WorldWideScience

Sample records for ette uuele elektroonilisele

 1. Oslo börsi edu jätkub uuel aastal / Tarvo Vaarmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarmets, Tarvo

  2006-01-01

  2006. aastal on Põhjamaade edukaim Oslo börs, mille kasv on olnud 30%, edukust prognoositakse ka 2007. aastaks. Vt. samas: Dagens Industri valis 2007. aasta parimaks Põhjamaade börsiks Norra; Põhjamaad jätkavad ka uuel aastal tugevalt

 2. Corrado Pettenati acting head of ETT

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 3. Valitsus keskendas tähelepanu uuele maanteehoiukavale, sealhulgas Tallinna - Tartu maantee eelisarendamisele / kommenteeris E. Vahter

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Valitsus kinnitas 31. mail 2006 korraldusega nr. 323 Maanteeametis väljatöötatud maanteede hoiukava aastateks 2006-2009 ja kohustas Rahandusministeeriumi lisaks sellele nägema ette täiendava raha Tallinna-tartu maantee neljarealiseks ehitamise jätkamiseks aastatel 2008-2014

 4. Multilingualism and the ethnic identity of the Ette people | Egenti ...

  African Journals Online (AJOL)

  Due to their diverse nature, the classification of indigenous languages in Nigeria ranks some of them as major, main and small group languages. The Ette people speak two main, and one major, Nigerian languages namely: Idoma, Igala and Igbo respectively. This paper sets out to examine the Ette people in the light of their ...

 5. Den spelifierade arbetsplatsen : ett medarbetarperspektiv på motivation

  OpenAIRE

  Eklund, Max; Harry, Elin

  2017-01-01

  Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts hos ett företag som använder sig av ett s...

 6. population analysis of emergent timber trees species (etts) in iko ...

  African Journals Online (AJOL)

  Prof. Ekwueme

  The death of ETTs as a result of lightening, wind, insects and diseases attacks, and old age has ... needed as a base-line data which could be used to effectively plan for the ... Bole straight and clear of branches reaching up to. 3m high or more ...

 7. Care Of Haus - Ett varumärke, en uppfattning?

  OpenAIRE

  Nylund, Marcus; Axelsson, Johan; Selvanayagam, Dennis

  2010-01-01

  Abstract Level: Bachelor thesis in Business Administration/Marketing Title: Care Of Haus, "Kan Reklam. Förstår Annat". Ett Varumärke, En uppfattning? Problem: When it comes to building a strong brand it is important that their brand identity, which means how they want to be perceived coincide with how their customers sees them (Melin 1999). Purpose: The purpose of this thesis has been to find out if and how these two aspects coincide with each other. Method: To fulfill the purpose of the thes...

 8. President Medvedev: Putiniga võistlemist on raske ette kujutada / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2011-01-01

  Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi intervjuust ajalehele Financial Times. Medvedevi sõnul esindavad tema ja Vladimir Putrin suuresti sama poliitilist jõudu ning on raske ette kujutada Putiniga koos kandideerimist

 9. Pealekaebamine või avalikkuse ette toomine? / Ilvi Jõe-Cannon

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõe-Cannon, Ilvi, 1937-

  2006-01-01

  Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikokku ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlastamiseks Eesti põhiseadusega. See aitab korrastada erakondade finantseerimist ja vältida korruptsiooni. Eestis vajavad seaduslikku kaitset inimesed, kes korruptsioonijuhtumeid avalikkuse ette toovad

 10. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 11. A multidimensonal Examination of Prefomences of the Future advanced Transport Systems: The ETT (Evacuated Tube Transport) TRM (Transrapid MAGLEV) System

  NARCIS (Netherlands)

  Janic, M.

  2016-01-01

  Multidimensional examination of performances of the future advanced ETT Evacuated Tube Transport) system operated by TRM (TransRapidMaglev); assessment of the ETT TRM system contribution to sustainability of the future transport sector through its completion with APT (Air Passenger Transport) system

 12. Skapandet av en handbok för ett franchiseföretag : Case: Pub Niska

  OpenAIRE

  Juvonen, Jenni

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att skapa en franchisehandbok för franchiserestaurangen Pub Niska. En franchisehandbok innehåller mer detaljerad information om ett företag, dess riktlinjer och vardagliga rutiner. En franchisehandboks viktigaste uppgift är att säkra kvaliteten i ett koncept. Franchisehandboken för Pub Niska innehåller information om företaget i allmänhet och beskriver hur företaget är uppbyggt samt presenterar riktlinjer för marknadsföring, inredning och ekonomi. Dessuto...

 13. Arbetsmöbel för ungdomar : Beskrivning av designprocessen i ett samarbete med IKEA

  OpenAIRE

  Leckström, Anna

  2007-01-01

  Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år. Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept...

 14. Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) is widely distributed in avian pathogenic Escherichia coli isolates from Eastern China.

  Science.gov (United States)

  Wang, S; Liu, X; Xu, X; Zhao, Y; Yang, D; Han, X; Tian, M; Ding, C; Peng, D; Yu, S

  2016-10-01

  Pathogens utilize type III secretion systems to deliver effector proteins, which facilitate bacterial infections. The Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) which plays a crucial role in bacterial virulence, is present in the majority of E. coli strains, although ETT2 has undergone widespread mutational attrition. We investigated the distribution and characteristics of ETT2 in avian pathogenic E. coli (APEC) isolates and identified five different ETT2 isoforms, including intact ETT2, in 57·6% (141/245) of the isolates. The ETT2 locus was present in the predominant APEC serotypes O78, O2 and O1. All of the ETT2 loci in the serotype O78 isolates were degenerate, whereas an intact ETT2 locus was mostly present in O1 and O2 serotype strains, which belong to phylogenetic groups B2 and D, respectively. Interestingly, a putative second type III secretion-associated locus (eip locus) was present only in the isolates with an intact ETT2. Moreover, ETT2 was more widely distributed in APEC isolates and exhibited more isoforms compared to ETT2 in human extraintestinal pathogenic E. coli, suggesting that APEC might be a potential risk to human health. However, there was no distinct correlation between ETT2 and other virulence factors in APEC.

 15. Kohtu ette jõudis Amigo peksuvideo hävitamine / Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Kagge, Rasmus, 1977-

  2008-01-01

  Ööklubi Amigo peksmisskandaali uurinud prokurör Saskia Kask saatis kohtu ette lokaali vahetuse vanema ja turvatehnika hooldaja, keda süüdistatakse jõhkra videosalvestise kui kaaluka süütõendi hävitamises. Lisa: Skandaali kronoloogia

 16. Säker lyftteknik inom akutvården : Ett produktutvecklingsarbete

  OpenAIRE

  Kullberg, Björn

  2015-01-01

  Det här examensarbetet är ett utvecklingsarbete beställt av APSLC. Examensarbetets slutprodukt är en Power Point-fil som presenterar teori om säkra lyfttekni-ker samt visar modellutföranden för grunderna i säkra lyfttekniker. Avsikten för själva examensarbetet är att producera ett självstudiematerial av så hög kvalitét att det kan användas av akutvårdslinjen vid Arcada. Målet med slutprodukten är att öka akutvårdsstuderandes kunskaper om säkra lyfttekniker, så att studerande genom propriocept...

 17. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 18. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 19. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  OpenAIRE

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 20. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 1. Export eller joint venture? : Ett litet företags internationella expansion.

  OpenAIRE

  Hamilton, Tobias; Tenne, Fredrik

  2006-01-01

  För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europe...

 2. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  OpenAIRE

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 3. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 4. ETT Seminar

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  Monday 4 March, at 10h00 - SL Auditorium, Prévessin, bldg. 864 Radioisotopes in Medicine: Requirements, Production and Application by Gerd-J.BEYER / University Hospital of Geneva, Department of Radiology (see details at page 7 of the Weekly Bulletin nr 10/2002).  

 5. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 6. Veganism: Ett hållbart alternativ för framtiden : Konsumentundersökning

  OpenAIRE

  Wessman, Christian

  2016-01-01

  Internationella mattrender som veganismen har ökat under de senaste åren med hjälp av en ökande efterfrågan. Trots att vegan kosten nått internationell publicitet och ett växande utbud i livsmedelsaffärer och restauranger, är veganerna fortfarande en minoritet i Finland. För många handlar vegan kosten om djurens väl, men för andra också om att nå en hälsosammare livsstil eller för att bli mer klimatsmart, eftersom mat står för största andelen av vår påverkan på miljön. Enligt en under...

 7. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 8. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 9. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 10. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 11. KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP ett ledarskap för moderna organisationer : Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet

  OpenAIRE

  Axäll, Jenny

  2004-01-01

  AbstractTitle: Communicative leadership – a leadership for modern organizationsQualitative research attempting to define the concept.(Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationerKvalitativ studie med ansats att definiera begreppet.)Author: Jenny AxällAim: The aim of this essay is to try to find the essence of and a definition of the communicative leadership. Questions asked are: How can communicative leadership be described? How can it be practiced? What does it demand o...

 12. Hanteringen när medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetsplatsen : En studie ur ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Eriksson, Maria; Larsson Norlund, Erika

  2015-01-01

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. Vi har genomfört studien med fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju där vi först introducerade respondenterna med vinjetterna. Deltagarna till undersökningen valdes ut genom ett subjektiv...

 13. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 14. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 15. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 16. Nudge; en knuff i rätt riktning? : Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars attityder till nudge

  OpenAIRE

  Öqvist, Johanna; Bergfelt, Petra

  2015-01-01

  Beteendeinterventioner – så kallade nudge – syftar till att få individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle genom att göra subtila förändringar i den miljö inom vilken individer tar beslut. Beslutsfattare världen över har börjat använda nudge som ytterligare ett policy-verktyg. Nudge har emellertid kritiserats för dess tvivelaktiga etiska principer och debatten om nudge har i stort sett fortskridit utan inflytande från allmänheten. För i vilken utsträckning anses nud...

 17. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 18. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 19. Uuel aastal uue hooga / Tiit Tammsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammsaar, Tiit, 1951-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 17. jaan. 2004, lk. 2; Hiiumaa, 17. jaan. 2004, lk. 2; Koit, 17. jaan. 2004, lk. 6; Nädaline, 17. jaan. 2004, lk. 2; Harjumaa, 17. jaan. 2004, lk. 2; Virumaa Teataja, 17. jaan. 2004, lk. 7; Pärnu Postimees, 17. jaan. 2004, lk. 15; Sakala, 20. jaan. 2004, lk. 2; Hiiu Leht, 23. jaan. 2004, lk. 2; Lääne Elu, 24. jaan. 2004, lk. 4. Põllumajandusminister vaatab tagasi möödunud aastale ning peatub alanud aastal eelseisvatel ülesannetel põllumajanduses seoses Eesti liitumisega EL-iga

 20. Pilk uuele "Põhjamaade romaani" sarjale / Hilve Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Hilve, 1938-2012

  1999-01-01

  Bengtson, Frans G. Orm Punane / tlk. Anu Saluäär. Tallinn : Eesti Raamat, 1997 ; Wassmo, Herbjırg. Dina raamat / tlk. Elvi Lumet. Tallinn : Eesti Raamat, 1997 ; Tunström, Göran. Varas / tlk. Ene Mäe. Tallinn : Eesti Raamat, 1999

 1. Pangandushiid puhuti uuele elule / Silvia Viidik

  Index Scriptorium Estoniae

  Viidik, Silvia, 1972-

  2008-01-01

  USA valitsus garanteerib 306 miljardi dollari eest maailma ühe suurima panga Citigroup halvaks läinud eluasemelaene ja varasid. Lisaks saab Citigroup 20 miljonit dollarit rahandusministeeriumilt. Graafik: Aktsia on 16 aasta madalaimal tasemel. Lisa: Liiga suur, et põruda; Aktsiasoovitus

 2. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 3. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 4. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  OpenAIRE

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 5. Distributed Denial of Service Attack Source Detection Using Efficient Traceback Technique (ETT) in Cloud-Assisted Healthcare Environment.

  Science.gov (United States)

  Latif, Rabia; Abbas, Haider; Latif, Seemab; Masood, Ashraf

  2016-07-01

  Security and privacy are the first and foremost concerns that should be given special attention when dealing with Wireless Body Area Networks (WBANs). As WBAN sensors operate in an unattended environment and carry critical patient health information, Distributed Denial of Service (DDoS) attack is one of the major attacks in WBAN environment that not only exhausts the available resources but also influence the reliability of information being transmitted. This research work is an extension of our previous work in which a machine learning based attack detection algorithm is proposed to detect DDoS attack in WBAN environment. However, in order to avoid complexity, no consideration was given to the traceback mechanism. During traceback, the challenge lies in reconstructing the attack path leading to identify the attack source. Among existing traceback techniques, Probabilistic Packet Marking (PPM) approach is the most commonly used technique in conventional IP- based networks. However, since marking probability assignment has significant effect on both the convergence time and performance of a scheme, it is not directly applicable in WBAN environment due to high convergence time and overhead on intermediate nodes. Therefore, in this paper we have proposed a new scheme called Efficient Traceback Technique (ETT) based on Dynamic Probability Packet Marking (DPPM) approach and uses MAC header in place of IP header. Instead of using fixed marking probability, the proposed scheme uses variable marking probability based on the number of hops travelled by a packet to reach the target node. Finally, path reconstruction algorithms are proposed to traceback an attacker. Evaluation and simulation results indicate that the proposed solution outperforms fixed PPM in terms of convergence time and computational overhead on nodes.

 6. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 7. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  OpenAIRE

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 8. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 9. Bara ett tips

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders; Mølgaard, Ellen

  2016-01-01

  Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland.......Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland....

 10. Comparison of different modalities in diagnosis of coronary artery disease (ECG, ETT, Angiography, Rest and Stress Echo. and 99m Tc-MIBI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zein, A.A.M.

  2002-01-01

  This study was conducted in order to compare the most important five investigation modalities commonly used to investigate coronary artery disease, these were ECG, Exercise Tolerance Test (ETT), Echocardiography, SPECT imaging using 99m Tc-Sestamibi, and Angiography. The three test modalities, ECG, Echo, and 99m Tc-MIBI were conducted in both rest and stress conditions. All patients were referred to the hospital (NORI) from cardiology departments of different hospitals for stress/rest 99mTc-MIBI cardiac perfusion study. The decision to proceed with coronary angiography was made by the cardiologist to confirm or exclude diagnosis of CAD, to determine the potential surgical candidates and to assess complications if any. 17 patients were included in the study, 16 males and one female. All of them underwent the five test modalities mentioned, 80% of them were smokers, 47% were hypertensives, 20% were diabetics. The sensitivity of ECG, ETT, and Echocardiography were found to be 60.0%, 73.3%, and 82.4% respectively. Both angiography and 99mTc-Sestamibi were found to be 100% sensitive for detection of CAD. Specificity for all modalities tested was found to be 1, which is unrealistically high due to the small number of normal patients (only two). The predictive value of positive test came to be 1 for all test modalities, where as the predictive value of negative test was calculated to be 0.25, 0.33, and 0.67 for the tests, ECG, ETT, and Echocardiography respectively, but in case of 99mTc-Sestamibi, and coronary angiography it was found to be 1 for both of them. The localization ability of the different test modalities for ischemic and/or infarcted areas was investigated taking coronary angiography as the gold standard. All the three modalities, ECG, Echo, and 99mTc-Sestamibi showed good results in detection of areas supplied by left anterior descending artery, and on the other hand poor results in detection of left circumflex hypoperfused tributaries. The differential

 11. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 12. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 13. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  OpenAIRE

  Miladi, Lubna

  2014-01-01

  Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser.   Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, b...

 14. "Kukaan ei ole kysynyt pitkään aikaan, että mitä mulle kuuluu" : Elämän Eväspaketti -kurssin vaikutukset nuorten aikuisten elämään

  OpenAIRE

  Viiltola, Pieta

  2011-01-01

  Opinnäytetyö on tehty Jokilaaksojen Tiimi ry:n Elämän Eväspaketti –projektille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kaikkien Elämän Eväspaketti –projektin kursseilla mukana olleiden nuorten aikuisten kokemuksia kurssin vaikuttavuudesta heidän elämäänsä. Tavoitteena oli selvittää, että onko projekti päässyt tavoitteisiinsa tämän kokeilu –ja kehittämishankkeensa aikana. Tutkimuksessa on tuotu esille se, että mitä hyötyä tuosta projektista oli. Tutkimusongelmina oli selvittää, mikä kunkin ...

 15. Tulistamine Tallinna Uuel turul 1905. aasta 16. oktoobril / Lauri Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Kann, Lemmi

  2015-01-01

  Moskvas alanud raudteetööliste streigi mõjud kandusid peagi ka äärealadele. Üldstreik 14. oktoobril tõi kaasa gaasilaternate kustutamise tänavatel. Selline olukord soodustas korrarikkumisi ja röövimisi. 16. oktoobri sündmusest kohalolnute mälestuste ja arhiivimaterjalide põhjal. Kindralkuberner Lophhuini ja Tallinna Linnavolikogu reageeringutest sündinule

 16. Sueño, Realidad Y Conocimiento: Noción Del Sueño Y Fenomenología Del Soñar Entre Los Ette Del Norte De Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Niño Vargas.

  2007-12-01

  Full Text Available This paperfocuseson the waythe ette, an indigenous group of north Colombia, conceive and experience dreams. For this purpose, some aspects of the concept of person, the notion of dreaming and the phenomenology of dream experience are described and analyzed. The article concludes that Indians conceive dreams as real events, based on a type of noncorporal activity in which the person begins to participate of an alternative mode of existence and perception. These characteristics allow to dreamers to take advantage of their experience to acquire culturally legitimated knowledge. In the same way, the paper allows to note the importance of dreams in the course of the reproduction of social life.

 17. Hollywood kohtu ette / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2005-01-01

  Uruguay plaanib kohtusse kaevata mängufilmi "Sügavuses" ("Submerged") tegijad, kuna linalugu loob sellest Lõuna-Ameerika riigist väära ning mõnitava pildi. Režissöör Anthony Hickox, peaosas Steven Seagal : USA 2005

 18. Musikpedagogik i ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2004-01-01

  and psychological ideas could contribute to music pedagogical discourse in Scandinavia. The overall conclusion was that Vygotsky’s theory could be a big opportunity considering problemizing music pedagogy. In the thesis postulates that music can describes as a sort of language that characterizes by its “synthesis......This article is a follow-up of a thesis from September 2003, where the subject was how music education could be understood from a “culture historical” point of view. The purpose of the this research was to find out if, and in that case in what way, Lev Semonëvic Vygotsky’s pedagogical...... of rhythm and meaning”. To understand the cultural meaning in music, the man has to transforms “musical ability” to “higher psychological processes”, through internalization of “music” A primary bond does not connect thought and music. A connection originates, changes, and grows in the course...

 19. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  OpenAIRE

  Ekberg, Emma; Blomqvist, Hugo

  2016-01-01

  I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. Stämningen ledde till att Oatly dömdes till förbud för marknadsföring som antyder att havremjölk är ett bättre val än komjölk. Denna studies syfte är att undersöka hur tvisten påverkat Oatlys lojala kunders varumärkesuppfattning utifrån begreppet brand image. För att undersöka d...

 20. ”… alla vill vi väl ha ett förhållande” : En studie om hur kvinnor i övre medelåldern upplever livet som singel

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen kring hur svenska heterosexuella kvinnor i gruppen övre medelålder upplever singellivet. Jag använde mig utav välkända teorier och begrepp inom sociologin. De tillämpade teorierna och teoretiska begreppen var individualis...

 1. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 2. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

  OpenAIRE

  Khatami, Annelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till...

 3. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 4. Implementation av ett interface till Emotiv Epoc

  OpenAIRE

  Hansson, Nicklas

  2011-01-01

  The eld of Brain-computer interfaces (BCI) concerns linking together an external device with the brain of a human or an animal. By doing this the conventional use of a mouse or keyboard can be circumvented, which can greatly benefit people with different types of diseases that cause paralysis or other loss of motor control, such as Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). A BCI can also be used for cognitive training of either healthy or mentally impaired subjects to increase cognitive capabiliti...

 5. Ugala toob publiku ette kaks suvelavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  5. juunil esietendub Viljandi Kaevumäel Taago Tubina lavastatud Walter Brandon-Thomase motiividel kirjutatud Mati Undi näidend "Charley tädi" ja 19. juunil Ugala tiigi kaldal Kalju Komissarovi lavastatud Bertolt Brechti "Härra Punttila ja tema sulane Matti"

 6. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 7. Milline ETF sähvatab uuel aastal? / Fredy-Edwin Esse

  Index Scriptorium Estoniae

  Esse, Fredy-Edwin

  2010-01-01

  Sel aastal on kõrgeimat tootlust pakkunud toorainete ja eelkõige väärsimetallide börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id. Aastaga on enim kallinenud toorainete ETF-id, kus suurimad tõusjad on väärismetallid. Autor soovitab arenevatest turgudest enim tähelepanu pöörata Venemaale. LHV Panga portfellihalduri-fondijuhi abi Joel Kukemelki kommentaare

 8. Kolm pilku uuele majale = Three Looks at a New House / Katrin Paadam

  Index Scriptorium Estoniae

  Paadam, Katrin, 1954-

  2005-01-01

  Neljakorruseline siseõuega korterelamu Tallinnas Lillekülas. Projekteerija: QP Arhitektid. Arhitekt Tõnu Laigu. Konstruktor: M.S.I. Grupp. Projekt 2002, valmis 2003. Ill.: I ja II korruse plaan, lõige, 6 värv. välisvaadet. Bibliograafia lk. 44

 9. Pühalepa hernhuutlased uuel ajastul : vennastekogu liikmeskond kihelkonna personaalraamatus aastatel 1817-1833 / Aldur Vunk

  Index Scriptorium Estoniae

  Vunk, Aldur, 1959-

  2013-01-01

  Pühalepa vennastekogust ja usuvabadusest. Pühalepa personaalraamatust 1817-1833. Pühalepa vennatekogu liikmetest 1817-1833. Ametlikest palvemajadest. Lugemiskohtadest ja erapalvemajadest. Pühalepa keskusest ja kihelkonna lõunaosast. Pühalepa kihelkonna keskosast. Pühalepa keskuse põhjaosast. Palukülast ja Kärdlast.

 10. Uudised : "Odessa Pop uuel ringil". Neoandertals jõuab plaadile. "Xanadu" Hollandis muusikalilaval

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Kontsertõhtust sarja Odessa Pop raames 17. veebr. Tallinnas baar-klubis Juuksur. Ultrabrutaalse deathmetali duo Neoandertals heliplaadi "Neanderthals Were Master Butchers" esitluskontserdist 17. veebr. Tallinnas KuKu klubis. 1980. aastal valminud diskofilmi "Xanadu" muusikaliversioonist

 11. Tallinna Rahvaülikool kutsub kõiki uuele algavale kursusele "Kunstikriitikute lemmikud"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Loengusari: 9. II - Eha Komissarov "Popkunstnik Andy Warhol"; 16. III - Anders Härm "Saksa performance'i-kunstnik Joseph Beuys"; 23. III - Hanno Soans "Inglise maali- ja installatsioonikunstnik Martin Creed (sünd. 1968, Wakefield)"

 12. Tapa ja Tartu vaksal ärkavad uuele elule / Rein Sikk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikk, Rein, 1961-

  2011-01-01

  Tapa vaksalihoone (1928) renoveerimise, uute perroonide rajamise, raudteepargi kordategemise plaanidest, vana auruveduri taastamisest. Tartu linn toetab 100 000 euroga Tartu vaksalihoone (1877) muinsuskaitse all olevate ootesaalide ehitust ja algupärasel kujul taastamist

 13. Saksa Raudtee läheb täna uuele katsele / Katri Soe

  Index Scriptorium Estoniae

  Soe, Katri

  2008-01-01

  Saksa valitsuskoalitsioon hakkab arutama Saksa Raudtee börsilemineku kompromissplaani, mille järgi läheb sügisel börsile 24,9% Deutsche Bahn AG transpordi ja logistikaosast, infrastruktuur jääb riigile

 14. LHV eelistab uuele Euroopale tervishoidu / Oliver Peek, Arko Kadajas ; interv. Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Peek, Oliver

  2005-01-01

  LHV Varahaldus esindajad firma pakutavast portfellihaldusest, ettevõtetest, kuhu firma kavatseb investeerida, tervishoiusektorisse investeerimise kasulikkusest. Lisad: Peegi ja Kadajase favoriidid; LHV Tervishoiuportfell

 15. Venelastest Res Publica toetajad Ida-Virus võivad uuele parteile selja pöörata / Erik Kalda

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalda, Erik, 1969-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 6. apr. lk. 3, Narvskaja Nedelja 8. apr. lk. 2. Suur osa Ida-Virumaal elavatest Res Publica liikmetest ning toetajatest ei poolda erakonna ühinemist Isamaaliiduga, sest paljude venelaste meelest on Isamaaliit nende huve eirav partei

 16. Nelja- ja poolesaja aastane Pädaste mõis ärkas uuele elule / Aare Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Aare, 1951-

  2008-01-01

  Mõisahärrad Martin Breuer ja Imre Sooäär kutsusid Pädaste mõisa renoveeritud peamaja avamisele ka president Toomas Hendrik Ilvese koos proua Evelin Ilvesega, Riigikogu spiikri Ene Ergma, välisriikide diplomaatilisi esindajaid, Riigikogu liikmeid, kultuuri- ja kunstiinimesi. Vt. samas: Nüüd on Muhus Presidendi alleel ka president Ilvese puu. 6. juunil 2008 Muhus eraviisilisel külaskäigul viibinud president T. H. Ilves istutas Väikese väina tammi lähedale Presidendi alleele pärna

 17. Ett Oskarpt Beslut : om Oskarp Logik i speldesign

  OpenAIRE

  Hedenström, Mikael

  2013-01-01

  This paper examines possible applications of fuzzy logic on the field of artificial intelligence in digital games. It describes fuzzy logic in contrast to crisp logic. The paper will give several examples of possible applications of fuzzy logic-based decision making for game AI. These examples include the choosing of weapons for AI agents and the gas-break decision of an AI-controlled car. The paper will also analyze the impacts of game AI which makes decisions based on many factors. It will ...

 18. multilingualism and the ethnic identity of the ette people

  African Journals Online (AJOL)

  chy

  Bilingualism/multilingualism will be discussed in section four; while section ... In the past, our ancestors moved from one place to the other in search of ... The concept of ethnicity, however, encompasses a lot of meaning so that its definition is.

 19. Om didaktikens möjligheter – ett pragmatiskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Öhman

  2014-12-01

  Full Text Available The possibilities of didactics – a pragmatist perspective. In this inaugural speech I develop my view on the concept of didactics, didactic research and the importance of didactics in the current educational policy context. I claim that the subject of Education can play an important role in the development of didactics due to its long history of didactic concerns and its comprehensive theories about teaching and learning. I particularly emphasize the opportunities that I believe lie in a didactic perspective grounded in Dewey’s pragmatic philosophy. In my opinion Dewey’s work is still highly relevant and can offer a basis for political arguments, pedagogic guidance, methodological alternatives and a way to resolve essential philosophical problems. Furthermore, I highlight environmental and sustainability issues as a new political moral dimension of education which puts education in a genuine and long-term perspective for the future. I argue that this dimension, along with Dewey’s approach to education, is an important corrective to the educational policy tendencies that want to reduce education to a short-term issue of knowledge transfer, individual success and competitiveness of the business sector.

 20. Mobiilside kasumlikkus annab silmad ette / Silva Männik

  Index Scriptorium Estoniae

  Männik, Silva, 1974-

  2004-01-01

  Mobiilside operaatorfirmade 2003. aasta majandustulemuste põhjal on mobiilsideäri Eestis hetkel kõige kasumlikum. Diagrammid: Vähim võtab kliendilt raha Tele2; Telekomifirmadel erakordselt hea rentaablus

 1. Naturkunskapens sexualitets- och relationsundervisning analyserad ur ett heteronormativitetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ylwa Li Hast

  2016-04-01

  Full Text Available Title: Teaching about sexuality and relation within science education analysed from the perspective of heteronormativityIn Sweden, a new subject syllabus for Science Studies (Naturkunskap in upper secondary school was introduced in 2011. In this syllabus knowledge about norms concerning sexualities and relations was brought to the fore as a core content. The aim of this paper is to explore how norms concerning sexuality guide the teaching, through a case study where three upper secondary school teachers were observed and their teaching was analysed from the perspective of companion meanings. All three observed teachers did teach about homosexuality, bisexuality, and transgender identities, often using genetics or evolution as their explanatory model. The teaching most often assumed that all students in the class were heterosexual, positioning LGBT-people as the Other, and did at no times take power perspectives into account.

 2. Medborgarskapande för ett nytt millennium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Dahlstedt

  2014-01-01

  Full Text Available Citizenship in the making for a new millenium – education and citizen formation in 21st century Sweden. The aim of this article is to analyse citizenship formation in Swedish education. In highlighting trends regarding the assignment of the educational system to provide for democratic citizenship there are certain depictions of citizenship prevailing. The first stresses an inward-looking and inward-feeling citizenship, characterizing the citizen as deliberative and emotional. The second stresses an inward-looking and outward-making citizenship, characterizing the citizen as entrepreneurial and willing. Here, democracy is portrayed as already achieved. This, we argue, is hazardous as society risk being pictured as apolitical and democratically ‘saturated’. This situation does not open up for democratic change to come into question as desirable or even possible. Put differently, it leaves us with the notion that things have to be as they are, as we are living in the best of worlds.

 3. Kaffekvalité - Ett hett ämne

  OpenAIRE

  Sundberg, My; Eidman, Sofia

  2015-01-01

  Intresset för hälsa har lett till att konsumenter efterfrågar högre kvalité där fokus inte längre enbart är pris. Allt eftersom kvalité hamnar i centrum är det intressant att undersöka hur kvalité skapas. En produkt som tydligt följer denna trend är kaffe. Denna uppsats ämnar undersöka hur svenska kafferosterier skapar kvalité på kaffe genom en studie av sex rosterier av varierande storlek i Sverige. Studien följer en kvalitativ struktur som utformats efter en av de dominerande teorierna inom...

 4. Sõda vangidega : iraaklaste piinajad astusid kohtu ette / ref. Virgo Kruve

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  USA sõjatribunal mõistis Abu Ghraibi vanglas Iraagi vange ahistanud sõjaväelase Jeremy Sivitsi aastaks vangi. Teistest kohtualustest. Väljavõtteid USA Senatile tutvustatud salaraportist, mis keskendus Abu Ghraibi vanglale ja sõjaväepolitsei tegevusele

 5. Intraoperative management of ETT and LMA cufi pressures: a survey ...

  African Journals Online (AJOL)

  2008-07-16

  Jul 16, 2008 ... A study done by Stein et al. highlighted the inability of advanced life support ... Conclusion. There is increasing importance placed on quality assurance ... pressures – the worrying reality: a comparative audit of intra-operative.

 6. The IT problems / the year; Norne: Erfaringer etter ett aar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staerkebye, Jon

  1998-07-01

  This presentation discusses the year 2000 problem as dealt with by Saga. The project ''Year 2000 in Saga Petroleum'' was formally established in December 1997. Its mandate was to identify risk areas and systems related to the date problem and to establish the necessary action to reduce or eliminate the Y2K problems. The target was (1) To be ''Year 2000 Compliant'' for the most critical systems within 1.4.1999, (2) To ensure the continuity of Saga's operational and business management affairs, (3) Priority to health, environment and safety, (4) Authorities and partners should be satisfied with the way Saga carries out the Y2K project work. Few serious problems were detected, but Y2K compliance information was more difficult to obtain than expected. Major suppliers take the problem seriously, but surprisingly many have started late.

 7. "Sõrmuste isandale" müüdi ette tuhandeid pileteid

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Peter Jacksoni teine film "Sõrmuste isand : Kaks kantsi" ("The Lord of the Rings : The Two Towers") ja selle publiku-menust võrreldes ka teise Harry Potteri filmiga. Sama sõnum ka Linnaleht : Tartu, Pärnu

 8. Nargen Opera toob vaataja ette uue eesti kammerooperi / Priit Pruul

  Index Scriptorium Estoniae

  Pruul, Priit

  2006-01-01

  20. apr. esietendub Von Krahli Teatris Peeter Jalaka lavastuses Tõnu Kõrvitsa kammerooper "Mu luiged, mu mõtted", mille aluseks on luuletaja Marie Heibergi saatus. Libreto autor on Maarja Kangro. Kammerooper tuleb lavale Von Krahli Teatri ja Nargen Opera koostöös. Esitavad Kädy Plaas, Helen Lokuta, Nargen Opera koor ja Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste

 9. Raamat, milleta ma oma eriala ette ei kujuta / Tõnu Kollo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kollo, Tõnu, 1948-

  2014-01-01

  Raamatututvustus: Perelman, Jakov. Elav matemaatika : lugusid matemaatikast ja nuputamisülesandeid. Tallinn, 1989. Anderson, Theodore W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Wiley, 2003

 10. Papper! : En studie om materialet papper ur ett konsthantverksperspektiv

  OpenAIRE

  Gerdemark, Ida

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studien aktualiserar hur konsthantverkare som arbetar i papper beskriver sin relation till materialet och hur konsthantverkare som arbetar i papper upplever att deras val av material påverkar deras arbetssituation. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex konsthantverkare som arbetar professionellt i Sverige med att på olika sätt skapa objekt i papper eller på olika sätt skapa materialet papper. Resultatet visar ...

 11. multilingualism and the ethnic identity of the ette people

  African Journals Online (AJOL)

  chy

  Mgbakoigba: Journal of African Studies, Volume 4, 2015. 1. MULTILINGUALISM AND ..... Tukano of the northwest Amazon because of their customs which forbids marriage among themselves rather they ... everyday life whether it is in the church, meetings, market, family etc. whereas Igala and Igbo languages are also used ...

 12. "Paabel" kuulutab meile ette hävingut / Marianne Kõrver

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõrver, Marianne, 1980-

  2007-01-01

  Mängufilm "Paabel" ("Babel") : stsenarist Guillermo Arriaga : režissöör Alejandro Gonzalez Inarritu : operaator Rodrigo Prieto : peaosades Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael Garcia Bernal, Koji Yokusho : Ameerika Ühendriigid - Mehhiko, 2006

 13. W3C Geolocation API ur ett utvecklarperspektiv

  OpenAIRE

  Jönsson, Jesper

  2012-01-01

  The goal of this thesis is to investigate the W3C Geolocation API from a developer’s perspective, focused on whether it makes development of location-based applications more accessible to developers. This has been investigated by looking at available ways to locate, possible uses, the functionality offered, the necessary level of prior knowledge needed for a developer and requirements on developer tools. This has been achieved through studies in relevant areas, a thorough introduction to W3C ...

 14. Euroopa Liit valmistab ette uutmoodi Venemaa-poliitikat / Ahto Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2006-01-01

  EL-i järgmine eesistujariik Saksamaa pakub täielikku paradigma muutust EL-i ja Venemaa suhetes, autori sõnul asenduks senine rõhk "ühistel väärtustel" huvide kaine kalkulatsiooniga. Autor esitab oma seisukoha, kuidas peaks toimima Eesti: probleemid Venemaaga on vaja viia miinimumini ning EL-is tuleb toetada ühiseid valikuid vetoõiguse ja erahuvide vastu

 15. BOSTADENS NÄRMILJÖ I ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

  OpenAIRE

  Danielsson, Cristina

  2014-01-01

  A majority of Sweden’s population, about 80 %, lives in urban environments, and a majority of them live in residential complexes with shared residential yards. People spend a large part of their time in or around their home, which is why the outside environment and the green space in the area play an important part in a person’s well being. The green yard offers space for children’s activities, recreation, solitude, relaxation and gardening and gives the opportunity to learn and understand na...

 16. Appi! Mida ette võtta? / Siret Seeder

  Index Scriptorium Estoniae

  Seeder, Siret

  2009-01-01

  Harmooniaõpetus feng shui on Hiina filosoofia haru, mille kohaselt on võimalik inimest ümbritsevate ja temas toimivale energiate harmoniseerimise abil luua selline elutee nagu soovime. Ühe abivahendina kasutatakse ruumi. Spetsialist Siret Seeder tutvustab intuitiivse e vormikoolkonna bagua 8 tsooni teooriat

 17. "Alla barn har ett språk" : Ett examensarbete om svenska som andraspråk i skolan

  OpenAIRE

  Rönning, Monika

  2013-01-01

  This paper is about multilingualism in school and how teachers work with pupils who haveanother native language then Swedish. The aim of the study is to find out how teachers workwith Swedish as second language and what they found functional in their classroom. Theresearch questions are about how teachers defines Swedish as second language, how teacherswork and which work procedures that they think give a positive effect on the pupil’sknowledge. From the interviews with teachers from two diff...

 18. Att bygga en brandbook : ett projekt i att ena ett företag och dess verksamheter

  OpenAIRE

  Norberg, Jenny; Sahlberg, Anna

  2010-01-01

  The purpose of this report is to develop a visual identity and a brand book for the company Yakobs Ram & Reklam (Yakobs Frame and Advertising). To answer the question of how a brand book should be designed for a company that manage several businesses within one brand a qualitative approach including a case study has been conducted.This qualitative method included research on brand building, logotypes, colour, design and typography and interviews with the company Yakobs Ram & Reklam an...

 19. Milliste plaanidega lähed vastu uuele õppeaastale? / Triinu Lepp, Gleb Tšurbanov, Erik Paemurru, Steven Huang...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad hariduskolleegiumi algkooli 3. klassi õpilane Egert, prantsuse lütseumi 12. klassi õpilane Triinu Lepp, Sillamäe kutsekooli 3. kursuse õpilane Gleb Tšurbanov, Tallinna reaalkooli 11. klassi õpilane Erik Paemurru, Toronto Crescenti keskkooli õpilane Steven Huang, kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimisosakonna õppejõud Jaan Tamm, Tartu Miina Härma gümnaasiumi 2. a klassi õpilane Erki Külaots, Tallinna 21. kooli 11. klassi õpilane Sander Kaur ja Tapa gümnaasiumi 7. klassi õpilane Evelin Orgse

 20. Muusika : Juubelikontserdid "ERSO 75". Tüür uuel CD-l. Muusikakonverentsid Tallinnas. Highlightsi festivalist "Eduard Tubin ja tema aeg". Hermanni päev / Vardo Rumessen

  Index Scriptorium Estoniae

  Rumessen, Vardo, 1942-2015

  2001-01-01

  ERSO saab detsembris 75. aastaseks ja sel puhul on kavas kontserdid nii Tartus kui Tallinnas. Ansambel Piano Circus on välja antud uue CD, millele annab nime avateos ئ Erkki-Sven Tüüri "Transmission". Eesti Muusikateaduse Selts korraldab 3.XII EMA-s sümpoosioni teemal Beethoveni muusika. 1. ja 2. XII EMA-s toimub konverents "Interpretatsioonipedagoogika probleeme II". Põhjamaade muusikaajakirja Highlights XI numbris ilmus ülevaade rahvusvahelisest muusikafestivalist "Eduard Tubin ja tema aeg". Eesti teatri- ja muusikamuuseumis toimub helilooja, ajakirjaniku, muusika- ja keeleteadlase, dr. Karl August Hermanni päev

 1. To use the full potential of electric metering - a step towards a more energy effective Sweden; Att utnyttja elmaetarnas potential - ett steg mot ett energieffektivare Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fonter, Gina; Wiberg, Maria (Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden))

  2010-04-15

  In line with national and international targets, the electricity market will be characterized by increased use of renewable energy, an increased share of electric plug-in vehicles, engaged consumers, who are conscious of their electricity use and produce their own electricity, and by smarter electricity distribution systems. This will put higher demands for stricter requirements on the available transmission capacity and on the security of supply. Elaborate metering systems is one condition for meeting the challenges facing the electricity market. Electricity metering is also relevant for a range of applications such as remote reading, management of customer relations, demand management and value added services. Utilizing meter data to provide feedback enables use of the electricity metering systems in order to obtain electricity conservation. As of July 2009 the Swedish electricity distributors are required to read and report the electricity use on a monthly basis for all customers with a safety fuse of up to 63 amps. Remote electricity reading is the main function in the current system, which means that the distribution system operator (DSO) is provided with metering data without the need for manual reading and that the customers are charged on a monthly basis for their actual electricity use (rather than an estimate). One reason for the introduction of monthly billing, based on actual electricity use, was to visualize the electricity use to the households. For the electricity use to become visual and controllable, it is important that customers receive feedback on their electricity use. The introduction of monthly billing implied an improvement of the feedback, but it can be further improved in order to allow greater savings. Improved feedback can be given by synthesizing high-resolution data to information presented in new ways, for example by means of in-home-displays, and web-based interfaces combined with counselling. Research shows that the electricity consumption can be reduced by up to 15 percent by using feedback. As a safeguard against future legislative demands over 50 percent of the household have been provided with meters that can handle hourly metering. However, hourly metering is not used to a great extent due to a lack of incentives for the distributors to make use of the hourly metering values. Furthermore not all meters have communication infrastructure that can manage daily collection of values. By changing the current demand of daily collection of values it is possible to employ hourly metering for 74 percent of the households. In addition, propositions of introducing a new metering standard speaks against further investments in the existing metering systems. The metering systems' ability to reflect the short term electricity balance for the consumers is a prerequisite for normal price mechanisms to maintain the security of supply. For that reason, there is a need of metering values with higher resolution in order to indirectly, i.e. by more dynamic tariffs, influence the customer to use less electricity during high load periods. By using hourly metering to the extent made possible with the existing metering systems, this type of service could be offered to a part of the Swedish households. Currently, only the electricity distributors have access to the metering values in the metering systems. This situation limits the business potential that arises from the development of metering services. The business potential is also limited by the fact that the possible savings from electricity conservation are small. Innovation and investments in metering services world be promoted by making metering data accessible to more stakeholders. The development would also be positively affected by higher electricity prices, institutional means of control that promote energy services, and an increasing awareness among consumers. A number of functions that will be important to address the changes facing the electricity market are often referred to in connection to smart grids; the charging of plug-in vehicles, virtual power plants, distributed generation and management of the electricity net. The development of electricity meters, and associated systems is an important prerequisite in the quest towards a smarter grid. These functions are not fully applicable with the existing electricity metering system. Enabling of these functions would probably require major investments in the network, more advanced meters and more advanced communications infrastructure

 2. Eesti sajandilõpu kunst jõuab rahva ette / Johannes Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Johannes, 1965-

  2002-01-01

  Eesti Kunstimuuseumi Rüütekonna hoones ja Rotermanni soolalaos näitus "Kapital" aastail 1995-2002 muuseumile ostetud eesti kunstnike teostest. Ostetud 505 tööst on eksponeeritud kolm neljandikku. Kujundas Marko Laimre, kureeris Eha Komissarov

 3. Drink! : En analys av The Coca-Cola Company's marknadsföringshistoria ur ett moderniseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Hedblom, Karin; Forsgren, Oskar

  2009-01-01

  Drink! The Marketing History of The Coca-Cola Company: A Modernization Perspective examines the development of The Coca-Cola Company’s marketing history, from the founding of the company in 1886 until today. The Coca-Cola Company has been superior on the market for over a century. It has also developed along with the urbanisation of its society, which is interesting in a modernization perspective. The essay investigates the marketing strategies of the company, with focus on three themes: gend...

 4. Prostitutsiooni vastu võitlejad võtavad ette sõdurid ja taksojuhid / Helen Eelrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Eelrand, Helen, 1971-

  2005-01-01

  Eesti Naisuurimuse Teabekeskuse direktori asetäitja Ilvi Jõe-Cannon projektist Coalition Against Trafficking in Women, mille käigus antakse NATO riikide sõduritele koolitust prostitutsiooni varjukülgedega seonduvast ning kavast hakata karistama prostituute vahendavaid taksojuhte

 5. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil [Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 6. Swedish methane gas project: a proposal with three alternatives. Svenskt metangasprojekt: ett foerslag med tre alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1977-01-01

  A proposal concerning a BIOGAS project is given. The proposal includes: (a) microbiological research on, e.g., needs for additives to optimize the process, influence of the content of dry substance, high rate digesters, one- or two-stage processing, temperature tolerance, pH regulation, pressure dependence, methods for process regulation, hygienics, foam-quenching; (b) construction of a test plant equipped with instruments for analysis and supervision; and (c) construction of prototype plants at a swine farm and at a slaughterhouse. Detailed budgets and schedules are given for the project at three different possible total costs.

 7. Hybrid vehicles - an alternative for the Swedish market; Hybridfordon - ett alternativ foer den svenska bilparken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Egebaeck, Karl-Erik; Bucksch, S

  2000-06-01

  The object of this report is to assemble information on and describe the situation for the development of hybrid vehicles and various alternatives within this field of development. In the report the description is concentrated mainly on the combination of combustion engine and electric battery, which is the most common combination in present day hybrid vehicles. In order to take a glimpse into the future even the combination of fuel cells and electric battery is described. The light duty electric hybrid vehicles which have been developed up to now are mainly parallel hybrids. If the development of hybrid systems takes place it will most certainly concern light duty vehicles which will come to be parallel hybrids equipped with an Otto or a diesel engine, depending on what the manufacturers wish to back. In the report the use of series hybrid vehicles is estimated to be limited to heavy-duty hybrid vehicles. Hybrids will not be likely to be relevant for heavy-duty vehicles, with the exception of those lorries which operate in city centres, i.e. lorries which are used to distribute goods to shops, garbage vehicles and certain types of working vehicle for service purposes. Continued development of the hybrid system for buses seems uncertain for various reasons. If there is a technical breakthrough in the manufacture of batteries and simultaneously the manufacturers increase their efforts to develop hybrid vehicles, the situation can be changed so that there is a speedier introduction of hybrid vehicles for heavy-duty vehicles.

 8. Läroplanen och föreställningen om ett kosmopolitiskt arv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David T. Hansen

  2010-01-01

  Full Text Available The ancient idea of cosmopolitanism is a topic of renewed interest today. Scholars and practitioners in many fields are examining what it means to conceive all human beings as linked by their membership in a shared cosmos. Some people focus on political cosmopolitanism, others on moral, cultural, or economic cosmopolitanism. This paper examines educational cosmopolitanism by elucidating the idea of curriculum as a cosmopolitan inheritance. It argues that curriculum can generate a cosmopolitan sensibility, by which one means an outlook that regards life experience as universally educational. It suggests that a cosmopolitan sensibility can assist people in working through some of the tensions that accompany global and local change in our time. It can position them to reconstruct creatively cultural and individual values rather than abandon them in the face of the ceaseless pressure of globalization. A cosmopolitan ensibilityedifies human beings by helping them perceive why all persons, in principle, can be creative guardians and practitioners of creativity itself.

 9. Pre-study - Straw ash in a nutrient loop; Foerstudie - Halmaska i ett kretslopp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottosson, Peter; Bjurstroem, Henrik; Johansson, Christina; Svensson, Sven-Erik; Mattsson, Jan Erik

  2009-03-15

  A sustainable production of energy crops requires that the loss of mineral nutrients when removing biomass is compensated naturally or by an addition of plant nutrients. Recycling ash is a natural way to satisfy this need arising after combustion of energy crops. In this pre-study, the prerequisites for recycling straw ash have been investigated. The Danish experience with spreading ash to fields and information in literature on the composition of ash have been collected and presented. Analysis of straw samples taken from four different places in Scania yielded information on cadmium and nutrient concentration in straw and in ash. A balance between removal of nutrient and cadmium with wheat straw and restoring them by recycling straw ash has been computed. Straw ash is a potassium fertiliser with some phosphorus and some liming effect. It is technically difficult to spread the small quantities of ash in solid form, ca 250 kg per hectare and year in average, which a pure recycling would require. It is easier to spread larger quantities, e.g. ca 1 ton per hectare every fourth year, which corresponds to spreading once in a four year crop rotation, but then one provides too much potassium if one considers the actual needs of the coming crops at that occasion, which could lead to potassium being leached out on light soils. Alternatively, one could spread only bottom ash, but this would lead to half of the potassium content not being recycled to agricultural soil and lost with the fly ash that is disposed of. If one spreads about 500 kg bottom ash per hectare every other year, which could be a suitable strategy to avoid overloading soils with potassium, the dose brought to 1 ha may be computed as: 4 - 10 kg phosphorus, 50 - 100 kg potassium, 5 - 15 kg sulphur, 4 - 8 kg magnesium, 0.1 - 0.3 kg manganese and 20 - 40 kg CaO. These basis of these calculations is the results from the analyses performed in this study. The cadmium concentration was significantly higher in wheat straw from soils with higher cadmium content. To avoid that a farm with a low cadmium concentration in the straw receives ash with a high content, one could combust area-wise and recycle area-wise, or choose not to fetch straw from farms with high cadmium contents in soils, or spread only bottom ash. However, if fly ash is not utilised, a large part of the potassium is lost. The conclusion is that recycling of straw ash to fields is feasible and development work should continue after this pre-study. The pre-study need to be developed in the following areas: Means to spread a small quantity of ash to fields, with as small a negative effect as possible. Machines for spreading straw ash have been studied in some Swedish investigations, and before proceeding further one should gather additional information, a.o. on foreign machinery for spreading straw ash Test lime spreading techniques, pipe model, for agglomerated ash (wet, cured, crushed and sieved straw ash) As ash is a fertiliser, a method to calculate doses should be developed. This implies a.o. an analysis of potassium and phosphorus available to plants The availability of cadmium to plants should be studied in order to determine in which phase of a crop rotation ash should be returned in order to minimize the risk that plants take up cadmium If one chooses to recycle only bottom ash, one should continue to investigate means to extract potassium from fly ash, as ca 50 % of the potassium content is in the fly ash

 10. Res Publica aukohus heidab juhtidele ette eetikavääratust / Toomas Mattson

  Index Scriptorium Estoniae

  Mattson, Toomas, 1970-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik ; Severnoje Poberezhje 22. november lk. 3;4. Res Publica aukohus arvab, et Res Publica juhid on rikkunud erakonna põhikirja, sisekorda ja eetikakoodeksit Kohtla-Järve juhtumi lahendamisel. Kohtla-Järvel sai linnapeaks riisumiskahtlusega uurimise all olev Valeri Korb tänu Keskerakonna ja Res Publica koalitsioonileppele. Kommenteerib Juhan Kivirähk

 11. Rolf Edberg : En studie av ett miljöfilosofiskt författarskap

  OpenAIRE

  Wettström, Rune

  2008-01-01

  In this essay I have tried to present the ideas and thoughts of the Swedish author Rolf Edberg (1912-1997), journalist, ambassador and county governor. By many regarded as an environment philosopher and the introducer of deep ecology into Sweden. The essay emphasizes Edberg as a modern renaissance man of important knowledge with a rhetorical force to present and generalize the problems the planet Earth is meeting. The paper compares him with Henry Thoreau but also finds a close but perhaps un...

 12. Ameerika diplomaat käis Ida-Virus suursaadiku visiiti ette valmistamas / Argo Soolep

  Index Scriptorium Estoniae

  Soolep, Argo, 1972-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 24. sept. 2004, lk. 3. Ameerika saatkonna esimene sekretär poliitika ja majanduse küsimuses Stuart A. Dweyer saabus Ida-Virumaale kahepäevasele visiidile. Saatkonna eesmärgiks on külastada kõiki Eesti linnu

 13. Ett företag utifrån en kundsynvinkel - Team Kitchen Ab

  OpenAIRE

  Dristig, Oscar

  2011-01-01

  Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Team Kitchen Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde är ordnandet av matlagningskurser för både privata samt företagskunder. Syftet med arbetet är att redogöra för och mäta kundtillfredställelse och tjänstekvalitet hos uppdragsgivaren samt att redogöra för förbättrings-, och utvecklingsmöjligheter inom företagets tjänster och verksamhet. Teorier som behandlas i detta arbete är kvalitet och processer av bl.a. Lecklin och Edvardsson, SERVQUAL ...

 14. Medstops positionering : En fallstudie om ett nytt apoteks positionering utifrån konkurrenskraft

  OpenAIRE

  Nilsson, Lovisa; Broms Seving, Fanny

  2010-01-01

  The aim of this thesis is, from a business perspective, to examine how the pharmacy chain Medstop is working with their positioning in order to achieve competitiveness in the re-regulated pharmacy market. This is studied through a theoretical framework that demonstrates five forces that affects the competitiveness in an industry, the five-force model by Michael Porter. The thesis is a qualitative case study where data collection was done through interviews, literature, articles, websites and ...

 15. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 16. Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv

  OpenAIRE

  Larsson, Anita; Jalakas, Anne

  2008-01-01

  The book develops ideas and tools to meet the Swedish government’s aim to mainstream the policy of equal opportunities into all policy areas. To apply the gender perspective at the level of strategic planning, instead of at a detailed level, is stressed. To start, concepts such as equal opportunities and gender perspective are elaborated in relation to the field of planning. Through applying gender theory it is shown how conventional planning may contribute to gender inequality by neglecting ...

 17. Flerspråkighet inom lärarutbildningen - ett perspektiv som saknas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Carlson

  2009-01-01

  Full Text Available Multilingualism in teacher education – a missing perspective.This article is based on fieldwork within teacher education. Questions were asked about how student teachers are prepared for work/employment in an educational system characterized by pluralism in terms of multilingualism and a second-language perspective. Is a multilingual perspective presented in teacher education as a competence for some or for all? The answers can be seen as fairly meagre, but this also tells something more general about how issues about language and pluralism are regarded. Perspectives on multilingualism and second language acquisition (if and when they arementioned are often related in various ways to “the Others” and to a“deficiency perspective”. These topics are dealt with in the first part of the article. In next section discussing multilingualism, also seen as an asset, we encounter actors mostly within the field of linguistics. Didactic aspects as well as questions of identity are highlighted. The article ends with a morecomprehensive discussion on multilingualism, second-language perspective and governance/policy documents. Teacher education appears to be fairly national(ist, in spite of recurring talk about increasing globalization, and internationalization.

 18. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 19. Får vi lov? : IKEA:s etablering i Karlstad sett ur ett resursberoendeperspektiv

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus

  2010-01-01

  IKEA is probably one of the most well known Swedish companies in the world. During thepast decades millions of people all across the globe have decorated their homes according tothe style of IKEA. But just exactly how big and influential are they? Many, if not to say all,municipalities in Sweden wants IKEA to establish and build their famous stores in one oftheir towns. But at what cost? When deciding on a municipality to establish in, IKEAnormally tends to have an advantage when it comes to ...

 20. Vastased tähistavad ette Saakashvili põrmustumist / Triin Oppi, Evelyn Kaldoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oppi, Triin

  2007-01-01

  Gruusias toimunud meeleavalduste mahasurumisest, president Mihheil Saakashvili poolt väljakuulutatud eriolukorrast ja erakorralistest valimistest ning läänemaailma suhtumisest. Kaart: Gruusia. Kommenteerivad Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja Thbilisi kaitseuuringute keskuse politoloog Bidzina Lebanidze. Vt. samas: Ilves ja Paet veensid grusiine rahu otsima. Välisminister Urmas Paet ja president Toomas Hendrik Ilves helistasid oma Gruusia kolleegidele, et neilt toimuva kohta aru pärida. President T.H. Ilves rõhutas Gruusia ametivennale vajadust kõiki pooli vaos hoida

 1. Jäneda viimane mõisaproua ilmus eestlase ette / Andres Laasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2011-01-01

  Jänedal Pulli tallis 1. juulil esietendunud Hendrik Toompere noorema lavastusest "Pärast surma Jendalis" (MTÜ R.A.A.A.M). Autor: Urmas Lennuk, osades: Merle Palmiste, Rain Simmul, Sulev Teppart, Marta Laan, Hendrik Toompere noorim

 2. A climate-friendly agriculture in 2050; Ett klimatvaenligt jordbruk 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hjerpe, Karin

  2012-07-01

  Board of Agriculture has developed a basis for the role of agriculture in a road map towards a Sweden without a net greenhouse gas emissions in 2050. One possible reference scenario of how the development would be of no action is taken is presented in the report. Measures that can reduce greenhouse gas emissions from agriculture is discussed as well as instruments that could make the measures came about. Greenhouse gas emissions from agriculture depends largely on what is produced, and are therefore governed by what is consumed. Production can be made more efficient but not without any emission of greenhouse gases. According to the Swedish climate report 7.9 million tonnes of CO{sub 2} equivalent was released in the form of methane and nitrous oxide from livestock keeping and crop production in the agricultural sector in 2010. The report's reference scenario for agriculture is based on the assumption that the Swedish agricultural production in 2050 should be the same as today. The efficiency and productivity is expected to increase - productivity by 0.5 percent per year - which means that emissions of greenhouse gases decreases compared to 2010. The estimated emissions of methane and nitrous oxide from agriculture in 2050 amounts to 7.23 million tonnes CO{sub 2}-equivalent. In the national climate change reporting, the climate impact of agriculture also includes other flows of greenhouse gases than those in the agricultural sector. This applies to uptake and carbon dioxide emissions from land use, greenhouse gas emissions in direct energy use (energy use in stationary machines and fuel use in mobile machines), and greenhouse gas emissions from the production of imported input goods. When these flows are included in total emissions in the reference scenario in 2050, 9.49 million tonnes of CO2 equivalents will be emitted. Relevant measures the farmers themselves can take have been analyzed in terms of the effect they can make as well as cost-effectiveness and appropriate policy instruments to bring about measures. In total, the measures can reduce agricultural emissions in 2050 by nearly 20 percent. The substitution effect of replacing fossil fuels with bioenergy produced in agriculture implies that agriculture can contribute so that greenhouse gas emissions from other sectors also decreases, although increased production of crops for energy purposes means that emissions from agriculture thus increases, compared to the reference scenario.

 3. Tur och Retur : en kvalitativ studie om resan genom ett narkotikaberoende

  OpenAIRE

  Eriksson, Annette; Nyhlén, Anita

  2007-01-01

  The purpose of this study was to, through the life stories of four women and their experiences, thoughts and feelings according to a life in drug dependency reach an increased knowledge about how a dependency can arise, continue and be brought to an end. The question at issue were: How do a small amount of women describe and comprehend their experiences, thoughts and feelings according to their drug addiction seen through a process perspective. In order to answer that question three themes we...

 4. Sociala mediers påverkan på värde ur ett konsumentperspektiv

  OpenAIRE

  Berg, Johanna; Singh, Rosanna

  2017-01-01

  Syfte - Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar värde kring kläder för en konsument. Metod - För att få en djupare förståelse av syftet tillämpades en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.   Resultat - Resultatet av studien är att konsumenter skapar värde genom upplevelser/erfarenheter och förväntningar, vilket påverkas av individuella och sociala kontexter. Värde baseras på de sociala banden mellan individer på sociala medier. För att bygga re...

 5. Description and modelling of the solar-hydrogen-biogas-fuel cell system in GlashusEtt

  Science.gov (United States)

  Hedström, L.; Wallmark, C.; Alvfors, P.; Rissanen, M.; Stridh, B.; Ekman, J.

  The need to reduce pollutant emissions and utilise the world's available energy resources more efficiently has led to increased attention towards e.g. fuel cells, but also to other alternative energy solutions. In order to further understand and evaluate the prerequisites for sustainable and energy-saving systems, ABB and Fortum have equipped an environmental information centre, located in Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden, with an alternative energy system. The system is being used to demonstrate and evaluate how a system based on fuel cells and solar cells can function as a complement to existing electricity and heat production. The stationary energy system is situated on the top level of a three-floor glass building and is open to the public. The alternative energy system consists of a fuel cell system, a photovoltaic (PV) cell array, an electrolyser, hydrogen storage tanks, a biogas burner, dc/ac inverters, heat exchangers and an accumulator tank. The fuel cell system includes a reformer and a polymer electrolyte fuel cell (PEFC) with a maximum rated electrical output of 4 kW el and a maximum thermal output of 6.5 kW th. The fuel cell stack can be operated with reformed biogas, or directly using hydrogen produced by the electrolyser. The cell stack in the electrolyser consists of proton exchange membrane (PEM) cells. To evaluate different automatic control strategies for the system, a simplified dynamic model has been developed in MATLAB Simulink. The model based on measurement data taken from the actual system. The evaluation is based on demand curves, investment costs, electricity prices and irradiation. Evaluation criteria included in the model are electrical and total efficiencies as well as economic parameters.

 6. Programmerad eller Inte : programmering i skolan från ett lärarperspektiv

  OpenAIRE

  Rolandsson, Lennart

  2015-01-01

  In the intersection of technology, curriculum and intentions, a specific issue of interest is found in the gap between teachers’ intentions and implementations of curriculum. Instead of approaching curriculum and technology as something fait accompli, teachers are considered crucial in the re-discovery of what and how to teach. The thesis depicts the mind-set of teachers and their beliefs in relation to computing curriculum. Three perspectives are covered in the thesis. Based on original docu...

 7. Food truck som ett nytt fenomen i Skåne

  OpenAIRE

  Fromell, Hilda; Winter, Regina

  2016-01-01

  Food truck is a mobile restaurant business which originates from the United States, and can now be seen also in Sweden. There are specific guidelines regarding the food that are served from the food trucks rolling the streets of Skåne from 2013. For example the food should be ecological, which is in keeping with the other municipal goals regarding food and meal. The concept is communicated and marketed through social media, which makes it possible to effectively reach many people. Four food t...

 8. Tšetšeenia uus rahukava ei näe alistumist ette / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2006-01-01

  Eksiilis viibiv tšetšeenide välisminister Ahmed Zakajev saatis G8 tippkohtumisele läkituse, milles teatab, et läbirääkimised Venemaaga peavad algama eeltingimusteta. FSB ülem teatas, et tšetšeeni võitlejatel on aega 1. augustini, kui nad soovivad relvad maha panna ja amnestiat paluda

 9. Valgevene lavastaja toob tudengitega Tartus vaatajate ette naljaka Tshehhovi / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2008-01-01

  Minski lavastaja Sergei Turban toob 7. dets. Athena pööningusaalis lavale komöödia "Naljad armastusest", mis põhineb Anton Tshehhovi lühinäidenditel "Juubel" ja "Abieluettepanek". Mängivad Tartu Üliõpilasteatri näitlejad

 10. Valmib valus lavalugu perest : Athenas jõuab vaatajate ette Mart Kivastiku suhtedraama / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2008-01-01

  SA Eesti Teatri Festival esietendab 4. mail Athena keskuses Margus Kasterpalu lavastuses Mart Kivastiku näidendit "Meie isa, kes sa oled ..." Mängivad Vanemuise näitlejad Marika Aidla, Hannes Kaljujärv, Tanel Jonas ning Leino Rei

 11. Finansiellt incitamentssystem i offentlig organisation : en fallstudie på ett svenskt sjukhus

  OpenAIRE

  Nilsson, Philip; Andersson, Matilda

  2015-01-01

  Under många år har finansiellt incitamentsystem inom den privata sektorn diskuterats då verkställande direktörers kompensationer ska kopplas samman med företaget prestation med syfte att värdemaximera för aktieägarna. På senare år har finansiellt incitamentsystem fått mer och mer inflytande i offentliga organisationer med mål att effektivisera och förbättra kvalitén. Tidigare forskning antar skilda uppfattningar i hur finansiellt incitamentsystem lämpar sig för offentlig sek...

 12. Policy Instruments for an Increased Supply of Energy Crops; Styrmedel foer ett utoekat utbud av biobraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenkvist, Maria; Widmark, Annika; Wiklund, Sven-Erik; Liljeblad, Anna

  2009-05-15

  At present, energy crops are not commonly used as fuel for heat and power production in Sweden, but as a result of increased competition for biomass, the interest for agricultural fuels such as willow, straw, reed canary grass and hemp increases. The purpose of this study is through a qualitative study that includes a literature study as well as case studies carried out by interviews, with respondents in the agriculture- and energy sectors highlight the conditions for increased production and use of energy crops. The main objective is to propose relevant policy instruments that could increase the production and use of energy crops. The purpose with the proposed policy instruments is that they should serve as a basis for discussions with politicians and authorities regarding the supply of bio fuels through the use of energy crops. The result of the study indicates that the main obstacle for increasing the production and use of energy crops is that the cultivation of energy crops today is unprofitable. To reduce the production costs it is necessary to improve the competitiveness of energy crops, primarily in relation to wood chips. The study shows that there is a potential for reduction of production costs through development of the logistics chain. Policy measures promoting the use of bio fuels exists today, but are not fully used to increase the share of energy crops in the bio fuel energy mix. The reason for this is that they are generally not as cost efficient as alternative bio fuels. It is important that competition issues are addressed, both regarding competition issues between different bio fuels, but also competition issues between various energy crops that exists today. Further obstacles to accelerate the introduction of energy crops at the market are high investment costs for establishment of some of the energy crops. From the analysis in this study, the following policy instruments are suggested in order to increase the production and the use of energy crops within the power and heat sector 1. Financing of practical research and development of the logistics chain including harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops 2. Investment support to farmers cultivating energy crops with high investment costs 3. Introduction of a national program for development of regional projects supporting cooperation between actors on the energy crop bio fuel market. 1. Financing of Practical Research and Development of the Logistics Chain To reduce the production costs in order to increase the profitability, support for practical research and development of the logistics chain, which includes harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops, is suggested. For the success of practical research, it is important that the research is performed in close cooperation between farmers, entrepreneurs within the logistics chain dealing with harvesting, storage and transport of energy crops and energy companies. One way to achieve such cooperation is that the energy companies take the initiative for common research efforts, since neither the farmers nor the contractors on the market for energy crops normally take part in research projects. Neither do they normally have experience of applying for research funds. Common research efforts are also important to find cost-effective solutions for the entire logistics chain. This means that the financing for the research could be a combination of public support and support from the heat and power sector. 2. Investment Support to Farmers Cultivating Energy Crops with High Investment Costs In order to initially increase the interest in energy crops, contribute to establish a market for production of energy crops and manage high initial investment costs, problem that farmers face at the transition from traditional production of grain to energy crops, a development of the existing investment support scheme to include an additional number of energy crops are suggested. One of the purposes by including an additional number of energy crops within the scheme is that the energy crops with the best condition with respect to the farmer's competence, the logistics entrepreneur's technical preconditions, different quality of the soils and the suitability of different energy crops in different geographical areas can be used in order to increase production and use of energy crops. 3. Introduction of a National Program for Development of Regional Projects Supporting Cooperation between Actors on the Energy Crop Bio Fuel Market. Experiences from bio energy projects both in Sweden and in Finland shows that regional cooperation projects between energy companies, farmers, entrepreneurs within the logistics chain and other actors may by cooperation achieve increased production and use of energy crops.

 13. Kelle emotsioonile anda teksti ette lugedes hääl? Vaatlus mitmest perspektiivist / Ene Vainik

  Index Scriptorium Estoniae

  Vainik, Ene, 1964-

  2014-01-01

  Püütakse esile tuua, milliste inimloomusest tulenevate tõsiasjadega peab arvestama, kui hakata sünteeskõnele emotsioone matkivat prosoodiat lisama. Koondatud on lähenemised erinevatest teadusharudest

 14. Etiska Fonder : - Ett steg mot en mer hållbar värld?

  OpenAIRE

  Hamrin, Lisa; Orehag, Maria

  2011-01-01

  Today, there is no uniform definition of what an ethical fund is. Fund management companies choose themselves what they believe is ethical and not. The lack of the definition makes it difficult for consumers to understand why these funds are special compared to other funds. The purpose of this study is to examine three Swedish companies; KPA Pension, Swedbank Robur and Folksam, to obtain a clearer picture of the concept ethical funds and its definition. The study describes each company's view...

 15. Textrörlighet - ett begrepp I rörelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper; Liberg, Caroline; Geijerstam, Åsa af

  2012-01-01

  and developed within a project where students' reading in three different topic areas was studied: mother tongue (Swedish), social science, and science. Following this presentation, we show how the concept, in combination with other analytical concepts, is used to capture students' domain-specific literacy...... constructed by students when talking about what has been read but also in their writing, in comparison with the norms and values underlying the preferred content in perspective of the school as an institution....

 16. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 17. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 18. En retorisk analys av Fahrenheit 9/11 ur ett dokumentärhistoriskt perspektiv

  OpenAIRE

  Häll, Karin

  2006-01-01

  The history of rhetorics in documentary film is a long one. The French brothers Louise and Auguste Lumiére were among the first persons who produced a documentary and their work has had a big impression in the history of documentary during the 1900 century. John Grierson has been called “the father” of documentary film. He produced films in the English speaking part of the world and he is the founder of the concept “documentary film”. Propaganda filming has a big part in the history of docume...

 19. Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Carleheden

  2002-01-01

  Full Text Available Education has never only been about teaching facts about the world. It has also always been about passing on values to pupils. This aspect of teaching is not fulfilled if pupils only learn the meaning of the favoured values. A teacher should also be able to make his or her pupils believe in those values and to act according to them. Thus, teaching is also a kind of political socialisation. The values taught change historically and this change is related to the political history of a society. The empirical point of departure of this article is the fact that it is currently possible to observe signs of such a value transformation. We are not anymore to become good national patriots, atomistic possessors of negative rights or loyal cogs in the welfare state machinery, but democratic citizens in a radical sense. This article takes Jürgen Habermas’ Faktizität und Geltung as its theoretical point of departure. With the help of Habermas, the above mentioned value transformation will be interpreted. The aim of the article is to use Habermas’ theory to give a general idea of the possibility and meaning of a normative education of democratic citizens.

 20. Julia Scher / Julia Scher ; interv. Tilman Baumgärtel

  Index Scriptorium Estoniae

  Scher, Julia

  2006-01-01

  Ameerika installatsiooni- ja tegevuskunstnikust Julia Scher'ist (sünd. 1954) ja tema loomingust, telefonivestlus kunstnikuga 15. II 2001. Installatsioonidest, milles kunstnik kasutas järelevalvesüsteemide võrgustikke, virtualsest SM-klubist elektroonilisel teadetetahvlil The Thing, New Yorgis baseeruva võrgugalerii "Adaweb" jaoks valminud võrguprojektidest "Konsent Klinik (1997) ja "Security Land" (1995) ning muust

 1. ÜleLinna regedisko

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Tartu Genialistide klubis 7. novembril toimuvast üritusest, kus näidatakse hiphopile ja elektroonilisele muusikale mõju avaldanud dub-muusika teket ning arengut käsitlevat Bruno Natali filmi "Dub echoes" ja filmile järgneb tantsupidu

 2. Kunstielu / Jaak Kangilaski

  Index Scriptorium Estoniae

  Kangilaski, Jaak, 1939-

  2016-01-01

  Kunstipoliitiline retoorika. Kunsti esteetilised paradigmad. Võimude pragmaatika. Majanduslik soosing ja poliitilised keelud. Kunstnike Liit. Näitused. Noortekoondis. Surve tugevnemine viis perestroikani. Kunstielu uuel ärkamisajal.

 3. Estonskaja elektronika kitaiskoi sborki / Andrei Demenkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Demenkov, Andrei

  2003-01-01

  Eesti majanduses on lõppemas allhanke periood, kohalikud firmad tulevad turule oma toodetega. Firma Digibest OÜ on spetsialiseerunud uuele suunale tehnikas - mobile computing - miniatuursed elektroonilised aparaadid

 4. "Kas Lavrenti Pavlovitsh Beria - poliitbüroo liige - ei olegi siis partei?" : ääremärkusi L. Beria "uuele kursile" vastupanuliikumise mahasurumisel 1953. aasta kevadel / Tõnu Tannberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2005-01-01

  Vastupanuliikumisvastase võitluse meetodite ja taktika muutumisest L. Beria juhtimisel NSV Liidus. Lisa: Repressioonide ulatus Balti liiduvabariikides ja Ukrainas aastatel 1944-1953 L. Beria märgukirjade alusel

 5. Hispaania uuel valitsusel on vähe mänguruumi. Rahvapartei liider Mariano Rajoy lubas rakendada karmi säästupoliitika / Katri Soe-Surén

  Index Scriptorium Estoniae

  Soe-Surén, Katri

  2011-01-01

  Hispaania valimistel võitnud konservatiivse Rahvapartei juht Mariano Rajoy lubas taastada turgude usalduse Hispaania vastu, tema partei lubab peatada üleliigsed kulutused ja restruktureerida finantssüsteemi

 6. Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv : - Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar ioch med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

  OpenAIRE

  Boode, Gabriella

  2009-01-01

  AbstractTitle: Swedish freedom of speech compared to european freedom of speechNumber of pages: 57Author: Gabriella BoodeTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation inSwedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to theSwedish constitution...

 7. Index viktat efter omsättning : Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

  OpenAIRE

  Walljaeger, Christoffer; Uhrdin, Susanna

  2005-01-01

  Om den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde automatiskt överexponeras när en aktie handlas över dess verkliga värde och underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att kapitalviktade index är fundamentalt och strukturellt bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde och undervikt...

 8. Sjöfarten som ett socialt system:om handelssjöfart, risk och säkerhet

  OpenAIRE

  Mårtensson, Magnus

  2006-01-01

  In spite of intensive international work on safety regulations the world has repeatedly witnessed major shipping accidents. The work that has been and is being carried out, both in practical and research terms, to increase safety at sea has mainly been focused on technical improvements and an effort to minimize different types of human errors. This, however, does not appear to lead to a decrease in the number of accidents and incidents. Very few studies of the safety problems for shipping exi...

 9. Management of polluted waters from a repository at Forsmark; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. The sanitary wastewater clearly is the polluted water that possesses the greatest potential risk to human health and the environment. On the other hand it is fully treatable, which means that nuisance and negative environmental impact can be avoided. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the prevailing conditions during construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called 'open wastewater planning'. The method helps its users to consider the local physical conditions and the prerequisites of the planned activities, as well as the legislative, practical and economical demands. The work comprises three different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. Before the final decision is made, it is recommended that the alternatives are evaluated from a broad perspective by SKB, taking into consideration the value of recycling and goodwill. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient 'kylvattenkanalen' (the cooling water intake channel) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. There is no expected impact on the cooling water quality of relevance to the operation of the nuclear power plant. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, the risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimized. It is also the authors' opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors' conclusive assessment of the environmental impact of the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, there will be an impact on the small forest lake 'Tjaernpussen'. The water of the lake will be slightly saline, and in the case of a combined tertiary treatment of wastewater with treatment of leachate and drainage water, or a new local treatment facility for wastewater, the nutrient levels of the lake water will increase. This will increase the growth of macrophytes, as well as micro algae. The water will get a greenish colour and decreased clarity, but there is no risk for oxygen depletion or bad smell. Costs for treatment of the polluted waters have been estimated and found reasonable. Investments for treatment of sanitary water will not exceed 2.5 million SEK. Operation and maintenance costs included, the annual cost will approximately reach a 200,000 SEK a year. Costs for treatment of drainage water and leachate are of the same magnitude. Expressed per kg reduced nitrogen, the treatment cost will be about 70 SEK per kg

 10. Management of polluted waters from a repository at Oskarshamn; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. Several different alternatives of action have been investigated and compared in terms of environmental impact, economy and technical aspects. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the conditions during the construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called ''open wastewater planning''. The work comprises six different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation, as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. A urine diverting system combined with a local system for treatment of wastewater has been found to be the most interesting solution. The least attractive alternative in relation to the claimed demands is a traditional system for mixed wastewater connected to the existing wastewater treatment plant at the Oskarshamn nuclear power plant. This is mostly due to the high estimated cost for the connection pipe. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps as overland flow areas and wetlands for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient Ekerumsviken (the Baltic Sea) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimised. It is also the authors opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors conclusive assessment of the environmental impact from the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, the creek Oxhagsdiket will change its character in terms of a higher and more even flow. Today the creek is periodically dry; in the future it will lead 20-30 litres/second all year around. The water will be slightly saline and spiked with nutrients, especially in the upper part. This change of character is not necessarily negative; with the proposed ponds and wetlands an interesting water body is expected in terms of biodiversity and aesthetics. There will be no health risks for humans or animals. During summer time, the salinity in the lower part of Laxemaraan may equal that of Ekerumsviken. Situations like these are assessed not to have any negative impact on the water body, neither in the wetland upstream nor downstream of road 743. The annual content of phosphorous in the discharged treated sanitary wastewater has been estimated to a maximum of 25 kg a year. The treated wastewater will be diluted directly after discharge with the drainage water also discharged into Oxhagsdiket. The remaining phosphorous will stimulate biotic growth, but can not lead to algal bloom or other adverse situations in the recipients. Where the tributary Oxhagsdiket meets the stream Laxemaraan, the concentrations of phosphorous will be equal or lower than the ones of the stream water. Considering sampling results from the recipient control program, the primary production in Ekerumsviken is not restricted by nitrogen. Therefore, the discharged amount of nitrogen resulting from the activities of the final repository will not lead to increased algal production. Furthermore, the retention time in the bay is short and the concentration of ammonium is low, which means that the level of dissolved oxygen won't be reduced. Investments for treatment of sanitary wastewater will not exceed 4 million SEK.

 11. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  OpenAIRE

  Måhl, Anna

  2007-01-01

  Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att de...

 12. Erfarenhetsåterföring : Diskussionsforum ett nytt verktyg för erfarenhetsåterföringen

  OpenAIRE

  Bouchnak, Micke Amir

  2009-01-01

    Abstract This is a bachelor’s thesis within the program society development on the collage Mälardalens högskola. The subject that will be handled is knowledge recycling, this intervenes very well with the program I am undergoing, and this is because Construction Company’s does in general do the same mistakes over and over again. In the long run this will mean higher end prices for the end user. Knowledge recycle is a subject that haven’t been researched a lot, and therefore the choice of th...

 13. Konflikter, ogräs eller frön? : Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Aarvaag, Evalinda; Lindroth, Linda

  2016-01-01

  Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter mer konstruktivt. Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. Konflikter kan förmodligen inte undvikas men hur konflikter hanteras är avgörande för att en organisation och dess anställda skall mogna och utvecklas. Det ha...

 14. Responsibility for safe management of spent nuclear fuel - a legal perspective; Ansvarstagande i kaernbraenslecykelns slutsteg - ett raettsligt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cramer, Per; Stendahl, Sara; Erhag, Thomas (Dept. of Law, Univ. of Goeteborg, Goeteborg (Sweden))

  2010-10-15

  This study analyzes, based on Section 10 of the Swedish Nuclear Activities Act, the legal structures surrounding the issue of responsibility for safe management and final disposal of spent nuclear fuel. The purpose is to shed light on the legal aspects that must be considered in the future licensing process and thereby contribute to a better understanding of the importance of the legal structures for the decisions about final disposal that lie ahead of us. The overall question is thus future-oriented: What interpretation is it reasonable to assume will be given to the requirements of the Nuclear Activities Act on 'safe management and final disposal' of the spent nuclear fuel in the coming licensing process? The approach we take to this question is in part traditionally jurisprudential and based on a study of the travaux preparatoires (drafting history) of the Act and other legal sources. In addition, a study of legal practice is included where previous licensing processes are studied. One conclusion that can be drawn from this study is that the Swedish regulation of nuclear activities creates a legal basis for exacting far-reaching industrial responsibility from the reactor owners, but also for an extensive and interventionist state influence over the activities. Of central importance in the model for division of responsibility that was established via the Nuclear Activities Act in 1984 is the RDandD programme (Research, Development and Demonstration). The RDandD programme reflects the political will that the requirement of 'safe management' should be met through research. The statutory forms for how the programme is to be organized reflect an ambition to place great responsibility for execution and financing on the industry, but also, and not least, an ambition to retain instruments of control and influence in the hands of the state. It is difficult to judge whether the hopes of the 1980s regarding the influence of the public over this process have been fulfilled. However, this regulatory framework gives the Government great leeway in imposing requirements on the industry with regard to different alternatives for managing the spent nuclear fuel. Based on the general formulation of the regulations, the answer to the question regarding the interpretation of the requirements in Section 10 of the Nuclear Activities Act is that this interpretation is in the hands of the political majority at the time of the licensing process. In other words, the question of what is safe according to the Nuclear Activities Act is a political one, and the legal interpretation is ultimately made by the Government and not by a court. If at the time of the decision there is a political majority that opposes granting a licence, legal argumentation may be offered, but hardly otherwise. This is a conclusion that is confirmed by the review of previous licensing decisions. Responsibility for management and disposal of spent nuclear fuel is regulated in Sweden by several different laws and regulatory complexes, which means that the regulatory frameworks overlap each other. It has been noted that a permit and licence for a final repository have to be applied for under both the Nuclear Activities Act and the Environmental Code. This study describes in general terms the parallel regulation of environmental, nuclear safety and radiation protection matters on the national and European levels. Examples are given of regulatory responsibility for waste management and for provision of information in connection with licence applications for final disposal within the framework of Euratom and the EU Treaty. Finally, the consequences of this type of parallel regulation for the Swedish licensing process are discussed. The study shows that due to parallel regulation at a national level, there are certain risks of overlap and contradiction, not least as regards conditions governing environmental responsibility as well as nuclear safety and radiation protection. Perhaps the greatest challenge for the development of civilian nuclear energy production is the need to create a regulatory framework that effectively prevents civilian nuclear activities from contributing to an increased proliferation of nuclear weapons. The purpose of this study is to describe and analyze how responsibility for upholding international commitments regarding non-proliferation of nuclear weapons is concretized in connection with the final disposal of spent nuclear fuel in Sweden. In the concluding chapter of the report, we present the investigation's overall conclusions regarding the regulation of responsibility in for the final disposal of spent nuclear fuel

 15. Tantsupäev toob publiku ette säravaid balletitähti / Raimu Hanson

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Raimu, 1957-

  2006-01-01

  29. apr. esinevad Vanemuises rahvusvaheliselt tuntud tantsijad - Tamara Rojo, Jan-Erik Wikström, Inaki Urlezaga, Anna Valev, Olga Volobujeva, Priit Kripson, Diana Cuni ja Kristoffer Sakurai -, et tähistada rahvusvahelist tantsupäeva

 16. Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  OpenAIRE

  Nordström, Frida

  2013-01-01

  Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. Undersökningen omfattar också den svenska linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som har tillverkats av dem.
 
 Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillv...

 17. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 18. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 19. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 20. Process and sensor diagnostic: Data reconciliation for a flue gas channel; Process- och sensordiagnostik: Dataaaterfoerening foer ett roekgastaag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Christer; Dahlquist, Erik [Maelardalen Univ., Vaesteraas (Sweden). Dept. of Public Technology

  2003-10-01

  The project has shown that model-based data reconciliation can be used in heat and power plants, but it needs support of soft sensors. Generally power plants are not equipped with more sensors than required by control systems, environment and financial reports. Soft sensors are needed to compensate for lack of redundancy in mass-flow sensors. Redundancy makes it possible to isolate gross errors. The smallest error needed to be determined sets the requirement on the process model accuracy. Tools available today from this project are; classification of different process sections with redundancy analysis and gross error detection. Quantification of the errors with the mass balance model has not been successful and this part needs further development. Theoretical comparison of the three different methods presented resulted in favour of data reconciliation based on a mass balance model. The mass balance model has a structure based on physical reality. The searches for gross errors are transparent to the user. It can handle sensor failure. The statistical linear model is preferred for smaller process sections when transparency is not needed and focus is on fast, simple and cheap implementation. Data reconciliation based on steady-state energy balance has the same origin as the mass balance model. Data reconciliation based on energy balance is harder to compute and its sensors difficult to classify. The drawback is complexity, but the strength is that the large number of temperature sensors can be used in the data reconciliation. Large gross errors are detected and quantified for most process mass flows with acceptable accuracy. Performances for small errors are not as good. Performance of the data reconciliation is strongly dependent on precision in the process models. This conclusion is drawn from comparison with other studies that show good performance for laboratory simulations. There are still many parts to develop further as: Soft sensors, tests for identification of gross errors, computation of covariance matrix, quantification of gross errors.

 1. Behovsstudie för implementering av ett informationshanteringssystem i el-utvecklingen på Volvo Car Corporation

  OpenAIRE

  Malvius, Diana

  2007-01-01

  VSEM project and the need for a more efficient way of handling requirements and information are highly apparent. The overall objective of this thesis is divided into two parts: 1. To identify criteria/factors leading to a successful introduction of an information management system. 2. To develop an implementation process for a requirement management system – the first step towards a PLM system in EE development at VCC. This will be done through interviews with employees, a literature review a...

 2. Transport energy supply. An outlook with a European perspective; Transportsektorns energifoersoerjning. En utblick med ett europeiskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Bengt; Jonsson, Daniel K.

  2009-03-15

  Climate change, energy security and competitiveness are prime priorities within EU energy policy. Energy supply is today dominated by fossil fuels and renewable energy only contributes with a limited amount. This situation is even more accentuated within the transport sector. In the climate and energy package, decided in December 2008, there are several parts that will affect transport energy supply. Existing business-as-usual scenarios indicate an increased energy use within the EU transport sector during the next decades. The fraction of transportation energy used for aviation is expected to increase. In the scenarios, biofuels are expected to increase to 7-10% of total energy demand within the transportation sector. In policy scenarios, assuming actions to reduce emissions and increase the use of renewable energy this fraction will increase to 10-20% of total transportation fuel use. Petroleum products will in most of the studied scenarios continue to dominate transport energy supply until 2030. Alternative transportation fuels will not dominate transport fuel before 2050. Four development paths for transport energy supply are discussed in this report (fossil fuels, biofuels, hydrogen and electricity). Similarities exist especially between systems based on liquid fossil fuels and systems based on biofuels, and between systems based on hydrogen and electricity. Biofuels and fossil can utilise existing vehicle technologies and systems for fuel distribution. The use of fossil fuels is restricted due to its impact on climate change whereas there are limitations in the natural resources available for biofuel production. Hydrogen and electricity could be produced from a variety of energy resources and used with low or even negative CO{sub 2} emissions seen over the total life-cycle. Heavy and costly storage of the fuels is, however, a negative aspect for these fuels compared to liquid fossil fuels and biofuels. Even though the hydrogen and electricity systems have many similarities there is a significant difference in the fact that there already exists a well-developed distribution system for electricity. Energy demand reductions are central for obtaining a robust and environmentally acceptable energy supply for the transport sector. There still exist large potentials for reducing the specific energy consumption (MJ/km) of motor vehicles with technical measures. The scenarios studied in this report show that the transition to new transport fuel systems will take a long time. A fundamental decision problem for this transition will be the major uncertainties regarding future technology development. These uncertainties and the long time perspectives involved will require much from the decision makers as they will have to decide on long-term investments while preserving enough flexibility to handle the existing uncertainties around different energy supply solutions

 3. Meelis Lao astub kohtu ette McDonald's Eesti ründamise eest / Martin Hanson, Peeter Raidla

  Index Scriptorium Estoniae

  Hanson, Martin, 1984-

  2005-01-01

  Prokuratuur süüdistab Meelis Laod McDonald'si omavolilises sulgemises rendivaidluse tõttu. Skeem: Meelis Laoga seotud firmad. Vt. samas: Omakohus kohut ei mõjutanud; Mõis: Lao tegutseb efektiivselt

 4. Muusikamaailm : Hooaja algus Kuninglikus Ooperis. Gian Carlo Menotti Helsingis. Messiaeni ooper heliplaadil. Salzburgi festivali ette Ruzicka / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  Londoni Royal Opera House avati 1. dets. galaõhtuga pärast 2 aastat kestnud ümberehitusi. Seoses oma ooperi "Konsul" uuslavastusega Soome Rahvusooperis viibis Helsingis C. G. Menotti. O. Messiaeni ainus ooper "Püha Franciscus Assisist" jõudis heliplaadile. Salzburgi festivali kunstiliseks juhiks aastast 2001 valiti P. Ruzicka

 5. Foreign materials in a deep repository for spent nuclear fuels; Fraemmande material i ett djupfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, C.; Christiansson, Aa.; Wiborgh, M. [Kemakta Konsult AB, Stockholm (Sweden)

  1999-12-01

  The effects of foreign substances introduced into a spent-fuel repository are reviewed. Possible impacts on processes and barrier-functions are examined, and the following areas are identified: Corrosion of the spent-fuel canister through the presence of sulfur and substances that favor microbial growth; impacts on the bentonite properties through the presence of cations as calcium, potassium and iron; radionuclide transport through the presence of complex-formers and surface-active substances.

 6. One goal, several means? - Combinations of policy instruments in climate policy; Ett maal flera medel? - Styrmedelskombinationer i klimatpolitiken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soederholm, Patrik

  2012-04-15

  The purpose of this report is, based on previous theoretical and empirical research, to analyze the conditions under which a combination of policy instruments can improve the effectiveness of climate policy and which the most important general lessons are, for the design of various policy instruments and combinations thereof. The focus of the report is based primarily on the achievement of long-term climate goals, especially an adaptation to radically lower emissions levels by 2050. This entails that we pay special attention to how policies can be designed to promote technological development on climate change, and how the relationship between an effective, legitimate and politically viable climate policy can be designed (including the need for so-called second-best solutions). The analysis assumes that the instruments are introduced to promote economic efficiency. An economically efficient climate policy means: A policy that ensures that a given reduction in emissions of greenhouse gases can be done at the lowest possible economic cost (known as cost-effectiveness) and that the reduction is driven to the point where the cost of further reduction is as high as the value of the marginal damage. A central task of an effective policy is to identify situations which means that economically efficient measures will not be implemented spontaneously by the market players. In a market economy the outcomes is determined of the millions of decisions by individual actors (households and companies) do in everyday life, and the central question is therefore whether these actors face incentives to ensure efficient choices. If not, it may be the result of a so-called market failure and the role of politics will be to correct for this failure. The analysis is based on a number of important limitations. The report consists of a literature synthesis. We don't make any assessment of the empirical importance of different motifs that may be the basis for the introduction of different combinations of policy instruments. We don't discuss explicitly Swedish conditions and the report should not be read as a review of the existing climate policy in Sweden. Another important distinction is that the focus of the analysis is on the need for policy instruments combinations, to achieve long-term climate goals. We don't analyze the question of how individual policy instruments can contribute to the achievement of other political objectives (eg security of supply of energy supplies). We argue that the establishment of a price on carbondioxide should be the 'engine' in a climate policy. That policy instrument addresses directly the market failure which is linked to greenhouse gases. It is such a price that basically generates carbondioxide-reducing measures of various kinds, and make it more profitable to invest in research and development (RandD) as well as in infrastructure aimed at developing new or improved climate-saving technology. The report discusses briefly the choice between carbon dioxide tax and emissions trading, and the conditions under which one instrument is more effective than the other. In a situation where there is uncertainty about the future (marginal) cost for reduction, the efficient choice between a tax on emissions or an emissions trading system, will depend on how the damage caused by emissions vary with changes in emissions levels. The harm caused by climate change is not due to the flow of emissions but on the cumulative amount of emissions over a long period. Under those circumstances, a tax may be preferable to a trading system

 7. Examensarbete ”Nuodå” Ett samarbete med AB O.H. Sjögrens

  OpenAIRE

  Leósdóttir Löfgren, Kolbrún

  2005-01-01

  The ambition of this project is to make an overview of the Swedish upholstery industry and to make a suitable complement to the Carl Malmsten upholstery collection. The Swedish furniture industry employs about 20 000 people in 815 companies. Totally the branch had a turnover of 17,5 billion Swedish krona in the year 2000. Of these 815 companies most of them are small family driven companies with low-tech industry. 10 % of the 815 companies stand for 60% of the production. These are large-scal...

 8. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 9. Kreml võttis ette järjekordse lääne energiakompanii / Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Paris, Krister, 1977-

  2008-01-01

  Venemaal vahistati Briti kodanikud Ilja ja Aleksandr Zaslavski, FSB väitel kogusid nad ebaseaduslikult infot välismaiste nafta- ja gaasikompaniide jaoks. Korraldati läbiotsimine ettevõtetes BP ja TNK-BP, kus FSB väitel leiti spionaazhile viitavaid asitõendeid. Vaatlejate arvamusi

 10. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 11. Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mårten Björkgren

  2014-06-01

  Full Text Available The school teaching in Finland is traditionally divided into different subject lessons. Although several curricula for decades have stressed the importance of integrating subjects to each other, the didactical development of subject integrated teaching has been quite week. The authors of this article are all involved in the training of subject teachers for the Swedish schools in Finland. The article stresses the importance of integrating subject content knowledge into value education. With the theoretical discussion as a starting point, the authors describe their subject integrated project for student teachers in history, social science, religion, philosophy and literature. During the working process it was obvious that the student teachers used their own subject content knowledge, but as they worked in mixed subject groups, they also realized how to co-operate and ask questions to persons with other kinds of subject content knowledge and perspectives. It was challenging for the student teachers to combine new subject integrated perspectives with new digital methods, but considering the ambitions of the curricula, these kinds of integrated processes seems to be important in teacher training

 12. Spel som ett berättande medium : Att kartlägga narrativets utveckling inom Tv-spel

  OpenAIRE

  Kedfors, Fredrik; Berg, Kaisa

  2014-01-01

  This essay is about the use of narrative in video games, and the discussion surrounding it. For years ludologists (game researchers) and narratologists (narrativity researchers) have been arguing about how to analyze narrativity in games. While ludologists have chosen to see games as a product by itself, and therefore something to be analyzed separately, narratologists instead see games as a narrative medium alongside film, theater and books. This essay starts by taking a look at the argument...

 13. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Haga Gripsrud

  2015-01-01

  Full Text Available Expressive writing as a self-help tool one year after the breast cancer diagnosis – results from a Norwegian pilot study The article presents findings from a pilot study on expressive writing, a therapeutic method undescribed in a Norwegian scientific context. Objective: 1. Gain qualitative data on breast cancer women’s experiences with expressive writing. 2. Evaluate the intervention’s feasibility, based on participants’ experiences of the instruction, procedure, and circumstances for writing. Method & design: The study has an exploratory descriptive design. Data collection was achieved through in-depth interviews, followed by experiential thematic analysis of transcripts. Results: Two women enrolled, participating in writing/interviews. Analysis revealed three themes: "The experience of the writing process", "Writing as working through and work to clear the mind", "Strength and vulnerability in relation to others". Conclusion: Findings reveal that expressive writing was experienced as achievable for two breast cancer women, one year after diagnosis. Writing provided an opportunity to work through, and sort out, feelings and thoughts connected to participants’ lives and illness experiences. The instruction was evaluated as easy to understand and inspiring. The women became absorbed in electronic writing in their own homes. They both recommended expressive writing for other women with breast cancer, especially in the period after initial diagnosis.

 14. Pianist Sven Kullerkupp kahel rindel

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Avakontserdist Tartu linnamuuseumi uuel klaveril. Tartu linnavalitsuse ja Cup Sound Recording Studio ühisprojektist: noorte heliloojate ja esitajate võistlusest "Mu:sa 2002", mille tulemusel valmib heliplaat

 15. Ettevõtte turgu valitsev seisund ning selle kuritarvitamine / Kristi Poogen

  Index Scriptorium Estoniae

  Poogen, Kristi

  1997-01-01

  Turgu valitseva ettevõtte mõistest, kaubaturust ja geograafilisest turust ning turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest (ebaõiglased hinnad, diskrimineerimine, seosmüük) vastavalt uuele konkurentsiseaduse eelnõule

 16. Nii loodi fond Mälestus / Linda Järve

  Index Scriptorium Estoniae

  Järve, Linda, 1946-

  2003-01-01

  12. dets. 2002.a. kirjutasid sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu esimees Eri Klas ja Tallinna noorte klubi Kodulinn juhataja Tiina Mägi alla lepingule, millega pandi alus Eesti Rahvuskultuuri Fondi uuele nimelisele allfondile Mälestus

 17. Perm neelas komid / Jaak Prozes

  Index Scriptorium Estoniae

  Prozes, Jaak, 1965-

  2004-01-01

  Permikomi autonoomse ringkonna ühinemisest Permi oblastiga. Autori arvates viitab ühinemisprotsess ühemõtteliselt uuele kujunevale Venemaa rahvuspoliitikale, etniliste eripärade tasalülitamisele

 18. USA uus luuresheff tõhustab spioonivõrku / Neeme Raud

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud, Neeme, 1969-

  2004-01-01

  USA Luure Keskagentuuri uueks peadirektoriks saab senati poolt kinnitatud Porter Goss, kelle esimesteks sammudeks uuel ametikohal on luureohvitseride motiveerimine suuremate riskide võtmisele ja globaalse agentide võrgu tõhustamine

 19. Matriarhaat või patriarhaat - kas meeste päralt on ainult reede? : "M Klubi" 80! / Ela Tomson ; intervjueerinud Anti Einpaul

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomson, Ela, 1945-

  1998-01-01

  Teleseriaal "M Klubi" uuel hooajal, stsenarist Toomas Kall, režissöör Roman Baskin : Baltic Entertainment Company. Võrdlus teiste seriaalidega. Arvamuse ütlesid Ela Tomson, Mati Põldre, Jaak Allik, Eino Baskin

 20. Фабрику Kalev продают норвежской фирме / Андрус Карнау, Райго Неудорф

  Index Scriptorium Estoniae

  Карнау, Андрус

  2010-01-01

  AS-i Kalev Chocolate Factory osta sooviv Orkla kontrerni esindajate kinnitusel hakatakse edaspidi toodangut eksportima nii Balti- kui Põhjamaadesse. Enne varade üleminekut uuele omanikule tuleb ära oodata Kalevi aktsiate aresti alt vabanemine

 1. Kalevi uus omanik tahab ettevõtte eksportima panna / Raigo Neudorf ; kommenteerinud Kuldar Leis, Kati Kusmin, Vjatšeslav Leedo

  Index Scriptorium Estoniae

  Neudorf, Raigo

  2010-01-01

  AS-i Kalev Chocolate Factory osta sooviv Orkla kontrerni esindajate kinnitusel hakatakse edaspidi toodangut eksportima nii Balti- kui Põhjamaadesse. Enne varade üleminekut uuele omanikule tuleb ära oodata Kalevi aktsiate aresti alt vabanemine. Diagramm

 2. Imevaip kui majanduse šanss / Sulev Oll ; kommenteerinud Ants Reinumägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Oll, Sulev, 1964-

  2010-01-01

  Ekspordiks tootvad Eesti ettevõtted on uuel tõuslainel - teenivad kasumit ja värbavad uusi töötajaid. Vaibatootja Narma LV, metallkonstruktsioonide valmistaja OÜ Contractor, elektrimootorite komponentide tootja AS Kolmeks

 3. Paremad filmid 6 : Põrgulik amet / Jaanus Noormets

  Index Scriptorium Estoniae

  Noormets, Jaanus

  2006-01-01

  Hongkongi põnevusfilm "Põrgulik amet" ("Mou gaan dou") : režissöörid Andrew Lau, Alan Mak : 2002. Film on aluseks Martin Scorsese uuele filmile "Kahe tule vahel" ("The Departed"). Lisa "Originaali tegija kiitis uut filmi"

 4. Shell = Statoil / Taivo Paju

  Index Scriptorium Estoniae

  Paju, Taivo, 1968-

  2002-01-01

  Ettevõtte- ja teeninduskultuurist Statoili tanklaketis ning võimalikest muutustest, juhul kui Statoilil õnnestub Shelli tanklad ära osta. Lisad: Statoili töötaja ja arenguvestlus; "Rusikareeglid" Statoili uuele töötajale

 5. Mötet mellan skäggiga män : Hur ett socialt möte skapar en plats

  OpenAIRE

  Werbowsky, Charlotte

  2016-01-01

  ABSTRACT Today our physical appearance is more important than before. The way we physically present ourselves is how many of us would like to be seen. By acting a certain way, dressing a certain way or spend time with a certain social group we identify ourselves. A certain style that an individual presents can say something about what that individual are interested in and how the person spends his or her time. Today many complement their physical appearance with a physical attribute like a be...

 6. Word-of-blog : Hur WOM på bloggar påverkar ett företags försäljning

  OpenAIRE

  Larsson, Sara; Johansson, Johanna

  2010-01-01

  Företag har länge använt sig av samtal mellan människor för att sprida budskap om produkter, tjänster och varumärken. Forskare visade redan på 1950-talet att denna typ av informella konversationer, även kallad word-of-mouth (WOM), påverkar konsumenters köpbeteende och företags försäljning. I och med utvecklandet av Internet har WOM fått ytterligare uppmärksamhet och idag ser vi att fler och fler företag använder sig av kanaler såsom internetforum och bloggar som del av sin marknadsföring. Tro...

 7. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 8. Two-stage combustion, a new concept in reducing alkali related operational problem; Tvaastegsfoerbraenning, ett nytt koncept att minska alkalirelaterad driftproblematik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hjoernhede, Anders; Hermansson, Sven; Seemann, Martin; Alamia, Alberto; Larsson, Anton; Davidsson, Kent; Niklasson, Fredrik; Atongka Tchoffor, Placid; Jones, Frida

  2012-07-01

  A possible way to reduce alkali related problems during thermal conversion of fuels into heat and power is to thermally split the fuel into a relatively alkali-lean gas stream and a relatively alkali-rich char stream. The alkali-lean gas stream could then be combusted and used for high-temperature purpose, e.g. superheating of steam. The char residue could be combusted for heating of e.g. steam tubes at inferior temperatures. The purpose of this project has been to study and demonstrate such two-stage combustion, with separation of the early devolatilization from alkali-rich fuels for steam superheating. Within the project, it has been investigated if this type of thermal conversion is thermo-economically feasible. Furthermore, it has been investigated in laboratory and pilot scale trials, which kinds of fuels, temperature levels and fuel residence times that are required to achieve a flue gas with significantly lower concentrations of alkaloids, compared to single-stage conversion. The results from the thermo-economical simulations show that it is possible to arrange the heat exchanger surfaces in a power plant for thermal two-stage conversion. Compared to traditional one-stage combustion, the electricity efficiency could be increased from 35 % to more than 38 %. However, the results from combustion, gasification and pyrolysis in lab, together with gasification trials in the Chalmers pilot plant, show that the investigated woody fuels (bark and wood pellets) do not seem to be feasible for two-stage conversion. These fuels emit alkaloids exclusively in conjunction with the devolatilization in opposite to the desired effect. On the other hand, straw is a potential fuel candidate for two-stage conversion, since straw emits alkaloids during both devolatilization and char conversion. Furthermore, the results show that increased temperature generally causes increased alkali release. From the results it is suggested that the propensity of a fuel to release alkali during devolatilization or char conversion rely on if the alkali is bound organically to the fuel or as soluble or non-soluble salts. Chemical fractionation could, therefore, possibly be used as analysis method for the suitability of a fuel to be used in two-stage conversion. Future trials and investigations of two-stage conversion for separation of a alkali-lean gas of with the devolatilization should, hence, be preceded by chemical fractionation and limited to fuels that are expected to release alkaloids during the char conversion.

 9. Biodiversity on mire ecosystems and drained peatlands - a basis for environmental peat harvesting; Biologisk maangfald paa myrar och dikad torvmark - underlag foer ett miljoemaessigt torvbruk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stedingk, Henrik von (Swedish Biodiversity Centre, Uppsala (Sweden))

  2009-07-01

  The interest of peat harvesting has increased, due to the political ambition to reduce greenhouse gas emissions and to increase the use of local energy sources. Peatlands drained for forestry, a common resource in Sweden, can be a good energy source in terms of greenhouse gas emissions, under certain conditions. The question is what consequences increased peat harvesting would have on biodiversity in the forest landscape. To answer this question this literature study was performed to summarize what is known about the life of a natural and drained mire, and to discuss what conservation values could be found on a drained peatland. The definition of mire is a wetland with active peat accumulation, even if mires also are distinguished based on specific plant communities. A mire often contains several mire types. Some mire taxa are specialized for living on mires, other organisms have other main habitats but utilize the mire for fulfilling their life cycle. The level of knowledge varies for different organisms. The best known groups are vascular plants and bryophytes. They are also used for classifying mires since their abundance is related to gradients of pH, fertility and water level. Arthropods is a diverse group on mires favored by open moist forests and water pools. Poor mires with restricted flora may be good insect habitats. Birds are found in habitats rich in insects. Large mires are richer in wader species thanks to higher heterogeneity and a variety of insect habitats. The microscopic life in peat is rich and the species composition differs from the forest soil, even if the level of knowledge is limited. Drainage leads to species turn over for many groups of organisms and drainage often leads to a decrease in diversity. However, drained peatlands is a collective concept including different peatland types in different succession phases and different intensity of drainage. Therefore in general, drained peatlands cannot be treated as less important for biodiversity than not drained peatlands. The plant succession following drainage leads to denser vegetation and dominance of forest plants. Often drainage is followed by forestry, leading to even lower nature conservation values. Conservation values on drained peatlands are rarely studied. Potential environments for nature conservation in drained peatlands are: 1) Areas with little drainage influence and preserved mire function. 2) Late forest successions after drainage with deciduous trees and dead wood. 3) Open pine forest or swamp forest that act as refugia for old growth lichens and wood fungi. 4) Pools and stream like older ditches with running water. An inventory focused on conservation values on drained peatlands is recommended. Peat harvesting causes ecosystem shift and species living on the mire disappear. An estimation of biodiversity effects from peat harvesting must include the lost mire, time of exploitation, as well as the after-treatment. A longer time perspective is therefore required when evaluating consequences of peat harvesting. The development of a broader spectra of after-treatment involving biodiversity is essential, as well as a system that guarantees a long term perspective in after-treatment for biodiversity. Methods for evaluating effects on the landscape level from increased peat harvesting are required. Increased peat harvesting on drained peatlands could be in convergence with the Swedish environmental goals, if choice of site and after-treatment is based on landscape analysis focusing on biodiversity

 10. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 11. Study of energy consumption in agriculture. An project commissioned by the Board of Agriculture; Kartlaeggning av jordbrukets energianvaendning. Ett projekt utfoert paa uppdrag av Jordbruksverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baky, Andras; Sundberg, Martin; Brown, Nils

  2010-07-01

  JTI has, on behalf of the Swedish Board of Agriculture, conducted a study on energy consumption in agriculture. The study also proposes measures to reduce the energy use and includes an outlook towards the future of the Swedish agricultural development. The study is limited to the use of fuel and electricity used for field-work and in farm work and energy for heating. Energy for heating of residential buildings and drying is not included in the mandate. The Swedish agricultural uses about 3.11 TWh of energy in the form of gas, electricity, oil and biofuels, not including drying and greenhouses. In addition, approx. 3.64 TWh of energy are consumed indirectly, 2.31 TWh of which from fertilizer use. The Swedish agriculture is moving towards fewer but larger farms. The number of enterprises has decreased from 26000 in year 2005 to 21700 in 2009. Increased energy production, both as a supplier of raw materials and recipients of products means that energy use is affected. In the future energy use will probably be affected by an increase in farm-based production of energy, primarily biogas for cogeneration. The variations in estimates of energy use are large, and agriculture's total energy use can vary between 1.64 TWh to 4.04 TWh, depending on the data sets used. Since the use of diesel dominate over the use of electricity, it is interesting to focus on reducing diesel consumption. Field work and harvest are the activities where the largest consumption of diesel is made. Measures can be taken are primarily farmers are running in a more energy efficient way. Other measures are: Reduced tillage; Replacing transport with tractor-trailer by truck; Transport of manure with other equipment than their own spreader; Livestock use of energy is primarily electricity for lighting, ventilation, distribution, cleaning, feeding, etc. The largest variations in energy use are associated with animal husbandry. It is difficult to generally comment on actions in order to reduce energy use in the farm. Care and maintenance of ventilation is a simple and effective measure that can reduce energy use by 10%. Smart technology choices, may, dependent on type of stable and local conditions, reduce the use of up to 60%. Well-designed and maintained lighting can save approximately 30%. The use of indirect energy is dominated by the production of fertilizers. It is approximately 2.7 TWh / year, but by using fertilizer manufactured with today's BAT, the indirect energy consumption be reduced to approximately 1.6 TWh/year

 12. Glass-covering of large building volumes. An interdisciplinary evaluation of a shopping centre; Oeverglasning av stora byggnadsvolymer; En tvaervetenskaplig utvaerdering av ett koepcentrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oeman, R. [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Building Technology

  1993-11-01

  Systematized experiences of the function of large glass- covered spaces related to shopping centres, hotels, office buildings etc. are still relatively limited. With the glazed pedestrian precincts of the rebuilt Skaerholmen Centre in Stockholm as the main object of interdisciplinary studies, the aim of this thesis is to provide additional knowledge of large glass-covered spaces (atrium buildings). The studies comprises thermal comfort, temperature conditions, ventilation, energy balance, humidity - mycology, acoustics, operation - maintenance - durability and sociology. To sum up, it is clear that in the Scandinavian climate there is every likelihood of large glass-covered spaces in the public places functioning well from a technical as well as a social point of view. The energy consumption on heating the whole complex, based on theoretical calculations and measurement, is shown to have been reduced by the order of 10%. (author) figs., tabs., 101 refs

 13. Den tjuvmjölkande kvinnan - ett motiv i den teologiska utmarken = The milk-stealing woman : a motif in the margins of theology / Ann-Sofi Forsmark

  Index Scriptorium Estoniae

  Forsmark, Ann-Sofi

  2006-01-01

  Upplandi kirikutes esinevast paharetiga mestis olevast piima varastava ja võid kloppiva naise motiivist seinamaalidel kui marginaalsest teoloogias. See oli seotud Euroopasse jõudnud "nõiajahiga", kus arvati, et naine on aldis igasugustele pahategudele tänu kuradi mõjuvõimule naise üle

 14. Bayeuxtapetens marginaler - ett utrymme för kommunikation om kvinnligt och manligt? = Medieval margins - a site of communicatin about male and female? / Agneta Ney

  Index Scriptorium Estoniae

  Ney, Agneta

  2006-01-01

  Bayeux' gobeläänist, mis kujutab Inglismaa vallutamist 11. sajandil normannide poolt - uurimus on vastukajaks kunstiteadlase Michael Camille'i arvamusele, et vaibaäärtel on kujutatud misogüüne. Naiste kujutamisest vaibal, oletatavatest põhjustest ja tähendustest

 15. Towards an economic sustainable, high yielding and climate-smart agriculture with high landscape values; Paa vaeg mot ett ekonomiskt haallbart, hoegproducerande och klimatsmart jordbruk med hoega landskapsvaerden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumm, Karl-Ivar

  2013-07-15

  In 1995-97, the Swedish Environmental Protection Agency carried out a futures study with the aim of identifying ways to achieve environmentally friendly, sustainable Swedish agriculture by 2021. The results indicated that major environmental improvements were possible, while also improving profitability and increasing production of food and bioenergy. At a time half way between 1995 and 2021, the trends predicted in that study were compared against actual developments in agriculture. The analysis showed that most objectives regarding environmental quality were on the way to being achieved relatively well. However, profitability continued to be weak, while food production had decreased and bioenergy production was far below the predicted level. The latter means that agriculture was far from achieving the target of compensating for its emissions of greenhouse gases through bioenergy production substituting for fossil energy. This analysis showed that weak profitability and insufficient production capacity at current prices are the greatest sustainability problems in Swedish agriculture. If profitability cannot be improved, agriculture will decline and its positive effects on the landscape will decrease. If production does not increase, there will have to be continued or increased food imports, which are often less favourable from an environmental perspective than food produced in Sweden. If bioenergy production in agriculture does not drastically increase, it will be difficult to realise the vision of a Sweden without net emissions of greenhouse gases by 2050. The present report updates the futures study. In the evaluation, great emphasis is placed on identifying paths to economically sustainable, high producing and climate-smart agriculture with high landscape values. It is assumed that the current agricultural support system is replaced with environmental payment based on landscape and climate benefits. The views expressed in this report are those of its author and do not necessarily coincide with views held by the Swedish Environmental Protection Agency.

 16. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  OpenAIRE

  Wigge, Gunilla

  2016-01-01

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersso...

 17. Alkali and chlorine in biomass - a problem in connection with power generation. Alkali och klor i biomassa - ett problem vid elgenerering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaerdenaes, S

  1991-06-04

  The literature survey gives a summary of the macronutrients and the variations in different biomass. Especially alkali is discussed. The work gives an account of difficult biomass fuels which will rather be used in hot water boilers than in gas turbines of power generation. The amount of alkali and chlorine increases from hardwood < softwood < salix < straw from Phalaris arundineral (harvested during summer). The range of variation was 10-25 between the assortments. The fraction division is the most important factor for the variation. Alkaline content also depend on age, soil fertility and storage methods. Seasonal aspects and local depositions are less important. However, great care should be taken with fuel from coastal areas because of chlorine depositions. Gasification of biomass to produce gas for combined cycle operation poses special problems. The alkali content of logging residues have to be cleaned up to approximately 99 % in the example. When the process gas is originated from straw or salix the separation have to be even more efficient. The method used for the separation could be based on wet or dry technic hotgas cleanup has not yet been tested in large scale but seems to be a promising method to attain high degree of separation and power efficiency. Difficulties of power generation make straw fuels less interesting. The content of alkali and chlorine can be considerably decreased by changing the way of fertilization and cultivation period. If everything turns out well, this would give a complementary for gasification or steam generation. To the greates part this fuels will however be used in pure heat production. (author).

 18. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 19. Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 20. "Parasta oli, että työntekijä vaivautui tulemaan meille asti, monta kertaa." : Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

  OpenAIRE

  Isomettä, Jenni

  2012-01-01

  Opinnäytetyön aihe nousi esiin Tampereen kaupungin lasten ja nuorten terveyspalveluiden OSMO-hankkeesta. Työelämätaho oli vakuuttunut tämänkaltaisen työn tarpeellisuudesta. OSMO-lyhenne tulee sanoista osaamisverkostoista monimuotoinen tuki lasten ja nuorten kehitysympäristöihin. Opinnäytetyössä kartoitettiin Tampereen kaupungin OSMO-hankkeen ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen osallistuneiden kokemuksia valmennuksesta. Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä he ovat kokeneet valmen...

 1. Musik som ett specialpedagogiskt verktyg för barns språkutveckling : Fem sydafrikanska pedagogers syn på musik som pedagogiskt verktyg

  OpenAIRE

  Johansson, Lina

  2014-01-01

  The purpose of this essay is to study if and how five South African educators work with music as a special pedagogical tool in children's language development. To achieve the purpose of this study, two research questions were created. As method, interviews of a qualitative character were chosen.  The aim of the method is to give the educators the opportunity to think about and use their own experience before answering the questions. The result shows that the South African educators are not us...

 2. Effekterna av att ”flippa”ett klassrum med fokus på att lära ut engelska som andraspråk

  OpenAIRE

  Ali, Yasmin; Säberg, Maja

  2016-01-01

  This literature review analyses what advantages and disadvantages can be gained by utilizing the flipped classroom method. The Swedish curriculum has been taken into consideration when conducting this review in order to see whether the method is compatible with the aim of the subject of English in the Swedish upper secondary school. Two key principles behind the flipped classroom are ‘active learning’ and ‘student-centered learning’. These key principles have been discussed and contrasted wit...

 3. Waste treatment in a systems perspective - Summary report -; Systemstudie Avfall - Sammanfattning - Sammanfattning av huvudresultat fraan projektet 'Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundberg, Johan; Bisaillon, Mattias; Haraldsson, Maarten; Norrman Eriksson, Ola; Sahlin, Jenny; Nilsson, Karolina

  2010-07-01

  The report 'Waste treatment in a systems perspective - Summary report' summarizes the main results from the studies made within the research project 'Thermal and biological treatment in a systems perspective'. The aim of the project is to develop tools and methodologies for systems analysis of waste management. The tools are used to evaluate waste treatment technologies for both household waste and commercial waste in a systems perspective. The focus is set to the municipal/regional waste and district heating system. However, to generate a full system analysis it is also important to consider effects that occur in the systems environment, such as the transport sector, the electricity production system, the agricultural sector etc. The report describes the benefits of using systems models for waste management planning by illustrating interesting results from the case studies made within the framework of the project. The report also presents the outcome from the whole project on an aggregated level as well as how the results and models have been used in different spin off projects. More thorough descriptions of models, methodologies and results are given in the reports for the two case studies, mainly. These reports presents two different case studies for municipal/regional waste management systems and are published by Waste Refinery, 'A systems study of the waste management system in Gothenburg' and 'A systems study of the waste management system in Boraas'. The models and methodology developed in the research project has been used in several 'spin-off projects'. Some of the main results of these studies will be presented in this report, together with references to more extensive descriptions. We can conclude, after these three years of research, that the results from the system studies have been used for the practical waste management planning in both Boraas and Gothenburg. The models and the results from the two case studies have also been used by other waste management systems in Sweden as well as for national waste management studies. The project has been presented internationally for researchers and practitioners where it has contributed with modelling knowledge and results presenting the effectiveness of integrated waste management combined with district heating systems. The results concerning options for reducing greenhouse gases have also reached the political arena in the EU, e.g. through ISWA to the Copenhagen meeting (COP15)

 4. Torg som mötesplats i stadsrummet : En undersökning om hur ett torg kan göras mer inbjudande och aktivt

  OpenAIRE

  Stjärnesund, Josefine

  2017-01-01

  This is a thesis in Information Design with an emphasis on Spatial Design. The purpose of the study is to create an active square that fullfills modern day expectations and requirements regarding function and aesthetics. The study investigates how Stora torget (English translation: “The Big Square”) in Västerås can be more inviting and how it should be designed to communicate that is is a meeting place for everyone. Through spatial analysis, observations, notation analysis, interviews and the...

 5. Kan stadsbors användning av IT bidra till ett hållbart samhälle? : En kunskapsöversikt.

  OpenAIRE

  Apelmo, Elisabet; Greger, Henriksson

  2014-01-01

  This report deals with everyday habits with environmental impacts in relation to the use of information and communication technology (ICT, colloquially referred to as IT). We raise issues related to a) how environmentally promising and problematic ‘ICT-practices’ in urban everyday life can be identified and b) how the potential for such practices to be transformed through the use of ICT can be assessed, and ultimately utilized, in the context of sustainable urban development. These issues we ...

 6. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 7. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 8. Kreatör eller reklampelare? : En intervjustudie om influencers deltagande och påverkan i ett klädföretags kampanj

  OpenAIRE

  Törnqvist, Alexandra; Horneij, Sofia

  2018-01-01

  Creator or billboard? An interview study based on influencers’ participation and impact in a clothing company’s campaign. The purpose of this study is to examine six influencers’ experiences of participating in a clothing company's campaign. The aim is to acquire a deeper understanding of what impact the influencers have in the campaign. The method used is qualitative interviews with six of fifteen influencers who participated in a clothing company's campaign in October 2017. The influencers ...

 9. Work-life balance utifrån ett arbetsgivarperspektiv : Om arbetsgivares arbete och inställning mot work-life balance

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2014-01-01

  I och med att tid spenderad på arbetsplatsen verkar fortsätta öka blir allt mindre och mindre tid kvar till familj och fritid, eller det som i denna uppsats benämns som övrigt liv. Den vanligaste orsaken till att en individ upplever obalans är att arbetssfären är för dominerande och lämnar kvar för lite tid till övriga sfärer. Därför har syftet i denna uppsats varit att öka förståelsen för hur och varför olika arbetsgivare arbetar med work-life balance samt att ta reda på vad de har för instä...

 10. "medarbetarna ska hålla i längden" : en kvalitativ studie om en hälsointervention ur ett chefsperspektiv

  OpenAIRE

  Frögner, Ulrika; Nilsson, Karolina

  2014-01-01

  Organisationen har en betydande roll i medarbetarens livspussel. Det finns mycket att vinna för arbetsgivaren genom att hantera problem och finna lösningar som passar den anställde. Studier av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen visar att bäst resultat uppnås om interventionen riktar sig samtidigt till både individen och organisationen. Syftet med studien var att beskriva kommunanställda chefers uppfattningar av hur en interventionsstudie, som chefernas medarbetare deltagit i, påve...

 11. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 12. Circumstances in a nuclear power plant. Organization of risk and institutionalization of safety; Omstaendigheter paa ett kaernkraftverk. Organisering av risk och institutionalisering av saekerhet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wessblad, H

  1999-01-01

  Risk societies are made of risk organisations. This dissertation is an ethnographic study of a risk organisation, of a nuclear power plant. Risk organizations have larger demands on their organization than traditional companies have. Risk societies, to come or already present, have new political agendas. Within a risk society the major task is to reduce and distribute the negative side effects of industrial production, not to increase and distribute well-fare in society, as it has been in an industrial society. This is a study of a risk organisation claimed to produce these negative side effects. The title of this thesis relates to specific occasions in the organisation. The branch concept, circumstances, defines `situations beyond normal performance`, which are to be reported to the nuclear authorities. These circumstances are rarely endangering man or material, but given the nature of nuclear power production, they have a potential to escalate to something larger. This dissertation focuses on how the organisation deals with these issues and reproduces safety as something taken-for-granted. The material is gathered using participant observation of different functions in the plant. The work is based on narration of situations, meetings, interviews, and small talk etc, in every-day-interaction. The dissertation describes how business-as-usual produce safety. It is a description of how values, norms, attitudes, ideas, knowledge are produced and reproduced. These issues are discussed mainly in an institutional theory perspective. What has become apparent is that functions governed by routines and instructions tend to be more flexible and reflecting than those dealing with new tasks, such as problem solving projects. Thus, these new projects tend to reproduce earlier established procedures. Through the narration of the various functions of the plant joined with theoretical discussions, different themes have been found describing how the organisation deals with difficulties and how it reproduces its normal practice. The themes are gathered under `safety is a fine art`. Legitimization of the organisation was related to the plant`s capacity to present an articulated rationality, while safety was in large produced by tacit knowledge

 13. Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Sjöberg

  2015-10-01

  Full Text Available In recent decades, gender perspectives have been adopted and elaborated in almost all research areas of history, apart from world history. A review of articles published in the Journal of World History during 2001–13 demonstrates a general pattern of gender blindness in the journal, with a few important exceptions. Several explanations for why world history neglects gender history are examined in this article. First, it has been claimed that world history has a strong materialist tradition, while gender historians work mostly with cultural perspectives. However, the articles in the Journal of World History show that world history is not unfamiliar with cultural issues or methodologies. Secondly, gender historians emphasize the complexity of gender relations, which do not accord well with prevailing explanations within world history that stress macro theories and general patterns. Thirdly, gender historians concentrate their research on women in their own countries, and this is of minor interest to scholars of world history. Fourthly, the absence of women and gender relations in writing and teaching on world history reflects the fact that almost every society in world history has had a gender order that discriminates against women in favour of men. What is lacking is a consciousness of this order. This opinion is easy to agree with, but it does not suggest ways of improving the gender consciousness of world historians. Fifthly, one opinion stresses that most women in history have lived their lives in families, while families do not play an important role in world history. This opinion relies on a view of gender history as exclusively women’s history. In order to emphasize and clarify gender as a structuring principle at the general level of societies, this article ends with an overview of a similarity of significance in almost all early modern political regencies. Dynastic thinking was established all over the world, from principalities to empires, and was everywhere constructed in terms of imagined family and kinship relations with superior masculinity and subordinated femininity. How can research in world history overlook this world-wide structure? 

 14. Kärnan i lyckad kriskommunikation : En studie om extern transparens inom förebyggande kriskommunikation ur ett företagsperspektiv

  OpenAIRE

  Ehrning, Caroline; Kempe, Frida

  2015-01-01

  Abstract Title: The core of successful crisis communication? A study of external transparency in preventative crisis communication through a company perspective. Authors: Caroline Ehrning & Frida Kempe. Aim: This study examines how four companies proactively work with external transparency within preventing crisis communication. Research problem: There are gaps in the research of preventative crisis communication, not at the least in correlation with transparency. Method/material: We have...

 15. A systems study of the future waste management system in Boraas. Part of the project: 'Thermal and biological waste treatment in a systems perspective'; Systemstudie Avfall - Boraas: En systemstudie foer den framtida avfallsbehandlingen i Boraas. Ett delprojekt inom projektet 'Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisaillon, Mattias; Haraldsson, Maarten; Sundberg, Johan; Norrman Eriksson, Ola

  2010-07-01

  The purpose of this project (A systems study of the future waste management system in Boraas) is to evaluate, from a systems perspective, new and improved waste treatment technologies. The study is focused on the waste management system and the district heating system of Boraas. In order to make the analysis complete, the project has also included analyses of surrounding systems that interact with Boraas waste management and district heating systems. The study evaluates the situation in 2015, i.e. a situation only a few years from today. Therefore we have chosen to perform the analysis with one external scenario and 12 development paths (divided into Analyses 1-5). The external scenario describes the development of the surrounding systems through factors that are important for the waste management and district heating systems in Boraas (e.g. electricity price, waste generation, and price of tradable emissions permits for CO{sub 2}). A development path (or local scenario) means changes of the current waste management and/or district heating systems in Boraas and consists of a set of technologies (e.g. anaerobic digestion, central separation and gasification) that are used to fulfil the demand for waste treatment and district heating. The development in the surrounding systems (described by the external scenario) cannot be influenced by the decision-makers in Boraas. The development paths describe possible changes of the waste management and district heating systems that decision-makers in Boraas can choose to implement

 16. Endotracheal tubes and fluid aspiration: an in vitro evaluation of new cuff technologies.

  Science.gov (United States)

  Mariyaselvam, Maryanne Z; Marsh, Lucy L; Bamford, Sarah; Smith, Ann; Wise, Matt P; Williams, David W

  2017-03-04

  Aspiration of subglottic secretions past the endotracheal tube (ETT) cuff is a prerequisite for developing ventilator-associated pneumonia (VAP). Subglottic secretion drainage (SSD) ETTs reduce aspiration of subglottic secretions and have demonstrated lower VAP rates. We compared the performance of seven SSD ETTs against a non-SSD ETT in preventing aspiration below inflated cuffs. ETTs were positioned vertically in 2 cm diameter cylinders. Four ml of a standard microbial suspension was added above inflated cuffs. After 1 h, aspiration was measured and ETTs demonstrating no leakage were subjected to rotational movement and evaluation over 24 h. Collected aspirated fluid was used to inoculate agar media and incubated aerobically at 37 °C for 24 h. The aspiration rate, volume and number of microorganisms that leaked past the cuff was measured. Experiments were repeated (×10) for each type of ETT, with new ETTs used for each repeat. Best performing ETTs were then tested in five different cylinder diameters (1.6, 1.8, 2.0, 2.2 and 2.4 cm). Experiments were repeated as above using sterile water. Volume and time taken for aspiration past the cuff was measured. Experiments were repeated (×10) for each type of ETT. Results were analysed using non-parametric tests for repeated measures. The PneuX ETT prevented aspiration past the cuff in all experiments. All other ETTs allowed aspiration, with considerable variability in performance. The PneuX ETT was statistically superior in reducing aspiration compared to the SealGuard (p aspiration across the range of diameters compared to the SealGuard (p aspiration, relating to cuff material and design. Variability in performance was likely due to the random manner in which involutional folds form in the inflated ETT cuff. The PneuX ETT was the only ETT able to consistently prevent aspiration past the cuff in all experiments.

 17. Obstruction of endotracheal tube with relevant respiratory acidosis during pediatric cardiac surgery

  NARCIS (Netherlands)

  Morei, N.M.; Mungroop, H. E.; Michielon, Guido; Scheeren, Thomas

  2014-01-01

  We describe a case of pediatric cardiac surgery in a 21- days old baby, in whom a nasal endotracheal tube (ETT) was inserted. At the end of surgery both ventilatory pressures and end-tidal CO2 increased suggesting airway obstruction. Suctioning of the ETT lumen did not relieve the problem, only ETT

 18. Evaluation of MELTGUARD{sup TM} - a measuring system for control of fireside corrosion in boilers; Utvaerdering av MELTGUARD{sup TM} - ett maetsystem foer kontroll av roekgassidig korrosion i pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henderson, Pamela [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-10-01

  Studsvik AB has developed and now owns the patent for a product called MELTGUARD. According to information from Studsvik, Meltguard is a measuring probe that shows in real-time how much corrosion is occurring and that can reduce costs and increase the lifetime of power boilers burning biomass. The product consists of a tubular air-cooled probe which is exposed in the flue gas through an existing inspection port. The electrodes in the probe react with the flue gas and ash deposit and corrosion is registered as the short-circuited corrosion current (using the zero resistance method) between rings made of the investigated material. The aim of the project was to independently evaluate Meltguard, compare it with a conventional corrosion probe and to publish the results for the Swedish thermal power industry. Two steels have been compared on the probes (a Meltguard-probe can accommodate a maximum of two test pieces), with about the same temperature. Measurements have been carried out with the steels SS2218 (T22) and Esshete 1250 on a Meltguard probe in the biomass fired boiler at Naessjoe combined heat and power plant during the period November 2000 to March 2001. For a 48 hour period sulphur was added to the fuel supply to change the fuel chemistry and influence the corrosion rate. The corrosion current for SS2218 was unstable, fluctuating considerably throughout the measuring period, and was greatly affected by soot-blowing. Usually, soot-blowing resulted in a marked decrease in the corrosion current. No simple or clear relationship between the boiler load and the average corrosion current could be determined. The corrosion current for Esshete 1250 was mostly stable, about 20{mu}A. The current for SS2218 was a little higher than that for E1250, but the relationship between current and corrosion rate was unclear. It was obviously not a linear function as the corrosion measured in 2218, when the testing was completed, was approximately four times greater than that in E1250. The corrosion in 2218 corresponded to 0.6 mm per 5000 hours. With such a corrosion rate it is not unusual for a superheater to need replacing after 4 or 5 years. However, there were no indications from the current measurements that the corrosion rate was high. There was good agreement of the corrosion rates, measured after the exposure had finished, between Studsvik's and Vattenfall's probes. The same type of corrosion was seen in both probes. It was difficult to show that Meltguard is sensitive to changes in fuel chemistry. At best it can be said that Meltguard takes time to react - at least 24 hours. According to Studsvik, the amount of deposit on the probe after exposure for 2900 hours was unusually low. Since it is the deposit that acts as an electrolyte between identical electrodes, this can explain why the current was low. Meltguard is probably better suited to conditions where there are thicker deposits, for example, during waste incineration. Usefulness in plants firing 100% wood (forest fuel) is limited.

 19. Vindforsk-II. An evaluation of the Wind Energy Programme from the Industry's point of view; Vindforsk-II. En utvaerdering av programmet utifraan ett industrinyttoperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jansson, Tommy; Segerpalm, Henrik

  2008-06-15

  This evaluation of the three-year research programme Vindforsk-II has been carried out from the perspectives of industrial value perspective and scientific merit. Two international experts, Hannele Holttinen, VTT, Finland, and Martin O L Hansen, DTU, Denmark, have been responsible for the scientific evaluation. Faugert and Co Utvaerdering AB have carried out the evaluation focusing on industrial value, coordinated the two evaluations and written this report. Vindforsk-II consists of two parts, one for basic and one for applied research projects. The goal of the programme is to produce knowledge that makes the development of wind energy and grid integration easier. The programme shall contribute to a wind sector that is increasingly competitive and that wind energy significantly contributes to the Swedish energy supply. The basic research is exclusively financed by the Swedish Energy Agency, which also finances 40% of the budget for applied research projects. The remaining 60% is financed by the Swedish energy sector, through individual contracts between each company and the programme. Vindforsk-II is a national research programme for wind energy, and in this combination lies its added value to the financiers and recipients of the programme in comparison to other RandD programmes in this area. The programme is a national endeavour focusing on basic and applied wind energy research and this makes it different from other programmes such as Vindval or Elektra. The general impression is that the three programmes are complementary rather than competitors. By being a national research programme in this area, Vindforsk-II assists in highlighting the importance of wind energy. This research programme appears important and creates valuable knowledge in the areas where it is present. The programme is a welcome addition to the research activities the bigger financiers themselves carry out, and by financing the programme and being a member of its board they can influence the direction and content of the research programme. The minor financiers, on the other hand, consider the programme a means to keep informed about what is happening in wind energy research on a national level. The international experts have measured the performance of the programme against its vision and goals, but also in comparison to similar projects abroad. The experts conclude that the programme generally is of a high scientific level, with a project portfolio that is very relevant in relation to the goals of the programme. The experts recommend that the programme continues with the same goals as now, and that it gives priority to projects that benefit international collaboration. The programme's flexibility in allocating resources is seen as positive, and the experts suggest this flexibility can be used to finance industrially promising projects even when these do not obviously fit into existing programme areas. The experts also recommend a longer programme period in order to be able to finance PhD students to a larger extent, and that the criteria for project selection also formally could include scientific quality. Although the administration of the programme works well, the evaluation points to some areas that could be improved. The projects' reference groups are an appreciated tool for knowledge transfer, and the international experts as well as some interviewees think this function of the reference groups could be developed further. Another area for improvement would be the external communication. According to several interviewees, the programme could benefit from transmitting a clearer vision of what it represents and does. Vindforsk-II is, thus, an appreciated research programme, but the added value of being a financier of the programme is clearly not the same for everyone concerned and more than one of the financiers raise demands for their continued participation. It is not a matter of course that those who today finances the programme will all continue to do so. At the same time it should be noted that the value or relevance of the programme is not restricted to the wind power industry, but also benefits other sectors

 20. Risk assessment using Analytical Hierarchy Process - Development and evaluation of a new computer-based tool; Riskvaerdering med Analytical Hierarchy Process - Utveckling och utprovning av ett nytt datorbaserat verktyg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ritchey, Tom (Swedish Defence Research Agency, Stockholm (Sweden))

  2008-11-15

  Risk analysis concerning the management of contaminated areas involves comparing and evaluating the relationship between ecological, technical, economic and other factors, in order to determine a reasonable level of remediation. Risk analysis of this kind is a relatively new phenomenon. In order to develop methodology in this area, the Sustainable Remediation program contributes both to comprehensive risk analysis projects and to projects concentrating on specific aspects of remediation risk analysis. In the project described in this report, the Swedish Defence Research Agency (FOI) was given a grant by the Sustainable Remediation program to apply the Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to develop a computer-aided instrument to support remediation risk analysis. AHP is one of several so-called multi-criteria decision support methods. These methods are applied in order to systematically compare and evaluate different solutions or measures, when there are many different goal criteria involved. Such criteria can be both quantitative and qualitative. The project has resulted in the development of a computer-aided instrument which can be employed to give a better structure, consistency and traceability to risk analyses for the remediation of contaminated areas. Project was carried out in two phases with two different working groups. The first phase involved the development of a generic base-model for remediation risk analysis. This was performed by a 'development group'. The second phase entailed the testing of the generic model in a specific, on-going remediation project. This was performed by a 'test group'. The remediation project in question concerned the decontamination of a closed-down sawmill in Vaeckelsaang, in the Swedish municipality of Tingsryd

 1. Consequences of the quota requirement for energy efficiency. Can a Swedish quota obligation systems give less energy usage?; Konsekvenser av kvotplikt foer energieffektivisering. Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvaendning?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerkroth, Sara; Bladh, Mats; Holmberg, Rurik; Lock, Anna; Naderi, Ronak; Widerstroem, Glenn

  2012-11-01

  The Agency has on behalf of the government investigated what the consequences would be of the introduction of a compulsory quota system in Sweden. Under the proposed new EU directive on energy efficiency, all Member States should introduce a compulsory quota system, where energy companies actively initiate measures for energy efficiency among end users. In Sweden, a quota obligation system of this kind would mean energy efficiency of about 3 TWh per year, which can be difficult to achieve. The Swedish Energy Agency suggests that if a compulsory quota system is introduced, the quota obligation should be placed on the network companies. If not, there is a risk of complications in the Swedish and Nordic electricity market. The Energy Markets Inspectorate consider that the quota obligation can not be on the network companies because of their function as regulated monopoly. The Swedish Energy Agency suggests that efficiency measures can be implemented in all sectors, including transport.

 2. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 3. Vapenhusmålningar i Finlands medeltida kyrkor - marginella bilder i ett marginellt utrymme = The paintings in the porches of the medieval churches in Finland : marginal images in a marginal room / Marianne Roos

  Index Scriptorium Estoniae

  Roos, Marianne

  2006-01-01

  Marginaalsed kujutised marginaalses ruumis - Soome keskaja 8 kiriku sammaskoja maalingutest, kus oli sageli kujutatud kuradeid ja marginaalseid motiive - nn. "Hobusekauplemine", mida mujal Skandinaaviamaades pole kunagi leitud. Need olid väikesed kabelid, kuhu mehed kirikusse sisenedes oma relvad jätsid. Pildid olid mõeldud hoiatamaks kogudust saatana pahategude eest ja loomaks liikmetes kindlustunnet

 4. Vad är Internet of Things inom medicinteknik? : Hur påverkar det vården och patienterna ur ett framgångs- och säkerhetsperspektiv?

  OpenAIRE

  Emma, Hammarström; Sandra, Puekker

  2017-01-01

  This study is written by two students at Linköping University, studying the Systems Science program. It is a qualitative study in the form of case study where empirical data is collected from Region Östergötland. We conducted three interviews where everyone had a connection to the Internet of Things within medical technology. The positions of the interviewees are IT Security Officer, Unit Manager on Test and Innovation and MT Strategist.The study is about what the Internet of Things within me...

 5. Gestaltningar av genus i förskolemiljö : En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker

  OpenAIRE

  Jessica, Karlsson

  2018-01-01

  The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. The purpose of the study was also to examine how relationships between children and preschool pedagogues were portrayed, from a gender perspective. And whether there was a differen...

 6. Prerequisites concerning SSI:s review of applications for an encapsulation facility and a repository for spent nuclear fuel; Utgaangspunkter foer SSI:s granskning av ansoekan foer en inkapslingsanlaeggning och ett slutfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oehlen, Elisabeth

  2006-09-15

  The report outlines some fundamental prerequisites concerning SSI:s review of SKB coming applications for an encapsulation facility (according to the act on nuclear activities) and for the complete final disposal system (according to the act on nuclear activities and the environmental code). The report summarize how the SSI look at the decision making process considering radiation protection requirements according to SSI:s regulations and general advices and earlier standpoints regarding SKB:s RandD-programme. The report also describe the present reviewing capacity of SSI and constitute therefore the basis for the planning of SSI:s review organisation in the prospect of coming applications on nuclear waste facilities (encapsulation facility and a deep disposal repository). It should be noted that the report reflects the present situation. Due to a number of factors as for example changes in SKB:s coming RandD-programme, future governmental decisions, adjustments of SSI:s financial resources or new facts in the case, will of course have an effect on how SSI finally will organise the review work. SSI:s home page will continuously be updated with the latest information in this respect.

 7. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 8. När verkligheten sätts ur spel : En kvalitativ studie om profesionella socialarbetares förhållningssätt till problematiskt datorspelande som ett beroende

  OpenAIRE

  Falk-Lundgren, Fredrik; Johnselius, Max

  2011-01-01

  This study examines how professional social workers relate to problematic computer and video gaming as an addiction. It is a qualitative interview study aimed to describe and analyze how professional social workers, who in some way work with problematic computer gaming, relate to the player’s problems in terms of a concept of dependency. The theoretical approach is based on social constructivist theories of discourses, normality, the definition of dependency and diagnoses. The study was condu...

 9. Kelle emotsioonile anda teksti ette lugedes hääl? Vaatlus mitmest perspektiivist / Who’s emotions to express while reading out loud? A multi-perspective approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ene Vainik

  2014-04-01

  Full Text Available Artikli eesmärgiks on esile tuua, milliste inimloomusest tulenevate tõsiasjadega peaks arvestama, kui on plaanis hakata sünteeskõnele emotsioone matkivat prosoodiat lisama. Sel eesmärgil on kokku koondatud lähenemised erinevatest inimest puudutavates teadusharudest nagu neuroloogia, kirjandusteadus, sotsiaalpsühholoogia, filosoofia jne. Eri perspektiividena käsitletakse kuulaja, teksti peategelase, autori ja lugeja emotsioonide kujunemist. Seejärel kirjeldatakse, kuidas lisab vokaalseid emotsioone inimesest ettelugeja ning kuidas lähenetakse teksti ja emotsioonide vahekorrale afektirehkenduse valdkonnas. Artikli lõpuosas esitatakse visioon keskmise lugeja emotsionaalset reageeringut jäljendavast virtuaalsest Emonculus’est kui võimalikust tulevikuperspektiivist emotsionaalse prosoodia lisamisel sünteeskõnele.

 10. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Forsmark; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottosson, Pia [Atrax Energi AB, Stockholm (Sweden)

  2007-07-15

  This report describes how the area around Forsmark is used with respect to recreation and outdoor life. It also describes the impact of the final repository on recreation and outdoor life if it is located in Forsmark. The studied area is situated in the parish of Forsmark in the municipality of Oesthammar. Forsmark nuclear power plant and the final repository for radioactive operational waste, SFR, are situated within the area and there are both houses and holiday houses. The area is used for leisure pursuit by inhabitants and employees at FKA and SKB, but also by a number of different associations and by tourists. Statistical data shows that the parish of Forsmark is sparsely populated. The area was previously dominated by one big landowner and the land surrounding the nuclear power plant was inaccessible to the general public during that period. The outdoor life is therefore less widespread here than along other parts of the east coast. The value of the area does not lie in paths and trails, bike tracks and bathing places, but in the unspoiled countryside, the wildlife and the bird life. Recreation such as hunting and fishing is very popular in the area. The construction of a final repository will increase traffic and hence increase noise and motion in the area. This will mainly impact the enjoyment value for the people spending time in the area. No other significant consequences are expected as the final repository will be mainly situated within the existing industrial complex and hence the character of the area should remain unchanged.

 11. Kuidas Moskvas valmistati ette 1950. aasta märtsipleenumit : ÜK8b)P Keskkomitee otsus "puudustest ja vigadest" EK(b)P KK töös / Tõnu Tannberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2010-01-01

  Pleenumiks valmistumine algas Moskva võimukoridorides 1949. aasta alguses ja järellainetus kestis 1952. aasta teise pooleni. Pikka aega ei olnud uurijatele kättesaadav alusdokument - ÜK(b)P KK otsus "Puudustest ja vigadest eestimaa Kommunistliku (bolševike) Paretis Keskkomitee töös". Dokumenti tekst

 12. Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i grundskolans tidigare årskurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christel Persson

  2012-12-01

  Full Text Available The aim of this study is to show how play, as a dimension in teaching and learning, can act as catalystin learning in environmental issues. The research question is how primary school children use scientificand technological conceptions in order to describe and understand environmental contexts. In thisarticle nine-year-old boys and girls deal with conceptions like food-chains and food-webs but alsowhether man is part of nature or not. The analysis is based on metacognitive dialogues where thescience teacher and the children are interacting. The discussion points out what possibilities andboundaries play as a tool can provide in teaching and learning in environmental education.

 13. ”En hobbit och ett mumintroll skulle kunna mötas i bästa sämja”: Receptionen av Bilbo, en hobbits äventyr (1962

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sundmark, Björn

  2014-12-01

  Full Text Available When the publisher Rabén & Sjögren published a new Swedish translation of The Hobbit (1962 in the wake of the success with The Lord of the Rings (1959–1961 with illustrations by Tove Jansson, it was a publication that seemed destined to become a modern classic. Yet, the publication was not reprinted and was replaced by other versions, lacking Jansson’s artwork. The general view have been that critics, readers and, in particular, Tolkien fans, were averse to the lack of detail and realism in Jansson’s work, and that it was deemed too close to her own Moominland creation. In this article, based on an examination of extant reviews, a more complex picture emerges, however. Reviewers, including “Tolkienists,” were generally favourable to Jansson’s illustrations. Instead the reason why the publisher chose discontinue using her artwork has to be sought elsewhere. The hypothesis ventured in this article, and backed up by evidence from the reviews, is that on the one hand the reading public (including the reviewers were uncertain about what they were reading and how The Hobbit could and should be visualized. Jansson seemed a good idea at the time. But the 1960’s was also a period of transition where (Tolkienian fantasy emerged as a publishing genre in its own right, bringing with it a realistic mode of representing the fantastic which jarred with the expressive and non-realistic artistry of Jansson. At that point, the publisher chose the developing visual practices that were to be associated with fantasy over the rich and expressive vision of Jansson. Ultimately, the article makes a plea for a reassessment of Jansson’s Bilbo-illustrations on the basis of the visual diversity evident in much present day fantasy.

 14. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 15. Oil and Gas in a New Arctic. Developments of the Energy Issue and Regional Strategic Dynamic; Olja och gas i ett nytt och foeraendrat Arktis. Energifraagans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granholm, Niklas; Kiesow, Ingolf

  2010-03-15

  This study has as its point of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes more open to human activities than ever before. The energy issue in the Arctic develops against the background of the region's increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environ-mental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easily let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO

 16. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 17. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 18. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Oskarshamn; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlstroem, Kristina

  2007-07-15

  This report describes recreation and outdoor life in and around Simpevarp/Laxemar area. It also describes the impact of constructing a final repository for spent nuclear fuel on the outdoor life. The study area in this report is situated in the parish of Misterhult, in the municipality of Oskarshamn. Oskarshamn nuclear power plant (OKG) and the interim storage facility for spent nuclear fuel (Clab) are situated within the area. The parish of Misterhult is sparsely populated and includes both houses and holiday cottages. The area is used for various kinds of recreation by inhabitants from surrounding villages and employees at OKG and SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co), and also by a number of different associations and by tourists. Misterhult archipelago has the highest values for recreation and outdoor life in the study area. Many water related activities, such as swimming, sailing, fishing, diving, kayaking and canoeing are conducted in the region Hamnefjaerden, Kraakelund and a walking track called Ostkustleden are three other places in the study area which are popular for outdoor life. SKB and OKG facilities are also visited by many tourists. Disturbances to the recreation and outdoor life during construction and operation of a final repository and a interim storage facility will occur in the form of increased noise and movement in the area, mostly from the traffic. The consequences of these disturbances are: Decreased serenity, which will probably decrease the enjoyment value for the people spending time in the area. The final repository in Laxemar will likely require road access that will cross the walking track. Various prevention and compensation measures, such as noise restrictions and a new section of the walking track at Ostkustleden, are suggested to minimise and/or mitigate the consequences. Also measures that increase the value of recreation and outdoor life are listed, for example an exhibition about the areas nature and culture. Specific compensation and mitigation measures will be outlined in the next design step.

 19. Effects of wood-ash addition on nitrogen turnover in a highly nitrogen loaded spruce site. Final project report; Effekter av askaaterfoering paa kvaeveomsaettningen i ett kvaeverikt granbestaand i Halland. Slutrapport foer projektet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nohrstedt, H.Oe.; Hoegbom, Lars; Nordlund, Sten [Forestry Research Inst. of Sweden, Uppsala (Sweden)

  2000-04-01

  During two consecutive years, it was studied how a fertilization with 4.2 tonnes pelleted bark ash per ha, made six-seven years earlier, affected soil chemistry, nitrogen turnover and soil-water chemistry on a Norway spruce site in SW Sweden. The actual site has a very acidic soil. At the same time, the supply of inorganic N is rich. Measures against soil acidification, e. g. addition of ash or lime, may significantly influence the turnover of N with a subsequent risk for increased leaching. Thus, there is a potential conflict between two urgent environmental goals, i. e. to decrease acidification and to decrease the N load on aquatic ecosystems. In the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil, pH(H{sub 2}O) had increased with at the most 0.2 units because of the ash addition. The easily extractable amounts of Mg, P and nitrate were slightly increased. The potential nitrification in the humus layer was generally higher in the ash treatment, but the difference. was not statistically significant. The soil water at 50 cm depth was 0.1-0.2 pH-units more acidic where ash had been applied. Simultaneously, there were tendencies for higher concentrations of nitrate, Al and K. This is the first time in Sweden that ash fertilization of a closed forest has given clear indications of an increased N leaching. As expected, the ash fertilization decreased the acidity of the top soil. On the contrary, the runoff became more acidic and more rich in Al. Thus, the ash fertilization has counteracted one of its primary goals, i. e. to produce a runoff less toxic to aquatic life. The acidification of the runoff may partially be because of acid production during nitrification.

 20. BECCS as a climate measure. A report on carbon dioxide storage from biomass in a Swedish-Norwegian perspective; BECCS som klimataatgaerd. En rapport om koldioxidlagring fraan biomassa i ett svensk-norskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Henrik; Bystroem, Lennart; Wiklund, Josef

  2010-09-15

  As the economic costs for combating the threat of climate change are considerable, accurate priorities have to be set and economic efficiency must be sought. On this basis, this report aims at examining the Swedish and Norwegian opportunities and potential for geologic storage of carbon dioxide from biomass, or BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage). So-called biogenic carbon dioxide is part of the renewable carbon cycle. Carbon dioxide is extracted from the atmosphere into trees and crops as they grow, and is released when they are combusted or decompose. Therefore, biogenic carbon dioxide does not contribute to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. On the contrary, these emissions may become part of the solution to the climate problem. When carbon dioxide that has been captured from the atmosphere by biomass is stored geologically, a flow of carbon from the atmosphere into the underground is created. With a scientific term, this is called negative emissions, or permanent carbon dioxide sinks. Since we already today have a level of 390 ppm of carbon dioxide in the atmosphere, and this level is rising by 2 ppm per year, negative emissions are vital if we are to achieve climate targets such as 350 or 400 ppm. Due to the large amount of biomass that is processed in the pulp industry as well as the use of biomass for energy production, there are several and large point sources of biogenic carbon dioxide emissions in Sweden. The 61 largest Swedish plants are together emitting more than 31 million tons of biogenic carbon dioxide per year. In Norway, these industries are significantly smaller with the major point emissions of biogenic carbon amounting to less than 2 million tons per year. Because of this the continued analysis focuses on Swedish emissions. However, there are very good opportunities for carbon dioxide storage in the Norwegian part of the North Sea. This is not the case in Sweden. Suitable conditions for carbon dioxide storage are limited to the very south of Sweden. The storage potential in the Norwegian formations is equivalent to thousands of years of Swedish biogenic emissions. Using existing technology, carbon dioxide from Swedish biogenic sources can be separated and shipped by boat to Norwegian storage formations. Storage in the North Sea has been successfully tested for more than ten years and carbon dioxide is shipped by boat across the Baltic Sea already today. At a cost of 700-900 Swedish crowns (approx. Euro 75-95) per ton, 27.5 million tons of carbon dioxide from Swedish biogenic sources could be stored annually by 2020. The potential amount increases to 30.0 million tons per year by 2030, while the cost is estimated to decrease by several hundred crowns per ton. There is are also a possibility to achieve costs below 500 crowns (approx. Euro 45) per ton already by 2020 for the smaller amounts of carbon dioxide of 400 000 to 2 million tons which can be captured from ethanol production and black liquor gasification. From an international perspective, the costs of climate action in Sweden are relatively high. In this report we compare BECCS with three earlier studies to put the costs and potentials into context. Compared with the measures presented in a report by Svenskt Naeringsliv and management consulting firm McKinsey, BECCS is a larger measure than all other Swedish measures combined. In addition, the technology allows for fulfillment of the climate goals of both political coalitions, and this at a cost of less than one thousand crowns per ton. In comparison to a study published by the think tank Fores, it is deemed unlikely that BECCS in Sweden could be financed by the European Union emission trading scheme. However, it is a very competitive method for achieving domestic climate targets. The cost of BECCS falls below today's gasoline tax and is far below the future costs of carbon dioxide emissions in the transport sector. Compared with the costs of alternative measures to reduce emissions of carbon dioxide in the transport sector, BECCS can save 20-50 billion crown s per year according to Fores' calculation method. The third study that we have included in our comparison is a report released by IVA (the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences), in which a path to zero emissions by 2043 is outlined for Sweden. When BECCS is introduced into the model, Sweden can reach net zero emissions already by 2030. Thereafter, a number of measures in combination with BECCS can make Sweden achieve net negative emissions, i.e. that Sweden as a nation is removing carbon dioxide from the atmosphere. Finally, it should be noted that there are currently no measures, initiatives or incentives to exploit BECCS technology in Sweden. If we are to achieve the necessary climate goals, reach them faster and with the best economic efficiency, serious and determined investments in BECCS in Sweden are needed soon

 1. A systems study of the waste management system in Gothenburg. Part of the project: Thermal and biological waste treatment in a systems perspective; Systemstudie Avfall i Goeteborg. Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisaillon, Mattias; Sundberg, Johan; Haraldsson, Maarten; Norrman Eriksson, Ola

  2010-07-01

  The purpose of the project A system study of waste management in Gothenburg is to evaluate new waste treatment options for municipal and industrial waste from a system perspective. The project has been carried out as a part of the project Thermal and biological waste treatment in a systems perspective - WR21. The focus is set to the waste and district heating system in Gothenburg. The project has been running for 2,5 years with an active group consisting of persons from Renova, Kretsloppskontoret, Goeteborg Energi, Gryaab and Profu. The work on development of models and of methods of handling strategic questions within the field has gone back and forth within the group. This report focuses on presenting the final results from the project, which means that the process in which we've excluded several treatment options and scenarios are only briefly described

 2. HMI-Design of System Solutions in Control Rooms. Description of a Working Process from a Human-Machine Perspective; MMI-design av systemloesningar i kontrollrum. Arbetsprocess foer utformning utifraan ett maenniska-maskinperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bligaard, Lars-Ola; Andersson, Jonas; Thunberg, Anna; Osvalder, Anna-Lisa

  2008-01-15

  To stay competitive, the process industry of today faces increasing demands of continuous development for efficient use of both technical and human resources. An important step is to create new useful technical solutions, which also bring demands on functionality and usability. Functionality means that the new technology fulfils its purpose, while usability means that the human operator knows how to handle the new technology. If any of these two components are inferior, the potential of new technology will never be fully utilized. Today, a growing amount of advanced information technology is being used in supervisory control, at the same time as the process complexity is increasing. The technology has thereby become more difficult to understand, supervise and control, when processes, connections and logics are not visible in the same way as earlier. An increased level of automation together with reduced work force is also a contributing factor. Due to this, human-machine interaction (HMI) has become a more important aspect of quality in the development of new technology. From the operators' point of view, it is important that the development takes place with an increased transparency of the technical system, as well as reduction of the amount of information that has to be processed by the operator. To achieve a good human-machine interaction, it has to be considered during all phases in the development process of control room design. It is important that relevant hand-books and guidelines are used, but also a working process, which describes how the development work should be performed and the relationship between different parts in the process. The aim of this project was to present a general report in Swedish, which describes a working process for development of useful operator interfaces, work tasks, instructions, and working environments. The report is primarily aimed for the process industry, but can be useful in all other areas including interaction between operators and machines. The content can be used both for new development projects and for upgrading of already existing control room designs. The main target group for the report is the development engineers at the plant, who work close to the supplier, and the people who should plan and guide the development work in the control room. The purpose of the report is to deliver knowledge about how to consider a human-machine perspective in the development process. The report presents what is important to consider, but does not in detail show design solutions. The report is also a usable tool for those people who should do the actual screen designs, but then it should be used together with hand-book data and guide-lines referred to. The report begins with a description of basic concepts and definitions within the area of HMI. This is followed by a description of the HMI development working process. The working process includes five steps; planning, requirements, conceptual design, detailed design, and commissioning. The steps also include methodology for data collection and evaluation. Finally, the handbook also contains short summaries of the different steps in the working process, where important points to consider are brought forward

 3. Combined environmental impacts from production and use of the products. An EIS-application project for refineries; Sammanvaegd miljoepaaverkan fraan produktion och anvaendning av produkterna. Ett MKB-tillaempningsprojekt foer raffinaderier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kindbom, K; LoevbIad, G.; Stripple, H.

  2001-12-01

  At European refineries a change in production is planned in order to obtain better qualities of gasoline and diesel, from an environmental point of view. This change will, however, lead to higher emissions at the refineries. The present study of the combined effects of emissions at the refineries and the use of the products gives the opportunity for considering the entire system and gives a stronger positive signal than the traditional EIS would do. Three different methods were used: Net change in emissions to air; Exposure of men and ecosystems for air pollutants; and Exceeding norms and critical levels. The results for the Swedish refinery at Lysekil shows that the emissions from using the products are much higher than the emissions from the refinery for all cases studied. The net emissions from production and use of the products will be reduced for the new products compared to the present situation. Risks for exceeding norms and critical levels due to the changes at the refinery exist for emissions of sulfur and nitrogen oxides, but a lower background load will probably mean that the total future load will be reasonably close to the critical level in the area affected by the refinery. In the urban environment, reduced risks for exceeding the levels for benzen and low levels for toluene and xylene give greater advantages than the increased emissions of sulfur and nitrogen close to the refinery.

 4. Könsstereotyper i sportreklam : Hur påverkar könsstereotyper i reklam konsumenters känslor inför ett varumärke

  OpenAIRE

  Arvidsson, Matilda; Sonesson, Matilda

  2015-01-01

  Today, we are surrounded by stereotypical representations of gender in advertising. We have chosen to focus on the question: What can the use of gender stereotypes result in and what are the motives for companies not to use gender stereotypes in advertising? The aim is to discuss how and why companies use gender stereotypes in their advertising and what the consequences are. We have chosen to target the sports industry as the sports movement is created by men, for men and is still characteriz...

 5. Fröåtjärns föroreningshistoria : Utredning av hur metallbelastningen varierat över tid med hjälp av sediment som ett naturligt historiearkiv

  OpenAIRE

  Lindqvist, Katrina

  2014-01-01

  The metal mining history goes thousands of years back. The downside of the mining industry is the large amount of tailings created during the mining operations. Drainage and leaching of heavy metals from these tailings may cause major environmental problems including acid mine drainage and leaching of heavy metals. This study examines a pond located near an old mining site, where part of the old mining facility has been recently (1990) restored. The objective was to assess eventual metal cont...

 6. Multiphase flow in the geosphere around a repository for spent nuclear fuels. Inventory of the present knowledge; Flerfasfloede i geosfaeren kring ett foervar foer utbraent kaernbraensle. Inventering av kunskapslaeget

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aalen, Bengt [Bergab, Goeteborg (Sweden)

  2004-10-01

  Important quantities of gas can form in an underground repository for nuclear wastes. Gas can be formed through: corroding metals; water and certain organic substances that undergo radiolysis; organic material degrading through microbial activity. The last point is of concern mainly for intermediate-level wastes, which can hold large amounts of organic materials. The first point is the main process for high-level wastes. The gas could transport radioactive substances through the buffer and the geosphere into the biosphere, or affect the performance of the repository in a negative way. The present report gives a review of the knowledge about two-phase flow in connection with deep geologic repositories for spent nuclear fuel.

 7. Linux vs : Windows - är Linux KDE möjlig ersättare till Microsoft Windows XP i en likvärdig konkurrenssituation sett ur ett användbarhetsperspektiv?

  OpenAIRE

  Wiberg, Björn; Gustavsson, Patrik

  2005-01-01

  Syfte Syftet med denna uppsats var att genomföra en kvalitativ undersökning kring om KDE kan ersätta Windows XP som användargränssnitt för normalanvändare på en persondator. Vi ville även ta fram de fördelar och nackdelar som KDE har i jämförelse med Windows XP, med eventuella förslag till förbättring. Metod Primärdata hämtades genom att testa operativsystemet på 25 personer som fick "tänka högt". Detta för att få en anblick om var det kan finnas problem. Även sekundärdata i form av litteratu...

 8. Small-scale bio fuelled heat and power - requirements for standardized technical and fuel solutions from a systems perspective; Smaaskalig biobraenslebaserad kraftvaerme - foerutsaettningar foer standardiserade loesningar med avseende paa teknik och braenslen i ett systemperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nystroem, Olle; Johansson, Kent; Steinwall, Pontus [Sycon Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2001-01-01

  Different techniques for small-scale heat and power generation have been investigated. The included cycles are steam turbine, diesel engine, Otto engine, Stirling engine, gas turbine and organic Rankine cycle (ORC). For steam turbines, Stirling engine, and indirectly fired gas turbines, the combustion can be placed in a relatively conventional furnace, which gives a fairly free choice of fuel. In other cycles like the traditional gas turbine cycle, diesel engine and Otto engine, the fuel should be in the gas or liquid phase. Experiments are in progress to use wood pf (pulverised fuel) as fuel. The technique for plants based on steam turbine, diesel engine, Otto engine, conventional gas turbine and ORC based on different forms of bio fuel exist already today. For Stirling engine, gas turbine with HAT cycle (Humid Air Turbine) and indirectly fired gas turbine further development is needed before the technique will be commercially available using bio fuel. An interesting process coupling is a gas engine combined with a gasifier. This coupling can be a competitive choice to the other processes if the problems with gas cleaning can be solved.

 9. Våningspåbyggnad på befintligt byggnadsbestånd - Ett sätt att möta efterfrågan på centrala bostäder

  OpenAIRE

  Svensson, Malin; Ullman, Frida

  2013-01-01

  An ever-increasing population, urbanization and visions towards sustainable cities clarifies the need of densification. When densifying existing urban areas adding storeys could serve as a residential densification, which would also meet the market demand for centrally located apartments. An increased understanding of the potential of vertical densification gives way to the aim of this thesis to increase the amount of centrally located housing. This thesis provides knowledge of adding storeys...

 10. Programmatisk handel för optimering av trafikköp : En studie om att skapa ett verktyg som underlättar annonsering baserat på programmatisk handel

  OpenAIRE

  Bergling, Oscar; Hollstrand, Paulina

  2016-01-01

  Online marketing has resulted in a paradigm shift in the advertisement industry. Programmatic buying is an emerging business model that is very promising for online advertising. In online advertising, revenue maximization is always a key matter for publishers. The purpose of this report is to examine whether programmatic buying can be used in conjunction with other parameters such as Google Adwords or Google Trends to increase profit. This research will provide valuable information regarding ...

 11. Electromagnetic fields and the issue of biological effects from a chemical-physical perspective; Elektromagnetiska faelt ('EMF') och fraagan om biologiska effekter utifraan ett kemiskt-fysikaliskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cedervall, Bjoern (Unit of Med. Radiation Physics and Med. Radiation Biology, Dept. Oncology and Pathology, Karolinska Inst., Stockholm (Sweden))

  2009-06-15

  The question of whether electric and/or magnetic fields in various respects are dangerous or not is of interdisciplinary character. That high electric or magnetic fields may give rise to dangerous currents is well known. More controversial is the topic of genotoxic effects, i.e. effects which have their origin in changes in DNA or effects on other parts of the molecular machinery of the cell and which if extended could result is some form of disease (e.g. neurological disorders). One may see this as a chain of possible events according to: 'Exposure->antenna->interaction between EMF and atoms or molecules->molecular biology/biochemistry->->disease'. The topics that have been discussed in this report have often been neglected but may shed light on the complexity of relevant laboratory experiments and theoretical interpretations. This report includes: descriptions of an exposure, what is meant by dose, what is relevant from a molecular aspect at various frequency ranges, thermal and non-thermal effects respectively, and ferromagnetic particles as a contaminant in the laboratory environment as well as in Nature. One way of approaching the scientific questions is to analyze the energy density of electric and magnetic fields and then put these into the context of the natural environment in single cells or whole individuals. Of particular interest is the order of magnitude for forces and energies as they occur naturally in cells (e.g. for pulling apart chromosomes during cell division). As is clear from the corresponding sections of this report, it seems improbable that EMF can break chemical bonds (and thereby cause DNA strand breaks) if we restrict ourselves to EMF contexts of daily exposures in the home or most workplaces. DNA damage is generally classified into half a dozen major categories. Among these damage categories the DNA double-strand breaks are considered to be among the most severe as these may give rise to mutations, chromosomal aberrations, result in cell death or initiate cancer. No convincing data which are based on DNA strand breaks seem to support cancer mechanisms. Alarmist results reported from several groups have not been reproducible by independent research groups. In order to break a chemical (covalent) bond the photon energy must be about six orders of magnitude above that of 'mobile phone radiation' (corresponding to about 1 GHz). A comparison with power lines (50 Hz) makes this factor even larger - on the order of 100 000 billion. Thus, the concept of a photon breaking a chemical bond is not relevant at 50 Hz and it is more proper to instead focus on the capacity of the electric or magnetic fields to induce heat or electric currents. Heat effects may cause very serious damage to humans. Already at a temperature of 40 deg C harmful phenomena begin to occur in human cells but the degree of damage is of course dependent on the duration of such heat exposures. Most sensitive to heat are cells which are actively dividing (i.e. cells that are replicating their DNA). What has become particularly controversial is whether photons of the GHz-range could give rise to non-thermal effects. Nothing convincing of that kind has been found, however

 12. Kuidas kantslerist saab euroametnik: Matti Maasika lugu / Matti Maasikas ; intervjueerinud Erkki Bahovski

  Index Scriptorium Estoniae

  Maasikas, Matti

  2009-01-01

  Välisministeeriumi kantsleri kohalt Brüsselisse Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Olli Rahni kabinetti tööle asunud Matti Maasikas vastab küsimustele, mis puudutavad uuele töökohale asumist, tööülesandeid ning Albaania, Makedoonia ja Montenegro liitumist Euroopa Liiduga. Vt. samas: Lühike ametikäik

 13. Uboinaja sila

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Legendaarne fantastiline seiklusfilm "Superman : The Movie" (1978) on eeskujuks ja aluseks uuele sama koomiksi ainelisele mängufilmile "Superman tuleb tagasi" ("Superman Returns") : režissöör Bryan Singer : nimiosas kunagisele nimiosalisele Christopher Reeve'le sarnanev Brandon Routh : Ameerika Ühendriigid 2006

 14. Nutikad eestlased, küsige minult raha / Steve Jürvetson ; intervjueerinud Annika Matson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jürvetson, Steve, 1967-

  2009-01-01

  Eesti soost USA riskikapitalist vastab küsimustele, mis puudutavad Eesti aitamist uuele majandustõusule, investeeringuid väärivaid ettevõtteid Eestis, majanduskriisi mõju Jürvetsoni tööle, viimaseid investeeringuid, Skype'i tagasiostuplaane, Skype'i edukust börsil, esimese suure raha teenimist ning start up'ide leidmise viise

 15. RMK reform jätab maakonda kaks metskonda üheteistkümnest / Silvia Paluoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Paluoja, Silvia, 1956-

  2008-01-01

  Riigimetsa Majandamise Keskus on otsustanud minna 1. juulist üle uuele töökorraldusele. Juhtkonna tasandil kavandatud reform jagab Eestimaa senise viie RMK regiooni asemel kolmeks: moodustuvad RMK Kirde, Kagu ja Edela regioon. Lisa: RMK reform Pärnu maakonnas

 16. God has moved. Long live the God! / Rene Fischer

  Index Scriptorium Estoniae

  Fischer, Rene

  2004-01-01

  Reklaamifirma Tank senine shveitslasest loovjuht Rene Fischer oma tööst ettevõttes, firma edukuse võimalikest põhjustest, olukorrast Baltimaade reklaamiturul, Läti reklaamifirma Bates/Red Cell loovjuhiks lahkumise põhjustest ning eesmärkidest uuel töökohal. Lisad: Other stuff; Technical data

 17. Vilsandi merepäästejaama paadikuur ja slipp = Vilsandi sea rescue station boathouse and slip

  Index Scriptorium Estoniae

  2015-01-01

  Vilsandi merepäästejaama paadikuur ja slipp Kihelkonna vallas Saare maakonnas. Arhitektuuri sihtkapitali restaureerimispreemia 2012 lagunemisele määratud väikeobjekti uuele elule toomise eest. Arhitektid Emil Urbel, Ainar Luik (AB Emil Urbel). Värava embleemi taastamine Tiit Pääsuke. Muinsuskaitse eritingimused Leele Välja, muinsuskaitseline järelevalve Tõnu Sepp

 18. Nukufilm, mis pani kihama kogu Soome / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2008-01-01

  Nukufilm "Uurali liblikas" (peategelaseks marssal Mannerheim) : režissöör Katariina Lillqvist : Soome 2008. Filmi esitleb Tallinnas K. Lillqvist uuel sariüritusel Animateek, mille taga seisavad festival Animated Dreams, EKA ja Kumu auditoorium. Lisatud andmed režissööri ja Animateegi kohta

 19. Eesti võimalused EL maaelu strateegias 2007-2013, sealhulgas Leader programm / Kaido Koppel, Eha Paas

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Kaido

  2005-01-01

  Ilmunud ka: VI Rural Parliament of Estonian Villages : July 21-23, 2005 in Lepanina, Pärnu County. Eestis rakendub Leader programm täies mahus Euroopa Liidu uuel eelarve perioodil ehk alates aastast 2007. Skeem: Maaelu arengu baas 2007-2013

 20. Narvski kolledzh ostanetsja bez utshebnogo korpusa?

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  TÜ Narva kolledzh andis 2007. a. jaanuaris kohtusse Narva linna, sest viimane keeldub Raekoja platsile planeeritavale kolledzhi uuele õppehoonele ehitusluba väljastamast. 2005. a. avaliku arhitektuurikonkursi võitnud arhitektide Siiri Vallneri, Indrek Peili ja Katrin Koovi projekt "Vihm" on saanud heakskiidu riiklikus muinsuskaitsenõukogus ja -ametis

 1. Mõnedest küsimustest seoses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uue redaktsiooniga / Vallo Olle

  Index Scriptorium Estoniae

  Olle, Vallo, 1966-

  1998-01-01

  Omavalitsusüksuse õigusaktidest, volikogu koosseisust ja pädevusest, vallavanema, linnapea jt. valla- või linnametnike ülesannetest, kohalikust eelarvest ja maksudest, omavalitsusüksuste koostööst, välissuhetest ja suhetest riigiorganitega vastavalt uuele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eelnõule

 2. Kolledži kümnendaks tegutsemisaastaks on käivitunud õpe viiel erialal / Hele Leek, Agnes Männik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leek, Hele

  2008-01-01

  2008. a. sügisest on Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis võimalik alustada rakenduskõrghariduse õpinguid uuel - tervisejuhi - erialal. Erialal õpitakse üldisi rahvatervise valdkonna õppeaineid ning on võimalus spetsialiseeruda õppijale sobivas suunas (nõustamine, loovteraapiline sekkumine, juhtimine või rekreatiivne tegevus)

 3. Ruumikonverents ja linnafoorumid : avaliku asja eest = Conference on space and urban forums : in the name of public matters / Toomas Tammis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammis, Toomas, 1969-

  2009-01-01

  8. 10. 2009 toimunud Uue Maailma Seltsi korraldatud Ruumikonverentsist. Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatud Linnafoorumist Tallinnas 27.-28. 10. 2009 ning Rakveres 24.-25. 11. 2009. Avalikust ruumist, selle kvaliteedist, koordineeritud ja süstemaatilise tegevuse puudumisest avaliku ruumi kujundamisel. Planeerimistegevusest Tallinnas ja Eestis. Avaliku ruumi uuele tasemele viimise võimalustest

 4. Iraan - võimalus ja väljakutse USA järgmisele presidendile / Struan Stevenson

  Index Scriptorium Estoniae

  Stevenson, Struan

  2008-01-01

  Autor kritiseerib Euroopa Liidu järeleandmisi Iraani juhtivate mullade nõudmistele, Iraani opositsioonijõu PMOI kandmist terrorismi musta nimekirja ning on seisukohal, et USA uuel presidendil on võimalus oma ametiaja alguses näidata reaalseid tegusid olukorra lahendamiseks. Lisa: Iraan - taustafakte

 5. Uue juhi 100 päeva : kuidas pääseda terve nahaga / Jan Jõgis-Laats

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgis-Laats, Jan

  2006-01-01

  Michael Watkinsi raamatu "First 90 days" tutvustus. Soovitusi juhile, kuidas uuel töökohal hakkama saada. Vt. samas: Michael Watkinsi retsept spetsiaalselt Directori lugejatele. Kommenteerivad: Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, Hansapanga koolituskeskuse juht Ants Põldsam, Viru Õlu AS-i direktor Ott Licht, Andres Klaasi ja Dekoori tegevdirektor Gerd Veelma

 6. Moskva - fassad demokratii / Masha Lipman

  Index Scriptorium Estoniae

  Lipman, Masha

  2005-01-01

  Moskvasse on koondunud 80% Venemaa pankade finantsvahendeid, suur osa äritegevusest, kaubandusest. Vastavalt uuele valimisseadusele määrab Kreml regioonidele ise juhid ning väidetavalt kaotab üle kümne aasta Moskva linna juhtinud Juri Luzhkov tõenäoliselt oma koha. Demokraatia Venemaal ja äsja toimunud kohalikud valimised

 7. Magister = magister? / Arvo Meri

  Index Scriptorium Estoniae

  Meri, Arvo

  2002-01-01

  Vastavalt uuele kõrgharidusstandardile on magistriõpe üks osa kõrgharidusest, mille peaksid läbima enamik üliõpilastest. Magistriõppe läbimine enam teaduskraadi ei anna, see on spetsialistiõpe

 8. Moskva edendab kärmelt omi huve / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2010-01-01

  End Kõrgõzstani valitsusjuhiks kuulutanud Roza Otunbajeva sõnul peab uus valitsus baasileppest USA-ga kinni, väidetavalt soovitab Moskva uuel valitsusel jätta alles vaid Vene baas. Venemaa peaministri Valdimir Putini telefonivestlusest Roza Otumbajevaga

 9. Pärnu uus keskus kerkib

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  2007. a. oktoobris pandi Pärnu kesklinnas nurgakivi uuele linnasüdamele, kuhu kerkib kaubanduskeskus ja 400-kohaline parkimismaja. Aida tänav muudetakse jalakäijate alaks ja tekkiv promenaad kaetakse osaliselt klaaskatusega, promenaadi äärde ehitatakse üle 20000 m2 elamispinda. Keskuse arhitektid: Vilen Künnapu, Ain Padrik. Ehitab Eston Ehitus

 10. Turumajandus - tulevik või minevik? / Siim Kallas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kallas, Siim, 1948-

  2008-01-01

  Euroopa Parlamendi asepresident ütles Tallinnas toimunud majanduskonverentsil Restart, et tema hinnangul kulub majanduskasvu taastumiseni vähemalt 3-4 aastat, tasakaalu taastumiseni 7-10 aastat. Võtmerollis on turumajandus, mis peab viima majanduse kriisijärgsele uuele tasemele. Lühendatud ettekanne

 11. Identiteedid anno 2005

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  11. veebruarist Tallinna Kunstihoones Harry Liivranna kureeritud Eesti Kunstnike Liidu aastanäitus "Identiteedid". Loetletud 22 osalejat. Näituse on kujundanud Andres Tolts. Näitusekujunduse graafiline identiteet tugineb Mart Andersoni loodud uuele kirjatüübile Pagana Sans

 12. 3 soovi...

  Index Scriptorium Estoniae

  1982-01-01

  Uuele ajakirjale soovivad edu J. Peegel, I. Toome, E. Lieberg, H. Trass, M. Tiks, P. Tooming, A. Kuldsepp, P. Pärn, G. Ernesaks, M.-L. Küla, H. Krumm, E. Baskin, I. Normet, E. Vetemaa ja ajakirjad Teatr, Sovetskaja Muzõka, Iskusstvo Kino

 13. Nõukogulik Gruusia annab alla / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2003-01-01

  Hääletustulemuste võltsimisest Adzhaarias 2. novembril toimunud parlamendivalimistel. Adzhaaria autonoomne vabariik ei tunnista uut võimu Gruusias. Tagasiastunud presidendi Eduard Shevardnadze lähikond on uuele võimule järele andnud. Lisa: Gruusia

 14. Tin and tinned dress accessories from medieval Wroclaw (SW Poland) x-ray fluorescence investigations / Beata Miazga

  Index Scriptorium Estoniae

  Miazga, Beata

  2014-01-01

  Analüüsitakse esemeid, mis on leitud Wrocławi vanalinnas Uue Turu piirkonnas päästekaevamistel 2010-2012. Lisaks hõbedale oli tina ehtematerjalina Euroopas vaesema elanikkonna hulgas laialt levinud. Võib oletada, et Uuel Turul asus tinaesemeid valmistanud käsitöölise töökoda

 15. V & A ümberehitus viibib / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2001-01-01

  Londoni Victoria ja Alberti muuseum on muuseumi ümberehitusprojekti edasi lükanud ja tellinud Daniel Libeskindilt odavama versiooni. Keskendutakse 22. XI avatavatele galeriidele ja uuele väljapanekule. Alates 22. XI on külastamine tasuta.

 16. Uus menüü kasvatas McDonald'si käivet / Annika Matson

  Index Scriptorium Estoniae

  Matson, Annika, 1976-

  2003-01-01

  USA kiirtoiduketi McDonald's vähemalt aasta tegutsenud söögikohtade käive kasvas enam kui 6% eelkõige tänu uuele menüüle ja edukale reklaamikampaaniale. Diagrammid: McDonald'si käive ja kasum kasvasid 13%

 17. Vabatahtlike pritsimeeste korpusepäev Vabaduse platsil / Ivi Tomingas

  Index Scriptorium Estoniae

  Tomingas, Ivi

  2007-01-01

  Tutvustatakse Eesti Filmiarhiivi fotokogu fotot, mis on tehtud I üleriigilisel tuletõrjekorpuse päeval 29. augustil 1937 Vabaduse väljakul Tallinnas. 1937. a. 28. augustil pandi nurgakivi Tallinna uuele tuletõrjehoonele Raua tänavas

 18. Sadama südames õilmitses ebaseaduslik retseptivabrik / Mari Kodres

  Index Scriptorium Estoniae

  Kodres, Mari

  2008-01-01

  Tervishoiuamet tühistas OÜ Gradus Gravis tegevusloa, mis väljastas valdavalt Soome kodanikele psühhotroopsete ravimite retsepte. Kliinik on osutanud tervishoiuteenust ka pärast tegevuskohaks olnud ruumide üleandmist uuele üürnikule. OÜ Gradus Gravis juhatuse liikme Andre Ernesaksa arvamus. Lisa: Eesti tervishoid halvas valguses

 19. Taavet võidab Koljati targalt tegutsedes / Costas Markides ; interv. Endrik Randoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Markides, Costas

  2007-01-01

  London Business Schooli professor Costas Markides vastab küsimustele, mis puudutavad tema raamatus "Fast Second" esitatud väidet, mille kohaselt esimesena uuele turule tulnud ettevõttest saab harva pikas perspektiivis turuliider, kuid samas on edukad just teisena turule sisenevad ettevõtted

 20. See on lind... See on lennuk... See on Superman! / Andris Feldmanis

  Index Scriptorium Estoniae

  Feldmanis, Andris, 1982-

  2006-01-01

  Legendaarne fantastiline seiklusfilm "Superman : The Movie" (1978) on eeskujuks ja aluseks uuele sama koomiksi ainelisele mängufilmile "Superman tuleb tagasi" ("Superman Returns") : režissöör Bryan Singer : nimiosas kunagisele nimiosalisele Christopher Reeve'le sarnaneda üritav Brandon Routh : Ameerika Ühendriigid 2006

 1. Uus Superman : Brandon Routh / Triin Thalheim

  Index Scriptorium Estoniae

  Thalheim, Triin, 1982-

  2006-01-01

  Legendaarne fantastiline seiklusfilm "Superman : The Movie" (1978) on eeskujuks ja aluseks uuele sama koomiksi ainelisele mängufilmile "Superman tuleb tagasi" ("Superman Returns") : režissöör Bryan Singer : nimiosas kunagisele nimiosalisele Christopher Reeve'le sarnanev Brandon Routh : Ameerika Ühendriigid 2006

 2. "Piisab mul korraks ära käia, kui mõni õnnetus juhtub..." / Alar Niineväli

  Index Scriptorium Estoniae

  Niineväli, Alar

  2006-01-01

  Legendaarne fantastiline seiklusfilm "Superman : The Movie" (1978) on eeskujuks ja aluseks uuele sama koomiksi ainelisele mängufilmile "Superman tuleb tagasi" ("Superman Returns") : režissöör Bryan Singer : nimiosas kunagisele nimiosalisele Christopher Reeve'le sarnanev Brandon Routh : Ameerika Ühendriigid 2006

 3. 70 let supermenskoi vlasti / Nikolai Karajev

  Index Scriptorium Estoniae

  Karajev, Nikolai, 1978-

  2006-01-01

  Legendaarne fantastiline seiklusfilm "Superman : The Movie" (1978) on eeskujuks ja aluseks uuele sama koomiksi ainelisele mängufilmile "Superman tuleb tagasi" ("Superman Returns") : režissöör Bryan Singer : nimiosas kunagisele nimiosalisele Christopher Reeve'le sarnaneda üritav Brandon Routh : Ameerika Ühendriigid 2006

 4. Sacer esto / Peeter Torop

  Index Scriptorium Estoniae

  Torop, Peeter, 1950-

  1999-01-01

  Varem ilmunud käsikirjalises kogumikus "Prof. Uku Masingule 75. sünnipäevaks kolleegidelt, õpilastelt ja sõpradelt" (Tartu, 1984). Võimalikke vihjeid Kristuse kujule ja Uuele Testamendile Fjodor Dostojevski romaanis "Kuritöö ja karistus"

 5. Hea reklaam semmigu meelelahutusäriga / Andri Maimets

  Index Scriptorium Estoniae

  Maimets, Andri, 1979-

  2008-01-01

  Cannes'i 55. rahvusvahelisest reklaamifestivalist. Eestist esitatud kümme võistlustööd ei pääsenud poolfinaali. Festivali hinnalisemad preemiad võitis USA reklaamiagentuuri McCann loodud kampaania Microsofti uuele arvutimängule "Halo 3". Loetletud preemiasaajaid

 6. Stimmen zu Estlands Eurobeitritt

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Arvamusi Eesti liitumisest eurotsooniga: Toomas Hendrik Ilves, Andrus Ansip, Juhan Parts, Angela Merkel, Jose Manuel Barroso, Olli Rehn, Paul Krugman Anti Poolamets, Nicolaus Heinen, Edgar Savisaar. Lisatud väljavõtted saksakeelsetest ajakirjadest ja ajalehtedest. Euro kasutuselevõttu seostatakse heaolu ja stabiilsusega, samas peetakse üleminekut uuele vääringule liiga kulukaks ja rutakaks

 7. Uut rezhissuuri otsimas / Kristel Nõlvak

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõlvak, Kristel

  2003-01-01

  Visandatakse uue režii piirjooni läbi T. Ojasoo ja H. Toompere jun. lavastuste, peatutakse "igavesti uuel" M. Undil. Juttu on ka uue režii retseptsioonist, mis ei leia adekvaatset analüüsikeelt. Viidatud kirjandus lk.76

 8. Incremental change in cross sectional area in small endotracheal tubes: A call for more size options.

  Science.gov (United States)

  Mortelliti, Caroline L; Mortelliti, Anthony J

  2016-08-01

  To elucidate the relatively large incremental percent change (IPC) in cross sectional area (CSA) in currently available small endotracheal tubes (ETTs), and to make recommendation for lesser incremental change in CSA in these smaller ETTs, in order to minimize iatrogenic airway injury. The CSAs of a commercially available line of ETTs were calculated, and the IPC of the CSA between consecutive size ETTs was calculated and graphed. The average IPC in CSA with large ETTs was applied to calculate identical IPC in the CSA for a theoretical, smaller ETT series, and the dimensions of a new theoretical series of proposed small ETTs were defined. The IPC of CSA in the larger (5.0-8.0 mm inner diameter (ID)) ETTs was 17.07%, and the IPC of CSA in the smaller ETTs (2.0-4.0 mm ID) is remarkably larger (38.08%). Applying the relatively smaller IPC of CSA from larger ETTs to a theoretical sequence of small ETTs, starting with the 2.5 mm ID ETT, suggests that intermediate sizes of small ETTs (ID 2.745 mm, 3.254 mm, and 3.859 mm) should exist. We recommend manufacturers produce additional small ETT size options at the intuitive intermediate sizes of 2.75 mm, 3.25 mm, and 3.75 mm ID in order to improve airway management for infants and small children. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 9. Three-finger tracheal palpation to guide endotracheal tube depth in children.

  Science.gov (United States)

  Gamble, Jonathan J; McKay, William P; Wang, Andrew F; Yip, Kinsha A; O'Brien, Jennifer M; Plewes, Christopher E

  2014-10-01

  Accurate endotracheal tube (ETT) depth is critical, especially in children. The current tools used to guide appropriate ETT depth have significant limitations. To evaluate the utility of tracheal palpation in the neck to guide appropriate ETT placement in children. A prospective observational study with a convenience sample of 50 children was conducted. During intubation, an investigator palpated the trachea with three fingertips side-by-side extending upward from the suprasternal notch. The anesthesiologist advanced the ETT slowly until palpated at the sternal notch. The investigator stated ETT palpation certainty as 'strongly felt', 'weakly felt', or 'not felt.' Final ETT position was determined by bronchoscopy and categorized as 'ETT too shallow' (tip in proximal ¼ of trachea), 'ETT too deep' (tip in distal ¼ of trachea), or 'ETT placement satisfactory' (between those extremes). Thirty boys and 20 girls undergoing dental surgery with nasal intubation were recruited (median age 4.4 years; range 2.0-10.8). The ETT (all ≥4 mm ID) was palpable at the sternal notch in all patients: 46 of 50 strongly palpable and 4 of 50 weakly palpable. The experimental methods led to satisfactory ETT placement in 49 of 50 patients, too deep in 1 of 50 patients. Compared with the Pediatrics Advanced Life Support (PALS) predictive formula, satisfactory placement would have been 41 of 50 patients (P guide ETT placement has excellent clinical performance and better guides appropriate ETT depth than the PALS formula in our study population. © 2014 John Wiley & Sons Ltd.

 10. Novel device (AirWave) to assess endotracheal tube migration: a pilot study.

  Science.gov (United States)

  Nacheli, Gustavo Cumbo; Sharma, Manish; Wang, Xiaofeng; Gupta, Amit; Guzman, Jorge A; Tonelli, Adriano R

  2013-08-01

  Little is known about endotracheal tube (ETT) migration during routine care among critically ill patients. AirWave is a novel device that uses sonar waves to measure ETT migration and obstructions in real time. The aim of the present study is to assess the accuracy of the AirWave to evaluate ETT migration. In addition, we determined the degree of variation in ETT position and tested whether more pronounced migration occurs in specific clinical scenarios. After institutional review board approval, we included mechanically ventilated patients from February 2012 to May 2012. A chest radiography (CXR) was obtained at baseline and 24 hours when clinically indicated. The ETT distance at the lips was recorded at baseline and every 4 hours. The AirWave system continuously recorded ETT position changes from baseline, and luminal obstructions. A total of 42 patients (age: 61 [SD ±13] years, men: 52%) were recruited. A total of 19 patients had measurements of ETT migration at 24 hours by the 3 methodologies used in this study. The mean (SD) of the ETT migration at 24 hours was +0.04 (1.2), -0.42 (0.7) and +0.34 (1.81) cm when measured by portable CXR, ETT distance at the teeth and AirWave device, respectively. Bland-Altman analysis of tube migration at 24 hours comparing the AirWave with CXR readings showed a bias of 0.1 cm with 95% limit of agreement of -3.8 and +4.3 cm. Comparison of tube migration at 24 hours determined by AirWave with ETT distance at the lips revealed a bias of -0.4 with 95% limit of agreement -3.7 to +3 cm, similar to the values observed between CXR and ETT distance at the lips (bias of -0.3 cm, 95% limit of agreement of -3.4 to +2.8 cm). Factors associated with ETT migration at 24 hours were ETT size and initial measurement from ETT tip to carina by portable CXR. AirWave detected in eight patients some degree of ETT obstruction (30% ± 9.6%) that resolved with prompt ETT catheter suction. The AirWave may provide useful information regarding ETT

 11. Endotracheal Tube Cuff Management at Altitude

  Science.gov (United States)

  2014-02-05

  the volume of saliva, if any, leaking around ETT cuffs. To simulate the clinical environment, four transport ventilators (Model 731, Impact...ETT. Table 1. Changes in ETT Cuff Pressure during the Study Method Sea Level (Baseline)a 8,000 fta Sea Level (Post-Flight)a 7.5 mm 8.0 mm...threshold typically required to prevent aspiration of secretions around the cuff. These findings have important clinical implications, as cuff

 12. Õpetajaks õppimas / Mari-Helene Kaber

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaber, Mari-Helene

  2008-01-01

  Humana People to people liikumise poolt loodud õpetajate koolitamise võrgustikust, mis tegutseb Angolas, Mosambiigis ja Malawis ja kus valmistatakse ette õpetajaid peamiselt maapiirkondade koolidesse

 13. Estonian central bank sees euro as stabilizing force

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Riigikogu rahanduskomisjoni esindajad teatasid, et Eesti Pank on valmistanud ette lisameetmeid tugevdamaks Eesti rahandussektorit ning näeb eurotsooniga liitumises võtit Eesti majanduse stabiilsusele

 14. The concordance of ultrasound technique versus X-ray to confirm endotracheal tube position in neonates.

  Science.gov (United States)

  Chowdhry, R; Dangman, B; Pinheiro, J M B

  2015-07-01

  Given the distressingly high incidence of ETT malposition in the neonatal population, patients are exposed to ionizing radiation to confirm endotracheal tube (ETT) position. Our objective is to determine if ultrasound technique is concordant with X-ray in determining whether an ETT is deeply positioned or not. Prospective observational clinical trial. After obtaining informed consent, patients with an ETT who required X-ray for clinical reasons underwent sonographic evaluation of the ETT by an ultrasound technologist or pediatric radiologist, usually within the hour. A total of 56 image pairs were obtained from 29 patients. Ninety-eight percent of the ultrasound/X-ray image pairs were suitable for analysis. The concordance of ultrasound with X-ray to identify deeply and not deeply positioned ETTs was 95% (53/56). The sensitivity of ultrasound to detect deeply positioned ETTs on X-ray was 86% (6/7). The specificity of ultrasound to detect ETTs that were not deeply positioned on X-ray was 96% (47/49). As the largest clinical trial of its kind to date, with the greatest number of ultrasound operators, we have further established US as a feasible imaging modality to determine whether an ETT is deeply positioned or not.

 15. Võimekate ministrite valitsus

  Index Scriptorium Estoniae

  1995-01-01

  Hinnang uuele valitsusele eelkäijate poolt. M. Laar, A. Tarand - T. Vähi, J. Luik - R. Sinijärv, E. Lippmaa, E. Tarto - A. Öövel, U. Mereste - M. Opmann, J. Adams - P. Varul, E. Nestor - A. Leemets, I. Kannik - E. Savisaar, T. Vilosius - S. Oviir, L. Hänni - L. Tõnisson, P. Olesk - P. Kreitzberg, J. Allik. A. Sirendi - I. Mändmets, V. Hansen - V. Reiljan

 16. Ajalugu liigub spiraalina ehk uutest ja vanadest riigijuhtidest / Toomas Alatalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Hiiu Leht 14. märts lk. 2, Meie Maa 15. märts lk. 2, Za Narod nr. 4 lk. 1, Teataja : Eestimaa Rahvaliidu ajaleht nr. 4 apr. lk. 1. Autori hinnangul minnakse uuele ühiskondlikule korrale üldjuhul üle mõne eelmise korra tähtsa tegelase juhtimisel, näiteid ajaloost

 17. Mitu elu on ühel majal? = How many lives does a building have? / Alari Allik

  Index Scriptorium Estoniae

  Allik, Alari

  2012-01-01

  Puidu korduskasutusest Jaapanis. Jaapani pühamute arhitektuurist, mis nõuab pidevat ümbertegemist. Säilinud arusaamast, et ehitusprojektide puhul on oluline mõelda läbi kõik etapid, kuna ühel hoonel võib olla mitu elu. Moodsatest majadest. Uuele elule ärganud tööstushoonetest Tallinnas. Tallinna Linnahallist, mis on läbi raskuste leidmas endale uusi funktsioone

 18. Grybauskaite rejects Obama's invitation / Rokas M. Tracevskis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  8. aprillil kirjutavad Ameerika Ühendriikide president Barack Obama ja Venemaa president Dmitri Medvedev Prahas uuele strateegilise tuumarelvastuse piiramise leppele alla. Samaks päevaks on Barack Obama Prahasse kutsunud Eesti, Läti, Leedu ja Rumeenia presidendid ning Poola, Tšehhi, Bulgaaria, Horvaatia, Ungari, Slovakkia ja Sloveenia peaministrid. Leedu president Dalia Grybauske loobus kutsest. Tema asemel sõidab kohtumisele peaminister Andrius Kubilius

 19. Riia Oja : maja läbi kolme korruse ja kahe tänava / Gitte Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Gitte

  2003-01-01

  Tallinnas Uuel tänaval asuva eramu sisekujundus. Hoone on ehitatud 19. sajandi lõpul Pikal tänaval asuva elamu pesuköögiks. Sisearhitekt Riia Oja, kes projekteeris ka köögimööbli. vitraažid tegi Kaie Pärn. Renoveerimistöid teostas Hard Restauraator. Riia Oja ja omaniku kommentaarid. Ill.: korruste plaanid, 7 värv. vaadet

 20. Jäätmeturism tuleb peatada! / Aap Mumme

  Index Scriptorium Estoniae

  Mumme, Aap

  2004-01-01

  Tallinna uuele prügilale teeb muret vähene jäätmekogus, autori sõnul on selle põhjustanud jäätmeturism: märkimisväärne kogus Tallinnas ja selle lähiümbruses tekkivatest jäätmetest veetakse keskkonnanõuetele mittevastavatesse väikeprügilatesse. Autori arvates peaks kehtestama keskkonnanõuetele vastavatele prügilatele kindlad teeninduspiirkonnad

 1. Ühispank noolib koolilaste seast endale uusi kliente / Triin Olvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Olvet, Triin

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 17. apr. lk. 9. SEB Ühispanga tellimusel käivad mööda koole panga müügipartneri OÜ SalesForce esindajad, et leida koolilaste seast kliente uuele pangakaardile ISIC Scholar Electron. Selline müügikampaania on hämmeldust tekitanud paljudes lastevanemates. Lisa: ISIC Scholar Electron

 2. An expiratory assist during spontaneous breathing can compensate for endotracheal tube resistance.

  Science.gov (United States)

  Uchiyama, Akinori; Chang, Cheng; Suzuki, Shinya; Mashimo, Takashi; Fujino, Yuji

  2009-08-01

  Although inspiratory assist of spontaneous breathing in intubated patients is common, expiratory assist functions have rarely been reported. Effective expiratory support (ES) could be used to compensate for endotracheal tube (ETT) resistance during spontaneous breathing. In this study, we examined the performance of a new system designed to provide both inspiratory support (IS) and ES during spontaneous breathing with the goal of reducing the effective resistance of the ETT. The ES system consisted of a ventilator demand valve and a computer-controlled piston cylinder, which aspirated gas from the respiratory circuit during the expiratory phase. The movement of the piston was synchronized with spontaneous breathing. We compared the pressures at the tip of the ETT and in the breathing circuit during spontaneous breathing through an ETT of internal diameter (ID) 5 mm with that of an ETT with ID 8 mm in nine healthy adult male volunteers. The ventilatory mode was set to maintain a continuous airway pressure of 0 cm H(2)O. Three ventilator settings (no support, IS only, and IS plus ES) were compared using ID 5 mm ETT. We monitored pressure in the breathing circuit (P(aw)), ETT tip pressure (P(tip)), and respiratory flow. The P(tip) of the ID 5 mm ETT showed a large negative deflection during inspiration and a positive deflection during expiration without support. IS alone did not improve the respiratory pattern through the small ETT. However, IS plus ES resulted in negative P(aw) during expiration in addition to positive deflection of P(aw) during inspiration, making the pressure characteristics of P(tip) similar to those of ID 8 mm ETT. Moreover, IS plus ES produced a respiratory pattern through the ID 5 mm ETT that was similar to that through the ID 8 mm ETT. In this study of healthy volunteers, IS plus ES compensated for the airway resistance imposed by a ID 5.0 mm ETT to create pressure changes at the tip of the ETT similar to those of an ID 8.0 mm ETT.

 3. Randomized Pilot Trial of Two Modified Endotracheal Tubes To Prevent Ventilator-associated Pneumonia.

  Science.gov (United States)

  Deem, Steven; Yanez, David; Sissons-Ross, Laura; Broeckel, Jo Ann Elrod; Daniel, Stephen; Treggiari, Miriam

  2016-01-01

  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a prevalent and costly nosocomial infection related to instrumentation of the airway with an endotracheal tube (ETT), enabling microaspiration of contaminated secretions. Modification of the ETT design to reduce microaspiration and/or biofilm formation may play an important role in VAP prevention. However, there is insufficient evidence to provide strong recommendations regarding the use of modified ETT and unaddressed safety concerns. We performed a pilot randomized controlled trial comparing two modified ETTs designed specifically to prevent VAP, with the standard ETT, to test the feasibility of and inform planning for a large, pivotal, randomized trial. This study was conducted with institutional review board approval under exception from informed consent. We randomized in a blinded fashion patients undergoing emergency endotracheal intubation both out of and in hospital to receive one of three different ETT types: (1) a polyurethane-cuffed tube (PUC-ETT), (2) a polyurethane-cuffed tube equipped with a port for continuous aspiration of subglottic secretions (PUC-CASS-ETT), or a (3) standard polyvinylchloride-cuffed tube (PVC-ETT). In addition to investigating feasibility and safety, the study coprimary end points were tracheal bacterial colonization reaching a cfu count >10(6) cfu per milliliter and the incidence of invasively diagnosed VAP. A total of 102 subjects were randomized and met the eligibility criteria. Randomization procedures performed well and integrity of blinding at randomization was maintained. The majority of intubations occurred in the hospital setting (n = 77), and the remainder occurred out of hospital (n = 25). Compared with the PVC-ETT, there were no significant differences in tracheal colonization for PUC-ETT (odds ratio [OR], 0.98; 95% confidence interval [CI], 0.31-3.09) or for PUC-CASS-ETT (OR, 1.26; 95% CI, 0.42-3.76). There were no differences in the risk of invasively diagnosed VAP

 4. Endotracheal tube resistance and inertance in a model of mechanical ventilation of newborns and small infants—the impact of ventilator settings on tracheal pressure swings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hentschel, Roland; Buntzel, Julia; Guttmann, Josef; Schumann, Stefan

  2011-01-01

  Resistive properties of endotracheal tubes (ETTs) are particularly relevant in newborns and small infants who are generally ventilated through ETTs with a small inner diameter. The ventilation rate is also high and the inspiratory time (ti) is short. These conditions effectuate high airway flows with excessive flow acceleration, so airway resistance and inertance play an important role. We carried out a model study to investigate the impact of varying ETT size, lung compliance and ventilator settings, such as peak inspiratory pressure (PIP), positive end expiratory pressure (PEEP) and inspiratory time (ti) on the pressure–flow characteristics with respect to the resistive and inertive properties of the ETT. Pressure at the Y piece was compared to direct measurement of intratracheal pressure (P trach ) at the tip of the ETT, and pressure drop (ΔP ETT ) was calculated. Applying published tube coefficients (Rohrer's constants and inertance), P trach was calculated from ventilator readings and compared to measured P trach using the root-mean-square error. The most relevant for ΔP ETT was the ETT size, followed by (in descending order) PIP, compliance, ti and PEEP, with gas flow velocity being the principle in common for all these parameters. Depending on the ventilator settings ΔP ETT exceeded 8 mbar in the smallest 2.0 mm ETT. Consideration of inertance as an additional effect in this setting yielded a better agreement of calculated versus measured P trach than Rohrer's constants alone. We speculate that exact tracheal pressure tracings calculated from ventilator readings by applying Rohrer's equation and the inertance determination to small size ETTs would be helpful. As an integral part of ventilator software this would (1) allow an estimate of work of breathing and implementation of an automatic tube compensation, and (2) be important for gentle ventilation in respiratory care, especially of small infants, since it enables the physician to

 5. Factors leading to self-extubation of endotracheal tubes in the intensive care unit.

  Science.gov (United States)

  Huang, Yuan-Ting

  2009-01-01

  To discuss the factors leading to self-extubation of endotracheal tubes (ETTs) and explore the differences between the groups of patients who did and did not self-remove their ETTs. Self-extubation of ETTs has been reported to occur in 4.2% of severely ill patients and is associated with adverse medical effects. A case-control study. One hundred and thirty-nine subjects were recruited from a teaching hospital in southern Taiwan based on purposive sampling. The rate of self-extubation of ETTs was 6.4%. Analysis of the two groups demonstrated that significant variables were identified and fell into three categories: (1) the department to which the patient was admitted (p self-extubation of the ETT. Among the 44 patients who had self-extubation of their ETT, 28 met the criteria to be extubated, 70% and 81.8% of whom were not sedated, and self-extubation of their ETT was conscious of the act. Of the patients who attempted to self-remove their ETT, 80% were successful and 93.2% did not incur any adverse medical effects. The medical doctor and nurse should fully evaluate a patient's oxygenation status, decrease the length of the extubation training session for patients and extubate patients promptly when extubation criteria are met. Adopting a proactive approach to patient extubation will improve the overall quality of care.

 6. Children's Implicit Learning of Graphotactic and Morphological Regularities

  Science.gov (United States)

  Pacton, Sbastien; Fayol, Michel; Perruchet, Pierre

  2005-01-01

  In French, the transcription of the same sound can be guided by both probabilistic graphotactic constraints (e.g., t is more often transcribed ette after -v than after -f) and morphological constraints (e.g., t is always transcribed ette when used as a diminutive suffix). Three experiments showed that pseudo-word spellings of 8-to 11-year-old…

 7. A Descriptive Analysis of Exercise Tolerance Test at Seremban Hospital : An Audit for the Year 2001

  Science.gov (United States)

  Mohamed, Abdul Latiff; Nee, Chan Chee; Azzad, Ahmed

  2004-01-01

  Our purpose is to report on the epidemiological variables and their association with the results of the exercise tolerance test (ETT) in the series of patients referred for standard diagnostic ETT at Seremban Hospital during the year 2001. ETT is widely performed, but, in Malaysia, an analysis of the associations between the epidemiological data and the results of the ETT has not been presented. All patients referred for ETT at Seremban Hospital who underwent exercise treadmill tests for the year 2001 were taken as the study population. Demographic details and patients with established heart disease (i.e. prior coronary bypass surgery, myocardial infarction, or congestive heart failure) were noted. Clinical and ETT variables were collected retrospectively from the hospital records. Testing and data management were performed in a standardized fashion with a computer-assisted protocol. This study showed that there was no significant predictive epidemiological variable on the results of the ETT. However, it was found that there was statistically significant difference between the peak exercise time of males and females undergoing the ETT. PMID:22973128

 8. Teateid Eestist Läänemere läänekaldal / Anu Saluäär

  Index Scriptorium Estoniae

  Saluäär, Anu, 1948-

  2008-01-01

  Hans Dahlbergi raamatust "Läänemeri. Võitlus ühe mere pärast 862-1990" (Östersjön. Kampen om ett hav 862-1990), Mats Miljandi teosest "Maaletulek" (Landstigning) ning Maarja Talgre raamatust "Leo - vastupanu surmani" (Leo - ett estniskt öde). - Varem ilmunud: Looming 1991, nr. 1

 9. Unduski näidend soome keeles

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Jaan Unduski näidend "Good-bye, Vienna" tõlgiti soome keelde ja loeti ette festivalil "Baltic Circle". Samal üritusel loeti ette ka lätlase Inga Abele ja leedulase Marius Ivashkevichiuse näidendeid

 10. The effectiveness of an endotracheal tube holder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Byung Gun Lim

  2016-01-01

  Full Text Available The security of the endotracheal tube (ETT is important in the anesthesia and intensive care settings. Recently, an ETT holder instead of an adhesive tape is frequently used to provide the fixation of the ETT. There are some studies that focused on the effectiveness of the ETT holder in preventing displacement of ETT compared to an adhesive tape (1, 2. I have experienced the use of an ETT holder (E-holder, KS medical, Bucheon, Korea in many different anesthesia settings and recognized its usefulness and convenience other than ETT security in the following specific settings.  Firstly, the ETT holder is definitely effective for patients undergoing procedures that frequently require the adjustment of ETT (or double lumen tube location including thoracic surgery. The location of double lumen tube needed for lung separation can be modified for effective ventilation during anesthetic induction or surgery, and after position changes. The tube can be easily relocated to the proper place for lung separation and effective ventilation by unlocking/relocking the button of the ETT holder under flexible bronchoscopic guidance (Fig. 1A, which can facilitate the operative procedure to be performed easily and quickly. Secondly, the ETT holder can be useful in procedures requiring the prone position (3. Especially, it is useful in all circumstances requiring the adjustment of ETT in the prone position. For instance, it is definitely useful for patients with Duchene muscular dystrophy undergoing scoliosis surgery under prone position. Adolescent patients with Duchene muscular dystrophy frequently have tracheobronchial malacia. If so, the airway pressure can be elevated due to the narrowing of the lesion of malacia when changed to the prone position (4. To overcome this problem, a reinforced ETT should be relocated so that it passes the narrowed tracheal lesion under flexible bronchoscopic guidance (Fig. 1B. However, the approach for this management is somewhat

 11. Endotracheal tube defects: Hidden causes of airway obstruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofi Khalid

  2010-01-01

  Full Text Available Manufacturing defects of endotracheal tube (ETT are still encountered in anesthesia practice. Many such defects go unnoticed during routine inspection prior to their use. Such defects in ETT may lead to partial or complete airway obstruction in an intubated patient. We report a case of partial airway obstruction with a prepacked, single use, uncuffed ETT due to a manufacturing defect in the form of a plastic meniscus at the distal end of the tube. This case report highlights the significance of standard monitoring of ventilation and the role of a vigilant clinician in detecting such defects in avoiding critical events as can arise from the use of such defective ETTs. It also emphasizes the need for double checking ETTs prior to their use.

 12. Low temperature absorption chiller - Report from a project in the programs Climate 21 and 'More efficient refrigeration and heat pump systems. Final report; Laagtemperaturdriven absorptionskylmaskin - Rapport oever ett projekt inom programmen Klimat 21 och Effektivare Kyl- och Vaermepumpssystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fredrik Setterwall [Fredrik Setterwall Konsult AB, Sollentuna (Sweden); Andersson, Mikael [AB Berglunds Rostfria, Boden (Sweden); Glebov, Dmitrey; Martin, Viktoria [Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden). Dept. of Chemical Technology

  2005-06-01

  An absorption chiller with a 1.15 MW cooling effect has been designed in a collaboration project comprising university, industry and end-user. This chiller is designed to run on district heating (70-90 deg C), and its layout and function differs from conventional absorption chillers as outlined below. The chiller's heat transfer surfaces may be installed horizontally or vertically, resulting in flexibility in system design. In a conventional absorption chiller, these surfaces are always horizontally aligned. The high-pressure and low-pressure parts of the chiller may be placed independently of each other. In a conventional chiller, the high-pressure part must always be placed on top of the low-pressure part. To enable the flexibility in design and system layout, this chiller is equipped with four internal pumps instead of only two in conventional design. The increased number of pumps leads to an increase of the installed electrical power for internal pumps. The electrical power for the internal pumps is however only a small fraction of the totally installed electrical power. The main part is utilized for pumping of cooling water and coolant. This low temperature driven, single-effect chiller has a high coefficient of performance (COP). The 'first generation machine' installed at Chalmers University of Technology has a COP equal to 0.75 at full load. Through the control strategy used, the chiller can maintain a high COP even at part load. Because of the high COP, the electricity consumption of the cooling water pump is kept low. To lower the size of the absorber and generator, the chiller is equipped with extra plate heat exchangers to cool the strong solution before the absorber, and preheat the weak solution before the generator. To increase the heat transfer rate, a new additive (2-methyl-penthanol) has been tested. As compared to the conventional heat transfer additive (2-ethyl-hexanol), the heat transfer enhancement was 20% higher with the new additive. During the summer of 2003, the low temperature driven absorption chiller installed at Chalmers University of Technology has continuously delivered cooling. On average, the cooling has amounted to 10 MWh/day, with a COP between 0.7 and 0.8. One remaining problem of the machine is that the pressure rises with 2 mbar/day, and hence vacuum pumping is required to remove inert gases. The probable cause of this pressure increase is corrosion. Thus, this problem will be eliminated once the proper composition of corrosion inhibitors has been found. Work on this is presently ongoing. A simulation Excel-programme derived within the project enables calculation of the sizes of the heat transfer surfaces of the chiller for a given cooling power, COP and temperatures of the cooling water and the driving energy. The programme could also be used for calculation of the influence of changing temperatures of the cooling water and of the driving energy as well as part load properties of an existing chiller. It can be concluded that with energy researchers, utility companies, and decision makers, the interest in heat driven cooling has increased during the years of the project. This is due to the increased cooling demand in Sweden, and the world, while global efforts towards a sustainable energy system put demands on managing the need for power, and increased used of renewables. The lower the driving temperature, the greater the potential for generating environmentally sound cooling by way of solar, geothermal, industrial waste heat and district heating based on waste heat.

 13. Streamingtjänster av film och dess framtida utveckling som substitut för illegal nedladdning : Konsumenternas syn på digitala tjänster och de förbättringar som krävs för ett hållbart paradigmskifte

  OpenAIRE

  Nilsson Ranta, Erik; Freskgård, Markus

  2013-01-01

  In this paper we aim to delve deeper into the film industry and how their approach to streaming services such as Netflix might be the solution to the problems with piracy (people downloading illegally instead of paying for the products) - but before they can change the mindset of people, they have to overcome some issues that might make it hard for the film industry to adapt a fully functionable streaming sollution in the veins of Spotify. To come up with some conclusions regarding this matte...

 14. Separation and storage of carbon dioxide in a Nordic systems perspective - a study based on work in the IEA R and D programme on greenhouse gases; Avskiljning och lagring av koldioxid i ett nordiskt systemperspektiv - en studie baserad paa arbete inom IEA:s FoU-program kring vaexthusgaser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gode, Jenny; Hovsenius, Gunnar

  2005-10-01

  The purpose of this report has been to summarise state-of-the art regarding carbon dioxide capture and storage (CCS) from a Nordic energy system point of view. The report is to a great extent based on studies carried out within the IEA Greenhouse Gas RandD Programme up to and including springtime 2005. It will probably take 10-20 years before CCS will be applied in a wider scale within Europe. Meanwhile, other measures are necessary to reduce the emissions of CO{sub 2}. The techniques for CO{sub 2} capturing from fossil fuels can be divided into three categories: 1. Post combustion capture. Absorption with monoethanolamine (MEA) is the most studied option and is used for small as well as large applications at present. The technique can be used for retrofits, but due to high costs it is more likely to be applied for new plants. The environmental consequences are not completely known. 2. Oxyfuel combustion. Combustion with oxygen or oxygen enriched air generates an exhaust gas mainly consisting of carbon dioxide and water, which can be easily separated by condensation. The technique is promising for new plants. 3. Precombustion decarbonisation. The technique involves transformation of the fuel into hydrogen and carbon dioxide. The hydrogen can be used for example in a gas turbine for producing electricity. The method is not in commercial use yet, and will probably mainly be used for new plants. After capturing the CO{sub 2}, it is either transported to a storage site or used for enhanced oil/gas recovery. The CO{sub 2} is mainly transported as a liquid through pipelines or by ship. The global potential for storing carbon dioxide is estimated to be very large, especially storage in saline aquifers or depleted oil/gas fields where the potentials are estimated to be 1,000-10,000 G ton of CO{sub 2}, respectively 800-920 G ton of CO{sub 2}. Saline aquifers constitute the main storage potential for Northern Europe as well, with an estimated capacity of 1500 G ton of CO{sub 2} only in aquifers known today. This can be compared to the total European CO{sub 2} emissions of 3 G ton per year. Several aquifers are known within or near the Nordic countries. One aquifer is spreading from south-west of Sweden to northern Germany, and another one from south-east of Gotland towards Kaliningrad, Russia. Eight aquifers have been identified in Denmark, and in Norway, large-scale capture and storage of CO{sub 2} is carried out at a natural gas field in the North Sea. There are also several known aquifers e.g. in Germany. The cost of capture, transport and storage of CO{sub 2} is calculated to be 300-550 SEK/ton CO{sub 2} avoided, of which capturing costs constitute about 75 %. A cost of 300 SEK/ton CO{sub 2} avoided corresponds to an increase in electricity cost of about 0.12-0.25 SEK/kWh. There is a considerable RandD need to reduce the cost of CO{sub 2} capture. It is also important to ensure that the storage be done in a safe and sustainable manner. Public acceptance and legal issues must also be carefully investigated prior to large-scale application of the technique.

 15. Consequences of increased extraction of forest fuel - A synthesis from the Energy Agency fuel program 2007-2011 Summary of the Synthesis Report; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle - En syntes fraan Energimyndighetens braensleprogram 2007-2011 Sammanfattning av syntesrapporten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-01

  This report summarizes the findings of a research synthesis of forest fuels. The full report (de Jong et al 2012) can be ordered from the Swedish Energy Agency (report number: ER 2012:08), or downloaded from www.energimyndigheten.se. The Energy Agency's research program 'Sustainable supply and refining of biofuels', also known as 'Fuel program', ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for various program areas. The purpose of the synthesis reports is to compile the knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be elucidated further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy- and societal perspective, including relations to environmental quality and forest policy environmental- and production goals. This report covers sub-project 'Forest fuel and environmental impacts', conducted during the years 2007-2011. The report covers projects within the program 'Sustainable supply and refining of biofuels', adjacent individual projects funded by the Energy Agency and certain other national related activities.

 16. Operators tool to control fibre quality in the production of CTMP/TMP in an energy efficient way. New view shows a potential to reduce energy input; Operatoersverktyg foer styrning av fiberkvalitet vid tillverkning av CTMP/TMP paa ett energieffektivt saett. Ny syn visar paa potential foer energibesparing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferritsius, Olof; Johansson, Ola; Ferritsius, Rita

  2011-10-15

  The main objective of the project was to provide operators in the two factories the opportunity to more actively identify causes of variations in energy efficiency in the production of TMP and CTMP. To achieve this, it was done in collaboration with the Umeaa Inst. of Design at Umeaa Univ., new types of operator interfaces that clearly demonstrate when changes are about to occur in the process variables respectively quality variables. In addition, a method was developed to calculate the energy efficiency on-line with regard to quality.

 17. ”Se on tärkeää, että sinä käyt ulkona, et istu vaan kotona ja teet erilaisia asioita.” : tutkimus harrastusten merkityksestä somalityttöjen vapaa-ajassa

  OpenAIRE

  Tikkanen, Noora

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten yksin Suomeen tulleet ja tälläkin hetkellä ilman perhettään asuvat somalitytöt viettävät vapaa-aikaansa, minkä merkityksen he antavat harrastuksille ja mitkä asiat vaikuttavat harrastustoimintaan osallistumiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voitaisiin lisätä Turun ensi- ja turvakoti ry:n perheryhmäkodissa asuvien somalityttöjen harrastusaktiivisuutta, ja edistää näin heidän hyvinvointiaan ja kotoutumistaan. Tutkimus...

 18. Wind power and defense interests on Gotland. Presentation of a joint project between the County Administrative Board, Region Gotland and the Swedish Armed Forces in 2011; Vindkraft och foersvarsintressen paa Gotland. Redovisning av ett samverkansprojekt mellan Laensstyrelsen, Region Gotland och Foersvarsmakten 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  The island of Gotland has a large potential for wind power production. An existing weather radar system, however, causes extensive restrictions for further development of wind power on Gotland. In a joint project during 2011 the County Administration Board of Gotland, the Municipality of Gotland and the Swedish Armed Forces have explored ways to overcome the existing conflicts. The project has been sponsored by the Swedish Energy Agency. Through the collaboration, the participants have gained a better understanding of various aspects of the conflicting interests. Studies have been carried out with the prospect to modelling alternative solutions to reduce the conflicts. The study regarding the radar system has been carried out by the Swedish Meteorological and Hydrological Inst.. This report present some practical solutions to avoid conflict in most of areas which are planned for wind power by the municipality. It is suggested that a complimentary radar can be built. A number of alternative localizations for the complimentary radar have been suggested and the potential effects for wind power production estimated. Costs for the suggested solutions have been calculated.

 19. İstanbul Piyasasında Halkın Temel Tüketim Maddelerinden Ette Fiyat İstikrarı Sorunu (1850-1918 The Problem of Price Stability in one of the Basic Consumer Goods: Meat in Istanbul Markets (1850-1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muharrem ÖZTEL

  2013-07-01

  Full Text Available One of the most important consumer goods that people living inIstanbul need was no doubt meat. Supply of sufficient quantity of meatfor the markets and having people with purchasing power of thisfoodstuff was an indispensible factor of the Ottoman provisioning policy.Based on this purpose, meat prices traditionally came to be determinedwithin the narh system. However, when the policy of imposing narh onmeat prices were left in the second half of the 19th century due to thefact that it narrowed the supply to the markets and caused an increasein prices, the prices turned out to be determined in parallel with thefree market circumstances as well as supply and demand accross theperiod 1850-1918. However “ensuring the stability of the price” in themeat market was a problem for the period we study as it was for theprevious periods. Although the Ottoman government displayedsensitivity for the issue, ensuring the stability of price in the meatmarket was really hard as much as crucial. In our survey period, therewere some complicated reasons to ensure the stability of the cost inmeat market, which could be specified as temporary and structural.Among the most significant problems were the seasonal husks due tothe animal diseases, ovine and cattle taxes, exportation, the cost oftransportation, herdsmen’s profiteering and the army suppliers’ badconducts. These factors covering the subject of the study caused adecrease in demand for meat in İstanbul and disrupted the stability ofprice. İstanbul halkının ihtiyaç duyduğu temel tüketim maddeleri içerisinde en önemlilerinden biri olan etin (ağnam eti piyasada bol ve halkın satın alma gücüne uygun seviyelerde olması İdare’nin takip ettiği iaşe politikasının gereğiydi. Bu amaçla 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar et fiyatları geleneksel bir şekilde narh ile tespit edilmiştir. Ancak narhın piyasada arzı daralttığı ve fiyatları yükselttiği gerekçesiyle kaldırılması gereği, çeşitli merkezler tarafından dile getirilen bir eleştiri konusu olmuştur. Neticede çalışma dönemimizin başlarında fiyatlara narh koyma politikası terk edilmiş, et fiyatları artık serbest piyasa şartları altında arz ve talebe göre şekillenmeye başlamıştır. Bu yeni piyasa anlayışına rağmen et piyasasında “fiyat istikrarının sağlanması” narhın cari olduğu dönemlerde olduğu gibi çalışma dönemimiz boyunca da sorun olmaya devam etmiştir. İdare bu yolda gerekli hassasiyeti gösterse de et piyasasında fiyat istikrarının temini önemli olduğu oranda zor bir mücadele alanıydı. İncelenen dönemde İstanbul et piyasasında fiyat istikrarını sağlamayı zorlaştıran bir dizi geçici ve yapısal olarak nitelendirilebilecek nedenler söz konusudur. Bunlar içerisinde mevsimsel şartlar, hayvan hastalıkları nedeniyle zaman zaman ağnamda meydana gelen telefat, vergilerin, ihracatın, ulaşım maliyetlerinin etkileriyle birlikte celeplerin ihtikârı, ordu et müteahhitlerinin nizama uygun olmayan davranışları öne çıkan problemlerdi. Çalışmanın içeriğini oluşturan bu sorunlar, İstanbul’da et arzının azalmasına neden olup fiyatları yükseltmiş ve böylece fiyat istikrarını bozucu sonuçlar doğurmuştur.

 20. Lärarstudenters bilder av reflektion: Ett professionellt verktyg för att synliggöra dimensioner av tyst kunskap och röra sig framåt:Att ge röst åt olika dimensioner av tyst kunskap

  OpenAIRE

  Westman, Susanne

  2012-01-01

  Purpose:In this paper I will explore teacher students' experiences of reflection and discuss those in relation to silent knowledge and ambiguities within professional development. This research area seems relevant since reflection is emphasized as an important part of teachers' work today, but still reflection often is used quite un-reflected and with different aims.Method:The theoretical and methodological base used for the study is the life-world philosophy as formulated by Merleau-Ponty. I...

 1. Energy- and carbondioxide intensities for 319 products and services - examples of analyses using a tool for analysis of environmental impacts of consumption; Energi- och koldioxidintensiteter foer 319 varor och tjaenster - exempel paa analyser med ett verktyg foer analys av miljoepaaverkan av konsumtion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raety, Riitta; Carlsson-Kanyama, Annika

  2007-03-15

  This report presents calculations of energy use and carbondioxide emissions for different products and services. The calculations have been done with a computer program called EAP, that calculates the so called energy and carbon dioxide intensity for products and services. The calculations take into account the whole life cycle of the product including raw materials, production, transportation, sales, and recycling. These data can then be combined with expenditure surveys to investigate some of the environmental impacts of household consumption patterns.

 2. Photodynamic therapy to destroy pneumonia associated microorganisms using external irradiation source

  Science.gov (United States)

  Bassi, Rosane; Myakawa, Walter; Navarro, Ricardo S.; Baptista, Alessandra; Ribeiro, Martha Simões; Nunez, Silvia Cristina

  2018-02-01

  An endotracheal tube (ETT) is required for the management of critically ill, mechanically ventilated patients. Ventilatorassociated pneumonia (VAP) affects patients hospitalized in intensive care units; its risk of occurrence is 1% to up 3% for each day of mechanical ventilation. The polymicrobial nature of VAP is established with mixed bacterial-fungal biofilms colonizing the ETT. The microbial interaction enhances the microbial pathogenesis contributing to high indexes of morbidity/mortality. Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) could be a suitable therapy for decontamination of oral cavity and ETT at the same time, but the use of a fiber optics inside the ETT seems to not be appropriated since a cannula for secretion aspiration has to be introduced into the ETT to keep it's lumen. The aim of this study is to proof the concept that an external light source from a LED is capable of reach all areas of the ETT. We use a commercial ETT, 60μM methylene blue (MB), and a 660nm diode laser and calculated the transmission coefficient of light in different situations as only tube, tube with biofilm and biofilm+MB. The results prove that is possible to transmit light through the tube even in the presence of MB and biofilm although a high attenuation of about 60% was measured depending on the tested condition.

 3. Tracheal palpation to assess endotracheal tube depth: an exploratory study.

  Science.gov (United States)

  McKay, William P; Klonarakis, Jim; Pelivanov, Vladko; O'Brien, Jennifer M; Plewes, Chris

  2014-03-01

  Correct placement of the endotracheal tube (ETT) occurs when the distal tip is in mid-trachea. This study compares two techniques used to place the ETT at the correct depth during intubation: tracheal palpation vs placement at a fixed depth at the patient's teeth. With approval of the Research Ethics Board, we recruited American Society of Anesthesiologists physical status I-II patients scheduled for elective surgery with tracheal intubation. Clinicians performing the tracheal intubations were asked to "advance the tube slowly once the tip is through the cords". An investigator palpated the patient's trachea with three fingers spread over the trachea from the larynx to the sternal notch. When the ETT tip was felt in the sternal notch, the ETT was immobilized and its position was determined by fibreoptic bronchoscopy. The position of the ETT tip was compared with our hospital standard, which is a depth at the incisors or gums of 23 cm for men and 21 cm for women. The primary outcome was the incidence of correct placement. Correct placement of the ETT was defined as a tip > 2.5 cm from the carina and > 3.5 cm below the vocal cords. Movement of the ETT tip was readily palpable in 77 of 92 patients studied, and bronchoscopy was performed in 85 patients. Placement by tracheal palpation resulted in more correct placements (71 [77%]; 95% confidence interval [CI] 74 to 81) than hospital standard depth at the incisors or gums (57 [61%]; 95% CI 58 to 66) (P = 0.037). The mean (SD) placement of the ETT tip in palpable subjects was 4.1 (1.7) cm above the carina, 1.9 cm (1.5-2.3 cm) below the ideal mid-tracheal position. Tracheal palpation requires no special equipment, takes only a few seconds to perform, and may improve ETT placement at the correct depth. Further studies are warranted.

 4. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 5. Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

  OpenAIRE

  Sallander, Ann-Sophie

  2013-01-01

  Ömsesidiga överenskommelser (eng. mutual agreement procedures) återfinns huvudsakligen i artikel 25 OECD:s modellavtal. Syftet med sådana överenskommelser är att undvika internationell dubbelbeskattning. Överenskommelserna kan antingen utgöra ett rättsmedel, som är ett alternativ till domstolsförfarande, eller verka som ett medel för att få skatteavtalen att fungera bättre mellan de avtalsslutande staterna. De rättsliga svårigheter som uppkommer i samband med överenskommelserna beror huvudsak...

 6. Discordance of exercise thallium testing with coronary arteriography in patients with atypical presentations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bungo, M.W.; Leland, O.S. Jr.

  1983-01-01

  Eighty-one patients with diagnostically difficult clinical presentations suggesting coronary disease underwent symptom-limited maximal-exercise treadmill testing (ETT) and exercise radionuclide scanning with 201 Tl. Results of these tests were in agreement in only 47 percent of the cases. Either exercise thallium or ETT was positive in 94 percent of patients with disease. Among a population with a disease prevalence of 67 percent, agreement between exercise thallium an ETT predicted disease in 92 percent of instances or excluded disease in 82 percent of instances. Frequent discordance between these two tests in 53 percent of the cases unfortunately limits this usefulness

 7. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 8. The type III secretion system is involved in the invasion and intracellular survival of Escherichia coli K1 in human brain microvascular endothelial cells

  OpenAIRE

  Yao, Yufeng; Xie, Yi; Perace, Donna; Zhong, Yi; Lu, Jie; Tao, Jing; Guo, Xiaokui; Kim, Kwang Sik

  2009-01-01

  Type III secretion systems have been documented in many Gram-negative bacteria, including enterohemorrhagic Escherichia coli. We have previously shown the existence of a putative type III secretion system in meningitis-causing E. coli K1 strains, referred to as E. coli type III secretion 2 (ETT2). The sequence of ETT2 in meningitis-causing E. coli K1 strain EC10 (O7:K1) revealed that ETT2 comprises the epr, epa and eiv genes, but bears mutations, deletions and insertions. We constructed the E...

 9. Tõlkemeistrite 141 selli / Triinu Tamm ; intervjueerinud Pille-Riin Larm ; kommenteerinud Heli Allik, Doris Kareva, Aare Pilv, Alari Allik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Triinu

  2017-01-01

  Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni noortele, gümnasistidele ja tudengitele suunatud ilukirjanduse tõlkevõistlusest ja koolitusest. Koos Tallinna ülikooli ja Postimehega käima lükatud uuel tõlkevõistlusel tõlgiti proosatekste vene, prantsuse, inglise ja jaapani keelest. Kommenteerivad tõlkevõistluse žüriide esindajad. Kõige rohkem töid oli Tartu ülikooli üliõpilastelt - 50, Tallinna ülikooli tudengeilt 25, gümnasistide töid oli 59

 10. Kinoelamus muutub kolmemõõtmeliseks / Jaanus Noormets

  Index Scriptorium Estoniae

  Noormets, Jaanus

  2008-01-01

  Sellest nädalast näidatakse Tallinnas Coca Cola Plazas tänu uuele erilisele tehnoloogiale ka kolmemõõtmelisi filme (3D-filme): detsembris 2008 - "Reis maakera südamesse" ("Journey to the Centre of the Earth"); jaanuaris 2009 - "Välk" ("Bolt"), märts 2009: "My Bloody Valentine"; aprillis 2009 - "Koletised tulnukate vastu" ("Monsters vs. Aliens") ; kevadel 2009 - "Coraline" ; juulis 2009 - "Jääaeg 3". Sellest reedest alates näidatakse kobarkinos 3D-animafilmi "Kärbsed Kuu peale" ja muusikafilmi "U2 3D"

 11. Ülikiire mobiilne internet vallutab endise analoog-TV sagedusala / Raigo Neudorf

  Index Scriptorium Estoniae

  Neudorf, Raigo

  2011-01-01

  Tehnilise Järelevalve Amet ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistamas avalikku konkurssi sideettevõtete leidmiseks mobiilsete lairibateenuste pakkumiseks sagedusalas 790-862 MHz. Skeem: 4G tehnoloogia kergitab mobiilse andmeside kiirusi

 12. Inspiratsioonist : Euroopa filmioperaatorite meistriklass Kopenhaagenis / Elen Lotman

  Index Scriptorium Estoniae

  Lotman, Elen

  2009-01-01

  Euroopa operaatorite assotsiatsiooni IMAGO Kopenhaagenis korraldatud meistriklassist "Inspiratsioon", kus said kokku operaatorid ja arutlesid selle üle, mis neid inspireerib filme ette valmistades. Pikemalt operaatorite Bruno Delbonne, Slawomir Idziaki ja Cesar Charlone meistriklassidest

 13. 12 July 2015 www.criticalcare.org.za Europa Organisation Africa Tel ...

  African Journals Online (AJOL)

  2015-07-12

  Jul 12, 2015 ... To determine deviations in ETT Pcuff from the recommended range during the intervals between ... For the entire study, 588 events causing Pcuff alterations were recorded. .... line with cervical spine/cricoid cartilage at C6.

 14. Za rubezhom nashi bezrabotnõje - k mestu / Artur Tooman

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooman, Artur, 1971-

  2003-01-01

  Tööpuudust aitaks osaliselt leevendada töötamine välisriikides. Sotsiaalministeeriumis valmistatakse ette spetsialiste, kes hakkavad edastama infot ja vajadusel vormistama dokumente Euroopa Liidu riikidesse tööleminejatele

 15. Strategy formation in changing environment / Sven Heil

  Index Scriptorium Estoniae

  Heil, Sven

  2005-01-01

  Uuringu telekommunikatsiooni operaatori juhtimise kohta Eestis aastatel 1993-2003 tulemustest selgus, et ettevõtte üleminekul konkurentsiga turule muutus firma strateegia pika-ajalisest ette planeeritavast lühiajaliselt kujundatavaks

 16. Narva zakazala skulptoru Aivaru Simsonu eskiz pamjatnika Keresu / Tiia Linnard

  Index Scriptorium Estoniae

  Linnard, Tiia, 1962-

  2006-01-01

  Narva linnavalitsus tellis Aivar Simsonilt Paul Kerese monumendi eskiisi. Monument plaanitakse avada 2007. a. Kerese tänavale maletaja nime kandma hakkava kaubanduskeskuse ette. Istuva monumendi kõrguseks plaanitakse 2,30 meetrit. Eskiise on ka teistelt skulptoritelt

 17. Rahvas palkab 101 töötajat / Tarmo Pikner

  Index Scriptorium Estoniae

  Pikner, Tarmo

  2003-01-01

  Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringu osakonna juhataja Tarmo Pikneri sõnul on piirkondlike erinevustega arvestamine meie riigi seadusandluses enam kui puudulik. Igal Riigikogu liikmel peaks olema ette näidata tema panus Eesti riigi seadusloomesse

 18. Obama ja terroristid / Gwynne Dyer

  Index Scriptorium Estoniae

  Dyer, Gwynne

  2009-01-01

  Barack Obama USA presidendiks saamise järel on autori arvates oluliselt suurenenud oht, et terroristid võivad peagi ette võtta ulatusliku rünnaku Ameerika vastu, tekitamaks hirmutunnet USA avalikkuses

 19. Zdess budet gorod-sad / Jekaterina Rodina

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodina, Jekaterina

  2003-01-01

  Tallinna Juhkentali, Liivalaia ja Imanta tänavate vahelise ala detailplaneering Rein Murula arhitektibüroolt näeb ette kõrghoone, 3-8 korruselisi maju, Juhkentali tän. liiklusummikute kaotamiseks estakaadi, haljasala

 20. Nord Stream : täidame kõik Eesti nõudmised / Matthias Warnig ; interv. Jan Jõgis-Laats

  Index Scriptorium Estoniae

  Warnig, Matthias

  2007-01-01

  Nord Streami tegevdirektor pakub võimalust, et Eesti esindajad viibiksid gaasitrassi uuringutel, samuti võivad esindajad teha ette teatamata reide. Firma on valmis arutama kõike, mis on vajalik protsessi kontrollimiseks ja usalduse tekitamiseks

 1. Ugala kaks uuslavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  27. aug. jõuab publiku ette hooaja esimene uuslavastus - A. Noormetsa kirjutatud ja lavastatud "Aastapäeva pidu" Paistu rahvamajas ja 4. sept. esietendub P. Võigemasti lavastuses siberlastest vendade O. ja V. Presnjakovide näidend "Terrorism"

 2. Res Publica üldkogu hääletab poliitilisi resolutsioone / Lauri Tankler

  Index Scriptorium Estoniae

  Tankler, Lauri

  2004-01-01

  Res Publica üldkogul hääletusele pandavate resolutsioonide eesmärgiks on teavitada avalikkust erakonna seisukohtadest. Olulisemad resolutsioonid on ette valmistatud ideoloogia, majanduse, hariduse ja sotsiaalpoliitika valdkonnas

 3. “La transmutación de culturas”. Entrevista a Daniel Alarcón, ganador del Premio Internacional de Literatura de la Casa de las Culturas del Mundo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottmar Ette

  2014-06-01

  Full Text Available El profesor Ette entrevista al novelista y cuentista Daniel Alarcón, peruano-estadounidense, editor asociado de la revista peruana Etiqueta Negra y actualmente escritor visitante del Mills College en Oakland, California.

 4. Te olete nii lollid, nii lollid, nii lollid - TÜ VKA eelkäijad Nõukogude Liidus / Kata Maria Saluri

  Index Scriptorium Estoniae

  Saluri, Kata Maria

  2012-01-01

  Autor käsitleb Viljandi Kultuuriakadeemia vastuolulist rolli suhetes Nõukogude Liiduga. Ühest küljest pidanuks kool ette valmistama kommunistlikke kultuuritöötajaid, teisalt toimus õpetajate ja õpilaste hulgas vaikiv vastupanuliikumine valitsevale ideoloogiale

 5. Arabella, küberröövli tütar / Märt Milter

  Index Scriptorium Estoniae

  Milter, Märt

  2005-01-01

  Filmipiraatlus internetis : filmid enne esilinastust saadaval. Kuidas see toimib USA-s ja meil, mis ette võtta? Lisatud kommentaarid Business Software Alliance'i Eesti tegevuse koordinaatorilt Erik Mandrelt

 6. Soome vajab kõrgete hindade ja madalate palkadega Eestit / Tõnis Erilaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Erilaid, Tõnis, 1943-

  2001-01-01

  Soome valitsus saatis Brüsselisse kirja, milles paneb ette tõsta Euroopa Liidus alkoholi ja tubakasaaduste miinimumaktsiisi. Finnair annab siseriiklikud liinid üle tütarfirmale Aero Airlines, mille enamusaktsiad kuuluvad Eestis registreeritud Aero Holdingule

 7. Kurikaelte murdja müüb Mehhikos nulltolerantsi / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2003-01-01

  Mexico sõlmis New Yorgi endise linnapea Rudolph Giuliani konsultatsioonifirmaga lepingu, mis näeb ette kuritegevuse vastase võitluse edendamist sarnaste meetoditega, mida Giuliani kasutas New Yorgis

 8. Häid oskustöölisi on ka täna võimalik koolitada / Tiina Annus

  Index Scriptorium Estoniae

  Annus, Tiina

  2002-01-01

  Kutseõppeasutustesse vastuvõtmisel ei tehta õpilaskandidaatidele kutsesobivuse teste, tulevast töökohta ei suudeta ette kujutada, esimene praktikapäev ettevõttes võib kujuneda tõeliseks šokiks

 9. India laulja ja eesti poetess esinevad koos / Ilona Martson

  Index Scriptorium Estoniae

  Martson, Ilona, 1970-

  2003-01-01

  India lauljatari Kakoli Sengupta kontsertidel Eestis saab sõna Doris Kareva, kes kannab ette Põhja-India pühaku Kabiri 15. sajandil loodud poeesiat; vt. ka fotod Kroonika (2003) nr. 40, 30. sept., lk. 54

 10. Silmaklapid julgeoleku tagatis? / Ivar Tallo

  Index Scriptorium Estoniae

  Tallo, Ivar, 1964-

  2009-01-01

  Riigikogus lugemisel olevast avaliku teabe seaduse eelnõust, milles nähakse ette võimalus, et internetis veebilehtedel olevaid andmeid riigiasutuste kohta võib riigi julgeoleku huvides hakata varjama

 11. Abilinnapea Ratas pidas uputust paratamatuseks / Jüri Ratas ; interv. Piret Reiljan

  Index Scriptorium Estoniae

  Ratas, Jüri, 1978-

  2004-01-01

  Tallinna abilinnapea Jüri Ratas kommenteerib olukorda linnas, kus kahe päevaga sadas maha rohkem kui juulikuu sademete norm ette näeb. Vt. samas Meelis Eldermann. Miks veevärk vihmaga toime ei tulnud?

 12. Studentam vrutshat diplomõ - aktjorõ sõgrajut "Diplom" / Ella Agranovskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Agranovskaja, Ella, 1950-

  2006-01-01

  Moskva Kunstiteatri koolstuudio 12 lõpetajast, keda tänavu oodatakse Vene Draamateatrisse. Praegu töötavad nendega Moskvas teatripedagoogid ja lavastajad Merle Karusoo ja Toomas Lõhmuste, valmistades ette lavastust "Moskva Kunstiteatri koolstuudio diplom"

 13. Obrazovaniju na russkom bõt / Valentin Zvegintsev

  Index Scriptorium Estoniae

  Zvegintsev, Valentin

  2003-01-01

  Riigikogu lükkas tagasi seaduseelnõu, mis nägi ette vene gümnaasiumite ülemineku eestikeelsele õppele 2007. aastal. Arvamust avaldavad Tõnis Lukas, Ljudmilla Orlova, Urmas Paet ja Isabella Riitsaar

 14. Regionaalareng saab tänavu seaduse / Aarne Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Aarne, 1967-

  2006-01-01

  Regionaalminister Jaan Õunapuu kinnitusel ei ole sel aastal valdade-linnade ühinemist ette näha, ehkki on olemas seaduslik baas, mille alusel kohalikud omavalitsused võivad liituda kuni 2010. aastani

 15. Islamistid kohtupingis: al-Qaidale saabub esimene tõetund / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2009-01-01

  USA-s astub kohtu ette 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute oletatav peakorraldaja Khalid Shaikh Muhammad koos nelja kaasolsalisega. Al-Qaidast alates selle loomisest 1988. aastal, Osama bin Ladenist, Talibanist

 16. Kuidas Orissaare näitering Tuulikute festivaliks valmistus / Ellen Teemus

  Index Scriptorium Estoniae

  Teemus, Ellen

  2009-01-01

  Ellen Teemuse meenutus sellest, kuidas Orissaare näitetrupp Jüri Tuuliku novelli "Haab" ainetel valminud lühietenduseni "Jonn" jõudis, ning mis vendadele Tuulikutele pühendatud festivalil "Meretagune asi" publiku ette toodi

 17. Freies Geleit für Edward Snowden? / Matthias Friehe, Christopher Lipp

  Index Scriptorium Estoniae

  Friehe, Matthias

  2014-01-01

  Parlamendi uurimiskomisjoni ette kutsutavate tunnistajate julgeoleku tagamisest Edward Snowdeni juhtumi põhjal; kurjategija väljaandmiskohustusest ja tema karistuse käsitlusest Saksa karistusseadustiku järgi

 18. Erik Ruus mängib kinomehaanikut / Aarne Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Aarne, 1967-

  2001-01-01

  Näitleja Erik Ruus Toomas Raudami poolt kirjapandud kinomehaanik Mati Parkja töödest-tegemistest jutustavas näidendis "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid" Rakvere Teatris, lavastaja Peeter Simm

 19. Rakvere Teater mängib Kino-Mati lugu / Toomas Suuman

  Index Scriptorium Estoniae

  Suuman, Toomas

  2002-01-01

  Näitleja Erik Ruus Toomas Raudami poolt kirjapandud kinomehaanik Mati Parkja töödest-tegemistest jutustavas näidendis "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid", lavastaja Peeter Simm

 20. Peeter Simm kolmandat korda teatris

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Rakveres tuli lavale Toomas Raudami ja Peeter Simmi näidend Lõuna-Eesti kinomehaaniku Mati Parkja elust "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid". Lavastas Peeter Simm, nimiosas Erik Ruus, kunstnik Hardi Volmer

 1. Kino-Mati näitab Rakveres kino / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2001-01-01

  Rakveres tuli lavale Toomas Raudami ja Peeter Simmi näidend Lõuna-Eesti kinomehaaniku Mati Parkja elust "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid". Lavastas Peeter Simm, nimiosas Erik Ruus

 2. Kosovo majandus komberdab karkudel / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Sõjast räsitud Kosovo majanduslikku seisu iseloomustavad sagedased elektrikatkestused, suur vaesus ja tööpuudus. Vt. samas: Kaart; Kosovo elanikud; Majandus; Diplomaat: ei kujuta Eesti ärimehi seal ette

 3. Välisesindused on Eesti huvides / Urmas Paet

  Index Scriptorium Estoniae

  Paet, Urmas, 1974-

  2005-01-01

  Välisminister tutvustab Eesti välisesinduste arengukava aastateks 2006-2009, mis näeb ette saatkondade rajamist Gruusiasse, Bulgaariasse, Egiptusesse ja Indiasse ning täiendavate diplomaatide saatmist olemasolevatesse Eesti välisesindustesse

 4. Raudteefirma omanik saab riigilt trahvinõude / Priit Rajalo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rajalo, Priit, 1975-

  2005-01-01

  Eesti Raudtee omanikfirmat Baltic Rail Service (BRC) ähvardab 15 miljoni krooni suurune trahv, kuna valitsuse hinnangul on ettevõte investeerinud raudteeinfrastruktuuri vähem kui on ette nähtud erastamislepingus. Lisa: Investeeringud raudteesse

 5. Tervema elukeskkonna nimel / Bruno Uustal

  Index Scriptorium Estoniae

  Uustal, Bruno, 1957-

  2007-01-01

  KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha mitmesuguste keskkonnaprojektide arendamisse, aitab valmistada ette projekte, mida rahastavad EL Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond ning jälgib nende projektide elluviimist. KIK-i rahade kasutamisest Ida-Virumaal

 6. Internet ja emakeel / Indrek Tart

  Index Scriptorium Estoniae

  Tart, Indrek

  2003-01-01

  Internet on või(s)tlustanner, kus tähendusrikkalt toimimiseks erinevad kultuurid pingutusi teevad. Efektiivne ja paratamatu on omakeelse-emakeelse vahendkonna loomine veebis tegutsemiseks, sest selleta arenenud kirjakultuuriga riike on raske ette kujutada

 7. Bin Ladeni saladusliku autojuhi juhtum on lõplikult lahendamata / Hendrik Vosman

  Index Scriptorium Estoniae

  Vosman, Hendrik

  2008-01-01

  Guantanamos USA-s lõppes esimene sõjaroimaprotsess peale Teist maailmasõda. Ka kohtuasjast "Hamdan vs Rumsfeld", mis oli seotud katsega Guantanamos kinni peetavaid nn vaenlasvõitlejaid sõjaväekomisjonides kohtu ette tuua

 8. Füüsikud maailma päästmas / Ain Ainsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Ainsaar, Ain

  2003-01-01

  9.-11. oktoobrini Tallinna Pedagoogikaülikoolis aset leidnud rahvusvahelisest seminarist "Tiheda plasma ja materjalide interaktsioon", kus käsitleti termotuumareaktorite mudelite ehitamisel ette tulnud tehnilisi raskusi

 9. Greens protest at U. S. Embassy / Nick Coleman

  Index Scriptorium Estoniae

  Coleman, Nick

  2000-01-01

  Protestijad kogunesid USA Riia saatkonna hoone ette. Väljendati oma rahulolematust USA tahtmatuse suhtes vähendada süsinikdioksüüdi paiskamist õhkkonda, mis ilmnes eelmisel kuul peetud kliimamuutuse konverentsil Haagis

 10. Monument avalikule hetkele = Monument to a public moment / raumlaborberlin

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  Saksamaa arhitektide projekt "Monument avalikule hetkele" tekitas Tallinnas asuva Välisministeeriumi ette massiivne monumendi aluse, mis mõne minuti suitsu välja ajas ja mis seejärel lammutati. Fotokujutist levitati postkaardil

 11. How to improve the health of volunteer firefighters / Ryan T. Harding

  Index Scriptorium Estoniae

  Harding, Ryan T.

  2017-01-01

  Vabatahtlike tuletõrjedepoode suureks probleemiks on ülekaalulisus ning selle ennetamiseks võetakse vähe ette. Artiklis on välja toodud miks on tervislik eluviis tuletõrjujate seas parem kui selle puudumine

 12. Riikide ähvardamine trahviga sai europarlamendilt rohelise tule / Laura Raus ; kommenteerinud Wolf Klinz, Ivo Strejcek, Nikolaos Chountis, Ville Itälä

  Index Scriptorium Estoniae

  Raus, Laura

  2011-01-01

  Europarlament kiitis eile heaks kuue õigusakti paketi, mis annab võimaluse hakata alates 2014. aastast trahvima euroala riike, kelle majandus on tasakaalust väljas ja kes selle vastu vajalikke meetmeid ette ei võta

 13. Trükieelse ajajärgu online-haridus / Andrei Babitski

  Index Scriptorium Estoniae

  Babitski, Andrei

  2012-01-01

  Autori arvates ei asenda Internetis tuimalt ette kantud loengud kõrgetasemelisi ja huvitavalt esitatud ülikooliloenguid, mistõttu pole online-haridus oma olemuselt mitte innovatsioon vaid hoopis tagasiminek kirjasõnaeelsesse aega

 14. Bali - ekspertide kohtumispaik ja turistide paradiis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  2000-01-01

  10.-19. märtsini 2000 viibis TPÜ sotsiaalteaduskonna infoteaduste osakonna juhataja dotsent Sirje Virkus Bali saarel Indoneesias UNESCO ekspertide kohtumisel, et valmistada ette raamatukogude automatiseerimise koolituspakett arengumaadele. Bali saare loodusest ja balilaste elukorraldusest

 15. Tulevane maavanem Esta Tamm ootab valitsuse otsust / Esta Tamm ; interv. Arvo Uustalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Esta, 1964-

  2006-01-01

  Endine Nõo vallavanem vastab küsimustele, miks ta otsustas kandideerida Tartu maavanema kohale, kas ta pürgib Riigikokku, mida ta esmalt plaanib ette võtta, kas maavanem peaks olema mittepoliitik, kuidas ta hindab maavanemakonkurssi

 16. Väljak: siseväljak = Square: inner plaza / Kristi Tuurmann, Tiia Vahula, Riin Kersalu, Kerstin Kivila

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuurmann, Kristi

  2013-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna III kursuse 2009-2012 aastail erialase projekteerimise raames loodud lahendus, kus ei teki raekoja ette traditsioonilist väljakut, pigem "kolib" see avaliku ruumina linnavalitsuse sisse

 17. Ainulaadne kontseptsioon hoiab kalafirmat Kapten Grant vee peal / Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Paris, Krister, 1977-

  2005-01-01

  Firma Kapten Grant turustab oma kaubamärgi all kogu maailmast pärit kalatooteid, kuid kirjutab tootjale ette oma retsepti ning kontrollib sellest kinnipidamist. Lisa: Eesti kalaturu suurus teadmata. Tabel: OÜ Kapten Grant

 18. Lõhestunud Küpros otsib taas ühte keelt / Loria Markides

  Index Scriptorium Estoniae

  Markides, Loria

  2006-01-01

  Küprose president Tassos Papadopoulos ja ÜRO peasekretär Kofi Annan kinnitasid veebruari lõpus Pariisis plaanid, kuidas ette valmistada tulemusrikkad läbirääkimised lõhestunud saareriigi rahuks

 19. MUK ja maksujärelevalve = TAFIC and tax supervision

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Maksuameti Maksupettuste Uurimise Keskus (MUK) viis 2003. aastal lõpule eeluurimise 42 maksukuritegusid ja rahapesu puudutavas kriminaalasjas ning saatis kohtu ette 76 süüdistatavat 246 kuriteoepisoodis

 20. Riik maksab raudtee eest 2,35 miljardit / Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tänavsuu, Toivo

  2006-01-01

  Baltic Rail Service müüb 66% Eesti Raudteest riigile tagasi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaare, BRS-i nõukogu esimehe Edward Burkhardti seisukohti. Lisa: Laar uut erastamist ette ei võta

 1. Euro kasutuselevõtuks ametnikel töö tehtud / Piret Reiljan

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Piret, 1983-

  2007-01-01

  Eesti eurole üleminekut ette valmistanud ametnike koostatud infomaterjalid ja tegevuskavad on valmis, ent euro saabumise aeg pole veel teada. Diagramm: Inflatsioonimäär. Kommenteerivad Jan Linden ja Klas Eklund

 2. Muusajüngrid pühitsesid Kreutzwaldi 200. sünnipäeva / Toomas Pill

  Index Scriptorium Estoniae

  Pill, Toomas

  2004-01-01

  13. dets. 2003 Sydneys toimunud tähtpäevaüritusel esines Toomas Pill referaadiga "Kalevipoja" retseptsioonist, loeti ette katkendeid Kreutzwaldi ja Koidula kirjavahetusest ning deklameeriti Heidi Aedma poolt valitud katkendeid "Kalevipojast"

 3. VP Market teeb rekordkasvu / Ralf-Martin Soe

  Index Scriptorium Estoniae

  Soe, Ralf-Martin

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 26. apr. lk. 4. Leedu omanikele kuuluv T-Marketite poekett teeb Eestis rekordilist käibe kasvu. Diagramm. Vt. samas: Raimo Ülavere. VP Market annab konkurentidele silmad ette

 4. Eesti nüüdistants maailma lavadel

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  29. okt. esitavad ZUGA ühendatud tantsijad Inglismaal Leedsis etendust "Walking home solo" ja "Open". 12. nov. astuvad festivalil "Euro-scene Leipzig" publiku ette M. Kangro sooloetendusega "Mart on Stage" ning R. Keerd etendusega "Mobile home"

 5. Tants

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  29. okt. esitavad ZUGA ühendatud tantsijad Inglismaal Leedsis etendust "Walking home solo" ja "Open". 12. nov. astuvad festivalil "Euro-scene Leipzig" publiku ette M. Kangro sooloetendusega "Mart on Stage" ning R. Keerd etendusega "Mobile home".

 6. August Kingu reisikaaslane Richard Vilmansen / Rein Saukas

  Index Scriptorium Estoniae

  Saukas, Rein, 1947-

  2008-01-01

  Bibl. lk. 212. Ette kantud 25. oktoobril 2007 Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverentsil "Võõrsil ja kodus". R. Vilmansen osales ühel rahvaluule kogumismatkal - koos August Kinguga Vaivara kihelkonnas 1913. a. kevadsuvel

 7. Suvi toob Eestisse tantsuresidendid / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2004-01-01

  Hollandi koreograaf Paz Rojo valmistab koos brasiillase Cristian Duarte'ga ette oma uut, septembris esietenduvat tööd "Basic dance". Rojo viibib Tallinnas Kanuti gildi saali residendina. Ka teistest Eesti "residentuuridest" ja residentidest-koreograafidest

 8. Majanduse struktuur kujuneb isevoolu / Tiit Made, Rein Kask ; interv. Ester Shank

  Index Scriptorium Estoniae

  Made, Tiit, 1940-

  1999-01-01

  Riigikogu majanduskomisjoni esimees Tiit Made ja tema asetäitja Rein Kask nentisid Maailmakaubanduskeskuse klubi kokkutulekul, et kaheksa aasta jooksul ei ole Eesti valitsused suutnud ette näha, millise struktuuriga majandus peaks meie riigis kujunema

 9. Poeedid esitasid põrguliku luulepõimiku / Silja Joon

  Index Scriptorium Estoniae

  Joon, Silja, 1966-

  2008-01-01

  Pärnu Kunstide majas toimus muusika ja kirjanduse festival "Kahe ilu festival". Publikule kanti ette erootilis-neurootiline põimik "Põrgu". Põimiku kokkupanijaks oli Andrus Kallastu, ühendavaks ideeks oli Johannes Barbaruse looming

 10. Tallinna-Tartu maantee ehitamine jälle kännu taga kinni / Piret Pert

  Index Scriptorium Estoniae

  Pert, Piret

  2006-01-01

  Riigikogu lükkas tagasi SDE fraktsiooni esitatud otsuse eelnõu, milles nähti ette Tallinna-Tartu maantee ehitamine neljarealise eraldatud sõidusuundadega maanteena. Jarno Laur, Ivari Padar maantee väljaehitamise vajalikkusest

 11. Tuluõhtu New Yorgi Eesti Majas / Siiri Lind

  Index Scriptorium Estoniae

  Lind, Siiri

  2011-01-01

  New Yorgi Eesti Majas 30. aprillil 2011 toimunud New Yorgi Eesti Haridusseltsi Kevadballist ja Tuluõhtust. President Toomas Hendrik Ilvese tervituse New Yorgi Eesti Haridusseltsile luges seltsi esimees Toomas Sõrra ette inglise keeles

 12. Tühjusest endasse tõmbavast : Austria eestlase vaimusilmas / Jaan Undusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  1997-01-01

  Teksti algvariant 'Über die erfüllte Leere: Österreich aus der Sicht eines Esten' on ette loetud 8.-10. sept. Krakovis toimunud keskeuroopa-alasel sümpoosionil. Austria kirjanduse retseptsioonist Eestis

 13. Raamatukogu esisele kerkib kevadel Marie Underi kuju / Andres Eilart

  Index Scriptorium Estoniae

  Eilart, Andres

  2009-01-01

  Skulptor Mati Karminil ja arhitekt Tiit Trummalil valmib valgest marmorist mälestusmärk Marie Underile. Kuju püstitatakse 2010. a. kevadel Eesti Rahvusraamatukogu ette. Alale on kavandatud ka veekaskaadid

 14. Olympic toob Euroopasse Las Vegased / Virge Lahe

  Index Scriptorium Estoniae

  Lahe, Virge

  2007-01-01

  Olymic EG kavandab kasiinohotellide ja komplekside rajamist ning noteerimist Varssavi börsil. Diagramm: Olymic EG on trüginud Tallinki ette börsi suuruselt teiseks firmaks. Vt. samas: Investorile meeldib jõuline laienemine

 15. Merkel valiti veel neljaks aastaks Saksa valitsusjuhiks / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2009-01-01

  Saksa parlament kiitis heaks kantsler Angela Merkeli kandidatuuri, samas ei saanud ta toetust kõigilt valitsusliidu saadikutelt. Kriitikast uue valitsuse koalitsioonileppes ette nähtud maksude vähenemise kohta

 16. Res Publica tahab muuta Riigikogu kuluhüvitiste süsteemi / Alari Rammo

  Index Scriptorium Estoniae

  Rammo, Alari

  2003-01-01

  Riigikogu Res Publica fraktsiooni ettepanekutest reformida Riigikogu liikmetele ette nähtud kuluhüvitiste süsteemi. Tabel: Kasutatud kuluhüvitised seisuga 15. oktoober 2003. Kommenteerib Urmo Kübar

 17. [Lung ultrasound as a tool to guide the administration of surfactant in premature neonates].

  Science.gov (United States)

  Rodríguez-Fanjul, J; Balcells Esponera, C; Moreno Hernando, J; Sarquella-Brugada, G

  2016-05-01

  The aim of this study is to assess the usefulness of lung ultrasound (LUS) to estimate the endotracheal tube (ETT) depth position during the Intubation-Surfactant-Extubation (INSURE) procedure. The ETT insertion depth was estimated using the weight (insertion depth (cm)=weight (kg)+5.5). After intubation two independent neonatologists using bilateral auscultation or LUS checked the ETT depth. Twelve newborns with respiratory distress syndrome were included. In two cases LUS helped to correctly replace the ETT. All the patients progressed well, with normal x-ray and LUS before discharge. LUS appears to be a safe and non-invasive technique and is useful in clinical situations were x-ray is not routinely performed, as it is fast and radiation free. Copyright © 2015 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 18. Louvre omadega sassis / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2002-01-01

  Prantsuse valitsuskomisjoni muuseumiauditi tulemustest Louvre'is (direktor Henri Loyrette). Muuseumi probleemide põhjuseks on külastajate arvu kahekordistumine peale 15 aastat kestnud ümberehitust. Juhtkond on ette võtnud muuseumi reformimise

 19. Hiiumaa kalatööstus vaagub hinge tasemel tehasest hoolimata / Anneli Ammas

  Index Scriptorium Estoniae

  Ammas, Anneli, 1962-

  2004-01-01

  Hiiu Kalur on Kõrgessaare kalatööstusesse investeerinud 20 miljonit krooni, riigile ollakse võlgu 26 miljonit. Vald valmistab ette negatiivset lisaeelarvet. Lisa: Inimene peab ju kuskil töötama; kommenteerib: Raul Siem

 20. Kesk-Ameerika võitleb uimastimaffia vastu / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2008-01-01

  USA parlament andis rohelise tee Merida initsiatiivile, mis näeb ette Mehhikole, Kesk-Ameerika riikidele ja Kariibi maadele organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks majanduslikku ja tehnilist abi

 1. Education bill passes despite protest / Aaron Eglitis

  Index Scriptorium Estoniae

  Eglitis, Aaron

  2004-01-01

  Läti parlamendihoone ette kogunes umbkaudu 5 000 meeleavaldajat, kes protestisid venekeelsete koolide lätikeelseks muutmise vastu. Kommentaarid Läti parlamendiliikmetelt, haridusminister Karlis Sadurskiselt ja Venemaa välisministeeriumilt

 2. Akillesjänteen tulehdustilojen kuntoutus – Näkökulmana eksentrinen harjoittelu

  OpenAIRE

  Rajala, Petri; Hautala, Taru

  2015-01-01

  Akillesjänteen tendinopatia on yleinen vaiva juoksu- ja hyppylajien harrastajilla. Useimmiten vaurio muodostuu liiallisesta kuormittamisesta, jonka seurauksena jänteen kollageenisäikeet vaurioituvat. Ensisijaisena hoitomuotona käytetään konservatiivista hoitoa. Tutkimuksissa on todettu, että pohjelihasten progressiivinen eksentrinen harjoittaminen on kuntouttamisen perusta. Akillesjänteen tendi-nopatian kuntoutusmenetelmänä eksentrisellä harjoittelulla on saatu merkittäviä sekä lyhyen että pi...

 3. Hiljaisen tiedon siirtämisen haasteet ja kehittäminen konepajayrityksessä

  OpenAIRE

  Nurmi-Ristola, Petra

  2017-01-01

  Osaamisen johtaminen kytkeytyy valittuun strategiaan ja tarkoitus on huolehtia, että organisaatiosta löytyy sitä osaamista, joka on strategian kannalta merkityksellistä. Osaamisen johtaminen lähtee ydinosaamisen tunnistamisesta ja sen varmistamisesta, että ydinosaaminen säilyy ja sitä kehitetään strategian mukaisesti tulevaisuudessakin. Hiljainen tieto on kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista ja ammattitaitoa, jota on vaikeaa sanoin kuvailla tai kirjoittaa. Hiljaiseen tietoon kätkeytyy org...

 4. Fukuyama : kõigepealt hea valitsus, siis demokraatia ja ajaloo lõpp / Francis Fukuyama ; interv. Nathan Gardels

  Index Scriptorium Estoniae

  Fukuyama, Francis

  2005-01-01

  Francis Fukuyama sõnul vajab riik oma arenguks esmajoones head valitsemist. Kõige olulisem on, et oleks toimiv riik, mis suudab tagada julgeoleku ja majandusarengu elementaarsed tingimused. Iraagi praeguste probleemide põhjus on selles, et USA ei suutnud ette näha, kuidas riik Saddami kukkudes kokku variseb, kuid tuleb mõista, et aeg-ajalt on USA ja kogu maailma huvides kusagil maailma nurgas riigi ehitamine tõsiselt ette võtta, ütleb autor

 5. ProSeal laryngeal mask airway as an alternative to standard endotracheal tube in securing upper airway in the patients undergoing beating-heart coronary artery bypass grafting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalpana Shah

  2017-01-01

  Full Text Available Background: ProSeal laryngeal mask airways (PLMAs are routinely used after failed tracheal intubation as airway rescue, facilitating tracheal intubation by acting as a conduit and to secure airway during emergencies. In long duration surgeries, use of endotracheal tube (ETT is associated with various hemodynamic complications, which are minimally affected during PLMA use. However, except for few studies, there are no significant data available that promote the use of laryngeal mask during cardiac surgery. This prospective study was conducted with the objective of demonstrating the advantages of PLMA over ETT in the patients undergoing beating-heart coronary artery bypass graft (CABG. Methodology: This prospective, interventional study was carried out in 200 patients who underwent beating-heart CABG. Patients were randomized in equal numbers to either ETT group or PLMA group, and various hemodynamic and respiratory parameters were observed at different time points. Results: Patients in PLMA group had mean systolic blood pressure 126.10 ± 5.31 mmHg compared to the patients of ETT group 143.75 ± 6.02 mmHg. Pulse rate in the PLMA group was less (74.52 ± 10.79 per min (P < 0.05 compared to ETT group (81.72 ± 9.8. Thus, hemodynamic changes were significantly lower (P < 0.05 in PLMA than in ETT group. Respiratory parameters such as oxygen saturation, pressure CO 2 (pCO 2 , peak airway pressure, and lung compliance were similar to ETT group at all evaluation times. The incidence of adverse events was also lower in PLMA group. Conclusion: In experience hand, PLMA offers advantages over the ETT in airway management in the patients undergoing beating-heart CABG.

 6. Efficiency of dynamic esophagoscintigraphy for evaluation of therapy of patients with esophagus cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shishkina, V.V.; Polyakova, N.I.; Zamyatin, S.S.; Grinevich, S.Yu.; Mikhajlenko, V.E.; Krakhmalev, S.N.

  1991-01-01

  The evaluation of efficiency was given of dynamic esophagoscintigraphy (ES) for revealing possible postoperative complications before and after conducted treatment in 38 patients with esophagus cancer. Esophageal transit time (ETT) of hard and liquid food and per cent of esophagus clearance (C %) were evaluated when analyzing dynamic ES. Quantitative indices -ETT and C% - are characteristic for esophagus function. Control radionuclide examination is expedient to conduct not early than 1.5-2 mos after operative and other treatment methods

 7. Epistaxis during nasotracheal intubation: a randomized trial of the Parker Flex-Tip™ nasal endotracheal tube with a posterior facing bevel versus a standard nasal RAE endotracheal tube.

  Science.gov (United States)

  Earle, Rosie; Shanahan, Enda; Vaghadia, Himat; Sawka, Andrew; Tang, Raymond

  2017-04-01

  Nasotracheal intubation is a widely performed technique to facilitate anesthesia induction during oral, dental, and maxillofacial surgeries. The technique poses several risks not encountered with oropharyngeal intubation, most commonly epistaxis due to nasal mucosal abrasion. The purpose of this study was to test whether the use of the Parker Flex-Tip™ (PFT) nasal endotracheal tube (ETT) with a posterior facing bevel reduces epistaxis when compared with the standard nasal RAE ETT with a leftward facing bevel. Sixty American Society of Anesthesiologists physical status I and II patients undergoing oral or maxillofacial surgery with nasotracheal intubation were recruited. Patients were randomized to either a standard nasal RAE ETT or a PFT nasal ETT. The ETT was thermosoftened and lubricated for both study groups prior to insertion, and the size of the tube was chosen at the discretion of the attending anesthesiologist. The primary outcome was the incidence of epistaxis, with a secondary outcome of epistaxis severity (scored as none, mild, moderate, or severe). An investigator measured both outcomes five minutes after intubation was completed. Mild or moderate epistaxis was experienced by 22 of 30 (73%) patients in the PFT group compared with 21 of 30 (70%) patients in the standard nasal RAE ETT group (absolute risk reduction, 3%; 95% confidence interval, -19 to 25; P = 0.78). There were no occurrences of severe epistaxis in either group. There was no difference in the incidence or severity of epistaxis following nasal intubation using the Parker Flex-Tip nasal ETT when compared with a standard nasal RAE ETT. This trial was registered at ClinicalTrials.gov, identifier: NCT02315677.

 8. Sensitivity of the Early Development of Ramshorn Snail, Marisa cornuarietis (Ampullariidae) to Environmental Chemicals

  OpenAIRE

  Sawasdee, Banthita

  2011-01-01

  In this study, the suitability of the M. cornuarietis embryo toxicity test (MariETT) for environmental chemicals was investigated. The purpose of this study was to determine the sensitivity of the recently introduced M. cornuarietis embryo toxicity test (MariETT) using selected metals (inorganic pollutants) and pesticides (organic pollutants), and to compare its sensitivity and practicability to other established bioassay. The following endpoints were observed: mortality, formation of tentacl...

 9. Survival Rates from Fracture of Endodontically Treated Premolars Restored with Full-coverage Crowns or Direct Resin Composite Restorations: A Retrospective Study.

  Science.gov (United States)

  Suksaphar, Warattama; Banomyong, Danuchit; Jirathanyanatt, Titalee; Ngoenwiwatkul, Yaowaluk

  2018-02-01

  The aim of the present study was to compare the survival rates against fracture of premolar endodontically treated teeth (ETT) restored with resin composite or crowns and to identify risk factors associated with the fracture. Data from dental records and radiographs of premolar ETT with postendodontic restorations (ie, resin composite or crowns) were collected between 2012 and 2016 and selected following selected inclusion and exclusion criteria. Tooth location, type of restoration, number of proximal contacts, and amount of tooth surface loss were recorded. The incidence and restorability of postendodontic fractures were identified. Survival rates against fracture of the 2 restoration types were calculated using Kaplan-Meier survival analysis. Any potential factors associated with fractures were identified using Cox proportional hazards models. The survival rate against fracture of ETT restored with crowns (95.1%) was higher than resin composite (77.0%). ETT restored with resin composite with 1 or 2 tooth surface losses and 2 proximal contacts had a high survival rate of 88.5% that was not significantly different from ETT with crowns. A higher incidence of restorability after fracture was observed in teeth restored with resin composite than crowns. The type of restoration and number of proximal contacts were identified as potential risk factors associated with fracture incidence. The survival rate against fracture of ETT restored with crowns was higher than resin composite. However, ETT with 1 or 2 tooth surface losses and 2 proximal contacts and restored with resin composite showed a high survival rate that was comparable with ETT restored with crowns. Copyright © 2017 American Association of Endodontists. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 11. The significance of early post-exercise ST segment normalization.

  Science.gov (United States)

  Chow, Rudy; Fordyce, Christopher B; Gao, Min; Chan, Sammy; Gin, Kenneth; Bennett, Matthew

  2015-01-01

  The persistence of ST segment depression in recovery signifies a strongly positive exercise treadmill test (ETT). However, it is unclear if early recovery of ST segments portends a similar prognosis. We sought to determine if persistence of ST depression into recovery correlates with ischemic burden based on myocardial perfusion imaging (MPI). This was a retrospective analysis of 853 consecutive patients referred for exercise MPI at a tertiary academic center over a 24-month period. Patients were stratified into three groups based on the results of the ETT: normal (negative ETT), persistence (positive ETT with >1mm ST segment depression at 1minute in recovery) and early normalization (positive ETT with normalization, while 105 patients met criteria for persistence. The persistence group had a significantly greater SSS (8.48±7.77) than both the early normalization (4.34±4.98, pnormal (4.47±5.31, pnormalization and normal groups were not statistically different and met the prespecified non-inferiority margin (mean difference 0.12, -0.66=lower 95% CI, pnormal and 7.4% of early normalization groups. Among patients with an electrically positive ETT, recovery of ST segment depression within 1minute was associated with a lower SSS than patients with persistence of ST depression beyond 1minute. Furthermore, early ST segment recovery conferred a similar SSS to patients with a negative ETT. These results suggest that among patients evaluated for chest pain with a positive ETT, early recovery of the ST segment during recovery is associated with a significantly less ischemic burden on subsequent MPI and thus may represent a false positive finding in exercise treadmill testing. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Inspection of the nasopharynx prior to fiberoptic-guided nasotracheal intubation reduces the risk epistaxis.

  Science.gov (United States)

  Kwon, Min A; Song, Jaegyok; Kim, Seokkon; Ji, Seong-Mi; Bae, Jeongho

  2016-08-01

  Various complications may occur during nasotracheal intubation. This may include epistaxis and damage to the nasopharyngeal airway. We tested the hypothesis that the use of fiberoptic bronchoscopy (FOB)-guided intubation is superior to endotracheal tube (ETT) obturated with an inflated esophageal stethoscope. Patients were randomly assigned to 1 of 2 groups (n=22 each): either an FOB-guided intubation group or ETT obturated with an inflated esophageal stethoscope group. After the induction of general anesthesia, patients in the FOB group received an FOB inspection through the nostril without advancement of ETT. Then, after confirming the placement of the bronchoscope tip in the trachea, the lubricated ETT was advanced via the nostril to the trachea along the bronchoscope. In the obturated ETT insertion group, the proximal opening of the ETT was blunted with an inflated esophageal stethoscope. The ETT was inserted into the selected nostril and advanced blindly into the posterior oropharynx. Then, the esophageal stethoscope was removed and tracheal intubation was performed with the bronchoscope. The number of attempts for successful tracheal intubation, the degree of difficulty during insertion, and bleeding during bronchoscopy were recorded. Another anesthesiologist, blinded to the intubation method, estimated the severity of epistaxis 5minutes after the intubation and postoperative complications. The FOB group had significantly less epistaxis during bronchoscopy, better navigability, and fewer intubation attempts and redirections. Fiberoptic-guided nasotracheal intubation was associated with less epistaxis. It also showed better navigability and less redirection rate. Therefore, FOB as an intubation guide is superior to ETT with an inflated esophageal stethoscope when intubating a patient via the nasotracheal route. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Rakennusalan työsaliopetuksen arviointi Omnian ammattiopistossa

  OpenAIRE

  Huttunen, Ari Petteri

  2010-01-01

  TIIVISTELMÄ Taustaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä on pääkaupunkiseudun aktiivisempia ja isoimpia rakennusalan kouluttajia. Omnian ammattiopisto antaa rakennusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusohjelma on talonrakennus. Omnian muuttaessa uusiin tiloihin kolme vuotta sitten, havaittiin että rakennusalan työsalin opetusta tulisi kehittää. Tavoite Tavoitteena oli että saisimme kehittää nuorten rakennusalan koulutusta työsalilla tapahtuvassa II-asteen koulutuksen o...

 14. Nato

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brattberg, Erik; Breitenbauch, Henrik Ø.

  2015-01-01

  historia. Idag har Sverige en möjlighet att fatta ett beslut som inte bara skulle stärka vår egen säkerhet, utan även hela Östersjöregionens. Nordiskt försvarssamarbete skulle ha stor nytta av ett svenskt (och finskt) Natomedlemskap liksom det skulle förbättra Natos möjligheter att skydda Baltikum....

 15. Severed cuff inflation tubing of endotracheal tube: A novel way to prevent cuff deflation.

  Science.gov (United States)

  Rao, Amrut K; Chaudhuri, Souvik; Joseph, Tim T; Kamble, Deependra; Gotur, Gopal; Venkatesh, Sandeep

  2014-01-01

  A well-secured endotracheal tube (ETT) is essential for safe anesthesia. The ETT has to be fixed with the adhesive plasters or with tie along with adhesive plasters appropriately. It is specially required in patients having beard, in intensive care unit (ICU) patients or in oral surgeries. If re-adjustment of the ETT is necessary, we should be cautious while removal of the plasters and tie, as there may be damage to the cuff inflation system. This can be a rare cause of ETT cuff leak, thus making maintenance of adequate ventilation difficult and requiring re-intubation. In a difficult airway scenario, it can be extremely challenging to re-intubate again. We report an incidence where the ETT cuff tubing was severed while attempting to re-adjust and re-fix the ETT and the patient required re-intubation. Retrospectively, we thought of and describe a safe, reliable and novel technique to prevent cuff deflation of the severed inflation tube. The technique can also be used to monitor cuff pressure in such scenarios.

 16. Direct analysis of bacterial viability in endotracheal tube biofilm from a pig model of methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia following antimicrobial therapy.

  Science.gov (United States)

  Fernández-Barat, Laia; Li Bassi, Gianluigi; Ferrer, Miquel; Bosch, Anna; Calvo, Maria; Vila, Jordi; Gabarrús, Albert; Martínez-Olondris, Pilar; Rigol, Montse; Esperatti, Mariano; Luque, Néstor; Torres, Antoni

  2012-07-01

  Confocal laser scanning microscopy (CLSM) helps to observe the biofilms formed in the endotracheal tube (ETT) of ventilated subjects and to determine its structure and bacterial viability using specific dyes. We compared the effect of three different treatments (placebo, linezolid, and vancomycin) on the bacterial biofilm viability captured by CLSM. Eight pigs with pneumonia induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) were ventilated up to 96 h and treated with linezolid, vancomycin, or placebo (controls). ETT images were microscopically examined after staining with the live/dead(®) BacLight(™) Kit (Invitrogen, Barcelona, Spain) with a confocal laser scanning microscope. We analyzed 127 images obtained by CLSM. The median ratio of live/dead bacteria was 0.51, 0.74, and 1 for the linezolid, vancomycin, and control groups, respectively (P = 0.002 for the three groups); this ratio was significantly lower for the linezolid group, compared with the control group (P = 0.001). Images showed bacterial biofilm attached and non-attached to the ETT surface but growing within secretions accumulated inside ETT. Systemic treatment with linezolid is associated with a higher proportion of dead bacteria in the ETT biofilm of animals with MRSA pneumonia. Biofilm clusters not necessarily attach to the ETT surface. © 2012 Federation of European Microbiological Societies. Published by Blackwell Publishing Ltd. All rights reserved.

 17. Effects of Tribulus terrestris on monosodium iodoacetate-induced osteoarthritis pain in rats

  Science.gov (United States)

  Park, Young Jin; Cho, Young-Rak; Oh, Joa Sub; Ahn, Eun-Kyung

  2017-01-01

  Tribulus terrestris L. (T. terrestris) has been used as a traditional medicine for the treatment of diuretic, lithontriptic, edema and urinary infections. Previous studies have indicated that it is effective in improving inflammation by regulating tumor necrosis factor-α (TNF)-α, interleukin (IL)-6, IL-10, nitric oxide (NO) and cyclooxygenase (COX)-2. However, the effects and mechanism of action of T. terrestris on osteoarthritis (OA) remain unknown. Therefore, the present study aimed to evaluate the effects of the ethanolic extract of T. terrestris (ETT) in a monosodium iodoacetate (MIA)-induced OA animal model. OA was induced in LEW/SSNHSD rats by intra-articular injection of MIA. Morphometric changes and parameters of the tibial trabecular bone were determined using micro-computed tomography. The molecular mechanisms of ETT in OA were investigated using reverse transcription-polymerase chain reaction, western blotting and gelatin zymogram analysis. Treatment with ETT attenuated MIA-induced OA, and this effect was mediated by the downregulation of NO synthase 2, COX-2, TNF-α and IL-6. Furthermore, the ETT-mediated attenuation of OA was also dependent on the expression of matrix metalloproteinases-2 and −9. The results of the current study indicate that further evaluation of the mechanisms underlying the attenuation of MIA-induced OA by ETT are required, and may support the development of ETT as a potential therapeutic agent for the treatment of inflammatory diseases such as OA. PMID:28849084

 18. Evaluation of Endotracheal Tube Scraping on Airway Resistance.

  Science.gov (United States)

  Scott, J Brady; Dubosky, Meagan N; Vines, David L; Sulaiman, Adewunmi S; Jendral, Kyle R; Singh, Gagan; Patel, Ankeet; Kaplan, Carl A; Gurka, David P; Balk, Robert A

  2017-11-01

  Spontaneous breathing trials (SBTs) are used to assess the readiness for discontinuation of mechanical ventilation. When airway resistance (R aw ) is elevated, the imposed work of breathing can lead to prolongation of mechanical ventilation. Biofilm and mucus build-up within the endotracheal tube (ETT) can increase R aw . Scraping the ETT can remove the biofilm build-up and decrease mechanical R aw . The primary aim of this study was to evaluate the impact of ETT scraping on R aw . The secondary aim was to determine whether decreasing R aw would impact subsequent SBT success. Intubated, mechanically ventilated subjects were enrolled if they failed an SBT and had an R aw of > 10 cm H 2 O/L/s. SBT failure was based on institutional guidelines, and R aw was calculated by subtracting the difference between the measured peak and plateau pressures using a square flow waveform with an inspiratory flow set at 60 L/min. The endOclear device was inserted into the ETT and withdrawn per manufacturer's guidelines. Scraping was repeated until the ETT was cleared. Change in R aw was compared pre- and post-ETT scraping using a paired t test. A Mann-Whitney U test evaluated the difference in percentage change in R aw between SBT groups. Twenty-nine subjects completed the study. The mean pre- and post-ETT scraping R aw values were 15.17 ± 3.83 and 12.05 ± 3.19 cm H 2 O/L/s, respectively ( P < .001). Subsequent SBT success was 48%; however, there was no difference in percentage change in R aw between subsequent passed SBT (18.61% [interquartile range 8.90-33.93%]) and failed SBT (23.88% [interquartile range 0.00-34.80%]), U = 78.5, z = -0.284, P = .78. No adverse events were noted with ETT scraping. This study demonstrated that ETT scraping can reduce R aw . The decrease in R aw post-ETT scraping did not affect subsequent SBT success. Copyright © 2017 by Daedalus Enterprises.

 19. Bronchial blocker versus left double-lumen endotracheal tube in video-assisted thoracoscopic surgery: a randomized-controlled trial examining time and quality of lung deflation.

  Science.gov (United States)

  Bussières, Jean S; Somma, Jacques; Del Castillo, José Luis Carrasco; Lemieux, Jérôme; Conti, Massimo; Ugalde, Paula A; Gagné, Nathalie; Lacasse, Yves

  2016-07-01

  Double-lumen endotracheal tubes (DL-ETT) and bronchial blockers (BB) have both been used for lung isolation in video-assisted thoracic surgery (VATS). Though not well studied, it is widely thought that a DL-ETT provides faster and better quality lung collapse. The aim of this study was to compare a BB technique vs a left-sided DL-ETT strategy with regard to the time and quality of lung collapse during one-lung ventilation (OLV) for elective VATS. Forty patients requiring OLV for VATS were randomized to receive a BB (n = 20) or a left-sided DL-ETT (n = 20). The primary endpoint was the time from pleural opening (performed by the surgeon) until complete lung collapse. The time was evaluated offline by reviewing video recorded during the VATS. The quality of lung deflation was also graded offline using a visual scale (1 = no lung collapse; 2 = partial lung collapse; and 3 = total lung collapse) and was recorded at several time points after pleural incision. The surgeon also graded the time to complete lung collapse and quality of lung deflation during the procedure. The surgeon's guess as to which device was used for lung isolation was also recorded. Of the 40 patients enrolled in the study, 20 patients in the DL-ETT group and 18 in the BB group were analyzed. There mean (standard deviation) time to complete lung collapse of the operative lung was significantly faster using the BB compared with using the DL-ETT [7.5 (3.8) min vs 36.6 (29.1) min, respectively; mean difference, 29.1 min; 95% confidence interval, 1.8 to 7.2; P < 0.001]. Overall, a higher proportion of patients in the BB group than in the DL-ETT group achieved a quality of lung collapse score of 3 at five minutes (57% vs 6%, respectively; P < 0.004), ten minutes (73% vs 14%, respectively; P = 0.005), and 20 min (100% vs 25%, respectively; P = 0.002) after opening the pleura. The surgeon incorrectly guessed the type of device used in 78% of the BB group and 50% of the DL-ETT group (P = 0.10). The time and

 20. Community analysis of dental plaque and endotracheal tube biofilms from mechanically ventilated patients.

  Science.gov (United States)

  Marino, Poala J; Wise, Matt P; Smith, Ann; Marchesi, Julian R; Riggio, Marcello P; Lewis, Michael A O; Williams, David W

  2017-06-01

  Mechanically ventilated patients are at risk for developing ventilator-associated pneumonia, and it has been reported that dental plaque provides a reservoir of respiratory pathogens that may aspirate to the lungs and endotracheal tube (ETT) biofilms. For the first time, metataxonomics was used to simultaneously characterize the microbiome of dental plaque, ETTs, and non-directed bronchial lavages (NBLs) in mechanically ventilated patients to determine similarities in respective microbial communities and therefore likely associations. Bacterial 16S rRNA gene sequences from 34 samples of dental plaque, NBLs, and ETTs from 12 adult mechanically ventilated patients were analyzed. No significant differences in the microbial communities of these samples were evident. Detected bacteria were primarily oral species (e.g., Fusobacterium nucleatum, Streptococcus salivarius, Prevotella melaninogenica) with respiratory pathogens (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcuspneumoniae, and Haemophilus influenzae) also in high abundance. The high similarity between the microbiomes of dental plaque, NBLs, and ETTs suggests that the oral cavity is indeed an important site involved in microbial aspiration to the lower airway and ETT. As such, maintenance of good oral hygiene is likely to be highly important in limiting aspiration of bacteria in this vulnerable patient group. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. Primary Endoscopic Transnasal Transsphenoidal Surgery for Giant Pituitary Adenoma.

  Science.gov (United States)

  Kuo, Chao-Hung; Yen, Yu-Shu; Wu, Jau-Ching; Chang, Peng-Yuan; Chang, Hsuan-Kan; Tu, Tsung-Hsi; Huang, Wen-Cheng; Cheng, Henrich

  2016-07-01

  Giant pituitary adenoma (>4 cm) remains challenging because the optimal surgical approach is uncertain. Consecutive patients with giant pituitary adenoma who underwent endoscopic transnasal transsphenoidal surgery (ETTS) as the first and primary treatment were retrospectively reviewed. Inclusion criteria were tumor diameter ≥4 cm in at least 1 direction, and tumor volume ≥10 cm(3). Exclusion criteria were follow-ups surgery. Residual and recurrent tumors (n = 30) were managed with 1 of the following: Gamma Knife radiosurgery (GKRS), reoperation (redo ETTS), both GKRS and ETTS, medication, conventional radiotherapy, or none. At last follow-up, most of the patients had favorable outcomes, including 8 (21.1%) who were cured and 29 (76.3%) who had a stable residual condition without progression. Only 1 (2.6%) had late recurrence at 66 months after GKRS. The overall progression-free rate was 97.4%, with few complications. In this series of giant pituitary adenoma, primary (ie, the first) ETTS yielded complete resection and cure in 21.1%. Along with adjuvant therapies, including GKRS, most patients (97.4%) were stable and free of disease progression. Therefore, primary ETTS appeared to be an effective surgical approach for giant pituitary adenoma. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Sonographic image of cervix epithelioid trophoblastic tumor coexisting with mucinous adenocarcinoma in a postmenopausal woman: A case report.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Yi; Zhang, Guo-Nan; Zhang, Rui-Bo; Shi, Yu; Wang, Deng-Feng; He, Rong

  2017-09-01

  Epithelioid trophoblastic tumor (ETT) is a distinctive but rare gestational trophoblastic neoplasia (GTN) composed of chorionic-type intermediate trophoblast cells. Approximately 50% ETT arose from the uterine cervix or lower uterine segment following a previous pregnancy with vaginal bleeding. With its unusual ability to simulate an invasive epithelioid neoplasm, ETT frequently poses a diagnostic challenge, especially involving the uterine cervix. We herein report the case of a 60-year-old female with persistent vaginal bleeding and middle-level elevation of serum human chorionic gonadotropin (hCG). Ultrasound revealed a 3.0 × 2.7 cm well-circumscribed, strongly echogenic lesion in the cervix, with a peripheral pattern of Doppler signals. The enhanced pattern by contrast-enhanced ultrasound displayed strong peripheral enhancement accompanied with globular appearance, then centripetal filling completely, and fading away rapidly. The final pathological diagnosis was ETT accompanying mucinous adenocarcinoma. Due to the pre-operative evaluation of a presumed IB2 cervix mucinous adenocarcinoma, the patient was treated with 2 courses of neoadjuvant chemotherapy followed by radical hysterectomy. The patient is currently disease-free for the past 1 year. This case report demonstrates that sonographic image of tumor shapes and blood flow could be helpful in differentiating ETT from another GTN and enable more accurate diagnosis before treatment.

 3. Effect of heat and moisture exchanger (HME positioning on inspiratory gas humidification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nishimura Masaji

  2006-08-01

  Full Text Available Abstract Background In mechanically ventilated patients, we investigated how positioning the heat and moisture exchanger (HME at different places on the ventilator circuit affected inspiratory gas humidification. Methods Absolute humidity (AH and temperature (TEMP at the proximal end of endotracheal tube (ETT were measured in ten mechanically ventilated patients. The HME was connected either directly proximal to the ETT (Site 1 or at before the circuit Y-piece (Site 2: distance from proximal end of ETT and Site 2 was about 19 cm (Figure. 1. Two devices, Hygrobac S (Mallinckrodt Dar, Mirandola, Italy and Thermovent HEPA (Smiths Medical International Ltd., Kent, UK were tested. AH and TEMP were measured with a hygrometer (Moiscope, MERA Co., Ltd., Tokyo, Japan. Results Hygrobac S provided significantly higher AH and TEMP at both sites than Thermovent HEPA. Both Hygrobac S and with Thermovent HEPA provided significantly higher AH and TEMP when placed proximally to the ETT. Conclusion Although placement proximal to the ETT improved both AH and TEMP in both HMEs tested, one HME performed better in the distal position than the other HME in the proximal position. We conclude the both the type and placement of HME can make a significant difference in maintaining AH and TEMP during adult ventilation.

 4. Effect of heat and moisture exchanger (HME) positioning on inspiratory gas humidification

  Science.gov (United States)

  Inui, Daisuke; Oto, Jun; Nishimura, Masaji

  2006-01-01

  Background In mechanically ventilated patients, we investigated how positioning the heat and moisture exchanger (HME) at different places on the ventilator circuit affected inspiratory gas humidification. Methods Absolute humidity (AH) and temperature (TEMP) at the proximal end of endotracheal tube (ETT) were measured in ten mechanically ventilated patients. The HME was connected either directly proximal to the ETT (Site 1) or at before the circuit Y-piece (Site 2: distance from proximal end of ETT and Site 2 was about 19 cm) (Figure. 1). Two devices, Hygrobac S (Mallinckrodt Dar, Mirandola, Italy) and Thermovent HEPA (Smiths Medical International Ltd., Kent, UK) were tested. AH and TEMP were measured with a hygrometer (Moiscope, MERA Co., Ltd., Tokyo, Japan). Results Hygrobac S provided significantly higher AH and TEMP at both sites than Thermovent HEPA. Both Hygrobac S and with Thermovent HEPA provided significantly higher AH and TEMP when placed proximally to the ETT. Conclusion Although placement proximal to the ETT improved both AH and TEMP in both HMEs tested, one HME performed better in the distal position than the other HME in the proximal position. We conclude the both the type and placement of HME can make a significant difference in maintaining AH and TEMP during adult ventilation. PMID:16895607

 5. Effects of Tribulus terrestris on monosodium iodoacetate‑induced osteoarthritis pain in rats.

  Science.gov (United States)

  Park, Young Jin; Cho, Young-Rak; Oh, Joa Sub; Ahn, Eun-Kyung

  2017-10-01

  Tribulus terrestris L. (T. terrestris) has been used as a traditional medicine for the treatment of diuretic, lithontriptic, edema and urinary infections. Previous studies have indicated that it is effective in improving inflammation by regulating tumor necrosis factor‑α (TNF)‑α, interleukin (IL)‑6, IL‑10, nitric oxide (NO) and cyclooxygenase (COX)‑2. However, the effects and mechanism of action of T. terrestris on osteoarthritis (OA) remain unknown. Therefore, the present study aimed to evaluate the effects of the ethanolic extract of T. terrestris (ETT) in a monosodium iodoacetate (MIA)‑induced OA animal model. OA was induced in LEW/SSNHSD rats by intra‑articular injection of MIA. Morphometric changes and parameters of the tibial trabecular bone were determined using micro‑computed tomography. The molecular mechanisms of ETT in OA were investigated using reverse transcription‑polymerase chain reaction, western blotting and gelatin zymogram analysis. Treatment with ETT attenuated MIA‑induced OA, and this effect was mediated by the downregulation of NO synthase 2, COX‑2, TNF‑α and IL‑6. Furthermore, the ETT‑mediated attenuation of OA was also dependent on the expression of matrix metalloproteinases‑2 and ‑9. The results of the current study indicate that further evaluation of the mechanisms underlying the attenuation of MIA‑induced OA by ETT are required, and may support the development of ETT as a potential therapeutic agent for the treatment of inflammatory diseases such as OA.

 6. Intraoperative Atelectasis Due to Endotracheal Tube Cuff Herniation: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hossein Madineh

  2012-09-01

  Full Text Available Endotracheal tube (ETT cuff herniation is a rare, and often difficult to diagnose, cause of bronchial obstruction. We present a case of outside cuff herniation of an endotracheal tube that caused pulmonary right lung atelectasis. A 29-year-old man ,a case of car accident with multiple fractures, was admitted to the emergency ward and transferred to the operating room(OR for open reduction and internal fixation (ORIF of all fractures .The procedures were done under general anesthesia (G/A. The past medical history of the patient did not indicate any problem. Anesthesia was induced with thiopental, atracurium and then maintained by propofol and remifentanyl infusions and 100% O2 via orally inserted ETT. The patient was positioned in left lateral decubitus position for operation. Two hours after induction of anesthesia, the oxygen saturation level dropped to 85 % and the breath sounds in the right side of the chest were weakened. The chest x-ray images showed right lung atelectasis especially in the upper lobe. The problem was disappeared after removal of the ETT. In this case, we observed that an ETT cuff herniation can be a cause of airway obstruction. If there is a decreased unilateral breath sounds, we recommend replacement or repositioning of ETT.

 7. Influence of Low Peak Respiratory Exchange Ratio on Cardiac Rehabilitation in Patients With Coronary Artery Disease.

  Science.gov (United States)

  Kim, Chul; Choi, Hee Eun; Lee, Ki Hoon; Kim, Young Joo; Lee, Sang Jae

  2016-12-01

  To compare and analyze the effects of cardiac rehabilitation (CR) in two groups based on the peak respiratory exchange ratio (RER peak ) 1.1 values using the exercise tolerance test (ETT) results, and to investigate the reasons for early termination of ETT. Patients with acute coronary syndrome who participated in CR exercise training were selected and all subjects underwent 6 weeks of CR exercise training. ETT was performed on a treadmill using a Modified Bruce Protocol before and after CR exercise training. According to the result of the first ETT, the subjects were divided into two groups: those with an RER peak ≥1.1 (n=33) and those with an RER peak rate of perceived exertion (RPE) and RPP (rate pressure product) at stage 3 decreased in both the RER peak means that patients with a lower exercise tolerance could also benefit from the effects of CR. Thoughtful consideration to identify the direct and indirect causes for the early termination of ETT would be necessary to improve the efficiency of CR.

 8. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 9. A semi-Dirac point and an electromagnetic topological transition in a dielectric photonic crystal

  KAUST Repository

  Wu, Ying

  2014-01-01

  Accidental degeneracy in a photonic crystal consisting of a square array of elliptical dielectric cylinders leads to both a semi-Dirac point at the center of the Brillouin zone and an electromagnetic topological transition (ETT). A perturbation method is deduced to affirm the peculiar linear-parabolic dispersion near the semi-Dirac point. An effective medium theory is developed to explain the simultaneous semi-Dirac point and ETT and to show that the photonic crystal is either a zero-refractive-index material or an epsilon-near-zero material at the semi-Dirac point. Drastic changes in the wave manipulation properties at the semi-Dirac point, resulting from ETT, are described.©2014 Optical Society of America.

 10. A case of dual ectopy thyroid along the thyroglossal tract demonstrated on 99mTc-Pertechnatate hybrid single photon emission computed tomography/computed tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Agarwal, Krishan Kant; Karunanithi, Sellam; Jain, Sachin; Tripathi, Madhavi

  2014-01-01

  Ectopic thyroid tissue (ETT) refers to the presence of thyroid tissue in locations other than the normal anterior neck region between the second and fourth tracheal cartilages. Multiple ectopia of the thyroid is extremely rare. Here we report a case of 10-year-old girl with anterior midline neck swelling and hypothyroidism with dual ectopia of thyroid gland without orthotopic thyroid gland. Planar 99 m-technetium pertechnatate scan identified ETT corresponding to the palpable neck swelling. Single photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) demonstrated ETT in two locations, one corresponding to the palpable mass and another in the in the sublingual location. This case thus demonstrates the important role of hybrid SPECT/CT in the identification of dual ectopia along the thyroglossal tract

 11.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 12. Nyemissioner i börsnoterade bolag : - Hur bör en investerare agera?

  OpenAIRE

  Ericsson, Marcus; Dragsten, Lars

  2009-01-01

  Vi har valt att undersöka hur nyemissioner påverkar aktiekursen. Detta eftersom det den senaste tiden genomförts ett antal nyemissioner på stockholmsbörsen. Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ eventstudie av ett antal nyemissioner genomförda på stockholmsbörsen mellan åren 2000-2007. I undersökningen delades de identifierade bolagen upp efter storlek och bransch för att därigenom försöka finna eventuella mönster. För att kunna dra konkreta slutsatser beräknades, med hjälp av ett t...

 13. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  OpenAIRE

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 14. Discordance of exercise thallium testing with coronary arteriography in patients with atypical presentations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bungo, M.W.; Leland, O.S. Jr.

  1983-01-01

  Eighty-one patients with diagnostically difficult clinical presentations suggesting coronary artery disease underwent symptom-limited maximal-exercise treadmill testing (ETT) and exercise radionuclide scanning with thallium-201 followed by coronary angiography. Results showed that in nearly half of the patients (47%) these tests were in agreement, while either exercise thallium or ETT was positive in 94% of patients with coronary artery disease. It was found that agreement between exercise thallium and ETT tests predicted disease in 92% of the instances or excluded disease in 82% of the instances. It is concluded that despite frequent discord between these two tests in 53% of the cases, a significant gain in exclusive diagnostic capability is realized when applied to a patient population anticipated to have a disease prevalence equal to the 67% encountered in this study

 15. Front teeth-to-carina distance in children undergoing cardiac catheterization.

  Science.gov (United States)

  Hunyady, Agnes I; Pieters, Benjamin; Johnston, Troy A; Jonmarker, Christer

  2008-06-01

  Knowledge of normal front teeth-to-carina distance (FT-C) might prevent accidental bronchial intubation. The aim of the current study was to measure FT-C and to examine whether the Morgan formula for oral intubation depth, i.e., endotracheal tube (ETT) position at front teeth (cm) = 0.10 x height (cm) + 5, gives appropriate guidance when intubating children of different ages. FT-C was measured in 170 infants and children, aged 1 day to 19 yr, undergoing cardiac catheterization. FT-C was obtained as the sum of the ETT length at the upper front teeth/dental ridge and the distance from the ETT tip to the carina. The latter measure was taken from an anterior-posterior chest x-ray. There was close linear correlation between FT-C and height: FT-C (cm) = 0.12 x height (cm) + 5.2, R = 0.98. The linear correlation coefficients (R) for FT-C versus weight and age were 0.78 and 0.91, respectively. If the Morgan formula had been used for intubation, the ETT tip would have been at 90 +/- 4% of FT-C. No patient would have been bronchially intubated, but the ETT tip would have been less than 0.5 cm from the carina in 13 infants. FT-C can be well predicted from the height/length of the child. The Morgan formula provides good guidance for intubation in children but can result in a distal ETT tip position in small infants. Careful auscultation is necessary to ensure correct tube position.

 16. Auscultation versus Point-of-care Ultrasound to Determine Endotracheal versus Bronchial Intubation: A Diagnostic Accuracy Study.

  Science.gov (United States)

  Ramsingh, Davinder; Frank, Ethan; Haughton, Robert; Schilling, John; Gimenez, Kimberly M; Banh, Esther; Rinehart, Joseph; Cannesson, Maxime

  2016-05-01

  Unrecognized malposition of the endotracheal tube (ETT) can lead to severe complications in patients under general anesthesia. The focus of this double-blinded randomized study was to assess the accuracy of point-of-care ultrasound in verifying the correct position of the ETT and to compare it with the accuracy of auscultation. Forty-two adult patients requiring general anesthesia with ETT were consented. Patients were randomized to right main bronchus, left main bronchus, or tracheal intubation. After randomization, the ETT was placed via fiber-optic visualization. Next, the location of the ETT was assessed using auscultation by a separate blinded anesthesiologist, followed by an ultrasound performed by a third blinded anesthesiologist. Ultrasound examination included assessment of tracheal dilation via cuff inflation with air and evaluation of pleural lung sliding. Statistical analysis included sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and interobserver agreement for the ultrasound examination (95% CI). In differentiating tracheal versus bronchial intubations, auscultation showed a sensitivity of 66% (0.39 to 0.87) and a specificity of 59% (0.39 to 0.77), whereas ultrasound showed a sensitivity of 93% (0.66 to 0.99) and specificity of 96% (0.79 to 1). Identification of tracheal versus bronchial intubation was 62% (26 of 42) in the auscultation group and 95% (40 of 42) in the ultrasound group (P = 0.0005) (CI for difference, 0.15 to 0.52), and the McNemar comparison showed statistically significant improvement with ultrasound (P auscultation in determining the location of ETT.

 17. Ventilator associated pneumonia: evolving definitions and preventive strategies.

  Science.gov (United States)

  Mietto, Cristina; Pinciroli, Riccardo; Patel, Niti; Berra, Lorenzo

  2013-06-01

  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the most frequent hospital-acquired infections occurring in intubated patients. Because VAP is associated with higher mortality, morbidity, and costs, there is a need to solicit further research for effective preventive measures. VAP has been proposed as an indicator of quality of care. Clinical diagnosis has been criticized to have poor accuracy and reliability. Thus, the Centers for Disease Control and Prevention has introduced a new definition based upon objective and recordable data. Institutions are nowadays reporting a VAP zero rate in surveillance programs, which is in discrepancy with clinical data. This reduction has been highlighted in epidemiological studies, but it can only be attributed to a difference in patient selection, since no additional intervention has been taken to modify pathogenic mechanisms in these studies. The principal determinant of VAP development is the presence of the endotracheal tube (ETT). Contaminated oropharyngeal secretions pool over the ETT cuff and subsequently leak down to the lungs through a hydrostatic gradient. Impairment of mucociliary motility and cough reflex cannot counterbalance with a proper clearance of secretions. Lastly, biofilm develops on the inner ETT surface and acts as a reservoir for microorganism inoculum to the lungs. New preventive strategies are focused on the improvement of secretions drainage and prevention of bacterial colonization. The influence of gravity on mucus flow and body positioning can facilitate the clearance of distal airways, with decreased colonization of the respiratory tract. A different approach proposes ETT modifications to limit the leakage of oropharyngeal secretions: subglottic secretion drainage and cuffs innovations have been addressed to reduce VAP incidence. Moreover, coated-ETTs have been shown to prevent biofilm formation, although there is evidence that ETT clearance devices (Mucus Shaver) are required to preserve the

 18. Efficacy of Hi-Lo Evac Endotracheal Tube in Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia in Mechanically Ventilated Poisoned Patients.

  Science.gov (United States)

  Ghoochani Khorasani, Ahmad; Shadnia, Shahin; Mashayekhian, Mohammad; Rahimi, Mitra; Aghabiklooei, Abbas

  2016-01-01

  Background. Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most common health care-associated infection. To prevent this complication, aspiration of subglottic secretions using Hi-Lo Evac endotracheal tube (Evac ETT) is a recommended intervention. However, there are some reports on Evac ETT dysfunction. We aimed to compare the incidence of VAP (per ventilated patients) in severely ill poisoned patients who were intubated using Evac ETT versus conventional endotracheal tubes (C-ETT) in our toxicology ICU. Materials and Methods. In this clinical randomized trial, 91 eligible patients with an expected duration of mechanical ventilation of more than 48 hours were recruited and randomly assigned into two groups: (1) subglottic secretion drainage (SSD) group who were intubated by Evac ETT (n = 43) and (2) control group who were intubated by C-ETT (n = 48). Results. Of the 91 eligible patients, 56 (61.5%) were male. VAP was detected in 24 of 43 (55.8%) patients in the case group and 23 of 48 (47.9%) patients in the control group (P = 0.45). The most frequently isolated microorganisms were S. aureus (54.10%) and Acinetobacter spp. (19.68%). The incidence of VAP and ICU length of stay were not significantly different between the two groups, but duration of intubation was statistically different and was longer in the SSD group. Mortality rate was less in SSD group but without a significant difference (P = 0.68). Conclusion. The SSD procedure was performed intermittently with one-hour intervals using 10 mL syringe. Subglottic secretion drainage does not significantly reduce the incidence of VAP in patients receiving MV. This strategy appears to be ineffective in preventing VAP among ICU patients.

 19. Efficacy of Hi-Lo Evac Endotracheal Tube in Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia in Mechanically Ventilated Poisoned Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Ghoochani Khorasani

  2016-01-01

  Full Text Available Background. Ventilator-associated pneumonia (VAP is the most common health care-associated infection. To prevent this complication, aspiration of subglottic secretions using Hi-Lo Evac endotracheal tube (Evac ETT is a recommended intervention. However, there are some reports on Evac ETT dysfunction. We aimed to compare the incidence of VAP (per ventilated patients in severely ill poisoned patients who were intubated using Evac ETT versus conventional endotracheal tubes (C-ETT in our toxicology ICU. Materials and Methods. In this clinical randomized trial, 91 eligible patients with an expected duration of mechanical ventilation of more than 48 hours were recruited and randomly assigned into two groups: (1 subglottic secretion drainage (SSD group who were intubated by Evac ETT (n=43 and (2 control group who were intubated by C-ETT (n=48. Results. Of the 91 eligible patients, 56 (61.5% were male. VAP was detected in 24 of 43 (55.8% patients in the case group and 23 of 48 (47.9% patients in the control group (P=0.45. The most frequently isolated microorganisms were S. aureus (54.10% and Acinetobacter spp. (19.68%. The incidence of VAP and ICU length of stay were not significantly different between the two groups, but duration of intubation was statistically different and was longer in the SSD group. Mortality rate was less in SSD group but without a significant difference (P=0.68. Conclusion. The SSD procedure was performed intermittently with one-hour intervals using 10 mL syringe. Subglottic secretion drainage does not significantly reduce the incidence of VAP in patients receiving MV. This strategy appears to be ineffective in preventing VAP among ICU patients.

 20. The impact of hospital-wide use of a tapered-cuff endotracheal tube on the incidence of ventilator-associated pneumonia.

  Science.gov (United States)

  Bowton, David L; Hite, R Duncan; Martin, R Shayn; Sherertz, Robert

  2013-10-01

  Aspiration of colonized oropharyngeal secretions is a major factor in the pathogenesis of ventilator-associated pneumonia (VAP). A tapered-cuff endotracheal tube (ETT) has been demonstrated to reduce aspiration around the cuff. Whether these properties are efficacious in reducing VAP is not known. This 2-period, investigator-initiated observational study was designed to assess the efficacy of a tapered-cuff ETT to reduce the VAP rate. All intubated, mechanically ventilated patients over the age of 18 were included. During the baseline period a standard, barrel-shaped-cuff ETT (Mallinckrodt Hi-Lo) was used. All ETTs throughout the hospital were then replaced with a tapered-cuff ETT (TaperGuard). The primary outcome variable was the incidence of VAP per 1,000 ventilator days. We included 2,849 subjects, encompassing 15,250 ventilator days. The mean ± SD monthly VAP rate was 3.29 ± 1.79/1,000 ventilator days in the standard-cuff group and 2.77 ± 2.00/1,000 ventilator days in the tapered-cuff group (P = .65). While adherence to the VAP prevention bundle was high throughout the study, bundle adherence was significantly higher during the standard-cuff period (96.5 ± 2.7%) than in the tapered-cuff period (90.3 ± 3.5%, P = .01). In the setting of a VAP rate very near the average of ICUs in the United States, and where there was high adherence to a VAP prevention bundle, the use of a tapered-cuff ETT was not associated with a reduction in the VAP rate.

 1. Assessing cognitive functioning in females with Rett syndrome by eye-tracking methodology.

  Science.gov (United States)

  Ahonniska-Assa, Jaana; Polack, Orli; Saraf, Einat; Wine, Judy; Silberg, Tamar; Nissenkorn, Andreea; Ben-Zeev, Bruria

  2018-01-01

  While many individuals with severe developmental impairments learn to communicate with augmentative and alternative communication (AAC) devices, a significant number of individuals show major difficulties in the effective use of AAC. Recent technological innovations, i.e., eye-tracking technology (ETT), aim to improve the transparency of communication and may also enable a more valid cognitive assessment. To investigate whether ETT in forced-choice tasks can enable children with very severe motor and speech impairments to respond consistently, allowing a more reliable evaluation of their language comprehension. Participants were 17 girls with Rett syndrome (M = 6:06 years). Their ability to respond by eye gaze was first practiced with computer games using ETT. Afterwards, their receptive vocabulary was assessed using the Peabody Picture Vocabulary Test-4 (PPVT-4). Target words were orally presented and participants responded by focusing their eyes on the preferred picture. Remarkable differences between the participants in receptive vocabulary were demonstrated using ETT. The verbal comprehension abilities of 32% of the participants ranged from low-average to mild cognitive impairment, and the other 68% of the participants showed moderate to severe impairment. Young age at the time of assessment was positively correlated with higher receptive vocabulary. The use of ETT seems to make the communicational signals of children with severe motor and communication impairments more easily understood. Early practice of ETT may improve the quality of communication and enable more reliable conclusions in learning and assessment sessions. Copyright © 2017 European Paediatric Neurology Society. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Comparison of prophylactic effects of polyurethane cylindrical or tapered cuff and polyvinyl chloride cuff endotracheal tubes on ventilator-associated pneumonia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ata Mahmoodpoor

  2013-07-01

  Full Text Available Because microaspiration of contaminated supraglottic secretions past the endotracheal tube cuff is considered to be central in the pathogenesis of pneumonia, improved design of tracheal tubes with new cuff material and shape have reduced the size and number of folds, which together with the addition of suction ports above the cuff to drain pooled subglottic secretions leads to reduced aspiration of oropharyngeal secretions. So we conducted a study to compare the prophylactic effects of polyurethane-cylindrical or tapered cuff and polyvinyl chloride cuff endotracheal tubes (ETT on ventilator-associated pneumonia. This randomized clinical trial was carried out in a 12 bed surgical intensive care unit. 96 patients expected to require mechanical ventilation more than 96 hours were randomly allocated to one of three following groups: Polyvinyl chloride cuff (PCV ETT, Polyurethane (PU cylindrical Sealguard ETT and PU Taperguard ETT. Cuff pressure monitored every three hours 3 days in all patients. Mean cuff pressure didn't have significant difference between three groups during 72 hours. Pneumonia was seen in 11 patients (34% in group PVC, 8 (25% in Sealguard and 7 (21% in Taperguard group. Changes in mean cuff pressure between Sealguard and PVC tubes and also between Taperguard and PVC tubes did not show any significant difference. There was no significant difference in overinflation between three groups. The use of ETT with PU material results in reducing ventilator-associated pneumonia compared to ETT with PVC cuff. In PU tubes Taperguard has less incidence of ventilator-associated pneumonia compared to Sealguard tubes.

 3. Att utveckla en webbapplikation för att sälja presentböcker

  OpenAIRE

  Norberg, Oskar

  2014-01-01

  Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av enwebbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling. För att kompensera för konkurrenternas stordriftsfördelar valdes en inriktning mot att säljapresentböcker. Genom att leverera ett komplett paket med inslagning och personlig hälsningtillsammans med boken ska det bli möjligt att uppnå lönsamhet. Utvecklingen har skett i ett enmansprojekt och den ensamme projektmedlemmen har...

 4. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 5. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 6. Eesti Kindlustuse peahoone V korruse renoveerimine esindusruumideks / Aivar Habakukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Habakukk, Aivar

  1998-01-01

  Lahendus on valminud vastavalt ajaloolaste Leo Gensi ja Toivo Tinti poolt koostatud eritingimustele. 1925. a. valminud hoones oli juba algselt V korrus kavandatud kõige esinduslikumana. Projekt nägi ette esinduslikkuse taastamise. Korrusele olid ette nähtud direktsiooni kabinetid ja esindusruumid koos abiruumidega. Projekt : Stuudio Habakukk & Kivi, 1997. Autorid Aivar Habakukk, Enn Kivi. Ehituse peatöövõtt : AS Gustaf. Restaureerimine : AS KAR Grupp. Mööbel : esindusruumides Kinnarps, Bengt Olof (AS Santor), tööruumides A & A.S.A.. Valgustid : Steel Line AS. Valmis 1998.

 7. Ikea Loves Wood : Kommunikation vid en CSR-relaterad kris 

  OpenAIRE

  Rehn, Rebecca; Ederyd, Hedvig

  2014-01-01

  Alltfler företag drabbas av kriser som kan härledas till ett oetiskt förfarande. Därmed blir det intressant att undersöka kopplingen mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och kriskommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris relaterad till CSR. Studien avser att undersöka hur Ikea kommunicerat vid en konfrontationssituation relaterad till anklagelser om urskogsskövling i Karelen, Ryssland. En kvalitativ studie har genomf...

 8. Löydä SoMe tai kuole! : sosiaalisesta mediasta potkua markkinointiin

  OpenAIRE

  Perus, Jenna

  2010-01-01

  Markkinointi 2000-luvulla on paljon muutakin kuin 4 P:tä ja mainosviestien rallattelua eri medioissa. Meneillään on media- ja viestintäkäyttäytymisen muutos, joka muovaa markkinointikäyttäytymistä yhtä voimakkaasti kuin radio ja sanomalehti aikoinaan. Tässä opinnäytetyössä käsitellään yhtä markkinoinnin polttavimmista puheenaiheista, sosiaalista mediaa. Kuluttajamarkkinoinnin siirtyminen sosiaaliseen mediaan ei johdu siitä, että markkinoijat niin päättävät, vaan siitä että asiakkaat niin ...

 9. Poolhus

  OpenAIRE

  Svensson, Yvonne

  2012-01-01

  I denna rapport redovisas ett examensarbete av Yvonne Svensson i samarbete med Claes Edman, entreprenör. Projektets mål har varit att designa ett poolhus med inredningsförslag till uppdragsgivarens koncept Poolhus/poolskydd som ska vara så pass flexibel att den passar en bred kundgrupp. Konceptet är sekretessbelagt och kommer därför inte gå närmare in på konstruktionsfrågor gällande poolskyddsdelen. Poolhuset kommer att fungera som en gäststuga och har bastu, utomhusdusch, utomhuskök samt en ...

 10. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 11. Work-family interface and psychological well-being : a personality and longitudinal perspective

  OpenAIRE

  Rantanen, Johanna

  2008-01-01

  Tunne-elämältään tasapainoiset henkilöt kokevat muita harvemmin, että työ vie ajan perheeltä. Henkinen väsymys työssä ja parisuhteen ongelmat ennakoivat puolestaan psyykkistä pahoinvointia. Muun muassa nämä tulokset nousivat esiin Johanna Rantasen väitöstutkimuksessa, jossa hän tutki, onko yksilön persoonallisuudella merkitystä työn ja perheen yhteensovittamisen kannalta.Rantanen havaitsi, että persoonallisuuden piirteet: tunne-elämän tasapainoisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus, ulospäinsuun...

 12. African Carmen. Transnational Cinema as an Arena for Cultural Contradictions

  OpenAIRE

  Maasilta, Mari

  2007-01-01

  Väitöskirja käsittelee länsiafrikkalaisen transnationaalin elokuvan koti- ja ulkomaiseen vastaanottoon liittyviä jännitteitä. Transnationaalilla afrikkalaisella elokuvalla tarkoitetaan työssä joko pysyvästi tai tilapäisesti kotimaansa ulkopuolella asuvien afrikkalaisohjaajien tekemiä elokuvia, jotka on tarkoitettu kansainväliseen levitykseen. Näille elokuville on tyypillistä, että ne pyrkivät vetoamaan samanaikaisesti sekä koti- että ulkomaisiin yleisöihin. Niitä voidaan kutsua hybrideiksi se...

 13. Essays on Industry Portfolios and Macroeconomic News

  OpenAIRE

  Järvinen, Jari

  2000-01-01

  Viime vuosina tiedotusvälineissä on aktiivisesti tulkittu osakemarkkinoiden päivittäisiä liikkeitä erilaisten uutisten perusteella. Usein uutisoidaan esimerkiksi, että "osakekurssit laskivat odotettua parempien työllisyyslukujen vuoksi" tai, että "inflaation kiihtyminen nosti korkoja ja laski pörssikursseja." Erilaisten taloustilastojen julkistamispäivät ovatkin tärkeitä ajankohtia sijoittajille, sillä mikäli ne poikkeavat markkinoiden keskimääräisistä odotuksista, tulisi näillä uutisilla oll...

 14. Void -spelprototyp för Xbox360 / Void -game prototype for Xbox360

  OpenAIRE

  Lindberg, Joakim; Gullbrandson, Fredrik; Nilsson, Bo Martin

  2008-01-01

  Detta examensarbete består utav av två delar, en produktionsdel och denna slutreflektion. Produktionsdelen varade i 15 veckor och gick ut på att utveckla en spelprototyp. Spelprototypen är ämnad för spelkonsolen Xbox360, som är den nya generationens tv-spel. För att kunna utveckla till denna konsol måste man använda sig av XNA, som är ett utvecklingsverktyg ämnat specifikt för Xbox360 och ett måste om man vill kunna utveckla till denna konsol som icke licensierad spelutvecklare. Denna rapport...

 15. Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

  OpenAIRE

  Bernling, Marit; Munck af Rosenschöld, Lisa

  2009-01-01

  Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för deltagande, samt utvärdera om behandling...

 16. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 17. Thermoelectric power and topological transitions in quasi-two-dimensional electronic systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blanter, Ya.M.; Pantsulaya, A.V.; Varlamov, A.A.

  1991-05-01

  Electron-impurity relaxation time and the thermoelectric power (TEP) of quasi-two-dimensional electron gas are calculated. Two cases are discussed: the isotropic spectrum and the electronic topological transition (ETT) of the ''neck-breaking'' type. Methods of thermal diagramatic technique are used for the calculation. It is found that the TEP in the vicinity of the ETT greatly exceeds its background value. The results of experimental investigations of the TEP in the metal-oxide-semiconductor structures are compared with the predictions of the proposed theory. (author). 17 refs, 5 figs

 18. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 19. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 20. Kolme : opinnäytetyö jalokivien kierrätyksestä ja uusiokäytöstä

  OpenAIRE

  Corneh, Susana

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön teema on jalokivien kierrätys. Työllä haluttiin osoittaa, että eettinen vastuunkanto muotoilijana on tärkeää ja että jalokivet voivat olla täysin käyttökelpoisia viallisuuksistaan huolimatta. Aihetta lähestyttiin tarkastelemalla jalokiviä ja jalokiviteollisuutta muutamasta näkökulmasta,sekä tunnistamalla niihin liittyviä kriittisiä ongelmakohtia. Tutkimuksessa hyödynnettiin saatavilla olevaa tietoa. Opinnäytetyössä kiteytyy myös yksilön ratkaisu vastuullisempaan jalokiv...

 1. Partneriverkoston johtaminen osana hankinnan johtamista

  OpenAIRE

  Hyrynen, Katja

  2010-01-01

  Tämän opinnäytteen tarkoitus oli luoda kohdeyritykselle teorian kautta johdettu ajatusmalli ja työkaluja, joiden avulla partneriverkosto saadaan liitettyä sujuvasti osaksi hankintatoimen johtamista ja osaksi hankinnan ja koko yrityksen prosessia. Tavoitteena oli, että partneriverkoston johtamisen avulla pystytään mahdollisimman tehokkaasti löytämään omaa organisaatiota hyödyttävät tekijät, sekä taloudellista kehitystä että osaamispääoman kasvattamista tukevat. Partneriverkoston johtamis...

 2. Endotracheal Tube Cuff Pressures in Patients Intubated Prior to Helicopter EMS Transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph Tennyson

  2016-11-01

  Full Text Available Introduction Endotracheal intubation is a common intervention in critical care patients undergoing helicopter emergency medical services (HEMS transportation. Measurement of endotracheal tube (ETT cuff pressures is not common practice in patients referred to our service. Animal studies have demonstrated an association between the pressure of the ETT cuff on the tracheal mucosa and decreased blood flow leading to mucosal ischemia and scarring. Cuff pressures greater than 30 cmH2O impede mucosal capillary blood flow. Multiple prior studies have recommended 30 cmH2O as the maximum safe cuff inflation pressure. This study sought to evaluate the inflation pressures in ETT cuffs of patients presenting to HEMS. Methods We enrolled a convenience sample of patients presenting to UMass Memorial LifeFlight who were intubated by the sending facility or emergency medical services (EMS agency. Flight crews measured the ETT cuff pressures using a commercially available device. Those patients intubated by the flight crew were excluded from this analysis as the cuff was inflated with the manometer to a standardized pressure. Crews logged the results on a research form, and we analyzed the data using Microsoft Excel and an online statistical analysis tool. Results We analyzed data for 55 patients. There was a mean age of 57 years (range 18–90. The mean ETT cuff pressure was 70 (95% CI= [61–80] cmH2O. The mean lies 40 cmH2O above the maximum accepted value of 30 cmH2O (p120 cmH2O, the maximum pressure on the analog gauge. Conclusion Patients presenting to HEMS after intubation by the referral agency (EMS or hospital have ETT cuffs inflated to pressures that are, on average, more than double the recommended maximum. These patients are at risk for tracheal mucosal injury and scarring from decreased mucosal capillary blood flow. Hospital and EMS providers should use ETT cuff manometry to ensure that they inflate ETT cuffs to safe pressures.

 3. Sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega : kuidas Euroopa ja USA on jõudnud Iraagi sõja õhtule / Toomas Hendrik Ilves

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2003-01-01

  Järg Eesti Päevaleht : Eriväljaanne 20. märts lk. 3 (lüh.) ; 21. märts lk. 3 "Maailmakord pärast Iraagi sõda" (täistekst) ;15. aprill lk. 3 "Tavalised vahendid pärast sõda". Autor selgitab, millised sajandite kogemused on viinud Euroopa ja USA tüli ning Iraagi sõjani. Iraagi sõja mõjust maailma uuele julgeolekusüsteemile.USA visioon sõjajärgsest Iraagist ja Lähis-Idast. USA võidu mõju Lähis-Ida rahvastele ja riikidele, Venemaale. Arvete klaarimine minevikuga kui Iraagi demokratiseerimise võtmeküsimus. Kommenteerivad Henry Kissinger ja Francis Fukuyama

 4. President Ilves annab nõu president Obamale / Priit Pullerits

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullerits, Priit, 1965-

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves andis rahvusvahelises uudisteajakirjas Newsweek nõu USA presidendiks valitud Barack Obamale: Ilves, Toomas Hendrik. The Challenge in Europe. Newsweek : Special Edition Issues, 2008, dets., lk. 35. (http://www.newsweek.com/id/177415/output/print). Eesti president kutsub Ameerika Ühendriike üles kaitsma liberaalse demokraatia väärtusi ning rõhutab USA ja Euroopa koostöö tähtsust Venemaa ohjeldamisel. Ülevaade artiklist ilmunud ka: Eesti Elu 9. jaan. 2009, lk. 16, pealk.: President Ilves andis nõu president Obamale; Eesti Päevaleht (Stockholm) 21. jaan. 2009, lk. 2, pealk.: Eesti president kutsuti USA uuele presidendile nõu andma; Vaba Eesti Sõna 22. jaan. 2009, lk. 3, pealk.: President Ilves annab president Obamale nõu

 5. Construction Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Niclas

  Detta pilotprojekt utgör första steget i etableringen av ett samarbete mellan avdelningen för Byggnadsekonomi, vid Lunds Tekniska Högskola, och sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser, vid Danmarks Tekniska Universitet. Dessa båda avdelningar är varandras ämnesmässiga motsvarighete...

 6. TTÜ arendab Mustamäel Tallinna Tehnopoli / Vilve Torn

  Index Scriptorium Estoniae

  Torn, Vilve

  2003-01-01

  Tallinna Tehnikaülikooli kui Eesti ainsa tehnilist kõrgharidust andva ülikooli arengukava näeb järgnevateks aastateks ette laiemat haaret, kui on seda senine õppe- ja teadustegevus. Tallinna Tehnopoli egiidi all on käivitatud ettevalmistused nelja tasakaalustatud funktsiooni (rahvusvaheliselt: live, learn, work and play) ühendamiseks

 7. Elustiil = Lifestyle / Urve Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Urve

  2006-01-01

  Töö- ja pereaastatel on leibkonna jaoks oluline eelarve, mis annab ette kulutuste mahu. Naiste ja meeste leibkondade sissetuleku tase on erinev ja toob esile sugudevahelise tarbimisstruktuuri erinevuse. Leibkonnaliikmete tarbimisstruktuur leibkonnapea soo järgi. Lastega ja lasteta leibkondade tarbimisstruktuur. Diagrammid

 8. India äri eripära / Eda-Liis Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Kann, Eda-Liis, 1979-

  2007-01-01

  India antiikmööblit maale toova ID House juht Jaak Morna kirjeldab isikliku kogemuse kaudu India äritavasid ning töökorraldust. Lisa: India; Indiast saab triljonimajandus; Eesti-India majandussuhted; Kinnisvarahinnad teevad meile silmad ette

 9. Edukad pretsedendid rõivastega / Siim Nestor

  Index Scriptorium Estoniae

  Nestor, Siim, 1974-

  1998-01-01

  Riietusesemete suvaline sattumine suure publiku ette võib osutuda kasulikuks. Valik juhtumitest, mil riidefirmad katastroofilisi summasid ja veidrat tähelepanu on teeninud. 'Lee' teksatagist ja Marimekko horisontaaltriibuliset T-särgist, mida kandis Madonna videos 'Ray of Light' jne.

 10. Suurimad rõõmuhetked on proovides / Ingo Normet ; intervjueerinud Tiina Sarv

  Index Scriptorium Estoniae

  Normet, Ingo, 1946-

  2009-01-01

  Ugalas peatselt publiku ette jõudva Kay Pollaki näidendi "Nii nagu taevas" lavastaja Ingo Normetiga näidendist, lavastaja osast loo valmimisel, tööst lavakunstikooli õppejõu ja juhatajana, teatriõppest Viljandis

 11. Ajakirja Siluett kasvatuslikust rollist ilmumise esimesel viisaastakul (1958-1963) / Loone Ots

  Index Scriptorium Estoniae

  Ots, Loone, 1965-

  2003-01-01

  Analüüsitakse kasvatuslikku rolli pealtnäha moeajakirjas, kuid väljaanne võttis ette moe kõrval ka naiseliku naise taasloomise, vahepeal põluall olnud käitumisnormide, hügieeniharjumuste, maitseka riietumisstiili jt. juba unustatud tarkuste õpetamise, mille abil naine kujuneb harmooniliseks isiksuseks

 12. Kaalul on Euroopa ühtsus / Jeroen Bult

  Index Scriptorium Estoniae

  Bult, Jeroen, 1971-

  2008-01-01

  Saksamaa kantsleri Angela Merkeli Eesti-visiidi eel kirjutab autor eelmise kantsleri Gerhard Schröderi suhtumisest Eestisse ja Venemaasse, A. Merkeli poliitilisest kursist ja suhetest Venemaaga, riikide diplomaatilisest võitlusest ning leiab, et Gruusia kriis paneb Saksamaa keeruliste valikute ette

 13. Õpetatud Eesti Seltsi Muuseumi asutamisest/ Kersti Taal

  Index Scriptorium Estoniae

  Taal, Kersti, 1953-

  2013-01-01

  1838. aastal asutatud Õpetatud Eesti Seltsi ülesannete elluviimiseks nähti ette ka muuseumi asutamine. Ettevalmistustöödest muuseumi asutamiseks. Ruumi- ja rahapuuduse kiuste kogunesid seltsile väärtuslikud kogud, kuigi muuseumi asutamiseni ei jõutud

 14. Hvatit govorit - pora dumat / Joschka Fischer

  Index Scriptorium Estoniae

  Fischer, Joschka, 1948-

  2006-01-01

  Saksamaa endine välisminister kirjutab sellest, missuguseid konkreetseid samme peab ette võtma maailma päästmiseks tuumaohust: USA peab alustama kahepoolseid läbirääkimisi Põhja-Koreaga tuumarelva väljatöötamise tõkestamiseks

 15. Müü dollarid või määra madalaim müügitase / Annika Matson

  Index Scriptorium Estoniae

  Matson, Annika, 1976-

  2003-01-01

  USA dollar nõrgeneb jätkuvalt euro suhtes. Eesti valuutaturgude eksperdid soovitavad eksportööridel dollarid kohe täies mahus või osaliselt ära müüa, kuna kursilanguse peatumist ei ole ette näha. Diagramm: Kuuga on dollar krooni suhtes langenud veel 5,3%

 16. Quantitative description of woody plant communities: Part II ...

  African Journals Online (AJOL)

  These procedures are divided into primary and secondary calculations. The former is then divided into the calculation of spatial tree volume and preliminary calculations regarding the complete quantitative description. The latter include the calculation of the evapotranspiration tree equivalent (ETTE), browse tree equivalent ...

 17. Eesti väljakutsed Läänemere olukorra parandamiseks / Helena Täär

  Index Scriptorium Estoniae

  Täär, Helena

  2007-01-01

  Augustis avalikustatud Maailma Looduse Fondi raport Läänemere seisukorra kohta heidab Eestile ette mitmeid tegematajätmisi. Helena Täär Eesti Looduse Fondist leiab, et kuigi riigi õigete otsuste tähtsust Läänemere kaitsel on raske ülehinnata, sõltub selle tulevik ka kõigist meist

 18. Euroopa põllumehed ei taha muutusi

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Euroopa põllumajandusühistuid koondava ühenduse COGECA ja Euroopa põllumeeste suurima esindusorganisatsiooni COPA seisukoht on, et praegu ei ole õige aeg võtta Euroopa põllumehelt tootmiseks ette nähtud toetust ning suunata see ümber maaelu arenguks

 19. EU may issue fine for trash problem

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi direktor Morgens Peter Carl väidab, et kuna prügikoristuskampaania "Teeme ära" raames koguti kokku suur hulk prügi, ei ole Eestis piisavalt prügi kogumiseks ette nähtud kohti

 20. V tesnote i v obide / Jekaterina Rodina

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodina, Jekaterina

  2005-01-01

  EA Reng arhitekti Ilmar Jalase koostatud detailplaneering näeb ette Tallinna Õismäe elamurajoonis Paldiski mnt. 227 / Järveotsa tee 2 vahele 24, 14- ja 9-korruseliste hoonete ehitamist. Elanike protest peatas 24-korruselise elumaja planeeringu kinnitamise

 1. Памятник преградил путь Nord Stream / Туули Кох

  Index Scriptorium Estoniae

  Кох, Туули

  2010-01-01

  Vene- Saksa gaasijuhtme ehituse sõlmpunktiks muutuval Gotlandil jäi Slite sadamasse Nord Streami raha eest ehitatud kaile ette mälestusmärk eestlastele ja lätlastele, kes 1944. aastal punavõimu eest põgenedes Gotlandile jõudsid. Kaart

 2. Nord Stream "ründas" Gotlandil Eestit / Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Koch, Tuuli

  2010-01-01

  Vene- Saksa gaasijuhtme ehituse sõlmpunktiks muutuval Gotlandil jäi Slite sadamasse Nord Streami raha eest ehitatud kaile ette mälestusmärk eestlastele ja lätlastele, kes 1944. aastal punavõimu eest põgenedes Gotlandile jõudsid. Kaart

 3. Sphingosine Prevents Bacterial Adherence to Endotracheal Tubes: A Novel Mechanism to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia

  Science.gov (United States)

  2016-06-21

  and resists the antimicrobial properties of the host defense” [9]. Bacterial adhesion is the first step in biofilm formation [10]; thus, prevention...ETTs. Future in vitro and animal studies are necessary to establish the safety of sphingolipid coatings, and future randomized clinical trials will...SUBJECT TERMS Ventilator-associated pneumonia, VAP, Gram-negative, bacteria, endotracheal tubes, sphingosine, antimicrobial coating 16. SECURITY

 4. Veritasu Inguššias : üks tapmise ja sugulaste kättemaksu lugu / Jaanus Piirsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Piirsalu, Jaanus, 1973-

  2008-01-01

  31. augustil tapeti Nazranis Inguššia üks opositsiooniliidritest Magomed Jevlojev. Mõrvatu isa Jahja Jevlojevi sõnul ei rakendata tapmise organiseerijatele ja täidesaatjatele veritasu juhul, kui tapja saab kohtus karistatud. Vt. samas: Veritasu traditsioon näeb ette ka lepitamisvõimalust

 5. "Keisri hull" pürib taas filmiks

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Eesti Filmi Sihtasutus otsustas anda arendustoetust mängufilmidele "Keisri hull" (režissöör Peeter Simm, arendaja Lege Artis Film), "Rahad ette" (režissöör Jaak Kilmi, arendaja Eetriüksus), "Öölendurid" (režissöör Peeter Urbla, arendaja Exitfilm)

 6. A comparison between the v-gel supraglottic airway device and the cuffed endotracheal tube for airway management in spontaneously breathing cats during isoflurane anaesthesia

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrom, H.; Krauss, M.W.; Sap, R.

  2013-01-01

  Abstract OBJECTIVE: To compare airway management using the v-gel supraglottic airway device (v-gel SGAD) to that using an endotracheal tube (ETT), with respect to practicability, leakage of volatile anaesthetics and upper airway discomfort in cats. STUDY DESIGN: Prospective, randomized clinical

 7. Pühapäeva hommik : [luuletused] / Wallace Stevens ; tõlk. Hasso Krull, Märt Väljataga

  Index Scriptorium Estoniae

  Stevens, Wallace

  2008-01-01

  Sisu: Pühapäeva hommik ; Peter Quince klahvide ees ; Mozart, 1935 ; Postkaart vulkaanist ; Moodsast luulest ; Paks punane mees loeb ette ; Seesmise armukese viimane üksikõne ; Ühe üksikasja kulg. Elu- ja loomeloolisi andmeid autori kohta lk. 531-532

 8. Kollisioner igång till hösten

  CERN Multimedia

  Hellman, STen

  2009-01-01

  "Der började så bra. Den 10 september var utannonserad som dagen då CERNs nya accelerator LHC för första gången skulle ta emot protoner och losta dem ett helt varv runt den 27 km långa acceleratorringen" (3 pages)

 9. Küberkuriteod - kuritegevuse uus pale / Kadri Põldaru

  Index Scriptorium Estoniae

  Põldaru, Kadri

  2007-01-01

  Seoses Interneti levikuga on maailmas suurenenud küberkuritegevus ja selle organiseeritud vormid. Kommenteerivad: Toomas Vaks. Pangad ja küberkuritegevus; Rica Semjonova. Mis juhtub, kui ekraanile astuvad kübervõitlejad? Lisa: Soovitused elementaarse e-turvalisuse parandamiseks. Vt. samas: Uurijate visadus toob ka küberpetturid kohtu ette

 10. "Ironiju sudbõ-2" Rjazanov jeshtsho ne videl

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eldar Rjazanovi igihaljale komöödiafilmile on Timur Bekmambetovi käe all loodud järg "Ironija sudbõ-2" (stsenarist Aleksei Slapovski), mille ümber juba enne esilinastust on loodud salapära hkkond ja ette võetud protestiaktsioone

 11. Vaatab ja näeb teistmoodi / Aavo Kokk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kokk, Aavo, 1964-

  2002-01-01

  Kui varem oli strateegilise planeerimise alus ettevõtetes see, kuidas tulevikku paremini ette näha, siis nüüd arutavad ettevõtted selle üle, kuidas tekitada uus turg ja uus nõudlus. Lennukifirmade Airbus ja Boeing erinev ettekujutus lennunduse arengust

 12. Kuluhüvitiste kampaania sündmuste kronoloogia / Imbi E. Kaljuste

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaljuste, Imbi E., 1963-

  2007-01-01

  Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõust, mille paragrahv 30 nägi ette, et Riigikogu liikmetele makstakse tööga seotud kulude hüvitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 30 % tema ametipalgast. Lisatud: allkirjade kogunemine

 13. Ülo Sooster, muna ja Hrushtshov / Ants Juske

  Index Scriptorium Estoniae

  Juske, Ants, 1956-2016

  2006-01-01

  Ülo Soosteri ja teiste Moskva avangardistide lootusest pääseda laiema publiku ette ja Hrushtshovi külaskäigul fiaskoga lõppenud näitusest Moskva Maneezhis 1962. aastal. Illustratsiooniks Ü. Soosteri "Valge muna". Õli, pasta, 1968-1970. Tartu Kunstimuuseum

 14. Tartu linnaraamatukogu ja kunstikuu peakorraldaja Tartu kõrgema kunstikooli koostöös jõuab 27. ja 28. I vanasse kaubamajja kirjandus

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Tartu vanas kaubamajas kohtuvad 27. I lastega raamatu "Seitse mütsikest" autorid kirjanik Lehte Hainsalu ja illustraator Lea Malin. 28. I astuvad kavaga "Kahjulik õhtu" publiku ette fs ja Asko Künnap, heli Heikki Kallelt. Esilinastub Jaan-Jürgen Klausi portreefilm "Erakpoeet Marko Kompus"

 15. Ante Gotovina : Horvaatia seikleja pagu lõppes Kanaaridel / Arko Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Arko, 1981-

  2005-01-01

  7. detsembril tabati Tenerifel peale nelja-aastast otsimist Euroopa üks tagaotsitumaid sõjakurjategudes süüdistatavaid - Horvaatia kindral Ante Gotovina. 12. detsembril astus 50-aastane kindral esimest korda Haagi rahvusvahelise sõjakurjategude tribunali ette, süüdistatuna 150 serblase massimõrvas 1995. aastal. Lisa: 5 fakti

 16. Organizational culture and individual strategies / Natalia Karotom

  Index Scriptorium Estoniae

  Karotom, Natalia

  2006-01-01

  Autori hinnangul on tekkinud lõhe töötajate ootuste ja organisatsioonides kehtivate praktikate vahel, mis on ühelt poolt takistuseks individuaalsete eesmärkide realiseerimisel, teisalt aga võib tekitada probleeme ettevõtte ette püstitatud ülesannete täitmisel. Tabelid

 17. Põhja-Korea valmistub sõjaks / Arko Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Arko, 1981-

  2006-01-01

  Põhja-Korea juhi Kim Yong Nami sõnul on riik nõus naasma läbirääkimistele USA-ga, kui tühistataks senised sanktsioonid Põhja-Korea vastu. ÜRO Julgeolekunõukogus alustati resolutsiooniprojekti arutamist, mis näeb ette Põhja-Koreale tuumakatsetuste eest karistusi. Lisa: Kahtlane katsetus

 18. Evaluation of three adjusting manoeuvres and type of endotracheal ...

  African Journals Online (AJOL)

  2011-09-09

  Sep 9, 2011 ... cuff of the air-Q™ ILA was deflated and removed with the aid of a dedicated removal stylet. This was considered to be the first attempt at tracheal intubation. The ETT was now connected to the breathing circuit, and maintenance of anaesthesia commenced. If the tracheal intubation failed, three adjusting ...

 19. USA püüab taastada kunagist harmooniat Euroopa liitlastega / Ahto Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2005-01-01

  USA välisminister Condoleezza Rice külastab NATO ja Euroopa Liidu peakortereid Brüsselis. Välisministri visiidi eesmärgiks on arutada Euroopaga aktuaalseid arenguid ja valmistada ette president George W. Bushi kahe nädala pärast toimuvat Euroopa-visiiti

 20. Объекты олимпийской столицы : Мало найдется новейшей истории Таллинна событий, которые оставили бы в архитектурном облике города больш�

  Index Scriptorium Estoniae

  Кац, Йосеф, 1977-

  2011-01-01

  1980. a suveolümpiamängudeTallinna purjeregati tarbeks ehitati Pirita Purjespordikeskus, Tallinna Teletorn, Tallinna Peapostkontor, Tallinna Lennujaam, hotell Olümpia, Tallinna Linnahall ja renoveeriti vanalinn. Lammutati mitmed ajaloolise väärtusega hooned, mis ehitustele ja teelaiendustele ette jäid