (odds ratio 8.01; 95% confidence interval 1.82-35.27; P = 0.006); predictive ability did not differ between sarcopenia and frailty prediction model, reflected by χ values of 21.74 versus 23.44, respectively, and a net reclassification improvement (NRI) of -0.02 (P = 0.87). Sarcopenia and frailty predicted hospital length of stay and the frailty model had a moderately better predictive accuracy for this outcome. Bedside diagnosis of sarcopenia by ultrasound predicts adverse discharge disposition in SICU patients equally well as frailty. Sarcopenia assessed by ultrasound may be utilized as rapid beside modality for risk stratification of critically ill patients.

 9. Early alterations in the hip joint following epiphysiolysis for slipped femoral head. Results of an MRI study; Fruehveraenderugen im Hueftgelenk nach Epiphysiolysis capitis femoris. MRT-Untersuchungsergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stoever, B. [Freiburg Univ. (Germany). Radiologische Klinik; Sigmund, G. [Freiburg Univ. (Germany). Radiologische Klinik; Huhle, P. [Freiburg Univ. (Germany). Orthopaedische Abteilung; Zwack, P. [Freiburg Univ. (Germany). Orthopaedische Abteilung; Reichert, A. [Freiburg Univ. (Germany). Orthopaedische Abteilung; Langer, M. [Freiburg Univ. (Germany). Radiologische Klinik

  1994-01-01

  With the aim of detecting patients at risk of developing coxarthritis, 34 patients were investigated prospectively by MRI 6-14 years after epiphysiolysis for slipped capital femoral head. In particular, cartilage changes were analysed by gradient-echo sequences. In 40% of the hip joints investigated cartilaginous lesions were present, detectable as irregularity and flattening of contour and more rarely as changes in signal intensity. In contrast, only 18% of the radiographs available revealed any pathology. When pelvic X-rays are normal or reveal slight sclerosis, cartilaginous lesions on MRI are considered early signs of coxarthrosis. This combination was seen especially often in patients with a primarily high angle of dislocation and in those who needed treatment by reposition or osteotomy. Only in 8 of the 17 hip joints showing sclerosis on conventional radiograms, sclerosis was also diagnosed by MRI, possibly because of partial volume and susceptibility effects at high field strength. Even with limited spatial resolution, cartilage examinations is warranted in young patients in whom early osteoarthritis can be expected. (orig.) [Deutsch] Mit dem Ziel, Veraenderungen am Hueftgelenk bei Patienten mit Arthroserisiko rechtzeitig zu erfassen, wurden 34 Patienten 6-14 Jahre nach einer Epiphysiolysis capitis femoris mittels MRT im Hochfeld bei 2/T nachuntersucht. Insbesondere sollten anhand der `FLASH`-Gradientenechosequenzen Knorpelveraenderungen analysiert werden. In 40% der untersuchten Hueftgelenke lagen Knorpellaesionen vor, sichtbar als Verduennung der Knorpelschicht, Konturunregelmaessigkeit und seltener als Signalintensitaetsveraenderungen. Dagegen waren nur 18% der vorhandenen Roentgenbefunde eindeutig pathologisch. Die kernspintomographisch sichtbaren Laesionen des Knorpels sind bei normalem Roentgenbild als Fruehveraenderungen zu werten und waren haeufiger bei Patienten mit primaer hohem Dislokationswinkel nachweisbar wie auch bei Patienten, bei denen eine

 10. Kinesiology Taping does not Modify Electromyographic Activity or Muscle Flexibility of Quadriceps Femoris Muscle: A Randomized, Placebo-Controlled Pilot Study in Healthy Volleyball Players.

  Science.gov (United States)

  Halski, Tomasz; Dymarek, Robert; Ptaszkowski, Kuba; Słupska, Lucyna; Rajfur, Katarzyna; Rajfur, Joanna; Pasternok, Małgorzata; Smykla, Agnieszka; Taradaj, Jakub

  2015-08-01

  Kinesiology taping (KT) is a popular method of supporting professional athletes during sports activities, traumatic injury prevention, and physiotherapeutic procedures after a wide range of musculoskeletal injuries. The effectiveness of KT in muscle strength and motor units recruitment is still uncertain. The objective of this study was to assess the effect of KT on surface electromyographic (sEMG) activity and muscle flexibility of the rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL), and vastus medialis (VM) muscles in healthy volleyball players. Twenty-two healthy volleyball players (8 men and 14 women) were included in the study and randomly assigned to 2 comparative groups: "kinesiology taping" (KT; n=12; age: 22.30 ± 1.88 years; BMI: 22.19 ± 4.00 kg/m(2)) in which KT application over the RF muscle was used, and "placebo taping" (PT; n=10; age: 21.50 ± 2.07 years; BMI: 22.74 ± 2.67 kg/m(2)) in which adhesive nonelastic tape over the same muscle was used. All subjects were analyzed for resting sEMG activity of the VL and VM muscles, resting and functional sEMG activity of RF muscle, and muscle flexibility of RF muscle. No significant differences in muscle flexibility of the RF muscle and sEMG activity of the RF, VL, and VM muscles were registered before and after interventions in both groups, and between the KT and PT groups (p>0.05). The results show that application of the KT to the RF muscle is not useful to improve sEMG activity.

 11. Metaboličke osobitosti četveroglavog bedrenog mišića (m. quadriceps femoris) u ovaca pasmine Lička pramenka hranjenih uz dodatak plemenite pečurke (Agaricus bisporus).

  OpenAIRE

  Špiranec, Katarina; Popović, Maja; Živković, Mario; Špoljarić, Daniel; Vlahović, Ksenija; Brzica, Hrvoje; Mršić, Gordan; Mihelić, Damir

  2016-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti prisutnost oksidativnih enzima u četveroglavom bedrenom mišiću (m. quadriceps femoris) ovaca pasmine Lička pramenka te procijeniti učinak u hranu dodanog pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus (A. bisporus) na histokemijske i morfološke karakteristike mišića. Četrnaest jednogodišnjih ovaca bilo je nasumično odabrano i podijeljeno u dvije skupine (kontrolna i pokusna skupina) s po sedam životinja. Pokus je bio proveden tijekom 6 tjedana hranjenja...

 12. Socialisme i Chile efter Pinochet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2008-01-01

  Chile bliver ofte præsenteret som et paradigme for resten af det latinamerikanske kontinent: Et land med høj økonomisk vækst og politisk stabilitet. Landet har endda haft to socialistiske præsidenter siden 2000, den sidste den første kvindelige præsident. Succeshistorien har en bagside: De...... socialistiske regeringer har accepteret et begrænset demokrati og videreført en nyliberal økonomisk politik, der har bragt dem på konfrontationskurs med massebevægelserne og isoleret Chile fra de andre lande i regionen, der søger integration og gensidig støøte. Udgivelsesdato: Februar...

 13. Behandling af gener efter whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rittig-Rasmussen, Bjarne; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina

  2010-01-01

  Treatment of whiplash-associated disorders starts with a thorough clinical examination, which may be repeated after 1-3 weeks. For optimal results it is essential that the patient receives clear information about the condition and that any pain is treated effectively with analgesics. Risk factors...... for persistent symptoms can often be identified early and should be addressed adequately. If symptoms persist and conservative treatments are chosen, these should be active and they should focus on sustaining or regaining usual activities. Udgivelsesdato: 2010-Jun-14...

 14. Behandling af gener efter whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rittig-Rasmussen, Bjarne; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina Birgitte

  2010-01-01

  Treatment of whiplash-associated disorders starts with a thorough clinical examination, which may be repeated after 1-3 weeks. For optimal results it is essential that the patient receives clear information about the condition and that any pain is treated effectively with analgesics. Risk factors...... for persistent symptoms can often be identified early and should be addressed adequately. If symptoms persist and conservative treatments are chosen, these should be active and they should focus on sustaining or regaining usual activities....

 15. Tejnefiskeri efter jomfruhummer. Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Rikke; Krag, Ludvig Ahm; Andersen, Bo Sølgaard

  The Danish quota for Norway lobster is fished by use of trawl. In the past 5 years, between 10 and 70 % of the quota has not been exploited. This is partly on account of restricted quotas on some of the other species that are targeted in this mixed species fishery. Furthermore, in order to protect...... a premium price reflecting the high quality of the landings. The fleet consists of vessels up to 12 m with a crew of one to two man. Working with creels requires a spacious deck and an advantageous arrangement in order to set and haul a large number of creels. Creeling for Norway lobster is seasonal and off...... for Norway lobster is considered to have potential as a commercial fishery in Danish waters if the catch rates are optimized and a market for the high quality live Norway lobsters is ensured...

 16. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism......, stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug...

 17. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism...

 18. Stressfraktur efter epifysiodese i femur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Aubaidi, Zaid; Engell, Vilhelm; Lundgaard, Bjarne

  2010-01-01

  Growth guiding is currently widely practiced for deformity correction in the growing child. Different methods have been developed. In 2007 Stevens described a tension band device (8-plates) as a simple growth control method. Since then it has been widely used, e.g. in hemiepiphysiodesis to correc...... described. We present a case with a fracture in the distal femur through 8-plates screw holes....

 19. Abdominalfistel syv ar efter kolecystektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougard, K.; Bergenfeldt, M.

  2008-01-01

  A 64-year old female presented with fistulas on the abdomen 7 years after laparoscopic cholecystectomy. During fistula excision, several gallstones were found. Scrutiny of the medical records revealed that spillage of gallstones had occurred during the cholecystectomy. We conclude that spilled...... gallstones may cause fistulas or abscesses even several years after cholecystectomy. Preventive measures such as gentle handling of the gallbladder and vigorous efforts to retrieve all lost gallstones seem important Udgivelsesdato: 2008/9/1...

 20. Rekonvalescens og sygemelding efter influenza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Court

  2009-01-01

  Seasonal influenza has a significant impact on individuals and society alike. In otherwise healthy adults, a typical case of seasonal influenza is associated with six to eight days of clinical symptoms, and about four to five days of sick leave. Transmission mainly takes place during the initial...

 1. Socialisme i Chile efter Pinochet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2008-01-01

  Chile bliver ofte præsenteret som et paradigme for resten af det latinamerikanske kontinent: Et land med høj økonomisk vækst og politisk stabilitet. Landet har endda haft to socialistiske præsidenter siden 2000, den sidste den første kvindelige præsident. Succeshistorien har en bagside: De...... socialistiske regeringer har accepteret et begrænset demokrati og videreført en nyliberal økonomisk politik, der har bragt dem på konfrontationskurs med massebevægelserne og isoleret Chile fra de andre lande i regionen, der søger integration og gensidig støøte. Udgivelsesdato: Februar...

 2. Stressfraktur efter epifysiodese i femur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Aubaidi, Zaid; Engell, Vilhelm; Lundgaard, Bjarne

  2010-01-01

  Growth guiding is currently widely practiced for deformity correction in the growing child. Different methods have been developed. In 2007 Stevens described a tension band device (8-plates) as a simple growth control method. Since then it has been widely used, e.g. in hemiepiphysiodesis to correct...

 3. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  , stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug...

 4. Indikation for adrenalinautoinjektor efter anafylaksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malling, Hans-Jørgen; Hansen, Kirsten Skamstrup; Mosbech, Holger

  2012-01-01

  Anaphylaxis is a potentially fatal hypersensitivity reaction, which should be treated with adrenaline. Patients at risk of recurrent anaphylaxis after the initial episode should be prescribed an adrenalin autoinjector. The patients include persons, who are allergic to insect venom, before...... they reach the maintenance dose of allergen-specific immunotherapy, persons with food allergy who are at risk of accidental intakes, persons with anaphylaxis induced by low-intensity physical activity, and idiopathic anaphylaxis. The recommended dose of adrenaline is 0.15 mg for children up to 20 kg and 0...

 5. Rekonvalescens og sygemelding efter influenza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Court

  2009-01-01

  Seasonal influenza has a significant impact on individuals and society alike. In otherwise healthy adults, a typical case of seasonal influenza is associated with six to eight days of clinical symptoms, and about four to five days of sick leave. Transmission mainly takes place during the initial...

 6. Risiko efter alder og promille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Framke, Elisabeth; Kærup, Simon; Sørensen, Poul Lyk

  2012-01-01

  Den internationale forskningslitteratur har de sidste 50 år peget på, at alder og alkohol er store risikofaktorer for trafikuheld. Litteraturen har i den forbindelse peget på, at unges alder, manglede erfaring og alkoholforbrug, udgør væsentlige risikofaktorer for trafikuheld....

 7. Angina pectoris efter sumatriptan (Imigran)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abrahamsen, Bo; Christiansen, B D

  1992-01-01

  Developed for the treatment of migraine, sumatriptan is an agonist of 5-hydroxytryptamine-1-receptors. Though a pressure sensation is a common complaint, significant ECG changes have not been reported after subcutaneous administration of sumatriptan. A case history is given where angina pectoris...... after sumatriptan self-administration was experienced on two occasions by a 61-year old man with a history of minor myocardial infarction--without post-infarction angina--two years previously. The angina after sumatriptan was accompanied on both occasions by significant ST-segment depression on ECG...

 8. HRM i Danmark efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bévort, Frans; Holt Larsen, Henrik; Hjalager, Anne-Mette

  Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte.......Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte....

 9. Laegers kliniske faerdigheder efter turnusuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsted, Charlotte V; Pallisgaard, Jane; Falck, Geir

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate Danish interns' clinical skills after their internship in order to identify areas where systematic training is needed. This study was a follow-up of a previous study on a group of interns at the beginning of their internship. MATERIAL AND METHODS...... concern that skills particularly in emergency procedures do not improve. There is a need to define clear objectives, implement structured training programmes, and assess skills in order to accomplish a reliable and sufficient level of competency. Udgivelsesdato: 2002-Jun-10...

 10. Changes in energy metabolism in the quadriceps femoris after a single bout of acute exhaustive swimming in rats: a 31p-magnetic resonance spectroscopy study

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Sun Yingwei; Pan Shinong; Chen Zhian; Zhao Heng; Ma Ying; Zheng Liqiang; Li Qi

  2014-01-01

  Background Little is known about the value of 31P-magnetic resonance spectroscopy (31P-MRS) in in vivo assessment of exhaustive exercise-induced injury in skeletal muscle.We aimed to evaluate the value of a 31P-MRS study using the quadriceps femoris after a single bout of acute exhaustive swimming in rats,and the correlation between 31P-MRS and histological changes.Methods Sixty male Sprague-Dawley rats were randomly assigned to control,half-exhaustive,and exhaustive exercise groups.31P-MRS of the quadriceps femoris of the right lower limb was performed immediately after swimming exercise to detect Pi,PCr,and β-ATP.The Pi/PCr,Pi/β-ATP,PCr/β-ATP,and PCr/(PCr+Pi) were calculated and pH measured.Areas under the receiver operating characteristic curve (AUCs) were calculated to evaluate the diagnostic potential of 31P-MRS in identifying and distinguishing the three groups.HE staining,electron microscopy and desmin immunostaining after imaging of the muscle were used as a reference standard.The correlation between 31P-MRS and the mean absorbance (A value) of desmin staining were analyzed with the Pearson correlation test.Results Pi,PCr,Pi/PCr,and PCr/(PCr+Pi) showed statistically significant intergroup differences (P<0.05).AUCs of Pi,PCr,Pi/PCr,and PCr/(PCr+Pi) were 0.905,0.848,0.930,and 0.930 for the control and half-exhaustive groups,while sensitivity and specificity were 90%/85%,95%/55%,95%/80%,and 90%/85%,respectively.The AUCs of Pi,PCr,Pi/PCr and PCr/(PCr+Pi) were 0.995,0.980,1.000,and 1.000 for the control and exhaustive groups,while sensitivity and specificity were 95%/90%,100%/90%,100%/95%,and 100%/95%,respectively.The AUCs of Pi,PCr,Pi/PCr,and PCr/(PCr+Pi) were 0.735,0.865,0.903,and 0.903 for the half-exhaustive and exhaustive groups,while sensitivity and specificity were 80%/60%,90%/75%,95%/65%,and 95%/70%,respectively.In the half-exhaustive group,some muscle fibers exhibited edema in HE staining,and the

 11. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  : The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among....... CAM was used mainly to treat mild symptoms/diseases (39%) and as prevention or for increased well-being (22%). More women than men stated that they wished to take an active part in their own treatment (30% versus 14%) and cited the unwanted side effects of conventional medicine (16% versus 7...

 12. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  : The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among...

 13. Hanging the beef carcass by the forequarter to improve tenderness of the Longissimus dorsi and Biceps femoris muscles Suspensão da carcaça pelo dianteiro para melhorar a maciez dos músculos Longissimus dorsi e Biceps femoris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albino Luchiari Filho

  2005-10-01

  Full Text Available Hanging beef carcasses in different configurations in the cooler affect some carcass muscle tenderness. Forty Nellore steer carcasses (ten per day were chosen at random in a federally inspected slaughter plant and hanged alternate left and right sides either in the traditional way by the hindquarter (HQ or by the forequarter (FQ also called "tenderbife". Carcasses were selected from steers up to 30 months old and had an average hot carcass weight of 244.1 kg. These carcasses were chilled for 48 hours, when samples from the Longissimus dorsi (LD at the 12th rib and the Biceps femoris (BF at the P8 site were removed, kept under refrigeration (0-2ºC for five days and frozen for future analysis. The temperature of the LD after 24 hours taken at the 12th rib was not different for HQ (1.0ºC and FQ (0.9ºC. Fat thickness measured at the 12th rib was lower (P A suspensão da carcaça em diferentes formas na câmara fria influencia a maciez de alguns músculos da carcaça. As carcaças de 40 novilhos Nelore (dez por dia com no máximo 30 meses de idade foram selecionadas ao acaso em frigorífico (SIF 2543 e lados alternados de suas carcaças foram resfriados e pendurados pelo Tendão de Aquiles do traseiro especial (TA ou pelo músculo carpo radial dianteiro (DA, também chamado "tenderbife". Todas as carcaças eram de classificação B no Sistema Brasileiro de Tipificação de Carcaças, com média de peso de carcaça quente de 244,1 kg. O pH 24 horas não diferiu para os tratamentos, (TA = 5,69 e DA = 5,70. As carcaças foram resfriadas por 48 horas e a seguir, amostras do Longissimus dorsi (LD na altura da 12ª costela e Biceps femoris (BF na altura do sítio P8 foram removidas, mantidas sob refrigeração (0-2ºC por mais 5 dias e a seguir congeladas para posterior análises. A espessura de gordura medida na altura da 12ª costela foi menor (P < 0,05 para TA (3,8 mm do que DA (4,3 mm. A força de cisalhamento do músculo LD foi menor (P < 0,01 para

 14. MUSCLE ACTIVITY RESPONSE TO EXTERNAL MOMENT DURING SINGLE-LEG DROP LANDING IN YOUNG BASKETBALL PLAYERS: THE IMPORTANCE OF BICEPS FEMORIS IN REDUCING INTERNAL ROTATION OF KNEE DURING LANDING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meguru Fujii

  2012-06-01

  Full Text Available Internal tibial rotation with the knee close to full extension combined with valgus collapse during drop landing generally results in non-contact anterior cruciate ligament (ACL injury. The purpose of this study was to investigate the relationship between internal rotation of the knee and muscle activity from internal and external rotator muscles, and between the internal rotation of knee and externally applied loads on the knee during landing in collegiate basketball players. Our hypothesis was that the activity of biceps femoris muscle would be an important factor reducing internal knee rotation during landing. The subjects were 10 collegiate basketball students: 5 females and 5 males. The subjects performed a single-leg drop landing from a 25-cm height. Femoral and tibial kinematics were measured using a 3D optoelectronic tracking system during the drop landings, and then the knee angular motions were determined. Ground reaction forces and muscle activation patterns (lateral hamstring and medial hamstring were simultaneously measured and computed. Results indicated that lower peak internal tibial rotation angle at the time of landing was associated with greater lateral hamstring activity (r = -0.623, p < 0.001. When gender was considered, the statistically significant correlation remained only in females. There was no association between the peak internal tibial rotation angle and the knee internal rotation moment. Control of muscle activity in the lateral to medial hamstring would be an important factor in generating sufficient force to inhibit excessive internal rotation during landing. Strengthening the biceps femoris might mitigate the higher incidence of non-contact ACL injury in female athletes

 15. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...... anvendelse af tvang blandt det faglige personale. Kortlægningen er foretaget efter principperne i Campbell-metoden og udført af SFI Campbell. Den inddrager 70 studier, heraf 42 om effekten af tvang i behandlingen. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Socialministeriet....

 16. Relationships of quadriceps femoris muscle strength along with osteoporosis and knee osteoarthritis%股四头肌肌力及骨质疏松与膝骨关节炎的关系

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘康妍; 胡海澜; 陈勇; 金晶

  2016-01-01

  Objective To evaluate the relationships of quadriceps femoris muscle strength , osteoporosis, and knee osteoarthritis ( OA) through the study of quadriceps femoris muscle strength and bone mineral density (BMD) of 374 subjects.Methods From October 2013 to December, 374 patients of the Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University 2015 were included.The age, weight, height of the patients were recorded .Following the weight-bearing anteroposterior radiographic examination of the knee , the patients were divided into the normal group ( 174 cases ) and the knee OA group ( 200 cases) according to the diagnostic criteria of knee osteoarthritis .(“Guide for Diagnosis Treatment of Osteoarthrits”) .The patients from knee OA group were classified into five levels according to Kellgre-Lawrence grade classification standard , and divided into the mild, the moderate, and the severe subgroups according to their clinical symptoms as well as X-ray performance .BMD was examined; the maximum strength of quadriceps femoris muscle was examined by measurement and analysis of muscle function as well as isometric dynamometer test .By comparing and analyzing different severity degrees of the knee OA group and the normal group though analysis of variance , Kruskal-Wallis test and Bonferroni method by SPSS software 13.0, the relationships of lower limb muscle attenuation , BMD, and knee OA were evaluated . Results In knee OA disease group , the patients classified with severe knee OA were associated with osteoporosis and quadriceps femoris muscle strength decrease . Data differences in hip bone BMD , quadriceps maximum muscle strength and average muscle strength of the involving limbs among the severe group, the normal group (P<0.05) and the mild knee OA group (P<0.05) were statistically significant. Conclusions The patients with degenerative joint disease are often associated with systemic osteoporosis and quadriceps femoris muscle strength declination .The severity of

 17. DF bruger sundhedsvæsenet som symbolpolitisk legeplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2017-01-01

  I 2011 indførte regeringen et gebyr for flygtninge/indvandrere der havde brug for tolk hos lægen. Gebyret skulle betales hvis man havde boet i Danmark mere end 7 år. Forsøget blev stoppet efter kort tid fordi gebyret truede patienters liv og sikkerhed, patienter turde ikke gå til læge og administ......I 2011 indførte regeringen et gebyr for flygtninge/indvandrere der havde brug for tolk hos lægen. Gebyret skulle betales hvis man havde boet i Danmark mere end 7 år. Forsøget blev stoppet efter kort tid fordi gebyret truede patienters liv og sikkerhed, patienter turde ikke gå til læge og...

 18. 围浮刺配合股四头肌训练治疗膝骨关节炎临床观察%Clinical Observations on Superficial Surround Needling plus Quadriceps Femoris Training for the Treatment of Knee Osteoarthritis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  钟荣芳; 查和萍; 范志勇; 郭文强

  2015-01-01

  ObjectiveTo investigate the efficacy of superficial surround needling plus quadriceps femoris training in treating knee osteoarthritis and observe electromyographic amplitude variations by knee osteoarthritis.MethodNinety patients diagnosed with knee osteoarthritis were randomly allocated to treatment and control groups, 45 cases each. The treatment group received superficial surround needling plus quadriceps femoris training and the control group, acupuncture alone. Both groups were treated for two weeks. Pre-treatment and post-treatment knee joint functions were scored and compared using the Visual Analogue Scale (VAS), the Lysholm Knee Score Scale and the electromyographic integral value. Meanwhile, electromyography was performed and electromyographic amplitude variations by knee osteoarthritis were compared between the two groups of patients.ResultThe total efficacy rate was 88.9% in the treatment group and 60.0% in the control group. It was higher in the treatment group than in the control group (P<0.05). After treatment, the VAS score, the Lysholm score and the electromyographic integral value were significantly better in the treatment group than in the control group (P<0.05).ConclusionSuperficial surround needling plus quadriceps femoris training has a marked therapeutic effect on knee osteoarthritis.%目的:观察围浮刺配合股四头肌训练治疗膝骨关节炎的疗效及其在肌电图中波幅变化。方法将确诊为膝骨关节炎的90例患者按随机数字表随机分为治疗组和对照组,每组45例。治疗组运用围浮刺配合股四头肌训练治疗,对照组单纯用针刺治疗,两组均治疗2星期,采用视觉模拟评分法(VAS)和Lysholm膝关节量表评分(LKSS)、肌电积分值对治疗前后膝关节功能进行评分并比较,同时采用肌电图检查,观察比较两组患者膝骨关节炎在肌电图中的波幅变化情况。结果治疗组总有效率为88.9%,对照组为60.0%

 19. 股直肌岛状肌皮瓣修复瘫痪患者股骨大转子压疮效果%Repair of bedsore over greater trochanter in paraplegic patients with rectus femoris island myocutaneous flap

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵遵江; 张保德; 刘勇; 章荣涛; 梁其国; 胡育栋; 徐良媛; 王修坤

  2014-01-01

  Objective To observe the effect of rectus femoris island myocutaneous flap for repairing bedsores in Ⅲ and Ⅳphases at the femoral greater trochanter area as a result of paraplegia.Methods Thirteen paraplegic patients who suffered bedsores in Ⅲ and Ⅳ phases at the greater trochanter of femur area were hospitalized from July 2009 to June 2013.The bedsores ranged from 4.5 cm ×4.0 cm to 10.0 cm × 9.0 cm in area.After debridement,the size of soft tissue defect ranged from 5.0 cm ×4.5 cm to 10.5 cm × 10.0 cm.Rectus femoris island myocutaneous flaps were used to repair these defects,with flap area ranging from 5.0 cm×5.0 cm to 11.0 cm ×10.0 cm and muscular pedicle length ranging from8 to 12 cm.The donor sites of muscular pedicle were closed by direct suture,while those resulted from forming myocutaneous flap were closed by the transplantation of autologous skin obtained from thigh.Results Necrosis appeared at the edge of myocutaneous flap in one patient,and it was healed after dressing change.The other 12 myocutaneous flaps survived well.Patients were followed up for 2 to 30 months,and bedsore did not recur.Conclusions Rectus femoris island myocutaneous flap,with characteristics of reasonable design,large donor area,big rotation angle,and with wear-,tear-,and pressure-resistance,is suitable for repairing bedsores at Ⅲ and Ⅳ phases at the greater trochanter of femur area in paraplegic patients.%目的 观察用股直肌岛状肌皮瓣修复瘫痪患者股骨大转子Ⅲ~Ⅳ期压疮的效果.方法 2009年7月-2013年6月,笔者单位收治13例股骨大转子Ⅲ~Ⅳ期压疮瘫痪患者,压疮面积为4.5 cm ×4.0 cm~10.0 cm ×9.0 cm,扩创后缺损面积为5.0 cm ×4.5 cm~10.5 cm ×10.0 cm.采用股直肌岛状肌皮瓣修复创面,肌皮瓣面积为5.0 cm ×5.0 cm~11.0 cm×10.0 cm,肌蒂长8~12 cm.肌蒂切取区直接拉拢缝合固定,肌皮瓣切取区行自体大腿皮移植封闭. 结果 12例肌皮瓣全部成活;1例肌皮瓣的边

 20. 超声对股四头肌用力收缩前后形态测量的初步研究%Measure of Quadriceps Femoris with Ultrasonography: A Preliminary Study

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  范宏娟; 王新北; 史进军; 宗敏; 王彤

  2011-01-01

  目的 观察超声对股四头肌用力收缩前后形态学测量的可重复性及有效性.方法 由两位超声医师重复测量10名正常人放松态和等长收缩态双侧(n=20)股直肌的厚度、横截面面积和股中间肌的厚度,其结果进行配对t检验;利用MRI测量其中5名受试者放松态下的双侧(n=10)股直肌的厚度、横截面面积和股中间肌的厚度,同一受试者MRI和超声结果进行配对t检验.结果 同一受试者超声和MRI测量结果之间无显著性差异;不同医师进行同一块肌肉测量的结果之间无显著性差异;放松态下与等长收缩态下同一肌肉厚度有显著性差异,而横截面面积无显著性差异.结论 超声进行股四头肌形态测量有较好的可重复性及有效性.%Objective To evaluate the usefulness of an ultrasonography-based method to examine quadriceps femoris contracting.Methods The thickness of bilateral rectus femoris (RF) and vastus intermedius (VI) and the cross-sectional area (CSA) of RF was measured in 10 healthy subjects (n= 20) in a relaxed position and 3 isometric contraction states using ultrasonography by two examiners. The date was compared with paired t test. Half of these subjects (n= 10) were also measured with MRI at rest. The date was also compared with paired t test. Results There was no significant difference between MRI and static compound ultrasonography, nor between two examiners. There was a significant difference (P<0. 05) in thickness of RF and VI between relaxed and isometric contraction conditions. There was no significant difference among isometric contraction conditions. There was no significant difference among measurements of RF-CSA. Conclusion ultrasonography shows good validity and reliability in measuring quadriceps shape.

 1. Sofokles: Filoktet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lech, Marcel Lysgaard

  På en vulkanø i det græske øhav lever helten Filoktet en ensom tilværelse, efter at den græske hær har forladt ham såret på vej mod krigen i Troja. Problemet er nu, at grækerne har brug for Filoktet og ikke mindst hans magiske bue for at kunne vinde krigen. Men hvordan overtaler man en tidligere ...

 2. Effective reinnervation of the quadriceps femoris by spinal ventral root cross-anastomosis in rats Reinervação efetiva do quadríceps femoral pela anastomose cruzada via raiz espinhal ventral em ratos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chao Song

  2012-05-01

  Full Text Available PURPOSE: To study the effective recovery of the quadriceps femoris by spinal ventral root cross-anastomosis in rats. METHODS: End-to-end anastomosis was performed between the left L1 and L3 ventral roots using autogenous nerve graft ,and the right L1 and L3 roots were left intact. In control animals, the left L3 ventral root was cut and shortened, and anastomosis was not performed. Six months postoperatively, the movement of low extremities was detected by electrophysiological examination, hindlimb locomotion and basso, beattie and bresnahan (BBB scoring at one, three, seven, 14, 21 and 28 days after SCI. Fluorescence retrograde tracing with TRUE BLUE (TB and HE staining were performed to observe the nerve regeneration. RESULTS: Six months after surgery, the anastomotic nerve was smooth and not atrophic. The amplitudes of action potential were 7.63±1.86 mV and 6.0±1.92 mV respectively before and after the spinal cord hemisection. The contraction of left quadriceps femoris was induced by a single stimulation of the anastomotic nerve. The locomotion of left hindlimb was partially restored after spinal cord hemisection while creeping and climbing. In addition, there was significant difference in the BBB score at one, three and seven days after SCI. TB retrograde tracing and neurophysiologic observation indicated efficient reinnervation of the quadriceps femoris. CONCLUSION: The cross-anastomosis between spinal ventral root can partially reconstruct the function of quadriceps femoris following SCI and may have clinical implication for the treatment of human SCI.OBJETIVO: Investigar a recuperação efetiva do músculo quadríceps femoral pela anastomose cruzada via raiz espinhal ventral em ratos. MÉTODOS: Anastomose término-terminal foi realizada entre as raízes ventrais L1 e L3 à esquerda usando enxerto autógeno de nervo e, à direita, as raízes L1 e L3 foram mantidas intactas. Nos animais controles, à esquerda, a raiz ventral de L3 foi

 3. 脊神经前根吻合重建脊髓损伤大鼠的股四头肌功能*★%Reconstruction of quadriceps femoris by anatomizing the ventral roots of spinal nerves in rats with spinal cord injury

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李伟; 钟贵彬

  2013-01-01

   BACKGROUND: Reconstruction of motor function of limbs in spinal cord injury is significant for patients with paraplegia. OBJECTIVE: To recover the innervations and muscle contraction function of quadriceps femoris in spinal cord injured rats by constructing the neural pathway using the ventral roots of spinal nerves above injured segment of spinal cord and lumbar nerve that dominates the quadriceps femoris. METHODS: L 1 ventral root was anatomized to L 3 ventral root from Sprague-Dawley rats. After 6 months, axonal regeneration was found from L 1 ventral root to L 3 ventral root through the grafting nerve, which may reconstruct muscle contraction function. After nerve suture for 6 months, spinal cord injury was made in L 2 segment for neuroelectrophysiology examination to observe innervation of quadriceps femoris. RESULTS AND CONCLUSION: After semi-dissection of L 2 segment, wave from quadriceps femoris was recorded in electromyogram meter when stimulating the grafting nerve. After injured the segment of L 2 , we also record wave from quadriceps femoris when stimulating L 1 ventral root. Results showed that anastomosis of the L 1 ventral roots of spinal nerves above injured segment of spinal cord and the ventral root below the injured spinal cord segment can reconstruct the reflex path of innervation of quadriceps femoris, and the reflex center of quadriceps femoris in the spinal cord moves up to L 1 segment.% 背景:如何重建脊髓损伤肢体运动功能对截瘫患者具有重要的意义。目的:探索利用脊髓损伤平面以上健存的脊神经前根与支配股四头肌的腰神经建立神经通路,恢复脊髓损伤后股四头肌的神经支配和肌收缩功能。方法:对清洁级SD大鼠L1神经根的前根与L3神经根的前根进行显微吻合。经一段时间(6个月)的轴突再生后,期望建立新的肌肉收缩功能。神经缝合后6个月,在破坏L2脊髓节段前后,分别进行神经电生理检测,

 4. Chronic Knee Injuries Impair the Voluntary Activation of Quadriceps Femoris%陈旧性膝关节运动损伤者股四头肌随意动员能力下降

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐刚; 黄力平; 周石; 王昭君; 李猛; 敖铭; 王聪; 赵美苓; 梁军

  2012-01-01

  目的:观察陈旧性膝关节运动损伤股四头肌随意动员能力的变化.方法:60名天津体育学院学生,自愿参加测试,根据其是否有陈旧性膝关节运动损伤分为2组,损伤组(有训练史)30人,对照组(无训练史)30人.应用股四头肌随意动员能力评定系统测定分析股四头肌最大随意等长肌力(MVC)、随意动员能力(MA)和力量上升速率(RFD).结果:对照组两侧股四头肌MVC、MA和RFD无显著差异(P>0.05),损伤组两侧股四头肌MVC无显著性差异(P>0.05).对照组右侧股四头肌MVC、RFD值显著低于损伤组未损伤侧(P<0.05,P< 0.01),损伤组膝关节损伤侧MA、RFD值显著低于未损伤侧(P< 0.05,P< 0.01).结论:即使陈旧性膝关节运动损伤者股四头肌肌肉力量已恢复到未损伤侧水平,其随意动员能力和力量上升速率依然较低,膝关节神经肌肉控制仍较差,这可能是影响陈旧性膝关节运动损伤功能状态的主要因素之一.股四头肌随意动员能力评价系统可检测这一变化.%Objective To determine whether voluntary activation of quadriceps femoris persons with chronic knee injuries is impaired. Methods Thirty participants with knee injuries and thirty healthy participants voluntarily participated in the study. Muscle strength in maximum voluntary contraction (MVC) .muscle activation (MA),and the rate of force development (RFD) in isometric knee extension were assessed for both legs using a custom-built dynamometer. Independent-Samples T test was used to compare the mean values between the two groups or/and both legs. Results No significant differences were found in the measured variables between the two legs in the healthy control group. There was no significant difference in the MVC between legs in the injury group(P>0.05). The MVC and RFD of the right leg in the control group were lower than the uninjured left side in the injury group (P<0.05,P< 0.01). The MA and RFD of the injured side in

 5. Vi har brug for en ny værdipolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2010-01-01

  Den stærke fokusering på udlændingespørgsmålet har bidraget til at forarme et politisk klima, som i forvejen lider under mangel på visioner. Derved har vi undladt at tage hul på en nødvendig og mere dybtgående værdipolitisk debat om, hvad der sker med det danske samfund og dets værdigrundlag....

 6. Dansk Taxi Råd har brug for et sprogkursus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Helle Bach

  2011-01-01

  16.10. afviser formanden for Dansk Taxi Råd, John Lindbom, at det nyindførte pointsystem har til hensigt at holde indvandrere fra at blive vognmænd. I stedet siger han, at det handler om at højne fagets status og serviceniveau. Dansk Taxi Råd kan komme langt ved at forbedre sin interkulturelle...

 7. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely to e...... to ensure that the foetus is dead before the delivery. In Denmark this method is legally used in foetal reduction, but not in late termination of pregnancy. In the light of international literature on the subject, perspectives on feticide in late termination of pregnancy are explored....

 8. B2B virksomheders brug af sociale medier

  OpenAIRE

  Persdatter Gotfredsen, Karoline

  2016-01-01

  Purpose: The aim of this master thesis is to explore how B2B firms perceive their own usage of social media to establish and strengthen successful relational exchanges. Approach: In-depth interviews were carried out with three key informants responsible for social media marketing at large B2B firms. The findings from the three interviews were then analysed case-by-case and finally a cross case analysis was conducted. Findings: In relation to the market B2B firms mainly see social media...

 9. Udfordringer ved brug af muskelrelaksantia til forbedring af kirurgiske forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Julin, Sarah Isak; Øberg, Emilie; Gätke, Mona Ring;

  2016-01-01

  Neuromuscular blockade (NMB) may pose a clinical dilemma between surgeons' requirements of muscle relaxation and the risk of residual blockade. This review has aimed at describing the challenges when using NMB for optimizing surgical conditions and reasons for inadequate relaxation despite use...

 10. Udfordringer ved brug af muskelrelaksantia til forbedring af kirurgiske forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Julin, Sarah Isak; Øberg, Emilie; Gätke, Mona Ring;

  2015-01-01

  Neuromuscular blockade (NMB) may pose a clinical dilemma between surgeons' requirements of muscle relaxation and the risk of residual blockade. This review has aimed at describing the challenges when using NMB for optimizing surgical conditions and reasons for inadequate relaxation despite use...

 11. Brug af alternativ isolering i Finland og Sverige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Hjorslev

  I denne SBI-meddelelse beskrives erfaringer fra Finland og Sverige med cellulosebaseret løsfyldsisolering. Forhold vedrørende materialeegenskaber og indbygning beskrives. Der vises en række eksempler på svenske og finske konstruktioner med denne isoleringstype. Rapporten henvender sig til projekt...

 12. STL-standaard slaat brug tussen CAD en CAM

  NARCIS (Netherlands)

  Gunnink, J.W.

  1999-01-01

  De STL-standaard, gemeengoed bij rapid prototyping technieken, kan ook een rol spelen in het traject van 3D CAD-ontwerp naar (laser)frezen. Met één druk op de knop de freesmachine aansturen vanuit het CAD-ontwerp komt binnen handbereik. TNO Industrie in Delft hoort op dat gebied wereldwijd tot de

 13. Optimeret brug af genomisk selektion hos Dansk Jersey

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomasen, Jørn Rind

  2013-01-01

  Anvendelse af genomisk information øger sikkerheden på avlsværdier for unge avlsdyr uden egne registreringer og kan derfor øge avlsfremgangen. Derfor er genomisk selektion allerede blevet en del af beslutningsgrundlaget i mange avlsprogrammer hos malkekvæg. Metoden har dog vist sig at være mere...

 14. Brug dine egne ord!”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sigsgaard, Anna-Vera Meidell

  2014-01-01

  This article takes its point of departure in findings from a study in which one case of Danish as a Second Language was studied when embedded in a fifth grade History unit taught in a school with 85% bilingual students (Meidell Sigsgaard, 2013). Using Legitimation Code Theory (Maton, 2014......’ in situations where they are asked to ‘use your own words’ to demonstrate understanding. Observations from the classroom show that students must demonstrate mastery of four mental steps which are, however, both implicit and un-scaffolded, leaving students floundering from both a History and a second-language...

 15. Brug af undersøgelse for prostataspecifikt antigen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mukai, Thomas; Bro, Flemming; Pedersen, Knud Venborg;

  2010-01-01

  Introduktion: Cancer prostatae (CP) er den hyppigste kræftform blandt danske mænd, og incidensen er stigende. CP er ofte asymptomatisk, hvilket vanskeliggør klinisk diagnosticering. I udredningen for CP kan man benytte en prøve for prostataspecifikt antigen (PSA)-niveau. Dansk Urologisk Selskab har...

 16. Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Birkelund, Jesper Fels; Enemark, Morten Holm

  borgere. Både skadestue, læge og vagtlæge bliver besøgt væsentligt oftere af de hjemløse borgere end af den resterende befolkning. Men selv om hjemløse borgere oftere bruger sundhedsydelser generelt, så er der også klinikker, hvor de ikke kommer så tit. Rapporten viser blandt andet, at de sjældent besøger...

 17. Formelt og informelt byggeri - og brug af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, J.

  Rapporten beskriver udviklingen af den informelle byggeaktivitet i form af gør-det-selv arbejde, og de aktiviteter - både formelle og informelle - der i øvrigt foregår i boliger og andre bygninger. Formålet er at vurdere byggebehovet og mulige ændringer i karakteren af fremtidens byggeri....

 18. Brug af alternativ isolering i Finland og Sverige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer i Finland og Sverige, udarbejdet af SBI under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering".......Resume af rapport om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer i Finland og Sverige, udarbejdet af SBI under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"....

 19. Sammensætning og brug af filterjord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingvertsen, Simon Toft; Cederkvist, Karin; Jensen, Marina Bergen

  2015-01-01

  Filterjord er en veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og rensning. Den kan håndtere forurenet regnafstrømning fra trafikerede arealer i lokale nedsivningsanlæg. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan filterjorden sammensættes og bruges.......Filterjord er en veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og rensning. Den kan håndtere forurenet regnafstrømning fra trafikerede arealer i lokale nedsivningsanlæg. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan filterjorden sammensættes og bruges....

 20. Måleudstyrets brug ved validering af emner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Erik

  2000-01-01

  Selvom man måler på emner, som umiddelbart ikke ser måleteknisk problematiske ud, så sker det alligevel ofte, at målingerne alligevel ikke svarer til forventningerne. Der sker ofte på grund af, at målemaskinens påviste høje nøjagtighed altid opnås på perfekte emner med perfekte overflader i perfe...

 1. Politisk brug af historien og legitimering af nutiden i Jugoslavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Humlebæk, Carsten

  2014-01-01

  Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013.......Anmeldelse af: Tea Sindbæk: Usable History? Representations of Yugoslavia’s difϔicult past from 1945 to 2002, Aarhus University Press 2013....

 2. Experimental Study on the Therapy of Acute Biceps Femoris Strain with Low-intensity Electrical Stimulation%低强度电刺激治疗大鼠股二头肌急性拉伤的实验研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王大安; 杨世模; 李国平

  2012-01-01

  Objective To observe the effectiveness of low-intensity electrical stimulation for rebuilding of muscle structure. Methods Thirty-six male SD rats were randomly divided into control group, DO group,D7 group,D7-20Hz group,D14 group,and D14-20Hz group. All rats,except those in control group were anesthetized,and one of their limbs was chosen at random to create a partial biceps femoris stretch injury through knee extending and swing at 960°-s"1. After injury.no interventions were given to DO group,D7 group and D14 group. At the fifth day,the electrical stimulation protocol (square wave stimuli at 20Hz,30 minutes each time,twice a day with a 4-hour interval) was given to D7-20Hz,and D14-20Hz groups. The isometric maximal knee torque and the optimal angle in control group at the beginning of experiment,and in DO group,D7 group,D7-20Hz group,D14 group,and D14-20Hz group at beginning of experiment,7th day,and 14th day were tested. The pathological changes in the injured muscles were observed. Results At day 7,injured muscle fibers were recovered,while not matured. At the same time,in D7-20Hz group,the new fibers became more matured,and the neat formation and clear boundary revealed. At day 14,the injured muscle fibers were matured and recovered completely. The i-sometric maximal knee torque of control group was 0.337 ±0.025 Nm, significantly reducing by 73.05 ± 5.37% at day 0 post-injury (P < 0.05). Compared to the isometric maximal torque in D7 group,no significant difference (0.312±0.043 Nm) existed in D7-20Hz group (P > 0.05). There were no significant difference between D14 group and D14-20Hz group. The optimal angle of control group (130.00°±3.54°) showed a significant right shift (144.50°±3.71°) at day 0 post-injury (P < 0.01),and those of D14 (120.00°±3.53°) were significantly different from that of control group(P < 0.05). After electrical stimulation,the optimal angle of D14-20Hz group was 125.00°±3.53°,and significantly different from

 3. Overtagelsesværn efter Volkswagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvilken betydning EF-domstolens dom om virkningerne af reglerne om kapitalens frie bevægelighed for overtagelsesværnene i Volkswagen AG  har for stemmeretsbegrænsning, ejerloft, opdeling i A- og B-aktier, forhøjede majoritetskrav mv. i børsnoterede selskaber...

 4. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  Primary breast reconstruction in connection with mastectomy is a well-established procedure. The reconstruction may be carried out by the submuscular implantation of a prosthesis, in some cases preceded by tissue expansion. In situations where there is insufficient skin--or muscle-coverage, a mus......Primary breast reconstruction in connection with mastectomy is a well-established procedure. The reconstruction may be carried out by the submuscular implantation of a prosthesis, in some cases preceded by tissue expansion. In situations where there is insufficient skin--or muscle...

 5. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 6. Efter Brexit. Tag nu Europas arbejdere alvorligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Brexit diskuterer kronikken, hvordan arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU's opleves som en trussel for den del af befolkningen, der mærker presset fra udenlandsk arbejdskraft på både deres jobs og vilkårene for at udføre dem. Det diskuteres endvidere, hvordan det...

 7. Plastikkirurgi efter stort vægttab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winge, Rikke; Henriksen, Trine Foged; Printzlau, Andreas;

  2014-01-01

  Post bariatric body contouring in Denmark is currently a field under development. The scope of this article is to give an overview of existing plastic surgery techniques being used to treat patients with massive weight loss, as well as the current indications for patient referral. Furthermore, we...

 8. Smitteopsporing efter fund af lungetuberkulose hos flyrejsende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Charlotte Duch; Eriksen, Nina Marie Birk; Andersen, Peter Henrik

  2011-01-01

  During international air travel individuals stay in a closed environment which might lead to a risk of transmission of respiratory infectious diseases such as tuberculosis carried by infectious travellers. Tracing exposed passengers requires international cooperation and assistance from relevant...... authorities. We describe an investigation among fellow passengers to a traveller with sputum positive pulmonary tuberculosis....

 9. Rekonvalescens efter operation for hoftenaer fraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palm, Henrik; Foss, Nicolai Bang; Kristensen, Morten Tange

  2009-01-01

  In Denmark, 10,000 patients with hip fractures are annually admitted to hospital. These patients are generally old with a high degree of comorbidities. Current treatment strategies for peri- and postoperative treatment are presented in relation to patient reconvalescence. Overall expected...... hospitalization is 5-25 days with 1-3 months of analgesic treatment and physiotherapy. The 30-day mortality is 10% and the reoperation rate is 10-20%. The use of specialized centres and accelerated clinical programmes in Denmark is recommended....

 10. Maksilrekonstruktion med stilket temporalislap efter maksillektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lambertsen, Karin; Bundgaard, Troels

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Removal of the maxilla requires adequate restoration of the maxillary structure to replace form and functions, especially vocal and eating functions. A host of reconstructive options are available to restore the maxilla, most of which include free-flap reconstruction. The aim of thi...

 11. Pa spaning efter Big Bang i underjorden

  CERN Multimedia

  Granström, Helena

  2008-01-01

  The LHC will start this summer; an accelerator placed in a 27km long annel. The machine will collide particles in order to test the theory of dark matter, dark energy and supersymmetry. We will get to know much more, but maybe understand even less. (4 pages)

 12. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with cipr......We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment...... with ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 13. Plastkirurgi efter stort vægttab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winge, Rikke; Henriksen, Trine Foged; Printzlau, Andreas;

  2014-01-01

  describe how to optimise the preoperative evaluation of the patient and give a brief description of potential surgical adverse effects and their prevalence. Further research can provide this field with invaluable data regarding the post-operative effects on patient rehabilitation and quality of life....

 14. Kommende standarder for revisors ydelser - "Efter clarity"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Atiklen præsenterer på et overordnet niveau kommende standarder med videre fra IAASB. Formålet er at give et samlet overblik over, hvad der kan forventes i de kommende år. Den første og største del af artiklen behandler allerede igangsatte projekter, der befinder sig et sted i tilblivelsesprocess...... ISA 700 om revisionspåtegningen ISA 720 om andre oplysninger i regnskaber og ISRE 2400 om review. Andre projekter om vejledninger (IAPS), andre erklæringsopgaver og beslægtede opgaver behandles kun perifert....

 15. Mave-tarm-funktion efter kolecystektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rumessen, Jüri J

  2005-01-01

  Randomized studies of the physiological and clinical consequences of cholecystectomy for uncomplicated gallbladder stones are very scarce. Bile acid malabsorption is increased postoperatively, probably giving rise to diarrhea in a few sensitive individuals. Preexisting abdominal distension and fa...... intolerance most often persist postoperatively. In adequately selected patients, abdominal pain may subside in 75% or more. The presence of functional bowel disease should always be considered in patients with uncomplicated gallstones....

 16. Graviditet efter Mustards operation for transpositio vasorum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pank, Marie; Larsen, Signe Holm; Sørensen, Keld;

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Previously, the Mustard operation was the preferred surgical technique in patients with transposition of the great arteries. After this procedure the anatomical right ventricle remains the systemic ventricle, which entails long-term complications, especially heart failure. The Mustard....... MATERIAL AND METHODS: Information on diagnosis, procedure, functional status, pregnancy, delivery and congenital heart disease in the off-spring were found in registers (The National Register of Health, The National Birth Register) and in medical records. Questionnaires were mailed to the 16 surviving...... women over 15 years of age. RESULTS: Four women gave birth to nine children. Two women temporally had heart symptoms during pregnancy and delivery, but this caused no objective changes. The women who had children were older than those who did not. None of the children had congenital heart disease nor...

 17. Pseudomonas-follikulitis efter badning i spabad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldall Pallesen, Kristine Appel; Andersen, Klaus Ejner; Mørtz, Charlotte Gotthard

  2012-01-01

  Pseudomonas aeruginosa is a rare cause of folliculitis. Pseudomonas folliculitis can develop after contact with contaminated water from swimming pools, hot tubs and spa baths. Systemic therapy may be indicated in patients with widespread lesions, systemic symptoms or in immunosuppressed patients...

 18. Livstruende haemorrhagia per rectum postoperativt efter appendektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, M A; Lindholt, Jes Sanddal

  1994-01-01

  A case of life-threatening haemorrhage nine days after appendicectomy is described in a 51 year old previously healthy man. Coecotomy revealed a bleeding artery near the invaginated appendiceal stump. The bleeding artery was presumably an intramural branch to the appendix from the posterior coecal...... artery that had not been included in the primary appendiceal ligature. This artery was presumably electrocoagulated during the appendicectomy but bleeding ensued when the coagulated tissue sloughed....

 19. Ventrikelperforation efter indtagelse af flydende kvaelstof

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Anders Riegels; Nielsen, Casper; Christensen, Peter

  2009-01-01

  A 28-year-old male was admitted to hospital with severe abdominal distension and subcutaneous emphysema after ingesting 15 ml liquid nitrogen to produce an impressive burp. A rupture of the stomach at the lesser curvature was sutured by laparotomy. Peroperative gastroscopy showed no signs of cold...

 20. Hypotyroidisme efter operation for struma ovarii

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zikkenheimer, Marjoes; Hertz, Jens

  2013-01-01

  . In approximately 5% of the cases patients may show symptoms of hyperthyroidism or thyrotoxicosis. Treatment comprises surgical removal. In the presented case the patient developed biochemical signs of hypothyroidism after the operation. It is recommended that thyroid function should be controlled after treatment....

 1. Sen udvikling af carotisdissektion efter trafikuheld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Mathias; Ljungberg, Merete; Jakobsen, Linda

  2011-01-01

  This case study discusses the clinical manifestations of carotid dissection in a 58-year-old male admitted with minor injuries after a traffic accident. Within 24 hours the patient developed Horner syndrome, hoarseness and possible facial nerve palsy. A CT-angiogram showed dissection of the left...

 2. Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Lotte; Roessler, Kirsten Kaya; Rose, Michael

  2015-01-01

  Surgical treatment of obesity has led to a large group of patients with massive weight loss. The massive weight loss results in excessive skin, which leads to pain, skin problems, cosmetic discomfort and psychosocial issues. The impact on quality of life of bariatric and body contouring surgery can...

 3. Recovery efter depression. Er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leegaard Jepsen, Stine; Aagaard, Hanne

  2015-01-01

  is transcribed, analyzed and interpreted in the hermeneutic tradition. Findings: Four main themes were identified: 1) Experience of living through depression, 2) Experience of help and addiction, 3) Experience of redefinition of one’s own (illness) identity and 4) Experience and definition of recovery...

 4. Perinealsarskomplikationer efter praeoperativ stralebehandling for rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aldulaymi, B.H.; Mohammad, W.A.; Jess, P.

  2008-01-01

  rate, preoperative radiation is associated with significant morbidity including wound infection and delayed healing. The aim of this study is to clarify the effects of preoperative radiotherapy on wound healing in patients who underwent abdominoperineal excision and primary wound closure for rectum...... in radiotherapy-treated patients compared to patients treated with operation alone (71% versus 26%). The median wound healing time was 122 days for patients treated with radiotherapy and 22 days for patients treated with operation alone. There was no difference in hospitalisation time following surgery......INTRODUCTION: Every year, approximately 1200 new cases of rectal cancer are registered in Denmark. Preoperative radiation therapy alone or in combination with chemotherapy (chemo-radiation) is a gold standard in the treatment of patients with T3 and T4 tumours. Although it carries a good response...

 5. Graviditet i uteruscikatricen efter tidligere sectio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kathrine Birch; Langhoff-Roos, Jens; Krebs, Lone;

  2010-01-01

  Rarely, but with increasing frequency, we detect pregnancies within the uterine scar of a prior Caesarean section. These ectopic pregnancies entail a risk of severe bleeding and uterine rupture, and thus constitute a threat to the pregnant woman's life, underlining the necessity of awareness about...

 6. Spontan bilateral ekstrauterin graviditet efter kejsersnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jesper Friis; Ekelund, Charlotte; Settnes, Annette

  2015-01-01

  contralateral tube. The woman was readmitted three weeks later and had an additional salpingectomy on behalf of an unrecognized tubal pregnancy. Considering the rising caesarean section rates clinicians need to be certain of no additional ectopic pregnancy while performing the primary operation.......We describe a rare case of bilateral tubal pregnancy following natural conception in a woman with no other known risk factor than two former caesarean sections. Intraabdominal adhesions following the caesarean sections complicated the salpingectomy thus diminishing certainty of a healthy...

 7. Der er masser at komme efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredsdorff, Nils

  2009-01-01

  Irak-krigens lovlighed undersøges i England ved en høring, men ikke i  Danmark Udgivelsesdato: 30.12.09......Irak-krigens lovlighed undersøges i England ved en høring, men ikke i  Danmark Udgivelsesdato: 30.12.09...

 8. På vej mod job efter en arbejdsskade:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gensby, Ulrik; Thuesen, Frederik

  ”Med udbredelsen af Fastholdelsescentret er kendskabet til arbejdsskadeområdet blevet meget mere bredt. Vi kan bruge hinanden på en helt anden måde. Det er jo også helt nyt for dem at rykke ud og tale med den borger, der er kommet til skade,” fortæller en sagsbehandler om centrets rejsehold, som ....... Undersøgelsen er baseret på 24 kvalitative interviews og er finansieret af Arbejdsskadestyrelsen....

 9. ST-elevations-myokardieinfarkt efter terapeutisk adrenalininjektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rømhild Davidsen, Jesper; Lambrechtsen, Jess; Egstrup, Kenneth

  2006-01-01

  A case of acute myocardial infarction (AMI) following accidental iatrogenic overdose by adrenaline injection is described in a male aged 55 years. This patient was given 1 mg of adrenaline due to anaphylactic symptoms. Afterwards he presented with angina pectoris, dyspnoea and ST-segment elevation...... in the ECG. Plasma TnT and CK-MB were raised. A coronary angiography revealed a 66% stenosis of RCA. This patient had an asymptomatic RCA stenosis that probably became symptomatic due to coronary artery spasm related to adrenaline injection and thereby presented symptoms and signs of AMI....

 10. Toksisk hepatitis efter indtagelse af kosttilskuddet purshianabark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claire; Semb, Synne; Kromann-Andersen, Hans

  2009-01-01

  Herbal medicinal products can cause toxic hepatitis. This case report presents a patient who developed severe toxic hepatitis with beginning liver failure following four weeks of consumption of the herbal medicinal product Cascara Sagrada. A similar case was reported from the United States. Cascara...

 11. Galdefistel til perikardiet efter radiofrekvensablation af levertumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filtenborg, Mads Vrelits; Edling, Poul; Raade, Thomas Bo

  2015-01-01

  Radiofrequency ablation (RFA) of colorectal liver metastases is a well tolerated minimally invasive procedure. Various complications can occur but most of these are self-limiting if diagnosed and treated in time. This case report describes a serious and rare complication following RFA treatment......: hepato-pericardial fistula caused by several RFA procedures aiming to cure colorectal liver metastases. Complications to RFA treatment vary and can be difficult to diagnose. We recommend that RFA procedures and management of complications take place in highly specialised multidisciplinary departments....

 12. At Lede Efter Læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne bog handler om skolen. Den handler specielt om de forestillinger, forventninger og forhåbninger, der rettes mod skolen, og om, hvad de i praksis betyder for de mennesker, der til daglig færdes i og omkring skolen. Skolen præges ligesom resten af den offentlige sektor af en dagsorden, som do...

 13. Patientdeltagelse under rehabilitering efter en rygmarvsskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Angel, Sanne

  2010-01-01

  -making. Concurrently, the existential meaning of patient participation was uncovered. The conclusion was that the professional's hard work of stimulating the patient to participate and then permit the patient to take part was decisive in relation to the patient's existence and recovery....... insight into patient participation. The ability and need for participation changed through the six-phased process of regaining meaning after a spinal cord injury; no will to participate, developing/generating strength to participate, need for participation and will to participate in decision...

 14. Astmatisk senreaktion efter kontakt med epoxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Authried, Georg; Al-Asadi, Haifaa; Møller, Ulla;

  2013-01-01

  Epoxy resin is a low molecular weight agent, which can cause both acute and delayed allergic reactions. However, it is known causing skin reactions with direct or airborne contact. Rarely it can cause airway reactions like asthma bronchiale. We describe a case of a windmill worker who developed...... delayed asthma bronchiale due to airborne contact with epoxy resin....

 15. Gastric blow-out: komplikation efter fedmekirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torrens, Ayoe Sabrina; Born, Pernille Wolder; Naver, Lars

  2009-01-01

  Laparoscopic gastric bypass is the most common type of surgery for morbid obesity in Denmark. The most frequent late complications after gastric bypass are ulcer, internal hernia and stenosis. Two cases of stenosis of the bileopancreatic limb with gastric blow-out are described. Urgent diagnosis...... with computed tomography and acute surgical treatment is vital as the complication can lead to gastric necrosis, pancreatitis, biliary stasis, sepsis and multi-organ failure within a very short time. Prompt contact to specialized surgeons is advocated. Udgivelsesdato: 2009-Nov...

 16. Rekonvalescens og sygemelding efter operation for lyskebrok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay-Nielsen, Morten; Bisgaard, Thue

  2009-01-01

  leisure activities and development of complications. The literature provides no evidence to support an increased risk of recurrence with early resumption of physical activity after inguinal hernia repair. Patients should be encouraged to resume full activities immediately after surgery, only limited......The duration of convalescence after inguinal hernia repair is determined by a number of factors, among which are information and recommendations given by the surgeon and the general practitioner, level and duration of postoperative pain, type of repair, level of physical activity at work and during...

 17. Kruralt kompartmentsyndrom efter kirurgi i stensnitleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Peter-Martin; Rawashdeh, Yazan F

  2008-01-01

  Lower limb compartment syndrome after prolonged surgery in the lithotomy position is a rare but devastating complication which is termed well leg compartment syndrome (WLCS). The pathogenesis comprises increase in intracompartmental pressure and hypoperfusion, resulting in ischemia and necrosis. ....... By reviewing the PubMed database we found 38 case reports with a total of 58 patients who developed WLCS. Every surgeon should know WLCS as early diagnosis and treatment is essential to avoid severe permanent disability. Udgivelsesdato: 2008-Apr-28...

 18. Rekonvalescens og funktionstab efter intensiv terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jesper B; Møller, Kirsten; Perner, Anders

  2009-01-01

  More patients survive critical illness, which emphasises the need to assess outcome measures other than mortality. A prolonged decline in physical function is frequently observed after discharge in the critically ill. Neuromuscular dysfunction and muscle atrophy incurred during intensive care may...

 19. Udvikling af posttraumatisk stress efter alvorlige arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, O; Rasmussen, K; Hansen, O N

  1999-01-01

  The diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD) employed by the American DSM-IV from 1994 and ICD-10 from 1993 are reviewed. The literature concerning PTSD, with particular focus on PTSD in relation to occupational accidents, is discussed. A single epidemiological study of the oc......The diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD) employed by the American DSM-IV from 1994 and ICD-10 from 1993 are reviewed. The literature concerning PTSD, with particular focus on PTSD in relation to occupational accidents, is discussed. A single epidemiological study...... of the occurrence of PTSD following serious nonfatal occupational accidents reports a one to two years prevalence of PTSD of 4.3%. Physicians and safety and health organisations within companies should be aware of the potential for the occurrence of acute and chronic stress conditions following occupational...... accidents, primarily with respect to providing supportive psychological treatment and social support aimed at preventing the development of chronic symptoms....

 20. Astmatisk senreaktion efter kontakt med epoxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Authried, Georg; Al-Asadi, Haifaa; Møller, Ulla

  2013-01-01

  Epoxy resin is a low molecular weight agent, which can cause both acute and delayed allergic reactions. However, it is known causing skin reactions with direct or airborne contact. Rarely it can cause airway reactions like asthma bronchiale. We describe a case of a windmill worker who developed...... delayed asthma bronchiale due to airborne contact with epoxy resin....

 1. Efter Brexit. Tag nu Europas arbejdere alvorligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Brexit diskuterer kronikken, hvordan arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU's opleves som en trussel for den del af befolkningen, der mærker presset fra udenlandsk arbejdskraft på både deres jobs og vilkårene for at udføre dem. Det diskuteres endvidere, hvordan det...

 2. Ambulant ST-segmentmonitorering efter akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Junker, A; Friis, E V

  1994-01-01

  Over the last decade the concept of silent myocardial ischaemia has received considerable attention. Without doubt, the increased use of ambulatory ST-segment monitoring is the most important reason for the growing interest in this field. The prevalence of ambulatory ischaemia after myocardial in...

 3. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  Primary breast reconstruction in connection with mastectomy is a well-established procedure. The reconstruction may be carried out by the submuscular implantation of a prosthesis, in some cases preceded by tissue expansion. In situations where there is insufficient skin--or muscle......-coverage, a musculocutaneous transposition flap may be used. The aim of breast reconstruction is to prevent the psychosocial sequelae of mastectomy. From experiences with secondary reconstruction, it seems that the reconstruction especially helps correct loss of feminine identity and negative body-image. Certain...... investigations indicate that primary reconstruction results in a clearly reduced postoperative psychological stress, whereas the extent of social and sexual sequelae seems not to vary when compared to results of secondary reconstruction. Conditions for adjuvant treatment as well as for follow-up concerning loco...

 4. Resultater efter primaer stapedotomi ved otosklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wanscher, Jens; Grøntved, Aksel; Faber, Christian

  2009-01-01

  .8 dB to 31.4 dB), the bone conduction PTA (25.2 dB to 23,1 dB), air-bone gap (27.6 dB to 8.3 dB), and the speech reception threshold (44.8 dB to 22.5 dB). One operation (0.6%) resulted in severe sensory-neural hearing loss, while other types of complications were seen after 7,2% of the operations......INTRODUCTION: The purpose of this study was to assess the results after primary otosclerosis surgery at Odense University Hospital. MATERIAL AND METHODS: The study was based on information collected from a database and from patient records. A total of 154 primary stapedotomies (138 patients) were....... After thirteen operations (8.4%), reoperation was subsequently needed. CONCLUSION: Patients undergoing primary otosclerosis surgery gained a significant hearing improvement. The results of this survey matched those of larger international and Danish studies. Experienced ear surgeons can perform...

 5. Vellykket konservativ behandling efter knivtraume mod hjertet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wærsted, Stian; Schou-Jensen, Katrine; Jensen, Tim

  2012-01-01

  A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained haemodynam......A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained...

 6. Aktivt induceret hypotermi efter svaer traumatisk hjerneskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grände, Per-Olof; Welling, Karen-Lise; Eskesen, Vagn;

  2010-01-01

  A Cochrane metaanalysis and a study performed on children have recently confirmed that therapeutic hypothermia does not improve outcome after severe traumatic brain injury (TBI). TBI is not comparable to a short episode of global ischemia, where therapeutic hypothermia has been shown to improve...... outcome. The difference may be explained by the fact that hypothermia-induced stress after a traumatic brain injury reduces cerebral perfusion in the penumbra zone, where local circulation is already reduced. Thus, to date there is no indication for therapeutic hypothermia in TBI patients....

 7. At Lede Efter Læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  slagmark, hvor forskellige forandringsambitioner tager livtag med hinanden. Ved at relatere til Harry Potter 5 (som handler om en skolereform), Max Weber og andre interessante værker og forfattere, slår vi til lyd for at skolen må gen-politiseres. Det nytter ikke at én ideologisk dagsorden tager patent på...

 8. Mave-tarm-funktion efter kolecystektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rumessen, Jüri J

  2005-01-01

  Randomized studies of the physiological and clinical consequences of cholecystectomy for uncomplicated gallbladder stones are very scarce. Bile acid malabsorption is increased postoperatively, probably giving rise to diarrhea in a few sensitive individuals. Preexisting abdominal distension and fa...

 9. Ældres skadestuehenvendelser efter fald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirchhoff, Marianne; Bregnbak, Michael J; Backe, Hanne;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this retrospective study was to quantify and characterize contacts to the acute emergency department due to fall accidents among elderly aged 65 years and above at H:S Hvidovre hospital in Copenhagen during a three-month period. Data on demographics, injuries and admission...... of contact were included. Via a central database the use of emergency department, admissions to hospital and mortality during the next six months were monitored. RESULTS: During the three-month period, 535 elderly persons (582 visits) were seen in the acute emergency department because of a fall...... because of a fall. About half of the elderly returning home directly from hospital have no planned follow-up. A more structured assessment and collaboration between hospital and primary health care is needed in order to prevent further falls among the elderly. Udgivelsesdato: 2008-Nov-3...

 10. Funktion af neoblaere hos kvinder efter cystektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bigum, Lene Hyldgaard; Jensen, Jørgen Bjerggaard; Jensen, Klaus Møller-Ernst

  2008-01-01

  complications. Six patients (30%) had late complications. The most common complication was pyelonephritis. Fifteen patients (75%) were alive at the end of follow-up, and twelve patients (60%) were without recurrence. CONCLUSION: Neobladders in women after cystectomy function adequately. Patients achieve a high...

 11. Udvikling af posttraumatisk stress efter alvorlige arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, O; Rasmussen, K; Hansen, O N

  1999-01-01

  The diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD) employed by the American DSM-IV from 1994 and ICD-10 from 1993 are reviewed. The literature concerning PTSD, with particular focus on PTSD in relation to occupational accidents, is discussed. A single epidemiological study of the oc......The diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD) employed by the American DSM-IV from 1994 and ICD-10 from 1993 are reviewed. The literature concerning PTSD, with particular focus on PTSD in relation to occupational accidents, is discussed. A single epidemiological study...... of the occurrence of PTSD following serious nonfatal occupational accidents reports a one to two years prevalence of PTSD of 4.3%. Physicians and safety and health organisations within companies should be aware of the potential for the occurrence of acute and chronic stress conditions following occupational...

 12. The Clinical Research Progress on Therapy of Traditional Chinese Medicine in Treating Long Head of Biceps Femoris Tendonitis%中医药疗法治疗肱二头长头肌腱炎的临床研究进展

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王雷; 赵志恒; 祝贺旗

  2015-01-01

  肱二头长头肌腱炎是一种临床常见的肩关节疾病。对于肱二头长头肌腱炎的治疗,首选保守治疗。中医药疗法,尤其是针灸和手法疗法,在保守治疗本病方面有着巨大的优势和显著的疗效,本文对近年来使用针灸和手法治疗该病的文献进行分析,希望为该病的治疗找到一种更加合适有效的手段。%Long head of biceps femoris tendonitis is one of common shoulder joint diseases. For the treatment of the long head of the biceps femoris tendinitis, the first choice is conservative treatment. Therapy of traditional Chinese medicine, especially acupuncture and moxibustion and manipulation therapy, has a huge edge in conservative treatment of this disease and significant results. In this paper, literatures of acupuncture and moxibustion and manipulation therapy for the disease were analyzed in recent years, and we hoped to find a more appropriate and effective treatment measure for the disease.

 13. 下肢肌肉链训练与股四头肌训练治疗膝骨关节炎的疗效对比研究%Comparative Studies on Lower Extremity Muscle Chains and Quadriceps Femoris Training for the Treatment of Knee Osteoarthritis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘晓林; 林坚; 黄雄昂; 蒋天武

  2013-01-01

  Objective To evaluate clinical effects of the lower extremity muscle chains training and quadriceps femoris training on the treatment of knee osteoarthritis ( KOA ) . Methods From March 2011 to Septemper 2012, 70 patients with knee osteoarthritis were randomly and evenly divided into control group and research group according to visiting sequence. Patients in the control group were given routine quadriceps femoris training, and the research group were given lower extremity muscle chains training based on muscle chains theory. Before and after eight weeks treatment, the clinical effect was evaluated using Lysholm score and JOA score as index. Results Comparisons of Lysholm score and JOA score between two groups before treatment were not significantly different ( P > 0. 05 ); After treatment, the Lysholm score and JOA score in research group were significantly higher than those in control group ( P < 0. 05 ) . Conclusion The effect of lower extremity muscle chains training is better than the quadriceps femoris training in improving joint function for the treatment of KOA.%目的 探讨下肢肌肉链训练与股四头肌训练在膝骨关节炎(KOA)康复治疗中的临床疗效.方法 选取2011年3月-2012年9月我院收治的70例KOA患者,按就诊先后顺序随机分为对照组35例和研究组35例.对照组采用传统股四头肌训练,研究组采用基于肌肉链理论的下肢肌肉链训练,治疗前和治疗8周后使用Lysholm评分、治疗效果判定标准(JOA)评分对临床疗效进行.结果 研究组治疗前Lysholm评分、JOA评分与对照组比较,差异均无统计学意义(P>0.05);研究组治疗后Lysholm评分、JOA评分较对照组明显升高,差异均有统计学意义(P<0.05).结论 肌肉链训练疗效优于单纯股四头肌训练,对KOA功能恢复具有明显作用.

 14. 缝匠肌和股直肌肌内神经分布研究及其临床意义%The research of distribution of intramuscular nerves in sartorius and rectus femoris and their clinical significance

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张洪武; 薛黔; 杨宇平

  2011-01-01

  Objective: To study the distribution of intramuscular nerve branches, muscle spindles and nerve entering points in human sartorius and rectus femoris (RF) and to provide morphological data for clinical surgery. Methods: The morphological characteristics of sartorius and RF were studied by using the gross-anatomy. The locations of the nerve entering points to muscles were ascertained by measuring. HE staining technique and stereology method were used to study the two muscles' spindle distribution. Modified Sihler's neural staining technique was used to observe the two muscles' intramuscular nerve branch pattern. Results: Sartorius was a kind of ribbon muscle which was composed of long fascicle arranged parallel. RF was a kind of penniform muscle which was composed of short fascicle. The muscle spindle average densities of sartorius and RF were 38.04 number/g and 19.38 number/g, respectively. Sartorius had 2 primary branches entering the muscle and distributed to upper part and middle-lower part, respectively. RF had 2 primary branches and distributed to lateral-upper part and medial-lower part, respectively. The nerve entering points in sartorius laid (9.75 + 1.30) cm, and in RF laid ( 10.23 ± 0.97) cm and ( 14.48 ± 1.12) cm below anterior superior iliac spine, respectively. Conclusion: Sartorius is a ribbon muscle, but RF is a penniform muscle. Sartorius and RF both have two primary branches, respectively. There are less intramuscular nerve branches and less anastomoses and more obvious regional distribution in sartorius. The nerve entering points in sartorius and RF centralize mainly in the No.2 region of the front upper part of thigh.%目的:研究入缝匠肌和股直肌的肌内神经分支分布、肌梭密度和测定神经入肌点,为临床外科提供肌形态学资料.方法:大体解剖法观察20具尸体缝匠肌和股直肌的形态学特点,并以髂前上棘为标志定位缝匠肌和股直肌神经入肌点;H·E染色法研究5具尸体缝匠肌

 15. 按摩增强琥珀酸脱氢酶和钾—钠ATP酶活性促进兔股四头肌的损伤修复%Massage promotes repairing of injured quadriceps femoris muscle of rabbit through enhancing activity of SDH and K +-Na + -ATPase

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  侯懿烜; 郑元义; 张萍; 刘祖丽; 郜婕; 唐成林

  2011-01-01

  目的 研究按摩对骨骼肌损伤修复关键酶琥珀酸脱氢酶(SDH)、钾—钠ATP酶(K+-Na+ -ATPase)活性的影响.方法将30只雄性新西兰大白兔分为健康对照组(3只)、自然恢复组(15只)和按摩组(12只).根据损伤造模后观察时间的不同,自然恢复组分为3个时相点,即自然恢复7d组(3只)、按摩7d对照组(自然恢复14 d,6只)和按摩14 d对照组(自然恢复21 d,6只),按摩组分为按摩7、14 d组(各6只).重物打击法制作兔股四头肌急性损伤模型.HE、超声影像技术检测组织病理变化,酶组化法检测SDH酶、K+-Na+ -ATPase活性.结果组织病理检测显示按摩对照组受损肌组织肿胀、萎缩退变,按摩治疗后修复或新生肌纤维明显增多.超声影像研究显示按摩对照组受损肌纤维纹理消失、回波呈弥漫性非均匀增强,按摩组回波呈弥漫均一性增强、边缘清晰.SDH和K+-Na+ -ATPase活性研究结果进一步显示:按摩7d组(0.003 3±0.0002)vs(0.002 2±0.0002)和14 d组(0.003 9±0.000 2)vs(0.003 2±0.000 1)较对应的按摩对照组SDH活性明显增加(P<0.01),SDH深染的Ⅰ型肌纤维数量百分比高于对应的按摩对照组[7d组:(38.6±2.6)%vs(25.1±1.7)%,P<0.01;14 d组:(56.2±4.5)%vs(30.3±2.1)%,P<0.01];ATPase活性分别在按摩7d组和14 d组比对应的按摩对照组升高约47%和72% (P<0.01).结论按摩可能通过提高受损肌组织有氧代谢相关酶类活性,促进受损肌组织的修复.%Objective To investigate the role and its mechanism of massage on the recovery of damaged skeletal muscle. Methods A total of 24 adult male New Zealand rabbits were randomly divided into 3 groups, normal control (n =3) , self-repairing group (n = 15, further divided into 7, 14 and 21 d time points) , and massage group (re = 12, further divided into 7 and 14 d time points). The quadriceps femoris injured models were established by hammering the muscle with self-made lead hitter. Massage was

 16. Telemedicin - en mulighed til kvinder der føder ambulant?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danbjørg, Dorthe Boe; Clemensen, Jane; Wagner, Lis

  Formål og baggrund: Længden af hospitalsophold efter fødsel er afkortet i løbet af de sidste 10-20 år. Udfordringen bliver at sikre ’at den observation og understøttelse af mor og barn, der tidligere fandt sted under indlæggelse, fortsat sikres efter ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse’ (SST...... 2009, s.36). Det overordnede formål er at udforske om telemedicin kan være en mulig løsning, når kvinder udskrives ambulant. Design og metoder: Projektet er et aktionsforskningsprojekt, nærmere bestemt arbejdes der ud fra Participartory Design. Metodologien er baseret på deltagelse af brugerne, og det......-løsningen med fokus på hvordan sygeplejerskerne og de nybagte familier oplever brug af en app efter ambulant fødsel. Foreløbige resultater: Den første fase af undersøgelsen understreger behovet for et individuelt barselsforløb, hvor der er opfølgende støtte efter udskrivelsen og hvor familierne oplever, at de...

 17. The Etiology of Patellofemoral Pain Syndrome in Basketball Players and the Effect of Isometric Exercise of Quadriceps Femoris%篮球运动员髌股关节疼痛综合征的原因及股四头肌等长收缩训练的作用

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  万盛成; 姜南春; 姜晓幸; 施德源

  2015-01-01

  目的:分析篮球运动员髌股关节疼痛综合征的原因,以及股四头肌等长收缩训练的作用。方法:选择上海市体育局有髌股关节疼痛综合征的篮球运动员20名为研究组,无髌股关节疼痛综合征的健康运动员28名为对照组,分析2组Q角及髌骨运动轨迹的差异。研究组采用股四头肌等张收缩+等长收缩的训练方式;对照组采用股四头肌等张收缩的训练方式,比较训练过程中2组髌股关节疼痛的发生率及2种训练方式对股四头肌的训练作用。结果:2组Q角差异无统计学意义,但研究组髌骨运动轨迹异常的发生率高于对照组(P<0.05)。训练过程中2组髌股关节疼痛的发生率差异无统计学意义。研究组训练前后股四头肌肌力改变与对照组比较差异无统计学意义,但肌肉耐力改变较对照组下降(P<0.01)。结论:篮球运动员髌股关节疼痛综合征的发生与Q角没有明显的关系,但与髌骨运动轨迹异常有关。与等张收缩训练方式相比,等张收缩+等长收缩的训练方式对股四头肌肌力改变的作用相同,但在提升肌肉耐力方面有所不足。%Objective:To analyze the etiology of patellofemoral pain syndrome (PFPS) in basketball players and the effect of isometric exercise of the quadriceps femoris .Methods:A total of 20 basketball players from Shanghai sports bureau with PFPS were selected as research group ,and 28 healthy player without PFPS were chosen as control group .The differences regarding the Q‐angle and the moving track of patella between the 2 groups were analyzed .The training method in the research group consisted of quadriceps femoris isometric and isotonic contraction while that in the control group was isotonic contraction .The incidence rate of patellofemoral pain during the training ,as well as the effect of two kinds of training on the quadriceps femoris , was analyzed .Results:There was

 18. Effect of Acupoint Injection of Mouse Nerve Growth Factor to Improvement of the mMuscular Tension of the Quadriceps Femoris Muscle of Child with Spastic Cerebral Palsy%鼠神经生长因子穴位注射对痉挛型脑瘫患儿股四头肌肌力的影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐成娥; 武光丽; 邓欣云

  2015-01-01

  目的:观察鼠神经生长因子穴位注射对痉挛型脑瘫患儿股四头肌肌力的影响.方法:将64例患者随机分为治疗组32例与对照组32例.分别在治疗前、治疗后1M、2M、3M进行肌电测试.治疗组鼠神经生长因子穴位注射配合康复训练.对照组生理盐水穴位注射配合康复训练.肌电信号采集应用加拿大ThoughtTechnology公司生产的表面肌电仪及Ag/Agcl表面电极.结果:治疗1M初次经行肌电测试时,2组患者股四头肌肌电无统计学意义(P>0.05).治疗2M测试时,治疗组的股四头肌肌电较对照组出现差异(P<0.05).治疗3M股四头肌肌电较对照组均出现显著差异,且2组差异增大.结论:鼠神经生长因子穴位注射对痉挛型脑瘫患儿股四头肌肌力的提高生理盐水穴位注射配合康复训练效果显著.%Objective: To observe the effect of acupoint injection of MouseNerveGrowthFactor (MNGF) to improvement of the muscular tension of the quadriceps femoris muscle of children with spastic cerebral palsy.Methods:64 cases of infantile cerebral palsy children were divided into treating group(32 cases) and control group(32 cases).The treatment group was given acupoint injection with MNGF accompanied by normal rehabilitation training.The control group was given acupoints infection with saline accompanied by normal rehabilitation training.The electromyogram (EMG) was tested pre- and post treatment (one month,two months and three months after treatment respectively);To test surface EMG (sEMG),surface EMG instrument and Ag/Agcl surface electrode produced by Thought Technology Company were used.Results:No significant difference was found between the two groups when the sEMG was compared between pre- and post treatment for one month.Significant difference was found between the two groups after two months treatment(P<0.05).Significant difference was found between the two groups after three months treatment After Three months treatment

 19. Repair of pressure sores over ischial tuberosity with long head of biceps femoris muscle flap combined with semi-V posterior thigh fasciocutaneous flap%股二头肌长头肌瓣联合半V形股后筋膜皮瓣修复坐骨结节压疮

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  海恒林; 申传安; 柴家科; 李华涛

  2012-01-01

  Objective To explore the clinical effect of transplantation of the long head of biceps femoris muscle flap in combination with semi-V posterior thigh fasciocutaneous flap for repair of pressure sores over ischial tuberosity. Methods Eight patients with 10 deep pressure sores over ischial tuberosity were admitted to the First Affiliated Hospital to the PLA General Hospital and the 98th Hospital of PLA from April 2004 to June 2010.The wounds measured from 2 cm × 2 cm to 6 cm ×4 cm were covered with the long head of biceps femoris muscle flap and semi-V posterior thigh fasciocutaneous flap(ranged from 10 cm ×6 cm to 13 cm × 8 cm).The condition of flaps was observed and followed up for a long time. Results All flaps survived.Nine wounds healed by first intention.Subcutaneous accumulation of fluids occurred in one wound with formation of a sinus at drainage site,and it healed after dressing change for 25 days.Patients were followed up for 7 to 34 months.Sore recurred in one patient 9 months after surgery,and it was successfully repaired with the same flap for the second time.Flaps in the other 7 patients appeared satisfactory with soft texture and without ulceration. Conclusions This combined flap is easy in formation and transfer,and it causes little side injury with good resistance against pressure.It is a new method for repair of pressure sore over sacral region.%目的 观察应用股二头肌长头肌瓣联合半V形股后筋膜皮瓣修复坐骨结节压疮的临床疗效. 方法 选择2004年4月-2010年6月2家笔者单位收治的坐骨结节深度压疮患者8例共10处创面,压疮范围2cm×2 cm~6 cm ×4cm.设计股二头肌长头肌瓣和半V形股后筋膜皮瓣进行修复,其中股后筋膜皮瓣大小为10 cm ×6 cm ~13 cm×8 cm.统计术后皮瓣成活情况,并进行远期随访. 结果 术后皮瓣全部成活,其中9处压疮切口术后顺利愈合;1处因皮瓣下积液引流部位形成窦道,经换药治疗于术后25 d愈合.随访7

 20. Suture anchor versus drilling suture for reconstruction of distal rupture of the quadriceps femoris%缝线锚钉与钻孔缝合修复股四头肌髌骨止点断裂的疗效比较

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谭晓毅; 杜远立; 覃涛; 蔡瑾

  2011-01-01

  目的 比较缝线锚钉与钻孔缝合修复股四头肌髌骨止点断裂的疗效。 方法回顾性分析2000年1月至2008年10月采用缝线锚钉法或钻孔缝合法治疗的42例股四头肌髌骨止点断裂患者资料,根据患者收治时间段及修复方法不同分为两组:传统组(采用钻孔缝合修复)21例,男18例,女3例;平均年龄(27.0±6.2)岁(19 ~41岁)。锚钉组(采用缝线锚钉修复)21例,男16例,女5例;平均年龄(24.0±5.4)岁(16 ~ 37岁)。比较两组患者的手术时间、切口长度、出血量及外固定时间等,并采用Lysholm评分标准和美国膝关节协会评分(KSS)标准对膝关节功能进行评定。 结果 42例患者术后获2~3年(平均2.7年)随访。两组患者在手术时间、切口长度、出血量、外固定时间及髌骨位置方面差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者切口均一期愈合,传统组14例患者于术后1年手术取出钢丝;锚钉组未再次手术,末次随访时锚钉位置正常。传统组膝关节功能Lysholm评分平均为(90.0±8.7)分,锚钉组平均为(95.0±4.5)分,两组比较差异无统计学意义(t=-1.333,P=0.190)。按KSS评分标准评定疗效:传统组优8例,良8例,可5例,优良率为76.2%;锚钉组优14例,良5例,可2例,优良率为90. 5%。 结论缝线锚钉与钻孔缝合修复股四头肌髌骨止点断裂均可取得满意疗效。相比较而言,缝线锚钉创伤小、操作简便、固定效果更好,可以早期开始功能锻炼,是治疗股四头肌髌骨止点断裂的一种较好方法。%ObjectiveTo compare clinical outcomes of suture anchor and drilling suture for reconstruction of distal rupture of the quadriceps femoris.MethodsFrom January 2000 to October 2008,42 patients with distal rupture of the quadriceps femoris were treated with suture anchor or drilling suture at our department. In the drilling suture group, there were 18 men

 1. Influence of neuromuscular electrical stimulation of musculi quadriceps femoris on motor function rehabilitation after total knee replacement%神经肌肉电刺激股四头肌对全膝关节置换术后功能康复的影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郑光新; 黄迅悟; 赵晓鸥; 李雯; 刘琳; 孙继桐

  2011-01-01

  目的:了解神经肌肉电刺激股四头肌对全膝关节置换术(TKR)后运动功能康复的影响.方法:TKR术后患者104例,按分层随机法分为两组,治疗组52例,用神经肌肉电刺激股四头肌,要求患者随电流刺激同时进行主动伸膝;对照组52例,用经皮神经电刺激模式,两组电极分别置于膝部痛点.同时所有患者参与常规康复治疗,平均治疗(14.89±3.65)d出院.出院前行视觉模拟评分法(VAS)、膝关节活动度和膝关节损伤和骨关节炎评分量表(KOOS)评定.出院后随访平均间隔9.5月,随方时行美国膝关节协会评分(KSS)和KOOS最表评定.结果:出院时治疗组和对照组VAS评分分别为(18.11 +9.66)和(16.13±4.25)、膝关节主动活动范围(AROM)分别为( 103.21°±15.44°)和(99.21°±15.19°),两组的差异均无显著性(P>0.05);治疗组主动伸膝受限为(1.93°±3.47°),明显小于对照组(6.26°±4.28°),差异非常显著(P> 0.01);治疗组KOOS评分为(71.52±10.97),明显高于对照组(65.02±10.26),两组差异显著(P>0.01).随访时,两组KSS评分均达优水平,差异无显著性(P>0.05);治疗组KOOS评分(96.16±2.96)高于对照组(94.04±4.80),两组差异非常显著(P>0.01).结论:TKR术后早期配合神经肌肉电刺激股四头肌的康复治疗,有助于早期提高伸膝装置的功能和加速功能康复.%To observe the influence of neuromuscular electrical stimulation(NMES) of musculs quadriceps femoris on motor function rehabilitation after total knee replacement. (TKR). Method: One hundred and four patients who underwent TKR were randomized into treatment group NMES muscu-lus quadriceps femoris sombincd with active extension of knee and control group treated with transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on the pain points of knee, while all patients also received standard physiotherapy about 2 weeks. All patients were assessed with both subjective and objective clinical scales about 2 weeks

 2. ADIÇÃO DE PLASMA BOVINO EM SALMOURAS PARA INJEÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO (m. BICEPS FEMORIS E SEUS EFEITOS NO PH E NA CARGA MICROBIANA DE BIFES COZIDOS, EMBALADOS A VÁCUO E MANTIDOS SOB REFRIGERAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Lúcia da Silva Corrêa LEMOS

  2010-12-01

  Full Text Available

  As características físicas (pH e microbiológicas (contagem total de psicrotrófi cos e bactérias lácticas de coxão duro bovino (m. Biceps femoris submetido à injeção de salmouras isentas de polifosfatos, adicionadas de agentes bacteriostáticos, lactato de sódio e diacetato de sódio e contendo plasma bovino líquido (PLL e PLO ou plasma bovino desidratado (PDL e PDO, foram avaliadas juntamente com cortes injetados com salmouras isentas de plasma, contendo polifosfatos e com os mesmos agentes bacteriostáticos (CL e CO e cortes não injetados in natura (IN, perfazendo sete tratamentos de bifes embalados a vácuo, provenientes dos cortes íntegros após cozimento, mantidos sob refrigeração (6°C durante 43 dias.Os tratamentos injetados crus e após cozimento não diferiram entre si quanto ao pH, embora, o pH do IN cru tenha sido inferior ao do cozido. A adição de plasma bovino líquido ou desidratado não afetou a carga bacteriana nos cortes íntegros após cocção, mas elevou a carga bacteriana de todos os tratamentos injetados quando comparados aos isentos de plasma (CL e CO ao longo da estocagem sob refrigeração dos bifes embalados a vácuo. A temperatura de armazenamento (6ºC, comum durante a distribuição e exposição de carnes resfriadas no varejo, foi um dos fatores determinantes para a redução da qualidade microbiológica, pois infl uenciou na velocidade do crescimento dos microrganismos deterioradores, especialmente nas salmouras adicionadas de plasma.

 3. Rupture of true profunda femoris artery aneurysms. Two new cases

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levi-Mazloum, Niels Donald; Schroeder, T V

  1996-01-01

  Atherosclerotic aneurysms of the deep femoral artery are very rare. We report the first 2 published Scandinavian cases. Both were present in elderly smoking men. They presented with acute local pain, swelling and circulatory collapse. Ultrasonography and angiography demonstrated femoral aneurysm ...... but it was only at operation that the relation to the deep femoral artery was established. Simple ligation of the deep femoral artery was performed in one case. The other patient had a 6 mm PTFE graft interpositioned. Both made an uneventful recovery....

 4. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...

 5. Assessment of rectus femoris function during initial swing phase

  NARCIS (Netherlands)

  Nene, Anand; Mayagoitia, Ruth; Veltink, Peter

  1999-01-01

  The normal human gait cycle is divided into two phases, namely, stance and swing. The objective of stance is to provide support, stability and propulsion and that of swing is to provide ground clearance and limb advancement. Knee flexion is essential during swing to lift the foot off the ground for

 6. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearly...

 7. Rekonvalescens efter praeoperativ fysisk traening ved elektiv kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaer, Michael; Krogsgaard, Michael R; Magnusson, Peter

  2009-01-01

  Elective surgery is associated with decreased postoperative musculoskeletal function. High aerobic capacity and muscle strength prior to operation is associated with a shorter and more uncomplicated postoperative period. Pre-operative training as intervention has only showed very limited effect...... in relation to abdominal or alloplastic surgery, whereas strength and coordination training prior to operation has been shown to have a beneficial effect on postoperative movement function after reconstructive ligament surgery of the knee. Udgivelsesdato: 2009-Sep...

 8. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion afsteroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  nodularis of Hyde, who reacted with anaphylaxis after intradermal injection of Kenalog 40 mg/ml. Allergy testing showed a positive skin prick test for CMC and the patient was advised to avoid future parenteral exposure to CMC. This case highlights the need to examine excipients in severe cases of drug...

 9. Anafylaktisk shock efter intradermal injektion af steroidpræparat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Martin Willy; Zachariae, Claus; Garvey, Lene Heise

  2015-01-01

  nodularis of Hyde, who reacted with anaphylaxis after intradermal injection of Kenalog 40 mg/ml. Allergy testing showed a positive skin prick test for CMC and the patient was advised to avoid future parenteral exposure to CMC. This case highlights the need to examine excipients in severe cases of drug...

 10. Indlaeggelsesvarighed efter operation med hofte- og knaealloplastik i Danmark. I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian; Holm, Gitte

  2006-01-01

  The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources....

 11. Akut glaukom efter endarterektomi af arteria carotis interna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Klaerke, A

  2000-01-01

  A 71 year-old woman had 85% and 60% stenoses of the right and left internal carotid arteries, respectively. Right-sided endarterectomy was performed because of amaurosis fugax. Two days postoperatively, she developed classical symptoms and signs of acute glaucoma. Right-sided acute angle closure...

 12. Traumatisk knusning af keramisk ledhoved i hoftealloplastik efter fald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalskov, Simone; Husted, Henrik

  2014-01-01

  A 68-year-old woman with a well functioning total hip arthroplasty fell down on her right hip. A month later, a crunching sound was heard and pain intensified. An initial frontal radiograph was insufficient for reaching a diagnosis but subsequent biplanar radiographs revealed a fragmented ceramic...

 13. Menière-lignende symptomer efter meningeom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Morten; Klokker, Mads; Fugleholm, Kåre

  2010-01-01

  A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct...

 14. Sequelae og død efter pneumokokmeningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsholm, Jakob; Kristensen, Rasmus Nygård; Heslop, Anders;

  2009-01-01

  consciousness. The mortality was 11%, and 40% of the surviving population developed permanent sequelae, of which 88% suffered loss of hearing. Sixty one percent was not evaluated audiologically after hospitalization. CONCLUSION: Pre-admission antibiotics were associated with a decreased risk of death......INTRODUCTION: The aim was to evaluate prognostic factors and outcome parameters related to otogenic pneumococcal meningitis (OPM). MATERIALS AND METHODS: Retrospective analysis of patients with OPM in Aarhus County from 1994 to 2003. RESULTS: Seventy patients were included, corresponding...... and sequelae. Affected consciousness was a significant prognostic factor. The mortality rate was four times higher among adults than among children. Mastoidectomy was performed in 56% of adults without any significant influence on the outcome. Based on the presented results it appears relevant to treat cases...

 15. Perforation af rectum med faekal peritonitis efter staplet haemorideoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beuke, Anna-Christina; Pedersen, Mark Ellebaek; Qvist, Niels

  2008-01-01

  Rectal perforation and faecal peritonitis after stapled operation for grade IV haemorrhoids is described. The complication is rare, but surgeons performing the procedure must be familiar with potential risk factors.......Rectal perforation and faecal peritonitis after stapled operation for grade IV haemorrhoids is described. The complication is rare, but surgeons performing the procedure must be familiar with potential risk factors....

 16. Soldater - før, under og efter udsendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vincent, Stéphanie; Jacobsen, Joannes; Heidemann, Julie

  Dette litteraturstudie er anden udgivelse i en serie på fire, der afrapporterer resultaterne fra SFI’s projekt om ”Danske hjemvendte soldater”. Projektets overordnede formål er at undersøge, hvilke konsekvenser udsendelse har for de danske soldater, der sendes ud til internationale militære...... missioner. Den foreliggende rapport samler den viden, der pt. er om følgende emner: de hjemvendte soldaters fysiske og psykiske helbred, deres familie- og socioøkonomiske forhold samt efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet. Litteraturstudiet er – med enkelte undtagelser – afgrænset til undersøgelser...... mangler og metodesvagheder, der er i de tidligere undersøgelser af hjemvendte soldater. Resultaterne fra denne konsekvensanalyse vil blive afrapporteret i seriens fjerde udgivelse. Undersøgelsen er bestilt af Soldaterlegatet....

 17. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending on the subst...

 18. Rekonvalescens og sygemelding efter operation for hofte- og knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Andersen, Karen V; Søballe, Kjeld

  2009-01-01

  influencing recovalescence are limited to pain, swelling, reduced range of motion, postoperative nausea and vomiting and sleep disturbances. This article evaluates these changes and gives recommendations with regard to sick leave and restrictions after operation. Udgivelsesdato: 2009-Sep...

 19. Manglende betydning af elektrokardiografisk Q-tak efter akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abdulla, Jawdat; Abildstrøm, Steen Z; Køber, Lars;

  2002-01-01

  A Q wave has high specificity in identifying acute myocardial infarction and is associated with infarcts of a larger size. A considerable number of studies have addressed the prognostic value of the presence of a Q wave in the electrocardiogram before and after the introduction of thrombolytic...

 20. Den barokke guldalder - eller "Flaskens Længsel efter Proppen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, Ragni

  2015-01-01

  Artiklen undersøger forholdet mellem det idealistiske, hegelinspirerede billedsyn, Heiberg gør sig til talsmand for i sine kunstteoretiske tekster og de værker, som kommer til syne når man følger hans smagsdomme op: et svulstigt, sanseligt og livsbekræftende, beskuerinddragende univers, langt fra...

 1. Lungeødem efter kontrastindgift som led i koronarangiografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plambech, Morten; Garvey, Lene Heise

  2012-01-01

  Adverse reactions to radiographic contrast media are relatively rare and occur with a frequency of 0.02-0.04%. We describe a case of isolated pulmonary oedema after computed tomography of the coronary arteries in a 51 year-old man. Initially anaphylaxis was suspected, but due to the clinical pict...... picture together with lack of response to treatment with adrenaline and lack of increase in the serum tryptase concentration an IgE mediated mechanism was less likely. The patient responded to non-invasive ventilation over three days. The mechanism behind the reaction is unknown....

 2. Osteoporoseprofylakse i almen praksis efter indlaeggelse for hoftenaer fraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiboe, Linda; Brock-Jacobsen, Iben; Backer Mogensen, Christian

  2002-01-01

  The aim of the study was to assess: 1) the degree of osteoporosis preventative therapy initiated by general practitioners (GP) after hospitalisation for a hip fracture; 2) the GPs' opinion of osteoporosis preventative therapy, and their opinion on whether it should be initiated by the hospital...

 3. HIV hos ældre kvinder efter udlandsrejse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Sanne; Thorsteinsson, Kristina; David, Kim Peter

  2016-01-01

  We report two cases of HIV infection among female travellers of older age. A Danish woman in her eighties was diagnosed with acute HIV infection after travelling to West Africa. A sexual history was not recorded before her third hospital visit. A West African woman in her seventies who had been...... living in Denmark for 40 years was diagnosed with advanced HIV after having been to West Africa for family visits. We want to emphasize that women of older age also have sex that may put them at risk of HIV, that febrile returning travellers should be tested for HIV, and that presence of HIV indicator...... diseases should lead to HIV testing....

 4. Et tilfaelde af tungiasis efter rejse i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathe, Mathias; Rafn, Aase Cederlund; Poulsen, Thorkil

  2009-01-01

  Tungiasis is an ectoparasitic skin disease caused by infestation by the female sand flea, Tunga penetrans. Prevalence in endemic areas may reach 83%, while it is rare in non-endemic areas. However, an increase in international travel to and from the affected regions may lead to a rise in the numb...... of cases in non-endemic countries. We present a Danish case of tungiasis contracted during a trip to Kenya....

 5. Et tilfaelde af tungiasis efter rejse i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathe, Mathias; Rafn, Aase; Poulsen, Thorkil

  2009-01-01

  Tungiasis is an ectoparasitic skin disease caused by infestation by the female sand flea, Tunga penetrans. Prevalence in endemic areas may reach 83%, while it is rare in non-endemic areas. However, an increase in international travel to and from the affected regions may lead to a rise in the numb...... of cases in non-endemic countries. We present a Danish case of tungiasis contracted during a trip to Kenya. Udgivelsesdato: 2009-Mar-2...

 6. Sequelae og død efter pneumokokmeningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsholm, Jakob; Kristensen, Rasmus Nygård; Heslop, Anders

  2009-01-01

  consciousness. The mortality was 11%, and 40% of the surviving population developed permanent sequelae, of which 88% suffered loss of hearing. Sixty one percent was not evaluated audiologically after hospitalization. CONCLUSION: Pre-admission antibiotics were associated with a decreased risk of death...... of AOM, especially in adults with early antimicrobials due to their higher relative risk of developing OPM and the related risk of a poor outcome. In addition, maintenance of the previously established treatment regimen in OPM followed by audiological control is recommended. Udgivelsesdato: 2009-Apr-27...

 7. Vellykket konservativ behandling af chylopericardium efter koronar bypassoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Jesper Holmbæck; Veien, Karsten Tange

  2012-01-01

  Chylopericardium after thoracic duct injury is a rare but serious complication of thoracic surgery with mortality rates above 50% without intervention. Complications of chylopericardium are malnutrition, immunosuppression, electrolyte derangement and tamponade. This case describes a 67-year...

 8. Rutinemaessig second look-endoskopi efter blodende ulcus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, S.K.; Adamsen, S.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  Treatment of peptic duodenal and gastric ulcers has improved in efficiency and become less invasive. There is still a considerable risk of re-bleeding (15-20%) and the mortality remains high (5-14%). A Danish study from 2000 showed that scheduled second look endoscopy (SLE) the day after...... the primary intervention decreased the re-bleeding rate. Studies have questioned this and suggest that SLE decreases the risk of re-bleeding, but do not reduce mortality. Since SLE is debated and a recent national survey found a variable practice, the evidence has been reviewed critically Udgivelsesdato: 2008/4/28...

 9. Tegnets tid. Fortid, historie og historicitet efter den sproglige vending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  historieskrivningens sandhedsfordring. Her ud fra forskydes det snævre fokus på tegn, tekst og diskurs i den aktuelle historieteoretiske debat til spørgsmål om tid og “radikal historicitet”. Der indhentes eksempler fra nyere kulturhistorisk forskning, især fra den amerikanske New Historicism....

 10. Lovende resultater ved konservativ behandling med dynamisk mobilisering efter akillesseneruptur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tengberg, Peter Toft; Barfod, Kristoffer Weisskirchner; Krasheninnikoff, Michael

  2011-01-01

  There is no consensus regarding the optimal treatment of acute Achilles tendon ruptures. This review of the literature on the subject shows a significantly higher rate of reruptures (RR) in the conservatively treated group compared to the surgically treated group when the foot is immobilised...

 11. 2 år efter starten på Nakuusa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  Justitsvæsen, Grønlands Selvstyre og UNICEF Danmark. Projektet sigter på at forbedre børns vilkår og sikre deres grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med FN’s børnekonvention. De unge har fået stillet samme spørgsmål under Youth Forum i 2011 og igen 2013 med henblik på at undersøge, om der er sket...

 12. Atypisk debutsymptom i form af perifer emboli efter stumt myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Jakob; Taskiran, Mustafa; Nielsen, Tonni

  2012-01-01

  We report a case with peripheral embolisation as the primary symptom of a painless myocardial infarction with left ventricular mural thrombosis. The patient was suffering from severe pain in his leg due to arterial occlusion. Subsequent electrocardiography and echocardiography documented severe...

 13. Bilateral suprapubisk abscesdannelse fem år efter inkontinensoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Lenette; Sander, Pia; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  recovery. As opposed to the macroporous types (e.g. tension-free vaginal tape), the microporous structure of the IVS-sling causes a higher rate of erosion and infection. Complete sling removal is important in case of IVS-complications. The monitoring of complications related to new medical devices......This report presents a case of vaginal erosion and bilateral suprabupic abscesses five years after insertion of an intravaginal slingplasty (IVS) midurethral incontinence sling in a 53-year-old female patient. Partial removal was insufficient. After complete removal, the patient achieved full...

 14. Livskvalitet efter aortaklapoperation hos patienter > or = 75 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Rasa Skrupskelyte; Poulsen, Anja

  2010-01-01

  A growing number of elderly undergo surgery of the aortic valve. It is therefore important to investigate their postoperative course concerning quality of life.......A growing number of elderly undergo surgery of the aortic valve. It is therefore important to investigate their postoperative course concerning quality of life....

 15. Specialiserede tilbud til borgere med handicap - efter reformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Permin Berger, Nichlas

  Som en del af kommunalreformen fik kommunerne i 2007 det fulde ansvar for handicapområdet. AKF har i 2006-2010 undersøgt, hvilke forandringer brugere, medarbejdere og ledere på specialtilbuddene oplevede i forbindelse med reformen. Undersøgelsen viser, at brugerne kun har oplevet få eller ingen æ...

 16. Usurering af osteosyntesemateriale gennem øsofagus efter anterior cervikalkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiis, Julie Therese; Nittby, Henrietta Carolina; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  The rare, potentially life-threatening complication to anterior cervical surgery, oesophageal perforation, occurs after surgical trauma or due to erosion by migrating hardware. Symptoms are hoarseness, dysphagia, neck/throat pain, subcutaneous emphysema and fever. Imaging and endoscopic diagnosis...... can give false negative results. We present a case of a 74-year-old male, who was readmitted with sepsis and abscess in the operation area three weeks after anterior cervical surgery. Veillonella parvula was found in the abscess material and computed tomography confirmed the diagnosis of oesophageal...

 17. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon

  2009-01-01

  /pVT) as their initial rhythm, and they had more frequently received bystander cardiopulmonary resuscitation. Survival at 4.6 years was 41% in patients admitted to the tertiary hospital and 10% in patients admitted to other hospitals, p

 18. Genoptræning efter brystkræftkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg Poulsen, Lise; Høgdal, Nina; Sørensen, Lisbeth Villemoes

  2011-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after breast cancer surgery are debatable. A national survey in Denmark performed at hospitals and municipal rehabilitation clinics showed considerable variability in post-breast surgery rehabilitation regimens. As hospital...... stay duration has decreased substantially, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and type of rehabilitation programmes need to be evaluated....

 19. Genoptræning efter brystkræft operation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg Poulsen, Lise; Høgdal, Nina; Sørensen, Lisbeth Villemoes

  2011-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after breast cancer surgery are debatable. A national survey in Denmark performed at hospitals and municipal rehabilitation clinics showed considerable variability in post-breast surgery rehabilitation regimens. As hospital...... stay duration has decreased substantially, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and type of rehabilitation programmes need to be evaluated...

 20. Genetisk polymorfisme har betydning for opioiders smertestillende effekt efter kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydshou, Andreas; Hansen, Egon Godthåb; Gögenur, Ismail

  2013-01-01

  Post-operative pain-management (PPM) should first of all be decided by the specific surgical procedure in each case, but it also seems that genetic polymorphism affects the clinical effects of the pharmacological treatment. In this article we summarize the existing evidence of the hypothesis that...

 1. Kort vs. lang hospitalisering efter hofte- og knaealloplastik. II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian; Holm, Gitte;

  2006-01-01

  The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in order to identify important logistical and clinical areas for the duration of the hospital stay.......The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in order to identify important logistical and clinical areas for the duration of the hospital stay....

 2. 16-årig kvinde med multiorgandysfunktion efter HELLP

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauritz, Rasmus Wulff; Køhler, Flemming; Jørgensen, Jan Stener

  2010-01-01

  HELLP is a syndrome with haemolysis, elevated liver enzymes and thrombocytopenia. It occurs in 1 to 6 per 1,000 parturient. Approximately 10% of the cases occur post partum. A 16-year-old woman delivered twins in the 34th gestational week. During the following hours, she developed symptoms of hyp...

 3. Unge pigers søgen efter identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Søren Bøjgaard Schleicher

  2014-01-01

  Kapitlet centrerer sig om to fortællinger, der hver for sig giver et signalement af to piger, som repræsenterer hver deres yderpol af senmoderne pigeliv. Fortællingerne bruges som afsæt til at komme lidt tættere på de kulturer og fænomener, som i øjeblikket definerer vilkårene, på godt og ondt, f...

 4. Medborgarskap efter nationalstaten? Ett konstruktivt förslag

  OpenAIRE

  Fernández, Christian

  2005-01-01

  This thesis is an attempt to formulate a constructive proposal for the ongoing establishment of a post-national European citizenship in the European Union. To the extent that the proposal is post-national, the ambition is to re-conceptualise the idea and ideal of citizenship in a new historical setting. To the extent that the proposal is constructive, the ambition is to develop and employ a methodology which combines normative and empirical analysis. The aim of the thesis is to make a contrib...

 5. Akut kompartmentsyndrom efter total knæalloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arenkiel, Bjørn; Kjærgaard, Maj; Lauritsen, Anne Øberg

  2012-01-01

  Acute compartment syndrome is a rare, but severe complication to knee arthroplasty. The main symptoms are extreme pain unrelated to the surgery, pulselessness, and tense and pallid skin. The syndrome can be disguised by an effective pain management, but due to the consequences, an early diagnosis...... and fasciotomy is important. We describe a case with a patient, who had undergone a total knee arthroplasty and after a postoperative period of 5,5 hours she developed extreme pain in the limb, below the operated knee. The diagnosis was confirmed by sonography, and an acute fasciotomy was performed....

 6. Depression remitterede efter subaraknoidal hæmoragi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Lise; Vinberg, Maj

  2015-01-01

  A 65-year-old man was seen in a specialized ambulatory for mood disorders because of treatment-resistant depression. He was treated throughout a period of three years with selective serotonin reuptake inhibitor, dual action, lithium, nortriptyline, reboxetine, aripiprazole, benzodiazepines...

 7. Udvikling af trykpneumothorax efter seponering af pleuralt beliggende grisehalekateter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siegel, Hanna; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  Today, standard treatment of pleural effusion is ultrasound guided insertion of a pleural pigtail catheter. This procedure is known to have a low complication rate, but complications as pneumothorax, haemorrhage and infection are occurring. The most frequent complications are seen at the time of ...... of insertion. We present a case of a 68-year-old woman in the intensive care unit with normal coagulation status who after an uneventful removal of a pleural pigtail catheter developed a tension haemothorax requiring acute evacuation....

 8. Lemierres syndrom efter peritonsillær absces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrenfried Berthelsen, Rasmus; Hein, Lars

  2012-01-01

  a 16-year-old man with peritonsillar abscess who developed abscesses in lungs, liver and spleen. The patient was admitted to the ICU and treated with surgical drainage of infectious foci, antibiotics and anticoagulant therapy. After six weeks of antibiotic treatment the patient was discharged...

 9. Renalcellekarcinommetastase til glandula thyroidea 15 år efter nefrektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth Mathiesen, Jes; Fleischer, Jens Geelmuyden; Godballe, Christian

  2015-01-01

  Renal cell carcinoma (RCC) metastasis to the thyroid gland is rare and can mimic primary thyroid carcinoma leading to diagnostic difficulties. We present a case of a 55-year-old female with RCC metastasis to the thyroid gland 15 years after nephrectomy. Diagnosis was made after total thyroidectomy....... This case emphasizes the importance of considering metastasis in patients with increasing growth of the thyroid gland over a short period of time known with earlier RCC, even decades after nephrectomy....

 10. Sen migration af mesh til colon efter laparoskopisk hernieoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin; Bisgaard, Thue

  2014-01-01

  Long-term complications after laparoscopic ventral hernia repair with mesh reinforcement are not well documented in the literature. We describe a case of a 63-year-old woman with repeated hernia operations due to a ventral hernia, which ultimately was complicated with mesh migration...

 11. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearly...

 12. Utilfredsstillende langtidsresultater efter konservativ behandling af patellofemoralt smertesyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathleff, Michael Skovdal; Rasmussen, Sten; Olesen, Jens Lykkegaard

  2012-01-01

  This review overviews the long-term prognosis of conservatively treated patients with patellofemoral pain syndrome (PFPS). Median values of the 16 included studies show that 29% of soldiers, 27.8% of sports active and 24,7% of the general public will become pain free after they are diagnosed...

 13. Ætsningsskade efter accidentiel indtagelse af vortefjernemiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voorde, Pia Ten; Asklund, Camilla; Venzo, Alessandro

  2014-01-01

  Not seldom do people buy medicine abroad while on business or holiday, where international labelling is less than optimal. Once home, the medication is often kept alongside every-day products, sometimes resulting in home accidents due to a confusion of products. In this case a six-month-old girl...

 14. Gener efter behandling af almindeligt forekommende akutte øjenlidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsgaard, M R; Danborg, L; Jensen, P;

  1990-01-01

  and 75% within 48 hours. 10% had symptoms for more than a week. Cases of infectious conjunctivitis and trauma to the eye (without intrabulbar lesion) had the highest risk of developing symptoms after the consultation. The lowest incidence of complaints was seen among patients in whom a foreign body...... was removed from the cornea or conjunctiva. The longest duration of symptoms was seen among patients with infectious conjunctivitis. Cases with a foreign body on the cornea or conjunctiva or trauma to the eye (without intrabulbar lesion) had a slightly longer duration of the symptoms when a corneal tear......The aim of the study was to determine the duration of symptoms in patients treated in the emergency room at Glostrup Hospital for acute eye-trouble. Nine common diagnoses were selected for the study. All patients seen during a 2 1/2 month period were asked to complete a questionnaire one week after...

 15. Vellykket konservativ behandling af chylopericardium efter koronar bypassoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Jesper Holmbæck; Veien, Karsten Tange

  2012-01-01

  Chylopericardium after thoracic duct injury is a rare but serious complication of thoracic surgery with mortality rates above 50% without intervention. Complications of chylopericardium are malnutrition, immunosuppression, electrolyte derangement and tamponade. This case describes a 67-year...

 16. Funktionel mitralinsufficiens efter His-ablation og pacemakerimplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Janna; Gill, Sabine

  2012-01-01

  We describe the case of a 63 year-old patient with normal ejection fraction and trivial mitral regurgitation, who developed severe functional mitral incompetence (FMI) with pulmonary oedema the day after uncomplicated His ablation and implantation of VVI pacemaker. Mitral annuloplasty was performed...

 17. Prognosen efter kurativ resektion af øvre gastrointestinal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fristrup, Claus Wilki; Kjærulf Pless, Torsten; Nielsen, Henning Overgaard;

  2008-01-01

  -term survival after curative resections for these patients. MATERIAL AND METHODS: All patients referred for treatment of cancer of the oesophagus, stomach or pancreas were prospectively included. Data were registered with regard to pre-therapeutic examination and operative results. Deceased patients were found......INTRODUCTION: Cancer in the upper gastrointestinal tract has a poor prognosis and the best results are obtained by the few resectable patients. Earlier studies indicated that Danish survival might be inferior to that of other Scandinavian countries. The aim of this study was to evaluate the long...... by comparison with the Danish Central Personal Register in January 2007. RESULTS: A total of 398 patients were included, of whom 164 were found to be possibly resectable. In total 118 (30%) patients underwent complete surgical resection. The median survival period for patients with oesophageal cancer, stomach...

 18. Udvikling af opticusneuropati efter beskedent øjentraume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Maria Rene; Gade, Else

  2014-01-01

  a trauma of his left lower eyelid when he fell with a bamboo stick. Vision loss was not detected until ten days after the accident, where there were no light perception and a relative afferent pupillary defect. We attributed the vision loss to TON and no treatment was given. Within months optic disc pallor......Traumatic optic neuropathy (TON) is a rare and potentially vision-threatening condition caused by ocular or head trauma. The treatment of TON is controversial with no evidence-based guidelines. We describe a case of an eight-year-old boy, who lost his vision on the right eye after having had...

 19. Uventet lang overlevelsestid efter accidentel nedsaenkning i koldt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mantoni, Teit; Belhage, Bo; Pott, Frank Christian

  2006-01-01

  In a recent boat accident, a 25-year-old yachting enthusiast fell overboard and survived for 24 hours in 17 degrees C water. Existing survival models are discussed in this case report. There is a discrepancy regarding survival probability amongst the various models. The calculated survival time...... for the yachtsman ranges from 3 hours to more than 30 hours. A reliable survival-time model is needed to determine the appropriate search duration of rescue services. In this case, the majority of the models underestimated the actual survival time....

 20. Tilbagefald efter seponering af 28 års litiumbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wegmann, Signe Düring; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Lithium has for 60 years been the main mood stabilizer for bipolar disorder and some patients have now been treated with lithium for decades without any symptoms or side effects. We present a case with excellent response to lithium during 28 years and with recurrence of a hypomania and subsequently...... a severe depressive episode following planned discontinuation of lithium. Discontinuation of lithium should be carefully evaluated in patients with a good response to lithium, and the specific reasons for discontinuation should be considered....

 1. Arsager til behov for genbehandling efter variceoperationer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofoed, S C; Qvamme, G M; Schroeder, T V;

  1999-01-01

  In a surgical varicose vein practice 509 patients who had suffered recurrent varicose veins following surgery in other institutions were traced. The causes of recurrences were identified in a retrospective analysis and related to the source of primary treatment: in hospital treatment (n = 290......), surgical practice (n = 56) or another varicose vein specialist (n = 104). A significant difference was noted between the three institutions in the use of saphenofemoral resection (78%, 63% and 97%) as well as greater saphenous vein stripping (44%, 14% and 0%). Lack of or insufficiently performed...... saphenofemoral surgery were identified as contributing to saphenofemoral insufficiency in 40% and 43% of patients primarily treated in hospital and in surgical practice, respectively, but only in 14% of those treated by a varicose vein specialist (p

 2. Sen perforation af tyndtarm efter laparoskopisk gastrisk bypass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanager, Lene; Sigild, Ulf Henrik; Neuenschwander, Anders Ulrich

  2010-01-01

  We present two cases in which the patients were admitted to a local hospital with acute abdominal pain four or five months after having undergone laparoscopic gastric bypass. In both cases, operation revealed a perforation of the small bowel close to the distal anastomosis. In the first case...... bypass but as our two cases illustrate they are important to keep in mind....

 3. Akut glaukom efter endarterektomi af arteria carotis interna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes Sanddal; Klaerke, A

  2000-01-01

  A 71 year-old woman had 85% and 60% stenoses of the right and left internal carotid arteries, respectively. Right-sided endarterectomy was performed because of amaurosis fugax. Two days postoperatively, she developed classical symptoms and signs of acute glaucoma. Right-sided acute angle closure...... glaucoma was diagnosed by tonometry and gonioscopy, and treated with laser-iridectomy. The patient was discharged two days later without neurological or ophthalmological deficits. Manifest acute glaucoma postoperatively seems never to have been reported. However, the choroid is not autoregulated...

 4. Forum for godtgørelse efter urimelig opsigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  2012-01-01

  Artiklen behandler kompetenceafgrænsningen mellem domstolene og de fagretlige organer, som på det ansættelses- og arbejdsretlige område giver anledning til betydelige vanskeligheder. Der er inden for de seneste år afsagt en række domme om godtgørelseskrav for urimelig opsigelse, som bidrager til ...

 5. Multiple tarmperforationer efter indtagelse af magnetisk legetøj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Charlotte Green; Floyd, Andrea K; Lundhus, Eskild

  2007-01-01

  Ingestion of small foreign bodies is common in children, and usually does not cause any harm to the gastrointestinal tract. But ingestion of multiple magnets can be hazardous because of the strong attraction of the magnets through the bowel wall, which may lead to bowel wall necrosis...

 6. Megaduodenum og obstipation efter operation for kongenit tyndtarmsatresi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karstensen, John; Raahave, Dennis; Kirkegaard, Preben

  2011-01-01

  A 33 year-old female presented with constipation and a right-sided palpable abdominal mass, suspected to be the colon. The colonic transit time was prolonged, but the dilated organ was a mega duodenum that had developed after surgery for three jejunal atresies performed one day after birth....... The colon was malrotated, being situated to the left of the columna. Renewed resection surgery was uneventful, and after such surgery the constipation receded and the colonic transit time returned to normal....

 7. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearly...... 60-year-old man developed NF after arthroscopic synovectomy of an infected prepatellar bursa. We stress the point that the endoscopic technique itself might be responsible for the spreading of bacteria to the fascias. This is a subject for further investigation Udgivelsesdato: 30. april...

 8. Kommunernes administrative lederskab efter kommunalreformen.Et kortfattet signalement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  I denne rapport er der først og fremmest tale om en beskrivende analyse af kommunernes administrative lederskab, suppleret med vurderinger og spørgsmål til diskussion. Hovedkonklusionerne af den beskrivende analyse er sammenfattet nedenfor. Social baggrund, køn og alder: Den gennemsnitlige...

 9. Anastomoselaekage efter lav anterior resektion for cancer recti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, S; Moesgaard, F A; Billesbølle, P;

  1997-01-01

  the routine use of a peroperative leakage test and selective use of prophylactic ostomy in cases of unsatisfactory anastomosis. Furthermore, it is recommended that low anterior resection for rectal cancer is limited to few surgeons in each department in order to ensure a uniform quality and hopefully also...

 10. Sen perforation af tyndtarm efter laparoskopisk gastrisk bypass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanager, Lene; Sigild, Ulf Henrik; Neuenschwander, Anders Ulrich

  2010-01-01

  We present two cases in which the patients were admitted to a local hospital with acute abdominal pain four or five months after having undergone laparoscopic gastric bypass. In both cases, operation revealed a perforation of the small bowel close to the distal anastomosis. In the first case......, a massive constipation of the small bowel was most likely a contributing factor. In the second case, the cause was a kink of the entero-entero anastomosis leading to obstruction and finally perforation of the biliary limp. Late perforations are among the rarely reported complications associated with gastric...

 11. Organisation og tidlige operationsresultater efter ileo-pouch-anal-anastomose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ljungmann, Ken; Bendixen, Anette; Laurberg, Søren;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Restorative proctocolectomy and ileal pouch-anal anastomosis (IPAA) has become the operation of choice for patients with ulcerative colitis and familial polyposis. However, the procedure is complex with a long learning curve, and carries a risk of both early and late complications...

 12. Patienters viden om risikoen for hudcancer efter nyretransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cramer, Elisabeth; Rasmussen, Knud; Jemec, Gregor B E

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Non-melanoma skin cancer (NMSC) increases the rate of morbidity and mortality in kidney transplant patients. Studies have shown that kidney transplanted patients have at least a 3-4-fold increased risk of cancers. Organ-transplanted (OT) patients therefore constitute a known......%) had their skin and lymph nodes examined at follow-up visits by the physician responsible for the proper functioning of the transplant. CONCLUSION: This study shows that kidney transplanted patients do not receive adequate information about increased risk of skin cancer and the necessity...... patients responded. The object of the questionnaire was to describe the level of information among the patients and the scope and frequency of any skin examination they underwent following transplantation. RESULTS: Responders did not differ from non-responders regarding gender and age. Among the responders...

 13. 股四头肌等长收缩练习治疗膝骨性关节炎的病例对照研究%Case-control study on isometric quadriceps femoris contraction exercises for the treatment of knee osteoarthritis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  何本祥; 檀亚军; 夏万荣; 魏微

  2012-01-01

  目的:探讨股四头肌等长收缩练习治疗膝骨性关节炎的临床疗效,并建立膝骨性关节炎运动处方.方法:2008年1月至2010年9月采用股四头肌等长收缩练习治疗膝骨性关节炎120例,其中男39例,女81例;年龄40~85岁,平均62.50岁;病程1个月~30年.按就诊先后顺序分为2组,治疗组60例,男21例,女39例;年龄40~85岁,平均(62.27±8.99)岁;病程2个月~30年,给予玻璃酸钠关节腔注射加股四头肌等长收缩练习治疗.对照组60例,男18例,女42例;年龄41~80岁,平均(62.72±8.34)岁;病程个1个月~30年,给予常规玻璃酸钠关节腔注射治疗.分别观察2组膝关节疼痛、功能及积液等指标,比较其临床疗效.结果:120例均获随访,时间1~3年,平均18个月.参照JOA判定标准:治疗组治愈12例,显效33例,有效14例,无效1例;对照组治愈7例,显效14例,有效31例,无效8例,治疗组疗效优于对照组.治疗组累计复发7膝(1年内复发3膝,1年后复发4膝),对照组累计复发31膝(1年内复发13膝,1年后复发18膝),治疗组复发病例少于对照组.结论:股四头肌等长收缩练习在治疗膝骨性关节炎中具有明显的缓解症状、改善关节功能、增强关节稳定性及减缓关节退变进程的作用,远期临床疗效较好.%Objective:To evaluate clinical effecto oi knee osleoarthritis with the treatment of the isometric quadriceps femoris contraction exercises,which aims at establishing the exercise prescription of knee osteoarthrilis,and promoting its clinical application. Methods:From January 2008 to September 2010,120 patients with knee osleoarthrilis were divided into two groups according to visiting sequence .including 39 males and 81 females,ranging in age from 40 to 85 years,with an average of 62.50 years,the disease course ranged from 1 month to 30 years. There were 60 patients in the therapeutic group, including 21 males and 39 females,ranging in age from 40 to 85 years

 14. Tidlig intensiv rehabilitering efter meget svaer traumatisk hjerneskade. Opfølgning seks måneder efter udskrivelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebach, Annette; Nordenbo, Annette Mosbaek; Engberg, Aase Worsaae

  2007-01-01

  In September 2000 the Brain Injury Unit at Hvidovre Hospital was established, offering subacute intensive rehabilitation to patients with severe traumatic brain injury. Uptake area: Eastern part of Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Outcome 6 months after discharge is presented for patient...

 15.   Ældres brug af internettet til informationssøgning om sundhed og sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald

  Elderly peoples usage of the internet for health information's.   The knowledge society sees knowledge as the solution to global, national, and personal problems often without differentiating knowledge. With access to the internet we have access to the largest knowledge database in the world......, but do elderly people use it? The focus of this report is to evaluate whether elderly Danes use the internet to seek knowledge on health information. The study was conducted among Danes over 60 years of age as a combined observation and interview study. The theoretical foundation of the study...... was a constructivistic evaluation of the problem domain using SWOT analysis and grounded theory. The results showed that elderly people can learn to use information technology and thus experience empowerment. Furthermore the study showed that the parameters: interest, attitude, competency, trust and general health could...

 16. Kræftpatienters brug af reiki-healing som magisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2010-01-01

  Almost half of the Danish cancer patients are involved in alternative or complementary treatments while receiving conventional cancer treatment. Reiki-healing is one of the alternative treatments they often seek out. It is a treatment that has a spiritual and holistic approach to both the person...... and the illness, claiming to transmit energy from the hands of the healer to the one wishing to be healed. This creates a contradiction with the concurrent use of conventional treatment, that rests on a biomedical understanding of cause and effect. In this context, the use of Reiki-healing can be viewed as a kind...... of magical practice by cancer patients, who might not necessarily share the same underlying worldview as the Reiki-healer. The background for this article is a qualitative study called ‘Reiki-healing as Experienced by Cancer Patients’, undertaken at the University of Copenhagen, financed by the Danish Cancer...

 17. Børns og unges brug af laegemidler mod smerter og psykiske problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn; Andersen, Anette; Due, Pernille

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Medicine use for aches and psychological problems is common among adolescents. Medicines are toxic and may have harmful side effects. It is therefore important to study change over time and patterns of medicine use. The objective of this paper is to describe self-reported medicine use...... for headaches, stomach-aches, difficulties in falling asleep, and nervousness among 11-, 13-, and 15-year-old boys and girls from 1968 to 2006. MATERIAL AND METHODS: The data material is 6 comparable and representative cross-sectional studies of 11-, 13-, and 15-year-olds from 1988, 1991, 1994, 1998, 2002......, and 2006, total n = 23,871. Data were collected by a validated self-report method for medicine use and prevalence of the corresponding complaints. RESULTS: The proportion of students who used medicine for headaches within the previous month increased from 24.6% in 1988 to 42.0% in 2002 and 41.5% in 2006...

 18. Risiko for affektion af centralnervesystemet ved brug af mobiltelefon--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schüz, Joachim; Waldemar, Gunhild; Olsen, Jørgen H

  2009-01-01

  for migraine and vertigo and 30-40% less hospital contacts than expected for dementia (Alzheimer's disease, vascular and other dementia), Parkinson's disease and epilepsy among men. No associations were seen for amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis or epilepsy in women. Udgivelsesdato: 2009-Nov-2...

 19. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 20. Øget brug af byens grønne områder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schipperijn, Jasper Jan

  2010-01-01

  Politikere, byplanlæggere, parkforvaltere og personer i sundhedssekteren vil alle gerne øge brugen af byens grønne områder, fordi det forventes at byens befolkning bliver sundere af det. Hvordan man øger brugen af byens grønne områder er det centrale emne i et ph.d.-projekt, der tager udgangspunk...

 1. Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at udfolde programmeringsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Bennedsen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel belyser hvorledes video mediering har givet en værdifuld ekstra dimension i undervisningen i introducerende programmeringsfærdigheder. I forbindelse med programmering er et af de vigtigste mål at lære de studerende en systematisk tilgang til udviklingen af programmer. Det vil sige at understøtte de studerendes læring af programmeringsprocessen. Traditionelle medier som lærerbøger er meget lidt velegnede til at illustrere denne proces; de fokuserer på produkterne (de færdige programmer i stedet for at fokusere på produktionsprocessen. De videomedierede materialer er i denne sammenhæng optagelser af hvorledes underviseren løser praktiske programmeringsopgaver. Disse videoer kommunikerer vigtige pointer ved programmeringsprocessen såsom at der ikke en lige vej til det færdige produkt, at man anvender forskellige værktøjer, at man ændrer sit program, at man tester sit program undervejs mm. Jeg har identificeret fem forskellige kategorier af videomedierede undervisningsmaterialer og evalueret hvorledes de studerende har anvendt dem i et konkret kursusforløb. Evalueringen viser dels at de studerende anvender de fleste typer meget og finder dem meget anvendelige dels at videoer der blot dokumenterer forelæsninger ikke er ret benyttede.

 2. Anbefaling vedrørende brug af ICF på fysioterapeutuddannelsen UCN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Gert Værge; Larsen, Lars Henrik; Brogner, Heidi Marie

  2015-01-01

  Basis-fys-fagteamets anbefalinger til hvordan ICF ønskes brugt på uddannelsen, både i den teoretiske, såvel som i den kliniske undervisning......Basis-fys-fagteamets anbefalinger til hvordan ICF ønskes brugt på uddannelsen, både i den teoretiske, såvel som i den kliniske undervisning...

 3. Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patisntsikkerheden i fare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob; Rosenberg, Jacob

  2013-01-01

  Cellular telephones are increasingly used in hospitals both among employees, patients and visiting relatives. The feared medical equipment malfunctions due to electromagnetic interference have resulted in restrictions in the use of mobile phones in hospitals. However, these restrictions are not c...

 4. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes. Conclusion......: The study shows that the decisive difference of how diabetics are positioned as to complementary and alternative self-care is the way in which they have the strength and hope, believe and knowledge of how to cure disease which by people in general is regarded as chronic.......Background and objectives: There have not earlier been studies focusing on experiences of Danish diabetic patients using Complementary and Alternative Medicine (CAM) – considered from the patients’ point of view. The existing studies mostly based on quantitative methods of patients with diabetes...

 5. Fibrinklæbere og cyanoacrylater til brug i kirurgiske specialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Andreas Qwist; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob;

  2015-01-01

  skin lacerations to highly complicated surgical procedures, and adhesives provide an alternative or combined method of fixation to traditional fixation as suture. We present results from various clinical studies to investigate the use of fibrin-based and cyanoacrylate adhesives....

 6. Mytedrab: Intet belæg for stigning i brug af steroider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinther, Anders Schmidt; Vest Christiansen, Ask

  2017-01-01

  Ifølge medierne og nogle eksperter er steroidforbruget et stigende problem, som gerne skal tackles hurtigst muligt. Men når man gransker tallene, er det svært at finde evidens, der understøtter den påstand, skriver to forskere...

 7. Fibrinklæbere og cyanoacrylater til brug i kirurgiske specialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Andreas Qwist; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2015-01-01

  Fibrin adhesives and cyanoacrylates are used in surgical specialties due to their ability of fixating tissue. The fibrin-based adhesives mimic the blood's own coagulation cascade, while the cyanoacrylate-based products function like commercially available superglue. The use of adhesives varies from...

 8. Tool for system optimisation; Electric motors; Vaerktoej til brug ved systemoptimering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, Sandie B.; Jespersen, P.T.; Hvenegaard, C.M. (Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark))

  2011-09-15

  The report describes in detail the development of models of belt transmissions, gears and motor and frequency converter, which is the core of the tool. The report also contains a detailed example of using the program for optimization of a ventilation system. With the tool it is possible to design an energy efficient system, where each individual component is energy efficient and where the components are adjusted relative to demand. (LN)

 9. Inquiry-based science education : - har naturfagsundervisningen i Danmark brug for det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Domino; Sillasen, Martin Krabbe; Hagelskjær, Jens

  2010-01-01

  Inquiry-based science education (IBSE) er en internationalt afprøvet naturfagsdidaktisk metode der har til formål at øge elevernes interesse for og udbytte af naturfag. I artiklen redegøres der for metoden, der kan betegnes som en elevstyret problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisnings...

 10.   Ældres brug af internettet til informationssøgning om sundhed og sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald

  was a constructivistic evaluation of the problem domain using SWOT analysis and grounded theory. The results showed that elderly people can learn to use information technology and thus experience empowerment. Furthermore the study showed that the parameters: interest, attitude, competency, trust and general health could...

 11. Tidsgevinst ved brug af lægehelikopter til transport af patienter med ST-elevationsmyokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars; Hansen, Troels Martin; Hesselfeldt, Rasmus

  2013-01-01

  . Helipads should be adjoining the percutaneous coronary intervention centre in order to allow direct transfer without the ambulance transfer. Helicopters that can operate both day and night and in poor visibility are recommended. Specially trained physicians, able to provide the required, advanced, in...

 12. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo;

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 13. Netværk og aktivt brug af paradokser gennem organisering af innovation - del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Tove

  2009-01-01

  Formålet med artiklerne er at vise, hvordan organisering kan fremme innovation. I nærværende del 1 redegøres for det teoretiske og metodiske udgangspunkt for forskningsprojektet. Med udgangspunkt i begrebet om 'organizing' efterprøves effekten af kreativitetsteorier sammen med organisatoriske...

 14. Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Anne Mette; Grundahl, Trine Holck; Hamilton, Stine del Pin

  I denne rapport fremlægger vi resultater af undersøgelserne i de 6 institutioner, hvor vi observerede og gennemførte fokusgruppeinterviews. Den problemstilling vi undersøgte var, hvordan den specifikke evidensbaserede metode, som var blevet indført i institutionen, havde indflydelse på det pædago...

 15. Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiberg, Merete; Buus, Anne Mette; Grundahl, Trine Holck

  I denn rapport fremlægger vi resultater af undersøgelserne i de 6 institutioner, hvor vi observerede og gennemførte fokusgruppeinterviews. Den problemstiling vi undersøgte, var hvordan den specifikke evidensbaserede metode, som var belvet indført i institutionen, havde indflydelse på det pædagogi...

 16. Brug af nervestimulator ved anlaeggelse af nervus ischiadicus-blokade hos en crusamputeret patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiring, Christian; Kristensen, Billy B

  2008-01-01

  We present a case of a sciatic nerve block performed with the nerve stimulation technique. This technique is normally not used in amputees because detection of a motor response to an electrical stimulation is impossible. In our patient the stimulation provoked a phantom sensation of movement...... in the non-existing extremity. This sensation was verbally described by the patient and thus used as an alternative to visual identification of motor response. After surgery the patient was pain free. The technique thus presents an alternative method for anesthesia and perioperative pain management in a high...

 17. Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patisntsikkerheden i fare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob; Rosenberg, Jacob

  2013-01-01

  Cellular telephones are increasingly used in hospitals both among employees, patients and visiting relatives. The feared medical equipment malfunctions due to electromagnetic interference have resulted in restrictions in the use of mobile phones in hospitals. However, these restrictions...... are not consistent between different hospitals, and not based on solid evidence. This article presents the evidence in this field and concludes that by maintaining a distance of one metre to sensitive medical equipment, mobile phones can be used safely in all hospital areas....

 18. Brug af D-dimer til at udelukke dyb venøs trombose i overekstremiteterne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahler-Toftehøj, Hans-Ulrik; Mikkelsen, Peter

  2009-01-01

  D-dimer is often used to exclude deep venous thrombosis, primarily in the lower extremities. We describe a 38-year-old man who had deep venous thrombosis in the left vena subclavia in spite of a normal D-dimer. Only one inconclusive survey compares the value of D-dimer and upper extremity deep...... venous thrombosis. We conclude that where deep venous thrombosis of the upper extremities is suspected, you cannot rely on the D-dimer value, but should examine the patient using other modalities such as colour Doppler ultrasound. Udgivelsesdato: 2009-Sep...

 19. 改良Smith-Petersen入路不切断股直肌治疗Pipkin Ⅰ、Ⅱ型骨折%Treatment of Pipkin types Ⅰ & Ⅱ fractures via the modified Smith-Petersen approach without disconnecting the rectus femoris

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐振东; 汪国栋; 孟乘飞; 王锋; 刘曦明; 蔡贤华

  2016-01-01

  目的 探讨改良Smith-Petersen(S-P).入.路不切断股直肌治疗Pipkin Ⅰ、Ⅱ型骨折的临床疗效. 方法 回顾性分析2007年1月至2015年4月收治的37例Pipkin Ⅰ、Ⅱ型骨折患者资料.所有患者根据手术入路不同分为2组:改良入路组16例,男12例,女4例;平均年龄为(42.3±11.2)岁;骨折按Pipkin分型:Ⅰ型13例,Ⅱ型3例;采用改良S-P入路不切断股直肌可吸收螺钉固定.常规入路组21例,男16例,女5例;平均年龄为(44.7±11.7)岁;骨折按Pipkin分型:Ⅰ型15例,Ⅱ型6例;采用传统S-P入路可吸收螺钉固定.比较两组患者的手术切口长度、手术时间、术中出血量,术后72 h、4周及3个月疼痛视觉模拟评分(VAS),以及术后并发症发生率和末次随访时髋关节功能等. 结果 改良入路组与常规入路组患者术后分别获(16.9±6.9)、(17.2±5.1)个月随访.改良入路组患者的手术切口长度[(8.2±0.9) cm]显著短于常规入路组患者[(12.2±1.1) cm],术中出血量[(145.0±17.4)mL]显著少于常规入路组患者[(161.2±20.5) mL],术后72h及4周VAS评分[(4.6±1.2)、(1.7±0.8)分]显著低于常规入路组患者[(5.8±1.4),(2.3±0.9)分],差异均有统计学意义(P<0.05).而两组患者的手术时间、术后3个月VAS评分、末次随访时髋关节功能优良率及并发症发生率比较差异均无统计学意义(P> 0.05). 结论 改良S-P入路不切断股直肌具有创伤小、显露清晰及早期功能恢复快等优点,是治疗Pipkin Ⅰ、Ⅱ型骨折的一种较好手术入路选择.%Objective To investigate the clinical results of treating Pipkin types Ⅰ & Ⅱ fractures via the modified Smith-Petersen approach without disconnecting the rectus femoris.Methods We retrospectively reviewed 37 patients who had been treated for Pipkin types Ⅰ & Ⅱ fractures between January 2007 and April 2015.They were divided into 2 groups according to the 2 surgical approaches used:modified and conventional Smith

 20. Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe;

  2009-01-01

  På økologiske brug er kløvergræs essentiel for dyrevelfærd, foderforsyning og opbygning af jordens frugtbarhed. Det er i stigende grad store bedrifter med mange køer, som præger billedet i økologisk mælkeproduktion. Det fører til meget græs i sædskiftet tæt på stalden for at reducere den afstand......, som køerne skal gå for at blive malket. Langvarige græsmarker er dog ofte mindre produktive og af dårligere kvalitet. Det er sværere at udnytte kvælstof opsamlet i græsmarken, og der kan være problemer med etablering af kløvergræs efter omlægning. Dette forskningsprojekt belyser disse...

 1. DS/EN 1520 FU:2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goltermann, Per; Cornelius, Thomas

  DS/EN 1520 FU er en sammenskrivning af de væsentligste afsnit af standarden med tilhørende dansk anneks, hvor de danske værdier er angivet. Sammenskrivningen gør det lettere for den projekterende at beregne de fleste konstruktioner efter DS/EN 1520-systemet. En konstruktion, der opfylder kravene i...... DS/EN 1520 FU, vil også tilfredsstille de tilsvarende krav i DS/EN 1520. DS/INF 168, Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur er også en del af sammenskrivningen. Denne udgave er også opdateret med seneste nationale...

 2. Fortællingens kraft - lyd og billeder som afsæt for refleksion på modul 8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Toftdahl; Villadsen, Dorte Buxbom

  2013-01-01

  Når sygeplejerskestuderende skal ud i den kliniske praksis i psykiatrien, er de ofte præget af negative tanker og bekymringer om det psykiatriske speciale. I artiklen beskrives hvordan vi ved sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg har forsøgt at åbne op for disse tanker og overvejelser på en for os n...... måde. Vi har nemlig arbejdet med brug af lyd- og billedspor som den første aktivitet de studerende møder i den teoretiske undervisning i sygepleje på modul 8. Lyden er oplæsning af tidligere studerendes tanker forud for, under og efter den psykiatriske periode....

 3. Comparação da ativação mioelétrica do glúteo máximo e bíceps femoral entre os agachamentos paralelo e com passada à frente Comparación de la activación mioeléctrica de los glúteos y bíceps femoral entre las sentadillas con los pies paralelos y los pies uno frente al otro Comparison of myoelectric activity of gluteus maximus and biceps femoris between parallel and lunge squat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Leporace

  2012-09-01

  .The purpose of this study was to compare the EMG of the gluteus maximus and biceps femoris between the lunge and the parallel squat. Seven subjects, with experience in strength training, performed eight repetitions of the parallel squat (PS and the lunge (LU with an overload corresponding to 50% of body mass. The EMG of the gluteus maximus and biceps femoris was captured, filtered by a forth order Butterworth filter (20-400 Hz and calculated RMS values. The Wilcoxon Ranked test was used to compare the normalized EMG of each muscle between the two exercises. Both the biceps femoris (p = 0.041 and the gluteus maximus (p = 0.0059 showed increased activation in LU compared to the PS. Despite the moderate activation in both exercises, ranging from 25% to 45%, the myoelectric response of the analyzed muscles was higher, for the participants, in the lunge exercise.

 4. Karakteristik Kimia dan Mikrostruktur Otot Longissimus Dorsi dan Biceps Femoris dari Sapi Glonggong (Chemical Characteristics and Microstructure of Longissimus Dorsi and Biceps Femoris Muscle of Glonggong Beef Cattle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amrih Prasetyo

  2012-02-01

  Full Text Available The study was conducted to evaluate chemical and microstructure characteristics of glonggong (excessive drink meat compared with the normal meat. The meat samples were taken from Boyolali Regency, came from five glonggong male Ongole grade cattle, and from five normal cattle with the average life weight of 250–300 kg. The chemical data were analyzed by using analysis of variance of 2x2 factorial patterns. The microstructure characteristics were also analyzed descriptively. The water content of glonggong meat was higher compared with that of normal meat on BF and LD muscle, average water content was 80.64% and 80.14% vs 78.60% and 74.57%, respectively. The protein contents of BF (15.98% and LD (16.17% was lower than the protein contents normal meat of BF (21.08% and LD (21.07%, respectively. The Result of statistical analyzed shows significant pengglonggongan of cattle before slaughtered (P<0.05 to meat fat value at every muscle. The meat lactic acid value of glonggong meat of LD muscle was lower than that of normal meat of LD muscle (2815.891 vs 6827.77 ppm. There was a damage of glonggong meat microstructure of LD, BF muscle and also of liver organ. In conclusion, glonggong meat had a lower chemical characteristics compared with the normal meat. (Key words: Chemical, Microstructure, Meat, Glonggong

 5. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool, g

 6. Efficient use of green taxes in the CHP sector; Effektiv brug af groenne afgifter i kraft- og varmesektoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skovsgaard Nielsen, L.; Mognesen, Martin Frank; Pade, L.L.

  2007-06-15

  Since 1977 green taxes have been used in the Danish power and heat sector. Green taxes principally assure an efficient, market-based reduction of pollution by reducing the energy consumption or increasing the share of renewable energy in power and heat production. This report takes its point of departure in four potential barriers which prevent a marketbased, cost-effective increase of the proportion of renewable energy in power and heat production. We primarily concentrate on three policy measures. 5. green and lessgreen taxes; 6. mandatory combined heat and power production; 7. fuel restrictions. Furthermore, we analyse a fourth characteristic in the law: 8. high transactions costs connected to the enlargement of renewable energy. The purpose of the report is to describe how the four potential barriers contradict the theoretically efficient application of green taxes in the power and heat sector. We do this: 1) by clarifying how legislation in the power and heat sector affects the extension of renewable energy; and 2) by evaluating the theoretically efficient application of green taxes in the power and heat sector in relation to legislation. (au)

 7. Sikker brug af bedside_UL-vejledt pleuracentese og ascitesdrændge hos patienter med maligne sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damstrup, Camilla Vantore

  2014-01-01

  and investigated the patients' medical files with regard to complications. In 29 pleuracentesises and 43 laparocentesises only one pneumothorax was registered (3.4%). This is comparable to previous studies and may suggest that it is safe to perform these procedures bedside in cancer patients with no complications....

 8. Tænketankes brug af dagbladene som et marked for politiske idéer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelstrup, Jesper Dahl

  2016-01-01

  interest organisations. It is argued that think tanks are using the media as a means of supplying independent ideas which are in demand among decision-makers and other target audiences. In addition, the article suggests that think tanks with idea political stances are more visible in Danish newspapers than...

 9. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool,

 10. E-læringsparadigmer og disses implikationer for valg og brug af e-læringsplatforme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Johannsen Duus

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

  Mange af de hidtidige forsøg på at bringe orden i kaos gennem inddelinger og analyser er ikke tilfredsstillende. Hvis der ikke er tale om praksisfjern teori er der på det empiriske felt ofte tale om opremsninger af pædagogiske læringsstile (en unuanceret pædagogisk optik, teknologiske beskrivelser af forskellige læringssystemer (en unuanceret teknologisk optik eller såkaldte branche- og markedsanalyser (en unuanceret konsulentoptik, som ved nøjere eftersyn (som regel viser sig at være dårligt funderet i økonomisk teori og i marketing teori. Forskning og analyser burde ydermere gå i ”dybden” med praktiske betragtninger af arbejdet på forfronten. Jeg har valgt en anden måde at inddele e-læringsområdet, hvorefter e-læring bliver set som noget, der foregår på mange markeder (afhængigt af kunde/bruger behov, i to brancher (afhængigt af udbudsgrundlaget og følgende fire paradigmer (afhængigt af verdensbilledet hos udbyderen.

 11. Undersøgelse af vegetationsdynamikken i danske klitlandskaber fra 1995-2010 ved brug af ortofotos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lærke Sofie Glerup; Bøcher, Peder Klith; Kappel Jørgensen, Signe

  2016-01-01

  Denmark hosts a large portion of the European dune heaths, a vegetation type that is largely protected under European conventions. Coastal dunes are characterized by a mosaic of habitat types interchanging in both space and time. This study focuses on a GIS-based method for monitoring the dynamics...... of dune heath vegetation situated in NW Jutland during a period of 15 years. An orthophoto from 2010 was inspected visually and divided in patches based on differences in color and texture. The results were hereafter verified on ground by means of vegetation analyses based on ground cover estimates...... and not refined for management purposes it is definitely a promising tool for gaining insight in the dynamics of patchy vegetation types at the landscape level. The results clearly show that management actions are needed to preserve the grey dunes and to restore the natural dynamics of the dune system....

 12. Brug af antityroid medicin bør begrænses mest muligt i første trimester

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Stine Linding; Laurberg, Peter

  2014-01-01

  The treatment of choice for hyperthyroidism in pregnancy is antithyroid drugs, but the potential risk of birth defects is of major concern. For the use of thiamazole and carbimazole, there is consistent evidence of an increased risk of birth defects, which are often severe. For the use...

 13. Læringsskematik for brug af Digitale Værktøjer i idrætsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2011-01-01

  , som jeg uddyber i artiklen, at mediering af bevægelser og dermed i idrætsundervisning kan ske digitalt, idet idrætsundervisning er medieret i en eller anden form analogt eller remedieret digitalt. Jeg udvikler derfor en model, hvor digitale hjælpemidler til bevægelse, idræt og idrætsundervisning kan...... digitale hjælpemidler både kan læres ved stimulering og imitation, ved refleksion og ved kreativ improvisation og skabelse af nye bevægelser....

 14. Hvilken betydning har personalets brug af trådløse arbejdstelefoner for kommunikation i sygehusvæsnet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paasch, Bettina Sletten

  2013-01-01

  opkaldet op imod den konkrete situation de befinder sig i. Denne balance mestres generelt ikke, og opkaldet prioriteres. Sygehuspersonalet bruger nonverbale tegn til, at signalere en tilbagetrækning i situationen. Gentagne opkald ses at gøre sygehuspersonalet fraværende i kommunikationen med patienten, og...

 15. Bridge from mechanical engineering to chemistry. Chair for Combustion Technology; Brug van werktuigbouw naar chemie. Leerstoel Verbrandingstechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thorborg, L. [ed.

  1998-07-01

  The Groningen University and the Netherlands Gasunie entered into an agreement to cooperate in the research on natural gas combustion. The cooperation results in new research jobs and allows the university access to advanced research facilities of the Gasunie

 16. Brug af amniotomi til afkortning af den spontane fødsel. Gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Lone; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  , controlled studies (n = 1,127 women), and a tendency towards a higher risk of caesarean section in the amniotomy group, although this was not statistically significant (nine randomized controlled trials, n = 4,370). The results were in accordance with Danish practice. Udgivelsesdato: 2009-Nov-16...

 17. Håndskader opstået ved brug af hydrauliske brændekløvemaskiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, R

  1998-01-01

  or more persons were operating the logsplitter and 40% of the machines had no emergency stop button. The hazards mentioned above influenced the injury frequence and severity. We therefore recommend improved prophylactic measures and precautions to be considered. For the old machines a campaign...

 18. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2015-01-01

  . The method is effective in animal models, but the results cannot be confirmed in humans. At this time, treatment regimens which actually create erections and allow for sexual intercourse following surgery should be prescribed. These include PDE5 inhibitors, vacuum erection devices, injection therapy...

 19. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2014-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied. T......, urethral suppositories and penile implants....

 20. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2015-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied. T......, urethral suppositories and penile implants....

 1. Group Ia afferents contribute to short-latency interlimb reflexes in the human biceps femoris muscle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew James Thomas; Kamavuako, Ernest Nlandu; Geertsen, Svend Sparre

  2017-01-01

  and velocity of the iKnee rotations. Methods 11 seated participants (mean age: 25 ± 5 years) performed a voluntary isometric knee extension with the ipsilateral leg and contralateral knee flexion to 10% of maximum voluntary contraction (MVC). A mechanical actuator (MTS-Systems Corporation) imposed i...... amplitudes (4 vs. 8°) at the same 150°/s velocity (p’s > 0.08). Conclusion Because fast conducting group Ia muscle spindle afferents are sensitive to changes in muscle stretch velocity, while group II spindle afferents are sensitive to changes in amplitude (Grey et al., JPhysiol., 2001; Matthews, Trends...... Neurosci., 1991), group Ia velocity sensitive muscle spindle afferents likely contribute to the short-latency crossed spinal reflexes in the cBF muscle following iKnee joint rotations. This supports the findings for the short-latency crossed responses in the human soleus muscle (Stubbs & Mrachacz...

 2. Rectus femoris surface myoelectric signal cross-talk during static contractions

  NARCIS (Netherlands)

  Byrne, C.A.; Lyons, G.M.; Donnelly, A.E.; O'Keeffe, D.T.; Hermens, H.J.; Nene, A.V.

  2005-01-01

  The clinical application of EMG requires that the recorded signal is representative of the muscle of interest and is not contaminated with signals from adjacent muscles. Some authors report that surface EMG is not suitable for obtaining information on a single muscle but rather reflects muscle group

 3. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general......-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct-5 Udgivelsesdato: 2009...

 4. Kettlebell swing targets semitendinosus and supine leg curl targets biceps femoris

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zebis, Mette Kreutzfeldt; Skotte, Jørgen; Andersen, Christoffer H

  2013-01-01

  The medial hamstring muscle has the potential to prevent excessive dynamic valgus and external rotation of the knee joint during sports. Thus, specific training targeting the medial hamstring muscle seems important to avoid knee injuries.......The medial hamstring muscle has the potential to prevent excessive dynamic valgus and external rotation of the knee joint during sports. Thus, specific training targeting the medial hamstring muscle seems important to avoid knee injuries....

 5. Sports Mass Age Therapy on the Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness of the Quadriceps Femoris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boguszewski Dariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose. Massage therapy is one of most commonly applied treatments during athletic training. The aim of this study was to assess the effectiveness of sports massage therapy on reducing post-exercise quadriceps muscle soreness. Methods. A sample of 29 women aged 24-26 years was divided into an experimental group (n = 15 receiving classic sports massage therapy and a control group (n = 14 given no treatment. An exercise session consisting of five sets of deep squat jumps was administered after which lower limb power as assessed via the vertical jump test. Muscle soreness was assessed using the visual analogue scale (VAS and exercise intensity with the Borg Rating of Perceived Exertion Scale. Subsequent measurements of lower limb power and muscle soreness were performed 24, 48, 72 and 96 h after the exercise session. Differences between the measurements were assessed by the Friedman and least significant difference tests while between-group comparisons involved the Mann-Whitney U test. Results. The largest decrease in lower limb power was observed between the first measurement after the exercise session and 24 h later (p < 0.01. The smallest decrease in power was observed in the massage group. The highest levels of muscle soreness were noted 24 h post-exercise in the massage group and 48 h post-exercise in the control group. The experimental group showed a decrease in muscle soreness in each subsequent measurement, with the results close to zero on the VAS 96 h postexercise. Conclusions. Massage therapy quickened recovery and improved muscle efficiency post-exercise and may serve as an effective treatment of muscle soreness. The analgesic effect of massage suggests it should be widely applied in sport, physical therapy and rehabilitation.

 6. The effect of knee injury on the number of muscle fibres in the human quadriceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Young, A; Hughes, I; Round, J M; Edwards, R H

  1982-02-01

  By means of ultrasound scanning, bilateral measurements of the cross-sectional area of the quadriceps muscle groups were made in 14 young adults with unilateral thigh muscle wasting after knee injury. Needle biopsy specimens from the lateral mass of the muscle were used to estimate the myofibre cross-sectional area for both quadriceps of each subject. 2. The cross-sectional area of the quadriceps of each patient's injured limb was always smaller than that of the contralateral muscle. The wasting was largely localized to the quadriceps, with relative sparing of the other thigh muscles. 3. None of the biopsies showed any abnormality apart from the reduction in fibre size. In each case, the injured limb's reduced quadriceps cross-sectional area was associated with a reduced mean fibre area. 4. The ratio of the cross-sectional area of a muscle to its mean fibre area is a reduced mean fibre area. 4. The ratio of the cross-sectional area of a muscle to its mean fibre area is a function of the number of fibres it contains. The ratio varied considerably from patient to patient but there was close agreement between the values obtained for the two limbs of each patient. 5. The quadriceps wasting produced by knee injury was due to muscle fibre atrophy. There was no evidence for a change in the number of fibres in the muscle.

 7. Behandlas barn olika? : Smärtskattning på barn efter skoliosoperation

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda; Zetterlund, Martin

  2010-01-01

  Inledning: Postoperativ smärta hos barn är fortfarande ett problem trots förbättrade arbetsrutiner och smärtbehandling. Smärtskattning på barn och speciellt barn med kognitiva nedsättningar kräver att sjuksköterskorna har kunskap om tillgängliga smärtskattningsinstrument. På så vis ges alla barn möjlighet att smärtskattas. Syfte: Att undersöka hur ofta sjuksköterskor smärtskattar barn som opereras för skolios postoperativt. Design: En retrospektiv studie. Metod: Journalgranskningen genomförde...

 8. Masquelets teknik anvendt efter åben femurfraktur med infektion og osteomyelitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haubuf, Maj; Storm, Jens Ole

  2015-01-01

  The treatment of patients with larger bone defects due to infections, trauma or tumours is a challenge in orthopaedic surgery. In 1986 Alain Charles Masquelet introduced a new technique using a two-step procedure, in which cement and bone-graft is used to reconstruct the defect. The Masquelet pro...

 9. Tyske våben og øvrige udrustning i Danmark efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel Rasmussen, Peter

  2016-01-01

  of Denmark. So when peace came in spring 1945 the Danish Army was without any weapons and more or less without any foreign currency to buy new weapons. The destruction took its start in late summer 1945; guns, tanks, rifles, machine-guns, helmets etc. were turned into scrap by the Army´s Technical corps...

 10. Tvangsanvendelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  but female patients were seen by a doctor prior to restraint more frequently than male patients. A tendency to employ a waist-belt alone was observed as the first form of restraint in women whereas men were frequently restrained by means of wrist or ankle cuffs also. The most frequent reason for restraint...... duration of mechanical restraint constituted 0.3% of the entire duration of psychiatric hospitalisation in acute admission wards after the introduction of the legislation. The mean duration of mechanical restraint was 4.3 hours (5 minutes-5.3 days) and was similar in men and women. In 55.5% of the cases...... of mechanical restraint, a waist-belt alone was employed while, in the remaining cases, wrist or ankle cuffs were employed in addition. A doctor was present in 48.9% of the cases when mechanical restraint was applied. No differences were observed between the sexes in the extent of mechanical restraint...

 11. Komplet remission efter rituximabbehandling ved refraktær hårcelleleukæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petruskevicius, Irma; Bukh, Anne; Johnsen, Hans Erik

  2008-01-01

  A 40 year-old man with hairy cell leukemia (HCL) was treated with Cladribin, but achieved only partial response (PR). As expected, both 2 and 5 years later the disease had progressed and the patient was therefore twice retreated with Cladribin. A bone marrow examination after the last Cladribin c...

 12. Hvad skal vi se efter i mundhulen--og hvad kan vi gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2010-01-01

  Patients present with symptoms of the oral cavity at their general practitioner (GP). As a general rule, the GP should refer the patient to a dentist for diagnosis and treatment. However, treatment of acute infections can be started by the GP. In the present paper, the diagnosis and treatment...

 13. Urininkontinens de første 12 år efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viktrup, Lars; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  INTRODUCTION: First pregnancy and delivery often result in urinary incontinence. The aim of this 12-year cohort study was to estimate the impact of incontinence and the need for treatment. MATERIAL AND METHODS: A total of 305 women were questioned about lower urinary tract symptoms a few days...... had stress incontinence (SI) and seven of 49 women had urge incontinence (UI) for at least 12 years. Three of 114 incontinent women (2.6%) had received treatment, while 162 women had exercised the pelvic floor the previous three months. None underwent SI surgery. Eighteen incontinent women wanted...

 14. Patientaktivitet og indlaeggelsestid efter hoftealloplastik med balanceret smertebehandling og tidlig mobilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møiniche, S; Hansen, B L; Christensen, S E

  1992-01-01

  hours and supplemented by 600 mg ibuprofen every eight hour orally. The analgesic treatment was combined with intensive mobilization regime and altered postoperative care as regards early normalization of daily activities and reduced duration of hospitalization. The patients were found to be effectively...... of slight surgical complications. All of the patients were discharged to their homes and to outpatient rehabilitation for three weeks. Compared with the usual duration of hospitalization of approximately 13 days in corresponding patients, this pilot investigation appears to show that the analgesic regime...

 15. OM at få en ny chance efter fængslet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Anette

  2011-01-01

  Vi frihedsberøver stadig flere borgere i kortere, men ofte længere, tid. Men der er mange oversete snubletråde for dem, der kommer ud af fængsel. herunder bl.a. gæld, straffeattester, mangel på job og bolig. I et nyt program for løsladelse ses gode intentioner, men "fanges" alle løsladte af...

 16. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk shock og permanent horetab efter svaer lithiumforgiftning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moller, A.M.; Plenge, Ulla

  2008-01-01

  organ dysfunction ceased. The patient survived with marked loss of hearing, tinnitus and vertigo as the only sequelae. We discuss the mechanism of lithium's inhibitory effect on the phosphoinositide cascade as the possible explanation for the vasodilatory shock as well as the hearing deficiency...

 17. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk shock og permanent høretab efter svaer lithiumforgiftning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plenge, Ulla; Møller, Ann M

  2008-01-01

  organ dysfunction ceased. The patient survived with marked loss of hearing, tinnitus and vertigo as the only sequelae. We discuss the mechanism of lithium's inhibitory effect on the phosphoinositide cascade as the possible explanation for the vasodilatory shock as well as the hearing deficiency....

 18. Benign paroksysmal positionel vertigo kan opstå efter hovedtraumer hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Maria Schøler; Rokkjær, Malene Sine; Berg, Jette

  2015-01-01

  We present an eight-year-old boy with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) after a head trauma, successfully treated with Epley's manoeuvre. BPPV is a common cause of vestibular vertigo in adults, but it is rarely seen in children. Diagnostic work-up is challenging as children often lack...

 19. Perinealsårskomplikationer efter praeoperativ strålebehandling for rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aldulaymi, Bahir Hadi; Mohammad, Wael A J; Jess, Per

  2008-01-01

  , preoperative radiation is associated with significant morbidity including wound infection and delayed healing. The aim of this study is to clarify the effects of preoperative radiotherapy on wound healing in patients who underwent abdominoperineal excision and primary wound closure for rectum cancer....

 20. Akut koronarangiografi er indiceret ved ST-elevation efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Møller, Jacob Eifer

  2013-01-01

  Guidelines suggest that acute coronary angiography (CAG) is considered in patients resuscitated from out-of-hospital cardiac arrest with presumed cardiac aetiology. Since specialized post-resuscitation care, including therapeutic hypothermia, has proved beneficial in randomized studies, CAG should...

 1. Cerebral absces med Vibrio cholerae non-01 efter badning i dansk havvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torp-Pedersen, Trine; Nielsen, Xiaohui Chen; Olsen, Katharina E P

  2012-01-01

  We present the first case of intracerebral abscess after blood-borne infection with non-toxigenic Vibrio cholerae (non-01). The patient was a 66 year-old woman who was infected after swimming in Danish seawater during an unusually hot summer. She had predisposing haemochromatosis and a skin lesion...... on the ankle. We treated the patient with meropenem and ciprofloxacin for six weeks followed by ciprofloxacin for four weeks, and she recovered with hemiparesis and speech impairment. Marine Vibrio species may produce intracranial infection in predisposed individuals, even in temperate climate zones....

 2. Hundrede år efter Bohr: Nobelprisen for fysik under gennemsnittet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Julsgaard, Brian; Mølmer, Klaus

  2013-01-01

  I 2012 blev nobelprisen i fysik givet for eksperimenter på enkelte atomer og fotoner. Eksperimenterne har bekræftet kvantemekanikkens helt basale forudsigelser om, hvad der sker, når man f.eks. måler på et kvantesystem. I denne artikel beskriver vi nogle af disse eksperimenter, som Niels Bohr og...

 3. Akut pankreatitis hos en 16-årig dreng efter indtag af ibuprofen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruusgaard-Mouritsen, Mads Emil; Leerhøy, Bonna; Hansen, Mark Berner

  2015-01-01

  This is a case report of a 16-year-old boy with possible drug-induced pancreatitis (DIP) caused by ibuprofen. The patient had a history of psychiatric, but no somatic, disease, and he was admitted with a clinical presentation consistent with acute pancreatitis after a bolus ingestion of 10 g...... of ibuprofen in a suicidal attempt. No evidence of other causality for acute pancreatitis was identified. The patient was treated with a standard pancreatitis treatment regime and was discharged against medical advice after four days. The case represents a possible causality between ibuprofen and DIP....

 4. Hvad skal vi se efter i mundhulen--og hvad kan vi gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2010-01-01

  Patients present with symptoms of the oral cavity at their general practitioner (GP). As a general rule, the GP should refer the patient to a dentist for diagnosis and treatment. However, treatment of acute infections can be started by the GP. In the present paper, the diagnosis and treatment of ...

 5. Akut koronarangiografi er indiceret ved ST-elevation efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Møller, Jacob Eifer;

  2013-01-01

  be offered to patients with a high likelihood of thrombotic coronary lesions, i.e. patients with ST-segment elevation in electrocardiogram (ECG) following resuscitation. This article suggests a triage and referral based on electronic transmission of ECG and teleconference with specialized centres in all...

 6. Komplet remission af højmalignt lymfom i ventriklen efter eradikation af Helicobacter pylori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høeg, Rasmus Tetens; Skau, Anne-Marie; Nørgaard, Peter

  2011-01-01

  A 91 year-old man was found to have diffuse large cell B-cell lymphoma (DLBCL), localized to the stomach. Because of his age, his only treatment was anti-Helicobacter pylori therapy. He achieved a complete remission, and six months after the initial presentation, there were no signs of recurrence...

 7. Anstrengelsesinduceret ST-segmentdepression efter akut myokardieinfarkt. Forekomst og prognostisk betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Pless, P; May, O;

  1989-01-01

  On the basis of a review of 20 investigations (3,587 patients), the prevalence of significant ST-segment-depression (ST-depr) in patients performing an exercise test 9-30 days after acute myocardial infarction (AMI) was found to be 33% (3-70%). The reason for the considerable variation is due...... to a combination of several factors: 1) different and frequently incomplete definition of significant ST-depr; 2) heterogenically composed patient groups (first vs subsequent AMI, different prevalence of infarct types and localization, consecutive vs selected patients, +/- cardioactive drugs during the exercise...

 8. Graviditet efter bariatrisk kirurgi kræver speciel opmærksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte; Kjær, Mette Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction...... and complications due to malabsorption. This article reviews the effect of bariatric surgery before pregnancy on obstetric and neonatal outcomes and provides, based on the limited available evidence, recommendations for the management of pregnancy in these women....

 9. Fejldiagnostik ved vaginal skanning hos en kvinde, der var gravid efter hormonel follikelstimulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Najami, Issam; Salomon, Søren

  2014-01-01

  We present the case of a 21-year-old woman who developed a simultaneous extra- and intrauterine pregnancy after hormonal induction of ovulation. The case shows a delay in the detection, relying on usual measures as vaginal ultrasound scanning, of the ectopic pregnancy resulting in peritonealia an...

 10. Botanisk genbesøg i Simested sogn 178 år efter Salomon Drejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Hans Henrik

  2016-01-01

  Tag med tidsmaskinen tilbage til Himmerland år 1836-37 og bliv klogere på hvordan den lokale flora er forandret. Det er en bestemt slags arter og naturtyper som denne egn - og Danmark som helhed – er blevet fattigere på siden dengang....

 11. Multiple embolier efter DC-konvertering hos en patient forbehandlet med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Torben Nicolai; Holm, Jakob; Munck, Lars Kristian

  2013-01-01

  A 65-year-old man, who had been treated with dabigatran for 66 days prior to electrical cardioversion, developed extensive intestinal, renal and cerebral thromboembolism five days after cardioversion. There is limited information available on the treatment of thromboembolism in patients being tre...

 12. Frihedsberøvelse i psykiatrien efter den nye psykiatrilovs indførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, M

  1992-01-01

  This investigation shows that the rate of commitment to mental hospitals in Denmark increased from the year before the introduction of the new Danish psychiatric legislation when it was 24.4 (23.1-25.8) per 100,000 of the population till the year after when it was 28.4 (27.0-29.9) of the population....... The commitment rates for men and women were found to be identical after introduction of the new legislation. On the basis of data from the closed wards in the Psychiatric Hospital in Arhus, which receives approximately 11% of all committed patients in Denmark, it was found that the total number of admissions...... where patients were deprived of their liberty was nearly twice that of the number of involuntary admissions in the period immediately after introduction of the legislation. The average duration of involuntary detainment for committed patients was 20 days (1-101 days) and for patients admitted...

 13. To tilfaelde af neonatal meningitis efter indførelse af nyt gentamicinregime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Anne Sofie; Fenger-Grøn, Jesper; Møller, Jens Kjølseth

  2016-01-01

  Neonates with suspected or proven sepsis are treated with ampicillin and until recently with 5 mg gentamicin/kg every 24 h. New guidelines recommend the same gentamicin dose, but with longer intervals depending on gestational age. Two neonates receiving gentamicin every 48 h improved initially...

 14. Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole. Delrapport 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede ele...

 15. Urininkontinens de første 12 år efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viktrup, Lars; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  INTRODUCTION: First pregnancy and delivery often result in urinary incontinence. The aim of this 12-year cohort study was to estimate the impact of incontinence and the need for treatment. MATERIAL AND METHODS: A total of 305 women were questioned about lower urinary tract symptoms a few days...... had stress incontinence (SI) and seven of 49 women had urge incontinence (UI) for at least 12 years. Three of 114 incontinent women (2.6%) had received treatment, while 162 women had exercised the pelvic floor the previous three months. None underwent SI surgery. Eighteen incontinent women wanted...

 16. Spinocellulært karcinom opstået ved cikatrice efter Calmette-vaccination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Maria; Andersen, F.; Salskov-Iversen, Maria Luise

  2014-01-01

  Marjolin's ulcer is an aggressive squamous cell carcinoma (SCC) found in chronically inflamed skin. SCC has been reported in smallpox vaccination sites, whereas basal cell carcinomas are more common in scar after bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccination. A 72-year-old man presented with a chronic...... ulcer at the site of his childhood BCG vaccination. At the time of examination, a 3 x 1.5 cm fleshy and secreting ulcer was found on the shoulder. Biopsy revealed SCC, and the tumour was surgically removed. In conclusion, chronic ulcers, especially those originating in chronically inflamed skin, should...

 17. Livstruende underernæring efter gastrisk bypass behandlet med reetablering af normal tarmanatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Inge Marie; Hansen, Dorte Lindqvist; Grønbæk, Karin Elmegård

  2014-01-01

  reverting the stomach and small intestine into normal anatomy and it was performed without complications so the condition resolved. The malnutrition was probably caused by a mixture of an eating disorder and the effects of the operation influencing gut hormones. It is important to handle this category...

 18. Peritonsillaer absces. Forekomst af operationskraevende sygdom i tilbageblevne tonsil efter unilateral tonsillektomi à chaud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godballe, C; Sørensen, J A; Andersen, N H

  1991-01-01

  The occurrence of disease requiring surgery of the remaining tonsil after unilateral tonsillectomy à chaud in the treatment of peritonsillar abscess was studied in 536 patients. None of the patients histories of previous severe tonsillitis at the time of the unilateral had tonsillectomy. 9...

 19. Trichinosis efter indtagelse af kød importeret fra Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cunha-Bang, Caspar da; Lunding, Suzanne

  2009-01-01

  Infection with trichinellosis is acquired through consumption of raw or insufficiently processed meat which is contaminated with infectious Trichinella species. This parasitic infection is rare in Denmark. In June 2007, a Danish woman was diagnosed with trichinellosis after ingesting a Polish tea...... of diagnosis. Udgivelsesdato: 2009-Aug-10Infection with trichinellosis is acquired through consumption of raw or insufficiently processed meat which is contaminated with infectious Trichinella species. This parasitic infection is rare in Denmark. In June 2007, a Danish woman was diagnosed with trichinellosis...

 20. Trichinosis efter indtagelse af kød importeret fra Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  da Cunha-Bang, Caspar; Lunding, Suzanne

  2009-01-01

  Infection with trichinellosis is acquired through consumption of raw or insufficiently processed meat which is contaminated with infectious Trichinella species. This parasitic infection is rare in Denmark. In June 2007, a Danish woman was diagnosed with trichinellosis after ingesting a Polish tea...