WorldWideScience

Sample records for evaluation exercise til

 1. Mini-clinical evaluation exercise til evaluering af kommunikation og samarbejde i ambulatoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jesper Grau; Simonsen, Dorit; Bastholt, Lars

  2009-01-01

  INTRODUCTION: In the revised Danish medical specialist training increased focus has been placed on competences which are hard to evaluate such as communication skills. Mini-CEX seems promising as an evaluation tool. Our aim was to test: 1) whether mini-CEX was useable in the evaluation...... of communicative and cooperative skills and 2) whether mini-CEX would provide reproducible data. MATERIAL AND METHODS: Twenty-one residents were evaluated by mini-CEX by trained observers. Seventeen residents had at least two observations within a short period of time and these data were used to estimate the mini...

 2. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 3. Evaluering af ny processeringsmetode til LAWR

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Ellerbæk; Thorndahl, Søren Liedtke; Rasmussen, Michael R.

  LAWR-radaren har i flere sammenhænge demonstreret problemer med at måle nedbøren tilfredsstillende. Radaren har udvist problemer med at beskrive intensitetsforløbets dynamik således, at radaren generelt har tendens til enten at underestimere de høje intensiteter eller overestimere de lave...

 4. Experience in exercise evaluations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bickerton, George E.

  1989-01-01

  This summary outline presents environmental ingestion exposure pathways exercise evaluations that should be followed by state and local governments. It includes environmental monitoring, food, feeds and monitoring of organisms as well as emergency planning and execution exercises

 5. Fra Plan til undervisning - en evaluering af fagligt samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Madsen, Anne Grethe; Ingerslev, Gitte Holten

  Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium bestående af tre tekniske skoler, DPU og DEL. Rapporten er udarbejdet af Gitte...... har realiseret ’det faglige samspil’ som meningsfuld praksis på grundforløbet af htx. Konkret er evalueringsprojektet gennemført som et casestudie af skolernes praksis med fagligt samspil. Projektets væsentligste resultat fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene...... indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de tematiske forløb, som er en væsentlig del af studieområdet på...

 6. INEX 2000 exercise evaluation report

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  exercise, dealing with the first hours of a nuclear emergency. In addition to the new communication aspects, the exercise included for the first time an additional objective testing compensation and third party liability issues after a nuclear accident. INEX 2000 is therefore seen as a bridging exercise between the INEX 2 series and the next generation of international nuclear emergency exercises at the Nuclear Energy Agency, focusing on decision-making mechanisms in later phases of a nuclear emergency. This report summarises the NEA evaluation of the INEX 2000 exercise with respect to the NEA objectives. (authors)

 7. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe...... samme niveau som fandtes i evalueringen fra 2007. Remissionsraten for personer med depression ved behandlingsstart er 87 % målt med MDI. Patienters selvrapporterede effekt er 95 %. I opfølgningsgruppen har 89 % ingen depression 3 år efter afsluttet behandling, 56 % har oplevet mindst én ny...... for begge køn, og der ses et fald på 40 % for kvinder og 70 % for mænd over de givne 3 år. Tidsperspektivet er for denne gruppe mere relevant for overordnet vurdering, men der savnes en sammenligningsgruppe. Ifølge spørgeskemadata øges andelen af personer, der er i arbejde, selvforsørgelse eller på SU fra...

 8. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 9. Evaluating plyometric exercises using time to stabilization.

  Science.gov (United States)

  Ebben, William P; Vanderzanden, Tyler; Wurm, Bradley J; Petushek, Erich J

  2010-02-01

  Plyometric exercises are frequently used in strength and conditioning and rehabilitation programs because the landing phase of these exercises requires dynamic stabilization. This study examined the differences in landing stability of a variety of plyometric exercises by assessing time to stabilization (TTS), its reliability, and sex differences therein. Forty-nine men and women performed a variety of plyometric exercises thought to represent a continuum of difficulty of dynamic stabilization during landing. Plyometric exercises included line hops, cone hops, squat jumps, tuck jumps, countermovement jumps, dumbbell countermovement jumps, and single leg countermovement jumps, each performed for 3 repetitions on a force platform. A 2-way mixed analysis of covariance with repeated measures for plyometric exercise type was used to evaluate the main effects for plyometric exercise type and the interaction between plyometric exercise type and sex for TTS. Subject jumping ability was evaluated as a covariate. Results revealed significant main effects for plyometric exercise type (p plyometric exercise type and sex (p = 0.002). Bonferroni adjusted post hoc analysis demonstrated differences in TTS between a number of plyometric exercises for men and women. Reliability analysis revealed intraclass correlation coefficients ranging from 0.51 to 0.86 with no significant difference between trials (p > 0.05). Practitioners who use plyometrics to train dynamic stability should create programs that progress the intensity of the exercises based on the results of this study. This study also demonstrated that TTS is moderately to highly reliable for a variety of jumping conditions for both men and women.

 10. Mini-clinical evaluation exercise til evaluering af kommunikation og samarbejde i ambulatoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jesper Grau; Simonsen, Dorit; Bastholt, Lars

  2009-01-01

  -CEX reproducibility. In addition to the residents, the nurses who assisted them in the outpatient clinic answered a questionnaire regarding the mini-CEX satisfaction. RESULTS: Observations had a median duration of 20 minutes (10-60 minutes) and the overall median duration of feedback was 15 minutes (5-60 minutes...

 11. Fiskeolie til humanbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Anne-Mette

  forbindelse med fremstillingen af fiskemel. I dag anvendes langt hovedparten af fiskeolien til produktion af fiskefoder. Det er dog interessant at undersøge mulighederne for at bruge olie udvundet af industrifisk til human konsum. For at få en olie, der kan anvendes i uhærdet form, enten som kosttilskud eller......, sperling, brisling, blåhvilling, lodde samt andet "blandet" fisk, til produktion af fiskeolie til human brug. Denne lovgivning er dermed hindrende for videre udvikling i denne retning. Denne rapport har dog udelukkende til formål at vurdere de markedsmæssige aspekter ved afsætning af fiskeolie til brug i...

 12. Introduktion til klassisk sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas......Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas...

 13. Fra mentee til mentor

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug.......Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug....

 14. Elforbrug til mekanisk ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olufsen, P.

  I Energi 2000 er ventilationsområdet udpeget som et af de områder, hvor der bør tages initiativ til at fremme elbesparelser. I rapporten beskrives og analyseres målinger af elforbruget til ventilation i 12 bygninger, der alle anvendes til administration eller lignende formål. På grundlag af...

 15. Fra tanke til form

  DEFF Research Database (Denmark)

  til, for at hjulene løber rundt. Bogen er en kalejdoskopisk blanding af interviews, collager og korte indlæg, forfattet af en lang række bidragydere og med mange illustrationer. Til sidst gives et bud på de fremtidige udfordringer for den uddannelse, der er groet fra lille og spæd til en voksen...

 16. Holdninger til Immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Roland Munch, Jakob; Schroll, Sanne

  2006-01-01

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger....

 17. Holdninger til immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Schroll, Sanne

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger...

 18. Musik til hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2002-01-01

  Når evnen til at følge en samtale, til at forklare sig med ord og til at udføre almindelige praktiske ting i hverdagen gradvist forsvinder i en fremskridende demenssygdom, så kan der være behov for helt andre måder at være sammen på. Andre ting at foretage sig. Og her er det oplagt at bruge musik...

 19. Laser Protection TIL

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Laser Protection TIL conducts research and analysis of laser protection materials along with integration schemes. The lab's objectives are to limit energy coming...

 20. Guide til Pantheon i Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ole

  2002-01-01

  Bogbidrag til efteruddannelseskurser på Danmarks Pædagogiske Universitet, til faget Arkitektur i Folkeskolen. A-3 folder til brug i artikel- og emnesamling og som arkitekturguide på studierejser...

 1. Construction of exercise attitude questionnaire-18 to evaluate patients' attitudes toward exercises.

  Science.gov (United States)

  Manigandan, C; Charles, J; Divya, I; Edward, S J; Aaron, A

  2004-09-01

  The importance of exercise for health and the long-term management of various diseases is now well documented and established. However, the challenge is the lack of patient compliance to exercises, which is true for almost all diseases, from acute back pain to chronic arthritis. One of the factors for compliance is the perception that exercises are effective in ameliorating unpleasant symptoms. Precisely, people's perception and their attitude towards exercises matter the most in determining the treatment outcome in such conditions. Unfortunately, the psychology of exercise initiation and adherence in the patient population is seriously under-researched. Recent literature has identified the need to consider various similar factors like motivation, barriers to exercise, exercise-related beliefs, attitudes, and the formulation of self-perceptions and self-identity towards exercises. However, no good instrument exists that is sensitive and standardized to evaluate people's attitude towards exercises, which is fundamental and crucial in determining the final outcome of exercise-treatable diseases. Hence we have attempted to design a questionnaire to 'evaluate the level of people's attitude towards exercises'.

 2. Evaluering af ATLASS som kursustilbud til medarbejdere og forældre på Heimdal og Langagerskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro, Kjeld; Ringø, Pia; Burholt, Alice Katrine

  2014-01-01

  Evalueringen angår uddannelsestilbuddet ATLASS i en særlig komprimeret form hvor forløbet er blevet gennemført på 3 dage plus 2 opfølgende dage for 74 ansatte og 4 kursusdage plus 2 hjemmebesøg for 3 familier. Evalueringen angår kursets funktion i forhold til familiernes og medarbejdernes situati...

 3. Veje til ungdomsuddannelse 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer Espersen, Laila; Eiberg-Madsen, Misja; Andersen, Dines

  Hvorfor er nogle skoler bedre end andre til at få deres elever til at tage en ungdomsuddannelse? Dette spørgsmål søges besvaret i denne rapport, som imidlertid viser, at der ikke er en klar forbindelse mellem skolens praksis og andelen af elever, der efter grundskolen fortsætter i en ungdomsuddan...

 4. Velkommen til Merkolland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Just, Sine Nørholm

  2012-01-01

  Francois Hollandes første officielle handling som Frankrigs præsident var at tage på besøg hos den tyske kansler Angela Merkel. Dermed signalerede Hollande klart, at selvom han i den franske valgkamp slog til lyd for en genforhandling af EU’s finanspagt, så ved han godt, at vejen til EU...

 5. Fra Buddha til Beckham

  DEFF Research Database (Denmark)

  Götke (red.), Poul; Havelund, Jonas; Rasmussen, Kristian

  . Antologien leverer bud på, hvordan man kan forstå karisma og suggestion med henblik på yderligere at kvalificere begreberne. Fra Buddha til Beckham byder således ind med perspektiver til belysning af karisma og suggestion. Afsættet for analyserne er dels sport og religion – to områder, hvor karisma og...

 6. Kommentar til Medicinske Nyheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalby, Rikke Beese

  2013-01-01

  Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7.......Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7....

 7. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 8. HJÆLP til eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dorte Rudi; Nielsen, Claus Dam

  at gå til eksamen. Bogen tager udgangspunkt i Pædagoguddannelsen af 2014 og de eksamener, som er knyttet til professionsuddannelsen til pædagog. De eksamenstekniske metoder gælder dog alle mundtlige eksamener og kan derfor bruges af alle, der skal til eksamen både inden for grunduddannelser og efter-/videreuddannelsesområdet....

 9. Evaluering af ATLASS som kursustilbud til medarbejdere og forældre på Heimdal og Langagerskolen

  OpenAIRE

  Høgsbro, Kjeld; Ringø, Pia; Burholt, Alice Katrine

  2014-01-01

  Evalueringen angår uddannelsestilbuddet ATLASS i en særlig komprimeret form hvor forløbet er blevet gennemført på 3 dage plus 2 opfølgende dage for 74 ansatte og 4 kursusdage plus 2 hjemmebesøg for 3 familier. Evalueringen angår kursets funktion i forhold til familiernes og medarbejdernes situation og udfordringer. Evalueringen følger principperne for SIMREB (Høgsbro 2010), hvilket betyder at den tager udgangspunkt i de to institutioners forsøg på at forbedre samspillet mellem brugere og prof...

 10. Fra partnerskaber til partnerskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning; Klindt, Mads Peter

  Analytiske grundbegreber og antagelser samt metodisk tilgang til studiet af lokalt og regionalt samarbejde mellem repræsentanter for de beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske systemer...

 11. Sygepleje til trakeostomerede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Wiinholdt; Richard, René; Rydahl Hansen, Susan

  2016-01-01

  Der er ikke enighed om principperne bag plejen af trakeostomerede patienter, når de er i risiko for dysfagi og silent aspiration. Uenigheden har ført til udarbejdelse af en klinisk retningslinje med evidensbaserede anbefalinger....

 12. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 13. Evaluating public participation exercises - PUMA findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vergez, Christian; )

  2003-01-01

  A programme of work was undertaken under the auspices of the PUMA (Public Management Project) Working Group on Strengthening Government-Citizen Connections during 1999-2000. Two comparative surveys were conducted among 23 OECD member countries and the European Union, and eight in-depth country cases were performed; the results were discussed in five meetings and published as 'OECD PUMA, 2001'. While the benefits of engaging citizens in policy-making may be considerable, governments should not underestimate the risks associated with poorly designed and inadequate measures for information, consultation and active participation. They may seek to inform, consult and encourage active participation by citizens in order to enhance the quality, credibility and legitimacy of their policy decisions. However the opposite effect may be achieved if citizens discover that their efforts to be informed, provide feedback and actively participate are ignored or have no impact at all on the decisions reached. To reduce the risk of rapid disillusionment and further erosion of citizens' trust, governments must ensure that: - information is complete, objective, reliable, relevant, easy to find and understand; - consultation is conducted with clear goals and according to unambiguous rules which clearly state the limits of the exercise and government's obligation to account for the use made of citizens' input; - participation provides sufficient time and flexibility to allow for the emergence of new ideas and proposals on the part of citizens and a mechanism for their integration into government's policy-making process. Yet the comparative study performed by PUMA found that evaluation was often overlooked. There is a striking imbalance between the amount of time, money and energy which OECD Member countries invest in strengthening government-citizen connections and their efforts to evaluate the effectiveness of these measures and their impact on public policy-making

 14. Introduktion til Reguleringsteknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jannerup, Ole Erik; Sørensen, Paul Haase

  Denne lærebog i reguleringsteknik henvender sig primært til studerende på universiteter og ingeniørhøjskoler, men er også velegnet til selvstudium og som opslagsbog for ingeniører og teknikere, som arbejder med reguleringsproblemer i praksis.Bogen omhandler modelformulering, analyse og dimensione...... regulering er et væsentligt element i problemløsningen....

 15. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 16. Wind interviewet til politikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Fredag d. 29. september blev centerleder og professor ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind interviewet til Politiken i forbindelse med det tyske forbundsvalgs betydning for EU's fremtid. Mange har spekuleret i om FDP (Freie Demokratische Partei) med deres unægtelige indflydelse på en...... kommende tysk koalition, kommer til at påvirke den tysk-franske alliance i EU-regi. Ikke hvis man spørger Marlene Wind:...

 17. Fra arabisk til latin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  I løbet af det 12. århundrede fik Vesteuropa øjnene op for antikkens videnskab og filosofi gennem oversættelser til latin af arabiske oversættelser at de græske værker. Arabernes egne bidrag, som byggede på antikkens værker, blev også oversat, og dermed blev grunden lagt til renæssancens humanisme....

 18. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk....... ændrede økonomiske forudsætninger og amtskommunerne valgte i stedet at reducere sengetallet og styrke den ambulante behandlingsindsats....

 19. Guide til sand undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Lauge

  2011-01-01

  bliver præsenteret for mellem 200 og 300 siders litteratur, hvor alt selvfølgelig er lige vigtigt for det 'komplekse emne, der er dagens tema'. Disse ting skal være med til at understrege betydningen af netop ens egen undervisning. Morten Lauge Pedersen gør dog til sidst i indlægget opmærksom på, at der...

 20. Laboratory Exercise to Evaluate Hay Preservatives.

  Science.gov (United States)

  McGraw, R. L.; And Others

  1990-01-01

  Presented is a laboratory exercise designed to demonstrate the effects of moisture on hay preservation products in a manner that does not require large amounts of equipment or instructor time. Materials, procedures, and probable results are discussed. (CW)

 1. Exercise thallium-201 scintigraphy in evaluating aortocoronary bypass surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iskandrian, A.S.; Haaz, W.; Segal, B.L.; Kane, S.A.

  1981-01-01

  Thirty patients with recurrent symptoms after aortocoronary bypass graft surgery underwent angiography as well as exercise thallium 201 imaging. Exercise imaging has been shown to be highly specific (100 percent in our study) in evaluating patients after bypass surgery. Patients with complete revascularization have normal thallium 201 images. Similarly, exercise-induced defects are seen only in the presence of incomplete revascularization. There are patients, however, with incomplete revascularization with normal exercise images, but these generally limited to the right coronary artery or the diagonal vessels or their grafts

 2. Solen takker nej til atomkraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl Jakobsen, Lara

  2014-01-01

  Logo. Atomkraft? Nej tak. 1975 Design: Anne Lund for Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)......Logo. Atomkraft? Nej tak. 1975 Design: Anne Lund for Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)...

 3. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 4. Velkommen til produktionsuniversitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2015-01-01

  Universitetet er blevet en fabrik, der spytter forskning og elever ud i et sort hul til ære for ranglister og dimittendstatistikker. Tilbage står forvirrede og stressede forskere og elever, der desperate halser efter misforstået effektivitetskrav.......Universitetet er blevet en fabrik, der spytter forskning og elever ud i et sort hul til ære for ranglister og dimittendstatistikker. Tilbage står forvirrede og stressede forskere og elever, der desperate halser efter misforstået effektivitetskrav....

 5. Emergency preparedness exercises for nuclear facilities: Preparation, conduct and evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  1985-01-01

  This publication offers guidance for operating organizations and public authorities on planning, organizing and conducting exercises, preparing scenarios and evaluating the results of exercises in order to make full use of the experience gained in improving the response planning and preparedness for radiation emergencies. The training aspects associated with achieving an adequate level of emergency preparedness are explored and examples of accident scenarios are presented

 6. Til minde om byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2001-01-01

  Med afsæt i et konkret udstillingseksempel gennemgår artiklen fælles kriterier for en nyere udstillingstypologi, der de seneste 10-15 år er fremkommet på museer i ind- og udland; typen kategoriseres som 'refleksiv' og defineres ud fra 5 grundkriterier, og der trækkes forbindelser til tidlige hist...

 7. Ny servicerobot til landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2005-01-01

  På DTU er der udviklet en servicerobot til landbruget – den autonome landbrugshjælper. Robotten har højpræcisions GPS (RTK), encodere, kompas og tiltsensorer for at kunne positionere sig selv og følge en specificeret rute, endvidere har robotten firhjulstræk og styring på alle fire hjul, hvilket...

 8. Inspirationsguide til god udeskolepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejbye-Ernst, Niels; Mygind, Lærke; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  Inspirationsguide til udeskole ”Hvad er udeskole?”,”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole?”. Det er centrale spørgsmål denne guide belyser. Bl.a. igennem forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål....

 9. Komponenter til udvendig facadeisolering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørregaard, M.; Christensen, G.; Evald, J.

  Rapporten analyserer problemerne ved fremstilling og montering af komponenter til udvendig isolering, som kan opsættes af specialarbejdere. Projektet indebærer ikke en egentlig produktudvikling, men der redegøres for grundlæggende økonomiske og tekniske forhold og bringes eksempler, der belyser n...

 10. Link til hjemmesider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bervild, Charlotte

  2015-01-01

  Link til læringsobjekter/undervisningsportalhttp://videoportal.ucc.dk/channel/10492641/charlotte-bervilds-undervisninghttp://videoportal.ucc.dk/video/8248508/3d-printer-v-lektor-charlotte-bervildFotoblog:http://charlottebervild.blogspot.dk/2008/10/fotocollager-af-charlotte-bervild.html...

 11. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... for at udfolde deres intentioner om lærerarbejde”? Det andet forskningsspørgsmål adresserede adgangsproblematikker i forhold til forskning i skolen og lød: ”Hvordan kan man få adgang til og hvordan skal man forstå skolens hverdagspraksisser”? Gennem afhandlingen er begge spørgsmål blevet diskuteret både...... var både tale om den faktiske, fysiske adgang til en skole, når man dukker op på matriklen og går omkring og ser, hvad der sker. I afhandlingen vises at der det mest af tiden ikke sker noget – der er rig mulighed for at gå omkring, med mindre man italesætter sin intention med at være der. Til eksempel...

 12. Elforbrug til IKT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Larsen, Troels Fjordbak; Christensen, Toke Haunstrup

  I denne rapport opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (TV, DVD,  pillekonsoller, PC, printere, forskellige former for radioer samt alle former for telefoner mv.) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af...

 13. Betontanke til landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndum-Nielsen, T.

  Publikationen fremlægger generelle beregningsmetoder for ringforspændte elementtanke. Desuden redegøres for årsager til skader på betontanke, især konstruktive forhold, både i forbindelse med projektering og udførelse. Meget af stoffet er derfor også relevant for udformning af slapt armerede beto...

 14. Process evaluation of an exercise counseling intervention using motivational interviewing.

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Margaret M; Dickson, Victoria Vaughan; Katz, Stuart D; Sciacca, Kathleen; Chyun, Deborah A

  2015-05-01

  To describe the results of the process evaluation of an exercise counseling intervention using motivational interviewing (MI). Exercise can safely be incorporated into heart failure self-care, but many lack access to cardiac rehabilitation. One alternative is to provide exercise counseling in the clinical setting. This process evaluation was conducted according to previously established guidelines for health promotion programs. This includes an assessment of recruitment and retention, implementation, and reach. Desired number of subjects were recruited, but 25% dropped out during study. Good fidelity to the intervention was achieved; the use of MI was evaluated with improvement in adherence over time. Dose included initial session plus 12 weekly phone calls. Subjects varied in participation of daily diary usage. Setting was conducive to recruitment and data collection. Evaluating the process of an intervention provides valuable feedback on content, delivery and fidelity. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex

  komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit...... opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i...

 16. SUSTAINABLE REMEDIATION SOFTWARE TOOL EXERCISE AND EVALUATION

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kohn, J.; Nichols, R.; Looney, B.

  2011-05-12

  The goal of this study was to examine two different software tools designed to account for the environmental impacts of remediation projects. Three case studies from the Savannah River Site (SRS) near Aiken, SC were used to exercise SiteWise (SW) and Sustainable Remediation Tool (SRT) by including both traditional and novel remediation techniques, contaminants, and contaminated media. This study combined retrospective analysis of implemented projects with prospective analysis of options that were not implemented. Input data were derived from engineering plans, project reports, and planning documents with a few factors supplied from calculations based on Life Cycle Assessment (LCA). Conclusions drawn from software output were generally consistent within a tool; both tools identified the same remediation options as the 'best' for a given site. Magnitudes of impacts varied between the two tools, and it was not always possible to identify the source of the disagreement. The tools differed in their quantitative approaches: SRT based impacts on specific contaminants, media, and site geometry and modeled contaminant removal. SW based impacts on processes and equipment instead of chemical modeling. While SW was able to handle greater variety in remediation scenarios, it did not include a measure of the effectiveness of the scenario.

 17. Vejledninger til Onlineeksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2014-01-01

  Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc......Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc...

 18. Vejledning til Digital Eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2016-01-01

  Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer......Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer...

 19. Branding til kritiske forbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy; Østergaard, Per

  2009-01-01

  Mange forbrugere tager idag aktivt og bevidst stilling til alle dimensioner ved brandet. Denne forbrugertype har fået betegnelsen 'den refleksive forbruger' og er karakteriseret ved hele tiden at medreflektere alle aspekter af brandarkitekturen, når han eller hun køber og forbruger brands. Den...... refleksive forbruger er udtryk for en ny, kritisk forbrugerbevidsthed, som stiller skærpede krav til, hvordan brand management kan adressere forbrugerne - men som også giver nye spillerum for en kreativ udvikling af nye brandingstrategier. Den refleksive forbruger lever nemlig med et konstant, eksistentielt...... refleksive forbruger er tværtimod dybt afhængig af produkter, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne, der bare køber alt, hvad mainstreamvirksomhederne forsøger at prakke dem på. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i...

 20. Studietur til New Zealand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Helle Høy; Hammer, Lisbet; Jepsen, Ingrid

  2016-01-01

  Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger.......Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger....

 1. En dramaturgi til forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  Er film og computerspil ved at smelte sammen? Handlingen i filmen Avatar ser ud som om den foregår i et computerspils fantastiske 3D-grafiske verden. Computerspillet Heavy Rain ser ud som en film noir med direkte referencer til bl.a. Blade Runner. Men selv om der sker disse tilnærmelser, argument......Er film og computerspil ved at smelte sammen? Handlingen i filmen Avatar ser ud som om den foregår i et computerspils fantastiske 3D-grafiske verden. Computerspillet Heavy Rain ser ud som en film noir med direkte referencer til bl.a. Blade Runner. Men selv om der sker disse tilnærmelser...

 2. 'Curriculum' til fremtiden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva

  at tale, handle og resonere på – som særlige måder at udøve elevhed på. Afhandlingen indleveres som 4 artikler, der holdes sammen af en ramme, hvori et poststrukturalistisk teoriapparat ved Kenneth Gergen og Dorte Marie Søndergaard bearbejdes, og til dels forskydes, med henblik på at oparbejde teoretiske...... daglige levede liv i en bygning af glas og beton med særligt fokus på eleverne og deres udvikling af strategier i forhold til deres konstante synlighed i bygningen, 3) tre pigers fortællinger om at være gymnasieelever med særligt henblik på, hvilke kategorier af piger og drenge, hvilke forestillinger om...

 3. Radiological safety evaluation report for NUWAX-79 exercise

  International Nuclear Information System (INIS)

  King, W.C.

  1979-03-01

  An analysis of the radiological safety of the NUWAX-79 exercise to be conducted on the Nevada Test Site in April 1979 is given. An evaluation of the radiological safety to the participants is made using depleted uranium (D-38) in mock weapons parts, and 223 Ra and its daughters as a radioactive contaminant of equipment and terrain. The radiological impact to offsite persons is also discussed, particularly for people living at Lathrop Wells, Nevada, which is located 7 miles south of the site proposed for the exercise. It is the conclusion of this evaluation that the potential radiological risk of this exercise is very low, and that no individual should receive exposure to radioactivity greater than one-tenth of the level permitted under current federal radiation exposure guidelines

 4. Summary of the Fourth International Nuclear Emergency Exercise (INEX-4). Exercise Conduct and Evaluation Questionnaires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Auclair, Jean Patrice; Duchesne, David; Caamano, Delphine; Cessac, Bruno; Mehl-auget, Isabelle; Gering, Florian; Macsuga, Geza; Fukumoto, Masahiro; Holo, Eldri Naadland; Ugletveit, Finn; Griffiths, Mike; Breitinger, Mark; Heinrich, Ann; Mcclelland, Vincent; Ahier, Brian; Lazo, Ted; Mcinturff, Sandi; Kawabata, Masanori; Lazo, Ted; Okyar, Halil Burcin

  2013-01-01

  The INEX-4 consequence management exercise, part of the OECD Nuclear Energy Agency's ongoing series of International Nuclear Emergency Exercises (INEX), was developed under the auspices of the NEA/CRPPH Working Party on Nuclear Emergency Matters (WPNEM) in response to members desire to better prepare for the longer-term response to a nuclear or radiological emergency. The INEX-4 exercise was designed to allow participants to investigate the national and, in some cases, international arrangements for responding to widespread radiological contamination of the urban environment from a radiological dispersal devise (or dirty bomb) and the consequence management issues likely to be raised in the medium to longer term after such an event. The experiences of participating countries were gathered through an evaluation questionnaire and are summarised in this report. The INEX-4 series was developed in 2008, and conducted throughout 2010 and 2011 with 17 participating countries using the INEX-4 scenario for an event involving a radiological dispersal device. An INEX-4 evaluation questionnaire was developed to document the process and results of the exercise, which was designed mainly to test emergency responses/actions related to consequence management and transition to recovery. The conclusions drawn from the INEX-4 experiences varied greatly, but this was to be expected given the nature of the scenario and the involvement of organisations outside of the nuclear community. The evaluation questionnaires completed by each participating country provided detailed information on the national approaches taken with respect to each of the exercise objectives and on issues relating to the international interfaces between countries. In collaboration with the NEA Secretariat, staff from the United States Department of Energy (DOE) reviewed each completed questionnaire to identify and summarise the essential information derived from the exercise for consideration by WPNEM members

 5. Til bunds i metropolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Schmidt, Jeanett; Kastanje, Maj

  2012-01-01

  Dette kapitel søger at belyse hvordan vestafrikanske hjemløse, der er kommet til Danmark som arbejdsmriganter klarer sig i København. Pga. vansligheder med at komme ind på det københavnske arbejdsmarked fratages de initiativet som arbejdstagere og overlever istedet som en art moderne jæger-samler......-samler folk gennem flaskesamling og som klienter på diverse sociale tilbud. Denne deroute er forbundet med hvad Goffman har betegnet som stigma....

 6. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at ...

 7. Ret til dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siden 1990'erne har det flerkulturelle, det flersproglige og det flerreligiøse presset sig på som en brændende aktuel problemstilling, ikke mindst i skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge. Ret til dansk handler om, hvor prekært og konfliktfyldt, det har vist sig at være at forsøge at opretholde...

 8. Hardware Evaluation of the Horizontal Exercise Fixture with Weight Stack

  Science.gov (United States)

  Newby, Nate; Leach, Mark; Fincke, Renita; Sharp, Carwyn

  2009-01-01

  HEF with weight stack seems to be a very sturdy and reliable exercise device that should function well in a bed rest training setting. A few improvements should be made to both the hardware and software to improve usage efficiency, but largely, this evaluation has demonstrated HEF's robustness. The hardware offers loading to muscles, bones, and joints, potentially sufficient to mitigate the loss of muscle mass and bone mineral density during long-duration bed rest campaigns. With some minor modifications, the HEF with weight stack equipment provides the best currently available means of performing squat, heel raise, prone row, bench press, and hip flexion/extension exercise in a supine orientation.

 9. Arbejdspapir til Thesis-seminar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damkjaer, Maja Sonne

  2014-01-01

  Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit....

 10. Tabletop exercise as a tool of evaluating physical protection system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsuzawa, Reina

  2014-01-01

  Evaluation of designed and implemented physical protection system (PPS) is essential for ensuring the effectiveness of PPS. In Japan, nuclear facility operators, which are required to assess performance of PPS, have conducted performance test of PPS element and periodical trainings as well as annual PPS exercise with relevant agencies. In addition to these practical or field efforts, non-field tool for evaluating PPS effectiveness such as tabletop exercise (TTX) can be utilized as it is applied in the USA and other countries. This paper discusses the potential advantage of TTX as an evaluation tool of PPS effectiveness, looking at the characterizations of TTX in comparison to field evaluations, and potential cases where operator would get benefit from TTX especially. (author)

 11. Evaluation of thallium-201 exercise scintigraphy in coronary heart disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murray, R.G.; McKillop, J.H.; Bessent, R.G.; Turner, J.G.; Lorimer, A.R.; Hutton, I.; Greig, W.R.; Lawrie, T.D.V.

  1979-01-01

  Thallium-201 myocardial imaging provides a non-invasive technique in the investigation of patients with suspected coronary heart disease. This study was designed to evaluate thallium-201 ( 201 Tl) scintigraphy in predicting the presence or absence of coronary heart disease in 50 patients presenting with chest pain. The results suggest that computer analysed 201 Tl exercise scintigraphy is a valuable technique for identifying patients with significant coronary artery disease. 201 Tl image data were highly sensitive for detecting the presence of coronary artery disease though accuracy in predicting the extent of disease was limited in patients with multiple vessel disease. The data provides further justification for the use of exercise 201 Tl scintigraphy especially in conjunction with exercise electrocardiography in the investigation of patients with chest pain. (author)

 12. Bidrag til kapitlet: Liturgiske og poetiske tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Himmellysenes Ord", "Daglige Bønner", "Sange til Sabbatsofferet", "Bønner til Højtiderne", "Velsignelser", "Min sjæl, pris Herren"...

 13. Tumour infiltrating lymphocytes (TILs) in breast cancer during pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Azim, Hatem A; Vingiani, Andrea; Peccatori, Fedro; Viale, Giuseppe; Loi, Sherene; Pruneri, Giancarlo

  2015-06-01

  Tumour infiltrating lymphocytes (TILs) is one of the most exciting breast cancer biomarkers, yet no data is available on its prevalence in tumours diagnosed during pregnancy. We evaluated the prevalence of TILs (stromal and intratumoural) in pregnant and non-pregnant young breast cancer patients. 11/116 (9.6%) of the non-pregnant and 2/86 (2.3%) pregnant patients had TILs ≥ 50% (p pregnancy. The low prevalence could reflect the state of low host immunity associated with pregnancy. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. En dronning kom til byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Det er ganske rigtig et af dansk håndbolds mest dramatiske kapitler Dan Philipsen beskriver i sin bog om Anja Andersens eventyr i Slagelse: 'En dronning kom til byen'. Bogen er velskrevet, og er i sin form en velsignet god gang underholdning til natbordet. Problemet er bare, at man kan have svært...

 15. Arbejdspapir til Thesis-seminar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damkjaer, Maja Sonne

  2014-01-01

  Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit.......Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit....

 16. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 17. 4 trin til succesfuld samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald Larsen, Stine

  2014-01-01

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i f...

 18. Introduktion til IBSE-didaktikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe

  2012-01-01

  Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/......Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/...

 19. Fra feltarbejde til fremvisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Birgitte Geert; Keissner, Michael

  2007-01-01

  Med workshoppen ”Brugerdreven Innovation i praksis – fra observation til prototype på 5 dage” har Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Århus og Designit A/S arbejdet på at tænke i nye og meget alternativ baner for at sikre trafiksikkerheden for cyklende børn. Deltagerne har gennem opgaven ”hv...... ”hvordan kan vi øge trafiksikkerheden for cyklende børn i alderen 7-14 år” gennemgået et næsten komplet brugerdreven designforløb indeholdende følgende elementer: • Feltarbejde • Behandling af empiri • Idéskabelse • Rapid prototyping......Med workshoppen ”Brugerdreven Innovation i praksis – fra observation til prototype på 5 dage” har Arkitektskolen Aarhus, Ingeniørhøjskolen Århus og Designit A/S arbejdet på at tænke i nye og meget alternativ baner for at sikre trafiksikkerheden for cyklende børn. Deltagerne har gennem opgaven...

 20. Evaluation of left cardiac function by exercise in hypertrophic cardiomyopathy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konishi, Tokuji; Horayama, Norihisa; Hamada, Masayuki; Nakano, Takeshi; Takezawa, Hideo

  1981-01-01

  Left ventricular systolic and diastolic features at rest and exercise in hypertrophic cardiomyopathy were evaluated by Fourier analysis of blood pool scintigraphy (intracorporeal labelling with sup(99m)Tc-RBC). In the normal group (17 subjects), the left ventricular ejection fraction showed a linear increase, but no abnormality of regional ventricular wall motion, by multistage exercises. The hypertrophic cardiomyopathy group showed higher left ventricular ejection fractions at rest than those of the normal group, and in the HCM group (non-obstructive, from morphological features; 7 cases) the left ventricular ejection fraction did not increase any more when it reached a certain plateau in accordance with increased stress. In the HOCM (obstructive; 5 cases), the left ventricular ejection fraction showed a decreasing tendency as the stress was increased and also showed contractile abnormalities from the left ventricular center to the apex. Fourier analysis was effective for the evaluation of these changes. (Chiba, N.)

 1. Exercises

  Science.gov (United States)

  ... Departments Clinical Research & Science Education & Training Home Conditions Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) COPD: Overview COPD: Lifestyle Management COPD: Exercises COPD: Exercises Make an Appointment Refer a Patient Ask a Question Reviewed by Barry J. Make, ...

 2. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 3. An evaluation of a college exercise leader program: using exercise science students as advocates for behavior modification.

  Science.gov (United States)

  Armstrong, Shelley Nicole; Henderson, Daniel R; Williams, Brian M; Burcin, Michelle M

  2014-11-01

  The purpose of this study was to evaluate a college's exercise leadership program, which was developed to help students, faculty and staff implement behavior changes necessary to begin and maintain a comprehensive exercise program. From 2006-2011, a total 66 subjects were recruited and each was assigned to a student exercise leader. Based on comprehensive baseline assessments, each student designed an individualized exercise program for his/her subject. At program completion, the subjects were reassessed. Paired t tests were used to find significant statistical changes (P College Health Association known as Healthy Campus 2020. The findings from this study have a direct impact on programmatic efforts.

 4. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 5. Udkast til manus – FOREBYGGELSE AF RYNKER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertram, Hanne Christine S.

  2018-01-01

  Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'.......Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'....

 6. Scintigraphic evaluation of muscle damage following extreme exercise: concise communication

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matin, P.; Lang, G.; Carretta, R.; Simon, G.

  1983-04-01

  Total body Tc-99m pyrophosphate scintigraphy was performed on 11 ''ultramarathon'' runners to assess the ability of nuclear medicine techniques to evaluate skeletal-muscle injury due to exercise. We found increased muscle radionuclide concentration in 90% of the runners. The pattern of muscle uptake correlated with the regions of maximum pain. The detection of exercise-induced rhabdomyolysis appeared to be best when scintigraphy was performed within 48 hr after the race, and to be almost undetectable after about a week. It was possible to differentiate muscle injury from joint and osseous abnormalities such as bone infarct or stress fracture. Although 77% of the runners had elevated serum creatine kinase MB activity, cardiac scintigraphy showed no evidence of myocardial injury.

 7. Scintigraphic evaluation of muscle damage following extreme exercise: concise communication

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matin, P.; Lang, G.; Carretta, R.; Simon, G.

  1983-01-01

  Total body Tc-99m pyrophosphate scintigraphy was performed on 11 ''ultramarathon'' runners to assess the ability of nuclear medicine techniques to evaluate skeletal-muscle injury due to exercise. We found increased muscle radionuclide concentration in 90% of the runners. The pattern of muscle uptake correlated with the regions of maximum pain. The detection of exercise-induced rhabdomyolysis appeared to be best when scintigraphy was performed within 48 hr after the race, and to be almost undetectable after about a week. It was possible to differentiate muscle injury from joint and osseous abnormalities such as bone infarct or stress fracture. Although 77% of the runners had elevated serum creatine kinase MB activity, cardiac scintigraphy showed no evidence of myocardial injury

 8. Social service til alle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  Social service til alle - ideen om at den sociale myndighed skal ud at støtte alle borgere i at være med i samfundslivet, hvis de har problemer med det - var en revolutionerende idé for nogle årtier siden. Ideen bestod i at indbygge en kollektiv solidaritet i samfundet og give lokale statsorganer...... ansvar for gennemførelsen af denne idé. Organiseringen af ideen måtte rumme og gennemleve alle de modsætninger og konflikter, der følger, når den konkret skal tage form i opbygningen af en mere og mere omfattende social service. Det er historien om udviklingen af den sociale serviceorganisation der her...

 9. Til-pasning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøje, Jakob Ditlev; Nielsen, Steen Baagøe

  Vi fremlægger her første del af undersøgelsen af projektet Professionsbachelorisering i et vadested. Det er en undersøgelse af, hvilke orienteringer og strategier nyuddannede pædagoger (uddannet i maksimalt 1 ½ år) anlægger i forhold til at indtage og bestride deres arbejde, og hvordan sådanne...... orienteringer og strategier indgår i udviklinger, afviklinger og reproduktioner af det pædagogiske arbejde. Vi undersøger her det pædagogiske arbejde, som det foregår a) i de integrerede institutioner med de mindste børn, dvs. 0‐6 års institutioner, b) i klub og c) i SFO. I denne delrapport er det arbejdet i de...

 10. Use of post-exercise laryngoscopy to evaluate exercise induced dyspnea.

  LENUS (Irish Health Repository)

  McNally, P

  2010-10-01

  We present the case of a child with asthma who continued to have marked exercise induced dyspnea despite appropriate treatment, and in the face of adequate control of all other asthma symptoms. Spirometry showed a marked truncation of inspiratory flow, and laryngoscopy performed immediately after exercise showed laryngomalacia with dynamic, partial inspiratory obstruction. Exercise induced laryngomalacia (EIL) is a rare cause of exercise induced dyspnea which is diagnosed by post exercise flexible laryngoscopy and may require supraglottoplasty.

 11. TILs in Head and Neck Cancer: Ready for Clinical Implementation and Why (Not)?

  OpenAIRE

  De Meulenaere, Astrid; Vermassen, Tijl; Aspeslagh, Sandrine; Vandecasteele, Katrien; Rottey, Sylvie; Ferdinande, Liesbeth

  2016-01-01

  The assessment of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) has recently emerged as a prognostic biomarker in several solid tumors. Quantification and subtyping of TILs reflects the immune response in the tumor microenvironment, contributing to either tumoral immune attack or escape and thereby affecting outcome. Despite the growing evidence of its value as prognosticator, TILs analysis has not yet found its way to daily clinical practice. The aim of this review is to evaluate whether the current...

 12. Retten til at blive glemt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld; Schaumburg-Müller, Sten

  2015-01-01

  Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain analyserer artiklen begrebet retten til at blive glemt« og dettes betydning for medierne på tværs af tre regelsæt: persondatareguleringen, mediedatabaseloven og de presseetiske regler. Der argumenteres for, at retsstillingen, særligt i...... forhold til mediedatabaseloven, på flere punkter er uklar og muligvis i strid med EU-retten og EMRK....

 13. Bedre veje til en ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slotved, Mette; Hjermov, Pernille; Jensen, Vibeke Myrup

  Formålet med delopgave 2 er at identificere praksisser, der er virkningsfulde i forhold til at få unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Undersøgelsen retter således fokus på god praksis i forhold til målgruppen af unge mellem 16 og 25 år, som af faglige, personlige eller sociale år...

 14. Et farvel til terror? Indledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David; Jensen, Carsten

  2015-01-01

  Der kan være forskellige grunde til, at så mange lande, herunder Danmark, alligevel vælger at deltage i bekæmpelsen af ISIS, selvom udsigterne til en endelig succes fortaber sig i fremtidens usikkerhed. De følgende kapitler er sammensat således, at de giver en bred forståelse af de udfordringer o...

 15. Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Labuz, Nadia; Bundsgaard, Jeppe; Kjertmann, Kjeld

  Projektet At skrive sig til læsning er et Videnkupon-projekt finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og firmaet Jamus. Projektet havde til formål at bidrage til viden om og kvalificere udviklingen af en app til iPad, som har til formål at støtte børn i deres skrive- og læseudvikling....... Projektet bestod konkret i diskussioner og konsulentbistand under udviklingen af app'en, og i empiriske undersøgelser af den første brug af app'en i to herboende amerikanske børnefamilier. Projektet resulterede i positiv evaluering af app'en og den praksis, der kan udvikle sig omkring brugen af den, og det...... resulterede i en række konkrete forslag til videreudvikling, samt i 10 principper for god brug af app'en....

 16. Kinas nye mand vil korruptionen til livs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup Christensen, Nis

  2013-01-01

  Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til.......Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til....

 17. Cytotoxic evaluation of essential oil from Zanthoxylum rhoifolium Lam. leaves Avaliação citotóxica do óleo volátil extraído das folhas do Zanthoxylum rhoifolium Lam.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saulo Luis da Silva

  2007-06-01

  Full Text Available Zanthoxylum rhoifolium Lam is a plant popularly used as antimicrobial, for malaria and inflammatory treatment. The essential oil of Z. rhoifolium was extracted and its cytotoxic effects against HeLa (human cervical carcinoma, A-549 (human lung carcinoma, HT-29 (human colon adenocarcinoma, Vero (monkey kidney cell lines and mice macrophages were evaluated. Some of the terpenes of its essential oil (ß-caryophyllene, alpha-humulene, alpha -pinene, myrcene and linalool were also tested to verify their possible influence in the oil cytotoxic activity. The results obtained permitted to confirm that the essential oil is cytotoxic against tumoral cells (CD50 = 82.3, 90.7 and 113.6 µg/ml for A-549, HeLa e HT-29 cell lines, respectively, while it did not show cytotoxicity against non-tumoral cells (Vero and mice macrophages. Thus, the essential oil from Z. rhoifolium leaves seems to present a possible therapeuthic role due to its selective cytotoxic activity against tumoral cell lines.O Zanthoxylum rhoifolium Lam. é uma planta popularmente utilizada como antimicrobianos, no tratamento da malária e de inflamações. O óleo volátil do Z. rhoifolium foi extraído e posteriormente foi avaliada a sua citotoxicidade contra células HeLa (carcinoma cervical humano, A-549 (carcinoma de pulmão humano, HT-29 (adenocarcinoma de cólon humano, Vero (rim de macaco e macrófagos de camundongos. Alguns terpenos constituintes do óleo volátil (beta-cariofileno, alfa -humuleno, alfa -pineno, mirceno e linalool também foram testados para verificar as possíveis influências sobre a citotoxicidade do óleo. Os resultados obtidos permitiram verificar que o óleo volátil é citotóxico contra células as tumorais (CD50 = 82.3, 90.7 e 113.6 µg/ml para A-549, HeLa e HT-29 cell lines, respectivamente, mas não apresenta citotoxicidade contra as células não tumorais (Vero e macrófagos de camundongos. Desta forma o óleo volátil das folhas do Z. rhoifolium demonstra

 18. Evaluation of hibernating myocardium with exercise thallium-201 myocardial SPECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hashimoto, Yasunori; Yamabe, Hiroshi; Yasaka, Yoshinori; Namura, Hiroyuki; Maeda, Kazumi; Yokoyama, Mitsuhiro

  1991-01-01

  Seven patients with left ventricular wall motion abnormality underwent exercise thallium-201 myocardial SPECT before and after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) for the infarct-related artery. Both redistribution (Rd) images and %Tl uptake were examined to evaluate the capability of SPECT to diagnose pre-PTCA hibernation of the myocardium. Of 7 patients (18 segments), 5 (13 segments) were found to have an improvement of wall motion abnormality on left ventricular cineangiogram, leading to a diagnosis of hibernating myocardium. For all of the 5 patients, delayed SPECT images showed complete Rd in one patient (2 segments) and incomplete Rd in 4 patients (11 segments). In addition, %Tl uptake on early images was 54.3±19.4% before PTCA and 78.8±19.2% after PTCA. These results indicated that exercise thallium-201 myocardial SPECT may be useful for diagnosis of hibernating myocardium. It should, however, be noted that of 13 segments diagnosed with hibernation, 6 had Rd on post-PTCA SPECT in spite of the absence of restenosis. (N.K.)

 19. Metrics for Performance Evaluation of Patient Exercises during Physical Therapy.

  Science.gov (United States)

  Vakanski, Aleksandar; Ferguson, Jake M; Lee, Stephen

  2017-06-01

  The article proposes a set of metrics for evaluation of patient performance in physical therapy exercises. Taxonomy is employed that classifies the metrics into quantitative and qualitative categories, based on the level of abstraction of the captured motion sequences. Further, the quantitative metrics are classified into model-less and model-based metrics, in reference to whether the evaluation employs the raw measurements of patient performed motions, or whether the evaluation is based on a mathematical model of the motions. The reviewed metrics include root-mean square distance, Kullback Leibler divergence, log-likelihood, heuristic consistency, Fugl-Meyer Assessment, and similar. The metrics are evaluated for a set of five human motions captured with a Kinect sensor. The metrics can potentially be integrated into a system that employs machine learning for modelling and assessment of the consistency of patient performance in home-based therapy setting. Automated performance evaluation can overcome the inherent subjectivity in human performed therapy assessment, and it can increase the adherence to prescribed therapy plans, and reduce healthcare costs.

 20. Norsk inspiration til uddannelse og job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; Thomsen, Rie; Buhl, Rita

  2017-01-01

  Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job......Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job...

 1. Bidrag til kapitlet: Fragmenter med forskelligt indhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren; Lemche, Niels Peter

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Danielapokryfen" ("Aramaisk apokalypse"), "Nabonids Bøn", "Apokryf Salme og Bøn" ("Hyldest til Kong Jonatan"), Historiske tekster, Kalendertekster, "Det Nye Jerusalem"...

 2. Wind interviewet til Berlingske om den stigningen opbakning til EU blandt danskerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var tirsdag den 11. juli interviewet til Berlingske om den stigende opbakning til EU blandt danskerne. Wind forklarer blandt andet stigningen med de igangværende Brexit forhandlinger, men også at truslen fra Rusland er med til at forstærke opbakningen til EU...

 3. Clinical evaluation of efonidipine hydrochloride in angina pectoris. Evaluation in exercise 201Tl myocardial scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hori, Masatsugu; Nishimura, Tsunehiko

  1996-01-01

  Clinical usefulness of once-daily administration of 20 to 60 mg of efonidipine hydrochloride and coronary hemodynamics during exercise 201 Tl myocardial scintigraphy were investigated in patients with angina pectoris. Out of 11 patients enrolled in this study, 9 patients were included in the evaluation of patients' impression, in improvement rating in subjective symptoms, in the analysis of the exercise test, in the improvement rating of images on 201 Tl myocardial scintigraphy, and in the global improvement rating, while 10 patients were included in the overall safety rating. Four patients in improvement rating in subjective symptoms, 2 in improving rating in the exercise test, and 5 in the global improvement rating were rated 'improved' or better. In the improvement rating on the exercise 201 Tl myocardial scintigraphy image, reduction of the image was observed in 5 patients, 3 out of which were evaluated as 'improved' or better. A distinctive reduction of ischemic regions was observed in 2 patients out of the 3. A significant decrease in the number of angina pectoris events and a decreasing tendency in consumption of fast-acting nitrates were observed in spite of the low number of the patients studied. An adverse effect was observed in 1 patient and abnormal laboratory values were observed in 2 patients which were improved promptly after withdrawal of the drug. It was in 7 patients evaluated as 'no problem', while in 4 patients it was evaluated as 'useful' or more. (author)

 4. En kommentar til Becks model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipps, Morten; Andersen, Thomas Dyreborg

  2014-01-01

  Flipped classroom – en trend vi må forholde os til Online læringsressourcer har de sidste par år fået mange til at indse at teknologien har noget radikalt andet at byde på, og dette har skabt en populær didaktik kaldet flipped classroom som vi både ser vinde indpas i folkeskolen og på...... Professionshøjskolen Metropol hvor vi er ansat. Kommentaren her retter sig mod en tidligere bragt artikel i MONA, “Det virtuelle læringsrums topologi” af Claus Jessen. Vi argumenterer for at den didaktiske model flipped classrooms brug af video, frem for tavleundervisning, kan frigøre undervisningstid til at arbejde...

 5. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 6. Til kulturhistoriens genealogi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Damsholt

  2010-11-01

  Full Text Available Hvad er kulturhistorie? Dette retoriske spørgsmål stillede en af dansk kulturhistories faddere Troels Troels-Lund allerede på tærsklen til det 20. århundrede og gav sit eget veloplagte og polemiske svar, hvor han hyldede dagliglivets historie frem for staternes og krigenes historie. Men er dette svar - såvel som spørgsmålet - stadig relevant i det 21. århundrede? I det følgende skal vi se lidt nærmere på, hvad det særligt er kulturhistorie kan, og hvorvidt og hvordan den adskiller sigfra den almindelige historie.Abstract: The Genealogy of Cultural HistoryWhat is cultural history? The paper discusses whether cultural history still should be defined by having a specific empirical object such as the history of everyday life. Taking the point of departure in the current mainstreaming of cultural history and topics outside political history within the discipline of history after the cultural turn, it is argued that cultural history should rather be a specific analytical strategy. The paper investigates the Foucauldian notion of genealogy or "history of the present" and proposes an understanding of cultural history asan analytical strategy that seeks to destabilize a present that has forgotten its contingency and the time-bound questions that gave rise to its beliefs and practices. Genealogy is therefore about tracing the heterogeneous pathways that led to the apparent solidity of the present. A first sketch to a genealogy of cultural history in Denmark is given through a discussion of the canonized text by T. Troels-Lund, On Cultural History from 1894. The idea of everyday life as the analytical and defining object of cultural history is constituted in this text as well as in the disciplinary battles that formed the situational background for Troels-Lunds argument. Instead of taking this situated definition for a given fact cultural history is - in the tradition from Foucault - understood as a critical, destabilizing and thus self

 7. Exercise Challenge for Exercise-Induced Bronchospasm. Confirming Presence, Evaluating Control.

  Science.gov (United States)

  Kaplan, Ted A.

  1995-01-01

  Exercise-induced bronchospasm commonly strikes young people, keeping many away from activity. The exercise challenge test (a powerful tool in diagnosing the condition, fine-tuning treatment, and improving patient compliance) can help get patients back in action. Knowing how to interpret and use test results helps physicians expedite effective…

 8. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 9. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...

 10. Fra dobbelt medlemskab til dobbelt fravalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Christian Lyhne; Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen

  2011-01-01

  I de seneste 15 år er medlemstallet i fagforeninger og a-kasser faldet drastisk. Set i forhold til den danske model kan dette give næring til bogens tese om en tendens til en voksende outsidergruppe på det danske arbejdsmarked – en gruppe der står uden for den traditionelle organisering af...

 11. Recommended criteria for the evaluation of on-site nuclear power plant emergency exercises

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lafortune, J.F.

  1997-01-01

  A review of existing Canadian and International emergency exercise evaluation criteria and approaches has been conducted. Based on the results of the review, criteria are proposed for the evaluation of on-site emergency exercises for Canadian nuclear power stations. The proposed criteria are performance-based. They are comprehensive, yet remain adaptable to all stations and accident scenarios. They are primarily aimed at radiological emergency exercises, but are entirely applicable to fire or other conventional exercises. This report also addresses evaluation preparation and methodology. (author). 21 refs., 6 tabs

 12. Handbook for the planning, co-ordination and evaluation of emergency exercises in nuclear power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schmidtborn, I.; Bath, N.

  1999-01-01

  The efficiency of the on-site emergency organization in German nuclear power plants is tested regularly through emergency exercises. To achieve federal harmonization on a high level of quality a handbook for the planning, co-ordination and evaluation of such exercises has been developed in the frame of the regulatory investigation programme. In this handbook requirements are set out for emergency training. Key elements are a modular structure, rules to be observed and guidance for post-exercise evaluation. (orig.) [de

 13. Exercise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Idorn, Manja; thor Straten, Eivind Per

  2016-01-01

  We recently demonstrated that voluntary exercise leads to an influx of immune cells in tumors and a greater than 60% reduction in tumor incidence and growth across several mouse models. Improved immunological control of tumor progression may have important clinical implications in the prevention...

 14. Non-invasive evaluation for pulmonary circulatory impairment during exercise in patients with chronic lung disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamamoto, Hiroshi

  1990-01-01

  Thallium-201 myocardial scintigraphy was performed at rest and during exercise on sixteen patients with chronic lung disease to evaluate the secondary pulmonary hypertension during exercise with non-invasive technique. An inverse significant correlation was found between thallium activity ratio (TAR) of left ventricle plus ventricular septum to right ventricle and both of pulmonary vascular resistance and right to left ventricular work index ratio during exercise. The patients were divided into three groups according to mean pulmonary arterial pressure (P-bar PA ) at rest and during exercise: the first group consisted of six patients with pulmonary hypertension during exercise (P-bar PA : below 25 mmHg at rest and above 30 mmHg during exercise), the second group consisted of four patients with pulmonary hypertension at rest (P-bar PA above 25 mmHg at rest), and the third group consisted of six patients without pulmonary hypertension (P-bar PA below 25 mmHg at rest, below 30 mmHg during exercise). In the first group, TAR during exercise was lowered than at rest in four patients, and in the second group TAR during exercise was lowered than at rest in all, while in the third group TAR during exercise was increased than at rest in five patients. These results suggest that thallium-201 myocardial scintigraphy can reflect pulmonary hemodynamics during exercise in patients with chronic lung disease and it is of great use to predict the patients with pulmonary hypertension during exercise. (author)

 15. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale probl...

 16. En statholder skriver til kejseren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinge, George Amstrup

  2005-01-01

  I sine breve til kejser Trajan følger den romerske forfatter Plinius det klassiske retoriske systems skema for den epideiktiske genre. Brevene behandler eksplicit de dyder, der var den klassiske lovtales topoi, og de bliver betonet ved hjælp af forskellige former for amplificatio. Brevsamlingen...

 17. Brug af mindfulness til facilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 18. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske...

 19. Kilder til output-legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk

  2016-01-01

  Diskussioner om legitimitet i den Europæiske Union bygger ofte på det teoretiske skel mellem output-legitimitet og andre former for legitimitet. Dette skyldes ikke mindst, at netop Unionens evne til at levere reale løsninger på reale problemer er en væsentlig – hvis ikke den væsentligste – kilde ...

 20. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 1. The nuclear weapons fallout preparedness exercise LOTTA. A presentation and evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tovedal, H.

  2000-10-01

  This report contains a presentation and evaluation of an emergency preparedness exercise (LOTTA) that was carried out at FOA NBC Defense in May 1998. The exercise scenario was based on a nuclear weapons explosion in Norway and the paper describes the development of the scenario including weather prognosis for the simulation of dose rate-, laboratory- and field measurements made during the exercise. An evaluation of the different functions trained is also given. This is the main report in a series of reports concerning exercise LOTTA

 2. Evaluation of a cancer exercise program: patient and physician beliefs.

  Science.gov (United States)

  Peeters, C; Stewart, A; Segal, R; Wouterloot, E; Scott, C G; Aubry, T

  2009-08-01

  Participation in an exercise intervention during cancer treatment diminishes the side effects associated with cancer therapies, although such benefits vary according to the disease and the patient characteristics. A structured exercise program providing an individualized fitness program tailored to the patients' illness, treatment, and fitness level would address this variability. However, the need, desired components, and anticipated barriers of such a program have not been systematically explored from either the point of view of cancer patients or treating oncologists. Sixty-six cancer patients and 18 medical and radiation oncologists were surveyed on the above variables. Cancer patients and oncologists alike perceived a need for a structured exercise program during and after medical treatment for cancer. Among cancer patients, the most commonly preferred feature was access to consultation with an exercise specialist who could take into account the patient's previous exercise and medical history. Over a third of patients reported interest in a hospital-based fitness program. Oncologists were in favor of appropriate supervision of patients during exercise, and noted insufficient time to discuss exercise in their practice. Respondents noted time and parking as barriers to participation. Overall, results support the need for a supervised exercise program during active treatment for cancer and highlight the desired features of such a program.

 3. Evaluation of the Virtual Physiology of Exercise Laboratory Program

  Science.gov (United States)

  Dobson, John L.

  2009-01-01

  The Virtual Physiology of Exercise Laboratory (VPEL) program was created to simulate the test design, data collection, and analysis phases of selected exercise physiology laboratories. The VPEL program consists of four modules: (1) cardiovascular, (2) maximal O[subscript 2] consumption [Vo[subscript 2max], (3) lactate and ventilatory thresholds,…

 4. Thallium-201 exercise myocardial imaging to evaluate myocardial perfusion after coronary artery bypass surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirzel, H.O.; Nuesch, K.; Sialer, G.; Horst, W.; Krayenbuehl, H.P.

  1980-01-01

  To assess the usefulness of thallium-201 exercise scintigraphy in evaluating myocardial perfusion after coronary artery bypass surgery, imaging was performed after submaximal bicycle ergometry and at rest in 54 patients before and within 24 +- 10 (SD) weeks after operation. Scintigraphy identified 8 out of 20 patients who were symptom free after operation and showed normal exercise electrocardiograms as still having exercise-induced ischaemia and thus as having not truly benefited from the surgical intervention. In contrast, improvement in perfusion was documented in 17 out of 31 patients despite further complaints of chest pain and persistence of a pathological exercise electrocardiogram in 6 of them. Bypass graft patency rate paralleled the scintigraphic findings in the 35 patients who were restudied arteriographically. It was concluded that thallium-201 exercise scintigraphy is a useful technique to document changes in regional perfusion after surgery and is definitely superior to the clinical evaluation of patients including the exercise electrocardiogram. (author)

 5. Evaluation of the support schemes of The District Heating Program during the period 2008 to 2011; Evaluering av stoetteprogrammene for fjernvarme i perioden 2008 til 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindland, Odd Ivar; Johansen, Staale; Holstad, Jon; Vennes, Wenche; Kallset, Eirik

  2012-11-01

  The District Heating Program as they are designed today, are evaluated after four years of operation, to see if the program works as intended and meet the goals that were set up at the start of 2008. It is also seen in the evaluation of the development of district heating market in the period, to see if there are trends and changes in the regulatory framework that makes it appropriate to make changes to the programs. Users 'perception of the program and the programs' direct and indirect influence on the development of district heating market is also considered. The PricewaterhouseCoopers AS (PwC) has carried out the evaluation, commissioned by Enova. PwC has conducted Internet-based surveys and interviewed actors in various roles within the district. PwC concluded that the goals that were set at the input of the program period is reached. Energy results were higher than expected, while there is a trend that Enova have to pay more and more for the projects. The number of applications and projects has remained fairly stable, while projects have been smaller in size and extent. (eb)

 6. Evaluation of the Emergency Response Command Center. Development of a method for evaluating the performance of the ERCC during exercises

  International Nuclear Information System (INIS)

  Groth, M.

  1997-02-01

  The report describes the development of a structured method for evaluation and analysis of staff performance in the Emergency Response Command Centre (ERCC) during exercises. A comprehensive literature search including current research and theoretical bases in the area of group dynamics has been carried out. To supplement this, ERCC activities during an emergency exercise were observed and responsible staff individuals and others involved were interviewed. From this material, two evaluation instruments were constructed: An Evaluation form for the function of ERCC, which addresses: Activation, information handling, teamwork and overall critique of the exercise; and an Evaluation form for responsible personnel in ERCC, which addresses: Activation, procedures-checklists etc, information handling, teamwork, personnel qualifications, and overall critique of the exercise. The method has been tested in two actual exercises at Ringhals NPP and has been found to effectively fulfill its purpose. 7 refs

 7. Forsøg med brobygning til EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katznelson, Noemi; Görlich, Anne; Hansen, Niels-Henrik Møller

  En evaluering af 12 projekter, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat i samarbejde med Undervisningsministeriet. De 12 projekter har til hensigt at hjælpe unge på kontanthjælp i gang med en ordinær uddannelse. Der er tale om en midtvejsevaluering , hvorved målet med evalueringen er at give de...

 8. Avaliação sensorial de filés de tilápias alimentadas com diferentes níveis de levedura alcooleira Sensory evaluation of the tilapia fillets fed with different levels of alcohol yeast

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirian de Souza Panini

  1999-07-01

  Full Text Available Foram utilizados 240 alevinos de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus, com 45 dias, sexualmente revertidos, com peso médio inicial de 1,25 ± 0,14g, alocados em caixas de amianto. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a influência da inclusão de levedura alcooleira na ração sobre a aceitabilidade de filés de tilápias alimentadas com 4 diferentes rações experimentais, contendo 0%, 10%, 20% e 30% de levedura alcooleira. A análise de variância dos resultados experimentais foi delineada em parcelas subdivididas (Split-Plot, com 4 tratamentos, 43 provadores não treinados e 3 repetições, utilizando escala hedônica de 1 a 7 pontos. O teste de Tukey, realizado para médias das notas atribuídas aos filés, revelou que se poderia utilizar até 20% de levedura alcooleira, sem modificações significativas das características organolépticas dos filés de tilápias, ao nível de 5% de probabilidade (p Two hundred and forty 45-day-old fingerlings of Nile tilapias (Oreochromis niloticus, sexually reverted with an initial average weight of 1.25 ± 0.14g and stocked in amianthus boxes, were used as a sample. The aim of this investigation was to evaluate the influence of alcoholic yeast inclusion in diets on the acceptability of tilapia fillets fed with four different experimental diets containing 0%, 10%, 20% and 30% alcoholic yeast. The variance analysis of the experimental results was split-plot delineated with four treatments, 43 untrained provers and three repetitions, using a 1-to-7-points hedonic scale. Tukey's test applied to the score means attributed to the fillets showed that using up to 20% of alcoholic yeast will not modify significantly (p < 0,05 the organoleptic characteristics of tilapia fillets.

 9. Meta-evaluation of published studies on evaluation of health disaster preparedness exercises through a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Sheikhbardsiri, Hojjat; Yarmohammadian, Mohammad H; Khankeh, Hamid Reza; Nekoei-Moghadam, Mahmoud; Raeisi, Ahmad Reza

  2018-01-01

  Exercise evaluation is one of the most important steps and sometimes neglected in designing and taking exercises, in this stage of exercise, it systematically identifying, gathering, and interpreting related information to indicate how an exercise has fulfilled its objectives. The present study aimed to assess the most important evaluation techniques applied in evaluating health exercises for emergencies and disasters. This was meta-evaluation study through a systematic review. In this research, we searched papers based on specific and relevant keywords in research databases including ISI web of science, PubMed, Scopus, Science Direct, Ovid, ProQuest, Wiley, Google Scholar, and Persian database such as ISC and SID. The search keywords and strategies are followed; "simulation," "practice," "drill," "exercise," "instrument," "tool," "questionnaire," " measurement," "checklist," "scale," "test," "inventory," "battery," "evaluation," "assessment," "appraisal," "emergency," "disaster," "cricise," "hazard," "catastrophe,: "hospital", "prehospital," "health centers," "treatment centers," were used in combination with Boolean operators OR and AND. The research findings indicate that there are different techniques and methods for data collection to evaluate performance exercises of health centers and affiliated organizations in disasters and emergencies including debriefing inventories, self-report, questionnaire, interview, observation, shooting video, and photographing, electronic equipment which can be individually or collectively used depending on exercise objectives or purposes. Taking exercise in the health sector is one of the important steps in preparation and implementation of disaster risk management programs. This study can be thus utilized to improve preparedness of different sectors of health system according to the latest available evaluation techniques and methods for better implementation of disaster exercise evaluation stages.

 10. EMG evaluation of hip adduction exercises for soccer players

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serner, Andreas; Jakobsen, Markus Due; Andersen, Lars Louis

  2014-01-01

  traditional and two new hip adduction exercises. Additionally, to analyse muscle activation of gluteals and abdominals. MATERIALS AND METHODS: 40 healthy male elite soccer players, training >5 h a week, participated in the study. Muscle activity using surface electromyography (sEMG) was measured bilaterally...... for the adductor longus during eight hip adduction strengthening exercises and peak EMG was normalised (nEMG) using an isometric maximal voluntary contraction (MVC) as reference. Furthermore, muscle activation of the gluteus medius, rectus abdominis and the external abdominal obliques was analysed during...... the exercises. RESULTS: There were large differences in peak nEMG of the adductor longus between the exercises, with values ranging from 14% to 108% nEMG (pEMG results for the gluteals...

 11. En gave til skolernes litteraturundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ......Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ...

 12. Behavior Modification for Obesity: The Evaluation of Exercise, Contingency Management, and Program Adherence.

  Science.gov (United States)

  And Others; Stalonas, Peter M., Jr.

  1978-01-01

  Investigated behavioral programs for obesity. Exercise and self-managed contingency components were compared using obese subjects who were evaluated after treatment and follow-up. Significant weight loss was observed at termination. The influence of exercise at follow-up was noticeable. Subjects engaged in behaviors, yet behaviors were not related…

 13. Electromyographic evaluation of high-intensity elastic resistance exercises for lower extremity muscles during bed rest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinstrup, Jonas; Skals, Sebastian; Calatayud, Joaquin

  2017-01-01

  extremity muscles and normalized to the maximal EMG (nEMG). Likewise, exercise satisfaction was evaluated by a questionnaire. RESULTS: All participants were able to perform all exercises without discomfort and generally rated them satisfactory. High levels of muscle activity were observed for all prime...

 14. Broen fra Berlin til Athen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, Ole Verner

  2016-01-01

  Der er mange broer til Museumsinsel i Berlin eller ”Athen am Spree”, som den også blev døbt under romantikken. To af de vigtigste broer er Friedrichsbrücke og Schlossbrücke. Fortællingen om disse to broer er også en fortælling om Tysklands storhed og fald og om den gigantiske rekonstruktion, som...

 15. inspiration til ordning med undervisningsassistenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molbæk, Mette

  2011-01-01

  Dette inspirationshæfte kan bruges som en guide, når I selv vil anvende undervisningsassistenter. Hæftet giver et overblik over, hvad I særligt skal være opmærksomme på for at få mest muligt ud af jeres lokale ordning. Formålet er at inspirere jer til, hvordan I selv kan iværksætte undervisningsa...

 16. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 17. Development of scenarios for emergency exercises and the systematic evaluation of the results

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schmidtborn, I.; Playfair, A.

  2001-01-01

  This paper describes a systematic method for preparing emergency exercises for the training of power station personnel in the establishment of internal and external communications and the initiation of emergency measures in the case of beyond design basis accidents. The exercises are planned over a period of time in such a way that a wide range of scenarios are covered, keeping repetition to a minimum and the work for preparing the individual exercises is reduced as far as possible. To give an idea of the variety of exercises that can be developed using this method, a selection of the exercise titles that have been used by Colenco over the past 10 years is given. A great deal of importance has to be attached to the evaluation of the exercises

 18. Aerobic Exercise Training in Post-Polio Syndrome: Process Evaluation of a Randomized Controlled Trial.

  Science.gov (United States)

  Voorn, Eric L; Koopman, Fieke S; Brehm, Merel A; Beelen, Anita; de Haan, Arnold; Gerrits, Karin H L; Nollet, Frans

  2016-01-01

  To explore reasons for the lack of efficacy of a high intensity aerobic exercise program in post-polio syndrome (PPS) on cardiorespiratory fitness by evaluating adherence to the training program and effects on muscle function. A process evaluation using data from an RCT. Forty-four severely fatigued individuals with PPS were randomized to exercise therapy (n = 22) or usual care (n = 22). Participants in the exercise group were instructed to exercise 3 times weekly for 4 months on a bicycle ergometer (60-70% heart rate reserve). The attendance rate was high (median 89%). None of the participants trained within the target heart rate range during >75% of the designated time. Instead, participants exercised at lower intensities, though still around the anaerobic threshold (AT) most of the time. Muscle function did not improve in the exercise group. Our results suggest that severely fatigued individuals with PPS cannot adhere to a high intensity aerobic exercise program on a cycle ergometer. Despite exercise intensities around the AT, lower extremity muscle function nor cardiorespiratory fitness improved. Improving the aerobic capacity in PPS is difficult through exercise primarily focusing on the lower extremities, and may require a more individualized approach, including the use of other large muscle groups instead. Netherlands National Trial Register NTR1371.

 19. Aerobic Exercise Training in Post-Polio Syndrome: Process Evaluation of a Randomized Controlled Trial.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric L Voorn

  Full Text Available To explore reasons for the lack of efficacy of a high intensity aerobic exercise program in post-polio syndrome (PPS on cardiorespiratory fitness by evaluating adherence to the training program and effects on muscle function.A process evaluation using data from an RCT.Forty-four severely fatigued individuals with PPS were randomized to exercise therapy (n = 22 or usual care (n = 22.Participants in the exercise group were instructed to exercise 3 times weekly for 4 months on a bicycle ergometer (60-70% heart rate reserve.The attendance rate was high (median 89%. None of the participants trained within the target heart rate range during >75% of the designated time. Instead, participants exercised at lower intensities, though still around the anaerobic threshold (AT most of the time. Muscle function did not improve in the exercise group.Our results suggest that severely fatigued individuals with PPS cannot adhere to a high intensity aerobic exercise program on a cycle ergometer. Despite exercise intensities around the AT, lower extremity muscle function nor cardiorespiratory fitness improved. Improving the aerobic capacity in PPS is difficult through exercise primarily focusing on the lower extremities, and may require a more individualized approach, including the use of other large muscle groups instead.Netherlands National Trial Register NTR1371.

 20. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 1. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 2. An empirical evaluation of the ACSM guidelines for exercise testing.

  Science.gov (United States)

  Kohl, H W; Gibbons, L W; Gordon, N F; Blair, S N

  1990-08-01

  The American College of Sports Medicine (ACSM) has published exercise guidelines identifying individuals who should have an exercise test prior to clearance for exercise participation and whether a physician should supervise the test. These age and health status criteria (apparently healthy, higher risk, and diseased) were developed using clinical judgement and opinion rather than empirical data. Thus, there is a need to validate the recommendations with actual data. We studied the results of 24,332 maximal treadmill tests in men (n = 18,076) and women (n = 5,626) as they associated with age and baseline health status. Commonly accepted criteria for abnormal exercise tests were used (i.e., 1 mm ST segment depression at 0.08 s, systolic blood pressure drop with exercise, complex ventricular ectopy, etc.). There were 895 and 183 abnormal exercise tests in men and women, respectively. Men and women who were apparently healthy had lower abnormality rates per 1,000 tests than those considered to be at higher risk for coronary heart disease and those who had preexisting disease. Further, when those who were at higher risk were considered, those men with only one risk factor had significantly lower abnormality rates than did men with more than one risk factor (95% confidence intervals (CI) per 1,000 tests: 1 risk factor = 36.1-46.4; greater than 1 risk factor = 47.5-62.5). Abnormality rates in women with 1 risk factor were also lower than those in their peers with greater than 1 risk factor, but not statistically so (95% CI per 1,000 tests: 1 risk factor = 24.9-43.0; greater than 1 risk factor = 25.3-54.4).(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 3. Evaluation of implementing a community-based exercise intervention during pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Haakstad, Lene A H; Sanda, Birgitte; Vistad, Ingvild; Sagedal, Linda Reme; Seiler, Hilde Lohne; Torstveit, Monica K

  2017-03-01

  to evaluate the implementation of a community-based exercise intervention (the Norwegian Fit for Delivery study) during pregnancy. descriptive, explorative. healthcare clinics in southern Norway, including urban and rural settings. healthy, nulliparous women with singleton pregnancy of ≤20 gestational weeks, age ≥18 years and body mass index ≥19kg/m 2 . women were randomised to either twice-weekly supervised exercise sessions combined with nutritional counselling (n=303) or standard prenatal care (n=303). The exercise program was based on ACOG guidelines, with the same low-impact workout for all participants, including 60minutes of moderate-intensity cardiovascular and strength training, performed in a group of maximum 25 women. The aim of the present secondary analysis was to report on the intervention group's experience with participating in an exercise program in the 2nd and 3rd trimester, including satisfaction, adherence, adverse effects, as well as motives and barriers for attending the classes. of 303 women randomised to exercise, 274 (92.6%) attended at least one class and 187 (68.2%) completed a questionnaire after completion of the trial assessing their experience with the group sessions. For 71.7%, self-reported exercise dosage was ≥75% of the twice-weekly exercise program and more than seven out of 10 reported to be satisfied or very satisfied with the exercise sessions. A total of 95.1% answered that they would recommend this type of exercise for pregnant friends. Reported motives and health benefits included better aerobic capacity, increased energy levels and exercise enjoyment. No harmful effects of the exercise intervention were noted in the mother or the fetus. results demonstrated that regular group exercise was feasible, safe, and well tolerated in pregnancy, which may encourage incorporating this program into a routine health care setting. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Learning to evaluate multidisciplinary crisis-management team exercises

  NARCIS (Netherlands)

  Berlo, M.P.W. van; Dommele, R. van; Schneider, P.; Veerdonk, I. van de; Braakhekke, E.; Hendriks van de Weem, N.; Dijkman, E. van; Wartna, S.

  2007-01-01

  Training of multidisciplinary crisis management teams is becoming more common practice. Nevertheless, the value of these trainings and exercises is questionable. Scenarios are quite often realistic and challenging to the trainees: the team members are heavily engaged in doing their jobs in a

 5. Evaluation of Dogs with Border Collie Collapse, Including Response to Two Standardized Strenuous Exercise Protocols.

  Science.gov (United States)

  Taylor, Susan; Shmon, Cindy; Su, Lillian; Epp, Tasha; Minor, Katie; Mickelson, James; Patterson, Edward; Shelton, G Diane

  2016-01-01

  Clinical and metabolic variables were evaluated in 13 dogs with border collie collapse (BCC) before, during, and following completion of standardized strenuous exercise protocols. Six dogs participated in a ball-retrieving protocol, and seven dogs participated in a sheep-herding protocol. Findings were compared with 16 normal border collies participating in the same exercise protocols (11 retrieving, five herding). Twelve dogs with BCC developed abnormal mentation and/or an abnormal gait during evaluation. All dogs had post-exercise elevations in rectal temperature, pulse rate, arterial blood pH, PaO2, and lactate, and decreased PaCO2 and bicarbonate, as expected with strenuous exercise, but there were no significant differences between BCC dogs and normal dogs. Electrocardiography demonstrated sinus tachycardia in all dogs following exercise. Needle electromyography was normal, and evaluation of muscle biopsy cryosections using a standard panel of histochemical stains and reactions did not reveal a reason for collapse in 10 dogs with BCC in which these tests were performed. Genetic testing excluded the dynamin-1 related exercise-induced collapse mutation and the V547A malignant hyperthermia mutation as the cause of BCC. Common reasons for exercise intolerance were eliminated. Although a genetic basis is suspected, the cause of collapse in BCC was not determined.

 6. The dynamics of success and failure: how post-behaviour evaluations relate to subsequent exercise intentions and behaviour.

  Science.gov (United States)

  Kwan, Bethany M; Bryan, Angela D; Sheeran, Paschal

  2018-01-25

  Exercise behaviour change involves multiple experiences with success and failure. The Model of Action Phases (MAP) offers a dynamic account of how success and failure influence both immediate evaluations and future decisions and actions. However, predictions from the MAP have not been formally tested. A longitudinal daily diary study was used to examine how post-behaviour evaluations of exercise success and failure influence subsequent exercise intentions and behaviour. Participants (N = 104) set exercise goals, and then kept a daily online exercise diary for four weeks. Participants self-reported exercise behaviour, affective response to exercise, self-evaluations after success or failure at following through on intentions to exercise, and intentions to exercise in the next week. Multilevel modelling revealed significant within- and between-participant relationships among post-behaviour evaluations, intentions and subsequent behaviour. Findings supported MAP-derived predictions about how success and failure at exercise are associated with feelings about exercise and the self, and inform subsequent exercise intentions and behaviour. Positive post-behaviour evaluations of success or failure may stabilise positive intentions and aid maintenance of exercise behaviour. Implications of these MAP-based findings for intervention design are discussed.

 7. Internationale priser til danske pensionskasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2006-01-01

  ATP har netop fået tildelt prisen Risk Award 2006 af det internationale tidsskrift Risk Magazine. Risk Award-prisen er den seneste af en række internationale priser, som ATP har modtaget for bl.a. god forvaltning af porteføljen. I december 2005 modtog ATP fem af de internationale IPE-awards, der ...... uddeles af tidsskriftet Investment & Pensions Europe. Her blev PKA også kåret som bedst i Europa til medlemsservice og kommunikation....

 8. Er Kenya klar til valget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Henrik

  Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede Østafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ”demokratiske parathed” og dermed måske også en god fornemmelse...... af, hvordan det kommende valg i marts vil forløbe. Dette brief kommer med et bud på, om Kenya kan gøre sig fri af de mørke skygger fra valget i 2007....

 9. Persondata i relation til ting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter

  2011-01-01

  En intelligent verden er under udvikling. En verden, hvor stadig flere ting har indbygget digital teknologi, der indsamler personoplysninger med henblik på at lette borgernes tilværelseog for at realisere samfundsmæssige målsætninger. Atiklen vedrører især anvendelsen af intelligente ting i relat...... relation til måling af energiforbrug m.v. Dette kan medføre en øget anvendelse af persondata, og på denne baggrund sætter artiklen fokus på, hvorledes persondataretten finder anvendelse i denne sammenhæng....

 10. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 11. Norsk inspiration til Næstved

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan

  2007-01-01

  Udveksling er ikke et ukendt fænomen i sygeplejerskeuddannelsen – der er en livlig trafik af studerende – ikke bare i norden, men uddannelsen sender studerende ud til flere mere eller mindre eksotiske steder i verden og modtager tilsvarende studerende fra samme. Dette er til stor glæde, gavn og u...

 12. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  . Basel-komiteen har endnu ikke udformet konkrete krav til systemisk vigtige finansielle institutioner, men rammerne for de samlede regulative Basel III-kapitalkrav er i dag så langt fremme, at de schweiziske myndigheders forslag til kapitalkrav for systemiske institutioner i det følgende sammenlignes med...... Basel III....

 13. Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. århundrede og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst. Bogens bidrag er inddelt i fire. I del I introduceres læseren til begreberne apologi og apologetik i antikken og...

 14. Design som metode til innovation og samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2017-01-01

  Kapitel 6 handler om design som metode til innovation og samskabelse. Kapitlet er skrevet af Trine Møller, og det beskriver, hvordan designfagligheden - som en væsentlig anderledes faglighed end den sundhedsfaglige - kan være med til at igangsætte en innovationsproces. Designeren anvender...

 15. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Damsgaard, Jan

  virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende...

 16. Tid til eftertanke i Danske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Martin

  2013-01-01

  Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie.......Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie....

 17. Regnskabsbrugernes adgang til finansiel information via Internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  Artiklen beskriver de børsnoterede selskabers eksisterende rapporteringspraksis via Internettet. Over halvdelen af selskaberne har et website med adgang til finansielle informationer og måned for måned kommer flere til. Selv om årsregnskabets form og indhold er under revision, tyder intet på...

 18. Studiebesøg til Skotland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Reggelsen, Bente; Værge, Merete Vahr

  2009-01-01

  Artiklen beskriver en studietur til Skotland for at opnå ny viden om Storyline. Storylines pædagogiske ide med tematisk undervisningsforløb, hvor elevens engagement og aktivitet er grundlag for læring, blev etableret i 1970’erne. Fordybelse som vejen til læring kom igennem 1990’erne i baggrunden,...

 19. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 20. Talibandræbere kommer til kort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Veicherts, Nicolas Teodors

  2007-01-01

  Afghanistan. Kan NGO'er eller internationale organisationer ikke hjælpe, må regeringerne selv stille den nødvendige, civile kapacitet til rådighed. Det kunne være ved at udlicitere opgaverne til private firmaer, eller ved, som noget nyt, at opstille et egentligt, statsligt beredskab....

 1. Clinical evaluation of exercise thallium-201 whole body scintigraphy in ischemic heart disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaneko, Kenzo; Watanabe, Yoshihiko; Kondo, Takeshi

  1985-01-01

  To evaluate whole body distribution and kinetics of Thallium-201 at exercise and redistribution, whole body scintigraphy (WB-S) was performed on 12 normal subjects (N), 19 patients with angina pectoris (AP) and 18 patients with old myocardial infarction (MI). WB-S was obtained using a gamma camera OMEGA 500 and analized by ADAC System IV. We estimated the following parameters from WB-S; 1) %Distribution (%D): the ratio of whole body counts to organ counts 2) washout rate (WR) in each organ. %D of the heart in N, AP and MI was similar at rest and exercise. At exercise, %D of the lung and the liver decreased and %D of thighs increased remarkably than at rest. At supine exercise, the lung indicated high %D and thinghs indicated low %D compared with at upright exercise. WR of the heart in AP and MI was significantly lower than in N (p<0.005, p<0.01) and further decreased proportionally to the number of stenotic coronary arteries and related to the ischemic ST depression of exercise ECG. WR of the heart was not correlation with pressure rate product and this finding suggested that WR of the heart was not prescribed by the tolerance of exercise but related to coronary flow at exercise a certain degree. WR of the lung in MI was significantly higher (p<0.025) and WR of thighs in AP and MI was significantly lower (p<0.025, p<0.05) compared with N. (author)

 2. Avaliação química e sensorial da farinha de resíduo de tilápias na forma de sopa Chemical and sensorial evaluation of fish meal in soup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávia Braidotti Stevanato

  2007-09-01

  Full Text Available As cabeças de tilápias são resíduos do processamento de peixes comumente descartados e não aproveitadas como alimento. Desta forma realizou-se um estudo sobre a composição química e de ácidos graxos na farinha obtida a partir de cabeças de tilápias. Ainda foram realizadas avaliações sensorial (caldo e sopa e química e de ácidos graxos na sopa elaborada com a farinha. Os objetivos foram avaliar a composição e aceitação dos produtos elaborados com farinha, visando o aproveitamento na alimentação humana, especialmente para a merenda escolar. Os resultados obtidos foram de elevados teores de proteína (38,4%, cinzas (19,4% e lipídios (35,5% na farinha. A sopa apresentou elevada aceitação pelas crianças do ensino fundamental e a composição de ácidos graxos do conteúdo lipídico indicou a presença de diversos ácidos ômega-3, especialmente os ácidos alfa-linolênico (LNA, eicosapentaenóico (EPA, docosahexaenócio (DHA e excelente razão AGPI/AGS. Todos estes parâmetros evidenciam que a inclusão de cabeça de tilápia na forma de farinha é aceitável como alimento e constitui uma fonte nutritiva e benéfica para a saúde humana.Fish heads are normally discarded during fish processing and are not used as food. This study therefore investigated the chemical and fatty acids composition of fish meal produced from tilapia heads. An evaluation was made of the sensorial, chemical and fatty acids characteristics of broth and soup containing this fish meal. The purpose of the study was to analyze the composition and acceptance of products containing fish meal, aiming at its use in human food, especially in school meals. The results indicated that the fish meal contained contents of protein (38.4%, ashes (19.4% and lipids (35.5%. The soup containing fish meal was well accepted by elementary schoolchildren. Moreover, the fatty acids composition of the lipid content indicated the presence of several omega-3 acids, especially

 3. Evaluating the Dynamics of Aircraft Crew Skill Development by Using the Results of Discrete Exercise Marking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lešinskis Aloizs

  2017-08-01

  Full Text Available Aircraft crew training corresponds to the interactive learning models of sensorimotor skill acquisition, and the dynamics of skill acquirement can be approximated by the exponential trend. A model of 5-grade assessment of separate exercises is offered. It helps to calculate a resulting evaluation, in accordance with which the progress level of a discrete exercise is evaluated. Such an evaluation forms one of the points for the analytical construction of a learning curve using the Gaussian method. Possible applications of the learning curve are covered.

 4. En introduktion til John Hatties forskning og feedbackmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kirsten Hyldahl

  John A. C. Hattie har, på baggrund af omfattende forskning, udviklet en feedbackmodel for formativ evaluering også mere populært kaldet feedback som vurdering for læring. Bogen giver en introduktion til feedbackmodellens evidensbaserede fundament, dvs. en indføring i de metaanalyser der ligger ti...... Hatties principper for Visible Learning og feedbackmodellen på et dybere teoretisk grundlag...

 5. Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellum, Jens Christian; Pedersen, Jørgen Lund; Nielsen, Jørgen

  Rapporten henvender sig til projekterende, producenter og brugere af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Rapporten behandler de styrke,- tætheds- og holdbarhedskrav, som i henhold til gældende bestemmelser kræves opfyldt, og angiver med henvisninger til gældende norm...

 6. Trang eller tvang til udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter

  2012-01-01

  Siden 1980’erne i USA og siden 1990’erne i Danmark har coachingbølgen bredt sig med en utrolig gennemslagskraft. Det gælder både i hverdagslivet, i arbejdslivet og i uddannelserne. Alle synes at efterspørge coaching – og vil selv være coaches. Forfatteren kender det fra sin egen arbejdsplads......, universitetet: de studerende ønsker det inderligt. Måske ligefrem en coach til hver. Som en anmelder skrev om et beslægtet fænomen (nemlig Otto Scharmers populære teori U): Den synes at være svaret på en længsel. Men hvilken længsel? – og hvilket svar?...

 7. Den korteste vej til arbejdsmarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohnen, Pernille; Dam Mortensøn, Marie; Klitgaard, Caroline

  Gennem kvalitative interview med sagsbehandlere og ledere i seks kommuner belyser denne rapport indsatsen over for de svageste ledige. Kommunerne bakker op om lovens øgede fokus på at få de ikke-arbejdsmarkedsparate i job, og arbejdsmarkedsperspektivet er klart i deres målsætninger. Men de svageste...... ledige har også andre problemer som fx misbrug og sociale problemer, så vejen til et job kan være lang. Der er stor forskel på, hvordan jobfokuset udmøntes i konkrete indsatser i de forskellige kommuner. Forfatterne afdækker tre overordnede modeller: •Kravmodellen, hvor arbejdsmarkedsperspektivet...

 8. Study Concerning Exercising an Adequate Professional Reasoning in Developing the Evaluation and Audit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vârteiu Daniel Petru

  2017-01-01

  Even though there are regulations which clearly specify the way in which an evaluation process, respectively an adequate audit process must take place, for a good management of encountered situations and difficulties, the evaluator, respectively the auditor must exercise an adequate professional reasoning.

 9. Aerobic Exercise Training in Post-Polio Syndrome: Process Evaluation of a Randomized Controlled Trial

  NARCIS (Netherlands)

  Voorn, Eric L.; Koopman, Fieke S.; Brehm, Merel A.; Beelen, Anita; de Haan, Arnold; Gerrits, Karin H. L.; Nollet, Frans

  2016-01-01

  To explore reasons for the lack of efficacy of a high intensity aerobic exercise program in post-polio syndrome (PPS) on cardiorespiratory fitness by evaluating adherence to the training program and effects on muscle function. A process evaluation using data from an RCT. Forty-four severely fatigued

 10. Exercise myocardial perfusion scintigraphy is useful for evaluating myocardial ischemia even in the elderly

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurata, Chinori; Uehara, Akihiko; Sugi, Toshihiko; Yamazaki, Keisuke [Hamamatsu Univ. School of Medicine, Shizuoka (Japan); Tawarahara, Kei; Mikami, Tadashi; Matoh, Fumitaka; Odagiri, Keiichi

  2000-06-01

  Pharmacologic stress testing is recommended to elderly patients as a valuable alternative to exercise testing. We examined whether exercise testing is as useful for evaluating myocardial ischemia in the elderly as in the young. The consecutive 1,508 patients who underwent exercise {sup 201}Tl single-photon emission computed tomography (SPECT) were divided into six age groups: 6-29 years (n=56), 30-44 (n=143), 45-54 (n=311), 55-64 (n=498), 65-74 (n=402), and 75-88 (n=98). Both heart rate and rate-pressure product at peak exercise were significantly lower in patients aged 75-88 than in the other five groups. The frequency of ischemic ST depression was higher in patients aged 75-88 than in those aged 6-74, although the difference was not significant. Moreover, the frequency of {sup 201}Tl transient defect was significantly higher in patients aged 75-88 than in those aged 6-74. On the other hand, the sensitivity of ischemic ST depression for {sup 201}Tl transient defect was similar among the six groups, but the specificity was significantly lower in patients aged 75-88 than in those aged 6-74. In conclusion, exercise {sup 201}Tl SPECT is useful for evaluating myocardial ischemia even in the elderly, but exercise electrocardiography has limitations such as lower specificity in the elderly than {sup 201}Tl SPECT. (author)

 11. Development and psychometric evaluation of the Dialysis patient-perceived Exercise Benefits and Barriers Scale.

  Science.gov (United States)

  Zheng, Jing; You, Li-Ming; Lou, Tan-Qi; Chen, Nian-Chang; Lai, De-Yuan; Liang, Yan-Yi; Li, Ying-Na; Gu, Ying-Ming; Lv, Shao-Fen; Zhai, Cui-Qiu

  2010-02-01

  Perceptions of exercise benefits and barriers affect exercise behavior. Because of the clinical course and treatment, dialysis patients differ from the general population in their perceptions of exercise benefits and barriers, especially the latter. At present, no valid instruments for assessing perceived exercise benefits and barriers in dialysis patients are available. Our goal was to develop and test the psychometric properties of the Dialysis patient-perceived Exercise Benefits and Barriers Scale (DPEBBS). A literature review and two focus groups were conducted to generate the initial item pool. An expert panel examined the content validity. Then, 269 Chinese hemodialysis patients were recruited by convenience sampling. Exploratory and confirmatory factor analyses were used to test construct validity. Finally, internal consistency and test-retest reliability were assessed. The expert panel determined that the content validity index was satisfactory. The final 24-item scale consisted of six factors explaining 57% of the total variance in the data. Confirmative factor analysis supported the six-factor structure and a higher-order model. Cronbach's alpha was 0.87 for the total scale, and 0.84 for test-retest reliability. The DPEBBS was a valid and reliable instrument for evaluating dialysis patients' perceived benefits and barriers to exercise. The application value of this scale remains to be investigated by increasing the sample size and evaluating patients undergoing different dialysis modalities and coming from different regions and cultural backgrounds. Copyright 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. The impact of physical fitness evaluation on behavioural intentions towards regular exercise.

  Science.gov (United States)

  Godin, G; Cox, M H; Shephard, R J

  1983-12-01

  The Fishbein model was used to assess the impact of physical fitness evaluation with subsequent counselling by professional staff on individual intentions to exercise regularly. The subjects for this study were 172 self-selected adults seeking an evaluation of their current physical fitness. Experimental subjects were given a sequence of fitness testing and counselling; however, this did not significantly change the intention to exercise relative to control subjects. The only significant differences in intentions to exercise regularly were found (i) between subjects differing in fitness level (p less than .002), and (ii) between subjects differing in current exercise behaviour (p less than .001). Thirty-five percent (35%) of the variance in intentions to exercise were explained by a combination of (i) the two components of the Fishbein model (attitude and social norm) and (ii) an index of current physical activity. Since most of our subjects reported a positive intention to exercise, the most appropriate tactic for an increase of community activity may be to initiate policy changes facilitating behaviour in accordance with existing attitudes.

 13. Exercise myocardial perfusion scintigraphy is useful for evaluating myocardial ischemia even in the elderly

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kurata, Chinori; Uehara, Akihiko; Sugi, Toshihiko; Yamazaki, Keisuke; Tawarahara, Kei; Mikami, Tadashi; Matoh, Fumitaka; Odagiri, Keiichi

  2000-01-01

  Pharmacologic stress testing is recommended to elderly patients as a valuable alternative to exercise testing. We examined whether exercise testing is as useful for evaluating myocardial ischemia in the elderly as in the young. The consecutive 1,508 patients who underwent exercise 201 Tl single-photon emission computed tomography (SPECT) were divided into six age groups: 6-29 years (n=56), 30-44 (n=143), 45-54 (n=311), 55-64 (n=498), 65-74 (n=402), and 75-88 (n=98). Both heart rate and rate-pressure product at peak exercise were significantly lower in patients aged 75-88 than in the other five groups. The frequency of ischemic ST depression was higher in patients aged 75-88 than in those aged 6-74, although the difference was not significant. Moreover, the frequency of 201 Tl transient defect was significantly higher in patients aged 75-88 than in those aged 6-74. On the other hand, the sensitivity of ischemic ST depression for 201 Tl transient defect was similar among the six groups, but the specificity was significantly lower in patients aged 75-88 than in those aged 6-74. In conclusion, exercise 201 Tl SPECT is useful for evaluating myocardial ischemia even in the elderly, but exercise electrocardiography has limitations such as lower specificity in the elderly than 201 Tl SPECT. (author)

 14. Maximal intermittent handgrip strategy: design and evaluation of an exercise protocol and a grip tool.

  Science.gov (United States)

  Bentley, Danielle Christine; Thomas, Scott Gordon

  2016-01-01

  Handgrip (HG) exercise has been prescribed as a lifestyle intervention to successfully reduce resting blood pressure (BP) among heterogeneous groups of participants. Current HG protocols have limited accessibility due to complicated exercise prescriptions and sophisticated required equipment. Therefore, this research describes the design and evaluation of the maximal intermittent (MINT) HG exercise strategy, consisting of both a novel exercise protocol (32×5 seconds maximal grip squeezes separated by 5 seconds of rest between sets) and an original grip tool. This research was a multistep progressive design that included 51 postmenopausal women as participants in three separate research studies. Part 1 of this research focuses on the MINT exercise protocol. A literature-informed rationale for the design of the protocol is described. This includes exercise intensity, work-to-rest ratio, and total exercise duration with reference to the unique physiology (mechanoreflex and metaboreflex) of postmenopausal women. Subsequent experimental analyses of acute responses to the MINT protocol revealed that women produced 50% of their maximum grip force with moderate cardiovascular responses (increases of systolic BP: 41.6 mmHg, diastolic BP: 20.1 mmHg, heart rate: 35.1 bpm) that remained far below the thresholds of concern identified by the American College of Sports Medicine. Part 2 of this research describes the creation of a novel grip tool, beginning with a mixed-methods assessment of participant opinions regarding two distinct in-laboratory grip tools, leading to the creation of four prototype MINT tools. Structured focus groups revealed a strong preference for MINT prototype 1 for all tool design features, including color, shape, size, and foam grip. Collectively, the result of this multistep research is a novel HG exercise strategy with enhanced accessibility by being easy to understand and simple to execute. The long-term training effectiveness of MINT as an exercise

 15. Rest/exercise thallium myocardial perfusion imaging: a new and rapid technique to evaluate coronary artery disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Segall, G.M.; Zipkin, R.E.; Stanford Univ., CA

  1993-01-01

  Twenty-six patients underwent conventional exercise/4-h redistribution thallium myocardial perfusion imaging as well as rest/exercise imaging on different days. For the rest/exercise study, patients were inmaged 10 min after receiving 1 mCi thallium at rest. The resting study was immediately followed by symptom-limited treadmill exercise. Patients were injected with 2 mCi thallium at peak exercise and imaged 10 min later. The entire rest/exercise study was completed in 2 h. There was a high degree of correlation between the two studies. Of the 130 segments analysed, 84 were normal and 46 were abnormal by exercise/redistribution imaging whereas 88 were normal and 42 were abnormal by rest/exercise imaging. Among the 14 patients who had coronary arteriography, both exercise/redistribution and rest/exercise imaging correctly identified 23/35 segments as abnormal (sensitivity [pi003] 66% and 34/35 segments as normal (specificity=97%). Furthermore, abnormal segments were more likely to be reversible on the rest/exercise study. The results suggest that the accuracy of rest/exercise thallium imaging is equal to conventional exercise/redistribution imaging in the evaluation of coronary artery disease. The significant time economy and possible improvement in assessing myocardial viability are important potential advantages of this new technique. (Author)

 16. Evaluation of oxidative status in short-term exercises of adolescent athletes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Karacabey

  2010-09-01

  Full Text Available The aim of the study was to evaluate the effects of short-term exercise on total antioxidant status (TAS, lipid hydroperoxide (LOOHs, total oxidative status (TOS and oxidative stress index (OSI in adolescent athletes. A total of 62 adolescent participated in the study. Athletes were trained regularly 3 days a week for 2 hours. All subjects followed a circuit exercise program. Blood samples were collected just before and immediately after the exercise program. Antioxidant status was evaluated by measuring the TAS level in the plasma. Oxidative status was evaluated by measuring the total peroxide level. The percentage ratio of TAS to total peroxide level was accepted as the OSI. Plasma triglyceride, total cholesterol, LDL, HDL and VLDL were measured by automated chemical analyzer using commercially available kits.There was a significant increase in TOS (p<0.05 and OSI (p<0.01 levels and a significant decrease in TAS levels (p<0.01 compared to the resting state. There were no significant changes in LOOHs levels before and after the short-term exercise. After short-term exercise, the balance between oxidative stress and antioxidant status moves towards oxidative stress as a result of increasing oxidants and decreasing antioxidants.

 17. Introduktion til udvikling af bayesianske net

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Morten

  2007-01-01

  Bogen introducerer på let og uformelt de centrale grundbegreber i bayesianske net og introducerer til en udviklingsmetode for software, som inkluderer bayesianske net. Metoden kaldes BNAD og inkluderer aktiviteterne preprojekt, kvalitativ modellering, kvantitativ modellering samt...... applikationsudvikling og test....

 18. Tid til at optrappe i Ukraine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian L.

  2015-01-01

  Man redder ingen menneskeliv ved at nægte ukrainerne midler til at forsvare sig selv. Man vinder ikke en krig med tæpper, som præsident Petro Porosjenko fortalte den amerikanske kongres i september....

 19. Psychometric evaluation of the compulsive exercise test (CET) in an adolescent population: links with eating psychopathology.

  Science.gov (United States)

  Goodwin, Huw; Haycraft, Emma; Taranis, Lorin; Meyer, Caroline

  2011-01-01

  Compulsive exercise describes a rigid, driven urge to exercise that has been reported in different populations, including eating disorder patients. This compulsion can develop at an early age and yet the measurement of compulsive exercise in adolescents is limited by inappropriate assessment techniques. This study aimed to psychometrically evaluate the Compulsive Exercise Test (CET) in a sample of adolescents. The sample consisted of 1012 adolescents aged 12-14 years old, who completed the CET, the Commitment to Exercise Scale (CES), and selected subscales from the Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2). Results confirmed the original five-factor solution of the CET. The CET's concurrent validity with the CES, as well as the convergent validity with the EDI-2, was established. The CET was not strongly related to exercise frequency. The CET appears to be valid and reliable for use with adolescents. Replication with an adolescent clinical eating disorder sample is now required. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd and Eating Disorders Association.

 20. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 1. Evaluating the effectiveness of home exercise programmes using an online exercise prescription tool in children with cerebral palsy: protocol for a randomised controlled trial

  Science.gov (United States)

  Williams, Sian A; Gucciardi, Daniel F; Bear, Natasha; Gibson, Noula

  2018-01-01

  Introduction Children with cerebral palsy (CP) and other neurodevelopmental disabilities often receive a home programme of exercises to assist in reaching their therapy goals. Adherence to exercise programmes is necessary to attain the level of practice required to achieve goals; however, adherence can be difficult to accomplish. In this paper, we describe the protocol for a randomised controlled trial to evaluate the effectiveness of delivering a home exercise programme to school-age children with disabilities using Physitrack, an online exercise prescription tool with a website or app interface. Methods and analysis Participants aged 6–17 years, with CP or other neurodevelopmental disabilities, receiving community physiotherapy services in Western Australia, will be recruited. Participants will be stratified by age and functional mobility and randomised to either the intervention group, who will complete an 8-week home exercise programme using Physitrack, or the control group, who will complete an 8-week exercise programme without Physitrack. Researcher blinding to group allocation, and participant blinding to outcome, will be maintained. The primary outcome measures are adherence to the home exercise programme with weekly collection of home exercise logs; achievement of individualised goals by phone interview before and after intervention; and correctness of exercise performance by collection and analysis of videos of participants performing home exercises. Secondary outcome measures include enjoyment of physical activity, confidence to complete exercise programme, preferred method of delivery of programme and usability of Physitrack. A sample size of 58 participants will be necessary to see an effect on home programme adherence. Data will be analysed using the intention-to-treat principle. Ethics and dissemination Ethical approval was obtained from Curtin University Human Research Ethics Committee in July 2016 (10391). Outcomes will be disseminated through

 2. Mobile gamma spectrometry. Evaluation of the Resume 99 exercise

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mellander, H.; Karlsson, S.; Aage, H.K.; Korsbech, U.; Lauritzen, B.; Smethurst, M.

  2002-06-01

  During the RESUME 99 exercise, the radiocaesium ( 137 Cs) activity in the surroundings of Gavle in central Sweden was ma p ped using car-borne gamma-ray spectrometry (CGS). The CGS data along with airborne gamma-ray spectrometry (AGS) data from the same area have been used to examine possible correlations between the CGS and AGS results, detector type and position, and geographical information, such as land-use and road type. The overall differences between various CGS results are small, while larger differences are found between AGS and CGS results. In general only little correlation was found with land-use and with road-type and width. The differences between AGS and CGS results arise because airborne detectors have a different field of view than a ground-based detector. From an analysis of the depth-dependency of AGS and CGS data for a depth-distributed source, it is found that the mean mass depth may be inferred from the ratio of AGS to CGS spectral count rates. Integration of AGS and CGS data requires a precise definition of quantities and units for reporting activity concentrations in a complicated geometry and care must be taken to translate AGS results into equivalent CGS quantities taking into account the spatial distribution of the radionuclides. (au)

 3. Mobile gamma spectrometry. Evaluation of the Resume 99 exercise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mellander, H.; Karlsson, S. [Swedish Radiation Protection Authority, Stockholm (Sweden); Aage, H.K.; Korsbech, U. [Technical Univ. of Denmark, Lyngby (Denmark); Lauritzen, B. [Risoe National Laboratory, Roskilde (Denmark); Smethurst, M. [Geological Survey of Norway, Trondheim (Norway)

  2002-06-01

  During the RESUME 99 exercise, the radiocaesium ({sup 137}Cs) activity in the surroundings of Gavle in central Sweden was ma{sup p}ped using car-borne gamma-ray spectrometry (CGS). The CGS data along with airborne gamma-ray spectrometry (AGS) data from the same area have been used to examine possible correlations between the CGS and AGS results, detector type and position, and geographical information, such as land-use and road type. The overall differences between various CGS results are small, while larger differences are found between AGS and CGS results. In general only little correlation was found with land-use and with road-type and width. The differences between AGS and CGS results arise because airborne detectors have a different field of view than a ground-based detector. From an analysis of the depth-dependency of AGS and CGS data for a depth-distributed source, it is found that the mean mass depth may be inferred from the ratio of AGS to CGS spectral count rates. Integration of AGS and CGS data requires a precise definition of quantities and units for reporting activity concentrations in a complicated geometry and care must be taken to translate AGS results into equivalent CGS quantities taking into account the spatial distribution of the radionuclides. (au)

 4. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...... at optræde som søværnets og Danmarks repræsentant i NATO og på internationale operationer langt fra de danske farvande, som de oprindeligt var bygget til at beskytte. Som noget ganske enestående i søværnets nyere historie kom korvetterne også i krig. To gange var Olfert Fischer i den Persiske Golf...... for at forsvare danske interesser – med våbenmagt om nødvendigt. Korvettens våben blev aldrig affyret i vrede, men man var klar til at være klar og repræsenterede på denne måde på fornemste vis søværnets traditioner. Denne bog beskriver de tre skibes historie fra tilblivelsen under den Kolde Krig til deres...

 5. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 6. Evaluating a nationwide recreational football intervention: Recruitment, attendance, adherence, exercise intensity, and health effects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fløtum, Liljan av; Ottesen, Laila; Krustrup, Peter

  2016-01-01

  The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20–72 yrs) were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population. A preinterven......-promoting nationwide training intervention for adult participants with an extraordinary recruitment, a high attendance rate, moderate adherence, high exercise intensity, and marked benefits in cardiovascular health profile and fitness.......The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20–72 yrs) were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population...

 7. Evaluating the Training Effects of Two Swallowing Rehabilitation Therapies Using Surface Electromyography--Chin Tuck Against Resistance (CTAR) Exercise and the Shaker Exercise.

  Science.gov (United States)

  Sze, Wei Ping; Yoon, Wai Lam; Escoffier, Nicolas; Rickard Liow, Susan J

  2016-04-01

  In this study, the efficacy of two dysphagia interventions, the Chin Tuck against Resistance (CTAR) and Shaker exercises, were evaluated based on two principles in exercise science-muscle-specificity and training intensity. Both exercises were developed to strengthen the suprahyoid muscles, whose contractions facilitate the opening of the upper esophageal sphincter, thereby improving bolus transfer. Thirty-nine healthy adults performed two trials of both exercises in counter-balanced order. Surface electromyography (sEMG) recordings were simultaneously collected from suprahyoid muscle group and sternocleidomastoid muscle during the exercises. Converging results using sEMG amplitude analyses suggested that the CTAR was more specific in targeting the suprahyoid muscles than the Shaker exercise. Fatigue analyses on sEMG signals further indicated that the suprahyoid muscle group were equally or significantly fatigued (depending on metric), when participants carried out CTAR compared to the Shaker exercise. Importantly, unlike during Shaker exercise, the sternocleidomastoid muscles were significantly less activated and fatigued during CTAR. Lowering the chin against resistance is therefore sufficiently specific and intense to fatigue the suprahyoid muscles.

 8. Verification of the methodology for evaluating tumor-infiltrating lymphocytes in colorectal cancer.

  Science.gov (United States)

  Matsutani, Shinji; Shibutani, Masatsune; Maeda, Kiyoshi; Nagahara, Hisashi; Fukuoka, Tatsunari; Iseki, Yasuhito; Hirakawa, Kosei; Ohira, Masaichi

  2018-03-16

  The density of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) have been reported to reflect antitumor immune response and correlate with prognosis in malignancy. However, the methodology for evaluating the density of TILs by an immunohistochemical analysis differs among reports. The aim of this study was to verify the methodology for evaluating the density of TILs by immunohistochemical analysis and thereby identify the optimum methodology in clinical setting. Three-hundred-thirteen patients who underwent curative operation for stage II/III colorectal cancer were enrolled. We retrospectively examined the density of TILs using immunohistochemical staining according to each method as follows: 1) subset of lymphocytes (i.e. CD4 + /CD8 + ), 2) selected fields (i.e. at random or focusing on hot spots), 3) location in low-power field (i.e. the invasive margin [TILs IM ] or the center of the tumor [TILs CT ] or the surface of the tumor [TILs ST ]), and 4) location in high-power field (i.e. in tumor stroma [sTILs] or intra-tumor cells [iTILs] or total TILs [tTILs: sTILs+iTILs]). We then assessed the prognostic value of the density of TILs IM evaluated as described above. We also evaluated the correlation between the density of TILs IM and that of TILs CT /TILs ST . Only the densities of CD8 + sTILs IM and CD8 + tTILs IM evaluated in randomly selected fields were significantly associated with the survival. Furthermore, the density of CD8 + TILs IM was significantly associated with that of CD8 + TILs CT and CD8 + TILs ST . We concluded that best and easiest way to evaluate the density of TILs in the clinical setting may be to assess the density of CD8 + tTILs IM in randomly selected fields.

 9. Evaluating the normal individual cardiac function in different imaging phases post exercise and rest by gated SPECT myocardial perfusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hua, W.; Li, S.J.; Liu, J.Z.; Li, X.F.; Jin, C.R.; Hu, G.; Wang, J.

  2007-01-01

  Full text: Objectives: To evaluate the normal individual cardiac function in the different imaging phases post-exercise and rest by GSPECT. Methods: 46 normal individuals underwent exercise/rest GSPECT using 99mTc-MIBI by 2- day program. Sequential imaging was started 15, 35 and 120 minutes after exercise and rest imaging was performed the following day. The left ventricular EF and EDV, ESV values were calculated with the Cedars-Sinai program. Results: The EF values of post- exercise at 15, 35, and 120m was 64.48±7.43%, 65.02±7.66%, and 60.98±7.28% respectively, and the rest EF value was 61.46±7.23%. The post exercise EF at 15m and 35m was higher than EF at post- exercise 120m and rest, but there is a significant difference only between post exercise 35m and rest (P< 0.05), and all post exercise EF did not increase at least 5% from EF at-rest. The EDV and ESV values did not have statistically significant differences at 15, 35,120m post-exercise and rest. The heart rate at 15,35m post- exercise was higher significantly than at rest. Conclusions: The different imaging phases after exercise with 99mTc-MIBI GSPECT affects LVEF in normal individuals, the 35m post- exercise EF is highest. (author)

 10. Evaluating a Pre-Session Homework Exercise in a Standalone Information Literacy Class

  Science.gov (United States)

  Goetz, Joseph E.; Barber, Catherine R.

  2015-01-01

  In this study, researchers evaluate a homework exercise assigned before a standalone information literacy session. Students in a Master of Education program completed a worksheet using the ERIC database thesaurus. The researchers conducted pre- and posttests within a single library session to assess student learning, using a control group for…

 11. Mixed-Methods Evaluation of a Healthy Exercise, Eating, and Lifestyle Program for Primary Schools

  Science.gov (United States)

  Cochrane, Thomas; Davey, Rachel C.

  2017-01-01

  BAckground: Reversing decline in physical fitness and increase in excess body weight in school children are considered major public health challenges. We evaluated a proposed model to integrate a screening and healthy exercise, eating, and lifestyle program (HEELP) into primary schools in Canberra, Australia. Objectives were: (1) to establish body…

 12. An Evaluation of Classroom Activities and Exercises in ELT Classroom for General Purposes Course

  Science.gov (United States)

  Zohrabi, Mohammad

  2011-01-01

  It is through effective implementation of activities and exercises which students can be motivated and consequently lead to language learning. However, as an insider, the experience of teaching English for General Purposes (EGP) course indicates that it has some problems which need to be modified. In order to evaluate the EGP course,…

 13. Advances in the Evaluation of Respiratory Pathophysiology during Exercise in Chronic Lung Diseases

  Science.gov (United States)

  O'Donnell, Denis E.; Elbehairy, Amany F.; Berton, Danilo C.; Domnik, Nicolle J.; Neder, J. Alberto

  2017-01-01

  Dyspnea and exercise limitation are among the most common symptoms experienced by patients with various chronic lung diseases and are linked to poor quality of life. Our understanding of the source and nature of perceived respiratory discomfort and exercise intolerance in chronic lung diseases has increased substantially in recent years. These new mechanistic insights are the primary focus of the current review. Cardiopulmonary exercise testing (CPET) provides a unique opportunity to objectively evaluate the ability of the respiratory system to respond to imposed incremental physiological stress. In addition to measuring aerobic capacity and quantifying an individual's cardiac and ventilatory reserves, we have expanded the role of CPET to include evaluation of symptom intensity, together with a simple “non-invasive” assessment of relevant ventilatory control parameters and dynamic respiratory mechanics during standardized incremental tests to tolerance. This review explores the application of the new advances in the clinical evaluation of the pathophysiology of exercise intolerance in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic asthma, interstitial lung disease (ILD) and pulmonary arterial hypertension (PAH). We hope to demonstrate how this novel approach to CPET interpretation, which includes a quantification of activity-related dyspnea and evaluation of its underlying mechanisms, enhances our ability to meaningfully intervene to improve quality of life in these pathologically-distinct conditions. PMID:28275353

 14. Summative evaluation of a pilot aquatic exercise program for children with disabilities.

  Science.gov (United States)

  Fragala-Pinkham, Maria; O'Neil, Margaret E; Haley, Stephen M

  2010-07-01

  Children with disabilities have lower physical activity levels and participate less in community-based sport and exercise programs than do children without disabilities. This in part is due to environmental barriers and lack of appropriate resources in these programs. Adaptive programs encouraging increased physical activity for children with disabilities are needed, and as these programs are developed, they should be critically evaluated. The purposes of this article are to describe a pilot aquatic exercise program for children with disabilities, to evaluate the program, and to determine areas of strength and areas needing modifications. A summative program evaluation design was used to assess this twice per week aquatic exercise program lasting 14 weeks. Sixteen children, ages 6-12 years, with developmental disabilities participated in the program. Children swam laps, participated in relay races and water basketball games, and performed arm and leg strengthening exercises using aquatic noodles, foam barbells, and water for resistance. Swimming skills, program evaluation questionnaires, physical activity questionnaires, and interviews of pool site directors were used to determine program outcomes. Findings suggest that children made improvements in their swimming skills, parents were satisfied with the program, and children increased their physical activity levels during the program and maintained the increased physical activity levels six months after the program ended. The program continued in some form after the 14-week intervention ended. The program was successful in achieving its objectives and recommendations for application of this program are provided. Copyright © 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 16. Automatic evaluation and data generation for analytical chemistry instrumental analysis exercises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arsenio Muñoz de la Peña

  2014-01-01

  Full Text Available In general, laboratory activities are costly in terms of time, space, and money. As such, the ability to provide realistically simulated laboratory data that enables students to practice data analysis techniques as a complementary activity would be expected to reduce these costs while opening up very interesting possibilities. In the present work, a novel methodology is presented for design of analytical chemistry instrumental analysis exercises that can be automatically personalized for each student and the results evaluated immediately. The proposed system provides each student with a different set of experimental data generated randomly while satisfying a set of constraints, rather than using data obtained from actual laboratory work. This allows the instructor to provide students with a set of practical problems to complement their regular laboratory work along with the corresponding feedback provided by the system's automatic evaluation process. To this end, the Goodle Grading Management System (GMS, an innovative web-based educational tool for automating the collection and assessment of practical exercises for engineering and scientific courses, was developed. The proposed methodology takes full advantage of the Goodle GMS fusion code architecture. The design of a particular exercise is provided ad hoc by the instructor and requires basic Matlab knowledge. The system has been employed with satisfactory results in several university courses. To demonstrate the automatic evaluation process, three exercises are presented in detail. The first exercise involves a linear regression analysis of data and the calculation of the quality parameters of an instrumental analysis method. The second and third exercises address two different comparison tests, a comparison test of the mean and a t-paired test.

 17. Effectiveness of circumoral muscle exercises in the developing dentofacial morphology in adenotonsillectomized children: An ultrasonographic evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Das U

  2009-06-01

  Full Text Available Alterations in the functions of the facial muscle can establish changes in facial skeleton and in the development of occlusion. The effect of mouth breathing on the facial morphology is probably greatest during the growth period. Removal of nasal obstruction, adenoids, and tonsils have not given beneficial results in the reversion of the habit unless intercepted with various muscle exercises. Hence, this study was conducted to ultrasonographically evaluate the effectiveness of circumoral muscle exercises in the developing dentofacial morphology in adenotonsillectomized children.

 18. Evaluation report of the Nordic-Baltic annex to the INEX-2-FIN-exercise April 17, 1997

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-10-01

  Under the auspices of the NKS programme and as a part of EKO-4 project a special Nordic-Baltic emergency exercise was carried out. In order to rationalise exercise activities it was organised as an annex to the international INEX-2-FIN exercise arranged by the OECD/NEA on April 17, 1997. Some countries carried out simultaneous national exercises as well. Only the Nordic-Baltic exercise is discussed in this report. The objectives of the INEX-2-FIN exercise were to test real time information exchange, decision making based on plant conditions and real weather, and public information. These objectives determined the framework for the scenario and necessary scripts of the exercise. For the Nordic-Baltic annex of the exercise five more detailed objectives, subordinated to the INEX-2-FIN objectives, were defined by the planning group under EKO-4 project. Since the exercise was the first of this kind for the Baltic countries only one of the special objectives was designed for them, namely N4. An independent evaluators group, consisting of one member from each participating country plus a chairperson, was set to evaluate the Nordic-Baltic annex of the INEX-2-FIN exercise. However, because of lack of personnel in the Baltic countries the evaluators were the same persons as in the planning group. (au)

 19. Effectiveness of Hamstring Knee Rehabilitation Exercise Performed in Training Machine vs. Elastic Resistance Electromyography Evaluation Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, M. D.; Sundstrup, E.; Andersen, C. H.

  2014-01-01

  Objective The aim of this study was to evaluate muscle activity during hamstring rehabilitation exercises performed in training machine compared with elastic resistance. Design Six women and 13 men aged 28-67 yrs participated in a crossover study. Electromyographic (EMG) activity was recorded.......001) during hamstring curl performed with elastic resistance (7.58 +/- 0.08) compared with hamstring curl performed in a machine (5.92 +/- 0.03). Conclusions Hamstring rehabilitation exercise performed with elastic resistance induces similar peak hamstring muscle activity but slightly lower EMG values at more...... inclinometers. Results Training machines and elastic resistance showed similar high levels of muscle activity (biceps femoris and semitendinosus peak normalized EMG >80%). EMG during the concentric phase was higher than during the eccentric phase regardless of exercise and muscle. However, compared with machine...

 20. Evaluation of consequences from emissions to air from the petroleum industry at Haltenbanken; Konsekvensvurdering av utslipp til luft fra petroleumsindustrien paa Haltenbanken/Norskehavet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knudsen, S.; Skjelkvaale, B.L.; Aarrestad, P.A.

  1997-12-31

  This report discusses the consequences of emissions to air from the petroleum industry at Haltenbanken. The evaluation includes prognoses for photochemical activity, concentration distributions and deposition of nitrogen and sulphur for the years 2000, 2009 and a base alternative for 2000 but with different emissions. The greatest emission of nitrogen oxides comes from ships, especially from shuttle tankers. The gas turbines give the greatest NOx emission from stationary installations. Hydrocarbon emission is largely due to buoy loading. The emissions of NOx, CO, methane and NMVOC from Haltenbanken are considerable compared to the total emissions from the Norwegian shelf of the North Sea and also from continental Norway. The report discusses calculated impact of the emissions at some measurement stations in that part of Norway which will be affected by the emissions, for each of the three alternatives. 62 refs., 13 figs., 12 tabs.

 1. Evaluation of human muscle hardness after dynamic exercise with ultrasound real-time tissue elastography: a feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Yanagisawa, O; Niitsu, M; Kurihara, T; Fukubayashi, T

  2011-09-01

  To assess the feasibility of ultrasound real-time tissue elastography (RTE) for measuring exercise-induced changes in muscle hardness and to compare the findings of RTE with those of a tissue hardness meter for semi-quantitative assessment of the hardness of exercised muscles. Nine male participants performed an arm-curl exercise. RTE measurements were performed by manually applying repetitive compression with the transducer on the scan position before exercise, immediately after exercise, and at 30 min after exercise; strain ratios between muscle and a reference material (hydrogel) were calculated (muscle strain/material strain). A tissue hardness meter was also used to evaluate muscle hardness. The intraclass correlation coefficients (ICCs) for the three repeated measurements at each measurement time were calculated to evaluate the intra-observer reproducibility of each technique. Immediately after exercise, the strain ratio and the value obtained using the tissue hardness meter significantly decreased (from 1.65 to 1.35) and increased (from 51.8 to 54.3), respectively. Both parameters returned to their pre-exercise value 30 min after exercise. The ICCs of the RTE (and the ICCs of the muscle hardness meter) were 0.971 (0.816) before exercise, 0.939 (0.776) immediately after exercise, and 0.959 (0.882) at 30 min after exercise. Similar to the muscle hardness meter, RTE revealed the exercise-induced changes of muscle hardness semi-quantitatively. The intra-observer reproducibility of RTE was very high at each measurement time. These findings suggest that RTE is a clinically useful technique for assessing hardness of specific exercised muscles. Copyright © 2011 The Royal College of Radiologists. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 3. Cardiorespiratory endurance evaluation using heart rate analysis during ski simulator exercise and the Harvard step test in elementary school students

  OpenAIRE

  Lee, Hyo Taek; Roh, Hyo Lyun; Kim, Yoon Sang

  2016-01-01

  [Purpose] Efficient management using exercise programs with various benefits should be provided by educational institutions for children in their growth phase. We analyzed the heart rates of children during ski simulator exercise and the Harvard step test to evaluate the cardiopulmonary endurance by calculating their post-exercise recovery rate. [Subjects and Methods] The subjects (n = 77) were categorized into a normal weight and an overweight/obesity group by body mass index. They performed...

 4. Better Clinical Efficiency of TILs for Malignant Pleural Effusion and Ascites than Cisplatin Through Intrapleural and Intraperitoneal Infusion.

  Science.gov (United States)

  Chu, Hongjin; Du, Fengcai; Gong, Zhaohua; Lian, Peiwen; Wang, Zhixin; Li, Peng; Hu, Baohong; Chi, Cheng; Chen, Jian

  2017-08-01

  To evaluate the clinical efficiency of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) compared to cisplatin for malignant pleural effusion and ascites through intrapleural and intraperitoneal infusion. Thirteen patients with malignant pleural effusion and ascites were divided into a TIL-treated group and a cisplatin-treated group. Patients were given TILs or cisplatin, through intrapleural and intraperitoneal infusion respectively, after drainage of the malignant serous effusion by thoracentesis or abdominocentesis. The overall response rate and disease control rate of the TIL-treated group (33.33% and 83.33%) were higher than that of the cisplatin-treated group (28.57% and 71.43%). The progression-free survival for the TIL-treated group was significantly longer (p=0.002) and better than that of the cisplatin-treated group (66.67% vs. 28.57%). Quality of life apparently improved in the TIL-treated group and was clearly higher than that in the cisplatin-treated group. The use of TILs has a better clinical efficiency for malignant pleural effusion and ascites than cisplatin through intrapleural and intraperitoneal infusion without severe adverse effects. Copyright© 2017, International Institute of Anticancer Research (Dr. George J. Delinasios), All rights reserved.

 5. Introduktion til Modul 12 på Ergoterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Fungerer som de studerendes forberedelse til introduktionen, samt til at arbejde interaktivt. De studerende arbejder interaktivt i de 3 lektioner som undervisningen forløber over, mhp. at inddrage de studerende i viden om modulets indhold....

 6. Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency - Training Materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-01-01

  Emergency response exercises are a key component of a good program of preparation in emergencies. They can provide a unique insight on the State of preparation of emergency response organizations. They can also be the basis for continuous improvement programs of the infrastructure of response in emergencies. However, to be more useful, the exercises in emergency response need to be well organized, professionally conducted and its assessment should focus on the potential for constructive improvement. The course of the IAEA on preparedness, conduction and evaluation exercises to test the preparation before a nuclear emergency or radiation designed for people and organizations that want to increase their ability to carry out effective and significant emergency exercises. The objectives of this course are: To familiarize participants with concepts, terminology, process of preparation, conduction and evaluation of the exercise to test the preparation before a nuclear emergency or radiation; Provide participants with knowledge practical and the ability to organize, lead and evaluate an exercise to test the preparation for a nuclear emergency or radiation in their own countries; Submit an exercise response model in emergency prepared by the IAEA; and give participants the skill to adapt the proposal of model exercise and organize and lead this exercise model right in your own country. [es

 7. [Development and evaluation of a dance-based exercise therapy for patients with haemophilia].

  Science.gov (United States)

  Czepa, D; van Ravenstein, S; Stäuber, F; Hilberg, T

  2013-01-01

  So far, the use of methods derived from creative arts has not been considered in the haemophilia treatment. The AIM was to investigate the expectations for a dance-based exercise therapy for patients with haemophilia and the extent of its acceptance. The one-hour dance-based exercise therapy was offered to 30 haemophilia patients (HI30) (49 ± 11, 30-67 years). For the evaluation of expectations, questionnaires were created and filled out by participants before and after the intervention. Additionally, 19 haemophilia patients (HF) and 20 controls without haemophilia (KF) who did not participate in the intervention were also questioned. The RESULTS show that haemophilia patients have more experience in dance than controls (HI30:62%, HF:74%, KF:45%). In contrast, the proportion of those who are currently dancing is higher in controls without haemophilia (HI30: 17%, HF: 10%, KF:26%). The termination of dance activity in patients with haemophilia who were part of the intervention was mainly due to pain (HI30: 40%, HF: 29%, KF: 0%), whereby controls without intervention terminated the dance activity mainly due to lack of time (HI30: 30%, HF: 57%, KF: 56%). Ultimately, 24 out of 30 patients with haemophilia (HI24) completed the intervention. All HI24 met their expectations. 38% felt limited by haemophilia while carrying out the exercises. The majority of the participants were able to follow the exercises well (96%) and were did not overstrain physically (92%) nor mentally (87%), also 79% did not have pain. 23 of HI24 (96%) can envision a continuation of the dance-based exercise therapy. The experience with the dance-based exercise therapy was predominantly positive. It represents an alternative sports therapy programme for patients with haemophilia. Further studies are needed in order to make statements concerning the long-term use of such training.

 8. Evaluation of Exercise Performance, Cardiac Function, and Quality of Life in Children After Liver Transplantation.

  Science.gov (United States)

  Vandekerckhove, Kristof; Coomans, Ilse; De Bruyne, Elke; De Groote, Katya; Panzer, Joseph; De Wolf, Daniel; Boone, Jan; De Bruyne, Ruth

  2016-07-01

  In children, after having liver transplantation (LT), it is important to assess the quality of life (QOL). Physical fitness is an important determinant of QOL, and because cardiac function can influence exercise performance, it is the purpose of the present study to assess these factors. Children in stable follow-up for more than 6 months post-LT were invited to participate in a case control study. Patients underwent cardiopulmonary exercise testing and echocardiography to assess systolic and diastolic function, and left ventricular wall dimensions. Health-related QOL was evaluated using child- and adolescent-reported PedsQL questionnaire. Twenty-eight of 31 included patients performed a maximal exercise test (15 boys, 11.6 ± 2.9 years, weight, 40.9 ± 13.1 kg; length, 148.6 ± 17.3 cm; body mass index, 17.6 ± 2.3). Liver transplantation patients had lower maximal oxygen consumption (VO2max/kg) (37.5 ± 9.3 mL/kg per minute vs 44.1 ± 8.8 mL/kg per minute), shorter exercise duration (9.3 ± 2.8 minutes vs 13.3 ± 3 minutes) and lower load (71 ± 14 vs 85 ± 20%). They reached the ventilatory anaerobic threshold earlier (81.4 ± 9.5 vs 88.3 ± 11.9%). Echocardiography demonstrated increased interventricular septal wall thickness (interventricular septum in diastole Z value, +0.45 ± 0.49, P exercise testing. Health-related QOL showed lower overall, emotional, psychosocial, and school functioning scores. Children on antihypertensive medication had impaired physical functioning compared with other LT patients. Lower physical fitness level, more deconditioning and lower health-related QOL in children after LT emphasize the importance of exercise stimulation and fitness programs. Patients on antihypertensive medication seem to be the most vulnerable group suffering from decreased physical fitness.

 9. Naturfag til alle i Region Syddanmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Linda; Auning, Claus; Andersen, Beth W.

  Posteren vil præsentere projektet ProjektSyd - fra børnehave til phd, som er et udviklingsprojekt i Region Syddanmark, Danmark. Udviklingsprojektet udspringer af den vigende interesse for naturfag, som opleves hos både danske og nordiske unge (Schreiner, C., & Sjøberg, S. (2004). ProjektSyd - fra...... undervisningsmaterialer og forløb, der omhandler en bred vifte af aspekter og problematikker i naturfag. I Region Syddanmark er der i forbindelse med projektet foretaget en behovsanalyse. Her præsenteres resultaterne af denne. Behovsanalysen er tæt knyttet til både den aktuelle undervisningspraksis i natur, teknik og...... didaktik, Resultaterne af disse analyser vil vise den eksisterende udvikling indenfor natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark og samtidig belyse undervisernes fremadrettede ønsker. Udviklingsarbejdet involverer underviserne selv, hvilket skal denne basis for en lettere adgang til forsat, at ændre på...

 10. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne...... rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering. Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet...

 11. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003...... relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også...

 12. Bliver big data til big business?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2015-01-01

  Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge.......Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge....

 13. En analyse knyttet til bruk av cookies.

  OpenAIRE

  Hørthe, Stine

  2012-01-01

  Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgave...

 14. Motivation til studiegennemførsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske Nielsen, Liselotte; Stelter, Reinhard

  2015-01-01

  Hvordan kan coaching anvendes som motivation, udvikling af studiekompetence, selvværd, selvtillid, sammenhold, studiemiljø og studieglæde, så den studerendes mulighed for fastholdelse og gennemførsel af uddannelsen optimeres og den studerende mestrer study-life balance. Gennemførsel af studiet på...... – eller den forekommer, når studievejlederen har indkaldt til samtale ved manglende studieaktivitet eller en ikke bestået prøve. Gruppevejledninger forekommer ved studieudviklende samtaler til fremme af motivation, studiekompetence og studiemiljø samt ved valgprocesser i studiet. Gruppevejledninger...

 15. Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Nicholai Friis; Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  2013-01-01

  Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder...

 16. Fri til at vælge friheden fra?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Ryan

  2010-01-01

  Artiklen undersøger frihed som begreb, værdi og valg i relation til selvledelse. Fokus på de mulige negative konsekvenser af at opfatte friheden som et gode, alle gerne vil have mere af. Handlingsanvisende i forhold til at afklare medarbejderes ønskede frihedsgrader i relation til selvledelse....

 17. EMG evaluation of hip adduction exercises for soccer players: implications for exercise selection in prevention and treatment of groin injuries.

  Science.gov (United States)

  Serner, Andreas; Jakobsen, Markus Due; Andersen, Lars Louis; Hölmich, Per; Sundstrup, Emil; Thorborg, Kristian

  2014-07-01

  Exercise programmes are used in the prevention and treatment of adductor-related groin injuries in soccer; however, there is a lack of knowledge concerning the intensity of frequently used exercises. Primarily to investigate muscle activity of adductor longus during six traditional and two new hip adduction exercises. Additionally, to analyse muscle activation of gluteals and abdominals. 40 healthy male elite soccer players, training >5 h a week, participated in the study. Muscle activity using surface electromyography (sEMG) was measured bilaterally for the adductor longus during eight hip adduction strengthening exercises and peak EMG was normalised (nEMG) using an isometric maximal voluntary contraction (MVC) as reference. Furthermore, muscle activation of the gluteus medius, rectus abdominis and the external abdominal obliques was analysed during the exercises. There were large differences in peak nEMG of the adductor longus between the exercises, with values ranging from 14% to 108% nEMG (pinjuries. The Copenhagen Adduction and the hip adduction with an elastic band are dynamic high-intensity exercises, which can easily be performed at any training facility and could therefore be relevant to include in future prevention and treatment programmes. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 18. Evaluation of an Exercise Program for Older Adults in a Residential Environment.

  Science.gov (United States)

  Shin, Juh Hyun

  The aim of this study was to examine the effectiveness of an older adult exercise program in a senior-living complex campus. A longitudinal one-group design was used. To supply residents with tools to maintain or improve general quality of life, balance, endurance, depression, and functional mobility, the Wellness and Fitness Center at the research setting provided a wide assortment of user-friendly equipment with many options. One fitness director in the selected setting evaluated participants every 6 months with 33 participants using the Senior Fitness Test (SFT). Repeated ANOVAs identified factors impacting the effects of the exercise program using PROC MIXED SAS 9.0. The improvement or deterioration rate of SFT scores was tested as a time effect in balance, upper body strength, and lower body flexibility. A statistically significant gender effect emerged on the 6-minute walk, which measured aerobic endurance and the chair sit-and-reach test, which measured lower body flexibility. The 8-foot up-and-go, arm curl, chair stand, and chair sit-and-reach tests showed statistically significant improvement over time, which means balance, upper body strength, lower body strength, and lower body flexibility improved. Developing customized exercise protocols and using standardized measurement tools should be encouraged to enhance effective research and consistent measurement of exercise programs.

 19. Effectiveness of hamstring knee rehabilitation exercise performed in training machine vs. elastic resistance: electromyography evaluation study.

  Science.gov (United States)

  Jakobsen, Markus Due; Sundstrup, Emil; Andersen, Christoffer H; Persson, Roger; Zebis, Mette K; Andersen, Lars L

  2014-04-01

  The aim of this study was to evaluate muscle activity during hamstring rehabilitation exercises performed in training machine compared with elastic resistance. Six women and 13 men aged 28-67 yrs participated in a crossover study. Electromyographic (EMG) activity was recorded in the biceps femoris and the semitendinosus during the concentric and the eccentric phase of hamstring curls performed with TheraBand elastic tubing and Technogym training machines and normalized to maximal voluntary isometric contraction-EMG (normalized EMG). Knee joint angle was measured using electronic inclinometers. Training machines and elastic resistance showed similar high levels of muscle activity (biceps femoris and semitendinosus peak normalized EMG >80%). EMG during the concentric phase was higher than during the eccentric phase regardless of exercise and muscle. However, compared with machine exercise, slightly lower (P machine (5.92 ± 0.03). Hamstring rehabilitation exercise performed with elastic resistance induces similar peak hamstring muscle activity but slightly lower EMG values at more extended knee angles and with higher perceived loading as hamstring curls using training machines.

 20. Efficacy of lung ventilation scintigram and exercise pulmonary hemodynamic measurement to evaluate operability for pulmonary resection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaneda, Masanori; Hayashi, Takashi; Hiraiwa, Takane; Sakai, Takashi; Namikawa, Shoji; Kusakawa, Minoru.

  1989-01-01

  Preoperative evaluation of patients with lung cancer should include data concerning both resectability and operability. Operability addresses the question how much pulmonary tissue can be safely removed. The purpose of this study is to demonstrate an efficacy of the lung ventilation scintigram and measurement of exercise change in pulmonary hemodynamic parameters by detecting respiratory and circulatory reserve of pulmonary function. Predicted postoperative forced vital capacity (FVC) were calculated from the data of lung scintigram and preoperative spirometry by means of subsegmental formula. Accuracy of prediction was confirmed by spirometry 6 months after the operation. Correlation coefficient between predicted value and actually measured one was R=0.95, and simple regression formula was y=0.98x-10.4. It was recommended that the lower limit should be setted at 40% by the calculated postoperative %FVC. Exercise test were performed by means of bicycle ergometer with the measurement of pulmonary arterial pressure and cardiac output. Pulmonary arterial resistance index (PARI) were also calculated. In younger group rise of pulmonary arterial pressure during exercise was gentle, and PARI was settled between 150 to 200 in high output state. But in older group rise of pulmonary aerial pressure was steep and PARI was over 200 in some cases, just like the case of COLD. It should be recommended to set the upper limit of PARI at 400 in maximum exercise. (author)

 1. An Electronic Competency-Based Evaluation Tool for Assessing Humanitarian Competencies in a Simulated Exercise.

  Science.gov (United States)

  Evans, Andrea B; Hulme, Jennifer M; Nugus, Peter; Cranmer, Hilarie H; Coutu, Melanie; Johnson, Kirsten

  2017-06-01

  The evaluation tool was first derived from the formerly Consortium of British Humanitarian Agencies' (CBHA; United Kingdom), now "Start Network's," Core Humanitarian Competency Framework and formatted in an electronic data capture tool that allowed for offline evaluation. During a 3-day humanitarian simulation event, participants in teams of eight to 10 were evaluated individually at multiple injects by trained evaluators. Participants were assessed on five competencies and a global rating scale. Participants evaluated both themselves and their team members using the same tool at the end of the simulation exercise (SimEx). All participants (63) were evaluated. A total of 1,008 individual evaluations were completed. There were 90 (9.0%) missing evaluations. All 63 participants also evaluated themselves and each of their teammates using the same tool. Self-evaluation scores were significantly lower than peer-evaluations, which were significantly lower than evaluators' assessments. Participants with a medical degree, and those with humanitarian work experience of one month or more, scored significantly higher on all competencies assessed by evaluators compared to other participants. Participants with prior humanitarian experience scored higher on competencies regarding operating safely and working effectively as a team member. This study presents a novel electronic evaluation tool to assess individual performance in five of six globally recognized humanitarian competency domains in a 3-day humanitarian SimEx. The evaluation tool provides a standardized approach to the assessment of humanitarian competencies that cannot be evaluated through knowledge-based testing in a classroom setting. When combined with testing knowledge-based competencies, this presents an approach to a comprehensive competency-based assessment that provides an objective measurement of competency with respect to the competencies listed in the Framework. There is an opportunity to advance the use of

 2. Improving the psychological evaluation of exercise referral: Psychometric properties of the Exercise Referral Quality of Life Scale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Hilton

  2015-07-01

  Full Text Available There is a growing need to assess the psychological outcomes of exercise referral and the National Institute of Health and Care Excellence has called for the routine assessment of life-quality. However, a quality of life scale specific to the requirements of exercise referral is currently unavailable. Therefore, the aim of this study was to produce a quality of life measure for this purpose. The Exercise Referral Quality of Life Scale is a 22-item measure comprising three domains: mental and physical health, injury pain and illness and physical activity facilitators. Exploratory factor analysis determined the initial factor structure and was subsequently confirmed by confirmatory factor analysis. Additional scale properties were also assessed. The scale contributes to the global need for improved consistent psychological outcome assessment of exercise referral.

 3. "Retten til at blive glemt"- og forholdet til medierne og informationsfriheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld; Schaumburg-Müller, Sten

  2015-01-01

  Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain-sagen analyserer artiklen begrebet "retten til at blive glemt" og dette betydning for medierne og dansk medieregulering.......Med afsæt i EU-Domstolens principielle dom i Google Spain-sagen analyserer artiklen begrebet "retten til at blive glemt" og dette betydning for medierne og dansk medieregulering....

 4. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 5. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  , hvor mening og værdiskabende processer er i centrum. De centrale grunddimensioner for denne form for coachende dialog ligger i et fokus på værdier, i muligheder for meningsskabelse og i det narrativ-samskabende perspektiv. På dette grundlag kan tredje generations coaching være inspiration i forhold til...

 6. Fekvensomformerbaseret design af hydraulikenhed til laboratorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Georg Kronborg; Schroll, Esbjørn

  1999-01-01

  Konceptuelt design af en ferkvensomformerbaseret hyraulisk power supply til IKS. Sammenligning af traditionelt pumpedesign med varaiabelt deplacement og en konstant-pump drevet af en AC-motor med frekvensomformer. Frekvensomformer-løsningen er et interressant alternativ for fremtidige power supply's....

 7. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 8. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 9. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 10. Mentoring - et bidrag til bedre samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kim

  2004-01-01

  Diskussion af mentoring som bidrag til at understøtte og styrke samspillet mellem efteruddannelse og arbejde. Artiklen inddrager erfaringer fra konkret forløb med mentoring og diskuterer forløbene i lyset af teorier om mentoring baseret på international litteratur. Artiklen udspringer af arbejde...

 11. Wind interviewet til Ritzau om Brexit forhandlingerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder ved Centerfor Europæisk Politik Marlene Wind, er mandag d. 27. interviewet til Ritzau. Interviewet handler om Brexit forhandlingerne, der onsdag blev skudt i gang, mellem EU og Storbritannien. Her pointerede Marlene Wind, at EU har de bedste vilkår for forhandlingerne, da...

 12. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 13. GIS i folkeskolen - fra ide til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten; Horn, Finn

  2006-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i et konkret dilemma, hvis konsekvens bliver et stort gab mellem projektansøgningens intentioner og de opnåede mål med hensyn til elevernes læring.Artiklen anlyserer dilemmaet og kommer med bud på årsager dertil....

 14. Til Sans og Samling - Dyr og Drift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønstrup, Ansa

  2012-01-01

  I vores æstetiske relationer til film er lyd som medialitet ofte akademisk og analytisk underbelyst. Denne artikel undersøger æstetiseringen af lyd og lytning i Lars von Triers film AntiChrist med fokus på lydmaterialet, dets funktion og effekt, herunder dets direkte deltagelse i den filmiske...

 15. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 16. Ny teknologi til effektiv rensning af hospitalsspildevand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langerhuus, Alice Thoft; Lindholst, Sabine; Andersen, Henrik Rasmus

  2015-01-01

  Hospitalerne står over for krav om at begrænse udledningen af lægemidler. Nyt projekt udnytter MBBR-teknologi med efterfølgende kemisk oxidation til at rense hospitalsspildevandet for miljøfremmede stoffer billigere end alternative teknologier...

 17. Centrale parametre til karakterisering af bygningers indeklima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Clausen, Geo; Bekö, Gabriel

  Denne rapport omhandler arbejdet med identifikation af de parametre, der i vores indeklima påvirker vores komfort og/eller sundhed. Rapporten skal ses som en afrapportering af de overvejelser og valg, der er truffet forud for identifikationen af de centrale parametre, som kommer til at danne...

 18. Evaluation of left ventricular function during exercise in patients with ischemic heart disease using multigated blood pool scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohmori, Yoshiaki; Kanoh, Yasushi; Shiotani, Hideyuki; Fujitani, Kazuhiro; Fukuzaki, Hisashi; Kajiya, Teishi; Nakashima, Yoshiharu; Maeda, Kazumi.

  1985-01-01

  Multigated blood pool scintigraphy (exercise RI ventriculography) and exercise stress thallium-201 myocardial scintigraphy were performed in 44 ischemic heart disease (IHD) patients (16 with angina pectoris and 28 with old myocardial infarction) and 11 healthy persons. Furthermore, blood circulation was examined in 38 of the subjects. Work load was significantly greater, and the number of diseased vessels and the incidence of indicators for transient ischemia during exercise were significantly lower in the group with a remarkably increased left ventricular ejection fraction (EF) during exercise than in the group with a remarkably decreased EF. In the group with unchanged EF, reginal left ventricular wall movement could be assessed using phase analysis. In IHD patients with a remarkably decreased EF at rest, EF was scarcely changed during exercise, and indicators for transient ischemia were not observed frequently. There was a highly significnat correlation between EF during exercise and pulmonary artery wedge pressure or cardiac index during exercise, suggesting that EF is a noninvasive indicator for coronary circulation during exercise. Exercise RI ventriculography was considered useful for evaluating the physiology of IHD. (Namekawa, K.)

 19. Developing Interventions for Children's Exercise (DICE): a pilot evaluation of school-based exercise interventions for primary school children aged 7 to 8 years.

  Science.gov (United States)

  Hind, Karen; Torgerson, David; McKenna, Jim; Ashby, Rebecca; Daly-Smith, Andy; Truscott, John; MacKay, Heather; Jennings, Andrew

  2014-05-01

  Developing Interventions for Children's Exercise (DICE) is an initiative aimed at determining effective school-based exercise programs. To assess feasibility, we conducted a pilot study of exercise sessions which varied in duration and frequency. Exercise interventions were delivered to Year 3 pupils (age 7-8 years; n = 73) in primary schools within Yorkshire, UK. Evaluations were conducted using focus group sessions, questionnaires and observations. The study revealed positive aspects of all interventions, including favorable effects on children's concentration during lessons and identified the value of incorporation of the DICE concept into curriculum lessons. Children appeared enthused and reported well-being and enjoyment. Areas requiring attention were the need for appropriate timetabling of sessions and ensuring the availability of space. The concept and sessions were well-accepted by teachers who confirmed their full support of any future implementation There appears to be potential for the encouragement and empowerment of teachers to support physical activity and healthy school environments, and to take an interest in the health of their pupils. Ultimately, these findings should assist in the design of successful exercise interventions in the school setting.

 20. Lige muligheder – støtte til udsatte børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Turf Böcker; Posselt Langhede, Anders; Munkholt Sørensen, Kresta

  Denne rapport er første led i en fælles evaluering af fem initiativer under handlingsprogrammet ’Lige muligheder’: Efterværn til tidligere anbragte unge, Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge, 24-timers kontaktordning for unge, Sociale viceværter i ungdomsboliger og Ambulante tilbud...

 1. Prognostic value of exercise thallium-201 imaging in patients presenting for evaluation of chest pain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, K.A.; Boucher, C.A.; Okada, R.D.; Guiney, T.E.; Newell, J.B.; Strauss, H.W.; Pohost, G.M.

  1983-01-01

  Accurate prognostic information is important in determining optimal management of patients presenting for evaluation of chest pain. In this study, the ability of exercise thallium-201 myocardial imaging to predict future cardiac events (cardiovascular death or nonfatal myocardial infarction) was correlated with clinical, coronary and left ventricular angiographic and exercise electrocardiographic data in 139 consecutive, nonsurgically managed patients followed-up over a 3 to 5 year period (mean follow-up, 3.7 +/- 0.9), using a logistic regression analysis. Among patients without prior myocardial infarction (100 of 139), the number of myocardial segments with transient thallium-201 defects was the only statistically significant predictor of future cardiac events when all patient variables were evaluated. Among patients with myocardial infarction before evaluation (39 of 139), angiographic ejection fraction was the only significant predictor of future cardiac events when all variables were considered. This study suggests an approach to evaluate the risk of future cardiac events in patients with possible ischemic heart disease

 2. Evaluation of factor analysis and other functional images in exercise gated blood-pool study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsunari, Ichiro; Bunko, Hisashi; Nakajima, Kenichi; Taki, Junichi; Shiire, Yasushi; Hisada, Kinichi

  1990-01-01

  Factor analysis, a new method of functional imaging, has been applied to cardiovascular nuclear medicine. Because of the difficulty of its interpretation, it has not been popular as a method for detecting abnormal wall motion. The purpose of this study was to evaluate the usefulness of factor analysis in exercise gated blood-pool study in patients with ischemic heart disease. In our factor analysis, left ventricular region of interest (LVROI) was extracted to exclude the surrounding radioactivities. The new method was compared with the conventional factor analysis using whole region (whole ROI method), and the other functional images, i.e. stroke volume, ejection fraction and phase images. At first we tried 3-factor analysis of the LVROI method, which resulted in many uninterpretable factors. Whereas in 2-factor analysis no uninterpretable factors were extracted. In comparison with cine-mode display, the LVROI method with 2-factor analysis showed the best sensitivity (85%) and specificity (100%). In exercise gated blood-pool study, it became easier to detect abnormal wall motion by comparing the factor image at exercise with resting image. In conclusion, the 2-factor analysis using the LVROI method greatly improved the limitation of conventional factor analysis, and will be useful in detecting wall motion abnormality in patients with ischemic heart disase. (author)

 3. Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-01-01

  The aim of this publication is to serve as a practical tool for the preparation, conduct and evaluation of exercises to test preparedness for response to a nuclear or radiological emergency. It fulfils in part the functions assigned to the IAEA under Article 5.a(ii) of the Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (Assistance Convention), namely, to collect and disseminate to States Parties and Member States information concerning the methodologies, techniques and available results of research on such emergencies. To ensure effective response to radiation emergencies when needed, provisions should be made for regular training of emergency response personnel. As stated in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency (Safety Requirements, Safety Standard Series No. GS-R-2), 'The operator and the response organizations shall make arrangements for the selection of personnel and training to ensure that the personnel have the requisite knowledge, skills, abilities, equipment, procedures and other arrangements to perform their assigned response functions'. A further requirement is that 'Exercise programmes shall be conducted to ensure that all specified functions required to be performed for emergency response and all organizational interfaces for facilities in threat category I, II or III and the national level programmes for threat category IV or V are tested at suitable intervals'. In 2004 the IAEA General Conference, in resolution GC(48)/RES/10 encouraged Member States to 'implement the Safety Requirements for Preparedness and Response to a Nuclear or Radiological Emergency'. This document is published as part of the IAEA Emergency Preparedness and Response Series to assist in meeting these requirements and to fulfil Article 5 of the Assistance Convention. It was developed based on a number of assumptions about national and local capabilities. Therefore, the exercise structure, terms and scenarios must be

 4. The Education and Evaluation of Vitamin Consumption Effects on Stress Markers Oxidative after Exercise

  Science.gov (United States)

  Sam, Cemil Tugrulhan

  2015-01-01

  The purpose of the research was to evaluate the effect of 4-week vitamin C and E supplementation on the markers of oxidative stress after exercise session in students. 30 non-athlete persons (25.21 ± 1.5 years, 173.42 ± 5.62 cm, 75.6±5.75 kg, VO[subscript 2] max of 42.26 ± 1.11 ml/kg/min, and waist-hip ratio of 0.91 ±0.02 cm) volunteered for the…

 5. Evaluating a Pre-session Exercise in a Standalone Information Literacy Class

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph E. Goetz

  2015-12-01

  Full Text Available In this study, researchers evaluate a homework exercise assigned before a standalone information literacy session. Students in a Master of Education program completed a worksheet using the ERIC database thesaurus. The researchers conducted pre- and posttests within a single library session to assess student learning, using a control group for comparison. The treatment group did not demonstrate better thesaurus skills than students who had regular library instruction alone, but results pointed the way to targeted improvements of pre-session learning materials. This approach could inform other information literacy homework applications such as flipping the classroom.

 6. Evaluation of static and dynamic balance in elderly women performing aquatic exercise and gymnastics

  OpenAIRE

  Ana Paula Almeida; Renato Peixoto Veras; Leonice Aparecida Doimo

  2010-01-01

  This study evaluated static and dynamic balance and related motor valences in elderly women who had been undergone gymnastics or aquatic exercise training for at least 6 months, three times a week. Thirty-one women performed water gymnastics (mean age: 69.32 ± 6.57 years) and 28 gymnastics (65.57 ± 7.67 years). Height (cm), weight (kg) and waist, hip and abdominal circumference (cm) were measured and the body mass index (BMI) and waist-hip ratio (WHR) were calculated. Physical fitness was mea...

 7. Når kommunikationsarbejde bliver til administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en organisator......Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en...... organisatorisk opgave, der kan kvalificeres adskilt fra den sundhedsfaglige kerneopgave? Argumentet er, at samfundets kalden på bedre kommunikation i sundhedsvæsnet besvares med institutionaliseringer af kommunikation, der iværksætter administrative praksisser....

 8. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis/hyperemesis...... gravidarum akupunkturbehandling. Udvalgt sundhedspersonale skal uddannes til at give behandlingen, og der bør tilstræbes kontinuitet i behandlingsforløbet. Yderligere studier, der undersøger evidensen for behandling af bækkenrelaterede smerter og depression/angst med akupunktur, anbefales....

 9. Kryogenbehandling: vejen til forståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stojko, Allan; Frandsen, Rasmus Berg; Somers, Marcel A.J.

  2003-01-01

  ). Dilatometri ved lave temperaturer viser at transformationen af restaustenit til martensit under kontinuert nedkøling bliver fuldendt ved ca. 160 K eller 185 K ved isotermisk omdannelse. Anløbning blev studeret med in-situ dilatometri, hvorved det blev fundet at volumenkontraktionerne i første stadie af......De mekaniske egenskaber for visse ståltyper kan påvirkes ved kryogenbehandling, dvs. en nedkøling til -196C efter austenitisering og før anløbning. Kuglelejestål, 100Cr6 (AISI E 52100), er blevet undersøgt med dilatometri, røntgendiffraktion (XRD) og transmissions elektron mikroskopi (TEM...

 10. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 11. Evaluation report of the Nordic emergency exercise Odin - November 26, 1993

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  An evaluation of the second phase, ODIN, of an emergency exercise which is related to the late phase of a hypothetical nuclear accident outside, but close to the Nordic countries. This phase, in contrast to the first one (NORA) during the course of which it was found that strong national ways of thinking unfluenced decision-making, was carried out on the same day in all five Nordic countries in order to enable contact between them. The main argument in favour of a coordinated approach in the intervention policy in this area is that it is likely that the public in each of these countries would be unable to understand or accept very different levels of ambition with regard to their protection. The main objective of ODIN was to add to the knowledge and increase the capability of those responsible in the Nordic countries for handling a situation of deposition following a nuclear accident to improve provisions for Nordic coordination of the overall decision-making and to reach a joint Nordic view of emergency response. The organization of the evaluation, the methodology of the exercise and the evaluation itself covering, amongst other aspects, responses by emergency organizations to the check lists on actions, the decision-making process, international communication, public information and technical facilities are dealt with. (AB)

 12. LED til væksthuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders; Rosenqvist, Eva

  2012-01-01

  Den teknologiske udvikling indenfor Lys Emitterende Dioder (LED) går imod stadig større lysmængder og stadig større effektivitet. Kombineret med fordele som lang levetid, dæmpbarhed og ingen varmestråling gør det, at LED baserede lyskilder/lamper i stigende grad benyttes til belysningsformål og kan...

 13. Fremtidens alternativer til soja og fisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum

  2015-01-01

  af verdenen er der også enighed om, at landbrugsjord på bekostning af for eksempel rydning af regnskov i Sydamerika ikke er vejen frem for at producere soja til vores dyr. Mange mener også, at fisk, fanget med det formål at bruge dem som dyrefoder, ikke er en bæredygtig måde at producere kød på...

 14. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 15. Guide til effektiv læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elias, Stina Vrang; Holt Larsen, Henrik

  2011-01-01

  Hvordan bygger man bro mellem medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og hele virksomhedens læring og udvikling? Få indblik og inspiration i denne artikel om effektive læringsformer, der kan supplere de traditionelle kurser og uddannelser og gøre virksomhederne som helhed bedre til at lær....... Artiklen baserer sig på anbefalinger fra guiden ”Effektive læringsformer” udarbejdet af blandt andre tænketanken DEA....

 16. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 17. Mere Musik til Byens Børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Finn

  Førsteårsrapport på København Kommunes treårige projekt Mere Musik til Byens Børn - et pilotprojekt med henblik på at sikre, at flere børn i København får mulighed for at deltage i forskellige former for frivillig musikundervisning. Særligt fokuseres der på at fremme, at alle børn i hele byen...

 18. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod cor...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 19. The influence of evaluation protocol on time spent exercising at a high level of oxygen uptake during continuous cycling

  OpenAIRE

  Merry, KL; Glaister, Mark; Howatson, Glyn; Van Someren, Ken A.

  2015-01-01

  AIM: This study evaluated the effects of protocol variation on the time spent exercising at ≥95% .VO2max during cycle ergometer trials performed at the exercise intensity associated with .VO2max (i .VO2max).\\ud METHODS: Nine male triathletes (age: 32±10 years; body mass: 73.3±6.1 kg; stature: 1.79±0.07 m; .VO2max: 3.58±0.45 L.min-1) performed four exercise tests. During tests 1 and 2, participants performed a maximal incremental cycle ergometer test using different stage durations (1 min and ...

 20. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 1. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 2. Uddannelse til erhvervsskolelærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duch, Henriette Skjærbæk

  erhvervsskole. Lærerne har inden ansættelse på erhvervsskolen en erhvervsrettet eller professionsrettet uddannelse og erhvervserfaring, men de skal desuden have en læreruddannelse. Læreruddannelsen er siden 2010 ofte Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, DEP, som er en voksenuddannelse på niveau 6 i...... Erhvervspædagogik til undervisning på erhvervsskoler? Spørgsmålet besvares ud fra sociologisk teori baseret på den forståelse, at både strukturer og aktører har en betydning i en socialiseringsproces. Den primære teori er Bourdieus, som anvendes til analyser af det uddannelsespolitiske felt, som DEP indgår i, og...... til analyser på aktørniveau ud fra begreberne kapital og habitus. Desuden anvendes Bourdieus teori om uddannelsessystemet herunder eksamen og begrebet social reproduktion. Bernsteins sociologiske teori anvendes i analyser af DEP særligt ud fra begrebet den pædagogiske anordning, mens...

 3. Nutritional assessment and its role in evaluation and prescription of exercise training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loredana Meşină

  2010-06-01

  Full Text Available Introduction:Nutritional assessment gives accurate and reproducible information as regards the existence of an optimal energy metabolism: resting metabolic rate (RMR, the proportion of nutritional principles (fat, carbohydrate, protein used by the body in the basal metabolism, the intensity of effort during exercise where the maximum fat oxidation rate (MFOR is achieved. These information are used for the individualization of physical training programs and for the calorie intake adjustment in accordance with the body needs. The aim of this study is to underline once again the importance of physical activity in the weight management and to demonstrate the importance of nutritional assessment in the prescription of physical training in obese subjects.Material and methods:We investigated 43 young obese, with a mean age of 21.2 ± 3.1 years old, of which 93% were females. The subject’s evaluations consisted in: nutritional assessment (using indirect calorimetry method, maximal exercise test at baseline and the end of the study (after 6 months. After the exercise test, the subjects performed an individualized physical training with a minimum frequency of three times a week. Subject’s heart rate was monitorized during exercise by a physical therapist using a heart rate monitor (Polar F3, Finland. The dropout rate from the physical training program as part of the study was 35%, in the end remaining only 28 subjects.Results:After 6 months of individualized exercise training, we noticed a statistically significant increase of the following parameters: maximum fat oxidation rate (MFOR from 16.96±7.75 to 22.07±8.4 g/h, p=0.0043; resting metabolic rate (RMR from 2007±300.3 to 2105±290.4 kcal/day, p = 0.0026; along with the resting oxygen uptake (VO2 rest from 0.29±0.04 to 0.3±0.04 l / min, p = 0, 0035. The only parameter that has improved, but not reaching statistical significance was heart rate average at MFOR (HR_MFOR which increased from 127.1

 4. Noninvasive diagnostic test choices for the evaluation of coronary artery disease in women: a multivariate comparison of cardiac fluoroscopy, exercise electrocardiography and exercise thallium myocardial perfusion scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hung, J.; Chaitman, B.R.; Lam, J.; Lesperance, J.; Dupras, G.; Fines, P.; Bourassa, M.G.

  1984-01-01

  Several diagnostic noninvasive tests to detect coronary and multivessel coronary disease are available for women. However, all are imperfect and it is not yet clear whether one particular test provides substantially more information than others. The aim of this study was to evaluate clinical findings, exercise electrocardiography, exercise thallium myocardial scintigraphy and cardiac fluoroscopy in 92 symptomatic women without previous infarction and determine which tests were most useful in determining the presence of coronary disease and its severity. Univariate analysis revealed two clinical, eight exercise electrocardiographic, seven myocardial scintigraphic and seven fluoroscopic variables predictive of coronary or multivessel disease with 70% or greater stenosis. The multivariate discriminant function analysis selected a reversible thallium defect, coronary calcification and character of chest pain syndrome as the variables most predictive of presence or absence of coronary disease. The ranked order of variables most predictive of multivessel disease were cardiac fluoroscopy score, thallium score and extent of ST segment depression in 14 electrocardiographic leads. Each provided statistically significant information to the model. The estimate of predictive accuracy was 89% for coronary disease and 97% for multivessel coronary disease. The results suggest that cardiac fluoroscopy or thallium scintigraphy provide significantly more diagnostic information than exercise electrocardiography in women over a wide range of clinical patient subsets

 5. Evaluation of Exercise Response in a Young, High Risk Population: Submaximal Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing (ICPET) in Active Duty Soldiers

  Science.gov (United States)

  2017-03-17

  Submaximal Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing iCPET in AD Soldiers presented at/published to American College of Cardiology’s 661h Annual...disclaimer statement for research involving animals . as required by AFMAN 40-401 IP : " The experiments reported herein were conducted according to the...principles set forth in the National Institute of Health Publication No. 80-23, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals and the Animal

 6. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Kalsø Hansen, Høgni

  I denne rapport undersøges ændringer i flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner i perioden fra 2003 til 2010. Undersøgelsen fokuserer på flyttemønstre og flyttemotiver blandt to typer af tilflyttere til land- og yderkommuner fra bykommuner, nemlig højtuddannede og socialt udsatte. Grup....... Gruppen af socialt udsatte defineres som personer på kontanthjælp eller førtidspension....

 7. Tre tilgange til inputorienteret grammatikalsk læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2004-01-01

  Artiklen belyser tre mulige indfaldsvinkler til inputorienteret grammatikalsk læring: 'bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, deduktiv modalitet'; bevidstgørelse rettet mod eksplicit viden, induktiv modalitet; bevidstgørelse rettet mod relationen form - betydning/funktion. Der opstilles en ny...... model for læringsmodalitet, og der stilles forslag til, hvordan man kan anvende de tre inputorienterede tilgange i forhold til hinanden....

 8. Kohti kätilön ammattia : Perehdytyskansio kätilöopiskelijoille synnytyssaliin

  OpenAIRE

  Kivioja, Eija

  2012-01-01

  Opinnäytetyöni ideointi sai alkunsa Seinäjoen keskussairaalan synnytysosaston toiveesta saada perehdytyskansio osastolle tuleville kätilöopiskelijoille. Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä perehdytyskansio kätilöopiskelijoille, joka kehittää opiskelijaperehdytystä Seinäjoen keskussairaalan synnytysosastolla. Perehdytyskansion on tarkoitus tukea suullista perehdyttämistä. Perehdytyskansion keskeisiä sisältöjä ovat yleisesittely synnytysosastosta ja käytännön asioista tiedottaminen opis...

 9. Fra kabinettskrigen til den totale krigen: Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron

  OpenAIRE

  Hobson, Rolf

  1994-01-01

  Teoriene til Carl von Clausewitz, den preussiske krigsfilosofen har vært gjenstand for mange forskjellige tolkninger over de siste 150 årene. De omfattes fortsatt med stor interesse, og det må vel kunne sies at hans innflytelse er større i dag enn noensinne. Denne studien er en oversikt over noen av de viktigste tolkningene av Clausewitz’ hovedverk, Om krigen. Den forsøker å analysere årsakene til at de kunne oppstå, og de historiske virkningene de har fått, Dette skjer innenfor en bred forto...

 10. Technology in Rehabilitation: Evaluating the Single Leg Squat Exercise with Wearable Inertial Measurement Units.

  Science.gov (United States)

  Whelan, Darragh F; O'Reilly, Martin A; Ward, Tomás E; Delahunt, Eamonn; Caulfield, Brian

  2017-03-23

  The single leg squat (SLS) is a common lower limb rehabilitation exercise. It is also frequently used as an evaluative exercise to screen for an increased risk of lower limb injury. To date athlete / patient SLS technique has been assessed using expensive laboratory equipment or subjective clinical judgement; both of which are not without shortcomings. Inertial measurement units (IMUs) may offer a low cost solution for the objective evaluation of athlete / patient SLS technique. The aims of this study were to determine if in combination or in isolation IMUs positioned on the lumbar spine, thigh and shank are capable of: (a) distinguishing between acceptable and aberrant SLS technique; (b) identifying specific deviations from acceptable SLS technique. Eighty-three healthy volunteers participated (60 males, 23 females, age: 24.68 + / - 4.91 years, height: 1.75 + / - 0.09 m, body mass: 76.01 + / - 13.29 kg). All participants performed 10 SLSs on their left leg. IMUs were positioned on participants' lumbar spine, left shank and left thigh. These were utilized to record tri-axial accelerometer, gyroscope and magnetometer data during all repetitions of the SLS. SLS technique was labelled by a Chartered Physiotherapist using an evaluation framework. Features were extracted from the labelled sensor data. These features were used to train and evaluate a variety of random-forests classifiers that assessed SLS technique. A three IMU system was moderately successful in detecting the overall quality of SLS performance (77 % accuracy, 77 % sensitivity and 78 % specificity). A single IMU worn on the shank can complete the same analysis with 76 % accuracy, 75 % sensitivity and 76 % specificity. Single sensors also produce competitive classification scores relative to multi-sensor systems in identifying specific deviations from acceptable SLS technique. A single IMU positioned on the shank can differentiate between acceptable and aberrant

 11. Cardiorespiratory endurance evaluation using heart rate analysis during ski simulator exercise and the Harvard step test in elementary school students.

  Science.gov (United States)

  Lee, Hyo Taek; Roh, Hyo Lyun; Kim, Yoon Sang

  2016-01-01

  [Purpose] Efficient management using exercise programs with various benefits should be provided by educational institutions for children in their growth phase. We analyzed the heart rates of children during ski simulator exercise and the Harvard step test to evaluate the cardiopulmonary endurance by calculating their post-exercise recovery rate. [Subjects and Methods] The subjects (n = 77) were categorized into a normal weight and an overweight/obesity group by body mass index. They performed each exercise for 3 minutes. The cardiorespiratory endurance was calculated using the Physical Efficiency Index formula. [Results] The ski simulator and Harvard step test showed that there was a significant difference in the heart rates of the 2 body mass index-based groups at each minute. The normal weight and the ski-simulator group had higher Physical Efficiency Index levels. [Conclusion] This study showed that a simulator exercise can produce a cumulative load even when performed at low intensity, and can be effectively utilized as exercise equipment since it resulted in higher Physical Efficiency Index levels than the Harvard step test. If schools can increase sport durability by stimulating students' interests, the ski simulator exercise can be used in programs designed to improve and strengthen students' physical fitness.

 12. Radionuclide angiographic evaluation of left ventricular performance at rest and during exercise in patients with aortic regurgitation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iskandrian, A.S.; Heo, J.

  1986-01-01

  Radionuclide angiographic evaluation of LV performance at rest and during exercise in patients with AR have shown that an abnormal EF response to exercise may be observed in asymptomatic patients with normal resting LV function. The EF response to exercise has been correlated with a number of clinical and exercise measurements; important among these are the slope of the systolic pressure-to-end-systolic volume, end-systolic volume, cardiac index, pulmonary capillary wedge pressure, and wall stress. The changes in the regurgitant fraction, EF, and LV volume have shown considerable individual variability; they have also allowed a better understanding of the circulatory responses during exercise. Radionuclide angiography provides a reliable and reproducible method of measuring the rest LVEF that is important in the timing and the outcome of valve replacement. The value of the EF response to exercise in patient management is not yet clear; it is possible that other radionuclide-derived measurements at rest or during exercise, such as the systolic pressure-to-end-systolic volume relationship, and the end-systolic volume may provide complementary information to that provided by the EF

 13. CGM ApS Årsberetning til DANAK

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Chiffre, Leonardo

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler.......Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler....

 14. Uncomplicated type 1 diabetes and preclinical left ventricular myocardial dysfunction: insights from echocardiography and exercise cardiac performance evaluation.

  Science.gov (United States)

  Palmieri, Vittorio; Capaldo, Brunella; Russo, Cesare; Iaccarino, Michele; Pezzullo, Salvatore; Quintavalle, Gabriele; Di Minno, Giovanni; Riccardi, Gabriele; Celentano, Aldo

  2008-02-01

  Left ventricular (LV) diastolic dysfunction is considered the earliest manifestation of diabetic cardiomyopathy. Whether LV abnormalities identified at rest by echocardiography predict peak exercise LV performance in uncomplicated type 1 diabetes mellitus (DM1) is largely unknown. We evaluated LV size, mass, and functions and peak exercise LV performance in 25 subjects with uncomplicated DM1 (median disease duration 13.5 years, 1-30 years) and in 56 non-DM subjects (24 hypertensive (HT) and 32 normotensive (NT)). Overt coronary heart disease, significant microangiopathy and central autonomic neuropathy were minimized by exclusion criteria. Peak exercise LV stroke index (SVi), cardiac index (COi), LV ejection fraction (EF), LV end-diastolic and end-systolic volumes were assessed noninvasively. No subject was on cardiovascular medications at the time of evaluation. In our study, DM1 did not show LV hypertrophy or impaired LV systolic function at rest. Prevalence of diastolic dysfunction was 8% among DM1, 18% among NT and 50% among HT. Pre-exercise heart rate, SVi, COi, and peak exercise blood pressure (BP) and heart rate were comparable among the three groups, but peak exercise LV EF, SVi and COi were lower in DM1 than in HT and NT independent to covariates (p<0.05). In separate analyses, DM1 predicted lower peak exercise SVi (B=-6.2) and COi (B=-1.6, both p<0.05) independently. Within DM1, glycated haemoglobin (HbA1c) and disease duration did not predict peak exercise LV systolic function. Our study suggests that uncomplicated DM1 may be associated with subnormal LV contractility reserve, which might not be predicted by LV dysfunction evaluated at rest.

 15. Mobile App to Streamline the Development of Wearable Sensor-Based Exercise Biofeedback Systems: System Development and Evaluation.

  Science.gov (United States)

  O'Reilly, Martin; Duffin, Joe; Ward, Tomas; Caulfield, Brian

  2017-08-21

  Biofeedback systems that use inertial measurement units (IMUs) have been shown recently to have the ability to objectively assess exercise technique. However, there are a number of challenges in developing such systems; vast amounts of IMU exercise datasets must be collected and manually labeled for each exercise variation, and naturally occurring technique deviations may not be well detected. One method of combatting these issues is through the development of personalized exercise technique classifiers. We aimed to create a tablet app for physiotherapists and personal trainers that would automate the development of personalized multiple and single IMU-based exercise biofeedback systems for their clients. We also sought to complete a preliminary investigation of the accuracy of such individualized systems in a real-world evaluation. A tablet app was developed that automates the key steps in exercise technique classifier creation through synchronizing video and IMU data collection, automatic signal processing, data segmentation, data labeling of segmented videos by an exercise professional, automatic feature computation, and classifier creation. Using a personalized single IMU-based classification system, 15 volunteers (12 males, 3 females, age: 23.8 [standard deviation, SD 1.8] years, height: 1.79 [SD 0.07] m, body mass: 78.4 [SD 9.6] kg) then completed 4 lower limb compound exercises. The real-world accuracy of the systems was evaluated. The tablet app successfully automated the process of creating individualized exercise biofeedback systems. The personalized systems achieved 89.50% (1074/1200) accuracy, with 90.00% (540/600) sensitivity and 89.00% (534/600) specificity for assessing aberrant and acceptable technique with a single IMU positioned on the left thigh. A tablet app was developed that automates the process required to create a personalized exercise technique classification system. This tool can be applied to any cyclical, repetitive exercise. The

 16. Fibroskanning til diagnostik af leverfibrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mössner, Belinda Klemmensen; Pedersen, Court; Christensen, Peer Brehm

  2008-01-01

  has been sought. Transient elastography is a new noninvasive method of assessing fibrosis by measuring liver stiffness. The method is described in the article, as well as its diagnostic sensitivity and specificity, and the reproducibility is briefly discussed by evaluating some studies. Udgivelsesdato......Liver fibrosis is a known complication to chronic liver diseases. The reference method for diagnosing and assessing the progression of fibrosis or cirrhosis is histological examination of liver tissue. Since there is a slight but significant risk from every invasive procedure, a non-invasive method...

 17. Myocardial involvement in diabetic patients evaluated by exercise thallium-201 scintigraphy and cardiac catheterization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mizuno, Sumio; Genda, Akira; Nakayama, Akira; Igarashi, Yutaka; Takeda, Ryoyu

  1985-01-01

  To evaluate myocardial involvement in diabetes mellitus, we studied 39 patients with negative double-Master's test and without hypertension by exercise thallium-201 (Tl-201) myocardial scintigraphy using a bicycle ergometer. Among the 39 patients, 12 (30.8 %) showed filling defects in the scintigrams (positive cases), including eight with stress-induced defects and four with fixed defects. The positive cases had higher scores of diabetic complications (3.6 +- 2.4 vs 2.1 +- 1.8; p < 0.05) and longer durations of diabetes as compared with those of the negative cases. The frequency of insulin therapy was also greater in the positive cases. Eleven patients (5 positive and 6 negative cases) who underwent cardiac catheterization had no significant stenotic lesions of their coronary arteries. However, all of the positive cases showed abnormal wall motion, mainly hypokinesis, by left ventriculography (LVG). The abnormalities of the LVG corresponded to the findings of the scintigrams (i.e. filling defects and decrease in washout ratios by circumferential profile analysis). These results suggest that in some diabetics myocardial involvement exists in the early stage without overt cardiac disease and exercise Tl-201 scintigraphy is useful in detecting pre-clinical cardiomyopathy. Cardiomyopathy in diabetics seems to be due to disturbances of the myocardial microcirculation. (author)

 18. Evaluating a Nationwide Recreational Football Intervention: Recruitment, Attendance, Adherence, Exercise Intensity, and Health Effects

  Science.gov (United States)

  Fløtum, Liljan av; Ottesen, Laila S.; Krustrup, Peter

  2016-01-01

  The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20–72 yrs) were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population. A preintervention test battery including resting heart rate (RHR), blood pressure, and body mass measurements along with performance tests (Yo-Yo Intermittent Endurance level 1 (Yo-Yo IE1), the Arrowhead Agility Test, and the Flamingo Balance Test) were performed (n = 502). Training attendance (n = 310) was 1.6 ± 0.2 sessions per week (range: 0.6–2.9), corresponding to 28.8 ± 1.0 sessions during the 18 wk intervention period. After 18 wks mean arterial pressure (MAP) was −2.7 ± 0.7 mmHg lower (P 99 mmHg (−5.6 ± 1.5 mmHg; n = 50). RHR was lowered (P Football Fitness was shown to be a successful health-promoting nationwide training intervention for adult participants with an extraordinary recruitment, a high attendance rate, moderate adherence, high exercise intensity, and marked benefits in cardiovascular health profile and fitness. PMID:27437401

 19. Farvel til fabriksundervisning, goddag til fremtidens fleksible læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Erhvervslivets mantra om innovation forgrener sig langt ind i uddannelsessystemet. Den innovative skole er tidens herskende ideal, og det sætter sine tydelige spor på skolens nye fleksible og futuristiske rum. Den skal indbyde til nytænkning og gøre op med det gamle. Men skaber innovationsboomet en...

 20. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  eller 90 mg/kg. Der var dog tendens til højere produktionsværdi ved anvendelse af kobberlysin sammenlignet med kobbersulfat ved en dosering på 35 mg/kg, men samme effekt blev ikke fundet ved at sammenligne de to grupper, hvor foderet indeholdt henholdsvis 35 mg/kg kobbersulfat og 50 mg/kg kobberlysin...

 1. Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til øresundsudviklingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyck, Lise

  I 2011 blev det meddelt, at EU vil give match-finansiering til en forundersøgelse af mulige samfundsmæssige konsekvenser af en etablering af en Øresundsmetro, det vil sige EU vil matche finansieringen fra Københavns Kommune og Malmø Stad. Forundersøgelsen omfatter en række delrapporter med relati...

 2. Sundhedspersonales holdninger til sene provokerede aborter varierer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  Internationale undersøgelser viser, at sene provokerede aborter skaber en større bekymring hos sundhedspersonale end tidlige aborter. Den største bekymring er risikoen for, at det aborterede foster udviser livstegn efter fødslen. Undersøgelser peger desuden på, at indikationen for abort, religiøs...... tilknytning og fagligt tilhørsforhold påvirker holdningerne. Antallet af sene provokerede aborter stiger i takt med, at fosterdiagnostikken udvikles, og der er derfor behov for forskning, der kan kaste lys over, hvordan det danske sundhedspersonale forholder sig til sene provokerede aborter....

 3. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle......- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber giver vi praksisnære bud på, hvordan apps på forskellig vis kan indbygges i fagundervisningen....

 4. "LICENS ER NOGET VI GIVER TIL HINANDEN"

  OpenAIRE

  Svendsen, Nana Lysbo; Birksholm, Sarah Schlander; Rosendahl, Rasmus; Albrechtsen, Nadja Loran

  2013-01-01

  This study consists of a rhetorical analysis of how the Danish Broadcasting Corporation argues for the compulsory license fee in their campaign video: ’Licens er noget vi giver til hinanden’. On the assumption that a visual product can argue on equal terms with the spoken language, the paper will look at the specific visual tools that are used in the argumentation and the portrayal of the concept of public service and the license fee. In extension to this the paper will examine if the vid...

 5. Process evaluation of workplace interventions with physical exercise to reduce musculoskeletal disorders

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars L.; Zebis, Mette Kreutzfeldt

  2014-01-01

  in 10 weeks of elastic resistance training five times a week at the workplace; the 2 min group performed a single set of lateral raise to failure, and the 12 min group performed 5-6 sets with 8–12 repetitions. Participants received a single instructional session together with a training diary and manual...... at baseline (100% dose delivered and 100% dose received), and 59 and 57 participants, respectively, replied to the process evaluation questionnaire at 10-week follow-up. Results showed that in the 2 and 12 min groups, respectively, 82% and 81% of the participants completed more than 30 training sessions...... in a single instructional session, and satisfaction with the type of training. Among those with low adherence, lack of time (51%) and difficulties in starting exercising after illness (26%) were common barriers for regular training. Among those with low adherence, 52% felt that five training sessions per week...

 6. Daginstitutioner som instrument til at bryde social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente; Barrett, Barbara Ann; Christoffersen, Mogens

  risikoen for marginalisering mindskes. Samfundets institutioner og tidlig social indsats kan betragtes som steder at sætte ind for at afhjælpe social ulighed, som består i forskelle på adgang til livsmuligheder. Kan vi gennem en bevidst fokusering på tidlig indsats og dagtilbud være med til at bryde ind i...

 7. Fra “børstemetode” til Wilbarger Program

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf; Arnsbjerg, Ingelis; Olsen, Lone

  2012-01-01

  Resumé: Artiklen har til formål at formidle kendskabet til den opdaterede behandlingsmetode betegnet Wilbarger Programmet, Comprehensive Treatment Approach, som har gennemgået store forandringer både begrebsmæssigt, teoretisk og i praktisk udførelse, siden det første Wilbarger kursus i 1991. Bagg...

 8. Introduktion til programmering (P5/JS) version 1.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Anne

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox.......Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox....

 9. Bidrag til "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians"

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bornemann Hjelmborg, Jacob

  2009-01-01

  Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september......Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september...

 10. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 11. Uddannelse til entreprenørskab i sociale uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willer, Jens; Løwenstein, Kim

  koncept om ny uddannelse til SE. I en separat del i afhandlingen præsenterer et koncept om en uddannelse til SE. Uddannelsen skal fungerer gennem fortløbende eksplorativ netværksdannelse deltagere og uddannelsesinstitutioner imellem. Vi tænker SE både bredt og hybridt – både som socialøkonomiske...

 12. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 13. Didaktisk design af IKT og medier til fysioterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  2012-01-01

  embodiet, sanse- og erfaringsbar frem for at bestemte måle- og observations-principper har privilegeret adgang til sand viden. Men også et valg der medierer viden med såvel reale som digitalt skabte modaliteter, objekter og fænomener, hvoraf nogle ikke er vindue til den materielle/fysiske realitet men...

 14. Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Lund, Peter; Puggaard, Liselotte

  2010-01-01

  Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til malkekøer kan reduceres i forhold til den nu værende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed. Udgivelsesdato: Juni...

 15. Hvorfor sætter folk ild til sig selv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2011-01-01

  Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?......Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?...

 16. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sands...

 17. Evaluation of exercise on individuals with dementia and their carers: a randomised controlled trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Claire

  2010-05-01

  Full Text Available Abstract Background Almost all of the 820,000 people in the UK with dementia will experience Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD. However, research has traditionally focused on treating cognitive symptoms, thus neglecting core clinical symptoms that often have a more profound impact on living with dementia. Recent evidence (Kales et al, 2007; Ballard et al, 2009 indicates that the popular approach to managing BPSD - prescription of anti-psychotic medication - can increase mortality and the risk of stroke in people with dementia as well as impair quality of life and accelerate cognitive decline. Consequently, there is a need to evaluate the impact that non-pharmacological interventions have on BPSD; we believe physical exercise is a particularly promising approach. Methods/Design We will carry out a pragmatic, randomised, single-blind controlled trial to evaluate the effectiveness of exercise (planned walking on the behavioural and psychological symptoms of individuals with dementia. We aim to recruit 146 people with dementia and their carers to be randomized into two groups; one will be trained in a structured, tailored walking programme, while the other will continue with treatment as usual. The primary outcome (BPSD will be assessed with the Neuropsychiatric Inventory (NPI along with relevant secondary outcomes at baseline, 6 and 12 weeks. Discussion Designing this study has been challenging both ethically and methodologically. In particular to design an intervention that is simple, measurable, safe, non-invasive and enjoyable has been testing and has required a lot of thought. Throughout the design, we have attempted to balance methodological rigour with study feasibility. We will discuss the challenges that were faced and overcome in this paper. Trial Registration ISRCTN01423159

 18. Evaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne; Andersen, Michael; Wandall, Jakob

  for forståelsen af, hvad der sker på uddannelsesområdet. Vi har med bogen villet give en sammenhængende forståelse af de forskellige processer og indsatser inden for feltet med henblik på, hvordan man kan evaluere disse. Vi har gjort det ved at beskrive principperne for de forskellige tilgange til evaluering. Vi...

 19. A systematic review to evaluate exercise for anterior cruciate ligament injuries: does this approach reduce the incidence of knee osteoarthritis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duncan KJ

  2016-01-01

  Full Text Available Koji J Duncan, Jaclyn N Chopp-Hurley, Monica R Maly School of Rehabilitation Science, McMaster University, Hamilton, ON, Canada Purpose: Among a variety of conservative and surgical options to treat anterior cruciate ligament (ACL injuries, we do not understand which options could potentially prevent knee osteoarthritis (OA. The aim of this systematic review was to examine the evidence pertaining to exercise treatment of ACL injuries in the context of knee OA. Methods: Medline, Embase, CINAHL, PubMed, and PEDro (Physiotherapy Evidence Database databases were systematically searched using keywords encompassed within four primary key terms: knee, osteoarthritis, anterior cruciate ligament, and exercise. Clinical studies evaluating the effect of an exercise treatment for ACL injuries on the development of knee OA in adult humans were included. The PEDro scale was used to critically assess the studies included in the review. Results: Eighteen studies were included in this review, with a median PEDro score of 6/11 (range, 2/11–9/11. Three studies provided statistical evidence that exercise following ACL injury lowered the risk for knee OA development. Nine studies demonstrated no benefit of exercise in preventing knee OA incidence relative to either operative treatment or the contralateral, unaffected knee. However, exercise resulted in higher knee instability. Nonetheless, there were no significant differences in subjective or objective knee outcomes for early versus late ACL reconstruction. Limitations: This review was not registered through PROSPERO. Conclusion: The relationship between a rehabilitative exercise for ACL injuries and long-term knee OA prevalence is inconclusive. However, research suggests initial conservative treatment with optional late ACL reconstruction because this treatment strategy may reduce the risk of knee OA. More research, ideally randomized controlled trials or comparable designs, is required prior to establishing

 20. Danske lægebøger til menigmand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth

  2009-01-01

  I 1500-1600 tallet ser en helt ny type bøger dagens lys i det meste af Europa og også i Danmark. Her oversættes og 'samples' - ofte med udgangspunkt i tyske forlæg - en række læge-og urtebøger henvendt til menigmand. Flere af selvhjælpsbøgerne kommer i adskillige oplag over flere århundreder og...... helt frem til 1900-talet. Bøgerne indfører i en forestillingsverden, hvor arvesynden såvel som den daglige synd er den ultimative årsag til sygdom, der konkret udløses af ubalance i kroppens væsker. Vejen til helbredelse kræver bod, anger og omvendelse til et gudvelbehageligt levned, og i anden omgang...

 1. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 2. Association of Trans-theoretical Model (TTM based Exercise Behavior Change with Body Image Evaluation among Female Iranian Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sahar Rostami

  2017-03-01

  Full Text Available BackgroundBody image is a determinant of individual attractiveness and physical activity among the young people. This study was aimed to assess the association of Trans-theoretical model based exercise behavior change with body image evaluation among the female Iranian students.Materials and MethodsThis cross-sectional study was conducted in Sanandaj city, Iran in 2016. Using multistage sampling method, a total of 816 high school female students were included in the study. They completed a three-section questionnaire, including demographic information, Trans-theoretical model constructs and body image evaluation. The obtained data were fed into SPSS version 21.0.  ResultsThe results showed more than 60% of participants were in the pre-contemplation and contemplation stages of exercise behavior. The means of perceived self-efficacy, barriers and benefits were found to have a statistically significant difference during the stages of exercise behavior change (P

 3. Equine Welfare during Exercise: An Evaluation of Breathing, Breathlessness and Bridles.

  Science.gov (United States)

  Mellor, David J; Beausoleil, Ngaio J

  2017-05-26

  Horses engaged in strenuous exercise display physiological responses that approach the upper functional limits of key organ systems, in particular their cardiorespiratory systems. Maximum athletic performance is therefore vulnerable to factors that diminish these functional capacities, and such impairment might also lead to horses experiencing unpleasant respiratory sensations, i.e., breathlessness. The aim of this review is to use existing literature on equine cardiorespiratory physiology and athletic performance to evaluate the potential for various types of breathlessness to occur in exercising horses. In addition, we investigate the influence of management factors such as rein and bit use and of respiratory pathology on the likelihood and intensity of equine breathlessness occurring during exercise. In ridden horses, rein use that reduces the jowl angle, sometimes markedly, and conditions that partially obstruct the nasopharynx and/or larynx, impair airflow in the upper respiratory tract and lead to increased flow resistance. The associated upper airway pressure changes, transmitted to the lower airways, may have pathophysiological sequelae in the alveolae, which, in their turn, may increase airflow resistance in the lower airways and impede respiratory gas exchange. Other sequelae include decreases in respiratory minute volume and worsening of the hypoxaemia, hypercapnia and acidaemia commonly observed in healthy horses during strenuous exercise. These and other factors are implicated in the potential for ridden horses to experience three forms of breathlessness-"unpleasant respiratory effort", "air hunger" and "chest tightness"-which arise when there is a mismatch between a heightened ventilatory drive and the adequacy of the respiratory response. It is not known to what extent, if at all, such mismatches would occur in strenuously exercising horses unhampered by low jowl angles or by pathophysiological changes at any level of the respiratory tract. However

 4. Til forsvar for human-ismerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2015-01-01

  store klassikere som Homer, Shakespeare og Goethe og ind med diverse samfundsvidenskabelige »ismer«. Belægget finder lederskribent Klaus Wivel i en ny antologi, Kampen om disciplinerne, hvori det fremgår, at de tre mest populære teoretikere på humaniora er Foucault, Bourdieu og Latour. Som flere...... glædeligvis allerede har gjort opmærksom på, er det dog ikke nødvendigvis udtryk for, at humaniora har solgt ud til fordel for samfundsvidenskaben. For det første har både Foucault og Latour klare humanvidenskabelige rødder. For det andet viser en nærmere gennemgang af statistikken, at de tre såkaldte...... samfundsteoretikere måske slet ikke er så altdominerende i det humanistiske ismelandskab. Problematisk er imidlertid også Wivels fremstilling af Foucault, Bourdieu og Latours indtog i de humanistiske miljøer som forklaring på, »at studerende kan gå gennem et humaniorafag med blot et overfladisk kendskab til fagets...

 5. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 6. Alternative rum til læring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngsø, Anita; Nielsen, Camilla Kirketerp

  2016-01-01

  Innovative projekter, der gennemføres som online- og spilbaseret læring på sygeplejeuddannelsen og dyrlægeuddannelsen, har intentioner om at udvikle digitale alternative læringsrum. To uafhængige igangværende etnografiske studier, der følger projekternes praktiske forløb og læringssituationer......, identificerer et interessant empirisk tematisk slægtskab: En tendens til utilsigtet skolificering. Skolificering som tema og fælles tendens er omdrejningspunktet for denne artikel. De nye alternative læringsrum skal styrke forholdet mellem teori og praksis, øge fleksibiliteten for uddannelsernes aktører, samt...... bidrage til øget grad af studenterstyret undervisning og studenteraktivitet. Analyserne viser, at de alternative læringsrum faktisk producerer nye strategier og muligheder, men at strategier kendt fra de traditionelle læringsrum også tydeligt reproduceres. Analyserne fokuserer på konflikten mellem de...

 7. Prospective evaluation of a new protocol for the provisional use of perfusion imaging with exercise stress testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duvall, W.L.; Savino, John A.; Levine, Elliot J.; Croft, Lori B.; Henzlova, Milena J.; Hermann, Luke K.

  2015-01-01

  Previous literature suggests that myocardial perfusion imaging (MPI) adds little to the prognosis of patients who exercise >10 metabolic equivalents (METs) during stress testing. With this in mind, we prospectively tested a provisional injection protocol in emergency department (ED) patients presenting for the evaluation of chest pain in which a patient would not receive an injection of radioisotope if adequate exercise was achieved without symptoms and a negative ECG response. All patients who presented to the ED over a 5-year period who were referred for stress testing as part of their ED evaluation were included. Patients considered for a provisional protocol were: exercise stress, age <65 years, no known coronary artery disease, and an interpretable rest ECG. Criteria for not injecting included a maximal predicted heart rate ≥85 %, ≥10 METs of exercise, no anginal symptoms during stress, and no ECG changes. Groups were compared based on stress test results, all-cause and cardiac mortality, follow-up cardiac testing, subsequent revascularization, and cost. A total of 965 patients were eligible with 192 undergoing exercise-only and 773 having perfusion imaging. After 41.6 ± 19.6 months of follow-up, all-cause mortality was similar in the exercise-only versus the exercise plus imaging group (2.6 % vs. 2.1 %, p = 0.59). There were no cardiac deaths in the exercise-only group. At 1 year there was no difference in the number of repeat functional stress tests (1.6 % vs. 2.1 %, p = 0.43), fewer angiograms (0 % vs. 4.0 %, p = 0.002), and a significantly lower cost (65 ± 332 vs 506 ± 1,991, p = 0.002; values are in US dollars) in the exercise-only group. The radiation exposure in the exercise plus imaging group was 8.4 ± 2.1 mSv. A provisional injection protocol has a very low mortality, few follow-up diagnostic tests, and lower cost compared to standard imaging protocols. If adopted it would decrease radiation exposure, save time and decrease health-care costs

 8. Prospective evaluation of a new protocol for the provisional use of perfusion imaging with exercise stress testing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duvall, W.L. [Hartford Hospital, Division of Cardiology (Henry Low Heart Center), Hartford, CT (United States); Mount Sinai Medical Center, Division of Cardiology (Mount Sinai Heart), New York, NY (United States); Savino, John A.; Levine, Elliot J.; Croft, Lori B.; Henzlova, Milena J. [Mount Sinai Medical Center, Division of Cardiology (Mount Sinai Heart), New York, NY (United States); Hermann, Luke K. [Mount Sinai Medical Center, Department of Emergency Medicine, New York, NY (United States)

  2014-11-04

  Previous literature suggests that myocardial perfusion imaging (MPI) adds little to the prognosis of patients who exercise >10 metabolic equivalents (METs) during stress testing. With this in mind, we prospectively tested a provisional injection protocol in emergency department (ED) patients presenting for the evaluation of chest pain in which a patient would not receive an injection of radioisotope if adequate exercise was achieved without symptoms and a negative ECG response. All patients who presented to the ED over a 5-year period who were referred for stress testing as part of their ED evaluation were included. Patients considered for a provisional protocol were: exercise stress, age <65 years, no known coronary artery disease, and an interpretable rest ECG. Criteria for not injecting included a maximal predicted heart rate ≥85 %, ≥10 METs of exercise, no anginal symptoms during stress, and no ECG changes. Groups were compared based on stress test results, all-cause and cardiac mortality, follow-up cardiac testing, subsequent revascularization, and cost. A total of 965 patients were eligible with 192 undergoing exercise-only and 773 having perfusion imaging. After 41.6 ± 19.6 months of follow-up, all-cause mortality was similar in the exercise-only versus the exercise plus imaging group (2.6 % vs. 2.1 %, p = 0.59). There were no cardiac deaths in the exercise-only group. At 1 year there was no difference in the number of repeat functional stress tests (1.6 % vs. 2.1 %, p = 0.43), fewer angiograms (0 % vs. 4.0 %, p = 0.002), and a significantly lower cost (65 ± 332 vs 506 ± 1,991, p = 0.002; values are in US dollars) in the exercise-only group. The radiation exposure in the exercise plus imaging group was 8.4 ± 2.1 mSv. A provisional injection protocol has a very low mortality, few follow-up diagnostic tests, and lower cost compared to standard imaging protocols. If adopted it would decrease radiation exposure, save time and decrease health-care costs

 9. Evaluation of post-exercise magnetic resonance images of the rotator cuff

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cahoy, P.M.; Orwin, J.F.; Tuite, M.J.

  1996-01-01

  Objective. To examine the effect of strenuous exercise on the magnetic resonance imaging (MRI) characteristics of the rotator cuff tendon. A second objective was to define an optimal time to image the rotator cuff and possibly eliminate exercise-induced false positives. Design and patients. Five male subjects from 24 to 38 years old with normal rotator cuffs by history, physical examination, and screening MRI underwent a rotator cuff exercise session on the Biodex System 2 (Biodex, Shirley, New York). The exercise sessions were followed by sequential MRI scans of the exercised shoulder. These were performed immediately and at 8 h and 24 h after exercise. Results and conclusions. The rotator cuff tendon and subacromial-subdeltoid bursal signal remained unchanged from the pre-exercise through the 24-h post-exercise scans. The rotator cuff muscle signal was increased in five of five subjects on the immediate post-exercise fat-suppressed T2-weighted images. This signal returned to baseline by the 8-h scan. Positive findings of rotator cuff pathology on MRI after strenuous athletic activity should not be discounted as normal exercise-induced changes. Also, diagnostic MRI scanning may take place after a practice session without an increased risk of false positives. (orig.). With 1 fig

 10. Evaluation of service users' experiences of participating in an exercise programme at the Western Australian State Forensic Mental Health Services.

  Science.gov (United States)

  Wynaden, Dianne; Barr, Lesley; Omari, Omar; Fulton, Anthony

  2012-06-01

  Approximately 210 patients are admitted each year to the Western Australian State Forensic Mental Health Service, and most present with psychotic illness, along with other physical and mental comorbidities. In 2010, a healthy lifestyle programme, which included a formal exercise programme coordinated by an exercise physiologist, was introduced at the service. A self-report questionnaire was developed to obtain feedback on the programme, and 56 patients completed the questionnaire during the 6-month evaluation period. As well as providing patients with access to regular physical activity, the programme also supports the recovery philosophy, where patients work in partnership with forensic mental health staff. Overall, patients reported that the programme assisted them to manage their psychiatric symptoms, as well as improving their level of fitness, confidence, and self-esteem. In addition, patients received education about the importance of regular exercise to their mental health, and the role exercise plays in preventing chronic illness and obesity. While the benefits of exercise on mental health outcomes for people with depression and anxiety are well established, this evaluation adds to the evidence that such programmes provide similar benefits to people who have a psychotic illness and are hospitalized in an acute secure setting. © 2012 The Authors. International Journal of Mental Health Nursing © 2012 Australian College of Mental Health Nurses Inc.

 11. Getting to Compliance in Forced Exercise in Rodents: A Critical Standard to Evaluate Exercise Impact in Aging-related Disorders and Disease

  OpenAIRE

  Arnold, Jennifer C.; Salvatore, Michael F.

  2014-01-01

  There is a major increase in the awareness of the positive impact of exercise on improving several disease states with neurobiological basis; these include improving cognitive function and physical performance. As a result, there is an increase in the number of animal studies employing exercise. It is argued that one intrinsic value of forced exercise is that the investigator has control over the factors that can influence the impact of exercise on behavioral outcomes, notably exercise freque...

 12. Tecnologia tátil para a avaliação da dor em cegos Tecnología táctil para la evaluación del dolor en ciegos Tactile technology for pain evaluation in blind people

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Cláudia de Souza Toniolli

  2003-03-01

  Full Text Available Trata-se de um estudo descritivo e exploratório das percepções dos cegos acerca do protótipo chamado Escala Tátil, para avaliação da intensidade da dor. Por meio de uma entrevista semi-estruturada, foram obtidos os relatos de cegos da Associação dos Cegos do Ceará, para descrever a natureza do protótipo, estabelecendo relações entre as suas experiências dolorosas e buscando significados para a sua utilização na cultura dos cegos. Dos relatos, foram identificados e analisados três temas: intensidade da dor na ponta dos dedos, percepção da escala tátil da dor, destacando-se textura, forma e tamanho, lapidando-se a Escala Tátil. A percepção sensorial tátil dos cegos gerou novos parâmetros de reflexão para o estudo da dor e direcionou a performance do protótipo para um processo de comunicação da dor mais satisfatório.Este es un estudio descriptivo de las percepciones de los ciegos acerca del prototipo llamado Escala Táctil para evaluación de la intensidad del dolor. A través de una entrevista semi-estructurada, se obtuvieron relatos de ciegos de la Asociación del Ciegos de la ciudad de Ceará-BR para describir la naturaleza del prototipo, estableciendo relaciones entre sus experiencias dolorosas y buscando significados para su utilización en la cultura de los ciegos. De los relatos fueron identificados y analizados tres temas: intensidad del dolor en la punta de los dedos, percepción de la escala táctil del dolor: textura, forma y tamaño y puliendo la Escala Táctil. La percepción sensorial de las personas ciegas generó nuevos parámetros de reflexión para el estudio del dolor y orientó la performance del prototipo hacia un proceso de comunicación del dolor más satisfactorio.This is a descriptive study of blind people perceptions about a prototype called Tactile Scale for pain intensity evaluation. By means of a half-structured interview, reports were collected from blind people from the Ceará Blind

 13. Systematic preparation, execution and evaluation of emergency exercises at the Beznau nuclear power plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tenschert, J.

  2011-01-01

  Based on federal acts and a specific guideline of the nuclear authority ENSI, strict requirements are imposed on emergency exercises at Swiss NPPs. The Beznau NPP has conducted emergency exercises for more than 30 years. Systematic exercise planning assures that all emergency cases defined in the plant-specific emergency plan are considered in the exercise scenarios. Technically oriented scenarios cover all groups of initiating events and all safety levels of the defense in depth principle. The exercise results are an important input for optimization measures in the areas of emergency organization, documentation and infrastructure. Due to the goal-oriented enforcement of laws and guidelines by the nuclear authority ENSI, emergency exercises serve as a motor of further optimization of emergency preparedness. (orig.)

 14. Evaluating a Nationwide Recreational Football Intervention: Recruitment, Attendance, Adherence, Exercise Intensity, and Health Effects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljan av Fløtum

  2016-01-01

  Full Text Available The present study evaluated a nationwide exercise intervention with Football Fitness in a small-scale society. In all, 741 adult participants (20–72 yrs were successfully recruited for Football Fitness training in local football clubs, corresponding to 2.1% of the adult population. A preintervention test battery including resting heart rate (RHR, blood pressure, and body mass measurements along with performance tests (Yo-Yo Intermittent Endurance level 1 (Yo-Yo IE1, the Arrowhead Agility Test, and the Flamingo Balance Test were performed (n=502. Training attendance (n=310 was 1.6 ± 0.2 sessions per week (range: 0.6–2.9, corresponding to 28.8 ± 1.0 sessions during the 18 wk intervention period. After 18 wks mean arterial pressure (MAP was −2.7 ± 0.7 mmHg lower (P99 mmHg (−5.6 ± 1.5 mmHg; n=50. RHR was lowered (P<0.05 by 6 bpm after intervention (77 ± 1 to 71 ± 1 bpm. Yo-Yo IE1 performance increased by 41% (540 ± 27 to 752 ± 45 m, while agility and postural balance were improved (P<0.05 by ~6 and ~45%, respectively. In conclusion, Football Fitness was shown to be a successful health-promoting nationwide training intervention for adult participants with an extraordinary recruitment, a high attendance rate, moderate adherence, high exercise intensity, and marked benefits in cardiovascular health profile and fitness.

 15. Evaluation of static and dynamic balance in elderly women performing aquatic exercise and gymnastics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Almeida

  2010-01-01

  Full Text Available This study evaluated static and dynamic balance and related motor valences in elderly women who had been undergone gymnastics or aquatic exercise training for at least 6 months, three times a week. Thirty-one women performed water gymnastics (mean age: 69.32 ± 6.57 years and 28 gymnastics (65.57 ± 7.67 years. Height (cm, weight (kg and waist, hip and abdominal circumference (cm were measured and the body mass index (BMI and waist-hip ratio (WHR were calculated. Physical fitness was measured using the “sit and get up in 30 seconds” test (leg endurance and “8-foot up-and-go” test (dynamic balance, both proposed by Rikli and Jones (1999, and the “sit and reach” (flexibility and static balance tests described by Caromano (1998. Statistical analysis was performed using the Student t-test and Pearson’s correlation, with a level of significance of 0.05. No significant difference in the anthropometric measures (BMI and WHR was observed between groups. In the physical fitness tests, significant differences were only found in the “8-foot up-and-go” and “sit and get up” tests, with the gymnastics group presenting better results. No correlations within or between groups were observed regarding static and dynamic balance or motor valences. In conclusion, neither type of exercise was superior but the gymnastics group tended to show better results in terms of parameters such as agility, balance and flexibility.

 16. Evaluation of frequency of positive exercise-induced bronchospasm between swimmers and sedentary individuals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laricy Martins da Mata

  Full Text Available Abstract Introduction: Despite the prevalence of prescribed asthma, there is uncertainty about the incidence of exercise-induced bronchospasm (EIB. Objective: Compare the frequency of EIB between swimmers and sedentary individuals, and observe heart rate variability during bronchial activity. Methods: In total, 18 swimmers (group 1 and 18 sedentary individuals (group 2 were included. The participants rested for 30 minutes for evaluation of HRV. Blood pressure (PA, respiratory rate (RR, and pulse oxygen saturation (SpO2 were measured. The volunteers remained seated for the spirometry test (maneuver of forced vital capacity - FVC. This was repeated 5, 10, 15, 20, and 30 minutes after the exercise test. The statistical analysis used the Student t, Mann Whitney, and Shapiro-Wilks tests. The significance level was p <0.05. Results: The spirometry findings showed 3 sedentary individuals and 10 swimmers with obstructive ventilatory disorder (OVD. Only 2 of the sedentary and none of the swimmer group demonstrated positive bronchial provocation. A key criterion for diagnosing OVD, the relationship between forced expiratory volume in one second and FVC (FEV1/FVC, was statistically lower in the swimmer group. The measures of the root mean square of the successive differences between adjacent normal RR intervals, in a time interval (RMSSD, and the standard deviation of all normal RR intervals recorded in a time interval (SDNN were significantly higher among the athletes. Conclusion: The bronchial provocation test identified a higher prevalence of bronchospasm among sedentary individuals. However, there was a reduction in the FEV1/FVC ratio and higher HRV in the group of swimmers.

 17. Evaluation of a telemetric gastrointestinal pill for continuous monitoring of gastrointestinal temperature in horses at rest and during exercise

  NARCIS (Netherlands)

  Verdegaal, Elisabeth Lidwien J.M.M.; Delesalle, Catherine; Caraguel, Charles G.B.; Folwell, Louise E.; McWhorter, Todd J.; Howarth, Gordon S.; Franklin, Samantha H.

  2017-01-01

  OBJECTIVE To evaluate use of a telemetric gastrointestinal (GI) pill to continuously monitor GI temperature in horses at rest and during exercise and to compare time profiles of GI temperature and rectal temperature. ANIMALS 8 Standardbred horses. PROCEDURES Accuracy and precision of the GI pill and

 18. Promoting healthy exercise among older people in general practice: issues in designing and evaluating therapeutic interventions.

  OpenAIRE

  Tai, S S; Gould, M; Iliffe, S

  1997-01-01

  The potential health benefits derived from sustained physical activity in older people are numerous; however, whether exercise promotion should take place in general practice is unsubstantiated. Exercise promotion should use existing research evidence of the advantages of exercise for various conditions, and target those inactive individuals who currently have no intention of changing their level of physical activity. Research has also raised methodological issues and questions about the feas...

 19. Evaluation of association between exercise-induced bronchoconstriction and childhood asthma control test questionnaire scores in children.

  Science.gov (United States)

  Chinellato, Iolanda; Piazza, Michele; Sandri, Marco; Cardinale, Fabio; Peroni, Diego G; Boner, Attilio L; Piacentini, Giorgio L

  2012-03-01

  Asthma control represents a major challenge in the management of asthmatic children; however, correct perception of control is poor. The aim of the study was to evaluate the association between subjective answers given to the Childhood Asthma Control Test (C-ACT) and objective evaluation of exercise-induced bronchonstriction (EIB) by standardized treadmill exercise challenge. EIB was evaluated by standardized treadmill exercise challenge and related to C-ACT scores in 92 asthmatic children. Of the 92 studied children only six children had a concordance between a positive challenge test (ΔFEV1 ≥ 13%) and a positive response to the exercise-related issue of the C-ACT questionnaire (C-ACT total score ≤ 19). There was no significant association between the degree of EIB and the scores relative to the single question on exercise-related problems while a significant association was found when considering the whole questionnaire with C-ACT total score > 19 (r = -0.40, P asthma. The areas under the ROC curve (AUC) for the sum of the scores of these questions in relationship to a positive response to the exercise test was 0.74. The AUC of the C-ACT total score was 0.76 and 0.55 for the specific question on EIB related problems. The discrimination power of the C-ACT total score in relationship to EIB was moderately good, and C-ACT questionnaire was capable of correctly predicting the absence of EIB in children reporting a global score > 19. However, direct questions on EIB are associated with a high number of false positive and negative responses; better associations are found questioning on the presence on nocturnal symptoms. Copyright © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

 20. A cross-cultural re-evaluation of the Exercise Addiction Inventory (EAI) in five countries.

  Science.gov (United States)

  Griffiths, Mark D; Urbán, Robert; Demetrovics, Zsolt; Lichtenstein, Mia B; de la Vega, Ricardo; Kun, Bernadette; Ruiz-Barquín, Roberto; Youngman, Jason; Szabo, Attila

  2015-12-01

  Research into the detrimental effects of excessive exercise has been conceptualized in a number of similar ways, including 'exercise addiction', 'exercise dependence', 'obligatory exercising', 'exercise abuse', and 'compulsive exercise'. Among the most currently used (and psychometrically valid and reliable) instruments is the Exercise Addiction Inventory (EAI). The present study aimed to further explore the psychometric properties of the EAI by combining the datasets of a number of surveys carried out in five different countries (Denmark, Hungary, Spain, UK, and US) that have used the EAI with a total sample size of 6,031 participants. A series of multigroup confirmatory factor analyses (CFAs) were carried out examining configural invariance, metric invariance, and scalar invariance. The CFAs using the combined dataset supported the configural invariance and metric invariance but not scalar invariance. Therefore, EAI factor scores from five countries are not comparable because the use or interpretation of the scale was different in the five nations. However, the covariates of exercise addiction can be studied from a cross-cultural perspective because of the metric invariance of the scale. Gender differences among exercisers in the interpretation of the scale also emerged. The implications of the results are discussed, and it is concluded that the study's findings will facilitate a more robust and reliable use of the EAI in future research.

 1. Exercise electrocardiography and myocardial scintigraphy in the serial evaluation of the results of percutaneous transluminal coronary angioplasty

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schall, J.M.; Chaitman, B.R.; David, P.R.; Dupras, G.; Brevers, G; Val, P.G.; Crepeau, J.; Lesperance, J.; Bourassa, M.G.

  1982-01-01

  The diagnostic value of exercise electrocardiography using 14 leads and thallium-201 scintigraphy were evaluated in 54 of 70 patients who underwent percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), both in the initial assessment and serial follow-up of patients after PTCA. Of the 45 patients who had successful PTCA, 36 had complete noninvasive studies performed before and 1 month after PTCA. The use of clinical symptoms in conjunction with the physiologic data, ECG and myocardial scintigram acquired during exercise provide important short-term data on the angiographic evolution of PTCA results. The noninvasive tests may be useful in determining guidelines for repeat angiography in patients who have had PTCA

 2. Evaluation of the benefit of corticosteroid injection before exercise therapy in patients with osteoarthritis of the knee

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Marius; Christensen, Robin; Klokker, Louise

  2015-01-01

  the clinical benefits of an intra-articular corticosteroid injection given before exercise therapy in patients with OA of the knee. DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: We performed a randomized, blinded, placebo-controlled clinical trial evaluating the benefit of intra-articular corticosteroid injection vs...... placebo injection given before exercise therapy at an OA outpatient clinic from October 1, 2012, through April 2, 2014. The participants had radiographic confirmation of clinical OA of the knee, clinical signs of localized inflammation in the knee, and knee pain during walking (score >4 on a scale of 0......L of lidocaine hydrochloride (10 mg/mL) (placebo group). Two weeks after the injections, all participants started a 12-week supervised exercise program. MAIN OUTCOMES AND MEASURES: The primary outcome was change in the Pain subscale of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) questionnaire (range...

 3. N-acetylcysteine modifies the acute effects of isosorbide-5-mononitrate in angina pectoris patients evaluated by exercise testing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Klarlund, K; Aldershvile, J

  1989-01-01

  significant coronary artery disease were included. All patients received a baseline therapy with beta blockers. None of the patients had developed nitrate tolerance at inclusion. NAC/5-ISMN treatment significantly prolonged the total exercise time as compared with placebo/5-ISMN (7.7 +/- 2.1 min vs. 6.8 +/- 1......, given together with a single oral dose of the long-acting nitrate, isosorbide-5-mononitrate (5-ISMN, 60 mg), would modify the nitrate effect evaluated by exercise testing before and after additional sublingual doses of nitroglycerin (NTG). Ten patients with angina pectoris and angiographically proven.......7 min, p less than 0.05). This increase was of such magnitude that no further effect was obtained after additional NTG doses. This study demonstrated that increased availability of sulfhydryl groups can increase the exercise capacity in angina pectoris patients treated with 5-ISMN without nitrate...

 4. Exercise-induced stunning continues for at least one hour: evaluation with quantitative gated single-photon emission tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paul, A.K.; Hasegawa, Shinji; Yoshioka, Jun; Tsujimura, Eiichiro; Yamaguchi, Hitoshi; Tokita, Naoki; Maruyama, Atsushi; Xiuli, Mu; Nishimura, Tsunehiko

  1999-01-01

  To elucidate the after-effect of exercise on left ventricular (LV) function, end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV) and ejection fraction (LVEF) were evaluated at 1 h after exercise and at rest by technetium-99m tetrofosmin gated myocardial single-photon emission tomography (SPET) using an automated program in 53 subjects. The subjects were grouped as follows: normal scan (n = 16), ischaemia (n = 19) and infarction (n = 18), based on the interpretation of perfusion images. Postexercise LVEF did not differ from resting LVEF in the groups with normal scan and infarction. In patients with ischaemia, postexercise EDV (90±17 ml, mean ±SD) and ESV (44±15 ml) were significantly higher than EDV (84±15 ml, P = 0.001) and ESV (36±14 ml, P<0.0005) at rest. LVEF was significantly depressed 1 h after exercise (53%±9% vs 58%±9%, P<0.0001). In ischaemic patients with depressed postexercise LVEF, LVEF difference between rest and postexercise showed a significant correlation with the sum of defect scores, which were reversible from exercise to rest perfusion images (r = 0.92, P<0.0001). These results indicate that exercise-induced LV dysfunction (myocardial stunning) continues for at least 1 h in ischaemic patients and that the extent of LVEF depression is determined by the severity of ischaemia. (orig.)

 5. Exercise-induced stunning continues for at least one hour: evaluation with quantitative gated single-photon emission tomography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, A.K.; Hasegawa, Shinji; Yoshioka, Jun; Tsujimura, Eiichiro; Yamaguchi, Hitoshi; Tokita, Naoki; Maruyama, Atsushi; Xiuli, Mu; Nishimura, Tsunehiko [Division of Tracer Kinetics, Biomedical Research Center, Osaka University Medical School, Suita, Osaka (Japan)

  1999-04-29

  To elucidate the after-effect of exercise on left ventricular (LV) function, end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV) and ejection fraction (LVEF) were evaluated at 1 h after exercise and at rest by technetium-99m tetrofosmin gated myocardial single-photon emission tomography (SPET) using an automated program in 53 subjects. The subjects were grouped as follows: normal scan (n = 16), ischaemia (n = 19) and infarction (n = 18), based on the interpretation of perfusion images. Postexercise LVEF did not differ from resting LVEF in the groups with normal scan and infarction. In patients with ischaemia, postexercise EDV (90{+-}17 ml, mean {+-}SD) and ESV (44{+-}15 ml) were significantly higher than EDV (84{+-}15 ml, P = 0.001) and ESV (36{+-}14 ml, P<0.0005) at rest. LVEF was significantly depressed 1 h after exercise (53%{+-}9% vs 58%{+-}9%, P<0.0001). In ischaemic patients with depressed postexercise LVEF, LVEF difference between rest and postexercise showed a significant correlation with the sum of defect scores, which were reversible from exercise to rest perfusion images (r = 0.92, P<0.0001). These results indicate that exercise-induced LV dysfunction (myocardial stunning) continues for at least 1 h in ischaemic patients and that the extent of LVEF depression is determined by the severity of ischaemia. (orig.) With 7 figs., 19 refs.

 6. Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti Andersen Nerhus

  2011-08-01

  Full Text Available Innen fagområdet fysisk aktivitet eksisterer det en rekke sentrale begreper som har vist seg å ofte bli forveksletmed hverandre eller bli brukt synonymt selv om de har ulik betydning. Fysisk aktivitet og trening er eksempler på to begrep som i mange sammenhenger brukes om hverandre. Målet med denne artikkelen er å gi en oversikt over vanlig brukte begreper som er relatert til fysisk aktivitet og foreslå en avgrensning for åtydeliggjøre betydningen av og innholdet i hvert enkelt begrep. Femten begrep ble inkludert i artikkelen, og disse ble identifisert med utgangspunkt i både faglitteratur, offentlige publikasjoner, media og ulike typer undersøkelser. Søk i både norsk og engelsk litteratur og innspill fra personer innen offentlig forvaltning og aktuelle fagmiljø i Norge ble benyttet for å komme frem til begrepsforklaringene. De foreslåtte forklaringene er ment som anbefalinger i forhold til bruk og forståelse. Det lar seg ikke gjøre å presentere noen form forfasit som omfatter alle nyanser av et begrep tilpasset alle formål. Målet er likevel at de foreslåtte begrepene med tilhørende forklaringer skal kunne benyttes på tvers av ulike fagfelt, organisasjoner og studier slik at det blir en enhetlig forståelse av hva som menes når et bestemt begrep benyttes

 7. Strongwomen® Program Evaluation: Effect of Strength Training Exercises on Physical Fitness of Participants

  Science.gov (United States)

  Chaudhary, Anil Kumar; Van Horn, Beth; Corbin, Marilyn

  2015-01-01

  The Strongwomen® Program (SWP) is a nationally disseminated group strength-training exercise and nutrition education program delivered by Extension. The study reported here examined the effect of strength training exercises in SWP on improvement in physical fitness of program participants. Senior Fitness Test was used to collect data. Upon…

 8. [Development and Evaluation of a Motivational Interviewing Program for Exercise Improvement in Persons with Physical Disabilities].

  Science.gov (United States)

  Jeong, Jeong Hee; Jeong, Ihn Sook

  2017-06-01

  The aims of this study were to develop a motivational interviewing program for exercise improvement in persons with physical disabilities and to examine the effect of this motivational interviewing intervention. The study employed a nonequivalent control group pretest and posttest design. A total of 62 persons with physical disabilities (30 in the experimental group, 32 in the control group) were recruited from 2 community rehabilitation centers. The experimental group received 8 sessions of a group motivational interviewing program, scheduled once a week, with each session lasting 60 minutes. Test measures were completed before the intervention, immediately after the end of the intervention, 2 weeks later, and 6 weeks after the end of the intervention. Measures included self-efficacy for exercise, decisional balance for exercise, stage of change for exercise, regularity of exercise, exercise maintenance, and independent living ability. Data were analyzed using the χ²-test, Fisher's exact test, Independent samples t-test, and repeated measures ANOVA, conducted using IBM SPSS Statistics version 18. The experimental group showed a significant increase in self-efficacy for exercise (F=50.98, pmotivational interviewing program has the potential to improve exercise levels in persons with physical disabilities. © 2017 Korean Society of Nursing Science

 9. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... eller samfundsvidenskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af menneskets oprindelse, inddeling og værdi. Afhandlingen afdækker UNESCOs initiativer og vurderer deres virkningshistorie i tiden fra 1945 og frem til 1965, hvor FN vedtog sin konvention mod racediskrimination. En central opgave...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt. Afhandlingen...

 10. Guide til gode spørgeskemaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Henning

  Spørgeskemaundersøgelser bliver ofte brugt til at dokumentere forskellige forhold og begrunde politiske beslutninger. Men resultaterne kan være forbundet med stor usikkerhed. Det kræver omhu og stor sproglig formåen at udarbejde spørgeskemaer. Seniorforsker Henning Olsen har i flere år arbejdet med...... viden om, hvordan folk forstår sproglige meddelelser og genkalder sig informationer. I guiden behandles emner som fx styrende problemstillinger og spørgsmåls fokus og neutralitet, formulering af åbne eller lukkede spørgsmål og svarkategorier, tematiske spørgeforløb, aflastning af svarpersoners...

 11. Kan vi det, der skal til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Balstrøm, Thomas; Meilby, Henrik

  2010-01-01

  Artiklen fremlægger resultaterne fra en undersøgelse, der blev gennemført hen over vinteren 2009-2010. Undersøgelsen viser bl.a., at der er en stor efterspørgsel på folk med indsigt i geografisk informationsteknologi inden for de kommende to år. Specielt efterspørges super-konsulenter, geo-business...... managers, geo-dataloger og landmålingsteknikere/landmålere. Inden for de tre førstenævnte kategorier halter udannelsesinstitutionerne efter mht. at tilpasse sig fremtidens behov, fordi der stadigvæk i et stort antal uddannes generalister med lav indsigt og mellem til høj, men klassisk indsigt i geografisk...

 12. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980....

 13. Evaluation of NT-proBNP concentrations during exercise in asymptomatic patients with severe high-gradient aortic stenosis.

  Science.gov (United States)

  Dobrowolski, Piotr; Lech, Agnieszka; Klisiewicz, Anna; Hoffman, Piotr

  2016-08-11

  INTRODUCTION The effect of asymptomatic severe aortic stenosis (ASAS) on N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) levels ar rest and during exercise, as well as their relevance for clinical practice remain controversial.  OBJECTIVES The aim of this study was to test the hypothesis of whether the evaluation of NT-proBNP concentrations during exercise provides additional information about the severity of aortic stenosis and left ventricular remodeling in patients with ASAS. PATIENTS AND METHODS A total of 50 patients with ASAS (mean age, 38.4 ±18.1 years) and 21 healthy subjects (mean age, 43.4 ±10.6 years) were enrolled. Rest and exercise echocardiography was performed to evaluate maximum velocity (Vmax), mean aortic gradient (AG), and aortic valve area (AVA). The left ventricular mass index (LVMI) was calculated. NT-proBNP concentrations at rest and during exercise were assessed, and the difference between the 2 values was calculated (ΔNT-proBNP). RESULTS NT-proBNP and ΔNT-proBNP levels at rest and during exercise were significantly higher in the ASAS group compared with the control group. In the ASAS group, NT-proBNP levels at rest significantly correlated with LVMI (r = 0.432; P <0.0001), AVA (r = -0.408; P <0.0001), Vmax (r = 0.375; P = 0.002), and mean AG (r = 0.257; P = 0.03). NT-proBNP levels during exercise significantly correlated with LVMI (r = 0.432; P <0.0001), mean AG (r = 0.401; P = 0.001), and AVA (r = -0.375; P = 0.001). In the multivariate logistic regression model, the factors independently associated with NT-proBNP both at rest and during exercise were age, AVA, and LVMI. CONCLUSIONS NT-proBNP levels at rest provide valuable information for identifying patients with more advanced left ventricular hypertrophy secondary to severe aortic stenosis. NT-proBNP levels during exercise do not provide new information on the severity of AS.

 14. Utilisation, Reliability and Validity of Clinical Evaluation Exercise in Otolaryngology Training.

  Science.gov (United States)

  Awad, Z; Hayden, L; Muthuswamy, K; Tolley, N S

  2015-10-01

  To investigate the utilisation, reliability and validity of clinical evaluation exercise (CEX) in otolaryngology training. Retrospective database analysis. Online assessment database. We analysed all CEXs submitted by north London core (CT) and speciality trainees (ST) in otolaryngology from 2010 to 2013. Internal consistency of the 7 CEX items rated as either O: outstanding, S: satisfactory or D: development required. Overall performance rating (pS) of 1-4 assessed against completion of training level. Receiver operating characteristic was used to describe CEX sensitivity and specificity. Overall score (cS), pS and the number of 'D'-rated items were used to investigate construct validity. One thousand one hundred and sixty CEXs from 45 trainees were included. CEX showed good internal consistency (Cronbach's alpha= 0.85). CEX was highly sensitive (99%), yet not specific (6%). cS and pS for ST was higher than CT (99.1% ± 0.4 versus 96.6% ± 0.8 and 3.06 ± 0.05 versus 1.92 ± 0.04, respectively P otolaryngology trainees in clinical examination, but not at higher level. It has the potential to be used in a summative capacity in selecting trainees for ST positions. This would also encourage trainees to master all domains of otolaryngology clinical examination by end of CT. © 2015 John Wiley & Sons Ltd.

 15. UAV Deployment Exercise for Mapping Purposes: Evaluation of Emergency Response Applications.

  Science.gov (United States)

  Boccardo, Piero; Chiabrando, Filiberto; Dutto, Furio; Tonolo, Fabio Giulio; Lingua, Andrea

  2015-07-02

  Exploiting the decrease of costs related to UAV technology, the humanitarian community started piloting the use of similar systems in humanitarian crises several years ago in different application fields, i.e., disaster mapping and information gathering, community capacity building, logistics and even transportation of goods. Part of the author's group, composed of researchers in the field of applied geomatics, has been piloting the use of UAVs since 2006, with a specific focus on disaster management application. In the framework of such activities, a UAV deployment exercise was jointly organized with the Regional Civil Protection authority, mainly aimed at assessing the operational procedures to deploy UAVs for mapping purposes and the usability of the acquired data in an emergency response context. In the paper the technical features of the UAV platforms will be described, comparing the main advantages/disadvantages of fixed-wing versus rotor platforms. The main phases of the adopted operational procedure will be discussed and assessed especially in terms of time required to carry out each step, highlighting potential bottlenecks and in view of the national regulation framework, which is rapidly evolving. Different methodologies for the processing of the acquired data will be described and discussed, evaluating the fitness for emergency response applications.

 16. UAV Deployment Exercise for Mapping Purposes: Evaluation of Emergency Response Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piero Boccardo

  2015-07-01

  Full Text Available Exploiting the decrease of costs related to UAV technology, the humanitarian community started piloting the use of similar systems in humanitarian crises several years ago in different application fields, i.e., disaster mapping and information gathering, community capacity building, logistics and even transportation of goods. Part of the author’s group, composed of researchers in the field of applied geomatics, has been piloting the use of UAVs since 2006, with a specific focus on disaster management application. In the framework of such activities, a UAV deployment exercise was jointly organized with the Regional Civil Protection authority, mainly aimed at assessing the operational procedures to deploy UAVs for mapping purposes and the usability of the acquired data in an emergency response context. In the paper the technical features of the UAV platforms will be described, comparing the main advantages/disadvantages of fixed-wing versus rotor platforms. The main phases of the adopted operational procedure will be discussed and assessed especially in terms of time required to carry out each step, highlighting potential bottlenecks and in view of the national regulation framework, which is rapidly evolving. Different methodologies for the processing of the acquired data will be described and discussed, evaluating the fitness for emergency response applications.

 17. Evaluation of exercise tolerance patients in cardiac rehabilitation D model based on 6 Minute Walk Test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bielawa Lukasz.

  2012-12-01

  Full Text Available Evaluation of the results of 6-minute walk test depending on gender, age, left ventricular ejection fraction, the primary disease and BMI. Patients underwent assessment of Cardiac Rehabilitation Department in Szymbark in 2012 (80 people. Duration of rehabilitation for all patients was 21 days. The test was performed at the beginning and end of the cycle. Following the 3-week cardiac rehabilitation in the model D in a group of 80 patients with a mean age of 72 years achieved a statistically significant improvement in exercise capacity, expressed in the increase in test 6MWT distance by an average of 52 meters. In the study, men received final results statistically superior to women. The largest increase in the distance gained to patients after aortic valve prosthesis. People who are obese with a body mass index BMI over 30 have an average trip distance underperform both at baseline, final, and in the resulting increase of the distance than those with a BMI under 30. Prevention of obesity, one of the modifiable risk factors for cardiovascular disease should be the goal of training during cardiac rehabilitation patient education.

 18. Evaluation of fatigue of respiratory and lower limb muscles during prolonged aerobic exercise.

  Science.gov (United States)

  Nadiv, Yaara; Vachbroit, Ricki; Gefen, Amit; Elad, David; Zaretsky, Uri; Moran, Dani; Halpern, Pinchas; Ratnovsky, Anat

  2012-05-01

  The respiratory muscles may fatigue during prolonged exercises and thereby become a factor that limits extreme physical activity. The aim of the current study was to determine whether respiratory muscle fatigue imposes a limitation on extreme physical activity of well-trained young men. Electromyography (EMG) signals of respiratory (external intercostal and sternomastoid) and calf muscles (gastrocnemius) were measured (N = 8) during 1 hr of treadmill marching at a speed of 8 km/hr with and without a 15 kg backpack. The root mean square (RMS) and the mean power frequency of the EMG signals were evaluated for calculating fatigue indices. The EMG RMS revealed that the respiratory and calf muscles did not fatigue during the marching without a backpack load. The study did show, however, a significant rise in the EMG values when a backpack was carried with respect to the no-load condition (p muscles should be trained in military recruits who are required to carry loaded backpacks while marching.

 19. The use of electromyography and magnetic resonance imaging to evaluate a core strengthening exercise programme.

  Science.gov (United States)

  Rutkowska-Kucharska, Alicja; Szpala, Agnieszka

  2018-01-01

  The question that was asked in the study was whether a training routine based on curl-up exercises with a load provided by body mass of the person increases local muscle strength or local muscle endurance. The aim of this study was to evaluate the effect of 4 weeks training based on a small load and low movement velocity on electrical activity (EMG), cross-sectional area (CSA) of core stabilisers. The EMG activity was measured in the rectus abdominis (RA), obliquus abdominis externus and erector spinae (ES) muscles. CSA of the muscles: RA, anterolateral abdominal, psoas major, quadratus lumborum, ES, and multifidus at the level of L3-L4 were measured too. The training increased the CSA and thickness in most of the muscles studied. Statistically significant correlation was found only for the ES circumference (left side) and EMG activity for the right side (r= 0.627, p= 0.022) and left side (r= 0.624, p= 0.023). The training programme resulted in a increase in the number of curl-up repetitions revealing an endurance increase in abdominal muscles. Furthermore, there was a increase in the EMG activity of the RA. An increase of the CSA of all tested muscles showed an increase of muscle active force.

 20. Evaluation of medical and veterinary students' attitudes toward a one health interprofessional curricular exercise.

  Science.gov (United States)

  Winer, Jenna Nicole; Nakagawa, Keisuke; Conrad, Patricia A; Brown, Lauren; Wilkes, Michael

  2015-01-01

  This study evaluates whether medical and veterinary students' attitudes toward "One Health" and interprofessional education changed after participating in a joint small group learning exercise focused on risk factors associated with zoonotic disease. A survey was distributed to third-year medical students (n = 98) and second-year veterinary students (n = 140), each with a 95% response rate. Overall, 92% of veterinary students and 73% of medical students agreed or strongly agreed that "One Health" was relevant to their desired specialty. Students from both schools largely agreed that interprofessional education should be a goal of the curriculum for their school, and that interprofessional approaches strengthen their overall education. Students reported increased confidence in their communication skills and improved ability to contribute to One Health collaborative teams. This educational intervention, built around a patient case, focused on a variety of learning objectives including skills (such as communication), knowledge (of zoonotic toxoplasmosis) and attitudes (toward collaborative learning and practice). By sparking an interest in One Health during their early professional education, we sought to encourage a new generation of physicians and veterinarians to adopt a more collaborative spirit to their clinical practice, which will ultimately benefit human, animal and environmental health.

 1. Randomized Evaluation of Cognitive-Behavioral Therapy and Graded Exercise Therapy for Post-Cancer Fatigue.

  Science.gov (United States)

  Sandler, Carolina X; Goldstein, David; Horsfield, Sarah; Bennett, Barbara K; Friedlander, Michael; Bastick, Patricia A; Lewis, Craig R; Segelov, Eva; Boyle, Frances M; Chin, Melvin T M; Webber, Kate; Barry, Benjamin K; Lloyd, Andrew R

  2017-07-01

  Cancer-related fatigue is prevalent and disabling. When persistent and unexplained, it is termed post-cancer fatigue (PCF). Cognitive behavioral therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET) may improve symptoms and functional outcomes. To evaluate the outcomes of a randomized controlled trial, which assigned patients with post-cancer fatigue to education, or 12 weeks of integrated cognitive-behavioral therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET). Three months after treatment for breast or colon cancer, eligible patients had clinically significant fatigue, no comorbid medical or psychiatric conditions that explained the fatigue, and no evidence of recurrence. The CBT/GET arm included individually tailored consultations at approximately two weekly intervals. The education arm included a single visit with clinicians describing the principles of CBT/GET and a booklet. The primary outcome was clinically significant improvement in self-reported fatigue (Somatic and Psychological HEalth REport 0-12), designated a priori as greater than one SD of improvement in fatigue score. The secondary outcome was associated improvement in function (role limitation due to physical health problems-36-Item Short Form Health Survey 0-100) comparing baseline, end treatment (12 weeks), and follow-up (24 weeks). There were 46 patients enrolled, including 43 women (94%), with a mean age of 51 years. Fatigue severity improved in all subjects from a mean of 5.2 (±3.1) at baseline to 3.9 (±2.8) at 12 weeks, suggesting a natural history of improvement. Clinically significant improvement was observed in 7 of 22 subjects in the intervention group compared with 2 of 24 in the education group (P < 0.05, χ 2 ). These subjects also had improvement in functional status compared with nonresponders (P < 0.01, t-test). Combined CBT/GET improves fatigue and functional outcomes for a subset of patients with post-cancer fatigue. Further studies to improve the response rate and the magnitude of

 2. An Evaluation of New After-Action Review Tools in Exercise Black Skies 10 & Exercise Black Skies 12

  Science.gov (United States)

  2013-10-01

  Wickens, E. (2003) Andragogy and the Socratic method: The adult learner persective. Journal of Hospitality, Leisure , Sport & Tourism Education, 2(2...and rehearsal. The report is divided into two studies , coinciding with the evaluation of the EBS10 and EBS12 versions of AWAR respectively...In Study 1, the EBS10 version of the AWAR tool suite was observed to encourage a more inclusive and discursive AAR, which took account of the factors

 3. Creation and Evaluation of Exer Dungeon - A multi-player exergame using exercise bikes

  OpenAIRE

  Mikalsen, Mathias Rørstad

  2017-01-01

  This report is a study into different topics to create and develop an exergame (Exertion game) for gamers who do not enjoy exercise. To develop such a game, the different topics of research were previous exergames and technologies, and what makes video games fun to play. Exergames are video games that require physical activity in order to be played. The goal of these games is to encourage players to exercise, by using gameplay as a means to make exercise a more enjoyable experience. T...

 4. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer på...... således både tendenser og mønstre i flytningerne og årsager til flytningerne. Rapportens resultater tyder på, at land- og i særlig grad yderkommuner er udfordrede, både i forhold til at tiltrække den højtuddannede arbejdskraft og i forhold til en relativt stor tilflytning af personer på offentlig...

 5. 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Katrine Jagd; Sørensen, Lea

  Anbefalingshæfte med anbefalinger til ligeværdige samarbejder i praksisnære innovationsprojekter eller andre samarbejdsdrevne innovationsprojekter mellem studerende, uddannelsesinstitutioner og offentlige eller private virksomheder....

 6. Fugemateriale til belægningssten og fliser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2004-01-01

  Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha.......Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha....

 7. Seniorforsker Ole Hertel udnævnt til adjungeret professor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.......Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet....

 8. En differentieret tilgang til total cost of ownership (TCO)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Frederik

  2010-01-01

  Økonomistyring er en nødvendig brik i forsøget på at kunne styre dele af eller hele forsyningskæden, og til dette bruges diverse økonomistyringsværktøjer. Denne artikel omhandler økonomistyringsværktøjet 'total cost of ownership', og hvordan dette kan bruges til at forbedre samarbejdet med...

 9. Kan lignin omdannes til flydende brændstof?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Joachim Bachmann; Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her...

 10. Et farvel til terror? Krigen mod ISIS 2014-2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Et farvel til terror? – Krigen mod ISIS 2014-2015 har til hensigt at belyse aspekter af håndteringen af den nye sikkerhedspolitiske situation i Mellemøsten, der er opstået i kølvandet på fremkomsten af ISIS. Gennem en række selvstændige kapitler fremføres forskellige perspektiver, der både hver i...

 11. Økologisk kvalitet fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Heine; Nielsen, Thorkild

  1997-01-01

  Når det gælder forarbejdning indeholder det økologiske regelsæt udelukkende krav af ernæringsmæssig karakter. Fra et forbrugerhensyn er det nærliggende at forvente at hensyn til miljø gælder både primærproduktion, forarbejdningsled og distribution. Der kunne formuleres en række krav til energianv...... energianvendelse, forurening, transport, emballering og arbejdsforhold....

 12. Når værk bliver til vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Artiklen undersøger hvorledes kunst, der anvendes i religionens eller den politiske ideologis tjeneste, kan føre til vold og dermed mister den åbenhed og flertydighed, der overhovedet gør den til kunst. Emnerne er den europæiske hofnar, islam og Rote Armée Fraktion. De teoretiske indfaldsvinkler ...... anlægges gennem Bakhtin, Benjamin og Habermas....

 13. Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar rat.

  Science.gov (United States)

  Gholamnezhad, Zahra; Boskabady, Mohammad Hossein; Hosseini, Mahmoud; Sankian, Mojtaba; Khajavi Rad, Abolfazl

  2014-01-01

  The effect of prolonged overtraining on cytokine kinetics was compared with moderate exercise in the present study. Male Wistar rats were randomly divided into control sedentary (C), moderate trained (MT), (V=20 m/min, 30 min/day for 6 days a week, 8 weeks), overtrained (OT) (V=25 m/min, 60min/day for 6 days a week, 11 weeks) and recovered overtrained (OR) (OT plus 2 weeks recovery) groups, (n=6 for each group). Immediately, 24 hr and 2 weeks (in OR) after last bout of exercise blood samples were obtained. The plasma concentrations of TNFα, IL-6, IL-10, IL-4 and IFN were measured by ELISA method. Immediately after last bout of exercise the following findings were observed; IL-6, IL-10 and TNFα concentrations increased in OT and OR groups compared with control (Povertraining exercise causes numerous changes in immunity that possibly reflects physiological stress and immune suppression.

 14. Evaluation of exercise-respiratory system modifications and integration schemes for physiological systems

  Science.gov (United States)

  Gallagher, R. R.

  1974-01-01

  Exercise subroutine modifications are implemented in an exercise-respiratory system model yielding improvement of system response to exercise forcings. A more physiologically desirable respiratory ventilation rate in addition to an improved regulation of arterial gas tensions and cerebral blood flow is observed. A respiratory frequency expression is proposed which would be appropriate as an interfacing element of the respiratory-pulsatile cardiovascular system. Presentation of a circulatory-respiratory system integration scheme along with its computer program listing is given. The integrated system responds to exercise stimulation for both nonstressed and stressed physiological states. Other integration possibilities are discussed with respect to the respiratory, pulsatile cardiovascular, thermoregulatory, and the long-term circulatory systems.

 15. Evaluation of a Carbohydrate-Electrolyte Beverage on Performance During Marine Corps Hot Weather Training Exercises

  National Research Council Canada - National Science Library

  Schrot, John

  2004-01-01

  ... and senior NCOs during field training exercises conducted in hot/humid weather conditions. Subjects were recruited from Marine Corps personnel participating in training courses held at the Marine Corps Base, Quantico, VA during the summer of 2003...

 16. Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) from patients with glioma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liu, Zhenjiang; Meng, Qingda; Bartek, Jiri

  2017-01-01

  Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) may represent a viable source of T cells for the biological treatment of patients with gliomas. Glioma tissue was obtained from 16 patients, tumor cell lines were established, and TILs were expanded in 16/16 cases using a combination of IL-2/IL-15/IL-21....... Intracellular cytokine staining (ICS, IL-2, IL-17, TNFα and IFNγ production) as well as a cytotoxicity assay was used to detect TIL reactivity against autologous tumor cells or shared tumor-associated antigens (TAAs; i.e., NY-ESO-1, Survivin or EGFRvIII). TILs were analyzed by flow cytometry, including T......-cell receptor (TCR) Vβ family composition, exhaustion/activation and T-cell differentiation markers (CD45RA/CCR7). IL-2/IL-15/IL-21 expanded TILs exhibited a mixture of CD4+, CD8+, as well as CD3+ CD4-CD8- T cells with a predominant central memory CD45RA-CCR7+ phenotype. TIL showed low frequencies of T cells...

 17. Development and evaluation of "Aging Well and Healthily": A health-education and exercise program for community-living older adults

  NARCIS (Netherlands)

  Hopman-Rock, M.; Westhoff, M.H.

  2002-01-01

  The Aging Well and Healthily (AWH) program consists of health education by peers and low-intensity exercise. It was evaluated via a small randomized controlled trial and a community intervention trial involving older adults in the Netherlands. Reasons stated for participation were to exercise (35%),

 18. Evaluation of the anatomic effect of physical therapy exercises for mobilization of lumbar spinal nerves and the dura mater in dogs.

  Science.gov (United States)

  Gruenenfelder, Fredrik I; Boos, Alois; Mouwen, Marco; Steffen, Frank

  2006-10-01

  To adapt and standardize neural tissue mobilization exercises, quantify nerve root movement, and assess the anatomic effects of lumbar spinal nerve and dural mobilization in dogs. 15 canine cadavers. 5 cadavers were used in the preliminary part of the study to adapt 3 neural tissue mobilization physical therapy exercises to canine anatomy. In the other 10 cadavers, the L4 to L7 nerve roots and the dura at the level of T13 and L1 were isolated and marked. Movements during the physical therapy exercises were standardized by means of goniometric control. Movement of the nerve roots in response to each exercise was digitally measured. The effects of body weight and crownrump length on the distance of nerve root movement achieved during each exercise were also assessed. Each exercise was divided into 4 steps, and the overall distance of neural movement achieved was compared with distances achieved between steps. Neural tissue mobilization exercises elicited visible and measurable movement of nerve roots L4 to L7 and of the dura at T13 and L1 in all cadavers. The physical therapy exercises evaluated had measurable effects on nerve roots L4 to L7 and the dura mater in the T13 and L1 segments. These exercises should be evaluated in clinical trials to validate their efficacy as primary treatments or ancillary postsurgical therapy in dogs with disorders of the thoracolumbar and lumbosacral segments of the vertebral column.

 19. A single-blind randomized controlled trial to evaluate the effect of 6 months of progressive aerobic exercise training in patients with uraemic restless legs syndrome.

  Science.gov (United States)

  Giannaki, Christoforos D; Hadjigeorgiou, Georgios M; Karatzaferi, Christina; Maridaki, Maria D; Koutedakis, Yiannis; Founta, Paraskevi; Tsianas, Nikolaos; Stefanidis, Ioannis; Sakkas, Giorgos K

  2013-11-01

  Uraemic restless legs syndrome (RLS) affects a significant proportion of patients receiving haemodialysis (HD) therapy. Exercise training has been shown to improve RLS symptoms in uraemic RLS patients; however, the mechanism of exercise-induced changes in RLS severity is still unknown. The aim of the current randomized controlled exercise trial was to investigate whether the reduction of RLS severity, often seen after training, is due to expected systemic exercise adaptations or it is mainly due to the relief that leg movements confer during exercise training on a cycle ergometer. This is the first randomized controlled exercise study in uraemic RLS patients. Twenty-four RLS HD patients were randomly assigned to two groups: the progressive exercise training group (n = 12) and the control exercise with no resistance group (n = 12). The exercise session in both groups included intradialytic cycling for 45 min at 50 rpm. However, only in the progressive exercise training group was resistance applied, at 60-65% of maximum exercise capacity, which was reassessed every 4 weeks to account for the patients' improvement. The severity of RLS symptoms was evaluated using the IRLSSG severity scale, functional capacity by a battery of tests, while sleep quality, depression levels and daily sleepiness status were assessed via validated questionnaires, before and after the intervention period. All patients completed the exercise programme with no adverse effects. RLS symptom severity declined by 58% (P = 0.003) in the progressive exercise training group, while a no statistically significant decline was observed in the control group (17% change, P = 0.124). Exercise training was also effective in terms of improving functional capacity (P = 0.04), sleep quality (P = 0.038) and depression score (P = 0.000) in HD patients, while no significant changes were observed in the control group. After 6 months of the intervention, RLS severity (P = 0.017), depression score (P = 0.002) and

 20. Parents' subjective evaluation of a self-help education-exercise program for asthmatic children and their parents.

  Science.gov (United States)

  Selner, J C; Staudenmayer, H

  1979-10-01

  A self-help education-exercise program for asthmatic children and their parents was evaluated in Denver, Colorado. The objective of the program was to instill better self-care practices in the child which are expected to reduce utilization and cost of medical services and reduce the amount of interference in the child's normal activities. The program was designed to educate the family about the nature of asthma and its treatment, the importance of self-responsibility for the child, and the psychosocial aspects which may affect both the child and the parents in a family with an asthmatic child. The program also included specific lessons pertaining to self-care practices including general health exercises on land and in water, relaxation training, and diaphragmatic breathing. The results of subjective evaluations of the parents indicated that the program was successful in achieving its goals to: Reduce the number of severe attacks, reduce medication usage, improve compliance, reduce days of school missed, increase exercise activity, and control wheezing by the steps taught in the course. While the results are suggestive, a further, controlled evaluation of the program is recommended.

 1. Design of the Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy (REACT study: A randomized controlled trial to evaluate the effectiveness and cost-effectiveness of exercise interventions after chemotherapy on physical fitness and fatigue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  van Mechelen Willem

  2010-11-01

  Full Text Available Abstract Background Preliminary studies suggest that physical exercise interventions can improve physical fitness, fatigue and quality of life in cancer patients after completion of chemotherapy. Additional research is needed to rigorously test the effects of exercise programmes among cancer patients and to determine optimal training intensity accordingly. The present paper presents the design of a randomized controlled trial evaluating the effectiveness and cost-effectiveness of a high intensity exercise programme compared to a low-to-moderate intensity exercise programme and a waiting list control group on physical fitness and fatigue as primary outcomes. Methods After baseline measurements, cancer patients who completed chemotherapy are randomly assigned to either a 12-week high intensity exercise programme or a low-to-moderate intensity exercise programme. Next, patients from both groups are randomly assigned to immediate training or a waiting list (i.e. waiting list control group. After 12 weeks, patients of the waiting list control group start with the exercise programme they have been allocated to. Both interventions consist of equal bouts of resistance and endurance interval exercises with the same frequency and duration, but differ in training intensity. Additionally, patients of both exercise programmes are counselled to improve compliance and achieve and maintain an active lifestyle, tailored to their individual preferences and capabilities. Measurements will be performed at baseline (t = 0, 12 weeks after randomization (t = 1, and 64 weeks after randomization (t = 2. The primary outcome measures are cardiorespiratory fitness and muscle strength assessed by means of objective performance indicators, and self-reported fatigue. Secondary outcome measures include health-related quality of life, self-reported physical activity, daily functioning, body composition, mood and sleep disturbances, and return to work. In addition, compliance

 2. Compulsive Exercise

  Science.gov (United States)

  ... Safe Videos for Educators Search English Español Compulsive Exercise KidsHealth / For Parents / Compulsive Exercise What's in this ... for both physical and psychological problems. About Compulsive Exercise Compulsive exercise (also called obligatory exercise and anorexia ...

 3. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 4. Data warehouse til elbilers opladning og elpriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  Denne rapport præsenterer, hvordan GPS og CAN bus målinger fra opladning af elbilerne er renset for typiske fejl og gemt i et data warehouse. GPS og CAN bus målingerne er i data warehouset integreret med priserne fra det Nordeuropæiske el spotmarked Nord Pool Spot. Denne integration muliggør...... målinger om opladningen af elbiler er sammen med priserne fra el spotmarkedet indlæst i et data warehouse, som er fuldt ud implementeret. Den logiske data model for dette data warehouse præsenteres i detaljer. Håndteringen af GPS og CAN bus målingerne er generisk og kan udvides til nye data kilder......-en-elbil projektet. Data er renset for fejl så som uventede hop i kilometertælleren, uventede hop i State of Charge (SoC) værdien og svingende SoC værdier. For hver fejltype er fejlen beskrevet med et konkret eksempel fra rå data og antal af fejl er listet. Det beskrives yderligere, hvordan hver enkelt fejl er...

 5. Calcium-Fosfat-Osteopontin-Partikler til Carieskontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlafer, Sebastian

  2014-01-01

  Carieslæsioner udvikler sig i mange tilfælde der, hvor den dentale biofilm (plaque) er svært tilgængelig for mekanisk rensning med tandbørste og tandtråd. Hvis biofilmen vokser uforstyrret og kommer hyppigt i kontakt med kulhydrater som sukrose eller glukose, falder pH-værdien på tandoverfladen...... gentagne gange, og dette kan medføre, at emaljen opløses langsomt. For at understøtte den mekaniske tandrensning markedsføres en række mundskylninger, hvis formål er at dræbe bakterier i den cariogene biofilm. Disse antibakterielle mundskylninger eliminerer dog også en betydelig del af den normale orale...... mikroflora og påvirker den mikrobielle ligevægt i mundhulen. Calcium-fosfat-osteopontin-partikler repræsenterer en ny form for cariesprofylakse. Partiklerne, som har nanometer- og mikrometerstørrelse, er allerede afprøvet på biofilm i laboratoriet, hvor de knytter sig tæt til biofilmen uden at have en...

 6. Chile menos volátil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Larraín B.

  2008-01-01

  Full Text Available Desde fines de 1998 la economía chilena se desaceleró mucho. Si entre 1988 y 1998 la tasa de crecimiento promedio alcanzó un 7.8%, durante el período postcrisis asiática fue de sólo un 3.7%. Sin embargo, junto con la desaceleración del crecimiento, la volatilidad de la economía se redujo prácticamente a la mitad.Este trabajo investiga, mediante un análisis empírico formal, el papel que tuvieron la introducción de la flotación cambiaria y la utilización de la regla de superávit estructural en transformar a Chile en una economía menos volátil. Nuestros resultados muestran que la introducción de la regla fiscal parece haber reducido en un tercio la volatilidad del crecimiento del PIB. Por su parte, la flotación cambiaria contribuyó a reducir esa volatilidad adicionalmente en alrededor de un cuarto. Así, en conjunto, ambas medidas aparecen como responsables de haber disminuido la volatilidad del crecimiento de la economía chilena en casi 60%. Estos resultados son robustos ante especificaciones y posibles problemas de endogeneidad en algunas de las variables explicativas.

 7. An evaluation of exercise pen use by circus tigers (Pathera tigris tigris).

  Science.gov (United States)

  Nevill, Christian H; Friend, Ted H; Windom, Amy G

  2010-01-01

  This study quantified the behavior of 11 tigers during periodic access to an exercise pen throughout the day and night. The study determined the amount of time spent in the pen and the percentage of time spent performing stereotypic pacing, normal locomotor behavior, and lying down while in the pen. Average access to the exercise pen was 10 hr 49 min overnight and 5 hr 30 min during the day. At night, the tigers spent 29.1% of their time in the exercise pen, during which they paced 19.6% and performed normal locomotor behavior for 23.1% of that time. By day, they spent 40.4% of their time in the exercise pen, during which they paced 10.0% and performed normal locomotor behavior 35.7% of that time. The tigers spent the rest of the time in the pen lying down. Overall, tigers will utilize an exercise pen, spending a greater percentage of time in the pen during the day than at night and also performing less stereotyped pacing than at night.

 8. Radionuclide ventriculographic evaluation of exercised left ventricular performance in asymptomatic diabetic patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujii, Yusuke; Hara, Fumio

  1991-01-01

  Radionuclide ventriculography was made in 49 asymptomatic diabetic patients, aged 30∼70 years, to investigate cardiac function. Comparisons were made with 33 age- and sex-matched non-diabetic controls. Radionuclide ventriculography was performed at rest and during dynamic exercise by multigraded, supine bicycle ergometer. The resting left ventricular ejection fractions were similar between the diabetic patients and control subjects. No significant rise in the left ventricular ejection fractions during dynamic exercise was observed in the diabetic patients [58.4±9.8% (mean±SD) to 60.3±9.9]. In the control subjects, the left ventricular ejection fractions increased during dynamic exercise [59.3±8.4 to 63.0±11.4 (p -1 ) vs -2.66±0.52] and during dynamic exercise [-3.25±0.74 vs -3.23±0.90]. Time to end-systole were similar in both groups at rest [315±42 (ms) vs 309±42] and during dynamic exercise [258±37 vs 262±37]. The resting peak filling rates were similar in both groups [2.27±0.62 (s -1 ) vs 2.45±0.58], and the peak filling rates increased (p 1c in the diabetic patients. These results suggest that diabetic patients have less cardiac reserved performance. (author)

 9. Evaluation of Exercise Tolerance in Dialysis Patients Performing Tai Chi Training: Preliminary Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wioletta Dziubek

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Patients with end-stage renal disease (ESRD have poor physical performance and exercise capacity due to frequent dialysis treatments. Tai Chi exercises can be very useful in the area of rehabilitation of people with ESRD. Objectives. The aim of the study was to assess exercise capacity in ESRD patients participating in 6-month Tai Chi training. Patients and Methods. Twenty dialysis patients from Wroclaw took part in the training; at the end of the project, 14 patients remained (age 69.2±8.6 years. A 6-minute walk test (6MWT and spiroergometry were performed at the beginning and after 6 months of training. Results. After 6 months of Tai Chi, significant improvements were recorded in mean distance in the 6MWT (387.89 versus 436.36 m, rate of perceived exertion (7.4 versus 4.7, and spiroergometry (8.71 versus 10.08 min. Conclusions. In the ESRD patients taking part in Tai Chi training, a definite improvement in exercise tolerance was recorded after the 6-month training. Tai Chi exercises conducted on days without dialysis can be an effective and interesting form of rehabilitation for patients, offering them a chance for a better quality of life and fewer falls and hospitalisations that are the result of it.

 10. Jumping into the deep-end: results from a pilot impact evaluation of a community-based aquatic exercise program.

  Science.gov (United States)

  Barker, Anna L; Talevski, Jason; Morello, Renata T; Nolan, Genevieve A; De Silva, Renee D; Briggs, Andrew M

  2016-06-01

  This multi-center quasi-experimental pilot study aimed to evaluate changes in pain, joint stiffness, physical function, and quality of life over 12 weeks in adults with musculoskeletal conditions attending 'Waves' aquatic exercise classes. A total of 109 adults (mean age, 65.2 years; range, 24-93 years) with musculoskeletal conditions were recruited across 18 Australian community aquatic centers. The intervention is a peer-led, 45 min, weekly aquatic exercise class including aerobic, strength, flexibility, and balance exercises (n = 67). The study also included a control group of people not participating in Waves or other formal exercise (n = 42). Outcomes were measured using the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and EuroQoL five dimensions survey (EQ-5D) at baseline and 12 weeks. Satisfaction with Waves classes was also measured at 12 weeks. Eighty two participants (43 Waves and 39 control) completed the study protocol and were included in the analysis. High levels of satisfaction with classes were reported by Waves participants. Over 90 % of participants reported Waves classes were enjoyable and would recommend classes to others. Waves participants demonstrated improvements in WOMAC and EQ-5D scores however between-group differences did not reach statistical significance. Peer-led aquatic exercise classes appear to improve pain, joint stiffness, physical function and quality of life for people with musculoskeletal conditions. The diverse study sample is likely to have limited the power to detect significant changes in outcomes. Larger studies with an adequate follow-up period are needed to confirm effects.

 11. Metoder til aktiverende læring i laboratorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Cita

  2016-01-01

  This project relates to a competence development project that I have conducted for teaching staff responsible for laboratory teaching at SDU, Health science. Module one (3*3,5 H). The participants were animal laboratory staff (approx. 15 -18 participants). Module two (3*3,5 H) will be conducted...... in autumn 2016. The learning goals for the course • Knowledge: being able to build arguments for choosing a specific method for and setup of the laboratory exercises • Skills: being able to choose, carry out and evaluate teaching and learning activities • Competences: being able to choose and give reasons...... for learning set ups in the laboratory and to supervise colleagues teaching lab exercises. Participants try out different set ups in the lab of selected exercises that they teach. Their peers act as students and observers in the different situations. The setups are illustrations of, for instance, different...

 12. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 13. Evaluation of carbon dioxide rebreathing during exercise assisted by noninvasive ventilation with plateau exhalation valve

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ou YE

  2017-01-01

  Full Text Available Yong-er Ou,* Zhi-min Lin,* Dong-ming Hua, Ying Jiang, Ya-ting Huo, Qun Luo, Rong-Chang Chen State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Disease, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou, People’s Republic of China *These authors contributed equally to this work Abstract: Noninvasive ventilation with a plateau exhalation valve (PEV is often used as an adjunct to exercise to achieve a physiologic training effect in severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD patients. However, during exercise, with the increase of exhalation flow and respiratory rate and limited capability of PEV to exhale gases out of the circuit, it is still unknown whether CO2 rebreathing occurs in COPD patients ventilated during exercise assisted by single-limb circuit with a PEV. A maximal symptom-limited cycle exercise test was performed while ventilated on pressure support (inspiratory:expiratory pressure 14:4 cmH2O in 18 male patients with stable severe COPD (mean ± standard deviation, forced expiratory volume in 1 s: 29.5%±6.9% predicted. At rest and during exercise, breathing pattern, mean expiratory flow, mean expiratory flow of PEV, and the mean inspiratory fraction of CO2 (tidal fractional concentration of inspired CO2 [FiCO2] reinsufflated from the circuit was measured for each breath. In comparison with rest, with the significant increase of mean expiratory flow (0.39±0.15 vs 0.82±0.27 L/s, fractional concentration of end-tidal CO2 (2.6%±0.7% vs 5.5%±0.6%, and the significant decrease of mean expiratory flow of PEV (0.41±0.02 vs 0.39±0.03 L/s, tidal FiCO2 significantly increased at peak exercise (0.48%±0.19% vs 1.8%±0.6% in patients with stable severe COPD. The inflection point of obvious CO2 rebreathing was 0.67±0.09 L/s (95% confidence interval 0.60–0.73 L/s. Ventilated by a single-limb tubing with PEV caused CO2

 14. Accuracy of Echocardiography to Evaluate Pulmonary Vascular and RV Function During Exercise.

  Science.gov (United States)

  Claessen, Guido; La Gerche, Andre; Voigt, Jens-Uwe; Dymarkowski, Steven; Schnell, Frédéric; Petit, Thibault; Willems, Rik; Claus, Piet; Delcroix, Marion; Heidbuchel, Hein

  2016-05-01

  The authors have compared exercise echocardiography and exercise cardiac magnetic resonance imaging with simultaneous invasive pressure registration (ExCMRip) for the assessment of pulmonary vascular and right ventricular (RV) function. Exercise echocardiography may enable early diagnosis of pulmonary vascular disease, but its accuracy is untested. Exercise imaging was performed in 61 subjects (19 athletes, 9 healthy nonathletes, 8 healthy BMPR2 [bone morphogenetic protein receptor type II] mutation carriers, 5 patients with new or worsening dyspnea after acute pulmonary embolism, and 20 patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension). Echocardiographic variables included mean pulmonary artery pressure (mPAP) and systolic pulmonary artery pressure (sPAP), cardiac output (CO), RV fractional area change, tricuspid annular systolic excursion, and RV end-systolic pressure-area ratio as a surrogate measure of RV contractile reserve. ExCMRip provided measurements of CO, RV ejection fraction, mPAP, sPAP, and RV end-systolic pressure-volume ratio at rest and during exercise. Abnormal pulmonary vascular reserve was defined as mPAP/CO slope >3 mm Hg/l/min by ExCMRip. Echocardiographic determination of mPAP/CO was possible in 53 of 61 subjects (87%). mPAP/CO by echocardiography was higher than that obtained by ExCMRip (+0.9 mm Hg/l/min; 95% limits of agreement, -3.6 to 5.4), but enabled accurate identification of patients with abnormal pulmonary vascular reserve (area under the receiver-operating characteristic curve, 0.88 [95% confidence interval (CI): 0.77 to 1.00; p exercise intensity had similar accuracy in identifying subjects with pulmonary vascular disease (area under the receiver-operating characteristic curve, 0.95 [95% CI: 0.88 to 1.01]; p exercise to resting RV end-systolic pressure-area ratio and RV end-systolic pressure-volume ratio (r = 0.64; p exercise and identify pathology with reasonable accuracy. They represent valid screening tools for

 15. Reliability Of Kraus-Weber Exercise Test As An Evaluation Tool In ...

  African Journals Online (AJOL)

  It was also suggested that all individuals without low back pain should make a habit of recreational exercise especially those subjects who failed the K-W test. Keywords: Kraus-Weber test, low back pain, muscle flexibility, muscle strength. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance Vol.

 16. The development and psychometric evaluation of a self-efficacy scale for practicing pelvic floor exercises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cinara Sacomori

  2013-08-01

  Full Text Available BACKGROUND: Self-efficacy has been shown to be a predictor of many health-related behaviors, including the practice of pelvic floor exercises with a focus on prevention or cure. OBJECTIVES: To describe the process of construction and the psychometric properties of the scale of self-efficacy for the practice of pelvic floor exercises (EAPEAP. METHOD: A cross-sectional study of validation was carried out with 81 from community and 96 postpartum women, 54.8% of them complained of urinary leakage. An exploratory factor analysis and internal consistency analysis was performed. To check predictive capacity, we analyzed the adherence at 3 months post - intervention and compared the scores of self-efficacy between adherent and non-adherent women. Reliability was analyzed by split half procedure. RESULTS: The instrument showed α=0.923, and revealed three factors: performance expectation considering the action, performance expectation considering the preparation for action and outcome expectations. These factors accounted for 65.32% of the total variance. The instrument was able to differentiate between women who adhere and have not adhered to the exercises (U=352, p=0.013 and there was strong correlation between the two halves of the instrument (rho=0.889, p<0.001. CONCLUSION: The scale is a valid and reliable tool to measure self-efficacy to practice pelvic floor exercises.

 17. Critically Evaluating Competing Theories: An Exercise Based on the Kitty Genovese Murder

  Science.gov (United States)

  Sagarin, Brad J.; Lawler-Sagarin, Kimberly A.

  2005-01-01

  We describe an exercise based on the 1964 murder of Catherine Genovese--a murder observed by 38 witnesses, none of whom called the police. Students read a summary of the murder and worked in small groups to design an experiment to test the competing theories for the inaction of the witnesses (Americans' selfishness and insensitivity vs. diffusion…

 18. Validation of the Balance Board for Clinical Evaluation of Balance During Serious Gaming Rehabilitation Exercises.

  Science.gov (United States)

  Bonnechère, Bruno; Jansen, Bart; Omelina, Lubos; Sholukha, Victor; Van Sint Jan, Serge

  2016-09-01

  Balance and posture can be affected in various conditions or become decreased with aging. A diminution of balance control induces an increase of fall's risk. The Nintendo Wii Balance Board™ (WBB) is used in rehabilitation to perform balance exercises (using commercial video games). The WBB has also been validated to assess balance and posture in static conditions. However, there is currently no study investigating the use of WBB to assess balance during the realization of balance exercises using this device. The aim of this study was to validate the use of WBB, coupled with specially developed serious games, to assess dynamic balance during rehabilitation exercises. Thirty five subjects participated in this study. Subjects were asked to play two specially developed serious games. Center of pressure (CP) displacements were simultaneously recorded with a WBB and a gold standard force plate (FP). Nine parameters were derived from CP displacement. Bland and Altman plots, paired-sample t tests, intraclass correlation coefficient's, and Pearson's coefficient correlations were computed. Excellent correlation between both devices was found for each parameter for the two games (R = 0.95 and 0.96). Unlike previous work on the WBB, these excellent results were obtained without using any calibration procedure. Despite this, results were highly correlated between the WBB and the FP. The WBB could be used in clinics to assess balance during rehabilitation exercises and, thus, allows a more regular patient follow-up.

 19. Evaluation of exercise-respiratory system modifications and preliminary respiratory-circulatory system integration scheme

  Science.gov (United States)

  Gallagher, R. R.

  1974-01-01

  The respiratory control system, functioning as an independent system, is presented with modifications of the exercise subroutine. These modifications illustrate an improved control of ventilation rates and arterial and compartmental gas tensions. A very elementary approach to describing the interactions of the respiratory and circulatory system is presented.

 20. Exercise-induced silent myocardial ischemia: Evaluation by thallium-201 emission computed tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kurata, C.; Sakata, K.; Taguchi, T.; Kobayashi, A.; Yamazaki, N.

  1990-01-01

  Factors associated with silent myocardial ischemia (SMI) during exercise testing were studied by means of thallium-201 emission computed tomography (ECT) in 471 patients. Coronary angiography was done in 290, of whom 167 were found to have significant coronary artery disease (CAD). Exercise-induced ischemia and its severity were defined with ECT. During exercise 108 (62%) of 173 patients with ischemia and 57 (50%) of 115 with ischemia and angiographically documented CAD had no chest pain. One third of the patients showed an inconsistency between scintigraphic ischemia and ischemia ST depression. Age, sex, prior myocardial infarction, and diabetes mellitus were not related to SMI. Patients with SMI had less severe ischemia despite a higher peak double product compared to those with painful ischemia. Among 91 with prior myocardial infarction and exercise-induced ischemia, 51 with periinfarction ischemia had a higher frequency of SMI than did 14 with ischemia remote from the prior infarct zone despite similarities in the severity of ischemia. In conclusion, factors localized within ischemic myocardium such as less severe ischemia or adjacency to a prior infarct made SMI more prevalent

 1. An Evaluation of a Worksite Exercise Intervention Using the Social Cognitive Theory: A Pilot Study

  Science.gov (United States)

  Amaya, Megan; Petosa, R. L.

  2012-01-01

  Purpose: To increase exercise adherence among insufficiently active adult employees. Design: A quasi-experimental separate samples pre-test-post-test group design was used to compare treatment and comparison group. Setting: The worksite. Subjects: Employees (n = 127) who did not meet current American College of Sports Medicine (ACSM)…

 2. Assessing the Validity of a Multidisciplinary Mini-Clinical Evaluation Exercise.

  Science.gov (United States)

  Humphrey-Murto, Susan; Côté, Mylène; Pugh, Debra; Wood, Timothy J

  2018-01-01

  Construct: The purpose of this study was to provide validity evidence for the mini-clinical evaluation exercise (mini-CEX) as an assessment tool for clinical skills in the workplace. Previous research has demonstrated validity evidence for the mini-CEX, but most studies were carried out in internal medicine or single disciplines, therefore limiting generalizability of the findings. If the mini-CEX is to be used in multidisciplinary contexts, then validity evidence should be gathered in similar settings. The purpose of this study was to gather further validity evidence for the mini-CEX but in a broader context. Specifically we sought to explore the effects of discipline and rater type on mini-CEX scores, internal structure, and the relationship between mini-CEXs and OSCEs in a multidisciplinary context. During clerkship, medical students completed eight different rotations (family medicine, internal medicine, surgery, psychiatry, pediatrics, emergency, anesthesiology and obstetrics and gynecology). During each rotation, mini-CEX forms and a written examination were completed. Two multidisciplinary OSCEs (in Clerkship Year 3 and start of Year 4) assessed clinical skills. The reliability of the mini-CEX was assessed using Generalizability analyses. To assess the influence of discipline and rater type, mean scores were analyzed using a factorial analysis of variance. The total mini-CEX score was correlated to scores from the students' respective OSCEs and corresponding written exams. Eighty-two students met inclusion criteria for a total of 781 ratings (average of 9.82 mini-CEX forms per student). There was a significant effect of discipline (p validity evidence for the mini-CEX. Mini-CEX ratings were correlated to multidisciplinary OSCEs but not written examinations, supporting the validity argument. However, reliability of the mini-CEX was low to moderate, and error accounted for the greatest amount of variability in scores. There was variation in scores due to

 3. Measuring patient satisfaction with exercise therapy for knee osteoarthritis: evaluating the utility of the physiotherapy outpatient survey.

  Science.gov (United States)

  French, H P; Keogan, F; Gilsenan, C; Waldron, L; O'Connell, P

  2010-06-01

  To assess patient satisfaction with exercise for knee osteoarthritis (OA). A convenience sample of 27 patients recruited to a randomized controlled trial (RCT) comparing open kinetic chain and closed kinetic chain exercises for knee OA were reassessed at nine months post-randomization. Clinical outcomes included self-report and physical performance measures of function and pain severity. Patients also completed the Physiotherapy Outpatient Survey (POPS), which is a multi-dimensional measure of patient satisfaction with physiotherapy. There was no significant difference in satisfaction between the two intervention groups. Overall mean satisfaction for the entire cohort was 4.07 of a maximum score of 5 (standard deviation (SD) = 0.52). Lower levels of satisfaction with outcome (mean = 3.56, SD = 0.8) were reported compared with other domains of expectations, communication, organization and the therapist (mean = 3.79-4.49; SDs = 0.42-0.92). Both intervention groups improved from baseline on clinical outcomes of pain, self-report function and walking distance, with no significant differences between the two groups. High levels of satisfaction were reported in this subsample of knee OA patients participating in an RCT evaluating the effects of different exercise approaches for knee OA. Satisfaction varied depending on the satisfaction domain, with lower satisfaction with outcome compared with other aspects of care. The POPS questionnaire can be used to measure the multi-dimensional aspects of satisfaction with physiotherapy.

 4. Psychometric evaluation of the Korean Version of the Self-Efficacy for Exercise Scale for older adults.

  Science.gov (United States)

  Choi, Mona; Ahn, Sangwoo; Jung, Dukyoo

  2015-01-01

  We evaluated the psychometric properties of the Korean version of the Self-Efficacy for Exercise Scale (SEE-K). The SEE-K consists of nine items and was translated into Korean using the forward-backward translation method. We administered it to 212 community-dwelling older adults along with measures of outcome expectation for exercise, quality of life, and physical activity. The validity was determined using confirmatory factor analysis and Rasch analysis with INFIT and OUTFIT statistics, which showed acceptable model fit. The concurrent validity was confirmed according to positive correlations between the SEE-K, outcome expectation for exercise, and quality of life. Furthermore, the high physical activity group had higher SEE-K scores. Finally, the reliability of the SEE-K was deemed acceptable based on Cronbach's alpha, coefficients of determination, and person and item separation indices with reliability. Thus, the SEE-K appears to have satisfactory validity and reliability among older adults in South Korea. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Evaluation of the kinematic structure of indicators key elements of sports equipment exercise by postural orientation movements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Y.V. Litvinenko

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose : Examine the kinematic structure of indicators key elements of sports equipment exercise (difficult to coordinate. The method of postural orientation movements. Material : The study involved acrobats jumpers on the path of high qualification (n = 7. The method used video - computer recording the movements of the athlete. Results : Identified nodal elements of sports equipment double back somersault tuck. Exercise performed after rondat and double back flip and stretch after rondat - flick (coup ago. In the preparatory phase of motor actions acrobatic exercises isolated and studied central element of sports equipment - starting posture of the body; in the phase of the main motor action - animation poses of the body; in the final phase - the final body posture (stable landing. Conclusions : The method of video - computer registration allowed to perform a biomechanical analysis and evaluation of key elements of sports equipment double back somersault tuck and a double back flip and stretch. Also gain new knowledge about the mechanism of the phase structure of movements when performing double somersaults.

 6. Stress management and exercise training in cardiac patients with myocardial ischemia. Effects on prognosis and evaluation of mechanisms.

  Science.gov (United States)

  Blumenthal, J A; Jiang, W; Babyak, M A; Krantz, D S; Frid, D J; Coleman, R E; Waugh, R; Hanson, M; Appelbaum, M; O'Connor, C; Morris, J J

  1997-10-27

  Previous studies have demonstrated that myocardial ischemia can be elicited by mental stress in the laboratory and during daily life and that ischemia induced by mental stress is associated with an increased risk for future cardiac events in patients with coronary artery disease. To examine the extent to which ischemia induced by mental stress can be modified by exercise stress management, and to evaluate the impact of these interventions on clinical outcomes. One hundred seven patients with coronary artery disease and ischemia documented during mental stress testing or ambulatory electrocardiographic monitoring were randomly assigned to a 4-month program of exercise or stress management training. Patients living at a distance from the facility formed a nonrandom, usual care comparison group. Myocardial ischemia was reassessed following treatment, and patients were contacted annually for as long as 5 years to document cardiac events, including death, nonfatal myocardial infarction, and cardiac revascularization procedures. Twenty-two patients (21%) experienced at least 1 cardiac event during a mean (+/- SD) follow-up period of 38 +/- 17 months. Stress management was associated with a relative risk of 0.26 compared with controls. The relative risk for the exercise group also was lower than that of controls, but the effect did not reach statistical significance. Stress management also was associated with reduced ischemia induced by mental stress and ambulatory ischemia. These data suggest that behavioral interventions offer additional benefit over and above usual medical care in cardiac patients with evidence of myocardial ischemia.

 7. Significance of exercise-induced ST segment depression in patients with myocardial infarction involving the left circumflex artery. Evaluation by exercise thallium-201 myocardial single photon emission computed tomography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koitabashi, Norimichi; Toyama, Takuji; Hoshizaki, Hiroshi [Gunma Prefectural Cardiovascular Center, Maebashi (Japan)] [and others

  2000-04-01

  The significance of exercise-induced ST segment depression in patients with left circumflex artery involvement was investigated by comparing exercise electrocardiography with exercise thallium-201 single photon emission computed tomography (Tl-SPECT) and the wall motion estimated by left ventriculography. Tl-SPECT and exercise electrocardiography were simultaneously performed in 51 patients with left circumflex artery involvement (angina pectoris 30, myocardial infarction 21). In patients with myocardial infarction, exercise-induced ST depression was frequently found in the V{sub 2}, V{sub 3} and V{sub 4} leads. In patients with angina pectoris, ST depression was frequently found in the II, III, aV{sub F}, V{sub 5} and V{sub 6} leads. There was no obvious difference in the leads of ST depression in patients with myocardial infarction with ischemia and without ischemia on Tl-SPECT images. In patients with myocardial infarction, the lateral wall motion of the infarcted area evaluated by left ventriculography was more significantly impaired in the patients with ST depression than without ST depression (p<0.01). Exercise-induced ST depression in the precordial leads possibly reflects wall motion abnormality rather than ischemia in the lateral infarcted myocardium. (author)

 8. Significance of exercise-induced ST segment depression in patients with myocardial infarction involving the left circumflex artery. Evaluation by exercise thallium-201 myocardial single photon emission computed tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koitabashi, Norimichi; Toyama, Takuji; Hoshizaki, Hiroshi

  2000-01-01

  The significance of exercise-induced ST segment depression in patients with left circumflex artery involvement was investigated by comparing exercise electrocardiography with exercise thallium-201 single photon emission computed tomography (Tl-SPECT) and the wall motion estimated by left ventriculography. Tl-SPECT and exercise electrocardiography were simultaneously performed in 51 patients with left circumflex artery involvement (angina pectoris 30, myocardial infarction 21). In patients with myocardial infarction, exercise-induced ST depression was frequently found in the V 2 , V 3 and V 4 leads. In patients with angina pectoris, ST depression was frequently found in the II, III, aV F , V 5 and V 6 leads. There was no obvious difference in the leads of ST depression in patients with myocardial infarction with ischemia and without ischemia on Tl-SPECT images. In patients with myocardial infarction, the lateral wall motion of the infarcted area evaluated by left ventriculography was more significantly impaired in the patients with ST depression than without ST depression (p<0.01). Exercise-induced ST depression in the precordial leads possibly reflects wall motion abnormality rather than ischemia in the lateral infarcted myocardium. (author)

 9. Fra talent til ekspert på fire semestre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stilling Olesen, Jesper

  Jeg vil holde en tale som I nok vil have haft mere nytte af for fire semestre siden. Dengang var I talenter; nu er I allerede blevet eksperter i pædagogisk antropologi. I kan lytte til talen som en kærkommen lejlighed til at se tilbage på jeres tid på uddannelsen og reflektere over, om den vej, I...... valgte gennem studiet, var den bedste, eller om I kunne have gjort det endnu bedre. Jer, der er studerende, kan derimod lytte til talen som en mulighed for at overveje, om I forvalter jeres talent på den rette måde. I kan stadig nå at justere jeres strategi som studerende, så den kommer på omgangshøjde...

 10. Evaluation of a birth preparation program on lumbopelvic pain, urinary incontinence, anxiety and exercise: a randomized controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Miquelutti, Maria Amélia; Cecatti, José Guilherme; Makuch, Maria Yolanda

  2013-07-29

  Antenatal preparation programmes are recommended worldwide to promote a healthy pregnancy and greater autonomy during labor and delivery, prevent physical discomfort and high levels of anxiety. The objective of this study was to evaluate effectiveness and safety of a birth preparation programme to minimize lumbopelvic pain, urinary incontinence, anxiety, and increase physical activity during pregnancy as well as to compare its effects on perinatal outcomes comparing two groups of nulliparous women. A randomized controlled trial was conducted with 197 low risk nulliparous women aged 16 to 40 years, with gestational age ≥ 18 weeks. Participants were randomly allocated to participate in a birth preparation programme (BPP; n=97) or a control group (CG; n=100). The intervention was performed on the days of prenatal visits, and consisted of physical exercises, educational activities and instructions on exercises to be performed at home. The control group followed a routine of prenatal care. Primary outcomes were urinary incontinence, lumbopelvic pain, physical activity, and anxiety. Secondary outcomes were perinatal variables. The risk of urinary incontinence in BPP participants was significantly lower at 30 weeks of pregnancy (BPP 42.7%, CG 62.2%; relative risk [RR] 0.69; 95% confidence interval [CI] 0.51-0.93) and at 36 weeks of pregnancy (BPP 41.2%, CG 68.4%; RR 0.60; 95%CI 0.45-0.81). Participation in the BPP encouraged women to exercise during pregnancy (p=0.009). No difference was found between the groups regarding to anxiety level, lumbopelvic pain, type or duration of delivery and weight or vitality of the newborn infant. The BPP was effective in controlling urinary incontinence and to encourage the women to exercise during pregnancy with no adverse effects to pregnant women or the fetuses. Clinicaltrials.gov, (NCT01155804).

 11. The influence of evaluation protocol on time spent exercising at a high level of oxygen uptake during continuous cycling.

  Science.gov (United States)

  Merry, K L; Glaister, M; Howatson, G; Van Someren, K

  2015-10-01

  This study evaluated the effects of protocol variation on the time spent exercising at ≥95% V̇O2max during cycle ergometer trials performed at the exercise intensity associated with V̇O2max (iV̇O2max). Nine male triathletes (age: 32±10 years; body mass: 73.3±6.1 kg; stature: 1.79±0.07 m; V̇O2max: 3.58±0.45 L.min(-1)) performed four exercise tests. During tests 1 and 2, participants performed a maximal incremental cycle ergometer test using different stage durations (1 min and 3 min) for the determination of iV̇O2max (1 min) and iV̇O2max (3 min). During tests 3 and 4, participants performed a continuous bout of exhaustive cycling at iV̇O2max (1 min) (CONT1) and iV̇O2max (3 min) (CONT3). iV̇O2max (1 min) was significantly greater (PCONT3 was significantly longer (PCONT3 than CONT1 (146±158 s vs. 11±20 s), and time spent at ≥95% V̇O2max was significantly longer (P=0.005) during CONT3 than CONT1 (326±211 s vs. 57±51 s). These results show that when exercising continuously at iV̇O2max, time spent at ≥95% V̇O2max is influenced by the initial measurement of iV̇O2max.

 12. Preparation, conduct and evaluation of exercises to test preparedness for a nuclear or radiological emergency. Emergency preparedness and response

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-04-01

  The aim of this publication is to serve as a practical tool for the preparation, conduct and evaluation of exercises to test preparedness for response to a nuclear or radiological emergency. It fulfils in part the functions assigned to the IAEA under Article 5.a(ii) of the Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (Assistance Convention), namely, to collect and disseminate to States Parties and Member States information concerning the methodologies, techniques and available results of research on such emergencies. To ensure effective response to radiation emergencies when needed, provisions should be made for regular training of emergency response personnel. As stated in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency (Safety Requirements, Safety Standard Series No. GS-R-2), 'The operator and the response organizations shall make arrangements for the selection of personnel and training to ensure that the personnel have the requisite knowledge, skills, abilities, equipment, procedures and other arrangements to perform their assigned response functions'. A further requirement is that 'Exercise programmes shall be conducted to ensure that all specified functions required to be performed for emergency response and all organizational interfaces for facilities in threat category I, II or III and the national level programmes for threat category IV or V are tested at suitable intervals'. In 2004 the IAEA General Conference, in resolution GC(48)/RES/10 encouraged Member States to 'implement the Safety Requirements for Preparedness and Response to a Nuclear or Radiological Emergency'. This document is published as part of the IAEA Emergency Preparedness and Response Series to assist in meeting these requirements and to fulfil Article 5 of the Assistance Convention. It was developed based on a number of assumptions about national and local capabilities. Therefore, the exercise structure, terms and scenarios must be

 13. Evaluating a community-based exercise intervention with adults living with HIV: protocol for an interrupted time series study.

  Science.gov (United States)

  O'Brien, Kelly K; Bayoumi, Ahmed M; Solomon, Patricia; Tang, Ada; Murzin, Kate; Chan Carusone, Soo; Zobeiry, Mehdi; Nayar, Ayesha; Davis, Aileen M

  2016-10-20

  Our aim was to evaluate a community-based exercise (CBE) intervention with the goal of reducing disability and enhancing health for community-dwelling people living with HIV (PLWH). We will use a mixed-methods implementation science study design, including a prospective longitudinal interrupted time series study, to evaluate a CBE intervention with PLWH in Toronto, Canada. We will recruit PLWH who consider themselves medically stable and safe to participate in exercise. In the baseline phase (0-8 months), participants will be monitored bimonthly. In the intervention phase (8-14 months), participants will take part in a 24-week CBE intervention that includes aerobic, resistance, balance and flexibility exercise at the YMCA 3 times per week, with weekly supervision by a fitness instructor, and monthly educational sessions. In the follow-up phase (14-22 months), participants will be encouraged to continue to engage in unsupervised exercise 3 times per week. Quantitative assessment: We will assess cardiopulmonary fitness, strength, weight, body composition and flexibility outcomes followed by the administration of self-reported questionnaires to assess disability and contextual factor outcomes (coping, mastery, stigma, social support) bimonthly. We will use time series regression analysis to determine the level and trend of outcomes across each phase in relation to the intervention. Qualitative assessment: We will conduct a series of face-to-face interviews with a subsample of participants and recreation providers at initiation, midpoint and completion of the 24-week CBE intervention. We will explore experiences and anticipated benefits with exercise, perceived impact of CBE for PLWH and the strengths and challenges of implementing a CBE intervention. Interviews will be audio recorded and analysed thematically. Protocol approved by the University of Toronto HIV/AIDS Research Ethics Board. Knowledge translation will occur with stakeholders in the form of

 14. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 15. Aktøranalytisk tilgang til designprocessen: Social Construction of Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindegaard, Hanne; Yoshinaka, Yutaka

  Introduktion til den konstruktivistiske tilgang til teknologianalyse og socioteknisk design "Social Construction of Technology" (SCOT) ved Wiebe Bijker, mhp. design og innovation uddannelsen. Dækker over SCOT begreberne Relevante Sociale Grupper, Fortolkningsmæssig Fleksibilitet, Betydningstilord......Introduktion til den konstruktivistiske tilgang til teknologianalyse og socioteknisk design "Social Construction of Technology" (SCOT) ved Wiebe Bijker, mhp. design og innovation uddannelsen. Dækker over SCOT begreberne Relevante Sociale Grupper, Fortolkningsmæssig Fleksibilitet...

 16. Prospective evaluation of risk factors for exercise-induced hypogonadism in male runners.

  Science.gov (United States)

  Skarda, S T; Burge, M R

  1998-01-01

  Exercise-induced hypogonadotropic hypogonadism is well recognized among female endurance athletes but is less commonly observed in male endurance athletes. We have reported a well-characterized case of severe acquired hypogonadotropic hypogonadism in a male distance runner with osteopenia, stress fracture, and sexual dysfunction. Using this case as an index, we hypothesized that the presence of 1 or more specific risk factors would prospectively identify male endurance athletes with exercise-induced hypogonadotropic hypogonadism. These include a history of stress fracture, sexual dysfunction, or the initiation of endurance exercise before age 18 years. We studied 28 male endurance runners younger than 50 years who ran more than 40 miles per week. Of these runners, 15 had 1 or more of the above risk factors (group 1), and the remaining 13 had none of the putative risk factors (group 2). A group of 10 sedentary control subjects was also studied (group 3). There was no difference between groups 1 and 2 in weekly training mileage. Group 1 was younger than group 2 (32 +/- 10 years versus 39 +/- 6 years, P bioelectric impedance, preliminary data showed that group 1 had a reduced body fat content (group 1, 14.5% +/- 2.8%; group 2, 16.9% +/- 2.0%; and group 3, 17.5% +/- 4.1%; P .05). One subject with primary hypogonadism was identified in group 1. The presence of the aforementioned risk factors does not predict the occurrence of exercise-induced hypogonadotropic hypogonadism among male endurance runners in this pilot study. A larger sample size or more discriminating risk factors (or both) may be necessary to identify this uncommon but potentially debilitating condition. PMID:9682624

 17. Evaluating the User Experience of Exercising Reaching Motions With a Robot That Predicts Desired Movement Difficulty.

  Science.gov (United States)

  Shirzad, Navid; Van der Loos, H F Machiel

  2016-01-01

  The notion of an optimal difficulty during practice has been articulated in many areas of cognitive psychology: flow theory, the challenge point framework, and desirable difficulties. Delivering exercises at a participant's desired difficulty has the potential to improve both motor learning and users' engagement in therapy. Motivation and engagement are among the contributing factors to the success of exercise programs. The authors previously demonstrated that error amplification can be used to introduce levels of challenge into a robotic reaching task, and that machine-learning algorithms can dynamically adjust difficulty to the desired level with 85% accuracy. Building on these findings, we present the results of a proof-of-concept study investigating the impacts of practicing under desirable difficulty conditions. A control condition with a predefined random order for difficulty levels was deemed more suitable for this study (compared to constant or continuously increasing difficulty). By practicing the task at their desirable difficulties, participants in the experimental group perceived their performance at a significantly higher level and reported lower required effort to complete the task, in comparison to a control group. Moreover, based on self-reports, participants in the experimental group were willing, on average, to continue the training session for 4.6 more training blocks (∼45 min) compared to the control group's average. This study demonstrates the efficiency of delivering the exercises at the user's desired difficulty level to improve the user's engagement in exercise tasks. Future work will focus on clinical feasibility of this approach in increasing stroke survivors' engagement in their therapy programs.

 18. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 19. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 20. Turen går til Second Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.

  2009-01-01

  Artiklen giver et overblik over Second Life for at gøre det lettere for især nybegyndere at orientere sig og planlægge mere målrettede og dermed succesfulde besøg i den virtuelle verden. Artiklen går ikke i dybden men forsyner læseren med en indledende begrebsafklaring, fakta, praktiske oplysninger...... og links til yderligere information. Sidste del af artiklen indeholder slurls til og beskrivelser af interessant steder i Second Life, som er et besøg værd....

 1. Functional significance of coronary collateral circulation during dynamic exercise evaluated by thallium-201 myocardial scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wainwright, R.J.; Maisey, M.N.; Edwards, A.C.; Sowton, E.

  1980-01-01

  Sixty-five patients with angiographically documented coronary artery disease were investigated by thallium-201 ( 201 Tl) scintigraphy to determine the role of the collateral circulation during dynamic exercise. Fifty-three patients had complete proximal occlusion of at least one major coronary artery. One patient had total occlusion of all three major coronary arteries. Sixty-four collateral channels were identified, graded, and compared with corresponding regions of the myocardial scintigram. Tracer uptake was also graded and classified as various degrees of protection from ischaemia. A significant correlation between good collaterals with complete protection and poor or absent collaterals with no protection was noted. Seventeen patients (20 occluded vessels) had total coronary occlusion without myocardial infarction. Collaterals conferred protection in 9/15 occlusions whereas no protection was seen in five occlusions without collaterals. There was no difference in the protective role of homocoronary and heterocoronary collateral vessels. Hypertrophy of the first septal left anterior descending perforator conferred significant protection from ischaemia in contrast to bridging collaterals and ghosting. During exercise the right coronary bed is preferentially protected from ischaemia, in contrast to the left anterior descending territory. This probably reflects the direction of a transmural flow gradient between left and right ventricles during exercise. (author)

 2. Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Bolet, Lars

  2012-01-01

  Geografiske Informationssystemer er anvendt til at dels at dokumentere, hvilke effekter Intelligent Farttilpasning har på hastighedsoverskridelser, og dels til at undersøge, hvordan disse overskridelser kan præsenteres meningsfuldt i spatiale analyser. Analyser af effekten på kørselsadfærden er...... til at beskrive kørselsadfærden ved spatiale analyser....

 3. Fra Oklahoma! til Beauty and the Beast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen Kaargaard

  2010-01-01

  Artiklens formål er at bidrage til en belysning af Original Broadway Cast-albummets historiske udvikling til og som distinkt fonografisk undergenre i den amerikanske produktion af musical-album. På baggrund af en kort introduktion til amerikansk musical-musik som fonografisk fænomen med definition...

 4. The Value of Tumor Infiltrating Lymphocytes (TILs) for Predicting Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis

  Science.gov (United States)

  Mao, Yan; Qu, Qing; Zhang, Yuzi; Liu, Junjun; Chen, Xiaosong; Shen, Kunwei

  2014-01-01

  Background We carried out a systematic review and meta-analysis to evaluate the predictive roles of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) in response to neoadjuvant chemotherapy (NAC) in breast cancer. Method A PubMed and Web of Science literature search was designed. Random or fixed effect models were adopted to estimate the summary odds ratio (OR). Heterogeneity and sensitivity analyses were performed to explore heterogeneity among studies and to assess the effects of study quality. Publication bias was evaluated using a funnel plot, Egger's test and Begg's test. We included studies where the predictive significance of TILs, and/or TILs subset on the pathologic complete response (pCR) were determined in NAC of breast cancer. Results A total of 13 published studies (including 3251 patients) were eligible. In pooled analysis, the detection of higher TILs numbers in pre-treatment biopsy was correlated with better pCR to NAC (OR = 3.93, 95% CI, 3.26–4.73). Moreover, TILs predicted higher pCR rates in triple negative (OR = 2.49, 95% CI: 1.61–3.83), HER2 positive (OR = 5.05, 95% CI: 2.86–8.92) breast cancer, but not in estrogen receptor (ER) positive (OR = 6.21, 95%CI: 0.86–45.15) patients. In multivariate analysis, TILs were still an independent marker for high pCR rate (OR = 1.41, 95% CI: 1.19–1.66). For TILs subset, higher levels of CD8+ and FOXP3+ T-lymphocytes in pre-treatment biopsy respectively predicted better pathological response to NAC (OR = 6.44, 95% CI: 2.52–16.46; OR = 2.94, 95% CI: 1.05–8.26). Only FOXP3+ lymphocytes in post-NAC breast tissue were a predictive marker for low pCR rate in univariate (OR = 0.41, 95% CI: 0.21–0.80) and multivariate (OR = 0.36, 95% CI: 0.13–0.95) analysis. Conclusion Higher TILs levels in pre-treatment biopsy indicated higher pCR rates for NAC. TILs subset played different roles in predicting response to NAC. PMID:25501357

 5. Evaluation of a telemetric gastrointestinal pill for continuous monitoring of gastrointestinal temperature in horses at rest and during exercise.

  Science.gov (United States)

  Verdegaal, Elisabeth-Lidwien J M M; Delesalle, Catherine; Caraguel, Charles G B; Folwell, Louise E; McWhorter, Todd J; Howarth, Gordon S; Franklin, Samantha H

  2017-07-01

  OBJECTIVE To evaluate use of a telemetric gastrointestinal (GI) pill to continuously monitor GI temperature in horses at rest and during exercise and to compare time profiles of GI temperature and rectal temperature. ANIMALS 8 Standardbred horses. PROCEDURES Accuracy and precision of the GI pill and a rectal probe were determined in vitro by comparing temperature measurements with values obtained by a certified resistance temperature detector (RTD) in water baths at various temperatures (37°, 39°, and 41°C). Subsequently, both GI and rectal temperature were recorded in vivo in 8 horses over 3 consecutive days. The GI temperature was recorded continuously, and rectal temperature was recorded for 3.5 hours daily. Comparisons were made between GI temperature and rectal temperature for horses at rest, during exercise, and after exercise. RESULTS Water bath evaluation revealed good agreement between the rectal probe and RTD. However, the GI pill systematically underestimated temperature by 0.14°C. In vivo, GI temperature data were captured with minimal difficulties. Most data loss occurred during the first 16 hours, after which the mean ± SD data loss was 8.6 ± 3.7%. The GI temperature was consistently and significantly higher than rectal temperature with an overall mean temperature difference across time of 0.27°C (range, 0.22° to 0.32°C). Mean measurement cessation point for the GI pill was 5.1 ± 1.0 days after administration. CONCLUSIONS AND CLINICAL RELEVANCE This study revealed that the telemetric GI pill was a reliable and practical method for real-time monitoring of GI temperature in horses.

 6. Evaluation of noninvasive exercise cardiac output determination in chronic heart failure patients: a proposal of a new diagnostic and prognostic method.

  Science.gov (United States)

  Cattadori, Gaia; Salvioni, Elisabetta; Gondoni, Erica; Agostoni, Piergiuseppe

  2011-01-01

  Peak oxygen consumption (VO2) and various parameters of cardiopulmonary response to exercise are of important prognostic value in chronic heart failure patients. However, all the available parameters only indirectly reflect left-ventricular dysfunction and hemodynamic adaptation to an increased demand. Noninvasive assessment of cardiac output, especially during an incremental exercise test, would allow the direct measurement of cardiac reserve and may become the gold standard for prognostic evaluation of chronic heart failure patients.

 7. Role of exercise stress testing in preoperative evaluation of patients for lung resection.

  Science.gov (United States)

  Gilbreth, E M; Weisman, I M

  1994-06-01

  Patients with diagnosed or suspected lung cancer first require appropriate staging and proven anatomic resectability. Excellent pre-operative spirometric data (FEV1 > 2.0 L, > 60% predicted) should recommend the patient for surgery immediately without further testing. Those whose preoperative FEV1 is less than 60% predicted or whose DLCO is less than 60% predicted should be sent for quantitative lung scanning to estimate postoperative spirometry and diffusing capacity. Results showing FEV1-PPO and DLCO-PPO greater than 40% of normal suggest an acceptable surgical risk, and the patient should be referred accordingly. Those whose results are less than 40% of predicted should be exercised in some capacity to assess oxygen transport. We believe that cycle ergometry with incremental workloads and the standard monitoring is the best technique available for this (Table 1). Patients with a predicted postoperative FEV1 (or DLCO) greater than 35% of normal values and whose peak exercise VO2 is greater than 15 mL/kg/min should be offered surgery with the goal of removing the smallest volume of tissue that would be compatible with a cure. Those who do not meet these criteria, however, should not be summarily refused surgery if they are willing to accept the possibility of an earlier death or prolonged disability over the certainty of a cancer-related death in the foreseeable months ahead. Because the lung scan prediction of postoperative regional physiology and the exercise test of global oxygen transport examine different aspects of physiologic operability, we would not disagree with anyone who would advocate doing both tests in those at high risk by virtue of spirometric criteria. The logic of this combined approach is illustrated by Figure 1.

 8. Can we evaluate the levator ani after Kegel exercise in women with pelvic organ prolapse by transperineal elastography? A preliminary study.

  Science.gov (United States)

  Xie, Meng; Zhang, Xuyin; Zhang, Xiaodan; Wang, Wenping; Hua, Keqin

  2018-01-18

  The aim of this study was to evaluate the stiffness variation of the levator ani in patients with stage I/II pelvic organ prolapse (POP) before and after Kegel exercises by transperineal elastography. A total of 20 patients who were diagnosed with staged I/II POP underwent conventional transperineal ultrasound and elastography. For each patient, the levator ani was located and evaluated in the state of Valsalva. After Kegel exercises for 12 weeks, transperineal ultrasound and elastography were repeated. The elasticity images were assessed using a four-point scale scoring system. Of the 20 cases, four had an elastography score of 1, 14 had a score of 2, two had a score of 3, and no cases had a score of 4 in the levator ani before Kegel exercises. After Kegel exercises, one had an elastography score of 1, two had a score of 2, 15 had a score of 3, and two cases had a score of 4. The mean elastography score was statistically significantly higher for the levator ani after Kegel exercises (2.90 ± 0.48) than for the baseline score (1.90 ± 0.29) (p = 0.025). Transperineal elastography was an effective and useful tool in the evaluation of the levator ani in patients with POP-Q stage I/II before and after Kegel exercises.

 9. Evaluation of 6- and 12-month supervised exercise training on strength and endurance parameters in patients with peripheral arterial disease.

  Science.gov (United States)

  Pilz, Magdalena; Kandioler-Honetz, Elisabeth; Wenkstetten-Holub, Alfa; Doerrscheidt, Waltraud; Mueller, Rudolf; Kurz, Robert Wolfgang

  2014-06-01

  The classic symptom of peripheral arterial disease is the intermittent claudication (IC). Generally, endurance training is recommended to improve patients' walking performance. A potential benefit of the combination with strength training and the optimal duration of such an exercise program remain unclear. We evaluated the effects of a supervised exercise program combining endurance and strength training lasting 6 or 12 months in patients with IC. A total of 94 patients joined this study; 42 completed the 6-month training program (group A), whereas 52 patients completed the 12-month protocol (group B). Both groups exhibited a significant increase in all parameters evaluated, but greater benefit was found in the 12-month training group. The absolute claudication distance increased similarly by 27.5 and 29.5 %, respectively, in both groups (not significant); however, group B exhibited a greater increase in walking speed (12.1 vs. 5.3 %, p program significantly increases walking speed, absolute claudication distance, and muscle strength parameters. A greater benefit seems to result from a 12-month training program.

 10. Cytotoxic evaluation of essential oil from Zanthoxylum rhoifolium Lam. leaves Avaliação citotóxica do óleo volátil extraído das folhas do Zanthoxylum rhoifolium Lam.

  OpenAIRE

  Saulo Luis da Silva; Patrícia Maria Figueiredo; Tomomasa Yano

  2007-01-01

  Zanthoxylum rhoifolium Lam is a plant popularly used as antimicrobial, for malaria and inflammatory treatment. The essential oil of Z. rhoifolium was extracted and its cytotoxic effects against HeLa (human cervical carcinoma), A-549 (human lung carcinoma), HT-29 (human colon adenocarcinoma), Vero (monkey kidney) cell lines and mice macrophages were evaluated. Some of the terpenes of its essential oil (ß-caryophyllene, alpha-humulene, alpha -pinene, myrcene and linalool) were also tested to ve...

 11. An evaluation of two types of exercise classes, containing shoulder exercises or a combination of shoulder and thoracic exercises, for the treatment of nonspecific shoulder pain: A case series.

  Science.gov (United States)

  Barrett, Eva; Conroy, Carmela; Corcoran, Marie; Sullivan, Kieran O'; Purtill, Helen; Lewis, Jeremy; McCreesh, Karen

  2017-12-04

  A case series was carried out. There is a lack of evidence exploring the effectiveness of group exercise classes for people with nonspecific shoulder pain (NSSP). Also, there is a lack of research that measures potential reductions in thoracic kyphosis after exercise interventions in people with NSSP. To observe changes in shoulder pain, disability, and thoracic kyphosis in 2 groups of people with NSSP, after 2 different types of group exercise classes. People with NSSP received a 6-week block of exercises classes containing either shoulder exercises alone (shoulder group, n = 20) or a mixture of shoulder and thoracic extension exercises (thoracic group, n = 19). The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire for disability and the Numeric Rating Scale for pain were measured at baseline, 6 weeks, and 6 months. Thoracic kyphosis was measured at baseline and 6 weeks using the manual inclinometer. Significant and clinically meaningful improvements in Numeric Rating Scale and Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand were demonstrated in both groups at 6-week and 6-month follow-up (P shoulder group and 0.85-1.88 in the thoracic group. Thoracic kyphosis did not change beyond measurement error in either group. Group exercise classes can improve shoulder pain and disability in people with NSSP. Resting thoracic kyphosis did not change after either exercise intervention, which suggests that the treatment effect was not due to a change in static thoracic spine posture. Copyright © 2017 Hanley & Belfus. All rights reserved.

 12. Live Speed Analysis, en app til hastighedsmålinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolet, Lars; Christensen, Peter Muhlig; Halskov-Sørensen, Asbjørn

  2013-01-01

  I et bachelorprojekt har tre studerende udviklet en app, som kan registrere og behandle hastigheder ved den såkaldte spejlmetode. App'en er siden videreudviklet, så registreringerne stedfæstes, tidstemples og uploades til en fæIIes database. App'en er frit tilgængelig. Den kan bruges af...

 13. Brugbarhedsevaluering af LyngsoeMobil - En applikation til hjemmeplejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Janne Jul

  blev deltagerne bedt om at udfylde et spørgeskema om demografisk profil og IT-erfaring. Ud fra testen og spørgeskemaerne er der identificeret en række styrker og svagheder ved LyngsoeMobil. Følgende områder af LyngsoeMobil fungerer tilfredsstillende eller godt: • Journal-delen, både hvad angår......Denne rapport indeholder resultaterne af en brugbarhedsevaluering af LyngsoeMobil, Lyngsoe System A/S’ applikation til hjemmeplejen. Evalueringen er gennemført i maj 2006. LyngsoeMobil er en elektronisk afløser til de eksisterende papirbaserede kørelister som anvendes i mange hjemmeplejer i dag....... LyngsoeMobil understøtter de eksisterende arbejdsgange i de papirbaserede kørelister, foruden en del ekstra funktionalitet, såsom online adgang til en borgers journal, mulighed for at følge kollegers kørelister og adgang til større mængder af information som ellers kun har været tilgængelig ude hos...

 14. TilE PARADOX OF PEDAGOGY TRANSPOSITION: Learning From ...

  African Journals Online (AJOL)

  TilE PARADOX OF PEDAGOGY TRANSPOSITION: Learning From Inhibitors to Teacher Change: Lessons from a Zimbabwean. Research Project in Environmental Education. Kathy Stiles. Definition of paradox used in this paper is "a person or thing conflicting with a preconceived notion of what is reasonable or possible" ...

 15. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  den psykoterapeutiske tradition og dermed det medicinske felt må den omformes til en egentlig eksistensanalytisk etik. Denne ambition omfatter en cirkelbevægelse fra eksistensfilosofisk og eksistensfænomenologisk refleksion over vilkårene for den menneskelige eksistens som konkret levet eksistens over...

 16. Ikke en tid til mesterværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer en diskussion af den seneste miljøorienterede kulturteori indenfor retningen Spekulativ Realisme (Graham Harman, Timothy Morton) og sætter den i en historisk kontekst gennem romantisk filosofi og antikkens begreb om genius loci. Ydermere knyttes disse begreber specifikt til...

 17. Produktion og eksport af stiklinger flytter til Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2013-01-01

  Den internationale konkurrence og arbejdsdeling stiger i takt med den øgede globalisering. Det gør sig også gældende i jordbrugssektoren - og også i gartneribranchen. De arbejdskraftintensive og løntunge dele af produktionen flytter til lavomkostningslande, hvorved den samlede konkurrenceevne for...

 18. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 19. Omfang og effekt af herbicidafdrift til læhegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Andersen, Helle Vibeke; Løfstrøm, Per

  2008-01-01

  Projektet "Vurdering af omfang og effekt af afdrift af ukrudtsmidler til danske læhegn eksemplificeret ved metsulfuron" har via praksisnære eksperimenter demonstreret, at bærproduktionen i danske læhegn er følsom over for afdrift af ukrudtsmidlet Ally (og dermed sandsynligvis også andre ukrudtsmi...

 20. Notat til Sundheds- og Ældreudvalget, Christiansborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Holck, Ulla; Jacobsen, Stine Lindahl

  2015-01-01

  indsatser, for eksempel national anbefaling af musikterapi til mennesker med autisme, psykose og demens i Norge, Sverige, England og Tyskland. Trods manglende implementering i Danmark ser vi dog spirende lokale initiativer, bl.a. støttet af Ældrepuljen. Den har gjort det muligt at ansætte flere...

 1. Om brugen af Big Data til at identificere middelalderfragmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  2015-01-01

  Søgemaskiner på internettet kan i dag anvendes til at afkode vanskeligt læsbare fragmenter fra middelalderen. Således åbnes der op for en ny verden inden for eksempelvis den digitale humaniora - the Digital Humanities....

 2. Computerlingvistik. Metoder til visualisering af regional variation i sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quist, Pia; Hovy, Dirk

  2018-01-01

  kvantitative analyser af data fra Twitter og Trustpilot undersøges det hvordan man kan visualisere den sproglige variation der findes i data. Det sker ved at repræsentere forskellene på kort over Danmark. I kapitlet præsenteres data-dreven metode (data-driven method) som er en induktiv, kvantitativ tilgang til...

 3. Fra kulturmøde til fragmentet og 'den anden'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2017-01-01

  Artiklen introducerer til tre postkoloniale teorier - Edward Said, Homi Bhabha og Jean Baudrillard. Med inddragelse af etnografisk materiale skrevet frem som fragmenter diskuteres hvilke konsekvenser det får for vores forståelse af kulturmøde, når det reflekteres ind i postkoloniale teoridannelser....

 4. Fra New Public Management til New Public Governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup; Krogstrup, Hanne Kathrine

  2017-01-01

  Konturerne i New Public Governance ikke er skarpt optegnede og dets gennemslag i praksis er uforudsigelig. I dette kapitel sættes New Public Governance i relation til New Public Management og kravet om evidensbasering af offentlige ydelser. Samskabelse præsenteres som nyt centralt begreb....

 5. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 6. Et bedre alternativ til rygmærket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2015-01-01

  DEBAT: For at kunne forebygge bandekonflikter og radikalisering, skal vi blive klogere på fænomenet "border jumping", hvor tidligere bande- og rockermedlemmer hopper til en anden voldelig gruppering, skriver Line Lerche Mørck, forsker ved Aarhus Universitet....

 7. En guide til gyset. Horror: The Film Reader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2004-01-01

  Der er gennem tiden skrevet og teoretiseret vidt og bredt om, hvad horrorgenren er for en størrelse – og det med skiftende held. Antologien Horror: The Film Reader forsøger at levere en både bred og dybdegående introduktion til det mudrede genrefelt, som horror er. Det lykkedes langt hen af vejen....

 8. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 9. Flytning til udlandet af et dansk aktie- eller anpartsselskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen analyserer, hvordan flytning af et dansk A/S eller ApS til et andet EU-land kan ske gennem oprettelse af et datterselskab i det andet land, efterfulgt af en omvendt lodret fusion (M ophører, og  D er det fortsættende selskab). Fusionsvederlaget  er aktier i datterselskabet, der kan...

 10. Duernes brystmuskel ledte til opdagelsen af Krebs cyklus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Tobias; Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Den biokemiske forsker Hans Krebs beskrev i 1937 citronsyrecyklus ved hjælp af muskelvæv fra aflivede duer. Selvom tidsskrifter Nature ikke fandt plads til at publicere resultaterne, blev han i 1953 tildelt nobelprisen i medicin for opdagelsen af, hvad der i eftertiden er kendt som Krebs cyklus....

 11. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  Udgangspunktet er en analyse af forløbet af Vandmiljøplanens tilblivelsesproces 1987. Fortolkningsrammen er en bred gengivelse af ændringerne i det politiske og administrative system i firserne fra forhandlingspolitik/korporative og stabile strukturer til løsere netværk/opsplittede beslutningsfor...

 12. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2014-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige ...

 13. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2013-01-01

  Offentlige velfærdsydelser tildeles, produceres og leveres typisk direkte til borgerne af fagprofessionelle, der har stor autonomi. Begrundelsen for de fagprofessionelles autonomi er, at de skal kunne udøve skøn i forbindelse med deres arbejde, således at borgerne får de fagligt set bedst mulige ...

 14. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 15. Feedback viser vejen til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldahl, Kirsten Kofod

  Feedback viser vejen til læring Dette vejledningshæfte hører tæt sammen med fire feedbackplakater (Dafolo 2014). Hæftet giver konkrete forslag til brugen af feedbackplakaterne i klasserummet og i teamsamarbejdet. Den giver en grundig indføring i John Hattie og Helen Timperleys feedbackmodel og de...... tre feedbackspørgsmål, som er rygraden i en god feedbackkultur. God feedback gives bedst på baggrund af gode læringsmål med klare succeskriterier. Derfor giver hæftet undervejs konkrete eksempler på, hvordan læringsmål og succeskriterier kan formuleres på flere niveauer. Her inddrages også forskellige...... • at styrke børnenes motivation for læring • at inddrage børnene og give dem medansvar i deres læreproces • at styrke tilliden til og respekten for folkeskolen gennem evidensbaseret undervisning. Feedback hjælper os til læring, og med feedbackplakaterne og dette vejledningshæfte er du og børnene godt på vej!...

 16. Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bhatti, Yosef; Dahlgaard, Jens Olav; Hansen, Jonas Hedegaard

  En SMS når borgerne direkte på deres mobiltelefoner, og det er efterhånden blevet helt almindeligt at få en påmindelse om ens tid hos lægen, tandlægen eller hos mekanikeren via SMS. SMS er samtidig en teknologi, som gør det muligt at nå mange hurtig og billigt. At SMS-teknologien er alment brugt og...... effektiv til at nå mange personer på en gang, gør den potentielt attraktiv med henblik på at mobilisere borgerne til at stemme. I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 i Danmark blev der sendt SMS-opfordringer til at stemme ud til unge i aldersgruppen mellem 18 og 29 år (begge inkl.......). For at teste virkningen var udsendingen gennemført som et felteksperiment. 100.791 unge modtog en SMS, mens 46.125 andre unge var placeret tilfældigt i en kontrolgruppe, som intet modtog. Den samlede effekt på valgdeltagelsen var 0,65 procentpoint. Eksperimentet testede to typer af SMS’er - en sproglig frisk...

 17. Målstyring af og frihedsgrader til de menneskelige ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  bevaring af arbejdspladser. I den voluntaristiske tilgang til ledelse af personale bevæger virksomhederne sig i en ”sociologisk dualisme” mellem hårde og bløde tilgange. Strukturerne på arbejdsmarkedet og kulturelle forhold i samspillet mellem samfund og virksomhed i det danske samfund betyder, at begge...

 18. Er adgang til internettet en grundrettighed i EU?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i EU-teledirektivpakken behandles spørgsmålet, om adgang til internettet er en grundrettighed efter EU-retten, således at der er væsentlige begrænsninger i medlemsstaternes mulighed for at indføre restriktioner i denne adgang, fx i tilfælde, hvor borgeren misbruger internetadgangen...

 19. Fra Share of Wallet til Share of Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2015-01-01

  Den digitale og mobile revolution giver nye muligheder for arbejdet med loyalitet. Men pas på, at " nissen ikke flytter med" over på de nye platforme. Der er nemlig grund til at stoppe op og at kvalitetssikre loyalitetsarbejdet. Det handler nemlig ikke kun om teknologi, men om strategi....

 20. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se m...

 1. A model for flexi-bar to evaluate intervertebral disc and muscle forces in exercises.

  Science.gov (United States)

  Abdollahi, Masoud; Nikkhoo, Mohammad; Ashouri, Sajad; Asghari, Mohsen; Parnianpour, Mohamad; Khalaf, Kinda

  2016-10-01

  This study developed and validated a lumped parameter model for the FLEXI-BAR, a popular training instrument that provides vibration stimulation. The model which can be used in conjunction with musculoskeletal-modeling software for quantitative biomechanical analyses, consists of 3 rigid segments, 2 torsional springs, and 2 torsional dashpots. Two different sets of experiments were conducted to determine the model's key parameters including the stiffness of the springs and the damping ratio of the dashpots. In the first set of experiments, the free vibration of the FLEXI-BAR with an initial displacement at its end was considered, while in the second set, forced oscillations of the bar were studied. The properties of the mechanical elements in the lumped parameter model were derived utilizing a non-linear optimization algorithm which minimized the difference between the model's prediction and the experimental data. The results showed that the model is valid (8% error) and can be used for simulating exercises with the FLEXI-BAR for excitations in the range of the natural frequency. The model was then validated in combination with AnyBody musculoskeletal modeling software, where various lumbar disc, spinal muscles and hand muscles forces were determined during different FLEXI-BAR exercise simulations. Copyright © 2016 IPEM. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Estimation of cerebral vascular tone during exercise; evaluation by critical closing pressure in humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ogoh, Shigehiko; Brothers, R Matthew; Jeschke, Monica

  2010-01-01

  . In addition, the increases in CCP were related to the increases in plasma noradrenaline concentrations (right, P = 0.001; left, P = 0.025) and decreases in the partial pressure of arterial carbon dioxide (right, P = 0.008; left, P = 0.086), but not to changes in mean arterial pressure (right, P = 0.282; left......The aim of the present study was to calculate critical closing pressure (CCP) of the cerebral vasculature at rest and during exercise to estimate cerebral vascular tone. Five men and two women were seated upright for 15 min and then performed 15 min of right-legged knee extension exercise at 40, 60...... and 75% of their maximal workload (WL(max)). Middle cerebral artery blood velocity (MCA V) and blood pressure in the radial artery were recorded. The CCP was calculated by linear extrapolation from 1 min recordings of pairs of systolic and diastolic pressure and MCA V waveforms from both the right...

 3. The causes and clinical significance of exercise-induced silent myocardial ischemia evaluated by ischemic range and intensity with exercise Tl-201 myocardial SPECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moriai, Naoki; Nakai, Kenji; Hiramori, Katsuhiko

  1992-01-01

  We investigated the causes and long-term prognosis of exercise-induced silent myocardial ischemia (SMI) by means of exercise Tl-201 myocardial SPECT (Ex-SPECT) in 97 patients with effort angina or old myocardial infarction (OMI). These patients were proven to have significant stenosis by coronary angiography. The subjects were divided into three groups based on the presence or absence of Tl-201 redistribution (RD) or angina during exercise testing. Group one consisted of 34 patients who had RD on Ex-SPECT and angina during exercise testing: the painful myocardial ischemia (PMI) group. The second group consisted of 38 patients who had RD on Ex-SPECT, but no angina during exercise testing: the SMI group. The third group consisted of 25 patients who had no RD: the RD (-) group. The ischemic range and intensity were quantified by the defect volume ratio (DVR) and defect severity index (DSI), respectively. Comparison of the DVR and DSI values for the PMI and SMI groups revealed that the DVR and DSI values for the SMI group were lower than those of the PMI group. Also the prognosis of the SMI group tended to be worse than that of the RD (-) group. Thus, we concluded that the SMI and PMI groups should receive identical treatment. (author)

 4. Hvordan får man succes med Business Intelligence anvendt til data på danske universiteter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke; Nyvang, Tom; Jensen, Erling

  Dansk universiteter anvender Business Intelligence (BI) til at indfange, gemme, tilgå og analysere data, der hjælper brugerne til at træffe bedre beslutninger. I henhold til Hartley and Seymour (2011), spiller BI en vigtig rolle til at forbedre servicen i den offentlige sektor. Selvom teknologien...

 5. Technology in Rehabilitation: Comparing Personalised and Global Classification Methodologies in Evaluating the Squat Exercise with Wearable IMUs.

  Science.gov (United States)

  Whelan, Darragh F; O'Reilly, Martin A; Ward, Tomás E; Delahunt, Eamonn; Caulfield, Brian

  2017-10-26

  The barbell squat is a popularly used lower limb rehabilitation exercise. It is also an integral exercise in injury risk screening protocols. To date athlete/patient technique has been assessed using expensive laboratory equipment or subjective clinical judgement; both of which are not without shortcomings. Inertial measurement units (IMUs) may offer a low cost solution for the objective evaluation of athlete/patient technique. However, it is not yet known if global classification techniques are effective in identifying naturally occurring, minor deviations in barbell squat technique. The aims of this study were to: (a) determine if in combination or in isolation, IMUs positioned on the lumbar spine, thigh and shank are capable of distinguishing between acceptable and aberrant barbell squat technique; (b) determine the capabilities of an IMU system at identifying specific natural deviations from acceptable barbell squat technique; and (c) compare a personalised (N=1) classifier to a global classifier in identifying the above. Fifty-five healthy volunteers (37 males, 18 females, age = 24.21 +/- 5.25 years, height = 1.75 +/- 0.1 m, body mass = 75.09 +/- 13.56 kg) participated in the study. All participants performed a barbell squat 3-repetition maximum max strength test. IMUs were positioned on participants' lumbar spine, both shanks and both thighs; these were utilized to record tri-axial accelerometer, gyroscope and magnetometer data during all repetitions of the barbell squat exercise. Technique was assessed and labelled by a Chartered Physiotherapist using an evaluation framework. Features were extracted from the labelled IMU data. These features were used to train and evaluate both global and personalised random forests classifiers. Global classification techniques produced poor accuracy (AC), sensitivity (SE) and specificity (SP) scores in binary classification even with a 5 IMU set-up in both binary (AC: 64%, SE: 70%, SP: 28%) and multi-class classification

 6. Turning Up the Heat: An Evaluation of the Evidence for Heating to Promote Exercise Recovery, Muscle Rehabilitation and Adaptation.

  Science.gov (United States)

  McGorm, Hamish; Roberts, Llion A; Coombes, Jeff S; Peake, Jonathan M

  2018-02-22

  Historically, heat has been used in various clinical and sports rehabilitation settings to treat soft tissue injuries. More recently, interest has emerged in using heat to pre-condition muscle against injury. The aim of this narrative review was to collate information on different types of heat therapy, explain the physiological rationale for heat therapy, and to summarise and evaluate the effects of heat therapy before, during and after muscle injury, immobilisation and strength training. Studies on skeletal muscle cells demonstrate that heat attenuates cellular damage and protein degradation (following in vitro challenges/insults to the cells). Heat also increases the expression of heat shock proteins (HSPs) and upregulates the expression of genes involved in muscle growth and differentiation. In rats, applying heat before and after muscle injury or immobilisation typically reduces cellular damage and muscle atrophy, and promotes more rapid muscle growth/regeneration. In humans, some research has demonstrated benefits of microwave diathermy (and, to a lesser extent, hot water immersion) before exercise for restricting muscle soreness and restoring muscle function after exercise. By contrast, the benefits of applying heat to muscle after exercise are more variable. Animal studies reveal that applying heat during limb immobilisation attenuates muscle atrophy and oxidative stress. Heating muscle may also enhance the benefits of strength training for improving muscle mass in humans. Further research is needed to identify the most effective forms of heat therapy and to investigate the benefits of heat therapy for restricting muscle wasting in the elderly and those individuals recovering from serious injury or illness.

 7. Habitual exercise instigation (vs. execution) predicts healthy adults' exercise frequency.

  Science.gov (United States)

  Phillips, L Alison; Gardner, Benjamin

  2016-01-01

  Habit is thought to be conducive to health behavior maintenance, because habits prompt behavior with minimal cognitive resources. The precise role of habit in determining complex behavioral sequences, such as exercise, has been underresearched. It is possible that the habit process may initiate a behavioral sequence (instigation habit) or that, after instigation, movement through the sequence is automated (execution habit). We hypothesized that exercise instigation habit can be empirically distinguished from exercise execution habit and that instigation habit strength is most predictive of future exercise and reflective of longitudinal exercise behavior change. Further, we evaluated whether patterned exercise action-that is, engaging in the same exercise actions from session to session-can be distinct from exercise execution habit. Healthy adults (N = 123) rated their exercise instigation and execution habit strengths, patterned exercise actions, and exercise frequency in baseline and 1-month follow-up surveys. Participants reported exercise engagement via electronic daily diaries for 1 month. Hypotheses were tested with regression analyses and repeated-measures analyses of variance. Exercise instigation habit strength was the only unique predictor of exercise frequency. Frequency profiles (change from high to low or low to high, no change high, no change low) were associated with changes in instigation habit but not with execution habit or patterned exercise action. Results suggest that the separable components of exercise sessions may be more or less automatic, and they point to the importance of developing instigation habit for establishing frequent exercise. (c) 2015 APA, all rights reserved).

 8. Avaliação nutricional, em tilápias-do-nilo, de farinhas de sangue bovino obtidas por três métodos de processamento Nutritional evaluation, in Nile-tilapia, of bovine blood meals obtained by three processing methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Celso Pezzato

  2012-03-01

  Full Text Available Avaliaram-se farinhas de sangue obtidas pelos métodos de processamento em tambor, convencional e atomização. As farinhas foram submetidas ao processo de extração e fracionamento da proteína para determinação do perfil do tamanho molecular, que foi comparado ao do sangue bovino in natura. Nas amostras, submetidas ou não ao processo de desengorduramento, foram realizadas análises da digestibilidade in vitro da proteína. Para determinação dos coeficientes de digestibilidade dos nutrientes in vivo, foram confeccionadas quatros rações, sendo uma sem farinha de sangue, denominada ração-referência purificada. Para essa etapa, juvenis de tilápia-do-nilo com peso médio inicial de 100,0±5,0 g foram estocados em aquários de 250 L, em delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições e dez peixes/unidade experimental. As rações-teste foram obtidas com a introdução de 30% das farinhas de sangue em estudo. O processamento afetou a estrutura proteica original do sangue in natura em condições de alta temperatura e tempo prolongado, efeito traduzido pela alta proporção de peptídeos de baixo peso molecular e aminoácidos livres, correspondendo a baixos valores de digestibilidade da proteína da farinha de sangue nos testes in vivo e in vitro. A farinha de sangue atomizada e a de tambor são eficientemente utilizadas por tilápias-do-nilo. Na farinha de sangue convencional, a proteína teve valor biológico inferior ao das outras duas farinhas. Na formulação de rações contendo farinha de sangue para tilápias-do-nilo, a isoleucina deve ser considerada o primeiro aminoácido limitante, seguida pela metionina+cistina, arginina e treonina, que foram encontradas em níveis críticos para essa espécie, principalmente na farinha de sangue convencional.Three kinds of blood meal coming from different processing conditions (spray-dried, drum-dried and vat-dried blood meals were evaluated. Protein extraction and fractionation

 9. Evaluation of anti-fatigue and immunomodulating effects of quercetin in strenuous exercise mice

  Science.gov (United States)

  Zhang, Wei-qiang

  2017-04-01

  The purpose of the present study was to investigate the anti-fatigue and immunomodulating effects of quercetin in strenuous exercise mice. Mice were given orally either corn oil or quercetin (20, 40 and 60 mg/kg body weight suspended in corn oil) by gavage once a day for 28 day. All mice were sacrificed after rotarod test and the major biochemical parameters were analyzed in serum and liver. The results indicated that quercetin possessed anti-fatigue effects by prolonging retention times, decreasing levels of blood lactate and serum urea nitrogen, and increasing levels of blood glucose, tissue glycogen and serum glucagon. Furthermore, quercetin could improve the immune function of fatigue mice by decreasing tumor necrosis factor-α levels, and elevated interleukin-10 levels. Quercetin possessed anti-fatigue effects may be related to its immunomodulating effects.

 10. Evaluation of the Effect of Exercise on Nonalcoholic Fatty Liver By Sonography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Kyoung Yeon; Lim, Hyun Soo

  2012-01-01

  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is accumulation state of fat in liver cells without excessive alcohol intake, and it has been studied that is closely related to obesity. The purpose of this study is to identify risk factors for NAFLD and may prevent or to manage risk factors. This study was in progress for six months (2011 May 1 to October 31), of the 83 people who underwent abdominal ultrasound 11 people eventually were selected. Research results was as follows : First, the decreased body weight and body mass index (BMI), and the second, a decrease of the deepening of fatty liver in ultrasound diagnosis, and the third, steady movement reduces the deepening of fatty liver regardless of calories. Thus, the implication of this research is that long-term exercise programs have positive effects in the treatment of fatty liver.

 11. Discrete-choice experiments versus rating scale exercises to evaluate the importance of attributes.

  Science.gov (United States)

  Wijnen, Ben Fm; van der Putten, Inge M; Groothuis, Siebren; de Kinderen, Reina Ja; Noben, Cindy Yg; Paulus, Aggie Tg; Ramaekers, Bram Lt; Vogel, Gaston Cwm; Hiligsmann, Mickael

  2015-01-01

  To examine the difference between discrete-choice experiments (DCE) and rating scale exercises (RSE) in determining the most important attributes using a case study. Undergraduate health sciences students were asked to complete a DCE and a RSE. Six potentially important attributes were identified in focus groups. Fourteen unlabelled choice tasks were constructed using a statistically efficient design. Mixed multinomial logistic regression analysis was used for DCE data analysis. In total, 254 undergraduate students filled out the questionnaire. In the DCE, only four attributes were statistically significant, whereas in the RSE, all attributes except one were rated four or higher. Attribute importance differs between DCE and RSE. The DCE had a differentiating effect on the relative importance of the attributes; however, determining relative importance using DCE should be done with caution as a lack of statistically significant difference between levels does not necessarily imply that the attribute is not important.

 12. Echocardiographic markers of inducible myocardial ischemia at baseline evaluation preparatory to exercise stress echocardiography.

  Science.gov (United States)

  Cherubini, Antonella; Cioffi, Giovanni; Mazzone, Carmine; Faganello, Giorgio; Barbati, Giulia; Tarantini, Luigi; Russo, Giulia; Stefenelli, Carlo; Humar, Franco; Grande, Eliana; Fisicaro, Maurizio; Pandullo, Claudio; Di Lenarda, Andrea

  2016-06-01

  Tissue Doppler Imaging (TDI) is a sensible and feasible method to detect longitudinal left ventricular (LV) systolic dysfunction (LVSD) in patients with diabetes mellitus, hypertension or ischemic heart disease. In this study, we hypothesized that longitudinal LVSD assessed by TDI predicted inducible myocardial ischemia independently of other echocardiographic variables (assessed as coexisting potential markers) in patients at increased cardiovascular (CV) risk. Two hundred one patients at high CV risk defined according to the ESC Guidelines 2012 underwent exercise stress echocardiography (ExSEcho) for primary prevention. Echocardiographic parameters were measured at rest and peak exercise. ExSEcho classified 168 (83.6 %) patients as non-ischemic and 33 (16,4 %) as ischemic. Baseline clinical characteristics were similar between the groups, but ischemic had higher blood pressure, received more frequently beta-blockers and antiplatelet agents than non-ischemic patients. The former had greater LV size, lower relative wall thickness and higher left atrial systolic force (LASF) than the latter. LV systolic longitudinal function (measure as peak S') was significantly lower in ischemic than non-ischemic patients (8.7 ± 2.1 vs 9.7 ± 2.7 cm/sec, p = 0.001). The factors independently related to myocardial ischemia at multivariate logistic analysis were: lower peak S', higher LV circumferential end-systolic stress and LASF. In asymptomatic patients at increased risk for adverse CV events baseline longitudinal LVSD together with higher LV circumferential end-systolic stress and LASF were the factors associated with myocardial ischemia induced by ExSEcho. The assessment of these factors at standard echocardiography might help the physicians for improving the risk stratification among these patients for ExSEcho.

 13. Exercise myocardial perfusion imaging to evaluate inducible ischaemia in children with Kawasaki disease.

  Science.gov (United States)

  Kashyap, Raghava; Mittal, Bhagwant Rai; Bhattacharya, Anish; Manojkumar, Rohit; Singh, Surjit

  2011-02-01

  Kawasaki disease (KD) is an acute multi-system vasculitis of unknown aetiology, which occurs predominantly in infants and young children. Coronary artery abnormalities may occur in 15-25% of patients who are not treated in the acute phase of the disease with a high dose of intravenous immunoglobulin. Myocardial perfusion imaging is used as a modality to monitor the cardiovascular effects of the disease. The objective of our study was to assess the feasibility and results of exercise myocardial perfusion scintigraphy in children with Kawasaki disease. We performed stress myocardial perfusion imaging in 84 patients suffering from KD. The diagnosis of KD was based on the criteria laid down by the American Heart Association. Myocardial perfusion imaging was performed using either thallium or technetium-99m tetrofosmin. Physical exercise using the Bruce protocol was the most frequent cardiac stressor (74 patients) whereas in few patients (seven patients) dobutamine was used to increase the heart rate. Stress-induced reversible perfusion defects were found only in 12 of the total number of patients. Among these two had coronary artery abnormalities on echocardiography. Four of these patients had achieved adequate heart rate with stress. Two among these patients had a repeat imaging done after 1 year and the perfusion defects showed complete resolution in them. This study thus suggests that reversible perfusion defects are seen in asymptomatic patients with KD and that the presence of perfusion defects may not be associated with echocardiographic demonstration of coronary abnormalities. The treadmill test is a reasonable stress protocol for these patients.

 14. Handgrip strength does not represent an appropriate measure to evaluate changes in muscle strength during an exercise intervention program in frail older people.

  Science.gov (United States)

  Tieland, Michael; Verdijk, Lex B; de Groot, Lisette C P G M; van Loon, Luc J C

  2015-02-01

  Although handgrip strength is considered a strong predictor of negative health outcomes, it is unclear whether handgrip strength represents a useful measure to evaluate changes in muscle strength following resistance-type exercise training in older people. We assessed whether measuring handgrip strength provides proper insight in the efficacy of resistance-type exercise training to increase muscle mass, strength, and physical performance in frail older people. Prefrail and frail older people (≥ 65 y) were either conducting a 24-week resistance-type exercise training or no exercise training. Before, during, and after the intervention, handgrip strength (JAMAR), lean body mass (DXA), leg strength (1-RM), and physical performance (SPPB) were assessed. Handgrip strength correlated with appendicular lean mass (r = 0.68; p strength (r = 0.67; p exercise training, leg extension strength improved significantly better when compared with the control group (57 ± 2-78 ± 3 kg vs 57 ± 3-65 ± 3 kg: p exercise group (8.0 ± 0.4-9.3 ± 0.4 points) when compared with the control group (8.3 ± 0.4-8.9 ± 0.4 points: p strength (26.3 ± 1.2-27.6 ± 1.2 kg in the exercise group vs 26.6 ± 1.2-26.3 ± 1.3 kg in the control group: p = .71). Although handgrip strength strongly correlates with muscle mass and leg strength in frail older people, handgrip strength does not provide a valid means to evaluate the efficacy of exercise intervention programs to increase muscle mass or strength in an older population.

 15. System model for evaluation of an emergency response plan for a nuclear power plant based on an assessment of nuclear emergency exercises

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silva, Marcos Vinicius C.; Medeiros, Jose A.C.C.

  2011-01-01

  Nuclear power plants are designed and built with systems dedicated to provide a high degree of protection to its workers, the population living in their neighborhoods and the environment. Among the requirements for ensuring safety there are the existence of the nuclear emergency plan. Due to the relationship between the actions contemplated in the emergency plan and the nuclear emergency exercise, it becomes possible to assess the quality of the nuclear emergency plan, by means of emergency exercise evaluation, The techniques used in this work aim at improving the evaluation method of a nuclear emergency exercise through the use of performance indicators in the evaluation of the structures, actions and procedures involved. The proposed model enables comparisons between different moments of an emergency plan directed to a nuclear power plant as well as comparisons between plans dedicated to different facilities. (author)

 16. System model for evaluation of an emergency response plan for a nuclear power plant based on an assessment of nuclear emergency exercises

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Silva, Marcos Vinicius C.; Medeiros, Jose A.C.C. [Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEN/COPPE/UFRJ), RJ (Brazil). Coordenacao dos Programas de Pos-Graduacao de Engenharia. Programa de Engenharia Nuclear

  2011-07-01

  Nuclear power plants are designed and built with systems dedicated to provide a high degree of protection to its workers, the population living in their neighborhoods and the environment. Among the requirements for ensuring safety there are the existence of the nuclear emergency plan. Due to the relationship between the actions contemplated in the emergency plan and the nuclear emergency exercise, it becomes possible to assess the quality of the nuclear emergency plan, by means of emergency exercise evaluation, The techniques used in this work aim at improving the evaluation method of a nuclear emergency exercise through the use of performance indicators in the evaluation of the structures, actions and procedures involved. The proposed model enables comparisons between different moments of an emergency plan directed to a nuclear power plant as well as comparisons between plans dedicated to different facilities. (author)

 17. Design of the Physical exercise during Adjuvant Chemotherapy Effectiveness Study (PACES:A randomized controlled trial to evaluate effectiveness and cost-effectiveness of physical exercise in improving physical fitness and reducing fatigue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonke Gabe S

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Cancer chemotherapy is frequently associated with a decline in general physical condition, exercise tolerance, and muscle strength and with an increase in fatigue. While accumulating evidence suggests that physical activity and exercise interventions during chemotherapy treatment may contribute to maintaining cardiorespiratory fitness and strength, the results of studies conducted to date have not been consistent. Additional research is needed to determine the optimal intensity of exercise training programs in general and in particular the relative effectiveness of supervised, outpatient (hospital- or physical therapy practice-based versus home-based programs. Methods This multicenter, prospective, randomized trial will evaluate the effectiveness of a low to moderate intensity, home-based, self-management physical activity program, and a high intensity, structured, supervised exercise program, in maintaining or enhancing physical fitness (cardiorespiratory fitness and muscle strength, in minimizing fatigue and in enhancing the health-related quality of life (HRQoL. Patients receiving adjuvant chemotherapy for breast or colon cancer (n = 360 are being recruited from twelve hospitals in the Netherlands, and randomly allocated to one of the two treatment groups or to a 'usual care' control group. Performance-based and self-reported outcomes are assessed at baseline, at the end of chemotherapy and at six month follow-up. Discussion This large, multicenter, randomized clinical trial will provide additional empirical evidence regarding the effectiveness of physical exercise during adjuvant chemotherapy in enhancing physical fitness, minimizing fatigue, and maintaining or enhancing patients' quality of life. If demonstrated to be effective, exercise intervention programs will be a welcome addition to the standard program of care offered to patients with cancer receiving chemotherapy. Trial registration This study is registered at

 18. Prevention: Exercise

  Medline Plus

  Full Text Available ... A SPECIALIST Prevention Strengthening Exercise Committee Exercise Committee Core Strengthening Many popular forms of exercise focus on ... acute pain, you should stop doing it. Transverse Core Strengthening This strengthens the muscles that cross from ...

 19. Prevention: Exercise

  Medline Plus

  Full Text Available ... Your Core! Stretching/Flexibility Aerobic Exercise Cervical Exercise Strength Training for the Elderly Other Back Pack Safety Pregnancy ... 15 repetitions at a slow and controlled pace... Resistance Training Resistance training is exercise done against something providing ...

 20. Vocal Function Exercises for Muscle Tension Dysphonia: Auditory-Perceptual Evaluation and Self-Assessment Rating.

  Science.gov (United States)

  Jafari, Narges; Salehi, Abolfazl; Izadi, Farzad; Talebian Moghadam, Saeed; Ebadi, Abbas; Dabirmoghadam, Payman; Faham, Maryam; Shahbazi, Mehdi

  2017-07-01

  Muscle tension dysphonia (MTD) is a functional dysphonia, which appears with an excessive tension in the intrinsic and extrinsic laryngeal musculatures. MTD can affect voice quality and quality of life. The purpose of the present study was to assess the effectiveness of vocal function exercises (VFEs) on perceptual and self-assessment ratings in a group of 15 subjects with MTD. The study comprised 15 subjects with MTD (8 men and 7 women, mean age 39.8 years, standard deviation 10.6, age range 24-62 years). All participants were native Persian speakers who underwent a 6-week course of VFEs. The Voice Handicap Index (VHI) (the self-assessment scale) and Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain (GRBAS) scale (perceptual rating of voice quality) were used to compare pre- and post-VFEs. GRBAS data of patients before and after VFEs were compared using Wilcoxon signed-rank test, and VHI data of patients pre- and post-VFEs were compared using Student paired t test. These perceptual parameters showed a statistically significant improvement in subjects with MTD after voice therapy (significant at P self-assessment ratings measurements (with the VHI). As a result, the data provide evidence regarding the efficacy of VFEs in the treatment of patients with MTD. Copyright © 2017 The Voice Foundation. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. Myocardial perfusion and left ventricular function during exercise evaluated by 201Tl myocardial scintigraphy and 99mTc radionuclide ventriculography in patients treated with PTCA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Honda, Toshio; Jo, Tadafumi; Doiuchi, Junji

  1992-01-01

  To evaluate the effects of percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), we investigated myocardial ischemia and left ventricular function during exercise before and after successful PTCA in 30 patients. We used extent and severity scores of 201 thallium ( 201 Tl) exercise myocardial scintigraphy to assess myocardial ischemia and determined global and regional left ventricular ejection fraction (EF and REF) of 99m Tc-RBC exercise radionuclide ventriculography to assess left ventricular function. The extent and severity scores of stress images were significantly less after PTCA than before PTCA. The scores of the redistribution images were unchanged before and after PTCA. Global EF during exercise was significantly higher after PTCA than before PTCA. There was no difference in resting global EF between before and after PTCA. Myocardial ischemia induced by exercise was semi-quantitatively analyzed as transient perfusion defect with severity score. Severity score was significantly less after PTCA than before PTCA. ΔEF, which was obtained by subtraction of resting global EF from exercise one, was significantly higher after PTCA than before PTCA. However, the degree of improvement in myocardial ischemia and left ventricular function varied from patient to patient. In 17 patients with one-vessel left anterior descending artery disease, ΔREF, which was determined by subtracting resting regional EF from exercise one, was significantly higher in septal and apical segments after PTCA than before PTCA. Myocardial ischemia and left ventricular function under exercise were alleviated by PTCA. However, the degree of improvement varied from patient to patient and it might have been affected by various factors including coronary dissection, edema, thrombus, restenosis, spasm, side branch stenosis or occlusion, distal thrombus, and myocardial hibernation. (author)

 2. Prevention: Exercise

  Medline Plus

  Full Text Available ... Injections PREVENTION Lifestyle Choices 10 Tips for a Healthy Back Smoking Weight Patient Safety Exercise Strengthening Strengthen Your Core! Stretching/Flexibility Aerobic Exercise ...

 3. Effects of a Community-Based, Post-Rehabilitation Exercise Program in COPD: Protocol for a Randomized Controlled Trial With Embedded Process Evaluation.

  Science.gov (United States)

  Desveaux, Laura; Beauchamp, Marla K; Lee, Annemarie; Ivers, Noah; Goldstein, Roger; Brooks, Dina

  2016-05-11

  This manuscript (1) outlines the intervention, (2) describes how its effectiveness is being evaluated in a pragmatic randomized controlled trial, and (3) summarizes the embedded process evaluation aiming to understand key barriers and facilitators for implementation in new environments. Participating centers refer eligible individuals with COPD following discharge from their local PR program. Consenting patients are assigned to a year-long community exercise program or usual care using block randomization and stratifying for supplemental oxygen use. Patients in the intervention arm are asked to attend an exercise session at least twice per week at their local community facility where their progress is supervised by a case manager. Each exercise session includes a component of aerobic exercise, and activities designed to optimize balance, flexibility, and strength. All study participants will have access to routine follow-up appointments with their respiratory physician, and additional health care providers as part of their usual care. Assessments will be completed at baseline (post-PR), 6, and 12 months, and include measures of functional exercise capacity, quality of life, self-efficacy, and health care usage. Intervention effectiveness will be assessed by comparing functional exercise capacity between intervention and control groups. A mixed-methods process evaluation will be conducted to better understand intervention implementation, guided by Normalization Process Theory and the Consolidated Framework for Implementation Research. Based on results from our pilot work, we anticipate a maintenance of exercise capacity and improved health-related quality of life in the intervention group, compared with a decline in exercise capacity in the usual care group. Findings from this study will improve our understanding of the effectiveness of community-based exercise programs for maintaining benefits following PR in patients with COPD and provide information on how best

 4. Sodahvede og glycerol til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvelplund, Torben; Weisbjerg, Martin Riis

  2011-01-01

  Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold.......Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold....

 5. Kan man tale sig til en ny organisationskultur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabrielsen, Jonas; Mouton, Nicolaas T.O.

  2014-01-01

  Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på, at lede......Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på...

 6. Fra 1800-tals familie til den moderne familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens

  2004-01-01

  Sociologer som Talcot Parsons og William J. Goode mente, at konsekvensen af industrialiseringen også ville blive en indskrænkning af intimiteten og kontakten mellem kernefamilien og den øvrige slægt. En lang række af de funktioner, der blev varetaget af familie og slægt, blev overtaget af det...... omgivende samfund (fx børnenes uddannelse og alderdomsforsørgelsen). Nutidens samfund med en høj geografisk og social mobilitet skulle ydermere bidrage til en isolation af kernefamilien i forhold til den øvrige slægt. Andre sociologer fremhæver den individuelle frihed, som denne udvikling medfører for de...

 7. Avaliação de um dispositivo portátil para biópsia vácuo-assistida de microcalcificações mamárias Evaluation of a portable device for vacuum-assisted biopsy of breast microcalcifications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hélio Sebastião Amâncio de Camargo Júnior

  2010-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: A biópsia vácuo-assistida é a forma percutânea de biópsia de microcalcificações que obtém a menor taxa de subestimação, porém, seu custo é alto, havendo interesse em se conseguir formas mais baratas de biópsia vácuo-assistida. O objetivo deste trabalho foi testar um dispositivo portátil de biópsia vácuo-assistida que apresenta custo menor. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram biopsiadas 35 pacientes que apresentavam agrupamentos de microcalcificações BI-RADS® 4 ou 5. Foram testados a representatividade dos fragmentos colhidos, as dificuldades na reintrodução da cânula e o número de ciclos de colheita. RESULTADOS: Houve obtenção de calcificações representativas em todas as pacientes. Não houve discordância anatomorradiológica, dificuldade na reintrodução da cânula ou complicações graves. CONCLUSÃO: Os dados permitem concluir que o sistema apresenta boa eficácia na obtenção das amostras e com relação de custo-benefício favorável em relação a outros sistemas para a biópsia de microcalcificações, achados em concordância com outras publicações da literatura.OBJECTIVE: Vacuum-assisted biopsy is the percutaneous technique of breast biopsy with the lowest underestimation rate. However, the cost of such procedure is high and currently there is a considerable interest in developing less expensive techniques. The present study was aimed at testing a less expensive device for vacuum-assisted biopsy of breast microcalcifications. MATERIALS AND METHODS: Thirty-five patients with clustered microcalcifications classified as BI-RADS® 4 or 5 were submitted to biopsy. Collected specimen appropriateness, difficulties in the reinsertion of the cannula and number of biopsy passes were evaluated. RESULTS: Successful specimens collection was achieved in all of the patients. Histo-radiological disagreement, difficulties in the cannula reinsertion or severe complications were not observed. CONCLUSION: The authors

 8. Avaliação da infiltração de água no solo, em sistema de integração agricultura-pecuária, com uso de infiltrômetro de aspersão portátil = Evaluation of the infiltration rate in pasture-agriculture integration system, using a portable sprinkler infiltrometer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elói Panachuki

  2006-01-01

  Full Text Available O presente trabalho foi desenvolvido em Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, e teve como objetivo avaliar as características de infiltração de água no solo em três diferentes sistemas de cultivo: pastagem (Sistema A; aveia cultivada sob o sistema de plantio direto (Sistema B; e pastagem contínua (Sistema C. Os testes de campo para medir a infiltração de água foram realizados com uso de infiltrômetro de aspersão portátil para duas intensidades de precipitação (Ip: 60 mm h-1 e 100 mm h-1. Com os dados de campo de volume de água infiltrado no tempo, ajustaram-se os modelos de Kostiakov-Lewis e deHorton. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: a o Sistema B apresentou a maior taxa de infiltração estável para a Ip de 60 mm h-1 e a menor taxa quando a Ip foi de 100 mm h-1; b o modelo de Horton ajustou-se melhor aos dados, apresentando coeficiente dedeterminação sempre acima de 88,0%. This study was carried out in Dourados, State of Mato Grosso do Sul, Brazil, in order to evaluate the soil water infiltration characteristics in three different tillage systems: pasture (System A, oat in minimum tillage (System B and continuous pasture (System C. The field tests were performed by a sprinkler infiltrometer, regulated for rainfall intensities of 60 mm h-1 and 100 mm h-1. Based on the field data, the Kostiakov-Lewis and Horton models were adjusted. It was concluded that: a System B presented the largest stable infiltration rate for the intensity of 60 mm h-1, and the lowest rate when the rainfall intensity was 100 mm h-1; b The Horton model adjusted better to the field data, presenting determination coefficients always higher than 88.0%.

 9. Avaliação de dois métodos de determinação do coeficiente de digestibilidade aparente com a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus L. Evaluation of two methods to determine the digestibility apparent coefficients in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margarida Maria Barros

  2002-04-01

  Full Text Available O presente estudo teve por objetivo, no primeiro experimento, avaliar a digestibilidade aparente da matéria seca (MS, proteína bruta (PB e extrato etéreo (EE, de uma ração purificada marcada com o indicador externo Cr2O3, nos três terços do intestino (proximal, intermédio e distal da tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus L (Perciformes Cichlidae. No segundo, objetivou-se comparar os coeficientes de digestibilidade obtidos pelos métodos da excreção natural em aquário de digestibilidade e os coeficientes resultantes da técnica da dissecação intestinal. Concluiu-se que na porção distal do intestino ocorre um incremento na absorção da ração, que o método da dissecação subestima a digestibilidade do material colhido (MS=41,79%a; PB=48,98a; EE=35,10%b, que são mais confiáveis e reais os coeficientes de digestibilidade medidos pelo método indireto, com fezes colhidas nos aquários de coleta (MS=63,99%b; PB=85,62b; EE=73,60%b.The objective of this study was, in the first experiment, to evaluate the apparent digestibility of dry matter (DM, crude protein (CP and ether extract (EE of purified diet using chromic oxide as inert marker, in the three parts of intestine (proximal, middle and distal of Nile tilapia, Oreochromis niloticus L (Perciformes Cichlidae. In the second experiment, the aim was to compare the digestibility coefficients obtained by natural excretion in the digestibility aquarium and by intestine dissection. The results showed that in the distal portion there was an increase in the absorption, the dissection method underestimates the digestibility of collected material (DM=41.79%a, CP=48.98a, EE=35.10%b and that the digestibility coefficients obtained by indirect method with feces collected in the digestibility aquariums are more reliable and real (DM=63.99%b, CP=85.62b, EE=73.60%b.

 10. Avaliação sensorial e rendimento de filés defumados de tilápia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1757 na presença de alecrim (Rosmarinus officinalis Sensory evaluation and yield of Tilapia (oreochromis niloticus smoked fillets in rosemary (Rosmarinus officinalis presence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilian Dena dos Santos

  2007-04-01

  Full Text Available Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito das formas de processamento e do alecrim na defumação dos troncos e filés sem pele de tilápia do Nilo sobre o rendimento e as características organolépticas. Independente da forma de processamento aplicada, os filés defumados na presença do alecrim apresentaram menor rendimento. Foi também observado que os filés obtidos a partir dos troncos defumados proporcionaram maiores rendimentos. Analisando a forma de processamento dos filés defumados, os provadores apresentaram maior aceitação para filés (FIL (2,88 em relação aos filés a partir dos troncos defumados (FTD (2,63. A presença de alecrim nos filés, independente da forma de obtenção do produto final, não foi significativo para aparência, cor, aroma e aceitação geral, em que as notas transformadas variaram de 2,70 a 2,77. Em relação às análises organolépticas das porções do defumado, a preferência foi maior para o consumo dos FIL em relação aos FTD. Os provadores não notaram diferenças quanto ao acréscimo de alecrim aos FIL e FTD, exceto para teor de sal.The object of this study was to evaluate the rosemary effect on smoking of skin-less torso and fillets of Nile tilapia on yield and organoleptic characteristics. Independent of processing form applied, the smoked fillets in the rosemary presence presented smaller yield. It was also observed in the fillets from smoked torso than presented greater yield. With regard the processing forms of smoked fillets, the tasters had presented greater acceptance to fillets (FIL (2.88 compared to fillets from smoked torso (FST (2.63. The presence of rosemary on fillet independent of attainment form of final product was not significative to appearance, color, aroma and general acceptance, where the marks transformed was rather between 2.70 to 2.77. With regards to organoleptic analyses of smoked fillets portions, the preference was better to FIL compared to FST. The tasters had

 11. Velkommen til iværksætterselskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lilja, Troels Michael

  2014-01-01

  kapitalberedskab. Ledelsen skal sikre et tilstrækkeligt kapitalberedskab og kan stilles til ansvar, hvis den slår et større brød op, end den kan bage. Kapitalberedskabet afhænger af selskabets særlige behov, og 10 mio. kr. kan derfor være for lidt i et selskab, mens det kan være nok med 1000 kr. i et andet - denne...

 12. Hvordan kan oplevelsesøkonomien bidrage til dansk turisme?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2006-01-01

  Der var engang, hvor turisterne var rejseglade amatører, der bare ville hjemmefra for at ligge på stranden, spise lidt fremmed mad i afmålte mængder, drikke nogle eksotiske drinks og bare slappe af. Disse amatører er i dag afløst af professionelle oplevelsesjægere, der rejser to til flere gange o...

 13. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glerup Aner, Louise; Hansen, Høgni Kalsø

  Denne rapport undersøger flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner gennem en periode, som har været præget af højkonjunktur og siden af økonomiske krise. Rapporten har særligt fokus på højtuddannede personer og på socialt udsatte personer, som i undersøgelsen er defineret som personer p...

 14. PUMA Pædagogisk udredningsmateriale til AKT - og specialundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2011-01-01

  PUMA er et nyudviklet pædagogisk udredningsmateriale bestående af en bog samt en cd med 35 opgaver, modeller og skemaer til udskrivning på skolelicensvilkår. Materialet arbejder ud fra anerkendte teorier som systemisk konstruktionisme, selvpsykologi, samt kognitive teorier om hukommelse, analyse og...... lignende. Der kan downloades en flyer, samt supplerende materiale fra www.rkris.dk/PUMA...

 15. Elevers interesse under ekskursion til et rensningsanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Karsten Ølgaard; Dohn, Niels Bonderup

  2018-01-01

  I denne artikel beskrives en undersøgelse af elevers situationelle interesse i forbindelse med en ekskursion til et rensningsanlæg. Undersøgelsen vedrører 294 elevers besøg på KloakLab som er BIOFOS’ besøgstjeneste. Resultaterne viser at elevernes interesse var lavest i de besøgsaktiviteter som b...

 16. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 17. Bruk av RPAS til kartlegging av avdekket fjell

  OpenAIRE

  Arnesen, Jonas Gjersaas

  2014-01-01

  NORSK: Denne bacheloroppgaven omhandler Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) og ønsker å finne svar på om dette er et verktøy som kan benyttes til kartlegging av avdekket fjell – ”Use of RPAS for surveying revealed rocks”. Kartlegging med RPAS har mange likhetstrekk med tradisjonell flyfotografering fra fly og helikopter, og det er flybilder som er utgangspunktet for å generere de triangulerte terrengmodellene. Resultatene fra RPAS-flygningen vil bli sammenliknet med refera...

 18. Fra hjemløshed til egen bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen Stigaard, Dorte

  Tidligere hjemløse kan have meget svært ved at fastholde en tilværelse i egen bolig. Denne rapport undersøger, hvilke udfordringer de tidligere hjemløse oplever som størst ved overgangen til egen bolig, og hvilke elementer i den sociale indsats de oplever som vigtigst. Blandt de væsentligste risi...

 19. Adgang til sundhedsservice i yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Jens Fyhn Lykke; Svendsen, Gunnar Lind Haase

  Denne undersøgelse har til formål at belyse motiver bag landlig og urban bosætning. I særdeleshed fokuseres på, om udbuddet af sundhedsydelser har afgørende betydning for bosætningen og - i så fald - om anvendelsen af eHealth løsninger kan modvirke en fraflytning af borgere i egne, der er ramt af...

 20. Regninput til regnvandsdisponering i Aarhus Vands forsyningsområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorndahl, Søren Liedtke; Løvgaard, Andreas

  . Kandidatspecialet kan hentes her: http://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/modellering-af-overfladeafstroemning-fra-groennearealer(7c90400b-5a1e-4d7b-a33f-06192cfa75c3).html Notatet beskriver det præliminære arbejde i forhold til at tage højde for afstrømningen fra grønne og ubefæstede arealer i...

 1. Prognostic value of PD-L1 expression in combination with CD8+TILs density in patients with surgically resected non-small cell lung cancer.

  Science.gov (United States)

  Yang, Hui; Shi, Jinpeng; Lin, Dongmei; Li, Xuefei; Zhao, Chao; Wang, Qi; Zhang, Limin; Jiang, Tao; Zhao, Sha; Liu, Xiaozhen; Jia, Yijun; Zhang, Yajun; Cai, Weijing; Zhou, Caicun

  2018-01-01

  To investigate the prognostic value of PD-L1 expression combined with CD8 + TILs density in patients with resected NSCLC and correlations with clinicopathological features. We retrospectively enrolled 178 patients with resected NSCLC from 2011 to 2015. All surgical primary and 58 matched metastatic lymph node specimens were tested for PD-L1, CD8 + TILs, and oncogenic alterations. PD-L1 + was detected in 71 (39.9%) and CD8 high TILs in 74 (41.6%) cases. Smoking, SqCC, and EGFR - were associated with both PD-L1 + and CD8 high TILs. Patients with CD8 high TILs had longer OS (P = 0.012). PD-L1 - was significantly associated with longer OS in patients with oncogenic alterations (P = 0.047). By multivariate analysis, CD8 high TILs (HR = 0.411; 95% CI, 0.177-0.954; P = 0.038), rather than PD-L1, was the independent predictive factor for OS. The longest and shortest OS were achieved in patients with PD-L1 + /CD8 high and PD-L1 + /CD8 low , respectively (P = 0.025). Inconsistent PD-L1 expression levels were observed in 23 of 58 (39.7%) patients with primary and matched metastatic lymph node specimens. Of them, CD8 high TILs was significantly associated with longer OS in patients with metastatic lymph nodes and/or consistent PD-L1 expression (P = 0.017 and 0.049, respectively). The combination of PD-L1 and CD8 + TILs density, instead of PD-L1 alone, suggested impressive prognostic values in NSCLC patients. Less than half of patients with resected NSCLC experienced inconsistent PD-L1 expression between primary and metastatic lesions. The level of PD-L1 expression in advanced NSCLC needs to be evaluated more comprehensively. © 2017 The Authors. Cancer Medicine published by John Wiley & Sons Ltd.

 2. Evaluation of left ventricular outflow tract gradient during treadmill exercise and in recovery period in orthostatic position, in patients with hypertrophic cardiomyopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cordeiro Pedro

  2008-05-01

  Full Text Available Abstract Background- Left ventricular outflow tract obstruction is an independent predictor of adverse outcome in hypertrophic cardiomyopathy (HCM. The classical quantification of intraventricular obstruction is performed in resting conditions in supine position, but this assessment does not reflect what happens in HCM patients (pts in their daily activities, neither during effort nor during orthostatic recovery. Aim- To assess intraventricular gradients with echocardiography during treadmill exercise and in the recovery period in upright position, in HCM pts. Methods- We studied 17 HCM pts (9 males, mean age 53 ± 16 years, 11 with obstructive HCM. Each pt had 2 echocardiographic evaluations at rest (left lateral decubitus (LLD and orthostatic position. The pts then underwent a treadmill exercise test and intraventricular gradients were measured at peak exercise and during recovery in orthostatic position. Results- 3 pts with non-obstructive HCM at rest developed intraventricular gradients during exercise. 1 pt developed this gradient only during orthostatic recovery. The mean intraventricular gradient in LLD was 49 ± 24 mmHg; in orthostatic position was 62 ± 29 mmHg (p Conclusion- In HCM pts the intraventricular gradient increases in orthostatic position, increases significantly during treadmill exercise and continues increasing in the recovery period in orthostatic position. This type of evaluation can help us to better understand the physiopathology, the symptoms and the efficacy of different therapeutic modalities in this disease and should be routinely used in the assessment of HCM pts.

 3. Indsats for forældre til børn med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neubert, Katja

  2012-01-01

  Et nyt review, udarbejdet af forskergruppen omkring Morris Zwi, undersøger om interventionsprogrammer til forældre til børn med ADHD er effektive, når det gælder reducering af børnenes ADHD-relaterede adfærd og associerede problemer som eksempelvis indlæringsproblemer. Reviewet peger på, at en...... indsats til forældre til børn med ADHD kan have en gavnlig effekt på børnenes adfærd. Interventionen kan også være med til at sænke stressniveauet hos forældre til disse børn, og forbedre forældrenes selvtillid....

 4. Positive effect of combined exercise training in a model of metabolic syndrome and menopause: autonomic, inflammatory, and oxidative stress evaluations.

  Science.gov (United States)

  Conti, Filipe Fernandes; Brito, Janaina de Oliveira; Bernardes, Nathalia; Dias, Danielle da Silva; Malfitano, Christiane; Morris, Mariana; Llesuy, Susana Francisca; Irigoyen, Maria-Cláudia; De Angelis, Kátia

  2015-12-15

  It is now well established that after menopause cardiometabolic disorders become more common. Recently, resistance exercise has been recommended as a complement to aerobic (combined training, CT) for the treatment of cardiometabolic diseases. The aim of this study was to evaluate the effects of CT in hypertensive ovariectomized rats undergoing fructose overload in blood pressure variability (BPV), inflammation, and oxidative stress parameters. Female rats were divided into the following groups (n = 8/group): sedentary normotensive Wistar rats (C), and sedentary (FHO) or trained (FHOT) ovariectomized spontaneously hypertensive rats undergoing and fructose overload. CT was performed on a treadmill and ladder adapted to rats in alternate days (8 wk; 40-60% maximal capacity). Arterial pressure (AP) was directly measured. Oxidative stress and inflammation were measured on cardiac and renal tissues. The association of risk factors (hypertension + ovariectomy + fructose) promoted increase in insulin resistance, mean AP (FHO: 174 ± 4 vs. C: 108 ± 1 mmHg), heart rate (FHO: 403 ± 12 vs. C: 352 ± 11 beats/min), BPV, cardiac inflammation (tumor necrosis factor-α-FHO: 65.8 ± 9.9 vs. C: 23.3 ± 4.3 pg/mg protein), and oxidative stress cardiac and renal tissues. However, CT was able to reduce mean AP (FHOT: 158 ± 4 mmHg), heart rate (FHOT: 303 ± 5 beats/min), insulin resistance, and sympathetic modulation. Moreover, the trained rats presented increased nitric oxide bioavailability, reduced tumor necrosis factor-α (FHOT: 33.1 ± 4.9 pg/mg protein), increased IL-10 in cardiac tissue and reduced lipoperoxidation, and increased antioxidant defenses in cardiac and renal tissues. In conclusion, the association of risk factors promoted an additional impairment in metabolic, cardiovascular, autonomic, inflammatory, and oxidative stress parameters and combined exercise training was able to attenuate these dysfunctions. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 5. Handgrip strength does not represent an appropriate measure to evaluate changes in muscle strength during an exercise intervention program in frail elderly people

  NARCIS (Netherlands)

  Tieland, C.A.B.; Verdijk, L.; Groot, de C.P.G.M.; Loon, van L.J.C.

  2015-01-01

  Although handgrip strength is considered a strong predictor of negative health outcomes, it is unclear whether handgrip strength represents a useful measure to evaluate changes in muscle strength following resistance-type exercise training in elderly people. We assessed whether measuring handgrip

 6. Gezondheidsvoorlichting en bewegingsstimulering voor ouderen: Ontwikkeling en evaluatie van het programma "Gezond & Vitaal" [Health education and exercise stimulation for older people: Development and evaluation of "Healthy & Vital"

  NARCIS (Netherlands)

  Hopman-Rock, M.; Westhoff, M.H.

  2002-01-01

  In order to promote health in people of 65 years and older, TNO Prevention and Health developed, evaluated, and implemented "Healthy & Vital" (also known as "Ageing Well and Healthily"). Healthy & Vital consists of six sessions of health education and low-intensity exercises. This paper reports on

 7. The development and evaluation of a program for leg-strengthening exercises and balance assessment using Kinect

  OpenAIRE

  Choi, Jin-Seung; Kang, Dong-Won; Seo, Jeong-Woo; Kim, Dae-Hyeok; Yang, Seung-Tae; Tack, Gye-Rae

  2016-01-01

  [Purpose] In this study, a program was developed for leg-strengthening exercises and balance assessment using Microsoft Kinect. [Subjects and Methods] The program consists of three leg-strengthening exercises (knee flexion, hip flexion, and hip extension) and the one-leg standing test (OLST). The program recognizes the correct exercise posture by comparison with the range of motion of the hip and knee joints and provides a number of correct action examples to improve training. The program mea...

 8. Desempenho da produção familiar de tilápias no semi-árido potiguar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Ribeiro da Silva

  2007-09-01

  Full Text Available A produção de tilápias vem se destacando como uma atividade capaz de propiciar oportunidades aos produtores familiares de regiões semi-áridas, visto a produção de peixes em açudes, poços e lagoas, sendo esta fundamental à sobrevivência das comunidades e produtores familiares da região. O objetivo geral deste trabalho é avaliar o desempenho das organizações familiares produtoras de tilápias, representantes da realidade produtiva na região semi-árida no Rio Grande do Norte. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, com amostragem intencional de organizações de produção familiar, representantes da realidade produtiva de tilápias na região semi-árida potiguar. Para análise do desempenho foi utilizado o ferramental de "Escala de Likert", identificando indicadores de competitividade para os diferentes segmentos da cadeia produtiva, podendo influenciar o desempenho global da cadeia produtiva. Em complemento, utilizou-se a matriz de importância e desempenho de Slack, visando ordenar os graus de importância e de influência destes no desempenho geral. Por fim, este trabalho mostra a possibilidade de se utilizar as ferramentas de análises, normalmente utilizadas para grandes sistemas agroindustriais, para a produção familiar, visando destacar suas condições e dificuldades. Ainda, indica itens relevantes para pesquisas específicas a cadeia produtiva de tilápias, no âmbito de produção familiar.The Tilápia’s production has detached like a activity wich confer chances for famlily’s producers of semi-árida region, with a production of fishes in dams, wells and lakes, basic for surviver of communities and producers, of semi-árida region. The general objective this paper was evaluate the performance of family’s organization producers of tilápias, representantive of the productive reality in the semi-árida region of Rio Grande do Norte. The methodology was the case study with intentional sampling of familie

 9. Why Exercise?

  Science.gov (United States)

  ... do I have to exercise to gain health benefits? Even small amounts of exercise are better than none at all. Start with ... As you become used to exercising, try to exercise within your target heart rate zone so that you get the most benefit. To take your pulse, gently rest 2 fingers ...

 10. Forebyggende behandlingsprogrammer for unge - et alternativ til anbringelse uden for hjemmet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen Møller, Sanne; Egelund, Tine

  Der er et stigende socialpolitisk ønske om at opspore og eksperimentere med behandlingsmetoder, der potentielt kan udgøre et alternativ til anbringelser uden for hjemmet. Dette skyldes såvel de stigende udgifter til anbringelser som usikkerheden overfor, om anbringelse uden for hjemmet har de øns...... adfærdsproblemer, antisocial udvikling, psykiske problemer af mere indadvendt karakter, problemer i forhold til skole/uddannelse/arbejde, misbrugsproblemer mv....

 11. DIABETES AND EXERCISE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aydın BALCI

  2015-09-01

  Full Text Available Diabetes is a crucial health problem due to its incidence and serious complications. Physical inactivity is one of the risk factors associated with it. Therapeutic exercises are beneficial in the treatment and prevention of diabetes. There are several studies about the effects of exercise type and intensity on glycemic control. The exercise programs should be prepared individually after a comprehensive medical evaluation. There are some regulations to prevent acute complications before, after and during the exercises. The importance of regular exercise for public health should be pointed out and physical activity should be urged. The present review discusses issues concerning the prevention and treatment of diabetes through exercise, and the possible risks, in view of current literature.

 12. Evaluation of pain and function after two home exercise programs in a clinical trial on women with chronic neck pain - with special emphasises on completers and responders

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background Different types of exercises can help manage chronic neck pain. Supervised exercise interventions are widely used, but these protocols require substantial resources. The aim of this trial, which focused on adherence, was to evaluate two home exercise interventions. Methods This parallel group randomized controlled trial included 57 women randomly allocated into two groups – a strength training group (STRENGTH, 34 subjects) and a stretching group (STRETCH, 23 subjects). The interventions focused on the neck and shoulder muscles and lasted for 12 months. The STRENGTH group performed weight training and ended each session with stretching exercises. These stretching exercises constituted the entirety of the STRETCH group’s training session. Both groups were instructed to exercise three times per week. All the participants kept an exercise diary. In addition, all participants were offered support via phone and e-mail. The primary outcomes were pain intensity and function. The trial included a four- to six-month and a twelve-month follow-up. A completer in this study exercised at least 1,5 times per week during eight unbroken weeks. A responder in this study reported clinically significant improvements on pain and function. The statistical analyses used the Mann Whitney U-test, Wilcoxon signed-rank test, and X 2 test. Results At four- to six-months, the numbers of completers were 19 in the STRENGTH group and 17 in the STRETCH group. At twelve months, the corresponding numbers were 11 (STRENGTH) and 10 (STRETCH). At four- to six-months, the proportions of subjects reporting clinically important changes (STRENGTH and STRETCH) were for neck pain: 47% and 41%, shoulder pain: 47% and 47%, function: 37% and 29%. At twelve months, the corresponding numbers were for neck pain: 45% and 40%, shoulder pain: 55% and 50%, function: 55% and 20%. Conclusions No differences in the two primary outcomes between the two interventions were found, a finding that may be due to

 13. Evaluation of pain and function after two home exercise programs in a clinical trial on women with chronic neck pain - with special emphasises on completers and responders.

  Science.gov (United States)

  Karlsson, Linn; Takala, Esa-Pekka; Gerdle, Björn; Larsson, Britt

  2014-01-08

  Different types of exercises can help manage chronic neck pain. Supervised exercise interventions are widely used, but these protocols require substantial resources. The aim of this trial, which focused on adherence, was to evaluate two home exercise interventions. This parallel group randomized controlled trial included 57 women randomly allocated into two groups - a strength training group (STRENGTH, 34 subjects) and a stretching group (STRETCH, 23 subjects). The interventions focused on the neck and shoulder muscles and lasted for 12 months. The STRENGTH group performed weight training and ended each session with stretching exercises. These stretching exercises constituted the entirety of the STRETCH group's training session. Both groups were instructed to exercise three times per week. All the participants kept an exercise diary. In addition, all participants were offered support via phone and e-mail. The primary outcomes were pain intensity and function. The trial included a four- to six-month and a twelve-month follow-up. A completer in this study exercised at least 1,5 times per week during eight unbroken weeks. A responder in this study reported clinically significant improvements on pain and function. The statistical analyses used the Mann Whitney U-test, Wilcoxon signed-rank test, and X2 test. At four- to six-months, the numbers of completers were 19 in the STRENGTH group and 17 in the STRETCH group. At twelve months, the corresponding numbers were 11 (STRENGTH) and 10 (STRETCH). At four- to six-months, the proportions of subjects reporting clinically important changes (STRENGTH and STRETCH) were for neck pain: 47% and 41%, shoulder pain: 47% and 47%, function: 37% and 29%. At twelve months, the corresponding numbers were for neck pain: 45% and 40%, shoulder pain: 55% and 50%, function: 55% and 20%. No differences in the two primary outcomes between the two interventions were found, a finding that may be due to the insufficient statistical power of the

 14. The effectiveness of a preferred intensity exercise programme on the mental health outcomes of young people with depression: a sequential mixed methods evaluation.

  Science.gov (United States)

  Carter, Tim; Callaghan, Patrick; Khalil, Elizabeth; Morres, Ioannis

  2012-03-13

  People with mental illness are more likely to suffer physical health problems than comparable populations who do not have mental illness. There is evidence to suggest that exercise, as well has having obvious physical benefits, also has positive effects on mental health. There is a distinct paucity of research testing its effects on young people seeking help for mental health issues. Additionally, it is generally found that compliance with prescribed exercise programmes is low. As such, encouraging young people to exercise at levels recommended by national guidelines may be unrealistic considering their struggle with mental health difficulties. It is proposed that an exercise intervention tailored to young people's preferred intensity may improve mental health outcomes, overall quality of life, and reduce exercise attrition rates. A sequential mixed methods design will be utilised to assess the effectiveness of an individually tailored exercise programme on the mental health outcomes of young people with depression. The mixed methods design incorporates a Randomised Controlled Trial (RCT), focus groups and interviews and an economic evaluation. 158 young people (14-17 years) recruited from primary care and voluntary services randomly allocated to either the intervention group or control group. Intervention group: PARTICIPANTS will undertake a 12 week exercise programme of 12 × 60 minutes of preferred intensity aerobic exercise receiving motivational coaching and support throughout. PARTICIPANTS will also be invited to attend focus groups and 1-1 interviews following completion of the exercise programme to illicit potential barriers facilitators to participation. PARTICIPANTS will receive treatment as usual. Depression using the Children's Depression Inventory 2 (CDI-2). Quality of Life (EQ-5D), physical fitness (Borg RPE scale, heart rate), incidents of self-harm, treatment received and compliance with treatment, and the cost effectiveness of the intervention

 15. The effectiveness of a preferred intensity exercise programme on the mental health outcomes of young people with depression: a sequential mixed methods evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carter Tim

  2012-03-01

  Full Text Available Abstract Background People with mental illness are more likely to suffer physical health problems than comparable populations who do not have mental illness. There is evidence to suggest that exercise, as well has having obvious physical benefits, also has positive effects on mental health. There is a distinct paucity of research testing its effects on young people seeking help for mental health issues. Additionally, it is generally found that compliance with prescribed exercise programmes is low. As such, encouraging young people to exercise at levels recommended by national guidelines may be unrealistic considering their struggle with mental health difficulties. It is proposed that an exercise intervention tailored to young people's preferred intensity may improve mental health outcomes, overall quality of life, and reduce exercise attrition rates. Methods/Design A sequential mixed methods design will be utilised to assess the effectiveness of an individually tailored exercise programme on the mental health outcomes of young people with depression. The mixed methods design incorporates a Randomised Controlled Trial (RCT, focus groups and interviews and an economic evaluation. Participants: 158 young people (14-17 years recruited from primary care and voluntary services randomly allocated to either the intervention group or control group. Intervention group: Participants will undertake a 12 week exercise programme of 12 × 60 minutes of preferred intensity aerobic exercise receiving motivational coaching and support throughout. Participants will also be invited to attend focus groups and 1-1 interviews following completion of the exercise programme to illicit potential barriers facilitators to participation. Control group: Participants will receive treatment as usual. Primary Outcome measure: Depression using the Children's Depression Inventory 2 (CDI-2. Secondary Outcome measures: Quality of Life (EQ-5D, physical fitness (Borg RPE scale, heart

 16. Effect of verapamil on myocardial ischemia in patients with hypertrophic cardiomyopathy; Evaluation by exercise thallium-201 SPECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taniguchi, Yoko; Sugihara, Hiroki; Ohtsuki, Katsuichi (Kyoto Prefectural Univ. of Medicine (Japan)) (and others)

  The effect of verapamil myocardial ischemia in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) was evaluated exercise myocardial [sup 201]TlSPECT (EX-Tl). EX-Tl was performed before and after 8.1[+-]6.1 weeks of oral administration of verapamil (240 mg/day) on 20 patients with HCM who showed transient [sup 201]Tl perfusion defects under control conditions. SPECT images were divided into nine segments. The [sup 201]Tl perfusion defect was visually scored and evaluated for four grades in each segment and the sum total grade was calculated as the defect score. Transient dilation index was calculated as a reflection of subendocardial ischemia. Improvements in defect score were demonstrated in 18 of 20 patients after administration of verapamil. The mean defect score decreased significantly from 5.1[+-]2.3 to 2.5[+-]2.4 (p<0.001). Although 18 of 20 patients showed abnormal transient dilation index under control conditions, 16 showed improvement and 12 were normalized after verapamil therapy. Mean transient dilation index decreased from 1.24[+-]0.19 to 1.08[+-]0.10 (p<0.01). Verapamil improves myocardial ischemia on patients with HCM. (author).

 17. Anmeldelse af Kristiansen, S. (2005). Kvalitativ dataanalyse og software - en introduktion til Nvivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter

  2005-01-01

  En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december......En anmdelse af en brugervenlig bog om Nvivo (QSR Nvivo), der er en videreudvikling af NUD*IST. Herværende bog, der er den første af sin slags på dansk, diskuteres i forhold til dens introduktion til Nvivo. Udgivelsesdato: december...

 18. Influence of low dose ionizing radiation on amplification and antitumor activity of LAK/TIL cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Wei; Hou Dianjun; Qiao Jianwei; Shang Ximei; Li Jieqing

  2000-01-01

  Objective: To study the influence of low dose ionization on amplification and antitumor activity of LAK/TIL cells. Methods: TIL cells isolated from Lewis lung cancer tissues and LAK cells from spleen of tumor-bearing mouse were irradiated with different low doses of X-rays and were cultured after irradiation. Results: Low dose ionizing radiation improved the amplification volume of LAK/TIL cells, decreased the cell death ratio in amplification process, and increased the toxicity of LAK/TIL cells, Conclusions: Low dose ionizing radiation can result in amplification of biologically activated lymphocytes, and decreases the death ratio of the cells in amplification process

 19. DANGEROUS EXERCISES

  OpenAIRE

  Hassan Daneshmandi

  2011-01-01

  Research has shown that many exercises are contraindicated and may do more harm thanbenefits. Many of the warm-up exercises we practiced each day have now found to be dangerous.While different levels of athletics do have different levels of stretching; it is necessary to knowwhat the dangerous exercises are and how to use safer alternatives. Certain exercises are toorisky and should not be performed at all. Exercises must be performed in certain ways and ifperformed incorrectly can cause inju...

 20. Psykomotorisk fysioterapi til tenåringer - en kartleggingsstudie med fokus på mestring og utfordringer

  OpenAIRE

  Opaas, Bjørn Erik

  2012-01-01

  Masteroppgave i psykisk helse Hensikt: Studiens hensikt var å bidra til økt kunnskap om psykomotorisk fysioterapi til tenåringer. Forskningsspørsmålene var: 1. Hvor utbredt er det blant psykomotoriske fysioterapeuter å arbeide med tenåringer? 2. Hva kjennetegner psykomotoriske fysioterapeuter som arbeider med tenåringer? 3. Hva er de vanligste grunnene til at tenåringer går til psykomotorisk fysioterapi? 4. Kan psykomotorisk fysioterapi bidra til å hjelpe tenåringer til å mestr...