WorldWideScience

Sample records for farmaceitiski aktvo vielu

 1. Garšvielu mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšana un izvērtēšana

  OpenAIRE

  Fogele, Baiba

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tika pētīts garšvielu mikrobioloģiskais piesārņojums, izmantojot piecas dažāda veida garšvielas, kuras veidoja 15 paraugus. Pētāmie materiāli tika iegūti no lielveikalu ķēdes, tirgus un eko veikala. Mikrobioloģiskais piesārņojums tika noteikts melnos piparos, kanēlī, ķimenēs, sarkanajos piparos un sinepēs. Tika noteikts C. perfringens, B. cereus, pelējumu un kopējais mikroorganismu skaits (KVV/g), kā arī tika identificētas garšvielās sastopamās pelējumu ģintis. Paraugu savstar...

 2. Polimērbetonu īpašību uzlabošana reaģētspējīgu virsmas aktīvo vielu klātbūtnē

  OpenAIRE

  Kazlausks, Deniss

  2007-01-01

  Izmantojot spektrofotometrijas metodi, tika noteikta virsmas aktīvās vielas MAEM adsorbcijas spēja uz pildvielas ’’Omyacarb’’ ūdens šķīdumā.Tika pagatavoti dažāda sastāva modeļkompozīti ar virsmas aktīvo vielu MAEM un tika pētīta iegūto paraugu ūdens absorbcija un desorbcija, kontrolējot masas izmaiņas laikā. Tika izvērtēta polimērbetonu paraugu sastāva un pagatavošanas procedūras ietekme uz ūdens adsorbcijas un desorbcijas spēju. Ir veikta dažāda sastāva suspensiju viskozitātes pārbaude....

 3. Solid Phase Extraction of Bryophyte Lipids / Briofītu lipīdu cietfāzes ekstrakcijas frakcionēšana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klavina Laura

  2015-11-01

  Full Text Available Pētījuma ietvaros izstrādāta vienkārša, ātra un viegli atkārtojama analītiska metode briofītu lipīdu frakcionēšanai. Lipīdu frakcijas frakcionēšanai izmantoja cietfāzes ekstrakciju ar silikagēlu un ar NH2 grupām modificētu silikagēlu, iegūtās vielu grupas kvantificēja kā to trimetilsilil atvasinājumus, izmantojot gāzes hromatogrāfiju-masas spektrometriju. Frakcionēšanu veica, izmantojot eluentu polaritātes gradienta principu (eluenti: heksāns, heksāns/hloroforms 5:1, hloroforms, kā pēdējo eluentu ar NH2 grupām modificēta silikagēla gadījumā izmantojot skābes (etiķskābes šķīdumu. Izpētes objekti bija divi Latvijā plaši izplatīti sūnaugi (Polytrichum commune, Dicranum polysetum, kuru sastāvā identificēja vairāk nekā 45 dažādus savienojumus, daudzi no kuriem ir ar augstu bioloģisko aktivitāti. Sūnaugu sastāvā identificēja sterolus, tokoferolus, taukskābes un citi savienojumus. Izmantotā frakcionēšanas shēma pavēra iespējas identificēt daudzus savienojumus, kuri kopējā ekstrakta hromatogrammā nebija uzrādīti, piemēram, alkānu rindas savienojumi, vairāki steroli. Līdz ar to sūnaugu lipīdu cietfāzes frakcionēšanas metode ļāva noteikt vielu klātbūtni, kuras atrodas mikrodaudzumos, bet kuras varēja ļaut izsekot brīofītu pārvērtībām bioģeoķīmiskos procesos. Ieteiktā frakcionēšanas metode ļāva arī identificēt vairākas vielu grupas, kuras varētu būt perspektīvas kā jaunas bioloģiski aktīvas vielas, kā arī palīdzēja labāk izprast briofītu metabolismu, piemēram starpsugu atšķirības un sastāva sezonālās mainības raksturu.

 4. Biorefinery Technologies for Biomass Conversion Into Chemicals and Fuels Towards Zero Emissions (Review) / Nulles Emisiju Princips Biomasas Konversijas Tehnoloģijās Aizstājot Fosilos Resursus (Pārskata Raksts)

  Science.gov (United States)

  Gravitis, J.; Abolins, J.

  2013-10-01

  Exhausting of world resources, increasing pollution, and climate change are compelling the shift of the world economy from continuous growth to a kind of economy based on integration of technologies into zero emissions production systems. Transition from non-renewable fossil resources to renewable resources provided by solar radiation and the current processes in biosphere is seen in the bio-refinery approach - replacing crude oil refineries by biomass refineries. Biotechnology and nano-technologies are getting accepted as important players along with conventional biomass refinery technologies. Systems design is a significant element in the integration of bio-refinery technologies in clusters. A number of case-studies, steam explosion auto-hydrolysis (SEA) in particular, are reviewed to demonstrate conversion of biomass into value-added chemicals and fuels. Analysis of energy flows is made as part of modelling the SEA processes, the eMergy (energy memory) approach and sustainability indices being applied to assess environmental impacts. Resursu izsīkums, vides piesārņojums un globāla mēroga klimatiskās izmaiņas ir civilizācijas izdzīvošanai būtiski faktori, kas virza pasaules ekonomikas pārmaiņas, atsakoties no nepārtrauktas izaugsmes idejas par labu tādai ekonomikai, kas balstās uz atjaunojošamies resursiem un dažādu tehnoloģiju integrācijemisiju principam atbilstošās ražošanas sistēmās. Saules radiācijas ierosinātajos planētas biosfērā notiekošajos procesos radīto organisko vielu pārstrādes kompleksi, kas operē ievērojot sabalansētu nulles emisiju principu, tiek uzlūkoti kā tās ekonomiskās (ražošanas) struktūras, kurām jānodrošina pāreja uz atjaunojošos resursu izmantošanu, aizstājot esošās fosilo resursu (naftas, ogļu) pārstrādes rūpnīcas. Līdzās jau apgūtajām biomasas rafinēšanas tehnoloģijām svarīga un pieaugoša loma ekonomiskās sistēmas resursu bāzes nomaiņā ir bio- un nanotehnolo