WorldWideScience

Sample records for evolcija latvijas arhitektr

 1. Latvijas Gaze buyback likely to flop

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Veerandi Läti gaasifirma Latvijas Gaze omanik Itera kavatseb lähiajal lõpule viia üheksa protsendi Läti firma aktsiate müügi ettevõttele Gazprom. Gazprom'i kontrolli all on praegu 25 protsenti, Ruhrgas'il 28,66 ning E.ON Energie AG-l 18,06 protsenti Latvijas Gaze aktsiatest

 2. Latvian government in double jeopardy with EU, Latvijas Gaze

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Läti soovib saada Euroopa Komisjonilt ajapikendust gaasituru liberaliseerimiseks 2010. aastani ning lubab sel juhul sõlmida Latvijas Gaze'ga kokkuleppe, et viimane loobuks gaasitarnete ainuõigusest Lätis

 3. Fintech pakalpojumi Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Kims, Aleksejs

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir saistīta ar Latvijas fintech nozares izpēti. Autors uzskata, ka viņa izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienu, straujas ekonomikas un inovāciju kontekstā. Pieaugošā interese ne tikai par fintech pakalpojumu nozari, bet vispār par visu veidu tehnoloģiskām inovācijām, no valsts puses ir saistīta ar valdības tieksmi paaugstināt valsts izaugsmes tempus ar zināšanu ekonomikas palīdzību. Fintech industrija Latvijā ir pietiekami jauna nozare, kura sevī apvieno ne tik...

 4. Informācijas un komunikācijas izmantojums Latvijas publiskajā diplomātijā

  OpenAIRE

  Šarkovs, Ivans

  2015-01-01

  Darba nosaukums: Informācijas un komunikācijas izmantojums Latvijas publiskajā diplomātijā. Darba mērķis ir iepazīties ar Latvijas diplomātisko misiju (vēstniecību) un vadošo valsts ārlietu dienesta darbinieku (vēstnieku) digitālās diplomātijas, kas ir publiskās diplomātijas metode, politku un pielietojumu savā profesionālajā darbībā. Izpētes jautājums: Kāds ir Latvijas diplomātisko misiju (vēstniecību) un vadošo valsts ārlietu dienesta darbinieku (vēstnieku) digitālās diplomātijas ...

 5. Fetišs Latvijas interneta medijos "Apollo", "Delfi", "Diena.lv", "TVNET"

  OpenAIRE

  Ķezbere, Alise

  2009-01-01

  Maģistra darbā „Fetišs Latvijas interneta medijos „Apollo”, „Delfi”, „Diena.lv”, „TVNET”” ir izpētīts fetišu lietojums patērniecības kultūrā Latvijas lietotākajos interneta medijos. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkots fetiša jēdziens pēc Sebeoka (Thomas A. Sebeok), fetišs patērniecības kultūrā, interneta mediji un intermēdiju teorija, kā arī kategorizācijas un stereotipu teorijas analīze komunikācijas zinātņu kontekstā. Ar kontentanalīzes palīdzību no interneta portāliem atlasītas feti...

 6. [Stradiņš, Jānis. Zinātnes un augstskolu sākonte Latvija] / Raimo Pullat

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullat, Raimo, 1935-

  2011-01-01

  Arvustus:Stradiņš, Jānis. Zinātnes un augstskolu sākonte Latvija. (Rīga, 2009). J. Stradiņši monograafia on ulatuslik ja sisukas kokkuvõte Läti kultuuri ja teaduse ajaloost kuni 19. sajandi lõppkümnenditeni

 7. Latvijas komercbanku noguldījumu reklāmu vizuālā vēstījuma analīze Latvijas laikrakstos (1996. - 1999. un 2006. - 2009.)

  OpenAIRE

  Boicova, Diāna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma: “Latvijas komercbanku noguldījumu reklāmu vizuālā vēstījuma analīze Latvijas laikrakstos (1996. – 1999. un 2006. – 2009.)”. Bakalaura darbs atspoguļo Latvijas komercbanku vēstījumu un vizuālā vēstījuma izmaiņas dažādos laika posmos un to, kā laika gaitā mainās vizuālie paņēmieni ar kādiem tiek „pievilināti” potenciālie noguldītāji. Darbā ir izvirzītas vairākas pētnieciskās problēmas: •Vai banku krīze 90. gados ietekmēja banku noguldījumu reklāmu veidošanu un paņēmien...

 8. Atgriezeniskā saite Latvijas Radio 3: komunikatora un auditorijas grupu vērtējumi

  OpenAIRE

  Liepa, Evija

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Atgriezeniskā saite Latvijas Radio 3: komunikatora un auditorijas grupu vērtējumi.” Darbā izvirzīta pētnieciskā problēma – Latvijas Radio 3, izmantojot sociālos tīklus, veicina atgriezenisko saiti ar nelielu daļu auditorijas. Pētījuma aktualitāte balstās uz to, ka mūsdienās arvien biežāk mediji izmanto sociālos tīklus. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apskatītas tēmas par auditorijas vēlmēm un vajadzībām, kā arī atgriezeniskās saites nepieciešamību. Pētījumā i...

 9. Organizācijas "Latvijas Vieglatlētikas savienība" komunikācija

  OpenAIRE

  Bļusina, Ieva

  2013-01-01

  Bakalaura darba "Organizācijas "Latvijas Vieglatlētikas savienība" komunikācija" mērķis ir gūt izpratni par komunikācijas procesiem Latvijas Vieglatlētikas savienībā un noskaidrot, kā iespējams veicināt komunikācijas efektivitāti. Darbā teorētiskajā daļā autore apskata organizācijas elementu un organizācijas komunikācijas saistību. Pētījuma datu vākšanai izmantotas daļēji strukturētās intervijas un aptauja. Darba rezultātā secināts, ka Vieglatlētikas savienības komunikācija netiek strat...

 10. Datorprogrammas kā autortiesību aizsardzības objekti Latvijas Republikā

  OpenAIRE

  Cers, Gatis

  2008-01-01

  Bakalaura darbā autors analizē datorprogrammu aizsardzību ar autortiesībām Latvijas Republikā. Tiek aplūkota datorprogrammas legālās definīcijas nepieciešamība, kā arī datorprogrammu autoru iespējas aizsargāt savas tiesības gan vēršoties tiesā, gan ārpus tās. Autors Latvijas Republikas tiesisko regulējumu salīdzina ar citās valstīs pastāvošajiem regulējumiem un sniedz priekšlikumus Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā, kā arī piedāvā veikt labojumus atsevišķos normatīvajo...

 11. Latvijas un Igaunijas sporta politikas salīdzinājums

  OpenAIRE

  Kopjevs, Imants

  2017-01-01

  Šajā bakalaura darbā tiks analizēta Latvijas un Igaunijas sporta politika. Šī darba teorētiskajā daļā tiks izpētīti šādi jēdzieni: sporta politika, augstā ranga sports, sports priekš visiem, sporta sociālā atbildība, sporta politikas modeļi un Eiropas Komisijas Baltā grāmata par sportu jeb vienotā ES sporta politika. Visās šajās nodaļās būs aprakstīti galvenie skaidrojošie elementi, kurus piedāvā sporta politikas pētnieki, kā arī būs piedāvāti dažādi piemēri no mūsdienām un no pagātnes. Šī ...

 12. Akcīzes nodoklis un tā administrēšana Latvijas Republikā

  OpenAIRE

  Gertnere, Inga

  2014-01-01

  Akcīzes nodokļa ieņēmumi veido nozīmīgu valsts budžeta ieņēmumu daļu. Ar akcīzes nodokli apliekamās preces ir paaugstināta riska preces, kas ir īpaši pakļautas krāpnieciskiem darījumiem, kontrabandai. Diplomdarbā „Akcīzes nodoklis un tā administrēšana Latvijas Republikā” darba autores mērķis ir izpētīt akcīzes nodokļa lomu un administrēšanu Latvijas Republikā, izdarot secinājumus, izstrādāt priekšlikumus akcīzes nodokļa administrēšanas uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām. Dar...

 13. Latvijas smektītu mālu pārveidošana par organomāliem un to sorbcijas īpašības

  OpenAIRE

  Priedniece, Anastasija Liene

  2006-01-01

  Latvijas smektītu mālu pārveidošana par organomāliem un to sorbcijas īpašības. Priedniece A.L., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., asoc. prof. Actiņš A. Maģistra darbs, 45 lappuses, 19 attēli, 6 tabulas, 16 literatūras avoti. Latviešu valodā. LATVIJAS MĀLI, ORGANOMĀLI, STARPPAKEŠU ATTĀLUMI, BRIEDINĀTĀJI, JONU APMAIŅA. Darbā veikta organomālu sintēze no četru Latvijas atradņu — Vadakstes, Pampāļu, Jaunauces un Zaņas māliem, izmantojot dažādas izejvielu attiecības. Iegūtie organomāli briedin...

 14. Finanšu grāmatvedības uzskaite (ieņēmumu un izdevumu), problēmas „Latvijas Olimpiskā komiteja”

  OpenAIRE

  Cipruse, Lelde

  2013-01-01

  Diplomdarbs ir par Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) darbību, nozīmi Latvijas sporta dzīvē un attīstībā, par galvenajiem komitejas ieņēmumu avotiem, līdzekļu izlietojumu un galvenajiem izlietojuma mērķiem. Darba mērķis ir izpētīt LOK lielākos ieņēmumu avotus un to izlietojumu, darbības efektivitāti. Darba uzdevums ir iepazīties ar Latvijas Olimpiskās komitejas ieņēmumu veidiem, kā tiek sadalīts komitejas budžets, kāda ir valsts budžeta sistēma sporta finansēšanā un tā sadales princip...

 15. Laulību šķiršanas naratīvs Latvijas drukātajos medijos (2001.-2005.)

  OpenAIRE

  Sondore, Kristiāna

  2006-01-01

  Kristiānas Sondores bakalaura darba tēma ir „Laulību šķiršanas naratīvs Latvijas drukātajos medijos laika posmā no 2001. līdz 2005.gadam”. Tēma ir aktuāla, jo pēdējo gadu laikā Latvijas drukātajos medijos uzkrītoši bieži tiek atspoguļotas sabiedrībā zināmu cilvēku laulību ceremonijas un to šķiršanu stāsti. Turklāt nereti vienu un to pašu šķiršanās stāstu varam lasīt dažādu žanru medijos, katrā no tiem pamanot uzsvaru uz atšķirīgu viena un tā paša stāsta šķautni. Īpaši šis satura kontrasts ...

 16. Komercdiplomātijas loma Latvijas ostu kā starptautiskā tranzīta koridora attīstībā

  OpenAIRE

  Reiss, Toms

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Komercdiplomātijas loma Latvijas ostu kā starptautiskā tranzīta koridora attīstībā” mērķis ir izpētīt komercdiplomātijas lomu Latvijas ostu kā starptautiskā tranzīta koridora attīstībā. Problēmas būtība ir tāda, ka publiski pieejamos informācijas avotos nav atrodama informācija par to, kā attiecības ietekmē tranzītu. Darba gaitas laikā tiek apskatīti diplomātijas un to metožu teorētiskie aspekti, pētīta ostu tranzīts Latvijā, to dinamika un problēmas, kā arī apkopoti iegūtie ...

 17. 1940. gada 17. jūnija reprezentācija latviešu un krievu valodā izdotajos Latvijas laikrakstos (2000–2011)

  OpenAIRE

  Šteinberga, Daira

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noteikt, kādas reprezentācijas lielākajos latviešu un krievu valodā izdotajos laikrakstos Latvijā veidotas par 1940. gada 17. jūniju, Latvijas okupācijas dienu. Kā arī konstatēt, vai tās uztur Latvijas sabiedrības kopienās pastāvošās dažādās kolektīvās atmiņas. Darba teorētiskās daļas pamatā ir raksturots un izprasts reprezentācijas jēdziens, kā arī kolektīvās atmiņas teorijas pamatkoncepti. Pētījums veidots, balstoties uz diskursa vēsturiskās analīzi, ar kuras p...

 18. Kultūras tūrisma produkta izveidošana Latvijas Universitātes ārvalstu studentiem

  OpenAIRE

  Zujeva, Inese

  2013-01-01

  Diplomarba mērķis bija izveidot jaunus kultūras tūrisma produktus ārvalstu studentiem no Latvijas Universitātes. Diplomdarbu veido 3 nodaļas – pirmajā nodaļā tiek aplūkots kultūras tūrisma un tā saistošo jēdzienu teorētiskais aspekts, kā arī tūrisma ietekme uz ekonomikas procesiem. Otrajā daļā ir aplūkota reālā situācija Latvijā – analizētas vispārējā tūrisma tendences, noteikta kultūras tūrisma ekonomiskā un sociālā ietekme, kā arī noteikts Latvijas kultūras produktu klāsts. Noslēdzošo daļu ...

 19. Risku vadības principu piemērošana valsts pārvaldē: Latvijas gadījuma izpēte

  OpenAIRE

  Vēvere, Marta

  2016-01-01

  Maģistra darbā „Risku vadības principu piemērošana valsts pārvaldē: Latvijas gadījuma izpēte” tika izvērtēta risku vadības izmantošana politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, veikts riska inteliģences tests valsts pārvaldē strādājošajiem, kā arī notika intervija ar valsts pārvaldes ekspertu. Darbam tika izvirzīti izpētes jautājumi: “Kādos gadījumos risku vadība kā rīcībpolitikas uzlabošanas instruments tiek izmantots Latvijas valsts pārvaldē?” un „Kāds ir valsts pārvaldes iestā...

 20. Kontrastējoša retorika: akadēmiskā angļu rakstu valoda Latvijas kontekstā

  OpenAIRE

  Lokastova, Jeļena

  2007-01-01

  Šis darbs aplūko universitātes studentu akadēmisko eseju retorisko kompozīciju ar mērķi atklāt kopīgas kļūdas un grūtības, kas radās studentiem pielietojot angļu valodas retorisko modēli Latvijas kontekstā. Darba teorētiskajā daļā tiek sniegti pētītā jautājuma un kontrastīvās retoriskās analīzes pielietojuma iespējas ka arī šī pētījuma veikšanas metodes teorētiskie pamatojumi. Šī darba mērķis ir pierādīt, ka atšķirības starp angļu valodas un studentu dzimtās valodas retoriskajiem modeliem izr...

 1. Latvijas interneta reklāmas tirgus attīstības tendences: patērētāji un interneta reklāma

  OpenAIRE

  Lizanders, Jānis

  2009-01-01

  Darba tēma ir „Latvijas interneta reklāmas tirgus attīstības tendences: patērētāji un interneta reklāma”. Darba pirmajā jeb teorijas daļā tiek apskatīts patērniecības jēdziens un patērniecība mūsdienās, internets kā reklāmas kanāls, kā arī sīkāk tiek apskatīti citi ar interneta reklāmu saistīti temati: interneta reklāmas veidi, tās salīdzinājums ar reklāmu tradicionālajos masu medijos (televīzijā, radio, presē). Tāpat tiek aprakstīts tas, kādā veidā reklāma interneta veicina patērēšanu un ...

 2. Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā

  OpenAIRE

  Štokmane, Linda

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir „Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā”. Pētījuma problēma - vai krīzes situācijām iespējams sagatavoties un kā iepriekš plānota un sagatavota komunikācija spēj palīdzēt efektīvāk vadīt krīzes situācijas? Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kāda ir Latvijas sab iedrisko attiecību aģentūru prakse un pieredze krīzes komunikācijas plānošanā un vadīšanā. Darba teorētiskā bāze, galvenokārt, balstīta uz situatīvo krīzes komunikāci...

 3. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 4. Mazo un vidējo uzņēmumu pieeja finansēm, Latvijas uzņēmēju un Eiropas institūciju redzējuma salīdzinājums

  OpenAIRE

  Pence, Monta

  2016-01-01

  Bakalaura darbs sniedz ieskatu un veic izpēti par ES un Latvijas MVU iespējām piekļūt finansējumam. Pieeja finansējumam ir nozīmīgs faktors MVU attīstībai, kas ir cieši saistīta ar valsts ekonomikas kopējo attīstību. Tādeļ, darba mērķis ir atklāt, vai MVU Latvijā saskaras ar problēmu iegūt finansējumu, salīdzinot Latvijas uzņēmēju un Eiropas institūciju vērtējumu. Darbā tiek atspoguļoti MVU finansēšanas avoti, to izmantošana attiecīgi uzņēmuma attīstības posmam, analizētas finansēšanas tend...

 5. Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā

  OpenAIRE

  Surova, Jevgeņija

  2015-01-01

  Maģistra darba „Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā” mērķis ir sniegt ieguldījumu tūrisma jomas tekstu tulkošanas uzlabošanā, kā arī izstrādāt ieteikumus tūrisma tekstu tulkotājiem svešvalodā, norādot uz būtiskākajām kļūdām jeb nepilnībām. Šī mērķa sasniegšanai tika izvēlētas 10 Latvijas pilsētu un citas ar tūrismu saistītas tīmekļa vietnes, kuras pieejamas arī vācu valodā. Tulkojumi vācu valodā tika vērtēti un analizēti no vairākiem valodas un tulkošanas aspe...

 6. [Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944-1991)] / Kristine Wohlfart

  Index Scriptorium Estoniae

  Wohlfart, Kristine, 1968-

  2012-01-01

  Arvustus: Keruss, Jānis, Lipša, Ineta, Runce, Inese, Zellis, Kaspars. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944-1991). (Riga. LU Akadēmiskais apgāds, 2010)

 7. Patērētāja izvēles un kultūrsociālās identitātes miejiedarbība. Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus piemērs

  OpenAIRE

  Zakmane, Helēna

  2011-01-01

  Maģistra darba „Patērētāja izvēles un kultūrsociālās identitātes mijiedarbība. Latvijas alkoholisko dzērienu tirgus piemērs” mērķis ir izpētīt patērētāju uzvedību un viņu izvēli ietekmējošos faktorus no patērētāju kultūrsociālās identitātes aspekta, kā arī izpētīt šo faktoru ietekmi attiecībā uz alkoholisko dzērienu preču kategoriju. Patērniecības (sociālās realitātes kontekstā), preču fetišisma, patērētāja identitātes, patērētāju sabiedrības, patērētāju kultūras, patērētāju uzvedības un k...

 8. Latvijas reprezentācija sociālā portāla Facebook lapā "If you like Latvia, Latvia likes you" no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada aprīlim

  OpenAIRE

  Ruskule, Laura

  2017-01-01

  Bakalaura darba „Latvijas reprezentācija sociālā portāla Facebook lapā „If you like Latvia Latvia likes you” no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada aprīlim” mērķis ir sistematizēt un analizēt iegūtos datus par Latviju Facebook lapā „If you like Latvia Latvia likes you”. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apskatīts „reprezentācijas” jēdziens. Skaidroti jēdzieni zīmols un valsts reprezentācija. Izveidota nodaļa par sociālajiem tīkliem. Skaidroti arī virtuālo identitāšu veidi un cēloņi. Pētījum...

 9. Properties of the Jurassic Clayey Deposits of Southwestern Latvia and Northern Lithuania / Dienvidrietumu Latvijas un Ziemeļlietuvas juras mālaino nogulumu īpašības

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burlakovs Juris

  2015-11-01

  Full Text Available Pētījumā gūtie rezultāti sniedz ziņas par Juras perioda mālaino nogulumu īpašībām, un palīdz salīdzināt šī perspektīvā derīgā izrakteņa īpašības. Juras sistēmas Kelovejas un Oksfordas stāvu nogulumi atrodami urbumu serdēs, atradnēs, kā arī pleistocēna ledāja atrauteņos jeb glasiodislokācijās. Līdz šim plašāki pētījumi notikuši Polijā un Lietuvā, salīdzinoši mazāk informācijas apkopots par Latvijas Juras māliem un to raksturojošām īpašībām. Šī pētījuma ietvaros paraugi tika ievākti Zoslēnu, Papiles un Lēģernieku atradnēs; to galvenās atšķirības saistās ar mālu frakcijas īpatsvaru salīdzinājumā ar pārējo nogulumu materiālu. Juras mālaino nogulumu sastāva īpatnības raksturotas, izmantojot granulometriskās analīzes, karsējuma zudumu, rentgendifraktometrisko un atomabsorbciometrijas metožu kompleksu; detalizēti pētīti arī nogulumu sastāvā esošie organiskie savienojumi, izmantojot UV-Vis un 3-D fluorescenci. Mālu sastāvā esošās organiskās vielas pamatā ir humusvielas, savukārt māla frakcijas neorganisko materiālu veido smektīts, illīts, kaolinīts un hlorīts aptuveni līdzīgās proporcijās, ko pierāda rentgendifraktometriskā izpēte. Agrākie pētījumi Polijā un Lietuvā liecina, ka dabiskās organiskās vielas, kas atrodamas Juras mālos, atspoguļo nogulumu veidošanās apstākļus. Juras māli var tikt izmantoti tālākos praktiskā pielietojuma pētījumos, kā arī, lai precīzāk raksturotu attiecīgā perioda paleoģeogrāfiskos apstākļus.

 10. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Science.gov (United States)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 11. Latvijas reģionu galvenās bibliotēkas sociālajos tīklos Draugiem.lv, Facebook un Twitter

  OpenAIRE

  Priedeslaipa, Sintija

  2015-01-01

  Sociālajiem tīkliem mūsdienās ir svarīga loma lielas sabiedrības daļas saziņā. Tos izmanto ne tikai, lai sazinātos un iepazītos ar jauniem cilvēkiem, bet arī darbā, lai gūtu jaunus panākumus un atpazīstamību. Bibliotēkas šīs iespējas izmanto un aktīvi cenšas piesaistīt sev uzmanību ar sociālo tīklu palīdzību. Pētījuma mērķis ir apzināt, cik aktīvi bibliotēkas iesaistās sociālo tīklu – Draugiem.lv, Facebook un Twitter - vidē un cik regulāri informē savus lietotājus. Šī mērķa īstenošanai ti...

 12. Augsnes faktoru ietekme uz arbuskulāro mikorizu pelēkajās kāpās rietumu Latvijas piekrastē

  OpenAIRE

  Dimbiere, Arta

  2015-01-01

  Arbuskulārā mikoriza palīdz augiem izdzīvot dažādos neparastos apstākļos pie lieliem traucējumiem. Kas ietekmē mikorizu? Darbā ir apkopoti dati par mikorizas frekvenci, intensitāti un arbuskulu daudzumu augu saknēs, kā arī dati par augsni. Analizējot mikorizu, augu sugas un augsnes datu tiek aplūkota sakarība starp šiem trim faktoriem. No tā izriet, ka mikorizas esamību ietekmē, gan augsnes faktori, gan pats augs.

 13. Perevozki na svoi strahh i risk / Martinsh Etkin

  Index Scriptorium Estoniae

  Etkin, Martinsh

  2002-01-01

  Vaatamata kaupade transportimisega seotud riskidele, kasutatakse kindlustamist riskide maandamiseks harva. Kommenteerivad Schenker BTL-i jurist Inese Minajeva, AS Latvijas balzams juht Juris Gulbis, Kuehne & Nagel Latvia direktor Edvin Ozolins ja Latvijas Auto juhatuse esimees Pavel Goshev. Diagrammid

 14. Gazovaja kladovaja Jevropõ / Natalja Vostruhhova

  Index Scriptorium Estoniae

  Vostruhhova, Natalja

  2004-01-01

  Incukalnsi maa-aluse gaasihoidla võimalustest, struktuurist ja tehnoloogiast. Kaart: Baltimaade gaasijuhtmete skeem. Diagrammid: Gaasi hulk hoidlas; Maagaasi võimalik pakkumine; Latvijas Gaze investeeringud gaasihoidlasse; Latvijas Gaze investeeringud

 15. Dabaszinību mācību priekšmeta attīstība Latvijas skolās dažādos laikmetos

  OpenAIRE

  Vīnakmene, Gita

  2008-01-01

  20. gadsimta 20. gados izveidojās latviešu nacionālā skola, kurā pirmo reizi latviešu tautas vēsturē latviešu jaunatnei bija dota iespēja iegūt izglītību dzimtajā valodā. Tika sastādītas mācību programmas latviešu valodā, kurās iekļāva dažādus mācību priekšmetus un arī dabaszinības kā atsevišķu priekšmetu. Dabaszinības integrēti sevī iekļāva bioloģiju, fiziku un ķīmiju. Daudzi izcili latviešu pedagogi strādāja pie dabaszinību metodikas izstrādāšanas. Radās pirmās mācību grāmata...

 16. TeliaSonera offers to buy out Lattelekom / Aaron Eglitis

  Index Scriptorium Estoniae

  Eglitis, Aaron

  2003-01-01

  Skandinaavia telekommunikatsioonigigant TeliaSonera tahab osta kohtuvälise lahendi raames kokkuleppel Läti riigiga kuni 100 protsenti riigi juhtiva mobiilsidefirma Latvijas Mobilais Telefonsi aktsiatest.

 17. Dialog dvuh kultur / Tatjana Shor

  Index Scriptorium Estoniae

  Shor, Tatjana

  1998-01-01

  Arvustus: Infantjev, Boriss; Lossev, Aleksandr. Latvija v sudbe i tvortshestve russkih pissatelei : folklor, russko-latõshskije literaturnõje otnoshenija v kontse 18 - natshale 19 veka : utshebnik dlja srednih shkol. Madona : Zvaigzne ABC, 1994

 18. Minister's shaky hands cause uproar

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Läti Sõltumatu Televisioon ja ajakiri Latvijas Avize on arvustanud Läti kaitseministri Atis Slakterise kohmakust ja närvilisust Iraagist naasnud sõdurite autasustamisel, kahtlustades ministril alkohoolset joovet

 19. Pärnus neetakse Faust ära / Urmas Hännile

  Index Scriptorium Estoniae

  Hännile, Urmas

  2009-01-01

  1. oktoobril Pärnu kontserdimajas mängitavast Hector Berliozi "Fausti needmine" kontsertversioonist, esitajateks Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja segakoor Latvija Olari Eltsi juhatusel ja solistid. Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisest 1. oktoobril

 20. The role of banking sector, Mortgage and Land Bank in further economic development in Latvia / Brigita Baltaca, Tatjana Volkova

  Index Scriptorium Estoniae

  Baltaca, Brigita

  2004-01-01

  Läti pangandussektori kujunemisest. Riikliku hüpoteekpanga (Latvija Hipoteku un zemes banka) osast riigi majanduslikus arengus: väikeettevõtetele, naisettevõtjatele, elamuehitusele, põllumajandusele suunatud laenuprogrammid. Tabelid. Diagrammid

 1. Profit goal set for airBaltic

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Latvijas Krajbanka president arvab, et airBalticu olukorra stabiliseerimiseks läheb vähemalt aasta. AirBalticu senine juht Bertolt Flick võib hakata uue Vilniuse lennukompanii investoriks. AirBalticu uuest juhatusest

 2. Pest Plant Score of Alien Robinia Pseudoacacia in Rīga (Latvia and Kaunas (Lithuania / Svešzemju Sugas Robinia Pseudoacacia Invazitātes Novērtējums Rīgā (Latvija Un Kauņā (Lietuva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Straigytė Lina

  2015-08-01

  Full Text Available Robinia pseudoacacia ir svešzemju koku suga, kas plaši izplatīta Rīgas un Kauņas zaļajā zonā, kur pēdējos gados novērojama šīs sugas izplatīšanās un invāzija. Pētījuma mērķis bija novērtēt R. pseudoacacia invazitātes relatīvo nozīmi Rīgā un Kauņā. Sugas invāzijas pakāpe tika novērtēta, izmantojot Pest Plant Prioritization Process, kas pamatojas uz Analytic Hierarchy Process Method. Rezultāti parādīja, ka R. pseudoacacia invazitātes pakāpe bija vērtējama kā zemāka par vidējo (0,4; pašreizējā izplatības intensitāte salīdzinājumā ar potenciālo izplatības intensitāti vērtējama kā vidēja (0,57, savukārt sociālās, vides un ekonomiskās ietekmes novērtējums bija ļoti zems (0,17. Līdz ar to gala novērtējums R. pseudoacacia saskaņā ar Final Pest Plant Score bija tuvu vidējam (0,426. Iegūtais novērtējums norādīja, ka R. pseudoacacia ir vidējA invazitāte, bet piemērotos apstākļos, piemēram, gaismas palielināšanās gadījumā, tās izplatība pieaug.

 3. [Ose, Ieva. Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma - Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci] / Ivar Leimus

  Index Scriptorium Estoniae

  Leimus, Ivar, 1953-

  2011-01-01

  Arvustus: Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. LU Latvijas vēstures institūts; Latvijas Akadēmiska biblioteka. (Rīga, 2008.) Kuramaa, Liivimaa ja Eestimaa pildialbumitest, mis tõenäoliselt on valminud aastatel 1827-1830, mis on nüüd välja antud ühiste kaante vahel. Tekst tõlgitud saksa keelde

 4. Tähelepanu, lätlased tulevad...! / Peeter Järvelaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Järvelaid, Peeter, 1957-

  1991-01-01

  Arvustus: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanute ja õigusteadust õpetanute nimekiri 1919-1989. Tartu, 1989 ; Latvijas Universitātes Tiesību Zinātnu Nodalas absolventu saraksts 1920-1940. Hamburg, 1990. - Sisaldab andmeid ka prof. Dietrich André Loeberi kohta

 5. [Andris Caune. Pētījumi Rīgas arheologijā. Rakstu izlase] / Erki Russow

  Index Scriptorium Estoniae

  Russow, Erki, 1974-

  2009-01-01

  Arvustus: Caune, Andris. Pētījumi Rīgas arheologijā : rakstu izlase. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. Läti silmapaistva arheoloogi, linnaarheoloogia pioneeri Andris Caune eri aegdel avaldatud tööde kogumikust

 6. [Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajas laikos Baltijas jūras reģionā] / Marija Golubeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Golubeva, Marija, 1973-

  2011-01-01

  Arvustus: Zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajas laikos Baltijas jūras reģionā / Hrsg. von Andris Šnē. Acta Universitatis Latviensis ; 725. (Riga: Verlag Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2009)

 7. Filosofija finansovõhh prestuplenii / Tatjana Merkulova, Martinsh Naglis, Vaidotas Vishnjauskas

  Index Scriptorium Estoniae

  Merkulova, Tatjana

  2001-01-01

  Eesti, Läti, Leedu suuremad finantsskandaalid: Eesti rublade müük Tsetseeniasse, 10 miljoni krooni kadumine Eesti Pangast, Maapanga ja ERA Panga pankrotistumine; Lätis Latvijas tautas banka, Olimpija ja Banka Baltija pankrotid, Saksa firmaga ZUS seotud 18 miljoni afäär; Leedus Lietovos akcinis inovacinis bankas (LAIB), Litimpeks panga ja Vakaru bankas'e pankrotid

 8. Bank crisis ousts airBaltic minority owners

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Latvijas Krajbanka pakkus riigile osta airBalticu aktsiaid, mida airBalticu osanik Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS) on laenude tagatiseks pantinud, tuues põhjuseks selle, et BASi suhtes on algatatud võlgade sissenõudmise protsess. Valitsus ostiski aktsiad ära, kuna nende hind oli soodne. Uue emissiooni võimalusest

 9. A Baltic presence at the League of Nations / Zigurds L. Zile

  Index Scriptorium Estoniae

  Zile, Zigurds L.

  1998-01-01

  Läti astumine Rahvasteliitu ja osalemine töös. - Sama läti keeles: "Baltijas valstis liktengriežos : politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskas sadarbidas problemas uz XXI gadu simtena slieksna : rakstu krajums / redakcija Talava Jundza. Riga: Latvijas Zinatnu akademija, 1998, lk. 379-393

 10. Krajbanka in whirlwind of conspiracy theories

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Riia linnavolikogu ütles, et Krajbanka hoiustajad ja kreeditorid ei ole huvitatud Läti valitsuse otsusest üle võtta 47,2% airBalticu aktsiatest, mida hoiti tagatisena Latvijas Krajbanka pangas. Riia linnavalitsus plaanib panga administraatori poole pöörduda

 11. Alcohol producers battle illegal market and shadow economy / Alina Lisina

  Index Scriptorium Estoniae

  Lisina, Alina

  2010-01-01

  Läti alkoholimüük on vähenenud ja selle põhjuseks võib olla salaalkoholi tarbimine. Läti valitsus alandab aktisiimaksu, et vähendada salaalkoholi tarbimist ja saada riigieelarvesse lisaraha. Alkoholitootja Latvijas Balzams majandustulemustest

 12. Läti kultuurileht ilmub siiski!

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Pärast veebruari alguses Läti Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali Fondi tehtud otsust, mitte rahastada kultuurilehte Literatura un Maksla Latvija, puhkes väljaande ilmumist pooldav toetuste laine. 14. veebruari leht tänab toetuse eest ja teatab edasiilmumisest.

 13. [Raamat] / Raimo Pullat

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullat, Raimo, 1935-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Johans Kristofs Broce. Z̋ṁjumi un apraksti 4. Sejums. Latvijas Mazś pilsṫas un lauki. Manuskriptu publiç̇anai sagatavojis Dr. hist. Muntis Auns. R̋ga, 2007. Johann Christoph Brotze unikaalset kollektsiooni käsitleva entsüklopeedilise suurteose neljandast (viimasest) osast

 14. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 15. Zemgales arheoloģiskā pētniecība (19. gs. - 2006.)

  OpenAIRE

  Jantons, Krišjānis

  2007-01-01

  Zemgales senvietu arheoloģiska izpēte aizsākās 19. gadsimtā. Līdz Latvijas neatkarības iegūšanai ar arheoloģisko pētniecību galvenokārt nodarbojās vācbaltu profesori, mācītāji un citi aizvēstures entuziasti. Latvijas Republikas laikā arheoloģijas zinātne piedzīvoja strauju attīstību – izrakumi Zemgalē notika daudzos dažādos pieminekļos. Pieauga izrakumu veicēju profesionalitāte. Padomju okupācijas laikā saistībā ar lielo industrializāciju Zemgalē galvenokārt notiek aizsardzības izrakumi. Atja...

 16. [Terra Mariana 1186-1888 : albums un komentāri] / Kristīne Ante, Reinis Norkārkls

  Index Scriptorium Estoniae

  Ante, Kristīne, 1977-

  2015-01-01

  Arvustus: Terra Mariana 1186-1888 : albums un komentāri = Album und Kommentare = album and comments = album i komentarze = album ja kommentaarid. 2 Bde.Hrsg. von Latvijas Nacionālā bibliotēka in Verbindung mit der Biblioteca Apostolica Vaticana. Wiss. Redaktion von Andris Lewans in Zusammenarbeit mit Henrichs Soms, Andris Vilks u.a. (Codices e Vaticanis selecti. Series minor, 16.) Modena 2013

 17. [Pēdējais karš. Atmiņa un traumas kominikācija] / Eva-Clarita Pettai

  Index Scriptorium Estoniae

  Pettai, Eva-Clarita, 1971-

  2012-01-01

  Arvustus: Pēdējais karš. Atmiņa un traumas kominikācija. Hrsg. von Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče. Latvijas Universitāte - Sociālo zinātņu fakultāte - Sociālo un politisko pētījumu institūts (Riga 2010)

 18. Ziemeļlatgales atbrīvošana 1920.g. janvārī – februārī: militārās operācijas norise

  OpenAIRE

  Burga, Māris

  2010-01-01

  Darbā tiek apskatīta Ziemeļlatgales atbrīvošanas operācija – daļa no pēdējā un vismazāk pētītā Latvijas Neatkarības kara posma – Latgales atbrīvošanas. Tikai pēc Latgales atbrīvošanas kļuva iespējama visu latviešu apdzīvoto reģionu apvienošana un pilnvērtīgas Latvijas valsts izveide. Darba mērķis ir apskatīt un izvērtēt Latvijas armijas darbību, tās panākumus un neveiksmes, Ziemeļlatgalē, 1920. gada janvārī. Darbs aptver laika posmu no 1919. gada novembra, kad sākās gatavošanās Latgales at...

 19. Tallinna, Riia ja Helsingi ajaloolised atlased / Tõnis Liibek

  Index Scriptorium Estoniae

  Liibek, Tõnis, 1976-

  2013-01-01

  Arvustus: Tallinn ajaloolistel linnaplaanidel 1634-1989 [kaart] = Maps of the City of Tallinn =Tallinn auf den Stadtplanen = Планы города Таллинна. Tallinn, 2011 ; Margarita Barzdeviča. Rīga zviedru laika kartēs un plānos 1621-1710. Latvijas Vēstures Insitūta Apgāds. Rīga, 2011 ; Helsinki - Helsingfors. Historiallinen kaupunkikartasto - Historic Towns Atlas. Helsinki, 2009

 20. Rokmūzikas kultūras attīstība Latvijā no 1956. gada - 80. gadu sākumam

  OpenAIRE

  Puzaks, Pauls

  2011-01-01

  Rokmūzikā 50. – 80. gados neapšaubāmi atspoguļojas Padomju Savienībā un Latvijas PSR notiekošie sociāli – politiskie procesi. Darba mērķis ir attēlot rokmūzikas kultūras veidošanos PSRS, apskatot grūtības un ierobežojumus ar kādiem saskārās tā laika mūziķis, un kā piemēru minot Latvijas PSR situāciju. Par darba uzdevumiem kalpoja rokmūzikas žanra veidošanās, PSRS kultūras politikas, ideoloģijas izpratnes veidošana, kā arī rokmūzikas ienākšanas, izpildītāju darbības izpēte. 2. Pasaules kar...

 1. Komercdiplomātijas attīstība Latvijā (2004. – 2012.g.)

  OpenAIRE

  Kuzņecova, Jekaterina

  2014-01-01

  Maģistra darba „Komercdiplomātijas attīstība Latvijā (2004.–2012.g.)” mērķis ir radīt izpratni par Latvijas komercidiplomātijas attīstību, sākot ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā, pievēršot uzmanību arī 2008. gada globālajai finanšu krīzei, kas skārusi Latviju vissmagāk. Komercdiplomātija ietver sevī diplomātiskā dienesta darbības, kas vērstas uz valsts ekonomisko interešu īstenošanu starptautiskajā līmenī. Pētnieciskā darba autore par hipotēzi izvirza pieņēmumu, ka budže...

 2. Eitanāzijas rāmējuma salīdzinošā analīze latviešu dienas laikrakstos (2001 - 2007)

  OpenAIRE

  Greiškane, Līga

  2008-01-01

  Bakalaura darbā „Eitanāzijas rāmējuma salīdzinošā analīze latviešu dienas laikrakstos (2001- 2006)”, tiek salīdzināts kā trijos Latvijas drukātajos medijos – Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze un Latvijas Avīze – septiņu gadu intervālā tiek rāmēts eitanāzijas process un ar to saistītās problēmas. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts nāves un bioētikas problēmu, tostarp eitanāzijas, atainojums medijos un tā izmaiņas pēdējās desmitgadēs. Tā kā jautājums par eitanāziju ir starpdisc...

 3. Tālizpētes lāzerdatu (LIDAR) izmantošanas iespējas jūras krasta ģeoloģisko procesu pētījumus

  OpenAIRE

  Viška, Maija

  2008-01-01

  Maģistra darbā „Tālizpētes lāzerdatu (LiDAR) izmantošanas iespējas jūras krasta ģeoloģisko procesu pētījumos” tiek salīdzinātas divas jūras krastu pētīšanas metodes – ar krasta transektu līnijām un izmantojot lāzerdatus. Darbā tiek izvērtēta lāzerdatu pielietojamība jūras krasta monitoringā un pētīti erozijas un akumulācijas processi Latvijas jūras piekrastē. Darbā tika iegūti un analizēti trīsdimensionāli dati par piecām izpētes vietām Latvijas jūras piekrastē. LiDAR dati tika analizēti izpē...

 4. Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)

  OpenAIRE

  Vismane, Inese

  2010-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas interneta sociālo tīklu vidi kā potenciāli augošu un reklāmai piemērotu, kā arī izpētīt pamanāmākos reklāmas gadījumus šajos portālos. Teorijas daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, interneta reklāmas un sociālo mediju mārketinga īpatnības, sociālo tīklu fenomens un teorijas, Latvijas reklāmas tirgus un auditorija, kā arī sociāl...

 5. Vermikomposta un tā frakciju ietekme uz sējas kaņepju Cannabis sativa L. sēklu dīgšanu un dīgstu augšanu

  OpenAIRE

  Ķirse, Agnese

  2014-01-01

  Sējas kaņepes Cannabis sativa L. ir kaņepju dzimtas viengadīgs divmāju augs. Kaņepes ir sens Latvijas kultūraugs, no tām iegūst divu veidu vērtīgu produkciju – šķiedru un sēklas. Darba mērķis bija noskaidrot vermikomposta un tā frakciju (minerālelementu, humīnskābju un fulvīnskābju) ietekmi uz sējas kaņepju sēklu dīgšanu, augšanas parametriem un hlorofila daudzumu dīgļlapās. Diedzējot Latvijas izcelsmes sējas kaņepju ‘Pūriņi’ sēklas Petri traukos, noskaidrots, ka kaņepju dīgtspēju palielina z...

 6. Islamofobija Latvijā

  OpenAIRE

  Hausmane, Eva

  2016-01-01

  Maģistra darba tēma ir “Islamofobija Latvijā”. Pētījuma mērķis ir analizēt islamofobijas iezīmes un cēloņus Latvijas sabiedrībā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts islamofobijas jēdziens un definētas islamofobijas pazīmes, kā arī analizēti cēloņi un sekas. Savukārt pētījuma empīriskajā daļā, baltoties uz teorijas daļā definētajām pazīmēm, tiek analizēta islamofobija Latvijā. Pētījuma ietvaros veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja internetā un veikta padziļinātā intervija. Rezultātā maģis...

 7. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geipele I.

  2015-08-01

  Full Text Available Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un plānotajiem attīstības virzieniem.

 8. Aminoglikozīdu klases antibiotiku sastopamība Latvijā pieejamajā medū

  OpenAIRE

  Kapace, Agnese

  2017-01-01

  Maģistra darbā apskatīta literatūra par aminoglikozīdu klases antibiotiku atliekvielu sastopamību medū, kā arī to izcelsmes avotiem. Izmantojot augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfu apvienojumā ar nolidojuma laika masspektrometru, tika analizēti 49 medus paraugi no Gruzijas un 30 medus paraugi no Latvijas. Tika veikta izmantotās metodes validācija, lai pārliecinātos, ka tā atbilst Eiropas Komisijas lēmuma 2002/657/EC prasībām. Antibiotiku atliekvielu klātbūtne tika konstatēta četros medus par...

 9. Fotogrāfiju virtuālas mitināšanas vietnes “Slickpic” izstrāde

  OpenAIRE

  Koņkovs, Nikolajs

  2013-01-01

  Fotogrāfiju virtuālas mitināšanas vietne „Slickpic” ir diezgan jauna sistēma, kuru izstrādāja entuziastu komandā no Latvijas. Pašlaik, vietne ir plašāk zināma un populāra ASV nekā Latvijā. Vietnes „Slickpic” izstrāde no manas puses ir vietnes pārvaldes lietojumprogrammas izstrāde. Lietojumprogramma ir izstrādāta uz modificētas SlickPic API bāzes C# valodā ar .NET Framework 4.0. Funkcionalitāte ir līdzīga MS Windows Gallery vai Adobe Lightroom. Ar lietojumprogrammas palīdzību lietotājs ...

 10. Tehniskie un grafiskā dizaina risinājumi mūsdienu tīmekļa vietnēs

  OpenAIRE

  Vanaga, Zane

  2016-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir aplūkot mūsdienu tīmekļa vietņu dizaina tendences un to tehniskos risinājumus. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatītas galvenās mūsdienu tīmekļa un tā lietotāja īpašības un tendences, kā arī dizaina tendences un tehniskās iespējas. Izmantojot gūto informāciju, tiek analizētas divu Latvijas teātru tīmekļa vietnes. Un vienas tīmekļa vietnes dizains tiek praktiski pielāgots mobilajai versijai.

 11. Pedagogu radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem

  OpenAIRE

  Balode, Dace Austra

  2012-01-01

  Austras Daces Balodes bakalaura darbs pedagoģijā ir izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā. Bakalaura darbs „Pedagoga radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem” sastāv no ievada, 2 nodaļām, 5 apakšnodaļām, un nobeiguma, izmantoto avotu un literatūras saraksta (62 vienības) un 2 pielikumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā analizēts radošums, tā būtība, struktūra un funkcijas, radošuma veicināšanas iespējas, mācī...

 12. Mūzikas žanra izvēles saistība ar cilvēka personības iezīmēm un emocionālo stāvokli.

  OpenAIRE

  Tīruma, Linda

  2011-01-01

  Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot noteiktu mūzikas žanru saistību ar cilvēka emocijām un personības iezīmēm (iepriekš pētījumos šāda saistība ir pierādīta (Krumhansl, 1997; Krumhansl, 2002; Baumgartner, Willi & Jancke, 2006, Rentflow & Gossling, 2003). Pētījuma respondenti bija 68 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studenti (32 vīrieši un 36 sievietes) vecuma amplitūdā no 19 līdz 31 gadam. Par pētījuma instrumentāriju tika izmantoti: pieciem dažādiem mūzikas žanrie...

 13. Fotoalbums un tā dizaina izveides principi

  OpenAIRE

  Ivanova, Tatjana

  2017-01-01

  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmas 4. kursa studentes Tatjanas Ivanovas bakalaura darba “Fotoalbums un to dizaina izveides principi” mērķis ir izveidot fotoalbumu, balstoties uz teorētiskajā daļā iegūtajām zināšanām un pētījumā iegūtajiem rezultātiem. Teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par dažādiem tematiem – vēsturi, konceptuālo īpatnību, funkcionālo uzdevumu, informācijas raksturu, radīšanas princ...

 14. Tabakas produktu reklāmas laikrakstā "Jaunākās Ziņas" 20. gadsimta 20. gados

  OpenAIRE

  Baranova, Ieva

  2009-01-01

  Bakalaura darba „Tabakas produktu reklāmas laikrakstā „Jaunākās Ziņas” 20. gadsimta 20.gados” mērķis ir noskaidrot, kāda veida pārliecināšana tika izmantota 20. gadsimta 20.gadu tabakas reklāmās un noteikt galvenās tendences sabiedrības uzrunāšanā. Bakalaura darba teorētiskā bāze ir teorijas par pārliecināšanu reklāmās (O’Shaugnessy) un reklāmas nozīmi kultūras kontekstā. Tāpat tiek sniegts ieskats 20. gadu Latvijas vēsturiskajos apstākļos un tabakas likumdošanā. Bakalaura darbā i...

 15. GRAFISKĀ DIZAINA ĪPATNĪBAS VEGĀNISKU PĀRTIKAS PRODUKTU IEPAKOJUMA IZVEIDĒ

  OpenAIRE

  Hofmanis, Jānis

  2016-01-01

  Latvijas Univeritātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļas "Māksla" profesionālā bakalaura studiju programmas 4. Kursa studenta Jāņa Hofmaņa (Stud. apl. Nr. jh08024) diplomdarbā „Grafiskā dizaina īpatnības vegānisku pārtikas produktu iepakojuma izveidē” tiek izpētīta vegānisma vēsture un grafiskā dizaina nosacījumi, lai izveidotu iepakojuma grafisko dizainu vegāniskam pārtikas produktam. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām. Teorētiskajā daļā tiek apkopota in...

 16. Mobilā lietotne: "Instagram bilžu plānotājs"

  OpenAIRE

  Cibuļskis, Aigars

  2016-01-01

  Šajā dokumentā ir iekļauta Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kursa “Kvalifikācijas darbs II” (DatZ2049) praktiskā darba ietvaros izstrādātā lietotne “Mobila lietotne “Instagram bilžu plānotājs”” tehniskā dokumentācija, kas ietver programmatūras prasību specifikāciju, datu bāzes un ekrānformu projektējumus. Instagram bilžu plānotājs - ir lietotne Android platformai, kura domāta atvieglot bilžu izlikšanu sociālajā tīklā Instagram, modes blogeriem un mā...

 17. Rokasnaudas pielietojums un regulējums dažādās tiesību sistēmās

  OpenAIRE

  Kore-Pērkone, Kristīne

  2008-01-01

  Darba pamatmērķis ir salīdzināt Latvijas Civillikuma rokasnaudas institūta regulējumu un pielietojumu ar tādu valstu kā Vācijas, Anglijas, Francijas, Krievijas un Amerikas Savienoto Valstu tiesībās ietverto, rokasnaudas institūtam radniecīgo institūtu regulējumu un pielietojumu, vienlaicīgi norādot uz vēlamiem rokasnaudas institūta modernizācijas virzieniem un iespējamajiem pašreizējo problēmjautājumu risinājumiem. Darba sākumā autore veic dažādu iemaksu, kas veiktas pie līguma noslēgšana...

 18. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 19. Vēderdejotājas vizuālais attēlojums Rietumu un Austrumu kultūrā

  OpenAIRE

  Lasmane, Dana

  2009-01-01

  Dana Lasmane. Diplomdarbs par tēmu: „Vēderdejotājas vizuālais attēlojums Rietumu un Austrumu kultūrā”, Latvijas Universitāte, Rīga, 2009. Darbs veikts grafiskā dizaina nozarē. Diplomdarba autore veiks padziļinātu literatūras analīzi par deju, dejas valodu, vēderdeju vēsturi, vēderdeju stiliem, vēderdeju tērpiem, papildus meklējot literatūru par mākslas valodas vizuālā attēla radīšanas principiem un simboliem, gan korporatīvās identitātes grafisko dizainu, kā arī reklāmu un...

 20. Lietas nosūtīšana tiesai, kā viens no procesa pabeigšanas veidiem

  OpenAIRE

  Osovska, Viktorija

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Krimināllietas nodošana tiesai, ka viens no pirmstiesas procesa pabeigšanas veidiem”. Maģistra darbam ir savstarpēji saistīti mērķi. Pirmkārt, noskaidrot pirmstiesas procesa pabeigšanas unkrimināllietas nodošanas tiesai procesuālā kārtība Latvijas tiesību sistēmā. Otrkārt, identificēt pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas nododot krimināllietu tiesai saistītās juridiskās problēmas un izstrādāt to risinājumus. Maģistra darbā pētīta pirmstiesas procesa pabeigšanas kārt...

 1. [Smoļenskas-Rīgas aktis 13. gs.-14. gs. pirmā puse : kompleksa "Moscowitica-Ruthenica" dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты XIII в.-первая половина XIV в. : документ�

  Index Scriptorium Estoniae

  Levans, Andris, 1968-

  2011-01-01

  Arvustus: Smoļenskas-Rīgas aktis 13. gs.-14. gs. pirmā puse : kompleksa "Moscowitica-Ruthenica" dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты XIII в.-первая половина XIV в. : документы комплекса Moscowitica-Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги /koostajad Leksanders Ivanovs, Anatolijs Kuzņcovs. Vēstures avoti ; 6 (Riga: Latvijas Valsts vēstures arcīva izdevniecība, 2009)

 2. Sumbru reintrodukcija Latvijā: jaunas ainavas veidošanās Papes apkārtnē

  OpenAIRE

  Treija, Dārta

  2013-01-01

  2004. gadā nevalstiska organizācija Pasaules Dabas Fonds Papes ezera apkārtnē ieveda pirmos piecus sumbrus (Bison bonasus). Apdraudētie Eiropas sumbri starptautiskos dokumentos atzīti par Latvijas teritorijai piederīgiem dzīvniekiem un to reintrodukcija ir rekomendēta. Šobrīd 7-12 sumbri Papes apkārtnē dzīvo savvaļā un dibina jaunas attiecības ainavā. Vietējie iedzīvotāji – šī darba galvenais izpētes objekts – sumbrus pieņem lēni un piesardzīgi, reintrodukcijas gaitā novēroti vairāki spilgti ...

 3. Psihoemocionālais stress un darba vides riski farmaceitu darbā. Preventijas pasākumi

  OpenAIRE

  Mļečko, Ilona

  2015-01-01

  Maģistra darbā izvērtēti psihoemocionālie un citi darba vides riski farmaceitu darbā, pielietojot mūsdienīgas metodes. Izstrādāti preventīvie pasākumi. Pētījums tika veikts Latvijas aptiekās. Darbs sastāv no trijām daļām – literatūras analīzes, pētnieciskās daļas, rezultātiem un diskusijas. Literatūras analīze liecina, ka farmaceiti ikdienas darbā pakļauti daudzveidīgiem darba vides riskiem. Apkopojot risku novērtēšanas rezultātus, secināts, ka būtiskākais darba vides risks farmaceiti...

 4. Starptautiska startup akseleratora izveide Latvijā - nepieciešamības izvērtējums un startup akseleratora modeļa izstrāde

  OpenAIRE

  Zaļais, Kristaps

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Starptautiska startup akseleratora izveide Latvijā – nepieciešamības izvērtējums un startup akseleratora modeļa izstrāde” Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Latvijas startup vidi, nepieciešamību pēc starptautiska startup akseleratora, kā arī izstrādāt ekonomiski pamatotu potenciālo akseleratoru modeli. Darbs sastāv no trim daļām, kur pirmajā daļā tiek pētītas inovāciju kā arī uzņēmējdarbības nozīme ekonomikā, ka arī teorētiskie aspekti par startup, akseleratoriem. ...

 5. Physical and Technical Energy Problems: Testing of the Prototype for State Estimation of Large-Scale Power Systems / Lielo Energosistēmu Stāvokļa Novērtēšanas Prototipa Testēšana

  Science.gov (United States)

  Kochukov, O.; Briņķis, K.; Mutule, A.

  2013-08-01

  The paper describes the algorithm for distributed state estimation (SE) and is focused on its testing and validation. For this purpose, different events in the modeled power system of the 330-750 kV electrical ring Latvia - Lithuania - Belarus - Smolensk - Moscow - St. Petersburg - Estonia - Latvia were considered. The methods for testing the Inter-TSO SE prototype and dynamic network monitoring & modeling are based on comparison of the available SCADA data about real events with those of SE calculation. In total, four operational states were studied, including initial, accident and two post-accident operational states Rakstā tiek aprakstīti, testēti un novērtēti izkliedēta stāvokļa novērtēšanas algoritmi. Testēšanas nolūkos tika izmantoti dažādi 330-750 kV elektriskā loka Latvija - Lietuva - Baltkrievija - Smoļenska - Maskava - Pēterburga - Igaunija - Latvija modelēti scenāriji. Prototipa testēšanas metodoloģija balstīta uz pieejamo SCADA datu salīdzināšanu ar stāvokļa novērtēšanas prototipa aprēķina rezultātiem. Kopumā apskatīti sākotnējais, avārijas un divi pēcavārijas režīmi

 6. Assessment of Wind Shear and Wind Energy Potential in the Baltic Sea Region of Latvia

  Science.gov (United States)

  Bezrukovs, V.; Bezrukovs, Vl.; Zacepins, A.; Komashilovs, V.

  2015-04-01

  The paper is devoted to the investigation into the wind energy potential based on long-term observations of the wind speed and energy density fluctuations at heights from 10 to 160 m on the Baltic Sea coast of Latvia. During the observations (2004 - 2013), the wind speed and direction values were measured, and the statistical database was accumulated using a LOGGER 9200 Symphonie measuring systems mounted on 60 m masts - one on the western coast and another on the north-east of Latvia. From June 2011 to May 2012, these measurements were complemented with the data for the heights from 40 to 160 m obtained by means of a ZephIR lidar and with the metrological data provided by "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" for the same period. The graphs of seasonal fluctuations in the wind speed were obtained for the heights up to 160 m by measurements over the period of 2007 - 2013. The results of the research on the wind speed distribution up to 200 m are promising for evaluation of the wind energy potential of Latvia and will be helpful in assessment of prospective sites for construction of WPPs. Zinātniskais raksts ir veltīts pētījumam par vēja enerģijas potenciālu Latvijas teritorijā, Baltijas jūras piekrastē, balstoties uz ilgtermiņa vēja ātruma un vēja enerģijas blīvuma svārstību novērojumiem no 10 līdz 160 metriem augstumā. Vēja ātruma un vēja virziena mērījumu dati tika iegūti un apkopoti statistiskajā datubāzē laika periodā no 2004 līdz 2013. gadam, izmantojot mērīšanas sistēmu LOGGER 9200 Symphonie, kas bija ierīkotā uz 60 metru augsta masta - viena rietumu piekrastē un otra Latvijas ziemeļu-austrumos. No 2011. gada jūnija līdz 2012. gada maijam mērījumu datubāze tika papildināta ar datiem, kas tika iegūti ar lidaruZephIR augstumos no 40 līdz 160 metriem, un datiem no "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" tam pašam laika periodam. Analizējot mērījumus 2007. g.-2013. g., grafiki ar

 7. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 8. Eko - mārketings kā efektīvs instruments vides un uzņēmējdarbības komunikācijā

  OpenAIRE

  Stare, Ilze

  2010-01-01

  Bakalaura darbā “Eko-mārketings kā efekstīvs instruments vides un uzņēmējdarbības komunikācijā” tiek atspoguļotas būtiskākās ekoloģijas un vides aizsardzības problēmas Latvijas un pasaules līmenī, raksturotas vides zinātnes komunikācijas metodes, pētīts eko-mārketings kā jauns mārketinga tips un tā mērķi un nozīme. Darba autors izstrādā eko-mārketinga klasifikāciju, kas kalpo eko-produktu novērtēšanā un klasificēšanā. Pēc šo kritēriju izstrādāšanas ir veikta Latvijā iegūstamu eko-preču rakstu...

 9. Latviešu valodas prasmju attīstīšanas veicināšana mazākumtautības pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Radionova, Alla

  2017-01-01

  Darba autore : Alla Radionova Darba veids: Diplomdarbs Studiju programma: Pirmsskolas izglītības skolotājs Darba zinātniskā vadītāja: Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes docente Mērķis: Izpētīt latviešu valodas prasmju attīstības veicināšanas iespējas mazākumtautības pirmsskolas izglītības iestādē. Pētījuma hipotēze: pirmsskolas vecuma bērnam otrās valodas apguve būs sekmīga, ja: •bērni nodarbību laikā izjutīs pozitīvu noskaņojumu un interesi par otrās valodas mācīšanos; •p...

 10. Alma Mater: 2014/ Pavasaris

  OpenAIRE

  Latvijas Universitāte. Preses centrs

  2014-01-01

  Andra Čudare. Studentu students Rūta Mājeniece -- Studiju prakse - piedzīvo grāmatās rakstīto -- Lauma Abramoviča. Inta Brūna: cilvēks var padarīt ļoti daudz, ja vēlas -- LU Preses centrs. Prezentē jaunās Zobārstniecības mācību klīnikas telpas un programmu -- LU Preses centrs. Latvijas Universitāte Eiropas kultūras kontekstā -- Katrīna Žukova. LU dienesta romāni un mīlas stāsti -- Grācija Tafuni. Nevīžība un precizitāte: vienas medaļas divas puses -- Santa Margēviča. Klase aizraujošām mācībām...

 11. Aprites ekonomika- tās principi un iespējas

  OpenAIRE

  Dūms, Edgars

  2017-01-01

  Izvēlētā bakalaura darba tēma ir “Aprites ekonomika – tās principi un iespējas”. Līdz ar pasaules primāro resursu patēriņa dubultošanos un cilvēku skaita pieaugumu, ir nepieciešams pāriet no lineārā ekonomikas modeļa uz aprites ekonomikas modeli, kurš nodrošina efektīvu resursu lietošanu un pārstrādi. Bakalaura darba mērķis ir - izpētot aprites ekonomikas vēsturi un tās īpašības, kā arī Eiropas Komisijas izstrādātos kritērijus, secināt vai Latvija var sekmīgi iekļauties pārejā uz aprites ekon...

 12. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietojums, televīzijas pārraižu atbilstība viņu vēlmēm un vajadzībām

  OpenAIRE

  Čauna, Ance

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietojums, televīzijas pārraižu atbilstība viņu vēlmēm un vajadzībām” mērķis ir izpētīt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietošanas paradumus, un noskaidrot, vai televīzijas saturs atbilst viņu vēlmēm un vajadzībām. Pētījuma problēmu raksturo interneta un jauno tehnoloģiju ietekme uz bērnu televīzijas lietojumu un televīzijas pārraižu trūkums Latvijas televīzijas kanālos. Darbā tiek apskatīta akadēmiskā l...

 13. Civilā atbildība par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā

  OpenAIRE

  Krontāle, Elīna

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt civilās atbildības par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā starptautisko tiesisko regulējumu un attiecīgos Latvijas normatīvos aktus. Civilo atbildību par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā regulē starptautiskās konvencijas, ES tiesību akti un nacionālie tiesību akti. Autore bakalaura darbā ir analizējusi atsevišķas tiesiskā regulējuma īpatnības, piemēram, atbildību par videi nodarīto kaitējumu, atbildības tiesisko regulējumu atšķirības atkarībā...

 14. Līgumsods kā saistību pastiprināšanas līdzeklis.

  OpenAIRE

  Feldmane, Madara

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Līgumsods kā saistību pastiprināšanas līdzeklis”. Šajā darbā tiek pētīti 2013.gada līgumsoda grozījumi un to mērķis. Iepriekšējā un pašreizējā līgumsoda regulējuma salīdzinājums, analīze. Grozījumu apjoms, tiesību zinātnieku viedokļi attiecībā uz līgumsoda grozījumiem un regulējuma nepieciešamību Latvijas tiesību sistēmā.Darba mērķis: noskaidrot kā pašreizējais līgumsoda regulējums tiek ievērots praksē, vai tas pilda savas funkcijas. Līgumsoda ierobežojuma izpēte noz...

 15. Datoru izmantošanas uzskaites sistēma

  OpenAIRE

  Martinkens, Ainārs

  2007-01-01

  Darbā ir izveidota datoru lietotāju uzskaites sistēma, kas nodrošina studentu darba organizāciju LU datorklasēs. Tiek aprakstīti un salīdzināti daži veidi, kā veikt informācijas uzkrāšanu elektroniskā veidā par datoru izmantošanas laiku un lietotājiem, tā realizējot sava veida “žurnālu", kas aizstāj lietotāju pierakstīšanos papīra žurnālā. Darba pirmajā daļā tiek analizēti vairāki sistēmas realizācijas varianti, atrasts piemērotākais variants un izvērtēta tā ieviešanas iespēja Latvijas Uni...

 16. Vegāna identitātes iegūšana un pilnveidošana caur ikdienas praksēm

  OpenAIRE

  Gleizde, Indra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Vegāna identitātes iegūšana un pilnveidošana caur ikdienas praksēm,” tiek apskatīta problēma, ka ētiskā vegānisma principu - nedarīt nekādas darbības, kas varētu būt saistītas ar dzīvnieku ekspluatāciju, - dzīvē pilnībā īstenot ir gandrīz neiespējami, taču neskatoties uz to, Latvijas ētiskie vegāni spēj uzturēt savas identitātes apziņu. Kā galveno teorētisko ietvaru izmantojot Fredrika Bārta etnisko grupu robežu teoriju un Pītera Burka identitātes kontroles teoriju, darbā ...

 17. Projekts: SIA "KEDL Finance" izveidošana

  OpenAIRE

  Daugiša, Lāsma

  2012-01-01

  Projekts ’’SIA ’’KEDL Finance’’ izveidošana’’ paredz nodibināt uzņēmumu, kurš sniegs ārpakalpojumus grāmatvedības, revīzijas un nodokļu konsultāciju jautājumos Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu uzņēmumiem un privātpersonām, ar novitāti uzsverot video konsultācijas. Kā zināms, neviens uzņēmums, kā arī privātpersonas, kas darbojas uzņēmējdarbībā, piemēram, kā pašnodarbinātas personas, nevar iztikt bez grāmatvedības vešanas. Tādējādi projekta mērķis paredz izveidot ārpakalpojumu uzņēmumu...

 18. Nepilngadīgo darba tiesības Latvijā 19.– 21. gs.

  OpenAIRE

  Jakovļevs, Andrejs

  2007-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Nepilngadīgo darba tiesības Latvijā (XIX – XX gs.). Tā mērķis ir izpētīt, kāds ir bijis nepilngadīgo personu darba tiesību regulējums Latvijā hronoloģiski no XIX līdz XX gs., līdz laikam, kad pēc Padomju Savienības sabrukšanas Latvija atkal iekļāvās kontinentālās Eiropas tiesību lokā. Darbs ir rakstīts balstoties uz attiecīgā laika posmā spēkā esošo normatīvo aktu analīzi. Pētījumu aizsāk nepilngadīgo darba tiesības XIX gs., kad Eiropas valstīs un tai skatā Latvijā ...

 19. Skeleta ekstenzijā ārstēta pacienta līdzestība aprūpes procesā

  OpenAIRE

  Krūze, Ingrīda

  2009-01-01

  Bakalaura darbs ”Skeleta ekstenzijā ārstēta pacienta līdzestība aprūpes procesā” izstrādāts Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes Veselības zinātņu bakalaura māszinību programmas ietvaros. Pētījums balstīts uz pacientu aptaujas rezultātiem un zinātniski teorētiskās literatūras analīzi. Pētījuma mērķis ir aprakstīt pacientu zināšanas par pašaprūpes iespējām un izglītošanu atrodoties skeleta ekstenzijā. Darbā izmantota Betijas Ņūmenas māszinību teorija, kas palīdz māsai identificēt fak...

 20. Klimata pārmaiņu komunikācija interneta vidē Latvijā

  OpenAIRE

  Dragiļeva, Maija

  2014-01-01

  Maģistra darbā tika analizēta un raksturota Latvijas interneta ziņu portālos publicētā informācija par klimata pārmaiņām. Interneta vide spēlē aizvien lielāku lomu kā galvenais informācijas avots ar pieaugošo lomu sabiedrības rīcību ietekmēšanā. Kā viens no svarīgākiem klimata pārmaiņu komunikācijas aspektiem tika izvirzīta pārbaudītas, kvalitatīvas informācijas pasniegšana, kas veltītu vairāk uzmanības lokāli aktuālai informācijai, klimata pārmaiņu sociālā taisnīguma aspektam un konkrēto rīc...

 1. Starptautiska uzņēmuma zīmola identitātes veidošana.

  OpenAIRE

  Zemniece, Santa

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām, noskaidrot un novērtēt zīmolu identitātes un konkrēti zīmola Apple nozīmi un tā ietekmi produktu izvēles un uzticības, kā arī lojalitātes veidošanās procesā. Darba uzdevumi ir, vadoties no teorētisko aspektu analīzes un empīriskajā pētījumā (anketēšanā) iegūtajiem rezultātiem, izskaidrot zīmola identitātes un zīmolvadības procesu problemātiku un to saistību ar uzņēmuma Apple atpazīstamību un Latvijas patērētāju lojalitāti pret to. ...

 2. Vissavienības akciju sabiedrības "Intūrists" Rīgas nodaļas darbība no 1950. līdz 1990.gadiem: sadarbības aspekti ar Valsts drošības komiteju

  OpenAIRE

  Starostina, Marta

  2017-01-01

  Vissavienības akciju sabiedrība «Intūrists» laika gaitā izveidojās par institūciju, kuras pamatuzdevums bija kalpot par līdzekli izlūkošanai un pretizlūkošanai. «Intūrista» Rīgas nodaļa ir vissavienības resora struktūrvienība, kas darbojās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) ietvaros. Oficiāli tā rīkojās «Intūrista» uzdevumā. Tādējādi formāli tā bija padota gan Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) pārvaldes institūcijām ar «Intūrista» valdes starpniecību, gan arī LP...

 3. Satelīttelevīzijas signāla atšifrēšana

  OpenAIRE

  Mirošņičenko, Vladislavs

  2009-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts satelīta signāla televīzijas sfērā izpētīšanai. Tiek apskatītas televīzijas signāla, kurš iegūts caur satelīta sakariem, šifrēšanas metodes. Mūsdienu tehnoloģijas ir pārsātinātas ar daudzām metodēm signālu atšifrēšanā veidojot tādu servisu kā kardšārings.Darba mērķis ir izskatīt iespējamās atšifrēšanas legālās un nelegālās metodes praksē, pielietot tās, kā arī izskatīt to legalitātes jautājumu Latvijas Republikas teritorijā....

 4. Internālas un eksternālas uzvedības problēmas un pusaudžu mācību sasniegumi.

  OpenAIRE

  Pēča, Kaiva

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas saistības pastāv starp pusaudžu uzvedības problēmām un mācību sasniegumiem vispārizglītojošā skolā. Izlasi veidoja 77 kādas Latvijas vispārizglītojošās skolas 8.klašu skolēni vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Uzvedības problēmu izpētei tika izmantotas internalizētas uzvedības un eksternalizētas uzvedības skalas no Ahenbaha aptaujas anketas „Jaunieša (11-18 gadi) pašvērtējums”. Mācību sasniegumu izpētei tika izmantotas skolēnu starpsemestra...

 5. Stratēģijas ietekme uz ABLV Bank finanšu rezultātiem

  OpenAIRE

  Cvetkova, Irina

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Stratēģijas ietekme uz ABLV Bank finanšu rezultātiem”. Tēmas aktualitāti nosaka fakts, ka banka strādā nemitīgi mainīgos apstākļos un viens no veiksmes nosacījumiem ir bankas spēja pielāgoties izmaiņām biznesa vidē. Kā arī ņemot vērā augstu konkurenci Latvijas banku sektorā, arvien aktuālāks kļūst jautājums par stratēģiju un tās maiņu. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt stratēģijas ietekmi uz ABLV Bank finanšu rezultātiem un uz veiktās analīzes pamata izstrādāt p...

 6. Korporatīvā sociālā atbildība: patērētāju uztveres un korporāciju komunikācijas analīze starptautiskajos tirgos uz McDonald's un Coca-Cola piemēra.

  OpenAIRE

  Teterins, Pāvels

  2016-01-01

  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas efektivitātes pamats ir pielāgošanās patērētāju prasībām. Pētījuma mērķis bija uz McDonald’s un Coca-Cola sociālo tīklu KSA komunikācijas piemēra, izvērtēt to, vai kompānijas pielāgo KSA komunikāciju patērētāju vērtējumam par atbildīgu uzņēmējdarbību, un piedāvāt optimālu KSA komunikācijas struktūru. Demogrāfisko faktoru ietekme uz Latvijas, Vācijas un Austrālijas KSA vērtējumu praktiski netika novērota. Savukārt, salīdzinot valstis savā st...

 7. Svešvalodu pasniedzēju profesionālā pilnveide.

  OpenAIRE

  Andrejeva, Jūlija

  2010-01-01

  Mācībspēku kvalitāte ir atkarīga no sākotnējās izglītības kvalitātes un no spējas reaģēt uz pārmaiņām, tātad no profesionālās attīstības. Pieaugušo pedagogu profesionālā pilnveide Latvijā ir īpaši aktuāla, jo Latvijas augstskolās tiek gatavoti speciālisti tikai darbam ar bērniem, kas nozīmē, ka sākotnējā izglītība īsti neatbilst pieaugušo pedagogu darba vajadzībām. Pieaugušo pedagogu pilnveidē ir īpaša nozīme nepieciešamo kompetenču apguvei un attīstīšanai, kā arī spējai reaģēt uz pieaugušo s...

 8. Politiķu diskurss pirms un pēc 12. Saeimas vēlēšanām

  OpenAIRE

  Kārkliņa, Agnese

  2015-01-01

  Latvijas sabiedrībā valda uzskats, ka pie varas esošie deputāti 4 gadu laika periodā neizpilda pirms vēlēšanām sniegtos solījumus. Tādēļ bakalaura darbā “Politiķu diskurss pirms un pēc 12.Saeimas vēlēšanām” ir apskatīts, kā mainās politiķu diskurss, kad tie kļūst par Saeimas deputātiem. Lai to izvērtētu, pētījumā tiek analizētas politisko partiju priekšvēlēšanu programmas un intervijas, kuras veiktas pirms vēlēšanām un pēc tām. Politiķu diskurss tiek apskatīts caur Normana Fērklafa (Fa...

 9. Vecāku loma bērna sporta karjeras veidošanā

  OpenAIRE

  Volkonska, Anastasija

  2017-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt vecāku lomu bērna sporta karjeras veidošanā, noskaidrot vecāku motivāciju un saprast, cik lielā mērā vecāki iesaistās bērna sporta dzīvē. Darbā analizēta motivācijas teorija, gaidu motivēšanas teorija, gaidu vērtību teorija, kā arī izdegšanas teorija. Darba gaitā autore veic tiešsaistes anketēšanu, kurā piedalās 55 respondenti, Latvijas Sporta Deju Federācijas dalībnieku vecāki. Autore secina, ka vecākiem ir nozīmīga loma bērna sporta karjeras veidošanā; vecā...

 10. Tiesioginio matomumo problema ženklinant Lietuvos Respublikos valstybės sieną

  Science.gov (United States)

  Sližienė, Gražina

  2009-01-01

  Lietuvos Respublikos valstybės sienai, ypač išorinės Europos Sąjungos sienos daliai, efektyviai apsaugoti ir eksploatuoti svarbu, kad tarp gretimų sienos ženklų būtų tiesioginis matomumas. Dažniausiai matomumas priklauso nuo vietovės reljefo, atstumo tarp ženklų, augalijos iš pasienio juostos pašalinimo. Atstumus tarp sienos ženklų lemia delimituotos (redelimituotos) sienos posūkio ta\\vskų išdėstymas, konkrečios fizinės-geografinės sąlygos, tarpvalstybiniai susitarimai. Lietuva, ženklindama valstybės sieną su Latvija, Baltarusija ir Lenkija, susidūrė su skirtingais tiesioginio matomumo problemos sprendimo būdais. Vienu atveju buvo įrengiami tarpiniai sienos ženklai, perkeliami jau įtvirtinti sienos ženklai arba net nukasamos kalvų viršūnės, kitu atveju - niveliuojamos sienos atkarpos, sudaromi sienos linijos profiliai ir, atsižvelgiant į vietovės reljefą, projektuojami nauji sienos ženklai. Demarkuojant Lietuvos ir Rusijos valstybių sieną, ši patirtis leis pasirinkti racionaliausią problemos sprendimo būdą.

 11. Ekoloģiskā grafiskā dizaina ilgtspējības izpausmes līdzņemamās pārtikas iepakojumā

  OpenAIRE

  Ellere, Agne

  2016-01-01

  Ekoloģiskā grafiskā dizaina nosacījumu rašana un ievērošana ir aktuāla problēma visiem grafiskajiem dizaineriem, kas ražo iepakojumus un līdzņemamos traukus ar domu, ka tie varētu neietekmēt vidi un veselību. Augot sociālajai atbildībai uz vidi un veselību grafiskajiem dizaineriem ir nozīmīgi ievērot faktorus, kas ietekmē ilgtspējamu ekoloģiskā grafisko dizainu gan Latvijas mērogā, gan pasaules mērogā tādējādi radot veselīgu vidi sevī un sev apkārt. Darba mērķis - izveidot jaunu un konkurētsp...

 12. Slow Food Rīga- organizācijas ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā

  OpenAIRE

  Skudrīte, Laura

  2012-01-01

  Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu ...

 13. Vides žurnālistikas attīstības vadlīnijas Latvijā

  OpenAIRE

  Petrāne, Lelde

  2007-01-01

  Maģistra darbā „Vides žurnālistikas attīstības vadlīnijas Latvijā” ir analizēts un raksturots līdzšinējais vides žurnālistikas attīstības līmenis un nākotnes attīstības iespējas Latvijā. Tā kā šis žurnālistikas veids Latvijā ir pētīts samērā maz un nav pieejami arī literatūras avoti par šo tēmu, visa informācija, kas ietverta esošās situācijas raksturojumā ir iegūta autores darba rezultātā. Papildus Latvijas situācijas analīzei, tika aplūkoti arī vides žurnālistikas pirmsākumi un attīstība ār...

 14. Mātes audzināšanas stila saistība ar emocionālā intelekta (EI) līmeni 8-12 gadu veciem bērniem

  OpenAIRE

  Grjunberga, Inese

  2014-01-01

  Mūsdienās arvien biežāk var sastapties ar bērniem kuriem ir grūtības adaptēties, mācīties. Bērniem bieži neveidojas labas attiecības ar vienaudžiem, draudzība. Iepriekšējos pētījumos noskaidrots, ka bērna emocionālā attīstība ir saistīta arī ar vecāku audzināšanu.Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai mātes audzināšanas stils saistīts ar bērnu emocionālā intelekta līmeni. Pētījumā peidalījās bērni (N=100) no divām Latvijas skolām. Dalībnieki vecumā no 8 – 12 gadiem (M=11. 00, SD=1. 38). No kuri...

 15. Eitanāzija: cilvēka pamattiesību skatījumā

  OpenAIRE

  Tomsons, Kristaps

  2009-01-01

  Tiesības uz dzīvību un privāto dzīvi ir vienas no cilvēka pamattiesībām, kuras dabiski piemīt ikkatram un šo tiesību izlietošana ir katra cilvēka ziņā. Demokrātiskā sabiedrībā iepriekš minēto tiesību vispārīgais un pozitīvais raksturs netiek apšaubīts, taču vai šo tiesību realizēšana var būt neierobežota vienmēr un kāds ir šo tiesību vēriens. Latvijas Republikas Satversmes 93.pants nosaka, ka tiesības uz dzīvību aizsargā likums, Satversmes 96.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz privāt...

 16. Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā

  OpenAIRE

  Krone, Monta

  2015-01-01

  Bakalaura darbs „Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā” ir uzrakstīts 2015. gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedrā. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir eitanāzija (jēdziena izpratne) un kādas ir tās pazīmes. Tiek apskatīti eitanāzijas veidi, sīkāk raksturojot voluntāro, nevoluntāro un involuntāro eitanāziju, kā arī eitanāzijas vēsturiskā attīstība no 19. gadsimta līdz pat mūsd...

 17. Sievietes un vīrieši sporta žurnālistikā Latvijā: statistika, latviešu sporta žurnālistu un sporta mediju auditoriju pārstāvju attieksmes

  OpenAIRE

  Grava, Liene

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ”Sievietes un vīrieši sporta žurnālistikā Latvijā: statistika, latviešu sporta žurnālistu un sporta mediju auditoriju pārstāvju attieksmes”. Šī darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt pašreizējo situāciju vairākos Latvijas medijos, kā arī iegūt viedokli no sporta žurnālistiem un to auditorijas, vai tiešām pastāv stereotips, ka vīrieši vairāk ir domāti sporta žurnālistikai un kāpēc. Lai sasniegtu darba mērķi, tiks veiktas intervijas ar sporta mediju pārstavjiem un...

 18. Pusaudžu meiteņu pašcieņa saistībā ar pubertāti, ķermeņa tēlu un vardarbības pieredzi

  OpenAIRE

  Lapsa, Līga

  2013-01-01

  Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot saistības starp pašcieņu, pubertāti, Ķermeņa masas indeksu, ķermeņa tēlu un vardarbības pieredzi 11 – 14 gadus vecām Latvijas pusaudžu meitenēm. Pētījuma izlasi veido 60 meitenes. Pētījumā izmantota Rozenberga pašcieņas aptauja, Ķermeņa tēla uztveres aptauja, Bērnības traumu aptauja, kā arī jautājumi par meitenes vecumu, menstruāciju sākšanās vecumu, augumu un svaru. Pētījuma rezultāti rāda, ka pastāv statistiski nozīmīga atšķirība ķermeņa tēla rādītājo...

 19. Salīdzinošas reklāmas izmantošana ekonomikas lejupslīdes apstākļos Latvijā

  OpenAIRE

  Gaušis, Ēvalds

  2011-01-01

  LATVIEŠU VALODĀ Darba „Salīdzinošas reklāmas izmantošana ekonomikas lejupslīdes apstākļos Latvijā” mērķis ir apskatīt kā salīdzinošas reklāmas paņēmieni tiek izmantoti Latvijā un pasaulē, vai tas notiek saskaņā ar reklāmas teorijas vadlīnijām, un noskaidrot patērētāju un reklāmas nozares ekspertu attieksmi pret salīdzinošu reklāmu. Kā darba pētnieciskā problēma tika izvirzīta izzināt kāda ir Latvijas patērētāju un reklāmas speciālistu attieksme pret salīdzinošas reklāmas izmantošanu, un, ...

 20. Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika

  OpenAIRE

  Plokste, Edīte

  2013-01-01

  Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī morālie, ētiskie un kristīgie argumenti. Darbā ietverta arī „gadījumu izpēte” un kvalitatīvās jeb padziļinātās intervijas ar mācītājiem un Latvijas mediķiem. Darba gaitā noskaidrojās, ka Cilvēktiesības tiešā veidā neietekmē eitanāzijas legalizēšanas vai aizliegšanas procesus...

 1. "Es identitātes" ietekme uz līderības stila novērtējumu.

  OpenAIRE

  Rižakova, Jeļena

  2011-01-01

  Pētījuma mērķis bija pārbaudīt, vai, manipulējot ar noteiktu „Es identitātes” tipu (savstarpēji atkarīgo „Es identitāti”, ko raksturo vietniekvārdi „Mēs/Mums” un neatkarīgo „Es identitāti”, ko raksturo vietniekvārdi „Es/Man”), ir iespējams panākt indivīda uztveres izmaiņas un tādejādi ietekmēt indivīda vērtējumu vienu līderības stilu (transformālo un transaktīvo) vērtējot augstāk, nekā otru. Pētījumā piedalījās 60 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studenti (19 vīrieši un...

 2. Pilsētas revitalizācijas procesi Rīgā

  OpenAIRE

  Guntis Šolks

  2013-01-01

  ANOTĀCIJA Pilsētas revitalizācijas process ir nozīmīga tēma mūsdienu pilsētu ģeogrāfijas pētījumos, un to raksturo dažādas formas un izpausmes. Rīgā kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas ir notikuši dažādi pilsētu pārmaiņu procesi. Svarīga loma šajos pilsētas pārmaiņu procesos ir pilsētas revitalizācijas procesiem, kuru rezultātā tiek revitalizētas un atkārtoti izmantotas degradētas teritorijas, tādējādi veicinot ilgtspējīgu pilsētas attīstību. Promocijas darb...

 3. Pilsētas revitalizācijas procesi Rīgā

  OpenAIRE

  Šolks, Guntis

  2013-01-01

  Pilsētas revitalizācijas process ir nozīmīga tēma mūsdienu pilsētu ģeogrāfijas pētījumos, un to raksturo dažādas formas un izpausmes. Rīgā kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas ir notikuši dažādi pilsētu pārmaiņu procesi. Svarīga loma šajos pilsētas pārmaiņu procesos ir pilsētas revitalizācijas procesiem, kuru rezultātā tiek revitalizētas un atkārtoti izmantotas degradētas teritorijas, tādējādi veicinot ilgtspējīgu pilsētas attīstību. Promocijas darba „Pilsētas r...

 4. Projektu metodes izmantošanas iespējas sociālo zinību stundās 6.klaše

  OpenAIRE

  Driķe, Lāsma

  2010-01-01

  Darba autore ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 3. kursa studente Lāsma Driķe. Darbā aplūkota projektu metode kā viena no kritiskās domāšanas formām, ko var pielietot, mācot sociālās zinības 6 . klasē. Sociālās zinības ir mācību priekšmets, kur jo īpaši teorija tiek saistīta ar praksi, veicinot gan problēmas izpratni un analīzi, gan arī faktu atlasi, informācijas vākšanu un apkopošanu, kā arī skolēnu sadarbību kopēja mērķa vārdā. Skolēniem trūkst iepriekš mi...

 5. Jaunākā skolas vecuma skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšana latviešu valodas stundās.

  OpenAIRE

  Kauķe, Zaiga

  2006-01-01

  Diplomdarba “ Jaunākā skolas vecuma bērnu kritiskās domāšanas attīstīšana latviešu valodas stundās” aktualitāti nosaka jaunais Latvijas Valsts pamatizglītības standarts. Viens no tā izglītojošajiem aspektiem - analītiski kritiskais - paredz, ka skolēni, apkopojot savu iepriekšējo pieredzi, mācās paši apgūt jaunas zināšanas, tās kritiski izvērtējot. Tādēļ bērniem jādod iespēja veidot savas domas patstāvīgi un neatkarīgi no citiem, apgūt garīgās darbības prasmes. Pētījuma mērķis ir izanalizē...

 6. Sieviešu ķermeņa disciplīnas reprezentācija žurnālā "Cosmopolitan" (2002–2013)

  OpenAIRE

  Jekimova, Jekaterina

  2014-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir “Sieviešu ķermeņa disciplīnas reprezentācija žurnālā “Cosmopolitan” (2002-2013)”. Pētījuma problēma: kāda nozīme tika piešķirta sieviešu ķermeņa disciplīnām starptautiskās Latvijas versijas žurnālā “Cosmopolitan”. Šī darba mērķis ir noskaidrot šo disciplīnu reprezentāciju izvelētājā preses izdevumā. Teorētiskajā daļā tika aplūkota reprezentācijas teorija, sociālās mācīšanās teorija, apskatīts kopējais sievietes tēls populārajā kultūrā, sieviešu ķermeņa disciplīna...

 7. Mobilie bibliotēku pakalpojumi – esošā situācija, iespējamie risinājumi, attīstība

  OpenAIRE

  Brokāne, Zane

  2017-01-01

  Bakalaura darba “Mobilie bibliotēku pakalpojumi: esošā situācija, iespējamie risinājumi, attīstība” mērķis ir noskaidrot, kādus mobilos bibliotēku pakalpojumus piedāvā Latvijas reģionu galvenās bibliotēkas, kāda ir bibliotēku mobilo pakalpojumu attīstība, kādus mobilos bibliotēku pakalpojumus izmanto bibliotēku lietotāji un kāds ir sabiedrības viedoklis par tiem. Pētījuma problēma ir tā, ka ir pārāk mazs bibliotēku mobilo pakalpojumu piedāvājums, kā arī tie nav ērti izmantojami no mobilajām i...

 8. Lietotāju sniegto datu aizsardzība populārākajās interneta vietnēs

  OpenAIRE

  Beļska, Laura

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lietotāju sniegto datu aizsardzība populārākajās interneta vietnēs”. Darba mērķis ir izvēlēties Latvijas lietotāju iecienītākās interneta vietnes gan pasaulē, gan Latvijā, kas atšķiras ar savu nozīmi un mērķauditoriju, lai izpētītu šo vietņu lietotāju reģistrācijas procesu, saprast, ar ko tās atšķiras, izanalizēt pieprasāmās informācijas daudzumu un nepieciešamību, drošības organizēšanu un lietotāju notifikāciju par drošības tēmām, veikt materiālu izpēti par lietotāja...

 9. Reklāmas kanāla reputācija. LTV1 2007. gads

  OpenAIRE

  Drišļuka, Ieva

  2008-01-01

  Darba tēma ir “Reklāmas kanāla reputācija. LTV1 2007. gads”. Pētījuma problēma ir LTV1 kanāla loma Latvijas reklāmas tirgū, reklāmdevēju attieksme. Teorētisko pieeju veido C.J Fombruma un J. Markoni reputācijas teorijas, kā arī B. Kalverta, B. un N. Keisiju, L. Franča, J. Levisa un V. Odonela TV reklāmas teorijas. Darbā izmantotas intervēšana un anketēšana kā pētījuma metodes. Pētījuma mērķis ir noskaidrot reklāmdevēju attieksmi pret LTV1 kā reklāmas kanālu un attieksmes iemeslus. Seci...

 10. Vermikomposta un slāpekļa ietekme uz sēklu dīgšanu un fotosintētisko procesu aktivitāti kaņepju augos

  OpenAIRE

  Dudele, Ieva

  2013-01-01

  Sējas kaņepes (Cannabis sativa L.) ir nozīmīgs kultūraugs, jo no tām iegūst diva veida produkciju – sēklas un šķiedru. Literatūrā trūkst pētījumi par vermikomposta ietekmi uz kaņepju sēklu dīgšanu un slāpekļa mēslojuma ietekmi uz fizioloģisko procesu norisi kaņepēs. Darba mērķis: noskaidrot kādas ir optimālās vermikomposta koncentrācijas kaņepju sēklu dīgšanai un slāpekļa mēslojuma ietekmi uz fizioloģisko procesu norisi un ražu sējas kaņepēm. Diedzējot Latvijas izcelsmes sējas kaņepj...

 11. Projekts tūrisma aģentūras "Outdoortaste Latvia" izveidošana

  OpenAIRE

  Gavrjušenko, Vladimirs

  2017-01-01

  Projekts SIA "Outdoortaste Latvia" paredz nodibināt uzņēmumu, kurš sniegs tūrisma pakalpojumus, kā Latvijas iedzīvotājiem, tā arī cilvēkiem no ārvalstīm, pirmkārt no Baltijas valstīm. Ideja ir tāda, ka uzņēmums piedāvās izvēlēties vienu no ceļojumu veidiem Grūzijā vai Armēnijā. Viens no piedāvātajiem veidiem ir ekstremālais tūrisms, un lielākais uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāsts sastāv tieši no ekstremālās un aktīvās atpūtas un ceļojumu veidiem. Tas arī padara uzņēmuma SIA "Outdoortaste L...

 12. Surogasijas legalizēšanas tiesiskie aspekti

  OpenAIRE

  Ridere, Agnese

  2011-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir „Surogasijas legalizēšanas tiesiskie aspekti”. Šī darba mērķi ir noskaidrot kā ārvalstu normatīvajos aktos tiek regulēti jautājumi, saistībā ar surogasijas tiesisko regulējumu, vai pastāv pārnacionāla līmeņa regulējums attiecībā uz šiem jautājumiem, vai ir iespējams legalizēt surogasiju Latvijas Republikā un kādi ir nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi. Šajā darbā tiek apkopota un analizēta Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz surogasijas legalizēšanu Eiropa...

 13. Ģeotermālā enerģija kā alternatīvs enerģijas avots

  OpenAIRE

  Puriņa, Ieva

  2009-01-01

  Darba tēma – ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējas, tās ekonomiskais izdevīgums un nākotnes perspektīvas – izvēlēta, lai izpētītu atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas Latvijā, to izmaksas un izmantošanas perspektīvas nākotnē, salīdzinātu ar fosilo energoresursu cenām. Tiek analizētas problēmas, kas saistītas ar ēku zemo energoefektivitāti. Darba mērķis – novērtēt atjaunojamo enerģiju izmantošanas iespējas, izvērtēt Latvijas iespējas samazināt enerģijas importu un enerģija...

 14. Biofuels in transport sector of Latvia: experience, current status and barriers

  Science.gov (United States)

  Smigins, R.; Shipkovs, P.

  2014-02-01

  During the last 10 years biofuel production and utilization in the European Union have become more extensive owing to support provided by the relevant EU Directives. Achievement of the main targets defined by Directives was not simple, being confronted with various barriers. Latvia is one of the EU member-countries that have set an ambitious goal as to the production of biofuel and its use in transport. The authors summarize the major achievements of the country in this area and analyze the main barriers to implementation of biofuels in the transport sector, providing an outlook on the current status of the bioenergy and the transport situation in Latvia. Pēdējo 10 gadu laikā biodegvielu ražošana un izmantošana ES ir kļuvusi daudz plašāka, pateicoties spēcīgam Direktīvu atbalstam. Galveno Direktīvu definēto mērķu sasniegšana nebija viegla un saskārās ar dažādiem sarežģījumiem. Latvija ir viena no ES valstīm, kas uzstādīja ambiciozu mērķi biodegvielu ražošanā un tālākā šīs degvielas izmantošanā transportā. Dotais raksts dod ieskatu galvenajos valsts sasniegumos šajā sfērā, kā arī analizē galvenās barjeras, kas traucē biodegvielu ieviešanu transporta sektorā. Tāpat tiek dots ieskats uz valsts esošo situāciju enerģētikā un transportā.

 15. Tukums kino hronikās

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktorija Eksta

  2016-03-01

  Stilmittel, so oder in abgeänderter Form in den kommenden Jahrzehnten fortbestanden. Die letzte untersuchte Folge – Latvijas hronika Nr. 21/22 / Lettlands Chronik Nr. 21/22 (Biruta Veldre – ist 1992 in der unabhängigen Republik Lettland entstanden. Die Analyse ist zusätzlich mit Informationen über das komplette Verschwinden der Wochenschau von der lokalen Bühne im Jahre 1995 sowie einem Vergleich mit der Lage in den benachbarten Ländern versehen.

 16. Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melecis Viesturs

  2014-04-01

  Full Text Available Rakstā apskatīti nacionālā pētījumu projekta rezultāti, kuru mērķis - izstrādāt Latvijas LT(SER (Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas - Engures ekoreģiona integrēto konceptuālo modeli. Engures ekoreģionu veido piekrastes ezera sateces baseins (644 km2 ar Rīgas līča krasta un jūras piekrastes zonu. Ekoreģiona centrālo daļu veido Engures ezera dabas parks (EEDP - Ramsāres vieta. Konceptuālā modeļa pamatā ir DPSIR (virzošie spēki-slodzes-stāvokļi-ietekmes-rīcības koncepcija. Socioekoloģiskā sistēma tika telpiski strukturēta un virzošie spēki iedalīti divās grupās - ārējos un lokālos. Engures ekoreģions sadalīts septiņās zonās vai apakšreģionos ar izteiktām ģeoloģiskām un ģeogrāfiskām robežām. Katrai zonai raksturīgi specifiski virzošie spēki un slodzes kā arī specifiska ekosistēmu struktūra un biodaudzveidības elementi. Analizēti katra apakšreģiona galvenie virzošie spēki un slodzes trijos laika periodos: 19. gs. - 20 gs. sākums, padomju okupācijas periods (1940.-1991. g., periods pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Sniegti ekosistēmu stāvokļa un biodaudzveidības raksturojumi. Socioekonomiskās sistēmas aktīvā komponenta - cilvēka rīcības veido galvenokārt ekoreģionam ārējie faktori, tai skaitā vides likumdošana un finansu plūsmas zinātniskajiem pētījumiem un ekosistēmu apsaimniekošanai. Apskatīti divi alternatīvi Engures ekoreģiona attīstības scenāriji: 1 iedzīvotāju skaita samazināšanās un lauksaimniecības zemju aizaugšana; 2 lauksaimniecības, vietējās ražošanas uzņēmumu un būvniecības intensifikācija. Abos gadījumos ekosistēmu pašreizējais stāvoklis un sugu daudzveidības struktūra tiktu būtiski izmainīti. Reģiona ilgtspējīgu attīstību, saglabājot cilvēkam vēlamo ekosistēmu struktūru, iespējams nodrošināt, vienīgi ieviešot ekosistēmu apsaimniekošanas pasākumus, kas bāzēti uz

 17. Sail-Type Wind Turbine for Autonomous Power Supplay: Possible Use in Latvia

  Science.gov (United States)

  Sakipova, S.; Jakovics, A.

  2014-12-01

  Under the conditions of continuous increase in the energy consumption, sharply rising prices of basic energy products (gas, oil, coal), deterioration of environment, etc., it is of vital importance to develop methods and techniques for heat and power generation from renewables. The paper considers the possibility to use a sail-type wind turbine for autonomous power supply in Latvia, taking into account its climatic conditions. The authors discuss the problems of developing a turbine of the type that would operate efficiently at low winds, being primarily designed to supply power to small buildings and farms distant from centralized electricity networks. The authors consider aerodynamic characteristics of such a turbine and the dependence of the thrust moment of its pilot model on the airflow rate at different angles of attack. The pilot model with a changeable blade shape has been tested and shows a good performance. Darbs veltīts vienam no atjaunojamo enerģiju veidiem - vēja enerģijai, analizētas tās izmantošanas iespējas. Vispirms īsi raksturota vēja enerģijas izmantošana pasaulē, kā arī vērtētas izmantošanas perspektīvas no inženiertehniskā un klimatisko apstākļu viedokļa. Turpinājumā raksturota situācija Latvijā, t. sk., arī vēja potenciāla pieejamība dažādos reģionos, kā arī vēja enerģijas izmantošanas efektivitāti raksturojošie lielumi. Konstatējot problēmu, rast vēja turbīnu risinājumus Latvijas apstākļiem ar maziem vidējiem vēja ātrumiem, izveidots buras tipa turbīnas modelis. Šī modeļa raksturlielumu izpēte veikta vēja tunelī Karagandas universitātē, konstatējot relatīvi labus efektivitātes rādītājus tiešai un pretējai vēja plūsmai. Izmantojot mērījumu rezultātus, ierosināti sistēmas uzlabojumi, kurus plānots pētīt turpmāk. Šādas sistēmas potenciāli var rast lietojumu tur, kur nepieciešami autonomi enerģijas avoti.

 18. Infrastructure of Baltic Region Transmission System: Analysis of Technical and Economic Factors of its Development

  Science.gov (United States)

  Obushevs, A.; Oleinikova, I.; Mutule, A.

  2014-08-01

  The operational conditions of new networks dictate new requirements for the transmission planning, which would include the electricity market figures and a sizable involvement of renewable generation. This paper focuses on the transmission expansion planning techniques based on the calculations of optimal power flows and on the concept of development planning and sustainability. A description is given for the mathematical model of calculations and analysis of transmission system. The results have shown that the Baltic transmission system infrastructure can successfully be analyzed based on the proposed methodology and developed mathematical model Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) energosistēmas ir cieši saistītas vēsturiski, un to darbība nav iespējama bez savstarpējas sadarbības attīstības un darba režīmu jautājumos. Ekonomisko attiecību īstenošanu enerģētikas sektorā paātrināja elektroenerģijas tirgus attīstība. Baltijas valstu enerģētikas politika ir integrēta ES enerģētikas stratēģijas sastāvdaļa, nosakot trīs galvenos mērķus: enerģētikas nozares konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība un drošība. Visas trīs Baltijas energosistēmas veica lielu darba apjomu iekārtu modernizācijā un standartu saskaņošanā, kuras ir saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, kā arī par tirgus attiecību un tehnoloģiju standartu ieviešanu, lai nodrošinātu energoapgādes drošību un elektroenerģijas pieejamību patērētājiem Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos ārējos apstākļus, it īpaši ģeopolitiskos faktorus, Baltijas valstu enerģētikas politika būtu jāizskata ar mērķi novērtēt, kā šie faktori ietekmē energosistēmas ilgtspējīgu attīstību kopumā. No iepriekš minētā izriet, ka nepieciešama jauna nacionāla enerģētikas stratēģija, kura stiprinātu efektīvu ekonomisko un sociālo pamatu ilgtspējīgu attīstību Baltijas valstu nacionālā ekonomikā. Šī darba m

 19. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  Science.gov (United States)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  The authors estimate the potential for power generation from water resources of small and medium-sized rivers, which are abundant in Latvia. They propose the algorithm for optimal operation of a small-scale hydropower plant (SHPP) at the chosen optimality criterion in view of the plant's participation in the market. The choice of SHPP optimization algorithm is made based on two mathematical programming methods - dynamic and generalized reduced gradient ones. Approbation of the algorithm is illustrated by an example of optimized SHPP operation. Darbā analizētas tradicionālo un pieejamo vietējo atjaunojamo energoresursu - mazo un vidējo upju hidroresursa izmantošanas iespējas Latvijas enerģētikā. Tiek sniegts faktiskais materiāls šajā jautājumā, kas iegūts, balstoties uz oficiālos avotos publicētiem citu autoru iepriekš veiktajiem pētījumiem. Tiek atzīmēts, ka teritoriju, kas atrodas mazo upju tuvumā un nav ietvertas centralizētās elektroapgādes sistēmā, saimnieciskā apgūšana rada apstākļus patērētāju stimulēšanai izmantot autonomus vietējos energoresursus, ieskaitot hidroenerģiju, izmantojošas mazas jaudas energoiekārtas. Atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un iekārtu pastāvīga attīstība un pilnveidošanās veicinās mazo upju plūsmas izmantošanas elektroenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos. Mūsdienu enerģētikas attīstības koncepcija, kas balstīta uz viedo tīklu (smart grids) izveidi, ļauj paaugstināt mazās hidroenerģētikas darbības efektivitāti, integrējot to elektroenerģētiskajā sistēmā. Mazo hidroelektrostaciju (MHES) darbības vadības sistēmas intelektualizācijas pamatā jābūt kompleksam algoritmam un programmām, kas ļauj tiešsaistes (online) režīmā nodrošināt izdevīgu MHES darbības grafiku (režīmu) maksimālā ienākuma gūšanai, balstoties uz zināmu elektroenerģijas cenas prognozi attiecīgajam laika periodam (diennaktij). MHES darbības optimiz

 20. Biorefinery Technologies for Biomass Conversion Into Chemicals and Fuels Towards Zero Emissions (Review) / Nulles Emisiju Princips Biomasas Konversijas Tehnoloģijās Aizstājot Fosilos Resursus (Pārskata Raksts)

  Science.gov (United States)

  Gravitis, J.; Abolins, J.

  2013-10-01

  ģijām, bet ražošanas sistēmu projektēšanai - biomasas konversijas tehnoloģiju klasterizācijā. Aplūkojot virkni konkrētu tehnoloģisko risinājumu, TSA - biomasas autohidrolīzi tvaika sprādzienā tai skaitā, iztirzātas ar biomasas konversiju, izmantošanu un augstas pievienotās vērtības produktiem - ķīmiskiem savienojumiem un degvielām, saistītās ekololoģiskās un energoefektivitātes problēmas. Uzsverot biomasas TSA pirmapstrādes universālo nozīmi dažādo tehnoloģisko kompleksu struktūrā, aplūkota TSA ietekme uz vidi, demonstrējot eMerģijas (enerģētiskās atmiņas) pieeju un "ilgtspējas" indeksu izmantošanu. Lai gan pie sasniegtā tehnoloģiskās attīstības līmeņa un patreizējiem fosilo enerģijas nesēju patēriņa tempiem nav iespējams tos pilnībā aizstāt ar bioenerģiju, bioenerģijas sektora tehnoloģiju pilnveidošana ir svarīga arī bioresursu racionālas izmantošanas un citos aspektos. Latvijas enerģētiskās neatkarības kontekstā būtiska nozīme ir tradicionālo bioenerģijas resursu izmantošanas efektivitātes celšanai un inovatīvo bioenerģijas tehnoloģiju valstiskam atbalstam.u nulles