WorldWideScience

Sample records for faktorer som paavirker

 1. Biblioteket som strategisk faktor i byudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte; Hvenegaard, Casper

  2011-01-01

  Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator.......Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator....

 2. Faktorer som påverkar trycksårsuppkomst i den perioperativa miljön : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kaati, Henrik; Annika, Larsson

  2015-01-01

  Bakgrund: Det är viktigt att sjuksköterskor som arbetar inom den perioperativa vården har kunskaper och färdigheter om faktorer som orsakar trycksår så att förebyggande åtgärder kan genomföras. Det är väl dokumenterat att det finns stora kostnadsbesparingar för samhället i arbetet genom förebyggandet av trycksår. Trycksår i litteraturöversikter diskuteras främst i samband med långtidsvård, intensivvård och rehabilitering. Det är mindre fokus i litteraturöversikter på den akuta vården samt den...

 3. Factors affecting the conversion of Zn, Cu, Pb, and Cd in soils - the system of plants in forest; Faktorer som paavirker omsetning av Zn, Cu, Pb og Cd i jord - plantesystemet i skog

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berthelsen, B.O.

  1996-01-01

  The conference paper relates the factors affecting the conversion of long-range transported heavy metals in soils with the focus on the system of forest plants. The paper discusses themes like the mobility of metals in forest soils under the influence of artificial acidification, contribution from metal accumulation in ectomycorrhiza to metal levels in organic surface soils, importance of cutting areas for accumulation and transport of metals in surface soils, concentration of metals in forest vegetation in relation to temporal and geographic differences in the atmospheric precipitation of metals. 6 refs., 5 figs.

 4. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 5. Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah

  OpenAIRE

  Zubair, Muhammad Kamal

  2016-01-01

  Tulisan ini membahas faktor-faktor yang menjadi penentu keberlanjutan lembaga Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Model yang dibangun melalui penelitian ini menunjukan bahwa variabelvariabel penyusun faktor eksternal, yaitu regulasi, pengawasan dan infrastruktur terbukti positif signifikan mempengaruhi sustainabilitas BMT, sedangkan variabel penyusun faktor internal, dari lima variabel yang diteliti, yaitu sumber daya manusia, manajemen, permodalan, j...

 6. Forskere skal have X-faktor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gorm Hansen, Birgitte

  2012-01-01

  Vi ved det godt: En dygtig forsker er også en dygtig formidler. Og eftersom forskere i stigende grad skal konkurrere om både interne og eksterne midler, bliver det naturligt at satse på talenter, der formår at komme ’ud over rampen’. Som akademiker skal man i dag kunne argumentere for sin samfund...... samfundsmæssigt irrelevant forskning og formidle den dårligt. Jeg kender ingen (der har et arbejde i hvert fald). Vi vil gerne alle sammen have x-faktor og excellence....

 7. PEMBENTUKAN ISOMORFISMA DARI GELANGGANG FAKTOR KE GELANGGANG FAKTOR LOKAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Kamal Amir

  2012-02-01

  Full Text Available Suatu gelanggang lokal adalah gelanggang yang hanya mempunyai  satu ideal maksimal.  Ideal prim suatu gelanggang dapat dipakai untuk mencari gelanggang local dan dapat juga dipakai untuk membentuk gelanggang faktor. Sedangkan ideal maksimal dari gelanggang lokal dapat dipakai untuk membentuk gelanggang faktor lokal. Tulisan ini akan  memaparkan secara lebih terperinci dan jelas, sehingga akan lebih mudah dimengerti, mengenai gelanggang faktor dan pembentukan isomorfisma antara gelanggang faktor dengan gelanggang faktor lokal.  Keywords: faktor ,  gelanggang  lokal, maksimal, multiplikatif,  ideal prim.

 8. Gaden som kultursted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2016-01-01

  I artiklen belyses gade-begrebet, sådan som det har udviklet sig ud fra begrebet om et spor, som blot er et aftryk for en bevægesesretning, en sti, som er udtryk for en vane blandt en gruppe mennesker eller dyr, og en vej, som er en anlagt færdselsåre. Gaden, som er sidste trin på denne udvikling...

 9. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA DOSEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rino

  2014-09-01

  Full Text Available Abstract: Factors Affecting Lecturers’ Performance. This study aims to find out the effects of smart campus information technology, implementation of ISO 9001:2008 quality management system, and leadership skills on lecturers’ knowledge management, work motivation, and performance. Using a ran­dom-proportional-sampling technique, the study involved 175 lecturers, a number required in SEM analysis. Data were analyzed using a structural equation modeling of AMOS19 software. The findings indicate that smart campus information technology and leadership skills significantly affect lecturers’ knowledge management, and that leadership skills as well as motivation influence lecturers’ performance significantly. Keywords: information technology, quality management, leadership skill, performance, knowledge management, work motivation Abstrak: Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Dosen. Penelitian ini bertujuan menganalisis penga­ruh teknologi informasi smart kampus, implementasi sistem manajemen mutu ISO9001: 2008, dan kete­rampilan kepemimpinan terhadap knowledge managemen,t motivasi kerja dan kinerja dosen UNP. Populasi penelitian adalah dosen Universitas Negeri Padang. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan persyaratan analisis SEM menggunakan model estimasi maximum likelihood sehingga diperoleh 175 responden dengan teknik proportional randome sampling. Data dianalisis dengan structural equation modelling mengguna­kan software AMOS19. Hasil penelitian ini adalah teknologi informasi smart kampus berpengaruh signi­fikan terhadap knowledge management, skill kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap knowledge manajement, skill kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen, dan motivasi kerja ber­pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Kata kunci: informasi & teknologi, manajemen mutu, keterampilan kepemimpinan, kinerja, manajemen pengetahuan, motivasi kerja

 10. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 11. Lederen som teamcoach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.......I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får...

 12. Gymnasiet som inkluderende institution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Bech Lukassen

  2016-03-01

  betegnes af Sara som ”Sort Sol”1. Sort sol er i denne sammenhæng en metafor for depression, fortvivlelse samt en oplevelse af ikke at opleve sig som en del af et fællesskab, men Sort sol er ligeledes noget, der forsvinder igen, når omgivelserne accepterer én som ligeværdig deltager i fællesskabet.

 13. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  OpenAIRE

  Miladi, Lubna

  2014-01-01

  Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser.   Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, b...

 14. Performancedesign som internationalt felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svabo, Connie

  2018-01-01

  Performancedesign er et fremvoksende internationalt forsknings- og uddannelsesfelt, som i dansk sammenhæng har eksisteret siden 2004 som faget Performancedesign på Roskilde Universitet. Artiklen giver et systematisk overblik over det internationale forsknings- og uddannelsesområde performancedesi...

 15. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 16. Gipskroppe som performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 17. Tidssans som dannelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Ud fra Niklas Luhmanns systemteori kan man dannelse for det første forstås som et begreb, hvis iagttagelsesform skal reducere saglig/faglig kompleksitet f.eks i form af almen viden. Dannelse kan for det andet forstås som en iagttagelsesform der skal reducere social kompleksitet, f.eks. i form af...... høflighed, rolleforståelse etc. For det tredje kan dannelsens iagttagelsesform reducere tidslig kompleksitet, som når vi tale om tidssans, situationssans. Artiklen undersøger tidssans som et andet forhold en stedssans. Luhmanns teoriudvikling har som ingen anden samfundsteori og de færreste filosofiske...

 18. Hvilke faktorer påvirker kjøpstilbøyeligheten til Tesla Model S i Norge?

  OpenAIRE

  Ayoub, Aleksander Bakken; Brekke, Sondre; Fosser, William

  2015-01-01

  Tesla Motors, etablert i 2003, er en amerikansk bilprodusent av eksklusive elektriske biler. Tesla Model S ble lansert i 2012 og har siden de første bilene kom til Norge i 2013 hatt en eksplosiv salgsøkning uten noen form for tradisjonell markedsføring. Etter å ha lest utallige medieoppslag vedrørende Tesla Model S, så vi det som interessant å få en forståelse av hva som lå bak denne populariteten. Dette studiet har til hensikt å kartlegge hvilke faktorer som har en innvirkning på den norske ...

 19. Tingkat Adopsi Inovasi Biosecurity Ayam Ras Petelur di Kabupaten Sidrap dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi

  OpenAIRE

  Rusny, Rusny; Masri, Mashuri; Baba, Syahdar

  2015-01-01

  Dalam rangka mendorong adopsi inovasi biosekuriti oleh peternak ayam ras petelur, maka diperlukan pemahaman tentang adopsi inovasi biosecurity ayam ras petelur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi inovasi biosecurity ayam ras petelur serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah pembobotan biosecurity yang terdiri dari biosecurity sumber ayam, biosecurity hewan pengganggu, biosecu...

 20. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasien Diabetes Mellitus Melakukan Pemeriksaan Mata Retinopati Diabetik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan

  OpenAIRE

  Harianja, Dasni Inriani

  2011-01-01

  Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Faktorfaktor yang mempengaruhi pasien Dabetes Mellitus melakukan pemeriksaan mata dengan Retinopati Diabetik meliputi faktor tingkat pengetahuan, faktor status ekonomi, faktor persepsi, dan faktor fasilitas pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pasien Diabetes Me...

 1. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang

  OpenAIRE

  Lydia Susanti

  2015-01-01

  Abstrak Faktor risiko seperti usia lanjut, jenis kelamin wanita, penyakit penyerta (depresi dan penyakit lain), status sosial ekonomi rendah menyebabkan insomnia. Penelitian mengenai prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia di poliklinik saraf RS DR. M. Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian cross se...

 3. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...... som et stort kulturpolitisk og kulturministerielt udviklingsprojekt gennem de seneste ca. ti år. Sluttelig følger forskellige konkretiseringer af dilemmaer omkring den digitale kulturarvsformidling....

 4. Komponist som kirkefader?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 5. FAKTOR-FAKTOR RESIKO OSTEOPOROSIS DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meri Ramadani

  2010-03-01

  Full Text Available Osteoporosis adalah suatu kondisi di mana tulang menjadi rapuh sehingga berisiko lebih tinggi untuk terjadinya fraktur (pecah atau retak dibandingkan tulang yang normal. Osteoporosis terjadi karena ketidakseimbangan antara pembentukan tulang baru dan resorpsi tulang tua. Osteoporosis biasanya tidak memiliki tanda-tanda atau gejala khusus sampai akhirnya terjadi fraktur. Karena inilah osteoporosis sering disebut sebagai 'silent disease '. Faktor-faktor resiko terjadinya osteoporosis adalah faktor yang bisa dirubah (alcohol, merokok,BMI kurang, kurang gizi, kurang olahraga,jatuh berulang dan factor yang tidak bisa diubah (umur,jenis kelamin, riwayat keluarga, menopause, penggunaan kortikosteroid, rematoid arthritis. Karena puncak kepadatan tulang dicapai pada sekitar usia 25 tahun, maka sangatlah penting untuk membangun tulang yang kuat di sepanjang usia, sehingga tulang-tulang akan tetap kuat di kemudian hari. Asupan kalsium yang memadai merupakan bagian penting untuk membangun tulang yang kuat.

 6. Musik som analogi og metafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 7. Faktor Risiko Kematian Ibu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurul Aeni

  2013-05-01

  Full Text Available Angka Kematian Ibu (AKI di Kabupaten Pati bergerak fluktuatif dan menunjukkan status tertinggi pada tahun 2011 dengan 126 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kematian ibu di Kabupaten Pati dan menganalisis faktor risiko kematian maternal di Kabupaten Pati Tahun 2011. Penelitian menggunakan pendekatan observasional analitik dengan metode kasus kontrol. Jumlah sampel adalah 24 untuk setiap kelompok kasus dan kelompok kontrol. Analisis data menggunakan uji univariat, bivariat dan multivariat. Hasil dari penelitian adalah tiga penyebab utama kematian ibu di Kabupaten Pati adalah penyakit jantung, preeklamsi/eklamsi, dan perdarahan. Kematian ibu tersebar di 16 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada dan sebagian besar kematian terjadi pada masa nifas. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kematian ibu adalah komplikasi kehamilan (OR = 12,198, nilai p = 0,010, komplikasi persalinan (OR = 9,94, nilai p = 0,020 dan riwayat penyakit (OR = 27,735, nilai p = 0,011. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berkontribusi terhadap 64,3% kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Pati Tahun 2011. Maternal Mortality Ratio (MMR of Pati Regency fluctuated and showed the highest state in 2011 with 126 per 100.000 live births. This research aimed to describe maternal mortality cases in Pati Regency and to analyze risk factors of maternal mortality happened in 2011. This research used observational analysis, i.e. cases control study. The number of samples was 24 in each of case group and control group. Data was analyzed with univariate, bivariate, and multivariate. This research resulted that three major causes of maternal mortality were heart disease, preeclampsia/eclampsia, and hemorrhage. Maternal mortality spread on 16 from 21 sub-districts on Pati Regency and the majority of them happened in post delivery period. Logistic regression analysis concluded that risk factors influenced maternal

 8. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN WISATAWAN DALAM MELAKUKAN RESERVASI KAMAR SECARA ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luh Linna Sagitarini

  2017-12-01

  Full Text Available Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan wisatawan dalam melakukan reservasi kamar secara online melalui online travel agent. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat empat faktor yang dipertimbangkan wisatawan dalam melakukan reservasi kamar secara online, yaitu: faktor compatibility memiliki eigen value 2,711 dan percentage of variance 19.364 persen, faktor complexity memiliki eigen value 2,157 dan percentage of variance 15.408 persen, faktor relative advantage memiliki eigen value 2,083 dan percentage of variance 14.877 persen dan faktor self afficacy memiliki eigen value 1,889 dan percentage of variance 13.495 persen. Variabel- variabel yang dapat mewakili setiap faktor yang dipertimbangkan wisatawan dalam melakukan reservasi kamar secara online adalah kesesuaian dengan gaya hidup, tampilan fitur, efisien dan kemampuan penggunaan komputer.

 9. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andi Irawan

  2015-08-01

  Full Text Available The purpose of this study is to analyze factors that directly and indirectly affecting employee performance in Directorate General of Higher Education Ministry of Education and Culture, as well as analyze the dominant factors that influence. The data in this study was obtained by distributing questionnaires to 75 civil servants through a quota sampling technique. Data analysis includes correlation analysis and analysis of Structural Equation Modeling (SEM approach Partial Least Square (PLS. Latent variables in this study are individual factors, psychological factors, organizational factors and the performance of civil servants. The results showed that individual factors, psychological factors and organizational factors directly affect the performance of civil servants. Individual factors also influence indirectly to the performance of civil servants through psychological factors, while organizational factors do not influence indirectly through psychological factors. Individual factors are the dominant factor affecting the performance of civil servants.Keywords: civil servants performance, individual factor, psychologic, organization, PLSABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik secara langsung maupun tidak langsung serta menganalisis faktor dominan yang berpengaruh. Data pada penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 75 PNS melalui teknik penarikan sampel kuota. Analisis data yang digunakan meliputi analisis korelasi dan analisis Structural Equation Modelling (SEM dengan pendekatan Partial Least Square (PLS. Variabel laten pada penelitian ini adalah faktor individu, faktor psikologi, faktor organisasi dan kinerja PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, faktor psikologi dan faktor organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja PNS. Faktor individu juga

 10. Portfolio som undervisningsmedie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2009-01-01

  .   Portfolios baserer sig altovervejende på skrift-sproglig medieret kommunikation. Dette fokus på sprogligt medierede iagttagelser har uddannelsesmæssige og læringsmæssige implikationer, uanset om de tager form som mundtligt refleksivitet (fx i vejledningssituationer) eller skriftlig refleksivitet (fx i...... logbøger og portfolios). Viden er, hvad angår mennesker, ikke sproglig. I det øjeblik viden gives sproglig form - uanset om det er viden som forholdsvis let udtrykkes i sproglig form eller om det er viden som kun vanskeligt lader sig forme til sproglige udtryk - reduceres denne viden i forhold til dens......-intenderede konsekvenser, og at uddannelse og undervisning - modsat den etablerede portfolio-litteratur - må have blik for begge....

 11. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 12. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 13. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 14. Erfaringens enhed som system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Esther Oluffa

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer betydningen af Kants første indledning til Kritik af dømmekraften, som først blev udgivet i sin fulde længde i 1918. Det eftervises at denne indledning sammen med den officielle indledning giver et væsenligt indblik i Kants begreb om formålsmæssighed. Med dette begreb udvikler...

 15. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...

 16. Sprog som musikalsk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Artiklen behandler sprogbrug som supplement til noderne fra barokken og frem; Fluxus og Scratch Orchestra; den engelske Verbal Anthology; Stockhausens brug af verbal notation før tekst-samlingerne; detaljerede analyser af de to samlinger. Der konkluderes bla. om forskellige grader af fastlæggelse...

 17. Pooh som vi spiser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Delmar, Charlotte

  2007-01-01

  fortælling sin egen historie, og udarbejder nye historier, som opmuntrer og styrker. Projektet er anderledes og kreativt. Børnene uddannes ikke til kroniske patienter men dannes i stedet til livsdu- elige mennesker. Projektet forventes færdigt i 2008 og rummer kun foreløbige resultater....

 18. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 19. Dion som kommunalpolitiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2007-01-01

  Dion af Prusa, der levede i slutningen af første og begyndelsen af andet århundrede e.Kr., efterlod sig firs taler, de fleste af dem om filosofiske og højtsvævende emner, men også en god halv snes taler fra hans tid som aktiv kommunalpolitiker i den lilleasiatiske provinsby Prusa ad Olympum. Heri...

 20. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 1. Krisen som udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 2. Turistkort som geografisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen dalam Bertransaksi di Media Sosial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irfan Aulia Syaiful

  2017-01-01

  Abstrak: Banyak faktor yang membingungkan perusahaan dalam memetakan perilaku konsumen yang menjadi targetnya. Penelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku transaksi konsumen di media sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang melibatkan sebanyak 5 orang dengan karakter telah sering melakukan transaksi belanja lewat media sosial. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjuk­kan, ada tiga faktor yang me­me­ngaruhi perilaku konsumen di media sosial. Pertama, faktor budaya seperti antara kesesuaian bahasa antara konsumen dan penjual, faktor sosial seperti testimonial, tawaran dari teman, cara penjual mendeskripsikan produk. Kedua, faktor pribadi seperti kemudahan berbelanja. Ketiga, faktor psikologis seperti diskon, waktu pengiriman, dan pengemasan produk.

 4. Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2007-01-01

  I afhandlingen "Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element" optræder lysstofrør, neonrør, billygter og LED som lyskilder, der markerer et sted ved hjælp af et rytmisk tema. Motivationen for afhandlingen var at indkredse lyskilders rytmiske optræden som et arkitektonisk potentiale og udvide...... opfattelsen af belysningsarkitekturens virkefelt. Ofte betragtes arkitektonisk belysning som et element, der 'modulerer' - former - et stykke arkitektur visuelt, så det fremstår tydeligt i mørket. Her er lyskilden en stille statist, der sørger for at belyse omgivelserne. I den rytmiske tilgang til...... arkitektonisk belysning betragtes lyskilder, dagslys som kunstige, som agerende elementer i et landskab hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden. Denne tilgang giver mulighed for ikke kun at betragte arkitektonisk belysning som visuel repræsentation af omgivelserne, men også som en sammensætning af...

 5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Tenaga Kependidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuhanna Aftika

  2017-05-01

  Full Text Available The purpose of this study is to analyze factors that directly and indirectly affecting the employee performance of Bogor Agricultural University (IPB. There were 150 respondents involved in this research taken by with a sample pulling technique using the proportional random sampling. This research methodology used descriptive analysis and SEM analysis with PLS methods. The results showed that individual factors, psychological factors and organizational factors directly affect the performance of the administration staff. Individual psychological factors and organizational factors also influence indirectly to the performance of the administration staff through psychological factors. Organizational factor is the dominant factor affecting the performance of administration staff of IPB.Keywords: individual factors, psychological factors, organizational factors, the performance of employees, partial least square (PLS.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tenaga kependidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB baik secara langsung maupun tidak langsung serta menganalisis faktor dominan yang berpengaruh. Responden dalam penelitian ini sebanyak 150 orang dengan teknik penarikan sampel menggunakan proportional random sampling. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM dengan metode Partial Least Square (PLS. Variabel laten pada penelitian ini adalah faktor individu, faktor psikologi, faktor organisasi dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, faktor psikologi dan faktor organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja tenaga kependidikan di IPB. Faktor individu, psikologi, dan organisasi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja tenaga kependidikan melalui faktor psikologi. Faktor organisasi merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan di IPB.Kata kunci : faktor individu, faktor

 6. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memutuskan Untuk Menginap Di Green Hotel Di Surabaya

  OpenAIRE

  Loppies, Alfredo Karsten; Nugroho, Steven Adi; Jokom, Regina

  2016-01-01

  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk menginap di green hotel di Surabaya. Populasi adalah seluruh konsumen yang pernah menginap di hotel yang tergolong green hotel di Surabaya minimal sekali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dengan sampel penelitian berjumlah 168 responden. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa faktor untuk mereduksi sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi per...

 7. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI PENAMPILAN AKUNTAN PUBLIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ardiani Ika S.

  2012-03-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik baik secara parsial dan simultan. Faktor-faktor tersebut adalah financial interests, hubungan bisnis dengan klien, pelayanan asuransi dan audit, hubungan antara klien atau yg diaudit dengan auditor, kompetisi antara Kantor Akuntan Publik (KAP, ukuran KAP dan audit fee. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor di akuntan publik di Semarang tahun 2009. Metode penyeleksian sampel yang digunakan adalah convenience sampling dan jumlah respondennya 35. Alat analisis yang digunakan adalah multiple regression analysis. Dimulai dengan analisis kuantitatif untuk mengetes validitas dan reabilitas. Kemudian dilanjutkan uji asumsi klasik termasuk normality, multicollinearity, and heteroscedastisity. Hasil menunjukkan bahwa 6 variabel yang sudah dikaji secara simultan dan partial tersebut mempunyai efek yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik dengan R square 0.749. The objective of this study is to test empirically the factors that influence the independence of public accountant appearance both partially and simultaneously. The factors cover financial interests, business relationships with clients, assurance services and audit services, the length of relationship between client or auditee and auditor, the competition between Public Accountan Offices (KAPs, the size of KAP, and audit fee. The population in this study was the auditors who worked in the public accountant’s office in Semarang in 2009. The sample selection method is a convenience sampling and the  number of  respondents are 35. The Analysis tools used is multiple regression analysis. It starts by applying quantitative analysis to test the validity and reliability. Then, it is continued by testing the classical assumptions which include normality, multicollinearity, and heteroscedastisity. The result shows that the six

 8. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ria Aini Rahmawati

  2017-05-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah  pengaruh  ukuran pemerintah daerah, tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan dan jumlah anggota DPRD. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang terdiri dari 118 Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dan website resmi Pemerintah Daerah.  Pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 73 Kabupaten/Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah, dan tingkat kemakmuran berpengaruh secara positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. The purpose of this study was to determine the factors that affect the transparency of local government financial reporting. The factors studied were the effect of the size of the regional governments, the level of prosperity, education level and number of members of Parliament. Population in this research is the Regional Government of Regency / City on the island of Java, which consists of 118 District / City of the Year 2013. This study used secondary data such as Local Government Finance Report 2013 and the official website of the Local Government. The sample selection using purposive sampling method, obtained a sample of 73 District / City. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the size of the local government, education level, number of legislators does not affect the transparency of financial reporting area, and the level of prosperity in a positive impact on the transparency of financial reporting area.

 9. Arkitektur som integreret design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudstrup, Mary-Ann

  2005-01-01

  byggeriets arkitektoniske formsprog, hvis disse tekniske parametre indarbejdes allerede fra analysefasen. Endvidere vil jeg komme ind på dilemmaet for den Integrerede Design Proces i PBL hvor kursusaktiviteten i den didaktiske model kæmper med den tid og ro til fordybelse og kreativitet samt tilegnelse af......Denne artikel fokuserer på den Integrerede Design Metode, der er udviklet og anvendt til integreret bygningsdesign på Arkitektur specialet på Arkitektur & Design, og som samtidig er integreret i den problembaserede læringsmetode (PBL) som anvendes på Aalborg Universitet. Der arbejdes på Arkitektur...... specialet med Integreret Design, hvor hensigten er at integrerer det arkitektoniske, formgivningsmæssige, funktionelle, energi - og klimatekniske og konstruktive, når der skabes et nyt byggeri med væsentlig arkitektonisk kvalitet. En integration der kan have stor betydning for udformningen af byggeriet og...

 10. Model Lokasi Menara BTS ditinjau dari Faktorfaktor penentu lokasi Menara BTS di Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dynastya Dynastya

  2013-03-01

  Full Text Available Perkembangan tower Base Transceiver Station (BTS di Kota Surabaya berlangsung sangat pesat. Keberadaan tower BTS yang mulai menjamur di kawasan permukiman mengakibatkan protes dari masyarakat yang takut akan dampak negatif tower BTS. Perkembangan jumlah penggunaan telepon genggam di kota Surabaya dapat diasumsikan bahwa kebutuhan jaringan komunikasi nirkabel bertambah. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu pengendalian tower BTS di Kota Surabaya untuk meminimalisasi gangguan terhadap estetika kota. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan hubungan faktor penentu lokasi menara BTS terhadap lokasi menara BTS di Surabaya dengan menggunakan kajian teoritis dari berbagai pustaka.  Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran lokasi tower BTS tersebut kemudian diiterasi menurut pendapat pakar dengan menggunakan analisa delphi. Yang kemudian digunakan untuk menyusun hubungannya dengan lokasi tower BTS dengan analisa regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penentu lokasi tower BTS, yang menurut konsensus pakar adalah faktor faktor kepadatan penduduk, biaya sewa lahan, ketinggian menara, jenis lokasi menara, faktor pola ruang, faktor keamanan, dan faktor coverage service area. Hasil konsensus tersebut kemudian dianalisis dengan analisa regresi logistik sehingga menghasilkan model regresi yang menunjukkan peluang faktor yang berpengaruh dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lokasi menara BTS.

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN DALAM PENGGUNAAN MASKAPAI PENERBANGAN AIRASIA DI DENPASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erl Vania Paulalengan

  2017-01-01

  Full Text Available Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya isu yang mencuat terkait dengan pesawat low cost carrier yang dikatakan bahwa pesawat low cost carrier tidak aman dan hanya disukai oleh para wisatawan karena murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dalam menggunakan maskapai penerbangan Airasia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dimana sampel yang digunakan adalah para wisatawan yang pernah berpergian menggunakan Airasia untuk tujuan berlibur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 155 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 81 orang wisatawan Indonesia dan 74 orang wisatawan Asing dengan komposisi 85 orang pria dan 70 orang wanita dan diantaranya sebanyak 111 orang berusia 18-28 tahun, 23 orang berusia 29-39 tahun dan 21 orang berusia diatas 39 tahun. Faktor yang didapatkan dari penelitian ini ada 9 yaitu faktor harga dan pelayanan, faktor layanan khusus dan tambahan, faktor asuransi, kebersihan dan ketangkasan petugas darat, faktor model pesawat dan layanan check-in, faktor jaminan dan keramahan petugas darat, faktor keramahan selama terbang, faktor kebersihan dan penampilan faktor layanan selama terbang dan faktor penampilan pilot. Faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dalam menggunakan maskapai penerbangan Airasia adalah faktor pelayanan. Diharapkan Airasia dapat terus memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang memuaskan bagi wisatawan seperti kebersihan di atas pesawat, penampilan pramugari, keandalan pilot menerbangkan pesawat, pelayanan pramugari selama penerbangan serta penampilan pilot.

 12. Machinima som kreativ praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  2014-01-01

  Video: Machinima som Kreativ Praksis. Videoen fortæller om de overordnede temaer i et forskningsprojekt der undersøgte nye former for online multimedie- og filmproduktion og fællesskaber med fokus på 'machinima' animation. Studiet af machinima var en del af et større dansk projekt og et nordisk...... forskningprojekt om virtuelle verdener og teknologiudvikling, 2010-13. Videoen er præsenteret på Audiovisual Thinking nr. 7 under temaet: Den kreative økonomi....

 13. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 14. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sugiyarti Fatma Laela

  2014-03-01

  Full Text Available Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ. Efisiensi dalam penelitian ini difokuskan pada rasio program spending terhadap total spending. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode cross section dari dua puluh tiga sampel OPZ. dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komposisi Dewan Pembina tidak memiliki pengruh yng signifikan terhdp efisiensi OPZ. Namun rasio jumlah Dewan Pengawas terhadap Direktur Pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dengan efisiensi OPZ. Semakin tinggi rasio jumlah Dewan Pengawas terhadap Direktur Pelaksana, semakin efisien suatu OPZ. Demikian juga keberadaan laporan auditor independen akan meningkatkan efisiensi OPZ. Empat variabel independen lainnya yaitu, perubahan kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai, penerapan program manajemen dan system budaya yang efficiency emphasis, struktur kelembagaan OPZ dan ukuran (size OPZ tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi. Variabel ekplanatori dalam model penelitian ini mampu menjelaskan 64.4 persen variasi pergerakan efisiensi OPZ.JEL Classification : I30, L23, L25, L30Keywords : OPZ, Kinerja Efisiensi, Program spending

 15. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KAIN DONGGALA DI KOTAMADYA PALU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benyamin - Parubak

  2012-05-01

  Full Text Available ABSTRAK Kain Donggala merupakan kain tradisional hasil kerajinan masyarakat Kaili yang mencerminkan ciri khas daerah Sulawesi Tengah. Kain ini selain digunakan untuk upacara-upacara adat, juga untuk pakaian sehari-hari. Industri Kain Donggala ini terus dikembangkan untuk mempertahankan ciri khas daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya melestarikan seni budaya daerah sebagai asset nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen didalam melakukan pembelian Kain Donggala di Kotamadya Palu. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan tersebut juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Tehnik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Purposive dalam menentukan toko dan sentra industri Kain Donggala, karena di Kotamadya Palu terdapat banyak toko dan sentra industri yang menjual produk tersebut. Dan Accidental sampling digunakan untuk menentukan responden yang dijadikan sampel. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 153 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor dan Analisis Regresi Linier Berganda. Dengan analisis faktor diperoleh hasil bahwa terdapat 7 faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen didalam melakukan pembelian Kain Donggala. Ketujuh faktor tersebut adalah : (1 faktor budaya, ekonomi, dan psikologis, (2 faktor gaya hidup, (3 faktor mutu, (4 faktor promosi, (5 faktor reperensi, (6 faktor harga, dan (7 faktor produk. Dari tujuh faktor yang dipertimbangkan tersebut, dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa terdapat satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada a = 1%. Faktor tersebut adalah faktor 1 (budaya, ekonomi dan psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang signifikan berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian merupakan faktor

 16. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RATIO NON PERFORMING LOAN (NPL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Setiyaningsih Setiyaningsih

  2015-08-01

  Full Text Available This research has the aim to analyze the factors which give impact in ratio of NPL (Non Performing Loan in XYZ Bank Jakarta. NPL can be caused by the internal factors such as policies, human capitals, etc., and can be caused by external factors through macro-economic changes such as loan-outstanding, BI rate, and foreign exchange (Indonesia Rupiah to US Dollar. This research is a descriptive research with direct approach to the primary and secondary data. The analysis method was using the multiple linear regression method with data time series from June 2008 to June 2014. The multiple linear regression method was used to see the impacts of volume of loan-outstanding, BI rate, and foreign exchange to NPL ratio, and testing differences between level of NPL before and after the separation of RM (Relationship Manager and CA (Credit Analyst function in Bank XYZ Jakarta.  All of data processing steps in this research use software Eviews Version 6.0. The result of this research are Loan-outstanding or number of lending, foreign exchange and the dummy of RM and CA separation function have impact to NPL Ratio. The BI-rate change which was happened along the research gives no impact to NPL Ratio. The NPL Ratio is relatively better and it is not affected of the increasing of BI rate.  It is not only because of performing loans but also caused by the existing write-off portfolios. Keywords: NPL, loan-outstanding, BI rate, foreign exchange, the separation of RM, credit analystABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ratio NPL pada Bank XYZ Jakarta. NPL (Non Performing Loan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kebijakan, SDM, dan lainnya ataupun faktor eksternal melalui perubahan faktor makroekonomi, seperti variabel loans outstanding, BI Rate, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pengamatan langsung terhadap data sekunder dan data primer

 17. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Penggunaan Internet Masyarakat Desa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton Susanto

  2016-03-01

  Full Text Available Abstrak Penyediaan akses dan sarana TIK (internet bagi masyarakat desa bertujuan tidak hanya mengurangi kesenjangan digital tetapi juga untuk dapat mendorong aktivitas dan produktivitas masyarakat (pemberdayaan. Kehadiran internet di masyarakat desa belum tentu menjadi sebuah kebutuhan, baik karena rendahnya kesadaran akan manfaatnya ataupun tidak terhubungnya internet dengan sistem nafkah yang ada di masyarakat pedesaan. Upaya mendekatkan ketersediaan internet dengan kebutuhan riil masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan psychological empowerment, yaitu TIK harus dikaitkan dengan faktor intrapersonal, interaksional dan faktor perilaku masyarakat. Perilaku penggunaan internet dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan variabel Niat Menggunakan (behavioral intention sebagai penentu langsung dari tindakan atau perilaku seseorang. Konstruk-konstruk dalam model the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT: performance expectancy, effort expectancy, social influences dan facilitating condition digunakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Menggunakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar VI Kualanamu, desa yang telah mendapatkan fasilitas dan sarana TIK melalui Desa Informasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan Confirmatory Factor Analysis (CFA serta analisis model struktural Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS. Hasil pengujian SEM-PLS menunjukkan nilai R-Square 0,752. Kemudian dengan menggunakan metode boot-strapping dalam smartPLS, didapatkan bahwa faktor effort expectancy dan social influences berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Menggunakan internet.     Abstract Provision of access of ICT (internet for rural communities aimed not only for reducing the digital divide but also to encourage the meaningful activity and productivity. The internet may be not needed by the rural community, due to low awareness of the benefits and also there is not interrelated with living

 18. Fysiske faktorers betydning for mattilbudet i barnehagene - en casestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli Kristin Aadland

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract: The purpose of this article is to put focus on food and meal situation in the kindergarten. We have carried out a case study in two kindergartens and the data material consists of observations and interviews. The results showed that the physical structures such as the food and drink offer, structural facilities and the physical community are important for the food and meal provision in the kindergarten. The provision of food and drink varied between the two cases, this can be explained by how the kindergartens organized the preparation of the meal. Emphasis of the dining environment was different in the two cases, which in turn created a different atmosphere around the meal. It was also different practices whether the staff ate together with the children or not. When the staff ate the same food as the children, the meals were in a greater extent characterized by the adults' needs, including increased demands on hygiene, more delicate garnished food, greater food selection and the increased focus on the dining environment. The distance to the nearest grocery store had little impact, while on the other hand, cooperation with food suppliers had great importance for food and meal provision in the kindergarten.Sammendrag: Case studien har sett på fysiske faktorer som kan hemme eller fremme muligheter for helsefremmende handling i barnehagen. Resultatene viste at mattilbudet i barnehagen var påvirket av hva som tilbys av mat/drikke, bygningsmessige fasiliteter og det fysiske nærmiljøet. Barnehagene hadde ulik praksis med å spise med barna. Når voksne spiser samme maten som barna, ser det ut som måltidene blir formet etter voksnes behov. Som økt krav til hygiene, at maten er delikat servert, større matvareutvalg og økt krav til trivelig spisemiljø. Nærhet til butikk hadde liten betydning, mens derimot samarbeid med grossister for levering av matvarer, hadde stor betydning for mattilbudet i barnehagen.

 19. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  Det var ikke så almindeligt at tale om virkelighedsteater i 1994, hvor Hotel pro Forma præsenterede forestillingen Snehvides Billede. I dag gør teatret brug af virkelighedsfragmenter og eksperimenterer med at iscenesætte sit materiale i stadigt mere komplekse former, og artiklen undersøger, hvordan......-produktion og materiale-feedback, undersøge, hvordan blikke på virkelighed og identitet kan genereres i et teatralt møde, hvor tilskuere udsættes for sensoriske ’vrid’. Disse blikke på virkelighed som et materiale er Hotel Pro Formas særlige greb og optik, og de gør det muligt at indfange det kompleks, der...

 20. Filosofisk terapi som social atilpasning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 1. Lysets rytme som belysningsarkitektonisk element

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2009-01-01

  I den rytmiske tilgang til arkitektonisk belysning betragtes lyskilder som agerende elementer i et landskab, hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden.......I den rytmiske tilgang til arkitektonisk belysning betragtes lyskilder som agerende elementer i et landskab, hvor en iagttager interagerer med lyset fra lyskilden....

 2. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 3. Ejersbos forfatterskab som postkolonial kronotop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojsen, Heidi

  2014-01-01

  som en national eller transnational topografi, tematisk topografi og endelig en diskussion af udsigelsen som en topografi, hvor forskellige lokaliteters betydninger mødes og brydes. Med henvisning til Bachtins be-greber om kronotopi og flersprogethed og til Edward Saids opfordring til en kontra...

 4. Værk som handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jalving, Camilla

  , er det stadig kun ved at blive en del af kunsthistoriens metode. Bogen afdækker derfor først begrebets skiftende betydninger fra J.L. Austins sprogfilosofi til Judith Butlers kønsteori og afprøver derefter, hvordan det kan bruges som metode i kunsthistorien og spores som tema i billedkunsten. Det...

 5. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 6. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe...... inviterer til aktivitet og ’wayfinding’ gradvist tog form gennem afprøvning og dialog. Denne designpraksis kaldes ’kollaborativ design’ eller i kort form ’codesign’. Men hvad er godt design med ’det sociale’ som designmateriale? Og hvad er vedkommende samtidsdesign når designere og designstuderende slipper...... de faste holdepunkter i studiokulturen og den kanon for dansk design som mange ser det som en vigtig opgave at være kurator for? Det er nogle af de spørgsmål som kapitlet kredse om....

 7. Kulturen som krænkelsens virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2006-01-01

  En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth.......En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth....

 8. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH SPBU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Farizal Farizal

  2017-01-01

  ABSTRACT   Nowaday national gasoline market becomes tighter with the entrance of foreign retailers to the field. Competition is not only among domestic gas stations but also between local and foreign stations. At this situation, to survive and win the competition retailers should maintain customer satisfaction through serving good service(s and providing facilities needed. This research aims to determine which service(s is needed and which one is not as well what facility(s are necessary, should be available, or can be omitted. For the purpoase, a survey was conducted. Of 211 respondents participated, the results then were analyzed using Faktor Analysis method. The findings are the most important variable to choose a city gas station is the station map and legend clarity  and station light sufficiency for out of town gas station.While the most neglible variable is the station dispenser accuracy for both city and out of town gas stations.

 9. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BAJA DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jhonson Agustinus Pasaribu

  2017-06-01

  Full Text Available Impor baja terus mengalami peningkatan dari tahun 1980-2012, hal ini disebabkan karena tingkat produksi baja tidak mampu mengimbangi dan memenuhi tingkat konsumsi baja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor baja di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Error Corection Model (ECM. Pengujian secara parsial digunakan uji t-statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Produksi baja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Konsumsi baja menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Gross Domestic Product (GDP menunjukan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Nilai tukar rupiah (Kurs menunjukan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek.  The steel import keep having enhancement from 1980 to 2012, it’s because of steel production level can’t fulfill the steel consumption level. If the high level of the steel import volume continues, domestic steel industries will run into a low impact for Indonesian’s economy. The goal of this research analize the affecting factors of steel import in Indonesia. The analytical method use the Error Correction Model (ECM. The partial test use t-statistic and the simultan test use F-statistic. The results showed that the steel production has negative and significant effect on steel import in the long term and short term. The steel consumption has positive and significant effect on steel import in the long term and short term. The Gross Domestic Product (GDP has negative and not significant effect on steel import in the long term and short term. The exchange rate indicates positive and not significant effect on steel import in the long term and short term.

 10. Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Stine Frydendal; Ottesen, Laila; Thing, Lone Friis

  Der er de senere år udarbejdet flere studier, både nationalt og internationalt, med fokus på sundhedsfremme i grundskolen (Jensen & Jensen, 2005; Jensen & Lund, 2007; Kalnins et al., 1994; Clift & Jensen, 2005). Disse viser, at skolen med succes kan påtage en aktiv rolle i det sundhedsfremmende...... et kultur- og organisationssociologisk studie (Christensen et al, 2004; Danelund, 2006; Elting & Hammer, 2009; Heldbjerg et al., 2009; Bøgetoft Christensen, 2002) baseret på et samarbejde mellem Rysensteen Gymnasium og Institut for Idræt KU, der søger at tilvejebringe viden om anvendelsen af...... en sundhedsfremmemodel udarbejdet af Bracht et al. (1999), og der lægges derfor i alle faser vægt på empowerment. Målet med studiet er at fremme demokratiprocesser, som kan generere rammer, der er befordrende for udviklingen af en idrætspolitik på Rysensteen Gymnasium. I den forbindelse skal...

 11. Analisis Faktor-faktor yang Memepengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap) pada Perbankan Syariah di Indonesia

  OpenAIRE

  Shintya, Nita; Darmawan, Akhmad

  2015-01-01

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total pembiayaan (TotalFinancing/TF), Risiko pembiayaan (Non Performing Financing/NPF), Profitabilitas (Earnings Before Taxes and Provisions/E...

 12. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PERILAKU PEMBELIAN MI INSTAN MEREK SEDAAP (STUDI PADA KONSUMEN KECAMATAN PAKIS KABUPATAN MALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madziatul Churiyah

  2007-10-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan pengaruh faktor budaya, kelas sosial, kelompok acuan, motivasi, persepsi, dan pengetahuan konsumen secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian, serta untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian mi instan merek Sedaap di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.Populasi di dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang pernah atau sedang menggunakan mi instan merek Sedaap di wilayah Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden. Penentuan sampel di dalam penelitian ini menggunakan rumus infinite population dari Daniel dan Terrel dikarenakan peneliti belum mengetahui jumlah pasti pengguna mi instan merek Sedaap pada wilayah yang ditelitinya. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengambilan data primer dilakukan dengan cara Accidental sampling, yaitu memberikan angket atau kuesioner kepada sampel yang menggunakan mi instan merek Sedaap yang secara kebetulan dijumpai, dimana kuesioner sebelumnya telah diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menguji faktor-faktor yang diteliti menggunakan software SPSS 13 for windows.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diantara faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor kelompok acuan, faktor motivasi, faktor perspsi, dan faktor kelompok acuan, faktor budaya adalah faktor yang paling dominan di dalam mempengaruhi keputusan pembelian mi instan merek Sedaap. Karena memiliki nilai eigen value tertinggi sebesar 5.337 dibanding faktor lainnya

 13. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR KAPAS DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ari Budi Basuki

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produksi kapas domestik, konsumsi kapas, GDP riil dan kurs rupiah ke dollar AS terhadap impor kapas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data time series berdasarkan tahun 1980-2013. Data diperoleh dari Indexmundi, International Monetary Fund dan United Nations Conference on Trade and Development (UNSCAD. Hasil analisis Error Correction Model (ECM menunjukkan bahwa variabel produksi kapas domestik dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, variabel konsumsi kapas dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap impor kapas, variabel GDP riil dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, dan variabel kurs rupiah terhadap dollar dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor produksi kapas, GDP riil dan kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, namun dalam jangka pendek dan jangka panjang faktor konsumsi kapas mempengaruhi impor kapas. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah Pemerintah perlu meningkatkan total produksi kapas dalam negeri dengan cara mengembangkan penelitian dan pembenihan kapas dalam negeri termasuk jenis transgenic. Pemerintah perlu mengurangi penggunaan kapas terutama dengan cara mensubtitusi kapas tersebut dengan kapas sintetis This study aimed to analyze the influence of domestic cotton production, cotton consumption, real GDP and the exchange rate rupiah to the US dollar against the import of cotton. This research is a quantitative study with time series data based on years of 1980-2013. Data obtained from Indexmundi, International Monetary Fund and the United Nations Conference on Trade and Development (UNSCAD. Results of analysis Error Correction Model (ECM shows that domestic cotton production variables in the short term and the

 14. Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørtoft, Kamilla; Wistoft, Karen

  haveprojekter for børn og unge. Det overordnede reviewspørgsmål er: Hvad kan havekonteksten pædagogisk og læringsmæssigt tilbyde i forhold til sociale kompetencer og identitetsdannelse? Reviewet er baseret på litteratursøgning i databaserne British education Index, ERIC, Proquest, Proquest Documents, Psyc...... en særlig kombination af pædagogiske faktorer af menneskelig og materiel karakter, som påvirker individuel identitetsdannelse og sociale kompetencer i positiv retning. Dette understreges af gennemgående fund omkring individers styrkede tro på egne evner som følge af deltagelse i skole- og...

 15. Faktor-Faktor yang Berhubungan Kejadian Plasenta Previa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Maesaroh

  2016-06-01

  Full Text Available Abstrak: Perdarahan pada trimester ketiga pada umumnya merupakan perdarahan yang berat, yang dapat menyebabkan syok dan kematian ibu dan bayinya. Salah satu penyebabnya adalah placenta previa. Penyebab plasenta previa dapat disebabkan beberapa faktor antara lain umur, dan paritas, riwayat endometrium yang cacat (riwayat SC, riwayat keguguran dan plasenta manual. Angka kejadian plasenta previa di Ruang Bersalin RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus plasenta previa yaitu pada tahun 2011 sebanyak 113 orang (6,49% dari 1741 persalinan, tahun 2012 berjumlah 101 orang (7,48% dari 1350 persalinan tahun 2013 berjumlah 103 orang (7,78% dari 1325 persalinan. Tujuandiketahuinya Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian plasenta previa pada ibu bersalin di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tahun 2014. Metode penelitianyang digunakan yaitu metode analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi adalah seluruh ibu dengan kasus perdarahan di ruang bersalin RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2014 berjumlah 372 ibu. Sampel diambil dengan menggunakan rumus berjumlah 193 ibu dan diambil dengan tehnik simple random sampling. Hasil penelitian diperoleh hasil Hubungan antara usia ibu bersalin dengan kejadian plasenta previa (p-value = 0,026, hubungan antara paritas ibu bersalin dengan kejadian plasenta previa (p-value = 0,035 dan hubungan antara ibu riwayat keguguran dengan kejadian plasenta previa (p-value = 0,015 Kesimpulan penelitian bahwa terdapat hubungan antara usia dan paritas ibu dengan kejadian plasenta previa di RSUD Dr. H. Abdul Moloek tahun 2014. Kata Kunci: Usia, Paritas, Riwayat keguguran, Plasenta previa    FACTORS  ASSOCIATED  WITH  PLACENTA  PREVIA Third  trimester  bleeding  in  general  is  severe  bleeding, which can lead to shock and death of mother and baby.One reason is placenta previa. Causes of placenta previa can be caused by several factors

 16. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis med...... afsæt i forfatterens ph.d.-projekt om SFS. Denne introduktion suppleres af en mere indgående og kritisk diskussion af sundhedsfaglig supervision som metode, dens udfordringer og potentialer i en organisatorisk kontekst, der er præget af forandringer og krav om dokumentation. Afslutningsvis peges på...

 17. Faktor Risiko Timbulnya Inhibitor Faktor VIII pada Anak dengan Hemofilia A

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grace N.A. Simatupang

  2016-11-01

  Kesimpulan. Prevalensi inhibitor 37,5%, inhibitor positif lebih sering ditemukan pada pasien hemofilia berat yang mendapat terapi pertama kali sebelum berusia 1 tahun. Penelitian kami tidak berhasil membuktikan faktor risiko bermakna untuk timbulnya inhibitor pada anak dengan hemofilia A.

 18. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA KONSUMSI MAHASISWA INDEKOS DI KOTA MAKASSAR

  OpenAIRE

  KAROMA, AGUSTINA RESI

  2013-01-01

  2013 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi mahasiswa indekos di Kota Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari kuisioner (primer) dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu kepada mahasiswa yang tinggal di rumah kos di wilayah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R square adalah sebesar 0,827 yang berarti bahwa 82,7 % konsumsi mahasis...

 19. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 20. Norden som kulturregion i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  1993-01-01

  bø nordisk kulturpolitik holde i hævd som udgansgpunkt for en selvstændig kulturdialog med det øvrige Europa? Med Maastricht-traktaten er der åbnet for en mere autonomt kultursamarbejde i EUropa. Hvilke kunstenriske, kulturelle og kulturpolitiske potentialer rummer det for de nordiske lande og det...

 1. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 2. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  praktiske basisindkomsteksperimenter endda blevet gennemført i andre verdensdele. Artiklen overordnede tese er, at der må ske en transkulturel åbning af denne basisindkomstidé, hvis den skal vinde udbredelse som et globalt bæredygtigt løsningstiltag. Dette vil bl.a. indebære udvikling af forskellige...

 3. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens...

 4. Queer eller manden som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver....

 5. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 6. Faktor Caregiver dan Kekambuhan Klien Skizofrenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laeli Farkhah

  2017-10-01

  Full Text Available Caregiver merupakan orang yang bertanggung jawab memberikan perawatan secara langsung dalam segala situasi,baik saat pasien kambuh atau tidak kambuh. Beberapa faktor caregiver yang berhubungan dengan kekambuhanpasien skizofrenia adalah dukungan keluarga, pengetahuan tentang pengobatan skizofrenia, peristiwa kehidupan yang penuh stres, dan kualitas hidup caregiver. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor caregiver yang berhubungan dengan kekambuhan pasien skizofrenia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan crosssectional. Pengambilan sampel dengan consecutive sampling sebanyak 30 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment untuk melihat hubungan antara dua variabel dan uji regresi logistik untuk menentukan faktor yang dominan berhubungan dengan frekuensi kekambuhan pasien skizofrenia. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel memiliki hubungan dengan frekuensi kekambuhan pasien skizofrenia. Variabel dukungan keluarga memiliki hubungan yangkuat dengan arah hubungan yang negatif (r = -0,630. Variabel pengetahuan keluarga memiliki hubungan yang sedang dengan arah hubungan yang negatif (r = -0,820. Variabel kualitas hidup memiliki hubungan yang sangat kuat dengan arah hubungan yang negatif (r = -0,560. Variabel peristiwa hidup penuh stres memiliki hubungan yang sedang dengan arah hubungan yang positif (r = 0,447. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor caregiver yang paling dominan berhubungan dengan dengan kekambuhan adalah kualitas hidup dengan nilai r = -0,560 dan koefisien determinannya (r2 yaitu 0,768 yang memiliki kekuatan hubungan (OR 25,093. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup caregiver merupakan faktor yang paling dominan terhadap kekambuhan. Penelitian ini merekomendasikan agar perawat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup caregiver dan pentingnya caregiver support group dalam

 7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NIAT MEMBELI MAKANAN KEMASAN BERLABEL HALAL LPPOM-MUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maghfiroh Maghfiroh

  2015-10-01

  Full Text Available Abstrak: Faktor-faktor yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal LPPOM-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor personal, faktor sosial, faktor informasi dan sikap terhadap niat membeli produk makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI pada mahasiswa nonmuslim UNY baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini termasuk penelitian kausal asosiatif yang meneliti pengaruh hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Populasi penelitian adalah mahasiswa S-1 nonmuslim di UNY tahun 2011-2014. Sampel penelitian berjumlah 92 mahasiswa dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, analisis data mengunakan metode regresi probit. Hasil penelitian menunjukkan dari 4 variabel bebas terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh. Variabel yang tidak berpengaruh tersebut yaitu variabel faktor personal, sosial, informasi sedangkan variabel yang berpengaruh yaitu variabel sikap. Secara simultan terdapat pengaruh faktor personal, sosial, informasi dan sikap terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI pada mahasiswa nonmuslim UNY. Kata kunci: niat membeli, personal, sosial, informasi, sikap Abstract: The Determinants of Intention to Buy Labeled Halal Foods By LPPOM-MUI. This study aims to investigate the effect of personal, social, information factors and attitudes on the intention to buy packed labeled halal food products by LPPOM-MUI among non-Muslim students of Yogyakarta State University. This was an associate causal study investigating the effects of independent variables on a dependent variable. The sample, consisting of 92 students was selected by means of the purposive sampling technique. The data were collected through a questionnaire and were analyzed using the probit regression method. The results showed of four independent variables, three of them had no effect on independent variable. Those three variables were personal, social, and information

 8. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG WISATAWAN MELAKUKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET PESAWAT MELALUI MOBILE BOOKING PADA SITUS TRAVELOKA.COM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erni Muliana

  2016-07-01

  Full Text Available Pembelian kebutuhan perjalanan wisata secara online merupakan bagian dari transaksi business to-customer (B2C. Produk yang ditawarkan biasanya terdiri dari: pemesanan paket wisata, penjualan tiket pesawat dan kereta api, kamar hotel dan penyewaan transportasi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com serta faktor yang paling banyak berkontribusi dalam menentukan keputusan pembelian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner online dan kuesioner yang disebarkan secara langsung (offline kepada 250 responden, penentuan responden ditetapaka menggunakn metode purposive sampling, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis faktor. Hasil analisis faktor yang didapatakan menjelaskan 67,066% dari keseluruhan total variance, dan hasil analisis data menunjukkan empat faktor terbentuk yang mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com, yaitu: kemudahan dan sistem informasi website (24,396 %, pelayanan konsumen/customer service (15,211%, citra perusahaan (14,681 %, dan motivasi pembelian (12,779%, adapun faktor yang paling berkontribusi dalam mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com adalah faktor terbentuk yang memiliki faktor laoding tertinggi dari keseluruhan faktor yang terbentuk, yaitu faktor “Kemudahan dan Sistem Informasi Website”, faktor ini terdiri dari 13 variabel yakni: (1 Kemudahan pencarian situs web, (2 kecepatan waktu mengakses (load time, (3 nama domain perusahaan, (4 kemudahan pemesanan, (5 Informasi yang lengkap, (6 Informasi yang akurat, (7 Informasi yang menarik, (8 Pemaparan informasi yang tepat, (9 Ketersediaan dan aksesibilitas, (10 Harga yang kompetitif, (11 Pengalaman secara keseluruhan, (12 Keamanan data

 9. ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN KREATIVITAS INDUSTRI KERAJINAN BATIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arfan Bakhtiar

  2012-02-01

  Full Text Available Industri kreatif merupakan salah satu industri yang saat ini menjadi strategi pembangunan industri di Indonesia. Industri batik merupakan salah satu industri kreatif  yang termasuk dalam sektor kerajinan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas dan perbedaan faktor dominan pengembangan kreativitas di industri batik berskala kecil, menengah, dan besar, sehingga dari ketiga skala industri ini dapat dilakukan upaya-upaya pengembangan kreativitas. Penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan angket pada ketiga kelompok industri batik. Obyek penelitian adalah PT. Tri Ratna Batik (industri kecil, CV. Tobal Batik (industri menengah, dan PT. Batik Danar Hadi (industri besar. Variabel yang diteliti pada ketiga industri yaitu SDM kreatif, pekerjaan kreatif, konteks organisasi, lingkungan, dan inovasi produk. Berdasarkan data observasi dan penilaian angket yang telah valid dan teruji keandalannya, ketiga industri sama-sama kreatif, karena total nilai mean dan modus secara keseluruhan berada pada rentang 3.01 sampai 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas pada: (1 variabel SDM kreatif yaitu motivasi, bakat/minat, komunikasi, dan kompetensi; (2 variabel pekerjaan kreatif yaitu pekerjaan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; (3 variabel konteks organisasi yaitu kinerja perusahaan, kebijakan, struktur dan budaya organisasi, serta sistem komunikasi; (4 variabel lingkungan yaitu pemberdayaan sumberdaya eksternal, teknologi, persaingan, dan peraturan pemerintah; (5 variabel inovasi produk yaitu desain, bahan, alat, dan pemanfaatan limbah batik. Secara keseluruhan, pada semua variabel terdapat faktor-faktor yang mendukung pengembangan kreativitas. Faktor dominan pada variabel SDM kreatif terletak pada komunikasi (IK, IB, dan motivasi (IB. Faktor dominan pada variabel pekerjaan kreatif adalah pekerjaan (IK dan kepemimpinan (IM, IB.  Faktor dominan variabel inovasi produk

 10. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ASURANSI SYARI'AH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuat Ismanto

  2016-06-01

  Full Text Available Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian asuransi syariah, dengan marketing mix sebagai variabel moderator. Aspek marketing mix yang diambil meliputi lokasi, harga, promosi, dan produk. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 76 peserta dengan skala likert. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor religiusitas, dengan menempatkan marketing mix sebagai variabel moderator, semakin menguatkan keputusan pembelian dibanding tanpa marketing mix.

 12. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGANTIAN AUDITOR: STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andri Prastiwi

  2012-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor perusahaan manufaktur di Indonesia setelah diberlakukannya peraturan mandatori. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe KAP dan pertumbuhan perusahan (yang diukur dengan total aset berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan pergantian KAP. Perusahaan dengan KAP big 4 mempunyai kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami pergantian KAP dari pada non big 4. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan juga mempunyai kemungkinan pergantian KAP lebih tinggi dari pada yang tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan (yang diukur dengan perubahan sales, perubahan MVE dan perubahan income dan masalah keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempe-ngaruhi pergantian auditor di Indonesia. AbstractThe purpose of this study to determine the factors that affect the auditor turnover manufacturing company in Indonesia after the enactment of mandatory regulations. The analysis showed that the type of KAP and growth companies (as measured by total assets significantly influence the possibility of change of KAP. Companies with KAP big 4 have a lower chance to experience changing of KAP than the company with the KAP non big 4. Companies that are experiencing growth also has the possibility of change of KAP is higher than the companies that are not experiencing growth. While firm size, firm growth (as measured by changes in sales, MVE changes and changes in income and financial problems did not significantly influence the factors that influence the change of auditor in Indonesia.Keywords: auditor turnover; agency theory; signaling theory

 13. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 14. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHASILAN GURU DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suwandi Suwandi

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract: Factors Affecting Teacher Earnings in Education Decentralization Era. The purpose of this study is to describe the factors that affect the performance and income of teachers as a profession in the context of decentralization. This study is a cross-sectional research with population of all teachers in Indonesia. The technique of schools sampling are systematic random sampling procedure with all districts/cities in Indonesia as the sampling frame. Data collection used questionnaires and data analysis used descriptive and multiple regression analysis. This study found that the recruitment and promotion of teachers rank is determined by the competence and performance instead of seniority, the dominant factor affecting educator certification is the teachers’ rank/grade and qualifications, and the two most effective main variables on the teachers’ income are ranks/grades (seniority and educators’ certificates. Keywords: decentralization, certification, teacher performance, teacher earnings   Abstrak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghasilan Guru di Era Desentralisasi Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan penghasilan guru sebagai profesi dalam konteks desentralisasi. Penelitian ini merupakan cross sectional dengan populasi seluruh guru di Indonesia. Teknik sampel sekolah yaitu systematic random sampling procedure dengan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai sampling frame. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi ganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekrutmen dan promosi pangkat guru ditentukan oleh kompetensi dan kinerja ketimbang senioritasnya, faktor dominan yang berpengaruh terhadap sertifikasi pendidik adalah pangkat/golongan dan kualifikasi guru, dan dua variable pokok yang paling tinggi efeknya terhadap penghasilan guru, yaitu pangkat/golongan (senioritas dan sertifikat pendidik.   Kata

 15. PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP MINAT SISWA MEMILIH JURUSAN IPS DI KELAS XI SMA NEGERI 1 KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ade Tri Rahmadani

  2017-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1 pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap minat siswa memilih jurusan IPS di SMA Negeri 1 Kotapinang Tahun Ajaran 2015/2016. (2 faktor Internal (bakat, perhatian, motif/tujuan. (3 faktor Eksternal (keluarga, sekolah, teman bergaul, dan Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kotapinang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS yang berjumlah 167 orang. Sampel ditentukan 30% populasi sehingga berjumlah 40 orang yang diambil secara acak. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah tekni angket. Analisa datanya dengan cara deskriptif dan teknik inferensial. Untuk validitas dan reliabilitas diambil dari kelas IPS 3 sebanyak 36 orang. Hasil penelitian ini menunjukan: (1 Faktor Internal (bakat, perhatian, motif/tujuan terhadap minat siswa memilih jurusan IPS dapat dikategorikan baik hal ini diperoleh dari hasil pengolahan data seluruh jawaban responden terhadap indikator faktor internal yakni 62% menjawab selalu, 35% menjawab sering, dan 2,5% menjawab kadang-kadang.(2 Faktor eksternal (keluarga, sekolah, teman bermain terhadap minat siswa memilih jurusan IPS dapat dikategorikan baik hal ini diperoleh dari hasil pengolahan data seluruh jawaban responden terhadap indikator faktor eksternal yakni 52,5% menjawab selalu, 37,5% menjawab sering, 10% menjawab kadang-kadang dan hanya 5% menjawab tidak pernah. (3 Ada pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap minat siswa memilih jurusan IPS di SMA Negeri 1 Kotapinang hal ini diperoleh dari hasil pengolahan data dan dibuktikan dengan pengujian hipotesis dimana Fhitung > Ftabel = 8,22 > 3,09 dengan taraf signifikansi 0,000 > 0,005. Kontribusi faktor internal dan faktor eksternal terhadap minat siswa memilih jurusan IPS sebesar 62%, dan 38% dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor internal dan faktor eksternal siswa. Kata Kunci: faktor internal, faktor eksternal, minat siswa, IPS

 16. Talk-showet som fjernsynsunderholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Y. Hansen

  1988-02-01

  Full Text Available Mens de traditionelle underholdningsprogrammer er kommet i krise, har talk-show programmer i de senere år opnået en vældig popularitet i dansk fjernsyn. I artiklen analyseres nogle eksempler på de senere års danske talk-shows. Tre succesfulde, og et program der ikke vandt bred genklang blandt seerne. Derigennem fremanalyseres de træk der karak- teriserer den populære underholdning i dag. Sidst i artiklen genindføres den noget oversete teori om den para-sociale interaktion som grundlag for overvejelser over receptionsforholdene omkring talkshows og de kulturpolitiske konsekvenser heraf. "Ja, dengang (i 1950érne ville jeg ikke have været i tvivl om hvad en times underholdning var, hvilke ingredienser, der skulle i gryden. I dag har billedet ændret sig, og det skyldes mange ting" (Otto Leisner i Bruun Andersen 1981a, s.20.

 17. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 18. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 19. Design som metode til innovation og samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2017-01-01

  Kapitel 6 handler om design som metode til innovation og samskabelse. Kapitlet er skrevet af Trine Møller, og det beskriver, hvordan designfagligheden - som en væsentlig anderledes faglighed end den sundhedsfaglige - kan være med til at igangsætte en innovationsproces. Designeren anvender...

 20. Klasserumserfaringer som didatikerens læringsarena

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  2011-01-01

  , som gør det muligt at handle hurtigt og effektivt. I nogle situationer kan det fint lade sig gøre at handle, som man plejer, og i andre må man revurdere sine handlinger. Stort set enhver undervisningssituation er uforudsigelig. Det er derfor min tese, at læreren ikke kan forlade sig på rutinerne alene...

 1. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 2. Sociale medier som læringsredskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingstad, Lill; Pals Svendsen, Lisbet; Mondahl, Margrethe

  2011-01-01

  Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogs)tilegnelsen? Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk....

 3. FAKTOR RISIKO FILARIASIS DI KABUPATEN MUARO JAMBI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santoso Santoso

  2013-11-01

  . Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko filariasis. Desain penelitian adalah cross sectional dengan melakukan wawancara terhadap 412 orang responden yang meliputi 128 kasus dan 248 bukan kasus. Analisis data dilakukan secara multivariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa determinan faktor risiko kejadian filariasis di Kabupaten Muaro Jambi adalah adanya genangan air di sekitar rumah, waktu tempuh ke sarana kesehatan, perilaku pencegahan gigitan nyamuk di dalam rumah, lama tinggal, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Probabilitas orang dengan seluruh faktor risiko tersebut sebesar 95.9% untuk terinfeksi filariasis dengan OR 23,5 kali.Kata kunci: Filariasis, Faktor risiko, Muaro Jambi

 4. Soil Organic Matter (SOM): Molecular Simulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersen, Amity

  2017-01-12

  Molecular simulation is a powerful tool used to gain an atomistic, molecular, and nanoscale level understanding of the structure, dynamics, and interactions from adsorption on minerals and assembly in aggregates of soil organic matter (SOM). Given the importance of SOM fate and persistence in soils and the current knowledge gaps, applications of atomistic scale simulations to study the complex compounds in SOM and their interactions in self-assembled aggregates composed of different organic matter compounds and with mineral surfaces of different types common in soils are few and far between. Here, we describe various molecular simulation methods that are currently in use in various areas and applicable to SOM research, followed by a brief survey of specific applications to SOM research and an illustration with our own recent efforts in this area. We conclude with an outlook and the challenges for future research in this area.

 5. IDENTIFIKASI FAKTOR UTAMA PONDOK PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Fauziyah

  2011-04-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor utama yang dimiliki Pondok Pesantren (Pontren dalam pengelolaan hutan rakyat dan strategi pengembangannya. Metode yang digunakan yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor dalam Pontren yang berpengaruh kuat terhadap pengelolaan hutan rakyat dengan menggunakan analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, dan threats berdasarkan pendapat dari para pakar yang mengetahui dengan baik mengenai Pontren terutama yang terlibat dalam kegiatan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kekuatan utama yang mempengaruhinya adalah pemimpin yang kharismatik dengan nilai pengaruh 0,56 dan faktor kelemahan utama yang harus di minimalkan ada dua yaitu sifat dari Pontren yang masih mengkultuskan satu pemimpin dan tidak adanya keberlanjutan program dengan nilai pengaruh 0,47.\tFaktor peluang yang utama harus dimanfaatkan oleh pontren adalah adanya ayat alquran dan hadist-hadist yang mendukung tentang penyelamatan lingkungan dengan nilai pengaruh 0,5 dan faktor ancaman utama yang harus diatasi adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan kebutuhan kehutanan dengan nilai pengaruh 0,62. Strategi yang paling sesuai dilakukan oleh pesantren dalam pengembangan hutan rakyat adalah dengan strategi SO (Strength Opportunities berupa: 1 meningkatkan peran pemimpin/kyai dan 2 memperluas jaringan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

 6. ANALISIS RESPON KONSUMEN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MARKETING MIX DALAM PEMBELIAN PRODUKLUWAK WHITE KOFFIE DI PASAR SWALAYAN KOTA SURAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yesi Krista Karnasih

  2014-10-01

  Full Text Available ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor marketing mix dan variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk Luwak White Koffie instan di pasar swalayan Kota Surakarta serta posisi produk Luwak White Koffie terhadap produk pesaing. Metode dasar dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan teknik survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah  judgment sampling. Metode analisis data yang digunakan antara lain analisis faktor dan perceptual map. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan pembelian luwak white koffie yaitu faktor produk, faktor aroma dan rasa, faktor tempat, dan faktor promosi. Variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen adalah variabel merek pada faktor produk, variabel rasa pada faktor aroma dan rasa, variabel penataan di swalayan pada faktor tempat dan variabel tampilan iklan pada faktor promosi. Posisi produk Luwak White Koffie instan dibandingkan dengan produk pesaing melalui perceptual map menempati posisi unggul untuk atribut merek, rasa, kecepatan alir, isi pesan iklan, dan tampilan iklan. ABSTRACTThis research aims to determine the marketing mix factors and dominant variables which considered by consumers into buying  instant Luwak White Koffie at supermarket in Surakarta City and Luwak White Koffie product position against competitor products. The basic method in this study was analytical descriptive with survey techniques. Location research determined purposively. The sampling method used was judgment sampling. Data analysis methods used include factor analysis and perceptual map. The data used is primary data and secondary data. The results of factor analysis showed that there are four factors that are considered by consumers to buy products Luwak White Koffie instant

 7. FaktorFaktor Penyebab Prokrastinasi Akademik pada Siswa Kelas XI SMA Negeri Kabupaten Temanggung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ujang Candra

  2014-10-01

  Full Text Available Prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik. Salah satunya yang sering menjadi prokrastinator adalah siswa. Jika prokrastinasi ini tidak segera dibenahi, akan merugikan siswa itu sendiri. Perkembangan siswa dalam meraih prestasi akademik menjadi terganggu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab prokrastinasi akademik pada siswa kelas XI SMA Negeri Kabupaten Temanggung. Angket diberikan kepada 221 siswa SMA Negeri Kabupaten Temanggung, serta 6 orang responden untuk diwawancara. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif yang mencakup deskriptif presentase, dan analisis kulitatif hasil wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor internal penyebab prokrastinasi akademik dilihat dari kondisi fisik (69%, kondisi psikologis (73%. Kemudian faktor eksternal penyebab prokrastinasi akademik dilihat dari kondisi keluarga (75%, lingkungan sekolah (67%, lingkungan masyarakat (66%. Simpulan penelitian ini bahwa faktor internal utama penyebab prokrastinasi akademik pada siswa adalah kondisi fisik dan faktor eksternal yang paling utama penyebab prokrastinasi akademik pada siswa adalah lingkungan sekolah. Bagi konselor sekolah, dapat memberikan layanan prnguasaan konten mengenai manajemen waktu sebagai upaya mencegah munculnya perilaku prokrastinasi akademik. Academic procrastination is the kind of delay that made the tasks associated with the assignment of formal academic. One of them is that often a student prokrastinator. If procrastination is not immediately addressed, it would be detrimental to the students themselves. The development of students academic achievement become impaired. The purpose of this study is to determine the internal factors and external factors that cause students academic procrastination.. Questionnaire given to 221 students of High School in Temanggung, and 6 respondents to be interviewed. Data analysis using

 8. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM (Kasus Perusahaan Jasa Perhotelan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edi Subiyantoro

  2003-01-01

  Full Text Available The study of testing the impact of several factors on stock price of hotel industry listed in Indonesia stock exchange is based on an approach to the constant growth of dividend discount model. By using regression analysis, this study provides evidence that stock price is influenced by book value equity per share and return on equity. The other factors of the research model such as return on asset (ROA, debt to equity ratio, stock return, market risk and return on the market index have no impact to the stock price. In general, it's discovered that all of the factors have weak influence in explaining stock price variation which means that mostly it is determined by other various things. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian terhadap pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan jasa perhotelan yang terdaftar di pasar modal Indonesia didasarkan atas suatu pendekatan terhadap pertumbuhan tetap dari devidend discount model. Dengan menggunakan analisa regresi maka diketahui bahwa harga saham dipengaruhi oleh book value equity per share dan return on equity. Faktor-faktor lain seperti return on asset (ROA, debt to equity ratio, stock return, market risk dan return on the market index ternyata tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara umum, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif lemah terhadap variasi harga saham. Ini berarti bahwa variasi harga saham ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Kata kunci: harga saham, equity, return on asset (ROA

 9. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-12-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 10. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 11. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BANGUNAN BERLANGGAM BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dw. Nym. Wastika

  2001-01-01

  Full Text Available The objective of this study is to know determinant factors of people knowledge about Balinese tradisional architecture and to know determinant factors of Balinese perception on Balinese style buildings and to explain factors that affect them. The research uses cross-sectional sample survey. Data are collected by interview techniques with questionnaire as the main instuments. Sampling techniques which is used is stratified random sampling. Data is analyzed descriptively and analytically (using variance analysis. Among eigth variables which planned to be axamined, only six variables can be analyzed statistically (respondent status, sex, education, working experience on building construction, ability in reading Balinese character, and intensity in reading "lontar", and the other two variables (age, and occupation cannot be analyzed because its distributions do not fulfil the requirements to be analyzed (too many empty cells. Among the six variables, only four variables are significantly related (P0.05. It might shows that visual perception has become part of people's everyday life so that formal education, age, status, sex, working experience, ability in reading Balinese character, and ability in reading "lontar" do not affect it. Furthermore, other possibilities that instruments which are used, and field workers interpretation ability do not proved its validity and reliability yet. Therefore it needs to be carried out further research in order to know determinant factors towards knowledge and percepton by trying to explore other variables and testing the instruments first. Abstract in Bahasa Indonesia : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor determinan pengetahuan masyarakat tentang arsitektur tradisional Bali (ATB dan untuk mengetahui faktor-faktor determinan persepsi masyarakat Bali tentang bangunan kantor berlanggam Bali serta ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini memakai rancangan sampel

 12. Some Learning Properties of Modular Network SOMs

  Science.gov (United States)

  Takeda, Manabu; Ikeda, Kazushi; Furukawa, Tetsuo

  The Modular Network Self-Organizing Map (mnSOM) is a generalization of the SOM, where each node represents a parametric function such as a multi-layer perceptron or another SOM. Since given datasets are, in general, fewer than nodes, some nodes never win in competition and have to update their parameters from the winners in the neighborhood. This is a process that can be regarded as interpolation. This study derives the interpolation curve between winners in simple cases and discusses the distribution of winners based on the neighborhood function.

 13. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Retno Wulandari

  2017-05-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali persepsi pegawai di instansi pemerintahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum dan moralitas individu.Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS yang bekerja pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Temanggung sebanyak 95 responden. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dengan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap fraud, terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh keadilan prosedural terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap fraud, terdapat pengaruh negatif moralitas individu terhadap fraud. The purpose of this study was to explore the perceptions of employees in government agencies about the factors that influence fraud. These factors include the internal control system, the asymmetry of information, distributive justice, procedural justice, organizational culture, law enforcement and individual morality. The population in this study is were employees of SKPD in Temanggung Regencyas many as 95 respondents. Methods of data collection is done by using questionnaires with Likert scale 1-5. This study uses multiple regression data analysis tools. The results showed that there was a negative effect of the internal control system against fraud, there is a positive effect of information asymmetry against fraud, there is no influence of distributive justice against fraud, there is no influence procedural justice against fraud, there is no influence of organizational

 14. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX SELAMA TAHUN 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lely Fera Triani

  2014-03-01

  Indeks harga saham gabungan merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal secara umum. Pergerakan indeks harga saham gabungan yang meningkat menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish, sebaliknya jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish. Kejadian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi, seperti: volume perdagangan saham, nilai tukar, dan Suku Bunga Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: pengaruh faktor makro ekonomi melalui volume perdagngan saham, nilai tukar, dan suku bunga Indonesia terhadap Indeks harga saham gabungan di Jakarta Islamic Index. Sampel dari penelitian ini adalah: volume perdagangan saham, nilai tukar, suku bunga Indonesia, dan Indeks harga saham gabungan di Jakarta Islamic Index dengan menggunakan data harian selama tahun 2011, sehingga data pada observasi (n = 247. Ada pengaruh faktor ekonomi makro yang diwakili oleh volume transaksi, dan tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan. Variabelnilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil perhitungan yang diperoleh nilai F = 27,416; menjadi jelas bahwa perubahan dalam volume transaksi, nilai tukar, dan nilai suku bunga berpengaruh signifikan secara bersama-sama Indeks Harga Saham Gabungan.

 15. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Remaja Di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kuningan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ati Siti Rochayati

  2015-03-01

  Full Text Available Merokok merupakan suatu kebiasaan yang merugikan bagi kesehatan dan jembatan ke penyalahgunaan napza. Rokok diketahui banyak mengandung racun/bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Menurut WHO (2009 saat ini Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan perokok aktif terbanyak di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jenis penelitan ini adalah explanatory study dengan pendekatan cross sectional. Total populasinya adalah 2616 orang dengan sampel sebanyak 347 orang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square dan analisis multivariat dengan regresi logistik metode enter. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada pengaruh yang signifikan (p<0,05 antara variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  (perilaku merokok.  Faktor yang paling dominan mempengaruhi kebiasaan merokok pada remaja SMK adalah pengetahuan remaja tentang rokok dengan nilai eksp (β = 8.842.  Karena nilai eksp (β > 2 menjadikan hasil analisis ini sah untuk diintepretasikan dalam analisis pengaruh bersama-sama (multivariat.

 16. Kas "Hirmu faktor" paneb võistleja surmaohtu? / Selene Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Selene

  2004-01-01

  Rahvusvaheline teleprojekt, mille võtted toimuvad Lõuna-Aafrikas. Eesti ainus kaskadöör Enar Tarmo hindab USAs tehtud seriaali pealtnäha kõige eluohtlikumaid trikke turvalisuse seisukohalt. Lisaks tutvustus "Tõsieluseriaal "Hirmu faktor""

 17. Faktor Prediktor Nefritis pada Anak dengan Purpura Henoch-Schonlein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Wisnu Wardhana

  2017-01-01

  Kesimpulan. Gejala abdomen berat merupakan faktor prediktor pada kejadian nefritis PHS dan meningkatkan risiko 3,75 kali terjadinya nefritis PHS. Usia ≥10 tahun, purpura persisten, dan relaps tidak terbukti berpengaruh pada kejadian nefritis PHS.

 18. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN ONLINE SELLER MEMILIH SITUS JEJARING INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI ONLINE SHOP (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Faktor-Faktor yang Menentukan Toko Online di Yogyakarta Memilih Media Promosi Instagram)

  OpenAIRE

  Kiranasari, Betari

  2014-01-01

  Adanya smartphone memudahkan para pebisnis menjual barangnya secara online, tidak hanya lewat web, namun juga melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Penelitian ini menyorot Instagram sebagai salah satu jejaring sosial yang sedang banyak digunakan di masyarakat untuk berbisnis online, khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat online seller mempromosikan produknya di Instagram. Metode penelitian yang digunaka...

 19. Faktor Prediktor Nefritis pada Anak dengan Purpura Henoch-Schonlein

  OpenAIRE

  Ahmad Wisnu Wardhana; Cahya Dewi Satria; Sunartini Hapsara

  2017-01-01

  Latar belakang. Penyakit purpura Henoch-Schonlein (PHS) dapat menyebabkan komplikasi nefritis. Nefritis PHS dapat membaik sendiri atau berkembang menjadi penyakit ginjal kronik. Beberapa faktor prediktor telah diketahui berhubungan dengan kejadian nefritis PHS. Tujuan. Menentukan usia ≥10 tahun, purpura persisten, gejala abdomen berat dan relaps sebagai faktor prediktor nefritis pada PHS. Metode. Dilakukan studi kohort retrospektif. Sampel penelitian adalah anak berusia 1 tahun – 18 tah...

 20. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 1. FAKTOR - FAKTOR TEKNIS PENANGKAPAN PUKAT CINCIN YANG DIOPERASIKAN DI PERAIRAN PACITAN JAWA TIMUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helman Nur Yusuf

  2016-09-01

  Full Text Available Pukat cincin merupakan alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan pelagis. Keberhasilan operasi penangkapan pukat cincin dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis penangkapan seperti kecepatan relatif kapal saat melingkari gerombolan ikan (schooling, kecepatan tarik tali kolor (purse line, kecepatan tenggelamnya jaring sedangkan faktor lain relatif sama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor teknis penangkapan terhadap hasil tangkapan pukat cincin di Perairan Pacitan, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada Februari – Desember 2013 pada 57 kapal pukat cincin dengan 291 stasiun penangkapan. Metode penelitian dengan eksperimental fishing dengan mengunakan persamaan analisis regresi linear berganda dan menghasilkan persamaan: Y = - 61801,5 + 12.846,9 X1 + 14.132,5 X2+ 358,02 X3. Kecepatan melingkar dapat meningkatkan hasil tangkapan sebesar 12.846,9 kg pertrip, penarikan purse line 14.132,46 kg per trip dan kecepatan tenggelam jaring 358,02 kg per trip. Koefisien determinasi faktor teknis terhadap hasil tangkapan sebesar 87,86 %, sehingga faktor teknis dapat menjelaskan seberapa besar pengaruhnya pada hasil tangkapan pukat cincin.   Purse seine is an effective fishing gear for catching pelagic fish. Some technical factors influencing success of  purse seine fishing operations are the relative speed of fishing vessel to encircle fish schools, the speed of pulling the drawstring (purse line, and sinking speed of the net, while there are insignificant effect of other factors. The study aims to determine the influence of technical factors of purse seine fishing operation on fish catches in Pacitan waters, East Java. The study was conducted in February-December 2013 onboard of 57 purse seine vessels consisting of 291 stations. Experimental fishing method was used in this study following multiple linear regression equation hence obtaion the equation Y = - 61,801.5 + 12,846.9 X1 +14,132.5 X2 + 358X3. Encircling speed increases fish

 2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASCARIASIS PADA MURID SEKOLAH DASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atikah Mardhika Ihsan

  2015-09-01

  Full Text Available AbstrakKejadian Ascariasis masih tinggi di Kota Padang, terutama pada anak usia sekolah dasar. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian Ascariasis ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Ascariasis pada murid Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode cross sectional study yang dilakukan pada 122 murid SDN 25 dan 28 Purus, Kota Padang pada bulan Desember 2013. Faktor-faktor yang diteliti antara lain higienitas perorangan, tingkat pengetahuan ibu, sanitasi lingkungan, tempat tinggal, dan tingkat penghasilan orang tua. Hubungan antar variabel dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murid yang positif Ascariasis sebesar 34,4%. Kejadian Ascariasis ditemukan pada murid yang higienitas perorangan kurang baik sebesar 52%, tingkat pengetahuan ibu yang rendah sebesar 34,9%, sanitasi lingkungan yang kurang baik sebesar 29,3%, dan tingkat penghasilan orang tua yang rendah sebesar 37%. Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara higienitas perorangan (p=0.06, pengetahuan ibu (p=1, sanitasi lingkungan (p=0,35, dan tingkat penghasilan orang tua (p=0,59 dengan kejadian Ascariasis. Kesimpulan: Kejadian Ascariasis pada pada murid SDN 25 dan 28 Purus, Kota Padang tahun 2013 tidak berkaitan dengan higienitas perorangan, pengetahuan ibu, sanitasi lingkungan, dan tingkat penghasilan orang tua.AbstractThe prevalence of Ascariasis is still high in Padang, especially at primary school age children. There are many factors contribute to the high incidence of this Ascariasis. The purpose of this study was to know the factors that associated with the incidence of Ascariasis in primary school. This study uses an analytical design method of cross -sectional study on 122 students in 25 and 28 primary school Purus, Padang in December 2013. The factors studied include personal hygiene, level of maternal knowledge, sanitary

 3. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 4. Idrætten som social generator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2002-01-01

  Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit.......Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit....

 5. ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DISMENORHEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sadiman Sadiman

  2017-04-01

  Full Text Available Dismenorhea membuat wanita tidak bisa beraktivitas secara normal dan memerlukan obat. Keadaan tersebut menyebabkan menurunnya kualitas hidup wanita. Angka kejadian dismenorhea tipe primer di Indonesia adalah sekitar 54,89%, sedangkan sisanya dengan tipe sekunder.Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Program Studi Kebidanan Metro dari 74 mahasiswa yang dilakukan survey 63% (47 mahasiswa pernah mengalami dismenorhea. Sedangkan dari  47 mahasiswa yang pernah mengalami dismenorhea ada 9% atau 4 mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah karena dismenorhea. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dismenorhea. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan case control. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Kebidanan Metro dengan jumlah 280 mahasiswa. Besar sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus pengambilan sampel menggunakan rumus Lemeshow. Sampel kasus sama dengan sampel kontrol yaitu sampel kasus 53mahasiswa dan sampel kontrol 53mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling atau pengambilan sampel secara acak atau random. Analisis untuk mengetahui hubungan usia menarche dan riwayat dismenorhea keluarga dengan kejadian dismenorheadengan menggunakan uji Chi-square dengan nilai alfa 0,05. Tidak ada hubungan antara usia menarche dengan kejadian dismenorheanilai p=0,301. Ada hubungan antara lama menstruasi dan riwayat keluarga dengan kejadian dismenorhea dengan nilai p=0,032 dannilai p=0,000. Upaya untuk  mengurangi rasa nyeri saat dismenorhea, mahasiswa perlu menerapkan gaya hidup sehat seperti: rutin melakukan olah raga,  memenuhi kebutuhan gizi seimbang, tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung kofein dan banyak minum air putih.

 6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Susanti

  2015-09-01

  Full Text Available Abstrak Faktor risiko seperti usia lanjut, jenis kelamin wanita, penyakit penyerta (depresi dan penyakit lain, status sosial ekonomi rendah menyebabkan insomnia. Penelitian mengenai prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia di poliklinik saraf RS DR. M. Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Snedecor & Cochran dan didapatkan jumlah sampel 100 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acakdimana pasien yang memenuhi kriteria inklusi langsung menjadi sampel penelitian. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan beberapa skala, Insomnia Severity Index, dan Beck depression inventory scale. Data dikumpulkan dari t 1 Juli sampai 31 Agustus 2013. Data ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dilakukan analisis bivariatdan multivariat.  Kejadian Insomnia dialami oleh 38% (38 orang pasien yang berkunjung ke poliklinik saraf RS DR. M.Djamil Padang dengan jenis kelamin terbanyak pada wanita 24(45,3% dan pada kelompok umur  61-70 tahun (3,3%. Insomnia berhubungan dengan depresi (p= 0,00 dan tidak berhubungan dengan umur (p=0,472, jenis kelamin (p=0,111, status ekonomi (p=0,075, riwayat insomnia di keluarga (p=0,197. Depresi (p=0,00; OR=9,20 dan nyeri  kronik (p=0,031; OR=4.253 merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan kejadian Insomnia. Kata Kunci: insomnia, tidur, insomnia severity index, beck depression inventory scaleAbstract A number of risk factors such as advanced age, female gender, co-morbidities (such as depression and other diseases, low socioeconomic status causes insomnia. Research on the frequency of insomnia in DR. M. Djamil hospital Padang has never been done. The objective of this study was to determine the factors that influence the incidence

 7. POLIMORFISME GEN VITAMIN D RESEPTOR SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERJADINYA SUPERNUMBERARY TEETH

  OpenAIRE

  Asmawati; Mochammad Hatta; Bahruddin Thalib; Lenni Indriani

  2014-01-01

  Latar Belakang: Anomali gigi supernumerary teeth adalah kelainan bentuk dan jumlah gigi yang dapat menyebabkan masalah maloklusi, menganggu estetik dan deviasi ordinat gigi. Pada kondisi yang tidak erupsi dapat menyebabkan ameloblastoma dan odontogenic neoplasma. Adanya dugaan kuat faktor herediter sebagai penyebab terjadinya sehingga memerlukan penelitian genetik molekuler untuk membuktikan faktor genetik sebagai faktor risiko terjadinya supernumerary teeth,sehingga meningkatkan optimalisa...

 8. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPULSE BUYING WISATAWAN DOMESTIK TERHADAP PRODUK PARIWISATA DI BIRO PERJALANAN WISATA BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayu Anggriawan

  2016-07-01

  Full Text Available Biro Perjalanan Wisata (BPW yang saat ini banyak tersebar di Bali merupakan salah satu sarana pokok yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan sebagai konsumen dalam memudahkan melakukan perjalanan wisata. Sebagai produsen produk pariwisata tentunya BPW memiliki target untuk menuai keuntungan sebanyak-banyaknya. Salah satu caranya adalah dengan memahami pola- pola pembelian konsumen agar strategi, trik, dan pengualaran yang dikerahkan efektif dan efisien. Fenomena impulse buying pada era globalisasi ini marak terjadi, Indonesia sendiri menurut Nielsen.com menempati posisi 3 besar dalam jumlah konsumen yang melakukan impulse buying, setelah India dan Cina. Penelitian ini bertujuan untuk membeberkan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi impulse buying wisatawan domestik terhadap produk pariwisata BPW di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif melalui analisis faktor dan dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan emik untuk mengkonfirmasi ulang hasil yang didapat didalam analisis faktor. Hasil analisis faktor yang kemudian di re-confirm melalui pendekatan emik menunjukan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi impulse buying wisatawan domestik di BPW Bali yaitu (1 faktor psikologi, (2 faktor kegiatan promosi, (3 faktor finansial, (4 faktor kekerabatan, dengan faktor yang dominan adalah faktor psikologi.

 9. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat II Palembang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Hasan Azhari

  2017-06-01

  Full Text Available Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Metode penelitian yang di gunakan deskriptif analitik dengan pendekatan study Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah 2816 pasien yang terdiagnosa Hipertensi di Puskesmas Makrayu dari bulan Januari - Desember 2010 dengan sampel penelitian sebanyak 112 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara umur (p value = 0,010, jenis kelamin p value = 0,026, keturunan (p value = 0,002, pekerjaan (p value = 0,006, olahraga (p value = 0,019 dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Petugas kesehatan di Puskesmas Makrayu diharapkan dapat lebih meningkatkan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan khususnya pada penderita hipertensi yang datang berobat. Kata kunci : Hipertensi, Faktor Resiko   Abstract: This study aims to determine the factors associated with the incidence of hypertension. This research method used descriptive analytic with Cross Sectional study approach. The population of this study were 2816 patients diagnosed with hypertension at Makrayu Community Health Center from January to December 2010 with a sample of 112 respondents. The result showed that there was a relationship between age (p value = 0,010, gender (p value = 0,026, heredity (p value = 0,002, occupation (p value = 0,006, physical exercise (p value = 0,019 with hypertension At the Makrayu Community Health Center, District Ilir Barat II Palembang. Medical team are expected to increase health promotion or health counseling especially in hypertension patients who come for treatment at Makrayu Community Health Center.  Keywords: Hipertension, Risk Factor

 10. PENENTUAN FAKTOR DAN TARAF FAKTOR DALAM PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI BENANG PCM DI PT APAC INTI CORPORA DENGAN METODE DESAIN EKSPERIMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darminto Pujotomo

  2012-02-01

  Full Text Available PT. APAC Inti Corpora merupakan salah satu perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara dimana salah satu jenis produknya adalah benang PCM yang dihasilkan oleh departemen spinning 4. Permasalahan yang muncul adalah produk akhir yang cacat melebihi target perusahaan sebesar 0,8% dari total produksi, sedangkan perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk cacat seminimal mungkin. Masalah ini muncul karena masih banyaknya cacat yang timbul pada benang PCM yang didominan oleh cacat crossing (24,67%,  cacat ring cone (21,98%, cacat tanpa ekor (16,02% dan kontaminasi (12,50%. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi dan apabila ternyata memang terjadi proses yang tidak terkendali maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ttimbulnya cacat crossing pada benang PCM. Metode yang digunakan untuk menilai proses operasi adalah metode pengendalian proses statistik (statistical process control, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya cacat benang PCM adalah metode desain eksperimen faktorial.  Dari grafik pengendali dan penentuan kemampuan proses dapat diketahui bahwa proses operasi yang terjadi berada di luar kontrol karena menghasilkan cukup banyak produk cacat. Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor ukuran benang, umur mesin dan kecepatan mesin yang masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf faktor. Faktor ukuran benang terdiri dari tipis dan tebal. Faktor umur mesin terdiri dari mesin lama dan mesin baru.Faktor kecepatan mesin terdiri dari 900 MPM dan 1000 MPM. Berdasarkaan perhitungan analisa variansi (ANAVA dan test hipotesa, faktor yang signifikan menyebabkan timbulnya cacat crossing adalah faktor ukuran benang  dan umur mesin.   Kata kunci : cacat crossing, pengendalian kualitas, ANAVA   PT.APAC Inti Corpora is the largest textile

 11. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XI ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK N 1 PEMALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Ajeng Softi,

  2012-10-01

  Full Text Available Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan ialah menghasilkan lulusan yang siap kerja dan dapat mengembangkan sikap profesional. Namun, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan belum seluruhnya dapat terjun dalam dunia kerja. Pemasalahan dalam skripsi ini yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja (studi kasus pada siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang dan faktor apa yang paling dominan pada siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan kerja dan untuk mengetahui faktor-faktor kesiapan kerja yang dominan. yang dialami siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 variabel mereduksi menjadi 17 variabel yang mengelompok menjadi 3 (tiga faktor yaitu : 1 Potensi yang dimiliki oleh anak/siswa memberikan kontribusi sebesar 45,621% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Motivasi Belajar, Kondisi Ekonomi Keluarga, Ekspektasi Masuk Dunia Kerja, Pengetahuan dan Wawasan, Kecerdasan, Sikap, Sifat-sifat Pribadi. 2 Faktor Kepribadian Siswa memberikan kontribusi sebesar 13,654% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Kondisi Fisik, mental, dan emosional, Kebutuhan, motif dan tujuan, Kecakapan, Bakat, Minat, Nilai-nilai Kehidupan. 3 Faktor Sekolah dan On The Job Trainning (OJT memberikan kontribusi sebesar 8,419% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Pengalaman Praktik Luar/Magang, Bimbingan Vokasional, Prestasi Belajar sebelumnya, Informasi Perkerjaan. Ketiga faktor tersebut memberikan kontribusi sebesar 67,69% terhadap kesiapan kerja dan selebihnya sebesar 32.31% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor kesiapan kerja yang dominan yaitu Faktor Potensi yang dimiliki oleh siswa dilihat dari besarnya kontribusi yang

 12. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK USIA 4-6 TAHUN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selviana Selviana

  2017-01-01

  Full Text Available Abstract: Factors Related To Occurrence Of Diarrhea In 4-6 Year Children. Diarrhea cases in 4-6-year-old children in Desa Kalimas raised annually, from 10% in 2013 to 33% in 2014, and 35% in 2015. This study aimed at factors related to diarrhea cases in 4-6-year-old children in Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap. Cross Sectional approach was used forty one sample participated in this study. They were selected by using proportional random sampling technique. The data analysis using chi-square test with a 95% confidence level. The study revealed significant correlation of hand washing (p = 0,043 ; PR = 2,175, microbial quality of drinking water storage (p = 0,016 ; PR = 1,462, availability of family latrine (p = 0,003 ; PR = 3,242, and diarrhea cases. There was no significant correlation between diarrhea cases are the habit of boiling water with the microbial quality of drinking water, the source of water for washing cutlery, and microbial of drinking water, (p > 0,05. It is hoped health authorized staffs in Desa Kalimas apply community- based total sanitation, enhance clean and healthy behaviour, and socialize healthy drinking water storage based on Regulation of Minister of Healthy No. 3/2014. Abstrak: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Usia 4-6 Tahun. Angka kejadian diare pada anak usia 4-6 tahun di Desa Kalimas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 kejadian diare sebesar 10%, tahun 2014 sebesar 33% dan 35% pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada anak usia 4-6 tahun di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel  45 orang yang diambil menggunakan teknik proportional random sampling. Uji statistik yang digunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan mencuci tangan dengan

 13. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR PADA MATA PELAJARAN OTOMATISASI PERKANTORAN KELAS X PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK NEGERI 1 KENDAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh Lutfi Fadil

  2015-06-01

  Full Text Available Kesulitan belajar siswa perlu diketahui penyebabnya, agar dapat membantu memaksimalkan belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk (1 mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas X program studi administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Kendal.(2 berapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas X program studi administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Kendal.Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis faktor dan deskriptif persentase.Hasil analisis faktor menunjukan bahwa dari 17 variabel direduksi menjadi 16 variabel yang mengelompok menjadi 6 faktor baru yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa antara lain yaitu (1 Faktor Pembelajaran sebesar 26,958%, (2 Faktor keadaan sekolah dan keluarga sebesar 12,168%, (3 Faktor kondisi jasmani dan rohani sebesar 10,048%, (4 Faktor lingkungan masyarakat sebesar 7,069%, (5 Faktor pergaulan sebesar 6,578% dan (6 Faktor kecerdasan sebesar 6,276%. Learning difficulties students need to know the cause, in order to help maximize student learning. This study aims to (1 determine the factors that influence the difficulty of class X student office administration courses at SMK Negeri 1 Kendal. (2 how much contribution the influence exerted by factors that affect students' learning difficulties in class X office administration courses at SMK Negeri 1 Kendal. The technique of collecting data using questionnaires, documentation and interviews. Data were analyzed using factor analysis and descriptive percentages. Results of factor analysis showed that of the 17 variables reduced to 16 variables grouped into 6 new factor affecting students' learning difficulties, among others: (1 Learning factor of 26.958%, (2 factors of school and family circumstances amounting to 12.168%, (3 physical and spiritual condition factor of 10.048%, (4 environmental

 14. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...... tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier.” iBooks....

 15. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 16. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 17. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 18. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENIMBULKAN KECENDERUNGAN MINAT BELI KONSUMEN SARUNG (Studi Perilaku Konsumen Sarung di Jawa Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ujianto Ujianto

  2004-01-01

  Full Text Available Focusing the problem on the research factors that cause buying interest of sarong is how large the total variance explaining the preference of buying interest of sarong. This research was purposed to identify the preferent and dominant factors of buying interest. Decision making process of buying is begun by marketing stimulant (product, price, promotion, place and other stimulants (economic, technology, politic culture, which build buyer characteristics. Those aspects above build customer perception about the clothes dressing and customer will recognize what's characteristic of cloth they need. The research was in Pasuruan and Gresik, in order to get non probability purpossive sample, by questionaring to 120 respondents. Each respondent was asked to judge his preference by choosing from fully agree till fully disagree gradually of six alternatives of Likert scale. Primary data were collected and analyzed by using the technics of Factor Analysis and Descriptive Analysis. To make the analysis running well used SPSS Program. The result of this research conclude that the preferent factors of buying interest of customer are Quality, Reference, Brand and Colour, Packaging and Price, Discount and Gift, and Supplies Factors. And the dominant factors are Quality and Reference Factors. Abstract in Bahasa Indonesia : Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen terhadap produk sarung. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk membeli produk sarung. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian didahului oleh stimuli pemasaran dan stimuli lainnya yang dapat mempengaruhi minat beli sarung calon konsumen. Penelitian dilakukan di Gresik dan Pasuruan dan pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan data dikumpulkan melalui kuesioner kepada sebanyak 120 responden. Kuesioner disusun dalam bentuk Skala Likert dan data

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL (EQUITY FINANCING PADA BANK SYARIAH X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Priyanto

  2016-09-01

  Full Text Available This study aims to determine the factors that affect the equity financing at the Islamic Banking which covers quantitative financing profit and loss sharing and to formulate policies to be performed by the management in maintaining the financing growth. The study was conducted by utilizing Autoregressive Distributed Lag (ARDL model with variables including BI rate and inflation as the external factor. The test results of both external factors indicated a negative impact on both financing. BI rate as an indicator of the government's policy becomes the fastest variable affecting the equity financing i.e. at lag 1. Inflation comes as the macroeconomic indicator at lags 2, 9 and 10. All internal factors have a negative impact on both financing types except for the cost of education and training, and autoregressive variables. The fund of the third party influences the sharing of profit and loss (mudharabah at lag 1 and at 9, meanwhile the capital adequacy ratio affects the profit sharing (mudharabah at lag 8, and it affects the loss sharing (musyarakah at lag 6. The cost of education and training has an effect on loss sharing at lag 5, and Islamic banking basic education affects profit financing at lag 2 whereas the trend of financing profit sharing is at lag 8 and loss sharing at lags 1 and 2 and since it autoregressive, it affects each financing of the current period.Keywords: autoregressive, dynamic, mudaraba, musharaka, profit and loss sharing financingABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah yang meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara kuantitatif dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan manajemen dalam menjaga pertumbuhan pembiayaannya. Penelitian dilakukan menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ARDL Model dengan variabel yang digunakan meliputi BI Rate dan inflasi sebagai faktor eksternal. Hasil pengujian kedua faktor eksternal

 20. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Wound Dehiscence pada Pasien Post Laparatomi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tita Puspita Ningrum

  2017-08-01

  Full Text Available Wound dehiscence sering terjadi setelah pembedahan mayor abdomen menimbulkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Wound dehiscence dapat menimbulkan stress, eviserasi, reoperasi, gangguan citra tubuh, meningkatnya lama rawat dan biaya rawat, menurunkan kualitas hidup pasien serta kematian sehingga perlu menangani faktor yang mempengaruhi kejadian wound dehiscence. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian wound dehiscence pada pasien dewasa post laparatomi di RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung. Metode penelitian menggunakan analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan berjumlah 40 orang yang diambil dengan menggunakan consecutive sampling. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan kejadian wound dehiscence terjadi ketika perawatan di rumah (35%. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara infeksi luka (p=0,0001, operasi emergensi (p = 0,020, hipoalbumin (p=0,037, anemia (p = 0,028, status nutrisi (0,010, dan adanya penyakit penyerta (p = 0,008 dengan kejadian wound dehiscence, serta tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor usia (p = 0,581 dan jenis kelamin (p= 0,604 dengan kejadian wound dehiscence. Penting bagi perawat untuk mengidentifikasi potensial faktor risiko wound dehiscence pada pasien yang dilakukan operasi laparatomi dan segera melakukan intervensi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi wound dehiscence, diantaranya dengan melakukan discharge planning terkait perawatan luka dan pentingnya asupan protein yang adekuat supaya bisa dikenali ditahab mana terjadinya wound dehiscence. Kata kunci: Pasien, post laparatomi, wound dehiscence.   Factors correlating of Wound Dehiscence in Patients after Laparatomi at Dr Hasan Sadikin General

 1. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 2. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 3. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 4. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 5. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 6. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 7. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 8. Feltarbejde som læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lisbeth Revsbæk

  2010-01-01

  artiklen beskrives, hvordan refleksionsrum og metakommunikative processer opleves af studerende, og hvilken betydning disse rum får for deres forståelse af såvel egne som uddannelsens læreprocesser. Artiklen er en del af en antologi, der tager sit udgangspunkt i de mange rum mellem uddannelse og profession......, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab....

 9. Den fejlslagne kampagne for økonomisk demokrati som faktor i Arbejderbevægelsens politiske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toubøl, Jonas; Gielfeldt, Jonas Kylov

  2013-01-01

  . In this perspective, it seems reasonable to hypothesize that as a consequence of the failure of the ED program the ideas of democracy and socialism suffered a defeat as well: on the one hand a loss of centrality in the ideology of the labour movement, and on the other hand a loss of credibility in the general public....... Thus, it might be the case that the failure of the ED-program have been one among several causes which brought about the rather abrupt ideological shift from socialism and collectivism to an ideological turn towards social-liberal and individualistic ideas in the labour movement, in the late 1980s......THE FAILED CAMPAIGN FOR ECONOMIC DEMOCRACY AS A FACTOR IN THE POLITICAL DEVELOPMENT OF THE LABOUR MOVEMENT The campaign for Economic Democracy (ED) running from 1973 to 1986 was the Danish labour movement’s most extensive campaign after World War II. It was also relatively radical as it called...

 10. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Julie Kirstine Linderoth; Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 11. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 12. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Pitalebar Bergerak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kasmad Ariansyah

  2017-08-01

  Full Text Available Laju pertumbuhan jumlah pelanggan seluler diprediksi akan mengalami perlambatan. Para penyedia layanan dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan menyusun strategi yang tepat agar dapat tetap bertahan. Layanan data saat ini menjadi andalan para penyedia layanan untuk menjaring pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Studi ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap layanan pitalebar pada jaringan bergerak seluler di Indonesia. Temuan dari studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei. Analisis data yang digunakan terdiri dari statistika deskriptif, Chi-Square, dan Regresi Logistik Multinomial. Hasil analisis menunjukkan dua faktor demografi (pekerjaan dan pendapatan, dua atribut perangkat (jenis dan merk, pemilihan penyedia layanan, dan aktivitas penggunaan layanan data secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan.  Kaitannya dengan kinerja teknis dan non-teknis, diperoleh hasil bahwa kesesuaian kuota,  kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah, dan pemberitahuan sisa kuota, memengaruhi kepuasan pelanggan pada taraf signifikansi 0,05. Disamping itu, terdapat dua parameter yang memiliki taraf signifikansi sebesar 0,1, yaitu kecepatan koneksi dan kemudahan menghubungi pusat layanan pelanggan.*****The growth rate of cellular subscribers is predicted to slow down. Service providers are required to be able to innovate and develop appropriate strategies to survive. Data services nowadays have become the mainstay of service providers to capture new customers as well as to retain the old ones. This study aims to explore related factors affecting consumer satisfaction of broadband services on mobile cellular networks in Indonesia. The findings of this study are expected to be used as a consideration in devising strategies to improve customer loyalty. Data

 13. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RESISTENSI PEMBELIAN PANGAN ORGANIK DAN PROSES PENDIDIKAN KONSUMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fety Nurlia Muzayanah

  2015-11-01

  Full Text Available Organic food market share in Indonesian only 0,5–2% from all agricultural products. There are problems in organic food marketing in Indonesia such as consumer confidence and limited information about organics food. This research aimed to analyze correlation of gender, occupation, age and education in intention to purchase organic foods, factors influencing purchase resistance of organic foods, and the pendidikan konsumen process. This research was involved 150 respondents. Data was collected using questionnaire survey. The result showed that gender, occupation, age and education not correlate with purchase intention of organic foods. Result from Structural Equation Modeling (SEM showed that factors caused purchase resistance was negative attitude toward organic foods, unaffordability of organic foods, and lack of awareness in organic foods but subjective norm don’t have significant correlation with purchase intention. Market Education process that can do is educate consumers about health benefits of organic food, organics certification and economics value of organic food.Keywords: consumer behavior, market education, organic foods,  SEMABSTRAKPangsa pasar pangan organik di Indonesia baru mencapai 0,5-2 persen dari keseluruhan produk pertanian. Beberapa kendala pemasaran pangan organik di Indonesia seperti consumer confidence dan terbatasnya informasi mengenai produk organik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan gender, pekerjaan, usia, dan pendidikan terakhir terhadap minat beli pangan organik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi resistensi pembelian pangan organik, dan mengidentifikasi proses pendidikan konsumen. Penelitian ini melibatkan 150 responden. Responden terdiri dari dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungan antara gender, pekerjaan, usia, dan pendidikan

 14. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Remaja di Kota Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmudah .

  2016-08-01

  Full Text Available  AbstrakRendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrol dari orangtua dapat membuat remaja berperilaku seksual berisiko. Banyak factor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja. Di Sumatera Barat, Padang menduduki urutan ke 3 terbanyak remaja berperilaku seksual berisiko setelah Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual remaja di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 158 orang yang diambil dengan cara multistage random sampling. Analisis data dilakukan dengan uji chi-square dengan tingkat kemaknaan 95%. Hasil analisis menunjukkan responden yang berperilaku seksual berisiko (20,9%, jenis kelamin laki-laki (38,6%, pubertas di usia <11 tahun (6,3%, tingkat pengetahuan kurang ((1,9%, mendapat paparan tinggi dengan sumber informasi seksual (19,6% dan yang memiliki sikap negatif (34,8%. Variabel yang memiliki nilai p<0,05 adalah jenis kelamin, paparan dengan sumber informasi seksual dan sikap terhadap berbagai perilaku seksual. Dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual remaja di Kota Padang dipengaruhi oleh jenis kelamin laki-laki, paparan tinggi dengan sumber informasi seksual dan sikap negatif terhadap berbagai perilaku seksual.Kata kunci: perilaku seksual, remaja, faktor yang mempengaruhi AbstractLack of knowledge about reproduction health and parents control can make adolescent have risky sexual behavior. Many factors that can related sexual behavior in adolescent. In West Sumatera, Padang city is on rank 3rd after Payakumbuh and Bukit Tinggi who have most adolescent with risky sexual behavior. The objective of this study was to observe the factors that can be related to adolescent sexual behavior in Padang. Type of this research was analytic with cross sectional study.  Total samples in this research were 158 respondents which are taken by multistage random

 15. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Yield Obligasi Perusahaan (Studi Kasus pada Industri Perbankan dan Industri Finansial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurfauziah Nurfauziah

  2009-08-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi yield obligasi pada in¬dustri perbankan dan industri finansial. Yield obligasi adalah pendapatan atau return yang akan diperoleh dari in¬vestasi obligasi. Data berupa laporan keuangan emiten obligasi pada industri perbankan dan industri finansial, dalam kisaran waktu 1999-2001. Prospektus masing-masing emisi obligasi sebanyak 41 prospektus yang dikeluarkan oleh emiten obligasi sebanyak 19 perusahaan dalam rentang waktu tahun1996-2003.Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap yield obligasi dengan tingkat signifikansi 0,038 dengan αKata kunci: Yield, Inflasi, Rating, Buyback, Sinking Fund, Secure

 16. Statistikeren skiftede spor som 49-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sølund, Sune; Rootzén, Helle

  2010-01-01

  En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør.......En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør....

 17. Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2013-01-01

  Denne artikel har som formål, at diskutere akademikeren Joseph Ratzinger/Pave Benedikt VXI som social kritiker og globaliseringsdebattør, fra sin tidlige ungdom, til livet som Kardinal og Pave. Det vil i generelle træk blive fremhævet, hvorledes Paven har stået for en af efterkrigstidens vigtigste...

 18. Faktor - Faktor Keberhasilan Proses Virtualisasi Dalam Perspektif E-Commerce Di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Rustam Sandegi

  2017-05-01

  Full Text Available Perkembangan dunia IT di Indonesia yang semakin pesat sehingga semakin menggantikan berbagai kegiatan yang dilakukan secara tradisional mulai perlahan berpindah ke arah virtual, termasuk salah satunya adalah di bidang perdagangan yang sekarang dikenal dengan e-commerce, perkembangan dan animo masyarakat dalam menggunakan e-commerce bisa dilihat dari mulai banyaknya perusahaan besar baik lokal maupun internasional berusaha masuk dan menguasai pasar online di Indonesia, kucuran dana yang tidak sedikit kerap kali diberitakan oleh media nasional untuk perusahaan-perusahaan e-commerce tanah air. Tentu dengan harapan dapat menguasai atau minimal bertahan di persaingan bisnis e-commerce di Indonesia, untuk itu harus memperhatikan beberapa faktor apa saja mengapa orang memiliki minat untuk melakukan transaksi online. Hasil dari penelitian ini memberikan model keberhasilan proses virtualisasi dilihat dari perspektif e-commerce dengan memperhatikan minat belanja online.

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO KREDIT MODAL KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novita Saragih

  2017-06-01

  Full Text Available Penyaluran kredit BPD masih didominasi kredit konsumsi dibandingkan kredit modal  kerja. Risiko kredit modal kerja BPD yang dikur dalam Non Performing Loan mengalami peningkatan selama penerapan BRC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon NPL kredit modal kerja BPD akibat perubahan faktor internal bank dan besarnya kontribusi faktor tersebut terhadap perubahan NPL. Data yang digunakan adalah time series berdasarkan bulanan tahun 2011-2014 yang   diperoleh   dari   Bank   Indonesia.   Metode   analisis   yang   digunakan   adalah       Vector Autoregression dengan analisis Impulse Response Function dan Variance Decomposition. Hasil impulse response function menunjukan NPL merespon positif terhadap perubahan LDR dan bank size tetapi merespon negatif terhadap perubahan tingkat bunga kredit modal kerja. Hasil Variance decomposition menunjukan bahwa variabel yang paling berkontribusi pada perubahan NPL  adalah bank size.  BPD loan portofolio is still dominated by consumer loans than working capital loans. BPD working capital loans risk which measured by non performing loans is increased during implementation of the BRC. This study aimed to analyze the NPL response of BPD working capital loans due to changes of bank internal factors and the amount of factors contributing to NPL change. The data used is based on monthly time series in 2011 to 2014 that obtained from Bank of Indonesia. The analytical method used is Vector Autoregression with Impulse Response Function and Variance Decomposition analysis. The results of impulse response function indicate that NPL respond positively to LDR and bank size change but respond negatively to interest rates change. Variance decomposition results showed that the variables that most contribute to the change of NPL of BPD working capital loans is bank size.

 20. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT BELI PANGAN ORGANIK MELALUI SITUS ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasrini Sari

  2017-03-01

  Full Text Available This study is aimed to explore the factors that can increase the intention to buy and their implications in the design of marketing sites. Theoretical background used in the study is mainly adopted from the Technology Acceptance Model. Five variables are included in this research including Online Buying Intention, Ease of Use, Perceived Usefulness, Trust and Information on the Site. Data of 426 respondents were collected and analyzed using statistical methods of structural equation modeling to test the research model. The results show that the Information on the Site significantly influences Trust, and Perceived Usefulness and Trust significantly influence Online Buying Intention. Ease of Use does not significantly influence Online Buying Intention. The results of this study later become the basis for designing the information presented on a site of organic processed foods in a form of recommendations on information that should be presented on its website.Keywords:  technology acceptance model, online marketing, websites, organic products, structural equation modellingAbstrakPenelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat beli dari pengunjung situs, serta implikasinya dalam perancangan situs pemasaran, Model utama mengadopsi Technology Acceptance Model. Empat variabel digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemudahan penggunaan, persepsi terhadap kegunaan, rasa percaya dan informasi pada situs. Data untuk menguji model penelitian dikumpulkan dari 426 responden, dan dianalisis menggunakan metode statistik structural equation modelling. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi pada situs berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya. Persepsi terhadap kegunaan dan rasa percaya berpengaruh signifikan terhadap minat beli online. Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli online. Hasil penelitian ini kemudian menjadi dasar dalam merancang informasi yang disajikan pada sebuah situs makanan olahan

 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR IPS TERPADU KELAS VII DI SMP NEGERI 1 PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Maftukhah,

  2012-10-01

  Full Text Available Kesulitan belajar dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Berdasarkan hasil observasi dari data nilai UAS IPS Terpadu sebagian besar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan mendapat nilai rendah dan menyebabkan tidak lulus KKM. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa siswa mengalami kesulitan belajar IPS Terpadu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII dan faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu dan faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu. Penelitian ini dilakukan di SMP N egeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII sebanyak 131 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara proposional claster random sampling dan didapat sampel sebanyak 100 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan deskriptif persentase. Berdasarkan analisis faktor terdapat 5 komponen yang akan membentuk 5 faktor baru. Adapun tingkat kesulitan belajar siswa dari 5 faktor baru berdasarkan uji Deskripsi Persentase sebagai berikut : (a kemampuan siswa 61,55%, (b kemampuan guru 66,75%, (c sarana penunjang 77,00%, (d dukungan sekolah 72,67%, (e dukungan keluarga 62,00%. Dari kelima faktor yang ada, faktor kemampuan siswa merupakan pengaruh yang paling dominan dengan koefisien varian sebesar 61,55% dengan kategori menghambat

 2. Faktore wat lamvrektes by die Elsenburg Dormer- en SA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Faktore wat lamvrektes by die Elsenburg Dormer- en SA Vleismerinokuddes beïnvloed. AA Brand, SWP Cloete, TT de Villiers. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL.

 3. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis...

 4. Dyrebilleder som gudsbilleder i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  Artiklen viser, hvorledes dyrebilleder er med til at understrege Guds anderledeshed. Indledningsvis drøftes, hvad der menes med Guds nærvær med henvisning til Benjamin D. Sommers tese om "the divine bodies". Derpå gennemgås temaet "la bonne distance" ud fra Gen 1-3. De følgende afsnit handler om...... Ezekiels vision fremstår de levende væsener som monstre. Ved at inddrage Laura Feldts studier af det fantastiske vises det, hvorledes monstre kan signalere forandring, sådan som det sker i begyndelsen af Ezekiels Bog. Også Guds krop viser monstrøse tegn i Ez 1. Afslutningsvis peges der på yderligere...

 5. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 6. 1930’erne som norsk noir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2012-01-01

  Det gælder for de fleste krimier, der foregår i 1930’erne, at de inddrager tidens storpolitiske begivenheder. Således også her, hvor ikke kun den nazistiske ideologi kommer tæt på men også de begyndende jødeforfølgelser. Det sker i handlingens form, som en hæsblæsende tur gennem et Oslo, der er p...

 7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI POLIS ASURANSI JIWA PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero PEKANBARU (Studi Kasus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arizal, N M. Uyup Jas Agus Seswandi

  2015-09-01

  Full Text Available Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli polis asuransi jiwa. Faktor-faktor tersebut adalah faktor sosial, pribadi, psikologis, produk, premi dan promosi. Penelitian ini dilakukan pada PT. (Persero Asuransi jiwasraya Kota Pekanbaru, dimana populasi adalah seluruh pembeli polis asuransi jiwa pada tahun 2013 sebanyak 500 orang dan diambil sampelnya sebanyak 100 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket dan teknik pengambilan sampel adalah teknik purpose sampling. Analisa data yang digunakan adalah secara deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mengumpulkan data kemudian diklarifikasi berdasarkan kelompok dan katagori, kemudian ditabulasi dan dideskripsikan sesuai teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor social, pribadi, psikologis, produk dan premi merupakan factor yang sangat mempengruhi dalam pembelian polis asuransi jiwa berdasarkan pada tanggapan reponden. Disamping itu dari factor-faktor tersebut yang paling dominan atau yang paling berpengaruh terhaap keputusan pembelian konsumen dalam membeli polis asuransi jiwa adalah factor produk yang terdiri dari kepercayaan/sikap dan manfaat/faedah. Abstract : This study aims to determine the factors that influence consumer behavior in buying a life insurance policy. These factors are social, personal, psychological, product, premiums and promotions. This research was conducted at PT. (Persero Pekanbaru City BNI Life Insurance, where populations are all purchasers of life insurance policy in 2013 as many as 500 people and sampled as many as 100 people. Collecting data using questionnaires / questionnaire and the sampling technique is purposive sampling technique. Analysis of the data used is descriptive, namely data analysis by collecting data and then clarified by group and category, then tabulated and described according to the theory relevant to this study. The results

 8. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 9. Faktor Risiko dan Faktor Pencetus yang Mempengaruhi Kejadian Asma pada Anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isnaniyah Usman

  2015-05-01

  Full Text Available AbstrakAsma merupakan gangguan inflamasi kronik saluran pernafasan yang sering dijumpai pada anak. Penyakit ini memiliki banyak faktor risiko dan faktor pencetus. Beberapa diantara faktor tersebut adalah jenis kelamin, usia, riwayat atopi, makanan, perubahan cuaca, aktivitas, berat badan lahir, status gizi, pemberian ASI dan debu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko dan faktor pencetus yang mempengaruhi kejadian asma pada anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Ini adalah penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara pada responden yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah seluruh pasien anak baik rawat jalan maupun rawat inap yang telah didiagnosis asma oleh dokter di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang memenuhi kriteria. Penelitian dilakukan dari Februari sampai Maret 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko dan faktor pencetus yang mempengaruhi asma pada anak adalah perubahan cuaca (65,91%, debu (63,64%, jenis kelamin (52,80%, makanan (43,19%, urtikaria pada anak (38,64%, rhinitis pada anak (34,09%, dermatitis atopi pada ibu (31,82%, dermatitis atopi pada anak (29,55%, aktivitas (27,27%, rhinitis pada ibu (22,72%, asma pada ibu (22,72%, urtikaria pada ayah (20,45%, berat badan lahir <2500 gram (15,91% dan status gizi (obesitas 2,28%. Berdasarkan hasil penelitian, kejadian asma banyak terjadi pada laki-laki, sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan debu, riwayat atopi terbanyak pada anak adalah urtikaria, riwayat atopi terbanyak pada orangtua adalah dermatitis atopi pada ibu dan status gizi serta berat badan lahir pasien sebagian besar normal.Kata kunci: asma pada anak, faktor risiko, faktor pencetus AbstractAsthma is a cronic inflammatory disorder of respiratory tract that is often found in children. It has many risk faktor and inducer. Some of these risk are gender, age, history of atopy, food, climate change

 10. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NERACA TRANSAKSI BERJALAN : STUDI KASUS INDONESIA TAHUN 1990-2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wulansari Fitri

  2015-05-01

  Full Text Available Abstrak ___________________________________________________________________ Neraca transaksi berjalan (NTB menggambarkan kondisi eksternal Indonesia. Kondisi neraca transaksi berjalan cenderung tidak seimbang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Neraca Transaksi Berjalan Indonesia. Penyesuaian dilakukan untuk memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan menuju keseimbangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bank Indonesia dan International Moneter Fund yaitu neraca transaksi berjalan Indonesia, kurs, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan Indonesia adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan koefisien regresi sebesar 1.468. sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dunia  tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia tahun 1990-2011. Upaya menyeimbangkan neraca transaksi berjalan dapat dilakukan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar valuta asing, pengurangan pengeluaran pemerintah dalam  impor terutama impor migas, serta pembuatan peraturan yang memudahkan berkembangnya perdagangan internasional, dan pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan sebagai upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi dan perdagangan yang bersifat global. Abstract ___________________________________________________________________ Current Account representative Indonesia’s external condition. Current account tend to imbalance. This study is aim to analyze Indonesia’s Current Account determinant. Adjusment is needed to improve  Current Account  to be balance. The datas are exchange rate rupiah to US dollar, government expenditure

 11. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MIGRASI COMMUTER DI KABUPATEN DEMAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Shidiq

  2017-06-01

  Full Text Available Fenomena migrasi sangat mewarnai di beberapa negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia terutama banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan mengalir ke daerah perkotaan, Salah satunya dari Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan migrasi commuter di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak antara lain adalah pendapatan pendidikan, pekerjaan daerah asal, jumlah tanggungan serta status perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui instrumen kuesioner terhadap sampel yaitu sebanyak 89 responden, dan menggunakan data sekunder yaitu data dari instansi-instansi terkait serta literatur buku. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah binary logistic regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, pekerjaan di daerah asal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, jumlah tanggungan daerah asal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, status perkawinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan migrasi commuter. The phenomenon of migration is very coloring in some developing countries , including in the various regions in Indonesia . In Indonesia especially many workers coming from rural regions flowed into the urban area, One of Demak District. This study aims to determine the factors that influence the decision of commuter migration in Sub Karangtengah Demak district include the earnings of education, employment areas of origin, number of dependents and marital status. In this research, using primary data through a questionnaire on the sample of 89 respondents, and using secondary data is data from relevant

 12. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulia Pangastuti

  2017-06-01

  Full Text Available Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. Permasalahan pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh PDRB , Upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK, Pengangguran, Serta Pendapatan Ali Daerah (PAD terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan Metode Random Effect (REM. Hasil penelitian menunjukan pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif sebesar 0.000504. Pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 0.06523. Pengaruh pengangguran terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dengan besarnya koefisien 2.480002. Pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan besarnya koefisien 0.000170. Nilai probabilitas masing masing variabel yang tidak signifikan yaitu PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP, serta Pendapatan Asli Daerah. Variabel yang signifikan yaitu Penganguran karena nilai probabilitas < dari alpha. Sehingga perlu dikajinya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah antara lain jumlah perusahaan, nilai produksi, suku bunga dan lain sebagainya.  Economic development can not be separated from the human role in managing it. Humans are the workforce, construction input, is also a result of consumer development itself. The main problem in Indonesia employment lies in the level of employment. The aim of this study was to analyze the influence of GDP, minimum wage Regency / City (UMK, Unemployment, And Ali Revenue (PAD

 13. ANALISIS REGRESI LOGISTIK UNTUK FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI REMAJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riska Habriel Ruslie

  2012-05-01

  Full Text Available AbstrakSebagian besar penelitian tentang gizi lebih memperhatikan masalah ketidakseimbangan antara asupan makan dan aktivitas fisik dan kurang memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti body image, depresi, dan gender secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui prevalensi status gizi remaja dan hubungannya dengan pelbagai aspek seperti nutrisi, aktivitas fisik, body image, depresi, dan gender. Dilakukan penelitian cross-sectional terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Atma Jaya Jakarta. Melalui perhitungan besar sampel dipilih 147 mahasiswa secara Simple Random Sampling. Terdapat 3 responden yang dikeluarkan sebab menderita penyakit kronik. Terhadap responden dilakukan wawancara mengenai asupan makan, aktivitas fisik, body image, dan depresi menggunakan kuesioner yang sudah diuji coba. Dengan Program SPSS versi 16 dilakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Didapatkan prevalensi underweight 9,03%, status gizi normal 70,83%, dan overweight 20,14%. Hasil studi menunjukkan asupan makan yang berlebih, aktivitas fisik kurang, body image positif, dan mahasiswa laki-laki berhubungan secara signifikan dengan overweight (p-value <0,05.Kata kunci : Status Gizi, Body Image, Depresi, RemajaAbstractMost studies in nutrition gave more concern in the imbalance between food intake and physical activity, however less concern was given to other factors such as body image, depression, and gender. The purpose of this research is to know about adolescents’ nutritional status prevalence and its relation with other aspects such as food intake, physical activity, body image, depression, and gender. This study was done using cross sectional method. Population of this study was the students of the Faculty of Medicine of Atma Jaya Catholic University. 147 were chosen randomly with Simple Random Sampling. Three respondents were excluded because they had chronic illness. The respondents were questioned about food intake, physical activity, body

 14. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Menarche Siswi SMP Adabiah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fitrah Umi Mutasya

  2016-01-01

  Full Text Available AbstrakMenarche (menars adalah haid pertama dari uterus yang merupakan awal dari fungsi menstruasi dan tanda telah terjadinya pubertas pada remaja putri. Pada dekade terakhir menunjukkan kecenderungan pergeseran usia menars ke arah umur yang lebih muda. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan usia menars. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dalam bentuk rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMP Adabiah kelas VII dan VIII tahun ajaran 2012/2013. Jumlah sampel sebanyak 72 siswi yang diambil secara Simple Random Sampling. Data dikumpulkan dengan angket dan pengukuran tinggi dan berat badan responden. Pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dan analisis dengan uji chi-square pada α = 0,05. Hasil penelitian didapatkan bahwa usia menars rata-rata siswi SMP Adabiah adalah 12,29 ± 0,49 tahun. Uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendapatan per kapita dan status gizi dengan usia menars sedangkan tingkan pendidikan orang tua dan paparan media massa tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan usia menars.Kata kunci: usia menars, pendapatan per kapita, status gizi AbstractMenarche is the first menstruation or bleeding of the uterus that is the beginning of the menstrual function and mark the occurrence of puberty in young girls. In the past decade shows a shift in the age of menarche trend toward younger age. The objective of this study was to determine the associated factors to age of menarche. This type of research is observational analytic with cross sectional study design. The population in this study were all junior high school students of class VII and VIII academic year 2012/2013. The total sample of 72 student were taken by simple random sampling. Data were collected by questionnaire and measurement of height and weight. Data was analyzed  by chi-square test at α = 0,005. The result showed that the

 15. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Insidens Diare Balita di Jakarta Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert T. Lopolisa

  2014-12-01

  Full Text Available AbstrakDiare merupakan penyebab kematian kedua pada balita di seluruh dunia (17%. Satu dari lima balita meninggal akibat diare setiap tahunnya karena dehidrasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor-faktor yang berperan terhadap insidens diare balita. Data dikumpulkan pada bulan Maret 2011-April 2012, dengan metode polygonal random sampling untuk mencari sampel. Dari 2401 responden yang mengisi kuesioner dengan lengkap dan 466 keluarga memiliki anak balita, sebanyak 73 balita (15,7% mengalami diare selama dua minggu terakhir. Mayoritas ibu memberikan oralit sebagai pengobatan utama diare. Terdapat perbedaan bermakna (p=0,001 pada tingkat pendidikan ibu dan kebiasaan mencuci tangan. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada tingkat pendidikan ibu (p=0,649, tingkat pengetahuan ibu (p=0,124, kebiasaan memberi ASI (p=0,031, pengetahuan akan oralit (p=0,000, kebiasaan mencuci tangan ibu (p=0,529 dan antara tingkat pendidikan kepala keluarga (p=0,708 dengan insiden diare balita. Pendidikan dan pengetahuan orangtua yang tidak didukung kebiasaan baik, serta cara mencuci tangan yang tidakbenar tidak berhubungan dengan insiden diare.Kata Kunci: pendidikan, pengetahuan, cuci tangan, diare.AbstractDiarrhea has been the second top leading cause of death among infants around the world (17%. One of five children dies because of diarrhea, due to the loss of body fluid. The aim of this research is to study the relationship between factors that counts for incidence of diarrhea in infants. Data collection had started from March 1st until April 1st, 2012, using polygonal random sampling method to get the sample. From 2401 respondent that fills the questionare,466 families have infants in their home, and as many as 73 infants (15,7 % had diarrhea for the last two weeks. Majority of the mother gave oral rehidration solution (36,69% for the main treatment of diarrhea. Significant result was found between the mother’s knowledge and the hand washing

 16. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA MAHASISWA UNNES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ika Ayu Lestari

  2014-10-01

  Full Text Available Survei pendahuluan terhadap 300 mahasiswa UNNES, menunjukkan bahwa 59% mahasiswa telah melakukan perilaku seks yang berisiko tinggi dan 41% melakukan perilaku seks yang berisiko rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah pada mahasiswa UNNES yaitu pengetahuan, sikap, pemahaman tentang agama, pemahaman tentang norma, status ekonomi, status tempat tinggal, paparan pornografi, peran orang tua, peran teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan kegiatan pengisi waktu luang. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UNNES. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, dengan jumlah sampel 320 orang. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 variabel yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah mahasiswa,yaitu status tempat tinggal (p=0,040,paparan pornografi (p=0,019, dan peran teman sebaya (p=0,001. Kesimpulan bahwa ada hubungan antara status tempat tinggal, paparan pornografi, dan peran teman sebaya. Disarankan kepada pihak UNNES untuk memblokir akses internet yang menjerumus pada pornografi di area kampus. Kepada mahasiswa harus pandai mencari teman sebaya agar tidak terjerumus untuk melakukan perilaku seks pranikah.   Preliminary survey of 300 students of UNNES showed that 59 % of students did high-risk sexual behavior and 41 % did low-risk sexual behavior.The purpose of this study was to determine the factors related to the premarital sexual behavior of UNNES students such as knowledge, attitude, religion comprehension, norm comprehension, economic status, residence status, exposure to pornography, role of parents, role of peers, residence area, and spare time activity. This research was explanatory research with cross sectional approach. The population in this study were UNNES students. Sampling

 17. FAKTORFAKTOR PENDUKUNG KEPATUHAN ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA DALAM MINUM OBAT ANTIRETROVIRAL DI KOTA BANDUNG DAN CIMAHI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuyun Yuniar

  2013-08-01

  Full Text Available Abstract Adherence to ARV (antiretroviral was aimed to siginificantly prolong the life expectancy of people living with HIV AIDS (PLHIV. ARVs fight against the infection by slowing down the reproduction of HIV in human body. This research aimed to identify the internal and external factors that support adherence to ARV therapy.  Submit : 25-05-2012  Review : 26-06-2012 Review : 10-07-2012 revisi : 10–09-2012 This research was a qualitative research conducted in Bandung and Cimahi districts, West Java province from September to November 2011. Data collected by doing in depth interview with related stakeholders, they were district health office staffs in Bandung and Cimahi, Local AIDS Commission staffs in Bandung and Cimahi, Bungsu hospital in Bandung, Cibabat hospital in Cimahi, NGO staff, and 10 PLHIVs who ever or still consuming ARV. Data were analyzed descriptively by triangulation and content analysis methods. It was concluded that the internal supporting factors of adherence to ARV were the motivation to live longer, the eagerness to get cured and to be healthy, considering ARV as vitamin, and the faith in their own religion. Besides, the availability of ARV and social supports were other supporting factors. The social supports were support from family, responsibility and affection for their children, willingness to get married, support from peer groups, NGO staffs, and religion figures, and good relationship with health provider staffs. The internal factors should be improved by motivating PLHIVs while external factors should include family, peer groups, NGO staff and health provider, provide better accessibility and affordability to ARV, and educate the society. Keywords: PLHIV, Adherence, ARV Abstrak Kepatuhan Penggunaan ARV (antiretroviral merupakan salah satu faktor yang dapat memperpanjang umur harapan hidup ODHA (orang dengan HIV AIDS secara bermakna. ARV bekerja melawan infeksi dengan cara memperlambat reproduksi HIV dalam tubuh

 18. PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JAKARTA BARAT DAN BOGOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atika Dyah Perwita

  2017-01-01

  Full Text Available BNI Syariah as a shariah public bank is committed to fulfill and complete the plan in developing the human resource from time to time to support the performance and provide the best service for the stakeholder and also to create world class human capital.  The organization’s effort to increase the productivity both in financial and non financial aspect has experienced various constraints; one of them is the declining of the employee’s performance due to the declination of the motivation.  The objective of the research is to study the most influential motivation factors to the employee’s performance.  The data is collected using the annual report of the company, conducted interviews and questionnaire with differential semantic scale.  The data is analyzed with Partial Least Square (PLS.  The result shows that both motivation and hygiene factor influence the employee’s performance.  The most influenced factor in both offices is hygiene.  The most dominant indicator in hygiene factor reflection in developing the performance of the employee is the working condition and interpersonal relationship.    Keywords:   hygiene factor, performance, extrinsic motivation, intrinsic motivation motivator AbstrakBNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah berkomitmen untuk memenuhi dan menyempurnakan rencana pengembangan SDM dari waktu ke waktu untuk menunjang kinerja dan layanan yang terbaik kepada para stakeholder serta mewujudkan world class human capital. Usaha organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya baik dalam aspek finansial maupun non finansial mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh penurunan tingkat motivasi karyawan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor motivasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan data laporan tahunan perusahaan, wawancara dan Kuesioner dengan skala semantic differential. Analisis data

 19. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 20. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Makhsun Hadi Sadikin

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor,  yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain : 1. Kesiapan fisik dan mental anggota yang menangani unjuk rasa, karena rutinitas melakukan latihan atau simulasi penanganan unjuk rasa dan sering menangani unjuk rasa secara langsung di lapangan 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan yang lebih intensif dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Faktor pendukung dan penghambat, implementasi

 1. FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK ORANG BALI BERWISATA KE LUAR NEGERI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ni Wayan Ana Pradnya Dewi

  2017-02-01

  Full Text Available Berwisata saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat, tak terkecuali orang Bali. Beberapa tahun terakhir tercatat banyak orang Bali yang berlibur, bahkan hingga ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil demografis orang Bali dan negara yang dikunjungi, faktor pendorong dan penarik, menganalisis tingkat motivasi dan perbedaan motivasi orang Bali yang pertama kali dan yang sering berwisata ke luar negeri. Teori Motivasi dan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner dengan teknik Quota Sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik Diskriminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi orang Bali sangat beragam, responden dapat memiliki motivasi lebih dari satu. Faktor pendorong yang paling dominan adalah educational opportunity disamping motif lain seperti relaxation dan play, sedangkan faktor penarik yang dominan adalah cultural factors, diikuti oleh natural environment dan recreation and attraction services. Ditemukan pula adanya perbedaan motivasi di antara orang Bali yang pertama kali dan yang sering melakukan perjalanan wisata ke luar negeri.

 2. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny...

 3. Diskreta ljud: om DAB som radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carin Åberg

  2001-09-01

  Full Text Available Er DAB (Digital Audio Broadcast den revolution af radiomediet som det ofte er blevet påstået? I sin analyse af DAB forholder Carin Åberg sig kritisk til den måde DAB og det europæiske forskningsprojekt i di- gital distributionsteknik EUREKA-147 har været markedsført på, bl.a. med mulighed for at selv at sammensætte sit program, forme den lyd- profil man ønsker, modtage hi-fi lyd på højde med bedste cd-kvalitet uden interferens, kombinere lyd, tekst og billeder, og at få en række nye tjenester og et nærmest ubegrænset antal kanaler. I artiklen for- søger Carin Åberg at bestemme nærmere hvori det nye ved DAB egentlig består og hun diskuterer især, hvorvidt teknologien eller de potentielle brugsværdier er drivkraften i udviklingen og hvorvidt ind- førelsen af DAB i den sidste ende kan få fatale konsekvenser for radiomediet som vi kender det i dag.

 4. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Kontrol Gula Darah Penderita Diabetes Melitus di RSUD Kelet Jepara

  OpenAIRE

  Faidah, Noor; Handayani, Nur

  2014-01-01

  Latar Belakang : Diabetes melitus memiliki prevalensi yang meningkat, di RSUD Kelet Jepara penyakit diabetes melitus selalu masuk dalam peringkat peyakit 10 besar selama 3 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Kepatuhan kontrol gula darah merupakan salah satu bentuk perilaku dalam pencegahan keparahan penyakit diabetes melitus. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kontrol gula darah M...

 5. Skinner i kuddrummet : Personalfaktorer i förskola som påverkar effekten av beteendeterapi för barn med autism

  OpenAIRE

  Klintwall Malmqvist, Lars

  2009-01-01

  Flera olika behandlingsmetoder för autism finns utvecklade, även om bäst stöd finns för intensiv beteendeterapi (IBT). Variationen i behandlingseffekt inom IBT är dock stor. I Sverige används IBT på förskolor, sannolikt med varierande framgång. 22 förskolor med 24 barn som fått IBT i två år undersöktes retrospektivt med telefonenkäter, och flera faktorer undersöktes för samband med barnens förbättring i adaptiv förmåga under samma period. Integration av träningen i förskolans verksamhet samt ...

 6. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN IBU MENGONSUMSI TABLET BESI-FOLAT SELAMA KEHAMILAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luh Ade Ari Wiradnyani

  2013-11-01

  Full Text Available ABSTRACTThis review aims at compiling and summarizing findings of published studies that assessed factors associated with compliance of women to take recommended iron tablets during pregnancy. The review is done in 10 published studies (8 are 2002—2010 publications and 2 are 1993—1994 publications indexed in Pubmed with the above objective. Low utilization of antenatal care/ANC services is found to be associated with low compliance as it prevents the women to receive recommended number of the iron tablets as well as decrease the opportunity of women to have encouragement from health staff to take the tablets. Supply of tablets becomes the issue since not all women receiving 30 tablets/ANC visits as recommended. Studies on influence of side-effects of taking the tablets to compliance show inconclusive findings. Some studies found the effect is very minimal, and can be managed appropriately especially among more educated women and among women with adequate counseling. Studies also indicated that support from family is important to reduce possibility of pregnant women forgot to take the tablets, the other major factor of the low compliance. Quality of counseling, e.g. clarity of the messages, is associated with compliance. In conclusion, improving support from ANC provider (such as sufficient tablet supply, clear message on the tablets benefits and support from family may contribute to better compliance of women towards maternal iron supplementation.Keywords: compliance, iron supplementation, pregnancyABSTRAKReview ini bertujuan mengumpulkan temuan studi yang mengukur faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet besi selama kehamilan. Review dilakukan pada 10 studi (8 publikasi tahun 2002—2010, 2 publikasi tahun 1993—1994 yang terdaftar di Pubmed. Rendahnya partisipasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya/ANC berhubungan dengan rendahnya kepatuhan konsumsi tablet besi. Rendahnya kunjungan ANC membuat ibu tidak

 7. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN VIA INTERNET PADA TOKO ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mujiyana Mujiyana

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada Toko Online. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat termasuk internet membawa dampak yang besar bagi segala aspek, tidak terkecuali perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Hal ini tidak aneh mengingat jumlah pengguna internet yang terus tumbuh pesat dapat menjadi sebuah pasar yang potensial untuk dimasuki para pebisnis. Di lain pihak, praktik e-commerce dan e-bisnis ternyata mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan atau pun konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya program periklanan, pemasaran melaui E-mail dan Kepercayaan konsumen terhadap pemrosesan informasi serta pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian produk-produk yang dijual di Toko Online. Penulisan ini menggunakan metode uji validitas dan relibilitas, uji normalitas, uji penyimpangan asumsi klasik seperti uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas dan uji regresi linier berganda seperti uji t, uji f dan uji korelasi berganda dan determinasi, Analisis model persamaan struktural (structural equestion metode. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel program periklanan menunjukkan bahwa pengaruh yang besar terhadap variabel pemprosesan informasi dengan nilai 0,001 dan variabel pemprosesan informasi mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,001. Mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara positif pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Kata Kunci : periklanan di Internet, keputusan pembelian, E-commerce   Abstract This study analyzes the influence of factors that affect the purchasing decision via the internet at Online stores. The development of rapid information technologies including the internet brings great impact for all aspects, no exception to business and marketing world. This is no surprise given the number of internet users continues to grow by

 8. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Filariasis di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhia Afra

  2016-01-01

  Full Text Available AbstrakFilariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Banyak faktor risiko yang mampu memicu timbulnya kejadian filariasis. Beberapa diantaranya adalah jenis kelamin, usia, pekerjaan, faktor lingkungan, perilaku. Kabupaten Padang Pariaman bukan salah satu 5 kabupaten daerah endemis filariasis namun merupakan kabupaten yang banyak ditemukan kasus baru filariasis di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi case control yang merupakan penelitian epidemiologis analitik observasional yang bersifat retrospektif. Jumlah sampel sebanyak 63 responden, terdiri dari 21 kasus dan 42 kontrol. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil uji statistik chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan kejadian filariasis dengan nilai p= 0,013,tetapi tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, pekerjaan(nilai p= 0,071, OR=3,800, 95% CI=0,938-15,398, tempat perindukan, pengetahuan (nilai p= 1,000, OR=1,135, 95% CI=0,336-3,835, sikap dan tindakan. Mengingat umur sangat erat hubungannya dengan pekerjaan, maka perlu ada penyuluhan dari petugas kesehatan bagaimana melindungi diri saat bekerja seperti menggunakan baju berlengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan obat anti nyamuk.Kata kunci: filariasis, umur, pekerjaan, tempat perindukan, perilaku AbstractFilariasis is a chronic communicable disease caused by filarial worms and transmitted by mosquitoes Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Many risk factors are able to prevalence of filariasis. Some of them are gender, age, occupation, environmental factors and behavioral. Pariaman District is not one of the 5 districts of filariasis endemic areas but a lot of new case have been identify in West Sumatra. This was a case control study which is an analytic observational epidemiological studies. The

 9. PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ardiani Ika Sulistyawati

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis perbedaan persepsi para mahasiswa akuntansi dalam memilih karir baik sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pendidk yang bekerja di institusi pemerintah secara empiris. Penelitian ini juga menguji apakah gaji, pelatihan profesional, keprofesionalan, nilai sosial, tempat kerja, pasar tenaga kerja dan kepribadian adalah hal-hal yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih karir. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Diponegoro dan mahasiswa universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 76 responden yang digunakan sebagai sampel didapatkan dengan menggunakan accidental purposive sampling. Sedangkan data didapatkan melalui questionaire dan hypotesis diuji dengan metode Kruskal-Wallis. Hasil pengujian telah membuktikan bahwa ada perbedaan persepsi mahasiswa dalam pemilihan karir gaji, pelatihan profesional, pengakuan keprofesionalan, linkungan kerja dan pertimbangan pasar tenaga kerja merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan perbedaan persepsi dalam pemilihan karir. Sedangkan nilai sosial dan kepribadian bukanlah faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi mahasiswa. This study aims to empirically examine and analyze the different perceptions of accounting students in choosing their careers that are as a public accountant, a firm accountant, an accountant or accounting educator who work in government institutions. Then, this study also examine whether financial rewards, professional training, professional recognition, social values, workplace, labor market, and personality become the students’ consideration in choosing their careers. The population in this study is accounting students at Diponegoro University and Semarang Soegijapranata Catholic University. The sample of 76 respondents are taken by using accidental purposive sampling. The data are collected through questionnaires and the hypothesis is tested by using the Kruskal-Wallis method. The test result has

 10. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Utari Widyaningdyah

  2001-01-01

  Full Text Available Earnings management is a management act in financial statement preparing process in order to obtain whether his personality welfare or his company's value. This research is a replication from Dechow et.al (1996 who had tested causes and consequences of earnings manipulation in firms subject to AAER (Accounting and Auditing Enforcement Release by SEC (Securities Exchange Commission. Purpose of this research is to give empirically evidence the influence of auditor reputation, board of directors, leverage, and public offering stock percentage at IPO time to the earnings management in initial public offering's firms which was listed in Jakarta Stock Exchange at 1994 until 1997.Statistical analysis method used is multiple regression. This research's result shows that leverage has significant influence to earnings management. It is mean that earnings management has a relation with external financing, especially debt. Abstract in Bahasa Indonesia : Earnings management merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian Dechow et.al (1996 yang menguji sebab dan konsekuensi earnings management pada perusahaan yang menjadi subjek diberlakukannya AAER(Accounting and Auditing Enforcement Release oleh SEC (Securities Exchange Commision. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh reputasi auditor, jumlah dewan direksi, leverage, dan persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO terhadap earnings management pada perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offerring di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994 sampai dengan 1997. Metode analisis statistik yang digunakan adalah multiple regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor leverage yang berpengaruh signifikan terhadap earnings management. Hal ini

 11. Interannual rainfall variability and SOM-based circulation classification

  Science.gov (United States)

  Wolski, Piotr; Jack, Christopher; Tadross, Mark; van Aardenne, Lisa; Lennard, Christopher

  2018-01-01

  Self-Organizing Maps (SOM) based classifications of synoptic circulation patterns are increasingly being used to interpret large-scale drivers of local climate variability, and as part of statistical downscaling methodologies. These applications rely on a basic premise of synoptic climatology, i.e. that local weather is conditioned by the large-scale circulation. While it is clear that this relationship holds in principle, the implications of its implementation through SOM-based classification, particularly at interannual and longer time scales, are not well recognized. Here we use a SOM to understand the interannual synoptic drivers of climate variability at two locations in the winter and summer rainfall regimes of South Africa. We quantify the portion of variance in seasonal rainfall totals that is explained by year to year differences in the synoptic circulation, as schematized by a SOM. We furthermore test how different spatial domain sizes and synoptic variables affect the ability of the SOM to capture the dominant synoptic drivers of interannual rainfall variability. Additionally, we identify systematic synoptic forcing that is not captured by the SOM classification. The results indicate that the frequency of synoptic states, as schematized by a relatively disaggregated SOM (7 × 9) of prognostic atmospheric variables, including specific humidity, air temperature and geostrophic winds, captures only 20-45% of interannual local rainfall variability, and that the residual variance contains a strong systematic component. Utilising a multivariate linear regression framework demonstrates that this residual variance can largely be explained using synoptic variables over a particular location; even though they are used in the development of the SOM their influence, however, diminishes with the size of the SOM spatial domain. The influence of the SOM domain size, the choice of SOM atmospheric variables and grid-point explanatory variables on the levels of explained

 12. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGOBATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEDUNGMUNDU KOTA SEMARANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qorry Putri Rasajati

  2015-07-01

  Full Text Available Hipertensi di Puskesmas Kedungmundu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 dari 1.179 penderita hipertensi yang patuh melakukan pengobatan 33% dan yang tidak patuh 67%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 90 responden yang diambil dengan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi adalah status pekerjaan (p value=0,035, jarak rumah terhadap pelayanan kesehatan (p value=0014, tingkat pengetahuan tentang tatalaksana hipertensi (p value=0,000, motivasi untuk berobat (p value=0,000, dan dukungan keluarga (p value=0,000. Variabel yang tidak berhubungan adalah jenis kelamin (p value=0,444, tingkat pendidikan (p value=0,232, pendapatan keluarga (p value=1,000. Saran bagi Puskesmas untuk meningkatkan program pengobatan hipertensi. Bagi peneliti lain untuk menambah faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi. Hypertension at Kedungmundu Puskesmas was ascending from year to year. In 2013, of 1,179 hypertensive patients adherent to treatment 33% and 67% were non-adherent. The purpose of this study is to determine the factors associated with medication adherence in hypertensive patients in Puskesmas Kedungmundu Semarang. This is a research of analytical survey with cross sectional approach. Sample of 90 respondents who were taken using accidental sampling technique. Data analysis using chi square. The study results show that factors related to hypertension treatment adherence is employment status (p value=0.035, the distance to health services (p value=0.014, the level of knowledge about the management of hypertension (p value=0.000, motivation for

 13. HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN SEBAGAI FAKTOR RESIKO INDEPENDEN DIBANDING FAKTOR RESIKO KARDIOVASKULER KLASIK PADA INFARK MIOKARD AKUT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eka Fithra Elfi

  2015-12-01

  Full Text Available AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hs-CRP dengan faktor resiko kardiovaskuler klasik pada pasien dengan infark miokard akut. Penelitian ini merupakan subgroup analisis pada penderita infark miokard akut yang dirawat di RSUP Dr.M.Djamil mulai Januari-April 2013. Faktor resiko kardiovaskuler sebagai variabel independen berupa umur, riwayat hipertensi, diabetes, merokok, dan dislipidemia. Pengukuran IMT, profil lipid, dan gula darah random diambil saat pasien masuk dan diperiksa di Laboratorium Sentral RSUP Dr. M. Djamil Padang. Variabel dependen hs-CRP diambil dalam 24-36 jam rawatan dan diperiksa dengan metode ELISA. Data dianalisis dengan t-test dan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hs-CRP, secara statistik berhubungan signifikan terhadap IMT (r=0,45; p=0,01, namun tidak berhubungan dengan faktor resiko kardiovaskuler lain seperti usia, hipertensi, diabetes, merokok, dan dislipidemia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan hs-CRP tidak berhubungan dengan faktor resiko kardiovaskuler klasik dan hs-CRP merupakan faktor resiko yang bersifat independen. Pemeriksaan ini bisa menjadi prediksi penyakit kardiovaskuler dan juga sebagai nilai prognostik pada pasien infark miokard akut.Abstract This study aimed to analyze the relationship between hs-CRP with classic cardiovascular risk factors in patients with acute myocardial infarction. This study was a subgroup analysis in patients with acute myocardial infarction who were hospitalized in Dr.M.Djamil hospital started from January to April 2013. Cardiovascular risk factors as independent variables were age, history of hypertension, diabetes, smoking, and dyslipidemia. Measurement of BMI, lipid profile, and random blood sugar were taken and examined at admission. The dependent variable hs-CRP were taken within 24-36 hours of admission and examined by ELISA. Data was analyzed by t-test and Pearson correlation test. The results showed an

 14. ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN KOSMETIKA DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PEMUTIH WAJAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indarti - -

  2012-05-01

  Full Text Available ABSTRAK   Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan wanita tampil lebih cantik dengan kulit yang putih dan bersih, sehingga muncul produk kosmetika pemutih wajah. Dengan munculnya banyak produk pemutih wajah ini maka konsumen dihadapkan pada berbagai faktor untuk pengambilan keputusan pembelian produk kosmetika pemutih wajah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Tujuan pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk kosmetik pemutih wajah. Tujuan Kedua adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, sikap, motivasi, dan persepsi terhadap keputusan pembelian kosmetik pemutih wajah. Tujuan Ketiga adalah untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian kosmetik pemutih wajah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2002 sampai dengan 15 Oktober 2002. Responden yang diambil dari penelitian ini adalah mahasiswi yang sudah menggunakan produk kosmetik pemutih wajah sampai dengan saat ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Faktor dan Analisis Regresi Berganda. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 18 variabel yaitu tingkat sosial, tingkat pendapatan, tingkat selera, pengalaman teman kampus, pengalaman tetangga, pengalaman sahabat karib, peran ibu, saudara kandung, famili, merek baru, merek sama, keamanan, trend atau mode, kepercayaan, kecantikan, kemasan, kualitas dan harga. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1 Terdapat 6 faktor yang dipertimbangkan oleh mahasiswi dalam memutuskan membeli kosmetik wajah. Keenam faktor yang dipertimbangkan adalah faktor keluarga dan sikap yang meliputi keamanan, merek baru, peran ibu dan saudara kandung;  faktor motivasi meliputi kemasan

 15. Re-comfortization som anti-radikaliseringsstrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Lars

  2015-01-01

  Undersøgelse af indsats fra Fryshuset Danmarks exitprogram for bandemedlemmer og andre personer på kanten af civilsamfundet. Undersøgelsen afdækker de særlige vilkår, som oplevelsesturen til Sverige udgjorde for deltagerne med udfordrende fortid i forhold til den forventede succes for Fryshuset......, sagligt og tidsligt innovativt i det gennemførte format. Undersøgelsen peger på, at der kan være væsentlige lektioner at lære i forhold til eektiviteten og tilrettelæggelsen af både lokale og nationale antiradikaliseringsstrategier ved at følge og udvikle på det foreliggende koncept....

 16. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der......Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...

 17. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI BPM NURTILA PALEMBANG

  OpenAIRE

  Rahmalia Afriyani; Shintya Halisa; Hetty Rolina

  2016-01-01

  WHO dan UNICEFmerekomendasikan standar emas pemberian makan pada bayi  yaitu  menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir, mulai umur 6 bulan berikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.Desain penelitian kuantitatif bersifat survei analitik dengan pe...

 18. FaktorFaktor Yang Berhubungan Dengan Manajemen Diri Pada Pasien Yang Menjalani Hemodialisis Di Ruang Hemodialisis Rsup Dr Hasan Sadikin Bandung

  OpenAIRE

  Nasution, Tina Handayani; Ropi, Helwiyah; Sitorus, Ria Eviyantini

  2013-01-01

  Manajemen diri yang efektif merupakan hal penting dalam pengelolaan pasien penyakit ginjal terminal yang menjalani hemodialisis. Ada banyak faktor yang bisa berhubungan dengan manajemen diri pada pasien penyakit ginjal terminal yang menjalani hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor – fakor yang berhubungan dengan manajemen diri pada pasien yang menjalani hemodialisis di ruang hemodialisis RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Desain penelitian cross sectional, jumlah sampel 48 p...

 19. Daginstitutioner som instrument til at bryde social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente; Barrett, Barbara Ann; Christoffersen, Mogens

  risikoen for marginalisering mindskes. Samfundets institutioner og tidlig social indsats kan betragtes som steder at sætte ind for at afhjælpe social ulighed, som består i forskelle på adgang til livsmuligheder. Kan vi gennem en bevidst fokusering på tidlig indsats og dagtilbud være med til at bryde ind i...

 20. The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2011-01-01

  denne artikel ”the missing link” i den argumentation som denne type curriculum-logikker udfolder; the missing link består i fokus på menneskelig handlen i prototypiske situationer. Prototypiske situationer er typificerede beskrivelser af situationer som de opvoksende generationer kan forventes...

 1. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 2. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM

 3. Elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin Tweddell

  2017-01-01

  Kapitlet introducerer til elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere, som er bogens omdrejningspunkter. Først introduceres til det 21. århundredes kompetencer, der sammen med sociologen Manuel Castells’ forståelse af transformationen til netværkssamfundet står centralt i den...

 4. Domænemodellering som grundlag for terminologier og ontologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Birthe

  2011-01-01

  Indlægget omhandler hvordan et sæt grundlæggende ontologiske og epistemiske kategorier, udviklet af I. Dahlberg til brug for et universelt klassifikationssystem, ICC, kan bruges som udgangspunkt for en checkliste bestående generelle spørgsmål til et givet domæne som grundlag for indledende afgræn...

 5. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 6. Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristine Jørgensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyd i dataspill har en større rolle enn å være en atmosfæreskaper. Den har også en viktig funksjonell rolle ved å gi informasjon som er relevant for såvel proaktive som reaktive spillerhandlinger. Denne artikkelen har til hensikt å diskutere lydens funksjonelle rolle i spill. Som analyseeksempler blir stealthspillet Hitman Contracts og real-time strategispillet Warcraft III brukt, og disse vil bli belyst av begreper fra to teoretiske retninger. Filmteoretiske ideer som forholdet mellom diegetisk og ekstradiegetisk lyd, samt Chions forståelse av forskjellige lyttemåter er sentrale for en videre forståelse av lydens rolle, mens HCI-studier kan si noe om lydens rolle i datamaskinbaserte miljøer og hvilke teknikker som benyttes når lyd brukes til informative formål.

 7. PREVALENSI TUMOR DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratih Oemiati

  2012-07-01

  Dampak Penyakit Tidak Menular khususnya penyakit kanker terhadap ke-tahanan sumber daya manusia sangat besar karena selain merupakan penyebab kematian dan kesakitan juga menurunkan produktivitas. Angka kesakitan dan kematian tersebut sebagian besar terjadi pada penduduk dengan sosial ekonomi menengah ke bawah. Di Indonesia penyakit kanker merupakan urutan ke 6 dari pola penyakit nasional. Setiap tahunnya 100 kasus baru terjadi diantara 100.000 penduduk. (7 Meningkatnya pengguna rokok (57 juta orang, konsumsi alkohol, kegemukan atau 0 besitas dan kurangnya aktifitas fisik/olahraga juga berperan dalam peningkatan angka kejadian kanker di Indonesia. (8 Kanker merupakan penyakit dengan penyebab multifactor yang terbentuk dalam jangka waktu yang lama dan mengalami kemajuan melalui stadium yang berbeda-beda. (9 Faktor nutrisi merupakan salah satu aspek yang sangat penting, yang kompleks dan sangat dikaitkan dengan proses patologis kanker. Secara umum total asupan berbagai lemak (yaitu tipe yang berbeda-beda dari makanan yang berlemak bisa dihubung-kan dengan peningkatan insiden beberapa kanker utama misalnya kanker payudara, colon, pro stat, ovarium, endometrium dan pancreas. (10, 11 Disamping itu obesitas juga meningkatkan risiko untuk kanker dan aktivitas fisik merupakan determinan utama dari pengeluaran energi akan mengurangi risiko. (12 Faktor gaya hidup antara lain merokok, diet, konsumsi alcohol, reproduksi (hamil, menyusui, umur pertama menstruasi, menopause, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik diduga sebagai kontributor utama per-tumbuhan kanker. Dari kajian literatur terlihat beberapa faktor risiko penyakit kanker antara lain; merokok dan faktor gaya hidup (khususnya konsumsi sayur dan buah serta aktivitas fisik merupakan faktor risiko kanker. (14 Hal ini diperjelas dengan per-nyataan Ray (2005 yang mengatakan bahwa asupan buah dan sayur yang tinggi akan menurunkan risiko kanker. (15. Alkohol adalah faktor risiko untuk tumor dan saluran pencemaan atas, kanker

 8. Gangguan Mental pada Anak dan Remaja dengan HIV serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shiely T. Hartadi

  2018-01-01

  Full Text Available Abstrak Masalah HIV/AIDS mampengaruhi kodisi fisik dan mental termasuk anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besaran gangguan mental pada anak dan remaja dengan HIV, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian potong lintang ini dilakukan bulan Agustus sampai November 2014 dengan jumlah sampel 92 anak dan remaja yang berobat ke Poliklinik Divisi Alergi Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner SDQ dan instrumen MINI KID.Terdapat 18,5% subyek yang memiliki masalah emosi dan 25% memiliki masalah perilaku. Sebanyak 23,9% subyek memiliki gangguan mental, dengan jenis gangguan berupa gangguan cemas perpisahan (7,6%,gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas/ GPPH (7,6%, gangguan penyesuaian (1,1%, gangguan depresi mayor (4,3% dan gangguan menentang oposisional (3,3%. Subyek yang saat ini bersekolah dan yang tidak mengetahui status HIV-nya lebih terlindung, walaupun tidak bermakna secara statistik. Prevalensi gangguan mental pada anak dan remaja dengan HIV lebih besar dibandingkan populasi umum. Adanya masalah hiperaktivitas, emosi, perilaku berhubungan dengan gangguan mental.   Mental Disorders in Children and Adolescents with HIV and Various Factors Related Abstract HIV/AIDS may affect all ages, including children and adolescent. HIV may lead to various physical and mental problems. This study aims to measure the prevalence of mental disorder in children and adolescent infected with HIV and various other factors related. This cross sectional study was done during August until November 2014, included 92 patients in Allergic-Immunology outpatient clinic in Pediatric Department of Cipto Mangunkusumo Hospital. Samples were interviewed to collect personal data, examined using SDQ and MINI KID questionnaires.The results showed 18.5% and 25% of the samples have emotional and behavioral problem. Approximately 23.9% have mental disorders

 9. KONTROLING - FAKTOR POSLOVNOG USPJEHA PRIMJER HOTELSKIH PODUZEĆA

  OpenAIRE

  Osmanagić Bedenik, Nidžara; Lalovac, Boris

  2007-01-01

  Postizanje poslovnog uspjeha ovisi o mnogim faktorima. Polazi se od hipoteze da poduzeća koja imaju odjel za kontroling ostvaruju veću razinu poslovnog uspjeha nego poduzeća bez kontrolinga. Time bi se dokazalo kako kontroling izravno povećava vjerojatnost poslovnog uspjeha. Na primjeru hotelskih poduzeća želi se dokazati kako kontroling pridonosi poslovnom uspjehu, odnosno daje faktor poslovnog uspjeha. Kontroling je funkcija unutar menadžmenta koja pridonosi povećanju efikasnosti i efektivn...

 10. FAKTOR DETERMINAN KEMAMPUAN PERENCANAAN KARIER SISWA SMA NEGERI SE-KABUPATEN TEGAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lu'luatun Miskiya

  2014-06-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor determinan kemampuan perencanaan karier siswa. Jenis penelitian adalah penelitian survey. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas XI SMA Negeri se-Kabupaten Tegal. Teknik sampling yang digunakan Cluster Sampling Proporsional. Metode pengumpulan data menggunakan angket tertutup. Analisis datanya menggunakan deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan faktor keluarga menjadi faktor determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa dengan perolehan persentase sebesar 80% yang berada dalam kategori tinggi. Sedangkan faktor belajar menjadi faktor yang kurang determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa dengan perolehan persentase sebesar 67% yang berada dalam kategori sedang. Simpulan dari penelitian ini, faktor keluarga menjadi faktor determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa. The purpose of the study was to find out the determinant  factor of students career planning ability. This research was using survey research with XI grades students of State Senior High Schools in Tegal regency as the population. Proportionate cluster sampling technique was used  in this study. Method for collecting data was used close questionnaire. The data analysis used descriptive percentages.The results showed family factor become the determinant factor of students career planning ability with the percentage of 80 % which is in the high category while learning factor become less determinant factor of the ability of students career planning with a percentage of 67%  in the medium category . It can concluded that family factor become  determinant factor in the ability of students career planning.

 11. Mengukur Performa Model TSK Fuzzy Logic Menggunakan Faktor Eksternal untuk Peramalan Laju Inflasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadia Roosmalita Sari

  2017-03-01

  Full Text Available Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur menilai perkembangan ekonomi negara. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi terus-menerus. Sehingga inflasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai perkembangan suatu negara. Inflasi merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi topik pembahasan di kalangan pakar ekonomi. Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya pola konsumtif masyarakat yang tinggi. Perekonomian Indonesia akan menurun jika inflasi tidak dikendalikan dengan baik. Untuk mengendalikan laju inflasi dibutuhkan sebuah peramalan terhadap laju inflasi di Indonesia. Hasil peramalan digunakan sebagai informasi bagi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan agar laju inflasi tetap dalam keadaan stabil. Penelitian ini mengusulkan Takaghi Sugeno Kang (TSK fuzzy logic untuk peramalan laju inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur performa sistem dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data historis dan faktor eksternal sebagai parameter. Untuk mengevaluasi hasil peramalan digunakan teknik analisis Root Mean Square Error (RMSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan parameter time series dan faktor eksternal CPI memiliki performa sistem yang lebih baik dibandingkan faktor-faktor lain dengan RMSE sebesar 1.328.

 12. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM di Kota Jambi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Syuhada

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil menengah (UMKM di Kota Jambi. Metode analisis data adalah model regresi linier berganda (OLS, dengan menggunakan data sekunder time series dari tahun 1993-2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS dan Kota Jambi Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah riil memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kesempatan kerja dan pembentukan modal tetap bruto dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro di kota Jambi. Tingkat bunga riil memiliki efek signifikan negatif dan upah regional riil memiliki pengaruh positif yang signifikan. Variabel upah riil lebih dominan dalam mempengaruhi kesempatan kerja pada UMKM di kota Jambi.. Kata kunci : Upah riil, Tingkat bunga riil, Pembentukan Modal Tetap Bruto,.     Abstract The purpose of this study was to analyze the factors that affect employment and the most dominant factor in influencing the labor absorption in the small micro and medium enterprises in the city of Jambi. Methods of data analysis used in this research is the model of multiple linear regression (OLS, by using data from the years 1993-2010 time series derived from the Central Statistics Agency (BPS and Bank Indonesia Jambi. The results of data analysis showed that real wages and a significant negative effect on employment in micro and gross fixed capital formation has positive and significant impact on employment in micro businesses in the town of Jambi. The real interest rate significant negatif and the regional real wages in small and medium enterprises in the city of Jambi has positive and significant. Variable the real wage is more dominant in affecting employment in micro, small and medium enterprises in the town of Jambi. Keywords: real wages, real interest rates, and

 13. SA-SOM algorithm for detecting communities in complex networks

  Science.gov (United States)

  Chen, Luogeng; Wang, Yanran; Huang, Xiaoming; Hu, Mengyu; Hu, Fang

  2017-10-01

  Currently, community detection is a hot topic. This paper, based on the self-organizing map (SOM) algorithm, introduced the idea of self-adaptation (SA) that the number of communities can be identified automatically, a novel algorithm SA-SOM of detecting communities in complex networks is proposed. Several representative real-world networks and a set of computer-generated networks by LFR-benchmark are utilized to verify the accuracy and the efficiency of this algorithm. The experimental findings demonstrate that this algorithm can identify the communities automatically, accurately and efficiently. Furthermore, this algorithm can also acquire higher values of modularity, NMI and density than the SOM algorithm does.

 14. Tv-serien som vor tids roman?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 15. KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PROGRAM KONSOLIDASI USAHATANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Wahyuni

  2015-03-01

  mengemukakan: 1 konsep konsolidasi usaha tani; 2 menganalisis implementasi program berbasis konsolidasi usaha tani dan 3 Menganalisis faktor-faktor berpengaruh terhadap keberhasilan program. Metode yang digunakan adalah melakukan penelusuran referensi  terhadap: 1 Konsep konsolidasi agar diperoleh konsep yang relevan untuk menganalisis program konsolidasi usaha tani serta dinamika yang ada. 2 Program-program pemerintah  yang berbasis konsolidasi untuk dicermati dan dianalisis implementasinya. 3 Menganalisis program yang telah diimplementasi untuk dikaji kemudian diintisarikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Hasil penelusuran dan analisa yang dilakukan terhadap 40 pustaka disimpulkan bahwa konsolidasi lahan adalah program penggabungan individu yang terlibat dalam usaha tani dalam memfokuskan aset dan manajemen yang dimiliki ke dalam kelompok yang lebih besar untuk mencapai margin dan kesejahteraan lebih tinggi.  Fokus aset manajemen ditujukan dalam delapan hal, yaitu 1 lahan sebagai basis konsolidasi; 2 komoditas; 3 menegemen on-farm/hulu; 4 manajemen off-farm/hilir; 5 manajemen vertikal; 6 manajemen horizontal;7 manajemen lingkungan dan 8 manajemen terpusat.  Faktor yang memengaruhi keberhasilan program adalah aspek manajemen yang mencapai enam dari delapan aspek yang menunjukkan pentingnya manajemen atau tatalaksana dalam program konsolidasi.  Implikasinya, program konsolidasi memerlukan tindakan nyata dalam pelaksanaan atau operasional menyangkut kejelasan apa yang dilakukan dan siapa mengerjakan apa untuk mencapai tujuan yang telah disepakati yang harus dilengkapi dengan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kata kunci:  konsep, konsolidasi, usaha tani, kesejahteraan petani

 16. Film som forteller: Fight Club som litterær adapsjon

  OpenAIRE

  Hustad, Jonas Langset

  2014-01-01

  CD med film finnes Biblioteket Dragvoll På papiret virker Fight Club [1999] som et sikkert stikk. En litterær adapsjon utført av en kjent regissør (David Fincher) med solide stjernenavn på plakaten(Brad Pitt, Edward Norton). Men Chuck Palahniuks debutroman fra 1996 er et vanskelig verk, preget av mørk satire, flere lag med ironi og radikal subjektivitet. For å oversette en slik fortelling til film trengs ikke bare dristigheten til å fortelle om kontroversielle tema, men også oppfinnsomhete...

 17. Teorien som mulighed for at tænke anderledes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2014-01-01

  Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en værkstøj......Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en...

 18. Den monofone lyrik: puisque som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Adam

   Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....... Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....

 19. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Agustin Roziani

  2014-03-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial bank-bank di Indonesia yang meliputi bank konvensional dan bank syariah periode 2004- 2007. Sebanyak 17 bank telah dianalisis sebagai sampel bank konvensional dan 3 bank sebagai sampel bank syariah. Penelitian ini mengamati dua kategori dari tiga kategori pengungkapan social perusahaan yang didasarkan pada Global Reporting Initiative versi 3.0. Kategori tersebut mencakup kinerja ekonomi dan kinerja sosial. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan social bank, yaitu ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio leverage, dan net profit margin. Hasil pengujian berdasarkan tes individu menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan social bank konvensional. Sementara itu, hasil pengujian individu pada bank syariah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial. Uji simultan (F-Statistik antara bank konvensional dan bank syariah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan net profit margin berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial bank.JEL Classifications : G20, G21, M14Keywords : Corporate Social Responsibility Disclosure, Company Size,Liquidity, Leverage, Net Profit Margin, Global Reporting Initiative 3.0.

 20. "Har andre plejebørn det som mig?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 1. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2002-01-01

  En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil.......En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil....

 2. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Science.gov (United States)

  Liang, Meiyan; Shen, Jingling; Wang, Guangqin

  2008-07-01

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with.

 3. Lykke-Per som multipel meta-karakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2016-01-01

  Artiklens tese er den at Lykke-Per dels er en multipel (kamæleonisk, omskiftelig, kerneløs) karakter, dels en ”metakarakter”, fordi han på vist plan kan betragtes som en refleksion over hvad en romankarakter overhovedet er for en størrelse.Det spørgsmål der i Pers efterladte notater formuleres som...

 4. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 5. Knowledge Management in Edaphology Using Self Organizing Map (Som)

  OpenAIRE

  A.Meenakshi; V.Mohan

  2012-01-01

  In this paper, we propose a proficient method for knowledge management in Edaphology using self organizing map (SOM). The method will assist the edaphologists and those related with agriculture in a big way by finding out the plants apt for the input query. The method has three phases namely dataset processing, neuron training and testing phase. The input data is first converted and normalized in the data processing phase. The SOM is constructed from the processed dataset after the neuron tr...

 6. Faktor Bauran Pemasaran Yang Berkontribusi Bagi Konsumen Dalam Memilih Budget Hotel Di Indonesia

  OpenAIRE

  Sugiyanto, Valensia; Kurniawan, Antonius; Aprilia, Adriana; Jokom, Regina

  2014-01-01

  Budget hotel menjadi tren dalam dunia perhotelan Indonesia, banyak pengusaha hotel membangun hotel dengan konsep ekonomis, namun seringkali pengusaha budget hotel tersebut mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan konsumen sesungguhnya, karena itu peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang berkontribusi bagi konsumen dalam memilih budget hotel di Indonesia. Penelitian ini menemukan empat faktor yang berkontribusi bagi konsumen dalam memilih budget hotel di Indonesia yaitu first impression, h...

 7. Faktor Risiko Penyebaran Escherichia coli O157:H7 pada Sapi di Mengwi, Badung, Bali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yunita Sri Hastuti

  2015-10-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko serta signifikasi dari masing-masing faktor resiko terhadap penyebaran E. coli O157:H7. Sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel feses sapi. Penelitian menggunakan metode cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan tehnik sampling purposif (purposive sampling. Isolasi Bakteri E. coli dimulai dengan menumbuhkan bakteri pada media EMBA, selanjutnya diuji pewarnaan Gram, dan tes IMVIC. Konfirmasi bakteri E. coli O157:H7 dibiakkan dengan menumbuhkan isolate pada media SMAC, Latex Agglutination Test dan uji serologi H7. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan di uji dengan Odds ratio dan uji Chi square. Hasil penelitian pada uji Odds ratio menunjukkan jenis kelamin sapi jantan dengan nilai odds ratio 1,52, sumber air non PAM dengan nilai odds ratio 1,52, dan keadaan cuaca hujan dengan nilai odds ratio 2,05 yang berarti memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyebaran E. coli O157:H7. Kesimpulan dari variabel dari faktor risiko infeksi E. coli O157:H7 menunjukkan bahwa sapi dengan jenis kelamin jantan yang mendapat sumber air non-PAM pada saat cuaca hujan lebih berisiko terhadap penyebaran infeksi E. coli O157:H7. Namun, nilai chi square menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko tidak berasosiasi secara nyata(P>0,05 terhadap infeksi E. coli O157:H7 di Kecamatan Mengwi.

 8. KEBERHASILAN HOTEL BERWAWASAN RAMAH LINGKUNGAN DI ASIA-PASIFIK: FAKTOR PENDORONG APAKAH YANG DOMINAN?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cut Irna Setiawati

  2016-01-01

  Full Text Available Saat ini bidang operasional hotel ditekankan untuk lebih memperhatikan isu lingkungan karena dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas perhotelan meningkat dan penggunaan jumlah sumber daya alam yang besar. Namun dalam penerapannya tergantung faktor pendorong antara lain government, customer demand, level of competition, greenness at the organizational level dan attitude toward change. Tujuan dari penelitian ini: (1 mendeskripsikan faktor pendorong dalam penerapan operasional hotel berwawasan ramah lingkungan; dan (2 menemukan faktor dominan penerapan operasional hotel ramah lingkungan pada kawasan Asia dan Pasifik secara spesifik. Berdasarkan tujuan, jenis penelitian ini adalah eksploratif. Teknik analisis dilakukan secara analisis isi (content analysis, analisis-sintesis serta model data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima faktor pendorong terdapat pada seluruh objek hotel ramah lingkungan dengan tingkat kekuatan mendorong yang berbeda. Selain itu, diperoleh faktor dominan holistic environmental practices-driven, resort-driven dan government-driven pada kawasan Asia dan Pasifik.Kata kunci: Operasional, Faktor Pendorong, Kinerja Lingkungan.

 9. Analisis Faktor Relationship Satisfaction Pada Kerjasama Antar UMKM Berbasis Logam di Waru, Sidoarjo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ary Tri Wibowo

  2012-09-01

  Full Text Available Industri berskala mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang penting di dalam perekonomian Indonesia. Jawa Timur sebagai penyumbang Produk Regional Domestik Bruto terbesar kedua pada tahun 2010 memiliki andil di dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM di Indonesia. Salah satu industri berskala UMKM di Jawa Timur yang sedang berkembang adalah industri berbasis logam di Waru, Sidoarjo. Seiring dengan berjalannya waktu agar dapat bersaing dengan UMKM sejenis dari daerah lain dan produk impor, maka industri berbasis logam harus menguatkan kerjasama di dalam kegiatan industrinya. Untuk menguatkan kerjasama antar UMKM, maka tiap UMKM harus memperhatikan kepuasan di dalam hubungan kerjasamanya (relationship satisfaction. Hasil studi literatur dan observasi awal menunjukkan bahwa faktor benevolence, credibility, opportunism, relationship commitment, dan mutual cooperation berpengaruh terhadap relationship satisfaction. Sehingga pada penelitian ini akan dianalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap relationship satisfaction pada kerjasama antar UMKM di Waru, Sidoarjo dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling. Faktor relationship satisfaction sebagai konstruk endogen dan faktor benevolence, credibility, opportunism, relationship commitment, dan mutual cooperation sebagai konstruk endogen. Masing-masing konstruk tersebut kemudian dilakukan uji confirmatory factor analysis (CFA untuk mengetahui bahwa faktor tersebut berada pada kondisi unidimensionalitas.

 10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN BERPINDAH AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devi Permatasari

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik, yaitu faktor-faktor gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, kebutuhan untuk berkembang, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 127 responden yang bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik yang tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Yogyakarta. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi menggunakan teknik multivariat Structural Equation Modeling (SEM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, dan kebutuhan untuk berkembang yang dimediasi oleh variabel komitmen organisasi dan kepuasan kerja The objective of this research is to investigate the factors of auditor’s turnover intention at public accountant firms, there are leadership style, role conflict, role ambiguity, promotion opportunities, pay satisfaction, personal growth needs, organizational commitment, and job satisfaction. Population of the research is all of auditors who have been working at public accountant firms in Central Java and DIY. Whereas the sample is 127 respondents who have been working as an auditor at public accountant firms, spread in Central Java and DIY, there are Semarang, Surakarta, Purwokerto, and Yogyakarta. The hypothesis test was done by regression analysis using multivariate techniques Structural Equation Modeling (SEM. Based on the results of hypothesis test, then the conclusions are auditor’s turnover

 11. STRESS PADA LANSIA MENJADI FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA PENYAKIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Hidaayah

  2015-11-01

  Full Text Available Stress conditions in the elderly means an imbalance condition of biological, psychological, and social are closely related to the response to the threats and dangers faced by the elderly. Pressure or interference that is not fun is usually created when the elderly see a mismatch between the state and the 3 systems available resources. Maintenance actions that need to be done there are 2 types, namely : prevention of exposure to a stressor (precipitation factor and serious treatment of the imbalance condition/ illness (precipitation factor. Prevention includes: sports, hobbies, friendship, avoid eating foods high in free radicals and harmful substances, sex and setting arrangements adequate rest. Habits of the above if done at a young age to avoid exposure to stress in the elderly. Treatment of the imbalance condition / illness, include : drinking water, meditation, eating fresh fruit, and adequate rest.Abstrak : Kondisi stres pada lansia berarti ketidakseimbangan kondisi biologis, psikologis, dan sosial yang erat kaitannya dengan respons terhadap ancaman dan bahaya yang dihadapi pada lanjut usia. Adanya tekanan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang biasanya tercipta ketika lansia tersebut melihat ketidaksepadanan antara keadaan dan 3 sistem sumber daya yang dimiliki. Tindakan perawatan yang perlu dilakukan ada 2 jenis yaitu pencegahan dari paparan stressor (faktor presipitasi dan penanganan serius terhadap ketidakseimbangan kondisi/ sakit (faktor presipitasi. Pencegahannya meliputi: olah raga, penyaluran hobi, persahabatan, menghindari makan makanan tinggi radikal bebas dan zat berbahaya, pengaturan kegiatan seks dan pengaturan istirahat yang cukup. Kebiasaan tersebut diatas jika dilakukan sejak usia muda dapat menghindarkan paparan stres di lanjut usia. Penanganan terhadap ketidakseimbangan kondisi/ sakit, meliputi : minum air putih, meditasi, makan buah segar, dan istirahat yang cukup. 

 12. Fællesskab som fællesgørende bevægelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2014-01-01

  man kan tale om, og som noget, der konstant forhandles. 3. Fællesskab som situeret og forbundet med subjektivering 4. Fællesskab som hverken overindividuel eller subjektiv bevægelse og 5. Fællesskab som forbundet med belonging. Artiklen bevæger sig imellem teoretisk og empirisk analyse og inddrager et...... fokus på belonging som en central dimension i forståelsen af konstruktionen af fællesskaber....

 13. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Rorgemoen

  2011-07-01

  Full Text Available Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande undervisnings­verksemd ved dette studiet. Spørsmåla som det er søkt å få svar på her, er: Kva dialog og læri­ng er framtredande ved kopiering av ein tradisjonell tekstilgjenstand? og: Korleis har denne arbeidsmåten ein plass i ein forskingsbasert didaktikk? Kopiprosessen skjedde i ein avgrensa oppgåveperiode, utført med to studentgrupper i 2008/2009. Intervju var valt som me­to­de saman med analyse av innhald i oppgåverapportar som var skrivne samtidig med kopiverksemda. I samband med utvikling av ein forskingsbasert didaktikk der kopiverksemd inngår, er drøftingane førte på grunnlag av sosiokulturell og sløydpedagogisk teori, saman med teori i møte med folkekunst. Kopiprosessen er relatert til ein verksemdsmodell for sløydfaget. Resultata er drøfta i høve til mål for oppgåva og gjeldande fagplan. Kopiering som læringsmetode har ein plass i ein forskingsbasert didaktikk når verksemda fører til erkjenning og integrert forståing, ikkje som rekonstruksjon av tradisjonar. Målet for ein forsk­ings­­basert didaktikk er horisontsamansmelting som følgje av hermeneutiske samtaler som gjeld samspel, spatialitet, spelereglar og spelerom i tradisjonen.

 14. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERPINDAHAN AUDITOR (AUDITOR SWITCH PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI SURABAYA DAN SIDOARJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juniarti Juniarti

  2002-01-01

  Full Text Available This research intends to predict factors that drive client to switch their existing auditor based on prior research undertaken by Chow and Rice (1982. The main independent variable used in this research is qualified audit opinion. In addition, this study also include merger, management changes and expansion as the control variables. The analysis unit for the four independent variables are some companies in East Java especially Surabaya and Sidoarjo area which have been audited by Audit Firm. The data collection is conducted by using mail survey. The multivariate techniques, i.e binary logistic is used to test the hypothesis. Overall, the finding showed that there is no significant evidence that qualified audit opinion and the other three control variables as the predicted variable for auditor switch by some companies in Surabaya and Sidoarjo. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi faktor-faktor yang mendorong klien untuk mengganti auditor yang ada, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chow dan Rice (1982. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah qualified audit opinion. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari merger, management changes dan expansion. Unit analisis yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner kepada responden yang dituju. Secara keseluruhan, temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa qualified audit opinion dan ketiga variabel kontrol yang lain merupakan variabel yang memprediksi perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kata kunci: audit, pergantian auditor, qualified audit opinion.

 15. Karakteristik dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Balita Tidak Mendapat ASI Eksklusif di Dusun Mangir Tengah Desa Sendang Sari Kecamatan Pajangan Bantul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dita Karinda

  2013-03-01

  Full Text Available Alasan-alasan para ibu menghentikan pemberian ASI-nya, menurut hasil laporan Depkes RI 1990 yaitu ASI tidak keluar 32%, ibu bekerja 28%, pengaruh pemberian susu formula 16%, pengaruh suami dan saudara 24% dan keinginan dianggap modern 4%. Bayi yang tidak diberi ASI secara eksklusif sangat rentan terserang penyakit. Penyakit yang bisa disebabkan karena kegagalan pemberian ASI eksklusif antara lain meningkatkan risiko kematian, infeksi saluran pencernaan (muntah, mencret, infeksi saluran pernapasan, meningkatkan gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi balita yang tidak mendapat ASI eksklusif di Dusun Mangir Tengah Desa Sendang Kecamatan Pajangan Bantul. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian natura1istik kuatitatif. Data-data penelitian dicatat melalui perekaman audio tape, pengambilan foto, catatan lapangan. Subjek penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita yang tidak diberi ASI eksklusif. Pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian status gizi balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif termasuk dalam kategori baik. Pertumbuhan dan perkembangan balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif termasuk dalam kategori normal. Faktor- faktor yang memengaruhi balita tidak mendapatkan ASI eksklusif antara lain ASI tidak lancar, kerja pabrik, kuliah, bayi tidak mau minum ASI, payudara bengkak, puting lecet.

 16. Kongehuset som varemærke og nationalt symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders

  2016-01-01

  Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi.......Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi....

 17. Føl budskabet! - et speciale om oplevelser som kommunikation

  OpenAIRE

  Hansen, Maria Lillegaard; Laursen, Jesper Braian; Skram, Martin

  2008-01-01

  Specialets hovedemne er oplevelseskommunikation. Gennem at skabe og udføre en event i en mindre tøjbutik i København, undersøges hvorvidt det er muligt at kommunikere et budskab til en målgruppe gennem en flersanselig oplevelse. Ud fra et videnskabsteoretisk ståsted, som kombinerer fænomenologi og socialkonstruktionisme, udgøres teorigrundlaget af en forståelse af oplevelsen som noget både umiddelbart sanset og noget refleksivt. Det umiddelbare forstås fænomenologisk, og det refleksive forstå...

 18. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 19. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 20. Udflytning og nedarvning som formidlingsstrategi i ordbøger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2018-01-01

  , med henholdsvis ØMO, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og Den Danske Ordbog (DDO) som eksempler), og jeg vil sætte strategien i forhold til forskellige kontekstuelle forhold, fx den konkrete ordbogs funktion og format og den enkelte brugers forhåndskendskab til konventionaliserede typer af...

 1. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 2. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 3. Psykologi som håndværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Søren

  2007-01-01

  Artiklen beskriver forfatterens erfaringer fra knap fyrre års virke som universitetspædagogisk iværksætter på psykologistudiet ved Århus Universitet. Det er artiklens tese, at den i psykologifaget iboende spaltning mellem en forsker- og praktikerkultur i princippet kan overkommes gennem fremhævelse...

 4. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  skift mellem niveauerne i den model for matematisk begrebsdannelse og ?udvikling gennem matematisering som danner grundlagt for Realistic Math Education. I foredraget gives eksempler på hvordan brugen af CAS fremmer fleksibiliteten i gymnasieelevers opfattelse af differentialligninger og deres løsning...

 5. Rushdie som symbol på blasfemi mod islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  Vil man forstå dødsdommen over Rushdie, skal man forstå billederne om Iran, der er konstrueret af Rushdie i De Sataniske Vers. Det handler om Rushdies brug af forskellige narrativer, eksempelvis brugen af begrebet 'Jahilia', som er velkendt af alle muslimer, der anvendes til at karakterisere Mekk...

 6. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 7. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 8. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 9. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

    Abstract / dansk Intentionen i denne afhandling er at undersøge, hvornår og hvordan designere anvender sansemæssig viden og kompetence i deres arbejdsproces, for igennem denne afdækning at kunne foretage en eksplicitering og artikulation af sansning som redskab og metode i designprocessen. Afha...

 10. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle de...

 11. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 12. HUBUNGAN FAKTOR PERILAKU PENCEGAHAN TERHADAP KEJADIAN MALARIA PADA IBU HAMIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rensat Bastian Tino

  2016-10-01

  Full Text Available Infeksi malaria pada kehamilan merugikan ibu dan janin yang dikandungnya karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin. Data kematian ibu di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014, menunjukkan bahwa kematian ibu berdasarkan penyebab malaria berada pada urutan ke tiga. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh faktor perilaku pencegahan (pemakaian kelambu, pemasangan kawat kasa, penggunaan obat anti nyamuk dan kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari terhadap kejadian malaria pada ibu hamil di Kabupaten TTS. Penelitian dilakukan menggunakan rancangan penelitian case control. Teknik pengambilan sampel menggunakan Multi Stage Sampling dengan besar sampel sebanyak 90 orang. Analisis data menggunakan analisis bivariabel. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil yang tidak menggunakan kelambu dan atau memiliki kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari memiliki risiko yang lebih besar untuk terinfeksi malaria di Kabupaten TTS p=0,000 (OR 8,389, 95% CI : 3,152-22,292 dan p : 0,010 (OR : 3,143, 95% CI : 1,300-7,599. Dengan demikian maka perlu adanya pemerataan, monitoring pemanfaatan dan pemeliharaan kelambu berinsektisida dan perlu mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang dapat dijadikan sebagai media pengusir nyamuk dan dapat juga memanfaatkan tanaman-tanaman pengusir nyamuk, seperti zodia, selasih, geranium, suren, lavender, serai dan mimba. Kata Kunci: Malaria, Ibu Hamil, Perilaku, Pencegahan

 13. Kualitas Air Hujan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhinya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Sudarmadji

  2016-07-01

  Full Text Available Hujan merupakan masukan dalam sistem hidrologi. Ditinjau dari kualitasnya dibandingkan dengan air aami lainnya, air hujan merupakan air paling murni dalam arti komposisinya hampir mendekati H2O. Namun demikian, pada hakekatnya tidak pernah dijumpai air hujan yang betul-betul hanya tersusun atas H2O saja, berbagai faktor lingkungan telah mempengaruhi kualitas air hujan tersebut. Pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar, baik yang berupa buangan gas maupun emisi dari kendaraan bermotor. Serta buangan gas dari pabrik telah mempengaruhi kualitas air hujan yang jatuh di daerah kota. Air hujan di daerah pantai juga terpengaruh oleh laut dengan segala aktifitas dan komposisi airnya. Di daerah gunung api yang masih aktif air hujan juga dipengaruhi oleh aktifitas tersebut. Masing-masing lingkungan tersebut di atas mempengaruhi komposisi air hujan. Kajian kualitas air hujan dilakukan dengan mengambil hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya di daerah pulau Jawa, namun demikian hasil penelitian yang dilakukan di luar negeri juga digunakan sebagai pembanding.

 14. POLA DAN FAKTOR PERKEMBANGAN PEMANFAATAN LAHAN DI KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewa Raditya Putra

  2016-10-01

  Full Text Available Sebagai wilayah pinggiran, Kecamatan Mranggen mengalami perkembangan penggunaan lahan yang intensif sejak tahun 90-an, hal ini disebabkan adanya ekspansi pembangunan perkotaan ke wilayah pinggiran, seperti pembangunan Perumnas Pucang Gading dan peningkatan kawasan pemukiman akibat tingginya urbanisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola dan faktor yang mempengaruhi perkembangan pemanfaatan lahan terbangun di Kecamatan Mranggen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Penelitian dilakukan dalam beberapa analisis, yaitu analisis spasial overlay melalui analisis perbandingan citra 1994 dan 2015 menggunakan GIS, analisis deskriptif, dan analisis crosstabs menggunakan SPSS. Hasilnya pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Mranggen sejak tahun 1994-2015 membentuk pola yang menyebar dengan mengalami perkembangan wilayah yang berbeda-beda (cepat, sedang, dan lambat dan faktor yang mempengaruhi pamanfaatan lahan terbangun di Kecamatan Mranggen adalah faktor lokasi, harga, lingkungan, aksesibilitas, dan fasilitas.

 15. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 16. Faktorer som kan påverka upplevelsen av ensamhet hos äldre personer inom kommunal omsorg bosatta i Sverige

  OpenAIRE

  Isaksson, Josefine; Jonsson, Maria

  2009-01-01

  Background: Older people are a major patient group seeking medical care in Sweden. Several of the elderly are living alone and the main reason for living alone is when the spouse passes away. Loneliness is a factor that can affect quality of life, health and wellbeing. Loneliness is an individual experience, loneliness can be self-chosen but involuntary loneliness can lead to lifelong suffering and feelings of loneliness. Aim: The aim of the study was to highlight the factors affecting loneli...

 17. På spaning efter faktorer som påverkar studietiden vid musikskolor : En enkätundersökning bland rektorer för musik- och kulturskolor

  OpenAIRE

  Pahlén, Henrik

  2008-01-01

  The purpose of this investigation is to see if there is any difference in how long pupils are staying in the activity of the music- and culture schools in the country. I have compared this with how large the teachers engagements are in average at each school, how many teachers each school holds and if one teacher is teaching within different areas, e.g. on different instruments. Thru mail contact with the headmasters at the music- and culture schools I have gathered data concerning the length...

 18. TransitSOM: Self-Organizing Map for Kepler and K2 transits

  Science.gov (United States)

  Armstrong, D. J.; Pollacco, D.; Santerne, A.

  2017-03-01

  A self-organizing map (SOM) can be used to identify planetary candidates from Kepler and K2 datasets with accuracies near 90% in distinguishing known Kepler planets from false positives. TransitSOM classifies a Kepler or K2 lightcurve using a self-organizing map (SOM) created and pre-trained using PyMVPA (ascl:1703.009). It includes functions for users to create their own SOMs.

 19. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 20. HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEJADIAN FILARIASIS DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santoso Santoso

  2016-07-01

  Full Text Available ABSTRACTFilariasis is still a public health problem in Indonesia. Over 10 years (2000-2009 the spread of filariasis inIndonesia are increasing in all over Indonesia. The numbers of clinical cases found were 6,233 cases in 2000 and increased in 2009 to 11,914 cases scattered throughout 33 provinces. Some factors that led to thehigher number of filariasis cases in Indonesia were poor sanitation and limited access to health carefacilities. The data for this analysis was derived from Basic Health Research 2007. The results showedthere were statistically significant relationship between the characteristics of respondents, the type andcondition of the waste water reservoirs, sewerage conditions, the presence of medium and large livestock, classification of areas and the incidence of filariasis.Keywords: Filariasis, characteristics, waste water disposal ABSTRAKFilariasis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Selama 10 tahun (2000-2009 penyebaranfilariasis di Indonesia terus meningkat yang meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kasusklinis yang ditemukan tahun 2000 sebanyak 6.233 kasus dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 11.914kasus yang tersebar di 33 provinsi. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus filariasis diIndonesia diantaranya kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik dan sulitnya akses ke sarana pelayanankesehatan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil Riskesdas tahun 2007. Hasil analisismenunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik antara karekateristik responden, jenis dankondisi penampungan air limbah, kondisi saluran air limbah, keberadaan ternak sedang dan besar, dan klasifikasi daerah dengan kejadian filariasis.Kata kunci: Filariasis, karakteristik, pembuangan air limbah

 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREMATURE SIGN-OFF DENGAN TURNOVER INTENTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING: Suatu tinjauan dari Goal Setting Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ceacilia Srimindarti

  2013-11-01

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor internal individu (seperti komitmen organisasional auditor dan turnover intention pada penerimaan prematur sign-off. Sumber data penelitian ini adalah auditor yang bekerja di perusahaan audit di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan mengirimkan kuesioner kepada responden melalui pos. Ada 236 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan turnover intention mempunyai pengaruh terhadap penerimaan prematur sign-off. Komitmen organisasi berpengaruh pada turn over.

 2. Konkurrens och samverkan i storstaden : Bostadsmarknaden som nyckel

  OpenAIRE

  Gullberg, Anders

  1991-01-01

  Med fördelningen av bostäder till hushåll följer inte bara de variationer i boende­kostnader och förmögenhetsbildning som blivit mycket uppmärksammade i massmedia under senare år. Med fördelningen av bostäder följer också fördelningen av mycket annat av detta livets goda. Bostadsmarknaden beskrivs som ett knippe sorteringsmekanismer där en matchning sker mellan bostäder och hushåll. Det stora beroendet mellan människor i en storstad påtalas och frågan om hur bostadskrisen ska kunna lösas ges ...

 3. Årsbonus som incitamentløn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2006-01-01

  Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid. Som forskningsdesign er valgt en stor...... effekt på medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden optræder fair over for dem (44 versus 31%), at effekten på tilfredshed var svagt positiv, mens effekten på den reale arbejdstid var po-sitiv (44 versus 41 timer om ugen). Resultaterne indikerer, at årsbonus har en positiv effekt på medarbejdernes...... opfattelse af, om virksomheden optræder fair, har en klar og positiv effekt på den reale arbejdstid samt at den ikke undergraver tilfredsheden. Udgivelsesdato: Juni...

 4. Musik som værk og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænkning...

 5. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  OpenAIRE

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 6. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 7. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 8. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 9. PENGARUH FAKTOR KUALITAS PELAYANAN BIRO PERJALANAN WISATA TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN PADA PAKET WISATA BULAN MADU KE BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Widya Mandasari

  2016-07-01

  Full Text Available okus dari penelitian ini adalah pengaruh faktor kualitas pelayanan biro perjalanan wisata terhadap kepuasan wisatawan pada paket wisata bulan madu ke Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1 faktor yang menjadi penentu dari kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali, (2 faktor yang dominan dalam kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali, dan (3 pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan pada paket wisata bulan madu ke Bali. Lokasi penelitian dilakukan di tempat wisata Ubud, Pantai Jimbaran, Kintamani, dan Bedugul. Dari tempat tersebut, dijumpai biro perjalanan wisata yang sedang menyelenggarakan paket wisata bulan madu ke Bali, antara lain Hana Tour and Travel, Bali Suci Tour and Travel, Korean Travel, My Bali Tour serta Triangle Tour and Travel. Teknik penentuan sampel menggunakan Slovin dengan mengambil 100 wisatawan yang sedang menggunakan paket wisata bulan madu ke Bali, dan teknik yang digunakan Judgment Sampling.Wisatawan yang menggunakan paket wisata bulan madu 55% berasal dari Indonesia dan 45% berasal dari mancanegara.. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan pada analisis faktor dan regresi sederhana. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa lima (5 variabel kualitas pelayanan TERRA dari Parasuraman (1985 antara lain Tangible/bukti langsung, Empathy/empati, Reliability/keandalan, Responsive/daya tanggap, Assurance/jaminan, merupakan faktor dari kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali. Nilai eigen value dari faktor Tangible/bukti langsung = 2.694, Empathy/empati dengan eigen value = 2.254, Reliability/keandalan dengan eigen value = 1.991, Responsive/daya tanggap dengan eigen value =3.107, dan Assurance/jaminan dengan eigen value = 4.176. Faktor yang dominan dalam kualitas pelayanan pada paket wisata bulan madu ke Bali adalah faktor jaminan/assurance. Hasil dari uji regresi sederhana di dapat nilai R square

 10. PENENTUAN FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM FAULTY BEHAVIOR RISK MELALUI PENDEKATAN METODE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizal Irfan Fuadi

  2015-06-01

  Full Text Available Manajemen keselamatan merupakan pengorganisasian, sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur interaktif yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dan kerugian di tempat kerja. Salah satu cara untuk memperbaiki manajemen keselamatan di perusahaan adalah dengan melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh dalam risiko kesalahan perilaku. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja tidak memiliki struktur fisik. Untuk itu, maka masalah pada kondisi nyata dapat direpresentasikan dengan cara yang lebih baik menggunakan angka fuzzy untuk mengevaluasi faktor-faktor ini. Pada penelitian ini, pendekatan Fuzzy AHP bertujuan untuk menentukan tingkat Faulty Behavior Risk (FBR pada sistem kerja.Penentuan faktor yang berpengaruh dalam Faulty Behavior Risk (FBR/risiko dari perilaku yang salah dimulai dengan menentukan responden, penyusunan kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, hasil dari kuesioner dijadikan inputan dalam pengolahan data dengan metode FuzzyAnalytic Hierachy Process (FAHP. Kuesioner ini dibuat berdasarkan konsep safety management yang terdiri dari 4 faktor, yaitu faktor organisasi, faktor pribadi, faktor pekerjaan dan faktor lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada Bay 2.1 yang memproduksi panel dan bay 7.1 yang memproduksi finning. Berdasarkan perhitungan FBR pada bay 2.1 menunjukkan nilai 0,4793 yang berarti risiko kesalahan perilaku di antara batas bawah (0,25 dan batas atas (0,50. Sedangkan pada bay 7.1 sebesar 0,5317 yang berarti risiko kesalahan perilaku memiliki potensi tinggi karena berada di atas batas atas. Dari hasil penentuan FBR didapatkan nilai  pada bay 2.1 yang memiliki risiko penyebab tertinggi terdapat pada sub faktor kurang persiapan (0,0788 sedangkan pada bay 7.1 dengan nilai FBR sebesar 0,5317 yang memiliki risiko tertinggi terdapat pada sub faktor kelelahan kerja (0,0970. Melalui penelitian ini, faktor penyebab kesalahan perilaku kerja dapat diketahui dan diberikan

 11. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie ...

  African Journals Online (AJOL)

  17 Apr 2013 ... The Authors. Licensee: AOSIS. OpenJournals. This work is licensed under the. Creative Commons. Attribution License. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed. A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns.

 12. Strategi dan Faktor Mempengaruhi Perlaksanaan Etika Kerja Islam (EKI: Kajian Kes di JCorp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Mustakim Mohamed Noh

  2014-06-01

  Full Text Available Etika kerja merupakan salah satu isu penting dalam pengurusan organisasi. Pencapaian organisasi banyak dipengaruhi oleh etika kerja yang diamalkan oleh para pegawai dan pekerjanya. Islam sebagai agama yang lengkap memberikan garis panduan yang menyeluruh tentang etika kerja yang sepatutnya diamalkan dalam sesebuah organisasi. Objektif kajian ini ialah mengkaji perlaksanaan amalan Etika Kerja Islam (EKI di JCorp, dengan memberi tumpuan kepada strategi perlaksanaan dan faktor yang mempengaruhi amalan EKI tersebut. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan sebuah kajian kes, iaitu JCorp. Interview separa-struktur telah dijalankan terhadap 15 orang interviewee yang terdiri daripada pengurusan tertinggi dan para eksekutif JCorp. Data dianalisa dengan menggunakan kaedah pembinaan tema, iaitu mengenalpasti tema berkenaan dengan strategi perlaksanaan dan faktor yang mempengaruhi perlaksanaan etika kerja Islam di JCorp Hasil kajian menunjukkan pihak pengurusan JCorp menggunakan 5 strategi untuk melaksanakan etika kerja Islam iaitu pengenalan, implementasi, penilaian, pengekalan dan pemantauan, dan penambahbaikan berterusan. Manakala faktor-faktor yang mempengaruhi perlaksanaan etika kerja Islam ialah persekitaran kerja, ganjaran dan kebajikan warga kerja, pemantauan terhadap aspek disiplin, ketelusan, amalan beragama dan komunikasi.

 13. Angka Kejadian Delirium dan Faktor Risiko di Intensive Care Unit Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakhman Adiwinata

  2016-04-01

  Full Text Available Delirium ditandai dengan perubahan status mental, tingkat kesadaran, serta perhatian yang akut dan fluktuatif. Keadaan ini merupakan kelainan yang serius berhubungan dengan pemanjangan lama perawatan di Intensive Care Unit (ICU, biaya yang lebih tinggi, memperlambat pemulihan fungsional, serta peningkatan morbiditas dan mortalitas. Tujuan penelitian adalah mengetahui angka kejadian delirium dan faktor risiko terjadinya delirium di ICU Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS Bandung. Pengambilan sampel dilakukan selama tiga bulan (Januari–Maret 2015 di ICU RSHS Bandung. Metode penelitian ini deskriptif observasional secara kohort prospektif, menggunakan alat ukur Confusion Assessment Method-Intensive Care Unit (CAM-ICU, sebelumnya dilakukan penilaian dengan Richmond agitation-sedation scale (RASS pada pasien yang tersedasi. Hasil penelitian ini dari 105 pasien, 22 pasien dieksklusikan, dari 83 pasien didapatkan 31 pasien positif delirium, angka kejadian 37%. Faktor-faktor risiko pada pasien positif delirium terdiri atas geriatri 15 dari 31, pemakaian ventilator 12 dari 31, pemberian analgesik morfin 9 dari 31, sepsis atau infeksi 9 dari 31, kelainan jantung 8 dari 31, acute physiology and chronic health evaluation (APACHE II skor tinggi 8 dari 31, kelainan ginjal 7 dari 31 laboratorium abnormal 7 dari 31, pemberian sedasi midazolam 6 dari 31 kelainan endokrin 5 dari 31, pemberian analgesik fentanil 2 dari 31, dan strok 1 dari 31. Simpulan, angka kejadian delirium di ICU RSHS Bandung cukup tinggi sebesar 37% dengan faktor risiko terbesar adalah pasien geriatrik.

 14. Identification of polypeptides by using SOM neural networks

  Science.gov (United States)

  Liu, Jianwei; He, Ting; Zhang, Bo; Shen, Jingling

  2014-11-01

  Sample with no characteristic absorption can be identified by refractive index features. In this work, qualitative and quantitative identification of THz spectra of polypeptides using self-organization feature map (SOM) artificial neural network has been demonstrated. The absorption and refractive index features of three polypeptides, including Argreline Acetate, Alarelin Acetate, and Bivalirudin Trifluoroacetate, were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.2 THz. The experimental results show that the three measured polypeptides present high similarity in absorption spectra but difference in refractive index spectra. After the network training process, the collected spectra were identified by the well-trained SOM network at another time. Analyzing the result we can see that the refractive index spectra are clustered and identify much better than the THz spectra of polypeptides. The study indicates that refractive index spectra can also be clustered by the SOM artificial neural network for identification of THz spectra especially when there is no obvious difference in absorption but significant difference in refractive index spectra.

 15. Æstetiske læreprocesser som performative handlinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2009-01-01

    Med afsæt i en analyse af et samtidskunstværk undersøger artiklen nogle af de konsekvenser, forskellen mellem en repræsentativ og en performativ tilgang til begrebet form kan tænkes at have for begrebet 'æstetiske læreprocesser'. Teoretisk bygger artiklen på den amerikanske kønsforsker Judith...... Butlers teori om subjektet som performativt konstitueret, hvor 'identitet' ikke er noget på forhånd givet, men noget, der bliver til gennem performativitet, dvs. reproduktion af handlemønstre, relateret til eksisterende kulturelt og socialt bestemte 'identitetsmatricer'. Som en modsætning hertil bruger...... Butler betegnelsen performance om bevidst konstruerede og iscenesatte handlinger, der tager afsæt i identitetsmatricerne med henblik på at udforske, udfordre og evt. forandre dem. Butlers teori anvendes til problematisere gængse teorier om æstetiske læreprocesser,  som, ifølge forfatteren, har en ikke...

 16. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Aspek Bilangan pada Guru SD Negeri di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samsiah Samsiah

  2016-02-01

  Full Text Available Penelitian ini tergolong penelitian survai yang bersifat deskriptif-korelatif dan eksploratif dengan populasi seluruh guru SD Negeri di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Pengambilan sampel dilakukan dengan sampel pertimbangan. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa angket dan tes tentang aspek bilangan. Data tersebut diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penguasaan aspek bilangan pada guru SD Negeri berada pada kategori rendah. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat umur dan jenis kelamin secara bersama-sama mempengaruhi penguasaan aspek bilangan pada guru SD Negeri di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian eksploratif menunjukkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi penguasaan aspek bilangan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan, latar belakang pendidikan, pergeseran tingkatan mengajar, peran serta guru pemandu matematika, motivasi serta pemberian insentif bagi guru yang berprestasi.Kata kunci: Tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, bilangan. ABSTRACTThis research belongs to survey research that is descriptive-correlative and explorative with population of all teachers of SD Negeri in Pangkajene, Pangkep. Sampling was done with a sample of considerations. Data obtained by using the instrument in the form of questionnaire and test about numerical aspect. The data were processed using descriptive and inferential statistical analysis. The result of descriptive analysis shows that the mastery of numerical aspect in teacher of elementary school is in low category. The results of inferential analysis indicate that the level of education, age and sex level simultaneously affect the mastery of numerical aspect in elementary school teachers in Pangkajene, Pangkep. The results of the explorative research indicate that other factors affecting the mastery of the numerical aspect are education and

 17. FAKTOR-FAAKUTDOITR R YEAPNOGR MT ELMAGPE NGARUHI (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

  OpenAIRE

  -, FAKTOR-FAAKUTDOITR R YEAPNOGR MT ELMAGPE NGARUHI (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016)

  2017-01-01

  ABSTRAK Faktor-Faktor yang MempengaruhiAudit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016) Factors that Affect Audit Report Lag (An Empirical Study on Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014-2016) RaStynaar aAfyinua D Saumlwaaynain ti M. Natsir Kadir jPeennise lpitiearnu sinaih baearntu jduaann kuenetufekk mtifeanng kuoji mpeiten gaaurudhit stoelrvhaabdialitpa sa, uudkiut rraenp opret rulasga hpaaadna, perusahaan yang ...

 18. FAKTOR DETERMINAN BUDAYA KESEHATAN DALAM PENULARAN PENYAKIT TB PARU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niniek Lely Pratiwi

  2013-03-01

  ministry and education ministry Improvement program of passive case finding by health workers to be pro active case finding by cadres who require training. Key words: Culture, Independence, TB DOTS, proactive case findingABSTRAK Kebijakan Strategi TB DOTS sebagai upaya pemerintah dalam rangka penurunan penderita TB difasilitasi melalui sumber biaya APBN, APBD, bantuan luar negeri global fund, dan WHO. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji faktor determiansi budaya kesehatan dalam pencegahan penularan penyakit TB paru. Cara pengumpulan data observasi partisipatori, wawancara mendalam pada penderita TB paru dan keluarga, pada petugas kesehatan di provinsi, dan kabupaten. FGD pada tokoh masyarakat, lintas sektor dan LSM. Lokasi penelitian di Kota Pariaman, kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Rote Ndao NTT. Hasil penelitian menunjukkan faktor determinan Budaya kesehatan terhadap prevalensi penyakit TB paru adalah persepsi ilness masyarakat kabupaten Roe Ndao, bahwa penyakit TB paru sebagai penyakit keturunan, penyakit Hossa dan tidak menular. Norma sirih pinang sebagai suguhan bagi tamu, rumah adat Sel, kepercayaan adat Sei bayi baru lahir yang diasap selama 40 hari dengan rumah lantai tanah hampir 50% penduduk. Norma, stigma masyarakat di daerah kota Pariaman, penyakit TB paru sebagai penyakit karena Tamakan, akibat diguna-guna orang lain yang tidak senang, terbukti dengan kebiasaan, perilaku masyarakat membuang ludah sembarangan tempat. Di Sumatera barat, kota Pariaman norma, stigma takut, malu sebagai penderita TB, sehingga masih banyak persepsi sakit masyarakat yang menyebutnya sebagai penyakit Batuk lama, batuk 40 hari, batuk kering, dan penyakit asma. Kepercayaan/belief masyarakat di kabupaten Lombok barat provinsi NTB yang beranggapan bila minum bekas air minum Kiai datuk Ismail memperoleh kesembuhan. Pemilihan sebagai tenaga Pengawas makan obatlPMO kurang sesuai dengan struktur sosial yang ada di masyarakat setempat, suku sasak NTB, suku Rote. Rekomendasi

 19. DESKRIPSI KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK DAN FAKTOR PENYEBABNYA DALAM MEMAHAMI MATERI LISTRIK DINAMIS KELAS X SMA NEGERI 2 BENGKAYANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ira Nofitasari

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kesulitan belajar peserta didik dan faktor penyebabnya dalam memahami materi listrik dinamis kelas X SMA Negeri 2 Bengkayang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik pengukuran dengan soal tes, dan teknik komunikasi tidak langsung dengan angket respon. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: (1 Kesulitan yang dialami peserta didik dengan kriteria tinggi yaitu pada sub pokok bahasan Hukum Kirchoff dengan persentase sebesar 71,42 % dan energi serta daya hantar listrik dengan persentase sebesar 63,68 %, sedangkan untuk sub pokok bahasan dengan kriteria cukup tinggi yaitu pada sub pokok bahasan Hukum Ohm dan hambatan suatu konduktor dengan persentase sebesar 58,03 %, arus, tegangan, dan hambatan listrik dengan persentase sebesar 53,35 %, rangkaian resistor seri dan paralel dengan persentase sebesar 53,57 %.;(2 Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik, sedangkan faktor ekstern yaitu kurangnya variasi media dan metode pembelajaran.

 20. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 1. Bruk av studenter som medforskere- et pilotprosjekt i barnevernsfeltet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti Ørvig

  2014-02-01

  Full Text Available Denne artikkelen retter fokus mot studenters læring i praksis. Gjennom beskrivelsen av et pilotprosjekt i barnevernet, ønsker vi å synliggjøre hvordan bruken av studenter som medforskere kan bidra til økt kunnskapsutbytte samt en større forståelse av samspillet mellom teori og praksis. Samtidig har feltet sosialt arbeid behov for en modernisering. Denne artikkelen søker å vise at bruk av studenter som medforskere kan bidra til den nevnte modernisering. To spørsmål reises i artikkelen: Hvordan håndterer lærere og studenter utfordringer i forskningsprosessen i prosjekter hvor studenter deltar som medforskere? På hvilken måte kan praksisnær forskning bidra til å kaste lys over studentens læring? Abstract Students as research assistants – a pilot project in child welfare services.This article concerns students’ learning outcomes. Through a description of a pilot project in child welfare services, the aim is to demonstrate how the use of students as research assistants can contribute to increased knowledge outcomes and provide a better understanding of the interaction between theory and practice. At the same time, the field of social work needs a modernization. The article argues that the use of students as research assistants can contribute to the aforementioned modernization. Two issues are raised in the article: How to deal with teachers’ and students’ challenges in the research process in projects where students participate as research assistants? In what way can survivor research shed light on students’ learning outcomes?

 2. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 3. Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lisbeth

  2017-01-01

  Grødeskæring bruges rutinemæssigt i vandløb, som et virkemiddel til at sænke vandstanden for derigennem at sikre afvandingen af landbrugsjord langs vandløbene. Problemet er imidlertid, at grødeskæring samtidig har en negativ indvirkning på vandløbenes miljøkvalitet. I denne artikel undersøger vi,......, hvordan Aalborgmetoden påvirker sammensætningen af plantearter i tre vandløb i Aalborg kommune, hvor metoden har været anvendt i ca. 10 år....

 4. ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENYAMANAN BERKENDARA PADA PENUMPANG KERETA API TAWANG JAYA MENGGUNAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Puspita Sari

  2015-11-01

  Full Text Available Kereta api merupakan salah satu moda transportasi dengan jumlah penumpang yang besar. Pengoperasian kereta api Tawang Jaya merupakan salah satu upaya untuk mengakomodir rute perjalanan Semarang – Jakarta dan sebaliknya. Studi pendahuluan mencatat bahwa telah terjadi ketidaknyamanan pada kereta api Tawang Jaya yang diiringi dengan penurunan jumlah penumpang. Penurunan jumlah penumpang mungkin disebabkan karena ketidaknyamanan, sehingga banyak penumpang yang beraliih menggunakan moda transportasi lain atau kereta jenis lain. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah penumpang kereta kelas bisnis dan eksekutif pada waktu yang bersamaan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kenyamanan pada perjalanan kereta api Tawang Jaya dengan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM menggunakan software AMOS versi 21.0. Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM digunakan untuk menjelaskan secara sistematis kenyamanan pelanggan kereta api melalui beberapa faktor (suasana kabin, tempat duduk, gejala mabuk perjalanan, faktor terowongan, keletihan dan kenyamanan berkendara serta menghitung pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kenyamanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan berkendara adalah suasana kabin dengan bobot sebesar 0.60. Sementara itu faktor yang secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan berkendara melalui mediasi keletihan adalah tempat duduk dengan bobot sebesar 0.5394.   Kata kunci: kenyamanan; kereta api; structural equation modelling (SEM   Abstract   Railway is one of the transportation vehicle with a large number of passenger. The operation of Tawang Jaya Train is one way to accomodate the route of Semarang – Jakarta and reversed. The pilot study notes that discomfort problem has occured in Tawang Jaya Train and caused decreasing the number of passenger. Decrease in the number of passengers may be caused because of

 5. Die zentrale Bedeutung des "Osteoklasten-differenzierenden Faktors" und seines Antagonisten, des "Osteoklasten-inhibierenden Faktors" für das Verständnis der Osteoklastogenese

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruber R

  1999-01-01

  Full Text Available Osteoklasten sind mehrkernige, den Knochen abbauende Riesenzellen, die durch Differenzierung hämatopoetischer Vorläuferzellen der Monozyten/Makrophagenlinie entstehen können. Die Zell-Zell Interaktion zwischen den Osteoklastenvorläufern und der aus Stromalzellen bzw. Osteoblasten gebildeten "Mikroumgebung" ist für die Entstehung der Osteoklasten essentiell. Es wurde daher angenommen, daß die Synthese eines membrangebundenen "Osteoklasten-differenzierenden Faktors" (ODF in den Stromal/Osteoblasten als Antwort auf Hormone und lokale Faktoren ausgelöst wird (s. Abb. 1. Dieses Protein wurde unlängst charakterisiert und als ODF und/oder "Osteoprotegerin Ligand" (OPGL bezeichnet. ODF/OPGL ist ein Mitglied der "Tumor-Nekrose-Faktor" (TNF Ligandenfamilie und ist mit zwei weiteren, die Funktion der dendritischen Zellen verstärkenden Proteinen, genannt RANKL und TRANCE, identisch. Eine organspezifische Expression konnte im trabekulären Knochen, dem Knochenmark, aber auch in der Milz, dem Thymus und der Lunge beobachtet werden. Ein weiteres, erst kürzlich beschriebenes Protein ist "Osteoprotegerin" (OPG, welches auch als "Osteoklastogenese-inhibierender Faktor" (OCIF bezeichnet wird. OPG/OCIF kann die Osteoklastenneubildung durch die direkte, hoch affine Bindung an den ODF/OPGL der Stromal/Osteoblasten unterbinden. Dieses nicht-membrangebundene Mitglied der TNF-Rezeptor Superfamilie wird ubiquitär exprimiert. Eine spezifische Geninaktivierung zeigt im Tiermodell die typischen Merkmale der "Osteoporose", während die erhöhte Expression zu "Osteopetrose" führt. Grundsätzlich betrachtet, erfolgt durch OPG/OCIF eine Blockierung der osteoklastendifferenzierenden Effekte von ODF/OPGL. Es ist daher anzunehmen, daß diesen extrazellulären Faktoren eine Schlüsselfunktion in der Entwicklung von Osteoklasten zukommt.

 6. Angka Kejadian serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi GangguanTidur (InsomniaPada Lansia di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar Bali Tahun 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Putu Arysta Dewi

  2014-10-01

  Full Text Available Latar belakang: Angka   kejadian insomnia akan meningkat seiringbertambahnya usia. Dengan kata lain, gejala insomnia sering terjadi pada oranglanjut usia (lansia, bahkan hampir setengah dari jumlah lansia dilaporkanmengalami kesulitan memulai tidur dan mempertahankan tidurnya.Tujuan: Untuk mengetahui angka  kejadian gangguan tidur  (insomnia padalansia serta faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tidur (Insomniapadalansia di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar.Materi dan metode: Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitiandeskriftif cross-sectional non-eksperimental, dengan menggunakan sampelsebanyak 15 orang setelah di inklusi dan eksklusi. Melalui wawancara langsungdengan menggunakan sarana kuesioner, di lingkungan Panti Sosial Tresna WerdaWana Seraya Denpasar Bali.Hasil: Terdapat 6 orang lansia (40%yang menderita insomnia dengan beberapafaktor yang mempengaruhi seperti berdasarkan usia, usia 60-70 tahun terdapat 4orang (66,6%, usia 71-80 tahun, terdapat 2 orang lansia (22,2%. Berdasarkanjenis kelamin terdapat 1 orang lansia laki-laki (25%dan terdapat 5 orang lansiaperempuan (45,5%.Berdasarkan kebiasaan tidur yang buruk, hanya terdapat 1orang lansia (16.6%yang memiliki kebiasaan atau pola tidur yang buruk.Berdasarkan penyakit yang mendasari terdapat 4 orang lansia (66,6%.Berdasarkan adanya penyakit gangguan jiwa seperti depresi mayor atau punkecemasan hanya  terdapat 3 orang atau hanya sekitar 50% yang mengalamidepresi maupun kecemasan.Simpulan : Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia pada lansia,seperti usia, jenis kelamin, Kebiasaan tidur / pola tidur, penyakit lainnya yangmendasari, serta gangguan jiwa yang menyertai. Insomnia pada panti werdha inicenderung terjadi pada usia yang lebih muda dan jenis kelamin perempuan.

 7. Helically labile bis(haloBODIPYs): an advantageous platform for the development of CPL-SOMs

  OpenAIRE

  Ray, C��sar; S��nchez-Carnerero, Esther M.; Moreno, Florencio; Maroto, Beatriz L.; Agarrabeitia, Antonia R.; Ortiz, Mar��a J.; L��pez-Arbeloa, ����igo; Ba��uelos, Jorge; Cohovi, Komlan D.; Lunkley, Jamie L.; Muller, Gilles; de la Moya, Santiago

  2016-01-01

  Simple organic molecules (SOM) based on bis(haloBODIPY) are shown to enable circularly polarized luminescence (CPL), giving rise to a new structural design for technologically valuable CPL-SOMs. The established design comprises together synthetic accessibility, labile helicity, possibility of reversing the handedness of the circularly polarized emission, and reactive functional groups, making it unique and attractive as advantageous platform for the development of smart CPL-SOMs.

 8. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 9. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MENJADI GURU AKUNTANSI PADA MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anis Ardyani

  2014-06-01

  Full Text Available Minat menjadi guru merupakan pemusatan pikiran, perasaan, kemauan atau perhatian seseorang terhadap profesi guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru akuntansi pada mahasiswa prodi pendidikan akuntansi angkatan 2010 Universitas Negeri Semarang. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa prodi pendidikan akuntansi angkatan 2010 sebanyak 103 mahasiswa. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dan didapat 82 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik propotional random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dengan melihat proporsi tiap kelas. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis faktor dan analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 kelompok faktor baru yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru akuntansi diantaranya yaitu a persepsi mahasiswa tentang profesi guru (24,66%; b kesejahteraan guru (18,69%; c prestasi belajar (15,26%; d pengalaman PPL (13,85%; e teman bergaul (10,54%; f lingkungan keluarga (4,32%; dan g kepribadian (2,62%. Interest in becoming a teacher is a concentration of thought, feeling, volition or one's attention to the teaching profession. The purpose of this study was to determine the factors that influence student interest in becoming a teacher in the accounting department of accounting education student class of 2010 State University of Semarang. The study population was a student of accounting department of education class of 2010 as many as 103 students. Determination of the number of samples obtained using the formula Slovin and 82 students. Sampling technique using proportional random sampling technique is random sampling with the proportions of each class. Methods of data collection using documentation and questionnaire method. Methods of data analysis using factor analysis and

 10. Faktor Penentu Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Di Kabupaten Sidoarjo melalui Pengembangan Ekonomi Lokal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sayyidatu Ulish Shofa

  2015-12-01

  Full Text Available Wilayah bagian timur Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi pengembangan sub sektor perikanan, khususnya Kecamatan Candi, Sedati, Sidoarjo, Buduran, Jabon, dan Waru. Potensi tersebut belum didukung pengembangan industri pengolahan perikanan secara optimal sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Industri pengolahan perikanan masih bersifat sederhana, marketshare terbatas, dan belum ada kemitraan usaha. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal menjadi bentuk pengembangan yang cocok dalam permasalahan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan ekonomi lokal. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai faktor penentu pengembangan industri melalui teknik analisis konten dan CFA (Confirmatory Factor Analysis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 faktor penentu pengembangan industri pengolahan perikanan, yaitu sumberdaya, kelembagaan, ekonomi, pasar dan pemasaran, transportasi, serta sarana dan prasarana pendukung pengolahan perikanan.

 11. PERGESERAN PERILAKU PENGGUNAAN FITUR-FITUR FACEBOOK: FAKTOR PEMICU, DAMPAK, DAN SOLUSI

  OpenAIRE

  Agustin, Henri

  2013-01-01

  Memiliki fitur-fitur yang relatif lengkap (diantaranya foto, video, notes, dan comments) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menjadikan Facebook sebagai situs jejaring sosial yang paling populer di dunia. Idealnya setiap informasi yang diposting ke Facebook dengan bantuan fitur-fitur yang tersedia pada situs jejaring sosial tersebut adalah informasi-informasi pribadi yang pada dasarnya memang penting diketahui oleh teman atau keluarga agar interaksi, komunikasi, serta sila...

 12. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sistya Rachmawati

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to investigate the influence of the firm size, the profitability, the solvability, the public accountant size and the existence of internal auditor division toward the Audit Delay and Timeliness on manufacture companies that listed in Jakarta Stock Exchange.The Research sample was taken from Fifty-nine listed companies in Jakarta Stock Exchange. These samples were selected by using Purposive sampling method. Analysis hypothesis is using Multiple Regression, before hypothesis test, normality data test using P-Plot test.The result of Multiple Regression model shows that Audit Delay influenced by firm size and public accountant size, and Timeliness influenced by firm size and solvability. This result is recommended for auditor to increase effectiveness and efficiency of his audit performance and for all existing studies to contribute towards the current literature on Auditing. Abstract in Bahasa Indonesia: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal yaitu: profitabilitas, solva¬bili¬tas, internal auditor dan size perusahaan dan faktor eksternal, yaitu ukuran KAP terhadap audit delay dan Timeliness pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Jakarta Stock Exchange. Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Dari hasil pengolahan Regresi Berganda pada Audit Delay diketahui bahwa koefisien determi¬nasi Adjusted R2 = 0,123. Artinya seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel depen¬den (Audit Delay adalah sebesar 12,3%. Sedang¬kan pada Timeliness, seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP dapat men¬jelaskan variasi pada variabel dependennya (Timeliness adalah sebesar 7,9%. Hasil dari penelitian ini dapat membantu profesi akuntan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan

 13. ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 6-59 BULAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzanna Suzanna

  2017-01-01

  Abstrak: Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Anak Usia 6-59 Bulan. Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan terutama anak balita, karena balita merupakan kelompok rawan. Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak usia 6-59 bulan di Puskesmas Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 96 balita usia 6-59 bulan yang dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Mei 2014. Teknik pengambilan sampel proporsional random sampling. Pengolahan dan analisa data menggunakan komputerisasi. Uji statistik yang digunakan uji chi square.Ha sil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu (p value=0,000, pengetahuan gizi ibu (p value=0,022, pola asuh (p value=0,000, penyakit infeksi (p value=0,000, asupan energi (p value=0,000 dan asupan protein (p value=0,000 dengan status gizi balita di Puskesmas Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan tidak ada hubungan yang bermakna antara umur ibu saat hamil (p value=0,877, jumlah anak (p value=0,938 dan pola makan (p value=0,668 dengan status gizi balita.Disarankan pada ibu yang memiliki balita untuk bisa lebih meningkatkan pengetahuan melalui membaca buku menu seimbang dan media informasi seperti televisi, majalah, internet dll. Serta meningkatkan konsumsi Energi sebanyak 1600 gr/hr, Protein sebanyak 35 gr/hr (AKG, 2013.

 14. Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann-Louise Petersen

  2016-09-01

  Full Text Available The principal of a Swedish school is among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology. The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first resembled a team-based leadership, or what is known as distributed leadership, in which the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second resembled more a formal leadership approach in which principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i

 15. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI BPM NURTILA PALEMBANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahmalia Afriyani

  2016-09-01

  Full Text Available WHO dan UNICEFmerekomendasikan standar emas pemberian makan pada bayi  yaitu  menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD segera setelah lahir, mulai umur 6 bulan berikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.Desain penelitian kuantitatif bersifat survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi usia >6 bulan yang datang ke BPM Nurtila Palembang pada tanggal 17 Mei-11 Juni 2016, pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang dan alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data meliputi univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu (p-value=0,034 dan OR=8,000, pendapatan keluarga (p-value=0,018 dan OR=13,750, dukungan keluarga (p-value=0,003; OR=3,500 dan tradisi (p-value=0,004 dan OR=16,000 dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.

 16. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 17. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 18. Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja di Pelayanan Kesehatan RSUD Banjarbaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Husaini Husaini

  2016-12-01

  Full Text Available Abstract Healthcare providers have the function of organizing medical services, development of administration and financial implemented by medical record and service unit. Therefore, hospital should give a positive direction to achieve organization goals and employees’ job satisfaction. The expectation is influenced by the work environment and motivation. This study aimed to analyze the influence of physical work environment (temperature and humidity, non-physical work environment (relationship among employees, relationship between employees and leaders and motivation for job satisfaction in the medical record and service unit at Banjarbaru Hospital in 2015. The research design was crosssectional through observational approach. The sample was 32 people. The research applied devices for measuring temperature and humidity, and questionnaires for motivation and job satisfaction assessment. The results revealed that humidity and temperature factors influence job satisfaction significantly. The influence of non-physical work environment on satisfaction was at p-value of 0.017, and the influence of motivation on job satisfaction was at p-value of 0.035. The study concluded that temperature, humidity, motivation and non-physical work environment were the factors of job satisfaction. Key words : Environment factors, job satisfaction, motivationAbstrakPelayanan kesehatan mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan medis, pengembangan administrasi dan keuangan yang dilaksanakan unit kesehatan, terutama di rumah sakit, tetapi juga harus memperhatikan kepuasan kerja pegawai. Harapan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan motivasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor lingkungan kerja fisik (suhu dan kelembaban, lingkungan kerja non fisik (hubungan sesama karyawan, hubungan karyawan-atasan dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Tempat penelitian di ruang rekam medik dan bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Daerah Banjarbaru. Metode

 19. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 20. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 1. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 2. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Waktu Tanggap pada Pelayanan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Tahun 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nailatul Fadhilah

  2015-01-01

  Full Text Available AbstrakPenanganan kasus kecelakaan lalu lintas membutuhkan pelayanan yang cepat, tanggap, dan tepat. Salah satu indikator pelayanan tersebut adalah waktu tanggap pada pelayanan pasien di IGD. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu tanggap pada pelayanan kasus kecelakaan lalu lintas di IGD RSUP Dr. M. Djamil Padang. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga Desember 2013 di IGD RSUP Dr. M. Djamil dengan desain penelitian studi cross-sectional. Pengambilan data menggunakan lembaran observasi dan diberikan kepada 60 orang pasien kecelakaan lalu lintas yang dipilih secara acak. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji silang dengan tingkat kemaknaan p = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 70% memiliki waktu tanggap yang tepat, dimana rata-rata waktu tanggap adalah 6 menit 15 detik. Sebagian besar pasien kecelakaan lalu lintas berada dalam keadaan gawat tidak darurat atau triase kuning (80%. Pada sebagian besar kasus petugas berada di meja triase saat pasien datang (86,67%. Sebagian besar pasien dibawa ke triase dari pintu masuk IGD dengan brankar (86,67%. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kegawatan pasien, keberadaan petugas yang bersiaga di triase, dan ketersediaan brankar dengan ketepatan waktu tanggap.Kata kunci: waktu tanggap, faktor-faktor yang berhubungan, kecelakaan lalu lintas, IGDAbstractTraffic accident cases management requires prompt, responsive, and precise service. Time response is one of several indicators of ER patient service. The aim of this study is to observe the factors that related to time response of traffic accident case management in Emergency Department of Dr. M. Djamil Hospital, Padang. This cross-sectional study was conducted between May and December 2013 by using observational sheet which is distributed to 60 randomly chosen from traffic accident patients in Dr. M. Djamil General Hospital. Crosstab analysis was used to

 3. Multi-SOM: an Algorithm for High-Dimensional, Small Size Datasets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shen Lu

  2013-04-01

  Full Text Available Since it takes time to do experiments in bioinformatics, biological datasets are sometimes small but with high dimensionality. From probability theory, in order to discover knowledge from a set of data, we have to have a sufficient number of samples. Otherwise, the error bounds can become too large to be useful. For the SOM (Self- Organizing Map algorithm, the initial map is based on the training data. In order to avoid the bias caused by the insufficient training data, in this paper we present an algorithm, called Multi-SOM. Multi-SOM builds a number of small self-organizing maps, instead of just one big map. Bayesian decision theory is used to make the final decision among similar neurons on different maps. In this way, we can better ensure that we can get a real random initial weight vector set, the map size is less of consideration and errors tend to average out. In our experiments as applied to microarray datasets which are highly intense data composed of genetic related information, the precision of Multi-SOMs is 10.58% greater than SOMs, and its recall is 11.07% greater than SOMs. Thus, the Multi-SOMs algorithm is practical.

 4. Deep SOMs for automated feature extraction and classification from big data streaming

  Science.gov (United States)

  Sakkari, Mohamed; Ejbali, Ridha; Zaied, Mourad

  2017-03-01

  In this paper, we proposed a deep self-organizing map model (Deep-SOMs) for automated features extracting and learning from big data streaming which we benefit from the framework Spark for real time streams and highly parallel data processing. The SOMs deep architecture is based on the notion of abstraction (patterns automatically extract from the raw data, from the less to more abstract). The proposed model consists of three hidden self-organizing layers, an input and an output layer. Each layer is made up of a multitude of SOMs, each map only focusing at local headmistress sub-region from the input image. Then, each layer trains the local information to generate more overall information in the higher layer. The proposed Deep-SOMs model is unique in terms of the layers architecture, the SOMs sampling method and learning. During the learning stage we use a set of unsupervised SOMs for feature extraction. We validate the effectiveness of our approach on large data sets such as Leukemia dataset and SRBCT. Results of comparison have shown that the Deep-SOMs model performs better than many existing algorithms for images classification.

 5. Faktor Demografis, Personality Traits, dan Overconfidence (Survey Terhadap Investor Saham di Yogyakarta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liring Dwi Utami

  2016-06-01

  Full Text Available AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor demografi, personality traits dan overconfidence pada Investor saham di Yogyakarta. Faktor demografis yang digunakan berupa jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama investasi sedangkan personality traits menggunakan the big five personality. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar kepada 100 orang investor yang dipilih secara random. Sebanyak 87 kuesioner digunakan, sedangkan 13 lainnya didiskualifikasi karena jawaban kuesioner yang tidak lengkap. Data diolah menggunakan SPPS dengan alat ukur Chi Square dan Pearson Correlation. Hasil dari penelitian menemukan bahwa semua faktor demografi yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan dan lama investasi tidak berhubungan dengan overconfidence. Hasil lain menunjukkan adanya hubungan yang positif antara conscientiousness dengan overconfidence. Sedangkan extraversion, agreeableness, neuroticism dan openness to experience tidak mempunyai hubungan dengan overconfidence.AbstractThis study aims to determine the relationship between demographic factors, personality traits, and overconfidence with stock investors in Yogyakarta. Demographic factors used are gender, age, education and time frame of holding, while the big five personality was used as a proxy of personality traits. This study used a questionnaire distributed to 100 randomly selected investors. A total of 87 questionnaires were used, while the other 13 were disqualified because of incomplete answers to the questionnaire. The data were processed using chi square and Pearson correlation. The results of the study found that all the demographic factors (age, gender, education and time frame holding had no association with overconfidence. Other results showed a positive relationship between conscientiousness with overconfidence. Whereas extraversion, agreeableness, neuroticism and openness to experience were not related to overconfidence.

 6. ANALISIS SPASIAL FAKTOR LINGKUNGAN PADA KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KECAMATAN GENUK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kartika Kirana

  2017-10-01

  Full Text Available ABSTRAK Kecamatan Genuk merupakan salah satu kecamatan yang endemis DBD di Kota Semarang. Secara berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2014, Kecamatan Genuk masuk sebagai tiga besar kasus DBD terbanyak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian DBD adalah faktor lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dari hasil analisis spasial faktor lingkungan dengan kejadian DBD di Kecamatan Genuk. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah kondisi SPAL, penumpukan ban bekas dan sumur gali. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Genuk (Kelurahan Genuksari, Karangroto, Bangetayu Kulon dan Banjardowo pada bulan Maret 2016. Instrumen meliputi lembar observasi, peta lokasi, Global Positioning System (GPS, alat fotografi dan AcrGIS. Analisis data menggunakan SIG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian DBD menggerombol pada beberapa RW yang berdekatan dengan keberadaan penumpukan ban bekas sekitar permukiman dan sumur gali terbuka.   Kata Kunci        : demam berdarah (DBD, lingkungan, analisis spasial     ABSTRACT Genukis one of dengue fever endemic district in Semarang city. Since 2012 until 2014, Genuk involve as the place that has high incidence of Dengue Fever. One of the factors in the incidence Dengue Fever areenvironmental factors.The goals of this research wasto analize spatial environmental factorsin the incidence Dengue Fever in Genukdistrict. This was a quantitative descriptive research with descriptive survey. The unit this research was water puddle on the pilling of the tire, the dug wells, and waste water pipeline that located in Genuk District (Subdistrict of Genuksari, Karangroto, Bangetayu Kulon and Banjardowo at March 2016. The instruments were paper of observation,the  map, GPS, camera and ArcGIS. Data was analyzed with GIS. The study showed that dengue fever transmission was inthe area with pilling of the tire, and the dug wells.   Keywords

 7. Distribution of peptidergic populations in the human dentate gyrus (somatostatin [SOM-28, SOM-12] and neuropeptide Y [NPY]) during postnatal development.

  Science.gov (United States)

  Cebada-Sánchez, S; Insausti, R; González-Fuentes, J; Arroyo-Jiménez, M M; Rivas-Infante, E; Lagartos, M J; Martínez-Ruiz, J; Lozano, G; Marcos, P

  2014-10-01

  The postnatal development of the human hippocampal formation establishes the time and place at which we start autobiographical memories. However, data concerning the maturation of the neurochemical phenotypes characteristic of interneurons in the human hippocampus are scarce. We have studied the perinatal and postnatal changes of the dentate gyrus (DG) interneuron populations at three rostrocaudal levels. Immunohistochemically identified neurons and fibers for somatostatin (SOM-12 and SOM-28) and neuropeptide Y (NPY) and the co-localization of SOM-28 and NPY were analyzed. In total, 13 cases were investigated from late pregnancy (1 case), perinatal period (6 cases), first year (1 case), early infancy (3 cases), and late infancy (2 cases). Overall, the pattern of distribution of these peptides in the DG was similar to that of the adult. The distribution of cells was charted, and the cell density (number of positive cells/mm(2)) was calculated. The highest density corresponded to the polymorphic cell layer and was higher at pre- and perinatal periods. At increasing ages, neuron density modifications revealed a decrease from 5 postnatal months onward. In contrast, by late infancy, two immunoreactive bands for SOM-28 and NPY in the molecular layer were much better defined. Double-immunohistochemistry showed that NPY-positive neurons co-localized with SOM-28, whereas some fibers contained only one or other of the neuropeptides. Thus, this peptidergic population, presumably inhibitory, probably has a role in DG maturation and its subsequent functional activity in memory processing.

 8. MODEL PREDIKSI KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD BERDASARKAN FAKTOR IKLIM DI KOTA BOGOR, JAWA BARAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jusniar Ariati

  2015-01-01

  Full Text Available AbstractDengue Hemorrhagic Fever (DHF presents a serious health problem in Indonesia. Dengue viruses are transmitted to human through the biting of infected mosquitoes, especially Aedes aegypti and Ae. albopictus.The occurrence of variation and climate change will Affect the growth areas of mosquitoes. This situation can influence on the emergence of dengue fever cases. In this paper will discuss the predictions of the mathematical model of considering the incidence of DHF with climatic factors. The research design was a retrospective study with the data collected is dengue incidence and climate include temperature, rainfall, humidity and rainy days since 2002-2010. Data analysis was performed using Minitab 16.0 software statistical time series. The results showed that R2 varied between 0.65 to 0.99. The highest R2 value of the regression equation obtained in August, September and October is 0.99 and the lowest in April with a R2 value of 0.65. The results of predictions based on 4 predictors (precipitation, rainy days, temperature and humidity with the incidence of DHF is actually not much different, except in April. It can be concluded that according to linear predictive models of dengue is influenced by climatic factors (precipitation, rainy days, temperature and humidity 2 months before and 1 month prior dengue incidence.Keywords : Dhf, Climate, Prediction ModelAbstrakDemam Berdarah Dengue (DBD merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Aedes aegyptisebagai vektor utama penyakit DD/DBD kehidupannya dipengaruhi oleh faktor iklim, diantaranya suhu, kelembaban udara, curah hujan dan hari hujan. Berbagai upaya pengendalian  telah   dilakukan  namun  belum   menurunkan  jumlah  kasus  secara  signifikan, sehingga diperlukan model untuk memprediksi kejadian DBD di suatu wilayah sehingga kejadiannya dapat diantisipasi. Dalam tulisan ini akan membahas model matematika prediksi kejadian DBD dengan mempertimbangkan faktor iklim

 9. FAKTOR GENDER DAN RESILIENSI DALAM PENCAPAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA SMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siska Chindy Dilla

  2017-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang pengaruh positif dari faktor gender dan resiliensi matematis dalam pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah semua siswa SMA di Bandung dengan sampel dipilih siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas di suatu SMA Swasta di Bandung sejumlah 33 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes untuk mengukur kemampuan berpkir kreatif matematis berupa soal uraian sebanyak 4 soal, sedangkan instrument non tes untuk mengukur tingkat Resiliensi matematis berupa skala dalam kuesioner. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Analisis Kovarian (Ancova. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tingkat kepercayaan 95% terdapat hubungan positif faktor gender dan resiliensi matematis siswa terhadap pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Koefisien Determinasi Berganda semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Diperoleh nilai R Squared 0,866 artinya 86,6% dari pencapaian kemampuan berpikir kreatif siswa dipengaruhi oleh faktor gender dan resiliensi siswa. Sisanya 13,4% dipengaruhi oleh faktor lain. This study aims to find out in depth about the positive effects of gender factors and mathematical resilience in the achievement of mathematical creative thinking ability of high school students. The method in this research using correlational method with quantitative approach. The population of this study is all high school students in Bandung with a sample of students selected class XII High School in a private high school in Bandung a number of 33 students. The instrument used in this research is a test to measure of mathematical creative thinking ability in the form of a description of 4 questions, while the non-test instrument to measure the level of mathematical resilience in the form

 10. Pembangunan Model E-Learning di Perguruan Tinggi dengan Mempertimbangkan Faktor Kebutuhan Dinamis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inayatulloh Inayatulloh

  2012-06-01

  Full Text Available The purpose of this research is to build a model of a dynamic e-learning that can accommodate the needs of educational institutions. The research is performed with an analysis towards the observation of the learning activities in several higher education institutions. This method is carried out as a basis for creatingmodels of dynamic e-learning comprehensive to meet the needs of students, lecturers and all parties concerned. The result achieved is a model of e-learning that can be used by universities in building and developing elearning applications.Pembangunan Model E-Learning di Perguruan Tinggi dengan Mempertimbangkan Faktor Kebutuhan Dinamis

 11. DAYA SAING DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI VOLUME EKSPOR SAYURAN INDONESIA TERHADAP NEGARA TUJUAN UTAMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahma Linda Kusuma

  2015-11-01

  Full Text Available The export commodities competitiveness is one of many indicators used for measuring the economic growth of a country. This research analyzed the export competitiveness of the five Indonesian vegetables, including potatoes, tomatoes, onions, cabbage, and chili which are delivered to five major destination countries and compared with competitor countries by looking at the comparative and competitive advantages as well as the factors that influence it. The period of analysis in this study is from 2008 to 2012 by using Releaved Comparative Advantage (RCA, Export Product Dynamic (EPD, and Gravity Model using data panel regression approach E–views 6. The result of this study indicates that the Indonesian commodities of vegetables do not have a comparative advantage better than its competitors, namely Netherland and China on potatoes, tomatoes, onions, cabbage, and chili to the world. The comparative advantage of Indonesian vegetables to major destination countries produced by tomatoes, cabbage, and chili which are different from each commodity. On the other hand, Indonesia has different competitive advantage compared to its competitors both to the main destination countries and the world on each of the commodities. The factors that affect the export quantity is Economic Distance, Gross Domestic Product (GDP, Exchange Rate, Population, and the Price of the Export with different results on each of the commodities.Keywords: Export, EPD, Gravity Model,  RCA, vegetables ABSTRAKDaya saing ekspor komoditas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian negara. Penelitian ini menganalisis daya saing ekspor lima komoditas sayuran Indonesia yaitu kentang, tomat, bawang merah, kubis, dan cabe terhadap lima negara tujuan utama dan dibandingkan dengan negara pesaing dengan melihat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Periode analisis yang digunakan pada penelitian ini

 12. Faktor Dominan pada Indeks Inklusi Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Fajar Cahyono

  2017-10-01

  Full Text Available The importance of financial inclusion in Islamic Bank is not only affordable for business level, but also agricultural sector. Indonesian Islamic banking as one of the providers of financial services continued to grow, but its market share is still small compared with conventional banking. Therefore financial inclusion Islamic banking, especially in reaching out to the agriculture sector, need to be improved. This study aims to measure the value of financial inclusion Islamic banks in Indonesia province in reaching the agricultural sector, both provincial and district or city. Indexing method factor analysis (Principal Component Analysis using 14 indicators that have been adapted to the concept of Financial Inclusion Index (FII. Data correlated with Islamic Financial Institution availability can be divided into two factors which are of Islamic banking (including Islamic windows of the conventional bank and Islamic Rural Bank. The result of the analysis is indicating that the most dominant factor provided by Islamic banking (including Islamic windows of conventional Bank. The result also present the highest index score reached by West Java Province and East Java, while the lowest index score reached by East Nusa Tenggara and West Papua Province. Keuangan inklusi bagi bank syariah sangatlah penting, bukan hanya memberikan pembiayaan pada sektor bisnis namun juga untuk sektor pertanian. Bank syariah di Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang memiliki potensi untuk mengembangkan keuangan inklusi walaupun pangsa pasar dari bank syariah masih lebih kecil dibandingkan konvensional. Keberadaan keuangan inklusi di bank syariah khususnya pada sektor pertanian masih perlu ditingkatkan Penelitian ini bertujuan untuk mengukur nilai keuangan inklusi di bank syariah pada sektor pertanian di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, baik pada level provinsi, kabupaten dan kota. Penelitian ini menggunakan metode index faktor analisis

 13. FAKTOR RISIKO KEJADIAN MALARIA DI PUSKESMAS SELAT III KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2003

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gurendro Putro

  2012-11-01

  Full Text Available Purposive of this study is to analyse the risk faktor in the area mentioned above, using case control design. The control group is identified as plasmodium negative, similar sex and age. Sampling time between control and patient is within 4 months. Sample size is 70 cases and 70 controls. Data analyzed as distribution frequencies. Odd Ratio (ER, bivariate and multivariate.Suggestion, we need to pass this information and aducate the people on how to prevent and the spreading of malaria disease by using gauze, mosquito's curtain and repellent. Key words: malaria, risk factors, case control study

 14. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 15. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 16. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PEMAKAIAN PRODUK LAYANAN SELULER DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK 7P’S OF MARKETING (STUDI KASUS : PT. TELKOM AREA BLORA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nia Budi Puspitasari

  2012-02-01

  Full Text Available Perkembangan dunia telekomunikasi yang semakin pesat dan ketatnya persaingan antar provider telepon seluler, membuat para produsen tidak gegabah dalam menentukan dan mengembangkan jenis produknya. Setelah kemunculan telepon seluler dengan teknologi AMPS (Advance Mobile Phone Systems dan GSM (Global Systems for Mobile Communication, kemudian berkembang teknologi CDMA (Code Devision Multiple Acess. PT.Telekomunikasi Indonesia, Kancatel Blora sebagai penyedia layanan Telkom Flexi untuk wilayah Kabupaten Blora, menghadapi beberapa hal penting dalam memperkenalkan produknya. Nilai penjualan diharapkan untuk lebih berkembang lagi, namun harus menghadapi tantangan dari pesaing dengan produk baru yang inovatif. Untuk itu, TelkomFlexi mengambil tindakan dengan memberikan produk yang berkualitas, layanan yang baik dan fasilitas yang memadai bagi para penggunanya, akan tetapi pada kenyataannya hingga sekarang ini jumlah pengguna Flexi wilayah Blora masih rendah jika dibanding dengan wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi preferensi konsumen diwilayah Blora dalam menggunakan suatu produk mobile communication. Penelitian ini menggunakan metode analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam menggunakan suatu produk mobile communication. Analisis faktor yaitu suatu metode reduksi data untuk menemukan variabel baru yang disebut faktor yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aslinya, yang tidak berkorelasi satu sama lainnya, variabel baru tersebut memuat sebanyak mungkin informasi yang terkandung di dalam variabel asli. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 9 faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam menggunakan suatu produk mobile communication, yaitu : faktor bukti fisik, faktor fitur tambahan produk, faktor proses, faktor harga, faktor karyawan, faktor kinerja inti produk, faktor promosi, faktor tampilan nyata produk, faktor

 17. Storytelling som marknadsföringsmetod : Case: Restaurang Pub Niska Åbo

  OpenAIRE

  Olin, Christa

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om storytelling som markadsföringsmetod. Syftet med examensarbetet är att marknadsföra restaurang Pub Niska Åbo samt förmedla dess historia. Pub Niska är ett pizzakoncept som bygger sin verksamhet runt den kände smugglaren Algoth Niskas livshistoria. Michael Björklund, som skapat konceptet, är bland annat känd från TV- programmen ”Strömsö”, ”Mat så in i Norden” och ”Strandhugg” och har utsetts till Årets Kock i både Finland och Sverige. Som metod att marknadsfö...

 18. Stabilization of microbial biomass in soils: Implications for SOM formation and xenobiotics degradation

  Science.gov (United States)

  Miltner, A.; Kindler, R.; Achtenhagen, J.; Nowak, K.; Girardi, C.; Kästner, M.

  2012-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays an important role in soils. It is the carbon source and the habitat of many soil microorganisms, its quality and quantity thus affect soil microbial activity. Therefore, the amount and composition of SOM determines soil quality, but SOM formation and stabilization are not yet sufficiently understood. Recently, microbial biomass residues could be identified as a significant source of SOM. We incubated 13C-labelled bacterial cells for 224 days in an agricultural soil and traced the fate of the 13C label of bacterial biomass in soil by isotopic analysis. The data were combined to a mass balance, and the biomass residues were visualized by scanning electron microscopy (SEM). A high percentage of the biomass-derived carbon (in particular from proteins) remained in soil, mainly in the non-living part of SOM, after extended incubation. The SEM micrographs only rarely showed intact cells. Instead, organic patchy fragments of 200-500 nm size were abundant. These fragments were associated with all stages of cell envelope decay and fragmentation, indicating specific disintegration processes of cell walls. Similar fragments developed on initially clean and sterile in situ microcosms during exposure in groundwater, thus providing clear evidence for their microbial origin. Microbial cell envelope fragments thus contribute significantly to SOM formation. A significant contribution of cell envelope fragments to SOM formation provides a simple explanation for the development of the small, nano-scale patchy organic materials observed in soil electron micrographs. It also suggests that microstructures of microbial cells and of small plant debris provide the molecular architecture of SOM attached to particle surfaces. This origin and macromolecular architecture of SOM is consistent with most observations on SOM, e.g. the abundance of microbial-derived biomarkers, the low C/N ratio, the water repellency and the stabilization of microbial biomass. The

 19. ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PROGRAM PENINGKATAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF PUSKESMAS PARIAMAN KOTA PARIAMAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dian Fajri Utami

  2013-03-01

  Full Text Available ASI eksklusif, salah satu program prioritas karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan bayi. Puskesmas Pariaman merupakan yang paling rendah cakupan ASI eksklusifnya yaitu 53,3 %. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan ekstemal program peningkatan pemberian ASI eksklusif. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Pariaman Kota Pariaman dengan informan kepala Puskesmas, koordinator program gizi, bidan desa, kader Posyandu, dan ibu bayi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara indepth interview, FGD dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara content analisis. Hasil penelitian mendapatkan aspek internal dari segi input, tenaga pelaksana adalah tenaga gizi dan sudah mendapatkan pelatihanASI eksklusif, belum ada dana khusus, metode yang digunakan yaitu penyuluhan dengan memanfaatkan sarana Posyandu dan kelas ibu. Dari segi process, belum ada perencanaan dan pengorganisasian khusus, telah dilakukan penggerakan dan pemantauan oleh tenaga kesehatan. Dari segi output, cakupan ASI eksklusif masih rendah. Aspek ekstemal belum ada kebijakanpemerintah daerah yang mendukungASI eksklusif ada kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi ASI eksklusif, rendahnya pengetahuan ibu dan faktor pekerjaan ibu menyebabkan rendahnya ASI eksklusif. Dapat disimpulkan bahwa program ASI eksklusif masih lemah dan rendah secara internal dan ekstemal. Diharapkan tenaga gizi agar lebih meningkatkan sosialisasi ASI eksklusif.

 20. FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA WANITA HAMIL DI INDONESIA (ANALISIS DATA RISKESDAS 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budi Setyawati

  2016-03-01

  Full Text Available Pendahuluan : Hipertensi (termasuk preeklampsi pada wanita hamil terjadi pada sekitar 10% dari kehamilan di seluruh dunia dan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi yang dilahirkannya. Diperkirakan 13 persen angka kematian ibu disebabkan oleh hipertensi pada kehamilan. Tujuan : mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada wanita hamil di Indonesia Metode : Penelitian ini adalah studi observasional analitik dengan desain cross sectional study, menggunakan data Riskesdas 2013. Hasil :Hipertensi pada wanita hamil di Indonesia 2013 sebesar 6,3%. Determinan hipertensi pada wanita hamil adalah riwayat pernah didiagnosis hipertensi (OR : 5,1, status gizi yang digambarkan oleh lingkar lengan atas (LILA> 30 cm (OR : 2,9, umur diatas 35 tahun (OR : 1,8, kebiasaan makan makanan asin tiap hari (OR : 1,6, pendidikan kurang dari SMP (OR : 1,6, dan kawasanbukan Jawa-Bali (OR : 1,3, kesemuanya signifikan secara statistik (p<0,05. Kesimpulan : hipertensi pada wanita hamil utamanya dikarenakan riwayat hipertensi sebelumnya, usia > 30 tahun, status gizi lebih (LILA > 30 cm, kebiasaan makan makanan asin tiap hari, dan pendidikan rendah (< SMP. Saran :dalam upaya promotif-preventif hipertensi, penyuluhan diutamakan pada kelompok berisiko.

 1. Perbaikan Faktor Daya Menggunakan Cuk Converter pada Pengaturan Kecepatan Motor Brushless DC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hadyan Perdana Putra

  2017-01-01

  Full Text Available Brushless DC motor (BLDC adalah mesin listrik yang sangat serbaguna. Secara konstruksi, BLDC adalah motor sinkron dengan gulungan ketat dan magnet permanen dipasang pada rotor. Dengan tidak menggunakan sikat dan komutator, sikat kerusakan dan percikan api tidak ditemukan di motor ini dan membuat BLDC lebih efisien daripada jenis lain dari motor listrik. BLDC digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti aplikasi rumah tangga, transportasi, aerospace, pemanasan, ventilasi, robotika, dan banyak lainnya. Dalam operasi BLDC menggunakan sumber AC, rectifier ​​dan menghubungkan kapasitor umumnya digunakan. Dan juga, karena BLDC perlu gelombang saat persegi untuk bekerja, penggunaan inverter diperlukan. Inverter juga digunakan untuk tujuan kontrol kecepatan di kontrol kecepatan BLDC konvensional. Kontrol kecepatan konvensional yang hanya menggunakan DBR dan inverter menghasilkan harmonik yang besar yang berarti mengurangi faktor daya juga. Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan DC-DC konverter antara rectifier dan inverter. Pada penelitian ini akan diteliti pengaruh mode Cuk Converter sebagai penghubung antara DBR dan inverter terhadap faktor daya sumber.

 2. FAKTOR RISIKO KEJADIAN LUAR BIASA HEPATITIS A DI SEKOLAH DASAR NEGERI SELULUNG DAN BLANTIH, KINTAMANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gede Ketut Aryana

  2015-05-01

  Full Text Available Hepatitis A terjadi secara sporadis dan epidemik di seluruh dunia, dengan kecenderungan untuk kambuh secara siklik. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli tahun 2012 dan awal 2013 terjadi kejadian luar biasa hepatitis A di Kintamani, Bangli. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian luar biasa hepatitis A pada anak-anak sekolah dasar di Kintamani. Penelitian ini merupakan penelitian kasus-kontrol. Data kasus diambil dari Sekolah Dasar Negeri (SDN Selulung dan Blantih, sedangkan kontrol dari SDN Sekaan, Kintamani. Penelitian dilaksanakan bulan April sampai Mei 2013. Analisis data dengan uji Kai-kuadrat, analisis bivariat dengan tingkat kemaknaan á=0,05, interval kepercayaan (IK 95%, dilanjutkan analisis multivariat. Pemanfaatan jamban yang tidak baik bermakna secara statistik berhubungan dengan kejadian luar biasa hepatitis A dengan rasio odds 18,0 (IK95% 4,38 sampai 74,01, P<0,001. Pemanfaatan jamban yang tidak baik bermakna secara statistik sebagai faktor risiko kejadian luar biasa hepatitis A pada anak-anak sekolah dasar di Kintamani. [MEDICINA 2014;45:79-83]    

 3. Pengembangan Model Persediaan Continuous Review dengan All-Unit Discount dan Faktor Kadaluwarsa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cherish Rikardo

  2017-06-01

  Full Text Available Paper ini membahas suatu model matematika untuk suatu sistem persediaan dengan mempertimbangkan adanya all-unit discount dan faktor kadaluwarsa. Permintaan barang bersifat deterministik yang merupakan fungsi dari waktu dan bergantung pada jumlah persediaan yang ada (inventory dependent demand, laju kadaluwarsa barang juga bergantung pada waktu dan tidak ada lead time. Model yang dibahas merupakan pengembangan dari Nagare dan Dutta [9] dengan menambah faktor all-unit discount dan laju kadaluwarsa yang bergantung pada waktu. Dari model yang dikembangkan akan ditentukan kuantitas pemesanan (economic order quantity dan waktu antar pemesanan yang optimum yang meminimumkan total biaya persediaan tahunan. Algoritma penentuan solusi optimum dari model yang dikembangkan dan contoh numerik sebagai ilustrasi dari permasalahan persediaan ini diberikan. Analisis sensitivitas model dengan melihat pengaruh laju kadaluwarsa dan laju permintaan terhadap kuantitas dan waktu antar pemesanan yang optimal juga diberikan. Dari hasil analisis sensitivitas diperoleh bahwa semakin besar laju kadaluwarsa, maka waktu antar pemesanan menjadi semakin singkat dan kuantitas pemesanan menjadi semakin sedikit.  Hal yang sama terjadi jika laju permintaan barang semakin besar.   Kata kunci:  Persediaan, kadaluwarsa, all-unit discount.

 4. Pemeliharaan Anjing oleh Masyarakat Kota Denpasar yang Berkaitan dengan Faktor Risiko Rabies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorteany Mayani Kakang

  2017-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemeliharaan anjing masyarakat Kota Denpasar yang berisiko terhadap penularan rabies serta pemahaman masyarakat tentang bahaya penyakit rabies. Metode yang dipakai adalah survei terhadap responden atau pemilik anjing di Kota Denpasar, meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Utara. Penelitian ini menggunakan 140 responden sebagai sampel yaitu 50 responden di Denpasar Barat, 60 responden di Denpasar Timur dan 30 responden di Denpasar Utara. Wawancara dilakukan dengan bantuan kuisioner (closed ended dan open ended. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan anjing masyarakat Kota Denpasar relatif baik namun ada sejumlah faktor risiko rabies yang perlu diwaspadai seperti anjing peliharaan berkontak dengan anjing lain, memelihara HPR (Hewan Pembawa Rabies selain anjing dan sistem pemeliharaan dengan cara dilepas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan anjing oleh sebagian besar masyarakat Kota Denpasar relatif baik. namun ada sejumlah faktor risiko rabies yang perlu diwaspadai seperti kontak dengan anjing lain, memelihara HPR lain dan pemeliharaan yang dilepasliarkan.

 5. PENGGUNAAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELLING UNTUK ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA FIP UMJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ririn Widiyasari

  2018-02-01

  Full Text Available Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja  yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara cara belajar, fasilitas belajar dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa, serta faktor mana yang paling berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 192 mahasiswa (FIP UMJ angkatan tahun 2013-2015 yang aktif mengikuti perkuliahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif survey. Metode pengambilan data menggunakan  kuesioner dengan skala likert. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan analisis  Structural Equation Modeling (SEM berbantuan program LISREL 8.3. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi-square dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel cara belajar memiliki kontribusi yang paling besar, selanjutnya variabel kedua yang berkontribusi meningkatkan motivasi belajar adalah lingkungan belajar dan terakhir fasilitas belajar memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap motivasi belajar. Jadi, variabel laten cara belajar dan lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap motivasi belajar dan fasilitas belajar berpengaruh negatif terhadap motivasi belajar.

 6. Faktor Risiko Lingkungan dengan Kejadian ISPA pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Sofia

  2017-06-01

  Full Text Available Acute Respiratory Infection (ARI is still one public health problem that is important to note, because it is an acute illness and can even cause death in infants in developing countries, including Indonesia. In general, there are three the risk factors of ARI namely environmental factors, individual factors of children, and behavioral factors. The aim of research to find out the environmental risk factors with the incidence of  ARI  in Toddlers in Public Health Center of Ingin Jaya, Aceh Besar district. This type of research is an analytic survey with cross-sectional study approach. The sample size is calculated using the formula Lemeshow of 100 respondents, samples were taken randomly. Data analysis using Chi-Square test. The results showed that the level of humidity in the home (p= 0,039, smoking habits of family members in the home (p= 0,001, and the habit of using mosquito coils in the home (p= 0,003 as a risk factor for ISPA to children in Region Public Health Center of Ingin Jaya, Aceh Besar district. Conclusion, risk factor of ARI in the toddler that is a smoking habit, usage habit of mosquito coil and air humidity. Suggestions, the public in order to maintain air quality in the home environment to avoid various transmission of infectious diseases. Keywords: Air humidity, habits, environment, ARI Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting untuk diperhatikan, karena merupakan penyakit akut dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada balita di berbagai negara berkembang termasuk  Indonesia. Secara umum ada 3 (tiga faktor risiko terjadinya ISPA yaitu faktor lingkungan, faktor individu anak, serta faktor perilaku. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor risiko lingkungan dengan kejadian ISPA pada Balita di wilayah kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian adalah survey analitik dengan pendekatan Crossectional study. Besarnya sampel dihitung

 7. An improved SOM algorithm and its application to color feature extraction.

  Science.gov (United States)

  Chen, Li-Ping; Liu, Yi-Guang; Huang, Zeng-Xi; Shi, Yong-Tao

  2014-01-01

  Reducing the redundancy of dominant color features in an image and meanwhile preserving the diversity and quality of extracted colors is of importance in many applications such as image analysis and compression. This paper presents an improved self-organization map (SOM) algorithm namely MFD-SOM and its application to color feature extraction from images. Different from the winner-take-all competitive principle held by conventional SOM algorithms, MFD-SOM prevents, to a certain degree, features of non-principal components in the training data from being weakened or lost in the learning process, which is conductive to preserving the diversity of extracted features. Besides, MFD-SOM adopts a new way to update weight vectors of neurons, which helps to reduce the redundancy in features extracted from the principal components. In addition, we apply a linear neighborhood function in the proposed algorithm aiming to improve its performance on color feature extraction. Experimental results of feature extraction on artificial datasets and benchmark image datasets demonstrate the characteristics of the MFD-SOM algorithm.

 8. PENGARUH PENILAIAN KINERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN MELALUI FAKTOR PENDORONG MOTIVASI (STUDI KASUS: BANK XYZ KCU BEKASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Febrina Aulia Prasasti

  2016-09-01

  Full Text Available The development of the domestic banking business requires stakeholders to expose their best performance with any available resources they own. The performance assessment owned by a company should encourage motivation to increase productivity for each employee. Productivity, as a measure of employee performance, is an important factor for a company in achieving its goals. This study aims to analyze the influence of performance assessment on employee performance, particularly in the marketing field. Thus, partial least square (PLS was utilized to examine the influence of performance assessment on performance. The result shows that the assessment contributes an influence on the motivating factor reaching up to 78%, while the motivating factor affects the performance as much as 44%. Hence, it can be concluded that the assessment of performance affects the employee performance in the presence of motivation supporting factor.Keywords: motivation factor, performance assessment, performance, PLSABSTRAKPerkembangan bisnis perbankan dalam negeri menuntut seluruh stakeholder menunjukkan kinerja terbaik dengan seluruh sumber daya yang dimiliki. Penilaian kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan seharusnya dapat menjadi alat yang mampu mendorong motivasi untuk meningkatkan produktivitas bagi masing-masing karyawan. Produktivitas sebagai tolak ukur kinerja karyawan merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja khususnya karyawan pemasaran. Pengujian pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja menggunakan partial least square (PLS. Hasilnya adalah penilaian kinerja memengaruhi faktor pemotivasi sebesar 78%, sedangkan faktor pemotivasi memengaruhi kinerja sebesar 44%. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penilaian kinerja memengaruhi kinerja jika terdapat faktor pendorong motivasi. Kata kunci: penilaian kinerja, faktor motivasi, performance, PLS

 9. [A New Method to Decline the SWC Effect on the Accuracy for Monitoring SOM with Hyperspectral Technology].

  Science.gov (United States)

  Wang, Chao; Feng, Mei-chen; Yang, Wu-de; Xiao, Lu-jie; Li, Guang-xin; Zhao, Jia-jia; Ren, Peng

  2015-12-01

  Soil organic matter (SOM) is one of the most important indexes to reflect the soil fertility, and soil moisture is a main factor to limit the application of hyperspectral technology in monitoring soil attributes. To study the effect of soil moisture on the accuracy for monitoring SOM with hyperspectral remote sensing and monitor the SOM quickly and accurately, SOM, soil water content (SWC) and soil spectrum for 151 natural soil samples in winter wheat field were measured and the soil samples were classified with the method of traditional classification of SWC and Normalized Difference Soil Moisture Index (NSMI) based on the hyperspectral technology. Moreover, the relationship among SWC, SOM and NSMI were analyzed. The results showed that the accuracy of spectral monitor for SOM among the classifications were significantly different, its accuracy was higher than the soils (5%-25%) which was not classified. It indicated that the soil moisture affected the accuracy for monitoring the SOM with hyperspectral technology and the study proved that the most beneficent soil water content for monitoring the SOM was less 10% and higher 20%. On the other hand, the four models for monitoring the SOM by the hyperspectral were constructed by the classification of NSMI, and its accuracy was higher than the classification of SWC. The models for monitoring the SOM by the classification of NSMI were calibrated with the validation parameters of R², RMSE and RPD, and it showed that the four models were available and reliable to quickly and conveniently monitor the SOM by heperspectral. However, the different classifiable ways for soil samples mentioned in the study were naturally similar as all soil samples were classified again with another way. Namely, there may be another optimal classifiable way or method to overcome and eliminate the SWC effect on the accuracy for monitoring SOM. The study will provide some theoretical technology to monitor the SWC and SOM by remote sensing.

 10. Faktor Risiko Penyakit Ginjal Kronik : Studi Kasus Kontrol di Empat Rumah Sakit di Jakarta Tahun 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delima Delima

  2017-03-01

  Full Text Available AbstractA case control study was conducted in four government hospitals in Jakarta according to KidneyDisease Improving Global Outcome (KDIGO 2012 criteria, in the last 10 years. Control subjectswere diagnosed as not CKD based on estimating glomerulus filtration rate (e-GFR of ≥60ml /minute/1.73m2 and normal urinalysis test. Data were collected by interviewing with subjects usingstructured questionnaires. Laboratory test results were extracted from the medical records orretested laboratory results of serum creatinine, HbA1c, and urinalysis at screening and enrollmenttime. A total of 429 eligible subjects in each group were analysed by logistic regression. Age, familyhistory of CKD, plain water consumption ≤2000ml/day, carbonated drink consumption, energy drinkconsumption, history of kidney diseases, kidney stone, hypertension, and diabetes mellitus increasedrisk of CKD with adjusted odds ratio range from 1.8 to 25.8. Consumption of coffee, tea, chocolate,alcohol drinks, non-steroid anti-inflammatory drug (NSAID, traditional herbal for musculoskeletaldisorder or obesity, smoking, and less quality of drinking water were not significantly associatedwith CKD. It concluded that risk factors of CKD were everyday consumption of carbonated drinkand energy drink.Key words: chronic kidney disease, risk factor, case control, hospital AbstrakPenelitian kasus-kontrol penyakit ginjal kronik (PGK telah dilakukan di empat rumah sakit (RSpemerintah di DKI Jakarta mengikuti kriteria Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO2012, dan paling lama sudah sakit dalam 10 tahun terakhir. Subyek kontrol adalah pasien yang tidakmemenuhi kriteria PGK menurut penilaian dokter dan atau hasil estimasi laju filtrasi glomerulus(e-LFG ≥60ml/menit/1,73m2 dengan hasil urinalisis normal. Data faktor risiko dikumpulkan denganwawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Data laboratorium dicatat dari rekam medik atauhasil pemeriksaan ulang kadar kreatinin serum, HbA1c

 11. STRUKTUR UKURAN, HUBUNGAN PANJANG-BOBOT DAN FAKTOR KONDISI IKAN TUNA DI PERAIRAN PRIGI, JAWA TIMUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erfind Nurdin

  2016-03-01

  Full Text Available Penelitian tentang struktur ukuran dan faktor kondisi ikan tuna yang tertangkap di perairan sekitar rumpon di Selatan Prigi, Jawa Timur dilakukan pada bulan Juli 2010, Desember 2010 dan Januari 2011. Sampel ikan diperoleh di PPN Prigi, diidentifikasi menurut jenis dan diukur panjang cagak serta ditimbang bobotnya.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan tuna yang tertangkap di sekitar rumpon.  Hasil penelitian menunjukkan ikan cakalang (Katsuwonus pelamis yang diukur sebanyak 115 ekor dengan dominasi ukuran panjang berkisar antara 32–36 cmFL dan bobot antara 0,75–1,20 kg; tuna mata besar (Thunnus obesus sebanyak 114 ekor dengan dominasi panjang pada kisaran 40–44 cmFL dan bobot antara 0,75– 1,20 kg; dan tuna sirip kuning (Thunnus albacares 107 ekor dengan dominasi panjang berkisar antara 28–32 cmFL dengan bobot 0,30–0,75 kg. Hubungan panjang bobot ikan cakalang mengikuti persamaan W= 0,055FL2,733, tuna mata besar W= 0,014FL3,096 dan tuna sirip kuning W= 0,0006FL3,960.   Faktor kondisi (K ikan cakalang adalah 2, tuna mata besar 2,1 dan tuna sirip kuning 2,0.   Study on size structure and condition factor of tuna caught around FADs in the south of Prigi, East Java was conducted in July 2010, December 2010 and January 2011.  The objectives of this study are to investigate that the size distribution, L-W relationship and condition factor of dominant fish caught around of FADs.  The result showed that the size distribution of skipjack tuna dominated in range of  32–36 cmFL and 0.75–1.20 kg (body weight, bigeye tuna range of 40–44 cmFL and 0.75– 1.20 kg (body weight, yellowfin tuna range of 28–32 cmFL and 0.30–0.75 kg (body weight.  Length weight relationship of skipjack tuna can described as W= 0.055FL2.733, bigeye tuna W= 0.014FL3.096 and yellowfin W= 0.0006FL3.960.  The value of condition factor was 2.0 for skipjack tuna, mean while for bigeye tuna was 2.1 and for

 12. Pengaruh Faktor Personal Berpengaruh Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosdarni Rosdarni

  2015-04-01

  Full Text Available Perilaku seksual pranikah yang tinggi pada remaja disebabkan oleh faktor personal seperti pengetahuan kesehatan seksual, Infeksi Menular Seksual (IMS dan HIV / AIDS, sikap terhadap seksualitas, harga diri dan efikasi diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor personal seperti pengetahuan tentang kesehatan seksual, IMS dan HIV / AIDS, sikap, harga diri dan efikasi diri terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja di Kota Kendari yang diukur melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Desain penelitian adalah studi potong lintang dengan jumlah sampel 200 remaja yang berasal dari empat sekolah negeri di Kota Kendari mulai dari Agustus sampai dengan Oktober 2014. Analisis regresi logistik menunjukan bahwa remaja yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang kesehatan seksual, IMS dan HIV / AIDS berisiko sebesar 4,28 kali, sikap permisif terhadap seksualitas berisiko 5 kali, harga diri rendah berisiko sebesar 3,3 kali dan efikasi diri rendah sebesar 2,5 kali untuk melakukan perilaku seksual pranikah berisiko. Analisis kualitatif menunjukan variabel sikap sebagai faktor yang memberikan risiko terbesar di dalam berperilaku seksual pranikah yang berisiko pada remaja. Influence of Personal Factor to Premarital Sexual Behavior among Teenagers High premarital sexual behavior among teenagers are caused by personal factors, such as health sexual knowledge, Sexually Transmitted Infections (STIs and HIV / AIDS, attitudes towards sexuality, self-esteem and self-efficacy. This study aimed to find out the influence of personal factor to premarital sexual behavior among teenagers in the Kendari City as assessed through questionnaires and in-depth interviews.The study design was cross-sectional study with a sample of 200 adolescents from four public schools in Kendari City from August to October 2015. Logistic regression analysis showed teenagers having lack of knowledge of sexual health, STIs and HIV / AIDS had 4.28 times risk having

 13. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP RISIKO KEHAMILAN “4 TERLALU (4-T” PADA WANITA USIA 10-59 TAHUN (ANALISIS RISKESDAS 2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Puti Sari H

  2015-01-01

  Full Text Available Abstrak Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi risiko kehamilan. Desain penelitian cross sectional. Data yang dianalisis merupakan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas tahun 2010 yang telah dilaksanakan oleh Badan Litbangkes. Unit analisis adalah ibu atau wanita usia subur (WUS yang pernah melahirkan minimal 1 anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sampai dengan saat wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode logistik regresi untuk mengetahui faktor yang paling dominan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel yang paling dominan dalam hubungan antara faktor tidak langsung dengan kejadian fisiko kehamilan 4-T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak dan terlalu dekat adalah variabel tempat tinggal  (desa/kota,  tingkat  pendidikan,  status  ekonomi,  dan  keinginan  hamil.  Ibu  yang  tinggal  di perdesaan berpeluang 1,1 kali berisiko kehamilan 4T, sementara ibu yang berpendidikan rendah (SD ke bawah berpeluang 1,4 kali untuk mengalami risiko kehamilan. Ibu dari keluarga miskin berpeluang 1,3 kali mengalami risiko kehamilan, sedangkan ibu yang sulit akses ke pelayanan kesehatan berpeluang 1,9 kali berisiko hamil dengan kondisi 4-T, dan ibu yang tidak/belum ingin hamil berpeluang 4,9 kali mengalami risiko kehamilan. Masalah risiko kehamilan lebih mungkin terjadi pada kelompok ibu yang tinggal di perdesaan, dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dan kesulitan akses ke fasilitas kesehatan serta belum atau tidak menginginkan kehamilannya. Oleh sebab itu diperlukan pemerataan program jamkesmas agar keluarga tidak mampu dan yang tinggal di perdesaan semakin mudah untuk mendapat  pelayanan  kesehatan.  Selain  itu  memprioritaskan  pembangunan  fasilitas  kesehatan  dan penyediaan tenaga kesehatan di perdesaan, dan juga penyuluhan tentang cara mengatur kehamilan yang sehat.Kata kunci : risiko kehamilan, WUS, 4-TAbstract The purpose

 14. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  OpenAIRE

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 15. ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN PRAKTIK PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI TEMPAT KERJA PADA BURUH INDUSTRI TEKSTIL DI JAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anissa Rizkianti

  2015-01-01

  Full Text Available AbstractExclusive breastfeeding is related to several potential factors, such as mother working status. Mothers who are worker, particularly in industrial sector are more likely not to exclusively breastfeed their child. Non-availability of breastfeeding facility in the workplace, types of work, working condition and implementation of reproductive rights were a number of factors that increase the risk of breastfeeding disorders among labor workers.This study aim ed to explore factors towards successful practices of exclusive breastfeeding in the workplace among textile industry workers in Jakarta, related to availability of breastfeeding right and facility. A qualitative study was conducted towards 27 informants working at a textile industry in Jakarta and having a baby older than 6 months to 12 months. Data was collected by Focus Group Discussion (FGD. Triangulation of data was obtained by in-depth interview to several resources such as midwife at the clinic company and the company supervisor. Only a few informants who successful exclusively breastfeed their children (n=2, while others failed. Knowledge of how to store breast milk and breastfeed in the workplace, availability of breastfeeding facility, as well as support from company supervisor are a number of predisposing, enabling, and reinforcing factors to the successful practice of exclusive breastfeeding. Role of health attendant and supervisor at the workplace through counseling, entitlements to breastfeeding and provision of adequate breastfeeding facilities are very important in order to support exclusive breastfeeding among labor workers.Keywords : Exclusive Breastfeeding, Workers, Textile IndustryAbstrakPemberian ASI eksklusif berhubungan dengan beberapa faktor, salah satunya status pekerjaan ibu. Ibu yang sehari-harinya bekerja, terutama sebagai pekerja buruh pabrik cenderung untuk tidak memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif. Kurangnya ketersediaan fasilitas ASI di tempat

 16. FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI USIA PRODUKTIF (25-54 TAHUN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riska Agustina

  2015-10-01

  Full Text Available Hipertensi di Puskesmas Kedungmundu meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian hipertensi usia produktif (25-54 tahun di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan case control. Sampel berjumlah 30 orang pada masing-masing kelompok kasus dan kontrol yang diambil dengan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan uji chi square dengan derajat kemaknaan (α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi usia produktif (25-54 tahun  adalah faktor genetik (p value=0,019, OR=4,125, obesitas (p value=0038, OR=3,5, kebiasaan merokok (p value=0,017, OR=6,0, konsumsi garam (p value=0,004, OR=5,675, penggunaan minyak jelantah (p value=0,009, OR=4,929 dan stress psikis (p value=0,002, OR=6,417. Variabel yang tidak berhubungan adalah aktifitas fisik (p value=0,065, konsumsi alkohol (p value=0,148, jenis pekerjaan (p value=0,333, pendapatan keluarga (p value=0,531 lama kerja (p value=0,588. Saran bagi penderita hipertensi usia produktif (25-54 tahun di Kedungmundu supaya lebih meningkatkan status kesehatan dengan lebih teratur memeriksakan kesehatannya, khususnya tekanan darah. Bagi Puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Bagi peneliti lain untuk menambah faktor risiko lain yang berhubungan dengan hipertensi usia produktif. Hypertension  at Kedungmundu Puskesmas was ascending from year to year. The purpose of this study is to find risk factors which related to the Hypertension productive age (25-54 years at working area health centers Kedungmundu Year 2013. This is a research of analytical survey with casecontrol approach. Sample of 30 people in each case group and controlgroup who were taken using accidental sampling technique. Data analysis using chi square test with degrees of significance (α = 0,05. The study results

 17. Hubungan Berbagai Faktor Risiko Terhadap Kejadian Penyakit Jantung Koroner Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadma Yuliani

  2014-01-01

  Full Text Available AbstrakPenyebab mortalitas dan morbiditas utama pada pasien diabetes mellitus (DM tipe 2 adalah penyakit jantung koroner (PJK dimana penderitanya dua sampai empat kali lebih berisiko terkena penyakit jantung dari pada non DM. Mekanisme terjadinya PJK pada DM tipe 2 dikaitkan dengan adanya aterosklerosis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan berbagai faktor risiko terhadap kejadian PJK pada penderita DM tipe 2. Penelitian dilaksanakan di RSUP. Dr. M. Djamil Padang dan RS. Khusus Jantung Sumbar pada bulan Maret-Agustus 2013. Penelitian bersifat analitik dengan desain cross sectional comparative. Jumlah sampel 176 orang yang terdiri dari 88 orang penderita DM dengan PJK dan 88 orang DM tanpa PJK. Pengolahan data dilakukan dengan uji chi-square menggunakan sistem komputerisasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian PJK pada penderita DM tipe 2 adalah jenis kelamin (p=0,000, lama menderita DM (p=0,043, hipertensi (p=0,007, dislipidemia (p=0,000, obesitas (p=0,023, dan merokok (p=0,000. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang sangat bermakna (p<0,0001 antara jenis kelamin, dislipidemia, dan merokok dengan kejadian PJK pada penderita DM tipe 2 dan terdapat hubungan yang bermakna (p<0,05 antara lama menderita DM, hipertensi, obesitas dengan kejadian PJK pada penderita DM tipe 2.Kata kunci: DM tipe 2, PJK, faktor risikoAbstractThe main causes of mortality and morbidity in type 2 diabetes mellitus (DM patients is coronary heart disease (CHD which adults who suffer from DM are two to four times have the risk of heart disease than people without DM. The mechanism of CHD in DM is associated with the presence of atherosclerosis that influenced by various factors. This research has aims to determine the relationship of risk factors for CHD incident in patients with DM. The study was conducted in the Dr. M. Djamil Padang and Cardiac Hospital of West Sumatra from March to August

 18. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SARANA SANITASI KANTIN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fina Izzatul Chusna

  2014-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas sarana sanitasi kantin di Universitas Negeri Semarang tahun 2012.Jenis penelitian ini Explanatory Research dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah kantin di Universitas Negeri Semarang . Sampel berjumlah 27 kantin. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dan check list Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (Fisher. Hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara tingkat pengetahuan penjamah makanan (p=0,015, tingkat pendidikan  (p=0,015, tidak ada hubungan pelatihan (p=0,402 dan ada hubungan lingkungan (p=0,028 dengan kualitas sarana sanitasi kantin di Universitas Negeri Semarang tahun 2012. Bagi pemilik kantin diharapkan dapat melengkapi sarana sanitasi kantin misalnya sarana cuci tangan, sarana cuci alat, sarana pembuangan sampah. Kata Kunci: : Kualitas sarana sanitasi, penjamah makanan, foodborne disease

 19. FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN POLA MENYUSUI BAYI DAN ANAK USIA 6-23 BULAN DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yekti Widodo

  2015-09-01

  bermanfaat. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor yang berhubungan dengan pola menyusui guna mendukung program menyusui di Indonesia. Data merupakan subsampel penelitian SEANUTS Indonesia yaitu anak 6-23 bulan berjumlah 2391. SEANUTS merupakan multi-centered study yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2011. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan diuji statistik dengan ANCOVA dan multiple logistic regression. Hasil penelitian menunjukkan proporsi anak yang tidak pernah mendapat ASI adalah 4,5 persen. Hasil analisis menunjukkan faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak menyusui yaitu tidak tinggal dengan ibu (OR = 5,0, pendidikan ibu SMP ke bawah (OR = 2,7, tidak diasuh oleh ibu kandung (OR = 3,27. Persalinan di klinik bidan atau di rumah bersifat protektif terhadap perilaku tidak menyusui (OR = 0,37. Proporsi anak usia 6-23 bulan yang masih disusui adalah 73,3 persen. Faktor yang berhubungan dengan disapih lebih awal adalah (OR = 1,13, ibu bekerja (OR = 2,0, pengasuh bukan ibu (OR = 1,62, dan anak tidak tinggal dengan ibu (OR = 9,35. Faktor yang berhubungan dengan durasi menyusui lebih lama adalah tinggal di perdesaan (OR = 0,69, umur ibu 30-39 tahun (OR = 0,67, persalinan di rumah (OR = 0,45, di klinik bidan (OR = 0,65. Penelitian ini menunjukkan tidak semua bayi mendapat ASI secara optimal. Target program promosi kesehatan untuk meningkatkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun adalah petugas kesehatan di rumah sakit, orang tua bayi berpendidikan SMP ke bawah, ibu usia muda, dan di daerah perkotaan.

 20. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 1. KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD DAN FAKTOR IKLIM DI KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jusniar Ariati

  2015-03-01

  Full Text Available Demam Berdarah Dengue (DBD atau Dengue Haemorrhagic Fever (DHF merupakan penyakit akut, bersifat endemik dan secara periodik dapat mendatangkan Kejadian Luar Biasa (KLB. Sejak pertama kali ditemukan tahun 1968 di Indonesia, penyebaran penyakit ini dengan cepat terjadi ke berbagai daerah. Peningkatan jumlah kasus di Indonesia selama ini terjadi pada saat musim hujan dikarenakan temperatur bumi yang semakin meningkat. Perubahan pola suhu dan curah hujan dapat menyebabkan nyamuk memperluas tempat perkembiakannya, hal ini disebabkan karena nyamuk berkembang biak dengan cepat. Kejadian DBD di Kota Batam pada tahun 2007 sebesar 157,9 per 100.000 penduduk, 153,5 per 100,000 penduduk pada tahun 2008; 136,2 per 100,000 penduduk pada tahun 2009: 29,5 per 100,000 penduduk tahun 2010 and 59,43 per 100,000 penduduk pada tahun 2011. Faktor iklim yaitu faktor iklim yaitu curah hujan, suhu, hari hujan dan kelembaban terhadap kejadian DBD di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Disain studi ini merupakan studi retrospektif. Data iklim dikumpulkan dari kantor BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, sedangkan data kejadian DBD didapat dari Dinas Kesehatan Kota Batam selama tahun 2001-2011. Data dianalisis dengan analisis regresi linier menurut Colton. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kejadian DBD dengan suhu dan curah hujan walaupun tidak terlalu kuat. Nilai r antara kejadian DBD dan suhu udara adalah 0,31, sedangkan curah hujan sebesar 0,26. Hasil analisis antara kejadian DBD terhadap hari hujan dan kelembaban didapatkan nilai r = 0,07 dan r = 0,11 artinya tidak terdapat hubungan dengan kejadian DBD di Kota Batam.

 2. Applications of Self-Organising Map (SOM) for prioritisation of endemic zones of filariasis in Andhra Pradesh, India.

  Science.gov (United States)

  Murty, Upadhayula Suryanaryana; Rao, Mutheneni Srinivasa; Sriram, K; Rao, K Madhusudhan

  2011-01-01

  Entomological and epidemiological data of Lymphatic Filariasis (LF) was collected from 120 villages of four districts of Andhra Pradesh, India. Self-Organising Maps (SOMs), data-mining techniques, was used to classify and prioritise the endemic zones of filariasis. The results show that, SOMs classified all the villages into three major clusters by considering the data of Microfilaria (MF) rate, infection, infectivity rate and Per Man Hour (PMH). By considering the patterns of cluster, appropriate decision can be drawn for each parameter that is responsible for disease transmission of filariasis. Hence, SOM will certainly be a suitable tool for management of filariasis. The detailed application of SOM is discussed in this paper.

 3. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 4. Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD

  OpenAIRE

  Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli

  2014-01-01

  Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har fått oppfølgningen som de kanskje burde hatt. Mindfulness har også blitt veldig populært og er nå ofte å se i ukeblader, bokhandler og i medisinske blader. Hensikten: Vi ønsket å se om mindfulness kunne være et mulig hjelpemiddel for sykepleiere i behandling av veteraner...

 5. Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD

  OpenAIRE

  Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli

  2014-01-01

  Bacheloroppgave sykepleie, 2014 Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har fått oppfølgningen som de kanskje burde hatt. Mindfulness har også blitt veldig populært og er nå ofte å se i ukeblader, bokhandler og i medisinske blader. Hensikten: Vi ønsket å se om mindfulness kunne være et mulig hjelpemiddel for sy...

 6. Knowledge extraction from a nitrification denitrification wastewater treatment plant using SOM-NG algorithm.

  Science.gov (United States)

  Machón-González, Iván; Rodríguez-Iglesias, Jesús; López-García, Hilario; Castrillón-Peláez, Leonor; Marañón-Maison, Elena

  2017-06-01

  SOM-NG is a hybrid algorithm that is able to carry out visualization of process data, nonlinear function approximation, classification and clustering. The supervised version of SOM-NG produces a new type of 2D lattices called gradient planes which are useful to determine the dynamics of a target variable according to the remaining training variables. In this way, it is an interesting tool for data mining in order to extract knowledge from databases for nonlinear systems. The main objective of this work is to analyze data from an industrial wastewater treatment plant using SOM-NG algorithm in order to investigate relationships between the process variables. The data used proceeds from a biological wastewater treatment plant. This plant is based on an activated sludge treatment including nitrification and denitrification processes. A direct relation between the nitrification efficiency and the operating temperature was found, and also between the ammonia loading rate and the nitrification denitrification efficiency.

 7. SOM neural network fault diagnosis method of polymerization kettle equipment optimized by improved PSO algorithm.

  Science.gov (United States)

  Wang, Jie-sheng; Li, Shu-xia; Gao, Jie

  2014-01-01

  For meeting the real-time fault diagnosis and the optimization monitoring requirements of the polymerization kettle in the polyvinyl chloride resin (PVC) production process, a fault diagnosis strategy based on the self-organizing map (SOM) neural network is proposed. Firstly, a mapping between the polymerization process data and the fault pattern is established by analyzing the production technology of polymerization kettle equipment. The particle swarm optimization (PSO) algorithm with a new dynamical adjustment method of inertial weights is adopted to optimize the structural parameters of SOM neural network. The fault pattern classification of the polymerization kettle equipment is to realize the nonlinear mapping from symptom set to fault set according to the given symptom set. Finally, the simulation experiments of fault diagnosis are conducted by combining with the industrial on-site historical data of the polymerization kettle and the simulation results show that the proposed PSO-SOM fault diagnosis strategy is effective.

 8. SOM Neural Network Fault Diagnosis Method of Polymerization Kettle Equipment Optimized by Improved PSO Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jie-sheng Wang

  2014-01-01

  Full Text Available For meeting the real-time fault diagnosis and the optimization monitoring requirements of the polymerization kettle in the polyvinyl chloride resin (PVC production process, a fault diagnosis strategy based on the self-organizing map (SOM neural network is proposed. Firstly, a mapping between the polymerization process data and the fault pattern is established by analyzing the production technology of polymerization kettle equipment. The particle swarm optimization (PSO algorithm with a new dynamical adjustment method of inertial weights is adopted to optimize the structural parameters of SOM neural network. The fault pattern classification of the polymerization kettle equipment is to realize the nonlinear mapping from symptom set to fault set according to the given symptom set. Finally, the simulation experiments of fault diagnosis are conducted by combining with the industrial on-site historical data of the polymerization kettle and the simulation results show that the proposed PSO-SOM fault diagnosis strategy is effective.

 9. Clustering of landforms using self-organizing maps (SOM) in the west of Fars province

  Science.gov (United States)

  Mokarram, Marzieh; Sathyamoorthy, Dinesh

  2016-06-01

  The aim of this study is to cluster landforms in the west of the Fars province, Iran using self-organizing maps (SOM). In SOM, according to qualitative data, the clustering tendencies of landforms were investigated using six morphometric parameters, which were slope, profile, plan, elevation, curvature and aspect. First, topographic position index (TPI) was used to prepare the landform classification map. The results of SOM showed that there were five classes for landform classification in the study area. Cluster 5 corresponds to high slope, high elevation but with different of concavity and convexity that consist of ridge landforms. Cluster 3 corresponds to flat areas, possibly plantation areas, in medium elevation and almost flat terrain. Clusters 1, 2 and 4 correspond to channels with different slope conditions.

 10. Fermi field and Dirac oscillator in a Som-Raychaudhuri space-time

  Science.gov (United States)

  de Montigny, Marc; Zare, Soroush; Hassanabadi, Hassan

  2018-05-01

  We investigate the relativistic dynamics of a Dirac field in the Som-Raychaudhuri space-time, which is described by a Gödel-type metric and a stationary cylindrical symmetric solution of Einstein field equations for a charged dust distribution in rigid rotation. In order to analyze the effect of various physical parameters of this space-time, we solve the Dirac equation in the Som-Raychaudhuri space-time and obtain the energy levels and eigenfunctions of the Dirac operator by using the Nikiforov-Uvarov method. We also examine the behaviour of the Dirac oscillator in the Som-Raychaudhuri space-time, in particular, the effect of its frequency and the vorticity parameter.

 11. Modelling bare fallow SOM dynamics on a Chernozem soil in Central Germany

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Merbach, Ines

  2017-04-01

  The level of our process understanding about carbon and nitrogen fluxes in soils becomes visible at extreme situations like bare fallow soils. The observed dynamics of soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN) in the top soil on a 28 years old fallow experiment on Haplic Chernozem in Bad Lauchstädt (Germany) was modelled using the Candy Carbon Balance (CCB) model that in its standard version was previously validated with LTFE data from Central Europe and a tillage experiment in Austria. For this study we selected two treatments of the fallow experiment in Bad Lauchstädt where the soil was kept bare with mechanical or chemical treatments. For this extreme land use (no input of fresh organic matter) the CCB model was improved to include the SOC related change of soil physical parameters and a dynamic handling of the physically stabilized soil organic matter (SOM) pool. The results from observation and modelling reflected the increased SOM turnover due to soil tillage for carbon as well as nitrogen and thus confirmed the modelling approach for non-tillage in CCB. The added sub model for the dynamics of physically stabilized SOM was also verified. The long term stabilized SOM is very important on this site. The modelled size of the physically stabilized SOC pool was about 55% of total SOC and reduced only slowly during the nearly three decades but the implementation of this effect resulted in improved simulation results. Thus we conclude that scenarios that lead to bigger changes of SOM stocks require a modelling approach that acknowledges the interaction between SOM and soil physical properties.

 12. Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hasselskog

  2011-11-01

  Full Text Available I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas mot dokumentation genom inspelning av lärares och elevers muntliga kommunikation med Mp3-spelare, samt jämförelser mellan Mp3- och videoinspelning. Utgångspunkt är erfarenheterna från avhandlingsstudien ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (Hasselskog, 2010. I texten diskuteras relationen mellan teori, empiri och metod. Vad man som forskare avser att studera, och vad som med olika insamlingsmetoder är möjligt att studera. En poäng som görs är att valet av empiri för att studera slöjdverksamhet i stor utsträckning avgör vad som är möjligt respektive vad som inte är möjligt att studera – något som motiverar att valet av insamlingsmetod styrs av syftet, vilket i sin tur påverkas av forskarens teoretiska utgångspunkter. Men, att detta samtidigt innebär att möjligheterna med en specifik insamlingsmetod, i denna text framförallt Mp3-inspelning, därigenom riskerar att inte utnyttjas till sin fulla potential. Att låta en speciell insamlingsmetod vara utgångspunkt, kan vara ett sätt att synliggöra nya perspektiv på slöjdundervisning och möjligheterna att studera denna. Sökord: metod, slöjd, ljudinspelning, slöjdlärare, klassrumsforskningURN:NBN:no-29966

 13. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL PERBATASAN DI KABUPATEN SAMBAS (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suharmiati Suharmiati

  2013-03-01

  services, Primary Health Center of Sajingan Besar, remote and border area ABSTRAK Latar Belakang: Keterjangkauan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan masih rendah meskipun pemerintah telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional di puskesmas Sajingan Besar yang merupakan salah satu puskesmas di daerah terpencil perbatasan Kabupaten Sambas, propinsi Kalimantan Barat. Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan kepala puskesmas serta Focus Group Discussion (FGD kepada petugas puskesmas dan tokoh masyarakat serta data sekunder. Hasil: menunjukkan keterjangkauan pelayanan kesehatan puskesmas Sajingan Besar dan jaringannya masih rendah terkait dengan 2 (dua determinan yaitu determinan penyediaan yang merupakan faktor pelayanan dan determinan permintaan yang merupakan faktorpengguna. Faktorpelayanan meliputi sumberdaya puskesmas terutama tentang keseimbangan masa kerja, beban kerja dan reward bagi tenaga kesehatan PNS dan PTT, ketersediaan alat kesehatan, bahan habis pakai serta bahan obat yang kurang mencukupi, serta ketersediaan alat transportasi yang efektif yang bisa menjangkau masyarakat. Pemanfaatan UKBM khususnya bidan di polindes dan perawat di desa cukup tinggi karena dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Dari faktor penggunaan, pemanfaatan pengobat tradisional (dukun cukup tinggi sebagai alternatif pertama pengobatan, meskipun belum semua pengobat tradisional melaksanakan praktek aman karena sebagian besar belum dibina oleh puskesmas. Kesimpulan: Adalah (1 ditinjau kembali masa kerja beban kerja dan reward bagi tenaga kesehatan PNS dan PTT, (2 perlu tambahan alat kesehatan untuk tindakan darura~ serta alat kesehatan unt~k bidan desa, alat transportasi dengan mempertimbangkan jumlah, jenis serta biaya operasional, (3 perlu penambahan jumlah puskesmas pembantu (pustu untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada ma~yara~at t

 14. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 15. Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Lehmann Nielsen

  2012-03-01

  Full Text Available Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

 16. A voz-música na intermídia som-palavra-performance

  OpenAIRE

  Holderbaum, Flora Ferreira

  2014-01-01

  Resumo: Neste trabalho, propomos pensar a composição musical enquanto poética que intermedeia a palavra, o corpo e o som, encontrando no conceito de Voz-Música, um material criativo entre as instâncias que a voz pode articular, as quais podem ser aplicadas, em seus aspectos expressivos, gestuais, fonéticos e paralinguísticos, em procedimentos que envolvem eventos sonoros, vocais e performáticos. Introduzimos a noção de voz poética e dialogamos as transformações artísticas entre som, palavra e...

 17. Sobre o som no cinema de horror: padrões recorrentes de estilo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Carreiro

  2011-07-01

  Full Text Available

  Este artigo procura listar alguns recursos estilísticos recorrentes no som do cinema de horror, examinando e discutindo algumas razões pelas quais essas ferramentas narrativas se tornaram populares entre cineastas, compositores e sound designers. Assim, partimos de uma definição estável do horror como gênero e analisamos a recorrência de certas técnicas narrativas em cada componente do som no cinema – voz, música e efeitos sonoros – em filmes que encaixam nessa definição.

 18. Lägesställare med I/P-omvandlare som alternativ

  OpenAIRE

  Ahrnens, Alexander

  2016-01-01

  Denna rapport beskriver ett projekt som startats på uppdrag av Lennart Proper, Aspervall Instruments AB. Projektet behandlar utvecklingen av Aspervalls pneumatiska ställdon, ASPEdonet och är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, MSGC17. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2016 vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstad universitet. Aspervall är ett företag beläget i Säffle som specialiserat sig på finmekani...

 19. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Science.gov (United States)

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 20. Faktor Resiko Infeksi Escherichia coli O157:H7 pada Ternak Sapi Bali di Abiansemal, Badung, Bali.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Damayanti

  2015-08-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor resiko yang memengaruhi infeksi E. coli O157:H7 pada ternak sapi bali di Kecamatan Abiansemal. Penelitian diawali dengan pengambilan data epidemiologi yang meliputi umur sapi, jenis kelamin, sistem pemeliharaan, sumber air minum, keadaan cuaca, ketinggian daerah, jenis lantai kandang, kebersihan lantai kandang, kemiringan lantai kandang, dan kebersihan sapi. Selanjutnya dilakukan isolasi dan  identifikasi keberadaan E. coli dengan pengujian pada media eosin methylene blue agar (EMBA, uji biokimia indol, methyl red, voges proskauer, dan citrate serta uji pewarnaan Gram. Isolasi dan identifikasi E. coli O157:H7 dilakukan dengan uji Sorbitol Mac Conkey Agar (SMAC, uji lateks aglutinasi O157, dan diakhiri dengan uji antiserum H7. Hasil penelitian menunjukan nilai Odds Ratio dari faktor resiko yang paling dominan berkontribusi menyebabkan kejadian infeksi E. coli O157:H7 pada ternak sapi bali di Kecamatan Abiansemal adalah faktor kebersihan sapi, umur sapi, dan ketinggian tempat dari permukaan laut, dengan Odds Ratio masing-masing sebesar  2,90; 1,18; dan 1,16. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa kebersihan sapi, umur sapi, dan ketinggian tempat dari permukaan laut berkontribusi menyebabkan kejadian infeksi E. coli O157:H7 pada ternak sapi di Kecamatan Abiansemal.

 1. FAKTOR-FAKTOR PENYIMPANGAN POSITIF (POSITIVE DEVIANCE STATUS GIZI BALITA PADA KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN GIZI-KURANG RENDAH DAN TINGGI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (FACTORS OF POSITIVE DEVIANCE IN NUTRITIONAL STATUS OF UNDER-FIVES AMONG POOR FAMILY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Luciasari

  2013-07-01

  Full Text Available ABSTRACT Background: The amount of poor population in Jeneponto & Selayar districts, South Sulawesi, were relatively similar and higher than the national average. However, Janeponto had high prevalence in malnutrition among children under five (28%, whereas Selayar had low prevalence in malnutrition among children under five (11,31%. Objective: This research aims to measure positive deviance which affects nutrition status in two different districts with relative-similar poverty level as well as different nutrition deficiency prevalence. Method: This research is an advance analysis of Riskesdas 2007 data which targeted poor family with under-five-children as sample. As the first step, data verification is conducted to make sure data completeness. Analysis is done by using statistical description, whereas Chi square test is used to analyzing nutrition-status-factors difference between two districts. Result: Under-five-children nutrition status is highly affected by family socio-economy status which covers education level of parents, income, total of family member, access to clean water, environment hygiene and sanitation, and family morbidity. Conclusion: Positive deviation factor of less malnutrition nutritional status than high malnutrition in poor areas was the high parental education, the small number of household members, and ease of access to water.   Keywords: positive deviance, nutritional status, under-fives, poor family   ABSTRAK Latar Belakang: Penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto dan Selayar, Sulawesi Selatan, jumlahnya relatif sama dan lebih tinggi dari angka nasional. Namun, Jeneponto memiliki prevalensi balita gizi-kurang yang tinggi (28%, sedangkan Selayar memiliki prevalensi balita gizi-kurang yang rendah (11,3%. Tujuan: Menentukan faktor-faktor penyimpangan positif yang memengaruhi status gizi di dua kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif sama tetapi berprevalensi gizi kurang berbeda. Metode: Analisis lanjut data

 2. Deteksi Dini Kasus Demam Berdarah Dengue Berdasarkan Faktor Cuaca di DKI Jakarta Menggunakan Metode Zero Truncated Negative Binomial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Kurniawan

  2017-11-01

  Full Text Available AbstractThe incidence rates of DHF in Jakarta in 2010 to 2014 are always higher than that of the national rates. Therefore, this study aims to find the effect of weather parameter on DHF cases. Weather is chosen because it can be observed daily and can be predicted so that it can be used as earlydetection in estimating the number of DHF cases. Data use includes DHF cases which is collected daily and weather data including lowest and highest temperatures and rainfall. Data analysis used is zero-truncated negative binomial analysis at 10% significance level. Based on the periodic dataof selected variables from January 1st 2015 until May 31st 2015, the study revealed that weather factors consisting of highest temperature, lowest temperature, and rainfall rate were significant enough to predict the number of DHF patients in DKI Jakarta. The three variables had positiveeffects in influencing the number of DHF patients in the same period. However, the weather factors cannot be controlled by humans, so that appropriate preventions are required whenever weather’s predictions indicate the increasing number of DHF cases in DKI Jakarta.Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, zero truncated negative binomial, early warning.AbstrakAngka kesakitan DBD pada tahun 2010 hingga 2014 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesakitan DBD nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh faktor cuaca terhadap kasus DBD. Faktor cuaca dipilih karena dapat diamati setiap harinya dan dapat diprediksi sehingga dapat dijadikan deteksi dini dalam perkiraan jumlah penderita DBD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penderita DBD di DKI Jakarta per hari dan data cuaca yang meliputi suhu terendah, suhu tertinggi dan curah hujan. Untuk mengetahui pengaruh faktor cuaca tersebut terhadap jumlah penderita DBD di DKI Jakarta digunakan metode analisis zero-truncated negative binomial. Berdasarkan data periode 1 Januari 2015 hingga

 3. Sensitifitas dan Spesifisitas Pertanyaan Gejala Saluran Pernapasan dan Faktor risiko untuk Kejadian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  lusianawaty Tana

  2016-12-01

  Full Text Available Abstract Chronic obstructive pulmonary disease (COPD is a chronic lung disease characterized by progressive non-reversible or partially reversible airflow obstruction in the airway. The aim of this study was to assess the sensitivity and specificity of questions on respiratory symptoms and risky behavior for diagnosing COPD. Method. This study was a further analysis of Bogor Cohort Study on Non-Communicable Risk Factors 2011-2012 data. COPD was diagnosed by spirometry examination with bronchodilator. Twelve questions on COPD respiratory symptoms and two questions on rizky behavior were analyzed using crossed tabulation with 5 % significance level. Results. The sensitivity and specificity of several aggregate questions on respiratory symptom and COPD risk factors ranged from 12.5% to 94.3% and 2.2% to 94.4%. Aggregate of 7 questions on 6 respiratory symptoms and 1 smoking behavior with either one was answered “Yes” had the optimal sensitivity (68.1 % and specificity (59.7 %. Those questions were coughing more than 1 month, excreting sputum almost every day, easily feeling fatigue or dyspnea while doing activity, dyspnea > 3 months that restricted daily activities, worsened fatigue/dyspnea, whizzing, and smoking behavior. Conclusion. Questions on respiratory symptoms were neither sensitive nor specific for diagnosing COPD. Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, sensitivity, specificity. AbstrakPenyakit paru obstruktif kronis (PPOK adalah penyakit paru kronik, ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di saluran pernapasan, dan bersifat progressif nonreversibel atau reversibel parsial. Tujuan penelitian untuk mendapatkan sensitifitas dan spesifisitas pertanyaan gejala saluran pernapasan dan faktor risiko terhadap PPOK. Metode. Penelitian ini merupakan analisis lanjut sampel Studi Kohor Faktor Risiko PTM di Bogor tahun 2011-2012. Variabel yang dianalisis terdiri dari 12 pertanyaan gejala saluran pernapasan dan dua pertanyaan faktor

 4. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig...

 5. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 6. Uitvalspercentage in lisianthus en potplanten soms wel 30%: Myrothecium roridum is serieuze belager van de plantvoet

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Arkesteijn, M.

  2011-01-01

  Myrothecium roridum komt veel voor bij de teelt van pot- en perkplanten, bij sierteelt in de grond zoals lisianthus en antirrhinum en soms ook bij teelten op substraat (bouvardia). De schimmel manifesteert zich op de bladeren, stengel en overgang tussen lucht en grond of substraat en verspreidt zich

 7. A criação de Música Visual Granular com fragmentos de som e imagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Falci de Souza

  2015-12-01

  Full Text Available Neste artigo descrevemos o processo de criação de uma obra de música visual na qual aplicamos um processo de granulação de som e de imagem para resultando em pequenos fragmentos que compõe o material audiovisual básico. Primeiramente, introduzimos aspectos fundamentais da música visual, uma área específica dentro das artes audiovisuais, e apresentamos correspondências entre som e imagem e aspectos cognitivos da percepção e da formação de memórias multissensoriais. Em seguida, explicamos como estendemos uma técnica de síntese de som chamada síntese granular do domínio do som para o domínio da imagem definindo nosso conceito de Música Visual Granular. Finalmente, o processo de criação da obra “Belly Trick”, separado em quatro episódios criados a partir de diferentes elementos inspirados na cidade de Bristol é descrito e acompanhado por uma discussão final sobre a técnica aplicada.

 8. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 9. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...

 10. Skrivehandlinger som redskab til klar faglig formidling på PharmaSchool

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2016-01-01

  Denne artikel beskriver et pilotprojekt fra 2013, som havde til formål at øge opmærksomheden på klar skriftlig faglig formidling hos undervisere og studerende i kurset Dynamisk Biokemi på PharmaSchool ved Københavns Universitet (KU). På baggrund af en grundig behovsafdækning udviklede en akademisk...

 11. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 12. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 13. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 14. Integrating SOMs and a Bayesian Classifier for Segmenting Diseased Plants in Uncontrolled Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deny Lizbeth Hernández-Rabadán

  2014-01-01

  Full Text Available This work presents a methodology that integrates a nonsupervised learning approach (self-organizing map (SOM and a supervised one (a Bayesian classifier for segmenting diseased plants that grow in uncontrolled environments such as greenhouses, wherein the lack of control of illumination and presence of background bring about serious drawbacks. During the training phase two SOMs are used: one that creates color groups of images, which are classified into two groups using K-means and labeled as vegetation and nonvegetation by using rules, and a second SOM that corrects classification errors made by the first SOM. Two color histograms are generated from the two color classes and used to estimate the conditional probabilities of the Bayesian classifier. During the testing phase an input image is segmented by the Bayesian classifier and then it is converted into a binary image, wherein contours are extracted and analyzed to recover diseased areas that were incorrectly classified as nonvegetation. The experimental results using the proposed methodology showed better performance than two of the most used color index methods.

 15. Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Øystein Nome

  2018-02-01

  Full Text Available Denne artikkelen belyser små barns utprøvinger av sitt sosiale handlingsrepertoar basert på mikroetnografiske analyser av videobservasjon fra to norske småbarnsavdelinger. Det tas til orde for å beskrive dette som utprøvinger av rollen som aktør i et offentlig liv og samtidig kunne etablere ulike typer mer private relasjoner med klare grenser mot en felles offentlighet utenfor, og det undersøkes hvordan barn kan mestre kunsten å bevege seg mellom disse to ulike rollene. Artikkelen peker på barnehagen som en særskilt institusjonell kontekst preget av eierløse ting og steder som barna hele tiden må tilegne seg midlertidig bruksrett over. Dette preger hvordan barnas sosiale utprøvinger arter seg. Det innebærer bruk av private gjenstander, invitasjoner hjem til hverandre og ulike måter å beskytte eksklusive relasjoner og aktiviteter på. Denne kunnskapen gjør at begrepet vennskap brukt om barns relasjoner med jevnaldrende ofte innebærer en forenkling av en kompleks sosial virkelighet og hva sosial læring for et liv i institusjon innebærer.

 16. Hale som blev til hoved og andre resultater fra Galathea3´s havslangeprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redsted Rasmussen, Arne

  2016-01-01

  Under Galathea3 ekspeditionen blev der iagttaget og indsamlet havslanger fra følgende tre områder: Broome (nord west Australien), Great Barrier Reef og Giza, Solomonøerne. Data er blandt andet blevet brugt til at, fremsætte hypoteser omkring haler som imiterer hoveder, producere nye...

 17. Diagnosis Kerusakan Bantalan Gelinding Pada Sistem Industri Dengan Metode Self Organizing Map (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dega Surono Wibowo

  2016-01-01

  Full Text Available This research is discussing about the usage of data mining which addressed to damage diagnosis of rolling bearings. Data input was obtained from signal frequency feature extraction which taken from calibration against rolling bearings. The diagnosis was extremely important to industrial machines since this diagnosis can help to discover damages that occurred so that total failure of cessation of the machines can be avoided and industrial machines treatment costs can be optimized. Method used in this research is Self Organizing Map (SOM, SOM method on this research was done by sequence: signal frequency data that have been through the process of acquisition and preprocessing, feature extraction, Principal Component Analysis (PCA, then come into the process of SOM so that accuracy of the diagnosis process can be discovered. The result of this research is a software that can diagnose rolling bearings damage on industrial system. From tests result, software that has been produced was able to diagnose rolling bearings damage. Accuracy result shown 87.5% success, this software can be developed further to help technicians in diagnosing rolling bearings damage. This research method can be developed further to detect other damages in industrial systems.   Keywords: Data mining; PCA; SOM; Diagnosis; Rolling bearings; Statistic feature extraction

 18. Hubungan Faktor Risiko terhadap Kejadian Asma pada Anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adefri Wahyudi

  2016-08-01

  Full Text Available AbstrakPrevalensi asma  terus meningkat (5—30% dalam satu dekade terakhir dan lebih dari 50% penderita saat ini adalah anak-anak. Fenomena ini tidak terlepas dari kompleksitas patogenesis asma yang melibatkan faktor genetik dan lingkungan  yang dimulai sejak masa fetal. Tujuan penelitian ini adalah menentukan hubungan antara faktor genetik, demografi, lingkungan, dan perinatal terhadap kejadian asma anak di RSUP Dr. M.. Djamil Padang. Desain penelitian ini adalah case-control study terhadap pasien rawat inap di bangsal anak. Pemilihan sampel menggunakan teknik simple randomized sampling dengan jumlah 78 pasien (39 kasus dan 39 kontrol. Data didapatkan melalui rekam medis subyek penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu univariat dan bivariat dengan chi-square. Hasil uji chi-square menunjukkan usia < 5 tahun (p= 0,364, jenis kelamin laki-laki (p=0,255, berat badan lahir rendah (p=0,358, obesitas (p=0,382  tidak memiliki hubungan bermakna dengan asma anak. Hanya riwayat atopi (p <0,05 yang memiliki hubungan berarti. Riwayat paparan asap rokok dan bulu binatang tidak lengkap; sedangkan  usia gestasional hanya satu kelompok saja sehingga tidak dianalisis. Disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna antara usia <5 tahun, jenis kelamin laki-laki, prematuritas dan obesitas dengan kejadian asma anak. Hubungan bermakna hanya terdapat pada riwayat atopi dengan kejadian asma anak.Kata kunci: asma anak, faktor risiko, riwayat atopi  AbstractPrevalence of asthma is  still elevating (5—30% at last decade and more than 50% of asthmatic is children. This phenomenon is predicted correlating with the complexity of pathogenesis of asthma (included genetic, environtment and perinatal factors that began from fetal-age. The objectives of this study was to deternine the correlation of genetic, demographic, environtment, perinatal factors to asthma in children in RSUP Dr. M. Djamil Padang. Research design was case-control study. The pediatric

 19. PERILAKU BERISIKO KESEHATAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA REMAJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI JAWA DAN SUMATRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachmalina Soerachman

  2016-09-01

  Full Text Available ABSTRACTSeveral behaviour health risks such as lack of physical activity, smoking and violence have contributed tothe health status among adolescents. Those behaviour health risks can be associated with familyrelationship, school environment and other related social cultural and economy determinants.Consequently, those behaviour risk factors may lead to certain non-communicable disease. To describe thebehaviour risk factors among adolescents and their determinant factors. This study employed a two-stagecluster sample design to produce a representative sample of students in 7th-9th grade, aged 13 — 15 years.In this study 3,116 questionnaires were completed in 49 schools in Java and Sumatra islands. Data wasanalyzed descriptively to provide proportion of certain behavior risk factors. Data analysis was done usingEpi-info. Study showed 10.9%-21.6% of boys students in Java and Sumatra smoked a day or over in theperiod of one month. Among the smoking students about 71.1% of adolescents started smoking at aged 13years or younger. Approximately 37%- 41% adolescents experienced having physical fighting at least onceor more during the last one year. The prevalence of physical fighting was higher among boys than girls.The behavior health risks are alarming and need further specific intervention based on issues priority toimprove the health behavior among adolescents in order to prevent certain non-communicable disease inthe older age.Keywords: Health behaviour, Factors, Students ABSTRAKKurangnya aktifitas fisik, merokok dan kekerasan adalah beberapa perilaku yang diidentifikasi sangatberpengaruh pada kesehatan pelajar khususnya anak remaja. Perilaku-perilaku berisiko tersebut disebabkanoleh beberapa faktor diantaranya adalah lingkungan keluarga, sekolah dan lainnya yang akibatnya dapatmenjurus ke masalah penyakit tidak menular. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku-perilakuberisiko pada pelajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

 20. SOM storage and pool distribution in forest soils along climatic and altitudinal gradients across Switzerland

  Science.gov (United States)

  Gosheva, Sia; Müller, Mirjam; Walthert, Lorenz; Zimmermann, Stephan; Niklaus, Pascal A.; González Domínguez, Beatriz R.; Abiven, Samuel; Hagedorn, Frank

  2016-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays a key role for a number of soil and ecosystem functions. Yet our quantitative understanding of the main driving factors is uncertain. SOM consists of a continuum of compounds ranging from slightly altered plant residues, known as particulate OM (POM) to mineral-associated OM (mOM). POM is the most rapidly cycling and hence vulnerable fraction of SOM. Therefore, it might respond particularly sensitive to climate change. In grassland soils, SOM content as well as the contribution of POM was found to increase with increasing elevation, which suggests that climate exerts a major control on SOM stability and storage. Little is known, however, for forest soils where a substantial fraction of POM is stored in the organic layer. In our study based on 1000 soil profiles, we explore the controlling factors of SOM stocks and the distribution of POM in the organic layer as well as within mineral soils in forests across Switzerland. We hypothesize that (i) elevation and hence climate have rather negligible effects on carbon (C) stocks, but exert large effects on SOM quality (contribution of POM, SOM depth distribution, and C/N ratio); (ii) furthermore, we postulate to find an elevational effect on C stocks in the organic layer but not in the mineral soil. We examined SOM stocks in the organic layer and the mineral soil of 1000 soil profiles. Mineral soils (0-20cm) from a subset of 54 sites were separated into free light fraction and occluded light fraction, representing POM, while fine heavy fraction and coarse heavy fraction represented the mineral-associated OM. The sites, all located in Swiss forests, were distributed along a great elevational gradient ranging between 277 and 2207 m a.s.l., and spanning a gradient in mean annual temperatures (MAT) from 0.6 to 11.9 °C, and mean annual precipitation (MAP) from 704 to 2340 mm. Our results indicate that POM and C/N ratio are more closely related to elevation and climate compared to mOM. For C

 1. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  Science.gov (United States)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clément

  2017-04-01

  Recirculation of nutrients from wood chip combustion by ash fertilisation of forest systems can be used to re-introduce nutrients that are otherwise lost, counteracting nutrient depletion due to whole tree harvesting. However, the effects of ash application on soil organic matter (SOM) composition, turnover and stability are unknown. The aim of the study was to investigate how ash fertilisation of forest soils affects SOM composition and stability to microbial degradation over time. O-horizon and 0-5 cm mineral soil samples were collected from two coniferous forest sites, one in Finland and one in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic spectroscopy (FTIR-PAS) analysis of bulk soil samples. Ash fertilisation of forest soils affected SOM composition in the O-horizon, but not in the top 5 cm of the mineral soil. The pH and biodegradability of SOM were increased in the O-horizon. The changes in SOM composition consisted of enrichment of Fe- and Al-oxides/ hydroxides, depletion of carboxylic and aromatic groups and lower thermal stability in soils with older and greater ash application. Ash fertilisation increased soil pH, either right after ash application or through a buffering effect of the ash on acidification caused by decomposing needles over time. The increased pH due to ash fertilisation together with the nutrient inputs from the ash most likely stimulated SOM turnover. This in turn increased the labile fraction of SOM, whereby the thermal stability of SOM decreased as simpler compounds were formed.

 2. Asupan Karbohidrat sebagai Faktor Dominan yang Berhubungan dengan Kadar Gula Darah Puasa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aprilya Roza Werdani

  2014-08-01

  Full Text Available Peningkatan kadar gula darah memicu peningkatan produksi hormon insulin yang erat hubungannya dengan diabetes melitus. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi diabetes melitus di Indonesia meningkat dari 1,1% (2007 menjadi 2,1% (2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang berhubungan dengan kadar gula darah puasa pegawai pemberdayaan masyarakat & keluarga dan pegawai sekretariat daerah Kota Depok. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dan melibatkan 105 sampel. Variabel independen penelitian meliputi karakteristik individu, asupan zat gizi, hipertensi, aktivitas fisik, status gizi dan pengetahuan gizi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat, analisis bivariat menggunakan uji korelasi dan uji beda dua mean, serta analisis multivariat menggunakan uji regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar gula darah puasa adalah 95,14±10,863 pada keseluruhan responden, sedangkan 94,07±11,55 mg/dl pada perempuan, dan 96,47±9,92 mg/dl pada laki-laki. Diabetes melitus (≥126 mg/dl ditemukan sebesar 2,9% dan impaired fasting glucose (100-125 mg/dl sebesar 22,9%. Berdasarkan hasil analisis bivariat, terdapat hubungan antara usia, asupan karbohidrat, dan aktivitas fisik dengan kadar gula darah puasa (p<0,05. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa asupan karbohidrat merupakan faktor dominan yang berhubungan kadar gula darah puasa. Increased blood glucose levels lead to excess insulin secretion that is closely associated with diabetes mellitus. Based on Riskesdas, prevalence of diabetes mellitus in Indonesia has increased from 1,1% (2007 to 2,1% (2013. This study was aimed to find dominant factor associated with fasting blood glucose level. Cross sectional design were used to conduct this study and involved 105 samples. Independent variables in this study were individual characteristics, nutrients intake, history of hypertention, physical activities, nutritional status and

 3. HUBUNGAN PANJANG BOBOT, FAKTOR KONDISI DAN STRUKTUR UKURAN IKAN LEMURU (Sardinella lemuru DI PERAIRAN SELAT BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arief Wujdi

  2016-03-01

  Full Text Available Ikan lemuru merupakan jenis ikan hasil tangkapan utama kegiatan perikanan di perairan Selat Bali yang status pemanfaatannya sudah mengalami lebih tangkap dan memerlukan upaya pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi, serta struktur ukuran ikan lemuru di perairan Selat Bali. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2010 hingga Desember 2011 dengan metode survei dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan panjang dan bobot ikan lemuru mengikuti persamaan W=0,007FL3,167 dan memiliki pola pertumbuhan allometrik positif (b>3 namun pada setiap bulannya mengalami perubahan pola pertumbuhan. Nilai faktor kondisi relatif berkisar antara 0,95-1,28 dan berfluktuasi setiap bulannya. Hasil ini diduga dipengaruhi oleh ketersediaan makanan. Ikan lemuru berukuran kecil atau “sempenit” (<11 cmFL banyak tertangkap pada bulan Agustus dan September 2010 serta Juli dan November 2011 dan diduga pada waktu tersebut terjadi awal rekruitmen.   Bali sardinella (“lemuru” is mostly caught by fishers in the Bali Strait waters, and its status predicted have overfishing so that it needs to manage this resources. The purpose of this study to investigate the length-weight relationship, the condition factors and size structure of lemuru in the Bali Strait waters. The data was collected through survey and direct observation in the field from August 2010 to December 2011. The result of this study shows that length-weight relationship could be described as W = 0.007 FL3, 167. Nevertheless,  it is change on the growth pattern by monthly. The value of relative condition factors of lemuru were ranging from 0.95 to 1.28 and very fluctuated by monthly. It is predicted that influenced by feed availability in Bali Strait waters. The smaal size of lemuru, namely “sempenit (<11 cmFL are dominantly caught during August to September 2010 and July and November 2011 that indicated

 4. PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP INFLASI YANG DIMEDIASI OLEH JUMLAH UANG BEREDAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harda Putra Aprileven

  2017-06-01

  Full Text Available Setiap bangsa menginginkan adanya perkembangan atau kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan secara berkelanjutan. Namun, pada kondisi inflasi, taraf kemakmuran sebagian besar masyarakat akan menurun, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Inflasi juga akan mengakibatkan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk. Lebih lanjut, investasi produktif akan berkurang, ekspor turun dan menaikkan impor yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dikaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga dan kurs sebagai variable independen terhadap jumlah uang beredar dan inflasi, serta menguji peran mediasi jumlah uang beredar dari pengaruh tingkat suku bunga dan kurs terhadap inflasi di Indonesia, pada tahun 2006-2012. Data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang diolah dan dianalisis menggunakan regresi linier ordinary leas square, serta path analysis guna mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari variable independen terhadap variable dependen. Hasil penelitian menunjukkan; secara parsial, tingkat suku bunga berpengaruh negatif (signifikan dan kurs berpengaruh positif (tidak signifikan terhadap jumlah uang beredar. Secara parsial, tingkat suku bunga berpengaruh positif (signifikan, kurs berpengaruh positif (tidak signifikan, dan jumlah uang beredar berpengaruh positif (signifikan terhadap inflasi. Jumlah uang beredar dalam penelitian menunjukkan tidak memediasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi, tetapi memediasi pengaruh kurs terhadap inflasi.  Every nation wants the development or progress in various aspects of life in a sustainable manner. However, in conditions of inflation, the level of prosperity most people will decline, particularly fixed-income communities. Inflation will also lead to long-term economic development prospects will be getting worse. Furthermore

 5. FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2017

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurul Hidayah

  2018-03-01

  Full Text Available Immunization aims to provide immunity to the child's body. However, nearly a quarter of the 130 million babies born each year are not immunized. The coverage of complete basic immunization (IDL in Indonesia in 2016 has not reached the target. The government is targeting 91.5percent of IDL coverage, but until the end of the year only 82.1 percent achieved. There are several factors that cause the mother not to immunize the baby, namely;Limited mom's time, information and lack of family support and vaccine composition. This study aims to determine the factor associated with the provision of complete basic immunization in Posyandu Working Area Umban Sari Pekanbaru. Community Health Center Year 2017. This research type is quantitative crosssectional design. Sampling techniques using accidental Sampling, the population in this study is 1001 people and the sample is 91 people. Data collection using primary data by questionnaire. The analysis used is univariate and bivariate with chi square test. The result of the research shows limitations (Pvalue = 0,001, family support (Pvalue = 0,010, information (Pvalue =0,001, vaccine composition (Pvalue = 0,000. These results indicate that there is a relationship of limitations, family support, information and vaccine composition with complete basic immunization of infantsImunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh anak. Tetapi hampir seperempat dari 130 juta bayi yang lahir tiap tahun tidak diimunisasi. Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL di Indonesia tahun 2016 belum mencapai target. Pemerintah menargetkan cakupan IDL sebesar 91,5 persen, namun hingga akhir tahun hanya 82,1 persen yang berhasil tercapai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu tidak memberikan imunisasi pada bayinya, yaitu; keterbatasan waktu ibu, informasi, dukungan keluarga yang kurang serta komposisi vaksin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di

 6. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 7. The New and Computationally Efficient MIL-SOM Algorithm: Potential Benefits for Visualization and Analysis of a Large-Scale High-Dimensional Clinically Acquired Geographic Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tonny J. Oyana

  2012-01-01

  Full Text Available The objective of this paper is to introduce an efficient algorithm, namely, the mathematically improved learning-self organizing map (MIL-SOM algorithm, which speeds up the self-organizing map (SOM training process. In the proposed MIL-SOM algorithm, the weights of Kohonen’s SOM are based on the proportional-integral-derivative (PID controller. Thus, in a typical SOM learning setting, this improvement translates to faster convergence. The basic idea is primarily motivated by the urgent need to develop algorithms with the competence to converge faster and more efficiently than conventional techniques. The MIL-SOM algorithm is tested on four training geographic datasets representing biomedical and disease informatics application domains. Experimental results show that the MIL-SOM algorithm provides a competitive, better updating procedure and performance, good robustness, and it runs faster than Kohonen’s SOM.

 8. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland.

  Science.gov (United States)

  Gruba, Piotr; Socha, Jarosław; Błońska, Ewa; Lasota, Jarosław

  2015-07-15

  In this study we investigated the effect of fine (ϕsoils, site moisture, metal (Al and Fe) of soil organic matter (SOM) and forest species composition on the spatial distribution of carbon (C) pools in forest soils at the landscape scale. We established 275 plots in regular 200×200m grid in a forested area of 14.4km(2). Fieldwork included soil sampling of the organic horizon, mineral topsoil and subsoil down to 40cm deep. We analysed the vertical and horizontal distribution of soil organic carbon (SOC) stocks, as well as the quantity of physically separated fractions including the free light (fLF), occluded light (oLF) and mineral associated fractions (MAF) in the mineral topsoil (A, AE) horizons. Distribution of C in soils was predominantly affected by the variation in the FF content. In soils richer in the FF more SOC was accumulated in mineral horizons and less in the organic horizons. Accumulation of SOC in mineral soil was also positively affected by the degree of saturation of SOM with Al and Fe. The increasing share of beech influenced the distribution of C stock in soil profiles by reducing the depth of O horizon and increasing C stored in mineral soil. The content of FF was positively correlated with the content of C in MAF and fLF fractions. The content of oLF and MAF fractions was also positively influenced by a higher degree of metal saturation, particularly Al. Our results confirmed that Al plays an important role in the stabilization of SOM inside aggregates (CoLF) and as in CMAF fractions. We also found a significant, positive effect of beech on the CfLF and fir on the CoLF content. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEKANISME KOPING PADA ODHA DENGAN PENDEKATAN TEORI ADAPTASI CALLISTA ROY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  sandu - siyoto

  2016-11-01

  Full Text Available Pendahuluan : Dampak negatif yang ditimbulkan oleh individu yang hidup dengan HIV/AIDS adalah masalah fisik, psikososial dan emosional, sehingga ODHA perlu untuk meningkatkan mekanisme koping kearah adaptif.  Roy menjelaskan ada 3 stimulus yang dapat mempengaruhi mekanisme koping yaitu stimulus fokal, stimulus kontektual,stimulus residual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan mekanisme koping berdasarkan Teori Adaptasi Roy.Metode : Desain penelitian menggunakan analitik korelasional pendekatan cross sectional,30 responden dipilih dengantehnik purposive sampling.Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Hasil :Hasil penelitian menunjukan stimulus fokal, stimulus kontektual, adan stimulus residual berhubungan dengan mekanisme koping pada ODHA,  sebagian besar responden memiliki mekanisme koping negatif sebanyak 18 responden (60.0% dan mekanisme koping positif sebanyak 12 responden (40.0%. Analisis dan Diskusi : Berdasarkan hasil analisa menunjukan ada hubungan stimulus fokal p-value = 0.018 dan  stimulus kontektual p-value = 0.004, sedangkan  stimulus residual tidak ada hubungannya dengan mekanisme koping pada ODHA di KDS friendship plus Kota Kediri.Selama bergabung dalam  kelompok dukungan sebaya ODHA mempunyai wadah untuk mencurahkan perasaan dan emosi serta dapat berkomunikasi sosial dengan baik, sehingga adanya stimulus fokal dan kontektual dari KDS dapat menstimulasi respon kognator dan regulator yang dapat mempengaruhi  fungsi fisiologis sehingga mampu beradaptasi secara adaptif.

 10. CAKUPAN SUPLEMENTASI KAPSUL VITAMIN A PADA IBU MASA NIFAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DI INDONESIA ANALISIS DATA RISKESDAS 2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandjaja Sandjaja

  2013-03-01

  education on importance of vitamin A supplementation. Key words: vitamin A supplementation, post-partum mothers, acces to health services, household characteristics ABSTRAK Program suplementasi kapsul vitamin A pada ibu nifas di lndonesia sejak 1996 bertujuan meningkatkan status vitamin A ibu nifas dan diteruskan ke bayi melalui ASI. Riskesdas 2010 menunjukkan hanya satu dari 2 ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A, lebih rendah dibanding cakupan balita. Tulisan ini bertujuan menganalisis faktor rumah tangga, ibu, dan akses pelayanan kesehatan yang berperan dalam cakupan kapsul vitamin A pada ibu nifas. Penelitian menggunakan data sekunder Riskesdas 2010, mencakup 19.000 ibu 10-59 tahun yang ditanyakan mendapat kapsul vitamin A saat masa nifas anak terakhir yang lahir pada periode lima tahun terakhir. Analisis regresi logistik multivariat dilakukan untuk mengetahui odd rasio cakupan kapsul vitamin A. Cakupan suplementasi vitamin A ibu nifas 56,1% bervariasi 35-70% antar provinsi, lebih tinggi di perkotaan (61,4% dibandingkan perdesaan (50,8%. Analisis multivariat menunjukkan odd rasio ibu nifas tidak menerima kapsul vitamin A berhubungan nyata jika bayinya tidak mendapatkan pemeriksaan neonatus (AGR = 2,334 95% CI 2, 156-2,530, ibu tidak mendapatkan pil besi (AGR = 2,076,95% CI 1,874-2,298, periksa hamil 1-3 kali (AGR = 1.252,95% CI 1,095-1,431, atau tidak periksa hamil (AGR = 1,355, 95% CI 1,217-1,510, tidak imunisasi TT (AGR = 1,245,95% CI 1, 156-1,341. Cakupan juga berhubungan nyata dengan tidak ke posyandu, tidak tahu lokasi polindes atau RS, pendidikan ibu rendah, tinggal di perdesaan walaupun dengan nilai AGR mendekati nilai 1, tetapi tidak nyata dengan umur dan status perkawinan ibu. Nilai AGR menunjukkan akses pelayanan kesehatan sejak kehamilan sampai persalinan merupakan faktor utama tingginya cakupan suplementasi vitamin A. Cakupan masih perlu ditingkatkan dengan perbaikan akses pelayanan kesehatan bumil dan persalinan di masyarakat dan penyuluhan bumiI. Kata

 11. Faktorer som påverkar gäster under en restaurangupplevelse : En fallstudie om den fysiska omgivningen på restaurangen Indigo och hur den kan påverka gäster

  OpenAIRE

  Andersson, Ida

  2016-01-01

  I denna studie undersöks det specifika för den fysiska omgivningen och hur den påverkar gäster vid en restaurangupplevelse. Avhandlingen bygger på redan befintliga teorier om olika aspekter av den fysiska omgivningen, upplevelserummet och sinnesmarknadsföring. Teorierna inkluderar Mary Jo Bitners teorier om servicescape (även Lena Mossbergs svenska teorier om upplevelserummet baserade på bland annat Bitners teorier) och Hulténs teorier om sinnesmarknadsföring. Undersökningen består...

 12. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 13. Comparison of lead isotopes with source apportionment models, including SOM, for air particulates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gulson, Brian; Korsch, Michael; Dickson, Bruce; Cohen, David; Mizon, Karen; Michael Davis, J.

  2007-01-01

  We have measured high precision lead isotopes in PM 2.5 particulates from a highly-trafficked site (Mascot) and rural site (Richmond) in the Sydney Basin, New South Wales, Australia to compare with isotopic data from total suspended particulates (TSP) from other sites in the Sydney Basin and evaluate relationships with source fingerprints obtained from multi-element PM 2.5 data. The isotopic data for the period 1998 to 2004 show seasonal peaks and troughs that are more pronounced in the rural site for the PM 2.5 .samples but are consistent with the TSP. The Self Organising Map (SOM) method has been applied to the multi-element PM 2.5 data to evaluate its use in obtaining fingerprints for comparison with standard statistical procedures (ANSTO model). As seasonal effects are also significant for the multi-element data, the SOM modelling is reported as site and season dependent. At the Mascot site, the ANSTO model exhibits decreasing 206 Pb/ 204 Pb ratios with increasing contributions of fingerprints for 'secondary smoke' (industry), 'soil', 'smoke' and 'seaspray'. Similar patterns were shown by SOM winter fingerprints for both sites. At the rural site, there are large isotopic variations but for the majority of samples these are not associated with increased contributions from the main sources with the ANSTO model. For two winter sampling times, there are increased contributions from 'secondary industry', 'smoke', 'soil' and seaspray with one time having a source or sources of Pb similar to that of Mascot. The only positive relationship between increasing 206 Pb/ 204 Pb ratio and source contributions is found at the rural site using the SOM summer fingerprints, both of which show a significant contribution from sulphur. Several of the fingerprints using either model have significant contributions from black carbon (BC) and/or sulphur (S) that probably derive from diesel fuels and industrial sources. Increased contributions from sources with the SOM summer

 14. PEMANFAATAN EKSTRAK TERSTANDARDISASI DAUN SOM JAWA (Talinum paniculatum (Jacq. Gaertn DALAM SEDIAAN KRIM ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyuning Setyani

  2016-05-01

  Full Text Available Infectious diseases have been the leading cause of morbidity and mortality because of the widespread antibacterial resistance due to existing drugs. Thus, the discovery and development of new antimicrobial agents, especially from natural resources is important to promote the human health. This research aimed to examine the antibacterial activity of som jawa (Talinum paniculatum (Jacq. Gaertn. standardized extract thus their application into cream. Extraction was done by remaceration method, then followed by phytochemical investigation to obtain the active ingredients inside extract. The result of this research showed that both som jawa standardized extract and their formula cream had antibacterial activity towards Staphylococcus aureus. This formula cream was potential as alternative herbal medicine for skin infection caused by Staphylococcus aureus.

 15. Instagrams betydelse som distributionskanal för turisten och företaget

  OpenAIRE

  Christides, Janina

  2015-01-01

  Med allt mer global aktivitet på de sociala medierna är det nödvändigt för företag att aktivera sig elektroniskt, där publiken har makten att bestämma vilka marknadsföringsmetoder som fungerar. Instagram har sedan sin isättning lyckats med sitt koncept varav miljontals anhängare dagligen är aktiva på denna smarttelefonbaserade social mediekanal. Härmed startades Instagram för företaget Hacienda Dos Olivos för att få en inblick i hurudan betydelse sociala medier har för mindre företag som en m...

 16. Hubungan Faktor Risiko yang dapat Dimodifikasi dengan Kejadian Penyakit Jantung Koroner di RS Dr. M. Djamil Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suchi Ilmi Herman

  2015-05-01

  Full Text Available AbstrakSumatera Barat merupakan provinsi dengan prevalensi penyakit jantung tertinggi ke-4 di Indonesia. Prevalensi penyakit ini meningkat disebabkan karena faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu dislipidemia, hipertensi, diabetes melitus, merokok, dan obesitas. Faktor risiko tersebut terkait dengan peningkatan kejadian PJK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan kejadian PJK. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain potong lintang yang dilakukan di RS Dr. M. Djamil Padang dari Desember 2012 sampai Mei 2013. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien PJK yang dirawat inap dan telah dilakukan angiografi pada Januari 2012 sampai Desember 2012 dengan 68 orang sebagai subjek penelitian. Data pasien didapatkan dari rekam medik. Data dideskripsikan dengan tabel dan dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan distribusi frekuensi terbanyak pasien PJK terdapat pada kadar kolesterol HDL rendah (64,6% dan hipertensi (72,5%, namun hasil uji bivariat tidak menunjukkan hubungan yang bermakna antara kadar kolesterol HDL rendah dan hipertensi terhadap kejadian PJK. Kesimpulan hasil penelitian ini ialah kadar kolesterol HDL rendah dan hipertensi belum tentu menyebabkan PJK.Kata kunci: penyakit jantung koroner, faktor risiko, HDLAbstractWest Sumatra is a province with the highest prevalence of heart disease 4th in Indonesia. The prevalence of this disease increases due to modifiable risk factors, namely dyslipidemia, hypertension, diabetes mellitus, smoking, and obesity. The risk factors associate with an increased incidence of Coronary Heart Disease (CHD. The objective of this study was to determine the relationship of modifiable risk factors with CHD events. This study was a cross-sectional analytic design conducted at Hospital Dr. M. Djamil Padang from December 2012 until May 2013. The population in this study were all hospitalized CHD patients and

 17. PENGARUH FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP KEPUTUSAN PETANI DALAM MEMBANGUN HUTAN RAKYAT (Studi di Desa Ranggang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idin Saepudin Ruhimat

  2014-11-01

  Full Text Available Hutan rakyat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Optimasi terhadap peranan penting hutan rakyat dapat dilakukan dengan memberikan perhatian kepada faktor psikologis yang berpengaruh terhadap keputusan petani dalam membangun hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor psikologis (sikap, persepsi, dan motivasi terhadap keputusan petani dalam membangun hutan rakyat di Desa Ranggang baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Penelitian dilaksanakan di Desa Ranggang, Kecamatan Takisung, Kabupatan Tanah Laut, Kalimantan Selatan menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survey eksplanasi. Data dianalisis dengan menggunakan analasis jalur (path analysis. Hasil penelitian menunjukkan (1 faktor  psikologis yang terdiri dari sikap, persepsi dan motivasi  secara bersama-sama berpengaruh nyata sebesar 52,90 % terhadap keputusan petani dalam membangun hutan rakyat di Desa Ranggang, dan (2 faktor  psikologis yang terdiri dari sikap, persepsi dan motivasi  secara masing-masing berpengaruh nyata sebesar 12,60 % untuk sikap, 11,36 % untuk persepsi, dan 9,86 % untuk motivasi terhadap keputusan petani dalam membangun hutan rakyat di Desa Ranggang. Community forest has an important role in Indonesian life. Optimization of the important role of community forest can be done by giving attention to the psychological factors that influence farmers' decisions in community forests development. This study aims to determine the influence of psychological factors (attitudes, perceptions, and motivations to farmers decision in community forest development in Ranggang Village either jointly or respectively. This Study was conducted in Ranggang Village, District Takisung, South Kalimantan use quantitative research design with explanatory survey research methods. Data were analyzed using path analysis. The results showed (1 psychological factors consisting of attitudes, perceptions and

 18. Faktor Orang Tua dan Status Imunisasi DPT Anak 12-36 Bulan di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nailul Izza

  2017-06-01

  Full Text Available Immunization gives a great contribution in improving the Human Development Index related to the life expectancy, because it can avoid undesirable death. The preventive efforts to reducediseases isImmunization.One of them is Diphtheria Tetanus Pertussis.The coverage of rural UCI in Sampang in 2012 was 64.52 percent, which was below the target. The objective of this study was to identify factors that influence the people's willingness to do Diphtheria Pertussis Tetanus immunization in Sampang, East Java Province.The study was cross-sectionalsurvey.The population were parents who have children aged 12-36 months, with a total sample of 66 respondents in the sub district of Ketapang and Sokobanah. Factors that affect positivelythe behavior of the respondent willingness to immunize DPT were knowledge, attitude and support the family.Low knowledge,poor attitude of communities and lack of family support influenced the behavior of community to contribute immunize DPT for their children.A good knowledge is not enough to increase the readiness to do the immunization, but still need the motivation of the family.ABSTRAKImunisasi memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index. Upaya preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat beberapa penyakit dapat dicegah dengan imunisasi.Salah satunya adalah imunisasi Difteri Pertusis Tetanus (DPT. Cakupan imunisasi Desa/Kelurahan (UCI di Kabupaten Sampang pada tahun 2012 hanya 64,52% yang berada dibawah target, dan terdapat kasus difteri sebanyak 38 kasus.Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk diimunisasi Difteri Pertusis Tetanus di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini metode yang digunakan adalah  observasional dengan desain cross sectional. Responden dalam penelitian ini adalah orangtua yang mempunyai anak umur 12–36 bulan di Kecamatan Ketapang dan Sokobanah. Data akan

 19. Djævelen som Guds advokat - Nietzsche, filosofien og Paulus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen tegner et dobbeltportræt af Paulus og Nietzsche ud fra en række nyere diskussioner om Nietzsches syn på Paulus hos aktuelle Nietzscheforskere, men også med udblik til den Paulus-renæssance, som har fundet sted i filosofien. Med det sidste tænkes navnlig på den franske filosof Alain Badious...

 20. Færgefart som Forretning. A/S Lillebelts-Overfarten 1920-1972

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anne Dorthe; Poulsen, Bo

  2016-01-01

  I denne artikel analyseres selskabet A/S Lillebelts-Overfarten som forretning. A/S Lillebelts-Overfarten stod for driften af færgeoverfarten mellem Assens på Vestfyn og Aarøsund på Haderslev Næs. I kølvandet på Genforeningen blev selskabet dannet i Assens i 1920, hvor købmænd og borgere tog initi...

 1. Faults detection approach using PCA and SOM algorithm in PMSG-WT system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Lamine FADDA

  2016-07-01

  Full Text Available In this paper, a new approach for faults detection in observable data system wind turbine - permanent magnet synchronous generator (WT-PMSG, the studying objective, illustrate the combination (SOM-PCA to build Multi-local-PCA models faults detection in system (WT-PMSG, the performance of the method suggested to faults detection in system data, finding good results in simulation experiment.

 2. ProSOM: core promoter prediction based on unsupervised clustering of DNA physical profiles.

  Science.gov (United States)

  Abeel, Thomas; Saeys, Yvan; Rouzé, Pierre; Van de Peer, Yves

  2008-07-01

  More and more genomes are being sequenced, and to keep up with the pace of sequencing projects, automated annotation techniques are required. One of the most challenging problems in genome annotation is the identification of the core promoter. Because the identification of the transcription initiation region is such a challenging problem, it is not yet a common practice to integrate transcription start site prediction in genome annotation projects. Nevertheless, better core promoter prediction can improve genome annotation and can be used to guide experimental work. Comparing the average structural profile based on base stacking energy of transcribed, promoter and intergenic sequences demonstrates that the core promoter has unique features that cannot be found in other sequences. We show that unsupervised clustering by using self-organizing maps can clearly distinguish between the structural profiles of promoter sequences and other genomic sequences. An implementation of this promoter prediction program, called ProSOM, is available and has been compared with the state-of-the-art. We propose an objective, accurate and biologically sound validation scheme for core promoter predictors. ProSOM performs at least as well as the software currently available, but our technique is more balanced in terms of the number of predicted sites and the number of false predictions, resulting in a better all-round performance. Additional tests on the ENCODE regions of the human genome show that 98% of all predictions made by ProSOM can be associated with transcriptionally active regions, which demonstrates the high precision. Predictions for the human genome, the validation datasets and the program (ProSOM) are available upon request.

 3. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 4. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 5. Narrativ dokumentation som redskab til at understøtte elevers skrivelyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard

  2012-01-01

  for elevens skrivelyst. Med narrativ dokumentation som metode til at identificere lærerens måde at være lærer på, bliver det muligt at undersøge, hvordan læreren i sin praksis bidrager til at konstruere elevens skrivelyst eller mangel på samme. Artiklen åbner dermed for refleksion over lærerens egen praksis...

 6. Dynamic degradation observer for bearing fault by MTS-SOM system

  Science.gov (United States)

  Hu, Jinqiu; Zhang, Laibin; Liang, Wei

  2013-04-01

  Rolling element bearings are used in a wide variety of rotating machinery from small hand-held devices to heavy duty industrial systems. Bearing fault or even failure is one of the foremost causes of breakdown in such rotating machines, resulting in costly system downtime. This paper presents a dynamic degradation observer for the identification and assessment of bearing degradation based on Mahalanobis-Taguchi system (MTS) and self-organization mapping (SOM) network called MTS-SOM system. It helps to differentiate especially the incipient fault stage and track the dynamic degradation trend of the running bearing by real-time vibration observations. The feature parameters from multifractal aspects are calculated first and further optimized by the MTS statistical method. Mappings of different degradation levels are then presented by SOM with optimal multifractal features, which help to differentiate each degradation stage and describe a degradation trajectory of the in-service bearing. The found results are validated by experiment, and a comparative study is carried out to verify the effectiveness of the proposed method. The contribution of the method considering both current and predictive perspectives on the fault degradation behavior is also showed for the elaborate maintenance management.

 7. Distinct roles of SOM and VIP interneurons during cortical Up states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett T. Neske

  2016-07-01

  Full Text Available During cortical network activity, recurrent synaptic excitation among pyramidal neurons is approximately balanced by synaptic inhibition, which is provided by a vast diversity of inhibitory interneurons. The relative contributions of different interneuron subtypes to inhibitory tone during cortical network activity is not well understood. We previously showed that many of the major interneuron subtypes in mouse barrel cortex are highly active during Up states (Neske et al., 2015; while fast-spiking (FS, parvalbumin (PV-positive cells were the most active interneuron subtype, many non-fast-spiking (NFS, PV-negative interneurons were as active or more active than neighboring pyramidal cells. This suggests that the NFS cells could play a role in maintaining or modulating Up states. Here, using optogenetic techniques, we further dissected the functional roles during Up states of two major NFS, PV-negative interneuron subtypes: somatostatin (SOM-positive cells and vasoactive intestinal peptide (VIP-positive cells. We found that while pyramidal cell excitability during Up states significantly increased when SOM cells were optogenetically silenced, VIP cells did not influence pyramidal cell excitability either upon optogenetic silencing or activation. VIP cells failed to contribute to Up states despite their ability to inhibit SOM cells strongly. We suggest that the contribution of VIP cells to the excitability of pyramidal cells may vary with cortical state.

 8. Classification of Aurora kinase inhibitors by self-organizing map (SOM) and support vector machine (SVM).

  Science.gov (United States)

  Yan, Aixia; Nie, Xianglei; Wang, Kai; Wang, Maolin

  2013-03-01

  The Aurora kinase family (consisting of Aurora-A, -B and -C) is an important group of enzymes that controls several aspects of cell division in mammalian cells. In this study, 512 compounds of Aurora-A and -B inhibitors were collected. They were classified into three classes: dual Aurora-A and Aurora-B inhibitors, selective inhibitors of Aurora-A and selective inhibitors of Aurora-B by Self-Organizing Map (SOM) and Support Vector Machine (SVM). The prediction accuracies of the models (based on the training/test set splitting using SOM method) for the test set were 92.2% for SOM1 and 93.8% for SVM1, respectively. In addition, the extended connectivity fingerprints (ECFP_4) for all the molecules were calculated and structure-activity relationship of Aurora kinase inhibitors was summarized, which may be helpful to find the important structural features of inhibitors relating to the selectivity to Aurora kinases. Copyright © 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 9. Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Mette Nortvig

  2016-11-01

  Full Text Available Denne artikel vil tage udgangspunkt i learning analytics, som et nyt felt i forskningen inden for bl.a. it-didaktisk design, og artiklen vil argumentere for, at learning analytics kan og bør bidrage til designrefleksioner. Med udgangspunkt i empiri fra et blended learning-baseret mastermodul ved [X] Universitet vil artiklen præsentere, analysere og diskutere to cases, hvori learning analytics spiller en central rolle. I den ene case undersøges det, hvordan studerende bruger og interagerer med video podcasts som forberedelse til face-to-face undervisning, når podcasten henviser til andre læringsressourcer hhv. fungerer som stand-alone ressource. I den anden case undersøges, – ligeledes gennem learning analytics – hvilken indflydelse øjenkontakt har for de studerendes interaktion med video podcasts og for deres udbytte af dens indhold. Artiklen peger på, hvordan et mix af kvantitative og kvalitative data kan bidrage til at udvide forståelse af studerendes læring og interaktioner med læringsressourcer, og den argumenterer for, at der med inddragelse af learning analytics kan skabes anledning til nye refleksioner over et didaktisk design.

 10. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 11. Sense of coherence hos langtidssykemeldte med sammensatte plager Assosiasjoner mellom Sense of Coherence og andre helserelaterte faktorer

  OpenAIRE

  Coward, Camilla

  2014-01-01

  Bakgrunn Langvarig sykefravær er kostnadskrevende og lite hensiktsmessig i et samfunnsperspektiv. Man vet en del om årsaker til langvarig sykefravær, samtidig som det er uenighet omkring de viktigste forklaringsmekanismene. Enkelte forskere stiller spørsmålstegn ved om årsakene først og fremst er knyttet til sykdom eller om det er årsaksmekanismer knyttet til andre karakteriska som ligger bak. Formålet med denne studien er å forsøke å bidra til økt kunnskap om helse, ressurser og utfordringer...

 12. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic......Recirculation of nutrients from wood chip combustion by ash fertilisation of forest systems can be used to re-introduce nutrients that are otherwise lost, counteracting nutrient depletion due to whole tree harvesting. However, the effects of ash application on soil organic matter (SOM) composition......, turnover and stability are unknown. The aim of the study was to investigate how ash fertilisation of forest soils affects SOM composition and stability to microbial degradation over time. O-horizon and 0–5 cm mineral soil samples were collected from two coniferous forest sites, one in Finland and one...

 13. ANALISA FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN MESIN GRINDER PADA PROSES PRODUKSI PLASTIC FILM DI PT. MUTIARA HEXAGON

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imam Hidayat

  2013-10-01

  Full Text Available Bila suatu mesin memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, maka perlu dilakukan analisis mengenai  penyebab  –  penyebab  kegagalan  tersebut  hingga  ke  akar  permasalahannya sehingga dapat menentukan tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja suatu mesin. PT. Mutiara Hexagon merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan plastik  kemasan.  Dalam  line  pembuatan lembaran film  diperlukan mesin  CPP  (Cast  Poly Propylene Machine dan mesin grinder dalam prosesnya. Pada penelitian yang dilakukan di PT. Mutiara Hexagon, terdapat beberapa kegagalan yang terjadi pada mesin grinder pada proses produksi plastic film, sehingga menyebabkan seluruh line pada divisi film mengalami downtime. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa mengenai faktor penyebab kegagalan mesin grinder, penulis melakukan observasi secara langsung dan melihat proses produksi plastic film.Penulis menggunakan metode Failure Effect and Mode Analysis (FMEA dan Fault Tree Analysis (FTA. Penerapan analisis Failure Effect and  Mode Analysis (FMEA dapat menentukan sejauh mana tingkat kegagalan terjadi. Dari hasil analisis FMEA kemudian dapat dilanjutkan dengan menggunakan Fault Tree Analysis (FTA guna mengetahui lebih lanjut penyebab-penyebab dasar suatu kegagalan.Dari hasil perhitungan nilai Risk Priority Number (RPN pada tiap-tiap kegagalan yang terjadi  diantaranya yang  paling  tinggi  adalah kegagalan mesin  grinder rusak  dengan nilai kegagalannya mencapai 120. Kemudian dianalisa penyebab kegagalan tersebut dengan menggunakan metode FTA di dapatkan minimal cut sets yaitu: as grinder patah, katup hisap blower terbuka terlalu besar, kegagalan pada motor blower, baut pada dudukan pisau patah, pisau tumpul dan human error. Berdasarkan nilai probabilitas masing-masing cut set didapatkan nilai probabilitas kegagalan grinder periode 1 Juni 2012 -1 Juni 2013 mencapai 60%.

 14. PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DALAM MODIFIED UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2 TERHADAP NIAT PROSPECTIVE USERS UNTUK MENGADOPSI HOME DIGITAL SERVICES PT. TELKOM DI SURABAYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gioliano Putra

  2017-03-01

  Full Text Available Home Digital Service TELKOM merupakan teknologi yang penting bagi kemajuan inovasi teknologi, perekonomian negara, serta target pemerintah dan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dalam modified UTAUT2 yang memengaruhi niat prospectiv users untuk mengadopsi Home Digital Service PT TELKOM di Surabaya, seberapa besar pengaruh variabel yang memoderasi pengaruh antarkonstruk dan kemampuan prediksi modified UTAUT2 dalam memprediksi niat prospective users untuk mengadopsi Home Digital Service TELKOM di Surabaya. Dalam penelitian ini, 200 sampel dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS dengan smartPLS 2.0. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa seluruh konstruk eksogen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap konstruk endogen. Hedonic motivation, social influence, price value, facilitating condition, effort expectancy, dan performance expectancy memiliki pengaruh sebesar 0,260; 0,194; 0,138; 0,116; 0,094; dan 0,090. Variabel rnoderasi age (usia memoderasi pengaruh facilitating condition dan price value terhadap niat (behavioral intention prospective users untuk mengadopsi Home Digital Service di Surabaya. Sernentara variabel moderasi jenis kelamin (gender hanya memoderasi pengaruh performance expectancy, social influence, dan price value terhadap niat (behavioral intention prospective users untuk mengadopsi Home Digital Service di Surabaya. Modified UTAUT2 dalam penelitian ini dapat memprediksi 54.8% behavioral intention penggunaan Home Digital Service PT. TELKOM di Surabaya.

 15. Ein tekst uttrykt i to medium - "Johannes Jensen føler seg annerledes" som lydbok og bildebok

  OpenAIRE

  Mitchell, Monica G.

  2013-01-01

  Artikkelen undersøkjer lydbokas tekstomgrep. Som ein parallell til bildebokas tekstomgrep, ikonotekst, argumenterer artikkelen for å bruke fonotekst som lydbokas tekstomgrep. Dette vert gjort ved å undersøkje lydbokas meiningsberande, semiotiske ressursar - tekst og lyd - i lys av bildebokas meiningsberande ressursar. Utgangspunktet for undersøkinga er bildeboka Johannes Jensen føler seg annerledes, og lydbokadaptasjonen av same bok. Nøkkelord: adaptasjon; ikonotekst; fonotekst; semiotisk res...

 16. CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTA PEMAIN BASKET MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorius Satia Budhi

  2008-01-01

  Full Text Available Basketball World has grown rapidly as the time goes on. This is signed by many competition and game all over the world. With the result there are many basketball players with their different playing characteristics. Demand for a coach or scout to look for or search great players to make a solid team as a coach requirement. With this application, a coach or scout will be helped in analyzing in decision making. This application uses Self Organizing Maps algorithm (SOM for Cluster Analysis. The real NBA player data is used for competitive learning or training process and real player data from Indonesian or Petra Christian University Basketball Players is used for testing process. The NBA Player data is prepared through cleaning process and then is transformed into a form that can be processed by SOM Algorithm. After that, the data is clustered with the SOM algorithm. The result of that clusters is displayed into a form that is easy to view and analyze. This result can be saved into a text file. By using the output / result of this application, that are the clusters of NBA player, the user can see the statistics of each cluster. With these cluster statistics coach or scout can predict the statistic and the position of a testing player who is in the same cluster. This information can give a support for the coach or scout to make a decision. Abstract in Bahasa Indonesia : Dunia bola basket telah berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam dan jenis kompetisi dan pertandingan baik dunia maupun dalam negeri. Sehingga makin banyak dilahirkannya pemain berbakat dengan berbagai karakteristik permainan yang berbeda. Tuntutan bagi seorang pelatih/pemandu bakat, untuk dapat melihat secara jeli dalam memenuhi kebutuhan tim untuk membentuk tim yang solid. Dengan dibuatnya aplikasi ini, maka akan membantu proses analisis dan pengambilan keputusan bagi pelatih maupun pemandu bakat Aplikasi ini

 17. Lean i Norge : opplever norske bedrifter som er mer lean, større økning i kundetilfredshet enn de som er mindre lean?

  OpenAIRE

  Fagereng, Hanne Eline; Askevold, Elisabeth Cathrine

  2010-01-01

  Vi ønsker å måle i hvor stor grad norske bedrifter har implementert lean, og for å måle grad av lean har vi utviklet et rammeverk basert på lean teori. Hovedformålet med lean er å øke kundeverdi med minst mulig ressursbruk, anstrengelse, energi, utstyr, tid, plass, material og kapital (Womack, Roos and Jones 2007). Vi vil utforske om høyere grad av lean fører til mer tilfredse kunder enn de som har lavere grad av lean. Altså om hovedformålet med lean blir oppnådd hvis man implementerer lean i...

 18. ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI SUAMI DALAM MENJAGA KESEHATAN KEHAMILAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aprina Aprina

  2017-04-01

  Full Text Available Partisipasi dan dukungan suami yang diterima sangat mempengaruhi aspek psikologisnya, maka dalam hal ini, ibu yang bersalin harus ditemani oleh orang yang ia percaya dan membuatnya merasa nyaman agar persalinan berjalan normal. (Bobak, 2005. Tujuan penelitian diketahui faktor faktor yang berhubungan dengan partisipasi suami dalam menjaga kesehatan kehamilan di wilayah kerja Puskesmas Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016. Jenis penelitian Kuantitatif, rancangan penelitian analitik pendekatan cross sectional. Populasi seluruh suami yang isterinya sedang hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Gading Rejo Kabupaten Pringsewu pada bulan Januari sampai dengan Juni 2016 sebanyak 273 orang, sampel 121 orang. menggunakan metode Probability Sampling. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Analisis Multivariat yang digunakan adalah multiple regression logistic. Ada hubungan pengetahuan dengan partisipasi suami (p-value=0,002. Ada hubungan sikap dengan partisipasi suami (p-value=0,030. Ada hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi suami (p-value=0,020. Ada hubungan pekerjaan dengan partisipasi suami (p-value=0,007. Ada hubungan pendapatan dengan partisipasi suami (p-value=0,000. Variabel pendapatan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan partisipasi suami dalam menjaga kesehatan kehamilan istri (p-value=0,000; OR = 7.142. Saran untuk pelayanan kesehatan lebih tingkatkan upaya sosialisasi partisipasi suami seperti Penerimaan Bantuan Iuran (PBI BPJS kepada suami, dan mensosialisasikan jenis jenis makanan yang dibutuhkan ibu hamil melalui demonstrasi langsung.

 19. Detsibill : MTV, so what? White label : Ska Faktor - Isemoodi tüdruk/Püha õhtusöömaaeg. Kuula / DJ Pickney Tiger

  Index Scriptorium Estoniae

  DJ Pickney Tiger, pseud., 1970-

  2006-01-01

  MTVst ja MTV Eestist. Ansambli Ska Faktor heliplaadist. Heliplaatidest: Oasis "Stop the Clocks", Killers "Sam's Town" ja "Panic! At the Disco "A fever you can't sweat out"", U2 "18 Singles", Rammstein "Völkerball", Juliette And The Licks "Four on the Floor", Cradles Of Filth "Thornography", ABBA "Number Ones", Ost Klub "Kapiel 1", Beenie Man "Undisputed", Charlotte Gainsbourg "5:55"

 20. ANALISIS FAKTOR HUBUNGAN PEMILIHAN KONSUMSI OBAT HERBAL PADA PASIEN HEMODIALISA LEBIH DARI TIGA BULAN TERHADAP PENINGKATAN UREUM DAN KREATININ DI RUMAH SAKIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Saherna

  2017-04-01

  Full Text Available eyakinan, kerentanan, bahaya, manfaat, hambatan, isyarat dan self efficacy, ekonomi, fasilitas pelayanan terapi obat herbal, kemudahan mendapatkan obat herbal, informasi system pelayanan kesehatan pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan konsumsi obat herbal. Penelitian ini menggunakan, desain cross sectional dengan desain penelitian analitik. Populasi pasien mengkonsumsi obat herbal dan hemodialisa lebih dari tiga bulan sebanyak 119, jumlah sampel responden gagal ginjal kronik dan hemodialisa rutin mengkonsumsi obat herbal berjumlah 19 responden. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan, menggunakan cara non probability sampling jenis purposive sampling. Pengumpulan data dengan kuesioner serta observasi jadual kehadiran pasien menjalani terapi hemodialisa dan hasil laboratorium GFR, ureum dan kreatinin. Penelitian yang didapatkan bahwa analisis faktor hubungan pemilihan konsumsi obat herbal pada pasien hemodialisa lebih dari tiga bulan adalah faktor fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan nilai p = 0.169 dan α = 0.25. Faktor dominan yang berhubungan terhadap pemilihan konsumsi obat herbal pada pasien hemodialisa lebih dari tiga bulan terhadap peningkatan ureum dan kreatinin adalah faktor fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. lanjutkan penelitian tentang jenis dan kandungan herbal terhadap pengaruh faal ginjal .

 1. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Graff-Iversen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFormålet med denne artikkelen var å studere brukerne av kombinerte antikonsepsjonsmidler, regimer med progesteronalene og østrogensubstitusjon blant norske 40-åringer. Var det først og fremst lavrisikogrupper – friske ogrøykfrie kvinner – som brukte p-piller av kombinasjonstype, slik gjeldende anbefalinger råder til? Var progesteronbrukerneet utvalg av særlig helsebevisste kvinner? Hvor utbredt var bruken av østrogen i denne aldersgruppen?Var det tegn til at østrogenbrukerne er en “healthy selection”, slik utenlandske studier har vist?Materialet er fra 40-åringsundersøkelser i 11 norske fylker i tiden 1997-99. Resultatene viser at 3,5% avkvinnene brukte kombinerte antikonseptiva og at disse utgjorde et “sunt utvalg” med lave andeler røykere og godhelse. De 9,4% av kvinnene som brukte progesteron alene, skilte seg derimot lite fra premenopausale kvinner utenhormonbruk. De 2,4% av kvinnene som brukte østrogen, hadde mindre god helse, høyere andel røykere og lavereutdanningsnivå, sammenlignet med premenopausale kvinner. Men sammenligning innen gruppen av post- og perimenopausalekvinner viste ingen vesentlig forskjell mellom østrogenbrukerne og andre. Resultatet fra den førstekontrollerte studien av østrogen og hjertesykdom kom i 1998, men førte ikke til noen påviselig forskjell i seleksjonentil østrogenbruk fra 1997 til 1999.Konklusjonen er at kvinnene som brukte kombinerte antikonseptiva i 40-årsalderen var en “sunn seleksjon” itråd med det som blir anbefalt, mens de som brukte progesteron alene skilte seg lite ut fra kvinner som ikke bruktehormoner. Kvinner som brukte østrogen i denne unge alderen, sto fram som en helsemessig risikogruppe imaterialet som helhet, men skilte seg lite ut fra andre antatt post- eller perimenopausale kvinner i 40-årsalderen.Graff-Iversen, S. 40-year old female sex hormone users: healthy selections or risk groups? Results fromhealth surveys in 11 Norwegian

 2. Soil Response to Natural Vegetation Dynamics During the Late Holocene in Minnesota, USA, and Implications for SOM Accumulation and Loss

  Science.gov (United States)

  Mason, J. A.; Kasmerchak, C. S.; Keita, H.; Gruley, K. E.

  2016-12-01

  We studied soil response to late Holocene shifts in the dynamic boundary between forest and grassland, in two contrasting landscapes of Minnesota, USA. On both the glaciated landscape of northwestern Minnesota and steep bedrock slopes of southeastern Minnesota, forest has replaced grassland in the late Holocene (after 4 ka in the NW, during at least the last few 100 yr in the SE). Two distinct soil morphologies coexist in essentially the same climate and parent materials, Mollisols with deep SOM accumulation under grassland and Alfisols with most SOM in thin A horizons under forest. Organic carbon stocks of the Mollisols we sampled (to 1 m depth) are at least 50% greater than those of the Alfisols; thus, replacement of grassland by forest involves substantial SOM loss. Ultimately, the transition from Alfisols to Mollisols can probably be explained by much lower proportions of belowground SOM addition, and possibly less bioturbation, under forest; however, the timescale of this change is of great interest. Mollisols and transitional soils occur under forest today near the 19th century location of the vegetation boundary in NW Minnesota, and in certain slope positions in SE Minnesota. Stable C isotope profiles within those soils record the transition from C4 or mixed C3/C4 vegetation (tallgrass prairie or savanna) to C3 forest vegetation. Combined with 14C dating these data demonstrate a substantial lag in loss of the Mollisol morphology—thick SOM-rich A horizons with highly stable aggregates—after forest occupation. In fact, these thick A horizons may persist even when C4 grass-derived SOM has largely been replaced by SOM added after forest occupation. We are exploring possible explanations for this persistence in NW Minnesota. In SE Minnesota, it is likely related to parent material rich in dolomite fragments, with stable aggregation and SOM accumulation favored by abundant Ca2+and Mg2+. This parent material effect results in localization of high SOM

 3. HUBUNGAN FAKTOR IKLIM DENGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL TAHUN 2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rr. Anggun Paramita Djati

  2016-09-01

  2010 dan tidak ada hubungan secara bermakna antara faktor curah hujan denganstatus endemisitas. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan perlunya dilakukan pemantauan pola iklim terutama curah hujanyang terjadidi Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat diprediksi peningkatan kasus DBD dan selanjutnya dapat dilakukan upaya pengendalianyang tepat waktu.Kata kunci: Iklim, demam berdarahdengue, Gunung kidul

 4. FAKTOR PEMBEDA IMPLEMENTASI BISNIS BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE BUSINESS PADA WIRAUSAHA MAHASISWA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dwi Ratna Hidayati

  2017-04-01

  Full Text Available Dunia wirausaha belum menjadi alternatif yang dipandang menarik bagi kebanyakan mahasiswa Indonesia sebagai pilihan karirnya untuk jangka panjang. Saat ini di Indonesia jumlah wirausaha hanya berkisar 0,18% atau 400.000 jiwa saja. Pemerintah mencanangkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW sejak tahun 2009 untuk dapat mengubah pola pikir (Mindset dari pencari kerja (Job Seeker menjadi pencipta lapangan kerja. Program pendorong wirausaha ini didukung oleh perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Trunojoyo Madura. Namun demikian, keberlanjutan bisnis wirausaha mahasiswa ini belum memberikan hasil yang maksimal karena membangun bisnis tidak sebatas mendirikan bisnis. Hal tersebut juga erat kaitannya dengan orientasi terhadap bisnis berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembeda implementasi bisnis berkelanjutan yang dilakukan oleh wirausaha Mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Metode yang digunakan yakni analisis diskriminan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang membedakan implementasi bisnis berkelanjutan pada wirausaha mahasiswa adalah profit jangka panjang dan permintaan pelanggan.DIFFERENTIATION FACTORS ON SUSTAINABLE BUSINESS IMPLEMENTATION OF STUDENTS ENTREPENEUR IN TRUNOJOYO UNIVERSITY OF MADURAABSTRACTEntrepeneursip has not seen as an interesting alternative long term career by most of college students. By this time, number of entrepreneur in Indonesia ranged about 0,18% or 400.000 peoples. Government had stipulated Entreprenurial Program for College Student since 2009 to change mindset from job seeker into be job creator. This trigger program has been supported by Colleges in Indonesia, one of those is University of Trunojoyo Madura. Nevertheless continuation of business of college students has not shown maximum result yet since building business is not only about creating business. This is closely related to the orientation of

 5. Bearing performance degradation assessment based on time-frequency code features and SOM network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Yan; Tang, Baoping; Han, Yan; Deng, Lei

  2017-01-01

  Bearing performance degradation assessment and prognostics are extremely important in supporting maintenance decision and guaranteeing the system’s reliability. To achieve this goal, this paper proposes a novel feature extraction method for the degradation assessment and prognostics of bearings. Features of time-frequency codes (TFCs) are extracted from the time-frequency distribution using a hybrid procedure based on short-time Fourier transform (STFT) and non-negative matrix factorization (NMF) theory. An alternative way to design the health indicator is investigated by quantifying the similarity between feature vectors using a self-organizing map (SOM) network. On the basis of this idea, a new health indicator called time-frequency code quantification error (TFCQE) is proposed to assess the performance degradation of the bearing. This indicator is constructed based on the bearing real-time behavior and the SOM model that is previously trained with only the TFC vectors under the normal condition. Vibration signals collected from the bearing run-to-failure tests are used to validate the developed method. The comparison results demonstrate the superiority of the proposed TFCQE indicator over many other traditional features in terms of feature quality metrics, incipient degradation identification and achieving accurate prediction. Highlights • Time-frequency codes are extracted to reflect the signals’ characteristics. • SOM network served as a tool to quantify the similarity between feature vectors. • A new health indicator is proposed to demonstrate the whole stage of degradation development. • The method is useful for extracting the degradation features and detecting the incipient degradation. • The superiority of the proposed method is verified using experimental data. (paper)

 6. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 7. En bok for meg? Litteraturvalg med knyttneveprøven som metode.

  OpenAIRE

  Nyhus, Mari

  2016-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har følgende problemstilling: Kan elever gjennom en strukturert metode klare å finne egnet litteratur på biblioteket på egenhånd? Studien oppgaven bygger på har til hensikt å undersøke om elever klarer å finne seg egnet litteratur på skolebiblioteket på egenhånd. Forskning viser at elever som leser på egenhånd for å utvikle lesingen sin, trenger tekster på et umiddelbart lesenivå. Det vil si at elevene skal forstå og kunne avkode 94% av ordene de leser. (Frost ...

 8. Mærkværdiggørelse som litteraturpædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørbech, Helle

  2008-01-01

  Artiklen tegner konturerne af en litteraturpædagogisk strategi, der tager afsæt i et af avantgardekunstens greb, det surrealistiske møde eller øjeblik. Med dette eksperiment ønsker den at argumentere for et nyt perspektiv på forholdet mellem litteraturundervisning, dannelse og fremmedhedserfaring...... og at pege på, hvordan tankemåder inden for nyere litteraturteori kunne udmøntes i en litteraturpædagogisk strategi, som fokuserer på tekstens elementer af ubestemthed og potentialitet....

 9. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 10. Palaeocene-early Eocene inversion of the Phuquoc-Kampot Som Basin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fyhn, Michael B. W.; Pedersen, Stig A.S.; Boldreel, Lars Ole

  2010-01-01

  /Pb analysis is used to unravel the basin history. This reveals a hitherto unknown earliest Palaeogene basin inversion associated with the Luconian suturing to SE Asia and the shutdown of palaeo-Pacific subduction underneath SE Asia. The Phuquoc–Kampot Som Basin and the Khorat Basin in Thailand constitute...... the erosional remnants of a larger basin that covered large parts of SE Asia in Late Mesozoic time, and subsequently became segregated during earliest Palaeogene inversion and erosion. Inversion was focused along the several hundred kilometres long Kampot and Khmer–Chanthaburi fold belts that confine...

 11. To organisasjoner i en som til dels styrer mot ulike mål

  OpenAIRE

  Standal Bergli, Alexander

  2017-01-01

  Erfaringsbasert master, 90 studiepoeng. I denne avsluttende masteroppgaven ved høyskolen Innlandet, avdeling Rena, har det blitt undersøkt hvordan Nav sitt hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad påvirker styringen av den kommunale delen av Nav. Dette har blitt belyst med utgangspunkt i valgt teori og intervju av fire Nav-ledere. Funn som er analysert og drøftet tyder på at Nav sitt hovedmål i liten grad påvirker hvordan den kommunale delen innretter sin styringsaktivitet. Det fordi ...

 12. Faktor sosiodemografi dan tinggi badan orang tua serta hubungannya dengan kejadian stunting pada balita usia 6-23 bulan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Afia Amin

  2016-08-01

  merupakan gangguan pertumbuhan linier yang ditunjukkan dengan nilai skor-z TB/U kurang dari -2SD. Terdapat berbagai macam faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Faktor sosial demografi , meliputi pendapatan yang rendah, pendidikan orang tua yang rendah, dan jumlah anggota dalam rumah tangga secara tidak langsung juga berhubungan dengan kejadian stunting. Tinggi badan orang tua juga berkaitan dengan kejadian stunting. Ibu yang pendek memiliki kemungkinan melahirkan bayi yang pendek pula. Hasil penelitian di Mesir menunjukkan bahwa anak yang lahir dari ibu dengan tinggi badan <150 cm memiliki risiko lebih tinggi untuk tumbuh menjadi stunting.Tujuan: Mengetahui faktor sosiodemografi dan tinggi badan orang tua sebagai faktor risiko kejadian stunting pada balita usia 6–23 bulan di Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta.Metode: Desain penelitian adalah case-control. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2014 di Kecamatan Sedayu. Besar sampel yang diambil sebesar 252 balita usia 6-23 bulan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk mengetahui identitas balita, identitas responden, status gizi balita, dan data sosiodemografi. Infantometer digunakan untuk mengukur panjang badan balita dan microtoise untuk mengukur tinggi badan orang tua. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square dan multivariat menggunakan uji regresi logistik.Hasil : Dalam penelitian ini diketahui prevalensi kejadian stunting di Kecamatan Sedayu sebesar 16,20%. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu tinggi badan ibu (p=0,01 menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting. Hasil uji multivariat membuktikan bahwa variabel yang paling berpengaruh dengan stunting yaitu tinggi badan ibu. Variabel pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran, jumlah anggota keluarga, dan tinggi badan ayah tidak menunjukkan hasil yang bermakna terhadap kejadian stunting.Kesimpulan: Faktor sosioemografi bukan merupakan faktor risiko kejadian stunting

 13. Applying the self-organization feature map (SOM) algorithm to AE-based tool wear monitoring in micro-cutting

  Science.gov (United States)

  Yen, Chia-Liang; Lu, Ming-Chyuan; Chen, Jau-Liang

  2013-01-01

  This study applies a self-organization feature map (SOM) neural network to acoustic emission (AE) signal-based tool wear monitoring for a micro-milling process. An experiment was set up to collect the signal during cutting for the system development and performance analysis. The AE signal generated on the workpiece was first transformed to the frequency domain by Fast Fourier transformation (FFT), followed by feature extraction processing using the SOM algorithm. The performance verification in this study adopts a learning vector quantification (LVQ) network to evaluate the effects of the SOM algorithm on the classification performance for tool wear monitoring. To investigate the improvement achieved by the SOM algorithms, this study also investigates cases applying only the LVQ classifier and based on the class mean scatter feature selection (CMSFS) criterion and LVQ. Results show that accurate classification of the tool wear can be obtained by properly selecting features closely related to the tool wear based on the CMSFS and frequency resolution of spectral features. However, the SOM algorithms provide a more reliable methodology of reducing the effect on the system performance contributed by noise or variations in the cutting system.

 14. Praksisnær skoleudvikling og PLC som strategisk udviklingsaktør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Bach, Anna

  2017-01-01

  I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i skoleudvik......I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i...... skoleudviklingen. I den forbindelse er det vores erfaring, at PLC kan spille en central rolle i forbindelse med den praksisnære og lokale skoleudvikling. Erfaringerne bygger især på udviklings- og forskningsprojekter fra kommunerne Kolding, København, Roskilde og Tårnby. Der har været tale om praksisnære...

 15. Hyperbolic SOM-based clustering of DNA fragment features for taxonomic visualization and classification.

  Science.gov (United States)

  Martin, Christian; Diaz, Naryttza N; Ontrup, Jörg; Nattkemper, Tim W

  2008-07-15

  Modern high-throughput sequencing technologies enable the simultaneous analysis of organisms in an environment. The analysis of species diversity and the binning of DNA fragments of non-sequenced species for assembly are two major challenges in sequence analysis. To achieve reasonable binnings and classifications, DNA fragment structure has to be represented appropriately, so it can be processed by machine learning algorithms. Hierarchically growing hyperbolic Self-Organizing maps (H(2)SOMs) are trained to cluster small variable-length DNA fragments (0.2-50 kb) of 350 prokaryotic organisms at six taxonomic ranks Superkingdom, Phylum, Class, Order, Genus and Species in the Tree of Life. DNA fragments are mapped to three different types of feature vectors based on the genomic signature: basic features, features considering the importance of oligonucleotide patterns as well as contrast enhanced features. The H (2)SOM classifier achieves high classification rates while at the same time its visualization allows further insights into the projected data and has the potential to support binning of short sequence reads, because DNA fragments can be grouped into phylogenetic groups. An implementation of the H(2)HSOM classifier in Matlab is provided at www.techfak.uni-bielefeld.de/ags/ani/projects/HHSOMSeqData.

 16. Proactive Review som læringsrum for online-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2017-01-01

  . Kapitlet undersøger, hvordan online lederen kan lære af erfaringer skabt i hans/hendes online team. Kapitlet tager udgangspunkt i Engeströms virksomhedsteori og Proactive Review som praksisser for, hvordan ledere konkret kan lære sammen med deres team (Kolbæk 2011). Kapitlet udvikler en model for lederens...... læring på basis af ovenstående teorier. Da læring og kommunikation i teamet foregår online, er det nærliggende at benytte netnografi som metodisk tilgang. Kapitlet undersøger online lederens læringsrum i en global IT virksomhed, hvor Proactive Reviews er implementeret i flere end 40 lande......, at medarbejdere og ledere opholder sig i forskellige lande, og at de kun sjældent eller måske aldrig mødes fysisk, men altid samarbejder og kommunikerer online. Kapitlet kalder det online teams og online ledelse. Dette kapitel fokuserer på lederens læring i et læringsrum, hvor ledelse og samarbejde foregår online...

 17. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 18. Automatic ROI selection in structural brain MRI using SOM 3D projection.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Ortiz

  Full Text Available This paper presents a method for selecting Regions of Interest (ROI in brain Magnetic Resonance Imaging (MRI for diagnostic purposes, using statistical learning and vector quantization techniques. The proposed method models the distribution of GM and WM tissues grouping the voxels belonging to each tissue in ROIs associated to a specific neurological disorder. Tissue distribution of normal and abnormal images is modelled by a Self-Organizing map (SOM, generating a set of representative prototypes, and the receptive field (RF of each SOM prototype defines a ROI. Moreover, the proposed method computes the relative importance of each ROI by means of its discriminative power. The devised method has been assessed using 818 images from the Alzheimer's disease Neuroimaging Initiative (ADNI which were previously segmented through Statistical Parametric Mapping (SPM. The proposed algorithm was used over these images to parcel ROIs associated to the Alzheimer's Disease (AD. Additionally, this method can be used to extract a reduced set of discriminative features for classification, since it compresses discriminative information contained in the brain. Voxels marked by ROIs which were computed using the proposed method, yield classification results up to 90% of accuracy for controls (CN and Alzheimer's disease (AD patients, and 84% of accuracy for Mild Cognitive Impairment (MCI and AD patients.

 19. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2017-01-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 20. Effect of microbial enzyme allocation strategies on stoichiometry of soil organic matter (SOM) decomposition

  Science.gov (United States)

  Wutzler, Thomas

  2014-05-01

  We explored different strategies of soil microbial community to invest resources into extracellular enzymes by conceptual modelling. Similar to the EEZY model by Moorhead et al. (2012), microbial community can invest into two separate pools of enzymes that depolymerize two different SOM pools. We show that with assuming that a fixed fraction of substrate uptake is allocated to enzymes, the microbial dynamics decouples from decomposition dynamics. We propose an alternative formulation where investment into enzymes is proportional to microbial biomass. Next, we show that the strategy of optimizing stoichiometry of decomposition flux according to microbial biomass stoichiometry yield less microbial growth than the strategy of optimizing revenue of the currently limiting element. However, both strategies result in better usage of the resources, i.e. less C overflow or N mineralization, than the strategy of equal allocation to both enzymes. Further, we discuss effects of those strategies on decomposition of SOM and priming at different time scales and discuss several abstractions from the detailed model dynamics for usage in larger scale models.

 1. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Science.gov (United States)

  Wang, Qing; Wang, Dan; Wen, Xuefa; Yu, Guirui; He, Nianpeng; Wang, Rongfu

  2015-01-01

  The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10) of soil organic matter (SOM) decomposition is inversely related to organic carbon (C) quality, i.e., the C quality-temperature (CQT) hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm), microaggregates (MI, 53-250 μm), and mineral fractions (MF, temperature and aggregate size significantly affected on SOM decomposition, with notable interactive effects (Psoil and soil aggregates increased with increasing incubation temperature in the following order: MA>MF>bulk soil >MI(P soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea) for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (Psoil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 2. Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Herrebrøden

  2014-11-01

  Full Text Available Denne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med repetert lesing, noe som kalles for testeffekten. For at testeffekten skal optimaliseres, bør tester utformes med mål om å bidra til dyp prosessering av innlært kunnskap. Testtilbakemeldingers rolle i utdanning kan være å bidra til økt metakognitiv selvregulering blant studenter. For at selvregulering skal promoteres best mulig, bør testtilbakemeldinger inneholde utdypende informasjon. Samlet ser tester og testtilbakemeldinger ut til å være nyttige læringsverktøy og potensielle bidragsytere til dypere læring blant studenter.AbstractThis article discusses research supporting that tests and test feedback are learning tools that may promote deeper learning among students. Testing improves long-term retention of knowledge compared to repeated study, a phenomenon known as the testing effect. In order to promote the testing effect, tests should facilitate deep processing of knowledge among students. Test feedback has the potential to increase students’ metacognitive self-regulation. For this type of metacognition to be enhanced, feedback should contain elaborate information. Conclusively, tests and test feedback appear to be valuable learning tools and potential promoters of deeper learning.

 3. Radon som sporgas for jordluftindtrængning til hus ved forurenet renserigrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, C.E.

  2001-01-01

  I nærværende undersøgelse anvendes radon-222, som er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som sporgas for jordluftindtrængning til et hus, der er nabo til en forurenet renserigrund. Dette er muligt, da poreluftkoncentrationen af radon i jorden underhuset er omkring 1000 gange højere end...... udeluftens koncentration, og selv en meget lille indtrængning af jordluft til huset kan derfor have stor betydning for dets radonkoncentration. Undersøgelsen bygger bl.a. på kontinuerte målinger af radon,differenstryk, atmosfæretryk, og temperaturer i indeklimaet samt spotmålinger af radon under terrændækket...... indtrængning af radon (dvs. at radon trænger ind med en trykdreven luftstrøm) fra jorden under huset, når vakuumanlægget er slukket. Under en række simplificerende antagelser kan det beregnes, atindtrængningen af luft fra det kapillarbrydende lag (dvs. "jordluft") er omkring 1 m"3/h, når vakuumanlægget er...

 4. Modeling NYSE Composite US 100 Index with a Hybrid SOM and MLP-BP Neural Model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Beluco

  2017-02-01

  Full Text Available Neural networks are well suited to predict future results of time series for various data types. This paper proposes a hybrid neural network model to describe the results of the database of the New York Stock Exchange (NYSE. This hybrid model brings together a self organizing map (SOM with a multilayer perceptron with back propagation algorithm (MLP-BP. The SOM aims to segment the database into different clusters, where the differences between them are highlighted. The MLP-BP is used to construct a descriptive mathematical model that describes the relationship between the indicators and the closing value of each cluster. The model was developed from a database consisting of the NYSE Composite US 100 Index over the period of 2 April 2004 to 31 December 2015. As input variables for neural networks, ten technical financial indicators were used. The model results were fairly accurate, with a mean absolute percentage error varying between 0.16% and 0.38%.

 5. Feature Selection pada Dataset Faktor Kesiapan Bencana pada Provinsi di Indonesia Menggunakan Metode PCA (Principal Component Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Septa Firmansyah Putra

  2017-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut-atribut apa yang akan digunakan untuk klasterisasi provinsi di Indonesia berdasarkan faktor kesiapan dalam menghadapi bencana. Data yang digunakan terdiri dari tiga kelompok data yaitu data jumlah kejadian bencana yang terdiri dari 19 sub-atribut, data jumlah fasilitas kesehatan yang terdiri dari 14 sub-atribut dan data jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari 11 sub atribut. Penelitian ini dapat menjadi gambaran tentang bagaimana melakukan pembersihan dan pemilihan data sebelum digunakan dalam proses klasterisasi. Data-data ini akan dibersihkan dan dipilih sebelum nantinya digunakan pada proses klasterisasi. Proses pembersihan dan pemilihan data dilakukan dengan bantuan PCA (Principal Component Analysis namun sebelumnya dibersihkan telebih dahulu dengan cara manual. Penelitian dibagi menjadi 3 percobaan. Pada percobaan pertama didapatkan 31 sub-atribut yang siap digunakan, percobaan kedua didapatkan 29 sub-atribut yang siap digunakan dan pada percobaan ketiga didapatkan 24 sub-atribut yang siap digunakan.

 6. GAMBARAN DERAJAT KLINIS TERHADAP FAKTOR RESIKO PADA PASIEN REAKSI HIPERSENSITIVITAS DI RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR PERIODE 2012-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gede Aswin Arinata

  2015-04-01

  Full Text Available Derajat klinis dari reaksi hipersensitivitas dibedakan  menjadi derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat. Secara epidemiologi dikatakan prevalensi reaksi hipersensitivitas 1-2% dari populasi penduduk dunia. Faktor risiko yang berkaitan dengan beratnya derajat klinis antara lain usia tua, jenis kelamin, riwayat  alergi/asma, dan allergen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran derajat klinis terhadap faktor resiko pada pasien reaksi hipersensitivitas di rumah sakit sanglah denpasar tahun 2012 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan rancangan studi deskriptif cross sectional. Data diperoleh secara sekunder melalui rekam medis yang tercatat di Bagian Allergy dan Imunology Penyakit Dalam RSUP Sanglah. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Pada penelitian ini didapatkan 144 sampel. Jumlah jenis kelamin yang didapatkan berimbang antara laki-laki dengan perempuan yaitu 73 pasien (50,7% dan 71 pasien (49,3%. Derajat klinis berat didapatkan paling banyak pada laki-laki yaitu 24 pasien (16,7%. Usia rata-rata sampel adalah 39,5 tahun. Derajat klinis berat ditemukan paling banyak pada usia 41-60 tahun yaitu 16 pasien (11,1%. Jumlah pasien yang memiliki riwayat allergy/asma lebih banyak memiliki derajat klinis berat yaitu 34 pasien (23,6%. Obat paling banyak menyebabkan reaksi hipersensitivitas yaitu sebanyak 114 pasien (79,2% dengan derajat klinis berat yaitu 33 pasien (22,9%. Pasien dengan allergen makanan paling banyak mengalami derajat klinis sedang yaitu sebanyak 12 pasien (8,3%. Allergen lain terjadi pada 7 pasien (4,9% dengan derajat klinis berat sebanyak 5 pasien (3,5%.  

 7. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  OpenAIRE

  Hernández Reyes, Juan Manuel; Bedolla Cedeño, José Luís Carlos

  2008-01-01

  Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un...

 8. Storytelling som marknadsföringsverktyg : en studie om användandet av storytelling inom hotellbranchen

  OpenAIRE

  Alsing, Camilla; Bergman, Åsa

  2009-01-01

  Dagens samhälle brukar betecknas som en upplevelseindustri där kundens drömmar, fantasier och upplevelser står i fokus. I flertalet turism- och resetidningar syns reportage där unika koncept ökat för att uppfylla den efterfrågan som råder på upplevelser. Idag krävs något utöver det vanliga för att utmärka sig på marknaden och de senaste tio åren har begreppet storytelling intagit folks medvetande och beskrivs som ett effektivt marknadsföringsverktyg, vilket handlar om att berätta en historia ...

 9. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 10. Overvannsløsninger - status og utfordringer : en komparativ analyse av et utvalg land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge

  OpenAIRE

  Skytterholm, Are

  2016-01-01

  Dette er en komparativ analyse av overvannssektoren i fem utvalgte land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge. Hovedfokus er på finansieringsutfordringen bl.a. med vekt på om finansieringssystemet stimulerer til bærekraftighet . Siden finansieringsløsninger ofte i stor grad henger sammen med andre rammevilkår er også mål, strategier, ansvar og sentralt regelverk for overvannshåndteringen vurdert. Norge er det land som klart har kommet kortest når det gjelder avklaring ...

 11. Emojis som ett universellt språk : En studie om Apple och Samsungs omvandling av universella koder

  OpenAIRE

  Tenggren, Maria

  2017-01-01

  Denna studie undersöker hur operativsystemen Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Med en semiotisk ansats fokuserar forskaren på att analysera emojis och dess visuella aspekter som skapar känslouttryck. Känslouttryck som i sin tur skapar tolkning och förståelse i människors digitala kommunikation. Studien baseras på tidigare forskning av Paul Ekman, Jaram Park, Young Min Baek, Meeyoung Cha och Rachel Scall. Genom en kvantitativ innehål...

 12. E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  OpenAIRE

  Meyer, Mona Elisabeth

  2014-01-01

  Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at n...

 13. 3D-skanning og 3D-printing som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter

  OpenAIRE

  Gabrielsen, Kristine Falk

  2017-01-01

  Den tradisjonelle metoden å produsere prøvehylser til proteser på innebærer en gipsavstøpning av amputasjonsstumpen før oppvarmet, gjennomsiktig termoplast trekkes over gipsavstøpningen ved hjelp av vakuum. Prosessen tar lang tid og krever at pasienten besøker klinikken flere ganger før prøvehylsen er klar. Målet med oppgaven er å avdekke om 3D-skanning og 3D-printing kan lønne seg tids- og kostnadsmessig som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter, samtidig som det gir et ...

 14. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP AUDIENCE TERHADAP PRODUCT/BRAND PLACEMENT DALAM ACARA TV (STUDI KASUS INDONESIAN IDOL 2007 & MAMAMIA SHOW 2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid Julivan Rumambi

  2008-01-01

  factors analysis only. This result of factors analysis can be categorized as minimum factors which are responsible for maximum variance in order to support another research. Abstract in Bahasa Indonesia : Product/brand placement bukan merupakan hal baru dalam dunia pemasaran, termasuk di Indonesia setidaknya beberapa tahun terakhir. Dalam dunia perfilman di Amerika Serikat praktek inipun sudah bisa ditemukan pada tahun 1920 an oleh perusahaan rokok, sedangkan sebuah fenomena product/brand placement yang dianggap sebagai salah satu puncak keberhasilan metode ini adalah film E.T: The Extra-Terrestrial pada tahun 1982 yang menampilkan permen Reese's Pieces. Aplikasi product/brand placement dapat ditemukan secara luas di berbagai variasi medium mulai dari film, acara televisi dengan berbagai format tayangan, komik, video games, video klip, dll. Di Indonesia berbagai format acara televisi sudah mulai menjalankan product/brand placement seperti pada 'Akademi Fantasi Indosiar' AFI, 'Indonesian Idol', 'Mamamia Show', 'Kontes Dangdut Indonesia (KDI', 'Empat Mata', 'Katakan Cinta', 'I-Gosip' & 'Cek & Ricek' serta berbagai acara populer yang lain. Dalam aplikasinya terdapat tantangan bagi sponsor maupun perusahaan terkait (baik itu production house, perusahaan televisi/broadcaster, percetakan, grup musik, dll untuk bisa mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi sikap audience terhadap product/ brand placement serta seberapa besar kontribusi masing-masing faktor yang ada. Adapun berdasarkan artikel pedoman yang digunakan penelitian ini dihasilkan empat faktor yang mempengaruhi, yaitu attention, acceptance, reference serta ethics & regulation dengan the explained variance sebesar 53,53%. Aplikasinya lebih lanjut ternyata menghasilkan lima faktor yang tersusun dari 23 variabel/item pernyataan yang sudah ada. Dari kelima faktor yang dihasilkan tiga diantaranya masih memiliki sebagian variabel pembentuk/ penyusunnya yang terdahulu seperti pada artikel jurnal (faktor attention

 15. FAKTOR ADOPSI INTERNET MARKETING UNTUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MENENGAH (UMKM DI KABUPATEN KUDUS DENGAN SEM (STRUCTURAL EQUATION MODEL DAN FRAMEWORK COBIT 4.1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endang Supriyati

  2013-06-01

  Full Text Available ABSTRAK Pemasaran melalui internet merupakan strategi baru dalam era teknologi informasi saat ini. Teknologi informasi diarahkan untuk mendukung proses bisnis utama dan pendukung yang ada di Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Menengah (UMKM. Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kab Kudus yang bergerak di bidang konveksi dan kerajinan bordir. Analisa terhadap Tata Kelola TI diperoleh Domain COBIT yang sesuai yaitu PO5 (Mengukur Investasi TI. Indikator yang dianalisa adalah indikator penggunaan internet marketing. Dari identifikasi ini, kuisioner disebar ke UMKM. Pendekatan Struktural Equation Modeling (SEM digunakan untuk menganalisa secara empiris tentang faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan internet marketing dalam memasarkan produk UMKM. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi Internet Marketing dengan PO5 cukup kuat (-0,358 akan tetapi arahnya negatif sehingga semakin kecil pengaturan investasi TI semakin kecil juga penggunaan Internet Marketing. Kata Kunci : UMKM, Internet marketing, COBIT, PO5, SEM

 16. Bearing Condition Recognition and Degradation Assessment under Varying Running Conditions Using NPE and SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaohui Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Manifold learning methods have been widely used in machine condition monitoring and fault diagnosis. However, the results reported in these studies focus on the machine faults under stable loading and rotational speeds, which cannot interpret the practical machine running. Rotating machine is always running under variable speeds and loading, which makes the vibration signal more complicated. To address such concern, the NPE (neighborhood preserving embedding is applied for bearing fault classification. Compared with other algorithms (PCA, LPP, LDA, and ISOP, the NPE performs well in feature extraction. Since the traditional time domain signal denoising is time consuming and memory consuming, we denoise the signal features directly in feature space. Furthermore, NPE and SOM (self-organizing map are combined to assess the bearing degradation performance. Simulation and experiment results validate the effectiveness of the proposed method.

 17. A NUDEZ DO SOM E DA FACE: O PORNÔ VANGUARDA DE BEAUTIFUL AGONY

  OpenAIRE

  Nunes Oliveira, Selma; Da Silva Alves, Guilherme Di Angellis

  2014-01-01

  O artigo propõe uma discussão acerca da série de vídeos eróticos/pornôs Beautiful Agony (www.beautifulagony.com), que exibe headshots de homens e mulheres se masturbando. Ao comparar a estrutura narrativa da série com a obra de vanguarda Blowjob, de Andy Warhol, a pesquisa observa a presença de elementos eróticos e artísticos diluídos no pornográfico, tornando limitadoras definições fixas dos conceitos e dos conteúdos. Em Beautiful Agony, o som e as expressões faciais cumprem aquilo que Linda...

 18. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 19. At skrive en selvstændig akademisk opgave er som at bage en kage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Anette Fløe

  2015-01-01

  Mange studerende har svært ved at skrive selvstændige akademiske opgaver. Jeg har erfaret at det kan afmystificere eller forenkle det svære arbejde, ved at sammenligne det med at bage en kage! For at forstå den akademiske arbejdsmetode, og finde ud af hvad der skal stå i de centrale afsnit som...... indledning, formål, problemformulering, metode, analyse og diskussion, diskussion af metoden og konklusion, vil jeg kort på traditionel vis præsentere hvad disse afsnit skal indeholde, men også på en sjov, enkelt og uformel måde sammenligne arbejdet med at skrive en selvstændig akademisk opgave med at bage...

 20. Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Steen

  2005-01-01

  reagere negativt og nok ikke var indstillet på at acceptere mit svar, så ville han helt sikkert bedre kunne forstå det og respektere det. Langt bedre end min tale om den billige nåde. Som det skete en anden gang i en samtale med en muslim. Jeg havde fortalt om mit syn på islam og Koranen, og da jeg var...... faktisk ikke en time, hvor jeg ikke tænker på dommedag”. Han så var bange og optaget af tanken, at den fyldte ham, ikke bare med respekt, men indimellem også med stor frygt og usikkerhed. Det blev en lang samtale, hvor jeg naturligvis måtte fortælle ham, hvorfor jeg ikke var bange for dommedag. Men måske...

 1. Characterization of interstitial lung disease in chest radiographs using SOM artificial neural network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azevedo-Marques, P.M. de; Ambrosio, P.E.; Pereira, R.R. Jr.; Valini, R. de A.; Salomao, S.C.

  2007-01-01

  This paper presents an automated approach to apply a self-organizing map (SOM) artificial neural network (ANN) as a tool for feature extraction and dimensionality reduction to recognize and characterize radiologic patterns of interstitial lung diseases in chest radiography. After feature extraction and dimensionality reduction a multilayer perceptron (MLP) ANN is applied for radiologic patterns classification in normal, linear, nodular or mixed. A leave-one-out methodology was applied for training and test over a database containing 17 samples of linear pattern, 9 samples of nodular pattern, 9 samples of mixed pattern and 18 samples of normal pattern. The MLP network provided an average result of 88.7% of right classification, with 100% of right classification for linear pattern, 55.5% for nodular pattern, 77.7% for mixed pattern and 100% for normal pattern. (orig.)

 2. Strålskydd för personal som arbetar inom Interventionell Radiologi

  OpenAIRE

  Lindgren, Johanna; Gustavsson, Erika

  2014-01-01

  Bakgrund: Trots en snabb utveckling av undersökningsmetoderna inom IR har inte strålskydden utvecklats i samma takt. Den joniserande strålning som förekommer på modaliteten kan medföra en hälsorisk för personalen därav finns det stråldosgränser att hålla sig inom för att minimera risken för yrkesrelaterade strålskador. För att förebygga risken för strålningsrelaterade skador är det viktigt att undersöka olika metoder av skydd för att optimera personalens strålsäkerhet.Syfte: Syftet med studie...

 3. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.......I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...

 4. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 5. Segmentation of Natural Gas Customers in Industrial Sector Using Self-Organizing Map (SOM) Method

  Science.gov (United States)

  Masbar Rus, A. M.; Pramudita, R.; Surjandari, I.

  2018-03-01

  The usage of the natural gas which is non-renewable energy, needs to be more efficient. Therefore, customer segmentation becomes necessary to set up a marketing strategy to be right on target or to determine an appropriate fee. This research was conducted at PT PGN using one of data mining method, i.e. Self-Organizing Map (SOM). The clustering process is based on the characteristic of its customers as a reference to create the customer segmentation of natural gas customers. The input variables of this research are variable of area, type of customer, the industrial sector, the average usage, standard deviation of the usage, and the total deviation. As a result, 37 cluster and 9 segment from 838 customer data are formed. These 9 segments then employed to illustrate the general characteristic of the natural gas customer of PT PGN.

 6. Prøvningsmetoder for isoleringsmateriale som underlag for tagpap = Testing methods for insulating material used as underlay for roofing felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nicolajsen, Asta

  Rapporten redegør for UEAtc's prøvningsmetoder til vurdering af isoleringsmaterialer som underlag for tagpap. Disse metoder er udviklet ud fra de beskrevne isoleringstykkelser, som anvendes i Centraleuropa. I rapporten vurderes i hvilket omfang prøvningsmetoderne også er egnede for danske forhold....

 7. O uso do ultra-som (US na reumatologia Ultrasound (US use in rheumatology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Beatriz Cordeiro de Azevedo

  2005-12-01

  Full Text Available Nos últimos anos, a ultra-sonografia tem consolidado o seu papel como importante meio de diagnóstico por imagem na avaliação de doenças com comprometimento do sistema musculoesquelético. O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas na utilização do ultra-som (US, como novos transdutores, softwares e o Doppler, tornou possível a visualização de estruturas intra-articulares e da vascularização sinovial. Atualmente, além de auxiliar no diagnóstico de lesões de partes moles e identificação de coleções líquidas, o ultra-som tem sido empregado na avaliação de estruturas articulares comprometidas por doenças reumáticas e como guia para a realização de procedimentos em reumatologia.In the past years, ultrasonographic studies achieved a solid position as an important method of imaging diagnosis in the evaluation of musculoskeletal diseases. Visualization of intra-articular structures and synovial vascular flow improved with the development of new ultrasound technologies, as better transducers, software and Doppler techniques. Ultrasound is being applied as an assistant diagnostic tool in the identification of soft tissue lesions and fluid collections, evaluation of articular structures compromised by rheumatic diseases and also as a guidance tool for invasive procedures in rheumatology, like joint aspiration and injection.

 8. Canticum Novum: música sem palavras e palavras sem som no pensamento de Santo Agostinho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Mammì

  2000-04-01

  Full Text Available NO De Magistro, Santo Agostinho coloca a reza e o canto numa posição similar, à margem das funções imediatamente comunicativas da linguagem. A reflexão agostiniana sobre a reza se baseia nos hábitos cristãos da leitura, da oração e da meditação silenciosas. Há sobre o canto, na prática igualmente inovadora do jubilus, melodia sem palavra destinada aos momentos mais intensos e gaudiosos da liturgia. A oração silenciosa e o jubilus são temas recorrentes da literatura patrística, mas Agostinho os aborda de maneira original, desenhando, a partir das palavras sem som da oração e do som sem palavra do jubilus, o perfil de um discurso interior, que não se destina aos homens, mas a Deus.IN HIS De Magistro Saint Augustine places prayer and song on a similar level, alongside the language immediately communicative functions. His considerations on prayer are grounded on the Christian habits of silent reading, prayer and meditation; those on song, on the equally innovating practice called jubilus, which is melody without words designed for the intensest and most joyous liturgical moments. Silent prayer and jubilus are recurring topics in patristic literature, but Augustine deals with them in an original way, drawing from the soundless words of prayer and the wordless sound of jubilus an inner discourse, addressed not to men but to God.

 9. Winter climate extremes and their role for priming SOM decomposition under the snow

  Science.gov (United States)

  Gavazov, Konstantin; Bahn, Michael

  2015-04-01

  The central research question of this project is how soil respiration and soil microbial community composition and activity of subalpine grasslands are affected by extreme winter climate events, such as mid-winter snowmelt and subsequent advanced growing season date. In the scope of this talk, focus will be laid on the assumptions that (1) reduced snow cover leads to intensive freeze-thaw cycles in the soil with larger amplitudes of microbial biomass, DOC and soil CO2 production and efflux over the course of winter, and shifts peak microbial activity to deeper soil layers with limited and recalcitrant substrate; (2) causes a shift in microbial community composition towards decreased fungal/bacterial ratios; and (3) results in a stronger incorporation of labile C in microbial biomass and more pronounced priming effects of soil organic matter turnover. Our findings indicate that snow removal, induces a strong and immediate negative effect on the physiology of soil microbes, impairing them in their capacity for turnover of SOM in the presence of labile substances (priming). This effect however is transient and soil microbes recover within the same winter. The reason for that is that snow removal did not produce any measurable (PLFA) changes in soil microbial community composition. The advanced start of the growing season, as a result of snow removal in mid-winter, granted the bacterial part of the microbial community more active in the uptake of labile substrates and the turnover of SOM than the fungal one. This finding is in line with the concept for a seasonal shift towards bacterial-dominated summer microbial community composition and could bring about implications for the plant-microbe competition for resources at the onset of the growing season.

 10. Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television] Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Frello

  2011-12-01

  Full Text Available During recent years, the Danish public service television station (DR has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporløs, discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

 11. SOM and Biomass C Stocks in Degraded and Undisturbed Andean and Coastal Nothofagus Forests of Southwestern South America

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francis Dube

  2016-12-01

  Full Text Available Grazing and over-exploitation can severely degrade soil in native forests. Considering that productivity in ecosystems is related to soil organic matter (SOM content and quality, the objectives of this study were to: (1 determine the influence of degraded (DEF, partly-degraded (PDF, and undisturbed (UNF Nothofagus forests on the stocks of carbon (C in tree biomass and SOM; (2 evaluate fractions of SOM as indicators of sustainable management; and (3 use the Century model to determine the potential gains of soil organic C (SOC. The forests are located in the Andes and Coastal mountains of southern Chile. The SOM was fractionated to separate the light fraction (LF, macroaggregates (>212 µm, mesoaggregates (212–53 µm, and microaggregates (<53 µm. In two measurement periods, the SOC stocks at 0–20 cm and 20–40 cm depths in macroaggregates were on average 100% higher in the Andean UNF, and SOC was over twice as much at 20–40 cm depth in Andean DEF. Century simulations showed that improved silvopastoral management would gradually increase total SOC in degraded soils of both sites, especially the Ultisol with a 15% increase between 2016 and 2216 (vs. 7% in the Andisol. Greater SOC in macroaggregates (p < 0.05 of UNF indicate a condition of higher sustainability and better management over the years.

 12. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Artiklen indkredser historisk det halvt opløste genrebegreb 'tragedie' og diskuterer det i forhold til det mere modstandsdygtige og åbne begreb om det tragiske' som en særskilt modalitet. Det sker i sidste ende for at godtgøre, at også den moderne, avancerede krimi - in casu svenske Arne Dahls...

 13. Med fodbold som "hook" - et udviklingsprojekt på tværs af grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil; Greve, Charlotte

  2009-01-01

  Artiklen beskriver et socialt innovationsprojekt som udspringer af et samarbejde mellem de to fodboldklubber: Premier League-fodboldklubben West Ham United fra East London og fodboldklubben AC Horsens & de to uddannelsesinstitutioner: VIA University College, Pædagoguddannelsen i Gedved og Univers...

 14. Knowledge-based approach for functional MRI analysis by SOM neural network using prior labels from Talairach stereotaxic space

  Science.gov (United States)

  Erberich, Stephan G.; Willmes, Klaus; Thron, Armin; Oberschelp, Walter; Huang, H. K.

  2002-04-01

  Among the methods proposed for the analysis of functional MR we have previously introduced a model-independent analysis based on the self-organizing map (SOM) neural network technique. The SOM neural network can be trained to identify the temporal patterns in voxel time-series of individual functional MRI (fMRI) experiments. The separated classes consist of activation, deactivation and baseline patterns corresponding to the task-paradigm. While the classification capability of the SOM is not only based on the distinctness of the patterns themselves but also on their frequency of occurrence in the training set, a weighting or selection of voxels of interest should be considered prior to the training of the neural network to improve pattern learning. Weighting of interesting voxels by means of autocorrelation or F-test significance levels has been used successfully, but still a large number of baseline voxels is included in the training. The purpose of this approach is to avoid the inclusion of these voxels by using three different levels of segmentation and mapping from Talairach space: (1) voxel partitions at the lobe level, (2) voxel partitions at the gyrus level and (3) voxel partitions at the cell level (Brodmann areas). The results of the SOM classification based on these mapping levels in comparison to training with all brain voxels are presented in this paper.

 15. Using Self-Organizing Map (SOM) Clusters of Ozonesonde Profiles to Evaluate Climatologies and Create Linkages between Meteorology and Pollution

  Science.gov (United States)

  Stauffer, R. M.; Thompson, A. M.; Young, G. S.; Oltmans, S. J.; Johnson, B.

  2016-12-01

  Ozone (O3) climatologies are typically created by averaging ozonesonde profiles on a monthly or seasonal basis, either for specific regions or zonally. We demonstrate the advantages of using a statistical clustering technique, self-organizing maps (SOM), over this simple averaging, through analysis of more than 4500 sonde profiles taken from the long-term US sites at Boulder, CO; Huntsville, AL; Trinidad Head, CA; and Wallops Island, VA. First, we apply SOM to O3 mixing ratios from surface to 12 km amsl. At all four sites, profiles in SOM clusters exhibit similar tropopause height, 500 hPa height and temperature, and total and tropospheric column O3. Second, when profiles from each SOM cluster are compared to monthly O3 means, near-tropopause O3 in three of the clusters is double (over +100 ppbv) the climatological O3 mixing ratio. The three clusters include 13-16% of all profiles, mostly from winter and spring. Large mid-tropospheric deviations from monthly means are found in two highly-populated clusters that represent either distinctly polluted (summer) or clean O3 (fall-winter, high tropopause) profiles. Thus, SOM indeed appear to represent US O3 profile statistics better than conventional climatologies. In the case of Trinidad Head, SOM clusters of O3 profile data from the lower troposphere (surface-6 km amsl) can discriminate background vs polluted O3 and the meteorology associated with each. Two of nine O3 clusters exhibit thin layers ( 100s of m thick) of high O3, typically between 1 and 4 km. Comparisons between clusters and downwind, high-altitude surface O3 measurements display a marked impact of the elevated tropospheric O­­3. Days corresponding to the high O3 clusters exhibit hourly surface O3 anomalies at surface sites of +5 -10 ppbv compared to a climatology; the anomalies can last up to four days. We also explore applications of SOM to tropical ozonesonde profiles, where tropospheric O3 variability is generally smaller.

 16. Impact of Fe(III)-OM complexes and Fe(III) polymerization on SOM pools reactivity under different land uses

  Science.gov (United States)

  Giannetta, B.; Plaza, C.; Zaccone, C.; Siebecker, M. G.; Rovira, P.; Vischetti, C.; Sparks, D. L.

  2017-12-01

  Soil organic matter (SOM) protection and long-term accumulation are controlled by adsorption to mineral surfaces in different ways, depending on its molecular structure and pedo-climatic conditions. Iron (Fe) oxides are known to be key regulators of the soil carbon (C) cycle, and Fe speciation in soils is highly dependent on environmental conditions and chemical interactions with SOM. However, the molecular structure and hydrolysis of Fe species formed in association with SOM is still poorly described. We hypothesize the existence of two pools of Fe which interact with SOM: mononuclear Fe(III)-SOM complexes and precipitated Fe(III) hydroxides. To verify our hypothesis, we investigated the interactions between Fe(III) and physically isolated soil fractions by means of batch experiments at pH 7. Specifically, we examined the fine silt plus clay (FSi+C) fraction, obtained by ultrasonic dispersion and wet sieving. The soil samples spanned several land uses, including coniferous forest (CFS), grassland (GS), technosols (TS) and agricultural (AS) soils. Solid phase products and supernatants were analyzed for C and Fe content. X-ray diffraction (XRD) and Brunauer-Emmett-Teller (BET) analysis were also performed. Attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) was used to assess the main C functional groups involved in C complexation and desorption experiments. Preliminary linear combination fitting (LCF) of Fe K-edge extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectra suggested the formation of ferrihydrite-like polymeric Fe(III) oxides in reacted CFS and GS samples, with higher C and Fe concentration. Conversely, mononuclear Fe(III) OM complexes dominated the speciation for TS and AS samples, characterized by lower C and Fe concentration, inhibiting the hydrolysis and polymerization of Fe (III). This approach will help revealing the mechanisms by which SOM pools can control Fe(III) speciation, and will elucidate how both Fe

 17. Potential of starter culture to reduce biogenic amines accumulation in som-fug, a Thai traditional fermented fish sausage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jirasak Kongkiattikajorn

  2015-12-01

  Full Text Available This study assessed the effects of starter cultures (Lactobacillus sakei KM5474 and Lactobacillus plantarum KM1450 on the accumulation of biogenic amines (BAs in Thai traditional fermented fish sausage. BAs formation (cadaverine, putrescine, histamine, tryptamine, phenylethylamine, and tyramine was significantly higher in som-fug fermentation without starter culture. Accumulation of these BAs in som-fug could reduce significantly by the incubation with of L. sakei KM5474 and L. plantarum KM1450. The influence of the availability of free amino acids (FAAs on BA formation during the fermentation of som-fug with and without starter culture was also investigated. The significant differences in the amount of some FAAs among batches would be partially attributed to the distinct proteolytic and BAs accumulation of specific microbiota of each batch. In general, amounts of FAA were related with their corresponding BAs. In batch control of the availability of practically all FAA precursors, BA formation could be observed. The formation of some BAs (histamine, putrescine, cadaverine, and phenylethylamine occurring in batch control was related to the amounts of FAA precursors (histidine, arginine, lysine, and phenylalanine. Starter culture L. plantarum KM1450 was more efficient in reducing BA accumulation in som-fug than that of starter culture L. sakei KM5474, while mixed starter cultures of L. sakei KM5474 and L. plantarum KM1450 showed the highest effectiveness in reducing BA accumulation during som-fug fermentation compared with the sample sausage without starter culture or with monostarter culture.

 18. FAKTOR PENGELOLAAN YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PRODUKSI RUMPUT LAUT Kappaphycus alvarezii DI PERAIRAN PANTAI SELATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Ratnawati

  2016-11-01

  Full Text Available Perairan pantai Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba merupakan sentra produksi rumput laut Kappaphycus alvarezii di Sulawesi Selatan. Pengelolaan budidaya yang dilakukan oleh pembudidaya di daerah tersebut cukup bervariasi sehingga dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor pengelolaan budidaya yang mempengaruhi produksi rumput laut. Metode survai melalui pengajuan kuesioner kepada 62 responden secara terstruktur. Sebagai peubah tidak bebas dalam penelitian ini adalah produksi rumput laut, sedangkan peubah bebas adalah faktor pengelolaan budidaya. Analisis regresi berganda dengan peubah boneka digunakan untuk memprediksi produksi rumput laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi rumput laut di perairan selatan Sulawesi Selatan berkisar antara 463-5.000 dengan rata-rata 1.502,3 kg kering/3.000 m2 yang dibudidayakan dengan tali panjang. Faktor pengelolaan budidaya yang mempengaruhi produksi rumput laut adalah jarak antar tali ris, jarak antar rumpun dalam tali ris, hama baronang, penyakit ice-ice, bobot bibit, asal bibit dan sumber cemaran. Untuk meningkatkan produksi rumput laut di perairan selatan Sulawesi Selatan dapat dilakukan melalui peningkatan bobot bibit antara 36,9 sampai 100,0 g/rumpun, menggunakan bibit yang tidak diangkut terlalu lama, tidak menambah jarak antar tali ris sampai melebihi 1,0 m, tidak menambah jarak antar rumpun dalam tali ris yang melebihi 25 cm serta melakukan penanaman berdasar kalender musim tanam untuk mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit serta cemaran. Coastal waters of Jeneponto, Bantaeng, and Bulukumba Regencies are the centre of seaweed Kappaphycus alvarezii production in South Sulawesi. Culture management practices applied by farmers in these areas are highly variable. Therefore, this research was conducted to study culture management practices affect the seaweed production in the area. Field survey was conducted by interviewing 62 respondents using questionnaires. The

 19. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 20. Chemical characterization of soil organic matter in a Chesapeake Bay salt marsh: analyzing microbial and vegetation inputs to SOM

  Science.gov (United States)

  Bye, E.; Schreiner, K. M.; Abdulla, H. A.; Minor, E. C.; Guntenspergen, G. R.

  2017-12-01

  Coastal wetlands play a critical role in the global carbon cycle. These ecosystems sequester and store carbon, known as "blue carbon," at a rate two or three orders of magnitude larger than other terrestrial ecosystems, such as temperate, tropical, and boreal forests. Anthropogenic changes to the climate are threatening blue carbon stores in coastal wetland ecosystems. To understand and predict how these important carbon stores will be affected by anthropogenic climate changes, it is necessary to understand the formation and preservation of soil organic matter (SOM) in these ecosystems. This study will present organic geochemical data from two sediment cores collected from the Smithsonian Environmental Research Center site on a salt marsh in Maryland along the Chesapeake Bay. One core is from a location that recently transitioned from a C4 to C3 plant regime, currently dominated by the sedge Shoenplectis americanus. The second core is from a C4 plant (Spartina patens) dominated location in the marsh. The organic geochemistry of these 100 cm deep sediment cores was studied through multiple bulk analyses including stable isotopes, elemental ratios, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), solid-state magic-angle-spinning Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and compound specific lignin-phenol analysis. By using comprehensive chemical characterization techniques, this study aims to discern between vegetation- and microbially-derived inputs to SOM in blue carbon ecosystems. The results show a general increase in the aromatic content with a concomitant decrease of carbohydrates with depth in both cores. However, substantial differences between the two cores, indicates differing inputs and/or stabilization mechanisms within SOM formed from different vegetation regimes. Further compound specific work will help to elucidate the specific source of compounds within each compound class, in surface and deep SOM, and additionally can help provide evidence for different

 1. Praktik pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI bukan faktor risiko kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hildagardis M.E Nai

  2016-08-01

  status, complementary foods ABSTRAKLatar belakang: Stunting merefleksikan kegagalan proses mencapai potensi pertumbuhan linear sebagai akibat dari kondisi kesehatan dan gizi yang tidak optimal. Salah satu penyebab kejadian stunting adalah kuantitas dan kualitas MP-ASI yang rendah.Tujuan: Untuk mengidentifikasi risiko praktik pemberian MP-ASI seperti usia pengenalan MP-ASI, keragaman MP-ASI, dan frekuensi MP-ASI dengan kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan di Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta.Metode: Rancangan penelitian ini adalah kasus-kontrol dengan perbandingan 1:1 dan menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif model concurrent embedded. Kasus adalah anak usia 6-23 bulan yang memiliki skor-z PB/U <-2SD. Kontrol adalah anak usia 6-23 bulan yang memiliki skor-z PB/U ≥-2SD yang tinggal berdekatan dengan kelompok kasus. Analisis data menggunakan analisis univariat (deskriptif, bivariat (uji chi-square dan multivariat (uji regresi logistik berganda.Hasil: Analisis bivariat menunjukkan usia pengenalan MP-ASI (OR=1,07, keragaman MP-ASI (OR=1,17, dan frekuensi pemberian MP-ASI (OR=1,69 bukan faktor risiko kejadian stunting (p>0,05. Skor keragaman MP-ASI yang lebih rendah (kelompok makanan ≤2, 3, 4 berhubungan dengan peningkatan risiko kejadian stunting berturut-turut OR=2,24, 95% CI:1,00-5,01; OR=1,82, 95% CI:0,96-3,45; OR=1,66, 95% CI:0,81-3,46. Analisis multivariat menunjukkan faktor risiko kejadian stunting adalah tinggi badan ibu (OR=1,86 dan riwayat berat badan lahir rendah (BBLR (OR=3,23,.Kesimpulan: Praktik pemberian MP-ASI seperti usia pengenalan, keragaman, dan frekuensi pemberian MP-ASI bukan merupakan faktor risiko kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan. Faktor risiko kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan yang bermakna adalah tinggi badan ibu dan riwayat BBLR.KATA KUNCI: stunting, asupan makan, status gizi, MP-ASI

 2. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 3. Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  cecilie Fog-petersen

  2014-10-01

  Full Text Available I artiklen ser vi på potentialer og udfordringer ved at benytte iPads til at understøtte lægestuderendes læring under deres klinikophold i psykiatri. 72 studerende er blevet instrueret i at bruge iPads til at filme patientsamtaler og gennemse deres videoer med henblik på, at udvælge dele af videoen som udgangspunkt for supervision med en læge. Interviews med de studerende peger på, at supervision med udgangspunkt i videoer på iPaden giver mulighed for mere detaljeret læring, end supervision uden samme mulighed for at visualisere patientsamtalen. Dog stiller de studerede spørgsmålstegn ved, om læringsudbyttet ved at bruge iPads svarer til den tid, de bruger på at filme og se filmen igennem. De foretrækker mere klassisk supervision og feedback.

 4. Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  cecilie Fog-petersen

  2014-09-01

  Full Text Available I artiklen ser vi på potentialer og udfordringer ved at benytte iPads til at understøtte lægestuderendes læring under deres klinikophold i psykiatri. 72 studerende er blevet instrueret i at bruge iPads til at filme patientsamtaler og gennemse deres videoer med henblik på, at udvælge dele af videoen som udgangspunkt for supervision med en læge. Interviews med de studerende peger på, at supervision med udgangspunkt i videoer på iPaden giver mulighed for mere detaljeret læring, end supervision uden samme mulighed for at visualisere patientsamtalen. Dog stiller de studerede spørgsmålstegn ved, om læringsudbyttet ved at bruge iPads svarer til den tid, de bruger på at filme og se filmen igennem. De foretrækker mere klassisk supervision og feedback.

 5. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  artiklen foreslås supplementært, at der i valget af term til beskrivelsen af den graviditetsbærende kvinde i et surrogati-arrangement indføres en skelnen baseret på, hvorvidt den graviditetsbærende kvinde ikke er genetisk relateret til barnet, eller om hun faktisk er. Det foreslås følgelig at anvende den......I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af...... fænomen og kan føre den retlige forståelse i forskelligartede retninger. Supplering af det retlige sprog med betegnelsen graviditetsvært øger derfor indsigten i de underliggende faktiske forhold og forbedrer grundlaget for retlige vurderinger i konkrete sager samt for retspolitiske refleksioner. I...

 6. O ENSINO DA FÍSICA DO SOM BASEADO EM INVESTIGAÇÕES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio Tarciso Borges

  Full Text Available Neste trabalho, examinamos as experiências de aprendizagem de um grupo de 9 alunos do 1° e do 2° ano do ensino médio em um curso curto sobre a Física do Som em um ambiente de aprendizagem rico em representações e centrado em computador. Os estudantes, divididos em três grupos, estudaram o texto do curso em seu próprio ritmo. Ao longo do estudo os grupos resolviam exercícios de fixação e respondiam a questões abertas. Algumas questões desafiavam os grupos a planejarem atividades de investigação para resolver problemas conceituais. Os dados analisados foram construídos a partir das gravações em vídeo das sessões dos grupos no ambiente de aprendizagem e de testes de conhecimento específico aplicados antes e depois do curso. Os resultados indicam melhoria no desempenho no pós-teste comparado com o pré-teste e na compreensão dos tópicos abordados no curso.

 7. Phase II trial of SOM230 (pasireotide LAR) in patients with unresectable hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Feun, Lynn G; Wangpaichitr, Medhi; Li, Ying-Ying; Kwon, Deukwoo; Richman, Stephen P; Hosein, Peter J; Savaraj, Niramol

  2018-01-01

  A phase II trial of pasireotide was performed to assess its efficacy and safety in advanced or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC). Patients with advanced HCC and Child-Pugh score ≤7 received pasireotide LAR 60 mg intramuscularly every 28 days. Primary endpoint was disease control rate. Secondary endpoints were time to tumor progression, response rate, treatment-related adverse events, and overall survival. Serum insulin growth factor-1 was measured before and after pasireotide. Twenty patients were treated and evaluable. Eighteen patients (90%) had prior therapy; 16 patients (80%) had multiple therapies. Median age was 65, 75% had Barcelona Clinic Liver Cancer stage C, and 55% had metastatic disease. The main toxicity was hyperglycemia. Rare adverse effects included reversible grade 4 elevation in alanina transaminase/aspartate transaminase in one patient. The best response was stable disease in 9 patients (45%). Median time to tumor progression for the 20 patients was 3 months, and median survival was 9 months. Pasireotide had limited clinical benefit as second-line or third-line treatment in patients with advanced or metastatic HCC. Low baseline insulin growth factor-1 level may be indicative when SOM230 treatment may be ineffective, and decreasing levels after treatment may be indicative of disease control.

 8. Implementation of Self Organizing Map (SOM) as decision support: Indonesian telematics services MSMEs empowerment

  Science.gov (United States)

  Tosida, E. T.; Maryana, S.; Thaheer, H.; Hardiani

  2017-01-01

  Information technology and communication (telematics) is one of the most rapidly developing business sectors in Indonesia. It has strategic position in its contribution towards planning and implementation of developmental, economics, social, politics and defence strategies in business, communication and education. Aid absorption for the national telecommunication SMEs is relatively low; therefore, improvement is needed using analysis on business support cluster of which basis is types of business. In the study, the business support cluster analysis is specifically implemented for Indonesian telecommunication service. The data for the business are obtained from the National Census of Economic (Susenas 2006). The method used to develop cluster model is an Artificial Neural Network (ANN) system called Self-Organizing Maps (SOM) algorithm. Based on Index of Davies Bouldin (IDB), the accuracy level of the cluster model is 0.37 or can be categorized as good. The cluster model is developed to find out telecommunication business clusters that has influence towards the national economy so that it is easier for the government to supervise telecommunication business.

 9. Discrimination between Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using SOM and PSO-SVM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shih-Ting Yang

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM and particle swarm optimization (PSO for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM, were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 10. RICCI and Matter Collineations of SOM-ROY Chaudhary Symmetric Space Time

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Ramzan

  2018-04-01

  Full Text Available gThis paper is devoted to explore the RICCI and MCs (Matter Collineations of the Som-Ray Chaudhary spacetime. The spacetime under consideration is one of the spatially homogeneous and rotating spacetimes. Collineations are the some kinds of the Lie symmetries. To discuss the required collineations we have used the RICCI and energy momentum tensors. As the RICCI tensor is formulated from the metric tensor, it must possess its symmetries. RCs (RICCI Collineations leads to conservation laws. On the other hand for the distribution of matter in the spacetimes, the symmetries of energy momentum tensor or MCs provides conservation laws on matter field. Throughout this paper, these collineations are discussed by vanishing Lie derivative of RICCI and energy momentum tensors respectively. Complete solution of the RCs and MCs equations, which are formed in the result of vanishing Lie derivative are explored. Studying all these collineations in the said spacetime, it has been shown that RCs of the spacetime form an infinite dimensional vector space where as MCs are Killing vector fields.

 11. Clustering self-organizing maps (SOM) method for human papillomavirus (HPV) DNA as the main cause of cervical cancer disease

  Science.gov (United States)

  Bustamam, A.; Aldila, D.; Fatimah, Arimbi, M. D.

  2017-07-01

  One of the most widely used clustering method, since it has advantage on its robustness, is Self-Organizing Maps (SOM) method. This paper discusses the application of SOM method on Human Papillomavirus (HPV) DNA which is the main cause of cervical cancer disease, the most dangerous cancer in developing countries. We use 18 types of HPV DNA-based on the newest complete genome. By using open-source-based program R, clustering process can separate 18 types of HPV into two different clusters. There are two types of HPV in the first cluster while 16 others in the second cluster. The analyzing result of 18 types HPV based on the malignancy of the virus (the difficultness to cure). Two of HPV types the first cluster can be classified as tame HPV, while 16 others in the second cluster are classified as vicious HPV.

 12. O som da Marcha: evangélicos e espaço público na Marcha para Jesus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Sant'Ana

  2014-12-01

  Full Text Available Neste artigo, trato da relação entre evangélicos e espaço público do ponto de vista das práticas sonoras que operam na chamada "Marcha para Jesus". A "Marcha para Jesus" ocorre anualmente em centenas de cidades e consiste em uma caminhada por locais vistos como importantes para a cidade, acompanhada por músicas evangélicas entoadas em alto som. Nesses eventos, em que se conectam esferas comumente imaginadas como distintas, como religião, indústria cultural (mercado e política, o som estabelece e dilui fronteiras. Uma coletividade evangélica é performada e se engaja em batalhas sonoras e espirituais pela cidade.

 13. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 14. Educação somática e construtivismo: revendo a pedagogia da dança

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neila Cristina Baldi

  2016-12-01

  Full Text Available O presente texto discute a aplicação da educação somática e do construtivismo pós-piagetiano no ensino da dança. Neste sentido, o artigo propõe uma revisão da pedagogia da dança, que vem secularmente arraigada, sobretudo, na tendência tradicional de ensino. A ideia central é apontar as questões epistemológicas que a educação somática e que o construtivismo têm em comum, para, deste modo, pensar em uma pedagogia da dança alternativa à vigente. Com estas bases teóricas, é possível trabalhar metodologias de ensino diferenciadas, que permitam a aprendizagem tanto de repertórios de dança quanto nos demais conteúdos.

 15. Educação somática e construtivismo: revendo a pedagogia da dança

  OpenAIRE

  Neila Cristina Baldi

  2016-01-01

  O presente texto discute a aplicação da educação somática e do construtivismo pós-piagetiano no ensino da dança. Neste sentido, o artigo propõe uma revisão da pedagogia da dança, que vem secularmente arraigada, sobretudo, na tendência tradicional de ensino. A ideia central é apontar as questões epistemológicas que a educação somática e que o construtivismo têm em comum, para, deste modo, pensar em uma pedagogia da dança alternativa à vigente. Com estas bases teóricas, é possível trabalhar met...

 16. Præstationsløn som element i værdikædeoptimering i byggebranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian; Thyssen, Mikael

  2004-01-01

  Akkordsystemet er meget udbredt i byggeriet, hvilket nok mest hænger sammen med den lange tradition i branchen for uafhængige arbejdssjak, der tager hyrer på projekter rundt omkring i landet samt muligheden for en høj timeløn. Den beskæftigelsesmæssi-ge andel, som er ansat på akkord, svinger mell...

 17. Cuerpo y subjetividad en Latinoamérica: resistencia a la cultura somática del capitalismo

  OpenAIRE

  Manuel Roberto Escobar C.

  2015-01-01

  A partir de la comprensi n del cuerpo como un campo disputado por distintas fuerzas que producen al sujeto en Colombia, y las investigaciones sobre el tema, el art culo identi ca dos construcciones corporales que se resisten a la cultura som tica de la modernidad en su ver- si n capitalista: el cuerpo mestizo y el cuerpo barroco, que tienen en com n su oposici n a las prescripciones que las culturas euroc ntricas han tratado de imponerles...

 18. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.     This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 19. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.  This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 20. Esplenectomia subtotal para tratamento do hipodesenvolvimento somático e sexual secundário a esplenomegalia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andy Petroianu

  Full Text Available OBJETIVO: "Nanismo esplênico" é condição clínica decorrente de processo imunitário relacionado ao baço e tem como tratamento preconizado a esplenectomia total. Seguindo uma linha de pesquisa voltada ao estudo da esplenectomia subtotal em diferentes afecções, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento somático de pacientes portadores deste hipodesenvolvimento esplenomegálico, submetidos à esplenectomia subtotal com preservação do pólo superior esplênico irrigado apenas pelos vasos esplenogástricos. MÉTODO: Quatro pacientes masculinos (14, 14, 16 e 17 anos com esplenomegalia (três de etiologia esquistossomática e um com cirrose auto-imune e retardo do desenvolvimento somático e sexual foram submetidos à esplenectomia subtotal. As indicações para cirurgia foram sangramento de varizes do esôfago e pancitopenia. RESULTADOS: Em todos os casos houve retomada do crescimento e após um ano eles já se encontravam dentro da faixa de desenvolvimento somático e sexual compatível com a idade. CONCLUSÃO: O hipodesenvolvimento esplenomegálico não é decorrente da presença do baço, mas de seu crescimento; a esplenectomia subtotal é um procedimento adequado para tratar o retardo de desenvolvimento somático e sexual por esplenomegalia.