WorldWideScience

Sample records for farmaceitisk aprpe latvijas

 1. Latvijas gaze

  1994-04-01

  A collection of photocopies of materials (such as overheads etc.) used at a seminar (organized by the Board of Directors of the company designated ''Latvijas Gaze'' in connection with The National Oil and Gas Company of Denmark, DONG) comprising an analysis of training needs with regard to marketing of gas technology and consultancy to countries in Europe, especially with regard to Latvia. (AB)

 2. Latvijas Gaze buyback likely to flop

  2003-01-01

  Veerandi Läti gaasifirma Latvijas Gaze omanik Itera kavatseb lähiajal lõpule viia üheksa protsendi Läti firma aktsiate müügi ettevõttele Gazprom. Gazprom'i kontrolli all on praegu 25 protsenti, Ruhrgas'il 28,66 ning E.ON Energie AG-l 18,06 protsenti Latvijas Gaze aktsiatest

 3. Latvian government in double jeopardy with EU, Latvijas Gaze

  2005-01-01

  Läti soovib saada Euroopa Komisjonilt ajapikendust gaasituru liberaliseerimiseks 2010. aastani ning lubab sel juhul sõlmida Latvijas Gaze'ga kokkuleppe, et viimane loobuks gaasitarnete ainuõigusest Lätis

 4. Fintech pakalpojumi Latvijas tirgū

  Kims, Aleksejs

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir saistīta ar Latvijas fintech nozares izpēti. Autors uzskata, ka viņa izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienu, straujas ekonomikas un inovāciju kontekstā. Pieaugošā interese ne tikai par fintech pakalpojumu nozari, bet vispār par visu veidu tehnoloģiskām inovācijām, no valsts puses ir saistīta ar valdības tieksmi paaugstināt valsts izaugsmes tempus ar zināšanu ekonomikas palīdzību. Fintech industrija Latvijā ir pietiekami jauna nozare, kura sevī apvieno ne tik...

 5. Latvijas importa analīze un prognoze

  Vasiļenko, Oļegs

  2010-01-01

  Viena no nozīmīgākām pazīmēm, kuras raksturo valsts ekonomikas stāvokli un attīstības līmeni, ir ārējās tirdzniecības bilance. Sakarā ar Latvijas ekonomikas situācijas pasliktināšanu, un, ar to saistītu, ārējās tirdzniecības negatīvās bilances strauju pieaugumu, importa analīzes un prognozes jautājuma nozīme vairāk kārt pieauga. Jau ilgāku laiku pieaug bezdarba līmenis Latvijā, līdz ar ko pasliktinās iedzīvotāju pirktspēja, kura, neapšaubāmi, ietekmē valsts ārējo tirdzniecību. ...

 6. Latvijas ozolu audžu augšņu raksturojums

  Stalīdzāns, Didzis

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktora lomu parastā ozola (Quercus robur L.) izplatībai Latvijas teritorijā sastopamajās mežaudzēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija par parastā ozola izplatības areālu Latvijas teritorijā un citviet pasaulē. Sniegts - parastā ozola ekoloģiskais raksturojums, raksturīgākie augšanas apstākļi, audžu atjaunošanās un ar to saistīto problēmu izklāsts. Pētījumā izlases veidā tika atlasīti 24 ozolu audžu parauglaukumi, kuros veikta audzes augsne...

 7. SIA „AUTO ATVARS” darbība Latvijas autotirgū.

  Spila, Andis

  2007-01-01

  Pēdējo gadu laikā auto tirdzniecība ir viena no progresējošākajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā. Attīstoties jaunu automašīnu tirdzniecībai Latvijā attīstās arī citas vispārējai Latvijas attīstībai svarīgas nozares, tādas kā apdrošināšana, kreditēšana, būvniecība u.c. Pašreiz Latvijā piedāvājumā pārstāvētas praktiski visas pasaulē populārākās automašīnu markas, atsevišķas markas tirgo pat divas un vairāk kompānijas. Iespējams, jau pēc dažiem gadiem būs vēl vairāk jaunu auto ti...

 8. Latvijas strādājošo jauniešu attieksme pret naudu

  Stigeviča, Inga

  2010-01-01

  Ar naudu šobrīd nākas saskarties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, jo bez naudas cilvēks nav spējīgs pilnvērtīgi eksistēt. Tādā gadījumā arī katram indivīdam ir izveidojusies noteikta attieksme pret naudu, kas spējīga izpausties noteiktās darbībās un nozīmes. Autore savā bakalaura darbā vēlas saprast, kāda ir tieši Latvijas strādājošo jauniešu attieksme pret savu nopelnīto naudu un naudas fenomenu kopumā. Par pētījuma objektu tika izvēlēti strādājošie jaunieši Latvijā, jo publiski pieejamu pētī...

 9. "LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos

  Mickēvičs, Rihards

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos” aplūkots mērķa grupas kopējās interneta un sociālo mediju patēriņa tendences, komunikācijas rīku lietojums, vietnes „LinkedIn” loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas aspektā un sava personīgā sociālā zīmola apzināšanās. Darbs balstīts uz četrām galvenajām daļām – teorētisko, metodoloģisko, empīrisko un rezultātu. Pamatojoties uz pieejamo teorētisko bāzi saistībā ar attiecīgo tēmu, tika veikta fok...

 10. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 11. Datorprogrammas kā autortiesību aizsardzības objekti Latvijas Republikā

  Cers, Gatis

  2008-01-01

  Bakalaura darbā autors analizē datorprogrammu aizsardzību ar autortiesībām Latvijas Republikā. Tiek aplūkota datorprogrammas legālās definīcijas nepieciešamība, kā arī datorprogrammu autoru iespējas aizsargāt savas tiesības gan vēršoties tiesā, gan ārpus tās. Autors Latvijas Republikas tiesisko regulējumu salīdzina ar citās valstīs pastāvošajiem regulējumiem un sniedz priekšlikumus Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā, kā arī piedāvā veikt labojumus atsevišķos normatīvajo...

 12. Latvijas gaze. Inspection of pipeline. Interim report. Cathodic protection, phase 2

  NONE

  1996-03-01

  The Sloka pipeline branch was constructed in 1966-67. Between 1976 and 1985 a number of leaks were detected. The majority of leaks, from chainage appr. 22 km to appr. 29 km, were reported to be caused by stray current induced corrosion. Latvijas Gaze has expressed specific concern as to whether more corrosion defects, though not yet detected, may cause potential risks for future leaks. It was hence agreed at the project meeting in Riga on October 19, 1995, that Balslev should conduct an intensive potential and gradient survey covering appr. 10 km of pipeline up to the Sloka end. The branch is appr. 30,5 km long, and runs from a T-branch on the main pipeline Riga - Lipeija (chainage 0 km) to Sloka (chainage 30,5 km). The diameter of the pipeline is 273 mm and the thickness of the steel is 8 mm. The pipeline is running parallel to a DC-electrified railway over the last appr. 3 km. The stray current from the railway collected on the pipeline has been returned to the railway via two diode drain points. Today only one drain point is active. Stray current (or even reverse current) may be the reason for the serious corrosion defects, cf. Corrosion Report 1985 from `the Leningrade Institute`. (JT)

 13. Uzņēmuma "Starbucks" ieviešana un virzīšana Latvijas tirgū.

  Bloka, Līva

  2014-01-01

  Uzņēmums „Starbucks” ir viens no pasaulē populārākajiem savas nozares uzņēmumiem un pastāv jau vairāk nekā 40 gadus. Lai gan tas uzsācis darbību jau 22 Eiropas valstīs, Latvija joprojām nav starp tām. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajiem aspektiem par uzņēmuma ieviešanu un virzīšanu jaunā tirgū un potenciālās mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, noteikt uzņēmuma „Starbucks” ieviešanas un virzīšanas iespējas Latvijas tirgū. Pētījuma periods mārketinga ārējās vides faktoriem...

 14. Latvijas Komercbanku risku regulēšana un Bāzeles III ieviešanas ietekme uz Komercbanku darbību

  Kudrjavceva, Anastasija

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz ekonomiskās literatūras un darba autores veikto Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku analīzi, izstrādāt priekšlikumus par Bāzeles III ieviešanu Latvijā, ka arī novērtēt tās ietekmi uz komercbanku darbību. Darbā tiek veikta Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku atbilstības LR likumdošanai un starptautiskiem regulējumiem analīze. Autore izpēta un novērtē komercbanku risku pārvaldīšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Tiek i...

 15. Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū.

  Baltroka, Krista

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma „Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū”. Konkurence ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem uzņēmuma pilnveidošanās procesā, stratēģijas izstrādē. Latvijas tirgū, dzērienu nozarē ir liela konkurence, piedāvāto produktu klāsts ir ļoti plašs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akciju sabiedrības „Cēsu alus” konkurētspēju ietekmējošos faktorus Latvijas tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Kvantitatīvās analīze...

 16. Uzņēmumu interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū

  Magons, Agris

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma: „Uzņēmuma interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū”. Interneta mārketinga vide joprojām strauji attīstās, efektīva interneta mārketinga stratēģija kļūst par vienu no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai uzņēmuma attīstībai. Interneta rīki spēj nodrošināt veiksmīgu komunikāciju un produktu vai pakalpojumu pārdošanu starp uzņēmumu un tā klientiem, kā rezultātā ar kvalitatīvi izstrādātu mārketinga stratēģiju, sīvas konkurences apstākļos, ir iespējams gūt ievē...

 17. Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā

  Kancāne, Madara

  2010-01-01

  Aizstāvēšanai piedāvāts maģistra darbs „Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā”. Darbā tiek izpētīts dzimumu līdztiesības un diskriminācija jautājums Latvijas un ES darba tirgū. Galvenā uzmanība darbā tiek pievērsta atalgojuma līdzvērtības analīzei, aplūkojot jautājumu gan no tiesiskā, gan praktiskā viedokļa. Par pētījuma pamatu tika ņemti vairāku pētījumu rezultāti, kas veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī autores veiktā aptauja. Darbā atspoguļo...

 18. Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

  Žuks, Vadims

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī konkrēta frančaizinga biznesa uzsākšanas un darbības uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbs izpildīts uz 82 lappusēm. Darbs satur 8 attēlus, 12 tabulas un 3 pielikumus. Darba atslēgas vārdi ir: frančaizinga bizness, biznesa veikšanas p...

 19. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori attīstības valstu banku sektoros un Latvijas komercbankās

  Golovina, Anna

  2012-01-01

  Maģistra darba nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējoši faktori attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba mērķis - noskaidrot un izanalizēt faktorus, kuri ietekmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba metodoloģija – kvalitatīvā metode, kuras gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa; dokumentu analīze – zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izprastu...

 20. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 1. Pilsoniskās žurnalistikas principi un realizācija: Latvijas interneta mediju prakses analīze

  Žernakovs, Nikolajs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Pilsoniskās žurnālistikas principi un realizācija: Latvijas interneta mediju prakses analīze”. Attīstoties jaunajām tehnoloģijām paplašinās lietotāju iespējas iesaistīties žurnālistikā, protams neprofesionālā, tāda parādība tika nosaukta par pilsonisko žurnālistiku. Darba pētniecības problēma ir tāda, ka pilosniskās žurnālistikas principi mūsdienās ir vāji izpētīti, bet cilvēki kuri grib profesionāli nodarboties ar civilo žurnālistiku nezin, kurus principus viņiem ja...

 2. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 3. Veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemērs un analīze

  Kuzina, Jūlija

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitātes pamatojums ir tāds, ka pastāv vairāki faktori, kas kavē starptautiskā biznesa attīstību. Lai atrisinātu šo problēmu, ir vajadzīgi jauni ekonomiskie mehānismi, viens no kuriem ir franšīze, kas ļauj palielināt rentabilitāti. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot franšīzes attīstības iespējas, apskatīt franšīzes ietekmējošus faktorus, kā arī analizēt franšīzes izdevigumu Latvijā uz veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemēra. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām....

 4. Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā

  Štokmane, Linda

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir „Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā”. Pētījuma problēma - vai krīzes situācijām iespējams sagatavoties un kā iepriekš plānota un sagatavota komunikācija spēj palīdzēt efektīvāk vadīt krīzes situācijas? Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kāda ir Latvijas sab iedrisko attiecību aģentūru prakse un pieredze krīzes komunikācijas plānošanā un vadīšanā. Darba teorētiskā bāze, galvenokārt, balstīta uz situatīvo krīzes komunikāci...

 5. Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori

  Sidorenko, Anna

  2012-01-01

  Bakalaura darba temats ir «Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori». Ņemot vērā starptautisko pieredzi, medicīnas pakalpojumu sniegšana ārvalstniekiem var nodrošināt papildus ienākumu avotu nacionālajai ekonomikai. Bakalaura darba mērķis ir identificēt un izpētīt faktorus, kas ietekmē Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus medicīnas pakalpojumu sniedzējiem un valsts pārvaldes institūcijām ar nolūku veicināt Latvij...

 6. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 7. [Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944-1991)] / Kristine Wohlfart

  Wohlfart, Kristine, 1968-

  2012-01-01

  Arvustus: Keruss, Jānis, Lipša, Ineta, Runce, Inese, Zellis, Kaspars. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944-1991). (Riga. LU Akadēmiskais apgāds, 2010)

 8. Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008–2013) 

  Ērmiņa, Evisa

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008-2013)” ir apskatītas Latvijas vīriešu un sieviešu basketbola izlases reprezentācijas Eiropas čempionātu laikā no 2008. līdz 2013. gadam (no maija līdz oktobrim) interneta ziņu portālos „Delfi” un „Tvnet”. Darba teorētiskā daļa satur atziņas par reprezentāciju, sociālās realitātes konstruēšanu, mediju ietekmi uz realitāti un ide...

 9. E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos

  Ovčiņņikova, Anna

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma “E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos”. Mūsdienās viens no lielākajiem ienākuma avotiem uzņēmumiem ir spēja pārdod savus produktus, lai iegūtu vislielāko peļņu. Priekš tā tiek izmantoti dažādi mārketinga paņēmieni un mārketinga kanāli. Laba mārketinga stratēģija var panākt to ka produkts sevi pardod, bet papildus pirmreizējam pirkumam ir jāpanāk tas, lai tiktu veikts arī atkārtotais pirkums. Tā kā mūsdienās uzņēmumos ir ļoti sīva ...

 10. Biedrības "Latvijas Universitātes Sports" zīmola izveide un attīstīšana integrēto mārketinga komunikāciju kontekstā

  Dārznieks, Kārlis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz zīmola un mārketinga komunikāciju teorijas analīzi, izpētīt biedrības ,,Latvijas Universitātes sports’’ zīmola veiksmīgas izstrādes un pozicionēšanas iespējas integrēto mārketinga komunikāciju kontekstā, nosakot visatbilstošāko zīmola pozicionēšanas stratēģiju, kā arī izstrādāt komunikāciju plānu zīmola attīstīšanai. Rezultātā tiek izanalizētas līdzšinēji realizētās integrētā mārketinga komunikācijas zīmola atpazīstamības veidošanai, kā arī izstrādāts...

 11. Bērnu mārketinga attīstība Latvijas lielāko pārtikas produktu ražotāju tirgus darbībās

  Lūse, Ieva

  2010-01-01

  Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka apzināties bērnu potenciālu tirgū un aktivizē savu komunikāciju ar bērnu auditoriju. Bērni vienlaicīgi tirgū pilda vairākas lomas kā patērētāji, iniciatori, ietekmētāji un lēmēji par pirkumu un pircēji šodien un nākotnē, kļūstot par daudzu uzņēmumu produkcijas pamata patērētājiem. Ņemot vērā tēmas aktualitāti autore par maģistra darba mērķi izvirza apzināt un analizēt lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju aktivitāti bērnu mārketing...

 12. Vēja elektrostaciju ietekme uz putniem rudens migrācijas laikā Baltijas jūras piekrastē (Liepāja, Latvija): metodikas aprobācija un pirmie rezultāti

  Krotova, Ieva

  2015-01-01

  Vēja enerģijas izmantošana ir potenciāli izdevīgs ziemeļvalstu atjaunojamo energoresursu avots, kas nerada regulāru gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu. Latvijas rietumu un ziemeļu daļas ir piemērotas vēja enerģijas iegūšanai. Svarīgs aspekts vēja enerģētikas attīstībā ir tās ietekme uz vidi un dzīvajiem organismiem. Teorētiskajā daļā tika veikts vēja enerģētikas teorijas un citu valstu vēja elektrostacijas (VES) ietekmes pētījumu metodikas un iegūto rezultātu apskats šādās tēmās – vēja ...

 13. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 14. Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras gadījuma analīze

  Adamane, Alise

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: LIAA gadījuma analīze”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir sabiedrisko attiecību loma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mērķu sasniegšanā. Darba teorētiskā bāze sastāv no nodaļas par sabiedrisko attiecību raksturojumu, kas sevī ietver sabiedrisko attiecību skaidrojumu, mērķus, funkcijas, sabiedrisko attiecību modeļus, iekšējo un ārējo komunikāciju un nodaļas par sabiedrisko attiecību sk...

 15. Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!"

  Dubra, Elīna

  2009-01-01

  Bakalaura darba “Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!” sākumā ir izvirzītas divas hipotēzes, kas paredz, ka raidījuma “Kas te? Es te!” skatīšanās veicina bērnu intelektuālo un emocionālo attīstību. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti cilvēka attīstības vecumposmi pēc Eriksona, intelektuālās un emocionālās attīstības aspekti un īpatnības, lietojuma-apmierinājuma teorija un Alberta Banduras izstrādātā soc...

 16. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 17. Latvija i Shvetsija platjat posobije roditelju-odinotshke / Evelyn Kaldoja

  Kaldoja, Evelyn, 1980-

  2008-01-01

  Elatisrahast ning üksikvanemate riikliku toetamise süsteemist Lätis ja Rootsis. Lisatud küsimus: kas riigi roll üksikvanemate toetamisel on Eestis piisav? Vastavad justiitsminister Rein Lang ja rahvastikuminister Urve Palo

 18. MCDonalds mārketinga komunikācijas analīze : Latvija-Īrija

  Kazakova, Nataļja

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma; pētāmās problēmas apraksts: McDonalds pielietoto mārketinga komunikāciju analīze Latvijā un Īrijā; pētījuma veikšanas laikā daudzus uzņēmumus šajās valstīs (un īpaši Latvijā) skar ekonomiskās krīzes sekas, tāpēc ir nepieciešami aplūkot tādu uzņēmumu pieredzi, kas veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū ilglaicīgi. Atslēgas vārdi: McDonalds, mārketinga komunikācijas, reklāma, preces virzīšana tirgū, e-mārketings, sabiedriskās attiecības, tiešā pārdošana, personiskā apkalp...

 19. Dzimtes faktora loma Latvijas sporta žurnālistikā

  Veide, Edīte

  2009-01-01

  Darba izvēlētā tematika ir par dzimtes faktora lomu sporta žurnālistikā. Lai arī patlaban notiek aktīvas diskusijas par dzimuma līdztiesību visās jomās, tomēr ir sfēras, kurās dzimuma atšķirības ir ļoti ievērojamas. Sports ir tā joma, kurā jau kopš seniem laikiem dzimumam ir bijusi liela nozīme. Šajā jomā dominēja vīrieši, sievietēm atstājot sekundāru pozīciju. Arī sporta žurnālistikā atšķirības nav būtiskas. Tā kā sports vairāk asociējas ar vīriešiem, tad arī sporta žurnālistika tiek att...

 20. Latvija v territorial'noj sisteme evropejskoj bezopasnosti: vzgljad iznutri i izvne

  Lanko D.

  2015-02-01

  Full Text Available This article focuses on Latvian contribution to European security, which, for the purposes of this study, is understood as a territorial system of regional security. Such system is a combination of interconnected institutions with Latvian participation operating in the field of security, Latvian cooperation with other European countries in the field of security, and the European perception of major security challenges and threats (that Latvia may or may not agree with. A systemic approach to studying the role of Latvia in the territorial system of European security requires a solid theoretical framework. The theories of international relations discussed in this article fall into two categories: those where territorial security systems are viewed as a product of external factors, and those that focus on internal regional factors. In this article, the authors rely on a variety of methods, including those that are characteristic of classical theories of international relations (such as realism and liberalism, and those employed in social constructivism studies. It is concluded that Latvian cooperation with institutions and countries of the territorial system of European security is rather limited, which indicates either a lack of the country’s integration into the system or a crisis of the system itself. An important result of the study is the validation of a systemic approach to studying regional security systems. This angle proves particularly useful in identifying crises of territorial systems of regional security in various regions of the world.

 1. Employee's satisfaction with integration process as a key to success of the company. Case: Radisson Blu hotel Latvija.

  Cipruse, Dagnija

  2011-01-01

  The purpose of this thesis is to clarify how the employee’s satisfaction with integration process can make impact on the success of the company. As employees are the most important resources of the company, good care have to be taken of them. Even more, depending on employee’s knowledge, skills and work satisfaction, company’s results can differ. To ensure the success and development of the company, the integration process has to be implemented carefully. The theoretical part of the thesi...

 2. Two-phase flow parameters of a downcomer boiling during a postulated reflood phase of APR1400; Parametres d'ecoulement diphasique dans un ebullition a la cuve en acier pendant un refroidissement d'un APRP de APR1400

  Byong-Jo, Yun; Dong-Jin, Euh; Chul-Hwa, Song [Korea Atomic Energy Research Inst. (Korea, Republic of)

  2009-07-01

  Downcomer boiling phenomena is one of the key issues for a postulated large-break LOCA (LBLOCA) in a conventional pressurized water reactor, because it can degrade the hydraulic head of the coolant in the downcomer and consequently affect the reflood flow rate for a core cooling. To investigate the thermal hydraulic behavior in the downcomer region of the APR1400, a test program for a downcomer boiling is being progressed for the reflood phase of a postulated LBLOCA. Test was performed in a one side heated rectangular test channel which was designed by adopting a full-pressure, full-height, and full-size downcomer-gap approach, but with the circumferential length was reduced 47.08-fold. The test consists of two steps: (I) for the global two-phase flow parameters and (II) for the local two-phase flow parameters. The step-I test has already been completed. In the present paper, the experimental results of the step-II test are introduced. (authors)

 3. Vasks: Cantabile per archi, Paul Mägi / Bernhard Uske

  Uske, Bernhard

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Vasks: Cantabile per archi; Botschaft: Musica Dolorosa, Sinfonie für Streicher (Stimmen). Latvijas Nicionalais Simfoniskais Orkestris, Latvijas Filharmonijas Kamerorkestris. Pauls Megi [Paul Mägi]", Tovijs Lifsics. Wergo CD 6220-2

 4. Gazovaja kladovaja Jevropõ / Natalja Vostruhhova

  Vostruhhova, Natalja

  2004-01-01

  Incukalnsi maa-aluse gaasihoidla võimalustest, struktuurist ja tehnoloogiast. Kaart: Baltimaade gaasijuhtmete skeem. Diagrammid: Gaasi hulk hoidlas; Maagaasi võimalik pakkumine; Latvijas Gaze investeeringud gaasihoidlasse; Latvijas Gaze investeeringud

 5. Autologous platelet-rich plasma reduces transfusions during ascending aortic arch repair: a prospective, randomized, controlled trial.

  Zhou, Shao Feng; Estrera, Anthony L; Loubser, Paul; Ignacio, Craig; Panthayi, Sreelatha; Miller, Charles; Sheinbaum, Roy; Safi, Hazim J

  2015-04-01

  Blood conservation using autologous platelet-rich plasma (aPRP), a technique of whole blood harvest that separates red blood cells from plasma and platelets before cardiopulmonary bypass with retransfusion of the preserved platelets after completion of cardiopulmonary bypass, has not been studied extensively. We sought to prospectively determine whether aPRP reduces blood transfusions during ascending and transverse aortic arch repair. We randomly assigned 80 patients undergoing elective ascending and transverse aortic arch repair using deep hypothermic circulatory arrest to receive either aPRP (n = 38) or no aPRP (n = 42). Volume of aPRP retransfused was 726 ± 124 mL. The primary end point was transfusion amount. Secondary end points were death, stroke, renal failure, pulmonary failure, and transfusion costs. Perioperative transfusion rate was defined as blood transfusions given during surgery and up to 72 hours afterward. The surgeon and intensivist were blinded to the treatment arm. Because an anesthesiologist initiated the protocol, the surgeon was not aware of aPRP collection, as this occurred only after the sterile drape was in place. In addition, because cell salvage was performed on all cases, differentiation in perfusionist activities (during spinning of aPRP) was not evident. Platelet, fresh frozen plasma, and cryoprecipitate intraoperative transfusions were performed only after heparin was reversed and the patient was judged as coagulopathic on the basis of associated criteria: cryoprecipitate transfusion for fibrinogen level less than 150 μg/dL, platelet transfusion for platelet count less than 80,000, and fresh frozen plasma when thromboelastogram test was suggestive or a partial thromboplastin time was greater than 55 seconds, and prothrombin time was greater than 1.6 seconds. Early mortality, stroke, and respiratory complications were similar between groups. Only acute renal failure was reduced in the aPRP group, 7% versus 0% (p platelets by 56

 6. Programmatūras testētāju sertifikācija

  Ambrasa, Aija

  2007-01-01

  Darba merkis ir atvieglot programmaturas testetaju sertifikacijas ieviešanu Latvija. Darba ir izpetitas sertificešanas iespejas visa pasaule, salidzinatas 3 popularakas sertifikacijas shemas, iepazistinats ar Starptautisko Programmaturas Testešanas Padomes piedavato programmu, kurai ši gada aprili pievienojas Latvija. Lai atvieglotu sertificešanas uzsakšanu Latvija, tika izveidota hrestomatija, jautajumu kopa, testešanas pamata terminu vardnica un ieteikumi, kadi butu janem ver...

 7. TeliaSonera offers to buy out Lattelekom / Aaron Eglitis

  Eglitis, Aaron

  2003-01-01

  Skandinaavia telekommunikatsioonigigant TeliaSonera tahab osta kohtuvälise lahendi raames kokkuleppel Läti riigiga kuni 100 protsenti riigi juhtiva mobiilsidefirma Latvijas Mobilais Telefonsi aktsiatest.

 8. A prospective cohort study of light transmission platelet aggregometry for bleeding disorders: is testing native platelet-rich plasma non-inferior to testing platelet count adjusted samples?

  Castilloux, Jean Francois; Moffat, Karen A; Liu, Yang; Seecharan, Jodi; Pai, Menaka; Hayward, Catherine P M

  2011-10-01

  Light transmission platelet aggregometry (LTA) is important to diagnose bleeding disorders. Experts recommend testing LTA with native (N) rather than platelet count adjusted (A) platelet-rich plasma (PRP), although it is unclear if this provides non-inferior, or superior, detection of bleeding disorders. Our goal was to determine if LTA with NPRP is non-inferior to LTA with APRP for bleeding disorder assessments. A prospective cohort of patients, referred for bleeding disorder testing, and healthy controls, were evaluated by LTA using common agonists, NPRP and APRP (adjusted to 250 x 10⁹ platelets/l). Recruitment continued until 40 controls and 40 patients with definite bleeding disorders were tested. Maximal aggregation (MA) data were assessed for the detection of abnormalities from bleeding disorders (all causes combined to limit bias), using sample-type specific reference intervals. Areas under receiver-operator curves (AUROC) were evaluated using pre-defined criteria (area differences: 0 for superiority). Forty-four controls and 209 patients were evaluated. Chart reviews for 169 patients indicated 67 had bleeding disorders, 28 from inherited platelet secretion defects. Mean MA differences between NPRP and APRP were small for most agonists (ranges, controls: -3.3 to 5.8; patients: -3.0 to 13.7). With both samples, reduced MA with two or more agonists was associated with a bleeding disorder. AUROC differences between NPRP and APRP were small and indicated that NPRP were non-inferior to APRP for detecting bleeding disorders by LTA, whereas APRP met superiority criteria. Our study validates using either NPRP or APRP for LTA assessments of bleeding disorders.

 9. [Investigation of mechanisms of action of growth factors of autologous platelet-rich plasma used to treat erectile dysfunction].

  Epifanova, M V; Chalyi, M E; Krasnov, A O

  2017-09-01

  To determine the quantitative and qualitative composition of growth factors (PDGF-AA, PDGF-BB, VEGF, VEGF-D, FGF-acid, FGF-basic) and platelets in various modifications of APRP. Blood of 12 male volunteers (control group) and 12 patients with ED was used to prepare APRP and the subsequently determine the concentration of growth factors. The growth factor concentrations (FGF acid, FGF basic, PDGF-AA, PDGF-BB, VEGF, VEGF-D) was determined using a flow cytometry-based xMAP Luminex (Gen-Probe) system. Concentration of platelets in APRP obtained by two stage centrifugation, reached 1480 (1120-1644) in the control group and 1232 (956-1502) in patients with ED. The concentration of growth factors in the samples prepared without preliminary freezing was: PDGF-AA 842 (22-3700), PDGF-BB 2837 (1460-4100), FGF-basic 7.9 (0.28-127), FGF-acid 3, 4 (0.14-11), VEGF 19 (4.6-46), VEGF-D 21 (14-38). After thawing, the concentration of all growth factors in the samples increased. The study findings suggest that the mechanism of erectile function recovery following the use of APRP is through the active substances detected in APRP, i.e. FGF-basic, PDGF-AA, PDGF-BB, VEGF, VEGF-D and FGF-acid. Also, the study showed that the content of growth factors in APRP after of freezing/thawing is higher than in APRP that has not been frozen. This is due to the cell membrane destruction at extremely low temperatures during freezing.

 10. Mechanical and Controlled PRP Injections in Patients Affected by Androgenetic Alopecia.

  Gentile, Pietro; Garcovich, Simone; Scioli, Maria Giovanna; Bielli, Alessandra; Orlandi, Augusto; Cervelli, Valerio

  2018-01-27

  23 patients (18 male and 5 female) aged 21-70 years who displayed male pattern hair loss (MPHL) in Stage 1 to Stage 5 as determined by the Norwood-Hamilton classification scale, and female pattern hair loss (FPHL) in Stage 1 to Stage 2 as determined by the Ludwig classification scale, were treated with non-activated autologous platelet-rich plasma (A-PRP). Autologous blood (55 mL) was harvested using sodium citrate as an anticoagulant. A-PRP (23 mL) was produced for all cases using a closed system according to the transfusion service protocol. Following centrifugation (260 x g for 10 min) the A-PRP was inserted in a laser light selector device, and after the centrifugation, 9 mL of A-PRP was collected. The scalp of the patients affected by androgenetic alopecia (AGA) was divided into four areas (frontal, parietal, vertex, and occipital); local anesthesia was not performed. Interfollicular A-PRP injections (0.2 mL x cm 2 ) were performed by controlled and mechanical injections scheduled at a depth of 5 mm using a medical injector gun. Treatment sessions were performed with a 30-day interval. For each patient, three treatment sessions were performed. PRP was injected in the androgen-related areas of scalp affected by hair loss. Placebo (normal saline solution) was loaded in another syringe (10 mL) and injected on the adjacent side in a similar fashion.

 11. Analysis of autologous platelet-rich plasma during ascending and transverse aortic arch surgery.

  Zhou, Shao-Feng; Estrera, Anthony L; Miller, Charles C; Ignacio, Craig; Panthayi, Sreelatha; Loubser, Paul; Sagun, Dean L; Sheinbaum, Roy; Safi, Hazim J

  2013-05-01

  Coagulopathy is a common complication after ascending and transverse arch aortic surgery with profound hypothermic circuit arrest (PHCA). Blood conservation strategies to reduce transfusion have been ongoing and involve multiple treatment modalities in modern cardiac surgery. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of autologous platelet-rich plasma (aPRP) as a blood conservation technique to reduce blood transfusion in ascending and arch aortic surgery. Between 2003 and 2009, we retrospectively reviewed 685 cases of ascending aorta and transverse arch repair using PHCA. A total of 287 patients in which aPRP was used (aPRP group) were compared with 398 patients who did have aPRP (non-aPRP group). Perioperative transfusion requirements and clinical outcomes that included early mortality, postoperative stroke, renal dysfunction, prolonged ventilation, coagulopathy, and length of postoperative intensive care unit stay were analyzed. The data were analyzed by mean and frequency for continuous variables and qualitative variables. To account for potential selection bias, 2 types of propensity analysis were performed. In both unadjusted and adjusted analysis, perioperative transfusions were fewer in the aPRP group compared with the non-aPRP group: (3.9 units fewer packed red blood cells, 4.5 units fewer fresh frozen plasma, 7.9 units fewer platelets, and 6.8 units fewer cryoprecipitate). In all analyses, postoperative morbidity (stroke, duration of mechanical ventilation, and intensive care unit stay) were significantly improved. Hospital mortality rate was not significantly decreased. The utilization of aPRP was associated with a reduction in allogeneic blood transfusions as well as a decrease in early postoperative morbidity during repairs of the ascending and transverse arch aorta using PHCA. Copyright © 2013 The Society of Thoracic Surgeons. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Profit goal set for airBaltic

  2011-01-01

  Latvijas Krajbanka president arvab, et airBalticu olukorra stabiliseerimiseks läheb vähemalt aasta. AirBalticu senine juht Bertolt Flick võib hakata uue Vilniuse lennukompanii investoriks. AirBalticu uuest juhatusest

 13. Pärnus neetakse Faust ära / Urmas Hännile

  Hännile, Urmas

  2009-01-01

  1. oktoobril Pärnu kontserdimajas mängitavast Hector Berliozi "Fausti needmine" kontsertversioonist, esitajateks Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja segakoor Latvija Olari Eltsi juhatusel ja solistid. Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisest 1. oktoobril

 14. Minister's shaky hands cause uproar

  2004-01-01

  Läti Sõltumatu Televisioon ja ajakiri Latvijas Avize on arvustanud Läti kaitseministri Atis Slakterise kohmakust ja närvilisust Iraagist naasnud sõdurite autasustamisel, kahtlustades ministril alkohoolset joovet

 15. The role of banking sector, Mortgage and Land Bank in further economic development in Latvia / Brigita Baltaca, Tatjana Volkova

  Baltaca, Brigita

  2004-01-01

  Läti pangandussektori kujunemisest. Riikliku hüpoteekpanga (Latvija Hipoteku un zemes banka) osast riigi majanduslikus arengus: väikeettevõtetele, naisettevõtjatele, elamuehitusele, põllumajandusele suunatud laenuprogrammid. Tabelid. Diagrammid

 16. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 17. Relationship between intestinal permeability to [51Cr]EDTA and inflammatory activity in asymptomatic patients with Crohn's disease

  Pironi, L.; Miglioli, M.; Ruggeri, E.; Levorato, M.; Dallasta, M.A.; Corbelli, C.; Nibali, M.G.; Barbara, L.

  1990-01-01

  The relationship between intestinal permeability to an oral dose (100 mu Ci) of [51CR]EDTA and the inflammatory activity of Crohn's disease was studied in 63 adult patients (32 unresected and 31 resected) who underwent 162 evaluations. The results of the [51CR]EDTA test were compared with the serum levels of the acute-phase reactant proteins (APRP) and with the result of the [111In]leukocyte scanning, respectively, as an indirect and direct method to assess intestinal inflammation. In a group of healthy adult controls, the upper normal value for the 24-hr urinary [51CR]EDTA excretion was 3.61 (97.5% percentile) and the mean coefficient of variation was 21%. Sensitivity and specificity of the [51CR]EDTA test in identifying active inflammation expressed by increased serum levels of APRP were, respectively, 97% and 54% in the unresected group and 68% and 52% in the resected group of patients. The low specificity of the test was due to the presence of increased [51CR]EDTA urinary excretion in about half the cases with normal serum levels of APRP. The [111In]leukocyte scanning was performed in a subgroup of 11 patients (three unresected and eight resected) with normal serum levels of APRP, six with increased and five with normal [51CR]EDTA urinary excretion. All six patients with increased intestinal permeability had a positive 111In image of mild to moderate degree of activity. A positive 111In scan was present in two of the five patients with normal permeability; these were two resected patients

 18. Study of human salivary proline-rich proteins interaction with food tannins.

  Soares, Susana; García-Estévez, Ignacio; Ferrer-Galego, Raúl; Brás, Natércia F; Brandão, Elsa; Silva, Mafalda; Teixeira, Natércia; Fonseca, Fátima; Sousa, Sérgio F; Ferreira-da-Silva, Frederico; Mateus, Nuno; de Freitas, Victor

  2018-03-15

  In this work, saturation transfer difference-NMR, isothermal microcalorimetry and molecular dynamics simulations have been used to study the individual interactions between basic, glycosylated and acidic proline-rich proteins (bPRPS, gPRPs, aPRPs) and P-B peptide with some representative food tannins [procyanidin B2, procyanidin B2 3'-O-gallate (B2g) and procyanidin trimer (catechin-4-8-catechin-4-8-catechin)]. Results showed that P-B peptide was in general the salivary protein (SP) with higher affinity whereas aPRPs showed lower affinity to the studied procyanidins. Moreover, B2g was the procyanidin with higher affinity for all SP. Hydrophobic and hydrogen bonds were present in all interactions but the major driving force depended on the procyanidin-SP pair. Furthermore, proline clusters or residues in their vicinity were identified as the probable sites of proteins for interaction with procyanidins. For bPRP and aPRP a significant change to less extended conformations was observed, while P-B peptide did not display any structural rearrangement upon procyanidins binding. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 19. [Ose, Ieva. Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma - Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci] / Ivar Leimus

  Leimus, Ivar, 1953-

  2011-01-01

  Arvustus: Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. LU Latvijas vēstures institūts; Latvijas Akadēmiska biblioteka. (Rīga, 2008.) Kuramaa, Liivimaa ja Eestimaa pildialbumitest, mis tõenäoliselt on valminud aastatel 1827-1830, mis on nüüd välja antud ühiste kaante vahel. Tekst tõlgitud saksa keelde

 20. Eesti Gaas tahab Eesti ja Soome vahele gaasitoru ehitada / Mikk Salu

  Salu, Mikk, 1975-

  2006-01-01

  Eesti Gaasi juhi Aarne Saare sõnul võiks Eesti-Soome gaasijuhe valmida aastail 2010-2012, praegu uuritakse projekti teostatavust. Läti suurendab Incukalnsi gaasihoidla mahtu, Latvijas Gaze esindaja Vincents Makarise sõnul võiks Lätist saada üks EL-i gaasihoidlatest

 1. Krajbanka in whirlwind of conspiracy theories

  2011-01-01

  Riia linnavolikogu ütles, et Krajbanka hoiustajad ja kreeditorid ei ole huvitatud Läti valitsuse otsusest üle võtta 47,2% airBalticu aktsiatest, mida hoiti tagatisena Latvijas Krajbanka pangas. Riia linnavalitsus plaanib panga administraatori poole pöörduda

 2. Tähelepanu, lätlased tulevad...! / Peeter Järvelaid

  Järvelaid, Peeter, 1957-

  1991-01-01

  Arvustus: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanute ja õigusteadust õpetanute nimekiri 1919-1989. Tartu, 1989 ; Latvijas Universitātes Tiesību Zinātnu Nodalas absolventu saraksts 1920-1940. Hamburg, 1990. - Sisaldab andmeid ka prof. Dietrich André Loeberi kohta

 3. [Raamat] / Raimo Pullat

  Pullat, Raimo, 1935-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Johans Kristofs Broce. Z̋ṁjumi un apraksti 4. Sejums. Latvijas Mazś pilsṫas un lauki. Manuskriptu publiç̇anai sagatavojis Dr. hist. Muntis Auns. R̋ga, 2007. Johann Christoph Brotze unikaalset kollektsiooni käsitleva entsüklopeedilise suurteose neljandast (viimasest) osast

 4. Alcohol producers battle illegal market and shadow economy / Alina Lisina

  Lisina, Alina

  2010-01-01

  Läti alkoholimüük on vähenenud ja selle põhjuseks võib olla salaalkoholi tarbimine. Läti valitsus alandab aktisiimaksu, et vähendada salaalkoholi tarbimist ja saada riigieelarvesse lisaraha. Alkoholitootja Latvijas Balzams majandustulemustest

 5. Läti kultuurileht ilmub siiski!

  2002-01-01

  Pärast veebruari alguses Läti Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali Fondi tehtud otsust, mitte rahastada kultuurilehte Literatura un Maksla Latvija, puhkes väljaande ilmumist pooldav toetuste laine. 14. veebruari leht tänab toetuse eest ja teatab edasiilmumisest.

 6. A Baltic presence at the League of Nations / Zigurds L. Zile

  Zile, Zigurds L.

  1998-01-01

  Läti astumine Rahvasteliitu ja osalemine töös. - Sama läti keeles: "Baltijas valstis liktengriežos : politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskas sadarbidas problemas uz XXI gadu simtena slieksna : rakstu krajums / redakcija Talava Jundza. Riga: Latvijas Zinatnu akademija, 1998, lk. 379-393

 7. [Andris Caune. Pētījumi Rīgas arheologijā. Rakstu izlase] / Erki Russow

  Russow, Erki, 1974-

  2009-01-01

  Arvustus: Caune, Andris. Pētījumi Rīgas arheologijā : rakstu izlase. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. Läti silmapaistva arheoloogi, linnaarheoloogia pioneeri Andris Caune eri aegdel avaldatud tööde kogumikust

 8. [Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajas laikos Baltijas jūras reģionā] / Marija Golubeva

  Golubeva, Marija, 1973-

  2011-01-01

  Arvustus: Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajas laikos Baltijas jūras reģionā / Hrsg. von Andris Šnē. Acta Universitatis Latviensis ; 725. (Riga: Verlag Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2009)

 9. Arvo Pärt Iirimaal, ka lätlased juubeldavad / Immo Mihkelson

  Mihkelson, Immo, 1959-

  2008-01-01

  13. veebruaril Iirimaal toimuvast Arvo Pärdi uue teose "The Deer's Cry" esiettekandest, osaleb segakoor Latvija, üritust toetab rahaliselt Läti riik. 14. veebruaril Dublinis algavast kolmepäevasest Arvo Pärdile pühendatud festivalist RTE Living Music Festival

 10. Bank crisis ousts airBaltic minority owners

  2011-01-01

  Latvijas Krajbanka pakkus riigile osta airBalticu aktsiaid, mida airBalticu osanik Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS) on laenude tagatiseks pantinud, tuues põhjuseks selle, et BASi suhtes on algatatud võlgade sissenõudmise protsess. Valitsus ostiski aktsiad ära, kuna nende hind oli soodne. Uue emissiooni võimalusest

 11. Country Level Factors that Affect the Achievements of Primary School Students in Science in International Comparative Studies from Education Management Perspective

  Rita Geske

  2013-01-01

  Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos izglītības vadības skatījumā Promocijas darba mērķis ir, veicot vairāku valstu datu salīdzinošo analīzi, atrast valsts līmeņa faktorus, kuri ietekmē Latvijas ceturto klašu skolēnu vidējos sasniegumus dabaszinātnēs. Darbā analizēti TIMSS dalībvalstu sociāli ekonomiskie, demogrāfiskie un politiskie faktori, kuri ietekmē skolēnu vidējos sasniegumus. Konstatēts, ka Latvijas...

 12. Pagaidu aizsardzība pret vardarbību civilprocesā.

  Krauze, Kintija

  2018-01-01

  anotācija Maģistra darbā „Pagaidu aizsardzības pret vardarbību Civilprocesā” autore izpēta pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējuma ieviešanas praksi Latvijas tiesību sistēmā, aplūkojot un salīdzinot to ar citu valstu pieredzi regulējuma ieviešanā. Tika aplūkots pastāvošais pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējuma nepilnības. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai Latvijas pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējums ir efektīvākais veids, kā aizsargāt personas no vardarbības. ...

 13. Valūtas tirgus. Eiro kā valsts valūta Latvijā

  Bondarevs, Maksims

  2007-01-01

  Maksima Bondareva diplomdarba “ Valūtas tirgus. Eiro kā valsts valūta Latvijā”. Diplomdarba mērķis ir: izpētīt tagadnes Latvijas ekonomisko situāciju un noteikt vai tā ir labvēlīga eiro ieviešanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi: 1.raksturot valūtas sistēmas attīstības posmi un tas pakāpeniskas izmaiņas; 2.raksturot Monetārās sistēmas attistību; 3.izpētīt eiro ieviešanas Latvijā riskus un iespējas; 4.izdarīt secinājumus par Latvijas gatavību ei...

 14. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 15. First evidences of interaction between pyranoanthocyanins and salivary proline-rich proteins.

  García-Estévez, Ignacio; Cruz, Luís; Oliveira, Joana; Mateus, Nuno; de Freitas, Victor; Soares, Susana

  2017-08-01

  The contribution of other classes of polyphenol compounds besides tannins to the overall perception of astringency is still poorly understood. So, this work aimed to study the interaction between a family of salivary proline-rich proteins (aPRPs) and representative pyranoanthocyanins in red wines [pyranomalvidin-3-glucoside (vitisin B), pyranomalvidin-3-glucoside-catechol, and pyranomalvidin-3-glucoside-epicatechin] using saturation transfer difference-NMR and MALDI-TOF. For vitisin B K D was of 1.74mM; for pyranomalvidin-3-glucoside-catechol was 1.17mM and for pyranomalvidin-3-glucoside-epicatechin it was 0.87mM. The presence of the flavanol structural unit in the pyranoanthocyanins led to an increase in their interaction with aPRPs. Further, it is also interesting that the values obtained were in the range of K D obtained previously reported for the interaction between the human saliva proline-rich peptides (IB7 14 and IB9 37 ) and procyanidins. Overall, the results obtained suggest that, along with tannins, other polyphenols present in red wine, namely pyranoanthocyanins, could actively contribute to red wine global astringency. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. Sensory perception of and salivary protein response to astringency as a function of the 6-n-propylthioural (PROP) bitter-taste phenotype.

  Melis, Melania; Yousaf, Neeta Y; Mattes, Mitchell Z; Cabras, Tiziana; Messana, Irene; Crnjar, Roberto; Tomassini Barbarossa, Iole; Tepper, Beverly J

  2017-05-01

  Individual differences in astringency perception are poorly understood. Astringency from tannins stimulates the release of specific classes of salivary proteins. These proteins form complexes with tannins, altering their perceived astringency and reducing their bioavailability. We studied the bitter compound, 6-n-propylthioural (PROP), as a phenotypic marker for variation in astringency perception and salivary protein responses. Seventy-nine subjects classified by PROP taster status rated cranberry juice cocktail (CJC; with added sugar) supplemented with 0, 1.5 or 2.0g/L tannic acid (TA). Saliva for protein analyses was collected at rest, or after stimulation with TA or cranberry juice (CJ; without added sugar). CJC with 1.5g/L tannic acid was found to be less astringent, and was liked more by PROP non-taster males than PROP taster males, consistent with the expectation that non-tasters are less sensitive to astringency. Levels of acidic Proline Rich Proteins (aPRPs) and basic Proline Rich Proteins (bPRPs) decreased after TA, while levels of aPRPs, bPRPs and Cystatins unexpectedly rose after CJ. Increases in bPRPs and Cystatins were only observed in PROP tasters. The PROP phenotype plays a gender-specific, but somewhat limited role in the perceived astringency of tannic-acid supplemented, cranberry juice cocktail. The PROP phenotype (regardless of gender) may also be involved in the release of salivary proteins previously implicated in oral health. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. [Terra Mariana 1186-1888 : albums un komentāri] / Kristīne Ante, Reinis Norkārkls

  Ante, Kristīne, 1977-

  2015-01-01

  Arvustus: Terra Mariana 1186-1888 : albums un komentāri = Album und Kommentare = album and comments = album i komentarze = album ja kommentaarid. 2 Bde.Hrsg. von Latvijas Nacionālā bibliotēka in Verbindung mit der Biblioteca Apostolica Vaticana. Wiss. Redaktion von Andris Lewans in Zusammenarbeit mit Henrichs Soms, Andris Vilks u.a. (Codices e Vaticanis selecti. Series minor, 16.) Modena 2013

 18. [Pēdējais karš. Atmiņa un traumas kominikācija] / Eva-Clarita Pettai

  Pettai, Eva-Clarita, 1971-

  2012-01-01

  Arvustus: Pēdējais karš. Atmiņa un traumas kominikācija. Hrsg. von Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče. Latvijas Universitāte - Sociālo zinātņu fakultāte - Sociālo un politisko pētījumu institūts (Riga 2010)

 19. Inspection of the Sloka Branch pipeline. Final report

  NONE

  1996-10-01

  By agreement between Latvijas gaze and DONG (the Danish State Gas Company) the Sloka branch on the main gas pipeline Riga-Liepaja was selected for inspection. This pipeline is 30.5 km long and was constructed in 1966/67. The objective of the project has been, based on detailed inspection of relative short lengths of pipe, to determine the integrity of the pipeline and to give advice concerning the continued use as a high pressure transmission pipeline. A further objective has been to provide Latvijas gaze with a package of modern cathodic protection measuring instruments and the necessary know-how for using the instruments. The objectives have been met as follows: Based on a document review together with measurements and observations in the field and in the laboratory, the condition of approximately 10 km of pipeline has been evaluated; Recommendations are given in this report with the aim of extending the life of the pipeline; A cathodic protection instrument package was delivered and a two week training course was arranged in Latvia for Latvijas gaze`s staff covering the use of the instruments. (EG)

 20. Comparison of the Efficacy of Homologous and Autologous Platelet-Rich Plasma (PRP) for Treating Androgenic Alopecia.

  Ince, Bilsev; Yildirim, Mehmet Emin Cem; Dadaci, Mehmet; Avunduk, Mustafa Cihat; Savaci, Nedim

  2018-02-01

  Androgenetic alopecia (AGA), the most common cause of hair loss in both sexes, accounts for 95% of all cases of hair loss. Although the literature has suggested that both nonactivated (n-PRP) and activated autologous (a-PRP) PRP can be used to treat AGA, we did not find any study investigating the use of homologous PRP (h-PRP) for this purpose. Also, to the best of our knowledge, there are no studies comparing the efficacy of h-PRP, a-PRP, or n-PRP on AGA therapy. The aim of this study was to compare the increase in hair density, average number of platelets, complications, preparation, and duration of application in the treatment of AGA using a-PRP, n-PRP, and h-PRP. Between 2014 and 2015, we studied male patients who had experienced increased hair loss in the last year. Patients were divided into three groups: Group 1 received n-PRP, Group 2 received active PRP, and Group 3 received h-PRP. For Group 1, PRP was prepared by a single centrifugation prepared from the patient's own blood. For Group 2, the PRP was prepared from the patient's own blood, but a second centrifugation was applied for platelet activation with calcium chloride. For Group 3, the PRP was prepared from pooled platelets with the same blood group as the patient from the blood center. PRP was injected at 1, 2, and 6 months. The hair density (n/cm 2 ) of each patient before and after injection was calculated. Each patient was assigned a fixed evaluation point at the time of application to calculate hair density. At 2, 6, and 12 months after the first treatment, the increase in hair density was calculated as 11.2, 26.1, and 32.4%, respectively, in Group 1; 8.1, 12.5, and 20.8%, respectively, in Group 2; and 16.09, 36.41, and 41.76%, respectively, in Group 3. The increase in hair density was statistically significantly greater in Group 1 than in Group 2 and more so in Group 3 than in both groups among all controls (p PRP was greater than with autologous PRP groups. We believe that h-PRP therapy can

 1. The role of wine polysaccharides on salivary protein-tannin interaction: A molecular approach.

  Brandão, Elsa; Silva, Mafalda Santos; García-Estévez, Ignacio; Williams, Pascale; Mateus, Nuno; Doco, Thierry; de Freitas, Victor; Soares, Susana

  2017-12-01

  Polysaccharides are described to inhibit aggregation between food polyphenols and salivary proteins (SP) and may hence lead to astringency modulation. In this work, the effect of two wine polysaccharides (arabinogalactan proteins-AGPs and rhamnogalacturonan II- RGII) on SP-polyphenol interaction was evaluated. In general, both polysaccharides were effective to inhibit or reduce SP-polyphenol interaction and aggregation. They can act by two different mechanisms (ternary or competitive) depending on the SP-tannin pair. In the case of salivary P-B peptide, AGPs and RGII seem to act by a ternary mechanism, in which they surround this complex, enhancing its solubility. Concerning acidic proline-rich proteins (aPRPs), it was possible to observe both mechanisms, depending on the tannin and the polysaccharide involved. Overall, this work point out for a specific property of wine polysaccharides important to modulate this and other beverages and food astringency perception. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. An IPSN research programme to resolve pending LOCA issues

  Mailliat, A.; Grandjean, C.; Clement, B.

  2001-01-01

  Studies performed in IPSN and elsewhere pointed out that high burnup may induce specific effects under LOCA conditions, especially those related with fuel relocation. Uncertainties exist regarding how much these effects might affect the late evolution of the accident transient and the associated safety issues. IPSN estimates that a better knowledge of specific phenomena is required in order to resolve the pending uncertainties related to LOCA criteria. IPSN is preparing the so called APRP-Irradie (High Burnup fuel LOCA) programme. One of the important aspect of this programme is in-pile experiments involving bundle geometries in the PHEBUS facility located at Cadarache, France. A feasibility study for such an experimental programme is underway and should provide soon, a finalized project including cost and schedule aspects. (authors)

 3. Evaluation of Not-Activated and Activated PRP in Hair Loss Treatment: Role of Growth Factor and Cytokine Concentrations Obtained by Different Collection Systems.

  Gentile, Pietro; Cole, John P; Cole, Megan A; Garcovich, Simone; Bielli, Alessandra; Scioli, Maria Giovanna; Orlandi, Augusto; Insalaco, Chiara; Cervelli, Valerio

  2017-02-14

  Platelet rich plasma (PRP) was tested as a potential therapy for androgenetic alopecia (AGA) through two different clinical protocols in which one population (18 participants) received half-head treatment with autologous non-activated PRP (A-PRP) produced by CPunT Preparation System (Biomed Device, Modena, Italy) and the other half-head with placebo, and a second separated population in which all participants (n = 6, 3 participants per group) received treatment with calcium-activated PRP (AA-PRP) produced from one of two different PRP collection devices (Regen Blood Cell Therapy or Arthrex Angel System). For the A-PRP study, three treatments were administered over 30-day intervals. Trichoscan analysis of patients, three months post-treatment, showed a clinical improvement in the number of hairs in the target area (36 ± 3 hairs) and in total hair density (65±  5 hair cm2), whereas negligible improvements in hair count (1.1±  1.4 hairs) and density (1.9 ± 10.2 hair cm2) were seen in the region of the scalp that received placebo. Microscopic evaluation conducted two weeks after treatment showed also an increase in epidermal thickness, Ki67+ keratinocytes, and in the number of follicles. The AA-PRP treatment groups received a singular set of injections, and six months after the treatments were administered, notable differences in clinical outcomes were obtained from the two PRP collection devices (+90 ± 6 hair cm2 versus -73 ± 30 hair cm2 hair densities, Regen versus Arthrex). Growth factor concentrations in AA-PRP prepared from the two collection devices did not differ significantly upon calcium activation.

 4. Evaluation of Not-Activated and Activated PRP in Hair Loss Treatment: Role of Growth Factor and Cytokine Concentrations Obtained by Different Collection Systems

  Pietro Gentile

  2017-02-01

  Full Text Available Platelet rich plasma (PRP was tested as a potential therapy for androgenetic alopecia (AGA through two different clinical protocols in which one population (18 participants received half-head treatment with autologous non-activated PRP (A-PRP produced by CPunT Preparation System (Biomed Device, Modena, Italy and the other half-head with placebo, and a second separated population in which all participants (n = 6, 3 participants per group received treatment with calcium-activated PRP (AA-PRP produced from one of two different PRP collection devices (Regen Blood Cell Therapy or Arthrex Angel System. For the A-PRP study, three treatments were administered over 30-day intervals. Trichoscan analysis of patients, three months post-treatment, showed a clinical improvement in the number of hairs in the target area (36 ± 3 hairs and in total hair density (65±  5 hair cm2, whereas negligible improvements in hair count (1.1±  1.4 hairs and density (1.9 ± 10.2 hair cm2 were seen in the region of the scalp that received placebo. Microscopic evaluation conducted two weeks after treatment showed also an increase in epidermal thickness, Ki67+ keratinocytes, and in the number of follicles. The AA-PRP treatment groups received a singular set of injections, and six months after the treatments were administered, notable differences in clinical outcomes were obtained from the two PRP collection devices (+90 ± 6 hair cm2 versus -73 ± 30 hair cm2 hair densities, Regen versus Arthrex. Growth factor concentrations in AA-PRP prepared from the two collection devices did not differ significantly upon calcium activation.

 5. Tallinna, Riia ja Helsingi ajaloolised atlased / Tõnis Liibek

  Liibek, Tõnis, 1976-

  2013-01-01

  Arvustus: Tallinn ajaloolistel linnaplaanidel 1634-1989 [kaart] = Maps of the City of Tallinn =Tallinn auf den Stadtplanen = Планы города Таллинна. Tallinn, 2011 ; Margarita Barzdeviča. Rīga zviedru laika kartēs un plānos 1621-1710. Latvijas Vēstures Insitūta Apgāds. Rīga, 2011 ; Helsinki - Helsingfors. Historiallinen kaupunkikartasto - Historic Towns Atlas. Helsinki, 2009

 6. Studiju programmas direktora informatīvā sistēma

  Gūtmanis, Matīss

  2012-01-01

  Šajā kvalifikācijas darbā tiek izstrādāta atbalsta sistēma studiju programmas direktoram pamata informācijas glabāšanai. Sistēma tiek plānota kā tīmekļa lietotne, kas ir brīvi pieejama ikvienam. Lietotne ir izstrādāta izmantojot JAVA, HTML, JavaScript, MySQL tehnoloģijas. Sistēma paredzēta Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes programmu direktoriem.

 7. Selective Solvents for Extraction of Triterpenes from Betula Pendula Outer Bark

  Pāže, A; Zandersons, J; Rižikovs, J; Dobele, G; Jurkjāne, V; Spince, B

  2013-01-01

  The volume of birch plywood production in Latvia is illustrated by the 208 000 m3 of plywood sold in 2011 and about 562 000 m3 of processed birch veneer blocks. Wood residues such as bark, veneer shorts, cut off ends and others are used as a fuel. It would be more expedient to increase the birch wood utilisation degree by involving also birch outer bark in the processing cycle. It makes up 2% of the veneer blocks’ mass. At the J.S.C. “Latvijas Finieris”, about 6000 t per year of graded and mi...

 8. Reliģijas makdonaldizācija

  Siliņš, Toms

  2012-01-01

  Bakalaura darbā apskatītas makdonaldizācijas procesa izpausmes Latvijas reliģisko organizāciju darbībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot makdonaldizācijas izpausmes Latvijas reliģiskajās organizācijās, tādēļ izvirzīti pētījuma jautājumi – kādas ir liecības par makdonaldizācijas procesa ietekmi uz reliģiskajām organizācijām Latvijā un kā vērtējama makdonaldizācijas procesa ietekme uz reliģiskajām organizācijām Latvijā. Pētījuma ietvaros veiktas divas ekspertu intervijas, kuru analīzes rezultātā i...

 9. AAS "BALTA" konkurētspēja juridisko personu īpašuma produkta apdrošināšanā Latvijā

  Jukštaka, Elīna

  2012-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīta AAS Balta juridisko personu īpašuma apdrošināšanas produkta konkurētspēja starp vadošajiem tirgus līderiem īpašuma apdrošināšanā Latvijas tirgū. Analizējot juridisko personu īpašuma apdrošināšanas noteikumus un finanšu rādītājus ir izteikti secinājumi un priekšlikumi AAS Balta juridisko personu īpašuma apdrošināšanas produkta konkurētspējas paaugstināšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors izpētīja Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstību un atse...

 10. Pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca – Cola HBC Latvia” uzņēmumā krīzes apstākļos

  Petjukeviča, Tatjana

  2010-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētot Latvijas bezalkoholisku dzērienu nozares attīstības tendences un vadošo uzņēmuma menedžmentu, atrast pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca-Cola HBC Latvia” uzņēmuma produkcijai krīzes apstākļos. Šis uzņēmums ir viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībā, tomēr krīze negatīvi ietekmēja uz tā neto apgrozījuma izmaiņām, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt vairākus pasākumus pieprasījuma veicināšanai šā uzņēmuma produkcijai. Darba...

 11. Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)

  Vismane, Inese

  2010-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas interneta sociālo tīklu vidi kā potenciāli augošu un reklāmai piemērotu, kā arī izpētīt pamanāmākos reklāmas gadījumus šajos portālos. Teorijas daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, interneta reklāmas un sociālo mediju mārketinga īpatnības, sociālo tīklu fenomens un teorijas, Latvijas reklāmas tirgus un auditorija, kā arī sociāl...

 12. Uzņēmuma ienākuma nodokļa tiesiskas plānošanas iespējas

  Liscova, Nataļja

  2014-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizētas uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošanas iespējas, ko piedāvā Latvijas Republikas normatīvie akti. Problēmas būtība ir nošķirt divus jēdzienus: nodokļu plānošana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Pētījuma mērķis ir saprast kādas uzņēmuma ienākuma nodokļa plānošanas iespējas piedāvā Latvijas Republikas likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk tekstā – likums), kādas ir nodokļu plānošanas iespējas starptautiskajā līmenī, kā arī apkopojot pētījuma ...

 13. Dzimumnoziegumi pret nepilngadīgajām personām

  Strikas, Kristīna

  2010-01-01

  Darbā ietvarоs tika aрlūkоtas 1903. un 1933.gada Sоdu likuma, 1926.gada KРFSR kriminālkоdekss un 1961.gada LРSR kriminālkоdeksa рanti, kas regulēja cilvēka tiesības uz dzimumneaizskaramību un dzimumbrīvību, kuri darbоjās Latvijas teritоrijā kamēr tika рieņemts 1998.gada Krimināllikums. Kā arī ieskatīts ANО kоnvencijā рar bērna tiesībām, kurai Latvija рievienоjas 1991.gadā, tieši runājоt рar 34.рantu un LR Bērnu tiesības aizsardzības likumā 9., 15. un 51. рantu. Bakalaura darbu veidо trīs n...

 14. McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze

  Grigore, Lolita

  2008-01-01

  Maģistra darba tēma ir „McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze”. Mārketinga komunikācijas ir viens no mārketinga mix elementiem, un tam ir svarīga nozīme attiecību veidošanā ar patērētājiem, tāpēc to veidošanai un uzturēšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Darba mērķis ir McDonald’s veikto mārketinga komunikāciju izpēte (analīze) pasaules un Latvijas mērogā un noteikt mārketinga komunikāciju lomu faktoru kopā, kas ietekmē Latvijas iedzīvotāju uzvedību, izvēloties ātrās ēdināšanas...

 15. Uzņēmumu ekspansijas iespējas ārvalstu tirgos

  Lovnieks, Jānis

  2011-01-01

  Pasaules ekonomikai augot, palielinās arī multinacionālu uzņēmumu nozīme. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgū ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ekspansijas iespējas darbībai citu valstu tirgos, noskaidrot priekšnoteikumus dažādu stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos, un apkopot Latvijas uzņēmumu pieredzi šajā jomā Pēc Latvijas uzņēmumu pieredzes tika noskaidrots, ka veiksmīgākā paplašināšanās uzsākšanas iespēja ir eksportēšana, kas atļauj uzsākt starpt...

 16. Mārketinga stratēģijas izstrāde AS "Aldaris" pārdošanas palielināšana

  Rabinoviča, Aļina

  2007-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts par tēmu „Mārketinga stratēģijas izstrāde AS pārdošanas palielināšanas nolūkā”. Tas ir veltīts Latvijas alus tirgus izpētei un AS „Aldaris” esošās mārketinga stratēģijas analīzei ieteikumu izstrādei tās pilnveidošanai. Maģistra darbā aplūkoti sekojoši jautājumi: •mūsdienu mārketinga instrumenti kā uzņēmuma tirdzniecības stratēģijas elements; •reklāmas īpatnības un tās veidi; •pieejas reklāmas budžeta noteikšanai; •Latvijas reklāmas tirgus; •Latv...

 17. Fruit Set of Several Sour Cherry Cultivars in Latvia Influenced by Weather Conditions Before and During Flowering

  Feldmane Daina

  2017-06-01

  Full Text Available Fruit set is a crucial stage in the process of yield formation, which is influenced by environmental factors, growing technologies and peculiarities of genotype. The aim of the study was to evaluate the quality of pollen (viability and germination capacity and the effect of weather before and during flowering on fruit set in sour cherry cultivars ‘Latvijas Zemais’, ‘Zentenes’, ‘Bulatnikovskaya’, and ‘Orlica’. The research was carried out in Institute of Horticulture (Latvia University of Agriculture in 2009-2016. Good pollen viability and germination was found for cultivars ‘Latvijas Zemais’ and ‘Bulatnikovskaya’. Negative effects of increasing air temperature (in the range of 7.7 to 17.5 °C and relative humidity (in the range of 51.4 to 88.5% was observed for all cultivars during flowering. The effects of diurnal temperature fluctuations, wind and the amount of days with precipitation differed depending on sour cherry cultivar.

 18. Energy tariff project - Latvia. Summary report

  Harne, N.J.

  1996-05-01

  Latvia has only a few indigenous energy resources that are concentrated on hydro-power, wood and peat. The country is therefore strongly dependant on imports of natural gas, oil, coal and electricity. After independence the supply of natural gas, oil and electricity were organised by three state owned joint-stock companies, Latvijas Gaze, Latvijas Nafta and Latvenergo. Partial privatisation of the gas and oil companies has been decided by the Latvian government but so far not implemented. Two types of models have been used within the Energy Tariff Project: The EFOM model that was developed and implemented for Latvia as a part of the EURIO project has been adapted to describe the long term reactions for the electricity and district heating sectors; A system of Customer Calculation Sheets for the analysis of consumer expenditure and utility revenue. The optimization model for the electricity and CHP system is also used to analyze the impact of gas tariffs for the electricity and district heating sector within geographical or institutional limits. In this report the following regions are specified: City of Riga; Other district heating areas; Rest of Latvia. The Danish tariff structure for natural gas was reviewed. The present structure is presently market orientated with direct links to the price movements of alternative fuels for all customer groups. (EG) 50 refs

 19. Insulīna rezistence PCOS pacientēm un tās saistība ar citiem riska faktoriem (kardiovaskulāro slimību, cukura diabēts)

  Gutņikovs, Oļegs

  2014-01-01

  Darba pamatojums: PCOS ir viena no biežākajām endokrinopātijām sievietēm reproduktīvajā vecumā. Pēc literatūras datiem, pacientēm ar PCOS pieaug KVS un cukura diabēta attīstības risks. Tāpēc šajā pētījumā tiek analizēts, vai šie dati attiecināmi arī uz Latvijas populāciju. Pētījuma mērķis: salīdzināt KVS attīstības risku PCOS pacientēm ar vispārējo populāciju Latvijas teritorijā. Materiāli un metodes: Retrospektīva pētījuma ietvaros tika analizētas slimības vēstures PCOS pacientēm (E28...

 20. 15.SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem"un 16.SFPS "Noma" prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu

  Dābola, Iveta

  2016-01-01

  Maģistra darba temats 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu. Maģistra darba mērķis - balstoties uz 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” standartu prasību izpēti un analīzi, novērtēt Latvijas likumdošanas atbilstību minēto standartu prasībām un sniegt priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai Latvijas kontekstā. Maģistra darbā izpētīti LR normatīvie regulējumi un sta...

 1. Analytical Treatment of Forecasts of Electric Energy Consumption in Latvia

  Balodis M.

  2014-06-01

  Full Text Available Rakstā apskatītas elektroenerģijas patēriņa izmaiņas, kas saistītas ar Latvijas postsociālisma perioda ekonomikas strukturālām izmaiņām. Rakstā dota Latvijas galveno elektroenerģijas patēriņa indikatoru analīze, lietojot īpašu pieeju - Rietumeiropas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu indikatoru salīdzinājumu. Analizēts periods no 1990. gada līdz 2010. gadam. Salīdzināti Eiropas valstu grupu īpatnējie elektroenerģijas patēriņa indikatori un noskaidrotas to atšķirības un izmaiņu tendences. Noteiktas elektroenerģijas patēriņa izmaiņu tendences Latvijā. Dotas rekomendācijas par šo indikatoru izmantošanu elektroenerģijas patēriņa prognozēšanā. 07.05.2014.

 2. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 3. Medicīnas vēsturei veltītajam krējumam Из истории медицины apritēja pusgadsimts

  Rita Grāvere

  2010-12-01

  Full Text Available 1957. gadā Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība laida klajā rakstu krājuma "Из истории медицины" ("Ieskats medicīnas vēsturē" pirmo sējumu krievu valodā. Tā iznākšanu kopīgiem spēkiem veicināja Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija, Eksperimentālās medicīnas institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Redkolēģijā bija akadēmiķis P. Stradiņš, A. Šmits un medicīnas zinātņu kandidāts K. G. Vasiļjevs. Krājums tika komplektēts no 1953. līdz 1956. gadam, pirmajā, kā vēlāk rakstīs, "neizdevušās perestroikas" mēģinājuma laikā. Tas bija pirmais Latvijā iznākušais rakstu krājums par medicīnas vēsturi. Lai gan medicīnas vēstures studijas un pētniecība Latvijā aizsākās vēl 20. gs. sākumā un uzplauka 30. gados, tomēr tieši šis diezgan sarežģītā laikā tapušais rakstu krājums, kurš 1992. gadā pārtapa principiāli jaunā izdevumā Acta Medico-Historica Rigensia,lielā mērā veidoja to medicīnas vēstures pamatu, no kura var atskatīties uz šīsmedicīnas nozares attīstību un panākumiem. Turklāt daļa krājumā ievietoto pētījumu rada praktisko piepildījumu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejaekspozīcijās un izstādēs.

 4. Gaujas upes baseina noteces sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas

  Brigmane, Dace

  2011-01-01

  Baklaura darba ”Gaujas upes baseina noteces ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” pētījuma mērķis ir noskaidrot Gaujas baseina upju noteces sezonālas un ilgtermiņa izmaiņas un to savstarpējās atšķirības starp iedalītajiem trim daļbaseiniem-augšteces, vidusteces un lejteces. Bakalaura darbā tika apkopota literatūra par upju hidroloģisko režīmu un tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī par Latvijas upju hidroloģisko režīmu un tika izveidots Gaujas baseina fizioģeogrāfiskais raksturojums. Bakalaur...

 5. Mobilā lietotne: "Instagram bilžu plānotājs"

  Cibuļskis, Aigars

  2016-01-01

  Šajā dokumentā ir iekļauta Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kursa “Kvalifikācijas darbs II” (DatZ2049) praktiskā darba ietvaros izstrādātā lietotne “Mobila lietotne “Instagram bilžu plānotājs”” tehniskā dokumentācija, kas ietver programmatūras prasību specifikāciju, datu bāzes un ekrānformu projektējumus. Instagram bilžu plānotājs - ir lietotne Android platformai, kura domāta atvieglot bilžu izlikšanu sociālajā tīklā Instagram, modes blogeriem un mā...

 6. BTA Insurance Company SE darbības pilnveidošana tirgus daļas palielināšanā Baltijā un Eiropā

  Radvila, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā “Apdrošināšanas tirgus segmentēšana - ieiešana Polijā” ir izpētīta Polijas apdrošināšanas tirgus nozare, Latvijas apdrošināšanas vieta pasaules, Eiropas un Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE finanšu rādītāji un tirgus segmentācija. Par pētījuma objektu izvēlēta apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Insurance Company” SE, kura darbojas Latvijā kopš 1993.gada 1.novembra, bet no 2011. gada marta ir reģistrēta Eiropas komercsabiedrības reģistrā. Maģistra darba izstr...

 7. Televīzijas loma neapmierinātībā ar politiku: LTV1, LNT, TV3 nedēļas analītisko raidījumu satura, to veidotāju un ekspertu vērtējumu analīze (2008.gada oktobris-2009.gada marts)

  Novodvorskis, Vladimirs

  2009-01-01

  Maģistra darbu „Televīzijas loma neapmierinātībā ar politiku: LTV1, LNT, TV3 nedēļas analītisko raidījumu satura, to veidotāju un ekspertu vērtējumu analīze (2008. gada oktobris – 2009. gada marts)” izstrādāja Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas students Vladimirs Novodvorskis. Darbs veltīts auditorijas negatīvas attieksmes veidošanas problēmas izpētei televīzijas informatīvi analītiskajos raidījumos Panorāma, De facto (LTV1), LNT Top 10 (LNT), Nekā personīga (TV3) pret pol...

 8. History of Academic Neurology in Latvia / Akadēmiskās Neiroloģijas Vēsture Latvijā

  Balta Anita

  2015-09-01

  Full Text Available Raksts sniedz īsu ieskatu akadēmiskās neiroloģijas attīstībā Latvijā dažādos laika periodos, sākot no tās pirmsākumiem neilgi pēc Latvijas Republikas dibināšanas, līdz pat šim brīdim, kā arī par izcilākajām personībām neiroloģijā, kuru devums attiecīgajā zinātnes jomā ir bijis visievērojamākais.

 9. [Smoļenskas-Rīgas aktis 13. gs.-14. gs. pirmā puse : kompleksa "Moscowitica-Ruthenica" dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты XIII в.-первая половина XIV в. : документ�

  Levans, Andris, 1968-

  2011-01-01

  Arvustus: Smoļenskas-Rīgas aktis 13. gs.-14. gs. pirmā puse : kompleksa "Moscowitica-Ruthenica" dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты XIII в.-первая половина XIV в. : документы комплекса Moscowitica-Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги /koostajad Leksanders Ivanovs, Anatolijs Kuzņcovs. Vēstures avoti ; 6 (Riga: Latvijas Valsts vēstures arcīva izdevniecība, 2009)

 10. Telekomunikāciju operatora "Lattelecom" lietotnes "mansTV" programmatūras izstrāde Android operētājsistēmai

  Supe, Edgars

  2016-01-01

  Kvalifikācijas darbā ir aprakstīta mobilās operētājsistēmas Android lietotnes “mansTV” izstrāde. Programmatūras galvenās funkcijas ir sniegt piekļuvi televīzijai, televīzijas arhīvam un video nomas katalogam, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru ar Android operētājsistēmu Latvijas teritorijā. Programmatūra izstrādāta, izmantojot Java programmēšanas valodu un Android platformu. Projekts īstenots, izmantojot spējās izstrādes metodoloģiju.

 11. Corispermum intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum augu sabiedrības, to ietekmējošie faktori un taksonu radniecība

  Peipiņa, Ieva

  2015-01-01

  Latvijas endēmam Corispermum intermedium un svešzemju sugām C. hyssopifolium ar C. leptopterum ir ļoti līdzīga gan morfoloģija, gan ekoloģiskie apstākļi. Literatūrā trūkst datu par Corispermum augu sabiedrībām un to sastopamības noteicošajiem ekoloģiskajiem faktoriem. Maģistra darba mērķis – noteikt jūras piekrastes smiltājos sastopamo kamieļzāļu augu sabiedrību piederību un to ietekmējošos faktorus, kā arī C. intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum radniecību. Corispermum augu ...

 12. Reformatio in peius administratīvo pārkāpumu procesā

  Berķis, Kaspars

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir pētīta reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanas problemātika administratīvo pārkāpumu procesā. Darba gaitā ir analizētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Administratīvā procesa likuma un kriminālprocesuālās tiesību normas, kas satur reformatio in peius aizlieguma principu. Darba ietvaros īpaša uzmanība pievērsta administratīvo tiesu prakses izpētei attiecībā uz reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietu izsk...

 13. Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību LU Veselības un Rehabilitācijas centrā.

  Kļimovs, Vadims

  2006-01-01

  . Atslēgvārdi: Ārpusnodarbību darbs, Veselības un rehabilitācijas centrs, biedrība ”Universitātes Sports”, atveseļošanās, relaksācija, sauna, solārijs, masāža, ūdens procedūras. Maģistra darba tēma: Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitātes Veselības un rehabilitācijas centrā. Darba mērķis: pamatojoties uz teorētisko analīzi, pedagoģiskā izmēģinājuma darbību, izpētīt ārpusnodarbību darba ietekmi uz jauniešu un studentu ...

 14. Līderība komercbanku organizācijas kultūras veidošanā Latvijā

  Spiridonovs, Makars

  2016-01-01

  Maģistra darbs ir veltīts Latvijas komercbanku organizācijas kultūras izpētei un līdera lomai tās izveidē. Autors raksturo specifiskus bankas kultūru veidojošos elementus un nosaka, ar kādiem izaicinājumiem sastopas mūsdienu banku līderi, formējot kredītiestādes kultūru. Pētījuma rezultātā autors secina, ka vairot uzticības veidošanos un sekmēt bankas kulturālā profila izkristalizēšanos mainīgajos ekonomiskajos apstākļos ir pa spēkam tikai kompetentam, profesionāli un emocionāli inteliģentam ...

 15. Studentu identitātes prezentēšana sociālajos tīklos: “draugiem.lv” un “facebook.com” gadījumu analīze

  Bajāre, Regija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir studentu identitātes prezentēšana sociālajos tīklos: "draugiem.lv" un "facebook.com" gadījumu analīze. Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas studentu identitātes prezentēšanu sociālajos tīklos draugiem.lv un facebook.com. Šī darba ietvaros ir izstrādāti trīs pētnieciskie jautājumi: kādu informāciju studenti prezentē savos profilos, kādi ir sevis prezentēšanas paradumi, vai studentu prezentētā identitāte atšķiras portālā draugiem.lv no facebook.com? Teorij...

 16. Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā

  Krūze, Raitis

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā” un tā mērķis ir analizēt, izvērtēt un uzskaitīt pamatnostādnes, kas nepieciešamas sekmīgai interneta veikala izstrādei, ka arī, veicot Latvijas interneta veikalu tirgus un tā vides izpēti, apkopot galvenās attīstības tendences, kas kalpotu kā palīgmateriāls jauna interneta veikala izstrādē. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā autors veic interneta veikalu priekšrocību un trūkumu uzskaiti, snie...

 17. Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā

  Vāķis, Andris

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā”. Darba mērķis ir noskaidrot un izpētīt pastāvošās problēmas kriminālprocesu izbeigšanas atbilstošo normu piemērošanu kriminālvajāšanā. Darba mērķa sasniegšanai ir izmantota vēsturisko un salīdzinošo metožu, normatīvo aktu un pirmstiesas procesa pabeigšanas veidu, jēdziena, vispārīgo un īpašo pamatu izpēte, statistikas dati. Bakalaura darba apjoms ir 50.lpp. un 2. pielikumi. Darbā izmantoti Latvijas Republikas un s...

 18. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 19. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un Amerikas Savienotajās Valstīs

  Grandaua, Monta

  2017-01-01

  Grandaua M. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un ASV: diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, 2017. 89 lpp. Tajā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli un izmantotā literatūra ietver 74 avotus. Dzimumu nevienlīdzība ir aspekts, kas ietekmē daudzas valstis. ASV valda samērā liela dzimumu nevienlīdzība, it īpaši darba samaksas jautājumā – vīrieši par vienu un to pašu darbu saņem vairāk nekā sievietes. Latvijā savukārt dzimumu...

 20. ERP sistēmas ieviešana

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 1. Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā.

  Zaltāns, Jānis

  2016-01-01

  Maģistra darba Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā autors Jānis Zaltāns ir izvirzījis mērķi izpētīt un noskaidrot faktorus, kas ietekmē Valsts atbalsta iespējas aizsardzības industrijas un pētniecības nozares esošai un turpmākai attīstībai. Darbā ir padziļināti analizēti Lielbritānijas, Francijas un Igaunijas piemēri, kā arī veikta padziļināta situāciju analīze par Latvijas valsts aizsardzības atbalstu, efektivitāti un tā i...

 2. Quantitative Analysis of Human Salivary Gland-Derived Intact Proteome Using Top-Down Mass Spectrometry

  Wu, Si; Brown, Joseph N.; Tolic, Nikola; Meng, Da; Liu, Xiaowen; Zhang, Haizhen; Zhao, Rui; Moore, Ronald J.; Pevzner, Pavel A.; Smith, Richard D.; Pasa-Tolic, Ljiljana

  2014-05-31

  There are several notable challenges inherent to fully characterizing the entirety of the human saliva proteome using bottom-up approaches, including polymorphic isoforms, post-translational modifications, unique splice variants, deletions, and truncations. To address these challenges, we have developed a top-down based liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) approach, which cataloged 20 major human salivary proteins with a total of 83 proteoforms, containing a broad range of post-translational modifications. Among these proteins, several previously reported disease biomarker proteins were identified at the intact protein level, such as beta-2 microglobulin (B2M). In addition, intact glycosylated proteoforms of several saliva proteins were also characterized, including intact N-glycosylated protein prolactin inducible protein (PIP) and O-glycosylated acidic protein rich protein (aPRP). These characterized proteoforms constitute an intact saliva proteoform database, which was used for quantitative comparison of intact salivary proteoforms among six healthy individuals. Human parotid (PS) and submandibular/sublingual gland (SMSL) secretion samples (2 μg of protein each) from six healthy individuals were compared using RPLC coupled with the 12T FTICR mass spectrometer. Significantly different protein and PTM patterns were resolved with high reproducibility between PS and SMSL glands. The results from this study provide further insight into the potential mechanisms of PTM pathways in oral glandular secretion, expanding our knowledge of this complex yet easily accessible fluid. Intact protein LC-MS approach presented herein can potentially be applied for rapid and accurate identification of biomarkers from only a few microliters of human glandular saliva.

 3. Contribution of Human Oral Cells to Astringency by Binding Salivary Protein/Tannin Complexes.

  Soares, Susana; Ferrer-Galego, Raúl; Brandão, Elsa; Silva, Mafalda; Mateus, Nuno; Freitas, Victor de

  2016-10-10

  The most widely accepted mechanism to explain astringency is the interaction and precipitation of salivary proteins by food tannins, in particular proline-rich proteins. However, other mechanisms have been arising to explain astringency, such as binding of tannins to oral cells. In this work, an experimental method was adapted to study the possible contribution of both salivary proteins and oral cells to astringency induced by grape seed procyanidin fractions. Overall, in the absence of salivary proteins, the extent of procyanidin complexation with oral cells increased with increasing procyanidin degree of polymerization (mDP). Procyanidin fractions rich in monomers were the ones with the lowest ability to bind to oral cells. In the presence of salivary proteins and for procyanidins with mDP 2 the highest concentrations (1.5 and 2.0 mM) resulted in an increased binding of procyanidins to oral cells. This was even more evident for fractions III and IV at 1.0 mM and upper concentrations. Regarding the salivary proteins affected, it was possible to observe a decrease of P-B peptide and aPRP proteins for fractions II and III. This decrease is greater as the procyanidins' mDP increases. In fact, for fraction IV an almost total depletion of all salivary proteins was observed. This decrease is due to the formation of insoluble salivary protein/procyanidin complexes. Altogether, these data suggest that some procyanidins are able to bind to oral cells and that the salivary proteins interact with procyanidins forming salivary protein/procyanidin complexes that are also able to link to oral cells. The procyanidins that remain unbound to oral cells are able to bind to salivary proteins forming a large network of salivary protein/procyanidin complexes. Overall, the results presented herein provide one more step to understand food oral astringency onset.

 4. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 5. Apmierinātības ar dzīvi, darba un ģimenes dzīves balansa un apmierinātības pāru attiecībās saistība

  Bite, Inga

  2012-01-01

  Maģistra darba „Apmierinātības ar dzīvi, darba un ģimenes dzīves līdzsvara un apmierinātības partnerattiecībās saistība” mērķis ir noskaidrot kāda saistība pastāv starp pētījuma konceptiem, kā arī, kuri no darba un ģimenes dzīves līdzsvara un apmierinātības partnerattiecībās aspektiem vislabāk prognozē apmierinātību ar dzīvi. Pētījuma izlasi veidoja 102 partnerattiecībās esoši Latvijas iedzīvotāji vecumā no 29 – 42 gadiem, 51 vīrietis un 51 sieviete. Visi respondenti veidoja kopīgu izlasi....

 6. Tautas partijas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas pirms 7. un 9. Saeimas vēlēšanām

  Velika, Anna

  2007-01-01

  Tautas partija tika nodibināta 1998.gada maijā, īsi pirms 7.Saeimas vēlēšanām. Pateicoties harizmātiskajam līderim A.Šķēlem, masīvai reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņai, kā arī tautas uzticībai un cerībām jaunā partija gūst uzvaru vēlēšanās. Taču uzmanību piesaista fakts, ka šī partija, kas ir neraksturīgi pašreizējai Latvijas politiskajai skatuvei, spēj iekarot stabilu vietu gan valdībā, gan pašvaldībās, un ar profesionālu kampaņu palīdzību gūt panākumus arī divās nākamajās Saeimas vē...

 7. Stāstu stāstīšanas izmantošana lasīšanas veicināšanas pasākumos

  Mežjāne, Signe

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai stāstu stāstīšana ir efektīvs lasīšanas veicināšanas paņēmiens bērniem. Pētījuma problēma ir mūsdienu bērnu nevēlēšanās lasīt, lasīšanu varētu veicināt stāstu stāstīšana bibliotēkās. Darbā tiek analizēts stāstu stāstīšanas process atbilstoši bērnu vecumposmam, izmantojot dažādus runas stilus. Teorētiskā bāze ir balstīta uz Lasītāja reakcijas kritikas teoriju un Runas darbības teoriju. Galvenie pētījuma uzdevumi ir noskaidrot, vai Latvijas bibliotē...

 8. Papīra darbi ka domāšanas veicinātāji pirmsskolā

  Jevdokimova, Jūlija

  2017-01-01

  Jūlija J. (2017.) “Papīra darbi kā domāšanas veicinātāji pirmsskolā”. Kvalifikācijas darbs. Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 90 lpp, 16 att., 4 tab., bibl. 18 nos., latviešu, angļu val. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem un 16 pielikumiem. Autors ir vairākus mēnešus izgājis praksi pirmsskolas pedagoga amatā. Darbā ir veikts pētījums par domāšanas attīstību rokdarbu nodarbībās, veicot papīra darbus Darba mērķis ir izzināt un atklāt bēr...

 9. Mātes audzināšanas stila saistība ar emocionālā intelekta (EI) līmeni 8-12 gadu veciem bērniem

  Grjunberga, Inese

  2014-01-01

  Mūsdienās arvien biežāk var sastapties ar bērniem kuriem ir grūtības adaptēties, mācīties. Bērniem bieži neveidojas labas attiecības ar vienaudžiem, draudzība. Iepriekšējos pētījumos noskaidrots, ka bērna emocionālā attīstība ir saistīta arī ar vecāku audzināšanu.Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai mātes audzināšanas stils saistīts ar bērnu emocionālā intelekta līmeni. Pētījumā peidalījās bērni (N=100) no divām Latvijas skolām. Dalībnieki vecumā no 8 – 12 gadiem (M=11. 00, SD=1. 38). No kuri...

 10. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 11. "Amoralle" zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū

  Dubovska, Viktorija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Amoralle zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū” mērķis ir pētot starptautiskā mārketinga un preču virzīšanas tirgū metodes, kā arī luksusa zīmola nozīmes uzņēmumā teorētisko pamatojumu, izanalizēt „Amoralle” darbību Latvijā un izstrādāt uzņēmuma attīstības plānu starptautiskajā tirgū. Darbā tika apskatīts zīmola jēdziens, patērētāju uzvedība luksusa zīmola izvēlē, luksusa zīmols, starptautiskais zīmols un sadarbības zīmols. Autore apkopoja Latvijas uzņēmēju int...

 12. Mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem

  Sirica, Dmitrijs

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir izstrādāts mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem. Darbā apkopoti pēdējo gadu dažādu līmeņu Latvijas matemātikas olimpiāžu uzdevumi skaitļu teorijā un doti izvērsti to atrisinājumi. Darbs paredzēts galvenokārt šādiem mērķiem: - palīgmateriāls matemātikas skolotājiem, gatavojot skolēnus matemātikas olimpiādēm ; - palīgmateriāls skolēniem, lai apgūtu nestandarta uzdevumu risināšana metodes skaitļu teorijā. Darbs satur arī mate...

 13. Līvānu novada centrālās bibliotēkas vēsturiskā attīstība

  Kokina, Sarmīte

  2007-01-01

  Publikāciju klāsts par Līvānu novada centrālās bibliotēkas vēsturi ir ierobežots. Tajās ietvertā informācijas ir fragmentāra. Informācija ir pieejama arī izkliedētajos un nepietiekami izpētītajos nepublicētajos materiālos, kuri atrodas gan Līvānos, gan arī Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Informācija šim darbam tika iegūta arī no bijušo un tagadējo bibliotēkas darbinieku stāstījumiem. Kaut arī senākais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā saglabājies no 1947. gada, ir zināms, ka jau pirm...

 14. Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA “X”

  Pocjus, Evita

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma: „Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA „X”” Finanšu pārskata revīzija ir būtiska, jo arī Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas apkopotie statistikas dati norāda, ka Latvijā ~90% no pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīviem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Finanšu pārskata revīzija ir nepieciešama katram uzņēmumam, kurš grib iegūt klientu un sadarbība...

 15. Tiesas nolēmumu piespiedu izpilde pārrobežu civillietās un komerclietās

  Staltmane, Anda

  2015-01-01

  Autores mērķis, rakstot šo darbu, ir apzināt praksē pastāvošās problēmas pārrobežu civillietās un komerclietās, kas saistītas ar tiesu nolēmumu praktisko izpildi ārvalstīs. Vienlaikus autore izdarīs secinājumus par problēmu cēloņiem, to iespējamiem risinājumiem, t.sk. arī par Latvijas normatīvā regulējuma pilnveidošanu, ņemot vērā arī ārvalstu pieredzi, doktrīnu un citus avotus. Autore, lai sasniegtu šo mērķi, darbā aplūkos galvenokārt starptautiskos dokumentus un nacionālo tiesību regulēj...

 16. Vērtības izglītības sistēmas tiesību aktos un izglītības procesa dalībnieku izpratnē

  Bokta, Rūta

  2016-01-01

  Latvijas valsts vērtības ir deklarētas LR Satversmē. Izglītībā svarīgākās vērtības ir minētas Izglītības likumā. Izglītības saturā tās aktualizē izglītības standarti. Pētījuma mērķis bija izpētīt, cik lielā mērā Satversmes un Izglītības likuma vērtības ir iekļautas izglītības standartos, kā tās izprot skolēni un kā skolotāji tās piedāvā skolēniem mācību procesā. Tika veikta literatūras un dokumentu analīze, kā arī veikts pētījums, lai noskaidrotu skolotāju un skolēnu personiskās vērtības, mā...

 17. Korporatīvā sociālā atbildība: patērētāju uztveres un korporāciju komunikācijas analīze starptautiskajos tirgos uz McDonald's un Coca-Cola piemēra.

  Teterins, Pāvels

  2016-01-01

  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas efektivitātes pamats ir pielāgošanās patērētāju prasībām. Pētījuma mērķis bija uz McDonald’s un Coca-Cola sociālo tīklu KSA komunikācijas piemēra, izvērtēt to, vai kompānijas pielāgo KSA komunikāciju patērētāju vērtējumam par atbildīgu uzņēmējdarbību, un piedāvāt optimālu KSA komunikācijas struktūru. Demogrāfisko faktoru ietekme uz Latvijas, Vācijas un Austrālijas KSA vērtējumu praktiski netika novērota. Savukārt, salīdzinot valstis savā st...

 18. Personisko un sociālekonomisko faktoru ietekme uz studentu uzņēmējdarbības nodomu.

  Lupgina, Ieva

  2015-01-01

  Šobrīd viena no svarīgākajām ekonomiskajām problēmām ir jauniešu bezdarbs, ko var risināt ar jauniešu iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, lai gan pašnodarbināto jauniešu īpatsvars šobrīd ir ievērojami zemāks kā pieaugušo. Pētījuma mērķis ir noteikt personisko un sociālekonomisko faktoru ietekmi uz studentu uzņēmējdarbības nodomu kā karjeras izvēli. Veicot Latvijas augstskolu uzņēmējdarbības vadības programmu studentu aptauju un eksperta intervijas, tika secināts, ka katrs desmitais students pēc a...

 19. Zilbaltā grāmata

  Raimo Pullats

  2010-12-01

  Full Text Available Akadēmiķa, zinātnes vēsturnieka Jāņa Stradiņa enciklopēdiskā monogrāfija "Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā" aizpilda līdz šim diezgan nepilnīgo zinātnes un kultūras vēstures telpu Latvijā. Autora pirmais raksts par dabaszinātnēm Baltijā 17. un 18. gs. tika sarakstīts 1955. gadā un publicēts rakstu krājumā "Из истории медицины", kuru toreiz izdeva viņa tēvs – profesors Pauls Stradiņš. Kopš tā laika autora interese par Baltijas prioritāšu meklējumiem zinātņu vēsturē nav apsīkusi un paveiktais apkopots šajā enciklopēdiskajā izdevumā par Latvijas intelektuālo vēsturi – lielākajā rakstu darbā, ko autors līdz šim ir paveicis.

 20. Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā

  Dzene, Dace

  2017-01-01

  Autore: Dace Dzene, stud.apl.nr. dd15034 Darba vadītājs: Dr.med. Igors Ivanovs Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā. Maģistra darbs, Latvijas universitāte, Rīga, 2017. Darbs sastāv no teorētiskās un empīriskās daļas, 6 nodaļām, 66 lapām, 29 attēliem, 10 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma mērķis ir noskaidrot pacientu apmierinātību ar saņemto veselības aprūpes kvalitāti pirms st...

 1. Alkohola reklāma sociālajos tīklos: twitter.com gadījums

  Moroza, Eila

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Alkohola reklāma sociālajos tīklos:twitter.com gadījums.” Pētījumā aplūkotā problēma ir par alkohola reklāmu sociālajos tīklos un par tās regulācijas iespējām atbilstoši Latvijas likumdošanas un ētikas kodeksa normatīviem, kas attur patērētājus iegādāties un pārmērīgi lietot alkoholu. Darba mērķis ir izpētīt alkohola reklāmas saturu un tā regulāciju sociālajos tīklos. Darba teorijas daļā sniegts ieskats par sociālo tīklu būtību, alkohola industriju un reklām...

 2. Agresīvu datorspēļu spēlēšana saistībā ar pusaudžu un jauniešu agresiju

  Vītols, Krists

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noskaidrot, vai pastāv nozīmīgas saistības starp agresīvu datorspēļu spēlēšanu, datorspēļu spēlēšanas biežumu un agresijas izpausmju līmeni pusaudžu un jauniešu vidū. Pētījumā tika aptaujāti 50 Latvijas skolu skolēni, vecumā no 12-16 gadiem. Pētījuma izlases tika viedotas pēc brīvprātības principa, pētījuma aptaujas tika izdalītas skolēnu klasēs. Pētījuma metodē tika izmantotas divas aptaujas: 1. “Datorspēļu aptauja” (Video Game Questionnaire, Anderson & ...

 3. Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika

  Plokste, Edīte

  2013-01-01

  Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī morālie, ētiskie un kristīgie argumenti. Darbā ietverta arī „gadījumu izpēte” un kvalitatīvās jeb padziļinātās intervijas ar mācītājiem un Latvijas mediķiem. Darba gaitā noskaidrojās, ka Cilvēktiesības tiešā veidā neietekmē eitanāzijas legalizēšanas vai aizliegšanas procesus...

 4. Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā

  Krone, Monta

  2015-01-01

  Bakalaura darbs „Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā” ir uzrakstīts 2015. gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedrā. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir eitanāzija (jēdziena izpratne) un kādas ir tās pazīmes. Tiek apskatīti eitanāzijas veidi, sīkāk raksturojot voluntāro, nevoluntāro un involuntāro eitanāziju, kā arī eitanāzijas vēsturiskā attīstība no 19. gadsimta līdz pat mūsd...

 5. Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā SIA "Adidas Baltics".

  Zvīnis, Gusts Gustavs

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā Sia “adidas Baltics” Darba mērķis ir pamatojoties uz apkopoto teorētiskās daļas informāciju par mārketinga komunikāciju veidiem un to plānošanu , analizēt uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, rezultātā izstrādājot rekomendācijas uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitātes palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un prie...

 6. Vecāku un bērnu mantiskās attiecības

  Krauja, Uldis

  2009-01-01

  Bakalaura darba "Vecāku un bērna mantiskās attiecības" mērķis ir izpētīt vecāku un bērna mantisko attiecību regulējumu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos, atklājot tajos iespējamās problēmas un nepilnības. Bakalaura darba pirmajā daļā apskatīts vecāku un bērna mantisko attiecību jēdziens un izpratne, pievērsta uzmanība uz vecāku un bērna mantisko attiecību pirmsākumiem caur vēstures prizmu, lai apzinātos ģimenes tiesību nozīmīgumu cilvēces attīstībā un tagadējā dzīvē. Bakalaura da...

 7. Īstermiņa hidroloģisko prognožu salīdzinošā analīze 2013. un 2014.gadu hidroloģiskajās fāzēs: Irbes, Abavas, Bērzes, Gaujas, Ogres un Dubnas upju basenu piemēros

  Zubaničs, Andrejs

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Īstermiņa hidroloģisko prognožu salīdzinošā analīze 2013. un 2014. gadu hidroloģiskajās fāzēs: Irbes, Abavas, Bērzes, Gaujas, Ogres un Dubnas upju baseinu piemēros”. Darba mērķis ir novērtēt, kura skaitliskā meteoroloģiskā modeļa HIRLAM vai ECMWF laika apstākļu prognozes ļauj modelēt precīzākās īstermiņa hidroloģiskās prognozes sešiem pētītajiem Latvijas upju baseiniem. Literatūras analīzē aplūkota hidroloģiskā modelēšana, modeļu veidi un to pielietojums hidroloģisk...

 8. Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS ,,Dominante Loģistikas Sistēma

  Morozovs, Gļebs

  2010-01-01

  Darbā „Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS „Dominante Loģistikas Sistēma„ tiek pētīta noliktavu vadības sistēmas ievešanas ietekme uz loģistikas uzņēmumu. Darbā izpētīts loģistikas saturs un funkcionālās sfēra, aplūkoti noliktavu un transporta loģistika pamatprincipi un mijiedarbība, analizētas loģistikas attīstības tendences un loma Latvijas tautsaimniecība. Izpētīti noliktavu un transporta loģistikas instrumenti, raksturota infor...

 9. Trīsgadīgu bērnu krāsu uztveres sekmēšana tēlotājdarbībā pirmsskolā

  Leja, Inga

  2017-01-01

  Inga Leja kvalifikācijas darbs “Trīsgadīgu bērnu krāsu uztveres sekmēšana tēlotājdarbībā pirmsskolā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Pētījuma jautājums – kā tēlotājdarbībā pirmsskolā sekmējama trīsgadīgu bērnu krāsu uztvere? Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1)Teorētiski analizēt literatūru par krāsu uztveri un to sekmēšanu 2)Teorētiski analizēt literatūru par tēlotājdarbību pirmsskolā 3)Prakstiski pārbaudīt teorētiskās atziņas...

 10. Uzņēmējdarbības principu ieviešana publiskajā pārvaldē

  Keiriša, Jolanta

  2007-01-01

  Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 79 lapām, satur 14 tabulas, 30 attēlus un 57 atsauces uz literatūras un informācijas avotiem. Maģistra darbs veltīts publiskās pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanai izmantojot uzņēmējdarbības principus. Šajā aspektā tika pētīts pašvaldību vadītāju pašnovērtējums par pārvaldes darbu. Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijas publiskajā pārvaldē, apskatīt kādi modernizācijas principi tajā darbojas, kādus vajadzētu vēl ieviest. Lai sasnieg...

 11. Maznodrošinātu ģimeņu internātskolas skolēnu intelektuālās spējas un uzvedības traucējumi.

  Poča, Kristīne

  2011-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pastāv atšķirības intelektuālajās spējās un uzvedības traucējumos starp maznodrošinātu ģimeņu internātskolas skolēniem un normatīvo pielīdzināto grupu, kā arī kāda ir saistība starp uzvedības traucējumiem un intelektuālajām spējām internātskolu skolēniem. Pētījuma tika izmantots Vekslera intelektuālās novērtēšanas tests (Wechsler intelligence scales for children-fourth edition, Wechsler, 2003; adaptēts un standartizēts Latvijas apstākļiem Raščevska & Sebre, ...

 12. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 13. Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā

  Elksne, Dace

  2011-01-01

  Maģistra darba tēmu „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā” autore ir izvēlējusies, jo administratīvi teritoriālā reforma, kas noslēdzās 2009.gadā, ir ieviesusi būtiskas korekcijas pašvaldību teritoriju kontūrās Latvijas kartē, vienlaikus atstājot lielu ietekmi arī uz pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Viena no valsts nozīmīgākajām funkcijām – aizsargāt nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo tie...

 14. "Okarte" reklāmas kampaņas "Onedēļa" komunikācija internetā 2013. gadā

  Volonts, Kaspars

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “"Okarte" reklāmas kampaņa "Onedēļa" komunikācija internetā 2013. gadā”. Tēma par zīmola komunikāciju interneta vidē ir aktuāla, jo interneta lietotāju skaits Latvijā aug katru gadu. Latvijā strādājošiem zīmoliem arvien biežāk jāsaskarās ar savu mērķauditoriju, izmantojot internetu. Bakalaura darba pētījuma mērķis ir izpētīt kā “Latvijas Mobilā Telefona” priekšapmaksas kartes “Okarte” zīmols komunicē savu tēlu un reklāmas kampaņu interneta vidē 2013.gadā. Ša...

 15. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 16. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmu attēlos un tekstos

  Krauja, Līga

  2007-01-01

  Krauja Līga. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmās attēlos un tekstos: Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007 Darba apjoms 38 lpp Darbā tiek apskatīta vāciešu dzīves līmeņa parādīšanās televīzijas reklāmās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā vāciešu dzīves līmenis tiek attēlots reklāmu tekstos: rakstītos, mutiskos un ar attēlu palīdzību. Darba mērķis ir saprast reklāmas uzbūvi un, pamatojoties uz to, analizēt televīzijas reklāmas, arī atsevišķus reklāmas...

 17. Zīmola KFC pozicionējums un auditorijas uztvere par zīmolu laika posmā no 2015. gada augusta līdz novembrim

  Rasa, Marlēna

  2016-01-01

  Globālajam zīmolam KFC ienākot Latvijas tirgū, aktīvi norisinājās dažādas komunikācijas un reklāmas aktivitātes, kuras darba ietvaros tiks apskatītas un analizētas, lai noteiktu kāda ir zīmola komunicētā identitāte un kāds ir patērētāju viedoklis par zīmolu. Uzdevums ir iepazīties ar KFC zīmola ārējo komunikāciju, kas noris, jaunam zīmolam ienākot tirgū. Tiks apskatīta zīmola FaceBook lapā veidotā komunikācija ar patērētājiem, analizēti vizuālie reklāmas materiāli un noskaidrota zīmola komun...

 18. Kukuļņemšanas un kukuļdošanas noziedzīgo nodarījumu krimināltiesiskais raksturojums

  Ozoliņš, Uldis

  2010-01-01

  . Kukuļņemšanas un kukuļdošanas noziedzīgo nodarījumu krimināltiesiskais raksturojums. Kukuļņemšana un kukuļdošana ir vieni no izplatītākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Diplomdarba aktualitāte ir saistīta ar to, ka jau vairākus gadus Latvijas sabiedrībā ir izvērsusies plaša diskusija par nepieciešamību efektīvi cīnīties ar kukuļošanas izskaušanu valsts amatpersonu darbībā. Šajā darbā tiek apskatīts kukuļņemšanas un kukuļdošanas starptautiskais r...

 19. Franšīzes izmantošana uzņēmumā McDonald’s.

  Žučkova, Alina

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Franšīzes izmantošanas uzņēmumā McDonald’s”. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās nodaļas saturs ir balstīts uz franšīzes teorētiskā raksturojuma analīzi. Tas sevī ietver gan franšīzes būtību un principus, gan franšīzes attīstību un tās veidus, gan franšīzes iedalījumu pēc formas, kā arī franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja ieguvumu un zaudējumu apskatu. Otrajā nodaļā tiek apskatīta Latvijas likumdošanas bāze, kas ir saistīta ar franšīzi. Tre...

 20. Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA "Carat"

  Ozoliņa, Evita

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA „Carat””. Katrai Latvijas sabiedrībai (uzņēmumam) ir svarīgi apzināties tās ražošanas izmaksas, veikt šo izmaksu uzskaiti, iegrāmatošanu un turpmāko plānošanu ilgtermiņā. Reklāma ir ietekmīgs sabiedrības preces, pakalpojuma un citu objektu popularizēšanas līdzeklis. Tā kā Latvijā ekonomiskās lejupslīdes gados strauji kritās reklāmas tirgus, darba autorei ir aktuāli raksturot, pētīt un analizēt SIA „Car...

 1. Apgrozījuma prognozēšana ar mākslīgo neironu tīklu palīdzību

  Puškina, Tatjana

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījumu ietvaros tika analizēta mākslīgo neironu tīklu programmas izvēle Latvijas uzņēmuma „Pasaules Optika” apgrozījuma prognozēšanai, kā arī veikta tā praktiskā pielietošana. Darbs sastāv no trim nodaļām, kurās tiek izskatītas problēmas, kas ir iespējams risināt ar mākslīgo neironu tiklu palīdzību, izmantojot Neuro XL programmu. Salīdzinājumā ar citām mākslīgā intelekta risinošam datu apstrādes programmām tiek novērtēts Neuro XL programmas priekšrocības, tiek imitēti ikgadē...

 2. L'OREAL PARIS zīmola veidošanas stratēģija

  Smirnova, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „L’oreal Paris zīmola veidošanas stratēģija”. Darba mērķis ir izpētīt L’oreal Paris, izvērtējot zīmola stiprās un vājās puses, pieeju attiecīgā zīmola pozicionēšanai pasaules mērogā un noskaidrot, kāda ir attiecīgā zīmola ietekme uz patērētājiem Latvijas tirgū, salīdzinājumā ar konkurentu pārstāvētajiem zīmoliem, kā arī izstrādāt priekšlikumus par to, ar kādām aktivitātēm varētu uzlabot zīmola L’oreal Paris tēlu, palielinot patērētāju apmierinātību par zīmola pārstā...

 3. Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana

  Dreimane, Egija

  2010-01-01

  Maģistra darba „Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana” mērķis ir praktiski attēlot Latvija Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasību pielietošanu praksē konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, izdarīt secinājumus par esošajām problēmām un nepilnībām un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot esošo situāciju. Pirmajā daļā raksturota uzņēmumu apvienošanās, tās tiesiskais regulējums un koncernu likuma ietekme. Otrajā - aplūkots konsolidēto pārskatu sagatavošanas tiesiskais regu...

 4. Pusaudžu problemātiskas uzvedības saistības ar viņu piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu ģimenē

  Zamberga, Zane

  2006-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot pusaudžu uzvedības traucējumu, piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu savstarpējo saistību pusaudžu pašnovērtējumā, un, kāda ir savstarpējā ietekme (multiplās regresijas analīzes rezultātā) piesaistes stilam un vecāku audzināšanas stilam, iepretim uzvedības pašnovērtējumam. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži vcecumā no 14 – 16 gadiem. Tika aptaujāti Latvijas vispārizglītojošo skolu 7. un 8. klases skolēni: 30 meitenes un 30 zēni. Pētījumā...

 5. Slow Food Rīga- organizācijas ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā

  Skudrīte, Laura

  2012-01-01

  Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu ...

 6. Patērētāju attieksme pret zīmolu "IKEA"

  Aleksejenko, Dana

  2014-01-01

  Tēma ir “Patērētāju attieksme pret zīmolu “IKEA””.Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju, “IKEA” zīmola patērētāju un mazumtirgotāju viedokli, attieksmi un vērtējumu par zīmolu “IKEA”.Radošā daļa ir pamatota ar teorētisko daļu par:zīmola jēdzienu, patērētāju uzvedību, mārketinga komunikāciju un uzņēmumu internetā. Apakašnodaļās ir aprakstīta zīmola identitāte un zīmola vērtība, korporatīvais zīmols un korporatīvā identitāte.Metodoloģija ir izstrādāta vairākās pakāpēs,katras pakāpe...

 7. SIA "Baltegle" naudas plūsmas analīze un vadīšana

  Jegorova, Valērija

  2011-01-01

  Vairākiem Latvijas uzņēmumiem ir aktuālas stabilizēšanas problēmas, kuras ietekmēja naudas plūsmas neefektīva vadīšana. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA „Baltegle” naudas plūsmu un izstrādāt priekšlikumus tās optimizācijai. Pirmajā diplomdarba nodaļā apskatīta naudas plūsmas būtība, otrajā nodaļā - naudas plūsmas pārskata sagatavošanas īpatnības, trešajā nodaļā - analīzes un vadīšanas aspekti. Ceturtajā nodaļā pētīta SIA „Baltegle” saimnieciskā darbība. Piektajā nodaļā veikta uzņēmuma...

 8. Naudas plūsmas pārskata izmantošana uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā

  Šteinberga, Džeina

  2016-01-01

  Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gait...

 9. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 10. Portāla YouTube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū

  Krastiņa, Lāsma

  2016-01-01

  Bakalaura darba „Portāla Youtube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū” mērķis ir veicot padziļinātās intervijas un anketēšanu noskaidrot kādām darbībām portāls Youtube galvenokārt tiek izmantots un kādi ir tā izmantošanas paradumi un motivācija Latvijas vidusskolas vecuma jauniešu vidū. Darbs sastāv no 7 nodaļām. Teorētisko daļu sastāda nodaļas par Web 2.0, portālu Youtube, lietojuma un apmierinātības teoriju, bērnu un jauniešu interneta lietojumu. Metod...

 11. Legāti

  Segliņa, Aiga

  2010-01-01

  Autore teorētiski analizē legāta jēdzienu testamentārās mantošanas ietvaros un atspoguļo praktiska pētījuma rezultātus. Teorētiskā daļa apskata legāta nodibināšanas formu un spēkā esamību, tā iegūšanu un atraidīšanu, izpildi un zaudēšanu, novēlējuma robežas un aprobežojumus. Pētījums veikts aptaujas veidā ar mērķi noskaidrot, cik liela Latvijas iedzīvotāju daļa apzinās legāta nodrošinātās priekšrocības testamentārajā mantošanā. Apskatīts notāra neitralitātes jautājums attiecībā pret mantošana...

 12. "Private Banking" un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  Dolgileviča, Oļesja

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas komercbanku darbības analīzi, identificēt „Private Banking” apkalpošanas sistēmas būtību, īpatnības un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta analīze „Private Banking” teorētiskajos aspektos. Apakšnodaļās tiek analizēta vēstures attīstība, jēdziena skaidrojums, biznesa modeļa būtība un „Private Banking” apkalpošanas īpatnības un pakalpojumi. Otrajā nodaļ...

 13. Bibliotekāru loma bibliotēkas un bibliotekāra tēla veidošanā Tīmekļa 2.0 resursos

  Moskina, Viktorija

  2010-01-01

  Tīmeklis 2.0 sniedz lielākas iespējas nekā vienkārši meklēt, lasīt un pārvietoties informācijas telpā. Tas ir interaktīvs: virtuālās sarunas, personalizācija, individuālisms. Uzsvars uz cilvēku mijiedarbību raksturo Tīmekli 2.0 kā izteikti sociālu tīmekli, kurš pirmajā plāna izvirza indivīdu prasmi socializēties. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik veiksmīgi bibliotekāri tiek galā ar bibliotēkas un bibliotekāru tēla veidošanu Tīmekļa 2.0 resursos un sniegt ieteikumus Latvijas bibliotekārie...

 14. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 15. Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšanas un tās uzlabošanas iespējas

  Artemjeva, Anžela

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma – „Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšana un tās uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis-pamatojoties uz teorētiskām atziņām par konkurenci un konkurētspēju, izpētīt SIA McDonalds konkurētspēju tirgū un tās pilnveidošanas iespējas balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investīciju nozares analīzes datu rezultātiem, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus SIA McDonalds konkurētspējas uzlabošanai. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore ir izstr...

 16. Farmācijas doktors profesors Jānis Maizīte - viens no farmācijas muzeja veidotājiem

  Inta Vegnere

  2010-12-01

  Full Text Available Pagājušajā gadā vienam no pirmās Latvijas brīvvalsts laika ievērojamākajiem farmaceitiem profesoram Jānim Maizītem apritēja 125 gadi. Profesors allaž atradies tālaika farmaceitu sabiedriskās dzīves centrā, līdzcilvēki viņu dēvējuši par Latvijas farmaceitu dvēseli. Jānis Maizīte dzimis 1883. gada 10. maijā Liepas pagasta Leču mājās kalēja ģimenē. Izglītību ieguvis Liepas pagastskolā, pēc tam mācījies privātā vidusskolā Valmierā. 1898. gadā kā eksterns nokārtojis eksāmenu Rīgas Nikolaja ģimnāzijā. Vēlēdamies iepazīties ar farmāciju, Jānis Maizīte no 1898. līdz 1901. gadam strādājis par aptiekāra mācekli Vjazmas aptiekā. 1901. gadā Tērbatas Universitātē kā eksterns nokārtojis aptiekāra palīga eksāmenu. Pēc tam līdz 1904. gadam strādājis dažādās Krievijas aptiekās (Strahovā, Astrahaņā. 1904. gadā J. Maizīte iestājies Tērbatas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas nodaļā, kuru beidzis 1908. gadā, iegūstot provizora specialitāti. Pēc tam turpat iecelts par jaunāko laborantu (asistentu, bet 1914. gadā – par vecāko asistentu. 1909. gadā. J. Maizīte nokārtojis mutiskus un rakstiskus eksāmenus farmācijas maģistra grāda iegūšanai un profesora I. Kondakova vadībā uzsācis darbu pie maģistra disertācijas "Par pinēna halogēnhidrātiem un to pārvēršanos ciklēna un santēna tipu ogļūdeņražos". Bet sākoties I Pasaules karam, Jāni Maizīti iesauca aktīvajā karadienestā par rezerves farmaceitu, tāpēc viņš šo darbu nepaguva aizstāvēt. Tikai 1924. gadā darbu par maģistra disertācijas tēmu viņš publicēja kopā ar savu skolotāju.

 17. Tukums kino hronikās

  Viktorija Eksta

  2016-03-01

  Stilmittel, so oder in abgeänderter Form in den kommenden Jahrzehnten fortbestanden. Die letzte untersuchte Folge – Latvijas hronika Nr. 21/22 / Lettlands Chronik Nr. 21/22 (Biruta Veldre – ist 1992 in der unabhängigen Republik Lettland entstanden. Die Analyse ist zusätzlich mit Informationen über das komplette Verschwinden der Wochenschau von der lokalen Bühne im Jahre 1995 sowie einem Vergleich mit der Lage in den benachbarten Ländern versehen.

 18. Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

  Melecis Viesturs

  2014-04-01

  Full Text Available Rakstā apskatīti nacionālā pētījumu projekta rezultāti, kuru mērķis - izstrādāt Latvijas LT(SER (Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas - Engures ekoreģiona integrēto konceptuālo modeli. Engures ekoreģionu veido piekrastes ezera sateces baseins (644 km2 ar Rīgas līča krasta un jūras piekrastes zonu. Ekoreģiona centrālo daļu veido Engures ezera dabas parks (EEDP - Ramsāres vieta. Konceptuālā modeļa pamatā ir DPSIR (virzošie spēki-slodzes-stāvokļi-ietekmes-rīcības koncepcija. Socioekoloģiskā sistēma tika telpiski strukturēta un virzošie spēki iedalīti divās grupās - ārējos un lokālos. Engures ekoreģions sadalīts septiņās zonās vai apakšreģionos ar izteiktām ģeoloģiskām un ģeogrāfiskām robežām. Katrai zonai raksturīgi specifiski virzošie spēki un slodzes kā arī specifiska ekosistēmu struktūra un biodaudzveidības elementi. Analizēti katra apakšreģiona galvenie virzošie spēki un slodzes trijos laika periodos: 19. gs. - 20 gs. sākums, padomju okupācijas periods (1940.-1991. g., periods pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Sniegti ekosistēmu stāvokļa un biodaudzveidības raksturojumi. Socioekonomiskās sistēmas aktīvā komponenta - cilvēka rīcības veido galvenokārt ekoreģionam ārējie faktori, tai skaitā vides likumdošana un finansu plūsmas zinātniskajiem pētījumiem un ekosistēmu apsaimniekošanai. Apskatīti divi alternatīvi Engures ekoreģiona attīstības scenāriji: 1 iedzīvotāju skaita samazināšanās un lauksaimniecības zemju aizaugšana; 2 lauksaimniecības, vietējās ražošanas uzņēmumu un būvniecības intensifikācija. Abos gadījumos ekosistēmu pašreizējais stāvoklis un sugu daudzveidības struktūra tiktu būtiski izmainīti. Reģiona ilgtspējīgu attīstību, saglabājot cilvēkam vēlamo ekosistēmu struktūru, iespējams nodrošināt, vienīgi ieviešot ekosistēmu apsaimniekošanas pasākumus, kas bāzēti uz

 19. Sail-Type Wind Turbine for Autonomous Power Supplay: Possible Use in Latvia

  Sakipova, S.; Jakovics, A.

  2014-12-01

  Under the conditions of continuous increase in the energy consumption, sharply rising prices of basic energy products (gas, oil, coal), deterioration of environment, etc., it is of vital importance to develop methods and techniques for heat and power generation from renewables. The paper considers the possibility to use a sail-type wind turbine for autonomous power supply in Latvia, taking into account its climatic conditions. The authors discuss the problems of developing a turbine of the type that would operate efficiently at low winds, being primarily designed to supply power to small buildings and farms distant from centralized electricity networks. The authors consider aerodynamic characteristics of such a turbine and the dependence of the thrust moment of its pilot model on the airflow rate at different angles of attack. The pilot model with a changeable blade shape has been tested and shows a good performance. Darbs veltīts vienam no atjaunojamo enerģiju veidiem - vēja enerģijai, analizētas tās izmantošanas iespējas. Vispirms īsi raksturota vēja enerģijas izmantošana pasaulē, kā arī vērtētas izmantošanas perspektīvas no inženiertehniskā un klimatisko apstākļu viedokļa. Turpinājumā raksturota situācija Latvijā, t. sk., arī vēja potenciāla pieejamība dažādos reģionos, kā arī vēja enerģijas izmantošanas efektivitāti raksturojošie lielumi. Konstatējot problēmu, rast vēja turbīnu risinājumus Latvijas apstākļiem ar maziem vidējiem vēja ātrumiem, izveidots buras tipa turbīnas modelis. Šī modeļa raksturlielumu izpēte veikta vēja tunelī Karagandas universitātē, konstatējot relatīvi labus efektivitātes rādītājus tiešai un pretējai vēja plūsmai. Izmantojot mērījumu rezultātus, ierosināti sistēmas uzlabojumi, kurus plānots pētīt turpmāk. Šādas sistēmas potenciāli var rast lietojumu tur, kur nepieciešami autonomi enerģijas avoti.

 20. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  The authors estimate the potential for power generation from water resources of small and medium-sized rivers, which are abundant in Latvia. They propose the algorithm for optimal operation of a small-scale hydropower plant (SHPP) at the chosen optimality criterion in view of the plant's participation in the market. The choice of SHPP optimization algorithm is made based on two mathematical programming methods - dynamic and generalized reduced gradient ones. Approbation of the algorithm is illustrated by an example of optimized SHPP operation. Darbā analizētas tradicionālo un pieejamo vietējo atjaunojamo energoresursu - mazo un vidējo upju hidroresursa izmantošanas iespējas Latvijas enerģētikā. Tiek sniegts faktiskais materiāls šajā jautājumā, kas iegūts, balstoties uz oficiālos avotos publicētiem citu autoru iepriekš veiktajiem pētījumiem. Tiek atzīmēts, ka teritoriju, kas atrodas mazo upju tuvumā un nav ietvertas centralizētās elektroapgādes sistēmā, saimnieciskā apgūšana rada apstākļus patērētāju stimulēšanai izmantot autonomus vietējos energoresursus, ieskaitot hidroenerģiju, izmantojošas mazas jaudas energoiekārtas. Atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un iekārtu pastāvīga attīstība un pilnveidošanās veicinās mazo upju plūsmas izmantošanas elektroenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos. Mūsdienu enerģētikas attīstības koncepcija, kas balstīta uz viedo tīklu (smart grids) izveidi, ļauj paaugstināt mazās hidroenerģētikas darbības efektivitāti, integrējot to elektroenerģētiskajā sistēmā. Mazo hidroelektrostaciju (MHES) darbības vadības sistēmas intelektualizācijas pamatā jābūt kompleksam algoritmam un programmām, kas ļauj tiešsaistes (online) režīmā nodrošināt izdevīgu MHES darbības grafiku (režīmu) maksimālā ienākuma gūšanai, balstoties uz zināmu elektroenerģijas cenas prognozi attiecīgajam laika periodam (diennaktij). MHES darbības optimiz