WorldWideScience

Sample records for etisk debat om

 1. Om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  I denne forskningsartikel peges der på den manglende opmærksomhed, der uddannelsespolitisk har været omkring forholdet mellem kravet om værdiafklaring på skolerne i Danmark og inddragelsen af det multikulturelle aspekt. Det diskuteres, hvorvidt man på en multietnisk skole kan undgå at havne i et ...... der peges på behovet for at gentænke forholdet mellem disse to dannelsesformer i retning af en inddragelse af en medborgerskabsidé, der hverken er et kulturelt eller politisk medborgerskab - men et eksistentielt og kosmopolitisk medborgerskab beskrevet som "sokratisk citizenship"....

 2. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 3. Genmodifierade livsmedel och kommunikativ etik : En analys av etisk oenighet i debatten om genmodifierade livsmedel

  OpenAIRE

  Hugo, Karin

  2005-01-01

  The purpose of this thesis is to analyse the Swedish debate regarding genetically modified food products. What does the moral disagreements within this debate entail? In which way would it be possible to obtain and maintain a true dialogue? Is consensus a plausible or even a desirable goal? Can communicative ethics contribute? These questions are analysed in this research project. The project focuses on three themes of the debate on genetically modified food 1990-2000 in Sweden. The first the...

 4. Etiske aspekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2007-01-01

  Indførelse af vaccination mod HPV-virus til forebyggelse af livmoderhalskræft vurderes på grundlag af de fire etiske principper Autonomi, Godgørenhed, Ikke-skade, Retfærdighed. Konklusionen er at det alt taget i bertragtning er etisk tilrådeligt at indføre vaccinen.......Indførelse af vaccination mod HPV-virus til forebyggelse af livmoderhalskræft vurderes på grundlag af de fire etiske principper Autonomi, Godgørenhed, Ikke-skade, Retfærdighed. Konklusionen er at det alt taget i bertragtning er etisk tilrådeligt at indføre vaccinen....

 5. Professionernes etiske kerne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Dige

  2014-11-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i en case fra socialt arbejde præsenterer artiklen en "etisk læsning" af professioner og professionsudøvelse. Det gøres gældende, at visse fag og ydelser, først og fremmest de klassiske hjælpeprofessioner, er etiske i deres kerne ved at have som formål at værne om og fremme etiske grundværdier. Hvad der kvalificerer som etiske grundværdier søges belyst ud fra en aristotelisk etikforståelse. På baggrund heraf gøres der rede for, hvorfor de "tre au'er": autorisation, autonomi og autenticitet ifølge den etiske læsning er fundamentale forudsætninger for etisk forsvarlig professionsudøvelse, og hvordan disse forudsætninger kommer under pres fra en form for målrationel organisationstænkning kendt som New Public Management. Om den aktuelle "etikbølge" inden for hjælpeprofessionerne er en del af problemet eller en del af løsningen, afhænger i høj grad af, hvilke begreber om profession og etik der ligger bag.Nøgleord: professionsetik, etiske grundværdier, autonomi, autenticitetEnglish summary: The Ethical Core of ProfessionsTaking a Danish case from social work as its point of departure, the article presents an “ethical reading” of professions and professional work: certain occupations and services, especially the classical helping professions, are essentially ethical by having their point and purpose in protecting and promoting core ethical values. An Aristotelian conception of ethics is offered as a qualification of what is meant by core ethical values. On this background an account is given of the reasons why the "three au's": authorization, autonomy, and authenticity are necessary conditions for ethically sound professional work and how these conditions are put under pressure by a certain end-rational organizational ideology known as New Public Management. Whether the current ethics wave in the helping professions is considered part of the problem or part of the solution depends to a large extent on

 6. Etisk mestring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2009-01-01

  Antropologisk forskning spænder over en kløft mellem det personlige engagement, som skabes ude i felten, og det analytiske arbejde, der venter antropologen hjemme. Denne dobbeltrolle som feltarbejder og skrivebordsarbejder er forbundet med en række etiske dilemmaer, som kommer for dagens lys, når...

 7. Mikrokredittens globale fortælling og dens etiske problemstillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thessa

  2011-01-01

  , men har netop fået en ny drejning med anklager om korruption mod en af mikrokredittens fædre, Mohammad Yunus1. Denne artikel prøver at fokusere på de etiske problemstillinger, som er mikrokreditten iboende. Etiske problemer, som ikke umid- delbart synes særlig belyst i den foreliggende litteratur om...

 8. Professionernes etiske kerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Morten

  2014-01-01

  grundværdier. Hvad der kvalificerer som etiske grundværdier søges belyst ud fra en aristotelisk etikforståelse. På baggrund heraf gøres der rede for, hvorfor de "tre au'er": autorisation, autonomi og autenti¬citet ifølge den etiske læsning er fundamentale forudsætninger for etisk forsvarlig professions...

 9. Etiske betragtninger ved supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard; Agerskov, Kirsten

  2007-01-01

  Kapitlet præsenterer nogle etiske betragtninger ved supervision. Mens der længe har eksisteret etiske retningslinjer for psykoterapeutisk arbejde, har der overraskende nok manglet tilsvarende vejledninger på supervisionsområdet. Det betyder imidlertid ikke, at de ikke er relevante. I kapitlet gøres...

 10. Etiske regler for revisorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars; Bøg, Kjeld Christian

  2007-01-01

  Artiklen redegør overordnet og principielt for etiske regler for revisorer (ER), der er revisorforeningernes gennemførelse af IFAC´s Code of Ethics under skyldig hensyntagen til de særligt skærpende bestemmelser i revisorloven (RL). Reglerne er under kraftig udvikling. Ændringstempoet skal, ligesom...

 11. Mandagsanalyse: En etisk fane skal svinges forsigtigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Michael; Nielsen, Niels Christian

  2014-01-01

  Skal danske pensionskasser holde sig fra investeringer i kul-og olieselskaber af miljøhensyn? ... Den kan dreje sig om produkter som tobak, spiritus, casinoer og våben eller om børnearbejde, arbejdsvilkår og diskrimination i ansættelsen. For nogle år siden var der en stor debat om, hvorvidt danske...

 12. Etikk i anvendt idrettspsykologi: en kvalitativ studie av idrettspsykologiske rådgiveres etiske utfordringer i anvendt idrettspsykologi, og håndtering av disse

  OpenAIRE

  Ulltang, Espen

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 Idrettspsykologi er et fag som arbeider for å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. De som arbeider med anvendt idrettspsykologi møter en rekke etiske utfordringer i sin praksis, men kunnskap om dette synes mangelfullt i Norge. Internasjonalt er det publisert en rekke essays, artikler, og bøker om etiske utfordringer i anvendelsen av faget, men ingen studier viser hvordan norske idrettspsykologiske rådgivere opplever sl...

 13. Narrativer i den franske debat om verdslighed, la laïcité

  DEFF Research Database (Denmark)

  Degn, Inge Merete Egedal

  2005-01-01

  Artiklen analyserer debatten om la laïcité i Frankrig 2003-2004 med hovedvægt på udsendelsen Bibliothèque Médicis: La laicité en questions?. I analysen inddrages sociologiske teorier (Simmel, Tabboni), Ricoeurs overvejelser over narrativ identitet og interkulturel forståelse samt diskursanalyse....... Der lægges særlig vægt på narrativer og story lines, og der afdækkes en 'lidelsesdiskurs' som speciel for denne tv-debat....

 14. Etisk afgørende øjeblikke – en pragmatisk-dualistisk forskningsetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2017-01-01

  Forskningsetik handler om samtlige de etiske aspekter af forskning lige fra undfangelsen af en idé til formidlingen og konsekvenserne af den. Derfor er det påfaldende, at forskningsetiske problemstillinger ofte blot har en slags appendikskarakter, hvor det i et kort, separat afsnit fortælles...

 15. Naturlighed, barnets tarv og kompensationsberettigelse i den politiske debat om kunstig befrugtning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2012-01-01

  moral principles, the functioning based and the responsibility-sensitivity principle, that both independently and together support the conclusion that people suffering the disadvantage of being infertile is in fact entitled to public funded compensation. The article concludes that it is morally......This article provides a normative discussion of the political debate on public funded fertility-treatment in Denmark. It shows that especially three normative considerations attract attention in the debate. In the early part of the debate (1996) many Danish politicians weigh highly the moral......, and due to Parfit’s non-identity problem the interest of the child is irrelevant to such political debates. In the late part of the debate (2010) the question of whether infertility entails compensation-entitlement becomes crucial. Drawing on insights of political philosophy, the article suggests two...

 16. [Debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Myong, Lene; Müller, Anders Riel

  2015-01-01

  Kritik af racisme bliver systematisk afvist som enten abstrakt intellektuelt spind eller individuelle følelsesudbrud. Senest i teksten 'Tanker om en hottentot-karussel', hvor racialiserede minoriteter bliver bedt om at skrue ned for kritikken og i stedet appellere til det hvide hjerte...

 17. Debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, John

  2017-01-01

  DEBAT: Det er glædeligt, at flere debattører anerkender, at der sker overbehandling og overdiagnostik i sundhedsvæsnet. Næste skridt er, at branchen erkender medicinens mangler, skriver John Brodersen.......DEBAT: Det er glædeligt, at flere debattører anerkender, at der sker overbehandling og overdiagnostik i sundhedsvæsnet. Næste skridt er, at branchen erkender medicinens mangler, skriver John Brodersen....

 18. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 19. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 20. Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frøydis Gillund

  2007-11-01

  Full Text Available En stor del av dagens forskningsaktivitet er knyttet til utvikling av ny teknologi. Teknologiutvikling anses gjerne som et gode, fordi den bidrar til økt eller ny bruk av naturlige ressurser til beste for menneskers generelle levekår og helse, samt miljøet og samfunnet som helhet. Bruk av ny teknologi innebærer imidlertid også risiko for uønskede effekter. Risikovurderinger er ofte preget av vitenskapelig usikkerhet, spesielt med hensyn til effekter som oppstår over tid. Denne usikkerheten reiser nye etiske dilemmaer og gjør det nødvendig med en kritisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget. I denne artikkelen fokuserer vi på hvilke etiske utfordringer vitenskapelig usikkerhet har for forskning og forvaltning, og vi vil se nærmere på bruk av DNA-vaksiner i oppdrettsnæring. Vi argumenterer for at det er viktig å anerkjenne kvalitative former for vitenskapelig usikkerhet, som går utover det som uttrykkes i statistiske termer. Walker & Harremoeës (W&H usikkerhetsanalyse presenteres som en metode for å identifisere og systematisere vitenskapelig usikkerhet av kvalitativ karakter. En slik analyse kan øke forskeres evne til å reflektere over og kommunisere usikkerhet knyttet til eget arbeid. Vi argumenterer videre for at kommunikasjon av vitenskapelig usikkerhet bør være en del av forskerens etiske ansvar, blant annet for å stimulere føre-var-basert forskning og forvaltning. En helhetsvurdering av nytte, risikomomenter og usikkerhet kan best oppnås gjennom en tverrfaglig tilnærming. Det vil bidra til at de implisitte verdiene som er assosiert til bruk av ny teknologi blir bedre belyst.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v1i1.1685

 1. Teknologi og etiske problematikker for selvkørende biler

  OpenAIRE

  Clarke, Danijel Charles; Thulstrup, Frederik Zeilberger; Gjermandsen, Niels Henrik Lind; Brodthagen, Morten

  2016-01-01

  Dette project undersøger de etiske problematikker, love omkring selvkørerende biler og hvordan mansikre sig at lovene fastlagt af regeringen, bliver overholdt. Vi har kigget på teknologien bag to selvkø-rerende biler, Tesla Model S og Junior. Til objektgenkendelse benytter Junior et Argumented DiscreteBayes Filter, mens Model S benytter et neuralt netværk. Til ruteplanlægning kunne vi kun finde algoritmerJunior benytter, som er baseret på A* algoritmen.Når selvkørerende biler bliver testet i ...

 2. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 3. Kvalitet i danske masteruddannelser – Et spørgsmål om kompetenceudvikling eller…?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolaj Wittrup Møller Stegeager

  2016-04-01

  Full Text Available Denne artikel beskæftiger sig med de danske masteruddannelser. Med udgangs-punkt i en undersøgelse fortaget i forbindelse med forfatterens ph.d.- projekt (afsluttet i sommeren 2014 vil artiklen på baggrund af en verserende debat om masteruddannelsernes kvalitet og relevans diskutere kvalitet i dansk akademisk videreuddannelse. Den kvalitative undersøgelse, der ligger til grund for artiklen, anskueliggør, at selvom de studerende oplever, at de gennem deres toårige studie har tilegnet sig en række konkrete og brugbare kompetencer, peger de på andre og mere transformative læringskvaliteter, når man beder dem om at beskrive det vigtigste udkomme af deres uddannelsesforløb. Artiklen argumenterer for, at denne læring, der i højere grad kan siges at knytte sig til personen i form af en etisk-eksistentiel dannelse frem for en specifik kunnen, har nær sammenhæng med det at befinde sig i et akademisk, videnskabeligt miljø. På dette grundlag søger artiklen at problematisere aktuelle forslag om at slække på kravet til masteruddannelsernes videnskabelige fundament for i stedet at fokusere på mere instrumentelle, erhvervsrettede kompetencer og færdigheder. Based on findings from the author’s PhD project, the article discusses quality in Denmark’s continuing education system. The qualitative study underlying the article focuses on a newly established Master’s programme in Organizational Coaching and Learning. The aim of the research was to study what the students attending the Master’s programme learn and how they apply their learning in their daily practice. When evaluating their learning experience the students report that they have acquired a number of practical and useful skills throughout their two-year study. Even so, they point to other, more generic learning qualities as the most important outcome of their education. The article argues that the transformational learning qualities, reported by the students, are closely

 4. En etisk diskussion af screening for kræftsygdomme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Laurs Sørensen

  2009-05-01

  Full Text Available I 2007 gennemførte forbundskansler Angela Merkel en sundhedsreform der blandt andet indebærer, at tyske borgere ikke frit kan afgøre, om de vil deltage i forebyggende programmer, da et fravalg kan medføre økonomiske konsekvenser. Hermed udvider den tyske stat sin ret til at gribe ind i borgernes liv, når det handler om sekundær forebyggelse, fx i form af screening for kræftsygdomme. Dette kan være problematisk da den bedst tilgængelige evidens viser at tre igangværende kræftscreeningsprogrammer ikke kun har gavnlige virkninger, men også betydelige skadelige virkninger. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvilke holdninger eksperter, politikere og sundhedsmyndigheder i Danmark har til tvang og/eller belønning i forbindelse med screening for kræftsygdomme, og om de ville støtte eller fraråde en tysk model i det danske sundhedsvæsen.Der blev foretaget enkeltinterviews med strategisk udvalgte eksperter. Interviewene blev transskriberet og analyseret med en fænomenologisk analysemetode, og derefter analyseret og diskuteret i forhold til utilitaristisk og deontologisk etik, samt evidensen vedrørende de tre eksisterende kræftscreeningsprogrammer i Danmark.Alle informanterne var kritiske over for det tyske forslag. Til gengæld blev forholdet mellem de gavnlige og skadelige virkninger af kræftscreening vurderet meget forskelligt. Manglen på enighed, uklare udtalelser og ikke-stringent terminologi bestyrkede vor konklusion; at det danske sundhedsvæsen for det første ikke bør følge den tyske kurs og, for det andet, at man bør være kritisk over for implementering af screeningsprogrammer for kræftsygdomme. Hvis forebyggende initiativer kan være mere til skade end gavn, bør de altid overvejes nøje i lyset af sundhedsvæsnets oprindelige intention om at hjælpe og beskytte det enkelte menneske.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1712

 5. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...... af nyere synspunkter på fejlslutningerne. Det karakteristiske for disse er, at der - på nær nogle få eksempler - egentlig ikke er tale om fejlslutninger i nogen formallogisk forstand af ordet, men snarere om forskellige forsyndelser enten mod et løsere begreb om "formal ekspliciterbarhed" (Woods...

 6. Om Chr. Petersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 7. Etisk Råd: GMO kan bidrage med noget væsentligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey; Birkler, Jacob

  2014-01-01

  Forslaget om at lade EU's medlemslande sætte kriterier for at godkende GMO'er til dyrkning rummer en mulighed for at løfte debatten ud over den ufrugtbare skin-diskussion om risiko.......Forslaget om at lade EU's medlemslande sætte kriterier for at godkende GMO'er til dyrkning rummer en mulighed for at løfte debatten ud over den ufrugtbare skin-diskussion om risiko....

 8. Krav om legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 9. Bag om dillen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Rasmussen, Tove Arendt; Vetner, Mikael

  2006-01-01

  Oplevelsesøkonomien knyttes til mere grundlæggende forandringer af forbrugerens markedsadfærd. Artiklen argumenterer for udviklingen af produkter, der kan understøtte forbrugerens behov for selvudfoldelse. Det kræver tværfaglig viden om æstetisk planlægning, om emotions- og kognitionspsykologi og...

 10. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 11. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til...

 12. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 13. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 14. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 15. From crucial issue to additional question. A study of the political debate about nuclear waste in Sweden 1976-2009; Fraan oedesfraaga till oevrig fraaga. En studie av den politiska debatten om kaernavfallet i Sverige 1976-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nord, Lars; Stur, Elisabeth (Mid Sweden University (Sweden))

  2010-11-15

  The overall purpose of this paper is to investigate how the premises for the political decision processes in the issue of final disposal of the Swedish nuclear waste are affected by changes in the public opinion climate and global events. The paper therefore focuses on questions concerning how the national political debate leading up to decisions interacts with the media debate, and the public opinion dynamic that arises when the two debates relate to each other. Particular interest is devoted to the arguments and standpoints that occur in politics and media and how they refer to the prevailing public opinion situation and to conditions in the surrounding world of a political, legal, economic, ecological and technological nature. An analysis of the arenas and actors involved in the debates ought to provide valuable knowledge regarding how the political agenda has been formed at different points in time. The following questions are of central interest to the study: - What characterizes the parliamentary and the party political debate in the nuclear waste issue, and in what way have actors, standpoints and arguments changed over time? - What characterizes opinion formation and news reporting in the media in the nuclear waste issue and in what way have actors, standpoints and arguments changed over time? The course of the debate at four different times and in connection with four parliamentary elections during the period 1976-2009 is analyzed in the study. The subject of the analysis includes the four parliamentary parties the Centre Party, the Liberal Party, the Moderates and the Social Democrats. These four parties have been chosen because they have been represented in the Swedish Parliament during the entire period studied and are therefore reasonable to compare. The study has mainly been conducted as a qualitative textual analysis of public print, party documents and media content. The qualitative text analysis is complemented to some extent by other existing

 16. Fakta om integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 17. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 18. Forestillinger om lykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  Artiklen bygger på en specialeafhandling, der har undersøgt mødres forventninger om et lykkeligt moderskab. Mødre i Danmark bliver screenet for depression to måneder efter fødslen og kan ved mistrivsel og lav score blive tilbudt deltagelse i kommunale støttegrupper. Artiklen baserer sig på kvalit...

 19. OMS Annual Report, 1983.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes 1983 Office of Management Studies (OMS) programs and services, including: (1) the Academic Library Program (ALP), which covered the Public Services Project, the Collection Analysis Project (CAP), the Small College Collection Assessment Project, the Preservation Planning Program, the Organizational Screening Program, the…

 20. OMS Annual Report, 1986.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1986 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program, which includes the Management Review and Analysis Program, the Public Services Study, the Planning Program for Small Academic Libraries, the Collection Analysis Project, the Leadership Development Program, the…

 1. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 2. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 3. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 4. Mindfulness handler ikke om individualisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 5. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 6. Balladen om musikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  1992-01-01

  Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio) to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy"), var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får...

 7. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  .3.1, stk. 1 og 1.6, stk. 1) - Begrebet 'småbygninger under 10 m2' (tidl. kap. 2.2.3.5) - Krav om niveaufri adgang for fritliggende enfamiliehuse (kap. 3.2.1, stk. 3) - Krav til elevatorer ved ombygning (kap. 3.2.2, stk. 7) - Krav til køkken og bade- og wc-rum i kollegieboliger mv. (kap. 3.3.1, stk. 2...

 8. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2010-01-01

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikke...

 9. Meninger om mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Hansen, Søren; Skakon, Janne

  2013-01-01

  Artiklen handler om forståelsen af de digitale indfødte som medarbejdere er begrænset og præget af sparsom forskning – denne generation er kun netop blevet voksne, og det har ikke tidligere været muligt at kortlægge generationen i forhold til arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor er opfattelsen stadig pr...

 10. OMS FDIR: Initial prototyping

  Science.gov (United States)

  Taylor, Eric W.; Hanson, Matthew A.

  1990-01-01

  The Space Station Freedom Program (SSFP) Operations Management System (OMS) will automate major management functions which coordinate the operations of onboard systems, elements and payloads. The objectives of OMS are to improve safety, reliability and productivity while reducing maintenance and operations cost. This will be accomplished by using advanced automation techniques to automate much of the activity currently performed by the flight crew and ground personnel. OMS requirements have been organized into five task groups: (1) Planning, Execution and Replanning; (2) Data Gathering, Preprocessing and Storage; (3) Testing and Training; (4) Resource Management; and (5) Caution and Warning and Fault Management for onboard subsystems. The scope of this prototyping effort falls within the Fault Management requirements group. The prototyping will be performed in two phases. Phase 1 is the development of an onboard communications network fault detection, isolation, and reconfiguration (FDIR) system. Phase 2 will incorporate global FDIR for onboard systems. Research into the applicability of expert systems, object-oriented programming, fuzzy sets, neural networks and other advanced techniques will be conducted. The goals and technical approach for this new SSFP research project are discussed here.

 11. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina...

 12. OMS engine firing

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  An Orbital maneuvering system (OMS) engine firing caused this bright glow at the aft end of the shuttle Challenger during STS-7. Also visible in the open payload bay are parts of the Shuttle pallet satellite (SPAS-01), the experiment package for NASA's Office of Space and Terrestrial Applications (OSTA-2), the protective cradles for the Indonesian Palapa-B and Telesat Canada Anik C2 satellites, some getaway special (GAS) canisters and the Canadian built remote manipulator system (RMS). Only a small portion of the earth's horizon can be seen above the orbiter's vertical stabilizer.

 13. FAQ om læringsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pasgaard, Niels Jakob

  Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelser...... mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene? FAQ om læringsmål er bog nr. 3 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet....

 14. Darfur debated

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Cohen

  2007-12-01

  Full Text Available Bruising debates within the human rights and humanitarian communities have centered on the numbers who have died in Darfur, the use of the term genocide, the efficacy of military versus political solutions and the extent to which human rights advocacy can undermine humanitarian programmes on the ground.

 15. The Debate.

  Science.gov (United States)

  Current Issues in Language and Society, 1997

  1997-01-01

  The transcript of a debate within a group of specialists in translation is presented. The discussion addresses: translator "visibility" in translations and reader reception; the relationship of functionalism in translation, comparative linguistics, and intercultural communication; the client's power; literary translation; the…

 16. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 17. Nationalstaten taber kampen om eliteuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  EU kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, h...

 18. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade. Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i...... ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver. 3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i...... (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler. Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af...

 19. Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2005-01-01

  Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også skandi...

 20. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 1. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 2. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 3. En bog om Michael Strunge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  Antologi med bidrag om Michael Strunges forfatterskab. Bidrag af Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus, Marianne Stidsen, Moritz Schramm, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl, Jon Helt Haarder, Rune Kühl er optaget efter fagfællesbedømmelse. Antologien er redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus....

 4. Hans mening om hendes krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Jann

  2017-01-01

  Bidraget handler om søgninger i danske tekstkorpusser efter 'hendes' hhv. 'hans' + nominal inden for en afstand af to ord. Det er ved hjælp af søgninger i big data undersøgt hvad der knyttes til hende og ham, hvad deres ejendom er: hendes lejlighed o.l. og hvilke attributter de tilskrives hans fi...

 5. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...

 6. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 7. Orbiter OMS and RCS technology

  Science.gov (United States)

  Boudreaux, R. A.

  1982-01-01

  Orbiter Orbital Maneuver Subsystem (OMS) and Reaction Control Subsystem (RCS) tankage has proved to be highly successful in shuttle flights on-orbit propellant transfer tests were done. Tank qualification tests along with flight demonstrations were carried out future uses of storable propellants are cited.

 8. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 9. Videoer om feedback i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø

  2017-01-01

  I denne video bliver du introduceret til en måde at praktisere og rammesætte klyngevejledning på i bachelorundervisning. Klyngefeedbackformen til de studerende er valgt, da de studerende lærer meget af både at give og om modtage feedback fra medstuderende. Fokus på feedback ligger derfor primært i...

 10. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 11. Få greb om global ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2017-01-01

  (Be-)greb om global ledelse – værktøjer til global ledelse i praksis: Værktøj 1: De 5 nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag – ’global opvarmning’ og ’ice breaker’ Værktøj 2: Dit globale mindset – afklaringsværktøj Værktøj 3: De 4 benspænd i global ledelse – dit ’globale ledelsemanifest......-GPS - de 7 kontekstfaktorer Værktøj 10: Strategisk global mindset – nøglehulsmodellen Værktøj 11: Global aktivering – sikring af det globale læringsberedskab Værktøj 12: Fakta eller fiktion - 9 myter om global mindset-kompetence...

 12. OMS event evaluator and scheduler

  Science.gov (United States)

  Eckelkamp, Richard E.

  1990-01-01

  An Operations Management System (OMS) is being designed for Space Station Freedom to improve productivity, reliability, and safety while reducing operations and maintenance costs. Central to the concept is a short term plan containing mixes of man-readable and machine-executable procedures used in an environment of distributed processing and execution. An OMS event evaluator to check upcoming short-term plan events for validity of execution is under development. The first version checks time and resource constraints against operational conditions for current or expected stations. In work are the handling of environmental and other operational constraints, as well as detailed modeling of resources and station operational states. The Ada Program also has the ability to reschedule all or part of the events.

 13. Et klinisk etisk dilemma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Henriette

  2015-01-01

  symptoms. However, she agrees to meet with the community treatment team. How are they to act? Should they accept her refusal of antipsychotic medication, though they see it as the best treatment? This dilemma is analysed and described according to Beauchamps and Childress four fundamental principles: 1......Through the presentation of a concrete ethical dilemma, this article presents the praxis of a clinical ethics committee in Denmark. The dilemma was analysed in the clinical ethics committee of psychiatry in the region of Southern Denmark. The dilemma is well known in psychiatry; it concerns....... the non-maleficence principle, 2. the beneficence principle, 3.the principle of autonomy and 4. the principle of justice. Common values in Danish psychiatry; respect, proficiency and responsibility are included in the description....

 14. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 15. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 16. Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan

  African Journals Online (AJOL)

  Ego vero hoc libro non contuli sed asservi et assero, ac penes nullum vo- lo esse iudicium, sed omnibus suadeo, ut praestent obsequium. (M Luther, De servo arbitrio, 1525). 1. INLEIDING. In ons dae is dit hoe mode om oor alles debat te voer. Een van die towerwoorde van ons tyd, veral op die politiek-staatkundige terrein, ...

 17. Transport in Denmark without coal and petroleum - how? An introduction to discussions on how Danish transport may be independent of fossil fuels in 2050; Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplaeg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhaengig af fossile braendsler inden 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Jakob; Homann Jespersen, P.; Karlsson, K.; Skougaard Kaspersen, P.; Kluever, L.; Krawack, S.; Leisner, I.

  2012-02-15

  The Danish Board of Technology has seen a need to examine what it will take to convert the transport system in Denmark to renewable energy by 2050, and what the consequences are for the transport make-up, the Danish population's mobility, energy costs and infrastructure investments. The project aims to set the stage for a debate on the choices to be taken to ensure that transport, in the not so distant future, may work within the framework of a renewable energy system. The transport system includes both domestic and foreign transport, covering the Danish population's demand for transport. (LN)

 18. Let's Put "Debate" into "Presidential Debates."

  Science.gov (United States)

  Benoit, William L.

  Presidential debates come in all shapes and sizes. The presence and length of opening statements and closing remarks, the opportunity and length of rebuttal, the nature of the questioner, and other factors have created a bewildering variety of formats. However, most scholars agree that these confrontations are not "really" debates but merely…

 19. It's no debate, debates are great.

  Science.gov (United States)

  Dy-Boarman, Eliza A; Nisly, Sarah A; Costello, Tracy J

  A debate can be a pedagogical method used to instill essential functions in pharmacy students. This non-traditional teaching method may help to further develop a number of skills that are highlighted in the current Accreditation Council for Pharmacy Education Standards 2016 and Center for the Advancement of Pharmacy Education Educational Outcomes 2013. Debates have also been used as an educational tool in other health disciplines. Current pharmacy literature does illustrate the use of debates in various areas within the pharmacy curriculum in both required and elective courses; however, the current body of literature would suggest that debates are an underutilized teaching tool in pharmacy experiential education. With all potential benefits of debates as a teaching tool, pharmacy experiential preceptors should further explore their use in the experiential setting. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. It-debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Martin Hauerberg

  2011-01-01

  Artiklen giver et fagligt besyv med til diskussionen om it-teknologiens rolle i undervisning og støtte til personer med ordblindhed, både børn og voksne.......Artiklen giver et fagligt besyv med til diskussionen om it-teknologiens rolle i undervisning og støtte til personer med ordblindhed, både børn og voksne....

 1. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 2. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 3. Fascinerende poesi om tab og sorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2017-01-01

  Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv......Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv...

 4. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 5. On-Orbit Propulsion OMS/RCS

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.

  2001-01-01

  This slide presentation reviews the Space Shuttle's On-Orbit Propulsion systems: the Orbital Maneuvering System (OMS) and the Reaction Control System (RCS). The functions of each of the systems is described, and the diagrams of the systems are presented. The OMS/RCS thruster is detailed and a trade study comparison of non-toxic propellants is presented.

 6. ARL/OMS Consultant Training Program.

  Science.gov (United States)

  Euster, Joanne R.

  1982-01-01

  Describes Academic Library Consultant Training Program begun in 1979, sponsored by Office of Management Studies (OMS) and designed to provide 80 consultants to aid academic libraries in improving performance. Viewpoints are included from OMS Director and participants concerning program objectives, trainee selection, workshops, internships, and the…

 7. Exemelification of parliamentary debates

  NARCIS (Netherlands)

  Gielissen, T.; Marx, M.

  2009-01-01

  Parliamentary debates are an interesting domain to apply state-of-the-art information retrieval technology. Parliamentary debates are highly structured transcripts of meetings of politicians in parliament. These debates are an important part of the cultural heritage of countries; they are often free

 8. 7 film om lærerjobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  ”Inden man når at få blinket med øjnene, er det faktisk allerede fredag.” Sådan siger Helle Larsen om sit job som lærer nu på. tredje år. I syv små film fortæller lærere, ledere og lærerstuderende om at arbejde i folkeskolen og om at læse til lærer. I filmene beskrives lærerjobbet som værende...

 9. Ledelsesretten - om styringssproget i dialogens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2017-01-01

  I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør de...... Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis...

 10. MOOC om Åben skole: Kulturlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Wøhlk

  2017-01-01

  MOOC delen om den Kulturlivet er en del af et MOOC om åben skole, som er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Målet er for denne del er at give redskaber til at deltagere i MOOC'en kan lave en kvalificeret 1. Evaluering af digitale læremidler 2...

 11. Overtone Mobility Spectrometry: Part 4. OMS-OMS Analyses of Complex Mixtures

  Science.gov (United States)

  Kurulugama, Ruwan T.; Nachtigall, Fabiane M.; Valentine, Stephen J.; Clemmer, David E.

  2011-11-01

  A new, two-dimensional overtone mobility spectrometry (OMS-OMS) instrument is described for the analysis of complex peptide mixtures. OMS separations are based on the differences in mobilities of ions in the gas phase. The method utilizes multiple drift regions with modulated drift fields such that only ions with appropriate mobilities are transmitted to the detector. Here we describe a hybrid OMS-OMS combination that utilizes two independently operated OMS regions that are separated by an ion activation region. Mobility-selected ions from the first OMS region are exposed to energizing collisions and may undergo structural transitions before entering the second OMS region. This method generates additional peak capacity and allows for higher selectivity compared with the one-dimensional OMS method. We demonstrate the approach using a three-protein tryptic digest spiked with the peptide Substance P. The [M + 3H]3+ ion from Substance P can be completely isolated from other components in this complex mixture prior to introduction into the mass spectrometer.

 12. [Assessment of the Polish occupational medicine service (oms) system made by OMS nurses].

  Science.gov (United States)

  Sakowski, Piotr

  2012-01-01

  This paper presents the results of an assessment of the Polish occupational medicine service (OMS) system made by OMS nurses. The survey was carried out on a random group of OMS nurses. OMS nurses form a professional group comprised of rather experienced personnel. In the opinion of almost 70% of respondents the system guarantees good occupational heath care, whereas 20% took the opposite view. The great majority of respondents think that all employees have to undergo mandatory prophylactic examinations. The nurses have rather critical opinion about the legal regulations pertaining to occupational health care--their number and complexity, and also express negative opinion about the quality of cooperation with employers (who are contractors for OMS units). OMS nurses believe that prophylactic examinations are the strongest point of the system. They are often the only opportunity for establishing contact between an employee and a physician and learning about diseases he or she was previously unaware of. Although the general assessment of the OMS system is rather positive, it is not free of shortcomings. Improvements in such fields as legislation, financing of service, professional attitude towards responsibilities of the OMS staff, cooperation with employers (contractors) and primary health care units would undoubtedly result in even better assessment, and what is more important in better functioning of the Polish OMS system.

 13. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 14. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 15. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We

 16. Redegørelse om whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, Frank

  Begrebet whiplash anvendes ofte som om, der er tale om en velafgrænset sygdomsenhed, hvilket ikke er tilfældet. Whiplash er medicinsk set ikke en lidelse eller en diagnose, men en potentiel skadesmekanisme/risikofaktor uden et specifikt symptombillede. Der er ingen sikker sammenhæng imellem...... påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Psykologiske faktorer påvirker symptomer og sygdomsoplevelse efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer. Relevant klinisk undersøgelse tidligt i forløbet anbefales, aktivering synes at have fordele frem...

 17. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 18. The Danish Biofuel Debate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janus

  2014-01-01

  of biofuels enrol scientific authority to support their positions? The sociological theory of functional differentiation combined with the concept of advocacy coalition can help in exploring this relationship between scientific claims-making and the policy stance of different actors in public debates about...... biofuels. In Denmark two distinct scientific perspectives about biofuels map onto the policy debates through articulation by two competing advocacy coalitions. One is a reductionist biorefinery perspective originating in biochemistry and neighbouring disciplines. This perspective works upwards from...

 19. Veranderende automotive wereld vraagt om verandering onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.C. Nas

  2011-01-01

  Met dit document wil ik de lezer een nieuwe invalshoek tonen op mobiliteit (Driving Guidance) en een andere benadering van automotive hbo onderwijs. De wereld om ons heen verandert en deze nieuwe wereld zal een ander type automotive ingenieur eisen. Dit is een korte weergave van een lezing voor de

 20. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 1. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 2. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 3. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 4. OMS, OM(η2-SO), and OM(η2-SO)(η2-SO2) molecules (M = Ti, Zr, Hf): infrared spectra and density functional calculations.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xing; Wang, Xuefeng; Wang, Qiang; Andrews, Lester

  2012-07-02

  Infrared spectra of the matrix isolated OMS, OM(η(2)-SO), and OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) (M = Ti, Zr, Hf) molecules were observed following laser-ablated metal atom reactions with SO(2) during condensation in solid argon and neon. The assignments for the major vibrational modes were confirmed by appropriate S(18)O(2) and (34)SO(2) isotopic shifts, and density functional vibrational frequency calculations (B3LYP and BPW91). Bonding in the initial OM(η(2)-SO) reaction products and in the OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) adduct molecules with unusual chiral structures is discussed.

 5. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 6. The Artilect Debate

  Science.gov (United States)

  de Garis, Hugo; Halioris, Sam

  Twenty-first-century technologies will allow the creation of massively intelligent machines, many trillions of times as smart, fast, and durable as humans. Issues concerning industrial, consumer, and military applications of mobile autonomous robots, cyborgs, and computer-based AI systems could divisively split humanity into ideological camps regarding whether "artilects" (artificial intellects) should be built or not. The artilect debate, unlike any before it, could dominate the 21st-century political landscape, and has the potential to cause conflict on a global scale. Research is needed to inform policy and individual decisions; and healthy debate should be initiated now to prepare institutions and individuals alike for the impact of AI.

 7. Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønck, Mikkel Kronborg

  2017-01-01

  . Som et delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem...

 8. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans...

 9. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 10. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 11. De etiske journalister: Native Advertising

  OpenAIRE

  Holst, Asger Bach; Jeppesen, Annika; Turunen, Marcus

  2016-01-01

  This project investigates the opinions about Native Advertising, among RUC-students who study journalism. In qualitative interviews a number of students point out advantages and disadvantages of Native Advertising as they see them, as well as they reflect upon if they eventually can see themselves work with Native Advertising.A selection of their responds are analysed with the use of a pragmatic argument analysis. The outcome of the analysis is the base of a discussion, which also include the...

 12. The biofuels in debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rigaud, Ch.

  2007-01-01

  As the development of the biofuels is increasing in the world, many voices are beginning to rise to denounce the environmental risks and the competition of the green fuels with the alimentary farming. The debate points out the problems to solve to develop a sustainable channel. (A.L.B.)

 13. Derailing the Growth Debate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jørgen

  2009-01-01

  that we know today implies that the report was in any sense fundamentally wrong. A cohort of critics at the time, it can be said, was seriously in error when they managed to derail the debate by rejecting the report’s conclusions, and a lot of the critique was not related to the content of the report...

 14. Debating China's assertiveness

  DEFF Research Database (Denmark)

  He, Kai; Feng, Huiyun

  2012-01-01

  Engaging the recent debate on China's assertive foreign policy, we suggest that it is normal for China – a rising power – to change its policy to a confident or even assertive direction because of its transformed national interests. We argue also that it is better to understand future US–China re...

 15. WORKSHOP: Discussion, debate, deliberation

  NARCIS (Netherlands)

  Jeliazkova, Margarita I.

  2014-01-01

  Discussing, deliberating and debating are a core part of any democratic process. To organise these processes well, a great deal of knowledge and skill is required. It is not simple to find a good balance between a number of elements: appropriate language and terminology; paying attention to solid

 16. Debates in Teaching Bioethics

  Science.gov (United States)

  Kedraka, Katerina; Kourkoutas, Yiannis

  2018-01-01

  In this small scale study in higher education, a good educational practice on the teaching of Bioethics based on transformative learning and accomplished by debates is presented. The research was carried out in June 2016 at the Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Greece and it includes the assessment of…

 17. Vitalism and the Darwin Debate

  Science.gov (United States)

  Henderson, James

  2012-01-01

  There are currently both scientific and public debates surrounding Darwinism. In the scientific debate, the details of evolution are in dispute, but not the central thesis of Darwin's theory; in the public debate, Darwinism itself is questioned. I concentrate on the public debate because of its direct impact on education in the United States. Some…

 18. Strategic choices in the environmental debate: Environmental regulation and self-regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm

  Den aktuelle miljødebat, der føres i litteraturen, kan give direkte anledning til den uheldige opfattelse, at det overvejende er et spørgsmål om miljøregulering eller indirekte regulering baseret på markedskræfterne. Dette er i modstrid med den kendsgerning, at der findes mange kombinationer i...

 19. The great climate debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sudhakara Reddy, B.; Assenza, Gaudenz B.

  2009-01-01

  For over two decades, scientific and political communities have debated whether and how to act on climate change. The present paper revisits these debates and synthesizes the longstanding arguments. Firstly, it provides an overview of the development of international climate policy and discusses clashing positions, represented by sceptics and supporters of action on climate change. Secondly, it discusses the market-based measures as a means to increase the win-win opportunities and to attract profit-minded investors to invest in climate change mitigation. Finally, the paper examines whether climate protection policies can yield benefits both for the environment and the economy. A new breed of analysts are identified who are convinced of the climate change problem, while remaining sceptical of the proposed solutions. The paper suggests the integration of climate policies with those of development priorities that are vitally important for developing countries and stresses the need for using sustainable development as a framework for climate change policies.

 20. 'Homeopathy': untangling the debate.

  Science.gov (United States)

  Relton, Clare; O'Cathain, Alicia; Thomas, Kate J

  2008-07-01

  There are active public campaigns both for and against homeopathy, and its continuing availability in the NHS is debated in the medical, scientific and popular press. However, there is a lack of clarity in key terms used in the debate, and in how the evidence base of homeopathy is described and interpreted. The term 'homeopathy' is used with several different meanings including: the therapeutic system, homeopathic medicine, treatment by a homeopath, and the principles of 'homeopathy'. Conclusions drawn from one of these aspects are often inappropriately applied to another aspect. In interpreting the homeopathy evidence it is important to understand that the existing clinical experimental (randomised controlled trial) evidence base provides evidence as to the efficacy of homeopathic medicines, but not the effectiveness of treatment by a homeopath. The observational evidence base provides evidence as to the effectiveness of treatment by a homeopath. We make four recommendations to promote clarity in the reporting, design and interpretation of homeopathy research.

 1. Darfur a debate

  OpenAIRE

  Cohen, Roberta

  2008-01-01

  Los enconados debates mantenidos por las comunidades humanitarias y de derechos humanos se centran en el número de víctimas de Darfur, el uso del término “genocidio”, la eficacia de las soluciones militares en comparación con las políticas y en analizar hasta qué punto la defensa de los derechos humanos puede debilitar los programas humanitarios sobre el terreno.

 2. Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2015-04-01

  Full Text Available Jeg presenterer her en analyse og tolkning av Herbarts syn på oppdragelse og danning, med feste i to av hans begreper: formbarhet – Bildsamkeit – og takt. Det første kaster lys over forholdet mellom lærer og elev, det andre først og fremst over forholdet mellom teori og praksis. For ham, som for forgjengeren Immanuel Kant, dreiet det seg om subjektivitet og frihet, eller mer konkret: Hvordan oppdra til autonomi der det også kreves tvang? Så vidt jeg kan se, bruker Herbart de to grunnbegrepene nettopp til å bestemme det paradoksale og uferdige forholdet mellom frihet og tvang. Han forklarer det som et åpent forhold eller relasjon som ikke har en bestemt begynnelse og heller ikke en bestemt konklusjon. Verken tradisjon eller vitenskap kan ved seg selv realisere dette råderommet. Han tenker seg et frirom der kunnskap, intuisjon og skjønn spiller på lag i oppdragelsen. Tradisjonen henger gjerne igjen i gamle fordommer, vitenskapen fanges i teori og abstrakt skjema, og ingen av dem dekker de unike situasjonene som nyskaper forholdet mellom voksne og barn. Herbart stilte seg åpen til spørsmål som ikke løses ved styring og kontroll, og spør implisitt om ikke vi også kan gjøre det samme.

 3. Great software debates

  CERN Document Server

  Davis, A

  2004-01-01

  The industry’s most outspoken and insightful critic explains how the software industry REALLY works. In Great Software Debates, Al Davis, shares what he has learned about the difference between the theory and the realities of business and encourages you to question and think about software engineering in ways that will help you succeed where others fail. In short, provocative essays, Davis fearlessly reveals the truth about process improvement, productivity, software quality, metrics, agile development, requirements documentation, modeling, software marketing and sales, empiricism, start-up financing, software research, requirements triage, software estimation, and entrepreneurship.

 4. The public debate on CIGEO

  International Nuclear Information System (INIS)

  2014-01-01

  This document first indicates the two laws which govern the public debate on the storage of high activity and long life wastes. It reports the progress of this public debate which started with a statement of 45 associations committed in the protection of environment saying they will not participate to this debate. A first debate in Bures had to be very quickly stopped as these opponents irrupted into the room. The vision of these opponents is very briefly presented. The reaction of public debate organizers is indicated. The results of the debate are briefly discussed. It appears that the ethical aspect is often raised by the opponents and this document outlines that their reactions were mostly irrational. The major issues of the debate have been: risks related to water, hydrogen and earthquake, costs and financing, transport safety, the loss of geological resources, job creation, and governance. The various aspects of this public debate are commented and discussed

 5. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 6. The nuclear power debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woerndl, B.

  1992-01-01

  This material-intensive analysis of the public dispute about nuclear power plants uses the fundamental thoughts of the conflict theory approach by Georg Simmel, linking them to results of recent value change research. Through the medium of a qualitative content analysis of arguments in favour of and against nuclear energy it is shown how values are expressed and move, how they differentiate and get modified, in conflicting argumentation patterns. The first part reconstructs the history of the nuclear power conflict under the aspect of its subject priorities changing from time to time. The second part shows, based on three debate priorities, how social value patterns recognized for the moment changed in and by the conflict: the argumentation is that the nuclear power controversy has led to a relativization of its scientific claim for recognition; it has created a problem awareness with regard to purely quantitatively oriented growth objectives and developed criteria of an ecologically controlled satisfaction of needs; the debate has paved the way, in the area of political regulation models, for the advancement of basic democratic elements within a representative democracy. (orig./HP) [de

 7. The Crisis in Policy Debate.

  Science.gov (United States)

  Rowland, Robert C.; Deatherage, Scott

  1988-01-01

  Asserts that policy debate is declining, mainly because of incomprehensible argumentation and speaking. Claims that judges should intervene in the debate process to demand certain minimums of effective argument. Advocates the creation of a debate coach organization that would establish general norms for judging behavior. (MM)

 8. Public debate - radioactive wastes management

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  Between September 2005 and January 2006 a national debate has been organized on the radioactive wastes management. This debate aimed to inform the public and to allow him to give his opinion. This document presents, the reasons of this debate, the operating, the synthesis of the results and technical documents to bring information in the domain of radioactive wastes management. (A.L.B.)

 9. Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML This page is offering some sample scripts...on MySQL. Outline chart of procedure 6. Creating RDB tables for Generating PaGE-OM XML These scripts help yo...wnload: create_tables_sql2.zip 7. Generating PaGE-OM XML from phenotype data This sample Perl script helps y

 10. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 11. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 12. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 13. Om geder, godhed og os selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunbech, Peter Yding

  2008-01-01

  Her ved juletid er der mange muligheder for at støtte de humanitære organisationer ved køb af opfindsomme produkter som geder og økoguf-kurve. Organisationerne kæmper en hård kamp om penge og opmærksomhed. Frem for at købe disse produkter vil det gavne de nødlidende mere, hvis man i stedet giver...... direkte økonomisk støtte. Så får organisationerne frihed til at sætte ind det sted og på den måde, de finder mest hensigtsmæssigt....

 14. The nuclear energy debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hardy, D.

  1984-01-01

  We have not been able to obtain closure in the nuclear energy debate because the public perception of nuclear energy is out of sync with reality. The industry has not been about to deal with the concerns of those opposed to nuclear energy because its reaction has been to generate and disseminate more facts rather than dealing with the serious moral and ethical questions that are being asked. Nuclear proponents and opponents appeal to different moral communities, and those outside each community cannot concede that the other might be right. The Interfaith Program for Public Awareness of Nuclear Issues (IPPANI) has been formed, sponsored by members of the Jewish, Baha'i, Roman Catholic, United, and Anglican faiths, to provide for a balanced discussion of the ethical aspects of energy. (L.L.)

 15. Kan man opstille adfærdsregler for offentlig debat?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Koch

  2008-09-01

  Full Text Available Denne artikel slår til lyd for at vi har brug for adfærdsregler for offentlig debat. De skal ikke bestå i begrænsninger af ytringsfriheden og selvcensur, ikke i nedfældede bestemmelser eller organer til at håndhæve dem – men i skærpet refleksion, bevidsthed og diskussion om hvad der er rimelig adfærd i offentlig debat. Især blandt journalister, medie- og kommunikations-forskere og politiske kommentatorer kunne denne skærpede bevidsthed være ønskelig; den kunne f.eks. få dem til at være mere kritisk agtpågivende når politikere og andre personer med indflydelse offentligt diskuterer og besvarer spørgsmål.

 16. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens fo...

 17. A debate about the merits of debate in nurse education.

  Science.gov (United States)

  Hartin, Peter; Birks, Melanie; Bodak, Marie; Woods, Cindy; Hitchins, Marnie

  2017-09-01

  In this 'Issues for Debate' paper, the issue is debate. Today's nurses must be able to advocate, lead, and grow 'big ideas', as well as knowing their way around a patient's body and mind. This paper reports, partly, on a research study into the use of debate to develop clinical reasoning and thinking skills in nursing students. The study was conducted with first and third-year nursing students enrolled at an Australian regional university. Students were asked to comment on the effectiveness of debate as an educational strategy. We combine the results of this research study with literature and discussion into the educational uses of debate to put the argument that using debate in nursing education can be an effective way to foster the type of creative, intelligent, thoughtful and forward-thinking nurses needed in the modern healthcare system. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Energies: the real debate; Energies: Le Vrai Debat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  Concurrently to the National Debate on the energies, a real debate has been proposed by seven associations of the environment protection and improvement. This debate, international, proposes: a panorama of the stakes, a presentation of the nuclear as an energy source not necessary dangerous, the relation between climate and employment and the conditions of existence and development of a local energy policy. (A.L.B.)

 19. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 20. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 1. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 2. Planlovgivning om butikscentres placering og størrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goergen, Etude Patrick; Christensen, Hans Sønderby; Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen analyserer det forhold, at EU-retten ikke blot beskytter mod diskrimination, men også mod restriktioner. Restriktionsforbuddet afprøves i artiklen konkret i relation til EU-Domstolens dom om spansk planlovgivning om store butikscentre, og dommen sættes herefter i relation til den danske ...

 3. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 4. STS-39: OMS Pod Thruster Removal/Replace

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  Shown is the removal and replacement of the Discovery's orbital maneuvering systems (OMS) pod thruster. The OMS engine will be used to propel Discovery north, off of its previous orbital groundtrack, without changing the spacecraft's altitude. A burn with this lateral effect is known as "out-of-plane."

 5. View of OMS burn from the payload bay

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  View of Orbital Maneuvering System (OMS) burn from the payload bay. The closed cradles which held the communication satellites Columbia deployed are visible in the center of the frame. Parts of the spacecraft's wings can be seen on both the port and starboard sides can be seen. The vertical stabilizer is flanked by the twin OMS pods.

 6. [Bioethics and abortion. Debate].

  Science.gov (United States)

  Diniz, D; Gonzalez Velez, A C

  1998-06-01

  Although abortion has been the most debated of all issues analyzed in bioethics, no moral consensus has been achieved. The problem of abortion exemplifies the difficulty of establishing social dialogue in the face of distinct moral positions, and of creating an independent academic discussion based on writings that are passionately argumentative. The greatest difficulty posed by the abortion literature is to identify consistent philosophical and scientific arguments amid the rhetorical manipulation. A few illustrative texts were selected to characterize the contemporary debate. The terms used to describe abortion are full of moral meaning and must be analyzed for their underlying assumptions. Of the four main types of abortion, only 'eugenic abortion', as exemplified by the Nazis, does not consider the wishes of the woman or couple--a fundamental difference for most bioethicists. The terms 'selective abortion' and 'therapeutic abortion' are often confused, and selective abortion is often called eugenic abortion by opponents. The terms used to describe abortion practitioners, abortion opponents, and the 'product' are also of interest in determining the style of the article. The video entitled "The Silent Scream" was a classic example of violent and seductive rhetoric. Its type of discourse, freely mixing scientific arguments and moral beliefs, hinders analysis. Within writings about abortion three extreme positions may be identified: heteronomy (the belief that life is a gift that does not belong to one) versus reproductive autonomy; sanctity of life versus tangibility of life; and abortion as a crime versus abortion as morally neutral. Most individuals show an inconsistent array of beliefs, and few groups or individuals identify with the extreme positions. The principal argument of proponents of legalization is respect for the reproductive autonomy of the woman or couple based on the principle of individual liberty, while heteronomy is the main principle of

 7. Shuttle performance enhancements using an OMS payload bay kit

  Science.gov (United States)

  Templin, Kevin C.; Mallini, Charles J.

  1991-01-01

  The study focuses on the use of an orbital maneuvering system (OMS) payload bay kit (PBK) designed to utilize OMS tanks identical to those currently employed in the Orbiter OMS pods. Emphasis is placed on payload deployment capability and payload servicing/reboost capability augmentation from the point of view of payload mass, maximum deployment altitudes, and initial retrieval and final deployment altitudes. The deployment, servicing, and reboost requirements of the Hubble Space Telescope and Advanced X-ray and Astrophysics Facility are analyzed in order to show the benefits an OMS PBK can provide for these missions. It is shown that OMS PBKs can provide the required capability enhancement necessary to support deployment, reboost, and servicing of payloads requiring altitudes greater than 325 nautical miles.

 8. Debate in EFL Classroom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirjana Želježič

  2017-06-01

  Full Text Available Relying primarily on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR and The National EFL Syllabus, this paper focuses on the highest ranking goals within formal foreign language (L2 education: the development of communicative competence (which the communicative paradigm regards as the most important goal of contemporary language teaching, and of critical thinking (CT ability, which is widely recognised as the main general education goal. It also points to some of the discrepancies generated by tensions between the fact that language is a social and cultural phenomenon that exists and evolves only through interaction with others, and individual-student-centred pedagogical practices of teaching (and assessment – which jeopardise the validity of these practices. Next, it links the official educational goals to the cultivation of oral interaction (rather than oral production in argumentative discursive practices in general and in structured debate formats in particular, which are proposed as an effective pedagogical method for developing CT skills and oral interactional competence in argumentative discursive events, especially on B2+ levels.

 9. Grounding Political Debate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamin Marks

  2009-03-01

  Full Text Available This essay is intentionally one-sided. Almost all other essays by either defenders of capitalism (libertarians or defenders of government (statists are oppositely one-sided. They claim that capitalism’s voluntariness or government’s coerciveness mean that capitalism or government better fosters such things as art, happiness, education, jobs and world peace, and never much emphasise factors that may undermine their commentary. This essay emphasises the mitigating factors that others gloss over.Arguments about the advantages or disadvantages of capitalism or government dominate political debate. This essay contends that these arguments, when they are not just about their author’s feelings, are usually incorrect or misleading. They often use value-judgments on behalf of others, disguised by false measures of happiness invented from economic data or surveys, and then applied across demographics and time. Another common error is to talk only of the positive side of something and ignore the negative. Libertarians spot these errors in statists, yet often do not hold themselves to the same standard.

 10. Preguntas, interpretaciones y debates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gastón Souroujon

  2014-01-01

  Full Text Available La dirección político-económica que asumió el gobierno de Carlos S. Menem, luego de su asunción en julio de 1989, supuso para la comunidad de cientistas políticos un aliciente para reflexionar en torno a distintas problemáticas centrales de la disciplina, permitiendo que en la década de los ’90 la ciencia política de Argentina se enriqueciera con nuevos tópicos de discusión. En este artículo abordaremos dos de los interrogantes cruciales que vertebraron los debates académicos durante estos años: 1 las razones del consenso, activo y pasivo, de gran parte de la población durante más de un lustro, a un gobierno que llevó a cabo medidas que tradicionalmente fueron resistidas, y ge - nerarían costos económicos a amplias capas de la sociedad, y 2 las consecuencias tanto negativas como positivas que generó el gobierno de Menem para la consolidación democrática. Analizaremos en cada caso las respuestas disímiles, y los supuestos epistemológicos que sustentaron estas lecturas.

 11. Moving beyond the GM debate.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottoline Leyser

  2014-06-01

  Full Text Available Once again, there are calls to reopen the debate on genetically modified (GM crops. I find these calls frustrating and unnecessarily decisive. In my opinion the GM debate, on both sides, continues to hamper the urgent need to address the diverse and pressing challenges of global food security and environmental sustainability. The destructive power of the debate comes from its conflation of unrelated issues, coupled with deeply rooted misconceptions of the nature of agriculture.

 12. Selective hydrogenation of halogenated arenes using porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported OMS-2 catalysts.

  Science.gov (United States)

  McManus, Iain J; Daly, Helen; Manyar, Haresh G; Taylor, S F Rebecca; Thompson, Jillian M; Hardacre, Christopher

  2016-07-04

  Porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported on OMS-2 catalysts have been shown to facilitate the hydrogenation of the nitro group in chloronitrobenzene to give chloroaniline with no dehalogenation. Complete conversion was obtained within 2 h at 25 °C and, although the rate of reaction increased with increasing temperature up to 100 °C, the selectivity to chloroaniline remained at 99.0%. Use of Pd/OMS-2 or Pt/Al2O3 resulted in significant dechlorination even at 25 °C and 2 bar hydrogen pressure giving a selectivity to chloroaniline of 34.5% and 77.8%, respectively, at complete conversion. This demonstrates the potential of using platinum group metal free catalysts for the selective hydrogenation of halogenated aromatics. Two pathways were observed for the analogous nitrobenzene hydrogenation depending on the catalyst used. The hydrogenation of nitrobenzene was found to follow a direct pathway to aniline and nitrosobenzene over Pd/OMS-2 in contrast to the OMS and Pt/OMS-2 catalysts which resulted in formation of nitrosobenzene, azoxybenzene and azobenzene/hydrazobenzene intermediates before complete conversion to aniline. These results indicate that for Pt/OMS-2 the hydrogenation proceeds predominantly over the support with the metal acting to dissociate hydrogen. In the case of Pd/OMS-2 both the hydrogenation and hydrogen adsorption occur on the metal sites.

 13. Professor Wind i Deadline om Spitzenkandidaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  2018-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var fredag den 23. februar 2018 i DR2 Deadline for at snakke om proceduren bag udvælgelsen af en ny formand for Europa Kommissionen. Professer Wind forklarede blandt andet, hvordan Europa Parlamentet, siden Lisabon Traktaten i 2009, har fortolket en del af...... traktaten til, at det skal være det vindende parti ved EP-valget, som vælger Kommissionsformanden. Dette er kendt som Spitzenkandidaten-proceduren. Wind pointerede, at særligt tyskerne har den holdning til EU, at den primære legitimitet ligger hos Europa parlamentet, da det er det eneste direkte folkevalgte...... organ i EU. Wind påpegede, at statsoverhovederne har været meget skeptiske eller direkte imod proceduren, men at der er en stigende holdning til, at proceduren kan være med til at sikre borgerinddragelse i EU. Til dette sagde Wind; "Hvis man skal engangere borgerne ved det her valg, hvor stort set ingen...

 14. Om problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2012-01-01

  Denne artikel er et oplæg om, hvad der er gode og frugtbare problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI). Artiklen opbygger en dikotomi mellem selvstændige universitetsopgaver på den ene side og common sense- behandlinger (eller ”fristile”) på den anden side....... Den grundlæggende tese er, at al god forskning – og alle gode, selvstændige universitetsopgaver – begynder og slutter i fagets litteratur. Det at være professionel i et fag indebærer bl.a., at man respekterer andre fag; kun derved tager man sig selv alvorligt som fagperson. BDI ses som et fag, der er...... gør det sværere at lave gode problemformuleringer, men gør ikke sådanne mindre nødvendige. Enhver problemformulering er - bevidst eller ubevidst - en politisk handling, der på den lange bane er med til at bestemme BDIs udviklingsretning og fremtid....

 15. Debates in Religious Education. The Debates in Subject Teaching Series

  Science.gov (United States)

  Barnes, L. Philip, Ed.

  2011-01-01

  What are the key debates in Religious Education teaching today? "Debates in Religious Education" explores the major issues all RE teachers encounter in their daily professional lives. It encourages critical reflection and aims to stimulate both novice and experienced teachers to think more deeply about their practice, and link research…

 16. The Great Mini-Debate

  Science.gov (United States)

  Benucci, Heather

  2017-01-01

  Debates remain popular in English language courses, and this activity gives students a low-stress opportunity to develop their speaking debating skills. This lesson plan is appropriate for upper intermediate or advanced students. Goals of the activity are to present an oral argument using evidence and use functional language related to agreeing,…

 17. Green grabbing debate and Madagascar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Casse, Thorkil; Razafy, Fara Lala; Wurtzebach, Zachary

  2017-01-01

  and capitalise natural assets. First, to provide some context on the green grabbing debate, we discuss the trade-offs between conservation and development objectives. In addition, we refer briefly to the broader land grabbing debate of which green grabbing is a sub-component. Second, we question the theoretical...

 18. Student Pressure Subject of Debate

  Science.gov (United States)

  Gewertz, Catherine

  2006-01-01

  This article discusses student pressure as a subject of debate. The latest debate about schoolwork is being fueled by three recent books: "The Homework Myth" by Alfie Kohn, "The Case Against Homework" by Sara Bennett and Nancy Kalish, and "The Overachievers", by Alexandra Robbins, which depicts overextended high…

 19. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 20. User documentation for the MSK and OMS intelligent tutoring systems

  Science.gov (United States)

  Fink, Pamela K.; Herren, L. Tandy; Lincoln, David T.

  1991-01-01

  This user's guide describes how to use the Intelligent Tutoring Systems for the Manual Select Keyboard (MSK) and the Orbital Maneuvering System (OMS) and how to use the C code that runs the mockup version of the MSK.

 1. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 2. Glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  This 35mm frame, photographed as the Space Shuttle Columbia was orbiting Earth during a 'night' pass, documents the glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and the Orbital Maneuvering System (OMS) pods of the spacecraft.

 3. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 4. OM-101 Decreases the Fibrotic Response Associated with Proliferative Vitreoretinopathy

  Science.gov (United States)

  Dvashi, Zeev; Ben-Yaakov, Keren; Weinberg, Tamir; Greenwald, Yoel

  2017-01-01

  Purpose This study aimed to investigate the effect of OM-101 on the fibrotic response occurring in proliferative vitreoretinopathy (PVR) in an animal model. Methods Antifibrotic effect of OM-101 was investigated in vivo. As control, eight weeks old c57black mice underwent intravitreal injection with Hepes (group A) or dispase (0.3 units), to induce retinal detachment (RD) and PVR. The dispase-injected mice were randomly divided into two groups B and C (N = 25 mice); in group C, the eyes were treated with intravitreal injection of OM-101 (3 μl), and group B with PBS, as a control. After additional five days, mice were injected with the same initial treatment. Three days later, mice were euthanized, and the eyes were enucleated and processed for histological analysis. Results Intravitreal injection of dispase caused RD in 64% of the mice in group B, and 93% of those mice had PVR. Only 32% of mice treated with OM-101 and dispase (group C) developed RD, and only 25% of those developed PVR. Conclusions OM-101 was found effective in reducing the incidence of RD and PVR maintaining the normal architecture of the retina. This study suggests that OM-101 is a potentially effective and safe drug for the treatment of PVR patients. PMID:29109865

 5. Exploring the compassion deficit debate.

  Science.gov (United States)

  Stenhouse, Rosie; Ion, Robin; Roxburgh, Michelle; Devitt, Patric Ffrench; Smith, Stephen D M

  2016-04-01

  Several recent high profile failures in the UK health care system have promoted strong debate on compassion and care in nursing. A number of papers articulating a range of positions within this debate have been published in this journal over the past two and a half years. These articulate a diverse range of theoretical perspectives and have been drawn together here in an attempt to bring some coherence to the debate and provide an overview of the key arguments and positions taken by those involved. In doing this we invite the reader to consider their own position in relation to the issues raised and to consider the impact of this for their own practice. Finally the paper offers some sense of how individual practitioners might use their understanding of the debates to ensure delivery of good nursing care. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. TV2 skylder stadig tv-seerne svar om Cavling-nomineret dokumentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian; Borberg, Hjarn von Zernichow; Sinclair, Kirstine

  2017-01-01

  TV 2 bør påtage sig det særlige ansvar, som følger af at facilitere en så omfattende offentlig debat, som dokumentaren "Moskeerne bag sløret" har skabt. TV 2 har selv nomineret deres tv-serie om danske moskeer til den fornemme Cavlingpris, som uddeles fredag eftermiddag. Cavlingprisen gives til det...... ypperste inden for dansk journalistik. TV 2 skriver i indstillingen af deres egen tv-serie til Cavlingprisen, at udsendelsen bygger på »usædvanlig bred og uafviselig dokumentation«. Imidlertid har vi stadig ikke fået præcist svar på, hvorvidt det er korrekt, at TV 2 faktisk ligger inde med uafviselig...... ytrings- og religionsfrihed med henvisning til TV 2's tv-serie om moskeer og imamer. Serien er produceret med støtte fra Public Service Puljen. Som forskere, borgere og licensbetalere mener vi fortsat, at det er i offentlighedens interesse at få klarhed over, hvad vi har set, og hvad vi ikke har set i TV2...

 7. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 8. Ligene i kælderen og den kollektive amnesi. W.G. Sebald og debatten om bombardementerne af de tyske byer under Anden Verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birthe

  2008-01-01

  den såkaldte 'moral bombing' af Tyskland og sætter den debat, der fulgte på Sebalds tese om den (litterære) fortrængning af disse erfaringer ind i en større kontekst. Gennem en række litterære eksempler diskuteres Sebalds æstetiske kriterier for en adekvat repræsentation af erfaringer, der i en vis...

 9. Teaching Speaking Through Debate Technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  . Suranto

  2016-07-01

  Full Text Available Abstract : Teaching Speaking Through Debate Technique. Speaking is one of the basic competence from the other fourth basic competence (listening, speaking, reading and writing. Speaking ability should be mastered by every students, in order to achieve that competence students should be given the right technique to study sepaking. The successfull of the students speaking can be seen from their ability to express idea, thought and feeling through speaking. The objective of this Action Research is to improve students’s oral communication skill through the debate technique. This study was conducted at MA Ma’arif Nu 5 Sekampung Lampung Timur from March to April 2014. The research data were taken from students in the eleventh class, with 28 students and analyzed qualitatively and quantitatively. The research findings indicate that there are improvements in students’ english speaking skill through the debate technique. By analyzing data qualitatively and quantitatively from the end of the first cycle to the second cycle and it was found that the students’ English speaking skill increased 20,9% over the standard that has been determined by the researcher that is 65%. The researcher concludes that the students’ english speaking skill can be improve through the debate technique in learning process.   Key words : action research, debate technique, english speaking skill

 10. Ten-year rollover of San Onofre inservice testing program for pumps and valves to OM-6 and OM-10

  International Nuclear Information System (INIS)

  Croy, P.A.; Fischetti, S.; Chiang, D.; Schofield, P.; Barney, D.

  1994-01-01

  The Pump and Valve Inservice Testing (IST) Program Sat San Onofre, Units 2 and 3, was updated for the second 120-month interval from August 1993 to April 1994. The U.S. Nuclear Regulatory Commission (USNRC) approved the OM-6 and OM-10 Codes in mid-1992. The project for the rollover to these new Codes included several elements: (a) a review of the differences between IWV/IWP and OM-6/OM-10, (b) a comprehensive audit of the IST Program scope for valves, (c) creation of the program and supporting basis documents, the Relief Requests, and implementing procedures, (d) interdivisional coordination, (e) submittal to the USNRC, and (f) training. Subsections IWV and IWP have been used and essentially unchanged for over a decade. The new Code (Parts 1, 6, and 10 called OM-1, OM-6, and OM-10) includes several significant changes from the old Code. Our group identified these differences and drafted revised and reorganized Inservice Testing (IST) Program documents. We also considered USNRC Generic Letter 89-04 (GL 89-04), open-quotes Guidance on Developing Acceptable Inservice Testing Programsclose quotes, and NUREG-1482, Guidelines for Inservice Testing at Nuclear Power Plants, while revising the program. There were six pump relief requires and 13 valve relief requests in the program for the first 10-year interval. For the revised program we needed only one pump relief request (and no valve relief requests). Converting to the 1989 edition of the ASME Code did not require changes to the technical specifications. We revised our Updated Final Safety Analysis Report (UFSAR) to reflect the IST Program for the second 10-year interval. UFSAR changes were minor, consisting of updated references to the Code edition and 10 CFR 50.55a(f), open-quotes Inservice Testing Requirementsclose quotes

 11. Consciousness operationalized, a debate realigned.

  Science.gov (United States)

  Carruthers, Peter; Veillet, Bénédicte

  2017-10-01

  This paper revisits the debate about cognitive phenomenology. It elaborates, defends, and improves on our earlier proposal for resolving that debate, according to which the test for irreducible phenomenology is the presence of explanatory gaps. After showing how proposals like ours have been misunderstood or misused by others, we deploy our operationalization to argue that the correct way to align the debate over cognitive phenomenology is not between sensory and (alleged) cognitive phenomenology, but rather between non-conceptual and (alleged) conceptual or propositional phenomenology. In doing so we defend three varieties of non-sensory (amodal) 1 non-conceptual phenomenology: valence, a sense of approximate number, and a sense of elapsed time. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Unpacking the great transmission debate

  Science.gov (United States)

  Denning, Kathryn

  2010-12-01

  The debate about the wisdom of sending interstellar transmissions is well-known to those involved in SETI, and frustrating for many. Its tendency towards intractability is a result of multiple factors, including: different models of the scientist's role as citizen and/or leader; disparate ideas about society's readiness to cope with frontier science; variable political substrates, particularly ideas concerning individual freedom and state control; competing ideologies of globalization; and the perceived relative risks and benefits of contact. (Variations in the latter, i.e. assessments of the risks and benefits of contact, derive partly from different thinking styles, including tolerance for risk, and partly from inferences based upon episodes of biological and cultural contact on Earth.) Unpacking the debate into its components may be of use to those debating policy about SETI transmissions, or at the very least, help keep in focus what, precisely, the perennial arguments are really about.

 13. Transversal Lines of the Debates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Onghena

  1998-12-01

  Full Text Available The Transversal Lines of the Debates gathers for publication the presentations of the scholars invited to the seminar. In the papers, Yolanda Onghena observes that the evolution from the cultural to the inter-cultural travels along four axes: the relations between cultureand society; the processes of change within identity-based dynamics; the representations of the Other; and, interculturality. Throughout the presentations and subsequent debates, whenever the different participants referred to aspects of the cultural identity problematic--”angst”, “obsession”, “deficit”, manipulation”, and others, these same participants in the Transversal Lines of the Debates also showed that, in certain areas, an optimistic viewpoint is not out of the question.

 14. Debates in History Teaching. The Debates in Subject Teaching Series

  Science.gov (United States)

  Davies, Ian, Ed.

  2010-01-01

  "Debates in History Teaching" explores the major issues all history teachers encounter in their daily professional lives. It encourages critical reflection and aims to stimulate both novice and experienced teachers to think more deeply about their practice, and link research and evidence to what they have observed in schools. Written by a range of…

 15. The Debate over Inclusive Fitness as a Debate over Methodologies

  NARCIS (Netherlands)

  Rubin, Hannah

  This article analyzes the recent debate surrounding inclusive fitness and argues that certain limitations ascribed to it by critics—such as requiring weak selection or providing dynamically insufficient models—are better thought of as limitations of the methodological framework most often used with

 16. Evidensbaseret viden om compliance blandt deprimerede HIV-smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tind, Anitha Malling

  2009-01-01

  Formålet med dette speciale er at undersøge, om depression blandt HIV-smittede fører til utilstrækkelig compliance af HAART, og om antidepressiva kan mediere denne negative effekt. I den forbindelse er der foretaget en systematisk litteraturgennemgang med henblik på at indsamle, sortere, evaluere...... kvalitet. I alt 10 studier er identificeret. Det drejer sig om 5 kohortestudier, 2 randomiserede klinisk kontrollerede studier og 3 tværsnitsundersøgelser. Af de inkluderede studier er 3 nedgradueret grundet metodiske mangler. De 10 studier er ikke homogene i forhold til måling af depression og compliance......, hvilket nedsætter deres komparativitet. Studierne viser, at der er evidens for, at depression føre til utilstrækkelig compliance af HAART blandt HIV-smittede, og at behandling med antidepressiva medierer denne negative effekt....

 17. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering....... Artiklen leverer et overblik over og en diskussion af den spirende internationale forskning i betydningen af smartphones i nutidens arbejdsliv. Denne forskning påpeger generelt en modsætning mellem en diskurs om teknologiers påståede styrkelse af individuel autonomi og præstation på den ene side, og den...... omfavnelse af smartphones som arbejdsredskab kan begribes, når medarbejderne udtrykker fuld bevidsthed om teknologiens konkrete skadevirkninger på deres private liv....

 18. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kevin G. DeWall

  2011-08-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 19. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  International Nuclear Information System (INIS)

  DeWall, Kevin G.

  2011-01-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 20. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing; Khan, Muhammad; Croue, Jean-Philippe

  2014-01-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids

 1. Debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2005-01-01

  At Norge og Island klarer sig godt pga. fraværet af et EU-medlemskab, er en sandhed med modifikationer. De to lande er tværtimod meget afhængige af EU, og at de skulle nyde godt af en udbredt selvstændighed, er en illusion. Norge og Island forpligtes med EØS-aftalen til at gennemføre EU's lovgivn...

 2. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 3. Stadig usikkerhed om skat på bitcoin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler.......Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler....

 4. Measurement crankshaft angular speed of an OM403 engine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biočanin Stojko

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper, the methodology of the measurement of the angular speed of the crankshaft of a ten-cylinder diesel OM403 engine is presented, with regular and irregular engine operation. The angular velocity was measured under laboratory conditions, on already installed measuring equipment from the laboratory and on the break of a well known brand-Schenck, by using an optoelectronic incremental rotary encoder, a data acquisition module and the LabVIEW software for synchronization and management of the measuring equipment. The goal of this paper is to give a practical contribution to researches of measuring of crankshaft angular speed of the crankshaft engine OM 403.

 5. Space Shuttle OMS engine valve technology. [Orbital Maneuvering System

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1974-01-01

  Valve technology program to determine shutoff valve concepts suitable for the Orbital Maneuvering System (OMS) engine of the Space Shuttle. The tradeoff studies selected the electric torque motor operated dual poppet and ball valves as the most desirable valve concepts for the OMS Engine Shutoff Valve. A prototype of one of these concepts was built and subjected to a design verification program. A number of unique features were designed to include the required contamination insensitivity, operating fluid compatibility, decontamination capability, minimum maintenance requirement and long service life capability.

 6. The nuclear debate in Austria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weish, P.

  1977-01-01

  This report was published during the debate about the construction of nuclear-power-plants in Austria and before the national referendum, which prevented the implementing of “Zwentendorf”, Austria´s first nuclear-power-plant. The report gives a view over the events in the discussion about Austria´s nuclear-future. (kancsar)

 7. A debate on open inflation

  Science.gov (United States)

  Hawking, S. W.

  1999-07-01

  This is a reproduction of Professor Stephen Hawking's part in a debate, which took place at the COSMO 98 Coference, in Monterey, California. Two other physicists, Andrei Linde and Alexander Villenkin, also took part. Professor Hawking is the Lucasian Professor of Mathematics at the University of Cambridge, in England.

 8. The debate on minimal deterrence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arbatov, A.; Karp, R.C.; Toth, T.

  1993-01-01

  Revitalization of debates on minimal nuclear deterrence at the present time is induced by the end of the Cold War and a number of unilateral and bilateral actions by the great powers to curtail nuclear arms race and reduce nuclear weapons arsenals

 9. 11 CFR 110.13 - Candidate debates.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... debates include at least two candidates; and (2) The staging organization(s) does not structure the... PROHIBITIONS § 110.13 Candidate debates. (a) Staging organizations. (1) Nonprofit organizations described in 26..., subparts D and E. (b) Debate structure. The structure of debates staged in accordance with this section and...

 10. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ..._source type=fuge:Ontology_source/> _source> ...ogy_term/> _term> Ontology term, defined in more detail in FuGE (http://fuge.sourceforge.net/). This

 11. Illegale immigratie heeft ineens weer de aandacht van het OM.

  NARCIS (Netherlands)

  R.H.J.M. Staring (Richard)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Ze komen met de bus via de N35 bij Enschede het land binnen. Of met de auto over de A76 langs Heerlen. Via een vlucht naar Schiphol. Of ze worden alleen op de luchthaven afgezet om het te laten líjken alsof ze met het vliegtuig zijn gekomen.

 12. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 13. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  typer af organisations-medlemmer, bl.a. Helle Heins arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandringskommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset samles tankerne i artiklens afsluttende afsnit, hvor der skitseres en række krav, som ledelse og ledere i...

 14. Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Elving, Klaske; van den Bergh, H.H.

  2016-01-01

  Havo 5-leerlingen slagen er onvoldoende in om coherente teksten te schrijven. Vaak bestaan de teksten die zij schrijven voor het schoolexamen (veelal betogen, beschouwingen) uit losse mededelingen, zonder onderling verband. Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten of de topical structure

 15. SBI-konference om byggeprogrammering, den 23.februar 1977

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolte, L.

  Arkitekt Lennart Kolte, Byggnadsstyrelsen, indleder med at berette om erfaringerne fra anvendelse af GP-Kontor 75. En revision af GP-Kontor og brugsanvisning er forestående. GP udfylder en vigtig funktion i bygherreorganisationen i samspil med brugere og projekterende. Materialets detaljeringsgrad...

 16. View of the firing of a single engine OMS

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  View of a single engine orbital maneuvering system (OMS) firing on the Discovery. The payload bay is open and the protective canisters for the AUSSAT communications satellite (open) and the ASC-1 are visible. A cloudy Earth's horizon can be seen above the orbiter.

 17. Quantum mechanics interpretation: scalled debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanchez Gomez, J. L.

  2000-01-01

  This paper discusses the two main issues of the so called quantum debate, that started in 1927 with the famous Bohr-Einstein controversy; namely non-separability and the projection postulate. Relevant interpretations and formulations of quantum mechanics are critically analyzed in the light of the said issues. The treatment is focused chiefly on fundamental points, so that technical ones are practically not dealt with here. (Author) 20 refs

 18. General Assembly debate on IAEA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1960-01-15

  On 3 November 1959, the General Assembly of the United Nations considered the annual report of the International Atomic Energy Agency, the first report to cover a full operational year of the Agency - 1 July 1959 to 30 June 1959, more recent developments having been summarized in a preface. At the end of the debate the Assembly adopted a resolution, submitted jointly by Czechoslovakia, the Union of South Africa and the United Arab Republic, taking note of the report

 19. Religious organizations debate nuclear energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dowell, T.

  1984-08-01

  This paper reviews the history of the religious debate on nuclear energy over the last thirty years. In the 1950s, religious statements recognized the peaceful uses of atomic energy as a blessing from God and called upon world leaders to promote its use. Nuclear energy programmes were launched in this decade. In the 1960s, there was still religious approval of nuclear energy, but questions about ethics arose. It was not until the 1970s, after the oil crisis, that serious questioning and criticism of nuclear energy emerged. This was particularly true in the United States, where the majority of statements originated - especially in 1979, the year of the Three Mile Island accident. Around this time, the World Council of Churches developed the concept of the just, participatory and sustainable society. The meaning and use of these terms in the nuclear energy debate is examined. This paper also compares the balanced debate of the World Council with the case against the plutonium economy prepared by the National Council of the Churches of Christ in the USA. Three religious statements from the 1980s are examined. A United Church of Canada resolution, critical of nuclear energy, is compared with a favourable report from the Methodist Church in England. Both use similar values: in one case, justice, participation and sustainability; in the other case, concern for others, participation and stewardship. There are not many Catholic statements on nuclear energy. One which is cautious and favourable is examined in detail. It is concluded that the use of concepts of justice, participation and sustainability (or their equivalents) has not clarified the nuclear debate

 20. The nuclear debate in Canada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Macaulay, H.L.

  1981-06-01

  The author argues that the nuclear debate in Canada is concerned less with the safety of nuclear power plants and more with arguments of economics and social decision-making. The nuclear industry cannot afford to neglect the continuing need to inform the public about nuclear risks. But there is also a need to develop specific arguments to increase public acceptance of nuclear energy as an economic, democratic and equitable energy option

 1. Manifiesto de Historia a Debate.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Historia a Debate

  2011-08-01

  Full Text Available Después de ocho años de contactos, reflexiones y debates, a través de congresos, encuestas y últimamente Internet, hemos sentido la urgencia de explicitar y actualizar nuestra posición en diálogo crítico con otras corrientes historiográficas, asimismo desarrolladas en la última década del siglo XX: (1 el continuismo de los años 60-70, (2 el posmodernismo, y (3 el retorno a la vieja historia, la última “novedad” historiográfica.Estamos viviendo una transición histórica e historiográfica de resultados todavía inciertos. Historia a Debate como tendencia historiográfica quiere contribuir a la configuración de un paradigma común y plural de los historiadores del siglo XXI que asegure para la historia y su escritura una nueva primavera. A tal fin hemos elaborado 18 propuestas metodológicas, historiográficas y epistemológicas, que presentamos a los historiadores y a las historiadoras del mundo para su debate y, en su caso, adhesión crítica y posterior desarrollo.

 2. Teaching the Mantle Plumes Debate

  Science.gov (United States)

  Foulger, G. R.

  2010-12-01

  There is an ongoing debate regarding whether or not mantle plumes exist. This debate has highlighted a number of issues regarding how Earth science is currently practised, and how this feeds into approaches toward teaching students. The plume model is an hypothesis, not a proven fact. And yet many researchers assume a priori that plumes exist. This assumption feeds into teaching. That the plume model is unproven, and that many practising researchers are skeptical, may be at best only mentioned in passing to students, with most teachers assuming that plumes are proven to exist. There is typically little emphasis, in particular in undergraduate teaching, that the origin of melting anomalies is currently uncertain and that scientists do not know all the answers. Little encouragement is given to students to become involved in the debate and to consider the pros and cons for themselves. Typically teachers take the approach that “an answer” (or even “the answer”) must be taught to students. Such a pedagogic approach misses an excellent opportunity to allow students to participate in an important ongoing debate in Earth sciences. It also misses the opportunity to illustrate to students several critical aspects regarding correct application of the scientific method. The scientific method involves attempting to disprove hypotheses, not to prove them. A priori assumptions should be kept uppermost in mind and reconsidered at all stages. Multiple working hypotheses should be entertained. The predictions of a hypothesis should be tested, and unpredicted observations taken as weakening the original hypothesis. Hypotheses should not be endlessly adapted to fit unexpected observations. The difficulty with pedagogic treatment of the mantle plumes debate highlights a general uncertainty about how to teach issues in Earth science that are not yet resolved with certainty. It also represents a missed opportunity to let students experience how scientific theories evolve, warts

 3. National debate on the energies; Debat national sur les energies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  This document gathered the allocutions presented at the national debate on the energies of the 18 march 2003. The full text of the presentations of the Ministry of the industry N. Fontaine and the first Ministry J.P. Raffarin are provided. A synthesis of the answers to the following questions is also presented: understand the energy, the increase of the energy demand, the international consumption, the necessary changes of the consumption and production modes, the environmental impact, the resources, the decision making and the deciders. (A.L.B.)

 4. Professor om kystsikring: Ingen universelle løsninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2017-01-01

  DEBAT: Der findes ikke universalløsninger mod stigende risiko for stormfloder, men løsninger skal findes, skriver Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor ved DTU.......DEBAT: Der findes ikke universalløsninger mod stigende risiko for stormfloder, men løsninger skal findes, skriver Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor ved DTU....

 5. Reproductibilité des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie.

  Science.gov (United States)

  Ben Abdelkrim, Soumaya; Rammeh, Soumaya; Trabelsi, Amel; Ben Yacoub-Abid, Lilia; Ben Sorba, Nabil; Jaïdane, Lilia; Mokni, Moncef

  2012-12-01

  RéSUMé: OBJECTIF : Déterminer les taux d'accord et la reproductibilité intra et inter-observateurs des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie. MATéRIEL ET MéTHODES : Cent deux cas de tumeurs urothéliales papillaires de stade pTa/pT1 ont été étudiés. Deux pathologistes ont revu les lames et ont établi le grade tumoral selon les deux classifications OMS 1973 et OMS 2004. En cas de désaccord, les deux évaluateurs ont procédé à une lecture commune au microscope en double tête afin d'aboutir à un grade consensuel selon les deux classifications. La variabilité intra-observateur a été étudiée chez l'un des deux évaluateurs qui a procédé à la relecture des lames un mois après sa première lecture. Les taux d'accord entre les deux pathologistes pour chaque catégorie de grade ont été déterminés et la reproductibilité des deux classifications a été évaluée à l'aide du coefficient kappa. Une valeur de 0 à 0,2 était interprétée comme un désaccord absolu, de 0,21 à 0,4, un accord faible, de 0,41 à 0,6, un accord modéré, de 0,61 à 0,8, un accord considérable, et de 0,8 à 1, un accord absolu. RéSULTATS : Selon la classification OMS 1973, les proportions des grades G1, G2 et G3 étaient respectivement de 40,2 %, 50 % et 9,8 %. Selon la classification OMS 2004, les proportions respectives des tumeurs de faible potentiel de malignité, des carcinomes de bas grade et des carcinomes de haut grade de malignité étaient de 23,5 %, 60,8 % et 15,7 %. La reproductibilité intra-observateur était excellente pour les deux classifications (accord absolu). Les taux d'accord entre les deux pathologistes étaient meilleurs pour la classification OMS 2004 (kappa = 0,7) que pour la classification OMS 1973 (kappa = 0,51). La reproductibilité entre observateurs de la classification OMS 2004 est supérieure à celle de 1973. La reproductibilité intra-observateur est excellente pour les deux

 6. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 7. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 8. Debatable Premises in Telecom Policy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hurwitz, Justin (Gus); Layton, Roslyn

  2015-01-01

  ‟t stand up well to critical analysis. This paper collects and responds to a number of these premises that, collectively, underlie much popular, political, and academic support for increased telecommunications regulation in the United States and Europe – as well as much of the rest of the world....... in the world. The Internet is opening up new platforms for business, education, government, and civic engagement. It has literally been a driving force in toppling governments. Telecommunications policy is important to every government in the world, and debates over what policies should be implemented...

 9. Debating the viability of ethnicity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vilna Bashi

  2004-01-01

  Full Text Available [First paragraph] Immigration and the Political Economy of Home: West Indian Brooklyn and American Indian Minneapolis, 1945-1992. RACHEL BUFF. Berkeley: University of Califomia Press, 2001. xv + 240 pp. (Paper US$ 18.95 Black Cuban, Black American: A Memoir. EVELIO GRILLO. Houston TX: Arte Püblico Press, 2000. xvi + 134 pp. (Paper US$ 13.95 West Indian in the West: Self Representations in an Immigrant Community. PERCY C. HINTZEN. New York: New York University Press, 2001. x + 200pp. (Paper US$ 18.50 Caribbean Families in Britain and the Transatlantic World. HARRY GOULBOURNE & MARY CHAMBERLAIN (eds.. Oxford UK: Macmillan, 2001. xvi + 270 pp. (Paper £15.50 Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation. ALEJANDRO PORTES & RUBÉN G. RUMBAUT. Berkeley: University of Califomia Press/ New York: Russell Sage Foundation, 2001. xxiv + 406 pp. (Paper US$ 19.95 "Ethnicity" and its meaning, both as an identity and as a resilient cultural influence, has dominated late twentieth-century social scientific analyses of the process of immigrant incorporation. Perhaps we may mark the crowning of the term with the publication of Glazer and Moynihan's The Melting Pot, one famous tome that "explained" varying "assimilation" outcomes among the "new" (post-1965 newcomers by examining their ethnic culture for flaws or strengths that justified socioeconomic failure or success. Muddying the ensuing policy debate was the use of buzzwords, like mainstream, deviant, assimilated, minority, black matriarch, absent father, and underclass, that were themselves categorizing and hierarchical. The tautology of hierarchically labeling groups and then asking why groups with different labels have different outcomes seems to be perpetually invisible to the parties in the assimilation debate, but the debate itself rages on. Newer scholarship has added a different voice to that debate, arguing that variance in "assimilation" is instead explained by incorporation into

 10. Debatable Premises in Telecom Policy

  DEFF Research Database (Denmark)

  HURWITZ, Justin; Layton, Roslyn

  2014-01-01

  in the world. The Internet is opening up new platforms for business, education, government, and civic engagement. It has literally been a driving force in toppling governments. Telecommunications policy is important to every government in the world, and debates over what policies should be implemented......Around the world, telecommunications policy is one of the most important areas of public policy. The modern economy is driven by telecom technologies, and many telecom-related firms – Google, Apple, Facebook, and myriad fixed and mobile Internet service providers – are among the largest companies...

 11. The globalization debate: The skeptics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadić Tadija

  2006-01-01

  Full Text Available A devastating criticism of a "hard core" argumentation, stemming from skeptical authors, has strongly challenged an enthusiasm noticeable in most theoretical analyses of globalization, bringing to light many "darker sides" of the globalization phenomena. A detailed critical re-examination of their often unrealistic assumptions has presented a very serious challenge to globalists and has made room for the arising of the so called "great globalization debate", which has started over time to shape the mainstream of the contemporary social philosophy. In this paper we are closely looking into the way in which skeptics realize their devastating criticism of globalists' argumentation.

 12. National debate on the energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-01-01

  This document gathered the allocutions presented at the national debate on the energies of the 18 march 2003. The full text of the presentations of the Ministry of the industry N. Fontaine and the first Ministry J.P. Raffarin are provided. A synthesis of the answers to the following questions is also presented: understand the energy, the increase of the energy demand, the international consumption, the necessary changes of the consumption and production modes, the environmental impact, the resources, the decision making and the deciders. (A.L.B.)

 13. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 14. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 15. Overall view of PLB and OMS / RCS engine thrusting

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Overall payload bay (PLB) view shows Inertial Upper Stage (IUS) Airborne Support Equipment (ASE) forward frame and aft frame tilt actuator (AFTA) table after IUS Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) deploy. Vertical tail and Orbital Maneuvering System (OMS) pods with rear reaction control system (RCS) thruster firing (sidefiring) appears in background against blackness of space. Right right jet firing was photographed from more than 18 meters (60 feet) away in the cabin of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099.

 16. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 17. Cholesterol: the debate should be terminated.

  Science.gov (United States)

  Nathan, David G

  2017-07-01

  Here, I offer personal perspectives on cholesterol homeostasis that reflect my belief that certain aspects of the debate have been overstated.-Nathan, D. G. Cholesterol: the debate should be terminated. © FASEB.

 18. Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Inge Mette

  arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt, fx hvordan de anvender referencer, eksempler, begreber og erfaringer eller viden om regler og love. I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter og landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, og om den viden, de anvender, herunder...

 19. Illusioner om fri vilje. Neurovidenskabelige studier af fri vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borg Kjerkegaard, Jonas; Bærentsen, Klaus B.

  2015-01-01

  En central antagelse for både filosofiske og folkepsykologiske begreber om fri vilje er, at bevidste processer, beslutninger og intentioner kan have effekt på ens handlinger. Eksperimenter udført af Benjamin Libet og andre er blevet hævdet at modbevise dette, hvorved fri vilje skulle være umulig...... at foretrække det ene frem for det andet. Eksperimenternes resultater er derfor uden betydning for spørgsmålet om fri vilje. Beslutningen om at deltage i eksperimenterne, og følge de eksperimentelle instrukser har betydning for deltagerne, og den fremlagte empiri viser, at deltagernes bevidste intentioner er...... kausalt effektive i forhold til de efterfølgende handlinger. Den "ubevidste" måde valgene træffes på i eksperimentalsituationen er en opfyldelse af de eksperimentelle instrukser. Eksperimenterne af Libet og efterfølgere viser sig alt i alt ikke at modbevise fri vilje. Analysen af eksperimenterne peger på...

 20. Emotiv Kunstig Intelligens - Den etiske forpligtigelse

  OpenAIRE

  Beinkamp, Line; Aalbæk Jensen, Sandra

  2013-01-01

  Under emnet Kunstig Intelligens har vi valgt at arbejde med et scenarie som diskuterer hvad der i fremtiden ville ske hvis man var i stand til at fremstille robotter, eller nærmere betegnet Cyborgs, med menneskelige kognitive egenskaber. Derpå vil dette projekt blive udarbejdet som et tankeeksperiment, også på engelsk kaldet en ”Intuition Pump”, som vil undersøge hvordan vi burde handle, hvis skabelsen af kunstig intelligens faktisk burde anses for en realistisk mulighed. Med dette i mente vi...

 1. Soviet debate on missile defense

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Parrott, B.

  1987-04-01

  Although the Strategic Defense Initiative (SDI) is meant to cope with the danger of a Soviet nuclear attack, the recent US debate over SDI has paid surprisingly little attention to Soviet views of ballistic missile defense. Despite the existence of a substantial body of pertinent scholarship, the debate has failed to take adequate account of major changes in Soviet ballistic missile defense policy since the mid-1960s. It has also neglected the links between current Soviet military policy and broader Soviet political and economic choices. The Soviets regard SDI not as a novel undertaking to reduce the risks of nuclear war but as an extension of the geopolitical competition between the superpowers. This competition has been dominated in the 1980s, in the Soviet view, by sharply increased US assertiveness and the decline of detente. Viewing SDI as a manifestation of these general trends, Soviet decision makers find the prospect of an unregulated race in ballistic missile defenses and military space technologies deeply unsettling. The deterioration of superpower relations has raised serious doubts in Moscow about the wisdom of Soviet external policy during the 1970s and has provoked sharp internal differences over policy toward the US. Already highly suspicious of the Reagan administration, the elite is united by a general conviction that SDI is an American gambit that may ultimately undercut past Soviet strategic gains and pose a grave new threat to Soviet security. 14 references.

 2. Speech and Debate as Civic Education

  Science.gov (United States)

  Hogan, J. Michael; Kurr, Jeffrey A.; Johnson, Jeremy D.; Bergmaier, Michael J.

  2016-01-01

  In light of the U.S. Senate's designation of March 15, 2016 as "National Speech and Debate Education Day" (S. Res. 398, 2016), it only seems fitting that "Communication Education" devote a special section to the role of speech and debate in civic education. Speech and debate have been at the heart of the communication…

 3. Affective Learning and the Classroom Debate

  Science.gov (United States)

  Jagger, Suzy

  2013-01-01

  A commonly used teaching method to promote student engagement is the classroom debate. This study evaluates how affective characteristics, as defined in Bloom's taxonomy, were stimulated during debates that took place on a professional ethics module for first year computing undergraduates. The debates led to lively interactive group discussions…

 4. The Power of In-Class Debates

  Science.gov (United States)

  Kennedy, Ruth R.

  2009-01-01

  The students in three sections of a class rated their knowledge and identified their view before and after each of five in-class debates. The degree of self-reported knowledge was significantly different after four of the five debates. Between 31% and 58% of participants changed their views after participating in or observing each debate. Some…

 5. 11 CFR 100.154 - Candidate debates.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 11 Federal Elections 1 2010-01-01 2010-01-01 false Candidate debates. 100.154 Section 100.154 Federal Elections FEDERAL ELECTION COMMISSION GENERAL SCOPE AND DEFINITIONS (2 U.S.C. 431) Exceptions to Expenditures § 100.154 Candidate debates. Funds used to defray costs incurred in staging candidate debates in...

 6. 11 CFR 100.92 - Candidate debates.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 11 Federal Elections 1 2010-01-01 2010-01-01 false Candidate debates. 100.92 Section 100.92 Federal Elections FEDERAL ELECTION COMMISSION GENERAL SCOPE AND DEFINITIONS (2 U.S.C. 431) Exceptions to Contributions § 100.92 Candidate debates. Funds provided to defray costs incurred in staging candidate debates...

 7. Literacy as Social Action in City Debate

  Science.gov (United States)

  Cridland-Hughes, Susan

  2012-01-01

  This study examines critical literacy and the intersections of oral, aural, written, and performative literate practices in City Debate, an afterschool program dedicated to providing debate instruction to students in a major Southeastern city. Previous research into definitions and beliefs about literacy in an urban debate program over its twenty…

 8. Diskussioner om børneperspektiv og inddragelse af børn - er barnet på vej ud med badevandet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  2007-01-01

  Artiklen omhandler den nye sociologiske barndomsforsknings fordring på børneperspektiv og inddragelse af børn. Indledningsvis gøres der rede for, hvordan der i den nye barndomsforskning er blevet argumenteret både erkendelsesteoretisk og etisk for børneperspektiv og inddragelse af børn i forsknin......Artiklen omhandler den nye sociologiske barndomsforsknings fordring på børneperspektiv og inddragelse af børn. Indledningsvis gøres der rede for, hvordan der i den nye barndomsforskning er blevet argumenteret både erkendelsesteoretisk og etisk for børneperspektiv og inddragelse af børn i...

 9. Canadian natural gas price debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wight, G.

  1998-01-01

  Sunoco Inc. is a subsidiary of Suncor Energy, one of Canada's largest integrated energy companies having total assets of $2.8 billion. As one of the major energy suppliers in the country, Sunoco Inc has a substantial stake in the emerging trends in the natural gas industry, including the Canadian natural gas price debate. Traditionally, natural gas prices have been determined by the number of pipeline expansions, weather, energy supply and demand, and storage levels. In addition to all these traditional factors which still apply today, the present day natural gas industry also has to deal with deregulation, open competition and the global energy situation, all of which also have an impact on prices. How to face up to these challenges is the subject of this discourse. tabs., figs

 10. The debate on nuclear power

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bethe, H.A.

  1977-01-01

  The need for nuclear power is pointed out. The Study Group on Nuclear Fuel Cycles of the American Physical Society has studied the problem of waste disposal in detail and has found that geological emplacement leads to safe waste disposal. The relation between nuclear power and weapons proliferation is discussed. The problem of preventing proliferation is primarily a political problem, and the availability of nuclear power will contribute little to the potential for proliferation. However, to further reduce this contribution, it may be desirable to keep fast-breeder reactors under international control and to use only converters for national reactors. The desirable converter is one which has a high conversion ratio, probably one using the thorium cycle, 233 U, and heavy water as the moderator. The nuclear debate in the United States of America is discussed. Work on physical and technical safeguards in the USA against diversion of fissile materials is mentioned. (author)

 11. The nuclear debate in Sweden

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sandstrom, S.

  1976-01-01

  The current preoccupation with conservation among widespread factions in the Swedish populace dates back to the 1960's. Co-ordinated by a central organisation, Miljocentrum, a variety of environmental protection groups concentrated at first on such things as fluorine in drinking water, colouring matter in foodstuffs, poisonous industrial effluents such as phosphates in detergents and mercury. In the early 1970's attention became more and more directed against nuclear energy, the arguments generally following the same lines as the U.S. debate but with some time lag. Nuclear energy has since become the focal point of environmental protest both among the public and within parliament. Public opposition to a reprocessing plant site at Sannas may lead to a decision to opt for a 'fuel cycle centre' on a site suitable for final disposal of high level radioactive waste. (author)

 12. Ultra-Wideband Optical Modulation Spectrometer (OMS) Development

  Science.gov (United States)

  Gardner, Jonathan (Technical Monitor); Tolls, Volker

  2004-01-01

  The optical modulation spectrometer (OMS) is a novel, highly efficient, low mass backend for heterodyne receiver systems. Current and future heterodyne receiver systems operating at frequencies up to a few THz require broadband spectrometer backends to achieve spectral resolutions of R approximately 10(exp 5) to 10(exp 6) to carry out many important astronomical investigations. Among these are observations of broad emission and absorption lines from extra-galactic objects at high redshifts, spectral line surveys, and observations of planetary atmospheres. Many of these lines are pressure or velocity broadened with either large half-widths or line wings extending over several GHz. Current backend systems can cover the needed bandwidth only by combining the output of several spectrometers, each with typically up to 1 GHz bandwidth, or by combining several frequency-shifted spectra taken with a single spectrometer. An ultra-wideband optical modulation spectrometer with 10 - 40 GHz bandwidth will enable broadband ob- servations without the limitations and disadvantages of hybrid spectrometers. Spectrometers like the OMS will be important for both ground-based observatories and future space missions like the Single Aperture Far-Infrared Telescope (SAFIR) which might carry IR/submm array heterodyne receiver systems requiring a spectrometer for each array pixel. Small size, low mass and small power consumption are extremely important for space missions. This report summarizes the specifications developed for the OMS and lists already identified commercial parts. The report starts with a review of the principle of operation, then describes the most important components and their specifications which were derived from theory, and finishes with a conclusion and outlook.

 13. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 14. Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2014-01-01

  I dette andet svar til Dr. Jur. Jens Ravnkildes fortsatte forsvar for sit tidligere fremsatte forslag til et retskildebegreb klargør og udbygger lektor Jakob v. H. Holtermann og professor Henrik Palmer Olsen deres kritik yderligere. I den forbindelse afviser de også Ravnkildes ganske sensationell...... påstand om, at Ross blot fem år før sin død i 1979 helt skulle have forladt sit livsværk og opgivet sin karakteristiske version af retsrealismen til fordel for traditionel kelseniansk retspositivisme...

 15. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 16. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 17. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 18. Biomedical ontologies: toward scientific debate.

  Science.gov (United States)

  Maojo, V; Crespo, J; García-Remesal, M; de la Iglesia, D; Perez-Rey, D; Kulikowski, C

  2011-01-01

  Biomedical ontologies have been very successful in structuring knowledge for many different applications, receiving widespread praise for their utility and potential. Yet, the role of computational ontologies in scientific research, as opposed to knowledge management applications, has not been extensively discussed. We aim to stimulate further discussion on the advantages and challenges presented by biomedical ontologies from a scientific perspective. We review various aspects of biomedical ontologies going beyond their practical successes, and focus on some key scientific questions in two ways. First, we analyze and discuss current approaches to improve biomedical ontologies that are based largely on classical, Aristotelian ontological models of reality. Second, we raise various open questions about biomedical ontologies that require further research, analyzing in more detail those related to visual reasoning and spatial ontologies. We outline significant scientific issues that biomedical ontologies should consider, beyond current efforts of building practical consensus between them. For spatial ontologies, we suggest an approach for building "morphospatial" taxonomies, as an example that could stimulate research on fundamental open issues for biomedical ontologies. Analysis of a large number of problems with biomedical ontologies suggests that the field is very much open to alternative interpretations of current work, and in need of scientific debate and discussion that can lead to new ideas and research directions.

 19. Winning the sustainable development debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ritch, John; Cornish, Emma

  2002-01-01

  Full text: This year - in Johannesburg from 26 August to 4 September - the world will witness what is expected to be the largest environmental gathering yet: the World Summit on Sustainable Development. Some 60,000 participants, including Heads of State, government officials, intergovernmental organizations, and environmental, business and scientific lobbies, will debate the world's progress in implementing 'Agenda 2 V - the sustainable development principles agreed in Rio de Janeiro in 1992. Some kind of deal, perhaps in the form of a declaration, will emerge from Johannesburg, reasserting international commitment to sustainable development. At this stage the content cannot be predicted. Experience warns us to expect a strong and virulent anti-nuclear lobby, not only as part of the 'environmental community', but within some of the governments themselves. Their role will be to achieve a text declaring nuclear an unsustainable energy source. The nuclear industry has six months to make its case, in the preparatory fora and elsewhere, that nuclear energy must be recognized - and at a minimum, not excluded - as a sustainable development technology. Twin goals of sustainable development: meeting human need and achieving environmental security. The principle of sustainable development aims at the long-term environmental protection of the planet - sparing our children and their children from living on a planet irredeemably spoilt through human action. An equally pressing issue is that of bridging the wealth gap between the North and South. In this vein, UN Secretary General Kofi Annan recently published his priorities for attention at the World Summit. These include: - Poverty eradication and achieving sustainable livelihoods; - Promoting health through sustainable development; - Access to energy and energy efficiency; - Managing the world's freshwater resources; - Sustainable development initiatives for Africa. The central element of sustainable development: clean energy

 20. Abortion: taking the debate seriously

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Hugo Kottow Lang

  2015-05-01

  Full Text Available El aborto voluntariamente inducido se mantiene a lo largo de la historia como práctica prevalente sumida en la oscuridad y en la clandestinidad porque toda fecundación extramatrimonial ha sido socialmente rechazada. Desde mediados del siglo 20, se produce una actitud de tolerancia que lleva a la despenalización y legalización del aborto, según dos modelos jurídicos: el modelo de indicaciones, conocido como aborto terapéutico, adoptado en naciones conservadoras, y el modelo de plazos que permite a la mujer requerir el aborto dentro del primer trimestre de embarazo. La liberalización del aborto obedece a la invariable política social que busca eliminar la clandestinidad y sus nocivos efectos, para educar, disuadir y, eventualmente, considerar el aborto como un servicio médico seguro y accesible dentro de los marcos legalmente establecidos, todas normativas orientadas a disminuir la incidencia del aborto procurado. El Proyecto de Ley de despenalización del aborto presentado al Parlamento chileno obedece al modelo de indicaciones, que son presentadas en forma muy restrictiva y por ende no cumplen con los tres objetivos que deben orientarla: 1 Enmarcar legalmente la práctica del aborto; 2 Contribuir a la paz social; 3 Resolver el problema de salud pública del aborto clandestino. Es de urgencia abrir el debate a incluir alternativas más resolutivas, en consonancia con la tendencia general a preferir el modelo de plazos que incluye el respeto a la decisión de la mujer.

 1. The impact of digitalization on Property Operations and Maintenance (O&M)

  OpenAIRE

  Garcia, Resty Gonzales

  2017-01-01

  The research topic of this master thesis is; “How can digitalization help increase productivity in property Operations and Maintenance (O&M)?” The research topic focuses on the challenges and opportunities in utilizing Computer Aided Facilities Management (CAFM) system regarding the operative function in Operations and Maintenance (O&M). The purpose of this research work is to analyze relevant literature and empirical data on how digitalization affects the O&M process and how the O&M ...

 2. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 3. Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2017-01-01

  Artiklen omhandler revisors rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning. Det er artiklens centrale budskab, at der i den nye revisionspåtegning alene er ændringer til, hvordan revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen. Der er derimod ikke ændringer til, hvornår...... revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen....

 4. Rhetorical Legitimacy, and the Presidential Debates.

  Science.gov (United States)

  Lucaites, John Louis

  1989-01-01

  Explores the negative popular reaction to the 1988 Presidential Debates. Examines how these events function as ritualistic enactments of the , thus providing a rhetorical legitimacy for the electoral process in a system dedicated to . Suggests how the 1988 debates failed to satisfy that function. (MM)

 5. Media Nihilism and the Presidential Debates.

  Science.gov (United States)

  Hogan, J. Michael

  1989-01-01

  Discusses the function of media nihilism--the rhetoric of "crisis and failure"--in the 1988 Presidential Debates. Examines journalists' debate questions, noting that they painted an almost wholly negative portrait of America. Suggests that the candidate who effectively "skewers" the media on its own hypocrisy should be declared…

 6. The debate on international revitalisation of labour

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søborg, Henrik

  Globalisation has sparked off a new debate on international labour and trade unions in different disciplines such as industrrial relations, labour history, sociology and geography......Globalisation has sparked off a new debate on international labour and trade unions in different disciplines such as industrrial relations, labour history, sociology and geography...

 7. Using Debates to Teach Information Ethics

  Science.gov (United States)

  Peace, A. Graham

  2011-01-01

  This experience report details the use of debates in a course on Information Ethics. Formal debates have been used in academia for centuries and create an environment in which students must think critically, communicate well and, above all, synthesize and evaluate the relevant classroom material. They also provide a break from the standard…

 8. Debate: a strategy for teaching critical thinking.

  Science.gov (United States)

  Bell, E A

  1991-01-01

  Nurses in advanced practice require high-level critical thinking skills. Two elements of critical thinking are discovery and justification. The process of justification is focused on argumentation skills. Using the debate process to analyze, critique, and construct arguments may be an effective teaching-learning technique. Suggestions for the use of debate in graduate nursing curricula are included.

 9. Advanced information access to parliamentary debates

  NARCIS (Netherlands)

  Marx, M.

  2009-01-01

  Parliamentary debates are highly structured transcripts of meetings of politicians in parliament. These debates are an important part of the cultural heritage of many countries; they are often free of copy-right; citizens often have a legal right to inspect them; and several countries make great

 10. Advanced Information Acces to Parliamentary Debates

  NARCIS (Netherlands)

  Marx, M.

  2009-01-01

  Parliamentary debates are highly structured transcripts of meetings of politicians in parliament. These debates are an important part of the cultural heritage of many countries; they are often free of copy-right; citizens often have a legal right to inspect them; and several countries make great

 11. Rhinology Future Debates, an EUFOREA Report

  NARCIS (Netherlands)

  Fokkens, W. J.; Bachert, C.; Bernal-Sprekelsen, M.; Bousquet, J.; Djandji, M.; Dorenbaum, A.; Hakimi-Mehr, D.; Hendry, S.; Hopkins, C.; Leunig, A.; Mannent, L.; Mucha, D.; Onerci, M.; Pugin, B.; Toppila-Salmi, S.; Rowe, P.; Seys, S. F.; Stimson, S.; Strzembosz, A.; Hellings, P. W.

  2017-01-01

  The first Rhinology Future Debates was held in Brussels in December 2016, organized by EUFOREA (European Forum for Research and Education in Allergy and Airways diseases). The purpose of these debates is to bring novel developments in the field of Rhinology to the attention of the medical,

 12. Leagues Revive Debate in City Schools

  Science.gov (United States)

  Keller, Bess

  2008-01-01

  This article describes how the National Association for Urban Debate Leagues is reviving debate competitions among high school students in city schools. Starting in Atlanta in 1985 and boosted by seed money from the billionaire George Soros' Open Society Institute, urban educators and their supporters in 2002 formed the National Association for…

 13. Debate Revives Old Arguments on HPV Vaccine

  Science.gov (United States)

  Shah, Nirvi

  2011-01-01

  The author reports on a Republican presidential debate which revives the contention over requiring middle school girls to be vaccinated against the virus that causes cervical cancer. At the September 12 debate, U.S. Representative Michele Bachmann, of Minnesota, and Rick Santorum, a former U.S. senator from Pennsylvania, attacked Texas Governor…

 14. Professor håber på åbenhed om CRISPR/Cas9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor.......CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor....

 15. Cytokines, cytokine antagonists, and soluble adhesion molecules in pediatric OMS and other neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Colliver, Jerry A

  2013-03-15

  To test for hypothesized disease- and treatment-induced changes in cytokines and adhesion molecules in children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS). Multiplex bead assay technology was used for simultaneous measurement of 34 soluble cytokines in cerebrospinal fluid (CSF) and serum. Soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1) were measured by ELISA. In total, there were 388 children (239 OMS, 114 controls, and 35 other inflammatory neurological disorders (OIND)). In untreated OMS, mean CSF IL-6 was elevated 2.3-fold, but 67-fold in OIND, without significant differences in other CSF cytokines. Mean serum concentrations of sIL-2Ra (+50%) and CXCL1 (+70%) (pOMS than controls (p=0.005), as was serum CCL11 and IL-13 in treated OMS. Mean CSF CCL4 and IL-1Ra were selectively higher in IVIg-treated OMS (p≤0.0001). CSF sICAM-1 was elevated only in OIND (3.3-fold); serum sICAM-1 was higher in untreated OMS (+21%); and sVCAM-1 was not affected. No correlations with OMS severity or duration were identified. Novel cytokine, cytokine antagonist, and soluble adhesion molecule abnormalities due to OMS or treatment were found. However, the normality of much of the data strengthens previous findings implicating B cell mechanisms. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 16. CSF neurofilament light chain is elevated in OMS (decreasing with immunotherapy) and other pediatric neuroinflammatory disorders.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Verhulst, Steven J

  2014-01-15

  Using a panel of seven brain cell-specific biomarkers in cerebrospinal fluid (CSF), pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) (n=234) was compared to pediatric non-inflammatory neurological controls (n=84) and other inflammatory neurological disorders (OIND) (n=44). Only CSF NFL was elevated in untreated OMS versus controls (+83%). It was 87% higher in OIND than in OMS. On combination treatment with front-loaded ACTH, IVIg, rituximab, median CSF NFL decreased by 60% to control levels. These biochemical data suggest neuronal/axonal injury in some children with OMS without indicators of astrogliosis, and reduction on sufficient immunotherapy. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 18. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 19. Astronomers debate diamonds in space

  Science.gov (United States)

  1999-04-01

  This is not the first time the intriguing carbonaceous compound has been detected in space. A peculiar elite of twelve stars are known to produce it. The star now added by ISO to this elite is one of the best representatives of this exclusive family, since it emits a very strong signal of the compound. Additionally ISO found a second new member of the group with weaker emission, and also observed with a spectral resolution never achieved before other already known stars in this class. Astronomers think these ISO results will help solve the mystery of the true nature of the compound. Their publication by two different groups, from Spain and Canada, has triggered a debate on the topic, both in astronomy institutes and in chemistry laboratories. At present, mixed teams of astrophysicists and chemists are investigating in the lab compounds whose chemical signature or "fingerprint" matches that detected by ISO. Neither diamonds nor fullerenes have ever been detected in space, but their presence has been predicted. Tiny diamonds of pre-solar origin --older than the Solar System-- have been found in meteorites, which supports the as yet unconfirmed theory of their presence in interstellar space. The fullerene molecule, made of 60 carbon atoms linked to form a sphere (hence the name "buckyball"), has also been extensively searched for in space but never found. If the carbonaceous compound detected by ISO is a fullerene or a diamond, there will be new data on the production of these industrially interesting materials. Fullerenes are being investigated as "capsules" to deliver new pharmaceuticals to the body. Diamonds are commonly used in the electronics industry and for the development of new materials; if they are formed in the dust surrounding some stars, at relatively low temperatures and conditions of low pressure, companies could learn more about the ideal physical conditions to produce them. A textbook case The latest star in which the compound has been found is

 20. Public debate - radioactive wastes management; Debat public - gestion des dechets radioactifs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  Between September 2005 and January 2006 a national debate has been organized on the radioactive wastes management. This debate aimed to inform the public and to allow him to give his opinion. This document presents, the reasons of this debate, the operating, the synthesis of the results and technical documents to bring information in the domain of radioactive wastes management. (A.L.B.)

 1. Variations in the OM/OC ratio of urban organic aerosol next to a major roadway.

  Science.gov (United States)

  Brown, Steven G; Lee, Taehyoung; Roberts, Paul T; Collett, Jeffrey L

  2013-12-01

  Understanding the organic matter/organic carbon (OM/OC) ratio in ambient particulate matter (PM) is critical to achieve mass closure in routine PM measurements, to assess the sources of and the degree of chemical processing organic aerosol particles have undergone, and to relate ambient pollutant concentrations to health effects. Of particular interest is how the OM/OC ratio varies in the urban environment, where strong spatial and temporal gradients in source emissions are common. We provide results of near-roadway high-time-resolution PM1 OM concentration and OM/OC ratio observations during January 2008 at Fyfe Elementary School in Las Vegas, NV, 18 m from the U.S. 95 freeway soundwall, measured with an Aerodyne high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (HR-AMS). The average OM/OC ratio was 1.54 (+/- 0.20 standard deviation), typical of environments with a low amount of secondary aerosol formation. The 2-min average OM/OC ratios varied between 1.17 and 2.67, and daily average OM/OC ratios varied between 1.44 and 1.73. The ratios were highest during periods of low OM concentrations and generally low during periods of high OM concentrations. OM/OC ratios were low (1.52 +/- 0.14, on average) during the morning rush hour (average OM = 2.4 microg/m3), when vehicular emissions dominate this near-road measurement site. The ratios were slightly lower (1.46 +/- 0.10) in the evening (average OM = 6.3 microg/m3), when a combination of vehicular and fresh residential biomass burning emissions was typically present during times with temperature inversions. The hourly averaged OM/OC ratio peaked at 1.66 at midday. OM concentrations were similar regardless of whether the monitoring site was downwind or upwind of the adjacent freeway throughout the day, though they were higher during stagnant conditions (wind speed < 0.5 m/sec). The OM/OC ratio generally varied more with time of day than with wind direction and speed.

 2. Young Voters’ Responses to Polemical Debate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  I will present an authentic case: 24 young voters in a Danish “Folk high school” watching a televised, very polemical debate between the two contenders for the office of Prime Minister of Denmark shortly before the parliamentary election in 2015. I asked this group to note down all their evaluative...... of alert young voters like or dislike debaters to do in a mediated polemical debate to which they are spectators: what speech act types, rhetorical maneuvers, argument types, etc., make them—metaphorically speaking—either cheer or hiss? This picture, in turn, may be held against various normative...

 3. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy that s...

 4. On Embedding N2R Structures in Optical Fiber OMS-SP Ring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Nielsen, Rasmus Hjorth

  2006-01-01

  The objective of this paper is to propose methods for embedding N2R structures in optical fiber OMS-SP rings. The OMS-SP ring supports full mesh structure and restoration on the optical level. The N2R structures have been proven to be superior to other degree 3 network structures. Two main mapping...

 5. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 6. Om te staak of nie te staak nie? Die sieninge van 'n aantal swart ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  sig, is eerstens om ondersoek in te stel na 'n groep swart opvoeders se sieninge oor opvoeders se reg om te staak. Tweedens sal na die redes wat hierdie opvoeders aanvoer waarom hulle al aan stakings deel- geneem het of sal deelneem, gelet word. Derdens sal die redes waarom sommige opvoeders nie sal staak nie, ...

 7. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 8. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 9. Engaging boundary objects in OMS and STS? Exploring the subtleties of layered engagement

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiss, R.; Groenewegen, P.

  2009-01-01

  This paper considers STS aspirations to engage with the field of Organization and Management Studies (OMS). It does so by investigating the employability of the concept of boundary object in OMS. Through an extensive literature review, the paper shows that rather than a simple engagement between STS

 10. Glow experiment documentation of OMS/RCS pods and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and vertical stabilizer shows chemo-luminescent effect resulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. Image intensifier on NIKON 35mm camera was used to record glow on vertical tail and OMS pods.

 11. Om lidt er der gået 100 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farø, Ken Joensen

  2012-01-01

  Artiklen undersøger frasen "om lidt" for sprogforandring mht. betydning. Den konstaterer et frekvent, systematisk betydningsskred (udvidelse) hen imod en ekstra betydning 'om et relativt kort tidsrum, som imidlertid kan være årmillioner mod den rette folie'...

 12. 43 CFR 426.23 - Recovery of operation and maintenance (O&M) costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... operation and maintenance (O&M) costs. (a) General. All new, amended, and renewed contracts shall provide... 43 Public Lands: Interior 1 2010-10-01 2010-10-01 false Recovery of operation and maintenance (O&M) costs. 426.23 Section 426.23 Public Lands: Interior Regulations Relating to Public Lands BUREAU OF...

 13. Hvorledes kommer data om patienters mentale funktioner til udtryk i klinisk sygepleje? : en deskriptiv analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte; Nielsen, Cathrine Sand

  . Resultaterne diskuteres mod forfatternes forforståelse, som væsentligst er repræsenteret ved sygeplejeprocessen, Virginia Hendersons tanker om behov og Peter Thybos skematisering af hjerneprocesser. Konklusionen på undersøgelsen er, at data om patienters mentale funktioner ikke tillægges værdi i sig selv. Data...

 14. Smil og velkommen! Om flygtningehjælperens godgørende lyster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta; Øland, Trine

  2017-01-01

  -80, 1992-96 og 2014-16, hvor større grupper af hhv. vietnamesiske, bosniske og syriske flygtninge, ankom til Danmark. Ved brug af Homi K. Bhabhas begreber om mimicry og paranoia, samt Tess Leas begreb om interventionsmagi, søger vi at udrede de tråde, der sammenfletter hjælpens indre modsigelser, ikke ved...

 15. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 16. Determinismo-indeterminación y el debate de los determinantes-determinación social de la salud / Determinism–indetermination and the debate on determinants- social determination of health

  OpenAIRE

  Fernando Peñaranda; Carlos E. Rendón

  2013-01-01

  El debate entre determinantes sociales de la salud o determinación social de la salud, promovido por la medicina social latinoamericana a raíz de la propuesta presentada por la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud de la oms, pasa por analizar la tensión entre determinismo e indeterminismo y sus repercusiones para concebir la causalidad desde un punto de vista histórico y epistemológico. Este artículo presenta algunas tendencias sobre la visión cosm...

 17. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 18. Etik og succeskriterier i hospicepleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Morten

  2012-01-01

  på den offentlige sektor. Dermed indføres succeskriterier af målrationel art: omkostningseffektivitet, effektivitetsmål, best practice, benchmarking osv. Selv om der ikke nødvendigvis er en konflikt mellem etiske og målrationelle succeskriterier, synes det som om der er det i en del konkrete tilfælde....... Dette diskuteres på baggrund af en specifik offentlig institution, nemlig hospicesektoren og i lyset af en endnu aktuel problematik – en type etisk dilemma – som tydeliggør den påståede konflikt mellem etiske og målrationelle succeskriterier...

 19. Determinismo-indeterminismo y el debate de los determinantes-determinación social de la salud

  OpenAIRE

  Peñaranda, Fernando; Rendón, Carlos E

  2013-01-01

  El debate entre determinantes sociales de la salud o determinación social de la salud, promovido por la medicina social latinoamericana a raíz de la propuesta presentada por la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, pasa por analizar la tensión entre determinismo e indeterminismo y sus repercusiones para concebir la causalidad desde un punto de vista histórico y epistemológico. Este artículo presenta algunas tendencias sobre la visión cosmológica y epistemológica en ...

 20. Synthesis of Cation and Water Free Cryptomelane Type OMS-2 Cathode Materials: The Impact of Tunnel Water on Electrochemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poyraz, Altug S.; Huang, Jianping; Zhang, Bingjie; Marschilok, Amy C.; Takeuchi, Kenneth J.; Takeuchi, Esther S.

  2017-01-01

  Cryptomelane type manganese dioxides (α-MnO2, OMS-2) are interesting potential cathode materials due to the ability of their one dimensional (1D) tunnels to reversibly host various cations including Li+and an accessible stable 3+/4+ redox couple. Here, we synthesized metal cation free OMS-2 materials where the tunnels were occupied by only water and hydronium ions. Water was subsequently removed from the tunnels. Cation free OMS-2 and Dry-OMS-2 were used as cathodes in Li based batteries to investigate the role of tunnel water on their electrochemistry. The initial discharge capacity was higher for Dry-OMS-2 (252 mAh/g) compared to OMS-2 (194 mAh/g), however, after 100 cycles Dry-OMS-2 and OMS-2 delivered 137 mAh/g and 134 mAh/g, respectively. Li+ion diffusion was more facile for Dry-OMS as evidenced by rate capability, at 400 mA/g. Dry-OMS-2 delivered 135mAh/g whereas OMS-2 delivered ~115 mAh/g. This first report of the impact of tunnel water on the electrochemistry of OMS-2 type materials demonstrates that the presence of tunnel water in OMS-2 type materials negatively impacts the electrochemistry.

 1. Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reimann, Johan; Balvig, Flemming; Bay, Jens

  Kommissionen foretager i betænkningen en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og præsenterer på grundlag heraf en række forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig. Til brug for sine overvejelser har kommissionen...... overvejelser og forslag vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet omfatter dels den forebyggende indsats, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen generelt den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og...... sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som den væsentligste, hvis man for alvor ønsker at sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten. Derudover stiller kommissionen en lang række forslag om konkrete tiltag med henblik på at styrke henholdsvis den forebyggende indsats og reaktionen på...

 2. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer.AbstractThe article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 3. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer. Abstract The article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 4. Increased prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS).

  Science.gov (United States)

  Krasenbrink, I; Fühlhuber, V; Juhasz-Boess, I; Stolz, E; Hahn, A; Kaps, M; Hero, B; Blaes, F

  2007-06-01

  Opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS) is a rare neurological disease in childhood which can be associated with neuroblastoma. Since autoantibodies have been detected in some patients with OMS, an autoimmune etiology is suspected. We compared the prevalence of autoimmune disorders and autoantibodies in parents of children with OMS and in a group of controls of same age and sex. Autoimmune diseases were found in 15.8% of the parents of OMS children, but only in 2.0% of the controls (pOMS parents (42.8% vs. 8.0%, pOMS parents also had significantly more autoantibodies against CNS structures than the controls (pOMS and may also hint to a genetic susceptibility for OMS.

 5. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 6. Graphitic carbon nitride induced activity enhancement of OMS-2 catalyst for pollutants degradation with peroxymonosulfate

  Science.gov (United States)

  Li, Jun; Fang, Jia; Gao, Long; Zhang, Jingwen; Ruan, Xinchao; Xu, Aihua; Li, Xiaoxia

  2017-04-01

  Low valent manganese species and surface oxygen vacancies in OMS-2 play an important role in catalytic reactions, and it is highly desirable and challenging to develop a feasible strategy of increasing the Mn(II) and Mn(III) species concentration in the oxide. Herein, the OMS-2/g-C3N4 hybrids (OMS-2/CN) were prepared by a facile refluxing approach. It was found that the MnOx precursor from the reaction of KMnO4 and MnSO4 was transformed into OMS-2 nanofibers with the formation of more Mn(II) and Mn(III) species in OMS-2 and the destruction and oxidation of g-C3N4. The hybrids exhibited higher efficiency for pollutants degradation in the presence of PMS than the pure OMS-2 or g-C3N4. There was a linear correlation between the specific initial rate and the ratio of Mn(II + III)/Mn(IV). Mechanism investigation indicated that high active manganese species or caged radicals were produced through the oxidation of Mn(II) and Mn(III) by PMS and contributed to the degradation reaction. During five consecutive cycles, the catalyst exhibited good reusability and stability. Therefore, the OMS-2/CN hybrids are promising catalysts for wastewater treatment with PMS as the oxidant.

 7. Rhinology Future Debates, an EUFOREA Report.

  Science.gov (United States)

  Fokkens, W J; Bachert, C; Bernal-Sprekelsen, M; Bousquet, J; Djandji, M; Dorenbaum, A; Hakimi-Mehr, D; Hendry, S; Hopkins, C; Leunig, A; Mannent, L; Mucha, D; Onerci, M; Pugin, B; Toppila-Salmi, S; Rowe, P; Seys, S F; Stimson, S; Strzembosz, A; Hellings, P W

  2017-12-01

  The first Rhinology Future Debates was held in Brussels in December 2016, organized by EUFOREA (European Forum for Research and Education in Allergy and Airways diseases). The purpose of these debates is to bring novel developments in the field of Rhinology to the attention of the medical, paramedical and patient community, in a highly credible and balanced context. For the first time in Rhinology, a peer to peer scientific exchange with key experts in the field of rhinology and key medical colleagues from leading industries let to a brainstorming and discussion event on a number of hot issues in Rhinology. Novel developments are presented by key experts from industry and/or key thought leaders in Rhinology, and then followed by a lively debate on the potential positioning of new developments in care pathways, the strengths and weaknesses of the novel development(s), and comparisons with existing and/or competing products, devices, and/or molecules. As all debates are recorded and distributed on-line with limited editing (www.rhinology-future.com), EUFOREA aims at maximizing the education of the target groups on novel developments, allowing a critical appraisal of the future and a more rapid implementation of promising novel tools, techniques and/or molecules in clinical practise in Europe. The next Rhinology Future debate will be held in Brussels in December 2017.

 8. Beyond the mammography debate: a moderate perspective.

  Science.gov (United States)

  Kaniklidis, C

  2015-06-01

  After some decades of contention, one can almost despair and conclude that (paraphrasing) "the mammography debate you will have with you always." Against that sentiment, in this review I argue, after reflecting on some of the major themes of this long-standing debate, that we must begin to move beyond the narrow borders of claim and counterclaim to seek consensus on what the balance of methodologically sound and critically appraised evidence demonstrates, and also to find overlooked underlying convergences; after acknowledging the reality of some residual and non-trivial harms from mammography, to promote effective strategies for harm mitigation; and to encourage deployment of new screening modalities that will render many of the issues and concerns in the debate obsolete. To these ends, I provide a sketch of what this looking forward and beyond the current debate might look like, leveraging advantages from abbreviated breast magnetic resonance imaging technologies (such as the ultrafast and twist protocols) and from digital breast tomosynthesis-also known as three-dimensional mammography. I also locate the debate within the broader context of mammography in the real world as it plays out not for the disputants, but for the stakeholders themselves: the screening-eligible patients and the physicians in the front lines who are charged with enabling both the acts of screening and the facts of screening at their maximally objective and patient-accessible levels to facilitate informed decisions.

 9. Determinantes sociales de la salud de la OMS en mujeres mexicanas con el virus de papiloma

  OpenAIRE

  Soltero-Rivera, Silvia Guadalupe; Cerda-Flores, Ricardo Martin; Cárdenas-Villarreal, Velia Margarita; Guevara-Valtier, Milton Carlos; Paz Morales, María de los Angeles; Patton-Leal, Adrián Carlos; Ramírez-García, Esther Justina

  2016-01-01

  Uno de los temas centrales de la OMS es el análisis de los problemas de salud mediante el modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS: inadecuadas condiciones económicas, ambientales y de alimentación). El sistema sanitario de la OMS ha asociado algunas enfermedades tal como el Virus de Papiloma Humano (VPH) con losDSS. Desde el punto de vista de investigación cuantitativa, los DSS reportados por la OMS son: 1) edad de inicio de la actividad sexual, 2) múltiples compañeros sexuales, 3) ...

 10. Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Performance of Manganese Oxide (Na-OMS-2) Nanorods.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qing; Xu, Shan; Zheng, Hao; Luo, Zhaohui; Liu, Kang; Wang, Wei; Li, Guohua; Wang, Shiquan; Liu, Jianwen; Feng, Chuanqi

  2017-02-01

  Sodium octahedral molecular sieve nanorods (Na-OMS-2) were prepared through a facile hydrothermal method. The effects of reaction temperature and duration on particle sizes of the products were investigated. The electrochemical performance of samples was studied by constant current charge–discharge tests as cathode material for Li-ion batteries (LIBs). The initial discharge capacity of Na-OMS-2 is 123.4 mAh g−1 and the capacity retention was 123.9 mAh g−1 after 100 cycles. The result demonstrates that Na-OMS-2 cathode material behaves a good cycling stability.

 11. The European debate on governance networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eva; Torfing, Jacob

  2014-01-01

  This paper aims to take stock of the European debate on governance networks in order to assess whether or not it has succeeded to develop a new a viable paradigm based on clear concepts, sound theories and methods and an expansive research agenda. The political and institutional conditions...... for the emergence of the Europe governance debate are analyzed and the notions of ‘governance’ and ‘governance networks’ are critically examined and defined. A brief assessment of the empirical significance of governance networks at different levels of governing is followed by a presentation and comparison...... development, the European debate on governance networks provides a new and important paradigm for understanding the emerging forms of multilateral action and pluricentric governance....

 12. Frames in the Ethiopian Debate on Biofuels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigitte Portner

  2013-01-01

  Full Text Available Biofuel production, while highly contested, is supported by a number of policies worldwide. Ethiopia was among the first sub-Saharan countries to devise a biofuel policy strategy to guide the associated demand toward sustainable development. In this paper, I discuss Ethiopia’s biofuel policy from an interpretative research position using a frames approach and argue that useful insights can be obtained by paying more attention to national contexts and values represented in the debates on whether biofuel production can or will contribute to sustainable development. To this end, I was able to distinguish three major frames used in the Ethiopian debate on biofuels: an environmental rehabilitation frame, a green revolution frame and a legitimacy frame. The article concludes that actors advocating for frames related to social and human issues have difficulties entering the debate and forming alliances, and that those voices need to be included in order for Ethiopia to develop a sustainable biofuel sector.

 13. Book review: The Wilderness Debate Rages On: Continuing the Great New Wilderness Debate

  Science.gov (United States)

  Peter Landres

  2009-01-01

  The Wilderness Debate Rages On is a collection of mostly previously published papers about the meaning, value, and role of wilderness and continues the discussion that was propelled by the editors' previous book The Great New Wilderness Debate (also a collection of papers) published in 1998. The editors state that this sequel to their previous book is mandated...

 14. Medicinal cannabis: moving the debate forward.

  Science.gov (United States)

  Newton-Howes, Giles; McBride, Sam

  2016-11-18

  There has been increased interest in cannabis as a medicine both nationally and internationally. Internationally, cannabis is accepted as a medication for a variety of purposes in a variety of legal guises and this, associated with anecdotes of the utility of cannabis as medication has led for calls for it to be 'medicalised' in New Zealand. This viewpoint discusses the issues associated with this approach to accessing cannabis and some of the difficulties that may be associated with it. It is important doctors are at the forefront of the debate surrounding medicalised cannabis. Recommendations as to the ongoing debate are offered.

 15. Ethics and animal experimentation: what is debated?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paixão Rita Leal

  1999-01-01

  Full Text Available The purpose of this article is to raise some points for an understanding of the contemporary debate over the ethics of using animals in scientific experiments. We present the various positions from scientific and moral perspectives establishing different ways of viewing animals, as well as several concepts like 'animal ethics', 'animal rights', and 'animal welfare'. The paper thus aims to analyze the importance and growth of this debate, while proposing to expand the academic approach to this theme in the field of health.

 16. Ethics and animal experimentation: what is debated?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Leal Paixão

  Full Text Available The purpose of this article is to raise some points for an understanding of the contemporary debate over the ethics of using animals in scientific experiments. We present the various positions from scientific and moral perspectives establishing different ways of viewing animals, as well as several concepts like 'animal ethics', 'animal rights', and 'animal welfare'. The paper thus aims to analyze the importance and growth of this debate, while proposing to expand the academic approach to this theme in the field of health.

 17. Et essay om konkurrenceevnens mangfoldige rødder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kurt

  2012-01-01

  Konkurrenceevnen dukker jævnligt op i den politiske og økonomiske debat. Spørger man til, hvad det er for en størrelse, får man et mere eller mindre kompliceret indeks, der viser hvordan valutakurs og nominalløn har udviklet sig over en periode i forhold til vore samhandelspartnere. Det er...... ændringen i vor konkurrenceevne, der finder udtryk, ikke begrebet som sådant. I dette lille essay anlægges en bred teorihistorisk vinkel med henblik på at få begrebet som sådant indkredset. Dets eklektiske natur afskærer os dog fra at angive en mere præcis definition....

 18. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 19. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 20. An algorithm and a Tool for Wavelength Allocation in OMS-SP Ring Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Madsen, Ole Brun

  2006-01-01

  OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ri...... architecture. A tool is also introduced which implements the algorithm and assigns wavelengths. The proposed algorithm uses fewer number of wavelengths than the classical allocation method. The algorithm is described and results are presented.......OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ring...

 1. Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Else

  og universiteternes bærende ideer om akademisk frihed. Professorerne repræsenterede universiteterne i de udvalg under Undervisningsministeriet, hvor linjerne for den fremtidige universitetspolitik blev diskuteret. De varetog de lærdomsmæssige interesser. Studenterne deltog efterhånden også i...... universiteterne kunne styrke de generelle udviklingstræk i den fremvoksende velfærdsstat. Polit.ernes påvirkning af universitetspolitikken skete diskret, men fik alligevel store konsekvenser. Bogen giver et grundigt indblik i, hvordan overordnede strømninger i velfærdsstaten blev bestemmende for udformningen af......"Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975" undersøger magtkampene om de danske universiteter i perioden fra 1950'ernes begyndelse til midt i 1970'erne. Det var kampe, som udspillede sig mellem den fremvoksende velfærdsstats idealer om lighed og demokrati...

 2. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 3. The effect of Ce ion substituted OMS-2 nanostructure in catalytic activity for benzene oxidation

  Science.gov (United States)

  Hou, Jingtao; Li, Yuanzhi; Mao, Mingyang; Zhao, Xiujian; Yue, Yuanzheng

  2014-11-01

  The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel and facile strategy of synthesizing these unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework by hydrothermal redox reaction between Ce(NO3)3 and KMnO4 with KMnO4/Ce(NO3)3 at a molar ratio of 3 : 1 at 120 °C. Compared to pure OMS-2, the produced catalyst of Ce ion substituted OMS-2 ultrathin nanorods exhibits an enormous enhancement in the catalytic activity for benzene oxidation, which is evidenced by a significant decrease (ΔT50 = 100 °C, ΔT90 = 129 °C) in the reaction temperature of T50 and T90 (corresponding to the benzene conversion = 50% and 90%), which is considerably more efficient than the expensive supported noble metal catalyst (Pt/Al2O3). We combine both theoretical and experimental evidence to provide a new physical insight into the significant effect due to the defects induced by the Ce ion substitution on the catalytic activity of OMS-2. The formation of unique Ce ion substituted OMS-2 nanostructure with Mn vacancies in the framework leads to a significant enhancement of the lattice oxygen activity, thus tremendously increasing the catalytic activity.The nanostructure of Ce doped OMS-2 plays a very important role in its catalytic property. We demonstrate by density functional theory (DFT) calculations that the unique nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 with Mn vacancy in the framework is beneficial for the improvement of catalytic activity, while the nanostructure of the Ce ion substituted OMS-2 without defects are detrimental to the catalytic activity. We establish a novel

 4. Relation of intrathecal oligoclonal band production to inflammatory mediator and immunotherapy response in 208 children with OMS.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; McGee, Nathan R; Tate, Elizabeth D

  2018-04-12

  In 208 children with opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), CSF IgG oligoclonal bands (OCB) and 22 immunomarkers in CSF and 21 in serum/blood were measured. In 36 untreated OMS, 58% were OCB(+), whereas 55% of treated OMS were OCB(-). OCB positivity or negativity did not alter concentrations or frequencies of immunomarkers. The phenotypes of OCB(+) and OCB(-) patients were not distinctive. CSF B cells were expanded in untreated OMS regardless of OCB positivity. These data reveal a much higher frequency of OCB positivity in untreated OMS than previously realized and a disconnect between intrathecal OCB and inflammatory mediator production. Copyright © 2018. Published by Elsevier B.V.

 5. Quantification of amine functional groups and their influence on OM/OC in the IMPROVE network

  Science.gov (United States)

  Kamruzzaman, Mohammed; Takahama, Satoshi; Dillner, Ann M.

  2018-01-01

  Recently, we developed a method using FT-IR spectroscopy coupled with partial least squares (PLS) regression to measure the four most abundant organic functional groups, aliphatic C-H, alcohol OH, carboxylic acid OH and carbonyl C=O, in atmospheric particulate matter. These functional groups are summed to estimate organic matter (OM) while the carbon from the functional groups is summed to estimate organic carbon (OC). With this method, OM and OM/OC can be estimated for each sample rather than relying on one assumed value to convert OC measurements to OM. This study continues the development of the FT-IR and PLS method for estimating OM and OM/OC by including the amine functional group. Amines are ubiquitous in the atmosphere and come from motor vehicle exhaust, animal husbandry, biomass burning, and vegetation among other sources. In this study, calibration standards for amines are produced by aerosolizing individual amine compounds and collecting them on PTFE filters using an IMPROVE sampler, thereby mimicking the filter media and collection geometry of ambient standards. The moles of amine functional group on each standard and a narrow range of amine-specific wavenumbers in the FT-IR spectra (wavenumber range 1 550-1 500 cm-1) are used to develop a PLS calibration model. The PLS model is validated using three methods: prediction of a set of laboratory standards not included in the model, a peak height analysis and a PLS model with a broader wavenumber range. The model is then applied to the ambient samples collected throughout 2013 from 16 IMPROVE sites in the USA. Urban sites have higher amine concentrations than most rural sites, but amine functional groups account for a lower fraction of OM at urban sites. Amine concentrations, contributions to OM and seasonality vary by site and sample. Amine has a small impact on the annual average OM/OC for urban sites, but for some rural sites including amine in the OM/OC calculations increased OM/OC by 0.1 or more.

 6. EDITORIAL: Special section: Selected papers from OMS'05, the 1st Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Science.gov (United States)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2006-07-01

  OMS'05 is the first international conference wholly dedicated to optical microsystems. It was organized by the European Optical Society (EOS) in the frame of its international topical meeting activity and was held in Italy, September 2005, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. A possible definition of an optical microsystem is a complex system, able to perform one or more sensing and actuation functions, where optical devices are integrated in a smart way with electronic, mechanical and sensing components by taking advantage of the progress in micro- and nano-technologies. The increasing interest in this field arises from the expected applications that would significantly improve the quality of life. The list of possibilities offered by the optical microsystem enabling technologies is very long and seems to increase day by day. We are not only thinking about the next generation of optical telecommunication networks and computers, but also about low-cost, compact microsystems for environmental monitoring, in order to improve safety in the avionic and automotive fields, medical diagnostics and proteomic/genomic studies, or just finding general applications in several industrial fields. The goal of the conference was to involve scientists and young researchers from the main public and private laboratories, giving them the opportunity to present new scientific results and compare their know-how in the exciting and emerging field of optical microsystems. We believe that we succeeded in this. More than 200 scientists from all over the world attended the conference. We had more than 100 oral presentations and approximately 20 from the keynote lectures and invited speeches. It was an opportunity to define the most recent progress carried out in the field and to outline the possible road-map leading to the expected results in the industrial and social fields. We strongly believe that research and technology are closely interconnected at present and cannot

 7. Et spørgsmål om at være

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  om, at Gud er død. I modsætning til eftertiden var Friedrich Nietzsche imidlertid ikke sikker på sin berømte dødsdom. Han tilføjede senere, at vi alligevel ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på grammatikken, og det er her Et spørgsmål om at være tager sit udgangspunkt. Der er med andre ord...

 8. Lov om juridisk rådgivning - hvad, hvem og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  2012-01-01

  Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi.......Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi....

 9. Planning of O&M for Offfshore Wind Turbines using Bayesian Graphical Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  The costs to operation and maintenance (O&M) for offshore wind turbines are large, and riskbased planning of O&M has the potential of reducing these costs. This paper presents how Bayesian graphical models can be used to establish a probabilistic damage model and include data from imperfect...... inspections and monitoring. The method offers efficient updating of the failure probability, which is necessary for risk-based decision making. An application example is presented to demonstrate the capabilities of the method....

 10. Disrupt mig vel: Fire gode råd om disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Østergaard Jacobsen, Per

  2017-01-01

  Forandring. Ønsket om at være teknologisk foran, kommer ofte til at ske på bekostning af fokus på kundernes oplevelser. Lighedstegnet mellem disruption og ny teknologi er kun den halve sandhed.......Forandring. Ønsket om at være teknologisk foran, kommer ofte til at ske på bekostning af fokus på kundernes oplevelser. Lighedstegnet mellem disruption og ny teknologi er kun den halve sandhed....

 11. Synthesis of single crystal manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS) nanostructures with tunable tunnels and shapes.

  Science.gov (United States)

  Li, Wei-Na; Yuan, Jikang; Gomez-Mower, Sinue; Sithambaram, Shantakumar; Suib, Steven L

  2006-02-23

  A new and facile route is reported to manipulate the self-assembly synthesis of hierarchically ordered Rb-OMS-2 and pyrolusite with an interesting flowerlike morphology by a direct and mild reaction between rubidium chromateand manganese sulfate without any organic templates. The crystal forms, morphologies, and tunnel sizes of the obtained OMS materials can be controlled. A mechanism for the growth of manganese dioxides with flowerlike architectures was proposed. The obtained products exhibit potential for use in catalysis and other applications.

 12. STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, OMS pod leak repair at KSC

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  At the Kennedy Space Center (KSC), Rockwell manufacturing engineering specialist Claude Willis (left) and Rockwell manufacturing supervisor George Gallagher begin installation of a 'clamshell' device in the left orbital maneuvering system (OMS) pod reaction control system (RCS) of Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103. Gallagher performed the OMS pod nitric acid oxidizer leak repair operation using the two newly cut access ports in the Orbiter's aft bulkhead.

 13. This Whole World Is OM: Song, Soteriology, and the Emergence of the Sacred Syllable

  OpenAIRE

  Moore Gerety, Finnian McKean

  2015-01-01

  This study explores the emergence of OM, the Sanskrit mantra and critically ubiquitous "sacred syllable" of South Asian religions. Although OM has remained in active practice in recitation, ritual, and meditation for the last three thousand years, and its importance in Hindu, Buddhist, and Jain traditions is widely acknowledged, the syllable's early development has received little attention from scholars. Drawing on the oldest textual corpus in South Asia, the Vedas, I survey one thousand yea...

 14. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 15. Børn med ADHD skaber øget konflikt om morgenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette

  2017-01-01

  Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html......Dækning af ny forskning fra videnskabelige præsentationer på den femte Internationale ADHD Congress i Vancouver, 2017. http://propatienter.dk/sygdomme/psyken/280-born-med-adhd-skaber-oget-konflikt-om-morgenen.html...

 16. Nuclear fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets - Gravimetric method

  International Nuclear Information System (INIS)

  2008-01-01

  This International Standard describes a method for determining the oxygen-to-metal (O/M) ratio in mixed uranium-plutonium oxide pellets. The (U,Pu)O 2 x sample is submitted to controlled oxidation-reduction under thermodynamic conditions designed to change the O/M ratio to a value of 2,000. The initial stoichiometric deviation, X, is determined from the sample mass difference before and after heat treatment

 17. Recent debates in philosophy of management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rendtorff, Jacob Dahl

  2013-01-01

  In this chapter, we examine legitimacy in relation to recent debates on the philosophy of management and corporations that have emerged to deal with the decline of Protestant ethics. On this basis, we discuss the concepts of corporate citizenship and the good citizen corporations as recent efforts...

 18. Israel debates raising commitment to CERN

  CERN Multimedia

  Watzman, H

  2000-01-01

  Israel's science ministry is debating whether to apply for full membership of CERN since the 1992 agreement allowing Israel observer status is about to expire. Israeli physicists are pushing for full membership for political as well as scientific reasons (1 page).

 19. Senate begins clean air legislation debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yates, M.

  1990-01-01

  This article reports on Senate debate on the Clean Air Act Amendments of 1989. Topics include acid rain provisions, administration objections, costs of the bill including disparity of costs in different regions and cost-sharing proposals, and the effects the current energy policy will have on the bill. Presidential, Senate, and subcommittee views on the bill are presented

 20. Similarity Arguments in the Genetic Modification Debate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Andreas

  2017-01-01

  In the ethical debate on genetic modification (GM), it is common to encounter the claim that some anti-GM argument would also apply an established, ethically accepted technology, and that the anti-GM argument is therefore unsuccessful. The paper discusses whether this argumentative strategy, the ...

 1. MO-FG-BRB-01: Debater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bayouth, J.

  2016-01-01

  Building on the energy and excitement of Washington DC in a presidential election year, AAPM will host its own Presidential Debate to better understand the views of the AAPM membership! Past presidents of the AAPM, Drs. Bayouth, Hazle, Herman, and Seibert, will debate hot topics in medical physics including issues facing education, professional practice, and the advancement of science. The moderators, Drs. Brock and Stern, will also draw in topics from Point-Counterpoint articles from the Medical Physics Journals. Wrapping up the debate, the audience will have the opportunity to question the candidates in a town hall format. At the conclusion of this lively debate, the winner will be decided by the audience, so bring your Audience Response Units! Be part of Medical Physics - Decision 2016! Learning Objectives: Understand AAPM members’ views and opinions on issues facing medical physics education Learn AAPM members’ views and opinions on issues facing professional practice Identify AAPM members’ view and opinions on issues facing the advancement of science in medical physics J. Bayouth, Funding support from NCI;Scientific Advisory Board member - ViewRay

 2. The GM foods debate in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scholderer, Joachim

  2005-01-01

  The debate on genetically modified (GM) foods has been led on multiple levels in Europe, including such diverse frames of reference as economic policy and international trade, environmental risk, bioethics, consumer protection and food safety. The shifting frames of reference are traced over...

 3. Bioethics and the Stem Cell Research Debate

  Science.gov (United States)

  Shapiro, Robyn S.

  2006-01-01

  Bioethics--the study of ethical issues in science and medicine--has grown to become a significant academic and service-oriented discipline with its own research centers, conferences, journals, and degree programs. As these issues have moved to the center of public debate, the law has assumed an increasingly important place in the discipline of…

 4. Twitter Gets Favorited in the Education Debate

  Science.gov (United States)

  Supovitz, Jonathan

  2015-01-01

  The author describes how the interactive study of social media's effect on the Common Core debate was designed and executed. Important findings from the study were: 1) We live in an increasingly interconnected social world. 2) Media has evolved over the last half century from a passive system dominated by a few central opinion makers to the…

 5. Debate, Research on E-Cigarettes Continues

  Science.gov (United States)

  Since they first began to be sold in North America in the mid-2000s, electronic cigarettes have been the subject of intense debate. NCI's Dr. Michele Bloch recently presented an update on some of the issues surrounding e-cigarettes.

 6. Teaching Group Work with "The Great Debaters"

  Science.gov (United States)

  Moe, Jeffry; Autry, Linda; Olson, Joann S.; Johnson, Kaprea F.

  2014-01-01

  An experiential learning activity, based on the film "The Great Debaters" (Washington, D., 2007), was used during a group work class. Description and preliminary evaluation of the activity is provided, including analysis of participant scores on the group leader self-efficacy instrument at multiple points. Implications and future…

 7. Greenhouse effect: a much debate question

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lenoir, Y.

  1992-01-01

  After a two year inquiry, a french research worker has denounced the official thesis of a growth of greenhouse effect. This paper gives the point of view of the author on climatic change and opens the debate with two another experts

 8. Using Role Play to Debate Animal Testing

  Science.gov (United States)

  Agell, Laia; Soria, Vanessa; Carrió, Mar

  2015-01-01

  The use of animals in biomedical research is a socio-scientific issue in which decision-making is complicated. In this article, we describe an experience involving a role play activity performed during school visits to the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) to debate animal testing. Role playing games require students to defend different…

 9. MO-FG-BRB-03: Debater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Herman, M.

  2016-01-01

  Building on the energy and excitement of Washington DC in a presidential election year, AAPM will host its own Presidential Debate to better understand the views of the AAPM membership! Past presidents of the AAPM, Drs. Bayouth, Hazle, Herman, and Seibert, will debate hot topics in medical physics including issues facing education, professional practice, and the advancement of science. The moderators, Drs. Brock and Stern, will also draw in topics from Point-Counterpoint articles from the Medical Physics Journals. Wrapping up the debate, the audience will have the opportunity to question the candidates in a town hall format. At the conclusion of this lively debate, the winner will be decided by the audience, so bring your Audience Response Units! Be part of Medical Physics - Decision 2016! Learning Objectives: Understand AAPM members’ views and opinions on issues facing medical physics education Learn AAPM members’ views and opinions on issues facing professional practice Identify AAPM members’ view and opinions on issues facing the advancement of science in medical physics J. Bayouth, Funding support from NCI;Scientific Advisory Board member - ViewRay

 10. MO-FG-BRB-04: Debater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seibert, J.

  2016-01-01

  Building on the energy and excitement of Washington DC in a presidential election year, AAPM will host its own Presidential Debate to better understand the views of the AAPM membership! Past presidents of the AAPM, Drs. Bayouth, Hazle, Herman, and Seibert, will debate hot topics in medical physics including issues facing education, professional practice, and the advancement of science. The moderators, Drs. Brock and Stern, will also draw in topics from Point-Counterpoint articles from the Medical Physics Journals. Wrapping up the debate, the audience will have the opportunity to question the candidates in a town hall format. At the conclusion of this lively debate, the winner will be decided by the audience, so bring your Audience Response Units! Be part of Medical Physics - Decision 2016! Learning Objectives: Understand AAPM members’ views and opinions on issues facing medical physics education Learn AAPM members’ views and opinions on issues facing professional practice Identify AAPM members’ view and opinions on issues facing the advancement of science in medical physics J. Bayouth, Funding support from NCI;Scientific Advisory Board member - ViewRay

 11. MO-FG-BRB-02: Debater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hazle, J.

  2016-01-01

  Building on the energy and excitement of Washington DC in a presidential election year, AAPM will host its own Presidential Debate to better understand the views of the AAPM membership! Past presidents of the AAPM, Drs. Bayouth, Hazle, Herman, and Seibert, will debate hot topics in medical physics including issues facing education, professional practice, and the advancement of science. The moderators, Drs. Brock and Stern, will also draw in topics from Point-Counterpoint articles from the Medical Physics Journals. Wrapping up the debate, the audience will have the opportunity to question the candidates in a town hall format. At the conclusion of this lively debate, the winner will be decided by the audience, so bring your Audience Response Units! Be part of Medical Physics - Decision 2016! Learning Objectives: Understand AAPM members’ views and opinions on issues facing medical physics education Learn AAPM members’ views and opinions on issues facing professional practice Identify AAPM members’ view and opinions on issues facing the advancement of science in medical physics J. Bayouth, Funding support from NCI;Scientific Advisory Board member - ViewRay

 12. Orphan Drug Debate: A Cheat Sheet.

  Science.gov (United States)

  Patel, Krishna R

  2017-06-01

  In some respects, the 1983 Orphan Drug Act is a success story. But high prices and allegations that some drug companies have twisted the law to their advantage have made it controversial. Here are some of the main points in the debate.

 13. Debates over School Shutdowns Heating Up

  Science.gov (United States)

  Zubrzycki, Jaclyn

  2012-01-01

  As school closures are increasingly used as a remedy to budget woes and a solution to failing schools in many cities, debates are intensifying about their effect on student performance and well-being, on district finances, and on communities and the processes districts use to choose which schools will be shuttered. Student and parent groups in…

 14. Beyond the Virtues-Principles Debate.

  Science.gov (United States)

  Keat, Marilyn S.

  1992-01-01

  Indicates basic ontological assumptions in the virtues-principles debate in moral philosophy, noting Aristotle's and Kant's fundamental ideas about morality and considering a hermeneutic synthesis of theories. The article discusses what acceptance of the synthesis might mean in the theory and practice of moral pedagogy, offering examples of…

 15. Evolution: Don't Debate, Educate.

  Science.gov (United States)

  Bybee, Rodger W.

  2000-01-01

  Discusses controversy over the teaching of biological evolution and other scientific ideas such as Big Bang theory. Recommends that teachers avoid debating creationists, help students develop a greater understanding and appreciation for science as a way of explaining the natural world, and emphasize inquiry and the nature of science. (Contains 19…

 16. Reframing the English Grammar Schools Debate

  Science.gov (United States)

  Morris, Rebecca; Perry, Thomas

  2017-01-01

  In October 2015 the Department for Education (DfE) permitted a grammar school in Tonbridge, Kent, to open up an annexe in Sevenoaks, 10 miles away. Amidst claims that the annexe was essentially a new grammar school, the decision reignited an old debate about the value of academically-selective "grammar" schools in England. The intensity…

 17. Innovate or perish: The RSM Insight debate

  OpenAIRE

  Gilbert, Russell

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Although innovation is one the hottest management topics of the 21st century, very few firms excel at it. Here, in the first RSM Insight debate, three of the school’s leading management scholars discuss how firms should approach the subject of innovation and what it takes to be successful at it.

 18. Innovate or perish : The RSM Insight debate

  NARCIS (Netherlands)

  R. Gilbert (Russell)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Although innovation is one the hottest management topics of the 21st century, very few firms excel at it. Here, in the first RSM Insight debate, three of the school’s leading management scholars discuss how firms should approach the subject of innovation and what

 19. Research: Online Debate, Not Angry But Neutral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard; Hartley, Jannie Møller

  2015-01-01

  Social media debate has a bad reputation. Often described as meaningless, rude and derogatory, in extreme cases virtual disagreements have even led to threats and violence in the real world. Female politicians, in particular, have been targeted by trolls and subject to slander and vitriol. Yet new...

 20. Gun Control: The Debate and Public Policy.

  Science.gov (United States)

  Watkins, Christine

  1997-01-01

  Provides an overview and background information on the debate over gun control, as well as several teaching ideas. Handouts include a list of related topics drawn from various disciplines (economics, U.S. history), seven arguments for and against gun control, and a set of policy evaluation guidelines. (MJP)

 1. Debating Diversity: Ethics and Controversial Public Issues

  Science.gov (United States)

  Darr, Christopher R.

  2016-01-01

  Courses: Ethics, Organizational Communication, Political Communication. Objectives: After completing this unit activity, students should be able to (1) apply multiple ethical perspectives to real-world diversity issues in a debate format, and (2) explain the role of informational and social category diversity in current controversies.

 2. The Net Neutrality Debate: The Basics

  Science.gov (United States)

  Greenfield, Rich

  2006-01-01

  Rich Greenfield examines the basics of today's net neutrality debate that is likely to be an ongoing issue for society. Greenfield states the problems inherent in the definition of "net neutrality" used by Common Cause: "Network neutrality is the principle that Internet users should be able to access any web content they choose and…

 3. Teacher-Pay Experiments Mounting Amid Debate

  Science.gov (United States)

  Olson, Lynn

  2007-01-01

  The debate over linking teacher pay to student test scores that ignited on Capitol Hill recently underscores the growing momentum--and continued controversy--behind tying what teachers earn to what students learn. Both the National Education Association and the American Federation of Teachers came out swinging against language in a draft bill for…

 4. Social partners debate collective agreement system

  NARCIS (Netherlands)

  van het Kaar, R.

  2013-01-01

  Worries about levels of union membership have prompted debates on the collective bargaining system in the Netherlands. Governments have supported collective bargaining but the current Minister for Employment has stressed the need to enlarge the social base of the system and has sought advice from

 5. Anatomy of the human orbital muscle (OM): Features of its detailed topography, syntopy and morphology.

  Science.gov (United States)

  Wilden, Andre; Feiser, Janna; Wöhler, Aliona; Isik, Zeynep; Bendella, Habib; Angelov, Doychin N

  2017-05-01

  The human orbital muscle (OM) is not readily accessible during ordinary anatomical teaching because of insufficient time and difficulties encountered in the preparation. Accordingly, its few anatomical descriptions are supported only by drawings, but not by photographs. The aim of this study was to present OM in dissected anatomic specimens in more detail. Following microscope-assisted dissection, its location, syntopy and morphology were analyzed in 88 orbits of 51 cadavers. Together with the periorbital connective tissue OM filled the infraorbital fissure (IOF) and extended back to the cavernous sinus. As a new finding, we here report that in 34% of the orbits we observed OM-fibers, which proceeded from IOF caudally to the facies infratemporalis of the maxilla. OM had a mean width of 4±1mm, a mean length of 22±5mm and its mean mass was 0.22±0.19g. The subsequent histological analysis of all specimens showed features of smooth muscle tissue: long, spindle-like cells with a centrally located cell nucleus (hematoxylin-eosin staining) which were innervated by tyrosine-hydroxylase immunopositive adrenergic fibers. We conclude that precise knowledge on OM might be very helpful not only to students in medicine and dentistry during anatomical dissection courses, but also to head and neck surgeons, ear-nose-throat specialists and neurosurgeons working in this field. Copyright © 2017 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 6. Is Dance a Sport?: A Twenty-First-Century Debate

  Science.gov (United States)

  Guarino, Lindsay

  2015-01-01

  This article discusses a new debate which has emerged for dancers. For many years dancers debated dance as art versus entertainment. This age-old debate still exists without a consensus, yet there is suddenly a new generation of dancers with a fresh debate. Legions of young performers are fervently proclaiming that their dance is actually a sport.…

 7. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 8. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 9. Remarkable promotion effect of trace sulfation on OMS-2 nanorod catalysts for the catalytic combustion of ethanol.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jie; Zhang, Changbin; He, Hong

  2015-09-01

  OMS-2 nanorod catalysts were synthesized by a hydrothermal redox reaction method using MnSO4 (OMS-2-SO4) and Mn(CH3COO)2 (OMS-2-AC) as precursors. SO4(2-)-doped OMS-2-AC catalysts with different SO4(2-) concentrations were prepared next by adding (NH4)2SO4 solution into OMS-2-AC samples to investigate the effect of the anion SO4(2-) on the OMS-2-AC catalyst. All catalysts were then tested for the catalytic oxidation of ethanol. The OMS-2-SO4 catalyst synthesized demonstrated much better activity than OMS-2-AC. The SO4(2-) doping greatly influenced the activity of the OMS-2-AC catalyst, with a dramatic promotion of activity for suitable concentration of SO4(2-) (SO4/catalyst=0.5% W/W). The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), NH3-TPD and H2-TPR techniques. The results showed that the presence of a suitable amount of SO4(2-) species in the OMS-2-AC catalyst could decrease the Mn-O bond strength and also enhance the lattice oxygen and acid site concentrations, which then effectively promoted the catalytic activity of OMS-2-AC toward ethanol oxidation. Thus it was confirmed that the better catalytic performance of OMS-2-SO4 compared to OMS-2-AC is due to the presence of some residual SO4(2-) species in OMS-2-SO4 samples. Copyright © 2015. Published by Elsevier B.V.

 10. BAFF/APRIL system in pediatric OMS: relation to severity, neuroinflammation, and immunotherapy.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Travelstead, Anna L; Colliver, Jerry A; Ness, Jayne M; Ransohoff, Richard M

  2013-01-16

  B-cell dysregulation has been implicated but not fully characterized in pediatric opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), a neuroblastoma-associated neuroinflammatory disorder. To assess the role of B-cell activating factor (BAFF) and a proliferation-inducing ligand (APRIL), two critical B cell-modulating cytokines, as potential biomarkers of disease activity and treatment biomarkers in OMS. Soluble BAFF and APRIL were measured in cerebrospinal fluid (CSF) and serum by ELISA in 433 children (296 OMS, 109 controls, 28 other inflammatory neurological disorders (OIND)). BAFF-R receptors on circulating CD19+ B cells were measured by flow cytometry. A blinded scorer rated motor severity on the OMS Evaluation Scale. Immunotherapies were evaluated cross-sectionally and longitudinally. The mean CSF BAFF concentration, which was elevated in untreated OMS and OIND, correlated with OMS severity category (P = 0.006), and reduction by adrenocorticotropic hormone or corticotropin (ACTH) (-61%) or corticosteroids (-38%) was seen at each level of severity. In contrast, CSF APRIL was normal in OMS and OIND and unaffected by immunotherapy. When the entire OMS dataset was dichotomized into 'high' versus 'normal' CSF BAFF concentration, the phenotype of the high group included greater motor severity and number of CSF oligoclonal bands, and a higher concentration of inflammatory chemokines CXCL13 and CXCL10 in CSF and CXCL9 and CCL21 in serum. Serum APRIL was 6.7-fold higher in the intravenous immunoglobulins (IVIg) group, whereas serum BAFF was 2.6-fold higher in the rituximab group. The frequency of B cell BAFF-R expression was similar in untreated and treated OMS. Longitudinal studies of CSF BAFF revealed a significant decline in ACTH-treated patients (with or without rituximab) (P OMS displayed heterogeneity in CSF BAFF expression, which met many but not all criteria as a potential biomarker of disease activity. We speculate that CSF BAFF may have more utility in a biomarker panel

 11. A public debate on nuclear? A first assessment of the two EPR and wastes debates organised by the Public Debate National Commission

  International Nuclear Information System (INIS)

  2006-01-01

  After a presentation of the organisation, the background and the participants of both debates (about the EPR and about nuclear wastes), this publication reports the conclusions published by those who organized these debates, extracts of interventions, work-group reports. These interventions, debates and work-groups were dealing with the industrial policy and the maintaining of abilities, the EPR safety. Other contributions are discussing the content of this kind of debates

 12. Geen debat zonder publiek : het internationale debat over synthetische biologie ontleed

  NARCIS (Netherlands)

  Stemerding, D.; Est, van Q.C.

  2013-01-01

  Dit rapport brengt het internationaal opgekomen debat in kaart over synthetische biologie in vier verschillende landen: de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De beschrijving richt zich op vier onderscheiden discoursen in maatschappelijke debatten over nieuwe

 13. Great nuclear debate: German--American disagreements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaiser, K.

  1978-01-01

  The post-war international consensus on nuclear nonproliferation has been eroding because of the debate over actions taken by some countries and because of the U.S. response with a unilateral change in nuclear policy. The chronology of developments is traced, noting that the 1973--74 oil crisis, India's nuclear explosion in 1974, and the exchange of Brazilian uranium for German technology all had a major role in the policy controversy. New nonproliferation proposals by the Carter administration, by precipitating debate between those wanting tighter export controls and those with nuclear commercial interests, also introduced several foreign-relations problems because of the emphasis on international agreements and a technological approach. The U.S. is credited with taking a constructive step to correct the inadequacies of the present policies and exerting pressure for global involvement in reassessing the rules on armaments and proliferation. Significant U.S. leadership could also take the form of lower energy consumption

 14. The structure of the climate debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tol, Richard S.J.

  2017-01-01

  First-best climate policy is a uniform carbon tax which gradually rises over time. Civil servants have complicated climate policy to expand bureaucracies, politicians to create rents. Environmentalists have exaggerated climate change to gain influence, other activists have joined the climate bandwagon. Opponents to climate policy have attacked the weaknesses in climate research. The climate debate is convoluted and polarized as a result, and climate policy complex. Climate policy should become easier and more rational as the Paris Agreement has shifted climate policy back towards national governments. Changing political priorities, austerity, and a maturing bureaucracy should lead to a more constructive climate debate. - Highlights: • Strong discrepancy between ideal and actual climate policy explained by incentives of policy-makers. • Paris Agreement allows for greater emphasis on national climate policies. • Shifting priorities and maturing bureaucracies allows climate policies to focus on greenhouse gas emission reduction.

 15. Psychopathy and Personality: Advances and Debates.

  Science.gov (United States)

  Miller, Joshua D; Lynam, Donald R

  2015-12-01

  Nine original articles comprise this special issue of the Journal of Personality addressing personality-based perspectives of psychopathy. In this introduction to the special issue, we review five advances and areas of agreement that are highlighted across the articles, including the utility of trait perspectives to psychopathy, the emergence of a prototypical trait profile of psychopathy, the importance of recognizing earlier developmental manifestations of psychopathy, the ongoing study and revelation of the basic neural underpinnings of psychopathy, and the important theoretical and empirical association between psychopathy and antisocial behavior. At the same time, several important debates remain, which are also highlighted in the special issue's articles. These debates center around the necessity and sufficiency of certain psychopathy traits, the role of traits alternatively labeled stable Extraversion, fearless dominance, or boldness, and the validity and utility of separating psychopathy from Machiavellianism as is done in research on the Dark Triad. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 16. Moving research beyond the spanking debate.

  Science.gov (United States)

  MacMillan, Harriet L; Mikton, Christopher R

  2017-09-01

  Despite numerous studies identifying a broad range of harms associated with the use of spanking and other types of physical punishment, debate continues about its use as a form of discipline. In this commentary, we recommend four strategies to move the field forward and beyond the spanking debate including: 1) use of methodological approaches that allow for stronger causal inference; 2) consideration of human rights issues; 3) a focus on understanding the causes of spanking and reasons for its decline in certain countries; and 4) more emphasis on evidence-based approaches to changing social norms to reject spanking as a form of discipline. Physical punishment needs to be recognized as an important public health problem. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Gilles Deleuze and the contemporary biopolitical debate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Antonelli

  2015-09-01

  Full Text Available The present work is a research on Gilles Deleuze’s contribution to the contemporary biopolitical debate. To begin with, we analyze his interpretation of Foucault’s conception of biopolitics, especially the vitalist matrix of his reading, and we examine its impact on the distinction between “biopower” and “biopolitics” according to certain authors (Lazzarato, Negri, Revel. We then reveal the presence of deleuzian notions in other perspectives (the “impersonal” in Esposito, the “society of control” in Negri. Finally, we propose renewing the fundamental tensions of the debate on Life, Politics, Language and the Condition of Man, based on concepts elaborated by Deleuze

 18. Fatal exit the automotive black box debate

  CERN Document Server

  Kowalick, Tom

  2005-01-01

  "Fatal Exit: The Automotive Black Box Debate cuts through thirty years of political wrangling and institutional biases to provide an argument for the Motor Vehicle Event Data Recorder (MVEDR). This automotive equivalent of an airplane's flight recorder or black box is intended to solve the mysteries of car crashes and improve the safety of our roads. The reader is taken inside the automotive industry and the government highway safety establishment to foster an understanding of the politics and the positions on all sides of this safety debate. The author takes an unbiased approach, chronologically presenting each argument and uncovering the agendas and mandates of each of the stakeholders." "This publication is essential reading for all consumers who need to have their voices heard on this critical issue, as well as for attorneys, public safety advocates, public policy administrators, engineers, automotive professionals, journalists, and insurance executives."--Jacket.

 19. Clearing the Waters of the Fracking Debate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernstoff, Alexi; Ellis, Brian R.

  2013-01-01

  reserves, but instead, to highlight similar environmental challenges presented by other industrial activities. Many research and knowledge gaps remain regarding the ultimate impact of high volume hydraulic fracturing on the environment, however, the high profile nature of the fracking debate can help raise......Much of the debate on “fracking” in the United States is fueled by poor communication among stakeholders. Information in the public sphere may be provided by biased sources, and complicated academic research is often misinterpreted by media sources. The goal of this review is to provide an open......-access source for a non-technical audience that facilitates a balanced discussion on the complex topics related to hydraulic fracturing and its impact on water resources. The limited information available suggests that many of the environmental concerns related to hydraulic fracturing activities may be similar...

 20. Adjuvant treatment with the bacterial lysate (OM-85 improves management of atopic dermatitis: A randomized study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Bodemer

  Full Text Available Environmental factors play a major role on atopic dermatitis (AD which shows a constant rise in prevalence in western countries over the last decades. The Hygiene Hypothesis suggesting an inverse relationship between incidence of infections and the increase in atopic diseases in these countries, is one of the working hypothesis proposed to explain this trend.This study tested the efficacy and safety of oral administration of the bacterial lysate OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®, in the treatment of established AD in children.Children aged 6 months to 7 years, with confirmed AD diagnosis, were randomized in a double-blind, placebo-controlled trial to receive, in addition to conventional treatment with emollients and topical corticosteroids, 3.5mg of the bacterial extract OM-85 or placebo daily for 9 months. The primary end-point was the difference between groups in the occurrence of new flares (NF during the study period, evaluated by Hazard Ratio (HR derived from conditional Cox proportional hazard regression models accounting for repeated events.Among the 179 randomized children, 170 were analysed, 88 in the OM-85 and 82 in the placebo group. As expected most children in both treatment groups experienced at least 1 NF during the study period (75 (85% patients in the OM-85 group and 72 (88% in the placebo group. Patients treated with OM-85 as adjuvant therapy had significantly fewer and delayed NFs (HR of repeated flares = 0.80; 95% confidence interval (CI: 0.67-0.96, also when potential confounding factors, as family history of atopy and corticosteroids use, were taken into account (HR = 0.82; 95% CI: 0.69-0.98. No major side effect was reported, with comparable and good tolerability for OM-85 and placebo.Results show an adjuvant therapeutic effect of a well standardized bacterial lysate OM-85 on established AD.

 1. The Debate over eHealth

  CERN Document Server

  Gaddi, Antonio Vittorino

  2014-01-01

  The future of eHealth and telemedicine has recently become a much debated and controversial subject. It is widely believed that eHealth will play an increasingly important role in shaping healthcare systems in the twenty-first century. The rising burden of chronic diseases and the potential of eHealth for cutting costs and improving quality and safety of health services make eHealth a great opportunity for providing more efficient health care.

 2. Publicity, news content, and cultural debate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard Kristensen, Nete; From, Unni

  2015-01-01

  Taking our point of departure in mediatization theory (Hjarvard, 2013; Lundby, 2009; Schulz, 2004), we analyse the interwoven communicative forms of the film industry and the printed press as they are expressed in the coverage of three blockbusters in Danish newspapers – Ben-Hur (1959/62); Batman...... stimulate socio-cultural debate, at the same time as the portrayal of blockbuster movie events and their directors and actors at-tracts media audiences, serving as entertainment, service as well as enlightenment....

 3. Current debates over nosology of somatoform disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amlan K Jana

  2012-01-01

  Full Text Available There is a wide debate among the researchers and clinicians over the diagnostic categories subsumed under the rubric of somatoform disorders (SDs. Recent proposals vary from radical views that call for removing this category altogether to the conservative views that suggests cosmetic changes in the diagnostic criteria of SDs. We have the reviewed the relevant literature through PUBMED search supplemented with manual search on current concepts of SD.

 4. Inactivation of Anandamide Signaling: A Continuing Debate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wael E. Houssen

  2010-10-01

  Full Text Available Since the first endocannabinoid anandamide was identified in 1992, extensive research has been conducted to characterize the elements of the tightly controlled endocannabinoid signaling system. While it was established that the activity of endocannabinoids are terminated by a two-step process that includes cellular uptake and degradation, there is still a continuing debate about the mechanistic role of these processes in inactivating anandamide signals.

 5. Canadian natural gas price debate : TCGS view

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnson, J.

  1998-01-01

  Issues regarding the Alberta supply of natural gas were debated. Factors considered include pipeline expansions, storage and foreign exchange. The influence of NYMEX was also cited as an important determinant of gas pricing. Currently, the Western Canada Sedimentary Basin's (WCSB) market share is 22 per cent of the North American demand. The WCSB extends through Alberta, British Columbia, Saskatchewan, the Northwest Territories and the Yukon. The Basin's estimated reserves at the end of 1996 were 65 TCF. tabs., figs

 6. The nuclear debate - examination of the issues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ellington, H.I.; Addinall, E.

  1981-01-01

  Issues examined in a package of educational exercises, written by the present authors, entitled The Nuclear Debate are discussed. The three sections are entitled: (1) Does Britain really need nuclear power. (2) What sort of nuclear power programme would be best suited to meeting Britain's future energy needs. (3) Is nuclear power socially and environmentally acceptable in an open society such as Britain (alleged dangers to workers, dangers to the general public, and genetic hazards, political freedom and proliferation issues). (U.K.)

 7. Om hringbrot og våbendanse i islandsk tradition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aðalheiður Guðmundsdóttir

  2010-11-01

  Full Text Available By using those sources traditionally referred to, as well as introducing a number of new ones, the article seeks to shed light on weapon dances within the Nordic countries, placing them in a European context, the intention being to strengthenthe basis for further research into this area within the field of Nordic dance studies and history. Until now, the shortage of material has made it difficult for scholars to place potential Nordic weapon dances within the context of comparabletraditions known elsewhere in Europe. The purpose of this article is to attempt to fill this gap to some degree by presenting relevant material of a different kind.In order to demonstrate that weapon dances belong to a deep-rooted tradition of dances and games in Northern Europe, some ancient pictorial sources are exhibitedand explained. Furthermore, Icelandic sources that shed new light on the coherence of medieval weapon dances are revealed. The Icelandic material, in other words sources which indicate that people in Iceland knew or knew ofweapon dances, are of two different kinds: they indicate first of all that Icelanders used to take part in a dance called hringbrot, a dance which appears to be very similar to descriptions of weapon dances of other nations. Secondly, it seems thatthey created and preserved in their manuscripts drawings that indicate that they knew about weapon dances as early as in the fourteenth and fifteenth centuries.The additional material presented here, which is substantial, is now being analyzed and has a valuable contribution to make to the debate concerning Nordic weapon dances. By putting the Icelandic material in connection with more traditional sources from Northern Europe, and in the broader context of Mid andWestern Europe, we should be able to increase our understanding of the context and development of weapon dances.

 8. The German Debate on Tactical Nuclear Weapons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meier, Olivier

  2008-01-01

  This report analyses the debate in Germany about tactical nuclear weapons deployments in Europe. It is mainly based on interviews conducted with senior officials from the German Federal Foreign Ministry, the Federal Ministry of Defence, senior members of Parliament as well as experts from research institutes and think-tanks. The interviews focused on the more recent past in the German debate as well as the future of tactical nuclear weapon deployments in Germany and Europe. The report concludes that while a change of Germany's position on tactical nuclear weapons is unlikely to change in the short-term, several developments will make it unlikely that the continued involvement of Germany in NATO nuclear sharing will have to be debated in the medium term. Should the next Parliamentary elections, which will take place in 2009 at the latest, result in a Social Democrat-led government, a push for a reduction of Germany's involvement in NATO nuclear sharing appears possible. A conservative-led government is likely to maintain the nuclear status quo within NATO

 9. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 10. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 11. Solar PV O&M Standards and Best Practices – Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 12. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år......Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 13. Key role of CXCL13/CXCR5 axis for cerebrospinal fluid B cell recruitment in pediatric OMS.

  Science.gov (United States)

  Pranzatelli, Michael R; Tate, Elizabeth D; McGee, Nathan R; Travelstead, Anna L; Ransohoff, Richard M; Ness, Jayne M; Colliver, Jerry A

  2012-02-29

  To study aberrant B cell trafficking into the CSF in opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS), chemoattractants CXCL13 and CXCL12, and B cell frequency and CXCR5 expression, were evaluated. CSF CXCL13 concentration and the CSF/serum ratio were higher in untreated OMS than controls, related directly to OMS severity and inversely to OMS duration, and correlated with CSF B cell frequency and oligoclonal bands. CXCL12 showed the opposite pattern. Selective accumulation of CXCR5+ memory B cells in CSF was found. In ACTH-treated OMS, CXCL13, but not CXCL12, was lower. These data implicate the chemokine/chemoreceptor pair CXCL13/CXR5 in B cell recruitment to the CNS in OMS. CXCL13 and CXCL12 may serve as reciprocal biomarkers of disease activity, but CXCL13 also had utility as a treatment biomarker. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  CERN Multimedia

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 15. Gold nanoparticles on OMS-2 for heterogeneously catalyzed aerobic oxidative α,β-dehydrogenation of β-heteroatom-substituted ketones.

  Science.gov (United States)

  Yoshii, Daichi; Jin, Xiongjie; Yatabe, Takafumi; Hasegawa, Jun-Ya; Yamaguchi, Kazuya; Mizuno, Noritaka

  2016-12-06

  In the presence of Au nanoparticles supported on manganese oxide OMS-2 (Au/OMS-2), various kinds of β-heteroatom-substituted α,β-unsaturated ketones (heteroatom = N, O, S) can be synthesized through α,β-dehydrogenation of the corresponding saturated ketones using O 2 (in air) as the oxidant. The catalysis of Au/OMS-2 is truly heterogeneous, and the catalyst can be reused.

 16. Fortællinger om sorg og tab – når det personlige bliver socialt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund; Sandvik, Kjetil

  2016-01-01

  Vi fortæller om døden, om det at miste og føle sorg. Kulturhistorisk er litteratur, teater og malerkunst scener for netop dette emne. Som socialt fænomen ser vi dog ikke i samme omfang fortællinger om død, tab og sorg, eftersom emnet typisk har været anskuet som et privat anliggende. Bestemte...

 17. Effects of the Bacterial Extract OM-85 on Phagocyte Functions and the Stress Response

  Science.gov (United States)

  Baladi, S.; Kantengwa, S.; Donati, Y. R. A.; Polla, B. S.

  1994-01-01

  The effects of the bacterial extract OM-85 on the respiratory burst, intracellular calcium and the stress response have been investigated in human peripheral blood monocytes from normal donors. Activation of the respiratory burst during bacterial phagocytosis has been previously associated with heat shock/stress proteins synthesis. Whereas OM-85 stimulated superoxide production and increased Ca2+ mobilization, it fared to induce synthesis of classical HSPs. The lack of stress protein induction was observed even in the presence of iron which potentiates both oxidative injury and stress protein induction during bacterial phagocytosis. However OM-85 induced a 75–78 kDa protein, which is likely to be a glucose regulated protein (GRP78), and enhanced intracellular expression of interleukin-lβ precursor. PMID:18472933

 18. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 19. The cost-effectiveness of OM-85 in managing respiratory tract infections in China.

  Science.gov (United States)

  Xuan, Jianwei; Wang, Lijie; Yin, Hongjun; Xuan, Dennis; Zhou, Yan; Hu, Shanlian

  2015-03-01

  To demonstrate the health economic impact of OM-85, a bacterial lysates based immunostimulant, for its approved indications in China. A cost-effectiveness decision tree model was constructed comparing OM-85 with the best supportive care/placebo therapy for managing the acute exacerbation of chronic bronchitis and rhinosinusitis in the Chinese population. Clinical efficacy and adverse events (AE) data were included in the model based on a thorough literature review. All localized direct treatment costs, including drug cost, AE costs, and medical treatment costs for underlining diseases were included from a Chinese third party payer perspective. A Key Opinion Leaders (KOL) survey was conducted with 20 senior physicians specialized in respiratory, ENT, allergy, and immunology fields from tertiary hospitals in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, Shenyang, and Wuhan to validate the local treatment costs. Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) was calculated based on the above efficacy and cost information. OM-85 is a cost-effective therapy when compared with placebo (standard care). OM-85 can treat/prevent one additional full episode exacerbation of chronic bronchitis and one additional full episode exacerbation of rhinosinusitis with only additional costs of RMB 653 and RMB 1182.84, respectively. In comparison, each acute exacerbation of chronic bronchitis will cost RMB 4510.10, and each acute exacerbation of rhinosinuisitis will cost RMB 1807.21 in a Chinese clinical management setting. One-way sensitivity analyses were performed and the ICER result was demonstrated to be consistent. OM 85 reduces acute exacerbations among patients with chronic bronchitis and chronic rhinosinusitis when compared with Placebo (standard care). From a Chinese payer perspective, OM 85 is a cost-effective therapy in the clinical management of both chronic bronchitis and rhinosinusitis in the adult population.

 20. Enhanced oxidation of arsenite to arsenate using tunable K+ concentration in the OMS-2 tunnel.

  Science.gov (United States)

  Hou, Jingtao; Sha, Zhenjie; Hartley, William; Tan, Wenfeng; Wang, Mingxia; Xiong, Juan; Li, Yuanzhi; Ke, Yujie; Long, Yi; Xue, Shengguo

  2018-03-29

  Cryptomelane-type octahedral molecular sieve manganese oxide (OMS-2) possesses high redox potential and has attracted much interest in its application for oxidation arsenite (As(III)) species of arsenic to arsenate (As(V)) to decrease arsenic toxicity and promote total arsenic removal. However, coexisting ions such as As(V) and phosphate are ubiquitous and readily bond to manganese oxide surface, consequently passivating surface active sites of manganese oxide and reducing As(III) oxidation. In this study, we present a novel strategy to significantly promote As(III) oxidation activity of OMS-2 by tuning K + concentration in the tunnel. Batch experimental results reveal that increasing K + concentration in the tunnel of OMS-2 not only considerably improved As(III) oxidation kinetics rate from 0.027 to 0.102 min -1 , but also reduced adverse effect of competitive ion on As(III) oxidation. The origin of K + concentration effect on As(III) oxidation was investigated through As(V) and phosphate adsorption kinetics, detection of Mn 2+ release in solution, surface charge characteristics, and density functional theory (DFT) calculations. Experimental results and theoretical calculations confirm that by increasing K + concentration in the OMS-2 tunnel not only does it improve arsenic adsorption on K + doped OMS-2, but also accelerates two electrons transfers from As(III) to each bonded Mn atom on OMS-2 surface, thus considerably improving As(III) oxidation kinetics rate, which is responsible for counteracting the adverse adsorption effects by coexisting ions. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. The Belgium debate on tactical nuclear weapons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dumoulin, Andre

  2008-01-01

  This publication proposes a discussion about the opinions and positions of the various Belgium political actors and authorities regarding nuclear weapons. After a synthesis of several interviews with different actors, the author analyses the debate content, and more precisely the positions of peace movements, of the government, and of political parties. Several documents are proposed in appendix: a presentation of the evolution on Belgium nuclear missions, a government's answer to parliamentary resolutions regarding non-proliferation and nuclear disarmament, and a working paper submitted by Belgium, Norway and the Netherlands in the perspective of the 2005 Conference of Parties on the Non-Proliferation Treaty

 2. The debate over diagnosis related groups.

  Science.gov (United States)

  Spiegel, A D; Kavaler, F

  1985-01-01

  With the advent of the Prospective Payment System (PPS) using Diagnosis Related Groups (DRGs) as a classification method, the pros and cons of that mechanism have been sharply debated. Grouping the comments into categories related to administration/management, DRG system and quality of care, a review of relevant literature highlights the pertinent attitudes and views of professionals and organizations. Points constantly argued include data utilization, meaningful medical classifications, resource use, gaming, profit centers, patient homogeneity, severity of illness, length of stay, technology limitations and the erosion of standards.

 3. Liberal intolerance in European education debates

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Tore Vincents

  2017-01-01

  The reaction against non-western immigrants and especially Muslims has been analysed both in terms of an exclusionary civic nationalism and in terms of an assertive liberalism. Similar to exclusionary civic nationalism, assertive liberalism purports to defend liberal democratic principles...... by subdividing it into four categories of liberal intolerance and demonstrates this by analysing six national debates on the accommodation of cultural and religious diversity in education. The analysis indicates that the nature of liberal intolerance understood as the combination of the four categories...

 4. Debating Organ Procurement Policy Without Illusions.

  Science.gov (United States)

  Hippen, Benjamin

  2015-10-01

  In this perspective, I review and critique claims that the transplant waiting list overstates the demand for kidneys and correct a few mischaracterizations of some structural barriers to increasing rates of transplantation. The solutions to the shortage of organs proffered by opponents of financial incentives fail to account for a panoply of clinical, regulatory, and financial realities of transplantation centers in the United States in ways that undermine the thesis that a trial of financial incentives for organ procurement is not warranted at this time. I conclude with some personal pessimistic reflections on the progress of this debate. Copyright © 2015 National Kidney Foundation, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. The nuclear debate: ethics versus effectiveness

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lambert, D.

  2009-01-01

  Following some political maneuvering, a new debate on the future of nuclear deterrence is about to resurface. And a first deadline has been set by the need to restore the strategic balance between the United States and Russia before the START Treaty ends on 5 December 2009, as well as by preparation for the next NPT Review Conference. Perception of the main threat has changed, but so have concepts of deterrence. Far from outmoded, deterrence forms part of a broader vision in which realism has the edge over idealism. (author)

 6. The net neutrality debate on Twitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolf J. Schünemann

  2015-12-01

  Full Text Available The internet has been seen as a medium that empowers individual political actors in relation to established political elites and media gatekeepers. The present article discusses this “net empowerment hypothesis” and tests it empirically by analysing Twitter communication on the regulation of net neutrality. We extracted 503.839 tweets containing #NetNeutrality posted between January and March 2015 and analysed central developments and the network structure of the debate. The empirical results show that traditional actors from media and politics still maintain a central role.

 7. The political debate as public patrimony

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. José Cisneros Espinosa

  2006-01-01

  Full Text Available The following article establishes a critique to the prevalent conception of political communication by focusing on the concept of collective democracy, which is drawn from English political theory. This approach, proposed by David Mena PhD., a researcher from Universidad de las Americas, Puebla, in Mexico, is applied here to contrast the concept of political marketing with the notion of communication as a model for political participation through collective decision-making. Finally, in the conclusive section, the author emphasizes two ideas pointed out by Mena: first, the design of political campaigns as education promotion, and second, the notion of the political debate as a public good.

 8. National Debate and Public Confidence in Sweden

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lindquist, Ted

  2014-01-01

  Ted Lindquist, coordinator of the Association of Swedish Municipalities with Nuclear Facilities (KSO), closed the first day of conferences. He showed what the nuclear landscape was in Sweden, and in particular that through time there has been a rather good support from the population. He explained that the reason could be the confidence of the public in the national debate. On a more local scale, Ted Lindquist showed how overwhelmingly strong the support was in towns where the industry would like to operate long-term storage facilities

 9. Influence of activated carbon preloading by EfOM fractions from treated wastewater on adsorption of pharmaceutically active compounds.

  Science.gov (United States)

  Hu, Jingyi; Shang, Ran; Heijman, Bas; Rietveld, Luuk

  2016-05-01

  In this study, the preloading effects of different fractions of wastewater effluent organic matter (EfOM) on the adsorption of trace-level pharmaceutically active compounds (PhACs) onto granular activated carbon (GAC) were investigated. A nanofiltration (NF) membrane was employed to separate the EfOM by size, and two GACs with distinct pore structures were chosen for comparison. The results showed that preloading with EfOM substantially decreased PhAC uptake of the GACs; however, comparable PhAC adsorption capacities were achieved on GACs preloaded by feed EfOM and the NF-permeating EfOM. This indicates that: (1) the NF-rejected, larger EfOM molecules with an expectation to block the PhAC adsorption pores exerted little impact on the adsorbability of PhACs; (2) the smaller EfOM molecules present in the NF permeate contributed mainly to the decrease in PhAC uptake, mostly due to site competition. Of the two examined GACs, the wide pore-size-distributed GAC was found to be more susceptible to EfOM preloading than the microporous GAC. Furthermore, among the fourteen investigated PhACs, the negatively charged hydrophilic PhACs were generally subjected to a greater EfOM preloading impact. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Om veltalenhed på folkesproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 11. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 12. Gas-phase studies of AunOm+ interacting with carbon monoxide

  Science.gov (United States)

  Kimble, M. L.; Castleman, A. W.

  2004-04-01

  The results of reactions between preformed cationic gold oxide clusters and carbon monoxide have been investigated utilizing a fast-flow reactor mass spectrometer. From these studies, it was found that all AunOm+ produced in the cluster source disappeared with CO addition at the reactant gas inlet. Furthermore, with CO addition, intermediate peaks of the form AunOm(CO)x+ (n=1-2, m=0-3, x=0-2) were produced, with some of the species continuing to react at higher CO flows.

 13. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 14. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 15. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 16. Non-Toxic Orbiter Maneuvering System (OMS) and Reaction Control System

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.; Nicholson, Leonard S. (Technical Monitor)

  1999-01-01

  NASA is pursuing the technology and advanced development of a non-toxic (NT) orbital maneuvering system (OMS) and reaction control system (RCS) for shuttle upgrades, RLV, and reusable first stages. The primary objectives of the shuttle upgrades program are improved safety, improved reliability, reduced operations time and cost, improved performance or capabilities, and commonality with future space exploration needs. Non-Toxic OMS/RCS offers advantages in each of these categories. A non-toxic OMS/RCS eliminates the ground hazards and the flight safety hazards of the toxic and corrosive propellants. The cost savings for ground operations are over $24M per year for 7 flights, and the savings increase with increasing flight rate up to $44M per year. The OMS/RCS serial processing time is reduced from 65 days to 13 days. The payload capability can be increased up to 5100 Ibms. The non-toxic OMS/RCS also provides improved space station reboost capability up to 20 nautical miles over the current toxic system of 14 nautical miles. A NT OMS/RCS represents a clear advancement in the SOA over MMH/NTO. Liquid oxygen and ethanol are clean burning, high-density propellants that provide a high degree of commonality with other spacecraft subsystems including life support, power, and thermal control, and with future human exploration and development of space missions. The simple and reliable pressure-fed design uses sub-cooled liquid oxygen at 250 to 350 psia, which allows a propellant to remain cryogenic for longer periods of time. The key technologies are thermal insulation and conditioning techniques are used to maintain the sub-cooling. Phase I successfully defined the system architecture, designed an integrated OMS/RCS propellant tank, analyzed the feed system, built and tested the 870 lbf RCS thrusters, and tested the 6000 lbf OMS engine. Phase 11 is currently being planned for the development and test of full-scale prototype of the system in 1999 and 2000

 17. Debate on science and technology promotion for overcoming economic crisis

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-05-01

  This book records debate point and topic presentation of debate on science and technology promotion for overcoming economic difficulties which lists opening greeting, topic presentation such as innovation of national science technology system, sufficient supply and demand of science and engineering personnel, invigoration of technology research of corporation and general debate. This debate was held by the Policy Board of democratic and liberal party on 22 May 1990 in Press center.

 18. Chinese Debates on the Democratization Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peer Møller Christensen

  2014-12-01

  Full Text Available The new economic importance of the Chinese economy has created Chinese expectations that the country will be able to regain a political and cultural position in the world in accordance with this economic status. But for China to become a respected member of world society, one of the most severe obstacles is its, from a western perspective, undemocratic political system. The article describes the lively debate going on among Chinese intellectuals of diverse political-ideological convictions about what kind of democracy should be the model for China’s future political system. The liberally oriented intellectuals want a political system very much like American liberal constitutional democracy, while intellectuals on the left side of the political spectrum want a democracy with a clear socialist basis. Although Chinese intellectuals form a minority in society, these intellectual debates are sure to have influence on both public opinion and opinions and attitudes among political decision makers inside the Chinese Communist Party. Further investigations will have to establish to what degree the perceptions of China's political future and democratization are reflected in the political attitudes among the Chinese in general, and how they are perceived inside the confines of political decision making in the Chinese Communist Party. Only then will it be possible to answer the questions: "What kind of democracy do the Chinese want?" and "What kind of democracy are the Chinese going to get?"

 19. Debates about assisted suicide in Switzerland.

  Science.gov (United States)

  Burkhardt, Sandra; La Harpe, Romano

  2012-12-01

  Assisted suicide is allowed in 3 states of the United States (Oregon, Washington, Montana) but only if performed by a physician.On the opposite, in Switzerland, at the beginning of the 20th century, the Swiss Penal Code referred to assisted suicide in the context of honor or an unhappy love affair. It was only in 1985 that Exit Deutsche Schweiz (Exit for German-speaking Switzerland) "medically" assisted the first patient to end his life.Even if authorized by the Swiss law upon certain conditions, assisted suicide is subject to debates for ethical reasons. The Swiss Academy of Medical Sciences described directives to guide physicians on this difficult subject.Different studies showed an increase in the number of medical-assisted suicide in Switzerland since the 1990s. Now, this number seems to be quite stable. Assisted suicide is authorized in a few hospitals under strict conditions (especially when returning home is impossible).Thus, according to the Swiss law, any person could perform assisted suicide; this is essentially performed by 3 main associations, using pentobarbital on medical prescription as lethal substance.Generally speaking, the Swiss population is rather in favor of assisted suicide. Among politics, the debate has been tough until 2010, when the Federal Council decided not to modify the Swiss Penal Code concerning assisted suicide.

 20. Debate on class issue in contemporary sociology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonić Slobodan

  2008-01-01

  Full Text Available The contemporary debate on class issue within the sociology in English speaking countries focuses on two questions. The first question is whether the crisis of the Marxist class analysis, which arose as a consequence of weakening of class identity and class behavior, is at the same time a sign of crisis of sociological class conception. There are American, British and Australian sociologists whose answer to this question is affirmative. However, others have been claiming that the Marxist class analysis could be replaced by the Weberian concept of stratification. The second question in this debate is on the exploratory importance of class for sociological analysis. Some sociologists have been claiming that its explanatory capacity is exhausted. However, there are others who argue that classes remain one of the most important tools a modern sociologist has. Finally, this paper points to the third way of saving the class analysis. It is about focusing on collective identity and collective action of the members of "developed" professions, as a kind of "small" classes or "proto-classes".

 1. Revisiting the Seeming Unanimous Verdict on the Great Debate on ...

  African Journals Online (AJOL)

  The great debate on African Philosophy refers to the debate as to whether African Philosophy does exist or not. The debate aroused great interest among Philosophy scholars who were predominantly polarized into two opposing positions - those who denied the existence of African Philosophy and those who insisted on the ...

 2. A Debate and Decision-Making Tool for Enhanced Learning

  Science.gov (United States)

  López Garcia, Diego A.; Mateo Sanguino, Tomás de J.; Cortés Ancos, Estefania; Fernández de Viana González, Iñaki

  2016-01-01

  Debates have been used to develop critical thinking within teaching environments. Many learning activities are configured as working groups, which use debates to make decisions. Nevertheless, in a classroom debate, only a few students can participate; large work groups are similarly limited. Whilst the use of web tools would appear to offer a…

 3. The Dewey-Hutchins Debate: A Dispute over Moral Teleology

  Science.gov (United States)

  Johnston, James Scott

  2011-01-01

  In this essay, James Scott Johnston claims that a dispute over moral teleology lies at the basis of the debate between John Dewey and Robert M. Hutchins. This debate has very often been cast in terms of perennialism, classicism, or realism versus progressivism, experimentalism, or pragmatism. Unfortunately, casting the debate in these terms…

 4. Den professionsetiske matrix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ribers, Bjørn

  2013-01-01

  Etikken er en måde at beskrive pædagogisk faglighed på. De fleste vældfærdsprofessioner har efterhånden etableret etiske råd og etiske værdigrundlag. På det pædagogiske område har blandt andet fagforeningerne inddraget etikken som en del af deres dialog om professionsfaglighed. Centralt står etis...

 5. Make your point! debate for ESL/EFL students

  CERN Document Server

  Lubetsky, Michael H

  2014-01-01

  This valuable workbook and downloadable audio can turn any ESL student into an accomplished debater!Make Your Point! opens the world of formal debate to the English learner. Debate fundamentals are taught form the first chapter in a student-centered format suitable for large and small classes alike.Each of the ten chapters offers a ""language focus"" and a ""debatable focus."" As students learn new debate skills, they also build important language skills. All task chains integrate speaking, listening, reading and writing activities. Most activities are intended for pairs and small groups.

 6. Om formidling af kunst, kunsthistorie og billeder i anledning af nye bøger 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer væsentlige danske kunsthistoriske udgivelser fra 2008 med særlig henblik på at problematisere den brede kunsthistoriske formidlingslitteratur i en mere snæver teoretisk optik. Denne har sjældent samme brede gennemslagskraft, selv om den kan bruges til at pege på fx kønsproblem...

 7. Om hovedbeklædninger, baggrund og øjne, der ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2007-01-01

  Essayet kommenterer en collage af Sisse Jarner. Fotografiet forestiller en tilsløret udflydende kvinde med en hvid fantasifugl og indgår i et tema om "Konflikter, tro og frihed - et globalt perspektiv". Det kombinerer en association over det visuelle forlæg med en beskrivelse af værket, en...

 8. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 9. Randomiseret nonsens slår social DNA I kampen om forskerkroner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2017-01-01

  BLOG - På listen over projekter, der har modtaget midler fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom maj 2017, er der kun 2-3 projekter ud af i alt 63 bevillinger, der tilnærmelsesvist handler om ulighed i psykiske, relationelle eller sociale forhold/risici knyttet til sygdom – resten af studierne...

 10. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie ...

  African Journals Online (AJOL)

  17 Apr 2013 ... The Authors. Licensee: AOSIS. OpenJournals. This work is licensed under the. Creative Commons. Attribution License. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed. A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns.

 11. Gæsteprofessor starter forskningsprogram om kviksølv i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Det er lykkedes Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet at tiltrække professor i mikrobiologi Dr. Tamar Barkay fra Rutgers - State University of New Jersey, USA, som gæsteprofessor i et år. I DMU skal hun initerere et internationalt forskningsprogram om mikroorganismers betydning...

 12. An O(m log n) algorithm for stuttering equivalence and branching bisimulation

  NARCIS (Netherlands)

  Groote, J.F.; Wijs, A.J.; Chechik, M.; Raskin, J.-F.

  2016-01-01

  We provide a new algorithm to determine stuttering equivalence with time complexity O(m log n), where n is the number of states and m is the number of transitions of a Kripke structure. This algorithm can also be used to determine branching bisimulation in O(m(log|Act|+log n)) time. Theoretically,

 13. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 14. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 15. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  KAUST Repository

  Wei, Chunhai; Amy, Gary L.

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 16. Høringssvar - Vejledning om definition større uheld 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedlund, Frank Huess

  2017-01-01

  Min kritik af udkast til vejledning om "Definition af større uheld og nærved-uheld på risikovirksomheder", er desværre temmelig grundlæggende. Jeg opfordrer til, at vejledningen ikke udgives. Det er ikke tydeligt, hvilket problem vejledningen søger at løse. Der er alvorlige problemer med hjemmel....

 17. Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers, L.

  2014-01-01

  In Tutor2u las ik dat in een workshop een strategie was besproken om leerlingen te helpen hun examenantwoorden vollediger en juister te formuleren. De strategie heet in Groot Brittannië BLT, voor leerlingen daar gemakkelijk te onthouden vanwege de populaire Bacon, Lettuce en Tomato sandwich.

 18. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten

 19. Rislende aspeløv. Om fallisk og feminin nydelse i Nymphomaniac

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2018-01-01

  Artiklen er en analyse af begærets dynamik som den fremstilles i Lars von Triers Nymphomaniac, nemlig som en lige så tragisk som komisk gentagelsestvang. Den indrammede historie om det mekaniske begær sammenholdes med rammens iscenesættelse af det narrative begær. Filmens visuelle komposition ana...

 20. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 1. O&M report for DanWEC Hanstholm test site

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grant, Christian Nereus; Tetu, Amélie

  The report is prepared for the Danish Energy Agency under The Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP), project “Resource Assessment, Forecasts and WECs O&M strategies at DanWEC and beyond”. This report includes observation, planning and maintenance descriptions for the Dan......WEC test site (HTS) located west of the Port of Hanstholm....

 2. Danske undersøgelser om anbringelse af etniske minoritetsbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2003-01-01

  Døgninstitutioner og opholdssteder har ingen dokumentation for, hvordan deres arbejde med anbragte minoritetsunge foregår mest optimalt. Nok findes der masser af viden i praktikernes hoveder, men intet er skrevet ned om deres erfaringer.Det viser denne indsamling af viden og erfaringer fra praksi...

 3. Filosofie van het kijken: Tevreden koe maalt niet om haar psyche.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de koeien van Willem Maris

 4. Recommended practices for wind farm data collection and reliability assessment for O&M optimization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hahn, Berthold; Welte, Thomas; Faulstich, Stefan

  2017-01-01

  . The complete results of IEA Wind Task 33 are described in the expert group report on recommended practices for "Wind farm data collection and reliability assessment for O&M optimization" which will be published by IEA Wind in 2017. This paper briefly presents the background of the work, the recommended process...

 5. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 6. Professor Adler-Nissen om TED-Talks i Kristeligt Dagblad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2017-01-01

  Professor Rebecca Adler-Nissen var den 10. juni 2017 i Kristeligt Dagblad i forbindelse med hendes TED Talk på TED konferencen i Danmark. Her talte Adler-Nissen om international diplomati. Adler-Nissen ser TED formatet som en måde at øge kendskabet til emnet international diplomati, da formatet...

 7. Closeup of STS-26 Discovery, OV-103, orbital maneuvering system (OMS) leak

  Science.gov (United States)

  1988-01-01

  Closeup of STS-26 Discovery, Orbiter Vehicle (OV) 103, orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) nitrogen tetroxide gas leak was captured by a Cobra borescope and displayed on a video monitor. The borescope has a miniature videocamera at the end of a flexible rubber tube and is able to be maneuvered into other inaccessible locations.

 8. Glow experiment documentation of OMS/RCS pod and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of one of the orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and a portion of the vertical stabilizer shows chemoluminescent effectresulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. The Image Intensifier on NIKON 35mm camera was used to record the glow.

 9. Le FIE 2008 fait avancer le cadre écobiosocial de l'OMS | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  10 mai 2011 ... Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) de l'OMS a élaboré le concept du champ « écobiosocial », qui combine les perspectives écologiques, biologiques et sociales « pour mieux comprendre la dynamique des maladies infectieuses à transmission ...

 10. Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene film with manganese oxide OMS-2

  Science.gov (United States)

  Liu, Guanglong; Liao, Shuijiao; Zhu, Duanwei; Cui, Jingzhen; Zhou, Wenbing

  2011-01-01

  Solid-phase photocatalytic degradation of polyethylene (PE) film with cryptomelane-type manganese oxide (OMS-2) as photocatalyst was investigated in the ambient air under ultraviolet and visible light irradiation. The properties of the composite films were compared with those of the pure PE film through performing weight loss monitoring, IR spectroscopy, scanning electron microscopic (SEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The photoinduced degradation of PE-OMS-2 composite films was higher than that of the pure films, while there has been little change under the visible light irradiation. The weight loss of PE-OMS-2 (1.0 wt%) composite films steadily decreased and reached 16.5% in 288 h under UV light irradiation. Through SEM observation there were some cavities on the surface of composite films, but few change except some surface chalking phenomenon occurred in pure PE film. The degradation rate with ultraviolet irradiation is controllable by adjusting the content of OMS-2 particles in PE plastic. Finally, the mechanism of photocatalytic degradation of the composite films was briefly discussed.

 11. Samarbejdet mellem amter og kommuner om regionplanlægningen og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen; Sørensen, Esben Munk; Jørgensen, Lars Overgaard

  kommuner er klar til at tage udfordringerne omkring udviklingen i det åbne land op med behørigt hensyn til beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i en dialog  med amterne og under indtryk af de meldinger og signaler, der kommer fra Miljøministeriet om god gedigen planlægning. Vi anser det for givet...

 12. Drip Irrigation Aided Phytoremediation for Removal of TCE FR-om Groundwater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilde, E.W.

  2003-01-01

  Groundwater in D-Area at the Savannah River Site (SRS) is contaminated with trichloroethylene (TCE) and by-products resulting FR-om discharges of this organic solvent during past disposal practices. This contaminated groundwater occurs primarily at depths of 9 meters to 15 meters below ground surface, well below the depths that are typically penetrated by plant roots. The process investigated in this study involved pumping water FR-om the contaminated aquifer and discharging the water into overlying test plots two inches below the surface using drip irrigation. The field treatability study was conducted FR-om 8/31/00 to 4/18/02 using six 0.08 hectare test plots, two each containing pines, cottonwoods, and no vegetation (controls). The primary objective was to determine the overall effectiveness of the process for TCE removal and to determine the principal biotic and abiotic pathways for its removal. Results demonstrated that the process provides a viable method to remove TCE-contaminated groundwater. The data clearly showed that the presence of trees reduced volatilization of TCE FR-om the drip irrigation system to the atmosphere. Influent groundwater TCE concentrations averaging 89 mg/L were reduced to non-detectable levels (less than 5 mg/L) within the upper two feet of soil (rhizosphere)

 13. Inspiration til smag - om at aktivere elevernes forforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Peter

  2018-01-01

  "Forforståelsen kan åbne en passage mellem fagets begreber og metoder om smag på den ene side - og elevernes forståelse og interesse for smag på den anden side. Peter Brodersen forklarer her, hvordan en lærer kan bygge bro mellem faglige begreber og elevernes tænkning"...

 14. Debate preparation/participation: an active, effective learning tool.

  Science.gov (United States)

  Koklanaris, Nikki; MacKenzie, Andrew P; Fino, M Elizabeth; Arslan, Alan A; Seubert, David E

  2008-01-01

  Passive educational techniques (such as lectures) are thought to be less productive than active learning. We examined whether preparing for and participating in a debate would be an effective, active way to learn about a controversial topic. We compared quiz performance in residents who attended a lecture to residents who prepared for/participated in a debate. Twelve residents each participated in one lecture session and one debate session. Learning was evaluated via a quiz. Quizzes were given twice: before the debate/lecture and 1 week after the debate/lecture. Quiz scores were compared using repeated measures analysis of variance, with a p value of debating was given to all participants. There was a statistically significant difference in the pretest mean quiz score between the debate and lecture groups: 78.3% and 52.5%, respectively (p = .02). Similarly, on posttest quizzes, the average debater scored 85.8%, versus 61.7% for the lecture group (p = .003). Although no one in the debate group scored lower on a follow-up quiz, 3 residents in the lecture group did worse on follow-up. When learning about a controversial topic, residents who prepared for/participated in a debate achieved higher quiz scores and were better at retaining information than those who attended a lecture. When faced with teaching a controversial topic, organizing a debate may be more effective than giving a lecture.

 15. Realismo e pragmatismo em psiquiatria: um debate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafaela Zorzanelli

  Full Text Available O artigo apresenta um debate sobre a natureza do objeto da psiquiatria. Apresentam-se duas perspectivas de abordagem da questão — o realismo e o pragmatismo. Segundo o realismo, as condições denominadas transtornos mentais existiriam de forma autônoma, a despeito da conceitualização humana. Já as perspectivas pragmáticas pressuporiam que transtornos mentais não são suficientemente explicados como tipos naturais, porque normas e interesses humanos sempre estariam presentes em classificações psiquiátricas. São descritas as características, diferenças e pontos de limitação dessas abordagens.

 16. Power-sharing: concepts, debates and gaps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre de Sousa Carvalho

  2016-05-01

  Full Text Available Academic literature tends to reflect the two main objectives of power-sharing: promoting the construction of sustainable peace and serving to structure the foundations for growth and development of democracy in divided societies. reflecting this, two dimensions and discourses of analysis and evaluation stand out: a classical dimension centred on power-sharing as theory and a normative proposal for democracy in divided societies, and another focused mainly on power-sharing as a meachanism of conflict management. This article aims to introduce the reader to discussions about power-sharing, reviewing and critically analysing power-sharing literature to show its gaps and tensions, as well as suggesting some points where one can continue the debate.

 17. [A Parliament debate regarding a scientific study].

  Science.gov (United States)

  Cervino, Marco; Mangia, Cristina; Gianicolo, Emilio Antonio Luca

  2015-01-01

  Publishing studies on the relationship between health and pollution provokes reactions and interest in the public opinion involved, the highest national institutions included. This commentary, aroused by a parliamentary debate, which also concerned one of our recent scientific papers published on Environmental Research about the association between congenital anomalies and maternal exposure to atmospheric pollutants in Brindisi (Apulia Region, Southern Italy), aims at contributing to reply the following questions: the type and quality of the data used in the estimates of exposure must be certified by institutional bodies? Adverse health effects in people exposed to pollutants at levels below the law limits can be excluded? Finally, we draw some remarks on measures to protect public health and on the relationship between the work of the researchers of public institutes and administrations.

 18. DOE states reheat nuclear waste debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crawford, M.

  1985-01-01

  After decades of struggling with the issue, Congress in late 1982 established a firm plan for burying growing volumes of nuclear reactor wastes. But 2 l/2 years later the waste disposal debate is as hot as ever. Utility companies, environmentalists, federal officials, and state governments are again clashing - this time over the way the program is proceeding. The Nuclear Waste Policy Act calls for the Department of Energy to start accepting wastes in 1998 at the first of two planned repositories. Selection of this first repository site was mandated for early 1987, but program delays at DOE have pushed the decision back to March 1991. Despite this postponement and other schedule slips, the Department still aims to meet Congress's 1998 deadline. But states, Indian tribes, and environmentalists fear the site selection process will be compromised and want the start up date rolled back

 19. Sistemas electorales y justicia electoral a debate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dieter Nohlen

  2015-07-01

  Full Text Available Despliega conceptos y planteamientos en torno a los sistemas electorales y la justicia electoral. El autor inicia con una descripción estricta de los sistemas electorales para orientar, en una segunda parte, un debate sobre la justicia electoral, que marca dos tendencias: la judicialización de la política y la politización de la administración y la jurisdicción electoral. Concluye que el desarrollo de la justicia electoral en América Latina, en sus múltiples dimensiones, es comprensible sólo con referencia al contexto sociocultural y político de la región

 20. Online debates to enhance critical thinking in pharmacotherapy.

  Science.gov (United States)

  Charrois, Theresa L; Appleton, Michelle

  2013-10-14

  To assess the impact of teaching strategies on the complexity and structure of students' arguments and type of informal reasoning used in arguments. Students were given an introduction to argumentation followed by 2 formal debates, with feedback provided in between. Four debate groups were randomly selected for evaluation. In debate 1, all groups posted 1 argument, and all 4 arguments were rationalistic and ranked as high-level arguments. In debate 2, members of the 4 groups posted a total of 33 arguments, which were evaluated and received an overall median ranking lower than that for debate 1. All debates were categorized as rationalistic. Students were able to formulate rationalistic arguments to therapeutic controversies; however, their level of argumentation decreased over the course of the study. Changes planned for the future include conducting the debates in the context of patient scenarios to increase practical applicability.

 1. Om Olav Tryggvessons enestående skib og enestående idrætsfærdighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else

  2008-01-01

  Om Olav Tryggvessons berømte skib Ormen Lange og de meget store skibe fra omkring år 1000 og begyndelsen af 1000-årene, som nu kendes arkæologisk. Og om kong Olavs legendariske færdigheder i sværdleg og at kunne løbe på et skibs årer...

 2. Comparing 52 Gbps Duobinary and 4-PAM Transmission Over 100m OM-3 Fiber With 25GHz Class VCSELs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lau Frejstrup; Lyubomirsky, Ilya; Daghighian, Henry M.

  This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver.......This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver....

 3. Acides gras oméga 3 et maladies cardiovasculaires : approches épidémiologiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ducimetiere Pierre

  2004-01-01

  Full Text Available La prise alimentaire d’acides gras oméga 3 a de nombreuses conséquences biologiques en particulier dans les domaines intéressant le risque cardiovasculaire (thrombose, métabolisme lipidique, inflammation. A partir de l’énorme littérature épidémiologique sur le sujet, on peut conclure que la consommation de poisson « gras » ou d’oméga 3 à longue chaîne a un effet protecteur sur la mortalité coronaire et plus généralement sur les maladies cardiovasculaires. Il existe des indications en faveur d’un effet similaire de l’apport en alphalinolénique (ALA. Les essais de prévention secondaire avec des oméga 3 à longue chaîne ont confirmé ces résultats mais les essais de conseils nutritionnels favorisant la consommation d’ALA ne sont qu’indicatifs. Il n’existe guère « d’evidence » en faveur du rôle des oméga sur le développement quantitatif de l’athérome alors que leur effet protecteur sur la vulnérabilité cardiaque aux arythmies est bien établie. Ces données expérimentales et cliniques fournissent une base biologique à la relation observée entre un apport augmenté de poisson ou d’oméga 3 et un risque abaissé de mort subite dans plusieurs études de cohortes.

 4. OM and A considerations in PLEx decision making for CANDUR reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azeez, S.; Olmstead, R.; Krishnan, V. S.; Ramakrichnan, T. K.; Kakaria, B. K.

  2002-01-01

  In recent years, owners and operators of mature nuclear plants that are reaching their design life, are contemplating Plant Life Extension (PLEx) to continue generating low cost electricity. While the business case for PLEx is typically organized along the immediate investment requirements to carryout the planned refurbishment of the plant components, a similar level of attention and focus should be placed on the post refurbishment OM and A costs of the plant. If the refurbishment is based on a one-to-one replacement of aging or non-repairable components, then post refurbishment OM and A costs can be expected to be similar to those before refurbishment. This paper presents supporting arguments to align post-refurbishment OM and A, with certain modifications to the plant during refurbishment, which can yield a significantly reduced OM and A costs over the extended life. The paper describes techniques, which are being investigated for operating CANDU R plants, the will reduce the overall manpower requirements through more automation applied to testing, analyses, equipment status monitoring, regulatory surveillance/reporting etc., and integration of plant information systems. Application of Condition Based Monitoring combined with Reliability Centred Maintenance will minimize operational maintenance intervention and action, and hence, further reduce the maintenance manpower resources. These examples will be applied to two typical CANDU R situations - one using PLEx as the example (Point Lepreau Station) and the other using plant restart of laid up units (Pickering A Station) to illustrate these concepts. Specific data for these two plant types will be described with and without implementation of the OM and A reduction techniques described above to demonstrate potential manpower reductions. The paper will also describe how the Canadian nuclear industry has been able to deal with the lack of trained personnel and turn things around; and is in a position to start up the

 5. Ferrihydrite-associated organic matter (OM) stimulates reduction by Shewanella oneidensis MR-1 and a complex microbial consortia

  Science.gov (United States)

  Cooper, Rebecca Elizabeth; Eusterhues, Karin; Wegner, Carl-Eric; Totsche, Kai Uwe; Küsel, Kirsten

  2017-11-01

  The formation of Fe(III) oxides in natural environments occurs in the presence of natural organic matter (OM), resulting in the formation of OM-mineral complexes that form through adsorption or coprecipitation processes. Thus, microbial Fe(III) reduction in natural environments most often occurs in the presence of OM-mineral complexes rather than pure Fe(III) minerals. This study investigated to what extent does the content of adsorbed or coprecipitated OM on ferrihydrite influence the rate of Fe(III) reduction by Shewanella oneidensis MR-1, a model Fe(III)-reducing microorganism, in comparison to a microbial consortium extracted from the acidic, Fe-rich Schlöppnerbrunnen fen. We found that increased OM content led to increased rates of microbial Fe(III) reduction by S. oneidensis MR-1 in contrast to earlier findings with the model organism Geobacter bremensis. Ferrihydrite-OM coprecipitates were reduced slightly faster than ferrihydrites with adsorbed OM. Surprisingly, the complex microbial consortia stimulated by a mixture of electrons donors (lactate, acetate, and glucose) mimics S. oneidensis under the same experimental Fe(III)-reducing conditions suggesting similar mechanisms of electron transfer whether or not the OM is adsorbed or coprecipitated to the mineral surfaces. We also followed potential shifts of the microbial community during the incubation via 16S rRNA gene sequence analyses to determine variations due to the presence of adsorbed or coprecipitated OM-ferrihydrite complexes in contrast to pure ferrihydrite. Community profile analyses showed no enrichment of typical model Fe(III)-reducing bacteria, such as Shewanella or Geobacter sp., but an enrichment of fermenters (e.g., Enterobacteria) during pure ferrihydrite incubations which are known to use Fe(III) as an electron sink. Instead, OM-mineral complexes favored the enrichment of microbes including Desulfobacteria and Pelosinus sp., both of which can utilize lactate and acetate as an electron

 6. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities; O&M integral para instalaciones de generación e intercambio de energía

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-07-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 7. Quantum mechanics interpretation: scalled debate; La interpretacion de la teoria cuantica: un debate permanente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanchez Gomez, J. L.

  2000-07-01

  This paper discusses the two main issues of the so called quantum debate, that started in 1927 with the famous Bohr-Einstein controversy; namely non-separability and the projection postulate. Relevant interpretations and formulations of quantum mechanics are critically analyzed in the light of the said issues. The treatment is focused chiefly on fundamental points, so that technical ones are practically not dealt with here. (Author) 20 refs.

 8. Young Danes and perceptions of information and political debate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stald, Gitte Bang

  2017-01-01

  of information and political debate The debates could be like, well, on Facebook. Or, it could be in kind of small groups. Like with one’s friends. I mean, if you talk things through, and you get a new view on things and they get a new view. Discussing things, that is a good idea. (Anders, 19 years) The profound...... changes in information and debate patterns and -practices, in particular for young citizens, are important. Societal reference points are increasingly missing and young people have started their own information and debate practices by using available digital media, while still including traditional media...... and f2f encounters in their information and debate repertoire. Changing practices affect perceptions of what information and informed citizenship is, and how informed citizenship translates into engagement, debate, and democratic participation. Hence, there are discrepancies between traditional...

 9. Using debate to teach pharmacy students about ethical issues.

  Science.gov (United States)

  Hanna, Lezley-Anne; Barry, Johanne; Donnelly, Ryan; Hughes, Fiona; Jones, David; Laverty, Garry; Parsons, Carole; Ryan, Cristin

  2014-04-17

  To create, implement, and evaluate debate as a method of teaching pharmacy undergraduate students about ethical issues. Debate workshops with 5 hours of contact with student peers and facilitators and 5 hours of self-study were developed for second-year pharmacy students. Student development of various skills and understanding of the topic were assessed by staff members and student peers. One hundred fifty students completed the workshops. The mean score for debating was 25.9 out of 30, with scores ranging from 23.2 to 28.7. Seventy percent of students agreed that the debates were a useful teaching method in the degree program. A series of workshops using debates effectively delivered course content on ethical issues and resulted in pharmacy students developing skills such as teamwork, peer assessment, communication, and critical evaluation. These findings suggest that pharmacy students respond favorably to a program using debates as a teaching tool.

 10. The preprint debate: What are the issues?

  Science.gov (United States)

  da Silva, Jaime A Teixeira

  2018-04-01

  The debate surrounding preprints is increasing. Preprint proponents claim that preprints are a way to shore up trust in academic publishing, that they provide an additional 'quality' screen prior to traditional peer review, that they can assist with the replication crisis plaguing science in part by making negative or contradictory results public, and that they speed up the publishing process because fundamental results can be presented early, serving as timely reports for the purposes of tenure or grant funding. Preprint skeptics and critics claim that preprints may represent a risk and a danger to quality-based academic publishing because they are documents that have not been carefully and thoroughly vetted prior to their release into the public domain. Thus, academics who cite invalid, poorly vetted, or false facts could cause harm, not unlike the unscholarly 'predatory' open access movement. Feedback on work from lesser-known groups, or on less glamorous topics, may be null or worse than from traditional peer review, annulling an initial key objective of preprints. Although there is no widespread empirical evidence or data yet regarding some of these issues, academics should be aware of the ideological, financial, and political tug-of-war taking place before deciding if they wish to publish their important findings as a preprint prior or simultaneous to submitting to a regular journal for peer review.

 11. Urbanismo e antiurbanismo no debate nacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CANDIDO MALTA CAMPOS

  2015-12-01

  Full Text Available resumo Este trabalho aponta aspectos do debate em torno da construção da nação e da nacionalidade brasileiras, ao longo das primeiras décadas do século XX, na medida em que tais discussões envolvem temas relacionados ao urbanismo enquanto princípio e ao papel das cidades no país que se pretendia construir. Naquele momento, urbanismo se opunha a ruralismo, agrarismo e outras correntes de pensamento que viam com maus olhos os grandes centros urbanos. De maneira geral, as posições ideológicas em pauta na época debatiam-se entre termos contraditórios: de um lado, a aspiração do moderno, com suas referências urbanas, europeias e norte-americanas; de outro, a busca do caráter nacional brasileiro, em que predominariam elementos tradicionais e rurais. Urbanismo e antiurbanismo são elementos que podem ilustrar tais dilemas, evidenciando limites ideológicos presentes no momento da introdução da urbanística moderna no Brasil.

 12. Reconsolidation of memory: a decade of debate.

  Science.gov (United States)

  Besnard, Antoine; Caboche, Jocelyne; Laroche, Serge

  2012-10-01

  Memory consolidation refers to a slow process that stabilises a memory trace after initial acquisition of novel events. The consolidation theory posits that once a memory is stored in the brain, it remains fixed for the lifetime of the memory. However, compelling evidence has suggested that upon recall, memories can re-enter a state of transient instability, requiring further stabilisation to be available once again for recall. Since its rehabilitation in the past ten years, this process of reconsolidation of memory after recall stimulated intense debates in the field of cognitive neuroscience. In this review we compile this plentiful literature with a particular emphasis on some of the key questions that have emerged from the reconsolidation theory. We focus on tracing the characterisation of the boundary conditions that constrain the occurrence of memory reconsolidation. We also discuss accumulating evidence supporting the idea that reconsolidation, as implied by its definition, is not a mere repetition of consolidation. We review seminal studies that uncovered specific mechanisms recruited during reconsolidation that are not always crucially involved in consolidation. We next address the physiological significance of reconsolidation since several lines of evidence support the idea that reconsolidation, as opposed to consolidation, may offer a unique opportunity to update memories. We finally discuss recent evidence for or against the potential that the process of memory reconsolidation offers for ongoing efforts to develop novel strategies to combat pathogenic memories. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. The conscientious objection: debate on emergency contraception.

  Science.gov (United States)

  Montanari Vergallo, G; Zaami, S; Di Luca, N M; Marinelli, E

  2017-01-01

  The authors discuss the emergency contraception (EC) topic, assessing scientific and ethical aspects. The almost totality of the studies carried out tends to report on the use of drugs as an emergency measure to prevent pregnancy. However, it is not yet completely excluded that emergency contraceptives can induce medical abortion. The debate on side effects of EC continues to be a highly emotional and controversial issue both for advocates who believe they will lower considerably the number of unintended pregnancies and abortions, and for opponents who believe that using emergency contraception amounts to an abortion. This latter hypothesis highlights the conflicting aspect of the conscientious objection to abortion of physicians and pharmacists. This research work is aimed at investigating the emergency contraception issue, paying particular attention to the medico-legal and regulatory aspects of this subject. Particularly, the authors focus on the conscientious objection in order to assess, if any, legal protection for physicians and pharmacists who claim a right to conscientious objection. Inappropriate use of EC could be resolved through a registry of user. This registry, of course, would not have the intention of persecution, but would only serve to detect possible cases of subjugation, exploitation and harassment.

 14. Factorial complexity and Morally Debatable Behaviors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grimaldo Muchotrigo, Mirian P.

  2011-12-01

  Full Text Available Currently, from the scientific and professional practice point of view, comes out the necessity to know more about moral permissiveness, as it seems to be an increase in “moral relativism”.. Because it, it this is important to have tools to collect valid and reliable information about moral in social situations defined as social and personal behavior issue. This paper presents a technical note of The Morally Debatable Behaviors Scale (MDBS from Harding & Phillips (1986, which was developed in USA and mainly focused on young people and adults. This technical note makes direct reference to a recent Latin American study (Merino & Grimaldo, 2010; this article focuses on the internal structure and the problems associated with evidences of factorial complexity among items of the MDBS. This means that the interpretation of scores is not factorially simple and could not be achieved by a conceptual distinction between the latent constructs applied to the study sample.. The results in the previous study of the factorial complexity leads the researcher to decide whether an instrument for measuring this aspect may contain a reasonable amount of complexity that is consistent with what is in reality, or look for the unidimensional and simple structure.

 15. A philosophical analysis of the evidence-based medicine debate

  OpenAIRE

  Sehon, Scott R; Stanley, Donald E

  2003-01-01

  Abstract Background The term "evidence-based medicine" (or EBM) was introduced about ten years ago, and there has been considerable debate about the value of EBM. However, this debate has sometimes been obscured by a lack of conceptual clarity concerning the nature and status of EBM. Discussion First, we note that EBM proponents have obscured the current debate by defining EBM in an overly broad, indeed almost vacuous, manner; we offer a clearer account of EBM and its relation to the alternat...

 16. Islamic fashion, media debates and styles of interaction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  and at the same time to match an Islamic moral code or aesthetics. In a Danish context, I argue, these disagreements have a bearing on strategies of Muslim women in terms of relations vis-à-vis the non-Muslim majority population. The debate among Muslims is seconded by a media debate on Islam and again like...... elsewhere it is highly politicized Since the 1990‟s Muslim women‟s headscarf - or hijab - has constantly reappeared as an issue of the on-going media debates, but the properties of the hijab (headscarf) as a consumer item (Navaro-Yashin 2004, Sandikci & Ger 2007) have escaped these debates. Instead various...

 17. COOPERATIVE CONTROVERSY TECHNIQUE TO IMPROVE STUDENTS’ MOTIVATION IN ENGLISH DEBATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suciati Suciati

  2016-03-01

  Full Text Available Many students do not like English debate. They argue that in the debate, they should apply four skills in English and should have appropriate matter, manner, and method. One of the reasons which make them do not like the debate is their lack of motivation. To solve this problem, teacher or lecturer should apply the appropriate technique in the teaching-learning process. Cooperative controversy technique is different with the traditional debate. In this technique, debaters change positions and try to reach a consensus at the end of the debate. By doing it before practicing the real English debate format, the students will get the basic knowledge about the debate so they do not directly practice the complicated one. Cooperative controversy increases the number of ideas, quality of ideas, feelings of stimulation, and enjoyment and originality of expression in creative problem solving. If it is compared to the group which does not use controversy, in controversy, the members get motivation and satisfaction in solving the problems.Keywords: English debate, students’ motivation, cooperative controversy

 18. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 19. Ordered mesoporous silica (OMS) as an adsorbent and membrane for separation of carbon dioxide (CO2).

  Science.gov (United States)

  Chew, Thiam-Leng; Ahmad, Abdul L; Bhatia, Subhash

  2010-01-15

  Separation of carbon dioxide (CO(2)) from gaseous mixture is an important issue for the removal of CO(2) in natural gas processing and power plants. The ordered mesoporous silicas (OMS) with uniform pore structure and high density of silanol groups, have attracted the interest of researchers for separation of carbon dioxide (CO(2)) using adsorption process. These mesoporous silicas after functionalization with amino groups have been studied for the removal of CO(2). The potential of functionalized ordered mesoporous silica membrane for separation of CO(2) is also recognized. The present paper reviews the synthesis of mesoporous silicas and important issues related to the development of mesoporous silicas. Recent studies on the CO(2) separation using ordered mesoporous silicas (OMS) as adsorbent and membrane are highlighted. The future prospectives of mesoporous silica membrane for CO(2) adsorption and separation are also presented and discussed. Copyright 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Clinical Benefits of Memantine Treatment for Alzheimer's Disease in the Okayama Memantine Study II (OMS II).

  Science.gov (United States)

  Matsuzono, Kosuke; Yamashita, Toru; Ohta, Yasuyuki; Hishikawa, Nozomi; Koike, Makoto; Sato, Kota; Kono, Syoichiro; Deguchi, Kentaro; Nakano, Yumiko; Abe, Koji

  2015-01-01

  The clinical benefits of memantine, depending on the baseline cognitive and affective conditions in real world dementia clinics, have not been completely examined. We performed the "Okayama Memantine Study II (OMS II)" to retrospectively evaluate the clinical effects of memantine monotherapy (n = 38) in Alzheimer's disease (AD) patients using seven batteries to assess dementia at the baseline, at 3, 6, and 12 months. Additionally, we divided 163 AD patients treated with memantine into two subgroups depending on the baseline cognitive score of the Mini-Mental State Examination (MMSE): the MMSE OMS II showed that memantine monotherapy improved BPSD until 12 months. The higher baseline cognitive subgroup (MMSE ≥15) and the worse baseline BPSD subgroup were expected to show better effects with memantine.

 1. Krav om målretning fører til tab af motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla

  2011-01-01

  stigende omfang også mistrives på deres studier. Ny forskning viser, at det politiske fokus på at få studerende til at målrette og planlægge deres uddannelsesforløb er med til at mindske de studerendes motivation for at uddanne sig. Samtidig gør kravet om målretning det svært for de studerende at gøre...

 2. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 3. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 4. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 5. Faglige udredning om grødeskæring i vandløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baattrup-Pedersen, Annette; Holm, Peter Engelund; Jensen, Poul Nordemann

  Denne rapport er en faglig udredning om grødeskæring i danske vandløb udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forskere fra København, Aalborg og Aarhus Universitet under ledelse af DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi. I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb, hvor ca. 28.000 km er omfattet...

 6. O/M ratio measurement in pure and mixed oxide fuels - where are we now?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rubin, J.; Chidester, K.; Thompson, M. [Los Alamos National Lab., NM (United States)

  2001-07-01

  The scale-down in the US and Russian nuclear weapons stockpiles has produced a surplus of weapons grade plutonium and highly enriched uranium. The incorporation into mixed-oxide fuel (MOX) is one of the currently favored routes for surplus weapons-grade plutonium. The use of MOX as a nuclear reactor fuel is well established, particularly in Europe and Japan but not in the US. The primary purpose of this investigation was to evaluate existing analytical techniques for their applicability to O/M (oxygen-to-metal ratio) measurements of MOX derived from excess weapons plutonium. The second objective of this investigation was to bring up-to-date the literature on O/M measurement methods, which has not been undertaken in over 20 years. There are several classification schemes that can be used to organize O/M measurement methods. The most popular schemes are based on (a) whether the analysis is performed in solution (wet chemical) or on solid material (dry), and (b) whether the concentration of major constituents are analyzed directly (direct) or are inferred (indirect). Solid state coulometric titration is currently used extensively in studies of phase equilibria, defect chemistry, thermochemical measurement of oxides, including ferrites. Regardless of which indirect method is used (solid state coulometric titration or thermogravimetry), a primary, direct method will also be required for the establishment of the MO{sub 2} reference state, determination of method bias, and periodic calibration. It was recommended that the following direct method be adapted for this purpose: oxygen measurement by inert gas fusion/carbon reduction, and total U, Pu by controlled potential coulometry. In a table are listed the experimental values of accuracy for about 30 O/M methods. (A.C.)

 7. View of the starboard OMS pod of the STS-6 Challenger

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  This view centers on the starboard orbital maneuvering system (OMS) pod of the shuttle Challenger during its STS-6 mission. Two pieces of thermal protection system tile appear to have loosened. The view also shows one of the cargo bay television cameras, part of the extravehicular activity (EVA) slide wire system, three handrails and other features on the aft bulkhead. Part of the airborne support equipment (ASE) is in the lower right foreground.

 8. Columbia: The first five flights entry heating data series. Volume 2: The OMS Pod

  Science.gov (United States)

  Williams, S. D.

  1983-01-01

  Entry heating flight data and wind tunnel data on the OMS Pod are presented for the first five flights of the Space Shuttle Orbiter. The heating rate data are presented in terms of normalized film heat transfer coefficients as a function of angle-of-attack, Mach number, and normal shock Reynolds number. The surface heating rates and temperatures were obtained via the JSC NONLIN/INVERSE computer program. Time history plots of the surface heating rates and temperatures are also presented.

 9. An advanced regulator for the helium pressurization systems of the Space Shuttle OMS and RCS

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1973-01-01

  The Space Shuttle Orbit Maneuvering System and Reaction Control System are pressure-fed rocket propulsion systems utilizing earth storable hypergolic propellants and featuring engines of 6000 lbs and 900 lbs thrust, respectively. The helium pressurization system requirements for these propulsion systems are defined and the current baseline pressurization systems are described. An advanced helium pressure regulator capable of meeting both OMS and RCS helium pressurization system requirements is presented and its operating characteristics and predicted performance characteristics are discussed.

 10. Utilisation du partographe modifie de l'oms par les sages-femmes ...

  African Journals Online (AJOL)

  ) de l'OMS par les sages-femmes de Lomé et leur position face à cet outil de surveillance du travail. Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude prospective, transversale descriptive, menée du 01er juillet au 30 septembre 2011 (soit une période ...

 11. Examining the effectiveness of experiential teaching in small and large OM modules

  OpenAIRE

  Piercy, N.; Brandon-Jones, A.; Brandon-Jones, E.; Campbell, C.

  2012-01-01

  Purpose – This paper aims to examine the preferences of students towards different teaching methods and the perceived effectiveness of experiential teaching methods in different operations management (OM) modules.Design/methodology/approach – Student perceptions of different teaching methods and various aspects of an experiential teaching method, in the form of a business simulation game, are examined using survey data from 274 respondents in four small post-experience and two large pre-exper...

 12. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 13. Marine shale and the Hazwaste recycling debate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bishop, J.

  1988-01-01

  This paper reports that Marine Shale Processors, Inc. (St. Rose, La.), and the Hazardous Waste Treatment Council (Washington, D.C.), an industry trade association, are at the focus of a controversy whose resolution has significant implications for the respective definitions, concepts and legal statuses of hazardous-waste incineration and recycling. Marine Shale Processors (MSP) claims it recycles hazardous wastes from a variety of government and commercial sources by blending it and treating it thermally in a large rotary kiln to produce non-hazardous aggregate material, which is sold for construction, road-building or other purposes. The Hazardous Waste Treatment Council (HWTC) and others allege that, under the provisions of the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), MSP is operating an unpermitted hazardous-waste incinerator. According to HWTC officials, MSP's identification as a recycler is inappropriate and has allowed the company unfairly to avoid permitting costs and formal compliance with RCRA standards and regulations. Recently, the Louisiana legislature passed laws declaring that hazardous-waste recyclers in the state must meet the same standards as permitted hazardous-waste incinerators. At press time, a hearing before the Louisiana Department of Environmental Quality to determine MSP's status as a recycler under the new laws was set for Sept. 29. Since all parties in the debate over Marine Shale's industry role appear to agree that the controversy is central to the emerging issue of establishing clear distinctions between recycling and hazardous-waste destruction, this article describes the arguments on both sides as these stood in mid-September

 14. Authoritative regulation and the stem cell debate.

  Science.gov (United States)

  Capps, Benjamin

  2008-01-01

  In this paper I argue that liberal democratic communities are justified in regulating the activities of their members because of the inevitable existence of conflicting conceptions of what is considered as morally right. This will often lead to tension and disputes, and in such circumstances, reliance on peaceful or orderly co-existence will not normally suffice. In such pluralistic societies, the boundary between permissible and impermissible activities will be unclear; and this becomes a particular concern in controversial issues which raise specific anxieties and uncertainty. One context that has repeatedly raised issues in this regard is that of biotechnology and, in particular, the recent stem cell debate, on which this paper concentrates. While such developments have the potential to make significant improvements to therapeutic progress, we should also be sceptical because predicting the impact of these developments remains uncertain and complex. For the sake of socio-political stability, it will therefore be necessary to enact and enforce rules which limit these competing claims in public policy but which may not be compatible with what individual moral commitments ideally permit. One way to achieve this is to establish procedural frameworks to resolve potential disputes in the public sphere about what is right, wrong, or permissible conduct. I argue that for one to commit to authoritative regulation, an idea of harm prevention through state intervention is necessary; and that this requires optimum mechanisms of procedure which allow the individual the opportunity to compromise and yet to continue to oppose or fight for changes as demanded by his or her moral position.

 15. Improving interpretation of infrared spectra for OM characterization by subtraction of spectra from incinerated samples

  Science.gov (United States)

  Ellerbrock, Ruth H.; Gerke, Horst H.; Leue, Martin

  2017-04-01

  Non-destructive methods such as diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFT) have been applied to characterize organic matter (OM) at intact structural surfaces among others. However, it is often difficult to distinguish effects of organic components on DRIFT signal intensities from those of mineral components. The objective of this study was to re-evaluate DRIFT spectra from intact earthworm burrow walls and coated cracks to improve the interpretation of C-H and C=O bands. We compared DRIFT and transmission Fourier transform infrared (FTIR) spectra of entire samples that were from the same pedogenetic soil horizon, but different in mineral composition and texture (i.e., glacial till versus loess). Spectra of incinerated samples were subtracted from the original spectra. Transmission FTIR and DRIFT spectra were almost identical for entire soil samples. However, the DRIFT spectra were affected by the bulk mode bands (i.e., wavenumbers 2000 to 1700 cm-1) that affected spectral resolution and reproducibility. The ratios between C-H and C=O band intensities as indicator for OM quality obtained with DRIFT were smaller than those obtained from transmission FTIR. A spectral subtraction procedure was found to reduce effects of mineral absorption bands on DRIFT spectra allowing an improved interpretation. DRIFT spectroscopy as a non-destructive method for analyzing OM composition at intact surfaces in structured soils could be calibrated with information obtained with the more detailed transmission FTIR and complementary methods.

 16. OM4 bend insensitive multi-mode fibers’ usefulness for MCM integration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guzowski, Bartłomiej; Lisik, Zbigniew; Tosik, Grzegorz; Ciupa, Emilia

  2012-01-01

  Highlights: ► The influence of high temperature exposure on OM4 fibers’ mechanical properties. ► Researching OM4 class fibers for use in innovative Optical Multi Chip Module. ► The influence of bending at a very small radius, up to 2 mm, on MM fibers. - Abstract: For future generations of electronic systems, a severe bottleneck is expected on the interconnection level and the use of optical interconnection is considered as one of the most promising solutions in this matter. Recent progress in fiber development resulted in new generation of optical fibers that are bend insensitive. This makes them ideal for Multi Chip Module (MCM) application. This paper focuses on OM4 bend insensitive multi-mode fibers’ usefulness for MCM integration, particularly the investigation of MM fiber loss is presented, which is influenced by bend diameter and the fiber's mechanical performance under influence of high temperature (400 °C–1000 °C adequate to MCM production process).

 17. Om tolerance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2007-01-01

  Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik.......Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik....

 18. Om Parkash

  Indian Academy of Sciences (India)

  Volume 33 Issue 2 April 2010 pp 145-148 Ceramics and Glasses ... Dielectric and impedance spectroscopic studies of (Sr1–Pb)TiO2 glass .... Electromagnetic interference shielding effectiveness of MgO−Al 2 O 3 −SiO 2 glass–ceramic ...

 19. The public debate on the energy in France: the issue conditions; Le debat public sur l'energie en France: les conditions de la reussite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  This session on the issue conditions of the public debate on the energy, took place around two presentations. The first one dealt with public debate cases analysis, the Souviron, the citizen conference and the CNDP (national Commission of Public Debate) models. The second one wondered on the debate objectives, key of the debate issue. (A.L.B.)

 20. Der er særlige etiske konsekvenser af psykosediagnosen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardt, Anne

  2012-01-01

  Psychosis is defined by the loss of reality testing. Apart from that, it is rather broadly and vaguely defined. Ethics is the art of defining what is right and what is wrong. Medical ethics apply a diversity of ethical principles to a complex clinical reality after discussion and consideration...

 1. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seniuk, P.J.

  1996-01-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, open-quotes Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plantsclose quotes. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O ampersand M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O ampersand M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion

 2. Debates sobre teoría del capital On some debates in capital theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sen Amartya

  1998-12-01

  Full Text Available En este articulo, Amartya Sen pone en escena una de las discusiones mas candentes en el debate económico de los años sesenta y setenta -la controversia de la teoría de capital entre las escuelas de Cambridge, la inglesa y la norteamericana- a traves de dos personajes: Euda y Subhuti, este ultimo un antiguo discípulo suyo que debido a algunos deslices debe reencarnar como economista en el siglo XX. La pieza esta llena de humor e ironía y, también, de agudas observaciones sobre este debate. Joan Robinson, (1954 abrio la discusión cuando pregunto como se media el capital en funcion de de producción agregada neoclásica. Sraffa (1960 mostro que la medida de capital no es independiente de la distribución y de los precios, y Garegnani (1970, que una funcion neoclasica bien comportada descansa en supuestos y restricciones demasiado exigentes e irreales. Sen , a traves de Buda, recomienda a su discípulo: "oh, Subhuti, no gastes tu vida en un problema que qiza sea trivial".In this article, Amartya Sen dramatizes one of the most heated discussions in the economic debates of the sixties and seventies the controversy over the theory of capital between the Cambridge schools of England and America- by means of two characters: Buddha and Subhuti, the latter an old disciple who, owing to some slips, must reincarnate as an economist in the twentieth century. The piece is full of humor and irony, as well as sharp observations about this debate. Joan Robinson (1954 opened the deba te when she asked how capital was measured in the neoclassical aggregated production function. Sraffa (1960 showed that the measurement of capital is not independent from the distribution of prices, and Garegnani (1970 showed that a well behaved neoclassical production function rests upon assumptions and restrictions that are too demanding and unreal. Sen, through Buddha, recommends to his disciple: "Do not spend your life, oh Subhuti, on a problem that may be trivial.

 3. The nuclear debate: ethics versus effectiveness; Morale et efficacite dans le debat nucleaire

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambert, D

  2009-04-15

  Following some political maneuvering, a new debate on the future of nuclear deterrence is about to resurface. And a first deadline has been set by the need to restore the strategic balance between the United States and Russia before the START Treaty ends on 5 December 2009, as well as by preparation for the next NPT Review Conference. Perception of the main threat has changed, but so have concepts of deterrence. Far from outmoded, deterrence forms part of a broader vision in which realism has the edge over idealism. (author)

 4. Synthesis of the national debate on France's energy transition presented by the debate national Council

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-07-01

  This synthesis of the French national debate on energy transition highlights and discusses fifteen challenges which deal with the respect of France's commitments, the struggle against energy poverty, the role of energy efficiency and of energy saving in a new economic growth model with stakes of improved competitiveness and job creation, an energy mix which results in low carbon emissions, and in a secure, diversified, balanced and competitive energy supply. These challenges also concern levers of success for transition (investment, development of local abilities, a more ambitious and better coordinated European policy), and transition governance

 5. Theory and Observations of Plasma Waves Excited Space Shuttle OMS Burns in the Ionosphere

  Science.gov (United States)

  Bernhardt, P. A.; Pfaff, R. F.; Schuck, P. W.; Hunton, D. E.; Hairston, M. R.

  2010-12-01

  Measurements of artificial plasma turbulence were obtained during two Shuttle Exhaust Ionospheric Turbulence Experiments (SEITE) conducted during the flights of the Space Shuttle (STS-127 and STS-129). Based on computer modeling at the NRL PPD and Laboratory for Computational Physics & Fluid Dynamics (LCP), two dedicated burns of the Space Shuttle Orbital Maneuver Subsystem (OMS) engines were scheduled to produce 200 to 240 kg exhaust clouds that passed over the Air Force Research Laboratory (AFRL) Communications, Navigation, and Outage Forecast System (C/NOFS) satellite. This operation required the coordination by the DoD Space Test Program (STP), the NASA Flight Dynamics Officer (FDO), the C/NOFS payload operations, and the C/NOFS instrument principal investigators. The first SEITE mission used exhaust from a 12 Second OMS burn to deposit 1 Giga-Joules of energy into the upper atmosphere at a range of 230 km from C/NOFS. The burn was timed so C/NOFS could fly though the center of the exhaust cloud at a range of 87 km above the orbit of the Space Shuttle. The first SEITE experiment is important because is provided plume detection by ionospheric plasma and electric field probes for direct sampling of irregularities that can scatter radar signals. Three types of waves were detected by C/NOFS during and after the first SEITE burn. With the ignition and termination of the pair of OMS engines, whistler mode signals were recorded at C/NOFS. Six seconds after ignition, a large amplitude electromagnetic pulse reached the satellite. This has been identified as a fast magnetosonic wave propagating across magnetic field lines to reach the electric field (VEFI) sensors on the satellite. Thirty seconds after the burn, the exhaust cloud reach C/NOFS and engulfed the satellite providing very strong electric field turbulence along with enhancements in electron and ion densities. Kinetic modeling has been used to track the electric field turbulence to an unstable velocity

 6. The Debates in Marx's Scholarship on Dimensions of Human nature ...

  African Journals Online (AJOL)

  Debates in Marx scholarship revolve around whether Karl Marx recognizes the individual and social dimensions of human nature and which of the two he prefers. This paper considers the debates in two ways. The first relates to Marx scholarship in favour of the individual dimension of human nature. The second concerns ...

 7. Epilogue: global food security, rhetoric, and the sustainable intensification debate

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, T.W.M.; Struik, P.C.

  2014-01-01

  The need to feed nine billion people in 2050 has given rise to widespread debate in science and policy circles. The debate is largely framed in neo-Malthusian terms, and elements of global food security (resilience of the food system, food quantity and quality, right to and access to food) demand

 8. Petition may trigger parliamentary debate on regulator's fee.

  Science.gov (United States)

  2014-06-01

  THE NURSING and Midwifery Council's (NMC) proposed registration fee increase to £120 is likely to be debated in parliament after a petition against the rise reached 100,000 signatures. The petition, started by mental health liaison nurse Steve Iwasyk, gained the necessary number of signatures to spark a debate.

 9. Debating the Social Thinking of Carlos Nelson Coutinho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Bruziguessi

  2017-10-01

  Full Text Available BRAZ, Marcelo; RODRIGUES, Mavi (Org.. Cultura, democracia e socialismo: as idéias de Carlos Nelson Coutinho em debate. [Culture, democracy and socialism: The ideas of Carlos Nelson Coutinho in debate]. Rio de Janeiro: Mórula, 2016. 248 p.

 10. Presidential Debate Watching, Issue Knowledge, Character Evaluation, and Vote Choice

  Science.gov (United States)

  Benoit, William L.; Hansen, Glenn J.

  2004-01-01

  This study employs NES (National Election Survey) data from several presidential elections to investigate the effects of presidential debate watching on voters' issue knowledge, character evaluation, and vote choice. Debates can instill issue knowledge; however, voters are less likely to learn about incumbent presidents seeking re-election after a…

 11. An Examination of Undefined Forms of Proof in Academic Debate.

  Science.gov (United States)

  Underwood, Willard A.

  Although texts on debate and argumentation deal with accepted forms of evidence, reasoning, and logical methods of proof, they do not cover adequately the "undefined" forms of proof. Criteria of evidence found in forensic literature are not always followed strictly by judges, in courtroom or classroom. Many debate judges allow imprecise, vague, or…

 12. Muslim dress and the head-scarf debate

  NARCIS (Netherlands)

  Moors, A.; Skov, L.

  2010-01-01

  Debates about the presence of students wearing head scarves in public schools in West Europe started in the late 1980s; about a decade later, the employment of women wearing head scarves also became the focus of attention. These debates need to be seen within a context in which a new generation of

 13. Debate as an alternative method for medical literature evaluation.

  Science.gov (United States)

  Toor, Rebecca; Samai, Kathryn; Wargo, Ryan

  2017-05-01

  To determine the student impression of utilizing a debate style journal club as an alternative approach for preceptors to teach medical literature evaluation skills to pharmacy students undergoing Advance Pharmacy Practice Experiences (APPE) in both acute care and ambulatory care. Students were asked to debate on a controversial topic or two drugs with similar indications. Each side had to research supporting evidence based medicine and use literature appraisal skills to incorporate the information logically into an oral debate style format. Approximately fifteen minutes were allotted for each debate, allowing five minutes for each opening argument, three minutes for each rebuttal, and two minutes for each closing argument. Students were then asked to complete a post-debate survey using a Likert Scale to evaluate their perception of the debate style journal club. Following implementation of the debate style journal club, students reported being more confident with their ability to find, compare, and retain information from primary literature with a mean of 4.1, 4.2, and 4.4 respectively on a Likert Scale. Students also reported overall enjoyment and satisfaction with a mean of 4.0. Debate style journal clubs have the capability to teach pharmacy students vital literature appraisal skills, and are a well-liked alternative to the traditional style journal club. Incorporating this method improved student interest as well as increased their ability to find, compare, and retain the information gathered from primary literature. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. Tracing the French Policy PISA Debate: A Policy Configuration Approach

  Science.gov (United States)

  Pons, Xavier

  2016-01-01

  This article traces the evolution of the French policy PISA debate from 2001 to 2014 by analysing the results of two original qualitative researches. Theoretically, this debate is the outcome of specific policy configurations, which predetermine its scope, content and effectiveness. These configurations are themselves described through their…

 15. Students as Customers in Higher Education: Reframing the Debate

  Science.gov (United States)

  Guilbault, Melodi

  2016-01-01

  Even though marketing in higher education (HE) is well established, there is a continued debate about who the customer is, with many still not accepting that students should be viewed as customers in HE. The student as customer model has its opponents and proponents. This paper reframes the debate using the framework of market orientation,…

 16. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 17. Effects of precursor and sulfation on OMS-2 catalyst for oxidation of ethanol and acetaldehyde at low temperatures.

  Science.gov (United States)

  Wang, Renhu; Li, Junhua

  2010-06-01

  Volatile organic compounds (VOCs) emitted from many industrial processes and transportation activities are major organic pollutants in the atmosphere and toxic to human health. Octahedral molecular sieve (OMS-2) catalysts with different precursors and sulfate-acidified OMS-2 catalysts were synthesized using refluxing methods. The catalysts were investigated on complete oxidation of ethanol and acetaldehyde, and both demonstrated good reactivity. However, acidification resulted in a decrease in activity. OMS-2 catalyst using MnSO(4) as precursor exhibited the best catalytic performance and, thus, was selected for catalyst deactivation by sulfur dioxide. The results of this study suggested that the Mn-O bond of OMS-2 catalysts was the main determinant of the catalytic activity toward oxygenated VOC oxidation and weaker acid sites benefited higher acetaldehyde selectivity. Catalyst deactivation resulted from a strong but slow chemical interaction between the Mn-O bond and sulfur dioxide, probably forming manganese sulfate.

 18. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO₂ Modified with OMS-2.

  Science.gov (United States)

  Hassan, Mohamed Elfatih; Chen, Jing; Liu, Guanglong; Zhu, Duanwei; Cai, Jianbo

  2014-12-12

  In this study, CN-TiO₂ was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2) by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO₂-400 sample, CN-TiO₂/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO₂/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO₂/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO₂/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 19. How to depolarise the ethical debate over human embryonic stem cell research (and other ethical debates too!)

  NARCIS (Netherlands)

  Espinoza, N.; Peterson, M.B.

  2012-01-01

  The contention of this paper is that the current ethical debate over embryonic stem cell research is polarised to an extent that is not warranted by the underlying ethical conflict. It is argued that the ethical debate can be rendered more nuanced, and less polarised, by introducing non-binary

 20. Molecular cloning and functional characterization of peptidoglycan recognition protein OmPGRP-L2 from the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.

  Science.gov (United States)

  Jang, Ju Hye; Kim, Hyun; Cho, Ju Hyun

  2017-10-01

  Peptidoglycan recognition proteins (PGRPs), a group of pattern recognition receptors (PRRs), are innate immune molecules that are structurally conserved through evolution in both invertebrate and vertebrate animals. In teleost fish, several PGRPs have been characterized recently. They have both amidase activity and bactericidal activity and are involved in indirectly killing bacteria and regulating multiple signaling pathways. However, the knowledge of functional similarity and divergence between PGRP paralogs for their role as an immune modulator in teleost fish is still limited. In this study, we identified a novel PGRP paralog, termed OmPGRP-L2 from the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). OmPGRP-L2 contains the conserved PGRP domain and the four Zn 2+ -binding amino acid residues required for amidase activity. Quantitative RT-PCR analysis indicated that OmPGRP-L2 is highly expressed in liver. Overexpression of OmPGRP-L2 in a rainbow trout hepatocyte cell line RTH-149 challenged with Edwardsiella tarda resulted in down-regulation of IL-1β and TNF-α expression. When overexpressed in RTH-149 cells, OmPGRP-L2 inhibited NF-κB activity with or without bacterial stimulation. Collectively, these findings suggest that OmPGRP-L2 has an immunomodulatory function, via NF-κB inhibition in liver. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.