WorldWideScience

Sample records for energigenvinding med samtidig

 1. Planters naturlige forsvar mod forskellige samtidige skadevoldere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauser, Thure Pavlo; Nielsen, Jens Kvist; Munk, Lisa

  2010-01-01

  Planter angribes ofte af forskellige samtidige skadevoldere. Hvordan de forsvarer sig i sådanne situationer, og hvad det koster for planten, er emnet for foredraget og et nyt forskningsprojekt......Planter angribes ofte af forskellige samtidige skadevoldere. Hvordan de forsvarer sig i sådanne situationer, og hvad det koster for planten, er emnet for foredraget og et nyt forskningsprojekt...

 2. HIV kan og skal behandles samtidig med tuberkulose

  DEFF Research Database (Denmark)

  von der Maase, Sarah; Gerstoft, Jan; Wejse, Christian

  2014-01-01

  The proper timing of antiretroviral therapy (ART) to HIV-patients co-infected with tuberculosis has been debated. We review three studies on this matter. One study found a significant reduced mortality for patients with CD4+ T-cell counts (CD4+) ≤ 200 per mm3 who received ART early, whereas...... the other two studies found this difference for patients with CD4+ HIV after the initiation of ART....

 3. Læreren og udfordringerne med begavede og talentfulde elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2010-01-01

  Det er nu blevet stuerent at tale om de begavede og talentfulde elever i skolen. Artiklen diskuterer, hvilke elever, der kan betegnes som "talentfulde" eller med "særlige forudsætninger", og beskriver de problemer, som denne elevgruppe kan have. Samtidig påpeger forfatteren, at der mangler forskn...

 4. Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis - Kasuistik med hydrolyseret valleprotein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junker Christensen, Morten

  2013-01-01

  Formål / Introduktion: Patienter med Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis (FDEIA) eller løbershock kan udvikle livstruende allergiske reaktioner (anafylaksi), når de kombinere fysisk anstrengelse med samtidig indtagelse af et normalt tolereret fødeemne - oftest hvede. Hydrolysering af prot...

 5. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 6. Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Lene; Røder, Michael E; Hansen, Ida H

  2018-01-01

  Hovedbudskaber • Sundhedsstyrelsen lægger vægt på tværsektorielt samarbejde omkring patienten med type 2-diabetes, men denne tankegang er dog ikke implementeret i det danske sundhedsvæsen • På organisatorisk niveau kan en stratificerings- og forløbsmodel give anvisninger til opgave- og...... udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer samtidig med, at behandling af høj kvalitet fastholdes og udvikles for patienter med type 2-diabetes...

 7. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 8. Tøsne og forsytia – noget om livet med alzheimers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2017-01-01

  Bogen er skrevet i de rolige stunder hvor Lene, som har Alzheimers sygdom, sover. Den er skrevet af en pårørende som sidder der midt i sin hverdag med demenssygdommen helt inde på livet. Han er samtidig en pårørende som kan noget med ord og som formår at indfange nuet og oplevelserne. Som læser får...... vi åbnet døren ind til stuen med ham og Lene, ind til mødet med lægen, i dagtilbuddet, på weekend, i trafikken, og ind til de mange andre nu’er, han oplever i livet med Alzheimer. Han beskriver sin kone Lenes tryghedsbehov, der er gigantisk som et lille barns, men uden at man skal opdrage – måske...

 9. Ud & se - med Claude Monet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  Udstillingen 'Claude Monet - Lost in Translation - på ARoS stiller ind på Claud Monet og hans samtidige malerkolleger. Udstillingen forsøger at "genlæse" Monet fra et samtidskunstnerisk perspektiv - og vurderer hans indsats, inden hans værker er blevet reproduceret ihjel....

 10. Samtidig leptospirose og salmonellainfektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rönsholt, Frederikke Falkencrone; Seidelin, Jakob B; Villumsen, John Steen

  2009-01-01

  culture. Leptospirosis is a rare condition that should be remembered as a differential diagnosis in patients with relevant exposure. Leptospirosis may be diagnosed with polymerase chain reaction at an early stage of infection. Later development of antibodies will confirm the diagnosis....

 11. Samtidig leptospirose og salmonellainfektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rönsholt, Frederikke Falkencrone; Seidelin, Jakob B; Villumsen, John Steen

  2009-01-01

  We report a case of a 56-year-old man who was admitted with septicaemia of unknown origin after working in a henhouse. The patient had beginning liver and kidney failure. Salmonella Typhimurium was cultured from the stool, and DNA from Leptospira spp. was demonstrated by PCR in the urine and blood...

 12. Sense of coherence hos langtidssykemeldte med sammensatte plager Assosiasjoner mellom Sense of Coherence og andre helserelaterte faktorer

  OpenAIRE

  Coward, Camilla

  2014-01-01

  Bakgrunn Langvarig sykefravær er kostnadskrevende og lite hensiktsmessig i et samfunnsperspektiv. Man vet en del om årsaker til langvarig sykefravær, samtidig som det er uenighet omkring de viktigste forklaringsmekanismene. Enkelte forskere stiller spørsmålstegn ved om årsakene først og fremst er knyttet til sykdom eller om det er årsaksmekanismer knyttet til andre karakteriska som ligger bak. Formålet med denne studien er å forsøke å bidra til økt kunnskap om helse, ressurser og utfordringer...

 13. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 14. Kritik med objektets forrang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en tildel...

 15. Kvinder indlagt med svær præeklampsi efterlyser sammenhæng

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenshøj, Jette; Aagaard, Hanne

  2014-01-01

  Præeklampsi rammer 2-5 % af alle gravide i Danmark. Sygdommen kan udvikle sig alvorligt og eneste behandling er forløsning af det ofte præmature barn. Kvinder med svær præeklampsi gennemlever psykologisk stress, og de er samtidig i risiko for en efterfødselsreaktion. Formålet med studiet er......, at undersøge kvinders oplevelse og vurdering af den stress, der kan være forbundet med indlæggelse med svær præeklampsi. Studiet er baseret på interview med tre kvinder efter indlæggelse med svær præeklampsi. Benner og Wrubels forståelse af stress er anvendt som teoretisk ramme for udarbejdelse af...... forskningsspørgsmål. Data er analyseret og fortolket ved brug af indholdsanalyse. Følgende fire temaer er generet: Tryghed- utryghed, Moderrollen som stressende eller helbredende, Manglende kontrol, Behov for at blive lyttet til. Samlet beskriver studiet at utryghed i akutte situationer, en ændret moderrolle og...

 16. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 17. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 18. At leve med osteoporose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna; Abrahamsen, Bo; Konradsen, Hanne

  Baggrund: Livet med kronisk sygdom, heriblandt osteoporose, giver anledning til verdensomspændende udfordringer. Osteoporose er ofte en usynlig tilstand før knoglebrud opstår, det er anslået, at hver tredje kvinde og en af fire mænd over 50 år i Europa vil opleve disse typer af knoglebrud og det...... med betydelig sygelighed og dødelighed til følge. At leve med en kronisk tilstand påvirker ofte menneskets livssituation, både specifikt, emotionelt og eksistentielt, hvordan dette opleves er individuelt og det er endnu uklart hvordan osteoporose påvirker den enkeltes livssituation. Formål: At opnå en...... dybere forståelse af livet med osteoporose ved at undersøge ny-diagnosticerede kvinders erfaringer med at leve med osteoporose når medicinsk behandling med henblik på frakturforebyggelse var ordineret. Metode: Et kvalitativt studie med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, samt et longitudinelt design...

 19. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  Purpose Systematic reviews of biomedical literature are used to inform patient treatment. Yet the acquisition of relevant literature is proving increasingly challenging due to the large volume of information that needs to be searched, filtered and collocated. There is a need to improve...... the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...... 11 aspects. A systematic search in PubMed was used as study control. Findings The 16 tools limited rather than advanced the sorting, filtering, and export functionality required in a systematic search. The reproducibility of the searches in these sources was reduced. The study shows that Pub...

 20. Når tælleriet løber af med os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Gritt B.; Sarauw, Laura Louise

  2014-01-01

  Studiefremdriftsreformen kan ses som en slags omvendt motorvejslogik, hvor de studerende belønnes for at køre (for) stærkt. Samtidig er den anvendte kilometerenhed, det såkaldte ECTS-system (European Credit Transfer System), en rent kvantitativ logik. Den måler med andre ord ikke det faglige niveau...... eller sværhedsgrad, men den tid, de studerende (teoretisk set) forventes at bruge på et forløb. Kravet om en minimumakkumulation af 60 ECTS-point årligt betyder således, at studerende på tværs af fag vil skulle bevæge sig igennem uddannelsessystemet i samme tempo og takt. Tid bliver hermed en faktor...

 1. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  .... The Med-e-Tel 2006 conference program covered over 130 presentations on topics such as homecare and health management, healthcare challenges, tele-education, eHealth in developing countries, telecardiology...

 2. Slut med skuffeprojekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Lisbeth; Pedersen, Preben Ulrich; Scheel, Linda Schumann

  2003-01-01

  En etårig tværfaglig uddannelse i projektledelse og evidensbaseret praksis for sundhedspersonale med mellemlange uddannelser har allerede medført konkrete ændringer i klinisk praksis til gavn for patienterne....

 3. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 4. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 5. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 6. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  ..., and more. The Med-e-Tel 2006 exhibition showcased products and technologies in the areas of medication compliance, home telehealth and vital sign monitoring, clinical software, electronic medical records...

 7. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Jonassen, Anders Bruun; Høgelund, Jan

  væsentligt i perioden frem til 2006. Det især personer med nedsat hørelse, som er kommet i beskæftigelse. Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmarkedskommissionen. Den bygger på oplysninger om personer med handicap, som havde en målt funktionsnedsættelse i 1995, og personer uden et handicap i 1995. Disse...

 8. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 9. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Larsen, Lena Bech; Østergaard, Stine Vernstrøm

  Danmark har været omfattet af FN’s handicapkonvention siden 2009. I tråd med konventionen har den danske handicappolitik til hensigt at skabe lige muligheder for mennesker med handicap og den øvrige befolkning. Denne undersøgelse belyser, i hvilket omfang dette sigte er opfyldt for mennesker med...... handicap i 2016, sammenholdt med den øvrige voksne befolkning. Undersøgelsen sætter fokus på forhold omkring uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse, livskvalitet og sundhed, deltagelse og tilgængelighed samt sagsbehandling og diskrimination. Rapporten giver på den måde et bredt billede af, dels hvordan...... forholdene er for mennesker med handicap i 2016, og dels hvordan forholdene har udviklet sig siden den første undersøgelsesrunde i 2012. Undersøgelsen viser, at der er store forskelle på mennesker med og uden handicap, også når det gælder helt fundamentale områder for velfærdssamfundet så som uddannelse og...

 10. Hvordan reducerer vi stress hos erhvervsaktive med høretab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Katja; Rosenstand, Claus Andreas Foss

  2015-01-01

  Stressrelateret sygefravær og dårlig social tilknytning til kolleger og ledelse er virkeligheden for mange danskere med nedsat hørelse. Samtidig er det vanskeligt for virksomhederne at håndtere stress hos gruppen, fordi der mangler indsigt i de udfordringer og sammenhænge, der har betydning...... for udviklingen af stress, når man har et høretab. I kapitlet arbejder vi hen imod konstruktionen af et dialogværktøj, der kan skabe denne indsigt samt støtte arbejdet med stressreduktion og -forebyggelse. Dialogværktøjet er blevet til på baggrund af resultater fra forløb med metoden Ecological Momentary...... Storytelling. 6 erhvervsaktive med høretab deltog i perioden 2013 – 2014. Indledende brugertests indikerer, at dialogværktøjet har po- tentiale som et organisatorisk forståelses- og procesværktøj til reduktion og forebyggelse af stress hos målgruppen....

 11. Med handicap i vuggestuen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendix-Olsen, Kurt

  2017-01-01

  Artiklen udforsker det deltagelsesmæssige råderum, som vuggestuebørn med handicap har i hverdagens inklusionspraksis i ressourcebørnehuse. Ressourcebørnehusenes inklusionsarrangementer er i fokus med henblik på at undersøge, på hvilke måder børn med handicap deltager i hverdagen og får erfaringer...... med og mulighed for at udvikle rådighed. Artiklen fremanalyserer, at inklusionsarrangementer tilvejebringes gennem tre væsensforskellige organiseringer af pædagogisk praksis, der hver på sin måde tilbyder børn med handicap særlige deltagelsesbetingelser: 1) Et kapacitetsfokuseret arrangement 2) Et...... rummende omsorgsarrangement 3) Et repertoireskabende arrangement. De to førstnævnte arrangementer peger på, at handicap er knyttet til binære forståelser af børns behov som almene eller særlige. Hvor de professionelle i det kapacitetsfokuserede arrangement vægtlægger udvikling af barnets kropsfunktioner og...

 12. MED COMMITTEE STRUCTURE

  Science.gov (United States)

  It is beneficial to share good Diversity-related practices with other NHEERL Divisions. Sharing of this information will help MED showcase the many activities that are in place for Diversity that we are using to help us become a level 4 organization.

 13. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 14. Samtidig iltbehandling ved anstrengelsesudløst hypoksæmi forbedrer den fysiske formåen og reducerer åndenød hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard, Peter; Ringbæk, Thomas; Lange, Peter

  2011-01-01

  Many chronic obstructive pulmonary disease patients suffer from dyspnoea and reduced physical abilities. Some of the patients exhibit desaturation during physical exercise. Few studies have examined if oxygen therapy during physical exercise can relieve symptoms and improve outcomes of pulmonary ...

 15. Samtidig iltbehandling ved anstrengelsesudløst hypoksæmi forbedrer den fysiske formåen og reducerer åndenød hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard, Peter; Ringbæk, Thomas; Lange, Peter

  2011-01-01

  Many chronic obstructive pulmonary disease patients suffer from dyspnoea and reduced physical abilities. Some of the patients exhibit desaturation during physical exercise. Few studies have examined if oxygen therapy during physical exercise can relieve symptoms and improve outcomes of pulmonary...... rehabilitation. These studies show that oxygen therapy during exercise results in significant improvement in exercise capacity. Yet it is not possible to draw a clear conclusion regarding the effects of more prolonged (weeks) treatment. The studies are in general small and of poor methodological quality....

 16. Samtidig iltbehandling ved anstrengelsesudløst hypoksæmi forbedrer den fysiske formåen og reducerer åndenød hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard, Peter; Ringbæk, Thomas; Lange, Peter

  2011-01-01

  Many chronic obstructive pulmonary disease patients suffer from dyspnoea and reduced physical abilities. Some of the patients exhibit desaturation during physical exercise. Few studies have examined if oxygen therapy during physical exercise can relieve symptoms and improve outcomes of pulmonary...

 17. Stjerneroller med stort K

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2017-01-01

  Der er langt mellem de spændende roller til kvinder over 40 i amerikansk film og tv. Det har flere kvindelige filmstjerner før og nu arbejdet aktivt på at ændre ved at søsætte egne projekter. To vellykkede eksempler på det kan for tiden ses på HBO i 'Big Little Lies' med Reese Witherspoon og Nico...

 18. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 19. At lede med latter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  "Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan s...

 20. ALKOHOL MED MLADOSTNIKI

  OpenAIRE

  Blazinšek, Valentina

  2011-01-01

  Uporaba alkohola je ena od oblik tveganega vedenja, s katero mladostnik išče razumevanje in odobravanje predvsem v družbi lastne generacije. Uporablja jo zlasti pod vplivom pritiskov z dveh strani: sveta odraslih in sveta vrstnikov, v katerem pogosto veljajo drugačna pravila, vrednote, oblike vedenja in komuniciranja, kot jih zapovedujejo odrasli. Zato je poseganje po alkoholu problem, ki mu veliko držav posveča posebno pozornost. Med številnimi zdravstvenimi problemi, ki tako ali drugače pri...

 1. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 2. Værdier med mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gørtz, Kim

  Bogen handler om at frigøre arbejdet med værdier fra tekniske og pragmatiske operationer - og tilsigter herved at øge forståelsen for hvilke grundlæggende fejl, udfordringer og faldgruber, der typisk forekommer i forbindelse med værdiarbejdet, personligt såvel som organisatorisk....

 3. Med entropi og verdensnat for øje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejberg, Kasper Green

  2008-01-01

    Preben Major Sørensens groteske og urovækkende kortprosa balancerer på grænsen til det uforståelige, men De Dødes Vej er samtidig en række befriende morsomme og lunefulde diagnoser af døden Udgivelsesdato: Marts...

 4. CAM on PubMed

  Science.gov (United States)

  ... PubMed provides access to citations from the MEDLINE database and additional life science journals. It also includes links to many full-text articles at journal Web sites and other related Web resources. Sample Searches ...

 5. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  2010-01-01

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var ...... friluftsliv blandt unge etniske danskere og unge med anden etnisk baggrund....

 6. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe...... inviterer til aktivitet og ’wayfinding’ gradvist tog form gennem afprøvning og dialog. Denne designpraksis kaldes ’kollaborativ design’ eller i kort form ’codesign’. Men hvad er godt design med ’det sociale’ som designmateriale? Og hvad er vedkommende samtidsdesign når designere og designstuderende slipper...... de faste holdepunkter i studiokulturen og den kanon for dansk design som mange ser det som en vigtig opgave at være kurator for? Det er nogle af de spørgsmål som kapitlet kredse om....

 7. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 8. Informationsledelse med mindset-map

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  i ring og skaber splid frem for samarbejde, og om indholdet er opstået på tilfældigheder. Med informationsledelse får du kompetencer til at skabe meningsfuld information ved at holde brugerfokus hele vejen gennem projektet og reducere kompleksiteten, hvad enten du skal bage kage, bygge motorveje...

 9. Fotofilm om musikterapi med flygtninge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2016-01-01

  mennesker fra andre kulturer. Musikken er et universelt sprog og musik kan derfor være et mødested. Musikterapi i forbindelse med voksne traumatiserede flygtninge giver god mening, fordi musikken giver mulighed for at regulere den stress som sidder i krop og sind. Flygtningebørn kan have svært ved at udtale...

 10. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 11. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 12. Musikalsk leg med formgivning, timing og vitalitetsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2015-01-01

  Ifølge de Udviklingsorienterede Social-Pragmatiske Interventionsformer til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse er en legende indfaldsvinkel, hvor man følger barnets lead, den mest effektive til at engagere yngre børn med autisme eller børn med svær autisme i et gensidigt samspil. Artiklen...

 13. Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Ulrik Birk; Ahrenfeldt, Jesper; Bentzen, Jens Dall

  Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, ...

 14. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 15. Ankelluksation uden samtidig fraktur af knoglerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qayyum, Faiza; Qayyum, Abbas Ali; Sahlstrüm, Sven Arne

  2014-01-01

  The ankle is a unique modified saddle joint that, together with the subtalar joint, provides range of motion in several physical planes while maintaining stability. The ankle complex functions as a pivoting structure positioned to bear the entire weight of the body which leaves it vulnerable...

 16. Ankelluksation uden samtidig fraktur af knoglerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qayyum, Faiza; Qayyum, Abbas Ali; Sahlstrüm, Sven Arne

  2014-01-01

  The ankle is a unique modified saddle joint that, together with the subtalar joint, provides range of motion in several physical planes while maintaining stability. The ankle complex functions as a pivoting structure positioned to bear the entire weight of the body which leaves it vulnerable to i...... to injuries. Pure dislocation without associated fracture is rare; however, cases of isolated ankle dislocation without fracture have been reported. We report a case of a closed ankle dislocation without an associated fracture in a 17-year-old boy.......The ankle is a unique modified saddle joint that, together with the subtalar joint, provides range of motion in several physical planes while maintaining stability. The ankle complex functions as a pivoting structure positioned to bear the entire weight of the body which leaves it vulnerable...

 17. Samtidig volvulus i sigmoideum og caecum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Anna Korsgaard; Perdawood, Sharaf

  2015-01-01

  This case presents a synchronous sigmoid- and caecum volvulus in a 69-year old man with Parkinson's disease, hypertension and previous history of colonic volvulus. On admission the patient had abdominal pain, nausea, vomiting and constipation. The CT scan showed a sigmoid volvulus with a dilated...

 18. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  præcisering af de træk ved barnets deltagelse i tur-samspillet, som kan indgå i musikterapeutisk assessment af samspil med kommunikationssvage børn. Klinisk tager artiklen udgangspunkt i musikterapeutisk samspil med børn med betydelige funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme. Artiklens indhold...

 19. Politiske diskussioner med familie og venner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Klaus; Yndigegn, Carsten

  2016-01-01

  Unge mennesker diskuterer gerne politik med familie og venner, men de er tilbøjelige til at undgå at diskutere politik med personer, der har andre holdninger end dem selv – både når det drejer sig om deres familiemedlemmer, venner og kærester.......Unge mennesker diskuterer gerne politik med familie og venner, men de er tilbøjelige til at undgå at diskutere politik med personer, der har andre holdninger end dem selv – både når det drejer sig om deres familiemedlemmer, venner og kærester....

 20. Hva er det med Irma?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Beate Reinertsen

  2016-10-01

  Full Text Available Abstract: This article is about formative quality assessment in a posthuman or newmaterial perspective; embodied knowledges.  Theory and method are written together in immanence to envision complexity.  The aim and scope of the article is to follow the flow of events Irma produces opening up for affirmative poetical critique praxis. Quality is forwarded as an intensity and force in a moment only.  The moment is therefore the only structure of the text, as moving quality. The intention and inner logic of the text is therefore designed to work against fixed definitions and conceptualizations of what quality and quality assessment is.  This way I hope to show what posthuman and newmaterial approaches can contribute with to build cultures of innovation in which quality is assessed and produces again and again. They put differences to work and open up for creating moments of educational justice. Sammendrag: Artikkelen handler om kvalitetsvurdering i et nymaterielt perspektiv: Kroppslig kunnskap og viten. Teori og metode skrives sammen i immanent samtidighet for å gi et bilde på kompleksitet. Både hensikt og mål med artikkelen er å følge den flyten som Irma som hendelse eller event produserer, for å åpne opp potensialitet for en bekreftende eller affirmativ poetiserende kritikkpraksis og en ny forståelse av- og vurdering for kvalitet. Kvalitet skrives fram som en hendelse, intensitet eller kraft i et øyeblikk. Øyeblikket er derfor tekstens eneste og bærende struktur, som kvalitet i bevegelse. Tekstens indre logikk har slik til hensikt å motvirke forsøk på å skape definerte, faste eller bestemte oppfatninger av hva kvalitet er og hvordan kvalitet kan vurderes. På denne måten håper jeg å vise hva nymaterielle perspektiver kan gjøre for å bygge kulturer for innovasjon hvor kvalitet vurderes og produseres igjen og igjen. De setter forskjellighet i bevegelse og åpner opp for å skape rettferdige utdanningsøyeblikk.

 1. Specifik mutation med nålestiksoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holme, Inger; Wendt, Toni; Brinch-Pedersen, Henrik

  2014-01-01

  Mutanter af byg er vigtige i forskningen og benyttes også, når der forædles nye sorter til dyrkning. Hidtil har det kun været muligt at inducere mutationer tilfældige steder i genomet. Med helt ny teknologi benyttes proteiner med betegnelsen TALENs til at inducere mutationer i helt specifikke...

 2. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 3. Erfaringer med akkreditering af socialt arbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Kokholm

  2016-03-01

  med akkreditering blandt døgninstitutioner og specialskoler landet over gennem vores erfaringer med Akkreditering Danmarks kvalitetsmodel – en model som i dag anvendes af ca. 200 sociale tilbud landet over, kommunale såvel som private.

 4. Redefining the MED13L syndrome.

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-10-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits.

 5. Musikterapi med børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2014-01-01

  Indledning: I Danmark er der en lang tradition for musikterapeutisk arbejde med børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og herunder børn med autismespektrumforstyrrelser. De ældste casebeskrivelser stammer fra 1940’erne, og op gennem 50’erne, 60’erne og 70’erne kombinerede pionerermed...

 6. Personer med fysiske handicap og psykiske lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Rode; Larsen, Mona

  2018-01-01

  Det er velkendt, at personer med fysiske handicap i større omfang er i beskæftigelse end personer med psykiske lidelser. Formålet med dette notat er at forøge den eksisterende viden om, hvorfor der er forskel på de to gruppers beskæftigelsesomfang. Vi undersøger, om forskelle mellem de to grupper......, hvad angår en række målbare personkarakteristika og deres sammenhæng med gruppernes beskæftigelsessandsynlighed, spiller en rolle i denne forbindelse. De undersøgte personkarakteristika er: a) personforhold som fx alder, etnisk oprindelse, uddannelse og sværhedsgrad af handicap, b) personlighedstræk...

 7. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 8. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 9. Ukraine i fokus sammen med Georgien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2017-01-01

  Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer.......Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer....

 10. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 11. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 12. The MED-SUV Multidisciplinary Interoperability Infrastructure

  Science.gov (United States)

  Mazzetti, Paolo; D'Auria, Luca; Reitano, Danilo; Papeschi, Fabrizio; Roncella, Roberto; Puglisi, Giuseppe; Nativi, Stefano

  2016-04-01

  In accordance with the international Supersite initiative concept, the MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes) European project (http://med-suv.eu/) aims to enable long-term monitoring experiment in two relevant geologically active regions of Europe prone to natural hazards: Mt. Vesuvio/Campi Flegrei and Mt. Etna. This objective requires the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases and novel sensors for the measurements of volcanic parameters. Moreover, MED-SUV is also a direct contribution to the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) as one the volcano Supersites recognized by the Group on Earth Observation (GEO). To achieve its goal, MED-SUV set up an advanced e-infrastructure allowing the discovery of and access to heterogeneous data for multidisciplinary applications, and the integration with external systems like GEOSS. The MED-SUV overall infrastructure is conceived as a three layer architecture with the lower layer (Data level) including the identified relevant data sources, the mid-tier (Supersite level) including components for mediation and harmonization , and the upper tier (Global level) composed of the systems that MED-SUV must serve, such as GEOSS and possibly other global/community systems. The Data level is mostly composed of existing data sources, such as space agencies satellite data archives, the UNAVCO system, the INGV-Rome data service. They share data according to different specifications for metadata, data and service interfaces, and cannot be changed. Thus, the only relevant MED-SUV activity at this level was the creation of a MED-SUV local repository based on Web Accessible Folder (WAF) technology, deployed in the INGV site in Catania, and hosting in-situ data and products collected and generated during the project. The Supersite level is at the core of the MED-SUV architecture, since it must mediate between the disparate data sources in the layer below, and provide a harmonized view to

 13. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 14. Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver med en partner med Parkinsons sygdom, – en interviewundersøgelse af kvinders erfaringer med omsorg og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise; Pedersen, B.; Wagner, L.

  2012-01-01

  Formål: At undersøge de levede erfaringer for kvindelige partnere til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Baggrund: Det er kendt, at hverdagslivet med en partner med Parkinsons sygdom indebærer radikale omvæltninger i familien, især for den kvindelige partner. Metode: En fænomenologisk......-hermeneutisk metode blev anvendt. I 2008 gennemførtes interview med kvindelige partnere (N = 10) til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Den franske filosof Ricoeurs teori om fortolkning blev anvendt i analysen af data. Konklusion: Undersøgelsen viste, at livet sammen med en partner med Parkinsons sygdom...

 15. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 16. PubMed Medical Publications From Libya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bakoush O

  2007-01-01

  Full Text Available Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the PubMed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country’s medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were counted over a five year period ending December 2006. We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had much fewer publications: 2.4 publications per million population per year and 0.4 publications per one billion US$ GDP. The citation frequency for Libyan published research was very low compared to Tunisian and Moroccan related research. Conclusion: This preliminary analysis shows that medical research output in Libya is about twenty times less than in other countries with similar backgrounds, and that it needs to be enhanced.

 17. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...... hvor fx Asperger-foreningen, lærere og skolebørns- og unges-fællesskaber, samt forældrene er vigtige aktører i overskridelsen af marginalisering....

 18. Hvad SKER der med drikkevandet i USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2017-01-01

  Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år.......Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år....

 19. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 20. PubMed, Internet Grateful Med, and Ovid: a comparison of three MEDLINE Internet interfaces.

  Science.gov (United States)

  De Groote, S L

  2000-01-01

  Three MEDLINE Internet interfaces are compared: PubMed, Internet Grateful Med, and Ovid MEDLINE. Although these interfaces all search MEDLINE, significant differences exist in terms of their search interfaces, presentation of results, and special features. This paper examines these variations and explores some of the advantages and disadvantages of the three interfaces.

 1. PubMedReco: A Real-Time Recommender System for PubMed Citations.

  Science.gov (United States)

  Samuel, Hamman W; Zaïane, Osmar R

  2017-01-01

  We present a recommender system, PubMedReco, for real-time suggestions of medical articles from PubMed, a database of over 23 million medical citations. PubMedReco can recommend medical article citations while users are conversing in a synchronous communication environment such as a chat room. Normally, users would have to leave their chat interface to open a new web browser window, and formulate an appropriate search query to retrieve relevant results. PubMedReco automatically generates the search query and shows relevant citations within the same integrated user interface. PubMedReco analyzes relevant keywords associated with the conversation and uses them to search for relevant citations using the PubMed E-utilities programming interface. Our contributions include improvements to the user experience for searching PubMed from within health forums and chat rooms, and a machine learning model for identifying relevant keywords. We demonstrate the feasibility of PubMedReco using BMJ's Doc2Doc forum discussions.

 2. Global klimaovervågning med GNSS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Finn Bo; Khan, Shfaqat Abbas; Nielsen, Jens Emil

  2010-01-01

  Hvornår bliver de folkerige floddeltaer i Asien ubeboelige, hvornår forsvinder Maldiverne eller som merhuset på Danmarks Vestkyst. Verdenshavene stiger i takt med at ismasserne ved polerne smelter og ledes ud i oceanerne. Et centralt spørgsmål for hele verdenssamfundet er: hvor hurtigt sker det o...

 3. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 4. MedAustron - Austrian Hadron Therapy Centre

  CERN Document Server

  Benedikt, M; 10.1109/NSSMIC.2008.4774090

  2009-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment with proton and carbon ion beams. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for non-clinical research, in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics.

 5. Kørsel med spiritus og stoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie; Hels, Tove; Janstrup, Kira

  2012-01-01

  Alkohol er væsentlig hyppigere til stede hos alvorligt tilskadekomne bilister end misbrugs- og lægemiddelstoffer, hvorimod forekomsten hos bilister i trafikken er ligeligt delt mellem alkohol og andre stoffer. Højeste risiko for alvorlige personskadeuheld findes hos bilister, der kører med ulovli...

 6. Musikterapi med børn med svær autisme - en litteraturgennemgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Faglitteratur om musikterapi med børn med autisme er omfattende og indeholder såvel kvalitative case-beskrivelser som kvantitative forskningsundersøgelser. I artiklen gennemgås faglitteraturen systematisk med henblik på at specifi cere musikterapiens effekt og virkemåder i forhold til denne målgruppe. Vægten ligger på børn med svær autisme, men litteratur om voksne højtfungerende personer med autisme inddrages også. Forskningslitteraturen viser, at det især er inden for områderne koncentration, visuel opmærksomhed, respons og initiativ, samt brug af stemme og tur-tagning, at musikterapi har en effekt. Case-litteraturen begrunder denne effekt med musikkens evne til at være redundant, anvendelse af imitation og responsfremmende teknikker (overraskelse etc., fælles opbyggede samspilsformer, samt det temporale-interaktive element i improvisatorisk musikterapi. Ud fra en interaktionsteoretisk indfaldsvinkel sammenkobles effekten endvidere med, at den musikalske interaktion hjælper musikterapeuten til at fastholde et dynamisk udtryk, hvilket er afgørende i forhold til en klientgruppe, der ofte giver ´flad´ eller stærkt afvigende feedback.

 7. Udvendig efterisolering af gavle med præfabrikerede komponenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørregaard, M.; Stampe, M.; Kjær, A.

  Rapporten bringer resultaterne af et demonstrationsprojekt, hvor en fritliggende gavl på hver af to ældre etageejendomme blev efterisoleret med præfabrikerede komponenter. Den ene gavl blev beklædt med komponenter af fiberbeton monteret fra stillads, den anden med store stålkassetter monteret med...... kran og lift....

 8. Om computerberegnede tommelfingerregler i forbindelse med pensionsopsparing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Michael; Waldstrøm, Stephan

  2013-01-01

  Beslutninger i forbindelse med pension er mange og komplicerede: Hvornår og hvor meget skal spares op, hvordan skal pengene investeres, og hvilke forsikringsydelser skal købes. Obligatoriske pensionsordninger er en ”one size fits all” model, som for mange vil ramme i underkanten af det forventede...... behov. Der er behov for tommelfingerregler, der kan hjælpe alle dem, der på den ene side ikke vil nøjes med deres obligatoriske ordning men på den anden side finder beslutninger om pension of forsikring vanskelige. Modellerne kan aldrig blive perfekte. Det lader sig ikke gøre i en usikker verden. Men de...

 9. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 10. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 11. Bøger med QR-lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hellensberg, Christina

  2015-01-01

  Anmeldelse af DigiRead engelsk supplerende læsning med QR-lyd. Lyd på QR-koder til bøger kræver smartphone eller tablet; devices, kun nogle elever i indskolingen har adgang til, men som er lige ved hånden for en stor del af mellemtrinnets elever. Men kvaliteten af lyden er god; rigtig god...

 12. Hvordan slipper man af med fantomsmerter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2008-01-01

  Finn Lynge ligner i Den vanskelige tango dén post-koloniale tilstand, som Grønland befinder sig i, med de smerter, som Peter Freuchen havde i sit træben. Artiklen undersøger, om nye metaforer og en ny sprogpolitik kan bruges som kur mod Grønlands fantomsmerter. Konklusionen er for det første, at ...

 13. Clinical Investigation Program, RCS MED-300 (RI).

  Science.gov (United States)

  1984-10-01

  was to be the standard of quality for medical botany until well into the medieval period. He accomplished this prodigious task while traveling as a...medical thought until late medieval times. Another little known role of animals in advancing surgery, especially gyne- cologic surgery, in the 16th...Investigation 1. Rothman T:"de Laguna’s commentaries on hallucinogenic drugs and witchcraft in Dioscorides’ materia medica." Bull Hist Med 1972, 46

 14. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og...

 15. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 16. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  OpenAIRE

  Muin, Michael; Fontelo, Paul

  2006-01-01

  Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM) which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhanci...

 17. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 18. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 19. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 20. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 1. Technical development of PubMed interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches.

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul

  2006-11-03

  The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM) which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhancing user interactivity through client-side manipulation and management of results. PubMed Interact is a Web-based MEDLINE/PubMed search application built with HTML, JavaScript and PHP. It is implemented on a Windows Server 2003 with Apache 2.0.52, PHP 4.4.1 and MySQL 4.1.18. PHP scripts provide the backend engine that connects with E-Utilities and parses XML files. JavaScript manages client-side functionalities and converts Web pages into interactive platforms using dynamic HTML (DHTML), Document Object Model (DOM) tree manipulation and Ajax methods. With PubMed Interact, users can limit searches with JavaScript slider bars, preview result counts, delete citations from the list, display and add related articles and create relevance lists. Many interactive features occur at client-side, which allow instant feedback without reloading or refreshing the page resulting in a more efficient user experience. PubMed Interact is a highly interactive Web-based search application for MEDLINE/PubMed that explores recent trends in Web technologies like DOM tree manipulation and Ajax. It may become a valuable technical development for online medical search applications.

 2. Fordeling av verdier med konkurrerende krav

  OpenAIRE

  Sæthre, Morten

  2010-01-01

  Min hensikt er å studere problemstillingen som oppstår når man må fordele begrensede ressurser mellom individer som har eksogene og konkurrerende krav. Jeg vil analytisk beskrive noen populære fordelingsmetoder som har en rekke ønskede egenskaper i denne typen problemstilling. I hovedsak vil jeg ta for meg den aksiomatiske måten å beskrive disse på. I forbindelse med denne analysen har jeg også vært delaktig i et eksperiment der deltakerne møter en analog problemstilling gje...

 3. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 4. Didaktisk kontrakt i matematikklasserom med varierte undervisningsmetoder

  OpenAIRE

  Blaalid, Runar Televik

  2016-01-01

  Master i undervisningsvitenskap, fordypning i matematikkdidaktikk I denne masteravhandlingen undersøker jeg nærmere hvordan den didaktiske kontrakt blir uttrykt i et klasserom med to forskjellige undervisningsmetoder. Fokuset ligger på hvordan forventningene og holdningene til elevene og lærer er i et klasserom som bruker både tradisjonell matematikkundervisning og modellering. Informantene i studien er fire elever i 8.klasse og deres lærer. De blir både observert og intervjuet. Elevene bl...

 5. Manifest for en psykiatri med brugerrespekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samskabelsesprojekt med psykiatribrugere og pårørende. Psykiatri Manifestet består af forskellige statements om psykiatrien som den opleves set fra brugerperspektiv, og visioner om hvor brugerne ønsker, den skal udvikle sig hen. Brugerne har reageret på Marianne Træbing Sechers invitation via hen...... hendes kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn, samt gennem nedenstående facebooksider og interesseorganisationer. Marianne er ansat som adjunkt på VIA University College og står for videreuddannelse, konsulentarbejde og forskning/udvikling på psykiatriområdet i tilknytning hertil....

 6. Differential Roles of Transcriptional Mediator Complex Subunits Crsp34/Med27, Crsp150/Med14 and Trap100/Med24 During Zebrafish Retinal Development

  Science.gov (United States)

  Dürr, Katrin; Holzschuh, Jochen; Filippi, Alida; Ettl, Anne-Kathrin; Ryu, Soojin; Shepherd, Iain T.; Driever, Wolfgang

  2006-01-01

  The transcriptional mediator complex has emerged as an important component of transcriptional regulation, yet it is largely unknown whether its subunits have differential functions in development. We demonstrate that the zebrafish mutation m885 disrupts a subunit of the mediator complex, Crsp34/Med27. To explore the role of the mediator in the control of retinal differentiation, we employed two additional mutations disrupting the mediator subunits Trap100/Med24 and Crsp150/Med14. Our analysis shows that loss of Crsp34/Med27 decreases amacrine cell number, but increases the number of rod photoreceptor cells. In contrast, loss of Trap100/Med24 decreases rod photoreceptor cells. Loss of Crsp150/Med14, on the other hand, only slightly reduces dopaminergic amacrine cells, which are absent from both crsp34m885 and trap100lessen mutant embryos. Our data provide evidence for differential requirements for Crsp34/Med27 in developmental processes. In addition, our data point to divergent functions of the mediator subunits Crsp34/Med27, Trap100/Med24, and Crsp150/Med14 and, thus, suggest that subunit composition of the mediator contributes to the control of differentiation in the vertebrate CNS. PMID:16582438

 7. PubMed-EX: a web browser extension to enhance PubMed search with text mining features.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Richard Tzong-Han; Dai, Hong-Jie; Lai, Po-Ting; Huang, Chi-Hsin

  2009-11-15

  PubMed-EX is a browser extension that marks up PubMed search results with additional text-mining information. PubMed-EX's page mark-up, which includes section categorization and gene/disease and relation mark-up, can help researchers to quickly focus on key terms and provide additional information on them. All text processing is performed server-side, freeing up user resources. PubMed-EX is freely available at http://bws.iis.sinica.edu.tw/PubMed-EX and http://iisr.cse.yzu.edu.tw:8000/PubMed-EX/.

 8. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 9. Danske børn med sprogforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  Denne afhandling sætter fokus på en gruppe af danske børn med specifikke sproglige vanskeligheder (SLI). Fælles for disse børn er, at de har en normal IQ og ingen påviste neurologiske, følelsesmæssige, sociale eller fysiske vanskeligheder; men dette til trods tilegner disse børn sig ikke sproget...... lige så problemløst og let som deres jævnaldrende kammerater. SLI er en sproglig udviklingsforstyrrelse, der kan ramme både ekspressiv og receptivt sprog. Tværsproglig forskning viser, at SLI eksisterer på tværs af forskellige sprog og er veldokumenteret for børn, der tilegner sig engelsk, tysk......, italiensk, svensk og hebræisk osv. Det specifikke udfald af SLI afviger dog fra sprog til sprog, og der er på nuværende tidspunkt ikke udført systematisk forskning, der dokumenterer det specifikke udfald af SLI for danske børn. De primære mål med denne ph.d.-afhandling var at undersøge:  Grammatiske...

 10. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 11. Børn i familier med alkoholmisbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zobbe, Karen; Ertmann, Bo

  Pilotundersøgelsen i Græsted-Gilleleje Kommune er en empirisk undersøgelse, hvis mål er at få dokumenteret og indsamlet kvalificeret viden om en eventuel gråzone bestående af børn, der vokser op i familier med et alkoholmisbrug, uden der er iværksat kommunale støtteforanstaltninger hertil. Denne...... viden er essentiel som grundlag for en forstærket indsats, netop fordi denne gruppe børns vilkår er omgivet af barrierer og tabuer både internt i familierne, men også i relationerne til omgivelserne.Undersøgelsen dokumenterer, at der findes en gråzone af børn i familier med alkoholmisbrug, som ikke...... modtager kommunal hjælp. Pilotundersøgelsen peger også på, at organisatoriske problemstillinger har været begrænsende for iværksættelsen af tiltag over for misbrugsfamilier. Også på det holdningsmæssige plan kan der af pilotundersøgelsen udledes store forskelle i egen og andres opfattelse af, hvilke...

 12. Flere ph.d.-studerende med mere international baggrund - hvad betyder det for ph.d.-vejledningen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Bøgelund

  2014-03-01

  Full Text Available Gennem de senere år er der kommet flere ph.d.-studerende på de danske universiteter samtidig med, at kravene til færdiggørelse og produktivitet er skærpet. En stadig større andel af de ph.d.-studerende har desuden en international baggrund. Hvad betyder disse tendenser for den enkelte vejleder? Det undersøger denne artikel på baggrund af en interviewundersøgelse udført på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 12 erfarne ph.d.-vejledere på tværs af to forskningsprogrammer er blevet interviewet. For de fleste vejledere betyder de ændrede vilkår, at deres vejledningspraksis er under forandring: De tager mere ansvar for projekternes mål og rammer; de strukturerer mere; de bliver mere bevidste om problemstillinger i mødet mellem kulturer; de fokuserer mere på rekruttering og afvikling, og så inddrager de i højere grad end før andre i deres vejledning. Artiklen diskuterer til sidst forskelle på de to forskningsprogrammer og rejser nogle relevante forskningsspørgsmål om konsekvenser for ph.d.-uddannelsen som sådan.     The numbers of PhD students are rising at the same time as demands for productivity and finishing on time are increasing. Additionally there are a growing number of students from international backgrounds on Danish PhD programmes. How do these factors affect the PhD supervisor?  To try and answer this question we interviewed 12 experienced supervisors across two research programmes, based in the Faculty for Technology and Science at Aalborg University, Denmark. The majority of the supervisors noted that they were re-assessing their approach to PhD supervision in light of the changing conditions: they take more responsibility for the goals and the design of the projects; the projects are more structured; they need to be aware of the challenges of cross-cultural encounters; they focus more on recruitment and dismissal and they also involve the rest of their research groups in the

 13. Ødelæg alt muligt med et bogstav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2017-01-01

  En gang imellem griber en raptus SoMe-Danmark, og så fyldes alles feed med samme slags indhold. Senest overspringshandlede vi med hashtagget #oedelaeg1filmed1bogstav - og alle mulige afledninger af det....

 14. Bygningsdele med celluloseuld og høruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport med eksempler på bygningsdele med papir- eller hørisolering, der overholder bygningsreglementerne, udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 15. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 16. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 17. PubMed Medical Publications From Libya | Bakoush | Libyan ...

  African Journals Online (AJOL)

  Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the PubMed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country's medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were ...

 18. Forsøg med brobygning til EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katznelson, Noemi; Görlich, Anne; Hansen, Niels-Henrik Møller

  En evaluering af 12 projekter, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat i samarbejde med Undervisningsministeriet. De 12 projekter har til hensigt at hjælpe unge på kontanthjælp i gang med en ordinær uddannelse. Der er tale om en midtvejsevaluering , hvorved målet med evalueringen er at give de...

 19. The MEDIATOR genes MED12 and MED13 control Arabidopsis root system configuration influencing sugar and auxin responses.

  Science.gov (United States)

  Raya-González, Javier; López-Bucio, Jesús Salvador; Prado-Rodríguez, José Carlos; Ruiz-Herrera, León Francisco; Guevara-García, Ángel Arturo; López-Bucio, José

  2017-09-01

  Arabidopsis med12 and med13 mutants exhibit shoot and root phenotypes related to an altered auxin homeostasis. Sucrose supplementation reactivates both cell division and elongation in primary roots as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression in these mutants. An analysis of primary root growth of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants in response to sucrose and/or N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) placed MED12 upstream of auxin transport for the sugar modulation of root growth. The MEDIATOR (MED) complex plays diverse functions in plant development, hormone signaling and biotic and abiotic stress tolerance through coordination of transcription. Here, we performed genetic, developmental, molecular and pharmacological analyses to characterize the role of MED12 and MED13 on the configuration of root architecture and its relationship with auxin and sugar responses. Arabidopsis med12 and med13 single mutants exhibit shoot and root phenotypes consistent with altered auxin homeostasis including altered primary root growth, lateral root development, and root hair elongation. MED12 and MED13 were required for activation of cell division and elongation in primary roots, as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression. Remarkably, most of these mutant phenotypes were rescued by supplying sucrose to the growth medium. The growth response of primary roots of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants to sucrose and application of auxin transport inhibitor N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) revealed the correlation of med12 phenotype with the activity of the auxin intake permease and suggests that MED12 acts upstream of AUX1 in the root growth response to sugar. These data provide compelling evidence that MEDIATOR links sugar sensing to auxin transport and distribution during root morphogenesis.

 20. MedAustron-Project overview and status

  CERN Document Server

  Benedikt, M

  2011-01-01

  MedAustron is the Austrian ion therapy and research centre, presently under construction in Wiener Neustadt, Austria. The facility is based on a synchrotron which will deliver proton beams with kinetic energies up to 250 MeV and carbon ion beams up to 400 MeV/nucleon for clinical applications. In addition to the clinical applications, the accelerator will provide beams for nonclinical research in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics with a proton energy range extended beyond medical requirements to 800 MeV. An overview is given on the historical development of the project. The main design features of the accelerator facilities and medical facilities are presented and the actual status of the project is summarized.

 1. Små dimser med store potentialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Bent Egberg; Dobroczynski, Michal; Gade, Rikke

  2015-01-01

  Fødevare- og medialogiforskere på Aalborg Universitet har de seneste år udviklet og testet en række intelligente enheder. Fælles for dem er, at de er små og kan håndtere store mængder af data om forbrugernes adfærd. Et eksempel er FoodScape Tracker, som i realtid samarbejder med forbrugeren om, h......, hvad denne spiser. En anden ny enhed er Virtual Food Choice Simulator, som virtuelt kan simulere fødevareomgivelser i form af buffeter og supermarkeder uden udgifter til ombygning og fødevarer, og derved vise, hvad forbrugerne ser og ikke ser....

 2. The MedAustron Accelerator Control System

  CERN Document Server

  Gutleber, J; Marchhart, M; Torcato de Matos, C; Dedic, J; Moser, R

  2011-01-01

  This paper presents the architecture and design of the MedAustron accelerator control system. This ion therapy and research facility is currently under construction in Wr. Neustadt, Austria. The accelerator and its control system are designed at CERN. This class of machine is characterized by rich sets of configuration data, real-time reconfiguration needs and high stability requirements. The machine is operated according to a pulse-to-pulse modulation scheme. Each beam cycle is described in terms of ion type, energy, beam dimensions, intensity and spill length. The control system is based on a multi-tier architecture with the aim to achieve a clear separation between front-end devices and their controllers. In-house developments cover a main timing system, a light-weight layer to standardize operation and communication of front-end controllers, fast and slow control of power converters and a procedure programming framework for automating high-level control and data analysis tasks.

 3. Pilotstudie: skriftligt arbejde med egen studiekompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Torben Spanget

  2009-01-01

  Det internationale område (dio) er et skriftligt projektarbejde i hhx. Det radikalt nye i dio'en i forhold til traditionelt skriftligt projektarbejde er, at eleven eksplicit skal arbejde med sin egen studiekompetence. Elevens arbejde skal munde ud i en rapport, som har fire bestanddele, dels en...... tværgående forløb, studieområdet (SO), som dio'en er afslutningen på. I artiklen opstilles nogle refleksionsmodeller, som kan benyttes i alle former for fællesfaglig vejledning af eleverne og der gives et bud på nogle bedømmelseskriterier for fællesfaglige projektopgaver....

 4. Searching PubMed during a pandemic.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Norgaard

  Full Text Available BACKGROUND: The 2009 influenza A(H1N1 pandemic has generated thousands of articles and news items. However, finding relevant scientific articles in such rapidly developing health crises is a major challenge which, in turn, can affect decision-makers' ability to utilise up-to-date findings and ultimately shape public health interventions. This study set out to show the impact that the inconsistent naming of the pandemic can have on retrieving relevant scientific articles in PubMed/MEDLINE. METHODOLOGY: We first formulated a PubMed search algorithm covering different names of the influenza pandemic and simulated the results that it would have retrieved from weekly searches for relevant new records during the first 10 weeks of the pandemic. To assess the impact of failing to include every term in this search, we then conducted the same searches but omitted in turn "h1n1," "swine," "influenza" and "flu" from the search string, and compared the results to those for the full string. PRINCIPAL FINDINGS: On average, our core search string identified 44.3 potentially relevant new records at the end of each week. Of these, we determined that an average of 27.8 records were relevant. When we excluded one term from the string, the percentage of records missed out of the total number of relevant records averaged 18.7% for omitting "h1n1," 13.6% for "swine," 17.5% for "influenza," and 20.6% for "flu." CONCLUSIONS: Due to inconsistent naming, while searching for scientific material about rapidly evolving situations such as the influenza A(H1N1 pandemic, there is a risk that one will miss relevant articles. To address this problem, the international scientific community should agree on nomenclature and the specific name to be used earlier, and the National Library of Medicine in the US could index potentially relevant materials faster and allow publishers to add alert tags to such materials.

 5. Multimodalitet i arbejdet med støtte af børns sprogtilegnelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kusk, Hanne

  2014-01-01

  Hvilke i-bøger og apps kan anvendes til at støtte børns sprogtilegnelse? Ved udvælgelse af i-bøger og apps er det afgørende at være opmærksom på, børnenes behov for sprogtilegnelse og hvilke sproglige fokusområder der er behov for at støtte. Samtidig er det væsentligt at læreforskellige apps, i-b...

 6. Arbeta med rangordningsövningar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Larsson

  2011-03-01

  Full Text Available Som lärare söker man alltid efter nya undervisningsformer och övningar som ger bättre förutsättningar för studenternas lärande. Ett exempel på detta är rangordningsövningar. Rangordningsövningarna bygger på variation och jämförelse. Läraren väljer vilka egenskaper som varieras och kan rikta studenternas uppmärksamhet mot just de kritiska aspekter man vill uppmärksamma. Under 2010 har vi arbetat med ett pedagogiskt projekt vid Uppsala Universitet där rangordningsövningar prövats i flera olika naturvetenskapliga ämnen. Målet har varit att introducera, utveckla och pröva rangordningsövningar på svenska, där övningarna också breddats, utvecklats och kopplats till aktuell lärandeteori. Rangordningsövningar har visat sig värdefulla inom  fysik, biologi, kemi och geologi där de visat sig fungera i flera olika studentaktiverande sammanhang, t.ex. som aktiverande moment under föreläsningar, som uppgifter under laborationer och fältövningar, under räkneövningar och vid examination. Rangordningsövningarna har också visat sig fungera som utgångspunkt för mer kvalitativa vetenskapliga resonemang.

 7. Sygemeldte og førtidspensionister med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørslev, Mette Kirstine; Weibel, Kristina; Høgelund, Jan

  2010-01-01

  Dette arbejdspapir belyser udvalgte jobcentermedarbejderes erfaringer med og perspektiver på beskæftigelsesindsatsen for sygedagpengemodtagere og førtidspensionister med handicap. Undersøgelsen er gennemført i tre jobcentre, hvor der er foretaget interview med sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter...... sygedagpengemodtagere og førtidspensionister med handicap igangsat af Vidensnetværket, som er forankret i Danske Handicaporganisationer. Arbejdspapiret er udarbejdet af forskningsassistent, cand.mag. (antropologi) Mette Kristine Tørslev, forskningsassistent, cand.scient.soc. Kristina Weibel og seniorforsker, cand...

 8. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 9. Samtidig debut af kollagen colitis og mb. Crohn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nøjgaard, Camilla; Nielsen, Preben Løvgreen; Rumessen, Jüri J

  2002-01-01

  A case report of a 69-year-old man with synchronous onset and diagnosis of collagenous colitis and Crohn's disease is discussed.......A case report of a 69-year-old man with synchronous onset and diagnosis of collagenous colitis and Crohn's disease is discussed....

 10. Sådan styrer du 126 samtidige projekter!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fladkjær Nielsen, Ann-Dorte; Svejvig, Per

  2012-01-01

  Et af Danmarks pt. største forretnings- og IT programmer løses i 126 projekter, hvor store dele af projekterne gennemføres parallelt. Hvordan styrer man så stort et program? Det handler om at kunne skalere de grundlæggende projektledelsesdiscipliner til programniveau samt tilføje enkelte kraftful...

 11. Subduralt haematom fra aneurisme uden samtidig subaraknoidalblødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Preben; Jørgensen, Jesper

  2009-01-01

  A case of acute subdural haematoma from an intracranial aneurysm is presented. Although the patient presented with isolated subdural haematoma, the clinical signs were consistent with the classical signs of subarachnoid haemorrhage including thunderclap headache. An aneurysm of the anterior...

 12. PubMed Medical Publications From Libya | Bakoush | Libyan ...

  African Journals Online (AJOL)

  We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had ...

 13. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 14. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  anvendelse af spilleregler med forskellige børneklientgrupper – alle med en vis udviklingsalder. Udover improvisation viser caseeksemplerne, at der i børnemusikterapi automatisk inddrages en række andre medier og teknikker end dem, man ser i voksenmusikterapien, hvilket bl.a. begrundes i Winnicotts...

 15. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 16. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 17. Professionsetik. Om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Præstegaard, Jeanette

  2013-01-01

  Boganmeldelse af Christoffersen SA (ed) Professionsetik. Om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker [Professional ethic. About ethical perspectives in the work with human beings]. Aarhus; Forlaget Klim.......Boganmeldelse af Christoffersen SA (ed) Professionsetik. Om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker [Professional ethic. About ethical perspectives in the work with human beings]. Aarhus; Forlaget Klim....

 18. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal

 19. Selvregulering og dyadisk regulering i musikterapi med demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2017-01-01

  Selvregulering er tæt koblet til socialt samvær og følelsesregulering og styres af neuroaffektive processer, der har med empati og stress at gøre. Hvordan vi ældes, og om vi bevarer engagement og motivation, kan have betydning for udvikling af demens. Mennesker med demens vil opleve gradvist at få...

 20. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe...... samme niveau som fandtes i evalueringen fra 2007. Remissionsraten for personer med depression ved behandlingsstart er 87 % målt med MDI. Patienters selvrapporterede effekt er 95 %. I opfølgningsgruppen har 89 % ingen depression 3 år efter afsluttet behandling, 56 % har oplevet mindst én ny...... for begge køn, og der ses et fald på 40 % for kvinder og 70 % for mænd over de givne 3 år. Tidsperspektivet er for denne gruppe mere relevant for overordnet vurdering, men der savnes en sammenligningsgruppe. Ifølge spørgeskemadata øges andelen af personer, der er i arbejde, selvforsørgelse eller på SU fra...

 1. Human mediator subunit MED15 promotes transcriptional activation.

  Science.gov (United States)

  Nakatsubo, Takuya; Nishitani, Saori; Kikuchi, Yuko; Iida, Satoshi; Yamada, Kana; Tanaka, Aki; Ohkuma, Yoshiaki

  2014-10-01

  In eukaryotes, the Mediator complex is an essential transcriptional cofactor of RNA polymerase II (Pol II). In humans, it contains up to 30 subunits and consists of four modules: head, middle, tail, and CDK/Cyclin. One of the subunits, MED15, is located in the tail module, and was initially identified as Gal11 in budding yeast, where it plays an essential role in the transcriptional regulation of galactose metabolism with the potent transcriptional activator Gal4. For this reason, we investigated the function of the human MED15 subunit (hMED15) in transcriptional activation. First, we measured the effect of hMED15 knockdown on cell growth in HeLa cells. The growth rate was greatly reduced. By immunostaining, we observed the colocalization of hMED15 with the general transcription factors TFIIE and TFIIH in the nucleus. We measured the effects of siRNA-mediated knockdown of hMED15 on transcriptional activation using two different transcriptional activators, VP16 and SREBP1a. Treatment with siRNAs reduced transcriptional activation, and this reduction could be rescued by overexpression of HA/Flag-tagged, wild-type hMED15. To investigate hMED15 localization, we treated human MCF-7 cells with the MDM2 inhibitor Nutlin-3, thus inducing p21 transcription. We found that hMED15 localized to both the p53 binding site and the p21 promoter region, along with TFIIE and TFIIH. These results indicate that hMED15 promotes transcriptional activation.

 2. Til julefrokost med Bjørn & Okay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2012-01-01

  I denne artikel vises med udgangspunkt i en beskrivelse af et specifikt arrangement med det danske danseorkester Bjørn & Okay, hvordan man optræder inden for denne særlige musiktradition. Bjørn & Okays performative udgangspunkt er, at de, trods en status som landskendt orkester med mange hits, i ...... the audience and constantly telling them what to do. At the same time he and the other musicians actively bond with the audience, both onstage and offstage, which helps building the spirit of community, which is the clear goal of the musical performance....

 3. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marit Bygdnes

  2012-01-01

  Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ.  Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd. Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

 4. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 5. Erfaringer med Journal Club på modul 12

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koustrup, Pia; Røge Aagaard, Lene

  2013-01-01

  I Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, har vi i samarbejde med undervisere fra VIA University College udviklet og implementeret studieaktiviteten Journal Club. Studieaktiviteten afvikles indenfor rammerne af den kliniske studiemetode ”Seminar” og den planlagte studieaktivitet ...

 6. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 7. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 8. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 9. Pragmatisk kompetanse hos barn med leppe-, kjeve-, og/ eller ganespalte

  OpenAIRE

  Vederhus, Ole-Jacob

  2015-01-01

  Denne tverrsnittstudiens hensikt er å kartlegge den pragmatiske kompetansen og de generelle kommunikasjonsferdighetene til barn med leppe-kjeve- og/ eller ganespalte. Barna (n = 17) i alderen 5:2-6:8 år ble kartlagt ved hjelp av The Children`s Communication Checklist 2 (D. V. M. Bishop, 2003), sammenlignet med sjekklistens normeringsgruppe og signifikanstestet på tvers av spaltetypene: isolert ganespalte (n = 7), leppe-, kjevespalte (n = 2) og leppe-, kjeve-, ganespalte (...

 10. Sprog hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2010-01-01

  Spredningen i sproglige færdigheder hos børn med autisme er enorm. Dette forhold vanskeliggør forskning inden for området, og omvendt bevirker forskningen og de valg – og ikke mindst fravalg – som autismeforskere er nødt til at foretage, at gruppen af børn med autisme kommer til at fremstå mere...

 11. Forsøg med Hi-Con altanelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg udført på Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet med et altanelement leveret af Hi-Con Aps, Hjallerup. Forsøgene er udført i september 2002. Forsøgene omfatter en statisk prøvning, hvor altanelementet blev belastet med sandsække og nedbøjningerne...

 12. Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Bøe Lyngstad

  2018-03-01

  Full Text Available I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet gjennom hele kunstproduksjonen. De undersøker hvordan en gjennom å forske med kunsten kollaborativt kan koble historiske fakta, fiksjonsfortelling og livsfortelling i en kunstproduksjon. Forskningsartikkelen tar for seg kunstproduksjonens ulike faser som brainstormfase, innsamlingsfase, fortellertekniske fase og utforskingsfase i scenerommet.

 13. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 14. TwiMed: Twitter and PubMed Comparable Corpus of Drugs, Diseases, Symptoms, and Their Relations.

  Science.gov (United States)

  Alvaro, Nestor; Miyao, Yusuke; Collier, Nigel

  2017-05-03

  Work on pharmacovigilance systems using texts from PubMed and Twitter typically target at different elements and use different annotation guidelines resulting in a scenario where there is no comparable set of documents from both Twitter and PubMed annotated in the same manner. This study aimed to provide a comparable corpus of texts from PubMed and Twitter that can be used to study drug reports from these two sources of information, allowing researchers in the area of pharmacovigilance using natural language processing (NLP) to perform experiments to better understand the similarities and differences between drug reports in Twitter and PubMed. We produced a corpus comprising 1000 tweets and 1000 PubMed sentences selected using the same strategy and annotated at entity level by the same experts (pharmacists) using the same set of guidelines. The resulting corpus, annotated by two pharmacists, comprises semantically correct annotations for a set of drugs, diseases, and symptoms. This corpus contains the annotations for 3144 entities, 2749 relations, and 5003 attributes. We present a corpus that is unique in its characteristics as this is the first corpus for pharmacovigilance curated from Twitter messages and PubMed sentences using the same data selection and annotation strategies. We believe this corpus will be of particular interest for researchers willing to compare results from pharmacovigilance systems (eg, classifiers and named entity recognition systems) when using data from Twitter and from PubMed. We hope that given the comprehensive set of drug names and the annotated entities and relations, this corpus becomes a standard resource to compare results from different pharmacovigilance studies in the area of NLP. ©Nestor Alvaro, Yusuke Miyao, Nigel Collier. Originally published in JMIR Public Health and Surveillance (http://publichealth.jmir.org), 03.05.2017.

 15. Synchronously Driven Power Converter Controller Solution for MedAustron

  CERN Document Server

  Šepetavc, Luka; Tavčar, Rok; Moser, Roland; Gutleber, Johannes

  2011-01-01

  MedAustron is an ion beam cancer therapy and research centre currently under construction in Wiener Neustadt, Austria. This facility features a synchrotron particle accelerator for light ions. Cosylab is closely working together with MedAustron on the development of a power converter controller (PCC) for the 260 deployed power converters – power supplies. Power converters deliver power to magnets used for focusing and steering particle beams. We have designed and developed software and hardware which allows integration of different types of power converters into MedAustron's control system (MACS). PCC's role is to synchronously control and monitor connected power converters. Custom real-time fibre optics link and modular front end devices have been designed for this purpose. Modular front end devices make it possible to interface with almost any type of power converter – with or without built in regulation logic. We implemented realtime mechanisms and a dedicated real-time fibre link to ...

 16. Gaps in affiliation indexing in Scopus and PubMed.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Cynthia M; Cox, Roxanne; Fial, Alissa V; Hartman, Teresa L; Magee, Martha L

  2016-04-01

  The authors sought to determine whether unexpected gaps existed in Scopus's author affiliation indexing of publications written by the University of Nebraska Medical Center or Nebraska Medicine (UNMC/NM) authors during 2014. First, we compared Scopus affiliation identifier search results to PubMed affiliation keyword search results. Then, we searched Scopus using affiliation keywords (UNMC, etc.) and compared the results to PubMed affiliation keyword and Scopus affiliation identifier searches. We found that Scopus's records for approximately 7% of UNMC/NM authors' publications lacked appropriate UNMC/NM author affiliation identifiers, and many journals' publishers were supplying incomplete author affiliation information to PubMed. Institutions relying on Scopus to track their impact should determine whether Scopus's affiliation identifiers will, in fact, identify all articles published by their authors and investigators.

 17. Multiple Epiphyseal Dysplasia (MED: A Rare Type of Skeletal Dysplasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Imnul Islam

  2012-06-01

  Full Text Available Multiple epiphyseal dysplasia (MED is a congenital disorder of skeletal development that primarily affects the ends of long bones, causing progressive joint and bone inflammation and short stature. Mutations in several genes are responsible for pathogenesis of this disease. We are reporting a case of MED who presented with the complaints of multiple swelling of the joints which was associated with pain during movement for last seven years. The patient had flexion deformity of all the affected joints along with restriction of movement. These were associated with kyphosis, pectus carnitum, knock-knee and short stature. Radiological findings were suggestive of MED. Counseling was done with the parents regarding the etiology, progression and outcome of the disease.DOI: http://dx.doi.org/10.3329/bsmmuj.v5i1.11025 BSMMU J 2012; 5(1:57-60 

 18. Gaps in affiliation indexing in Scopus and PubMed

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Cynthia M.; Cox, Roxanne; Fial, Alissa V.; Hartman, Teresa L.; Magee, Martha L.

  2016-01-01

  Objective The authors sought to determine whether unexpected gaps existed in Scopus's author affiliation indexing of publications written by the University of Nebraska Medical Center or Nebraska Medicine (UNMC/NM) authors during 2014. Methods First, we compared Scopus affiliation identifier search results to PubMed affiliation keyword search results. Then, we searched Scopus using affiliation keywords (UNMC, etc.) and compared the results to PubMed affiliation keyword and Scopus affiliation identifier searches. Results We found that Scopus's records for approximately 7% of UNMC/NM authors' publications lacked appropriate UNMC/NM author affiliation identifiers, and many journals' publishers were supplying incomplete author affiliation information to PubMed. Conclusions Institutions relying on Scopus to track their impact should determine whether Scopus's affiliation identifiers will, in fact, identify all articles published by their authors and investigators. PMID:27076801

 19. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez Del Pozo, Pablo; Fins, Joseph J

  2005-07-01

  The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL), and the Medical Subject Headings (MeSH) used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 20. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 1. Den eksterne coach - neutral eller allieret med hvem?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Marie Isolde; Elmholdt, Claus Westergård

  2015-01-01

  Denne artikel bygger på kvalitative interviews med fire eksterne professionelle coaches fra fire forskellige danske konsulentvirksomheder, der alle har coaching som en central ydelse. Salgsmaterialet på de fire virksomheders hjemmesider fortæller, at kunderne kan forvente en række positive effekter...... af samarbejdet med en ekstern professionel coach. Ved hjælp af coaching kan du opnå en bedre ledelse, bedre trivsel, større kvalitet i løsningen af kerneopgaven, mindre stress, bedre karriere, større robusthed, bedre selvværd, mere modstandsdygtighed over for forandring, større selvforståelse og...

 2. Selvforsyning med øko-mineraler og -vitaminer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Jensen, Søren Krogh; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober......Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober...

 3. Distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes : En kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Erlandsson, Emma; Johnson, Marit

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes inom primärvården. Metod var en empirisk intervjustudie med en kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer utfördes, intervjumaterialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att patienter med pre-diabetes oftast upptäcktes i samband med årskontrollen hypertoni eller då de sökte för andra besvär. Blods...

 4. Den digitale økonomi er fundamentalt anderledes end den industrielle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lene; Rasmussen, Steen

  2015-01-01

  Et teknologidrevet globalt gearskift: På kort tid har en digital revolution fundet sted, og samtidig er biologien begyndt at smelte sammen med teknologierne. Konsekvenserne er uoverskuelige.......Et teknologidrevet globalt gearskift: På kort tid har en digital revolution fundet sted, og samtidig er biologien begyndt at smelte sammen med teknologierne. Konsekvenserne er uoverskuelige....

 5. Specialiserede tilbud til borgere med handicap - efter reformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Permin Berger, Nichlas

  Som en del af kommunalreformen fik kommunerne i 2007 det fulde ansvar for handicapområdet. AKF har i 2006-2010 undersøgt, hvilke forandringer brugere, medarbejdere og ledere på specialtilbuddene oplevede i forbindelse med reformen. Undersøgelsen viser, at brugerne kun har oplevet få eller ingen æ...

 6. Senior medical students' appraisal of CanMEDS competencies.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.; Rooy, N. de; Cate, O.T.J. ten

  2007-01-01

  CONTEXT: In 2003 the Dutch Central College of Medical Specialties presented guidelines for the modernisation of all medical specialty training programmes in the Netherlands. These guidelines are based to a large extent on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists) 2000

 7. Javnost v parkih – med opazovanjem in delovanjem. Primer Pariza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michèle Jolé

  2008-01-01

  Full Text Available Kako naj v načrtovanje ter izgradnjo javnih parkov in vrtov vključimo tudi družbeno dimenzijo? Oziroma natančneje, kako naj uporabnikom in urbanitom določimo vlogo v projektih javnih parkov? Naša hipoteza je, da imajo družbene vede v povezavi s krajani dve vlogi – spoznavno vlogo, ki v civilni družbi opisuje rabo in družbeno dinamiko na delovnem mestu, ter vlogo posrednika (mediatorja med prebivalci in projektanti, predstavniki gradbene industrije ter vzdrževalci parkov. Obe vlogi sta med seboj tesno povezani, in sicer zaradi velike pozornosti, posvečene lokacijam. To pa zahteva empirično obravnavo. Ta je v tem članku etnografska. Metodologijo, ki jo v Parizu uporabljajo že več let, preverjamo z različnimi ameriškimi tehnikami. V članku bomo obravnavali dva primera, in sicer parka Parc Floral de Paris in Les Jardins d’Eole. Sociologijo so vsakič uporabili drugače. Modeli, ki so jih družboslovci uporabili pri obravnavanju parkov, kažejo, da bi morali razmisliti o novi »razdelitvi nalog« med različnimi udeleženci projekta, tudi med prebivalci, ki so hkrati uporabniki in državljani.

 8. One Health – Transdisziplinarität bei ZB MED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seidlmayer, Eva

  2017-12-01

  Full Text Available By supporting disciplinary and interdisciplinary research in the fields of medicine, health care, nutritional, environmental and agricultural sciences ZB MED enables an integrated view on human health. The poster focuses on approach as well as as the underlying concepts. Additionally, the poster presents services for transdisciplinary research in the life sciences.

 9. Værkanalyse med digitale 3D modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, René Domine; Ørstrup, Finn Rude

  2006-01-01

  Projektet afprøve muligheder for Værkanalyse af danske arkitekturværker med anvendelse af digitale 3D modeller. Arkitektstuderende har i en workshop udarbejdet en 3D model af Arkitekt Vilhelm Lauritzens bygning til  Københavns Lufthavn fra 1939. Modellen er herefter videreudviklet og yderligere...

 10. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis...

 11. PubMed Central Canada: Beyond an Open Access Repository?

  Science.gov (United States)

  Nariani, Rajiv

  2013-01-01

  PubMed Central Canada (PMC Canada) represents a partnership between the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the National Research Council's Canada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI), and the National Library of Medicine of the US. The present study was done to gauge faculty awareness about the CIHR Policy on…

 12. MED1 independent activation of endogenous target genes by PPARα

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grøntved, Lars; Bugge, Anne K.; Roeder, Robert G.

  is dispensable for PPARalpha transcriptional activity in proliferating but is necessary in confluent AML-12 cells and TRAP220 KO MEFs. Collectively this indicates that the PPARs might have adopted an alternative mediator recruitment mechanism that is dispensable of direct interaction with MED1 on endogenous...

 13. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 14. Hvad skete der med arbejdstiden i Folkeskolen efter Ok13?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nana Wesley

  2017-01-01

  Lovindgrebet i lærerkonflikten i 2013 ændrede fundamentalt på arbejdstiden på landets Folkeskoler. Flere kommuner har dog siden indgået lokale arbejdstidsaftaler med lærerne. En ny undersøgelse fra FAOS tegner et billede af udviklingen....

 15. Sygeplejerskers MED-indflydelse på faglig kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe; Dybbroe, Betina; Sommer, Finn M.

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer, hvordan samarbejds- og medindflydelsesudvalg (MED-udvalg) fungerer i sundhedsfeltet i forhold til diskussioner af påtrængende problemer i sygeplejerskernes arbejde. Især de problemer, der drejer sig om sammenhængen mellem kvaliteten i arbejdsmiljøet og kvaliteten i arbejdet i...

 16. Frakturerede fortænder – behandling med direkte plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Ulla; van Dijken, Jan WV

  2018-01-01

  Kompositte plastmaterialer og adhæsivteknik har gjort det muligt at restaurere frakturerede fortænder med minimal risiko for pulpale og parodontale komplikationer hos både børn og voksne. Behandlingen kan udføres umiddelbart efter traumet, hvis skaden ikke involverer parodontium eller knogle. Kla...

 17. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 18. Aktiv online læring med E-tiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Maria Viftrup

  Designe e-tiviteter i vidensøgning og dertilhørende læringsobjekter. Udvikling af didaktikken ift blended learning., med anvendelse af Gilly Salmons E-tivities model som ramme for design af studieaktiviteter. Læringsprodukter hører under læringskoncepterne Undervisningsloop, Peer assessment og...

 19. Designing, Integrating, and Coordinating the Installation of MedAustron

  CERN Document Server

  Nicquevert, B; Benedikt, M

  2011-01-01

  "Give me a layout good enough and a building to place it, and I will install your accelerator". To paraphrase Archimedes, this is the role attributed to the Integration team in the MedAustron project. Starting with the optics layout and a building sketch, the integration work consists of a series of activities, interlinked in a complex manner. First the design and the integration of accelerator: list all items, define geometrical envelopes with interfaces, put them in position in CAD, identify conflicts and define input for design of items and of infrastructure. Then the various equipment is procured: verify and validate design data, follow-up manufacturing, fiducialize equipment and build supports. Lastly the global installation: check building and infrastructure, define survey framework, install and pre-align equipment on supports, move assemblies to their final location, survey actual position and adjust to theoretical position. The whole chain of operations from the layout to a real beam in MedAustron, i...

 20. AliBaba: PubMed as a graph.

  Science.gov (United States)

  Plake, Conrad; Schiemann, Torsten; Pankalla, Marcus; Hakenberg, Jörg; Leser, Ulf

  2006-10-01

  The biomedical literature contains a wealth of information on associations between many different types of objects, such as protein-protein interactions, gene-disease associations and subcellular locations of proteins. When searching such information using conventional search engines, e.g. PubMed, users see the data only one-abstract at a time and 'hidden' in natural language text. AliBaba is an interactive tool for graphical summarization of search results. It parses the set of abstracts that fit a PubMed query and presents extracted information on biomedical objects and their relationships as a graphical network. AliBaba extracts associations between cells, diseases, drugs, proteins, species and tissues. Several filter options allow for a more focused search. Thus, researchers can grasp complex networks described in various articles at a glance. http://alibaba.informatik.hu-berlin.de/

 1. International samhandel med økologiske fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jens; Linneberg, Mai Skjøtt

  2003-01-01

  I daglig tale opfatter man ordene økologiske fødevarer og markedet for økologiske fødevarer som dækkende en entydig kategori. Ønsker man at forstå, hvorledes den internationale samhandel med økologiske fødevarer fungerer, skal man hurtigt glemme den opfattelse. De enkelte landes eller områders øk...

 2. MED101: a laser-plasma simulation code. User guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodgers, P.A.; Rose, S.J.; Rogoyski, A.M.

  1989-12-01

  Complete details for running the 1-D laser-plasma simulation code MED101 are given including: an explanation of the input parameters, instructions for running on the Rutherford Appleton Laboratory IBM, Atlas Centre Cray X-MP and DEC VAX, and information on three new graphics packages. The code, based on the existing MEDUSA code, is capable of simulating a wide range of laser-produced plasma experiments including the calculation of X-ray laser gain. (author)

 3. BioMedBridges: External Independent Ethics Advisors Report

  OpenAIRE

  Smee, Carol

  2016-01-01

  The BioMedBridges project better enables researchers to access a wide range of data across different disciplines and allows re-analysis of datasets, some of which will have been generated through rare, expensive or unrepeatable investigations, thereby ensuring maximum utility of these datasets and facilitating new discoveries in health research. However, the sharing of data generated through the use of human material brings about ethical challenges concerning the protection of research partic...

 4. Socialpædagogik - et arbejdsfelt med paradokser

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Artiklen er en oversat og let bearbejdet udgave af professor Hans Thiersch med titlen: Sozialpädagogik - Handeln in Widersprüchen? Artiklens elementer: 1. Socialstaten som princip og socialt arbejde 2. Koncepter for det socialpædagogiske arbejde 3. Struktur og åbenhed i det socialpædagogiske...... arbejde 4. Profession og person 5. Arbejde i institutioner, indgriben 6. Perspektivering 7. Litteratur...

 5. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 6. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  hastighed. Både de nye brændstoftyper og den nedsatte hastighed giver problemer for skibsmotorerne, problemer som projektet SULCOR, Sulfuric Acid corrosion in Large Marine Diesel Engines, netop har modtaget 16 millioner kr. fra Innovationsfonden til at begynde at løse. Projektet ledes af DTU Mekanik og...... foregår i samarbejde med DTU Kemiteknik og MAN Diesel & Turbo....

 7. Clinical Investigation Program RCS-MED-300(R1).

  Science.gov (United States)

  1984-09-30

  chronically at academic tasks. This condition has been associated with low self - esteem , poor self -image, depression, and academic lag. This study is...Assay for Detection ofMicroalbuminuria...................... 245 Work Unit No. 84/08 (FY84,O) Study of the Effects of Ritalin on Self Concept of...MA, Brown JM, Brown TJ: Unexpected reversal of Gallium-67 citrate avidity in an anaerobic hepatic abscess. Clin Nucl Med 9:184, 1984. Moreno AJ

 8. Interview med 11-årige børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højlund, Ole; Andersen, Dines

  grænser for, hvad de kan spørges om. Og manglende læsefærdigheder kan betyde, at de fagligt svage børn glider ud af undersøgelserne. Pilotprojektet viser, at web-baserede spørgeskemaer med lyd giver mulighed for mere repræsentative undersøgelser. Undersøgelsen viser desuden, at børn godt kan svare på...

 9. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  at forbedre unges oplevelse af at være indlagt, er der i Danmark etableret ungecaféer. Formål: At undersøge ungecaféers betydning for indlagte unge. Metode: Fire semistrukturerede interviews er foretaget med kronisk eller alvorligt syge unge i alderen 11-19 år. De unge har besøgt Café Nexus på Aarhus...

 10. Poznavanje psihogenih disfonij med logopedi in zdravstvenimi delavci

  OpenAIRE

  Krizmancic, Nikol

  2018-01-01

  Psihogene disfonije so glasovne motnje, ki izvirajo iz psihološkega neravnovesja bolnika. Uvrščamo jih med funkcionalne glasovne motnje, saj nastopijo kljub normalnemu organskemu stanju vokalnega aparata tj. odsotnosti strukturnih poškodb in/ali nevroloških motenj. Podatkov o pogostosti psihogenih glasovnih motenj v Sloveniji nimamo. Zaradi njihovega zapletenega profila in nesistematskih terapevtskih postopkov so psihogene disfonije malo in slabo raziskovane. Magistrska naloga ugotavlja po...

 11. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...... for at kunne sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen...

 12. [Systematic literature search in PubMed : A short introduction].

  Science.gov (United States)

  Blümle, A; Lagrèze, W A; Motschall, E

  2018-03-01

  In order to identify current (and relevant) evidence for a specific clinical question within the unmanageable amount of information available, solid skills in performing a systematic literature search are essential. An efficient approach is to search a biomedical database containing relevant literature citations of study reports. The best known database is MEDLINE, which is searchable for free via the PubMed interface. In this article, we explain step by step how to perform a systematic literature search via PubMed by means of an example research question in the field of ophthalmology. First, we demonstrate how to translate the clinical problem into a well-framed and searchable research question, how to identify relevant search terms and how to conduct a text word search and a search with keywords in medical subject headings (MeSH) terms. We then show how to limit the number of search results if the search yields too many irrelevant hits and how to increase the number in the case of too few citations. Finally, we summarize all essential principles that guide a literature search via PubMed.

 13. MedRapid--medical community & business intelligence system.

  Science.gov (United States)

  Finkeissen, E; Fuchs, H; Jakob, T; Wetter, T

  2002-01-01

  currently, it takes at least 6 months for researchers to communicate their results. This delay is caused (a) by partial lacks of machine support for both representation as well as communication and (b) by media breaks during the communication process. To make an integrated communication between researchers and practitioners possible, a general structure for medical content representation has been set up. The procedure for data entry and quality management has been generalized and implemented in a web-based authoring system. The MedRapid-system supports the medical experts in entering their knowledge into a database. Here, the level of detail is still below that of current medical guidelines representation. However, the symmetric structure for an area-wide medical knowledge representation is highly retrievable and thus can quickly be communicated into daily routine for the improvement of the treatment quality. In addition, other sources like journal articles and medical guidelines can be references within the MedRapid-system and thus be communicated into daily routine. The fundamental system for the representation of medical reference knowledge (from reference works/books) itself is not sufficient for the friction-less communication amongst medical staff. Rather, the process of (a) representing medical knowledge, (b) refereeing the represented knowledge, (c) communicating the represented knowledge, and (d) retrieving the represented knowledge has to be unified. MedRapid will soon support the whole process on one server system.

 14. Multiple roles for Med12 in vertebrate endoderm development.

  Science.gov (United States)

  Shin, Chong Hyun; Chung, Won-Suk; Hong, Sung-Kook; Ober, Elke A; Verkade, Heather; Field, Holly A; Huisken, Jan; Stainier, Didier Y R

  2008-05-15

  In zebrafish, the endoderm originates at the blastula stage from the most marginal blastomeres. Through a series of complex morphogenetic movements and differentiation events, the endodermal germ layer gives rise to the epithelial lining of the digestive tract as well as its associated organs such as the liver, pancreas, and swim bladder. How endodermal cells differentiate into distinct cell types such as hepatocytes or endocrine and exocrine pancreatic cells remains a major question. In a forward genetic screen for genes regulating endodermal organ development, we identified mutations at the shiri locus that cause defects in the development of a number of endodermal organs including the liver and pancreas. Detailed phenotypic analyses indicate that these defects are partially due to a reduction in endodermal expression of the hairy/enhancer of split-related gene, her5, at mid to late gastrulation stages. Using the Tg(0.7her5:EGFP)(ne2067) line, we show that her5 is expressed in the endodermal precursors that populate the pharyngeal region as well as the organ-forming region. We also find that knocking down her5 recapitulates some of the endodermal phenotypes of shiri mutants, further revealing the role of her5 in endoderm development. Positional cloning reveals that shiri encodes Med12, a regulatory subunit of the transcriptional Mediator complex recently associated with two human syndromes. Additional studies indicate that Med12 modulates the ability of Casanova/Sox32 to induce sox17 expression. Thus, detailed phenotypic analyses of embryos defective in a component of the Mediator complex have revealed new insights into discrete aspects of vertebrate endoderm development, and provide possible explanations for the craniofacial and digestive system defects observed in humans with mutations in MED12.

 15. Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Greve

  2010-07-01

  Full Text Available Spesialsamlinger er samlinger av ”gjenstridige dokumenter”, dvs. dokumenter som er sjeldne, unika eller upubliserte og derfor ofte er fysisk bundet til eierinstitusjonen. Det er typisk at slike samlinger mangler moderne standarder for metadata og felles nasjonale katalogiseringsverktøy. Eierinstitusjonene har et kulturansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av disse dokumentene overfor en bredere allmennhet enn et fagbiblioteks ”primærbrukere”. Fagreferentens oppgaver vil være preget av dette. Bevaring, sikring og produksjon av digitale fulltekstdokumenter er sentralt. Det er også typisk for slike samlinger at en har en betydelig backlog. Det vil være fagreferentens oppgave å løfte fram ukjent kildemateriale, gjennom digitaliseringsprosjekter og forskning. Fagreferentens viktigste oppgaver vil da være mer rettet mot samlingspleie og formidling av egne samlinger og mindre fokus på andre institusjoners samlinger. Slik vil også undervisningen av studentene bli preget av arkivpresntasjon av innhold og forelesninger om teoretiske og praktiske forhold knyttet til å arbeide med spesielle materialtyper og mindre til utvikling av vanlig informasjonskompetanse. Denne situasjonen vil forandre seg hvis/når institusjonene blir enige om utvekslingsformater og mengden av digitale fulltekstdokumenter øker. Utfordringene for spesialsamlinger vil også være fagreferentenes utfordringer; I en stadig mer elektronisk verden, kan arbeidet med de fysiske samlingene lett bli marginalisert, selv om nettopp den tekniske utviklingen kunne løse mange problemer for de gjenstridige dokumentene. Men slik prioritering krever store ressurser, høy kompetanse, engasjement og politisk gjennomslagskraft. Kostnadene er høye, og konkurrerer budsjettmessig med galopperende elektroniske utgifter for hele biblioteket. Spesialsamlingenes fagreferenter kan bli en minoritetsstemme i bibliotekenes moderniseringsprosess, til skade for bibliotekenes totale faglige

 16. Tracking Studies of the MedAustron HEBT

  CERN Document Server

  Schönauer, H

  2014-01-01

  The design of the HEBT, the High Energy Beam Transfer line of the MedAustron Hadron Therapy Centre is based on new concepts developed in the CERN PIMMS Study of the Nineties. One of those is the ‘bar-of-charge’, a very realistic description of the particularities of the horizontal phase space distribution of the slow-extracted beams. Tracking a distribution - produced by simulation of the slow extraction - from the electrostatic septum through the modules of the transfer line gives the sometimes rather particular phase space distributions and their projections at the monitors. Knowing the theoretical phase space distributions there is helpful in the interpretation of the profiles observed.

 17. Editorial announcing PubMed indexing of Oncolytic Virotherapy

  OpenAIRE

  Farassati F

  2017-01-01

  Faris Farassati1,21Saint Luke’s Cancer Institute-Saint Luke’s Marion Bloch Neuroscience Institute, Kansas City, MO, USA; 2Midwest Biomedical Research Foundation, Kansas City, MO, USAI am delighted to announce that Oncolytic Virotherapy has been accepted for indexing with PubMed. This is an exciting first step in the life of a new life sciences journal, when the scientific quality of its articles is proven high enough to meet the National Library of Medicine’s sta...

 18. Delivery of Special Magnets for the MedAustron Project

  CERN Document Server

  Kramer, T; Barlow, R A; Barnes, MJ; Borburgh, J; Ducimetière, L; Fowler, T; Hourican, M; Mertens, V; Prost, A

  2014-01-01

  Ten different types of kickers, bumpers, and electrostatic and magnetic septa, along with certain power supplies and associated control system components, have been designed in a collaboration between CERN and MedAustron for an ion therapy centre in Wr. Neustadt (Austria). This paper focuses on the status of the special magnets work package and the improvements applied during the production. The design parameters are compared with data from measurements, hardware test and initial commissioning. The major factors contributing to the successful completion of the work package are highlighted.

 19. Vitalisering af rettetheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René; Tønnesvang, Jan

  2012-01-01

  Kapitlet handler om at anvende det selvpsykologiske teorigrundlag i samspil med de systemisk konstruktionistiske ideer i arbejdet med at udvikle organisationer og samtidig kvalificere anvendelsen af PUMA -pædagogisk udredning i inklusionssammenhænge.......Kapitlet handler om at anvende det selvpsykologiske teorigrundlag i samspil med de systemisk konstruktionistiske ideer i arbejdet med at udvikle organisationer og samtidig kvalificere anvendelsen af PUMA -pædagogisk udredning i inklusionssammenhænge....

 20. Quince años de MedUNAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Hérnandez Rey

  2013-08-01

  Full Text Available Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en este editorial recogemos las distintas experiencias que se han tenido, algunas de años, otras de meses. MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica cuente, tanto física como virtualmente, con una revista científica del área de la salud. Los miembros del comité estudiantil son seleccionados por el editor y por los integrantes con más antigüedad después de hacer un entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, pasando por la evaluación de los escritos, basada en los estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de revisores calificados, la corrección de estilo y la diagramación.

 1. MedCast: a discussion support system for cooperative work

  Science.gov (United States)

  Moreno, Ramon A.; Lima, Vinícius; Lopes, Isidro; Gutierrez, Marco A.

  2012-02-01

  The availability of low cost Internet connections and specialized hardware, like webcams and headsets, makes possible the development of solutions for remote collaborative work. These solutions can provide advantages compared to presential meetings, such as: availability of experts on remote locations; lower price compared to presential meetings; creation of online didactic material (e.g. video-classes); richer forms of interaction between participants. These technologies are particularly interesting for continent-sized countries where typically there is a short number of skilled people in remote areas. However, the application of these technologies in medical field represents a special challenge due to the more complex requirements of this area, such as: Provide confidentiality (patient de-identification) and integrity of patient data; Guarantee availability of the system; Guarantee authenticity of data and users; Provide simple and effective user interface; Be compliant with medical standards such as DICOM and HL7. In order to satisfy those requirements a prototype called MedCast is under development whose architecture allows the integration of the Hospital Information System (HIS) with a collaborative tool in compliance with the HIPAA rules. Some of the MedCast features are: videoconferencing, chat, recording of the sessions, sharing of documents and reports and still and dynamic images presentation. Its current version allows the remote discussion of clinical cases and the remote ECG evaluation.

 2. MedAustron - Ion-Beam Therapy and Research Center

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiner, Thomas; Seemann, Rolf

  2015-01-01

  MedAustron is a synchrotron-based light-ion beam therapy center for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research, currently in the commissioning phase in Wiener Neustadt, Austria. Recently, the first proton beam was transported successfully to one of the four irradiation rooms. Whilst the choice of basic machine parameters was driven by medical requirements, i.e. 60 MeV protons and 120 MeV/A to 400 MeV/A carbon ions, the accelerator complex design was also optimized to offer flexibility for research operation. The potential of the synchrotron is being exploited to increase the maximum proton energy far beyond the medical needs to up to 800 MeV, for experimental physics applications, mainly in the areas of proton scattering and detector research. The accelerator layout allows for the installation of up to four ion source-spectrometer units, to provide various ion types besides the clinical used protons and carbon ions. Besides experimental physics, the two main non-clinical research disciplines are medical radiation physics and radiation biology. To decouple research and medical operation, a dedicated irradiation room for non-clinical research was included providing the installation of different experiments. In addition, several labs have been equipped with appropriate devices for preparing and analyzing radio-biological samples. This presentation gives a status overview over the whole project and highlights the non-clinical research opportunities at MedAustron. (Author)

 3. Editorial announcing PubMed indexing of Oncolytic Virotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Farassati F

  2017-02-01

  Full Text Available Faris Farassati1,21Saint Luke’s Cancer Institute-Saint Luke’s Marion Bloch Neuroscience Institute, Kansas City, MO, USA; 2Midwest Biomedical Research Foundation, Kansas City, MO, USAI am delighted to announce that Oncolytic Virotherapy has been accepted for indexing with PubMed. This is an exciting first step in the life of a new life sciences journal, when the scientific quality of its articles is proven high enough to meet the National Library of Medicine’s standards for archiving. All articles published in Oncolytic Virotherapy are available through PubMed Central (as well as Dove Medical Press and are now discoverable through National Center for Biotechnology Information (NCBI suite of databases, meaning increased exposure for our authors and their research.The field of oncolytic virotherapy has moved rapidly since the 1990s when the advent of genetic engineering renewed interest in the adaptation of viruses for cancer gene therapy.1 Publications in this field reached an all-time high in 2012,2 the same year that Oncolytic Virotherapy was launched. The journal has published high-quality reviews, case reports, and original research articles across a wide range of topics. Our most viewed article is currently “Oncolytic viral therapy for pancreatic cancer: current research and future directions”,3 while the review “Oncolytic viral therapy: targeting cancer stem cells”4 has generated the most citations.

 4. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 5. MedlinePlus FAQ: MedlinePlus and MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  ... Question: What is the difference between MedlinePlus and MEDLINE/PubMed? To use the sharing features on this ... to latest health professional articles on your topic. MEDLINE/PubMed: Is a database of professional biomedical literature ...

 6. Sygemeldte og førtidspensionister med handicap: Jobcentermedarbejderes perspektiver på jobcentrenes indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgelund, Jan; Tørslev, Mette Kirstine; Weibel, Kristina

  Denne rapport belyser udvalgte jobcentermedarbejderes syn på beskæftigelsesindsatsen over for sygedagpengemodtagere og førtidspensionister med handicap. Rapporten bygger på kvalitative interviews med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter i tre jobcentre. Der er gennemført interview med i alt 12...

 7. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...

 8. Med5(Nut1 and Med17(Srb4 are direct targets of mediator histone H4 tail interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhongle Liu

  Full Text Available The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct.

 9. Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ulrik

  Rapporten gennemgår den danske debat om PVC og de miljøpolitiske tiltag, der har været gennemført. Et survey i danske plastvirksomheder gennemført i projektet viser, at industrien er forberedt på at gennemføre en omfattende substitution af PVC, hvis der stilles politisk krav om det eller markedet...... efterspørger det. Til gengæld viser brancheaftalerne sig at være et svagt instrument og der peges på et behov for en opfølgning af de gode resultater, der er opnået med substitution af PVC i en række renere teknologi projekter, som har fået statslig støtte....

 10. A Shielding Concept for the MedAustron Facility

  Science.gov (United States)

  Jägerhofer, L.; Feldbaumer, E.; Roesler, S.; Theis, C.; Vincke, H.

  2017-09-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer therapy and research in Wiener Neustadt, 50 km south of Vienna. The facility will provide protons up to kinetic energies of 250 MeV and carbon ions up to 400 MeV/n for ion beam therapy. Additionally, protons up to 800 MeV kinetic energy will be used in a dedicated room for non-clinical research. In order to obtain a shielding concept for this facility a detailed geometry of the accelerator facility was implemented into the Monte-Carlo code FLUKA and shielding simulations were performed. In the course of these simulations the contributions of different particle types to the mixed fields around the accelerator and behind shielding were analysed. In an iterative process with the architect the final design of the shielding concept was developed until it was capable of reducing the effect of secondary radiation on humans and the environment below Austrian legal limits.

 11. Blogs - Læringsfællesskab med rum til refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danbjørg, Dorthe Boe; Clemensen, Jane; Hansen, Pernille Stenkil

  2018-01-01

  Anvendelse af blogs i læringssituationer kan give studerende mulighed for at reflektere i fællesskab. Derfor blev blogs afprøvet blandt universitetsstuderende med det formål at undersøge, hvordan studerende oplever anvendelsen af blogmediet, samt undersøge hvilke former for refleksion, som blogs...... kan understøtte. Undersøgelsen var baseret på en sociokulturel forståelse af læring, hvor læring ses som en proces, der konstrueres gennem interaktioner. Blogs blev afprøvet som en del af et undervisningsforløb for 24 studerende. Blogindlæggene blev analyseret mhp at identificere refleksionsniveauet...... uklarhed over opgaven og usikkerhed på hvordan blogmediet anvendes. Endelig kan anvendelsen af blogs i læringssituationer udfordre de gængse opfattelser af læring, hvilket kan skabe forvirring hos de studerende....

 12. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...... stigma. I Gunnar Lind Haase Svendsens studie af italesættelsen af ’udkanten’ fra 1996-2011 ses fx en gennem de seneste år stigende anvendelse af termer som ’den rådne banan’ og ’Udkantsdanmark’ i medierne (Svendsen 2013: 12). Dette stigma forbindes med flere dele af Danmark (se bl.a. Arbejderbevægelsens...

 13. Martin Luther og mødet med islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinding, Niels Valdemar

  2017-01-01

  Martin Luthers forståelse af islam og af koranen flytter sig over tid. Den er afhængigt af kontekst, hvilket især er præget af ’tyrkens,’ dvs. osmannernes erobringer op i Europa. Den er også afhængigt af Luthers egen samtid og den teologiske kontekst, som han er dybt involveret i. Endeligt, og det...... er bemærkelsesværdigt, så skærper Luther sin analyse af islam på baggrund af ny viden og nye kilder, især det eksemplar af koranen, som han får til rådighed i 1542. Luthers kritiske og polemiske engagement med koranen er kendetegnet ved, at han ikke forkaster den såre uden grundigt at sætte sig ind i...

 14. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 15. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 16. Acta stomatologica Croatica and PubMed Central.

  Science.gov (United States)

  Brkić, Hrvoje

  2016-06-01

  April 15 2016 marked the 50th anniversary of continuous publishing of the journal Acta stomatologica Croatica (ASCRO). The celebration was held in the great hall of the Croatian Medical Association, with numerous guests from the biomedical field. The history of the journal was presented by Goran Knežević (editor-in-chief 1996-2006) and Hrvoje Brkić (current editor-in-chief), who presented all the current information on the electronical editing and its current indexation. Only a few days later, the Editorial Office received the information that ASCRO has been included in PubMed Central since volume 48, an impulse for the members of the Editorial Board and the Editor-in-Chief to make ASCRO better and more cited.

 17. Et væksthus med lys og varme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Regner

  1999-01-01

  sygeplejerskers 'hjemmelavede' uddannelsesmodel? Hvordan tager eksperimentet sig ud i lyset af Grundtvigs højskoletanker? Det konkluderes på disse spørgsmål, at der trods skarp kritik fra flere ortodokse højskolefolk var endog god 'grundtvigsk mening' i det, man foretog sig i Testrup. Med livsoplysning som et...... nytteløse er det nyttigste' i livsoplysningssammenhæng, fremholdes i denne forbindelse som en vigtig grundtvigsk pointe, og for at klargøre relationen mellem denne æstetiske dimension og livsoplysning er Løgstrups etik- og æstetikforståelse blevet inddraget. Der argumenteres for, at Løgstrups opfattelse af...

 18. Overview of the MedAustron design and technology choices

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Palm, M; Pirkl, W; Dorda, U; Fabich, A

  2010-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment in Austria currently in the development phase. The design is based on the PIMMS study [1] and CNAO [2] synchrotron. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for nonclinical research in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics with an extended proton energy range beyond medical requirements to 800 MeV. The differences to others medical acceleratorbased facilities will be elaborated, specifically the used source technologies and configuration (starting up with protons (p) and carbon ions (C6+) allowing a later upgrade to ion species up to neon) and the online verification of all relevant beam parameters. The current project status is presented.

 19. Kultur, etnicitet og socialt arbejde med børn og familier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Maria; Austeen Leth, Louise

  2015-01-01

  Denne grundbog giver et samlet overblik over området. Et gennemgående fokus er socialrådgiverens dobbelte rolle som på den ene side støtteperson og vejleder og på den anden repræsentant for myndighederne. Dette kapitel beskæftiger sig med kultur og etnicitet og hvordan der i praksis arbejdes med ...... familier med forskellige kulturelle baggrunde. Vi diskuterer kulturforståelser og bruger praksis fortællinger til at illustrerer muligheder og begrænsninger med de forskellige kulturforståelser og for det sociale arbejde med familier....

 20. OvidSP Medline-to-PubMed search filter translation: a methodology for extending search filter range to include PubMed's unique content.

  Science.gov (United States)

  Damarell, Raechel A; Tieman, Jennifer J; Sladek, Ruth M

  2013-07-02

  PubMed translations of OvidSP Medline search filters offer searchers improved ease of access. They may also facilitate access to PubMed's unique content, including citations for the most recently published biomedical evidence. Retrieving this content requires a search strategy comprising natural language terms ('textwords'), rather than Medical Subject Headings (MeSH). We describe a reproducible methodology that uses a validated PubMed search filter translation to create a textword-only strategy to extend retrieval to PubMed's unique heart failure literature. We translated an OvidSP Medline heart failure search filter for PubMed and established version equivalence in terms of indexed literature retrieval. The PubMed version was then run within PubMed to identify citations retrieved by the filter's MeSH terms (Heart failure, Left ventricular dysfunction, and Cardiomyopathy). It was then rerun with the same MeSH terms restricted to searching on title and abstract fields (i.e. as 'textwords'). Citations retrieved by the MeSH search but not the textword search were isolated. Frequency analysis of their titles/abstracts identified natural language alternatives for those MeSH terms that performed less effectively as textwords. These terms were tested in combination to determine the best performing search string for reclaiming this 'lost set'. This string, restricted to searching on PubMed's unique content, was then combined with the validated PubMed translation to extend the filter's performance in this database. The PubMed heart failure filter retrieved 6829 citations. Of these, 834 (12%) failed to be retrieved when MeSH terms were converted to textwords. Frequency analysis of the 834 citations identified five high frequency natural language alternatives that could improve retrieval of this set (cardiac failure, cardiac resynchronization, left ventricular systolic dysfunction, left ventricular diastolic dysfunction, and LV dysfunction). Together these terms reclaimed

 1. PubMed Medline 1: Accés. Gener 2011

  OpenAIRE

  Universitat de Barcelona. CRAI

  2011-01-01

  També podeu consultar altres tutorials sobre el PubMed: 2. PubMed Medline: Cerca bàsica, http://hdl.handle.net/2445/15123; 3. PubMed Medline: Elements de cerca i límits, http://hdl.handle.net/2445/15124; 4. PubMed Medline: Matèries MeSH, http://hdl.handle.net/2445/15125; 5. PubMed Medline: Cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15126; 6. PubMed Medline: Exemple de cerca avançada, http://hdl.handle.net/2445/15127; 7. PubMed Medline: Gestionar els resultats, http://hdl.handle.net/2445/1512...

 2. Klinisk retningslinje for opsporing af angst og/eller depression hos indlagte og ambulante patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strømstad, Grisja Vorre; Stassen, Ingelise Trosborg; Lassen Nielsen, Stine

  2015-01-01

  Formålet med den kliniske retningslinje er, at identificere screeningsredskaber der kan opspore angst og depression hos patienter med KOL, så patienter med angst og/eller depression bliver tilbudt relevant behandling....

 3. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2013-04-01

  In response to the EC call ENV.2012.6.4-2 (Long-term monitoring experiments in geologically active regions of Europe prone to natural hazards: the Supersite concept - FP7-ENV-2012-two-stage) a wide community of volcanological institutions proposed the project Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV), which is in the negotiation phase at the time of writing. The Consortium is composed by 18 European University and research institutes, four Small or Medium Enterprises (SME) and two non-European University and research institutes. MED-SUV will improve the consortium capacity of assessment of volcanic hazards in Supersites of Southern Italy by optimising and integrating existing and new observation/monitoring systems, by a breakthrough in understanding of volcanic processes and by increasing the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities. More than 3 million of people are exposed to potential volcanic hazards in a large region in the Mediterranean Sea, where two among the largest European volcanic areas are located: Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. This project will fully exploit the unique detailed long-term in-situ monitoring data sets available for these volcanoes and integrate with Earth Observation (EO) data, setting the basic tools for a significant step ahead in the discrimination of pre-, syn- and post-eruptive phases. The wide range of styles and intensities of volcanic phenomena observed on these volcanoes, which can be assumed as archetypes of 'closed conduit ' and 'open conduit' volcano, together with the long-term multidisciplinary data sets give an exceptional opportunity to improve the understanding of a very wide spectrum of geo-hazards, as well as implementing and testing a large variety of innovative models of ground deformation and motion. Important impacts on the European industrial sector are expected, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new

 4. Performance requirements of the MedAustron beam delivery system

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2073034

  The Austrian hadron therapy center MedAustron is currently under construction with patient treatment planned to commence in 2015. Tumors will be irradiated using proton and carbon ions, for which the steeply rising Bragg curve and finite range offer a better conformity of the dose to the geometrical shape of the tumor compared to conventional photon irradiation. The current trend is to move from passive scattering toward active scanning using a narrow pencil beam in order to reach an even better dose conformation and limit the need of patient specific hardware. The quality of the deposited dose will ultimately depend on the performance of the beam delivery chain: beam profile and extraction stability of the extracted beam, accuracy and ramp rate of the scanning magnet power supplies, and precision of the beam monitors used for verifying the delivered dose. With a sharp lateral penumbra, the transverse dose fall-off can be minimized. This is of particular importance in situations where the lesion is adjace...

 5. A Shielding Concept for the MedAustron Facility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jägerhofer L.

  2017-01-01

  Full Text Available MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer therapy and research in Wiener Neustadt, 50 km south of Vienna. The facility will provide protons up to kinetic energies of 250 MeV and carbon ions up to 400 MeV/n for ion beam therapy. Additionally, protons up to 800 MeV kinetic energy will be used in a dedicated room for non-clinical research. In order to obtain a shielding concept for this facility a detailed geometry of the accelerator facility was implemented into the Monte-Carlo code FLUKA and shielding simulations were performed. In the course of these simulations the contributions of different particle types to the mixed fields around the accelerator and behind shielding were analysed. In an iterative process with the architect the final design of the shielding concept was developed until it was capable of reducing the effect of secondary radiation on humans and the environment below Austrian legal limits.

 6. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 7. Risker och möjligheter i samband med Bitcoin : Bitcoin - ett pyramidspel eller en finansbubbla?

  OpenAIRE

  Rutanen, Emmi

  2015-01-01

  I denna undersökning har jag undersökt risker och möjligheter som finns i samband med den virtuella valutan Bitcoin. Syftet med undersökningen var att reda ut hurdana risker och möjligheter det finns i samband med Bitcoin samt jämföra Bitcoin med pyramidspel och finansbubblor. Analysen är utfört i två delar, den första med en SWOT analys och den andra genom att utvärdera valutans särdrag med finansbubblor och pyramidspel. Analysen strävar till att besvara de största riskerna samt möjlighetern...

 8. Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI): Complete Flight Data Set

  Science.gov (United States)

  Cheatwood, F. McNeil; Bose, Deepak; Karlgaard, Christopher D.; Kuhl, Christopher A.; Santos, Jose A.; Wright, Michael J.

  2014-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle (EV) successfully entered the Mars atmosphere and landed the Curiosity rover safely on the surface of the planet in Gale crater on August 6, 2012. MSL carried the MSL Entry, Descent, and Landing (EDL) Instrumentation (MEDLI). MEDLI delivered the first in-depth understanding of the Mars entry environments and the response of the entry vehicle to those environments. MEDLI was comprised of three major subsystems: the Mars Entry Atmospheric Data System (MEADS), the MEDLI Integrated Sensor Plugs (MISP), and the Sensor Support Electronics (SSE). Ultimately, the entire MEDLI sensor suite consisting of both MEADS and MISP provided measurements that were used for trajectory reconstruction and engineering validation of aerodynamic, atmospheric, and thermal protection system (TPS) models in addition to Earth-based systems testing procedures. This report contains in-depth hardware descriptions, performance evaluation, and data information of the three MEDLI subsystems.

 9. Osmolaritetsmåling af tårevæsken med Tearlab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Anders Højslet; Hjortdal, Jesper

  2013-01-01

  Tørre øjne er en hyppigt forekommende tilstand, og med alderen ses ofte tiltagende symptomer. Tårefilmen og graden af tørre øjne kan evalueres på mange forskellige måder og med forskellige teknikker, som dog ikke altid korrelerer med hinanden og patientens symptomer. Måling af tårefilmens osmolar...

 10. Betydningsfulde øjeblikke - med modtageren i centrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Fiske

  1992-08-01

  Full Text Available TV2 har fra starten positioneret sig som en modtagerorienteret kanal. I modsætning til DR-TV, hvor afsenderens hensigter (opdragelse, oplysning, demokratisk debat har været styrende for programpolitik- ken. Når afsenderhensigten bliver det overordnede i kommunikations- processen, kaldes det af mange bedreviden, formynderi eller skole- lærer TV. Den historiske forankring for sådanne programopfattelser har været diskuteret af Ib Bondebjerg i MedieKultur nr.14 og af Henrik Dahl i nr. 15. I konkurrencen med TV2 er DR-TV på vej væk fra sine rødder i bor- gerlige dannelsesidealer, forestillingen som enhedskulturen og oplys- ningstraditionen. For at give et lidt bredere perspektiv på konsekven- serne af den modtagerorientering, som også har præget diskussionen om receptionsforskningen i Danmark (se MedieKultur nr.7, bringer vi her en oversættelse af John Fiskes artikel fra "Critical Studies in Mass Communication", vol. 5: 246-251, 1988. For Fiske er modtageren det afgørende element, når en tekst skal tillægges betydning. Hermed sæt- ter han en ny ramme for diskussionen af hvad det er, der gør en tekst betydningsfuld, dvs. hvad der giver den kvalitet. John Fiske er en kontroversiel person i international medieforskning. Efter klassikeren "Reading Television" (1978, har han placeret sig, eller er blevet placeret som medieforskningens "enfant terrible", den totale populismes bannerfører, der ser sund folkelig modstand, hvor andre ser ideologisk hjernevask. Hans seneste udgivelser om popu- lærkultur, "Reading the Popular" og "Understanding Popular Culture" er blevet kaldt den største trussel i nyere tid mod et politisk forpligtet "cultural studies" (Martin Barkers anmeldelse i "Magazine of Culture Studies" nr.1, 1990. Artiklen er oversat af Mette Davidsen Nielsen.

 11. The MedAustron Project at CERN, Status Report, May 2013

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Gutleber, J

  2013-01-01

  MedAustron is a light ion-therapy and research centre based on a synchrotron accelerator complex under construction in Austria. It is the first large-scale accelerator facility in Austria. For the implementation of the required accelerator technologies, the county of Lower Austria and the company EBG MedAustron have set up dedicated agreements with CERN. These cover the assistance of CERN for the design and manufacturing follow-up of accelerator components and training of MedAustron personnel. CERN contributed to the MedAustron construction in particular by providing domain expertise, infrastructure, and manpower in relation with the design, the tendering and procurement processes.\

 12. k-MED - from a local project to a service provider for eLearning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagner, Richard

  2006-11-01

  Full Text Available k-MED evolved from a single medical subject project in 1999 to a provider of comprehensive technology, infrastructure and content for authors and learners. It currently offers about 170 courses covering 16 medical subjects. The k-MED community consists of medical authors and experts for technology, graphical and instructional design. It has its proprietary authoring tools and an internet based learning management system, both being continually improved corresponding to service experiences. k-MED aims at ongoing development as a service provider for educational institutions for undergraduate or continuing medical education. For further information see http://www.k-med.org.

 13. Retrieving clinical evidence: a comparison of PubMed and Google Scholar for quick clinical searches.

  Science.gov (United States)

  Shariff, Salimah Z; Bejaimal, Shayna Ad; Sontrop, Jessica M; Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Weir, Matthew A; Garg, Amit X

  2013-08-15

  Physicians frequently search PubMed for information to guide patient care. More recently, Google Scholar has gained popularity as another freely accessible bibliographic database. To compare the performance of searches in PubMed and Google Scholar. We surveyed nephrologists (kidney specialists) and provided each with a unique clinical question derived from 100 renal therapy systematic reviews. Each physician provided the search terms they would type into a bibliographic database to locate evidence to answer the clinical question. We executed each of these searches in PubMed and Google Scholar and compared results for the first 40 records retrieved (equivalent to 2 default search pages in PubMed). We evaluated the recall (proportion of relevant articles found) and precision (ratio of relevant to nonrelevant articles) of the searches performed in PubMed and Google Scholar. Primary studies included in the systematic reviews served as the reference standard for relevant articles. We further documented whether relevant articles were available as free full-texts. Compared with PubMed, the average search in Google Scholar retrieved twice as many relevant articles (PubMed: 11%; Google Scholar: 22%; PGoogle Scholar: 8%; P=.07). Google Scholar provided significantly greater access to free full-text publications (PubMed: 5%; Google Scholar: 14%; PGoogle Scholar returns twice as many relevant articles as PubMed and provides greater access to free full-text articles.

 14. Samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom. En kvalitativ studie av hva fagpersoner forteller om planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom

  OpenAIRE

  Jensen, Øyvind

  2014-01-01

  Denne oppgaven er skrevet ut fra problemstillingen: Hvordan beskriver fagpersoner planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom? Den belyser teori om Aspergers syndrom, effekt av samtalegrupper samt andre viktige forhold i tilknytning til samtalegruppe, som kommunikasjon, veiledning og psykoedukasjon. Fire informanter fra nettverket «Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper for personer med Aspergers syndrom» ble intervjuet, ...

 15. Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Christoffersen, Mogens; Poulsen, Maria Hedemark

  Formålet med denne rapport er at styrke vidensgrundlaget om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. Til det formål belyses omfanget af overgreb, ofrenes karakteristik, risiko- og beskyttelsesfaktorer samt fagfolks arbejde med mistanke, opsporing og handling. Undersøgelsens analyse...... består af tre dele: Første del belyser omfanget af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap, baseret på oplysninger om politianmeldte sager og registeroplysninger. Anden del belyser børn og unges egne oplevelser med overgreb, baseret på eksisterende spørgeskemadata fra henholdsvis...... Børneforløbsundersøgelsen og Forløbsundersøgelsen af anbragte børn. Tredje del belyser fagpersoners daglige arbejde på området om opsporing og forebyggelse af ovegreb med børn og unge med handicap, baseret på en mindre spørgeskemaundersøgelse til fagpersoner på specialområdet samt enkelte interview med videnspersoner...

 16. Obamas opgør med Bush låser ham i dronekrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  En helt central del af Obamas valgkamp i 2008 var et opgør med dele af Bush administrationens krig mod terror. Obama er dog blevet fanget i en kontroversiel dronepolitik på grund af hans manglende succes med de indenrigspolitiske aspekter af opgøret...

 17. Exome sequencing identifies highly recurrent MED12 somatic mutations in breast fibroadenoma.

  Science.gov (United States)

  Lim, Weng Khong; Ong, Choon Kiat; Tan, Jing; Thike, Aye Aye; Ng, Cedric Chuan Young; Rajasegaran, Vikneswari; Myint, Swe Swe; Nagarajan, Sanjanaa; Nasir, Nur Diyana Md; McPherson, John R; Cutcutache, Ioana; Poore, Gregory; Tay, Su Ting; Ooi, Wei Siong; Tan, Veronique Kiak Mien; Hartman, Mikael; Ong, Kong Wee; Tan, Benita K T; Rozen, Steven G; Tan, Puay Hoon; Tan, Patrick; Teh, Bin Tean

  2014-08-01

  Fibroadenomas are the most common breast tumors in women under 30 (refs. 1,2). Exome sequencing of eight fibroadenomas with matching whole-blood samples revealed recurrent somatic mutations solely in MED12, which encodes a Mediator complex subunit. Targeted sequencing of an additional 90 fibroadenomas confirmed highly frequent MED12 exon 2 mutations (58/98, 59%) that are probably somatic, with 71% of mutations occurring in codon 44. Using laser capture microdissection, we show that MED12 fibroadenoma mutations are present in stromal but not epithelial mammary cells. Expression profiling of MED12-mutated and wild-type fibroadenomas revealed that MED12 mutations are associated with dysregulated estrogen signaling and extracellular matrix organization. The fibroadenoma MED12 mutation spectrum is nearly identical to that of previously reported MED12 lesions in uterine leiomyoma but not those of other tumors. Benign tumors of the breast and uterus, both of which are key target tissues of estrogen, may thus share a common genetic basis underpinned by highly frequent and specific MED12 mutations.

 18. Health informatics research in Australia: retrospective analysis using PubMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumara Mendis

  2007-01-01

  Discussion Australian HI publications in PubMed increased consistently throughout the period 1970-2005, which is on a par with world trends in HI publications. In Australia, most HI publications are in general medical journals. Lack of consistency in author names and failure to include the country name and even the state are the main obstacles to PubMed bibliometric analysis.

 19. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 20. Fysisk rehabilitering i forbindelse med behandling af hæmatologiske sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgdal, Nina; Bartels, Frederik Reith; Smith, Nicholas Simon

  2015-01-01

  I denne statusartikel vurderes det, hvorvidt det eksisterende fysioterapeutiske træningstilbud under behandling af maligne sygdomme med højdosis kemoterapi og perifer stamcellestøtte (HD-ASCT) lever op til anbefalingerne i Kræftplan III. Alle seks hospitaler i Danmark, som behandler patienter med...

 1. Mental Health and Academic Achievement among M.Ed. Students in Kerala

  Science.gov (United States)

  Moradi Sheykhjan, Tohid; K., Rajeswari; Jabari, Kamran

  2017-01-01

  The present research endeavor was aimed to assess relationship between Mental Health and Academic Achievement among M.Ed. students in Kerala. The sample of the study consisted of 314 M.Ed. students in Kerala. The method used for the present study was survey method. Mental Health Status Scale (M.H.S. Scale) was used and the study used the total…

 2. Hverdagsliv for 11-årige med anden etnisk baggrund end dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette; Olsson, Martin

  Rapporten afdækker, hvordan hverdagslivet for 11-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk adskiller sig fra jævnaldrende børn med dansk baggrund. Børnenes liv sammenlignes på områder som familiebaggrund, skolegang, fritidsliv og helbred. Børnenes familiebaggrunde er væsentligt forskellige....... Børnene med anden etnisk baggrund end dansk bor generelt i familier med svagere socioøkonomiske ressourcer end børnene med dansk baggrund. Forældrene har fx sjældnere en erhvervskompetencegivende uddannelse, og de er oftere uden beskæftigelse. Der er også markante forskelle i forhold til børnenes...... fritidsliv. Børn med anden etnisk baggrund end dansk går betydeligt mindre til organiserede fritidsaktiviteter, og det betyder, at de generelt har mindre voksenkontakt i fritiden end børn med dansk baggrund. Børnene med anden etnisk baggrund end dansk har generelt større selvbestemmelse over områder som...

 3. Die EBM-Datenbank DynaMed für PocketPC und Palm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dollfuß, Helmut

  2007-09-01

  Full Text Available DynaMed is a database for Evidence Based Medicine. Licencee can download a stand-alone version of this database onto their Personal Digital Assistant (PDA. Contents and aims of DynaMed will be introduced. Main features of the PDA-version will be presented and illustrated with screenshots.

 4. Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2014-01-01

  Sprogniveauet hos børn med autisme er afgørende for deres muligheder for udfoldelse og udvikling, og sproget er et udviklingsområde, der er meget modtageligt for intensiv intervention. Imidlertid modtager danske børn med autisme kun sjældent intensiv intervention rettet mod sproget. De intensive...

 5. Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dela Stang, B.

  Denne rapport beskriver, hvilke faktorer der har indflydelse på ophobningen af fugt i lette træfacader med bagvægge af letbeton. Såvel laboratorieforsøg som inspektion af eksisterende bygninger viser, at bagvægge af letbeton kombineret med lette træfacader giver en konstruktion, som er yderst føl...

 6. Erfaringer med RCT-studier på det sociale område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Pontoppidan, Maiken

  2014-01-01

  Dette notat beskriver nogle af vores hidtidige erfaringer med at gennemføre randomiserede kontrollerede forsøg af sociale indsatser i danske kommuner. Med udgangspunkt i konkrete projekter beskriver vi de praktiske forhold, der er vigtige at overveje, inden et randomiseret forsøg sættes i gang, d...

 7. Forsøg med 4,8 m langt lydvaffelelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  med vaflen "i varm tilstand" og disse forsøg er beskrevet i en separat rapport, hvortil der henvises. Den statiske beregning af konstruktionen er foretaget af Hamiconsult A/S, Herning med udgangspunkt i DIF's normudkast. Juli 1997 for DS410 og DS411. Disse beregninger findes i bilag A, hvortil der...

 8. Hvorfor er det så svært med udsathed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Anne Marie Anker

  2015-01-01

  Der er misforståelse i den offentlige debat af, hvor vanskeligt det er at opspore og vurdere udsathed hos børn. Den pædagogiske profession må tage til genmæle med systematik og gennemsigtighed i praksis med opsporing og vurderingen af udsathed hos børn....

 9. Undervisningsdifferentiering for elever med særlige forudsætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2010-01-01

  Kapitlet indkredser, hvem elever med særlige forudsætninger er og beskriver og diskuteter, hvorledes intelligens måles. Dernæst berettes om, hvad man aktuelt nationalt og internationalt ved om, hvorledes disse elever har det i skolen. Endelig kommes med forslag til, hvorledes man kan måle, om all...

 10. Momsfradragsret i forbindelse med erhvervelse, besiddelse og salg af aktier samt andre kapitalandele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik

  2006-01-01

  I momssystemet er transaktioner i forbindelse med aktier og andre kapitalandele underkastet en særlig regulering i form af momsfritagelse. Udgangspunktet i momssystemet er, at denne momsfritagelse afskærer fradragsret for moms afholdt i forbindelse med gennemførelse af sådanne transaktioner. Trod...

 11. How to improve your PubMed/MEDLINE searches: 1. background and basic searching.

  Science.gov (United States)

  Fatehi, Farhad; Gray, Leonard C; Wootton, Richard

  2013-12-01

  PubMed provides free access via the Internet to more than 23 million records, of which over 19 million are from the MEDLINE database of journal articles. PubMed also provides access to other databases, such as the NCBI Bookshelf. To perform a basic search, you can simply enter the search terms or the concept that you are looking for in the search box. However, taking care to clarify your key concepts may save much time later on, because a non-specific search is likely to produce an overwhelming number of result hits. One way to make your search more specific is to specify which field you want to search using field tags. By default, the results of a search are sorted by the date added to PubMed and displayed in summary format with 20 result hits (records) on each page. In summary format, the title of the article, list of authors, source of information (e.g., journal name followed by date of publication, volume, issue, pages) and the unique PubMed record number called the PubMed identifier (PMID) are shown. Although information is stored about the articles, PubMed/MEDLINE does not store the full text of the papers themselves. However, PubMedCentral (PMC) stores more than 2.8 million articles (roughly 10% of the articles in PubMed) and provides access to them for free to the users.

 12. DynaMed Plus®: An Evidence-Based Clinical Reference Resource.

  Science.gov (United States)

  Charbonneau, Deborah H; James, LaTeesa N

  2018-01-01

  DynaMed Plus ® from EBSCO Health is an evidence-based tool that health professionals can use to inform clinical care. DynaMed Plus content undergoes a review process, and the evidence is synthesized in detailed topic overviews. A unique three-level rating scale is used to assess the quality of available evidence. Topic overviews summarize current evidence and provide recommendations to support health providers at the point-of-care. Additionally, DynaMed Plus content can be accessed via a desktop computer or mobile platforms. Given this, DynaMed Plus can be a time-saving resource for health providers. Overall, DynaMed Plus provides evidence summaries using an easy-to-read bullet format, and the resource incorporates images, clinical calculators, patient handouts, and practice guidelines in one place.

 13. Using PubMed in radiology: Ten useful tips for radiologists.

  Science.gov (United States)

  Sriganesh, Vasumathi

  2011-07-01

  PubMed contains a bibliography of articles published in around 4800 journals. It combines MEDLINE and OLDMEDLINE (articles from 1960, going back till the 1940s). PubMed is updated on a daily basis; to include both published and ahead of print references. As a radiologist, one can use PubMed to track several journals, track topics, search for specific topics, verify incomplete or incorrect references, store one's own publications, and save selected references; one can also create filters depending on one's own search needs for some regular topics. This article provides some key background knowledge on searching PubMed and also describes some features that are often left unexplored. The PubMed site has undergone many changes in the last few years and this article will update users on the current features.

 14. Handicap som risikofaktor? Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dammeyer, Jesper Herup; Bøttcher, Louise

  2010-01-01

  Børn med handicap er generelt i større risiko for at udvikle psykopatologi. Men risikoen for fejludvikling er ikke enkelt forbundet med graden af handicappet. F.eks. oplever børn med hørehandicap næsten fire gange så hyppigt psykosociale vanskeligheder sammenlignet med hørende børn, men det er ikke...... psykopatologi etableres. I artiklen vil vi præsentere en almen model til forståelse af mennesker med handicap og deres udviklingsmuligheder – en handicappsykologisk udviklingsmodel ud fra et dialektisk kultur-historisk perspektiv (Vygotsky, (1924-31) 1993). Ved hjælp af empiriske studier vil vi eksemplificere...... forskellige typiske udviklingsmæssige problemer, der ofte opstår blandt børn med forskellige typer af handicap. At studere børn med handicap og deres psykiske udvikling kan være et vigtigt forskningsmæssigt vindue til at forstå udviklingspsykopatologi generelt....

 15. MED13L-related intellectual disability: involvement of missense variants and delineation of the phenotype.

  Science.gov (United States)

  Smol, T; Petit, F; Piton, A; Keren, B; Sanlaville, D; Afenjar, A; Baker, S; Bedoukian, E C; Bhoj, E J; Bonneau, D; Boudry-Labis, E; Bouquillon, S; Boute-Benejean, O; Caumes, R; Chatron, N; Colson, C; Coubes, C; Coutton, C; Devillard, F; Dieux-Coeslier, A; Doco-Fenzy, M; Ewans, L J; Faivre, L; Fassi, E; Field, M; Fournier, C; Francannet, C; Genevieve, D; Giurgea, I; Goldenberg, A; Green, A K; Guerrot, A M; Heron, D; Isidor, B; Keena, B A; Krock, B L; Kuentz, P; Lapi, E; Le Meur, N; Lesca, G; Li, D; Marey, I; Mignot, C; Nava, C; Nesbitt, A; Nicolas, G; Roche-Lestienne, C; Roscioli, T; Satre, V; Santani, A; Stefanova, M; Steinwall Larsen, S; Saugier-Veber, P; Picker-Minh, S; Thuillier, C; Verloes, A; Vieville, G; Wenzel, M; Willems, M; Whalen, S; Zarate, Y A; Ziegler, A; Manouvrier-Hanu, S; Kalscheuer, V M; Gerard, B; Ghoumid, Jamal

  2018-03-06

  Molecular anomalies in MED13L, leading to haploinsufficiency, have been reported in patients with moderate to severe intellectual disability (ID) and distinct facial features, with or without congenital heart defects. Phenotype of the patients was referred to "MED13L haploinsufficiency syndrome." Missense variants in MED13L were already previously described to cause the MED13L-related syndrome, but only in a limited number of patients. Here we report 36 patients with MED13L molecular anomaly, recruited through an international collaboration between centers of expertise for developmental anomalies. All patients presented with intellectual disability and severe language impairment. Hypotonia, ataxia, and recognizable facial gestalt were frequent findings, but not congenital heart defects. We identified seven de novo missense variations, in addition to protein-truncating variants and intragenic deletions. Missense variants clustered in two mutation hot-spots, i.e., exons 15-17 and 25-31. We found that patients carrying missense mutations had more frequently epilepsy and showed a more severe phenotype. This study ascertains missense variations in MED13L as a cause for MED13L-related intellectual disability and improves the clinical delineation of the condition.

 16. The MedAustron project: an example of large-scale technology transfer

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso & Michael Benedikt

  2013-01-01

  In January this year, CERN’s Director-General Rolf Heuer handed over the first ion source to the MedAustron therapy centre in the town of Wiener Neustadt in the presence of the Austrian authorities. This milestone marks the beginning of the transition from the development and design phase to the commissioning of the new facility.   Handover of the ion source to MedAustron on 11 January, 2013. From left to right: Michael Benedikt (Project Leader MedAustron at CERN), Karlheinz Töchterle (Austrian Federal Minister of Science and Research), Erwin Pröll (Governor of Lower Austria), Rolf Heuer (Director-General CERN), Klaus Schneeberger (Lower Austrian State Parliament, Head of EBG MedAustron Council). The goal of the MedAustron project is the construction of an ion-therapy and research centre, based on a synchrotron accelerator complex, in Austria (for more about the technical part of the MedAustron project, click here). “MedAustron will be the first large-sca...

 17. Vaccination med Porcilis PCV i to danske svinebesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugegaard, J.; Astrup, P.; Haugegaard, S.

  2010-01-01

  I to besætninger med forekomst af Porcint Circovirus type 2 (PCV2) og lette kliniske symptomer på Porcin Circovirus Disease (PCVD) blev vaccination med Porcilis PCV gennemført ved injektion af 2 ml 1 gang ved ca. 4 (3-5) ugers alderen. Resultaterne viste, at vaccination gav et ensartet serologisk...... respons. I den ene besætning, hvor vaccinerede grise blev opstaldet adskilt fra ikke-vaccinerede fra fravænning til slagtning, forhindrede vaccination viraemi. I den anden besætning blev PCV2-niveauet i serum reduceret med mindst 2 log(10) enheder, selvom grisene befandt sig i et smittet miljø med direkte...... kontakt med ikke-vaccinerede og viraemiske stifæller. I denne besætning blev en signifikant øget daglig tilvækst på 39 g registreret i perioden fra 8-16 uger efter fravænning hos vaccinerede grise sammenholdt med ikke-vaccinerede. Undersøgelsen konkluderer, at vaccination med Porcilis PCV reducerede...

 18. Läromedel på villovägar : Styrdokumentens korrelation med läromedel med utgångspunkt i begreppen funktionell och formell grammatikundervisning

  OpenAIRE

  Karlsson, Anna

  2016-01-01

  I denna studie undersöks om styrdokument och läromedel korrelerar i sättet att se på grammatik i kursen Svenska 2 på gymnasiet, med utgångspunkt i begreppen funktionell respektive formell grammatikundervisning. Svenskämnets syfte, kunskapskrav och kommentarsmaterial tillsammans med grammatikavsnitten i läromedlen Svenska rum 2 och Svenska impulser 2 undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten är en begreppsdefinition av funktionell och formell grammatik som in...

 19. A synergetic hybridization of adsorption cycle with the multi-effect distillation (MED)

  KAUST Repository

  Thu, K.

  2014-01-01

  Multi-effect distillation (MED) systems are proven and energy efficient thermally-driven desalination systems for handling harsh seawater feed in the Gulf region. The high cycle efficiency is markedly achieved by latent energy re-use with minimal stage temperature-difference across the condensing steam and the evaporating saline seawater in each stage. The efficacies of MED system are (i) its low stage-temperature-difference between top brine temperature (TBT) and final condensing temperature, (ii) its robustness to varying salinity and ability to handle harmful algae Blooming (HABs) and (iii) its compact foot-print per unit water output. The practical TBT of MED systems, hitherto, is around 65 C for controllable scaling and fouling with the ambient-limited final condenser temperature, usually from 30 to 45 C. The adsorption (ADC) cycles utilize low-temperature heat sources (typically below 90 C) to produce useful cooling power and potable water. Hybridizing MED with AD cycles, they synergistically improve the water production rates at the same energy input whilst the AD cycle is driven by the recovered waste heat. We present a practical AD + MED combination that can be retrofitted to existing MEDs: The cooling energy of AD cycle through the water vapor uptake by the adsorbent is recycled internally, providing lower temperature condensing environment in the effects whilst the final condensing temperature of MED is as low as 5-10 C, which is below ambient. The increase in the temperature difference between TBT and final condensing temperature accommodates additional MED stages. A detailed numerical model is presented to capture the transient behaviors of heat and mass interactions in the combined AD + MED cycles and the results are presented in terms of key variables. It is observed that the water production rates of the combined cycle increase to give a GOR of 8.8 from an initial value of 5.9. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Hvordan begrunder undervisere deres praksis? Et interviewstudie med undervisere fra to fagmiljøer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Bager-Elsborg

  2017-03-01

  Full Text Available Formålet med denne artikel er at belyse de rationaler og begrundelser, der farver universitetsunderviseres valg af undervisningsmetoder. Med afsæt i blandt andet social praksisteori undersøges begrundelser for undervisning i interview foretaget med 17 undervisere i to forskellige fagmiljøer på et dansk universitet. Forfatteren finder, at der på trods af ligheder i metoder er meget stor forskel på de begrundelser og værdier, der ligger til grund for undervisningen, og at disse begrundelser og værdier er hentet i fagdisciplinerne.

 1. Anvendelser av EPS i vegbygging - med fokus på brofundamentering og myrbro

  OpenAIRE

  Hermansen, Simen

  2012-01-01

  Oppgaven er delt i to deler. Del A Del A gir en innføring i produksjonen av materialet, materialegenskaper, retningslinjer for bruk av materialet og bruksområder. Norge var først ute i verden med bruk av EPS i vegfyllinger i 1972, siden det har teknikken spredd seg verden over. EPS er den letteste av de lette massene som brukes i vegfyllinger med 1 % av egenvekten til konvensjonelle fyllmasser. Materialet avlaster grunn med dårlig bæreevne på en god måte. Senere har flere...

 2. Mutation of MED12 is not a frequent occurrence in prostate cancer of Korean patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nara Yoon

  2017-01-01

  Full Text Available Prostate cancer is one of the major health care problems, but the molecular pathogenesis has been relatively insufficiently elucidated. Recently, whole exome sequencing of prostate cancer identified recurrent mutations involving MED12 in Caucasian patients, which finding was not reproduced in one subsequent study by Sanger sequencing. Thus, we investigated mutation status of MED12 in exons 2 and 26 by Sanger sequencing in 102 radical prostatectomy cases from Korean patients. The analysis found the mutation in none of the cases. Therefore, MED12 mutation does not appear to represent a significant molecular alteration in this cohort of patients according to the analysis by the traditional "gold standard."

 3. Hvordan kan sykepleier forebygge fotsår hos pasienter med diabetes type-2?

  OpenAIRE

  Vidme, Lisbeth Holo – Lund

  2012-01-01

  NORSK: I denne oppgaven har fokuset vert hvordan sykepleier kan forebygge fotsår hos pasienter med diabetes type-2. Jeg redegjør for undervisning og veiledning som er en viktig del av forebyggingen. Forklarer senkomplikasjonenen nevropati og aterosklerose og hvilke symptomer disse har. Jeg beskriver undersøkelser og utfordringer som en sykepleier har i forbindelse med identifisering av fotsår på pasienter med diabetes type-2. Jeg har brukt artikler fra Tidskrifter for den Norske Legeforeni...

 4. New principles of management in modern organizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren; Lind, Jens

  Paperet har til formål at diskutere det paradoks, at der samtidig i organsiationer finder en mere tæt og detaljeret styring og kontrol sted, samtidig med at der italesættes prinipper som værdibaseret ledelse og selvledelse. I paperet peges der på en række årsager til dette paradoks med afsæt i so...

 5. 76 FR 81915 - Proposed Information Collection; Comment Request; National Minority Enterprise Development (MED...

  Science.gov (United States)

  2011-12-29

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE Minority Business Development Agency Proposed Information Collection; Comment Request; National Minority Enterprise Development (MED) Week Awards Program Requirements AGENCY: Minority Business Development Agency. ACTION: Notice. SUMMARY: The Department of Commerce, as part of its...

 6. MedWatch, the FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program

  Science.gov (United States)

  ... Reporting Program MedWatch: The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program Share Tweet Linkedin Pin it ... approved information that can help patients avoid serious adverse events. Potential Signals of Serious Risks/New Safety ...

 7. Orientering og banelægning med Google Earth og Condes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Piaster, Thomas Gabriel

  2011-01-01

  Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme.......Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme....

 8. MedEye: role of expertise in perceiving dynamic medical images

  NARCIS (Netherlands)

  Jarodzka, Halszka

  2011-01-01

  Jarodzka, H. (2011, 8 September). MedEye: role of expertise in perceiving medical images. Presentation at the Learning & Cognition meeting, Heerlen, The Netherlands: Open Universiteit in the Netherlands.

 9. Susceptibility of MED-Q1 and MED-Q3 Biotypes of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) Populations to Essential and Seed Oils.

  Science.gov (United States)

  Samuel Fogné, Drabo; Olivier, Gnankine; Bassolé, Imael H N; Nébié, Roger Charles; Laurence, Mouton

  2017-06-01

  Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) is a major pest of many agricultural and ornamental crops in tropical and subtropical regions causing damages that result in important economic losses. Insecticides are commonly used in greenhouses or fields to control B. tabaci populations leading to rapid evolution of resistance that render treatments inefficient. Therefore, and for environmental and human health concerns, other approaches must be developed for this pest management. In the present study, we compare, using the leaf dip method, the toxicity of three essential oils (Cymbopogon citratus, Ocimum americanum, and Hyptis spicigera) and three seed oils (Lannea microcarpa, Lannea acida, and Carapa procera) with three chemical insecticides (acetamiprid, deltamethrin, and chlorpyrifos-ethyl) on adults. Two B. tabaci biotypes (MED-Q1 and MED-Q3) belonging to the Mediterranean species and collected in Burkina Faso were used. Essential oils were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry and gas chromatography-flame ionization detector. We showed that these two biotypes have different levels of resistance to the three insecticides, MED-Q3 being more sensitive than MED-Q1. Moreover, they differ in the frequency of resistance alleles to insecticides, especially for organophosphates, as these alleles are almost fixed in MED-Q1. On the other hand, the two biotypes prove to be more susceptible to the plant extracts than to insecticides except for chlorpyrifos-ethyl, with essential oils that showed the highest insecticidal activities. Monoterpenes content were the most abundant and showed the highest insecticidal activities. Our results indicated that essential oils, but also seed oils, have the potential to constitute an alternative strategy of pest management. © The Authors 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Entomological Society of America. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 10. Murværk opmuret med vådmørtler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Klavs Feilberg

  Vådmørtler benyttes i størstedelen af det murede nybyggeri. Egenskaberne af murværk opmuret med vådmørtel er i dag kun mangelfuldt dokumenteret. Denne rapport beskriver en metode til bedre dokumentation af de styrkemæssige egenskaber ved murværk opmuret med vådmørtel. Første del af rapporten genn...

 11. Use of scientific social networking to improve the research strategies of PubMed readers.

  Science.gov (United States)

  Evdokimov, Pavel; Kudryavtsev, Alexey; Ilgisonis, Ekaterina; Ponomarenko, Elena; Lisitsa, Andrey

  2016-02-18

  Keeping up with journal articles on a daily basis is an important activity of scientists engaged in biomedical research. Usually, journal articles and papers in the field of biomedicine are accessed through the Medline/PubMed electronic library. In the process of navigating PubMed, researchers unknowingly generate user-specific reading profiles that can be shared within a social networking environment. This paper examines the structure of the social networking environment generated by PubMed users. A web browser plugin was developed to map [in Medical Subject Headings (MeSH) terms] the reading patterns of individual PubMed users. We developed a scientific social network based on the personal research profiles of readers of biomedical articles. A browser plugin is used to record the digital object identifier or PubMed ID of web pages. Recorded items are posted on the activity feed and automatically mapped to PubMed abstract. Within the activity feed a user can trace back previously browsed articles and insert comments. By calculating the frequency with which specific MeSH occur, the research interests of PubMed users can be visually represented with a tag cloud. Finally, research profiles can be searched for matches between network users. A social networking environment was created using MeSH terms to map articles accessed through the Medline/PubMed online library system. In-network social communication is supported by the recommendation of articles and by matching users with similar scientific interests. The system is available at http://bioknol.org/en/.

 12. PubMedPortable: A Framework for Supporting the Development of Text Mining Applications.

  Science.gov (United States)

  Döring, Kersten; Grüning, Björn A; Telukunta, Kiran K; Thomas, Philippe; Günther, Stefan

  2016-01-01

  Information extraction from biomedical literature is continuously growing in scope and importance. Many tools exist that perform named entity recognition, e.g. of proteins, chemical compounds, and diseases. Furthermore, several approaches deal with the extraction of relations between identified entities. The BioCreative community supports these developments with yearly open challenges, which led to a standardised XML text annotation format called BioC. PubMed provides access to the largest open biomedical literature repository, but there is no unified way of connecting its data to natural language processing tools. Therefore, an appropriate data environment is needed as a basis to combine different software solutions and to develop customised text mining applications. PubMedPortable builds a relational database and a full text index on PubMed citations. It can be applied either to the complete PubMed data set or an arbitrary subset of downloaded PubMed XML files. The software provides the infrastructure to combine stand-alone applications by exporting different data formats, e.g. BioC. The presented workflows show how to use PubMedPortable to retrieve, store, and analyse a disease-specific data set. The provided use cases are well documented in the PubMedPortable wiki. The open-source software library is small, easy to use, and scalable to the user's system requirements. It is freely available for Linux on the web at https://github.com/KerstenDoering/PubMedPortable and for other operating systems as a virtual container. The approach was tested extensively and applied successfully in several projects.

 13. High-resolution melting analysis of MED12 mutations in uterine leiomyomas in Chinese patients.

  Science.gov (United States)

  Wang, Hua; Ye, Jun; Qian, Hua; Zhou, Ruifang; Jiang, Jun; Ye, Lihua

  2015-03-01

  Somatic mutations in mediator complex subunit 12 (MED12) have emerged as a critical genetic change in the development of uterine leiomyomas. Studies, however, have focused largely on cohorts consisting of Caucasian patients. In this study, uterine leiomyomas from Chinese patients were examined for MED12 mutations. In addition, polymerase chain reaction (PCR)-based high-resolution melting analysis (HRMA) was compared with direct sequencing as a potentially more sensitive method for the detection of MED12 mutations. Tissue samples with the pathologies of uterine leiomyoma (n=181) and other endometrial diseases (n=157) were collected from Chinese patients at the Taizhou People's Hospital and Taizhou Polytechnic College (Taizhou City, China). Genomic DNA was prepared from all samples. Both PCR-based HRMA and PCR-based direct sequencing were used to detect MED12 mutations. PCR-based HRMA and direct sequencing revealed MED12 mutations in 95/181 (52.5%) and 93/181 (51.4%) uterine leiomyomas, respectively. Nearly half of these mutations (46/93) were found in a single codon, codon 131. The coincidence rate between the two methods was 98.9% (179/181) so that no statistically significant difference was evident in the application of the methodologies (χ(2)=0.011, p=0.916). In addition, MED12 mutations were identified in 1/157 (4.17%) case of other endometrial pathologies by both methods. MED12 mutations were closely associated with the development of uterine leiomyomas, as opposed to other uterine pathologies in Chinese patients, and PCR-based HRMA was found to be a reliable method for the detection of MED12 mutations.

 14. The performances of standard and ResMed masks during bag-valve-mask ventilation.

  Science.gov (United States)

  Lee, Hyoung Youn; Jeung, Kyung Woon; Lee, Byung Kook; Lee, Seung Joon; Jung, Yong Hun; Lee, Geo Sung; Min, Yong Il; Heo, Tag

  2013-01-01

  A tight mask seal is frequently difficult to obtain and maintain during single-rescuer bag-valve-mask (BVM) ventilation. The ResMed mask (Bella Vista, NSW, Australia) is a continuous-positive-airway-pressure mask (CM) designed for noninvasive ventilation. In this study, we compared the ventilation performances of a standard mask (SM) and a ResMed CM using a simulation manikin in an out-of-hospital single-rescuer BVM ventilation scenario. Thirty emergency medical technicians (EMTs) performed two 2-minute attempts to ventilate a simulation manikin using BVM ventilation, alternatively, with the SM or the ResMed CM in a randomized order. Ventilation parameters including tidal volume and peak airway pressure were measured using computer analysis software connected to the simulation manikin. Successful volume delivery was defined as delivery of 440-540 mL of tidal volume in accord with present cardiopulmonary resuscitation guidelines. BVM ventilation using the ResMed CM produced higher mean (± standard deviation) tidal volumes (452 ± 50 mL vs. 394 ± 113 mL, p = 0.014) and had a higher proportion of successful volume deliveries (65.3% vs. 26.7%, p < 0.001) than that using the SM. Peak airway pressure was higher in BVM ventilation using the ResMed CM (p = 0.035). Stomach insufflation did not occur during either method. Twenty-nine of the participants (96.7%) preferred BVM ventilation using the ResMed CM. BVM ventilations using ResMed CM resulted in a significantly higher proportion of successful volume deliveries meeting the currently recommended range of tidal volume. Clinical studies are needed to determine the value of the ResMed CM for BVM ventilation.

 15. Mens vi venter: Et utidigt interview med Jan Kjærstad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Tine Engel

  1999-01-01

  I anledning af 2. reviderede udgave af den danske Homo Falsus, og mens vi vist mere venter på den tredje roman om Jonas Wergeland, bringer vi et utidigt interview med Jan Kjærstad.......I anledning af 2. reviderede udgave af den danske Homo Falsus, og mens vi vist mere venter på den tredje roman om Jonas Wergeland, bringer vi et utidigt interview med Jan Kjærstad....

 16. Kvalitative Interviews med D&I Censorer, Undervisere, Kandidater og Studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

  2010-01-01

  Som en opfølgning på telefon surveys blev der i tredje fase af D&I evalueringen gennemført en række kvalitative interviews med udvalgte censorer, undervisere, kandidater og studerende. Formålet med de kvalitative interviews har været at undersøge om: - D&I studerende og kandidater gennem forløbet i...

 17. Afkølingstid - breddeopgaver 45-46 med didaktisk kommentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens Højgaard

  2011-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er – udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse – dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse...

 18. The Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent And Landing Instrumentation (MEDLI): Hardware Performance and Data Reconstruction

  Science.gov (United States)

  Little, Alan; Bose, Deepak; Karlgaard, Chris; Munk, Michelle; Kuhl, Chris; Schoenenberger, Mark; Antill, Chuck; Verhappen, Ron; Kutty, Prasad; White, Todd

  2013-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI) hardware was a first-of-its-kind sensor system that gathered temperature and pressure readings on the MSL heatshield during Mars entry on August 6, 2012. MEDLI began as challenging instrumentation problem, and has been a model of collaboration across multiple NASA organizations. After the culmination of almost 6 years of effort, the sensors performed extremely well, collecting data from before atmospheric interface through parachute deploy. This paper will summarize the history of the MEDLI project and hardware development, including key lessons learned that can apply to future instrumentation efforts. MEDLI returned an unprecedented amount of high-quality engineering data from a Mars entry vehicle. We will present the performance of the 3 sensor types: pressure, temperature, and isotherm tracking, as well as the performance of the custom-built sensor support electronics. A key component throughout the MEDLI project has been the ground testing and analysis effort required to understand the returned flight data. Although data analysis is ongoing through 2013, this paper will reveal some of the early findings on the aerothermodynamic environment that MSL encountered at Mars, the response of the heatshield material to that heating environment, and the aerodynamic performance of the entry vehicle. The MEDLI data results promise to challenge our engineering assumptions and revolutionize the way we account for margins in entry vehicle design.

 19. Minimal erythema response (MED to solar simulated irradiation in normal Indian skin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehta Rai Vandana

  2004-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Phototesting is an essential tool in the investigation of photodermatoses. AIMS: The main aim was to study the cutaneous response to UVR in terms of minimal erythema dose (MED to both UVA and UVB in normal Indian subjects with a solar simulator and to study the relationship of skin type to MED. METHODS: One hundred healthy volunteers not on any medication and without any history of photodermatoses were phototested using a solar simulator with whole spectrum irradiation (UVA, UVB and visible light and only visible and UVA radiation. The tested areas were marked with gentian violet and readings were taken after 24 hrs. RESULTS: Of the 100 volunteers, 48% were males and 52% were females, with a mean age of 36.6 ± 11.6 yrs. The most common skin type among Indians was type 5 (46% followed by type 4 (41%. The mean MED for UVB was 61.5 ± 17.25J/cm2. The MED for UVA could not be determined as none of the patients showed any erythema after irradiation for 45 minutes. CONCLUSIONS: As the MED is found to be low in idiopathic acquired photodermatoses, the MED in the normal population could serve as a baseline data in the investigation.

 20. MED23-associated refractory epilepsy successfully treated with the ketogenic diet.

  Science.gov (United States)

  Lionel, Anath C; Monfared, Nasim; Scherer, Stephen W; Marshall, Christian R; Mercimek-Mahmutoglu, Saadet

  2016-09-01

  We report a new patient with refractory epilepsy associated with a novel pathogenic homozygous MED23 variant. This 7.5-year-old boy from consanguineous parents had infantile onset global developmental delay and refractory epilepsy. He was treated with the ketogenic diet at 2.5 years of age and became seizure free on the first day. He had microcephaly and truncal hypotonia. His brain MRI showed delayed myelination and thin corpus callosum. He was enrolled in a whole exome sequencing research study, which identified a novel, homozygous, likely pathogenic (c.1937A>G; p.Gln646Arg) variant in MED23. MED23 is a regulator of energy homeostasis and glucose production. Liver-specific Med23-knockout mice showed reduced liver gluconeogenesis and lower blood glucose levels compared to control mice. This is the first patient with documented refractory epilepsy caused by a novel homozygous pathogenic variant in MED23 expanding the phenotypic spectrum. Identification of the underlying genetic defect in MED23 sheds light on the possible mechanism of complete response to the ketogenic diet in this child. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 1. Extracting and standardizing medication information in clinical text - the MedEx-UIMA system.

  Science.gov (United States)

  Jiang, Min; Wu, Yonghui; Shah, Anushi; Priyanka, Priyanka; Denny, Joshua C; Xu, Hua

  2014-01-01

  Extraction of medication information embedded in clinical text is important for research using electronic health records (EHRs). However, most of current medication information extraction systems identify drug and signature entities without mapping them to standard representation. In this study, we introduced the open source Java implementation of MedEx, an existing high-performance medication information extraction system, based on the Unstructured Information Management Architecture (UIMA) framework. In addition, we developed new encoding modules in the MedEx-UIMA system, which mapped an extracted drug name/dose/form to both generalized and specific RxNorm concepts and translated drug frequency information to ISO standard. We processed 826 documents by both systems and verified that MedEx-UIMA and MedEx (the Python version) performed similarly by comparing both results. Using two manually annotated test sets that contained 300 drug entries from medication list and 300 drug entries from narrative reports, the MedEx-UIMA system achieved F-measures of 98.5% and 97.5% respectively for encoding drug names to corresponding RxNorm generic drug ingredients, and F-measures of 85.4% and 88.1% respectively for mapping drug names/dose/form to the most specific RxNorm concepts. It also achieved an F-measure of 90.4% for normalizing frequency information to ISO standard. The open source MedEx-UIMA system is freely available online at http://code.google.com/p/medex-uima/.

 2. Early Start Denver Model - intervention for de helt små børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2015-01-01

  Early Start Denver Model (ESDM) er en autismespecifik interventionsmetode, som er udviklet til helt små børn med autisme (0-4 år). Metoden fokuserer på at styrke den tidlige kontakt og barnets motivation, og den arbejder målrettet med de socio-kommunikative forløbere for sprog og med den tidlige...

 3. Best, Useful and Objective Precisions for Information Retrieval of Three Search Methods in PubMed and iPubMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Somayyeh Nadi Ravandi

  2016-10-01

  Full Text Available MEDLINE is one of the valuable sources of medical information on the Internet. Among the different open access sites of MEDLINE, PubMed is the best-known site. In 2010, iPubMed was established with an interaction-fuzzy search method for MEDLINE access. In the present work, we aimed to compare the precision of the retrieved sources (Best, Useful and Objective precision in the PubMed and iPubMed using two search methods (simple and MeSH search in PubMed and interaction-fuzzy method in iPubmed. During our semi-empirical study period, we held training workshops for 61 students of higher education to teach them Simple Search, MeSH Search, and Fuzzy-Interaction Search methods. Then, the precision of 305 searches for each method prepared by the students was calculated on the basis of Best precision, Useful precision, and Objective precision formulas. Analyses were done in SPSS version 11.5 using the Friedman and Wilcoxon Test, and three precisions obtained with the three precision formulas were studied for the three search methods. The mean precision of the interaction-fuzzy Search method was higher than that of the simple search and MeSH search for all three types of precision, i.e., Best precision, Useful precision, and Objective precision, and the Simple search method was in the next rank, and their mean precisions were significantly different (P < 0.001. The precision of the interaction-fuzzy search method in iPubmed was investigated for the first time. Also for the first time, three types of precision were evaluated in PubMed and iPubmed. The results showed that the Interaction-Fuzzy search method is more precise than using the natural language search (simple search and MeSH search, and users of this method found papers that were more related to their queries; even though search in Pubmed is useful, it is important that users apply new search methods to obtain the best results.

 4. Rapid Estimation of TPH Reduction in Oil-Contaminated Soils Using the MED Method

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edenborn, H.M.; Zenone, V.A. (US EPA, Philadelphia, PA)

  2007-09-01

  Oil-contaminated soil and sludge generated during federal well plugging activities in northwestern Pennsylvania are currently remediated on small landfarm sites in lieu of more expensive landfill disposal. Bioremediation success at these sites in the past has been gauged by the decrease in total petroleum hydrocarbon (TPH) concentrations to less than 10,000 mg/kg measured using EPA Method 418.1. We tested the “molarity of ethanol droplet” (MED) water repellency test as a rapid indicator of TPH concentration in soil at one landfarm near Bradford, PA. MED was estimated by determining the minimum ethanol concentration (0 – 6 M) required to penetrate air-dried and sieved soil samples within 10 sec. TPH in soil was analyzed by rapid fluorometric analysis of methanol soil extracts, which correlated well with EPA Method 1664. Uncontaminated landfarm site soil amended with increasing concentrations of waste oil sludge showed a high correlation between MED and TPH. MED values exceeded the upper limit of 6 M as TPH estimates exceed ca. 25,000 mg/kg. MED and TPH at the land farm were sampled monthly during summer months over two years in a grid pattern that allowed spatial comparisons of site remediation effectiveness. MED and TPH decreased at a constant rate over time and remained highly correlated. Inexpensive alternatives to reagent-grade ethanol gave comparable results. The simple MED approach served as an inexpensive alternative to the routine laboratory analysis of TPH during the monitoring of oily waste bioremediation at this landfarm site.

 5. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H. [Mayo Clinic, Department of Radiology, Rochester, MN (United States); Mauck, William D. [Mayo Clinic, Department of Anesthesiology, Rochester, MN (United States); Burke, Michelle M. [Mayo Clinic, Department of Psychiatry and Psychology, Rochester, MN (United States)

  2011-02-15

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 6. A New Method for Weak Fault Feature Extraction Based on Improved MED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Junlin Li

  2018-01-01

  Full Text Available Because of the characteristics of weak signal and strong noise, the low-speed vibration signal fault feature extraction has been a hot spot and difficult problem in the field of equipment fault diagnosis. Moreover, the traditional minimum entropy deconvolution (MED method has been proved to be used to detect such fault signals. The MED uses objective function method to design the filter coefficient, and the appropriate threshold value should be set in the calculation process to achieve the optimal iteration effect. It should be pointed out that the improper setting of the threshold will cause the target function to be recalculated, and the resulting error will eventually affect the distortion of the target function in the background of strong noise. This paper presents an improved MED based method of fault feature extraction from rolling bearing vibration signals that originate in high noise environments. The method uses the shuffled frog leaping algorithm (SFLA, finds the set of optimal filter coefficients, and eventually avoids the artificial error influence of selecting threshold parameter. Therefore, the fault bearing under the two rotating speeds of 60 rpm and 70 rpm is selected for verification with typical low-speed fault bearing as the research object; the results show that SFLA-MED extracts more obvious bearings and has a higher signal-to-noise ratio than the prior MED method.

 7. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H.; Mauck, William D.; Burke, Michelle M.

  2011-01-01

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 8. Den fuldt åbne MOOC med afsæt i aktuelle deltagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala; Erkmann, Malene; Munksgaard, Marianne Eilsø

  2015-01-01

  I dette afsnit præsenterer vi nogle af erfaringerne fra arbejdet med fire versioner af Videnskabsteori MOOC’en. Erfaringerne tager afsæt i vores kvalitative undersøgelser af deltagerperspektiver (UCSJ undervisere og MOOC deltagere) på MOOC-understøttet undervisning i, og læring af, anvendt...... videnskabsteori. MOOC litteraturen havde indtil 2013 primært beskæftiget sig med universitetsuddannelse, og der var stort set ikke skrevet noget om MOOCs i en dansk sammenhæng. Kjærgaard et al. (2013) leverede et første dansk bidrag, der kobler MOOCs med professionshøjskolerne i Danmark. Arbejdet med...... Videnskabsteori MOOC’en har især taget afsæt i en interesse i at forstå samspillet mellem deltagerforudsætninger, interesser og behov, og læringsmulighederne med MOOC’en. På den baggrund udpeger vi nogle væsentlige designelementer, der kan medtænkes i fremtidige udviklinger af tilsvarende fuldt åbne MOOCs...

 9. Observing floods from space: Experience gained from COSMO-SkyMed observations

  Science.gov (United States)

  Pierdicca, N.; Pulvirenti, L.; Chini, M.; Guerriero, L.; Candela, L.

  2013-03-01

  The COSMO-SkyMed mission offers a unique opportunity to obtain all weather radar images characterized by short revisit time, thus being useful for flood evolution mapping. The COSMO-SkyMed system has been activated several times in the last few years in occasion of flood events all over the world in order to provide very high resolution X-band SAR images useful for flood detection purposes. This paper discusses the major outcomes of the experience gained, within the framework of the OPERA Pilot Project funded by the Italian Space Agency, from using COSMO-SkyMed data for the purpose of near real time generation of flood maps. A review of the mechanisms which determine the imprints of the inundation on the radar images and of the fundamental simulation tools able to predict these imprints and help image interpretation is provided. The approach developed to process the data and to generate the flood maps is also summarized. Then, the paper illustrates the experience gained with COSMO-SkyMed by describing and discussing a number of significant examples. These examples demonstrate the potential of the COSMO-SkyMed system and the suitability of the approach developed for generating the final products, but they also highlight some critical aspects that require further investigations to improve the reliability of the flood maps.

 10. MED, COMP, multilayered and NEIN: an overview of multiple epiphyseal dysplasia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lachman, Ralph S. [International Skeletal Dysplasia Registry, UCLA School of Medicine, Radiological Services, Department of Pediatrics, Los Angeles, CA (United States); International Skeletal Dysplasia Registry, Los Angeles, CA (United States); Krakow, Deborah; Cohn, Daniel H.; Rimoin, David L. [International Skeletal Dysplasia Registry, UCLA School of Medicine, Radiological Services, Department of Pediatrics, Los Angeles, CA (United States)

  2005-02-01

  This overview covers the group of disorders that presents radiographically as multiple epiphyseal dysplasia (MED). The disorders include ''classic MED'' (Ribbing and Fairbank types): MED that is caused by mutations in the cartilage oligomeric matrix protein (COMP), type IX collagen, and matrilin 3 genes (MATN3); and MED with multilayered patella, brachydactyly, and clubbed feet resultant from mutations in gene defect diastrophic dysplasia (DTDST). The recently identified gene/molecular abnormalities in these disorders have made more exact identification possible in many cases, although clinical testing is not always available. However, there are specific radiographic findings that allow the accurate diagnosis to be made, thus potentially guiding which molecular defect(s) should be investigated. The modes of inheritance of these distinct MED conditions are not identical. When a specific diagnosis is made, proper genetic counseling as well as prognostication, management issues and complications can be delineated to the patient and family. This review will include the mechanics of diagnostic and molecular triage for these disorders. (orig.)

 11. C-Med 100, a hot water extract of Uncaria tomentosa, prolongs lymphocyte survival in vivo.

  Science.gov (United States)

  Akesson, Ch; Pero, R W; Ivars, F

  2003-01-01

  Water extracts of the bark of Uncaria tomentosa, a vine indigenous to South America, has been used for generations as an "immuno modulator". To understand the basis of this immuno modulatory effect we fed mice in their drinking water with C-Med 100, which is a commercially available water extract from Uncaria tomentosa. We found a dose-dependent increase in spleen cell numbers in the supplemented mice, but the proportions of B cells, T cells, NK cells, granulocytes, and memory lymphocytes were normal. However, there were no detectable changes of the lymphoid architecture of the spleen even after long-term treatment. Further, when C-Med 100 treatment was interrupted the cellularity returned to normal level within four weeks. The increased number of lymphocytes was most likely not due to increased production because C-Med 100 did not have any significant effect on precursor cells nor on the accumulation of recent thymic emigrants in the spleen. We conclude that accumulation is most likely due to prolonged cell survival, because adoptive transfer experiments demonstrated that C-Med 100 treatment significantly prolonged lymphocyte survival in peripheral lymphoid organs, without increasing their proliferation rate. Since the accumulation was reversible and without detectable pathological effects, these results suggest the use of C-Med 100 as a potential agent for clinically accelerating the recovery of patients from leukopenia.

 12. ProMED-mail: 22 years of digital surveillance of emerging infectious diseases.

  Science.gov (United States)

  Carrion, Malwina; Madoff, Lawrence C

  2017-05-01

  ProMED-mail (ProMED) was launched in 1994 as an email service to identify unusual health events related to emerging and re-emerging infectious diseases and toxins affecting humans, animals and plants. It is used daily by public health leaders, government officials at all levels, physicians, veterinarians and other healthcare workers, researchers, private companies, journalists and the general public. Reports are produced and commentary provided by a global team of subject matter experts in a variety of fields including virology, parasitology, epidemiology, entomology, veterinary and plant disease specialists. ProMED operates 24 hours a day, 7 days a week and has over 83 000 subscribers, representing every country in the world. Additionally, ProMED disseminates information via its website and through social media channels such as Twitter and Facebook as well as through RSS feeds. Over the last 22 years, it has been the first to report on numerous major and minor disease outbreaks including SARS, MERS, Ebola and the early spread of Zika. ProMED is transparent, apolitical, open to all and free of charge, making it an important and longstanding contributor to global health surveillance. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 13. Forsøg med 4 centralt belastede betonelementer samt 4 tilhørende betoncylindre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Peter; Hansen, Lars Pilegaard

  Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm. Element......Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm....... Elementerne er belastet centralt med tryk, og de er forsynet med transportarmering. Til bestemmelse af betonens brudstyrke og arbejdskurve op til 75% af brudstyrken er der udført forsøg på 4betoncylindre med diameter 100 mm og højde 200 mm. Elementerne og cylinderne er fremstillet af Fårup Betonindustri A...

 14. Software-Enabled Distributed Network Governance: The PopMedNet Experience.

  Science.gov (United States)

  Davies, Melanie; Erickson, Kyle; Wyner, Zachary; Malenfant, Jessica; Rosen, Rob; Brown, Jeffrey

  2016-01-01

  The expanded availability of electronic health information has led to increased interest in distributed health data research networks. The distributed research network model leaves data with and under the control of the data holder. Data holders, network coordinating centers, and researchers have distinct needs and challenges within this model. The concerns of network stakeholders are addressed in the design and governance models of the PopMedNet software platform. PopMedNet features include distributed querying, customizable workflows, and auditing and search capabilities. Its flexible role-based access control system enables the enforcement of varying governance policies. Four case studies describe how PopMedNet is used to enforce network governance models. Trust is an essential component of a distributed research network and must be built before data partners may be willing to participate further. The complexity of the PopMedNet system must be managed as networks grow and new data, analytic methods, and querying approaches are developed. The PopMedNet software platform supports a variety of network structures, governance models, and research activities through customizable features designed to meet the needs of network stakeholders.

 15. Hvordan håndterer kvinder med reumatoid artrit sygdom, moderskab og arbejdsliv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feddersen, Helle

  2017-01-01

  interaktioner med sygeplejersker i ambulante sygeplejekonsultationer. Forskningsspørgsmål 1. Hvilken forståelse kan udledes af forskningslitteraturen om, hvordan kvinder med RA håndterer sygdom, moderskab og arbejdsliv? 2. Hvordan håndterer kvinder med RA sygdom, moderskab og arbejdsliv i deres hverdag? 3....... Hvordan kommer kvindernes forståelse af håndtering af sygdom, moderskab og arbejdsliv til udtryk i interaktioner med sygeplejersker i den ambulante opfølgning? Metode Forskningsspørgsmål 1 blev søgt besvaret på baggrund af et systematisk litteratur review og metasyntese (Studie 1) og forskningsspørgsmål 2....... I Studie 2B blev der fortaget deltagerobservationer og efterfølgende interviews i forbindelse med 10 af kvindernes fremmøde i planlagte ambulante sygeplejekonsultationer. Goffmans begrebsapparat vedrørende sociale roller, identitet, stigma, front- og backstage blev anvendt i en abduktiv fortolkning...

 16. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex

  komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit...... opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i...

 17. Kort og klart: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Jørgensen, Trine

  2017-01-01

  Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb? Hvilke forhold i børnenes liv gør dem særligt udsatte for overgreb? Og hvilke dilemmaer og udfordringer oplever de fagfolk, der er tæt på børnene, når det gælder mistanke, opsporing og handling omkring overgreb? Det er...... fokus for dette hæfte. Hæftet bygger på undersøgelsen, "Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap", som SFI har udført for Socialstyrelsen. Formålet med undersøgelsen er at styrke fagfolks viden om området og på den måde skabe det bedst mulige grundlag for at forebygge og opspore overgreb....

 18. På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjerup Hansen, J.(red.); Hjortholt Madsen, S.(red.)

  Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I...... tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vores egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv....

 19. [MedDRA and its applications in statistical analysis of adverse events].

  Science.gov (United States)

  Lu, Meng-jie; Liu, Yu-xiu

  2015-11-01

  Safety assessment in clinical trials is dependent on an in-depth analysis of the adverse events to a great extent. However, there are difficulties in summary classification, data management and statistical analysis of the adverse events because of the different expressions on the same adverse events caused by regional, linguistic, ethnic, cultural and other differences. In order to ensure the normative expressions, it's necessary to standardize the terms in recording the adverse events. MedDRA (medical dictionary for regulatory activities) has been widely recommended and applied in the world as a powerful support for the adverse events reporting in clinical trials. In this paper, the development history, applicable scope, hierarchy structure, encoding term selection and standardized query strategies of the MedDRA is introduced. Furthermore, the practical process of adverse events encoding with MedDRA is proposed. Finally, the framework of statistical analysis about adverse events is discussed.

 20. Solar-assisted MED treatment of Eskom power station waste water

  Science.gov (United States)

  Roos, Thomas H.; Rogers, David E. C.; Gericke, Gerhard

  2017-06-01

  The comparative benefits of multi-effect distillation (MED) used in conjunction with Nano Filtration (NF), Reverse Osmosis (RO) and Eutectic Freeze Crystallization (EFC) are determined for waste water minimization for inland coal fired power stations for Zero Liquid Effluent Discharge (ZLED). A sequence of technologies is proposed to achieve maximal water recovery and brine concentration: NF - physico-chemical treatment - MED - EFC. The possibility of extending the concentration of RO reject arising from minewater treatment at the Lethabo power station with MED alone is evaluated with mineral formation modelling using the thermochemical modelling software Phreeq-C. It is shown that pretreatment is essential to extend the amount of water that can be recovered, and this can be beneficially supported by NF.

 1. LIVIVO: Neue Herausforderungen an das ZB MED-Suchportal für Lebenswissenschaften

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poley, Christoph

  2016-12-01

  Full Text Available The German National Library of Medicine (ZB MED has a long track record providing search portals for life sciences. In 2015 LIVIVO was introduced as a new product, which database covers ZB MED’s entire range of subjects: medicine, health, nutrition, environment and agriculture.Initially LIVIVO’s development aimed at realizing a modern search engine combining the functionalities of the predecessor portals. An entirely new web interface was developed, driven by a highly improved usability and a responsive web design. LIVIVO has a great potential in providing search services based on more than 55 million metadata records. Current work of ZB MED focuses on automatic interfaces. Concurrently setting up ZB MED Knowledge Environment creates an indispensable data base for research work at .This article will address the current challenges of a scientific portal using the example of LIVIVO. It will outline the approaches to solutions and development lines.

 2. Quinic acid is a biologically active component of the Uncaria tomentosa extract C-Med 100.

  Science.gov (United States)

  Akesson, Christina; Lindgren, Hanna; Pero, Ronald W; Leanderson, Tomas; Ivars, Fredrik

  2005-01-01

  We have previously reported that the C-Med 100 extract of the plant Uncaria tomentosa induces prolonged lymphocyte half life and hence increased spleen cell number in mice receiving the extract in their drinking water. Further, the extract induces cell proliferation arrest and inhibits activation of the transcriptional regulator nuclear factor kappaB (NF-kappaB) in vitro. We now report that mice exposed to quinic acid (QA), a component of this extract, had significantly increased number of spleen cells, thus recapitulating the in vivo biological effect of C-Med 100 exposure. Commercially supplied QA (H(+) form) did not, however, inhibit cell proliferation in vitro, while the ammonia-treated QA (QAA) was a potent inhibitor. Both QA and QAA inhibited NF-kappaB activity in exposed cells at similar concentrations. Thus, our present data identify QA as a candidate component for both in vivo and in vitro biological effects of the C-Med 100 extract.

 3. Indsats for forældre til børn med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neubert, Katja

  2012-01-01

  Et nyt review, udarbejdet af forskergruppen omkring Morris Zwi, undersøger om interventionsprogrammer til forældre til børn med ADHD er effektive, når det gælder reducering af børnenes ADHD-relaterede adfærd og associerede problemer som eksempelvis indlæringsproblemer. Reviewet peger på, at en...... indsats til forældre til børn med ADHD kan have en gavnlig effekt på børnenes adfærd. Interventionen kan også være med til at sænke stressniveauet hos forældre til disse børn, og forbedre forældrenes selvtillid....

 4. TeleMed: Wide-area, secure, collaborative object computing with Java and CORBA for healthcare

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; George, J.E.; Gavrilov, E.M.

  1998-12-31

  Distributed computing is becoming commonplace in a variety of industries with healthcare being a particularly important one for society. The authors describe the development and deployment of TeleMed in a few healthcare domains. TeleMed is a 100% Java distributed application build on CORBA and OMG standards enabling the collaboration on the treatment of chronically ill patients in a secure manner over the Internet. These standards enable other systems to work interoperably with TeleMed and provide transparent access to high performance distributed computing to the healthcare domain. The goal of wide scale integration of electronic medical records is a grand-challenge scale problem of global proportions with far-reaching social benefits.

 5. An objective structured clinical exam to measure intrinsic CanMEDS roles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliya Kassam

  2016-09-01

  Full Text Available Background: The CanMEDS roles provide a comprehensive framework to organize competency-based curricula; however, there is a challenge in finding feasible, valid, and reliable assessment methods to measure intrinsic roles such as Communicator and Collaborator. The objective structured clinical exam (OSCE is more commonly used in postgraduate medical education for the assessment of clinical skills beyond medical expertise. Method: We developed the CanMEDS In-Training Exam (CITE, a six-station OSCE designed to assess two different CanMEDS roles (one primary and one secondary and general communication skills at each station. Correlation coefficients were computed for CanMEDS roles within and between stations, and for general communication, global rating, and total scores. One-way analysis of variance (ANOVA was used to investigate differences between year of residency, sex, and the type of residency program. Results: In total, 63 residents participated in the CITE; 40 residents (63% were from internal medicine programs, whereas the remaining 23 (37% were pursuing other specialties. There was satisfactory internal consistency for all stations, and the total scores of the stations were strongly correlated with the global scores r=0.86, p<0.05. Noninternal medicine residents scored higher in terms of the Professional competency overall, whereas internal medicine residents scored significantly higher in the Collaborator competency overall. Discussion: The OSCE checklists developed for the assessment of intrinsic CanMEDS roles were functional, but the specific items within stations required more uniformity to be used between stations. More generic types of checklists may also improve correlations across stations. Conclusion: An OSCE measuring intrinsic competence is feasible; however, further development of our cases and checklists is needed. We provide a model of how to develop an OSCE to measure intrinsic CanMEDS roles that educators may adopt as

 6. #GeriMedJC: The Twitter Complement to the Traditional-Format Geriatric Medicine Journal Club.

  Science.gov (United States)

  Gardhouse, Amanda I; Budd, Laura; Yang, Seu Y C; Wong, Camilla L

  2017-06-01

  Twitter is a public microblogging platform that overcomes physical limitations and allows unrestricted participation beyond academic silos, enabling interactive discussions. Twitter-based journal clubs have demonstrated growth, sustainability, and worldwide communication, using a hashtag (#) to follow participation. This article describes the first year of #GeriMedJC, a monthly 1-hour live, 23-hour asynchronous Twitter-based complement to the traditional-format geriatric medicine journal club. The Twitter moderator tweets from the handle @GeriMedJC; encourages use of #GeriMedJC; and invites content experts, study authors, and followers to participate in critical appraisal of medical literature. Using the hashtag #GeriMedJC, tweets were categorized according to thematic content, relevance to the journal club, and authorship. Third-party analytical tools Symplur and Twitter Analytics were used for growth and effect metrics (number of followers, participants, tweets, retweets, replies, impressions). Qualitative analysis of follower and participant profiles was used to establish country of origin and occupation. A semistructured interview of postgraduate trainees was conducted to ascertain qualitative aspects of the experience. In the first year, @GeriMedJC has grown to 541 followers on six continents. Most followers were physicians (43%), two-thirds of which were geriatricians. Growth metrics increased over 12 months, with a mean of 121 tweets, 25 participants, and 105,831 impressions per journal club. Tweets were most often related to the article being appraised (87.5%) and ranged in thematic content from clinical practice (29%) to critical appraisal (24%) to medical education (20%). #GeriMedJC is a feasible example of using social media platforms such as Twitter to encourage international and interprofessional appraisal of medical literature. © 2017, Copyright the Authors Journal compilation © 2017, The American Geriatrics Society.

 7. MED: a new non-supervised gene prediction algorithm for bacterial and archaeal genomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yang Yi-Fan

  2007-03-01

  Full Text Available Abstract Background Despite a remarkable success in the computational prediction of genes in Bacteria and Archaea, a lack of comprehensive understanding of prokaryotic gene structures prevents from further elucidation of differences among genomes. It continues to be interesting to develop new ab initio algorithms which not only accurately predict genes, but also facilitate comparative studies of prokaryotic genomes. Results This paper describes a new prokaryotic genefinding algorithm based on a comprehensive statistical model of protein coding Open Reading Frames (ORFs and Translation Initiation Sites (TISs. The former is based on a linguistic "Entropy Density Profile" (EDP model of coding DNA sequence and the latter comprises several relevant features related to the translation initiation. They are combined to form a so-called Multivariate Entropy Distance (MED algorithm, MED 2.0, that incorporates several strategies in the iterative program. The iterations enable us to develop a non-supervised learning process and to obtain a set of genome-specific parameters for the gene structure, before making the prediction of genes. Conclusion Results of extensive tests show that MED 2.0 achieves a competitive high performance in the gene prediction for both 5' and 3' end matches, compared to the current best prokaryotic gene finders. The advantage of the MED 2.0 is particularly evident for GC-rich genomes and archaeal genomes. Furthermore, the genome-specific parameters given by MED 2.0 match with the current understanding of prokaryotic genomes and may serve as tools for comparative genomic studies. In particular, MED 2.0 is shown to reveal divergent translation initiation mechanisms in archaeal genomes while making a more accurate prediction of TISs compared to the existing gene finders and the current GenBank annotation.

 8. Hovedpointer fra telefon survey med D&I kandidater og aftagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Lindegaard, Hanne

  2010-01-01

  Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job, beskæftigelsesmøn......Som en anden fase i D&I evalueringen gennemførtes en telefon survey med alle færdige D&I kandidater (i perioden september til november 2009). Formålet med denne telefon survey var at kortlægge kandidaternes karriereforløb: mønstrer, entre på arbejdsmarkedet og hvor søger de job......, beskæftigelsesmønstrer samt hvilke kompetencer de mener at have anvendt og ikke anvendt fra studiet i deres job. Telefon survey formen blev valgt for dermed at få muligheden for at få nogle kvantitative informationer frem. I alt blev 72 D&I kandidater interviewet ud af 78 mulige, dvs. vi opnåede en svarprocent på 92......,3 % . Spørgsmålene var forberedt på forhånd således at kandidaterne blev stillet de samme spørgsmål. Derudover gennemførtes en telefon survey med 14 aftagere af D&I kandidater (identificeret gennem telefon surveyen med kandidaterne, således at de repræsenterede store virksomheder, mindre virksomheder...

 9. En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Løchte; Linnemann, Per

  2009-01-01

  Formålet med nærværende artikel er at illustrere, hvordan de pensioner som en pensionsopsparer vil kunne (forvente at) få udbetalt vil afhænge af den pensionsopsparingsform, han har valgt. Vi sammenligner 3 meget forskellige pensionsopsparingsprodukter: Den "traditionelle" form med ret til bonus...... (gennemsnitsrenteproduktet), en markedsbaseret Unit Link ordning og endelig SEB Pensions Tidspension, som på mange måder er en mellemting mellem de to førstnævnte opsparingsformer....

 10. An automatic method to generate domain-specific investigator networks using PubMed abstracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gwinn Marta

  2007-06-01

  Full Text Available Abstract Background Collaboration among investigators has become critical to scientific research. This includes ad hoc collaboration established through personal contacts as well as formal consortia established by funding agencies. Continued growth in online resources for scientific research and communication has promoted the development of highly networked research communities. Extending these networks globally requires identifying additional investigators in a given domain, profiling their research interests, and collecting current contact information. We present a novel strategy for building investigator networks dynamically and producing detailed investigator profiles using data available in PubMed abstracts. Results We developed a novel strategy to obtain detailed investigator information by automatically parsing the affiliation string in PubMed records. We illustrated the results by using a published literature database in human genome epidemiology (HuGE Pub Lit as a test case. Our parsing strategy extracted country information from 92.1% of the affiliation strings in a random sample of PubMed records and in 97.0% of HuGE records, with accuracies of 94.0% and 91.0%, respectively. Institution information was parsed from 91.3% of the general PubMed records (accuracy 86.8% and from 94.2% of HuGE PubMed records (accuracy 87.0. We demonstrated the application of our approach to dynamic creation of investigator networks by creating a prototype information system containing a large database of PubMed abstracts relevant to human genome epidemiology (HuGE Pub Lit, indexed using PubMed medical subject headings converted to Unified Medical Language System concepts. Our method was able to identify 70–90% of the investigators/collaborators in three different human genetics fields; it also successfully identified 9 of 10 genetics investigators within the PREBIC network, an existing preterm birth research network. Conclusion We successfully created a

 11. CDAPubMed: a browser extension to retrieve EHR-based biomedical literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perez-Rey David

  2012-04-01

  Full Text Available Abstract Background Over the last few decades, the ever-increasing output of scientific publications has led to new challenges to keep up to date with the literature. In the biomedical area, this growth has introduced new requirements for professionals, e.g., physicians, who have to locate the exact papers that they need for their clinical and research work amongst a huge number of publications. Against this backdrop, novel information retrieval methods are even more necessary. While web search engines are widespread in many areas, facilitating access to all kinds of information, additional tools are required to automatically link information retrieved from these engines to specific biomedical applications. In the case of clinical environments, this also means considering aspects such as patient data security and confidentiality or structured contents, e.g., electronic health records (EHRs. In this scenario, we have developed a new tool to facilitate query building to retrieve scientific literature related to EHRs. Results We have developed CDAPubMed, an open-source web browser extension to integrate EHR features in biomedical literature retrieval approaches. Clinical users can use CDAPubMed to: (i load patient clinical documents, i.e., EHRs based on the Health Level 7-Clinical Document Architecture Standard (HL7-CDA, (ii identify relevant terms for scientific literature search in these documents, i.e., Medical Subject Headings (MeSH, automatically driven by the CDAPubMed configuration, which advanced users can optimize to adapt to each specific situation, and (iii generate and launch literature search queries to a major search engine, i.e., PubMed, to retrieve citations related to the EHR under examination. Conclusions CDAPubMed is a platform-independent tool designed to facilitate literature searching using keywords contained in specific EHRs. CDAPubMed is visually integrated, as an extension of a widespread web browser, within the standard

 12. Nybyggeri af enfamiliehus med miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om nybyggeri af et enfamiliehus med miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer, udarbejdet af Suanne Grønlund og Erwin Steinbeck under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om nybyggeri af et enfamiliehus med miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer, udarbejdet af Suanne Grønlund og Erwin Steinbeck under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 13. «… på nivå og omfang med …»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Steinar Engelsen

  2013-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen setter vi søkelyset på førstelektorløpet som en vei til førstekvalifisering med utgangspunkt i lærerutdanningen. I henhold til nasjonale retningslinjer skal opprykk til førstelektor være en karrierevei for ansatte «med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid». Førstelektorveien er dermed et alternativ til doktorgraden for personer med omfattende virksomhet rettet mot profesjons- og yrkesfelt.Selv om det i nyere tid har vært en økende oppmerksomhet rettet mot førstelektorkvalifiseringen, er det fortsatt lite forskning knyttet til feltet også innenfor lærerutdanningen, som sammen med helsefag sannsynligvis er de to profesjonsutdanningene som har benyttet seg mest av denne kvalifiseringsmuligheten.Nasjonal statistikk viser at antall førstelektorer er økende, spesielt innenfor de profesjonsutdanningene som tradisjonelt har vært knyttet til de statlige høgskolene. Antall førstestillinger er et viktig kriterium i Norsk organ for kvalitet i utdanningen sitt akkrediteringssystem (NOKUT, 2013, og flere institusjoner søker nå å øke effektivitet og produksjon av førstelektorer gjennom interne kvalifikasjonsprogram (førstelektorprogram. Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL gjennomførte i samarbeid med forfatterne en kartlegging av hvordan institusjonene arbeider med førstekvalifisering innenfor lærerutdanningene. Funnene fra denne kartleggingen inngår fortløpende i vårt bidrag som et uttrykk for generaliserte erfaringer med utgangspunkt i 17 lærerutdanninger for å tegne et bilde av bredden i tilnærmingene til dette kvalifiseringsforløpet. Her går det blant annet frem at mange høgskoler har etablert egne programmer for førstelektorkvalifisering i lærerutdanningene, men at det er stor variasjon i forhold til innhold og organisering.Vi trekker frem ulike innspill som er kommet om å endre ordningen for f

 14. Djur i omvårdnaden av patienter med ångest : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindgren, My; Nielsen, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Antalet patienter med ångest ökar och orsakar ofta ett lidande för patienten. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar att lindra detta lidande. Olika djurterapier förekommer i vården för att behandla olika besvär, till exempel Animal Assisted Activity (AAA) och Animal Assisted Therapy (AAT). Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken påverkan djur har på patienters ångest. Metod: Studien har genomförts som en litteraturstudie baserad på kvantitativa studier(n=12). Resultat: I s...

 15. PyMedTermino: an open-source generic API for advanced terminology services.

  Science.gov (United States)

  Lamy, Jean-Baptiste; Venot, Alain; Duclos, Catherine

  2015-01-01

  The integration of terminologies is still a challenging problem in medical informatics research and software applications, due to the high number of heterogeneous terminologies. In this paper, we present a generic API (Application Programming Interface) for a multi-terminology multilingual terminology service, and PyMedTermino, its open-source implementation in Python with 5 terminological resources (ICD10, SNOMED CT, MedDRA, CDF, VCM iconic language) and the UMLS compendium. This service has been designed for research and educational purpose. It offers various advanced functionalities rarely present in terminology services.

 16. Modelling and thermodynamic analysis of a multi effect distillation (MED) plant for seawater desalination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hatzikioseyian, A.; Vidali, R.; Kousi, P.

  2004-07-01

  The present paper focuses on the modelling and thermodynamic analysis of the Multi Effect Distillation plant (MED) installed in PSA. the plant has been used as a demonstration unit for seawater desalination in many European Research projects. The authors have reviewed and developed a modelling and simulation program based on the design parameters of the plant. The model is based on the mass and energy balances for the streams flowing through each stage of the MED unit to predict the performance of the unit in terms of energy requirements. (Author) 5 refs.

 17. CDAPubMed: a browser extension to retrieve EHR-based biomedical literature.

  Science.gov (United States)

  Perez-Rey, David; Jimenez-Castellanos, Ana; Garcia-Remesal, Miguel; Crespo, Jose; Maojo, Victor

  2012-04-05

  Over the last few decades, the ever-increasing output of scientific publications has led to new challenges to keep up to date with the literature. In the biomedical area, this growth has introduced new requirements for professionals, e.g., physicians, who have to locate the exact papers that they need for their clinical and research work amongst a huge number of publications. Against this backdrop, novel information retrieval methods are even more necessary. While web search engines are widespread in many areas, facilitating access to all kinds of information, additional tools are required to automatically link information retrieved from these engines to specific biomedical applications. In the case of clinical environments, this also means considering aspects such as patient data security and confidentiality or structured contents, e.g., electronic health records (EHRs). In this scenario, we have developed a new tool to facilitate query building to retrieve scientific literature related to EHRs. We have developed CDAPubMed, an open-source web browser extension to integrate EHR features in biomedical literature retrieval approaches. Clinical users can use CDAPubMed to: (i) load patient clinical documents, i.e., EHRs based on the Health Level 7-Clinical Document Architecture Standard (HL7-CDA), (ii) identify relevant terms for scientific literature search in these documents, i.e., Medical Subject Headings (MeSH), automatically driven by the CDAPubMed configuration, which advanced users can optimize to adapt to each specific situation, and (iii) generate and launch literature search queries to a major search engine, i.e., PubMed, to retrieve citations related to the EHR under examination. CDAPubMed is a platform-independent tool designed to facilitate literature searching using keywords contained in specific EHRs. CDAPubMed is visually integrated, as an extension of a widespread web browser, within the standard PubMed interface. It has been tested on a public dataset

 18. Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottschalk, Georg; Buch Hansen, C.; Nicolajsen, E.

  I de senere år der sket en udvikling af institutioner og bofællesskaber for udviklingshæmmede, sindslidende og fysisk handicappede. Tilsammen dækker tilbuddene hele skalaen fra den meget specialiserede institution til bostøtteformer, hvor de pågældende personer bor spredt i egne lejligheder med e...

 19. At se det usete - Rumlig visualisering af solsystemet med fysiske prototyper og Augmented Reality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver; Larsen, Lasse Juel; Lyk, Patricia

  2016-01-01

  Artiklen bidrager med et eksempel på anvendelse af Augmented Reality til at understøtte undervisning i Solsystemet i en 6. klasse. Augmented Reality forbinder den fysiske og virtuelle verden i fx 3D-kloder, der svæver hen over lærebogen. Der blev i forløbet udviklet en app, hvor eleverne kunne se...

 20. MED-NODE : A computer-assisted melanoma diagnosis system using non-dermoscopic images

  NARCIS (Netherlands)

  Giotis, Ioannis; Molders, Nynke; Land, Sander; Biehl, Michael; Jonkman, Marcel F.; Petkov, Nicolai

  2015-01-01

  Melanoma is one of the most aggressive types of skin cancer and in many cases it is difficult to differentiate from benign naevi. In this contribution we present a decision support (expert) system, which we call MED-NODE, able to assist physicians with this challenging task. The proposed system

 1. Paclitaxels farmakogenomik hos patienter med kræft i æggestokken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergmann, Troels Korshøj; Mirza, Mansoor Raza; Andersen, Charlotte Brasch

  (fx ABCB1, CYP2C8, CYP3A4, SLCO1B3) korrelerer med farmakokinetik, toksicitet og effekt.  Design: Datasættet består af toksicitetsregistreringer, overlevelses-data og paclitaxelkoncentrationsbestemmelser i plasma (ende-punkter) og af SNP genotypning. Genotypen er uafhængigt og tilfældigt distribueret...

 2. MED12 exon 2 mutations in phyllodes tumors of the breast

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nagasawa, Satoi; Maeda, Ichiro; Fukuda, Takayo; Wu, Wenwen; Hayami, Ryosuke; Kojima, Yasuyuki; Tsugawa, Ko-ichiro; Ohta, Tomohiko

  2015-01-01

  Exon 2 of MED12, a subunit of the transcriptional mediator complex, has been frequently mutated in uterine leiomyomas and breast fibroadenomas; however, it has been rarely mutated in other tumors. Although the mutations were also found in uterine leiomyosarcomas, the frequency was significantly lower than in uterine leiomyomas. Here, we examined the MED12 mutation in phyllodes tumors, another biphasic tumor with epithelial and stromal components related to breast fibroadenomas. Mutations in MED12 exon 2 were analyzed in nine fibroadenomas and eleven phyllodes tumors via Sanger sequencing. A panel of cancer- and sarcoma-related genes was also analyzed using Ion Torrent next-generation sequencing. Six mutations in fibroadenomas, including those previously reported (6/9, 67%), and five mutations in phyllodes tumors (5/11, 45%) were observed. Three mutations in the phyllodes tumors were missense mutations at Gly44, which is common in uterine leiomyomas and breast fibroadenomas. In addition, two deletion mutations (in-frame c.133-144del12 and loss of splice acceptor c.100-68-137del106) were observed in the phyllodes tumors. No other recurrent mutation was observed with next-generation sequencing. Frequent mutations in MED12 exon 2 in the phyllodes tumors suggest that it may share genetic etiology with uterine leiomyoma, a subgroup of uterine leiomyosarcomas and breast fibroadenoma

 3. Advanced solar dryer for salt recovery from brine effluent of desalination MED plant

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Collares-Pereira, M.; Farinha Mendes, J.; Horta, P. [Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovacao, Lisboa (Portugal). Departamento de Energias Renovaveis

  2004-07-01

  Water desalination is an important idea to alleviate potable water scarcity all around the World and there are already many commercial solutions. An important challenge still persists if one wants to use solar energy as the energy input to the system, thereby taking advantage of the fact that often this problem arises in areas of the world with abundant sunshine and little other energy resources. The ongoing AQUASOL project [3] is one more attempt at putting solar energy to use in this context, with the objective of improving the economical and environmental performance of a MED desalination plant [1]. Within this project, reported elsewhere, an advanced solar dryer is being studied, allowing for brine concentration and/or ultimate salt recovery from the MED brine effluent. The idea is to add economical value to the investment in a MED plant, by providing one more product - salt - using the fact that the effluent of the MED plant has a higher salt concentration already and that the whole system might be integrated in a classical Saltworks, as one more step in the process. (orig.)

 4. Advanced solar dryer for salt recovery from brine effluent of desalination MED plant

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pereira, Manuel Collares; Mendes, Joao Farinha; Horta, Pedro

  2003-07-01

  Water desalination is an important idea to alleviate potable water scarcity all around the world, and there are already many commercial solutions. An important challenge still persists if one wants to use solar energy as the energy input to the system, thereby taking advantage of the fact that often this problem arises in areas of the world with abundant sunshine and little other energy resources. The recently started AQUASOL-Enhanced Zero Discharge Seawater Desalination using Hybrid Solar Technology (EVK1-CT2001-00102) project is one more attempt at putting solar energy to use in this context, with the objective of improving the economical and environmental performance of the a MED desalination plant. Within this project, reported here, an advanced solar dryer is being studied, allowing for brine concentration and/or ultimate salt recovery from the MED brine effluent. The idea is to add economic value to the investment in a MED plant by providing one more product--salt--using the fact that effluent of the MED plant has a higher salt concentration already and that the whole system might be integrated in a classical Saltworks, as one more step in the process. Taking into account the specificities of salt production in a classical Saltworks, the undergoing study seeks an optimised design, allowing an improved system able to deal with a constant brine flow, based on a passive approach, increasing not only the evaporation rates but also extending the operation period throughout the year.

 5. Rankoana et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(3 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Rankoana et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(3):113-116 ... good health and well-being of the children by limiting the children's vulnerability to disease and promote their welfare. .... A small number of community members depend on staple crops as their major food source which they have to supplement.

 6. Mnengi et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2014) 11(4):62 ...

  African Journals Online (AJOL)

  cadewumi

  Mnengi et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2014) 11(4):62-65 ... A drop of dry yeast suspension was added as food to each vial. Probit analysis ... of five while some children are treated with malaria medications in biomedical facilities, as the World Health Organization recommends, others obtain home-care or ...

 7. Yadav et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2014) 11(2):249 ...

  African Journals Online (AJOL)

  cadewumi

  Yadav et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2014) 11(2):249-256 ..... In recent years the popularity of complementary medicine has increased. Much interest has been focused on exploring ... delayed the induction of glucose intolerance and euglycemia in high fructose diet fed rats. Diabegon treatment inhibits the ...

 8. Al-muammar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(1 ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF ADEWUNMI

  Al-muammar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(1):17- .... Feed and water were provided ad libitum for one week before the start of experiment for adaptation. The basal .... The mean value of feed intake (g/day/rat) for all treated groups was slightly reduced as compared to the negative control group. On the.

 9. Ajeigbe et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2013) 10(5):236 ...

  African Journals Online (AJOL)

  AJTCAM

  Ajeigbe et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2013) 10(5):236-243 .... relative humidity of 45–50%. The rats were fed on a commercially available diet produced by Bendel Feed and Flour Mills ..... feed and feeding (Esonu et al., 2001) as well as drugs (Iheukwumere et al., 2007). The purpose of this research work was ...

 10. Liang et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(3):209 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Liang et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(3):209- .... fed a purified high-fat diet consisting (as a percentage of total kcal) of 41% fat, 41% carbohydrates, and 18% protein. ..... High concentrations of plasma glucose and insulin levels were maintained by feeding high-fat diet without phloridzin to KKAy mice for ...

 11. Cristina et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2014) 11(4):48 ...

  African Journals Online (AJOL)

  cadewumi

  Cristina et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2014) .... New data about the multiple therapeutic valences of this plant will complement the gathered knowledge about the ..... days, on sheep initially treated with 10, 5 and 2%, respectively tincture concentrations, no fed ticks were found, demonstrating the repellent.

 12. Tao et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2015) 12(1):52-56 ...

  African Journals Online (AJOL)

  cadewumi

  Tao et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2015) 12(1):52-56 .... After treated with CCl4 for 4 hrr, low dose group, middle dose group and high dose group were feed with different concentration of cassava leaf flavonoid extracts. .... Weights of cassava leaf flavonoid extracts feeding mice were slightly heavier(p ...

 13. Integrated and implicit : how residents learn CanMEDS roles by participating in practice

  NARCIS (Netherlands)

  Renting, Nienke; Raat, A N Janet; Dornan, Tim; Wenger-Trayner, Etienne; van der Wal, Martha A; Borleffs, Jan C C; Gans, Rijk O B; Jaarsma, A Debbie C

  CONTEXT: Learning outcomes for residency training are defined in competency frameworks such as the CanMEDS framework, which ultimately aim to better prepare residents for their future tasks. Although residents' training relies heavily on learning through participation in the workplace under the

 14. Liu et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(2):120-132 ...

  African Journals Online (AJOL)

  acer

  In this study, we used data mining approaches to investigate the principles of acupoint selection and provide a framework for formulation prescription in acupuncture and moxibustion for clinical treatment of KOA. Materials and Methods: PubMed, Cochrane Library, Science Citation Index, Wanfang database, VIP database, ...

 15. Effect of dinotefuran on Bemisia tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2016

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed upon over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats of several crops of ec...

 16. Efficacy of Eretmocerus eremicus and flupyradifurone on Bemisia tabaci (MED whitefly), 2017

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed on over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, Middle East-Asia Minor 1 (MEAM1) and Mediterranean (MED) whitefly are the two most destructive memb...

 17. Effect of Eretmocerus eremicus and soil application of cyantraniliprole on Bemisia tabaci (MED whitefly), 2016

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed on over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats to several crops of econ...

 18. Effect of foliar application of Xxpire on Bemisisa tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2016

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed upon over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats of several crops of ec...

 19. Effect of soil application of cyantraniliprole on Bemisia tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2016

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed upon over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats of several crops of ec...

 20. Impact of drench application of cyantraniliprole on Bemisia tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2016

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed on over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats of several crops of econ...

 1. Efficacy of foliar application of flupyradifurone on Bemisia tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2017

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed upon over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats of several crops of ec...

 2. Impact of pymetrozine on Bemisia tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2017

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed upon over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, Middle East-Asia Minor 1 (MEAM1) and Mediterranean (MED) whitefly are the two most destructive me...

 3. Effect of foliar application of pymetrozine on Bemisia tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2016

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed upon over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats of several crops of ec...

 4. Effect of drench application of flupyradifurone on Bemisia tabaci(MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2017

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci is a polyphagous pest known to feed on over 900 plant taxa, and is an effective vector of more than 100 plant damaging viruses. Among different biotypes of this cryptic species complex, Middle East-Asia Minor 1 (MEAM1) and Mediterranean (MED)whitefly are the two most destructive membe...

 5. Efficacy of Eretmocerus eremicus and cyantraniliprole on Bemisia tabaci (MED whitefly), 2017

  Science.gov (United States)

  Bemisia tabaci (Gennadius) feeds on more than 900 host plants and vectors over 111 plant virus species and is considered to be a major invasive species worldwide. Among different biotypes of this cryptic species complex, MEAM1 and MED whitefly are the two most destructive members posing threats to s...

 6. Effect of foliar application of pyrifluquinazon on Bemisia tabaci (MED whitefly) and Amblyseius swirskii, 2016

  Science.gov (United States)

  With the overall goal to integrate the predatory mite Amblyseius swirskii in the management program of MED whitefly, the specific objective of this study was to evaluate pyrifluquinazon, a pyridine insecticide for whitefly control, and assess its compatibility with swirskii mite, and assess its comp...

 7. Flower Power: The Armoured Expert in the CanMEDS Competency Framework?

  Science.gov (United States)

  Whitehead, Cynthia R.; Austin, Zubin; Hodges, Brian D.

  2011-01-01

  Competency frameworks based on roles definitions are currently being used extensively in health professions education internationally. One of the most successful and widely used models is the CanMEDS Roles Framework. The medical literature has raised questions about both the theoretical underpinnings and the practical application of outcomes-based…

 8. Produkt- und Innovationsmanagement (PIM ZB MED. Prozess zur laufenden Überprüfung des Angebots

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gail, Fabian

  2015-12-01

  Full Text Available With the integrated process of “product and innovation management” ZB MED has created the basis for the continuous updating of the product portfolio. The existing products are maintained by those in charge with the help of product sheets, tested ideas for changes to existing or new products are checked transparently.

 9. Impact of Curricular Reforms on Educational Philosophy Courses in M.Ed Programmes

  Science.gov (United States)

  Gafoor, K. Abdul; Remia, K. R.

  2014-01-01

  In the context of Vision of Teacher Education envisaged in National Curriculum Framework for Teacher Education, this study probes "Do M.Ed programmes provide for the prerequisites of educational philosophy for teacher educators?" and "whether the syllabi following credit and non credit pattern vary in their coverage of content of…

 10. What supervisors say in their feedback : construction of CanMEDS roles in workplace settings

  NARCIS (Netherlands)

  Renting, Nienke; Dornan, Tim; Gans, Rijk O. B.; Borleffs, Jan C. C.; Cohen-Schotanus, Janke; Jaarsma, A. Debbie C.

  The CanMEDS framework has been widely adopted in residency education and feedback processes are guided by it. It is, however, only one of many influences on what is actually discussed in feedback. The sociohistorical culture of medicine and individual supervisors' contexts, experiences and beliefs

 11. Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses.

  Science.gov (United States)

  Falagas, Matthew E; Pitsouni, Eleni I; Malietzis, George A; Pappas, Georgios

  2008-02-01

  The evolution of the electronic age has led to the development of numerous medical databases on the World Wide Web, offering search facilities on a particular subject and the ability to perform citation analysis. We compared the content coverage and practical utility of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar. The official Web pages of the databases were used to extract information on the range of journals covered, search facilities and restrictions, and update frequency. We used the example of a keyword search to evaluate the usefulness of these databases in biomedical information retrieval and a specific published article to evaluate their utility in performing citation analysis. All databases were practical in use and offered numerous search facilities. PubMed and Google Scholar are accessed for free. The keyword search with PubMed offers optimal update frequency and includes online early articles; other databases can rate articles by number of citations, as an index of importance. For citation analysis, Scopus offers about 20% more coverage than Web of Science, whereas Google Scholar offers results of inconsistent accuracy. PubMed remains an optimal tool in biomedical electronic research. Scopus covers a wider journal range, of help both in keyword searching and citation analysis, but it is currently limited to recent articles (published after 1995) compared with Web of Science. Google Scholar, as for the Web in general, can help in the retrieval of even the most obscure information but its use is marred by inadequate, less often updated, citation information.

 12. Forældre og børn skal mere med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2008-01-01

  "Der sker ikke noget". Fokus på barnets fejl og mangler, og tendens til at de professionelle træffer beslutningerne. Det er de største problemer i det tværfaglige samarbejde ifølge lektor i pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Line Lerche Mørck. I samarbejde med medarb...

 13. 60 kvinnor per dag undersoeks nu med vaerldsunikt digitalt mammografisystem fraan Sectra

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  "Helsingborgs kvinnor faar kraftigt saenkt straaldos fraan mammografi60 kvinnor per dag undersoeks nu med vaerldsunikt digitalt mammografisystem fraan SectraSectras digitala mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography, har nu passerat 1.500 undersoekta kvinnor inom Helsingborgs Lasaretts screeningprogram foer mammografi" (1 page).

 14. Udsendelsens påvirkning på partnere med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Jimmi

  Denne undersøgelse er lavet som opfølgning på resultaterne af Pårørenderapporten. Undersøgelsen baserer sig på de kvalitative udsagn, der er givet i de i alt 787 besvarelser fordelt over fire tidspunkter i forbindelse med udsendelsen af deres soldat. De kvalitative udsagn er blevet analyseret og ...

 15. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 16. International plastic surgery missions: a framework for resident education using the CanMEDS competencies.

  Science.gov (United States)

  White, Colin P; Lecours, Catherine; Bortoluzzi, Patricia; Caouette-Laberge, Louise; Ying, Yvonne

  2013-10-01

  Residency education has shifted over the past decade in an attempt to graduate well-rounded physicians. There is a recognition that a physician's abilities must extend beyond medical knowledge. The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada introduced the CanMEDS physician competency framework in 2005. The framework provides 7 areas of competencies that are aimed at providing improved patient care. These competencies are medical expert, communicator, collaborator, manager, health advocate, scholar, and professional. Teaching and evaluating many of these competencies is often challenging for residency training programs. We believe that international surgical missions provide a prime opportunity to teach and evaluate all CanMEDS' roles.Plastic surgery is a field with many different organizations involved in international surgery. Many plastic surgery training programs offer opportunities for residents to become involved in these international surgical missions. Through these trips, residents gain surgical experience, see a variety and volume of clinical cases, and have the opportunity to travel to a foreign country and experience different cultures. We believe that international plastic surgery surgical missions also provide an exceptional micro environment for the teaching of CanMEDS roles. Using examples from residents' personal experiences on international plastic surgery missions to China, Mali, and Cambodia, we describe the benefits of these missions in transferring the CanMEDS competencies to resident training.

 17. First year Master of Education (M.Ed.) students' experiences of part ...

  African Journals Online (AJOL)

  This article reports on a study of how a group of first year M.Ed. students in the Faculty of Education of the University of KwaZulu-Natal experienced part-time study. Literature suggests that each year, South Africa suffers significant student departures from universities without completing their studies. Apart from the cost and ...

 18. Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels; Broberg, Ole; Hansen, Jesper B

  Projektet omfatter et litteraturstudie, der skal have til formål, at give overblik over hvilke materia-ler, der kan komme på tale som erstatning for blyholdige bronzer. De fundne legeringer skal derefter analyseres med henblik på deres indflydelse på primært arbejds-miljøet i produktionskæden, men...

 19. Matching Medline/PubMed data with Web of Science: a routine in R language

  NARCIS (Netherlands)

  Rotolo, D.; Leydesdorff, L.

  2015-01-01

  We present a novel routine, namely medlineR, based on the R language, that allows the user to match data from Medline/PubMed with records indexed in the ISI Web of Science (WoS) database. The matching allows exploiting the rich and controlled vocabulary of medical subject headings (MeSH) of

 20. The seven CanMEDS roles in postgraduate medical education should be revised

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malling, Bente Vigh; Sørensen, Jette Led; Mikines, Kári J

  2013-01-01

  The seven CanMEDS roles were adopted by the Danish reform in postgraduate medical education in 2004. The roles have become a natural part of defining specialist competence. However, the definition of the seven roles from 2000 might not be aligned with the perception of good medical practice anno...

 1. Tosprogede børns møde med metafiktion i en postmoderne billedbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, Line Møller; Johansen, Martin Blok

  2012-01-01

  Når lærere og skolebibliotekarer vælger billedbøger til tosprogede børn, sker det ofte på baggrund af en vurdering af bøgernes sproglige tilgængelighed, indholdsmæssige genkendelighed og kulturelle passenhed. Det kan betyde, at postmoderne billedbøger fravælges. I denne artikel præsenteres et...... casestudium af tosprogede børns møde med en postmoderne billedbog med tydelige metafiktive træk. I vandringerne gennem bogen demonstrerer mange tosprogede børn en høj grad af litterær kompetence. De omgås bogens metafiktive træk med stor faglig sikkerhed og efterspørger bøger, som udfordrer dem og bryder med...... deres forventninger som læsere. På den baggrund opfordres der til, at postmoderne billedbøger udgør en del af tilbuddet til tosprogede børn. When teachers and school librarians choose picture books for bilingual children, they often base their choice on an evaluation of linguistic comprehensibility...

 2. 59 forskellige kronikker, klummer mv. med hver deres titel i Berlingske, JP og Kristeligt Dagblad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lars Hovbakke

  2017-01-01

  og julemiddagen Den 16. december: Julens sange Den 17. december: Julebukken Den 18. december: ”Rudolf med den røde tud” Den 19. december: Kravlenisserne Den 20. december: Glöggen og juleøllet Den 21. december: Adventsstjernen Den 22. december: Julemarkedet Den 23. december: Walt Disneys juleshow Den...

 3. Vigi4Med Scraper: A Framework for Web Forum Structured Data Extraction and Semantic Representation.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bissan Audeh

  Full Text Available The extraction of information from social media is an essential yet complicated step for data analysis in multiple domains. In this paper, we present Vigi4Med Scraper, a generic open source framework for extracting structured data from web forums. Our framework is highly configurable; using a configuration file, the user can freely choose the data to extract from any web forum. The extracted data are anonymized and represented in a semantic structure using Resource Description Framework (RDF graphs. This representation enables efficient manipulation by data analysis algorithms and allows the collected data to be directly linked to any existing semantic resource. To avoid server overload, an integrated proxy with caching functionality imposes a minimal delay between sequential requests. Vigi4Med Scraper represents the first step of Vigi4Med, a project to detect adverse drug reactions (ADRs from social networks founded by the French drug safety agency Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM. Vigi4Med Scraper has successfully extracted greater than 200 gigabytes of data from the web forums of over 20 different websites.

 4. Information architecture: study and analysis of data Public Medical base (PubMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odete Máyra Mesquita Sales

  2016-07-01

  Full Text Available Objective. Based on principles proposed by Rosenfeld and Morville (2006, the present study examined the PubMed database interface, since a well-structured information architecture contributes to good usability in any digital environment. Method. The research development occurred through the use of literature techniques and empirical study on the analysis of information architecture based on organization, navigation, recommended labeling and search for Rosenfeld and Morville (2006 for the sake of usability base PubMed. For better understanding and description of these principles, we used the technique of content analysis. Results. The results showed that the database interface meets the criteria established by the elements of Information Architecture, such as organization based on hypertext structure, horizontal menu and local content divided into categories, identifying active links, global navigation , breadcrumb, textual labeling and iconographic and highlight the search engine. Conclusions. This research showed that the PubMed database interface is well structured, friendly and objective, with numerous possibilities of search and information retrieval. However, there is a need to adopt accessibility standards on this website, so that it reaches more efficiently its purpose of facilitating access to information organized and stored in the PubMed database.

 5. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 6. Can CanMEDS competencies be developed in medical school anatomy laboratories? A literature review.

  Science.gov (United States)

  Hefler, Joshua; Ramnanan, Christopher J

  2017-06-16

  The purpose of this literature review was to identify potential ways in which undergraduate medical anatomy education may be relevant to the CanMEDS Roles, a competency-based framework used throughout Canadian medical training. A scoping review of medical education literature was conducted in March 2017 for English language publications that included key words related to anatomy education and to key competencies formally described for each of the Roles in the CanMEDS 2015 framework. Indicated benefits were then collated, characterized, and synthesized for each CanMEDS Role. There were 71 studies identified describing original findings. Perceived benefits of anatomy education were most often identified for competencies related to the Medical Expert Role. Multiple studies also cited benefits related to the Scholar, Professional and Collaborator Roles. There was a lack of literature related to the Health Advocate, Communicator, and Leader Roles. The majority of benefits defined in the literature were limited to student perceptions rather than objectively measured outcomes. There is some evidence to suggest that anatomy education can facilitate the development of core competencies related to several CanMEDS Roles, outside of simply developing medical knowledge in the Medical Expert Role. Future studies need to develop methods to objectively assess outcomes related to these competencies.

 7. Sun et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2011) 8(3):224-229

  African Journals Online (AJOL)

  AJTCAM

  Sun et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2011) 8(3):224-229. 224. EFFECTS OF CHINESE MATERIA MEDICA-FUBAO DANGGUI JIAO ON EXPERIMENTAL. ENDOMETRIOSIS. Xing Sun*, Master; Lijue Chen, Master; Fanbo Zeng1,. Department of Pharmacy, Tongji Medical College, Huazhong. University of Science ...

 8. The 11th Annual Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net 2012)

  NARCIS (Netherlands)

  Pitsillides, A.; Douligeris, C.; Vassiliou, V.; Heijenk, Geert; Cavalcante de Oliveira, J.

  Message from the General Chairs Welcome to the 2012 Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop in Ayia Napa, Cyprus. We are excited to host Med-Hoc-Net. As a major annual international workshop, following recent successful workshops in Sicily (2006), Corfu (2007), Palma de Mallorca (2008), Haifa

 9. The Med-CORDEX initiative: status of the simulations and first achievements

  Science.gov (United States)

  Somot, Samuel; Ruti, Paolo

  2013-04-01

  The areas surrounding the Mediterranean basin have quite a unique character that results both from their complex morphology and socio-economic conditions . It is indeed surrounded by various and complex topography channelling regional winds (Mistral, Tramontane, Bora, Etesian, Sirocco) than defined local climates and from which numerous rivers feed the Mediterranean sea. Many small-size islands limit the low-level air flow and its coastline is particularly complex. Strong land-sea contrast, land-atmosphere feedback, intense air-sea coupling and aerosol-radiation interaction are also among the regional characteristics to take into account when dealing the Mediterranean climate modeling. In addition, the region features an enclosed sea with a very active regional thermohaline circulation. It is connected to the Atlantic ocean only by Gibraltar strait and surrounded by very urbanized littorals. The Mediterranean region is consequently a good case study for climate regionalization and was naturally chosen as a CORDEX sub-domain (MED) leading to the Med-CORDEX initiative endorsed by Med-CLIVAR and HyMeX. This initiative has been proposed by the Mediterranean climate research community as a follow-up of previous and existing initiatives. Med-CORDEX takes advantage of new very high-resolution Regional Climate Models (RCM, up to 10 km) and of new fully coupled Regional Climate System Models (RCSMs), coupling the various components of the regional climate. Med-CORDEX is a unique framework where research community will make use of both regional atmospheric, land surface, river and oceanic climate models and coupled regional climate system models for increasing the reliability of past and future regional climate information and understanding the processes that are responsible for the Mediterranean climate variability and trends. We present here an update of the status of Med-CORDEX as well as some first multi-model results. Today, Med-CORDEX gathers 20 different modelling

 10. Mediator subunit MED1 is a T3-dependent and T3-independent coactivator on the thyrotropin β gene promoter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matsui, Keiji; Oda, Kasumi; Mizuta, Shumpei; Ishino, Ruri; Urahama, Norinaga; Hasegawa, Natsumi [Laboratory of Hematology, Division of Medical Biophysics, Kobe University Graduate School of Health Sciences, 7-10-2 Tomogaoka, Suma-ku, Kobe 654-0142 (Japan); Roeder, Robert G. [Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology, The Rockefeller University, 1230 York Avenue, New York, NY 10065 (United States); Ito, Mitsuhiro, E-mail: itomi@med.kobe-u.ac.jp [Laboratory of Hematology, Division of Medical Biophysics, Kobe University Graduate School of Health Sciences, 7-10-2 Tomogaoka, Suma-ku, Kobe 654-0142 (Japan); Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology, The Rockefeller University, 1230 York Avenue, New York, NY 10065 (United States); Department of Family and Community Medicine, Kobe University Graduate School of Medicine, 7-5-1 Kusunoki-cho, Chuo-ku, Kobe 654-0142 (Japan); Consolidated Research Institute for Advanced Science and Medical Care, Waseda University, 3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 159-8555 (Japan)

  2013-10-11

  Highlights: •MED1 is a bona fide T3-dependent coactivator on TSHB promoter. •Mice with LxxLL-mutant MED1 have attenuated TSHβ mRNA and thyroid hormone levels. •MED1 activates TSHB promoter T3-dependently in cultured cells. •T3-dependent MED1 action is enhanced when SRC1/SRC2 or HDAC2 is downregulated. •MED1 is also a T3-independent GATA2/Pit1 coactivator on TSHB promoter. -- Abstract: The MED1 subunit of the Mediator transcriptional coregulator complex is a nuclear receptor-specific coactivator. A negative feedback mechanism of thyroid-stimulating hormone (TSH, or thyrotropin) expression in the thyrotroph in the presence of triiodothyronine (T3) is employed by liganded thyroid hormone receptor β (TRβ) on the TSHβ gene promoter, where conventional histone-modifying coactivators act as corepressors. We now provide evidence that MED1 is a ligand-dependent positive cofactor on this promoter. TSHβ gene transcription was attenuated in MED1 mutant mice in which the nuclear receptor-binding ability of MED1 was specifically disrupted. MED1 stimulated GATA2- and Pit1-mediated TSHβ gene promoter activity in a ligand-independent manner in cultured cells. MED1 also stimulated transcription from the TSHβ gene promoter in a T3-dependent manner. The transcription was further enhanced when the T3-dependent corepressors SRC1, SRC2, and HDAC2 were downregulated. Hence, MED1 is a T3-dependent and -independent coactivator on the TSHβ gene promoter.

 11. A search engine to access PubMed monolingual subsets: proof of concept and evaluation in French.

  Science.gov (United States)

  Griffon, Nicolas; Schuers, Matthieu; Soualmia, Lina Fatima; Grosjean, Julien; Kerdelhué, Gaétan; Kergourlay, Ivan; Dahamna, Badisse; Darmoni, Stéfan Jacques

  2014-12-01

  PubMed contains numerous articles in languages other than English. However, existing solutions to access these articles in the language in which they were written remain unconvincing. The aim of this study was to propose a practical search engine, called Multilingual PubMed, which will permit access to a PubMed subset in 1 language and to evaluate the precision and coverage for the French version (Multilingual PubMed-French). To create this tool, translations of MeSH were enriched (eg, adding synonyms and translations in French) and integrated into a terminology portal. PubMed subsets in several European languages were also added to our database using a dedicated parser. The response time for the generic semantic search engine was evaluated for simple queries. BabelMeSH, Multilingual PubMed-French, and 3 different PubMed strategies were compared by searching for literature in French. Precision and coverage were measured for 20 randomly selected queries. The results were evaluated as relevant to title and abstract, the evaluator being blind to search strategy. More than 650,000 PubMed citations in French were integrated into the Multilingual PubMed-French information system. The response times were all below the threshold defined for usability (2 seconds). Two search strategies (Multilingual PubMed-French and 1 PubMed strategy) showed high precision (0.93 and 0.97, respectively), but coverage was 4 times higher for Multilingual PubMed-French. It is now possible to freely access biomedical literature using a practical search tool in French. This tool will be of particular interest for health professionals and other end users who do not read or query sufficiently in English. The information system is theoretically well suited to expand the approach to other European languages, such as German, Spanish, Norwegian, and Portuguese.

 12. Mars 2020 Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2) Sensor Suite

  Science.gov (United States)

  Hwang, Helen; Wright, Henry; Kuhl, Chris; Schoenenberger, Mark; White, Todd; Karlgaard, Chris; Mahzari, Milad; Oishi, Tomo; Pennington, Steve; Trombetta, Nick; hide

  2017-01-01

  The Mars 2020 Entry, Descent, and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2) sensor suite seeks to address the aerodynamic, aerothermodynamic, and thermal protection system (TPS) performance issues during atmospheric entry, descent, and landing of the Mars 2020 mission. Based on the highly successful instrumentation suite that flew on Mars Science Laboratory (MEDLI), the new sensor suite expands on the types of measurements and also seeks to answer questions not fully addressed by the previous mission. Sensor Package: MEDLI2 consists of 7 pressure transducers, 17 thermal plugs, 2 heat flux sensors, and one radiometer. The sensors are distributed across both the heatshield and backshell, unlike MEDLI (the first sensor suite), which was located solely on the heat-shield. The sensors will measure supersonic pressure on the forebody, a pressure measurement on the aftbody, near-surface and in-depth temperatures in the heatshield and backshell TPS materials, direct total heat flux on the aftbody, and direct radiative heating on the aftbody. Instrument Development: The supersonic pressure transducers, the direct heat flux sensors, and the radiometer all were tested during the development phase. The status of these sensors, including the piezo-resistive pressure sensors, will be presented. The current plans for qualification and calibration for all of the sensors will also be discussed. Post-Flight Data Analysis: Similar to MEDLI, the estimated flight trajectory will be reconstructed from the data. The aerodynamic parameters that will be reconstructed will be the axial force coefficient, freestream Mach number, base pressure, atmospheric density, and winds. The aerothermal quantities that will be determined are the heatshield and backshell aero-heating, turbulence transition across the heatshield, and TPS in-depth performance of PICA. By directly measuring the radiative and total heat fluxes on the back-shell, the convective portion of the heat flux will be estimated. The status

 13. Prognosis: the "missing link" within the CanMEDS competency framework.

  Science.gov (United States)

  Maida, Vincent; Cheon, Paul M

  2014-05-13

  The concept of prognosis dates back to antiquity. Quantum advances in diagnostics and therapeutics have relegated this once highly valued core competency to an almost negligible role in modern medical practice. Medical curricula are devoid of teaching opportunities focused on prognosis. This void is driven by a corresponding relative dearth within physician competency frameworks. This study aims to assess the level of content related to prognosis within CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists), a leading and prototypical physician competency framework. A quantitative content analysis of CanMEDS competency framework was carried out to measure the extent of this deficiency. Foxit Reader 5.1 (Foxit Corporation), a keyword scanning software, was used to assess the CanMEDS 2005 framework documents of 29 physician specialties and 37 subspecialties across the seven physician roles (medical expert, communicator, collaborator, manager, health advocate, scholar, and professional). The keywords used in the search included prognosis, prognostic, prognosticate, and prognostication. Of the 29 specialties six (20.7%) contained at least one citation of the keyword "prognosis", and one (3.4%) contained one citation of the keyword "prognostic". Of the 37 subspecialties, sixteen (43.2%) contained at least one citation of the keyword "prognosis", and three (8.1%) contained at least one citation of the keyword "prognostic". The terms "prognosticate" and "prognostication" were completely absent from all CanMEDS 2005 documents. Overall, the combined citations for "prognosis" and "prognostic" were linked with the following competency roles: Medical Expert (80.3%), Scholar (11.5%), and Communicator (8.2%). Given the fundamental and foundational importance of prognosis within medical practice, it is recommended that physicians develop appropriate attitudes, skills and knowledge related to the formulation and communication of prognosis. The deficiencies within CanMEDS

 14. DataMed - an open source discovery index for finding biomedical datasets.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaoling; Gururaj, Anupama E; Ozyurt, Burak; Liu, Ruiling; Soysal, Ergin; Cohen, Trevor; Tiryaki, Firat; Li, Yueling; Zong, Nansu; Jiang, Min; Rogith, Deevakar; Salimi, Mandana; Kim, Hyeon-Eui; Rocca-Serra, Philippe; Gonzalez-Beltran, Alejandra; Farcas, Claudiu; Johnson, Todd; Margolis, Ron; Alter, George; Sansone, Susanna-Assunta; Fore, Ian M; Ohno-Machado, Lucila; Grethe, Jeffrey S; Xu, Hua

  2018-01-13

  Finding relevant datasets is important for promoting data reuse in the biomedical domain, but it is challenging given the volume and complexity of biomedical data. Here we describe the development of an open source biomedical data discovery system called DataMed, with the goal of promoting the building of additional data indexes in the biomedical domain. DataMed, which can efficiently index and search diverse types of biomedical datasets across repositories, is developed through the National Institutes of Health-funded biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem (bioCADDIE) consortium. It consists of 2 main components: (1) a data ingestion pipeline that collects and transforms original metadata information to a unified metadata model, called DatA Tag Suite (DATS), and (2) a search engine that finds relevant datasets based on user-entered queries. In addition to describing its architecture and techniques, we evaluated individual components within DataMed, including the accuracy of the ingestion pipeline, the prevalence of the DATS model across repositories, and the overall performance of the dataset retrieval engine. Our manual review shows that the ingestion pipeline could achieve an accuracy of 90% and core elements of DATS had varied frequency across repositories. On a manually curated benchmark dataset, the DataMed search engine achieved an inferred average precision of 0.2033 and a precision at 10 (P@10, the number of relevant results in the top 10 search results) of 0.6022, by implementing advanced natural language processing and terminology services. Currently, we have made the DataMed system publically available as an open source package for the biomedical community. © The Author 2018. Published by Oxford University Press on behalf of the American Medical Informatics Association. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com

 15. User needs analysis and usability assessment of DataMed - a biomedical data discovery index.

  Science.gov (United States)

  Dixit, Ram; Rogith, Deevakar; Narayana, Vidya; Salimi, Mandana; Gururaj, Anupama; Ohno-Machado, Lucila; Xu, Hua; Johnson, Todd R

  2017-11-30

  To present user needs and usability evaluations of DataMed, a Data Discovery Index (DDI) that allows searching for biomedical data from multiple sources. We conducted 2 phases of user studies. Phase 1 was a user needs analysis conducted before the development of DataMed, consisting of interviews with researchers. Phase 2 involved iterative usability evaluations of DataMed prototypes. We analyzed data qualitatively to document researchers' information and user interface needs. Biomedical researchers' information needs in data discovery are complex, multidimensional, and shaped by their context, domain knowledge, and technical experience. User needs analyses validate the need for a DDI, while usability evaluations of DataMed show that even though aggregating metadata into a common search engine and applying traditional information retrieval tools are promising first steps, there remain challenges for DataMed due to incomplete metadata and the complexity of data discovery. Biomedical data poses distinct problems for search when compared to websites or publications. Making data available is not enough to facilitate biomedical data discovery: new retrieval techniques and user interfaces are necessary for dataset exploration. Consistent, complete, and high-quality metadata are vital to enable this process. While available data and researchers' information needs are complex and heterogeneous, a successful DDI must meet those needs and fit into the processes of biomedical researchers. Research directions include formalizing researchers' information needs, standardizing overviews of data to facilitate relevance judgments, implementing user interfaces for concept-based searching, and developing evaluation methods for open-ended discovery systems such as DDIs. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the American Medical Informatics Association. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com

 16. Increasing Medication Possession at Discharge for Patients With Asthma: The Meds-in-Hand Project.

  Science.gov (United States)

  Hatoun, Jonathan; Bair-Merritt, Megan; Cabral, Howard; Moses, James

  2016-03-01

  Many patients recently discharged from an asthma admission do not fill discharge prescriptions. If unable to adhere to a discharge plan, patients with asthma are at risk for re-presentation to care. We sought to increase the proportion of patients discharged from an asthma admission in possession of their medications (meds in hand) from a baseline of 0% to >75%. A multidisciplinary improvement team performed 3 plan-do-study-act cycles over 2 years and, using a statistical process control chart, tracked the proportion of patients admitted with asthma discharged with meds in hand as the primary outcome. An exploratory, retrospective analysis of insurance data was conducted with a convenience sample of Medicaid-insured patients, comparing postdischarge utilization between patients discharged with meds in hand and usual care. Generalized estimating equations accounted for nonindependence in the data. Changes to the discharge process culminated in the development of a discharge medication delivery service. Outpatient pharmacist delivery of discharge medications to patient rooms achieved the project aim of 75% of patients discharged with meds in hand. In a subset of patients for whom all insurance claims were available, those discharged with meds in hand had lower odds of all-cause re-presentation to the emergency department within 30 days of discharge, compared with patients discharged with usual care (odds ratio, 0.22; 95% confidence interval, 0.05-0.99). Our initiative led to several discharge process improvements, including the creation of a medication delivery service that increased the proportion of patients discharged in possession of their medications and may have decreased unplanned visits after discharge. Copyright © 2016 by the American Academy of Pediatrics.

 17. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 18. PubMed had a higher sensitivity than Ovid-MEDLINE in the search for systematic reviews.

  Science.gov (United States)

  Katchamart, Wanruchada; Faulkner, Amy; Feldman, Brian; Tomlinson, George; Bombardier, Claire

  2011-07-01

  To compare the performance of Ovid-MEDLINE vs. PubMed for identifying randomized controlled trials of methotrexate (MTX) in patients with rheumatoid arthritis (RA). We created search strategies for Ovid-MEDLINE and PubMed for a systematic review of MTX in RA. Their performance was evaluated using sensitivity, precision, and number needed to read (NNR). Comparing searches in Ovid-MEDLINE vs. PubMed, PubMed retrieved more citations overall than Ovid-MEDLINE; however, of the 20 citations that met eligibility criteria for the review, Ovid-MEDLINE retrieved 17 and PubMed 18. The sensitivity was 85% for Ovid-MEDLINE vs. 90% for PubMed, whereas the precision and NNR were comparable (precision: 0.881% for Ovid-MEDLINE vs. 0.884% for PubMed and NNR: 114 for Ovid-MEDLINE vs. 113 for PubMed). In systematic reviews of RA, PubMed has higher sensitivity than Ovid-MEDLINE with comparable precision and NNR. This study highlights the importance of well-designed database-specific search strategies. Copyright © 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. E-TV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ingelise

  2008-01-01

  Materialet er en serie dvd-udgivelser + en lærervejledning med forslag til, hvordan man kan arbejde med filmen, filmscript samt kopiark til elevernes arbejde. Et supplement til den daglige undervisning i engelsk, som gør formidlingen af fremmedsproget kultur levende for eleverne, samtidig med at de...

 20. "Nye veje til succes"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming-Rasmussen, Bent; Raalskov, Jesper; Jensen, Bjarne

  2009-01-01

  Privatafdelingen ved Nykredit Silkeborg stod i 2008 med store udfordringer. Salgsresultaterne pr. medarbejdertime lå i den laveste ende i benchmarkingen med Nykredits øvrige 47 afdelinger – samtidig havde man haft en relativ stor medarbejderudskiftning og stod med 5 nye, relativt uøvede medarbejd...

 1. Self-efficacy blandt apopleksipatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Lola Qvist ,; Pallesen, Hanne

  2017-01-01

  Baggrund Flere og flere mennesker lever med følgerne af apopleksi, herunder fysiske og kognitive vanskeligheder, som begrænser mobilitet og ADL-evne. Studier har vist, at høj self-effi cacy (oplevet handlekompetence) er associeret med bedre mobilitet og ADL-evne samtidig med at det kan fremme liv...

 2. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 3. MED14 tethers mediator to the N-terminal domain of peroxisome proliferator-activated receptor gamma and is required for full transcriptional activity and adipogenesis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grøntved, Lars; Madsen, Maria S; Boergesen, Michael

  2010-01-01

  and proximal promoter of the PPARgamma target gene Fabp4 is also independent of MED1. Using a small interfering RNA (siRNA)-based approach, we identify MED14 as a novel critical Mediator component for PPARgamma-dependent transactivation, and we demonstrate that MED14 interacts directly with the N terminus...... of PPARgamma in a ligand-independent manner. Interestingly, MED14 knockdown does not affect the recruitment of PPARgamma, MED6, and MED8 to the Fabp4 enhancer but does reduce their occupancy of the Fabp4 proximal promoter. In agreement with the necessity of MED14 for PPARgamma transcriptional activity, we show...

 4. MedDigital trends and tactics to lead into the future.

  Science.gov (United States)

  Goldstein, D E; Toth, C L

  2001-01-01

  Physician executives need to harness appropriate digital technology by understanding key trends and implementing best tactics. Being and doing MedDigital means taking back control and improving care--and, at the same time, improving efficiencies and the bottom line. This article presents seven e-trends that are shaping health care: (1) Consumers and patients are pushing doctors to go digital; (2) from Web health information to MedDigital decision support; (3) beyond managed care to custom health; (4) wireless is the way of the new world; (5) Passive web portals yield to digital destinations; (6) e-commerce means lower transaction cost; and (7) develop e-health care ROI methodologies and track results. The authors provide myriad examples of new technology that will revolutionize health care and provide both physicians and consumers with valuable interactive tools to enhance health, treatment, and decision-making.

 5. MED23-associated intellectual disability in a non-consanguineous family.

  Science.gov (United States)

  Trehan, Aditi; Brady, Jacqueline M; Maduro, Valerie; Bone, William P; Huang, Yan; Golas, Gretchen A; Kane, Megan S; Lee, Paul R; Thurm, Audrey; Gropman, Andrea L; Paul, Scott M; Vezina, Gilbert; Markello, Thomas C; Gahl, William A; Boerkoel, Cornelius F; Tifft, Cynthia J

  2015-06-01

  Intellectual disability (ID) is a heterogeneous condition arising from a variety of environmental and genetic factors. Among these causes are defects in transcriptional regulators. Herein, we report on two brothers in a nonconsanguineous family with novel compound heterozygous, disease-segregating mutations (NM_015979.3: [3656A > G];[4006C > T], NP_057063.2: [H1219R];[R1336X]) in MED23. This gene encodes a subunit of the Mediator complex that modulates the expression of RNA polymerase II-dependent genes. These brothers, who had profound ID, spasticity, congenital heart disease, brain abnormalities, and atypical electroencephalography, represent the first case of MED23-associated ID in a non-consanguineous family. They also expand upon the clinical features previously reported for mutations in this gene. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 6. Calculation of Metallization Resistivity and Thickness for MedAustron Kickers

  CERN Document Server

  Barnes, M J; Stadlbauer, T

  2011-01-01

  The MedAustron facility, to be built in Wiener Neustadt (Austria), will provide protons and ions for both cancer therapy and research [1]. Different types of kicker magnets will be used in the facility. The kicker magnets are outside machine vacuum: each kicker magnet has a ceramic beam chamber whose inner surface is metalized. The resistivity and thickness of the metallization are chosen such that the induced eddy currents, resulting from the pulsed kicker magnetic field, do not unduly affect the rise/fall times or homogeneity of the magnetic field. A comparison of an analytical calculation and measurement is reported for the effect of metallization of a ceramic chamber in an existing kicker system at CERN. Conclusions concerning the metallization of the ceramic chambers for the MedAustron kicker magnets are presented.

 7. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  i 120 dagtilbud. Programmet har udviklet innovative strategier for professionelles kompetenceudvikling, dvs. et kompetenceudviklingsprogram, der tilbyder deltagerne muligheder for selv at arbejde eksperimenterende med viden om kvalitetsudvikling i dagtilbud, samt værktøjer til at omsætte denne viden...... (uddannelse), og her planlægges innovative strategier for implementering gennem eksperimenter (i praksis). Antagelsen bag programmet er, at en længerevarende og dybtgående tilgang til professionel kompetenceudvikling med fokus på et innovativt perspektiv vil kunne føre til varige fornyelser i dagtilbud og...... undersøgelse af, om modellen for forandring og fornyelse opnår effekt. Resultater viser, at der opnås positive virkninger af professionelles kompetenceudvikling målt på implementering af nye innovative strategier i det pædagogiske arbejde. Teoretisk diskuteres resultaterne i lyset af en begrebsliggørelse om...

 8. Live-innspilling i studio med fokus på akustisk gitar og vokal

  OpenAIRE

  Lamborg, Kristine; Larsen, Axel Wold

  2014-01-01

  vår bacheloroppgave foreligger det en teoretisk undersøkelse, samt tre live-innspillinger med artisten Robert Bergstrøm. Vårt mål, i tillegg til å spille inn disse låtene, var å undersøke hvilke faktorer som kunne være med på å påvirke en live-innspilling i studio. Vi kom frem til at små detaljer som for eksempel valg av plekter, justering av mikrofonplassering og slitasje på stemmebåndet kan påvirke en produksjon i stor grad. Videre kom vi frem til at kondensatormikrofoner tilfører et rik...

 9. Disrupt dit Mindset og få succes med Big Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Østergaard Jacobsen, Per

  mindset, der hver især fører til fire unikke Big Data strategier. Når ledere inden for samme team har forskellige mindset, kan det føre til manglende mental og organisatorisk alignment og problemer med at håndtere disruption. Da mindsets ofte er ubevidste, har vi udviklet en onlinetest, der hjælper dig og...... dine kolleger med at identificere jeres dominerende mindset. Det vil give jer det bedste afsæt til at vurdere og beslutte hvad der er jeres optimale strategiske vej til Big Data succes. “Det er næsten provokerende, at sammenhængen mellem lederes mindset og succesfuld innovation kan være så markant. Læs...

 10. MedTime: a temporal information extraction system for clinical narratives.

  Science.gov (United States)

  Lin, Yu-Kai; Chen, Hsinchun; Brown, Randall A

  2013-12-01

  Temporal information extraction from clinical narratives is of critical importance to many clinical applications. We participated in the EVENT/TIMEX3 track of the 2012 i2b2 clinical temporal relations challenge, and presented our temporal information extraction system, MedTime. MedTime comprises a cascade of rule-based and machine-learning pattern recognition procedures. It achieved a micro-averaged f-measure of 0.88 in both the recognitions of clinical events and temporal expressions. We proposed and evaluated three time normalization strategies to normalize relative time expressions in clinical texts. The accuracy was 0.68 in normalizing temporal expressions of dates, times, durations, and frequencies. This study demonstrates and evaluates the integration of rule-based and machine-learning-based approaches for high performance temporal information extraction from clinical narratives. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Blos på svenska : Två låtar med Peps Persson

  OpenAIRE

  Johansson, Andreas

  1998-01-01

  Andreas Johansson: Blos på svenska. Två låtar med Peps Persson. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C-uppsats (60 p). Hur låter amerikansk Chicagoblues framförd av en svensk bluesmusiker? Denna fråga har varit utgångspunkt för uppsatsen, för vilken syftet är att beskriva och jämföra likheter och skillnader mellan dagens Chicagoblues i Sverige och den ursprungliga amerikanska Chicagobluesen från 1950-talet. I uppsatsen jämförs två låtar från Peps Perssons skiva Rotblos (1997) med de låtar Peps anvä...

 12. Construction and Initial Tests of the Electrostatic Septa for MedAustron

  CERN Document Server

  Borburgh, J; Boucly, C; Kramer, T; Prost, A; Dorda, U; Stadlbauer, T

  2013-01-01

  For the MedAustron facility under construction in Wiener Neustadt/Austria, two electrostatic septa are built in collaboration with CERN. These septa will be used for the multi-turn injection of protons and ions, as well as for the slow extraction from the synchrotron. The power supplies are designed to combine the required precision with the capability to cycle sufficiently fast to keep up with the machine cycle. The septa are being assembled at CERN. Initial tests have been done on the remote displacement system to validate its precision and communication protocol with the MedAustron control system. Subsequently the septa are tested for vacuum performance and then HV conditioned. The construction of the septa, the requirements of the power supplies and the high voltage circuit will be described. Results of the initial laboratory tests, prior to installation in the accelerator, will be given.

 13. Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Bjerva

  2011-11-01

  Full Text Available Utgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart. Det er utarbeidet en modell (Bjerva, Græsli, & Sigurjónsson, 2010 som viser hvordan vi kan utvikle ferdigheten kartlesing hos barn. Vi har undersøkt 106 barn i alderen 3 til 12 år om hvordan de mestrer direkte representasjoner (detaljfoto og perspektiv representasjoner (håndtegnet skråkart. Forskningsdesignet har en økologisk tilnærming hvor datainnsamlingen har foregått i terrenget. Resultatene indikerer at selv små barn mestrer antatt kompliserte oppgaver når de blir presentert for enkle hjelpemidler.

 14. Timing System Solution for MedAustron; Real-time Event and Data Distribution Network

  CERN Document Server

  Štefanič, R; Dedič, J; Gutleber, J; Moser, R

  2011-01-01

  MedAustron is an ion beam research and therapy centre under construction in Wiener Neustadt, Austria. The facility features a synchrotron particle accelerator for light ions. The timing system for this class of accelerators has been developed in close collaboration between MedAustron and Cosylab. Mitigating economical and technological risks, we have chosen a proven, widely used Micro Research Finland (MRF) timing equipment and redesigned its FPGA firmware, extending its high-logic services above transport layer, as required by machine specifics. We obtained a generic real-time broadcast network for coordinating actions of a compact, pulse-to-pulse modulation based particle accelerator. High-level services include support for virtual accelerators and a rich selection of event response mechanisms. The system uses a combination of a real-time link for downstream events and a non-real-time link for upstream messaging and non time-critical communication. It comes with National Instruments LabVI...

 15. Med H.C. Andersen i Portugal år 1866

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skousbøll, Karin

  2004-01-01

  Bogen er et genoptryk af en udgivelse fra 1975 i anledning af 150 året for H.C. Andersens død. Udgangspunktet var H.C. Andersens beskrivelse af rejse til Portugal i 1866, hvor han bl.a. besøgte familien O'Neill på deres landsted (Quinta) nær ved Lissabon. Vi er med den rejsende digter fra hans...... ankomst med diligence fra Spanien ind over fastlandet til Lissabon, men også rundt i byen, i omegnen og til havnebyen Setubal. Det indsamlede billedstof som underbygger teksten er dels historisk stof indhentet fra Det kg. Bibliotek o.a. kilder og dels fremskaffet fra Portugals arkiver og de respektive...

 16. Hur patienter med obotlig cancer upplever palliativ omvårdnad

  OpenAIRE

  Pereira, Cecilia; Ek, Teresia

  2011-01-01

  Bakgrund: Det beräknas att nästan var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i framtiden. Ungefär 40 % utav cancerfallen går inte att bota. Det finns en ökad förståelse för att den palliativa omvårdnaden är viktig för att fullända obotligt sjuka patienters välbefinnande. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med obotlig cancer upplever palliativ omvårdnad. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie. Litteraturstudien baserades på ...

 17. Et relevant flyvevåben i et afbalanceret forsvar – kun muligt med andre flytyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars H. Ehrensvärd

  2009-01-01

  Indlægget peger på at Danmark har mere end den ene mulighed for at sammensætte Flyvevåbnet end den ensidige debat som tilhængerne af Joint Strike Fighter peger på. Også med andre og billigere flytyper kan Flyvevåbnet løse meget relevante fremtidige opgaver.......Indlægget peger på at Danmark har mere end den ene mulighed for at sammensætte Flyvevåbnet end den ensidige debat som tilhængerne af Joint Strike Fighter peger på. Også med andre og billigere flytyper kan Flyvevåbnet løse meget relevante fremtidige opgaver....

 18. Surveying and Monitoring of Cultural Heritage: The Role of COSMO-SkyMed Mission

  Science.gov (United States)

  Sacco, Patrizia; Battagliere, Maria Libera; Daraio, Maria Girolamo; Coletta, Alessandro

  2016-08-01

  Early applications of SAR in archaeology date back to the 1980s and, although being mainly demonstrative experimentations, they enabled numerous important discoveries. With the development of Synthetic Aperture Radar (SAR) in terms of multi-band, multi- polarization and high-resolution data, space radar remote sensing for archaeology has become a potential field for research. Although the archaeological detection capability of this technology has so far not been fully assessed, the advent of Very High Resolution (VHR) space borne SAR sensors, such as Italian COSMO- SkyMed, offered advanced mapping capability at high resolution for archaeology investigations. This paper aims to give an overview of the contribution provided by the COSMO-SkyMed mission in the framework of specific projects in which SAR X-band data have been exploited for the monitoring and the management of cultural and archeological heritage, showing some obtained results.

 19. Hvordan begrænser man bedst forureningen med kvælstofilter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Danmark har problemer med at opfylde to EU-direktivers krav til luftens indhold af kvælstofilter. I forhold til NEC-direktivet er det ligegyldigt hvor vi begrænser udslippet - der vil det være billigst at tage fat i udslippene fra skibe og større kilder på land. For at overholde luftkvalitetsdire......Danmark har problemer med at opfylde to EU-direktivers krav til luftens indhold af kvælstofilter. I forhold til NEC-direktivet er det ligegyldigt hvor vi begrænser udslippet - der vil det være billigst at tage fat i udslippene fra skibe og større kilder på land. For at overholde...

 20. Kort og Klart: Erfaringer med at ændre socialt mix i udsatte boligområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jørgensen, Rune Christian Holger; Larsen, Malene Rode

  2015-01-01

  Landsbyggefonden har i perioden mellem 2006 og 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte over hele landet. SFI har sammen med Rambøll Management evalueret de aktiviteter, der er igangsat med midlerne. I dette hæfte sættes der fokus på kommuners og boligorganisationers f...

 1. Copenhagen ITS: Forsøg med wifi-baseret positionering på H.C. Andersens Boulevard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høeg, Per; Nielsen, Thomas Sick; Olsen, Allan

  2017-01-01

  I samarbejde med Københavns Kommune afprøvede CITS konsortiet potentialet i wifi-baseret positionering med en forsøgsstrækning på H.C. Andersens Boulevard i vintermånederne 2014-2015. Wifi-positioneringen giver et nyt datagrundlag for trafik og bylivsundersøgelser, herunder f.eks. et grundlag...

 2. Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Mads

  2006-01-01

  rockkritikkens normer i deres dækning af den 'nye' genre (de såkaldte outsidere). Herved konstitueres et hiphopkritisk felt, og dette konsolideres i og med 'tredje bølge' (perioden fra 1995 til i dag) med et stigende antal af såvel insidere som outsidere i kritikken. Hiphopkritikkens felt knyttes sammen af en...

 3. Et liv med sår på benene og stadigvæk en oplevelse af livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Marianne

  2012-01-01

  indholdsanalyse inspireret af Krippendorff samt Elo og Kyngäs. Som projektets teoretiske ramme anvendes sygeplejeteoretikerne Patricia Benner og Judith Wrubel. Litteratursøgningen blev foretaget i CINAHL og PubMed og tre artikler blev udvalgt. Formålet havde afsæt i antagelsen om, at patientgruppen med sår på...

 4. Risk Factors for Eating Disorders Among Male Adolescent Athletes / Dejavniki Tveganja Motenj Hranjenja Med Športniki V Adolescenci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pustivšek Suzana

  2015-03-01

  Full Text Available Namen. Namen raziskave je bil ugotoviti dejavnike tveganja in prevalenco tveganja za motnje hranjenja med športniki adolescenti in kontrolno skupino ter razlike med športniki, ki tekmujejo v aerobnih, anaerobnih in v aerobno-anaerobnih športnih.

 5. [Limiting a Medline/PubMed query to the "best" articles using the JCR relative impact factor].

  Science.gov (United States)

  Avillach, P; Kerdelhué, G; Devos, P; Maisonneuve, H; Darmoni, S J

  2014-12-01

  Medline/PubMed is the most frequently used medical bibliographic research database. The aim of this study was to propose a new generic method to limit any Medline/PubMed query based on the relative impact factor and the A & B categories of the SIGAPS score. The entire PubMed corpus was used for the feasibility study, then ten frequent diseases in terms of PubMed indexing and the citations of four Nobel prize winners. The relative impact factor (RIF) was calculated by medical specialty defined in Journal Citation Reports. The two queries, which included all the journals in category A (or A OR B), were added to any Medline/PubMed query as a central point of the feasibility study. Limitation using the SIGAPS category A was larger than the when using the Core Clinical Journals (CCJ): 15.65% of PubMed corpus vs 8.64% for CCJ. The response time of this limit applied to the entire PubMed corpus was less than two seconds. For five diseases out of ten, limiting the citations with the RIF was more effective than with the CCJ. For the four Nobel prize winners, limiting the citations with the RIF was more effective than the CCJ. The feasibility study to apply a new filter based on the relative impact factor on any Medline/PubMed query was positive. Copyright © 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 6. Narrativ kostvejledning - en ny tilgang til diætisten, der styrker relationsdannelse og samarbejde med borgeren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Søren Tange

  2017-01-01

  I Oplægget præsenteres hovedresultater fra en artikel indsendt til tidsskriftet Topics in Clinical Nutrition1, der undersøger hvordan Narrativ kostvejledning (NK) kan styrke diætisters relationsdannelse og samarbejde med borgere med kroniske lidelser. Artiklen bygger på data indsamlet i forbindelse...

 7. Med Diet 4.0: the Mediterranean diet with four sustainable benefits.

  Science.gov (United States)

  Dernini, S; Berry, E M; Serra-Majem, L; La Vecchia, C; Capone, R; Medina, F X; Aranceta-Bartrina, J; Belahsen, R; Burlingame, B; Calabrese, G; Corella, D; Donini, L M; Lairon, D; Meybeck, A; Pekcan, A G; Piscopo, S; Yngve, A; Trichopoulou, A

  2017-05-01

  To characterize the multiple dimensions and benefits of the Mediterranean diet as a sustainable diet, in order to revitalize this intangible food heritage at the country level; and to develop a multidimensional framework - the Med Diet 4.0 - in which four sustainability benefits of the Mediterranean diet are presented in parallel: major health and nutrition benefits, low environmental impacts and richness in biodiversity, high sociocultural food values, and positive local economic returns. A narrative review was applied at the country level to highlight the multiple sustainable benefits of the Mediterranean diet into a single multidimensional framework: the Med Diet 4.0. Setting/subjects We included studies published in English in peer-reviewed journals that contained data on the characterization of sustainable diets and of the Mediterranean diet. The methodological framework approach was finalized through a series of meetings, workshops and conferences where the framework was presented, discussed and ultimately refined. The Med Diet 4.0 provides a conceptual multidimensional framework to characterize the Mediterranean diet as a sustainable diet model, by applying principles of sustainability to the Mediterranean diet. By providing a broader understanding of the many sustainable benefits of the Mediterranean diet, the Med Diet 4.0 can contribute to the revitalization of the Mediterranean diet by improving its current perception not only as a healthy diet but also a sustainable lifestyle model, with country-specific and culturally appropriate variations. It also takes into account the identity and diversity of food cultures and systems, expressed within the notion of the Mediterranean diet, across the Mediterranean region and in other parts of the world. Further multidisciplinary studies are needed for the assessment of the sustainability of the Mediterranean diet to include these new dimensions.

 8. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 9. Adjusting DICOM specifications when using wireless LANs: The MedLAN example

  OpenAIRE

  Banitsas, KA; Tachakra, S; Song, YH

  2003-01-01

  Wireless networks will become increasingly useful in point-of-care areas such as hospitals, because of their ease of use and their flexibility. A system called MedLAN has been developed by the Central Middlesex Hospital and Brunei University to take advantage of the above desirable properties of WLANs for use in accident & emergency departments to broadcast live, high quality video images and sound over a LAN or the Internet. However, in many cases, the limited available throughput of such a ...

 10. First Turkish Experience with the MicroMed DeBakey VAD®

  OpenAIRE

  Kucukaksu, Deniz Suha; Sener, Erol; Undar, Akif; Noon, George P.; Tasdemir, Oguz

  2003-01-01

  Mechanical bridging to cardiac transplantation with a ventricular assist device may be a life-saving procedure for patients with end-stage heart failure. Here we report our 3 cases of patients implanted with the MicroMed DeBakey VA® (ventricular assist device). Three male patients, aged 37, 41, and 40, had end-stage left heart failure due to idiopathic cardiomyopathy and were listed for cardiac transplantation. They had progressive hemodynamic deterioration. Although Patient 1 underwent surge...

 11. Prognosis: the “missing link” within the CanMEDS competency framework

  OpenAIRE

  Maida, Vincent; Cheon, Paul M

  2014-01-01

  Background The concept of prognosis dates back to antiquity. Quantum advances in diagnostics and therapeutics have relegated this once highly valued core competency to an almost negligible role in modern medical practice. Medical curricula are devoid of teaching opportunities focused on prognosis. This void is driven by a corresponding relative dearth within physician competency frameworks. This study aims to assess the level of content related to prognosis within CanMEDS (Canadian Medical Ed...

 12. Energetic, Exergetic, and Economic Analysis of MED-TVC Water Desalination Plant with and without Preheating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuri Eshoul

  2018-03-01

  Full Text Available Desalination is the sole proven technique that can provide the necessary fresh water in arid and semi-arid countries in sufficient quantities and meet the modern needs of a growing world population. Multi effect desalination with thermal vapour compression (MED-TVC is one of most common applications of thermal desalination technologies. The present paper presents a comprehensive thermodynamic model of a 24 million litres per day thermal desalination plant, using specialised software packages. The proposed model was validated against a real data set for a large-scale desalination plant, and showed good agreement. The performance of the MED-TVC unit was investigated using different loads, entrained vapour, seawater temperature, salinity and number of effects in two configurations. The first configuration was the MED-TVC unit without preheating system, and the second integrated the MED-TVC unit with a preheating system. The study confirmed that the thermo-compressor and its effects are the main sources of exergy destruction in these desalination plants, at about 40% and 35% respectively. The desalination plant performance with preheating mode performs well due to high feed water temperature leading to the production of more distillate water. The seawater salinity was proportional to the fuel exergy and minimum separation work. High seawater salinity results in high exergy efficiency, which is not the case with membrane technology. The plant performance of the proposed system was enhanced by using a large number of effects due to greater utilisation of energy input and higher generation level. From an economic perspective, both indicators show that using a preheating system is more economically attractive.

 13. Yang et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2014) 11(1):213-221

  African Journals Online (AJOL)

  cadewumi

  Semin. Liver Dis., 27: 173-193. 18. Li, S. Q., Su, Z. H., Peng, J. B., Zou, Z. M., and Yu, C. Y. (2010). In Vitro and in Vivo Antioxidant Effects and the Possible Relationship between the. Antidepression Efficacy of Traditional Chinese Medicine Formulation Chaihu Shugan San. Chin J. Nat. Med., 8: 353-361. 19. Li, Y. G., Ji, D. F., ...

 14. Evaluering af MED-organisering i REGION NORDYLLANDs sygehusvæsen – en projektbeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2013-01-01

  Region Nordjylland har omorganiseret og omstillet sit sygehusvæsen i 2013, så gennemgående patientforløb og tværgående opgaveløsninger bliver organiseringsakse; og ændringerne har betydet, at MED-organiseringen tilsvarende skal nyindrettes. Aktørerne er blevet enige om at bruge et år til at ekspe...

 15. Hjemtagning af dialysebehandling til grønlandske patienter med kronisk nyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Christian; Kjær, Trine; Bech, Mickael

  en periode på 10 år forventes at medføre ekstraomkostninger på ca. 13,9 millioner kroner sammenlignet med at lade patienterne behandle som nu på Rigshospitalet i København. Det vil altså sige en gennemsnitlig ekstraomkostning på ca. 4 millioner kroner om året. Estimatet er dog påvirkeligt at flere...

 16. NaturCare from AlphaMed: the non-scented ostomy deodorant.

  Science.gov (United States)

  Rudoni, C; Sica, J

  NaturCare is an ostomy deodorant manufactured and distributed by AlphaMed. Currently, it is the only non-scented deodorant available on prescription. Odour can be extremely stressful to both the person with a stoma (ostomist) and those involved in their care. Since NaturCare has no artificial scents added to its formula, it can be extremely helpful to those who find the odour embarrassing.

 17. Erfaringer med at ændre socialt mix i udsatte boligområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jørgensen, Rune Christian Holger; Larsen, Malene Rode

  Landsbyggefonden har i perioden 2006 til 2010 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Formålet er at forebygge og modvirke den såkaldte ghettoisering i udsatte boligområder og at skabe øget social sammenhængskraft i disse boligområder. Denne rapport evaluerer forsøg med u...

 18. A bibliometric analysis of Australian general practice publications from 1980 to 2007 using PubMed.

  Science.gov (United States)

  Mendis, Kumara; Kidd, Michael R; Schattner, Peter; Canalese, Joseph

  2010-01-01

  We analysed Australian general practice (GP) publications in PubMed from 1980 to 2007 to determine journals, authors, publication types, national health priority areas (NHPA) and compared the results with those from three specialties (public health, cardiology and medical informatics) and two countries (the UK and New Zealand). Australian GP publications were downloaded in MEDLINE format using PubMed queries and were written to a Microsoft Access database using a software application. Search Query Language and online PubMed queries were used for further analysis. There were 4777 publications from 1980 to 2007. Australian Family Physician (38.1%) and the Medical Journal of Australia (17.6%) contributed 55.7% of publications. Reviews (12.7%), letters (6.6%), clinical trials (6.5%) and systematic reviews (5%) were the main PubMed publication types. Thirty five percent of publications addressed National Health Priority Areas with material on mental health (13.7%), neoplasms (6.5%) and cardiovascular conditions (5.9%). The comparable numbers of publications for the three specialties were: public health - 80 911, cardiology - 15 130 and medical informatics - 3338; total country GP comparisons were: UK - 14 658 and New Zealand - 1111. Australian GP publications have shown an impressive growth from 1980 to 2007 with a 15-fold increase. This increase may be due in part to the actions of the Australian government over the past decade to financially support research in primary care, as well as the maturing of academic general practice. This analysis can assist governments, researchers, policy makers and others to target resources so that further developments can be encouraged, supported and monitored.

 19. Budapest Gay Pride og mødet med højreekstremismens grimme ansigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ginnerskov Hansen, Mette

  2013-01-01

  Den årlige Gay Pride Parade i Ungarns hovedstad Budapest blev afholdt den 6. juli 2013, og med knap 8000 deltagere blev begivenheden den største i sin 16 årige levetid. Trods det imponerende opbud blev paraden dog ikke kun en fejring af menneskelig mangfoldighed, men bød også på et skræmmende møde...

 20. MedMon: securing medical devices through wireless monitoring and anomaly detection.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Meng; Raghunathan, Anand; Jha, Niraj K

  2013-12-01

  Rapid advances in personal healthcare systems based on implantable and wearable medical devices promise to greatly improve the quality of diagnosis and treatment for a range of medical conditions. However, the increasing programmability and wireless connectivity of medical devices also open up opportunities for malicious attackers. Unfortunately, implantable/wearable medical devices come with extreme size and power constraints, and unique usage models, making it infeasible to simply borrow conventional security solutions such as cryptography. We propose a general framework for securing medical devices based on wireless channel monitoring and anomaly detection. Our proposal is based on a medical security monitor (MedMon) that snoops on all the radio-frequency wireless communications to/from medical devices and uses multi-layered anomaly detection to identify potentially malicious transactions. Upon detection of a malicious transaction, MedMon takes appropriate response actions, which could range from passive (notifying the user) to active (jamming the packets so that they do not reach the medical device). A key benefit of MedMon is that it is applicable to existing medical devices that are in use by patients, with no hardware or software modifications to them. Consequently, it also leads to zero power overheads on these devices. We demonstrate the feasibility of our proposal by developing a prototype implementation for an insulin delivery system using off-the-shelf components (USRP software-defined radio). We evaluate its effectiveness under several attack scenarios. Our results show that MedMon can detect virtually all naive attacks and a large fraction of more sophisticated attacks, suggesting that it is an effective approach to enhancing the security of medical devices.

 1. Dr. med. – obsolet? Eine Querschnittserhebung zur Wahrnehmung und Akzeptanz der medizinischen Doktorarbeit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heun, Xenia

  2014-08-01

  Full Text Available [english] Purpose: To obtain the German Medical Degree “Dr.med.” candidates are required to write a scientific thesis which is usually accomplished during Medical school education. This extra work load for the students amongst a lack of standardization and an M.D. awarded upon graduation in other European and Anglo-Saxon countries leads repeatedly to criticism of the German system. However, a systematic survey on the perception and acceptance of the German doctoral thesis among those affected is overdue.Methods: Using an online questionnaire, medical students as well as licensed doctors were asked for the status of their medical degree, their motivation, personal benefit, time and effort, scientific output, its meaningfulness and alternatives concerning their thesis. Patients were asked, how important they value their general practitioner’s title “Dr. med.”. The resulting data were evaluated performing basic statistic analyses.Results and Conclusions: The title “Dr. med.“ does not seem to be obsolete, but there is room for improvement. The scientific output is good and only a mere 15.1% of the candidates do not publish their results at all. Moreover, while at an early stage motivation, appreciation and recognition of personal benefits from the medical degree are considered as independent aspects, they merge to a general view at later stages. The current practice is considered most meaningful by the ones who have already finished their thesis. However, there are discrepancies between the expected and the actual length as well as the type of the thesis indicating that mentoring and educational advertising need improvement. As for the patients, their educational level seems to correlate with the significance attributed to the title “Dr. med.” held by their physician.

 2. 377 Konan et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2011) 8(4 ...

  African Journals Online (AJOL)

  AJTCAM

  aurantifolia (Rutaceae) sur le muscle lisse, Taenia coli de cobaye. Rev. Med. Pharm. Afr. 16: 103-112. 35. Souza, A., Aka, K.J., Abo, K.J.C., Datté, Y.J., Traoré, F. and M'Batchi, B. (2007). Myostimulating effect of the aqueous extract of Khaya senegalensis (Desr) A. Juss (Meliaceae) in isolated Taenia caeci contractile activity.

 3. The EurMedStat proposals on indicators for price and utilisation

  OpenAIRE

  Walley, Tom; Folino-Gallo, Pietro; Barry, Michael; Bruzzone, Mario; DeJoncheere, Kees; Rosian, Ingrid; Schröder, Helmut; Tilson, Lesley; Vogler, Sabine; EUROMEDSTAT, Group

  2012-01-01

  Medicines account for an increasing proportion of healthcare budgets in all European countries. The EuroMedStat project aims to establish methods and systems for comparing the publicly funded pharmaceutical markets across Europe. A key issue is how to compare prices across countries. There are established methods for bilateral comparisons between two countries which are used in pricing negotiations but no means of a broader overview. Difficulties exist because of: a lack of directly comparabl...

 4. Crowdsourcing Diagnosis for Patients With Undiagnosed Illnesses: An Evaluation of CrowdMed.

  Science.gov (United States)

  Meyer, Ashley N D; Longhurst, Christopher A; Singh, Hardeep

  2016-01-14

  Despite visits to multiple physicians, many patients remain undiagnosed. A new online program, CrowdMed, aims to leverage the "wisdom of the crowd" by giving patients an opportunity to submit their cases and interact with case solvers to obtain diagnostic possibilities. To describe CrowdMed and provide an independent assessment of its impact. Patients submit their cases online to CrowdMed and case solvers sign up to help diagnose patients. Case solvers attempt to solve patients' diagnostic dilemmas and often have an interactive online discussion with patients, including an exchange of additional diagnostic details. At the end, patients receive detailed reports containing diagnostic suggestions to discuss with their physicians and fill out surveys about their outcomes. We independently analyzed data collected from cases between May 2013 and April 2015 to determine patient and case solver characteristics and case outcomes. During the study period, 397 cases were completed. These patients previously visited a median of 5 physicians, incurred a median of US $10,000 in medical expenses, spent a median of 50 hours researching their illnesses online, and had symptoms for a median of 2.6 years. During this period, 357 active case solvers participated, of which 37.9% (132/348) were male and 58.3% (208/357) worked or studied in the medical industry. About half (50.9%, 202/397) of patients were likely to recommend CrowdMed to a friend, 59.6% (233/391) reported that the process gave insights that led them closer to the correct diagnoses, 57% (52/92) reported estimated decreases in medical expenses, and 38% (29/77) reported estimated improvement in school or work productivity. Some patients with undiagnosed illnesses reported receiving helpful guidance from crowdsourcing their diagnoses during their difficult diagnostic journeys. However, further development and use of crowdsourcing methods to facilitate diagnosis requires long-term evaluation as well as validation to account

 5. Preceptors' understanding and use of role modeling to develop the CanMEDS competencies in residents.

  Science.gov (United States)

  Côté, Luc; Laughrea, Patricia-Ann

  2014-06-01

  Role modeling by preceptors is a key strategy for training residents in the competencies defined within the CanMEDS conceptual framework. However, little is known about the extent to which preceptors are aware of the importance of role modeling or how they perceive and enact it in their daily interactions with residents. The purpose of this study was to describe how preceptors understand and use role modeling to develop CanMEDS competencies in residents. In 2010, the authors conducted a descriptive qualitative study with preceptors in medical, surgical, and laboratory specialties who supervised residents on a regular basis at the Université Laval Faculty of Medicine (Québec, Canada). Respondents participated in semistructured, individual interviews. An inductive thematic analysis of interview transcripts was conducted using triangulation. Most participants highlighted the importance of role modeling to support residents' development of the CanMEDS competencies, particularly communication, collaboration, and professionalism, which preceptors perceived as "less scientific" and the most difficult to teach. Although most participants reported using an implicit, unstructured role modeling process, some described more explicit strategies. Eight types of educational challenges in role modeling the CanMEDS competencies were identified, including encouraging reflective practice, understanding the competencies and their importance in one's specialty, and being aware of one's strengths and weaknesses as a clinical teacher. Preceptors are aware of the importance of role modeling competencies for residents, but many do so only implicitly. This study's findings are important for improving strategies for role modeling and for the professional development of preceptors.

 6. PubMed-Indexed Dental Publications from Iran: A Scientometric Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saeed Asgary

  2016-10-01

  Full Text Available Objectives: Scientometric methods and the resulting citations have been applied to investigate the scientific performance of a nation. The present study was designed to collect the statistical information of dental articles by Iranian authors published in PubMed.Materials and Methods: We searched the PubMed database for dental articles of Iranian authors until June 31, 2015. All abstracts were manually reviewed in order to exclude false retrievals. The number of articles per dental subspecialties, distribution of research designs, Scopus/Google Scholar citation of each article, number of authors and affiliation of the first/corresponding author were extracted and transferred to Microsoft Excel. The data were further analyzed to illustrate the related scientometric indicators.Results: A total of 3,835 articles were retrieved according to the selection criteria. The number of PubMed-indexed publications between 2008 and 2015 showed a seven-fold increase. The majority of articles were written by four authors (24.56%. Systematic reviews and clinical trials constituted 9.20% of all publications. The number and percentage of articles with ≥4 citations from Google Scholar (n=2024; 52.78% were higher than those from Scopus (n=1015; 26.47%. According to affiliated departments of the first authors, the top three dental subspecialties with the highest number of publications belonged to endodontics (19.82%, orthodontics (11.13% and oral and maxillofacial surgery (10.33%. Moreover, the majority of articles originated from Shahid Beheshti- (14.47%, Tehran- (13.72% and Mashhad- (12.28% University of Medical Sciences. Conclusions: Analysis of PubMed-indexed dental publications originating from Iran revealed a growing trend in the recent years.Keywords: Bibliometrics; Iran; Publications

 7. Seksualni sadizem in mazohizem : meja med zakonsko dopustnim in kaznivim vedenjem

  OpenAIRE

  Dizdarevič, Vanja

  2013-01-01

  Glavni namen diplomskega dela je podrobno opredeliti spolni deviaciji sadizem in mazohizem ter ugotoviti, kako je določena meja med zakonsko dopustnim in kaznivim vedenjem. Uvodoma sta predstavljena spolnost in spolno dogajanje z opisom psihoseksualnih procesov, spolnega vedenja, nenavadnega spolnega vedenja, spolnih motenj in spolnih deviacij ali parafilij. V nadaljevanju sledi poglavje o spolnih deviacijah s splošno opredelitvijo, etiologijo in zdravljenjem, nato pa je opisana vsaka par...

 8. Programmering af applikationer med dSPACE real-time værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Kristian

  1998-01-01

  Denne brugervejledning beskriver, hvorledes dSPACE-udviklingsværktøjer bruges. Som gennemgående eksempel er valgt en opstillings i forbindelse med IKS' hydrauliske testrobot (Multidos). Det beskrives hvorledes systemet er sammensat og de enkelte elementer i systemet vil blive beskrevet - dog med...... software fra hardwareleverandøren - dSPACE. Firmaet dSPACE har desuden levereret software til at monitorere real-time værdier i systemet, og software til at ændre på parametre i modellen i real-time.I brugervejledningens Appendix F findes et eksempel, der gennemgår hele forløbet med opstart af programmer......, indstilling af værdier etc. indtil robotten bevæger sig. Dette eksempel er dog udformet vha tidligere versioner af Matlab (4.2), Simulink (1.3) og dSPACE-værktøjer (RTI40). Et lignende eksempel skal udarbejdes til de versioner, der skal bruges nu.Brugervejledningen bør derfor være en god introduktion til...

 9. Disrupt dit Mindset og få succes med Big Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Østergaard Jacobsen, Per

  Organisationer fokuserer i stigende grad på, hvordan de kan bruge Big Data strategisk. De investerer milliarder af kroner i denne ny teknologi, men værdien og afkastet viser sig tit at være begrænset. Sådanne udfordringer kan meget vel skyldes ledernes mindset, der begrænser hvordan organisationen...... bruger Big Data-teknologi til at styrke interaktionen og samspillet med kunder og andre interessenter. Det første skridt på vejen mod at få succes med Big Data er derfor at identificere og udfordre sit ledelsesmæssige mindset. I denne bog identificerer og diskuterer vi fire dominerende ledelsesmæssige...... mindset, der hver især fører til fire unikke Big Data strategier. Når ledere inden for samme team har forskellige mindset, kan det føre til manglende mental og organisatorisk alignment og problemer med at håndtere disruption. Da mindsets ofte er ubevidste, har vi udviklet en onlinetest, der hjælper dig og...

 10. PubMed and beyond: a survey of web tools for searching biomedical literature.

  Science.gov (United States)

  Lu, Zhiyong

  2011-01-01

  The past decade has witnessed the modern advances of high-throughput technology and rapid growth of research capacity in producing large-scale biological data, both of which were concomitant with an exponential growth of biomedical literature. This wealth of scholarly knowledge is of significant importance for researchers in making scientific discoveries and healthcare professionals in managing health-related matters. However, the acquisition of such information is becoming increasingly difficult due to its large volume and rapid growth. In response, the National Center for Biotechnology Information (NCBI) is continuously making changes to its PubMed Web service for improvement. Meanwhile, different entities have devoted themselves to developing Web tools for helping users quickly and efficiently search and retrieve relevant publications. These practices, together with maturity in the field of text mining, have led to an increase in the number and quality of various Web tools that provide comparable literature search service to PubMed. In this study, we review 28 such tools, highlight their respective innovations, compare them to the PubMed system and one another, and discuss directions for future development. Furthermore, we have built a website dedicated to tracking existing systems and future advances in the field of biomedical literature search. Taken together, our work serves information seekers in choosing tools for their needs and service providers and developers in keeping current in the field. Database URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/CBBresearch/Lu/search.

 11. Global surveillance of emerging diseases: the ProMED-mail perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John P. Woodall

  2001-01-01

  Full Text Available The Internet is changing the way global disease surveillance is conducted. Countries and international organizations are increasingly placing their outbreak reports on the Internet, which speeds up distribution and therefore prevention and control. The World Health Organization (WHO has recognized the value of nongovernmental organizations and the media in reporting outbreaks, which it then attempts to verify through its country offices. However, WHO and other official sources are constrained in their reporting by the need for bureaucratic clearance. ProMED-mail has no such constraints, and posts outbreak reports 7 days a week. It is moderated by infectious disease specialists who add relevant comments. Thus, ProMED-mail complements official sources and provides early warning of outbreaks. Its network is more than 20,000 people in over 150 countries, who place their computers and time at the network's disposal and report on outbreaks of which they have knowledge. Regions and countries could benefit from adopting the ProMED-mail approach to complement their own disease surveillance systems.

 12. MedHySol: Future federator project of massive production of solar hydrogen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mahmah, Bouziane; Harouadi, Farid; Chader, Samira; Belhamel, Maiouf; M' Raoui, Abdelhamid; Abdeladim, Kamel [CDER, BP 62, Route de l' Observatoire, Bouzareah, Alger (Algeria); Benmoussa, H. [LESEI, Universite de Batna, Batna (Algeria); Cherigui, Adel Nasser [Universite Joseph Fourier Grenoble I, BP 87, Saint-Martin-D' Heres 38400 (France); Etievant, Claude [CETH, Innov' valley Entreprises, 91460 Marcoussis (France)

  2009-06-15

  Mediterranean Hydrogen Solar (MedHySol) is a federator project for development of a massive hydrogen production starting from solar energy and its exportation within a framework of a Euro-Maghrebian Cooperation project for industrial and energetic needs in the Mediterranean basin. The proposal of this project is included in the Algiers Declaration's on Hydrogen from Renewable Origin following the organization of the first international workshop on hydrogen which was held in 2005. Algeria is the privileged site to receive the MedHySol platform. The objective of the first step of the project is to realize a technological platform allowing the evaluation of emergent technologies of hydrogen production from solar energy with a significant size (10-100 kW) and to maintain the development of energetic rupture technologies. The second step of the project is to implement the most effective and less expensive technologies to pilot great projects (1-1000 MW). In this article we present the potentialities and the feasibility of MedHySol, as well as the fundamental elements for a scientific and technical supervision of this great project. (author)

 13. Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jens; Rasch-Christensen, Andreas; Molbæk, Mette

  DPU og VIA UC har som led i evaluerings- og følgeforskningen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen gennemført en undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik baseret på et overvejende kvalitativt mixed methods-design. Undersøgelsen har fokus på 1) om og i......, gennemførelse og evaluering af undervisning. I denne undersøgelse anvendes benævnelsen undervisning med Fælles Mål og læringsmål i dansk og matematik og benævnelsen læringsmålstyret undervisning synonymt, da Fælles Mål efter 2014 er formuleret som læringsmål. Undersøgelsen er den første af to. Denne første...... runde er gennemført i skoleåret 2015/16 cirka et halvt år efter, at forenklede Fælles Mål i august 2015 blev gjort gældende for folkeskolen. Anden runde gennemføres i skoleåret 2017/18. Den kvalitative del af undersøgelsen består af klasserumsobservationer med efterfølgende interviews af lærere og...

 14. Kilo-scale droplet generation in three-dimensional monolithic elastomer device (3D MED).

  Science.gov (United States)

  Jeong, Heon-Ho; Yelleswarapu, Venkata R; Yadavali, Sagar; Issadore, David; Lee, Daeyeon

  2015-12-07

  Droplet-based microfluidics has led to transformational new approaches in diverse areas including materials synthesis and high-throughput biological assays. However, the translation of droplet microfluidics technology into commercial applications requires scale-up of droplet generation from the laboratory (1 L h(-1)) scale. To address this challenge, we develop a three-dimensional monolithic elastomer device (3D MED) for mass production of monodisperse emulsion droplets. Using double-sided imprinting, 3D microchannels are formed in a single elastomer piece that has 1000 parallel flow focusing generators (k-FFGs). Compared to previous work that parallelizes droplet generation, the 3D MED eliminates the needs for alignment and bonding of multiple pieces and thus makes it possible to achieve the high flow rates and pressure necessary for the kilo-scale generation of droplets. Using this approach, we demonstrate mass production of water-in-oil (W/O) emulsion droplets at production rates as high as 1.5 L h(-1) (>30 billion 45 μm diameter droplets per hour), with a coefficient of variation of droplet diameter of only 6.6%. Because of the simplicity, robustness, and manufacturability of our 3D MED architecture, it is well suited to bridge the gap between the continuously growing library of promising microfluidic technologies to generate microparticles that have been demonstrated in laboratory settings and their successful application in industry.

 15. Dialysis search filters for PubMed, Ovid MEDLINE, and Embase databases.

  Science.gov (United States)

  Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Lee, Christopher W C; Wilczynski, Nancy L; McKibbon, Ann; Shariff, Salimah Z; Blake, Peter G; Lindsay, Robert M; Garg, Amit X

  2012-10-01

  Physicians frequently search bibliographic databases, such as MEDLINE via PubMed, for best evidence for patient care. The objective of this study was to develop and test search filters to help physicians efficiently retrieve literature related to dialysis (hemodialysis or peritoneal dialysis) from all other articles indexed in PubMed, Ovid MEDLINE, and Embase. A diagnostic test assessment framework was used to develop and test robust dialysis filters. The reference standard was a manual review of the full texts of 22,992 articles from 39 journals to determine whether each article contained dialysis information. Next, 1,623,728 unique search filters were developed, and their ability to retrieve relevant articles was evaluated. The high-performance dialysis filters consisted of up to 65 search terms in combination. These terms included the words "dialy" (truncated), "uremic," "catheters," and "renal transplant wait list." These filters reached peak sensitivities of 98.6% and specificities of 98.5%. The filters' performance remained robust in an independent validation subset of articles. These empirically derived and validated high-performance search filters should enable physicians to effectively retrieve dialysis information from PubMed, Ovid MEDLINE, and Embase.

 16. Seawater desalination plant using nuclear heating reactor coupled with MED process

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu Shaorong; Dong Duo; Zhang Dafang; Wang Xiuzhen

  2000-01-01

  A small size plant for seawater desalination using nuclear heating reactor coupled with MED process was developed by the Institute of Nuclear Energy Technology, Tsinghua University, China. this seawater desalination plant was designed to supply potable water demand to some coastal location or island where both fresh water and energy source are severely lacking. It is also recommended as a demonstration and training facility for seawater desalination using nuclear energy. The design of small size of seawater desalination plant couples two proven technologies: Nuclear Heating Reactor (NHR) and Multi-Effect Destination (MED) process. The NHR design possesses intrinsic and passive safety features, which was demonstrated by the experiences of the project NHR-5. the intermediate circuit and steam circuit were designed as the safety barriers between the NHR reactor and MED desalination system. Within 10-200 MWt of the power range of the heating reactor, the desalination plant could provide 8000 to 150,000 m 3 /d of high quality potable water. The design concept and parameters, safety features and coupling scheme are presented

 17. Prognosis: the “missing link” within the CanMEDS competency framework

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background The concept of prognosis dates back to antiquity. Quantum advances in diagnostics and therapeutics have relegated this once highly valued core competency to an almost negligible role in modern medical practice. Medical curricula are devoid of teaching opportunities focused on prognosis. This void is driven by a corresponding relative dearth within physician competency frameworks. This study aims to assess the level of content related to prognosis within CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists), a leading and prototypical physician competency framework. Methods A quantitative content analysis of CanMEDS competency framework was carried out to measure the extent of this deficiency. Foxit Reader 5.1 (Foxit Corporation), a keyword scanning software, was used to assess the CanMEDS 2005 framework documents of 29 physician specialties and 37 subspecialties across the seven physician roles (medical expert, communicator, collaborator, manager, health advocate, scholar, and professional). The keywords used in the search included prognosis, prognostic, prognosticate, and prognostication. Results Of the 29 specialties six (20.7%) contained at least one citation of the keyword “prognosis”, and one (3.4%) contained one citation of the keyword “prognostic”. Of the 37 subspecialties, sixteen (43.2%) contained at least one citation of the keyword “prognosis”, and three (8.1%) contained at least one citation of the keyword “prognostic”. The terms “prognosticate” and “prognostication” were completely absent from all CanMEDS 2005 documents. Overall, the combined citations for “prognosis” and “prognostic” were linked with the following competency roles: Medical Expert (80.3%), Scholar (11.5%), and Communicator (8.2%). Conclusions Given the fundamental and foundational importance of prognosis within medical practice, it is recommended that physicians develop appropriate attitudes, skills and knowledge related to the

 18. Influenza virus vaccine live intranasal--MedImmune vaccines: CAIV-T, influenza vaccine live intranasal.

  Science.gov (United States)

  2003-01-01

  MedImmune Vaccines (formerly Aviron) has developed a cold-adapted live influenza virus vaccine [FluMist] that can be administered by nasal spray. FluMist is the first live virus influenza vaccine and also the first nasally administered vaccine to be marketed in the US. The vaccine will be formulated to contain live attenuated (att) influenza virus reassortants of the strains recommended by the US Public Health Service for each 'flu season. The vaccine is termed cold-adapted (ca) because the virus has been adapted to replicate efficiently at 25 degrees C in the nasal passages, which are below normal body temperature. The strains used in the seasonal vaccine will also be made temperature sensitive (ts) so that their replication is restricted at 37 degrees C (Type B strains) and 39 degrees C (Type A strains). The combined effect of the antigenic properties and the att, ca and ts phenotypes of the influenza strains contained in the vaccine enables the viruses to replicate in the nasopharynx to produce protective immunity. The original formulation of FluMist requires freezer storage throughout distribution. Because many international markets do not have distribution channels well suited to the sale of frozen vaccines, Wyeth and MedImmune are collaborating to develop a second generation, refrigerator-stable, liquid trivalent cold-adapted influenza vaccine (CAIV-T), which is in phase III trials. Initially, the frozen formulation will only be available in the US. For the 2003-2004 season, FluMist will contain A/New Caledonia/20/99 (H1N1), A/Panama/2007/99 (H3N2) (A/Moscow/10/99-like) and B/Hong Kong/330/2001. Aviron was acquired by MedImmune on 15 January 2002. Aviron is now a wholly-owned subsidiary of MedImmune and is called MedImmune Vaccines. Aviron acquired FluMist in March 1995 through a Co-operative Research and Development Agreement (CRADA) with the US NIAID, and a licensing agreement with the University of Michigan, Ann Arbor, USA. In June 2000, the CRADA was

 19. Abstract databases in nuclear medicine; New database for articles not indexed in PubMed

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ugrinska, A.; Mustafa, B.

  2004-01-01

  Full text: Abstract databases available on Internet free of charge were searched for nuclear medicine contents. The only comprehensive database found was PubMed. Analysis of nuclear medicine journals included in PubMed was performed. PubMed contains 25 medical journals that contain the phrase 'nuclear medicine' in different languages in their title. Searching the Internet with the search engine 'Google' we have found four more peer-reviewed journals with the phrase 'nuclear medicine' in their title. In addition, we are fully aware that many articles related to nuclear medicine are published in national medical journals devoted to general medicine. For example in year 2000 colleagues from Institute of Pathophysiology and Nuclear Medicine, Skopje, Macedonia have published 10 articles out of which none could be found on PubMed. This suggested that a big amount of research work is not accessible for the people professionally involved in nuclear medicine. Therefore, we have created a database framework for abstracts that couldn't be found in PubMed. The database is organized in user-friendly manner. There are two main sections: 'post an abstract' and 'search for abstracts'. Authors of the articles are expected to submit their work in the section 'post an abstract'. During the submission process authors should fill the separate boxes with the Title in English, Title in original language, Country of origin, Journal name, Volume, Issue and Pages. Authors should choose up to five keywords from a drop-down menu. Authors are encouraged if the abstract is not published in English to translate it. The section 'search for abstract' is searchable according to Author, Keywords, and words and phrases incorporated in the English title. The abstract database currently resides on an MS Access back-end, with a front-end in ASP (Active Server Pages). In the future, we plan to migrate the database on a MS SQL Server, which should provide a faster and more reliable framework for hosting a

 20. Comparative study of MR imaging and X-ray in Med-anemia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang Zhongkui; Long Liling; Song Yingru

  2002-01-01

  Objective: To evaluate the diagnostic value of MRI and X-ray and to analyze MRI and X-ray characteristics in Med-anemia. Methods: MRI was performed in thoracic spine, lumbar spine, sacral spine, pelvis, and superior femurs in 15 patients with pathologically proved Med-anemia with T 1 WI and T 2 WI. Seven of them were examined on X-ray. Twenty volunteers were examined on MR as control group. The authors analyzed the manifestations of MRI in the Med-anemia, including abnormality of signal intensity of bone marrow, T 1 value, vertebral alteration of size and shaped, spinal cord compression due to epidural extramedullary haematopoiesis, and compared with the findings of bone on X-ray. Results: In the control group, bone marrow showed an inhomogeneous iso-signal intensity with band-shaped, triangular or motley high signal intensity in the middle or back part of the vertebra, neck of the femur on T 1 WI and a homogeneous iso-signal intensity on T 2 WI in the vertebra, pelvis, and superior femur. All cases with Med-anemia had low homogenous signal intensity in the bone marrow of the vertebra, pelvis and superior femur on T 1 WI but had no alterations on T 2 WI. The spinal cord was constricted resulting from protruding crushed vertebra with bullet-like shape in 4 cases. The soft tissue masses, confirmed as extramedullary haematopoiesis by operation, were demonstrated in 4 cases. Among 7 cases with X-ray examinations, 2 cases showed normal on X-ray but abnormal bone marrow on MRI, another 5 cases demonstrated bone alteration including osteoporosis, widening of striations, enlargement of ribs and vertebras. T 1 value showed (897.4 +- 75.43) ms in the Med- anemia group and (401.5 +- 28.1) ms in the control group with significant statistical difference (P 1 WI; (2) MRI is useful in demonstrating the space occupying lesion due to vertebral deformity, enlargement of ribs and extramedullary haematopoiesis

 1. Musikterapiens appel og virkefelt. Et interaktionsteoretisk perspektiv på et prøveforløb med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i Inge Nygaard Pedersens artikel om musikterapi med en teenagepige med diagnosen infantil autisme, diskuteres musikterapiens appel og virkefelt. Ud fra en interaktionsteoretisk vinkel fremhæves handlingsaspektet i musikterapi - og herunder balancenmellem kendt og ukendt, forventingsstrukturer samt opbygning af en fælles interaktionshistorie mellem patient og terapeut. Endelig drøftes betydningen af musiks identitetsskabende funktion for børn og unge, samt aspekter af det musikalske samspils styrke i forhold til at opbygge en terapeutisk alliance.

 2. Levendefødte i Norge 1967-76 med diagnosen Down syndrom – en registerstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tor Bjerkedal

  2009-10-01

  Full Text Available Diagnoser av Down syndrom registrert i Medisinsk fødselsregister (MFR er sammenholdt med diagnoser registrert i stønadsregistrene i Ny arbeids- og velferdsetat (NAV, tidligere Rikstrygdeverket for alle levendefødte i årene 1967-76, i alt 629 928. Formålet med studien har vært å vurdere hvor ofte diagnosen Down syndrom registreres i MFR i forhold til forekomsten av tilstanden og validiteten av diagnosene, og å følge opp sannsynlige tilfeller av Down syndrom til ung voksen alder i forhold til overlevelse, utdanning, arbeidsaktivitet, uførepensjonering og familiedannelse. Oppfølgingen er muliggjort ved registerkoblinger, godkjent av Datatilsynet og utført av Statistisk sentralbyrå. Totalt var diagnosen Down syndrom registrert i 784 tilfeller, 1,25 per 1000 levendefødte, noe høyere for gutter, 1,31, enn for piker 1,19. Falske positive i MFR utgjorde 4,9 prosent mens falske negative er anslått til 27,8 prosent. Det vil si at 72,2 prosent av Down syndrom tilfellene blir diagnostisert ved fødsel og registrert i MFR. Dette anslag er beheftet med atskillig usikkerhet. Usikkerheten skyldes omfanget av fosterindisert abort, uensartet diagnostikk, varierende meldefrekvens og mangelfull registrering. Å redusere usikkerheten ville kreve systematisk tilgang til relevante helseregistre og at helsevesenets samlede kunnskap om personer med definerte lidelser kan innhentes løpende. Personvern, slik dette forståes og praktiseres i dag, vil sannsynligvis hindre en slik løsning. En systematisk oppfølging er imidlertid viktig for velferden for utsatte grupper i vårt samfunn. I foreliggende undersøkelse kan det dokumenteres at personer med Down syndrom ikke oppnår den arbeidsaktivitet som utdanningen de har gjennomført skulle tilsi. At noen få tilfeller ikke synes å være uførepensjonert før 30-års alderen kan også være et interessant funn. En avklaring på dette forhold kunne gi nyttig informasjon for velferdsarbeidet for personer med

 3. MEditerranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) project: from objectives to results

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia

  2017-04-01

  The MEditerranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) was a FP7 3-year lasting project aimed at improving the assessment of volcanic hazards at two of the most active European volcanic areas - Campi Flegrei/Vesuvius and Mt. Etna. More than 3 million people are exposed to potential hazards in the two areas, and the geographic location of the volcanoes increases the number of people extending the impact to a wider region. MED-SUV worked on the (1) optimisation and integration of the existing and new monitoring systems, (2) understanding of volcanic processes, and on the (3) relationship between the scientific and end-user communities. MED-SUV fully exploited the unique multidisciplinary long-term in-situ datasets available for these volcanoes and integrated them with Earth observations. Technological developments and implemented algorithms allowed better constraint of pre-, sin- and post-eruptive phases. The wide range of styles and intensities of the volcanic phenomena observed at the targeted volcanoes - archetypes of 'closed' and 'open' conduit systems - observed by using the long-term multidisciplinary datasets, exceptionally upgraded the understanding of a variety of geo-hazards. Proper experiments and studies were carried out to advance the understanding of the volcanoes' internal structure and processes, and to recognise signals related to impending unrest/eruptive phases. Indeed, the hazard quantitative assessment benefitted from the outcomes of these studies and from their integration with cutting edge monitoring approaches, thus leading to step-changes in hazard awareness and preparedness, and leveraging the close relationship between scientists, SMEs, and end-users. Among the MED-SUV achievements, we can list the (i) implementation of a data policy compliant with the GEO Open Data Principles for ruling the exploitation and shared use of the project outcomes; (ii) MED-SUV e-infrastructure creation as test bed for designing an interoperable infrastructure to

 4. Rensning af hospitalsspildevand. Driftsresultater af første års drift med fixed-film teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundmark, Kim; Andersen, Henrik Rasmus

  2014-01-01

  omsætning af lægemiddelaktivstoffer og især nedbrydning af flere stoffer som er svært nedbrydelige i almindelig spildevandsrensning. Metoden med fixed-film synes at have en fordel i forhold til traditionel rensning med aktivslam, idet plastbærerne kan fasholde ikke-flokdannende bakterier som er i stand til...... at omsætte lægemidlerne. Projektet har et budget på ca. 4.6 mio. kr. og er støttet af Naturstyrelsen via MUDP-midlerne med ca. 2,3 mio. kr....

 5. Overvannsløsninger - status og utfordringer : en komparativ analyse av et utvalg land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge

  OpenAIRE

  Skytterholm, Are

  2016-01-01

  Dette er en komparativ analyse av overvannssektoren i fem utvalgte land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge. Hovedfokus er på finansieringsutfordringen bl.a. med vekt på om finansieringssystemet stimulerer til bærekraftighet . Siden finansieringsløsninger ofte i stor grad henger sammen med andre rammevilkår er også mål, strategier, ansvar og sentralt regelverk for overvannshåndteringen vurdert. Norge er det land som klart har kommet kortest når det gjelder avklaring ...

 6. Cardiomyocyte-Specific Ablation of Med1 Subunit of the Mediator Complex Causes Lethal Dilated Cardiomyopathy in Mice.

  Science.gov (United States)

  Jia, Yuzhi; Chang, Hsiang-Chun; Schipma, Matthew J; Liu, Jing; Shete, Varsha; Liu, Ning; Sato, Tatsuya; Thorp, Edward B; Barger, Philip M; Zhu, Yi-Jun; Viswakarma, Navin; Kanwar, Yashpal S; Ardehali, Hossein; Thimmapaya, Bayar; Reddy, Janardan K

  2016-01-01

  Mediator, an evolutionarily conserved multi-protein complex consisting of about 30 subunits, is a key component of the polymerase II mediated gene transcription. Germline deletion of the Mediator subunit 1 (Med1) of the Mediator in mice results in mid-gestational embryonic lethality with developmental impairment of multiple organs including heart. Here we show that cardiomyocyte-specific deletion of Med1 in mice (csMed1-/-) during late gestational and early postnatal development by intercrossing Med1fl/fl mice to α-MyHC-Cre transgenic mice results in lethality within 10 days after weaning due to dilated cardiomyopathy-related ventricular dilation and heart failure. The csMed1-/- mouse heart manifests mitochondrial damage, increased apoptosis and interstitial fibrosis. Global gene expression analysis revealed that loss of Med1 in heart down-regulates more than 200 genes including Acadm, Cacna1s, Atp2a2, Ryr2, Pde1c, Pln, PGC1α, and PGC1β that are critical for calcium signaling, cardiac muscle contraction, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy and peroxisome proliferator-activated receptor regulated energy metabolism. Many genes essential for oxidative phosphorylation and proper mitochondrial function such as genes coding for the succinate dehydrogenase subunits of the mitochondrial complex II are also down-regulated in csMed1-/- heart contributing to myocardial injury. Data also showed up-regulation of about 180 genes including Tgfb2, Ace, Atf3, Ctgf, Angpt14, Col9a2, Wisp2, Nppa, Nppb, and Actn1 that are linked to cardiac muscle contraction, cardiac hypertrophy, cardiac fibrosis and myocardial injury. Furthermore, we demonstrate that cardiac specific deletion of Med1 in adult mice using tamoxifen-inducible Cre approach (TmcsMed1-/-), results in rapid development of cardiomyopathy and death within 4 weeks. We found that the key findings of the csMed1-/- studies described above are highly reproducible in TmcsMed1-/- mouse heart

 7. Assessing the scholar CanMEDS role in residents using critical appraisal techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliya Kassam

  2013-03-01

  Full Text Available Background: In this brief report, we describe two ways in which we assessed the Scholar CanMEDS role using a method to measure residents’ ability to complete a critical appraisal.  These were incorporated into a modified OSCE format where two stations consisted of 1 critically appraising an article and 2 critiquing an abstract. Method: Residents were invited to participate in the CanMEDS In-Training Exam (CITE through the Office of Postgraduate Medical Education. Mean scores for the two Scholar stations were calculated using the number of correct responses out of 10. The global score represented the examiner’s overall impression of the resident’s knowledge and effort.  Correlations between scores are also presented between the two Scholar stations and a paired sample t-test comparing the global mean scores of the two stations was also performed. Results: Sixty-three of the 64 residents registered to complete the CanMEDS In-Training Exam including the two Scholar stations.  There were no significant differences between the global scores of the Scholar stations showing that the overall knowledge and effort of the residents was similar across both stations (3.8 vs. 3.5, p = 0.13.  The correlation between the total mean scores of both stations (inter-station reliability was also non-significant (r = 0.05, p = 0.67.  No significant differences between senior residents and junior residents were detected or between internal medicine residents and non-internal medicine residents. Conclusion: Further testing of these stations is needed and other novel ways of assessing the Scholar role competencies should also be investigated.

 8. Using Support Vector Machines to Detect Therapeutically Incorrect Measurements by the MiniMed CGMS®

  Science.gov (United States)

  Bondia, Jorge; Tarín, Cristina; García-Gabin, Winston; Esteve, Eduardo; Fernández-Real, José Manuel; Ricart, Wifredo; Vehí, Josep

  2008-01-01

  Background Current continuous glucose monitors have limited accuracy mainly in the low range of glucose measurements. This lack of accuracy is a limiting factor in their clinical use and in the development of the so-called artificial pancreas. The ability to detect incorrect readings provided by continuous glucose monitors from raw data and other information supplied by the monitor itself is of utmost clinical importance. In this study, support vector machines (SVMs), a powerful statistical learning technique, were used to detect therapeutically incorrect measurements made by the Medtronic MiniMed CGMS®. Methods Twenty patients were monitored for three days (first day at the hospital and two days at home) using the MiniMed CGMS. After the third day, the monitor data were downloaded to the physician's computer. During the first 12 hours, the patients stayed in the hospital, and blood samples were taken every 15 minutes for two hours after meals and every 30 minutes otherwise. Plasma glucose measurements were interpolated using a cubic method for time synchronization with simultaneous MiniMed CGMS measurements every five minutes, obtaining a total of 2281 samples. A Gaussian SVM classifier trained on the monitor's electrical signal and glucose estimation was tuned and validated using multiple runs of k-fold cross-validation. The classes considered were Clarke error grid zones A+B and C+D+E. Results After ten runs of ten-fold cross-validation, an average specificity and sensitivity of 92.74% and 75.49%, respectively, were obtained (see Figure 4). The average correct rate was 91.67%. Conclusions Overall, the SVM performed well, in spite of the somewhat low sensitivity. The classifier was able to detect the time intervals when the monitor's glucose profile could not be trusted due to incorrect measurements. As a result, hypoglycemic episodes missed by the monitor were detected. PMID:19885238

 9. MedArgo: a drifting profiler program in the Mediterranean Sea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.-M. Poulain

  2007-08-01

  Full Text Available In the framework of the EU-funded MFSTEP project, autonomous drifting profilers were deployed throughout the Mediterranean Sea to collect temperature and salinity profile data and to measure subsurface currents. The realization of this profiler program in the Mediterranean, referred to as MedArgo, is described and assessed using data collected between June 2004 and December 2006 (including more than 2000 profiles. Recommendations are provided for the permanent future implementation of MedArgo in support of operational oceanography in the Mediterranean Sea.

  More than twenty drifting profilers were deployed from research vessels and ships-of-opportunity in most areas of the Mediterranean. They were all programmed to execute 5-day cycles with a drift at a parking depth of 350 m and CTD profiles from either 700 or 2000 m up to the surface. They stayed at the sea surface for about 6 h to be localised by, and transmit the data to, the Argos satellite system. The temperature and salinity data obtained with pumped Sea-Bird CTD instruments were processed and made available to the scientific community and to operational users in near-real time using standard Argo protocols, and were assimilated into Mediterranean numerical forecasting models.

  In general, the cycling and sampling characteristics chosen for the MedArgo profilers were found to be adequate for the Mediterranean. However, it is strongly advised to use GPS and global cellular phone telemetry or the future Argos bi-directional satellite system in order to avoid data compression and losses, for the continuation of the Mediterranean drifting profiler program.

 10. Extraction of damaged area caused by debris flows in Hiroshima using COSMO-SkyMed images

  Science.gov (United States)

  Konishi, Tomohisa; Suga, Yuzo

  2017-10-01

  The heavy rain occurred in Hiroshima city on 20 August 2014. Then, debris flows and shallow slides were induced by the heavy rain. Rapid damage assessment after natural disasters is crucial for initiating effective emergency response actions. Synthetic Aperture Radar (SAR) has a great potential due primarily to its all-weather day-and- night imaging capabilities. In this study, we examined an extraction of damaged area caused by debris flows using three COSMO-SkyMed images. The extraction methods are interferometric coherence, intensity correlation and normalized difference sigma nought index (NDSI) calculated from COSMO-SkyMed image pair. In this study, we investigated the applicability of the methods for extraction of damaged area caused by debris flows. The single look complex data of COSMO-SkyMed were co-registered each other for calculating interferometric coherence. The interferometric coherence images were ortho-rectified using 10 m gridded Digital Elevation Model (DEM) generated by the Geospatial Information Authority of Japan (GSI). The intensity correlation and NDSI were calculated from ortho-rectified images. For damaged area extraction, we investigated the mean and standard deviation of interferometric coherence, intensity correlation and NDSI using pre- and co-disaster image pairs. The mean values derived from the three methods in damaged area almost increased between pre- and co-disaster images. As a result, NDSI in damaged area indicated good separation between pre- and co-disaster images. In conclusion, NDSI showed good capability for extraction of damaged area caused by the debris flows at a rapid disaster response phase.

 11. MedXViewer: an extensible web-enabled software package for medical imaging

  Science.gov (United States)

  Looney, P. T.; Young, K. C.; Mackenzie, Alistair; Halling-Brown, Mark D.

  2014-03-01

  MedXViewer (Medical eXtensible Viewer) is an application designed to allow workstation-independent, PACS-less viewing and interaction with anonymised medical images (e.g. observer studies). The application was initially implemented for use in digital mammography and tomosynthesis but the flexible software design allows it to be easily extended to other imaging modalities. Regions of interest can be identified by a user and any associated information about a mark, an image or a study can be added. The questions and settings can be easily configured depending on the need of the research allowing both ROC and FROC studies to be performed. The extensible nature of the design allows for other functionality and hanging protocols to be available for each study. Panning, windowing, zooming and moving through slices are all available while modality-specific features can be easily enabled e.g. quadrant zooming in mammographic studies. MedXViewer can integrate with a web-based image database allowing results and images to be stored centrally. The software and images can be downloaded remotely from this centralised data-store. Alternatively, the software can run without a network connection where the images and results can be encrypted and stored locally on a machine or external drive. Due to the advanced workstation-style functionality, the simple deployment on heterogeneous systems over the internet without a requirement for administrative access and the ability to utilise a centralised database, MedXViewer has been used for running remote paper-less observer studies and is capable of providing a training infrastructure and co-ordinating remote collaborative viewing sessions (e.g. cancer reviews, interesting cases).

 12. MedXN: an open source medication extraction and normalization tool for clinical text

  Science.gov (United States)

  Sohn, Sunghwan; Clark, Cheryl; Halgrim, Scott R; Murphy, Sean P; Chute, Christopher G; Liu, Hongfang

  2014-01-01

  Objective We developed the Medication Extraction and Normalization (MedXN) system to extract comprehensive medication information and normalize it to the most appropriate RxNorm concept unique identifier (RxCUI) as specifically as possible. Methods Medication descriptions in clinical notes were decomposed into medication name and attributes, which were separately extracted using RxNorm dictionary lookup and regular expression. Then, each medication name and its attributes were combined together according to RxNorm convention to find the most appropriate RxNorm representation. To do this, we employed serialized hierarchical steps implemented in Apache's Unstructured Information Management Architecture. We also performed synonym expansion, removed false medications, and employed inference rules to improve the medication extraction and normalization performance. Results An evaluation on test data of 397 medication mentions showed F-measures of 0.975 for medication name and over 0.90 for most attributes. The RxCUI assignment produced F-measures of 0.932 for medication name and 0.864 for full medication information. Most false negative RxCUI assignments in full medication information are due to human assumption of missing attributes and medication names in the gold standard. Conclusions The MedXN system (http://sourceforge.net/projects/ohnlp/files/MedXN/) was able to extract comprehensive medication information with high accuracy and demonstrated good normalization capability to RxCUI as long as explicit evidence existed. More sophisticated inference rules might result in further improvements to specific RxCUI assignments for incomplete medication descriptions. PMID:24637954

 13. MED and PSACH COMP mutations affect chondrogenesis in chicken limb bud micromass cultures.

  Science.gov (United States)

  Roman-Blas, J; Dion, A S; Seghatoleslami, M R; Giunta, K; Oca, P; Jimenez, S A; Williams, C J

  2010-09-01

  Mutations in cartilage oligomeric matrix protein (COMP) cause pseudoachondroplasia (PSACH) and multiple epiphyseal dysplasia (MED). We studied the effects of over-expression of wild type and mutant COMP on early stages of chondrogenesis in chicken limb bud micromass cultures. Cells were transduced with RCAS virus harboring wild type or mutant (C328R, PSACH; T585R, MED) COMP cDNAs and cultured for 3, 4, and 5 days. The effect of COMP constructs on chondrogenesis was assessed by analyzing mRNA and protein expression of several COMP binding partners. Cell viability was assayed, and evaluation of apoptosis was performed by monitoring caspase 3 processing. Over-expression of COMP, and especially expression of COMP mutants, had a profound affect on the expression of syndecan 3 and tenascin C, early markers of chondrogenesis. Over-expression of COMP did not affect levels of type II collagen or matrilin-3; however, there were increases in type IX collagen expression and sulfated proteoglycan synthesis, particularly at day 5 of harvest. In contrast to cells over-expressing COMP, cells with mutant COMP showed reduction in type IX collagen expression and increased matrilin 3 expression. Finally, reduction in cell viability, and increased activity of caspase 3, at days 4 and 5, were observed in cultures expressing either wild type or mutant COMP. MED, and PSACH mutations, despite displaying phenotypic differences, demonstrated only subtle differences in their cellular viability and mRNA and protein expression of components of the extracellular matrix, including those that interact with COMP. These results suggest that COMP mutations, by disrupting normal interactions between COMP and its binding partners, significantly affect chondrogenesis. (c) 2010 Wiley-Liss, Inc.

 14. Automatic identification of high impact articles in PubMed to support clinical decision making.

  Science.gov (United States)

  Bian, Jiantao; Morid, Mohammad Amin; Jonnalagadda, Siddhartha; Luo, Gang; Del Fiol, Guilherme

  2017-09-01

  The practice of evidence-based medicine involves integrating the latest best available evidence into patient care decisions. Yet, critical barriers exist for clinicians' retrieval of evidence that is relevant for a particular patient from primary sources such as randomized controlled trials and meta-analyses. To help address those barriers, we investigated machine learning algorithms that find clinical studies with high clinical impact from PubMed®. Our machine learning algorithms use a variety of features including bibliometric features (e.g., citation count), social media attention, journal impact factors, and citation metadata. The algorithms were developed and evaluated with a gold standard composed of 502 high impact clinical studies that are referenced in 11 clinical evidence-based guidelines on the treatment of various diseases. We tested the following hypotheses: (1) our high impact classifier outperforms a state-of-the-art classifier based on citation metadata and citation terms, and PubMed's® relevance sort algorithm; and (2) the performance of our high impact classifier does not decrease significantly after removing proprietary features such as citation count. The mean top 20 precision of our high impact classifier was 34% versus 11% for the state-of-the-art classifier and 4% for PubMed's® relevance sort (p=0.009); and the performance of our high impact classifier did not decrease significantly after removing proprietary features (mean top 20 precision=34% vs. 36%; p=0.085). The high impact classifier, using features such as bibliometrics, social media attention and MEDLINE® metadata, outperformed previous approaches and is a promising alternative to identifying high impact studies for clinical decision support. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. On the EMSC and its roles in the Euro-Med region

  Science.gov (United States)

  Bossu, R.; Godey, S.; Mazet-Roux, G.

  2009-04-01

  The Euro-Med seismological Centre (EMSC) is a scientific non-profit NGO created back in 1975 by the seismological community to collate data, make them available and provide earthquake information at a Euro-Med and global scales. The aim of this talk is to provide an overview of the EMSC's activities and its roles in the integration of the seismological community. Its first activity has been rapid earthquake information on its web site (www.emsc-csem.org) as well as earthquake notification services (SMS, email) for potentially damaging earthquakes. More recently, online macroseismic questionnaires were introduced in more than 20 different languages as well as tools to collect pictures of the earthquake's effects from the public. An innovative way to map the area where an earthquake was felt within 5 to 8 minutes of its occurrence was developed. It plots the geographical origin of the observed surges of traffic following felt events. This method is now being implemented in several other institutes. The Euro-Med seismological bulletin, which started in 1998, complements this service by offering a reference bulletin for the region. It significantly improved the data availability especially on the fringes of the region and the data collection is now comprehensive. Thanks to its 84 institutes from 55 different countries, EMSC offers a significant networking capacity and it plays a significant role in the integration of our community in close collaboration with ORFEUS, the second European organisation in seismology. It devotes significant efforts to improve collaboration especially towards Northern Africa and the Middle East. For example, it recently led an EC-project to improve coordination of the earthquake surveillance of the Western Mediterranean region and improve data exchanges. It contributes to the initiation of the NERIES project. It is involved, within this framework, in improving accelerometric data availability, developing rapid loss estimates and it it is in

 16. Searching the MEDLINE literature database through PubMed: a short guide.

  Science.gov (United States)

  Motschall, Edith; Falck-Ytter, Yngve

  2005-10-01

  The Medline database from the National Library of Medicine (NLM) contains more than 12 million bibliographic citations from over 4,600 international biomedical journals. One of the interfaces for searching Medline is PubMed, provided by the NLM for free access via the Internet (www.pubmed.gov). Also searchable with the PubMed interface are non-Medline citations, i.e. articles supplied by publishers to the NLM. Direct access to an electronic full text version is also possible if the article is available from a publisher or institution participating in Linkout (www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/linkout/). Some publishers provide free access to their journals. Other journals require an online license and are fee based. The following example demonstrates some of the most important search functions in PubMed. We will start out with a fast and simple approach without the use of specific searching techniques and then continue with a more sophisticated search that requires the knowledge of Medline search functions. This example will show how the application of Medline search tools and how the use of the controlled vocabulary of 'Medical Subject Headings' (MeSH) will influence the results in comparison with the fast and simple approach. Let's try to find the best evidence to answer the following question: Is a 30-year-old man with typical acid reflux symptoms for many years (gastroesophageal reflux disease, GERD) more likely to develop esophageal cancer than people without reflux symptoms? This question can be split into several components: -a patient with reflux symptoms (GERD), -esophageal cancer: etiology, risk, -study design for etiology studies: cohort studies, case-control studies.

 17. Publication Productivity of Faculty of Medicine, Mansoura University Indexed in PubMed.

  Science.gov (United States)

  Helal, Rm; Abou-ElWafa, Hs; El-Gilany, Ah

  2014-09-01

  Analysis of PubMed publications as an indicator of the research productivity of individual countries, regions, or institutions has recently become a field of interest. The aim was to assess the past trends in PubMed-indexed medical publications from Mansoura Faculty of Medicine and to have an idea about the current situation in medical research. PubMed was searched for publications affiliated to Mansoura from the end of the calendar year 2012 and earlier. Of 2798 papers related to Mansoura, 1756 publications were included in the analysis, and 1042 publications were excluded (false positives). The highest number of publications was in 2011 (10.6%, 187/1756) followed by 2012 (10.2%, 179/1756). There was an increase of the publication rate over 5-years period until it reaches 47.0% (826/1756) during the period from 2008 to 2012. The main high-producing department was Urology and Nephrology, which accounted for 35.9% (631/1756) of the total publications followed by Pediatrics and Parasitology. The median number of authors participated in the researches was four ranging from 1 to 23. Most of the publications were in the form of intervention/clinical trials (38.4%, 662/1756) followed by descriptive/cross-sectional study (38.3%, 659/1756). The median of the impact factor was 1.99 ranging from 0.27 to 53.3. The publication productivity of Mansoura Faculty of Medicine showed fluctuating pattern from the end of the calendar year 2012 and earlier. Future prospects for increasing research productivity should be considered to increase the number and quality of publications and academic staff participating in high-quality international researches.

 18. Inferring gene and protein interactions using PubMed citations and consensus Bayesian networks

  Science.gov (United States)

  Dalman, Mark; Haddad, Joseph; Duan, Zhong-Hui

  2017-01-01

  The PubMed database offers an extensive set of publication data that can be useful, yet inherently complex to use without automated computational techniques. Data repositories such as the Genomic Data Commons (GDC) and the Gene Expression Omnibus (GEO) offer experimental data storage and retrieval as well as curated gene expression profiles. Genetic interaction databases, including Reactome and Ingenuity Pathway Analysis, offer pathway and experiment data analysis using data curated from these publications and data repositories. We have created a method to generate and analyze consensus networks, inferring potential gene interactions, using large numbers of Bayesian networks generated by data mining publications in the PubMed database. Through the concept of network resolution, these consensus networks can be tailored to represent possible genetic interactions. We designed a set of experiments to confirm that our method is stable across variation in both sample and topological input sizes. Using gene product interactions from the KEGG pathway database and data mining PubMed publication abstracts, we verify that regardless of the network resolution or the inferred consensus network, our method is capable of inferring meaningful gene interactions through consensus Bayesian network generation with multiple, randomized topological orderings. Our method can not only confirm the existence of currently accepted interactions, but has the potential to hypothesize new ones as well. We show our method confirms the existence of known gene interactions such as JAK-STAT-PI3K-AKT-mTOR, infers novel gene interactions such as RAS- Bcl-2 and RAS-AKT, and found significant pathway-pathway interactions between the JAK-STAT signaling and Cardiac Muscle Contraction KEGG pathways. PMID:29049295

 19. MED23-associated Intellectual Disability in a Non-consanguineous Family

  OpenAIRE

  Trehan, Aditi; Brady, Jacqueline M.; Maduro, Valerie; Bone, William; Huang, Yan; Golas, Gretchen A.; Kane, Megan; Lee, Paul R.; Thurm, Audrey; Gropman, Andrea L.; Paul, Scott M.; Vezina, Gilbert; Markello, Thomas C.; Gahl, William A.; Boerkoel, Cornelius F.

  2015-01-01

  Intellectual disability (ID) is a heterogeneous condition arising from a variety of environmental and genetic factors. Among these causes are defects in transcriptional regulators. Herein, we report two brothers in a non-consanguineous family with novel compound heterozygous, disease-segregating mutations (NM_015979.3: [3656A>G];[4006C>T], NP_057063.2: [H1219R];[R1336X]) in MED23. This gene encodes a subunit of the Mediator complex that modulates the expression of RNA polymerase II-dependent ...

 20. An Alternative Optics for the Irradiation Lines of the MedAustron HEBT

  CERN Document Server

  Schönauer, H

  2014-01-01

  The HEBT design of the MedAustron Hadron Therapy Centre in Wiener Neustadt (Austria) is worldwide the only one that has implied all recommendations of the CERN PIMMS Study [Ref. PIMMS] – with one exception: The concept of telescopic modules throughout the beam transport was realized only in the backbone. In the branches leading to the irradiation rooms, it was implemented in the vertical plane only. In this note retrofitted fully telescopic optics are described for three of these lines; no solution was found for the proton gantry.

 1. Free Open Access Med(ical edu)cation for critical care practitioners.

  Science.gov (United States)

  Olusanya, Olusegun; Day, James; Kirk-Bayley, Justin; Szakmany, Tamas

  2017-02-01

  Free Open Access Med(ical edu)cation refers to an online community of knowledge relating to medicine. Originating from practitioners in emergency medicine, it has since spread to critical care, internal medicine, prehospital medicine, paediatrics, and allied health professionals and continues to grow at an advanced rate. Weblogs ('blog' for short), emails, social media (in particular Twitter), recorded audio material ((podcasts), and video material are all produced on a daily basis and contribute to the continual professional development of trainees and consultants worldwide. In this article, we explain its background, rise to prominence, and explore some of its controversies.

 2. Evaluering af Min Plan med uddannelsespålæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Vibeke; Liversage, Anika; Hørby Jørgensen, Jens

  2017-01-01

  Jobcentret giver et uddannelsespålæg til alle unge, der søger om og får uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år, der ikke har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse eller en videregående uddannelse. Uddannelsespålægget rammesætter jobcentrets uddanne...... uddannelsesinstitutioner, der fungerer hhv. godt eller dårligt, for jobcentrene og for uddannelsesinstitutionerne samt hvorfor. Evalueringen er gennemført af DISCUS i foråret 2017 i samarbejde med SFI og Alexandra Instituttet...

 3. Beyond PubMed: Searching the "Grey Literature" for Clinical Trial Results.

  Science.gov (United States)

  Citrome, Leslie

  2014-07-01

  Clinical trial results have been traditionally communicated through the publication of scholarly reports and reviews in biomedical journals. However, this dissemination of information can be delayed or incomplete, making it difficult to appraise new treatments, or in the case of missing data, evaluate older interventions. Going beyond the routine search of PubMed, it is possible to discover additional information in the "grey literature." Examples of the grey literature include clinical trial registries, patent databases, company and industrywide repositories, regulatory agency digital archives, abstracts of paper and poster presentations on meeting/congress websites, industry investor reports and press releases, and institutional and personal websites.

 4. Arion lusitanicus - en sommer med eller uden "dræbersnegle?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Bliver det en sommer med eller uden slimede skovsnegle? Jeg er spændt - sidste år gik fronten blot 25 meter fra mine salathoveder. Enkelte pionerer nåede frem og blev klippet eller trådt over, men hvordan skal det gå i år? Og hvad skal jeg gøre hvis der kommer mange? Som en service for DMUNyt......'s haveejere har jeg fanget vores egen ekspert, ph.d.-studerende Stine Slotsbo, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, under et studie-ophold i Belgien....

 5. Lyden Sker - et interview med Torben Ulrich og Søren Kjærgaard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Thomas Bjørnsten

  2009-01-01

  Da musikeren, poeten og tennisspilleren Torben Ulrich i Seattle mødte jazzpianisten og komponisten Søren Kjærgaard udviklede det sig til en dybdegående udforskning af feltet mellem lyd og ord, stilhed og puls, rum og nærvær. Deres fælles bestræbelser kulminerede i foråret 2009 med det eksperiment...... eksperimenterende værk Suddenly, Sound: 21 songlines for piano, drainpipe, etc. Udgivelsesdato: 20.12...

 6. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 7. Afasi og kommunikasjon. ”Hvordan kan sykepleier tilrettelegge for god kommunikasjon med afasirammede?”

  OpenAIRE

  2017-01-01

  Oppgaven baserer seg på en litteraturstudie. Det er i stor grad lagt vekt på forskningsartikler og faglitteratur. Egne erfaringer blir også benyttet for å svare på problemstillingen. For å besvare problemstillingen drøftes tiltak og strategier som bør benyttes i kommunikasjon med afasirammede. Drøftingen belyser hvordan sykepleier kan møte de språklige utfordringene på best mulig måte, og hvilke utfordringer som finnes. Hvilke strategier som fremmer kommunikasjon varierer fra person til perso...

 8. [Google and PubMed for physicians: how to find information without getting lost].

  Science.gov (United States)

  Muñoz Núñez, C F; Sendra Portero, F

  2013-06-01

  Searching on Internet looking for clinically relevant medical information, used as a clinical decision aid tool, for self-learning or for research, is currently a common practice in Radiology. This task has been strengthened by the technological environment where radiologists work with direct access to information sources from the Workstation. The aim of this paper is to review the basic features of information searching tools in order to understand their functions and to optimize medical information searching on Internet. Google, Google Scholar and PubMed are reviewed as models for that purpose. Copyright © 2012 SERAM. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 9. Regulatory and policy barriers to effective clinical data exchange: lessons learned from MedsInfo-ED.

  Science.gov (United States)

  Gottlieb, Lawrence K; Stone, Elliot M; Stone, Diane; Dunbrack, Lynne A; Calladine, John

  2005-01-01

  MedsInfo-ED is a proof-of-concept clinical data exchange project that uses prescription claims data to deliver patient medication history to emergency department clinicians at the point of care. This patient safety initiative, while limited in scope and scale, has been crucial in identifying numerous policy and regulatory barriers to successful clinical data exchange. The lessons learned and strategies to overcome the barriers are the focus of this paper. Through commitment and effective collaboration, MA-SHARE was able to address some of these barriers that are embedded in existing government regulations and corporate business practice.

 10. Hvordan håndterer kvinder med reumatoid artrit sygdom, moderskab og arbejdsliv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feddersen, Helle

  2017-01-01

  . I Studie 2B blev der fortaget deltagerobservationer og efterfølgende interviews i forbindelse med 10 af kvindernes fremmøde i planlagte ambulante sygeplejekonsultationer. Goffmans begrebsapparat vedrørende sociale roller, identitet, stigma, front- og backstage blev anvendt i en abduktiv fortolkning......Baggrund Reumatoid artrit (RA) er en kronisk, inflammatorisk sygdom, der forekommer 3 gange hyppigere hos kvinder end hos mænd. Sygdommen kan medføre hævede, stive og smertende led samt begrænsninger i forhold til fysisk udfoldelse, deltagelse i det sociale liv og nedsat psykisk velvære. Kvinder...

 11. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

  OpenAIRE

  Gotaas, Nora; Højdahl, Torunn

  2006-01-01

  Brobyggerprosjektet ved Primærmedisinsk verksted var et 3- årig prosjekt rettet inn mot unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Formålet var å prøve ut virkemidler for å styrke den straffedømtes evne til mestring av egen livssituasjon, og å bygge og utvikle sosiale bånd mellom livet innenfor og livet utenfor fengselsmurene. Evalueringen beskriver og vurderer gjennomføringen av prosjektet. NIBRs del av rapporten er rettet inn mot de organisatoriske sidene v...

 12. Att vara ung vuxen med reumatism : Psykologiska aspekter av reumatisk sjukdom

  OpenAIRE

  Fröberg, Tove

  2015-01-01

  Kunskapen gällande hur det upplevs att vara ung vuxen och samtidigt ha en reumatisk sjukdom är begränsad. Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga in och beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och samtidigt ha reumatism, i en svensk kontext. Studien utfördes på sju reumatiker i åldern 18-40 och datainsamligen bestod av semistrukturerade intervjuer. Analysen följde ett induktivt tematiskt mönster. I studien identifierades ...

 13. Dose-homogeneity Driven Beam Delivery System Performance Requirements for MedAustron

  CERN Document Server

  Palm, M; Moser, F; Benedikt, M

  2011-01-01

  MedAustron [1], the Austrian hadron therapy center is currently under construction. Irradiation will be performed using active scanning with proton and carbon ion pencil beams. Major beam delivery system contributors to dose heterogeneities are evaluated: beam position, beam size and spot weight errors. Their individual and combined effect on the dose distribution is quantified, using semianalytical models of lateral beam spread in the nozzle and target and depth-dose curves for protons and carbon ions. Deduced requirements on critical parts of the beam delivery system are presented. Preventive and active methods to suppress the impact of beam delivery inaccuracies are proposed.

 14. Att arbeta med musik i förskolan : Betydelsen av pedagogens syn på musik

  OpenAIRE

  Hjelm, Alexandra; Abrahamsson, Frida

  2017-01-01

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagogens syn på musik påverkar hur de arbetar med musik i förskolans verksamhet. Studiens tre frågeställningar är - Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta med musik i förskolan? samt I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan? Datainsamlingen gjordes genom delvis strukturerade kvalitativa intervjuer med sex pedagoger i en större stad. Resultatet visar att musik sk...

 15. PubMed vs. HighWire Press: a head-to-head comparison of two medical literature search engines.

  Science.gov (United States)

  Vanhecke, Thomas E; Barnes, Michael A; Zimmerman, Janet; Shoichet, Sandor

  2007-09-01

  PubMed and HighWire Press are both useful medical literature search engines available for free to anyone on the internet. We measured retrieval accuracy, number of results generated, retrieval speed, features and search tools on HighWire Press and PubMed using the quick search features of each. We found that using HighWire Press resulted in a higher likelihood of retrieving the desired article and higher number of search results than the same search on PubMed. PubMed was faster than HighWire Press in delivering search results regardless of search settings. There are considerable differences in search features between these two search engines.

 16. About the Mid-Continent Ecology Division (MED) of EPA's National Health and Environmental Effects Research Laboratory

  Science.gov (United States)

  The Mid-Continent Ecology Division (MED) conducts innovative research and predictive modeling to document and forecast the effects of pollutants on the integrity of watersheds and freshwater ecosystems.

 17. The identification of exons from the MED/PSACH region of human chromosome 19

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Quan-Yi; Brook, J.D. [Univ. of Nottingham (United Kingdom); Lennon, G.G. [Lawrence Livermore National Lab., Livermore, CA (United States)

  1996-03-01

  We have used exon amplification to identify putative transcribed sequences from an 823-kb contig consisting of 28 cosmids that form a minimum tiling path from the interval 19p12-p13.1. This region contains the genes responsible for multiple epiphyseal dysplasia (MED) and pseudoachondroplasia (PSACH). We have trapped 66 exons (an average of 2.4 exons per cosmid) from pools of 2 or 3 cosmids. The majority of exons (51.5%) show only weak similarity or no similarity (36.3%) to sequences in current databases. Six of 8 exons examined from these groups, however, show cross-species sequence conservation, indicating that many of them probably represent authentic exons. Eight exons show identity or significant similarity to ESTs or known genes, including the human TNF receptor 3{prime}-flanking region gene, human epoxide hydrolase (EPHX), human growth/differentiation factor (GOF-1), human myocyte-specific enhancer factor 2, the rat neurocan gene, and the human cartilage oligomeric matrix protein gene (COMP). Mutations in this latter gene have recently been shown to be responsible for MED and PSACH. 33 refs., 4 figs., 2 tabs.

 18. Hvordan anvender studerende forhandling i computerkonferencer i forbindelse med deres læring?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pernille Rattleff

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
  ISSN 1603-5518.

  I denne artikel fremlægger og diskuterer forfatteren resultaterne af et forskningsprojekt, der under delprojektoverskriften ”Faglige diskussioner i computerkonferencer” er en del af forskningsprojektet ”eLearning i universitetsdidaktisk perspektiv - en undersøgelse af udvalgte teknologiers læringspotentiale”, som gennemføres af forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU. I projektet ”Faglige diskussioner i computerkonferencer” undersøges det empirisk, hvordan masterstuderende anvender forhandling i computerkonferencer i forbindelse med deres individuelle læreprocesser. Fremstillingen i denne artikel relaterer sig således til temaet om erfaringer med feedback i netbaserede undervisningsforløb – her først og fremmest de studerendes gensidige feedback. I artiklen fremstiller forfatteren baggrunden for undersøgelsen, undersøgelsesfeltet, projektets teoretiske forankring og forskningsspørgsmål samt en operationalisering af forhandlingsbegrebet. Derefter fremlægges og diskuteres projektets resultater.

 19. CamMedNP: building the Cameroonian 3D structural natural products database for virtual screening.

  Science.gov (United States)

  Ntie-Kang, Fidele; Mbah, James A; Mbaze, Luc Meva'a; Lifongo, Lydia L; Scharfe, Michael; Hanna, Joelle Ngo; Cho-Ngwa, Fidelis; Onguéné, Pascal Amoa; Owono Owono, Luc C; Megnassan, Eugene; Sippl, Wolfgang; Efange, Simon M N

  2013-04-16

  Computer-aided drug design (CADD) often involves virtual screening (VS) of large compound datasets and the availability of such is vital for drug discovery protocols. We present CamMedNP - a new database beginning with more than 2,500 compounds of natural origin, along with some of their derivatives which were obtained through hemisynthesis. These are pure compounds which have been previously isolated and characterized using modern spectroscopic methods and published by several research teams spread across Cameroon. In the present study, 224 distinct medicinal plant species belonging to 55 plant families from the Cameroonian flora have been considered. About 80 % of these have been previously published and/or referenced in internationally recognized journals. For each compound, the optimized 3D structure, drug-like properties, plant source, collection site and currently known biological activities are given, as well as literature references. We have evaluated the "drug-likeness" of this database using Lipinski's "Rule of Five". A diversity analysis has been carried out in comparison with the ChemBridge diverse database. CamMedNP could be highly useful for database screening and natural product lead generation programs.

 20. PIE the search: searching PubMed literature for protein interaction information.

  Science.gov (United States)

  Kim, Sun; Kwon, Dongseop; Shin, Soo-Yong; Wilbur, W John

  2012-02-15

  Finding protein-protein interaction (PPI) information from literature is challenging but an important issue. However, keyword search in PubMed(®) is often time consuming because it requires a series of actions that refine keywords and browse search results until it reaches a goal. Due to the rapid growth of biomedical literature, it has become more difficult for biologists and curators to locate PPI information quickly. Therefore, a tool for prioritizing PPI informative articles can be a useful assistant for finding this PPI-relevant information. PIE (Protein Interaction information Extraction) the search is a web service implementing a competition-winning approach utilizing word and syntactic analyses by machine learning techniques. For easy user access, PIE the search provides a PubMed-like search environment, but the output is the list of articles prioritized by PPI confidence scores. By obtaining PPI-related articles at high rank, researchers can more easily find the up-to-date PPI information, which cannot be found in manually curated PPI databases. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IRET/PIE/.

 1. Genome sequencing of the sweetpotato whitefly Bemisia tabaci MED/Q.

  Science.gov (United States)

  Xie, Wen; Chen, Chunhai; Yang, Zezhong; Guo, Litao; Yang, Xin; Wang, Dan; Chen, Ming; Huang, Jinqun; Wen, Yanan; Zeng, Yang; Liu, Yating; Xia, Jixing; Tian, Lixia; Cui, Hongying; Wu, Qingjun; Wang, Shaoli; Xu, Baoyun; Li, Xianchun; Tan, Xinqiu; Ghanim, Murad; Qiu, Baoli; Pan, Huipeng; Chu, Dong; Delatte, Helene; Maruthi, M N; Ge, Feng; Zhou, Xueping; Wang, Xiaowei; Wan, Fanghao; Du, Yuzhou; Luo, Chen; Yan, Fengming; Preisser, Evan L; Jiao, Xiaoguo; Coates, Brad S; Zhao, Jinyang; Gao, Qiang; Xia, Jinquan; Yin, Ye; Liu, Yong; Brown, Judith K; Zhou, Xuguo Joe; Zhang, Youjun

  2017-05-01

  The sweetpotato whitefly Bemisia tabaci is a highly destructive agricultural and ornamental crop pest. It damages host plants through both phloem feeding and vectoring plant pathogens. Introductions of B. tabaci are difficult to quarantine and eradicate because of its high reproductive rates, broad host plant range, and insecticide resistance. A total of 791 Gb of raw DNA sequence from whole genome shotgun sequencing, and 13 BAC pooling libraries were generated by Illumina sequencing using different combinations of mate-pair and pair-end libraries. Assembly gave a final genome with a scaffold N50 of 437 kb, and a total length of 658 Mb. Annotation of repetitive elements and coding regions resulted in 265.0 Mb TEs (40.3%) and 20 786 protein-coding genes with putative gene family expansions, respectively. Phylogenetic analysis based on orthologs across 14 arthropod taxa suggested that MED/Q is clustered into a hemipteran clade containing A. pisum and is a sister lineage to a clade containing both R. prolixus and N. lugens. Genome completeness, as estimated using the CEGMA and Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs pipelines, reached 96% and 79%. These MED/Q genomic resources lay a foundation for future 'pan-genomic' comparisons of invasive vs. noninvasive, invasive vs. invasive, and native vs. exotic Bemisia, which, in return, will open up new avenues of investigation into whitefly biology, evolution, and management. © The Author 2017. Published by Oxford University Press.

 2. Geography of Africa biomedical publications: an analysis of 1996-2005 PubMed papers.

  Science.gov (United States)

  Uthman, Olalekan A; Uthman, Mubashir B

  2007-10-10

  Scientific publications play an important role in scientific process providing a key linkage between knowledge production and use. Scientific publishing activity worldwide over the past decades shows that most countries in Africa have low levels of publication. We sought to examine trends and contribution of different Africa subregions and individual countries as represented by the articles indexed by PubMed between 1996 and 2005. Research production in Africa is highly skewed; South Africa, Egypt, and Nigeria make up a striking 60% of the total number of articles indexed by PubMed between 1996 and 2005. When adjusted for population size smaller countries, such as The Gambia, Gabon and Botswana, were more productive than Nigeria and Kenya. The Gambia and Eritrea had better records when total production was adjusted for gross domestic product. The contribution of Africa to global research production was persistently low through the period studied. In this study, we found that most populous and rich countries (such as South Africa, Egypt, and Nigeria) have correspondingly higher research production; but smaller countries can be productive. We noted continuous increases and reassuring trends in the production of research articles from all African subregions during the period 1996 - 2005. However, contribution of Africa to global research production was limited.

 3. Smagen af koliv med udsigt. En udforskning af dyret i kødet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maarbjerg

  2015-07-01

  Full Text Available Fænomener som urbanisering, industrielt landbrug og skarpt opdelte by- og land- zoner betyder, at de fleste møder mellem landbrugsdyr og mennesker i dagens Danmark finder sted ved middagsbordet, når mennesker spiser kød. Men hvad betyder det for den måde, vi som forbrugere forholder os til kødet på, at vi og dyrene er flyttet fra hinanden? Og hvilken betydning har det for den måde, dyret og kødet bliver gjort på undervejs fra mark til måltid? Med udgangspunkt i et større feltarbejde om dyret og kødets vej fra mark til mål- tid analyserer artiklen med nedslag i feltbesøg på godset Mineslund, i super- markedskæden Irma og hos en kødelskende familie, hvordan dyret bliver gjort i sammenhænge, hvor netop det, at dyret i kødet er nærværende, når forbrugerne sætter tænderne i det, bliver betragtet som et kvalitetsstempel. En central pointe er, at dyret i kødet er en dynamisk tilsynekomst, der forandres alt afhængig af de konkrete relationer og situationer dyret og kødet indgår i.

 4. Next-Gen Sequencing Exposes Frequent MED12 Mutations and Actionable Therapeutic Targets in Phyllodes Tumors

  Science.gov (United States)

  Cani, Andi K.; Hovelson, Daniel H.; McDaniel, Andrew S.; Sadis, Seth; Haller, Michaela J.; Yadati, Venkata; Amin, Anmol M.; Bratley, Jarred; Bandla, Santhoshi; Williams, Paul D.; Rhodes, Kate; Liu, Chia-Jen; Quist, Michael J.; Rhodes, Daniel R.; Grasso, Catherine S.; Kleer, Celina G.; Tomlins, Scott A.

  2016-01-01

  Phyllodes tumors are rare fibroepithelial tumors with variable clinical behavior accounting for a small subset of all breast neoplasms, yet little is known about the genetic alterations that drive tumor initiation and/or progression. Here targeted next generation sequencing (NGS) was used to identify somatic alterations in formalin fixed paraffin embedded (FFPE) patient specimens from malignant, borderline and benign cases. NGS revealed mutations in mediator complex subunit 12 (MED12) affecting the G44 hotspot residue in the majority (67%) of cases spanning all three histological grades. In addition, loss-of-function mutations in p53 (TP53) as well as deleterious mutations in the tumor suppressors retinoblastoma (RB1) and neurofibromin 1 (NF1) were identified exclusively in malignant tumors. High-level copy number alterations (CNAs) were nearly exclusively confined to malignant tumors, including potentially clinically actionable gene amplifications in IGF1R and EGFR. Taken together, this study defines the genomic landscape underlying phyllodes tumor development, suggests potential molecular correlates to histologic grade, expands the spectrum of human tumors with frequent recurrent MED12 mutations, and identifies IGF1R and EGFR as potential therapeutic targets in malignant cases. PMID:25593300

 5. Design Optimization of the Fast Switched Chopper Dipole Magnet for the MedAustron Project

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2083482; Borburgh, Jan

  The MedAustron hadron therapy centre currently under construction in Wiener Neustadt, Austria, is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment with protons and carbon ions. The concept for such a machine first originated at the European Organization for Nuclear Research (CERN) in 1999 as the Proton-Ion Medical Machine Study (PIMMS). The first centre based on this concept was the National Centre for Oncological Treatment (CNAO) built in Italy, which treated its first patient in November 2012. The MedAustron accelerator complex consists of three particle sources, a linear accelerator, a synchrotron, an extraction line, and four irradiation rooms (1 experimental area with horizontal fixed beam, 2 fixed beam line rooms (one horizontal, and one horizontal and vertical) and a rotating gantry treatment room). It will be capable of accelerating 1H+ protons to energies of 60-250 MeV for clinical purposes, and up to 800 MeV for research purposes. It will also accelerate 12C6+ carbon ions to energies of...

 6. Sker der noget med læringdudbyttet, når undervisningssproget skiftes?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Falk Rønne Nissen

  2016-04-01

  Full Text Available I takt med en øget internationalisering af de videregående uddannelser øges mængden af undervisning på engelsk på de danske universiteter. Men hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af undervisningen? Falder læringsudbyttet, når der undervises på et sprog, der for de fleste universitetsstuderende og undervisere ikke er deres førstesprog? Denne artikel prøver gennem et litteraturreview at finde svar i den eksisterende, forskningsbaserede litteratur. Første del af reviewet identificerer interesseområder i forskningen, mens anden del gennemgår resultater fra enkelte studier med fokus på læring og deltagelse, særligt i en nordisk kontekst. The internationalization of higher education has driven Danish universities to increase the amount of teaching in English. But what are the consequences for the quality of the education? Is the quality of the learning outcome compromised when teaching and learning activities take place in a second language? Based on a literature review of existing, research-based literature, this article tries to offer some answers to that question. The first part of the review identifies different research interests, while the second part of the review discusses results from selected studies that have focused on student learning and activity, especially within a Nordic setting.

 7. GeneView: a comprehensive semantic search engine for PubMed.

  Science.gov (United States)

  Thomas, Philippe; Starlinger, Johannes; Vowinkel, Alexander; Arzt, Sebastian; Leser, Ulf

  2012-07-01

  Research results are primarily published in scientific literature and curation efforts cannot keep up with the rapid growth of published literature. The plethora of knowledge remains hidden in large text repositories like MEDLINE. Consequently, life scientists have to spend a great amount of time searching for specific information. The enormous ambiguity among most names of biomedical objects such as genes, chemicals and diseases often produces too large and unspecific search results. We present GeneView, a semantic search engine for biomedical knowledge. GeneView is built upon a comprehensively annotated version of PubMed abstracts and openly available PubMed Central full texts. This semi-structured representation of biomedical texts enables a number of features extending classical search engines. For instance, users may search for entities using unique database identifiers or they may rank documents by the number of specific mentions they contain. Annotation is performed by a multitude of state-of-the-art text-mining tools for recognizing mentions from 10 entity classes and for identifying protein-protein interactions. GeneView currently contains annotations for >194 million entities from 10 classes for ∼21 million citations with 271,000 full text bodies. GeneView can be searched at http://bc3.informatik.hu-berlin.de/.

 8. Flower power: the armoured expert in the CanMEDS competency framework?

  Science.gov (United States)

  Whitehead, Cynthia R; Austin, Zubin; Hodges, Brian D

  2011-12-01

  Competency frameworks based on roles definitions are currently being used extensively in health professions education internationally. One of the most successful and widely used models is the CanMEDS Roles Framework. The medical literature has raised questions about both the theoretical underpinnings and the practical application of outcomes-based frameworks, however little empirical research has yet been done examining specific roles frameworks. This study examines the historical development of an important early roles framework, the Educating Future Physicians of Ontario (EFPO) roles, which were instrumental in the development of the CanMEDS roles. Prominent discourses related to roles development are examined using critical discourse analysis methodology. Exploration of discourses that emerged in the development of this particular set of roles definitions highlights the contextual and negotiated nature of roles construction. The discourses of threat and protection prevalent in the EFPO roles development offer insight into the visual construction of a centre of medical expertise surrounded by supporting roles (such as collaborator and manager). Non-medical expert roles may perhaps play the part of 'armour' for the authority of medical expertise under threat. This research suggests that it may not be accurate to consider roles as objective ideals. Effective training models may require explicit acknowledgement of the socially negotiated and contextual nature of roles definitions.

 9. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Mehlsen, Line; Bengtsson, Steen

  , som kan bistå borgeren efter forløbets afslutning. Konklusion/resultater: Overordnet set viser evalueringen, at borgerne profiterer af CTI-indsatsen. Der sker en statistisk signifikant forbedring af CTI-gruppens mentale trivsel fra første måling til 9-måneders-målingen. Borgernes funktionsniveau er...... blevet målt på tre livsområder: arbejde/uddannelse, socialt liv og familieliv/hjemlige forpligtelser. Resultaterne viser, at borgerne udvikler sig signifikant i positiv retning (oplever færre begrænsninger) efter 9 måneders forløb sammenholdt med ved forløbets opstart. Derudover viser resultaterne fra....... Indsatsborgerne oplevede forbedret psykisk trivsel, forbedret funktionsevne samt fik et stærkere socialt netværk. Baggrund: Evalueringen af metoden Critical Time Intervention (CTI), er udarbejdet som led i satspuljeinitiativet ’Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser...

 10. Effectiveness of Automated Insulin Management Features of the MiniMed®640G Sensor-Augmented Insulin Pump.

  Science.gov (United States)

  Zhong, Alex; Choudhary, Pratik; McMahon, Chantal; Agrawal, Pratik; Welsh, John B; Cordero, Toni L; Kaufman, Francine R

  2016-10-01

  Automated insulin management features of the MiniMed ® 640G sensor-augmented pump system include suspension in response to predicted low sensor glucose (SG) values ("suspend before low"), suspension in response to existing low SG values ("suspend on low"), and automatic restarting of basal insulin delivery upon SG recovery. The effectiveness of these features was evaluated using CareLink ® software data. Anonymized data from MiniMed 640G system users (n = 4818), MiniMed 530G system users (n = 39,219), and MiniMed Paradigm ® Veo™ system users (n = 43,193) who voluntarily uploaded pump and sensor data were retrospectively analyzed. Comparisons were made between days in which system features were enabled at any time and those in which they were not. Comparisons were also made between pump suspension events for which insulin delivery was automatically or manually resumed and between glycemic parameters of users who switched from the MiniMed Paradigm Veo system to the MiniMed 640G system. Days in which the MiniMed 640G "suspend before low" feature was enabled had lower percentages of SG readings ≤70 mg/dL (3.9 mmol/L) or ≥240 mg/dL (13.3 mmol/L) than days when it was not enabled (P pump suspension events recovered more rapidly and had a more stabilized endpoint than following manually resumed events. Automated insulin management features of the MiniMed 640G system can reduce the frequency of both high and low SG values and help stabilize SG after resumption of insulin delivery.

 11. PubFocus: semantic MEDLINE/PubMed citations analytics through integration of controlled biomedical dictionaries and ranking algorithm

  OpenAIRE

  Plikus, Maksim V; Zhang, Zina; Chuong, Cheng-Ming

  2006-01-01

  Abstract Background Understanding research activity within any given biomedical field is important. Search outputs generated by MEDLINE/PubMed are not well classified and require lengthy manual citation analysis. Automation of citation analytics can be very useful and timesaving for both novices and experts. Results PubFocus web server automates analysis of MEDLINE/PubMed search queries by enriching them with two widely used human factor-based bibliometric indicators of publication quality: j...

 12. MedCIRCLE: collaboration for Internet rating, certification, labelling and evaluation of health information on the World-Wide-Web.

  Science.gov (United States)

  Mayer, M A; Darmoni, S J; Fiene, M; Köhler, C; Roth-Berghofer, Thomas R; Eysenbach, G

  2003-01-01

  We describe MedCIRCLE, an EU-funded semantic web project to implement the first steps towards a global, collaborative rating and guidance system for health information proposed in the MedCERTAIN project. In MedCIRCLE, three European gateway sites for consumer health information will implement the metadata vocabulary HIDDEL (Health Information Disclosure, Description and Evaluation Language). HIDDEL allows portals and gateways to make the results of their evaluations accessible as XML/RDF. The three participating national portals are: AQUMED (Agency for Quality in Medicine) patienten-information, de, COMB (Official Medical College of Barcelona) and CISMeF, a quality-controlled health gateway developed at Rouen University Hospital. Other health subject gateways, accreditation, or rating services are invited to join the collaboration simply by implementing HIDDEL on their gateways. Widespread implementation HIDDEL will allow intelligent agents or client-side software to harvest statements and opinions about the trustworthiness of other websites, assisting users in selecting trustworthy websites. The MedCIRCLE project builds on, expands and continues work on rating health information on the Internet piloted within the MedCERTAIN project. While MedCERTAIN provided the core technologies and software for rating and "trustmarking" health information, MedCIRCLE is built around these technologies and involves a wider medical community to assess health information, demonstrating the power of collaborative and interoperable evaluations in a semantic web environment. MedCIRCLE is a project with the overall objective to develop and promote technologies able to guide consumers to trustworthy health information on the Internet, to establish a global web of trust for networked health information, and to empower consumers to positively select high quality health information on the web. Other aims include refinement and expansion of HIDDEL, to become a standard vocabulary and

 13. Supplementary searches of PubMed to improve currency of MEDLINE and MEDLINE In-Process searches via Ovid.

  Science.gov (United States)

  Duffy, Steven; de Kock, Shelley; Misso, Kate; Noake, Caro; Ross, Janine; Stirk, Lisa

  2016-10-01

  The research investigated whether conducting a supplementary search of PubMed in addition to the main MEDLINE (Ovid) search for a systematic review is worthwhile and to ascertain whether this PubMed search can be conducted quickly and if it retrieves unique, recently published, and ahead-of-print studies that are subsequently considered for inclusion in the final systematic review. Searches of PubMed were conducted after MEDLINE (Ovid) and MEDLINE In-Process (Ovid) searches had been completed for seven recent reviews. The searches were limited to records not in MEDLINE or MEDLINE In-Process (Ovid). Additional unique records were identified for all of the investigated reviews. Search strategies were adapted quickly to run in PubMed, and reviewer screening of the results was not time consuming. For each of the investigated reviews, studies were ordered for full screening; in six cases, studies retrieved from the supplementary PubMed searches were included in the final systematic review. Supplementary searching of PubMed for studies unavailable elsewhere is worthwhile and improves the currency of the systematic reviews.

 14. Med Wise: A theory-based program to improve older adults' communication with pharmacists about their medicines.

  Science.gov (United States)

  Martin, B A; Chewning, B A; Margolis, A R; Wilson, D A; Renken, J

  2016-01-01

  The health and economic toll of medication errors by older adults is well documented. Poor communication and medication coordination problems increase the likelihood of adverse drug events (ADEs). Older adults have difficulty communicating with health care professionals, including pharmacists. As such, the theory-based Med Wise program was designed. Building on the Self-efficacy Framework and the Chronic Care Model, this program was tested with community-dwelling older adults. This study and its resultant paper: (1) describe the theory-based design of the Med Wise program; (2) describe the collaboration of multiple community partners to develop a sustainable model for implementing Med Wise; and (3) present findings from the Med Wise course evaluation. Med Wise was designed to be a sustainable, skill-based educational and behavior change program consisting of two, 2-h interactive classes to enhance participants' medication communication skills and self-efficacy. To explore the potential to disseminate Med Wise throughout the state, a partnership was formed between the pharmacy team and the statewide Aging & Disability Resource Centers (ADRCs), as well as the Community-Academic Aging Research Network (CAARN). Over 30 lay volunteer leaders in 8 Wisconsin (U.S. State) counties were trained, and they delivered Med Wise through ADRC community centers. The CAARN staff evaluated the fidelity of the course delivery by leaders. To evaluate Med Wise, a quasi-experimental design using pre/post surveys assessed knowledge, worry and self-efficacy. A telephone follow-up three months later assessed self-efficacy and translation of medication management skills and behaviors. Med Wise programs were presented to 198 community-dwelling older adults while maintaining program fidelity. This evaluation found significant increases in older adults' knowledge about pharmacists' roles and responsibilities, likelihood of talking with a pharmacist about medication concerns, and self

 15. The MedCORDEX Flagship Pilot Study on air-sea interactions.

  Science.gov (United States)

  Jordà, Gabriel; Sannino, Gianmaria; Somot, Samuel

  2017-04-01

  The mechanisms through which air-sea coupling can modify the regional climate will be investigated in the MedCORDEX Flagship Pilot Study (FPS) on air-sea interactions, with special emphasis on the role of small scale ocean processes and waves. This FPS is a natural continuation of the activities of MedCORDEX, HyMeX and MedCLIVAR. The selected region is the area surrounding the Mediterranean Sea, which is often referred to as an ocean in miniature due to the variety of processes occurring therein. These include strong air-sea interactions, active mesoscale and submesoscale dynamics and a permanent thermohaline overturning circulation. Moreover, this area is one of the best observed regions in the world. Besides the dense observational network of meteorological stations over Europe, the Mediterranean Sea is regularly sampled by different monitoring programs (e.g HyMeX, the regional component of Gewex) providing observations of the ocean-atmosphere coupled system over the last decades. The Mediterranean region is therefore a particularly suitable candidate for this FPS. Ocean mesoscale in the Mediterranean Sea is characterized by a Rossby deformation radius of 5-10 km. In consequence, the SST often shows narrow and sharp fronts (e.g. in upwelling regions) as well as filaments with associated strong temperature gradients that can significantly modify the air-sea interaction (Chelton et al., 2004) and affect the climate evolution (Artale et al., 2009). Ocean mesoscale also plays a crucial role in the main mechanism of heat uptake by the ocean, namely dense water formation, which modelling requires both atmospheric ( 25 km) and oceanic ( 5-10 km) high spatial resolution that present GCMs are not able to achieve. Last, the Mediterranean wind-wave climate is characterized by high temporal and spatial variability due to the channeling of winds acting over the sea by the orography (Lionello et al. 2005). Wave effects on the turbulent heat fluxes are known to be important and

 16. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer.AbstractIn connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark.Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops.In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts.The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were largely

 17. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer. Abstract In connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark. Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops. In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts. The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were

 18. TERENO-MED: Observation and Exploration Platform for Water Resources in the Mediterranean

  Science.gov (United States)

  Krueger, E.; Zacharias, S.; Friesen, J.; Vereecken, H.; Bogena, H.; Kallioras, A.

  2012-04-01

  According to the latest IPCC projections, the Circum-Mediterranean region will be particularly affected by Global and Climate Change. These changes include population growth, increases in food, water and energy demands, changes in land use patterns and urbanization/industrialization, while at the same time, the renewable water resources in the region are predicted to decrease by up to 50 % within the next 100 years. However, a profound basis for estimating and predicting the long-term effects of Global and Climate Change on the development of the quantity and quality of water resources and on ecosystems is still lacking. The main reason for this is that environmental monitoring, in particular in the Mediterranean region, is strongly disciplinarily oriented, and financing is usually limited to short-term periods. The TERENO-MED (Terrestrial Environmental Observatories in the Mediterranean) initiative aims to fill the described gap. Together with partners in the region, TERENO-MED will establish a Circum-Mediterranean network of Global Change observatories, and will investigate the effects of anthropogenic impacts and of climate change on Mediterranean water resources and ecosystems. Within a set of representative catchments around the Circum-Mediterranean region (Southern Europe, Northern Africa, Near East), observatory sites will be installed with state-of-the-art and innovative monitoring equipment, in order to measure hydrological states and fluxes on a long-term basis (minimum 15 years). Monitoring equipment will cover all scales, from the point to the regional scale using ground-based and remote sensing technologies. Based on the acquired information, TERENO-MED, together with partners across the Mediterranean region will develop model scenarios that may serve as a basis for sustainable political and economical decisions. In order to gain a deep understanding of the most relevant processes and feedbacks, and to deliver reliable future scenarios for the

 19. “So under ‘cause for concern’, I’ll write that…”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aamann, Iben Charlotte; Dybbroe, Betina

  2017-01-01

  Målet med artiklen er at pege på og diskutere hvordan klasse får betydning for i public health interventions in schools Forebyggelse af risici og sundhedsfremme for børn og unge er i dag centrale i sundhedspolitik, samtidig med at forældrepraksis anses for determinerende for barnets sundhed og tr...

 20. ESD renews old-fashioned pedagogics in Thai schools

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breiting, Søren

  2007-01-01

  Om nogle vigtige aspekter af udviklingen af skoler i Thailand under det thailandske undervisningsministerium med dansk bistand, og hvor temaet 'Styrkelse af miljøundervisningen i Thailand' blev brugt til pædagogisk fornyelse på alle niveauer og mere generel skoleudvikling, samtidig med at der ske...