WorldWideScience

Sample records for er termokhimiya rastvoreniya

 1. Hvem er vi? Hvem er de?

  Kryger, Niels

  2016-01-01

  Kommentaren tager afsæt i initiativer i de pædagogiske faglige foreninger i Europa EERA) og i Norden (NERA) og argumenterer for at det er forpligtelse for os som nordiske og europæiske pædagogiske forskere at gå op imod de stadigt mere ekskluderende vi-konstruktioner, som er blevet formuleret i f...

 2. Politik er ikke lykken

  Steenbuch, Johannes Aakjær

  2011-01-01

  Der er ikke længere nogen højere sandhed i livet end den, flertallet bestemmer sig for – og dermed ingen del af livet, der ikke er politisk. Højre- og venstrefløjen er i bund og grund enige - enige om, at det er politikernes opgave at forære os det gode liv. Dermed bliver demokratiet totalitært. ...

 3. Ideologi er noget bras

  Hansen, Brian Benjamin; Bjerre, Henrik Jøker

  medieområdet kan dette skifte betragtes som den endelige sejr for den post-ideologiske konsensus, der går ud fra, at der ikke mere er behov for politisk diskussion, og at vi aldrig mere skal indlade os på farlige politiske eksperimenter. Ideologi er noget bras, sagde jo allerede Poul Schlüter. Med inspiration......, ideologiske ramme for vore liv. Ideologi er noget bras, men bras er også ideologi....

 4. Forbrugernes veje er mangfoldige

  Stacey, Julia; Nielsen, Niels Asger

  2005-01-01

  Fremtidens forbrugere vil have sunde fødevarer, der smager godt. Det lyder umiddelbart som et krav, der skulle være til at opfylde, men så enkelt er det nu ikke. De fødevarer, der smager godt, er ikke altid sunde, og en forbruger er ikke bare en forbruger. Nogle vil udfordres og overraskes. Andre...

 5. Fattigdom er blevet hverdag

  Andrade, Stefan Bastholm; Ditlevsen, Kia

  2014-01-01

  Det er sæson for julehjælp til fattige familier og donationer til hjemløse. Problemerne er ikke sæsonafhængige, men resten af året er indignationen sværere at spore. Fattigdom opfattes nemlig i stigende grad som et permanent individuelt vilkår og ikke som udtryk for samfundskrise...

 6. Hvad er talesprog?

  Steensig, Jakob

  2009-01-01

  Hvad er talesprog lingvistisk set? Hvad er kendetegnende for det i forhold til skriftsproget, og hvordan kan man arbejde med at udvikle en forståelse og værdsættelse af talesproget hos eleverne? Vores traditionelle sprogvidenskabelige beskrivelses¬apparat er udviklet til at beskrive skriftsproget...

 7. Fluxus-øer

  van der Meijden, Peter Alexander

  2008-01-01

  "Fluxus-øer" er en introduktion til Fluxus med udgangspunkt i den tyske galleri-ejer René Blocks samling, som udstillingen "Food for Thought" i Sukkerfabrikken i Stege (Møn) præsenterede et udvalg af. Artiklen beskriver Fluxus som et heterotopi som beskrevet af Michel Foucault i "Of Other Spaces"...

 8. Vreden er over os

  Mehlsen, Camilla

  2006-01-01

  Urolige elever, cyklister - der giver fuck-finger, aggressive demonstranter. Samtiden er på vej ind i en æra domineret af vrede, siger rektor Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med bogen 'Om vreden'. Udgivelsesdato: Juni...

 9. Tale er guld

  Juel Henrichsen, Peter

  2014-01-01

  Mange danske kommuner er parate til at indfase automatisk talegenkendelse, men er samtidig nervøse efter en lang række dårlige businesscases i den nærmere fortid. Der klages over høje licenspriser og lavt serviceniveau, den typiske virkning af et de facto monopol på leverandørsiden. Denne artikel...

 10. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 11. Nordslesvigeren er nr. 1

  Christensen, Steffen Lind

  2015-01-01

  Historien om de nordslesvigske krigsdeltagere under 1. Verdenskrig er traditionelt blevet behandlet i et nationalt perspektiv. Her benævnes soldaterne oftest som ’danske’. Denne artikel undersøger, hvordan nordslesvigske soldater på Østfronten selv udtrykte deres identitet i krigssituationen....... Udgangspunktet er krigsdeltagernes beskrivelser af og syn på dels de fællesskaber, de var en del af ved fronten, og dels de grupperinger, de anså for deres modsætninger. Hovedpointen er, at det mest italesatte tilhørsforhold blandt disse soldater var det regionale bånd til Nordslesvig....

 12. Skrot er godt

  Wenzel, Henrik

  2009-01-01

  Skrot er en god forretning for miljøet. Når vi genvinder metal - det vil sige indsamler, sorterer og smelter det om - udleder vi langt mindre CO2, end når vi bruger nye metaller udvundet fra undergrunden. Miljøgevinsten gælder alle metaller og høstes hver gang, vi genvinder dem. Det er et positiv...

 13. Metabolomics er fremtiden

  Pedersern, Birger

  2010-01-01

  Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet......Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet...

 14. er 1999

  Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.;

  små cladoceer og hjuldyr, og især er maksimumsforekom-sterne af calanoide vandlopper og de små og store cladoceer og daf-nier gået tilbage. Den gennemsnitlige biomasse af dafnier er derimod øget især p.g.a. stigning i de 25 % af søerne med størst forekomster. Dyreplanktons græsning Betragtet under et...

 15. Jeg Er blevet FRANKofil

  Andersson, Lasse

  2014-01-01

  afhængig af Frank Underwood fra serien House of Cards på den fremadstormende TV-streamingstjenesten Netflix. Jeg har opdaget et nyt internetbaseret datingforhold. Et surrealt, fedt miks af det kyniske og joviale personificeret i karakteren Frank Underwood, som er helt igennem ubehagelig, men fantastisk...... spillet af Kevin Spacey. Og tak til Spacey der for en tid har forladt teateret ’The Old Vic’ i London for at begejstre mig. Der er generelt to årsager til mine FRANKofile tilbøjeligheder. For det første er Netflix’s remake af den tyve år gamle BBC serie House of Cards efter min menig et stykke tv...... anden grund, til at jeg er blevet Frankofil, er, at jeg ikke skal sidde og vente på næste søndag efter søndag efter søndag for at få lov at se næste afsnit. Netflix lagde alle tretten timer af sæson 2 ud på nettet. Jeg afgør selv, hvornår jeg skal have mere Frank! Men på trods af mit narkomanlignende...

 16. Hvad er verdenskunst?

  Globaliseringen stiller kunsten over for hidtil usete udfordringer. Den verden kunstnerne udfolder sig i er på afgørende punkter forskellig fra den verden tidligere tiders kunst har placeret sig i: den er mindre, den forandrer sig hurtigere og den trænger sig mere på, end man kunne have tænkt sig...... indre og ydre komposition hos eksempelvis danske Odin Teatret, den guatemalanske forfatter Miguel Ángel Asturias, den britiske billedkunstner Chris Ofili, den tyske dramatiker Bertolt Brecht og den mexicanske filminstruktør Alejandro González Iñárritu....

 17. Ondskaben er fortryllende

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer.......Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer....

 18. Ondskaben er fortryllende

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer.......Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer....

 19. ER Stress and Angiogenesis.

  Binet, François; Sapieha, Przemyslaw

  2015-10-01

  Proper tissue vascularization is vital for cellular function as it delivers oxygen, nutrients, hormones, and immune cells and helps to clear cellular debris and metabolic waste products. Tissue angiogenesis occurs to satisfy energy requirements and cellular sensors of metabolic imbalance coordinate vessel growth. In this regard, the classical pathways of the unfolded protein response activated under conditions of ER stress have recently been described to generate angiomodulatory or angiostatic signals. This review elaborates on the link between angiogenesis and ER stress and discusses the implications for diseases characterized by altered vascular homeostasis, such as cancer, retinopathies, and atherosclerosis.

 20. Er danskerne racister

  Bech, Henning; Necef, Mehmet Ümit

  Igennem de seneste årtier er det blevet almindeligt at tale om, at der er en udbredt racisme i Danmark. Påstande om danskernes racisme, fremmedhad og diskrimination optræder dagligt i offentligheden og i medierne, og der henvises ofte til, hvad ’forskerne’ og de ’videnskabelige undersøgelser’ siger...... om emnet. Der kan da næppe heller være tvivl om, at der forekommer racistiske holdninger hos nogle danskere. Men er problemet så stort, som det gøres til i den offentlige debat? Bogen ønsker at afklare, hvorvidt der er videnskabelig dokumentation for påstandene om danskernes racisme. Den går i dybden...... med en række forskeres og eksperters udtalelser på området og præsenterer en grundig analyse af deres fremstilling af dansk racisme i forhold til emner som kultur, seksualitet, kriminalitet og arbejdsmarked....

 1. Er talesprog en medieteknologi?

  Tække, Jesper

  2013-01-01

  motiver og viden, må give mening til hvad, der meddeles og selektere en forståelse (Luhmann 2000a). Formålet med og berettigelsen for medieteori er ud fra Marshall McLuhans (1967) devise, om at the medium is the message, at sammenligne, hvad det betyder for menneske og samfund, at der kommunikeres i ét...

 2. It er godt - basta!

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  Der er offentlig konsensus om at it i undervisningen fører til øget faglighed. Men it kan lige så godt resultere i ringere undervisning som i bedre - og ofte anvendes it helt traditionelt og fantasiløst....

 3. Er praksis prima?

  Holm, Claus

  2006-01-01

  Tiltroen til praktisk sans er i vækst, mens den teoretiske fornuft møder skepsis. Paradoksalt nok rammer den antiteoretiske bevægelse også universiteterne. To forskere advarer mod, at samfundet forlader sig på praksis....

 4. Patienten - hvor er patienten?

  Nielsen, Gitte; Dau, Susanne

  2011-01-01

  på, hvad der historisk og nutidigt karakteriserer teori og praksis, samt forholdet herimellem. I den empiriske del er der, med udgangspunkt i Gadamers hermeneutiske tilgang, foretaget tre kvalitative forkusgruppeinterview. Ét af sygeplejestuderende, ét af kliniske vejledere og ét af undervisere...

 5. Hvad er tidligt sprog

  Skriver Jensen, Anders

  2009-01-01

  Forfatteren argumenterer for at "early literacy" kan oversættes til "tidligt sprog"; særligt når der er tale om en helhedsorienteret tilgang med vægt på sprog som et alsidigt medie for kommunikation- og betydningsskabelse. Med inspiration fra Jerome Bruners kulturpsykologi diskuteres mulige...

 6. Al verden er en scene

  Sandvik, Kjetil; Waade, Anne Marit

  2006-01-01

  Rollespil er blevet hot, og opmærksomheden omkring rollespil er eksploderet de seneste år: Virksomheder, politikere, medier og forskere har fået øjnene op for de kulturelle og økonomiske muligheder...

 7. Hvid er et usynligt ideal

  Mehlsen, Camilla

  2010-01-01

  Salget af hudblegecremer er eksploderet. Hvorfor drømmer så mange om at få lys hud? Hvorfor vil børn hellere lege med hvide dukker end brune? Svaret er, at hvid er et globalt ideal. Interview med Dorthe Staunæs og Les Back....

 8. Er HR ude i tovene?

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  HR: Er der behov for nytænkning i HR-land? Artikler i Harvard Business Review - bakket op af en dansk undersøgelse - konkluderer, at HR stadig mangler gennemslagskraft i virksomhederne. Er HR ude i tovene? ... For i undersøgelsen "Ny Dansk Ledelse" (maj 2015), som er baseret på danske lederes...

 9. Normaludvikling er institutionsbestemt

  Gulløv, Eva

  2009-01-01

    Artiklen handler om de konsekvenser, den udbredte institutionalisering af småbørn har for opfattelser af børn, barndom og normaludvikling. Udgangspunktet er, at det at gå i daginstitution er så udbredt, at det betragtes som det normale. Ikke at gå i institution vækker bekymring, for dermed står...... forstås ved udvikling og sætte standarder for børn og normalitet. Artiklen skal vise, hvordan den institutionelle praksis med fastlagte rytmer, rutiner og aktiviteter præger opfattelser af, hvad børn skal kunne, og hvad der falder indenfor og udenfor den normale udvikling....

 10. Er talesprog en medieteknologi?

  Tække, Jesper

  2013-01-01

  motiver og viden, må give mening til hvad, der meddeles og selektere en forståelse (Luhmann 2000a). Formålet med og berettigelsen for medieteori er ud fra Marshall McLuhans (1967) devise, om at the medium is the message, at sammenligne, hvad det betyder for menneske og samfund, at der kommunikeres i ét...... herunder forklares funktionelt i et evolutionært perspektiv på den sociale udvikling for at opklare, (1) hvordan sproget er udviklet, og (2a) hvordan det virker i bevidsthed og (2b) i kommunikation. Via denne øvelse tegnes et billede af sprogteknologiens kommunikative rum, af det scope, talesproget giver...

 11. Facebook er internettet nu

  Tække, Jesper

  2014-01-01

  Den store vision for world wide web var, at alle kunne få ubegrænset adgang til alverdens information. www var mangfoldigt og anarkistisk. I dag er der rigtig mange, der kun bruger nettet til at være på Facebook. Hvad bruger Facebook det til? Og hvad gør det ved vores udsyn?......Den store vision for world wide web var, at alle kunne få ubegrænset adgang til alverdens information. www var mangfoldigt og anarkistisk. I dag er der rigtig mange, der kun bruger nettet til at være på Facebook. Hvad bruger Facebook det til? Og hvad gør det ved vores udsyn?...

 12. Hvis er lovene?

  Holm, Isak Winkel

  2015-01-01

  Hvem konstituerer det politiske fællesskab, som laver lovene? Hvad sker der, når folket ikke kender lovene, eller ikke findes værdige til dem? Hvis folket udfordrede adelens love før i tiden, er det måske migranterne, der udfordrer europæernes love og konventioner i dag. Man kan med fordel gå til...... Franz Kafka for at forstå hvordan....

 13. Hvis er Himmeriget?

  Holst, Søren

  2007-01-01

  Udtrykket "de fattige i ånden", som kendes fra Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet, forekommer også i to af Dødehavsrullerne. Artiklen undersøger disse tekster og argumenterer for, at udtrykket ikke betegner en særligt "åndelig" fattigdom, men derimod de konkret økonomisk fattige, som er "af ånd...

 14. Han er her endnu

  Bonde, Lisbeth

  2012-01-01

  Interview med den kinesiske aktivist og billedkunstner Ai Weiwei, der sad fængslet i 81 dage i 2011. Hans pas er stadig (i februar 2014) inddraget af myndighederne, så han kan ikke forlade landet, selv om han har betalt en bøde på 13 mio. kr. for ”skatteunddragelse”. Både i sin kunst og i sine...

 15. Hvad er meningen

  Mølbæk, Anders Klitgaard

  2014-01-01

  Dette projekt er det afsluttende projekt i Masteruddannelsen IKT og læring og handler om, hvad der giver mening for studerende i fagområdet produktkendskab, og hvordan vi kan redesigne et undervisningsforløb, hvor vi inddrager IKT- støttende læringselementer. Projektet tager udgangspunkt i et...... om et fag i høj grad konstrueres gennem social interaktion mellem studerende. Vi konkluderer, at det er vigtig at medtænke skabelsen af mening i design af læringsaktiviteter. Vi konkluderer ligeledes at brugen af metaforer og fortællinger er væsentlige sproglige elementer, der med fordel kan...... inddrages i design af digitale læremidler og læringsaktiviteter. I anden del af projektet opstiller vi et koncept for redesign af fagområdet med fokus på en foretagsomheds didaktik samt en model for design af læringsaktiviteter, som illustreres med tre konkrete eksempler, inspireret af et koncept af Gilly...

 16. Hvad er meningen?

  Stisen, Bente Kjærgaard; Mølbæk, Anders Klitgaard; Bayer, Inge Marie

  2014-01-01

  Dette projekt er det afsluttende projekt i Masteruddannelsen IKT og læring og handler om, hvad der giver mening for studerende i fagområdet produktkendskab, og hvordan vi kan redesigne et undervisningsforløb, hvor vi inddrager IKT- støttende læringselementer. Projektet tager udgangspunkt i et...... om et fag i høj grad konstrueres gennem social interaktion mellem studerende. Vi konkluderer, at det er vigtig at medtænke skabelsen af mening i design af læringsaktiviteter. Vi konkluderer ligeledes at brugen af metaforer og fortællinger er væsentlige sproglige elementer, der med fordel kan...... inddrages i design af digitale læremidler og læringsaktiviteter. I anden del af projektet opstiller vi et koncept for redesign af fagområdet med fokus på en foretagsomheds didaktik samt en model for design af læringsaktiviteter, som illustreres med tre konkrete eksempler, inspireret af et koncept af Gilly...

 17. Entangled research(ers)

  Brøgger, Katja; Staunæs, Dorthe

  into the world and being situated and attuned to it in specific ways through interest, fear, boredom or something else. Combing concepts from philosophy as well as psychology, the material and the affective turn allow us to rethink and elaborate on well-known discussions on qualitative research, representation......This paper takes up the challenges of analyzing how empirical knowledge is created when the research(ers) are always already “thrown into the world” (Heidegger) and thereby affectively “intra-act” (Barad) with and ‘perform’ the empirical knowledge. ‘ ‘Thrownness’ is Heidegger’s way of expressing...

 18. Rouw mag er zijn

  Marlieke Moors

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACTGrieving is allowedGrief is a human experience. Every form of loss shapes you into the human being you are today. Contrary to what earlier, unproven grief models postulate, grief does not have an end point. That is, bereavement does not have to be completely processed, but it should be integrated into someone’s life. The outdated grief models were often interpreted and used in a normative way, which led to a normative standard model. This portraits the belief that every mourner would experience similar symptoms and would go through a fixed pattern of phases. However, the updated vision emphasizes the individual and unique process of coping with loss: norms concerning grief should be banned. By means of literature research, interviews with professionals and personal experiences, it became clear that finding an equilibrium between restoration-orientated and loss-orientated coping styles is most beneficial. An important aspect in finding this balance is meaningfulness. Furthermore, the ability to bear a loss and to adapt accordingly are important components. Lastly, attaching significance to a loss is a constructive way of integrating the loss into one’s life. The death of a loved one should therefore not be forgotten or tucked away. After all, grief is the price we pay for love. SAMENVATTINGRouw mag er zijnRouw is een menselijke ervaring en elk verlies vormt je als mens. Rouw heeft, in tegenstelling tot wat de verouderde, niet bewezen rouwmodellen beweren, geen eindpunt. Verlies hoeft namelijk niet verwerkt te worden, maar moet juist geïntegreerd worden in iemands leven. De verouderde rouwmodellen zijn vaak normatief opgevat en toegepast, waaruit een normatief standaardmodel is ontstaan. Daarbij werd gedacht dat elke rouwende dezelfde symptomen zou vertonen en het rouwproces volgens vaste fasen zou verlopen. Binnen de vernieuwde visie wordt er juist van uitgegaan dat elk individu een unieke manier van reageren op rouw heeft. Er zou

 19. Humor er en alvorlig sag

  Søltoft, Pia

  2016-01-01

  I modsætning til ironi er humor for Kierkegaard fællesskabsgivende – ironikeren hævder sig selv, men humoristen har sympati med den, man ler med. Humor er hos Kierkegaard udtryk for, at humoristen forliger sig med tilværelsen og dens luner, og dermed grænser humoren hos Kierkegaard op til det...

 20. Vores vidensgrundlag er i fare

  Madsen, Mia; Nøhr, Ellen Aagaard; Olsen, Jørn;

  2013-01-01

  Databrug: Forskningsfrihed er lige så vigtig for demokratiet som pressefrihed, og det er bekymrende, at lovgivningen fra EU lægger langt større begrænsninger på brug af data for forskere end for politikere. Der har i den seneste tid været en omfattede debat i medierne om nytten af vores dataregis...

 1. Kollegaerne er den nye chef

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Den tid, hvor chefen var den, der delte skideballer ud, er slut. Rollen som 'bad cop' er overtaget af kollegateamet, der med hård hånd sørger for, at den enkelte yder sin del. Udgivelsesdato: November...

 2. RNA er jo bare matematik!

  Blaavand, Jakob Lindblad

  2011-01-01

  Hvordan kan man kurere sygdomme med matematiske geometriske strukturer? Det kan man i princippet, hvis de geometriske figurer er RNA-molekyler, og sygdommen skyldes syge gener.......Hvordan kan man kurere sygdomme med matematiske geometriske strukturer? Det kan man i princippet, hvis de geometriske figurer er RNA-molekyler, og sygdommen skyldes syge gener....

 3. Min mentor er min voksenven

  Kaiser, Birte

  2009-01-01

  En artikel i bogen: 6 belysninger af vejledning, brydninger, forståelser & praksis. Artiklen er et sammendrag af en diskursanalyse fra 2008 fra projetrapporten: Ind under huden, www.vejledning.net...

 4. Forenklingens fire F'er

  Bentzen, Tina Øllgaard

  2017-01-01

  At fjerne styring er det, man ofte forbinder med afbureaukratisering, men det er ikke tilstrækkeligt, når man vil gå fra flotte ambitioner til en styring, som reelt opleves enklere. For at forenkle må man også forandre, forankre og fastholde styring, og det må ske i et samspil mellem de aktører, ...

 5. The Effectiveness of Core ER Principles

  Jeon, Eun-Young; Day, Richard R.

  2015-01-01

  This discussion piece continues the discussion forum on extensive reading (ER) from the April 2015 issue of "Reading in a Foreign Language." In that forum, a number of the discussions were concerned with the principles of ER (Day & Bamford, 2002) in implementing ER. Our discussion also concerns the principles; we examine ER programs…

 6. Hvad er normen for isoleucin til grise?

  Nørgaard, Jan Værum

  2011-01-01

  Efter introduktionen af aminosyren L-valin er isoleucin kommet i fokus, når der optimeres foder til svin. Men der er usikkerhed omkring normen for isoleucin.......Efter introduktionen af aminosyren L-valin er isoleucin kommet i fokus, når der optimeres foder til svin. Men der er usikkerhed omkring normen for isoleucin....

 7. Chemical thermodynamics and thermochemistry. [Book in Russian (collection of articles)]. Khimicheskaya termodinamika i termokhimiya

  1979-01-01

  A presentation is made of original research on the theory and practice of chemical thermodynamics and thermochemistry. The theoretical studies include the thermodynamics of irreversible processes, molecular-kinetic aspects in thermodynamics, correlation ratios for computing the thermodynamic properties of simple and complex substances, equations for phenomological thermodynamics, etc. The experimental studies are concerned with the thermodynamic and thermochemical study of phase reactions, solutions, melts, and alloys. The book is designed for scientists in the area of thermodynamics and thermochemistry, university instructors of physical chemistry, graduate and undergraduate students who have special training in thermodynamics.

 8. Altsaa det er det nationale!

  Tøndborg, Britta

  2005-01-01

  Det er ikke alle kunstkanoner, der opstår eller tager form som et resultat af en langsom proces i lighed med darwinistisk evolution; en evolution, som sker over tid, og hvor de stærkeste kunstværker gradvist skiller sig ud fra de mindre betydelige. En kanon udgør ikke altid en retrospektiv opgøre...

 9. Viden er vigtigere end mavefornemmelser

  Holm, Claus

  2007-01-01

  Vi lever i et vidensamfund og i et demokratisk samfund, men det er ikke godt nok. Ifølge lektor Anne-Marie Eggert Olsen ville livet være mindre bekymrende, hvis deltagerdemokratiet fyldte mindre og fornuftsbaseret politik mere....

 10. Krumme tæer

  Frederiksen, Mons Bissenbakker

  2013-01-01

  skamforskningen og forskellige postkoloniale og crip-teoretiske kritikker af samme. Hensigten er at pege på et analytisk udgangspunkt, som gør det muligt at gribe de subversive muligheder i skam uden samtidig at miste blikket for skammens ekskluderende funktioner: Nogle subjekter kan øjensynligt ikke undslippe...

 11. Endoplasmic Reticulum (ER) Stress and Endocrine Disorders

  Ariyasu, Daisuke; Yoshida, Hiderou; Hasegawa, Yukihiro

  2017-01-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is the organelle where secretory and membrane proteins are synthesized and folded. Unfolded proteins that are retained within the ER can cause ER stress. Eukaryotic cells have a defense system called the “unfolded protein response” (UPR), which protects cells from ER stress. Cells undergo apoptosis when ER stress exceeds the capacity of the UPR, which has been revealed to cause human diseases. Although neurodegenerative diseases are well-known ER stress-related diseases, it has been discovered that endocrine diseases are also related to ER stress. In this review, we focus on ER stress-related human endocrine disorders. In addition to diabetes mellitus, which is well characterized, several relatively rare genetic disorders such as familial neurohypophyseal diabetes insipidus (FNDI), Wolfram syndrome, and isolated growth hormone deficiency type II (IGHD2) are discussed in this article. PMID:28208663

 12. Endoplasmic Reticulum (ER) Stress and Endocrine Disorders.

  Ariyasu, Daisuke; Yoshida, Hiderou; Hasegawa, Yukihiro

  2017-02-11

  The endoplasmic reticulum (ER) is the organelle where secretory and membrane proteins are synthesized and folded. Unfolded proteins that are retained within the ER can cause ER stress. Eukaryotic cells have a defense system called the "unfolded protein response" (UPR), which protects cells from ER stress. Cells undergo apoptosis when ER stress exceeds the capacity of the UPR, which has been revealed to cause human diseases. Although neurodegenerative diseases are well-known ER stress-related diseases, it has been discovered that endocrine diseases are also related to ER stress. In this review, we focus on ER stress-related human endocrine disorders. In addition to diabetes mellitus, which is well characterized, several relatively rare genetic disorders such as familial neurohypophyseal diabetes insipidus (FNDI), Wolfram syndrome, and isolated growth hormone deficiency type II (IGHD2) are discussed in this article.

 13. ER stress and hepatic lipid metabolism

  Huiping eZhou

  2014-05-01

  Full Text Available The endoplasmic reticulum (ER is an important player in regulating protein synthesis and lipid metabolism. Perturbation of ER homeostasis, referred as ER stress, has been linked to numerous pathological conditions, such as inflammation, cardiovascular diseases and metabolic disorders. The liver plays a central role in regulating nutrient and lipid metabolism. Accumulating evidence implicates that ER stress disrupts lipid metabolism and induces hepatic lipotoxicity. Here, we review the major ER stress signaling pathways, how ER stress contributes to the dysregulation of hepatic lipid metabolism, and the potential causative mechanisms of ER stress in hepatic lipotoxicity. Understanding the role of ER stress in hepatic metabolism may lead to the identification of new therapeutic targets for metabolic diseases.

 14. Endoplasmic Reticulum (ER Stress and Endocrine Disorders

  Daisuke Ariyasu

  2017-02-01

  Full Text Available The endoplasmic reticulum (ER is the organelle where secretory and membrane proteins are synthesized and folded. Unfolded proteins that are retained within the ER can cause ER stress. Eukaryotic cells have a defense system called the “unfolded protein response” (UPR, which protects cells from ER stress. Cells undergo apoptosis when ER stress exceeds the capacity of the UPR, which has been revealed to cause human diseases. Although neurodegenerative diseases are well-known ER stress-related diseases, it has been discovered that endocrine diseases are also related to ER stress. In this review, we focus on ER stress-related human endocrine disorders. In addition to diabetes mellitus, which is well characterized, several relatively rare genetic disorders such as familial neurohypophyseal diabetes insipidus (FNDI, Wolfram syndrome, and isolated growth hormone deficiency type II (IGHD2 are discussed in this article.

 15. Nordisk Fjer-sagen er fortsat aktuel

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  I sidste uge satte Højesteret definitivt punktum efter 14 år. Men sagens setup er klassisk for økonomisk kriminalitet, og derfor er den god at tage ved lære af.......I sidste uge satte Højesteret definitivt punktum efter 14 år. Men sagens setup er klassisk for økonomisk kriminalitet, og derfor er den god at tage ved lære af....

 16. Sport er hverken sundt eller social

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til nog...

 17. Hvorfor er sygeplejersker usynlige i offentlige medier?

  Joensen, Annemi Lund; Hall, Elisabeth

  2015-01-01

  Når der er sygeplejerelevante emner til debat i de offentlige medier på Færøerne, bærer debatten præg af sygeplejerskers manglende deltagelse. Sygeplejerskerne er usynlige. Et eksempel på dette er en debat om besparelser inden for ældreomsorgen. Til trods for at besparelsen fik omfattende konsekv...

 18. Den sproglige leg er super fly

  Just, Sine Nørholm

  2013-01-01

  Man kan rappe om alt. I hvert fald hvis man er Marvelous Mosell. I spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed skaber Mosell sin persona i et forjættende 80' er-univers der på en og samme tid er vildt overdrevet og helt autentisk....

 19. Energy-transfer processes in Er3+-doped and Er3+,Pr3+-codoped ZBLAN glasses

  Golding, P.S.; Jackson, S.D.; King, T.A.; Pollnau, Markus

  2000-01-01

  We present a detailed characterization of energy transfer processes in Er3+-doped and Er3+,Pr3+-codoped ZBLAN bulk glasses. For several Er3+ (0.25–8.75 mol%) and Pr3+ (0.25–1.55 mol%) concentrations, we investigate energy transfer upconversion (ETU) and cross relaxation in Er3+ as well as energy

 20. Jordkvalitetskriterier for PAH'er

  Carlsen, Lars

  2009-01-01

  For to år siden forhøjede Miljøstyrelsen den administrativt fastsatte grænseværdi for polycycliske hydrocarboner (PAH’er) i jord med en faktor 3, hvilket i praksis betød at en række grunde, der tidligere var klassifi ceret som forurenede, nu ikke klassifi ceres sådan. Den hidtidige og den nye...

 1. Jordkvalitetskriterier for PAH'er

  Carlsen, Lars

  2009-01-01

  For to år siden forhøjede Miljøstyrelsen den administrativt fastsatte grænseværdi for polycycliske hydrocarboner (PAH’er) i jord med en faktor 3, hvilket i praksis betød at en række grunde, der tidligere var klassifi ceret som forurenede, nu ikke klassifi ceres sådan. Den hidtidige og den nye met...

 2. Hvad er en god skolestart?

  Knoop, Hans Henrik

  2007-01-01

  Skolestarten er et vendepunkt i børns liv. For et par generationer siden var det at komme i 1. klasse det helt væsentlige skift. I de senere år har stort set alle børn imidlertid gået i børnehaveklasse og inden da i børnehave. Når aktiviteterne i børnehaveklassen og senere i 1. klasse slutter...

 3. Foregribende sorg er ikke forebyggende

  Nielsen, Mette Kjærgaard; Thomsen, Kia Toft; Jensen, Anders Bonde

  2017-01-01

  Baggrund: Betydningen af pårørendes sorgsymptomer før tid, tidligere kaldet foregribende sorg, er uklar. Materiale og metode: En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af 3635 pårørende til patienter med terminaltilskud i 2012. Resultater: Mange symptomer på sorg før død havde sammenhæng med kompl...

 4. Tank 241-ER-311, grab samples, ER311-98-1, ER311-98-2, ER311-98-3 analytical results for the final report

  FULLER, R.K.

  1999-02-24

  This document is the final report for catch tank 241-ER-311 grab samples. Three grab samples ER311-98-1, ER311-98-2 and ER311-98-3 were taken from East riser of tank 241-ER-311 on August 4, 1998 and received by the 222-S Laboratory on August 4, 1998. Analyses were performed in accordance with the Compatibility Grab Sampling and Analysis Plan (TSAP) (Sasaki, 1998)and the Data Quality Objectives for Tank Farms Waste Compatibility Program (DQO) (Mulkey and Miller, 1997). The analytical results are presented in the data summary report (Table 1). No notification limits were exceeded.

 5. Hvor frit er egentlig frit?

  Wierød, Lea Maria; Spang-Hanssen, Ulrik

  2011-01-01

  for en fuldstændig metronomisk tilgang, og at gennemsnittet af deres selvkontrollerede rubato lå så højt som 36%. Til sidst i artiklen viser stikprøver, foretaget hos Bartók og Debussy, at dette tal sandsynligvis er realistisk eller endog lavt målt med virkelighedens verden. This article examines whether...... of their self-controlled rubato was as high as 36%. Finally the article shows, through samples made on Bartók’s and Debussy’s playing, that this number probably is realistic or even low compared to the real world....

 6. ER Stress and Lipid Metabolism in Adipocytes

  Beth S. Zha

  2012-01-01

  Full Text Available The role of endoplasmic reticulum (ER stress is a rapidly emerging field of interest in the pathogenesis of metabolic diseases. Recent studies have shown that chronic activation of ER stress is closely linked to dysregulation of lipid metabolism in several metabolically important cells including hepatocytes, macrophages, β-cells, and adipocytes. Adipocytes are one of the major cell types involved in the pathogenesis of the metabolic syndrome. Recent advances in dissecting the cellular and molecular mechanisms involved in the regulation of adipogenesis and lipid metabolism indicate that activation of ER stress plays a central role in regulating adipocyte function. In this paper, we discuss the current understanding of the potential role of ER stress in lipid metabolism in adipocytes. In addition, we touch upon the interaction of ER stress and autophagy as well as inflammation. Inhibition of ER stress has the potential of decreasing the pathology in adipose tissue that is seen with energy overbalance.

 7. Endoplasmic reticulum: ER stress regulates mitochondrial bioenergetics

  Bravo, Roberto; Gutierrez, Tomás; Paredes, Felipe; Gatica, Damián; Rodriguez, Andrea E.; Pedrozo, Zully; Chiong, Mario; Parra, Valentina; Quest, Andrew F.G.; Rothermel, Beverly A.; Lavandero, Sergio

  2014-01-01

  Endoplasmic reticulum (ER) stress activates an adaptive unfolded protein response (UPR) that facilitates cellular repair, however, under prolonged ER stress, the UPR can ultimately trigger apoptosis thereby terminating damaged cells. The molecular mechanisms responsible for execution of the cell death program are relatively well characterized, but the metabolic events taking place during the adaptive phase of ER stress remain largely undefined. Here we discuss emerging evidence regarding the metabolic changes that occur during the onset of ER stress and how ER influences mitochondrial function through mechanisms involving calcium transfer, thereby facilitating cellular adaptation. Finally, we highlight how dysregulation of ER–mitochondrial calcium homeostasis during prolonged ER stress is emerging as a novel mechanism implicated in the onset of metabolic disorders. PMID:22064245

 8. Kronik: Diskussion om timetal er oldnordisk

  Koefoed Hansen, Lone

  2012-01-01

  Det er ikke antallet af timer med mig, underviseren, der afgør, hvor meget en studerende lærer. Det afgørende er derimod, hvad jeg formår at anspore de studerende til at lære, mens de ikke er i samme lokale som mig, skriver kronikøren.......Det er ikke antallet af timer med mig, underviseren, der afgør, hvor meget en studerende lærer. Det afgørende er derimod, hvad jeg formår at anspore de studerende til at lære, mens de ikke er i samme lokale som mig, skriver kronikøren....

 9. En sang der er et overlevelsesudstyr

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Fredmans Epistel N:o 81 er en af de Bellman-sange der oftest er blevet fortolket af sangere og grupper, og som synes at være blandt hans mest virkningsfulde. Hvad er dens virkning, og hvad beror den på? Læsningen her inddrager både ord og musik, lyd og tanke.......Fredmans Epistel N:o 81 er en af de Bellman-sange der oftest er blevet fortolket af sangere og grupper, og som synes at være blandt hans mest virkningsfulde. Hvad er dens virkning, og hvad beror den på? Læsningen her inddrager både ord og musik, lyd og tanke....

 10. Optimal fodring af goldkøer

  Bjerre-Harpøth, Vibeke; Damgaard, Birthe Marie

  2013-01-01

  Et forsøg har vist, at køer på lavt energiniveau i goldperioden var fysiologisk sundere og havde mindre risiko for at udvikle stofskiftesygdomme end køer på et højt energiniveau. Forsøget viste også, at køer på et normalt energiniveau i senlaktationen gav mere mælk i den efterfølgende laktation e...

 11. Fanggitter beskytter svage køer

  Thomsen, Peter

  2006-01-01

  KvægInfo nr.: 1574  Dato: 13-02-2006  Forfatter: Peter Thomsen   Fanggitter beskytter svage køer Ny forskning dokumenterer, at foderbord med fanggitter giver færre aggressioner og beskytter de svage køer. Selvom køernes samlede ædetid er den samme i staldsystemer med henholdsvis fanggitter og...

 12. Atmosfære er kropslig

  Dupont, Søren

  2008-01-01

  Det er hensigten i artiklen at vise, at begrebet atmosfære, som det er introduceret af den tyske filosof Gernot Böhme, kan fremstilles med udgangspunkt i en fænomenologisk teoridannelse, som understreger, at det væsentlige i dette perspektiv er at diskutere og forstå sammenhængene mellem menneske...... og omgivelser og selvfølgelig også sammenhængene mellem mennesker indbyrdes. Det er tit i disse relationer, at atmosfære opstår og udvikles....

 13. Optimal fodring af goldkøer

  Bjerre-Harpøth, Vibeke; Damgaard, Birthe Marie

  2013-01-01

  Et forsøg har vist, at køer på lavt energiniveau i goldperioden var fysiologisk sundere og havde mindre risiko for at udvikle stofskiftesygdomme end køer på et højt energiniveau. Forsøget viste også, at køer på et normalt energiniveau i senlaktationen gav mere mælk i den efterfølgende laktation end køer, der fik reduceret foderets energiniveau i senlaktationen.

 14. Geometric calibration of ERS satellite SAR images

  Mohr, Johan Jacob; Madsen, Søren Nørvang

  2001-01-01

  Geometric calibration of the European Remote Sensing (ERS) Satellite synthetic aperture radar (SAR) slant range images is important in relation to mapping areas without ground reference points and also in relation to automated processing. The relevant SAR system parameters are discussed...... on a seven-year ERS-1 and a four-year ERS-2 time series, the long term stability is found to be sufficient to allow a single calibration covering the entire mission period. A descending and an ascending orbit tandem pair of the ESA calibration site on Flevoland, suitable for calibration of ERS SAR processors...

 15. Minimising Immunohistochemical False Negative ER Classification Using a Complementary 23 Gene Expression Signature of ER Status

  Li, Qiyuan; Eklund, Aron Charles; Birkbak, Nicolai Juul;

  2010-01-01

  subtypes as compared to IHC-based determination has not been systematically evaluated. Here we attempt to reduce the frequency of false negative ER status classification using two gene expression approaches and compare these methods to IHC based ER status in terms of predictive and prognostic concordance......BACKGROUND: Expression of the oestrogen receptor (ER) in breast cancer predicts benefit from endocrine therapy. Minimising the frequency of false negative ER status classification is essential to identify all patients with ER positive breast cancers who should be offered endocrine therapies...... in order to improve clinical outcome. In routine oncological practice ER status is determined by semi-quantitative methods such as immunohistochemistry (IHC) or other immunoassays in which the ER expression level is compared to an empirical threshold. The clinical relevance of gene expression-based ER...

 16. Hva er det med Irma?

  Anne Beate Reinertsen

  2016-10-01

  Full Text Available Abstract: This article is about formative quality assessment in a posthuman or newmaterial perspective; embodied knowledges.  Theory and method are written together in immanence to envision complexity.  The aim and scope of the article is to follow the flow of events Irma produces opening up for affirmative poetical critique praxis. Quality is forwarded as an intensity and force in a moment only.  The moment is therefore the only structure of the text, as moving quality. The intention and inner logic of the text is therefore designed to work against fixed definitions and conceptualizations of what quality and quality assessment is.  This way I hope to show what posthuman and newmaterial approaches can contribute with to build cultures of innovation in which quality is assessed and produces again and again. They put differences to work and open up for creating moments of educational justice. Sammendrag: Artikkelen handler om kvalitetsvurdering i et nymaterielt perspektiv: Kroppslig kunnskap og viten. Teori og metode skrives sammen i immanent samtidighet for å gi et bilde på kompleksitet. Både hensikt og mål med artikkelen er å følge den flyten som Irma som hendelse eller event produserer, for å åpne opp potensialitet for en bekreftende eller affirmativ poetiserende kritikkpraksis og en ny forståelse av- og vurdering for kvalitet. Kvalitet skrives fram som en hendelse, intensitet eller kraft i et øyeblikk. Øyeblikket er derfor tekstens eneste og bærende struktur, som kvalitet i bevegelse. Tekstens indre logikk har slik til hensikt å motvirke forsøk på å skape definerte, faste eller bestemte oppfatninger av hva kvalitet er og hvordan kvalitet kan vurderes. På denne måten håper jeg å vise hva nymaterielle perspektiver kan gjøre for å bygge kulturer for innovasjon hvor kvalitet vurderes og produseres igjen og igjen. De setter forskjellighet i bevegelse og åpner opp for å skape rettferdige utdanningsøyeblikk.

 17. Ungdomslitteratur former(er) sig

  Henkel, Ayoe Qvist

  2016-01-01

  Igennem en 'mediesensitiv' analyse af romanen "Akavet" af Ronnie Andersen (2014) og perspektivering til andre aktuelle romaner for og med unge undersøger artiklen, hvordan ungdomslitteratur udvikler sig i dialog med digitale og mediebaserede impulser, og hvilke konsekvenser for udsigelserne om...... ungdomsliv og ungdomslitteraturens æstetik og mulige egenart, denne udvikling har. Artiklen baserer sig på en materialitetstilgang særligt inspireret af N. Katherine Hayles, som ikke tidligere har fået opmærksomhed i læsninger af ungdomslitteratur eller i diskussioner af ungdomslitteraturens mulige egenart......, at ungdomslitteratur drejer sig om unges udviklingsproces fra barndom og til voksenhed og dermed skildrer en overgang præget af linearitet, modning og vækst. Artiklen konkluderer, at der er ungdomslitteratur, der realiseres på andre præmisser, og Akavet kan ses som eksponent for en bevægelse fra ungdomslitteratur som...

 18. Er der en underviser til stede?

  Christiansen, René Boyer; Nortvig, Anne-Mette; Rosenlund, Lea Tilde

  2015-01-01

  I de senere år er MOOC (Massive Open Online Courses) blevet en faktor på uddannelsesområdet. MOOC-forskning er et forholdsvist nyt felt, men har inden for de seneste 2-3 år udviklet sig med hastige skridt (Liyanagunawardena et al. 2013, Bayne & Ross 2014). En stor del af denne forskning har haft...

 19. Et kors er ikke bare et kors

  Bach-Nielsen, Carsten

  2015-01-01

  Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors.......Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors....

 20. Multikulturalisme er en ny slags Apartheid

  Dyrberg, Torben Bech

  2016-01-01

  I en ny antologi retter forfatterne et kritisk lys mod forsvarerne af multikulturalisme. Og det er der god grund til, mener en af bogens redaktører. For den store gruppe, der hylder multikulturen, glemmer i al dens godhed, at de samtidig er med til at undergrave demokratiet og styrke uheldige mag...

 1. Multikulturalisme er en ny slags Apartheid

  Dyrberg, Torben Bech

  2016-01-01

  I en ny antologi retter forfatterne et kritisk lys mod forsvarerne af multikulturalisme. Og det er der god grund til, mener en af bogens redaktører. For den store gruppe, der hylder multikulturen, glemmer i al dens godhed, at de samtidig er med til at undergrave demokratiet og styrke uheldige mag...

 2. "Det man siger er man selv..."

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 3. Når det bedste er godt

  Mogensen, Arne; Abildgaard, Lone

  En portefølje er elevens eget udvalg af repræsentative arbejder, samlet gennem en periode og med henblik på vurdering. Det beskrives, hvordan porteføljer ikke kun er en evalueringsform, men også en læringsstrategi i folkeskolens dansk- og matematikundervisning....

 4. Er Skolen virkelig en Troes–Sag?

  Oxenvad, Carsten Michael

  2004-01-01

  Om Grundtvigs artikel "Er Troen virkelige en Skole-Sag" og Christen Kolds forståelse heraf, samt hvorledes denne blev implementeret i de frie skoler.......Om Grundtvigs artikel "Er Troen virkelige en Skole-Sag" og Christen Kolds forståelse heraf, samt hvorledes denne blev implementeret i de frie skoler....

 5. Hvorfor er Ernæringsdiagnosen vigtig?

  Winther, Eva

  2013-01-01

  Nutrition Care Process er en cirkulær firetrinsmodel for individuel eller gruppevis diætbehandling eller kostvejledning. Efter indsamling af oplysninger om klientens spisevaner bliver oplysningerne grupperet og analyseret, og der formuleres en syntese/ernæringsdiagnose. Ernæringsdiagnosen er en...

 6. Zzp'ers in de agrarische sector

  Knijff, van der A.

  2009-01-01

  Ook in de agrarische sector doet het verschijnsel zzp (zelfstandigen zonder personeel) zich steeds vaker voor en zou daar mogelijk zelfs een grote vlucht kunnen nemen. In dit artikel wordt uitleg gegeven over wat zzp'er zijn inhoudt en de voor- en andelen die een zzp'er ondervindt

 7. Coronavirus infection, ER stress and Apoptosis

  TO SING eFUNG

  2014-06-01

  Full Text Available The replication of coronavirus, a family of important animal and human pathogens, is closely associated with the cellular membrane compartments, especially the endoplasmic reticulum (ER. Coronavirus infection of cultured cells was previously shown to cause ER stress and induce the unfolded protein response (UPR, a process that aims to restore the ER homeostasis by global translation shutdown and increasing the ER folding capacity. However under prolonged ER stress, UPR can also induce apoptotic cell death. Accumulating evidence from recent studies has shown that induction of ER stress and UPR may constitute a major aspect of coronavirus-host interaction. Activation of the three branches of UPR modulates a wide variety of signaling pathways, such as mitogen-activated protein (MAP kinases activation, autophagy, apoptosis and innate immune response. ER stress and UPR activation may therefore contribute significantly to the viral replication and pathogenesis during coronavirus infection. In this review, we summarize current knowledge on coronavirus-induced ER stress and UPR activation, with emphasis on their cross-talking to apoptotic signaling.

 8. Minimising immunohistochemical false negative ER classification using a complementary 23 gene expression signature of ER status.

  Qiyuan Li

  Full Text Available BACKGROUND: Expression of the oestrogen receptor (ER in breast cancer predicts benefit from endocrine therapy. Minimising the frequency of false negative ER status classification is essential to identify all patients with ER positive breast cancers who should be offered endocrine therapies in order to improve clinical outcome. In routine oncological practice ER status is determined by semi-quantitative methods such as immunohistochemistry (IHC or other immunoassays in which the ER expression level is compared to an empirical threshold. The clinical relevance of gene expression-based ER subtypes as compared to IHC-based determination has not been systematically evaluated. Here we attempt to reduce the frequency of false negative ER status classification using two gene expression approaches and compare these methods to IHC based ER status in terms of predictive and prognostic concordance with clinical outcome. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Firstly, ER status was discriminated by fitting the bimodal expression of ESR1 to a mixed Gaussian model. The discriminative power of ESR1 suggested bimodal expression as an efficient way to stratify breast cancer; therefore we identified a set of genes whose expression was both strongly bimodal, mimicking ESR expression status, and highly expressed in breast epithelial cell lines, to derive a 23-gene ER expression signature-based classifier. We assessed our classifiers in seven published breast cancer cohorts by comparing the gene expression-based ER status to IHC-based ER status as a predictor of clinical outcome in both untreated and tamoxifen treated cohorts. In untreated breast cancer cohorts, the 23 gene signature-based ER status provided significantly improved prognostic power compared to IHC-based ER status (P = 0.006. In tamoxifen-treated cohorts, the 23 gene ER expression signature predicted clinical outcome (HR = 2.20, P = 0.00035. These complementary ER signature-based strategies

 9. Er-O clustering and its influence on the lattice sites of Er in Si

  Wahl, U; Araújo, J P; Vantomme, A; Langouche, G

  1999-01-01

  We present emission channeling experiments on the lattice location of Er in CZ Si single crystals with a well-defined O concentration of 6.5-6.6 $\\times 10^{17}$ cm$^{-3}$ and 60 keV-implanted Tm+Er doses ranging from 4.3 $\\times 10^{12}$ cm$^{-2}$ to 3.6 $\\times 10^{13}$ cm$^{-2}$. The experimental results are compared to the predictions of a simulator which models the formation of Er$_{n}$O$_{m}$ clusters on the basis of simple diffusion and capture kinetics. We find that our experimental data compare favorably with a scenario where the formation of Er$_{n}$O$_{m}$ defects with one or more O atoms is responsible for removing the Er atoms from their tetrahedral interstitial (T) sites. This suggests that Er does no longer occupy the T site even in simple (ErO) pairs.

 10. Der er ingen stemmer i kulturpolitik

  Rasmussen, Casper Hvenegaard

  og forbedret adgang til dannelseskulturen. For det andet har begreber som habitus, kulturel kapital og distinktion været kvalitative forklaringer på de problemer, som demokratiseringen af dannelseskulturen er stødt på. For det tredje sætter Bourdieus sene og mere normative forfatterskab fokus på......Der er flere grunde til at Pierre Bourdieu er bruges flittigt i den kulturpolitiske forskning. For det første er Bourdieus studier af feltbegrebet, og særligt udviklingen af den kunstneriske felt, en hjørnesten i forståelsen af en moderne vestlig kulturpolitik, der bygger på offentlig kunststøtte......, hvordan markedstanken udfordrer kulturfeltets autonomi. Det er særligt kulturfeltets vigende autonomi i en dansk kulturpolitisk kontekst og forandringer i den kulturelle kapital, der er omdrejningspunktet for dette paper. Det er en Bourdieu-inspireret analyse af det offentligt støttede dansk kulturliv...

 11. Supervision og de tre k´er

  Schilling, Benedicte; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Jan

  2010-01-01

  Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?......Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?...

 12. Branding er ikke til at komme udenom

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Søren Askegaard definerer branding som "et iscenesat og afkodet symbolunivers". Det vil sige, at vi på den ene side har virksomhedens strategiske profilering, hvor den forsøger at skabe sig en særlig differentieret og positioneret profil, som adskiller den fra andre virksomheder. "Og det er denne...... strategiske kommunikation, der gør at branding er et ledelsesbegreb og ikke kun et markedsføringsbegreb. Det er ikke staffage, men værdier, som skal gennemsyre alle organisationens aktiviteter." Udgivelsesdato: maj...

 13. High Performance Calcium Titanate Nanoparticle ER Fluids

  Wang, Xuezhao; Shen, Rong; Wen, Weijia; Lu, Kunquan

  A type of calcium titanate (CTO) nanoparticles was synthesized by means of wet chemical method [1] without coating on the particles. The CTO/silicone oil ER fluid exhibits excellent electrorheological properties: high shear stress (~50-100 kPa) under dc electric field, a low current density (less than 2μA/cm2 at 5kV/mm), and long term stability against sedimentation. Although there are not special additives in the ER fluids, it is found from the chemical analysis that a trace of alkyl group, hydroxyl group, carbonyl group and some ions is remained in the particles which may dominate the ER response.

 14. Facilitative plasma membrane transporters function during ER transit.

  Takanaga, Hitomi; Frommer, Wolf B

  2010-08-01

  Although biochemical studies suggested a high permeability of the endoplasmic reticulum (ER) membrane for small molecules, proteomics identified few specialized ER transporters. To test functionality of transporters during ER passage, we tested whether glucose transporters (GLUTs, SGLTs) destined for the plasma membrane are active during ER transit. HepG2 cells were characterized by low-affinity ER transport activity, suggesting that ER uptake is protein mediated. The much-reduced capacity of HEK293T cells to take up glucose across the plasma membrane correlated with low ER transport. Ectopic expression of GLUT1, -2, -4, or -9 induced GLUT isoform-specific ER transport activity in HEK293T cells. In contrast, the Na(+)-glucose cotransporter SGLT1 mediated efficient plasma membrane glucose transport but no detectable ER uptake, probably because of lack of a sufficient sodium gradient across the ER membrane. In conclusion, we demonstrate that GLUTs are sufficient for mediating ER glucose transport en route to the plasma membrane. Because of the low volume of the ER, trace amounts of these uniporters contribute to ER solute import during ER transit, while uniporters and cation-coupled transporters carry out export from the ER, together potentially explaining the low selectivity of ER transport. Expression levels and residence time of transporters in the ER, as well as their coupling mechanisms, could be key determinants of ER permeability.

 15. Environmental release summary (ERS) database CY 1997

  Gleckler, B.P.

  1998-07-01

  This report discusses the Environmental Release Summary (ERS) database. The current needs of the Effluent and Environmental database is continually modified to fulfill monitoring (EEM) program (managed by Waste Management Federal Services of Hanford, Incorporated, Air and Water Services Organization). Changes are made to accurately calculate current releases, to affect how past releases are calculated. This document serves as a snap-shot of the database and software for the CY-1997 data and releases. This document contains all of the relevant data for calculating radioactive-airborne and liquid effluent. The ERS database is the official repository for the CY-1997 ERS release reports and the settings used to generate those reports. As part of the Tri-Party Agreement, FDH is committed to provide a hard copy of the ERS database for Washington State Department of Ecology, upon request. This document also serves as that hard copy for the last complete calendar year.

 16. Closed Loop Controlled ER-Actuator

  Wolff, C.

  The results of the investigation regarding the suitability of ERF when applied in hydraulics have shown so far that constructing electrorheological flow resistors for the control of pressure and volume flow is possible in principle. One of the main advantages when using the ER-technology in hydraulic systems can be seen in the high reaction rate of the ER-effect. The investigations presented in this article document the dynamic qualities of ER-fluids by means of a practical exploitation for the control of a cylinder actuator. Due to the particular possibilities for design of ER-control resistors a compact cylinder has resulted which differs considerably from traditional cylinder actuators in its construction and dynamic behaviour.

 17. ER Consolidated Quarterly Report October 2014

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2014-10-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective actions and related Long- Term Stewardship (LTS) activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) ER for the April, May, and June 2014 quarterly reporting period. Section 2.0 provides the status of ER Operations activities including closure activities for the Mixed Waste Landfill (MWL), project management and site closure, and hydrogeologic characterizations. Section 3.0 provides the status of LTS activities that relate to the Chemical Waste Landfill (CWL) and the associated Corrective Action Management Unit (CAMU). Section 4.0 provides the references noted in Section I of this report.

 18. Snip snap snude - dobbelthagerne er ude

  Larsen, Malene Charlotte; Kofoed, Jette

  2015-01-01

  Det handler om at være grim. Det står i skarp kontrast til det pæne og polerede på Instagram. Det er flygtigt, useriøst og ligegyldigt. Og så forsvinder det heldigvis igen, så man behøver kun at forholde sig til det i de få sekunder, det foregår. Snapchat vokser i popularitet og er nu det...

 19. Trump er godt nyt for verdensfreden

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden......Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden...

 20. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 1. Topography over South America from ERS altimetry

  Brenner, Anita; Frey, Herb; DiMarzio, John; Tsaoussi, Lucia

  1997-01-01

  The results of the surface topography mapping of South America during the ERS-1 geodetic mission are presented. The altimeter waveforms, the range measurement, and the internal and Doppler range corrections were obtained. The atmospheric corrections and solid tides were calculated. Comparisons between Shuttle laser altimetry and ERS-1 altimetry grid showed good agreement. Satellite radar altimetry data can be used to improve the topographic knowledge of regions for which only poor elevation data currently exist.

 2. Hvilke Dødehavstekster er "sekteriske"?

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Skønt Dødehavsrullerne antageligt tilhørte en gruppering, der boede i Qumran, tyder alt på, at mange af teksterne er forfattet andre steder. Artiklen undersøger den særlige sprogbrug, som antageligt er typisk for Qumran-samfundet, og som præger forbavsende få af tekserne. En meget stor del af tek...

 3. Arctigenin alleviates ER stress via activating AMPK

  Yuan GU; Xiao-xiao SUN; Ji-ming YE; Li HE; Shou-sheng YAN; Hao-hao ZHANG; Li-hong HU; Jun-ying YUAN; Qiang YU

  2012-01-01

  Aim:To investigate the protective effects of arctigenin (ATG),a phenylpropanoid dibenzylbutyrolactone lignan from Arctium lappa L (Compositae),against ER stress in vitro and the underlying mechanisms.Methods:A cell-based screening assay for ER stress regulators was established.Cell viability was measured using MTT assay.PCR and Western blotting were used to analyze gene and protein expression.Silencing of the CaMKKβ,LKB1,and AMPKα1 genes was achieved by RNA interference (RNAi).An ATP bioluminescent assay kit was employed to measure the intracellular ATP levels.Results:ATG (2.5,5,and 10 μmol/L) inhibited cell death and unfolded protein response (UPR) in a concentration-dependent manner in cells treated with the ER stress inducer brefeldin A (100 nmol/L).ATG (1,5,and 10 μmol/L) significantly attenuated protein synthesis in cells through inhibiting mTOR-p7OS6K signaling and eEF2 activity,which were partially reversed by silencing AMPKα1 with RNAi.ATG (1-50 μmol/L) reduced intracellular ATP level and activated AMPK through inhibiting complex I-mediated respiration.Pretreatment of cells with the AMPK inhibitor compound C (25 μmol/L) rescued the inhibitory effects of ATG on ER stress.Furthermore,ATG (2.5 and 5μmol/L) efficiently activated AMPK and reduced the ER stress and cell death induced by palmitate (2 mmol/L) in INS-1 β cells.Conclusion:ATG is an effective ER stress alleviator,which protects cells against ER stress through activating AMPK,thus attenuating protein translation and reducing ER load.

 4. Håndbold er en praksis!

  Olsen, Poul Bitsch

  2008-01-01

  Dansk håndbold er en kæmpemæssig succeshistorie. Ser man snævert på den udvikling, elitedelen af sporten har gennemlevet de seneste 15 år, viser stort set alle tænkelige parametre fremgang. De internationale resultater for lands og klubhold er med få udfald blevet stadigt bedre, omsætningen i klu...

 5. Trump er godt nyt for verdensfreden

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden......Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden...

 6. Arctigenin alleviates ER stress via activating AMPK

  Gu, Yuan; Sun, Xiao-xiao; Ye, Ji-ming; He, Li; Yan, Shou-sheng; Zhang, Hao-hao; Hu, Li-hong; Yuan, Jun-ying; Yu, Qiang

  2012-01-01

  Aim: To investigate the protective effects of arctigenin (ATG), a phenylpropanoid dibenzylbutyrolactone lignan from Arctium lappa L (Compositae), against ER stress in vitro and the underlying mechanisms. Methods: A cell-based screening assay for ER stress regulators was established. Cell viability was measured using MTT assay. PCR and Western blotting were used to analyze gene and protein expression. Silencing of the CaMKKβ, LKB1, and AMPKα1 genes was achieved by RNA interference (RNAi). An ATP bioluminescent assay kit was employed to measure the intracellular ATP levels. Results: ATG (2.5, 5 and 10 μmol/L) inhibited cell death and unfolded protein response (UPR) in a concentration-dependent manner in cells treated with the ER stress inducer brefeldin A (100 nmol/L). ATG (1, 5 and 10 μmol/L) significantly attenuated protein synthesis in cells through inhibiting mTOR-p70S6K signaling and eEF2 activity, which were partially reversed by silencing AMPKα1 with RNAi. ATG (1-50 μmol/L) reduced intracellular ATP level and activated AMPK through inhibiting complex I-mediated respiration. Pretreatment of cells with the AMPK inhibitor compound C (25 μmol/L) rescued the inhibitory effects of ATG on ER stress. Furthermore, ATG (2.5 and 5 μmol/L) efficiently activated AMPK and reduced the ER stress and cell death induced by palmitate (2 mmol/L) in INS-1 β cells. Conclusion: ATG is an effective ER stress alleviator, which protects cells against ER stress through activating AMPK, thus attenuating protein translation and reducing ER load. PMID:22705729

 7. Characterization of the ER-Targeted Low Affinity Ca2+ Probe D4ER

  Elisa Greotti

  2016-09-01

  Full Text Available Calcium ion (Ca2+ is a ubiquitous intracellular messenger and changes in its concentration impact on nearly every aspect of cell life. Endoplasmic reticulum (ER represents the major intracellular Ca2+ store and the free Ca2+ concentration ([Ca2+] within its lumen ([Ca2+]ER can reach levels higher than 1 mM. Several genetically-encoded ER-targeted Ca2+ sensors have been developed over the last years. However, most of them are non-ratiometric and, thus, their signal is difficult to calibrate in live cells and is affected by shifts in the focal plane and artifactual movements of the sample. On the other hand, existing ratiometric Ca2+ probes are plagued by different drawbacks, such as a double dissociation constant (Kd for Ca2+, low dynamic range, and an affinity for the cation that is too high for the levels of [Ca2+] in the ER lumen. Here, we report the characterization of a recently generated ER-targeted, Förster resonance energy transfer (FRET-based, Cameleon probe, named D4ER, characterized by suitable Ca2+ affinity and dynamic range for monitoring [Ca2+] variations within the ER. As an example, resting [Ca2+]ER have been evaluated in a known paradigm of altered ER Ca2+ homeostasis, i.e., in cells expressing a mutated form of the familial Alzheimer’s Disease-linked protein Presenilin 2 (PS2. The lower Ca2+ affinity of the D4ER probe, compared to that of the previously generated D1ER, allowed the detection of a conspicuous, more clear-cut, reduction in ER Ca2+ content in cells expressing mutated PS2, compared to controls.

 8. Nanostructure of Er3+ doped silicates.

  Yao, Nan; Hou, Kirk; Haines, Christopher D; Etessami, Nathan; Ranganathan, Varadh; Halpern, Susan B; Kear, Bernard H; Klein, Lisa C; Sigel, George H

  2005-06-01

  We demonstrate nanostructural evolution resulting in highly increased photoluminescence in silicates doped with Er3+ ions. High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) imaging, nano-energy dispersed X-ray (NEDX) spectroscopy, X-ray diffraction (XRD) and photoluminescence analysis confirm the local composition and structure changes of the Er3+ ions upon thermal annealing. We studied two types of amorphous nanopowder: the first is of the composition SiO2/18Al2O3/2Er2O3 (SAE), synthesized by combustion flame-chemical vapor condensation, and the second is with a composition of SiO2/8Y2O3/2Er2O3 (SYE), synthesized by sol-gel synthesis (composition in mol%). Electron diffraction and HRTEM imaging clearly show the formation of nanocrystallites with an average diameter of approximately 8 nm in SAE samples annealed at 1000 degrees C and SYE samples annealed at 1200 degrees C. The volume fraction of the nanocrystalline phase increased with each heat treatment, eventually leading to complete devitrification at 1400 degrees C. Further XRD and NEDX analysis indicates that the nanocrystalline phase has the pyrochlore structure with the formula Er(x)Al(2-x)Si2O7 or Er(x)Y(2-x)Si2O7 and a surrounding silica matrix.

 9. A Role for Macro-ER-Phagy in ER Quality Control.

  Lipatova, Zhanna; Segev, Nava

  2015-07-01

  The endoplasmic-reticulum quality-control (ERQC) system shuttles misfolded proteins for degradation by the proteasome through the well-defined ER-associated degradation (ERAD) pathway. In contrast, very little is known about the role of autophagy in ERQC. Macro-autophagy, a collection of pathways that deliver proteins through autophagosomes (APs) for degradation in the lysosome (vacuole in yeast), is mediated by autophagy-specific proteins, Atgs, and regulated by Ypt/Rab GTPases. Until recently, the term ER-phagy was used to describe degradation of ER membrane and proteins in the lysosome under stress: either ER stress induced by drugs or whole-cell stress induced by starvation. These two types of stresses induce micro-ER-phagy, which does not use autophagic organelles and machinery, and non-selective autophagy. Here, we characterize the macro-ER-phagy pathway and uncover its role in ERQC. This pathway delivers 20-50% of certain ER-resident membrane proteins to the vacuole and is further induced to >90% by overexpression of a single integral-membrane protein. Even though such overexpression in cells defective in macro-ER-phagy induces the unfolded-protein response (UPR), UPR is not needed for macro-ER-phagy. We show that macro-ER-phagy is dependent on Atgs and Ypt GTPases and its cargo passes through APs. Moreover, for the first time the role of Atg9, the only integral-membrane core Atg, is uncoupled from that of other core Atgs. Finally, three sequential steps of this pathway are delineated: Atg9-dependent exit from the ER en route to autophagy, Ypt1- and core Atgs-mediated pre-autophagsomal-structure organization, and Ypt51-mediated delivery of APs to the vacuole.

 10. A Role for Macro-ER-Phagy in ER Quality Control.

  Zhanna Lipatova

  2015-07-01

  Full Text Available The endoplasmic-reticulum quality-control (ERQC system shuttles misfolded proteins for degradation by the proteasome through the well-defined ER-associated degradation (ERAD pathway. In contrast, very little is known about the role of autophagy in ERQC. Macro-autophagy, a collection of pathways that deliver proteins through autophagosomes (APs for degradation in the lysosome (vacuole in yeast, is mediated by autophagy-specific proteins, Atgs, and regulated by Ypt/Rab GTPases. Until recently, the term ER-phagy was used to describe degradation of ER membrane and proteins in the lysosome under stress: either ER stress induced by drugs or whole-cell stress induced by starvation. These two types of stresses induce micro-ER-phagy, which does not use autophagic organelles and machinery, and non-selective autophagy. Here, we characterize the macro-ER-phagy pathway and uncover its role in ERQC. This pathway delivers 20-50% of certain ER-resident membrane proteins to the vacuole and is further induced to >90% by overexpression of a single integral-membrane protein. Even though such overexpression in cells defective in macro-ER-phagy induces the unfolded-protein response (UPR, UPR is not needed for macro-ER-phagy. We show that macro-ER-phagy is dependent on Atgs and Ypt GTPases and its cargo passes through APs. Moreover, for the first time the role of Atg9, the only integral-membrane core Atg, is uncoupled from that of other core Atgs. Finally, three sequential steps of this pathway are delineated: Atg9-dependent exit from the ER en route to autophagy, Ypt1- and core Atgs-mediated pre-autophagsomal-structure organization, and Ypt51-mediated delivery of APs to the vacuole.

 11. TYPES OF WOMAN IN ER TABILDI EPIC / ER TABILDI DESTANINDA KADIN TİPLER

  Ahmet SAÇKESEN (M.A.H.

  2007-08-01

  Full Text Available Importance and function of Turkish woman will be analyzed during historical process in this article named as “Types of Woman in Er Tabıldı Epic” Types of woman in Er Tabıldı Legend will be explained as ideal wife and mother types ideal lover and assistant types.

 12. Spectroscopic properties of Er doped and Er, Nd codoped fluoride glasses under simulated sunlight illumination

  Mizuno, Shintaro; Ito, Hiroshi; Hasegawa, Kazuo; Kawai, Hiroyuki; Nasu, Hiroyuki; Hughes, Mark A.; Suzuki, Takenobu; Ohishi, Yasutake

  2011-10-01

  We investigated the fluorescence characteristics of Er codoped Nd doped ZBLAN glasses proposed for solar pumped fiber laser (SPFL) under simulated sunlight. Er is used as a sensitizer because it absorbs a part of the ultraviolet and visible light where is no absorption of Nd. Under simulated sunlight illumination, Er singly doped fluoride glass displayed four emission bands with peaks at 550, 848, 977 and 1533 nm attributed to the 4S 3/2- 4I 15/2, 4S 3/2- 4I 13/2, 4I 11/2- 4I 15/2 and 4I 13/2- 4I 15/2 electronic transitions of Er, respectively. The quantum efficiency measurement was carried out using an integrating sphere and under the simulated sunlight excitation showed a maximum of 73% for 0.5 mol.% of ErF 3 in ZBLAN glass. In Nd, Er codoped fluoride glass, the 1.05 μm emission of Nd was observed under 380 nm excitation what supposes the energy transfer from Er to Nd in ZBLAN glasses as Nd has no absorption at the wavelength. Er, Nd codoped fluoride glasses are promising as a sensitized laser media for solar pumped fiber lasers.

 13. 20 CFR 216.68 - Disability period for widow(er), surviving divorced spouse, or remarried widow(er).

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 1 2010-04-01 2010-04-01 false Disability period for widow(er), surviving divorced spouse, or remarried widow(er). 216.68 Section 216.68 Employees' Benefits RAILROAD RETIREMENT... Divorced Spouse, and Remarried Widow(er) Annuities § 216.68 Disability period for widow(er),...

 14. Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres

  Thomsen, Line Hassall

  2013-01-01

  om Den Gode Historie mødte jeg på alle fire redaktioner. Ansatte på de fire forskellige redaktioner svarede (næsten ordret) det samme til spørgsmålet om hvad Den Gode Historie er. Ifølge redaktørerne og redaktionssekretærerne er Den Gode Historie den nyhedshistorie der får seeren til ’at snakke......’ hjemme i dagligstuerne. Derfor fortalte journalisterne at de ofte forestillede sig at de fortalte en nyhedshistorie til deres mor eller deres venner for at tænke sig til om det var en nyhed der ville blive talt om hjemme i dagligstuen. Journalisterne selv beskrev den Gode Historie som den nyhed der både...... er objektiv, oplyser seeren, er dybdeborende, forbedrer verden og er kritisk overfor autoriteterne på vegne af befolkningen. At lave den slags historier blev talt om blandt journalisterne som ’God Journalistik’. Mange nævnte disse fjerde statsmagts idealer som den vigtigste årsag til at de...

 15. Sport er hverken sundt eller social

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Jeg deler ikke Lasch og Kayser Nielsens konklusioner, selvom jeg er meget enig i, at sport er dirty business. Min analyse peger i den retning, at sporten i sin organiserede form ikke er eller kan fungere som leverandør af nogen ”pakkeløsning”. Men sport kan sagtens bidrage med brudstykker til noget...... meningsfuldt, for det enkelte menneske, eller det enkelte lokalsamfund. Sporten kan ikke længere, hvis den skal fremstå som noget ideal, levere en hel pakke, en fuldstændig myte med tilhørende ritualer. Sport kan imidlertid som projekt fortsat godt levere stof til den meningsskabende fortælling om identitet...

 16. ARM CLASIC ER2 CRS/EDOP

  Gerald Heymsfield

  2010-12-20

  Data was taken with the NASA ER-2 aircraft with the Cloud Radar System and other instruments in conjunction with the DOE ARM CLASIC field campaign. The flights were near the SGP site in north Central Oklahoma and targeted small developing convection. The CRS is a 94 GHz nadir pointing Doppler radar. Also on board the ER-2 was the Cloud Physics Lidar (CPL). Seven science flights were conducted but the weather conditions did not cooperate in that there was neither developing convection, or there was heavy rain.

 17. Vi er blevet gode til at budgettere(!?!)

  Kreiner, Kristian

  2015-01-01

  På det seneste har rektor haft anledning til at fortælle os, at vi på CBS er blevet gode til at budgettere. Men hvad det vil sige at være god til at budgettere? Og hvad bliver disse nye færdigheder så brugt til?......På det seneste har rektor haft anledning til at fortælle os, at vi på CBS er blevet gode til at budgettere. Men hvad det vil sige at være god til at budgettere? Og hvad bliver disse nye færdigheder så brugt til?...

 18. Compiling ER Specifications into Declarative Programs

  Braßel, Bernd; Muller, Marion

  2007-01-01

  This paper proposes an environment to support high-level database programming in a declarative programming language. In order to ensure safe database updates, all access and update operations related to the database are generated from high-level descriptions in the entity- relationship (ER) model. We propose a representation of ER diagrams in the declarative language Curry so that they can be constructed by various tools and then translated into this representation. Furthermore, we have implemented a compiler from this representation into a Curry program that provides access and update operations based on a high-level API for database programming.

 19. Double Clad Er-doped Fiber Amplifier

  FU Yong-jun; MAO Xiang-qiao; WEI Huai; LI jian

  2007-01-01

  Presented is a theoretical study of double-clad Er-doped fiber power amplifier(EDFA). Two kinds of double clad fibers(DCF) with rectangular and "flower" inner clad shapes are studied, and these fibers have different coupling constants and propagation losses. We calculate the effective pump power absorption ratio along the fiber with different coupling constants from the first cladding to the doped core and with different propagation losses for the power in the inner cladding. Then the gains of the double clad Er-doped fiber amplifiers versus fiber lengths are calculated using the EDFA model based on propagation and rate equations of a homogeneous, two-level medium.

 20. OL er en mirakelkur for verdens storbyer

  Østergaard, Katrine; Møller Christensen, Søren

  2006-01-01

  Der er kamp om at blive værtsby for de olympiske lege. Legene giver værtsbyen global opmærksomhed, kickstarter byudviklingen og giver efter al sandsynlighed økonomisk overskud. Men ikke alle byer slipper lige godt fra opgaven......Der er kamp om at blive værtsby for de olympiske lege. Legene giver værtsbyen global opmærksomhed, kickstarter byudviklingen og giver efter al sandsynlighed økonomisk overskud. Men ikke alle byer slipper lige godt fra opgaven...

 1. Low temperature properties of some Er-rich intermetallic compounds

  K.A. Gshneidner,jr; A.O. Pecharsky; L.Hale; V.K. Pecharsky

  2004-09-30

  The low temperature volumetric heat capacity ({approx}3.5 to 350 K) and magnetic susceptibility ({approx}4 to 320 K) of Er{sub 3}Rh, Er{sub 3}Ir, Er{sub 3}Pt, Er{sub 2}Al, and Er{sub 2}Sn have been measured. All of the compounds order antiferromagnetically (or ferrimagnetically), and most exhibit more than one magnetic ordering transition. The volumetric heat capacities in general are smaller than those of the prototype magnetic regenerator materials, except for Er{sub 3}Ir in the 12 to 14 K temperature range.

 2. Creating Smart-er Cities: An Overview

  Allwinkle, Sam; Cruickshank, Peter

  2011-01-01

  The following offers an overview of what it means for cities to be "smart." It draws the supporting definitions and critical insights into smart cities from a series of papers presented at the 2009 Trans-national Conference on Creating Smart(er) Cities. What the papers all have in common is their desire to overcome the all too often…

 3. Er strafferetten kun et offentligt anliggende?

  Feldtmann, Birgit

  2007-01-01

  Artikelen sætter fokus på spørgsmålet, på hvilke måder strafferetten er - eller kunne være - et anliggende for borgeren, fremfor alene være et anliggende for det statslige strafferetssystem....

 4. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 5. Wie Let Er Op De Kleintjes?

  Menting, Ankie; Orobio De Castro, Bram

  2014-01-01

  Het onderliggende rapport betreft een verslag van het onderzoek dat door Dr. Ankie Menting en Prof. dr. Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht), in opdracht van Humanitas, is uitgevoerd naar het project Wie Let Er Op De Kleintjes (WLEODK) van Gezin in Balans (Humanitas). In dit onderzoek, dat u

 6. Hvad er der på tapetet?

  Buhl, Mie

  2008-01-01

  Den skoleskabte virkelighed konstituerer sig visuelt gennem arkitektur, organisering, læremidler og gennem aktørernes sociale praktikker. At forholde sig til den visuelle kontekst er en forudsætning for at forstå, hvorfor der opstår dikotomier som 'dem' og 'os'. Skolen består af selvfølgeligheder...

 7. Er iPad digital udeskole?

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Hvor ’konkret’ skal en oplevelse være, for at intuitionen om, at det selvoplevede styrker læringen, holder? Er brug af tablets (e.g. iPads) et ligebyrdigt alternativ til den konkrete oplevelse?...

 8. Creating Smart-er Cities: An Overview

  Allwinkle, Sam; Cruickshank, Peter

  2011-01-01

  The following offers an overview of what it means for cities to be "smart." It draws the supporting definitions and critical insights into smart cities from a series of papers presented at the 2009 Trans-national Conference on Creating Smart(er) Cities. What the papers all have in common is their desire to overcome the all too often…

 9. ER and vacuoles: never been closer

  Corrado eViotti

  2014-02-01

  Full Text Available The endoplasmic reticulum (ER represents the gateway for intracellular trafficking of membrane proteins, soluble cargoes and lipids. In all eukaryotes, the best described mechanism of exiting the ER is via COPII-coated vesicles, which transport both membrane proteins and soluble cargo to the cis-Golgi. The vacuole, together with the plasma membrane, is the most distal point of the secretory pathway, and many vacuolar proteins are transported from the ER through intermediate compartments. However, past results and recent findings demonstrate the presence of alternative transport routes from the ER towards the tonoplast, which are independent of Golgi- and post-Golgi trafficking. Moreover, the transport mechanism of the vacuolar proton pumps VHA-a3 and AVP1 challenges the current model of vacuole biogenesis, pointing to the endoplasmic reticulum for being the main membrane source for the biogenesis of the plant lytic compartment. This review gives an overview of the current knowledge on the transport routes towards the vacuole and discusses the possible mechanism of vacuole biogenesis in plants.

 10. En musikvideo er ikke bare en musikvideo

  Karin Jacobsen

  1987-08-01

  Full Text Available Mange unge er storkonsumenter af levende billeder. Hvad får de ud af de mange billeder? F. eks. af musikvideoerne? Hvordan får man struktureret et undervisningsforløb i denne nye genre? Og hvordan får man relateret musikvideoerne historisk og æstetisk? Det giver Karin Jacobsen sit bud på.

 11. Branding er ikke til at komme udenom

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Søren Askegaard definerer branding som "et iscenesat og afkodet symbolunivers". Det vil sige, at vi på den ene side har virksomhedens strategiske profilering, hvor den forsøger at skabe sig en særlig differentieret og positioneret profil, som adskiller den fra andre virksomheder. "Og det er denne...

 12. Hvad er PET og fMRI?

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 13. Er-doped aluminium oxide waveguide amplifiers

  Pollnau, M.

  2008-01-01

  Within the EU STREP project "Photonic integrated devices in activated amorphous and crystalline oxides" (PI-OXIDE, http://pi-oxide.el.utwente.nl/), 6 partners are developing integrated optical devices based on erbium-doped layers of amorphous $Al_2O_3$ and crystalline $Y_2O_3)$. In $Al_2O_3$:Er chan

 14. Danske elever er verdensmestre i demonkati

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Danske skoleelever plejer at sakke bagud i internationale undersøgelser, men når det kommer til viden om politik og samfund, er danske 8.-klasse-elever helt i front. En åben, demokratisk skolekultur og kritiske elever kan være en del af forklaringen på, hvorfor Danmark klarer sig bedst i en ny in...

 15. Der er nye elever i klassen

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Etniske minoritetsbørn bliver udsat for 'naturlig' forskelsbehandling i de danske skoler, hvor der stadig undervises, som om alle elever hedder Jensen og Petersen. Det er på tide, at pædagogikken anerkender den etniske kompleksitet i vores samfund og indretter undervisningen derefter....

 16. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 17. Er Frank rationel demokrat eller naiv fetichist?

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Artiklen er en diskussion af demokrati-begrebet i Rune Lykkebergs Alle har ret. Over for Lykkebregs demokrati-begreb sætter den Rancières og Zizeks forståelse af demokratiet som en åbning for det, den sociale orden ikke kan rumme. Det fører til en kritik af Lykkebergs anvendelse af begreberne om ...

 18. Protesen er også mig

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  Protesen er også mig. En antropologisk undersøgelse af, hvordan mennesker, der har fået amputeret en del af et ben, oplever at føle sig hele, at benprotesen inkorporeres og at blive reintegreret i samfundet. Af Elisabeth Bomholt Østergaard, fysioterapeut, MSA, dip.pæd. Vejleder: Anne Line Dalsgaard...

 19. Hvad er PET og fMRI?

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 20. Deformation of Rapidly Solidified Ti-2Er.

  1986-09-01

  for the Ti-2Er. ACKNOWLEDGEMENTS The authors wish to thank Dr. Michael . Gigliotti and Mr. Lee Perocchi of the General Electric Research Laboratory for...Proc Conf), Vol. 1, Munich, Sept. 10-14, , *,, 1984, 435-441. 4. D.G. Konitzer , B.C. Muddle, H.F. Fraser, and - R. Kirchheim, ibid., 405-410. - % 5

 1. Hvad nu hvis sommerfuglen er ekshibitionist?

  Rösing, Lilian Munk

  2008-01-01

  Groft sagt vil denne artikel, ved at aflæse hvad hhv. Inger Christensen, Sigmund Freud og Jacques Lacan har at sige om sommerfugle, argumentere for at der er et afgørende skel mellem naturvidenskab og litteraturvidenskab; mellem naturen, dyret, sommerfuglen på den ene side og bevidstheden...

 2. Er danskerne så lykkelige?

  Lolle, Henrik; Andersen, Jørgen Goul

  2013-01-01

  Forskning i lykke og livstilfredshed, eller subjective well-being, er i de seneste år nærmest eksploderet, og parallelt hermed har der været en stærkt stigende politisk interesse i begrebet, ikke mindst i nationale sammenligninger af lykke- og tilfredshedsniveau. Men kan vi nu også stole på disse...

 3. Hvad er vejledningsfaglighed - og er den værd at kæmpe for?

  Nielsen, Grethe Fogh

  2014-01-01

  I en tid, hvor vejlederprofessionen er under pres fra flere sider, og hvor man kan se, at det økonomiske system sætter en dagsorden, der reducerer vejledning til noget, der kan klares med en chat eller i en kollektiv sammenhæng i klasseværelset, er det væsentligt at tydeliggøre, hvad vejledningsf......I en tid, hvor vejlederprofessionen er under pres fra flere sider, og hvor man kan se, at det økonomiske system sætter en dagsorden, der reducerer vejledning til noget, der kan klares med en chat eller i en kollektiv sammenhæng i klasseværelset, er det væsentligt at tydeliggøre, hvad...

 4. Nuclear methods in technology of Si:Er structures

  Naidenov, V.O. [Ioffe Physico-Technical Inst., St. Petersburg (Russian Federation); Sobolev, N.A. [Ioffe Physico-Technical Inst., St. Petersburg (Russian Federation); Alexandrov, O.B. [Ioffe Physico-Technical Inst., St. Petersburg (Russian Federation); Bresler, M.S. [Ioffe Physico-Technical Inst., St. Petersburg (Russian Federation); Gusev, O.V. [Ioffe Physico-Technical Inst., St. Petersburg (Russian Federation); Gusinskii, G.M. [Ioffe Physico-Technical Inst., St. Petersburg (Russian Federation); Shek, E.I. [Ioffe Physico-Technical Inst., St. Petersburg (Russian Federation); Makaviichuk, M.I. [Institute of Microelectronics, Russian Academy of Sciences, Yaroslavl (Russian Federation); Parshin, E.O. [Institute of Microelectronics, Russian Academy of Sciences, Yaroslavl (Russian Federation)

  1995-05-01

  Formation of optically and electrically active Er-related centers and redistribution of Er atoms in Si:Er structures were investigated at annealings in different atmospheres. It is shown that annealing in chlorine-containing atmosphere leads to an increase of photoluminescence intensity at wavelength of 1.54 {mu}m as compared with annealing in argon or oxygen ambient. Annealing atmosphere also affects the behaviour of Er atoms and electrically active Er-related defects introduced by means of diffusion from film source. Silicon nitride films covering a surface of wafers were used to investigate the effect of annealing atmosphere on Er redistribution. Changes of concentration and penetration depth of Er atoms and electrically active Er-related centers dependent on annealing medium arose due to generation of excess vacancies and/or self-interstitials near surface. (orig.).

 5. ER Consolidated Qtrly Rpt_April-June 2016_October 2016

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2016-10-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective action activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) for the April, May, and June 2016 quarterly reporting period.

 6. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  at forbedre unges oplevelse af at være indlagt, er der i Danmark etableret ungecaféer. Formål: At undersøge ungecaféers betydning for indlagte unge. Metode: Fire semistrukturerede interviews er foretaget med kronisk eller alvorligt syge unge i alderen 11-19 år. De unge har besøgt Café Nexus på Aarhus...

 7. Er frygten for Kina vores eneste håb?

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Man siger, at håbet er lysegrønt, men i det 21. århundrede er håbet rødt som riget i midten. Mens optimismen vinder frem i Asien med Kina som bannerfører, er Vesten ramt af frygt, og det forplanter sig negativt til uddannelsessystemet. Er positive følelser hemmeligheden bag, at asiatiske lande st...

 8. Ascariasis er en zoonose i Danmark- sekundærpublikation

  Nejsum, Peter; Parker, E. Davis; Frydenberg, Jane;

  2006-01-01

  Forekomsten af humane spolorminfektioner (askariose) er tidligere forklaret ved, at smitten enten er erhvervet under udlandsrejser eller ved indtagelse af uforarbejdede levnedsmidler importeret fra lande, hvor sygdommen er almindeligt forekommende. Epidemiologiske undersøgelser udført i Viborg Am...

 9. SEC16 in COPII coat dynamics at ER exit sites

  Sprangers, Joep; Rabouille, Catherine

  2015-01-01

  Protein export from the endoplasmic reticulum (ER), the first step in protein transport through the secretory pathway, is mediated by coatomer protein II (COPII)-coated vesicles at ER exit sites. COPII coat assembly on the ER is well understood and the conserved large hydrophilic protein Sec16 clear

 10. Pige klik varsomt, thi scenen er skrå

  Sandvik, Kjetil

  2007-01-01

  At spille roller er en væsentlig del af mange computerspil. Nogle af disse roller er prædesignede af spildesignerne, andre er mere åbne og spilleren må derfor selv udfylde rollen. I såkaldte 'role-playing-games' (RPGs) har spilleren mulighed for at kreere sin egen rolle ved at anvende spillets...

 11. Hamlet er manden i mit liv

  Rösing, Lilian Munk

  2009-01-01

  Hamlet er manden i mit liv. Min elskede. Jeg har en drøm om at frelse ham. At redde ham ud af sin mors soveværelse og ind i mit. Væk fra det ødipale Helvede han befinder sig i, fastlåst mellem et svin af en faderskikkelse (Claudius) og en alt for idealiseret far (gamle Hamlet), vågende over sin...... jeg bare skrige tilbage at han var en håbløs lille Ødipus, og så kunne vi skændes inderligt og forsones ømt. Hamlet er min elskede. Og derfor græder jeg trøstesløst hver gang han dør, hver gang han hengiver sig til det store gruppeorgie af en mordscene hjemme hos mor og far, i stedet for at holde...

 12. SYP73 Anchors the ER to the Actin Cytoskeleton for Maintenance of ER Integrity and Streaming in Arabidopsis.

  Cao, Pengfei; Renna, Luciana; Stefano, Giovanni; Brandizzi, Federica

  2016-12-05

  The endoplasmic reticulum (ER) is an essential organelle that spreads throughout the cytoplasm as one interconnected network of narrow tubules and dilated cisternae that enclose a single lumen. The ER network undergoes extensive remodeling, which critically depends on membrane-cytoskeleton interactions [1]. In plants, the ER is also highly mobile, and its streaming contributes significantly to the movement of other organelles [2, 3]. The remodeling and motility of the plant ER rely mainly on actin [4] and to a minor extent on microtubules [5]. Although a three-way interaction between the ER, cytosolic myosin-XI, and F-actin mediates the plant ER streaming [6], the mechanisms underlying stable interaction of the ER membrane with actin are unknown. Early electron microscopy studies suggested a direct attachment of the plant ER with actin filaments [7, 8], but it is plausible that yet-unknown proteins facilitate anchoring of the ER membrane with the cytoskeleton. We demonstrate here that SYP73, a member of the plant Syp7 subgroup of SNARE proteins [9] containing actin-binding domains, is a novel ER membrane-associated actin-binding protein. We show that overexpression of SYP73 causes a striking rearrangement of the ER over actin and that, similar to mutations of myosin-XI [4, 10, 11], loss of SYP73 reduces ER streaming and affects overall ER network morphology and plant growth. We propose a model for plant ER remodeling whereby the dynamic rearrangement and streaming of the ER network depend on the propelling action of myosin-XI over actin coupled with a SYP73-mediated bridging, which dynamically anchors the ER membrane with actin filaments.

 13. Friluftsinstallationer i træer

  Skov, Simon; Thomsen, Iben Margrete

  2015-01-01

  Abebaner, treetop walking, high rope adventure, slackline, træhuse og parkour-baner er alle installationer, som bruger træerne som støtte, enten midlertidigt eller permanent. Den nye sport, turistattraktionen eller team building-redskabet sætter i alle tilfælde træerne på prøve. Der følger positiv...

 14. ER-12-1 completion report

  Russell, C.E.; Gillespie, D.; Cole, J.C.; Drellack, S.L. [and others

  1996-12-01

  The objective of drillhole ER-12-1 was to determine the hydrogeology of paleozoic carbonate rocks and of the Eleana Formation, a regional aquitard, in an area potentially downgradient from underground nuclear testing conducted in nearby Rainier Mesa. This objective was addressed through the drilling of well ER-12-1 at N886,640.26 E640,538.85 Nevada Central Coordinates. Drilling of the 1094 m (3588 ft) well began on July 19, 1991 and was completed on October 17, 1991. Drilling problems included hole deviation and hole instability that prevented the timely completion of this borehole. Drilling methods used include rotary tri-cone and rotary hammer drilling with conventional and reverse circulation using air/water, air/foam (Davis mix), and bentonite mud. Geologic cuttings and geophysical logs were obtained from the well. The rocks penetrated by the ER-12-1 drillhole are a complex assemblage of Silurian, Devonian, and Mississippian sedimentary rocks that are bounded by numerous faults that show substantial stratigraphic offset. The final 7.3 m (24 ft) of this hole penetrated an unusual intrusive rock of Cretaceous age. The geology of this borehole was substantially different from that expected, with the Tongue Wash Fault encountered at a much shallower depth, paleozoic rocks shuffled out of stratigraphic sequence, and the presence of an altered biotite-rich microporphyritic igneous rock at the bottom of the borehole. Conodont CAI analyses and rock pyrolysis analyses indicate that the carbonate rocks in ER-12-1, as well as the intervening sheets of Eleana siltstone, have been thermally overprinted following movement on the faults that separate them. The probable source of heat for this thermal disturbance is the microporphyritic intrusion encountered at the bottom of the hole, and its age establishes that the major fault activity must have occurred prior to 102.3+0.5 Ma (middle Cretaceous).

 15. Er energieffektivisering forgæves?

  Taudal Poulsen, René

  2016-01-01

  Olieprisens bølgegang giver rederierhvervet store muligheder og udfordringer. For to år siden lå prisen på en tønde olie over 100 dollars, og dengang var det vanskeligt at forestille sig et væsentligt fald inden for overskuelig fremtid. I løbet af det sidste halvandet år er vi imidlertid blevet...

 16. Pigen i papkassen er TV-speaker

  Henriksen, Carsten

  2011-01-01

  Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders ...

 17. Sund livsstil er mere end fysik

  Nybo, Lars; Thing, Lone Friis; Astrup, Arne

  2015-01-01

  behandling af inaktivitetsrelaterede lidelser bør dog ikke være det vigtigste argument for at oplyse om og opfordre til en sund livsstil. Livskvalitetsaspektet skal være i højsædet, og det er for så vidt en legitim bekymring, at der kommer et overdrevet fokus på samfundsøkonomi og forebyggelse af somatisk...

 18. Er forbrugernes adfærd uforudsigelig?

  Brunsø, Karen

  2001-01-01

  Det bliver tit og ofte fremhævet, at forbrugerne er uforudsigelige i deres adfærd, herunder at de siger et og gør noget helt andet, når de står indkøbssituationen i supermarkedet. I samme åndedræt hævdes det, at forbrugerne handler ud fra følelsesmæssige impulser, og det har den konsekvens...

 19. En hat er vel en hat ... eller?

  Bøilerehauge, Dorrit

  2007-01-01

  Mens vi kører i høj fart på "the information highway" - i den helt store bus midt på vejen - glemmer vi ofte noget meget vigtigt i vores glæde over, at verden tilsyneladende åbner sig for os, og vi kan kommunikere med hele verden med ét klik. Vi glemmer, at selvom trafikskilte som oftest er ens...

 20. Pigen i papkassen er TV-speaker

  Henriksen, Carsten

  2011-01-01

  Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders ...

 1. Electrorheological (ER) Fluids: A Research Needs Assessment

  1993-05-01

  Accidental spillage must not create hazards to health or ecology . Safe means must be available for ultimate disposal of wornout or outmoded devices...the stiffness of airfoils, hydrofoils and structural members. Since the optimal stiffness of an airfoil varies with speed, ER modulation of the...stiffness could produce appreciable savings in propulsive energy. The same principle could apply to marine hydrofoils and to helicopter blades, again with

 2. Er det lovligt at opstille webcam

  Trzaskowski, Jan

  2003-01-01

  Idéen med at optage billeder og transmittere dem på Internettet er ingen ny opfindelse. Webcam har eksisteret i mange år. Udbredelsen af bredbånd har dog sat flere i stand til at etablere sig som udgiver af ”live” billeder på Internettet. Det være sig som løbende opdaterede still-billeder eller...

 3. Virtual Reality er dit nye Skype

  Bødker, Mads

  2016-01-01

  VR er mediet, der kan gøre den flade skærm og det begrænsede blik i for eksempel Skype til et lidt gammeldags digitalt samarbejde. Ved at sætte folk i stand til at kommunikere, dele virtuelle genstande og give dem en øget oplevelse af at være i et rum sammen, kan man mediere nye aspekter af samar...

 4. Her er din motion i 2012

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Motion i naturen, en indendørs fitnessform inspireret af junglens lianer og høj intensitet med crossfit. Det er ifølge en ekspert nogle af de træningstyper, der vil være mest populære i 2012. Året hvor fleksibilitet og frihed vil blive endnu vigtigere, for den måde vi holder os i form på....

 5. Nominal Anglicisms in -er in Serbian

  Štasni Gordana R.

  2015-01-01

  Full Text Available This paper gives an account of morphological-derivational and semantic characteristics of the nominal Anglicisms ending in -er, how they entered the Serbian language, the degree of their integration and their place in the lexicon. Typically, those are nouns pertaining to the nomina agentis, nomina professionis and nomina instrumenti categories, which belong to the general wordstock or the terminological systems. They are mainly obvious and justified Anglicisms which are highly integrated into the language. The analysis shows that these units enter Serbian isolatedly (broker, revolver, brauzer or together with other semantically or derivationally related Anglicisms (pejdžer - pejdžing, kidnapovati - kidnaper, džogirati - džoger - džoging. The Anglicisms ending in -er which entered Serbian isolatedly are usually not subject to further derivation as a form of secondary adaptation. On the other hand, if the Anglicisms enter as parts of a series, every member has the capacity for derivation varieties, e.g. skenirati [skener] > skeniranje, tenis [teniser] > teniski, teniser > teniserski, teniserka. The extent to which these Anglicisms are integrated into the system of the recipient language is confirmed by their capacity for further semantic variations (using different mechanisms, and reflects on their tendency to form paradigmatic relations with native and nativized units. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 178004: Istraživanje je rađeno u okviru projekta Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja

 6. ER stress, autophagy, and RNA viruses

  Jia-Rong eJheng

  2014-08-01

  Full Text Available Endoplasmic reticulum (ER stress is a general term for representing the pathway by which various stimuli affect ER functions. ER stress induces the evolutionarily conserved signaling pathways, called the unfolded protein response (UPR, which compromises the stimulus and then determines whether the cell survives or dies. In recent years, ongoing research has suggested that these pathways may be linked to the autophagic response, which plays a key role in the cell’s response to various stressors. Autophagy performs a self-digestion function, and its activation protects cells against certain pathogens. However, the link between the UPR and autophagy may be more complicated. These two systems may act dependently, or the induction of one system may interfere with the other. Experimental studies have found that different viruses modulate these mechanisms to allow them to escape the host immune response or, worse, to exploit the host’s defense to their advantage; thus, this topic is a critical area in antiviral research. In this review, we summarize the current knowledge about how RNA viruses, including influenza virus, poliovirus, coxsackievirus, enterovirus 71, Japanese encephalitis virus, hepatitis C virus, and dengue virus, regulate these processes. We also discuss recent discoveries and how these will produce novel strategies for antiviral treatment.

 7. MicroRNAs meet calcium: joint venture in ER proteostasis.

  Finger, Fabian; Hoppe, Thorsten

  2014-11-04

  The endoplasmic reticulum (ER) is a cellular compartment that has a key function in protein translation and folding. Maintaining its integrity is of fundamental importance for organism's physiology and viability. The dynamic regulation of intraluminal ER Ca(2+) concentration directly influences the activity of ER-resident chaperones and stress response pathways that balance protein load and folding capacity. We review the emerging evidence that microRNAs play important roles in adjusting these processes to frequently changing intracellular and environmental conditions to modify ER Ca(2+) handling and storage and maintain ER homeostasis.

 8. PWM Flow Rate Control of ER Valve and its Application to ER Actuator Control

  Nakano, Masami; Minagawa, Shuji; Hagino, Katsuya

  The PWM (Pulse Width Modulation) control of ER valve consisting of two parallel electrodes has been investigated to continuously control the flow rate of an electrorheological (ER) suspension containing sulfonated polymer particles in silicone oil. PWM wave voltages are applied to the electrodes of the ER valve. It is possible to control continuously the flow rate by changing the duty ratio of the PWM wave from 1 to 0, where the duty ratio of 1 corresponds to the state to stop the flow. A miniature bellows actuator driven by a pair of PWM controlled ER valves has been developed, and the control characteristics of the actuator have been investigated. The duty ratios of both ER valves have been proposed to be changed alternately in proportion to the control voltage V to control the flow rate into and out of the bellows chamber, and also an overlap duty ratio Dov at V=0V has been introduced. The introduction of the overlap duty ratio Dov was found to be very important to smoothly control the actuator and to improve the control performance.

 9. AFFECTION OF ER FLUID ON STIFFNESS OF VIBRATION SYSTEM

  2003-01-01

  On the application of an electric field, the mechanical properties of ER(Electro-rheological) fluid are very complex. The damping force of ER fluid is linear without electric field and is nonlinear when an electric field is applied. By increasing the strength of the electric field, the behavior of ER fluid changes from linear viscous to nonlinear viscoelastic-plastic. External electric fluid changes natural behavior of system with ER fluid besides the mechanical properties of ER fluid. The affect of ER fluid on the stiffness of nonlinear vibration system with ER dampers is analyzed by iterative perturbation method. The results show that the stiffness of structure would be increased with growing of the strength of the electric field.

 10. Practice-Relevant Aspects of Constructing ER Fluid Actuators

  Janocha, H.; Rech, B.; Bölter, R.

  The flow resistance of electrorheological fluids (ER fluids) can be controlled by applying electric fields. Thus, ER fluids are suitable for the application in actuators, using high-voltage sources for the generation of the field. The behaviour of an ER fluid actuator not only depends on the properties of the individual actuator components (ER fluid, energy transducer and energy source) but especially on their combined efforts as a system. Based on a possible scheme for the design of ER fluid actuators, this paper presents important practice-relevant aspects of a systematic actuator construction. Here the behaviour of a commercial ER suspension is examined and compared to a homogeneous ER fluid without yield point using a rotational viscometer and a flow-mode damper realized at the Laboratory of Process Automation (LPA) of the University of Saarland.

 11. Æstetik er tilbage som nøgle til at forstå samtiden

  Sharma, Devika

  2013-01-01

  Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" .......Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" ....

 12. Æstetik er tilbage som nøgle til at forstå samtiden

  Sharma, Devika

  2013-01-01

  Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" .......Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" ....

 13. Relationship between RUNX1 and AXIN1 in ER-negative versus ER-positive Breast Cancer.

  Chimge, Nyam-Osor; Ahmed-Alnassar, Sara; Frenkel, Baruch

  2017-02-16

  RUNX1 plays opposing roles in breast cancer: a tumor suppressor in estrogen receptor-positive (ER(+)) disease and an oncogenic role in ER-negative (ER(-)) tumors. Potentially mediating the former, we have recently reported that RUNX1 prevents estrogen-driven suppression of the mRNA encoding the tumor suppressor AXIN1. Accordingly, AXIN1 protein expression was diminished upon RUNX1 silencing in ER(+) breast cancer cells and was positively correlated with AXIN1 protein expression across tumors with high levels of ER. Here we report the surprising observation that RUNX1 and AXIN1 proteins are strongly correlated in ER(-) tumors as well. However, this correlation is not attributable to regulation of AXIN1 by RUNX1 or vice versa. The unexpected correlation between RUNX1, playing an oncogenic role in ER(-) breast cancer, and AXIN1, a well-established tumor suppressor hub, may be related to a high ratio between the expression of variant 2 and variant 1 (v2/v1) of AXIN1 in ER(-) compared with ER(+) breast cancer. Although both isoforms are similarly regulated by RUNX1 in estrogen-stimulated ER(+) breast cancer cells, the higher v2/v1 ratio in ER(-) disease is expected to weaken the tumor suppressor activity of AXIN1 in these tumors.

 14. 20 CFR 228.17 - Adjustments to the widow(er)'s, disabled widow(er)'s, surviving divorced spouse's, and remarried...

  2010-04-01

  ... widow(er)'s, surviving divorced spouse's, and remarried widow(er)'s tier I annuity amount. 228.17..., disabled widow(er)'s, surviving divorced spouse's, and remarried widow(er)'s tier I annuity amount. (a) If...), remarried widow(er), or surviving divorced spouse is first eligible after 1984, the Board will compute...

 15. The ER mitochondria calcium cycle and ER stress response as therapeutic targets in amyotrophic lateral sclerosis

  Vedrana eTadic

  2014-05-01

  Full Text Available Amyotrophic lateral sclerosis (ALS is a neurodegenerative disease characterized by progressive loss of upper and lower motor neurons. Although the etiology remains unclear, disturbances in calcium homoeostasis and protein folding are essential features of neurodegeneration in this disorder. Here, we review recent research findings on the interaction between endoplasmic reticulum (ER and mitochondria, and its effect on calcium signaling and oxidative stress. We further provide insights into studies, providing evidence that structures of the ER mitochondria calcium cycle (ERMCC serve as a promising targets for therapeutic approaches for treatment of ALS.

 16. On the Use of an ER-213 Detonator to Establish a Baseline for the ER-486

  Thomas, Keith A. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Liechty, Gary H. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Jaramillo, Dennis C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Munger, Alan C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); McHugh, Douglas C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Kennedy, James E. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-08-19

  This report documents a series of tests using a TSD-115 fireset coupled with an ER-213, a gold exploding bridgewire (EBW) detonator. These tests were designed to fire this EBW with a smaller fireset to obtain current and voltage data as well as timing information at voltage levels below, above, and throughout the threshold firing region. This study could then create a database for comparison to our current ER-486 EBW development, which is designed to be a lower voltage (<500V) device.

 17. COPII-Dependent ER Export: A Critical Component of Insulin Biogenesis and β-Cell ER Homeostasis.

  Fang, Jingye; Liu, Ming; Zhang, Xuebao; Sakamoto, Takeshi; Taatjes, Douglas J; Jena, Bhanu P; Sun, Fei; Woods, James; Bryson, Tim; Kowluru, Anjaneyulu; Zhang, Kezhong; Chen, Xuequn

  2015-08-01

  Pancreatic β-cells possess a highly active protein synthetic and export machinery in the endoplasmic reticulum (ER) to accommodate the massive production of proinsulin. ER homeostasis is vital for β-cell functions and is maintained by the delicate balance between protein synthesis, folding, export, and degradation. Disruption of ER homeostasis by diabetes-causing factors leads to β-cell death. Among the 4 components to maintain ER homeostasis in β-cells, the role of ER export in insulin biogenesis is the least understood. To address this knowledge gap, the present study investigated the molecular mechanism of proinsulin ER export in MIN6 cells and primary islets. Two inhibitory mutants of the secretion-associated RAS-related protein (Sar)1 small GTPase, known to specifically block coat protein complex II (COPII)-dependent ER export, were overexpressed in β-cells using recombinant adenoviruses. Results from this approach, as well as small interfering RNA-mediated Sar1 knockdown, demonstrated that defective Sar1 function blocked proinsulin ER export and abolished its conversion to mature insulin in MIN6 cells, isolated mouse, and human islets. It is further revealed, using an in vitro vesicle formation assay, that proinsulin was packaged into COPII vesicles in a GTP- and Sar1-dependent manner. Blockage of COPII-dependent ER exit by Sar1 mutants strongly induced ER morphology change, ER stress response, and β-cell apoptosis. These responses were mediated by the PKR (double-stranded RNA-dependent kinase)-like ER kinase (PERK)/eukaryotic translation initiation factor 2α (p-eIF2α) and inositol-requiring protein 1 (IRE1)/x-box binding protein 1 (Xbp1) pathways but not via activating transcription factor 6 (ATF6). Collectively, results from the study demonstrate that COPII-dependent ER export plays a vital role in insulin biogenesis, ER homeostasis, and β-cell survival.

 18. Er etnisk identitet kun for minoriteter?

  Steensen, Jette Johanne Elisabeth

  2010-01-01

  Kapitlet bygger på indsigter fra kritisk multikulturel pædagogik, som anvender racismebegrebet i bredere betydning end vi sædvanligvis forstår det i Danmark og spørger om ikke etniske minoriteter i Danmark kan siges at blive udsat for racisme. Kapitlet introducerer vigtige pointer fra Beverely Ta...... Tatums bog: " Why are all the black kids sitting together in the cafeteria? Tatum definerer begrebet racisme som et " system of advantage based on race" og pointen hermed er, at det ikke bare drejer sig om individuelle fordomme, men om strukturel ulighed....

 19. Atomic transition probabilities of Er i

  Lawler, J. E.; Wyart, J.-F.; Den Hartog, E. A.

  2010-12-01

  Atomic transition probabilities for 562 lines of the first spectrum of erbium (Er i) are reported. These data are from new branching fraction measurements on Fourier transform spectra normalized with previously reported radiative lifetimes from time-resolved laser-induced fluorescence measurements (Den Hartog et al 2010 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43 155004). The wavelength range of the data set is from 298 to 1981 nm. In this work we explore the utility of parametric fits based on the Cowan code in assessing branching fraction errors due to lines connecting to unobserved lower levels.

 20. Hvad er kildekritik?

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Hvad er Kildekritik? I stedet for at forstå kildekritik som et stringent system, grundlagt af Leopold von Ranke og i Danmark kanoniseret af Kristian Erslev, kunne man med større historiografisk ret og faglig frugtbarhed opfatte kildekritikken som en faglig tradition med tre lag afsat (sedimenteret......) gennem de seneste femhundrede år: den filologiske kritik, den historistiske kritik, den poppersk-hermeneutiske kritik. Alt efter den konkrete undersøgelses tilsnit vil forskellige dele af denne tradition komme i spil....

 1. Electric-dipole transitions in 165Er

  WANG Shi-Tao; ZHOU Xiao-Hong; ZHANG Yu-Hu; ZHENG Yong; LIU Min-Liang; MA Fei; HU Jun; CHEN Liang; ZHANG Xin; ZHANG Ning-Tao; ZHU Li-Hua; WU Xiao-Guang; LI Guang-Sheng

  2009-01-01

  High-spin states of 165Er were studied using the 160Gd(9Be, 4n)reaction at beam energies of 42 and 45 MeV. The previously known bands based on the γ5/2-[523] and γ5/2+ [642] configurations have been extended to high-spin states. Electric-dipole transitions linking these two opposite parity bands were observed. Relatively large B(E1) values have been extracted experimentally and were attributed to octupole softness.

 2. Pressure response of electrorheological suspension in a model ER damper; ER damper model ni okeru bunsanke ER ryutai no atsuryoku oto

  Nakano, M.; Yonekawa, T. [Yamagata University, Yamagata (Japan). Faculty of Engineering

  1995-01-25

  This paper reports the examination result of the pressure response of an electrorheological suspension fluid (obtained when the particles of a strong acid ion-exchange resin are dispersed on silicon oil and whose rheological characteristics vary with the action in the external electric field) in an electrorheological (ER) damper model (experimental equipment consisting of an ER valve with plane parallel electrode and a piston cylinder). A rectangular wave voltage is applied to the ER valve to obtain the pressure fall components based on the steady ER effect of an ER fluid flowing between the plane parallel electrodes. The intensity of the electric field and the dependence on the flow velocity were formulated by an approximate function. The flow velocity dependency of this ER effect does not coincide with the theoretical analysis result based on a Bingham fluid model. The pressure in a cylinder presents the transient response of a first-order lag to the rectangular wave voltage input to the ER valve. The time constant value in this case can be explained by considering the compressibility of the residual air in the ER fluid. 11 refs., 11 figs.

 3. ER/PR Status of the Originating Cell of ER-Negative Breast Cancer

  2009-04-01

  levels. Therefore, the best ER BAC clon available at this time cannot express an However, while we were in the process of starting to make TVA...knock-in, we found the following surprise result that provides an alternati We have also created a transgenic line expressing tva from the whey acidic

 4. Den der ser, er den, der ses

  Bjerrum, Troels

  2010-01-01

  at foretage sig nødvendige samfundsmæssige valg. På grund af nederlag i hjem, skole, uddannelse og erhverv søger unge fællesskaber i ligestillede miljøer svarende til egen negative forventningspraksis. Den unge praktiserer en vanedannende negativ livsførelse, som eskalerer til yderligere socialt forfald. Unge......, der har levet i kriminalitet, misbrug og medmisbrug i lang tid, vil ikke være i stand til at realisere sig positivt pga. en personlig indgroet diskvalificerende forestilling. Afhandlingen forklarer, hvorledes negative oplevelser forbliver spændinger i menneskers krop. Teorier af Maurice Merleau...... begreb for personlig sammenhæng af kropslig tilstedeværelse og erkendelse. Bevidst kan udsatte unge forhindre vanedannende impulsstyring og lære sig selv at rette intension ud mod verden frem for aggression. Grundlæggende er det afhandlingens tese, at gentagende negative oplevelser lægger mønstret til...

 5. TFG Promotes Organization of Transitional ER and Efficient Collagen Secretion

  Janine McCaughey

  2016-05-01

  Full Text Available Collagen is the most abundant protein in the animal kingdom. It is of fundamental importance during development for cell differentiation and tissue morphogenesis as well as in pathological processes such as fibrosis and cancer cell migration. However, our understanding of the mechanisms of procollagen secretion remains limited. Here, we show that TFG organizes transitional ER (tER and ER exit sites (ERESs into larger structures. Depletion of TFG results in dispersion of tER elements that remain associated with individual ER-Golgi intermediate compartments (ERGICs as largely functional ERESs. We show that TFG is not required for the transport and packaging of small soluble cargoes but is necessary for the export of procollagen from the ER. Our work therefore suggests a key relationship between the structure and function of ERESs and a central role for TFG in optimizing COPII assembly for procollagen export.

 6. Ultrahigh Spin Structures in 157,158,159Er

  MA Hai-Liang; DONG Bao-Guo; YAN Yu-Liang

  2008-01-01

  Rotational structures at ultrahigh spin in 157'158'159Er have been investigated with the configuration-dependent cranked Nilsson-Strutinsky approach. Configurations of observed bands are assigned and the corresponding deformations are given theoretically. The calculations suggest that one of ultrahigh spin bands in 158Er is triaxial highly deformed and the other is normal-deformed, while both ultrahigh spin bands in 157Er are suggested to be triaxial highly deformed. The possible ultrahigh spin bands in l59Er are predicted to be triaxial highly deformed and have shape coexistence in the same configuration. The configurations with two neutron holes in the Nosc=4 orbitals and two neutron holes in the h11/2 orbitals in 159Er are favoured for ultrahigh spin states but unfavoured for band termination, which is similar to ultrahigh spin bands in 157,158Er.

 7. Co- and post-translational protein folding in the ER

  Ellgaard, Lars; McCaul, Nicholas; Chatsisvili, Anna

  2016-01-01

  and the variety of ER-specific protein modifications. Here, we review chaperone-assisted co- and post-translational folding and assembly in the ER and underline the influence of protein modifications on these processes. We emphasize how method development has helped advance the field by allowing researchers......The biophysical rules that govern folding of small, single-domain proteins in dilute solutions are now quite well understood. The mechanisms underlying co-translational folding of multidomain and membrane-spanning proteins in complex cellular environments are often less clear. The endoplasmic...... reticulum (ER) produces a plethora of membrane and secretory proteins, which must fold and assemble correctly before ER exit - if these processes fail, misfolded species accumulate in the ER or are degraded. The ER differs from other cellular organelles in terms of the physicochemical environment...

 8. Fiskere og fangeres indkomster i bygder er alarmerende lave

  Rasmussen, Rasmus Ole; Petersen, Carsten

  2006-01-01

  I et internationalt perspektiv er indkomsterne i Grønland stadig meget ulige fordelt – mere ulige end i USA og væsentlig mere ulige end i de øvrige nordiske lande. Samtidig er der nogle markante erhvervsmæssige og regionale forskelle, hvor indtægterne er alarmerende lave, ikke mindst for gruppen ...... fangere og fiskere i bygderne Udgivelsesdato: 23 februar...

 9. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 10. Her er CBS’ nye eksamensklinik på Solbjergvej

  Holdt Christensen, Peter

  2013-01-01

  CBS’ nyindrettede eksamenslokaler på Solbjergvej er stadig lidt ’work in progress’. Der er nogle uhensigtsmæssigheder, der skal justeres på plads, men frigørelsen af grupperum til de studerende på resten af CBS var en mærkesag.......CBS’ nyindrettede eksamenslokaler på Solbjergvej er stadig lidt ’work in progress’. Der er nogle uhensigtsmæssigheder, der skal justeres på plads, men frigørelsen af grupperum til de studerende på resten af CBS var en mærkesag....

 11. Evaluating the potential bioactivity of a novel compound ER1626.

  Lijun Wang

  Full Text Available BACKGROUND: ER1626, a novel compound, is a derivate of indeno-isoquinoline ketone. This study was designed to evaluate the biological activity and potential anti-tumor mechanism of ER1626. METHOD: MTT assay, scratch assay and flow cytometry were used to determine cell proliferation, cell migration and cell cycle distribution as well as cell apoptosis on human breast cancer MCF-7 cells and endometrial cancer Ishikawa cells. We also explored the antiangiogenic effect of ER1626 on HUVEC cells and chicken embryos. The expression of estrogen receptor protein was investigated with western-blot analysis. RESULTS: ER1626 down-regulated the expression of estrogen receptor α protein and up-regulated β protein in MCF-7 and Ishikawa cells. The value of IC50 of ER1626 on MCF-7 and Ishikawa cells were respectively 8.52 and 3.08 µmol/L. Meanwhile, ER1626 decreased VEGF secretion of MCF-7 and Ishikawa cells, disturbed the formation of VEGF-stimulated tubular structure in HUVEC cells, and inhibited the angiogenesis on the chicken chorioallantoic membrane. Scratch assay revealed that ER1626 suppressed the migration of MCF-7, Ishikawa and HUVEC cells. In addition to induction tumor cell apoptosis, ER1626 arrested cell cycle in G1/G0 phase in MCF-7 cells and G2/M phase in Ishikawa cells. CONCLUSION: In conclusion, our results demonstrated that ER1626 has favorable bioactivities to be a potential candidate against breast cancer and angiogenesis.

 12. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 13. ER@CEBAF: Modeling code developments

  Meot, F. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States); Roblin, Y. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States)

  2016-04-13

  A proposal for a multiple-pass, high energy, energy-recovery experiment using CEBAF is under preparation in the frame of a JLab-BNL collaboration. In view of beam dynamics investigations regarding this project, in addition to the existing model in use in Elegant a version of CEBAF is developed in the stepwise ray-tracing code Zgoubi, Beyond the ER experiment, it is also planned to use the latter for the study of polarization transport in the presence of synchrotron radiation, down to Hall D line where a 12 GeV polarized beam can be delivered. This Note briefly reports on the preliminary steps, and preliminary outcomes, based on an Elegant to Zgoubi translation.

 14. Final Technical Report for Award # ER64999

  Metcalf, William W. [University of Illinois

  2014-10-08

  This report provides a summary of activities for Award # ER64999, a Genomes to Life Project funded by the Office of Science, Basic Energy Research. The project was entitled "Methanogenic archaea and the global carbon cycle: a systems biology approach to the study of Methanosarcina species". The long-term goal of this multi-investigator project was the creation of integrated, multiscale models that accurately and quantitatively predict the role of Methanosarcina species in the global carbon cycle under dynamic environmental conditions. To achieve these goals we pursed four specific aims: (1) genome sequencing of numerous members of the Order Methanosarcinales, (2) identification of genomic sources of phenotypic variation through in silico comparative genomics, (3) elucidation of the transcriptional networks of two Methanosarcina species, and (4) development of comprehensive metabolic network models for characterized strains to address the question of how metabolic models scale with genetic distance.

 15. En ting er praksis, men er køn noget andet?

  Hølge-Hazelton, Bibi

  2004-01-01

  Er almen praksis ved at blive ændret i retning af mere feminint orienterede værdier i kraft af den ændrede kønsfordeling, eller skyldes ændringerne, at de yngre praktiserende læger i stigende grad har andre værdier, måske baseret på feminin orientering på baggrund af andre komplekse samfundsmæssi...

 16. Ikon. iPod er kongen over mp3. Hvad er hemmeligheden?

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2....

 17. Kollektiv handling er på retræte

  Ibsen, Flemming; Høgedahl, Laust; Scheuer, Steen

  2011-01-01

  , har en mening. Men mener man dette, skal man være klar over, at de alternative organisationer ikke bidrager til det overordnede systems vedligeholdelse. Desuden er de alternative organisationer ikke tilhængere af konflikt- og strejkeretten, som ellers er en del af både EU-retten og ILO’s konventioner....

 18. Det man hører, er man selv

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 19. Ellipsometric studies of ErMnO3 single crystals

  Babonas, G.-J.; Grivel, Jean-Claude; Reza, A.

  2007-01-01

  Ellipsometric studies of ErMnO3 single crystals have been carried out in the spectral range of 1-5 eV by means of photometric ellipsometers. Experimental ellipsometric data were analysed in the uniaxial crystal model. For the first time, the components of dielectric function of ErMnO3 were...

 20. Horners syndrom ved hypofyseapopleksi er sjælden

  Elmgreen, Søren Bruno

  2013-01-01

  Pituitær apopleksi er en sjælden og potentielt livstruende tilstand forårsaget af blødning eller infarcering i hypofysen. Pituitær apopleksi kan være første tegn på hypofysetumorer, og klassiske symptomer er tordenskraldshovedpine, synstab og oftalmoplegi - hertil kommer varierende grader af hypo...

 1. How to Avoid the ER If You Have Asthma

  ... How to Avoid the ER if You Have Asthma KidsHealth > For Teens > How to Avoid the ER if You Have Asthma A A A What's in this article? Planning ... is the last resort for someone who has asthma. If a flare-up is really out of ...

 2. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter; Bruun, Hans Henrik;

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at der...

 3. A decade of ERS satellite orbits and altimetry

  Scharroo, R.

  2002-01-01

  The First European Remote Sensing Satellite, ERS-1, was launched in July 1991, fol- lowed by ERS-2 in April 1995. Both satellites carry a radar altimeter to serve oper- ational applications and scientific research in the fields of geodesy, oceanography, glaciology and meteorology. Together, the sate

 4. Nu er der for alvor fart på revolutionen

  Thomsen, Steen

  2015-01-01

  Kommentar. Det kan lyde mærkeligt, at erhvervsfolk nu begynder at tale om "disruption". Det er jo mange år siden, vi først hørte om ny teknologi, innovation og informationssamfundet. Hvad er det nye?...

 5. Employer branding er også intern kommunikation

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  I videnssamfundet og serviceøkonomien er medarbejderne virksomhedens vigtigste ressource, men milleniumgenerationen er ikke trofaste overfor deres arbejdsplads – de har typisk 15-20 jobs i løbet af deres livstid. Et stærkt employer brand bidrager til at fastholde medarbejdere – og dermed kompeten...

 6. Den selvforsynende gadelampe er på vej

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Bak, Christian

  2013-01-01

  Gadelampen med egen energiforsyning fra sol og vind er allerede opfundet; men de modeller, som findes på markedet, er ikke optimeret til danske forhold. DTU har bidraget til et innovativt samarbejde med kommuner og producenter om at udvikle en dansk CO2­neutral gadelampe...

 7. "Hvordan er det gået til?"

  Jourdan, Michael

  2004-01-01

  Forsimplede farmakologiske teorier kommer til kort. At lære at blive hasbruger er en kompliceret, social proces. Howard S. Beckers klassiske artikel fra 1953 om emnet introduceres.......Forsimplede farmakologiske teorier kommer til kort. At lære at blive hasbruger er en kompliceret, social proces. Howard S. Beckers klassiske artikel fra 1953 om emnet introduceres....

 8. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 9. Facets of operational performance in an emergency room (ER)

  van der Vaart, Taco; Vastag, Gyula; Wijngaard, Jacob

  2011-01-01

  This paper, using detailed time measurements of patients complemented by interviews with hospital management and staff, examines three facets of an emergency room's (ER) operational performance: (1) effectiveness of the triage system in rationing patient treatment; (2) factors influencing ER's opera

 10. Upconversion spectroscopy of $Al_2O_3:Er^{3+}$

  Agazzi, L.; Bradley, J.D.B.; Ay, F.; Kahn, A.; Scheife, H.; Petermann, K.; Huber, G.; Ridder, de R.M.; Wörhoff, K.; Pollnau, M.; Wörhoff, K.; Agazzi, L.; Ismail, N.; Leijtens, X.

  2008-01-01

  The spectroscopic properties of $Al_2O_3:Er^{3+}$ thin films have been investigated by lifetime measurements. The luminescence decay curves show an initial non-exponential component, followed by an exponential tail, whose decay time decreases with increasing $Er^{3+}$ concentration. This behavior ca

 11. Danskhed er pizza, kebab og flæskesteg

  Mehlsen, Camilla

  2010-01-01

  Dannebrog. Kongehuset. Flæskesteg. Folkeskolen. Fodbold og øl. En lang række symboler og fortællinger kendetegner danskhed, men det er en myte, at danskerne er en homogen gruppe, fortæller professor Richard Jenkins....

 12. Er adgang til internettet en grundrettighed i EU?

  Jakobsen, Søren Sandfeld

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i EU-teledirektivpakken behandles spørgsmålet, om adgang til internettet er en grundrettighed efter EU-retten, således at der er væsentlige begrænsninger i medlemsstaternes mulighed for at indføre restriktioner i denne adgang, fx i tilfælde, hvor borgeren misbruger internetadgang...

 13. Ellipsometric studies of ErMnO3 single crystals

  Babonas, G.-J.; Grivel, Jean-Claude; Reza, A.;

  2007-01-01

  Ellipsometric studies of ErMnO3 single crystals have been carried out in the spectral range of 1-5 eV by means of photometric ellipsometers. Experimental ellipsometric data were analysed in the uniaxial crystal model. For the first time, the components of dielectric function of ErMnO3 were...

 14. Hvorfor samtalen ikke er demokratiets sjæl ikke er demokratiets sjæl

  Michael Schudson

  2001-09-01

  Full Text Available Medie- og kommunikationsforskningen har ofte opfattet samtalen, der føres ansigt-til-ansigt, som en hjørnesten i den demokratiske proces. Denne opfattelse stammer bl.a. fra medieforskeren James Carey, der selv har været inspireret af den amerikanske filosof John Dewey. I den- ne artikel præsenterer Michael Schudson en kritik af, hvad han kalder den romantiske forestilling om samtalen. Samtalen ansigt-til-ansigt har været lige så meget i højsædet i aristokratier som i demokratier, og der er faktisk to distinkte og modsatte idealer for samtale: den selskabelige samtale og den problemløsende samtale. Samtalen, der tjener demo- kratiet, er ikke kendetegnet ved egalitarisme, men ved normstyrethed og offentlighed, ikke ved spontanitet men ved høflighed, og ikke ved dens forrang eller overlegenhed i forhold til trykte medier, radio eller tv, men ved dens nødvendige afhængighed af dem. Der argumenteres for, at institutioner og demokratiske normer giver anledning til demokratiske samtaler, snarere end at samtalens iboende demokrati fører til politisk demokratiske normer og institutioner. Artiklen er oversat af Stig Hjarvard.

 15. Hvorfor samtalen ikke er demokratiets sjæl ikke er demokratiets sjæl

  Michael Schudson

  2001-09-01

  Full Text Available Medie- og kommunikationsforskningen har ofte opfattet samtalen, der føres ansigt-til-ansigt, som en hjørnesten i den demokratiske proces. Denne opfattelse stammer bl.a. fra medieforskeren James Carey, der selv har været inspireret af den amerikanske filosof John Dewey. I den- ne artikel præsenterer Michael Schudson en kritik af, hvad han kalder den romantiske forestilling om samtalen. Samtalen ansigt-til-ansigt har været lige så meget i højsædet i aristokratier som i demokratier, og der er faktisk to distinkte og modsatte idealer for samtale: den selskabelige samtale og den problemløsende samtale. Samtalen, der tjener demo- kratiet, er ikke kendetegnet ved egalitarisme, men ved normstyrethed og offentlighed, ikke ved spontanitet men ved høflighed, og ikke ved dens forrang eller overlegenhed i forhold til trykte medier, radio eller tv, men ved dens nødvendige afhængighed af dem. Der argumenteres for, at institutioner og demokratiske normer giver anledning til demokratiske samtaler, snarere end at samtalens iboende demokrati fører til politisk demokratiske normer og institutioner. Artiklen er oversat af Stig Hjarvard.

 16. ER import sites and their relationship to ER exit sites: a new model for bidirectional ER-Golgi transport in higher plants

  Alexander eLerich

  2012-07-01

  Full Text Available The plant Golgi apparatus is polydisperse and COPII fluorescence localizes to the interface between the ER and the overlying Golgi stack rather than the surface of the ER. Per definition, ER exit sites (ERES are COPII vesiculation events at the surface of the ER and are only visualizable in the electron microscope through cryofixation techniques. Nevertheless, ERES is always associated with Golgi stacks and both move together. We have asked whether the domain of the ER where retrograde COPI vesicles fuse, i.e. ER import sites, (ERIS, is also coupled to Golgi stack motility and therefore spatially associated with ERES? As ERIS markers we have investigated ER-located SNAREs and tethering factors. We screened several SNAREs (SYP81, the SYP7 family, and USE1 to find a SNARE whose overexpression did not disrupt ER-Golgi traffic and which gave rise to discrete fluorescent punctae when expressed with an XFP tag. Only the Qc SNARE SYP72 fulfilled these criteria, and, based on quantitative protein transport assays with the retrograde reporter α-amylase-HDEL, even appeared to enhance retrograde traffic. When coexpressed with SYP72-YFP, the type I membrane protein RFP-p24δ5 whose ER localization is due to an efficient COPI-mediated recycling, forms nodules along the tubular ER network. SYP72 colocalizes with these nodules which are not seen when RFP-p24δ5 is expressed alone or when SYP72-YFP is coexpressed with a mutant form of RFP-p24δ5 that cannot exit the ER. Immobilized Golgi stacks show a perfect colocalization between SYP72-YFP and fluorescent COPII/Golgi markers. Endogenous SYP72, also colocalizes with COPII/Golgi. Fluorescently tagged versions of plant homologs to TIP20 of the Dsl1 COPI-tethering factor complex, and to the COPII-tethering factor p115 both colocalize perfectly with Golgi stacks. These data suggest that ERES, ERIS and Golgi stacks are closely associated thereby constituting a mobile secretory and recycling unit: a unique feature

 17. Den ægte vare er det nye sort

  Hermansen, Judy

  2013-01-01

  Forbrugerne er måske nok dødtrætte af traditionelle reklamer og branding – men tydeligvis ikke af statusræset som sådan, siger Andrew Potter i bogen ”The Authenticity Hoax – How We Got Lost Finding Our Selves”. Nu handler det bare ikke om at flashe reklamesmarte brands, men om at have et forbrug......, der er så ’ægte og uspoleret’ som muligt. Potter er ikke den eneste, der har fået øje på autenticitetsbølgen – men han er nok den sjoveste. Ikke alene har han et skarpt blik for dens naragtigheder, men også en ualmindelig skarp pen. I Potters øjne er trenden simpelthen et udtryk for et statusforbrug...

 18. Validation of dynamic torque response of an electrorheological (ER) clutch

  Tan, K. P.; Stanway, R.; Bullough, W. A.

  2006-02-01

  It is now well established that using actuators, which have faster speeds of response than d.c. servomotors, can solve the positional errors of the robot arms. One of the possible robotic actuators can be an electro-rheological (ER) clutch. To justify this objective, the authors measured the output torque response of a co-axial ER clutch. However, due to the dynamic inefficiency of a torque transducer, the measured torque response is inaccurate for analytical studies. Therefore, this measured torque is signal processed by using the transfer functions of this torque sensor and a filter to yield the ER torque response. The validity of this ER torque is investigated by comparing the numerical errors between the measured torque and its inverse torque response. From the torque error analysis, it is concluded that the ER clutch can be an actuator to improve the positioning accuracies of the robot arms.

 19. Smart structures for shock wave attenuation using ER inserts

  Kim, Jaehwan; Kim, Jung-Yup; Choi, Seung-Bok; Kim, Kyung-Su

  2001-08-01

  This Paper demonstrates the possibility of shock wave attenuation propagating through a smart structure that incorporates ER insert. The wave transmission of ER inserted beam is theoretically derived using Mead & Markus model and the theoretical results are compared with the finite element analysis results. To experimentally verify the shock wave attenuation, ER insert in an aluminum plate is made and two piezoceramic disks are used as transmitter and receiver of the wave. The transmitter sends a sine pulse signal such that a component of shock wave travels through the plate structure and the receiver gets the transmitted wave signal. Wave propagation of the ER insert can be adjusted by changing the applied electric field on the ER insert. Details of the experiment are addressed and the possibility of shock wave attenuation is experimentally verified. This kind of smart structure can be used for warship and submarine hull structures to protect fragile and important equipment.

 20. Enhance the Er(3+) Upconversion Luminescence by Constructing NaGdF4:Er(3+)@NaGdF4:Er(3+) Active-Core/Active-Shell Nanocrystals.

  Du, Xiaoyu; Wang, Xiangfu; Meng, Lan; Bu, Yanyan; Yan, Xiaohong

  2017-12-01

  NaGdF4:12%Er(3+)@NaGdF4:x%Er(3+) (x = 0, 6, 8, 10, and 12) active-core/active-shell nanoparticles (NPs) were peculiarly synthesized via a delayed nucleation pathway with procedures. The phase, shape, and size of the resulting core-shell NPs are confirmed by transmission electron microscopy and X-ray diffraction. Coated with a NaGdF4:10%Er(3+) active shell around the NaGdF4:12%Er(3+) core NPs, a maximum luminescent enhancement of about 336 times higher than the NaGdF4:12%Er(3+) core-only NPs was observed under the 1540 nm excitation. The intensity ratio of green to red was adjusted through the construction of the core-shell structure and the change of Er(3+) concentration in the shell. By analyzing the lifetimes of emission bands and exploring the energy transition mechanism, the giant luminescence enhancement is mainly attributed to the significant increase in the near-infrared absorption at 1540 nm and efficient energy migration from the shell to core.

 1. ER stress and cancer: The FOXO forkhead transcription factor link.

  Alasiri, Glowi; Fan, Lavender Yuen-Nam; Zona, Stefania; Goldsbrough, Isabella Galeno; Ke, Hui-Ling; Auner, Holger Werner; Lam, Eric Wing-Fai

  2017-05-29

  The endoplasmic reticulum (ER) is a cellular organelle with central roles in maintaining proteostasis due to its involvement in protein synthesis, folding, quality control, distribution and degradation. The accumulation of misfolded proteins in the ER lumen causes 'ER stress' and threatens overall cellular proteostasis. To restore ER homeostasis, cells evoke an evolutionarily conserved adaptive signalling and gene expression network collectively called the 'unfolded protein response (UPR)', a complex biological process which aims to restore proteostasis. When ER stress is overwhelming and beyond rectification, the normally pro-survival UPR can shift to induce cell termination. Emerging evidence from mammalian, fly and nematode worm systems reveals that the FOXO Forkhead proteins integrate upstream ER stress and UPR signals with the transcriptional machinery to decrease translation, promote cell survival/termination and increase the levels of ER-resident chaperones and of ER-associated degradation (ERAD) components to restore ER homeostasis. The high rates of protein synthesis/translation associated with cancer cell proliferation and metabolism, as well as mutations resulting in aberrant proteins, also induce ER stress and the UPR. While the pro-survival side of the UPR underlies its ability to sustain and promote cancers, its apoptotic functions can be exploited for cancer therapies by offering the chance to 'flick the proteostatic switch'. To this end, further studies are required to fully reevaluate the roles and regulation of these UPR signalling molecules, including FOXO proteins and their targets, in cancer initiation and progression as well as the effects on inhibiting their functions in cancer cells. This information will help to establish these UPR signalling molecules as possible therapeutic targets and putative biomarkers in cancers. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. "Kinesernes drøm er at forbruge som os. Vores mareridt er at arbejde som dem."

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  En tung dyne af frygt har lagt sig over Vesten og sat livet i dvale. Mens Europa er for ambitiøs og pessimistisk, dundrer Asien frem i håb. Konsekvenserne er enorme, og snart betyder brain drain hjerneflugt fra Vesten, hvis ikke vi genvinder håbet. SPdan lyser analysen fra den skarpe franske poli...

 3. Comparing efficiency and root surface morphology after scaling with Er:YAG and Er,Cr:YSGG lasers.

  Etemadi, Ardavan; Sadeghi, Mostafa; Abbas, Fatemeh Mashhadi; Razavi, Fahime; Aoki, Akira; Azad, Reza Fekr; Chiniforush, Nasim

  2013-01-01

  The purpose of this study was to investigate the root morphology of teeth and efficiency of scaling after using Er:YAG and Er,Cr:YSGG lasers. Thirty-two periodontally hopeless teeth were extracted. The border of an appropriate calculus was marked using a diamond bur on each tooth, and the calculus was divided into two almost equal parts. An Er,Cr:YSGG laser with pulse energy of 50 mJ, power of 1 W, and energy density of 17.7 J/cm2 and an Er:YAG laser with pulse energy of 200 mJ, power of 2.4 W, and energy density of 21 J/cm2 were used to remove the calculus. The time for scaling was recorded for each group, and using stereomicroscopic analysis, the calculus remnant, carbonization, and number of craters were investigated. The mean time required for calculus removal in the Er,Cr:YSGG and Er:YAG laser groups was 15.22 ± 6.18 seconds and 7.12 ± 4.11 seconds, respectively. The efficiency of calculus removal in the Er:YAG laser group was significantly higher than in the Er,Cr:YSGG laser group. Under stereomicroscope examination, no carbonization or remaining calculus was found in samples from either group, but all samples had craters. The number of craters in the Er,Cr:YSGG laser group was significantly higher than in the Er:YAG laser group. According to the parameters used and limitations of this study, there was no significant difference in efficiency per power for calculus removal between the two groups.

 4. Up Conversion Measurements in Er:YAG; Comparison with 1.6 Micrometer Laser Performance

  Barnes, Norman P.; Walsh, Brian M.; Amzajerdian, Farzin; Reichle, Donald J.; Busch, George E.; Carrion, William A.

  2011-01-01

  Up conversion significantly affects Er:YAG lasers. Measurements performed here for low Er concentration are significantly different than reported high Er concentration. The results obtained here are used to predict laser performance and are compared with experimental results.

 5. ICF Program: LDRD-ER Final Report

  Glenzer, S H

  2004-02-05

  In the 01-ERD-107 LDRD-ER project, we have performed novel Thomson scattering experiments at the Trident and Omega laser facilities and provided high quality spectral data. These results have led to the development of the first quantitative understanding of laser-plasma interactions for NIF plasmas. For this purpose an green/ultraviolet probe laser, built for Nova in 1998 [1] and successfully used to measure both temperature and plasma wave amplitudes [2], has been deployed on Omega. The Thomson scattering diagnostics has been used twofold: (1) it provided independent measurements of the plasma electron and ion temperature, the plasma flow velocity, or the electron distribution function; (2) it provided measurements of the primary plasma wave and their secondary non-linear decay wave products. These experiments at Omega provide definitive quantitative results on the nonlinear saturation of stimulated Raman scattering for green (2{omega}) beams. In addition, the experiments on the Trident laser have led to a quantitative understanding of the stimulated Brillouin scattering in low-Z plasmas. A nonlinear frequency detuning model has successfully explained all the experimental observable including the SBS reflectivity. This model has been implemented into the laser-plasma interaction code pF3D as a tool to design and optimize NIF target experiments with SBS and SRS losses included. The development of quantitative models for SBS and SRS for various regimes has now been adopted as part of the WBS1 project within the ICF program.

 6. Electrodeposition of Er-Ni Alloy Film in Dimethylsulfoxide

  李高仁; 童叶翔; 刘冠昆

  2002-01-01

  The cyclic voltammetry and chronoamperometry were used to investigate the electrochemical behaviors of Er(Ⅲ) and Ni(Ⅱ) in LiClO4-DMSO(dimethylsufoxide) system on Pt and Cu electrodes. Experimental results indicated that the reduction of Er(Ⅲ) to Er and Ni(Ⅱ) to Ni were irreversible in one step on Pt and Cu electrodes. The diffusion coefficient and electron transfer coefficient of Er(Ⅲ) in 0.01 mol*L-1 ErCl3 -0.1 mol*L-1 LiClO4-DMSO system at 303K were 1.47×10-10 m2*s-1 and 0.108 respectively, and the diffusion coefficient and electron transfer coefficient of Ni(Ⅱ) in 0.01 mol*L-1 NiCl2-0.1 mol*L-1 LiClO4-DMSO system at 303K were 3.38×10-10 m2*s-1 and 0.160 respectively. The homogeneous, strong adhesive Er-Ni alloy films with metallic lu- stre was prepared by potentiostatic electrolysis on Cu electrode in ErCl3-NiCl2-LiClO4-DMSO system at -1.90~-2.55 V (vs SCE).

 7. Mechanisms of ER Stress-Mediated Mitochondrial Membrane Permeabilization.

  Gupta, Sanjeev

  2010-01-01

  During apoptosis, the process of mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP) represents a point-of-no-return as it commits the cell to death. Here we have assessed the role of caspases, Bcl-2 family members and the mitochondrial permeability transition pore on ER stress-induced MOMP and subsequent cell death. Induction of ER stress leads to upregulation of several genes such as Grp78, Edem1, Erp72, Atf4, Wars, Herp, p58ipk, and ERdj4 and leads to caspase activation, release of mitochondrial intermembrane proteins and dissipation of mitochondrial transmembrane potential (DeltaPsim). Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) from caspase-9, -2 and, -3 knock-out mice were resistant to ER stress-induced apoptosis which correlated with decreased processing of pro-caspase-3 and -9. Furthermore, pretreatment of cells with caspase inhibitors (Boc-D.fmk and DEVD.fmk) attenuated ER stress-induced loss of DeltaPsim. However, only deficiency of caspase-9 and -2 could prevent ER stress-mediated loss of DeltaPsim. Bcl-2 overexpression or pretreatment of cells with the cell permeable BH4 domain (BH4-Tat) or the mitochondrial permeability transition pore inhibitors, bongkrekic acid or cyclosporine A, attenuated the ER stress-induced loss of DeltaPsim. These data suggest a role for caspase-9 and -2, Bcl-2 family members and the mitochondrial permeability transition pore in loss of mitochondrial membrane potential during ER stress-induced apoptosis.

 8. ER stress induced by ionising radiation in IEC-6 cells.

  Zhang, Bo; Wang, Yan; Pang, Xueli; Su, Yongping; Ai, Guoping; Wang, Tao

  2010-06-01

  Ionising radiation (IR) can evoke a series of biochemical events inside the cell. However, whether IR can directly induce endoplasmic reticulum (ER) stress is not clear. In our previous study, we found that there might be a causative link between IR and ER stress. In this study, we further characterised the type of ER stress induced by IR. Rat intestinal epithelial cells IEC-6 were irradiated at a dose of 10 Gy, and total RNA and proteins were harvested at indicated time points. The mRNA and protein expression of immunoglobulin heavy chain binding protein (BiP) and glucose regulated protein 94 (GRP94) was detected along with proteins associated with ER stress signal pathways. Our results indicated that IR induced up-regulation of ER stress marker including BiP and GRP94 at protein and mRNA levels in IEC-6 cells. Increased phosphorylation of eukaryotic translation initiation factor 2 (eIF2alpha) and induced mRNA splicing of X-box binding protein 1 (XBP1) suggested that PERK (interferon-induced double-stranded RNA-activated protein kinase (PRKR) -like endoplasmic reticulum kinase) and IRE1 (inositol requirement 1) signal transduction pathways were involved in this kind of ER stress. However, the active form of activating transcription factor 6 (ATF6) did not change significantly in irradiated cells, which suggested that the ATF6 pathway was not involved. Thus, we concluded that IR could induce moderate ER stress directly in IEC-6 cells.

 9. Harvard ER-2 OH laser-induced fluorescence instrument

  Wennberg, Paul O.; Anderson, James G.

  1994-01-01

  The Harvard ER-2 OH instrument is scheduled to be integrated into the NASA ER-2 high altitude aircraft ozone payload in August 1992. Design and fabrication is presently underway. This experiment is a descendant of a balloon borne instrument designed and built in the mid-1980s. The ER-2 instrument is being designed to measure OH and HO2 as part of the NASA ozone payload for the investigation of processes controlling the concentration of stratospheric ozone. Although not specifically designed to do so, it is hoped that valid measurements of OH and HO2 can be made in the remote free troposphere with this instrument.

 10. Magnetic Hysteresis in Er Trimers on Cu(111).

  Singha, Aparajita; Donati, Fabio; Wäckerlin, Christian; Baltic, Romana; Dreiser, Jan; Pivetta, Marina; Rusponi, Stefano; Brune, Harald

  2016-06-01

  We report magnetic hysteresis in Er clusters on Cu(111) starting from the size of three atoms. Combining X-ray magnetic circular dichroism, scanning tunneling microscopy, and mean-field nucleation theory, we determine the size-dependent magnetic properties of the Er clusters. Er atoms and dimers are paramagnetic, and their easy magnetization axes are oriented in-plane. In contrast, trimers and bigger clusters exhibit magnetic hysteresis at 2.5 K with a relaxation time of 2 min at 0.1 T and out-of-plane easy axis. This appearance of magnetic stability for trimers coincides with their enhanced structural stability.

 11. Der er alt for lidt at komme efter

  Pries-Heje, Jan

  2007-01-01

  For fem år siden blev digital signatur lanceret. Alle danskere skulle med den kunne hente information og service fra det offentlige, samt underskrive ting digitalt. I dag bruger få den digitale signatur jævnligt i relation til det offentlige. Mange har hentet en digital signatur, men kun brugt den...... én eneste gang. Borgere med hyppig rutinemæssig brug af digital signatur er der kun ganske få af. Årsagen er simpel; der er alt for lidt at komme efter!...

 12. Distinct expression patterns of ER alpha and ER beta in normal human mammary gland\\ud

  Speirs, V; Skliris, G.P.; Burdall, S.E.; Carder, P. J.

  2002-01-01

  AIM: Two oestrogen receptors (ERs) have been identified to date—the “classic” ERa and the more\\ud recently described ERb. Although much is known about ERa at the mRNA and protein levels, our\\ud knowledge of the expression and distribution of ERb protein is much more limited. The aim of this study\\ud was to compare the cellular distribution of ERa and ERb in normal human mammary gland.\\ud \\ud \\ud METHODS: Formalin fixed, paraffin wax embedded material was obtained from reduction\\ud mammoplasty...

 13. Neutron diffraction study of Er2Fe15A12 and Er2Fe12A15

  2000-01-01

  The crystallographic and magnetic structures of Er2Fe15Al2 and Er2Fe12Al5 have been refined in Gaussian peak-shape by Rietveld analysis of Neutron diffraction data. The refined results indicated that Er2Fe15Al2 compound has Th2Ni17-typc hexagonal structure (space group: P63/mmc) and Er2Fe12Al5 has Th2Zn17-type rhombohedral structure (space group:R 3m). The Al atoms prefer 12j and 12k sites with ccupancies 0.21 and 0.13, respectively, in Er2Fe15Al2 and prefer 18f, 18h and 6c sites with occupancies 0.35, 0.36 and 0.37, respectively, in Er2Fe12Al5. The magnetic moments of all Fe atoms display ferromagnetically arrangement and the moments of Er atoms couple ferrimagnetically to the moments of the Fe atoms. The moments lie in the plane perpendicular to the six-fold axis and exhibit planar magnetic anisotropy in both samples. The values of Tc were given and the neutron refined results coincide with that of the magnetic measurements. The relation between magnetic properties and structures was discussed.

 14. Exciting transition metal doped dilute magnetic thin films: MgO:Er and ZnO:Er

  Ćakıcı, T.; Sarıtaş, S.; Muǧlu, G. Merhan; Yıldırım, M.

  2017-02-01

  Erbium doped MgO and doped ZnO thin films have reasonably important properties applications in spintronic devices. These films were synthesized on glass substrates by Chemical Spray Pyrolysis (CSP) method. In the literature there has been almost no report on preparation of MgO:Er dilute magnetic thin films by means of CSP. Because doped thin films show different magnetic behaviors, depending upon the type of magnetic material ions, concentration of them, synthesis route and experimental conditions, synthesized MgO:Er and ZnO:Er films were compared to thin film properties. Optical analyses of the synthesized thin films were examined spectral absorption and transmittance measurements by UV-Vis double beam spectrophotometer technique. Structural analysis of the thin films was examined by using XRD, Raman Analysis, FE-SEM, EDX and AFM techniques. Also, magnetic properties of the MgO:Er and ZnO:Er films were investigated by vibrating sample magnetometer (VSM) which show that diamagnetic behavior of the MgO:Er thin film and ferromagnetic (FM) behavior of the ZnO:Er film were is formed.

 15. Electron spin resonance study of Er-concentration effect in GaAs;Er,O containing charge carriers

  Elmasry, F. [Graduate School of Science, Kobe University, 1-1 Rokkodai-cho, Nada, Kobe 657-8501 (Japan); Okubo, S. [Molecular Photoscience Research Center, Kobe University, 1-1 Rokkodai-cho, Nada, Kobe 657-8501 (Japan); Ohta, H., E-mail: hoht@kobe-u.ac.jp [Graduate School of Science, Kobe University, 1-1 Rokkodai-cho, Nada, Kobe 657-8501 (Japan); Molecular Photoscience Research Center, Kobe University, 1-1 Rokkodai-cho, Nada, Kobe 657-8501 (Japan); Fujiwara, Y. [Graduate School of Engineering, Osaka University, 2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871 (Japan)

  2014-05-21

  Er-concentration effect in GaAs;Er,O containing charge carriers (n-type, high resistance, p-type) has been studied by X-band Electron spin resonance (ESR) at low temperature (4.7 K < T < 18 K). Observed A, B, and C types of ESR signals were identical to those observed previously in GaAs:Er,O without carrier. The local structure around Er-2O centers is not affected by carriers because similar angular dependence of g-values was observed in both cases (with/without carrier). For temperature dependence, linewidth and lineshape analysis suggested the existence of Er dimers with antiferromagnetic exchange interaction of about 7 K. Moreover, drastic decrease of ESR intensity for C signal in p-type sample was observed and it correlates with the decrease of photoluminescence (PL) intensity. Possible model for the Er-2O trap level in GaAs:Er,O is discussed from the ESR and PL experimental results.

 16. Er3+ infrared fluorescence affected by spatial distribution synchronicity of Ba2+ and Er3+ in Er3+-doped BaO–SiO2 glasses

  Atsunobu Masuno

  2016-02-01

  Full Text Available Glasses with the composition xBaO–(99.9 − xSiO2–0.1ErO3/2 (0 ≤x ≤ 34.9 were fabricated by a levitation technique. The glasses in the immiscibility region were opaque due to chemical inhomogeneity, while the other glasses were colorless and transparent. The scanning electron microscope observations and electron probe microanalysis scan profiles revealed that more Er3+ ions were preferentially distributed in the regions where more Ba2+ ions existed in the chemically inhomogeneous glasses. The synchronicity of the spatial distributions of the two ions initially increased with increasing x and then decreased when the Ba2+ concentration exceeded a certain value. The peak shape and lifetime of the fluorescence at 1.55 μm depended on x as well as the spatial distribution of both ions. These results indicate that although ErOn polyhedra are preferentially coordinated with Ba2+ ions and their local structure is affected by the coordination of Ba2+, there is a maximum in the amount of Ba2+ ions that can coordinate ErOn polyhedra since the available space for Ba2+ ions is limited. These findings provide us with efficient ways to design the chemical composition of glasses with superior Er3+ fluorescence properties for optical communication network systems.

 17. Direct estrogen receptor (ER) / HER family crosstalk mediating sensitivity to lumretuzumab and pertuzumab in ER+ breast cancer

  Collins, Denis; Jacob, Wolfgang; Cejalvo, Juan Miguel; Ceppi, Maurizio; James, Ian; Hasmann, Max; Crown, John; Cervantes, Andrés; Weisser, Martin

  2017-01-01

  Bidirectional cross talk between members of the human epidermal growth factor family of receptors (HER) and the estrogen receptor (ER) is believed to underlie resistance mechanisms that develop in response to treatment with anti-HER agents and endocrine therapy. We investigated the interaction between HER2, HER3 and the ER in vitro using human embryonic kidney cells transfected with human HER2, HER3, and ERα. We also investigated the additive efficacy of combination regimens consisting of anti-HER3 (lumretuzumab), anti-HER2 (pertuzumab), and endocrine (fulvestrant) therapy in vivo. Our data show that both HER2 and HER3 can directly complex with the ER and can mediate phosphorylation of the ER. Phosphorylation of the ER was only observed in cells that expressed both HER2 and ERα or in heregulin-stimulated cells that expressed both HER3 and ERα. Using a mouse xenograft model of ER+/HER2-low (HER2 immunohistochemistry 1+ or 2+ without gene amplification) human breast cancer we show that the combination of lumretuzumab and pertuzumab is highly efficacious and induces long-lasting tumor regression in vivo and adding endocrine therapy (fulvestrant) to this combination further improved efficacy. In addition, a prolonged clinical response was observed with the combination of lumretuzumab and pertuzumab in a patient with ER+/HER2-low breast cancer who had failed endocrine therapy. These preclinical data confirm that direct cross talk exists between HER2/HER3 and ER which may explain the resistance mechanisms to endocrine therapy and monoclonal antibodies that target HER2 and HER3. Our data also indicate that the triplet of anti-HER2, anti-HER3, and endocrine therapy might be an efficacious combination for treating patients with ER+/HER2-low breast cancer, which is an area of significant unmet medical need. PMID:28493933

 18. Er:YAG laser radiation etching of enamel

  Dostalova, Tatjana; Jelinkova, Helena; Krejsa, Otakar; Hamal, Karel; Kubelka, Jiri; Prochazka, Stanislav

  1996-12-01

  This study compares the effects of acid treatment and Er:YAG laser radiation on the enamel. The permanent human molars were used. Oval cavities in the buccal surface were prepared and the edges of cavities were irradiated by Er:YAG radiation. The energy of laser was 105 mJ and repetition rate 1 Hz. The radiation was focused by CaF2 lens and the sample was placed in the focus. Ten samples were etched by 35 percent phosphoric acid during 60 s. Than cavities were filled with composite resin following manufacturers directions. By laser etching the structure enamel in section was rougher. The optimal connection between the enamel and composite resin was achieved in 75 percent by acid etching and in 79.2 percent by Er:YAG laser etching. Er:YAG laser etching could be alternative method for etching of enamel.

 19. Enhanced luminescence in Er-doped Si nanoparticles

  Hoang, Tuan; Mantey, Kevin; Nayfeh, Munir

  2010-03-01

  We have studied the effect of Er ions on the luminescence of the 1-nm and 2.9-nm Si particles in solution. Under UV illumination, the 1-nm and 2.9-nm Si particles are known to have broadband luminescence in the blue and red region, respectively. We observed an enhancement in the luminescence of the particles with increasing concentration of Er ions. We discuss the result in terms of doping of the nanoparticles with Er ions. Preliminary DFT calculation shows that the ion can form a stable state just inside the particle. In this state, the electric field of the Er ion changes the bond length of the dimers, which are believed to be responsible for the optical activity of the particles.

 20. A Comparative Study of Er3+, Er3+-Eu3+, Er3+-Tb3+, and Er3+-Eu3+-Tb3+ Codoped Y2O3 Nanoparticles as Optical Heaters

  G. A. Sobral

  2015-01-01

  Full Text Available Fluorescence intensity ratio (FIR technique, based on the thermal coupling of H11/22 and S3/24 energy levels of erbium ions, was used to study the optical heating behavior of rare earth doped yttrium oxide nanophosphors (Y2O3:Er3+, Y2O3:Er3+-Eu3+, Y2O3:Er3+-Tb3+, and Y2O3:Er3+-Eu3+-Tb3+ synthesized via PVA-assisted sol-gel route. The samples were optically heated by an 800 nm CW diode laser, while the upconverted green emissions were used to measure their temperatures in real time. The experimental results indicate that the studied nanoparticles are promising candidates to applications such as photothermal treatments and hyperthermia.

 1. Forhandlingerne om fremtidens udviklingsfinansiering er skudt i gang

  Fejerskov, Adam Moe

  2015-01-01

  Til juli, skal verdens ledere vedtage hvordan vi finansierer fremtidens udviklingssamarbejde. Forhandlingerne er skudt i gang, og et stort skel mellem udviklede og udviklingslande, med vækstøkonomierne inde imellem, tegnes allerede op....

 2. An endoplasmic reticulum (ER)-directed fusion protein comprising a ...

  An endoplasmic reticulum (ER)-directed fusion protein comprising a bacterial subtilisin ... which are used for the commercial production of therapeutic proteins. ... expression platforms) to purify recombinant proteins in crude plant extracts.

 3. ER-2 High Altitude Solar Cell Calibration Flights

  Myers, Matthew G.; Piszczor, Michael F.

  2015-01-01

  The first flights of the ER-2 solar cell calibration demonstration were conducted during September-October of 2014. Three flights were performed that not only tested out the equipment and operational procedures, but also demonstrated the capability of this unique facility by conducting the first short-circuit measurements on a variety of test solar cells. Very preliminary results of these first flights were presented at the 2014 Space Photovoltaic Research and Technology (SPRAT) Conference in Cleveland, OH shortly following these first flights. At the 2015 Space Power Workshop, a more detailed description of these first ER-2 flights will be presented, along with the final flight data from some of the test cells that were flown and has now been reduced and corrected for ER-2 atmospheric flight conditions. Plans for ER-2 flights during the summer of 2015 will also be discussed.

 4. Hvad er på spil i klassen?

  Hetmar, Vibeke

  2016-01-01

  resultater fra afgangsprøven (i dag folkeskolens niendeklasseprøve), som sammen med de demografiske variable udgjorde det fundament, hvorfra statistiske analyser forsøgte at beregne sandsynligheden for, at en elev enten gennemfører/er i gang med en ungdomsuddannelse eller er faldet fra. LEKS 3’s analyser...... klasserumsobservationer, interviews med lærere og ikke mindst interviews med i alt 258 elever. Såvel registreringer som spørgeskemaer er håndteret gennem en database, hvori også samtlige cirka 2.100 elevudsagn og et stort antal lærerudsagn er lagret sammen med oplysninger om elever og klasser. Databasen har dannet...

 5. Magnetic behavior of nanocrystalline ErCo(2).

  Das, Sitikantha D; Mohapatra, Niharika; Iyer, Kartik K; Bapat, R D; Sampathkumaran, E V

  2009-07-22

  We have investigated the magnetic behavior of the nanocrystalline form of a well-known Laves phase compound, ErCo(2)-the bulk form of which has been known to undergo an interesting first-order ferrimagnetic ordering near 32 K-synthesized by high-energy ball-milling. It is found that, in these nanocrystallites, Co exhibits ferromagnetic order at room temperature, as inferred from the magnetization data. However, the magnetic transition temperature for the Er sub-lattice remains essentially unaffected suggesting the (Er)4f-Co(3d) coupling is weak on Er magnetism. The net magnetic moment as measured at high fields, for example at 120 kOe, is significantly reduced with respect to that for the bulk in the ferrimagnetically ordered state and possible reasons are outlined for this. We have also compared the magnetocaloric behavior for the bulk and for nanoparticles.

 6. ER Dysfunction and Protein Folding Stress in ALS

  Soledad Matus

  2013-01-01

  Full Text Available Amyotrophic lateral sclerosis (ALS is the most frequent paralytic disease in adults. Most ALS cases are considered sporadic with no clear genetic component. The disruption of protein homeostasis due to chronic stress responses at the endoplasmic reticulum (ER and the accumulation of abnormal protein inclusions are extensively described in ALS mouse models and patient-derived tissue. Recent studies using pharmacological and genetic manipulation of the unfolded protein response (UPR, an adaptive reaction against ER stress, have demonstrated a complex involvement of the pathway in experimental models of ALS. In addition, quantitative changes in ER stress-responsive chaperones in body fluids have been proposed as possible biomarkers to monitor the disease progression. Here we review most recent advances attributing a causal role of ER stress in ALS.

 7. Transitions of protein traffic from cardiac ER to junctional SR.

  Sleiman, Naama H; McFarland, Timothy P; Jones, Larry R; Cala, Steven E

  2015-04-01

  The junctional sarcoplasmic reticulum (jSR) is an important and unique ER subdomain in the adult myocyte that concentrates resident proteins to regulate Ca(2+) release. To investigate cellular mechanisms for sorting and trafficking proteins to jSR, we overexpressed canine forms of junctin (JCT) or triadin (TRD) in adult rat cardiomyocytes. Protein accumulation over time was visualized by confocal fluorescence microscopy using species-specific antibodies. Newly synthesized JCTdog and TRDdog appeared by 12-24h as bright fluorescent puncta close to the nuclear surface, decreasing in intensity with increasing radial distance. With increasing time (24-48h), fluorescent puncta appeared at further radial distances from the nuclear surface, eventually populating jSR similar to steady-state patterns. CSQ2-DsRed, a form of CSQ that polymerizes ectopically in rough ER, prevented anterograde traffic of newly made TRDdog and JCTdog, demonstrating common pathways of intracellular trafficking as well as in situ binding to CSQ2 in juxtanuclear rough ER. Reversal of CSQ-DsRed interactions occurred when a form of TRDdog was used in which CSQ2-binding sites are removed ((del)TRD). With increasing levels of expression, CSQ2-DsRed revealed a novel smooth ER network that surrounds nuclei and connects the nuclear axis. TRDdog was retained in smooth ER by binding to CSQ2-DsRed, but escaped to populate jSR puncta. TRDdog and (del)TRD were therefore able to elucidate areas of ER-SR transition. High levels of CSQ2-DsRed in the ER led to loss of jSR puncta labeling, suggesting a plasticity of ER-SR transition sites. We propose a model of ER and SR protein traffic along microtubules, with prominent transverse/radial ER trafficking of JCT and TRD along Z-lines to populate jSR, and an abundant longitudinal/axial smooth ER between and encircling myonuclei, from which jSR proteins traffic.

 8. Transitions of protein traffic from cardiac ER to junctional SR

  Sleiman, Naama H.; McFarland, Timothy P.; Jones, Larry R.; Cala, Steven E.

  2015-01-01

  The junctional sarcoplasmic reticulum (jSR) is an important and unique ER subdomain in the adult myocyte that concentrates resident proteins to regulate Ca2+ release. To investigate cellular mechanisms for sorting and trafficking proteins to jSR, we overexpressed canine forms of junctin (JCT) or triadin (TRD) in adult rat cardiomyocytes. Protein accumulation over time was visualized by confocal fluorescence microscopy using species-specific antibodies. Newly synthesized JCTdog and TRDdog appeared by 12-24 h as bright fluorescent puncta close to the nuclear surface, decreasing in intensity with increasing radial distance. With increasing time (24-48 h), fluorescent puncta appeared at further radial distances from the nuclear surface, eventually populating jSR similar to steady-state patterns. CSQ2-DsRed, a form of CSQ that polymerizes ectopically in rough ER, prevented anterograde traffic of newly made TRDdog and JCTdog, demonstrating common pathways of intracellular trafficking as well as in situ binding to CSQ2 in juxtanuclear rough ER. Reversal of CSQD-sRed interactions occurred when a form of TRDdog was used in which CSQ2-binding sites are removed (delTRD). With increasing levels of expression, CSQ2-DsRed revealed a novel smooth ER network that surrounds nuclei and connects the nuclear axis. TRDdog was retained in smooth ER by binding to CSQ2-DsRed, but escaped to populate jSR puncta. TRDdog and del TRD were therefore able to elucidate areas of ER-SR transition. High levels of CSQ2-DsRed in the ER led to loss of jSR puncta labeling, suggesting a plasticity of ER-SR transition sites. We propose a model of ER and SR protein traffic along microtubules, with prominent transverse/radial ER trafficking of JCT and TRD along Z-lines to populate jSR, and an abundant longitudinal/axial smooth ER between and encircling myonuclei, from which jSR proteins traffic. PMID:25640161

 9. "Det man hører, er man selv"

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 10. Det man tænker er man selv

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 11. Søgning er læsning

  Bundsgaard, Jeppe

  2008-01-01

  Faglig læsning og skrivning er noget, der skal arbejdes med i alle fag. I danskfaget er et af de faglige områder søgning på nettet. Dette kan betragtes som en teknisk færdighed, men det fordrer også flere hidtil ukendte og sjældne læsemåder og læsestrategier. Derfor må der undervises i, at elever...

 12. "Det man hører, er man selv"

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 13. Superluminal Propagation in Er3+-doped Fiber Bragg Grating

  ZHUO Zhong-chang; SU Xue-mei; YU Yong-sen; ZHENG Wei; ZHANG Yu-shu

  2005-01-01

  The method to pump the FBG written into an Er3+-doped optical fiber is proposed to increase the group velocity of a probing pulse based on the facts that pump-induced process changes the refractive index and dispersion associated with the 4I15/2 -4I13/2 transition in Er3+-doped optical fiber. The system equations are derived. The effects of pump power and doping concentration on the group velocity are discussed.

 14. Physiological ER Stress Mediates the Differentiation of Fibroblasts.

  Shinsuke Matsuzaki

  Full Text Available Recently, accumulating reports have suggested the importance of endoplasmic reticulum (ER stress signaling in the differentiation of several tissues and cells, including myoblasts and osteoblasts. Secretory cells are easily subjected to ER stress during maturation of their secreted proteins. Skin fibroblasts produce and release several proteins, such as collagens, matrix metalloproteinases (MMPs, the tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs and glycosaminoglycans (GAGs, and the production of these proteins is increased at wound sites. Differentiation of fibroblasts into myofibroblasts is one of the key factors for wound healing and that TGF-β can induce fibroblast differentiation into myofibroblasts, which express α-smooth muscle actin. Well-differentiated myofibroblasts show increased production of collagen and TGF-β, and bring about wound healing. In this study, we examined the effects of ER stress signaling on the differentiation of fibroblasts, which is required for wound healing, using constitutively ER stress-activated primary cultured fibroblasts. The cells expressed positive α-smooth muscle actin signals without TGF-β stimulation compared with control fibroblasts. Gel-contraction assays suggested that ER stress-treated primary fibroblasts caused stronger shrinkage of collagen gels than control cells. These results suggest that ER stress signaling could accelerate the differentiation of fibroblasts to myofibroblasts at injured sites. The present findings may provide important insights for developing therapies to improve wound healing.

 15. AFM observation of OMVPE-grown ErP on InP substrates using a new organometal tris(ethylcyclopentadienyl)erbium (Er(EtCp){sub 3})

  Akane, T.; Jinno, S.; Yang, Y.; Kuno, T.; Hirata, T.; Isogai, Y.; Watanabe, N.; Fujiwara, Y.; Nakamura, A.; Takeda, Y

  2003-06-30

  ErP has been grown on InP(0 0 1) substrates by organometallic vapor phase epitaxy (OMVPE) using a new liquid organic Er source: tris(ethylcyclopentadienyl)erbium (Er(EtCp){sub 3}). Morphological change of an ErP layer on InP(0 0 1) is investigated together with that of an overgrown capping InP layer. Optimum growth condition of InP causes islanding on over-monolayer-ErP. A relatively low overgrowth temperature of InP is a key factor for attaining complete capping coverage on ErP.

 16. Demand response er som at købe benzin når den er billigst

  Sønderberg Petersen, L.

  2005-01-01

  Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem.......Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem....

 17. A di-arginine motif contributes to the ER localization of the type I transmembrane ER oxidoreductase TMX4

  Roth, D.; Lynes, E.; Riemer, Jan

  2010-01-01

  The thiol-disulfide oxidoreductases of the PDI (protein disulfide isomerase) family assist in disulfide-bond formation in the ER (endoplasmic reticulum). In the present study, we have shown that the previously uncharacterized PDI family member TMX4 (thioredoxin-like transmembrane 4) is an N......-glycosylated type I membrane protein that localizes to the ER. We also demonstrate that TMX4 contains a single ER-luminal thioredoxin-like domain, which, in contrast with similar domains in other PDIs, is mainly oxidized in living cells. The TMX4 transcript displays a wide tissue distribution, and is strongly...... of the protein. Moreover, whereas the cytoplasmic region of TMX4 confers ER localization to a reporter protein, the KQK mutant of the same protein redistributes to the cell surface. Overall, features not commonly found in other PDIs characterize TMX4 and suggest unique functional properties of the protein...

 18. Long Term Assessment of ERS-1 and ERS-2 Wind and Wave Products Using ERA-Interim

  Aballa, Saleh; Hersbach, Hans; Bidlot, Jean-Raymond

  2010-12-01

  The ERS mission is a great opportunity for the meteorological and ocean-wave communities. In particular, the wind and wave products from both ERS-1 and ERS-2 provide an invaluable data set. The quality of the fast delivery (FD) products of scatterometer wind (UWI), SAR Wave Mode (UWA) and radar altimeter wind and wave (URA) and the off- line OPR (Ocean Product) altimeter wind and wave products were already assessed against the consistent ECMWF 40-Year Reanalysis (ERA-40) wind fields and presented by Hersbach et al. [1]. The recent availability of the higher quality ECMWF interim reanalysis (ERA- Interim) motivated us to repeat the same exercise to get a better evaluation of the quality of ERS wind and wave products.

 19. Comparison of hyaluronidase expression, invasiveness and tubule formation promotion in ER (-) and ER (+) breast cancer cell lines in vitro

  WANG Xiao-yi; TAN Jin-xiang; Marc Vasse; Bertrand Delpech; REN Guo-sheng

  2009-01-01

  Background Hyaluronidase (Hyase) is an enzyme which hydrolyses hyaluronan (HA), a large nonsulfated glycosaminoglycan. Several genes have been identified to code for hyaluronidases in humans. Its role has only recently been underlined in the invasion of prostate cancer, colonic cancer, and breast cancer. Moreover, the findings were in agreement with some experimental results which showed that HA-derived oligosaccharides had angiogenesis-promoting activity. All these findings prompted us to investigate factors that had been characterized as putative invasive factors in different human breast cancer-derived cell lines.Methods We selected two series of human breast cancer-derived cell lines whose expression of estrogen receptors (ER) was previously published. Hyaluronidase secretion in culture medium and expression of matrix metallo-proteinase (MMP)-9, cathepsin-D (cath-D) and vascular endothelial growth factor (VEGF) by cells were determined. We also investigated cell invasiveness in the Matrigel invasion assay, and studied the capability of cancer cells to promote in vitro formation of tubules by endothelial cells.Results ER(-) cells secreted significantly more hyaluronidase (P <0.001) and expressed significantly more VEGF (P <0.01), MMP-9 (P <0.05) and cath-D (P <0.0001) than ER(+) cells. Invasion through Matdgel by ER(-) Hyase(+) cells was significantly higher than that by ER(+) Hyase(-) cells (P<0.05). In both cases, invasion was decreased by heparin (P <0.05). When ECV-304 endothelial cells were co-cultivated in millicell chambers with cancer cells, ECV-304 cells were induced to form tubules. Tubule formation was demonstrated to be more prominent with ER(-) Hyase(+) cells than with ER(+) Hyase(-) cells (P <0.05).Conclusion Invasive features of ER(-) breast cancer cells can be characterized in vitro by an invasive Matrigel assay,as the induction of tubule formation by ECV-304 endothelial cells, higher secretion of hyaluronidase, and higher expression of

 20. An ER protein functionally couples neutral lipid metabolism on lipid droplets to membrane lipid synthesis in the ER

  Markgraf, Daniel F.; Klemm, Robin W.; Junker, Mirco; Hannibal-Bach, Hans K.; Ejsing, Christer S.; Rapoport, Tom A.

  2014-01-01

  Eukaryotic cells store neutral lipids, such as triacylglycerol (TAG), in lipid droplets (LDs). Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER). We show in S. cerevisiae that LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG). During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein, Ice2p, facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic domain with affinity for LDs and is required for the efficient utilization of LD-derived DAG in the ER. Ice2p breaks a futile cycle on LDs between TAG-degradation and -synthesis, promoting the rapid re-localization of Dga1p to the ER. Our results show that Ice2p functionally links LDs with the ER, and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption. PMID:24373967

 1. An ER protein functionally couples neutral lipid metabolism on lipid droplets to membrane lipid synthesis in the ER.

  Markgraf, Daniel F; Klemm, Robin W; Junker, Mirco; Hannibal-Bach, Hans K; Ejsing, Christer S; Rapoport, Tom A

  2014-01-16

  Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LDs). Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER). We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG). During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p) facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic domain with affinity for LDs and is required for the efficient utilization of LD-derived DAG in the ER. Ice2p breaks a futile cycle on LDs between TAG degradation and synthesis, promoting the rapid relocalization of Dga1p to the ER. Our results show that Ice2p functionally links LDs with the ER and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption.

 2. An ER Protein Functionally Couples Neutral Lipid Metabolism on Lipid Droplets to Membrane Lipid Synthesis in the ER

  Daniel F. Markgraf

  2014-01-01

  Full Text Available Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG in lipid droplets (LDs. Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER. We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG. During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic domain with affinity for LDs and is required for the efficient utilization of LD-derived DAG in the ER. Ice2p breaks a futile cycle on LDs between TAG degradation and synthesis, promoting the rapid relocalization of Dga1p to the ER. Our results show that Ice2p functionally links LDs with the ER and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption.

 3. ER signaling is activated to protect human HaCaT keratinocytes from ER stress induced by environmental doses of UVB

  Mera, Kentaro [Department of Dermatology, Field of Sensory Organology, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 8-35-1 Sakuragaoka, Kagoshima 890-8520 (Japan); Kawahara, Ko-ichi [Department of Laboratory and Vascular Medicine Cardiovascular and Respiratory Disorders Advanced Therapeutics, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 8-35-1 Sakuragaoka, Kagoshima 890-8520 (Japan); Tada, Ko-ichi; Kawai, Kazuhiro [Department of Dermatology, Field of Sensory Organology, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 8-35-1 Sakuragaoka, Kagoshima 890-8520 (Japan); Hashiguchi, Teruto; Maruyama, Ikuro [Department of Laboratory and Vascular Medicine Cardiovascular and Respiratory Disorders Advanced Therapeutics, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 8-35-1 Sakuragaoka, Kagoshima 890-8520 (Japan); Kanekura, Takuro, E-mail: takurok@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp [Department of Dermatology, Field of Sensory Organology, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 8-35-1 Sakuragaoka, Kagoshima 890-8520 (Japan)

  2010-06-25

  Proteins are folded properly in the endoplasmic reticulum (ER). Various stress such as hypoxia, ischemia and starvation interfere with the ER function, causing ER stress, which is defined by the accumulation of unfolded protein (UP) in the ER. ER stress is prevented by the UP response (UPR) and ER-associated degradation (ERAD). These signaling pathways are activated by three major ER molecules, ATF6, IRE-1 and PERK. Using HaCaT cells, we investigated ER signaling in human keratinocytes irradiated by environmental doses of ultraviolet B (UVB). The expression of Ero1-L{alpha}, an upstream signaling molecule of ER stress, decreased at 1-4 h after 10 mJ/cm{sup 2} irradiation, indicating that the environmental dose of UVB-induced ER stress in HaCaT cells, without growth retardation. Furthermore, expression of intact ATF6 was decreased and it was translocated to the nuclei. The expression of XBP-1, a downstream molecule of IRE-1, which is an ER chaperone whose expression is regulated by XBP-1, and UP ubiquitination were induced by 10 mJ/cm{sup 2} UVB at 4 h. PERK, which regulates apoptosis, was not phosphorylated. Our results demonstrate that UVB irradiation generates UP in HaCaT cells and that the UPR and ERAD systems are activated to protect cells from UVB-induced ER stress. This is the first report to show ER signaling in UVB-irradiated keratinocytes.

 4. Genome-wide association studies identify four ER negative-specific breast cancer risk loci

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J.; Lindstrom, Sara; Michailidouo, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K.; Brook, Mark N.; Orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather S.; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E.; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A.; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K.; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G.; Cox, Angela; Hopper, John L.; Bolla, Manjeet K.; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J.; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E.; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L.; Guenel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J.; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S.; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Doerk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H.; Radice, Paolo; Teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C.; Park, Daniel J.; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Van't Veer, Laura J.; Rutgers, Emiel J.; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G.; Ekici, Arif B.; Beckmann, Matthias W.; Silva, Isabel dos Santos; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlins, Ian; Kerin, Michael J.; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Borge G.; Nielsen, Sune F.; Flyger, Henrik; Milne, Roger L.; Arias Perez, Jose Ignacio; Menendez, Primitiva; Mueller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A.; Aittomaki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N.; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M.; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Van den Berg, David; Stram, Daniel O.; Neven, Patrick; Dieudonne, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E.; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; McLean, Catriona; Coetzee, Gerhard A.; Feng, Ye; Henderson, Brian E.; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V.; Labreche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkas, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; Knight, Julia A.; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A. E. M.; Seynaeve, Caroline M.; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J.; van den Ouweland, Ans M. W.; van Deurzen, Carolien H. M.; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P.; Cross, Simon S.; Reed, Malcolm W. R.; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Peiei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C.; Gonzalez-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M. Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B.; Bandera, Elisa V.; John, Esther M.; Chen, Gary K.; Hu, Jennifer J.; Rodriguez-Gil, Jorge L.; Bernstein, Leslie; Press, Michael F.; Ziegler, Regina G.; Millikan, Robert M.; Deming-Halverson, Sandra L.; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A.; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Mueller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K.; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G.; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G.; Montgomery, Grant W.; Slamon, Dennis J.; Rauh, Claudia; Lux, Michael P.; Jud, Sebastian M.; Bruning, Thomas; Weaver, JoEllen; Harma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H.; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Francoise; Kolonel, Laurence N.; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E.; Berg, Christine D.; Hoover, Robert N.; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D.; Chasman, Daniel I.; Gaudet, Mia M.; Diver, W. Ryan; Willett, Walter C.; Hunter, David J.; Simard, Jacques; Benitez, Javier; Dunning, Alison M.; Sherman, Mark E.; Chenevix-Trench, Georgia; Chanock, Stephen J.; Hall, Per; Pharoah, Paul D. P.; Vachon, Celine; Easton, Douglas F.; Haiman, Christopher A.; Kraft, Peter

  2013-01-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20-30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry. The etiology and clinical behavior of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including differe

 5. Genome-wide association studies identify four ER negative-specific breast cancer risk loci

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J.; Lindstrom, Sara; Michailidouo, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K.; Brook, Mark N.; Orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather S.; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E.; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A.; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K.; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G.; Cox, Angela; Hopper, John L.; Bolla, Manjeet K.; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J.; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E.; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L.; Guenel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J.; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S.; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Doerk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H.; Radice, Paolo; Teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C.; Park, Daniel J.; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Van't Veer, Laura J.; Rutgers, Emiel J.; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G.; Ekici, Arif B.; Beckmann, Matthias W.; Silva, Isabel dos Santos; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlins, Ian; Kerin, Michael J.; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Borge G.; Nielsen, Sune F.; Flyger, Henrik; Milne, Roger L.; Arias Perez, Jose Ignacio; Menendez, Primitiva; Mueller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A.; Aittomaki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N.; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M.; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Van den Berg, David; Stram, Daniel O.; Neven, Patrick; Dieudonne, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E.; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; McLean, Catriona; Coetzee, Gerhard A.; Feng, Ye; Henderson, Brian E.; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V.; Labreche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkas, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; Knight, Julia A.; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A. E. M.; Seynaeve, Caroline M.; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J.; van den Ouweland, Ans M. W.; van Deurzen, Carolien H. M.; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P.; Cross, Simon S.; Reed, Malcolm W. R.; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Peiei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C.; Gonzalez-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M. Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B.; Bandera, Elisa V.; John, Esther M.; Chen, Gary K.; Hu, Jennifer J.; Rodriguez-Gil, Jorge L.; Bernstein, Leslie; Press, Michael F.; Ziegler, Regina G.; Millikan, Robert M.; Deming-Halverson, Sandra L.; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A.; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Mueller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K.; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G.; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G.; Montgomery, Grant W.; Slamon, Dennis J.; Rauh, Claudia; Lux, Michael P.; Jud, Sebastian M.; Bruning, Thomas; Weaver, JoEllen; Harma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H.; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Francoise; Kolonel, Laurence N.; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E.; Berg, Christine D.; Hoover, Robert N.; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D.; Chasman, Daniel I.; Gaudet, Mia M.; Diver, W. Ryan; Willett, Walter C.; Hunter, David J.; Simard, Jacques; Benitez, Javier; Dunning, Alison M.; Sherman, Mark E.; Chenevix-Trench, Georgia; Chanock, Stephen J.; Hall, Per; Pharoah, Paul D. P.; Vachon, Celine; Easton, Douglas F.; Haiman, Christopher A.; Kraft, Peter

  2013-01-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20-30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry. The etiology and clinical behavior of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including differe

 6. Genome-wide association studies identify four ER negative-specific breast cancer risk loci

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J; Lindstrom, Sara

  2013-01-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20-30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry. The etiology and clinical behavior of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including diff...

 7. Skønhedens metamorfose - De æstetiske idéers historie

  Jørgensen, Dorthe

  Hvorfor findes der kunst? Hvad vil guderne os? Hvordan forholder kunst, skønhed og guddommelighed sig til hinanden? Disse spørgsmål er blevet diskuteret siden antikken. Og lige så tit der er blevet formuleret nye svar, lige så ofte er skønhedsopfattelsen undergået en metamorfose. Det er dog gammel...

 8. Relationship between ER-ICA and conventional steroid receptor assays in human breast cancer.

  Di Fronzo, G; Clement, C; Cappelletti, V; Miodini, P; Coradini, D; Ronchi, E; Andreola, S; Rilke, F

  1986-01-01

  We applied a new immunocytochemical assay for estrogen receptors (ER-ICA) to 82 human breast tumors. Results were correlated with cytosolic estrogen receptors (ERc) and nuclear ER (ERn) determined on the same sample respectively by the radioligand binding assay and by an ER enzyme immunoassay (ER-EIA). All ER-ICA-positive tumors contained more than 10 fmol/mg of protein of ERc and were therefore considered as ERc positive. In contrast, 15.4% of ERc-positive cases were ER-ICA negative. Comparison of ER-ICA results with ERn showed extensive agreement of negativity (92%), whereas 38% of ER-ICA-positive tumors were ER-EIA negative. However, the latter had ERc levels above the positivity threshold. Quantitative features of the immunocytochemical staining such as intensity and percentage of labelled cells, considered separately, did not reflect the amount of ERc or ERn. Cellularity was not significantly correlated with ER-ICA and biochemical results.

 9. The widow(er)'s limit provision of Social Security.

  Weaver, D A

  Widow benefits have been a part of the Social Security program since the 1939 amendments to the Social Security Act (widower benefits were added later). For many years, the Social Security law called for paying a widow(er) a fraction of the deceased worker's primary insurance amount (PIA). However, the worker--while alive--may have received the full PIA as his or her retirement benefit. Over time, arguments were made that a widow(er) should be treated as generously as his or her spouse was. The 1972 amendments to the Social Security Act allowed for a widow(er) to receive a full PIA, subject to actuarial reductions if the widow(er) benefit was claimed before the normal retirement age (NRA) and subject to a new provision of the law commonly referred to as the widow(er)'s limit. Generally, the widow(er)'s limit specifies that if a worker received reduced retirement benefits (because the worker claimed benefits before the NRA), then the worker's widow(er) cannot receive a monthly benefit equal to the full PIA. Rather, the widow(er)'s benefit is generally limited to the amount the worker would receive if he or she was still alive. The limit provision appears to be motivated by the overall intent of the 1972 Congress to pay a benefit to a widow(er) that was comparable with what the worker received. A number of changes to the limit provision have been discussed. This article looks at the following options: Abolishing the limit, Raising the limit by requiring that it never be set below the average PIA among all retired-worker beneficiaries. Adjusting the limit for some widow(er)s--that is, only persons who are widowed before the NRA (the ARLA option), Making a simpler adjustment to the limit by abolishing it for persons who are widowed before age 62 (the SARLA option), and A proposal by Robert J. Myers that would make modest adjustments to the limit for cases in which the worker died before the NRA. The most fundamental change--abolishing the limit--would increase benefits

 10. Activation cross sections of proton and deuteron induced nuclear reactions on holmium and erbium, related to the production of $^{161}$Er and $^{160}$Er medical isotopes

  Tárkányi, F; Takács, S; Hermanne, A; Baba, M

  2016-01-01

  Experimental excitation functions for long-lived products in proton induced reactions were measured with the activation method in the 37-65 MeV energy range on natural holmium. Stacked foil irradiation technique and high resolution gamma spectrometry were used in order to measure cross-section data for the production of $^{161}$Er, $^{160}$Er and $^{159,157}$Dy. For comparison of the production routes of medically related $^{161}$Er and $^{160}$Er radioisotopes new experimental cross section data were deduced for the $^{162}$Er(p,x)$^{161,160}$Er and $^{162}$Er(d,x)$^{161,160}$Er reactions by re-evaluating gamma-ray spectra from earlier measurements. No earlier data were found in the literature for these reactions. The experimental data are compared with results of TALYS theoretical code reported in TENDL-2015.

 11. Activation cross sections of proton and deuteron induced nuclear reactions on holmium and erbium, related to the production of (161)Er and (160)Er medical isotopes.

  Tárkányi, F; Ditrói, F; Takács, S; Hermanne, A; Baba, M

  2016-09-01

  Experimental excitation functions for long-lived products in proton induced reactions were measured with the activation method in the 37-65MeV energy range on natural holmium. Stacked foil irradiation technique and high resolution gamma spectrometry were used in order to measure cross-section data for the production of (161)Er, (160)Er and (1)(59,157)Dy. For comparison of the production routes of medically related (161)Er and (160)Er radioisotopes new experimental cross section data were deduced for the (162)Er(p,x)(161,160)Er and (162)Er(d,x)(161,160)Er reactions by re-evaluating gamma-ray spectra from earlier measurements. No earlier data were found in the literature for these reactions. The experimental data are compared with results of TALYS theoretical code reported in TENDL-2015.

 12. Er:YAG laser debonding of porcelain veneers

  Buu, Natalie; Morford, Cynthia; Finzen, Frederick; Sharma, Arun; Rechmann, Peter

  2010-02-01

  The removal of porcelain veneers using Er:YAG lasers has not been previously described in the scientific literature. This study was designed to systematically investigate the efficacy of an Er:YAG laser on veneer debonding without damaging the underlying tooth structure, as well as preserving a new or misplaced veneer. Initially, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) was used on flat porcelain veneer samples (IPS Empress Esthetic; Ivoclar Vivadent, Amherst, NY) to assess which infrared laser wavelengths are transmitted through the veneer. Additionally, FTIR spectra from a veneer bonding cement (RelyX Veneer Cement A1; 3M ESPE, St. Paul, MN) were obtained. While the veneer material showed no characteristic water absorption bands in the FTIR, the bonding cement has a broad H2O/OH absorption band coinciding with the ER:YAG laser emission wavelength. Consequently Er:YAG laser energy transmission through different veneer thicknesses was measured. The porcelain veneers transmitted 11 - 18 % of the incident Er:YAG laser energy depending on their thicknesses (Er:YAG laser: LiteTouch by Syneron; wavelength 2,940 nm, 10 Hz repetition rate, pulse duration 100 μs at 133 mJ/pulse; straight sapphire tip 1,100 μm diameter; Syneron, Yokneam, Israel). Initial signs of cement ablation occurred at approximately 1.8 - 4.0 J/cm2. This can be achieved by irradiating through the veneer with the fiber tip positioned at a distance of 3-6 mm from the veneer surface, and operating the Er:YAG laser with 133 mJ output energy. All eleven veneers bonded on extracted anterior incisor teeth were easily removed using the Er:YAG laser. The removal occurred without damaging underlying tooth structure as verified by light microscopic investigation (Incident Light Microscope Olympus B 50, Micropublisher RTV 3.3 MP, Image Pro software, Olympus). The debonding mainly occurred at the cement/veneer interface. When the samples were stored in saline solution for 5 days and/or an air-waterspray was

 13. Coordination of Endoplasmic Reticulum (ER) Signaling During Maize Seed Development

  Boston, Rebecca S.

  2010-11-20

  Seed storage reserves represent one of the most important sources of renewable fixed carbon and nitrogen found in nature. Seeds are well-adapted for diverting metabolic resources to synthesize storage proteins as well as enzymes and structural proteins needed for their transport and packaging into membrane bound storage protein bodies. Our underlying hypothesis is that the endoplasmic reticulum (ER) stress response provides the critical cellular control of metabolic flux required for optimal accumulation of storage reserves in seeds. This highly conserved response is a cellular mechanism to monitor the protein folding environment of the ER and restore homeostasis in the presence of unfolded or misfolded proteins. In seeds, deposition of storage proteins in protein bodies is a highly specialized process that takes place even in the presence of mutant proteins that no longer fold and package properly. The capacity of the ER to deposit these aberrant proteins in protein bodies during a period that extends several weeks provides an excellent model for deconvoluting the ER stress response of plants. We have focused in this project on the means by which the ER senses and responds to functional perturbations and the underlying intracellular communication that occurs among biosynthetic, trafficking and degradative pathways for proteins during seed development.

 14. Hippocampal ER stress and learning deficits following repeated pyrethroid exposure.

  Hossain, Muhammad M; DiCicco-Bloom, Emanuel; Richardson, Jason R

  2015-01-01

  Endoplasmic reticulum (ER) stress is implicated as a significant contributor to neurodegeneration and cognitive dysfunction. Previously, we reported that the widely used pyrethroid pesticide deltamethrin causes ER stress-mediated apoptosis in SK-N-AS neuroblastoma cells. Whether or not this occurs in vivo remains unknown. Here, we demonstrate that repeated deltamethrin exposure (3 mg/kg every 3 days for 60 days) causes hippocampal ER stress and learning deficits in adult mice. Repeated exposure to deltamethrin caused ER stress in the hippocampus as indicated by increased levels of C/EBP-homologous protein (131%) and glucose-regulated protein 78 (96%). This was accompanied by increased levels of caspase-12 (110%) and activated caspase-3 (50%). To determine whether these effects resulted in learning deficits, hippocampal-dependent learning was evaluated using the Morris water maze. Deltamethrin-treated animals exhibited profound deficits in the acquisition of learning. We also found that deltamethrin exposure resulted in decreased BrdU-positive cells (37%) in the dentate gyrus of the hippocampus, suggesting potential impairment of hippocampal neurogenesis. Collectively, these results demonstrate that repeated deltamethrin exposure leads to ER stress, apoptotic cell death in the hippocampus, and deficits in hippocampal precursor proliferation, which is associated with learning deficits.

 15. Expression of ER and AR in lung cancer

  Shuling WANG

  2008-02-01

  Full Text Available Background and objective Epidemiology of lung cancer differs between sexes and it might be partially explained by different sex hormone levels in women and men. There are some epidemiological data indicating that gender is a significant, independent prognostic factor in lung cancer. The aim of this study is to determine expression of ER (estrogen receptor and AR (androgen receptor in lung cancer, and evaluate the relationship between their expression and clinical or pathologic characteristics. Methods Immunohistochemistry assay was used to detect expression of ER and AR. Results Positive expression of ER and AR were 14.3%(15/105 and 20%(21/105. Positive expression of ER had no relationship with age, gender, pathology, histological differentiation, TNM staging, size of tumor and lymph node metastasis. Although age, gender, pathology, histological differentiation and size of tumor had no effect on the expression of AR, positive rate of AR in staging III lung cancer was significantly higher than that in staging I lung cancer. The different AR expression was significant between N0 and N2 lymph node metastasis ( Chisquare= 4.7828,P=0.0287. Conclusion The expression of ER has no relationship with biological behavior. Positive expression of AR may be correlated with the progression and the lymph node metastasis of lung cancer.

 16. Er-doped and Er, Yb co-doped oxyfluoride glasses and glass-ceramics, structural and optical properties

  Lisiecki, Radosław; Augustyn, Elżbieta; Ryba-Romanowski, Witold; Żelechower, Michał

  2011-09-01

  The selected glasses and glass-ceramics pertinent to following chemical composition in mol%:48%SiO 2-11%Al 2O 3-7%Na 2O-10%CaO-10%PbO-11%PbF 2-3%ErF 3 and 48%SiO 2-11%Al 2O 3-7%Na 2O-10%CaO-10%PbO-10%PbF 2-1%ErF 3-3%YbF 3 have been manufactured from high purity components (Aldrich) at 1450 °C in normal atmosphere. Glass optical fibers were successfully drawn. Subsequently they were subject to the heat-treatment at 700 °C in various time periods. The preceding differential thermal analysis (DTA) studies allowed estimating both the fiber drawing temperature and the controlled crystallization temperature of glass fibers. It has been observed that the controlled heat-treatment of oxyfluoride glass fibers results in the creation of Pb 5Al 3F 19, Er 4F 2O 11Si 3 and Er 3FO 10Si 3 crystalline phases. The identified phases were characterized by X-ray powder diffraction (XRD) and confirmed by selected area electron diffraction (SAED). The fibers consist of mixed amorphous-crystalline microstructure with nano-crystals of size even below 10 nm distributed in the glassy host. Their morphology was investigated applying high-resolution transmission electron microscopy. Optical properties and excited state relaxation dynamics of optically active ions (Er 3+, Yb 3+) in glass and glass-ceramics have been studied. Based on absorption spectra the Judd-Ofelt analysis was carried out. The main attention was directed to NIR luminescence at. 1.6 μm related to 4I 13/2 → 4I 15/2 Er 3+ and less effective emission associated with 4I 11/2 → 4I 15/2 Er 3+ and 2F 5/2 → 2F 7/2 Yb 3+ transitions. The dissimilar spectroscopic properties have been revealed for glasses and glass-ceramic samples, respectively. The reduction of emission linewidth at 1.6 and 1.0 μm combined with substantial increase of 4I 13/2 lifetimes of erbium in glass-ceramics appear to be evidences that Er 3+ ions are accommodated in crystalline phases. The structural and optical characteristics of oxyfluoride glass

 17. Er3+-Yb3+ codoped borosilicate glass for optical thermometry

  2010-01-01

  Infrared to green up-conversion emissions centered at the wavelengths of about 524 and 550 nm of the Er3+-Yb3+ codoped borosilicate glass are recorded,using a 978 nm semiconductor laser diode(LD) as an excitation source.The fluorescence intensity ratio(FIR) of the green up-conversion emissions at about 524 and 550 nm in the Er3+-Yb3+ codoped borosilicate glass has been studied as a function of temperature over the temperature range of 295-873 K.The maximum sensitivity and the temperature resolution derived from the FIR of the green up-conversion emissions are approximately 0.0038 K-1 and 0.2 K,respectively.It is demonstrated that the prototype optical temperature sensor based on the FIR technique from the green up-conversion emissions in the Er3+-Yb3+ codoped borosilicate glass plays a major role in temperature measurement.

 18. Organisk fosfor i danske søer

  Jørgensen, Charlotte; Reitzel, Kasper; Andersen, Frede Østergaard

  org. P i sediment fra 15 danske søer udgjorde op til 30 % af TP. Specielt tre specifikke monoestere (myo-inositol hexakisfosfat (IP6), α-glycerofosfat og β-glycerofosfat) udgjorde en stor del af denne pulje i de mange af søerne. Mængden af alle tre monoestere faldt med sedimentdybden, hvilket kan...... viste, at autoktont plantemateriale er kilde til α- og β-glycerofosfat i sedimentet. Derimod er det endnu ikke lykkedes at klarlægge kilder til IP6 i søerne, men det kan have en terrestrisk oprindelse, da IP6 kan være den mest betydningsfulde pulje af org. P i jorden i dyrkede områder....

 19. ER=EPR, GHZ, and the Consistency of Quantum Measurements

  Susskind, Leonard

  2014-01-01

  This paper illustrates various aspects of the ER=EPR conjecture.It begins with a brief heuristic argument, using the Ryu-Takayanagi correspondence, for why entanglement between black holes implies the existence of Einstein-Rosen bridges. The main part of the paper addresses a fundamental question: Is ER=EPR consistent with the standard postulates of quantum mechanics? Naively it seems to lead to an inconsistency between observations made on entangled systems by different observers. The resolution of the paradox lies in the properties of multiple black holes, entangled in the Greenberger-Horne-Zeilinger pattern. The last part of the paper is about entanglement as a resource for quantum communication. ER=EPR provides a way to visualize protocols like quantum teleportation. In some sense teleportation takes place through the wormhole, but as usual, classical communication is necessary to complete the protocol.

 20. Biological properties of ER 42859, a novel erythromycin derivative.

  Wilson, J M; Hannan, P C; Shillingford, C; Knowles, D J

  1989-03-01

  The antimicrobial activity of a new semi-synthetic oral erythromycin derivative, ER 42859, was evaluated in vitro and in vivo in comparison with erythromycin, spiramycin, josamycin, oleandomycin and the newer semi-synthetic derivatives flurithromycin, roxithromycin and A-56268. MIC values of ER 42859 were superior to those of roxithromycin, oleandomycin, josamycin and spiramycin but generally 2-fold poorer than those of erythromycin. The activity equalled that of erythromycin against Haemophilus influenzae and was superior to that of roxithromycin and A-56268 against this organism. MIC values of the compound were greatly influenced by pH due to the dibasic nature of the molecule. ER 42859 had markedly superior activity to erythromycin, spiramycin, josamycin, oleandomycin and flurithromycin against experimental infections in mice and similar activity to roxithromycin and A-56268. Blood and tissue levels were high and prolonged in rodents. In volunteers, blood levels were prolonged but inferior to those of erythromycin.

 1. Organisk fosfor i danske søer

  Jørgensen, Charlotte; Reitzel, Kasper; Andersen, Frede Østergaard;

  org. P i sediment fra 15 danske søer udgjorde op til 30 % af TP. Specielt tre specifikke monoestere (myo-inositol hexakisfosfat (IP6), α-glycerofosfat og β-glycerofosfat) udgjorde en stor del af denne pulje i de mange af søerne. Mængden af alle tre monoestere faldt med sedimentdybden, hvilket kan...... viste, at autoktont plantemateriale er kilde til α- og β-glycerofosfat i sedimentet. Derimod er det endnu ikke lykkedes at klarlægge kilder til IP6 i søerne, men det kan have en terrestrisk oprindelse, da IP6 kan være den mest betydningsfulde pulje af org. P i jorden i dyrkede områder....

 2. The ERS role on Tobacco Control Policy in Europe

  Christina Gratziou

  2016-03-01

  Full Text Available The European Respiratory Society is an international medical organisation that brings together physicians, healthcare professionals, scientists and other experts working in respiratory medicine. Its aim is to alleviate suffering from respiratory diseases and promote lung health globally through science, education and advocacy. ERS has since its founding in 1990 demonstrated strong commitment to tobacco control. Through scientific assemblies, education courses, various alliances and collaboration (Framework Convention Alliance, European Chronic Disease Alliance, World Health Organisation etc. As well as a Tobacco Control Committee (TCC dedicated to advocacy, ERS constantly strives to promote strong and evidence-based policies to reduce the burden of tobacco related diseases. One of the main outcome of the TCC is the creation of Smokehaz, a website aimed at providing policy-makers with scientific information on the Health hazards associated with smoking. Recently, ERS created the Latin-America Working Group which aims at strengthening tobacco control activities in Spain, Portugal and Latin-American countries.

 3. ER=EPR, GHZ, and the consistency of quantum measurements

  Susskind, Leonard [Stanford Institute for Theoretical Physics and Department of Physics, Stanford University, Stanford, CA (United States)

  2016-01-15

  This paper illustrates various aspects of the ER=EPR conjecture. It begins with a brief heuristic argument, using the Ryu-Takayanagi correspondence, for why entanglement between black holes implies the existence of Einstein-Rosen bridges. The main part of the paper addresses a fundamental question: Is ER=EPR consistent with the standard postulates of quantum mechanics? Naively it seems to lead to an inconsistency between observations made on entangled systems by different observers. The resolution of the paradox lies in the properties of multiple black holes, entangled in the Greenberger-Horne-Zeilinger pattern. The last part of the paper is about entanglement as a resource for quantum communication. ER=EPR provides a way to visualize protocols like quantum teleportation. In some sense teleportation takes place through the wormhole, but as usual, classical communication is necessary to complete the protocol. (copyright 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 4. A novel ER J-protein DNAJB12 accelerates ER-associated degradation of membrane proteins including CFTR.

  Yamamoto, Yo-hei; Kimura, Taiji; Momohara, Shuku; Takeuchi, Masato; Tani, Tokio; Kimata, Yukio; Kadokura, Hiroshi; Kohno, Kenji

  2010-01-01

  Cytosolic Hsc70/Hsp70 are known to contribute to the endoplasmic reticulum (ER)-associated degradation of membrane proteins. However, at least in mammalian cells, its partner ER-localized J-protein for this cellular event has not been identified. Here we propose that this missing protein is DNAJB12. Protease protection assay and immunofluorescence study revealed that DNAJB12 is an ER-localized single membrane-spanning protein carrying a J-domain facing the cytosol. Using co-immunoprecipitation assay, we found that DNAJB12 is able to bind Hsc70 and thus can recruit Hsc70 to the ER membrane. Remarkably, cellular overexpression of DNAJB12 accelerated the degradation of misfolded membrane proteins including cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), but not a misfolded luminal protein. The DNAJB12-dependent degradation of CFTR was compromised by a proteasome inhibitor, lactacystin, suggesting that this process requires the ubiquitin-proteasome system. Conversely, knockdown of DNAJB12 expression attenuated the degradation of CFTR. Thus, DNAJB12 is a novel mammalian ER-localized J-protein that plays a vital role in the quality control of membrane proteins.

 5. Klotho Ameliorates Chemically Induced Endoplasmic Reticulum (ER Stress Signaling

  Srijita Banerjee

  2013-05-01

  Full Text Available Background: Both endoplasmic reticulum (ER stress, a fundamental cell response associated with stress-initiated unfolded protein response (UPR, and loss of Klotho, an anti-aging hormone linked to NF-κB-induced inflammation, occur in chronic metabolic diseases such as obesity and type 2 diabetes. We investigated if the loss of Klotho is causally linked to increased ER stress. Methods: We treated human renal epithelial HK-2, alveolar epithelial A549, HEK293, and SH-SH-SY5Y neuroblastoma cells with ER stress-inducing agents, thapsigargin and/or tunicamycin. Effects of overexpression or siRNA-mediated knockdown of Klotho on UPR signaling was investigated by immunoblotting and Real-time PCR. Results: Elevated Klotho levels in HK-2 cells decreased expression of ER stress markers phospho-IRE1, XBP-1s, BiP, CHOP, pJNK, and phospho-p38, all of which were elevated in response to tunicamycin and/or thapsigargin. Similar results were observed using A549 cells for XBP-1s, BiP, and CHOP in response to thapsigargin. Conversely, knockdown of Klotho in HEK 293 cells using siRNA caused further thapsigargin-induced increases in pIRE-1, XBP-1s, and BiP. Klotho overexpression in A549 cells blocked thapsigargin-induced caspase and PARP cleavage and improved cell viability. Conclusion: Our data indicate that Klotho has an important role in regulating ER stress and that loss of Klotho is causally linked to ER stress-induced apoptosis.

 6. Atlastin GTPases are required for Golgi apparatus and ER morphogenesis.

  Rismanchi, Neggy; Soderblom, Cynthia; Stadler, Julia; Zhu, Peng-Peng; Blackstone, Craig

  2008-06-01

  The hereditary spastic paraplegias (SPG1-33) comprise a cluster of inherited neurological disorders characterized principally by lower extremity spasticity and weakness due to a length-dependent, retrograde axonopathy of corticospinal motor neurons. Mutations in the gene encoding the large oligomeric GTPase atlastin-1 are responsible for SPG3A, a common autosomal dominant hereditary spastic paraplegia. Here we describe a family of human GTPases, atlastin-2 and -3 that are closely related to atlastin-1. Interestingly, while atlastin-1 is predominantly localized to vesicular tubular complexes and cis-Golgi cisternae, mostly in brain, atlastin-2 and -3 are localized to the endoplasmic reticulum (ER) and are most enriched in other tissues. Knockdown of atlastin-2 and -3 levels in HeLa cells using siRNA (small interfering RNA) causes disruption of Golgi morphology, and these Golgi structures remain sensitive to brefeldin A treatment. Interestingly, expression of SPG3A mutant or dominant-negative atlastin proteins lacking GTPase activity causes prominent inhibition of ER reticularization, suggesting a role for atlastin GTPases in the formation of three-way junctions in the ER. However, secretory pathway trafficking as assessed using vesicular stomatitis virus G protein fused to green fluorescent protein (VSVG-GFP) as a reporter was essentially normal in both knockdown and dominant-negative overexpression conditions for all atlastins. Thus, the atlastin family of GTPases functions prominently in both ER and Golgi morphogenesis, but they do not appear to be required generally for anterograde ER-to-Golgi trafficking. Abnormal morphogenesis of the ER and Golgi resulting from mutations in atlastin-1 may ultimately underlie SPG3A by interfering with proper membrane distribution or polarity of the long corticospinal motor neurons.

 7. AFP: Et reklamefossil er genfødt?

  Andersen, Lars Pynt

  2010-01-01

  Skjult sponsering vinder frem igen, og selv om det har en lang historie, ser det ud til at være mere skjult i de nutidige former end i de klassiske fra radiotiden. http://videnskab.dk/content/dk/blogs/reklamebloggen/afp_et_reklamefossil_er_genfodt   Udgivelsesdato: 7.6.......Skjult sponsering vinder frem igen, og selv om det har en lang historie, ser det ud til at være mere skjult i de nutidige former end i de klassiske fra radiotiden. http://videnskab.dk/content/dk/blogs/reklamebloggen/afp_et_reklamefossil_er_genfodt   Udgivelsesdato: 7.6....

 8. Taleban er trængt i defensiven

  Mitchell, William Dr.

  2008-01-01

  Taleban er reduceret fra en kompromisløs bevægelse, som umuliggjorde en positiv udvikling i Afghanistan, til en intern regional oprørsbevægelse. Sender NATO flere soldater til Kandahar og Helmand, kan Taleban have udspillet sin rolle i 2009......Taleban er reduceret fra en kompromisløs bevægelse, som umuliggjorde en positiv udvikling i Afghanistan, til en intern regional oprørsbevægelse. Sender NATO flere soldater til Kandahar og Helmand, kan Taleban have udspillet sin rolle i 2009...

 9. Inflation er en af finanskrisens løsninger

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene.......Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene....

 10. CBS-institutleder: Der er masser af muligheder i blockchain

  Damsgaard, Jan

  2017-01-01

  Flere virksomheder fokuserer på blockchain, ligesom flere iværksættere og uddannelsesinstitutioner også gør. Derfor er der masser af muligheder i blockchain, der venter på at blive taget i brug......Flere virksomheder fokuserer på blockchain, ligesom flere iværksættere og uddannelsesinstitutioner også gør. Derfor er der masser af muligheder i blockchain, der venter på at blive taget i brug...

 11. Planar waveguide laser in Er/Al-doped germanosilicate

  Guldberg-Kjær, Søren Andreas; Hübner, Jörg; Kristensen, Martin;

  1999-01-01

  A singlemode DBR laser is demonstrated in an Er/Al-doped germanosilicate planar waveguide. 0.4 mW of output power has been obtained at 1.553 mu m using internal Bragg reflectors produced by UV-induced index modulations.......A singlemode DBR laser is demonstrated in an Er/Al-doped germanosilicate planar waveguide. 0.4 mW of output power has been obtained at 1.553 mu m using internal Bragg reflectors produced by UV-induced index modulations....

 12. Induction of ER stress in macrophages of tuberculosis granulomas.

  Tracie A Seimon

  Full Text Available BACKGROUND: The endoplasmic reticulum (ER stress pathway known as the Unfolded Protein Response (UPR is an adaptive survival pathway that protects cells from the buildup of misfolded proteins, but under certain circumstances it can lead to apoptosis. ER stress has been causally associated with macrophage apoptosis in advanced atherosclerosis of mice and humans. Because atherosclerosis shares certain features with tuberculosis (TB with regard to lesional macrophage accumulation, foam cell formation, and apoptosis, we investigated if the ER stress pathway is activated during TB infection. PRINCIPAL FINDINGS: Here we show that ER stress markers such as C/EBP homologous protein (CHOP; also known as GADD153, phosphorylated inositol-requiring enzyme 1 alpha (Ire1α and eukaryotic initiation factor 2 alpha (eIF2α, and activating transcription factor 3 (ATF3 are expressed in macrophage-rich areas of granulomas in lungs of mice infected with virulent Mycobacterium tuberculosis (Mtb. These areas were also positive for numerous apoptotic cells as assayed by TUNEL. Microarray analysis of human caseous TB granulomas isolated by laser capture microdissection reveal that 73% of genes involved in the UPR are upregulated at the mRNA transcript level. The expression of two ER stress markers, ATF3 and CHOP, were also increased in macrophages of human TB granulomas when assayed by immunohistochemistry. CHOP has been causally associated with ER stress-induced macrophage apoptosis. We found that apoptosis was more abundant in granulomas as compared to non-granulomatous tissue isolated from patients with pulmonary TB, and apoptosis correlated with CHOP expression in areas surrounding the centralized areas of caseation. CONCLUSIONS: In summary, ER stress is induced in macrophages of TB granulomas in areas where apoptotic cells accumulate in mice and humans. Although macrophage apoptosis is generally thought to be beneficial in initially protecting the host from Mtb

 13. Pilot James Barrilleaux with ER-2 aircraft on ramp

  1998-01-01

  James Barrilleaux is the assistant chief pilot for ER-2s in the Flight Crew Branch of NASA's Dryden Flight Research Center, Edwards, California. The ER-2s--civilian variants of the military U-2S reconnaissance aircraft--are part of NASA's Airborne Science program. The ER-2s can carry airborne scientific payloads of up to 2,600 pounds to altitudes of about 70,000 feet to investigate such matters as earth resources, celestial phenomena, atmospheric chemistry and dynamics, and oceanic processes. Barrilleaux has held his current position since February 1998. Barrilleaux joined NASA in 1986 as a U-2/ER-2 pilot with NASA's Airborne Science program at Ames Research Center, Moffett Field, California. He flew both the U-2C (until 1989) and the ER-2 on a wide variety of missions both domestic and international. Barrilleaux flew high-altitude operations over Antarctica in which scientific instruments aboard the ER-2 defined the cause of ozone depletion over the continent, known as the ozone hole. He has also flown the ER-2 over the North Pole. Barrilleaux served for 20 years in the U.S. Air Force before he joined NASA. He completed pilot training at Reese Air Force Base, Lubbock, Texas, in 1966. He flew 120 combat missions as a F-4 fighter pilot over Laos and North Vietnam in 1970 and 1971. He joined the U-2 program in 1974, becoming the commander of an overseas U-2 operation in 1982. In 1983, he became commander of the squadron responsible for training all U-2 pilots and SR-71 crews located at Beale Air Force Base, Marysville, California. He retired from the Air Force as a lieutenant colonel in 1986. On active duty, he flew the U-2, F-4 Phantom, the T-38, T-37, and the T-33. His decorations included two Distinguished Flying Crosses, 12 Air Medals, two Meritorious Service Medals, and other Air Force and South Vietnamese awards. Barrilleaux earned a bachelor of science degree in chemical engineering from Texas A&M University, College Station, in 1964 and a master of science

 14. Hip hurra, det er min fødselsdag. Eller?

  Hansen, Nils Gunder

  2013-01-01

  Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning......Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning...

 15. Højteknologifond er nødvendig

  Samuelsen, Peter; Christensen, Claus; Struijk, Johannes;

  2012-01-01

  Et debatindlæg skrevet af en række personer, heriblandt lektor ved Aalborg Universitet, Johannes Struijk, handler om innovationsmidlerne til Højteknologifonden. Forfatterne til artiklen mener, at innovationsmidlerne fra Højteknologifonden og Fornyelsesfonden er vigtige og derfor ikke må beskæres,......, som der ellers er lagt op til i den kommende finanslov. Som eksempel på brugen af midlerne nævnes firmaet Acarix A/S, som blev til i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Coloplast A/S....

 16. Hip hurra, det er min fødselsdag. Eller?

  Hansen, Nils Gunder

  2013-01-01

  Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning......Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning...

 17. Nå, er du kommet til hægterne igen?

  Sørensen, Viggo; Grøftehauge, Nina Keller

  2011-01-01

  De jyske dialekter har - ligesom rigssproget - tre hovedtyper af udtryk for, at nogen kommer sig (af sygdom, mathed, dårlig økonomi), men det er andre udtryk, oftest baseret på verber med betydninger som "slide og slæbe, slå sig igennem" etc. Typen "komme sig" repræsenterer den bredspektrede diat...... diatesekategori medium (vsa. aktiv, passiv). Særjysk er typen "komme til" + verbalsubstantiv (fx. komme til krylt), baseret på den nedertyske ingressiv-konstruktion "(kamen) to" + (bøjelig) infinitiv....

 18. HDLs protect pancreatic β-cells against ER stress by restoring protein folding and trafficking.

  Pétremand, Jannick; Puyal, Julien; Chatton, Jean-Yves; Duprez, Jessica; Allagnat, Florent; Frias, Miguel; James, Richard W; Waeber, Gérard; Jonas, Jean-Christophe; Widmann, Christian

  2012-05-01

  Endoplasmic reticulum (ER) homeostasis alteration contributes to pancreatic β-cell dysfunction and death and favors the development of diabetes. In this study, we demonstrate that HDLs protect β-cells against ER stress induced by thapsigargin, cyclopiazonic acid, palmitate, insulin overexpression, and high glucose concentrations. ER stress marker induction and ER morphology disruption mediated by these stimuli were inhibited by HDLs. Using a temperature-sensitive viral glycoprotein folding mutant, we show that HDLs correct impaired protein trafficking and folding induced by thapsigargin and palmitate. The ability of HDLs to protect β-cells against ER stress was inhibited by brefeldin A, an ER to Golgi trafficking blocker. These results indicate that HDLs restore ER homeostasis in response to ER stress, which is required for their ability to promote β-cell survival. This study identifies a cellular mechanism mediating the beneficial effect of HDLs on β-cells against ER stress-inducing factors.

 19. Unraveling the role of ER stress inhibitors in the context of metabolic diseases.

  Sarvani, Chodisetty; Sireesh, Dornadula; Ramkumar, Kunka Mohanram

  2017-02-22

  ER stress is provoked by the accumulation of unfolded and misfolded proteins in the ER lumen leading to perturbations in ER homeostasis. ER stress activates a signaling cascade called the Unfolded Protein Response (UPR) which triggers a set of transcriptional and translational events that restore ER homeostasis, promoting cell survival and adaptation. If this adaptive response fails, a terminal UPR program commits such cells to apoptosis. Existing preclinical and clinical evidence testify that prolonged ER stress escalates the risk of several metabolic disorders including diabetes, obesity and dyslipidemia. There have been considerable efforts to develop small molecules that are capable of ameliorating ER stress. Few naturally occurring and synthetic molecules have already been demonstrated for their efficacy in abrogating ER stress in both in vitro and in vivo models of metabolic disorders. This review provides a broad overview of the molecular mechanisms of inhibition of ER stress and its association with various metabolic diseases.

 20. Fluoride glass fiber for reliable Er:YAG and Er,Cr:YSGG laser power delivery

  Séguin, François; Saad, Mohammed; Orsini, Patrick; Baierl, Dieter

  2008-02-01

  Compared to other transparent infrared fiber materials, ZBLAN fluoride glasses promise to be best suited for laser power delivery in the 3μm wavelength region due to their high transmission and excellent mechanical flexibility. These claims were demonstrated in a series of power handling tests of both straight and coiled fibers using an Er,Cr:YSGG laser emitting a train of pulses of 150 μs duration at a repetition frequency of 20 Hz producing 7.5 W average power. Large core fibers (450/510μm 0,2NA) are characterized by an attenuation of 0.02dB/m at 3μm and stay within 0.5°C from ambient temperature when carrying full laser power. A 2-m fiber length prepared with bare cleaves has been tested for over 23 hours, cumulating 1,140,000 shots of 1530 J/cm2 fluence while maintaining 90% transmission without any measurable degradation. Coiling the fiber to 11 cm radius did not have an impact on power handling reliability. These results show the potential of these highly transparent fibers in surgical laser delivery applications.

 1. An ER Protein Functionally Couples Neutral Lipid Metabolism on Lipid Droplets to Membrane Lipid Synthesis in the ER

  Markgraf, Daniel F; Klemm, Robin W; Junker, Mirco;

  2014-01-01

  Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LDs). Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER). We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary...... phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG). During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p) facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic...... and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption....

 2. Estrogen receptor (ER)-beta, but not ER-alpha, is present in thyroid vessels: immunohistochemical evaluations in multinodular goiter and papillary thyroid carcinoma.

  Ceresini, Graziano; Morganti, Simonetta; Graiani, Virna; Saccani, Maria; Milli, Bruna; Usberti, Elisa; Valenti, Giorgio; Ceda, Gian Paolo; Corcione, Luigi

  2006-12-01

  Estrogen receptors (ERs) have been demostrated in the vessel structures of several systems. Little is known on the presence of ERs in the thyroid vessels. We immunohistochemically evaluated both ER-alpha and ER-beta immunoreactivity (IR) in both vascular and follicular thyroid cells in tissue samples from 17 cases of multinodular goiter (MNG) and 17 cases of papillary thyroid carcinoma (PTC). ER-alpha IR was undetectable in either tissue examined. In 100% of MNG samples, nuclear ER-beta IR was detected in both endothelial and follicular cells. In PTC samples, endothelial nuclear ER-beta IR was found in 100% of cases, whereas the nuclear staining of follicular cells was found in 83% of cases. The intensity of staining of the endothelial ER-beta IR was comparable between MNG and PTC. However, when follicular cells were considered, a tendency toward a decrease in nuclear staining and a significant increase in cytoplasmic staining were found in PTC lesions as compared to MNG. This study demonstrated that ER-beta, but not ER-alpha, IR is present in the endothelium of thyroid vessels. Furthermore, although data need to be confirmed in larger observations, these results suggest the lack of differences in the pattern of vascular ER-beta IR between MNG and PTC.

 3. Electrochemical behaviour and codeposition of Al-Li-Er alloys in LiCl-KCl-AlCl3-Er2O3 melts

  SUN Yi; ZHANG Milin; HAN Wei; YAN Yongde; YANG Yusheng; SUN Yunxia

  2013-01-01

  The electrochemical behaviour of Al,Li,and Er were investigated by electrochemical techniques,such as cyclic voltammograms,chronopotentiometric,chronoamperograms,and open circuit chronopotentiogram on molybdenum electrodes.The results showed that the underpotential deposition of erbium on pre-deposited A1 electrodes formed two A1-Er intermetallic compounds.The codeposition of Al,Li,Er occurred and formed Al-Li-Er alloys in LiCl-KCl-AlCl3-Er2O3 melts at 773 K.Different phases such as Al2Er,Al2Er3 and βLi phase of Al-Li-Er alloys were prepared by galvanostatic electrolysis and characterized by X-ray diffraction (XRD).Scanning electron microscopy (SEM) indicated that Er element mainly distributed at the grain boundary.ICP analyses showed that lithium and erbium contents of Al-Li-Er alloys could be controlled by AlCl3 and Er2O3 concentration and electrochemical parameters.

 4. Pahute Mesa Well Development and Testing Analyses for Wells ER-20-7, ER-20-8 #2, and ER-EC-11, Revision 1

  Greg Ruskauff

  2011-12-01

  This report analyzes the following data collected from ER-20-7, ER-20-8 No.2, and ER-EC-11 during WDT operations: (1) Chemical indicators of well development (Section 2.0); (2) Static hydraulic head (Section 3.0); (3) Radiochemistry and geochemistry (Section 4.0); (4) Drawdown observed at locations distal to the pumping well (Section 5.0); and (5) Drilling water production, flow logs, and temperature logs (Section 6.0). The new data are further considered with respect to existing data as to how they enhance or change interpretations of groundwater flow and transport, and an interim small-scale conceptual model is also developed and compared to Phase I concepts. The purpose of well development is to remove drilling fluids and drilling-associated fines from the formation adjacent to a well so samples reflecting ambient groundwater water quality can be collected, and to restore hydraulic properties near the well bore. Drilling fluids can contaminate environmental samples from the well, resulting in nonrepresentative measurements. Both drilling fluids and preexisting fines in the formation adjacent to the well can impede the flow of water from the formation to the well, creating artifacts in hydraulic response data measured in the well.

 5. Microtensile bond strength analysis of adhesive systems to Er:YAG and Er,Cr:YSGG laser-treated dentin.

  Ramos, Thaysa Monteiro; Ramos-Oliveira, Thayanne Monteiro; Moretto, Simone Gonçalves; de Freitas, Patricia Moreira; Esteves-Oliveira, Marcella; de Paula Eduardo, Carlos

  2014-03-01

  The aim of this in vitro study was to evaluate the effect of different surface treatments (control, diamond bur, erbium-doped yttrium aluminum garnet (Er:YAG) laser, and erbium, chromium:yttrium-scandium-gallium-garnet (Er,Cr:YSGG) laser) on sound dentin surface morphology and on microtensile bond strength (μTBS). Sixteen dentin fragments were randomly divided into four groups (n = 4), and different surface treatments were analyzed by scanning electron microscopy. Ninety-six third molars were randomly divided into eight groups (n = 12) according to type of surface treatment and adhesive system: G1 = Control + Clearfil SE Bond (SE); G2 = Control + Single Bond (SB); G3 = diamond bur (DB) + SE; G4 = DB + SB, G5 = Er:YAG laser (2.94 μm, 60 mJ, 2 Hz, 0.12 W, 19.3 J/cm(2)) + SE; G6 = Er:YAG + SB, G7 = Er,Cr:YSGG laser (2.78 μm, 50 mJ, 30 Hz, 1.5 W, 4.5 J/cm(2)) + SE; and G8 = Er,Cr:YSGG + SB. Composite blocks were bonded to the samples, and after 24-h storage in distilled/deionized water (37 °C), stick-shaped samples were obtained and submitted to μTBS test. Bond strength values (in megapascal) were analyzed by two-way ANOVA and Tukey tests (α = 0.05). G1 (54.69 ± 7.8 MPa) showed the highest mean, which was statistically significantly higher than all the other groups (p systems did not differ statistically from each other. Based on the irradiation parameters considered in this study, it can be concluded that Er:YAG and Er,Cr:YSGG irradiation presented lower values than the control group; however, their association with self-etching adhesive does not have a significantly negative effect on sound dentin (μTBS values of >20 MPa).

 6. Tidens vigtige spørgsmål: Hvad er meningen?

  Poulfelt, Flemming

  2016-01-01

  Vi hører ofte og stiller også selv tit spørgsmålet: »Hvad er meningen?« Omend det lyder ret trivielt, og det er blevet stillet masser af gange siden de flestes barndom, er spørgsmålet fortsat lige relevant......Vi hører ofte og stiller også selv tit spørgsmålet: »Hvad er meningen?« Omend det lyder ret trivielt, og det er blevet stillet masser af gange siden de flestes barndom, er spørgsmålet fortsat lige relevant...

 7. Completion report for Well Cluster ER-20-6

  NONE

  1998-02-01

  The Well Cluster ER-20-6 drilling and completion project was conducted during February, March, and April of 1996 in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada. This project is part of the DOE`s Underground Test Area (UGTA) subproject at the NTS. The primary UGTA tasks include collecting geological, geophysical, and hydrological data from new and existing wells to define groundwater quality as well as pathways and rates of groundwater migration at the NTS. A program of drilling wells near the sites of selected underground nuclear tests (near-field drilling) was implemented as part of the UGTA subproject to obtain site-specific data on the nature and extent of migration of radionuclides produced by an underground nuclear explosion. The ER-20-6 near-field drilling project was originally planned to be very similar to that recently conducted at Well Cluster ER-20-5, which was designed to obtain data on the existing hydrologic regime near the site of an underground nuclear explosion (IT, 1995; IT, 1996a). However, after further consideration of the goals of the near-field drilling program and the characteristics of the BULLION site, the TWG recommended that the ER-20-6 project be redesigned to accommodate a forced-gradient experiment. This proposed experiment is expected to yield more realistic estimates of transport parameters than can be deduced from sampling and testing natural groundwater flow systems.

 8. Aktiv og sund aldring, men hvad er sundhed?

  Rattan, Suresh

  2014-01-01

  Aldersrelaterede forandringer og helbredsproblemer kræver fokusering på sundhed og opretholdelse af helbredet. Der er behov for et skift fra sygdomsorienteret til sundhedsorienteret biomedicinsk forskning. Forfatteren argumenterer for, at den biologiske tilgang skal ændre sig fra at være fokusere...

 9. Er Du Bange for Tandlægeskræk?

  Moore, Rod

  2008-01-01

  Powerpoint billeder fra dette link: Forelæsningen er tilgængeligt for offentligheden, men mest rettet mod tandlæger og tandplejepersonale. Rod Moore taler om tandlægers og patienters roller i angst og smerteopfattelser samt hvordan tandlægens image i massemedierne kan påvirke forholdet og disse f...

 10. Photonic Properties of Er-Doped Crystalline Silicon

  Vinh, N. Q.; Ha, N. N.; T. Gregorkiewicz,

  2009-01-01

  During the last four decades, a remarkable research effort has been made to understand the physical properties of Si:Er material, as it is considered to be a promising approach towards improving the optical properties of crystalline Si. in this paper, we present a summary of the most important resul

 11. Er:YAG and adhesion in conservative dentistry : clinical overview

  Fornaini, Carlo

  2013-01-01

  The notion of utilizing laser technology in conservative dentistry was proposed in 1990 by Hibst and Keller, who introduced the possibility of using an Er:YAG laser as alternative to conventional instruments such as the turbine and micro-motor. In subsequent years a continuing effort has been made by clinicians, researchers and commercial companies to improve the technology.

 12. Aktiv og sund aldring, men hvad er sundhed?

  Rattan, Suresh

  2014-01-01

  Aldersrelaterede forandringer og helbredsproblemer kræver fokusering på sundhed og opretholdelse af helbredet. Der er behov for et skift fra sygdomsorienteret til sundhedsorienteret biomedicinsk forskning. Forfatteren argumenterer for, at den biologiske tilgang skal ændre sig fra at være fokusere...

 13. Alderdommen er ikke, hvad den har været

  Fristrup, Tine; Munksgaard, Marianne Eilsø

  2009-01-01

  Samtidens alderende personer har hang til forsat udvikling i alderdommens livsalder og protesterer derfor imod forestillingen om aldringens universelle naturlov, hvor man i alderdommen har sygdom og død tæt inde på livet, at det eneste man skal bekymre sig om er at afvikle sit liv. Men alderdomme...

 14. Luminescence properties of Er3+-doped phosphate glasses

  Hraiech, S.; Bouzidi, C.; Férid, M.

  2017-10-01

  Erbium doped phosphate glasses with composition P2O5 - Na2O - B2O3 -x Er2O3 were obtained using melt-quench method. The spectroscopic properties were analyzed using optical absorption and fluorescence spectra. Based on the absorption spectra and Judd-Ofelt theory, the Judd-Ofelt intensity parameters, Ω2, Ω4, and Ω6 were determined and then used to calculate the total spontaneous transition probability (Atot), radiative life time (τr) and the branching ratio (β), for various excited luminescent states. The spectroscopic quality factor Ω4/Ω6 has been calculated for the present Er3+ doped phosphate glasses (1.53, 1.69 and 1.02) and is found to be in the same order than the reported Er3+ glasses, that makes our glasses are suitable for various photonic applications. Optical band gap energy (Eopt) values through direct and indirect allowed transitions of the prepared Er3+ glasses have also been determined and compared with similar studies.

 15. Determining Land-Surface Parameters from the ERS Wind Scatterometer

  Woodhouse, I.H.; Hoekman, D.H.

  2000-01-01

  The ERS-1 wind scatterometer (WSC) has a resolution cell of about 50 km but provides a high repetition rate (less than four days) and makes measurements at multiple incidence angles. In order to retrieve quantitative geophysical parameters over land surfaces using this instrument, a method is presen

 16. Coupling of Er ions to surface plasmons on Ag

  Kalkman, J.; Kuipers, L.; Gersen, H.; Polman, A.

  2005-01-01

  Er3+ ions located 100 nm beneath the surface of silica glass show an enhanced photoluminescence decay rate when the glass is covered with Ag. Correcting for concentration quenching effects, the decay rate is enhanced by 70%, compared to the case without Ag. The data are in agreement with a model th

 17. Kollektiv handling er på retræte

  Ibsen, Flemming; Høgedahl, Laust; Scheuer, Steen

  2011-01-01

  Et særtræk ved de ændrede medlemsmønstre på det danske arbejdsmarked er den voksende tilslutning til de ideologisk alternative organisationer, som adskiller sig fra de aftalebærende organisationer ved, at de modsætter sig konfliktretten og ikke eller kun i ringe omfang selv indgår kollektive over...

 18. Mad, kost, ernæring - er det et fedt?

  Benn, Jette

  2009-01-01

  unges interviewudsagn blev samtidig udgangspunkt for udvikling af en overvejelsesmodel for maden som genstandsfelt for forskellige lag af forståelser. Disse forståelser er nødvendige at kende for at udvikle mad- og sundhedsundervisningen såvel i en skole-setting som i andre institutionelle rammer...

 19. Magnetic phase diagram of Ho/Er alloys

  Cowley, R.A.; Simpson, J.A.; Bryn-Jacobsen, C.;

  1998-01-01

  The magnetic structures of a series of Ho/Er alloys have been determined by neutron-diffraction techniques. The alloys were prepared as thin films (10000 Angstrom thick) by molecular beam epitaxy, and are single crystals with a mosaic spread of about 0.2 degrees. A variety of magnetic structures...

 20. Hvornår er valg frie og fair?

  Elklit, Jørgen; Svensson, Palle

  1995-01-01

  Der findes ingen alment accepterede standarder for, hvad der skal til, for at man kan kalde et valg "frit og fair". Det er defor en fordel for analysen af demokratiseringsforløb - og af valg og folkeafstemninger i nye demokratier - at man gør sig klart, hvilke problemer der knytter sig til brugen...

 1. Structural and Functional Impacts of ER Coactivator Sequential Recruitment.

  Yi, Ping; Wang, Zhao; Feng, Qin; Chou, Chao-Kai; Pintilie, Grigore D; Shen, Hong; Foulds, Charles E; Fan, Guizhen; Serysheva, Irina; Ludtke, Steven J; Schmid, Michael F; Hung, Mien-Chie; Chiu, Wah; O'Malley, Bert W

  2017-09-07

  Nuclear receptors recruit multiple coactivators sequentially to activate transcription. This "ordered" recruitment allows different coactivator activities to engage the nuclear receptor complex at different steps of transcription. Estrogen receptor (ER) recruits steroid receptor coactivator-3 (SRC-3) primary coactivator and secondary coactivators, p300/CBP and CARM1. CARM1 recruitment lags behind the binding of SRC-3 and p300 to ER. Combining cryo-electron microscopy (cryo-EM) structure analysis and biochemical approaches, we demonstrate that there is a close crosstalk between early- and late-recruited coactivators. The sequential recruitment of CARM1 not only adds a protein arginine methyltransferase activity to the ER-coactivator complex, it also alters the structural organization of the pre-existing ERE/ERα/SRC-3/p300 complex. It induces a p300 conformational change and significantly increases p300 HAT activity on histone H3K18 residues, which, in turn, promotes CARM1 methylation activity on H3R17 residues to enhance transcriptional activity. This study reveals a structural role for a coactivator sequential recruitment and biochemical process in ER-mediated transcription. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. God smag og bordskik er den bedste slankekur

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhæ...

 3. [The ethical approach applied to the TV series ER].

  Svandra, Philippe

  2013-05-01

  The television series ER presents an opportunity to reflect on ethical dilemmas. This article discusses the example of an episode in which a patient suffering from an incurable disease, unable to express his views clearly, has a tracheotomy performed on him without the consent of the team or his health care proxy.

 4. Fødselsvekt og selvmord: er det noen sammenheng?

  Berit Grøholt

  2009-10-01

  Full Text Available Siden Salk i 1985 introduserte ideen om at fødselskomplikasjoner kunne øke risikoen for tenåringsselvmord, har flere studier tatt opp problemstillingen, men med motstridende funn. Sammenhengen mellom lav fødselsvekt og forhøyet mortalitet er vist i en rekke studier, og i noen tilfelle også for selvmord. Artikkelen gjennomgår relevant litteratur, og mye taler for at det er en sammenheng mellom intrauterine komplikasjoner og selvmord. I artikkelen drøftes funn og mulige mediatorer: Endret programmering og utvikling av CNS intrauterint kan føre til dårlig mental helse, kognitiv dysfunksjon og dårlig stresstoleranse. Om lav sosial klasse, dårlig psykisk helse hos foreldre, føstegangsfødende ung mor er konfoundere (effektforvekslere eller en del av årsakskjeden er ennå ikke klarlagt.The paper quotes and discusses studies addressing the association between suicide and low birth weight. The results are partly contradictory, but still there seems to be a connection between suicide and low birth weight/birth length. This connection may be mediated through reduced mental health, low stress tolerance or cognitive deficits, all factors that are possibly related to the development of the CNS in utero. To which extent low socioeconomic status, low mental health in parents, low maternal age and nulliparity are factors in the causal pathway or confounders are not yet clarified.

 5. Intracellular zinc distribution in mitochondria, ER and the Golgi apparatus.

  Lu, Qiping; Haragopal, Hariprakash; Slepchenko, Kira G; Stork, Christian; Li, Yang V

  2016-01-01

  Zinc (Zn(2+)) is required for numerous cellular functions. As such, the homeostasis and distribution of intracellular zinc can influence cellular metabolism and signaling. However, the exact distribution of free zinc within live cells remains elusive. Previously we showed the release of zinc from thapsigargin/IP3-sensitive endoplasmic reticulum (ER) storage in cortical neurons. In the present study, we investigated if other cellular organelles also contain free chelatable zinc and function as organelle storage for zinc. To identify free zinc within the organelles, live cells were co-stained with Zinpyr-1, a zinc fluorescent dye, and organelle-specific fluorescent dyes (MitoFluor Red 589: mitochondria; ER Tracker Red: endoplasmic reticulum; BODIPY TR ceramide: Golgi apparatus; Syto Red 64: nucleus). We examined organelles that represent potential storing sites for intracellular zinc. We showed that zinc fluorescence staining was co-localized with MitoFluor Red 589, ER Tracker Red, and BODIPY TR ceramide respectively, suggesting the presence of free zinc in mitochondria, endoplasmic reticulum, and the Golgi apparatus. On the other hand, cytosol and nucleus had nearly no detectable zinc fluorescence. It is known that nucleus contains high amount of zinc binding proteins that have high zinc binding affinity. The absence of zinc fluorescence suggests that there is little free zinc in these two regions. It also indicates that the zinc fluorescence detected in mitochondria, ER and Golgi apparatus represents free chelatable zinc. Taken together, our results support that these organelles are potential zinc storing organelles during cellular zinc homeostasis.

 6. ERS Farm Typology for a Diverse Agricultural Sector

  Hoppe, Robert A.; Perry, Janet E.; Banker, David E.

  2000-01-01

  The Economic Research Service (ERS) developed a farm typology which categorizes farms into more homogeneous groups than do classifications based on sales volume alone, producing a more effective policy development tool. The typology is used to describe U.S. farms.

 7. OpenER, a Dutch Initiative in Open Educational Resources

  Schuwer, Robert; Mulder, Fred

  2009-01-01

  Over the period 2006-2008, the Dutch Open Universiteit Nederland conducted an experiment in which Open Educational Resources (OER) were offered in an effort to bridge the gap between informal and formal learning and to establish a new style of entry portal to higher education with no barriers at all. OpenER received considerable attention both in…

 8. Understanding $Al_2O_3:Er^{3+}$ device performance

  Agazzi, L.; Bradley, J.D.B.; Ay, F.; Wörhoff, K.; Pollnau, M.

  2010-01-01

  Al2O3:Er3+ thin films were deposited on Si wafers and subsequently structured. On-chip devices such as amplifiers, ring lasers and a loss-less splitter were fabricated; data transmission at 170 Gbits/s and monolithic integration with SOI waveguides were demonstrated. The discrepancy between device p

 9. Magnetocaloric effect in the metamagnet ErRhSi compound

  Debnath, J. C.; Nair, Harikrishnan S.; Strydom, André M.; Ramesh Kumar, K.; Wang, Jianli

  2016-12-01

  The magnetocaloric effect is observed in the 1:1:1 compound ErRhSi, which is a metamagnet is reported in this paper. ErRhSi crystallizes in the orthorhombic space group Pnma, adopting the TiNiSi structure type, with lattice parameters a(Å) = 6.7903(5), b(Å) = 4.1881(3), and c(Å) = 7.3847(4). Our magnetic measurements confirm an antiferromagnetic phase transition at TN ≈ 8.5 K, also supported by the specific heat measurement. Crystal field effects of Er3+ are suggested by the inverse magnetic susceptibility data which do not conform to an ideal Curie-Weiss behaviour and also by the total entropy that attains Rln (2) at TN. Although the magnetic hysteresis indicates ErRhSi to be a soft magnet, several clear metamagnetic features are observed at 2 K. Magnetic entropy change ΔSM = - 8.7 J/kg-K is observed at about 9 K with the application of 5 T magnetic field. The corresponding adiabatic temperature change ΔTad is about 4 K. Large magnetocaloric effects suggest that this material is suitable for the low temperature magnetic refrigeration.

 10. Activation of PERK signaling attenuates Abeta-mediated ER stress.

  Do Yeon Lee

  Full Text Available Alzheimer's disease (AD is characterized by the deposition of aggregated beta-amyloid (Abeta, which triggers a cellular stress response called the unfolded protein response (UPR. The UPR signaling pathway is a cellular defense system for dealing with the accumulation of misfolded proteins but switches to apoptosis when endoplasmic reticulum (ER stress is prolonged. ER stress is involved in neurodegenerative diseases including AD, but the molecular mechanisms of ER stress-mediated Abeta neurotoxicity still remain unknown. Here, we show that treatment of Abeta triggers the UPR in the SK-N-SH human neuroblastoma cells. Abeta mediated UPR pathway accompanies the activation of protective pathways such as Grp78/Bip and PERK-eIF2alpha pathway, as well as the apoptotic pathways of the UPR such as CHOP and caspase-4. Knockdown of PERK enhances Abeta neurotoxicity through reducing the activation of eIF2alpha and Grp8/Bip in neurons. Salubrinal, an activator of the eIF2alpha pathway, significantly increased the Grp78/Bip ER chaperone resulted in attenuating caspase-4 dependent apoptosis in Abeta treated neurons. These results indicate that PERK-eIF2alpha pathway is a potential target for therapeutic applications in neurodegenerative diseases including AD.

 11. Scheelite-type NaEr(MoO42

  Dan Zhao

  2010-05-01

  Full Text Available Explorations of the A1+–RE3+–Mo6+–O2− (A1+ is an alkali metal cation, RE3+ is a rare-earth metal cation quaternary systems prepared by the high-temperature solution growth method led to the title structure, sodium erbium bis(molybdate, NaEr(MoO42. It is isostructural to the scheelite structure (CaWO4 and is composed of [MoO4]2− tetrahedra with overline{4} symmetry and [(Na/ErO8]14− polyhedra. The [(Na/ErO8]14− polyhedron is a distorted tetragonal antiprism, also with overline{4} symmetry, with statistically mixed Na/Er atoms at its centre. There are two sets of Na/Er—O bond lengths [2.420 (4 and 2.435 (3 Å], but just one set of Mo—O bond lengths [1.774 (4 Å].

 12. Factors influencing ER subtype-mediated cell proliferation and apoptosis

  Evers, N.M.

  2014-01-01

    The aim of the current thesis is to elucidate the role of estrogen receptor (ER)αand ERβin cell proliferation and apoptosis induced by estrogenic compounds. Special attention is paid to the importance of the receptor preference of the estrogenic compounds, the cellular ERα/E

 13. Er:YAG crystal temperature influence on laser output characteristics

  Němec, Michal; Å ulc, Jan; Hubka, Zbyněk.; Hlinomaz, Kryštof; Jelínková, Helena

  2017-02-01

  The main goal of this work was to investigate the influence of the temperature of the Er:YAG active medium on laser properties in eye-safe spectral region for three various pump wavelengths. The tested Er:YAG sample doped by 0.5% of Er3+ ions had a cylindrical shape with 25mm in length and 5mm in diameter. The absorption spectrum of the Er:YAG active medium in the range from 1400nm up to 1700nm for temperatures 80K and 300K was measured. The crystal was placed inside the vacuum chamber of a liquid nitrogen cooled cryostat. The temperature was controlled within the 80 - 340K temperature range. Three pump sources generating at 1535, 1452, and 1467nm were applied. The first one was flash lamp pumped Er:glass laser (repetition rate 0.5 Hz, pulse duration 1 ms, pulse energy 148 mJ). The further two sources were fiber coupled laser diodes (repetition rate 10 Hz, pulse duration 10 ms, maximum pulse energies 106mJ and 195 mJ). The semi-hemispherical laser resonator consisted of a pump curved mirror and output plan coupler with a reflectivity of 90% @ 1645 nm. The laser output characteristics were investigated in dependence on temperature of active medium for three laser pumping systems. The output energy has an optimum in dependence on active medium temperature and pump wavelengths. The maximal generated laser energies were 16.2mJ (90 K), 28.7mJ (120 K), and 33.2mJ (220 K), for pump wavelengths 1452 nm, 1467 nm, and 1535 nm, respectively.

 14. Spectroscopic properties of Nd, Er codoped glasses for solar pumped fiber lasers

  Mizuno, Shintaro; Ito, Hiroshi; Hasegawa, Kazuo; Kawai, Hiroyuki; Nasu, Hiroyuki; Hughes, Mark A.; Suzuki, Takenobu; Ohishi, Yasutake

  2011-03-01

  The absorption and fluorescence characteristics of Er doped and Nd, Er codoped fluoride glasses were investigated under illumination of the simulated sunlight, laser or a monochromatic light filtered from a Xe lamp. Er was used as a sensitizing agent enhancing the energy conversion and the emission efficiency of Nd ions in fluoride glass intended for the sunlight excitation. Er doped fluoride glasses showed four emission peaks under simulated sunlight illumination at the wavelengths of 550, 848, 980, and 1530 nm attributed to the electronic transitions of Er3+ ions. The quantum efficiency of the emission from all of the bands had a peak at x = 0.5 mol. % Er and with the maximum of 73 %. The intensity of each emission band showed different ratios for various ErF3 contents. It is expected that concentration quenching of 4S3/2 state is easy to occur with high concentration of ErF3 compared to the other states. The energy transfer from Er to Nd was studied using a monochromatic light illumination which is absorbed by Er3+ ions only. Strong contribution of Er absorption to the 1.05 μm emission of Nd, Er co-doped fluoride glass was observed. Er was confirmed as a suitable sensitizer for the enhanced energy conversion and emission efficiency of Nd ions in ZBLAN glasses which are proposed for highly efficient solar pumped fiber lasers.

 15. Control of mechatronic systems using electrorheological fluids; ER ryutai wo mochiita mekatoronikusu kiki no seigyo

  Furusho, J. [The Univ. of Electric Communications, Tokyo (Japan)

  1995-09-10

  ER fluids (electrorheological fluids) are fluids whose rheological properties vary due to an electric field, and at the present, its development is being vigorously carried forward with the objective of its application to various mechanical systems. The ER fluids which are the objects for its development are two kinds, namely ER suspensions and homogeneous fluids using liquid crystals. Concerning the ER suspensions, its study started from the latter half of 1940`s, but the history of studying the homogeneous ER fluids is short. In this article, comparison is made between the ER suspensions and the homogeneous ER fluids. Regarding the comparison in their application fields, several differences are enumerated including that the response time of the ER suspensions to the change of the electric field is considerably faster than the homogeneous fluids using liquid crystals. As examples of the application of the ER suspensions, ER valves, application to automobiles, ER dampers, vibration control of structures, and ER clutches are shown and likewise, as examples of the application of the homogeneous ER fluids, robot arm control, dampers, etc.. Also its application to robotics is described. 51 refs., 8 figs., 1 tab.

 16. Mid-infrared spectroscopy of the Er-related donor state in Si/Si : Er3+ nanolayers

  Izeddin, I.; Klik, M. A. J.; Vinh, N. Q.; Bresler, M. S.; T. Gregorkiewicz,

  2008-01-01

  We present experimental evidence on the donor level related to optical properties of the Er3+ ion in crystalline silicon. Using two-color spectroscopy with a free-electron laser we provide a direct link between the identified level in the bandgap and the optical properties of EP,. The investigation

 17. Bap31 is an itinerant protein that moves between the peripheral endoplasmic reticulum (ER) and a juxtanuclear compartment related to ER-associated Degradation.

  Wakana, Yuichi; Takai, Sawako; Nakajima, Ken-Ichi; Tani, Katsuko; Yamamoto, Akitsugu; Watson, Peter; Stephens, David J; Hauri, Hans-Peter; Tagaya, Mitsuo

  2008-05-01

  Certain endoplasmic reticulum (ER)-associated degradation (ERAD) substrates with transmembrane domains are segregated from other ER proteins and sorted into a juxtanuclear subcompartment, known as the ER quality control compartment. Bap31 is an ER protein with three transmembrane domains, and it is assumed to be a cargo receptor for ER export of some transmembrane proteins, especially those prone to ERAD. Here, we show that Bap31 is a component of the ER quality control compartment and that it moves between the peripheral ER and a juxtanuclear ER or ER-related compartment distinct from the conventional ER-Golgi intermediate compartment. The third and second transmembrane domains of Bap31 are principally responsible for the movement to and recycling from the juxtanuclear region, respectively. This cycling was blocked by depolymerization of microtubules and disruption of dynein-dynactin function. Overexpression of Sar1p and Arf1 mutants affected Bap31 cycling, suggesting that this cycling pathway is related to the conventional vesicular transport pathways.

 18. Soluble tyrosinase is an endoplasmic reticulum (ER)-associated degradation substrate retained in the ER by calreticulin and BiP/GRP78 and not calnexin.

  Popescu, Costin I; Paduraru, Crina; Dwek, Raymond A; Petrescu, Stefana M

  2005-04-01

  Tyrosinase is a type I membrane protein regulating the pigmentation process in humans. Mutations of the human tyrosinase gene cause the tyrosinase negative type I oculocutaneous albinism (OCAI). Some OCAI mutations were shown to delete the transmembrane domain or to affect its hydrophobic properties, resulting in soluble tyrosinase mutants that are retained in the endoplasmic reticulum (ER). To understand the specific mechanisms involved in the ER retention of soluble tyrosinase, we have constructed a tyrosinase mutant truncated at its C-terminal end and investigated its maturation process. The mutant is retained in the ER, and it is degraded through the proteasomal pathway. We determined that the mannose trimming is required for an efficient degradation process. Moreover, this soluble ER-associated degradation substrate is stopped at the ER quality control checkpoint with no requirements for an ER-Golgi recycling pathway. Co-immmunoprecipitation experiments showed that soluble tyrosinase interacts with calreticulin and BiP/GRP78 (and not calnexin) during its ER transit. Expression of soluble tyrosinase in calreticulin-deficient cells resulted in the export of soluble tyrosinase of the ER, indicating the calreticulin role in ER retention. Taken together, these data show that OCAI soluble tyrosinase is an ER-associated degradation substrate that, unlike other albino tyrosinases, associates with calreticulin and BiP/GRP78. The lack of specificity for calnexin interaction reveals a novel role for calreticulin in OCAI albinism.

 19. ER stress-induced protein, VIGG, disturbs plant cation homeostasis, which is correlated with growth retardation and robustness to ER stress

  Katoh, Hironori; Fujita, Keiko; Takuhara, Yuki [Laboratory of Fruit Genetic Engineering, The Institute of Enology and Viticulture, University of Yamanashi, Kofu, Yamanashi 400-0005 (Japan); Ogawa, Atsushi [Department of Biological Production, Akita Prefectural University, Shimosinjyou-nakano 241-438, Akita 010-0195 (Japan); Suzuki, Shunji, E-mail: suzukis@yamanashi.ac.jp [Laboratory of Fruit Genetic Engineering, The Institute of Enology and Viticulture, University of Yamanashi, Kofu, Yamanashi 400-0005 (Japan)

  2011-02-18

  Highlights: {yields} VIGG is an ER stress-induced protein in plant. {yields} We examine the characteristics of VIGG-overexpressing Arabidopsis plants. {yields} VIGG-overexpressing plants reveal growth retardation and robustness to ER stress. {yields} VIGG disturbs cation homeostasis in plant. -- Abstract: VIGG is a putative endoplasmic reticulum (ER) resident protein induced by virus infection and ER stress, and is correlated with fruit quality in grapevine. The present study was undertaken to determine the biological function of VIGG in grapevine. Experiments using fluorescent protein-VIGG fusion protein demonstrated that VIGG is localized in ER and the ER targeting sequence is in the N-terminus. The overexpression of VIGG in Arabidopsis plant led to growth retardation. The rosette leaves of VIGG-overexpressing plants were smaller than those of the control plants and rolled at 42 days after seeding. VIGG-overexpressing plants revealed robustness to ER stress as well as the low expression of ER stress marker proteins, such as the luminal binding proteins. These characteristics of VIGG-overexpressing plants were supported by a microarray experiment that demonstrated the disruption of genes related to ER stress response and flowering, as well as cation mobility, in the plants. Finally, cation homeostasis in the plants was disturbed by the overexpression of VIGG. Taken together, these results suggest that VIGG may disturb cation homeostasis in plant, which is correlated with the robustness to ER stress and growth retardation.

 20. Effect of trace rare earth element Er on high pure Al

  杨军军; 聂祚仁; 金头男; 徐国富; 付静波; 阮海琼; 左铁镛

  2003-01-01

  The influence of trace Er addition on high pure aluminum was studied by mechanical properties measurement,hardness measurement, optical microscope,transmission electron microscope and energy spectrum analysis. The results show that minor Er in the studied alloy exists in the form of Al3Er,only a few of Er in α-Al based solid solution .Primary Al3Er particles formed during solidification were often found at the center of aluminum grains and acted as heterogeneous nucleus, also increased the rate of nucleation, therefore the grain are remarkably refined. Trace Er addition to high pure aluminum is able to increase the mechanical properties of high pure Al, which is caused by fine grain strengthening, substructure strengthening and precipitation strengthening. The recrystallization temperature of Er-doped aluminum increases above 50 ℃, which is caused by the pinning effect of highly dispersed fine Al3Er precipitates on dislocations and sub-grain boundaries.

 1. Polybasic trafficking signal mediates golgi export, ER retention or ER export and retrieval based on membrane-proximity.

  Hirendrasinh B Parmar

  Full Text Available Trafficking of integral membrane proteins between the ER and Golgi complex, and protein sorting and trafficking between the TGN and endosomal/lysosomal compartments or plasma membranes, are dependent on cis-acting, linear amino acid sorting signals. Numerous sorting signals of this type have been identified in the cytoplasmic domains of membrane proteins, several of which rely on basic residues. A novel Golgi export signal that relies on a membrane-proximal polybasic motif (PBM was recently identified in the reptilian reovirus p14 protein, a representative of an unusual group of bitopic fusion-associated small transmembrane (FAST proteins encoded by fusogenic orthoreoviruses and responsible for cell-cell fusion and syncytium formation. Using immunofluorescence microscopy, cell surface immunofluorescence, and endoglycosidase H assays, we now show the p14 PBM can mediate several distinct trafficking functions depending on its proximity to the transmembrane domain (TMD. When present within 4-residues of the TMD it serves as a Golgi export signal, but when located at the C-terminus of the 68-residue p14 cytoplasmic endodomain it functions as an ER retention signal. The PBM has no effect on protein trafficking when located at an internal position in the cytoplasmic domain. When present in both membrane-proximal and -distal locations, the PBMs promote export to, and efficient retrieval from, the Golgi complex. Interestingly, the conflicting trafficking signals provided by two PBMs induces extensive ER tubulation and segregation of ER components. These studies highlight how a single trafficking signal in a simple transmembrane protein can have remarkably diverse, position-dependent effects on protein trafficking and ER morphogenesis.

 2. Excitation and De-Excitation Mechanisms of ER - Gallium Arsenide and Aluminum Gallium Arsenide

  Elsaesser, David William

  Electrical and optical characterization have been performed on GaAs and Al_{rm x}Ga_{rm 1-x} As samples doped with Er either by ion implantation and during Molecular Beam Epitaxial (MBE) growth. The electrical techniques of Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) and Temperature-Dependent Hall Effect (TDH) indicated that Er primarily formed two electrically active centers in both materials. The first center gave rise to a hole trap at E_{rm v} + 35 meV, which was thought to be due to Er substituting for a Ga atom (Er_{rm Ga}) and giving rise to an isoelectronic impurity potential. The second center also gave rise to a hole trap at approximately E_{rm v} + 360 meV, and was attributed to an Er atom occupying an interstitial position (Er_{rm i}). Annealing studies performed on Er-implanted GaAs indicated that the Er_{rm Ga} center preferentially formed at higher annealing temperatures (> 850^circC), with the Er_{rm i} reaching a maximum concentration at an annealing temperature of around 750^circC. Additionally, optical characterization performed by Photoluminescence (PL) measurements showed that the Er_{ rm i} center gave much stronger Er-related emissions due to the transition ^4I _{13/2} to ^4 I_{15/2} in the unfilled Er^{3+}-4f shell than was observed for 4f-emissions associated with the Er_{rm Ga} center. Mechanisms for the excitation and de-excitation of the Er-4f shell in GaAs, consistent with all experimental observations, were proposed. DLTS measurements also detected the presence of a large concentration of Ga-antisite (Ga_ {rm As}) defects as well as As-interstitial (As_{rm i}) defects. Based upon reports of Er^{3+} -4f emissions from four distinct Er-centers, two other likely Er-centers were proposed, Er_{rm Ga}-Ga_{rm As} and Er_{rm Ga} -As_{rm i}. Finally, electrical and optical characterization of Er-doped MBE -grown Al_{0.5}Ga _{rm 0.5}As indicated that the solubility limit of Er in this material was possibly as high as 2 times 10^ {19} cm^{-3}, as

 3. Det er så yndigt at følges ad

  Offentlige Private Partnerskaber (OPP) i bygge- og anlægsprojekter, er i de senere år kommet på dagsorden herhjemme. Efterhånden som forarbejde, lovgivning, betænkninger osv. er på plads og de første pionerprojekter er der nu også ved at være konkrete erfaringer. Bogen, som er redigeret af Per Ni...

 4. Development of ER fluid-based actuators for rotorcraft flexbeam applications

  Kamath, Gopalakrishna M.; Wereley, Norman M.

  1995-05-01

  A numerical study of electrorheological (ER) dampers is presented. Two models, the Newtonian and the Bingham plastic models are used to characterize the ER fluid behavior. Damping performance of two damper configurations, the Moving Electrode and the Fixed Electrode configurations, is studied. The effects of electrode gap sizes, the field strength and the ER fluid model used are quantified. The study provides a basis for design of ER-fluid based dampers.

 5. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 6. Når mindset er nøglen til succes

  Nielsen, Jeppe Agger; Karlsmose, Jens; Kortnum, Allan

  2016-01-01

  Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset-tanketank......-tanketanken, og hvordan virksomheder som Microsoft er i gang med at transformere organisationskulturen i retning af et udviklende mindset....

 7. Er1.33Pt3Ga8: A modulated variant of the Er4Pt9Al24-structure type

  Oswald, Iain W. H.; Gourdon, Olivier; Bekins, Amy; Evans, Jess; Treadwell, LaRico J.; Chan, Julia Y.; Macaluso, Robin T.

  2016-10-01

  Single crystals of Er1.33Pt3Ga8 were synthesized in a molten Ga flux. Er1.33Pt3Ga8 can be considered to be a modulated variant of the Er4Pt9Al24-structure type, where the partial occupancies are ordered. Indeed, the presence of weak satellite reflections indicates a complex organization and distribution of the Er and Ga atoms within the [ErGa] slabs. The structure has been solved based on single crystal X-ray diffraction data in the monoclinic superspace group X2/m(0β0)00 with a commensurate modulated vector q=1/3b*. Precession images also indicate diffusion in the perpendicular direction indicating a partial disorder of this arrangement from layer to layer. In addition, Er1.33Pt3Ga8 shows antiferromagnetic ordering at TN~5 K.

 8. Overvågning af orkidéer 1999. Danmark

  Wind, P.

  -gøgeurt er blandt de mere almindelige og vidtudbredte orkidéarter. Den er samtidig bedst repræsenteret i projektets database, hvorfor den er blevet brugt som eksempel med hensyn til beregning af et artsindeks. Beregningen har vist at data ikke egner sig til indeksering idet metoderne til optælling af...

 9. Er agroforestry en mulig udviklingsvej i økologisk svine- og fjerkræproduktion?

  Kongsted, Anne Grete; Hermansen, John E.

  2015-01-01

  Hvad er agroforestry? Og hvad er idéen bag? - Hvilke fordele/synergieffekter ser I? (diskussion) - Eksempler på agroforestry i Europa - Hvilke udfordringer i den økologiske svine- og fjerkræproduktion kan agroforestry være med til at imødegå? - Er agroforestry en mulig udviklingsvej i DK? Barrierer og udviklingsbehov (diskussion)

 10. Derfor er zoner en god idé for naturen og pengepungen

  Hansen, Anne Merrild; Dahl, Hjalmar

  2014-01-01

  I rapporten ”Til Gavn for Grønland” var en zoneinddeling af landet et tema. I den offentlige debat er zoneringstanken blevet opfattet, som en (urealistisk) friholdelse af arealer for industri-aktivitet. Men ideen bag zonerne er også til fordel for erhvervslivet og økonomien. Det er en prioritering...

 11. Hvad er smag, og hvordan underviser man i og med smag? Udkast til en smagsdidaktik

  Qvortrup, Lars; Wistoft, Karen

  2016-01-01

  Hvad er smag, og hvordan underviser man i smag som undervisningens genstand eller med smag som et virkemiddel i undervisningen? Det er denne artikels to hovedspørgsmål. Formålet er at præsentere det, der kaldes en smagsdidaktisk refleksionsteori, dvs. en teori der reflekterer over, hvordan man un...

 12. When to Go to the ER if Your Child Has Asthma

  ... TV, Video Games, and the Internet When to Go to the ER if Your Child Has Asthma KidsHealth > For Parents > When to Go to the ER if Your Child Has Asthma ... of these symptoms happen, see your doctor immediately, go to the ER, or call an ambulance: Your ...

 13. Yb~(3+)/Er~(3+)-Codoped Tungsten-Tellurite Glasses for Broadband Optical Amplifier

  2003-01-01

  Emission spectra and fluorescence lifetime of Er3+ in Yb3+/Er3+-codoped tungsten-tellurite glasses were measured. Effects of Yb3+concentration on 1.5μm emission intensity and bandwidth of Er3+ were investigated and a FWHM of 81 nm was demonstrated.

 14. Electro-optic coefficients r13 and r33 of singly Er3+-doped and In3+/Er3+-codoped LiNbO3 crystals

  Du, Wan-Ying; Zhang, Pei; Zhang, Zi-Bo; Ren, Shuai; Wong, Wing-Han; Yu, Dao-Yin; Pun, Edwin Yue-Bun; Zhang, De-Long

  2017-01-01

  A series of singly Er3+-doped and doubly In3+/Er3+-doped congruent LiNbO3 crystals were grown by Czochralski method. The Er3+-only doped crystals were grown from the growth melts doped with different concentrations of Er2O3 up to 1 mol%, and the In3+/Er3+-codoped crystals from the melts doped with fixed 0.5 mol% Er2O3 while varied In2O3 contents of 0.0, 0.5, 1.0 and 1.5 mol%. The electro-optic coefficients γ13 and γ33 of these doped crystals were measured by Mach-Zehnder interferometry. Both clamped and unclamped coefficients were measured. The results show that both γ13 and γ33 reveal small Er3+ and In3+ doping effects. In the Er3+-only doping case, γ13 almost does not change within the experimental error of 3%, γ33 reveals a degradation tendency with a rise in Er3+ doping level, but the degradation is no more than 5% in the considered Er3+ concentration range 0-3.0 mol% (in crystal). In the In3+/Er3+-codoping case, both γ13 and γ33 can be regarded as unchanged in the studied In3+ concentration range of 0-2.6 mol% (in crystal) within the error. The small Er3+ or In3+ doping effect is desired in light of electro-optic application of these crystals. It is qualitatively explained on the basis of EO coefficient model and doping effect on defect structure of LiNbO3.

 15. Association of FGFR1 with ERαmaintains ligand-independent ER transcription and mediates resistance to estrogen deprivation in ER+ breast cancer.

  Formisano, Luigi; Stauffer, Kimberly Mae; Young, Christian D; Bhola, Neil E; Guerrero-Zotano, Angel L; Jansen, Valerie M; Estrada, Monica M; Hutchinson, Katherine E; Giltnane, Jennifer M; Schwarz, Luis J; Lu, Yao; Balko, Justin M; Deas, Olivier; Cairo, Stefano; Judde, Jean-Gabriel; Mayer, Ingrid A; Sanders, Melinda; Dugger, Teresa C; Bianco, Roberto; Stricker, Thomas; Arteaga, Carlos L

  2017-07-27

  FGFR1 amplification occurs in ~15% of ER+ human breast cancers. We investigated mechanisms by which FGFR1 amplification confers antiestrogen resistance to ER+ breast cancer.Experimental Design: ER+ tumors from patients treated with letrozole before surgery were subjected to Ki67 immunohistochemistry, FGFR1 FISH, and RNA-sequencing. ER+/FGFR1 amplified breast cancer cells and patient-derived xenografts (PDXs) were treated with FGFR1 siRNA or the FGFR tyrosine kinase inhibitor lucitanib. Endpoints were cell/xenograft growth, FGFR1/ERα association by co-immunoprecipitation and proximity ligation, ER genomic activity by ChIP-sequencing, and gene expression by RT-PCR.Results: ER+/FGFR1 amplified tumors in patients treated with letrozole maintained cell proliferation (Ki67). Estrogen deprivation increased total and nuclear FGFR1 and FGF ligands expression in ER+/FGFR1-amplified primary tumors and breast cancer cells. In estrogen-free conditions, FGFR1 associated with ERα in tumor cell nuclei and regulated the transcription of ER-dependent genes. This association was inhibited by a kinase-dead FGFR1 mutant and by treatment with lucitanib. ChIP-seq analysis of estrogen-deprived ER+/FGFR1 amplified cells showed binding of FGFR1 and ERα to DNA. Treatment with fulvestrant and/or lucitanib reduced FGFR1 and ERα binding to DNA. RNA-seq data from FGFR1-amplified patients' tumors treated with letrozole showed enrichment of estrogen response and E2F target genes. Finally, growth of ER+/FGFR1-amplified cells and PDXs was more potently inhibited by fulvestrant and lucitanib combined than each drug alone.Conclusions: These data suggest the ERα pathway remains active in estrogen-deprived ER+/FGFR1-amplified breast cancers. Therefore, these tumors are endocrine resistant and should be candidates for treatment with combinations of ER and FGFR antagonists. Copyright ©2017, American Association for Cancer Research.

 16. Utilization of trauma guidelines by ER nurses in Thailand

  Krongdai Unhasuta RN

  2012-01-01

  Objective: To improving trauma nursing practice in Thailand and other countries. Methods:As part of a larger study of 164 ER nurses, 83 nurses provided narrative responses to questions of CNPG utilization and barriers to implementation. Using a qualitative descriptive design and analysis, three major themes were identified: Guidelines reflect good practice; Nurses do not always follow guidelines; and System problems limit use. Results: The results suggest optimized guideline adherence would require using judgment in following CNPG; ensuring organized teamwork is essential; and providing maximum resources would promote optimal care.Conclusion: Clinical nursing practice guidelines (CNPG) have been developed in Thailand for resuscitation care of emergency room (ER) trauma patients. However, many nurses do not use guidelines effectively.

 17. Kemi er hele fundamentet for vores livsførelse

  Kepp, Kasper Planeta

  2011-01-01

  Talemåden “der er god kemi imellem dem” tager de fleste næppe bogstaveligt. Men som kemiker gør man, for al kommunikation mellem os mennesker styres ikke kun af lys- og lydimpulser, men også af hele den kemiske efterbehandling, der påvirker alle vores sanser.......Talemåden “der er god kemi imellem dem” tager de fleste næppe bogstaveligt. Men som kemiker gør man, for al kommunikation mellem os mennesker styres ikke kun af lys- og lydimpulser, men også af hele den kemiske efterbehandling, der påvirker alle vores sanser....

 18. Magnetocaloric effect in ErCo2 compound

  Zou Jun-Ding; Shen Bao-Gen; Sun Ji-Rong

  2007-01-01

  The ErCo2 compound is prepared by arc-melting and its entropy changes are calculated using Maxwell relation.Its entropy change reaches 38 J/(kg·K) and its refrigerant capacity achieves 291 J/kg at 0-5 T. The mean field approximation is used to calculate the magnetic entropy of ErCo2 compound. Results estimated by using the Maxwell relation deviate from mean field approximation calculations in ferrimagnetic state; however, the data obtained by the two ways are consistent in the vicinity of phase transition or at higher temperatures. This indicates that entropy changes are mainly derived from magnetic degree of freedom, and the lattice has almost no contribution to the entropy change in the vicinity of phase transition but its influence is obvious in the ferrimagnetic state below TC.

 19. Aleppo er symbolet på Vestens afmagt

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2016-01-01

  Kærer man sig om menneskerettigheder, og føler man sig som verdensborger, bør man begræde erosionen af USA’s status og slagkraft i verdenssamfundet. For selv om amerikanerne ofte fører benhård realpolitik, er USA den eneste magtfulde sponsor af den kosmopolitiske tankegang......Kærer man sig om menneskerettigheder, og føler man sig som verdensborger, bør man begræde erosionen af USA’s status og slagkraft i verdenssamfundet. For selv om amerikanerne ofte fører benhård realpolitik, er USA den eneste magtfulde sponsor af den kosmopolitiske tankegang...

 20. Fredom and Responsibility in the Myth of Er

  Marina Berzons McCoy

  2012-08-01

  Full Text Available Plato uses the myth of Er in the Republic in order to carve out space for political freedom and responsibility for human freedom in the ordinary polis. While much of the Republic concentrates on the development of an ideal city in speech, that city is fundamentally a mythos presented in order for Socrates and his friends to learn something about political and individual virtue. The city in which Socrates and his friends exist is an imperfect city and myth of Er is intended for those audience members. Its emphasis on the necessity for personal responsibility in the midst of freedom can be understood as a political claim about the place of individual choice in a world that is constrained by both political and cosmic "necessity".

 1. Shaping the sperm head: an ER enzyme leaves its mark

  Roy, Angshumoy; Lin, Yi-Nan; Matzuk, Martin M.

  2006-01-01

  Lipid storage diseases are debilitating inherited metabolic disorders that stem from the absence of specific lysosomal enzymes that degrade selected lipids. Most characteristically, these disorders affect the nervous and the reticulo-endothelial systems, with massive organomegaly resulting from the presence of engorged, lipid-laden macrophages. In this issue of the JCI, Yildiz et al. describe the role of the ER-resident enzyme β-glucosidase 2 (GBA2) in mice (see the related article beginning on page 2985). Surprisingly, GBA2 deficiency leaves bile acid and cholesterol metabolism intact, instead causing lipid accumulation in the ER of testicular Sertoli cells, round-headed sperm (globozoospermia), and impaired male fertility. PMID:17080191

 2. Ice sheet topography from retracked ERS-1 altimetry

  Zwally, H. Jay; Brenner, Anita C.; Dimarzio, John; Seiss, Timothy

  1994-01-01

  An objective of the ERS-1 radar altimeter is to measure the surface topography of the polar ice sheets to a precision on the order of a meter. ERS-1 Waveform Altimeter Product (WAP) data was corrected for several processing errors. A range correction from the WAP waveforms, using the multiparameter retracking algorithm to account for range tracking limitations inherent to radar altimetry, was derived. From crossover analysis, the resulting precision is shown to be about 2.1 m in ocean mode and 2.2 m in ice mode. A topography map, produced with 23 days of corrected data, shows details of the western part of west Antarctic ice sheet and part of the Ross ice shelf including ice divides, ice stream boundaries, and ice shelf grounding lines.

 3. P3ERS: Privacy-Preserving PEer Review System

  Esma Aimeur

  2012-12-01

  Full Text Available Even though they integrate some blind submission functionalities, current conference review systems, such as EasyChair and EDAS, do not fully protect the privacy of authors and reviewers, in particular from the eyes of the program chair. As a consequence, their use may cause a lack of objectivity in the decision process. In~this paper, we address this issue by proposing P3ERS (for Privacy-Preserving PEer Review System, a distributed conference review system based on group signatures, which aims at preserving the privacy of all participants involved in the peer review process. For~this purpose, we have improved on a generic group signature scheme with revocation features and implemented it in order to ensure the anonymity of the submission and the reviewing phases. We argue that P3ERS could contribute to increase objectivity during the conference review process while maintaining privacy of the various participants.

 4. Sodahvede og glycerol til malkekøer

  Hvelplund, Torben; Weisbjerg, Martin Riis

  2011-01-01

  Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold.......Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold....

 5. Hollow polycarbonate fiber for Er:YAG laser light delivery.

  Nakazawa, Masayuki; Shi, Yi-Wei; Matsuura, Yuji; Iwai, Katsumasa; Miyagi, Mitsunobu

  2006-05-15

  We developed hollow fibers with polycarbonate (PC) capillaries for use as a supporting tube. The PC capillaries were prepared by using a glass-drawing technique. Hollow PC fibers are safer and more flexible than hollow glass fibers because no fragments are released when the fibers are broken in various applications. Inner coating layers of silver and cyclic olefin polymer (COP) enhanced the reflection rate at the Er:YAG laser light wavelength. Using these fibers, we attained low loss for Er:YAG laser light transmission. By adjusting the drawing temperature in the fabrication of the PC capillaries, we created a smooth inner surface and uniform PC capillaries. We also demonstrated low-loss properties for visible pilot beams.

 6. Crystal Field Parameters and Phase Transitions in ErSb

  Shapiro, S. M.; Bak, P.

  1975-01-01

  The crystal field levels of the Er ion in a single crystal of ErSb have been measured by inelastic neutron scattering. The crystal field parameters obtained by a least squares fit to the spectra at several temperatures are: B4 = (0·473 ± 0·005) × 10−2°K and B6 = (0·59 ± 0·06) × 10−5°K, which differ...... considerably from the values o by interpolation from measurements on other compounds. In addition the temperature dependence of the magnetic scattering in the vicinity of the Néel temperature (TN = 3·55°K) clearly demonstrates that the transition is second order in contrast to the first order behavior...

 7. Effects of Er:YAG laser irradiation on human cartilage

  Glinkowski, Wojciech; Brzozowska, Malgorzata; Ciszek, Bogdan; Rowinski, Jan; Strek, Wieslaw

  1996-03-01

  Irradiation of the hyaline or fibrous cartilage excised from the body of a human cadaver with Er:YAG laser beam, single pulse with a dose of 1 J, produces a crater with a depth of approximately 500 micrometers and a diameter varying from 5 to 300 micrometers. Histological examination has revealed that the laser-made craters were surrounded by a thin rim (2-10 micrometer) of charred and coagulated tissue. No damage was observed in the cartilage surrounding the rim. The presence of sharp demarcation between the tissue areas ablated by laser energy and the undamaged areas argues for the potential usefulness of the Er:YAG laser in surgery of cartilages.

 8. Ca2+ dialogue between acidic vesicles and ER.

  Morgan, Anthony J

  2016-04-15

  Extracellular stimuli evoke the synthesis of intracellular second messengers, several of which couple to the release of Ca(2+)from Ca(2+)-storing organelles via activation of cognate organellar Ca(2+)-channel complexes. The archetype is the inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and IP3receptor (IP3R) on the endoplasmic reticulum (ER). A less understood, parallel Ca(2+)signalling cascade is that involving the messenger nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) that couples to Ca(2+)release from acidic Ca(2+)stores [e.g. endo-lysosomes, secretory vesicles, lysosome-related organelles (LROs)]. NAADP-induced Ca(2+)release absolutely requires organellar TPCs (two-pore channels). This review discusses how ER and acidic Ca(2+)stores physically and functionally interact to generate and shape global and local Ca(2+)signals, with particular emphasis on the two-way dialogue between these two organelles.

 9. Position control system using ER clutch and piezoactuator

  Choi, Seung-Bok; Han, Sang-Soo

  2003-08-01

  This paper presents ultra precision positioning system consisting of electrorheological(ER) clutch and piezoelectric actuators using dual servo control mechanism. ER clutch and ball screw are adopted for a coarse positioning stage, and magnification device driven by multi-stack piezoelectric actuator is manufactured for a fine positioning stage. After deriving the dynamic modeling for coarse motion stage, a sliding mode controller is designed to achieve robust control performance. In addition, conventional PID controller incorporated with the hysteresis nonlinearity of the piezoelectric actuator is designed to construct a feed-back with feed-forward control scheme for precise and fast positioning of the fine motion stage. Step regulating control performance of the proposed dual servo system is evaluated via experimental works to verify the effectiveness of the proposed position control system.

 10. Gain Characteristics of Er3+-Doped Phosphate Glass Fibres

  XU Shan-Hui; YANG Zhong-Min; ZHANG Qin-Yuan; DENG Zai-De; JIANG Zhong-Hong

  2006-01-01

  @@ An erbium-doped phosphate glass fibre has been drawn by the rod-in-tube technique in our laboratory. The gain for the Er3+-doped phosphate glass fibre with different pump powers and with different input signal wavelengths is investigated. The 2.2-cm-long fibre, pumped by a single-mode 980-nm fibre-pigtailed laser diode, can provide a net gain per unit length greater than 1.8dB/cm. The pump threshold is about 50mW at the wavelength of 1534nm, and below 70mW at 1550nm. The gain linewidth of the Er3+-doped phosphate glass fibre is greater than 34 nm and can cover the C band in optical communication networks.

 11. Hvad er almen medicin - fagets identitet til debat

  Gannik, Dorte Effersøe

  1996-01-01

  har medført en forringelse af det, som ofte fremhæves som kernen i almen medicinen og som grundlæggende for fagets virke, nemlig det personlige, primære og kontinuerte forhold mellem læge og patient. Almen praksis er måske på vej til at sætte sig mellem flere stole.For den enkelte læge kan det betyde......, om at skulle kunne det hele, sætter almen medicinen i et dilemma. I forhold til dette dilemma diskuteres to mulige løsningsmodeller, 1) den patientcentrerede klinik og 2) begrænsning af det medicinske handlingsfelt.Det er sandsynligt, at den organisatoriske udvikling i almen praksis gennem en årrække...

 12. Børneperspektiver er komplicerede størrelser

  Warming, Hanne

  2014-01-01

  Pædagogisk arbejde med børneperspektiv er en grundlæggende etisk fordring og en ressource i kvalificering af det pædagogiske arbejde. Artiklen sætter fokus på, hvordan dette gælder både i forhold til hverdagens interaktioner, regler og rutiner, og i de større beslutninger vedrørende børnenes liv...

 13. Rwanda. Dansk støtte er en god investering

  Larsen, Josefine Kühnel

  2012-01-01

  militære styrke og erfaring med forsoning, konfliktløsning og genopbygning efter krigen og folkemordet i 1994. Aktuelt bidrager Rwanda med 4,577 soldater til fredsbevarende missioner i FN-regi, hvilket betyder, at Rwanda er det land i verden, der leverer det sjette største militære styrkebidrag til FN....... Danmark ligger nummer 84 på denne liste med et bidrag på 34 soldater....

 14. Fluorescence of Er3+:AlN Polycrystalline Ceramic

  2012-01-01

  filtration , washed with three successive portions of clean methanol, and air dried in a covered glass evaporation dish. [NH4][ErF4] was included to act as...rotation of the slurry during evaporation provided for a homogeneous powder cake . The dry powders were passed through a 60 mesh stainless steel...conventional uniaxial graphite dies and resistively heated graphite heating elements. Approximately 20 g of the formulated powder was loaded directly into a

 15. Hvad de kendte gør, er altid...

  Kragh-Müller, Grethe

  2008-01-01

  Børneopdragelse. Talkshows og "hjemme-hos programmer" med de kendte, der viser vej i deres hverdag, er tilsyneladende godt tv. Med de råd og de erfaringer, de kendte kommer med, har ikke værdi, blot fordi de kommer fra en skuespiller eller en rockmusiker. Debat om børneopdragelse kan ikke overstå...... i prime time. Udgivelsesdato: 25-04-08...

 16. Transitions of protein traffic from cardiac ER to junctional SR

  Sleiman, Naama H.; McFarland, Timothy P.; Jones, Larry R.; Cala, Steven E.

  2015-01-01

  The junctional sarcoplasmic reticulum (jSR) is an important and unique ER subdomain in the adult myocyte that concentrates resident proteins to regulate Ca2+ release. To investigate cellular mechanisms for sorting and trafficking proteins to jSR, we overexpressed canine forms of junctin (JCT) or triadin (TRD) in adult rat cardiomyocytes. Protein accumulation over time was visualized by confocal fluorescence microscopy using species-specific antibodies. Newly synthesized JCTdog and TRDdog appe...

 17. EPR = ER, scattering amplitude and entanglement entropy change

  Seki, Shigenori, E-mail: sigenori@hanyang.ac.kr [Research Institute for Natural Science, Hanyang University, Seoul 133-791 (Korea, Republic of); Sin, Sang-Jin, E-mail: sjsin@hanyang.ac.kr [Department of Physics, Hanyang University, Seoul 133-791 (Korea, Republic of)

  2014-07-30

  We study the causal structure of the minimal surface of the four-gluon scattering, and find a world-sheet wormhole parametrized by Mandelstam variables, thereby demonstrate the EPR = ER relation for gluon scattering. We also propose that scattering amplitude is the change of the entanglement entropy by generalizing the holographic entanglement entropy of Ryu–Takayanagi to the case where two regions are divided in space–time.

 18. A unidirectional Er3+-doped fiber ring laser without isolator

  Shi, Yuan; Sejka, Milan; Poulsen, Ove

  1995-01-01

  An Er3+-doped fiber ring laser with unidirectional operation without optical isolator has been investigated for different cavity conditions. The fiber ring laser cavity is built in such a way that the optical fields propagating in the two directions suffer different losses. As a consequence, the ......, the laser oscillation appears in a quasi-unidirectional form. By incorporating a fiber pigtailed bandpass filter to enhance mode competition, a purely unidirectional tunable fiber ring laser is obtained with high efficiency and broad tunability...

 19. Final Report DE-FG02-07ER64416

  Seymour, Joseph D.

  2014-02-01

  The document provides the Final Report for DE-FG02-07ER64416 on the use of magnetic resonance (MR) methods to quantify transport in porous media impacted by biological and chemical processes. Products resulting from the research in the form of peer reviewed publications and conference presentations are presented. The research correlated numerical simulations and MR measurements to test simulation methodology. Biofilm and uranium detection by MR was demonstrated.

 20. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 1. Copenhagen vs Everett, teleportation, and ER=EPR

  Susskind, Leonard [Stanford Institute for Theoretical Physics and Department of Physics, Stanford University, Stanford, CA (United States)

  2016-06-15

  Quantum gravity may have as much to tell us about the foundations and interpretation of quantum mechanics as it does about gravity. The Copenhagen interpretation of quantum mechanics and Everett's Relative State Formulation are complementary descriptions which in a sense are dual to one another. My purpose here is to discuss this duality in the light of the of ER=EPR conjecture. (copyright 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 2. Effect of Er,Cr:YSGG and Er:YAG laser irradiation on the adhesion of blood components on the root surface and on root morphology

  2012-01-01

  The aim of this study was to conduct an in vitro evaluation, by scanning electron microscopy (SEM), of the adhesion of blood components on root surfaces irradiated with Er,Cr:YSGG (2.78 mu m) or Er:YAG (2.94 mu m) laser, and of the irradiation effects on root surface morphology. Sixty samples of human teeth were previously scaled with manual instruments and divided into three groups of 20 samples each: G1 (control group) - no treatment; G2 - Er,Cr:YSGG laser irradiation; G3 - Er:YAG laser irr...

 3. Ortogonalt er ikke altid optimalt - topologioptimering i arkitektonisk design

  Dombernowsky, Per; Søndergaard, Asbjørn

  2010-01-01

  Topologioptimering er en avanceret digital procedure, som primært anvendes i fly- og bilindustrien til at optimere komponenter. Men teknologien har også et stort potentiale inden for arkitekturen. På Arkitektskolen Aarhus har Per Dombernowsky og Asbjørn Søndergaard opnået reduktioner af materiale......Topologioptimering er en avanceret digital procedure, som primært anvendes i fly- og bilindustrien til at optimere komponenter. Men teknologien har også et stort potentiale inden for arkitekturen. På Arkitektskolen Aarhus har Per Dombernowsky og Asbjørn Søndergaard opnået reduktioner af...... materialeforbruget på mellem 60 og 70 pct. i forhold til konventionelle massive betonelementer. Når kraftlinierne får lov at spille førsteviolinen er ortogonalt ikke altid optimalt. Det åbner for en helt ny måde at tænke bygningsstrukturer på, som sammenhængende 'flux structures'. Samtidig får computeren med...... topologioptimeringens svært forudsigelige resultater en mere aktiv rolle som med- og modspiller for arkitekten. Udgivelsesdato: marts 2010...

 4. Completion Report for Well Cluster ER-6-1

  Bechtel Nevada

  2004-10-01

  Well Cluster ER-6-1 was constructed for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Nevada Environmental Restoration Division at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. This work was initiated as part of the Groundwater Characterization Project, now known as the Underground Test Area Project. The well cluster is located in southeastern Yucca Flat. Detailed lithologic descriptions with stratigraphic assignments for Well Cluster ER-6-1 are included in this report. These are based on composite drill cuttings collected every 3 meters and conventional core samples taken below 639 meters, supplemented by geophysical log data. Detailed petrographic, chemical, and mineralogical studies of rock samples were conducted on 11 samples to resolve complex interrelationships between several of the Tertiary tuff units. Additionally, paleontological analyses by the U.S. Geological Survey confirmed the stratigraphic assignments below 539 meters within the Paleozoic sedimentary section. All three wells in the Well ER-6-1 cluster were drilled within the Quaternary and Tertiary alluvium section, the Tertiary volcanic section, and into the Paleozoic sedimentary section.

 5. Evaluation of neutron cross sections for Er isotopes

  Harun-ar-Rashid, A.K.M. [Univ. of Chittagong, Department of Physics, Chittagong (Bangladesh); Shibata, K. [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment; Igashira, M. [Tokyo Inst. of Technology, Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo (Japan)

  2001-03-01

  The neutron reaction cross sections of {sup 166,167,168,170}Er from 10{sup -5} eV to 20 MeV were studied. The cross sections were calculated with a variety of nuclear-reaction models by different codes. The calculations were mainly based on the statistical and optical modes. In the calculation, the Optical Model Parameters (OMP) for {sup nat}Er were determined. The calculated capture cross sections are in good agreement with the very recent measurements. The calculated total cross sections of {sup 166,168,170}Er are also in good agreement with the experimental results at 14 MeV. The direct inelastic scattering cross sections for the first excited state of the above nuclei were calculated by Distorted-Wave Born-Approximation (DWBA). The direct and semi-direct (DSD) capture cross sections were also calculated. The pre-equilibrium correction was done. The parameters for the electric-dipole pygmy resonance and the depression factor were extracted from a comparison between the calculated and very recent observed capture gamma-ray spectra. The other cross sections, such as (n,n'), (n,2n) and (n,p) reactions and, the emitted-particle (n,p,d,etc.) spectra from these reactions were also calculated. In the thermal and resonance region, the total, elastic scattering and capture cross sections were derived from the resonance parameters. (author)

 6. Completion report for Well Cluster ER-20-5

  NONE

  1997-03-01

  The Well Cluster ER-20-5 drilling and completion project was conducted for the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada. Its primary tasks include collecting geological, geophysical, hydrological, and water chemistry data from new and existing wells to define groundwater quality in addition to pathways and rates of groundwater migration. A program of drilling wells near the sites of selected underground nuclear tests (near-field drilling) was implemented to obtain site-specific data about the nature and extent of migration of radionuclides that might have been produced by an underground nuclear explosion. Well Cluster ER-20-5 is the first near-field drilling project initiated at the NTS. This document presents construction data and summarizes the scientific data gathered during the drilling and well-installation phases for all three holes drilled at Well Cluster ER-20-5. Some of this information is preliminary and unprocessed, but was released so that drilling, geotechnical, well design, and completion data could be rapidly disseminated. Additional information about water levels, aquifer testing, and groundwater sampling will be reported after any of this work is performed. Any additional geologic and/or geophysical investigations conducted for this project is described in one or more analysis and interpretation reports. The lithologic and stratigraphic logs, however, are provided in final form.

 7. Temperature variation during apicectomy with Er:YAG laser.

  Bodrumlu, Emre; Keskiner, Ilker; Sumer, Mahmut; Sumer, A Pinar; Telcıoglu, N Tuba

  2012-08-01

  The purpose of this in vitro study was to evaluate the generated temperature of the Er:YAG laser, with three different pulse durations for apicectomy, compared with tungsten bur and surgical saw. Apicectomy is an endodontic surgery performed to remove the root apex and curette adjacent periapical tissue because of lesions of the apical area that are not healing properly. Sixty single-rooted extracted human teeth were resected by three cutting methods: tungsten bur, surgical saw, and Er:YAG laser irradiation with three different pulse durations; pulse duration 50 μs, pulse duration 100 μs, and pulse duration 300 μs. Teflon-insulated, type K thermocouples were used to measure temperature changes during the apicectomy process. Data were analyzed using the general linear models procedure of the SPSS statistical software program. Although there was no statistically significant difference for the mean values of temperature changes at 1 mm away to the cutting site of teeth, there was statistically significant difference among groups for the mean values of temperature changes at 3 mm away to the cutting site of teeth. Additionally, there was statistically significant difference among groups for the total time required for apicectomy. The laser irradiation with pulse duration 50 μs appears to have the lowest temperature rise and the shortest time required for apicectomy of the three pulse durations. However, Er:YAG laser for apicectomy in all pulse durations could be used safely for resection in endodontics in the presence of sufficient water.

 8. CDIP1-BAP31 complex transduces apoptotic signals from endoplasmic reticulum to mitochondria under ER stress

  Namba, Takushi; Tian, Fang; Chu, Kiki; Hwang, So-Young; Yoon, Kyoung Wan; Byun, Sanguine; Hiraki, Masatsugu; Mandinova, Anna; Lee, Sam W.

  2013-01-01

  Resolved ER stress response is essential for intracellular homeostatic balance, but unsettled ER stress can lead to apoptosis. Here, we show that a pro-apoptotic p53 target, CDIP1, acts as a key signal transducer of ER stress-mediated apoptosis. We identify BAP31, B-cell receptor-associated protein 31, as an interacting partner of CDIP1. Upon ER stress, CDIP1 is induced and enhances an association with BAP31 at the ER membrane. We also show that CDIP1 binding to BAP31 is required for BAP31 cl...

 9. Experimental evidence of tetrahedral interstitial and bond-centered Er in Ge

  Decoster, S; Wahl, U; Correia, J G; Vantomme, A

  2008-01-01

  We report on an emission channeling study of the lattice site location of implanted Er in Ge together with its thermal stability. We found direct experimental evidence of Er atoms located on the tetrahedral (T) interstitial site and on the bond-centered (BC) site, with a maximum total occupancy after annealing at 400 °C. Whereas Er is expected to occupy the T site in a diamond crystal structure, the observation of BC Er in Ge is more surprising and believed to be related to the Er-vacancy defect in the split-vacancy complex configuration.

 10. Slagtefund hos økologiske og konventionelle slagtekøer

  Kjeldsen, A.M.; Jørgensen, K.F.; Mortensen, B.Ø.; Steffensen, M.; Pedersen, S S

  2004-01-01

  er fra økologiske besætninger får cirka halvt så mange bemærkninger ved slagtning for trykninger, brud og skader som køer fra konventionelle besætninger. Også antallet af bemærkninger for fedtlever er lavere for økologiske køer. De økologiske slagtekøer har derimod flere bemærkninger for leverbylder, andre leverlidelser og bughindebetændelser.

 11. Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt

  Reidar Mosvold

  2015-05-01

  Full Text Available Læreres kunnskap har betydning for elevenes læring, og som et ledd i prosessen for styrking av kvaliteten i norsk skole har politikere i senere tid ytret ønske om å kartlegge læreres kunnskap. Kartlegging av læreres kunnskap er imidlertid ikke enkelt, og i denne artikkelen undersøker vi hvordan de samme lærernes undervisningskunnskap i matematikk kan se ut til å være forskjellig når den måles ved hjelp av oppgaver med ulikt format. Deltakerne i studien var 30 praktiserende lærere, og instrumentet besto av 28 flervalgsoppgaver med tilhørende åpne oppgaver. Sammenhengen mellom lærernes kunnskap slik den måles ved hjelp av flervalgsoppgavene og de åpne oppgavene er ikke alltid klar. Det er derfor nødvendig å tilnærme seg måling av læreres undervisnings-kunnskap i matematikk med stor varsomhet. Nærmere undersøkelser er nødvendig for å finne ut hva slags type kunnskap som kan måles med ulike typer oppgaver og hva slags måleinstrumenter som kan brukes til hvilke formål.Nøkkelord: Undervisningskunnskap i matematikk, kartlegging, måleinstrument-er, flervalgsoppgaver AbstractTeachers’ knowledge influence students’ learning, and as part of their attempts to increase the quality of Norwegian schools, politicians have announced their intentions to measure the knowledge of teachers. Measuring teacher knowledge is not straightforward, however, and this article investigates how a group of mathematics teachers’ knowledge might appear different when measured by items of different formats. The participants in this study were 30 in-service teachers, and the instrument consisted of 28 multiple-choice items with associated open-response items. The connection between the teachers’ know-ledge as measured by multiple-choice items and open-response items is not always straightforward. As an implication, it is necessary to approach measure-ment of teachers’ mathematical knowledge for teaching with great care. Further studies are

 12. COMPLETION REPORT FOR WELL CLUSTER ER-5-3

  BECHTEL NEVADA

  2005-12-01

  Well Cluster ER-5-3 was drilled for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. This cluster of 3 wells was drilled in 2000 and 2001 as part of a hydrogeologic investigation program in Frenchman Flat. The first borehole in the cluster, Well ER-5-3, was drilled in February and March 2000. A 47.0-centimeter surface hole was drilled and cased off to the depth of 374.8 meters. The hole diameter was decreased to 31.1 centimeters for drilling to a total depth of 794.3 meters within welded ash-flow tuff. A piezometer string with 1 slotted interval was installed in the annulus of the surface casing, open to the saturated alluvium. A completion string with 2 slotted intervals was installed in the main hole, open to saturated alluvium and to the welded tuff aquifer. A second piezometer string with 1 slotted interval open to the welded-tuff aquifer was installed outside the completion string. Well ER-5-3 No.2 was drilled about 30 meters west of the first borehole in March 2000, and was recompleted in March 2001. A 66.0-centimeter hole was drilled and cased off to the depth of 613.8 meters. The hole diameter was decreased to 44.5 centimeters and the borehole was drilled and cased off to the depth of 849.0 meters. The hole diameter was decreased once more to 31.1 centimeters for drilling to a total depth of 1,732.2 meters in dolomite. A completion string open to the dolomite (lower carbonate aquifer) was installed. Well ER-5-3 No.3 was drilled approximately 30 meters north of the first 2 boreholes in February 2001. A 66.0-centimeter hole was drilled and cased off to the depth of 36.6 meters, then the main 25.1-centimeter-diameter hole was drilled to a total depth of 548.6 meters in alluvium. A slotted stainless-steel tubing string was installed in the saturated alluvium. A preliminary composite, static water level was measured at

 13. Isothermal Section of Er-Mn-Nd Ternary System at 773 K

  2006-01-01

  The isothermal section of the Er-Mn-Nd ternary system at 773 K was investigated mainly by X-ray powder diffraction with the aid of differential thermal analysis. The 773 K isothermal section of the ternary system consists of 9 single-phase regions, 14 two-phase regions, and 6 three-phase regions. At 773 K, the maximum solid solubility of Er in Nd and Nd in Er is about 20% (atom fraction) Er and 26% (atom fraction) Nd, respectively. Er6Mn23 and Nd6Mn23 form a continuous solid solution. The homogeneity range of δ phase extends from about 38% (atom fraction) Er to 43% (atom fraction) Er. No ternary compounds were observed at 773 K in this system.

 14. Når mindset er nøglen til succes

  Nielsen, Jeppe Agger; Karlsmose, Jens; Kortnum, Allan

  2016-01-01

  Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset-tanketank......Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset......-tanketanken, og hvordan virksomheder som Microsoft er i gang med at transformere organisationskulturen i retning af et udviklende mindset....

 15. Er3+/Ho3+-Codoped Fluorotellurite Glasses for 2.7 µm Fiber Laser Materials

  Junjie Zhang

  2013-08-01

  Full Text Available This work reports the enhanced emission at 2.7 µm in Er3+/Ho3+-codoped fluorotellurite glass upon a conventional 980 nm laser diode. The significantly reduced green upconversion and 1.5 µm emission intensity in Er3+/Ho3+-codoped samples are observed. The results suggest that the Er3+: 4I13/2 state can be efficiently depopulated via energy transfer from Er3+ to Ho3+ and the detailed energy transfer mechanisms are discussed qualitatively. The energy transfer efficiency from Er3+: 4I13/2 to Ho3+: 5I7 is calculated to be as high as 67.33%. The calculated emission cross-section in Er3+/Ho3+-codoped fluorotellurite glass is 1.82 × 10−20 cm2. This suggests that Er3+/Ho3+-codoped fluorotellurite glass is a potential material for 2.7 µm fiber laser.

 16. Investigation on energy transfer from Er3+ to Nd3+ in teilurite glass

  SHEN Xiang; NIE Qiuhua; XU Tiefeng; DAI Shixun; WANG Xunsi

  2008-01-01

  A study of energy transfer of Er3+/Nd3+ codoped tellurite glasses was presented. By Nd3+ co-doping, both the Er3+ green emission corresponding to the Er3+: (4S3/2,2H11/2)→4I15/2 transitions and the red emission corresponding to the Er3+: 4F9/2→4I15/2 transitions were quenched. The energy transfer mechanism between Er3+ and Nd3+ was discussed based on their energy level characteristics. The interaction parameters, CD-A, for the energy transfer processes from Er3+ to Nd3+ in tellurites glass were calculated. Finally, the resonant transfer Er3+: 4I9/2→Nd3+: (4F5/2, 2H9/2) was proposed to be the most probable microscopic process to occur in contrast with the other processes.

 17. Magnetic properties and transformation of crystal structure in the ErFe2-ErAl2 system

  Ćwik, J.; Koshkid'ko, Y.; Mikhailova, A.; Kolchugina, N.; Nenkov, K.; Hackamer, A.; Miller, M.

  2015-03-01

  The modification of structural properties and magnetic behaviour of the ErFe2-xAlx Laves phase intermetallic compounds have been studied while changing the Al content in the range 0.36 ≤ x ≤ 1.5. Powder X-ray diffraction study at room temperature showed the formation of the cubic C15 structure, in the samples with Al content of 0.36 ≤ x magnetocaloric properties of polycrystalline ErFe2-xAlx intermetallic compounds were investigated experimentally using magnetic and heat capacity measurements. The Curie temperature TC decreases from 275 to 28 K as the Al content increases from x = 0.36 to x = 1.5, respectively. Magnetization measurements in strong magnetic fields showed the complex mechanism of magnetic saturation in the studied compounds. Under an external field change from 0 to 2 T, the maximum entropy change is 6 J/kg K at T = 28 K for the composition with x = 1.5. The minimum in the concentration dependence of the magnetic entropy change is observed in the vicinity of x equal to 1.25. Regularities of variations of magnetocaloric properties of ErFe2-xAlx intermetallic compounds with increasing Al content are discussed from the point of view of their both structural and magnetic states.

 18. STIM1 Is a Novel Component of ER-Chlamydia trachomatis Inclusion Membrane Contact Sites.

  Hervé Agaisse

  Full Text Available Productive developmental cycle of the obligate intracellular bacterial pathogen Chlamydia trachomatis depends on the interaction of the replicative vacuole, named the inclusion, with cellular organelles. We have recently reported the formation of ER-Inclusion membrane contact sites (MCSs, where the endoplasmic reticulum (ER is in apposition to the inclusion membrane. These platforms contain the C. trachomatis inclusion membrane protein IncD, the mammalian ceramide transfer protein CERT and the ER resident proteins VAPA/B and were proposed to play a role in the non-vesicular trafficking of lipids to the inclusion. Here, we identify STIM1 as a novel component of ER-Inclusion MCSs. STIM1, an ER calcium (Ca2+ sensor that relocate to ER-Plasma Membrane (PM MCSs upon Ca2+ store depletion, associated with C. trachomatis inclusion. STIM1, but not the general ER markers Rtn3C and Sec61ß, was enriched at the inclusion membrane. Ultra-structural studies demonstrated that STIM1 localized to ER-Inclusion MCSs. Time-course experiments showed that STIM1, CERT and VAPB co-localized throughout the developmental cycle. By contrast, Orai1, the PM Ca2+ channel that interacts with STIM1 at ER-PM MCSs, did not associate with C. trachomatis inclusion. Upon ER Ca2+ store depletion, a pool of STIM1 relocated to ER-PM MCSs, while the existing ER-Inclusion MCSs remained enriched in STIM1. Finally, we have identified the CAD domain, which mediates STIM1-Orai1 interaction, as the minimal domain required for STIM1 enrichment at ER-Inclusion MCSs. Altogether this study identifies STIM1 as a novel component of ER-C. trachomatis inclusion MCSs. We discuss the potential role(s of STIM1 during the infection process.

 19. Comparison of ER and MR actuators in terms of performance in ERMC high-precision positioning; ERMC koseido ichigime ni okeru ER/MR actuator no seino hikaku

  Saito, T.; Watanabe, H. [Tokyo Engineering Univ., Tokyo (Japan); Sugimoto, A. [Research Inst. of Industrial Safety, Tokyo (Japan)

  1999-01-15

  Although the characters of a (magnetorheological (ER) fluid are quite like those of a dispersed electrorheological (ER) fluid, MR differs from ER in that the change in shear stress that MR shows upon magnetic field application is scores of times greater than that ER shows and that MR can be used even when the voltage is low. In this lecture, antagonistic rotation type actuators working on ER or MR are caused to incline with the angle of inclination controlled by the ERMC system, and the two are compared in terms of the frequency of stoppage achieved. The ERMC system is a high-precision positioning system making full use of the variable flow characteristics of the Bingham plastic that is a functional fluid. (translated by NEDO)

 20. Transmission of Er:YAG laser through different dental ceramics.

  Sari, Tugrul; Tuncel, Ilkin; Usumez, Aslihan; Gutknecht, Norbert

  2014-01-01

  The aim of this study was to determine the erbium-doped yttrium aluminum garnet (Er:YAG) laser transmission ratio through different dental ceramics with different thicknesses. Laser debonding procedure of adhesively luted all-ceramic restorations is based on the transmission of laser energy through the ceramic and the ablation of resin cement, because of the transmitted laser energy. Five different dental ceramics were evaluated in this study: sintered zirconium-oxide core ceramic, monolithic zirconium-oxide ceramic, feldspathic ceramic, leucite-reinforced glass ceramic, and lithium disilicate-reinforced glass ceramic. Two ceramic discs with different thicknesses (0.5 and 1 mm) were fabricated for each group. Ceramic discs were placed between the sensor membrane of the laser power meter and the tip of the contact handpiece of an Er:YAG laser device with the aid of a custom- made acrylic holder. The transmission ratio of Er:YAG laser energy (500 mJ, 2 Hz, 1 W, 1000 μs) through different ceramic discs was measured with the power meter. Ten measurements were made for each group and the results were analyzed with two way analysis of variance (ANOVA) and Tukey honestly significant difference (HSD) tests. The highest transmission ratio was determined for lithium disilicate-reinforced ceramic with 0.5 mm thickness (88%) and the lowest was determined for feldspathic ceramic with 1 mm thickness (44%). The differences among the different ceramics and between the different thicknesses were significant (pCeramic type and thickness should be taken into consideration to adjust the laser irradiation parameters during laser debonding of adhesively luted all-ceramic restorations.

 1. BODIPY-Coumarin Conjugate as an Endoplasmic Reticulum Membrane Fluidity Sensor and Its Application to ER Stress Models.

  Lee, Hoyeon; Yang, Zhigang; Wi, Youngjin; Kim, Tae Woo; Verwilst, Peter; Lee, Yun Hak; Han, Ga-In; Kang, Chulhun; Kim, Jong Seung

  2015-12-16

  An endoplasmic reticulum (ER) membrane-selective chemosensor composed of BODIPY and coumarin moieties and a long alkyl chain (n-C18) was synthesized. The emission ratio of BODIPY to coumarin depends on the solution viscosity. The probe is localized to the ER membrane and was applied to reveal the reduced ER membrane fluidity under ER stress conditions.

 2. Effect of Er,Cr:YSGG and Er:YAG laser irradiation on the adhesion of blood components on the root surface and on root morphology.

  Oliveira, Guilherme José Pimentel Lopes de; Theodoro, Letícia Helena; Marcantonio Junior, Elcio; Sampaio, José Eduardo Cezar; Marcantonio, Rosemary Adriana Chiérici

  2012-01-01

  The aim of this study was to conduct an in vitro evaluation, by scanning electron microscopy (SEM), of the adhesion of blood components on root surfaces irradiated with Er,Cr:YSGG (2.78 µm) or Er:YAG (2.94 µm) laser, and of the irradiation effects on root surface morphology. Sixty samples of human teeth were previously scaled with manual instruments and divided into three groups of 20 samples each: G1 (control group) - no treatment; G2 - Er,Cr:YSGG laser irradiation; G3 - Er:YAG laser irradiation. After performing these treatments, blood tissue was applied to 10 samples of each group, whereas 10 samples received no blood tissue application. After performing the laboratory treatments, the samples were observed under SEM, and the resulting photomicrographs were classified according to a blood component adhesion scoring system and root morphology. The results were analyzed statistically (Kruskall-Wallis and Mann Whitney tests, α= 5%). The root surfaces irradiated with Er:YAG and Er,Cr:YSGG lasers presented greater roughness than those in the control group. Regarding blood component adhesion, the results showed a lower degree of adhesion in G2 than in G1 and G3 (G1 × G2: p = 0.002; G3 × G2: p = 0.017). The Er:YAG and Er,Cr:YSGG laser treatments caused more extensive root surface changes. The Er:YAG laser treatment promoted a greater degree of blood component adhesion to root surfaces, compared to the Er,Cr:YSGG treatment.

 3. Genome-wide association studies identify four ER negative–specific breast cancer risk loci

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J; Lindstrom, Sara; Michailidou, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K; Brook, Mark N; orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather s; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G; Cox, Angela; Hopper, John L; Bolla, Manjeet K; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L; Guénel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Dörk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H; Radice, Paolo; Teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C; Park, Daniel J; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Veer, Laura J Van’t; Rutgers, Emiel J; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G; Ekici, Arif B; Beckmann, Matthias W; Silva, Isabel dos Santos; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlinson, Ian; Kerin, Michael J; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Børge G; Nielsen, Sune F; Flyger, Henrik; Milne, Roger L; Perez, Jose Ignacio Arias; Menéndez, Primitiva; Müller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A; Aittomäki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Van Den Berg, David; Stram, Daniel O; Neven, Patrick; Dieudonné, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; Mclean, Catriona; Coetzee, Gerhard A; Feng, Ye; Henderson, Brian E; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V; Labrèche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkäs, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; knight, Julia A; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A E M; Seynaeve, Caroline M; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J; Van den Ouweland, Ans M W; Van Deurzen, Carolien H M; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P; Cross, Simon S; Reed, Malcolm W R; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Pei-Ei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C; González-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B; Bandera, Elisa V; John, Esther M; Chen, Gary K; Hu, Jennifer J; Rodriguez-gil, Jorge L; Bernstein, Leslie; Press, Michael F; Ziegler, Regina G; Millikan, Robert M; Deming-Halverson, Sandra L; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Müller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G; Montgomery, Grant W; Slamon, Dennis J; Rauh, Claudia; Lux, Michael P; Jud, Sebastian M; Bruning, Thomas; Weaver, Joellen; Sharma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Françoise; Kolonel, Laurence N; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E; Berg, Christine D; Hoover, Robert N; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D

  2013-01-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20–30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry1. The etiology2 and clinical behavior3 of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including differences in genetic predisposition4. To identify susceptibility loci specific to ER-negative disease, we combined in a meta-analysis 3 genome-wide association studies of 4,193 ER-negative breast cancer cases and 35,194 controls with a series of 40 follow-up studies (6,514 cases and 41,455 controls), genotyped using a custom Illumina array, iCOGS, developed by the Collaborative Oncological Gene-environment Study (COGS). SNPs at four loci, 1q32.1 (MDM4, P = 2.1 × 10−12 and LGR6, P = 1.4 × 10−8), 2p24.1 (P = 4.6 × 10−8) and 16q12.2 (FTO, P = 4.0 × 10−8), were associated with ER-negative but not ER-positive breast cancer (P > 0.05). These findings provide further evidence for distinct etiological pathways associated with invasive ER-positive and ER-negative breast cancers. PMID:23535733

 4. When Supply Does Not Meet Demand-ER Stress and Plant Programmed Cell Death

  Brett eWilliams

  2014-06-01

  Full Text Available The endoplasmic reticulum (ER is the central organelle in the eukaryotic secretory pathway. The ER functions in protein synthesis and maturation and is crucial for proper maintenance of cellular homeostasis and adaptation to adverse environments. Acting as a cellular sentinel, the ER is exquisitely sensitive to changing environments principally via the ER quality control machinery. When perturbed, ER-stress triggers a tightly regulated and highly conserved, signal transduction pathway known as the unfolded protein response (UPR that prevents the dangerous accumulation of unfolded/misfolded proteins. In situations where excessive UPR activity surpasses threshold levels, cells deteriorate and eventually trigger programmed cell death (PCD as a way for the organism to cope with dysfunctional or toxic signals. The programmed cell death that results from excessive ER stress in mammalian systems contributes to several important diseases including hypoxia, neurodegeneration and diabetes. Importantly, hallmark features and markers of cell death that are associated with ER stress in mammals are also found in plants. In particular, there is a common, conserved set of chaperones that modulate ER cell death signalling. Here we review the elements of plant cell death responses to ER stress and note that an increasing number of plant-pathogen interactions are being identified in which the host ER is targeted by plant pathogens to establish compatibility.

 5. A conserved endoplasmic reticulum membrane protein complex (EMC) facilitates phospholipid transfer from the ER to mitochondria.

  Lahiri, Sujoy; Chao, Jesse T; Tavassoli, Shabnam; Wong, Andrew K O; Choudhary, Vineet; Young, Barry P; Loewen, Christopher J R; Prinz, William A

  2014-10-01

  Mitochondrial membrane biogenesis and lipid metabolism require phospholipid transfer from the endoplasmic reticulum (ER) to mitochondria. Transfer is thought to occur at regions of close contact of these organelles and to be nonvesicular, but the mechanism is not known. Here we used a novel genetic screen in S. cerevisiae to identify mutants with defects in lipid exchange between the ER and mitochondria. We show that a strain missing multiple components of the conserved ER membrane protein complex (EMC) has decreased phosphatidylserine (PS) transfer from the ER to mitochondria. Mitochondria from this strain have significantly reduced levels of PS and its derivative phosphatidylethanolamine (PE). Cells lacking EMC proteins and the ER-mitochondria tethering complex called ERMES (the ER-mitochondria encounter structure) are inviable, suggesting that the EMC also functions as a tether. These defects are corrected by expression of an engineered ER-mitochondrial tethering protein that artificially tethers the ER to mitochondria. EMC mutants have a significant reduction in the amount of ER tethered to mitochondria even though ERMES remained intact in these mutants, suggesting that the EMC performs an additional tethering function to ERMES. We find that all Emc proteins interact with the mitochondrial translocase of the outer membrane (TOM) complex protein Tom5 and this interaction is important for PS transfer and cell growth, suggesting that the EMC forms a tether by associating with the TOM complex. Together, our findings support that the EMC tethers ER to mitochondria, which is required for phospholipid synthesis and cell growth.

 6. Phase diagram of Er-Sn-Te system for diluted magnetic semiconductor developments

  张广华; 湛永钟; 李春流

  2013-01-01

  Phase diagrams of the RE (rare earth)-IV-VI systems are very important for the design of rare earth doped diluted magnetic semiconductors (DMSs), but related information is very limited. In this work, the phase equilibria of the Er-Sn-Te system in whole compositional range at room temperature were investigated mainly by means of X-ray powder diffraction (XRD) and differential thermal analysis (DTA). The existences of 9 binary compounds, i.e., SnTe, ErTe3, Er2Te3, ErTe, Er5Sn3, Er11Sn10, ErSn2, Er3Sn7 and Er2Sn5 were confirmed. The phase diagram consisted of 12 single-phase regions, 21 binary phase regions and 10 ternary phase re-gions. The maximum solid solubility of Er in SnTe was determined to be about 7.5 at.%, none of the other phases in this system re-vealed a remarkable homogeneity range at room temperature. No ternary compound was found in this work.

 7. Microstructure and optical properties of hot-pressed Er:CaF{sub 2} transparent ceramics

  Liu, Zuodong [State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070 (China); Mei, Bingchu, E-mail: bcmeilab@163.com [State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070 (China); Song, Jinghong [Center of Materials Research and Analysis, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070 (China); Yuan, Dan; Wang, Zhe [State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070 (China)

  2015-10-15

  CaF{sub 2} nanoparticles doped with different Er concentrations were synthesized by a co-precipitation method. The phase compositions and morphology of the obtained Er:CaF{sub 2} nanoparticles were characterized by X-ray diffraction and transmission electron microscopy analysis. It was found that the size and shape of obtained CaF{sub 2} nanoparticles were modified through Er{sup 3+} doping. High quality Er:CaF{sub 2} transparent ceramics were fabricated by hot-pressed sintering method in a vacuum environment. The influence of Er{sup 3+} doping concentrations and sintering temperatures on optical transmission and microstructure of Er:CaF{sub 2} transparent ceramics were investigated. When doped with 5 mol% Er{sup 3+}, the CaF{sub 2} ceramic sintered at 800 °C showed the best optical transmission, and for the 2 mm thickness sample, the optical transmission reached about 90% in the near-infrared spectral region. - Highlights: • Er:CaF{sub 2} nanoparticles were synthesized by coprecipitation method. • The size and shape of CaF{sub 2} nanoparticles were modified through Er doping. • Influence of Er content on transmissivity and microstructure was investigated. • Influence of temperature on transmissivity and microstructure was investigated.

 8. Genome-wide association studies identify four ER negative-specific breast cancer risk loci.

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J; Lindstrom, Sara; Michailidou, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K; Brook, Mark N; Orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather S; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G; Cox, Angela; Hopper, John L; Bolla, Manjeet K; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L; Guénel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Dörk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H; Radice, Paolo; Teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C; Park, Daniel J; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Veer, Laura J Van't; Rutgers, Emiel J; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G; Ekici, Arif B; Beckmann, Matthias W; Dos Santos Silva, Isabel; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlinson, Ian; Kerin, Michael J; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Børge G; Nielsen, Sune F; Flyger, Henrik; Milne, Roger L; Perez, Jose Ignacio Arias; Menéndez, Primitiva; Müller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A; Aittomäki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Berg, David Van Den; Stram, Daniel O; Neven, Patrick; Dieudonné, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; McLean, Catriona; Coetzee, Gerhard A; Feng, Ye; Henderson, Brian E; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V; Labrèche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkäs, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; Knight, Julia A; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A E M; Seynaeve, Caroline M; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J; van den Ouweland, Ans M W; van Deurzen, Carolien H M; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P; Cross, Simon S; Reed, Malcolm W R; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Pei-Ei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C; González-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B; Bandera, Elisa V; John, Esther M; Chen, Gary K; Hu, Jennifer J; Rodriguez-Gil, Jorge L; Bernstein, Leslie; Press, Michael F; Ziegler, Regina G; Millikan, Robert M; Deming-Halverson, Sandra L; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Müller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G; Montgomery, Grant W; Slamon, Dennis J; Rauh, Claudia; Lux, Michael P; Jud, Sebastian M; Bruning, Thomas; Weaver, Joellen; Sharma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Françoise; Kolonel, Laurence N; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E; Berg, Christine D; Hoover, Robert N; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D; Chasman, Daniel I; Gaudet, Mia M; Diver, W Ryan; Willett, Walter C; Hunter, David J; Simard, Jacques; Benitez, Javier; Dunning, Alison M; Sherman, Mark E; Chenevix-Trench, Georgia; Chanock, Stephen J; Hall, Per; Pharoah, Paul D P; Vachon, Celine; Easton, Douglas F; Haiman, Christopher A; Kraft, Peter

  2013-04-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20-30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry. The etiology and clinical behavior of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including differences in genetic predisposition. To identify susceptibility loci specific to ER-negative disease, we combined in a meta-analysis 3 genome-wide association studies of 4,193 ER-negative breast cancer cases and 35,194 controls with a series of 40 follow-up studies (6,514 cases and 41,455 controls), genotyped using a custom Illumina array, iCOGS, developed by the Collaborative Oncological Gene-environment Study (COGS). SNPs at four loci, 1q32.1 (MDM4, P = 2.1 × 10(-12) and LGR6, P = 1.4 × 10(-8)), 2p24.1 (P = 4.6 × 10(-8)) and 16q12.2 (FTO, P = 4.0 × 10(-8)), were associated with ER-negative but not ER-positive breast cancer (P > 0.05). These findings provide further evidence for distinct etiological pathways associated with invasive ER-positive and ER-negative breast cancers.

 9. Er digital post en god service for borgerne?

  Schreiber, Trine; Berger, Jesper Bull; Hertzum, Morten

  ´ eller ´overvejende enige´ i at det var en god ide at de lokale myndigheder skrev til borgerne med digital post, og at borgerne kunne skrive til de lokale myndigheder med digital post. Vi bad respondenterne beskrive en case hvor de havde oplevet, at digital post ændrede servicen overfor borgeren. 52% af...... udstyr el. lign. i forhold til at anvende digital post. Endelig er der beskrivelser, der henviser til en bedre arbejdssituation for medarbejderen bestående af nemmere arbejdsgange og besparelse af tid, men også modsat, beskrivelser der henviser til en besværliggjort arbejdsgang, flere genfremsendelser...

 10. Er digital post en god service for borgerne?

  Berger, Jesper B.; Schreiber, Trine Louise; Hertzum, Morten

  2014-01-01

  ´ eller ´overvejende enige´ i at det var en god ide at de lokale myndigheder skrev til borgerne med digital post, og at borgerne kunne skrive til de lokale myndigheder med digital post. Vi bad respondenterne beskrive en case hvor de havde oplevet, at digital post ændrede servicen overfor borgeren. 52% af...... udstyr el. lign. i forhold til at anvende digital post. Endelig er der beskrivelser, der henviser til en bedre arbejdssituation for medarbejderen bestående af nemmere arbejdsgange og besparelse af tid, men også modsat, beskrivelser der henviser til en besværliggjort arbejdsgang, flere genfremsendelser...

 11. Introduktion til James Paul Gee: Hvad er literacy?

  Heiden, Thomas Roed

  2016-01-01

  Thomas Roed Heiden, adjunkt, cand.pæd giver her en introduktion til artiklen og de vigtigste begreber i denne. Ifølge Thomas Roed Heiden tilbyder What is literacy? en relevant forklaringsramme for, hvorfor man oplever bestemte elevers væren og gøren på bestemte måder, og hvordan man som didaktike...... kan have indflydelse på dette, gennem sin egen væren og gøren. Derfor er James Paul Gees tanker særligt relevante i en lærer- eller pædagogfaglig professionskontekst....

 12. Synthesis of Er-complexes for photonic applications

  Sofer, Zdenek; Třešňáková, Pavlína; Špirková, Jarmila; Rubáš, Stanislav; Kalábová, Martina

  2007-05-01

  We present a new approach of introducing erbium ions onto thin surface layers of silica glass substrates based on soaking of solution of erbium complexes. Different types of Er3+ complexes with 2,2‧-dipyridyle, 1,10-phenantroline, 8-hydroxyquinoline and ethylendiamine ligands and nitrate, thiocyanate and acetate anions were prepared. Composition of the complexes was determined by elementary analysis and by FT-IR spectroscopy. Decomposition temperature was measured by thermogravimetric analysis. Erbium doped surface layers exhibit strong photoluminescence with maximum on 1533 nm and full width at half maximum above 50 nm.

 13. [Optical parameters of Er3+ in oxyfluoride glass ceramic].

  He, Chen-juan; Chen, Luan; Meng, Chao; Song, Zeng-fu; Wang, Zhi-guang; Meng, Guang-zheng

  2002-08-01

  Recently, in virtue of the develop of the semiconductor laser and the doped laser materials with rare-earth ions, the up-conversion laser with resonant pump has became a scientific subject in great demand. The doped oxyfluoride glass ceramic with rare-earth ions is a very excellent material, its optical property and chemical stability are outstanding. So, absorption spectrum of Er3+ in Fluoroxide glass ceramic was measured, and intensity parameters omega lambda were calculated using Judd-Oflet theory. Some predicted spectroscopic parameters of the excited states, like the spontaneous radiative transition rate, branching ratio and integrated emission cross section were given.

 14. Electromagnetic properties of vibrational bands in {sup 170}Er

  DiJulio, D.D.; Cederkall, J.; Fahlander, C.; Ekstroem, A.; Golubev, P.; Mattsson, K.; Rudolph, D. [Lund University, Department of Physics, Lund (Sweden); de Angelis, G.; He, C.; Recchia, F.; Sahin, E.; Valiente-Dobon, J.J. [INFN, Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro (Italy); Aydin, S.; Farnea, E.; Menegazzo, R.; Mengoni, D.; Ur, C.A. [INFN, Padova (Italy); Universita di Padova, Padova (Italy); Y. Deo, A.; Farrelly, G.; Kempley, R.; Podolyak, Z. [University of Surrey, Department of Physics, Guildford (United Kingdom); Geibel, K.; Reiter, P.; Wendt, A. [University of Cologne, Cologne (Germany); Iwanicki, J.; Zielinska, M. [University of Warsaw, Heavy Ion Laboratory, Warsaw (Poland); Marginean, N. [National Institute for Physics and Nuclear Engineering, Bucharest (Romania); Orlandi, R.; Smith, J.; Torres, D.A. [University of West Scotland, Paisley, Scotland (United Kingdom); Soederstroem, P.A. [Uppsala University, Department of Physics and Astronomy, Uppsala (Sweden); Tveten, G.M. [University of Oslo, Oslo (Norway)

  2011-02-15

  Excited states of the nucleus {sup 170}Er have been studied by Coulomb excitation using the GASP {gamma} -ray detector system at the Laboratori Nazionali di Legnaro. The ground-state band along with a low-lying K{sup {pi}}=0{sup +} band and {gamma} -vibrational band were populated during the experiment. Based on the measured {gamma} -ray yields, a set of interband and intraband matrix elements has been extracted using the Coulomb excitation code GOSIA. The resulting E2 matrix elements are compared to collective model predictions. (orig.)

 15. Common cytotoxic chemotherapeutics induce epithelial-mesenchymal transition (EMT) downstream of ER stress.

  Shah, Parag P; Dupre, Tess V; Siskind, Leah J; Beverly, Levi J

  2017-04-04

  Endoplasmic reticulum (ER) in eukaryotes is a main organelle involved in a wide variety of functions including calcium storage, lipid biosynthesis, protein folding and protein transport. Disruption of ER homeostasis leads to ER stress and activation of the unfolded protein response (UPR). We and others have previously found that ER stress induces EMT in different cellular systems. Induction of ER stress with chemical modulators of ER homeostasis was sufficient to activate an EMT-like state in all cellular systems tested. Here, we provide evidence for the first time demonstrating that ER stress induces EMT that is neither cancer cell specific nor cell-type specific. In addition, we observed that chemotherapeutic drugs commonly used to treat patients also activate ER stress that is concomitant with activation of an EMT-like state. Interestingly, we find that following removal of ER stress, partial EMT characteristics still persist indicating that ER stress induced EMT is a long-term effect. Induction of mesenchymal characteristics, following chemotherapeutics treatment may be involved in providing cancer stemness and invasiveness in the cellular system. Interestingly, we find that mice treated with cisplatin have elevated level of ER stress and EMT markers in multiple tissues including lung, liver and kidneys. Furthermore, increased ER stress, as demonstrated by increased Bip, Chop, PDI, Ero1α and IRE1, and EMT, as demonstrated by increased Vimentin and Snail, is a hallmark of primary lung adenocarcinoma samples from patients. These observations have potential clinical relevance because overexpression of ER stress and EMT markers might contribute to chemoresistance and poor survival of lung adenocarcinoma patients.

 16. Magnetic properties and transformation of crystal structure in the ErFe{sub 2}-ErAl{sub 2} system

  Ćwik, J., E-mail: cwikjac@ml.pan.wroc.pl; Miller, M. [International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, PAS, Wroclaw, Poland, 53-421 (Poland); Koshkid' ko, Y. [International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, PAS, Wroclaw, Poland, 53-421 (Poland); VSB-Technical University of Ostrava, Ostrava-Poruba, Czech Republic, 708 33 (Czech Republic); Mikhailova, A.; Kolchugina, N. [Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, RAS, Moscow, Russia, 119991 (Russian Federation); Nenkov, K. [International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, PAS, Wroclaw, Poland, 53-421 (Poland); IFW Dresden, Institute of Metallic Materials, Dresden, Germany, D-01171 (Germany); Hackamer, A. [Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS, Wroclaw, Poland, 50-422 (Poland)

  2015-03-28

  The modification of structural properties and magnetic behaviour of the ErFe{sub 2−x}Al{sub x} Laves phase intermetallic compounds have been studied while changing the Al content in the range 0.36 ≤ x ≤ 1.5. Powder X-ray diffraction study at room temperature showed the formation of the cubic C15 structure, in the samples with Al content of 0.36 ≤ x < 0.75 and 1.4 ≤ x ≤ 2.0. For the intermediate compositions with 0.75 ≤ x ≤ 1.4, the hexagonal C14 structure is observed. Magnetic and magnetocaloric properties of polycrystalline ErFe{sub 2−x}Al{sub x} intermetallic compounds were investigated experimentally using magnetic and heat capacity measurements. The Curie temperature T{sub C} decreases from 275 to 28 K as the Al content increases from x = 0.36 to x = 1.5, respectively. Magnetization measurements in strong magnetic fields showed the complex mechanism of magnetic saturation in the studied compounds. Under an external field change from 0 to 2 T, the maximum entropy change is 6 J/kg K at T = 28 K for the composition with x = 1.5. The minimum in the concentration dependence of the magnetic entropy change is observed in the vicinity of x equal to 1.25. Regularities of variations of magnetocaloric properties of ErFe{sub 2−x}Al{sub x} intermetallic compounds with increasing Al content are discussed from the point of view of their both structural and magnetic states.

 17. Structural and optical studies of Yb3+, Er3+ and Er3+/Yb3+ co-doped phosphate glasses

  S.Hraiech; M.Ferid; Y.Guyot; G.Boulon

  2013-01-01

  Phosphate glass samples with various Yb2O3 and Er2O3 contents were synthesized by the conventional melt quenching technique and characterized by X-ray diffraction,IR absorption spectroscopy and Raman scattering spectroscopy.The absorption,emission spectra and fluorescence decay studies were carried out both at low and room temperatures.Results showed the existence of several sites occupied by the rare earth ions in the phosphate glass.Up-conversion and cooperative fluorescence were also discussed.

 18. MappERS-C and MappERS-V. The crowd source for prevention and crisis support

  Frigerio, Simone; Schenato, Luca; Bianchizza, Chiara; Del Bianco, Daniele

  2015-04-01

  The responsibilities within natural hazards at local/regional levels involve citizens and volunteers as first actors of civil protection and territorial management. The prevention implicates the capacities of professional operators and technical volunteers, but the priority implies now the involvement and awareness of the citizens over the territory they inhabit. The involvement of population creates context-specific strategies of territorial surveillance and management, skipping the limit to face risks only when they have to bear impacts on their lives. MAppERS (Mobile Application for Emergency Response and Support) is a EU project (funded under programme 2013-2015 Humanitarian Aid and Civil Protection, ECHO A5) which empowers "crowd-sourced mappers" through smart phone applications and sensors, with geo-tagged information, detailed gathered parameters, field-check survey in a contest of geospatial response. The process of development includes feedback from citizens, involving them in training courses on the monitoring as long term objective (raising public awareness and participation). The project deals with the development and testing of the smart phone applications (module MAppERS-V for volunteers, module MAppERS-C for citizens) according to Android SDK environment. A first research described a desk-based investigation on consequences of disasters impacts and costs of prevention strategies in pilot countries. Furthermore a review of state-of-the-art of database management systems (DBMS) in pilot countries and involvement of volunteers/citizens in data collection/monitoring collected basic info on data structure for the development. A desk-based research proposed communication methods/graphic solutions within mobile technologies for disaster management in pilot countries and available smartphone applications linked to centralized web/server database. A technical review is compulsory for a useful design-line for MappERS development, and it is linked with on

 19. Completion Report for Well ER-8-1

  Bechtel Nevada

  2004-11-01

  Well ER-8-1 was drilled for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. This well was drilled in October and November of 2002 as part of a Hydrogeologic investigation program for the Yucca Flat/Climax Mine Corrective Action Unit in the northeastern portion of the Nevada Test Site. Well ER-8-1 is located at the north end of Yucca Flat approximately 580 meters south-southeast of the surface exposure of the Climax granitic intrusive. Detailed lithologic descriptions with stratigraphic assignments are included in this report. These are based on composite drill cuttings samples collected every 3 meters, and 21 sidewall samples taken at various depths between 351.1 and 573.0 meters, supplemented by incomplete geophysical log data. Detailed petrographic, geochemical, and mineralogical studies of rock samples were conducted on 22 samples of drill cuttings. Drilling began in tuffaceous alluvium, and the borehole penetrated Tertiary age bedded tuffs of the Volcanics of Oak Spring Butte and carbonate sediments of Paleozoic age, which were encountered at a depth of 334 meters. The borehole unexpectedly penetrated granite at the depth of 538.9 meters in which drilling was stopped. Contact metamorphic rocks and intrusive dikes associated with the Cretaceous-age granitic intrusive and at least one significant fault zone were encountered.

 20. Fattigdomsgrænsen er for smal og restriktiv

  Andersen, John

  2013-01-01

  I det hele taget vil det være vigtigt, at fattigdomsgrænsen bruges løbende til at vurdere om ændringer i skattepolitikken, boligpolitikken, socialpolitikken forøger eller formindsker fattigdomsrisikoen for forskellige grupper. John Andersen Professor ved Roskilde Universitet Fakta: Fra 29. august...... interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for det sociale område. Bland dig gerne i debatten ved at sende en mail til kafr@altinget. Af John Andersen Sociolog og professor ved Plan, By og Proces, Roskilde Universitet Mange forskere og socialpolitiske debattører (inklusive...... ofte bliver fastlåst i en situation, hvor der reelt ikke er økonomiske incitamenter til at få et almindeligt job, fordi det meste af indkomststigningen går til at betale gælden af. Et andet alt for overset fokusområde i forhold til at forhindre en fastlåsende gældssætning for ressourcesvage grupper er...

 1. Ultra-luminescent a-SiOx<Er> resonant structures

  Lang, Rossano; Vallini, Felipe; Frateschi, Newton C

  2011-01-01

  We have fabricated ultra-luminescent samples with erbium-doped amorphous silicon sub-oxide (a-SiOx) layers deposited on SiO2/Si substrates. The layer thicknesses were designed to provide a resonance with low Q and large modal effective volume at 1540 nm and resonances in the wavelength range between 600 - 1200 nm. Within this range, strong light emission from a-SiOx defect-related radiative centers is observed. The Er3+ optical transition 4I11/2 - 4I15/2 (980 nm) is also observed. Two-fold improvement in photoluminescence intensity is achieved in the wavelength range between 800 - 1000 nm due to the resonator structure. The photoluminescence intensity in the wavelength range between 1400 - 1700 nm (region of Er3+ 4I13/2 - 4I15/2 transition) is increased four times. This improvement is apparently caused by optical pumping at 980 nm, close to the resonance wavelength where the emission from the 4I13/2 level couples to the low Q resonance at 1540 nm. After efficient dangling-bond engineering by temperature annea...

 2. Completion Report for Well ER-2-1

  Bechtel Nevada

  2004-10-01

  Well ER-2-1 was drilled for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (formerly Nevada Operations Office), in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. This well was drilled in February and March of 2003, as part of a hydrogeologic investigation program for the Yucca Flat/Climax Mine Corrective Action Unit in the northeastern portion of the Nevada Test Site. Well ER-2-1 was drilled as part of the Yucca Flat Corrective Action Unit Phase I drilling initiative. The well is located in north central Yucca Flat within Area 2 of the Nevada Test Site, and provided information regarding the radiological and physical environment near underground nuclear tests conducted in a saturated volcanic aquifer setting. Detailed lithologic descriptions with stratigraphic assignments are included in this report. These are based on composite drill cuttings collected every 3 meters and 83 sidewall samples taken at various depths between 113.7 and 754.4 meters, supplemented by geophysical log data. Detailed petrographic, chemical, and mineralogical studies of rock samples were conducted on 27 samples of drill cuttings. The well was collared in tuffaceous alluvium, and penetrated Tertiary-age tuffs of the Timber Mountain and Paintbrush Groups, Calico Hills and Wahmonie Formations, Crater Flat Group, Grouse Canyon Formation, before reaching total depth in the Tunnel Bed Formation.

 3. The Application of Survey in ER Wang Temple Restituting

  Shuai, W.; Rong, Z.

  2013-07-01

  Er Wang Temple, in World Heritage Site "Dujiang Weirs and Qingchengshan Mountai", was severely destroyed in Wenchuan earthquake of May 2008. There are several problems at different level in every building, such as structural distortion, foundation displacement, wall fracture, roof damage, etc. The stage was completely collapsed in the earthquake. Tableland the stage situated had a huge crack and slope collapse. This article is for the stage renovation. The survey of damage in earthquake is the basis of Er Wang Temple restituting. Survey including field survey after the earthquake and the measurement and investigation for the remained construction member of the main wood structure. For field survey, the basis of pillars which had not have significantly affects in earthquake could be seem as the reference points for measurement. The investigation of remained main wood construction member, especially the size of the key structures and site and manufacture method of the joints, is the important basis for recovery stage. Our team did our utmost to restore the original appearance of stage in design, materials and craft by various tools, which include measured drawings in different times, old images collection, fine measuring by 3D laser scan, measurement of leftover pieces, logical inference.

 4. ER Consolidated Qtrly Rpt_July-September 2015_January 2016

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2016-01-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective action activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) for the July, August, and September 2015 quarterly reporting period. The Solid Waste Management Units (SWMUs) and Areas of Concern (AOCs) identified for corrective action at SNL/NM are listed in Table I-1. The work completed during this quarter is reported below in Sections I.2.1 and I.2.2. Section I.2.1 summarizes the quarterly activities at sites undergoing corrective action field activities (SWMUs 8 and 58, 68, 149, 154, and 502, and three groundwater AOCs). Section I.2.2 summarizes quarterly activities at sites where the New Mexico Environment Department (NMED) has issued a certificate of completion and the site is in the corrective action complete (CAC) regulatory process. Currently, the Mixed Waste Landfill (MWL, SWMU 76) is the only site in the CAC regulatory process. Corrective action activities have been deferred at the Long Sled Track (SWMU 83), the Gun Facilities (SWMU 84), and the Short Sled Track (SWMU 240) because these are active mission facilities.

 5. Tokamak edge Er studies by turbulence and divertor simulations

  Nishimura, Y.; Coster, D.; Scott, B.

  2002-11-01

  Numerical coupling of the divertor code B2(B. J. Braams, Next European Torus Technical Report 68 (1987).) and the turbulence code DALF(B. D. Scott, Phys. Fluids B 4), 2468 (1992). is pursued. Within this model, space and time dependent transport coefficients (D and i) respond to the dynamics of drift wave turbulence. The Braginskii transport model of the B2 code incorporates guiding-center plasma drifts self-consistently and generate Er shear in the presence of steep pressure gradients. This Braginskii type Er can enter the turbulence model as a background E × B shear flow which suppresses the radial flux together with Reynolds stress induced electric fields. As an example of L-H transition, influx at the core boundary is controlled to produce steepening of the edge gradients. ( Y.Hamada et al.), in Proceedings of the 17th IAEA Fusion Energy Conference (IAEA-F1-CN-69/PD, 1998) reveals heat pulse induced L-H transitions after sawtooth events.

 6. Biocompatibility of Er:YSGG laser radiated root surfaces

  Benthin, Hartmut; Ertl, Thomas P.; Schmidt, Dirk; Purucker, Peter; Bernimoulin, J.-P.; Mueller, Gerhard J.

  1996-01-01

  Pulsed Er:YAG and Er:YSGG lasers are well known to be effective instruments for the ablation of dental hard tissues. Developments in the last years made it possible to transmit the laser radiation at these wavelengths with flexible fibers. Therefore the application in the periodontal pocket may be possible. The aim of this study was to evaluate the in-vitro conditions to generate a bioacceptable root surface. Twenty extracted human teeth, stored in an antibiotic solution, were conventionally scaled, root planed and axially separated into two halves. Two main groups were determined. With the first group laser radiation was carried out without and in the second group with spray cooling. The laser beam was scanned about root surface areas. Laser parameters were varied in a selected range. The biocompatibility was measured with the attachment of human gingival fibroblasts and directly compared to conventionally treated areas of the root surfaces. The fibroblasts were qualified and counted in SEM investigations. On conventionally treated areas gingival fibroblasts show the typical uniform cover. In dependance on the root roughness after laser treatment the fibroblasts loose the typical parallel alignment to the root surface. With spray cooling a better in-vitro attachment could be obtained. Without spray cooling the higher increase in temperature conducted to less bioacceptance by the human gingival fibroblasts to the root surface. These results show the possibility of producing bioacceptable root surfaces with pulsed laser radiation in the range of very high water absorption near 3 micrometer.

 7. Upconversion emission of BaTiO3:Er nanocrystals

  Pushpal Ghosh; Suparna Sadhu; Tapasi Sen; Amitava Patra

  2008-06-01

  Here, we report the dopant concentration and pump-power dependence upconversion emission properties of erbium doped BaTiO3 nanocrystals derived from sol–emulsion–gel method. Green (550 nm) and red (670 nm) upconversion emissions were observed at room temperature from the ${}^{4}S_{3/2}$ and ${}^{4}F_{9/2}$ levels of Er3+ : BaTiO3 nanocrystals. It is found that at 850 mW of cw excitation power (at 980 nm) the total luminescence was 17130 Cd/m2 for 1000°C heated 0.25 mol% Er-doped BaTiO3 nanocrystals. It is worthwhile to mention that the unusual power-dependent upconversion luminescence (saturation) is observed at higher dopant concentration (2.5 mol%) and high pump power. Our analysis confirms that the depletion of the excited state is responsible for the relevant fluorescence upconversion. We have again confirmed that a twophoton excited state absorption process occurs for all samples.

 8. Population dynamics in Er3+-doped fluoride glasses

  Bogdanov, V. K.; Booth, D. J.; Gibbs, W. E.; Javorniczky, J. S.; Newman, P. J.; Macfarlane, D. R.

  2001-05-01

  A detailed study of the energy-transfer processes in Er3+: flouride glasses with doping concentrations of 0.2-18 mol % is presented. Fluorescence wave forms for 11 erbium transitions were measured under 802-nm, 1.5-μm, 975-nm, 520-nm, and 403-nm excitation from a high-energy short-pulse source. The analysis of these data provided a physical understanding of the processes responsible for the temporal behavior of the populations of a large number of energy levels. A comprehensive nine-level rate-equation model of the Er3+ population dynamics in these fluoride glasses is developed. The model performs well in predicting the observed fluorescence behavior of the main fluorescing lines under all pumping conditions. The modeling process allowed 14 ion-ion energy-transfer processes that are important for the population dynamics in these fluoride glasses to be identified and their rate constants obtained. Noticeably, the inclusion of seven three-ion processes was found necessary in order to obtain good fits to the experimental fluorescence wave forms. It was also found that some three-ion processes have a significant effect on the population dynamics of the levels even in lower doping concentrations.

 9. Freedom and Responsibility in the Myth of Er

  Marina Berzins McCoy

  2012-01-01

  Full Text Available Platón utiliza el mito de Er en la República con el fin de abrir un espacio para la libertad y la responsabilidad políticas en la polis común y corriente. Mientras que gran parte de la República se centra en el desarrollo de una ciudad ideal en el discurso, esa ciudad es fundamentalmente un mythos presentado para que Sócrates y sus amigos aprendan algo acerca de la virtud política e individual. La ciudad en la que viven Sócrates y sus amigos es una ciudad imperfecta y el mito de Er está dirigido a esos miembros del público. El énfasis que hace el mito en la necesidad de la responsabilidad personal en el ámbito de la libertad puede entenderse como una afirmación política acerca del lugar de la elección individual en un mundo constreñido tanto por la "necesidad" política como la cósmica.

 10. ER dampers in vibroprotection systems of precision equipment

  Korobko, Evguenia V.; Shulman, Zinovy P.; Danilevski, Leonid N.

  1998-06-01

  The increased requirements on the accuracy of measurements with the aid of large-weight electronic-optical devices have entailed heavy demands for their efficient protection against low-vibration vibrations produced by an occasional external load or operator's pushes. In these cases, the means of active protection against vibrations used, e.g., in adjustment stands are considered to be the most efficient ones. Among actuating mechanisms of such systems, i.e. hydro- and pneumohydraulic, electromechanical and friction devices, the viscous-friction dampers show much promise since use of electrorheological fluids in the latter allows their functional capabilities to be extended owing to control of the elastoviscous parameters of a working fluid. An analysis is made of vibrations of a single-mass system (an electronic microscope column) whose vibroprotection scheme includes four ER-dampers. Their control is accomplished by a voltage unit in discrete as well as in follow-up linear and logarithmic regimes. The results obtained are compared with experimental data for the systems without dampers, with passive dampers and controllable ER-dampers. The latter are shown to be advantageous, in particular, a three- fold decrease of the Q-factor of the system under forced vibration is reached in the optimum control.

 11. Hepatic p63 regulates steatosis via IKKβ/ER stress.

  Porteiro, Begoña; Fondevila, Marcos F; Delgado, Teresa C; Iglesias, Cristina; Imbernon, Monica; Iruzubieta, Paula; Crespo, Javier; Zabala-Letona, Amaia; Fernø, Johan; González-Terán, Bárbara; Matesanz, Nuria; Hernández-Cosido, Lourdes; Marcos, Miguel; Tovar, Sulay; Vidal, Anxo; Sánchez-Ceinos, Julia; Malagon, Maria M; Pombo, Celia; Zalvide, Juan; Carracedo, Arkaitz; Buque, Xabier; Dieguez, Carlos; Sabio, Guadalupe; López, Miguel; Aspichueta, Patricia; Martínez-Chantar, María L; Nogueiras, Ruben

  2017-05-08

  p53 family members control several metabolic and cellular functions. The p53 ortholog p63 modulates cellular adaptations to stress and has a major role in cell maintenance and proliferation. Here we show that p63 regulates hepatic lipid metabolism. Mice with liver-specific p53 deletion develop steatosis and show increased levels of p63. Down-regulation of p63 attenuates liver steatosis in p53 knockout mice and in diet-induced obese mice, whereas the activation of p63 induces lipid accumulation. Hepatic overexpression of N-terminal transactivation domain TAp63 induces liver steatosis through IKKβ activation and the induction of ER stress, the inhibition of which rescues the liver functions. Expression of TAp63, IKKβ and XBP1s is also increased in livers of obese patients with NAFLD. In cultured human hepatocytes, TAp63 inhibition protects against oleic acid-induced lipid accumulation, whereas TAp63 overexpression promotes lipid storage, an effect reversible by IKKβ silencing. Our findings indicate an unexpected role of the p63/IKKβ/ER stress pathway in lipid metabolism and liver disease.

 12. ER stress does not cause upregulation and activation of caspase-2 to initiate apoptosis.

  Sandow, J J; Dorstyn, L; O'Reilly, L A; Tailler, M; Kumar, S; Strasser, A; Ekert, P G

  2014-03-01

  A recent report claimed that endoplasmic reticulum (ER) stress activates the ER trans-membrane receptor IRE1α, leading to increased caspase-2 levels via degradation of microRNAs, and consequently induction of apoptosis. This observation casts caspase-2 into a central role in the apoptosis triggered by ER stress. We have used multiple cell types from caspase-2-deficient mice to test this hypothesis but failed to find significant impact of loss of caspase-2 on ER-stress-induced apoptosis. Moreover, we did not observe increased expression of caspase-2 protein in response to ER stress. Our data strongly argue against a critical role for caspase-2 in ER-stress-induced apoptosis.

 13. Photoluminescence quantum efficiency of Er optical centers in GaN epilayers.

  Ho, V X; Dao, T V; Jiang, H X; Lin, J Y; Zavada, J M; McGill, S A; Vinh, N Q

  2017-01-05

  We report the quantum efficiency of photoluminescence processes of Er optical centers as well as the thermal quenching mechanism in GaN epilayers prepared by metal-organic chemical vapor deposition. High resolution infrared spectroscopy and temperature dependence measurements of photoluminescence intensity from Er ions in GaN under resonant excitation excitations were performed. Data provide a picture of the thermal quenching processes and activation energy levels. By comparing the photoluminescence from Er ions in the epilayer with a reference sample of Er-doped SiO2, we find that the fraction of Er ions that emits photon at 1.54 μm upon a resonant optical excitation is approximately 68%. This result presents a significant step in the realization of GaN:Er epilayers as an optical gain medium at 1.54 μm.

 14. Structural and Luminescence Properties of Transparent Nanocrystalline ZrO2:Er3+ Films

  ZHANG Qin-Yuan; YANG Gang-Feng; JIANG Zhong-Hong; W. X. Que

  2006-01-01

  @@ The structural and luminescence properties of nanocrystalline ZrO2 :Er3+ films are reported. Transparent nanoZrO2 crystalline films doped with Er3+ have been prepared using a wet chemistry process. An intense roomtemperature emission at 1527nm with a full width at half-maximum of 46 nm has been observed, which is assigned to the 4 I13/2 → 4 I15/2 intra-4 fn electric transition of Er3+. Correlations between the luminescence properties and structures of the nanocrystalline ZrO2 :Er3+ films have been investigated. Infrared-to-visible upconversion occurs simultaneously upon excitation of a commercially available 980-nm laser diode and the involved mechanisms have also been explained. The results indicate that the nanocrystalline ZrO2:Er3+ films might be suggested as promising materials for achieving broadband Er3+-doped waveguide amplifiers and upconversion waveguide lasers.

 15. Electrochemical behaviour of erbium and preparation of Mg-Li-Er alloys by codeposition

  CAO Peng; ZHANG Milin; HAN Wei; YAN Yongde; WEI Shuquan; ZHENG Tao

  2011-01-01

  The electrodeposition of erbium on molybdenum electrodes and the formation of Mg-Li-Er alloys were investigated in LiCI-KCI molten salts.At a molybdenum electrode,the electroreduction of Er (Ⅲ) proceeded in a one-step process involving three electrons.The diffusion coefficient of erbium ions in the melts was determined by cyclic voltammetry,chronopotentiometry and chronoamperometry respectively.Cyclic voltammograms (CVs) showed that the underpotential deposition (UPD) of lithium on pre-deposited Mg-Er alloy led to the formation of a Mg-Li-Er alloy.X-ray diffraction (XRD) indicated that Er5Mg24 phase was formed via potentiostatic electrolysis.Scanning electron microscopy (SEM) showed that Er atoms mainly concentrated at the grain boundaries while Mg element evenly located in the alloy.

 16. Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer

  Skov, Simon; Thomsen, Iben Margrete

  2015-01-01

  Når installationer som klatrebaner, træhuse, platforme og andre anlæg fastgøres i træer, kan det gøre perma- nent skade og medføre, at træernes livsfunktioner forstyrres. Det værste er metoder, som klemmer om stammen og dræber barken. En stang tværs gennem stammen er bedst.......Når installationer som klatrebaner, træhuse, platforme og andre anlæg fastgøres i træer, kan det gøre perma- nent skade og medføre, at træernes livsfunktioner forstyrres. Det værste er metoder, som klemmer om stammen og dræber barken. En stang tværs gennem stammen er bedst....

 17. Neural network wind retrieval from ERS -1/2 scatterometer data

  LIN Mingsen; SONG Xingai; JIANG Xingwei

  2006-01-01

  A neural network methodology is presented to retrieve wind vectors from ERS - 1/2 scatterometer data. The wind directional ambiguities are eliminated by a circular median filter algorithm. All data come from ERS - 1/2 scatterometer data collocated pairs with CMCD4 vector. Comparing the results with CMCD4 and ECMWF wind vector,they agree well, which indicates that it is possible to extract wind vector from the ERS-1/2 scatterometer with the neural network method.

 18. Intra-ER sorting of the peroxisomal membrane protein Pex3 relies on its luminal domain

  Mohammad H. Fakieh

  2013-06-01

  Pex3 is an evolutionarily conserved type III peroxisomal membrane protein required for peroxisome formation. It is inserted into the ER membrane and sorted via an ER subdomain (the peroxisomal ER, or pER to peroxisomes. By constructing chimeras between Pex3 and the type III ER membrane protein Sec66, we have been able to separate the signals that mediate insertion of Pex3 into the ER from those that mediate sorting within the ER to the pER subdomain. The N-terminal 17-amino acid segment of Pex3 contains two signals that are each sufficient for sorting to the pER: a chimeric protein containing the N-terminal domain of Pex3 fused to the transmembrane and cytoplasmic segments of Sec66 sorts to the pER in wild type cells, and does not colocalise with peroxisomes. Subsequent transport to existing peroxisomes requires the Pex3 transmembrane segment. When expressed in Drosophila S2R+ cells, ScPex3 targeting to peroxisomes is dependent on the intra-ER sorting signals in the N-terminal segment. The N-terminal segments of both human and Drosophila Pex3 contain intra-ER sorting information and can replace that of ScPex3. Our analysis has uncovered the signals within Pex3 required for the various steps of its transport to peroxisomes. Our generation of versions of Pex3 that are blocked at each stage along its transport pathway provides a tool to dissect the mechanism, as well as the molecular machinery required at each step of the pathway.

 19. A novel role of c-FLIP protein in regulation of ER stress response.

  Conti, Silvia; Petrungaro, Simonetta; Marini, Elettra Sara; Masciarelli, Silvia; Tomaipitinca, Luana; Filippini, Antonio; Giampietri, Claudia; Ziparo, Elio

  2016-09-01

  Cellular-Flice-like inhibitory protein (c-FLIP) is an apoptosis modulator known to inhibit the extrinsic apoptotic pathway thus blocking Caspase-8 processing in the Death Inducing Signalling Complex (DISC). We previously demonstrated that c-FLIP localizes at the endoplasmic reticulum (ER) and that c-FLIP-deficient mouse embryonic fibroblasts (MEFs) display an enlarged ER morphology. In the present study, we have addressed the consequences of c-FLIP ablation in the ER stress response by investigating the effects of pharmacologically-induced ER stress in Wild Type (WT) and c-FLIP-/- MEFs. Surprisingly, c-FLIP-/- MEFs were found to be strikingly more resistant than WT MEFs to ER stress-mediated apoptosis. Analysis of Unfolded Protein Response (UPR) pathways revealed that Pancreatic ER Kinase (PERK) and Inositol-Requiring Enzyme 1 (IRE1) branch signalling is compromised in c-FLIP-/- cells when compared with WT cells. We found that c-FLIP modulates the PERK pathway by interfering with the activity of the serine threonine kinase AKT. Indeed, c-FLIP-/- MEFs display higher levels of active AKT than WT MEFs upon ER stress, while treatment with a specific AKT inhibitor of c-FLIP-/- MEFs subjected to ER stress restores the PERK but not the IRE1 pathway. Importantly, the AKT inhibitor or dominant negative AKT transfection sensitizes c-FLIP-/- cells to ER stress-induced cell death while the expression of a constitutively active AKT reduces WT cells sensitivity to ER stress-induced death. Thus, our results demonstrate that c-FLIP modulation of AKT activity is crucial in controlling PERK signalling and sensitivity to ER stress, and highlight c-FLIP as a novel molecular player in PERK and IRE1-mediated ER stress response.

 20. THROMBOTIC MICROANGIOPATHY ASSOCIATED WITH OPANA ER INTRAVENOUS ABUSE A Case Report.

  Jabr, Fadi I; Yu, Ling

  2016-01-01

  Thrombotic microangiopathy is characterized by endothelial changes and microvascular stenosis. Several entities such as pregnancy, infection, connective tissue diseases, and drugs are associated with secondary thrombotic microangiopathy. Recently, new reformulation of Opana ER had been associated with thrombotic microangiopathy when injected intravenously. Here, we report the case of a 37-year-old man who developed renal failure and hemolytic anemia secondary to Opana ER intravenous abuse. Renal biopsy pathology was consistent with thrombotic microangiopathy likely caused by Opana ER intravenous abuse.

 1. Self-diffusion of Er and Hf inpure and HfO/sub 2/-doped polycrystalline Er/sub 2/O/sub 3/. [Hf-175 and Er-169

  Scheidecker, R.W.

  1979-01-01

  Using a tracer technique, self-diffusion of Er and Hf was measured over the approximate temperature interval of 1600 to 1970/sup 0/C in pure and HfO/sub 2/-doped polycryatalline Er/sub 2/O/sub 3/. Up to about 10 m/o HfO/sub 2/ dopant level, the Er self-diffusion coefficients followed a relationship based on cation vacancies. Above 10 m/o HfO/sub 2/, deviation from this relationship occurred, apparently due to clustering of cation vacancies and oxygen interstitials around the dopant hafnia ion. The activation energy for the self-diffusion of Er in pure Er/sub 2/O/sub 3/ was 82.2 Kcal/mole and increased with the HfO/sub 2/ dopant level present. Self-diffusion of Hf was measured in pure Er/sub 2/O/sub 3/ having two impurity levels, and a separation of the grain boundary. The volume diffusion of Hf showed both extrinsic and intrinsic behavior with the transition temperature increasing with the impurity level present in Er/sub 2/O/sub 3/. The activation energy for Hf volume diffusion in the intrinsic region was high, i.e. 235 -+ 9.5 Kcal/mole. The grain boundary diffusion was apparently extrinsic over the entire temperature interval Very low Hf self diffusion rates were found in both pure and HfO/sub 2/ doped Er/sub 2/O/sub 3/ compositions. Despite a clustering effect, the HfO/sub 2/ dopant increased the Hf volume diffusion coefficients.

 2. Effect of erbium concentration on optical properties of Er:YLF laser crystals

  Hong, Jiaqi; Zhang, Lianhan; Xu, Min; Hang, Yin

  2017-01-01

  Four Er-doped LiYF4 crystals with different Er-concentrations were grown by Czochralski method. The laser crystals were characterized by measurements of ICP-AES, XRD, absorption spectra, up-conversion fluorescence spectra, near-infrared (NIR) and mid-infrared (Mid-IR) fluorescence spectra, as well as luminescence decays. It was found that the heavily 15 at% Er-doped YLF crystal is more proper in up-conversion or ∼3 μm laser applications; while the 5 at% Er-doped YLF is a better candidate for ∼1.5 μm lasers within these four crystals.

 3. Bik reduces hyperplastic cells by increasing Bak and activating DAPk1 to juxtapose ER and mitochondria.

  Mebratu, Yohannes A; Leyva-Baca, Ivan; Wathelet, Marc G; Lacey, Neal; Chand, Hitendra S; Choi, Augustine M K; Tesfaigzi, Yohannes

  2017-10-06

  Bik reduces hyperplastic epithelial cells by releasing calcium from endoplasmic reticulum stores and causing apoptosis, but the detailed mechanisms are not known. Here we report that Bik dissociates the Bak/Bcl-2 complex to enrich for ER-associated Bak and interacts with the kinase domain of DAPk1 to form Bik-DAPk1-ERK1/2-Bak complex. Bik also disrupts the Bcl2-IP3R interaction to cause ER Ca(2+) release. The ER-associated Bak interacts with the kinase and calmodulin domains of DAPk1 to increase the contact sites of ER and mitochondria, and facilitate ER Ca(2+) uptake by mitochondria. Although the Bik BH3 helix was sufficient to enrich for ER-Bak and elicit ER Ca(2+) release, Bik-induced mitochondrial Ca(2+) uptake is blocked with reduced Bak levels. Further, the Bik-derived peptide reduces allergen- and cigarette smoke-induced mucous cell hyperplasia in mice and in differentiated primary human airway epithelial cultures. Therefore, Bik peptides may have therapeutic potential in airway diseases associated with chronic mucous hypersecretion.Bcl-2 interacting killer (Bik) decreases airway epithelial hyperplasia via apoptosis mediated by calcium release from the endoplasmic reticulum (ER), but the mechanism is unclear. Here the authors show that Bik promotes Bak enrichment at the ER to tether mitochondria for efficient calcium transfer.

 4. ER Consolidated Qtrly Rpt_April thru June 2015_October 2015

  Cochran, John [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-10-01

  This Sandia National Laboratories, New Mexico Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) fulfills all quarterly reporting requirements set forth in the Resource Conservation and Recovery Act Facility Operating Permit, and the Compliance Order on Consent. The 13 sites in the Corrective Action process are listed in Table I-1. Because the status of any Long-Term Stewardship (LTS) activity is detailed in other reports, Section I.3.0 (titled Long-Term Stewardship Work Completed) will not be presented in future ER Quarterly Reports. Section I.3.0 of this ER Quarterly Report identifies the other reports that detail LTS activities.

 5. The distribution and redistribution of endoplasmic reticulum (ER) in geoperceptive cells.

  Juniper, B E; French, A

  1972-09-01

  Within the root cap in maize the cells believed to be responsible for the perception of gravity possess a rough-surfaced ER system with a distinctive pattern of distribution. The ER is found normally parallel to the nuclear membrane and to the walls, and symmetrically distributed. It can be disturbed from its parallel position by moving the root to any horizontal orientation, but it is not displaced by inverting the root into the 180° vertical position. On returning to the normal position of growth the ER rapidly reforms into the original symmetrical position. The implications of this position and movement and the possible role of the ER are discussed.

 6. Electrochemical Behavior of Er(Ⅲ) In N, N-dimethylformamide

  李高仁; 童叶翔; 刘冠昆; 袁定胜; 徐常威; 王宇

  2002-01-01

  The cyclic voltammetry, current-time curve at potential step and potential-time curve of galvanostatic method were used to investigate the electrochemical behavior of Er(Ⅲ) in ErCl3-LiClO4-DMF(N, N-dimethylformamide) system on Pt and Cu electrodes. Results indicate that the electroreducation of Er(Ⅲ) to Er(0) is irreversible on Pt and Cu electrodes, the diffusion coefficient and electron transfer coefficient of Er(Ⅲ) in 0.01mol/L ErCl3-0.1mol/L LiClO4-DMF system at 303K are 1.96×10-6 cm2*s-1 and 0.081 respectively. The Er metal film was prepared by galvanostatic electrolysis on Cu electrode in ErCl3-LiClO4-DMF system at 40A*m-2(current density). The deposites composed of Er over 95%(mass fraction) were obtained.

 7. Effect of aging on microstructure of Mg-Zn-Er alloys

  李建辉; 杜文博; 李淑波; 王朝辉

  2009-01-01

  The effect of aging on microstructure of Mg-Zn-Er alloys at 473 K was investigated using hardness measurement,scanning electron microscopy(SEM) and transmission electron microscopy(TEM).The results indicated that both Mg3.8Zn1.5Er and Mg5Zn2.0Er alloys exhibited visible age-hardening effect,especially the latter alloy.Microstructure analysis showed that,after being aged,lots of fine MgZn2 phases with hexagonal structure were found in the α-Mg matrix.Comparing with Mg3.8Zn1.5Er alloy,the accelerated hardenin...

 8. Amalgam Surface Treatment by Different Output Powers of Er:YAG Laser:SEM Evaluation.

  Hosseini, Mohammad Hashem; Hassanpour, Mehdi; Etemadi, Ardavan; Ranjbar Omrani, Ladan; Darvishpour, Hojat; Chiniforush, Nasim

  2015-01-01

  The purpose of this study was to evaluate amalgam surfaces treated by different output powers of erbium-doped yttrium aluminum garnet (Er:YAG) laser by scanning electron microscope (SEM). Twenty-one amalgam blocks (8 mm × 8 mm, 3 mm thickness) were prepared by condensing silver amalgam (into putty impression material. After keeping them for 24 hours in distilled water, they were divided into 7 groups as follow: G1: Er:YAG laser (1 W, 50 mJ), G2: Er:YAG laser (2 W, 100 mJ), G3: Er:YAG laser (3 W, 150 mJ), G4: Sandblast, G5: Sandblast + Er:YAG laser (1 W, 50 mJ), G6: Sandblast +Er:YAG laser (2 W, 100 mJ) and G7: Sandblast +Er:YAG laser (3 W, 150 mJ). Then after preparation of all samples, they were examined by SEM. The SEM results of amalgam surfaces treated by different output powers of Er:YAG laser showed some pitting areas with non-homogenous irregularities Conclusion: It seems that the application of sandblasting accompanied by Er:YAG laser irradiation can provide proper surface for bonding of orthodontic brackets.

 9. Investigation of the photosensitivity, temperature sustainability and fluorescence characteristics of several Er-doped photosensitive fibers

  Shen, Y H; Mandal, J; Sun, T; Grattan, K T V; Wade, S A; Collins, Stephen F; Baxter, Gregory W; Dussardier, Bernard; Monnom, Gérard

  2011-01-01

  Three different types of Er doped photosensitive fibers, germanium/erbium (Ge/Er) fiber, tin/germanium/erbium fiber (Sn/Er) and antimony/germanium/erbium fiber (Sb/Er) have been manufactured and studied for use in optical sensor systems. Their characteristics of photosensitivity, the temperature sustainability of fiber Bragg gratings (FBGs) written into these fibers and the fluorescence emission from the Er dopant were investigated and compared. It has been shown in this work that these fibers all show a satisfactory degree of photosensitivity to enable the fabrication of FBGs and a significant level of fluorescence emission within the 1550 nm band for sensor use. The high temperature sustainability of the FBGs written into these fibers was investigated and seen to be quite significant at temperatures as high as 850 ^{\\circ}C, in particular for the Sn/Er and Sb/Er fibers. A fiber laser using the Sb/Er fiber as the gain medium was demonstrated, giving evidence of the strong fluorescence emission from the Er do...

 10. Det er jo det vi altid har gjort - sprogpakkens effekt på praksis

  Østerbye, Torkil; Rasmussen, Kirsten Merete

  2014-01-01

  Fra 2011 til 2012 var ca. 6000 pædagoger på sprogpakkekursus (SP). Efterfølgende har vi i forbindelse med vores arbejde i VIA Videreuddannelse mødt en del af kursisterne fra SP, som er temmelig desillusionerede fordi de oplever, at det er svært at få kursets indhold og deres egen begejstring over...... overført til praksis. Artiklen undersøger vha. spørgeskemaundersøgelser og interview hvad der reelt sker – og hvad det er der gør, at nogle oplever, at det er så svært....

 11. Synthesis, Characterization, and Photocatalysis of ZnO and Er-Doped ZnO

  Yu, Kai-sheng; Shi, Jian-ying; Zhang, Zai-Li; Liang, Yong-Mei; LIU Wei

  2013-01-01

  ZnO and Er-doped ZnO with different molar ratios of Er/Zn were prepared using the homogeneous precipitation method. The photocatalysts prepared were characterized using scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy, and photoluminescence spectroscopy. The results showed that the Er-doped ZnO displayed characteristic wurtzite-type peaks in the XRD spectra. The Er-doped ZnO absorbed much more light than ZnO in the ultraviolet region...

 12. Structure Property and Visible Upconversion of Er3+ Doped Gd2O3 Nanocrystals

  郭海; 张慰萍; 尹民; 楼立人; 夏上达

  2004-01-01

  Gd2O3∶Er nanoparticles were prepared by a simple sol-gel method. The structure properties of Gd2O3∶Er were studied by X-ray diffraction, transmission electron microscopy, Raman spectroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy. The visible up-converted luminescence spectra of Er3+ were investigated under excitation to 4I9/2 level by 785 nm laser. Laser power, Er3+ ion concentration and temperature dependences of the upconverted emissions were investigated to understand the upconversion mechanisms. Excited state absorption and energy transfer process are discussed as the possible mechanisms for the upconversion.

 13. Integrated self-organization of transitional ER and early Golgi compartments.

  Glick, Benjamin S

  2014-02-01

  COPII coated vesicles bud from an ER domain termed the transitional ER (tER), but the mechanism that clusters COPII vesicles at tER sites is unknown. tER sites are closely associated with early Golgi or pre-Golgi structures, suggesting that the clustering of nascent COPII vesicles could be achieved by tethering to adjacent membranes. This model challenges the prevailing view that COPII vesicles are clustered by a scaffolding protein at the ER surface. Although Sec16 was proposed to serve as such a scaffolding protein, recent data suggest that rather than organizing COPII into higher-order structures, Sec16 acts at the level of individual COPII vesicles to regulate COPII turnover. A plausible synthesis is that tER sites are created by tethering to Golgi membranes and are regulated by Sec16. Meanwhile, the COPII vesicles that bud from tER sites are thought to nucleate new Golgi cisternae. Thus, an integrated self-organization process may generate tER-Golgi units. © 2014 WILEY Periodicals, Inc.

 14. Emerging Roles of ER Stress and Unfolded Protein Response Pathways in Skeletal Muscle Health and Disease.

  Bohnert, Kyle R; McMillan, Joseph D; Kumar, Ashok

  2017-02-08

  Skeletal muscle is the most abundant tissue in the human body and can adapt its mass as a consequence of physical activity, metabolism, growth factors, and disease conditions. Skeletal muscle contains an extensive network of endoplasmic reticulum (ER), called sarcoplasmic reticulum, which plays an important role in the regulation of proteostasis and calcium homeostasis. In many cell types, environmental and genetic factors that disrupt ER function cause an accumulation of misfolded and unfolded proteins in the ER lumen that ultimately leads to ER stress. To alleviate the stress and restore homeostasis, the ER activates a signaling network called the unfolded protein response (UPR). The UPR has three arms, which regulate protein synthesis and expression of many ER chaperone and regulatory proteins. However, the role of individual UPR pathways in skeletal muscle has just begun to be investigated. Recent studies suggest that UPR pathways play pivotal roles in muscle stem cell homeostasis, myogenic differentiation, and regeneration of injured skeletal muscle. Moreover, markers of ER stress and the UPR are activated in skeletal muscle in diverse conditions such as exercise, denervation, starvation, high fat diet, cancer cachexia, and aging. Accumulating evidence also suggests that ER stress may have important roles in the pathogenesis of inflammatory myopathies and genetic muscle disorders. The purpose of this review article is to discuss the role and potential mechanisms by which ER stress and the individual arms of the UPR regulate skeletal muscle formation, plasticity, and function in various physiological and pathophysiological conditions. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 15. Vibronic intensities for Er{sup 3+} in Cs{sub 2} NaErCl{sub 6}

  Acevedo, R.; Navarro, G. [Departamento de Quimica Basica, Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, Universidad de Chile, Beauchef 850, Casilla 2777, Santiago (Chile); Meruane, T. [Universidad Metropolitana de Ciencias y Educacion, Av. Jose Pedro Alessandri 774, Casilla 147-C Santiago (Chile)

  2001-07-01

  In this current study, we have undertaken vibronic intensity calculations for the absorptions (({sup 4}I{sub 15/2}) {gamma}{sub k}) {yields} (({sup 4}I{sub 13/2}) {gamma}{sub l}) of the Er{sup 3+} in the Cs{sub 2}NaErCl{sub 6} elpasolite type system. This system is extremely complicated to handle from both a theoretical and an experimental viewpoints. This theoretical work shows that over an energy range of about 400 cm{sup -1}, a substantial amount of transitions are likely to take place (about 100 transitions; twenty five of them are magnetic dipole allowed and seventy five are vibronically allowed). It is then a formidable task to identify and assign all of these transitions in a non-ambiguous way. Also the experimental evidence available for these absorptions is related to a total of about twenty lines in the luminescence spectrum of this system. The spectrum itself is very challenging and the superposition of spectral features is most likely to occur. A careful analysis of the calculated vibronic intensities and overall oscillator strengths for the various transitions indicates that the current model used is both flexible and appropriate to deal with this kind of systems. In a forthcoming paper, we will examine the rather unusual high intensity associated with the (({sup 4}I{sub 15/2}) {gamma}{sub k}) {yields} (({sup 4}S{sub 3/2}) {gamma}{sub l}) excitations. (Author)

 16. Green up-converted luminescence in (Er3+-Yb3+) co-doped LiNbO3 crystals

  Stoffel, M.; Rinnert, H.; Kokanyan, E.; Demirkhanyan, G.; Demirkhanyan, H.; Aillerie, M.

  2016-07-01

  Er3+ doped and (Er3+-Yb3+) co-doped LiNbO3 (LN) crystals grown by the Czochralski method are investigated by photoluminescence spectroscopy. Green up-converted luminescence is observed in Er3+ doped LN crystals under 980 nm excitation. This is explained by an energy transfer between two neighboring Er3+ ions. In (Er3+, Yb3+) co-doped LN crystals, the intensity of the green up-converted luminescence can be further enhanced suggesting that Yb3+ ions also contribute to the up-conversion process. Time resolved photoluminescence measurements clearly demonstrate that an efficient energy transfer occurs between Yb3+ and Er3+ ions. A theoretical model taking into account the contribution of both Er3+-Er3+ pairs and Yb3+-Er3+ pairs is able to describe correctly the decay of the up-converted luminescence.

 17. [Direct upconversion sensitization luminescence comparison of the ErYb co-doped oxyfluoride fluoride pentaphosphate glass].

  Chen, Xiao-bo; Chen, Luan; Zhao, Chen-yi; Sawanobori, N; Ma, Hui; Song, Zeng-fu

  2003-02-01

  This paper investigates the direct upconversion sensitization luminescence of the ErYb co-doped oxyfluoride glass (ErYb: FOG), fluoride glass (ErYb: ZBLAN) and pentaphosphate noncrystalline (ErYb: PP) excited by a 966 nm diode laser. The splendid upconversion luminescence phenomenon is found. It is resulted from that the Yb3+ concentration in rather high, the energy transfer among Er(3+)-Yb3+ and Yb(3+)-Yb3+ ions is rather strong. An important fact is found that the direct upconversion sensitization luminescence of ErYb: FOG is about 100-100,000 times greater than that of ErYb: PP. And meanwhile it is interesting that the upconversion luminescence intensity of ErYb: FOG is near to that of ErYb: ZBLAN. It is significant to enhance the comprehensive level of up-conversion luminescence.

 18. ERS statement on the multidisciplinary respiratory management of ataxia telangiectasia.

  Bhatt, Jayesh M; Bush, Andrew; van Gerven, Marjo; Nissenkorn, Andreea; Renke, Michael; Yarlett, Lian; Taylor, Malcolm; Tonia, Thomy; Warris, Adilia; Zielen, Stefan; Zinna, Shairbanu; Merkus, Peter J F M

  2015-12-01

  Ataxia telangiectasia (A-T) is a rare, progressive, multisystem disease that has a large number of complex and diverse manifestations which vary with age. Patients with A-T die prematurely with the leading causes of death being respiratory diseases and cancer. Respiratory manifestations include immune dysfunction leading to recurrent upper and lower respiratory infections; aspiration resulting from dysfunctional swallowing due to neurodegenerative deficits; inefficient cough; and interstitial lung disease/pulmonary fibrosis. Malnutrition is a significant comorbidity. The increased radiosensitivity and increased risk of cancer should be borne in mind when requesting radiological investigations. Aggressive proactive monitoring and treatment of these various aspects of lung disease under multidisciplinary expertise in the experience of national multidisciplinary clinics internationally forms the basis of this statement on the management of lung disease in A-T. Neurological management is outwith the scope of this document. Copyright ©ERS 2015.

 19. Clinical evaluation of Er:YAG laser caries treatment

  Dostalova, Tatjana; Jelinkova, Helena; Kucerova, Hana; Krejsa, Otakar; Hamal, Karel; Kubelka, Jiri; Prochazka, Stanislav

  1997-05-01

  To prepare the enamel, the energy used was mainly 345 mJ and repetition rate 2 Hz, for dentine the optimal energy of Er:YAG drilling machine was 200 mJ and repetition rate from 1 to 2 Hz, depending on cavity depth. Subject of treatment were caries of enamel and dentine and it was possible to remove the old insufficient fillings. The average number of pulses was 111.22, ranging from 16 to 489. During preparation, vibrations of microexplosions were felt by 8 patients, however, neither pain or unpleasant sensations were experienced. The filling materials used were composite resins and glassionomer cements. Their clinical evaluation 6 months post insertion was similar to that of the classical drilling system.

 20. Development status of the ERS-1 SAR antenna

  Wagner, R.; Luhmann, H. J.; Sippel, R.; Westphal, M.

  1986-08-01

  A 10 m x 1 m planar array antenna for the ERS-1 satellite is described. It features metallized CFRP waveguides as radiating elements and feeding network components, CFRP sandwich reinforcements of the mechanical panels, a deployable truss structure, and mechanism for launch fixation, release, and deployment. Mechanical design of the antenna structure towards satisfactory dynamic properties in launch configuration within the narrow constraints of mass, volume, and mechanical loads; structural analysis of the stowed and deployment antenna, to determine dynamic properties, internal loads, and deformations; and design of the hold down and release mechanism arrangement of six hinged clamps for launch fixation, to be released via a system of springs and cables by a pyrotechnic device, are reviewed.

 1. Er:YAG laser for endodontics: efficiency and safety

  Hibst, Raimund; Stock, Karl; Gall, Robert; Keller, Ulrich

  1997-12-01

  Recently it has been shown that bacterias can be sterilized by Er:YAG laser irradiation. By optical fiber transmission the bactericidal effect can also be used in endodontics. In order to explore potential laser parameters, we further investigated sterilization of caries and measured temperatures in models simulating endodontic treatment. It was found out that the bactericidal effect is cumulative, with single pulses being active. This offers to choose all laser parameters except pulse energy (radiant exposure) from technical, practical or safety considerations. For clinical studies the following parameter set is proposed for efficient and safe application (teeth with a root wall thickness > 1 mm, and prepared up to ISO 50): pulse energy: 50 mJ, repetition rate: 15 Hz, fiber withdrawal velocity: 2 mm/s. With these settings 4 passes must be performed to accumulate the total dose for sterilization.

 2. PO*WW*ER mobile treatment unit process hazards analysis

  Richardson, R.B.

  1996-06-01

  The objective of this report is to demonstrate that a thorough assessment of the risks associated with the operation of the Rust Geotech patented PO*WW*ER mobile treatment unit (MTU) has been performed and documented. The MTU was developed to treat aqueous mixed wastes at the US Department of Energy (DOE) Albuquerque Operations Office sites. The MTU uses evaporation to separate organics and water from radionuclides and solids, and catalytic oxidation to convert the hazardous into byproducts. This process hazards analysis evaluated a number of accident scenarios not directly related to the operation of the MTU, such as natural phenomena damage and mishandling of chemical containers. Worst case accident scenarios were further evaluated to determine the risk potential to the MTU and to workers, the public, and the environment. The overall risk to any group from operation of the MTU was determined to be very low; the MTU is classified as a Radiological Facility with low hazards.

 3. Misforståelser er grunden til HPV-tragedien

  Olesen, Frede

  2016-01-01

  Fra tid til anden kører den offentlige formidling af medicinske emner af sporet. Ifølge Frede Olesen er det værste tilfælde debatten om HPV-vaccinen mod kræft i livmoderhalsen og dens mulige bivirkninger. I denne debatartikel diskuterer han et par centrale spørgsmål: Hvorfor gik det så galt...... må forvente, at Danmark optræder som Europas dårligst placerede land, når man ser på antal forstadier og fuldt udviklede tilfælde af livmoderhalskræft. Vi vil formentlig også være det dårligst placerede land for andre HPV-relaterede kræftformer, eksempelvis kræft i endetarm og hals....

 4. EPR = ER and Scattering Amplitude as Entanglement Entropy Change

  Seki, Shigenori

  2014-01-01

  Alday and Maldacena have found an exact minimal surface of open string world-sheet describing a gluon scattering. We study the causal structure of that minimal surface in AdS of position space, and find a world-sheet wormhole parametrized by Mandelstam variables. If we figure a gluon as an open string in AdS, the ribbon connecting the two strings always pass the world-sheet wormhole, demonstrating the EPR = ER for gluon scattering. Since entanglement is caused by an interaction, one can ask what is the relation between entanglement entropy and the scattering amplitude. We propose an answer by generalizing the holographic entanglement entropy (EE) of Ryu-Takayanagi to the case where two regions are divided in space-time and interpret the result as the change of EE.

 5. Ground state of Er[sup 3+] in ErBa[sub 2]Cu[sub 3]O[sub 6]: an ESR study

  Huang, M.X. (Dept. of Physics, Maryland Univ., College Park (United States)); Barak, J. (Dept. of Physics, Maryland Univ., College Park (United States)); Bhagat, S.M. (Dept. of Physics, Maryland Univ., College Park (United States)); Peng, J.L. (Dept. of Physics, Maryland Univ., College Park (United States))

  1992-11-01

  The electron spin resonance of single crystals of ErBa[sub 2]Cu[sub 3]O[sub 6] has been measured at low temperatures and frequencies of 36.3, 25.5 and 9.9 GHz with the applied field being rotated from the sample's ab plane to the c-axis. The spectrum appears to be composed of two resonances and is interpreted as a sum of two Kubo-Toyabe lines. The parameters obtained here exhibit little anisotropy and are in reasonable agreement with previous measurements on ErBa[sub 2]Cu[sub 3]O[sub 6] and Er[sub z]Y[sub 1-z]Ba[sub 2]Cu[sub 3]O[sub 6] powder specimens. This confirms our earlier suggestion that the two lowest doublets of the Er[sup 3+] crystal field levels are very close in energy ([approx] 1 K).

 6. Er-doped sesquioxides for 1.5-micron lasers - spectroscopic comparisons

  Merkle, Larry D.; Ter-Gabrielyan, Nikolay

  2013-05-01

  Due to the favorable thermal properties of sesquioxides as hosts for rare earth laser ions, we have recently studied the spectroscopy of Er:Lu2O3 in the 1400-1700 nm wavelength range, and here report its comparison with our earlier results on Er:Y2O3 and Er:Sc2O3. These studies include absorption and fluorescence spectra, fluorescence lifetimes, and inference of absorption and stimulated emission cross sections, all as a function of temperature. At room temperature, optical absorption limits practical laser operation to wavelengths longer than about 1620 nm. In that spectral range, the strongest stimulated emission peak is that at 1665 nm in Er:Sc2O3, with an effective cross section considerably larger than those of Er:Y2O3 and Er:Lu2O3. At 77K, the absorption is weak enough for efficient laser operation at considerably shorter wavelengths, where there are peaks with much larger stimulated emission cross sections. The three hosts all have peaks near 1575-1580 nm with comparably strong cross sections. As we have reported earlier, it is possible to lase even shorter wavelengths efficiently at this temperature, in particular the line at 1558 nm in Er:Sc2O3. Our new spectroscopic studies of Er:Lu2O3 indicate that its corresponding peak, like that of Er:Sc2O3, has a less favorable ratio of stimulated emission to absorption cross sections. Reasons for the differences will be discussed. We conclude that for most operating scenarios, Er:Sc2O3 is the most promising of the Er-doped sesquioxides studied for laser operation around 1.5-1.6 microns.

 7. Sorting nexin 17 regulates ApoER2 recycling and reelin signaling.

  Pablo Sotelo

  Full Text Available ApoER2 is a member of the low density-lipoprotein receptor (LDL-R family. As a receptor for reelin, ApoER2 participates in neuronal migration during development as well as synaptic plasticity and survival in the adult brain. A previous yeast two-hybrid screen showed that ApoER2 is a binding partner of sorting nexin 17 (SNX17 - a cytosolic adaptor protein that regulates the trafficking of several membrane proteins in the endosomal pathway, including LRP1, P-selectin and integrins. However, no further studies have been performed to investigate the role of SNX17 in ApoER2 trafficking and function. In this study, we present evidence based on GST pull-down and inmunoprecipitation assays that the cytoplasmic NPxY endocytosis motif of ApoER2 interacts with the FERM domain of SNX17. SNX17 stimulates ApoER2 recycling in different cell lines including neurons without affecting its endocytic rate and also facilitates the transport of ApoER2 from the early endosomes to the recycling endosomes. The reduction of SNX17 was associated with accumulation of an ApoER2 carboxy-terminal fragment (CTF. In addition, in SNX17 knockdown cells, constitutive ApoER2 degradation was not modified, whereas reelin-induced ApoER2 degradation was increased, implying that SNX17 is a regulator of the receptor's half-life. Finally, in SNX17 silenced hippocampal and cortical neurons, we underscored a positive role of this endosomal protein in the development of the dendritic tree and reelin signaling. Overall, these results establish the role of SNX17 in ApoER2 trafficking and function and aid in identifying new links between endocytic trafficking and receptor signaling.

 8. Near Infrared Quantum Cutting Luminescence of Er(3+)/Tm(3+) Ion Pairs in a Telluride Glass.

  Chen, Xiaobo; Li, Song; Hu, Lili; Wang, Kezhi; Zhao, Guoying; He, Lizhu; Liu, Jinying; Yu, Chunlei; Tao, Jingfu; Lin, Wei; Yang, Guojian; Salamo, Gregory J

  2017-05-16

  The multiphoton near-infrared, quantum cutting luminescence in Er(3+)/Tm(3+) co-doped telluride glass was studied. We found that the near-infrared 1800-nm luminescence intensity of (A) Er(3+)(8%)Tm(3+)(0.5%):telluride glass was approximately 4.4 to 19.5 times larger than that of (B) Tm(3+)(0.5%):telluride glass, and approximately 5.0 times larger than that of (C) Er(3+)(0.5%):telluride glass. Additionally, the infrared excitation spectra of the 1800 nm luminescence, as well as the visible excitation spectra of the 522 nm and 652 nm luminescence, of (A) Er(3+)(8%)Tm(3+)(0.5%):telluride glass are very similar to those of Er(3+) ions in (C) Er(3+)(0.5%):telluride glass, with respect to the shapes of their excitation spectral waveforms and peak wavelengths. Moreover, we found that there is a strong spectral overlap and energy transfer between the infrared luminescence of Er(3+) donor ions and the infrared absorption of Tm(3+) acceptor ions. The efficiency of this energy transfer {(4)I13/2(Er(3+)) → (4)I15/2(Er(3+)), (3)H6(Tm(3+)) → (3)F4(Tm(3+))} between the Er(3+) and Tm(3+) ions is approximately 69.8%. Therefore, we can conclude that the observed behaviour is an interesting multiphoton, near-infrared, quantum cutting luminescence phenomenon that occurs in novel Er(3+)-Tm(3+) ion pairs. These findings are significant for the development of next-generation environmentally friendly germanium solar cells, and near-to-mid infrared (1.8-2.0 μm) lasers pumped by GaN light emitting diodes.

 9. Generation of ER{alpha}-floxed and knockout mice using the Cre/LoxP system

  Antonson, P., E-mail: per.antonson@ki.se [Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Novum, SE-141 83 Huddinge (Sweden); Omoto, Y.; Humire, P. [Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Novum, SE-141 83 Huddinge (Sweden); Gustafsson, J.-A. [Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Novum, SE-141 83 Huddinge (Sweden); Center for Nuclear Receptors and Cell Signaling, Department of Biology and Biochemistry, University of Houston, Houston, TX 77204 (United States)

  2012-08-10

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer ER{alpha} floxed and knockout mice were generated. Black-Right-Pointing-Pointer Disruption of the ER{alpha} gene results in sterility in both male and female mice. Black-Right-Pointing-Pointer ER{alpha}{sup -/-} mice have ovaries with hemorrhagic follicles and hypoplastic uterus. Black-Right-Pointing-Pointer Female ER{alpha}{sup -/-} mice develop obesity. -- Abstract: Estrogen receptor alpha (ER{alpha}) is a nuclear receptor that regulates a range of physiological processes in response to estrogens. In order to study its biological role, we generated a floxed ER{alpha} mouse line that can be used to knock out ER{alpha} in selected tissues by using the Cre/LoxP system. In this study, we established a new ER{alpha} knockout mouse line by crossing the floxed ER{alpha} mice with Cre deleter mice. Here we show that genetic disruption of the ER{alpha} gene in all tissues results in sterility in both male and female mice. Histological examination of uterus and ovaries revealed a dramatically atrophic uterus and hemorrhagic cysts in the ovary. These results suggest that infertility in female mice is the result of functional defects of the reproductive tract. Moreover, female knockout mice are hyperglycemic, develop obesity and at the age of 4 months the body weight of these mice was more than 20% higher compared to wild type littermates and this difference increased over time. Our results demonstrate that ER{alpha} is necessary for reproductive tract development and has important functions as a regulator of metabolism in females.

 10. Sorting nexin 17 regulates ApoER2 recycling and reelin signaling.

  Sotelo, Pablo; Farfán, Pamela; Benitez, María Luisa; Bu, Guojun; Marzolo, María-Paz

  2014-01-01

  ApoER2 is a member of the low density-lipoprotein receptor (LDL-R) family. As a receptor for reelin, ApoER2 participates in neuronal migration during development as well as synaptic plasticity and survival in the adult brain. A previous yeast two-hybrid screen showed that ApoER2 is a binding partner of sorting nexin 17 (SNX17) - a cytosolic adaptor protein that regulates the trafficking of several membrane proteins in the endosomal pathway, including LRP1, P-selectin and integrins. However, no further studies have been performed to investigate the role of SNX17 in ApoER2 trafficking and function. In this study, we present evidence based on GST pull-down and inmunoprecipitation assays that the cytoplasmic NPxY endocytosis motif of ApoER2 interacts with the FERM domain of SNX17. SNX17 stimulates ApoER2 recycling in different cell lines including neurons without affecting its endocytic rate and also facilitates the transport of ApoER2 from the early endosomes to the recycling endosomes. The reduction of SNX17 was associated with accumulation of an ApoER2 carboxy-terminal fragment (CTF). In addition, in SNX17 knockdown cells, constitutive ApoER2 degradation was not modified, whereas reelin-induced ApoER2 degradation was increased, implying that SNX17 is a regulator of the receptor's half-life. Finally, in SNX17 silenced hippocampal and cortical neurons, we underscored a positive role of this endosomal protein in the development of the dendritic tree and reelin signaling. Overall, these results establish the role of SNX17 in ApoER2 trafficking and function and aid in identifying new links between endocytic trafficking and receptor signaling.

 11. SEM investigation of Er:YAG laser apical preparation

  Bǎlǎbuc, Cosmin; Todea, Carmen; Locovei, Cosmin; RǎduÅ£ǎ, Aurel

  2016-03-01

  Endodontic surgery involves the incision and flap elevation, the access to the root tip, its resection, the cavity retrograde preparation and filling it with biocompatible material that provides a good seal of the apex[1]. Apicoectomy is compulsory in endodontic surgery. The final stage involves the root retropreparation and the carrying out of the retrograde obturation. In order to perform the retrograde preparation the endodontist can use various tools such as lowspeed conventional handpieces, sonic and ultrasonic equipment. The ideal depth of the preparation should be 3 mm, exceeding this value may affect the long-term success of the obturation [2]. Resection at the depth of 3 mm reduces apical ramifications by 98% and lateral root canals by 93%. The ultrasonic retropreparation has numerous advantages compared to the dental drill. Firstly, the cavity will be in the axis of the tooth which implies a minimum destruction of the root canal morphology. The preparations are precise, and the cutting pattern is perpendicular to the long axis of the root, the advantage being the reduction in the number of dentinal tubules exposed at the resected area [3]. Therefore, the retrograde filling is the procedure when an inert and non-toxic material is compacted in the apically created cavity.[4,5]. The Er:YAG laser is the most common wavelength indicated for dental hard tissue preparation. Its natural selectivity offers a significant advantage compared to the conventional hard tissue preparation [6-9].The purpose of this in vitro study was to investigate the quality of Er:YAG laser apical third preparation using Scanning Electron Microscopy (SEM), in comparison with the conventional ultrasonic method.

 12. Noncontact Er:YAG laser ablation: clinical evaluation.

  Dostálová, T; Jelínková, H; Kucerová, H; Krejsa, O; Hamal, K; Kubelka, J; Procházka, S

  1998-10-01

  The aim of this study is to evaluate the quality of laser ablation in comparison with the classical drilling preparation. For the experiment, the Er:YAG laser drilling machine was used. The system had a laser head, water cooler, and power supply with automatic control. Spot size of 300-350 microns was used for the preparation. Repetition rate of 1-4 Hz, and pulse energies of 100-400 mJ with water spray were chosen. Cavity shape in comparison with classical drill, time of preparation, and influence of cavity shape on filling materials retention in accordance with the U.S. Public Health Service System were used. The evaluation criteria for noncontact Er:YAG ablation were done. The cavity shape is irregular, but spot surface has larger area and microretentive appearance. Caries of enamel and dentin were treated with a noncontact preparation. It was possible to remove the old insufficient fillings, except for amalgam or metal alloys. The average number of pulses was 111.22 (SE 67.57). Vibrations of microexplosions during preparation were felt by patients on 14 cavities; however, nobody felt unpleasant pain. The qualities of filling materials in laser cavities were very stable; however, cavo surface margin discoloration of 82-86% of Alfa rating could be a problem. Changes of the color and anatomic form of the tooth were observed in 4-8%. In comparison with the classical treatment, it could be said that the retention and quality of filling materials is the same or very similar.

 13. Spectral-converting behaviors of Er{sup 3+} and Er{sup 3+}–Yb{sup 3+} doped YOCl phosphors

  Park, Sangmoon, E-mail: spark@silla.ac.kr [Center for Green Fusion Technology and Department of Engineering in Energy and Applied Chemistry, Silla University, Busan 617-736 (Korea, Republic of); Cho, So-Hye [Center for Materials Architecturing, Institute of Multidisciplinary Convergence of Materials, Korea Institute of Science and Technology, Seoul 130-650 (Korea, Republic of)

  2014-01-25

  Highlights: • Luminescent materials of YOCl:Er,Yb were prepared using NH{sub 4}Cl flux. • Interesting spectral-converting behaviors were observed in the phosphors. • 980 or 1550 nm diode laser was irradiated for up-converting study. • A multi-photon process in the phosphors was calculated. -- Abstract: Luminescent materials composed of Y{sub 1−m−n}Er{sub m}Yb{sub n}OCl (m = 0.001–0.1, n = 0.005–0.1) were prepared via a solid-state reaction using NH{sub 4}Cl flux. Photoluminescence spectra, the dependence of the luminescent intensity as a function of Er{sup 3+} content, and their CIE coordinates of the Er{sup 3+}-doped layered YOCl compounds were also investigated under near-ultraviolet (NUV) and visible lights. The spectral up-converting properties of Er{sup 3+} and Er{sup 3+}–Yb{sup 3+} in YOCl phosphors were elucidated under 980 and 1550 nm diode laser irradiations. This up-conversion emission spectra and the pump power dependence versus emission intensity observed in the Y{sub 0.9}Er{sub 0.1}OCl up-conversion phosphors gave rise to one- and two-photon processes. The up-conversion mechanism of Er{sup 3+} and Yb{sup 3+} ions in YOCl was described by a schematic energy-level diagram. Through the use of these up-conversion luminescent materials, the desired emitting lights throughout the orange and red regions of the spectra were achieved.

 14. Danske hæmatologer er foran de amerikanske. http://haematologisktidsskrift.dk/diagnostik/282-danske-haematologer-er-foran-de-amerikanske.html

  Hokland, Peter

  2017-01-01

  Amerikanske hæmatologer og hæmatopatologer har udarbejdet en ny guideline, der skal forbedre diagnosticeringen og dermed behandlingen af akut anæmi, De er på linje med, hvad de hæmatologiske afdelinger allerede gør i Danmark, hvor man arbejder tæt sammen og følger samme protokol. Og kvaliteten er...

 15. Progesterone (PR), oestrogen (ER-α and ER-β) and oxytocin (OTR) gene expression in the oviduct and uterus of pregnant and non-pregnant bitches.

  Derussi, A A P; de Souza, R W A; Volpato, R; Guaitolini, C R F; Ackermann, C L; Taffarel, M O; Cardoso, G S; Dal-Pai-Silva, M; Lopes, M D

  2012-12-01

  The aim was to assess hormone receptor gene expression in the oviduct and uterus during canine pregnancy. Nineteen pregnant bitches divided into four groups were ovariohysterectomized (OVH) at either day 8, 12, 21 or 60 of pregnancy, and five non-pregnant females underwent OVH 12 days after the pre-ovulatory Luteinizant Hormone (LH) surge and served as controls. RT-qPCR for progesterone (PR), oestrogen (ER-α and ER-β) and oxytocin (OTR) receptors was performed on the oviduct and uterine tissue. The mRNA PR expression in the uterus during early stages of pregnancy and the luteal phase was higher than at other times. The mRNA ER-β expression in the oviduct during early pregnancy was less than in non-pregnant bitches. In the uterus, the mRNA ER-β expression was higher in the initial stages of pregnancy. The ER-α expression was higher in the oviduct and uterus in advanced stages of pregnancy. The mRNA OTR expression in the oviduct was lower than in the uterus in control group. The expression of this receptor in oviduct and the uterus was higher in the final stages of pregnancy, when compared with other phases. These data suggested that the serum progesterone concentrations probably exert a direct control on the PR and ER (α and β) expression and indirectly on OTR expression in the bitch oviduct and uterus.

 16. Hard tooth tissue removal by short and long Er:YAG or Er,Cr:YSGG mid-infrared laser radiation

  Jelínková, H.; Dostálová, T.; Remeš, M.; Šulc, J.; Němec, M.; Fibrich, M.

  2017-02-01

  Hard dental tissue removal by laser radiation is an alternative treatment to conventional dental-drilling procedures. The advantages of this therapy are fast and localized treatment of hard dental tissue and painlessness. The most effective systems for those purposes are Er-lasers generating radiation at wavelengths of around 3 μm. The aim of this study was qualitative and quantitative examination of human dentin and ivory tissue removal by pulsed free-running (FR) and Q-switched (QSW) Er:YAG and Er,Cr:YSGG laser radiations. From the obtained results it follows that generally Er:YAG laser has lower threshold for the tissue removal in both FR and QSW regimes. Furthermore, the FR Er:YAG and Er,Cr:YSGG radiation can be effective for both dentin and ivory ablation and can prepare smooth cavities without side effects. The QSW regime is useful preferably for precise ablation of a starting tooth defect and for the part of the tooth very close to the gum. This regime is excellent for micro-preparation or for tooth treatment of children.

 17. I CAT bliver high-tech idéer til holdbare forretninger

  Sønderberg Petersen, L.

  2002-01-01

  CAT er en kompetent og risikovillig medspiller når højteknologisk forskning skal omsættes til holdbar forretning.......CAT er en kompetent og risikovillig medspiller når højteknologisk forskning skal omsættes til holdbar forretning....

 18. Naturfag er da lige så basalt som læsning?

  Mikkelsen, Lene

  2015-01-01

  Der har været fokus på udfordringerne inden for undervisning og rekruttering i natur, teknik og sundhed i mange år - og meget er ændret, - i det politiske billede - i de organisatoriske rammer samt fagligt og fagdidaktisk fokus - men alt er ikke løst og og vi har brug for at diskutere, hvad der b...

 19. Sonochemical Synthesis of Er3+-Doped ZnO Nanospheres with Enhanced Upconversion Photoluminescence

  Jun Geng; Guang-Hui Song; Jun-Jie Zhu

  2012-01-01

  Er3+-doped ZnO nanospheres have been synthesized via a sonochemical conversion process. The formation mechanism of these nanocrystals is connected with the sonochemical effect of ultrasound irradiation. The as-prepared Er3+ doped ZnO nanospheres show enhanced photoluminescence and upconversion photoluminescence properties compared with pure ZnO.

 20. Mutant SOD1 inhibits ER-Golgi transport in amyotrophic lateral sclerosis.

  Atkin, Julie D; Farg, Manal A; Soo, Kai Ying; Walker, Adam K; Halloran, Mark; Turner, Bradley J; Nagley, Phillip; Horne, Malcolm K

  2014-04-01

  Cu/Zn-superoxide dismutase is misfolded in familial and sporadic amyotrophic lateral sclerosis, but it is not clear how this triggers endoplasmic reticulum (ER) stress or other pathogenic processes. Here, we demonstrate that mutant SOD1 (mSOD1) is predominantly found in the cytoplasm in neuronal cells. Furthermore, we show that mSOD1 inhibits secretory protein transport from the ER to Golgi apparatus. ER-Golgi transport is linked to ER stress, Golgi fragmentation and axonal transport and we also show that inhibition of ER-Golgi trafficking preceded ER stress, Golgi fragmentation, protein aggregation and apoptosis in cells expressing mSOD1. Restoration of ER-Golgi transport by over-expression of coatomer coat protein II subunit Sar1 protected against inclusion formation and apoptosis, thus linking dysfunction in ER-Golgi transport to cellular pathology. These findings thus link several cellular events in amyotrophic lateral sclerosis into a single mechanism occurring early in mSOD1 expressing cells.

 1. Preparation of Er-Fe Alloy Films in Dimethylsulfoxide by Electrodeposition Method

  2003-01-01

  Cyclic voltammetry and chronoamperometry were used to investigate the electrochemical behavior of Fe(Ⅱ) and Er(Ⅲ) in a LiClO4-DMSO(dimethylsufoxide) system at Pt and Cu electrodes. Experimental results indicate that the reductions of Fe(Ⅱ) to Fe(0) and Er(Ⅲ) to Er(0) were irreversible at Pt and Cu electrodes. The diffusion coefficient and the electron transfer coefficient of Fe(Ⅱ) in a 0.01 mol/L FeCl2-0.1 mol/L LiClO4-DMSO system at 303 K were 1.70×10-10 m2/s and 0.08 respectively, the diffusion coefficient and the electron transfer coefficient of Er(Ⅲ) in a 0.01 mol/L ErCl3-0.1mol/L LiClO4-DMSO system at 303 K were 1.47×10-10 m2/s and 0.108 respectively. The homogeneous, strong adhesive Er-Fe alloy films containing Er of 31.39%-42.12% in mass fraction with metallic lustre were prepared by potentiostatic electrolysis on a Cu electrode in a ErCl3-FeCl2-LiClO4-DMSO system at -1.75--2.50 V(vs. SCE).

 2. High repetition rate Q-switched Er3+-doped fiber ring laser

  Sejka, Milan; Poulsen, Christian; Shi, Yuan

  1993-01-01

  In this paper we present for the first time Q switched Er-doped fibre laser utilising a ring Fabry-Perot cavity......In this paper we present for the first time Q switched Er-doped fibre laser utilising a ring Fabry-Perot cavity...

 3. The role of ER stress response on ionizing radiation-induced apoptosis in intestinal epithelial cells

  Lee, Eun Sang; Kim, Kwang Seok; Woo, Sang Keun; Lee, Yong Jin; Jeong, Jae Hoon; Lee, Yoon Jin; Kang, Seong Man; Lim, Young Bin [Laboratory of Radiation Effect, Korea Institute of Radiological and Medical Sciences, Seoul (Korea, Republic of)

  2014-04-15

  Apoptosis in the intestinal epithelium is the primary pathologic factor that initiates radiation-induced intestinal injury. However, mechanism involved in ionizing radiation (IR)-induced apoptosis in the intestinal epithelium is not clearly understood. The endoplasmic reticulum (ER) stress is triggered by perturbation of the ER functions, leading to the activation of the unfolded protein response (UPR), an adaptive signaling cascade aimed at restoring ER homeostasis by facilitating the degradation of misfolded proteins and expanding the protein folding capacity of the cell. Recently, IR has also been shown to induce ER stress, thereby activating the UPR signaling pathway in intestinal epithelial cells. In this study, we report the role of ER stress responses in IR-induced intestinal epithelial cell death. We show that chemical ER stress inducers, such as tunicamycin or thapsigargin, enhance IR-induced caspase3 activation. Knockdown of xbp1 or atf6 with siRNA leads to inhibition of IR-induced caspase3 activation. Taken together, our results suggest a pro-apoptotic role of ER stress in IR-exposed intestinal epithelial cells. Our findings could contribute to the development of new strategies based on modulating ER stress responses to prevent IR-induced intestinal injury.

 4. ACBD5 and VAPB mediate membrane associations between peroxisomes and the ER

  Costello, Joseph L.; Hacker, Christian; Schrader, Tina A.; Zeuschner, Dagmar; Findeisen, Peter

  2017-01-01

  Peroxisomes (POs) and the endoplasmic reticulum (ER) cooperate in cellular lipid metabolism and form tight structural associations, which were first observed in ultrastructural studies decades ago. PO–ER associations have been suggested to impact on a diverse number of physiological processes, including lipid metabolism, phospholipid exchange, metabolite transport, signaling, and PO biogenesis. Despite their fundamental importance to cell metabolism, the mechanisms by which regions of the ER become tethered to POs are unknown, in particular in mammalian cells. Here, we identify the PO membrane protein acyl-coenzyme A–binding domain protein 5 (ACBD5) as a binding partner for the resident ER protein vesicle-associated membrane protein-associated protein B (VAPB). We show that ACBD5–VAPB interaction regulates PO–ER associations. Moreover, we demonstrate that loss of PO–ER association perturbs PO membrane expansion and increases PO movement. Our findings reveal the first molecular mechanism for establishing PO–ER associations in mammalian cells and report a new function for ACBD5 in PO–ER tethering. PMID:28108524

 5. Zoonoser er andet og mere end fødevarebårne sygdomme

  Guardabassi, Luca; Bisgaard, Magne

  2007-01-01

  Ingen af de bedst kendte zoonoser i historien er fødevarebårne - reelt har det vist sig, at mange nye infektionssygdomme hos mennesker stammer fra dyr.......Ingen af de bedst kendte zoonoser i historien er fødevarebårne - reelt har det vist sig, at mange nye infektionssygdomme hos mennesker stammer fra dyr....

 6. Køn er ikke, hvad det har været

  Gerlach, Christian

  2011-01-01

  Drenge er det svage køn i folkeskolesammenlæng. Det skyldes bl.a. biologiske kønsforskelle, fastslås det i den aktuelle skoledebat. Men viden på området er langt fra så solid og entydig, som man skulle tro....

 7. 33 CFR 222.5 - Water control management (ER 1110-2-240).

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 3 2010-07-01 2010-07-01 false Water control management (ER 1110... ARMY, DEPARTMENT OF DEFENSE ENGINEERING AND DESIGN § 222.5 Water control management (ER 1110-2-240). (a... Engineers in carrying out water control management activities, including establishment of water...

 8. Plasmodium falciparum Sec24 marks transitional ER that exports a model cargo via a diacidic motif.

  Lee, Marcus C S; Moura, Pedro A; Miller, Elizabeth A; Fidock, David A

  2008-06-01

  Exit from the endoplasmic reticulum (ER) often occurs at distinct sites of vesicle formation known as transitional ER (tER) that are enriched for COPII vesicle coat proteins. We have characterized the organization of ER export in the malaria parasite, Plasmodium falciparum, by examining the localization of two components of the COPII machinery, PfSec12 and PfSec24a. PfSec12 was found throughout the ER, whereas the COPII cargo adaptor, PfSec24a, was concentrated at distinct foci that likely correspond to tER sites. These foci were closely apposed to cis-Golgi sites marked by PfGRASP-GFP, and upon treatment with brefeldin A they accumulated a model cargo protein via a process dependent on the presence of an intact diacidic export motif. Our data suggest that the cargo-binding function of PfSec24a is conserved and that accumulation of cargo in discrete tER sites depends upon positive sorting signals. Furthermore, the number and position of tER sites with respect to the cis-Golgi suggests a co-ordinated biogenesis of these domains.

 9. 7 CFR 1794.22 - Categorically excluded proposals requiring an ER.

  2010-01-01

  ... facilities designed for or capable of operation at a nominal voltage of either: (i) Less that 69 kilovolts (k... the ER; (10) Construction of new water supply wells and associated pipelines not located within the... environmental audit can be substituted for the ER. (12) Installing a heat recovery steam generator and steam...

 10. Endoplasmic reticulum (ER) stress and the unfolded protein response (UPR) in plants.

  Wan, Shucen; Jiang, Liwen

  2016-05-01

  Being a major factory for protein synthesis, assembly, and export, the endoplasmic reticulum (ER) has a precise and robust ER quality control (ERQC) system monitoring its product line. However, when organisms are subjected to environmental stress, whether biotic or abiotic, the levels of misfolded proteins may overwhelm the ERQC system, tilting the balance between the capacity of and demand for ER quality control and resulting in a scenario termed ER stress. Intense or prolonged ER stress may cause damage to the ER as well as to other organelles, or even lead to cell death in extreme cases. To avoid such serious consequences, cells activate self-rescue programs to restore protein homeostasis in the ER, either through the enhancement of protein-folding and degradation competence or by alleviating the demands for such reactions. These are collectively called the unfolded protein response (UPR). Long investigated in mammalian cells and yeasts, the UPR is also of great interest to plant scientists. Among the three branches of UPR discovered in mammals, two have been studied in plants with plant homologs existing of the ER-membrane-associated activating transcription factor 6 (ATF6) and inositol-requiring enzyme 1 (IRE1). This review discusses the molecular mechanisms of these two types of UPR in plants, as well as the consequences of insufficient UPR, with a focus on experiments using model plants.

 11. Src Kinase: A Novel Target of Early-Stage ER-Negative Breast Cancer

  2012-03-01

  and examine the sensitivity of these ER- breast cancer to Tamoxifen/ Herceptin using in vitro and MMTV-Neu mouse model. Task 1. To determine the...months: Test the sensitivity of AZD0530 and/Lapatinib treated ER- tumors with Tamoxifen/ Herceptin using immunodeficient and MMTV-Neu mouce model

 12. Endoplasmic reticulum (ER Chaperones and Oxidoreductases: Critical Regulators of Tumor Cell Survival and Immunorecognition

  Thomas eSimmen

  2014-10-01

  Full Text Available Endoplasmic reticulum (ER chaperones and oxidoreductases are abundant enzymes that mediate the production of fully folded secretory and transmembrane proteins. Resisting the Golgi and plasma membrane-directed bulk flow, ER chaperones and oxidoreductases enter retrograde trafficking whenever they are pulled outside of the ER. However, solid tumors are characterized by the increased production of reactive oxygen species (ROS, combined with reduced blood flow that leads to low oxygen supply and ER stress. Under these conditions, hypoxia and the unfolded protein response (UPR upregulate ER chaperones and oxidoreductases. When this occurs, ER oxidoreductases and chaperones become important regulators of tumor growth. However, under these conditions, these proteins not only promote the production of proteins, but also alter the properties of the plasma membrane and hence modulate tumor immune recognition. For instance, high levels of calreticulin serve as an eat-me signal on the surface of tumor cells. Conversely, both intracellular and surface BiP/GRP78 promotes tumor growth. Other ER folding assistants able to modulate the properties of tumor tissue include protein disulfide isomerase (PDI, Ero1α and GRP94. Understanding the roles and mechanisms of ER chaperones in regulating tumor cell functions and immunorecognition will lead to important insight for the development of novel cancer therapies.

 13. 20 CFR 222.24 - Relationship as remarried widow(er).

  2010-04-01

  ... date on which he or she became disabled; or (2) Remarried before attaining age 60, but is now unmarried... now unmarried. (b) Reentitlement. A claimant will have the relationship of a remarried widow(er) if he..., disability, widow(er)'s, mother's, father's, parent's, or disabled child's benefit under the...

 14. ApoER2 Function in the Establishment and Maintenance of Retinal Synaptic Connectivity

  Trotter, Justin H.; Klein, Martin; Jinwal, Umesh K.; Abisambra, Jose F.; Dickey, Chad A.; Tharkur, Jeremy; Masiulis, Irene; Ding, Jindong; Locke, Kirstin G.; Rickman, Catherine Bowes; Birch, David G.; Weeber, Edwin J.; Herz, Joachim

  2011-01-01

  The cellular and molecular mechanisms responsible for the development of inner retinal circuitry are poorly understood. Reelin and apolipoprotein E (apoE), ligands of apoE receptor 2 (ApoER2), are involved in retinal development and degeneration, respectively. Here we describe the function of ApoER2 in the developing and adult retina. ApoER2 expression was highest during postnatal inner retinal synaptic development and was considerably lower in the mature retina. Both during development and in the adult ApoER2 was expressed by A-II amacrine cells. ApoER2 knockout (KO) mice had rod bipolar morphogenic defects, altered A-II amacrine dendritic development, and impaired rod-driven retinal responses. The presence of an intact ApoER2 NPxY motif, necessary for binding disabled-1 (Dab1) and transducing the Reelin signal, was also necessary for development of the rod bipolar pathway while the alternatively-spliced exon19 was not. Mice deficient in another Reelin receptor, very low-density lipoprotein receptor (VLDLR), had normal rod bipolar morphology but altered A-II amacrine dendritic development. VLDLR KO mice also had reductions in oscillatory potentials and delayed synaptic response intervals. Interestingly, age-related reductions in rod and cone function were observed in both ApoER2 and VLDLR KOs. These results support a pivotal role for ApoER2 in the establishment and maintenance of normal retinal synaptic connectivity. PMID:21976526

 15. LOSS OF HETEROZYGOSITY OF ER GENE IN BREAST CANCER AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE

  郑唯强; 郑建明; 卢建; 胡凤仙

  2002-01-01

  Objective: Clinically, the reason of resistance for breast cancer to endocrine therapy has not been well known. The current study attempted to examine loss of heterozygosity (LOH) on the estrogen receptor (ER) gene in breast cancer and its relationship to clinicopathologic findings. Methods: DNAs of tumor tissues and blood lymphocytes were collected from 40 cases of primary breast cancer patients and LOH were detected using the microsatellite repeat assay and combined with other ER immunohistochemical assays. Results: ER-positive staining was observed in 65% of breast cancer. Heterogeneity of ER expression was found. Seven of the patients (17.5%) showed LOH. In three of the seven cases, there was total loss, and there was a marked reduction in the intensity of signal in the other four cases. LOH was associated with histologic grade, occurring more frequently in ER-negative and lymph node metastasis group, but not with tumor size and patient ages. Conclusion: This result implied that LOH of the ER gene may have an important role in the progression of breast cancer. It was postulated that the lack of ER function induced by LOH may contributed to endocrine therapy resistance of breast cancer since the tumor clone would escape from the ER regulation, obtain growth predisposition and finally lost response to therapy.

 16. Link mellem autisme og MFR-vaccine er dårlig videnskab

  Ramsøy, Thomas Z.

  2010-01-01

  En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden......En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden...

 17. Configuration Analysis of the ERS Points in Large-Volume Metrology System.

  Jin, Zhangjun; Yu, Cijun; Li, Jiangxiong; Ke, Yinglin

  2015-09-22

  In aircraft assembly, multiple laser trackers are used simultaneously to measure large-scale aircraft components. To combine the independent measurements, the transformation matrices between the laser trackers' coordinate systems and the assembly coordinate system are calculated, by measuring the enhanced referring system (ERS) points. This article aims to understand the influence of the configuration of the ERS points that affect the transformation matrix errors, and then optimize the deployment of the ERS points to reduce the transformation matrix errors. To optimize the deployment of the ERS points, an explicit model is derived to estimate the transformation matrix errors. The estimation model is verified by the experiment implemented in the factory floor. Based on the proposed model, a group of sensitivity coefficients are derived to evaluate the quality of the configuration of the ERS points, and then several typical configurations of the ERS points are analyzed in detail with the sensitivity coefficients. Finally general guidance is established to instruct the deployment of the ERS points in the aspects of the layout, the volume size and the number of the ERS points, as well as the position and orientation of the assembly coordinate system.

 18. Link mellem autisme og MFR-vaccine er dårlig videnskab

  Ramsøy, Thomas Z.

  2010-01-01

  En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden......En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden...

 19. Virtuelle lærings- og kommunikationsmiljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi

  Konnerup, Ulla

  2010-01-01

  Afasi er en betegnelse for forstyrrelser af sprogfunktionen efter en hjerne- skade. Skaden kan være opstået efter en blodprop, hjerneblødning eller traumer, men kan også skyldes andre skader, hvor hjernens blodkar er læderet . Afasi medfører kommunikationsforstyrrelser i varierende grad, alt ef...

 20. Optical bistability in Er-Yb codoped phosphate glass microspheres at room temperature

  Warda, Jonathan M.; O'Shea, Danny G.; Shortt, Brian J.; Chormaic, Sile Nic

  2007-01-01

  We experimentally demonstrate optical bistability in Er(3+)-Yb(3+) phosphate glass microspheres at 295 K. Bistability is associated with both Er(3+) fluorescence and lasing behavior, and chromatic switching. The chromatic switching results from an intrinsic mechanism exploiting the thermal coupling