WorldWideScience

Sample records for exercise til evaluering

 1. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 2. Metoder til evaluering af boliger og boligbebyggelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambrose, I.(red.); Paulsson, J.(red.)

  Evalueringer af boligbebyggelser og byområder efterspørges i stigende grad af boligorganisationer, faggrupper og politikere i de nordiske lande. Forbedringstiltag i bomiljøerne - samt nybyggeri - kræver et grundigt kendskab til brugernes krav, og dokumenteret viden om hvordan forskellige løsninger...

 3. Evaluering af projekt: Mobication fra grundskole til erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christina Hvas

  2015-01-01

  Projekt ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv” har været finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, idet projektet støtter Syddansk Uddannelsesaftale ved at arbejde forebyggende i forhold til erhvervsuddannelserne. Mobication har kørt som pilotprojekt i perioden november 2011 til...

 4. Fra teori til praksis - om evaluering af arbejdsmiljøindsatser i en ustyrlig virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Nielsen, Klaus T.; Limborg, Hans Jørgen

  Dette notat fokuserer på, hvordan evaluering af arbejdsmiljøindsatser i praksis kan designes og anvendes til forbedring af fremtidige indsatser. Evaluering er en stærk, generel tendens på samfundsplan, hvilket naturligvis også gør sig gældende på arbejdsmiljøområdet. Som redegjort for i det først...

 5. Kan et citationsindeks bidrage til evaluering af et forskningsmiljø?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Claus

  2006-01-01

  Med den tiltagende anvendelse af kvantitative metoder til forskningsevaluering er citationsanalyser blevet en central evalueringsmetode. Citationsanalysers begrænsninger i anvendelse til forskningsevaluering overses ofte af de forskningspolitiske myndigheder. Begrænsningerne afhænger af forholdet...

 6. Pakkeformater til data til bevaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zierau, Eld

  2014-01-01

  Pakkeformater kan bruges i bevaring til at bundte forskellige data f.eks. data og disses metadata. Det mest kendte format brugt af private er nok ZIP formatet. For data til bevaring der dog en lang række krav til formatet, som betyder, at andre formater end ZIP må overvejes......Pakkeformater kan bruges i bevaring til at bundte forskellige data f.eks. data og disses metadata. Det mest kendte format brugt af private er nok ZIP formatet. For data til bevaring der dog en lang række krav til formatet, som betyder, at andre formater end ZIP må overvejes...

 7. Fra TR til HR?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagedorn-Rasmussen, Peter; Gleerup, Janne; Bojesen, Anders

  2013-01-01

  Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'......Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'...

 8. Mini-clinical evaluation exercise til evaluering af kommunikation og samarbejde i ambulatoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jesper Grau; Simonsen, Dorit; Bastholt, Lars

  2009-01-01

  -CEX reproducibility. In addition to the residents, the nurses who assisted them in the outpatient clinic answered a questionnaire regarding the mini-CEX satisfaction. RESULTS: Observations had a median duration of 20 minutes (10-60 minutes) and the overall median duration of feedback was 15 minutes (5-60 minutes...

 9. Emergency Exercise Participation and Evaluation

  Science.gov (United States)

  Smith, Julie; Black, Lynette; Williams, Linda

  2012-01-01

  Extension is uniquely positioned to participate in emergency exercises, formally or informally, with the goal of engaging community members in emergency and disaster preparedness. With their knowledge of community needs, Extension personnel are valuable resources and can assist emergency managers in the process of identifying local risks and…

 10. Introduktion til klassisk sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas......Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas...

 11. Studenterproduceret video til eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kristian Nøhr; Hansen, Kenneth

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at vise, hvordan læringsdesign og stilladsering kan anvendes til at skabe en ramme for studenterproduceret video til eksamen på videregående uddannelser. Artiklen tager udgangspunkt i en problemstilling, hvor uddannelsesinstitutionerne skal håndtere og koordinere...... de fagfaglige og mediefaglige undervisere et redskab til at fokusere og koordinere indsatsen frem mod målet med, at de studerende producerer og anvender video til eksamen....

 12. Evaluering af tilbud om henvisning til Falck Healthcare for ansatte i Odense Kommune, der sygemeldes med lidelser i bevægeapparatet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Didde Cramer; Sørensen, Jan

  CAST har afsluttet en evaluering af tilbud om henvisning til Falck Healthcare for ansatte i Odense Kommune, der sygemeldes med lidelser i bevægeapparatet. Målet med projektet var at belyse om der blev opnået en hurtigere udredning af kommunens ansatte gennem køb af en 'diagnostisk pakke' ved det...... private firma Falck Healtcare end ved standardforløbet i offentligt regi ved langtidssygemeldinger.   Evalueringen var oprindelig planlagt som et åbent, randomiseret kontrolleret interventionsstudie, hvor ca. 100 deltagere, som pr. lodtrækning skulle fordeles i henholdsvis en kontrol- eller...... projektet skulle udarbejdes en evalueringsrapport. Rapporten: Evaluering af tilbud om henvisning til Falck Healthcare , beskriver forløbet, og målsætningerne bag projektet samt om mulige årsager og barrierer for rekruttering af deltagere....

 13. Elforbrug til mekanisk ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olufsen, P.

  I Energi 2000 er ventilationsområdet udpeget som et af de områder, hvor der bør tages initiativ til at fremme elbesparelser. I rapporten beskrives og analyseres målinger af elforbruget til ventilation i 12 bygninger, der alle anvendes til administration eller lignende formål. På grundlag af...

 14. Holdninger til immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Schroll, Sanne

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger...

 15. Holdninger til Immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Roland Munch, Jakob; Schroll, Sanne

  2006-01-01

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger....

 16. Musik til hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2002-01-01

  Når evnen til at følge en samtale, til at forklare sig med ord og til at udføre almindelige praktiske ting i hverdagen gradvist forsvinder i en fremskridende demenssygdom, så kan der være behov for helt andre måder at være sammen på. Andre ting at foretage sig. Og her er det oplagt at bruge musik...

 17. Laser Protection TIL

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Laser Protection TIL conducts research and analysis of laser protection materials along with integration schemes. The lab's objectives are to limit energy coming...

 18. Middleware til Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  IT på radikalt. Det er kompliceret at lave systemer bestående af alle mulige forskellige enheder der kommunikerer på kryds og tværs, og derfor er det vigtigt af have god middleware understøttelse. I denne pixibog gives en kort introduktion til middleware til pervasive communication. Vi karakteriser...... hvorledes middleware til pervasive communication adskiller sig fra traditionel middleware og præsenterer forskellige firmaers og forskningsinstitutioners bud på middleware til pervasive communication...

 19. Guide til Pantheon i Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ole

  2002-01-01

  Bogbidrag til efteruddannelseskurser på Danmarks Pædagogiske Universitet, til faget Arkitektur i Folkeskolen. A-3 folder til brug i artikel- og emnesamling og som arkitekturguide på studierejser...

 20. Evaluering af ATLASS som kursustilbud til medarbejdere og forældre på Heimdal og Langagerskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro, Kjeld; Ringø, Pia; Burholt, Alice Katrine

  2014-01-01

  Evalueringen angår uddannelsestilbuddet ATLASS i en særlig komprimeret form hvor forløbet er blevet gennemført på 3 dage plus 2 opfølgende dage for 74 ansatte og 4 kursusdage plus 2 hjemmebesøg for 3 familier. Evalueringen angår kursets funktion i forhold til familiernes og medarbejdernes situation...

 1. Mindset til forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harpelund, Christian; Duus Henriksen, Thomas

  2012-01-01

  Artiklen introducerer kort hvordan projektledelse kan forstås som forandringsledelse, og derigennem gøre brug af en række redskaber til at drive organisatorisk forandring.......Artiklen introducerer kort hvordan projektledelse kan forstås som forandringsledelse, og derigennem gøre brug af en række redskaber til at drive organisatorisk forandring....

 2. Kommentar til Medicinske Nyheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalby, Rikke Beese

  2013-01-01

  Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7.......Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7....

 3. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 4. Til bords med robotten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Maja Hojer

  2015-01-01

  Studiet af teknologi er i de seneste år igen blevet taget op af antropologien efter i nogle årtier at have været henvist til etnografiske museer og overladt til teknologihistorikere og det interdisciplinære felt videnskabs- og teknologistudier (Science and Technology Studies). Når 'teknologiantro...

 5. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 6. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 7. HJÆLP til eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dorte Rudi; Nielsen, Claus Dam

  at gå til eksamen. Bogen tager udgangspunkt i Pædagoguddannelsen af 2014 og de eksamener, som er knyttet til professionsuddannelsen til pædagog. De eksamenstekniske metoder gælder dog alle mundtlige eksamener og kan derfor bruges af alle, der skal til eksamen både inden for grunduddannelser og efter-/videreuddannelsesområdet....

 8. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 9. Sygepleje til trakeostomerede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Wiinholdt; Richard, René; Rydahl Hansen, Susan

  2016-01-01

  Der er ikke enighed om principperne bag plejen af trakeostomerede patienter, når de er i risiko for dysfagi og silent aspiration. Uenigheden har ført til udarbejdelse af en klinisk retningslinje med evidensbaserede anbefalinger....

 10. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 11. VEJE TIL ROM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Ole

  En kombineret litteraturhistorie og tekstantologi, dækkende romersk litteraturs storhedstid fra 200 f. Kr. til 100 e. Kr. Et sådant værk har ikke før foreligget på dansk. Mange af oversættelserne er nye. En del af de nyoversatte tekster har aldrig været oversat til dansk før. Via bogens hjemmesid...

 12. Wind interviewet til politikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Fredag d. 29. september blev centerleder og professor ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind interviewet til Politiken i forbindelse med det tyske forbundsvalgs betydning for EU's fremtid. Mange har spekuleret i om FDP (Freie Demokratische Partei) med deres unægtelige indflydelse på en...... kommende tysk koalition, kommer til at påvirke den tysk-franske alliance i EU-regi. Ikke hvis man spørger Marlene Wind:...

 13. Guide til sand undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Lauge

  2011-01-01

  bliver præsenteret for mellem 200 og 300 siders litteratur, hvor alt selvfølgelig er lige vigtigt for det 'komplekse emne, der er dagens tema'. Disse ting skal være med til at understrege betydningen af netop ens egen undervisning. Morten Lauge Pedersen gør dog til sidst i indlægget opmærksom på, at der...

 14. Introduktion til SESAM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kloch, Søren; Kirkegaard, Poul Henning

  SESAM er en computerprogrampakke, der er udarbejdet hos Det norske Veritas, af VERITAS SESAM SYSTEMS A.S, til beregning af miljølaster på og respons af konstruktioner, specielt offshore konstruktioner.......SESAM er en computerprogrampakke, der er udarbejdet hos Det norske Veritas, af VERITAS SESAM SYSTEMS A.S, til beregning af miljølaster på og respons af konstruktioner, specielt offshore konstruktioner....

 15. Studenterproduceret video til eksamen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenneth Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Formålet med denne artikel er at vise, hvordan læringsdesign og stilladsering kan anvendes til at skabe en ramme for studenterproduceret video til eksamen på videregående uddannelser. Artiklen tager udgangspunkt i en problemstilling, hvor uddannelsesinstitutionerne skal håndtere og koordinere undervisning inden for både det faglige område og mediefagligt område og sikre en balance mellem en fagfaglighed og en mediefaglig tilgang. Ved at dele opgaven ud på flere faglige resurser, er der mere koordinering, men man kommer omkring problemet med krav til underviserne om dobbelt faglighed ved medieproduktioner. Med afsæt i Lanarca Declarationens perspektiver på læringsdesign og hovedsageligt Jerome Bruners principper for stilladsering, sammensættes en model for understøttelse af videoproduktion af studerende på videregående uddannelser. Ved at anvende denne model for undervisningssessioner og forløb får de fagfaglige og mediefaglige undervisere et redskab til at fokusere og koordinere indsatsen frem mod målet med, at de studerende producerer og anvender video til eksamen.

 16. Musik til billeder - billeder til musik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Tranholm

  1987-08-01

  Full Text Available Mange lærere er ikke musikkyndige. Og "man kan da ikke undervise i film- og TV-musik uden at kende de "dyre" teorier!" Men der tager de fejl, mener Mads Thranholm. Han giver idéer til hvordan nybegyndere kommer i gang. Og hvordan man kommer videre, bl.a. med musikvideoerne. Man bør interessere sig mere for den såkaldte "underlægningsmusik", som nok ikke er så underlagt billedet som man tror...

 17. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 18. Din ven til det sidste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bode, Marianne; Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Introduktion til musikterapi på hospice og i palliativ pleje - teori, klinisk praksis og forskning.......Introduktion til musikterapi på hospice og i palliativ pleje - teori, klinisk praksis og forskning....

 19. Bedre veje til en ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slotved, Mette; Hjermov, Pernille; Jensen, Vibeke Myrup

  årsager har behov for ekstra støtte i overgangen til ungdomsuddannelse eller be-skæftigelse. Undersøgelsen kan kun i begrænset omfang anvendes til at pege på udfordringer i den eksisterende praksis i forhold til målgruppen, og kan endvidere ikke anvendes til at vur-dere, hvilken praksis der er mest...

 20. Midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Blach, Vigdis E. Magnusdatter

  Udgivelsen belyser effekten af Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes erfaringer med administrationen af puljen Denne rapport er resultatet af en midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse. Puljen skal medvirke til at sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige bygninge...

 1. Ansigt til ansigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  Visuelle medier, modernitet, anisgter og følelser hører tæt sammen. Hvorfor denne sammenhæng og hvorfor vores fascination af ansigtet. Det er en fasscination til alle tider og alle kulturer . men hvorfor bliver denn intensiveret så kraftigt nu?...

 2. Erindring presset til tekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2011-01-01

  Artikel til tema-nummer om bogens materialitet. Steven Halls Råchokteksterne (The Raw Shark Texts) læses som eksempel på en udbredt tendens i nyere litteratur, som arbejder selvbevidst på bogen som motiv, bogens materialitet og medialitet, i en erindringssammenhæng. I en situation, hvor nye medie...

 3. Veje til integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor

  Dette idékatalog beskriver ti forskellige indsatser, der kan være med til at øge etniske minoriteters integration i det danske samfund. Idékataloget er udviklet på baggrund af forskningsprojektet Frivilligt socialt arbejde på integrationsområdet og bygger på erfaringer med frivilligt socialt...

 4. Klar til barn : Kundskabsoversigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ertmann, Bo; Guldager, Else; Nørgaard-Nielsen, Sofie

  I forbindelse med iværksættelsen af Velfærdsministeriets ”Handlingsplan mod børnemishandling” blev det besluttet at udvikle forberedende forældrekurser rettet mod udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn. TMC og Udvi...

 5. Betontanke til landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndum-Nielsen, T.

  Publikationen fremlægger generelle beregningsmetoder for ringforspændte elementtanke. Desuden redegøres for årsager til skader på betontanke, især konstruktive forhold, både i forbindelse med projektering og udførelse. Meget af stoffet er derfor også relevant for udformning af slapt armerede beto...

 6. Fra problem til pointe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quvang, Christian

  2016-01-01

  I denne artikel analyseres nogle af de centrale udfordringer for lærerpædagogteams' arbejde med folkeskolereformen og bestræbelserne for at kvalificere inklusion bl.a. ved inddragelse af konsultativ bistand fra PPR og andre resursepersoner knyttet til skole og dagtilbud. Artiklen er baseret på fø...

 7. En dramaturgi til forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  Er film og computerspil ved at smelte sammen? Handlingen i filmen Avatar ser ud som om den foregår i et computerspils fantastiske 3D-grafiske verden. Computerspillet Heavy Rain ser ud som en film noir med direkte referencer til bl.a. Blade Runner. Men selv om der sker disse tilnærmelser...

 8. Naturklasseelevernes relationer til naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, A. M.; Troelsen, Rie Nørager Popp; Sølberg, J.

  2005-01-01

  Formålet med nærværende kapitel er at belyse naturklasseelevernes tanker om natur og deres forståelse af naturfænomener og sammenhænge i naturen. Hensigten med forskningsprojektet har været at give et nuanceret billede af naturklasseelevernes tanker om deres relationer til naturen, og om muligt m...

 9. Fra affald til genbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif Emil; Madsen, Lisbeth Low; Hansen, Jens Arnholtz

  Rapporten beskriver og evaluerer et større udviklingsprojekt på tværs af Øresund med henblik på at udvikle og afprøve en omfattende uddannelse for renovationsarbejdere, som udvikler deres faglige og personlige kompetencer fra indsamling af skrald til funktionen som medarbejdere i virksomheder, de...

 10. Fra fabrikant til vidensvirksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Carsten

  2002-01-01

  Begreber som mass customization og globalisering har ændret den verden som omgiver de fleste produktionsvirksomheder. Et nyt verdensbillede begynder at tegne sig, med intensiveret konkurrence og accelereret teknologiudvikling. Det er tydeligt for de fleste, at tilpasning til denne nye verdensorde...

 11. Til minde om byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2001-01-01

  Med afsæt i et konkret udstillingseksempel gennemgår artiklen fælles kriterier for en nyere udstillingstypologi, der de seneste 10-15 år er fremkommet på museer i ind- og udland; typen kategoriseres som 'refleksiv' og defineres ud fra 5 grundkriterier, og der trækkes forbindelser til tidlige hist...

 12. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex

  komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit...... opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i...

 13. Mange veje til integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carøe Christiansen, Connie; Schmidt, Garbi

  I rapporten samler Socialforskningsinstituttet op på forskningen fra de seneste år omkring etniske minoriteters levevilkår og integration og belyser emner som kulturel identitet, forbrug, den kommunale integrationsindsats, børn i pasning og skole, utilpasset ungdom, boligplacering, hjemløse m.......m. Rapporten peger bl.a. på, at det kan være dårlige sociale forhold snarere end den etniske oprindelse, der er årsag til manglende integration. Rapporten ser også på, hvordan de etniske minoritetsfamilier præges og ændres af livet hér, både som udtryk for tilpasning, men også til tider som udtryk for socialt...

 14. Branding til kritiske forbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy; Østergaard, Per

  2009-01-01

  Mange forbrugere tager idag aktivt og bevidst stilling til alle dimensioner ved brandet. Denne forbrugertype har fået betegnelsen 'den refleksive forbruger' og er karakteriseret ved hele tiden at medreflektere alle aspekter af brandarkitekturen, når han eller hun køber og forbruger brands. Den...... refleksive forbruger er udtryk for en ny, kritisk forbrugerbevidsthed, som stiller skærpede krav til, hvordan brand management kan adressere forbrugerne - men som også giver nye spillerum for en kreativ udvikling af nye brandingstrategier. Den refleksive forbruger lever nemlig med et konstant, eksistentielt...... refleksive forbruger er tværtimod dybt afhængig af produkter, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne, der bare køber alt, hvad mainstreamvirksomhederne forsøger at prakke dem på. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i...

 15. Vejledning til Digital Eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2016-01-01

  Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer......Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer...

 16. Studietur til New Zealand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Helle Høy; Hammer, Lisbet; Jepsen, Ingrid

  2016-01-01

  Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger.......Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger....

 17. Nye metoder til geobranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aanæs, Henrik; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2010-01-01

  Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations-teknologis......Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations...

 18. Vejledninger til Onlineeksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2014-01-01

  Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc......Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc...

 19. Plot til lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  Den velfungerende krimi faciliterer denne dobbelte plotlæsning ved at muliggøre en særlig form for legende og udforskende interaktion mellem læser og plot: Ved at lægge spor ud og holde tolkningsmuligheder og løsningsmuligheder åbne får vi mulighed for at påtage os og udføre opklaringsarbejdet side......, der inviterer os med ind i selve handlingens rum og forløb og giver os forskellige handlingsmuligheder i forhold til disse. I bogen omtales denne særlige form for plot for forlystelsesplot med henvisning til forlystelsesparken og den særlige form for interaktiv fortælleform, som vi finder der: en...

 20. Evaluating a simulated ward exercise for third year student nurses.

  Science.gov (United States)

  Mole, Lesley J; McLafferty, Isabella H R

  2004-06-01

  Recent changes in nurse education emphasise the importance of developing educational strategies that ensure students are prepared for the work of newly registered nurses. To advance this the third year Adult Branch student nurses on the Higher Educational Diploma in Nursing Programme at the University of Dundee participate in a simulated ward exercise. A surgical ward is created for senior student nurses to work as a team to manage, organise, and deliver patient care. The predominant aim of the exercise is for students to be able to identify their skills' deficits and rectify them. The exercise design, implementation, and student evaluation are described in this paper. Opinions from a sample of students about their participation in the exercise were sought using a structured questionnaire. Analysis of the evaluation data revealed that many were provided with an appropriate forum to consolidate their organisational, managerial and clinical skills. The data also demonstrated that reflection on clinical practice is encouraged when students actively participate in a simulation exercise, which they consider appropriate and beneficial to their learning needs. Moreover, it encourages critical analysis of performance to acknowledge areas for improvement before registration.

 1. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder...

 2. 'Curriculum' til fremtiden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva

  forståelser af ‘erfaring’, ‘institution’ og ‘ideologi’. Valerie Walkerdine, Jean Lave, Roland Barthes og Louis Althusser inddrages til dette formål. Materialet består af data produceret i et etnografisk inspireret feltstudie foretaget over 1 ½ år fra 2007-2008 på det nybyggede Ørestad Gymnasium, og består...

 3. Til bunds i metropolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Schmidt, Jeanett; Kastanje, Maj

  2012-01-01

  Dette kapitel søger at belyse hvordan vestafrikanske hjemløse, der er kommet til Danmark som arbejdsmriganter klarer sig i København. Pga. vansligheder med at komme ind på det københavnske arbejdsmarked fratages de initiativet som arbejdstagere og overlever istedet som en art moderne jæger-samler......-samler folk gennem flaskesamling og som klienter på diverse sociale tilbud. Denne deroute er forbundet med hvad Goffman har betegnet som stigma....

 4. En guide til Trumponomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  USA’s økonomi er i bedring. Faktisk ser verdens største økonomi stærkere ud end den har gjort i snart 10 år. Skal denne bedring tilskrives Obama eller Trump? Måske kan de hver især tilskrives en smule, men årsagerne til fremgangen skal hovedsageligt findes i faktorer, der ligger uden for selv ver...

 5. Fiskeolie til humanbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Anne-Mette

  sundhed i relation til fisk. Derefter behandles mere specifikt forbrugernes association mellem sundhed og fiskeolie. Rapporten lægger mest vægt på fiskeolie tilsat i fødevarer, hvilket går under betegnelsen "funktionelle fødevarer". Men da fiskeolie i øjeblikket først og fremmest eksisterer på det danske...

 6. Exercises

  Science.gov (United States)

  ... exercising. Count out loud as you do the exercises. View Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Home Techniques to ... Intimacy Importance of Being Together Body Changes with Age Communicating with Your Partner Exercise and Sexual Activity Less Strenuous Positions for Sexual ...

 7. Hardware Evaluation of the Horizontal Exercise Fixture with Weight Stack

  Science.gov (United States)

  Newby, Nate; Leach, Mark; Fincke, Renita; Sharp, Carwyn

  2009-01-01

  HEF with weight stack seems to be a very sturdy and reliable exercise device that should function well in a bed rest training setting. A few improvements should be made to both the hardware and software to improve usage efficiency, but largely, this evaluation has demonstrated HEF's robustness. The hardware offers loading to muscles, bones, and joints, potentially sufficient to mitigate the loss of muscle mass and bone mineral density during long-duration bed rest campaigns. With some minor modifications, the HEF with weight stack equipment provides the best currently available means of performing squat, heel raise, prone row, bench press, and hip flexion/extension exercise in a supine orientation.

 8. Evaluating approximations to the optimal exercise boundary for American options

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roland Mallier

  2002-01-01

  Full Text Available We consider series solutions for the location of the optimal exercise boundary of an American option close to expiry. By using Monte Carlo methods, we compute the expected value of an option if the holder uses the approximate location given by such a series as his exercise strategy, and compare this value to the actual value of the option. This gives an alternative method to evaluate approximations. We find the series solution for the call performs excellently under this criterion, even for large times, while the asymptotic approximation for the put is very good near to expiry but not so good further from expiry.

 9. Bidrag til kapitlet: Liturgiske og poetiske tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Himmellysenes Ord", "Daglige Bønner", "Sange til Sabbatsofferet", "Bønner til Højtiderne", "Velsignelser", "Min sjæl, pris Herren"...

 10. Tumour infiltrating lymphocytes (TILs) in breast cancer during pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Azim, Hatem A; Vingiani, Andrea; Peccatori, Fedro; Viale, Giuseppe; Loi, Sherene; Pruneri, Giancarlo

  2015-06-01

  Tumour infiltrating lymphocytes (TILs) is one of the most exciting breast cancer biomarkers, yet no data is available on its prevalence in tumours diagnosed during pregnancy. We evaluated the prevalence of TILs (stromal and intratumoural) in pregnant and non-pregnant young breast cancer patients. 11/116 (9.6%) of the non-pregnant and 2/86 (2.3%) pregnant patients had TILs ≥ 50% (p pregnancy. The low prevalence could reflect the state of low host immunity associated with pregnancy. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 12. Introduktion til IBSE-didaktikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe

  2012-01-01

  Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/......Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/...

 13. Arbejdspapir til Thesis-seminar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damkjaer, Maja Sonne

  2014-01-01

  Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit.......Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit....

 14. En dronning kom til byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Det er ganske rigtig et af dansk håndbolds mest dramatiske kapitler Dan Philipsen beskriver i sin bog om Anja Andersens eventyr i Slagelse: 'En dronning kom til byen'. Bogen er velskrevet, og er i sin form en velsignet god gang underholdning til natbordet. Problemet er bare, at man kan have svært...

 15. 4 trin til succesfuld samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald Larsen, Stine

  2014-01-01

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i f...

 16. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 17. Veje til ungdomsuddannelse 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Vibeke Myrup; Nielsen, Lisbeth Palmhøj

  gennemførsel af en ungdomsuddannelse, og rapporten identificerer vha. statistiske analyser de skoler, som har særligt mange elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse. De bedste skoler er dem, der giver eleverne det største løft i forhold til, hvad man kunne forvente af skolen. Rapportens analyser viser......, at det ikke nødvendigvis er de skoler, som i absolutte tal får flest gennem en ungdomsuddannelse. Mange af disse skoler er blot begunstiget ved at have et elevklientel, hvis forældre har en fordelagtig socioøkonomisk baggrund. Rapporten bygger sine analyser på tal fra Undervisningsministeriets itcenter...

 18. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med specialet...... var at afdække hvilke ændringer af psykologiske processer en person gennemgår når denne indgår i et behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen. Det er et emne tidligere behandlet af sundhedspsykologien. Et af de vigtigste fund i denne forbindelse blev imidlertid, at nok kunne de psykologiske...

 19. Social service til alle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  Social service til alle - ideen om at den sociale myndighed skal ud at støtte alle borgere i at være med i samfundslivet, hvis de har problemer med det - var en revolutionerende idé for nogle årtier siden. Ideen bestod i at indbygge en kollektiv solidaritet i samfundet og give lokale statsorganer...... ansvar for gennemførelsen af denne idé. Organiseringen af ideen måtte rumme og gennemleve alle de modsætninger og konflikter, der følger, når den konkret skal tage form i opbygningen af en mere og mere omfattende social service. Det er historien om udviklingen af den sociale serviceorganisation der her...

 20. Use of post-exercise laryngoscopy to evaluate exercise induced dyspnea.

  LENUS (Irish Health Repository)

  McNally, P

  2010-10-01

  We present the case of a child with asthma who continued to have marked exercise induced dyspnea despite appropriate treatment, and in the face of adequate control of all other asthma symptoms. Spirometry showed a marked truncation of inspiratory flow, and laryngoscopy performed immediately after exercise showed laryngomalacia with dynamic, partial inspiratory obstruction. Exercise induced laryngomalacia (EIL) is a rare cause of exercise induced dyspnea which is diagnosed by post exercise flexible laryngoscopy and may require supraglottoplasty.

 1. Energiforbrug til ventilation på operationsstuer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lin; Rosenbeck, Katrine; Toftum, Jørn

  2016-01-01

  Der stilles høje krav til indeklimaet på operationsstuer, både i forhold til hygiejne og termiske forhold. Dette stiller samtidig krav til de tekniske installationer og kan medføre et højt energiforbrug til drift af operationsstuerne. En af de mest energiforbrugende installationer er ventilatione...

 2. Udkast til manus – FOREBYGGELSE AF RYNKER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertram, Hanne Christine S.

  2018-01-01

  Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'.......Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'....

 3. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 4. Evaluating the effectiveness of using ranking task exercises in Japan

  Science.gov (United States)

  Ishimoto, Michi

  2007-05-01

  Ranking task (RT) exercises in physics, translated into Japanese, were introduced to improve Japanese students’ conceptual understanding of introductory mechanics. The Force and Motion Conceptual Evaluation (FMCE) was used to measure these students’ conceptual understanding of mechanical concepts. RT exercises in physics were introduced for the following two reasons: (1) to give Japanese students, who are typically shy and have little experience participating in debates in physics class, the tools to encourage peer communication; and (2) to improve Japanese students’ conceptual understanding by asking them to provide a written explanation of their reasoning. These students were divided into 13 groups, consisting of 4 to 5 students. Each group included 1 student who had performed well on the FMCE pretest. The RT exercises were assigned as homework to each group, whose members were expected to work on the assignment together to submit a consensus with an emphasis on reasoning. A gain on the FMCE showed a little improvement over the whole class; however, some students showed remarkable improvement.

 5. Exercise on prescription: trial protocol and evaluation of outcomes.

  Science.gov (United States)

  Sørensen, Jes B; Kragstrup, Jakob; Kjaer, Kirsten; Puggaard, Lis

  2007-03-02

  In many countries exercise prescriptions are used in an attempt to initiate a physically active lifestyle in sedentary populations. Previous studies have primarily evaluated low intensive exercise prescription interventions and found moderately positive effects on physical activity and aerobic fitness. In a highly intensive Danish exercise prescription scheme called 'Exercise on Prescription' (EoP) the general practitioners can prescribe EoP to sedentary patients with lifestyle diseases. The aim of this randomized trial is to assess the short- and long-term effects of the EoP scheme. Thus, the aim of this paper is to describe the randomized controlled trial designed for evaluating effectiveness of EoP, and to present results from validations of outcome measures. EoP involves a 16-week supervised training intervention and five counselling sessions (health profiles). All patients referred to EoP were eligible for the trial and were offered participation during the baseline health profile. Comparisons between the EoP group and the control group were made at baseline, and after four and ten months. Physiological measures used were maximal oxygen uptake (VO2max), glycosylated haemoglobin (HbA1c), bodyweight, and BMI. Patient-reported measures used were physical activity, health-related quality of life, amount and intensity of exercise, compliance with national guidelines for physical activity, and physical fitness. The validation of the cycle ergometer test found a strong correlation between maximal work capacity and VO2max, and acceptable test-retest reliability at group level. Calibration of the HbA1c apparatus was stable over ten weeks with minimal use, and test-retest reliability was good. High agreement percents were found for test-retest reliability for the self-administered questionnaire. The trial is designed to provide information about the effectiveness of the EoP scheme. The trial is part of a health technology assessment of EoP, which besides the

 6. Exercise on Prescription: trial protocol and evaluation of outcomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Puggaard Lis

  2007-03-01

  Full Text Available Abstract Background In many countries exercise prescriptions are used in an attempt to initiate a physically active lifestyle in sedentary populations. Previous studies have primarily evaluated low intensive exercise prescription interventions and found moderately positive effects on physical activity and aerobic fitness. In a highly intensive Danish exercise prescription scheme called 'Exercise on Prescription' (EoP the general practitioners can prescribe EoP to sedentary patients with lifestyle diseases. The aim of this randomized trial is to assess the short- and long-term effects of the EoP scheme. Thus, the aim of this paper is to describe the randomized controlled trial designed for evaluating effectiveness of EoP, and to present results from validations of outcome measures. Methods/Design EoP involves a 16-week supervised training intervention and five counselling sessions (health profiles. All patients referred to EoP were eligible for the trial and were offered participation during the baseline health profile. Comparisons between the EoP group and the control group were made at baseline, and after four and ten months. Physiological measures used were maximal oxygen uptake (VO2max, glycosylated haemoglobin (HbA1c, bodyweight, and BMI. Patient-reported measures used were physical activity, health-related quality of life, amount and intensity of exercise, compliance with national guidelines for physical activity, and physical fitness. The validation of the cycle ergometer test found a strong correlation between maximal work capacity and VO2max, and acceptable test-retest reliability at group level. Calibration of the HbA1c apparatus was stable over ten weeks with minimal use, and test-retest reliability was good. High agreement percents were found for test-retest reliability for the self-administered questionnaire. Discussion The trial is designed to provide information about the effectiveness of the EoP scheme. The trial is part of a

 7. Velkommen til den danske bordelstat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2014-01-01

  Det er dybt problematisk, at Danske Spil reklamerer for lotto ved snedigt at henvende sig til børn og børnefamilier med børnetegninger og kruseduller og "gaver" i form af personlige lykkenumre......Det er dybt problematisk, at Danske Spil reklamerer for lotto ved snedigt at henvende sig til børn og børnefamilier med børnetegninger og kruseduller og "gaver" i form af personlige lykkenumre...

 8. Alternativer til bande-exit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2016-01-01

  interesse-fællesskaber omkring bl.a. malerkunst, åndedrætsøvelser, meditation, yoga, boksning og oplæg om ændringer i eget liv. Med god støtte fra mentor-relationer (som bliver til venskaber), bliver de del af og er samtidig med til at skabe nye meningsfulde fællesskaber, hvor de sammen med andre...

 9. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  grund-lag, som afhandlingen har baseret sig på. Det ene af de to grundlag udgøres af grounded theory, som har sin oprindelse hos Barney G. Glaser og Anselm L. Strauss. Den tidlige grounded theory diskuteres grundigt og sammenstilles med forskellige, senere positioner indenfor grounded theory, herunder......Denne afhandling undersøger nye lærere og deres oplevelser med lærerarbejde det første år i skolen. Afhandlingen bærer titlen ”Fra seminarium til skole – en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæ-reres oplevelser af lærerarbejde”. Undertitlen peger mod de metodiske...... Kathy Charmaz og senere metodologiske værker af Strauss og Glaser. Fænomenografi udgør den anden metodologiske del af afhandlingen. Fænomenografi er i afhandlingen defineret som “ … research which aims at description, analysis, and un-derstanding of experiences; that is, research which is directed...

 10. Re-evaluation of sarcolemma injury and muscle swelling in human skeletal muscles after eccentric exercise.

  Science.gov (United States)

  Yu, Ji-Guo; Liu, Jing-Xia; Carlsson, Lena; Thornell, Lars-Eric; Stål, Per S

  2013-01-01

  The results regarding the effects of unaccustomed eccentric exercise on muscle tissue are often conflicting and the aetiology of delayed onset muscle soreness (DOMS) induced by eccentric exercise is still unclear. This study aimed to re-evaluate the paradigm of muscular alterations with regard to muscle sarcolemma integrity and fibre swelling in human muscles after voluntary eccentric exercise leading to DOMS. Ten young males performed eccentric exercise by downstairs running. Biopsies from the soleus muscle were obtained from 6 non-exercising controls, 4 exercised subjects within 1 hour and 6 exercised subjects at 2-3 days and 7-8 days after the exercise. Muscle fibre sarcolemma integrity, infiltration of inflammatory cells and changes in fibre size and fibre phenotype composition as well as capillary supply were examined with specific antibodies using enzyme histochemistry and immunohistochemistry. Although all exercised subjects experienced DOMS which peaked between 1.5 to 2.5 days post exercise, no significant sarcolemma injury or inflammation was detected in any post exercise group. The results do not support the prevailing hypothesis that eccentric exercise causes an initial sarcolemma injury which leads to subsequent inflammation after eccentric exercise. The fibre size was 24% larger at 7-8 days than at 2-3 days post exercise (pmuscle is not directly associated with the symptom of DOMS.

 11. Last på plansiloer til ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Andersen, Jørgen

  Publikationen indeholder et udkast til lastforskrift for plansiloer til ensilage baseret på en gennemgang og fortolkning af udenlandske undersøgelsesresultater. Formålet er at tilvejebringe et ensartet dimensioneringsgrundlag til brug for rådgivende ingeniører, fabrikanter og landbrugets bygnings......Publikationen indeholder et udkast til lastforskrift for plansiloer til ensilage baseret på en gennemgang og fortolkning af udenlandske undersøgelsesresultater. Formålet er at tilvejebringe et ensartet dimensioneringsgrundlag til brug for rådgivende ingeniører, fabrikanter og landbrugets...

 12. Cytotoxic evaluation of essential oil from Zanthoxylum rhoifolium Lam. leaves Avaliação citotóxica do óleo volátil extraído das folhas do Zanthoxylum rhoifolium Lam.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saulo Luis da Silva

  2007-06-01

  Full Text Available Zanthoxylum rhoifolium Lam is a plant popularly used as antimicrobial, for malaria and inflammatory treatment. The essential oil of Z. rhoifolium was extracted and its cytotoxic effects against HeLa (human cervical carcinoma, A-549 (human lung carcinoma, HT-29 (human colon adenocarcinoma, Vero (monkey kidney cell lines and mice macrophages were evaluated. Some of the terpenes of its essential oil (ß-caryophyllene, alpha-humulene, alpha -pinene, myrcene and linalool were also tested to verify their possible influence in the oil cytotoxic activity. The results obtained permitted to confirm that the essential oil is cytotoxic against tumoral cells (CD50 = 82.3, 90.7 and 113.6 µg/ml for A-549, HeLa e HT-29 cell lines, respectively, while it did not show cytotoxicity against non-tumoral cells (Vero and mice macrophages. Thus, the essential oil from Z. rhoifolium leaves seems to present a possible therapeuthic role due to its selective cytotoxic activity against tumoral cell lines.O Zanthoxylum rhoifolium Lam. é uma planta popularmente utilizada como antimicrobianos, no tratamento da malária e de inflamações. O óleo volátil do Z. rhoifolium foi extraído e posteriormente foi avaliada a sua citotoxicidade contra células HeLa (carcinoma cervical humano, A-549 (carcinoma de pulmão humano, HT-29 (adenocarcinoma de cólon humano, Vero (rim de macaco e macrófagos de camundongos. Alguns terpenos constituintes do óleo volátil (beta-cariofileno, alfa -humuleno, alfa -pineno, mirceno e linalool também foram testados para verificar as possíveis influências sobre a citotoxicidade do óleo. Os resultados obtidos permitiram verificar que o óleo volátil é citotóxico contra células as tumorais (CD50 = 82.3, 90.7 e 113.6 µg/ml para A-549, HeLa e HT-29 cell lines, respectivamente, mas não apresenta citotoxicidade contra as células não tumorais (Vero e macrófagos de camundongos. Desta forma o óleo volátil das folhas do Z. rhoifolium demonstra

 13. Metrics for Performance Evaluation of Patient Exercises during Physical Therapy.

  Science.gov (United States)

  Vakanski, Aleksandar; Ferguson, Jake M; Lee, Stephen

  2017-06-01

  The article proposes a set of metrics for evaluation of patient performance in physical therapy exercises. Taxonomy is employed that classifies the metrics into quantitative and qualitative categories, based on the level of abstraction of the captured motion sequences. Further, the quantitative metrics are classified into model-less and model-based metrics, in reference to whether the evaluation employs the raw measurements of patient performed motions, or whether the evaluation is based on a mathematical model of the motions. The reviewed metrics include root-mean square distance, Kullback Leibler divergence, log-likelihood, heuristic consistency, Fugl-Meyer Assessment, and similar. The metrics are evaluated for a set of five human motions captured with a Kinect sensor. The metrics can potentially be integrated into a system that employs machine learning for modelling and assessment of the consistency of patient performance in home-based therapy setting. Automated performance evaluation can overcome the inherent subjectivity in human performed therapy assessment, and it can increase the adherence to prescribed therapy plans, and reduce healthcare costs.

 14. Exercise

  Science.gov (United States)

  ... it can lead to weakness of muscles, decreased bone density with an increased risk of fracture, and shallow, inefficient breathing. An exercise program needs to fit the capabilities and limitations ...

 15. Re-evaluation of sarcolemma injury and muscle swelling in human skeletal muscles after eccentric exercise.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ji-Guo Yu

  Full Text Available The results regarding the effects of unaccustomed eccentric exercise on muscle tissue are often conflicting and the aetiology of delayed onset muscle soreness (DOMS induced by eccentric exercise is still unclear. This study aimed to re-evaluate the paradigm of muscular alterations with regard to muscle sarcolemma integrity and fibre swelling in human muscles after voluntary eccentric exercise leading to DOMS. Ten young males performed eccentric exercise by downstairs running. Biopsies from the soleus muscle were obtained from 6 non-exercising controls, 4 exercised subjects within 1 hour and 6 exercised subjects at 2-3 days and 7-8 days after the exercise. Muscle fibre sarcolemma integrity, infiltration of inflammatory cells and changes in fibre size and fibre phenotype composition as well as capillary supply were examined with specific antibodies using enzyme histochemistry and immunohistochemistry. Although all exercised subjects experienced DOMS which peaked between 1.5 to 2.5 days post exercise, no significant sarcolemma injury or inflammation was detected in any post exercise group. The results do not support the prevailing hypothesis that eccentric exercise causes an initial sarcolemma injury which leads to subsequent inflammation after eccentric exercise. The fibre size was 24% larger at 7-8 days than at 2-3 days post exercise (p<0.05. In contrast, the value of capillary number per fibre area tended to decrease from 2-3 days to 7-8 days post exercise (lower in 5 of the 6 subjects at 7-8 days than at 2-3 days; p<0.05. Thus, the increased fibre size at 7-8 days post exercise was interpreted to reflect fibre swelling. Because the fibre swelling did not appear at the time that DOMS peaked (between 1.5 to 2.5 days post exercise, we concluded that fibre swelling in the soleus muscle is not directly associated with the symptom of DOMS.

 16. En kommentar til Becks model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipps, Morten; Andersen, Thomas Dyreborg

  2014-01-01

  Flipped classroom – en trend vi må forholde os til Online læringsressourcer har de sidste par år fået mange til at indse at teknologien har noget radikalt andet at byde på, og dette har skabt en populær didaktik kaldet flipped classroom som vi både ser vinde indpas i folkeskolen og på...... Professionshøjskolen Metropol hvor vi er ansat. Kommentaren her retter sig mod en tidligere bragt artikel i MONA, “Det virtuelle læringsrums topologi” af Claus Jessen. Vi argumenterer for at den didaktiske model flipped classrooms brug af video, frem for tavleundervisning, kan frigøre undervisningstid til at arbejde...

 17. Bidrag til kapitlet: Fragmenter med forskelligt indhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren; Lemche, Niels Peter

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Danielapokryfen" ("Aramaisk apokalypse"), "Nabonids Bøn", "Apokryf Salme og Bøn" ("Hyldest til Kong Jonatan"), Historiske tekster, Kalendertekster, "Det Nye Jerusalem"...

 18. Wind interviewet til Berlingske om den stigningen opbakning til EU blandt danskerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var tirsdag den 11. juli interviewet til Berlingske om den stigende opbakning til EU blandt danskerne. Wind forklarer blandt andet stigningen med de igangværende Brexit forhandlinger, men også at truslen fra Rusland er med til at forstærke opbakningen til EU...

 19. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 20. Fra erfaringsbaseret til evidensinformeret undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul Erik

  2011-01-01

  I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes læringspro......I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes...

 1. Opbygning af laboratoriefaciliteter til induktionsopvarmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Poul

  Denne rapport beskriver de faciliteter, der er opbygget til induktionsopvarmning i IPL’s svejselaboratorium. Beskrivelsen omfatter: • Indkøb og installation af frekvensgenerator • Fabrikation af spoler • Positionering og fastholdelse af emner og spole • Måling og registrering.......Denne rapport beskriver de faciliteter, der er opbygget til induktionsopvarmning i IPL’s svejselaboratorium. Beskrivelsen omfatter: • Indkøb og installation af frekvensgenerator • Fabrikation af spoler • Positionering og fastholdelse af emner og spole • Måling og registrering....

 2. Evaluation of oxidative status in short-term exercises of adolescent athletes

  OpenAIRE

  Karacabey, K.; Atas, A; D Zeyrek; A Cakmak; R Kurkcu; F Yamaner

  2010-01-01

  The aim of the study was to evaluate the effects of short-term exercise on total antioxidant status (TAS), lipid hydroperoxide (LOOHs), total oxidative status (TOS) and oxidative stress index (OSI) in adolescent athletes. A total of 62 adolescent participated in the study. Athletes were trained regularly 3 days a week for 2 hours. All subjects followed a circuit exercise program. Blood samples were collected just before and immediately after the exercise program. Antioxidant status was evalu...

 3. Fra krig til katastrofehjælp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Peter Kjær Mackie; Lauta, Kristian Cedervall; Dahlberg, Rasmus

  2011-01-01

  Hvad skal vi bruge vores militær til, når vi ikke længere er i krig? Svaret er: vi skal bruge det til katastrofehåndtering på internationalt niveau.......Hvad skal vi bruge vores militær til, når vi ikke længere er i krig? Svaret er: vi skal bruge det til katastrofehåndtering på internationalt niveau....

 4. Unge Stemmer - et valgfag til folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leon Dalgas

  Rapporten sammenfatter resultaterne af følgeforskning til Arbejdermuseets udviklingsprojekt "Unge Stemmer". Udviklingsprojektet skabte et valgfag, som Arbejdermuseet kunne tilbyde folkeskolerne. Følgeforskningen undersøgte om fagbeskrivelsen og undervisningsaktiviteterne levede op til Arbejdermus......Rapporten sammenfatter resultaterne af følgeforskning til Arbejdermuseets udviklingsprojekt "Unge Stemmer". Udviklingsprojektet skabte et valgfag, som Arbejdermuseet kunne tilbyde folkeskolerne. Følgeforskningen undersøgte om fagbeskrivelsen og undervisningsaktiviteterne levede op til...

 5. Socialiseret til individualisering, globaliseret til æstetisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2009-01-01

  vores vilje til at være forskellige, og hvis vores problemer især ligner hinanden ved, at de skal løses individuelt? Og hvad sker der, når individualisering og globalisering spiller sammen? Under inddragelse af primært sociologer og globaliseringsteoretikere diskuterer artiklen disse spørgsmål og giver...

 6. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 7. Anbragte unges overgang til voksenlivet II

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karmsteen, Kirstine; Montgomery, Christopher J.; Pejtersen, Jan Hyld

  Denne rapport evaluerer to efterværnsinitiativer, samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” og ”Støtte fra frivillige organisationer”. Tidligere anbragte unge står over for flere udfordringer i overgangen til voksenlivet end deres jævnaldrende, bl.a. i forhold til uddannelse og b...

 8. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...

 9. Fra Oklahoma! til Beauty and the Beast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen Kaargaard

  2010-01-01

  Artiklens formål er at bidrage til en belysning af Original Broadway Cast-albummets historiske udvikling til og som distinkt fonografisk undergenre i den amerikanske produktion af musical-album. På baggrund af en kort introduktion til amerikansk musical-musik som fonografisk fænomen med definitio...

 10. Tekster til Designteori: Design som kreativ proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces (tidligere kendt under navnet ”Refleksiv praksis”). Ud over almen orientering om kurset kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet instruktioner til øvelser, der er tænkt som en...

 11. An evaluation of a college exercise leader program: using exercise science students as advocates for behavior modification.

  Science.gov (United States)

  Armstrong, Shelley Nicole; Henderson, Daniel R; Williams, Brian M; Burcin, Michelle M

  2014-11-01

  The purpose of this study was to evaluate a college's exercise leadership program, which was developed to help students, faculty and staff implement behavior changes necessary to begin and maintain a comprehensive exercise program. From 2006-2011, a total 66 subjects were recruited and each was assigned to a student exercise leader. Based on comprehensive baseline assessments, each student designed an individualized exercise program for his/her subject. At program completion, the subjects were reassessed. Paired t tests were used to find significant statistical changes (P < .05) among the fitness components. Significant changes as a function of the 6-week exercise program were observed in body weight, body fat percentage, waist circumference, 1-mile walk time, sit-ups, push-ups, and trunk flexion. Getting started is the most difficult step, but beginning an exercise program has immediate benefits. Institutions of higher education are addressing issues of wellness as a means for increasing graduation, retention, and productivity rates among their campus constituents. These efforts are part of a collaborative effort initiated by the American College Health Association known as Healthy Campus 2020. The findings from this study have a direct impact on programmatic efforts.

 12. Evaluating an Introductory Geoscience Classroom Exercise using Pre- and Post-Exercise Assessments

  Science.gov (United States)

  Shipp, S.; Henning, A. T.; Sawyer, D. S.

  2003-12-01

  Discovering Plate Boundaries is a data-rich classroom exercise that has been used successfully in middle school, high school, and college-level science classes. It is an active learning exercise that encourages students to discover the theory of plate tectonics based on their observations of maps containing earthquake, volcano, topography, and seafloor age data. Students and educators have responded with enthusiasm to this exercise, especially the jigsaw component that promotes random group interaction. We now focus our attention on assessing the impact of the exercise on student learning in order to determine whether it conveys sufficient content knowledge. We designed a pre-exercise assessment consisting of questions relating to introductory geoscience concepts, with particular emphasis on plate tectonics. These questions were based on student learning goals for introductory geoscience courses that utilize the Discovering Plate Boundaries exercise. The questions have evolved with repeated use in order to more effectively gauge student knowledge. The pre-exercise assessments have been completed by middle school, high school, and college students, and have identified some common student misconceptions about geoscience. For example, many students believe that earthquakes are a key component of mountain-building, while volcanoes are not. This type of information should be used by the instructor to stress certain concepts during the course in order to address these preconceived notions. A post-exercise assessment consisting of the same questions was administered at the end of the courses and we found that some of the initial misconceptions remained. We conclude that more pre-exercise assessments should be administered in order to establish a database of student misconceptions so that educators can focus instruction in these areas.

 13. Evaluation of the technological quality presented for a canned Nile tilapia (Oreochromis niloticusAvaliação da qualidade tecnológica apresentada por tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus enlatada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleonice Sarmento

  2012-05-01

  Full Text Available The fish is quite sensitive to the deterioration due to the high activity of water and, especially to a near pH of the neutrality. The application of the heat needs a rigorous control of time and temperature. The objective of this work developed meat of tilapia canned in vegetable edible oil, for the use from the nonstandard raw material, in order to offer a product with high collected value. The meat of tilapia were taken to the daily pay-cooking in fluent steam for approximately 50 minutes, when the oil of covering was next added, when re-drove and been subdued to two thermal treatments respectively of 15 and 30 minutes in autoclave 121°C. After that the microbiological analyses were carried out, chemical-physically and sensory. The microbiological evaluation showed that the products were presenting satisfactory conformable quality to legislation. The pickles of tilapia presented next composition centesimal: moisture 48.4 %; ashes 3.1 %; protein 12.2 %; lipids 32.7 %; chloride 0.8 %. The sensory analysis showed what, did not exist significant difference at the level of 5 % in the different treatments. The test of commercial sterility was carried out also, where two thermal treatments were adapted to maintain the quality of the pickle of tilapia canned. It was ended that, the pickles of tilapia, they presented quality compatible with similar products, confirming the viability of production of this product. O objetivo deste trabalho foi avaliar microbiologicamente, físico-quimicamente e sensorialmente uma conserva de tilápia enlatada em óleo vegetal comestível, aproveitando matéria-prima fora do padrão, a fim de oferecer um produto com alto valor agregado. As conservas de tilápia foram levadas a pré-cozimento em vapor fluente por aproximadamente 50 minutos, em seguida adicionado o óleo de cobertura, recravadas e submetidas a dois tratamentos térmicos respectivamente de 15 e 30 minutos em autoclave a 121°C. Após isso foram realizadas

 14. Exercise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Idorn, Manja; thor Straten, Eivind Per

  2016-01-01

  We recently demonstrated that voluntary exercise leads to an influx of immune cells in tumors and a greater than 60% reduction in tumor incidence and growth across several mouse models. Improved immunological control of tumor progression may have important clinical implications in the prevention...... and treatment of cancer in humans....

 15. Dimensionering af plansiloer til ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terpager Andersen, K.

  Der er fortsat stor interesse for bygning af plansiloer til ensilage, og SBI's afdeling for landbrugsbygninger er derfor i gang med at udarbejde et sæt byggeblade herom. For at kunne dimensionere sådanne siloer er det nødvendigt at kende størrelsen af de tryk, ensilagen udøver på silosiderne, og...

 16. Brug af mindfulness til facilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 17. Manifest: Til forsvar for ytringsfriheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kurrild-Klitgaard, Peter

  2010-01-01

  Alt for ofte bliver ytringsfriheden påberåbt af personer, som alene er villige til at forsvare og anerkende denne rettighed, når det passer ind i deres egen politiske anskuelse. Dermed risikerer vi at sætte ytringsfriheden over styr som en nødvendig samlende kraft i vores demokrati. Derfor er der...

 18. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale...

 19. Retten til at blive glemt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld; Schaumburg-Müller, Sten

  2015-01-01

  Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain analyserer artiklen begrebet retten til at blive glemt« og dettes betydning for medierne på tværs af tre regelsæt: persondatareguleringen, mediedatabaseloven og de presseetiske regler. Der argumenteres for, at retsstillingen, særligt i...

 20. Er Kenya klar til valget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Henrik

  Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede Østafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ”demokratiske parathed” og dermed måske også en god fornemmelse...

 1. Cardiopulmonary exercise testing – effective method for evaluation and recommendation of individualized exercise training in patients with metabolic syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudiu Avram

  2011-12-01

  Full Text Available The present study aims to emphasize the role of cardiopulmonary exercise training (CPET in evaluation and recommendation of individualized exercise training in patients with a metabolic syndrome. Methods: We performed a prospective longitudinal study of 9 months. The study group consisted of 28 young patients (21.3±3.1 years old without contraindications to exercise, previously diagnosed with metabolic syndrome according to NCEP-ATPIII criteria. All patients were evaluating at baseline and after 3 months of intervention and at the end of the study (after 9 months. The evaluation consists in performing a CPET on bicycle ergometer in which subjects were monitored in terms of cardiac and respiratory parameters. The CPET results allow us to establish the range of effort intensity in which the patient should exercise in order to burn calories and achieve the maximum fat oxidation rate. All patients benefit from an intensive interval exercise training programme, supervised and guided by a physical therapist. Exercise training consisted in 50 minutes sessions, 3 times per week, at intensive endurance training zone (in the range of anaerobic threshold, completed by 1 minute interval in the range between anaerobic threshold (AT and respiratory compensation point (RCP, for every 5 minutes of training. Results: After 9 months of intervention we noticed an improvement of abdominal obesity (waist circumference decreased from 98.98±10.14 cm to 89.54±12.32 cm, p<0.001, physical fitness (V’O2peak increased from 1.83±0.33 l/min to 2.13±0.4 l/min, p<0.001 and endurance (Oxygen uptake in the range of anaerobic treshold increase from 1.27±0.27 l/min to 1.55±0.31 l/min, p<0.001. Conclusions: Cardiopulmonary exercise testing together with training zones determinations is a useful tool for assessing the exercise capacity and drawing up individual workouts. Active and closely monitored intervention by individualized exercise training programmes leads to

 2. Evaluation of the support schemes of The District Heating Program during the period 2008 to 2011; Evaluering av stoetteprogrammene for fjernvarme i perioden 2008 til 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindland, Odd Ivar; Johansen, Staale; Holstad, Jon; Vennes, Wenche; Kallset, Eirik

  2012-11-01

  The District Heating Program as they are designed today, are evaluated after four years of operation, to see if the program works as intended and meet the goals that were set up at the start of 2008. It is also seen in the evaluation of the development of district heating market in the period, to see if there are trends and changes in the regulatory framework that makes it appropriate to make changes to the programs. Users 'perception of the program and the programs' direct and indirect influence on the development of district heating market is also considered. The PricewaterhouseCoopers AS (PwC) has carried out the evaluation, commissioned by Enova. PwC has conducted Internet-based surveys and interviewed actors in various roles within the district. PwC concluded that the goals that were set at the input of the program period is reached. Energy results were higher than expected, while there is a trend that Enova have to pay more and more for the projects. The number of applications and projects has remained fairly stable, while projects have been smaller in size and extent. (eb)

 3. A road to more and cheaper energy conservation. Evaluation of all the Danish energy saving activities; En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Togeby, M.; Dyhr-Mikkelsen, K.; Damgaard, C.K. (and others)

  2008-12-15

  In total, about 650 million DKK yearly is used in Denmark for energy conservation incentives - 300 million DKK for the electric utilities' energy saving activities, 250 million DKK for energy labelling of buildings, and 100 million DKK for electric power saving activities. The present evaluation of all the Danish energy conservation activities has been performed based on the energy political agreements of 10 June 2005 and of 21 February 2008. The objective is to strengthen and develop the Danish energy savings efforts based on the experiences with the present activities and incentives. The evaluation is performed through data compilations from interviews with selected target groups and from questionnaires to the electric utilities. Furthermore, a statistical analysis was performed of the development of the energy consumption in eight countries, and information of other countries' energy conservation activities was compiled. The energy saving activities and incentives that are evaluated are: Taxes and CO{sub 2} quotas, the electric utilities' activities, energy labelling of buildings, the Electric Power Saving Trust, building codes, labelling of appliances, energy conservation requirements for public workplaces, agreement with the energy intensive industry, and the Energy Conservation Fund. The evaluation of these nine energy saving activities and incentives shows, that they were established over several years as answers to different energy political requirements. The coordination of these activities is in some cases insufficient. At the same time, the implementation of EU's CO{sub 2} quota system is a challenge to the other incentives. For example, the quota system has increased the incentive for electric power savings because of a higher power price but on the other hand it does not result in CO{sub 2} reductions within the actual quota period. Several of the savings systems seem to have too little focus on a systematic documentation of their

 4. Meta-evaluation of published studies on evaluation of health disaster preparedness exercises through a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Sheikhbardsiri, Hojjat; Yarmohammadian, Mohammad H; Khankeh, Hamid Reza; Nekoei-Moghadam, Mahmoud; Raeisi, Ahmad Reza

  2018-01-01

  Exercise evaluation is one of the most important steps and sometimes neglected in designing and taking exercises, in this stage of exercise, it systematically identifying, gathering, and interpreting related information to indicate how an exercise has fulfilled its objectives. The present study aimed to assess the most important evaluation techniques applied in evaluating health exercises for emergencies and disasters. This was meta-evaluation study through a systematic review. In this research, we searched papers based on specific and relevant keywords in research databases including ISI web of science, PubMed, Scopus, Science Direct, Ovid, ProQuest, Wiley, Google Scholar, and Persian database such as ISC and SID. The search keywords and strategies are followed; "simulation," "practice," "drill," "exercise," "instrument," "tool," "questionnaire," " measurement," "checklist," "scale," "test," "inventory," "battery," "evaluation," "assessment," "appraisal," "emergency," "disaster," "cricise," "hazard," "catastrophe,: "hospital", "prehospital," "health centers," "treatment centers," were used in combination with Boolean operators OR and AND. The research findings indicate that there are different techniques and methods for data collection to evaluate performance exercises of health centers and affiliated organizations in disasters and emergencies including debriefing inventories, self-report, questionnaire, interview, observation, shooting video, and photographing, electronic equipment which can be individually or collectively used depending on exercise objectives or purposes. Taking exercise in the health sector is one of the important steps in preparation and implementation of disaster risk management programs. This study can be thus utilized to improve preparedness of different sectors of health system according to the latest available evaluation techniques and methods for better implementation of disaster exercise evaluation stages.

 5. Work performance evaluation using the exercising rat model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stavert, D.M.; Lehnert, B.E.

  1987-01-01

  A treadmill-metabolic chamber system and a stress testing protocol have been developed to evaluate aerobic work performance on exercising rats that have inhaled toxic substances. The chamber with an enclosed treadmill provides the means to measure the physiologic status of rats during maximal work intensities in terms of O/sub 2/ consumption (V/sub 02/) and CO/sub 2/ production (V/sub c02/). The metabolic chamber can also accommodate instrumented rats for more detailed analyses of their cardiopulmonary status, e.g., ECG, cardiac output, arterial blood gases and pH, and arterial and venous blood pressures. For such studies, an arterial/venous catheter preparation is required. Because of the severe metabolic alterations after such surgery, a post surgical recovery strategy using hyperalimentation was developed to ensure maximal performance of instrumented animals during stress testing. Actual work performance studies are conducted using an eight minute stress test protocol in which the rat is subjected to increasing external work. The metabolic state of the animal is measured from resting levels to maximum oxygen consumption (V/sub 02max/). V/sub 02max/ has been shown to be reproducible in individual rats and is a sensitive indicator of oxidant gas-induced pulmonary damage. 3 tabs.

 6. Avaliação sensorial de filés de tilápias alimentadas com diferentes níveis de levedura alcooleira Sensory evaluation of the tilapia fillets fed with different levels of alcohol yeast

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirian de Souza Panini

  1999-07-01

  Full Text Available Foram utilizados 240 alevinos de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus, com 45 dias, sexualmente revertidos, com peso médio inicial de 1,25 ± 0,14g, alocados em caixas de amianto. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a influência da inclusão de levedura alcooleira na ração sobre a aceitabilidade de filés de tilápias alimentadas com 4 diferentes rações experimentais, contendo 0%, 10%, 20% e 30% de levedura alcooleira. A análise de variância dos resultados experimentais foi delineada em parcelas subdivididas (Split-Plot, com 4 tratamentos, 43 provadores não treinados e 3 repetições, utilizando escala hedônica de 1 a 7 pontos. O teste de Tukey, realizado para médias das notas atribuídas aos filés, revelou que se poderia utilizar até 20% de levedura alcooleira, sem modificações significativas das características organolépticas dos filés de tilápias, ao nível de 5% de probabilidade (p Two hundred and forty 45-day-old fingerlings of Nile tilapias (Oreochromis niloticus, sexually reverted with an initial average weight of 1.25 ± 0.14g and stocked in amianthus boxes, were used as a sample. The aim of this investigation was to evaluate the influence of alcoholic yeast inclusion in diets on the acceptability of tilapia fillets fed with four different experimental diets containing 0%, 10%, 20% and 30% alcoholic yeast. The variance analysis of the experimental results was split-plot delineated with four treatments, 43 untrained provers and three repetitions, using a 1-to-7-points hedonic scale. Tukey's test applied to the score means attributed to the fillets showed that using up to 20% of alcoholic yeast will not modify significantly (p < 0,05 the organoleptic characteristics of tilapia fillets.

 7. Evaluation of the subsidy scheme for heat pumps, pellet-fuelled fireplaces and control systems; Evaluering av tilskuddsordningen til varmepumper, pelletskaminer og styringssystemer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoernstad, Even; Grande, Jorunn; Sand, Roar; Wendelborg, Christian

  2005-07-01

  Enova's subsidy scheme for energy economising in households was carried out in 2003. Subsidies were given to investments in heat pumps, pellet-fuelled fireplaces and electric energy management systems. The primary objective for this evaluation is to build knowledge about the effect of such subsidy schemes, and determine if they contribute to the reduction of electricity consumption in households. Questions that are addressed include Enova's administration of the subsidy scheme, the effects on households, the effects on the energy market, prices and technology. It is concluded that the scheme had a varied effect for the three technologies entitled to subsidies, and heat pump applications got 92,5 percent of the total sum. The households that received subsidies are in general positive, and the households that did not are in general not so satisfied with the service. It is concluded Enova has administered the subsidy scheme well, especially considering the time-frame and the changed economical conditions given (ml)

 8. EMG evaluation of hip adduction exercises for soccer players

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serner, Andreas; Jakobsen, Markus Due; Andersen, Lars Louis

  2014-01-01

  traditional and two new hip adduction exercises. Additionally, to analyse muscle activation of gluteals and abdominals. MATERIALS AND METHODS: 40 healthy male elite soccer players, training >5 h a week, participated in the study. Muscle activity using surface electromyography (sEMG) was measured bilaterally...... for the adductor longus during eight hip adduction strengthening exercises and peak EMG was normalised (nEMG) using an isometric maximal voluntary contraction (MVC) as reference. Furthermore, muscle activation of the gluteus medius, rectus abdominis and the external abdominal obliques was analysed during...... the exercises. RESULTS: There were large differences in peak nEMG of the adductor longus between the exercises, with values ranging from 14% to 108% nEMG (pEMG results for the gluteals...

 9. Behavior Modification for Obesity: The Evaluation of Exercise, Contingency Management, and Program Adherence.

  Science.gov (United States)

  And Others; Stalonas, Peter M., Jr.

  1978-01-01

  Investigated behavioral programs for obesity. Exercise and self-managed contingency components were compared using obese subjects who were evaluated after treatment and follow-up. Significant weight loss was observed at termination. The influence of exercise at follow-up was noticeable. Subjects engaged in behaviors, yet behaviors were not related…

 10. Aerobic Exercise Training in Post-Polio Syndrome: Process Evaluation of a Randomized Controlled Trial.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric L Voorn

  Full Text Available To explore reasons for the lack of efficacy of a high intensity aerobic exercise program in post-polio syndrome (PPS on cardiorespiratory fitness by evaluating adherence to the training program and effects on muscle function.A process evaluation using data from an RCT.Forty-four severely fatigued individuals with PPS were randomized to exercise therapy (n = 22 or usual care (n = 22.Participants in the exercise group were instructed to exercise 3 times weekly for 4 months on a bicycle ergometer (60-70% heart rate reserve.The attendance rate was high (median 89%. None of the participants trained within the target heart rate range during >75% of the designated time. Instead, participants exercised at lower intensities, though still around the anaerobic threshold (AT most of the time. Muscle function did not improve in the exercise group.Our results suggest that severely fatigued individuals with PPS cannot adhere to a high intensity aerobic exercise program on a cycle ergometer. Despite exercise intensities around the AT, lower extremity muscle function nor cardiorespiratory fitness improved. Improving the aerobic capacity in PPS is difficult through exercise primarily focusing on the lower extremities, and may require a more individualized approach, including the use of other large muscle groups instead.Netherlands National Trial Register NTR1371.

 11. Electromyographic evaluation of high-intensity elastic resistance exercises for lower extremity muscles during bed rest.

  Science.gov (United States)

  Vinstrup, Jonas; Skals, Sebastian; Calatayud, Joaquin; Jakobsen, Markus Due; Sundstrup, Emil; Pinto, Matheus Daros; Izquierdo, Mikel; Wang, Yuling; Zebis, Mette K; Andersen, Lars Louis

  2017-07-01

  Prolonged hospital bed rest after severe injury or disease leads to rapid muscle atrophy and strength loss. Therefore, the main aim of this study was to evaluate the efficacy of lower extremity strengthening exercises using elastic resistance that can be performed while lying in a hospital bed. Using a cross-sectional design, 22 healthy individuals performed three consecutive repetitions of 14 different lower extremity exercises using elastic resistance, with a perceived intensity corresponding to 8 on the Borg CR-10 scale. Surface electromyography was measured on 13 lower extremity muscles and normalized to the maximal EMG (nEMG). Likewise, exercise satisfaction was evaluated by a questionnaire. All participants were able to perform all exercises without discomfort and generally rated them satisfactory. High levels of muscle activity were observed for all prime movers. For example, the "femoris muscle setting" exercise showed high levels of muscle activity for rectus femoris, vastus lateralis, and vastus medialis (79, 75, and 79% nEMG, respectively), while biceps femoris and semitendinosus were highly active during the prone knee flexion exercise with (72 and 71% nEMG, respectively) and without Kinesiology Tape (73 and 77% nEMG, respectively). High levels of muscle activity in the lower extremities can be achieved using elastic resistance exercises performed when lying in a hospital bed. Even though performed on healthy individuals, the present study has the potential to provide a reference table of exercises to select from when individualizing and progressing strengthening exercises during the early rehabilitation of bedridden individuals.

 12. En gave til skolernes litteraturundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ......Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ...

 13. Et farvel til terror? Indledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David; Jensen, Carsten

  2015-01-01

  Der kan være forskellige grunde til, at så mange lande, herunder Danmark, alligevel vælger at deltage i bekæmpelsen af ISIS, selvom udsigterne til en endelig succes fortaber sig i fremtidens usikkerhed. De følgende kapitler er sammensat således, at de giver en bred forståelse af de udfordringer og...... begivenheder, der har fremprovokeret og omgivet missionen. Hermed giver den også et billede af nogle af de udfordringer, som fx Danmark har stået og står overfor i den anledning. Det har ikke været sigtet at give en endelig historie om eller analyse af konflikten mellem ISIS og koalitionen omkring OIR. Dertil...

 14. Practical exercises - Guidelines for training of medical physicists in radiotherapy in Norway; Oevingsoppgaver til ''Anbefaling for opplaering av medisinske fysikere i straaleterapi i Norge''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebust, T.P.; Frengen, J.; Heggdal, J.; Knutsen, B.H.; Klebo Espe, I.; Rekstad, B

  2005-07-01

  Guidelines for specialist training of medical physicists in radiotherapy in Norway are given. The guidelines do indicate which topics that should be included in the training, accompanied with references and description of practical exercises to be performed. (Author)

 15. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  var 3 trin i E-tiviteten: 1. beskrive 3 centrale udfordringer for praktikanten og hvordan udfordringen relaterer sig til psykologfagligheden og til personlige forhold samt hvordan udfordringen håndteres 2. give feedback på en anden praktikants beskrivelse i forhold til genkendelighed af udfordringen......, relation til psykologfagligheden og personlige forhold og ideer til håndtering. 3. Kommentere på den feedback praktikanten selv får. Alt materiale blev delt på Blackboard’s ”group journal” funktion, som forinden var introduceret. Der var desuden en konkret anvisning på, hvem der skulle give feedback samt...... deadlines for de 3 trin i opgaven og en skabelon til besvarelsen. Konference - Teaching for Active Learning 16 Underviserne oplevede, at praktikanternes besvarelser bredt afspejlede relevante praksisrefleksioner. For nogen var reflektionerne nye og betydningsfulde og for andre var de måske mere en...

 16. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 17. Evaluating the influence of different modes of administration of a pre-exercise screening tool.

  Science.gov (United States)

  Brickwood, Katie-Jane; Williams, Andrew D; Ahuja, Kiran D K; Fell, James W

  2013-03-01

  Exercise participation is important in overall health, but is not without risk, particularly when exercising at vigorous intensities. Pre-exercise screening procedures such as the Sports Medicine Australia Pre-Exercise Screening System (SMA PESS) aim to minimise risks while maximising benefits from physical activity. The purpose of this study was to evaluate the SMA PESS as it might be used within commercial fitness centres and to determine the effect of point of care blood analysis on risk identification. Convenience sample of participants attending fitness centres for exercise classes. Participants were recruited from commercial fitness centres and completed the PESS via self-administration and interview with an Exercise & Sports Science Australia Accredited Exercise Physiologist. Blood related risk factors obtained from the CardioChek(®) point of care blood analyser were compared to those obtained from laboratory analysis. Findings indicated that approximately 54% of participants would be required to seek medical clearance with a further 17% restricted to moderate intensity exercise. The identification of risk in Stage 2 of the SMA PESS improved with increasing rigour of application, with the number of participants classified as moderate risk increasing non-significantly from 37% to 50% (p=0.40). Increasing the rigour of administration of the SMA PESS influences risk identification and results in a higher number of clients being excluded from participation in vigorous intensity exercise. Copyright © 2012 Sports Medicine Australia. All rights reserved.

 18. An empirical evaluation of the ACSM guidelines for exercise testing.

  Science.gov (United States)

  Kohl, H W; Gibbons, L W; Gordon, N F; Blair, S N

  1990-08-01

  The American College of Sports Medicine (ACSM) has published exercise guidelines identifying individuals who should have an exercise test prior to clearance for exercise participation and whether a physician should supervise the test. These age and health status criteria (apparently healthy, higher risk, and diseased) were developed using clinical judgement and opinion rather than empirical data. Thus, there is a need to validate the recommendations with actual data. We studied the results of 24,332 maximal treadmill tests in men (n = 18,076) and women (n = 5,626) as they associated with age and baseline health status. Commonly accepted criteria for abnormal exercise tests were used (i.e., 1 mm ST segment depression at 0.08 s, systolic blood pressure drop with exercise, complex ventricular ectopy, etc.). There were 895 and 183 abnormal exercise tests in men and women, respectively. Men and women who were apparently healthy had lower abnormality rates per 1,000 tests than those considered to be at higher risk for coronary heart disease and those who had preexisting disease. Further, when those who were at higher risk were considered, those men with only one risk factor had significantly lower abnormality rates than did men with more than one risk factor (95% confidence intervals (CI) per 1,000 tests: 1 risk factor = 36.1-46.4; greater than 1 risk factor = 47.5-62.5). Abnormality rates in women with 1 risk factor were also lower than those in their peers with greater than 1 risk factor, but not statistically so (95% CI per 1,000 tests: 1 risk factor = 24.9-43.0; greater than 1 risk factor = 25.3-54.4).(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 19. Evaluation of implementing a community-based exercise intervention during pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Haakstad, Lene A H; Sanda, Birgitte; Vistad, Ingvild; Sagedal, Linda Reme; Seiler, Hilde Lohne; Torstveit, Monica K

  2017-03-01

  to evaluate the implementation of a community-based exercise intervention (the Norwegian Fit for Delivery study) during pregnancy. descriptive, explorative. healthcare clinics in southern Norway, including urban and rural settings. healthy, nulliparous women with singleton pregnancy of ≤20 gestational weeks, age ≥18 years and body mass index ≥19kg/m2. women were randomised to either twice-weekly supervised exercise sessions combined with nutritional counselling (n=303) or standard prenatal care (n=303). The exercise program was based on ACOG guidelines, with the same low-impact workout for all participants, including 60minutes of moderate-intensity cardiovascular and strength training, performed in a group of maximum 25 women. The aim of the present secondary analysis was to report on the intervention group's experience with participating in an exercise program in the 2nd and 3rd trimester, including satisfaction, adherence, adverse effects, as well as motives and barriers for attending the classes. of 303 women randomised to exercise, 274 (92.6%) attended at least one class and 187 (68.2%) completed a questionnaire after completion of the trial assessing their experience with the group sessions. For 71.7%, self-reported exercise dosage was ≥75% of the twice-weekly exercise program and more than seven out of 10 reported to be satisfied or very satisfied with the exercise sessions. A total of 95.1% answered that they would recommend this type of exercise for pregnant friends. Reported motives and health benefits included better aerobic capacity, increased energy levels and exercise enjoyment. No harmful effects of the exercise intervention were noted in the mother or the fetus. results demonstrated that regular group exercise was feasible, safe, and well tolerated in pregnancy, which may encourage incorporating this program into a routine health care setting. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Noninvasive Evaluation of Trunk Muscle Recruitment after Trunk Exercises using Diffusion-weighted MR Imaging.

  Science.gov (United States)

  Yanagisawa, Osamu; Matsunaga, Naoto; Okubo, Yu; Kaneoka, Koji

  2015-01-01

  We evaluated trunk muscle recruitment in abdominal and back exercises with magnetic resonance (MR) diffusion-weighted imaging. Twelve men performed bent-knee sit-up, crunch, trunk lateral flexion, and trunk extension exercises. We obtained axial diffusion-weighted images of the trunk before and after each exercise using a 1.5-tesla MR system, calculated apparent diffusion coefficient (ADC) values from the right and left rectus abdominis, lateral abdominal, psoas major, quadratus lumborum, and intrinsic back muscles to evaluate the activity of these muscles during each exercise, and compared ADC values before and after exercise using a paired t-test. The ADCs of the rectus abdominis (right, +19.1%; left, +11.7%), lateral abdominal (right, +15.5%; left, +14.1%), and psoas major (right, +14.8%; left, +15.9%) muscles on both sides increased after the bent-knee sit-up (P muscles on both sides increased after the crunch exercise (P muscles (rectus abdominis, +12.3%; lateral abdominal muscles, +20.3%; quadratus lumborum, +17.1%; intrinsic back muscles, +12.0%; psoas major, +15.4%) (P muscles on both sides were elevated after trunk extension (right lateral abdominal muscles and left quadratus lumborum, P muscles, P muscles in abdominal and back exercises through exercise-induced activation in intramuscular water movement.

 1. Learning to evaluate multidisciplinary crisis-management team exercises

  NARCIS (Netherlands)

  Berlo, M.P.W. van; Dommele, R. van; Schneider, P.; Veerdonk, I. van de; Braakhekke, E.; Hendriks van de Weem, N.; Dijkman, E. van; Wartna, S.

  2007-01-01

  Training of multidisciplinary crisis management teams is becoming more common practice. Nevertheless, the value of these trainings and exercises is questionable. Scenarios are quite often realistic and challenging to the trainees: the team members are heavily engaged in doing their jobs in a

 2. Tilbage til kosmos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Jakob

  2012-01-01

  In the decades following World War II, the utopia of a future communist state in the Soviet Union became linked to the technological conquest of cosmos through space travel. This relation found a primary expression in the heroic myths created in the popular visual culture surrounding the Soviet...... space program. After the collapse of the Soviet regime, the aesthetics and politics of its space ideology have been subjected to critical evaluation as part of a wider struggle over the legacy of the communist era. This article discusses three recent art works dealing with this issue: Victor Pelevin......’s novel Omon Ra (1992), Adam Bartos’ photo book Kosmos – A Portrait of the Russian Space Age (2001) and Aleksei Fedorchenko’s film First on the Moon (2005). The article argues that the three works illustrate a development in the relation to the space myth from critical denunciation and even ridicule...

 3. Development and evaluation of a multimedia CD-ROM for exercise during pregnancy and postpartum.

  Science.gov (United States)

  Hausenblas, Heather A; Brewer, Britton W; Van Raalte, Judy L; Cook, Brian; Downs, Danielle Symons; Weis, Carol Ann; Nigg, Claudio; Cruz, Amelia

  2008-02-01

  To meet the need for an interactive product on exercise during pregnancy and postpartum, we developed and evaluated a personally tailored multimedia CD-ROM. Pregnant and postpartum women, who were randomly assigned to either the experimental group (PregXercise CD-ROM) or the control group (CD-ROM with neutral content), navigated through the CD-ROM for 1 h. Main outcomes were exercise self-efficacy and knowledge. In analyses of covariance, compared with the control group, the experimental group had significant increases in self-efficacy and knowledge. The multimedia CD-ROM delivering information about exercise motivation, guidelines, and prescription was effective in improving exercise self-efficacy and knowledge. Our preliminary results illustrate that healthcare professionals and researchers may use interactive multimedia for improving exercise behavior and related outcomes with pregnant and postpartum women.

 4. Fra politikk til dental biofilm

  OpenAIRE

  Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita

  2012-01-01

  Bachelor i tannpleie, 2012 Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser som relevant for vår problemstilling. Vi ser at det på bakgrunn av høgskolens rammebetingelser også blir nødvendig å foreta avgrensninger i oppgaven. Slik vi ser det blir vi derfor ikke i stand til å belyse hele problemstillingens omfang. I ...

 5. Fra politikk til dental biofilm

  OpenAIRE

  Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita

  2012-01-01

  Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser som relevant for vår problemstilling. Vi ser at det på bakgrunn av høgskolens rammebetingelser også blir nødvendig å foreta avgrensninger i oppgaven. Slik vi ser det blir vi derfor ikke i stand til å belyse hele problemstillingens omfang. I vår teoridel har vi valgt å se...

 6. Persondata i relation til ting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter

  2011-01-01

  En intelligent verden er under udvikling. En verden, hvor stadig flere ting har indbygget digital teknologi, der indsamler personoplysninger med henblik på at lette borgernes tilværelseog for at realisere samfundsmæssige målsætninger. Atiklen vedrører især anvendelsen af intelligente ting i relat...... relation til måling af energiforbrug m.v. Dette kan medføre en øget anvendelse af persondata, og på denne baggrund sætter artiklen fokus på, hvorledes persondataretten finder anvendelse i denne sammenhæng....

 7. Observasjons-ROV til Kystverket.

  OpenAIRE

  Skår, Morten Erling Strandman; Hellebostad, Christian Myklebust; Hellebostad, Anders Myklebust; Pedersen, Martin Strøm; Kvalsvik, Stephen Vegard Tarev; Øwre, Linn Kristin; Dittmann, Christian

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å utvikle et konsept til en kompakt og bærbar observasjons-ROV som kan bistå Kystverket med å inspisere sjømerker. ROV-en skal være lett å manøvrere, slik at inspeksjon og dokumentasjon kan gjennomføres på en effektiv og fleksibel måte. ROV-en skal kunne levere en direkte videostrøm med godt bilde. For å forflytte seg skal ROV-en bruke thrustere og/eller bein. ROV-en skal være rimelig og enkel å vedlikeholde.

 8. The evaluation of research methods during disaster exercises: applicability for improving disaster health management.

  Science.gov (United States)

  Legemaate, G A Guido; Burkle, Frederick M; Bierens, Joost J L M

  2012-02-01

  The objective of this study was to investigate whether disaster exercises can be used as a proxy environment to evaluate potential research instruments designed to study the application of medical care management resources during a disaster. During an 06 April 2005 Ministerial-level exercise in the Netherlands, three functional areas of patient contact were assessed: (1) Command and Control, through the application of an existing incident management system questionnaire; (2) patient flow and quality of patient distribution, through registration of data from prehospital casualty collection points, ambulances, and participating trauma centers (with inclusion of data in a flow chart); and (3) hospital coping capacity, through timed registration reports from participating trauma centers. The existing incident management system questionnaire used for evaluating Command and Control during a disaster exercise would benefit from minor adaptations and validation that could not be anticipated in the exercise planning stage. Patient flow and the quality of patient distribution could not be studied during the exercise because of inconsistencies among data, and lack of data from various collection points. Coping capacity was better measured by using 10-minute rather than one hour time intervals, but provided little information regarding bottlenecks in surge capacity. Research instruments can be evaluated and improved when tested during a disaster exercise. Lack of data recovery hampers disaster research even in the artificial setting of a national disaster exercise. Providers at every level must be aware that proper data collection is essential to improve the quality of health care during a disaster, and that predisaster cooperation is crucial to validate patient outcomes. These problems must be addressed pre-exercise by stakeholders and decision-makers during planning, education, and training. If not, disaster exercises will not meet their full potential.

 9. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  big to fail”-institutter er forenelige med en markedsøkonomi. I Schweiz er der allerede fremsat forslag til særligt høje kapitalkrav til de to systemisk vigtige schweiziske banker Credit Suisse og UBS, hvis balancer forud for den finansielle krise tilsammen udgjorde mere end 4,5 gange Schweiz’ BNP...

 10. Lyst til at lære

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen; Stovgaard, Mikkel

  2012-01-01

  ’Haver til Maver’ er et undervisningstilbud med økologiske skolehaver, landbrugs- og naturformidling på Krogerup Avlsgård i Nordsjælland. Formålet er at udvikle en række af skoleelevers kompetencer inklusiv deres viden og forståelse i relation til naturen, grøntsagsdyrkning og madlavning. Artikle...

 11. Risøs bidrag til nanoteknologien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.; Bechgaard, K.; Feidenhans'l, R. (eds.)

  2001-01-01

  Ved at forstå og kontrollere materialers strukturelle og dynamiske egenskaber på nanometerskala kan vi opnå helt nye brugsegenskaber, der kan udnyttes inden for elektronik-, biotek-, sensor- og medicoindustri med spin-off til IT ogkommunikationsindustrien. Risøs bidrag til nanoteknologien vil mere...

 12. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 13. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 14. Tid til eftertanke i Danske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin

  2013-01-01

  Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie.......Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie....

 15. Design som metode til innovation og samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2017-01-01

  Kapitel 6 handler om design som metode til innovation og samskabelse. Kapitlet er skrevet af Trine Møller, og det beskriver, hvordan designfagligheden - som en væsentlig anderledes faglighed end den sundhedsfaglige - kan være med til at igangsætte en innovationsproces. Designeren anvender...

 16. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Damsgaard, Jan

  virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende...

 17. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske motivatio......Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske...... motivationsforskning beskriver indre motivation, som den form for motivation der udspringer af personlige værdier (Ryan & Deci, 2000). Inden for forskningen i entreprenøriel ledelse har der længe været fokus på vigtigheden af motivation, (Shane et al, 2003), (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008......), (Stenholm, 2011), (Cardon et al, 2009). Majoriteten af entreprenørskabslitteraturen måler motivation som et skalaforhold, som noget der enten er der eller ikke er der og beskriver motivation synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af...

 18. Evaluation of exercise capacity with cardiopulmonary exercise test and B-type natriuretic peptide in adults with congenital heart disease.

  Science.gov (United States)

  Trojnarska, Olga; Gwizdała, Adrian; Katarzyński, Sławomir; Katarzyńska, Agnieszka; Szyszka, Andrzej; Lanocha, Magdalena; Grajek, Stefan; Kramer, Lucyna

  2009-01-01

  Adult patients with congenital heart disease (CHD) usually find their exercise capacity satisfactory. However, objective evaluation is important for diagnostic and prognostic purposes. The aim of this study was to evaluate exercise capacity using cardiopulmonary exercise tests and measurement of serum B-type natriuretic peptide (BNP) levels in adult patients with CHDs, both in the entire study cohort and in subjects with individual types of cardiac lesions, as well as to verify the relation between BNP level and cardiac performance. The study group included 265 patients (136 males; mean age 34.4 +/- 11.6 years) 173 of whom were operated on at the mean age of 9.2 +/- 7.3 years. They represented the following types of CHD: 72 patients--surgically corrected coarctation of the aorta, 62--surgically corrected tetralogy of Fallot, 28--Ebstein anomaly, 26--patent atrial septal defect, 24--Eisenmenger syndrome, 20--uncorrected or palliated complex cyanotic lesions, 11--corrected transposition of the great arteries (TGA), 14--TGA after Senning operation, and 8--common ventricle after Fontana operation. The control group consisted of 39 healthy individuals (17 males) with a mean age of 35.8 +/- 9.3 years. According to NYHA classification, 207 patients were recognized as representing class I symptoms, 47 subjects class II, and 11 class III. Cardiopulmonary exercise revealed significantly reduced exercise capacity in adults with CHD in general, compared to control subjects: maximal oxygen uptake (VO2max) was 23.3 +/- 6.9 vs. 33.6 +/- 7.2 mL/kg/min, respectively (p = 0.00001); maximum heart rate at peak exercise (HRmax) -161.1 +/- 33.2 vs. 179.6 +/- 12.3 bpm (p = 0.00001); respiratory workload (VE/VCO2slope) - 35.7 +/- 9.7 vs. 26.3 +/- 3.1 (p = 0.00001); and forced vital capacity (FVC) - 3.8 +/- 1.1 vs. 4.6 +/- 0.7 L (p = 0.00003). Various degrees of peak VO2max reduction were observed across the spectrum of CHD. Patients after repair of aortic coarctation demonstrated the

 19. Saft til hverdag - en overset kilde til sukker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fagt, Sisse

  2007-01-01

  Børn og unge har et højt forbrug af sukker, og sodavand er sammen med saft en af hovedkilderne til sukkerindta-get. De 4-6 årige drikker mere saft end sodavand, mens de 7-10 årige drikker lige store mængder af begge dele. Fra 11-års alderen drikker børn mere sodavand end saft (figur 1). Overordne...... set drikker børn og unge derfor mere soda-vand end saft, men saftens rolle i børn og unges sukker-forbrug er alligevel stor og bør ikke stå i skyggen af so-davand....

 20. Lessons learnt from a process evaluation of an exercise intervention in patients treated with autologous stem cell transplantation

  NARCIS (Netherlands)

  Persoon, S.; Chinapaw, M. J. M.; Buffart, L. M.; Brug, J.; Kersten, M. J.; Nollet, F.

  2018-01-01

  This paper describes the process evaluation of an 18-week supervised exercise programme in 50 patients treated with high-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation. The intervention included 30 exercise sessions with six resistance exercises and interval training. We

 1. Evaluating the Dynamics of Aircraft Crew Skill Development by Using the Results of Discrete Exercise Marking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lešinskis Aloizs

  2017-08-01

  Full Text Available Aircraft crew training corresponds to the interactive learning models of sensorimotor skill acquisition, and the dynamics of skill acquirement can be approximated by the exponential trend. A model of 5-grade assessment of separate exercises is offered. It helps to calculate a resulting evaluation, in accordance with which the progress level of a discrete exercise is evaluated. Such an evaluation forms one of the points for the analytical construction of a learning curve using the Gaussian method. Possible applications of the learning curve are covered.

 2. Magnetic resonance imaging evaluation of muscle usage associated with three exercises for rotator cuff rehabilitation.

  Science.gov (United States)

  Horrigan, J M; Shellock, F G; Mink, J H; Deutsch, A L

  1999-10-01

  Methods of determining muscle usage for exercises involving rotator cuff muscles are limited. Therefore, this investigation used magnetic resonance imaging (MRI) to evaluate the effect of three different exercises used for rehabilitation of the rotator cuff. Five normal volunteer subjects (3 men, 2 women, mean age 31.4 yr) were studied. The exercises were scaption with internal rotation (SIR), military press (MP), and side-lying 45 degrees abduction (SLA). MR imaging was performed immediately before and after exercise using a "fast" spin echo STIR sequence and oblique coronal plane imaging. Changes in signal intensity pre- and post-exercise were measured at comparable section locations for the MR images of the supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis, deltoid, and trapezius. The SLA showed the greatest increase in signal intensity in all the muscles (percent change, P < 0.01) except for the trapezius, which was used more by the MP and SIR. None of the exercises activated the teres minor (percent change, P = not significant). These findings have important implications in efficacy of physical rehabilitation of the rotator cuff and avoidance of subacromial impingement exercise motions.

 3. Exercise myocardial perfusion scintigraphy is useful for evaluating myocardial ischemia even in the elderly

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurata, Chinori; Uehara, Akihiko; Sugi, Toshihiko; Yamazaki, Keisuke [Hamamatsu Univ. School of Medicine, Shizuoka (Japan); Tawarahara, Kei; Mikami, Tadashi; Matoh, Fumitaka; Odagiri, Keiichi

  2000-06-01

  Pharmacologic stress testing is recommended to elderly patients as a valuable alternative to exercise testing. We examined whether exercise testing is as useful for evaluating myocardial ischemia in the elderly as in the young. The consecutive 1,508 patients who underwent exercise {sup 201}Tl single-photon emission computed tomography (SPECT) were divided into six age groups: 6-29 years (n=56), 30-44 (n=143), 45-54 (n=311), 55-64 (n=498), 65-74 (n=402), and 75-88 (n=98). Both heart rate and rate-pressure product at peak exercise were significantly lower in patients aged 75-88 than in the other five groups. The frequency of ischemic ST depression was higher in patients aged 75-88 than in those aged 6-74, although the difference was not significant. Moreover, the frequency of {sup 201}Tl transient defect was significantly higher in patients aged 75-88 than in those aged 6-74. On the other hand, the sensitivity of ischemic ST depression for {sup 201}Tl transient defect was similar among the six groups, but the specificity was significantly lower in patients aged 75-88 than in those aged 6-74. In conclusion, exercise {sup 201}Tl SPECT is useful for evaluating myocardial ischemia even in the elderly, but exercise electrocardiography has limitations such as lower specificity in the elderly than {sup 201}Tl SPECT. (author)

 4. Observasjons-ROV til Kystverket.

  OpenAIRE

  Skår, Morten Erling Strandman; Hellebostad, Christian Myklebust; Hellebostad, Anders Myklebust; Pedersen, Martin Strøm; Kvalsvik, Stephen Vegard Tarev; Øwre, Linn Kristin; Dittmann, Christian

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å utvikle et konsept til en kompakt og bærbar observasjons-ROV som kan bistå Kystverket med å inspisere sjømerker. ROV-en skal være lett å manøvrere, slik at inspeksjon og dokumentasjon kan gjennomføres på en effektiv og fleksibel måte. ROV-en skal kunne levere en direkte videostrøm med godt bilde. For å forflytte seg skal ROV-en bruke thrustere og/eller bein. ROV-en skal være rimelig og enkel å vedlikeholde. Prosjektgruppa fikk et budsjett på 15 000,- NOK o...

 5. Hvad bruger vi tiden til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brichet, Nathalia Sofie; Hastrup, Frida

  2016-01-01

  I denne artikel kaster vi et antropologisk blik på samtidsarkæologi ved at diskutere måder, hvorpå antropologiske analyser kan adressere tid, fortidige hændelser og historiske processer. Vi argumenterer for, at en radikal nutidsorientering er en afgørende kvalitet ved det antropologiske feltarbej...... komplicerer en ide om fortidige (gamle eller nyere) objekter som nogle, der kan udgraves......., hvis sigte det er løbende at generere sit materiale nu og her med henblik på at skabe nye forståelser, historier og forslag til mangeartede sammenhænge. En implikation af dette er, at uanset hvor ’historisk’ et antropologisk materiale end måtte være, må det altid ses som samtidigt og ufærdigt, hvilket...

 6. Evaluation of hypertrophic obstructive cardiomyopathy by exercise stress echocardiography. New methodology.

  Science.gov (United States)

  Cotrim, Carlos; Loureiro, Maria José; Simões, Otília; Miranda, Rita; Cordeiro, Pedro; Ialá, Mário; Matias, Carla; João, Isabel; Carrageta, Manuel

  2005-11-01

  Exercise echocardiography with image acquisition during treadmill exercise is the most common form of stress testing used in our department. The usual evaluation of patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy consists of serial echocardiographic studies at rest. The purpose of this study was to evaluate intraventricular gradients during exercise echocardiography in patients with a diagnosis of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. We studied 13 patients, 8 male, mean age 56 +/- 9 years Intraventricular gradients were measured using continuous wave Doppler; two evaluations were performed at rest: one in left lateral decubitus and the other in orthostatic position after one minute in this position. The patients then underwent a treadmill exercise test using the modified Bruce protocol, during which intraventricular gradients were measured at peak exercise. Finally, a further measurement was taken in the first 90 seconds of the recovery period in left lateral decubitus. The intraventricular gradient in left lateral decubitus was 54 +/- 29 mmHg; in orthostatic position 69 +/- 30 mmHg (p happens during effort or therefore during these patients' daily activities. This type of evaluation can help us to better understand the pathophysiology of patients with a diagnosis of hypertrophic obstructive cardiomyopathy and to optimize treatment.

 7. Yderområderne og deres til- og fraflytning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter; Nørgaard, Helle; Jensen, Jesper Ole

  tilflytterne adskiller sig fra fraflytterne. Tilflytterne sammenlignes med andre vandringer i hele landet, og sammensætningen af tilvandringen til de forskellige områder og til by og land i områderne belyses. Sidst i rapporten belyses nogle af årsagerne til, hvorfor man flytter til yderområderne, og hvordan...

 8. Strategi og samtænkning, input til afsnit 7.a i Forsvarskommissionens sikkerhedspolitiske udredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2008-01-01

  Dette notat definerer samtænkning, introducerer den strategiske kontekst som samtænkning udspringer af, foretager en kort evaluering af den danske indsats til dato og opstiller tre anbefalinger til hvordan den fremtidige indsats kan styrkes. Det konkluderes, at:   1) samtænkning er logisk...... konsekvens af vestens forsøg på at bruge militær magt til at skabe varig fred og demokrati siden afslutningen på den kolde krig. Samtænkning er følgelig kommet for at blive og vil ikke gå af mode, når Afghanistan og Irak er ovre; 2) den danske indsats til dato er tilfredsstillende set i lyset af...

 9. Evaluation of oxidative status in short-term exercises of adolescent athletes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Karacabey

  2010-09-01

  Full Text Available The aim of the study was to evaluate the effects of short-term exercise on total antioxidant status (TAS, lipid hydroperoxide (LOOHs, total oxidative status (TOS and oxidative stress index (OSI in adolescent athletes. A total of 62 adolescent participated in the study. Athletes were trained regularly 3 days a week for 2 hours. All subjects followed a circuit exercise program. Blood samples were collected just before and immediately after the exercise program. Antioxidant status was evaluated by measuring the TAS level in the plasma. Oxidative status was evaluated by measuring the total peroxide level. The percentage ratio of TAS to total peroxide level was accepted as the OSI. Plasma triglyceride, total cholesterol, LDL, HDL and VLDL were measured by automated chemical analyzer using commercially available kits.There was a significant increase in TOS (p<0.05 and OSI (p<0.01 levels and a significant decrease in TAS levels (p<0.01 compared to the resting state. There were no significant changes in LOOHs levels before and after the short-term exercise. After short-term exercise, the balance between oxidative stress and antioxidant status moves towards oxidative stress as a result of increasing oxidants and decreasing antioxidants.

 10. Cardiovascular evaluation, including resting and exercise electrocardiography, before participation in competitive sports: cross sectional study.

  Science.gov (United States)

  Sofi, Francesco; Capalbo, Andrea; Pucci, Nicola; Giuliattini, Jacopo; Condino, Francesca; Alessandri, Flavio; Abbate, Rosanna; Gensini, Gian Franco; Califano, Sergio

  2008-07-03

  To evaluate the clinical usefulness of complete preparticipation cardiovascular screening in a large cohort of sports participants. Cross sectional study of data over a five year period. Institute of Sports Medicine in Florence, Italy. 30,065 (23,570 men) people seeking to obtain clinical eligibility for competitive sports. Results of resting and exercise 12 lead electrocardiography. Resting 12 lead ECG patterns showed abnormalities in 1812 (6%) participants, with the most common abnormalities (>80%) concerning innocent ECG changes. Exercise ECG showed an abnormal pattern in 1459 (4.9%) participants. Exercise ECG showed cardiac anomalies in 1227 athletes with normal findings on resting ECG. At the end of screening, 196 (0.6%) participants were considered ineligible for competitive sports. Among the 159 participants who were disqualified at the end of the screening for cardiac reasons, a consistent proportion (n=126, 79.2%) had shown innocent or negative findings on resting 12 lead ECG but clear pathological alterations during the exercise test. After adjustment for possible confounders, logistic regression analysis showed that age >30 years was significantly associated with an increased risk of being disqualified for cardiac findings during exercise testing. Among people seeking to take part in competitive sports, exercise ECG can identify those with cardiac abnormalities. Follow-up studies would show if disqualification of such people would reduce the incidence of CV events among athletes.

 11. Evaluation of a Tabletop Emergency Preparedness Exercise for Pharmacy Students.

  Science.gov (United States)

  Pate, Adam; Bratberg, Jeffrey P; Robertson, Courtney; Smith, Gregory

  2016-04-25

  Objective. To describe the implementation and effect of an emergency preparedness laboratory activity on student knowledge, willingness to participate in emergency preparedness training, current level of preparedness, and the importance of a pharmacist's role in disaster response. Design. Second-year pharmacy students in the infectious disease module participated in a laboratory activity based on a basic disaster response tabletop exercise format. Three case-based scenarios involving infectious diseases were created by participating faculty members. Assessment. Surveys before and after the laboratory were used to assess the activity's effect on student knowledge, willingness to participate in emergency preparedness training, current level of preparedness, and the importance of a pharmacist's role in disaster response. In addition, the postsurvey assessed student perceptions of the activity's success at accomplishing faculty-specified outcomes from Appendix B of the Accreditation Council for Pharmacy Education's (ACPE) Standards. Conclusion. Implementation of an emergency response laboratory activity may improve overall students' knowledge of, confidence in, and understanding of their role as pharmacists in an emergency response, while incorporating a variety of skills and knowledge outcomes.

 12. Mobile gamma spectrometry. Evaluation of the Resume 99 exercise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mellander, H.; Karlsson, S. [Swedish Radiation Protection Authority, Stockholm (Sweden); Aage, H.K.; Korsbech, U. [Technical Univ. of Denmark, Lyngby (Denmark); Lauritzen, B. [Risoe National Laboratory, Roskilde (Denmark); Smethurst, M. [Geological Survey of Norway, Trondheim (Norway)

  2002-06-01

  During the RESUME 99 exercise, the radiocaesium ({sup 137}Cs) activity in the surroundings of Gavle in central Sweden was ma{sup p}ped using car-borne gamma-ray spectrometry (CGS). The CGS data along with airborne gamma-ray spectrometry (AGS) data from the same area have been used to examine possible correlations between the CGS and AGS results, detector type and position, and geographical information, such as land-use and road type. The overall differences between various CGS results are small, while larger differences are found between AGS and CGS results. In general only little correlation was found with land-use and with road-type and width. The differences between AGS and CGS results arise because airborne detectors have a different field of view than a ground-based detector. From an analysis of the depth-dependency of AGS and CGS data for a depth-distributed source, it is found that the mean mass depth may be inferred from the ratio of AGS to CGS spectral count rates. Integration of AGS and CGS data requires a precise definition of quantities and units for reporting activity concentrations in a complicated geometry and care must be taken to translate AGS results into equivalent CGS quantities taking into account the spatial distribution of the radionuclides. (au)

 13. Fra Århusopera til landsopera

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Lorenzen, Lisbeth (Red.); Løndahl, Ritta (Red.)

  En beretning i ord og billeder om Den jyske operas historie gennem 50 år, med særligt henblik på de 5 år fra 1972-97. Jeg har redigeret bogen og desuden skrevet følgende kapitler:   Bonde, L. O. (1997). Den jyske Operas skæbneår. Perioden 1969-1976. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske Opera....... (1997). Operaen er død - operaen leve! Interview med Bent Lorentzen. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske Opera gennem 50 år 1947-1997. L. O. Bonde. Århus, Den jyske Opera: 175-182.   Bonde, L. O. (1997). Operaens børn - fra Jette Tikjøb til Bent Lorentzen. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske...

 14. Tid til at optrappe i Ukraine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian L.

  2015-01-01

  Man redder ingen menneskeliv ved at nægte ukrainerne midler til at forsvare sig selv. Man vinder ikke en krig med tæpper, som præsident Petro Porosjenko fortalte den amerikanske kongres i september....

 15. Evaluating the Training Effects of Two Swallowing Rehabilitation Therapies Using Surface Electromyography--Chin Tuck Against Resistance (CTAR) Exercise and the Shaker Exercise.

  Science.gov (United States)

  Sze, Wei Ping; Yoon, Wai Lam; Escoffier, Nicolas; Rickard Liow, Susan J

  2016-04-01

  In this study, the efficacy of two dysphagia interventions, the Chin Tuck against Resistance (CTAR) and Shaker exercises, were evaluated based on two principles in exercise science-muscle-specificity and training intensity. Both exercises were developed to strengthen the suprahyoid muscles, whose contractions facilitate the opening of the upper esophageal sphincter, thereby improving bolus transfer. Thirty-nine healthy adults performed two trials of both exercises in counter-balanced order. Surface electromyography (sEMG) recordings were simultaneously collected from suprahyoid muscle group and sternocleidomastoid muscle during the exercises. Converging results using sEMG amplitude analyses suggested that the CTAR was more specific in targeting the suprahyoid muscles than the Shaker exercise. Fatigue analyses on sEMG signals further indicated that the suprahyoid muscle group were equally or significantly fatigued (depending on metric), when participants carried out CTAR compared to the Shaker exercise. Importantly, unlike during Shaker exercise, the sternocleidomastoid muscles were significantly less activated and fatigued during CTAR. Lowering the chin against resistance is therefore sufficiently specific and intense to fatigue the suprahyoid muscles.

 16. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 17. Computational Fluid Dynamics - en genvej til procesindsigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Christian; Spann, Robert; Larsson, Hilde Kristina

  2017-01-01

  I artiklen gives der tre konkrete eksempler på, hvordan CFD kan bruges til at opnå procesindsigt på nuværende anlæg og på processer i udviklingsfasen.......I artiklen gives der tre konkrete eksempler på, hvordan CFD kan bruges til at opnå procesindsigt på nuværende anlæg og på processer i udviklingsfasen....

 18. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne rap...

 19. Community vs. institutional elders' evaluations of and preferences for yoga exercises.

  Science.gov (United States)

  Chen, Kuei-Min; Wang, Hsiu-Hung; Li, Chun-Huw; Chen, Ming-Hsien

  2011-04-01

  To evaluate and compare the appropriateness of the Silver Yoga exercise programme for community and institutional elders and to determine their preferences towards yoga exercises. Yoga has been used to promote the health of elders. The Silver Yoga was developed to accommodate the physical tolerance and body flexibility of elders and applied to community and institutional elders with positive health promotion benefits. Descriptive design with quantitative programme evaluation and semi-structured interviews. A convenience sample of 97 participants (64 community elders; 33 institutional elders) was interviewed individually after six months of Silver Yoga exercises. Participants rated the level of difficulty, acceptability, feasibility and helpfulness of the Silver Yoga programme (four phases: warm-up, hatha yoga, relaxation and guided-imagery meditation) and the abdominal breathing technique, based on a 10-point Cantril ladder scale. Further, participants expressed their preferences of yoga exercises based on four open-ended questions. The programme was fairly acceptable, feasible and helpful for community and institutional elders (means ranged from 8·33-9·70). The warm-up, relaxation, guided-imagery meditation and abdominal breathing are fairly easy to follow and perform (means ranged from 0·20-0·94). However, the postures in hatha yoga phase were relatively challenging but still manageable for the institutional elders (mean = 1·97, SD 2·33). Further, community elders preferred to practise yoga 61-90 minutes everyday in a group of 11-20, while the institutional elders preferred to practise yoga 31-60 minutes three times per week, in a group of exercise programme is acceptable, feasible, helpful and manageable for community and institutional elders. However, different exercise protocols, such as practice intensity and group size, could be applied to different older populations. The Silver Yoga exercise programme could be applied to both community and

 20. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 1. Medicinstuderendes evaluering af kliniske afdelinger kan hjælpe dårligt evaluerede afdelinger til at forbedre deres indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Betina Ristorp; Brandi, Ulrik; Schroeder, Torben V

  2015-01-01

  Development of professional identity is essential for medical students to become good doctors. Introduction to the clinical setting, role models, reflection, structure, learning strategy and inclusion in community of practice are important factors. Four observations and 15 interviews were made...... and revealed big differences in educational practice in four different clinical departments. The departments with low evaluation scores need to improve their practice. Individual guidance inside the department, which adjusts for medical specialty, potentials and challenges, could initiate future progress....

 2. Mixed-Methods Evaluation of a Healthy Exercise, Eating, and Lifestyle Program for Primary Schools

  Science.gov (United States)

  Cochrane, Thomas; Davey, Rachel C.

  2017-01-01

  BAckground: Reversing decline in physical fitness and increase in excess body weight in school children are considered major public health challenges. We evaluated a proposed model to integrate a screening and healthy exercise, eating, and lifestyle program (HEELP) into primary schools in Canberra, Australia. Objectives were: (1) to establish body…

 3. Advances in the Evaluation of Respiratory Pathophysiology during Exercise in Chronic Lung Diseases

  Science.gov (United States)

  O'Donnell, Denis E.; Elbehairy, Amany F.; Berton, Danilo C.; Domnik, Nicolle J.; Neder, J. Alberto

  2017-01-01

  Dyspnea and exercise limitation are among the most common symptoms experienced by patients with various chronic lung diseases and are linked to poor quality of life. Our understanding of the source and nature of perceived respiratory discomfort and exercise intolerance in chronic lung diseases has increased substantially in recent years. These new mechanistic insights are the primary focus of the current review. Cardiopulmonary exercise testing (CPET) provides a unique opportunity to objectively evaluate the ability of the respiratory system to respond to imposed incremental physiological stress. In addition to measuring aerobic capacity and quantifying an individual's cardiac and ventilatory reserves, we have expanded the role of CPET to include evaluation of symptom intensity, together with a simple “non-invasive” assessment of relevant ventilatory control parameters and dynamic respiratory mechanics during standardized incremental tests to tolerance. This review explores the application of the new advances in the clinical evaluation of the pathophysiology of exercise intolerance in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic asthma, interstitial lung disease (ILD) and pulmonary arterial hypertension (PAH). We hope to demonstrate how this novel approach to CPET interpretation, which includes a quantification of activity-related dyspnea and evaluation of its underlying mechanisms, enhances our ability to meaningfully intervene to improve quality of life in these pathologically-distinct conditions. PMID:28275353

 4. Evaluating a Pre-Session Homework Exercise in a Standalone Information Literacy Class

  Science.gov (United States)

  Goetz, Joseph E.; Barber, Catherine R.

  2015-01-01

  In this study, researchers evaluate a homework exercise assigned before a standalone information literacy session. Students in a Master of Education program completed a worksheet using the ERIC database thesaurus. The researchers conducted pre- and posttests within a single library session to assess student learning, using a control group for…

 5. Summative evaluation of a pilot aquatic exercise program for children with disabilities.

  Science.gov (United States)

  Fragala-Pinkham, Maria; O'Neil, Margaret E; Haley, Stephen M

  2010-07-01

  Children with disabilities have lower physical activity levels and participate less in community-based sport and exercise programs than do children without disabilities. This in part is due to environmental barriers and lack of appropriate resources in these programs. Adaptive programs encouraging increased physical activity for children with disabilities are needed, and as these programs are developed, they should be critically evaluated. The purposes of this article are to describe a pilot aquatic exercise program for children with disabilities, to evaluate the program, and to determine areas of strength and areas needing modifications. A summative program evaluation design was used to assess this twice per week aquatic exercise program lasting 14 weeks. Sixteen children, ages 6-12 years, with developmental disabilities participated in the program. Children swam laps, participated in relay races and water basketball games, and performed arm and leg strengthening exercises using aquatic noodles, foam barbells, and water for resistance. Swimming skills, program evaluation questionnaires, physical activity questionnaires, and interviews of pool site directors were used to determine program outcomes. Findings suggest that children made improvements in their swimming skills, parents were satisfied with the program, and children increased their physical activity levels during the program and maintained the increased physical activity levels six months after the program ended. The program continued in some form after the 14-week intervention ended. The program was successful in achieving its objectives and recommendations for application of this program are provided. Copyright © 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Effectiveness of circumoral muscle exercises in the developing dentofacial morphology in adenotonsillectomized children: An ultrasonographic evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Das U

  2009-06-01

  Full Text Available Alterations in the functions of the facial muscle can establish changes in facial skeleton and in the development of occlusion. The effect of mouth breathing on the facial morphology is probably greatest during the growth period. Removal of nasal obstruction, adenoids, and tonsils have not given beneficial results in the reversion of the habit unless intercepted with various muscle exercises. Hence, this study was conducted to ultrasonographically evaluate the effectiveness of circumoral muscle exercises in the developing dentofacial morphology in adenotonsillectomized children.

 7. Evaluation report of the Nordic-Baltic annex to the INEX-2-FIN-exercise April 17, 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-10-01

  Under the auspices of the NKS programme and as a part of EKO-4 project a special Nordic-Baltic emergency exercise was carried out. In order to rationalise exercise activities it was organised as an annex to the international INEX-2-FIN exercise arranged by the OECD/NEA on April 17, 1997. Some countries carried out simultaneous national exercises as well. Only the Nordic-Baltic exercise is discussed in this report. The objectives of the INEX-2-FIN exercise were to test real time information exchange, decision making based on plant conditions and real weather, and public information. These objectives determined the framework for the scenario and necessary scripts of the exercise. For the Nordic-Baltic annex of the exercise five more detailed objectives, subordinated to the INEX-2-FIN objectives, were defined by the planning group under EKO-4 project. Since the exercise was the first of this kind for the Baltic countries only one of the special objectives was designed for them, namely N4. An independent evaluators group, consisting of one member from each participating country plus a chairperson, was set to evaluate the Nordic-Baltic annex of the INEX-2-FIN exercise. However, because of lack of personnel in the Baltic countries the evaluators were the same persons as in the planning group. (au)

 8. Evaluation of consequences from emissions to air from the petroleum industry at Haltenbanken; Konsekvensvurdering av utslipp til luft fra petroleumsindustrien paa Haltenbanken/Norskehavet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knudsen, S.; Skjelkvaale, B.L.; Aarrestad, P.A.

  1997-12-31

  This report discusses the consequences of emissions to air from the petroleum industry at Haltenbanken. The evaluation includes prognoses for photochemical activity, concentration distributions and deposition of nitrogen and sulphur for the years 2000, 2009 and a base alternative for 2000 but with different emissions. The greatest emission of nitrogen oxides comes from ships, especially from shuttle tankers. The gas turbines give the greatest NOx emission from stationary installations. Hydrocarbon emission is largely due to buoy loading. The emissions of NOx, CO, methane and NMVOC from Haltenbanken are considerable compared to the total emissions from the Norwegian shelf of the North Sea and also from continental Norway. The report discusses calculated impact of the emissions at some measurement stations in that part of Norway which will be affected by the emissions, for each of the three alternatives. 62 refs., 13 figs., 12 tabs.

 9. Evaluation of the benefits of exercise on cognition in major depressive disorder.

  Science.gov (United States)

  Greer, Tracy L; Furman, Jennifer L; Trivedi, Madhukar H

  2017-11-01

  Cognitive impairment is increasingly recognized as a significant symptom in patients with major depressive disorder (MDD). While exercise is already recommended in many treatment guidelines for patients with MDD and has been shown to improve cognition in other disorders (e.g., Alzheimer's, Parkinson's, schizophrenia), limited research is available evaluating the effect of exercise on cognition in MDD. We provide a narrative review of existing literature regarding the effect(s) of exercise on cognition across several neurodegenerative and psychiatric diseases, and particularly in MDD, with specific emphasis on study design and methodology that may impair adequate synthesis of the results. We also describe mechanisms by which exercise may improve cognition in depression and other brain disorders. Of existing studies with MDD, data are equivocal, as some are supportive of improved cognition, whereas others demonstrate no benefit. Several limitations were noted, including insufficiently-powered designs, variability in interventions examined (e.g., aerobic, anaerobic, mind-body) or control groups, lack of attention to the status of baseline cognitive impairment, and/or heterogeneity across outcome measures and clinical characteristics. While preliminary results suggest the potential for exercise as a beneficial treatment or augmentation strategy for impaired cognition in MDD, the aforementioned limitations necessitate further investigation. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Evaluation of human muscle hardness after dynamic exercise with ultrasound real-time tissue elastography: a feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Yanagisawa, O; Niitsu, M; Kurihara, T; Fukubayashi, T

  2011-09-01

  To assess the feasibility of ultrasound real-time tissue elastography (RTE) for measuring exercise-induced changes in muscle hardness and to compare the findings of RTE with those of a tissue hardness meter for semi-quantitative assessment of the hardness of exercised muscles. Nine male participants performed an arm-curl exercise. RTE measurements were performed by manually applying repetitive compression with the transducer on the scan position before exercise, immediately after exercise, and at 30 min after exercise; strain ratios between muscle and a reference material (hydrogel) were calculated (muscle strain/material strain). A tissue hardness meter was also used to evaluate muscle hardness. The intraclass correlation coefficients (ICCs) for the three repeated measurements at each measurement time were calculated to evaluate the intra-observer reproducibility of each technique. Immediately after exercise, the strain ratio and the value obtained using the tissue hardness meter significantly decreased (from 1.65 to 1.35) and increased (from 51.8 to 54.3), respectively. Both parameters returned to their pre-exercise value 30 min after exercise. The ICCs of the RTE (and the ICCs of the muscle hardness meter) were 0.971 (0.816) before exercise, 0.939 (0.776) immediately after exercise, and 0.959 (0.882) at 30 min after exercise. Similar to the muscle hardness meter, RTE revealed the exercise-induced changes of muscle hardness semi-quantitatively. The intra-observer reproducibility of RTE was very high at each measurement time. These findings suggest that RTE is a clinically useful technique for assessing hardness of specific exercised muscles. Copyright © 2011 The Royal College of Radiologists. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Process evaluation of workplace interventions with physical exercise to reduce musculoskeletal disorders

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars L.; Zebis, Mette Kreutzfeldt

  2014-01-01

  Process evaluation is important to explain success or failure of workplace interventions. This study performs a summative process evaluation of workplace interventions with physical exercise. As part of a randomized controlled trial 132 office workers with neck and shoulder pain were to participate...... were too much, and 29% would rather have trained a completely different kind of exercise. In conclusion, resistance training at the workplace is generally well received among office workers with neck-shoulder pain, but a one-size-fits-all approach is not feasible for all employees...... at baseline (100% dose delivered and 100% dose received), and 59 and 57 participants, respectively, replied to the process evaluation questionnaire at 10-week follow-up. Results showed that in the 2 and 12 min groups, respectively, 82% and 81% of the participants completed more than 30 training sessions...

 12. Cardiorespiratory endurance evaluation using heart rate analysis during ski simulator exercise and the Harvard step test in elementary school students

  OpenAIRE

  Lee, Hyo Taek; Roh, Hyo Lyun; Kim, Yoon Sang

  2016-01-01

  [Purpose] Efficient management using exercise programs with various benefits should be provided by educational institutions for children in their growth phase. We analyzed the heart rates of children during ski simulator exercise and the Harvard step test to evaluate the cardiopulmonary endurance by calculating their post-exercise recovery rate. [Subjects and Methods] The subjects (n = 77) were categorized into a normal weight and an overweight/obesity group by body mass index. They performed...

 13. Evaluation of the left ventricular reserve by dynamic exercise echocardiography after surgery for valvular heart diseases.

  Science.gov (United States)

  Sano, S; Nawa, S; Senoo, Y; Teramoto, S

  1989-08-01

  Dynamic ergometer exercise in a supine position was applied to 64 patients more than 1 year after valvular heart surgery, and the left ventricular reserve was evaluated echocardiographically. The left ventricular reserve declined in the mitral stenosis-mitral valve replacement group, while it was better maintained in the mitral stenosis-mitral commissurotomy, aortic regurgitation and aortic stenosis groups. The patients were divided into 3 groups depending on whether the percentage increase during exercise of stroke index, an index of left ventricular pump function, increased, unchanged, or decreased. The percentage increase of mean velocity of circumferential fibre shortening (y) and that of left ventricular end-diastolic diameter (x) during exercise were plotted for each group. The increased group was isolated from the unchanged group by the line of y = -5.02x + 30.1; the unchanged group was isolated from the decreased group by that of y = -5.68x-10.0, and the increased and unchanged groups were clearly isolated from the decreased group by that of y = -6.86x-4.76. We conclude that dynamic ergometer exercise echocardiography is useful for evaluating the left ventricular reserve of postoperative patients with valvular heart disease. It was also thought that the subclinical state of cardiac failure can be effectively detected by the present method.

 14. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 15. Til forsvar for barns spontane lek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Einar Sundsdal

  2015-04-01

  Full Text Available Barndommens far, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, og senere, barnehagens grunnlegger, Friedrich Frøbel (1782-1852, var begge opptatt av barndom og barns mulighet til å tape tid. Dette ble betegnet som negativ pedagogikk og innebar blant annet at barn skulle fordrive tiden med det som passet for barn: lek. Barna skulle få holde på for seg selv, voksne skulle ikke bedrive undervisning, men la barn oppdage verden selv. Disse tankene har vært sentrale for vår moderne forestilling om barndom, og de har vært premissgivende for Barnekonvensjonen som slår fast at alle barn har rett til å leke. Også i dag har leken en sentral posisjon når vi snakker om barndom, men nå knyttes den til en forestilling om å vinne tid. Barn blir nå skjøvet fremover slik at de ikke skal kaste bort tiden - tape tiden - men utnytte den mest mulig effektivt med tanke på et fremtidig resultat. Denne logikken har bidratt til at FN i 2013 gikk ut og advarte om at barns rett til lek er truet. I denne artikkelen vil vi forfølge FNs forsvar for barns spontane lek. Vi vil gjøre dette blant annet ved å vise at lekens egenverdi står stadig sterkere innen en rekke forskningstradisjoner.

 16. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... med økonomisk bistand fra UNESCO bl.a. til ændringer af lærebøger og undervisningsformer særlig i forhold til fagene geografi og historie. UNESCOs initiativer medvirkede til en vis oprejsning for en række traditionelle danske modbilleder som afrikanere, jøder og grønlændere. Udviklingshæmmede oplevede...

 17. Fra kursusleverandør til kompetencepartner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clematide, Bruno; Bottrup, P.

  2005-01-01

  Webpublished 2005 Kort beskrivelse: Workplace Learning konsortiet udgiver sammen med Undervisningsministeriet 8-siders pjece med centrale og væsentlige anbefalinger til AMU-udbydere og erhvervsskoler om nye partnerskaber med virksomhederne om praksisnær kompetenceudvikling. Pjecen udgives i...... fra 2001 ? 2004 i regi af Learning Lab Denmark. Forskningsprogrammet har været finansieret af Undervisningsministeriet. Sidst i hæftet er der en oversigt over publikationer fra forskningskonsortiet ?Læring i arbejdslivet?, der kan give dybere indsigt i og inspiration til at styrke samspillet om...... praksisnær kompetenceudvikling. Pjecen, der er gratis, kan bestilles i trykt version ved et sende en e-mail til cultureteam@lld.dk...

 18. Essay til Johannes Rauff Greisens ph.d.-forsvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  2013-01-01

  Essayet er min kommentar til Johannes Rauff Greisens ph.d.-afhandling 'Arkitektoniske muligheder ved robotfabrikerede støbeforme til betonbyggeri'. Johannes har indvilliget i at essayet offentliggøres....

 19. Better Clinical Efficiency of TILs for Malignant Pleural Effusion and Ascites than Cisplatin Through Intrapleural and Intraperitoneal Infusion.

  Science.gov (United States)

  Chu, Hongjin; Du, Fengcai; Gong, Zhaohua; Lian, Peiwen; Wang, Zhixin; Li, Peng; Hu, Baohong; Chi, Cheng; Chen, Jian

  2017-08-01

  To evaluate the clinical efficiency of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) compared to cisplatin for malignant pleural effusion and ascites through intrapleural and intraperitoneal infusion. Thirteen patients with malignant pleural effusion and ascites were divided into a TIL-treated group and a cisplatin-treated group. Patients were given TILs or cisplatin, through intrapleural and intraperitoneal infusion respectively, after drainage of the malignant serous effusion by thoracentesis or abdominocentesis. The overall response rate and disease control rate of the TIL-treated group (33.33% and 83.33%) were higher than that of the cisplatin-treated group (28.57% and 71.43%). The progression-free survival for the TIL-treated group was significantly longer (p=0.002) and better than that of the cisplatin-treated group (66.67% vs. 28.57%). Quality of life apparently improved in the TIL-treated group and was clearly higher than that in the cisplatin-treated group. The use of TILs has a better clinical efficiency for malignant pleural effusion and ascites than cisplatin through intrapleural and intraperitoneal infusion without severe adverse effects. Copyright© 2017, International Institute of Anticancer Research (Dr. George J. Delinasios), All rights reserved.

 20. Effectiveness of Hamstring Knee Rehabilitation Exercise Performed in Training Machine vs. Elastic Resistance Electromyography Evaluation Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, M. D.; Sundstrup, E.; Andersen, C. H.

  2014-01-01

  Objective The aim of this study was to evaluate muscle activity during hamstring rehabilitation exercises performed in training machine compared with elastic resistance. Design Six women and 13 men aged 28-67 yrs participated in a crossover study. Electromyographic (EMG) activity was recorded in ...... extended knee angles and with higher perceived loading as hamstring curls using training machines.......Objective The aim of this study was to evaluate muscle activity during hamstring rehabilitation exercises performed in training machine compared with elastic resistance. Design Six women and 13 men aged 28-67 yrs participated in a crossover study. Electromyographic (EMG) activity was recorded...... in the biceps femoris and the semitendinosus during the concentric and the eccentric phase of hamstring curls performed with TheraBand elastic tubing and Technogym training machines and normalized to maximal voluntary isometric contraction-EMG (normalized EMG). Knee joint angle was measured using electronic...

 1. Motivation til studiegennemførsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske Nielsen, Liselotte; Stelter, Reinhard

  2015-01-01

  Hvordan kan coaching anvendes som motivation, udvikling af studiekompetence, selvværd, selvtillid, sammenhold, studiemiljø og studieglæde, så den studerendes mulighed for fastholdelse og gennemførsel af uddannelsen optimeres og den studerende mestrer study-life balance. Gennemførsel af studiet på...... – eller den forekommer, når studievejlederen har indkaldt til samtale ved manglende studieaktivitet eller en ikke bestået prøve. Gruppevejledninger forekommer ved studieudviklende samtaler til fremme af motivation, studiekompetence og studiemiljø samt ved valgprocesser i studiet. Gruppevejledninger...

 2. PCB i inntaksvann til Alcoa Lista

  OpenAIRE

  Næs, K.

  2009-01-01

  Det er blitt reist spørsmål om inntak av prosessvann til Alcoa Lista kan medføre oppvirvling av PCB-holdig sediment og transportere dette med prosessvannet fra Lundevågen til Husebysanden. Det er derfor blitt målt PCB-innhold i blåskjell fra Lundevågen og fra skjell som lever inne i selve Inntaksrøret for prosessvann. Konsentrasjonene av PCB var relativt lave. SFTs grenseverdi for ubetydelig forurenset blåskjell (tilstandsklasse I) er 4 µg/kg friskvekt. Skjellene fra Fjellstadbukta lå under d...

 3. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 4. Bliver big data til big business?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2015-01-01

  Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge.......Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge....

 5. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder...... artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen....

 6. Mobile App to Streamline the Development of Wearable Sensor-Based Exercise Biofeedback Systems: System Development and Evaluation.

  Science.gov (United States)

  O'Reilly, Martin; Duffin, Joe; Ward, Tomas; Caulfield, Brian

  2017-08-21

  Biofeedback systems that use inertial measurement units (IMUs) have been shown recently to have the ability to objectively assess exercise technique. However, there are a number of challenges in developing such systems; vast amounts of IMU exercise datasets must be collected and manually labeled for each exercise variation, and naturally occurring technique deviations may not be well detected. One method of combatting these issues is through the development of personalized exercise technique classifiers. We aimed to create a tablet app for physiotherapists and personal trainers that would automate the development of personalized multiple and single IMU-based exercise biofeedback systems for their clients. We also sought to complete a preliminary investigation of the accuracy of such individualized systems in a real-world evaluation. A tablet app was developed that automates the key steps in exercise technique classifier creation through synchronizing video and IMU data collection, automatic signal processing, data segmentation, data labeling of segmented videos by an exercise professional, automatic feature computation, and classifier creation. Using a personalized single IMU-based classification system, 15 volunteers (12 males, 3 females, age: 23.8 [standard deviation, SD 1.8] years, height: 1.79 [SD 0.07] m, body mass: 78.4 [SD 9.6] kg) then completed 4 lower limb compound exercises. The real-world accuracy of the systems was evaluated. The tablet app successfully automated the process of creating individualized exercise biofeedback systems. The personalized systems achieved 89.50% (1074/1200) accuracy, with 90.00% (540/600) sensitivity and 89.00% (534/600) specificity for assessing aberrant and acceptable technique with a single IMU positioned on the left thigh. A tablet app was developed that automates the process required to create a personalized exercise technique classification system. This tool can be applied to any cyclical, repetitive exercise. The

 7. Afrapportering af: Befolkningsundersøgelse om kendskab til sirenevarsling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Et kvantitativt studie af den danske befolknings kendskab til det danske sirenevarslingssystem. Studiet viser kendskabet til varsling, afvarsling og afprøvning af sirenevarslingssystemet og diskuterer muligheder og begrænsninger for at øge danskernes kendskab til systemet. ...

 8. Henvisning, assessment og egnethed til musikterapi i psykiatrisk regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2003-01-01

  I denne artikel beskrives og uddybes emnerne henvisning, assessment og egnethed til musikterapi. Først redegøres for typiske henvisningsgrunde til musikterapi og for hvilken psykoterapeutisk behandling musikterapien i psykiatrien tilbyder. Derefter gennemgås de egnethedskriterier der ligge til gr...

 9. At formidle musikterapi til lægmand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels Jørgensen

  2015-01-01

  Denne artikel omhandler at formidle musikterapi til lægmand. Det vil sige til personer, der ikke har specielle forudsætninger for, at forstå det som sker i musikterapi, og hvorfor musikterapi er egnet til psykiatriske problemstillinger og hvordan det virker. Artiklen giver fire eksempler på hvord...

 10. Improving the psychological evaluation of exercise referral: Psychometric properties of the Exercise Referral Quality of Life Scale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Hilton

  2015-07-01

  Full Text Available There is a growing need to assess the psychological outcomes of exercise referral and the National Institute of Health and Care Excellence has called for the routine assessment of life-quality. However, a quality of life scale specific to the requirements of exercise referral is currently unavailable. Therefore, the aim of this study was to produce a quality of life measure for this purpose. The Exercise Referral Quality of Life Scale is a 22-item measure comprising three domains: mental and physical health, injury pain and illness and physical activity facilitators. Exploratory factor analysis determined the initial factor structure and was subsequently confirmed by confirmatory factor analysis. Additional scale properties were also assessed. The scale contributes to the global need for improved consistent psychological outcome assessment of exercise referral.

 11. Feasibility of Doppler hemodynamic evaluation of primary and secondary mitral regurgitation during exercise echocardiography.

  Science.gov (United States)

  Coisne, Augustin; Levy, Franck; Malaquin, Dorothée; Richardson, Marjorie; Quéré, Jean Paul; Montaigne, David; Tribouilloy, Christophe

  2015-02-01

  Exercise transthoracic echocardiography (ExE) was recently proposed to evaluate tolerance and help risk stratification of mitral regurgitation (MR). Few data are available on the feasibility of Doppler echocardiographic recordings at exercise in daily practice in both secondary and primary MR. Comprehensive resting and ExE were performed in 72 unselected patients (age 59 ± 15 years, 62 % men), with no or minimal symptoms, with at least moderate (mean effective regurgitant orifice area (ERO) = 36 ± 14 mm(2)) primary or secondary MR in two French university hospitals. At rest, quantification of ERO was more challenging in semi-supine position than in classic left lateral decubitus position (55/72; 76 % vs 66/72; 92 %; p = 0.012), particularly in mitral valve (MV) prolapse (35/47; 74 %). During exercise, ERO was only obtained in 30/55 (55 %) patients and was more difficult to assess in MV prolapse than in rheumatic or ischemic MR (respectively in 43, 67 and 88 %, p = 0.046). At peak exercise, ERO was more frequently obtained in symptomatic than asymptomatic patients (77 vs 37 %, p = 0.046) because peak heart rate was lower (113 ± 20 vs 133 ± 23 bpm, p = 0.026). Systolic pulmonary artery pressure (SPAP) was obtained in 69 patients (96 %) at rest and in 60 patients (83 %) at peak exercise (Pex). LV contractile reserve (CR), monitored in all patients (100 %), was found in 51/72 patients (71 %). In daily ExE, monitoring of the CR and SPAP appeared less challenging than MR quantification by the PISA method. Monitoring of ERO was more feasible in ischemic MR than in MV prolapse.

 12. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 13. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke hand...

 14. Om registerværket til Hermes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente

  2007-01-01

  I september i år udkommer Hermes nr. 39. Dette nummer vil ikke som de tidligere (og fremtidige) numre indeholde artikler, anmeldelser osv., men et registerværk med registre til samtlige danske, norske, svenske, engelske, tyske, franske og spanske tekster i Hermes nr. 1-38, som er udkommet i...

 15. Paper til panelet Identitet, etnicitet, minoritet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt om aktuel polsk arbejdsmigration til Danmark (i kølvandet på EUs østudvidelse) fremlægges, diskuteres og problematiseres, hvordan 'polskhed' sættes i spil i mødet mellem danske og polske arbejdstagere, arbejdsgivere og arbejdere, fagforeninger ...

 16. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 17. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003...... relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også...... og resultatet vises her for første gang. Resultatet giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår ved i såvel implementeringen som anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC i Danmark er højt, og...

 18. Mentoring - et bidrag til bedre samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kim

  2004-01-01

  Diskussion af mentoring som bidrag til at understøtte og styrke samspillet mellem efteruddannelse og arbejde. Artiklen inddrager erfaringer fra konkret forløb med mentoring og diskuterer forløbene i lyset af teorier om mentoring baseret på international litteratur. Artiklen udspringer af arbejde...

 19. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 20. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 1. Tilgange til det at skabe arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermund, Anders

  2010-01-01

  Den tankegang der ligger til grund for et givent arkitektonisk design er et af de temaer der søges belyst i dette nummer af Arkitekten. Hvordan påvirker den måde der tænkes på, det arkitektoniske resultat der skabes? Udgivelsesdato: juni 2010...

 2. Fra globale markedstendenser til lokal vinduesproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2008-01-01

  Under teamet: Kinesisk håndværk -  tager artiklen afsæt i en forskningsrejse til Kina, hvor forfatteren har studeret lokal vinduesproduktion. Artiklen diskuterer ressourceforvaltning og produktionsvilkår i den kinesiske byggebranche. Udgivelsesdato: 2008...

 3. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 4. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 5. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 6. DLG – Fra konglomerat til fokusering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  at ændre strategi og at opgive konglomeratformen og i stedet fokusere på selskabets kerneforretningsområder. DLGs analyse og beslutning om at gå bort fra konglomeratstrategien kan sammenfattes til følgende: Der har ikke været tilstrækkelige synergier og stordriftsfordele mellem DLGs kerneaktiviteter og de...

 7. Wind interviewet til Ritzau om Brexit forhandlingerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder ved Centerfor Europæisk Politik Marlene Wind, er mandag d. 27. interviewet til Ritzau. Interviewet handler om Brexit forhandlingerne, der onsdag blev skudt i gang, mellem EU og Storbritannien. Her pointerede Marlene Wind, at EU har de bedste vilkår for forhandlingerne, da...

 8. Brugervejledning til pc-programmet STLRAMME

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhelt, M.

  Pc-programmet STLRAMME supplerer SBI-anvisning 187, 'Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse'. Programmet kan anvendes til dimensionering af stålrammebygninger med andre mål end dem, der er medtaget i anvisningens tabeller; men det erstatter kun stålramme- og åsetabellerne, ikke an...

 9. Centrale parametre til karakterisering af bygningers indeklima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Clausen, Geo; Bekö, Gabriel

  Denne rapport omhandler arbejdet med identifikation af de parametre, der i vores indeklima påvirker vores komfort og/eller sundhed. Rapporten skal ses som en afrapportering af de overvejelser og valg, der er truffet forud for identifikationen af de centrale parametre, som kommer til at danne...

 10. Evaluating a nationwide recreational football intervention: Recruitment, attendance, adherence, exercise intensity, and health effects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fløtum, Liljan av; Ottesen, Laila; Krustrup, Peter

  2016-01-01

  . A preintervention test battery including resting heart rate (RHR), blood pressure, and body mass measurements along with performance tests (Yo-Yo Intermittent Endurance level 1 (Yo-Yo IE1), the Arrowhead Agility Test, and the Flamingo Balance Test) were performed (푛 = 502). Training attendance (푛 = 310) was 1.6 ± 0......The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20–72 yrs) were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population......-promoting nationwide training intervention for adult participants with an extraordinary recruitment, a high attendance rate, moderate adherence, high exercise intensity, and marked benefits in cardiovascular health profile and fitness....

 11. A semiquantitative scoring tool to evaluate eccentric exercise-induced muscle damage in trained rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Rizo-Roca

  2015-11-01

  Full Text Available Unaccustomed eccentric exercise is a well-documented cause of exercise-induced muscle damage. However, in trained subjects muscle injury involves only light or moderate tissue damage. Since trained rats are widely used as a model for skeletal muscle injury, here we propose a semiquantitative scoring tool to evaluate muscle damage in trained rats. Twenty male Sprague-Dawley rats were trained fortwo weeks following a two-week preconditioning period, and randomly divided into two groups: control rats (CTL; n=5 and rats with eccentric exercise-induced muscle damage (INJ; n=15. Injured rats were sacrificed at three time points: 1, 3 and 7 days post injury (n=5 each. Transverse sections from the right soleus were cut (10 µm and stained with haematoxylin-eosin. Samples were evaluated by two groups of observers (four researchers experienced in skeletal muscle histopathology and four inexperienced using the proposed tool, which consisted of six items organised in three domains: abnormal fibre morphology, necrotic/(redegenerating fibres (muscle fibre domain, endomysial and perimysial infiltration (inflammatory state domain and endomysium and perimysium distension (interstitial compartment domain. We observed the expected time course in the six evaluated items. Furthermore, agreement among observers was evaluated by measuring the Intraclass Correlation Coefficient (ICC. Within the experienced group, items from the muscle fibre and interstitial compartment domains showed good agreement and the two items from the infiltration compartment domain showed excellent agreement. in conclusion, the proposed tool allowed quick and correct evaluation of light to moderate muscle damage in trained rats with good agreement between observers.

 12. Developing Interventions for Children's Exercise (DICE): a pilot evaluation of school-based exercise interventions for primary school children aged 7 to 8 years.

  Science.gov (United States)

  Hind, Karen; Torgerson, David; McKenna, Jim; Ashby, Rebecca; Daly-Smith, Andy; Truscott, John; MacKay, Heather; Jennings, Andrew

  2014-05-01

  Developing Interventions for Children's Exercise (DICE) is an initiative aimed at determining effective school-based exercise programs. To assess feasibility, we conducted a pilot study of exercise sessions which varied in duration and frequency. Exercise interventions were delivered to Year 3 pupils (age 7-8 years; n = 73) in primary schools within Yorkshire, UK. Evaluations were conducted using focus group sessions, questionnaires and observations. The study revealed positive aspects of all interventions, including favorable effects on children's concentration during lessons and identified the value of incorporation of the DICE concept into curriculum lessons. Children appeared enthused and reported well-being and enjoyment. Areas requiring attention were the need for appropriate timetabling of sessions and ensuring the availability of space. The concept and sessions were well-accepted by teachers who confirmed their full support of any future implementation There appears to be potential for the encouragement and empowerment of teachers to support physical activity and healthy school environments, and to take an interest in the health of their pupils. Ultimately, these findings should assist in the design of successful exercise interventions in the school setting.

 13. Effect of exercise-induced muscle damage on muscle hardness evaluated by ultrasound real-time tissue elastography.

  Science.gov (United States)

  Yanagisawa, Osamu; Sakuma, Jun; Kawakami, Yasuo; Suzuki, Katsuhiko; Fukubayashi, Toru

  2015-01-01

  To assess the effect of exercise-induced muscle damage on muscle hardness and evaluate the relationship between muscle hardness and muscle damage indicators. Seven men (mean 25.3 years; 172.7 cm; 66.8 kg) performed the single-leg ankle plantar flexion exercise involving both concentric and eccentric contractions (10 sets of 40 repetitions). The hardness of the medial gastrocnemius (MG) was evaluated using ultrasound real-time tissue elastography before, from day 1 to 4, and day 7 after exercise. The strain ratio between the MG and a reference material was calculated. Simultaneously, we evaluated the magnetic resonance T2 value (an index of edema) of the triceps surae, the ankle dorsiflexion range of motion (ROM), and calf muscle soreness. Serum creatine kinase activity was assessed before, 2 and 4 h, and from day 1 to 4 after exercise. The MG showed lower strain ratio, indicating increased muscle hardness, on day 4 post-exercise (P muscle soreness among the post-exercise time points was similar. The decreased strain ratio did not correlate with the increased T2, the decreased joint ROM or muscle soreness. Muscle hardness increased after strenuous resistance exercise, but the change was not related with muscle edema, decreased joint ROM, or muscle soreness resulting from muscle damage.

 14. Proposing a standardized method for evaluating patient report of the intensity of dyspnea during exercise testing in COPD.

  Science.gov (United States)

  Hareendran, Asha; Leidy, Nancy K; Monz, Brigitta U; Winnette, Randall; Becker, Karin; Mahler, Donald A

  2012-01-01

  Measuring dyspnea intensity associated with exercise provides insights into dyspnea-limited exercise capacity, and has been used to evaluate treatment outcomes for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Three patient-reported outcome scales commonly cited for rating dyspnea during exercise are the modified Borg scale (MBS), numerical rating scale for dyspnea (NRS-D), and visual analogue scale for dyspnea (VAS-D). Various versions of each scale were found. Our objective was to evaluate the content validity of scales commonly used in COPD studies, to explore their ability to capture patients' experiences of dyspnea during exercise, and to evaluate a standardized version of the MBS. A two-stage procedure was used, with each stage involving one-on-one interviews with COPD patients who had recently completed a clinic-based exercise event on a treadmill or cycle ergometer. An open-ended elicitation interview technique was used to understand patients' experiences of exercise-induced dyspnea, followed by patients completing the three scales. The cognitive interviewing component of the study involved specific questions to evaluate the patients' perspectives of the content and format of the scales. Results from Stage 1 were used to develop a standardized version of the MBS, which was then subjected to further content validity assessment during Stage 2. Thirteen patients participated in the two-stage process (n = 6; n = 7). Mean forced expiratory volume in 1 second (FEV(1)) percent predicted was 40%, mean age 57 years, and 54% were male. Participants used a variety of terms to describe the intensity and variability of exercise-induced dyspnea. Subjects understood the instructions and format of the standardized MBS, and were able to easily select a response to report the level of dyspnea associated with their recent standardized exercise. This study provides initial evidence in support of using a standardized version of the MBS version for quantifying dyspnea intensity

 15. Avaliação físico-química de filés de tilápia (Oreochromis niloticus submetidos à sanitização Physical-chemical evaluation of "tilápia" (Oreochromis niloticus fillets submitted to sanitization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelma de Mello Silva Oliveira

  2008-03-01

  Full Text Available No presente trabalho foi avaliado o efeito dos agentes sanificantes dicloroisocianurato de sódio na concentração de 3 a 3,5 mg.L-1 (T1, dicloroisocianurato de sódio associado ao ultra-som (T2, ozônio na concentração de 3 a 3,5 mg.L-1 (T3, ozônio associado ao ultra-som (T4 e controle (T5 sobre a composição centesimal, perfil de ácidos graxos (AG, teor de colesterol e índice de peróxido de filés de tilápia. Os tratamentos afetaram (p 0,05, apesar dos valores serem bastante diferentes, apresentando uma variação de 6,07 a 39,57 meq.kg-1.The present research had as objectives to study the effects of chlorinated water (sodium dichloroisocyanurate - 3 to 3.5 mg.L-1 (T1; chlorinated water associated to ultrasound (T2; ozonated water (3 to 3.5 mg.L-1 (T3; ozonated water associated to ultrasound (T4, and control (T5 on the centesimal composition, fatty acid profile, cholesterol content and peroxide value in "tilápia" fillets. The fillets were treated by immersion in the solutions, at pH 6.0, 5 °C, for 20 minutes. The treatments affected the centesimal composition. Sanitizers caused a loss of water and increased the concentration of protein in the fillets, more strongly in T3 (77.16% moisture and 19.73% protein, when compared to T5 (78.60% moisture and 18.71% protein. Significant differences were observed for saturated fatty acids (SFA, monounsaturated fatty acids (MUFA and polyunsaturated fatty acids (PUFA. SFA presented differences in T3, T4 and T5, with the respective averages of 37, 33.50 and 36.30%. T1 and T2 (34.90 and 34.80% did not present differences, but were different from T3, T4 and T5 (39.30, 36.30 and 39.10% for MUFA. T3 preserved more fractions of MUFA. PUFA did not differ in T1 and T2 (23 and 22.50% and T3, T4 and T5 (18.30, 20.40 and 17.70% differed from eachother, with T1 presenting the highest averages. There was a marked reduction in the level of cholesterol in T2 (43.94 mg.100 g-1, when compared to T5 (54.77 mg.100 g

 16. The Education and Evaluation of Vitamin Consumption Effects on Stress Markers Oxidative after Exercise

  Science.gov (United States)

  Sam, Cemil Tugrulhan

  2015-01-01

  The purpose of the research was to evaluate the effect of 4-week vitamin C and E supplementation on the markers of oxidative stress after exercise session in students. 30 non-athlete persons (25.21 ± 1.5 years, 173.42 ± 5.62 cm, 75.6±5.75 kg, VO[subscript 2] max of 42.26 ± 1.11 ml/kg/min, and waist-hip ratio of 0.91 ±0.02 cm) volunteered for the…

 17. Evaluating a Pre-session Exercise in a Standalone Information Literacy Class

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph E. Goetz

  2015-12-01

  Full Text Available In this study, researchers evaluate a homework exercise assigned before a standalone information literacy session. Students in a Master of Education program completed a worksheet using the ERIC database thesaurus. The researchers conducted pre- and posttests within a single library session to assess student learning, using a control group for comparison. The treatment group did not demonstrate better thesaurus skills than students who had regular library instruction alone, but results pointed the way to targeted improvements of pre-session learning materials. This approach could inform other information literacy homework applications such as flipping the classroom.

 18. The influence of evaluation protocol on time spent exercising at a high level of oxygen uptake during continuous cycling

  OpenAIRE

  Merry, KL; Glaister, Mark; Howatson, Glyn; Van Someren, Ken A.

  2015-01-01

  AIM: This study evaluated the effects of protocol variation on the time spent exercising at ≥95% .VO2max during cycle ergometer trials performed at the exercise intensity associated with .VO2max (i .VO2max).\\ud METHODS: Nine male triathletes (age: 32±10 years; body mass: 73.3±6.1 kg; stature: 1.79±0.07 m; .VO2max: 3.58±0.45 L.min-1) performed four exercise tests. During tests 1 and 2, participants performed a maximal incremental cycle ergometer test using different stage durations (1 min and ...

 19. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis/hyperemesis...... gravidarum akupunkturbehandling. Udvalgt sundhedspersonale skal uddannes til at give behandlingen, og der bør tilstræbes kontinuitet i behandlingsforløbet. Yderligere studier, der undersøger evidensen for behandling af bækkenrelaterede smerter og depression/angst med akupunktur, anbefales....

 20. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 1. Studiebesøg til Skotland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Reggelsen, Bente; Værge, Merete Vahr

  2009-01-01

  Artiklen beskriver en studietur til Skotland for at opnå ny viden om Storyline. Storylines pædagogiske ide med tematisk undervisningsforløb, hvor elevens engagement og aktivitet er grundlag for læring, blev etableret i 1970’erne. Fordybelse som vejen til læring kom igennem 1990’erne i baggrunden......, fordi nu gjaldt lærerens formidling af indhold, og ny viden dokumenteres igennem tests. Men Storyline er igen aktuel. Det bekræfter Director and Educational Consultant Steve Bell, som fremhæver, at der skal fokus på såvel indhold som læringsproces. Storyline praktiseres på Kinnaird Primary School, hvor...

 2. Mere Musik til Byens Børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Finn

  Førsteårsrapport på København Kommunes treårige projekt Mere Musik til Byens Børn - et pilotprojekt med henblik på at sikre, at flere børn i København får mulighed for at deltage i forskellige former for frivillig musikundervisning. Særligt fokuseres der på at fremme, at alle børn i hele byen...

 3. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod cor...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 4. Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rangvid, Beatrice Schindler; Jensen, Vibeke Myrup; Nielsen, Sarah Sander

  Forberedende tilbud er tilbud til unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og umiddelbart ikke har forudsætningerne for at påbegynde en. Men hvilken betydning har disse tilbud på, at unge går i gang med (og gennemfører) en ungdomsuddannelse efterfølgende? Det ser SFI nærmere på i denne ...

 5. Til forsvar for human-ismerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2015-01-01

  derimod kultur-og samfundsskabte fænomener, kan de nemlig ikke studeres, uden at vi gør os visse forudgående antagelser om deres beskaffenhed. Derfor er de humanistiske fag per definition teoriafhængige i en grad, så det til tider kan være svært at sondre mellem teori og virkelighed. Det gælder...

 6. LED til væksthuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders; Rosenqvist, Eva

  2012-01-01

  Den teknologiske udvikling indenfor Lys Emitterende Dioder (LED) går imod stadig større lysmængder og stadig større effektivitet. Kombineret med fordele som lang levetid, dæmpbarhed og ingen varmestråling gør det, at LED baserede lyskilder/lamper i stigende grad benyttes til belysningsformål og kan...

 7. Guide til effektiv læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elias, Stina Vrang; Holt Larsen, Henrik

  2011-01-01

  Hvordan bygger man bro mellem medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og hele virksomhedens læring og udvikling? Få indblik og inspiration i denne artikel om effektive læringsformer, der kan supplere de traditionelle kurser og uddannelser og gøre virksomhederne som helhed bedre til at lær....... Artiklen baserer sig på anbefalinger fra guiden ”Effektive læringsformer” udarbejdet af blandt andre tænketanken DEA....

 8. Fremtidens alternativer til soja og fisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum

  2015-01-01

  af verdenen er der også enighed om, at landbrugsjord på bekostning af for eksempel rydning af regnskov i Sydamerika ikke er vejen frem for at producere soja til vores dyr. Mange mener også, at fisk, fanget med det formål at bruge dem som dyrefoder, ikke er en bæredygtig måde at producere kød på...

 9. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 10. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 11. A predictive model of pathologic response based on tumor cellularity and tumor-infiltrating lymphocytes (CelTIL) in HER2-positive breast cancer treated with chemo-free dual HER2 blockade.

  Science.gov (United States)

  Nuciforo, P; Pascual, T; Cortés, J; Llombart-Cussac, A; Fasani, R; Paré, L; Oliveira, M; Galvan, P; Martínez, N; Bermejo, B; Vidal, M; Pernas, S; López, R; Muñoz, M; Garau, I; Manso, L; Alarcón, J; Martínez, E; Rodrik-Outmezguine, V; Brase, J C; Villagrasa, P; Prat, A; Holgado, E

  2018-01-01

  The presence of stromal tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) is associated with increased pathologic complete response (pCR) and improved outcomes in HER2-positive early-breast cancer (BC) treated with anti-HER2-based chemotherapy. In the absence of chemotherapy, the association of TILs with pCR following anti-HER2 therapy-only is largely unknown. The PAMELA neoadjuvant trial treated 151 women with HER2-positive BC with lapatinib and trastuzumab [and hormonal therapy if hormone receptor (HR)-positive] for 18 weeks. Percentage of TILs and tumor cellularity were determined at baseline (N = 148) and at day 15 (D15) of treatment (N = 134). Associations of TILs and tumor cellularity with pCR in the breast were evaluated. A combined score based on tumor cellularity and TILs (CelTIL) measured at D15 was derived in PAMELA, and validated in D15 samples from 65 patients with HER2-positive disease recruited in the LPT109096 neoadjuvant trial, where anti-HER2 therapy-only was administer for 2 weeks, then standard chemotherapy was added for 24 weeks. In PAMELA, baseline and D15 TILs were significantly associated with pCR in univariate analysis. In multivariable analysis, D15 TILs, but not baseline TILs, were significantly associated with pCR. At D15, TILs and tumor cellularity were found independently associated with pCR. A combined score (CelTIL) taking into account both variables was derived. CelTIL at D15 as a continuous variable was significantly associated with pCR, and patients with CelTIL-low and CelTIL-high scores had a pCR rate of 0% and 33%, respectively. In LPT109096, CelTIL at D15 was found associated with pCR both as a continuous variable and as group categories using a pre-defined cut-off (75.0% versus 33.3%). On-treatment TILs, but not baseline TILs, are independently associated with response following anti-HER2 therapy-only. A combined score of TILs and tumor cellularity measured at D15 provides independent predictive information upon completion

 12. Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain: economic evaluation.

  Science.gov (United States)

  Hollinghurst, Sandra; Sharp, Debbie; Ballard, Kathleen; Barnett, Jane; Beattie, Angela; Evans, Maggie; Lewith, George; Middleton, Karen; Oxford, Frances; Webley, Fran; Little, Paul

  2008-12-11

  An economic evaluation of therapeutic massage, exercise, and lessons in the Alexander technique for treating persistent back pain. Cost consequences study and cost effectiveness analysis at 12 month follow-up of a factorial randomised controlled trial. 579 patients with chronic or recurrent low back pain recruited from primary care. Normal care (control), massage, and six or 24 lessons in the Alexander technique. Half of each group were randomised to a prescription for exercise from a doctor plus behavioural counselling from a nurse. Costs to the NHS and to participants. Comparison of costs with Roland-Morris disability score (number of activities impaired by pain), days in pain, and quality adjusted life years (QALYs). Comparison of NHS costs with QALY gain, using incremental cost effectiveness ratios and cost effectiveness acceptability curves. Intervention costs ranged from pound30 for exercise prescription to pound596 for 24 lessons in Alexander technique plus exercise. Cost of health services ranged from pound50 for 24 lessons in Alexander technique to pound124 for exercise. Incremental cost effectiveness analysis of single therapies showed that exercise offered best value ( pound61 per point on disability score, pound9 per additional pain-free day, pound2847 per QALY gain). For two-stage therapy, six lessons in Alexander technique combined with exercise was the best value (additional pound64 per point on disability score, pound43 per additional pain-free day, pound5332 per QALY gain). An exercise prescription and six lessons in Alexander technique alone were both more than 85% likely to be cost effective at values above pound20 000 per QALY, but the Alexander technique performed better than exercise on the full range of outcomes. A combination of six lessons in Alexander technique lessons followed by exercise was the most effective and cost effective option.

 13. Nutritional assessment and its role in evaluation and prescription of exercise training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loredana Meşină

  2010-06-01

  Full Text Available Introduction:Nutritional assessment gives accurate and reproducible information as regards the existence of an optimal energy metabolism: resting metabolic rate (RMR, the proportion of nutritional principles (fat, carbohydrate, protein used by the body in the basal metabolism, the intensity of effort during exercise where the maximum fat oxidation rate (MFOR is achieved. These information are used for the individualization of physical training programs and for the calorie intake adjustment in accordance with the body needs. The aim of this study is to underline once again the importance of physical activity in the weight management and to demonstrate the importance of nutritional assessment in the prescription of physical training in obese subjects.Material and methods:We investigated 43 young obese, with a mean age of 21.2 ± 3.1 years old, of which 93% were females. The subject’s evaluations consisted in: nutritional assessment (using indirect calorimetry method, maximal exercise test at baseline and the end of the study (after 6 months. After the exercise test, the subjects performed an individualized physical training with a minimum frequency of three times a week. Subject’s heart rate was monitorized during exercise by a physical therapist using a heart rate monitor (Polar F3, Finland. The dropout rate from the physical training program as part of the study was 35%, in the end remaining only 28 subjects.Results:After 6 months of individualized exercise training, we noticed a statistically significant increase of the following parameters: maximum fat oxidation rate (MFOR from 16.96±7.75 to 22.07±8.4 g/h, p=0.0043; resting metabolic rate (RMR from 2007±300.3 to 2105±290.4 kcal/day, p = 0.0026; along with the resting oxygen uptake (VO2 rest from 0.29±0.04 to 0.3±0.04 l / min, p = 0, 0035. The only parameter that has improved, but not reaching statistical significance was heart rate average at MFOR (HR_MFOR which increased from 127.1

 14. Fra bibelske til rabbinske opfattelser af askese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at illustrere, hvordan israelitisk-jødisk religion rummer flere former for moderat askese, der er i fare for at undslippe askeseforskningens opmærksomhed, når den enten forstår askese som verdensfornægtende, elitær udstigning fra samfundet, eller når den vælger...... ekstreme former for askese med vægtning af transcendente mål eller forbedringspraksisser som definitorisk udgangspunkt. Med alternativt afsæt i Steven D. Fraades definition af askese gennemgås jødedommens moderate former for askese og dens opfordringer til både mænd og kvinder om afholdenhed og...... verdensbekræftende bestræbelser fra israelitisk religion over tidlig jødedom til tidlig rabbinsk jødedom. Med eksempler fra den hebraiske Bibel, tidligt jødiske og tidligt rabbinske tekster udsondres tre typer af askese: præsteaskese, lægmandsaskese og helteaskese. Til sammen muliggør disse former for moderat askese...

 15. Evaluation of Exercise Response in a Young, High Risk Population: Submaximal Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing (ICPET) in Active Duty Soldiers

  Science.gov (United States)

  2017-03-17

  Submaximal Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing iCPET in AD Soldiers presented at/published to American College of Cardiology’s 661h Annual...disclaimer statement for research involving animals . as required by AFMAN 40-401 IP : " The experiments reported herein were conducted according to the...principles set forth in the National Institute of Health Publication No. 80-23, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals and the Animal

 16. Cardiorespiratory endurance evaluation using heart rate analysis during ski simulator exercise and the Harvard step test in elementary school students.

  Science.gov (United States)

  Lee, Hyo Taek; Roh, Hyo Lyun; Kim, Yoon Sang

  2016-01-01

  [Purpose] Efficient management using exercise programs with various benefits should be provided by educational institutions for children in their growth phase. We analyzed the heart rates of children during ski simulator exercise and the Harvard step test to evaluate the cardiopulmonary endurance by calculating their post-exercise recovery rate. [Subjects and Methods] The subjects (n = 77) were categorized into a normal weight and an overweight/obesity group by body mass index. They performed each exercise for 3 minutes. The cardiorespiratory endurance was calculated using the Physical Efficiency Index formula. [Results] The ski simulator and Harvard step test showed that there was a significant difference in the heart rates of the 2 body mass index-based groups at each minute. The normal weight and the ski-simulator group had higher Physical Efficiency Index levels. [Conclusion] This study showed that a simulator exercise can produce a cumulative load even when performed at low intensity, and can be effectively utilized as exercise equipment since it resulted in higher Physical Efficiency Index levels than the Harvard step test. If schools can increase sport durability by stimulating students' interests, the ski simulator exercise can be used in programs designed to improve and strengthen students' physical fitness.

 17. En introduktion til forskningsbaseret vildtforvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sunde, Peter

  2014-01-01

  and tangible management actions, because they are not evaluated and improved or because of organizational weaknesses of the management plans themselves. Research that spans both biological and social aspects can therefore be beneficial in improving the efficiency of the human processes and interactions...... and evaluation. This information hierarchy also represents a gradient from purely biological knowledge of the system to a clear understanding of the human driven values and processes, aimed at manipulating the population in the wanted direction. A particular challenge seems to exist in delivering effective...... in wildlife population management, as well as in improving our understanding of the dynamics of the biological systems. References are given to articles in this issue that highlights these problems and their possible solutions....

 18. Fra ord til handling i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2005-01-01

  må forholde os til dens stigende betydning. Problemet er dog, at kun få personer synes at arbejde med at omsætte oplevelser og oplevelsesøkonomi til noget håndterbart. Ret få har leveret et brug-bart bud på, hvad oplevelser konkret er, og hvordan de skaber værdi – på langt sigt og i forhold til...

 19. Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Anne Kathrine; Kirkeby, Inge Mette; Ryhl, Camilla

  Til trods for skærpelser i tilgængelighedsbestemmelserne i bygningsregle-mentet kan ofte konstateres mangler i tilgængeligheden for personer med handicap i nyopført byggeri. Handicaporganisationerne har tit indsnævret år-sagen til dette til at være svigt fra især rådgivernes og de kommunale byg...

 20. Vindmøller til små energisystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bindner, Henrik; Teodorescu, Remus; Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Der er et meget stort behov for teknologi, der kan skaffe el til små landsbyer, der ikke hidtil har haft adgang til el. Det vurderes, at op mod 2 mia. mennesker ikke har adgang til el. Det er først og fremmest folk i Afrika syd for Sahara, men også store områder af Asien og Latinamerika er endnu...

 1. Vi kan 'nudge' os til en sundere hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg

  2013-01-01

  Viden er ikke altid tilstrækkelig til at ændre vores adfærd. Det er det voksende problem med livsstilssygdomme et bevis på. Heldigvis har adfærdsforskere fundet en billig lødsning som ved hjælp af psykologiske mekanismer får os til at handle til gavn for vores helbred....

 2. Fra kabinettskrigen til den totale krigen: Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron

  OpenAIRE

  Hobson, Rolf

  1994-01-01

  Teoriene til Carl von Clausewitz, den preussiske krigsfilosofen har vært gjenstand for mange forskjellige tolkninger over de siste 150 årene. De omfattes fortsatt med stor interesse, og det må vel kunne sies at hans innflytelse er større i dag enn noensinne. Denne studien er en oversikt over noen av de viktigste tolkningene av Clausewitz’ hovedverk, Om krigen. Den forsøker å analysere årsakene til at de kunne oppstå, og de historiske virkningene de har fått, Dette skjer innenfor en bred forto...

 3. CGM ApS Årsberetning til DANAK

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Chiffre, Leonardo

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler.......Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler....

 4. Effects of an exercise program on the functional capacity of patients with chronic Chagas' heart disease, evaluated by cardiopulmonary testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paloma Hargreaves Fialho

  2012-04-01

  Full Text Available INTRODUCTION: Despite all efforts to restrict its transmission, Chagas' disease remains a severe public health problem in Latin America, affecting 8-12 million individuals. Chronic Chagas' heart disease, the chief factor in the high mortality rate associated with the illness, affects more than half a million Brazilians. Its evolution may result in severe heart failure associated with loss of functional capacity and quality of life, with important social and medical/labor consequences. Many studies have shown the beneficial effect of regular exercise on cardiac patients, but few of them have focused on chronic Chagas' heart disease. METHODS: This study evaluated the effects of an exercise program on the functional capacity of patients with chronic Chagas' disease who were treated in outpatient clinics at the Evandro Chagas Institute of Clinical Research and the National Institute of Cardiology, Rio de Janeiro, Brazil. The exercises were performed 3 times a week for 1 h (30 min of aerobic activity and 30 min of resistance exercises and extension over 6 months in 2010. Functional capacity was evaluated by comparing the direct measurement of the O2 uptake volume (VO2 obtained by a cardiopulmonary exercise test before and after the program (p 10% (p = 0.01949. CONCLUSIONS: The results suggest a statistically significant improvement in functional capacity with regular exercise of the right intensity.

 5. Effects of an exercise program on the functional capacity of patients with chronic Chagas' heart disease, evaluated by cardiopulmonary testing.

  Science.gov (United States)

  Fialho, Paloma Hargreaves; Tura, Bernardo Rangel; Sousa, Andréa Silvestre de; Oliveira, Claudia Rosa de; Soares, Carla Cristiane Santos; Oliveira, Juliana Rega de; Souza, Marcus Vinícius; Coelho, Marina Pereira; Souza, Fernando César de Castro e; Cunha, Ademir Batista da; Kopiler, Daniel Arkader

  2012-01-01

  Despite all efforts to restrict its transmission, Chagas' disease remains a severe public health problem in Latin America, affecting 8-12 million individuals. Chronic Chagas' heart disease, the chief factor in the high mortality rate associated with the illness, affects more than half a million Brazilians. Its evolution may result in severe heart failure associated with loss of functional capacity and quality of life, with important social and medical/labor consequences. Many studies have shown the beneficial effect of regular exercise on cardiac patients, but few of them have focused on chronic Chagas' heart disease. This study evaluated the effects of an exercise program on the functional capacity of patients with chronic Chagas' disease who were treated in outpatient clinics at the Evandro Chagas Institute of Clinical Research and the National Institute of Cardiology, Rio de Janeiro, Brazil. The exercises were performed 3 times a week for 1 h (30 min of aerobic activity and 30 min of resistance exercises and extension) over 6 months in 2010. Functional capacity was evaluated by comparing the direct measurement of the O₂ uptake volume (VO₂) obtained by a cardiopulmonary exercise test before and after the program (p maximum ages of 30 and 72 years, respectively. We observed an average increase of VO(2peak) > 10% (p = 0.01949). The results suggest a statistically significant improvement in functional capacity with regular exercise of the right intensity.

 6. Evaluating a Nationwide Recreational Football Intervention: Recruitment, Attendance, Adherence, Exercise Intensity, and Health Effects

  Science.gov (United States)

  Fløtum, Liljan av; Ottesen, Laila S.; Krustrup, Peter

  2016-01-01

  The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20–72 yrs) were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population. A preintervention test battery including resting heart rate (RHR), blood pressure, and body mass measurements along with performance tests (Yo-Yo Intermittent Endurance level 1 (Yo-Yo IE1), the Arrowhead Agility Test, and the Flamingo Balance Test) were performed (n = 502). Training attendance (n = 310) was 1.6 ± 0.2 sessions per week (range: 0.6–2.9), corresponding to 28.8 ± 1.0 sessions during the 18 wk intervention period. After 18 wks mean arterial pressure (MAP) was −2.7 ± 0.7 mmHg lower (P 99 mmHg (−5.6 ± 1.5 mmHg; n = 50). RHR was lowered (P Football Fitness was shown to be a successful health-promoting nationwide training intervention for adult participants with an extraordinary recruitment, a high attendance rate, moderate adherence, high exercise intensity, and marked benefits in cardiovascular health profile and fitness. PMID:27437401

 7. Evaluating a Nationwide Recreational Football Intervention: Recruitment, Attendance, Adherence, Exercise Intensity, and Health Effects.

  Science.gov (United States)

  Fløtum, Liljan Av; Ottesen, Laila S; Krustrup, Peter; Mohr, Magni

  2016-01-01

  The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20-72 yrs) were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population. A preintervention test battery including resting heart rate (RHR), blood pressure, and body mass measurements along with performance tests (Yo-Yo Intermittent Endurance level 1 (Yo-Yo IE1), the Arrowhead Agility Test, and the Flamingo Balance Test) were performed (n = 502). Training attendance (n = 310) was 1.6 ± 0.2 sessions per week (range: 0.6-2.9), corresponding to 28.8 ± 1.0 sessions during the 18 wk intervention period. After 18 wks mean arterial pressure (MAP) was -2.7 ± 0.7 mmHg lower (P 99 mmHg (-5.6 ± 1.5 mmHg; n = 50). RHR was lowered (P health-promoting nationwide training intervention for adult participants with an extraordinary recruitment, a high attendance rate, moderate adherence, high exercise intensity, and marked benefits in cardiovascular health profile and fitness.

 8. Proposing a standardized method for evaluating patient report of the intensity of dyspnea during exercise testing in COPD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hareendran A

  2012-05-01

  Full Text Available Asha Hareendran,1 Nancy K Leidy,2 Brigitta U Monz,3 Randall Winnette,1 Karin Becker,3 Donald A Mahler41United BioSource Corporation, London, UK; 2United BioSource Corporation, Bethesda, MD, USA; 3Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany; 4Dartmouth Medical School, Hanover, NH, USABackground: Measuring dyspnea intensity associated with exercise provides insights into dyspnea-limited exercise capacity, and has been used to evaluate treatment outcomes for chronic obstructive pulmonary disease (COPD. Three patient-reported outcome scales commonly cited for rating dyspnea during exercise are the modified Borg scale (MBS, numerical rating scale for dyspnea (NRS-D, and visual analogue scale for dyspnea (VAS-D. Various versions of each scale were found. Our objective was to evaluate the content validity of scales commonly used in COPD studies, to explore their ability to capture patients' experiences of dyspnea during exercise, and to evaluate a standardized version of the MBS.Methods: A two-stage procedure was used, with each stage involving one-on-one interviews with COPD patients who had recently completed a clinic-based exercise event on a treadmill or cycle ergometer. An open-ended elicitation interview technique was used to understand patients' experiences of exercise-induced dyspnea, followed by patients completing the three scales. The cognitive interviewing component of the study involved specific questions to evaluate the patients' perspectives of the content and format of the scales. Results from Stage 1 were used to develop a standardized version of the MBS, which was then subjected to further content validity assessment during Stage 2.Results: Thirteen patients participated in the two-stage process (n = 6; n = 7. Mean forced expiratory volume in 1 second (FEV1 percent predicted was 40%, mean age 57 years, and 54% were male. Participants used a variety of terms to describe the intensity and variability of exercise-induced dyspnea. Subjects

 9. Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjetil Børhaug

  2014-08-01

  Full Text Available In this article, it is argued that Early Childhood Education and Care management can be distributed on more persons than the director. Attention is directed towards the educational managers in the ECEC center departments in Norwegian ECEC, and their managerial responsibility. Interviews were conducted with 18 such managers in 10 different ECEC centers in order to examine their role in the managerial process of ECEC centers.  The material seems to suggest that these department managers operate in a fairly hierarchical structure, and that they do not contribute in any collective management process for the entire center. They have a different management responsibility than the directors, and within a hierarchical framework, they exercise a significant management responsibility in their departments. Denne artikkelen argumenterer for at barnehageledelse kan være fordelt på flere personer enn styreren og fokuserer på ledelsesoppgavene til de pedagogiske lederne som leder de arbeidsgruppene som barnehagen har på grunnplanet. Dybdeintervjuer ble gjennomført med 18 pedagogiske ledere for å kaste lys over deres bidrag i barnehagens ledelsesprosess.  Studien viser at som ledere er de plassert i en hierarkisk struktur og at de i liten grad er deltagere i kollektiv ledelse eller i barnehagens lederteam. De har en annen ledelsesprofil enn den vi finner i forskningen om styrere, og innenfor hierarkiske rammer har de et betydelig lederansvar på avdelingen.

 10. Effect of exercise-induced muscle damage on muscle hardness evaluated by ultrasound real-time tissue elastography

  OpenAIRE

  Yanagisawa, Osamu; Sakuma, Jun; Kawakami, Yasuo; Suzuki, Katsuhiko; Fukubayashi, Toru

  2015-01-01

  Purpose To assess the effect of exercise-induced muscle damage on muscle hardness and evaluate the relationship between muscle hardness and muscle damage indicators. Methods Seven men (mean 25.3?years; 172.7?cm; 66.8?kg) performed the single-leg ankle plantar flexion exercise involving both concentric and eccentric contractions (10 sets of 40 repetitions). The hardness of the medial gastrocnemius (MG) was evaluated using ultrasound real-time tissue elastography before, from day 1 to 4, and da...

 11. Når kommunikationsarbejde bliver til administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en organisator...... organisatorisk opgave, der kan kvalificeres adskilt fra den sundhedsfaglige kerneopgave? Argumentet er, at samfundets kalden på bedre kommunikation i sundhedsvæsnet besvares med institutionaliseringer af kommunikation, der iværksætter administrative praksisser....

 12. "LICENS ER NOGET VI GIVER TIL HINANDEN"

  OpenAIRE

  Svendsen, Nana Lysbo; Birksholm, Sarah Schlander; Rosendahl, Rasmus; Albrechtsen, Nadja Loran

  2013-01-01

  This study consists of a rhetorical analysis of how the Danish Broadcasting Corporation argues for the compulsory license fee in their campaign video: ’Licens er noget vi giver til hinanden’. On the assumption that a visual product can argue on equal terms with the spoken language, the paper will look at the specific visual tools that are used in the argumentation and the portrayal of the concept of public service and the license fee. In extension to this the paper will examine if the vid...

 13. Evaluation of exercise on individuals with dementia and their carers: a randomised controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Cerga-Pashoja, Arlinda; Lowery, David; Bhattacharya, Rahul; Griffin, Mark; Iliffe, Steve; Lee, James; Leonard, Claire; Ricketts, Sue; Strother, Lyn; Waters, Fiona; Ritchie, Craig W; Warner, James

  2010-05-13

  Almost all of the 820,000 people in the UK with dementia will experience Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD). However, research has traditionally focused on treating cognitive symptoms, thus neglecting core clinical symptoms that often have a more profound impact on living with dementia. Recent evidence (Kales et al, 2007; Ballard et al, 2009) indicates that the popular approach to managing BPSD - prescription of anti-psychotic medication - can increase mortality and the risk of stroke in people with dementia as well as impair quality of life and accelerate cognitive decline. Consequently, there is a need to evaluate the impact that non-pharmacological interventions have on BPSD; we believe physical exercise is a particularly promising approach. We will carry out a pragmatic, randomised, single-blind controlled trial to evaluate the effectiveness of exercise (planned walking) on the behavioural and psychological symptoms of individuals with dementia. We aim to recruit 146 people with dementia and their carers to be randomized into two groups; one will be trained in a structured, tailored walking programme, while the other will continue with treatment as usual. The primary outcome (BPSD) will be assessed with the Neuropsychiatric Inventory (NPI) along with relevant secondary outcomes at baseline, 6 and 12 weeks. Designing this study has been challenging both ethically and methodologically. In particular to design an intervention that is simple, measurable, safe, non-invasive and enjoyable has been testing and has required a lot of thought. Throughout the design, we have attempted to balance methodological rigour with study feasibility. We will discuss the challenges that were faced and overcome in this paper. ISRCTN01423159.

 14. Effectiveness evaluation of whole-body electromyostimulation as a post-exercise recovery method.

  Science.gov (United States)

  DE LA Camara, Miguel A; Pardos, Ana I; Veiga, Óscar L

  2018-01-04

  Whole-body electromyostimulation (WB-EMS) devices are now being used in health and sports training, although there are few studies investigating their benefits. The objective of this research was to evaluate the effectiveness of WB-EMS as a post-exercise recovery method, and compare it with other methods like active and passive recovery. The study included nine trained men (age = 21 ± 1years, height = 1.77 ± 0.4 m, mass = 62 ± 7 kg). Three trials were performed in three different sessions, 1 week apart. Each trial, the participants completed the same exercise protocol and a different recovery method each time. A repeated measures design was used to check the basal reestablishing on several physiological variables [lactate, heart rate, percentage of tissue hemoglobin saturation, temperature, and neuromuscular fatigue] and to evaluate the quality of recovery. The non-parametric Wilcoxon and Friedman ANOVA tests were used to examine the differences between recovery methods. The results showed no differences between methods in the physiological and psychological variables analyzed. Although, the blood lactate concentration showed borderline statistical significance between methods (P = 0.050). Likewise, WB-EMS failed to recover baseline blood lactate concentration (P = 0.021) and percentage of tissue hemoglobin saturation (P = 0.023), in contrast to the other two methods. These findings suggest that WB-EMS is not a good recovery method because the power of reestablishing of several physiological and psychological parameters is not superior to other recovery methods like active and passive recovery.

 15. The evaluation of a strength and balance exercise program for falls prevention in community primary care.

  Science.gov (United States)

  Hawley-Hague, Helen; Roden, Amy; Abbott, Jo

  2017-08-01

  We aimed to evaluate a strength and balance program delivered in the community. There is little evidence of implementation of evidence-based exercise in practice. The program was a step-down model, designed to encourage long-term exercise in community classes. The program consisted of a fully funded referral only evidence-based 12-week strength and balance (Community Otago) class, followed by an evidence-based continuous open-access community strength and balance class (Active Always). The program was offered to patients: 1) after formal falls rehabilitation (falls and fracture service); 2) after falls rehabilitation in intermediate care; and 3) referred by a GP who were not eligible for rehabilitation (preventative measure). Outcome evaluation used descriptive statistics to report changes in function, confidence in balance, hospital attendance/admission for falls/fractures and transition to community classes. Focus groups established participant experience/satisfaction. Seventy-nine participants were included, aged 56-96, and 53 (67%) were women. About 63.3% of patients transitioned to Active Always classes, demonstrating improvement in maintenance. Follow-up scores from baseline attendance at falls and fracture service to 12-weeks follow-up (24 weeks) in Community Otago showed the majority of patients improved their function (Timed up and Go), confidence (ConfBal) and lowered their falls risk (Tinetti). Follow-up of participants from Community Otago baseline to the end of 12-weeks showed improvement in function and confidence, but only a third of participants lowered their falls risk. Focus groups data suggest that continuity of delivery, the role of the instructor, health professional, and social and physical outcomes were essential for maintenance. A supportive environment can be created which encourages older adults' continued participation in group-based strength and balance, helping the delivery of evidence-based practice.

 16. Evaluation of exercise on individuals with dementia and their carers: a randomised controlled trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Claire

  2010-05-01

  Full Text Available Abstract Background Almost all of the 820,000 people in the UK with dementia will experience Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD. However, research has traditionally focused on treating cognitive symptoms, thus neglecting core clinical symptoms that often have a more profound impact on living with dementia. Recent evidence (Kales et al, 2007; Ballard et al, 2009 indicates that the popular approach to managing BPSD - prescription of anti-psychotic medication - can increase mortality and the risk of stroke in people with dementia as well as impair quality of life and accelerate cognitive decline. Consequently, there is a need to evaluate the impact that non-pharmacological interventions have on BPSD; we believe physical exercise is a particularly promising approach. Methods/Design We will carry out a pragmatic, randomised, single-blind controlled trial to evaluate the effectiveness of exercise (planned walking on the behavioural and psychological symptoms of individuals with dementia. We aim to recruit 146 people with dementia and their carers to be randomized into two groups; one will be trained in a structured, tailored walking programme, while the other will continue with treatment as usual. The primary outcome (BPSD will be assessed with the Neuropsychiatric Inventory (NPI along with relevant secondary outcomes at baseline, 6 and 12 weeks. Discussion Designing this study has been challenging both ethically and methodologically. In particular to design an intervention that is simple, measurable, safe, non-invasive and enjoyable has been testing and has required a lot of thought. Throughout the design, we have attempted to balance methodological rigour with study feasibility. We will discuss the challenges that were faced and overcome in this paper. Trial Registration ISRCTN01423159

 17. A systematic review to evaluate exercise for anterior cruciate ligament injuries: does this approach reduce the incidence of knee osteoarthritis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duncan KJ

  2016-01-01

  Full Text Available Koji J Duncan, Jaclyn N Chopp-Hurley, Monica R Maly School of Rehabilitation Science, McMaster University, Hamilton, ON, Canada Purpose: Among a variety of conservative and surgical options to treat anterior cruciate ligament (ACL injuries, we do not understand which options could potentially prevent knee osteoarthritis (OA. The aim of this systematic review was to examine the evidence pertaining to exercise treatment of ACL injuries in the context of knee OA. Methods: Medline, Embase, CINAHL, PubMed, and PEDro (Physiotherapy Evidence Database databases were systematically searched using keywords encompassed within four primary key terms: knee, osteoarthritis, anterior cruciate ligament, and exercise. Clinical studies evaluating the effect of an exercise treatment for ACL injuries on the development of knee OA in adult humans were included. The PEDro scale was used to critically assess the studies included in the review. Results: Eighteen studies were included in this review, with a median PEDro score of 6/11 (range, 2/11–9/11. Three studies provided statistical evidence that exercise following ACL injury lowered the risk for knee OA development. Nine studies demonstrated no benefit of exercise in preventing knee OA incidence relative to either operative treatment or the contralateral, unaffected knee. However, exercise resulted in higher knee instability. Nonetheless, there were no significant differences in subjective or objective knee outcomes for early versus late ACL reconstruction. Limitations: This review was not registered through PROSPERO. Conclusion: The relationship between a rehabilitative exercise for ACL injuries and long-term knee OA prevalence is inconclusive. However, research suggests initial conservative treatment with optional late ACL reconstruction because this treatment strategy may reduce the risk of knee OA. More research, ideally randomized controlled trials or comparable designs, is required prior to establishing

 18. Association of Trans-theoretical Model (TTM based Exercise Behavior Change with Body Image Evaluation among Female Iranian Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sahar Rostami

  2017-03-01

  Full Text Available BackgroundBody image is a determinant of individual attractiveness and physical activity among the young people. This study was aimed to assess the association of Trans-theoretical model based exercise behavior change with body image evaluation among the female Iranian students.Materials and MethodsThis cross-sectional study was conducted in Sanandaj city, Iran in 2016. Using multistage sampling method, a total of 816 high school female students were included in the study. They completed a three-section questionnaire, including demographic information, Trans-theoretical model constructs and body image evaluation. The obtained data were fed into SPSS version 21.0.  ResultsThe results showed more than 60% of participants were in the pre-contemplation and contemplation stages of exercise behavior. The means of perceived self-efficacy, barriers and benefits were found to have a statistically significant difference during the stages of exercise behavior change (P

 19. Equine Welfare during Exercise: An Evaluation of Breathing, Breathlessness and Bridles.

  Science.gov (United States)

  Mellor, David J; Beausoleil, Ngaio J

  2017-05-26

  Horses engaged in strenuous exercise display physiological responses that approach the upper functional limits of key organ systems, in particular their cardiorespiratory systems. Maximum athletic performance is therefore vulnerable to factors that diminish these functional capacities, and such impairment might also lead to horses experiencing unpleasant respiratory sensations, i.e., breathlessness. The aim of this review is to use existing literature on equine cardiorespiratory physiology and athletic performance to evaluate the potential for various types of breathlessness to occur in exercising horses. In addition, we investigate the influence of management factors such as rein and bit use and of respiratory pathology on the likelihood and intensity of equine breathlessness occurring during exercise. In ridden horses, rein use that reduces the jowl angle, sometimes markedly, and conditions that partially obstruct the nasopharynx and/or larynx, impair airflow in the upper respiratory tract and lead to increased flow resistance. The associated upper airway pressure changes, transmitted to the lower airways, may have pathophysiological sequelae in the alveolae, which, in their turn, may increase airflow resistance in the lower airways and impede respiratory gas exchange. Other sequelae include decreases in respiratory minute volume and worsening of the hypoxaemia, hypercapnia and acidaemia commonly observed in healthy horses during strenuous exercise. These and other factors are implicated in the potential for ridden horses to experience three forms of breathlessness-"unpleasant respiratory effort", "air hunger" and "chest tightness"-which arise when there is a mismatch between a heightened ventilatory drive and the adequacy of the respiratory response. It is not known to what extent, if at all, such mismatches would occur in strenuously exercising horses unhampered by low jowl angles or by pathophysiological changes at any level of the respiratory tract. However

 20. Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) from patients with glioma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liu, Zhenjiang; Meng, Qingda; Bartek, Jiri

  2017-01-01

  . Intracellular cytokine staining (ICS, IL-2, IL-17, TNFα and IFNγ production) as well as a cytotoxicity assay was used to detect TIL reactivity against autologous tumor cells or shared tumor-associated antigens (TAAs; i.e., NY-ESO-1, Survivin or EGFRvIII). TILs were analyzed by flow cytometry, including T...

 1. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 2. Bidrag til "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians"

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bornemann Hjelmborg, Jacob

  2009-01-01

  Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september......Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september...

 3. Fra “børstemetode” til Wilbarger Program

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf; Arnsbjerg, Ingelis; Olsen, Lone

  2012-01-01

  Resumé: Artiklen har til formål at formidle kendskabet til den opdaterede behandlingsmetode betegnet Wilbarger Programmet, Comprehensive Treatment Approach, som har gennemgået store forandringer både begrebsmæssigt, teoretisk og i praktisk udførelse, siden det første Wilbarger kursus i 1991. Bagg...

 4. Introduktion til programmering (P5/JS) version 1.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Anne

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox.......Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox....

 5. Fra viden til velfærd 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  UCC’s forskning er praksisforskning. Det er anvendelig forskning, der med teorier og metoder går helt tæt på professionernes daglige arbejde. Derfor er resultaterne af vores forsknings- og udviklingsprojekter ofte med til at skabe forandringer i hverdagen. Forskningen bidrager dermed både til vid...

 6. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sands...

 7. Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Lund, Peter; Puggaard, Liselotte

  2010-01-01

  Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til malkekøer kan reduceres i forhold til den nu værende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed. Udgivelsesdato: Juni...

 8. Prospective evaluation of a new protocol for the provisional use of perfusion imaging with exercise stress testing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duvall, W.L. [Hartford Hospital, Division of Cardiology (Henry Low Heart Center), Hartford, CT (United States); Mount Sinai Medical Center, Division of Cardiology (Mount Sinai Heart), New York, NY (United States); Savino, John A.; Levine, Elliot J.; Croft, Lori B.; Henzlova, Milena J. [Mount Sinai Medical Center, Division of Cardiology (Mount Sinai Heart), New York, NY (United States); Hermann, Luke K. [Mount Sinai Medical Center, Department of Emergency Medicine, New York, NY (United States)

  2014-11-04

  Previous literature suggests that myocardial perfusion imaging (MPI) adds little to the prognosis of patients who exercise >10 metabolic equivalents (METs) during stress testing. With this in mind, we prospectively tested a provisional injection protocol in emergency department (ED) patients presenting for the evaluation of chest pain in which a patient would not receive an injection of radioisotope if adequate exercise was achieved without symptoms and a negative ECG response. All patients who presented to the ED over a 5-year period who were referred for stress testing as part of their ED evaluation were included. Patients considered for a provisional protocol were: exercise stress, age <65 years, no known coronary artery disease, and an interpretable rest ECG. Criteria for not injecting included a maximal predicted heart rate ≥85 %, ≥10 METs of exercise, no anginal symptoms during stress, and no ECG changes. Groups were compared based on stress test results, all-cause and cardiac mortality, follow-up cardiac testing, subsequent revascularization, and cost. A total of 965 patients were eligible with 192 undergoing exercise-only and 773 having perfusion imaging. After 41.6 ± 19.6 months of follow-up, all-cause mortality was similar in the exercise-only versus the exercise plus imaging group (2.6 % vs. 2.1 %, p = 0.59). There were no cardiac deaths in the exercise-only group. At 1 year there was no difference in the number of repeat functional stress tests (1.6 % vs. 2.1 %, p = 0.43), fewer angiograms (0 % vs. 4.0 %, p = 0.002), and a significantly lower cost (65 ± 332 vs 506 ± 1,991, p = 0.002; values are in US dollars) in the exercise-only group. The radiation exposure in the exercise plus imaging group was 8.4 ± 2.1 mSv. A provisional injection protocol has a very low mortality, few follow-up diagnostic tests, and lower cost compared to standard imaging protocols. If adopted it would decrease radiation exposure, save time and decrease health-care costs

 9. Heterofile antistoffer - en kilde til analyseinterferens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Bjerner

  2009-10-01

  Full Text Available  Sirkulerende naturlig forekommende humane antistoffer mot humane antistoffer (rheumatoide faktorer og mot dyreantistoffer (heterofile antistoffer har evner til å binde analyseantistoffer som brukes i en immunometrisk analyse. Resultatet er oftest et falsk forhøyet prøvesvar (positiv interferens og noen ganger et falsk for lavt svar (negativ interferens. Slik interferens kan reduseres betydelig gjennom modifisering av analyseantistoffene og gjennom buffertilsetninger, men forekomsten av interferens kan i dag ikke helt elimineres. Det er derfor viktig at klinikeren kjenner til risikoen for interferens, og gir laboratoriet tilbakemelding dersom prøvesvaret ikke stemmer med klinikkenHeterophilic antibodies – a source of analytical interference. Human antibodies binding human or animal antibodies may cause aberrant results in immunometric assays by binding the assay antibodies involved. The result may be falsely elevated (positive interference or falsely low (negative interference. Both the frequency and the size of the aberrations may be reduced by either modifying the assay antibodies or by using buffer additives. However, as such interference cannot be completely eradicated, awareness of physicans and scientists is strongly needed.

 10. Discovery of ATP-Competitive Inhibitors of tRNAIle Lysidine Synthetase (TilS) by High-Throughput Screening.

  Science.gov (United States)

  Shapiro, Adam B; Plant, Helen; Walsh, Jarrod; Sylvester, Mark; Hu, Jun; Gao, Ning; Livchak, Stephania; Tentarelli, Sharon; Thresher, Jason

  2014-09-01

  A novel, ultrahigh-throughput, fluorescence anisotropy-based assay was developed and used to screen a 1.4-million-sample library for compounds that compete with adenosine triphosphate (ATP) for binding to Escherichia coli tRNA(Ile) lysidine synthetase (TilS), an essential, conserved, ATP-dependent, tRNA-modifying enzyme of bacterial pathogens. TilS modifies a cytidine base in the anticodon loop of Ile2 tRNA by attaching lysine, thereby altering codon recognition of the CAU anticodon from AUG (methionine) to AUA (isoleucine). A scintillation proximity assay for the incorporation of lysine into Ile2 tRNA was used to eliminate false positives in the initial screen resulting from detection artifacts as well as compounds competitive with the fluorescent label instead of ATP, and to measure inhibitor potencies against E. coli and Pseudomonas aeruginosa TilS isozymes. The tRNA(Ile) substrate for P. aeruginosa TilS was identified for the first time to enable these measurements. ATP-competitive binding of inhibitors was confirmed by one-dimensional ligand-observe nuclear magnetic resonance. A preliminary structure-activity relationship is shown for two inhibitor series. © 2014 Society for Laboratory Automation and Screening.

 11. Evaluation of frequency of positive exercise-induced bronchospasm between swimmers and sedentary individuals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laricy Martins da Mata

  Full Text Available Abstract Introduction: Despite the prevalence of prescribed asthma, there is uncertainty about the incidence of exercise-induced bronchospasm (EIB. Objective: Compare the frequency of EIB between swimmers and sedentary individuals, and observe heart rate variability during bronchial activity. Methods: In total, 18 swimmers (group 1 and 18 sedentary individuals (group 2 were included. The participants rested for 30 minutes for evaluation of HRV. Blood pressure (PA, respiratory rate (RR, and pulse oxygen saturation (SpO2 were measured. The volunteers remained seated for the spirometry test (maneuver of forced vital capacity - FVC. This was repeated 5, 10, 15, 20, and 30 minutes after the exercise test. The statistical analysis used the Student t, Mann Whitney, and Shapiro-Wilks tests. The significance level was p <0.05. Results: The spirometry findings showed 3 sedentary individuals and 10 swimmers with obstructive ventilatory disorder (OVD. Only 2 of the sedentary and none of the swimmer group demonstrated positive bronchial provocation. A key criterion for diagnosing OVD, the relationship between forced expiratory volume in one second and FVC (FEV1/FVC, was statistically lower in the swimmer group. The measures of the root mean square of the successive differences between adjacent normal RR intervals, in a time interval (RMSSD, and the standard deviation of all normal RR intervals recorded in a time interval (SDNN were significantly higher among the athletes. Conclusion: The bronchial provocation test identified a higher prevalence of bronchospasm among sedentary individuals. However, there was a reduction in the FEV1/FVC ratio and higher HRV in the group of swimmers.

 12. Evaluating a Nationwide Recreational Football Intervention: Recruitment, Attendance, Adherence, Exercise Intensity, and Health Effects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljan av Fløtum

  2016-01-01

  Full Text Available The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20–72 yrs were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population. A preintervention test battery including resting heart rate (RHR, blood pressure, and body mass measurements along with performance tests (Yo-Yo Intermittent Endurance level 1 (Yo-Yo IE1, the Arrowhead Agility Test, and the Flamingo Balance Test were performed (n=502. Training attendance (n=310 was 1.6 ± 0.2 sessions per week (range: 0.6–2.9, corresponding to 28.8 ± 1.0 sessions during the 18 wk intervention period. After 18 wks mean arterial pressure (MAP was −2.7 ± 0.7 mmHg lower (P99 mmHg (−5.6 ± 1.5 mmHg; n=50. RHR was lowered (P<0.05 by 6 bpm after intervention (77 ± 1 to 71 ± 1 bpm. Yo-Yo IE1 performance increased by 41% (540 ± 27 to 752 ± 45 m, while agility and postural balance were improved (P<0.05 by ~6 and ~45%, respectively. In conclusion, Football Fitness was shown to be a successful health-promoting nationwide training intervention for adult participants with an extraordinary recruitment, a high attendance rate, moderate adherence, high exercise intensity, and marked benefits in cardiovascular health profile and fitness.

 13. Evaluation of static and dynamic balance in elderly women performing aquatic exercise and gymnastics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Almeida

  2010-01-01

  Full Text Available This study evaluated static and dynamic balance and related motor valences in elderly women who had been undergone gymnastics or aquatic exercise training for at least 6 months, three times a week. Thirty-one women performed water gymnastics (mean age: 69.32 ± 6.57 years and 28 gymnastics (65.57 ± 7.67 years. Height (cm, weight (kg and waist, hip and abdominal circumference (cm were measured and the body mass index (BMI and waist-hip ratio (WHR were calculated. Physical fitness was measured using the “sit and get up in 30 seconds” test (leg endurance and “8-foot up-and-go” test (dynamic balance, both proposed by Rikli and Jones (1999, and the “sit and reach” (flexibility and static balance tests described by Caromano (1998. Statistical analysis was performed using the Student t-test and Pearson’s correlation, with a level of significance of 0.05. No significant difference in the anthropometric measures (BMI and WHR was observed between groups. In the physical fitness tests, significant differences were only found in the “8-foot up-and-go” and “sit and get up” tests, with the gymnastics group presenting better results. No correlations within or between groups were observed regarding static and dynamic balance or motor valences. In conclusion, neither type of exercise was superior but the gymnastics group tended to show better results in terms of parameters such as agility, balance and flexibility.

 14. Tecnologia tátil para a avaliação da dor em cegos Tecnología táctil para la evaluación del dolor en ciegos Tactile technology for pain evaluation in blind people

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Cláudia de Souza Toniolli

  2003-03-01

  Full Text Available Trata-se de um estudo descritivo e exploratório das percepções dos cegos acerca do protótipo chamado Escala Tátil, para avaliação da intensidade da dor. Por meio de uma entrevista semi-estruturada, foram obtidos os relatos de cegos da Associação dos Cegos do Ceará, para descrever a natureza do protótipo, estabelecendo relações entre as suas experiências dolorosas e buscando significados para a sua utilização na cultura dos cegos. Dos relatos, foram identificados e analisados três temas: intensidade da dor na ponta dos dedos, percepção da escala tátil da dor, destacando-se textura, forma e tamanho, lapidando-se a Escala Tátil. A percepção sensorial tátil dos cegos gerou novos parâmetros de reflexão para o estudo da dor e direcionou a performance do protótipo para um processo de comunicação da dor mais satisfatório.Este es un estudio descriptivo de las percepciones de los ciegos acerca del prototipo llamado Escala Táctil para evaluación de la intensidad del dolor. A través de una entrevista semi-estructurada, se obtuvieron relatos de ciegos de la Asociación del Ciegos de la ciudad de Ceará-BR para describir la naturaleza del prototipo, estableciendo relaciones entre sus experiencias dolorosas y buscando significados para su utilización en la cultura de los ciegos. De los relatos fueron identificados y analizados tres temas: intensidad del dolor en la punta de los dedos, percepción de la escala táctil del dolor: textura, forma y tamaño y puliendo la Escala Táctil. La percepción sensorial de las personas ciegas generó nuevos parámetros de reflexión para el estudio del dolor y orientó la performance del prototipo hacia un proceso de comunicación del dolor más satisfactorio.This is a descriptive study of blind people perceptions about a prototype called Tactile Scale for pain intensity evaluation. By means of a half-structured interview, reports were collected from blind people from the Ceará Blind

 15. Using network science to evaluate exercise-associated brain changes in older adults

  OpenAIRE

  Jonathan H. Burdette; Laurienti, Paul J.; Espeland, Mark A.; Morgan, Ashley R.; Qawi Telesford; Vechlekar, Crystal D.; Satoru Hayaska; Janine J Jennings; Jeff A Katula; Kraft, Robert A.; Walter J Rejeski

  2010-01-01

  Literature has shown that exercise is beneficial for cognitive function in older adults and that aerobic fitness is associated with increased hippocampal tissue and blood volumes. The current study used novel network science methods to shed light on the neurophysiological implications of exercise-induced changes in the hippocampus of older adults. Participants represented a volunteer subgroup of older adults that were part of either the exercise training (ET) or healthy aging educational cont...

 16. A road to more and cheaper energy conservation. Evaluation of all the Danish energy saving activities. Appendix; En vej til flere og billigere energibesparelser. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter. Billagsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-12-15

  The appendix together with the main report constitutes the result of the evaluation carried out in 2008 of all Danish energy conservation activities and incentives. A brief introduction is given to the social context of the effort to promote energy conservation and the use of incentives. The main part of the appendix is a presentation of each of the present nine main incentives and activities, their effects and cost. The nine energy saving activities and incentives are: Taxes and CO{sub 2} quotas, the electric utilities' activities, energy labelling of buildings, the Electric Power Saving Trust, building codes, labelling of appliances, energy conservation requirements for public workplaces, agreement with the energy intensive industry, and the Energy Conservation Fund. Finally, the achieved effects of the present Danish energy saving efforts are presented. (ln)

 17. N-acetylcysteine modifies the acute effects of isosorbide-5-mononitrate in angina pectoris patients evaluated by exercise testing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, J H; Klarlund, K; Aldershvile, J

  1989-01-01

  , given together with a single oral dose of the long-acting nitrate, isosorbide-5-mononitrate (5-ISMN, 60 mg), would modify the nitrate effect evaluated by exercise testing before and after additional sublingual doses of nitroglycerin (NTG). Ten patients with angina pectoris and angiographically proven...... significant coronary artery disease were included. All patients received a baseline therapy with beta blockers. None of the patients had developed nitrate tolerance at inclusion. NAC/5-ISMN treatment significantly prolonged the total exercise time as compared with placebo/5-ISMN (7.7 +/- 2.1 min vs. 6.8 +/- 1...

 18. The 1-min Screening Test for Reading Problems in College Students: Psychometric Properties of the 1-min TIL.

  Science.gov (United States)

  Fernandes, Tânia; Araújo, Susana; Sucena, Ana; Reis, Alexandra; Castro, São Luís

  2017-02-01

  Reading is a central cognitive domain, but little research has been devoted to standardized tests for adults. We, thus, examined the psychometric properties of the 1-min version of Teste de Idade de Leitura (Reading Age Test; 1-min TIL), the Portuguese version of Lobrot L3 test, in three experiments with college students: typical readers in Experiment 1A and B, dyslexic readers and chronological age controls in Experiment 2. In Experiment 1A, test-retest reliability and convergent validity were evaluated in 185 students. Reliability was >.70, and phonological decoding underpinned 1-min TIL. In Experiment 1B, internal consistency was assessed by presenting two 45-s versions of the test to 19 students, and performance in these versions was significantly associated (r = .78). In Experiment 2, construct validity, criterion validity and clinical utility of 1-min TIL were investigated. A multiple regression analysis corroborated construct validity; both phonological decoding and listening comprehension were reliable predictors of 1-min TIL scores. Logistic regression and receiver operating characteristics analyses revealed the high accuracy of this test in distinguishing dyslexic from typical readers. Therefore, the 1-min TIL, which assesses reading comprehension and potential reading difficulties in college students, has the necessary psychometric properties to become a useful screening instrument in neuropsychological assessment and research. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd.

 19. N-acetylcysteine modifies the acute effects of isosorbide-5-mononitrate in angina pectoris patients evaluated by exercise testing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Klarlund, K; Aldershvile, J

  1989-01-01

  , given together with a single oral dose of the long-acting nitrate, isosorbide-5-mononitrate (5-ISMN, 60 mg), would modify the nitrate effect evaluated by exercise testing before and after additional sublingual doses of nitroglycerin (NTG). Ten patients with angina pectoris and angiographically proven...... significant coronary artery disease were included. All patients received a baseline therapy with beta blockers. None of the patients had developed nitrate tolerance at inclusion. NAC/5-ISMN treatment significantly prolonged the total exercise time as compared with placebo/5-ISMN (7.7 +/- 2.1 min vs. 6.8 +/- 1.......7 min, p less than 0.05). This increase was of such magnitude that no further effect was obtained after additional NTG doses. This study demonstrated that increased availability of sulfhydryl groups can increase the exercise capacity in angina pectoris patients treated with 5-ISMN without nitrate...

 20. Reliability Of Kraus-Weber Exercise Test As An Evaluation Tool In ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of this study was to determine strength and flexibility of the spinal and hamstring muscles among University of Ibadan students and the reliability of Kraus-Weber (K-W) exercise test. The Kraus-Weber test, involves a series of exercises that measure minimum strength and flexibility of the back, abdominal, psoas ...

 1. Evaluating a College-Prep Laboratory Exercise for Teenaged Homeschool Students in a University Setting

  Science.gov (United States)

  Hercules, Daniel A.; Parrish, Cameron A.; Whitehead, Daniel C.

  2016-01-01

  We devised a half-day laboratory exercise for a group of 10th grade homeschooled students enrolled in an honors-level high school general chemistry course organized by a collective of homeschooling families associated with local Christian churches. Anecdotal evidence suggested that the students met the learning objectives of the exercise. The…

 2. Strongwomen® Program Evaluation: Effect of Strength Training Exercises on Physical Fitness of Participants

  Science.gov (United States)

  Chaudhary, Anil Kumar; Van Horn, Beth; Corbin, Marilyn

  2015-01-01

  The Strongwomen® Program (SWP) is a nationally disseminated group strength-training exercise and nutrition education program delivered by Extension. The study reported here examined the effect of strength training exercises in SWP on improvement in physical fitness of program participants. Senior Fitness Test was used to collect data. Upon…

 3. Evaluation of the Next-Gen Exercise Software Interface in the NEEMO Analog

  Science.gov (United States)

  Hanson, Andrea; Kalogera, Kent; Sandor, Aniko; Hardy, Marc; Frank, Andrew; English, Kirk; Williams, Thomas; Perera, Jeevan; Amonette, William

  2017-01-01

  NSBRI (National Space Biomedical Research Institute) funded research grant to develop the 'NextGen' exercise software for the NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) analog. Develop a software architecture to integrate instructional, motivational and socialization techniques into a common portal to enhance exercise countermeasures in remote environments. Increase user efficiency and satisfaction, and institute commonality across multiple exercise systems. Utilized GUI (Graphical User Interface) design principals focused on intuitive ease of use to minimize training time and realize early user efficiency. Project requirement to test the software in an analog environment. Top Level Project Aims: 1) Improve the usability of crew interface software to exercise CMS (Crew Management System) through common app-like interfaces. 2) Introduce virtual instructional motion training. 3) Use virtual environment to provide remote socialization with family and friends, improve exercise technique, adherence, motivation and ultimately performance outcomes.

 4. Sociale tilbud til mennesker med sindslidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Jørgensen, Helene; Grønfeldt, Sigrid Trier

  Formålet med denne undersøgelse er at danne et overblik over den sociale indsats over for mennesker med sindslidelser i Danmark. Undersøgelsen er den første, der trækker på persondata om personer, der benytter de særlige sociale tilbud til mennesker med sindslidelse efter Servicelovens §§ 83, 85......, 100, 103, 104, 107 og 108 eller Almenboligloven § 105. Den er baseret på oplysninger fra KMD samt fra en række kommuner. Undersøgelsen tegner et billede af gruppen af personer med sindslidelse, som anvender psykosociale tilbud. Der er tale om en gruppe, der på mange punkter har karakteristika som er...

 5. Kvindernes trinvise adgang til det danske forsvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2014-01-01

  Mens det politiske fokus på kvinder i det danske forsvar synes stadigt stigende, findes der næsten ingen forskning på området. For at bidrage til den politiske og personalestrategiske udvikling på området, undersøger denne forskningsrapport fra Forsvarsakademiets Center for Militærhistorie kvinde......, hvordan kvinder fik mulighed for en egentlig karrierevej og avancement inden for den militære organisation. For at klarlægge dette område er inddraget både skriftlige kilder og interviews med en række af de første kvinder, der blev udnævnt fra forsvarets tre officersskoler....

 6. bagsidetekst til 비고츠기 아통학강연 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaiklin, Seth

  2017-01-01

  "bagsidetekst" i forhold til det næste bind med oversættelser af Vygotskys værker til koreansk......."bagsidetekst" i forhold til det næste bind med oversættelser af Vygotskys værker til koreansk....

 7. Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  2012-01-01

  Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012. Endvidere er der links til såvel finanstilsynets og fondsrådets dokumenter......Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012. Endvidere er der links til såvel finanstilsynets og fondsrådets dokumenter...

 8. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Universitetsbibliotek, hvor en webblog blev anvendt til indsamling af idéer fra bibliotekets brugere. Konklusionen er, at webblog kan anvendes til brugerinddragelse og at der kan opnås meget forskelligartet input, fra deciderede forslag til ønsker og opfattelser. Webblog som medie til brugerinvolvering er nem og billig...

 9. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980....

 10. Workshop som metode til brugerinvolvering i udvikling af informationsarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bente; Weimann, Susanne

  2009-01-01

  'ens betydning for informationsadfærden. Den empiriske del af undersøgelsen tager udgangspunkt i to pilotundersøgelser: En workshop med brugere af Det Administrative Bibliotek (DAB) og en undersøgelse af e-mail-henvendelser fra brugerne til DAB. Resultaterne fra de to undersøgelser sammenlignes for at vurdere...... workshop som metode og af DAB's brugeres work tasks og informationsbehov. Der angives konkrete forslag til dele af en IA samt forslag til en styrkelse af relationerne mellem DAB og dets brugere....

 11. Henvisning, assessment og egnethed til musikterapi i psykiatrisk regi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2003-03-01

  Full Text Available I denne artikel beskrives og uddybes emnerne henvisning, assessment og egnethed til musikterapi. Først redegøres for typiske henvisningsgrunde til musikterapi og for hvilken psykoterapeutiskbehandling musikterapien i psykiatrien tilbyder. Derefter gennemgås de egnethedskriterier der ligge til grund for assessmentproceduren i musikterapi regi. Derefter gennemgås assessmentforløbets konkrete opbygning hvor fokus er: musikken som konkret fænomen, somrelationelt felt og som symbolsk repræsentation. Der afsluttes med eksemplifi cering i gennem en case beskrivelse, hvor assessmentforløbet og den efterfølgende egnethedsvurdering gennemgås.

 12. Evaluation of NT-proBNP concentrations during exercise in asymptomatic patients with severe high-gradient aortic stenosis.

  Science.gov (United States)

  Dobrowolski, Piotr; Lech, Agnieszka; Klisiewicz, Anna; Hoffman, Piotr

  2016-08-11

  INTRODUCTION The effect of asymptomatic severe aortic stenosis (ASAS) on N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) levels ar rest and during exercise, as well as their relevance for clinical practice remain controversial.  OBJECTIVES The aim of this study was to test the hypothesis of whether the evaluation of NT-proBNP concentrations during exercise provides additional information about the severity of aortic stenosis and left ventricular remodeling in patients with ASAS. PATIENTS AND METHODS A total of 50 patients with ASAS (mean age, 38.4 ±18.1 years) and 21 healthy subjects (mean age, 43.4 ±10.6 years) were enrolled. Rest and exercise echocardiography was performed to evaluate maximum velocity (Vmax), mean aortic gradient (AG), and aortic valve area (AVA). The left ventricular mass index (LVMI) was calculated. NT-proBNP concentrations at rest and during exercise were assessed, and the difference between the 2 values was calculated (ΔNT-proBNP). RESULTS NT-proBNP and ΔNT-proBNP levels at rest and during exercise were significantly higher in the ASAS group compared with the control group. In the ASAS group, NT-proBNP levels at rest significantly correlated with LVMI (r = 0.432; P <0.0001), AVA (r = -0.408; P <0.0001), Vmax (r = 0.375; P = 0.002), and mean AG (r = 0.257; P = 0.03). NT-proBNP levels during exercise significantly correlated with LVMI (r = 0.432; P <0.0001), mean AG (r = 0.401; P = 0.001), and AVA (r = -0.375; P = 0.001). In the multivariate logistic regression model, the factors independently associated with NT-proBNP both at rest and during exercise were age, AVA, and LVMI. CONCLUSIONS NT-proBNP levels at rest provide valuable information for identifying patients with more advanced left ventricular hypertrophy secondary to severe aortic stenosis. NT-proBNP levels during exercise do not provide new information on the severity of AS.

 13. UAV Deployment Exercise for Mapping Purposes: Evaluation of Emergency Response Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piero Boccardo

  2015-07-01

  Full Text Available Exploiting the decrease of costs related to UAV technology, the humanitarian community started piloting the use of similar systems in humanitarian crises several years ago in different application fields, i.e., disaster mapping and information gathering, community capacity building, logistics and even transportation of goods. Part of the author’s group, composed of researchers in the field of applied geomatics, has been piloting the use of UAVs since 2006, with a specific focus on disaster management application. In the framework of such activities, a UAV deployment exercise was jointly organized with the Regional Civil Protection authority, mainly aimed at assessing the operational procedures to deploy UAVs for mapping purposes and the usability of the acquired data in an emergency response context. In the paper the technical features of the UAV platforms will be described, comparing the main advantages/disadvantages of fixed-wing versus rotor platforms. The main phases of the adopted operational procedure will be discussed and assessed especially in terms of time required to carry out each step, highlighting potential bottlenecks and in view of the national regulation framework, which is rapidly evolving. Different methodologies for the processing of the acquired data will be described and discussed, evaluating the fitness for emergency response applications.

 14. Utilisation, Reliability and Validity of Clinical Evaluation Exercise in Otolaryngology Training.

  Science.gov (United States)

  Awad, Z; Hayden, L; Muthuswamy, K; Tolley, N S

  2015-10-01

  To investigate the utilisation, reliability and validity of clinical evaluation exercise (CEX) in otolaryngology training. Retrospective database analysis. Online assessment database. We analysed all CEXs submitted by north London core (CT) and speciality trainees (ST) in otolaryngology from 2010 to 2013. Internal consistency of the 7 CEX items rated as either O: outstanding, S: satisfactory or D: development required. Overall performance rating (pS) of 1-4 assessed against completion of training level. Receiver operating characteristic was used to describe CEX sensitivity and specificity. Overall score (cS), pS and the number of 'D'-rated items were used to investigate construct validity. One thousand one hundred and sixty CEXs from 45 trainees were included. CEX showed good internal consistency (Cronbach's alpha= 0.85). CEX was highly sensitive (99%), yet not specific (6%). cS and pS for ST was higher than CT (99.1% ± 0.4 versus 96.6% ± 0.8 and 3.06 ± 0.05 versus 1.92 ± 0.04, respectively P otolaryngology trainees in clinical examination, but not at higher level. It has the potential to be used in a summative capacity in selecting trainees for ST positions. This would also encourage trainees to master all domains of otolaryngology clinical examination by end of CT. © 2015 John Wiley & Sons Ltd.

 15. Evaluation of fatigue of respiratory and lower limb muscles during prolonged aerobic exercise.

  Science.gov (United States)

  Nadiv, Yaara; Vachbroit, Ricki; Gefen, Amit; Elad, David; Zaretsky, Uri; Moran, Dani; Halpern, Pinchas; Ratnovsky, Anat

  2012-05-01

  The respiratory muscles may fatigue during prolonged exercises and thereby become a factor that limits extreme physical activity. The aim of the current study was to determine whether respiratory muscle fatigue imposes a limitation on extreme physical activity of well-trained young men. Electromyography (EMG) signals of respiratory (external intercostal and sternomastoid) and calf muscles (gastrocnemius) were measured (N = 8) during 1 hr of treadmill marching at a speed of 8 km/hr with and without a 15 kg backpack. The root mean square (RMS) and the mean power frequency of the EMG signals were evaluated for calculating fatigue indices. The EMG RMS revealed that the respiratory and calf muscles did not fatigue during the marching without a backpack load. The study did show, however, a significant rise in the EMG values when a backpack was carried with respect to the no-load condition (p muscles should be trained in military recruits who are required to carry loaded backpacks while marching.

 16. UAV Deployment Exercise for Mapping Purposes: Evaluation of Emergency Response Applications.

  Science.gov (United States)

  Boccardo, Piero; Chiabrando, Filiberto; Dutto, Furio; Tonolo, Fabio Giulio; Lingua, Andrea

  2015-07-02

  Exploiting the decrease of costs related to UAV technology, the humanitarian community started piloting the use of similar systems in humanitarian crises several years ago in different application fields, i.e., disaster mapping and information gathering, community capacity building, logistics and even transportation of goods. Part of the author's group, composed of researchers in the field of applied geomatics, has been piloting the use of UAVs since 2006, with a specific focus on disaster management application. In the framework of such activities, a UAV deployment exercise was jointly organized with the Regional Civil Protection authority, mainly aimed at assessing the operational procedures to deploy UAVs for mapping purposes and the usability of the acquired data in an emergency response context. In the paper the technical features of the UAV platforms will be described, comparing the main advantages/disadvantages of fixed-wing versus rotor platforms. The main phases of the adopted operational procedure will be discussed and assessed especially in terms of time required to carry out each step, highlighting potential bottlenecks and in view of the national regulation framework, which is rapidly evolving. Different methodologies for the processing of the acquired data will be described and discussed, evaluating the fitness for emergency response applications.

 17. Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Labuz, Nadia; Bundsgaard, Jeppe; Kjertmann, Kjeld

  Projektet At skrive sig til læsning er et Videnkupon-projekt finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og firmaet Jamus. Projektet havde til formål at bidrage til viden om og kvalificere udviklingen af en app til iPad, som har til formål at støtte børn i deres skrive- og læseudvikling...

 18. 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Katrine Jagd; Sørensen, Lea

  Anbefalingshæfte med anbefalinger til ligeværdige samarbejder i praksisnære innovationsprojekter eller andre samarbejdsdrevne innovationsprojekter mellem studerende, uddannelsesinstitutioner og offentlige eller private virksomheder....

 19. Development and evaluation of "Aging Well and Healthily": A health-education and exercise program for community-living older adults

  NARCIS (Netherlands)

  Hopman-Rock, M.; Westhoff, M.H.

  2002-01-01

  The Aging Well and Healthily (AWH) program consists of health education by peers and low-intensity exercise. It was evaluated via a small randomized controlled trial and a community intervention trial involving older adults in the Netherlands. Reasons stated for participation were to exercise (35%),

 20. Estimation of cerebral vascular tone during exercise; evaluation by critical closing pressure in humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ogoh, Shigehiko; Brothers, R Matthew; Jeschke, Monica

  2010-01-01

  The aim of the present study was to calculate critical closing pressure (CCP) of the cerebral vasculature at rest and during exercise to estimate cerebral vascular tone. Five men and two women were seated upright for 15 min and then performed 15 min of right-legged knee extension exercise at 40, ......, P = 0.564) or adrenaline concentrations (right, P = 0.138; left, P = 0.108). We consider that an exercise-induced increase in cerebral vascular tone serves to protect the blood-brain barrier from the exercise-induced hypertension....... and the left MCA. In both arteries, the CCP increased (right MCA, +6.6 +/- 8.5 mmHg, P = 0.023; left MCA, +7.3 +/- 9.1 mmHg, P = 0.016) during 75% WL(max) without changes in resistance-area product, while femoral vascular resistance of the non-exercising leg decreased (from 0.32 +/- 0.07 to 0.18 +/- 0.05 mm......Hg min ml(1); P right and left MCA (P = 0.31). These findings suggest an increase in cerebral vascular tone in both the right and the left MCA from rest to exercise despite a decrease in vascular resistance of the systemic vasculature...

 1. Kan lignin omdannes til flydende brændstof?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Joachim Bachmann; Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her...

 2. VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.

  VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer er et værktøj, der har til formål at inspirere med konkrete eksempler på, hvordan feedback kan inddrages i undervisningen. VUF kortlægger desuden de aktører, der kan indgå og de konkrete ting, der kan gives feedback på. På DUN konferencen blev afholdt...

 3. Fugemateriale til belægningssten og fliser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2004-01-01

  Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha.......Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha....

 4. Når værk bliver til vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Artiklen undersøger hvorledes kunst, der anvendes i religionens eller den politiske ideologis tjeneste, kan føre til vold og dermed mister den åbenhed og flertydighed, der overhovedet gør den til kunst. Emnerne er den europæiske hofnar, islam og Rote Armée Fraktion. De teoretiske indfaldsvinkler ...... anlægges gennem Bakhtin, Benjamin og Habermas....

 5. Økologisk kvalitet fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Heine; Nielsen, Thorkild

  1997-01-01

  Når det gælder forarbejdning indeholder det økologiske regelsæt udelukkende krav af ernæringsmæssig karakter. Fra et forbrugerhensyn er det nærliggende at forvente at hensyn til miljø gælder både primærproduktion, forarbejdningsled og distribution. Der kunne formuleres en række krav til energianv...

 6. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Hanne Pihl; Juel Vang, Katrine

  2014-01-01

  , at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt...... for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig....

 7. Et farvel til terror? Krigen mod ISIS 2014-2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Et farvel til terror? – Krigen mod ISIS 2014-2015 har til hensigt at belyse aspekter af håndteringen af den nye sikkerhedspolitiske situation i Mellemøsten, der er opstået i kølvandet på fremkomsten af ISIS. Gennem en række selvstændige kapitler fremføres forskellige perspektiver, der både hver...

 8. Børn udvikler computerspil til børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thessa

  2006-01-01

  Hvorfor tager spiludviklere ikke udgangspunkt i de børn, spillene udvikles til? Dette spørgsmål var grundlaget for et nordjysk projekt baseret på det pædagogiske læringsprincip ’story-line’. Forsøget gik ud på at se, om børn var i stand til at give udtryk for og gennemføre en form for spiludvikling...

 9. Fra øje til øre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Hanne Smith; Fischer-Nielsen, Louise

  for at gøre oplæsningen præcis og levende i forskellige genrer? Det er nogle af de spørgsmål, som Fra øje til øre giver svar på. Bogen handler om, hvordan man arbejder med og forbedrer oplæsning, som man bl.a. finder i tv og radio, i podcasts og lydbøger, i skoler, på biblioteker, i kirken, til...

 10. Forebyggende fysisk træning til ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Termansen, Tina; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Vores fysiske funktionsevne bliver ringere med alderen. Det er en væsentlig årsag til, at ældre har en øget risiko for at komme ud for ulykker på grund af fald. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse om faldforebyggende træning til ældre hjemmeboende borgere over 65 år, bosat ...

 11. 13 undervisningsforløb til historie i grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Michael Greis

  2016-01-01

  Undervisningsforløb i historie udviklet til HistorieLabs hjemmeside for at hjælpe og inspirere lærere i grundskolen inden for rammerne af forenklede Fælles Mål. Alle forløbene indeholder lektionsplaner, hvor de forenklede fælles mål er omsat til læringsmål og undervisningsaktiviteter. Mange af dem...

 12. På dynamikken fik han skik - og Abelprisen til Sinai gik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Vagn Lundsgaard; Hjorth, Poul G.

  2014-01-01

  Den ypperste matematiske anerkendelse, Abelprisen, er i år uddelt til den russiske matematiker Yakov Sinai. Vagn Lundsgaard Hansen og Poul G. Hjorth fortæller her om prismodtageren og hans arbejde.......Den ypperste matematiske anerkendelse, Abelprisen, er i år uddelt til den russiske matematiker Yakov Sinai. Vagn Lundsgaard Hansen og Poul G. Hjorth fortæller her om prismodtageren og hans arbejde....

 13. Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Jensen, Thomas Christian

  Formålet med dette paper er at belyse mulighederne for at få en større del af de korte ture i bil afviklet til fods eller på cykel for herigennem at opnå en miljø- og sundhedsmæssig gevinst. I projektet er op-stillet en logistisk valgmodel, der anvendes til at belyse, hvilke forhold, der især har...

 14. En differentieret tilgang til total cost of ownership (TCO)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Frederik

  2010-01-01

  Økonomistyring er en nødvendig brik i forsøget på at kunne styre dele af eller hele forsyningskæden, og til dette bruges diverse økonomistyringsværktøjer. Denne artikel omhandler økonomistyringsværktøjet 'total cost of ownership', og hvordan dette kan bruges til at forbedre samarbejdet med...

 15. Design of the Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy (REACT study: A randomized controlled trial to evaluate the effectiveness and cost-effectiveness of exercise interventions after chemotherapy on physical fitness and fatigue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  van Mechelen Willem

  2010-11-01

  Full Text Available Abstract Background Preliminary studies suggest that physical exercise interventions can improve physical fitness, fatigue and quality of life in cancer patients after completion of chemotherapy. Additional research is needed to rigorously test the effects of exercise programmes among cancer patients and to determine optimal training intensity accordingly. The present paper presents the design of a randomized controlled trial evaluating the effectiveness and cost-effectiveness of a high intensity exercise programme compared to a low-to-moderate intensity exercise programme and a waiting list control group on physical fitness and fatigue as primary outcomes. Methods After baseline measurements, cancer patients who completed chemotherapy are randomly assigned to either a 12-week high intensity exercise programme or a low-to-moderate intensity exercise programme. Next, patients from both groups are randomly assigned to immediate training or a waiting list (i.e. waiting list control group. After 12 weeks, patients of the waiting list control group start with the exercise programme they have been allocated to. Both interventions consist of equal bouts of resistance and endurance interval exercises with the same frequency and duration, but differ in training intensity. Additionally, patients of both exercise programmes are counselled to improve compliance and achieve and maintain an active lifestyle, tailored to their individual preferences and capabilities. Measurements will be performed at baseline (t = 0, 12 weeks after randomization (t = 1, and 64 weeks after randomization (t = 2. The primary outcome measures are cardiorespiratory fitness and muscle strength assessed by means of objective performance indicators, and self-reported fatigue. Secondary outcome measures include health-related quality of life, self-reported physical activity, daily functioning, body composition, mood and sleep disturbances, and return to work. In addition, compliance

 16. Evaluation Of Isometric Exercise Test And Roll-Over Test As Methods Of Pregnancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehdy Hassanzadeh Delui

  2005-05-01

  Full Text Available Background: The incidence of pregnancy induced hypertension (PIH which is one of the three main causes of maternal-neonatal morbidity and mortality is 5-7%, and prediction of this disorder is very important in maternal and neonatal health. Methods: The type of this study is analytical (comparative-prospective and its purpose is to evaluate the isometric exercise test (lET and roll-over test (ROT as methods ofPIH prediction. 116 nulliparaes, with study characteristics, after filling a questionaire and physical exam, underwent ROT, and then lET after 5 minutes, between 28-32 weeks of their pregnancy. The samples are followed up regularly until24 hr after delivery in Mashad university prenatal clinics and hospitals. Statistical analysis was done by SPSS with a: 0.05. Results: As a result, lET has a higher validity than ROT(sensitivity:78.9% vs. 47.4%, p<0.0001, specificity: 94.80 vs. 83.5%,p: 0.007,positivepredictivevalue: 75% vs. 36%,p: 0.0001, negative predictive value: 95.8% vs. 89%, p: 0.046, also validity of IETandROTtogetheris: sensitivity: 85.7%, specificity: 96.3%,PPV: 66.6% andNPV: 98.8%. Conclusion: The validity of lET in this study was shown to be higher than ROT, and by use of a very simple and cost -effective lET, we are able to predict PIH with the highest validity and if possible, use both tests in order to raise validity.

 17. Kapasitet til førebygging? - ein refleksjon over heimetenestene sin kapasitet til å drive førebyggjande arbeid til eldre

  OpenAIRE

  Guldhav, Kristin Vassbotn

  2015-01-01

  MS1-306 Master i samhandling innan helse- og sosialtenester Bakgrunn: På grunn av den venta demografiske utviklinga med fleire eldre og høgare levealder, vil talet på eldre kreftpasientar stige dei neste 10-15 åra. Betre diagnostikk og behandling vil føre til at fleire overlever eller lever med kreft som ein kronisk sjukdom over fleire år. Både alderssvekkingar og komorbiditet kan forverre kreftforløpet til den kreftsjuke. Tidlege førebyggjande tiltak for å forhindre eller bremse utvikling...

 18. Motion til hæmodialysepatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Karina Kjærsgaard; Dollerup, Karin Hejlskov; Agnholt, Hanne

  almindeligvis i 4 timer 3 gange ugentligt. I det aktuelle projekt arbejdes med motion, hvor motionen består af cykling på sengecykel samtidig med, at patienten er i dialyse. Formål Formålet med projektet er at finde ud af, hvordan kroniske hæmodialysepatienter oplever deres livskvalitet, og om livskvaliteten...... forbedres i forbindelse med sengecykling. Metode Der indgår 10 patienter i projektet i alderen 75-82 år. Patienterne har været i dialyse fra 4 til 14 år. Patienterne bliver interviewet i fokusgruppe ved interventionsperiodens start og slut. Interventionsperioden er 6 måneder, hvor patienterne cykler efter...... evne ved hver dialyse på en sengecykel. I perioden har hver patient en cykeldagbog, hvori den pågældende dags cykelforløb beskrives. Samtidig afholdes der månedlige statussamtaler med den enkelte patient. Fund og perspektivering Interventionsperioden er overstået, og patienterne har cyklet fra 5...

 19. Data warehouse til elbilers opladning og elpriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  Denne rapport præsenterer, hvordan GPS og CAN bus målinger fra opladning af elbilerne er renset for typiske fejl og gemt i et data warehouse. GPS og CAN bus målingerne er i data warehouset integreret med priserne fra det Nordeuropæiske el spotmarked Nord Pool Spot. Denne integration muliggør......, at man kan analysere på priser for at oplade en elbil samt vurdere på, hvordan disse opladninger kan indpasses i el infrastrukturen. GPS og CAN bus målingerne er opsamlet fra 176 elbiler (Citroen C-Zero, Mitsubishi iMiev og Peugeot Ion) i kalenderårene 2012 og 2013 og målingerne stammer fra Test...... håndteret inden data læses ind i data warehouset. Elbiler kan oplades både hjemme og ude. Elbilerne anvendt i Test-en-elbil projektet skrifter bruger hver 3.-6. måned. GPS data anvendes til at bestemme, hvor en bil hører hjemme. Herefter klassificeres opladninger som værende hjemme eller ude. GPS og CAN bus...

 20. Motion til hæmodialysepatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Karina Kjærsgaard; Dollerup, Karin Hejlskov; Agnholt, Hanne

  Baggrund Aalborg Sygehus og Region Nordjylland har indgået en forebyggelsesaftale rettet mod sygehusets patienter. Indsatsområderne er: Kost, Rygning, Alkohol og Motion, kaldet KRAM. I hæmodialyseafsnittet på Aalborg Sygehus har en gruppe sygeplejersker ud fra KRAM-områderne valgt at sætte fokus på...... motion. Dialysepatienter kan have problemer med træthed, kramper, uro og smerter i benene. De har begrænset energi, og som følge deraf har de ofte et lavt aktivitetsniveau, hvorfor det er vigtigt at tage stilling til begreberne motion og fysisk aktivitet. Dialysebehandlingen er oftest livslang og foregår...... almindeligvis i 4 timer 3 gange ugentligt. I det aktuelle projekt arbejdes med motion, hvor motionen består af cykling på sengecykel samtidig med, at patienten er i dialyse. Formål Formålet med projektet er at finde ud af, hvordan kroniske hæmodialysepatienter oplever deres livskvalitet, og om livskvaliteten...

 1. Chile menos volátil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Larraín B.

  2008-01-01

  Full Text Available Desde fines de 1998 la economía chilena se desaceleró mucho. Si entre 1988 y 1998 la tasa de crecimiento promedio alcanzó un 7.8%, durante el período postcrisis asiática fue de sólo un 3.7%. Sin embargo, junto con la desaceleración del crecimiento, la volatilidad de la economía se redujo prácticamente a la mitad.Este trabajo investiga, mediante un análisis empírico formal, el papel que tuvieron la introducción de la flotación cambiaria y la utilización de la regla de superávit estructural en transformar a Chile en una economía menos volátil. Nuestros resultados muestran que la introducción de la regla fiscal parece haber reducido en un tercio la volatilidad del crecimiento del PIB. Por su parte, la flotación cambiaria contribuyó a reducir esa volatilidad adicionalmente en alrededor de un cuarto. Así, en conjunto, ambas medidas aparecen como responsables de haber disminuido la volatilidad del crecimiento de la economía chilena en casi 60%. Estos resultados son robustos ante especificaciones y posibles problemas de endogeneidad en algunas de las variables explicativas.

 2. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 3. Jumping into the deep-end: results from a pilot impact evaluation of a community-based aquatic exercise program.

  Science.gov (United States)

  Barker, Anna L; Talevski, Jason; Morello, Renata T; Nolan, Genevieve A; De Silva, Renee D; Briggs, Andrew M

  2016-06-01

  This multi-center quasi-experimental pilot study aimed to evaluate changes in pain, joint stiffness, physical function, and quality of life over 12 weeks in adults with musculoskeletal conditions attending 'Waves' aquatic exercise classes. A total of 109 adults (mean age, 65.2 years; range, 24-93 years) with musculoskeletal conditions were recruited across 18 Australian community aquatic centers. The intervention is a peer-led, 45 min, weekly aquatic exercise class including aerobic, strength, flexibility, and balance exercises (n = 67). The study also included a control group of people not participating in Waves or other formal exercise (n = 42). Outcomes were measured using the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and EuroQoL five dimensions survey (EQ-5D) at baseline and 12 weeks. Satisfaction with Waves classes was also measured at 12 weeks. Eighty two participants (43 Waves and 39 control) completed the study protocol and were included in the analysis. High levels of satisfaction with classes were reported by Waves participants. Over 90 % of participants reported Waves classes were enjoyable and would recommend classes to others. Waves participants demonstrated improvements in WOMAC and EQ-5D scores however between-group differences did not reach statistical significance. Peer-led aquatic exercise classes appear to improve pain, joint stiffness, physical function and quality of life for people with musculoskeletal conditions. The diverse study sample is likely to have limited the power to detect significant changes in outcomes. Larger studies with an adequate follow-up period are needed to confirm effects.

 4. Using network science to evaluate exercise-associated brain changes in older adults

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan H Burdette

  2010-06-01

  Full Text Available Literature has shown that exercise is beneficial for cognitive function in older adults and that aerobic fitness is associated with increased hippocampal tissue and blood volumes. The current study used novel network science methods to shed light on the neurophysiological implications of exercise-induced changes in the hippocampus of older adults. Participants represented a volunteer subgroup of older adults that were part of either the exercise training (ET or healthy aging educational control (HAC treatment arms from the Seniors Health and Activity Research Program Pilot (SHARP-P trial. Following the four-month interventions, MRI measures of resting brain blood flow and connectivity were performed. The ET group’s hippocampal CBF exhibited statistically significant increases compared to the HAC group. Novel whole-brain network connectivity analyses showed greater connectivity in the hippocampi of the ET participants compared to HAC. Furthermore, the hippocampus was consistently shown to be within the same network neighborhood (module as the anterior cingulate cortex only within the ET group. Thus, within the ET group, the hippocampus and anterior cingulate were highly interconnected and localized to the same network neighborhood. This project shows the power of network science to investigate potential mechanisms for exercise-induced benefits to the brain in older adults. We show a link between neurological network features and cerebral blood flow, and it is possible that this alteration of functional brain networks may lead to the known improvement in cognitive function among older adults following exercise.

 5. An evaluation of exercise pen use by circus tigers (Pathera tigris tigris).

  Science.gov (United States)

  Nevill, Christian H; Friend, Ted H; Windom, Amy G

  2010-01-01

  This study quantified the behavior of 11 tigers during periodic access to an exercise pen throughout the day and night. The study determined the amount of time spent in the pen and the percentage of time spent performing stereotypic pacing, normal locomotor behavior, and lying down while in the pen. Average access to the exercise pen was 10 hr 49 min overnight and 5 hr 30 min during the day. At night, the tigers spent 29.1% of their time in the exercise pen, during which they paced 19.6% and performed normal locomotor behavior for 23.1% of that time. By day, they spent 40.4% of their time in the exercise pen, during which they paced 10.0% and performed normal locomotor behavior 35.7% of that time. The tigers spent the rest of the time in the pen lying down. Overall, tigers will utilize an exercise pen, spending a greater percentage of time in the pen during the day than at night and also performing less stereotyped pacing than at night.

 6. EVA - Et modelsystem til estimering af eksterne omkostninger relateret til luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frohn, Lise Marie; Andersen, Mikael Skou; Geels, Camilla

  2008-01-01

   På Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet har vi udviklet et integreret model system (EVA - Economic Valuation of Air Pollution) som kan bruges til at estimere eksterne omkostninger relateret til luftforurening. EVA systemet består af numeriske modeller der beskriver kemisk omdannelse...... og transport med vinden i atmosfæren på forskellige skalaer, befolkningsdata på adresseniveau, dosis-respons funktioner og værdisætning af sundhedseffekter, udviklet specifikt for Danmark. De første resultater fra EVA systemet præsenteres her, hvor vi har studeret effekten af at placere et fiktivt...... kulfyret kraftværk i udkanten af København. Et følsomhedsstudie, hvor vi har undersøgt betydningen af det meteorologiske data input, antyder at det er nødvendigt at udføre beregninger for mere end ét meteorologisk år for at opnå videnskabeligt velfunderede resultater - på trods af at dosis...

 7. Evaluation of the benefit of corticosteroid injection before exercise therapy in patients with osteoarthritis of the knee

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Marius; Christensen, Robin; Klokker, Louise

  2015-01-01

  IMPORTANCE: Osteoarthritis (OA) of the knee is the most frequent form of arthritis and a cause of pain and disability. Combined nonpharmacologic and pharmacologic treatments are recommended as the optimal treatment approach, but no evidence supports the recommendation. OBJECTIVE: To assess...... the clinical benefits of an intra-articular corticosteroid injection given before exercise therapy in patients with OA of the knee. DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: We performed a randomized, blinded, placebo-controlled clinical trial evaluating the benefit of intra-articular corticosteroid injection vs...... placebo injection given before exercise therapy at an OA outpatient clinic from October 1, 2012, through April 2, 2014. The participants had radiographic confirmation of clinical OA of the knee, clinical signs of localized inflammation in the knee, and knee pain during walking (score >4 on a scale of 0...

 8. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 9. Equine Welfare during Exercise: An Evaluation of Breathing, Breathlessness and Bridles

  OpenAIRE

  Mellor, David J.; Beausoleil, Ngaio J.

  2017-01-01

  Simple Summary Horses have superior athletic capabilities due largely to their exceptional cardiorespiratory responses during exercise. This has particular relevance to horses? potential to experience breathlessness, especially when their athletic performance is reduced by impaired respiratory function. Breathlessness, incorporating three types of unpleasant experiences, has been noted as of significant animal welfare concern in other mammals. However, the potential for breathlessness to occu...

 10. Validation of the Balance Board for Clinical Evaluation of Balance During Serious Gaming Rehabilitation Exercises.

  Science.gov (United States)

  Bonnechère, Bruno; Jansen, Bart; Omelina, Lubos; Sholukha, Victor; Van Sint Jan, Serge

  2016-09-01

  Balance and posture can be affected in various conditions or become decreased with aging. A diminution of balance control induces an increase of fall's risk. The Nintendo Wii Balance Board™ (WBB) is used in rehabilitation to perform balance exercises (using commercial video games). The WBB has also been validated to assess balance and posture in static conditions. However, there is currently no study investigating the use of WBB to assess balance during the realization of balance exercises using this device. The aim of this study was to validate the use of WBB, coupled with specially developed serious games, to assess dynamic balance during rehabilitation exercises. Thirty five subjects participated in this study. Subjects were asked to play two specially developed serious games. Center of pressure (CP) displacements were simultaneously recorded with a WBB and a gold standard force plate (FP). Nine parameters were derived from CP displacement. Bland and Altman plots, paired-sample t tests, intraclass correlation coefficient's, and Pearson's coefficient correlations were computed. Excellent correlation between both devices was found for each parameter for the two games (R = 0.95 and 0.96). Unlike previous work on the WBB, these excellent results were obtained without using any calibration procedure. Despite this, results were highly correlated between the WBB and the FP. The WBB could be used in clinics to assess balance during rehabilitation exercises and, thus, allows a more regular patient follow-up.

 11. Exercise echocardiography and multidetector computed tomography for the evaluation of acute chest pain.

  Science.gov (United States)

  Mas-Stachurska, Aleksandra; Miró, Oscar; Sitges, Marta; de Caralt, Teresa M; Perea, Rosario J; López, Beatriz; Sánchez, Miquel; Paré, Carles; Bosch, Xavier; Ortiz-Pérez, José T

  2015-01-01

  Up to 4% of patients with acute chest pain, normal electrocardiogram, and negative troponins present major adverse cardiac events as a result of undiagnosed acute coronary syndrome. Our aim was to compare the diagnostic performance of multidetector computed tomography and exercise echocardiography in patients with a low-to-intermediate probability of coronary artery disease. We prospectively included 69 patients with acute chest pain, normal electrocardiogram, and negative troponins who underwent coronary tomography angiography and exercise echocardiography. Patients with coronary stenosis ≥ 50% or Agatston calcium score ≥ 400 on coronary tomography angiography or positive exercise echocardiography, or with inconclusive results, were admitted to rule out acute coronary syndrome. An acute coronary syndrome was confirmed in 17 patients (24.6%). This was lower than the suspected 42% based on coronary tomography angiography (Ppatients with pathological findings on coronary tomography angiography. The latter technique provided a higher sensitivity (100% vs 82.3%; P=.21) but lower specificity (76.9% vs 88.4%; P=.12) than exercise echocardiography for the diagnosis of acute coronary syndrome, although without reaching statistical significance. Increasing the stenosis cutoff point to 70% increased the specificity of coronary tomography angiography to 88.4%, while maintaining high sensitivity. Coronary tomography angiography offers a valid alternative to exercise echocardiography for the diagnosis of acute coronary syndrome among patients with low-to-intermediate probability of coronary artery disease. A combination of both techniques could improve the diagnosis of acute coronary syndrome. Copyright © 2014 Sociedad Española de Cardiología. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 12. Evaluation of the kinematic structure of indicators key elements of sports equipment exercise by postural orientation movements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Litvinenko Y.V.

  2014-11-01

  Full Text Available Purpose : Examine the kinematic structure of indicators key elements of sports equipment exercise (difficult to coordinate. The method of postural orientation movements. Material : The study involved acrobats jumpers on the path of high qualification (n = 7. The method used video - computer recording the movements of the athlete. Results : Identified nodal elements of sports equipment double back somersault tuck. Exercise performed after rondat and double back flip and stretch after rondat - flick (coup ago. In the preparatory phase of motor actions acrobatic exercises isolated and studied central element of sports equipment - starting posture of the body; in the phase of the main motor action - animation poses of the body; in the final phase - the final body posture (stable landing. Conclusions : The method of video - computer registration allowed to perform a biomechanical analysis and evaluation of key elements of sports equipment double back somersault tuck and a double back flip and stretch. Also gain new knowledge about the mechanism of the phase structure of movements when performing double somersaults.

 13. Psychometric evaluation of the Korean Version of the Self-Efficacy for Exercise Scale for older adults.

  Science.gov (United States)

  Choi, Mona; Ahn, Sangwoo; Jung, Dukyoo

  2015-01-01

  We evaluated the psychometric properties of the Korean version of the Self-Efficacy for Exercise Scale (SEE-K). The SEE-K consists of nine items and was translated into Korean using the forward-backward translation method. We administered it to 212 community-dwelling older adults along with measures of outcome expectation for exercise, quality of life, and physical activity. The validity was determined using confirmatory factor analysis and Rasch analysis with INFIT and OUTFIT statistics, which showed acceptable model fit. The concurrent validity was confirmed according to positive correlations between the SEE-K, outcome expectation for exercise, and quality of life. Furthermore, the high physical activity group had higher SEE-K scores. Finally, the reliability of the SEE-K was deemed acceptable based on Cronbach's alpha, coefficients of determination, and person and item separation indices with reliability. Thus, the SEE-K appears to have satisfactory validity and reliability among older adults in South Korea. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. Prevention: Exercise

  Medline Plus

  Full Text Available ... Smoking Weight Patient Safety Exercise Strengthening Strengthen Your Core! Stretching/Flexibility Aerobic Exercise Cervical Exercise Strength Training for the Elderly Other Back Pack Safety ...

 15. Significance of exercise-induced ST segment depression in patients with myocardial infarction involving the left circumflex artery. Evaluation by exercise thallium-201 myocardial single photon emission computed tomography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koitabashi, Norimichi; Toyama, Takuji; Hoshizaki, Hiroshi [Gunma Prefectural Cardiovascular Center, Maebashi (Japan)] [and others

  2000-04-01

  The significance of exercise-induced ST segment depression in patients with left circumflex artery involvement was investigated by comparing exercise electrocardiography with exercise thallium-201 single photon emission computed tomography (Tl-SPECT) and the wall motion estimated by left ventriculography. Tl-SPECT and exercise electrocardiography were simultaneously performed in 51 patients with left circumflex artery involvement (angina pectoris 30, myocardial infarction 21). In patients with myocardial infarction, exercise-induced ST depression was frequently found in the V{sub 2}, V{sub 3} and V{sub 4} leads. In patients with angina pectoris, ST depression was frequently found in the II, III, aV{sub F}, V{sub 5} and V{sub 6} leads. There was no obvious difference in the leads of ST depression in patients with myocardial infarction with ischemia and without ischemia on Tl-SPECT images. In patients with myocardial infarction, the lateral wall motion of the infarcted area evaluated by left ventriculography was more significantly impaired in the patients with ST depression than without ST depression (p<0.01). Exercise-induced ST depression in the precordial leads possibly reflects wall motion abnormality rather than ischemia in the lateral infarcted myocardium. (author)

 16. Content and Evaluation of the Benefits of Effective Exercise for Older Adults With Knee Pain Trial Physiotherapist Training Program.

  Science.gov (United States)

  Holden, Melanie A; Whittle, Rebecca; Healey, Emma L; Hill, Susan; Mullis, Ricky; Roddy, Edward; Sowden, Gail; Tooth, Stephanie; Foster, Nadine E

  2017-05-01

  To explore whether participating in the Benefits of Effective Exercise for knee Pain (BEEP) trial training program increased physiotherapists' self-confidence and changed their intended clinical behavior regarding exercise for knee pain in older adults. Before/after training program evaluation. Physiotherapists were asked to complete a questionnaire before the BEEP trial training program, immediately after, and 12 to 18 months later (postintervention delivery in the BEEP trial). The questionnaire included a case vignette and associated clinical management questions. Questionnaire responses were compared over time and between physiotherapists trained to deliver each intervention within the BEEP trial. Primary care. Physiotherapists (N=53) who completed the BEEP trial training program. Not applicable. Self-confidence in the diagnosis and management of knee pain in older adults; and intended clinical behavior measured by a case vignette and associated clinical management questions. Fifty-two physiotherapists (98%) returned the pretraining questionnaire, and 44 (85%) and 39 (74%) returned the posttraining and postintervention questionnaires, respectively. Posttraining, self-confidence in managing older adults with knee pain increased, and intended clinical behavior regarding exercise for knee pain in older adults appeared more in line with clinical guidelines. However, not all positive changes were maintained in the longer-term. Participating in the BEEP trial training program increased physiotherapists' self-confidence and changed their intended clinical behavior regarding exercise for knee pain, but by 12 to 18 months later, some of these positive changes were lost. This suggests that brief training programs are useful, but additional strategies are likely needed to successfully maintain changes in clinical behavior over time. Copyright © 2016 American Congress of Rehabilitation Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Cardiac autonomic dysfunction in chronic stroke women is attenuated after submaximal exercise test, as evaluated by linear and nonlinear analysis.

  Science.gov (United States)

  Francica, Juliana Valente; Bigongiari, Aline; Mochizuki, Luís; Scapini, Kátia Bilhar; Moraes, Oscar Albuquerque; Mostarda, Cristiano; Caperuto, Erico Chagas; Irigoyen, Maria Cláudia; De Angelis, Katia; Rodrigues, Bruno

  2015-09-29

  We evaluated cardiac autonomic modulation in women with chronic ischemic stroke (at least 4 years post-stroke) at rest and in response to submaximal exercise test. Fourteen post-stroke women (S group) and 10 healthy women (C group) participated in this study. Autonomic modulation (using linear and nonlinear analysis), blood pressure and metabolic variables at rest were evaluated immediately after the exercise test and during the recovery period (20 min). All participants underwent submaximal exercise test on cycle ergometer with gas analysis. At rest, the S group displayed higher lactate concentration, systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) values when compared to C group. Furthermore, the S group had lower heart rate variability (HRV) in time domain (SDNN: S = 30 ± 5 vs. 40 ± 8 ms; rMSSD: S = 14 ± 2 vs. C = 34 ± 3 ms), decreased high frequency band of pulse interval (S = 8.4 ± 2 vs. 33.1 ± 9 %) and 2V pattern of symbolic analysis (S = 17.3 ± 1 vs. 30 ± 3 %) (both indicators of cardiac vagal modulation) when compared to C group. Immediately after exercise, S group presented higher values of lactate, SBP, DBP and double product when compared to C group, as well as decreased heart rate recovery (HRR) measured at the first, second and third minutes. At recovery time, all HRV parameters in time and frequency domains improved in the S group; however, HF band remained lower when compared to C group. After the exercise test, women with chronic stroke presented reduced heart rate variability, reduced cardiac vagal modulation, as well as reduced HRR, while displayed an improvement of heart rate variability and cardiac vagal modulation when compared to their baseline. These results reinforce the importance of a physically active lifestyle for cardiovascular autonomic disorders observed in chronic stroke women.

 18. Evaluating a community-based exercise intervention with adults living with HIV: protocol for an interrupted time series study.

  Science.gov (United States)

  O'Brien, Kelly K; Bayoumi, Ahmed M; Solomon, Patricia; Tang, Ada; Murzin, Kate; Chan Carusone, Soo; Zobeiry, Mehdi; Nayar, Ayesha; Davis, Aileen M

  2016-10-20

  Our aim was to evaluate a community-based exercise (CBE) intervention with the goal of reducing disability and enhancing health for community-dwelling people living with HIV (PLWH). We will use a mixed-methods implementation science study design, including a prospective longitudinal interrupted time series study, to evaluate a CBE intervention with PLWH in Toronto, Canada. We will recruit PLWH who consider themselves medically stable and safe to participate in exercise. In the baseline phase (0-8 months), participants will be monitored bimonthly. In the intervention phase (8-14 months), participants will take part in a 24-week CBE intervention that includes aerobic, resistance, balance and flexibility exercise at the YMCA 3 times per week, with weekly supervision by a fitness instructor, and monthly educational sessions. In the follow-up phase (14-22 months), participants will be encouraged to continue to engage in unsupervised exercise 3 times per week. Quantitative assessment: We will assess cardiopulmonary fitness, strength, weight, body composition and flexibility outcomes followed by the administration of self-reported questionnaires to assess disability and contextual factor outcomes (coping, mastery, stigma, social support) bimonthly. We will use time series regression analysis to determine the level and trend of outcomes across each phase in relation to the intervention. Qualitative assessment: We will conduct a series of face-to-face interviews with a subsample of participants and recreation providers at initiation, midpoint and completion of the 24-week CBE intervention. We will explore experiences and anticipated benefits with exercise, perceived impact of CBE for PLWH and the strengths and challenges of implementing a CBE intervention. Interviews will be audio recorded and analysed thematically. Protocol approved by the University of Toronto HIV/AIDS Research Ethics Board. Knowledge translation will occur with stakeholders in the form of

 19. Hvor mange kan vi byde velkommen til Verden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jørgen

  2011-01-01

  Verdens befolkningstal på nu 7 milliarder er naturligvis en af de væsentlige årsager til de menneskeskabte miljøproblemer, vi står overfor. Alligevel har det længe været et tabu at inddrage befolkningsudviklingen i miljødebatten. Men hvis den globale miljøbelastning skal minimeres betragteligt, s...... gør befolkningsreduktion til en af de billigste og mest nænsomme veje til redning af klimaet og miljøet. Det kræver dog at miljøorganisationerne tør tale dette afgørende emne....

 20. DR og musikken - en blues til 90´erne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  1991-08-01

  Full Text Available Musikken i radioen er et af de mange underbelyste temaer inden for me- dieforskningen i Danmark. Forfatteren til den følgende artikel har gennem nogle år arbejdet som musik-medarbejder i Danmarks Radio - med base i Østjyllands Radio. I artiklen fokuserer han på produktionsaspektet. Hvilke funktionssammenhænge indgår musikken i inden for den kanalombrudte Danmarks Radio - både som selvstændig programform og som "akkompag- nement" til andet programstof? Dernæst følger man musikproduktionens mange former og får her afdækket både ex- og implicitte rammer for musik- politikken i institutionen. Herudfra rejses spørgsmålet om musikkens rolle i DR som aktiverende eller registrerende i forhold til det musikliv, som findes uden for institutionen.

 1. Evaluating the User Experience of Exercising Reaching Motions With a Robot That Predicts Desired Movement Difficulty.

  Science.gov (United States)

  Shirzad, Navid; Van der Loos, H F Machiel

  2016-01-01

  The notion of an optimal difficulty during practice has been articulated in many areas of cognitive psychology: flow theory, the challenge point framework, and desirable difficulties. Delivering exercises at a participant's desired difficulty has the potential to improve both motor learning and users' engagement in therapy. Motivation and engagement are among the contributing factors to the success of exercise programs. The authors previously demonstrated that error amplification can be used to introduce levels of challenge into a robotic reaching task, and that machine-learning algorithms can dynamically adjust difficulty to the desired level with 85% accuracy. Building on these findings, we present the results of a proof-of-concept study investigating the impacts of practicing under desirable difficulty conditions. A control condition with a predefined random order for difficulty levels was deemed more suitable for this study (compared to constant or continuously increasing difficulty). By practicing the task at their desirable difficulties, participants in the experimental group perceived their performance at a significantly higher level and reported lower required effort to complete the task, in comparison to a control group. Moreover, based on self-reports, participants in the experimental group were willing, on average, to continue the training session for 4.6 more training blocks (∼45 min) compared to the control group's average. This study demonstrates the efficiency of delivering the exercises at the user's desired difficulty level to improve the user's engagement in exercise tasks. Future work will focus on clinical feasibility of this approach in increasing stroke survivors' engagement in their therapy programs.

 2. The evaluation of BMI and serum beta-endorphin levels: the study of acute exercise intervention.

  Science.gov (United States)

  Sinaei, M; Kargarfard, M

  2015-05-01

  The aim of this study was to compare BMI and the effects of a session of acute exercise on serum beta-endorphin levels among the sprint swimmers and runners. In a semi-experimental study, 15 healthy skilled male swimmers (mean and SD of age: 21.64 ± 2.35, weight: 75.25 ± 9.81 kg, height: 180.31 ± 4.75 cm), and 14 healthy skilled runners (age: 21.38 ± 2.76, weight: 69.78 ± 6.86 kg, height: 182.21 ± 5.22 cm), purposefully and voluntarily participated in this study. Venous blood samples of the subjects were taken in three stages 1) basic conditions; 2) immediately after each field of specialized training, with an intensity equal to 80-85% VO(2max) 30 minutes after exercise in the fasting state. Data was analyzed using with repeated measures (ANOVA). The body composition and anthropometric variables assessed in the study were not significantly different between the 2 groups, except BMI, which was significant (Pdifferences between levels of beta-endorphin of male sprint runners and swimmers in the three periods before, immediately after and 30 minutes after exercise (P ≤ 0. 05). The results showed that Increased fat storage may underlie the higher BMI observed in swimmers compared to runners and B-Endorphin Serum Levels was in swimmers more than runners and an acute exercise session significantly increases the levels of beta-endorphin serum hormone in sprint swimmers and runners.

 3. Danmarks Neapel. Ebeltofts udvikling til turistdestination – fra landliggere til moderne masseturisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lea Glerup Møller

  2017-07-01

  Full Text Available I slutningen af 1800-tallet var Ebeltoft en beskeden købstad tilsyneladende uden økonomiske udviklingsmuligheder. Dette ændrede sig i løbet af 1880’erne, da en række indflydelsesrige borgere blev opmærksomme på Ebeltofts potentiale som feriedestination. Hermed begyndte en udvikling, der i løbet af det 20. århundrede skulle gøre Ebeltoft til en af Danmarks bedste kendte turistdestinationer. Hvordan imødekom Ebeltoft den stigende tilstrømning af gæster for at opfylde deres skiftende behov for passende adspredelse under opholdet, og hvilke strategier lå bag? Denne udvikling er omdrejningspunktet for nærværende artikel.

 4. Psychometric evaluation of the exercise identity scale among Greek adults and cross-cultural validity.

  Science.gov (United States)

  Vlachopoulos, Symeon P; Kaperoni, Maria; Moustaka, Frederiki C; Anderson, Dean F

  2008-09-01

  The present study reported on translating the Exercise Identity Scale (EIS: Anderson & Cychosz, 1994) into Greek and examining its psychometric properties and cross-cultural validity based on U.S. individuals' EIS responses. Using four samples comprising 33, 103, and 647 Greek individuals, including exercisers and nonexercisers, and a similar sample comprising 800 U.S. individuals, the concurrent validity, factor structure, internal reliability, test-retest reliability, external validity, gender invariance, and cross-cultural validity of the EIS responses were examined using confirmatory factor analytical procedures. The results supported the concurrent validity, an adequate unidimensional factor structure for the translated EIS and the internal reliability and test-retest reliability over a 6-week interval. Further, cross-gender configural, partial metric, partial strong factorial, and partial strict factorial invariance and cross-cultural configural and partial metric invariance supported the cross-cultural equivalence of the EIS versions. Moreover, the external validity of the translated EIS responses was also supported. Overall, the findings supported the validity of the exercise identity construct outside North American boundaries and the EIS items' equivalence, providing initial evidence for its cross-cultural applicability.

 5. Therapeutic Effect Evaluation of Neuromuscular Electrical Stimulation With or Without Strengthening Exercise on Spastic Cerebral Palsy.

  Science.gov (United States)

  Qi, Ya-Chao; Niu, Xiao-Li; Gao, Ya-Ran; Wang, He-Bo; Hu, Ming; Dong, Li-Peng; Li, Ya-Zhou

  2017-10-01

  The aims of this study were to investigate the effect of neuromuscular electrical stimulation (NMES) combined with strengthening exercise on movement in children with spastic cerebral palsy (CP). One hundred children with spastic CP were randomly divided into a treatment group (NMES and strengthening exercise, n = 50) and a control group (only NMES, n = 50). We compared the Comprehensive Spasticity Scale (CSS) score, Gross Motor Function Measure (GMFM) score, and walking speed before treatment and 6 weeks and 3 months after treatment between the 2 groups. There was no difference in CSS score between the treatment and control groups before the therapy (12.0 ± 3.4 vs 12.3 ± 3.6), which decreased much more in the treatment group after 6 weeks (7.6 ± 3.0 vs 9.5 ± 2.8) and 3 months (7.4 ± 2.4 vs 9.4 ± 2.6) with significant differences ( P strengthening exercise was more effective than NMES alone in the recovery of spastic CP.

 6. Aktøranalytisk tilgang til designprocessen: Social Construction of Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindegaard, Hanne; Yoshinaka, Yutaka

  Introduktion til den konstruktivistiske tilgang til teknologianalyse og socioteknisk design "Social Construction of Technology" (SCOT) ved Wiebe Bijker, mhp. design og innovation uddannelsen. Dækker over SCOT begreberne Relevante Sociale Grupper, Fortolkningsmæssig Fleksibilitet...

 7. Lymphoscintigraphy to evaluate the effects of upper body dynamic exercise and handgrip exercise on radiopharmaceutical clearance from hands of healthy females.

  Science.gov (United States)

  Lane, Kirstin; Worsley, Dan; McKenzie, Don

  2005-01-01

  Currently, there is not a standardized protocol to evaluate lymphatic function in women. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effects of arm crank ergometry (AC) and handgrip contractions (HG) on radiopharmaceutical clearance from the hands of six healthy females. On separate days, subjects performed AC (six repeated bouts of arm cranking for 5 min at 0.6 Watts.kilogram(-1) (W.kg(-1)) followed by 5 min rest) or HG (twelve repeated bouts of 75 contractions in 2.5 min at 50% MVC followed by 2.5 min of rest). HG was done with the right hand only while the left hand served as a control (CON). Prior to the start of exercise, (99m)Tc-antimony colloid was injected into the first and fourth finger-web of each hand, and 1 min spot views were taken immediately after the injection and then again every 10 min over 60 min. Clearance from the injection sites was linear and expressed as a slope (% administered activity.min(-1)). Significantly faster clearance was observed with AC (rt = -0.27 +/- 0.03 %.min(-1); left = -0.29 +/- 0.06 %.min(-1)) compared to both HG (-0.18 +/- 0.03 %.min(-1)) and CON (-0.14 +/- 0.05 %.min(-1); p = 0.000). The results indicate that AC may be more effective in promoting lymphatic clearance from the hand and may be a useful protocol to challenge the lymphatic system in breast cancer survivors.

 8. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation....... The concept agitation is used professionally to define and measure disturbing behaviours in people with severe dementia. The causes are multiple and include factors in the psychosocial environment, which suggests that treatment should be holistic and interdisciplinary and not limited to symptom management...

 9. Teknologisk roadmap viser vej til vækstteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ricard, Lykke Margot

  2013-01-01

  Hvilke teknologier er fremtidens vækstteknologier, som skal begunstiges med offentlige investeringer? Det har de nye EU-roadmap 2020-processer vist sig overlegne til at udpege – ikke mindst i forhold til den tidligere udskældte picking the winners-strategi. I roadmap-processerne kortlægges koordi...... konkurrenceevnen fra internationale konkurrenter, som accelerer deres indsats og derved udfordrer Europas førende positioner bl.a. inden for de vedvarende energiteknologier, og endelig er der for lidt samspil om den teknologiske innovation....

 10. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 11. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 12. En introduktion til CARM: The Conversation Analytic Role-Play Method

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Simon Bierring

  2014-01-01

  Dette working paper er en introduktion til og kort diskussion af workshopmetoden Conversation Analytic Role-Play Method (CARM), som er en metode udviklet til at afholde workshops på baggrund af resultater fra interaktionsanalyser. Artiklen er den første introduktion til CARM-metoden på dansk, og...

 13. Pilgrimsfærd fra senantikken til højmiddelalderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  McGuire, Brian Patrick

  2007-01-01

  En fortælling om en kvindelig pilgrim til Østen i slutningen af 300-tallet er den første overleverede beretning som giver os et indtryk af, hvordan senantikkens kristne fandt vejen til Jerusalem og de hellige steder. Egerias fortælling er et udgangspunkt for århundreders pilgrimsfærd fra Vest til...

 14. Cytotoxic evaluation of essential oil from Zanthoxylum rhoifolium Lam. leaves Avaliação citotóxica do óleo volátil extraído das folhas do Zanthoxylum rhoifolium Lam.

  OpenAIRE

  Saulo Luis da Silva; Patrícia Maria Figueiredo; Tomomasa Yano

  2007-01-01

  Zanthoxylum rhoifolium Lam is a plant popularly used as antimicrobial, for malaria and inflammatory treatment. The essential oil of Z. rhoifolium was extracted and its cytotoxic effects against HeLa (human cervical carcinoma), A-549 (human lung carcinoma), HT-29 (human colon adenocarcinoma), Vero (monkey kidney) cell lines and mice macrophages were evaluated. Some of the terpenes of its essential oil (ß-caryophyllene, alpha-humulene, alpha -pinene, myrcene and linalool) were also tested to ve...

 15. Instrumenter til at måle små børns trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Maiken W.; Niss, Nete Krogsgaard

  Formålet med denne rapport er at identificere, gennemgå og vurdere kvaliteten af instrumenter, der kan anvendes til at måle 0-3-årige børns trivsel i en dansk praksis. Rapporten bygger bl.a. på systematiske søgninger i internationale databaser og giver, baseret på information om instrumenterne, o......-Emotional (ASQ-SE), 2) Devereux Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers (DECA-I/T), og 3) Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM™), Research Edition. -...

 16. Can we evaluate the levator ani after Kegel exercise in women with pelvic organ prolapse by transperineal elastography? A preliminary study.

  Science.gov (United States)

  Xie, Meng; Zhang, Xuyin; Zhang, Xiaodan; Wang, Wenping; Hua, Keqin

  2018-01-18

  The aim of this study was to evaluate the stiffness variation of the levator ani in patients with stage I/II pelvic organ prolapse (POP) before and after Kegel exercises by transperineal elastography. A total of 20 patients who were diagnosed with staged I/II POP underwent conventional transperineal ultrasound and elastography. For each patient, the levator ani was located and evaluated in the state of Valsalva. After Kegel exercises for 12 weeks, transperineal ultrasound and elastography were repeated. The elasticity images were assessed using a four-point scale scoring system. Of the 20 cases, four had an elastography score of 1, 14 had a score of 2, two had a score of 3, and no cases had a score of 4 in the levator ani before Kegel exercises. After Kegel exercises, one had an elastography score of 1, two had a score of 2, 15 had a score of 3, and two cases had a score of 4. The mean elastography score was statistically significantly higher for the levator ani after Kegel exercises (2.90 ± 0.48) than for the baseline score (1.90 ± 0.29) (p = 0.025). Transperineal elastography was an effective and useful tool in the evaluation of the levator ani in patients with POP-Q stage I/II before and after Kegel exercises.

 17. Role of exercise stress testing in preoperative evaluation of patients for lung resection.

  Science.gov (United States)

  Gilbreth, E M; Weisman, I M

  1994-06-01

  Patients with diagnosed or suspected lung cancer first require appropriate staging and proven anatomic resectability. Excellent pre-operative spirometric data (FEV1 > 2.0 L, > 60% predicted) should recommend the patient for surgery immediately without further testing. Those whose preoperative FEV1 is less than 60% predicted or whose DLCO is less than 60% predicted should be sent for quantitative lung scanning to estimate postoperative spirometry and diffusing capacity. Results showing FEV1-PPO and DLCO-PPO greater than 40% of normal suggest an acceptable surgical risk, and the patient should be referred accordingly. Those whose results are less than 40% of predicted should be exercised in some capacity to assess oxygen transport. We believe that cycle ergometry with incremental workloads and the standard monitoring is the best technique available for this (Table 1). Patients with a predicted postoperative FEV1 (or DLCO) greater than 35% of normal values and whose peak exercise VO2 is greater than 15 mL/kg/min should be offered surgery with the goal of removing the smallest volume of tissue that would be compatible with a cure. Those who do not meet these criteria, however, should not be summarily refused surgery if they are willing to accept the possibility of an earlier death or prolonged disability over the certainty of a cancer-related death in the foreseeable months ahead. Because the lung scan prediction of postoperative regional physiology and the exercise test of global oxygen transport examine different aspects of physiologic operability, we would not disagree with anyone who would advocate doing both tests in those at high risk by virtue of spirometric criteria. The logic of this combined approach is illustrated by Figure 1.

 18. Exercise improves physical and psychological quality of life in people with depression: A meta-analysis including the evaluation of control group response.

  Science.gov (United States)

  Schuch, Felipe B; Vancampfort, Davy; Rosenbaum, Simon; Richards, Justin; Ward, Philip B; Stubbs, Brendon

  2016-07-30

  Exercise has established efficacy as an antidepressant in people with depression. However, few meta-analyses have assessed the effects of exercise across different domains of Quality of Life (QoL) in people with depression. Furthermore, there has been no previous meta-analysis of control group response in relation to QoL in exercise trials for depression. Randomized Clinical Trials(RCTs) were initially identified from a Cochrane review, and those including QoL assessments were included in the analysis. Search of major electronic databases were conducted to identify RCTs that compared the exercise effects on QoL versus control condition in people with depression. A random effects meta-analysis was employed to evaluate the Standardized Mean Difference (SMD). Six RCTs were included. Exercise significantly improved physical and psychological domains and overall QoL. Effects on social relationship and environment domains were not significant. No significant control group response was found for any domain or overall QoL. Exercise can be considered as a therapeutic strategy to improve physical and psychological domains and overall QoL of people with depression, with no effect evident across the social and environmental domains. The lack of improvement among control groups reinforces the role of exercise as a treatment for depression with benefits to QoL. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 19. An evaluation of two types of exercise classes, containing shoulder exercises or a combination of shoulder and thoracic exercises, for the treatment of nonspecific shoulder pain: A case series.

  Science.gov (United States)

  Barrett, Eva; Conroy, Carmela; Corcoran, Marie; Sullivan, Kieran O'; Purtill, Helen; Lewis, Jeremy; McCreesh, Karen

  2017-12-04

  A case series was carried out. There is a lack of evidence exploring the effectiveness of group exercise classes for people with nonspecific shoulder pain (NSSP). Also, there is a lack of research that measures potential reductions in thoracic kyphosis after exercise interventions in people with NSSP. To observe changes in shoulder pain, disability, and thoracic kyphosis in 2 groups of people with NSSP, after 2 different types of group exercise classes. People with NSSP received a 6-week block of exercises classes containing either shoulder exercises alone (shoulder group, n = 20) or a mixture of shoulder and thoracic extension exercises (thoracic group, n = 19). The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire for disability and the Numeric Rating Scale for pain were measured at baseline, 6 weeks, and 6 months. Thoracic kyphosis was measured at baseline and 6 weeks using the manual inclinometer. Significant and clinically meaningful improvements in Numeric Rating Scale and Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand were demonstrated in both groups at 6-week and 6-month follow-up (P shoulder group and 0.85-1.88 in the thoracic group. Thoracic kyphosis did not change beyond measurement error in either group. Group exercise classes can improve shoulder pain and disability in people with NSSP. Resting thoracic kyphosis did not change after either exercise intervention, which suggests that the treatment effect was not due to a change in static thoracic spine posture. Copyright © 2017 Hanley & Belfus. All rights reserved.

 20. Exercise for health: a randomized, controlled trial evaluating the impact of a pragmatic, translational exercise intervention on the quality of life, function and treatment-related side effects following breast cancer.

  Science.gov (United States)

  Hayes, Sandra C; Rye, Sheree; Disipio, Tracey; Yates, Patsy; Bashford, John; Pyke, Chris; Saunders, Christobel; Battistutta, Diana; Eakin, Elizabeth

  2013-01-01

  Exercise for Health was a randomized, controlled trial designed to evaluate two modes of delivering (face-to-face [FtF] and over-the-telephone [Tel]) an 8-month translational exercise intervention, commencing 6-weeks post-breast cancer surgery (PS). Outcomes included quality of life (QoL), function (fitness and upper body) and treatment-related side effects (fatigue, lymphoedema, body mass index, menopausal symptoms, anxiety, depression and pain). Generalised estimating equation modelling determined time (baseline [5 weeks PS], mid-intervention [6 months PS], post-intervention [12 months PS]), group (FtF, Tel, Usual Care [UC]) and time-by-group effects. 194 women representative of the breast cancer population were randomised to the FtF (n = 67), Tel (n = 67) and UC (n = 60) groups. There were significant (p exercise as a form of adjuvant breast cancer therapy that can prevent declines in fitness and function during treatment and optimise recovery post-treatment.

 1. Suitability of functional evaluation embedded in serious game rehabilitation exercises to assess motor development across lifespan.

  Science.gov (United States)

  Bonnechère, B; Sholukha, V; Omelina, L; Van Vooren, M; Jansen, B; Van Sint Jan, S

  2017-09-01

  The aim of this study was to determine if the results of activities performed using specially developed serious games for physical rehabilitation could be used as an indicator of the natural maturation and decline of motor control in healthy participants. Eighty-one participants (19 children (5-15 years old), 40 adults (18-65 years old) and 22 aged subjects (60-88 years old) participated in this study. Motions performed were recorded using the Kinect sensor. Three different exercises embedded in the games were used to assess upper limb, trunk and lower limb control. The trial duration and accuracy, measures of gross motor function and fine motor control, respectively, were computed for each participant. ANOVA tests shows statistically significant differences between the three groups for duration (53±15, 27±10 and 119±30s for children, adults and elderly subjects respectively) and accuracy (87±5, 89±10 and 70±8% for children, adults and elderly subjects respectively). The slopes of the curves that approximated the evolution of the performance over various ages are coherent with previous studies about motor control development and physiological decline. The proposed solution, i.e. serious games rehabilitation exercises coupled to motion analysis, seems to be an interesting tool to assess global motor function. Further studies are needed to study the influence of pathologies on the studied parameters. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 2. Dagens tilbud: Et pust til cv’et

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2012-01-01

  ’Dear dr. Gitte Meyer’ lød indledningen forleden på det, der viste sig at være en art akademisk Nigeria-brev. Det var da underholdende. Men mailen er også et udtryk for, at hele publiceringscirkusset trænger til et eftersyn....

 3. En guide til gyset. Horror: The Film Reader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2004-01-01

  Der er gennem tiden skrevet og teoretiseret vidt og bredt om, hvad horrorgenren er for en størrelse – og det med skiftende held. Antologien Horror: The Film Reader forsøger at levere en både bred og dybdegående introduktion til det mudrede genrefelt, som horror er. Det lykkedes langt hen af vejen....

 4. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 5. Live Speed Analysis, en app til hastighedsmålinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolet, Lars; Christensen, Peter Muhlig; Halskov-Sørensen, Asbjørn

  2013-01-01

  I et bachelorprojekt har tre studerende udviklet en app, som kan registrere og behandle hastigheder ved den såkaldte spejlmetode. App'en er siden videreudviklet, så registreringerne stedfæstes, tidstemples og uploades til en fæIIes database. App'en er frit tilgængelig. Den kan bruges af vejforval...

 6. Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haagerup, Christian Deichmann; Ærø, Thorkild

  I rapporten er udviklet metoder og redskaber, som den kommunale planlægning kan benytte i håndteringen af demografi ske og kommunaløkonomiske udfordringer i fremtiden. Rapporten belyser, ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews, tilflytterne til nybyggeri i Køge Kommune samt ...

 7. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 8. Introduktion til diskussionsforum som læringsplatform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Rasmus Bysted

  2016-01-01

  Denne artikel argumenterer for brugen af diskussionsforum på den elektroniske platform Blackboard som en effektiv studenteraktiverende undervisningsform. Argumentationen er baseret på relevant læringsteori og konkrete erfaringer med denne form for ’Educational IT’ i tilknytning til et kursus i...

 9. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 10. Bikeability - input til fremtidens cykelplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Simon; Skov-Petersen, Hans; Troelsen, Jens

  2014-01-01

  Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som i fire år har undersøgt, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere...

 11. ”Nye Blade til Danmarks Æreskrans”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Bo

  2013-01-01

  Johannes Schmidt var i de første årtier af 1900-tallet Danmarks mest berømte og hædrede havforsker. Schmidt var forrest med nye metoder og teorier, som stadig citeres i faglitteraturen. En af hemmelighederne bag successen var Schmidts evne til at promovere sine forskningsprojekter og rejse penge....

 12. Tre tilgange til inputorienteret grammatikalsk læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2004-01-01

  Artiklen belyser tre mulige indfaldsvinkler til inputorienteret grammatikalsk læring: 'bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, deduktiv modalitet'; bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, induktiv modalitet; bevidstgørelse rettet mod relationen form - betydning/funktion. Der opstilles en ny...

 13. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  den psykoterapeutiske tradition og dermed det medicinske felt må den omformes til en egentlig eksistensanalytisk etik. Denne ambition omfatter en cirkelbevægelse fra eksistensfilosofisk og eksistensfænomenologisk refleksion over vilkårene for den menneskelige eksistens som konkret levet eksistens over...

 14. Dimensionering af varme- og ventilationsanlæg til stalde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, J.

  Fra tid til anden har der været rejst kritik af de dimensioneringsregler vedrørende varme- og ventilationsanlæg i staldbygninger, som er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut. En af årsagerne hertil er måske, at der fra instituttets side ikke er gjort tilstrækkelig godt rede for, på hvilket...

 15. Flytning til udlandet af et dansk aktie- eller anpartsselskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvordan flytning af et dansk A/S eller ApS til et andet EU-land kan ske gennem oprettelse af et datterselskab i det andet land, efterfulgt af en omvendt lodret fusion (M ophører, og  D er det fortsættende selskab). Fusionsvederlaget  er aktier i datterselskabet, der kan tilve...

 16. Fjernvarmen er en del af vejen til 100 % vedvarende energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad

  2009-01-01

  Udgivelsesdato: Oktober Det sidste punktum er sat i beregningerne bag IDA’s Klimaplan 2050. Planen er Ingeniørforeningens bud på, hvordan vi kan nedbringe udledningen af drivhusgasser med 90 % i 2050, blive uafhængige af fossile brændsler og lave en omstilling til en økonomi, der er baseret på ve...

 17. Et bedre alternativ til rygmærket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2015-01-01

  DEBAT: For at kunne forebygge bandekonflikter og radikalisering, skal vi blive klogere på fænomenet "border jumping", hvor tidligere bande- og rockermedlemmer hopper til en anden voldelig gruppering, skriver Line Lerche Mørck, forsker ved Aarhus Universitet....

 18. Fra New Public Management til New Public Governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup; Krogstrup, Hanne Kathrine

  2017-01-01

  Konturerne i New Public Governance ikke er skarpt optegnede og dets gennemslag i praksis er uforudsigelig. I dette kapitel sættes New Public Governance i relation til New Public Management og kravet om evidensbasering af offentlige ydelser. Samskabelse præsenteres som nyt centralt begreb....

 19. Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholai Friis Pedersen

  2013-02-01

  Full Text Available Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder læreprocesser, der foregår uden for skemalagte undervisningsforløb på universitetsuddannelserne, såsom specialeforløbet. En gennemgang af den pædagogiske litteratur om specialeprocessen skaber grundlag for at vie begreberne personalisering og motivation særlig opmærksomhed i forhold til specialeapp-casen. Central to this article is the case of developing a mobile application to support the process of writing a Master’s thesis. The authors argue for the existence of a large and unexploited potential in respect to developing academic learning apps for smartphones, especially apps supporting learning processes that do not take place within scheduled university courses, such as the process of writing the Master’s thesis. A review of the pedagogical literature on this process serves as the basis for bestowing special attention to the concepts of customization and motivation in the case of the Master’s thesis app.

 20. Effektive ledergrupper eller sorte huller fra top til front

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus Westergård; Molly-Søholm, Thorkil

  2015-01-01

  Effektive ledergrupper Ledergrupper er centrum for organisationers struktur og praksis, men ledergrupper kan også udvikle sig til ’sorte huller’, som driver al energi, effektivitet og trivsel ud af ikke bare den enkelte leder, men ud af hele organisationen. En ny undersøgelse blandt 76 danske led...

 1. Om brugen af Big Data til at identificere middelalderfragmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  2015-01-01

  Søgemaskiner på internettet kan i dag anvendes til at afkode vanskeligt læsbare fragmenter fra middelalderen. Således åbnes der op for en ny verden inden for eksempelvis den digitale humaniora - the Digital Humanities....

 2. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 3. Feedback viser vejen til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldahl, Kirsten Kofod

  Feedback viser vejen til læring Dette vejledningshæfte hører tæt sammen med fire feedbackplakater (Dafolo 2014). Hæftet giver konkrete forslag til brugen af feedbackplakaterne i klasserummet og i teamsamarbejdet. Den giver en grundig indføring i John Hattie og Helen Timperleys feedbackmodel og de...... tre feedbackspørgsmål, som er rygraden i en god feedbackkultur. God feedback gives bedst på baggrund af gode læringsmål med klare succeskriterier. Derfor giver hæftet undervejs konkrete eksempler på, hvordan læringsmål og succeskriterier kan formuleres på flere niveauer. Her inddrages også forskellige...... • at styrke børnenes motivation for læring • at inddrage børnene og give dem medansvar i deres læreproces • at styrke tilliden til og respekten for folkeskolen gennem evidensbaseret undervisning. Feedback hjælper os til læring, og med feedbackplakaterne og dette vejledningshæfte er du og børnene godt på vej!...

 4. Indledning til Maple for Lineær Algebra

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sinclair, Robert

  1999-01-01

  Denne rapport er en undersoegelse af hvordan og hvor vidt Maplesindbyggede kommandoer passer til Jens Eisings bog "Lineaer Algebra" (1997).Maalet er at beskrive, hvordan man bedst kan brugeMaple V Release 5.1i kurset,i viden om mulige problemer, saa man kan undgaa faelder,og svare paa studerendes...

 5. At oversætte musikterapeutisk interaktion til teoretisk beskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  1995-01-01

  Den konkrete musikterapeutiske virkelighed, som musikterapeuten møder den I klinikken, skal I en formidlingssituation oversættes fra det specifikke musikterapeutiske sprog til et generelt terapisprog. Denne oversættelse kræver et terapiteoretisk sprog, der opbygges gennem assimilation af teoretis...

 6. Omfang og effekt af herbicidafdrift til læhegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Andersen, Helle Vibeke; Løfstrøm, Per

  2008-01-01

  Projektet "Vurdering af omfang og effekt af afdrift af ukrudtsmidler til danske læhegn eksemplificeret ved metsulfuron" har via praksisnære eksperimenter demonstreret, at bærproduktionen i danske læhegn er følsom over for afdrift af ukrudtsmidlet Ally (og dermed sandsynligvis også andre ukrudtsmi...

 7. Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Kirsten Halskov

  Anbefalingerne er udarbejdet af sygeplejersker med særlig viden om palliation, herunder med baggrund i sygeplejerskeuddannelsen og palliativ praksis på alle faglige niveauer. Udarbejdelse af nationale anbefalinger til kompetencer for alle faggrupper beskæftiget med palliativ indsats er initieret ...

 8. Fra Share of Wallet til Share of Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2015-01-01

  Den digitale og mobile revolution giver nye muligheder for arbejdet med loyalitet. Men pas på, at " nissen ikke flytter med" over på de nye platforme. Der er nemlig grund til at stoppe op og at kvalitetssikre loyalitetsarbejdet. Det handler nemlig ikke kun om teknologi, men om strategi....

 9. Technology in Rehabilitation: Comparing Personalised and Global Classification Methodologies in Evaluating the Squat Exercise with Wearable IMUs.

  Science.gov (United States)

  Whelan, Darragh F; O'Reilly, Martin A; Ward, Tomás E; Delahunt, Eamonn; Caulfield, Brian

  2017-10-26

  The barbell squat is a popularly used lower limb rehabilitation exercise. It is also an integral exercise in injury risk screening protocols. To date athlete/patient technique has been assessed using expensive laboratory equipment or subjective clinical judgement; both of which are not without shortcomings. Inertial measurement units (IMUs) may offer a low cost solution for the objective evaluation of athlete/patient technique. However, it is not yet known if global classification techniques are effective in identifying naturally occurring, minor deviations in barbell squat technique. The aims of this study were to: (a) determine if in combination or in isolation, IMUs positioned on the lumbar spine, thigh and shank are capable of distinguishing between acceptable and aberrant barbell squat technique; (b) determine the capabilities of an IMU system at identifying specific natural deviations from acceptable barbell squat technique; and (c) compare a personalised (N=1) classifier to a global classifier in identifying the above. Fifty-five healthy volunteers (37 males, 18 females, age = 24.21 +/- 5.25 years, height = 1.75 +/- 0.1 m, body mass = 75.09 +/- 13.56 kg) participated in the study. All participants performed a barbell squat 3-repetition maximum max strength test. IMUs were positioned on participants' lumbar spine, both shanks and both thighs; these were utilized to record tri-axial accelerometer, gyroscope and magnetometer data during all repetitions of the barbell squat exercise. Technique was assessed and labelled by a Chartered Physiotherapist using an evaluation framework. Features were extracted from the labelled IMU data. These features were used to train and evaluate both global and personalised random forests classifiers. Global classification techniques produced poor accuracy (AC), sensitivity (SE) and specificity (SP) scores in binary classification even with a 5 IMU set-up in both binary (AC: 64%, SE: 70%, SP: 28%) and multi-class classification

 10. Evaluation of functional and neuromuscular changes after exercise rehabilitation for low back pain using a Swiss ball: a pilot study.

  Science.gov (United States)

  Marshall, Paul W M; Murphy, Bernadette A

  2006-09-01

  The purpose of this pilot study was to use a multidimensional model to evaluate deficits in patients with low back pain (LBP) over the course of a 12-week rehabilitation program using the Swiss ball. A within-subjects, repeated-measures design based at the University exercise training clinic was used. Twenty patients with chronic nonspecific LBP (12 men, 8 women; symptom duration, 4.8 years; 38.8 +/- 12.1 years old; height, 1.76 +/- 0.06 m; weight, 76.15 +/- 7.21 kg) participated in this study. Self-report measures were the Oswestry Disability Index, Visual Analog Scale, Medical Outcomes 12-Item Short Form Health Survey, and Self-Efficacy For Exercise Scale. Physiologic measures were electromyography measurement of feedforward muscle activation, flexion relaxation phenomenon, myoelectric fatigue, endurance capacity measured by the Sorenson test, and a modified sit-up test. Individuals performed 12 weeks of progressive exercise periodized every 4 weeks using a Swiss ball. Outcome measures were assessed at baseline, 4 weeks, 8 weeks, 12 weeks, and at a 3-month follow-up. Repeated-measures analysis for variance for time differences and regression analysis for variance in Oswestry scores were performed. The Oswestry score for self-reported disability significantly decreased over the intervention (F(4,14) = 19.456, P Swiss ball may be successfully used in a rehabilitation context for patients with LBP. This pilot study has used a novel approach to assess improvements during a rehabilitation program, which may be used in the future to explain differences between different treatment modalities.

 11. System model for evaluation of an emergency response plan for a nuclear power plant based on an assessment of nuclear emergency exercises

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Silva, Marcos Vinicius C.; Medeiros, Jose A.C.C. [Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEN/COPPE/UFRJ), RJ (Brazil). Coordenacao dos Programas de Pos-Graduacao de Engenharia. Programa de Engenharia Nuclear

  2011-07-01

  Nuclear power plants are designed and built with systems dedicated to provide a high degree of protection to its workers, the population living in their neighborhoods and the environment. Among the requirements for ensuring safety there are the existence of the nuclear emergency plan. Due to the relationship between the actions contemplated in the emergency plan and the nuclear emergency exercise, it becomes possible to assess the quality of the nuclear emergency plan, by means of emergency exercise evaluation, The techniques used in this work aim at improving the evaluation method of a nuclear emergency exercise through the use of performance indicators in the evaluation of the structures, actions and procedures involved. The proposed model enables comparisons between different moments of an emergency plan directed to a nuclear power plant as well as comparisons between plans dedicated to different facilities. (author)

 12. Evaluation of anti-fatigue and immunomodulating effects of quercetin in strenuous exercise mice

  Science.gov (United States)

  Zhang, Wei-qiang

  2017-04-01

  The purpose of the present study was to investigate the anti-fatigue and immunomodulating effects of quercetin in strenuous exercise mice. Mice were given orally either corn oil or quercetin (20, 40 and 60 mg/kg body weight suspended in corn oil) by gavage once a day for 28 day. All mice were sacrificed after rotarod test and the major biochemical parameters were analyzed in serum and liver. The results indicated that quercetin possessed anti-fatigue effects by prolonging retention times, decreasing levels of blood lactate and serum urea nitrogen, and increasing levels of blood glucose, tissue glycogen and serum glucagon. Furthermore, quercetin could improve the immune function of fatigue mice by decreasing tumor necrosis factor-α levels, and elevated interleukin-10 levels. Quercetin possessed anti-fatigue effects may be related to its immunomodulating effects.

 13. Evaluation of the Effect of Exercise on Nonalcoholic Fatty Liver By Sonography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Kyoung Yeon [Dept. of Radiology, Anseong Hanju Clinic, Anseong (Korea, Republic of); Lim, Hyun Soo [Dept. of Biomedical Engineering, Chungnam University, Daejeon (Korea, Republic of)

  2012-03-15

  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is accumulation state of fat in liver cells without excessive alcohol intake, and it has been studied that is closely related to obesity. The purpose of this study is to identify risk factors for NAFLD and may prevent or to manage risk factors. This study was in progress for six months (2011 May 1 to October 31), of the 83 people who underwent abdominal ultrasound 11 people eventually were selected. Research results was as follows : First, the decreased body weight and body mass index (BMI), and the second, a decrease of the deepening of fatty liver in ultrasound diagnosis, and the third, steady movement reduces the deepening of fatty liver regardless of calories. Thus, the implication of this research is that long-term exercise programs have positive effects in the treatment of fatty liver.

 14. Mobile App to Streamline the Development of Wearable Sensor-Based Exercise Biofeedback Systems: System Development and Evaluation

  OpenAIRE

  O'Reilly, Martin; Duffin, Joe; Ward, Tomas E.; Caulfield, Brian

  2017-01-01

  Background Biofeedback systems that use inertial measurement units (IMUs) have been shown recently to have the ability to objectively assess exercise technique. However, there are a number of challenges in developing such systems; vast amounts of IMU exercise datasets must be collected and manually labeled for each exercise variation, and naturally occurring technique deviations may not be well detected. One method of combatting these issues is through the development of personalized exercise...

 15. Comparison of 2 manual therapy and exercise protocols for cervical radiculopathy: a randomized clinical trial evaluating short-term effects.

  Science.gov (United States)

  Langevin, Pierre; Desmeules, François; Lamothe, Mélanie; Robitaille, Simon; Roy, Jean-Sébastien

  2015-01-01

  Participant- and assessor-blinded randomized clinical trial. To compare a rehabilitation program thought to increase the size of the intervertebral foramen (IVF) of the affected nerve root to a rehabilitation program that doesn't include any specific techniques thought to increase the size of the IVF in patients presenting with cervical radiculopathy (CR). Clinical approaches for the treatment of CR commonly include exercises and manual therapy techniques thought to increase the size of the IVF, but evidence regarding the effectiveness of these specific manual therapy techniques is scarce. Thirty-six participants with CR were randomly assigned either to a group that received a manual therapy and exercise program aimed at increasing the size of the IVF of the affected nerve root (experimental group, n=18) or to a group that received a manual therapy and exercise program without the specific goal of increasing the size of the IVF of the affected level and side (comparison group, n=18). Primary (Neck Disability Index) and secondary (shortened version of the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire [QuickDASH] and numeric pain-rating scale) outcomes were evaluated at baseline, at the end of the 4-week program (week 4), and 4 weeks later (week 8). A mixed-model, 2-way analysis of variance was used to analyze treatment effects. No significant group-by-time interaction or group effect was observed for Neck Disability Index, QuickDASH, and numeric pain-rating scale scores (P≥.14) following the intervention. However, both groups showed statistically and clinically significant improvement from baseline to week 4 and to week 8 in Neck Disability Index, QuickDASH, and numeric pain-rating scale scores (Pmanual therapy and exercises are effective in reducing pain and functional limitations related to CR. The addition of techniques thought to increase the size of the IVF of the affected nerve root yielded no significant additional benefits. Given the absence of

 16. Economic Evaluation of Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Programs for Chronic Heart Failure Patients in Colombia.

  Science.gov (United States)

  Rincón, Mónica; Rojas, Maria Ximena; Rodriguez Romero, Viviana Alejandra; Tamayo, Diana Carolina; Franco, Camilo; Castro, Hector; Brophy, James; Dennis, Rodolfo

  2016-01-01

  Cardiac rehabilitation (CR) in patients with chronic heart failure (CHF) has met with resistance from third-party payers in low- and middle-income countries because of lack of evidence regarding its cost-effectiveness. We aimed to provide information to help better inform this decision-making process. Costs associated with a 12-week exercise-based rehabilitation program in Colombia for patients with CHF were estimated. We collected data on all medical resources used in ambulatory care and data on hospital costs incurred for treating patients with uncompensated CHF. A literature search to establish the hospitalization rates because of uncompensated CHF, death because of CHF, and potential decreases in these data because of the utilization of CR was conducted. We modeled incremental costs and effectiveness over a period of 5 years from the perspective of the third-party payer. All costs were converted from Colombian pesos to US dollars. For an exercise-based CR program of 12-week duration (36 sessions), costs ranged from US$265 to US$369 per patient. Monthly costs associated with ambulatory care of CHF averaged US$128 ± US$321 per patient, and hospitalization costs were US$3621 ± US$5 444 per event. Yearly hospitalization incidence rates with and without CR were 0.154 and 0.216, respectively. The incremental cost of CR would be US$998 per additional quality-adjusted life-year. Sensitivity analysis did not significantly change these results. Cardiac rehabilitation in patients with CHF in settings such as Colombia can be a cost-effective strategy, with minimal incremental costs and better quality of life, mainly because of decreased rates of hospitalization.

 17. Hvordan får man succes med Business Intelligence anvendt til data på danske universiteter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke; Nyvang, Tom; Jensen, Erling

  Dansk universiteter anvender Business Intelligence (BI) til at indfange, gemme, tilgå og analysere data, der hjælper brugerne til at træffe bedre beslutninger. I henhold til Hartley and Seymour (2011), spiller BI en vigtig rolle til at forbedre servicen i den offentlige sektor. Selvom teknologien...

 18. Design of the Physical exercise during Adjuvant Chemotherapy Effectiveness Study (PACES:A randomized controlled trial to evaluate effectiveness and cost-effectiveness of physical exercise in improving physical fitness and reducing fatigue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonke Gabe S

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Cancer chemotherapy is frequently associated with a decline in general physical condition, exercise tolerance, and muscle strength and with an increase in fatigue. While accumulating evidence suggests that physical activity and exercise interventions during chemotherapy treatment may contribute to maintaining cardiorespiratory fitness and strength, the results of studies conducted to date have not been consistent. Additional research is needed to determine the optimal intensity of exercise training programs in general and in particular the relative effectiveness of supervised, outpatient (hospital- or physical therapy practice-based versus home-based programs. Methods This multicenter, prospective, randomized trial will evaluate the effectiveness of a low to moderate intensity, home-based, self-management physical activity program, and a high intensity, structured, supervised exercise program, in maintaining or enhancing physical fitness (cardiorespiratory fitness and muscle strength, in minimizing fatigue and in enhancing the health-related quality of life (HRQoL. Patients receiving adjuvant chemotherapy for breast or colon cancer (n = 360 are being recruited from twelve hospitals in the Netherlands, and randomly allocated to one of the two treatment groups or to a 'usual care' control group. Performance-based and self-reported outcomes are assessed at baseline, at the end of chemotherapy and at six month follow-up. Discussion This large, multicenter, randomized clinical trial will provide additional empirical evidence regarding the effectiveness of physical exercise during adjuvant chemotherapy in enhancing physical fitness, minimizing fatigue, and maintaining or enhancing patients' quality of life. If demonstrated to be effective, exercise intervention programs will be a welcome addition to the standard program of care offered to patients with cancer receiving chemotherapy. Trial registration This study is registered at

 19. Health Professionals' Perspectives on Exercise Referral and Physical Activity Promotion in Primary Care: Findings from a Process Evaluation of the National Exercise Referral Scheme in Wales

  Science.gov (United States)

  Din, Nafees U.; Moore, Graham F.; Murphy, Simon; Wilkinson, Clare; Williams, Nefyn H.

  2015-01-01

  Background and objectives: Referring clinicians' experiences of exercise referral schemes (ERS) can provide valuable insights into their uptake. However, most qualitative studies focus on patient views only. This paper explores health professionals' perceptions of their role in promoting physical activity and experiences of a National Exercise…

 20. Longitudinal assessment in an undergraduate longitudinal integrated clerkship: the mini Clinical Evaluation Exercise (mCEX) profile.

  Science.gov (United States)

  Playford, Denese; Kirke, Andrew; Maley, Moira; Worthington, Rhonda

  2013-08-01

  Student and assessor performance were examined over three academic years using the mini Clinical Evaluation Exercise (mCEX) as a continuous feedback tool across all disciplines, in all learning contexts, for an entire integrated undergraduate year. Students could complete any number of mCEX, but had to submit a minimum number per discipline. Students were free to choose assessors. Assessors were not trained. Data were collected in a customised database, and analysed in SPSS ver 18.0.0. 5686 mCEX were submitted during 2008-2010 (Cronbach's α = 0.80). Marks were affected by doctor grade (F = 146.6, p educational/feedback value. Assessors mark consistent with a framework of encouraging student performance. Over an entire longitudinal clerkship, students complete mCEX in excess of course requirements. This study confirms the impact of the longitudinal context on assessor and student behaviour.

 1. Assessing the Potential Use of Eye-Tracking Triangulation for Evaluating the Usability of an Online Diabetes Exercise System.

  Science.gov (United States)

  Schaarup, Clara; Hartvigsen, Gunnar; Larsen, Lars Bo; Tan, Zheng-Hua; Årsand, Eirik; Hejlesen, Ole Kristian

  2015-01-01

  The Online Diabetes Exercise System was developed to motivate people with Type 2 diabetes to do a 25 minutes low-volume high-intensity interval training program. In a previous multi-method evaluation of the system, several usability issues were identified and corrected. Despite the thorough testing, it was unclear whether all usability problems had been identified using the multi-method evaluation. Our hypothesis was that adding the eye-tracking triangulation to the multi-method evaluation would increase the accuracy and completeness when testing the usability of the system. The study design was an Eye-tracking Triangulation; conventional eye-tracking with predefined tasks followed by The Post-Experience Eye-Tracked Protocol (PEEP). Six Areas of Interests were the basis for the PEEP-session. The eye-tracking triangulation gave objective and subjective results, which are believed to be highly relevant for designing, implementing, evaluating and optimizing systems in the field of health informatics. Future work should include testing the method on a larger and more representative group of users and apply the method on different system types.

 2. Tissue biomarkers in melanoma patients treated with TIL.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Chantal Knol

  Full Text Available While treating stage III melanoma patients with autologous therapeutic TIL in an adjuvant setting, we previously reported a significant benefit of treatment on both progression-free survival and overall survival in patients with only one invaded lymph node (early stage III compared to patients with more than one invaded lymph nodes (advanced stage III. In this context, in order to understand the difference of activity of TIL therapy according to the progression of the illness at stage III, the first objective of the present study was to determine potential differences in the characteristics of TIL populations obtained from an early stage III and a more advanced stage III when tumor burden is more important. The second objective was to determine possible differences in tissue expression level of several molecules involved in interactions between tumor cells and T cells between early and advanced stage III considering that the tumor microenvironment of invaded lymph nodes could become more tolerant with the progression of the disease. A total of 47 samples of melanoma invaded LN from stage IIIb (AJCC 2007 melanoma patients treated with TIL plus IL-2 were included in this study. We confirmed that both PFS and OS were significantly associated to the presence of tumor-reactive T-cells among TIL injected to the patients and that these tumor reactive T cells were more frequently observed at the early stage III. Moreover, while analyzing the expression of 17 markers on 34/47 tumor specimens using immunohistochemistry, we identified that 3 tissue markers involved in interactions between melanoma cells and T cells have a significant difference of expression between early and advanced stage III: MHC class I, adhesion molecule ICAM-1 and the co-stimulation molecule LFA-3 had a significantly weaker expression in melanoma tissue specimens from advanced stage III. In addition, the expression of the alpha chain of the IL-2 receptor (CD25 and the nuclear

 3. Evaluation of glucose control when a new strategy of increased carbohydrate supply is implemented during prolonged physical exercise in type 1 diabetes.

  Science.gov (United States)

  Adolfsson, Peter; Mattsson, Stig; Jendle, Johan

  2015-12-01

  In healthy individuals, high carbohydrate intake is recommended during prolonged exercise for maximum performance. In type 1 diabetes (T1D), this would alter the insulin requirements. The aim of the study was to evaluate the safety of high glucose supplementation during prolonged exercise and the glucose control when a novel strategy of increased carbohydrate supply was implemented during prolonged exercise in T1D. Eight subjects with T1D participated in a sports camp including sessions of prolonged exercise and individualized feedback during three consecutive days. This was later followed by a 90 km cross-country skiing race. Large amounts of carbohydrates, 75 g/h, were supplied during exercise and the insulin requirements were registered. Glucose was measured before, during and after exercise aiming at euglycaemia, 4-8 mmol/L (72-144 mg/dL). During the race, continuous glucose monitoring (CGM) was used as an aspect of safety and to allow direct and individual adjustments. Compared to ordinary carbohydrate supply during exercise, the high carbohydrate supplementation resulted in significantly increased insulin doses to maintain euglycaemia. During the cross-country skiing race, the participants succeeded to reach mean target glucose levels; 6.5 ± 1.9 mmol/L (117 ± 34 mg/dL) and 5.7 ± 1.5 mmol/L (103 ± 27 mg/dL) at the start and finish of the race, respectively. Episodes of documented hypoglycemia (carbohydrate supplementation in T1D individuals during prolonged aerobic exercise is safe and allows the subjects to maintain glycaemic control and indicates the feasibility of CGM under these conditions.

 4. Prevention: Exercise

  Medline Plus

  Full Text Available ... A SPECIALIST Prevention Strengthening Exercise Committee Exercise Committee Core Strengthening Many popular forms of exercise focus on ... acute pain, you should stop doing it. Transverse Core Strengthening This strengthens the muscles that cross from ...

 5. Prevention: Exercise

  Medline Plus

  Full Text Available ... Smoking Weight Patient Safety Exercise Strengthening Strengthen Your Core! Stretching/Flexibility Aerobic Exercise Cervical Exercise Strength Training for the Elderly Other Back Pack Safety Pregnancy ...

 6. Exercise Physiologists

  Science.gov (United States)

  ... SITE MAP | EN ESPAÑOL Occupational Outlook Handbook > Healthcare > Exercise Physiologists PRINTER-FRIENDLY EN ESPAÑOL Summary What They ... of workers and occupations. What They Do -> What Exercise Physiologists Do About this section Exercise physiologists analyze ...

 7. Avaliação de um dispositivo portátil para biópsia vácuo-assistida de microcalcificações mamárias Evaluation of a portable device for vacuum-assisted biopsy of breast microcalcifications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hélio Sebastião Amâncio de Camargo Júnior

  2010-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: A biópsia vácuo-assistida é a forma percutânea de biópsia de microcalcificações que obtém a menor taxa de subestimação, porém, seu custo é alto, havendo interesse em se conseguir formas mais baratas de biópsia vácuo-assistida. O objetivo deste trabalho foi testar um dispositivo portátil de biópsia vácuo-assistida que apresenta custo menor. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram biopsiadas 35 pacientes que apresentavam agrupamentos de microcalcificações BI-RADS® 4 ou 5. Foram testados a representatividade dos fragmentos colhidos, as dificuldades na reintrodução da cânula e o número de ciclos de colheita. RESULTADOS: Houve obtenção de calcificações representativas em todas as pacientes. Não houve discordância anatomorradiológica, dificuldade na reintrodução da cânula ou complicações graves. CONCLUSÃO: Os dados permitem concluir que o sistema apresenta boa eficácia na obtenção das amostras e com relação de custo-benefício favorável em relação a outros sistemas para a biópsia de microcalcificações, achados em concordância com outras publicações da literatura.OBJECTIVE: Vacuum-assisted biopsy is the percutaneous technique of breast biopsy with the lowest underestimation rate. However, the cost of such procedure is high and currently there is a considerable interest in developing less expensive techniques. The present study was aimed at testing a less expensive device for vacuum-assisted biopsy of breast microcalcifications. MATERIALS AND METHODS: Thirty-five patients with clustered microcalcifications classified as BI-RADS® 4 or 5 were submitted to biopsy. Collected specimen appropriateness, difficulties in the reinsertion of the cannula and number of biopsy passes were evaluated. RESULTS: Successful specimens collection was achieved in all of the patients. Histo-radiological disagreement, difficulties in the cannula reinsertion or severe complications were not observed. CONCLUSION: The authors

 8. Avaliação de dois métodos de determinação do coeficiente de digestibilidade aparente com a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus L. Evaluation of two methods to determine the digestibility apparent coefficients in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margarida Maria Barros

  2002-04-01

  Full Text Available O presente estudo teve por objetivo, no primeiro experimento, avaliar a digestibilidade aparente da matéria seca (MS, proteína bruta (PB e extrato etéreo (EE, de uma ração purificada marcada com o indicador externo Cr2O3, nos três terços do intestino (proximal, intermédio e distal da tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus L (Perciformes Cichlidae. No segundo, objetivou-se comparar os coeficientes de digestibilidade obtidos pelos métodos da excreção natural em aquário de digestibilidade e os coeficientes resultantes da técnica da dissecação intestinal. Concluiu-se que na porção distal do intestino ocorre um incremento na absorção da ração, que o método da dissecação subestima a digestibilidade do material colhido (MS=41,79%a; PB=48,98a; EE=35,10%b, que são mais confiáveis e reais os coeficientes de digestibilidade medidos pelo método indireto, com fezes colhidas nos aquários de coleta (MS=63,99%b; PB=85,62b; EE=73,60%b.The objective of this study was, in the first experiment, to evaluate the apparent digestibility of dry matter (DM, crude protein (CP and ether extract (EE of purified diet using chromic oxide as inert marker, in the three parts of intestine (proximal, middle and distal of Nile tilapia, Oreochromis niloticus L (Perciformes Cichlidae. In the second experiment, the aim was to compare the digestibility coefficients obtained by natural excretion in the digestibility aquarium and by intestine dissection. The results showed that in the distal portion there was an increase in the absorption, the dissection method underestimates the digestibility of collected material (DM=41.79%a, CP=48.98a, EE=35.10%b and that the digestibility coefficients obtained by indirect method with feces collected in the digestibility aquariums are more reliable and real (DM=63.99%b, CP=85.62b, EE=73.60%b.

 9. Avaliação sensorial e rendimento de filés defumados de tilápia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1757 na presença de alecrim (Rosmarinus officinalis Sensory evaluation and yield of Tilapia (oreochromis niloticus smoked fillets in rosemary (Rosmarinus officinalis presence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilian Dena dos Santos

  2007-04-01

  Full Text Available Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito das formas de processamento e do alecrim na defumação dos troncos e filés sem pele de tilápia do Nilo sobre o rendimento e as características organolépticas. Independente da forma de processamento aplicada, os filés defumados na presença do alecrim apresentaram menor rendimento. Foi também observado que os filés obtidos a partir dos troncos defumados proporcionaram maiores rendimentos. Analisando a forma de processamento dos filés defumados, os provadores apresentaram maior aceitação para filés (FIL (2,88 em relação aos filés a partir dos troncos defumados (FTD (2,63. A presença de alecrim nos filés, independente da forma de obtenção do produto final, não foi significativo para aparência, cor, aroma e aceitação geral, em que as notas transformadas variaram de 2,70 a 2,77. Em relação às análises organolépticas das porções do defumado, a preferência foi maior para o consumo dos FIL em relação aos FTD. Os provadores não notaram diferenças quanto ao acréscimo de alecrim aos FIL e FTD, exceto para teor de sal.The object of this study was to evaluate the rosemary effect on smoking of skin-less torso and fillets of Nile tilapia on yield and organoleptic characteristics. Independent of processing form applied, the smoked fillets in the rosemary presence presented smaller yield. It was also observed in the fillets from smoked torso than presented greater yield. With regard the processing forms of smoked fillets, the tasters had presented greater acceptance to fillets (FIL (2.88 compared to fillets from smoked torso (FST (2.63. The presence of rosemary on fillet independent of attainment form of final product was not significative to appearance, color, aroma and general acceptance, where the marks transformed was rather between 2.70 to 2.77. With regards to organoleptic analyses of smoked fillets portions, the preference was better to FIL compared to FST. The tasters had

 10. Evaluation of left ventricular outflow tract gradient during treadmill exercise and in recovery period in orthostatic position, in patients with hypertrophic cardiomyopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cordeiro Pedro

  2008-05-01

  Full Text Available Abstract Background- Left ventricular outflow tract obstruction is an independent predictor of adverse outcome in hypertrophic cardiomyopathy (HCM. The classical quantification of intraventricular obstruction is performed in resting conditions in supine position, but this assessment does not reflect what happens in HCM patients (pts in their daily activities, neither during effort nor during orthostatic recovery. Aim- To assess intraventricular gradients with echocardiography during treadmill exercise and in the recovery period in upright position, in HCM pts. Methods- We studied 17 HCM pts (9 males, mean age 53 ± 16 years, 11 with obstructive HCM. Each pt had 2 echocardiographic evaluations at rest (left lateral decubitus (LLD and orthostatic position. The pts then underwent a treadmill exercise test and intraventricular gradients were measured at peak exercise and during recovery in orthostatic position. Results- 3 pts with non-obstructive HCM at rest developed intraventricular gradients during exercise. 1 pt developed this gradient only during orthostatic recovery. The mean intraventricular gradient in LLD was 49 ± 24 mmHg; in orthostatic position was 62 ± 29 mmHg (p Conclusion- In HCM pts the intraventricular gradient increases in orthostatic position, increases significantly during treadmill exercise and continues increasing in the recovery period in orthostatic position. This type of evaluation can help us to better understand the physiopathology, the symptoms and the efficacy of different therapeutic modalities in this disease and should be routinely used in the assessment of HCM pts.

 11. Fra jord er du kommet, til ord skal du blive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  I arkæologiens oprindelsesmyter lægges vægten oftest på Oldsagskommissionen og Thomsens 3-deling, dvs på udvikling af arkæologiens metoder og organisation. Man må dog ikke glemme at arkæologien voksede frem som udfordring til en veletableret historisk udforskning af de ældste tider på basis af...... kildegrundlag. Adskillelsen mellem de to fag byggede primært på forskellige opfattelse af genstandes udsagnskraft og på hvilken historieskrivning der blev betragtet som egentlig historie, og der skal perspektiveres fra datidens definitioner og faglige forskelle til arkæologiens og historiefagets metodiske og...

 12. Dom til fælles forældremyndighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottosen, Mai Heide; Mathilde Hansen Stage, Sofie

  de forskellige retskredse: Nogle retskredse er fx mere tilbøjelige til at idømme fælles forældremyndighed end andre. Undersøgelsen fokuserer også på, hvad der sker, når forældrene har forladt retssalen. Generelt samarbejder forældre med en dom til fælles forældremyndighed mere om barnet end dem med...... en dom om eneforældremyndighed. Alligevel kan kun halvdelen af forældrene med fælles forældremyndighed blive enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold. Undersøgelsen bygger på et feltarbejde ved tre danske byretter, en gennemgang af alle byretssager om forældreansvar fra 2009 og en...

 13. Fjernsyndiskursens indkodning og afkodning: Introduktion til en klassiker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Christian Schrøder

  2015-05-01

  Full Text Available Stuart Halls artikel ”Fjernsynsdiskursens indkodning og afkodning” (1973 er for længst blevet optaget i den internationale kommunikationsforsknings Hall of Fame. Det skete officielt i 2003, da den var én af de historiske publikationer, der blev gjort til genstand for kanonisering i bogen Canonic Texts in Media Research. Are There Any? Should There Be? How About These? af Elihu Katz og en gruppe kolleger. Halls artikel er her i fint – og fortjent – selskab med bl.a. Theodor W. Adorno & Max Horkheimers essay om kulturindustrien og Marshall McLuhans Understanding Media. Optagelsen blev motiveret af Michael Gurevitch og Paddy Scannell, der udnævnte den til at være ”den genfødte modtagerforsknings urtekst” (Gurevitch & Scannell, 2003, p. 241.

 14. Fra 1800-tals familie til den moderne familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens

  2004-01-01

  Sociologer som Talcot Parsons og William J. Goode mente, at konsekvensen af industrialiseringen også ville blive en indskrænkning af intimiteten og kontakten mellem kernefamilien og den øvrige slægt. En lang række af de funktioner, der blev varetaget af familie og slægt, blev overtaget af det...... omgivende samfund (fx børnenes uddannelse og alderdomsforsørgelsen). Nutidens samfund med en høj geografisk og social mobilitet skulle ydermere bidrage til en isolation af kernefamilien i forhold til den øvrige slægt. Andre sociologer fremhæver den individuelle frihed, som denne udvikling medfører for de...

 15. Conceptualizing workplace based assessment in Singapore: Undergraduate Mini-Clinical Evaluation Exercise experiences of students and teachers.

  Science.gov (United States)

  Yanting, Sabrina Lau; Sinnathamby, Annushkha; Wang, DaoBo; Heng, Moses Tan Mong; Hao, Justin Leong Wen; Lee, Shuh Shing; Yeo, Su Ping; Samarasekera, Dujeepa D

  2016-01-01

  The Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) is one of the most commonly used clinical assessment tools to provide learner feedback to drive learning. High quality constructive feedback promotes development and improves clinical competency. However, the effectiveness of feedback has not been objectively evaluated from the learners' and assessors' points of view, especially in Asia, where the nature of the student-tutor relationship is relatively hierarchical. This study seeks to compare the strengths, limitations, and feedback of the mini-CEX between assessors and students. A cross-sectional study was conducted among 275 senior medical undergraduates at the National University of Singapore and 121 clinical tutors from seven restructured hospitals in Singapore. Data was collected via a self-administered questionnaire. Univariate analysis was used to determine the prevalence of responses, as well as differences between tutors and students. The mini-CEX provided immediate feedback and timely correction of mistakes. However, effective administration was limited by inter-tutor variability and lack of time. Students reported being receptive to feedback, but tutors disagreed and felt that students were resistant to negative feedback. Additionally, students felt that their performance was compared unfairly against more senior students, although the tutors felt otherwise. The mini-CEX is an effective assessment tool, but is limited by barriers to administration and evaluation. Differing opinions and expectations between tutors and students could provide an interesting focal point for future studies.

 16. Prevention: Exercise

  Medline Plus

  Full Text Available ... strengthening programs. Simple exercises can be done at home as well. Some specific core strengthening exercises are described below. ... © 2017 North American Spine Society | ...

 17. A test for evaluation of exercise with apneic episodes in synchronized swimming.

  Science.gov (United States)

  Naranjo, J; Centeno, R A; Carranza, M D; Cayetano, M

  2006-12-01

  In synchronized swimming, complex maneuvers are developed in the water alternating air breathing and apnea episodes, which activate complex and adjusted mechanisms for respiratory compensation. The aim of this study is to propose a specific laboratory test for the assessment of the functional respiratory adaptations during exercise with apnea periods in synchronized swimmers. We studied 25 women, of which 13 were elite synchronized swimmers and the other 12 were a control group. A laboratory test was performed on a cycle ergometer consisting of 4 minutes pedalling at a constant intensity of 1.5 watts/kg (test 1). After 30 minutes at rest, a new test was performed alternating free respiration and apnea periods of 15 seconds at the same intensity (test 2). In both tests HR, VE, VT, BF, VO2, VCO2, and lactate were analyzed. We observed an increase in VE, VO2, and VCO2 in the 13 swimmers in test 2, with no change in HR and lactate, and a constant relationship between VE and VCO2 equal for tests 1 and 2. In the control group only 6 women completed test 2, the other 6 stopped before the third minute. In this group, important differences were observed in relation to the swimmers: both heart rate and lactate increased in test 2 and showed an increase in the VE vs. VCO2 relationship which involved a different slope for test 1 and test 2. We conclude that functional respiratory adaptations induced by apnea during synchronized swimming are essential in this sport and the test proposed may be a useful tool to assess the physical performance in synchronized swimmers.

 18. Theoretical and Biological Evaluation of the Link between Low Exercise Capacity and Disease Risk.

  Science.gov (United States)

  Koch, Lauren Gerard; Britton, Steven L

  2018-01-02

  Large-scale epidemiological studies show that low exercise capacity is the highest risk factor for all-cause morbidity and mortality relative to other conditions including diabetes, hypertension, and obesity. This led us to formulate the energy transfer hypothesis (ETH): Variation in capacity for energy transfer is the central mechanistic determinant of the divide between disease and health. As a test of this hypothesis, we predicted that two-way selective breeding of genetically heterogeneous rats for low and high intrinsic treadmill running capacity (a surrogate for energy transfer) would also produce rats that differ for disease risks. The lines are termed low-capacity runners (LCRs) and high-capacity runners (HCRs) and, after 36 generations of selection, they differ by more than eightfold in running capacity. Consistent with the ETH, the LCRs score high for developing disease risks, including metabolic syndrome, neurodegeneration, cognitive impairment, fatty liver disease, susceptibility to cancer, and reduced longevity. The HCRs are resistant to the development of these disease risks. Here we synthesize ideas on nonequilibrium thermodynamics and evolution from Ilya Prigogine, Hans Krebs, and Peter Mitchell to formulate theoretic explanations for the ETH. First, at every moment in time, the atoms and molecules of organisms are reorganizing to pursue avenues for energy transfer. Second, this continuous organization is navigating in a constantly changing environment such that "strategies" are perpetually in flux and do not leave a simple footprint (evolution). Third, as a consequence, human populations demonstrate a wide variation in capacity for energy transfer that mirrors mechanistically the divide between disease and health. Copyright © 2018 Cold Spring Harbor Laboratory Press; all rights reserved.

 19. Fra hjemløshed til egen bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen Stigaard, Dorte

  Tidligere hjemløse kan have meget svært ved at fastholde en tilværelse i egen bolig. Denne rapport undersøger, hvilke udfordringer de tidligere hjemløse oplever som størst ved overgangen til egen bolig, og hvilke elementer i den sociale indsats de oplever som vigtigst. Blandt de væsentligste risi...

 20. Dengang vi gik fra sort-hvid til farvefjernsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard

  2007-01-01

  pege på grundlæggende narrative strukturer i hverdagslivet. Mit afsæt er en større undersøgelse af en række familiers domesticering af interaktive medier og interaktivt tv (Christensen 2005a). Altså en bevægelse fra de første oplevelser med interaktive medier til en hverdagsliggørelse af selvsamme...

 1. Stasislæren – en schweizerkniv til argumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2013-01-01

  Antikkens retorikere bestræbte sig ihærdigt på at sætte retorikken i system. Et resultat af deres indsats er stasislæren: et universalværktøj som kan bruges til argumentation i alle slags sager. Ved dets hjælp kan man sammensætte slagkraftige argumenter og sikre at tilhørerne bygger deres stilling......-tagen på solid argumentation....

 2. Læreres relation til kolleger og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro, Kirsten

  2011-01-01

  Med afsæt i selvbestemmelsesteorien (Ryan og Deci) belyser artiklen hvilken betydning læreres selvbestemmelse har for deres engagement, udvikling og trivsel i forhold til arbejdslivet, og hvad god ledelse i spændfeltet mellem ydre og indre initierede opgaver kan være, når målet er at lærere engag...

 3. Nationale anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Kirsten Halskov

  2012-01-01

  I artiklen præsenteres de nye nationale ”Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker, der arbejder med palliativ indsats”. Anbefalingerne er udarbejdet af sygeplejersker med særlig viden om palliation, herunder med baggrund i sygeplejerskeuddannelsen og palliativ praksis på alle faglige nivea...... palliativ indsats mulighed for at kende og anvende anbefalingerne med henblik på at løfte kvaliteten af kompetenceudviklingen af den palliative sygepleje i Danmark på grund-, efter- og videreuddannelser....

 4. 10 råd til bedre videndeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2016-01-01

  I de seneste årtier har det været populært at tale med om videndeling, som derfor er blevet lidt af et hurra-ord. Der er gået mode i videndeling, og mange arbejdspladser har derfor oplevet en vis træthed hos ansatte, hver gang der er blevet indkaldt til møder og seminarer om videndeling. Denne tr...

 5. Tunnelerede centrale venekatetre til børn med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Henrik; Malchau, Emma; Larsen, Line Nordahl

  2008-01-01

  foretaget en retrospektiv og prospektiv journalgennemgang med henblik på CVK-type, dato for anlæggelse, barnets alder ved CVK-anlæggelse, diagnose, dato for fjernelse af CVK og årsag til fjernelse. Resultater: Der blev anlagt i alt 155 2-Hick og 86 2-PaC. Det samlede antal CVK-dage var 27.192 for 2-Hick og...

 6. Flere kursister til OBU og FVU i Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann

  , der er opstået ved anvendelse af Iphones og Ipad i hverdagen, skal formidles og gerne med tidligere kursisters hjælp. Det er også vigtigt, at undervisere såvel som konsulenter hele tiden er på forkant med udviklingen indenfor teknologien – helt ned til viden om de nyeste Aps På forkant med regelsæt og...

 7. Støtte til udsatte børnefamilier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Skov, Peter Rohde; Munkholt Sørensen, Kresta

  ’Praktisk Pædagogisk Støtte’ og ’Familiebehandling’ er de to familiebevarende foranstaltninger i serviceloven, som familier oftest visiteres til i Danmark. Dette studie er et af de første, der kortlægger, hvordan kommunerne udmønter de to foranstaltninger, og måler samtidig effekten ved et random...... kan dog ikke med sikkerhed tilskrives foranstaltningerne....

 8. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 9. Computerlingvistik. Metoder til visualisering af regional variation i sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quist, Pia; Hovy, Dirk

  2018-01-01

  kvantitative analyser af data fra Twitter og Trustpilot undersøges det hvordan man kan visualisere den sproglige variation der findes i data. Det sker ved at repræsentere forskellene på kort over Danmark. I kapitlet præsenteres data-dreven metode (data-driven method) som er en induktiv, kvantitativ tilgang til......Med internettet og især sociale medier er det blevet muligt at analysere sprogbrug på grundlag af meget store mængder data. I dette kapitel præsenteres nogle ideer og metoder til hvordan big-data-potentialet i sociale medier kan bruges til at undersøge sproglig variation i Danmark. Ved at foretage...... store datamængder, der går ud på at, uden forhåndsdefinerede hypoteser, at få mønstre og sammenhænge frem i datamaterialet. Casen, som vi præsentere i kapitlet, er eksplorativ og den første af sin art foretaget på danske data. Derfor præsenterer casen på én og samme tid ny forskning med nye erkendelser...

 10. Gezondheidsvoorlichting en bewegingsstimulering voor ouderen: Ontwikkeling en evaluatie van het programma "Gezond & Vitaal" [Health education and exercise stimulation for older people: Development and evaluation of "Healthy & Vital"

  NARCIS (Netherlands)

  Hopman-Rock, M.; Westhoff, M.H.

  2002-01-01

  In order to promote health in people of 65 years and older, TNO Prevention and Health developed, evaluated, and implemented "Healthy & Vital" (also known as "Ageing Well and Healthily"). Healthy & Vital consists of six sessions of health education and low-intensity exercises. This paper reports on

 11. Handgrip strength does not represent an appropriate measure to evaluate changes in muscle strength during an exercise intervention program in frail elderly people

  NARCIS (Netherlands)

  Tieland, C.A.B.; Verdijk, L.; Groot, de C.P.G.M.; Loon, van L.J.C.

  2015-01-01

  Although handgrip strength is considered a strong predictor of negative health outcomes, it is unclear whether handgrip strength represents a useful measure to evaluate changes in muscle strength following resistance-type exercise training in elderly people. We assessed whether measuring handgrip

 12. Cost-effectiveness of an exercise program during pregnancy to prevent gestational diabetes: Results of an economic evaluation alongside a randomised controlled trial

  NARCIS (Netherlands)

  Oostdam, E.W.M.; Bosmans, J.E.; Wouters, M.G.A.J.; Eekhoff, E.M.W.; van Mechelen, W.; van Poppel, M.N.M.

  2012-01-01

  Background: The prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) is increasing worldwide. GDM and the risks associated with GDM lead to increased health care costs and losses in productivity. The objective of this study is to evaluate whether the FitFor2 exercise program during pregnancy is

 13. Methods of evaluation of flexibility of women of 30-45 years in the process of employments by physical exercises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sorokina S.A.

  2012-01-01

  Full Text Available Directions of determination and estimation of flexibility are considered for the women of mature age. In an experiment 40 women took part in age 35-40. The methods of estimation of flexibility are resulted and development of flexibility status is analysed at this category of population. The system of physical exercises is offered for perfection of development of flexibility for women: conditionings under musical accompaniment (50 minutes; exercises with the use of fitballs (30 minutes; respiratory exercises by system of Strel'nikova (pump, lion cub, palms, to fill shoulders - 10 minutes. Exercises were executed at frequency of heart-throbs not more than 150 shots for a minute (during respiratory exercises and in the end - no less than 60 shots for a minute. Implementation of such exercises is recommended: power, on weakening of muscles, on the stretch of muscles.

 14. Henvisninger til demensudredning fra almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waldorff, Frans Boch; Dinesen, O

  1999-01-01

  the questionnaire. Seventy-one percent (1799) of the GPs had referred a patient to diagnostic evaluation of dementia within the last 12 months. Thirty-nine percent had referred to a geriatric psychiatric service, 36% to a neurologic service, 18% to a psychiatric service, 11% to a geriatric service, and 16% had......The study objective was to describe the GP's referrals of patients to diagnostic evaluation of dementia and the GP's perception of the organization of this process++. The study is based on postal questionnaire mailed to all GPs in Denmark, spring 1998. Seventy-five percent of 3379 GPs answered...... referred to other services. Fifteen percent of the GPs had referred to two or more of the services. The study concludes that there is considerable regional variation as to where the GPs refer patients for diagnostic evaluation of dementia as well as to the GPs perception of the possibilities of referrals...

 15. Developing the Fourth Evaluation Dimension: A Protocol for Evaluation of Video From the Patient's Perspective During Major Incident Exercises.

  Science.gov (United States)

  Haverkort, J J Mark; Leenen, Luke P H

  2017-10-01

  Presently used evaluation techniques rely on 3 traditional dimensions: reports from observers, registration system data, and observational cameras. Some of these techniques are observer-dependent and are not reproducible for a second review. This proof-of-concept study aimed to test the feasibility of extending evaluation to a fourth dimension, the patient's perspective. Footage was obtained during a large, full-scale hospital trauma drill. Two mock victims were equipped with point-of-view cameras filming from the patient's head. Based on the Major Incident Hospital's first experience during the drill, a protocol was developed for a prospective, standardized method to evaluate a hospital's major incident response from the patient's perspective. The protocol was then tested in a second drill for its feasibility. New insights were gained after review of the footage. The traditional observer missed some of the evaluation points, which were seen on the point-of-view cameras. The information gained from the patient's perspective proved to be implementable into the designed protocol. Use of point-of-view camera recordings from a mock patient's perspective is a valuable addition to traditional evaluation of trauma drills and trauma care. Protocols should be designed to optimize and objectify judgement of such footage. (Disaster Med Public Health Preparedness. 2017;11:594-599).

 16. Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Bro, Flemming

  2012-01-01

  De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations......,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p HPV-vaccination.......-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der...

 17. The effectiveness of a preferred intensity exercise programme on the mental health outcomes of young people with depression: a sequential mixed methods evaluation.

  Science.gov (United States)

  Carter, Tim; Callaghan, Patrick; Khalil, Elizabeth; Morres, Ioannis

  2012-03-13

  People with mental illness are more likely to suffer physical health problems than comparable populations who do not have mental illness. There is evidence to suggest that exercise, as well has having obvious physical benefits, also has positive effects on mental health. There is a distinct paucity of research testing its effects on young people seeking help for mental health issues. Additionally, it is generally found that compliance with prescribed exercise programmes is low. As such, encouraging young people to exercise at levels recommended by national guidelines may be unrealistic considering their struggle with mental health difficulties. It is proposed that an exercise intervention tailored to young people's preferred intensity may improve mental health outcomes, overall quality of life, and reduce exercise attrition rates. A sequential mixed methods design will be utilised to assess the effectiveness of an individually tailored exercise programme on the mental health outcomes of young people with depression. The mixed methods design incorporates a Randomised Controlled Trial (RCT), focus groups and interviews and an economic evaluation. 158 young people (14-17 years) recruited from primary care and voluntary services randomly allocated to either the intervention group or control group. Intervention group: PARTICIPANTS will undertake a 12 week exercise programme of 12 × 60 minutes of preferred intensity aerobic exercise receiving motivational coaching and support throughout. PARTICIPANTS will also be invited to attend focus groups and 1-1 interviews following completion of the exercise programme to illicit potential barriers facilitators to participation. PARTICIPANTS will receive treatment as usual. Depression using the Children's Depression Inventory 2 (CDI-2). Quality of Life (EQ-5D), physical fitness (Borg RPE scale, heart rate), incidents of self-harm, treatment received and compliance with treatment, and the cost effectiveness of the intervention

 18. Evaluation of pain and function after two home exercise programs in a clinical trial on women with chronic neck pain - with special emphasises on completers and responders

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background Different types of exercises can help manage chronic neck pain. Supervised exercise interventions are widely used, but these protocols require substantial resources. The aim of this trial, which focused on adherence, was to evaluate two home exercise interventions. Methods This parallel group randomized controlled trial included 57 women randomly allocated into two groups – a strength training group (STRENGTH, 34 subjects) and a stretching group (STRETCH, 23 subjects). The interventions focused on the neck and shoulder muscles and lasted for 12 months. The STRENGTH group performed weight training and ended each session with stretching exercises. These stretching exercises constituted the entirety of the STRETCH group’s training session. Both groups were instructed to exercise three times per week. All the participants kept an exercise diary. In addition, all participants were offered support via phone and e-mail. The primary outcomes were pain intensity and function. The trial included a four- to six-month and a twelve-month follow-up. A completer in this study exercised at least 1,5 times per week during eight unbroken weeks. A responder in this study reported clinically significant improvements on pain and function. The statistical analyses used the Mann Whitney U-test, Wilcoxon signed-rank test, and X 2 test. Results At four- to six-months, the numbers of completers were 19 in the STRENGTH group and 17 in the STRETCH group. At twelve months, the corresponding numbers were 11 (STRENGTH) and 10 (STRETCH). At four- to six-months, the proportions of subjects reporting clinically important changes (STRENGTH and STRETCH) were for neck pain: 47% and 41%, shoulder pain: 47% and 47%, function: 37% and 29%. At twelve months, the corresponding numbers were for neck pain: 45% and 40%, shoulder pain: 55% and 50%, function: 55% and 20%. Conclusions No differences in the two primary outcomes between the two interventions were found, a finding that may be due to

 19. Rygeafvaenningstilbud til sundhedspersonale--nytter det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zwisler, Ann Dorthe Olsen; Brønnum-Hansen, Henrik; Shiønning, Helle

  2003-01-01

  A smoking cessation programme was offered to the staff members at H:S Bispebjerg Hospital as part of the political process toward a smoke-free hospital. The purpose of this study was to evaluate the long-term effect of the programme on smoking cessation and to identify factors influencing...

 20. Barthel indeks til vurdering af funktionsevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Thomas; Lauritsen, Jens; Waehrens, Eva

  2006-01-01

  The Barthel Index is widely used in the evaluation of function. In Denmark at least three versions are used without a consensus of their specific formulation. The term ''Modified Barthel Index'' is used for several versions. A Barthel Index score without version has no meaning since a maximum sco...

 1. Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2010-01-01

  Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en skoleudviklingssammenh......Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en...

 2. Indsats for forældre til børn med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neubert, Katja

  2012-01-01

  Et nyt review, udarbejdet af forskergruppen omkring Morris Zwi, undersøger om interventionsprogrammer til forældre til børn med ADHD er effektive, når det gælder reducering af børnenes ADHD-relaterede adfærd og associerede problemer som eksempelvis indlæringsproblemer. Reviewet peger på, at en...... indsats til forældre til børn med ADHD kan have en gavnlig effekt på børnenes adfærd. Interventionen kan også være med til at sænke stressniveauet hos forældre til disse børn, og forbedre forældrenes selvtillid....

 3. Hvad motiverer til udveksling under sygeplejestudiet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønløkke, Mette

  2006-01-01

  Internationalisation is compulsory in the Danish nursing programme. About 3% of the nursing students in the County of Aarhus, Denmark go on exchange to study nursing abroad. In answer to the purpose of increasing the number of exchanges a description of what the students find significant...... for their decision on an exchange seems relevant. An ongoing evaluation of exchanges in 3 Nordplus network provided data. 57 evaluation forms from students from Denmark, Finland, Norway and Sweden were collected from 2001 to 2005. The questionnaire focused on two subjects: 1) Decision to travel: “Why do you want...... for the decision on travel. A previous stay abroad was the primary source significant for the decision to travel. The results indicate further investigation on cultural competence, professional curiosity and characteristics of exchange students in order to motivate students for exchanges during their nursing...

 4. Exercise Prescription.

  Science.gov (United States)

  Ribisl, Paul M.

  If exercise programs are to become effective in producing the desired results, then the correct exercise prescription must be applied. Four variables should be controlled in the prescription of exercise: (a) type of activity, (b) intensity, (c) duration, and (d) frequency. The long-term prescription of exercise involves the use of a (a) starter…

 5. Prognostic value of plasma catecholamines, plasma renin activity, and plasma atrial natriuretic peptide at rest and during exercise in congestive heart failure: comparison with clinical evaluation, ejection fraction, and exercise capacity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, B K; Keller, N; Christiansen, E

  1995-01-01

  Survival in congestive heart failure is related to plasma catecholamines and atrial natriuretic peptide at rest, but the prognostic importance of changes during exercise is unknown. The aim of this study was to evaluate the prognostic value of catecholamines and atrial natriuretic peptide at rest...... were: plasma noradrenaline at rest (P catecholamines and plasma atrial natriuretic peptide increased significantly; the change, however, was not related to survival. Six variables...... creatinine > 121 mumol/L (P = .004), and serum urea > 7.6 mmol/L (P = .007). Patients with congestive heart failure have a poor survival despite intensive medical treatment. Plasma catecholamines and plasma atrial natriuretic peptide are elevated at rest and rises further during exercise; the increase...

 6. Desempenho da produção familiar de tilápias no semi-árido potiguar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Ribeiro da Silva

  2007-09-01

  Full Text Available A produção de tilápias vem se destacando como uma atividade capaz de propiciar oportunidades aos produtores familiares de regiões semi-áridas, visto a produção de peixes em açudes, poços e lagoas, sendo esta fundamental à sobrevivência das comunidades e produtores familiares da região. O objetivo geral deste trabalho é avaliar o desempenho das organizações familiares produtoras de tilápias, representantes da realidade produtiva na região semi-árida no Rio Grande do Norte. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, com amostragem intencional de organizações de produção familiar, representantes da realidade produtiva de tilápias na região semi-árida potiguar. Para análise do desempenho foi utilizado o ferramental de "Escala de Likert", identificando indicadores de competitividade para os diferentes segmentos da cadeia produtiva, podendo influenciar o desempenho global da cadeia produtiva. Em complemento, utilizou-se a matriz de importância e desempenho de Slack, visando ordenar os graus de importância e de influência destes no desempenho geral. Por fim, este trabalho mostra a possibilidade de se utilizar as ferramentas de análises, normalmente utilizadas para grandes sistemas agroindustriais, para a produção familiar, visando destacar suas condições e dificuldades. Ainda, indica itens relevantes para pesquisas específicas a cadeia produtiva de tilápias, no âmbito de produção familiar.The Tilápia’s production has detached like a activity wich confer chances for famlily’s producers of semi-árida region, with a production of fishes in dams, wells and lakes, basic for surviver of communities and producers, of semi-árida region. The general objective this paper was evaluate the performance of family’s organization producers of tilápias, representantive of the productive reality in the semi-árida region of Rio Grande do Norte. The methodology was the case study with intentional sampling of familie

 7. Om pædagogisk teori og praksis -introduktion til faget pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Søren Gytz; Pedersen, Lars Wahlun

  Rousseau, Kant, Fröbel, Marx, Giddens, Habermas, Bourdieu, Gadamer og andre. Bogen inviterer på den måde læseren til en dialog omkring fortolkningen af disse, ligesom den forhåbentlig inspirerer til videre studier af fagets primære tekster. Bogen henvender sig til studerende og lærere på især...

 8. Randomized controlled trial to evaluate the impact of aerobic exercise on visceral fat in overweight chronic kidney disease patients.

  Science.gov (United States)

  Baria, Flavia; Kamimura, Maria Ayako; Aoike, Danilo Takashi; Ammirati, Adriano; Rocha, Mariana Leister; de Mello, Marco Túlio; Cuppari, Lilian

  2014-04-01

  The prevalence of obesity has markedly increased in patients with chronic kidney disease (CKD). Studies on the impact of exercise focusing on obese CKD patients are scarce. Therefore, we aimed to investigate the effect of aerobic exercise performed either in an exercise centre or at home on visceral fat in overweight non-dialysed CKD patients. Twenty-seven sedentary men (52.1 ± 9.5 years, body mass index 30.4 ± 3.8 kg/m(2), estimated glomerular filtration rate (eGFR) 27.5 ± 11.6 mL/min) were randomly assigned to a centre-based exercise group (n = 10), home-based exercise group (n = 8) or control group (n = 9). The aerobic training was prescribed according to ventilatory threshold and performed three times per week during 12 weeks. Body composition was assessed by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) and the distribution of abdominal fat by computed tomography. In the centre-based group, visceral fat and waist circumference decreased 6.4 ± 6.4 mm (P exercise groups and for leg lean mass for the centre-based group. Mean blood pressure decreased in both exercise groups (centre-based 13%, P aerobic exercise is an effective approach to reduce visceral fat besides promoting relevant clinical benefits in male overweight CKD patients.

 9. Evaluation of respiratory dynamics by volumetric capnography during submaximal exercise protocol of six minutes on treadmill in cystic fibrosis patients.

  Science.gov (United States)

  Parazzi, Paloma L F; Marson, Fernando A L; Ribeiro, Maria A G O; Schivinski, Camila I S; Ribeiro, José D

  2017-11-29

  Volumetric capnography provides the standard CO2 elimination by the volume expired per respiratory cycle and is a measure to assess pulmonary involvement. Thus, the objective of this study was to evaluate the respiratory dynamics of healthy control subjects and those with cystic fibrosis in a submaximal exercise protocol for six minutes on the treadmill, using volumetric capnography parameters (slope 3 [Slp3], Slp3/tidal volume [Slp3/TV], and slope 2 [Slp2]). This was a cross-sectional study with 128 subjects (cystic fibrosis, 64 subjects; controls, 64 subjects]. Participants underwent volumetric capnography before, during, and after six minutes on the treadmill. Statistical analysis was performed using the Friedman, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests, considering age and sex. An alpha=0.05 was considered. Six minutes on the treadmill evaluation: in cystic fibrosis, volumetric capnography parameters were different before, during, and after six minutes on the treadmill; the same was observed for the controls, except for Slp2. Regarding age, an Slp3 difference was observed in cystic fibrosis patients regardless of age, at all moments, and in controls for age≥12 years; a difference in Slp3/TV was observed in cystic fibrosis and controls, regardless of age; and an Slp2 difference in the cystic fibrosis, regardless of age. Regarding sex, Slp3 and Slp3/TV differences were observed in cystic fibrosis regardless of sex, and in controls in male participants; an Slp2 difference was observed in the cystic fibrosis and female participants. The analysis between groups (cystic fibrosis and controls) indicated that Slp3 and Slp3/TV has identified the CF, regardless of age and sex, while the Slp2 showed the CF considering age. Cystic fibrosis showed greater values of the parameters before, during, and after exercise, even when stratified by age and sex, which may indicate ventilation inhomogeneity in the peripheral pathways in the cystic fibrosis. Copyright © 2017 Sociedade

 10. Validity and Reproducibility of an Incremental Sit-To-Stand Exercise Test for Evaluating Anaerobic Threshold in Young, Healthy Individuals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keisuke Nakamura, Masayoshi Ohira, Yoshiharu Yokokawa, Yuya Nagasawa

  2015-12-01

  Full Text Available Sit-to-stand exercise (STS is a common activity of daily living. The objectives of the present study were: 1 to assess the validity of aerobic fitness measurements based on anaerobic thresholds (ATs, during incremental sit-to-stand exercise (ISTS with and without arm support compared with an incremental cycle-ergometer (CE test; and 2 to examine the reproducibility of the AT measured during the ISTSs. Twenty-six healthy individuals randomly performed the ISTS and CE test. Oxygen uptakes at the AT (AT-VO2 and heart rate at the AT (AT-HR were determined during the ISTSs and CE test, and repeated-measures analyses of variance and Tukey’s post-hoc test were used to evaluate the differences between these variables. Pearson correlation coefficients were used to assess the strength of the relationship between AT-VO2 and AT-HR during the ISTSs and CE test. Data analysis yielded the following correlations: AT-VO2 during the ISTS with arm support and the CE test, r = 0.77 (p < 0.05; AT-VO2 during the ISTS without arm support and the CE test, r = 0.70 (p < 0.05; AT-HR during the ISTS with arm support and the CE test, r = 0.80 (p < 0.05; and AT-HR during the ISTS without arm support and the CE test, r = 0.66 (p < 0.05. The AT-VO2 values during the ISTS with arm support (18.5 ± 1.9 mL·min-1·kg-1 and the CE test (18.4 ± 1.8 mL·min-1·kg-1 were significantly higher than those during the ISTS without arm support (16.6 ± 1.8 mL·min-1·kg-1; p < 0.05. The AT-HR values during the ISTS with arm support (126 ± 10 bpm and the CE test (126 ± 13 bpm were significantly higher than those during the ISTS without arm support (119 ± 9 bpm; p < 0.05. The ISTS with arm support may provide a cardiopulmonary function load equivalent to the CE test; therefore, it is a potentially valid test for evaluating AT-VO2 and AT-HR in healthy, young adults.

 11. Den multimodale og multilingvale udfordring til skriveundervisning på begyndertrinnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Lars; Laursen, Helle Pia

  2007-01-01

  Med afsæt i en forskningsmæssig tilgang inspireret af New Literacy Studies (Street 1984, Barton, Hamilton & Ivanic 2000, Holm 2004), hvor literacy ses som en historisk situeret social praksis, sætter der i denne artikel fokus på den multimodale og multilingvale udfordring til skriveundervisningen...... på begyndertrinnet. Den officielle danske diskurs om literacy analyseres og sammenlignes med tilgangen til literacy i et udviklingsprojekt som forfatterne til denne artikel var forskningsmæssigt tilknyttet i en periode på et år. En opsummering af de centrale forskelle mellem de to tilgange til...

 12. Recension af Lin Prøitz Selvbilde: Fra selvportet til #selfie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2017-01-01

  Anmeldelse af katalog til udstilling om seldies i Oslo i 2016-2017. Anmeldelsen er koncentreret omkring tilgangen til selfies, som via koncentrationen om litteratur efter 2015 og omkring narcissisme forfejler sit mål og reducerer selfiens betydningsområder.......Anmeldelse af katalog til udstilling om seldies i Oslo i 2016-2017. Anmeldelsen er koncentreret omkring tilgangen til selfies, som via koncentrationen om litteratur efter 2015 og omkring narcissisme forfejler sit mål og reducerer selfiens betydningsområder....

 13. Anmeldelse af Kristiansen, S. (2005). Kvalitativ dataanalyse og software - en introduktion til Nvivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2005-01-01

  En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december......En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december...

 14. Retoriker: Trumps FN-tale var til kernevælgerne, ikke statslederne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2017-01-01

  Trump delte øretæver ud til Nordkorea og Iran i sin tale til FN. Men hovedfokus lå på, at det – siden valgdagen forstås – går bedre end nogensinde før i USA.......Trump delte øretæver ud til Nordkorea og Iran i sin tale til FN. Men hovedfokus lå på, at det – siden valgdagen forstås – går bedre end nogensinde før i USA....

 15. EVALUATION OF WORK PLACE GROUP AND INTERNET BASED PHYSICAL ACTIVITY INTERVENTIONS ON PSYCHOLOGICAL VARIABLES ASSOCIATED WITH EXERCISE BEHAVIOR CHANGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kimberley A. Dawson

  2008-12-01

  Full Text Available The purpose of this research was to compare group-based and internet-based physical activity interventions in terms of desirability, participant characteristics, exercise self-efficacy, and barrier self-efficacy. Pretest questionnaires were completed prior to voluntary enrollment into either of the ten-week physical activity interventions. Both interventions were based on Social Cognitive Theory and the Transtheoretical Model. Interventions were followed with posttest questionnaires. Results demonstrated that the internet intervention attracted more participants, but only the group-based participants showed significant increases in exercise and barrier self-efficacy. At pretest, participants who selected the internet intervention were significantly lower in life and job satisfaction than those who selected the group intervention. Results suggest that traditional group-based exercise interventions are helpful for improving cognitions associated with exercise behavior change (e.g., exercise self-efficacy and that the internet intervention may help employees who fall into an "unhappy employee" typology

 16. Metoder til aktiverende læring i laboratorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Cita

  2016-01-01

  teacher roles and learning situations. Discussions before and after the teaching exercises include themes like the roles of the teachers, the students´ role, how to use specific teaching materials, the role of the introduction to exercises, the different phases of exercises, learning theories like co...

 17. Process evaluation of a multicomponent dyadic intervention study with exercise and support for people with dementia and their family caregivers.

  Science.gov (United States)

  Prick, Anna-Eva; de Lange, Jacomine; van 't Leven, Netta; Pot, Anne Margriet

  2014-10-22

  A randomized controlled trial of a multicomponent dyadic intervention (a translated and adapted version of an intervention that has been shown to be effective for people with dementia in the USA) was performed. The exercise and support intervention was intended to reduce depressive symptoms of people with dementia and their caregivers. The purpose of this process evaluation is to create in-depth insight into the delivery of the intervention and the effect analysis, to prevent drawing inappropriate conclusions on the efficacy or effectiveness of the intervention, and to formulate recommendations for future studies on complex geriatric interventions. Qualitative and quantitative data were collected. The process evaluation was performed according to the model presented by Reelick and colleagues, which encompasses the following three process components: (1) success rate of recruitment and quality of the study population; (2) the quality of execution of the complex intervention; and (3) the process of acquisition of the data. The study design met high research standards and the intervention was carefully delivered. Evaluation of the study population quality revealed a profound recruitment process resulting in a reasonable sample size. Attrition rate during follow-up was acceptable. With regard to the evaluation of the intervention quality, most interviewed participants experienced benefits of the intervention. Attendance at the home visits was high and attrition to homework was moderate. Evaluation of the data acquisition showed the positive value of the use of a mixed design; qualitative analysis of the intervention revealed outcomes not measured in the quantitative analysis. The process evaluation revealed a carefully and soundly performed study. The mixed design contributed to valuable insights. However, there were some restrictions worth considering. The intervention components may have a different feasibility by moderate attrition to homework and some negative

 18. Promoting physical activity and quality of life in Vitoria, Brazil: evaluation of the Exercise Orientation Service (EOS) program.

  Science.gov (United States)

  Reis, Rodrigo S; Hino, Adriano Akira F; Cruz, Danielle K; da Silva Filho, Lourival Espiridião; Malta, Deborah C; Domingues, Marlos R; Hallal, Pedro C

  2014-01-01

  The purpose of this study was to evaluate associations between exposure to the Exercise Orientation Service (EOS) program and physical activity (PA) and quality of life (QoL) in adults from Vitoria, Brazil. A phone survey was conducted with 2023 randomly selected participants (≥ 18 years) to measure awareness about the program, participation in the program, PA levels, and QoL. The associations were tested using Poisson and Linear regression models. 31.5% reported awareness about the program, 1.5% reported current participation, and 5.8% reported previous participation. Participation was higher among women (2.1%), older subjects (2.8%), and those reporting morbidities (2.4%). Awareness was higher among middle-aged persons (36.0%) and highly educated participants (37.1%). Current participation (PR = 2.22; 95% CI = 1.65-2.99) and awareness (PR = 1.15; 95% CI = 1.02-1.30) were associated with leisure-time PA (LTPA). Exposure to the program was not associated with QoL but was consistently associated with sufficient levels of LTPA among adults from Vitoria, Brazil.

 19. Systematic review of outcome measures used in the evaluation of robot-assisted upper limb exercise in stroke.

  Science.gov (United States)

  Sivan, Manoj; O'Connor, Rory J; Makower, Sophie; Levesley, Martin; Bhakta, Bipinchandra

  2011-02-01

  To classify and evaluate outcome measures currently used in robot-assisted exercise trials (RAET) in stroke, and to determine selection criteria for outcome measures in future trials. Outcome measures used in RAET were identified from MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PubMed and PsychINFO databases. The scale items were categorized into International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) domains. The psychometric properties of scale were rated using a standardized pro forma. Thirty outcome measures were identified from 28 published RAET. Commonly used ICF body function scales were: Fugl-Meyer (FM) (24 studies), Modified Ashworth Scale (13 studies), Medical Research Council (11 studies), Kinematic measures (8 studies) and Motor Status Score (6 studies); ICF activity scale was Functional Independence Measure (FIMTM) (9 studies); ICF participation, personal and environmental factors scales were rarely used. Standard-ized rating identified that FM, kinematic measures, Action Research Arm Test, Wolf Motor Function Test, FIMTM, and ABILHAND have adequate measurement properties for use in RAET. Some of the currently used outcome measures seem appropriate for RAET. The use of the ICF framework enables selection of an appropriate combination of outcome measures depending on patient characteristics, such as severity of weakness and chronicity of stroke impairments.

 20. Muscle phosphocreatine post-exercise recovery rate is related to functional evaluation in hospitalized and community-living older people.

  Science.gov (United States)

  Bourdel-Marchasson, I; Biran, M; Dehail, P; Traissac, T; Muller, F; Jenn, J; Raffard, G; Franconi, J M; Thiaudiere, E

  2007-01-01

  to explore muscle mitochondria function with respect to age, functional status and nutrition in community-living and recovering hospitalized older subjects. subjects were assessed for nutrition, hand-grip strength, 10-meter gait time, a modified timed get-up-and-go test and activities of daily living score (ADL). 31P magnetic resonance spectroscopy (31P MRS) was used to assess the initial rate of post-exercise phosphocreatine recovery (ViPCr) for mitochondrial function evaluation in 25 hospitalized older subjects (86.1 + 5.3 y) and in 25 community-living younger ones (74.5 + 6.2 y). in multiple linear regression, longer time on the get-up-and-go test was independently associated with lower values of ViPCr (p = 0.008). For all subjects and in the 8 patients unable to perform this test, ViPCr was negatively correlated with the ADL score (respectively p < 0.001 and p = 0.025). particularly in hospitalized and frail older subjects, muscle mitochondrial function was related to the global physical functional assessment.

 1. Effect of verapamil on myocardial ischemia in patients with hypertrophic cardiomyopathy; Evaluation by exercise [sup 201]Tl SPECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taniguchi, Yoko; Sugihara, Hiroki; Ootsuki, Katsuichi (Kyoto Prefectural Univ. of Medicine (Japan)) (and others)

  1993-01-01

  Effect of verapamil on myocardial ischemia in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) was evaluated by exercise stress myocardial [sup 201]Tl SPECT (EX-Tl). EX-Tl was performed before and after 8.8 weeks of oral verapamil (240 mg/day) in 12 patients with HCM who showed transient [sup 201]Tl perfusion defects under control conditions. [sup 201]Tl perfusion defect was visually scored and judged for 4 grades as normal (0), mild defect (1), moderate defect (2), and severe defect (3). Transient dilation index (TDI) was calculated as an index of subendocardial ischemia. Improvements of defect score were demonstrated in 10 patients after administration of verapamil. Two patients showed no change of defect score. Mean defect score decreased significantly from 5.50 to 3.03 (p<0.001). Although 11 of 12 patients showed abnormal TDI under control conditions, 10 of these revealed improvements of TDI and 7 of the 10 disclosed normal TDI after verapamil. Mean TDI decreased from 1.263 to 1.090 significantly (p<0.01). In conclusion, verapamil may improve myocardial ischemia in patients with HCM. (author).

 2. Nociceptive and Neuronal Evaluation of the Sciatic Nerve of Wistar Rats Subjected to Compression Injury and Treated with Resistive Exercise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliana Sobral Antunes

  2016-01-01

  Full Text Available Background. To investigate the climb stairs resistance exercise on nociception and axonal regeneration in the sciatic nerve of rats. Methods. 24 Wistar rats were divided: control group (CG—no injury, exercise group (EG—no injury with physical exercise, lesion group (LG—injury, but without exercise, and treated group (LEG—injury and physical exercise. LG and LEG were subjected to sciatic nerve compression with hemostat. From the 3rd day after injury began treatment with exercise, and after 22 days occurs the removal of a nerve fragment for morphological analysis. Results. Regarding allodynia, CG obtained values less than EG (p=0.012 and larger than LG and LEG (p<0.001. Histological results showed that CG and EG had normal appearance, as LG and LEG showed up with large amounts of inflammatory infiltration, degeneration and disruption of nerve fibers, and reduction of the myelin sheath; however LEG presented some regenerated fibers. From the morphometric data there were significant differences, for nerve fiber diameter, comparing CG with LG and LEG and comparing axon diameter and the thickness of the myelin of the CG to others. Conclusion. Climb stairs resistance exercise was not effective to speed up the regenerative process of axons.

 3. Two-dimensional strain echocardiography technology for evaluation of myocardial strain in swimming athletes after high-intensity exercise.

  Science.gov (United States)

  Liang, Chen; Ma, Yun; Gao, Can; Zhang, Jianhong; Yang, Min; Chen, Gen; Fu, Shan; Zhu, Tiangang

  2017-02-01

  The aim of this study was to investigate the change in myocardial strain in swimming athletes before and after high-intensity exercise using two-dimensional strain echocardiography (2DSE) technology. To assess whether the local and overall myocardial function and myocardial injury are accurately measured using 2DSE technology, 15 swimming athletes were selected as research objects. We applied 2DSE technology to track the 2D ultrasound images of the apical four chambers, the apical two chambers, and the apical long axis before and after high-intensity, increasing-load exercise. We recorded indices such as the left ventricular global strain (GS) and the left ventricular segmental wall longitudinal peak systolic strain (PS) in 18 systoles and analyzed the myocardial strain change before and after exercise. After high-intensity exercise, the overall myocardial strain decreased, especially the strain of the posterior wall, posterior divider, lateral wall, lower wall, and the basal and middle segments of the anterior wall. The influence of exercise on myocardial strain was greater on the basal and middle segments than on the apical segment. One-time intensive exercise negatively affected the myocardial muscle. Myocardial muscles in the apical segment and the myocardial wall were more sensitive to intensive exercise. The 2DSE technology can precisely position the motion-sensitive areas and help locate myocardial injury. © 2017, Wiley Periodicals, Inc.

 4. Evaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Andersen, Michael; Wandall, Jakob

  Idéen til denne bog opstod i forbindelse med undervisningen i evaluering af uddannelse på Århus Universitet. Vi oplevede, at der nok fandtes megen litteratur om evaluering, både på dansk og især engelsk, men ikke meget litteratur, der på en overskuelig og dækkende måde kunne bruges som indføring i...... det brede felt, som bogen dækker. En del dansksproget evalueringslitteratur drejer sig om programevaluering på et mere generelt niveau. Meget af denne litteratur har fokus på offentlig virksomhed, men kun i mindre grad på uddannelse. En del litteratur omhandler evaluering af undervisning, en del har...... fokus på elevers læring. Vi har villet skrive en bog, der dækker hele feltet: Evaluering af læring, undervisning og uddannelse. Vi har med bogen villet skabe overblik over dette omfattende felt, som udvikler sig i mange retninger. Dette ud fra den opfattelse, at evaluering får stadig større betydning...

 5. Validity and Reproducibility of an Incremental Sit-To-Stand Exercise Test for Evaluating Anaerobic Threshold in Young, Healthy Individuals.

  Science.gov (United States)

  Nakamura, Keisuke; Ohira, Masayoshi; Yokokawa, Yoshiharu; Nagasawa, Yuya

  2015-12-01

  Sit-to-stand exercise (STS) is a common activity of daily living. The objectives of the present study were: 1) to assess the validity of aerobic fitness measurements based on anaerobic thresholds (ATs), during incremental sit-to-stand exercise (ISTS) with and without arm support compared with an incremental cycle-ergometer (CE) test; and 2) to examine the reproducibility of the AT measured during the ISTSs. Twenty-six healthy individuals randomly performed the ISTS and CE test. Oxygen uptakes at the AT (AT-VO2) and heart rate at the AT (AT-HR) were determined during the ISTSs and CE test, and repeated-measures analyses of variance and Tukey's post-hoc test were used to evaluate the differences between these variables. Pearson correlation coefficients were used to assess the strength of the relationship between AT-VO2 and AT-HR during the ISTSs and CE test. Data analysis yielded the following correlations: AT-VO2 during the ISTS with arm support and the CE test, r = 0.77 (p < 0.05); AT-VO2 during the ISTS without arm support and the CE test, r = 0.70 (p < 0.05); AT-HR during the ISTS with arm support and the CE test, r = 0.80 (p < 0.05); and AT-HR during the ISTS without arm support and the CE test, r = 0.66 (p < 0.05). The AT-VO2 values during the ISTS with arm support (18.5 ± 1.9 mL·min(-1)·kg(-1)) and the CE test (18.4 ± 1.8 mL·min(-1)·kg(-1)) were significantly higher than those during the ISTS without arm support (16.6 ± 1.8 mL·min(-1)·kg(-1); p < 0.05). The AT-HR values during the ISTS with arm support (126 ± 10 bpm) and the CE test (126 ± 13 bpm) were significantly higher than those during the ISTS without arm support (119 ± 9 bpm; p < 0.05). The ISTS with arm support may provide a cardiopulmonary function load equivalent to the CE test; therefore, it is a potentially valid test for evaluating AT-VO2 and AT-HR in healthy, young adults. Key pointsThe ISTS is a simple test that varies only according to the frequency of standing up, and requires only

 6. De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lubanski, Nikolaj

  2011-01-01

  I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity......' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication...

 7. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange o...... for at diskutere de fedeste oplevelser, og der udveksles travel stories, og favorite destinations udpeges og diskuteres....

 8. Bærbar partikelmåler til luftforureningsmonitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fogde, Nickie Heitmann; Sander, Nanna; Ravelo, José Alejandro A.

  2017-01-01

  Der er en stigende bevidsthed omkring helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser af luftforurening. Dårlig luftkvalitet inden- og udendørs er medvirkende til 7-8 millioner dødsfald om året på verdensplan [1]. Selvom luftkvaliteten i dag bliver overvåget af stationære målestationer rundt omkring i...... landet, er der et stort behov for instrumenter, der kan måle personlig eksponering. I denne artikel beskriver vi konstruktion og brug af en personlig bærbar partikelmonitor - en såkaldt PM2.5 måler....

 9. Fjernsyndiskursens indkodning og afkodning: Introduktion til en klassiker

  OpenAIRE

  Kim Christian Schrøder

  2015-01-01

  Stuart Halls artikel ”Fjernsynsdiskursens indkodning og afkodning” (1973) er for længst blevet optaget i den internationale kommunikationsforsknings Hall of Fame. Det skete officielt i 2003, da den var én af de historiske publikationer, der blev gjort til genstand for kanonisering i bogen Canonic Texts in Media Research. Are There Any? Should There Be? How About These? af Elihu Katz og en gruppe kolleger. Halls artikel er her i fint – og fortjent – selskab med bl.a. Theodor W. Adorno & Ma...

 10. Romerske omgrepsgudar og overgangen frå republikk til keisarrike

  OpenAIRE

  Holen, Ørjan

  2009-01-01

  Oppgåva undersøker rolla ei rekkje gudar spelte i romersk politikk ved overgangen frå republikk til keisardøme. Desse gudane skil seg ut frå andre romerske gudar ved å vere personifiseringar av såkalla "abstrakte omgrep", som semje (Concordia), siger (Victoria), håp (Spes), velferd (Salus) og nåde (Clementia). I oppgåva vert dei definert som gudar som er identiske med den gunsten dei gir sine tilbedarar og kalla "omgrepsgudar". Oppgåva undersøkjer fyrst kva som vart skreve om gudane som grupp...

 11. Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2014-01-01

  I artiklen kommenteres to nyere afgørelser omhandlende CFC-reglerne for selskaber. Først behandles Skatterådets afgørelse i SKM2013.649.SR, der bl.a. angik, hvorvidt et udenlandsk datterselskabs indkomst udgjorde CFC-indkomst i form af vederlag for anvendelse af immaterielle aktiver. Derpå omtale...... kendelsen SKM2014.280.LSR, hvori Landsskatteretten - modsat Skatterådet - kom frem til, at betingelserne for dispensation fra CFC-reglerne var opfyldt....

 12. Hvordan kan sykepleieren informere og veilede om seksualitet til stomiopererte?

  OpenAIRE

  Myrvang, Carina; Rudi, Grete Haugstulen; Samuelsen, Synne

  2014-01-01

  NORSK: Introduksjon: I Norge finnes det mellom 8-10 000 stomiopererte (Norilco 2011). Å få en stomi kan påvirke seksuallivet til stomiopererte. I følge helsepersonelloven (1999) skal sykepleieren gi informasjon som pasienten har behov for. Hensikt: Hvordan sykepleieren skal informere og veilede pasienter, som har fått en stomi, slik at de får opprettholde sin seksuelle helse. Metode: Litteratursøkene ble gjennomført i databasene: Cinahl, Ovid Nursing database og Academic search...

 13. A reflective exercise on the issue of sexuality in the view of undergraduate nursing students: evaluating the process

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ressel, Lúcia Beatriz; Budó, Maria de Lourdes Denardin; Sehnem, Graciela Dutra; Büttenbender, Emanoeli

  2008-01-01

  ...". This study involved undergraduate nursing students from a Federal Public University in the south of Brazil, and was carried out through a reflective exercise on sexuality based on a focal group...

 14. Comparison of Valsalva manoeuvre and exercise in echocardiographic evaluation of left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Morten Krogh; Havndrup, Ole; Pecini, Redi

  2010-01-01

  Several methods are used to induce latent left ventricular outflow tract (LVOT) gradients in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM). We compared LVOT gradients induced by Valsalva manoeuvre (VM) and exercise echocardiography (EE) in patients with HCM treated with percutaneous translumina...

 15. Evaluation of work place group and internet based physical activity interventions on psychological variables associated with exercise behavior change

  National Research Council Canada - National Science Library

  Dawson, Kimberley A; Tracey, Jill; Berry, Tanya

  2008-01-01

  The purpose of this research was to compare group-based and internet-based physical activity interventions in terms of desirability, participant characteristics, exercise self-efficacy, and barrier self-efficacy...

 16. Comparison of Valsalva manoeuvre and exercise in echocardiographic evaluation of left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Morten Krogh; Havndrup, Ole; Pecini, Redi

  2010-01-01

  Several methods are used to induce latent left ventricular outflow tract (LVOT) gradients in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM). We compared LVOT gradients induced by Valsalva manoeuvre (VM) and exercise echocardiography (EE) in patients with HCM treated with percutaneous transluminal...

 17. Holdninger i folkekirken til jøderne i Danmark i 1920´erne og 1930´erne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  2016-01-01

  På grundlag af teologers artikler og skrifter redegøres for, hvorledes teologer vil ændre zionismen til en kristelig zionisme og for, hvorledes teologers sympati for jøderne og teologers antisemitisme kom til udtryk....

 18. Evaluating Abdominal and Lower-Back Muscle Activity While Performing Core Exercises on a Stability Ball and a Dynamic Office Chair.

  Science.gov (United States)

  Holmes, Michael W R; De Carvalho, Diana E; Karakolis, Thomas; Callaghan, Jack P

  2015-11-01

  The purpose of this study was to evaluate the ability of a dynamic office chair to activate the core muscles while participants performed exercises sitting on the chair compared to a stability ball. Prolonged sitting has become an accepted part of the modern office. However, epidemiological evidence suggests that sedentary postures are linked to many adverse effects on health. The concept of dynamic or active sitting is intended to promote movement while sitting to reduce the time spent in prolonged, static postures. Sixteen participants performed four pelvic rotation exercises (front-back, side-side, circular, and leg lift) on both a dynamic office chair and a stability ball. Muscle activity from 12 torso muscles were evaluated with surface electromyography. For all exercises, trunk muscle activity on the chair was comparable to that on a stability ball. The right external oblique was the only muscle to produce greater peak activity (p = .019) when using the ball compared to the chair (21.4 ± 14.0 percent maximal voluntary excitations (%MVE) and 14.7 ± 10.8 %MVE for the ball and chair, respectively). The left thoracic erector spinae produced greater average activity (p = .044) on the chair than on the ball. These findings suggest that this dynamic sitting approach could be an effective tool for core muscle activation while promoting movement and exercise while sitting at work. Muscle activations on the dynamic chair are comparable to those on a stability ball, and dynamic office chairs can promote movement and exercise while sitting at work. © 2015, Human Factors and Ergonomics Society.

 19. Design i evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Grønlund Pedersen

  2016-03-01

  inden for evalueringsfeltet. Designtænkning kan være med til at inspirere evalueringsfeltets praktikere og udfordre traditionerne, mens designinspirerede metoder kan bidrage med nye kompetencer i evaluators værktøjskasse. Jeg mener, at det er relevant at afsøge disse muligheder nærmere, og denne artikel er ment som en opfordring til at indlede en nærmere dialog mellem design- og evalueringsfeltet.

 20. Efterskrift til: K.E. Løgstrup: Etiske Begreber og Problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rabjerg, Bjørn

  2014-01-01

  muligheden for gudserkendelse som et skjult lag i al erkendelse, men i Etiske Begreber og Problemer bringes disse temaer sammen. Hermed er Etiske Begreber og Problemer et vigtigt forberedende arbejde ikke kun til Norm og Spontaneitet, som kommer allerede året efter, i 1972, men også til hele Løgstrups fire...