WorldWideScience

Sample records for estaeminen luonnon-mukaisten menetelmien

 1. Äitiyden tukeminen taiteen menetelmien avulla

  OpenAIRE

  Männistö, Reetta

  2015-01-01

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli auttaa äitejä pohtimaan omaa äitiyttään ja käsittelemään siihen liittyviä tuntemuksia taiteen menetelmien avulla. Tarkoituksena oli myös selvittää taiteen menetelmien merkitystä toiminnassa. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisen pienryhmän kautta yhteistyössä Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n perhetuvan, Annantuvan kanssa. Tavoitteena oli tukea ja vahvistaa äitien omaa äitiyttä sekä tuottaa Annantuvalle sovellettavissa oleva ohjeistus ta...

 2. Preventing superheater corrosion by additives; Tulistimien kloorikorroosion estaeminen lisaeainein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aho, M.; Vainikka, P. [VTT, Espoo (Finland); Skrifvars, B.J.; Yrjas, P. [Aabo Akademi, Process Chemistry, Turku (Finland)

  2006-12-19

  The new superheater protection methods enable combustion of demanding biomass with higher portions than at present. This benefit reduces CO{sub 2} emissions from energy production and the use of demanding biomass in energy production will extend replacing biowaste landfilling with strong CH{sub 4} formation. The results assist also to meet the goals of the use of logging residues in energy production in Finland. (orig.)

 3. Prevention of superheater corrosion caused by chlorine; Tulistimien kloorikorroosion estaeminen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roppo, J. [Kvaerner Power Oy, Tampere (Finland)

  2006-12-19

  Combustion of CO{sub 2}-neutral fuels is becoming more attractive and common method to decrease CO2 emissions of energy production. Also well managed and controlled combustion of waste fractions compared to their landfilling produces much less greenhouse gas emissions. In combustion of these fuels in high efficiency power plants notably increased superheater corrosion risk is prevailing, mainly caused by chlorine. Typical such fuels are forest, agricultural and household residues, biological sludge's of pulp and paper industry and RDF made from separated municipal and industrial solid waste. The goal of the project is to develop clearly cheaper and more effective method to protect superheaters, which enables combustion of biomass and waste fuels with higher energy shares. Tests in pilot and full scale power plants will reveal the potential and applicability of the developed method for commercial use. (orig.)

 4. Prevention of the ash deposits by means of process conditions in biomass gasification; Biomassapolttoaineiden tuhkan kuonaantumiskaeyttaeytymisen estaeminen prosessiolosuhteiden avulla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moilanen, A; Laatikainen-Luntama, J; Nieminen, M; Kurkela, E; Korhonen, J [VTT Energy, Espoo (Finland)

  1997-10-01

  In fluidised-bed gasification, various types of deposits and agglomerates may be formed by biomass ash in the bed, in upper zones of the reactor, for instance in cyclones. These may decisively hamper the operation of the process. The aim of the project was to obtain data on the detrimental fouling behaviour of the ash of different types of biomass in fluidised-bed gasification, and on the basis of these data to determine the process conditions and ways of preventing this kind of behaviour. Different types of biomass fuel relevant to energy production such as straw, wood residue were be used as samples. The project consisted of laboratory studies and fluidised-bed reactor tests including ash behaviour studied both in the bed and freeboard. In laboratory tests, the sample material was characterised as a function of different process parameters. In fluid-bed reactors, the most harmful biomasses were tested using process variables such as temperature, bed material and the gasification agents. Bubbling fluidised-bed gasification tests with wheat straw showed that agglomerates with different sizes and structures formed in the bed depending on the temperature, the feed gas composition and bed material. Agglomerates consisted of molten ash which sintered with bed material and other solids. In all BFB tests, freeboard walls were slicked by ash agglomerates (different amounts) which, however, were easily removable. The results of this project and the earlier pilot-scale gasification experience obtained with the same feedstocks showed that useful characteristic data about ash behaviour can be obtained using laboratory tests and small scale reactors. (orig.)

 5. Eksentrinen harjoittelu tendinopatian kuntoutuksessa

  OpenAIRE

  Rousi-Laine, Maria; Johansson, Hanna

  2012-01-01

  Tendinopatia määritellään yleisimmin ylirasitus- ja degeneratiivisena tilana, joka aiheuttaa kroonisia jännekipuoireita. Sen ajatellaan aiheutuvan toistuvasta mekaanisesta ylikuormituksesta. Tendinopatia on yleinen ongelma paljon toistotyötä tekevillä ja liikuntaa harrastavilla, mutta sitä tavataan myös urheilua harrastamattomilla. Tulehdusta vähentävien menetelmien on huomattu olevan tehottomia tendinopatian hoidossa, minkä vuoksi kiinnostus terapeuttisia kuntoutusmuotoja kohtaan on kasvanut...

 6. Kytkimen valinta pinta-aaltoenergialaitteistoon

  OpenAIRE

  Pennonen, Antti

  2014-01-01

  Tässä työssä on tarkoituksena tarkastella ASWEC -2014 pinta-aaltoenergialaitteistoon mahdollisesti soveltuvia kytkimiä tai korvaavia ratkaisuja momentin siirtoon. Työn tarkoitus on valita soveltuva toteutustapa tai mahdollisesti olemassa oleva komponentti laitteiston momentin siirtoon. Aaltovoima on aurinko-, tuuli- ja vesivoiman rinnalla suhteellisen uusi tapa sähkön tuottamiseksi. Kuitenkin merkittävä osa maapallon energiasta voitaisiin menetelmien kehittyessä tuottaa aaltoenergiaa käyt...

 7. Valokuvauksen voima päihdekuntoutuksessa

  OpenAIRE

  Nieminen, Noora

  2016-01-01

  Tämän projektin tarkoituksena oli toteuttaa entisille päihteidenkäyttäjille päihdekuntoutusta voimauttava valokuva - menetelmällä. Projektin tavoitteena oli, että projektin lopuksi osallistujat kokevat onnistumisen tunteita toiminnastaan ja ymmärtävät luovien menetelmien merkityksen päihdekuntoutuksen tukena. Opinnäytetyöntekijän henkilökohtaisina tavoitteina oli kehittää ohjaustaitoja, oppia voimauttava valo-kuvamenetelmästä, oppia toteuttamaan projektiluontoinen opinnäytetyö ja nähdä t...

 8. Maalipallo : Lasten ja nuorten pelinopeuden kehittäminen

  OpenAIRE

  Liimatainen, Jussi

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja suunnitella lapsille ja nuorille ominaisuuksiltaan paremmin sopiva maalipallo. 15 -vuotiaan poikaheittäjän tulisi pystyä heittämään palloa samalla nopeudella naispelaajien kanssa. Tämä tarkoittaa n. 40 kilometrin tuntinopeutta. Tutkimusmenetelminä käytettiin suurnopeuskameran avulla kuvattuja hidastettuja videoita, tutkaa sekä keskusteluja lasten ja nuorten kanssa. Menetelmien avulla saatiin tietoja nuorten sekä aikuisten heittoteknisissä eroavaisuuksis...

 9. Lihan kahden jalostusasteen laadullinen ja kustannuksellinen vertailu Käpylän palvelukeskuksen ruokapalvelussa

  OpenAIRE

  Ikonen, Mika

  2006-01-01

  Tämä opinnäytetyö vertailee lihan jalostusasteiden, raaka ja kypsä, kustannuksia ja laadun ja työmenetelmien eroavaisuuksia. Tutkimuksen kohteena on seitsemän vastaavaa lihatuotetta kummastakin jalostusasteesta. Tarkoituksena on selvittää jalostusasteiden käytännöllisyys ruokapalvelussa. Teoriaosassa selvitetään ruokatuotantoprosessin kulkua ja työmenetelmiä lihaa käytettäessä ruokapalvelussa. Teoriakehyksessä selvitetään myös kustannuksien muodostuminen kypsennettäessä. Lihaan vaikuttavat la...

 10. Effective Rights Exporting Process - Towards system interoperability of digital rights management

  OpenAIRE

  Lu, Wenhui

  2016-01-01

  Digitaalisten käyttöoikeuksien tehokas hallinta Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM) on joukko menetelmiä, joilla hallitaan digitaalisen sisällön käyttöä ja jakelua. Eri menetelmien yhteen toimivuuden puute on hyvin todettu liiketoiminnallisesta, laillisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Työn aihe, käyttöoikeuksien siirto, on keskinen DRM-järjestelmien järjestelmätason yhteen toimivuuden osa. Työssä kehitetään menetelmiä sellaisiin digitaaliste...

 11. ”Minun ääneni” : Lapsilähtöisiä työskentelymenetelmiä Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalle

  OpenAIRE

  Takalahti, Milla; Takalo-Kastari, Saara

  2012-01-01

  Opinnäytetyön kuvaus: Opinnäytetyömme koostuu menetelmäpaketista sekä opinnäytetyöraportista, joka sisältää teoriaosuuden ja opinnäytetyöprosessin kuvauksen. Tavoitteenamme oli edistää lapsilähtöisten menetelmien käyttöä erityispoliklinikalla ja edesauttaa vuorovaikutusta palveluohjaajan ja lapsen tai nuoren välillä. Valmistimme lapsilähtöisiä työskentelymenetelmiä sisältävän menetelmäpaketin Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalle. Teoreettinen ja käsitteellinen esittely: ...

 12. Suunnitteluprojektin hallinta ja vaiheistus : Sovellusprojektin suunnittelumenetelmät ja niiden käytettävyys

  OpenAIRE

  Koivisto, Saara

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa kirjallisuustutkielmana pienimuotoinen käsikirja sovellusprojektin vaiheista, sovelluskehityksessä yleisimmin käytettävistä menetelmistä sekä menetelmien käytettävyydestä. Opinnäytetyön tietoperustana käytetään useita aihetta käsitteleviä sähköisiä lähteitä. Työhön ei sisälly mitään kehitystutkimusta tai muuta käytännön projektia. Opinnäytetyössä käsitellään aluksi projektityöskentelyä ja projektin etenemistä yleisellä tasolla. Ohjelmistotalois...