WorldWideScience

Sample records for femoris efter brug

 1. Bilateral nekrose af caput femoris efter brug af arbejdssele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Nielsen, Reno E Tilgreen; Linnet, Jan A Rørgaard

  2002-01-01

  The case of a 42-year old man, who developed bilateral necrosis of the femoral head from traumatic causes is described. He hung in stirrups, working 4-6 hours a day decorating for three weeks, during which he complained of numbness, fatigue and radiating pain in both legs. X-rays and a bone scan...

 2. Tænk ikke, men se efter! - Wittgensteins brug af eksemplet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2016-01-01

  I dette kapitel er ærindet at præsentere en filosofisk metode, som på en langt mere gennemgribende måde end vanligt orienterer sig efter eksempler. Udgangspunktet er sprogfilosoffen Ludwig Wittgensteins tænkning, hvor det vises, at der er noget ganske særligt på spil: Eksempler bruges ikke til...

 3. Efter Solingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2013-01-01

  Den 29. maj 1993 blev Tyskland rystet af en brutal mordbrand, der i den grad kom til at præge den offentlige debat om demokratiets vilkår efter murens fald. Stedet hvor attentatet foregik, var Solingen, en by med godt 160.000 indbyggere i den vestlige del af Tyskland. I brandattentatet omkom fem ...

 4. Efter strejkerne -

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Christensen, Susanne

  Kan strejker betale sig? Dette klassiske spørgsmål blev rejst fra flere sider efter arbejdskonflikterne i forbindelse med overenskomstfornyelserne i den offentlige sektor foråret 2008. Spørgsmålet blev i pressen overvejende besvaret i generelle vendinger, med et bastant nej, og uden en nærmere vu...

 5. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 6. På jagt efter klasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Stine Thidemann

  I afhandlingen På jagt efter klasse undersøger Stine Thidemann Faber, hvordan klasse manifesterer sig i kvinders fortællinger om hverdagsliv, og hvordan klasserelaterede forskelle opleves og kommer til udtryk sammen med andre differentieringsformer, først og fremmest køn. Baggrunden for afhandlin...

 7. Brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen på Klinisk Biomekanik - hvad har de studerende lært?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Henrik Hein; Toftgård, Rie Castella; Nørgaard, Cita

  Learning outcome of activity: Formålet med brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen var at: • Udvikle nye didaktiske undervisningsmetoder ved undervisning i færdighedstræning • Fremme synkron og asynkron feedback på de studerendes færdighedstræning • Facilitere de studerendes studieak......Learning outcome of activity: Formålet med brug af video og peer-feedback i færdighedstræningen var at: • Udvikle nye didaktiske undervisningsmetoder ved undervisning i færdighedstræning • Fremme synkron og asynkron feedback på de studerendes færdighedstræning • Facilitere de studerendes...... studieaktiviteter før, under og efter undervisningen • Styrke ’just-in-time’ instruktioner til de studerendes individuelle behov • Udnytte lærerressourcerne i tilstedeværelsestimerne mere hensigtsmæssigt Description of your teaching activity: Brug af video og peer-feedback blev implementeret i færdighedstræningen...... (supervision). Reflective description of experiences with activity as to how your practice can be inspirational/transferable to others (subjects, students, institutions,...) Fagene blev efterfølgende evalueret med et elektronisk spørgeskema udviklet til at evaluere brug af video og peer-feedback i...

 8. Hel igen efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2007-01-01

  aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i • hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig reintegreret i samfundet og opnå et tilfreds-stillende hverdagsliv • kropsforandringers indflydelse på identiteten...... frigives plads til at kunne rette opmærksomheden andre steder hen; meget tidligt at oplyse om muligheden for og helst opfordre til at få besøg af en person, der selv har oplevet amputation på egen krop; tilrettelægge tilbud til grupper, så der skabes mulighed for at møde andre i ’samme’ situation; tage...

 9. Forekomst af håndeksem efter kirurgisk vask og brug af operationshandsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfred, L; Rasmussen, H H; Andersen, Klaus Ejner

  1993-01-01

  /glove-product with subsequent clearing of the symptoms in 75% of the cases. Dermatological examination and patch tests were performed with European Standard series, gloves, rubber chemicals and selected soap components in 53 persons. Hand eczema was found in 16 persons (7%). Positive patch test reactions to latex gloves were...

 10. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 11. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  OpenAIRE

  Gitte B. Stald

  2000-01-01

  Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en bet...

 12. Efter strejkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Christensen, Ellen Susanne

  2009-01-01

  Kan strejker betale sig? Dette klassiske spørgsmål blev rejst fra flere sider efter arbejdskonflikterne i forbindelse med overenskomstfornyelserne i den offentlige sektor foråret 2008. Spørgsmålet blev i pressen overvejende besvaret i generelle vendinger, med et bastant nej, og uden en nærmere vu...

 13. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte B. Stald

  2000-09-01

  Full Text Available Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en betydning, der rækker ud over funktioner: den er markør af ungdomskultur, den er garant for tryghed, og den muliggør fast- holdelse af sociale og personlige relationer. Telefonen befordrer etablering- en af et virtuelt rum, hvor intimitet og fortrolighed er mulig. Set i lyset af den informationsteknologiske udvikling, der har bragt e-mail, chat og andre for- mer for on- og offline kommunikation ind i de fleste unge danskeres tilvæ- relse, er det interessant, at telefonen har fastholdt og endog forstærket sin betydning.

 14. Nato efter Trump: Posen skal rystes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rynning, Sten; Ringsmose, Jens

  2017-01-01

  Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse.......Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse....

 15. 4 år efter grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dines

  begynde at kaste nyt lys over hvorfor-spørgsmålene. Denne rapport beskæftiger sig med unge 4 år efter grundskolen. Hvor langt er de kommet i deres uddannelsesforløb? Og hvordan kan vi forklare deres placering på dette tidspunkt? Nogle er tilsyneladende ingen veje kommet. De tilhører den uddannelsesmæssige...

 16. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 17. Imaging of rectus femoris proximal tendinopathies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pesquer, Lionel; Poussange, Nicolas; Meyer, Philippe; Dallaudiere, Benjamin; Feldis, Matthieu; Sonnery-Cottet, Bertrand; Graveleau, Nicolas

  2016-01-01

  The rectus femoris is the most commonly injured muscle of the anterior thigh among athletes, especially soccer players. Although the injury pattern of the muscle belly is well documented, less is known about the anatomy and specific lesions of the proximal tendons. For each head, three distinctive patterns may be encountered according to the location of the injury, which can be at the enthesis, within the tendon, or at the musculotendinous junction. In children, injuries correspond most commonly to avulsion of the anteroinferior iliac spine from the direct head and can lead to subspine impingement. Calcific tendinitis and traumatic tears may be encountered in adults. Recent studies have shown that traumatic injuries of the indirect head may be underdiagnosed and that injuries of both heads may have a surgical issue. Finally, in the case of tears, functional outcome and treatment may vary if the rupture involves one or both tendons and if the tear is partial or complete. Thus, it is mandatory for the radiologist to know the different ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) patterns of these lesions in order to provide accurate diagnosis and treatment. The purpose of this article is to recall the anatomy of the two heads of rectus femoris, describe a reliable method of assessment with ultrasound and MRI and know the main injury patterns, through our own experience and literature review. (orig.)

 18. Imaging of rectus femoris proximal tendinopathies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pesquer, Lionel; Poussange, Nicolas; Meyer, Philippe; Dallaudiere, Benjamin; Feldis, Matthieu [Clinique du Sport de Bordeaux, Centre d' Imagerie Osteo-articulaire, Merignac (France); Sonnery-Cottet, Bertrand [Groupe Ramsay Generale de Sante - Hopital Prive Jean Mermoz, Centre Orthopedique Santy, Lyon (France); Graveleau, Nicolas [Clinique du Sport de Bordeaux, Centre de Chirurgie Orthopedique et Sportive, Merignac (France)

  2016-07-15

  The rectus femoris is the most commonly injured muscle of the anterior thigh among athletes, especially soccer players. Although the injury pattern of the muscle belly is well documented, less is known about the anatomy and specific lesions of the proximal tendons. For each head, three distinctive patterns may be encountered according to the location of the injury, which can be at the enthesis, within the tendon, or at the musculotendinous junction. In children, injuries correspond most commonly to avulsion of the anteroinferior iliac spine from the direct head and can lead to subspine impingement. Calcific tendinitis and traumatic tears may be encountered in adults. Recent studies have shown that traumatic injuries of the indirect head may be underdiagnosed and that injuries of both heads may have a surgical issue. Finally, in the case of tears, functional outcome and treatment may vary if the rupture involves one or both tendons and if the tear is partial or complete. Thus, it is mandatory for the radiologist to know the different ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) patterns of these lesions in order to provide accurate diagnosis and treatment. The purpose of this article is to recall the anatomy of the two heads of rectus femoris, describe a reliable method of assessment with ultrasound and MRI and know the main injury patterns, through our own experience and literature review. (orig.)

 19. Russisk Politik i Arktis efter Ukrainekrisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kristian Søby; Sakstrup, Casper

  Arktis. Udviklingen af Ruslands politik i Arktis er således af afgørende betydning for rigsfællesskabet og betingelserne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rapporten undersøger derfor udviklingen i russisk politik i Arktis på to dimensioner – diplomati og militær – før og efter Ukrainekrisen...... diplomati fortsat kan medvirke til at fastholde Arktis som et stabilt geopolitisk område præget af relativt lav spænding....

 20. Hel igen efter amputation - og vejen dertil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  Hel igen efter amputation – og vejen dertil Elisabeth Bomholt Østergaard, PT, Master i sundhedsantropologi, Dip.pæd. Baggrund Sundhedsprofessionelle bør udvikle større opmærksomhed på og forståelse for, hvilke måder mennesker oplever ’inkorporation’ af diverse proteser, som fx pacemaker, benprotese.......000 og 300.000 mennesker type 2- diabetes og forekomsten er kraftigt stigende og forekommer i stadig yngre aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig...... kropsbevidsthed/at mærke kroppen – at få fokus væk fra kroppen igen, så kroppen atter kan blive fraværende, så der frigives plads til at kunne rette opmærksomheden andre steder hen: meget tidligt at oplyse om muligheden for og helst opfordre til at få besøg af en person, der selv har oplevet amputation på egen...

 1. MR imaging of rectus femoris origin injuries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ouellette, Hugue; Thomas, Bijoy J.; Nelson, Erik; Torriani, Martin

  2006-01-01

  To describe the MR imaging findings of acute and chronic rectus femoris origin (RFO) injuries. A retrospective review of pelvic and hip MR imaging procedures was performed over a 4-year period for detection of cases with injuries to the RFO. Subjects were classified as having either acute or chronic symptoms. MR imaging studies, radiographs, CT scans, radiology reports, medical records, and operative notes were reviewed. Imaging analysis was directed to assess injuries affecting the direct and indirect heads of the RFO. Concurrent osseous, cartilaginous and musculotendinous injuries were tabulated. The incidence of RFO injuries on MR imaging was 0.5% (17/3160). With the exception of one case of anterior inferior iliac spine apophysis avulsion and partial tear of the direct head of RFO, all subjects had indirect head of RFO injuries (acute injury 8/9, chronic injury 8/8). Partial tear of the direct head of RFO was less frequently seen (acute injury 3/9, chronic injury 2/8). Partial tears of the conjoint tendon were least frequent (acute 1/9, chronic 2/8). No full-thickness tears of the RFO were noted. Associated labral tears were seen in only one case, with no other concomitant abnormality of the articular cartilage or surrounding soft tissues. All RFO injuries were treated non-operatively. Injuries of the RFO are uncommon on MR examinations of pelvis/hips and may occur in a sequence progressing from indirect head injury to involvement of direct head and conjoint tendon in more severe cases. (orig.)

 2. Vi har brug for dystopierne - men de kan ikke stå alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  2017-01-01

  Filmatiseringen af Margaret Atwoods »The Handmaid’s Tale« har aktualiseret dystopiens potentiale som samfundskritisk betydningsbærer. I sagens natur er dystopiens evne til at formulere alternativer til den udvikling, den advarer imod, imidlertid begrænsede. Vi har brug for litteratur, der tager...

 3. AHP 21: Architecture in The Bo, 'Brug Chu, and Co Ne Counties, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, Gansu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chos dbyings rdo rje ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ།

  2012-12-01

  Full Text Available Thirty-nine images of architecture in The bo, 'Brug chu, and Co ne counties (Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, Gansu Province, China are presented. The author also relates his experiences of travelling through the area in 2010.

 4. Langtidsbivirkninger efter intenderet kurativ strålebeahdnling for prostata cancer:med brug af en NI TI stent og MRI indtegning

  OpenAIRE

  Sander, Lotte

  2016-01-01

  A significant increase in the prostate cancer incidence has made prostate cancer a major health problem in recent years. Because of the often but unfortunately not always indolent nature of the disease, over-diagnosis and over-treatment are relevant clinical and ethic dilemmas. External beam radiotherapy is a well established treatment modality for prostate cancer. Accuracy and precision are key words with regard to optimal survival and minimal toxicity in modern radiotherapy and are fundamen...

 5. God hygiejne vigtig ved brug af råmælksbank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsting, Christian Friis; Røntved, Christine M.; Martin, Henrik L

  2009-01-01

  Undersøgelse viste højere bakterieindhold i råmælken end forventet, hvilket har fået afgørende betydning for håndteringen af råmælk på KFC. Artiklen beskriver en metode til brug i praksis til bestemmelse af bakterieindholdet i mælk og stiller skarpt på kritiske punkter for at undgå bakterieproble......Undersøgelse viste højere bakterieindhold i råmælken end forventet, hvilket har fået afgørende betydning for håndteringen af råmælk på KFC. Artiklen beskriver en metode til brug i praksis til bestemmelse af bakterieindholdet i mælk og stiller skarpt på kritiske punkter for at undgå...

 6. Magnetic resonance imaging findings after rectus femoris transfer surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gold, Garry E.; Asakawa, Deanna S.; Blemker, Silvia S.; Delp, Scott L.

  2004-01-01

  We describe the magnetic resonance (MR) imaging appearance of the knee flexor and extensor tendons after bilateral rectus femoris transfer and hamstring lengthening surgery in five patients (10 limbs) with cerebral palsy. Three-dimensional models of the path of the transferred tendon were constructed in all cases. MR images of the transferred and lengthened tendons were examined and compared with images from ten non-surgical subjects. The models showed that the path of the transferred rectus femoris tendon had a marked angular deviation near the transfer site in all cases. MR imaging demonstrated irregular areas of low signal intensity near the transferred rectus femoris and around the hamstrings in all subjects. Eight of the ten post-surgical limbs showed evidence of fluid near or around the transferred or lengthened tendons. This was not observed in the non-surgical subjects. Thus, MR imaging of patients with cerebral palsy after rectus femoris transfer and hamstring-lengthening surgery shows evidence of signal intensity and contour changes, even several years after surgery. (orig.)

 7. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 8. Lower abdominal wall reconstructions with pedicled rectus femoris flaps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arashiro, Ken; Nishizeki, Osamu; Ishida, Kunihiro

  2003-01-01

  During the past 10 years, seven pedicled rectus femoris muscle or musculocutaneous flaps were used to repair lower abdominal defects; three recalcitrant incisional hernias with previous radiotherapy, two long-standing wound infections after synthetic mesh reconstruction, one posttraumatic wall defect and one metastatic tumor. There were two flap complications, one skin paddle necrosis and one wound infection. There was no significant disability of the donor limb encountered. During the two-year and seven month average follow-up, there was no recurrence of the problems except for one minor fascial dehiscence in the patient with metastatic abdominal wall tumor. Easy approach, rapid harvest, relatively large and reliable overlying fascia lata, a single dominant neurovascular pedicle, easy primary closure of the donor site, and minimal donor site morbidity all make the rectus femoris flap a good alternative flap for lower abdominal wall reconstruction. It is especially useful in a condition where synthetic mesh would be unsuitable for defects with infection or recurrent incisional hernia after radiotherapy. (author)

 9. strong> Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystemstrong>

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  2009-01-01

  eder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afl edes, og hvad de afl edes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afl eder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem...... formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der fi nder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der...

 10. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...... observations- og interviewda-ta for at belyse den kommunikation, der foregår ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens...

 11. Comportamento agregativo em Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae Aggregative behavior in Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sthefane D'ávila

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi verificar a existência de comportamento agregativo na espécie Subulina octona (Brugüière, 1789 e obter evidências da mediação química desse comportamento. Foram utilizados 150 animais adultos, distribuídos em 15 caixas com terra vegetal (10 animais por caixa. Em cada caixa foram colocados quatro discos plásticos identificados, em posição eqüidistante, os quais serviram como abrigos para os animais. No experimento I, foram colocados 10 animais no centro de cada caixa. Após 24, 48, 96, 120, 144 e 168 horas foram observados o número de agregados formados, a posição dos agregados (sob qual abrigo, o número de indivíduos por agregado e o número de indivíduos isolados. No experimento II, todos os indivíduos foram transferidos para outras caixas contendo terra vegetal, três novos discos e o disco que continha o maior agregado após as 168 horas do experimento I (denominado disco condicionado. Foi verificado, após 24 e 48 horas, o número de indivíduos sob o disco condicionado. Em todas as caixas utilizadas e em todos os intervalos de tempo observados no experimento I, houve a formação de agregados. Houve um aumento significativo do número de indivíduos por agregado e uma diminuição do número de indivíduos isolados com o passar do tempo (ANOVA, p The current study aimed to verify the existence of aggregative behavior in Subulina octona (Brugüière, 1789 and to obtain behavioral evidence of chemical mediation of this behavior. We used 150 adult animals allocated in 15 boxes with humus (10 animals per box. In each box we placed four identified plastic disks in an equidistant position. These disks worked as shelters for the animals. In experiment I, 10 animals were put in the middle of each box. After 24, 48, 96, 120, 144, and 168 hours we observed the number of formed aggregations, as well as the position of the aggregates (in each shelter, the number of individual per aggregation and the

 12. Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Ejbye Schmidt

  2006-03-01

  Full Text Available Cooperative learning (CL er en undervisningsmetode, hvor læring foregår i små grupper (team, og interaktionen struktureres efter nøje gennemarbejdede principper. Jeg har igennem en årrække – og med succes – brugt CL i min undervisning på Danmarks Tekniske Universitet. I denne artikel vil jeg beskrive det udviklingsarbejde, jeg har gjort med indførelse af CL, så der er en mere klar sammenhæng mellem læringsmål og undervisningsform, samt hvordan de studerende i denne sammenhæng bliver bedømt. Bedømmelsen gælder både deres faglige niveau, samt mere generelle ingeniørkompetencer.

 13. Tenderization effect of soy sauce on beef M. biceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hyun-Wook; Choi, Yun-Sang; Choi, Ji-Hun; Kim, Hack-Youn; Lee, Mi-Ai; Hwang, Ko-Eun; Song, Dong-Heon; Lim, Yun-Bin; Kim, Cheon-Jei

  2013-08-15

  This study was conducted to evaluate the tenderization effect of soy sauce on beef M. biceps femoris (BF). Five marinades were prepared with 4% (w/v) sodium chloride and 25% (w/v) soy sauce solutions (4% salt concentration) and mixed with the ratios of 100:0 (S0, pH 6.52), 75:25 (S25, 5.40) 50:50 (S50, 5.24), 25:75 (S75, 5.05), and 0:100 (S100, 4.85), respectively. The BF samples which were obtained from Hanwoo cows at 48 h postmortem (n=24) were marinated with five marinades for 72 h at 4°C (1:4 w/w), and the effects of soy sauce on tenderness were evaluated. Soy sauce marination resulted in a decrease in the pH value of the BF sample. However, there were no significant differences in the water holding capacity (Psauce may attribute various mechanisms such as increased collagen solubility or proteolysis which depend on soy sauce level in marinade. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Current concepts in MRI of rectus femoris musculotendinous (myotendinous) and myofascial injuries in elite athletes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kassarjian, A., E-mail: Kassarjian@mac.com [Consultant Radiologist, Corades, S. L., Calle Galeon 2, 28220 Majadahonda, Madrid (Spain); Rodrigo, R.M., E-mail: rmrodrigo@resonanciamagneticabilbao.com [Resonancia Magnetica Bilbao, Hospital San Francisco Javier, Gordoniz 12, 40010 Bilbao, Vizcaya, Basque Country (Spain); Santisteban, J.M., E-mail: j.santisteban@athletic-club.net [Medical Services, Athletic Club Bilbao, Basurto Medical Institute, Faculty of Medicine and Odontology, University of the Basque Country, Barrio de Garaioltza 147, 48197 Lezama, Vizcaya, Basque Country (Spain)

  2012-12-15

  Rectus femoris injuries are extremely common in athletes, particularly in soccer players, rugby player, and sprinters. Magnetic resonance imaging (MRI) plays a key role in diagnosis, prognosis, and rehabilitation of these injuries. The current article discusses current concepts in the diagnosis and treatment of rectus femoris injuries in elite athletes, including a discussion of the less well known myofascial injuries and key prognostic factors as seen at MR imaging.

 15. Current concepts in MRI of rectus femoris musculotendinous (myotendinous) and myofascial injuries in elite athletes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kassarjian, A.; Rodrigo, R.M.; Santisteban, J.M.

  2012-01-01

  Rectus femoris injuries are extremely common in athletes, particularly in soccer players, rugby player, and sprinters. Magnetic resonance imaging (MRI) plays a key role in diagnosis, prognosis, and rehabilitation of these injuries. The current article discusses current concepts in the diagnosis and treatment of rectus femoris injuries in elite athletes, including a discussion of the less well known myofascial injuries and key prognostic factors as seen at MR imaging.

 16. Betydelsen av historisk rättvisa efter kolonialismen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Göran Collste

  2012-05-01

  Full Text Available Artikeln tar sin utgångspunkt i två aktuella exempel på krav på historisk rättvisa efter kolonialismen: forna Mau-Mau-kämpars krav på gottgörelse för britternas övergrepp på 1950-talet och hererofolkets krav till Tyskland på gottgörelse för det folkmord som ägde rum 1904–1907. Dessa exempel aktualiserar frågan om historisk rättvisa. Vad innebär historisk rättvisa? Vilka krav på historisk rättvisa är berättigade att ställa? Hur lång tid efter övergrepp och våld finns det skäl att kräva gottgörelse? Kan kraven ärvas till efterkommande generationer? Vem bör gottgöra dem som drabbats? Dessa frågor måste besvaras för att man skall kunna ta ställning till krav på gottgörelse och rättvisa. Syftet med denna artikel är att identifiera och söka besvara en rad frågor som krav på gottgörande rättvisa efter kolonialismen ställer. Avslutningsvis diskuteras kraven från Mau-Mau-kämparna som var internerade i brittiska läger och hererofolkets krav på kompensation från Tyskland.Nyckelord: Gottgörande rättvisa, kompensation, kolonialism, herero, Mau-Mau, global rättvisa, historisk rättvisaEnglish summary: The Meaning of Historical Justice after ColonialismRecently, four Kikuyus and former Kenyan Mau-Mau fighters claimed compensation for castration, torture and rape committed in the British detention camps in the 1950s. Also recently, representatives of the Herero people went to Berlin to bring home skulls that Germans brought to Berlin after the genocide at the beginning of the Twentieth Century. The detentions and abuses of Kikuyu and the genocide of the Herero people are just two examples of offenses carried out by European nations during colonialism. Do these offenses have any reverberations today? Should we simply forget about the deeds that happened such a long time ago or do they raise any legal or moral questions?The concept of justice has two dimensions, distributional and rectificatory. This

 17. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-US samt IPT testene. Disse tests kan dog ikke skelne ”eksotiske” PRRSV subtyper fra de almindelige cirkulerende PRRSV subtyper i Danmark. Forsøget blev gennemført på Lindholm. Der indgik 66 grise fra en Blå SPF+Ap6+Ap12 besætning. Grisene blev ved ankomst fordelt i 4 grupper (VAC-T1, VAC-T2, VAC-T1T2 og...... NON-VAC): VAC-T1 blev vaccineret med Porcilis ® PRRS VET VAC-T2 blev vaccineret med Ingelvac ® PRRS VET VAC-T1T2 fik begge vacciner samtidig i hver sin side af nakken NON-VAC blev ikke vaccineret. Grisene blev gennem hele forsøget observeret dagligt. De fik taget temperatur den første uge efter...

 18. VARIATIONAL ANATOMY OF PROFUNDA FEMORIS ARTERY AND ITS BRANCHES: A CADAVERIC STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tapan Kumar

  2015-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Accurate knowledge of anatomical variations regarding origins of the profunda femoris, medial and lateral femoral circumflex femoral arteries are important for clinicians in the present modern era of interventional radiology. Our aim of this study was to observe and identify the variations in origin of the Profunda femoris artery and its circumflex br anches. MATERIALS & METHODS: 66 femoral triangles were dissected on 33 cadavers (Both sides. The profunda femoris vessel and its medial and lateral circumflex arteries were dissected and identified. The distance of the site of origin of Profunda Femoris A rtery was measured from mid - inguinal point (MIP in centimetres with scale, thread, and digital callipers. The sites of origin of Medial Circumflex Femoral Artery and Lateral Circumflex Femoral Artery were also studied and the distances of origin of each of them were measured from the origin of the Profunda Femoris Artery and from the mid - inguinal point. All the data were interpreted in tables. RESULTS : The data from the study was analyzed using statistical methods and analyzed by using the statistical pa ckage SPSS (Statistical Package for Social Sciences version 16.0 for windows in present study for analyzing the data contingency table were created first and then analyzed by using the Pearson’s chi - square test. The present study encountered that, in appr oximately 50% cases the profunda femoris artery originated from the lateral aspect of the common femoral artery. The lateral and medial circumflex femoral artery commonly originated from the profunda femoris nearly close to its origin from common femoral a rtery. CONCLUSION: This knowledge of variation and position would be very useful in preventing the iatrogenic injury to these vessels during surgical procedures of the femoral triangle. So, this study would be useful for the clinician for surgical and therapeutic interventi on.

 19. Volume of the ligamentum capitis femoris in osteoarthritic hip joints of adult dogs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.D. Mande

  2003-06-01

  Full Text Available Ventrodorsal pelvic radiographs were made of 32 adult dogs under general anaesthesia. The hip joints were evaluated according to the severity of osteoarthritic changes graded as 0, 1, 2 or 3. The dogs were euthanased, the hip joints opened and the ligamentum capitis femoris dissected out in toto. The volume of each ligament was determined using a water displacement technique and the mean volume compared to the four radiographic grades of osteoarthritis. There was an inverse correlation (r = -0.75 between the mean volume of the ligamentum capitis femoris and the increasing severity of osteoarthritis as assessed by radiography. The results confirmed the crucial role of radiography in the clinical evaluation of hip dysplasia and osteoarthritis in the adult dog. Assessment of the volume of the ligamentum capitis femoris revealed that it is an important tool for research in canine hip dysplasia and osteoarthritis.

 20. Volume of the ligamentum capitis femoris in osteoartritic hip joints of adult dogs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mande, J.D.; Mbithi, P.M.F.; Mbugua, S.W.; Buoro, I.B.J.; Gathumbi, P.K.

  2003-01-01

  Ventrodorsal pelvic radiographs were made of 32 adult dogs under general anaesthesia. The hip joints were evaluated according to the severity of osteoarthritic changes graded as 0, 1, 2 or 3. The dogs were euthanased, the hip joints opened and the ligamentum capitis femoris dissected out in toto. The volume of each ligament was determined using a water displacement technique and the mean volume compared to the four radiographic grades of osteoarthritis. There was an inverse correlation (r = -0.75) between the mean volume of the ligamentum capitis femoris and the increasing severity of osteoarthritis as assessed by radiography. The results confirmed the crucial role of radiography in the clinical evaluation of hip dysplasia and osteoarthritis in the adult dog. Assessment of the volume of the ligamentum capitis femoris revealed that it is an important tool for research in canine hip dysplasia and osteoarthritis

 1. Collagen XII myopathy with rectus femoris atrophy and collagen XII retention in fibroblasts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Witting, Nanna; Krag, Thomas; Werlauff, Ulla

  2018-01-01

  INTRODUCTION: Mutation in the collagen XII gene (COL12A1) was recently reported to induce Bethlem myopathy. We describe a family affected by collagen XII-related myopathy in 3 generations. METHODS: Systematic interview, clinical examination, skin biopsies, and MRI of muscle were used. RESULTS...... affection and abnormal collagen XII retention in fibroblasts. MRI disclosed a selective wasting of the rectus femoris muscle. DISCUSSION: COL12A1 mutations should be considered in patients with a mild Bethlem phenotype who present with selective wasting of the rectus femoris, absence of the outside......-in phenomenon on MRI, and abnormal collagen XII retention in fibroblasts. Muscle Nerve, 2018....

 2. Treatment of ischial pressure sores with both profunda femoris artery perforator flaps and muscle flaps.

  Science.gov (United States)

  Kim, Chae Min; Yun, In Sik; Lee, Dong Won; Lew, Dae Hyun; Rah, Dong Kyun; Lee, Won Jai

  2014-07-01

  Reconstruction of ischial pressure sore defects is challenging due to extensive bursas and high recurrence rates. In this study, we simultaneously applied a muscle flap that covered the exposed ischium and large bursa with sufficient muscular volume and a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap for the management of ischial pressure sores. We retrospectively analyzed data from 14 patients (16 ischial sores) whose ischial defects had been reconstructed using both a profunda femoris artery perforator flap and a muscle flap between January 2006 and February 2014. We compared patient characteristics, operative procedure, and clinical course. All flaps survived the entire follow-up period. Seven patients (50%) had a history of surgery at the site of the ischial pressure sore. The mean age of the patients included was 52.8 years (range, 18-85 years). The mean follow-up period was 27.9 months (range, 3-57 months). In two patients, a biceps femoris muscle flap was used, while a gracilis muscle flap was used in the remaining patients. In four cases (25%), wound dehiscence occurred, but healed without further complication after resuturing. Additionally, congestion occurred in one case (6%), but resolved with conservative treatment. Among 16 cases, there was only one (6%) recurrence at 34 months. The combination of a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap and muscle flap for the treatment of ischial pressure sores provided pliability, adequate bulkiness and few long-term complications. Therefore, this may be used as an alternative treatment method for ischial pressure sores.

 3. Reliability of biceps femoris and semitendinosus muscle architecture measurements obtained with ultrasonography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viviane Bastos de Oliveira

  Full Text Available Introduction Currently, little attention is given to the muscle architecture reliability studies of the hamstring using a robust statistical. Our purpose was to determine the reliability of ultrasound measurements of muscle thickness, fascicle length and pennation angle of the biceps femoris and semitendinosus muscles, including heteroskedasticity and internal consistency analyses. Methods Two images of biceps femoris and semitendinosus at 50% of the thigh length were acquired from 21 volunteers, in two visits. The parameters were measured three times in each image, and for each muscle. The reliability was analyzed by the intraclass correlation coefficient (ICC and Cronbach’s alpha (αCronbach. The relative standard error of the measurements (%SEM were calculated and Bland-Altman plots were generated. Results All parameters presented excellent ICC for the three repeated measurements (ICC from 0.93 ‒ 0.99 and moderate to excellent reliability intraday (ICC from 0.70 ‒ 0.95 for both muscles. The present study indicates that ultrasound is a reliable tool to estimate the biceps femoris fascicle length (ICC = 0.97, αCronbach = 0.98, %SEM = 7.86 and semitendinosus (ICC = 0.90, αCronbach = 0.95, %SEM = 7.55, as well as the biceps femoris muscle thickness (ICC = 0.89, αCronbach = 0.94, %SEM = 10.23 and semitendinosus muscle thickness (ICC = 0.87, αCronbach = 0.93, %SEM = 1.35. At last, biceps femoris pennation angle (ICC = 0.93, αCronbach = 0.96 and %SEM = 4.36 and semitendinosus (ICC = 0.96, αCronbach = 0.98 and %SEM = 4.25 also had good repeatability. Conclusion Ultrasonography show good repeatability in estimating of muscle architecture parameters.

 4. Yummy Mummy – et forskningsprojekt om konstruktioner af kropsidentitet efter en fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prinds, Christina Lange; Folmann, Birgitte; Nikolajsen, Helene

  2015-01-01

  “... those extra pounds make you sexyyou don't have to look like Beyonce, test me”. Sådan lød en tekstbid fra Phlake i P3’s “ugens uundgåelige” i uge 39 denne sensommer. Phlake hylder, med et solidt R&B beat, i hittet “Pregnant” hans kærestes gravide krop OG den særprægede længsel efter Oreos og...

 5. Persistent sciatica induced by quadratus femoris muscle tear and treated by surgical decompression: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tzanakakis George

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Introduction Quadratus femoris tear is an uncommon injury, which is only rarely reported in the literature. In the majority of cases the correct diagnosis is delayed due to non-specific symptoms and signs. A magnetic resonance imaging scan is crucial in the differential diagnosis since injuries to contiguous soft tissues may present with similar symptoms. Presentation with sciatica is not reported in the few cases existing in the English literature and the reported treatment has always been conservative. Case presentation We report here on a case of quadratus femoris tear in a 22-year-old Greek woman who presented with persistent sciatica. She was unresponsive to conservative measures and so was treated with surgical decompression. Conclusion The correct diagnosis of quadratus muscle tear is a challenge for physicians. The treatment is usually conservative, but in cases of persistent sciatica surgical decompression is an alternative option.

 6. Treatment of Ischial Pressure Sores with Both Profunda Femoris Artery Perforator Flaps and Muscle Flaps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chae Min Kim

  2014-07-01

  Full Text Available Background Reconstruction of ischial pressure sore defects is challenging due to extensive bursas and high recurrence rates. In this study, we simultaneously applied a muscle flap that covered the exposed ischium and large bursa with sufficient muscular volume and a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap for the management of ischial pressure sores. Methods We retrospectively analyzed data from 14 patients (16 ischial sores whose ischial defects had been reconstructed using both a profunda femoris artery perforator flap and a muscle flap between January 2006 and February 2014. We compared patient characteristics, operative procedure, and clinical course. Results All flaps survived the entire follow-up period. Seven patients (50% had a history of surgery at the site of the ischial pressure sore. The mean age of the patients included was 52.8 years (range, 18-85 years. The mean follow-up period was 27.9 months (range, 3-57 months. In two patients, a biceps femoris muscle flap was used, while a gracilis muscle flap was used in the remaining patients. In four cases (25%, wound dehiscence occurred, but healed without further complication after resuturing. Additionally, congestion occurred in one case (6%, but resolved with conservative treatment. Among 16 cases, there was only one (6% recurrence at 34 months. Conclusions The combination of a profunda femoris artery perforator fasciocutaneous flap and muscle flap for the treatment of ischial pressure sores provided pliability, adequate bulkiness and few long-term complications. Therefore, this may be used as an alternative treatment method for ischial pressure sores.

 7. Surgical treatment of rectus femoris injury in soccer playing athletes: report of two cases.

  Science.gov (United States)

  Shimba, Leandro Girardi; Latorre, Gabriel Carmona; Pochini, Alberto de Castro; Astur, Diego Costa; Andreoli, Carlos Vicente

  2017-01-01

  Muscle injury is the most common injury during sport practice. It represents 31% of all lesions in soccer, 16% in track and field, 10.4% in rugby, 17.7% in basketball, and between 22% and 46% in American football. The cicatrization with the formation of fibrotic tissue can compromise the muscle function, resulting in a challenging problem for orthopedics. Although conservative treatment presents adequate functional results in the majority of the athletes who have muscle injury, the consequences of treatment failure can be dramatic, possibly compromising the return to sport practice. The biarticular muscles with prevalence of type II muscle fibers, which are submitted to excentric contraction, present higher lesion risk. The quadriceps femoris is one example. The femoris rectus is the quadriceps femoris muscle most frequently involved in stretching injuries. The rupture occurs in the acceleration phase of running, jump, ball kicking, or in contraction against resistance. Although the conservative treatment shows good results, it is common that the patient has lower muscle strength, difficulty in return to sports, and a permanent and visible gap. Surgical treatment can be an option for a more efficient return to sports.

 8. Surgical treatment of rectus femoris injury in soccer playing athletes: report of two cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Girardi Shimba

  Full Text Available ABSTRACT Muscle injury is the most common injury during sport practice. It represents 31% of all lesions in soccer, 16% in track and field, 10.4% in rugby, 17.7% in basketball, and between 22% and 46% in American football. The cicatrization with the formation of fibrotic tissue can compromise the muscle function, resulting in a challenging problem for orthopedics. Although conservative treatment presents adequate functional results in the majority of the athletes who have muscle injury, the consequences of treatment failure can be dramatic, possibly compromising the return to sport practice. The biarticular muscles with prevalence of type II muscle fibers, which are submitted to excentric contraction, present higher lesion risk. The quadriceps femoris is one example. The femoris rectus is the quadriceps femoris muscle most frequently involved in stretching injuries. The rupture occurs in the acceleration phase of running, jump, ball kicking, or in contraction against resistance. Although the conservative treatment shows good results, it is common that the patient has lower muscle strength, difficulty in return to sports, and a permanent and visible gap. Surgical treatment can be an option for a more efficient return to sports.

 9. Closed reduction, internal fixation with quadratus femoris muscle pedicle bone grafting in displaced femoral neck fracture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chaudhuri Sibaji

  2008-01-01

  Full Text Available Background: Management of femoral neck fracture is still considered as an unsolved problem. It is more evident in displaced fractures where this fracture is considered as some sort of vascular insult to the head of the femur. We have used closed reduction, internal fixation and quadratus femoris muscle pedicle bone grafting in fresh displaced femoral neck fractures. Materials and Methods: From April 1996 to December 2004 we operated 73 consecutive patients of displaced femoral neck fracture in the age group of 24 to 81 years, mean age being 54.6 years. The patients were operated within one week of injury, the mean delay being 3.6 days. Closed reduction internal fixation along with quadratus femoris muscle pedicle bone grafting was done in all cases. They were followed up for an average period of 5.6 years (range 2-11 years. Results: Results were assessed according to modified Harris Hip Scoring system and found to be excellent in 53, good in 12, fair in six and poor in two patients. Bony union occurred in 68 cases, no patient developed avascular necrosis (AVN till date. Conclusion: For fresh displaced femoral neck fracture in physiologically active patients closed reduction, internal fixation and quadratus femoris muscle pedicle bone grafting is a suitable option to secure union and prevent development of AVN.

 10. Index viktat efter omsättning : Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

  OpenAIRE

  Walljaeger, Christoffer; Uhrdin, Susanna

  2005-01-01

  Om den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde automatiskt överexponeras när en aktie handlas över dess verkliga värde och underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att kapitalviktade index är fundamentalt och strukturellt bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde och undervikt...

 11. Profunda Femoris Artery Perforator Propeller Flap: A Valid Method to Cover Complicated Ischiatic Pressure Sores.

  Science.gov (United States)

  Scalise, Alessandro; Tartaglione, Caterina; Bolletta, Elisa; Pierangeli, Marina; Di Benedetto, Giovanni

  2015-08-01

  We report the case of a 50-year-old paraplegic man with a complicated grade III/IV ischiatic pressure sore treated with a propeller flap based on the first perforator of the profunda femoris artery. Our aim was to surgically reconstruct an ischiatic pressure sore in a patient with ankylosis using a fasciocutaneous perforator propeller flap obtained from the posterior region of the thigh. Our decision to perform a profunda femoris artery perforator propeller flap reconstruction was mainly due to the anatomical contiguity of the flap with the site of the lesion and the good quality of the skin harvested from the posterior region of the thigh. The use of the perforator fasciocutaneous flap represents a muscle-sparing technique, providing a better long-term result in surgical reconstruction. The choice of the 180-degree propeller flap was due to its ability to provide a good repair of the pressure ulcer and to pass over the ischiatic prominence in the patient in the forced decubitus position. The operatory course did not present any kind of complication. Using this reconstructive treatment, we have obtained complete coverage of the ischiatic pressure sore.

 12. [Simultaneous Traumatic Rupture of Patellar Ligament and Contralateral Rupture of Quadriceps Femoris Muscle].

  Science.gov (United States)

  Hladký, V; Havlas, V

  2017-01-01

  Our paper presents a unique case of a 64-year-old patient after a fall, treated with oral antidiabetic drugs for type II diabetes mellitus. Following a series of examinations, a bilateral injury was diagnosed - patellar ligament tear on the right side and rupture of quadriceps femoris muscle on the left side. It is a rare injury, complicated by simultaneous involvement of both knee joints. The used therapy consisted of a bilateral surgery followed by gradual verticalisation, first with the support of a walking frame and later with the use of forearm crutches. During the final examination, the patient demonstrated full flexion at both knees, while an extension deficit of approx. 5 degrees was still present on the left side. The right knee X-ray showed a proper position of the patella after the removal of temporary tension band wire. Although the clinical results of operative treatment of both the patellar ligament rupture and rupture of quadriceps femoris muscle are in most cases good, early operative treatment, proper technique and post-operative rehabilitation are a prerequisite for success. Key words: knee injuries, patellar ligament, quadriceps muscle, rupture.

 13. Use of Ultrasound to Monitor Biceps Femoris Mechanical Adaptations after Injury in a Professional Soccer Player

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleftherios Kellis, Nikiforos Galanis, Chrysanthos Chrysanthou, Nikolaos Kofotolis

  2016-03-01

  Full Text Available This study examined the use of ultrasound to monitor changes in the long head of the biceps femoris (BF architecture of aprofessional soccer player with acute first-time hamstring strain. The player followed a 14 session physiotherapy treatment until return to sport. The pennation angle and aponeurosis strain of the long head of the biceps femoris (BF were monitored at 6 occasions (up until 1 year after injury. The size of the scar / hematoma was reduced by 63.56% (length and 67.9% (width after the intervention and it was almost non-traceable one year after injury. The pennation angle of the fascicles underneath the scar showed a decline of 51.4% at the end of the intervention while an increase of 109.2% of the fascicles which were closer to deep aponeurosis was observed. In contrast, pennation angle of fascicles located away from the injury site were relatively unaffected. The treatment intervention resulted in a 57.9% to 77.3% decline of maximum strain per unit of MVC moment and remained similar one year after the intervention. This study provided an example of the potential use of ultrasound-based parameters to link the mechanical adaptations of the injured muscle to specific therapeutic intervention.

 14. Forældres oplevelse af genindlæggelse af deres nyfødte barn efter ambulant fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Nilsson, Ingrid; Danbjørg, Dorthe Boe

  . telefon i døgnets 24 timer. Derudover kommer familien til ambulant opfølgning på sygehuset 48-72 timer efter fødslen. Til trods for den tætte kontakt til sundhedspersonalet, oplever stadig flere familier at blive genindlagt kort tid efter udskrivelsen grundet komplikationer vedrørende deres nyfødte barns...... fødslen og hvis nyfødte barn blev genindlagt på grund af manglende trivsel, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Forældre, der ikke talte dansk, norsk eller svensk blev ekskluderet. Familierne blev interviewet via telefon efter de havde haft 1. sundhedsplejerskebesøg efter genindlæggelsen. Mødre...

 15. The relationship between shear force, compression, collagen characteristics, desmin degradation and sarcomere length in lamb biceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Starkey, Colin P; Geesink, Geert H; van de Ven, Remy; Hopkins, David L

  2017-04-01

  This study aimed to identity the relationships between known variants of tenderness (collagen content (total and soluble), desmin degradation and sarcomere length) and shear force and compression in the biceps femoris aged for 14days from 112 mixed sex lambs. Desmin degradation was related to compression (Pcompression decreased. Sarcomere length (SL) was related to shear force (Pcompression (Pcompression, sarcomere length and soluble collagen. The findings from this experiment indicate that the known variants (soluble collagen, sarcomere length and desmin degradation) are related to shear force and compression in ovine biceps femoris. Crown Copyright © 2016. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. Short-latency crossed responses in the human biceps femoris muscle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew J T; Kamavuako, Ernest N; Geertsen, Svend Sparre

  2015-01-01

  Interlimb reflexes contribute to the central neural coordination between different limbs in both humans and animals. Although commissural interneurons have only been directly identified in animals, spinally mediated interlimb reflexes have been discovered in a number of human lower limb muscles......, indicating their existence in humans. The aim of the present study was to investigate whether short-latency crossed-spinal reflexes are present in the contralateral biceps femoris (cBF) muscle following ipsilateral knee (iKnee) joint rotations during a sitting task, where participants maintained a slight pre...... pathways (likely involving commissural interneurons) from ipsilateral afferents to common motoneurons in the contralateral leg can likely explain the perturbation direction-dependent reversal in the sign of the short-latency cBF reflex. This article is protected by copyright. All rights reserved....

 17. Rectus femoris muscle flap based on proximal insertion mobilization to cover a groin infected vascular graft.

  Science.gov (United States)

  Silvestre, Luís; Pedro, Luís Mendes; Fernandes e Fernandes, Ruy; Silva, Emanuel; Fernandes e Fernandes, José

  2015-10-01

  The rectus femoris (RF) muscle flap, which is widely used to cover groin infected vascular grafts, is usually harvested through distal tendon division and an extensive muscle elevation and transposition into the groin wound defect. A case of a vascular prosthetic graft infection in the groin was successfully controlled after coverage with an RF flap that was harvested based on proximal portion mobilization instead of the conventional distal one. This case suggests that the RF muscle flap based on proximal insertion mobilization is a feasible, effective, technically simpler, and less invasive alternative to cover infected vascular grafts in the groin. Copyright © 2015 Society for Vascular Surgery. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Unstable gait due to spasticity of the rectus femoris: gait analysis and motor nerve block.

  Science.gov (United States)

  Gross, R; Leboeuf, F; Rémy-Néris, O; Perrouin-Verbe, B

  2012-12-01

  We present the case of a 54 year-old man presenting with a right Brown-Séquard plus syndrome (BSPS) after a traumatic cervical spinal cord injury. After being operated on with selective tibial neurotomy and triceps surae lengthening because of a right spastic equinus foot, he developed a gait disorder at high speed. The patient complained about an instability of the right knee. Observational gait analysis exhibited an oscillating, flexion/extension motion of the right knee during stance, which was confirmed by gait analysis. Dynamic electromyographic recordings exhibited a clonus of the right rectus femoris (RF) during stance. The spastic activity of the RF and the abnormal knee motion totally reversed after a motor nerve block of the RF, as well as after botulinum toxin type A injection into the RF. We emphasize that complex, spastic gait disorders can benefit from a comprehensive assessment including gait analysis and nerve blocks. Copyright © 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 19. Proteome profiles of longissimus and biceps femoris porcine muscles related to exercise and resting

  DEFF Research Database (Denmark)

  F.W.Te Pas, Marinus; Keuning, Els; Van der Wiel, Dick J.M.

  2011-01-01

  Exercise affects muscle metabolism and composition in the untrained muscles. The proteome of muscle tissue will be affected by exercise and resting. This is of economic importance for pork quality where transportation relates to exercise of untrained muscles. Rest reverses exercise effects....... The objective of this research was to develop potential protein biomarkers that predict the optimal resting time after exercise related to optimal pork quality. Ten litters of four female pigs were within litter allocated to the four treatment groups: exercise by running on a treadmill for 27 minutes followed...... by rest for 0, 1, or 3 h; control pigs without exercise. Proteome profiles and biochemical traits measuring energy metabolism and meat quality traits expected to be related to exercise were determined in the Longissimus and the Biceps femoris of the pigs. The results indicated associations between protein...

 20. Injection of marinade with actinidin increases tenderness of porcine M. biceps femoris and affects myofibrils and connective tissue

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, M.; Torngren, M. A.; Gunvig, A.

  2009-01-01

  BACKGROUND: Marination of beef muscles with brine solutions containing proteolytic enzymes from fruit extracts has been shown to tenderize meat. However, the effect of marination with actinidin on tenderness of pork muscles has not been investigated. Tenderness and eating quality of porcine M. bi...... indicate that actinidin tenderizes pork M. biceps femoris by affecting both the myofibrils and connective tissue....

 1. Variable effect of steam injection level on beef muscles: semitendinosus and biceps femoris cooked in convection-steam oven.

  Science.gov (United States)

  Zając, Marzena; Kącik, Sławomir; Palka, Krystyna; Widurek, Paweł

  2015-01-01

  Combi ovens are used very often in restaurants to heat up food. According to the producers the equipment allows to cook meat portions which are more tender and flavoursome comparing to conventional cooking techniques. Beef steaks from muscles semitendinosus and biceps femoris were cooked in convection-steam oven at three humidity levels: 10, 60 and 100%. Chemical composition, including total and insoluble collagen content and cook losses were analysed along with the texture and colour parameters. M. biceps femoris was the hardest and the most chewy at 100% steam saturation level and hardness measured for m. semitendinosus was the lowest at 10% of vapour injection. Changing the steam conditions in the oven chamber did not affect the detectable colour differences of m. biceps femoris, but it was significant for m. semitendinosus. Applying 100% steam saturation caused higher cook losses and the increase of insoluble collagen fractions in both analysed muscles. The results are beneficial for caterers using steam-convection ovens in terms of providing evidence that the heating conditions should be applied individually depending on the muscle used. The tenderness of m. semitendinosus muscle cooked at 10% steam saturation level was comparable to the tenderness obtained for the same muscle aged for 10 days and cooked with 100% steam saturation. Steaks from m. biceps femoris muscle should be cooked with maximum 60% saturation level to obtain higher tenderness.

 2. Brug af faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  Ordbogen indelholder tekstproduktionsangivelser til ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger. Det drejer sig bl.a. om angivelser til betydningen, grammatik, kollokationer, eksempler, synonymer og antonymer....

 3. [Mid-term effectiveness of total hip arthroplasty with collum femoris preserving prosthesis].

  Science.gov (United States)

  Li, Mingqing; Hu, Yihe; Li, Kanghua; Liao, Qiande; Wen, Ting; Zhong, Da

  2012-08-01

  To discuss the clinical application of total hip arthroplasty (THA) with collum femoris preserving (CFP) prosthesis and to analyze the mid-term effectiveness. Between January 2004 and February 2007, 45 patients (48 hips) underwent THA with CFP prosthesis. There were 29 males (31 hips) and 16 females (17 hips) with an average age of 48.8 years (range, 38-60 years), including 20 left hips, 22 right hips, and 3 bilateral hips. The causes of hip replacement were osteoarthritis (20 cases), avascular necrosis of femoral head (13 cases), dysplasia (4 cases), rheumatoid arthritis (3 cases), posttraumatic osteoarthritis (2 cases), ankylosing spondylitis (2 cases), and Perths disease (1 case). The average disease duration was 6.1 years (range, 2-13 years). Harris scores, visual analogue scale (VAS) score, and the hip range of motion (ROM) were recorded at pre- and post-operation. The X-ray films were taken at pre- and post-operation to observe the position, loosening of the prosthesis, and ectopic ossification. The gait of patients were also evaluated during follow-up. Short-form 36 health survey scale (SF-36) was used to evaluate the life quality of patients. All 45 patients were followed up 5-8 years with an average of 6.4 years. All the incisions healed by first intention. No infection, hip dislocation, nerve injury, or deep vein thrombosis occurred. Six cleavage fractures (13.3%) of the lateral femoral diaphysis at the distal prosthesis occurred during operation, which healed at 8 months postoperatively without any treatment. Mild ectopic ossification occurred in 4 patients (8.9%) who had no discomfort. Five patients (11.1%) had bone mineral density loss in the region of the proximal femur. The survival rates of the cups and stems were all 100% at last follow-up. The results of Harris score, VAS score, and ROM of the hip joint at 1 year postoperatively and last follow-up were significantly better than preoperative ones (P 0.05) except the Harris score (P fair in 6 hips

 4. Efter mindfulness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernholm, Ole; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden.......Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden....

 5. The effectiveness of two novel techniques in establishing the mechanical and contractile responses of biceps femoris

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ditroilo, Massimiliano; De Vito, Giuseppe; Hunter, Angus M; Haslam, Samuel

  2011-01-01

  Portable tensiomyography (TMG) and myotonometry (MMT) devices have been developed to measure mechanical and contractile properties of skeletal muscle. The aim of this study was to explore the sensitivity of the aforementioned techniques in detecting a change in passive mechanical properties of the biceps femoris (BF) muscle as a result of change in knee joint angle (i.e. muscle length). BF responses were assessed in 16 young participants (23.4 ± 4.9 years), at three knee joint angles (0°, 45° and 90°), for maximal isometric torque (MIT) along with myo-electrical activity. Contractile and mechanical properties were measured in a relaxed state. Inter-day reliability of the TMG and MMT was also assessed. MIT changed significantly (p < 0.01) across the three angles, so did stiffness and other parameters measured with MMT (p < 0.01). Conversely, TMG could detect changes only at two knee angles (0° and 45°, p < 0.01), when there is enough tension in the muscle. Reliability was overall insufficient for TMG whilst absolute reliability was excellent (coefficient of variation < 5%) for MMT. The ability of MMT more than TMG to detect an inherent change in stiffness can be conceivably exploited in a number of clinical/therapeutic applications that have to do with unnatural changes in passive muscle stiffness

 6. Rheological behavior of pork Biceps femoris muscle influenced by injection-tumbling process and brine type

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livia PĂTRAŞCU

  2014-12-01

  Full Text Available The effect of tumbling time (1-9 h, injection rate (20, 30, 40, and 50 % and k-carrageenan addition (0, 0.25, and 0.5 % on the rheological characteristics of pork Biceps femoris muscle were assessed. The results of the creep-recovery tests were analyzed using Burger’s equation. Increasing tumbling time up to 9 h along with injection rate also increased compliance values and decreased viscosity. K-carrageenan addition showed the occurrence of a more gel-like structure of the brine-meat system, causing further increase of the compliance and strain values. Samples injected with brine were more elastic compared to those containing k-carrageenan. A longer mechanical treatment provided a softer like matrix. Mathematical modeling of creep-compliance data showed a decreasing tendency for viscosity values with k-carrageenan addition. Discrete retarded elastic compliance values increased when adding k-carrageenan to meat-brine system. Addition of k-carrageenan did not affect the equilibrium compliance values.

 7. Cortical motor representation of the rectus femoris does not differ between the left and right hemisphere.

  Science.gov (United States)

  Ward, Sarah; Bryant, Adam L; Pietrosimone, Brian; Bennell, Kim L; Clark, Ross; Pearce, Alan J

  2016-06-01

  Transcranial magnetic stimulation (TMS) involves non-invasive magnetic stimulation of the brain, and can be used to explore the corticomotor excitability and motor representations of skeletal muscles. However there is a lack of motor mapping studies in the lower limb and few conducted in healthy cohorts. The cortical motor representations of muscles can vary between individuals in terms of center position and area despite having a general localized region within the motor cortex. It is important to characterize the normal range for these variables in healthy cohorts to be able to evaluate changes in clinical populations. TMS was used in this cross-sectional study to assess the active motor threshold (AMT) and cortical representation area for rectus femoris in 15 healthy individuals (11M/4F 27.3±5.9years). No differences were found between hemispheres (Left vs. Right P=0.130) for AMT. In terms of y-axis center position no differences were found between hemispheres (Left vs. Right P=0.539), or for the x-axis center position (Left vs. Right P=0.076). Similarly, no differences in calculated area of the motor representation were found (Left vs. Right P=0.699) indicating symmetry between hemispheres. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 9. Results of Infrageniculate Bypasses Using the Profunda Femoris Artery as Inflow Source.

  Science.gov (United States)

  Illuminati, Giulio; Calio', Francesco G; Pizzardi, Giulia; Pasqua, Rocco; Masci, Federica; Frezzotti, Francesca; Palumbo, Piergaspare; Vietri, Francesco

  2018-02-01

  When the common femoral artery is not accessible for infrainguinal bypass grafting, the profunda femoris artery (PFA) can be a valuable alternative inflow source for distal arterial revascularization. The purpose of this retrospective study was to evaluate the results of infrageniculate bypass grafting via the PFA as inflow source for critical limb ischemia. Between 1994 and 2016, 68 patients, 51 men of a mean age of 74 years, underwent an infrageniculate arterial bypass grafting for critical limb ischemia, using the PFA as inflow site. PFA was exposed at the Scarpa's triangle in 38 patients (56%) and at its medio-crural segment in 30 patients (44%). The distal anastomosis was performed on the infragenicular popliteal artery in 33 patients (48%), the peroneal artery in 14 patients (20%), the tibioperoneal trunk in 8 patients (12%), the posterior tibial artery in 8 patients (12%), and the dorsalis pedis artery in 5 patients (8%). The graft material consisted of a reversed great saphenous vein (GSV) in 62 patients (91%) and a 6-mm polytetrafluoroethylene graft in 6 patients (9%). The median duration of follow-up was 51 months (range, 6-72 months). As main results, postoperative mortality and morbidity, overall late patients' survival, primary grafts' patency, and limb salvage rate were considered. Operative mortality and morbidity were 3% and 4%, respectively. Overall patients' survival, primary patency and limb salvage rate, at 36 and 60 months were, respectively, 62% and 53%, 66% and 59%, and 92% and 77%. The PFA, both exposed at the Scarpa's triangle and at mid-thigh, is an excellent inflow source for infrageniculate revascularizations. It should remain an important part of the technical armamentarium of vascular surgeons, even in the endovascular era. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. The influence of stimulus phase duration on discomfort and electrically induced torque of quadriceps femoris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard E. Liebano

  2013-10-01

  Full Text Available BACKGROUND: Although a number of studies have compared the influence of different electrical pulse parameters on maximum electrically induced torque (MEIT and discomfort, the role of phase duration has been poorly investigated. OBJECTIVE: To examine the variation in muscle torque and discomfort produced when electrically stimulating quadriceps femoris using pulsed current with three different phase durations in order to establish whether there are any advantages or disadvantages in varying the phase duration over the range examined. METHOD: This is a two repeated-measures, within-subject study conducted in a research laboratory. The study was divided into 2 parts with 19 healthy young adults in each part.In part 1, MEIT was determined for each phase duration (400, 700, and 1000 µs, using a biphasic pulsed current at a frequency of 50 Hz. In part 2, stimulus amplitude was increased until the contractions reached 40% of maximum voluntary isometric contraction (MVIC and the associated discomfort produced by each phase duration was measured. RESULTS: In part 1 of the study, we found that the average MEITs generated with each phase duration (400, 700, and 1000 µs were 55.0, 56.3, and 58.0% of MVIC respectively, but the differences were not statistically significant (p=.45. In part 2, we found a statistically significant increase in discomfort over the same range of phase durations. The results indicate that, for a given level of torque production, discomfort increases with increasing phase duration (p=.008. CONCLUSIONS: Greater muscle torque cannot be produced by increasing the stimulus phase duration over the range examined. Greater discomfort is produced by increasing the stimulus phase duration.

 11. Støtte til mestring i udredningstiden efter indførelse af kræftpakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adellund, Kamila; Frandsen, Helle Nørtved; Juhl, Inger Rudbeck

  2009-01-01

  I Danmark er de seneste år startet flere kræftskoler, som giver tilbud om uddannelse og støtte efter behandlingen. Der findes imidlertid ingen tilbud, der retter sig mod patienter og pårørende i udredningstiden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital, har fra Kræftens Bek...... kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og der skal evalueres på støtteprogrammets effekt. Projektet starter medio maj 2009 og afsluttes ultimo 2010....

 12. MADURACIÓN DEL SOLOMO (Biceps femoris EN VACAS DE DESCARTE Bos indicus Y Bos taurus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roger Alonso Cubero-Rojas

  2013-01-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la maduración sobre la terneza del músculo Biceps femoris en vacas de descarte Bos indicus y Bos taurus. En la planta procesadora de Montecillos R.L., ubicada en Alajuela, se realizó la escogencia y sacrificio de los animales, la maduración y empaque al vacío de la carne. La cocción, determinación de la terneza y evaluación sensorial se llevó a cabo a los 0, 14 y 28 días de maduración, en el Laboratorio de Análisis Sensorial del Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, San José, en julio del año 2011. De acuerdo con la evaluación instrumental, la especie y la cronometría dental no fueron factores significativos en la determinación de la terneza de la carne, mientras que el tiempo de maduración sí mostró cambios altamente significativos (p>0,001 sobre el mismo parámetro. Los mejores resultados se obtuvieron a los 28 días, donde B. indicus mostró 3,78 kg de fuerza al corte, mientras que para B. taurus se obtuvo 3,88 kg. En la evaluación sensorial, los animales B. indicus se calificaron como más jugosos (p=0,016 y con mejor sabor (p<0,001. Se determinó una relación inversa entre sabor y tiempo de maduración, lo cual indicó que a mayor tiempo de maduración el sabor de la carne se volvió menos agradable al paladar.

 13. Effect of ageing time in vacuum package on veal longissimus dorsi and biceps femoris physical and sensory traits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Baldi

  2015-09-01

  Full Text Available Study evaluated the effects of vacuum ageing (2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 days on veal loin (longissimus dorsi; LD and silverside (biceps femoris; BF physical and sensory characteristics. Ageing did not affect cooking loss, increased LD pH and L*, a* and b* in both muscles. Shear force (SF decreased until day 6 in LD and day 10 in BF. Aroma, flavor and taste were not affected, while texturetraits were improved. SF was negative correlated with tenderness and juiciness and positive correlated with BF fibrousness and stringy sensation. Ageing improved texture properties withoutaltering other sensory traits.

 14. The effects of onabotulinum toxin A injection into rectus femoris muscle in hemiplegic stroke patients with stiff-knee gait: a placebo-controlled, nonrandomized trial.

  Science.gov (United States)

  Tok, Fatih; Balaban, Birol; Yaşar, Evren; Alaca, Rdvan; Tan, Arif Kenan

  2012-04-01

  This study aimed to compare the efficacy of onabotulinum toxin A (onabot) injection into the rectus femoris muscle with that of placebo in the treatment of hemiplegic stroke patients presenting with stiff-knee gait. Twenty-five chronic hemiparetic stroke patients presenting with a stiff-knee gait were included in this study. Fifteen patients received 100-125 U of onabot, and 10 patients received placebo into the rectus femoris muscle. Three-dimensional gait analysis, energy expenditure, 10-m and 6-min walk tests, and spasticity level of the rectus femoris were evaluated at baseline and 2 mos posttreatment. The mean age of patients who received onabot was 53.86 ± 14.74 yrs and of those who received placebo was 59.00 ± 8.11 yrs. At study onset, groups were similar with respect to all parameters (P > 0.05). We observed significant improvement in knee flexion (7 degrees average) during swing and a reduction in energy cost of 0.8-J/kg per meter response to injection of 100-125 U of onabot into the rectus femoris muscle. Onabot treatment significantly reduced muscle tone and improved knee kinematics, energy expenditure during walking, and functional assessments at 2 mos (P application of onabot into the rectus femoris muscle in stroke patients who presented with stiff-knee gait may be a treatment option to provide independent, safe, and less tiring ambulation.

 15. Linear correlation between fractal dimension of surface EMG signal from Rectus Femoris and height of vertical jump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ancillao, Andrea; Galli, Manuela; Rigoldi, Chiara; Albertini, Giorgio

  2014-01-01

  Fractal dimension was demonstrated to be able to characterize the complexity of biological signals. The EMG time series are well known to have a complex behavior and some other studies already tried to characterize these signals by their fractal dimension. This paper is aimed at studying the correlation between the fractal dimension of surface EMG signal recorded over Rectus Femoris muscles during a vertical jump and the height reached in that jump. Healthy subjects performed vertical jumps at different heights. Surface EMG from Rectus Femoris was recorded and the height of each jump was measured by an optoelectronic motion capture system. Fractal dimension of sEMG was computed and the correlation between fractal dimension and eight of the jump was studied. Linear regression analysis showed a very high correlation coefficient between the fractal dimension and the height of the jump for all the subjects. The results of this study show that the fractal dimension is able to characterize the EMG signal and it can be related to the performance of the jump. Fractal dimension is therefore an useful tool for EMG interpretation

 16. Common Peroneal Nerve Palsy with Multiple-Ligament Knee Injury and Distal Avulsion of the Biceps Femoris Tendon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takeshi Oshima

  2015-01-01

  Full Text Available A multiple-ligament knee injury that includes posterolateral corner (PLC disruption often causes palsy of the common peroneal nerve (CPN, which occurs in 44% of cases with PLC injury and biceps femoris tendon rupture or avulsion of the fibular head. Approximately half of these cases do not show functional recovery. This case report aims to present a criteria-based approach to the operation and postoperative management of CPN palsy that resulted from a multiple-ligament knee injury in a 22-year-old man that occurred during judo. We performed a two-staged surgery. The first stage was to repair the injuries to the PLC and biceps femoris. The second stage involved anterior cruciate ligament reconstruction. The outcomes were excellent, with a stable knee, excellent range of motion, and improvement in the palsy. The patient was able to return to judo competition 27 weeks after the injury. To the best of our knowledge, this is the first case report describing a return to sports following CPN palsy with multiple-ligament knee injury.

 17. Effect of eccentric exercise with reduced muscle glycogen on plasma interleukin-6 and neuromuscular responses of musculus quadriceps femoris.

  Science.gov (United States)

  Gavin, James P; Myers, Stephen D; Willems, Mark E T

  2016-07-01

  Eccentric exercise can result in muscle damage and interleukin-6 (IL-6) secretion. Glycogen availability is a potent stimulator of IL-6 secretion. We examined effects of eccentric exercise in a low-glycogen state on neuromuscular function and plasma IL-6 secretion. Twelve active men (23 ± 4 yr, 179 ± 5 cm, 77 ± 10 kg, means ± SD) completed two downhill treadmill runs (gradient, -12%, 5 × 8 min; speed, 12.1 ± 1.1 km/h) with normal (NG) and reduced muscle glycogen (RG) in randomized order and at least 6 wk apart. Muscle glycogen was reduced using an established cycling protocol until exhaustion and dietary manipulation the evening before the morning run. Physiological responses were measured up to 48 h after the downhill runs. During recovery, force deficits of musculus quadriceps femoris by maximal isometric contractions were similar. Changes in low-frequency fatigue were larger with RG. Voluntary activation and plasma IL-6 levels were similar in recovery between conditions. It is concluded that unaccustomed, damaging eccentric exercise with low muscle glycogen of the m. quadriceps femoris 1) exacerbated low-frequency fatigue but 2) had no additional effect on IL-6 secretion. Neuromuscular impairment after eccentric exercise with low muscle glycogen appears to have a greater peripheral component in early recovery. Copyright © 2016 the American Physiological Society.

 18. A functional-anatomical approach to the spine-pelvis mechanism: interaction between the biceps femoris muscle and the sacrotuberous ligament.

  Science.gov (United States)

  van Wingerden, J P; Vleeming, A; Snijders, C J; Stoeckart, R

  1993-10-01

  Summary. Sacroiliac joint dysfunction is often overlooked as a possible cause of low back pain. This is due to the use of reductionistic anatomical models. From a kinematic point of view, topographic anatomical models are generally inadequate since they categorize pelvis, lower vertebral column and legs as distinct entities. This functional-anatomical study focuses on the question whether anatomical connections between the biceps femoris muscle and the sacrotuberous ligament are kinematically useful. Forces applied to the tendon of the biceps femoris muscle, simulating biceps femoris muscle force, were shown to influence sacrotuberous ligament tension. Since sacrotuberous ligament tension influences sacroiliac joint kinematics, hamstring training could influence the sacroiliac joint and thus low back kinematics. The clinical implications with respect to 'short' hamstrings, pelvic instability and walking are discussed.

 19. Volume measurements of individual muscles in human quadriceps femoris using atlas-based segmentation approaches.

  Science.gov (United States)

  Le Troter, Arnaud; Fouré, Alexandre; Guye, Maxime; Confort-Gouny, Sylviane; Mattei, Jean-Pierre; Gondin, Julien; Salort-Campana, Emmanuelle; Bendahan, David

  2016-04-01

  Atlas-based segmentation is a powerful method for automatic structural segmentation of several sub-structures in many organs. However, such an approach has been very scarcely used in the context of muscle segmentation, and so far no study has assessed such a method for the automatic delineation of individual muscles of the quadriceps femoris (QF). In the present study, we have evaluated a fully automated multi-atlas method and a semi-automated single-atlas method for the segmentation and volume quantification of the four muscles of the QF and for the QF as a whole. The study was conducted in 32 young healthy males, using high-resolution magnetic resonance images (MRI) of the thigh. The multi-atlas-based segmentation method was conducted in 25 subjects. Different non-linear registration approaches based on free-form deformable (FFD) and symmetric diffeomorphic normalization algorithms (SyN) were assessed. Optimal parameters of two fusion methods, i.e., STAPLE and STEPS, were determined on the basis of the highest Dice similarity index (DSI) considering manual segmentation (MSeg) as the ground truth. Validation and reproducibility of this pipeline were determined using another MRI dataset recorded in seven healthy male subjects on the basis of additional metrics such as the muscle volume similarity values, intraclass coefficient, and coefficient of variation. Both non-linear registration methods (FFD and SyN) were also evaluated as part of a single-atlas strategy in order to assess longitudinal muscle volume measurements. The multi- and the single-atlas approaches were compared for the segmentation and the volume quantification of the four muscles of the QF and for the QF as a whole. Considering each muscle of the QF, the DSI of the multi-atlas-based approach was high 0.87 ± 0.11 and the best results were obtained with the combination of two deformation fields resulting from the SyN registration method and the STEPS fusion algorithm. The optimal variables for FFD

 20. Effects of Acupuncture Therapy on the EMG Activity of the Rectus Femoris and Tibialis Anterior during Maximal Voluntary Isometric Contraction in College Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Se In Jang

  2017-12-01

  Full Text Available Acupuncture has been increasingly used in the treatment of muscle damage associated with sports activities. However, studies on the immediate effects of one-time acupuncture on the muscles of athletes are clearly lacking. Thus, this study aimed to examine the effects of acupuncture therapy on the maximal voluntary isometric contraction (MVIC electromyography (EMG of the rectus femoris and tibialis anterior muscles. This study was conducted among 20 healthy male college students who had no musculoskeletal disease. The participants were subjected to 3 different experimental conditions and subsequently grouped based on these conditions: real acupuncture, sham acupuncture, and control. A 7-day washout period was implemented to avoid any transient effects on the physiological and psychological conditions of the participants. Subsequently, an electromyogram patch was attached on the most developed area in the middle of the origin and insertion of the rectus femoris and tibialis anterior muscles. The percent MVIC, which was used to standardize the signal from the electromyogram, was determined, and the maximal value from the MVIC of the rectus femoris and tibialis anterior muscles was measured. The MVIC EMG activities of both femoris (F = 6.633, p = 0.003 and tibialis anterior (F = 5.216, p = 0.008 muscles were significantly different among all groups. Accordingly, the results of a posthoc test showed that the real acupuncture group had higher MVIC EMG activities in the femoris (p = 0.002 and tibialis anterior (p = 0.006 muscles compared with the control group. These results suggest that treatment with real acupuncture resulted in significantly higher MVIC EMG activities of the rectus femoris and tibialis anterior muscles than the other treatments. Hence, acupuncture may be helpful in the improvement of muscle strength among athletes in the physical fitness field.

 1. The Effect of Local Anesthetic Volume Within the Adductor Canal on Quadriceps Femoris Function Evaluated by Electromyography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grevstad, Ulrik; Jæger, Pia; Kløvgaard, Johan

  2016-01-01

  BACKGROUND: Single-injection adductor canal block (ACB) provides analgesia after knee surgery. Which nerves that are blocked by an ACB and what influence-if any-local anesthetic volume has on the effects remain undetermined. We hypothesized that effects on the nerve to the vastus medialis muscle......, they received a femoral nerve block and a placebo ACB. The effect on the vastus medialis (primary endpoint) and the vastus lateralis was evaluated using noninvasive electromyography (EMG). Quadriceps femoris muscle strength was evaluated using a dynamometer. RESULTS: There was a statistically significant......L was used (P = 0.0001). No statistically significant differences were found between volume and effect on the vastus lateralis (P = 0.81) or in muscle strength (P = 0.15). CONCLUSIONS: For ACB, there is a positive correlation between local anesthetic volume and effect on the vastus medialis muscle. Despite...

 2. Effects of Barbell Deadlift Training on Submaximal Motor Unit Firing Rates for the Vastus Lateralis and Rectus Femoris

  Science.gov (United States)

  Stock, Matt S.; Thompson, Brennan J.

  2014-01-01

  Previous investigations that have studied motor unit firing rates following strength training have been limited to small muscles, isometric training, or interventions involving exercise machines. We examined the effects of ten weeks of supervised barbell deadlift training on motor unit firing rates for the vastus lateralis and rectus femoris during a 50% maximum voluntary contraction (MVC) assessment. Twenty-four previously untrained men (mean age  = 24 years) were randomly assigned to training (n = 15) or control (n = 9) groups. Before and following the intervention, the subjects performed isometric testing of the right knee extensors while bipolar surface electromyographic signals were detected from the two muscles. The signals were decomposed into their constituent motor unit action potential trains, and motor units that demonstrated accuracy levels less than 92.0% were not considered for analysis. One thousand eight hundred ninety-two and 2,013 motor units were examined for the vastus lateralis and rectus femoris, respectively. Regression analyses were used to determine the linear slope coefficients (pulses per second [pps]/% MVC) and y-intercepts (pps) of the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. Deadlift training significantly improved knee extensor MVC force (Cohen's d = .70), but did not influence force steadiness. Training had no influence on the slopes and y-intercepts for the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. In agreement with previous cross-sectional comparisons and randomized control trials, our findings do not support the notion that strength training affects the submaximal control of motor units. PMID:25531294

 3. Effects of barbell deadlift training on submaximal motor unit firing rates for the vastus lateralis and rectus femoris.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matt S Stock

  Full Text Available Previous investigations that have studied motor unit firing rates following strength training have been limited to small muscles, isometric training, or interventions involving exercise machines. We examined the effects of ten weeks of supervised barbell deadlift training on motor unit firing rates for the vastus lateralis and rectus femoris during a 50% maximum voluntary contraction (MVC assessment. Twenty-four previously untrained men (mean age  = 24 years were randomly assigned to training (n = 15 or control (n = 9 groups. Before and following the intervention, the subjects performed isometric testing of the right knee extensors while bipolar surface electromyographic signals were detected from the two muscles. The signals were decomposed into their constituent motor unit action potential trains, and motor units that demonstrated accuracy levels less than 92.0% were not considered for analysis. One thousand eight hundred ninety-two and 2,013 motor units were examined for the vastus lateralis and rectus femoris, respectively. Regression analyses were used to determine the linear slope coefficients (pulses per second [pps]/% MVC and y-intercepts (pps of the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. Deadlift training significantly improved knee extensor MVC force (Cohen's d = .70, but did not influence force steadiness. Training had no influence on the slopes and y-intercepts for the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. In agreement with previous cross-sectional comparisons and randomized control trials, our findings do not support the notion that strength training affects the submaximal control of motor units.

 4. M. biceps femoris - A wolf in sheep's clothing: The downside of a lower limb injury prevention training.

  Science.gov (United States)

  Ertelt, Thomas; Gronwald, Thomas

  2017-11-01

  Both, hamstring and ACL injuries are among the most typical injuries, particularly in change of direction and high speed running sports. They're also difficult to treat. Therefore, in the past few years, sports medicine practitioners and exercise scientists have mainly been focusing on the development and implementation of preventive programs in order to reduce the number of lower limb injuries, mainly by improving knee alignment. A number of studies have been able to prove the success of these training interventions, which are mainly addressing sensorimotor abilities and plyometric activities. The number of non-contact hamstring injuries has nevertheless been on the rise, particularly in sports like soccer and football. Therefore, the purpose of the following article is to introduce the hypothesis that the above-mentioned training interventions have a massive influence on the activation patterns on the targeted muscle group, and on the M. biceps femoris in particular. Muscle function and the resulting internal load are directly related to muscle architecture at the insertion. Training induced adaptations in hamstring activation patterns can thus lead to an increased injury susceptibility. In this case, a simulation model that directly relates to an acute deceleration maneuver provides valuable insights into the function of the biceps femoris muscle, especially when the rate of activity and the muscle geometry at the insertion area are taken into consideration. We conclude that there needs to be a greater individualization of prevention programs, especially in regards to anatomical requirements, in order to further reduce injury rates in elite sports. Moreover, it would also seem reasonable to apply a similar approach to aspects of chronic pain such as chronic non-specific low back pain. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Segond fracture: involvement of the iliotibial band, anterolateral ligament, and anterior arm of the biceps femoris in knee trauma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maeseneer, Michel de; Boulet, Cedric; Willekens, Inneke; Mey, Johan de; Shahabpour, Maryam [Universitair Ziekenhuis Brussel, Department of Radiology, Brussels (Belgium); Lenchik, Leon [Wake Forest University, Department of Radiology, Winston Salem, NC (United States); Cattrysse, Erik [Vrije Universiteit Brussel, Department of Experimental Anatomy, Brussels (Belgium)

  2014-12-04

  To evaluate the involvement of the iliotibial band (ITB), the anterolateral ligament (ALL), and the anterior arm of the biceps femoris in MRI-diagnosed Segond fracture and to evaluate other associated findings of Segond fracture. We retrospectively reviewed the MRI of 13 cases of Segond fracture. The studies included proton density-weighted, T2-weighted, and proton density-weighted with fat saturation images in the three planes. We studied 2 cadaveric specimens with emphasis on the ALL. One cadaveric specimen was dissected while the other was sectioned in the sagittal plane. The mean age of the patients was 36 years (range, 17-52). There were 7 men and 6 women. The mean size of the Segond bone fragment was 8 x 10 x 2 mm. The distance from the tibia varied from 2 to 6 mm. Associated findings included anterior cruciate ligament (ACL) tear (n = 13), medial collateral ligament (MCL) tear (n = 8), meniscocapsular tear of the posterior horn of the medial meniscus (n = 5), and posterolateral corner involvement (n = 4). Bone marrow edema involved the mid-lateral femoral condyle and the posterior tibial plateau on both the medial and the lateral side. Edema at the Segond area was seen, but was limited. Fibular head edema was also seen. The ITB (11 out of 13) and ALL (10 out of 13) inserted on the Segond bone fragment. The anterior arm of the biceps tendon did not insert on the Segond fracture. Associated findings of Segond fracture include ACL tear, MCL tear, medial meniscus tear, and posterolateral corner injury. Both the ITB and the ALL may be involved in the Segond avulsion. The anterior arm of the biceps femoris tendon is not involved. (orig.)

 6. Segond fracture: involvement of the iliotibial band, anterolateral ligament, and anterior arm of the biceps femoris in knee trauma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maeseneer, Michel de; Boulet, Cedric; Willekens, Inneke; Mey, Johan de; Shahabpour, Maryam; Lenchik, Leon; Cattrysse, Erik

  2015-01-01

  To evaluate the involvement of the iliotibial band (ITB), the anterolateral ligament (ALL), and the anterior arm of the biceps femoris in MRI-diagnosed Segond fracture and to evaluate other associated findings of Segond fracture. We retrospectively reviewed the MRI of 13 cases of Segond fracture. The studies included proton density-weighted, T2-weighted, and proton density-weighted with fat saturation images in the three planes. We studied 2 cadaveric specimens with emphasis on the ALL. One cadaveric specimen was dissected while the other was sectioned in the sagittal plane. The mean age of the patients was 36 years (range, 17-52). There were 7 men and 6 women. The mean size of the Segond bone fragment was 8 x 10 x 2 mm. The distance from the tibia varied from 2 to 6 mm. Associated findings included anterior cruciate ligament (ACL) tear (n = 13), medial collateral ligament (MCL) tear (n = 8), meniscocapsular tear of the posterior horn of the medial meniscus (n = 5), and posterolateral corner involvement (n = 4). Bone marrow edema involved the mid-lateral femoral condyle and the posterior tibial plateau on both the medial and the lateral side. Edema at the Segond area was seen, but was limited. Fibular head edema was also seen. The ITB (11 out of 13) and ALL (10 out of 13) inserted on the Segond bone fragment. The anterior arm of the biceps tendon did not insert on the Segond fracture. Associated findings of Segond fracture include ACL tear, MCL tear, medial meniscus tear, and posterolateral corner injury. Both the ITB and the ALL may be involved in the Segond avulsion. The anterior arm of the biceps femoris tendon is not involved. (orig.)

 7. Effects of barbell deadlift training on submaximal motor unit firing rates for the vastus lateralis and rectus femoris.

  Science.gov (United States)

  Stock, Matt S; Thompson, Brennan J

  2014-01-01

  Previous investigations that have studied motor unit firing rates following strength training have been limited to small muscles, isometric training, or interventions involving exercise machines. We examined the effects of ten weeks of supervised barbell deadlift training on motor unit firing rates for the vastus lateralis and rectus femoris during a 50% maximum voluntary contraction (MVC) assessment. Twenty-four previously untrained men (mean age  = 24 years) were randomly assigned to training (n = 15) or control (n = 9) groups. Before and following the intervention, the subjects performed isometric testing of the right knee extensors while bipolar surface electromyographic signals were detected from the two muscles. The signals were decomposed into their constituent motor unit action potential trains, and motor units that demonstrated accuracy levels less than 92.0% were not considered for analysis. One thousand eight hundred ninety-two and 2,013 motor units were examined for the vastus lateralis and rectus femoris, respectively. Regression analyses were used to determine the linear slope coefficients (pulses per second [pps]/% MVC) and y-intercepts (pps) of the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. Deadlift training significantly improved knee extensor MVC force (Cohen's d = .70), but did not influence force steadiness. Training had no influence on the slopes and y-intercepts for the mean firing rate and firing rate at recruitment versus recruitment threshold relationships. In agreement with previous cross-sectional comparisons and randomized control trials, our findings do not support the notion that strength training affects the submaximal control of motor units.

 8. Physical principles demonstrate that the biceps femoris muscle relative to the other hamstring muscles exerts the most force: implications for hamstring muscle strain injuries.

  Science.gov (United States)

  Dolman, Bronwyn; Verrall, Geoffrey; Reid, Iain

  2014-07-01

  Of the hamstring muscle group the biceps femoris muscle is the most commonly injured muscle in sports requiring interval sprinting. The reason for this observation is unknown. The objective of this study was to calculate the forces of all three hamstring muscles, relative to each other, during a lengthening contraction to assess for any differences that may help explain the biceps femoris predilection for injury during interval sprinting. To calculate the displacement of each individual hamstring muscle previously performed studies on cadaveric anatomical data and hamstring kinematics during sprinting were used. From these displacement calculations for each individual hamstring muscle physical principles were then used to deduce the proportion of force exerted by each individual hamstring muscle during a lengthening muscle contraction. These deductions demonstrate that the biceps femoris muscle is required to exert proportionally more force in a lengthening muscle contraction relative to the semimembranosus and semitendinosus muscles primarily as a consequence of having to lengthen over a greater distance within the same time frame. It is hypothesized that this property maybe a factor in the known observation of the increased susceptibility of the biceps femoris muscle to injury during repeated sprints where recurrent higher force is required.

 9. Influência do substrato sobre a reprodução de Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, sob condições de laboratório Influence of substrate on reproduction of Subulina octona (Brugüière (Mollusca, Subulinidae, under laboratorial conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sthefane D'ávila

  2005-03-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar se o substrato influencia a reprodução de indivíduos da espécie Subulina octona (Brugüière, 1789, mantidos em três diferentes substratos: areia, argila e terra vegetal. Foram analisados os seguintes parâmetros: número de ovos produzidos a cada evento reprodutivo, tempo para o alcance da maturidade sexual, idade dos indivíduos a cada evento reprodutivo, intervalo entre eventos reprodutivos, número total de ovos por indivíduo, número total de eventos reprodutivos por indivíduo e aumento do número de ovos de um evento para o subseqüente. O substrato influenciou o tempo necessário para o alcance da maturidade sexual, bem como o tempo para a realização dos eventos reprodutivos subseqüentes ao primeiro, a produção de ovos, o número total de ovos produzidos e de eventos reprodutivos de S. octona. Indivíduos mantidos em caixa com terra vegetal levaram mais tempo para realizar o primeiro, segundo, terceiro e quarto evento reprodutivo, produziram menos ovos, no segundo, terceiro e quarto evento e apresentaram um intervalo maior entre o primeiro e segundo evento.The influence of substrate on reproduction of Subulina octona (Brugüière, 1789, reared in sand, clay and humus, was investigated under laboratorial conditions. There were significant differences in onset of sexual maturity, egg production, shell length and aging in each reproductive event, total number of eggs produced and total number of reproductive events. The individuals reared in humus spent more time to reach sexual maturity, as well as to accomplish the subsequent reproductive events. Moreover, produced fewer eggs in the second, third and fourth ovipositions and exhibited a longer interval between the first and second reproductive events. After 120 days of experiment such individuals had produced fewer eggs, and performed fewer reproductive events, when compared with those kept in sand and clay. There was a progressive

 10. Reliability and validity of the ultrasound technique to measure the rectus femoris muscle diameter in older CAD-patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomaes Tom

  2012-04-01

  Full Text Available Abstract Background The increasing age of coronary artery disease (CAD patients and the occurrence of sarcopenia in the elderly population accompanied by 'fear of moving' and hospitalization in these patients often results in a substantial loss of skeletal muscle mass and muscle strength. Cardiac rehabilitation can improve exercise tolerance and muscle strength in CAD patients but less data describe eventual morphological muscular changes possibly by more difficult access to imaging techniques. Therefore the aim of this study is to assess and quantify the reliability and validity of an easy applicable method, the ultrasound (US technique, to measure the diameter of rectus femoris muscle in comparison to the muscle dimensions measured with CT scans. Methods 45 older CAD patients without cardiac event during the last 9 months were included in this study. 25 patients were tested twice with ultrasound with a two day interval to assess test-retest reliability and 20 patients were tested twice (once with US and once with CT on the same day to assess the validity of the US technique compared to CT as the gold standard. Isometric and isokinetic muscle testing was performed to test potential zero-order correlations between muscle diameter, muscle volume and muscle force. Results An intraclass correlation coefficient (ICC of 0.97 ((95%CL: 0.92 - 0.99 was found for the test-retest reliability of US and the ICC computed between US and CT was 0.92 (95%CL: 0.81 - 0.97. The absolute difference between both techniques was 0.01 ± 0.12 cm (p = 0.66 resulting in a typical percentage error of 4.4%. Significant zero-order correlations were found between local muscle volume and muscle diameter assessed with CT (r = 0.67, p = 0.001 and assessed with US (r = 0.49, p Conclusions Ultrasound imaging can be used as a valid and reliable measurement tool to assess the rectus femoris muscle diameter in older CAD patients.

 11. Development of estimation system of knee extension strength using image features in ultrasound images of rectus femoris

  Science.gov (United States)

  Murakami, Hiroki; Watanabe, Tsuneo; Fukuoka, Daisuke; Terabayashi, Nobuo; Hara, Takeshi; Muramatsu, Chisako; Fujita, Hiroshi

  2016-04-01

  The word "Locomotive syndrome" has been proposed to describe the state of requiring care by musculoskeletal disorders and its high-risk condition. Reduction of the knee extension strength is cited as one of the risk factors, and the accurate measurement of the strength is needed for the evaluation. The measurement of knee extension strength using a dynamometer is one of the most direct and quantitative methods. This study aims to develop a system for measuring the knee extension strength using the ultrasound images of the rectus femoris muscles obtained with non-invasive ultrasonic diagnostic equipment. First, we extract the muscle area from the ultrasound images and determine the image features, such as the thickness of the muscle. We combine these features and physical features, such as the patient's height, and build a regression model of the knee extension strength from training data. We have developed a system for estimating the knee extension strength by applying the regression model to the features obtained from test data. Using the test data of 168 cases, correlation coefficient value between the measured values and estimated values was 0.82. This result suggests that this system can estimate knee extension strength with high accuracy.

 12. Complex left profunda femoris vein to renal vein bypass for the management of progressive chronic iliofemoral occlusion.

  Science.gov (United States)

  Anaya-Ayala, Javier E; Adams, Matthew K; Telich-Tarriba, Jose E; Dresser, Kelly L; Ismail, Nyla; Peden, Eric K

  2013-01-01

  Chronic occlusions of the inferior vena cava (IVC) and iliofemoral veins are long-term sequelae of deep venous thrombosis (DVT) that can lead to postthrombotic syndrome (PTS). Patients may present with a wide spectrum of signs and symptoms, ranging from mild discomfort and swelling to severe venous hypertension and ulcerations. We report a 68-year-old man who had a history of left lower extremity DVT after a laminectomy and who developed PTS with nonhealing ulcers. The patient underwent a cross-pubic femorofemoral venous bypass that failed to improve his clinical status. After unsuccessful endovascular attempts for recanalization of the iliofemoral segment, a profunda femoris to IVC bypass was performed. The symptoms recurred 2 years later. Venography revealed restenosis at the caval anastomosis that did not resolve by endovascular means. A surgical revision was performed, and given the quality of the IVC, a jump bypass was created to the left renal vein. The swelling improved and the ulcers healed completely. Twenty-eight months after the complex reconstructions, he remains ulcer-free with mild edema controlled with stockings. Venous reconstructions remain a viable option for patients with symptomatic and recalcitrant nonmalignant obstruction of the large veins. Copyright © 2013 Annals of Vascular Surgery Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Proteome Changes in biceps femoris Muscle of Iranian One-Humped Camel and Their Effect on Meat Quality Traits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad-Javad Varidi

  2016-01-01

  Full Text Available In this study physicochemical and quality traits of biceps femoris and longissimus thoracis muscles of male and female Iranian one-humped camel were determined during 14 days of refrigeration storage. Analysis of variance of the results showed that only shear force and temperature were affected by the gender (p<0.05. Anatomical location of the muscle influenced the meat properties except for drip loss (p<0.05. Also, except for cooking loss, ageing influenced the physicochemical and quality properties of meat; during 14 days of storage, proteolysis resulted in an increase of L* and b* values, drip loss and myofibrillar fragmentation index, and the decrease of a* value, expressed juice, shear force and sarcomere length. Proteome changes (myofi brillar proteins during storage were investigated. Gel analysis revealed that 19 protein spots were signifi cantly changed during 24, 72 and 168 h post-mortem. Fifteen spots were identified by MALDI-TOF/TOF mass spectrometer. Correlation analysis revealed significant correlations of actin, troponin T, capping protein, heat shock proteins (HSP and desmin with physicochemical and quality properties of meat (p<0.05. Actin might be a potential protein marker for colour, tenderness and water-holding capacity, and HSP27 and desmin are good candidate markers for colour and tenderness, respectively.

 14. Effect of tumbling time, injection rate and k-carrageenan addition on processing, textural and color characteristics of pork Biceps femoris muscle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livia PATRAŞCU

  2013-08-01

  Full Text Available The effect of tumbling time (0-9 hours, injection rate (20-50% and k carrageenan addition (0.25 - 0.5% on quality characteristics of cooked pork Biceps femoris muscle have been studied. Properties of injected and tumbled meat samples were determined by measuring processing characteristics (tumbling yield, cooking yield and expressible moisture, color (L*, a*, b*, Hue angle and Chroma and texture (firmness, toughness, adhesiveness, work of adhesion and fracturability. Increasing tumbling time up to 9 h led to better hydration properties and increased the cooking yield for all samples, both with 0.25% and 0.5% of k-carrageenan addition. It also decreased the firmness and toughness of the evaluated samples. Biceps femoris samples containing a higher level of k-carrageenan were tenderer than those containing less polysaccharide. Neither injection rate nor tumbling time affected the color components of the analyzed samples.

 15. Inter- and intramuscular differences in training-induced hypertrophy of the quadriceps femoris: association with muscle activation during the first training session.

  Science.gov (United States)

  Wakahara, Taku; Ema, Ryoichi; Miyamoto, Naokazu; Kawakami, Yasuo

  2017-07-01

  The purpose of this study was to examine whether inter- and intramuscular differences in hypertrophy induced by resistance training correspond to differences in muscle activation during the first training session. Eleven young men completed 12 weeks of training intervention for knee extension. Before and after the intervention, T1-weighted magnetic resonance (MR) images were recorded to determine the volume and anatomical cross-sectional area (CSA) along the length of the individual muscles of the quadriceps femoris. The T2-weighted MR images were also acquired before and immediately after the first training session. The T2 was calculated for each pixel within the quadriceps femoris, from which the muscle activation was evaluated as %activated volume and area. The results showed that the %activated volume after the first training session was significantly higher in the vastus intermedius than the vastus medialis. However, the relative change in muscle volume after the training intervention was significantly greater in the rectus femoris than the vasti muscles (vastus lateralis, intermedius and medialis). Within the rectus femoris, both the %activated area and relative increase in CSA were significantly greater in the distal region than the proximal region. In contrast, the %activated area and relative increase in CSA of the vasti were nearly uniform along each muscle. These results suggest that the muscle activation during the first training session is associated with the intramuscular difference in hypertrophy induced by training intervention, but not with the intermuscular difference. © 2015 Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 16. Brug af mindfulness til facilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 17. Genrer – begreber og brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  skaldede frisør. Den ene dekonstruerer genrerne gennem sin inddragelse af to populære Hollywood-genrer – bryllupsfilmen og apokalypsefilmen. Den anden lancerer den romantiske komedie i en international udgave med et tvist over mod eventyrkomedien. I begge tilfælde er genrebegrebet nødvendigt...

 18. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 19. Terrorgruppers brug af moderne teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mikkel Storm

  2008-01-01

  or affiliated groups tend to follow certain doctrines in spite of operational risks. −General doctrines and limitations within the skills of the respective groups shape the employment of technologies. The groups face a choice between utilizing current skills or risking communication to gain access to more...... advanced technologies. Communications present an opportunity to detect Islamic terrorist activities. −Terrorists apparently develop new technologies and adjust doctrines in order to de-feat developments in countermeasures. −Indications suggest that within the examined timeframe, an organisation with scien......-tific resources developed a new hydrogen-peroxide based explosive and distributed knowledge of this technology to Western Islamic terrorist groups visiting Pakistan....

 20. Calmettevaccinen tages i brug igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte; Stensballe, Lone Graff; Ammentorp, Jette

  2013-01-01

  Conflict Scale” og bygger bl.a. på spørgeskemainterview. Historier om enkelte uheldige tilfælde og symptomer, som kædes sammen med en vaccination, kan meget let give usikkerhed og bekymring hos dem, der skal tage stilling til, om deres barn skal vaccineres. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der...

 1. Activation of biceps femoris long head reduces tibiofemoral anterior shear force and tibial internal rotation torque in healthy subjects.

  Science.gov (United States)

  Azmi, Nur Liyana; Ding, Ziyun; Xu, Rui; Bull, Anthony M J

  2018-01-01

  The anterior cruciate ligament (ACL) provides resistance to tibial internal rotation torque and anterior shear at the knee. ACL deficiency results in knee instability. Optimisation of muscle contraction through functional electrical stimulation (FES) offers the prospect of mitigating the destabilising effects of ACL deficiency. The hypothesis of this study is that activation of the biceps femoris long head (BFLH) reduces the tibial internal rotation torque and the anterior shear force at the knee. Gait data of twelve healthy subjects were measured with and without the application of FES and taken as inputs to a computational musculoskeletal model. The model was used to investigate the optimum levels of BFLH activation during FES gait in reducing the anterior shear force to zero. This study found that FES significantly reduced the tibial internal rotation torque at the knee during the stance phase of gait (p = 0.0322) and the computational musculoskeletal modelling revealed that a mean BFLH activation of 20.8% (±8.4%) could reduce the anterior shear force to zero. At the time frame when the anterior shear force was zero, the internal rotation torque was reduced by 0.023 ± 0.0167 Nm/BW, with a mean 188% reduction across subjects (p = 0.0002). In conclusion, activation of the BFLH is able to reduce the tibial internal rotation torque and the anterior shear force at the knee in healthy control subjects. This should be tested on ACL deficient subject to consider its effect in mitigating instability due to ligament deficiency. In future clinical practice, activating the BFLH may be used to protect ACL reconstructions during post-operative rehabilitation, assist with residual instabilities post reconstruction, and reduce the need for ACL reconstruction surgery in some cases.

 2. 99mTc-sestamibi muscle scintigraphy to assess the response to neuromuscular electrical stimulation of normal quadriceps femoris muscle

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pekindil, Y.; Sarikaya, A.; Birtane, M.; Pekindil, G.; Salan, A.

  2001-01-01

  Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is widely used for improving muscle strength by simultaneous contraction in the prevention of muscle atrophy. Although there exist many clinical methods for evaluating the therapeutic response of muscles, 99m Tc-sestamibi which is a skeletal muscle perfusion and metabolism agent has not previously been used for this purpose. The aim of our work was to ascertain whether 99m Tc-sestamibi muscle scintigraphy is useful in the monitoring of therapeutic response to NMES in healthy women. The study included 16 women aged between 21 and 45, with a mean age of 32.7±6.4. Both quadriceps femoris muscles (QFM) of each patient were studied. After randomization to remove the effect of the dominant side, one QFM of each patient was subjected to the NMES procedure for a period of 20 days. NMES was performed with an alternating biphasic rectangular current, from a computed electrical stimulator daily for 23 minutes. After measurement of skinfold thickness over the thigh, pre- and post-NMES girth measurements were assessed in centimeters. Sixty minutes after injections of 555 MBq 99m Tc-sestamibi, static images of the thigh were obtained for 5 minutes. The thigh-to-knee uptake ratio was calculated by semiquantitative analysis and normalized to body surface area (NUR=normalized uptake ratio). The difference between the pre and post NMES NUR values was significant (1.76±0.31 versus 2.25±0.38, p=0.0000). The percentage (%) increase in NUR values also well correlated with the % increase in thigh girth measurements (r=0.89, p=0.0000). These results indicated that 99m Tc-sestamibi muscle scintigraphy as a new tool may be useful in evaluating therapeutic response to NMES. (author)

 3. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 4. Quantitative motor unit action potential analysis of supraspinatus, infraspinatus, deltoideus and biceps femoris muscles in adult Royal Dutch sport horses.

  Science.gov (United States)

  Jose-Cunilleras, E; Wijnberg, I D

  2016-03-01

  Reference values for quantitative electromyography (QEMG) in shoulder and hindlimb muscles of horses are limited. To determine normative data on QEMG analysis of supraspinatus (SS), infraspinatus (IS), deltoideus (DT) and biceps femoris (BF) muscles. Experimental observational study and retrospective case series. Seven adult healthy Royal Dutch sport horses underwent quantitative motor unit action potential analysis of each muscle using commercial electromyography equipment. Measurements were made according to published methods. One-way ANOVA was used to compare quantitative motor unit action potential variables between muscles, with post hoc testing according to Bonferroni, with significance set at Paction potential were 8.7-10.4 ms, 651-867 μV, 3.2-3.7, 3.7-4.7, 1054-1457 μV·ms and 1.1-1.5 for SS, 9.6-11.0 ms, 779-1082 μV, 3.3-3.7, 3.8-4.7, 1349-2204 μV·ms and 1.4-1.9 for IS, 6.0-9.1 ms, 370-691 μV, 2.9-3.7, 2.8-4.5, 380-1374 μV·ms and 0.3-1.3 for DT and 5.7-7.8 ms, 265-385 μV, 2.7-3.2, 2.6-3.1, 296-484 μV·ms and 0.2-0.5 for BF, respectively. Mean duration, amplitude, number of phases and turns, area and size index were significantly (P15% polyphasic motor unit action potentials in SS and IS muscles. Differences between muscles should be taken into account when performing QEMG in order to be able to distinguish normal horses from horses with suspected neurogenic or myogenic disorders. These normal data provide the basis for objective QEMG assessment of shoulder and hindlimb muscles. Quantitative electromyography appears to be helpful in diagnosing neuropathies and discriminating these from myopathies. © 2015 EVJ Ltd.

 5. Acute effects of anterior thigh foam rolling on hip angle, knee angle, and rectus femoris length in the modified Thomas test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew D. Vigotsky

  2015-09-01

  Full Text Available Background. Foam rolling has been shown to acutely increase range of motion (ROM during knee flexion and hip flexion with the experimenter applying an external force, yet no study to date has measured hip extensibility as a result of foam rolling with controlled knee flexion and hip extension moments. The purpose of this study was to investigate the acute effects of foam rolling on hip extension, knee flexion, and rectus femoris length during the modified Thomas test.Methods. Twenty-three healthy participants (male = 7; female = 16; age = 22 ± 3.3 years; height = 170 ± 9.18 cm; mass = 67.7 ± 14.9 kg performed two, one-minute bouts of foam rolling applied to the anterior thigh. Hip extension and knee flexion were measured via motion capture before and after the foam rolling intervention, from which rectus femoris length was calculated.Results. Although the increase in hip extension (change = +1.86° (+0.11, +3.61; z(22 = 2.08; p = 0.0372; Pearson’s r = 0.43 (0.02, 0.72 was not due to chance alone, it cannot be said that the observed changes in knee flexion (change = −1.39° (−5.53, +2.75; t(22 = −0.70; p = 0.4933; Cohen’s d = − 0.15 (−0.58, 0.29 or rectus femoris length (change = −0.005 (−0.013, +0.003; t(22 = −1.30; p = 0.2070; Cohen’s d = − 0.27 (−0.70, 0.16 were not due to chance alone.Conclusions. Although a small change in hip extension was observed, no changes in knee flexion or rectus femoris length were observed. From these data, it appears unlikely that foam rolling applied to the anterior thigh will improve passive hip extension and knee flexion ROM, especially if performed in combination with a dynamic stretching protocol.

 6. The effect of whole-body vibration and resistance training on muscle strength in a 13-year-old boy with m. biceps femoris lesion and posttraumatic calcification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pantović Milan

  2015-01-01

  Full Text Available Introduction. Skeletal muscle atrophy is a common adaptation after major muscle lesion of m. biceps femoris that results in numerous health-sport related complications. Resistance strength training and whole-body vibration (WBV have been recognized as an effective tool, which attenuates atrophy and evokes hypertrophy. Case report. We presented a 13-year-old boy with a lesion of m. biceps femoris and posttraumatic calcification sustained in soccer training session 6 month prior participation in this study. The patient underwent training 3 times a week for 7 weeks, including unilateral progressive WBV + resistance training (RT of the right hamstrings muscle group using WBV and weights. Hamstrings muscle strength was measured using a Cybex isokinetic dynamometer. At the end of week 4, the patient peak torque value of the involved leg increased from 39% body weight (BW to 72% BW and bilateral deficit decreased from -64% to -35%; at the end of week 7 the participant’s peak torque value of the involved leg increased from 72% BW to 98% BW and bilateral deficit decreased from -35% to -3%, respectively. Conclusion. Unilateral WBV + RT protocol evokes strength increase in the hamstrings muscle group. This case study suggests that adding WBV, as well as the RT program have to be considered in the total management of strength disbalance. Further studies are needed to verify the efficiency of WBV + RT protocol over the classic physical therapy exercise program.

 7. Biceps femoris and semitendinosus—teammates or competitors? New insights into hamstring injury mechanisms in male football players: a muscle functional MRI study

  Science.gov (United States)

  Schuermans, Joke; Van Tiggelen, Damien; Danneels, Lieven; Witvrouw, Erik

  2014-01-01

  Background The hamstring injury mechanism was assessed by investigating the exercise-related metabolic activity characteristics of the hamstring muscles using a muscle functional MRI (mfMRI) protocol. Methods 27 healthy male football players and 27 football players with a history of hamstring injuries (recovered and playing fully) underwent standardised mfMR Imaging. The mfMRI protocol consisted of a resting scan, a strenuous bilateral eccentric hamstring exercise and a postexercise scan. The exercise-related T2 increase or the signal intensity shift between both scans was used to detect differences in metabolic activation characteristics (1) between the different hamstring muscle bellies and (2) between the injury group and the control group. Results A more symmetrical muscle recruitment pattern corresponding to a less economic hamstring muscle activation was demonstrated in the formerly injured group (phamstring exercise. Conclusions These findings suggest that the vulnerability of the hamstring muscles to football-related injury is related to the complexity and close coherence in the synergistic muscle recruitment of the biceps femoris and the semitendinosus. Discrete differences in neuromuscular coordination and activity distribution, with the biceps femoris partly having to compensate for the lack of endurance capacity of the semitendinosus, probably increase the hamstring injury risk. PMID:25388959

 8. [Repair of pressure sores over ischial tuberosity with long head of biceps femoris muscle flap combined with semi-V posterior thigh fasciocutaneous flap].

  Science.gov (United States)

  Hai, Heng-lin; Shen, Chuan-an; Chai, Jia-ke; Li, Hua-tao

  2012-02-01

  To explore the clinical effect of transplantation of the long head of biceps femoris muscle flap in combination with semi-V posterior thigh fasciocutaneous flap for repair of pressure sores over ischial tuberosity. Eight patients with 10 deep pressure sores over ischial tuberosity were admitted to the First Affiliated Hospital to the PLA General Hospital and the 98th Hospital of PLA from April 2004 to June 2010. The wounds measured from 2 cm × 2 cm to 6 cm × 4 cm were covered with the long head of biceps femoris muscle flap and semi-V posterior thigh fasciocutaneous flap (ranged from 10 cm × 6 cm to 13 cm × 8 cm). The condition of flaps was observed and followed up for a long time. All flaps survived. Nine wounds healed by first intention. Subcutaneous accumulation of fluids occurred in one wound with formation of a sinus at drainage site, and it healed after dressing change for 25 days. Patients were followed up for 7 to 34 months. Sore recurred in one patient 9 months after surgery, and it was successfully repaired with the same flap for the second time. Flaps in the other 7 patients appeared satisfactory with soft texture and without ulceration. This combined flap is easy in formation and transfer, and it causes little side injury with good resistance against pressure. It is a new method for repair of pressure sore over sacral region.

 9. Biceps femoris and semitendinosus--teammates or competitors? New insights into hamstring injury mechanisms in male football players: a muscle functional MRI study.

  Science.gov (United States)

  Schuermans, Joke; Van Tiggelen, Damien; Danneels, Lieven; Witvrouw, Erik

  2014-12-01

  The hamstring injury mechanism was assessed by investigating the exercise-related metabolic activity characteristics of the hamstring muscles using a muscle functional MRI (mfMRI) protocol. 27 healthy male football players and 27 football players with a history of hamstring injuries (recovered and playing fully) underwent standardised mfMR Imaging. The mfMRI protocol consisted of a resting scan, a strenuous bilateral eccentric hamstring exercise and a postexercise scan. The exercise-related T2 increase or the signal intensity shift between both scans was used to detect differences in metabolic activation characteristics (1) between the different hamstring muscle bellies and (2) between the injury group and the control group. A more symmetrical muscle recruitment pattern corresponding to a less economic hamstring muscle activation was demonstrated in the formerly injured group (phamstring exercise. These findings suggest that the vulnerability of the hamstring muscles to football-related injury is related to the complexity and close coherence in the synergistic muscle recruitment of the biceps femoris and the semitendinosus. Discrete differences in neuromuscular coordination and activity distribution, with the biceps femoris partly having to compensate for the lack of endurance capacity of the semitendinosus, probably increase the hamstring injury risk. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 10. Trofiske skift og fysiske faktorer i væksten hos Færøske torsk (Gadus morhua) undersøgt ved brug af stabile isotoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Nielsen, Jens; Christensen, Jens Tang; Grønkjær, P.

  Projektets formål er at forstå variationen i vækst hos torsk (Gadus Morhua) ved brug af otolither (øresten), og sammenhængen med fysiske faktorer, såsom havstrømme, hav temperatur, osv på den Færøske shelf. Dette undersøges ved hjælp af, 1) en otolith vækst kronologi som dækker mere end 60 år (1948...... en mindre amplitude i variationen af ringbredde end direkte vækst målinger. Over hele vækstkronologien ses en negativ udvikling i væksten hos torsk, dog afbrudt af kortere perioder med positiv vækst. De stabile isotop prøver udtages fra hele otolitter fra 5 år gamle torsk. Fra protein delen af...... omgivelser torsken har oplevet, især den omgivende temperatur. Karbon signalet fra den uorganiske del af otolitten vil blive sammenlignet med værdierne i protein delen. De stabile isotop-værdier, samt vækst data vil blive analyseret for at se sammenhængen mellem klimaet og væksten hos torsk. Både lokalt, med...

 11. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 12. Correlations between measurement time and different expansibility of the elastic tape on the rectus femoris and body sway index with plyometric exercise.

  Science.gov (United States)

  Yoon, Jung-Gyu

  2018-01-01

  [Purpose] The purpose of this study was to examine correlations between measurement time and different expansibility of the elastic tape on the rectus femoris and body sway index with plyometric exercise. [Subjects and Methods] The subjects of this study were 24 healthy men. C90 area, C90 angle, trace length, sway average velocity for body sway index were measured using a force plate by BT4. The collected data were analyzed using Kendall's coefficient of concordance. [Results] All of body sway index on measuring follow up 24 hours after removing tape were significantly decreased than before and right after plyometric exercise. No significant correlations were found between body sway index and different expansibility of the elastic tape. [Conclusion] It appears that different expansibility of the elastic tape does not affect the ability to body sway index. Carry over effect of taping was verified on measuring follow up 24 hours after removing tape through the decreasing body sway index.

 13. The effect of dynamic knee-extension exercise on patellar tendon and quadriceps femoris muscle glucose uptake in humans studied by positron emission tomography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kalliokoski, Kari K; Langberg, Henning; Ryberg, Ann Kathrine

  2005-01-01

  Both tendon and peritendinous tissue show evidence of metabolic activity, but the effect of acute exercise on substrate turnover is unknown. We therefore examined the influence of acute exercise on glucose uptake in the patellar and quadriceps tendons during dynamic exercise in humans. Glucose...... that tendon glucose uptake is increased during exercise. However, the increase in tendon glucose uptake is less pronounced than in muscle and the increases are uncorrelated. Thus tendon glucose uptake is likely to be regulated by mechanisms independently of those regulating skeletal muscle glucose uptake....... uptake was measured in five healthy men in the patellar and quadriceps tendons and the quadriceps femoris muscle at rest and during dynamic knee-extension exercise (25 W) using positron emission tomography and [18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose ([18F]FDG). Glucose uptake index was calculated by dividing...

 14. Arterial Injury to the Profunda Femoris Artery following Internal Fixation of a Neck of Femur Fracture with a Compression Hip Screw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Craxford

  2013-01-01

  Full Text Available We report the case of an 82-year-old woman who developed extensive proximal thigh swelling and persistent anaemia following internal fixation of an extracapsular neck of femur fracture with a dynamic hip screw (DHS. This was revealed to be a pseudoaneurysm of a branch of profunda femoris artery on angiography. Her case was further complicated by a concurrent pulmonary embolism (PE. She underwent endovascular coil embolisation of the pseudoaneurysm. An IVC filter was inserted and the patient was fully anticoagulated once it had been ensured that there was no active bleeding. In this case, we review the potential for anatomical variations in the blood supply to this region and discuss treatment options for a complicated patient. We recommend that a pseudoaneurysm should be part of a differential diagnosis for postoperative patients with anaemia refractory to blood transfusion so as not to miss this rare but potentially serious complication.

 15. Urinvejsproblemer efter ketaminmisbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reinhardt, Susanne; Fode, Mikkel

  2014-01-01

  Ketamine is gaining popularity among Danish drug users. We present the first three reports of ketamine-induced urinary symptoms in Denmark. The patients were 22-27 years old and were all referred to urological departments due to microscopic or macroscopic haematuria. In addition, all three patien...... reported pain from the penis and the gut, respectively. No specific pathology was found and all patients admitted to ketamine abuse. The cases illustrate that Danish physicians must be aware of potential side effects to ketamine abuse.......Ketamine is gaining popularity among Danish drug users. We present the first three reports of ketamine-induced urinary symptoms in Denmark. The patients were 22-27 years old and were all referred to urological departments due to microscopic or macroscopic haematuria. In addition, all three patients...

 16. Posttraumatisk stress efter arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Lauritsen, Jens; Hansen, O N

  1999-01-01

  This study focuses on post-traumatic stress disorder in a follow up one to two years after the occupational accident. The aim was to estimate the prevalence of PTSD, changes in general health status and issues of compensation. The material was all serious accidents registered in the Danish National...... of posttraumatic stress disorder as a chronic state was 2.8% (102 persons), of whom half had been given compensation. Among the most severe accidents the prevalence was 7.6%. In conclusion, in a large cohort of persons with moderate and severe occupational injuries this study demonstrated that post......-traumatic stress disorder and lasting psychological distress should be a matter for concern in addition to the physical injury....

 17. Posttraumatisk stress efter arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Lauritsen, Jens; Hansen, O N

  1999-01-01

  This study focuses on post-traumatic stress disorder in a follow up one to two years after the occupational accident. The aim was to estimate the prevalence of PTSD, changes in general health status and issues of compensation. The material was all serious accidents registered in the Danish National...... Register of Work Accidents during 1991. Seriousness was defined by type of injury, including all cases of amputations, bone fractures and extensive body lesions. Of 4745 possible, 3663 persons (77%) participated in a questionnaire study. The prevalence fulfilling the complete set of criteria...... of posttraumatic stress disorder as a chronic state was 2.8% (102 persons), of whom half had been given compensation. Among the most severe accidents the prevalence was 7.6%. In conclusion, in a large cohort of persons with moderate and severe occupational injuries this study demonstrated that post...

 18. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One...

 19. Marxismen efter Marx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karl Marx har fået momentum oven på finanskrisen som kritiker af kapitalismen. Men i Marx og i den marxistiske tradition findes en en teoretisk dybde og analysekraft, der rækker langt ud over den nuværende krise. Karl Marx har både som medspiller og modspiller været inspirationskilde for en lang ...

 20. Efter cochlear implant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 1. Klavikelduplikation efter traumatisk klavikelepifysiolyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lasse; Frich, Lars Henrik

  2009-01-01

  A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17......A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17...

 2. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Bayer, Lasse Razga; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  developed fasciotomy-requiring compartment syndrome of the lower and upper limb, respectively. Recognition of this most seldom complication of an adder bite is vital to save the limb. We recommend that the classical signs and symptoms of compartment syndrome serve as indication for surgery. However...

 3. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Bayer, Lasse; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  Bites from the adder, Vipera Berus, can have serious clinical consequences due to systemic effects. Meanwhile, the local swelling calls for attention as well. Two cases of seven- and eleven-year-old boys are reported. The first patient was bitten in the 5th toe, the second in the thumb. Both...... developed fasciotomy-requiring compartment syndrome of the lower and upper limb, respectively. Recognition of this most seldom complication of an adder bite is vital to save the limb. We recommend that the classical signs and symptoms of compartment syndrome serve as indication for surgery. However...

 4. Terapeutisk hypotermi efter hjertestop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Louise Pape; Kristensen, Klaus Veng; Kirkegaard, Hans

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The objective of the present paper was to examine the association between cerebral status at discharge in patients treated with therapeutic hypothermia (TH) and: 1) time form collapse to initiation of TH, 2) time form collapse to target temperature (32-34 degrees C), 3) time from in...

 5. Akut kulilteforgiftning efter vandpiberygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Jakob Felbo; Villads, Kasper von Rosen; Sonne, Morten

  2016-01-01

  Carbon monoxide poisoning is potentially lethal, and early recognition and treatment is essential. An 18-year-old man was admitted due to syncope and a carboxyhaemoglobin level of 17% after water pipe tobacco smoking. He received normo- and hyperbaric oxygen as treatment and was discharged after...

 6. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Mette Mandrup; Torvin-Andersen, Lise Lotte; Dam, Peter

  2018-01-01

  This is a review of the recommendations regarding pregnancy after bariatric surgery from the Danish Society of Obstetrics and Gynaecology. The risk of vitamin/mineral deficiencies should be emphasized and checked with blood samples. Measurements of fetal growth should be offered at gestational ag...

 7. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Mette Mandrup; Torvin-Andersen, Lise Lotte; Dam, Peter

  2017-01-01

  This is a review of the recommendations regarding pregnancy after bariatric surgery from the Danish Society of Obstetrics and Gynaecology. The risk of vitamin/mineral deficiencies should be emphasized and checked with blood samples. Measurements of fetal growth should be offered at gestational ag...

 8. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte Torvin; Kjær, Mette Karie Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction and complic...

 9. På jagt efter relationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, G.

  2001-01-01

  Denne artikel viser, at patient-sygeplejerskerelationen ikke bare er der. Først i det øjeblik der fokuseres på relationen, skabes den og bliver til en betydningsbærende instans. I første del af artiklen ses der på, hvorledes relationen anskues ud fra en medicinsk antropologisk synsvinkel for sene...

 10. Hvad leder vi efter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luth, Edda Merete

  2010-01-01

  administration continuously interferes and changes decisions made on a lower level. This type of management creates pressure and makes prioritizing difficult for heads in the public sector, but it also potentially leads to more development. Evidence-based science is important in the development of social work...... analysis is to make it possible to understand the relations, positions, battles and institutional conditions constituting management in social work. The theoretical construct will set out explicitly the position of the researcher in the field and the researcher's focus on his/her own assumptions during...... a specific discoursive practice can help establishing certain values as a definition of truth concerning the field 'social work'. The heads of social work departments, who participated in the survey, generally found their work both interesting, challenging and demanding. Finally the process concentrates...

 11. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One ex...

 12. Intrauterin graviditet efter Cavatermbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shokouh-Amiri, Ali; Kjaergaard, Niels

  2009-01-01

  A case of intrauterine pregnancy occurring after successful balloon thermal endometrial ablation is described. Although rare, pregnancy after endometrial ablation is possible, and use of a supplemental contraceptive method should be planned. In case of pregnancy after endometrial ablation...

 13. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane

  2010-01-01

  explanation is that training is no longer given the needed focus. Recent introduction of new requirements on Danish specialist training and the fact that vacuum-assisted delivery is an important procedure in obstetrics provides the basis for this article which systematically reviews the neonate consequences...

 14. Genoptraening efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bente; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty...

 15. Hypofyseinsufficiens efter hovedtraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klose, Marianne C; Juul, Anders; Poulsgaard, Lars

  2007-01-01

  Brain injury following head trauma is a potential cause of acquired hypopituitarism, although regarded as uncommon. Consequently, such patients do not routinely undergo neuroendocrine evaluation. Recent data suggest hypopituitarism to be more common than previously stated, with a prevalence...... of at least 25% in long-term survivors. As untreated hypopituitarism is likely to delay recovery and rehabilitation, this calls for a change in the current management of patients suffering traumatic brain injury. In this article, we will review current knowledge in this field....

 16. Rekonvalescens efter kejsersnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharif, Heidi; Glavind, Julie; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  Recommendations for reconvalescence and restriction of physical activity after elective caesarean section are not consistent and there is a lack of evidence on the subject. Although physiological changes are rapidly normalized after the operation, the women experience an extended period character...

 17. Genoptraening efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bente; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty rehabilitat......The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty...... rehabilitation. Since hospital stay duration has decreased considerably, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and types of rehabilitation programmes need to be studied within the context of fast-track knee arthroplasty....

 18. Genoptraening efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bente; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty rehabilitat......The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty...... rehabilitation. Since hospital stay duration has decreased considerably, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and types of rehabilitation programmes need to be studied within the context of fast-track knee arthroplasty. Udgivelsesdato: 2009-Feb-23...

 19. Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Ole Sejr; Theilby, Frans

  2010-01-01

  Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger.......Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger....

 20. The effect of local skin cooling before a sustained, submaximal isometric contraction on fatigue and isometric quadriceps femoris performance: A randomized controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Hohenauer, Erich; Cescon, Corrado; Deliens, Tom; Clarys, Peter; Clijsen, Ron

  2017-04-01

  The central- and peripheral mechanisms by which heat strain limits physical performance are not fully elucidated. Nevertheless, pre-cooling is often used in an attempt to improve subsequent performance. This study compared the effects of pre-cooling vs. a pre-thermoneutral application on central- and peripheral fatigue during 60% of isometric maximum voluntary contraction (MVC) of the right quadriceps femoris muscle. Furthermore, the effects between a pre-cooling and a pre-thermoneutral application on isometric MVC of the right quadriceps femoris muscle and subjective ratings of perceived exertion (RPE) were investigated. In this randomized controlled trial, 18 healthy adults voluntarily participated. The participants received either a cold (experimental) application (+8°C) or a thermoneutral (control) application (+32°C) for 20min on their right thigh (one cuff). After the application, central (fractal dimension - FD) and peripheral (muscle fiber conduction velocity - CV) fatigue was estimated using sEMG parameters during 60% of isometric MVC. Surface EMG signals were detected from the vastus medialis and lateralis using bidimensional arrays. Immediately after the submaximal contraction, isometric MVC and RPE were assessed. Participants receiving the cold application were able to maintain a 60% isometric MVC significantly longer when compared to the thermoneutral group (mean time: 78 vs. 46s; p=0.04). The thermoneutral application had no significant impact on central fatigue (p>0.05) compared to the cold application (p=0.03). However, signs of peripheral fatigue were significantly higher in the cold group compared to the thermoneutral group (p=0.008). Pre-cooling had no effect on isometric MVC of the right quadriceps muscle and ratings of perceived exertion. Pre-cooling attenuated central fatigue and led to significantly longer submaximal contraction times compared to the pre-thermoneutral application. These findings support the use of pre-cooling procedures

 1. Association between leg strength and muscle cross-sectional area of the quadriceps femoris with the physical activity level in octogenarians.

  Science.gov (United States)

  Latorre-Román, Pedro Á; Arévalo-Arévalo, Juan Manuel; García-Pinillos, Felipe

  2016-06-03

  Aging is a complex physiological process whose main feature is the progressive loss of functionality, which may be delayed or attenuated by improving physical fitness.  To determine the association between leg strength and the muscle cross-sectional area of the quadriceps femoris in relation to physical activity level in the elderly.  Thirty-two functionally autonomous people over 80 years (men: 82.80±2.09 years; women: 83.77±4.09 years) participated in this study. The Barthel Index, the Yale Physical Activity Survey and the Chair Stand Test were the instruments used.  There were significant differences between sexes in muscle area (pmen. The muscle area and the Chair Stand Test correlated significantly with the walk index (r=0.445, pactivity index (r=0.430, pactivity index, muscle area and the Chair Stand Test, only the latter behaved as a predictor variable.  Muscle strength and muscle mass of quadriceps showed a significant association with the physical activity level in older people. Leg muscle strength was useful to reveal muscle mass and physical activity level in older people, which is relevant as a clinical practice indicator.

 2. Early alterations in the hip joint following epiphysiolysis for slipped femoral head. Results of an MRI study; Fruehveraenderugen im Hueftgelenk nach Epiphysiolysis capitis femoris. MRT-Untersuchungsergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stoever, B. [Freiburg Univ. (Germany). Radiologische Klinik; Sigmund, G. [Freiburg Univ. (Germany). Radiologische Klinik; Huhle, P. [Freiburg Univ. (Germany). Orthopaedische Abteilung; Zwack, P. [Freiburg Univ. (Germany). Orthopaedische Abteilung; Reichert, A. [Freiburg Univ. (Germany). Orthopaedische Abteilung; Langer, M. [Freiburg Univ. (Germany). Radiologische Klinik

  1994-01-01

  With the aim of detecting patients at risk of developing coxarthritis, 34 patients were investigated prospectively by MRI 6-14 years after epiphysiolysis for slipped capital femoral head. In particular, cartilage changes were analysed by gradient-echo sequences. In 40% of the hip joints investigated cartilaginous lesions were present, detectable as irregularity and flattening of contour and more rarely as changes in signal intensity. In contrast, only 18% of the radiographs available revealed any pathology. When pelvic X-rays are normal or reveal slight sclerosis, cartilaginous lesions on MRI are considered early signs of coxarthrosis. This combination was seen especially often in patients with a primarily high angle of dislocation and in those who needed treatment by reposition or osteotomy. Only in 8 of the 17 hip joints showing sclerosis on conventional radiograms, sclerosis was also diagnosed by MRI, possibly because of partial volume and susceptibility effects at high field strength. Even with limited spatial resolution, cartilage examinations is warranted in young patients in whom early osteoarthritis can be expected. (orig.) [Deutsch] Mit dem Ziel, Veraenderungen am Hueftgelenk bei Patienten mit Arthroserisiko rechtzeitig zu erfassen, wurden 34 Patienten 6-14 Jahre nach einer Epiphysiolysis capitis femoris mittels MRT im Hochfeld bei 2/T nachuntersucht. Insbesondere sollten anhand der `FLASH`-Gradientenechosequenzen Knorpelveraenderungen analysiert werden. In 40% der untersuchten Hueftgelenke lagen Knorpellaesionen vor, sichtbar als Verduennung der Knorpelschicht, Konturunregelmaessigkeit und seltener als Signalintensitaetsveraenderungen. Dagegen waren nur 18% der vorhandenen Roentgenbefunde eindeutig pathologisch. Die kernspintomographisch sichtbaren Laesionen des Knorpels sind bei normalem Roentgenbild als Fruehveraenderungen zu werten und waren haeufiger bei Patienten mit primaer hohem Dislokationswinkel nachweisbar wie auch bei Patienten, bei denen eine

 3. {sup 99m}Tc-sestamibi muscle scintigraphy to assess the response to neuromuscular electrical stimulation of normal quadriceps femoris muscle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pekindil, Y.; Sarikaya, A.; Birtane, M.; Pekindil, G.; Salan, A. [Trakya Univ., Edirne (Turkey). Hospital

  2001-08-01

  Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is widely used for improving muscle strength by simultaneous contraction in the prevention of muscle atrophy. Although there exist many clinical methods for evaluating the therapeutic response of muscles, {sup 99m}Tc-sestamibi which is a skeletal muscle perfusion and metabolism agent has not previously been used for this purpose. The aim of our work was to ascertain whether {sup 99m}Tc-sestamibi muscle scintigraphy is useful in the monitoring of therapeutic response to NMES in healthy women. The study included 16 women aged between 21 and 45, with a mean age of 32.7{+-}6.4. Both quadriceps femoris muscles (QFM) of each patient were studied. After randomization to remove the effect of the dominant side, one QFM of each patient was subjected to the NMES procedure for a period of 20 days. NMES was performed with an alternating biphasic rectangular current, from a computed electrical stimulator daily for 23 minutes. After measurement of skinfold thickness over the thigh, pre- and post-NMES girth measurements were assessed in centimeters. Sixty minutes after injections of 555 MBq {sup 99m}Tc-sestamibi, static images of the thigh were obtained for 5 minutes. The thigh-to-knee uptake ratio was calculated by semiquantitative analysis and normalized to body surface area (NUR=normalized uptake ratio). The difference between the pre and post NMES NUR values was significant (1.76{+-}0.31 versus 2.25{+-}0.38, p=0.0000). The percentage (%) increase in NUR values also well correlated with the % increase in thigh girth measurements (r=0.89, p=0.0000). These results indicated that {sup 99m}Tc-sestamibi muscle scintigraphy as a new tool may be useful in evaluating therapeutic response to NMES. (author)

 4. Short biceps femoris fascicles and eccentric knee flexor weakness increase the risk of hamstring injury in elite football (soccer): a prospective cohort study.

  Science.gov (United States)

  Timmins, Ryan G; Bourne, Matthew N; Shield, Anthony J; Williams, Morgan D; Lorenzen, Christian; Opar, David A

  2016-12-01

  To investigate the role of eccentric knee flexor strength, between-limb imbalance and biceps femoris long head (BFlh) fascicle length on the risk of future hamstring strain injury (HSI). Elite soccer players (n=152) from eight different teams participated. Eccentric knee flexor strength during the Nordic hamstring exercise and BFlh fascicle length were assessed at the beginning of preseason. The occurrences of HSIs following this were recorded by the team medical staff. Relative risk (RR) was determined for univariate data, and logistic regression was employed for multivariate data. Twenty seven new HSIs were reported. Eccentric knee flexor strength below 337 N (RR=4.4; 95% CI 1.1 to 17.5) and possessing BFlh fascicles shorter than 10.56 cm (RR=4.1; 95% CI 1.9 to 8.7) significantly increased the risk of a HSI. Multivariate logistic regression revealed significant effects when combinations of age, history of HSI, eccentric knee flexor strength and BFlh fascicle length were explored. From these analyses the likelihood of a future HSI in older athletes or those with a HSI history was reduced if high levels of eccentric knee flexor strength and longer BFlh fascicles were present. The presence of short BFlh fascicles and low levels of eccentric knee flexor strength in elite soccer players increases the risk of future HSI. The greater risk of a future HSI in older players or those with a previous HSI is reduced when they have longer BFlh fascicles and high levels of eccentric strength. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/.

 5. Medicinalindustrien har brug for diagnoser som ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Det er ikke første gang, at medicinalindustriens evne til at finde nye markeder har medført nye eller bredere diagnoser. I det forrige årti så vi et parallelt forløb mellem et boom i antallet af depressionsdiagnoser og forbruget af lykkepiller. Interview med sociolog Thomas Brante. Udgivelsesdato...

 6. Aktiemarkedets brug af årsregnskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Lønroth, Helle Langhoff; Møller, Peder Fredslund

  1999-01-01

  Er der i vore dage stadig nyhedsværdi tilbage i årsregnskaberne, når de offentliggøres, eller har andre mere aktuelle kilder allerede "suget" informationerne ud? Vi undersøger i denne artikel, om det danske aktiemarked i dag stadig reagerer på informationerne i årsregnskaberne, når de offentliggø...

 7. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 8. Danskernes brug af business case og gevinstrealisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernst, Martin

  2013-01-01

  Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.......Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke....

 9. Terapeuters brug af selvafsløring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2009-01-01

  Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision......Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision...

 10. Contemplation at Last Sight

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeh, Henrik

  2015-01-01

  Pr. 1. juli 2015 gik de såkaldte klippekort ud af brug efter i mere end fyrre år at have formidlet mellem individ, offentlig transport og byrum i København og hele hovedstadsregionen. Undersøgelsen rettes især mod de automater, som har stået for afstemplingen af klippekortene. Disse automater - a...

 11. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 12. Sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm, Niels

  2016-01-01

  I kapitlet diskuteres ud fra et sociologisk perspektiv brug af et screeningsinstrumentet til opsporing af depression efter indlæggelse for hjertesygdom. HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale Det er en udbredt praksis at screene udskrevne hjertepatienter for depression. Som screeningsinstru...

 13. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til/ændrer på konklusionen de tidligere fremsendte risikovurderinger. Zea Majs NK603xMON810. Supplerende materiale til sagen. Modtaget 07-02-2005, deadline 25-02-2005, svar 23-02-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  Brev: Det tilsendte materiale giver ikke anledning til ændringer på konklusionen i tidligere risikovurderinger af MON810xNK603-majs til anden brug end dyrkning. Danmarks Miljøundersøgelser forventer således efter gennemgang af det supplerende materiale til sagen MON810xNK603 fortsat ingen væsentl...

 14. Disruption fra øst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartelius, Anne Mette

  2017-01-01

  Efter en uge i 'Det vilde Østen' med alle sanser indstillet på østerlandsk æstetik kan man godt få den tanke, at vi alle har brug for designdisruption herhjemme i vores postmodernistiske vestlige del af verden....

 15. Regninput til regnvandsdisponering i Aarhus Vands forsyningsområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorndahl, Søren Liedtke

  Dette tekniske memorandum er udarbejdet at Søren Thorndahl, Aalborg Universitet til brug i den Regnvandsdisponeringsplanlægning som pågår hos Aarhus Vand i efteråret 2017. Arbejdet er udført som en del af udviklingsprojektet KLIMAKS - Klimafremskrivning af målt nedbør til afløbsteknisk anvendelse...

 16. Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

  2006-01-01

  : The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among...

 17. MUSCLE ACTIVITY RESPONSE TO EXTERNAL MOMENT DURING SINGLE-LEG DROP LANDING IN YOUNG BASKETBALL PLAYERS: THE IMPORTANCE OF BICEPS FEMORIS IN REDUCING INTERNAL ROTATION OF KNEE DURING LANDING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meguru Fujii

  2012-06-01

  Full Text Available Internal tibial rotation with the knee close to full extension combined with valgus collapse during drop landing generally results in non-contact anterior cruciate ligament (ACL injury. The purpose of this study was to investigate the relationship between internal rotation of the knee and muscle activity from internal and external rotator muscles, and between the internal rotation of knee and externally applied loads on the knee during landing in collegiate basketball players. Our hypothesis was that the activity of biceps femoris muscle would be an important factor reducing internal knee rotation during landing. The subjects were 10 collegiate basketball students: 5 females and 5 males. The subjects performed a single-leg drop landing from a 25-cm height. Femoral and tibial kinematics were measured using a 3D optoelectronic tracking system during the drop landings, and then the knee angular motions were determined. Ground reaction forces and muscle activation patterns (lateral hamstring and medial hamstring were simultaneously measured and computed. Results indicated that lower peak internal tibial rotation angle at the time of landing was associated with greater lateral hamstring activity (r = -0.623, p < 0.001. When gender was considered, the statistically significant correlation remained only in females. There was no association between the peak internal tibial rotation angle and the knee internal rotation moment. Control of muscle activity in the lateral to medial hamstring would be an important factor in generating sufficient force to inhibit excessive internal rotation during landing. Strengthening the biceps femoris might mitigate the higher incidence of non-contact ACL injury in female athletes

 18. Socialisme i Chile efter Pinochet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2008-01-01

  Chile bliver ofte præsenteret som et paradigme for resten af det latinamerikanske kontinent: Et land med høj økonomisk vækst og politisk stabilitet. Landet har endda haft to socialistiske præsidenter siden 2000, den sidste den første kvindelige præsident. Succeshistorien har en bagside: De...... socialistiske regeringer har accepteret et begrænset demokrati og videreført en nyliberal økonomisk politik, der har bragt dem på konfrontationskurs med massebevægelserne og isoleret Chile fra de andre lande i regionen, der søger integration og gensidig støøte. Udgivelsesdato: Februar...

 19. Alvorlig korneal skoldningsskade efter vanddampeksplosion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øregaard, Jógvan Suni; Tran, Thuy Linh; Paulsen, Jakob Felbo

  2016-01-01

  Facial burns and scalds are common but the eyes are rarely affected. We present a case of a 40-year-old female patient with severe eye injury due to facial scald. Although initial examination in the emergency department did not reveal signs of serious injury, the patient was referred to the burns...... unit two days later due to suspicion of infection of the facial burns. She was found to have seriously impaired vision and was transferred to a department of ophthalmology. Examination revealed bilateral severe corneal injuries and bilateral limbal ischaemia, presumably leading to permanently impaired...

 20. Behandling af gener efter whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rittig-Rasmussen, Bjarne; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina

  2010-01-01

  Treatment of whiplash-associated disorders starts with a thorough clinical examination, which may be repeated after 1-3 weeks. For optimal results it is essential that the patient receives clear information about the condition and that any pain is treated effectively with analgesics. Risk factors...

 1. Insufficient blodtrykskontrol efter koronar revaskularisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roseva-Nielsen, Natasha; Kristensen, Kjeld; Talleruphuus, Ulrik

  2009-01-01

  After coronary revascularization, anti-angina treatment is often withdrawn or reduced while the ejection fraction tends to improve. Both contribute to increase blood pressure (BP). The purpose of the present study was to evaluate BP control in patients after revascularization procedures.......After coronary revascularization, anti-angina treatment is often withdrawn or reduced while the ejection fraction tends to improve. Both contribute to increase blood pressure (BP). The purpose of the present study was to evaluate BP control in patients after revascularization procedures....

 2. Stressfraktur efter epifysiodese i femur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Aubaidi, Zaid; Engell, Vilhelm; Lundgaard, Bjarne

  2010-01-01

  Growth guiding is currently widely practiced for deformity correction in the growing child. Different methods have been developed. In 2007 Stevens described a tension band device (8-plates) as a simple growth control method. Since then it has been widely used, e.g. in hemiepiphysiodesis to correct...... varus or valgus deformities or extension defect in the knee. Temporary epiphysiodesis can also be used to correct leg length discrepancy more accurately. Complications after treatment with 8-plates are well-described. Stress fracture after the usage of this device has to our knowledge not yet been...

 3. Bursitis efter vaccination i skulderregionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bliddal, Henning; Torp-Pedersen, Søren; Falk-Riecke, Birgit

  2017-01-01

  Shoulder pain may develop after vaccination in the deltoid area due to inadvertent injection of the vaccine into the subdeltoid bursa, which may be located close to the skin. As far as we know, such vaccination reactions occur more frequently than officially registered, and doctors may not be awa...

 4. Abdominalfistel syv ar efter kolecystektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougard, K.; Bergenfeldt, M.

  2008-01-01

  A 64-year old female presented with fistulas on the abdomen 7 years after laparoscopic cholecystectomy. During fistula excision, several gallstones were found. Scrutiny of the medical records revealed that spillage of gallstones had occurred during the cholecystectomy. We conclude that spilled ga...

 5. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  , stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31...

 6. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism......, stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31...

 7. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism......, stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug...

 8. HRM i Danmark efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bévort, Frans; Holt Larsen, Henrik; Hjalager, Anne-Mette

  Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte.......Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte....

 9. Tejnefiskeri efter jomfruhummer. Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Rikke; Krag, Ludvig Ahm; Andersen, Bo Sølgaard

  The Danish quota for Norway lobster is fished by use of trawl. In the past 5 years, between 10 and 70 % of the quota has not been exploited. This is partly on account of restricted quotas on some of the other species that are targeted in this mixed species fishery. Furthermore, in order to protect...... cod, trawling is banned in some areas including areas known as Norway lobster grounds. Creels are highly selective gears both with regards to sizes and species and they lead to high quality landings. Compared to trawling, stationary gears such as creels also have much less impact on the benthic...... habitat and reduce fuel consumption. Commercial creeling for Norway lobster is for example found in Sweden, Norway, Scotland, and the Faroe Islands. However, all available literature report low catch rates and the viability of the fishery therefore depends upon fuel savings and the opportunity to achieve...

 10. Laegers kliniske faerdigheder efter turnusuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsted, Charlotte V; Pallisgaard, Jane; Falck, Geir

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate Danish interns' clinical skills after their internship in order to identify areas where systematic training is needed. This study was a follow-up of a previous study on a group of interns at the beginning of their internship. MATERIAL AND METHODS......: A questionnaire listing 88 practical skills was posted to a group of trainees before and after internship. The interns were asked to rate their level of mastery in each skill on a scale 0-10, where 0 = not mastery/not competent and 10 = mastery/competent. RESULTS: In all, 74 out of 100 trainees returned...... concern that skills particularly in emergency procedures do not improve. There is a need to define clear objectives, implement structured training programmes, and assess skills in order to accomplish a reliable and sufficient level of competency. Udgivelsesdato: 2002-Jun-10...

 11. Angina pectoris efter sumatriptan (Imigran)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abrahamsen, Bo; Christiansen, B D

  1992-01-01

  Developed for the treatment of migraine, sumatriptan is an agonist of 5-hydroxytryptamine-1-receptors. Though a pressure sensation is a common complaint, significant ECG changes have not been reported after subcutaneous administration of sumatriptan. A case history is given where angina pectoris...... after sumatriptan self-administration was experienced on two occasions by a 61-year old man with a history of minor myocardial infarction--without post-infarction angina--two years previously. The angina after sumatriptan was accompanied on both occasions by significant ST-segment depression on ECG...

 12. Rekonvalescens og sygemelding efter influenza

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Court

  2009-01-01

  four days of the illness. Convalescence from disease should be expected to comprise seven days from symptom onset. In mild cases with symptoms lasting only few days, convalescence could be limited to four days unless prevention of transmission is given very high priority. Shorter duration...

 13. Indikation for adrenalinautoinjektor efter anafylaksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malling, Hans-Jørgen; Hansen, Kirsten Skamstrup; Mosbech, Holger

  2012-01-01

  Anaphylaxis is a potentially fatal hypersensitivity reaction, which should be treated with adrenaline. Patients at risk of recurrent anaphylaxis after the initial episode should be prescribed an adrenalin autoinjector. The patients include persons, who are allergic to insect venom, before...... they reach the maintenance dose of allergen-specific immunotherapy, persons with food allergy who are at risk of accidental intakes, persons with anaphylaxis induced by low-intensity physical activity, and idiopathic anaphylaxis. The recommended dose of adrenaline is 0.15 mg for children up to 20 kg and 0...

 14. Rekonvalescens og sygemelding efter kolonresektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Dorthe Hjort; Andersen, Jens

  2009-01-01

  The benefits of fast-track surgery are improved recovery and a shorter period of postoperative convalescence. After uncomplicated colonic resection, there is no pathophysiological basis for recommending a postoperative convalescence of more than 2-3 weeks. Advice after discharge - Convalescence...

 15. 股直肌岛状肌皮瓣修复瘫痪患者股骨大转子压疮效果%Repair of bedsore over greater trochanter in paraplegic patients with rectus femoris island myocutaneous flap

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵遵江; 张保德; 刘勇; 章荣涛; 梁其国; 胡育栋; 徐良媛; 王修坤

  2014-01-01

  Objective To observe the effect of rectus femoris island myocutaneous flap for repairing bedsores in Ⅲ and Ⅳphases at the femoral greater trochanter area as a result of paraplegia.Methods Thirteen paraplegic patients who suffered bedsores in Ⅲ and Ⅳ phases at the greater trochanter of femur area were hospitalized from July 2009 to June 2013.The bedsores ranged from 4.5 cm ×4.0 cm to 10.0 cm × 9.0 cm in area.After debridement,the size of soft tissue defect ranged from 5.0 cm ×4.5 cm to 10.5 cm × 10.0 cm.Rectus femoris island myocutaneous flaps were used to repair these defects,with flap area ranging from 5.0 cm×5.0 cm to 11.0 cm ×10.0 cm and muscular pedicle length ranging from8 to 12 cm.The donor sites of muscular pedicle were closed by direct suture,while those resulted from forming myocutaneous flap were closed by the transplantation of autologous skin obtained from thigh.Results Necrosis appeared at the edge of myocutaneous flap in one patient,and it was healed after dressing change.The other 12 myocutaneous flaps survived well.Patients were followed up for 2 to 30 months,and bedsore did not recur.Conclusions Rectus femoris island myocutaneous flap,with characteristics of reasonable design,large donor area,big rotation angle,and with wear-,tear-,and pressure-resistance,is suitable for repairing bedsores at Ⅲ and Ⅳ phases at the greater trochanter of femur area in paraplegic patients.%目的 观察用股直肌岛状肌皮瓣修复瘫痪患者股骨大转子Ⅲ~Ⅳ期压疮的效果.方法 2009年7月-2013年6月,笔者单位收治13例股骨大转子Ⅲ~Ⅳ期压疮瘫痪患者,压疮面积为4.5 cm ×4.0 cm~10.0 cm ×9.0 cm,扩创后缺损面积为5.0 cm ×4.5 cm~10.5 cm ×10.0 cm.采用股直肌岛状肌皮瓣修复创面,肌皮瓣面积为5.0 cm ×5.0 cm~11.0 cm×10.0 cm,肌蒂长8~12 cm.肌蒂切取区直接拉拢缝合固定,肌皮瓣切取区行自体大腿皮移植封闭. 结果 12例肌皮瓣全部成活;1例肌皮瓣的边

 16. Effect of pre-rigor stretch and various constant temperatures on the rate of post-mortem pH fall, rigor mortis and some quality traits of excised porcine biceps femoris muscle strips.

  Science.gov (United States)

  Vada-Kovács, M

  1996-01-01

  Porcine biceps femoris strips of 10 cm original length were stretched by 50% and fixed within 1 hr post mortem then subjected to temperatures of 4 °, 15 ° or 36 °C until they attained their ultimate pH. Unrestrained control muscle strips, which were left to shorten freely, were similarly treated. Post-mortem metabolism (pH, R-value) and shortening were recorded; thereafter ultimate meat quality traits (pH, lightness, extraction and swelling of myofibrils) were determined. The rate of pH fall at 36 °C, as well as ATP breakdown at 36 and 4 °C, were significantly reduced by pre-rigor stretch. The relationship between R-value and pH indicated cold shortening at 4 °C. Myofibrils isolated from pre-rigor stretched muscle strips kept at 36 °C showed the most severe reduction of hydration capacity, while paleness remained below extreme values. However, pre-rigor stretched myofibrils - when stored at 4 °C - proved to be superior to shortened ones in their extractability and swelling.

 17. Infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved hoftenær femurfraktur - et igangværende studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Rune Dueholm

  2008-01-01

  pertrochantær femurfraktur og collum femoris fraktur inkluderes. 50 patienter indgår i hver af de to diagnose-grupper (to delstudier). Ved randomisering tildeles patienterne hhv. Ropivacain eller placebo (NaCl), der gives som 1 peroperativ og 6 postoperative bolusinstillationer via et kateter, som fjernes efter...

 18. Potentielle skadelige virkninger ved brug af strømpistol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jakob Hartvig; Kjærgaard, Jesper; Hassager, Christian

  2014-01-01

  Conducted electrical weapons (CEW) were invented in the 1970s and are now widely used by more than 16,000 military and law enforcement agencies worldwide. Recent studies have sug-gested that a causal relation of cardiac arrest in humans and utilization of CEW may exist and cardiac capture and fatal...

 19. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely to e...... to ensure that the foetus is dead before the delivery. In Denmark this method is legally used in foetal reduction, but not in late termination of pregnancy. In the light of international literature on the subject, perspectives on feticide in late termination of pregnancy are explored....

 20. Bedre trafikuheldsdata: Danske erfaringer med brug af forskellige typer trafikuheldsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette; Clemmensen, Mikkel Bøg; Janstrup, Kira Hyldekær

  bidraget til kvalitetssikring af projektets forskellige dele, og seniorforsker Mette Møller har været overordnet projektansvarlig. Stud. BEng Lars Finn Jensen og stud. BEng Niels Klindt Andersen har varetaget dataindsamling i forbindelse med rundspørgen blandt kommunerne. Vi vil gerne udtrykke en stor tak...

 1. Potentielle skadelige virkninger ved brug af strømpistol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jakob Hartvig; Kjærgaard, Jesper; Hassager, Christian

  2014-01-01

  Conducted electrical weapons (CEW) were invented in the 1970s and are now widely used by more than 16,000 military and law enforcement agencies worldwide. Recent studies have sug-gested that a causal relation of cardiac arrest in humans and utilization of CEW may exist and cardiac capture and fat...... arrhythmia have been documented in animal studies. We believe, based on current knowledge, that CEW use may have caused human fatalities. Users should be aware of potential serious side effects and be able to provide basic life support....

 2. Dansk Taxi Råd har brug for et sprogkursus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Helle Bach

  2011-01-01

  16.10. afviser formanden for Dansk Taxi Råd, John Lindbom, at det nyindførte pointsystem har til hensigt at holde indvandrere fra at blive vognmænd. I stedet siger han, at det handler om at højne fagets status og serviceniveau. Dansk Taxi Råd kan komme langt ved at forbedre sin interkulturelle...

 3. Brug af en translationel database i en klinisk afdeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højfeldt, Anne Dirks; Johnsen, Hans E; Bøgsted, Martin

  2010-01-01

  In haematology it is assumed that integrative analysis of global gene expression, protein and cell profiles as well as clinical data will lead to the development of new diagnostic, prognostic and predictive methods. A translational database system registering and combining all data and clinical...... observations about the patient is therefore needed. It is expected that along with automated prediction and prognosis tools, such a database system may have the potential to assist the development of new machine-based diagnostic decision-making processes. Udgivelsesdato: 2010-Jul-12...

 4. Skader ved brug af løbehjul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Michael Hareskov; Nielsen, Henrik Toft; Larsen, Søren Erik

  2002-01-01

  Since the beginning of the nineties, skate-boards, in-liners, roller skates, and during the past years non-powered scooters have gained increasing popularity. This surge of enthusiasm has resulted in an increasing number of injuries involving scooters.......Since the beginning of the nineties, skate-boards, in-liners, roller skates, and during the past years non-powered scooters have gained increasing popularity. This surge of enthusiasm has resulted in an increasing number of injuries involving scooters....

 5. Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Birkelund, Jesper Fels; Enemark, Morten Holm

  sygdom er meget udbredt blandt hjemløse borgere. Men også når man korrigerer for misbrug og psykisk sygdom, har de hjemløse borgere forøget risiko for en række sygdomme som fx infektionssygdomme, lungebetændelse og KOL. Undersøgelsen identificerer også et merforbrug af sundhedsydelser blandt de hjemløse...... tandlæge og speciallæge. Den stærke oversygelighed i gruppen af hjemløse borgere peger generelt på et behov for at medtænke en sundhedsmæssig dimension i den sociale støtte til disse borgere. Undersøgelsen er finansieret af Helsefonden....

 6. Recovery efter depression set fra et patientperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leegaard Jepsen, Stine; Aagaard, Hanne

  2017-01-01

  what effort this process requires. Method: The study is a qualitative interview study in which five informants between 53 and 63 years, with a depression diagnosis, which has undergone a course of psychoeducation, were interviewed from semi-structured interview guides. The empirical material...... is transcribed, analyzed and interpreted in the hermeneutic tradition. Findings: Four main themes were identified: 1) Experience of living through depression, 2) Experience of help and addiction, 3) Experience of redefinition of one’s own (illness) identity and 4) Experience and definition of recovery...

 7. Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Abrahamsen, Bo

  2017-01-01

  In most patients, treatment of osteoporosis is a long-term challenge. Because alendronate and zoledronic acid accumulate in bone with some persistent antifracture efficacy after therapy, it is reasonable to consider a "drug holiday" for low-risk patients. It is recommended that the duration...

 8. Mave-tarm-funktion efter kolecystektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rumessen, Jüri J

  2005-01-01

  Randomized studies of the physiological and clinical consequences of cholecystectomy for uncomplicated gallbladder stones are very scarce. Bile acid malabsorption is increased postoperatively, probably giving rise to diarrhea in a few sensitive individuals. Preexisting abdominal distension and fa...

 9. Ambulant ST-segmentmonitorering efter akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Junker, A; Friis, E V

  1994-01-01

  Over the last decade the concept of silent myocardial ischaemia has received considerable attention. Without doubt, the increased use of ambulatory ST-segment monitoring is the most important reason for the growing interest in this field. The prevalence of ambulatory ischaemia after myocardial...... with previous myocardial infarction, but there is considerable disagreement about how this is expressed in terms of cardiac events. Patient selection, small patient numbers, and different timing of ambulatory monitoring are proposed as important reasons for the inconsistent findings. The precise role...

 10. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  investigations indicate that primary reconstruction results in a clearly reduced postoperative psychological stress, whereas the extent of social and sexual sequelae seems not to vary when compared to results of secondary reconstruction. Conditions for adjuvant treatment as well as for follow-up concerning loco...

 11. Hypotyroidisme efter operation for struma ovarii

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zikkenheimer, Marjoes; Hertz, Jens

  2013-01-01

  . In approximately 5% of the cases patients may show symptoms of hyperthyroidism or thyrotoxicosis. Treatment comprises surgical removal. In the presented case the patient developed biochemical signs of hypothyroidism after the operation. It is recommended that thyroid function should be controlled after treatment....

 12. Plastkirurgi efter stort vægttab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winge, Rikke; Henriksen, Trine Foged; Printzlau, Andreas

  2014-01-01

  Post bariatric body contouring in Denmark is currently a field under development. The scope of this article is to give an overview of existing plastic surgery techniques being used to treat patients with massive weight loss, as well as the current indications for patient referral. Furthermore, we...

 13. Plastikkirurgi efter stort vægttab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winge, Rikke; Henriksen, Trine Foged; Printzlau, Andreas

  2014-01-01

  Post bariatric body contouring in Denmark is currently a field under development. The scope of this article is to give an overview of existing plastic surgery techniques being used to treat patients with massive weight loss, as well as the current indications for patient referral. Furthermore, we...

 14. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with cipr......We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment...... with ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 15. Pseudomonas-follikulitis efter badning i spabad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldall Pallesen, Kristine Appel; Andersen, Klaus Ejner; Mørtz, Charlotte Gotthard

  2012-01-01

  . We describe a 23-year-old healthy woman who developed a pustular rash and general malaise after using a spa bath contaminated with Pseudomonas aeruginosa. Bacterial culture from a pustule confirmed Pseudomonas folliculitis and the patient was treated with ciprofloxacin with rapid good effect....

 16. Vellykket konservativ behandling efter knivtraume mod hjertet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wærsted, Stian; Schou-Jensen, Katrine; Jensen, Tim

  2012-01-01

  A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained haemodynam......A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained...

 17. Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Lotte; Roessler, Kirsten Kaya; Rose, Michael

  2015-01-01

  Surgical treatment of obesity has led to a large group of patients with massive weight loss. The massive weight loss results in excessive skin, which leads to pain, skin problems, cosmetic discomfort and psychosocial issues. The impact on quality of life of bariatric and body contouring surgery can...

 18. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  Primary breast reconstruction in connection with mastectomy is a well-established procedure. The reconstruction may be carried out by the submuscular implantation of a prosthesis, in some cases preceded by tissue expansion. In situations where there is insufficient skin--or muscle......-coverage, a musculocutaneous transposition flap may be used. The aim of breast reconstruction is to prevent the psychosocial sequelae of mastectomy. From experiences with secondary reconstruction, it seems that the reconstruction especially helps correct loss of feminine identity and negative body-image. Certain...

 19. Akut monosymptomatisk anisokori efter skift af scopolaminplaster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbæk, Jeppe Bakkestrøm

  2017-01-01

  , and neurological examinations were normal. Shortly before, she had removed a scopolamine (hyoscine) patch from a patient and had following inadvertently rubbed her eye. The symptoms remitted completely within 24 hours. Knowledge of this benign phenomenon is important in order to advise patients and caregivers when...

 20. Hospitalsbehandling efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grand, Johannes; Hassager, Christian; Kjærgaard, Jesper

  2017-01-01

  Survival from out-of-hospital cardiac arrest in Denmark has increased significantly since 2001, and important improvements have been made in the post-resuscitation care. The aim of this article is to summarize the most recent international guidelines for post-resuscitation care in a Danish perspe...... perspective. The main aspects concern securing haemodynamic and respiratory functions and performing urgent coronary catheterization and targeted temperature management in selected patients. In prognostication a multi-modal approach should be applied....

 1. Patientdeltagelse under rehabilitering efter en rygmarvsskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Angel, Sanne

  2010-01-01

  insight into patient participation. The ability and need for participation changed through the six-phased process of regaining meaning after a spinal cord injury; no will to participate, developing/generating strength to participate, need for participation and will to participate in decision......This paper investigates the patient's ability and need for participation during rehabilitation. The application of Ricoeur's phenomenological-hermeneutic interpretation theory with a narrative approach revealed that the rehabilitation process of 12 persons was successful in providing specific......-making. Concurrently, the existential meaning of patient participation was uncovered. The conclusion was that the professional's hard work of stimulating the patient to participate and then permit the patient to take part was decisive in relation to the patient's existence and recovery....

 2. Maksilrekonstruktion med stilket temporalislap efter maksillektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lambertsen, Karin; Bundgaard, Troels

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Removal of the maxilla requires adequate restoration of the maxillary structure to replace form and functions, especially vocal and eating functions. A host of reconstructive options are available to restore the maxilla, most of which include free-flap reconstruction. The aim of thi...... developed oro-nasal/antral fistula, witch were later closed using local flaps. CONCLUSION: The follow-up study of the 27 patients showed a most satisfactory result evaluated objectively as well as subjectively using the EORTC questionnaire. Udgivelsesdato: 2009-Aug-17...

 3. Røntgenstereometrisk analyse efter total knaealloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Therbo, Matthias; Lund, Bjarne

  2009-01-01

  In 1974 Selvik introduced marker-based roentgenographic stereogrammetric analysis (RSA), a highly accurate technique for measuring three-dimensional migration of orthopaedic implants. Novel, promising, user-friendly, fast and in some cases noninvasive RSA techniques (model-based RSA, image......-based RSA and fluoroscopic RSA) have been developed, and some have recently been validated. However, the most reliable RSA technique so far is marker-based RSA. A standardization protocol for RSA studies is required. In the future, implant-testing using RSA should be used routinely in selected Danish...

 4. Toksisk hepatitis efter indtagelse af kosttilskuddet purshianabark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claire; Semb, Synne; Kromann-Andersen, Hans

  2009-01-01

  Herbal medicinal products can cause toxic hepatitis. This case report presents a patient who developed severe toxic hepatitis with beginning liver failure following four weeks of consumption of the herbal medicinal product Cascara Sagrada. A similar case was reported from the United States. Cascara...... Sagrada is found in 30-40 herbal medicinal products in Denmark. We recommend that herbal medicinal products containing Cascara Sagrada be withdrawn from the market. Udgivelsesdato: 2009-Nov...

 5. På vej mod job efter en arbejdsskade:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gensby, Ulrik; Thuesen, Frederik

  ”Med udbredelsen af Fastholdelsescentret er kendskabet til arbejdsskadeområdet blevet meget mere bredt. Vi kan bruge hinanden på en helt anden måde. Det er jo også helt nyt for dem at rykke ud og tale med den borger, der er kommet til skade,” fortæller en sagsbehandler om centrets rejsehold, som ...

 6. Kronisk ileus efter iatrogen reversering af tyndtarmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Mark Ellebaek; Rahr, Hans B; Mahdi, Bassam

  2010-01-01

  We report a case of inadvertent reversal of the entire small intestine leading to severe complications and long-standing ileus. The clinical diagnosis was confirmed by magnetic resonance imaging and laparotomy. The patient was cured by surgical re-reversal of the bowel. Care should be taken to ma...... the bowel ends when multiple simultaneous bowel resections are performed....

 7. At Lede Efter Læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  slagmark, hvor forskellige forandringsambitioner tager livtag med hinanden. Ved at relatere til Harry Potter 5 (som handler om en skolereform), Max Weber og andre interessante værker og forfattere, slår vi til lyd for at skolen må gen-politiseres. Det nytter ikke at én ideologisk dagsorden tager patent på...

 8. Aktivt induceret hypotermi efter svaer traumatisk hjerneskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grände, Per-Olof; Welling, Karen-Lise; Eskesen, Vagn

  2010-01-01

  A Cochrane metaanalysis and a study performed on children have recently confirmed that therapeutic hypothermia does not improve outcome after severe traumatic brain injury (TBI). TBI is not comparable to a short episode of global ischemia, where therapeutic hypothermia has been shown to improve...... outcome. The difference may be explained by the fact that hypothermia-induced stress after a traumatic brain injury reduces cerebral perfusion in the penumbra zone, where local circulation is already reduced. Thus, to date there is no indication for therapeutic hypothermia in TBI patients....

 9. Ældres skadestuehenvendelser efter fald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirchhoff, Marianne; Bregnbak, Michael J; Backe, Hanne

  2008-01-01

  emergency departments and 444 hospital admissions (including the first admission). The contacts and admissions generated 8,310 bed-days. The six-month mortality was 13%. CONCLUSION: The results document the frailty of a considerable proportion of the elderly who contact the acute emergency department......INTRODUCTION: The aim of this retrospective study was to quantify and characterize contacts to the acute emergency department due to fall accidents among elderly aged 65 years and above at H:S Hvidovre hospital in Copenhagen during a three-month period. Data on demographics, injuries and admission...... rates were collected along with follow-up data during the six months after the index contact. MATERIAL AND METHODS: Case records from patients aged 65 years and above seen in the emergency department from July 1st to September 30th 2001 were examined. Patients with documented falls as primary cause...

 10. Incidensen af tertiaer hyperparatyroidisme efter nyretransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tomas; Brixen, Kim T; Jespersen, Bente

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Tertiary hyperparathyroidism (3 degrees HPT) is a condition characterized by autonomous secretion of parathyroid hormone (PTH) which develops as a consequence of secondary hyperparathyroidism in patients with chronic renal failure. Severe cases of 3 degrees HPT are treated with para......INTRODUCTION: Tertiary hyperparathyroidism (3 degrees HPT) is a condition characterized by autonomous secretion of parathyroid hormone (PTH) which develops as a consequence of secondary hyperparathyroidism in patients with chronic renal failure. Severe cases of 3 degrees HPT are treated...... consecutive patients who underwent Tx at Odense University Hospital from 1/1/2000 to 12/31/2004. We defined 3 degrees HPT as at least one elevated measurement of P-PTH concurrent with elevated S-Ca2+. Elevated S-Ca2+ was defined as at least 5 consecutive, elevated measurements from 14 days to six months after...

 11. Kruralt kompartmentsyndrom efter kirurgi i stensnitleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Peter-Martin; Rawashdeh, Yazan F

  2008-01-01

  Lower limb compartment syndrome after prolonged surgery in the lithotomy position is a rare but devastating complication which is termed well leg compartment syndrome (WLCS). The pathogenesis comprises increase in intracompartmental pressure and hypoperfusion, resulting in ischemia and necrosis. ....... By reviewing the PubMed database we found 38 case reports with a total of 58 patients who developed WLCS. Every surgeon should know WLCS as early diagnosis and treatment is essential to avoid severe permanent disability. Udgivelsesdato: 2008-Apr-28...

 12. Rekonvalescens og funktionstab efter intensiv terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jesper B; Møller, Kirsten; Perner, Anders

  2009-01-01

  More patients survive critical illness, which emphasises the need to assess outcome measures other than mortality. A prolonged decline in physical function is frequently observed after discharge in the critically ill. Neuromuscular dysfunction and muscle atrophy incurred during intensive care may...

 13. Recovery efter depression set fra et patientperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Stine Leegaard

  2017-01-01

  Abstract Background: It is argued that in the year 2020 depression will be one of the world's greatest health burdens. Object: The purpose of the study is to gain deeper knowledge of the depressive patient's experience of recovery from depression and to understand what effort this process require...... their integrity intact and the most important factor in the recovery process is the relationship to others. Keywords: major depressive disorder, patients’ perspective, qualitative research, recovery, social recovery......Abstract Background: It is argued that in the year 2020 depression will be one of the world's greatest health burdens. Object: The purpose of the study is to gain deeper knowledge of the depressive patient's experience of recovery from depression and to understand what effort this process requires...... phenomenological approach. Findings: Four main themes were identified: 1) Experience of change, 2) Loss of integrity, 3) Redefinition of identity and 4) Coping of the future. Conclusion: Depression changes the individual and no simple procedure can lead to recovery. The informants struggle with keeping...

 14. Ventrikelperforation efter indtagelse af flydende kvaelstof

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Anders Riegels; Nielsen, Casper; Christensen, Peter

  2009-01-01

  A 28-year-old male was admitted to hospital with severe abdominal distension and subcutaneous emphysema after ingesting 15 ml liquid nitrogen to produce an impressive burp. A rupture of the stomach at the lesser curvature was sutured by laparotomy. Peroperative gastroscopy showed no signs of cold......-induced lesions. Liquid nitrogen boils at -196 degrees C. When heated to body temperature, it instantly expands 700 times, in this case predictably leading to gastric rupture. Therefore, any oral intake of even small amounts of liquid nitrogen should be avoided. Udgivelsesdato: 2009-Feb-9...

 15. Pa spaning efter Big Bang i underjorden

  CERN Multimedia

  Granström, Helena

  2008-01-01

  The LHC will start this summer; an accelerator placed in a 27km long annel. The machine will collide particles in order to test the theory of dark matter, dark energy and supersymmetry. We will get to know much more, but maybe understand even less. (4 pages)

 16. Primaer brystrekonstruktion efter mastektomi for cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elberg, J J; Blichert-Toft, M; Drzewiecki, K T

  1995-01-01

  Primary breast reconstruction in connection with mastectomy is a well-established procedure. The reconstruction may be carried out by the submuscular implantation of a prosthesis, in some cases preceded by tissue expansion. In situations where there is insufficient skin--or muscle...

 17. Akut iskaemisk proktitis efter et epileptisk anfald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klintmann, Camille Kristine; Hillingsø, Jens; Glenthøj, Anders

  2008-01-01

  Acute ischemic proctitis is a rare diagnosis mainly because the rectum is supplied by an extensive arterial network. Consequently, in more than 90% of patients with ischemic colitis the rectum is spared. Previously reported cases are related to severe vascular insufficiency of the rectal circulat...... circulation caused by systemic atherosclerosis, usually following aortic or aortoiliac operations. We report one case of acute ischemic proctitis following an epileptic attack....

 18. Mave-tarm-funktion efter kolecystektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rumessen, Jüri J

  2005-01-01

  Randomized studies of the physiological and clinical consequences of cholecystectomy for uncomplicated gallbladder stones are very scarce. Bile acid malabsorption is increased postoperatively, probably giving rise to diarrhea in a few sensitive individuals. Preexisting abdominal distension and fa...... intolerance most often persist postoperatively. In adequately selected patients, abdominal pain may subside in 75% or more. The presence of functional bowel disease should always be considered in patients with uncomplicated gallstones....

 19. Sen udvikling af carotisdissektion efter trafikuheld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Mathias; Ljungberg, Merete; Jakobsen, Linda

  2011-01-01

  This case study discusses the clinical manifestations of carotid dissection in a 58-year-old male admitted with minor injuries after a traffic accident. Within 24 hours the patient developed Horner syndrome, hoarseness and possible facial nerve palsy. A CT-angiogram showed dissection of the left...

 20. Rekonvalescens og sygemelding efter operation for lyskebrok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay-Nielsen, Morten; Bisgaard, Thue

  2009-01-01

  The duration of convalescence after inguinal hernia repair is determined by a number of factors, among which are information and recommendations given by the surgeon and the general practitioner, level and duration of postoperative pain, type of repair, level of physical activity at work and during...... leisure activities and development of complications. The literature provides no evidence to support an increased risk of recurrence with early resumption of physical activity after inguinal hernia repair. Patients should be encouraged to resume full activities immediately after surgery, only limited...

 1. Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia A; Abrahamsen, Bo

  2017-01-01

  In most patients, treatment of osteoporosis is a long-term challenge. Because alendronate and zoledronic acid accumulate in bone with some persistent antifracture efficacy after therapy, it is reasonable to consider a "drug holiday" for low-risk patients. It is recommended that the duration...... and length of drug holiday should be individualized for each patient. For all other bisphosphonates data are limited. For other antiresorptive and anabolic agents "drug holiday" is not recommended....

 2. Vellykket konservativ behandling efter knivtraume mod hjertet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wærsted, Stian; Schou-Jensen, Katrine; Jensen, Tim

  2012-01-01

  A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained haemodynam...

 3. Kommende standarder for revisors ydelser - "Efter clarity"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Atiklen præsenterer på et overordnet niveau kommende standarder med videre fra IAASB. Formålet er at give et samlet overblik over, hvad der kan forventes i de kommende år. Den første og største del af artiklen behandler allerede igangsatte projekter, der befinder sig et sted i tilblivelsesprocess...... ISA 700 om revisionspåtegningen ISA 720 om andre oplysninger i regnskaber og ISRE 2400 om review. Andre projekter om vejledninger (IAPS), andre erklæringsopgaver og beslægtede opgaver behandles kun perifert....

 4. Resultater efter primaer stapedotomi ved otosklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wanscher, Jens; Grøntved, Aksel; Faber, Christian

  2009-01-01

  performed using small-fenester-technique in the period 1996-2005. Five experienced ear surgeons performed the operations. The surgeons were still in the learning phase with regard to otosclerosis surgery. RESULTS: A significant improvement was found regarding the air-conduction pure tone average (PTA) (52.......8 dB to 31.4 dB), the bone conduction PTA (25.2 dB to 23,1 dB), air-bone gap (27.6 dB to 8.3 dB), and the speech reception threshold (44.8 dB to 22.5 dB). One operation (0.6%) resulted in severe sensory-neural hearing loss, while other types of complications were seen after 7,2% of the operations...

 5. Aktivt induceret hypotermi efter svaer traumatisk hjerneskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grände, Per-Olof; Welling, Karen-Lise; Eskesen, Vagn

  2010-01-01

  A Cochrane metaanalysis and a study performed on children have recently confirmed that therapeutic hypothermia does not improve outcome after severe traumatic brain injury (TBI). TBI is not comparable to a short episode of global ischemia, where therapeutic hypothermia has been shown to improve...

 6. Administrative organisationsforandringer i kommunerne efter krisen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghin, Eva Camilla Moll

  2017-01-01

  I denne artikel undersøges det ved hjælp af et sammenlignende casestudie af fem danske kommuner, hvordan krisen og den strammere statslige styring af kommunernes økonomi har bidraget til administrative organisationsforandringer i kommunerne. Der argumenteres for, at krisen og sanktionslovgivninge...

 7. Udvikling af posttraumatisk stress efter alvorlige arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, O; Rasmussen, K; Hansen, O N

  1999-01-01

  The diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD) employed by the American DSM-IV from 1994 and ICD-10 from 1993 are reviewed. The literature concerning PTSD, with particular focus on PTSD in relation to occupational accidents, is discussed. A single epidemiological study...... of the occurrence of PTSD following serious nonfatal occupational accidents reports a one to two years prevalence of PTSD of 4.3%. Physicians and safety and health organisations within companies should be aware of the potential for the occurrence of acute and chronic stress conditions following occupational...

 8. Livstruende haemorrhagia per rectum postoperativt efter appendektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, M A; Lindholt, Jes Sanddal

  1994-01-01

  A case of life-threatening haemorrhage nine days after appendicectomy is described in a 51 year old previously healthy man. Coecotomy revealed a bleeding artery near the invaginated appendiceal stump. The bleeding artery was presumably an intramural branch to the appendix from the posterior coeca...

 9. Jernmangel og graviditet efter gastrisk bypassoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Eva Christina; Milman, N; Wielandt, Hanne

  2014-01-01

  of the foetus. The article concerns the need for managing the malabsorption syndrome, iron deficiency in particular, both in antenatal care, during pregnancy, delivery and in the lactation period. We suggest frequent follow-up in these patients and intravenous iron therapy, when oral iron treatment...

 10. Freon Fra Fjernvarmerør – En Overset Risiko For Indeklima Og Grundvand?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Peter; Mogensen, Susanne B.; Langeland, Majbrith

  2011-01-01

  Isoleringsskum i fjernvarmerør er fremstillet med brug af fluorerede og klorerede flygtige stoffer (CFC-11 og 1,1,1-TCA), som langsomt frigives til jorden under brug. Den videre skæbne for de flygtige stoffer efter at de frigives til jorden er ukendt, men fordampning til atmosfæren, nedbrydning, og...... at man også bør interessere sig for risikoen for påvirkning af indeklimaet i nærliggende bygninger, specielt i områder hvor 1,1,1-TCA har været benyttet. Det konkluderes at problemet bør belyses yderligere bl.a. ved måling af tilstedeværelse af 1,1,1-TCA, CFC-11, samt potentielle nedbrydningsprodukter i...

 11. Opdeling af dækningskvalitet for håndholdt mobiltelefoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gert Frølund

  2013-01-01

  På baggrund af målinger af radiomodtagerkvaliteten af mobiltelefoner på markedet foreslås en opdeling i fem klasser – fra meget god til ringe. Opdelingen er baseret på håndholdt brug til tale af mobiltelefoner på steder med svag mobildækning. Her vælger mobiltelefonsystemet frekvensen 900 MHz og ...... det system, der er mest udbredt, nemlig GSM. Derved fås den bedste radiodækning og derfor foreslås mobiltelefonerne klassificeret efter GSM900 modtagerkvaliteten....

 12. P-19: Rektus Femoris'te Heterotopik Ossifikasyon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilgehan Öztop

  2017-03-01

  Full Text Available GİRİŞ: Myositis Ossifikans(MO iskelet kası,ciltaltı dokusu ve tendona yakın fibröz dokularda oluşan benign heterotopik kemik formasyonudur. Heterotopik ossifikasyon(HO nörojenik heterotopik ossifikasyon, travmatik heterotopik ossifikasyon, miyozitis ossifikans progresiva olarak genelde üç grupta incelenir[1].Travmatik form özellikle sporcularda posterior uyluk kaslarında ve jokeylerde adduktor longus tendonunun osifikasyonuna bağlı olarak ‘binici kemiği’ şeklinde ortaya çıkabilir.Heterotopik ossifikasyon genellikle travmadan 1-4 ay sonra görülürken,birkaç yıl sonra da gelişebilir[2].Muayenede ağrı,eklem sertliği ile birlikte;nörovasküler yapılara kompresyon gözlenmektedir.Semptomlar sıklıkla lezyonun matürleşmesinden sonra azalır.Tanıda görüntüleme yöntemleri;özellikle malignensilerden ayırmak için yardımcıdır.Tipik patern sınırları belirgin,periferi yüksek dansiteli,merkezi düşük dansiteli kitledir.HO tedavi seçenekleri arasında eklem hareket açıklığının korunması,ilaç tedavisi,radyoterapi ve cerrahi eksizyonu yer almaktadır.Fizyoterapi,asetik asit iyontoforez,magnezyum ve etidronate disodyumun tedavide efektif olduğu bildirilmiştir[3].Bifosfonatlar ve non-steroid antienflamatuar ilaçlar (özellikle indometazinerken dönem tedavide ve profilakside fayda göstermektedir.Cerrahi rezeksiyon maturasyon tamamlandıktan sonra uygulanabilir.Bu hastalık sıklıkla travmaya bağlı diğer hastalıklarla karışabilmektedir.Biz de bir hastamızla bu konuyu sizlere tekrar hatırlatmak istedik.METOD-BULGULAR: Otuzüç yaşında erkek hasta spor hekimliği polikliniğine 3 aydır geçmeyen kalça ağrısı ile başvurdu.Öyküsünde haftada 3 gün 1 saat bisiklete bindiğini ve haftada 2 gün futbol maçı yaptığını belirten hasta,4 ay önce bisikletten düştüğünü belirtti.Dış merkezde osteitis pubis tanısıyla fizik tedavi gören hastanın,muayenesinde iç rotasyon kısıtlılığı bulunmaktaydı.Hastanın röntgeninde sağ kalça supra asetabular alanda lezyon görüldü ve MR istendi[Şekil1-2].MR’da,sağ kalça eklemi lateral superior komşuluğunda supraasetabular alanda kortekste belirgin kalınlaşma ve yumuşak dokular içerisinde kalça anterioruna doğru uzanan, kas yapılarda ve fasiyal planda geniş kalsifikasyonlar izlendi.Bulgular heterotopik kalsifikasyon ile uyumlu idi.BT de ise;acetabuler çatı lateral kesimi boyunca kaudale uzanan kraniokaudal hatta uzanımı,yaklaşık 70 mm ye kadar ulaşan heterotopik ossifikasyon ile uyumlu görünüm mevcuttu[Şekil3-4].Travmatik HO tanısı konulan hastaya;buz,istirahat,ilaç tedavisine başlandı.Bir ay sonra şikayetleri gerileyen hastaya eklem hareket açıklığı, izometrik, izotonik ve dinamik egzersizleri içeren progresif rehabilitasyon programı verildi.SONUÇ: Spor hekimliği polikliniklerinde sıklıkla travmalarla karşılaşmaktayız.Bu gibi durumlarda ileri görüntüleme yöntemleriyle doğru tanı ve tedaviyi uygulamalıyız.

 13. Rupture of true profunda femoris artery aneurysms. Two new cases

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levi-Mazloum, Niels Donald; Schroeder, T V

  1996-01-01

  Atherosclerotic aneurysms of the deep femoral artery are very rare. We report the first 2 published Scandinavian cases. Both were present in elderly smoking men. They presented with acute local pain, swelling and circulatory collapse. Ultrasonography and angiography demonstrated femoral aneurysm ...... but it was only at operation that the relation to the deep femoral artery was established. Simple ligation of the deep femoral artery was performed in one case. The other patient had a 6 mm PTFE graft interpositioned. Both made an uneventful recovery....

 14. Collum femoris-fraktur hos en patient med osteopetrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Nielsen, Frank Arne Farsø; Lamm, Martin

  2015-01-01

  Osteopetrosis is a rare hereditary bone disease characterized by increased bone density. Patients with adult osteopetrosis are often diagnosed incidentally by Xray or on the presence of recurrent fractures. Internal fixations of fractures in patients with osteopetrosis are challenging due to the ...

 15. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...

 16. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general...... practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct-5...

 17. ADIÇÃO DE PLASMA BOVINO EM SALMOURAS PARA INJEÇÃO DE COXÃO DURO BOVINO (m. BICEPS FEMORIS E SEUS EFEITOS NO PH E NA CARGA MICROBIANA DE BIFES COZIDOS, EMBALADOS A VÁCUO E MANTIDOS SOB REFRIGERAÇÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Lúcia da Silva Corrêa LEMOS

  2010-12-01

  Full Text Available

  As características físicas (pH e microbiológicas (contagem total de psicrotrófi cos e bactérias lácticas de coxão duro bovino (m. Biceps femoris submetido à injeção de salmouras isentas de polifosfatos, adicionadas de agentes bacteriostáticos, lactato de sódio e diacetato de sódio e contendo plasma bovino líquido (PLL e PLO ou plasma bovino desidratado (PDL e PDO, foram avaliadas juntamente com cortes injetados com salmouras isentas de plasma, contendo polifosfatos e com os mesmos agentes bacteriostáticos (CL e CO e cortes não injetados in natura (IN, perfazendo sete tratamentos de bifes embalados a vácuo, provenientes dos cortes íntegros após cozimento, mantidos sob refrigeração (6°C durante 43 dias.Os tratamentos injetados crus e após cozimento não diferiram entre si quanto ao pH, embora, o pH do IN cru tenha sido inferior ao do cozido. A adição de plasma bovino líquido ou desidratado não afetou a carga bacteriana nos cortes íntegros após cocção, mas elevou a carga bacteriana de todos os tratamentos injetados quando comparados aos isentos de plasma (CL e CO ao longo da estocagem sob refrigeração dos bifes embalados a vácuo. A temperatura de armazenamento (6ºC, comum durante a distribuição e exposição de carnes resfriadas no varejo, foi um dos fatores determinantes para a redução da qualidade microbiológica, pois infl uenciou na velocidade do crescimento dos microrganismos deterioradores, especialmente nas salmouras adicionadas de plasma.

 18. Socioeconomic position and contact to general practice among persons with diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Else-Marie; Vedsted, Peter; Fenger-Grøn, Morten

  2012-01-01

  Det er velkendt at der er social gradient i prognosen for diabetes, men det er uklart on denne ulighed også gælder brug af almen praksis blandt personer med diabetes. En nationalt, populationsbaseret kohortestudie blev udført med 137.492 personer med incident diabetes i alderen 40-79 år og 687...... efter diagnose blev sammenlignet. Personer med diabetes havde 4,8 (95%CI:4,7-4,8) flere konsultationer i almen praksis første år efter diagnose. Denne ekstra konsultationsrate steg med faldende SEP; f.eks. 5,8 (95%CI: 5.6-6.0) for kvinder i aldersgruppen 40-54 år med laveste uddannelsesniveau og 4,9 (95......%CI: 4,7-5,1) for kvinder med det højeste uddannelsesniveau. Personer med diabetes havde næsten 5 ekstra konsultationer i almen praksis første år efter diagnoses og antallet var højest for de med lavest SEP....

 19. Udvikling af informationskompetence i problemorienteret arbejde med brug af digitale værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jørgen Lerche; Birch Andreasen, Lars; Jørgensen, Lars

  2006-01-01

  vejledningsformer. Visionen for projektet er, at arbejdet med at støtte de studerendes udvikling af informationskompetence ikke alene ses som en opgave for biblioteker biblioteker, men som en opgave der skal løses i et tættere integreret samarbejde mellem biblioteker og faglige uddannelsesmiljøer. Pilotprojektet...

 20. Off-label-brug af psykofarmaka til børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagsberg, Anne Katrine; Thomsen, Per Hove

  2017-01-01

  Despite regulatory initiatives, psychopharmacological treatment of adolescents is challenged by missing trial data on efficacy and safety. In Denmark, an estimated mean off-label prescription rate of 30-40% in clinical child- and adolescent mental health services has been found in recent studies....... The lowest rates were found for drugs treating ADHD (2-3%), and the highest for antipsychotics (96%) and melatonin (100%). The use of melatonin is growing, while the use of other psychopharmacological drugs appears to be stabilizing or decreasing, in spite of an increased number of adolescents treated...

 1. Kræftpatienters brug af reiki-healing som magisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2010-01-01

  Almost half of the Danish cancer patients are involved in alternative or complementary treatments while receiving conventional cancer treatment. Reiki-healing is one of the alternative treatments they often seek out. It is a treatment that has a spiritual and holistic approach to both the person...... and the illness, claiming to transmit energy from the hands of the healer to the one wishing to be healed. This creates a contradiction with the concurrent use of conventional treatment, that rests on a biomedical understanding of cause and effect. In this context, the use of Reiki-healing can be viewed as a kind...... of magical practice by cancer patients, who might not necessarily share the same underlying worldview as the Reiki-healer. The background for this article is a qualitative study called ‘Reiki-healing as Experienced by Cancer Patients’, undertaken at the University of Copenhagen, financed by the Danish Cancer...

 2. Fibrinklæbere og cyanoacrylater til brug i kirurgiske specialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Andreas Qwist; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2015-01-01

  Fibrin adhesives and cyanoacrylates are used in surgical specialties due to their ability of fixating tissue. The fibrin-based adhesives mimic the blood's own coagulation cascade, while the cyanoacrylate-based products function like commercially available superglue. The use of adhesives varies fr...

 3. Lovliggørelse af medicinsk cannabis og anden brug af planten

  OpenAIRE

  Larsen, Tobias; Shagiwal, Dunia; Gleerup, David; Sørensen, Anna

  2015-01-01

  Cannabis has long been thought to cure a number of illnesses. Due to its status as an illegal intoxicant, research has been somewhat limited. The aim of this paper is to look at some of the recent research in this particular field, and conclude the beneficial effectivity of cannabis towards different diseases, mostly in cancer and anorexia nervosa. There will also be given an overview of other benefits of the plant, mainly in an environmental perspective. Throughout this study, it has been co...

 4. Bør vi udvide den legale brug af cannabismedicin i Danmark?

  OpenAIRE

  Brøndt, Rikke Søs; Borup, Anastasija; Andreasen, Kristvør; Nielsen, Stig Hamborg

  2016-01-01

  Cannabis is believed to have many medical purposes mostly as a way to treat pain connected with cancer and multiple sclerosis. Despite of the medical effect cannabis is mainly used for its intoxicating effect. This lead to an ilegalization of cannabis. The illegalization made it hard to research in cannabis medicine, and collect data for its usage. In 1985 the first Cannabis medicine became legalized in Denmark.The purpose of this report is to enlighten the debate in an objective way, on whet...

 5. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 6.   Ældres brug af internettet til informationssøgning om sundhed og sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald

  Elderly peoples usage of the internet for health information's.   The knowledge society sees knowledge as the solution to global, national, and personal problems often without differentiating knowledge. With access to the internet we have access to the largest knowledge database in the world......, but do elderly people use it? The focus of this report is to evaluate whether elderly Danes use the internet to seek knowledge on health information. The study was conducted among Danes over 60 years of age as a combined observation and interview study. The theoretical foundation of the study...... influence the elderly people's usage of the internet in relation to health information. Keywords: Elderly people, health informatics, information technology, internet....

 7. Awarded a prize for original use of natural gas. Praemieres for original brug af naturgas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1990-01-01

  Every year the Danish Natural gas companies award the natural gas prize of the year to a company, an instituion or a housing association that are using natural gas in a particularly good way. This year the judges have selected John Englyst, Market Gardener, Grundfoer at Hinnerup, as winner of the natural gas prize of the year. In connection with the introduction of natural gas John Englyst has been able to utilize the possibilities offered by the new energy source. Not only has he established a highly efficient boiler plant, but also, and that is what is now being rewarded, one of the very first combined heat and power plants for industrial application. (author).

 8. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 9. Fibrinklæbere og cyanoacrylater til brug i kirurgiske specialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Andreas Qwist; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2015-01-01

  Fibrin adhesives and cyanoacrylates are used in surgical specialties due to their ability of fixating tissue. The fibrin-based adhesives mimic the blood's own coagulation cascade, while the cyanoacrylate-based products function like commercially available superglue. The use of adhesives varies from...... skin lacerations to highly complicated surgical procedures, and adhesives provide an alternative or combined method of fixation to traditional fixation as suture. We present results from various clinical studies to investigate the use of fibrin-based and cyanoacrylate adhesives....

 10. Estimering af bilers brændstofforbrug ved brug af eksisterende GPS data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Lahrmann, Harry; Torp, Kristian

  2012-01-01

  GPS data opsamles i mange sammenhænge f.eks. for at finde køretider i vejnettet. I denne artikel vises, hvorledes eksisterende GPS data kan bruges til at estimere brændstofforbruget for en tur. En metode til at estimere brændstofforbruget for en enkelt tur generaliseres til at kunne estimere...

 11. Mytedrab: Intet belæg for stigning i brug af steroider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinther, Anders Schmidt; Vest Christiansen, Ask

  2017-01-01

  Ifølge medierne og nogle eksperter er steroidforbruget et stigende problem, som gerne skal tackles hurtigst muligt. Men når man gransker tallene, er det svært at finde evidens, der understøtter den påstand, skriver to forskere......Ifølge medierne og nogle eksperter er steroidforbruget et stigende problem, som gerne skal tackles hurtigst muligt. Men når man gransker tallene, er det svært at finde evidens, der understøtter den påstand, skriver to forskere...

 12. Børns og unges brug af laegemidler mod smerter og psykiske problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn; Andersen, Anette; Due, Pernille

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Medicine use for aches and psychological problems is common among adolescents. Medicines are toxic and may have harmful side effects. It is therefore important to study change over time and patterns of medicine use. The objective of this paper is to describe self-reported medicine u...

 13. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes. Conclusion......: The study shows that the decisive difference of how diabetics are positioned as to complementary and alternative self-care is the way in which they have the strength and hope, believe and knowledge of how to cure disease which by people in general is regarded as chronic.......Background and objectives: There have not earlier been studies focusing on experiences of Danish diabetic patients using Complementary and Alternative Medicine (CAM) – considered from the patients’ point of view. The existing studies mostly based on quantitative methods of patients with diabetes...

 14. Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at udfolde programmeringsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Bennedsen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel belyser hvorledes video mediering har givet en værdifuld ekstra dimension i undervisningen i introducerende programmeringsfærdigheder. I forbindelse med programmering er et af de vigtigste mål at lære de studerende en systematisk tilgang til udviklingen af programmer. Det vil sige at understøtte de studerendes læring af programmeringsprocessen. Traditionelle medier som lærerbøger er meget lidt velegnede til at illustrere denne proces; de fokuserer på produkterne (de færdige programmer i stedet for at fokusere på produktionsprocessen. De videomedierede materialer er i denne sammenhæng optagelser af hvorledes underviseren løser praktiske programmeringsopgaver. Disse videoer kommunikerer vigtige pointer ved programmeringsprocessen såsom at der ikke en lige vej til det færdige produkt, at man anvender forskellige værktøjer, at man ændrer sit program, at man tester sit program undervejs mm. Jeg har identificeret fem forskellige kategorier af videomedierede undervisningsmaterialer og evalueret hvorledes de studerende har anvendt dem i et konkret kursusforløb. Evalueringen viser dels at de studerende anvender de fleste typer meget og finder dem meget anvendelige dels at videoer der blot dokumenterer forelæsninger ikke er ret benyttede.

 15. Tidsgevinst ved brug af lægehelikopter til transport af patienter med ST-elevationsmyokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars; Hansen, Troels Martin; Hesselfeldt, Rasmus

  2013-01-01

  . Helipads should be adjoining the percutaneous coronary intervention centre in order to allow direct transfer without the ambulance transfer. Helicopters that can operate both day and night and in poor visibility are recommended. Specially trained physicians, able to provide the required, advanced, in-flight...

 16. De CAD/CAM-brug vervaardigd met behulp van een composiet mock-up

  NARCIS (Netherlands)

  Denissen, H.; Đozic, A.

  2010-01-01

  Het esthetische aspect van een brugconstructie in het front is niet altijd voorspelbaar. Dit geldt voor zowel conventionele bruggen als bruggen die computerondersteund worden ontworpen (computer-aided design, cad ) en geproduceerd (computer-aided manufacturing, cam ). Een cruciale factor is het

 17. Risiko for affektion af centralnervesystemet ved brug af mobiltelefon--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schüz, Joachim; Waldemar, Gunhild; Olsen, Jørgen H

  2009-01-01

  for migraine and vertigo and 30-40% less hospital contacts than expected for dementia (Alzheimer's disease, vascular and other dementia), Parkinson's disease and epilepsy among men. No associations were seen for amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis or epilepsy in women. Udgivelsesdato: 2009-Nov-2......In a large nationwide cohort study including 420,095 persons whose first mobile phone subscription was between 1982 and 1995, who were followed through 2003 for hospital contacts for a diagnosis of a central nervous system disease, we observed 10-20% more hospital contacts than expected...

 18. Funktionel mitralinsufficiens efter His-ablation og pacemakerimplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Janna; Gill, Sabine

  2012-01-01

  We describe the case of a 63 year-old patient with normal ejection fraction and trivial mitral regurgitation, who developed severe functional mitral incompetence (FMI) with pulmonary oedema the day after uncomplicated His ablation and implantation of VVI pacemaker. Mitral annuloplasty was perform...

 19. Genoptræning efter brystkræftkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg Poulsen, Lise; Høgdal, Nina; Sørensen, Lisbeth Villemoes

  2011-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after breast cancer surgery are debatable. A national survey in Denmark performed at hospitals and municipal rehabilitation clinics showed considerable variability in post-breast surgery rehabilitation regimens. As hospital...

 20. Bilateral suprapubisk abscesdannelse fem år efter inkontinensoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Lenette Tove; Sander, Pia; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  recovery. As opposed to the macroporous types (e.g. tension-free vaginal tape), the microporous structure of the IVS-sling causes a higher rate of erosion and infection. Complete sling removal is important in case of IVS-complications. The monitoring of complications related to new medical devices...

 1. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending on the subst......We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending...... on the substance injected. Steroid injections are indicated in case of granuloma, and antibiotics should be used when infection occurs, but surgical excision can be required. It is important to emphasize this condition in order to give patients proper advice prior to treatment and to recognize symptoms....

 2. Sen perforation af tyndtarm efter laparoskopisk gastrisk bypass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanager, Lene; Sigild, Ulf Henrik; Neuenschwander, Anders Ulrich

  2010-01-01

  We present two cases in which the patients were admitted to a local hospital with acute abdominal pain four or five months after having undergone laparoscopic gastric bypass. In both cases, operation revealed a perforation of the small bowel close to the distal anastomosis. In the first case......, a massive constipation of the small bowel was most likely a contributing factor. In the second case, the cause was a kink of the entero-entero anastomosis leading to obstruction and finally perforation of the biliary limp. Late perforations are among the rarely reported complications associated with gastric...

 3. HIV hos ældre kvinder efter udlandsrejse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Sanne; Thorsteinsson, Kristina; David, Kim Peter

  2016-01-01

  We report two cases of HIV infection among female travellers of older age. A Danish woman in her eighties was diagnosed with acute HIV infection after travelling to West Africa. A sexual history was not recorded before her third hospital visit. A West African woman in her seventies who had been...... living in Denmark for 40 years was diagnosed with advanced HIV after having been to West Africa for family visits. We want to emphasize that women of older age also have sex that may put them at risk of HIV, that febrile returning travellers should be tested for HIV, and that presence of HIV indicator...

 4. Lungeødem efter kontrastindgift som led i koronarangiografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plambech, Morten; Garvey, Lene Heise

  2012-01-01

  Adverse reactions to radiographic contrast media are relatively rare and occur with a frequency of 0.02-0.04%. We describe a case of isolated pulmonary oedema after computed tomography of the coronary arteries in a 51 year-old man. Initially anaphylaxis was suspected, but due to the clinical...

 5. Tilbagefald efter seponering af 28 års litiumbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wegmann, Signe Düring; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Lithium has for 60 years been the main mood stabilizer for bipolar disorder and some patients have now been treated with lithium for decades without any symptoms or side effects. We present a case with excellent response to lithium during 28 years and with recurrence of a hypomania and subsequently...... a severe depressive episode following planned discontinuation of lithium. Discontinuation of lithium should be carefully evaluated in patients with a good response to lithium, and the specific reasons for discontinuation should be considered....

 6. Akut glaukom efter endarterektomi af arteria carotis interna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Klaerke, A

  2000-01-01

  glaucoma was diagnosed by tonometry and gonioscopy, and treated with laser-iridectomy. The patient was discharged two days later without neurological or ophthalmological deficits. Manifest acute glaucoma postoperatively seems never to have been reported. However, the choroid is not autoregulated...

 7. Den barokke guldalder - eller "Flaskens Længsel efter Proppen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnet, Ragni

  2015-01-01

  Artiklen undersøger forholdet mellem det idealistiske, hegelinspirerede billedsyn, Heiberg gør sig til talsmand for i sine kunstteoretiske tekster og de værker, som kommer til syne når man følger hans smagsdomme op: et svulstigt, sanseligt og livsbekræftende, beskuerinddragende univers, langt fra...

 8. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending on the subst......We present two cases with signs of infection and granulomas seen years after injection of permanent fillers to the lips. These side effects are difficult to treat. They resemble an immunological foreign body response and late-onset infection as well as granuloma and scaring depending...... on the substance injected. Steroid injections are indicated in case of granuloma, and antibiotics should be used when infection occurs, but surgical excision can be required. It is important to emphasize this condition in order to give patients proper advice prior to treatment and to recognize symptoms...

 9. Uventet lang overlevelsestid efter accidentel nedsaenkning i koldt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mantoni, Teit; Belhage, Bo; Pott, Frank Christian

  2006-01-01

  In a recent boat accident, a 25-year-old yachting enthusiast fell overboard and survived for 24 hours in 17 degrees C water. Existing survival models are discussed in this case report. There is a discrepancy regarding survival probability amongst the various models. The calculated survival time...

 10. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearly...

 11. Lemierres syndrom efter peritonsillær absces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, Rasmus Ehrenfried; Hein, Lars

  2012-01-01

  a 16-year-old man with peritonsillar abscess who developed abscesses in lungs, liver and spleen. The patient was admitted to the ICU and treated with surgical drainage of infectious foci, antibiotics and anticoagulant therapy. After six weeks of antibiotic treatment the patient was discharged...

 12. Gener efter behandling af almindeligt forekommende akutte øjenlidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsgaard, M R; Danborg, L; Jensen, P

  1990-01-01

  The aim of the study was to determine the duration of symptoms in patients treated in the emergency room at Glostrup Hospital for acute eye-trouble. Nine common diagnoses were selected for the study. All patients seen during a 2 1/2 month period were asked to complete a questionnaire one week aft...

 13. Behandling af centralnervesystemlymfom efter transplantation med monoklonalt antistof og ganciclovir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P.B.; Al-Farra, G.

  2010-01-01

  A 35-year-old female was diagnosed with a primary central nervous system posttransplant Epstein-Barr-virus-associated lymphoproliferative disorder three years after a renal transplantation. The histological diagnosis of the brain tumour was a diffuse large B-cell lymphoma. The patient had had...... diabetes mellitus for 28 years and was treated with four weekly doses of the monoclonal antibody rituximab, the antiviral drug ganciclovir and high-dose prednisolone, and the immune suppression was reduced. After four weeks of treatment, a control magnetic resonance image showed complete regression...

 14. Prognosen efter kurativ resektion af øvre gastrointestinal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fristrup, Claus Wilki; Kjærulf Pless, Torsten; Nielsen, Henning Overgaard

  2008-01-01

  -term survival after curative resections for these patients. MATERIAL AND METHODS: All patients referred for treatment of cancer of the oesophagus, stomach or pancreas were prospectively included. Data were registered with regard to pre-therapeutic examination and operative results. Deceased patients were found...... by comparison with the Danish Central Personal Register in January 2007. RESULTS: A total of 398 patients were included, of whom 164 were found to be possibly resectable. In total 118 (30%) patients underwent complete surgical resection. The median survival period for patients with oesophageal cancer, stomach...

 15. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon

  2009-01-01

  /pVT) as their initial rhythm, and they had more frequently received bystander cardiopulmonary resuscitation. Survival at 4.6 years was 41% in patients admitted to the tertiary hospital and 10% in patients admitted to other hospitals, p

 16. Udvikling af opticusneuropati efter beskedent øjentraume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Maria Rene; Gade, Else

  2014-01-01

  Traumatic optic neuropathy (TON) is a rare and potentially vision-threatening condition caused by ocular or head trauma. The treatment of TON is controversial with no evidence-based guidelines. We describe a case of an eight-year-old boy, who lost his vision on the right eye after having had...... a trauma of his left lower eyelid when he fell with a bamboo stick. Vision loss was not detected until ten days after the accident, where there were no light perception and a relative afferent pupillary defect. We attributed the vision loss to TON and no treatment was given. Within months optic disc pallor...

 17. Kraftig eksplosion efter sammenblanding af salpetersyre og 2-propanol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedlund, Frank Huess

  2015-01-01

  Det er velkendt, at koncentreret salpetersyre reagerer med mange stoffer, ofte voldsomt, med varmeudvikling og frigivelse af giftige brune nitrøse gasser. Kun få er klar over, at det under særlige omstændigheder ved blanding med isopropylalkohol, eller andre alkoholer, kan udvikle raketbrændstof....

 18. Fasciitis necroticans efter artroskopi af præpatellar bursitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlesinger, NH; Friis-Møller, Alice; Hvolris, Jesper

  2007-01-01

  Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening soft tissue infection in superficial and deep fascias. NF is most often caused by mixed aerobic and anaerobic bacteria. The treatment is early and aggressive surgical debridement, antibiotics and hyperbaric oxygen. In this case description, a nearly...... 60-year-old man developed NF after arthroscopic synovectomy of an infected prepatellar bursa. We stress the point that the endoscopic technique itself might be responsible for the spreading of bacteria to the fascias. This is a subject for further investigation Udgivelsesdato: 30. april...

 19. Akut kompartmentsyndrom efter total knæalloplastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arenkiel, Bjørn; Kjærgaard, Maj; Lauritsen, Anne Øberg

  2012-01-01

  and fasciotomy is important. We describe a case with a patient, who had undergone a total knee arthroplasty and after a postoperative period of 5,5 hours she developed extreme pain in the limb, below the operated knee. The diagnosis was confirmed by sonography, and an acute fasciotomy was performed....

 20. Megaduodenum og obstipation efter operation for kongenit tyndtarmsatresi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karstensen, John; Raahave, Dennis; Kirkegaard, Preben

  2011-01-01

  A 33 year-old female presented with constipation and a right-sided palpable abdominal mass, suspected to be the colon. The colonic transit time was prolonged, but the dilated organ was a mega duodenum that had developed after surgery for three jejunal atresies performed one day after birth...

 1. Udvikling af trykpneumothorax efter seponering af pleuralt beliggende grisehalekateter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siegel, Hanna; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  Today, standard treatment of pleural effusion is ultrasound guided insertion of a pleural pigtail catheter. This procedure is known to have a low complication rate, but complications as pneumothorax, haemorrhage and infection are occurring. The most frequent complications are seen at the time...

 2. Efter valget - find den internationale dagsorden frem igen!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Nis

  2015-01-01

  Folketingsvalget var som ventet støvsuget for konstruktive forslag til, hvordan et lille eksportorienteret Danmark skal finde løsninger på fremtidens udfordringer. Her er et par bud fra Kinafronten.......Folketingsvalget var som ventet støvsuget for konstruktive forslag til, hvordan et lille eksportorienteret Danmark skal finde løsninger på fremtidens udfordringer. Her er et par bud fra Kinafronten....

 3. 16-årig kvinde med multiorgandysfunktion efter HELLP

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulff Hauritz, Rasmus; Køhler, Flemming; Jørgensen, Jan Stener

  2010-01-01

  of hypovolaemic shock. Blood sample values were critical and the patient was diagnosed with HELLP with DIC. She developed liver shock with encephalopathy and acute renal failure. Her condition stabilized on the 8th day of admission and the woman was extubated on the 16th day. She was discharged without......HELLP is a syndrome with haemolysis, elevated liver enzymes and thrombocytopenia. It occurs in 1 to 6 per 1,000 parturient. Approximately 10% of the cases occur post partum. A 16-year-old woman delivered twins in the 34th gestational week. During the following hours, she developed symptoms...

 4. Utilfredsstillende langtidsresultater efter konservativ behandling af patellofemoralt smertesyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathleff, Michael Skovdal; Rasmussen, Sten; Olesen, Jens Lykkegaard

  2012-01-01

  This review overviews the long-term prognosis of conservatively treated patients with patellofemoral pain syndrome (PFPS). Median values of the 16 included studies show that 29% of soldiers, 27.8% of sports active and 24,7% of the general public will become pain free after they are diagnosed...

 5. Ætsningsskade efter accidentiel indtagelse af vortefjernemiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voorde, Pia Ten; Asklund, Camilla; Venzo, Alessandro

  2014-01-01

  Not seldom do people buy medicine abroad while on business or holiday, where international labelling is less than optimal. Once home, the medication is often kept alongside every-day products, sometimes resulting in home accidents due to a confusion of products. In this case a six-month-old girl ...... was administered five drops of monochloroacetic acid orally as a result of mistaking a bottle of D-vitamin with a bottle of acid for the removal of warts. She suffered a mild poisoning, chemical burns and required intubation due to oedema of the upper airways, but no long-term effects....

 6. Debut af arvelig metabolisk encefalopati kan ses efter neonatalperioden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Line Carøe; Rehman, Shazia; Lund, Allan Meldgaard

  2016-01-01

  Maple syrup urine disease (MSUD) is an autosomal recessive metabolic disorder causing accumulation of the branched amino acids valin, isoleucin, leucin and their toxic metabolites resulting in ketoacidosis, progressive neurological deterioration and cerebral oedema. The classical form presents...

 7. Bilateral suprapubisk abscesdannelse fem år efter inkontinensoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Lenette; Sander, Pia; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  recovery. As opposed to the macroporous types (e.g. tension-free vaginal tape), the microporous structure of the IVS-sling causes a higher rate of erosion and infection. Complete sling removal is important in case of IVS-complications. The monitoring of complications related to new medical devices......This report presents a case of vaginal erosion and bilateral suprabupic abscesses five years after insertion of an intravaginal slingplasty (IVS) midurethral incontinence sling in a 53-year-old female patient. Partial removal was insufficient. After complete removal, the patient achieved full...

 8. Sequelae og død efter pneumokokmeningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsholm, Jakob; Kristensen, Rasmus Nygård; Heslop, Anders

  2009-01-01

  to an annual incidence of 11.7/mill. The mean age was 36.6 years (range: four days - 80 years) and the mean duration from debut of acute otitis media (AOM) to admission was three days. Twenty three percent had received antibiotics prior to admission. The most common symptoms were fever and affected...... and sequelae. Affected consciousness was a significant prognostic factor. The mortality rate was four times higher among adults than among children. Mastoidectomy was performed in 56% of adults without any significant influence on the outcome. Based on the presented results it appears relevant to treat cases...

 9. Vellykket konservativ behandling af chylopericardium efter koronar bypassoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Jesper Holmbæck; Veien, Karsten Tange

  2012-01-01

  Chylopericardium after thoracic duct injury is a rare but serious complication of thoracic surgery with mortality rates above 50% without intervention. Complications of chylopericardium are malnutrition, immunosuppression, electrolyte derangement and tamponade. This case describes a 67-year...

 10. Organisation og tidlige operationsresultater efter ileo-pouch-anal-anastomose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ljungmann, Ken; Bendixen, Anette; Laurberg, Søren

  2008-01-01

  . The purpose of this study was to evaluate the early outcomes (within 30 days after surgery) and organisation of IPAA surgery in Denmark between January 2001 and December 2005. MATERIALS AND METHODS: IPAA patients >18 years old were drawn from the Danish National Patient Registry from 2001 through 2005...

 11. Hjertestop induceret af vasospastisk angina pectoris efter vaginalt administreret misoprostol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthesen, Terese; Olsen, Rasmus Huan; Bosselmann, Helle Skovmand

  2017-01-01

  A 41-year-old woman developed cardiac arrest after administration of misoprostol in order to induce an abortion. She was successfully resuscitated. Coronary angiography revealed coronary artery spasm which responded to nitroglycerine. Misoprostol is first-line treatment for medically induced abor...

 12. Anastomoselaekage efter lav anterior resektion for cancer recti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, S; Moesgaard, F A; Billesbølle, P

  1997-01-01

  the routine use of a peroperative leakage test and selective use of prophylactic ostomy in cases of unsatisfactory anastomosis. Furthermore, it is recommended that low anterior resection for rectal cancer is limited to few surgeons in each department in order to ensure a uniform quality and hopefully also...

 13. Perforation af rectum med faekal peritonitis efter staplet haemorideoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beuke, Anna-Christina; Pedersen, Mark Ellebaek; Qvist, Niels

  2008-01-01

  Rectal perforation and faecal peritonitis after stapled operation for grade IV haemorrhoids is described. The complication is rare, but surgeons performing the procedure must be familiar with potential risk factors.......Rectal perforation and faecal peritonitis after stapled operation for grade IV haemorrhoids is described. The complication is rare, but surgeons performing the procedure must be familiar with potential risk factors....

 14. Forum for godtgørelse efter urimelig opsigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  2012-01-01

  Artiklen behandler kompetenceafgrænsningen mellem domstolene og de fagretlige organer, som på det ansættelses- og arbejdsretlige område giver anledning til betydelige vanskeligheder. Der er inden for de seneste år afsagt en række domme om godtgørelseskrav for urimelig opsigelse, som bidrager til ...

 15. Et tilfaelde af tungiasis efter rejse i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathe, Mathias; Rafn, Aase Cederlund; Poulsen, Thorkil

  2009-01-01

  Tungiasis is an ectoparasitic skin disease caused by infestation by the female sand flea, Tunga penetrans. Prevalence in endemic areas may reach 83%, while it is rare in non-endemic areas. However, an increase in international travel to and from the affected regions may lead to a rise in the numb...... of cases in non-endemic countries. We present a Danish case of tungiasis contracted during a trip to Kenya....

 16. Megaduodenum og obstipation efter operation for kongenit tyndtarmsatresi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karstensen, John; Raahave, Dennis; Kirkegaard, Preben

  2011-01-01

  A 33 year-old female presented with constipation and a right-sided palpable abdominal mass, suspected to be the colon. The colonic transit time was prolonged, but the dilated organ was a mega duodenum that had developed after surgery for three jejunal atresies performed one day after birth....... The colon was malrotated, being situated to the left of the columna. Renewed resection surgery was uneventful, and after such surgery the constipation receded and the colonic transit time returned to normal....

 17. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  on the substance injected. Steroid injections are indicated in case of granuloma, and antibiotics should be used when infection occurs, but surgical excision can be required. It is important to emphasize this condition in order to give patients proper advice prior to treatment and to recognize symptoms...

 18. Langtidskomplikationer efter injektion af permanent vaevsfylder i laeber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sneistrup, Christian; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Dahlstrøm, Karin

  2009-01-01

  on the substance injected. Steroid injections are indicated in case of granuloma, and antibiotics should be used when infection occurs, but surgical excision can be required. It is important to emphasize this condition in order to give patients proper advice prior to treatment and to recognize symptoms....

 19. Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne Christian; Bonnerup, Bent; Plum, Carsten Munk

  Bogen er en lærebog til ingeniøruddannelserne baseret på det nye fælles europæiske normsystem, Eurocodes. Ud over at fungere som lærebog vil rådgivende ingeniører og andre, der beskæftiger sig med projektering af stålkonstruktioner kunne anvende bogen. Specielt bogens mange detaljeret gennemregne...

 20. Menière-lignende symptomer efter meningeom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Morten; Klokker, Mads; Fugleholm, Kåre

  2010-01-01

  A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct with no ......A 36-year-old woman who presented with a right sided hearing loss, tinnitus and attacks of dizziness was initially diagnosed with Ménière's disease. A meningioma was found along the posterior surface of the petrosal bone, centred partly on the external aperture of the vestibular aqueduct...

 1. Indlaeggelsesvarighed efter operation med hofte- og knaealloplastik i Danmark. I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian; Holm, Gitte

  2006-01-01

  The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources.......The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources....

 2. Kommunernes administrative lederskab efter kommunalreformen.Et kortfattet signalement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  I denne rapport er der først og fremmest tale om en beskrivende analyse af kommunernes administrative lederskab, suppleret med vurderinger og spørgsmål til diskussion. Hovedkonklusionerne af den beskrivende analyse er sammenfattet nedenfor. Social baggrund, køn og alder: Den gennemsnitlige...

 3. Den europæiske sukkersektor - efter reformerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  Med reformerne af EU’s sukkerpolitik ændredes vilkårene for hele den europæiske sukkersektor. Resultatet ses nu i form af stærkere struktur- og produktivitetsudvikling og dermed en stigende international konkurrenceevne.......Med reformerne af EU’s sukkerpolitik ændredes vilkårene for hele den europæiske sukkersektor. Resultatet ses nu i form af stærkere struktur- og produktivitetsudvikling og dermed en stigende international konkurrenceevne....

 4. Dansk udlevering efter den europæiske arrestordre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elholm, Thomas; Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Henning

  2016-01-01

  Den europæiske arrestordre, der blev vedtaget af EU i 2002, har haft stor betydning for retsudviklingen vedrørende udlevering af personer til strafforfølgning eller strafafsoning i EU. Danmark er - trods retsforbeholdet - fuldt ud med i ordningen om arrestordren, og mange danske domstole har...... efterhånden haft sådanne sager. Det har givet anledning til en række vanskelige juridiske spørgsmål. I den sidste tid har det især drejet sig om, hvorvidt udlevering kan afslås med henvisning til urimelige fængselsforhold i andre lande. EU-domstolen har den 5. april 2016 afsagt en vigtig dom om spørgsmålet...

 5. Et tilfaelde af tungiasis efter rejse i Kenya

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rathe, Mathias; Rafn, Aase; Poulsen, Thorkil

  2009-01-01

  Tungiasis is an ectoparasitic skin disease caused by infestation by the female sand flea, Tunga penetrans. Prevalence in endemic areas may reach 83%, while it is rare in non-endemic areas. However, an increase in international travel to and from the affected regions may lead to a rise in the numb...... of cases in non-endemic countries. We present a Danish case of tungiasis contracted during a trip to Kenya. Udgivelsesdato: 2009-Mar-2...

 6. Usurering af osteosyntesemateriale gennem øsofagus efter anterior cervikalkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiis, Julie Therese; Nittby, Henrietta Carolina; Lauritsen, Anne Oberg

  2014-01-01

  The rare, potentially life-threatening complication to anterior cervical surgery, oesophageal perforation, occurs after surgical trauma or due to erosion by migrating hardware. Symptoms are hoarseness, dysphagia, neck/throat pain, subcutaneous emphysema and fever. Imaging and endoscopic diagnosis...... can give false negative results. We present a case of a 74-year-old male, who was readmitted with sepsis and abscess in the operation area three weeks after anterior cervical surgery. Veillonella parvula was found in the abscess material and computed tomography confirmed the diagnosis of oesophageal...

 7. Tidlig intensiv rehabilitering efter meget svaer traumatisk hjerneskade. Opfølgning seks måneder efter udskrivelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebach, Annette; Nordenbo, Annette Mosbaek; Engberg, Aase Worsaae

  2007-01-01

  In September 2000 the Brain Injury Unit at Hvidovre Hospital was established, offering subacute intensive rehabilitation to patients with severe traumatic brain injury. Uptake area: Eastern part of Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Outcome 6 months after discharge is presented for patient...

 8. Comparação da ativação mioelétrica do glúteo máximo e bíceps femoral entre os agachamentos paralelo e com passada à frente Comparación de la activación mioeléctrica de los glúteos y bíceps femoral entre las sentadillas con los pies paralelos y los pies uno frente al otro Comparison of myoelectric activity of gluteus maximus and biceps femoris between parallel and lunge squat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Leporace

  2012-09-01

  .The purpose of this study was to compare the EMG of the gluteus maximus and biceps femoris between the lunge and the parallel squat. Seven subjects, with experience in strength training, performed eight repetitions of the parallel squat (PS and the lunge (LU with an overload corresponding to 50% of body mass. The EMG of the gluteus maximus and biceps femoris was captured, filtered by a forth order Butterworth filter (20-400 Hz and calculated RMS values. The Wilcoxon Ranked test was used to compare the normalized EMG of each muscle between the two exercises. Both the biceps femoris (p = 0.041 and the gluteus maximus (p = 0.0059 showed increased activation in LU compared to the PS. Despite the moderate activation in both exercises, ranging from 25% to 45%, the myoelectric response of the analyzed muscles was higher, for the participants, in the lunge exercise.

 9. Risøs årsrapport 2005. Opfølgning på planerne for året 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Risøs årsrapport 2005 er en opfølgning på planerne for Risøs virksomhed i 2005. Risøs bestyrelse skal som led i resultatkontrakten med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling aflægge årlige rapporter om opfyldelsen af de fastlagte resultatkrav.Nærværende rapport indeholder data til brug...... for denne vurdering. Derudover gives et billede af Risøs økonomi og faglige aktiviteter, der relateres til Risøs mission, vision og strategi. Rapportering af årets resultater er baseret på det interneplanlægnings- og opfølgningssystem, og rapporten er opbygget efter Økonomistyrelsens nye koncept...... for årsrapporter....

 10. Madspild i familier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winkel, Thomas Dyrmann

  særligt henblik på forholdet mellem familiens sociale dynamikker, praksisser og hverdagens organisering. Et misforhold mellem hverdagens organisering og familiemedlemmernes madpraksisser er en væsentlig årsag til madspild. Teorien, der forklarer, hvorfor familiers praksis forårsager madspild, ligger til...... forskningsspørgsmål, forskningsdesign analyse og konklusioner. I afhandlingen omhandler et studie af familiers praksis, der forårsager madspild. Resultatet er en teori herom og en metode til at reducere madspildet gennem ændring af familiers praksisser. Jeg undersøger i familiestudiet seks børnefamiliers praksis med...... grund for en metode til at reducere madspildet. Metoden bygger primært på praksisteori og tager højde for etiske implikationer i ændringen af familiers praksis. Den udviklede metode er tilpasset anvendelse i organisatorisk praksis og indeholder et konkret redskab til brug før, under og efter...

 11. Maintenance Free and Sustainable High-Level Control in Cement and Mining Industry

  OpenAIRE

  Hansen, Ole Fink; Andersen, Nils Axel; Recke, Bodil; Recke, Bodil Olesen; Ravn, Ole

  2009-01-01

  Højniveau reguleringssystemer har været anvendt i processindustrien i årtier og udgør et veletableret marked også i cement produktion. Tilføjelsen af et sådant reguleringssystem medfører øget produktivitet, nedsat energiforbrug og forbedret kvalitet af slutproduktet så tilbagebetalingen typisk er under ét år. Desværre sker det ofte at systemet bliver taget ud af brug, få måneder efter installation. Årsagen hertil er mangeartet og skyldes grundlæggende at miljøet omkring systemet ændrer sig så...

 12. Can pay for performance improve the quality of primary care?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roland, Martin; Olesen, Frede

  2016-01-01

  I mange lande synes sundhedsvæsenet ikke at kunne tilbyde tilstrækkelig behandling af en lang række sygdomme. Højt kvalificerede læger er en afgørende faktor, men dygtige læger er ikke nok til at sikre god behandling. Derfor ses der nu mange steder efter nye incitamenter, som kan bidrage til at h...... til nye former for behandling og pleje. Vi har brug for mere forskning på dette område, hvis vi på et oplyst grundlag skal beslutte, om og evt. hvordan vi bedst indfører elementer af ”pay for perfomance” for at forbedre de services, der udbydes i sundhedsvæsenet....

 13. Microfluidics: Functionality Integration for Proteomic Applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Daria

  2006-01-01

  , fabrikation og karakterisering af integrerede mikrochips til protein analyser med forøget detektionsgrænse; 2) en ny samleproces af glas-mikrosystemer til ’miniaturized total analysis systems’ (-TAS); og 3) design samt fabrikation af glas mikrosystemer til kapillær elektroforese (CE) separering integreret...... demonstration af ’on-chip’ protein koncentrering integreret med ’on-chip’, ikke-kovalent mærkning. I-kolonne og efter-kolonne protein mærkningsstrategier påvises i rapporten at være forenelig med protein koncentrering, ved brug af et ’sol-gel’ filter, efterfulgt af en ’sieving’ elektroforese (CSE...

 14. Forflytning: shear og friktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  friktion). Formålet med filmprojektet er: At give personalet i Apopleksiafsnittet viden om shear og friktion, så det motiveres til forebyggelse. Mål At udarbejde et enkelt undervisningsmateriale til bed-side-brug Projektbeskrivelse (resume) Patienter med apopleksi er særligt udsatte for tryksår, fordi de...... ofte er immobile, har svært ved at opretholde en god siddestilling eller ligger tungt i sengen som følger efter apopleksien Hvis personalet bruger forkert lejrings-og forflytningsteknik, udsættes patienterne for shear og friktion. Målgruppen i projektet er de personer, der omgås patienterne, dvs...

 15. Karakteristik Kimia dan Mikrostruktur Otot Longissimus Dorsi dan Biceps Femoris dari Sapi Glonggong (Chemical Characteristics and Microstructure of Longissimus Dorsi and Biceps Femoris Muscle of Glonggong Beef Cattle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amrih Prasetyo

  2012-02-01

  Full Text Available The study was conducted to evaluate chemical and microstructure characteristics of glonggong (excessive drink meat compared with the normal meat. The meat samples were taken from Boyolali Regency, came from five glonggong male Ongole grade cattle, and from five normal cattle with the average life weight of 250–300 kg. The chemical data were analyzed by using analysis of variance of 2x2 factorial patterns. The microstructure characteristics were also analyzed descriptively. The water content of glonggong meat was higher compared with that of normal meat on BF and LD muscle, average water content was 80.64% and 80.14% vs 78.60% and 74.57%, respectively. The protein contents of BF (15.98% and LD (16.17% was lower than the protein contents normal meat of BF (21.08% and LD (21.07%, respectively. The Result of statistical analyzed shows significant pengglonggongan of cattle before slaughtered (P<0.05 to meat fat value at every muscle. The meat lactic acid value of glonggong meat of LD muscle was lower than that of normal meat of LD muscle (2815.891 vs 6827.77 ppm. There was a damage of glonggong meat microstructure of LD, BF muscle and also of liver organ. In conclusion, glonggong meat had a lower chemical characteristics compared with the normal meat. (Key words: Chemical, Microstructure, Meat, Glonggong

 16. Håndskader opstået ved brug af hydrauliske brændekløvemaskiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, R

  1998-01-01

  or more persons were operating the logsplitter and 40% of the machines had no emergency stop button. The hazards mentioned above influenced the injury frequence and severity. We therefore recommend improved prophylactic measures and precautions to be considered. For the old machines a campaign...

 17. Efficient use of green taxes in the CHP sector; Effektiv brug af groenne afgifter i kraft- og varmesektoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skovsgaard Nielsen, L.; Mognesen, Martin Frank; Pade, L.L.

  2007-06-15

  Since 1977 green taxes have been used in the Danish power and heat sector. Green taxes principally assure an efficient, market-based reduction of pollution by reducing the energy consumption or increasing the share of renewable energy in power and heat production. This report takes its point of departure in four potential barriers which prevent a marketbased, cost-effective increase of the proportion of renewable energy in power and heat production. We primarily concentrate on three policy measures. 5. green and lessgreen taxes; 6. mandatory combined heat and power production; 7. fuel restrictions. Furthermore, we analyse a fourth characteristic in the law: 8. high transactions costs connected to the enlargement of renewable energy. The purpose of the report is to describe how the four potential barriers contradict the theoretically efficient application of green taxes in the power and heat sector. We do this: 1) by clarifying how legislation in the power and heat sector affects the extension of renewable energy; and 2) by evaluating the theoretically efficient application of green taxes in the power and heat sector in relation to legislation. (au)

 18. Sikker brug af bedside_UL-vejledt pleuracentese og ascitesdrændge hos patienter med maligne sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damstrup, Camilla Vantore

  2014-01-01

  and investigated the patients' medical files with regard to complications. In 29 pleuracentesises and 43 laparocentesises only one pneumothorax was registered (3.4%). This is comparable to previous studies and may suggest that it is safe to perform these procedures bedside in cancer patients with no complications....

 19. Dobutaminetherapie thuis als brug naar harttransplantatie of als einddoeltherapie bij ernstig hartfalen begeleid door de 'nurse practitioner'

  NARCIS (Netherlands)

  Brügemann, J; de Jonge-Weber, A T G; Rienstra, M; van den Broek, S A J; Zijlstra, F; van Veldhuisen, D J

  2007-01-01

  OBJECTIVE: To evaluate the results of intravenous dobutamine therapy at home for ambulatory patients with severe heart failure. DESIGN: Retrospective. METHOD: Data were retrieved for the 40 patients that had been treated with intravenous dobutamine at home during the period from 1 January 1994 until

 20. Tænketankes brug af dagbladene som et marked for politiske idéer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelstrup, Jesper Dahl

  2016-01-01

  interest organisations. It is argued that think tanks are using the media as a means of supplying independent ideas which are in demand among decision-makers and other target audiences. In addition, the article suggests that think tanks with idea political stances are more visible in Danish newspapers than...

 1. Lægers kirurgiske færdigheder målt ved brug af »Operation«-simulatoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundsgaard, Rune Sarauw; Klausen, Tobias Wirenfeldt; Ryge, Camilla Hasselbalch

  2017-01-01

  INTRODUCTION: The aim of the study was to test the surgical abilities between orthopaedic surgeons and anaesthetists on a surgical simulator intended for children. METHODS: The study was a prospective comparative study with 31 consultant or specialist grade medical doctors: 15 orthopaedic surgeons...... and 16 anaesthetists. The speed and failure rate when removing foreign bodies on a surgical simulator was measured. RESULTS: There was no statistically significant difference in speed and failure rate between orthopaedic surgeons and anaesthetists, when they were working on the simulator. Anaesthetists...... demonstrated statistically significant more body movement and more use of foul language doing the simulation, and they were more willing to read the written instruction but less likely to follow it. CONCLUSION: Anaesthetists may be just as handy as orthopaedic surgeons but should be given more physical...

 2. Undersøgelse af Magnuseffekten på en cylinder ved brug af dimensionsanalyse og empirisk data

  OpenAIRE

  Lauritzen, Ann Katrine Toft; Clarke, Danijel Charles; Ajslev, Mikkel Zielinski; Victor, David Eklund; Bisgaard, Stefan; Thomsen, Malina Masik Talita Isaksen; Larsen, Emil Ellegaard

  2016-01-01

  Projektet har til formal at undersøge tværkraften, der optærder på en roterende cylinder, sombevæger sig relativt til et fluid. Tværkraften kender man som Magnuskraften, og er oftest beskreveti forhold til en roterende sfære. En mangel på viden om Magnuskraftens opførsel på cylindrehar inspireret os til projektet. Dette emne undersøges gennem dimensionsanalyse og ved brugaf empirisk data. Der indledes med et kapitel om grundlæggende teori indenfor fluiddynamikfor at give en kvalitativ forståe...

 3. Undersøgelse af vegetationsdynamikken i danske klitlandskaber fra 1995-2010 ved brug af ortofotos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lærke Sofie Glerup; Bøcher, Peder Klith; Kappel Jørgensen, Signe

  2016-01-01

  . In total four different habitat types were recognized 1) dune heath, 2) shrub-dominated dune slack, 3) graminoid-dominated dune slack and 4) grey dune. The four habitat types were separated by differences in preference for the five Ellenberg indicator values F (moisture), L (light), R (reaction - pH), S...... in the dune systems, probably due to increased deposition of atmospheric nitrogen. The results also showed an increase in the total area of the graminoid-dominated dune slacks, possibly due to increase in precipitation and/or closing of drains. Although the method used in this study is time consuming...

 4. Functionality of the contralateral biceps femoris reflex response during human walking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew James Thomas; Geertsen, Svend Sparre; Sinkjaer, Thomas

  2014-01-01

  of the body in order to maintain dynamic equilibrium during walking. Therefore, we hypothesized that if we suddenly slowed the treadmill participants were walking on, the cBF reflex would be inhibited because the necessity to break the forward progression of the body would be decreased. Conversely, if we...... the treadmill velocity was altered concurrently or 50 ms after knee perturbation onset. These results, together with the finding that the cBF reflex response is under some cortical control [1], strongly suggest a functional role for the cBF reflex during walking that is adaptable to the environmental situation....

 5. Kettlebell swing targets semitendinosus and supine leg curl targets biceps femoris

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zebis, Mette Kreutzfeldt; Skotte, Jørgen; Andersen, Christoffer H

  2013-01-01

  The medial hamstring muscle has the potential to prevent excessive dynamic valgus and external rotation of the knee joint during sports. Thus, specific training targeting the medial hamstring muscle seems important to avoid knee injuries.......The medial hamstring muscle has the potential to prevent excessive dynamic valgus and external rotation of the knee joint during sports. Thus, specific training targeting the medial hamstring muscle seems important to avoid knee injuries....

 6. Proteome Profiles of Longissimus and Biceps femoris Porcine Muscles Related to Exercise and Resting

  NARCIS (Netherlands)

  Pas, te M.F.W.; Keuning, E.; Wiel, van de D.F.M.; Young, J.F.; Oksbjerg, N.; Kruijt, L.

  2011-01-01

  Exercise affects muscle metabolism and composition in the untrained muscles. The proteome of muscle tissue will be affected by exercise and resting. This is of economic importance for pork quality where transportation relates to exercise of untrained muscles. Rest reverses exercise effects. The

 7. The Isolated Effect of Adductor Canal Block on Quadriceps Femoris Muscle Strength After Total Knee Arthroplasty

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Johan Kløvgaard; Jæger, Pia; Dahl, Jørgen Berg

  2016-01-01

  TKA. METHODS: We included 64 patients on the first postoperative day. Group A received an ACB with 30 mL ropivacaine 0.75% at t0 and with 30 mL saline 60 minutes later (t60). Group B received the treatment in the opposite order. The primary end point was the difference between groups in MVIC at t60......, expressed as a percentage of postoperative preblock values. In this manner, the effect of the ACB could be isolated from the detrimental effect on muscle strength caused by the surgery. Secondary end points were differences between groups in mobility and pain scores. We planned a subgroup analysis dividing...

 8. Inclination and anteversion of Collum femoris in hip dysplasia and coxarthritis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Madsen, J. S.; Svalastoga, E. [Kongelige Veterinaer- og Landbohoejskole, Copenhagen (Denmark)

  1994-07-01

  Femoral neck angles were measured radiographically in 41 dogs examined for hip dysplasia. Steep femoral neck inclination was found to be a phenomenon of hip dysplasia and coxofemoral joint laxity. The altered biomechanics of a steep femoral neck inclination may be a factor in the pathogenesis of hip dysplasia and secondary osteoarthritis.

 9. Sports Mass Age Therapy on the Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness of the Quadriceps Femoris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boguszewski Dariusz

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose. Massage therapy is one of most commonly applied treatments during athletic training. The aim of this study was to assess the effectiveness of sports massage therapy on reducing post-exercise quadriceps muscle soreness. Methods. A sample of 29 women aged 24-26 years was divided into an experimental group (n = 15 receiving classic sports massage therapy and a control group (n = 14 given no treatment. An exercise session consisting of five sets of deep squat jumps was administered after which lower limb power as assessed via the vertical jump test. Muscle soreness was assessed using the visual analogue scale (VAS and exercise intensity with the Borg Rating of Perceived Exertion Scale. Subsequent measurements of lower limb power and muscle soreness were performed 24, 48, 72 and 96 h after the exercise session. Differences between the measurements were assessed by the Friedman and least significant difference tests while between-group comparisons involved the Mann-Whitney U test. Results. The largest decrease in lower limb power was observed between the first measurement after the exercise session and 24 h later (p < 0.01. The smallest decrease in power was observed in the massage group. The highest levels of muscle soreness were noted 24 h post-exercise in the massage group and 48 h post-exercise in the control group. The experimental group showed a decrease in muscle soreness in each subsequent measurement, with the results close to zero on the VAS 96 h postexercise. Conclusions. Massage therapy quickened recovery and improved muscle efficiency post-exercise and may serve as an effective treatment of muscle soreness. The analgesic effect of massage suggests it should be widely applied in sport, physical therapy and rehabilitation.

 10. Traethedsbrud af collum femoris hos rask maratonløber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Christensen, Ole; Lukina, Guy Feruzi

  2009-01-01

  Fatigue fractures of the hip are rare causes of hip pain. Delayed diagnostics of this type of fracture can cause serious complications. We describe a case concerning a 32-year-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general......-old male amateur runner who experienced hip pain with rapid onset during his first marathon. After eight days his general practitioner referred him to the hospital and a dislocated fracture of the femoral neck was detected. Udgivelsesdato: 2009-Oct-5 Udgivelsesdato: 2009...

 11. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2014-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied. T......, urethral suppositories and penile implants....

 12. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2015-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied. T......, urethral suppositories and penile implants....

 13. Spinocellulært karcinom opstået ved cikatrice efter Calmette-vaccination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Maria; Andersen, F.; Salskov-Iversen, Maria Luise

  2014-01-01

  Marjolin's ulcer is an aggressive squamous cell carcinoma (SCC) found in chronically inflamed skin. SCC has been reported in smallpox vaccination sites, whereas basal cell carcinomas are more common in scar after bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccination. A 72-year-old man presented with a chronic...

 14. Konservativ behandling af sårinfektioner efter operation for mammacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lanng, Charlotte; Hoffmann, Jack

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was 1) to ascertain how patients with a wound infection after breast surgery are treated in other Danish surgical departments, and 2) to analyse our experience with conservative treatment of wound infections. MATERIAL AND METHODS: 1) A questionnaire sent...... to surgical departments in Denmark to access how these infections are treated; 2) a prospective analysis of our experience with conservative treatment of wound infections. RESULTS: 1) In 10 of the 20 departments, which perform breast surgery, wound infections were treated by reopening the wound in most cases....... 2) Out of 1118 patients operated on for breast cancer, the incidence of wound infection was 3.6%. Ten per cent were admitted to other surgical departments and had their wounds reopened. Ninety-four per cent of the patients treated in our department were treated conservatively, and of these 90% were...

 15. Tvangslånene. Om fiskale forhold i Slesvig under og efter Treårskrigen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Thomas

  2013-01-01

  the districts of the region. However, only the two first were actually collected as the final one was decided just a few months before the end of the war. The compulsory loans were a war tax, with the particular characteristic though, that in principle those citizens who contributed enjoyed status as creditors...... by each district issuing interest-bearing loan certificates to citizens in exchange for cash. They passed the yield on to the Schleswig-Holstein treasury that in its turn issued bonds to the district authorities. The second loan was raised in April 1850 with the purpose of covering the deficit created...... or after some persuasion, seeing it as a civil duty and/or a sensible investment. On a number of occasions though, especially in the northern districts where pro-Danish sentiments prevailed, local residents would only pay up after threats by central authorities to take possession by military execution...

 16. Visceral leishmaniasis hos to børn efter ferie i Sydeuropa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Castberg, Filip Christian; Poulsen, Anja; Petersen, Bodil Laub

  2013-01-01

  Pancytopenia, fever and splenomegaly are frequent causes for referrals to paediatric haematology departments, on the suspicion of acute leukaemia. We report two cases of Danish children with the tropical disease visceral leishmaniasis (VL) contracted on short vacations in Southern Europe. One...... of the patients developed secondary haemophagocytic lymphohistocytosis (HLH). Both children were successfully treated with liposomal amphotericin B. In Denmark, VL is a rare but important differential diagnosis to acute leukaemia and HLH, and should be ruled out after journeys to endemic areas, including Southern...

 17. Fejldiagnostik ved vaginal skanning hos en kvinde, der var gravid efter hormonel follikelstimulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Najami, Issam; Salomon, Søren

  2014-01-01

  We present the case of a 21-year-old woman who developed a simultaneous extra- and intrauterine pregnancy after hormonal induction of ovulation. The case shows a delay in the detection, relying on usual measures as vaginal ultrasound scanning, of the ectopic pregnancy resulting in peritonealia...

 18. Forfodsamputation på en 14-årig dreng efter infiltrerende glomustumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khorasani, Hoda; Jensen, Claus L; Bonde, Christian T

  2017-01-01

  Glomus tumours are rare dermal tumours, which very seldom can be seen viscerally. The majority is benign small tumours of the skin. Malignancy has been reported in very few cases worldwide. The diagnosis is made clinically supported by MRI-scans and biopsy of the lesion. We present a case story o...

 19. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years,...

 20. Praenatal screening og diagnostik efter behandling for barnløshed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Anne Cathrine R; Loft, Anne; Pinborg, Anja B

  2007-01-01

  Women who get pregnant after infertility treatment differ from women with naturally conceived pregnancies concerning prenatal screening: on average they are older and therefore they have a greater risk of carrying a child with Down's syndrome, their children have an increased risk of congenital...

 1. Cerebral absces med Vibrio cholerae non-01 efter badning i dansk havvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torp-Pedersen, Trine; Nielsen, Xiaohui Chen; Olsen, Katharina E P

  2012-01-01

  on the ankle. We treated the patient with meropenem and ciprofloxacin for six weeks followed by ciprofloxacin for four weeks, and she recovered with hemiparesis and speech impairment. Marine Vibrio species may produce intracranial infection in predisposed individuals, even in temperate climate zones....

 2. Overlevelse efter lynnedslag og behandling af tilstødende komplikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Malene Lægdsgaard; Uslu, Bülent; Lind, Morten Nikolaj

  2011-01-01

  Lightning strike is an unpredictable weather phenomenon which can cause a variety of injuries to the human body. We present a case report with a 24-year-old male football player, who survived prolonged cardiac arrest after a lighting strike and then presented with multiple organ dysfunction due t...... to cellular swelling, extreme rhabdomyolysis and global hypoperfusion. We describe the clinical observations, therapy and injuries which may be expected. Furthermore, the pathophysiology and factors influencing the survival of this patient are discussed....

 3. Har samlejedebut ændret sig efter "Sikker sex"-kampagnen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wielandt, H B; Jeune, B

  1992-01-01

  , sexual experience and contraception. In October 1989, the investigation was repeated and 359 women (percentage replies 77.9) and 400 men (percentage replies 76.3) participated. Both of the investigations were carried out as personal interviews by the professional interviewer staff of the Institute...... of the investigations, the majority stated that the first coitus was with a person of the same age group. Just under 1/4 of the women and nearly 1/3 of the men stated that the first coitus was also the first for the partner. In the 1989 investigation, significantly more stated that they had employed contraception...... at the first coitus. The campaign for "Safe sex" had recommended condoms. In the 1989 investigation, 61.0% of the women and 62.0% of the men had employed condoms at the first coitus as compared with 36.5% of the women and 42.1% of the men, five years previously. Parental advice about contraception had also...

 4. Tyske våben og øvrige udrustning i Danmark efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel Rasmussen, Peter

  2016-01-01

  When the Second World War ended in May 1945 the German armed forces left a very large stock of weapons and military equipment in Denmark. For the Danish army this presented a welcome opportunity to used left German arms and military equipment for a limited period in the training of the first Danish...... of Denmark. So when peace came in spring 1945 the Danish Army was without any weapons and more or less without any foreign currency to buy new weapons. The destruction took its start in late summer 1945; guns, tanks, rifles, machine-guns, helmets etc. were turned into scrap by the Army´s Technical corps...... of German weapons and military equipment for use by the Norwegian Army. A special problem constituted the large German air bases in Denmark, constructed in the second part of the war as part of the German air defence against the allied bomber offensive against Germany. There was evidence that former Danish...

 5. Komplet remission af højmalignt lymfom i ventriklen efter eradikation af Helicobacter pylori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høeg, Rasmus Tetens; Skau, Anne-Marie; Nørgaard, Peter

  2011-01-01

  . The recommended treatment of DLBCL is chemotherapy followed by involved-field irradiation. However, small prospective trials have shown high rates of complete remission after eradication of H. pylori alone and this treatment is an option in patients of advanced age or with severe co-morbidities.......A 91 year-old man was found to have diffuse large cell B-cell lymphoma (DLBCL), localized to the stomach. Because of his age, his only treatment was anti-Helicobacter pylori therapy. He achieved a complete remission, and six months after the initial presentation, there were no signs of recurrence...

 6. Den militære unioolaritet og det amerikanske imperium efter den Kolde Krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Simon Valentin

  2006-01-01

   The article argues that American power after the Cold War has relied on military strength to a greater degree than immediately after World War Two. Several dynamics are cited which could turn unipolarity into a transitory stage in the evolvement of a multipolar, a bipolar, a regional, or even...... the complete breakdown of world order: The theory of Imperial Overstretch, traditional balance of power dynamics, and the absence of American restraint. Other stabilizing factors are mentioned: The evolvement of Post-Heroic Warfare, American restraint, and the use of novel strategies such as dissuasion, pre...

 7. Legalt eller legitimt? Om Nordeas krisekommunikation efter lækagen ’The Panama Papers’

  OpenAIRE

  Thomsen, Nynne Emilie Vinge

  2016-01-01

  This thesis examines the way in which Nordea sought to communicate regarding the leak ”The Panama Papers” and how appropriate this turned out to be. Based on William Benoit’s image restoration theory (2015), Timothy W. Coombs’ situational crisis communication theory (2012) and Susanne Holmström’s legitimacy theory (2013), this thesis finds that Nordea mainly used a defensive crisis communication strategy, which was mainly supposed to evade responsibility and minimalize the bank’s role in the ...

 8. Smertetilstand og psykologisk distress før uheldet praedikterer gener efter whiplash-traume--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Tina Birgitte Wisbech; Frostholm, Lisbeth; Ørnbøl, Eva

  2009-01-01

  Patients with acute whiplash trauma were followed to examine if pre-collision pain and psychological distress were associated with reduced work capability and neck pain at 12 month follow-up. Pre-collision unspecified pain was associated with reduced work capability, and neck pain and pre-collisi...

 9. Anstrengelsesinduceret ST-segmentdepression efter akut myokardieinfarkt. Forekomst og prognostisk betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, H; Pless, P; May, O

  1989-01-01

  On the basis of a review of 20 investigations (3,587 patients), the prevalence of significant ST-segment-depression (ST-depr) in patients performing an exercise test 9-30 days after acute myocardial infarction (AMI) was found to be 33% (3-70%). The reason for the considerable variation is due...... to a combination of several factors: 1) different and frequently incomplete definition of significant ST-depr; 2) heterogenically composed patient groups (first vs subsequent AMI, different prevalence of infarct types and localization, consecutive vs selected patients, +/- cardioactive drugs during the exercise...

 10. Tranexamsyre reducerer blodtabet efter større elektive ortopædkirurgiske operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eschen, Camilla Tofte; Tengberg, Peter Toft; Husted, Henrik

  2012-01-01

  Anaemia in surgical patients has been proven to increase morbidity and mortality. Due to the risk of adverse effects and the cost of blood transfusions it is important to reduce the need for transfusions by pre- and intra-operative interventions. Tranexamic acid has long been used in orthopaedic...

 11. Overlevelse efter lynnedslag og behandling af tilstødende komplikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Malene Lægdsgaard; Uslu, Bülent; Lind, Morten Nikolaj

  2011-01-01

  Lightning strike is an unpredictable weather phenomenon which can cause a variety of injuries to the human body. We present a case report with a 24-year-old male football player, who survived prolonged cardiac arrest after a lighting strike and then presented with multiple organ dysfunction due...

 12. Amputation af arm grundet infektion forårsaget af Vibrio vulnificus efter badeferie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arici, Esra; Evald, Allan; Holmgaard, Dennis Back

  2017-01-01

  consistent with V. vulnificus infection but with no informa-tion of water exposure. The initial treatment was surgery and sepsis management including broad-spectrum antibiotics. On day eight the patient's right arm was amputated. On day 16 the patient was discharged from the intensive care unit, and on day...

 13. Systemisk prokinetisk behandling af postoperativ ileus efter abdominalkirurgi. Gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holte, Kathrine

  2010-01-01

  Based on the evidence presented in the Cochrane review "Systemic prokinetic pharmacologic treatment for postoperative adynamic ileus following abdominal surgery in adults", routine administration of systemic prokinetics for the prevention of postoperative ileus is not recommendable. The potential...... of selective opioid antagonists and intravenous lidocaine should be further investigated, particularly in conjunction with laparoscopic surgery, epidural pain management and fast-track surgery....

 14. Genetisk polymorfisme har betydning for 
opioiders smertestillende effekt efter kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydshou, Andreas; Hansen, Egon Godthåb; Gögenur, Ismail

  2013-01-01

  Post-operative pain-management (PPM) should first of all be decided by the specific surgical procedure in each case, but it also seems that genetic polymorphism affects the clinical effects of the pharmacological treatment. In this article we summarize the existing evidence of the hypothesis...... that the A118G-variant of the µ-opioidreceptor-gene OPRM1 affects clinical response to opioids after gynaecological and abdominal surgery. If the genetic profile of each patient becomes easier accessible in the future, PPM might be planned accordingly to surgical procedure as well as to genetic profile...... to avoid post-operative pain and pharmacological adverse effects....

 15. Håndtering af keratitis efter laserbehandling adskiller sig fra almindelig keratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahmed, Shakil; Ahmed, Hassan Javed; Holm, Lars Morten

  2014-01-01

  Keratitis after laser in situ keratomileusis (LASIK) is rare and challenging as patients may present with mild symptoms and initial management differs significantly. Post-LASIK keratitis is usually due to gram-positive bacteria or opportunistic/atypical microorganisms located beneath the corneal...... flap. Due to relative protective interface location it is necessary to lift the corneal flap for cultures and antibiotic irrigation. The case report demonstrates that post-LASIK keratitis requires prompt referral to ophthalmology department as correct initial management is pivotal for good visual...

 16. Tunge- og stemmebåndsparese efter endotrakeal intubation for Legionella-pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønnichsen, Rikke; Lauritsen, Anne Oberg

  2013-01-01

  Extracranial involvement of the hypoglossal nerve and recurrent laryngeal branch of the vagal nerve can be a complication of anaesthetic airway management (Tapia's syndrome) or focal involvement due to Legionella infection. We present a patient with bilateral hypoglossal and unilateral recurrent...... laryngeal nerves palsy after a complicated intubation and a Legionella infection. Clarithromycin therapy was started. Within months, tongue mobility and swallowing gradually improved. Two months after discharge persisting unilateral recurrent nerve palsy was observed....

 17. Graviditet efter bariatrisk kirurgi kræver speciel opmærksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte; Kjær, Mette Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction and complic......In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction...... and complications due to malabsorption. This article reviews the effect of bariatric surgery before pregnancy on obstetric and neonatal outcomes and provides, based on the limited available evidence, recommendations for the management of pregnancy in these women....

 18. Svær dehydrering hos nyfødt efter ambulant fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøstesen, Lisbeth Marianne; Fenger-Grøn, Jesper

  2011-01-01

  A nine day-old girl was hospitalised because of breast-feeding problems and life-threatening hypernatremic dehydration; weight loss was 30% of birth weight and s-Na 187 mmol/l. The question is raised whether there could be an association to the current changes in the perinatal health care...... in Denmark. The case emphasizes the necessity of a sufficient safety net beneath the newborn children in order to minimise the risk of breast-feeding problems and re-hospitalizing. Neonatal problems such as marked weight loss, dehydration, hypernatremia and marked jaundice are potentially preventable....

 19. Tranexamsyre reducerer blodtabet efter større elektive ortopædkirurgiske operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eschen, Camilla Tofte; Tengberg, Peter Toft; Husted, Henrik

  2012-01-01

  surgery as an antifibrinolytic agent. Several studies within the orthopaedic fields have underlined the effect of the drug in reducing blood loss and need for transfusions. However, more studies are needed to examine the optimal dosage and administration along with the risks associated with the drug....

 20. Patienttilfredshed efter hofte- og knaealloplastik med kort vs. lang indlaeggelse. III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian; Holm, Gitte

  2006-01-01

  The goal of this study was to evaluate patient satisfaction with the hospital stay in relation to the length of stay for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA)....

 1. Håndtering af keratitis efter laserbehandling adskiller sig fra almindelig keratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahmed, Shakil; Ahmed, Hassan Javed; Holm, Lars Morten

  2014-01-01

  flap. Due to relative protective interface location it is necessary to lift the corneal flap for cultures and antibiotic irrigation. The case report demonstrates that post-LASIK keratitis requires prompt referral to ophthalmology department as correct initial management is pivotal for good visual...

 2. Grådigheden efter konstant at være på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2014-01-01

  Nærvær. Selv om vi ikke altid tænker over det, er vores konstante digitale tilstedeværelse derfor ikke kun noget der viser, at jeg er digital tilgængelig, til rådighed og fuldstændig opdateret om, hvad der sker i verden. Den risikerer også at gøre det surt for andre. Selv om det sociale fællesska...

 3. Urininkontinens de første 12 år efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viktrup, Lars; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  INTRODUCTION: First pregnancy and delivery often result in urinary incontinence. The aim of this 12-year cohort study was to estimate the impact of incontinence and the need for treatment. MATERIAL AND METHODS: A total of 305 women were questioned about lower urinary tract symptoms a few days......, three months, five years and 12 years after their first delivery. RESULTS: A total of 242 women (79%) answered a questionnaire 12 years after their first delivery. Urinary incontinence increased significantly (p ... the 75 SI women, five had daily symptoms, while ten experienced social or hygienic inconvenience. CONCLUSION: Urinary incontinence is prevalent 12 years after first delivery, though few receive treatment. Incontinence severity is associated with a desire for treatment. Udgivelsesdato: 2009-Oct...

 4. Et tilfælde af brucella spondylodiscitis efter rejse til Libanon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stig Lønberg; Johansen, Isik Somuncu

  2012-01-01

  Brucellosis is a widespread endemic zoonotic infection affecting more than 500,000 people per year. The disease is very uncommon in Denmark and almost always imported. We present a case of a 57 year-old male with blood culture and magnetic resonance imaging verified brucella spondylodiscitis. Pri...... to debut of symptoms the patient had visited Lebanon where he had ingested unpasteurized goat milk. The patient was initially treated with an antimicrobial chemotherapy regimen for 12 weeks, which was prolonged due to inadequate radiological response....

 5. Perinealsårskomplikationer efter praeoperativ strålebehandling for rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aldulaymi, Bahir Hadi; Mohammad, Wael A J; Jess, Per

  2008-01-01

  , preoperative radiation is associated with significant morbidity including wound infection and delayed healing. The aim of this study is to clarify the effects of preoperative radiotherapy on wound healing in patients who underwent abdominoperineal excision and primary wound closure for rectum cancer....

 6. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  , was hypotensive, and ECG showed bradycardia with nodal rhythm. The patient was treated with activated charcoal, colloids, crystalloids, norepinephrine, isoprenalin and epinephrine infusion, high dose glucose-insulin infusion and calcium. The patient was discharged for rehabilitation after two weeks....

 7. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  , was hypotensive, and ECG showed bradycardia with nodal rhythm. The patient was treated with activated charcoal, colloids, crystalloids, norepinephrine, isoprenalin and epinephrine infusion, high dose glucose-insulin infusion and calcium. The patient was discharged for rehabilitation after two weeks...

 8. Akut pankreatitis hos en 16-årig dreng efter indtag af ibuprofen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruusgaard-Mouritsen, Mads Emil; Leerhøy, Bonna; Hansen, Mark Berner

  2015-01-01

  This is a case report of a 16-year-old boy with possible drug-induced pancreatitis (DIP) caused by ibuprofen. The patient had a history of psychiatric, but no somatic, disease, and he was admitted with a clinical presentation consistent with acute pancreatitis after a bolus ingestion of 10 g...... of ibuprofen in a suicidal attempt. No evidence of other causality for acute pancreatitis was identified. The patient was treated with a standard pancreatitis treatment regime and was discharged against medical advice after four days. The case represents a possible causality between ibuprofen and DIP....

 9. Strukturudvikling i den danske agro- og fødevareindustri efter 2. verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2014-01-01

  Agro- og fødevareindustriens strukturudvikling - det vil sige udviklingen i størrelse, antal, specialisering, koncentration, ejerform, globalisering med mere - har været meget markant siden 2. verdenskrig. Store driftsøkonomiske og markedsmæssige kræfter har skubbet branchen i retning af færre, m...

 10. Overlevelse og dødsårsager efter traumatisk rygmarvsskade. Et epidemiologisk langtidsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartkopp, P A; Brønnum-Hansen, Henrik; Seidenschnur, A M

  1998-01-01

  Life expectancy among individuals with spinal cord injuries (SCI) has remained lower than normal, even with optimal medical management. But improvement has been achieved, as shown by this study of an unselected population of survivors of traumatic SCI, dead or still living. There has been complete...... follow-up over four decades. The survey included a total of 888 individuals who had survived the injury and were rehabilitated at the Centre for the Spinal Cord Injured, East-Denmark between 1.1.1953-31.12.1990. At the end of the follow-up, 31st of December 1992, 236 had died. The most common causes...... of causes of death in the study group begin to approximate those of the general population....

 11. Et tilfælde af brucella spondylodiscitis efter rejse til Libanon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stig Lønberg; Johansen, Isik Somuncu

  2012-01-01

  Brucellosis is a widespread endemic zoonotic infection affecting more than 500,000 people per year. The disease is very uncommon in Denmark and almost always imported. We present a case of a 57 year-old male with blood culture and magnetic resonance imaging verified brucella spondylodiscitis. Prior...

 12. Akut koronarangiografi er indiceret ved ST-elevation efter hjertestop uden for hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Møller, Jacob Eifer

  2013-01-01

  be offered to patients with a high likelihood of thrombotic coronary lesions, i.e. patients with ST-segment elevation in electrocardiogram (ECG) following resuscitation. This article suggests a triage and referral based on electronic transmission of ECG and teleconference with specialized centres in all...

 13. Common Consolidated Corporate Tax Base - en status efter Kommissionens direktiv-forslag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Martin; Hansen, Søren Jesper

  2011-01-01

  Artiklen foretager en overordnet gennemgang af direktiv-forslaget om CCCTB og præsenterer i den forbindelse flere af de væsentligste muligheder og konsekvenser i relation til beskatning af selskaber inden for EU....

 14. Komplikationer efter anlæggelse og tilbagelægning af loopileostomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Hussuna, Alaa; Bülow, Steffen; Lauritsen, Morten

  2011-01-01

  A protective loop ileostomy is used to reduce the incidence and consequences of anastomotic failure following colorectal resection. Closure of a loop ileostomy is associated with low mortality but many studies have demonstrated high morbidity rates. The aim of this review is to examine the existing...

 15. Conjunctivitis neonatalis efter ophør med obligatorisk Credé-profylakse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gadeberg, O V; Bollerup, A C; Kolmos, H J

  1991-01-01

  The prescript requiring application of silver nitrate eye drops (0.66% AgNO3) to the conjunctivae of the newborn within two hours after delivery was revoked in March 1985. The present study comprises a prospective investigation of the occurrence of microorganisms in specimens of eye secretion fro...

 16. Der kan være længerevarende kognitive gener efter elektrokonvulsiv behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anne Marie; Miskowiak, Kamilla; Vinberg, Maj

  2013-01-01

  This case study describes a patient who had a unipolar depression and experienced long-lasting cognitive problems after electroconvulsive therapy (ECT). Neuropsychological testing revealed lower scores on measures of learning, memory and sustained attention. These results stress the importance...

 17. Blødningskomplikationer ved behandling med clopidogrel og acetylsalicylsyre efter akut koronart syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Janus; Larsen, Christian Hastrup; Poulsen, Tina Svenstrup

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) study showed that patients with unstable angina pectoris (UAP) and non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) benefit from combined therapy with acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel. However, only...... patients entering clinical randomized trials were studied. We sought to assess whether the risk of bleeding increased after the introduction of the CURE criteria in an unselected population of Danish patients with NSTEMI or UAP. MATERIALS AND METHODS: The CURE criteria were implemented in the Department...

 18. Peritonsillaer absces. Forekomst af operationskraevende sygdom i tilbageblevne tonsil efter unilateral tonsillektomi à chaud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godballe, C; Sørensen, J A; Andersen, N H

  1991-01-01

  .3% of the patients under 30 years of age were readmitted for surgery on the remaining tonsil during the follow up period. Only 0.5% of the patients over 30 years were readmitted. Previous investigations have shown increasing frequency of pharyngitis after bilateral tonsillectomy. The present authors suggest...

 19. Hvad skal vi se efter i mundhulen--og hvad kan vi gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2010-01-01

  Patients present with symptoms of the oral cavity at their general practitioner (GP). As a general rule, the GP should refer the patient to a dentist for diagnosis and treatment. However, treatment of acute infections can be started by the GP. In the present paper, the diagnosis and treatment of ...

 20. Fingermetastase fra brystkræft efter fingerkøling ved adjuverende kemoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brygger, Louise; Cold, Søren

  2015-01-01

  A woman was referred to adjuvant chemotherapy after radical mastectomy. Frozen gloves were used to prevent onycholysis and neurotoxicity. Because of rapid progression of the cancer she received palliative chemotherapy. Shortly after she presented with growing subungual inflammation, first suspected...... to be a felon, but later diagnosed as a metastasis. Acrometastasis is very rare and is often mistaken for infection. The learning point is to consider acrometastasis when treatment for felon fails in patients with a history of cancer. A possible relationship between frozen gloves and acrometastasis cannot...

 1. Frede P. Jensen og den danske indkredsning af Vasatidens Sverige 40 år efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dan H.

  2016-01-01

  Artiklen er en analyse af receptionen af Frede P. Jensens kritik af den svenske historiker Arthur Stilles indflydelsesrige teori fra 1918 om årsagerne den svenske stormagts opståen. Stilles teori så den svenske politik som et grundlæggende defensivt og eksistentielt svar på en dansk indkredsning af...

 2. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years,...... adjusting for the independent risk factors......., range 1 month to 25 years. Sex, age, ulcerated tumor and tumor thickness were found by Cox multivariate regression analysis to act as independent prognostic factors for recurrence-free survival. In addition, size of the excision margin was found of no significance for survival without relapse when...

 3. Erhvervsprognosen 18 måneder efter et streptokinasebehandlet akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jeppe Hagstrup; Ravn, Lene; Rasmussen, Søren Elkjaer

  1996-01-01

  had continuous chest pain of less than six hours prior to admission and electrocardiographic changes consistent with acute myocardial infarction. The two groups were comparable with respect to medical variables related to their myocardial infarction and to educational level. A total of 17 patients (53......In order to assess the impact of thrombolytic therapy on return to work 18 months after a first myocardial infarction 32 patients treated with streptokinase were compared to 30 patients not treated with streptokinase. The study was designed as a historical cohort study. The patients in both groups......%) in the streptokinase group and 16 (53%) among controls had stopped working 18 months after their MI. An association between the treatment and the working status could not be found (relative risk = 1.0) nor could it be found if the figures were corrected for deaths and retirements because of age. In conclusion...

 4. To tilfaelde af neonatal meningitis efter indførelse af nyt gentamicinregime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Anne Sofie; Fenger-Grøn, Jesper; Møller, Jens Kjølseth

  2016-01-01

  , but both deteriorated again before the second dose. In both infants ampicillin-resistant but gentamicin-sensitive Escherichia coli was found. In one of the infants a resistant/less sensitive E. coli strain was also found in the cerebrospinal fluid. The rationale for the new dosing guidelines is discussed....

 5. Konservativ behandling af sårinfektioner efter operation for mammacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lanng, Charlotte; Hoffmann, Jack

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was 1) to ascertain how patients with a wound infection after breast surgery are treated in other Danish surgical departments, and 2) to analyse our experience with conservative treatment of wound infections. MATERIAL AND METHODS: 1) A questionnaire sent...... revised surgically with primary closure without complications. All the patients were given antibiotics. DISCUSSIONS: We conclude that wound infections after operations for breast cancer can be treated conservatively with good results....

 6. Effekt af psykosocial rehabilitering efter akut myokardieinfarkt. En randomiseret undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Susanne Margrete Bølling; Baumbach, Lars A; Jørgensen, Torben

  2003-01-01

  INTRODUCTION: The aim of the study was to examine the effect of group based psychosocial rehabilitation following discharge compared to usual care. MATERIAL AND METHODS: A randomised clinical trial was performed in the setting of a coronary unit at Herlev University Hospital. The study sample......: The intervention did not significantly affect coping strategies, general health or physical function. The readmission rate was significantly lower in the intervention group compared to the control group. The mortality rate in the intervention group was lower after four months, one year and four years. DISCUSSION...

 7. Præhospital blodgasanalyse efter kollaps i forbindelse med deltagelse i triatlon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ettrup-Christensen, Asbjørn; Amstrup-Hansen, Louise; Zwisler, Stine T

  2017-01-01

  Long-distance athletes are at risk of serious fluid and electrolyte disturbances, such as hypernatraemia (dehydration). Recently, cases of serious morbidity have been reported, due to acute exercise-associated hyponatraemia, which can advance to encephalopathy. An arterial blood gas analysis (ABG......) was drawn from collapsed athletes at the championship of full-distance triathlon 2015, and different electrolyte imbalances were found. Our findings show that prehospital ABG can assist in differentiating the cause of collapse, and presumably, targeted treatment can be initiated already on scene....

 8. Tilstande i dansk litteratur - Før, under og efter Darwin

  OpenAIRE

  Nurnberg, Therese Remmer; Hansen, Mathias Steen; Jensen, Anders Høeg Baastrup; Jeppsson, Allan

  2016-01-01

  This project investigates the effects on Danish literature in the wake of the release of Charles Robert Darwin’s On the Origins of Species by Means of Natural Selection in 1859. At the time of the re-lease, literature and culture in general were going through a series of changes which were strongly related to the scene of natural science which was in bloom throughout these years. Literature went from the idealistic thoughts of romanticism to the more objective and cynical perspectives of natu...

 9. Trichinosis efter indtagelse af kød importeret fra Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cunha-Bang, Caspar da; Lunding, Suzanne

  2009-01-01

  Infection with trichinellosis is acquired through consumption of raw or insufficiently processed meat which is contaminated with infectious Trichinella species. This parasitic infection is rare in Denmark. In June 2007, a Danish woman was diagnosed with trichinellosis after ingesting a Polish tea...... sausage. The case was later linked to a Polish outbreak comprising over 200 persons. The infection can range from being asymptomatic to fatal, depending on the infective load and response of the host. Treatment with antihelminthic drugs and steroids can be indicated, depending on symptoms and time...... of diagnosis. Udgivelsesdato: 2009-Aug-10Infection with trichinellosis is acquired through consumption of raw or insufficiently processed meat which is contaminated with infectious Trichinella species. This parasitic infection is rare in Denmark. In June 2007, a Danish woman was diagnosed with trichinellosis...

 10. Trichinosis efter indtagelse af kød importeret fra Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  da Cunha-Bang, Caspar; Lunding, Suzanne

  2009-01-01

  Infection with trichinellosis is acquired through consumption of raw or insufficiently processed meat which is contaminated with infectious Trichinella species. This parasitic infection is rare in Denmark. In June 2007, a Danish woman was diagnosed with trichinellosis after ingesting a Polish tea...... sausage. The case was later linked to a Polish outbreak comprising over 200 persons. The infection can range from being asymptomatic to fatal, depending on the infective load and response of the host. Treatment with antihelminthic drugs and steroids can be indicated, depending on symptoms and time...

 11. Der kan være længerevarende kognitive gener efter elektrokonvulsiv behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anne Marie; Miskowiak, Kamilla; Vinberg, Maj

  2013-01-01

  This case study describes a patient who had a unipolar depression and experienced long-lasting cognitive problems after electroconvulsive therapy (ECT). Neuropsychological testing revealed lower scores on measures of learning, memory and sustained attention. These results stress the importance...... of informing patients who have ECT of the potential cognitive consequences of this treatment as it may influence the patients' functional capabilities. Prospective studies are needed since we do not have sufficient knowledge regarding the 3-5% of these patients who experience sustained cognitive problems....

 12. Agriculture and food production after a nuclear power accident; Jordbruk och livsmedelsproduktion efter en kaernenergiolycka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ulvsand, T [Defence Research Establishment, Umeaa (Sweden). Div. of NBC Defence; Finck, R [Swedish Radiation Protection Inst., Stockholm (Sweden); Preuthun, J [Swedish Board of Agriculture, Joenkoeping (Sweden); Rosen, K [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden); Svensson, Kettil [National Food Administration, Uppsala (Sweden)

  1999-02-01

  In a situation with radioactive fall-out in agricultural areas in Sweden, many organisations will be engaged. The authorities in the field of agriculture and food will give advices and recommendations, the producers will see to their interests, the consumers will react and researchers and experts will be engaged. A combined game and seminar was carried through in the city of Huskvarna 17 - 18 March, 1998 with participation from the responsible authorities: Swedish Board of Agriculture, National Food Administration, Swedish Radiation Protection Institute and from producers, organisations and the government and with researchers and people from contract laboratories. The game and seminar was based upon a scenario with a release of radioactivity from the nuclear power plant of Ignalina in early July and focused on the threat phase and the time close to the deposition. The release and the weather condition resulted in a deposition of {sup 137}Cs and {sup 131}I in agricultural areas in southern Sweden. The biggest levels of deposition took place in the county of Oestergoetland, where the resulting levels were three times the highest levels in Sweden after the Chernobyl-accident The seminar combined lectures, group-work and discussions and actualised a great number of issues that should be further investigated. The report ends with a factual part about possible countermeasures in agriculture 13 refs, 6 figs

 13. Sparsom viden om patientrapporterede outcomes efter større akut abdominalkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oreskov, Jakob Ohm; Ekeløf, Sarah; Burcharth, Jakob

  2017-01-01

  Little is known about patient-reported outcomes after major emergency abdominal surgery. Studies on patients undergoing major elective abdominal surgery and patients in the intensive care unit report significant challenges with chronic pain, functional impairment, quality of life, depression and ...

 14. Safewards Len Bowers egne kommentarer i årene efter udgivelsen af Safewards

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Jesper; Hvidhjelm, Jacob Christian

  2017-01-01

  Selvom professor i psykiatrisk sygepleje Len Bowers gik på pension sidste år, korrigerer han stadig psykiatriske sygeplejersker, når han ser, at Safewards interventioner misforstås. Det er også nødvendigt, at vi i Danmark forstår Safewards grundlæggende ideologi. Derfor har postdoc Jacob Hvidhjel...

 15. Arteriovenøs fistel med objektiv tinnitus efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fisker, Jacob; Katholm, Morten; Cortsen, Marie

  2011-01-01

  This case-report describes an otherwise healthy younger woman with post partum onset of objective pulsatile tinnitus. Neuroradiological examination revealed a dural fistula that was later closed using endovascular coiling technique, after which the patient's tinnitus disappeared. At 6-month follow......-up the patient was symptom-free. This case report emphasises the importance of examining for objective tinnitus in patients complaining of tinnitus, as the causes of objective pulsatile tinnitus can frequently be treated successfully....

 16. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk shock og permanent høretab efter svaer lithiumforgiftning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plenge, Ulla; Møller, Ann M

  2008-01-01

  organ dysfunction ceased. The patient survived with marked loss of hearing, tinnitus and vertigo as the only sequelae. We discuss the mechanism of lithium's inhibitory effect on the phosphoinositide cascade as the possible explanation for the vasodilatory shock as well as the hearing deficiency....

 17. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk shock og permanent horetab efter svaer lithiumforgiftning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moller, A.M.; Plenge, Ulla

  2008-01-01

  organ dysfunction ceased. The patient survived with marked loss of hearing, tinnitus and vertigo as the only sequelae. We discuss the mechanism of lithium's inhibitory effect on the phosphoinositide cascade as the possible explanation for the vasodilatory shock as well as the hearing deficiency...

 18. Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole. Delrapport 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede ele...

 19. Traumatisk hofteluksation efter fald på kælk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halschou-Jensen, Peter Max; Balslev-Clausen, Andreas; Søndergaard, Peter

  2016-01-01

  Traumatic hip dislocation is uncommon in children. Yet, it represents an orthopaedic emergency, because delayed treatment can lead to avascular necrosis of the femoral head. In this case a four-year-old boy and an eight-year-old girl were treated in an emergency department less than two weeks apart...

 20. Recidiv og overlevelse efter konventionel lav anterior resektion for cancer recti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, S; Moesgaard, F A; Crone, P O

  2001-01-01

  INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the incidence of recurrence of local cancer, distant metastases and survival after conventional low anterior resection for cure in patients with rectal carcinoma, on the basis of the poor prognosis after colorectal cancer in Denmark. MATERIAL AND...

 1. Partiel fingeramputation efter fjæsingstik og andengradsfrobrænding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Josiassen, Michael; Partoft, Søren; Leicht, Pernille

  2017-01-01

  The greater weever (Trachinus draco) is the only venomous fish in Denmark, and if stung by the weever the venom may cause symptoms such as pain, headache, nausea, dizziness and in severe cases systemic allergic reaction or tissue necrosis. The venom is heat-labile and should therefore be treated ...... with warm water to the afflicted area. We report a case of a patient who was stung in the second finger and because of the treatment, he got a second-degree burn, that may have enhanced the effect of the venom, thus resulting in partial finger amputation....

 2. Livstruende ekstrauterin hjørnegraviditet efter in vitro-fertilisation og bilateral salpingektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Claudi, Anne; Steen-Hansen, Christian; Nørgaard, Lone Nikoline

  2015-01-01

  A woman with a history of bilateral salpingectomy achieved pregnancy after in vitro fertilization. At the gestational age of six weeks she experienced fatigue, haematemesis and abdominal pain. She was hospitalized on suspicion of a peptic ulcer. Several physicians rejected the possibility...... of an ectopic pregnancy due to the history of salpingectomy. The patient had intraabdominal bleeding and went through emergency surgery because of a ruptured interstitial pregnancy. The purpose of this case report is to recall the risk of interstitial pregnancy in pregnant women with a history of salpingectomy....

 3. Multiple embolier efter DC-konvertering hos en patient forbehandlet med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Torben Nicolai; Holm, Jakob; Munck, Lars Kristian

  2013-01-01

  A 65-year-old man, who had been treated with dabigatran for 66 days prior to electrical cardioversion, developed extensive intestinal, renal and cerebral thromboembolism five days after cardioversion. There is limited information available on the treatment of thromboembolism in patients being tre...

 4. Patientaktivitet og indlaeggelsestid efter hoftealloplastik med balanceret smertebehandling og tidlig mobilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møiniche, S; Hansen, B L; Christensen, S E

  1992-01-01

  Thirteen consecutive patients were submitted to hip-replacement by Müller's method under epidural analgesia and were treated for postoperative pain with balanced analgesia by means of continuous epidural infusion of a mixture of bupivaine (0.625 mg/ml) and morphine (0.05 mg/ml) 4 ml hourly for 96...... hours and supplemented by 600 mg ibuprofen every eight hour orally. The analgesic treatment was combined with intensive mobilization regime and altered postoperative care as regards early normalization of daily activities and reduced duration of hospitalization. The patients were found to be effectively...... relieved of pain during rest and also during mobilization and, together with suitable care and rehabilitation, this had the result that more than half of the patients were mobilized from bed for more than eight hours from the second postoperative day and that all of the patients were able to carry out...

 5. Cancer cervicis uteri i Århus Amt efter indførelse af screening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nieman, Isa; Lidang, Marianne; Baandrup, Ulrik

  2006-01-01

  diagnosticeret i stadium IA eller IB, og langt hovedparten af disse var under 60 år. De højere stadier (II-IV) sås hyppigst hos kvinder over 60 år. 42 % af ccu-tilfældene blev påvist ved screening. 95 % af kvinderne over 60 år og 46 % af dem under 60 år blev diagnosticeret pga. symptomer. Det hyppigste symptom...

 6. Senbivirkninger efter kurativt anlagt strålebehandling for prostata cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fokdal, Lars; Høyer, Morten

  2005-01-01

        population controls. In general, the patients' bladder function was well       preserved. However, compared with the population controls, significantly       more patients reported dysuria and hematuria. Twenty-six percent of the       patients reported moderate distress from the gastrointestinal tract...

 7. Urininkontinens de første 12 år efter fødsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viktrup, Lars; Lose, Gunnar

  2009-01-01

  INTRODUCTION: First pregnancy and delivery often result in urinary incontinence. The aim of this 12-year cohort study was to estimate the impact of incontinence and the need for treatment. MATERIAL AND METHODS: A total of 305 women were questioned about lower urinary tract symptoms a few days......, three months, five years and 12 years after their first delivery. RESULTS: A total of 242 women (79%) answered a questionnaire 12 years after their first delivery. Urinary incontinence increased significantly (p 12-year period to a total of 114 symptomatic women (47%); 25 of 102 women...... had stress incontinence (SI) and seven of 49 women had urge incontinence (UI) for at least 12 years. Three of 114 incontinent women (2.6%) had received treatment, while 162 women had exercised the pelvic floor the previous three months. None underwent SI surgery. Eighteen incontinent women wanted...

 8. Brug nu den hårde lære fra CRM-hypen til open data - ellers går det bare galt igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  At indsamle, bearbejde, dele og proaktivt anvende data og viden kan i sig selv være en udfordring, men det er essentielt i den kundeorienterede virksomhed. ... I forhold til kunden kan begrebet open data anskues lidt bredere. En ting er, at kunden er villig til at dele data med virksomheden i håb...

 9. The influence of caffeine and thymol on the survival, growth and reproduction of Subulina octona (Brugüière, 1789 (Mollusca, Subulinidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Ferreira

  2009-08-01

  Full Text Available Subulina octona is a terrestrial snail which serves as an intermediate host for the parasites. It is also an agricultural pest. The aim of this work was to assess, during 120 days, the effects of caffeine and thymol at 2.5 g/L and 5 g/L on the hatchability, survival after hatching, growth and reproduction of S. octona under the laboratory conditions. A total of 240 eggs, 240 juveniles aged 10-day-old, and 240 aged 30-day-old were tested. The results showed that thymol (at 2.5 g/L and 5 g/L and caffeine (at 5 g/L acted as ovicides. In the 10-day-old juveniles, caffeine at 5 g/L caused 25% mortality and at 2.5 g/L it caused 30% mortality. Thymol at 2.5 and 5 g/L caused 20 and 22.5% mortality, respectively. In the 30-day-old juveniles, caffeine at 5 g/L caused 47.5% mortality.Subulina octona é um molusco terrestre que atua como hospedeiro intermediário de parasitos. Também atua como praga agrícola. O objetivo deste trabalho foi avaliar, durante 120 dias, o efeito da cafeína e do timol a 2,5g/L e a 5g/L, sobre a eclodibilidade, a sobrevivência após a eclosão, crescimento e a reprodução de S. octona em condições de laboratório. Foram testados 240 ovos, 240 jovens com 10 e 30 dias de vida. Os resultados dos testes mostraram que o timol (5g/L e 2,5g/L e a cafeína a 5g/L atuaram como ovicida. Nos jovens com 10 dias de vida a cafeína à 5g/L provocou uma mortalidade de 25% e a 2,5 g/L 30%. O timol a 2,5g/L e 5g/L provocou 20 e 22,5% de mortalidade, respectivamente. Nos jovens com 30 dias de vida a cafeína a 5g/L causou 47,5% de mortalidade. Esses resultados sugerem novos estudos no campo.

 10. Group Ia afferents likely contribute to short-latency interlimb reflexes in the human biceps femoris muscle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stevenson, Andrew James Thomas; Kamavuako, Ernest Nlandu; Geertsen, Svend Sparre

  2017-01-01

  amplitudes (4 vs. 8°) at the same 150°/s velocity (p’s > 0.08). Conclusion: Because fast conducting group Ia muscle spindle afferents are sensitive to changes in muscle stretch velocity, while group II spindle afferents are sensitive to changes in amplitude (Grey et al., JPhysiol., 2001; Matthews, Trends...... Neurosci., 1991), group Ia velocity sensitive muscle spindle afferents likely contribute to the short-latency crossed spinal reflexes in the cBF muscle following iKnee joint rotations. This supports the findings for the short-latency crossed responses in the human soleus muscle (Stubbs & Mrachacz...... neurons in humans, with primary contributions from group Ia muscle spindle afferents....

 11. Cross-sectional area measurements versus volumetric assessment of the quadriceps femoris muscle in patients with anterior cruciate ligament reconstructions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marcon, Magda [University Hospital Zurich, Department of Radiology, Zurich (Switzerland); University Hospital Udine, Department of Radiology, Udine (Italy); Ciritsis, Bernhard; Laux, Christoph [University Hospital Zurich, Department of Traumatology, Zurich (Switzerland); Nanz, Daniel; Nguyen-Kim, Thi Dan Linh; Fischer, Michael A.; Andreisek, Gustav; Ulbrich, Erika J. [University Hospital Zurich, Department of Radiology, Zurich (Switzerland)

  2014-10-31

  Our aim was to validate the use of cross-sectional area (CSA) measurements at multiple quadriceps muscle levels for estimating the total muscle volume (TMV), and to define the best correlating measurement level. Prospective institutional review board (IRB)-approved study with written informed patient consent. Thighs of thirty-four consecutive patients with ACL-reconstructions (men, 22; women, 12) were imaged at 1.5-T using three-dimensional (3D) spoiled dual gradient-echo sequences. CSA was measured at three levels: 15, 20, and 25 cm above the knee joint line. TMV was determined using dedicated volumetry software with semiautomatic segmentation. Pearson's correlation and regression analysis (including standard error of the estimate, SEE) was used to compare CSA and TMV. The mean ± standard deviation (SD) for the CSA was 60.6 ± 12.8 cm{sup 2} (range, 35.6-93.4 cm{sup 2}), 71.1 ± 15.1 cm{sup 2} (range, 42.5-108.9 cm{sup 2}) and 74.2 ± 17.1 cm{sup 2} (range, 40.9-115.9 cm{sup 2}) for CSA-15, CSA-20 and CSA-25, respectively. The mean ± SD quadriceps' TMV was 1949 ± 533.7 cm{sup 3} (range, 964.0-3283.0 cm{sup 3}). Pearson correlation coefficient was r = 0.835 (p < 0.01), r = 0.906 (p < 0.01), and r = 0.956 (p < 0.01) for CSA-15, CSA-20 and CSA-25, respectively. Corresponding SEE, expressed as percentage of the TMV, were 15.2 %, 11.6 % and 8.1 %, respectively. The best correlation coefficient between quadriceps CSA and TMV was found for CSA-25, but its clinical application to estimate the TMV is limited by a relatively large SEE. (orig.)

 12. Direct-access to abdominal ultrasonic investigation from general practice-the role in earlier cancer diagnosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingeman, Mads Lind; Ormstrup, Tina E; Vedsted, Peter

  2015-01-01

  at diagnosticere kræft i bughulen, fordi de første tegn tit er uspecifikke og svage. Formålet med dette studie var at beskrive de praktiserende læges brug af muligheden for direkte adgang til ultralydsscanning af bughulen og at undersøge udbredelsen af kræft hos de henviste patienter. De deltagende læger havde...... mulighed for enten at henvise patienterne direkte til ultralydsskanning eller via en normal venteliste. Knap 60 % af patienterne blev henvist via den direkte adgang, og 2,7 % af alle henviste patienter fik konstateret kræft i løbet af de første seks måneder efter skanningen. Skanningen gav direkte mistanke...... om kræft hos 57,9 % af kræftpatienterne, og 90 % af disse cancere blev fundet hos patienter, som blev henvist via den direkte adgang. Resultaterne var ikke signifikante, men de tyder dog på, at de praktiserende læger generelt vælger at henvise patienter med en større kræftrisiko til den direkte...

 13. Eksempler og merbetydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin

  2016-01-01

  Eksempler er gode, når de indeholder merbetydning. Det er i kort form argumentet i dette kapitel, der tager udgangspunkt i psykoanalysen, repræsenteret ved Sigmund Freud og Slavoj Žižek. Kapitlet fokuserer på, hvordan Freud giver eksempler på det ubevidste. Man kan aldrig udtømme det ubevidste, og...... ethvert eksempel på det ubevidste vil på en måde være for lidt. Som kapitlet fremlægger det, er der alligevel både hos Freud og Žižek det bemærkelsesværdige, at de har en meget aktiv brug af eksempler, hvor eksemplerne hele tiden presses til det yderste. Det ubevidste findes i en vis forstand kun, idet vi...... giver eksempler på det, og det argumenteres således, at der, når man analyserer med Freud og Žižek, er mere i eksemplet end i det begreb, det egentlig blot skulle eksemplificere. Det redegøres for, at resultatet af denne tilgang er en meget dynamisk undersøgelsesproces, hvor der søges efter overraskende...

 14. Mobning og social eksklusionsangst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Dorte Marie

  2009-01-01

  afgørende hvilke tænketeknologier, de gør brug af i deres aflæsning af det, der foregår. Der er, som Dorte Marie Søndergaard skriver i sin artikel, Mobning og social eksklusionsangst, afgørende forskel på, om man i forbindelse med børns gensidige foragtproduktion, bruger en skyldsfokuserende tænketeknologi......, der får både børn og voksne til at søge efter en skyldig aggressor og et afmægtigt offer; eller om man bruger en tænketeknologi med fokus på sociale processer, og dermed retter blikket mod de dynamikker mellem børnene, der gør det oplagt for nogle børn at deltage aktivt i cirkulationen af foragt og...... sociale dynamikker, der for tiden findes i denne klasse, at gribe til netop den form for gensidig aflæsning? Hvad er det, de ønsker, frygter, tror etc., som får dem til at gribe til foragtproduktion i stedet for at gøre så meget andet, der også ville kunne tænkes oplagt, når man går i klasse med hinanden...

 15. Refleksion - Worms kabinet og renæssancen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2006-01-01

  Udstilling om Ole Worms liv og videnskab. Ole Worm var læge og videnskabsmand i renæssancen. Ud over at være medicinsk professor ved Københavns Universitet interesserede han sig indgående for Danmarks fortidsminder og runeskrift. Ole Worm skabte sit eget museum, det såkaldte  Museum Wormianum, som...... alt indhold. Ikke med originale genstande, men med dyr, sten, metal og artefakter, der kom så tæt på det originale som muligt.  Denne installation samt portrætgalleriet af Ole Worms forfædre og efterkommere udgør udstillingens hovedelementer. Dertil kommer eksempler på de naturobjekter, der indgik i hans...... medicinske behandlinger og et udvalg af Ole Worms originale videnskabelige publikationer. Til udstillingen er opbygget et moderne "skab dit eget museum" til brug for de besøgendes egne medbragte genstande, som de opfordres til at forsøge at systematisere og udstille efter behag....

 16. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Eggers Bjælde

  2016-11-01

  Full Text Available 14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil. Forløbet var tilrettelagt efter principperne for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact.

 17. Ny styring af lærernes autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kapitlet ”Ny styring af lærernes autonom?” i bogen Folkeskolen - efter reformen fokuserer på, hvordan en realisering af den vedtagne skolereform og forventningen om en kommende brug af nye forenklede Fælles Mål ud fra en målstyringstænkning ændrer lærernes autonomi til at udøve dømmekraft i...... klasseværelset. Dermed er kapitlets tese, at man ikke – i hvert fald ikke kun – kan tale om et tab af autonomi, men en ændret opfattelse og indhold heraf. Opgaven er derfor at indkredse, hvordan danske læreres autonomi til at udøve professionel dømmekraft forandrer sig, hvis man realiserer idéen om en...... læringsmålstyret undervisning, konkret i form af forenklede Fælles Mål. Og netop spørgsmålet om lærerens autonomi til at udøve professionel dømmekraft bliver i sammenhæng med styring heraf et centralt emne og problematik at afklare. Ikke kun i dansk sammenhæng, men også internationalt....

 18. En randomiseret undersøgelse af effekten af telefonisk opfølgning efter hysterektomi i accelereret regime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Mette; Hornnes, Nete; Møller, Charlotte

  2005-01-01

  , Forskningsleder, sygeplejerske, MPH. - Charlotte Møller, Læge, Ph.D. ABSTRACT An accelerated stay program has been used for all women referred to Hvidovre Hospital for hysterectomy since the year 2000. This has reduced the length of hospital stay, but do they need further follow-up or health care counselling...

 19. Thulesagen. Dødelighed og hospitalsindlæggelser efter nedstyrtning af et amerikansk B-52 bombefly i 1968

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, K

  1993-01-01

  In 1968, a B-52 bomber carrying nuclear bombs crashed near the Thule US Air-Base in Greenland. By 1986, many cases of disease had been reported among Danish workers employed at the base. A database has been constructed from staff files of workers employed from 1963 to 1971. Of 4,322 workers, 98...... found in total mortality, or mortality from cancer, heart disease or accidents between the groups after adjusting for age, marital status and length of employment. Mortality from suicide was lower in the study group. The hospitalization rates for the period 1977-1985 also showed no differences between...

 20. Resultater efter ekstrakorporal membranoxygeneringsbehandling af nyfødte og spaedbørn i Danmark 1995-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Vibeke; Helvind, Morten H; Greisen, Gorm

  2007-01-01

  of the survey. 42% of the parents reported sequels or suspicion of sequels. The primary sequels were reduced hearing, which was observed in eight infants, and chronic lung disease, which was observed in seven. Only one child was severely disabled. CONCLUSION: The underlying diagnoses, mortality and disability...

 1. Betydningen af PCOS og overvægt for svangerskabs- og fødselskomplikationer efter fertilitetsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Naver, Klara; Nilas, Lisbeth; Jørgensen, Finn Stener

  2013-01-01

  Et klinisk prospektivt multicenterstudie. Projektet består af prægravid karakteristik af kvinder med og uden polycystisk ovariesyndrom (PCOS) før de opstarter fertilitetsbehandling. Når deltagerne er blevet gravide følges de i graviditeten med ultralydskanninger og målinger af insulin resistens...

 2. Akut nyresvigt og hæmolytisk anæmi efter infektiøs mononukleose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brkovic, Natasa; Jørgensen, Kit; Rosenbæk, Jeppe Bakkestrøm

  2015-01-01

  A 19-year-old man was admitted to hospital due to fatigue, nausea, abdominal pain and faint. He was pale and icteric, awake with sufficient respiration and circulation. He had infectious mononucleosis complicated with acute oliguric renal failure and severe haemolytic anaemia with a positive Coombs...

 3. Hver femte kirurg vasker ikke hænder efter toiletbesøg – et etnografisk feltstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Pommergaard, Hans-Christian; Alamili, Mahdi

  2014-01-01

  INTRODUCTION: Non-compliance with regard to hand hygiene is a major problem in the health-care system especially among surgeons and anaesthetists. The purpose of this study was to examine the hand hygiene routines after toilet visits among participants attending an international surgical congress...... for observing whether hand washing (as a surrogate measure of hand hygiene) was performed after toilet visits by observers. Frequencies were compared using Fisher's exact test. RESULTS: A total of 100 persons were observed (80% males). Of the 50 males observed at the ACS meeting, ten males did not use hand...... hygiene in relation to toilet visits (20%), while only one person at the AMWA meeting out of the 50 observed did not use hand hygiene (2%), p = 0.008. At both congresses only males did not use hand hygiene in relation to toilet visits. CONCLUSION: One in five surgeons did not wash hands after visiting...

 4. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Thomas P.; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a well......-documented pain relieving effect in patients with CRPS. This case story summarises the long term effect of SCS in a patient with CRPS after two amputations of the right leg. Pharmacological pain therapies as well as Guanethidine blockade were found to be ineffective. Udgivelsesdato: 2008-Feb-4...

 5. En længsel efter fællesskaber og kæft, trit og retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steno, Anne Mia

  2017-01-01

  viderebearbejdninger og fokuseringer af min ph.d. ”Ungdomsliv i en uddannelsestid” (2015), hvor jeg fulgte grupper af unge, særligt drenge, over en periode på to år, fra de startede på henholdsvis et grundforløb til gastronomi og automekaniker. Afhandlingen handler om deres møder med en ungdomsuddannelse, deres...

 6. World after Chernobyl. What does the nuclear accident mean to us. Vaerlden efter Tjernobyl. Vad betyder kaernkraftsolyckan foer oss

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sjoequist, E; Eckered, T

  1986-01-01

  The reactor accident in Chernobyl on April 26 1986 is described, and in particular, the dissemination of information about the accident in Sweden and abroad. The authors also discuss the health impact to people in Sweden from the reactor accident, and the implications for the future of nuclear power.

 7. Growth and endocrine disorders sequlae to cancer treatment in children. Endokrine og vaekstmaessige senfoelger efter cancerbehandling af boern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkebaek, N.H.; Helgestad, J.E.

  1994-08-01

  Growth and endocrinological disturbances are possible late side-effects of cancer treatment in childhood. These side-effects can be treated, thus their discovery is important. The side-effects particularly appear in the years following treatment with irradiation and/or alkylating chemotherapy. After irradiation of the brain or the neck the function of the thyroid and the parathyroid glands should be tested every third month the first year, and later on annually. Two years after the end of treatment, the patient should be examined for growth hormone deficiency. This examination should the be carried out annually. One should be alert to symptoms of pubertas praecox the years prior to puberty. At the age when puberty is expected and therafter one should look for signs of secondary hypogonadism. Primary hypogonadism may follow radiotherapy below the diaphragm and/or treatment with alkylating chemotherapeutics; further, reduced fertility in men and early menopause in woman may follow these treatments. The bone structure of the face and the teeth may be damaged by radiation and chemotherapy, so therefore yearly examination by a dentist with specialty in this subject is recommended. Surgery in order to improve function may be a possibility. (au) (40 refs.).

 8. Ældre patienter bør tilbydes fysisk træning tidligt efter kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beyer, Nina; Suetta, Charlotte Arneboe

  2013-01-01

  The use of fast-track regimes has led to a marked decline in complication rates post surgery. Nevertheless, older people have an increased risk of loss of muscle mass and strength and disability post surgery compared to younger adults. Consequently, attempts to counteract these problems seem highly...

 9. Multimodal and widespread somatosensory abnormalities in persistent shoulder pain in the first 6 months efter stroke: An exploratory study

  NARCIS (Netherlands)

  Roosink, M.; van Dongen, Robert T.; Buitenweg, Jan R.; Renzenbrink, Gerbert J.; Geurts, Alexander C.; IJzerman, Maarten Joost

  2012-01-01

  Objective: To explore the role of multimodal and widespread somatosensory abnormalities in the development of persistent poststroke shoulder pain (pPSSP) in the first 6 months after stroke. Design: Prospective inception cohort study. Setting: Stroke units of 2 teaching hospitals. Participants: The

 10. Kardiovaskulære komplikationer efter hjertenær strålebehandling af kræftpatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten Melgaard; Borchsenius, Julie I. Helene; Offersen, Birgitte Vrou

  2016-01-01

  Cardiovascular complications following thoracic radio­therapy in patients with cancer are well described. Advance­ments in surgery, radiotherapy and systemic treatments have led to an increasing number of cancer survivors and thus an increasing number of patients with long-term side effects of th...... of their cancer treatments. This article describes the short- and long-term cardiovascular morbidity and mortality following thoracic radiotherapy and further, optimal cardio­vascular assessments and diagnostic tools in asymp­tomatic and symptomatic patients....

 11. Hver femte kirurg vasker ikke hænder efter toiletbesøg-et etnografisk feltstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Pommergaard, Hans-Christian; Alamili, Mahdi

  2014-01-01

  INTRODUCTION: Non-compliance with regard to hand hygiene is a major problem in the health-care system especially among surgeons and anaesthetists. The purpose of this study was to examine the hand hygiene routines after toilet visits among participants attending an international surgical congress...... the effects of hand hygiene on bacterial transmission. FUNDING: not relevant. TRIAL REGISTRATION: This study was neither registered at the National Committee of Health Research nor at Clinical Trials since it did not meet the requirements of registration........ METHODS: An observational study was conducted at the American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress 2012 and at the American Medical Writers Association (AMWA) Congress 2012 as comparison. The study was performed as an ethnographic field study. A standardized observational matrix was developed...... for observing whether hand washing (as a surrogate measure of hand hygiene) was performed after toilet visits by observers. Frequencies were compared using Fisher's exact test. RESULTS: A total of 100 persons were observed (80% males). Of the 50 males observed at the ACS meeting, ten males did not use hand...

 12. Statsansattes ansættelsesforhold før og efter omdannelsen af en statsvirksomhed til statsejet aktieselskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Postelmans, Erik

  2009-01-01

  will be apt to rule against the civil servant. Another law that protects civil servants and other state employees against among other things, dismissals, is the Danish Public Administration Act. No ‘decision’ concerning an individual can be made without them having had the possibility to be heard...... of the responsibility labour Unions have in advising their members should not be underestimated. This is verified by the fact that courts are not apt to dismiss agreements that have been negotiated with the labour unions. From these cases it must be assumed that the unions act in a professional, impartial manner when...

 13. Når innovation og fagligt samspil saetter fag under pres - fagdidaktisk kommunikation i det danske gymnasium efter reformen 2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hobel

  2012-08-01

  Full Text Available After the 2005 reform of the Danish gymnasium, it has become a requirement that students are trained in interdisciplinarity and that their innovative skills are developed. In the public discussion “innovation” has been embedded in two different discourses: a market oriented discourse and a citizenship oriented discourse. This study examines whether the school subjects under this pressure develop and converge into one unified school subject: a market orientated social science. This is examined through a case study of an interdisciplinarian course in the first year of the Danish gymnasium on Corporate Social Responsibility. The students first work with this topic in the context of English, Social Science and Innovation, and then have to advise a Danish concern about how to improve and develop the CSR-strategy of one of its subsidiary companies in India.The data of the study are central documents from political level, from the level of the Ministry of Education, and from the course. These documents are triangulated with interviews with teachers and students. The results of the study are based on a discourse analysis of these documents.The central finding of the study is that the different school subjects do not converge into one market oriented school subject. The students do not limit themselves to give instrumental and means-oriented advices to the concern about how they can use the CSR-strategy as a mean of increasing its profits. The teachers act in a paradigm of challenge oriented didactics. The teachers establish a subject oriented and interdiscipline oriented didactical discussion about how the school subjects in different ways can contribute to a professional debate about epochal core problems (in this course: the enviroment and social inequality, and the students discuss how the subsidiary company can contribute to the solution of these problems. They add that these initiatives will benefit the company. Thus, through didactical reflection and the planning and execution of a course the teachers re-contextualize the requirement about interdisciplinarity and innovation in a way that has Bildungs-Potenzial.

 14. Ældre patienter bør tilbydes fysisk træning tidligt efter kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beyer, Nina; Suetta, Charlotte Arneboe

  2013-01-01

  The use of fast-track regimes has led to a marked decline in complication rates post surgery. Nevertheless, older people have an increased risk of loss of muscle mass and strength and disability post surgery compared to younger adults. Consequently, attempts to counteract these problems seem highly...... relevant. The number of studies on the effect of perioperative training is still limited. However, there is increasing evidence that strength training commenced early post surgery is safe and effective in regard to restore muscle function in older patients going through acute or elective surgery....

 15. Kan brugerne finde hvad de leder efter - på både PC og mobil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter; Skolnik, Karin

  nyttigt eller nødvendigt i bestemte situationer. Fælles for den type informationsbehov er, at de i stigende grad søges dækket her-og-nu, på den medie-platform der nu er tilgængelig. Hvor opgaven tidligere typisk blev udskudt, til man kunne sidde stille og roligt om aftenen ved pc´en, søges den nu løst...

 16. Tuberkuløs artritis i en hofte 55 år efter primær tuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Kristoffer; Broeng, Leif; Meyer, Christian Niels

  2011-01-01

  We describe a case concerning tuberculous coxitis 55 years after primary tuberculosis. A 76-year old man developed hip pain, weight loss and a gluteal tumor. After three months he was diagnosed with tuberculous coxitis by ultrasound assisted aspiration from the joint. Anti-tuberculous chemotherap...

 17. The EU system for emissions trading after year 2012; EU:s system foer handel med utslaeppsraetter efter 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Normand, Mathias; Mjureke, David (eds.)

  2007-01-15

  The Government has instructed the Swedish Energy Agency and the Swedish Environmental Protection Agency to put forward a proposal for how the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) should be developed after 2012, subject to the overall objective of continuing to reduce emissions with the aim of achieving the long-term objectives of the Convention on Climate Change. In its Council Conclusions (7619/1/05) the EU has interpreted the long-term objectives of the Convention on Climate Change as aiming to achieve emission reductions of 15-30 % in the industrialised countries by 2020. According to Council Conclusions (13435/05), the EU has also decided that the Emissions Trading Scheme should continue after 2012. The starting point for this report is that, after 2012, the Scheme will be a key instrument in achieving cost-efficient emission reductions, not only within the EU but also globally, and regardless of whether, with effect from 2013, the Scheme has become a part of an international climate regime, or is serving as a transition to some future new international climate regime. The purpose of this report is to provide a proposal for how the Emissions Trading Scheme should be developed after 2012. The aim is to construct a system that helps to reduce global emissions of greenhouse gases (maintaining climate integrity), that assists measures being taken where they are cheapest (cost efficiency), that is accepted by parties concerned and by the general public (confidence inspiring), and which does not adversely affect the competitiveness of business or industry (competition-neutral). The Agencies recommend that Sweden should adopt the following standpoints concerning development of the EU Emissions Trading Scheme after 2012. (Recommended changes to the system presuppose a harmonised implementation throughout the EU.): In connection with international negotiations, Sweden should press for the Emissions Trading Scheme to be developed in such a way as to make it possible to achieve emission reductions in line with Council Conclusions (7619/1/05) in the form of total emission reductions of the order of 15-30 % in the industrialised countries by 2020. Sweden should press for the Scheme to be linked with other trading schemes, subject to retention of climate integrity. Linking can strengthen global climate policy ties and influence countries not having internationally binding climate commitments towards participating in some climate policy agreement. Linking also helps to counter international distortion of competition. There should be considerable opportunities for the use of CDM (or equivalent) credits in the Scheme, given that the EU has strict commitments on emission reductions. In order to ensure the system's climate integrity and competition neutrality, efforts should be aimed at ensuring that the total quantity of allowances in the Trading Scheme is decided directly at EU level (i.e. top-down), instead of as today starting from national allocation plans (i.e. bottom-up). Sweden should promote continued expansion of the Scheme to other sectors and for other gases. In 2013, it should be expanded to include emissions of carbon dioxide and PFC from primary and secondary aluminium production, carbon dioxide from certain chemical industry sectors, nitrous oxide from certain chemical industry sectors and methane from active coal mines. The European road transport sector can be included in the Scheme. However, this will pose challenges in respect of the effects on industrial competitiveness and developments within the road transport sector. In order to be able to adopt a firm position in the matter of how the road transport sector should be treated in relation to the EU ETS, Sweden should initiate in-depth studies of consequences of different options, including a separate trading scheme for the European transport sector. Purely biofuelled combustion installations should be excluded from the Scheme, and the monitoring requirements for pure biofuel streams in combustion installations that partly use biofuels should be abolished. Sweden should press for a broad and harmonised definition of the term 'combustion installation', bearing in mind the possible consequences for small installations. Efforts should be made to encourage auction procedures as the basis of allowance allocation for all sectors within the Scheme. However, until competitors outside the EU encounter some form of cost in connection with their carbon dioxide emissions, industry covered by the Scheme can continue to be allocated free allowances, preferably according to benchmarks common to the entire EU. The electricity and district heating sectors within the EU should not be allocated free allowances. These sectors' allowances should be distributed to the market by means of auctions that are open to all parties within the EU ETS. New entrants of the electricity and district heating sectors should be required to purchase their allowances on the market. Until auction procedures are introduced for existing industrial participants in the scheme, new entrants in the industrial sector should be allocated free allowances in accordance with common EU benchmarks where possible. Any surpluses from reserves kept for new entrants should be cancelled. If reserves are maintained for free allocation to new entrants, allocation of allowances to plants that have closed should cease.

 18. Reinkarnation er blot én af mange fantasier om et liv efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2015-01-01

  Den tidlige kristendom udviklede sig i et miljø, hvor reinkarnationstanker ikke var ualmindelige. Kun gennem en intern teologisk forhandling i de kristne miljøer udskiltes disse tanker efterhånden som “kætterier”....

 19. Abdominalt aortaaneurisme i Viborg Amt. Mortaliteten før og efter etableringen af egen karkirurgisk betjening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Henneberg, E W; Fasting, H

  1995-01-01

  In order to analyze the possible benefits on the mortality of abdominal aortic aneurysms (AAA) in Viborg county from the establishment of a specialized vascular unit in the county, the periods just before (1986-1988) and just after (1989-1991) the start of the unit were reviewed. Three times...

 20. Rapport om digitale oplysninger ved Aalborg Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv.......Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv....

 1. Electrically induced contraction levels of the quadriceps femoris muscles in healthy men: the effects of three patterns of burst-modulated alternating current and volitional muscle fatigue.

  Science.gov (United States)

  Parker, Michael G; Broughton, Alex J; Larsen, Ben R; Dinius, Josh W; Cimbura, Mac J; Davis, Matthew

  2011-12-01

  The purpose of this study was to compare electrically induced contraction levels produced by three patterns of alternating current in fatigued and nonfatigued skeletal muscles. Eighteen male volunteers without health conditions, with a mean (SD) age of 24.9 (3.4) yrs were randomly exposed to a fatiguing volitional isometric quadriceps contraction and one of three patterns of 2.5-KHz alternating current; two were modulated at 50 bursts per second (10% burst duty cycle with five cycles per burst and 90% burst duty cycle with 45 cycles per burst), and one pattern was modulated at 100 bursts per second (10% burst duty cycle with 2.5 cycles per burst). The electrically induced contraction levels produced by the three patterns of electrical stimulation were compared before and after the fatiguing contraction. The 10% burst duty cycles produced 42.9% (95% confidence interval, 29.1%-56.7%) and 32.1% (95% confidence interval, 18.2%-45.9%) more muscle force (P stronger muscle contractions. Furthermore, the stimulation patterns had no influence on the difference in muscle force before and after the fatiguing quadriceps contraction. Consequently, for clinical applications in which high forces are desired, the patterns using the 10% burst duty cycle may be helpful.

 2. Det 'svage' subjekt. En undersøgelse af det litterære subjekts forandring i Antonio Tabucchis og Gianni Celatis forfatterskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Pia Schwarz

  Italiensk litteratur efter 1980; postmodernisme; subjektsforståelse; Antonio Tabucchi; Gianni Celati; Michail Bachtin; Gianni Vattimo......Italiensk litteratur efter 1980; postmodernisme; subjektsforståelse; Antonio Tabucchi; Gianni Celati; Michail Bachtin; Gianni Vattimo...

 3. Gradiva, Pigen der går fremad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2013-01-01

  Analyse af kopi i gips efter antikt relief, kaldet "Gradiva". Fra Sigmund Freud over Surrelismen til Alain Robbe-Grillet.......Analyse af kopi i gips efter antikt relief, kaldet "Gradiva". Fra Sigmund Freud over Surrelismen til Alain Robbe-Grillet....

 4. The Culture of Memory in the ”Grandchildren Generation” in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  En empirisk analyse af erindringskultur og historiebevidsthed om 2. verdenskrig og Holocaust i 3. generation efter 2. verdenskrig......En empirisk analyse af erindringskultur og historiebevidsthed om 2. verdenskrig og Holocaust i 3. generation efter 2. verdenskrig...

 5. Få de børn du ønsker, mens du kan. Afdækning af kvinders overvejelser om fertilitet og reproduktion ved brug af Participatory Design, 2016, Specialeafhandling, Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Temmesen, Camilla Gry

  2016-01-01

  deliberations on the fulfillment of personal goals and dreams, education, employment, economic stability and meeting the right partner, as an essential part for the women to feel ready to become mothers. Interpretation of the results of the thesis has given rise to the development of two new concepts: 'Plastic...

 6. Assessment of Danish biomass resources for producing biofuels for the transport sector towards the year 2020; Opgoerelse af den danske biomasseressourcer til brug for fremstilling af biobraendstoffer til transportsektoren frem mod 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blume, S.; Hauggaard-Nielsen, H.; Jensen, E.S.

  2008-11-15

  The agricultural sector will have an increasing role to play according to society needs for biobased products, including biofuels. However, it is necessary to point out national positions of strength in order to act proactive and gain the benefits for this growing marked. It is clear from this report that both agriculture and forestry, and connected industries, have great possibilities to deliver biomass resources without decreasing the current food production. From the calculations in this report, including several assumptions concerning convertibility and uncertainties about yield potentials comparing, the sector can provide up to 30 % of the existing fossil fuel consumption in the transportation sector using cereal straw. Approximately, 10 % if the wood resources are utilized and about 6 % using more waste based biomasses. Fish and slaughterhouse waste can cover up to about 9 % of the present diesel consumption. However, increased sale of bioresources for bioenergy purposes require that this resource is validated as a part of the whole farm or forestry system including political regulations like for instance the EU Natura 2000 directives. Different crops have additional functions/ effects like groundwater protection, biodiversity, soil fertility (including carbon sequestration) which needs to be included when validating such biomass crops. Furthermore, several biomass resources which are regarded as waste at present represent a much higher value, and needs to be addressed in such perspective. (author)

 7. Salg og markedsføring af brugskunst i EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørdam, Mette Ohm

  2012-01-01

  Brugskunst kan i Danmark beskyttes efter reglerne i ophavsretsloven i indtil 70 år efter ophavsmandens død. I England beskyttes brugskunst kun i 25 år efter designretlige regler. Derfor kan der i England lovligt produceres og sælges brugskunst, der er ophavsretlig beskyttet i Danmark, uden aftale...

 8. Opfølgning efter nontyfoid Salmonella-bakteriæmi er vigtig på grund af risiko for endovaskulær infection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sydenham, Thomas Vognbjerg; Andersen, Åse Bengård

  2015-01-01

  /computed tomography showed aortitis. Ceftriaxon and ciprofloxacin was administered. The patient was not a candidate for surgery and two weeks later he died from multiple organ failure. Follow-up visits with blood cultures after the first bacteraemia episode might have allowed for earlier diagnosis of the relapse....

 9. Fælles og gensidige testamenter efter den ny arvelov - med fokus på længstlevende testators testations- og rådighedsbeføjelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2008-01-01

  Ved arveloven indførtes bl.a. nye regler for fælles testamenter, hvilke i væsentlig omfang afviger fra reglerne i den nu ophævede arvelov. I artiklen analyseres føromtalte regler, der er placeret i arvelovens kap. 13, idet den nye definition »fælles testamente«, kritiseres for ikke at indeholde...

 10. Livskrisens inverkan på arbetslivet - En kvalitativ studie om individers upplevelser av att återgå till arbetet efter att en livskris inträffat

  OpenAIRE

  Perret, Marie

  2016-01-01

  Research in personal crises and their impact on an individual's life has largely focused on specific diseases and external tragedies. Studies on personal life crises have however, during the last decades shifted from a focus on psychiatric research to including socio-cultural and behavioural factors. Research in employment and work-life balance also shows a growing interest in incorporating the individual perspective, whereas these two disciplines have a lot to offer in studying individuals’ ...

 11. Long-term growth responses of ash addition and liming - Preliminary results from a pilot study; Laangtidseffekter paa skogsproduktion efter askaaterfoering och kalkning - Preliminaera resultat fraan en pilotstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Jacobson, Staffan (Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk), Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala (Sweden)); Johansson, Ulf (Swedish University of Agricultural Sciences, The Unit for field-based forest research, Box 17, SE-310 38 Simlaangsdalen (Sweden)); Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna (Metla, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa (Finland)); Holt-Hansen, Kjersti (Norsk Institutt for skog og landskap, P.B. 115, NO-1431 Aas (Norway))

  2009-04-15

  Under this pilot study with preliminary results revealed trends in the experimental material which indicated that the addition of ashes or lime in the coniferous forest on mineral soil can lead to reduced stem growth on land with low fertility, unchanged stem growth in medium productive land, while growth may increase land with high fertility. This applied to both periods of 5-15 years and in the longer term (17-23 years; lime). Hence, the hypothesis, regarding the growth being dependent on soil fertility expressed as fertility, could not be rejected. However, previously reported indications of a similar connection with the C/N ratio in the humus was not confirmed in this first evaluation of the material

 12. Smertetilstand og psykologisk distress før uheldet prædikterer gener efter whiplash-traume - sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Tina Birgitte; Frostholm, Lisbeth; Ørnbøl, Eva

  2009-01-01

  Patients with acute whiplash trauma were followed to examine if pre-collision pain and psychological distress were associated with reduced work capability and neck pain at 12 month follow-up. Pre-collision unspecified pain was associated with reduced work capability, and neck pain and pre-collisi...

 13. Usikker effekt af opfølgende hjemmebesøg til ældre medicinske patienter efter hospitalsindlæggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendriksen, Carsten; Vass, Mikkel

  2015-01-01

  after hospital discharge by district nurses in coordination with general practice. Six settings in Denmark have been evaluated in different controlled designs. Results are inconsistent and inconclusive due to selection bias and methods chosen. Targeting and management organisation need further research....

 14. After Chernobyl. Consequences for energy policy, nuclear safety, radiation protection and environment protection. Efter Tjernobyl. Konsekvenser foer energipolitik, kaernsaekerhet, straalskydd och miljoeskydd

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1986-01-01

  The basic problems of the safety of nuclear power have been elucidated. The cause of the Chernobyl accident and its effects are discussed. The impact of this accident on the evaluation of Swedish nuclear safety is dealt with, and recommendations concerning increased safety when nuclear power accidents take place in other countries are presented. The environmental and economic consequences of early decommissioning of the Barsebaeck power plant are discussed as well as the general aspects of nuclear power phaseout in Sweden.

 15. After the oil peak - How do we build preparedness with divergent visions of the future?; Efter oljetoppen - Hur bygger vi beredskap naer framtidsbilderna gaar isaer?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmfrid, Hillevi; Haden, Andrew

  2006-04-15

  This report was written to highlight important issues regarding the preparedness of Swedish society for a potential scarcity of crude oil and possible rapid increases in energy prices. The report consists of nine chapters covering the following topics: Chapter 1 introduces and describes the purpose of the report. Chapter 2 summarizes the available information related to the future availability of conventional crude oil and describes the theory of oil production 'peak'. Chapter 3 examines estimates of future oil demand using IEA global demand forecasts. Chapter 4 considers the question: 'when will oil production peak'? We examine the assumptions behind the various prognoses. Chapter 5 offers a broad overview of the importance of oil consumption for society. The chapter highlights the concept of Energy Return on Energy Invested (EROEI) as it pertains to fossil and renewable energy sources. The EROEI of conventional crude oil has historically been very high. This is not true of many alternative fuels. In addition to discussing its various current uses, we consider the implications of oil consumption for the current economic order and for international political relations. Chapter 6 deals specifically with the role of oil in the Swedish food system, and the Swedish forestry system, which together comprise the Swedish 'green sector'. As of this writing, much attention is focused on agriculture and forestry as future energy sources for society. At the same time, we know that agriculture and forestry, as practiced today, are large consumers of fossil fuels. How this paradox can be resolved is a central question for modern societies, and implies significant changes for agriculture and forestry systems, and their associated industries. As an illustration, we offer baseline calculations of the amount of land that would need to be dedicated to raw material production for biofuels, given the current productivity of Sweden's agriculture and forestry, and the efficiency of existing technology for converting raw material to biofuels. We estimate the land needed to meet Sweden's gasoline and diesel use in the following forms: ethanol from wheat, biodiesel from rapeseed (RME), dimethyl ether (DME) from woody biomass, ethanol from woody biomass, and biogas produced from dedicated pasture crops. Our calculations indicate that Sweden would require as little as 4 million hectares of dedicated pasture crops to be grown for biogas production to replace its gasoline and diesel consumption, 6 million hectares to produce an equivalent amount of ethanol and RME, or 15 million hectares of forestland to replace this consumption by converting wood into ethanol or DME and/or methanol. Given that Sweden currently has 2.6 million hectares of arable land in active production, and approximately 22.7 million hectares of economically productive forestland, becoming free of oil dependence will be a significant challenge. Chapter 7 presents two future visions from the year 2100. The visions highlight the current diversity of values and expectations that exist in Sweden regarding the future development. The visions take into account three system levels: 1) the global level, 2) Sweden at the national level and, 3) the Swedish 'green sector'. These three system levels are described within two broad future visions: a) the 'high-energy society' and b) the 'low-energy society'. The 'high-energy society' vision is based on the assumption that replacing oil will be relatively easy. In contrast, the 'low-energy society' vision is based on the assumption that today's high level of energy consumption will be impossible to maintain after global oil production peaks, and society will be forced to find new patterns of organization that require less energy consumption. In both visions it is presumed that global solidarity is maintained, and humanity is able to equalize the global income gap, preserve world peace and protect the environment. Chapter 8 looks closer at the two visions and analyzes the risks associated with steering society towards one of the two visions if the fundamental assumptions underlying that vision turn out to be incorrect. The salient features of the high-energy vision stem from assumptions made regarding nature and technology, including: the potential for energy-efficient capture of carbon dioxide, the long-term sustainability of biofuel production, the potential of breakthroughs in solar-hydrogen technology, improved photosynthesis through genetic engineering, increased energy efficiency through information technology solutions, and the potential to close material cycles while maintaining high levels of energy use. The high-energy vision further assumes stable oil prices, that income inequality between nations will automatically be equalized in a free market setting, that we can protect the climate while maintaining high levels of energy use, that efficiency gains will not be nullified through higher consumption, and that society is able to monitor the global ecosystem and thereby avoid unpleasant surprises. The salient features of the low-energy vision stem from the assumption that current economic, political, and institutional realities need to be re-oriented towards post-materialist values, while new ground rules for trade and development are instituted at the global level that promote justice and resource stewardship, thus allowing the global economy to contract in an orderly fashion without collapsing. Chapter 9 presents our conclusions. Our analysis indicates that if the assumptions underlying the high-energy vision prove to be incorrect, there is a risk that the social and ecological consequences could be severe. A primary drawback with the low-energy vision is that it is extremely difficult to imagine when and how this vision would be enacted, given current trends.

 16. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 17. Sökande efter mening och identitet - upplevelser i samband med pensionering : En explorativ studie med pensionärers egna berättelser som grund.

  OpenAIRE

  Christensson, Jenny

  2015-01-01

  This is a qualitative study aiming to examine peoples’ experiences when retiring. In that purpose a criteria based sample has been used, participants have been asked in that they fulfilled the criteria’s to be a retiree within the age of 65 to 71 years of age. The reason of the age criteria was that the experiences should not be so far away in time. Data has been collected through 11 semi-structured interviews which has been recorded and transcribed ongoing during the collecting of data. Them...

 18. Material properties in turbine blades of nickel-base alloy IN792 after long operating time; Materialegenskaper hos turbinskovlar av nickelbaslegeringen IN792 efter laang drifttid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Fredrik [Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspaang (Sweden)

  2005-01-01

  Research on nickel-base alloys almost always includes mechanical testing of new material in order to ensure sufficient lifetime for the intended application. Metallographic examinations of service exposed components are sometimes performed but there are rarely any mechanical testing done in order to verify the assumptions made from the changes of in the microstructure that are observed. The testing presented in the report is aimed at observing the difference in mechanical properties for the material IN792 after it has been service exposed in a gas turbine for 60,000 operating hours at temperatures and stresses up to 780 deg C and 220 MPa. To try to couple changes of mechanical properties to the change of the microstructure, a metallographic examination was performed on both new and service exposed material. The two most significant changes in the microstructure was the overall formation of continuous bands of Cr{sub 23}C{sub 6}-carbides in the grain boundaries and formation of {sigma}-phase in the area close to the surface of the service exposed material. The results from the mechanical testing were probably not influenced of the formation of {sigma}-phase since the test bars weren't taken in areas where {sigma}-phase had formed. The mechanical testing showed that the impact toughness in service exposed material has been reduced by 30-60 % in the temperature interval 20-800 deg C and that the ductility of the material has been reduced approximately 20 % at room temperature and 30-50 % at service temperature. The reduction is assumed to be related to the Cr{sub 23}C{sub 6}-carbide formation in the grain boundaries. An increase of the stress at 0,02 % inelastic strain with approximately 10 % was observed at room temperature after service exposure and a reduction of the same stress with 20 % was seen at service temperature. The difference in stress at 0,2 % inelastic strain was significantly less. The rupture stress was unchanged except in the test bars taken from the hottest sections of the blade where a decrease of 70-80 MPa was observed both at room temperature and service temperature for service exposed material. Creep testing showed that service exposed material in some cases had less primary creep than new material. This is probably due to that networks of dislocations have formed in the new material. Examination of creep tested test bars shows that creep cavities can be observed at latest after 1,4 % creep strain at 800 deg C and 300 MPa. Results from fatigue testing indicate that there is no noticeable difference in the fatigue resistance, neither at room or service temperature.

 19. Total paratyreoidektomi og autotransplantation af parathyreoideavaev. Vurdering af autotransplantatets funktion 5-10 år efter operationen ved hjoelp af lokal iskoemisk blokade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, L; Brandi, L; Daugaard, H

  1997-01-01

  hyperparathyroidism (HPT) and one patient suffered from hypoparathyroidism. Nine of the patients were available for measurements of the plasma concentrations of intact parathyroid hormone (iPTH) at rest and during a shortlasting ischaemic blockade of the autotransplant. In eight patients, the ischaemic blockade...... alternative to the surgical treatment of secondary HPT and that the ischaemic blockade manoeuvre seems suitable for assessment of the function of parathyroid autotransplants....

 20. Ud eller over til Thailand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2009-01-01

  Svar under rubrikken Sprogligheder på spørgsmål om brug af retningsadverbier i dansk ved Thailand og andre, fjernereliggende lokaliteter.......Svar under rubrikken Sprogligheder på spørgsmål om brug af retningsadverbier i dansk ved Thailand og andre, fjernereliggende lokaliteter....

 1. Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

  2012-01-01

  Dette notat kortlægger Danmarks rolle i de globale handelsveje for soja og palmeolie ved brug af import- og eksportstatistikker, fremlægger de økonomiske aspekter ved import og brug af certificeret soja og palmeolie, og diskuterer, hvorvidt certificeringsordningerne kan beskrives som legitime og ...

 2. VIA MOOCs Pædagogiske, didaktiske og tekniske overvejelser og erfaringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Hanne Wacher; Egendal, Jeppe Michael; Møller, Eval Rud

  Rapporten beskriver VIAs erfaringer med udvikling og afvikling af 2 internationale MOOCs i 2014-15. I tilknytning hertil gøres der anbefalinger til brug ved fremtidige, lignende projekter.......Rapporten beskriver VIAs erfaringer med udvikling og afvikling af 2 internationale MOOCs i 2014-15. I tilknytning hertil gøres der anbefalinger til brug ved fremtidige, lignende projekter....

 3. Narrativity in Teaching Materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jens Aage

  2010-01-01

  Analyse af narrative strukturer i nordiske læremidler om historie- og nordiske læreres forståelse og brug af læremidlerne i undervisningen......Analyse af narrative strukturer i nordiske læremidler om historie- og nordiske læreres forståelse og brug af læremidlerne i undervisningen...

 4. OMI/Aura Level 1B UV Global Geolocated Earthshine Radiances 1-orbit L2 Swath 13x24 km V003

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The Level-1B (L1B) Radiance Product OML1BRUG (Version-3) from the Aura-OMI is now available to public (http://disc.gsfc.nasa.gov/Aura/OMI/oml1brug_v003.shtml) from...

 5. Asiater mangler også i danske bestyrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  Stop nu. Der er ikke brug for mere snak og statistik om flere kvinder i bestyrelser. Der er mere brug for asiater og folk med digitale kompetencer. Der er lang vej igen, før ikonerne A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk og LEGO har bestyrelser, der afspejler den verden, vi lever i....

 6. Sådan bliver whistleblowing moralsk tilladeligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønn, Kira Vrist

  2017-01-01

  Der er brug for en mere nuanceret debat om det moralske aspekt af whistleblowing. Derfor er her tre kriterier, der kan bruges som rettesnore......Der er brug for en mere nuanceret debat om det moralske aspekt af whistleblowing. Derfor er her tre kriterier, der kan bruges som rettesnore...

 7. Use of in situ chemical oxidation with permanganate in PCE-contaminated clayey till with sand lenses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hønning, Jirij

  Klorerede stoffer som perklorethen (PCE) og triklorethen (TCE) har været benyttet i stort omfang verden over. PCE er primært kendt for sit omfattende brug ved rensning af tøj, hvorimod TCE primært er benyttet som affedtningsmiddel. På grund af den omfattende brug er klorerede stoffer ofte fundet ...

 8. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...

 9. Sherlock Holmes i litteratur, film og tv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauridsen, Palle Schantz

  2017-01-01

  Korte præsentationer af centrale Sherlock Holmes-fortællinger til brug for Ordrup Biblioteks litteraturformidling på hjemmesiden......Korte præsentationer af centrale Sherlock Holmes-fortællinger til brug for Ordrup Biblioteks litteraturformidling på hjemmesiden...

 10. Spreken over de dood (in de islam)

  NARCIS (Netherlands)

  Ajouaou, M.

  De dood heeft vele dimensies en neemt een belangrijke plaats in wat ik zou noemen de ‘islamitische geloofsstructuur’ in. Zo is de dood dé brug naar het hiernamaals. Het geloof in het hiernamaals is één van de zes fundamenten van de geloofsleer. Die brug begint vanaf het moment van wat de Koran noemt

 11. Trivselsskala

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af trivsel.......Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af trivsel....

 12. Læringskala

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af læring.......Ultra kort teoriforankret digitaliseret analog rating skala til brug for Android, iphone, tablets, pc, med henblik på måling af læring....

 13. Software og designproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lykke-Olesen, Andreas

  2004-01-01

  Diskussion af hvorvidt arkitekturfaget med informationsteknologien har taget et redskab i brug, som endnu ikke er modnet og klart til brug, men som, i erkendelse af den øgede rationalisering det skaber for den videre proces i et projekt, bliver en indiskutabel konsekvens...

 14. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 15. Elever kommunikerer gennem digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars; Rødbro, Lise Langagergaard

  2012-01-01

  , der foregår, ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens brug kan vi dokumentere, at eleverne bliver inspireret...

 16. Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten gøres der rede for, hvilke forhold der skal beskrives for at miljøkonse-kvensvurdere forskellige former for økonomisk politik. Endvidere beskrives mulig-hederne for at gennemføre miljøkonsekvensvurderingen gennem brug af national-regnskabets input-output tabeller samt ved brug...

 17. Investigations into the visualisation of osseous and hyaline cartilaginous surface structures of the femural head using X-ray computed tomography. Untersuchung der Visualisierbarkeit knoecherner und hyalin knorpeliger Oberflaechenstrukturen des caput femoris mit Roentgen-Computertomographie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laemmermann, G.

  1989-03-06

  This study investigates into the extent to which fine osseous structures in the head of the femur and hyaline cartilaginous surfaces of the hip joint are accessible to X-ray computed tomography as a method of diagnosis. At first, a true model of the femural head (post-mortem preparation embedded in methylacrylate) was tomographed to compare the sectional displays thus obtained with hard-microtome sections of similar thickness made at the same levels. This permitted preliminary evaluations to be carried out and confirmed that those structures can be visualised by high-resolution CT (1 mm sections). Methods using high-resolution sectional imaging have a role in examinations of congruence in the the hip joint. Particularly useful here are three-dimensional displays of osseous and cartilaginous surfaces of the joint parts examined. Further research is needed until a more refined method of reconstruction can be made available, the usefulness of which in actual practice will depend on the degree of geometrical congruence achieved between a patient's joint and its display on the screen. (orig./GDG).

 18. Bolig for livet - Home for life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ellen Kathrine; Lildholdt, Rikke

  2009-01-01

  Visionen, designprocessen og gennemgang af projektet Bolig for livet, det første byggeri efter Active House visionen og danske + energihus.......Visionen, designprocessen og gennemgang af projektet Bolig for livet, det første byggeri efter Active House visionen og danske + energihus....

 19. Toneren kvalitetskrise på Hawaii

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Syv år efter ’Sideways’ er Alexander Payne omsider tilbage med et nyt galleri af kantede karakterer og komplicerede livskriser i Hawaii-herligheden ’The Descendants’......Syv år efter ’Sideways’ er Alexander Payne omsider tilbage med et nyt galleri af kantede karakterer og komplicerede livskriser i Hawaii-herligheden ’The Descendants’...

 20. Post-construction evaluation of bird abundances and distributions in the Horns Rev 2 offshore wind farm area, 2011 and 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Ib Krag; Nielsen, Rasmus Due; Mackenzie, Monique L.

  2014-01-01

  Optællinger af fugle fra fly efter linjetransekt-metoden blev anvendt til at beskrive fuglenes antal og udbredelse i undersøgelsesområdet. Ti optællinger før Horns Rev 2 mølleparkens opførelse blev sammenlignet med ti optællinger foretaget efter parkens etablering. Rumlig modellering blev anvendt...

 1. Listed Companies - between Company Law and Financial Market Law in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  2010-01-01

  Efter en analyse af udviklingen i en række landes selskabs- og børsretlige reformen analyseres det, hvorledes skillelinjen mellem selskabsretlig og børsretlig regulering er i dansk ret efter reformen af selskabsloven i 2009/2010...

 2. Confronting the Imaginary of the Artificial. From cyberspace to the internet and from the internet to us

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  Afhandlingen undersøger det “artificielle efter computeren”, dvs. efter opfindelsen af “computation” (maskinberegnelig databehandling i bred forstand) i midten af det 20 århundrede som en form for kreativ imagination: det vil sige som en kreativ horisont for at forestille sig, artikulere og orien...

 3. Faste vendinger med en bestemt betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen giver oplysnnger om ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som kan findes og er ordnet efter betydningen.......Ordbogen giver oplysnnger om ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som kan findes og er ordnet efter betydningen....

 4. Virtuelle lærings- og kommunikationsmiljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konnerup, Ulla

  2010-01-01

  Afasi er en betegnelse for forstyrrelser af sprogfunktionen efter en hjerne- skade. Skaden kan være opstået efter en blodprop, hjerneblødning eller traumer, men kan også skyldes andre skader, hvor hjernens blodkar er læderet . Afasi medfører kommunikationsforstyrrelser i varierende grad, alt ef...

 5. Arthur Schopenhauers betydning for Johannes Jørgensens omvendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Johan Christian

  2013-01-01

  Artikel om Johannes Jørgensens interesse for Arthur Schopenhauers filosofi i tiden lige op til og efter Jørgensens konversion til katolicismen......Artikel om Johannes Jørgensens interesse for Arthur Schopenhauers filosofi i tiden lige op til og efter Jørgensens konversion til katolicismen...

 6. Nyfigen robot

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2013-01-01

  Marsudforskning. Det rullende laboratorium Curiosity har nu kørt rundt på Mars i et halvt år. Hidtil har der ikke været de store overraskelser, og det er helt efter planen. Men nu har den kurs mod det 5.500 meter høje bjerg Aeolis Mons for at bore efter sedimenter....

 7. Clusters in an age of increasing internationalisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Sven

  2008-01-01

  Artiklen studerer tekstil- og beklædningsklyngen i Herning, som opstod i 1930erne og voksede efter 2. verdenskrig. Da den blev udsat for konkurrence fra lavtlønslandene i Central- og Østeuropa og Østasien efter 1990, overlevede den næsten uden arbejdsløshed. På denne baggrund diskuteres spørgsmål...

 8. Levende branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Majken

  2013-01-01

  Mottoet »Boston Strong« efter bombeangrebet ved Boston Marathon viser, at ingen branding er stærkere end det, der vokser ud af det levede liv.......Mottoet »Boston Strong« efter bombeangrebet ved Boston Marathon viser, at ingen branding er stærkere end det, der vokser ud af det levede liv....

 9. Coaching af nystartede universitetsstuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael; Løkken, Lillith Olesen; Kyndesen, Anna Imer

  2011-01-01

  ). Kvalitative interviews med fire deltagere før og efter coaching interventionen. Metode: Ni erfarne coaches gennemførte fire sessioner med 52 første semesters studerende fra Aalborg universitet. Deltagerne udfyldte DASS-21, Subjective Wellbeing Scale og Adult Hope Scale før og efter coaching interventionerne...

 10. Hvorfor sætter folk ild til sig selv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2011-01-01

  Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?......Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?...

 11. Evolution in Lego. A physical simulation of adaptation by natural selection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen-Dalsgaard, Jakob; Kanneworff, Morten

  2009-01-01

  En simulering af mekanismen bag naturlig udvælgelse ved at bruge legorger, organismer bygget af 6 legoklodser, og med en genetisk kode, der bestemmer hvordan klodserne er placeret og dermed formen på dyret. Legorgerne tildeles fitness efter, hvor langt de kan bevæge sig. Efter fem generationers s...

 12. Din tandbørste og pejsen er online

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2016-01-01

  Det er snart definitivt slut med de store mysterier om flys forsvinden og massive eftersøgninger efter overlevende. Danske Naviair er i disse år med til at sende 66 satellitter i kredsløb om Jorden. Så kan alle kommercielle fly følges, uanset hvor på jordkloden de befinder sig....

 13. Starskuddet til det postfaktuelle demokrati: "Alternative kendsgerninger"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2017-01-01

  Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”.......Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”....

 14. En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldscanning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Stina Lou; Dahl, Katja; Beck risør, Mette

  2007-01-01

  valg. Vi ønskede at undersøge informationens rolle i den gravides forståelse og valg af nakkefoldskanning. Materiale og metoder: Seksogtyve gravide blev interviewet efter første svangrekonsultation og igen efter misdannelseskanningen. Undersøgelsesresultaterne i denne artikel stammer primært fra første...

 15. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 16. On the estimation of short- and long-run elasticities in U.S. petroleum consumption : comment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Jan Børsen; Engsted, Tom

  1996-01-01

  Artiklen, der er formet som en kommentar til en tidligere artikel af Clifton Jones i Southern Economic Journal, anvender kointegrationsmetoder til analyse af efterspørgslen efter petroleum i USA.......Artiklen, der er formet som en kommentar til en tidligere artikel af Clifton Jones i Southern Economic Journal, anvender kointegrationsmetoder til analyse af efterspørgslen efter petroleum i USA....

 17. Ash addition after whole-tree harvesting on fertile sites in southern Sweden Establishment of two field trials; Askaaterfoering efter skogsbraensleuttag paa boerdig skogsmark i soedra Sverige Anlaeggning av tvaa faeltfoersoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Hoegbom, Lars; Jacobson, Staffan; Lundstroem, Hagos; Ring, Eva

  2012-02-15

  In Sweden, the Swedish Forest Agency recommend ash recycling after whole-tree harvest (WTH), i.e. the whole tree above the stump is harvested. If this recommendation is complied, ash recycling will become a quite extensive forestry practice. To gain more knowledge regarding effects of ash on tree growth, storage of carbon (C) and nitrogen (N) in the upper soil, and soil-water chemistry, two field experiments were established. The experimental design was a randomized block design. Both experiments were installed on quite fertile sites in southern Sweden. On fertile sites (C/N less than 30), ash addition is hypothesized to increase tree growth, reduce the storage of C and N in the upper soil, and increase the concentrations of nitrate in soil water. One experiment (291 Guvarp) was established on a recently harvested clear cut. The sample plots were soil scarified by disc trenching and planted with Norway spruce (Picea abies L. Karst.) seedlings. Seedling height was measured at planting, and, two months later, seedling survival and height growth in 2011 was recorded. The other experiment (290 Bala) was located to a Norway spruce stand that was thinned by WTH. The initial registration and sampling comprised stand data and sampling of the upper soil (FH-layer). In addition, suction cups were installed at 50 cm depth for sampling of soil water. The experiments were designed for long-term monitoring, comprising several decades. For most of the variables registered, data did not show any significant differences among means for the plots representing different treatments. Pre-treatment data for individual plots showed acceptable comparability among plots within the blocks, which is a good starting point for detecting future changes caused by the treatments

 18. Growth effects after whole-tree harvest in final cut of Scots pine and Norway spruce forest. Final report; Tillvaexteffekternas storlek och uthaallighet efter skogsbraensleuttag i slutavverkning av tall och gran. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valinger, E. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Silviculture

  2001-12-01

  A great concern in forestry today is whether whole-tree harvesting influence site productivity and whether it is consistent with the principle of sustainable use of forest resources. To evaluate this a randomised field experiment established 24 years ago in Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Southern Sweden was used. The field experiment was established in fall 1975 as a naturally regenerated mixed forest with Scots pine and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) with a growing stock of 305 m{sup 3}/ha was clear-cut near Kosta (56 deg 52' N, 15 deg 50' E, 240 m.a.s.l.). The site was a mesic dwarf-shrub type of medium fertility, with an average precipitation of 600 mm yr-1 and the soil was an orthic podzol. Treatments were conventional stem harvest (CH), whole-tree harvest (WTH), and branch and stem harvest (BSH). Scots pine seedlings of local provenance were planted in spring 1977 at the beginning of the second growing season following the harvest. The seedlings were planted in exposed mineral soil in manually scarified patches (40 x 40 cm) at 1.7 m spacing (144 seedlings per assessment plot, i.e. 3 600 seedlings/ha). Based on calliper data, the diameter for the mean basal area per tree (db) was calculated for each plot after 24 years using the formula: db = ({sigma} b{sup 3}/{sigma} b{sup 2}), where b is basal area at breast height for each tree. Three undamaged sample trees with a diameter equal or close to the diameter of the mean basal area per tree were selected on each plot giving 36 stems that were felled for destructive measurements in 2000. Total tree height ({+-} 0.01 m) was measured on every tree felled. Stem biomass was estimated by sampling of stem discs, 2 cm thick, at stump height (1 % of tree height), breast height (1.3 m), and at every meter along the bole. Crown biomass was estimated by sampling live and dead branches on the felled trees. From every whorl of branches one living branch was sampled and all branches were counted. Stem discs and branch material were weighed in the field to the nearest 0.1 g using a mechanical field scale. At the laboratory, the annual ring widths were measured along a transect using the WinDENDRO software. The arithmetic mean of the two corresponding annual ring widths was used in the further calculations to obtain diameters under bark for the successive years 1977-2000. After drying all sampled material was weighed to the nearest 0.1 g. When weighted, total dry weight of crown fractions and wood was calculated according to Albrektson, where the relation between dry and fresh weight of sample from each fraction was multiplied with total fresh weight of fraction. Treatment effects on survival and basal area growth on bark/ha after 24 years were analysed by using Tukey's studentized test on all main effect means. Multiple pair wise comparisons between treatments on single trees to establish the effects of treatment on the depending variables: dry weight of wood, needles, shoot axes and dead branches and in radial, height, and basal area and volume under bark increments were also made using Tukey's studentized test on all main effect means. Seedling survival was unaffected by treatments. Total basal area on bark (m{sup 2}/ha) was significantly reduced following WTH from the 15th year after planting. Trees on CH produced 20% more wood biomass, while biomass produced within the crown was unaffected by treatment. Height growth for trees after CH was higher the last year evaluated, while basal area and volume under bark were larger since the 12th year in comparison with WTH. BSH showed a decreased basal area growth under bark during the two four-year-periods 13-20 years after planting, and a decreased volume growth under bark since year 9 in comparison with CH. Radial growth was increased for CH up to 3 m of the stems during the 9-12 year period and at 3 m during the 13-16 year period. The study indicated a negative effect on stem growth following WTH and BSH during the 24-years period. There was a clear indication of positive influence of slash left after clear-cutting, i.e. tops, branches, and needles, on future biomass growth. The positive response in volume growth can be between 20% during a whole rotation period and a gain of just 3 years growth. When whole-tree harvesting techniques are used, some kind of replacement of removed nutrients, e.g. fertilisation, must take place to maintain site productivity on sites like the presented.

 19. Arbetsåtergång efter stressrelaterad psykisk ohälsa : - Medarbetares upplevelse av arbetsplatsens påverkan på arbetsåtergången

  OpenAIRE

  Enqvist, Elin; Martinsson, Mia

  2016-01-01

  Sick leave with stress-related psychiatric diagnosis is especially common for people working in humane professions, therefore the workplace has a great responsibility. The aim of this study was to investigate the experience of the workplace impact on return-to-work, with employees at socialförvaltningen in the municipality of Luleå after returning from sick leave due to stress-related psychiatric illness. The theoretical framework consisted of the Demand-Control-Support model by Karasek and T...

 20. Presentation of safety after closure of the repository for spent nuclear fuel. Main report of the project SR-Site. Part I; Redovisning av saekerhet efter foerslutning av slutfoervaret foer anvaent kaernbraensle. Huvudrapport fraan projekt SR-Site. Del I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-07-01

  The purpose of the safety assessment SR-Site is to investigate whether a safe repository for spent nuclear fuel by KBS-3 type can be constructed at Forsmark in Oesthammar in Sweden. The location of the Forsmark has been selected based on results of several surveys from surface conditions at depth in Forsmark and in Laxemar in Oskarshamn. The choice of location is not justified in SR-Site Report, but in other attachments to SKB's permit applications. SR-Site Report is an important part of SKB's permit applications to construct and operate a repository for spent nuclear fuel at Forsmark in Oesthammar. The purpose of the report in the applications is to show that a repository at Forsmark is safe after closure