WorldWideScience

Sample records for farmaceitiski aktvo vielu

 1. Furazidīna stabilitāte šķīdumos

  OpenAIRE

  Bērziņš, Kārlis

  2014-01-01

  Furazidīna stabilitāte šķīdumos. Bērziņš K., zinātniskais vadītājs Prof. Dr. ķīm. Andris Actiņš, konsultants Mag. ķīm. Ilze Grante, Maģistra darbs, 41 lapaspuse, 21 attēls, 8 tabulas, 43 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. Literatūras apskatā apkopota informācija par farmaceitiski aktīvo vielu degradāciju un to pētīšanas metodēm šķīdumos – UV/VIS spektroskopiju un augsti efektīvo šķīdrumu hromatogrāfiju-masspektrometriju; kompleksu sistēmu reakciju kinētiku homogēnā vidē. Veik...

 2. Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē

  OpenAIRE

  Vesere, Sandra

  2017-01-01

  Maģistra darbā „Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē” raksturota iekštelpu gaisa kvalitāte, “slimās ēkas sindroms”, to veicinošie faktori, smēķēšanas process un tā ietekme uz veselību. Smēķēšanas laikā radušos dūmu sastāvā ir vairāk nekā 5000 ķīmisku vielu, kuras izplatās telpā un rada piesārņojumu, kas kaitīgs ir ne tikai aktīvajam, bet arī pasīvajām smēķētājam. Pētījums veikts, lai novērtētu šo dūmu ķīmisko sastāvu un vielu noturību iekštelpu vid...

 3. Furagīna polimorfo formu iegūšana un raksturošana

  OpenAIRE

  Brovkina, Jūlija

  2013-01-01

  Bakalaura darba ietvaros iegūtas piecas farmaceitiski aktīvās vielas furazidīna polimorfās formas, kuras raksturotas ar pulvera rentgendifraktometrijas un termiskās analīzes metodēm. Darbā izmantotas vairākas polimorfo formu iegūšanas metodes: pārkristalizācija no dažādiem šķīdinātājiem, kristalizācija ar pH maiņu, solvātu desolvatācija un termiskā apstrāde. Pētīta iegūto polimorfo formu savstarpējā relatīvā stabilitāte, kā arī stabilitāte paaugstinātā temperatūrā un mitrumā....

 4. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Science.gov (United States)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi novēršanu. T

 5. Medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdu struktūra noteikšana

  OpenAIRE

  Smuļko, Irina

  2012-01-01

  Medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdu struktūras noteikšana. Smuļko I., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., asoc. prof. Actiņš A. Maģistra darbs, 52 lappuses, 37 attēli, 6 tabulas, 29 literatūras avoti. Latviešu valodā. Maģistra darbā pētītas farmaceitiski aktīvās vielas – medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdi. Veikti mēģinājumi detomidīna bezūdens formas un monohidrāta struktūras noteikšanai, kā arī medetomidīna bezūdens formu A un B struktūras noteikšanai. Struktūras noteikšanai iz...

 6. Zileņu (Vaccinium uliginosum L.), melleņu (Vaccinium myrtillus L.) un krūmelleņu (Vaccinium corymbosum) ķīmiskais sastāvs un bioloģiskā aktivitāte

  OpenAIRE

  Hūna, Agnese

  2015-01-01

  Zileņu Vaccinium uliginosum L. un melleņu Vaccinium myrtillus L. izplatība ir Eiropas ziemeļu augsto purvu un mitro mežu areālā, skuju koku un jaukto koku mežos, īpaši retainēs un izcirtumos, savukārt krūmellenes Vaccinium corymbosum tiek audzētas kā kultūraugi. Ķīmiskais sastāvs un bioloģiskā aktivitāte, kā arī dažādu vitamīnu un vielu saturs, ogās ir ļoti augsts. Zilās ogas potenciāli labvēlīgi iedarbojas uz cilvēku veselību gan kā profilakses līdzeklis, gan kā ārstniecības līdzeklis. Neska...

 7. Calendula officinalis L. saturošo produktu bioloģiskās aktivitātes izvērtējums

  OpenAIRE

  Zepa, Līva

  2016-01-01

  Ārstniecības kliņģerītes ir vienas no senākajiem un pazīstamākajiem ārstniecības augiem pasaulē. Tās ir ātraudzīgas un jau vēsturiski plaši izmantotas tautas medicīnā. Pētījumi par ārstniecības kliņģerīšu lomu veselības saglabāšanā un stiprināšanā, izvērtējot aktīvo vielu saturu un sastāvu tajās, tās var pozitīvi ietekmēt cilvēka organismu gan profilakses nolūkos, gan kā papildus terapija ārstēšanas brīdī. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kādas un cik daudz aktīvās vielas atrodamas pašg...

 8. Physicochemical Pretreatment of Contaminated Microfibre Cloths after Their Use in Waterless Car Wash / Ar virsmas aktīvām vielām piesārņotu bezūdens automašīnu tīrīšanas mikrošķiedru audumu fizikāli-ķīmiskā priekšapstrāde.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Strikauska Silvija

  2015-11-01

  Full Text Available Bezūdens automašīnu mazgāšana pamatojas uz virsmas apstrādi ar mazgājamo līdzekli, kas satur virsmas aktīvās vielas, vaskus un citus savienojumus, kas ir biodegradējami un nav toksiski. Šī līdzekļa noslaucīšanai no automašīnu virsmas, neizmantojot ūdeni, pielieto mikrošķiedras audumu (80 % poliesters un 20 % poliamīds. Lai atkārtoti izmantotu šo audumu, pētīja tā mazgāšanas priekšapstrādes efektivitāti dažādos šķīdinātājos (ūdens, etanols, etilēnglikols un 2-propanols pie dažādiem ultraskaņas režīmiem (42 kHz, ekspozīcijas laiks 0 min, 10 min, 30 min un 60 min. Izvērtēja dažādu šķīdinātāju efektivitāti audumu attīrīšanā no netīrumiem, tīrīšanas līdzekļa virsmas aktīvām vielām un vaskiem. Analizējamā šķīdumā noteica ķīmiskā skābekļa patēriņu (ĶSP, virsmas aktīvo vielu daudzumu, kopējā slāpekļa daudzumu (Nkop un šķīduma duļķainību. Priekšapstrādes procesos visos gadījumos ĶSP palielinājās, palielinoties ultraskaņas ekspozīcijas laikam no 10 min līdz 60 min: etanola gadījumā no 6 % līdz 35 %, etilēnglikola gadījumā no 17 % līdz 37 % un 2-propanola gadījumā no 17 % līdz 32 %. Mikrošķiedras audumu priekšapstrāde, nepielietojot ultraskaņu, nepalielināja analizējamo šķīdumu ĶSP. Nkop un virsmas aktīvo vielu koncentrācija mikrošķiedras audumu priekšapstrādes šķīdumos (izņemot ūdeni palielinājās, attiecīgi palielinot ultraskaņas ekspozīcijas laiku no 0 min līdz 60 min. Ultraskaņas ekspozīcijas laiks praktiski neietekmēja virsmas aktīvo vielu koncentrāciju ūdens šķīdumā un sasniedza 0,18 %. Visefektīvākais no testējamajiem priekšapstrādes variantiem bija ultraskaņas ekspozīcijas laiks 60 min 2-propanola šķīdumā. Nkop un virsmas aktīvo vielu koncentrācija analizējamā paraugā attiecīgi sasniedza 200 mg·L−1 un 0.24 %. Optimālo priekšapstrādes variantu noteikšanai, kā arī iegūto