WorldWideScience

Sample records for energiezuinig licht begint

 1. Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Didden, H.C.M.; Troost, P.; Moonen, X.M.H.; Groen, W.B.

  2016-01-01

  In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als

 2. Energy efficient product development. 25 examples; Energiezuinige productontwikkeling. 25 voorbeelden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-10-15

  This report discusses a number of examples of applications of energy efficient product development. These examples featured on separate web pages of the website www.senternovem.nl/mja from 2006 to 2010. The section on 'explanation of energy benefits' is based on a rough calculation made by SenterNovem. The examples illustrate in which stage(s) of the chain the energy benefit is realized. [Dutch] Dit rapport bevat een aantal voorbeelden van de toepassing van energiezuinige productontwikkeling. Deze voorbeelden hebben van 2006 tot 2010 als afzonderlijke pagina's gestaan op de website www.senternovem.nl/mja. De paragraaf 'Toelichting energiewinst' bij de voorbeelden is gebaseerd op een globale berekening van SenterNovem. De voorbeelden geven aan in welke fase(s) in de keten de energiewinst wordt behaald.

 3. Het Nieuwe Telen Potplanten: Meer licht toelaten bij wijdere temperatuurgrenzen bij een hogere luchtvochtigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kempkes, F.L.K.; Zwart, de H.F.

  2011-01-01

  Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige

 4. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op

 5. Mindfulness voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Punt, M.; Helmond, P.E.; Meirmans, M.; Otten, R.; Speckens, A.E.M.

  2016-01-01

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben veelal te maken met een opeenstapeling van verschillende biologische, psychologische en sociale factoren, waardoor zij vijf tot zes keer meer kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden (Allen, 2008; Buckles,

 6. 'Grip op licht' bij Phalaenopsis : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Steenhuizen, J.W.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2014-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 7. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 8. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 9. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 10. New energy efficient and future-oriented distribution centre of Spar; Nieuw distributiecentrum Spar energiezuinig en toekomstgericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-12-15

  The supermarket organization Spar put into operation a distribution center in Waalwijk, Netherlands, in 2011 to supply its stores in the southern part of the Netherlands. The main part of this center is provided with energy-efficient refrigeration areas with maximal quality assurance for the products. The installations are built and installed by Nijssen Koeling, Leiden, Netherlands. [Dutch] Supermarktorganisatie Spar heeft in 2011 een distributiecentrum in Waalwijk in gebruik genomen voor de bevoorrading van haar winkels in het zuidelijk deel van Nederland. Het grootste gedeelte van dit centrum is voorzien van energiezuinige koel- en vriesruimten met maximaal kwaliteitsbehoud van de producten. De installaties zijn gebouwd en geinstalleerd door Nijssen Koeling.

 11. Energy efficient datahotels by free cooling. Energy conservation and ICT, more with less; Vrije koeling maakt datahotels energiezuiniger. Energiebesparing en ICT, meer met minder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijpheer, N. [ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2008-11-15

  An overview is given of current options to efficiently manage energy in the ICT branch. This article addresses the application of free cooling for energy efficient cooling installations. [mk]. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de huidige mogelijkheden om efficient om te gaan met energie binnen de ICT-branche. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de toepassing van vrije koeling voor energiezuinige koelinstallaties.

 12. Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Ieperen, van W.; Hogewoning, S.W.; Dam, ten E.

  2011-01-01

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD),

 13. Allemaal digitaal : Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Alyssa de Kruif; Carly Kuijper; Josje Louisse

  Voor u ligt een overzicht van vrij toegankelijke digitale spelvormen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit overzicht vindt u digitale spelvormen die beschikbaar zijn als website en/of als applicatie voor op de smartphone of tablet. Voor de

 14. Schermgebruik en blauw licht : Omvang van blootstelling en relatie met slaap

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; Vlaanderen JJ; Berkhout AJC; Dollé MET; Vermeulen RCH; van Steeg H; EVG; V&Z

  2017-01-01

  Veel volwassenen (58 procent) gebruiken in het laatste uur voordat ze gaan slapen een tablet, smartphone of computer. Ze doen dit meerdere keren per week of dagelijks. Het gebruik van deze apparaten kort voor het slapen gaat gepaard met minder en slechter slapen. Of het blauwe licht van deze

 15. MeerLICHT and BlackGEM: custom-built telescopes to detect faint optical transients

  Science.gov (United States)

  Bloemen, Steven; Groot, Paul; Woudt, Patrick; Klein Wolt, Marc; McBride, Vanessa; Nelemans, Gijs; Körding, Elmar; Pretorius, Margaretha L.; Roelfsema, Ronald; Bettonvil, Felix; Balster, Harry; Bakker, Roy; Dolron, Peter; van Elteren, Arjen; Elswijk, Eddy; Engels, Arno; Fender, Rob; Fokker, Marc; de Haan, Menno; Hagoort, Klaas; de Hoog, Jasper; ter Horst, Rik; van der Kevie, Giel; Kozłowski, Stanisław; Kragt, Jan; Lech, Grzegorz; Le Poole, Rudolf; Lesman, Dirk; Morren, Johan; Navarro, Ramon; Paalberends, Willem-Jelle; Paterson, Kerry; Pawłaszek, Rafal; Pessemier, Wim; Raskin, Gert; Rutten, Harrie; Scheers, Bart; Schuil, Menno; Sybilski, Piotr W.

  2016-07-01

  We present the MeerLICHT and BlackGEM telescopes, which are wide-field optical telescopes that are currently being built to study transient phenomena, gravitational wave counterparts and variable stars. The telescopes have 65 cm primary mirrors and a 2.7 square degree field-of-view. The MeerLICHT and BlackGEM projects have different science goals, but will use identical telescopes. The first telescope, MeerLICHT, will be commissioned at Sutherland (South Africa) in the first quarter of 2017. It will co-point with MeerKAT to collect optical data commensurate with the radio observations. After careful analysis of MeerLICHT's performance, three telescopes of the same type will be commissioned in La Silla (Chile) in 2018 to form phase I of the BlackGEM array. BlackGEM aims at detecting and characterizing optical counterparts of gravitational wave events detected by Advanced LIGO and Virgo. In this contribution we present an overview of the science goals, the design and the status of the two projects.

 16. Living Lab rapport CityServiceBike : onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek.

  NARCIS (Netherlands)

  Balm, S.H.; Boerema, M.J.; Morse, I.; van Genderen, Elza

  Het LEVV-LOGIC project is een tweejarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek. In het project ontwikkelen drie hogescholen samen met ondernemers, publieke instellingen en netwerkorganisaties nieuwe kennis over logistieke concepten en business

 17. Effects of diffuse light in cultivation of roses; Effecten van diffuus licht in de rozenteelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schapendonk, A. [Plant-Dynamics, Englaan 8, 6703 EW Wageningen (Netherlands); Rappoldt, K. [EcoCurves, Kamperfoelieweg 17, 9753 ER Haren (Netherlands)

  2011-09-15

  An overview is given of the effects of diffuse glass and the rose production and the interactions with light, CO2 and Relative Humidity. Diffuse glass prevents peaks in the horizontal distribution of light and increases the average use of light [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de effecten van diffuus glas op de opbrengst van roos en de interacties met licht, CO2, en RV. Diffuus glas voorkomt pieken in de horizontale lichtverdeling en verhoogt de gemiddelde lichtbenutting.

 18. ‘Grip op licht’ bij potanthurium en bromelia : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met diffuus licht en verbeterde monitoring meer natuurlijk,

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kromwijk, J.A.M.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Li, T.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2013-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 19. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 20. 'Translation is the making of a subject in reparation': Elfriede Jelinek's response to Fukushima in 'Kein Licht'

  NARCIS (Netherlands)

  Bala, S.

  2014-01-01

  Elfriede Jelinek's play Kein Licht [No Light], published online in 2011-12, features the nuclear catastrophe of Fukushima of 2011 and its aftermath as its main theme, engaging with it through a mode of what I term reparative translation. Translation is understood here in a very specific sense. It is

 1. Solar generation of hydrogen; Wasserstofferzeugung auf solarer Basis. Thermische Dissoziation des Wassers mit dem Licht-Kraft-Werk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ziemba, G.

  2003-04-01

  Solar generation of hydrogen. The ''Licht-Kraft-Werke'' (LKW) is described. Due to this it will be possible to supply solid-state-lasers directly by sunlight. Supplied by lasers water should be split in a highest-temperature-reactor. An efficiency of more than 21% is supposed to be reached. (orig.)

 2. 3MeerLICHT and BlackGEM: custom-built telescopes to detect faint optical transients

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemen, S. (Steven); Groot, P.J. (Paul J.); Woudt, P. (Patrick); Wolt, M.K. (Marc Klein); Mcbride, V. (Vanessa); Nelemans, G. (Gijs); Körding, E. (Elmar); Pretorius, M.L. (Magaretha L.); Roelfsema, R. (Ronald); Bettonvil, F. (Felix); Balster, H. (Harry); Bakker, R. (Roy); Dolron, P. (Peter); Van Elteren, A. (Arjen); Elswijk, E. (Eddy); Engels, A. (Arno); R.P. Fender; Fokker, M. (Marc); Haan, M. (Menno De); Hagoort, K. (Klaas); De Hoog, J. (Jasper); Horst, R.T. (Rik Ter); Van Der Kevie, G. (Giel); Lowski, S.L.K. (Stanis Law Koz); Kragt, J. (Jan); Lech, G. (Grzegorz); Le Poole, R. (Rudolf); Lesman, D. (Dirk); J. Morren (Johan); Navarro, R. (Ramon); Paalberends, W.-J. (Willem-Jelle); K.G. Paterson (Kerry); Laszek, R.P. (Rafal Paw); Pessemier, W. (Wim); Raskin, G. (Gert); Rutten, H. (Harrie); L.H.A. Scheers (Bart); Schuil, M. (Menno); Sybilski, P.W. (Piotr W.)

  2016-01-01

  textabstractWe present the MeerLICHT and BlackGEM telescopes, which are wide-field optical telescopes that are currently being built to study transient phenomena, gravitational wave counterparts and variable stars. The telescopes have 65 cm primary mirrors and a 2.7 square degree field-of-view. The

 3. Sturen met LED-licht maakt potplant niet zomaar compacter : onderzoek bij kalanchoë en potchrysant

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van P.; Eveleens-Clark, B.A.

  2015-01-01

  LED-licht kan als energiebesparende techniek extra meerwaarde krijgen als het ook lukt om met de verschillende kleuren binnen het spectrum de plantkwaliteit te sturen. Voor potplanten zou met name sturen op compactheid een uitkomst zijn. Daarom heeft een onderzoeksteam de korte dag planten kalanchoë

 4. Energy efficient cultivation strategy in springtime and summer. Final report; Energiezuinige teeltstrategie in voorjaar en zomer. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raaphorst, M. [Business Unit Glastuinbouw, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Wageningen (Netherlands); Kempkes, F.; Elings, A.; Dieleman, A. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  In the summer, energy use in most types of cultivation depends mostly on the CO2 need, which is determined by the desired CO2 concentration in the greenhouse and the window opening. Based on the results of a literature study, knowledge of crop experts and model calculations with altered and standard cultivation strategy the aim is to demonstrate that CO2 and energy can be deployed more efficiently. Chapter 2 briefly discusses the working method and lists the cases for cucumber. Next, Chapter 3 discusses in more detail the extent to which environment factors such as light, CO2 and temperature influence photosynthesis and plant growth and how this has been processed in growth models. Chapter 4 shows the results in the area of production, energy saving and business economics for seven cases. In addition several reactions of growers are included. Chapter 5, finally, addresses several points for discussion and provides conclusions and recommendations. (mk) [Dutch] Gedurende de zomermaanden is het energieverbruik in de meeste teelten vooral afhankelijk van de CO2 behoefte, bepaald door de gewenste CO2 concentratie in de kas en de raamopening. Gebaseerd op de resultaten van een literatuuronderzoek, aanwezige kennis bij gewasdeskundigen en modelberekeningen met gewijzigde en standaard teeltstrategie moet worden aangetoond dat CO2 en energie efficienter kunnen worden ingezet. In hoofdstuk 2 worden kort de werkwijze en de te behandelen cases voor komkommer weergegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 uitgebreid ingegaan in hoeverre de omgevingsfactoren licht, CO2 en temperatuur de fotosynthese en de groei van de plant beinvloeden en hoe dit in groeimodellen is verwerkt. In hoofdstuk 4 staan de resultaten op het gebied van productie, energiebesparing en bedrijfseconomie voor zeven cases vermeld. Bovendien wordt hier ingegaan op de reacties van telers hierop. Ten slotte komen in hoofdstuk 5 enkele discussiepunten aan bod, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven.

 5. Lieing light. The dark sides of the energy-saving lamp; Luegendes Licht. Die dunklen Seiten der Energiesparlampe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Worm, Thomas; Karstedt, Claudia

  2011-07-01

  To save world climate, the EU has decreeded by force all their citizens a saving energy lamp (SEL): light bulb is to be banished. Many don't feel happy about it. This book researches, wether for disaproval of the SEL there are objective reasons. Danger of mercury, unhealthy light, doubtful utilization for environment - resistance against it grow, discussions are still finished. The book will uncover discreet facts and initiate ideas. Because light is not equal light. Artificial lighting systems influence deeply our life, even we don't remark it. This is the book for a debate about a controversial light source. (orig./GL) [German] Um das Weltklima zu retten, hat die EU all ihren Buergern zwangsweise Sparlampenlicht verordnet: Die Gluehbirne wird verbannt. Vielen ist aber nicht wohl dabei. Ob es fuer die Ablehnung der Energiesparlampe auch objektive Gruende gibt, erforscht dieses Buch. Quecksilbergefahr, ungesundes Licht, zweifelhafter Nutzen fuer die Umwelt - die Proteste wachsen, die Diskussion ist noch laengst nicht beendet. Das Buch will verschwiegene Fakten aufdecken und Gedankenanstoesse geben. Denn Licht ist nicht gleich Licht. Kuenstliche Beleuchtung beeinflusst unser Leben tiefgreifend, selbst wenn wir das oft nicht merken. Dies ist das Buch zur Debatte ueber eine umstrittene Lichtquelle. (orig./GL)

 6. Voor elk-ander. Ervaringsdeskundigen met een lichte verstandelijke beperking en coaches over betekenisvolle samenwerking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Hermsen

  2017-06-01

  Full Text Available For each other. Experience experts with a mild intellectual disability and coaches on meaningful cooperation Collaboration with experience experts, particularly in mental healthcare, has flourished in recent years. The positive results of cooperating with experience experts in mental healthcare have led to more initiatives in other healthcare sectors too, such as in care for people with intellectual disabilities. Daily cooperation with experience experts with intellectual disabilities requires structural support, however, which is often provided by coaches in the workplace. This qualitative study aims to answer the question which knowledge, skills and attitudes are needed by coaches in order to support experience experts with intellectual disabilities. In addition, we look at what makes the cooperation with experience experts with an intellectual disability a meaningful process for all those involved. To answer these questions, individual interviews with experience experts with an intellectual disability and with coaches were conducted, as well as group interviews with teachers and researchers working with experience experts in practice. Current coaching guidelines emphasize responsibility, self-control and reflection on the part of the person being coached. However, this research shows that these basic principles are not sufficient for the specific nature of coaching experience experts with a mild intellectual disability. Voor elk-ander. Ervaringsdeskundigen met een lichte verstandelijke beperking en coaches over betekenisvolle samenwerkingSamenwerken met ervaringsdeskundigen neemt de laatste jaren, met name in de GGZ, een hoge vlucht. De positieve resultaten van de samenwerking met ervaringsdeskundigen in de GGZ hebben ertoe geleid dat er meer initiatieven komen in andere zorgsectoren, zo ook in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Samenwerking met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking vraagt in de dagelijkse

 7. Excellent areas. Learning from energy efficient newly built houses. Halfway the knowledge and learning phase; Excellente gebieden. Leerschool voor energiezuinige nieuwbouw. Halverwege het kennis- en leertraject

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  The so-called Excellent Areas concern 19 innovative newly built houses projects in the residential and utility sector. Houses and office buildings are constructed with at least an energy performance coefficient (EPC), 25% stricter than as described in the Dutch Building Code. This project is aimed at preparing for the Spring Agreement in which it is agreed to tighten the EPC in 2015 and to reach the nearly zero-energy ambition for 2020. Municipalities, project developers and other parties in the energy-efficient building business thus gain experience with innovative construction methods and techniques. And in particular in the search for innovation in the construction process and new forms of cooperation and financing. The knowledge and experiences are supported, shared and disseminated in the knowledge and learning process of Excellent Areas [Dutch] De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoefficient (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft. Dit ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de bijna energieneutrale ambitie voor 2020. Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen die energiezuinig bouwen, doen uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Deze kennis en ervaring wordt ondersteund, gedeeld en verspreid in het kennis- en leertraject Excellente Gebieden.

 8. [Antjekathrin Grassmann. Zu den wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen Lübecks ins Baltikum im Lichte einer unbeachteten mittelalterlichen Quellegruppe]/ Dennis Hortmuth

  Index Scriptorium Estoniae

  Hormuth, Dennis

  2012-01-01

  Arvustus: Antjekathrin Grassmann. Zu den wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen Lübecks ins Baltikum im Lichte einer unbeachteten mittelalterlichen Quellegruppe. In: Leder ist Brot. Beiträge zur norddeutschen Landes- und Archivgeseten. Schwerin 2011. S. 125-135

 9. PLC-controlled cryostats for the BlackGEM and MeerLICHT detectors

  Science.gov (United States)

  Raskin, Gert; Morren, Johan; Pessemier, Wim; Bloemen, Steven; Klein-Wolt, Marc; Roelfsema, Ronald; Groot, Paul; Aerts, Conny

  2016-08-01

  BlackGEM is an array of telescopes, currently under development at the Radboud University Nijmegen and at NOVA (Netherlands Research School for Astronomy). It targets the detection of the optical counterparts of gravitational waves. The first three BlackGEM telescopes are planned to be installed in 2018 at the La Silla observatory (Chile). A single prototype telescope, named MeerLICHT, will already be commissioned early 2017 in Sutherland (South Africa) to provide an optical complement for the MeerKAT radio array. The BlackGEM array consists of, initially, a set of three robotic 65-cm wide-field telescopes. Each telescope is equipped with a single STA1600 CCD detector with 10.5k x 10.5k 9-micron pixels that covers a 2.7 square degrees field of view. The cryostats for housing these detectors are developed and built at the KU Leuven University (Belgium). The operational model of BlackGEM requires long periods of reliable hands-off operation. Therefore, we designed the cryostats for long vacuum hold time and we make use of a closed-cycle cooling system, based on Polycold PCC Joule-Thomson coolers. A single programmable logic controller (PLC) controls the cryogenic systems of several BlackGEM telescopes simultaneously, resulting in a highly reliable, cost-efficient and maintenance-friendly system. PLC-based cryostat control offers some distinct advantages, especially for a robotic facility. Apart of temperature monitoring and control, the PLC also monitors the vacuum quality, the power supply and the status of the PCC coolers (compressor power consumption and temperature, pressure in the gas lines, etc.). Furthermore, it provides an alarming system and safe and reproducible procedures for automatic cool down and warm up. The communication between PLC and higher-level software takes place via the OPC-UA protocol, offering a simple to implement, yet very powerful interface. Finally, a touch-panel display on the PLC provides the operator with a user-friendly and robust

 10. Effects of diffuse light on cucumbers. Results of a cultivation experiment; Effecten van diffuus licht op komkommer. Resultaten van een teelt experiment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hemming, S.; Jongschaap, R.; Janse, J.; Dueck, T.

  2007-07-01

  Crops with a high crop structure (e.g. horticultural fruit crops) profit from a better division of light by means of more diffuse lighting resulting in a positive effect on crop yield, greenhouse climate and energy system of the greenhouse and energy efficiency of the crop. This study maps the potentials of diffuse lighting throughout the year for a number of crops with respect to greenhouse climate, production and energy utilisation. This has been done by means of practical research and model calculations. The results can be used to substantiate current innovative developments in glass, screens, coatings etcetera that provide more diffuse light. This report presents the results for the cultivation of cucumber.[mk]. [Dutch] Bij gewassen met een hoogopgaande gewasstructuur (o.a. vruchtgroenten) heeft een betere lichtverdeling door meer diffuus licht een positief effect op de gewasopbrengst, kasklimaat en energiehuishouding van de kas en energie-efficientie van het gewas. In dit onderzoek zijn de potenties van diffuus licht jaarrond voor een aantal gewassen qua kasklimaat, productie en energiebenutting in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkonderzoek en modelberekeningen. Met de resultaten kunnen huidige innovatieve ontwikkelingen in glas, schermen, coatings e.d. die meer diffuus licht opleveren nader worden onderbouwd. In dit rapport worden de resultaten met betrekking tot de teelt van komkommers gepresenteerd.

 11. Hiv-bestrijding begint met GIS-werk

  NARCIS (Netherlands)

  Op de Coul, E. L. M.; Joore, I. K.; van sighem, A.; Bom, B. C. J.; Hillebregt, M.; Prins, J. M.; Geerlings, S. E.; van Bergen, J. E. A. M.

  2017-01-01

  To map regions of the Netherlands with high HIV prevalence for surveillance and prevention purposes. Information on numbers of HIV patients receiving clinical care on 31 December 2014 per postcode region was requested from the HIV monitoring foundation (SHM). These details were related to data from

 12. Meer of minder licht

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, A. van der; Steentjes, A.

  2000-01-01

  Interview Wout van Bommel, informatie over DYNO onderzoek van Alferdinck en Hogema bij TNO Technische Menskunde De natuur heeft 'recht op duisternis', zegt de milieubeweging, en daarom moet de verlichting op wegen worden teruggedrongen. De overheid wil dat ook, want de kosten moeten omlaag.

 13. Chemie en licht

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, Fred

  2008-01-01

  Wanneer zonlicht valt op groene bladeren wordt een deel ervan geabsorbeerd, waardoor in het blad een serie chemische reacties op gang wordt gebracht die uiteindelijk leidt tot de opslag van energie in de vorm van 'brandstof'. Dit is een onmisbaar chemisch proces voor het leven op aarde zoals wij dat

 14. LichtGestalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fehr, Jonas; Erkut, Cumhur

  2015-01-01

  We present a new interactive sound installation to be explored by movement. Specifically, movement qualities extracted from the motion tracking data excite a dynamical system (a synthetic flock of agents), which responds to the movement qualities and indirectly controls the visual and sonic feedb...

 15. [Roman Czaja. Die Anfänge preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen quellen : Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń] / Dennis Hormuth

  Index Scriptorium Estoniae

  Hormuth, Dennis

  2013-01-01

  Arvustus : Roman Czaja. Die Anfänge preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen quellen : Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń. In: Stadtgründung und Stadterweiterung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. (=Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas XXII). LInz, 2011. S. 59-74

 16. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  place where they do not need to live up to many expectations from other people, and as a place where they feel that they can be “themselves”. The last important finding was that this study raised many individual questions. People asked for support regarding participation in society. For example with questions on how to become a volunteer or on how to deal with other visitors that they had problems with.This article shows why supporting people with mental health problems is such a precarious practice. In social policy, services like Koffie om de Hoek are often seen as a first step towards “participation” in society. However, this also poses a risk from a professional and policy perspective: expectations may be high and people may leave Koffie om de Hoek because of the pressure they experience, without having developed the skills to actually participate. Koffie om de Hoek needs to remain a place where people are free from what they experience as pressure and where there is consideration for each person’s different needs and possibilities. Some of the (potential visitors even need help to make contact and stay in contact with other people at Koffie om de Hoek, or with people in general.The article also describes the role of evaluating studies in the social sector and the importance of involving visitors as well as committed professionals in these studies. Small-scale qualitative research could play a greater role in improving facilities in the social sector. In the case of Koffie om de Hoek, it led to more motivated professionals, a better coordination with the needs of (potential visitors and an increasing number of visitors to Koffie om de Hoek. This kind of research also produces important knowledge that is very relevant in social policy and in discussions on this topic. SAMENVATTINGDe "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorzieningIn dit artikel staat een

 17. Licht, donker en ultieme fascinatie

  NARCIS (Netherlands)

  Poelarends, A.J.

  1999-01-01

  Reeds vanaf het begin van de mensheid zijn mensen gefascineerd geweest door de wonderlijke wereld boven hun. In een alsmaar doorgaande beweging toonden zich duizenden lichtpuntjes aan hun ogen als geprikt op een grote koepel die langzaam ronddraait. Magische krachten werden er aan toegeschreven,

 18. LED licht van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  De gloeilamp is verleden tijd, na ongeveer 125 jaar na de ontdekking door Thomas Edison valt langzaam maar zeker binnen een decennium het doek. Australië heeft de klassieke gloeilamp al in de ban gedaan en vele landen volgen deze trend. De rol van de klassieke gloeilamp wordt overgenomen door LED.

 19. Energy efficient air inlet humidity control; Energiezuinige inblaasvochtregeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2005-03-15

  This project report describes the results of research conducted on the control of the inlet, humidification and dehumidification, based on the air inlet humidity rate. The project was carried out at a mushroom cultivation business in Heijen, the Netherlands [Dutch] Deze projectrapportage geeft de resultaten van het onderzoek naar het regelen van de luchtklep, bevochtiging en ontvochtiging, op basis van het inblaasvochtgehalte. Het project werd uitgevoerd op een champignonkwekerij in Heijen.

 20. Energiezuinig klimaat in bioteelt en gewone teelt - proef 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Weel, van P.A.; Nederhoff, E.M.

  2011-01-01

  Energy use can be reduced by highly insulating screens. The problem with screens is that less condensation occurs at the cold glass in the greenhouse roof. The two common methods of moisture control, screen gaps and use of minimum pipe temperature, require both a lot of energy. Therefore this

 1. Domotics. Comfortable and energy efficient?; Domotica. Comfortabel en energiezuinig?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wolferen, H.; Hendriksen, L.; Traversari, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2003-02-01

  Insight is given into the added value of domotics (home automation) in the handling and control of comfort installations, focusing on comfort and energy consumption. Costs are indicated. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de toegevoegde waarde van domotica bij de bediening en regeling van comfortinstallaties. Hierbij wordt de meeste aandacht gegeven aan comfort en energiegebruik. De kosten worden alleen indicatief besproken.

 2. Wit of geel licht. IV (slot)

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1975-01-01

  The psychology of perception more strictly speaking, does not give any useful indication for a preference for any colour for the type of visual perception as prevailing in road traffic. Some side-effects present some preference for yellow light. There is, however, little ground to expect this small

 3. Wit of geel licht? Deel II.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1975-01-01

  A number of physical aspects that have to do with the question whether yellow light or white light is to be preferred for vehicle headlamps is dealt with. It is concluded that the physical phenomena do not give raise to arguments in favour of white or yellow light.

 4. Wat als de zon het licht uitdoet

  NARCIS (Netherlands)

  Zwamborn, A.P.M.

  2012-01-01

  Voor het leven op aarde speelt het aardmagnetisch veld een cruciale rol om ons tegen deze stroom geladen deeltjes te beschermen. In extreme situaties merken we de effecten van ruimteweer zelfs op aarde. Inzicht in het ruimteweer is daarom belangrijk om tijdig te kunnen beoordelen of zonneactiviteit

 5. Wit of geel licht? Deel III b.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1975-01-01

  The perceptibility of signal lights is discussed. Under extreme circumstances which are of no significance to road traffic the colour dependency of the threshold value proves to be considerable. Few useful data are available as regards the colour dependency of the acuteness of perception. The glare

 6. Werknemer moet explosie niet óm de oren krijgen, maar ertussen : risicobeheersing begint op de werkvloer

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, P. van; Beek, C. van

  1999-01-01

  Nederland kent zo'n 4500 bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken, de majeure-risicobedrijven. Een van de risicofactoren bij deze bedrijven is explosiegevaar. Het veiligheidsbeleid is in de eerste plaats gericht op bescherming van de eigen werknemers en apparatuur, op de

 7. Light for the islands; Licht fuer die Inseln

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Levitin, Michael; Krause, Matthias B.

  2010-10-15

  Electric power from solar cells makes the life of Panama's indigenous populations easier and helps them to hold on to their traditions. Electric lighting helps children to learn longer hours; women have more time for their traditional sewing work and can sell more; medical clinics now have refrigerators, and families save money they would otherwise have spent on kerosene. Hundreds of solar modules have already been installed in the Kuna Yale region; they improve life without affecting the indigenous culture. (orig.)

 8. Retoucheren met gekleurd licht : Van restauratietechniek naar onderzoeksinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Stigter, S.

  2017-01-01

  Voor restauratoren is het opnieuw beitsen van een ontkleurd meubel geen optie aangezien dit niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Hetzelfde geldt voor het vervangen van verkleurde foto’s in samengestelde objecten, het verven van verkleurd textiel of het overschilderen van verkleurde schilderijen.

 9. Agrarische handel 2008: kredietcrisis nog slechts licht effect

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  2009-01-01

  Doordat de Nederlandse agrarische importwaarde (in euro) in 2008 ongeveer even sterk steeg als de exportwaarde verandert het exportsaldo voor het eerst in vele jaren niet. Belangrijkste reden voor de sterke toename van de invoerwaarde is de stijging van de graanprijzen. De EU-lidstaten en vooral de

 10. Step by step towards an energy efficient district; Stap voor stap naar een energiezuinige wijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Celie, N. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Van Luijpen, M.R.; Sweeb, M. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. Sustainability and energy conservation are current topics on the agenda of many organizations. The emphasis on this topics may be inspired by an ideology, economic considerations, image building or carrying out a social responsibility or possibly enforced by law. Many organizations struggle with translating the ambition in the field of energy saving and sustainability into practice, partly because the collection of reliable data and knowledge of sustainable technologies is a specialism and time consuming and costly accordingly. There seems to be no tools available that provide this support. The Quick Urban Energy Scan can help. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de rol die de zogenaamde Quick Urban Energy Scan (QUES) kan spelen in de vertaling van beleidsanbities voor duurzaamheid naar concrete uitvoering van herstructurerings- of nieuwbouwprojecten.

 11. Inventory of cases on energy efficient return sludge; Inventarisatie praktijkcases energiezuinig retourslib

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Bentem, A.G.N.; Van Dijk, E.J.H. [DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2011-07-15

  The return sludge pumping station consumes 5 to 10% of a waste water treatment plants (wwtp) total energy consumption. In practice, it shows that at many wwtp's much more return sludge is being pumped than necessary. By implementing a more intelligent return sludge pumping strategy, the energy consumption can be reduced. In November 2009 the STOWA organised a workshop on this subject. It turned out that several Waterboards were already investigating the possibilities for energy savings in return sludge pumping. In the workshop a number of positive effects and possible risks have been determined. In this report four full-scale cases are presented and an overview of the possibilities, points of attention and energy savings is given [Dutch] Het retourslibgemaal, waarbij slib vanuit de nabezinktanks terug naar de beluchtingstanks wordt gepompt, verbruikt vijf tot tien procent van de energie op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de praktijk blijkt dat op veel rwzi's meer retourslib wordt verpompt dan nodig is. Door het retourslib op een slimmere wijze te verpompen, kan een interessante energiebesparing worden gerealiseerd. In dit rapport worden vier praktijkcases beschreven - rwzi Walcheren, Arnhem-Zuid, Goedereede en Nijmegen - waar de zuiveringsbeheerders bezig zijn met energiebesparende oplossingen voor het verpompen van retourslib. Ook geeft het rapport een overzicht van de mogelijkheden, de aandachtspunten en de gerealiseerde energiebesparingen bij het doelmatiger verpompen van retourslib.

 12. Energy efficient and adiabatic humidification. Reversed osmosis principle purifies water; Energiezuinig en adiabatisch bevochtigen. Omgekeerd-osmose principe zuivert water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brands, R. [Cumulus Nederland, Cuijk (Netherlands)

  2006-11-15

  For decades air conditioners are equipped with humidifiers. A large number of humidifier types are available. Adiabatic humidification is an energy efficient technique, although it is important to control the installation conditions, water treatment (reversed osmosis) and the risk of legionella. [Dutch] Al decennia lang worden er luchtbehandelingkasten gebouwd met een bevochtigingssectie. Door de jaren heen is een enorme verscheidenheid ontstaan van bevochtigingssystemen. Adiabatische bevochtiging staat in de belangstelling vanwege het lagere energiegebruik. Hierbij moeten de installatievoorwaarden, de waterbehandeling (omgekeerde osmose) en het legionellarisico goed in de gaten worden gehouden.

 13. Energy efficient ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands; Ecosysteem maakt van Thialf een energiezuinige ijsbaan voor toptijden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijman, J.N.M. (ed.)

  2002-01-01

  The ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands, has been renovated, using a so-called Ecosystem. An overview is given of the installations, energy savings, improvement of the comfort and the main product: ice for world records in skating. [Dutch] Het ijsstadion Thialf heeft dit jaar een uitgebreide facelift ondergaan. De oude Heerenveense ijsvloer, bestaande uit 1200 m{sup 3} beton, is gesloopt en vernieuwd. In totaal is er nu 11.000 m{sup 2} ijs (400-meterbaan een tweede baan van 360 meter en een grabbelbaan). Het middenterrein is ter bescherming van de 400 meter baan met een tunnel te bereiken. Tevens is de vriesinstallatie en de klimaatinstallatie vervangen. Bertus Butter is als adviseur nauw betrokken bij de realisatie. Zijn opdracht was het realiseren van een energiebesparing van 40 tot 60% en zorgen voor wereldrecords. Andere doelstellingen bij de renovatie zijn het creeren van beter ijs en meer comfort. Door het ontwikkelen van een ecosysteem voor Thialf lijkt men in de doelstellingen te slagen. De energiebesparing en het comfort zijn zeker geslaagd, de wereldrecords zullen zich tijdens de topwedstrijden moeten melden.

 14. Energy efficient skating rink by heat recovery and CO2 refrigerant; Energiezuinige schaatsbaan door warmteterugwinning en CO2-koudedrager

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mooi, R. [IBK Compac, Houten (Netherlands)

  2009-03-15

  In October 2008 a new indoor skating rink was opened in Enschede, Netherlands. The refrigeration plant for this skating rink was designed, delivered and installed by IBK Compac. CO2 was chosen as the secondary refrigerant; CO2 is easily detectable, sustainable and - above all - very energy efficient, since less pumping energy is required and pipes with a smaller diameter can be used. The waste heat of the refrigeration plant is used for the Zamboni (ice resurfacer), for the central heating system and for the unique floor heating system, which is located under the skating rink. [Dutch] In oktober 2008 werd in Enschede de IJsbaan Twente geopend. Het werd een geheel overdekte schaatsbaan, waarvoor IBK Compac de koude-installatie heeft ontworpen, geleverd en geinstalleerd. Gekozen werd voor CO2 als secundaire koudedrager. CO2 is goed detecteerbaar, duurzaam en vooral zeer energie-efficient doordat er minder pompenergie nodig is en er leidingen met een kleinere diameter kunnen worden gebruikt. De restwarmte van de koelinstallatie wordt o.a. benut voor de dweilmachine (Zamboni), voor het cv-blok en voor het unieke vloerverwarmingssysteem dat onder de ijsbaan ligt.

 15. CO2-refrigeration. Investment in an energy efficient supermarket; CO2-koeling. Investeren in een energiezuinige supermarkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  Modem entrepreneurs invest in an energy-neutral supermarket. By that they are working on corporate social responsibility, sustainability and a green image of their company. The reduction of energy consumption results in an indirect reduction of CO2 emission by electric power stations. That is why more and more transcritical refrigeration plants with the natural refrigerant CO2, with global warming impact of 1, will be applied. The energy investment deduction scheme EIA, executed by NL Agency, stimulates a large number of energy saving measures which result in a financial profit for the investing owner or manager. [Dutch] Moderne ondememers investeren in een energieneutrale supermarkt. Ze zijn immers bezig met maatschappelijk verantwoord ondememen, verduurzaming en een groene uitstraling van hun bedrijf. Het terugdringen van het energiegebruik reduceert de indirecte CO2-uitstoot bij de elektriciteitscentrale aanzienlijk. Daarom worden steeds meer transkritische koel-vriesinstallaties die werken met het natuurlijke koudemiddel CO2, met een GWP-waarde van 1, toegepast. De Energie-investeringsaftrekregeling EIA, uitgevoerd door Agentschap NL, stimuleert een groot aantal energiebesparende maatregelen die ten goede komen aan de eigenaar of beheerder.

 16. DIE SKLAVEREI WIE STATUSRECHTLICHE KATEGORIE IM LICHTE CICEROS LEHRE DES IUS NATURALE

  OpenAIRE

  Lučić, Zdravko

  2007-01-01

  Obrađujući teorijsko - filozofski segment Ciceronovog djela autor pokušava razjasniti pravne, moralne i političke dimenzije ropstva kao statusno - pravne kategorije. U De legibus l ,24 kao polaznu tačku uzima problem objašnjenja prirode čovjeka, pojmova perfecta ratio, societas iuris, mala consuetudo, utilitas i ius. Pravednost kao temeljna vrlina se uzima kao osnova prava . Konkretizacija pojma ropstva kao pozitivnog statusno - pravnog instituta se izvodi kroz određivanje sadržaja osnovnih e...

 17. Weibliche Autorschaft in neuem Licht A New Perspective on Women’s Authorship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Ueckmann

  2002-07-01

  Full Text Available Mit Andrea Rinnerts Studie liegt ein Überblickswerk vor, das eine zuverlässige Einführung in den derzeitigen Stand einer feministisch orientierten Literaturwissenschaft und in die damit zusammenhängende spezielle Problematik weiblicher Autorschaft und Kanonbildung gibt. Ziel des Überblicks soll sein, auch in der Rückschau auf bereits geklärte Positionen, den gegenwärtigen Problemhorizont feministischer Theoriebildungen neu zu skizzieren.Andrea Rinnert’s study represents an overview over the current state of feminist literary studies and the special difficulties linked to women’s authorship and the process of canonisation. Rinnert aims to outline the current debates in feminist thinking while also taking stock of previous positions in feminist epistemology.

 18. Teilen, Sharing 1 und Sharing 2: die Sharing Economy im Licht theoretischer Zugänge

  OpenAIRE

  Haase, Michaela; Pick, Doreén

  2016-01-01

  Der Artikel geht theoretischen Zugängen zum Sharing-Begriff nach. Er erläutert den Beitrag, aber auch die Grenzen von Dienstleistungstheorie und Property-Rights-Theorie für das Verständnis der Sharing Economy. Gründe für die Unterscheidung zwischen kommerzieller und nichtkommerzieller Sharing Economy werden dargelegt sowie mögliche Impulse der Sharing Economy für Änderungen im Verständnis wirtschaftlichen Handels und seiner Organisationsformen erörtert. This article elaborates on theoretic...

 19. De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten

  NARCIS (Netherlands)

  Beumer, A.E.

  2016-01-01

  Public enforcement of competition law is in the hands of the Netherlands Authority for Consumers & Markets (ACM). The ACM has a wide variety of instruments at its disposal to combat unfair competition. The increasing attention to administrative fines, the qualification of the administrative fine as

 20. Laos ja tootmises piirid paika. Selge markeering tagab korra / Jaana Pikalev ; kommenteerinud OIiver Licht

  Index Scriptorium Estoniae

  Pikalev, Jaana

  2011-01-01

  Inglismaa ekspertide hinnangul peaksid Eesti firmad oluliselt parandama tööohutust ning tootmishooneid ja töötingimusi. Lao- ja tootmispindu tuleks markeerida. Kalevi kommivabriku laokoordinaatori Siim Simsi hinnangul võiksid Eestis olla markeerimisstandardid

 1. Impact of lighting on humans; Invloed van licht op de mens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  A brief overview is given of scientific research showing that there is not only a demonstrable relationship between lighting and visual performance, but also between light and perception, wellbeing, productivity and health. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van wetenschappelijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat er niet alleen een aantoonbare relatie is tussen verlichting en visuele prestatie, maar ook tussen verlichting en beleving, welbevinden, productiviteit en gezondheid.

 2. Von schnellen Teilchen und hellem Licht 50 Jahre Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY

  CERN Document Server

  Lohrmann, Erich

  2009-01-01

  Das 1959 in Hamburg als Zentrum für Elementarteilchenforschung gegründete "Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY" gelangte durch Pionierleistungen in der Entwicklung von Hochenergie-Beschleunigern und Speicherringen zu weltweiter Anerkennung. Seiner internationalen Nutzergemeinde sind eine Reihe wichtiger Entdeckungen über die Materiebausteine Quarks und Gluonen und die Kräfte, welche die Welt im Innersten zusammenhalten, zu verdanken. Zusätzlich wurde die Synchrotronstrahlung für breite Anwendungsgebiete erschlossen und ihre Nutzung systematisch ausgebaut mit Ergebnissen, die gleichrangig neben denen in der Teilchenforschung stehen. Dieses Buch behandelt die Entwicklung des Forschungszentrums von den Anfängen bis in das Jahr 2003, in dem mit dem Beschluss zum Bau des Europäischen Röntgenlasers in Hamburg eine Änderung der Schwerpunktsetzung in der Beschleunigerentwicklung erfolgte, die seitdem auf neuartige Photonenquellen gerichtet ist. Die wichtigsten nachfolgenden Ereignisse werden ebenfalls kurz...

 3. Beyond face validity - A comment on Nicholls, Licht, and Pearl. [gender-related personality traits

  Science.gov (United States)

  Spence, Janet T.; Helmreich, Robert L.

  1983-01-01

  In their discussion of the Bem Sex Role Inventory (BSRI; Bem, 1974) and the Personal Attributes Questionnaire (PAQ; Spence and Helmrich, 1978), Nicholls, et al. (1982) blur two issues. The first concerns the legitimacy of equating the clusters of gender-related personality traits tapped by these instruments with the global constructs of masculinity and feminity. The second concerns item similarity between the PAQ and BSRI M scales and measures of self-esteem and the question of whether the several instruments measure the same or separable constructs. Decisions about each of these issues involve complex considerations that do not directly involve face validity.

 4. Light and architecture. Daylight - artificial light - energy; Licht und Architektur. Tageslicht - Kunstlicht - Energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wambsganss, M. (ed.) [ip5 ingenieurpartnerschaft, Karlsruhe (Germany)]|[Fachhochschule Rosenheim (Germany)

  2007-07-01

  The symposium intends to provide scientific and technical fundamentals for room lighting with daylight. Daylight deflection systems and artificial light control systems were analyzed for this purpose, and a catalogue of criteria was established. Planners were given tools for projecting daylight control systems. Builder-owners received the fundamentals for economic assessment of combined daylight and artificial light illumination systems, while industrial producers obtained information for further development to maturity and for marketing of daylight-dependent artificial light control systems. (GL)

 5. Light + architecture. Daylight - artificial light - energy; Licht + Architektur. Tageslicht - Kunstlicht - Energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-07-01

  The symposium intends to provide scientific and technical fundamentals for room lighting with daylight. Daylight deflection systems and artificial light control systems were analyzed for this purpose, and a catalogue of criteria was established. Planners were given tools for projecting daylight control systems. Builder-owners received the fundamentals for economic assessment of combined daylight and artificial light illumination systems, while industrial producers obtained information for further development to maturity and for marketing of daylight-dependent artificial light control systems. (GL)

 6. Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Towards the use of energy efficient software applications; Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Naar toepassing van energiezuinige softwareapplicaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkus, B.; Hoekstra, E.; Van den Hoed, R. [Hogeschool van Amsterdam HvA, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  The Energy Footprint Software Lab (SEFLab) allows researchers to give a detailed overview of the energy consumption of the hardware and software with a combination of advanced techniques in a controlled environment. The project comprised four main activities: (1) professionalization of measurement setup and test protocol; (2) Concrete calculation of two software applications as case studies; (3) an (internal) stakeholder analysis; and (4) dissemination of results [Dutch] Het Software Energy Footprint Lab (SEFLab) stelt onderzoekers in staat met een combinatie van geavanceerde technieken in een gecontroleerde omgeving een gedetailleerd beeld van het energieverbruik van de hardware n.a.v. software-gebruik te meten. Binnen het project stonden vier activiteiten centraal: (1) professionalisering van meetopstelling en testprotocol; (2) concrete doorrekening van twee softwareapplicaties als cases; (3) een (interne) stakeholder-analyse; en (4) disseminatie van resultaten.

 7. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 8. Towards energy efficient climate control in storage of tulip bulbs. Pilot EB-01; Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen. Praktijkproef EB-01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.; Dijkema, M.

  2005-09-15

  The aim of this project is to enable energy conservation in the storage of tulip bulbs. To this end, it should be examined if the agent EB-01 (1-methylcycloprene, a protection agent for plants) can be used in practical cells that are not entirely leak proof and if it offers sufficient protection against ethylene damage [Dutch] Doel van dit project is om energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen mogelijk te maken. Om dat te realiseren wordt onderzocht of het middel EB-01 (1- methylcyclopropeen, een beschermingsmiddel voor planten) toepasbaar is in niet volledig lekdichte praktijkcellen en voldoende bescherming tegen ethyleenschade biedt.

 9. Logos und etos der Heiligkeit im Licht der liturgischen Texte vom hl. Stanislaus, Bischof und Märtyrer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Józef Janicki

  2003-12-01

  Full Text Available Im Jahr 2003 feiert die Kirche in Polen das 750-jährige Jubiläum der Heiligsprechung des Bischofs Stanislaus (1030-1079, der im Jahre 1253 in Assisi, als erste Pole, kanonisiert wurde und zum Patron von ganz Polen ernannt. Der Verfasser analisiert das Messformular und Stundengebetsformular von der liturgischen Feier des hl. Stanislaus, Bischof und Märtyrer am 8 Mai und sucht dadurch die Lehre (logos über das christliche Leben und die konkrete Lebens-Konsequenzen (etos aufzuzeigen. Die erneuerten liturgischen Texte der Gebete des neuen römischen Messbuches und des Stundengebetes zeigen den Glauben der betenden Kirche nach dem alten Prinzip: legem credendi lex statuat supplicandi (oder kurz ausgedrückt: lex orandi lex credendi. Der Zweck also des hier vorgestellten Artikels ist es, den Glauben der Kirche über das heilige Leben der Christen zu demonstrieren, welches uns eine Analyse der euchologischen Texte und der Texte der Wortliturgie ermöglicht. Der Verfasser benutzte dann die Möglichkeit, diese ganze Problematik im breiten theologisch-liturgischen und pastoralen Kontext darzustellen. Dabei benutzte er die Dokumente der Kirche der letzten Jahre, insbesondere die Lehre des II. Vatikanischen Konzils wenn es um den pastoralen Dienst der Bischöfe geht, dann die pastoral-theologischen Briefe des Papstes Pius XII und des Papstes Johannes Paul II, zum 700-jährigen und zum 750-jährigen Jubiläum der Kanonisation des hl. Bischofs Stanislaus. Es geht aber auch um alles das, was Johannes Paul II und früher als Kardinal Karol Wojtyła zum Jahrestag des Märtyrertodes geschrieben hat. Die liturgischen Gebetstexte lex orandi und die Wortliturgie unterstreichen in ihrer lex credendi, dass der hl. Stanislaus in seinem Leben, in seiner Zeit und seiner Kirche, den Auftrag und die Vollmacht - die Christus den Aposteln und ihren Nachfolgern gegeben hat - alle Völker zu lehren, die Menschen in der Wahrheit zu heiligen und sie zu weiden, verwirklicht hat. Er ist deswegen der wahre und authentische Lehrer des Glaubens, Priester und Hirte geworden. Der hl. Bischof Stanislaus stand also der Herde vor, dessen Hirte er war, als Lehrer in der Unterweisung, als Priester im heiligen Kult und als Diener in der Leitung (logos. Weil dieser Bischof von Krakau des XI Jh. in hervorragender und sichtbarer Weise die Aufgabe Christi selbst, des Lehrers, Priesters und Hirten in seiner Person durchfiihrte, dadurch ist er in seinem Leben und seinem Sterben (Märtyrertod seinem Guten Hirten Jesus Christus ähnlich geworden. Deshalb bietet die Kirche in ihren Gebeten - auf die Fürsprache des heiligen Stanislaus - im Glauben standhaft zu bleiben und treu den Weg der Gottes Gebote zu gehen (etos.

 10. Die Familie angesichts der Migration im Lichte der Botschaften von Johannes Paul II. zum Welttag der Migranten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ireneusz Stolarczyk

  2011-09-01

  Full Text Available The author of this article presents migration as a social phenomenon, which constitutes a challenge for both the international community and particular countries. The involvement of the Holy Father John Paul II, as well as the variety of problems featuring in messages for the World Day of Migrants allow the reader to perceive the issues connected with migration as extremely urgent - both for individuals and for communities, among which the family is of greatest importance. The reason why the Holy Father committed himself to this fi eld was to uphold human dignity and a global social solidarity. The analysis of this phenomenon allows the Holy Father to address a call for responsibility to various groups whose integral activity can make the phenomenon of migration more digni fi ed. The messages of the Holy Father also offer a direct invitation to all people of goodwill to make their own contribution so that every person and family are respected and discriminations that undertime human dignity.

 11. Invloed van UV straling in de kas. Fors minder plaaginsecten bij kasdek dat geen UV-licht doorlaat

  NARCIS (Netherlands)

  Hemming, S.; Os, van E.

  2007-01-01

  Nieuwe energiebesparende kasdekmaterialen hebben een andere doorlatendheid voor UV-straling dan glas. Dat heeft niet alleen invloed op de groei van planten, maar ook op die van plaaginsecten, schimmels, predatoren en bestuivende insecten. In dit artikel komt het effect van UV op plaaginsecten,

 12. Suárez über das Indivituationsprinzip der Akzidenten in dem Licht des thomistischen Lösung

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Heider, Daniel

  19/43/, - (2005), s. 71-90 ISSN 0231-5955 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : principle of individuation o accidents * coexistence of numerically distinct accidents in a subject * remission and intensification of accidents Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 13. Een lichte variant van ProMeV toegepast in twaalf provincies : een invulling van een risicogestuurde aanpak van weginfrastructuur.

  NARCIS (Netherlands)

  Bax, C. A. Eenink, R.G. Commandeur, J.J.F. & Loenis, B.J.C.

  2017-01-01

  A light variant of ProMeV applied in twelve provinces : a risk based approach to road infrastructure. ProMeV Light quickly and proactively gives an overview of the biggest safety bottlenecks on road sections in the provincial road network. This way it offers a useful alternative to a policy on the

 14. Light - Controlled automatically or by pressing a button?; Licht - per Knopfdruck oder Automatik? Tageslichtgesteuerte Beleuchtungen fordern psychologisches und technisches Feingefuehl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santner, G.

  2006-07-01

  This article discusses the psychological aspects and the technical tactfulness needed when implementing daylight-controlled lighting systems. On the basis of experience gained, the author concludes that the same amount of energy can be saved if the lighting is controlled half-automatically or when the lighting is always switched off when rooms are unoccupied. The article reviews the experience gained with automatically-dimmed lighting in a school in Zurich, Switzerland, and at the University of Zurich. The requirements placed on the control of lighting by the 'Minergie' low energy consumption standard are discussed. Control methods that have been implemented in various public buildings are looked at and the variations in the personal sensitivity of users to varying lighting levels are discussed. The placing of sensors for light-level and occupancy is discussed.

 15. Supercritical Fluid Extraction ; its application to the extraction of anabolic steroids from biological matrices

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker AAM; ARO

  1995-01-01

  Het gebruik van superkritische vloeistof extractie (SFE) als alternatief voor de conventionle, op organische oplosmiddelen gebaseerde, extractie technieken begint langzamerhand steeds belangrijker te worden. Het probleem van het gebruik van superkritsche vloeistoffen voor de extractie van

 16. Met flora meer fauna de stad in trekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2010-01-01

  Meer flora en fauna in de stedelijke omgeving begint met de aanplant van gevarieerd groen. Plant Publicity Holland geeft in een overzicht aan welke bomen, heesters en vaste planten daarvoor geschikt zijn.

 17. Psychopathology in Huntington's disease

  NARCIS (Netherlands)

  Duijn, Erik van

  2010-01-01

  Dit proefschrift begint met een overzichtsartikel van oorspronkelijke onderzoek naar psychopathologie bij mutatiedragers voor de ziekte van Huntington. Aansluitend worden de resultaten van een cohortstudie naar de aanwezigheid en ernst van psychopathologie bij mensen met de ziekte van Huntington in

 18. Study on energy efficient mushroom business in 2010. Highest feasible level of energy conservation and energy efficiency; Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010. Hoogst haalbare niveau van energiereductie en energie-efficiency

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M.; Mikkers, E. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2010-06-15

  Targets of Dutch mushroom cultivation businesses include an energy efficiency improvement of 2.5% annually, implementation of sustainable energy options, and climate-neutral and economically viable cultivation by new mushroom cultivation businesses that are to be built in 2020. This report describes the measures that could be implemented in support of these targets [Dutch] De doelstellingen voor paddestoelenbedrijven zijn een energie-efficientie verbetering van 2,5% per jaar, implementatie van duurzame energieopties, en klimaatneutrale en economisch rendabele teelt van de in 2020 nieuw te bouwen paddenstoelenbedrijven. In dit rapport staan de maatregelen beschreven die genomen kunnen worden ter ondersteuning van de doelstellingen.

 19. Efficient and versatile light. LEDs save energy and open up manifold possibilities of design; Effizientes und vielseitiges Licht. LEDs sparen Energie und eroeffnen zahlreiche Designmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fiebig, Michael [OSRAM Opto Semicondutors GmbH, Muenchen (Germany). Bereich Marketing und Business Development

  2010-07-01

  Light bulbs leave the European market step by step. These conventional light sources are too inefficient in the private and conventional sector. There are a lot of alternatives to light bulbs. But no technology will be able to save as much energy as light emitting diodes (LED) in the future. Today, these LEDs meet us in most different applications. Continuously new areas of application are opened up in order to reduce the power requirement clearly for the production of artificial light. Apart from energy conservation diodes also enable untold possibilities. In the future, light can be still more flexibly used owing to LED. LEDs are ideal light sources for planners and designers.

 20. Open normen licht bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren : praktische handvatten voor de controle op het voldoen aan ethologische en fysiologische behoeften van honden en konijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Ruis, Marko A.W.; Borg, van der Joanne A.M.

  2017-01-01

  This report describes the development of practical tools for inspectors to monitor compliance with the target welfare regulations with regard to provison of light for dogs and rabbits that are kept and sold commercially. On the basis of a literature study on the influence of light on the welfare and

 1. Ecophysiological studies on photosynthesis and pigment adaptation of light and shade leaves; Oekophysiologische Untersuchungen zur Photosynthese und Pigment-Adaptation bei Licht- und Schattenblaettern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knapp, M.

  2005-07-01

  Photosynthetic function and pigment adaptation, as well as several other leaf parameters of light and shade adapted leaves of trees were studied under different environmental conditions. These measurements were performed primarily on a solitary standing beech during a summer drought stress period and an autumnal partial regeneration of physiological activity. Mainly investigated were beech leaves, sun leaves growing at the south side of the tree and shade leaves from the interior of the crown, since beech leaves show the strongest physiological light and shade adaptation responses among all deciduous trees. Similar adaptation studies were also performed with red, light-exposed, anthocyanin-containing leaves of the herbaceous purple foliage plant Perilla (beefsteak plant, Chinese basil) and some other plant species with either slightly or more red leaves, in order to check whether the accumulation of anthocyanins in the upper leaf epidermis of sun exposed-leaves blocks the high-light induced formation of sun-type chloroplasts. The latter are known to possess a much higher photosynthetic capacity and a different pigment composition as compared to shade-type chloroplasts of shaded green leaves. Special consideration was given to the natural drought stress effects usually occurring in the summer period (ca. end of July to end of August), caused by a combination of unfavourable weather conditions, such as a longer heat stress, with strong solar radiation and a very low rain precipitation lying clearly below the annual mean. The obtained research results provided new facts for a better understanding of the physiology of photosynthesis in sun and shade leaves of beech at both normal physiological conditions (June) and at environmental stress conditions (July, August), as well as the effect of anthocyanins on the formation of sun-type chloroplasts and their photosynthetic pigments (chlorophylls and carotenoids) in light-exposed purple foliage. (orig.)

 2. The legends of nuclear power. How the energy lobby pulls us off the scent; Mythen der Atomkraft. Wie uns die Energielobby hinters Licht fuehrt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenkranz, Gerd [Deutsche Umwelthilfe, Berlin (Germany). Bereich Politik und Presse

  2010-07-01

  The author discusses the following so-called energy lobbyists' legends on nuclear power: legend 1: nuclear power is safe; legend 2: the hazards due to misuse or terrorism are controllable; legend 3: radioactive waste is no problem; legend 4: nuclear power endorses climate protection; legend 5: there is enough nuclear fuel uranium; legend 6: we need lifetime extension; legend 7: nuclear power is actually in the state of renaissance. The final chapters of the book deal with the end of the myth nuclear power and the decision on the future of energy supply.

 3. Lighting and shading of PV systems in buildings: Visualisation, calculation of shading losses, optimisation; Licht und Schatten auf ``PV in Gebaeuden``: Visualisierung, Ertragsprognose, Optimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reise, C. [Fraunhofer-Inst. fuer Solare Energiesysteme, Freiburg (Germany). Abt. fuer Photovoltaische Systeme und Messtechnik

  1998-02-01

  Integrating photovoltaic generators in buildings often requires a specific assessment of the local solar resource. In built-up areas, partial shading of the generator area sometimes cannot be avoided. A combination of the simulation tools RADIANCE and INSEL provides both a perfect visualization and an accurate estimation of shading losses, on the basis of the same numerical model of the building. Thus, simulation techniques help to meet both the aesthetical and the technical requirements of a building construction. (orig.) [Deutsch] Die Integration von photovoltaischen Generatoren in Gebaeude erfordert oft eine besondere Bewertung der lokalen Einstrahlungsverhaeltnisse. In einer dicht bebauten Umgebung kann eine zeitweise Teilverschattung der Generatorflaechen oft nicht vermieden werden. Eine Kombination der Simulationsprogramme RADIANCE und INSEL ermoeglicht die architektonisch vollwertige Visualisierung und Durchfuehrung einer praezisen (Minder-)Ertragsprognose fuer gebaeudeintegrierte Photovoltaik auf der Basis desselben numerischen Gebaeudemodells. Die detaillierte Simulation traegt dazu bei, aesthetische und technische Anforderungen an die Gebaeudekonstruktion in Einklang zu bringen. (orig.)

 4. Sinnvolle Lebensführung im Spannungsfeld von Risiko und Sicherheit Die Ethik der Risikominimierung im Lichte von Kierkegaards und Nietzsches Kritik der Moderne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüsch Sebastian

  2016-07-01

  Full Text Available Der Beitrag betrachtet die für die Gegenwartsgesellschaft charakteristische Orientierung an Sicherheit und Risikovermeidung vor dem Hintergrund der Reflexionen Søren Kierkegaards und Friedrich Nietzsches bezüglich der Abgründigkeit der menschlichen Existenz. Die Untersuchung wirft die Frage auf, ob die Suche nach einem im alltäglichen Sinne verstandenen „guten Leben“ letzten Endes zu Lasten der Möglichkeiten einer als sinnhaft erlebten Existenz geht.

 5. Grünes Licht vom EuGH für EZB-Staatsanleihenkäufe – ein Lob der Sachlichkeit! / Christoph Herrmann, Corinna Dornacher

  Index Scriptorium Estoniae

  Herrmann, Christoph

  2015-01-01

  Euroopa kohtu lahendist, mis käsitleb eurosüsteemi poolt riigivõlakirjade järelturul teostatavate rahapoliitiliste otsetehingute tehnilisi üksikasju (Outright Monetary Transactions (OMT) - C 62/14). Kohtulahend ja kommentaarid vt. lk. 599-608. Soome keeles vt. Lakimies 2015 nr. 5, lk. 739-748

 6. The concession contractual quantity limit agreements in the light of energy law and cartel law; Konzessionsvertragliche Mengengrenzvereinbarungen im Lichte von Energierecht und Kartellrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoech, Thomas; Kalwa, Feh [Kanzlei Hoech und Partner, Dortmund (Germany)

  2009-12-15

  In the year 2009, the Federal Cartel Office (Bonn, Federal Republic of Germany) reached to two decisions on the cartel legal validity of quantity limit agreements in franchise agreements and on their handling with the survey and calculation of concession deliveries. In both cases, the Federal Cartel Office proceeds from an offence against paragraph 19 sect. 1 GWB (law against the restriction of competition) and paragraph 19 sect. 2 GWB. Under this aspect, the authors of the contribution under consideration report on different legal questions. The question arises whether paragraph 19 GWB is applicable to the decided facts at all, or whether the exclusion regulation paragraph 111 sect. 1 of the Energy Economy Law (EnWG) intervenes. The authors describe the right of concession delivery and the two resolutions of the Federal Cartel Office. Afterwards, these resolutions are appreciated regarding to the raised legal questions.

 7. The light goes on in the bush. Solar energy for Senegal. Im Busch geht das Licht an. Solarenergie fuer den Senegal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eckert, H.

  1990-08-01

  The article is about a joint project between Germany and Senegal for the 'testing and propagation of photovoltaic solar power systems', sponsored by Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ). The project, scheduled at present for a duration of five years (1987-1991), receives grants of just under DM 21 million and is to demonstrate to the rural population of the Western African state of Senegal how to meet their basic electric power demand for lighting, radio and television, because only a fraction of the more than 13 000 Senegalese villages may expect to be connected to the national power grid during the decades to come. Distances are too long and consumption rates too small to erect a conventional power grid at reasonable cost in this large country covering 200 000 km{sup 2} and populated by just under 10 million inhabitants only. (orig./ORU).

 8. Powering the future. How we will (eventually) solve the energy crisis and fuel the civilization of tomorrow; Der Letzte macht das Licht aus. Die Zukunft der Energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laughlin, Robert B. [Stanford Univ., CA (United States)

  2012-07-01

  When it gets dark, we turn on the light. When it gets cold, we heat. When we need energy for the global industry and technology, we make use of the energy. Every time. But soon the earth fuels such as coal, gas, oil and uranium are irrevocably depleted. And then? The Nobel laureate Robert B. Laughlin reports on the future of our energy supply.

 9. Toch liever geen idioot?! : Beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het burgerschapsonderwijs in het licht van de theorie van Normatieve Professionalisering

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauwendraad, G.

  2018-01-01

  Since 2006, educational institutes have been assigned with the task to provide citizenship education in accordance with their philosophical, religious, and educational outlook, and to explain this outlook in their school guide. This study discusses the results of research done into the current

 10. It might become light. The unity of mind and matter in quantum physics. 2. ed.; Es werde Licht. Die Einheit von Geist und Materie in der Quantenphysik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mann, Frido; Mann, Christine

  2017-10-01

  Christine Mann, daughter of Werner Heisenberg, and Frido Mann, grandson of Thomas Mann show in their common book the dramatic consequences of the quantum theory for our live and thinking - until a holistic view of the man in nature.

 11. Inclusief Onderwijs - Dilemma's en Uitdagingen

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hans Schuman

  2010-01-01

  Het boek beschrijft de worsteling van het Nederlandse onderwijs met het omgaan met en het vormgeven van diversiteit. Het laat zien hoe het huidige gesegregeerde systeem is ontstaan en wat de gevolgen zijn voor kinderen, jongeren en hun ouders. Een samenleving die begint met uitsluiten, blijft

 12. Omstreden gelijkheid. De macht van de vanzelfsprekendheid in huwelijksrelaties

  NARCIS (Netherlands)

  Komter, Aafke

  2006-01-01

  Het idee dat liefde en macht elkaar niet per definitie uitsluiten begint steeds meer gemeengoed te worden. Achter het waas van de romantiek kunnen onzichtbare machtsstructuren schuil gaan. Veel mensen voeren in hun liefdesrelatie een haast constante - zij het niet altijd bewuste - machtsstrijd. Van

 13. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen,

 14. Een toekomst door ambachtelijke sociologie : De KNAW Verkenning Sociologie en het eindrapport Samenleven en samenwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Raub, Werner

  2006-01-01

  Deze reactie op de resultaten van de KNAW Verkenning Sociologie begint met enkele opmerkingen over het perspectief op de Nederlandse sociologie, dat uit het eindrapport van de Verkenningscommissie naar voren komt. Vervolgens komt het onderzoeksprogramma van de Verkenningscommissie aan de orde: hoe

 15. Doorslaan in veld emissie

  NARCIS (Netherlands)

  Abelmann, Leon; le Fèbre, A.J.

  2008-01-01

  Dit verhaal gaat over doorslaan. Het vertelt iets technisch over doorslag in veldemissie, maar vooral hoe een promotie-onderzoek een promovendus tot wanhoop kan drijven, en hoe een begeleider voorkomt dat hij doorslaat. Het begint allemaal bij de hard disk. Dat is een mechanisch geadresseerd

 16. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 17. Spreken over de dood (in de islam)

  NARCIS (Netherlands)

  Ajouaou, M.

  De dood heeft vele dimensies en neemt een belangrijke plaats in wat ik zou noemen de ‘islamitische geloofsstructuur’ in. Zo is de dood dé brug naar het hiernamaals. Het geloof in het hiernamaals is één van de zes fundamenten van de geloofsleer. Die brug begint vanaf het moment van wat de Koran noemt

 18. Hee, Over herstel, Empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie

  NARCIS (Netherlands)

  Pim van Heijst

  2017-01-01

  Het boek is een verkenning, beschrijving en evaluatie van de mogelijkheden tot “herstel” na psychische crisis(sen), waarbij de ervaringsdeskundigheid van de auteur een belangrijke rol speelt. Wilma Boevink begint haar proefschrift met een persoonlijk verhaal over haar ervaringen in de ggz, waarna

 19. NL Kids online

  NARCIS (Netherlands)

  Jos de Haan

  2010-01-01

  In Nederland, maar ook elders, verkennen jongeren intensief de mogelijkheden van internet. Deze verkenning begint overal op steeds jongere leeftijd. Jongeren krijgen te maken met zowel de positieve als de negatieve kanten van internet. Dit rapport bestudeert de aangeboden kansen en risico's van

 20. Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.

  2014-01-01

  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de

 1. Transfer experiments, light microscopy and electron microscopy studies on the contribution of procaryotes to the novel forest decline patterns. Final report. Uebertragungsversuche, licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Pruefung der ursaechlichen Beteiligung von Prokaryonten (MLO, RLO) an den neuartigen Waldschaeden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petzold, H.

  1989-01-01

  The now terminated research project was to clarify if procaryotes are a causal part of the novel damage to forests. For this extensive microscopic analyses on differently damaged spruce trees and several silver firs from the forest damage areas in the Fichtelgebirge and Bayerischer Wald mountains were made. Beyond this it was attempted to transfer possible phytopathogenic agents from damaged forest trees to healthy young trees of the same kind by pruning. In addition it was attempted to transfer with the aid of parasitic plants of the species Cuscuta possibly occurring mycoplasms of trees suffering from acute yellowing to the test plant Catharanthus roseus, the most suitable for this. Additional tests served to transfer defined MLO from Catharanthus onto healthy seedlings of diverse deciduous and coniferous trees to determine if forest trees are susceptible to the mycoplasmoses common in Germany. (orig./MG).

 2. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG im Lichte von Brexit und IStGH-Austritt. Zur Parlamentarisierung der Kündigung völkerrechtlicher Verträge / Felix Lange

  Index Scriptorium Estoniae

  Lange, Felix

  2017-01-01

  Rahvusvahelistest lepingutest loobumisest ja parlamendi kaasamisest otsustusprotsessi Saksa põhiseaduse artikli 59 tähenduses; Suurbritannia ja Lõuna-Aafrika ülemkohtute lahenditest. Kokkuvõte inglise keeles

 3. The claim to compensation for enhanced use of power transmission lines for telecommunication purposes in the light of Union law; Der Ausgleichsanspruch fuer die erweiterte Nutzung von Energieversorgungsleitungen zu Telekommunikationszwecken im Lichte des Unionsrechts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boms, Wilfried Michael

  2010-02-12

  The publication starts by outlining the relation between Union law and national law in those cases where the two contradict. The general opinion in law publications is taken into consideration as well as the development of EU contracts. The second part outlines the European legislation for the telecommunications sector, including its future development and corresponding legislation. After establishing the EU regulations that must be integrated in German national law, German legislation on telecommunications is gone into, including right of way regulations for properties that are not public routes. The third section discusses whether compensation for way of right as stated in German telecommunication law is compatible with European law, and if not, how it can be made so. This is folled by a comparative analysis of EU court rulings and EU Commission decisions in the telecommunications sector and an outlook to the proceedings of the European Court of Justice on telecommunications law. The consequences of an assumed violation of European law are outlined, although this is not currently assumed. The fourth and final section contains a summary.

 4. Placing rooms in the right light. Targeted daylight and optimised artificial lighting help to improve comfort; Raeume ins richtige Licht ruecken. Gezielt eingesetztes Tageslicht und optimierte kuenstliche Beleuchtung helfen, das Wohlbefinden zu verbessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Durst, Anna

  2012-11-01

  Regardless whether in the office, at home or in school, too little daylight or unfavourable lighting impair visibility in rooms and strain the eyes. Based on the example of schools and homes for the elderly, it was investigated how new lighting concepts and new lamp, luminaire and ballast technology can help to improve the situation. A measurement system was used to monitor the lighting and energy properties. The new lighting systems and optimised technology enabled the electrical energy requirements in a school to be reduced by around two thirds. (orig.)

 5. Das Licht am Ende des Tunnels: Motivationsstrukturen fur den Deutschunterricht Reflexionen uber ein altes und stets neues Problem (The Light at the End of the Tunnel: Structures for Motivating German Teaching. Reflections on an Old and Continually New Problem).

  Science.gov (United States)

  Classen, Albrecht

  2001-01-01

  Argues that despite the decline in enrollments in German at elementary and secondary schools and colleges and universities, there is reason to hope that interest can be invigorated. Suggests that there are easy instructional methods and materials for developing a new motivation in learning the language. (Author/VWL)

 6. Heat techniques in the light of the innovation curve. New technology for gas appliances and solar water heaters; Warmtetechnieken in het licht van de innovatiecurve. Nieuwe technologie gezocht voor gastoestel en zonneboilers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2012-09-15

  The development, market introduction and deployment of new techniques often follows an S-shaped curve. The gas-fired boiler transformed from a conventional apparatus into the current high efficiency boiler. Will the high efficiency electricity boiler be the next breakthrough technique? The electrical and gas heat pumps are fully developed techniques, but this does not apply to their use in Dutch single-family dwellings [Dutch] De ontwikkeling, marktintroductie en toepassing van nieuwe technieken verloopt vaak volgens een S-vormige curve. De gasketel transformeerde van conventioneel toestel naar de huidige hr-ketel. Is de hre-ketel de volgende doorbraaktechniek? De elektrische en de gaswarmtepomp zijn uitontwikkelde technieken, maar nog niet voor de toepassing in een Nederlandse eengezinswoning.

 7. Ein Klassiker der Padagogik in Evolutionarer Perspektive: Eduard Sprangers "Lebensformen" im Lichte der Modernen Biologie (A Classic of Pedagogics from an Evolutionary Perspective: Edward Spranger's "Forms of Life" in the Light of Modern Biology).

  Science.gov (United States)

  Neumann, Dieter

  2002-01-01

  Interprets Edward Spranger's "Forms of Life" against the background of the findings of modern biology. Shows how far Spranger's diagnosis of different human types, which are not affected by external influences on characteristics, conform with research hypotheses of modern biological sciences. (CAJ)

 8. Biologie und Fremdsprachenunterricht. Das Prinzip der Einsprachigkeit im Lichte biologischer Erkenntnisse ueber Denken und Lernen (Biology and Foreign Language Teaching. The Monolingual Principle in the Light of Biological Findings concerning Thinking and Learning).

  Science.gov (United States)

  Schneider, Rudolf

  1979-01-01

  Draws upon recent publications dealing with brain function (particularly F. Vester, "Denken, Lernen, Vergessen", Munich, 1978) for ideas for foreign language teaching. These include constant use of the foreign language in the classroom, frequent repetition, and avoidance of false associations by explanation in the native language.…

 9. The judgement of the Federal Constitutional Court on the nuclear phase-out in Germany. Every light hat its shadow; Das Urteil des BVerfG zum Atomausstieg in Deutschland. Licht und Schatten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leidinger, Tobias [Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Duesseldorf (Germany)

  2017-01-15

  The 13th amendment of the German Atomic Energy Act (AtG) was a direct result of the accident in Fukushima in March 2011. As a result, not only the provisional (three-month) shutdown of the eight nuclear power plants immediately shut down after the accident finally passed the parliament, but fixed shutdown times were also decided for the remaining nine NPP's. This was both an increase of the AtG amendment of 2002 and the extension of the NPP licenses decided a few months earlier. Nuclear energy should therefore continue to serve as a ''bridge technology'' within the framework of the Federal Government's energy concept for a longer period. On 6 December 2016 the Federal Constitutional Court (BVerfG) has decided that the act on the accelerated phasing-out of nuclear energy in Germany is partly unconstitutional. The judgment is clear on a whole series of legal issues. At the same time, it raises new questions with a view to the final clarification of the compensation.

 10. "Zonering en herkenbaarheid" en "Rood-licht discipline" : notitie betreffende onderzoek uitgevoerd in het kader van de herziening van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV door het Instituut voor Zintuigfysiologie IZF TNO TM te Soesterberg.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1988-01-01

  The Institute for Perception-TNO carried out two studies on the categorisation and recognition of roads within built-up areas and on "red-light discipline". These studies are reported in IRRD abstracts 811578, 811596 and 816368. In the report presented here these studies are commented upon. Special

 11. Evaluation of learning moments, investment cost and life cost of five EOS DEMO/UKR projects; Evaluatie leermomenten, investerings- en levensduurkosten van vijf EOS DEMO/UKR projecten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-15

  Subsidised, energy efficient building example projects in the Netherlands show that the additional cost of 10 to 15% for the initial investment are compensated by the much lower energy cost later on. A study has been conducted of the relation between investments, housing expenses and energy efficient building [Dutch] Gesubsidieerde, energiezuinig gebouwde voorbeeldprojecten in Nederland tonen aan dat de meerkosten van 10% tot 15% voor de initiele investering opwegen tegen de veel lagere energiekosten later. Een studie is uitgevoerd naar de relatie tussen investeringen, woonlasten en energiezuinig bouwen.

 12. Screening CAM-fotosynthese Bromelia's

  NARCIS (Netherlands)

  Warmenhoven, M.G.; Marissen, A.; Garcia Victoria, N.

  2006-01-01

  De ‘normale’ wijze van CO2-opname bij de meeste planten gebeurt overdag, wanneer er licht is om de opgenomen CO2 door middel van fotosynthese direct om te zetten in suikers. CO2 wordt opgenomen door de huidmondjes, dus is het nodig dat de huidmondjes overdag (als het licht is) open staan. ‘s Nachts

 13. Muusikamaailm : Messiaeni mälestusfestival. Masuri lahkumiskontserdid USAs. Kolmest kaotusest / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  2002-01-01

  Olivier Messiaeni mälestusfestivalist "musik sehen, licht hören". Kurt Masur lahkub New Yorgi Filharmoonia orkestri peadirigendi ametist. Teated Xavier Montsalvatge, Dorothy DeLay ja Dzhansug Kahhidze surmast

 14. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en

 15. Intercomponent interactions and mobility in hydrogen-bonded rotaxanes

  NARCIS (Netherlands)

  Jagesar, D.C.

  2010-01-01

  Dhiredj Jagesar onderzocht zogeheten rotaxanen. Deze moleculen kunnen als moleculaire motoren functioneren. Hierbij gebruiken ze licht en elektronen als brandstof. De minuscule motoren kunnen vergelijkbare bewegingen uitvoeren als de motoren in de macroscopische wereld. Toepassingen van moleculaire

 16. Case series

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2012-07-24

  Jul 24, 2012 ... Moreover, fine needle aspiration and biopsy are often not diagnostic due to oncocytoma .... Dechet CB, Sebo T, Farrow G, Blute ML, Engen DE, Zincke H. ... Licht MR, Novick AC, Tubbs RR, Klein EA, Levin HS, Streem SB.

 17. Bilateral inguinal hernia repair: laparoscopic or open approach?

  Science.gov (United States)

  Feliu, X; Clavería, R; Besora, P; Camps, J; Fernández-Sallent, E; Viñas, X; Abad, J M

  2011-02-01

  The aim of this study was to investigate outcomes in the treatment of bilateral inguinal hernia, comparing the laparoscopic totally extraperitoneal (TEP) and open tension-free mesh repair (LICHT) approaches. We performed a prospective controlled non randomized clinical study in 128 patients with bilateral inguinal hernia over a period of 3 years. LICHT was used in 106 cases (53 patients) while TEP was employed in 150 cases (75 patients). The main outcome measurements were: recurrence rate, operating time, hospital stay and postoperative complications. There were three recurrences (2.3%): two in the LICHT group (3.8%) and one (1.3%) in the TEP group P = NS. The TEP procedure was faster than LICHT repair (48.8 ± 10.8 vs. 70.4 ± 11.2 min) P approach is an effective option for the treatment of bilateral inguinal hernia when performed by experienced surgeons.

 18. From Early Tang Court Debates to China's Peaceful Rise

  NARCIS (Netherlands)

  2009-01-01

  Dit boek biedt een verfrissende kijk op 1400 jaar Chinese geschiedenis. In acht artikelen worden politieke, religieuze, maatschappelijke economische en culturele geschiedenis tegen het licht gehouden. Uiteenlopende ontwikkelingen komen aan bod, van de interreligieuze rechtbankdebatten van de

 19. Boekbesprekinge/Book Reviews

  African Journals Online (AJOL)

  1983-01-22

  Jan 22, 1983 ... Tamoxifen, the most widely used form ofhormonal therapy in breast cancer, is an .... emphasizes that geriatric medicine should be based on sound princi- ... concerned with physical medicine as Licht's Therapeutic Heat and ...

 20. Mäletamine, aeglus ja kontrollimatu kapitalism / Eugen Ruge ; intervjueerinud Dieter Neidlinger ; saksa keelest eesti keelde vahendanud Aija Sakova

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruge, Eugen, 1954-

  2016-01-01

  Intervjuu kirjandusfestivalil "Prima vista" esineva saksa kirjaniku Eugen Rugega tema romaanides "Kahaneva valguse aegu" ("In Zeiten des abnehmenden Lichts") ja "Cabo de Gata" ning käsil olevast teosest

 1. NVO combineert beste van DPS, DPST en PBI tot nieuwe totaalindex. DPS verdwijnt

  NARCIS (Netherlands)

  Arendonk, van J.A.M.

  2006-01-01

  De duurzameprestatiesom, DPS, gaat mogelijk nog dit jaar verdwijnen. Ervoor in de plaats komt een nieuwe totaalindex, waarin ook functioneel exterieur een onderdeel zal zijn. Fokkerijprofessor Johan van Arendonk licht de achtergronden toe van de nieuwe totaalindex

 2. Metamorphosis of Bijlmer-complex; Metamorfose karakteristiek Bijlmercomplex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donze, G.J.; Nuiten, P. [W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda (Netherlands); Brouwer, C. [Technisch Buro Metapart, Amsterdam (Netherlands)

  2004-01-01

  A part of the high buildings in the Bijlmer area in Amsterdam, Netherlands, is renovated (Kruitberg). Quality and comfort are combined in an energy efficient building. The renovation is part of the European demonstration project Regen-Link: In eight countries urban renewal projects will demonstrate that energy efficient housing can become the norm in the existing social housing stock. [Dutch] Het gebouwencomplex De Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam is gerenoveerd waarbij kwaliteit en comfort zijn gecombineerd in een energiezuinig gebouw. Beproefde en nieuwe oplossingen zijn toegepast in een bijzonder proces. Het renovatieproject Kruitberg is onderdeel van het Europese demonstratieproject Regen-Link. In Regen-Link wordt door 8 nationaal vooraanstaande corporaties in evenzoveel stedelijke herstructureringsgebiden gedemonstreerd dat comfortabel en energiezuinig de norm kan worden in de bestaande woningvoorraad.

 3. De halve STEP-barrier toegepast op gerenoveerde viaducten : een simulatie-onderzoek naar het gedrag van de halve STEP-barrier tijdens een aanrijding met een lichte personenauto (TB 11) en een bus (TB 51). In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  1997-01-01

  At the request of the Construction Department of the Dutch Ministry of Public Works (RWS), simulations were carried out to evaluate the functioning of the half steel STEP barrier. This barrier must satisfy the H2 level in the NEN-EN 1317-1 and NEN-EN 1317-2 standard. The tests required by this

 4. Energie 2011. Development of competition with good sides and bad. Special Report of the Monopolies Commission in accordance with Art. 62 Para. 1 of the Energy Economy Law; Energie 2011. Wettbewerbsentwicklung mit Licht und Schatten. Sondergutachten der Monopolkommission gemaess paragraph 62 Abs. 1 EnWG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Special Report by the Monopolies Commission on electricity and gas is its third on the energy market pursuant to Art. 62 of the German Energy Economy Law (EnWG). In it the Commission relates its view of the status quo and development trend of competition and assesses whether there is effective competition in the markets for the grid-bound supply of electricity and gas in the German Federal Republic. It also reviews how the provisions of the Energy Economy Law concerning regulation and the safeguarding of competition have been applied and discusses current issues of competition policy in the energy sector. This third report analyses new developments in these areas. It also addresses other topics of recent interest such as the consequences of the revised view on nuclear energy, remunicipalisation or regulatory problems relating to railway electricity and railway electricity grids. The editorial work on this Special Report was completed shortly after the enactment of the Law Amending Energy Law Related Provisions, and the analyses conducted by the Monopolies Commission were updated accordingly.

 5. Constitutional questions concerning the termination of nuclear energy utilization. The 13th law on the amendment of the atomic law in the frame of basic rights; Verfassungsfragen der Beendigung der Nutzung der Kernenergie. Das 13. Gesetz zur Aenderung des Atomgesetzes im Lichte der Grundrechte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wieland, Joachim [Deutsche Univ. fuer Verwaltungswissenschaften, Speyer (Germany). Lehrstuhl fuer oeffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht

  2013-06-14

  The nuclear power phaseout in consequence of the nuclear disaster in Fukushima destroyed the expectation of high profits for the NPP owners based on the enacted lifetime extension. Neither professional freedom, nor the principle of property conservation, nor the rule of equality is violated by the termination of nuclear power utilization. The legislative authority was permitted to reverse the decision on the nuclear power utilization towards phaseout. The legislator could invoke its dynamic constitutional obligation for protection of life and physical integrity of the society. The legislator allows the operation of nuclear power plants only if according to the status of science and technology failures that could endanger life and health can practically be excluded. In consequence of the catastrophic accident in Fukushima hazards due to targeted airplane crashes could not be ruled out anymore.

 6. Integrated energy supply in closed distribution grids. On the legislator's scope in revising Article 110 of the Energy Economy Law with a mind to the third EC energy package; Integrierte Energieversorgung in geschlossenen Verteilernetzen. Zum Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers zur Neuregelung des paragraph 110 EnWG im Lichte des Dritten EG-Energiepakets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saecker, Franz Juergen; Wolf, Maik

  2009-07-01

  The general exemption of site networks from the regulatory provisions of the Energy Economy Law stipulated in its Article 110 has led to many distribution grids in Germany not being under the control of the regulatory authorities and therefore not being amenable to access or compensation regulations. The beneficiaries of this exemption have been facilities ranging from modern industrial parks, airports, railway stations to shopping centres and camping sites. However, in a decision on 22 May 2008 the European Court of Justice ruled with binding effect that the exceptions from EC law granted by Article 110 Section 1 No. 1 of the German Energy Economy Law were too far-reaching, and the provision is therefore no longer applicable. In Article 28 of the Electricity Directive and the Gas Directive the third EC energy package stipulates that EC member states may under certain conditions exempt closed distribution grids from the general regulations of ex ante price approval, but that for all other purposes such grids are amenable to the provisions of the regulation regime and to surveillance by the regulatory authorities. Thus site networks, too, will in future have to allow third parties access at reasonable terms (Articles 20, 21 of the Energy Economy Law).

 7. The Photoviscous Properties of Fluids

  Science.gov (United States)

  1942-02-01

  and (h) the specific fringe value. The first of these values is de - fined as the velocity gradiont that will produce a rola- tivo retardation of...einer bewegten zähen Flüssigkeit. Ann.-der Phys. (II)t Bd. 151, 1874, p. 154. Kundt i A.: Über die Doppelbrechung des Lichtes in be- wegten...reibenden Flüssigkeiten. Ann. der Phys. (Ill), Bd. 13, 1881, pp. 110-133. deMetz, &.: Über die temporare Doppelbrechung des Lichtes in rotirenden

 8. Screening CAM-fotosynthese Bromelia's

  OpenAIRE

  Warmenhoven, M.G.; Marissen, A.; Garcia Victoria, N.

  2006-01-01

  De ‘normale’ wijze van CO2-opname bij de meeste planten gebeurt overdag, wanneer er licht is om de opgenomen CO2 door middel van fotosynthese direct om te zetten in suikers. CO2 wordt opgenomen door de huidmondjes, dus is het nodig dat de huidmondjes overdag (als het licht is) open staan. ‘s Nachts zijn de huidmondjes meestal dicht. Via de huidmondjes gaat ook waterdamp naar buiten, de planten verdampen zo overdag veel meer dan ‘s nachts. Een aantal plantenfamilies (Crassulaceae, Bromeliaceae...

 9. Environment-friendly building complex of the BBVA bank in Madrid, Spain. Sustainable and healthy indoor climate in a new office building; Spaans BBVA-cornplex milieuvriendelijk gebouwd. Duurzaam en gezond binnenklimaat nieuw hoofdkantoor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petersen, G. [Swegon, Capelle aan den IJssel (Netherlands)

  2011-03-15

  In the design and construction of the new office building of the Spanish bank BBVA (Madrid) sustainability and environmental effects were important aspects. The office building complex will certified by the American company Leed Gold. The energy efficient installations are made possible by Eurovent-certified heat recovery units and comfort units. [Dutch] Bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Spaanse bank BBVA in Madrid staan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. Het complex zal na de oplevering worden gecertificeerd conform het Amerikaanse Leed Gold. De energiezuinige installatie wordt mede mogelijk gemaakt door Eurovent-gecertificeerde wtw-units en comfortunits.

 10. Energy consumption of storing special flower bulbs. Allium, Muscari, Zantedeschia and Fritillaria; Energieverbruik bij het bewaren van bijzondere bolgewassen. Allium, Muscari, Zantedeschia en Fritillaria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Vasen, R. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2010-03-15

  The energy use of drying and storing special flower bulbs has been mapped. From the variation in energy use between various businesses, more energy efficient ventilation, circulation and temperature standards can be derived. This way the costs for energy use in a business and at sector level can be reduced significantly [Dutch] Het energieverbruik voor drogen en bewaren van bijzondere bolgewassen is in kaart gebracht. Uit de variatie in het energieverbruik tussen de verschillende bedrijven kunnen energiezuiniger ventilatie-, circulatie- en temperatuursnormen worden afgeleid. Hiermee kunnen de kosten voor energieverbruik op het bedrijf en op sectorniveau fors verlaagd worden.

 11. Breakthrough in ceramic membranes; Doorbraak in keramische membranen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vente, J.F.; Van Veen, H.M. [ECN Energy Efficiency in the Industry, Petten (Netherlands)

  2008-06-15

  Ceramic membranes have a promising potential for carrying out separations in a more energy efficient manner in the petrochemical industry. Researchers of ECN and the Universities of Twente and Amsterdam developed a new ceramic membrane that has a higher hydrothermal stability than existing membranes. [mk]. [Dutch] Keramische membranen gelden als potentieel veelbelovend om scheidingen in de petrochemische industrie energiezuiniger uit te voeren. Onderzoekers van ECN en de universiteiten van Twente en Amsterdam ontwikkelden een nieuw keramisch membraan dat een hogere hydrothermische stabiliteit heeft dan bestaande membranen.

 12. De wet deskundige in strafzaken : Een remmende sprong vooruit?

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman, N.J.M.

  2011-01-01

  De kern van deze bijdrage bestaat uit een rechtsvergelijkende verkenning m.b.t. de rol van de deskundige in strafzaken in de ons omringende landen in het licht van de huidige stand van zaken in eigen land. Uit deze rechtsvergelijkende verkenning blijkt dat de kwaliteitsverbetering van de

 13. Case note: HvJ EU (rolnr. C-131/12: Google Spain and Google Inc. tegen Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Costeja González)

  NARCIS (Netherlands)

  van Hoboken, J.V.J.

  2014-01-01

  De uitspraak betreft de verplichtingen van aanbieders van zoekmachines op het internet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in zoekresultaten. Het HvJ EU beoordeelt deze vraag in het licht van het recht aangaande bescherming van persoonsgegevens, waarbij de door het EU Handvest

 14. Management, organisatie en ons brein

  NARCIS (Netherlands)

  Commandeur, H.R.; Man, de H.; Meché, van der F.

  2012-01-01

  Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen zijn van belang voor management en organisatie. Vooronderstellingen over menselijk gedrag op dit gebied moeten mogelijk worden bijgesteld in het licht van de snelle ontwikkeling van neurowetenschappelijk onderzoek. Dat is een reden voor M&O om met een

 15. Observations on Urban Aesthetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent van Rossem

  2018-03-01

  Denslagen behandelt na zijn inleiding in drie hoofdstukken Londen, Parijs en New York, om duidelijk te maken dat historische beschrijvingen een interessant licht werpen op de ontwikkeling van het denken over de stad.

 16. Suïcidaliteit bij lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

  NARCIS (Netherlands)

  van Bergen, Diana; van Heeringen, Cees; Kerkhof, Ad J.F.M.; Portszky, Gwendolyn; de Beurs, Derek

  2018-01-01

  Van enkele specifieke doelgroepen in de maatschappij is bekend dat ze een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor psychische problemen en een hoger risico op het ontwikkelen van suïcidale gedachten en gedrag dan de algemene populatie. Reeds in 1999 bracht een Vlaams onderzoek aan het licht dat jongeren

 17. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 18. Achtergronden van het natuurbeheer bij het conflict tussen natuur en cultuur : een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1977-01-01

  De veronderstelling dat orde in het biotische systeem slechts kan samengaan met lage energetische niveaus lijkt gerechtvaardigd. Ecologisch betekent dit dat aan de meer droge, donkere, koude, voedselarme, venige kant meer kans op ordening aanwezig is dan aan de natte, lichte, warme, voedselrijke en

 19. De noodzaak van een alternatief pensioenakkoord

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, B.

  2011-01-01

  Het pensioenakkoord lijkt solide, maar er worden nog te veel heikele discussiepunten onder het tapijt geveegd. Bernard van Praag laat zijn licht schijnen over keuzes en niet gemaakte keuzes in het pensioenakkoord. Het afgesloten pensioenakkoord is volgens hem niet meer dan een Pyrrhus-overwinning en

 20. The role of gender in farming household decision-making in Yaan, south-western China

  NARCIS (Netherlands)

  Huajie, C.

  1996-01-01

  Het onderzoek waarvan de resultaten in dit proefschrift worden beschreven heeft als belangrijkste doelstelling licht te werpen op de rol van vrouwen in besluitvorming met betrekking tot bedrijfsbeslissingen in agrarische gezinsbedrijven in Yaan, Zuidwest China. Tevens beoogt deze studie een

 1. Lichtminnende gewassen verlangen 50% haze en een hoge transmissie

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Hemming, S.

  2012-01-01

  Het aanbod van diffuse kasdekmaterialen en coatings werd in het recente verleden steeds breder, maar wordt geleidelijk opgeschoond. Dat maakt het op termijn mogelijk om een beperkt aantal soorten in grotere hoeveelheden, dus goedkoper te produceren. De meerwaarde van diffuus licht is afdoende

 2. Smartphone en sikkel

  NARCIS (Netherlands)

  Popma, J.

  2013-01-01

  Zoals het in de negentiende eeuw vakbondsonderzoeken waren die de schrijnende arbeidsomstandigheden in fabrieken aan het licht brachten en de bonden halverwege de vorige eeuw als eersten aan de bel trokken over de gevaren van asbest, zo is het de vakbeweging die anno nu als eerste aandacht vraagt

 3. Uue juhi 100 päeva : kuidas pääseda terve nahaga / Jan Jõgis-Laats

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgis-Laats, Jan

  2006-01-01

  Michael Watkinsi raamatu "First 90 days" tutvustus. Soovitusi juhile, kuidas uuel töökohal hakkama saada. Vt. samas: Michael Watkinsi retsept spetsiaalselt Directori lugejatele. Kommenteerivad: Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, Hansapanga koolituskeskuse juht Ants Põldsam, Viru Õlu AS-i direktor Ott Licht, Andres Klaasi ja Dekoori tegevdirektor Gerd Veelma

 4. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  OpenAIRE

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen schrijden nog elk jaar voort. Een update.

 5. Meer proeven nodig om effect van hogere F-scatterwaarde te achterhalen : diffuus glas komt in de fase van fine-tuning (interview met Silke Hemming en Tom Dueck)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Hemming, S.; Dueck, T.A.

  2014-01-01

  Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard. Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus te kiezen en vrijwel geen om het te laten, zeggen Silke Hemming en Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen

 6. Masin ei küsi kõrgemat palka / Teeli Remmelg

  Index Scriptorium Estoniae

  Remmelg, Teeli

  2007-01-01

  Ettevõtjad näevad tööjõupuuduse nappuse lahendusena uute masinate ostmist ja töödistsipliini parandamist. Kommenteerib Ott Licht. Küsimusele vastavad Peep Siimon, Jaanus Vihand, Viktor Valkiainen, Erkki Pärtin, Peeter Mõrd ja Triin Kaasik

 7. Cryogenic Airborne Interferometer

  Science.gov (United States)

  1976-12-22

  fine posi- tional adjustment of the secondary mirror which is very small and licht , ijy comblnlnc these twe motor systems, the overall drive can...s2 m v FIGUR£ 2 -33- After these; two quadrature sißnp.ls are venerated, the phase anfle V5 can be detected usinc voltsne de - tectors. The

 8. Poodidele omamärgikraami tegemine säästab kulusid / Ketlin Priilinn

  Index Scriptorium Estoniae

  Priilinn, Ketlin, 1982-

  2008-01-01

  Poeketid on üha enam hakanud müüma kaupu oma kaubamärgi all. Vt. samas: Jaemüügiketti omamärgitoode ehk private label. Diagramm: Omamärk teeb Euroopas võidukäiku. Kommenteerivad Kristjan Alaküla ja Ott Licht

 9. Exploration of graphene addition and boron doped nanocrystalline diamond transparent electrodes for charge transport enhancement in polymer-based solar cells and light emitting diodes

  OpenAIRE

  Robaeys, Pieter

  2015-01-01

  Organische zonnecellen vormen een opkomende technologie in het domein van fotovoltaïsche energie-conversie en onderscheiden zich van klassieke Siliciumzonnecellen door o.a. volgende kenmerken: mechanische flexibiliteit (‘plooibare’ zonnecellen), esthetische mogelijkheden (vrijheid van vormgeving en kleur), betere respons bij indoor verlichting en diffuus licht (interessant voor indoor energievoorziening voor mobiele elektronische applicaties) en eenvoudige, lowcost verwerkingsmogelijkheden (e...

 10. Over lichtemissie: Albert Einstein en de vroege geschiedenis van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging

  NARCIS (Netherlands)

  Tauschinsky, A.; van Dongen, J.A.E.F.

  2008-01-01

  Op 29 april 1922 gaf Albert Einstein een lezing voor de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op het Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. Hij deed er verslag van een experiment dat hij zo’n zes maanden eerder had voorgesteld en dat zou hebben moeten uitmaken of licht

 11. Een blik in het binnenste van een witte oled

  NARCIS (Netherlands)

  Bobbert, P.A.; Coehoorn, R.

  2013-01-01

  Witte organische iicht-emitterende diodes (oleds) voor verlichting hebben organische lagen van siechts enkele nanometers dik. Om de efficiëntie en stabiliteit te kunnen verbeteren, moeten we te weten komen waar bet licht precies wordt geëmitteerd. Reconstructie van bet emissieprofiel uit de gemeten

 12. Restricting wolves risks escape

  Science.gov (United States)

  Mech, L. David; Ballard, Warren; Bangs, Ed; Ream, Bob

  2010-01-01

  Implementing the proposal set forth by Licht and colleagues (BioScience 60: 147–153) requires restricting wolves to tiny "islands," areas that are magnitudes smaller than the ranges of most wolf populations. Wolves naturally have large ranges; restricting their spatial needs increases the risk of wolves escaping, exacerbating public relations and political and legal problems.

 13. A chimpanzee Mega-Culture? Exploring behavioral continuity in Pan troglodytes schweinfurthii across northern DR Congo

  NARCIS (Netherlands)

  Hicks, T.C.

  2010-01-01

  Cleve Hicks deed een vijfjarig veldonderzoek naar het voorkomen van chimpansees in het noorden van de Democratische Republiek Kongo (het Bili-Uelegebied). Hoewel er twijfels bestonden over het überhaupt voorkomen van chimpansees in dit gebied, heeft het onderzoek aan het licht gebracht dat

 14. Literatuuronderzoek CAM-fotosynthese en CO2-bemesting en CO2-bemesting bij bromelia's

  NARCIS (Netherlands)

  Marissen, A.; Warmenhoven, M.G.

  2004-01-01

  De ‘normale’ wijze van CO2-opname gebeurt bij de meeste planten overdag, wanneer er licht is om de opgenomen CO2 door middel van fotosynthese direct om te zetten in suikers. Hiervoor is het nodig dat de huidmondjes overdag open staan, ‘s nachts zijn huidmondjes meestal dicht. Via de huidmondjes gaat

 15. Info avond Go&Learn stakeholders

  OpenAIRE

  Brabant, Karen

  2014-01-01

  De infoavond licht de stakeholders in over de planning en invulling van de circuits en de praktische organisatie ervan. De stakeholders worden ingelicht over de huidige realisaties binnen het project, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het geeft aan de stakeholders eveneens de kans om te netwerken.

 16. Synthesis of novel branched polymers for enhanced oil recovery

  NARCIS (Netherlands)

  van Mastrigt, Frank

  2017-01-01

  De energievraag neemt de komende jaren toe en hoewel het relatieve aandeel olie licht zal afnemen, neemt de absolute vraag met 24% toe tussen 2010 en 2030. Om in de vraag te voorzien, worden aanvullende maatregelen getroffen, zoals de injectie van materialen die van nature niet aanwezig zijn in

 17. Iep of Olm - Karakterboom van de Lage Landen -

  NARCIS (Netherlands)

  Heybroek, H.; Goudzwaard, L.; Kaljee, H.

  2009-01-01

  Iep of Olm – karakterboom van de Lage Landen vertelt het verhaal van deze karakteristieke bomen in het licht van 7500 jaar Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het boek geeft een historisch overzicht van iepen in stad en landschap, vertelt over oeroude gebruiken en schetst de geschiedenis van een eeuw

 18. Usability evaluation of healthcare information systems: comparison of methods and classification of usability problems

  NARCIS (Netherlands)

  Khajouei, R.

  2011-01-01

  In ziekenhuizen wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatiesystemen, maar de usability laat vaak te wensen over. Reza Khajouei testte twee methodes om de usability te beoordelen. Hij constateert dat beide methoden ongeveer evenveel, maar verschillende problemen aan het licht brengen. Uit een

 19. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 20. New insights in freesia leaf necrosis disease

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, M.; Meekes, E.T.M.

  2005-01-01

  Onderzoek van PRI en Naktuinbouw heeft aan het licht gebracht dat bladnecrose waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een ophiovirus dat overgebracht wordt door een vrij algemene schimmel: Olpidium brassicae. Bovendien is er een methode ontwikkeld om uitgangsmateriaal te toetsen op het gevonden

 1. Nieuwe feiten over hardnekkige necrose in freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Middelburg, A.F.; Verbeek, M.

  2005-01-01

  Onderzoek van PRI en Naktuinbouw heeft aan het licht gebracht dat bladnecrose waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een ophiovirus dat overgebracht wordt door een vrij algemene schimmel: Olpidium brassicae. Bovendien is er een methode ontwikkeld om uitgangsmateriaal te toetsen op het gevonden

 2. Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Boekhoff, M.; Knotters, M.; Schilder, H.; Wisse, J.S.P.

  2007-01-01

  In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk compliance monitoring waarbij het accent ligt op

 3. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 4. Active energy interaction. In between transparent facade/roof and environment; Actieve energie-interactie. Tussen transparant gevel/dak en omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Quanjel, E. [Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services, Eindhoven (Netherlands); Timmermans, D.; Van Gerve, M. [Brakel Atmos, Uden (Netherlands)

  2012-03-15

  Optimal use of daylight is possible with glass or other transparent material. During the year solar heat can be utilized. How can you design innovative transparent roof/wall concepts and products which add value to daylight, comfort and energy?. [Dutch] Transparante dakconstructies bij gevelaanbouwen of serres bieden veel voordelen voor daglichttoetreding en passieve zonneverwarming. Deze toepassingen nemen daarom toe bij nieuwbouw en renovatie. Maar vooral in de zomer zijn er problemen met oververhitting. Optimalisatie gedurende het gehele jaar is gewenst. Zo ontstaat de meest comfortabele en energiezuinige situatie. Gebruikers eisen duurzame, energiezuinige en comfortabele woningen en kantoren. Hierdoor zijn de afgelopen decennia gebouwen overmatig geisoleerd, waardoor de gebruiker vervreemd is geraakt van zijn natuurlijke omgeving. Goed bouwen met glas of andere transparante materialen maakt optimale benutting van daglicht mogelijk. Ook kan gedurende grote delen van het jaar de zonnewarmte benut worden. Hoe realiseer je een afgestemde ontwerpmethodiek en afwegingsmodel voor innovatieve transparante dak/gevel-concepten en producten die een meerwaarde hebben voor daglicht, comfort en energiegebruik?.

 5. Sustainable cooling, but only when necessary. Vision on energy consumption for cooling in the ICT-sector; Duurzaam koelen, maar alleen als het echt nodig is

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijpheer, N. [ECN Efficiency and Infrastructure, Petten (Netherlands)

  2009-12-15

  The ICT branch has grown into one of the most energy intensive sectors in the Netherlands. Their volume and energy use will continue to increase in the coming years according to expectations. Energy and environment are hot topics that put pressure on the need to save energy. Due to the increasing energy costs efficient energy use is even starting to grow into a condition for financial survival in the ICT branch. [Dutch] De ICT-branche is uitgegroeid tot een van de meest energie-intensieve sectoren in Nederland. De omvang en het energiegebruik ervan blijven naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Daarnaast zijn energie en milieu actuele onderwerpen die druk zetten op de noodzaak om energie te besparen. Door de toename van de energiekosten begint efficient omgaan met energie zelfs een voorwaarde te worden om financieel te kunnen overleven in de ICT-branche.

 6. Photosynthesis efficiency for different wavelengths; Fotosynthese-efficiency bij verschillende golflengten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snel, J.F.H.; Meinen, E.; Bruins, M.A.; Van Ieperen, W.; Hogewoning, S.W.; Marcelis, L.F.M. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-04-15

  LED lighting has recently been introduced into Dutch horticulture. LED development so far indicates that in the near future LED's will be more energy efficient than high pressure sodium lamps. Crop light interception and photosynthesis efficiency are wavelength dependent. Therefore, LED colours for maximum crop photosynthesis, growth and development should be identified. Wageningen UR has investigated light interception and photosynthesis at different wavelengths for tomato, cucumber and rose. Measuring protocols and equipment were developed for leaf photosynthesis measurements in the laboratory and in greenhouses. A crop simulation model was used for up-scaling the leaf level results to crop level photosynthesis. For the vegetable crops the photosynthesis spectra are very similar to the generalised photosynthesis spectrum. Red light is most efficient for leaf photosynthesis. Light from red (ca. 645nm) LED's was maximally 13% more efficient than High Pressure Sodium light. For reddish leaves of the rose cultivar Prestige, red LED light was up to 35% more efficient. These figures apply to the momentary efficiency of leaf photosynthesis at 100 {mu}mol.m{sup -2}.s{sup -1} (PAR) and suggest that use of red light can lead to higher photosynthesis, especially for certain rose cultivars [Dutch] LED verlichting heeft zijn intrede gedaan in de Nederlandse glastuinbouw. De LED ontwikkeling laat zien dat in de nabije toekomst LED's efficiënter zijn dan SON-T verlichting. Lichtonderschepping en fotosynthese efficiëntie zijn afhankelijk van de kleur van het licht. Voor optimale fotosynthese, groei en ontwikkeling zouden de beste LED kleuren uitgezocht moeten worden. Wageningen UR heeft lichtonderschepping en fotosynthese bij verschillende lichtkleuren onderzocht bij tomaat, komkommer en roos. Protocollen en apparatuur werden ontwikkeld voor meting van bladfotosynthese en lichtonderschepping in het laboratorium en in de kas. Met een gewassimulatiemodel werd de

 7. Indoor environment; Binnenmilieu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogeling, J.J.N.M.; Van Weele, A.M. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Boerstra, A.C. [BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam (Netherlands); Cox, C.W.J. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Kurvers, S.R. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Roelofsen, C.P.G. [Grontmij Technical Management, Amersfoort (Netherlands)

  2005-10-15

  This issue is dedicated to several aspects of the indoor environment in buildings: air quality, thermal climate, noise, light and view or panorama. [Dutch] De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de factoren als binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht. De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen. Het binnenmilieu omvat alle fysische (temperatuur, vochtigheid, geluid, licht), chemische en biologische factoren in een gebouw die van invloed zijn op gezondheid en welzijn van de gebruikers. Binnenmilieu is onder te verdelen in de aspecten thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, geluid, licht en uitzicht. Soms vallen ook elektromagnetische velden psychologische aspecten als privacy en groenbeleving eronder. Deze ThemaTech staat geheel in het teken van binnenluchtkwaliteit, het thermische binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht.

 8. Expert`s dictionary of technical terminology in non-destructive materials testing. 1359 terms and definitions from A - Z used in non-destructive materials and workpiece testing - for vocational training, students and professionals; Expert-Praxislexikon Zerstoerungsfreie Materialpruefung. 1359 Begriffe von A bis Z zur zerstoerungsfreien Material- und Werkstueckuntersuchung - fuer Lehre, Studium und Beruf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steeb, S

  1998-12-31

  The monolingual, German dictionary is a compilation enhanced by figures and tables, of technical terms and definitions used in non-destructive materials testing and application of the following eight major testing methods: - Radiography using X-rays - radiography using isotope beams - crack examination with the magnetic particle method - magnetic stray field testing with scanning probe - penetration tests with light and uv radiation - ultrasonic tests including evaluation of results - eddy current testing, manual and automated - sound emission methods. (orig./MM) 179 figs., 8 tabs. [Deutsch] Die wichtigsten Begriffe aus dem Gebiet der folgenden acht Untersuchungsverfahren sind in diesem Woerterbuch zusammengestellt und erlaeutert: - Durchstrahlungsverfahren mit Roentgenstrahlen - Durchstrahlungsverfahren mit Isotopenstrahlen - Risspruefung nach dem Magnetpulververfahren - magnetische Streuflusspruefung mit Sondenabtastung - Eindringverfahren bei sichtbarem Licht und bei UV-Licht - Ultraschallverfahren mit Bewertung der Ergebnisse - Wirbelstromverfahren manuell und automatisch - Schallemissionsverfahren. (orig./MM)

 9. Anpassungsfähiges Wohnen : zur Flexibilität des Wohnens in der muslimischen Gesellschaft, Beispiel Marokko

  OpenAIRE

  Chekkoury Idrissi, Diana

  2006-01-01

  Das Thema des anpassbaren und flexiblen Bauens ist gleichzeitig aktuell und zeitlos und war schon vielfach Gegenstand intensiver Forschung, etwa im Hinblick auf die Grundrissflexibilität, Nutzungsneutralität und Wachstumsfähigkeit des Raumes. Der gebaute Raum verändert sich stets, einerseits in immer wiederkehrenden Zyklen und auch in Folge von punktuellen Ereignissen. Wiederkehrende Zyklen, wie Wachsen und Gedeihen innerhalb der Familie, wie auch Umweltfaktoren wie Licht und Temperatur, beei...

 10. Aptamers as a tool to detect estrogens

  OpenAIRE

  Vanschoenbeek, Katrijn

  2015-01-01

  Biosensoren vormen een verlengde van de menselijke kijk op de wereld. Mensen zijn uiterst gevoelig voor de fysische omgeving en zijn in staat veranderingen in bijvoorbeeld licht, temperatuur en vochtigheid waar te nemen. De gevoeligheid van mensen voor de chemische en biologische omgeving is daarentegen veel beperkter. Levenskwaliteit is echter sterk afhankelijk van geschikte chemische of biologische composities. Afwijkingen in het menselijke lichaam (bv. betreffende metabolieten, metaalionen...

 11. Schaltungskonzepte zum Betrieb von Leuchtdioden für die Allgemeinbeleuchtung

  OpenAIRE

  Pawellek, Alexander

  2018-01-01

  Licht bestimmt das Leben der Menschen und ohne eine künstliche Beleuchtung wäre die Gesellschaft in der heutigen Form undenkbar. Aktuelle Lichtquellen beruhen auf der Umwandlung von elektrischer Energie in Strahlungsenergie im sichtbaren Spektrum. Hierbei nimmt die Beleuchtung insgesamt einen Anteil von ca. 15 % am weltweiten elektrischen Energiebedarf ein, wobei für die Zukunft eine steigende Tendenz erwartet wird. Die Senkung der benötigten Energiemenge erfordert zwingend die Entwicklung in...

 12. Vom Webstuhl zum World Wide Web

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heide Palmer

  2003-03-01

  Full Text Available Die Autorin ist Direktorin der „Cybernetic Culture Research Unit“ an der University of Warwick. Sie bezeichnet sich als eine der Begründerinnen des „Cyberfeminismus“ und will mit nullen + einsen das Thema Frauen und Computer in ein neues Licht setzen. Ihre zentrale These lautet, dass das Internet eine Weiterentwicklung des Webstuhls sei. Mit Hilfe einer collage-artigen Erzählweise bildet Plant die nicht-lineare Struktur moderner Kommunikationsmittel ab.

 13. Mesing Kirke

  DEFF Research Database (Denmark)

  1989-01-01

  Detaljerede opmålinger og bygningsarkæologiske undersøgelser udført i Mesing Kirke i efteråret 1978. Arbejdet er udført i samarbejde med Bendt Longmose Jakobsen og Ole Nielsen. Det samlede arbejde indgår i Nationalmuseets værk Danmarks Kirker, XVI, bind 6 (1988-89) Side: 3123 - 3147. Afsnittet om...... Mesing Kirke er skrevet og redigeret af dr. arkitekt maa Kjeld de Fine Licht...

 14. Mesing Kirke:Opmålinger og undersøgelser af Mesing Kirke udført 1978

  OpenAIRE

  Bock, Lars Nicolai; Longmose Jakobsen, Bendt; Nielsen, Ole

  1989-01-01

  Detaljerede opmålinger og bygningsarkæologiske undersøgelser udført i Mesing Kirke i efteråret 1978. Arbejdet er udført i samarbejde med Bendt Longmose Jakobsen og Ole Nielsen. Det samlede arbejde indgår i Nationalmuseets værk Danmarks Kirker, XVI, bind 6 (1988-89) Side: 3123 - 3147. Afsnittet om Mesing Kirke er skrevet og redigeret af dr. arkitekt maa Kjeld de Fine Licht

 15. Fuel Efficiency Assessment with DEA

  Science.gov (United States)

  2010-03-01

  weighted with regard to their relative importance. The weights are subjectively de - fined by subject experts, which makes the FEI vulnerable to...Energy Information Administration, Imports, Exports and Movements. The US government consumes only a small amount of fuel/energy of the US de - mand...it takes every measure to conserve energy and this is stated in their mission statement. Gen. Arthur J. Lichte stated AMC’s new five focus areas as

 16. Piojos (Phthiraptera: Insecta) de aves de la familia Laridae (Aves: Charadriiformes) en Chile

  OpenAIRE

  GONZÁLEZ-ACUÑA, DANIEL; FISCHER, CHRISTOF; PALMA, RICARDO; MORENO, LUCILA; BARRIENTOS, CARLOS; MUÑOZ, LISANDRO; ARDILES, KAREN; CICCHINO, ARMANDO

  2006-01-01

  Seis especies de piojos (Phthiraptera: Philopteridae, Menoponidae) fueron colectadas sobre cuatro especies de aves marinas de la familia Laridae en la costa de Chile. Se registran: Saemundssonia sternae (Linnaeus, 1758) y Quadraceps sellatus (Burmeister, 1838) sobre el gaviotín boreal (Sterna hirundo, Linnaeus, 1758); Saemundssonia lari (O. Fabricius, 1780), Quadraceps punctatus (Burmeister, 1838) y Quadraceps ornatus (Grube, 1851) parasitando a la gaviota dominicana (Larus dominicanus Lichte...

 17. De taalvaardigheid van 800 instromende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs in kaart gebracht

  OpenAIRE

  Van Houtven, Tine; Peters, Elke

  2010-01-01

  Taal en taalachterstand zijn actuele thema’s in het hoger onderwijs en steeds vaker wordt de vraag gesteld of instromende studenten talig wel over voldoendestartcompetenties beschikken. Hoewel heel wat instellingen voor hoger onderwijs de laatste jaren instaptaaltoetseninvoeren, bestaan er weinig gemeten gegevens over de taalvaardigheid van instromende studenten. We rapporteren over een studie waarbij 800 Vlaamse eerstejaarsstudenten op hun taalvaardigheid werden getest. In deze poster lichte...

 18. Official announcement concerning the conclusion of an agreement between the Federal Republic of Germany and utilities of the electric power industry for implementing the EC transboundary guideline of October 29, 1990

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-01-01

  The Federal Republic of Germany, Badenwerk AG, Bayernwerk AG, Berliner Kraft- und Licht-AG, Energie-Versorgung Schwaben AG, Hamburgische Electricitaets-Werke AG, Preussen Elektra AG, RWE Energie AG and Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG have concluded an agreement on 7 October 1991 in order to implement the EC Council's guideline of 29 October 1990 concerning transboundary transmission of electric power via large-scale power grids. (orig./HP) [de

 19. Evoluçăo térmica de sills encaixados nas formaçőes Irati e Ponta Grossa (Bacia do Paraná) no Estado do Paraná: contribuiçăo para o entendimento da evoluçăo dos sistemas petrolíferos Irati - Rio Bonito/Pirambóia e Ponta Grossa - Itararé /

  OpenAIRE

  Petersohn, Eliane

  2006-01-01

  Orientadora: Eleonora Maria Vasconcellos Vanzela Co-orientadores: Paulo César Soares e Otávio Augusto Boni Licht Inclui apęndice Dissertaçăo (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Cięncias da Terra, Programa de Pós-Graduaçăo em Geologia. Defesa: Curitiba, 2006 Inclui bibliografia e anexos Área de concentraçăo: Geologia exploratória

 20. Co-Branding als Strategieoption der Markenpolitik

  OpenAIRE

  Klein, Janina

  2005-01-01

  Die Markenkombinationsstrategie Co-Branding ist ein spannendes und hochaktuelles Thema des Marketings geworden. Denn durch eine gestiegene Wettbewerbsintensität auf zunehmend gesättigten und homogenen Märkten rückt die Marke zur Differenzierung und Präferenzschaffung gegenüber den Konkurrenten wieder ins Licht der Markenpolitik. Da jedoch das Transferpotential vieler bestehender Marken bereits ausgeschöpft ist, und Neuprodukt- beziehungsweise Neumarkeneinführungen wiederum sehr kostspielig si...

 1. Trennung und Rekombination von Ladungsträgern in Solarzellen mit nanostrukturierter ZnO-Elektrode

  OpenAIRE

  Tornow, Julian

  2010-01-01

  In dieser Arbeit werden Elektroden aus hydrothermal auf leitfähigem Glassubstrat (Leitglas) abgeschiedenen ZnO-Nanostangen betrachtet. Die Elektroden selbst sind für sichtbares Licht transparent und werden für eine Anwendung als Solarzelle mit einer lichtabsorbierenden Schicht sensibilisiert; hier sind das entweder metallorganische Farbstoffmoleküle (N3) oder eine nur wenige Nanometer dicke Schicht aus Indiumsulfid. Für die elektrische Kontaktierung der sensibilisierten Elektrode wird entwed...

 2. Modern oder Postmodern? Traditionalismus, Avantgarde oder Postavangarde?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kostakeva Maria

  2006-01-01

  Full Text Available (nemački Mittelpunkt des Aufsatzes sind einige methodologische Probleme bei der Betrachtung der Kunst, bzw. Musik an der Schwelle der zwei Jahrhunderten. Anhang einiger Besonderheiten im Kompositionsverfahren von vier wichtigen Komponisten (György Ligeti, Alfred Schnittke, Helmut Lachenmann, Adriana Hölszky und im Licht der führenden Ideen der modernen Philosophie und Ästhetik wird versucht, die Idiomatik unserer Epoche unter Lupe zu stellen.

 3. Buildings move. The benefit of sustainable renovation of office buildings; Gebouwen bewegen. De winst van duurzame kantoorrenovatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Miert, M. [Bureau Van Miert, Breda (Netherlands); De Ruiter, P. [Architectenbureau Paul de Ruiter, Amsterdam (Netherlands); Verburgt, P.

  2012-05-15

  Within the programme 'EnergieSprong' the development of the so-called Transition Formula was initiated that shows how existing offices can be renovated into energy efficient or even energy neutral buildings. A multidisciplinary view on the existing office buildings stock and users' demand has led to four renovation strategies which are described in this book [Dutch] EnergieSprong heeft het initiatief genomen dit boek te ontwikkelen waarin de Transitieformule laat zien hoe het vandaag de dag mogelijk is om bestaande kantoren heel energiezuinig of zelfs energieneutraal te renoveren. Een multidisciplinaire kijk op de bestaande kantorenvoorraad en de huidige vraag van gebruikers heeft geleid tot een viertal renovatiestrategieen die in dit boek beschreven worden.

 4. Energy supply for the Zuidas district [Amsterdam, Netherlands] 1995-2005, 2005-2020. Review, analysis and preview; Energievoorziening Zuidas 1995-2005, 2005-2020. Terugblik, analyse, vooruitblik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frederiks, N.

  2005-07-15

  The project The Zuidas in Amsterdam, Netherlands, is the connection between the residential areas Amsterdam South and Buitenveldertbaan. It is a large spatial development that generates significant strategic and economic effects for both municipality, region and the Netherlands. Amsterdam plans to generate and use as much sustainable energy as possible in the most efficient way. This report describes how the Zuidas can become a sustainable and energy efficient project. The public version of the report is described in DMB magazine No. 1 [Dutch] Het projectgebied De Zuidas in Amsterdam vormt de verbinding tussen woonwijken (Zuid en Buitenveldert). Het is een groot ruimtelijk-ontwikkelingsproject dat belangrijke strategische en economische effecten genereert voor zowel gemeente, regio als Nederland. Amsterdam wil zoveel mogelijk duurzame energie efficiënt opwekken en gebruiken. In dit rapport wordt beschreven hoe de Zuidas een duurzaam en energiezuinig project moet worden. De publieksversie wordt beschreven in DMB magazine nr. 1.

 5. Lighting in the health care sector; Verlichting in de zorg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands)

  2009-02-15

  The importance of light for people's health and welfare attracts frequent attention, not only the professional press but also in countless articles in newspapers and news magazines. Insufficient illumination can upset the biological clock and may even cause depression. In principle this applies to anyone who has to stay indoors all day or nearly all day; in the case of care homes it affects residents who have no regular opportunity to sit at a window, for example those who are bedridden. Research indicates that we need a minimum daily portion of daylight or of artificial light with similar qualities as daylight. This is also of great importance to night workers. [Dutch] Niet alleen in de vakpers, maar ook in tal van dag- en weekbladen, wordt regelmatig het belang van licht voor het welzijn en de gezondheid van de mens aan de orde gesteld. Gebrek aan voldoende licht kan het bioritme verstoren en zelfs leiden tot depressie. Dat geldt in principe voor alle mensen die om wat voor redenen dan ook de hele dag of nagenoeg de hele dag binnen moeten blijven. In zorginstellingen is dit vooral van toepassing voor degenen die zich niet regelmatig direct achter het ream kunnen bevinden, zoals mensen die bedlegering zijn. Want door onderzoek is gebleken dat we elke dag een voldoende portie daglicht nodig hebben of licht met overeenkomstige kwaliteiten als daglicht. Voor mensen die 's nachts moeten werken is het laatstgenoemde ook van groot belang.

 6. Integration of Quantum Cascade Lasers and Passive Waveguides

  Science.gov (United States)

  2015-06-01

  convenience, we can de - fine an effective mirror loss eαmLA = R referenced to the active region such that αm = ln(R) LA . This definition al- lows us to...the waveguide loss. The current density threshold de - pendence in a QCL may be expressed in terms of a mirror loss αm and waveguide loss αw as in Jth...M. Licht - ensteiger, C. Gatos, and H. Gatos, J. Appl. Phys. 51, 2659 (1980). 15O. Kim and W. Bonner, J. Electron. Mater. 12, 827 (1983). 16J

 7. Electricity network must become smart and stay clean. Growing interest in power quality; Elektriciteitsnet moet slim worden en schoon blijven. Groeiende aandacht voor power quality

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2012-11-15

  Many energy efficient techniques affect the quality of electricity supplied to lighting systems. LED, heat pumps and PV inverters can cause unwanted voltages, currents and frequencies. The installation sector needs to design and install equipment such that the quality of the voltage is maintained or improves. Already, operators install heavier grids in districts using heat pumps [Dutch] Veel energie-efficiente technieken beinvloeden ongewild de kwaliteit van de elektriciteit die het lichtnet levert. Led-licht, warmtepompen en pv-omvormers kunnen ongewenste spanningen, stromen en frequenties veroorzaken. De installatiewereld moet installaties goed ontwerpen en aanleggen opdat de spanningskwaliteit intact blijft of verbetert. Zo leggen netbeheerders bijvoorbeeld al zwaardere netten aan in warmtepompwijken.

 8. Praia da Estação: carnavalização e performatividade

  OpenAIRE

  Thalita Motta Melo; Maurilio Andrade Rocha

  2014-01-01

  Este trabalho investiga as fronteiras e encruzilhadas entre Arte/Vida/Política a partir das vivências performáticas da Praia da Estação, em Belo Horizonte, seus desdobramentos e atravessamentos, assim como nas esferas globais e locais, sempre em trânsito, ora indiscerníveis. Como eixos fundamentais, foram permeadas as noções de Carnavalização, apoiada na teoria de Mikhail Bakhtin, e de Performatividade, com base nos estudos de Érika Fischer-Lichte, investigando, em ambas as noções, o corpo-em...

 9. Jahresenergieerträge unterschiedlicher Photovoltaik-Technologien bei verschiedenen klimatischen Bedingungen

  OpenAIRE

  Zinßer, Bastian

  2010-01-01

  Es ist sowohl für Ingenieure als auch für Investoren sehr wichtig zu wissen, welche Energiemenge E [kWh] eine Photovoltaik(PV)-Anlage im realen Betrieb ins Stromnetz einspeist. Hintergrund ist meist die Frage nach den Kosten für den Solarstrom in €ct/kWh. Das Datenblatt gibt den Wirkungsgrad von PV-Modulen meist nur für Standardtestbedingungen im Labor an. In der Praxis verursachen erhöhte Modultemperaturen T, schwächere Einstrahlung G und ein anderes Spektrum des Lichts Abweichungen vom ...

 10. Advances in Inertial Navigation Systems and Components

  Science.gov (United States)

  1981-04-01

  53. VonLaue, A "Zum Versuch von F. Harress ," Annalen der Physik, 4. Folge, Bd 62, Nr 13, 3.444-463 54. Sommerfeld, A., and Runge, Iris, Ann.d.Phys, 4te...Folge, Bd 35, S. 277-298 (1911) 55. Knopt, 0., "Die Versuche von F. Harress Ober Die Geschwindigkeit des Lichtes in Bewegten Korpern," App d. Phys...4te Folge, Bd 62, S 389-447 (1920) 56. Pogany, B., "Urber Eine Wiederholung des Harress Scher. Versuches, (II.Mitteilung)," Ann D. Phys, 4te Folge, Bd

 11. Stille wird zu Farben : [aus "Vaikus saab värvideks" ("Stille wird zu Farben")] : [luuletused] / Jaan Kaplinski ; tlk. Irja Grönholm ja Gisbert Jänicke

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  2006-01-01

  Sisu: Stille wird zu Farben ; Der letzte rote Apfel ; Wer allein bleibt ; Ruf nach dem Vorherigen ; Mit jedem Frühling ; So viele Namen ; In die Spuren ; Höher ; Es wird Licht ; Mit dem Sommerwrind um die Wette ; Ob sie noch hört. Orig.: Vaikus saab värvideks ; Viimane verev õun ; Üksi jääb ; Hüüab eelmist ; Iga kevadega ; Niipalju nimesid ; Astub tuule jälgedele ; Käib kõrgemalt ; Saab valguseks ; Suvetuulega võidu ; Kas kuuleb enam

 12. The botanical fuel. Linde supports biohydrogen research; Treibstoff aus der Botanik. Linde unterstuetzt Biowassertoff-Forschung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, B.

  2006-06-15

  In a Linde-supported project at the University of Kiel, green algae and cyanobacteria are the objects of study. When light falls on these micro-organisms, they make hydrogen from nothing more than water and carbon dioxide. This natural production method may figure in a future hydrogen economy. [German] Auf der Suche nach dem ''gruenen'' Wasserstoff unterstuetzt Linde ein Projekt an der Universitaet Kiel: Gruenalgen und Cyanobakterien erzeugen bei Licht Wasserstoff und benoetigen dafuer nur Wasser und Kohlendioxid. Diese natuerliche Erzeugungsmethode koennte in Zukunft ein Baustein einer nachhaltigen Wasserstoffversorgung sein.

 13. Medien – Generationen – Wissen. Überlegungen zur medienpädagogischen Forschung – dargestellt am Beispiel der Frage nach dem Weltwissen globaler Mediengenerationen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Theo Hug

  2017-07-01

  Full Text Available Mit den aktuellen gesellschaftlichen, technologischen und politischen Entwicklungen haben sich neue Fragen und Aufgabenbereiche für die Medienpädagogik ergeben. Diese werden im vorliegenden Beitrag skizziert, wobei in Abgrenzung von traditionellen Auffassungen für ein weiteres Verständnis von Medienpädagogik argumentiert wird. Die Erweiterung des thematischen Horizonts wird anhand einer Pilotstudie zur Frage des Weltwissens von Mediengenerationen exemplarisch verdeutlicht. Abschließend werden einige Überlegungen zur Medienkompetenz, der Problematik diesbezüglicher Verkürzungen und deren Stellenwert im Lichte des „medial turn“ zur Diskussion gestellt.

 14. Commentary on the "Evidence- and Consensus-Based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis" Published by the International League of Dermatological Societies in Cooperation with the European Dermatology Forum.

  Science.gov (United States)

  Diepgen, Thomas L; Kresken, Joachim; Krutmann, Jean; Merk, Hans F; Senger, Erik; Surber, Christian; Szeimies, Rolf-Markus

  2018-04-03

  In 2015, the International League of Dermatological Societies and the European Dermatology Forum published a guideline for the treatment of actinic keratosis, which is classified as an evidence- and consensus-based S3 guideline. From the point of view of the GD Task Force "Licht.Hautkrebs.Prävention," an interdisciplinary expert panel of the Society for Dermopharmacy for the prevention and treatment of skin cancer, this guideline reveals strengths and weaknesses but, in summary, does not meet the claim for an evidence- and consensus-based S3 guideline. © 2018 S. Karger AG, Basel.

 15. Een boek als carrièrevehikel. De zeemansgidsen van Blaeu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Djoeke van Netten

  2012-03-01

  Full Text Available During the seventeenth century many editions of the pilot guide Het licht der zee-vaert and its successor the Zeespiegelwere published by Willem Jansz Blaeu and later by his son Joan Blaeu. This paper extensively analyses and compares these different editions. The analysis shows that the main perspective on Blaeu as cartographer is too limited, as his pilot guides appear to be much more than just books with maps. Blaeu's pilot guides are representational objects designed to launch his career. The as yet underexposed paratext does not only show the intended public of Willem and Joan Blaeu; it also demonstrates their network, political sympathies, and (lack of pretentions.

 16. Nogmaals de Franse aardkastanje [Conopodium majus (Gouan) Loret

  OpenAIRE

  Slim, P.A.; Londo, G.

  1994-01-01

  Naar aanleiding van de vondst in 1988 van Conopodium majus te Bentheim (D)¹ kunnen wij melden dat deze neofiet ter plaatse al zeker 12 jaar langer voorkomt. Op 3 juni 1976 maakte de afdeling Botanie van het vroegere Rijksinstituut voor Natuurbeheer een excursie naar onder andere het Bentheimerwald. In een gazon op vochtige, lemige bodem nabij het ‘Kurort’ werd in lichte schaduw van de bosrand een niet-bloeiende Umbellifeer gevonden, die in de harde kalkondergrond een knol bleek te hebben. Hij...

 17. Einstein and Prague

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bicak, J.

  1979-01-01

  A commemorative publication is submitted issued on the occasion of Albert Einstein's centenary remembering Einstein's sojourn and work in Prague. In addition to the article Ueber den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes the publications contains the author's preface to the Czech edition of his Theory, the list of studies written by Einstein while in Prague, an assay on the great physicist's life and work, and extracts from the memoires of Philipp Frank published under the title Einstein, His Life and Times. (L.O.)

 18. Participation in CEN TC 335 TC343 Chemical Test Methods. Final report; Deelname CEN TC 335 TC343 Chemical Testmethods. Eindrapportage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, F.P. [ECN Engineering en Services, Petten (Netherlands)

  2006-12-15

  An overview is given of the work that has been done on the standardization of methods for the characterization of biofuels and solid recovered fuels (SRF). For biofuels a complete set of prestandards is available, conversion of pre-standards to standards is in good progress. The development of a standard biocarbon content method based on the {sup 14}C isotope measurement is in good progress. This standard could be an important tool for carbon dioxide trading purposes. CEN is the European Commission for Standardization, TC 335 is the Technical Committee 335 on Solid Biofuels, and TC 343 is the Technical Committee on Solid Recovered Fuels. [Dutch] In de periode september 2005 tot december 2006 zijn Europese standaarden voor de karakterisering van biobrandstoffen beschikbaar gekomen. Voor een aantal parameters is nader onderzoek vereist en deels gaande. Dankzij de ervaring die in Nederland is opgedaan met Nationale Technische Afspraken (NTA's) voor vaste biobrandstoffen heeft onze bijdrage aan de Europese normering de invoering daarvan zeker bespoedigd. De 14C groendeel bepaling begint terrein te winnen en zal in de nabije toekomst ook bij verdere implementatie van het Kyoto protocol een rol gaan spelen. CEN is de European Commission for Standardization, TC 335 is de Technical Committee 335 over Solid Biofuels, en TC 343 is de Technical Committee over Solid Recovered Fuels.

 19. A sustainable start. Towards sustainable ICT in higher education and research; Een duurzame start. Op weg naar duurzame ICT in het hoger onderwijs en onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmholt, K.A.; Bomhof, F.W. [TNO Informatie- en Communicatie Technologie, Delft (Netherlands)

  2011-03-15

  This document has listed a number of general considerations with regard to sustainability and addresses the more specific situation of the educational institutions: relatively large use of computer equipment and the presence of large groups of people that cannot be considered 'employees'. This document sets out to sketch a wide framework and subsequently focuses on the working environment of an I(C)T manager of a large educational institute who has been given the assignment of making ICT more sustainable. Attention is paid to questions such as: when is ICT sustainable?; how can you measure/account for the sustainability of ICT?; and what are current methods/measures for realizing sustainability of/with ICT?. [Dutch] In dit document wordt een aantal algemene overwegingen m.b.t. duurzaamheid op een rij gezet en wordt ingegaan op de specifiekere situatie waarin onderwijsinstellingen zich bevinden: het gebruik van relatief veel computerapparatuur, en de aanwezigheid van grote groepen mensen die niet als 'werknemer' beschouwd kunnen worden. Dit document begint met het schetsen van een groot kader en focust vervolgens meer in op de werkomgeving van een I(C)T-manager van een grote onderwijsinstelling die de opdracht krijgt 'de ICT duurzaam te maken'. Daarbij is aandacht besteed aan antwoorden op de volgende vragen: wanneer is ICT duurzaam?; hoe kun je de duurzaamheid van ICT meten/verantwoorden?; en wat zijn huidige methoden/maatregelen om duurzaamheid van en met ICT bereiken?.

 20. Impact of dynamic traffic management on air quality. Final report of a study on the impact of dynamic traffic management on the air quality along highways; Invloed DVM op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar het effect van dynamisch verkeersmanagement op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drewes, W.; Fransen, W. [DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the Air Quality Innovation programme (IPL) a broad survey has been carried out on the possibilities of Dynamic Traffic Management (DTM) to improve air quality. This report finalizes the survey that was carried out within the IPL, and summarizes the results of the separate reports. Next to this final report, also a recommendation was made with regard to applying DTM to improve air quality. The final report starts with a comprehensive summary of the results of all the sub-surveys. In addition, for each sub-survey and other relevant publications, used in preparing the recommendation, the key issues and abstracts are presented. [Dutch] Binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is breed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit rapport sluit het onderzoek dat binnen het IPL is uitgevoerd af en vat de afzonderlijk gerapporteerde resultaten samen. Naast dit eindrapport is ook een toepassingsadvies gericht op het inzetten van DVM ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld. Het eindrapport begint met een integrale samenvatting van de resultaten van alle deelonderzoeken. Daarnaast zijn van elk deelonderzoek en andere relevante publicaties die gebruikt zijn bij het opstellen van het toepassingsadvies de kernpunten en beknopte samenvattingen opgenomen.

 1. The Density Matrix for Single-mode Light after k-Photon Absorption

  Science.gov (United States)

  Voigt, H.; Bandilla, A.

  In order to continue and generalize the studies of the density matrix of a light field undergoing k-photon absorption, in this paper we put the emphasis on the off-diagonal elements. The solution obtained earlier for the diagonal elements describing the photon statistics can be found as a special case but will not be discussed again. The general solution calculated by recursion shows an asymptotic behaviour if the initial photon number is sufficiently high. Only the initial phase information survives. Illustrating the solution we start with coherent light and a generalized coherent state.Translated AbstractDie Dichtematrix eines Lichtstrahls nach k-Photonen-Absorption aus einer ModeWir führen die Betrachtungen über das Verhalten der Dichtematrix eines Lichtfeldes nach k-Photonen-Absorption aus einer Mode verallgemeinernd weiter und konzentrieren uns auf die Nichtdiagonalelemente. Die im folgenden angegebene allgemeine Lösung, die durch Rekursion gefunden wurde, enthält die schon früher erhaltene, jedoch hier nicht weiter diskutierte Lösung für die Diagonalelemente als Spezialfall. Sie zeigt ferner, daß es einen asymptotischen Zustand gibt, der eine von der Ausgangsintensität unabhängige Information über die Ausgangsphase enthält. Zur Diskussion der Lösung werden verschiedene Anfangsbedingungen betrachtet, so z. B. kohärentes Licht und kohärentes Licht, das ein Medium mit nichtlinearem Brechungsindex durchlaufen hat (Kerr-Effekt).

 2. Design of efficient and safe sanitary installations; Ontwerpen van zuinige en veilige sanitaire installaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheffer, W.; Pieterse-Quirijns, I.; Van Bergen, R.; Van Bruggen, M.; Nuijten, O.; Van der Lugt, W.; Wilschut, M.; Van Oostwaard, T.; Van Rijn, B.; Leiting, E.

  2012-12-15

  In this issue of ThemaTech several aspects regarding the title topic are discussed in 9 articles: hygienic and efficient design of main water supply systems, the scope of sustainable design and installation, calculation rules for the design of main water supply systems, prevention of Legionella in tap water, new calculation rules in comparison with the q{open_square}n method, energy efficient and safe thermal disinfection, urine as a source of useful materials, advise on legionella prevention for public water systems, saving cost with legionella prevention in the building process [Dutch] In deze aflevering van ThemaTech worden diverse aspecten m.b.t. het titel onderwerp behandeld in 9 artikelen: beter hygienisch en zuinig ontwerp van leidingwaterinstallaties, de reikwijdte van duurzaam ontwerpen en installeren, rekenregels voor het ontwerp van leidingwaterinstallaties, legionellapreventie in leidingwater, nieuwe rekenregels in vergelijking met de q{open_square}n method, energiezuinige en veilige thermische desinfectie, urine als bron van grondstoffen, advisering over legionella preventie voor collectieve leidingwaterinstallaties, kostenbesparing van legionellapreventie in het bouwproces.

 3. Healthy Buildings and Green Building Rating Systems; Gezond bouwen en duurzaamheidslabels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergs, J.; Renes, S. [BenR Adviseurs voor duurzaamheid, Amersfoort (Netherlands)

  2010-11-15

  The awareness of health issues related to buildings has heightened past decades. Indoor Environmental Quality (IEQ) has been addressed in most Green Building Rating Systems nowadays. This article analyses the scope of IEQ (Indoor Environmental Quality) within Rating Systems GPR Gebouw, BREEAM-NL (Dutch version of Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) and LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Each Rating System allocates health aspects. However, none of these Rating Systems addresses a complete set of relevant aspects. High ratings do not guarantee healthy buildings. It is concluded that, in general, credits for energy efficiency do not interfere with credits for enhanced indoor environmental quality. [Dutch] Gezondheidsaspecten van gebouwen hebben afgelopen decennia steeds meer en integraler aandacht gekregen. In de instrumenten GPR Gebouw, BREEAM-NL (Nederlandse versien van 'Building Research Establishment's Environmental Assessment Method') en LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is gezondheid 1 van de duurzaamheidsthema's, in dit artikel wordt geconcludeerd dat deze instrumenten veel gezondheidsaspecten dekken maar dat geen enkel instrument echt volledig is. De 1 legt meer accent op gezondheid, de ander meer op comfort. Een hoog label biedt geen garantie voor een gezond gebouw. De instrumenten bevatten weinig potentieel strijdige aspecten. Gezond en energiezuinig bouwen gaan volgens deze instrumenten goed samen.

 4. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 5. Protocol for the building construction process with regard to the implementation trajectory protocols EWN and EUN. Manual for commissioners, contractors, building management offices and energy efficiency standard advisors; Handleiding opnameprotocollen EWN en EUN. Voor opdrachtgevers, aannemers, bouwmanagementbureaus en EPN-adviseurs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neeleman, J. [DWA installatie- en energieadvies, Duitslandweg 4, Postbus 274, 2410 AG Bodegraven (Netherlands)

  2013-04-15

  In the year 2012 it was foreseen to base the energy label for new buildings on the Energy Efficiency Coefficient (EPC in Dutch). This is a protocol for residential and utility buildings, with the aim to check whether and to what extent buildings were constructed according the EPC and to determine the realized EPC. In order to gain experience with the new protocols and the voluntary ventilation test the Protocol for the Energy Label for New Houses (EWN in Dutch) and the Protocol for the Energy Label for New Utility Buildings (EUN in Dutch) were conducted in 12 newly built housing projects and 5 projects in the utility building sector. With this manual you can realize energy efficient houses and/or utility buildings that meet the standards [Dutch] In het jaar 2012 was voorzien om het nieuwbouwlabel te baseren op de EPC (Energie Prestatie Coefficient). Hiervoor is een opnameprotocol opgesteld voor de woningbouw en de utiliteitsbouw, met als doel te controleren of en in hoeverre conform de EPC is gebouwd en om de gerealiseerde EPC te bepalen. Om ervaring op te doen met de nieuwe opnameprotocollen en de vrijwillige ventilatietoets werden het Opnameprotocol Energielabel Woningen Nieuwbouw (EWN) en Opnameprotocol Energielabel Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw (EUN) uitgevoerd bij 12 nieuwbouwprojecten in de woningbouw en 5 projecten in de utiliteitsbouw. Met deze handleiding realiseert u energiezuinige woningen en/of utiliteitsgebouwen die aan de verwachtingen voldoen.

 6. Technology in industrial buildings; Techniek in bedrijfshallen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lam, P. ' t (ed.)

  2009-09-15

  This thematic issue dedicates 9 articles to provisions in industrial buildings such as air volume, lighting, sound, climate, heating, purification and ventilation: (1) a CO2 emission free distribution centre of Dutch logistic services provider TNT in Veenendaal; (2) the deployment of sustainable techniques in a new industrial building of contractor Klein Poelhuis; (3) energy saving through the use of supporting ventilators in low inducing supply systems (4) the conditioning of large spaces with gas-fired air conditioning equipment; (5) energy efficient lighting in industrial buildings; (6) the deployment of indirectly fired radiant heating; fire prevention by means of sprinkler systems; (8) draught control with industrial air curtains; and (9) energetically sound cooling of industrial and large buildings [mk]. [Dutch] In dit themanummer zijn 9 artikelen gewijd aan omgevingsvoorzieningen in bedrijfshallen, zoals luchtvolume, verlichting, geluid, klimaat, verwarmen, zuiveren en ventilatie: (1) een CO2-emissievrij distributiecentrum van logistiek dienstverlener TNT in Veenendaal; (2) de toepassing van duurzame technieken in een nieuw bedrijfspand van het installatiebedrijf Klein Poelhuis; (3) energiebesparing door het gebruik van ondersteuningsventilatoren bij laag inducerende toevoersystemen; (4) de klimatisering van grote ruimtes met gasgestookte luchtbehandelingsapparatuur; (5) energiezuinige verlichting in bedrijfshallen; (6) de toepassing van indirect gestookte stralingsverwarming; (7) brandpreventie d.m.v. sprinklersystemen; (8) tochtbestrijding met industriele luchtgordijnen; en (9) energetisch verantwoorde koeling van industriele en grote gebouwen.

 7. Total Energy. Sustainable cooling and heating in supermarkets; Total Energy. Duurzame koeling en verwarming supermarkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  In 8 articles attention is paid to different aspects of cooling and heating in supermarkets: new coolants in the food retail sector, the climate plan of the Dutch Food Retail Association (CBL), he Round Table discussion with between CBL and supermarket chains about research results, approach and targets, the use of CO2 refrigeration in supermarkets, leakage of coolants from refrigerators and freezers in Dutch supermarkets, the energy efficient and environment-friendly refrigerator and freezer equipment of the distribution centre of supermarket chain C1000 in Raalte, Netherlands, changes for cooling techniques in the EIA energy list (Energy investment deduction scheme) and finally education options for the refrigeration industry in the Netherlands. [Dutch] In 8 artikelen wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten m.b.t. koeling en verwarming in supermarkten: nieuwe koelmiddelen in de 'food retail sector, het klimaatplan van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Rondetafel overleg met de CBL en supermarktketens over onderzoeksresultaten, aanpak en doelen, de toepassing van CO2 koeling in supermarkten, lekkage van koelmiddelen uit koel- en vriesinstallaties in Nederlandse supermarkten, de energiezuinige en milieuvriendelijke koel-vriesinstallatie van het distributiecentrum van de supermarktketen C1000 in Raalte, wijzigingen voor koeltechniek in de EIA energielijst (Energie Investeringsaftrek subsidieregeling), en tenslotte opleidingsmogelijkheden voor de koeltechnische sector in Nederland.

 8. GlasKon `99 - 7th Innovation Forum for Glass, Architecture, and Technology from January 18 to 23, 1999; GlasKon `99: 7. Innovations-Forum Glas, Architektur, Technik - Kongress und Ausstellung in Verbindung mit der Bau `99; GlasKon `99 - 7th Innovation Forum for Glass, Architecture, and Technology from January 18 to 23, 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krewinkel, H.W.; Seger, P.E.; Achenbach, J. [comps.

  1999-10-01

  Thanks to its basic properties, i.e. transparency, weather resistance, and easy recyclability, glass is very well suited as a ``solar radiation-trapping`` building material. This congress and exhibition report presents, amongst other things, a solar glass of variable light and energy transmission, possibilities of passivsolar energy recovery in non-transparent facades, glazing for intelligent daylight utilisation, and innovative facades with photovoltaics. Four contributions have been abstracted individually for the Energy Database. [Deutsch] Der Baustoff Glas mit seinen grundlegenden Eigenschaften - Transparenz, Wetterbestaendigkeit sowie problemlose Recyclebarkeit dient auch als `` solare Strahlenfalle``. Im Folgenden werden ein Sonnenschutzglas mit veraenderbarer Licht-und Energietransmission, Moeglichkeiten der passiven solaren Energiegewinnung im nicht-transparentern Fassadenbereich, Verglasungen fuer die intelligente Tageslichtnutzung sowie innovative Fassaden mit Photovoltaik vorgestellt. Fuer die Datenbank Energy wurden vier Beitraege einzeln aufgenommen.

 9. Die Form der Zeit : [aus "Aja kuju"¡ ("Die Form der Zeit")] : [luuletused] / Doris Kareva ; tlk. Irja Grönholm ja Gisbert Jänicke

  Index Scriptorium Estoniae

  Kareva, Doris, 1958-

  2006-01-01

  Sisu: Die Form der Zeit : "Die lodernde, reglose Sonne..." ; "Was ist, kann ausgedrückt werden..." ; "Ich höre Stunde um Stunde..." ; "Ich ging am Strand entlang..." ; "Um sichtbarer zu leben..." Der beste Teil des Tags ist die Nacht..." ; "Nächte verschreiben sich dem Morgen..." ; "Herb, karg ist das Licht des Nordens..." ; "Alles rotiert, alles pulsiert..." ; "Sprache ist in der Tat das Haus des Seins..." ; "Der Schmetterling, dessen Flügelschlag..." ; "Die blendende, peinlich reine, bodenlose...". Orig.: Aja kuju : "Leekiv liikumatu päike..." ; "See, mis on, on väljendatav..." ; "Kuulan tunde ja tunde..." ; "Kõndisin mere ääres..." ; "Selleks, et elada selgemalt..." ; "Päeva parim osa on öö..." ; "Ööd kirjutavad end hommikuks..." ; "Karm, napp on põhjamaa valgus..." ; "Kõik tiirleb, kõik tuksleb..." ; "Keel on tõesti olemise koda..." ; "Liblikas, kelle tiivalöök..." ; "Lume pimestav, piinavalt puhas..."

 10. EU-policy and smart materials; EU-beleid en smart materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pieters, D.; Van der Beek, M.

  2012-09-15

  Netherlands will focus on large-scale production of smart materials. Several examples from Dutch universities show that the Netherlands is very active in this sector. Nanotechnology and the development of advanced materials are considered as 'key technologies'. To realize these applications EU funding will be made available both for research projects and to support market introduction [Dutch] Nederland zet in de toekomst in op grootschalige productie van smart materials. Verschillende voorbeelden van Nederlandse universiteiten laten zien dat Nederland tot op heden zeer actief is in deze veelzijdige sector. Nanotechnologie en de ontwikkeling van geavanceerde materialen worden in dit licht beschouwd als zogenoemde 'sleuteltechnologieen'. Om deze toepassingen te realiseren komt zowel EU-geld beschikbaar voor onderzoeksprojecten als ter ondersteuning van marktintroductie.

 11. Touched by Light

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siegrun Appelt

  2017-06-01

  Full Text Available With LED as illuminant a new era of dealing with lighting has dawned. Digitalisation, light guidance and light quality take on greater significance. Physical and emotional impacts of light on the human being have become common topics in the everyday life of a modern society. The amount of light which determines the character of spaces is steadily increasing. Our visual perception has adapted and assimilated to it over the years, decades, centuries. What was once perceived as bright today can’t either be used in a functional way or even less meet current standardization regulations. The project “Langsames Licht / Slow Light” searches for ways to practically implement theoretical insights and experience from the subjects of art, science and design, allowing a targeted use of light.

 12. Studies on mould prevention in viticulture by means of UV-C application of vines (Vitis vinifera L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Klärner

  2015-08-01

  Full Text Available Aus ökonomischer Sicht ist die Regulierung der Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea im Weinbau von großer Bedeutung, da Traubenfäulnis zu Qualitätseinbußen und Ernteverlusten führt. Auf zwei Standorten erfolgte die Applikation von UV-C-Licht, einem neuen Ansatz zur Fäulnisprävention. Mit einer UV-C-Dosis von 160 mWs/cm² wurden Laubwand und Traubenzone beidseitig und mehrfach behandelt. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass UV-C-Applikationen als Komplementärbehandlung zum chemischen Pflanzenschutz mit einem Wirkungsgrad von bis zu 82 % den Befall an Trauben signifikant reduzieren konnten. Demnach ist dieses Verfahren zur Verbesserung der phytosanitären Situation im Bereich der Traubenzone geeignet, wodurch die Reifezeit der Trauben verlängert und daraus folgend die Qualität des Lesegutes optimiert werden kann.

 13. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 14. Umbrella covenant energy conservation for the built environment [in the Netherlands]; Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-28

  In the Action Plan Energy Conservation in the Built Environment, which was discussed by the Dutch Lower House in March 2011, it was determined that the current agreements need to be reconsidered because of changed targets and the changed economic situation. In this overarching covenant the changed targets and objectives are presented. Participating parties agree to engage in reducing building-related energy consumption (residential and utility buildings, existing buildings and newly constructed buildings) [Dutch] In het in maart 2011 door de Tweede Kamer besproken Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving is vastgelegd dat de bestaande convenanten, in overleg met de convenantpartijen, tegen het licht worden gehouden in verband met de veranderde doelstellingen en de veranderde economische situatie. In dit overkoepelende convenant worden de veranderende doelstellingen weergegeven. Convenantspartijen spreken af zich in te zetten ten behoeve van vermindering van het gebouwgebonden energieverbruik in de volle breedte van de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsgebouwen, bestaande bouw en nieuwbouw)

 15. Lighting standards updated. Energy consumption in new standards; Verlichtingsnormen gewijzigd. Energiegebruik in nieuwe normen verwerkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  For the illumination of workplaces, a new version of the standard NEN-EN 12464-1 (Light and illumination. Lighting for workplaces. Part 1. Indoor workplaces) has been published. Also the Dutch standard NEN 3087 on visual ergonomics is completely revised . Furthermore, the guideline NPR 3437 (Ergonomics. Visual aspects of tinted glazing in the work environment) is repealed. Finally, NEN 2916 is replace by NEN 7120, a standard on energy consumption of lighting in relation to the energy performance of buildings. [Dutch] Voor de verlichting van werkplekken is een nieuwe versie van NEN-EN 12464-1 verschenen (Licht en verlichting. Werkplekverlichting. Deel 1. Werkplekken binnen). Ook is de Nederlandse norm NEN 3087 over visuele ergonomie geheel herzien. Verder is de Praktijkrichtlijn NPR 3437 (Ergonomie. Visuele aspecten van getinte beglazing in de werkomgeving) ingetrokken en is NEN 2916 vervangen door NEN 7120, een norm over het energiegebruik van verlichting in relatie tot de energieprestatie van gebouwen.

 16. The Arabidopsis P4-ATPase ALA3 requires a ß-subunit to function in phospholipid translocation and secretory vesicle formation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lopez Marques, Rosa Laura

  The Arabidopsis P4-ATPase ALA3 requires a ß-subunit to function in phospholipid translocation and secretory vesicle formation   Lisbeth R. Poulsen1, Rosa L. López-Marqués1, Stephen C. McDowell2, Juha Okkeri3, Dirk Licht3, Alexander Schulz1, Thomas Pomorski3,  Jeffrey F. Harper2, and Michael G....... Palmgren1 1Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease - PUMPKIN, Danish National Research Foundation, Department of Plant Biology, University of Copenhagen, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark 2Biochemistry Department MS200, University of Nevada Reno, NV 89557, USA 3Humboldt-University Berlin, Faculty...... and in inducing membrane curvature, which is a requirement for vesicle formation. We show that Aminophospholipid ATPase3 (ALA3), a member of the P4-ATPase subfamily in the plant Arabidopsis thaliana, localizes to the Golgi apparatus and that genetic lesions of ALA3 result in impaired growth of roots and shoots...

 17. Use of Fe(III) oxalate for oxidativewastewater treatment; Einsatz von Fe(III)-Oxalat zur chemisch-oxidativen Abwasserbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, S.M.; Vogelpohl, A. [Clausthal Univ., Clausthal-Zellerfeld (Germany). Inst. fuer Thermische Verfahrenstechnik

  1998-08-01

  Iron(III)-oxalate was used as an iron catalyst for the Photo Fenton reaction. Iron(III) oxalations ([Fe(C{sub 2}O{sub 4}){sub 3}]{sup 3-}) are reduced to Fe(II) by irradiation using near UV-light ({lambda} = 300 - 400 nm) or visible light ({lambda} > 400 nm). At the same time, CO{sub 2}{sup -} or C{sub 2}O{sub 4}{sup -}-radicals originate, which cause the secondary reduction of Fe(III) to Fe(II). By means of the photolytically regenerated Fe(II) ions, hydroxyl radicals are increasingly formed, so that the degradation of organic substances is accelerated. The work aimed to assess the catalytic effect of Fe(III) oxalate for photochemical oxidation processes and to establish the parameters influencing further treatment of leachate from a municipal waste sanitary landfill by means of technical-scale experiments. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde Eisen(III)-Oxalat als Eisenkatalysator fuer die Photo-Fenton-Reaktion eingesetzt. Eisen(III)-Oxalationen ([Fe(C{sub 2}O{sub 4}){sub 3}]{sup 3-}) werden durch Strahlung mit nahem UV-Licht ({lambda}=300 bis 400 nm) oder mit sichtbarem Licht ({lambda}>400 nm) zu Fe(II) reduziert. Gleichzeitig entstehen CO{sub 2}{sup .-} oder C{sub 2}O{sub 4}{sup .-}-Radikale, die eine sekundaere Reduktion von Fe(III) zu Fe(II) bewirken. Mit Hilfe der photolytiisch regenerierten Fe(II)-Ionen werden vermehrt Hydroxylradikale gebildet und damit die Abbaugeschwindigkeit der organischen Substanzen beschleunigt. Ziel der hier vorgestellten Arbeit war es, die katalytische Wirkung von Fe(III)-Oxalat fuer photochemische Oxidationsverfahren abzuschaetzen und die Einflussparameter zur weitergehenden Behandlung eines Deponiesickerwassers aus Hausmuelldeponie anhand von Technikumsversuchen zu ermitteln. (orig.)

 18. How to create a conscious occupant?; Hoe creeer je een bewuste bewoner?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Sande, M. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. What good is a well-insulated house, when the occupant keeps wasting energy unconsciously? The occupant has no understanding of its consumption and finds the control of thermostats and installations too technical The occupant must be made aware of the consequences of his actions. The interface should be so user friendly that everyone can use it. Because intelligent feedback saves 10% energy, the Netherlands can save more than 1 million euro. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. Woningen worden steeds energiezuiniger. Maar wat is het nut van een goed gisoleerde woning en zuinige installaties, als de bewoner onbewust energie blijft verspillen: De bewoner heeft geen inzicht in zijn energiegebruik en vindt de bediening van thermostaten en klimaatinstallaties te technisch. Intelligente terugkoppeling kan 10% energie besparen. De controle moet terug naar de bewoner. Enerzijds door het creeren van bewustwording, anderzijds door het vereenvoudigen van de bediening. Op deze manier kan in Nederland meer dan een miljard euro worden bespaard.

 19. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2010 92 businesses were approached. 61 businesses sent back filled in questionnaires. Compared to 2009, all types of businesses show a decrease in their energy use per kilogram. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of the businesses). More than half of the (51%) uses a high efficiency boiler. In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (41%). The share of sustainable energy (including green electricity) is 7.8%. The avoided CO2 emission in 2010 is 4.970 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms in 2010 amounted to 171g CO2/kg, which is a decrease of 15% compared to 2005 and 3% lower than in 2009 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2010 zijn 92 bedrijven aangeschreven. Van 61 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen. In vergelijking met 2009 is er voor alle bedrijfstypen een afname van het energieverbruik per kilogram. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt gebruik van een HR-ketel. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (41%). Het aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) is 7.8%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2010 berekend op 3.970 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2010 uitgekomen op 171g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van 15%, en 3% lager dan in 2009.

 20. Künstlerisch geleitete Medienbildung mit Portfolios: Potenziale für Jugendliche in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Reimann

  2014-06-01

  Full Text Available Die pädagogische Zielgruppe des BMBF-Forschungsprojekts "MediaArt@Edu" (Leitung: Dr. Daniela Reimann, Wiss. Mitarbeiterin: Simone Bekk sind TeilnehmerInnen außerschulischer berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen, die im Rahmen von künstlerischen Workshops Medienprojekte am ZKM realisieren, die Gestaltungsprozesse mittels Projektportfolio visualisieren und – betreut von studentischen Mentoren – reflektieren. Die Jugendlichen sollen gestalterisch und spielerisch an Medientechnologien herangeführt werden, um eigene berufsübergreifende Potenziale entdecken zu können. Das KIT kooperiert dabei mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie und der Arbeitsagentur Karlsruhe. Es werden Workshops zu unterschiedlichen thematischen Medienmodulen durchgeführt und evaluiert, wie z. B. Roboter_Gestalten, Licht_Gestalten, GamesLab, Sound und Smart Textile (Wearables. Ziel des Vorhabens ist es, ein neues Konzept digitaler Medienbildung mit Lernprozessbegleitung durch Studierende zu entwickeln, welches künstlerische Vermittlungsformen, interaktive Medien und Kunst einbezieht und das den Voraussetzungen, Bedürfnissen und Entwicklungsperspektiven von Jugendlichen in der Berufsvorbereitung und -orientierung besser als bislang entspricht und zur ihrer individuellen Berufsbiografiegestaltung beiträgt. Im vorliegenden Artikel wird der mediendidaktische Ansatz und das kunstpädagogische Konzept des Projekts anhand des Beispielmoduls "Licht-Objekte gestalten" vorgestellt und anhand von Beispielen aus der Projektarbeit veranschaulicht. The target group of the research project "MediaArt@Edu" (Acronym are paticipants of vocational preparation measures, who develop media projects in the context of artistic workshops at ZKM. They visualize the design processes using a project portfolio, reflected with student mentors.The young people experience media technologies through design, play in order to realize their own potentials and key skills, necessary across

 1. Design and analysis of high-numerical-aperture beam shaping systems; Design und Analyse von Strahlformungssystemen hoher numerischer Apertur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schweitzer, Hagen

  2009-11-24

  The generation of light tailored to measure stands today in the center of many innovative applications. A possibility of the flexible manipulation of light is the laser-beam shaping.Aim is thereby to transform the intensity profile of a laser beam to a wanted profile. The main topic of this thesis is the modeling and propagation of laser light in paraxial and non-paraxial beam-shaping systems as well as the optimization of these systems by means of a generalized projection algorithm. This algorithm is applied for the optimization by means of aspherical formula or polynomials point-by-point parametrized beam shaping surfaces. It is shown that during the optimization a regardment of diffraction, interference, and abberations is possible. The latter can not only be regarded, but directly used for the beam shaping. Finally it is shown that the aberrations of spherical catalogue lenses are already sufficient for some beam-shaping applications. The efficiency of the developed optimization algorithms is demonstrated both on paraxial and on non-paraxial beam-shaping examples with a numerical aperture of up to 0.62. Finally in the present thesis concepts for the achromatization and for the wave-length multiplexing are introduced, which are based on the application of diverse surfaces and materials with different dispersion. While the achromatization aims to make the optical function of a beam-shaping system wave-length independent, the wavelength multiplexing tries directly to realize different optical functions for diverse design wavelengths. [German] Die Erzeugung massgeschneiderten Lichts steht heute im Mittelpunkt vieler innovativer Anwendungen. Eine Moeglichkeit der flexiblen Manipulation von Licht ist die Laserstrahlformung. Ziel ist es dabei, das Intensitaetsprofil eines Laserstrahls in ein gewuenschtes Profil umzuformen. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Modellierung und Ausbreitung von Laserlicht in paraxialen und nicht-paraxialen Strahlformungssystemen sowie die

 2. How environment friendly is sustainable building? The quantification of the environmental burden of houses; Hoe milieuvriendelijk is duurzaam bouwen? De milieubelasting van woningen gekwantificeerd

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klunder, G.

  2002-07-01

  The aim of the study on the title subject is to identify developments, strategies, chances and bottlenecks with respect to sustainable construction of houses as an integrated part of an ecological city. The main subject of the study is to determine and assess options to reduce the environmental burden of dwellings, focusing on building materials, energy consumption and use of water. [Dutch] Het DIOC-DGO (Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum Duurzaam Gebouwde omgeving) van de Technische Universiteit Delft verricht onderzoek naar een duurzame en leefbare omgeving. De doelstelling van het onderzoek is: het identificeren van ontwikkelingen, strategieen, kansen en knelpunten met betrekking tot duurzame nieuwbouw van woningen als integraal onderdeel van een ecologische stad. De probleemstelling luidt: hoe kan de milieubelasting van woningen substantieel worden verminderd? De stand van zaken anno 2002 is dat 30 procent van de woningen duurzaam wordt gebouwd. In de Voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen worden bijna standaard rogips of natuurgips, beton met puingranulaat, naadafdichting met PE of EPDM en oplosmiddelarme verf toegepast. Uit de milieuanalyse blijkt dat de milieubelasting in de pas loopt met de grootte van de woning. De fundering, gevels en binnenwanden en vloeren zijn verantwoordelijk voor 80 tot 90 procent van de materiaalstroom. Verwacht wordt dat in de komende decennia de bestaande materialen verder worden geoptimaliseerd en ontwikkeld. Er worden vooruitstrevende ontwikkelingen voorzien in bouwtechnieken. Energiegebruik kan in drie stappen verminderd worden: het voorkomen van onnodig gebruik, het gebruik van eindeloze bronnen en het verstandige gebruik van eindige bronnen, dat wil zeggen schoon en met een hoog rendement. Enkele conclusies zijn: de milieubelasting van watergebruik speelt een ondergeschikte rol, innovaties in materialen en bouwtechnieken blijven sterk achter bij innovaties in installaties. Aanbevolen wordt: de overheid moet

 3. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2009; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2010-10-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector, 118 businesses were approached in 2009. The percentage of filled in questionnaires was 78%. The energy saving was 5.9% compared to 2005. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of all businesses). In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (30%). Cooling exclusively with groundwater or ground tubes is used very little (only 5% of the businesses), but 16% of the businesses combines it with mechanical cooling. The share of businesses that implemented one or more sustainable energy measures was 30% in 2009. As a result, the realized share of sustainable energy (including green electricity) amounted to 3.7% in 2009. The avoided CO2 emission in 2009 amounted to 3.255 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms was 175g CO2/kg in 2009, which is s decrease of 16% compared to 2005 and 1% lower than in 2008 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2009 zijn 118 bedrijven aangeschreven. Het percentage bruikbare vragenlijsten is 78%. De energiebesparing was 5,9 % t.o.v. 2005. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (30%). Koeling uitsluitend met grondwater of met grondbuizen wordt weinig toegepast (slechts op 5% van de bedrijven), maar gecombineerd met mechanische koeling wel op 16% van de bedrijven. Het aandeel bedrijven dat één of meer Duurzame energiemaatregelen heeft getroffen ligt in 2009 op 30%. Het hierdoor gerealiseerde aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) komt in 2009 uit op 3,7%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2009 berekend op 3.255 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2009 uitgekomen op 175g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van16%, en 1% lager dan in 2008.

 4. SEM-MLA-based Investigation of the Composition of Mafic Volcaniclastic Deposits from the Paraná Large Igneous Province, Brazil

  Science.gov (United States)

  Höfig, D. F.; Höfig, T. W.; Licht, O. A. B.; Haser, S.; Valore, L.

  2017-12-01

  Mafic volcaniclastic deposits (MVDs) have been widely reported in Large Igneous Provinces around the world, except for the Paraná Province (review by Ross et al., 2005: J Volcanol Geotherm Res, 145, pp. 281-314). Recent geochemical classification for this unit highlights, however, the occurrence of such deposits, connected to basic lava flows, mostly those High Ti - High P ones (Licht.: J Volcanol Geotherm Res, in press). In southern Brazil, MVDs intercalated with lava flows have been reported at 680 sites, showing conspicuous poorly sorted polymictic breccia at the base, grading to tuff breccias and red silicified tuffs at the top. Newly sampled rocks of Paraná mafic volcanoclastic deposits unravel important information about the composition utilizing Scanning Electron Microscopy-based Mineral Liberation Analysis. Overall, they show similar mineralogy presenting obsidian (25-40%), different phases of iron oxide (5-20%), quartz (10-25%), plagioclase (5-25%), celadonite (5-25%), and chlorite (5-10%). The breccias reveal a greater content of celadonite due to the presence of altered hypohyaline and hypocrystalline basaltic shards, whereas the tuffs are more enriched in glass. Different generations of plagioclase are attributed to various basalt shards and clasts as well vitroclasts found in the matrix. It is proposed that the MVDs were generated by explosive events due the interaction between the ascending mafic magma and deep aquifer systems and its siliciclastic matrix represents the country rock, i.e., the underneath Paleozoic sedimentary sequence of Paraná Basin.

 5. Trend report on Market Process and Consumers' Trust in the Energy Market. Second half-year 2011; Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-15

  This report addresses the trends of knowledge indicators on the energy market for consumers. It offers a brief overview of the factual state of affairs. The report observes that the market share of the largest three energy companies is decreasing slightly; the potential saving by switching can be up to 480 euro; consumers indicate more interest in switching compared to the previous year (11% between 1 July 2011 - 1 July 2012); and the price threshold for consumers to switch has lowered [Dutch] Deze rapportage bevat trends van kernindicatoren over de energiemarkt voor consumenten. Het is een beknopte weergave van de feitelijke stand van zaken. In de rapportage wordt geconstateerd dat: het marktaandeel van de grootste drie energiebedrijven licht daalt; er de mogelijkheid is tot besparen bij een overstap tot 480 euro; consumenten aangeven meer interesse te hebben om te gaan overstappen; consumenten dat ook daadwerkelijk meer doen dan voorgaand jaar (11% tussen 1 juli 2011 - 1 juli 2012); en de prijsdrempel voor consumenten om over te stappen is gedaald.

 6. Trend report on Market Process and Consumers' Trust in the Energy Market. First half-year 2012; Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-15

  This report addresses the trends of knowledge indicators on the energy market for consumers. It offers a brief overview of the factual state of affairs. The report observes that the market share of the largest three energy companies is decreasing slightly; the potential saving by switching can be up to 480 euro; consumers indicate more interest in switching compared to the previous year (11% between 1 July 2011 - 1 July 2012); and the price threshold for consumers to switch has lowered [Dutch] Deze rapportage bevat trends van kernindicatoren over de energiemarkt voor consumenten. Het is een beknopte weergave van de feitelijke stand van zaken. In de rapportage wordt geconstateerd dat (a) het marktaandeel van de grootste drie energiebedrijven licht daalt; (b) er de mogelijkheid is tot besparen bij een overstap: tot 480 euro; (c) consumenten aangeven meer interesse te hebben om te gaan overstappen; (d) consumenten dat ook daadwerkelijk meer doen dan voorgaand jaar (11% tussen 1 juli 2011 - 1 juli 2012); de prijsdrempel voor consumenten om over te stappen is gedaald.

 7. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 8. Relativistic form factors for hadrons with quark-model wave functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stanley, D.P.; Robson, D.

  1982-01-01

  The relationship between relativistic form factors and quark-potential-model wave functions is examined using an improved version of an approach by Licht and Pagnamenta. Lorentz-contraction effects are expressed in terms of an effective hadron mass which varies as the square root of the number of quark constituents. The effective mass is calculated using the rest-frame wave functions from the mean-square momentum along the direction of the momentum transfer. Applications with the parameter-free approach are made to the elastic form factors of the pion, proton, and neutron using a Hamiltonian which simultaneously describes mesons and baryons. A comparison of the calculated radii for pions and kaons suggests that the measured kaon radius should be slightly smaller than the corresponding pion radius. The large negative squared charge radius for the neutron is partially explained via the quark model but a full description requires the inclusion of a small component of a pion ''cloud'' configuration. The problematic connection between the sizes of hadrons deduced from form factors and the ''measured'' values of average transverse momenta is reconciled in the present model

 9. Teatr czy literatura? O literaturoznawczej teorii teatru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Karasińska

  2007-04-01

  Full Text Available This work undertakes the problem of philological reflection on theatre, placing in the centre of considerations the relations between the word and the stage. Often criticised for its onesidedness, the reflection of specialists in literary studies focuses modern scholars around two leading methodologies - that of semiology and that of phenomenology. In the article the author adduced some selected works of Western theorists - the classic book by Anne Ubersfeld "Reading Theatre", which is a lucid example of "a literary theory of theatre", which in fact ignores the specificity of stage art, and the publications which fo llow the semiological route and are the work of such well-known theatrologists as Erika Fischer Lichte, Keir Elam and Martin Esslin. The philological point of view adopted in these works causes either granting literature a dominant role with respect to theatre, or, in turn, makes it that both disciplines are treated as beings which have been artificially separated, devoid of any relationships. The works mentioned here are the proof of limitations and shortages of the semiological method, which is positively tested exclusively as a tool of the description of a performance and which is always incapable of making over-all attempts to look at a performance and at its semantics.

 10. Implantate in der Augenheilkunde

  Science.gov (United States)

  Dresp, Joachim H.

  Im Bereich der Augenheilkunde findet sich die weltweit am häufigsten ausgeführte chirurgische Massnahme, die operative Behandlung des Grauen Stars: die Katarakt. Bei der Katarakt handelt es sich um eine Eintrübung der natürlichen Augenlinse, die sich je nach Stadium der Erkrankung leicht opak, über milchig bis zu bräunlich präsentiert. Mit dieser Zunahme der Undurchlässigkeit für das sichtbare Licht geht eine Abnahme des Sehvermögens einher, die bis zur totalen Erblindung führen kann. Bedingt durch die sehr eingeschränkten chirurgischen Möglichkeiten in den Ländern der Dritten Welt ist die Katarakt die Erblindungsursache Nummer 1 in der Welt. Ganz im Gegensatz hierzu ist in den industrialisierten Ländern Europas, Amerikas und Asiens die Katarakt-OP die sicherste chirurgische Intervention. In der Augenheilkunde werden Implantate aller drei Aggregatszustände verwendet.

 11. Relativitätstheorie ein Sachcomic

  CERN Document Server

  Bassett, Bruce

  2012-01-01

  E = mc² – so einfach ist eine Revolution! Nichts ist schneller als Licht! Wie lange noch? Was fangen wir mit einer vierten Dimension an und mit krummen Räumen? Einstein gilt als größter Physiker der Neuzeit, das amerikanische Magazin „Time“ machte ihn sogar zum Mann des Jahrhunderts. Einstein ist das Lieblingsgenie vieler Menschen: ein Radikaler im wissenschaftlichen Arbeiten und engagierter sozialistischer Pazifist. Es ist nun gut hundert Jahre her, seit Einsteins Relativitätstheorie unseren Blick auf Raum, Zeit und Materie revolutionierte. Einsteins Gedankenexperimente sind berüchtigt für ihre Komplexität, aber sie bieten fesselnde Beschreibungen der Grundlagen, auf denen die Welt funktioniert. Relativitätstheorie und Quantentheorie sind die zwei Hauptsäulen der modernen Physik. Dieser Sachcomic nimmt Sie mit auf eine unterhaltsame Bildungsreise durch Raum und Zeit vorbei an Schwarzen Löchern und quer durch Gravitationsfelder (Je schneller Sie lesen, desto jünger werden Sie!!). Sie werden ...

 12. Questioning the ‘of’ in Performance-as-translation: Multimedia as a Subtext in the 2003 Pécs Performance ‘of’ Hamlet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Minier Márta

  2017-12-01

  Full Text Available This article explores a theatre performance (National Theatre Pécs, 2003, dir. Iván Hargitai working with a 1999 Hungarian translation of Hamlet by educator, scholar, translator and poet Ádám Nádasdy as a structural transformation (Fischer-Lichte 1992 of the dramatic text for the stage. The performance is perceived as an intersemiotic translation but not as one emerging from a source-to-target one-way route. The study focuses on certain substructures such as the set design and the multimedial nature of the performance (as defined by Giesekam 2007, and by highlighting intertextual and hypertextual ways of accessing this performance-as-translation it questions the ‘of’ in the ‘performance of Hamlet (or insert other dramatic title’ phrase. This experimentation with the terminology around performance-as-translation also facilitates the unveiling of a layer of the complex Hungarian Hamlet palimpsest, which, as a multi-layered cultural phenomenon, consists of much more than literary texts: its fabric includes theatre performance and other creative works.

 13. Neuropsychoanalyse: Hirntätigkeit als Zeichenprozess

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Scheidegger

  2014-12-01

  Full Text Available Fassen wir Geist und Natur nicht als Dichotomie sondern im Sinne von Peirce als Kontinuität auf, dann lässt die genauere Betrachtung des Körpers semiotische Leibphänomene als Zeichen einer Sprache erkennen, deren Grammatik es – im Sinne einer «Bioarchäologie» – zu entschlüsseln gilt. Hierfür stellen die Neurowissenschaften mit modernen Visualisierungstechniken geeignete epistemische Hilfsmittel bereit: Sie machen körperliche Vorgänge des Informationsaustausches sichtbar und heben die semiotisch wenig erschlossene Ebene komplexer neuronaler Zeichentransformationen ans Licht. Um eine Integration der physiologischen und psychologischen Perspektive bemüht sich das transdisziplinäre Projekt der «Neuropsychoanalyse». Sie hebt die Relevanz natürlicher Verarbeitungsmechanismen des Körpers für die subjektiv geprägten Zeichentransformationen des mentalen Erlebens hervor und weicht eine semiotisch allzu undurchlässige Grenzziehung zwischen Psycho- und Neurodynamik etwas auf. Die Hirntätigkeit als potenziell erkenntnisleitenden Zeichenprozess zu verstehen, darf aber nicht in einer unreflektierten Bezugnahme auf neuronale Zeichensysteme münden, wenn die Neuropsychoanalyse mehr als nur eine medienwirksame Neurokarikatur psychodynamischer Konzepte erreichen will.

 14. fMRI and DTI in delayed development of number processing; fMRT und DTI bei Entwicklungsverzoegerung der Zahlenverarbeitung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krick, C.M.; Neuhaus, A.; Klewin, C.; Woerner, T.; Kreis, S.; Reith, W. [Universitaetsklinikum des Saarlandes, Klinik fuer Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Homburg/Saar (Germany)

  2015-09-15

  The neuronal correlate of the current cultural performance arose from developmental processes that can be observed by functional and anatomical magnetic resonance imaging. The velocity of these maturation processes occurs differently between adolescents, causing implications for both school career and academic performance. Regarding spatial-numerical cognition the myelinization of the superior longitudinal bundle appears to be crucial because this fiber connection intermediates between the linguistic nature of number words and conception of their spatial-numerical magnitude. The neuroscientific observation of anatomical brain maturation and its influence on school-relevant number processing may be helpful for educational purposes as well as for school psychology. (orig.) [German] Das neuronale Fundament unserer Kulturleistungen ist einem Entwicklungsprozess unterworfen, der ueber funktionelle und anatomische Magnetresonanzbildgebung beobachtet werden kann. Diese Reifungsprozesse verlaufen bei verschiedenen Jugendlichen unterschiedlich rasch, sodass sich darueber auch Wechselwirkungen mit der Schullaufbahn und schulischen Leistungen ergeben. Im Fall der raeumlich-numerischen Kognition spielt u. a. die Myelinisierung des Fasciculus longitudinalis superior eine entscheidende Rolle, weil diese Faserverbindung fuer das Vermitteln zwischen sprachlichem Zahlenkode und numerischer Groessenvorstellung relevant ist. Die neurowissenschaftliche Darstellung anatomischer Reifeprozesse und deren Einfluss auf die schulrelevanten Prozesse der Zahlenverarbeitung koennen im Lichte paedagogischer oder schulpsychologischer Ueberlegungen dienlich erscheinen. (orig.)

 15. Relativistic form factors for clusters with nonrelativistic wave functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mitra, A.N.; Kumari, I.

  1977-01-01

  Using a simple variant of an argument employed by Licht and Pagnamenta (LP) on the effect of Lorentz contraction on the elastic form factors of clusters with nonrelativistic wave functions, it is shown how their result can be generalized to inelastic form factors so as to produce (i) a symmetrical appearance of Lorentz contraction effects in the initial and final states, and (ii) asymptotic behavior in accord with dimensional scaling theories. A comparison of this result with a closely analogous parametric form obtained by Brodsky and Chertok from a propagator chain model leads, with plausible arguments, to the conclusion of an effective mass M for the cluster, with M 2 varying as the number n of the quark constituents, instead of as n 2 . A further generalization of the LP formula is obtained for an arbitrary duality-diagram vertex, again with asymptotic behavior in conformity with dimensional scaling. The practical usefulness of this approach is emphasized as a complementary tool to those of high-energy physics for phenomenological fits to data up to moderate values of q 2

 16. Hydroelectric power - energy at no cost at all; Wasserkraft - Strom, der vom Himmel faellt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goede, E. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Stroemungsmechanik und Hydraulische Stroemungsmaschinen

  1997-12-31

  The harnessing and enhanced use of renewable energy today is a matter of lively debate and much concern. Amazingly, hydro power is either rarely considered in these discussions or viewed in a negative light. But hydro power continues to be the most important source of renewable energy, and its use potential is considerable and should be taken into account when, for instance, agreeing on or implementing carbon dioxide reduction targets. Small hydro power stations are an effective means of harnessing existing energy potentials. (orig.) [Deutsch] Ueber die Nutzung und den Ausbau regenerativer Energien wird heutzutage lebhaft diskutiert und gerungen. Es mag erstaunen, dass in diesen Diskussionen die Wasserkraft kaum Beachtung findet oder in einem schlechten Licht gesehen wird. Dabei ist die Wasserkraft nach wie vor bei weitem die wichtigsten Quelle regenerativer Energie, und sie besitzt ein beachtliches Ausbaupotential, das man wenigstens ins Kalkuel ziehen sollte, wenn es etwa darum geht, CO{sub 2}-Minderungsziele zu vereinbaren bzw. anzustreben. Die Kleinwasserkraft kann hier als Chance gesehen werden, noch vorhandene Energiepotentiale sinnvoll zu nutzen. (orig.)

 17. Germany and the nuclear non-proliferation; Current situation and prospects; Deutschland und die nukleare Nichtverbreitung; Zwischenbilanz und Ausblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Preisinger, J.

  1993-07-01

  A summary is given of the consequences, both positive and negative, of international non-proliferation policy. The numerous, complex branches and connections of national measures and inter-stake agreements for the peaceful, controlled uses of nuclear technology and related military technologies are expertly described, and assessed on their effectiveness. Weak aspects of the nuclear non-proliferation regime are pointed out and past reforms are illustrated and assessed in the light of recent developments. The interests of the German Federal Republic from the centre of this analysis. The author shows that, after a certain hesitary, German diplomacy has now become active in the establishment of an international non-proliferation regime. He concludes that Germany should take a strong initiative role in maintaining a peaceful international nuclear order. (orig.) [Deutsch] Es wird ein Resuemee der bisherigen Erfolge und Misserfolge internationaler Nichtverbreitungspolitik gezogen. Die komplexen, vielfach veraestelten und verschachtelten nationalen Massnahmen und zwischenstaatlichen Vereinbarungen zur Ueberwachung und friedlichen Zweckbindung von Nukleartechnologie und militaerisch relevanten Anschlusstechnologien werden sachkundig erlaeutert und auf ihre Wirksamkeit ueberprueft. Schwachstellen des nuklearen Nichtverbreitungsregimes werden offengelegt, Reformschritte der vergangenen Jahre werden dargestellt und im Lichte der juengsten Entwicklungen bewertet. Dabei steht die Interessenlage der Bundesrepublik Deutschland im Zentrum der Analyse. Der Autor zeigt, dass die deutsche Diplomatie sich nach einer gewissen Zurueckhaltung schliesslich aktiv in die Gestaltung des internationalen Nichtverbreitungsregimes eingeschaltet hat. Er plaediert fuer eine kraftvolle Initiativrolle Deutschlands zur Erhaltung einer friedlichen internationalen Nuklearordnung. (orig.)

 18. Biological stimulation of the Human skin applying health promoting light and plasma sources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Awakowicz, P.; Bibinov, N. [Center for Plasma Science and Technology, Ruhr-University, Bochum (Germany); Born, M.; Niemann, U. [Philips Research, Aachen (Germany); Busse, B. [Zell-Kontakt GmbH, Noerten-Hardenberg (Germany); Gesche, R.; Kuehn, S.; Porteanu, H.E. [Ferdinand-Braun-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik, Berlin (Germany); Helmke, A. [University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany); Kaemling, A.; Wandke, D. [CINOGY GmbH, Duderstadt (Germany); Kolb-Bachofen, V.; Liebmann, J. [Institute for Immunobiology, Heinrich-Heine University, Duesseldorf (Germany); Kovacs, R.; Mertens, N.; Scherer, J. [Aurion Anlagentechnik GmbH, Seligenstadt (Germany); Oplaender, C.; Suschek, C. [Clinic for Plastic Surgery, University Clinic, Aachen (Germany); Vioel, W. [Laser-Laboratorium, Goettingen (Germany); University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany)

  2009-10-15

  In the frame of BMBF project ''BioLiP'', new physical treatment techniques aiming at medical treatment of the human skin have been developed. The acronym BioLiP stands for ''Desinfektion, Entkeimung und biologische Stimulation der Haut durch gesundheitsfoerdernde Licht- und Plasmaquellen'' (Disinfection, germ reduction and biological stimulation of the human skin by health promoting light and plasma sources). A source applying a low-temperature dielectric barrier discharge plasma (DBD) has been investigated on its effectiveness for skin disinfection and stimulation of biological material. Alternatively an atmospheric plasma source consisting of a microwave resonator combined with a solid state power oscillator has been examined. This concept which allows for a compact and efficient design avoiding external microwave power supply and matching units has been optimized with respect to nitrogen monoxide (NO) production in high yields. In both cases various application possibilities in the medical and biological domain are opened up. Light sources in the visible spectral range have been investigated with respect to the proliferation of human cell types. Intensive highly selective blue light sources based on LED technology can slow down proliferation rates without inducing toxic effects which offers new opportunities for treatments of so-called hyperproliferative skin conditions (e.g. with psoriasis or in wound healing) using UV-free light. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 19. IntertextualitY and discourse in Dea Loher’s Theater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Júlia Mara Moscardini Miguel

  2016-10-01

  Full Text Available Discourse is made of several voices, a premise that was announced since Bakhtin’s studies. The advances in the field of intertextuality allowed a wider specification of the term and broaden the discussion of many different occurrence of the intertext in literature. The work of a German contemporary playwright, Dea Loher, brings the recurrence of intertext, and the present paper aims to investigate this manifestation in two of her plays, Olgas Raum and Licht. Loher uses citation, references and allusions, cutting pieces of other texts and pasting them into her writing. This game of cutting and pasting is also visible inside her aesthetic, as she uses elements that are part of other theatrical aesthetics and adapts them in her work, creating an original style. Representing the political side of theater, Loher provides her reader with the possibility of reflecting and, in the considered two plays, she does it through the deconstruction of the canonic discourse, showing how discourses are made and how they are connected to power maintenance. This way, intertext, the hybrid aesthetic and other aesthetical and linguistic resources are organized to receive these political themes that come to the reader as questions and inquires.

 20. Advanced double-biprism holography with atomic resolution

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Genz, Florian, E-mail: florian.genz@physik.tu-berlin.de [Technische Universität Berlin, Institut für Optik und Atomare Physik, Straße des 17. Juni, 10623 Berlin (Germany); Niermann, Tore [Technische Universität Berlin, Institut für Optik und Atomare Physik, Straße des 17. Juni, 10623 Berlin (Germany); Buijsse, Bart; Freitag, Bert [FEI Company, Achtseweg Noord 5, 5651 GG Eindhoven (Netherlands); Lehmann, Michael [Technische Universität Berlin, Institut für Optik und Atomare Physik, Straße des 17. Juni, 10623 Berlin (Germany)

  2014-12-15

  The optimum biprism position as suggested by Lichte (Ultramicroscopy 64 (1996) 79 [10]) was implemented into a state-of-the-art transmission electron microscope. For a setup optimized for atomic resolution holograms with a width of 30 nm and a fringe spacing of 30 pm, we investigated the practical improvements on hologram quality. The setup is additionally supplemented by a second biprism as suggested by Harada et al. (Applied Physics Letters 84 (2004) 3229 [12]). In order to estimate the possibilities and limitations of the double biprism setup, geometric optics arguments lead to calculation of the exploitable shadow width, necessary for strong reduction of biprism-induced artefacts. Additionally, we used the double biprism setup to estimate the biprism vibration, yielding the most stable imaging conditions with lowest overall fringe contrast damping. Electron holograms of GaN demonstrate the good match between experiment and simulation, also as a consequence of the improved stability. - Highlights: • Investigation of optimum biprism position implementation into state-of-the-art TEM. • Reduction of artefacts, especially vignetting in double-biprism electron holography. • Biprism vibration and most stable imaging conditions in double-biprism holography. • Demonstration of the optimized double-biprism setup using a thin GaN-foil.

 1. On the origin and meaning of the German word Luft and some meteorological terms concerning atmospheric water, especially fog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Möller, Detlev

  2014-12-01

  Full Text Available The English and French word “air” is derived from the Latin aer, which comes from the Greek άήρ. In contrast, the German word “Luft” is a common Proto-Germanic word; in Old English “ lift” and “ lyft”. The word Luft (also Danish, Swedish and Norwegian is associated with brightness; the German Licht (light, an air (in an atmospheric sense without fog or clouds. Air and water were originally “elements” in ancient Greek and were transmutable; they represented two kinds of the “ layer of mist” (atmosphere. Dark or thick air was mist or cloud, hiding the gods (who lived in the upper air or sky; the aether. Different terms are presented that describe fog and clouds in connection with the history of the process of understanding. Finally, the word Luft (air as a term for gaseous chemical compounds (“kinds of gases” is discussed. In addition to the German, all terms are given in Greek, Latin, English and French .

 2. Verhaltensökonomische Steuerungsinstrumente und Verfassungsrecht – Einige Gedanken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl Stöger

  2014-05-01

  Full Text Available ENGLISH: This paper gives, from the perspective of Austrian constitutional law, an overview of some questions raised by the use of legal instruments inspired by findings of behavioural economics. It is submitted that these legal questions are by no means completely novel ones, however, the increasing accuracy and effectiveness of behaviourally inspired instruments sheds a new light on them. First, the paper discusses whether the use of such instruments by the state is an act of imperium or an act of private law. Second, it is discussed to which extent fundamental rights not only restrict the use of such instruments, but also require that they be used by the state. Finally, questions of legal review are discussed. DEUTSCH: Dieser Beitrag erörtert aus Sicht der österreichischen Rechtsdogmatik und in Form einer Problemskizze einige verfassungsrechtliche Fragen des Einsatzes verhaltensökonomisch inspirierter Regulierungsinstrumente. Zwar ist es so, dass die durch deren Einsatz aufgeworfenen Rechtsfragen keineswegs völlig neu sind, sie stellen sich aber angesichts der zunehmend höheren Zielgenauigkeit der Instrumente in neuem Licht. Dementsprechend behandelt der Beitrag zuerst Aspekte der Zuordnung des Einsatzes dieser Instrumente zur (schlichten Hoheits‑ bzw Privatwirtschaftsverwaltung. Anschließend werden grundrechtliche Beschränkungen des Rückgriffs auf, aber auch grundrechtliche Verpflichtungen zum Einsatz verhaltensökonomisch inspirierter Regelungsinstrumente kurz erörtert. Schließlich wird auf Rechtsschutzfragen eingegangen.

 3. Supplementary advise for geothermal energy in the SDE+ 2013 (Dutch Renewable Energy Scheme); Aanvullend advies geothermie in SDE+ 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lako, P.; Luxembourg, S.L.; Lensink, S.M. [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); In ' t Groen, B. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-12-11

  This memo answers questions from the Ministry of Economic Affairs to ECN and DNV KEMA on the support for geothermal energy projects in the SDE+ 2013 [Dutch] Deze notitie beantwoordt vragen die het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aan ECN en DNV KEMA gesteld heeft over de ondersteuning van geothermieprojecten in de SDE+ 2013. De beantwoording van de vragen is in het licht te zien van voorkoming van overstimulering en beperking van overreservering van middelen door de SDE+. Het advies in deze notitie is een aanvulling op het advies op de basisbedragen SDE+ 2013 dat geconsulteerd is met de sector. Na dit advies heeft EZ gevraagd naar de mogelijkheden voor het maximeren van het maximaal subsidiabele productievermogen en de wenselijkheid om de hoogte van de SDE+-subsidie te laten afhangen van het projectvermogen en de potentie van een referentie-installatie voor geothermische warmteopwekking op grote diepte. ECN en DNV KEMA adviseren de SDE+-ondersteuning voor geothermische warmte open te stellen voor grotere projectvermogens dan het vermogen van de referentie-installatie uit het advies voor de basisbedragen 2013.

 4. Listening to excluded young people’s perspectives on how digital technologies support and challenge their lives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sue Cranmer

  2010-12-01

  Dit artikel beschrijft het perspectief van jongeren op de betekenis van ICT in hun dagelijks leven. Het artikel is gebaseerd op semi-gestructureerde diepte-interviews onder 13 jongeren die een Pupil Referral Unit bezoeken, een schooltype dat wordt bezocht door kinderen die (tijdelijk of permanent niet deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. De analyse biedt een genuanceerd inzicht in de online activiteiten van deze jongeren, die reeds geconfronteerd worden met een “participatiekloof” omdat zij niet deelnemen aan regulier onderwijs. De interviews brachten aan het licht dat deze gemarginaliseerde jongeren vaak redelijk goede toegang hebben tot digitale technologie, maar dat zij desondanks erg verschillen: in hun opvattingen over de waarde van deze technologie; in hun online activiteiten; in hun digitale competenties – vooral met betrekking tot risicovol gedrag; en in de hulp die zij daarbij in kunnen schakelen. De auteur betoogt dat interventies die de toegang tot ICT – en dan vooral het internet – thuis en op school stimuleren, gecontinueerd moeten worden, vooral voor kinderen en families die zich deze toegang zelf niet kunnen veroorloven. Programma’s die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de digitale competenties van deze doelgroep zijn echter eveneens cruciaal om gemarginaliseerde jongeren daadwerkelijk te kunnen laten profiteren van de voordelen die ICT te bieden heeft.

 5. Development of the doppler electron velocimeter: theory.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reu, Phillip L.

  2007-03-01

  Measurement of dynamic events at the nano-scale is currently impossible. This paper presents the theoretical underpinnings of a method for making these measurements using electron microscopes. Building on the work of Moellenstedt and Lichte who demonstrated Doppler shifting of an electron beam with a moving electron mirror, further work is proposed to perfect and utilize this concept in dynamic measurements. Specifically, using the concept of ''fringe-counting'' with the current principles of transmission electron holography, an extension of these methods to dynamic measurements is proposed. A presentation of the theory of Doppler electron wave shifting is given, starting from the development of the de Broglie wave, up through the equations describing interference effects and Doppler shifting in electron waves. A mathematical demonstration that Doppler shifting is identical to the conceptually easier to understand idea of counting moving fringes is given by analogy to optical interferometry. Finally, potential developmental experiments and uses of a Doppler electron microscope are discussed.

 6. Did opening of the South China Sea impact development of the Asian Monsoon? Results from Oligocene microfossils, IODP Site U1435, northern South China Sea

  Science.gov (United States)

  Kulhanek, Denise K.; Su, Xin; Li, Qianyu; Gregory, Mitch; Warny, Sophie; Clift, Peter D.

  2016-04-01

  Development of the Asian Monsoon is linked to uplift of the Himalayas and Tibetan Plateau in the Cenozoic, with good evidence for a strong monsoon system by the late Oligocene to early Miocene (e.g., Guo et al., 2002; Clift et al., 2008). However, Licht et al. (2014) suggested the presence of an Asian Monsoon in the late Eocene. Recent scientific ocean drilling in the Indian Ocean and surrounding marginal seas gives us the opportunity to test this hypothesis with newly recovered Paleogene sediment cores. International Ocean Discovery Program Expedition 349 to the South China Sea recovered a 30 m section of primarily lower Oligocene nannofossil-rich claystone at Site U1435, located near the northern continent/ocean boundary. A thick sandstone unit devoid of typical marine microfossils underlies the marine claystone. The sandstone is interpreted as a deltaic or restricted marine deposit and is dated to the Eocene based on the presence of organic-walled palynomorphs, suggesting that a hiatus of several million years likely separates the sandstone below from the Oligocene marine claystone. This hiatus is interpreted as the breakup unconformity, with paleodepths in the South China Sea increasing during the Oligocene. Thus, this claystone should record if opening of the South China Sea during the early Oligocene influenced development of the Asian Monsoon. Combined calcareous nannofossil and planktonic foraminifer biostratigraphy indicates that the 30 m section is primarily early Oligocene in age (~33.5-30 Ma) and was deposited on the middle slope, with paleodepths >500 m. Stable oxygen isotopes from planktonic foraminifers become heavier up-hole, suggestive of cooling/deepening in the region, whereas carbon isotopes record variable conditions with no distinct maxima or minima. Calcareous nannoplankton primarily live in the upper 50 m of the ocean and are sensitive to sea-surface temperature and nutrient conditions, thus making them useful recorders of paleoceanographic

 7. Rechtliche Aspekte der Provenienzforschung in Bibliotheken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernd Juraschko

  2017-12-01

  Full Text Available Die Verfügungsbefugnis über die in einer Bibliothek befindlichen Medien gehört zu den grundlegenden Voraussetzungen, damit bibliothekarische Dienstleistungen angeboten werden können. Gleichzeitig stehen Bibliotheken im Lichte der Öffentlichkeit, was einen klaren und sicheren Umgang mit der Herkunft der Medien erfordert. Ist die Herkunft oder die Zuordnung der Medien nicht sicher oder erfolgte ein vorhergehender Erwerb durch eine Unrechtshandlung, so sollte über das Instrument der Provenienzforschung und nachgelagerter Handlungen ein sachgerechter Umgang erfolgen. Ein zentraler Wegbereiter für die Entwicklung der Provenienzforschung war und ist die Diskussion um die NS-Raubkunst. Ein weiterer Anlass ist die Entziehung von Kulturgütern in der SBZ bzw. DDR. Auch weniger spektakuläre Umstände – wie fehlende Unterlagen – lassen einen Nachforschungsbedarf entstehen. Der Beitrag beschäftigt sich aus juristischer Sicht mit der Provenienzforschung. The power of disposal over the library media is a basic requirement for libraries to offer their services. At the same time, libraries are in the public eye and need to treat the provenience of their media openly and reliably. If the history of a media item is unknown or the former acquisition was illegal, the issue should be properly handled by provenience research and subsequent actions. Provenience research has been pioneered by the discussion of the Nazi-looted art. Another catalyst for provenience research was the looted art in the Soviet Zone and German Democratic Republic. But also less spectacular circumstances like missing documentaries can make provenience research necessary. The present article covers provenience research from the legal point of view

 8. [Organizational ethics: a study in ophthalmologic clinics].

  Science.gov (United States)

  Sanches, Maria Aparecida; Scarpi, Marinho Jorge

  2005-01-01

  Research on the field of organizational ethics to investigate to which extent ophthalmologic clinics, inserted in the competitive atmosphere, in the condition of organizations in search of survival, subordinate ethics to competitiveness in the managerial praxis, that is, in the administrative sphere. Kohlberg is taken as theoretical reference, approaching the theme of ethical subordination to competitiveness. The instrument to evaluate moral behaviors of organizations, elaborated by Licht, is applied. The quantitative method is used, adopting analytic instruments, such as Q of Yule and non parametric tests, when dealing with the data of 41 ophthalmologic clinics. The results of the research seem to indicate that administrators of ophthalmologic clinics of greater performance subordinate ethical principles to competitiveness, seeking to assure the survival of the company and, when confronted with the instrument to evaluate their moral behavior, proposed by Kohlberg, have a significantly smaller presence in the postconventional stage than administrators of ophthalmologic clinics with a smaller performance. One may affirm, according to non parametric tests, at the level of significance of 0.05, that the levels of moral development of the two groups differ significantly. The obtained results are according to the literature, especially concerning the "paradox of the ethical subordination and competitiveness". They also suggest that the warrant of the survival of the company tends to reduce the perception of the groups in power regarding the problems that happen in the community, and that a reduction of the ethical values subordinated to competition occurs, and such reduction provokes growing feelings of economical disputes in the social sphere.

 9. Moving Forward on Digital Inclusion: A framework for integrating research, policy and practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deborah West

  2009-06-01

  Full Text Available The concept of a technological divide is frequently employed to discuss and analyse the social inequities that exist in relation to the use of technology. These disparities occur across local, regional, national and international levels of society and consequences include the reduction of people’s ability to participate in the information economy. This paper reflects on the Framework for Inquiry into the Technological Divide; a social work framework to facilitate understanding and provide direction to research, policy and practice targeted at closing the technological divide. Application of the framework is discussed in light of a recent study carried out in the Northern Territory of Australia that investigated the presence of a technological divide at the care nexus of people with dementia, carers and practitioners. A summary of broader applications of the framework is also presented. Het concept “Technological Divide” wordt vaak gebruikt om sociale ongelijkheden te analyseren, die betrekking hebben op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Deze ongelijkheden komen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau voor en belemmeren onder andere de mogelijkheden die mensen hebben om deel te nemen aan de informatiesamenleving. Dit artikel reflecteert op het Framework for Inquiry into the Technological Divide. Dit framework geeft richting aan onderzoek, beleid en uitvoeringspraktijken die deze technologiekloof willen dichten. Het artikel bespreekt de toepassing van het framework in het licht van een recente studie, uitgevoerd in het Noordelijk grondgebied van Australië, die de aanwezigheid van een technologiekloof onderzocht in de samenhangende zorg door professionals en verzorgers aan mensen met dementie. Ook wordt een samenvatting van de bredere toepassingsmogelijkheden van het framework gepresenteerd.

 10. State of the art in atomic resolution off-axis electron holography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Linck, Martin; Freitag, Bert; Kujawa, Stephan; Lehmann, Michael; Niermann, Tore

  2012-01-01

  As proposed by Hannes Lichte, to resolve structure–property relations not only the question “Which atom is where?” but also the question “Which fields are around?” has to be answered. High-resolution off-axis electron holography opens up an access to these key questions in that it allows accessing the complete exit-wave of the object provided within the information limit of the microscope, i.e. amplitude and phase including atomic details such as position and species, and moreover, information about large area electric potentials and magnetic fields, which a conventional transmission electron microscope is blind for—also when using a Cs-corrector. For an excellent object exit-wave reconstruction, special care has to be taken on the hologram quality, i.e. interference fringe contrast and electron dose. Severe restrictions are given to signal resolution by the limited brightness of the electron source. Utilizing a new high-brightness Schottky field electron emitter in a state-of-the-art transmission electron microscope operated at 300 kV, the phase signal resolution at atomic resolution can significantly be enhanced. An improvement by at least a factor of 2.88 compared to the most recently reported single hologram at atomic resolution is found. To proof the applicability of this setup to real materials science problems, a grain boundary of gold has been investigated holographically. -- Highlights: ► Impact of the brightness on the reconstructed signal in electron holography. ► Factor 2.8 gain in signal quality by setup with a high brightness electron gun. ► Investigation of a grain boundary in gold with a state-of-the-art holography setup. ► A-posteriori aberration fine-tuning for true one Angstrom resolution in the object wave. ► Mistilt analysis on the atomic scale by numerical wave optics.

 11. Marie and Irene Curie. The first female Nobel Prize winners; Marie en IreneCurie. De eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noordenbos, G. [Joke Smit Instituut voor Vrouwenstudies, Universiteit Leiden, Leiden (Netherlands)

  2003-07-01

  Marie Curie was awarded the Nobel Prize in 1903 and in 1911. Also her daughter, Irene Joliot-Curie, received a Nobel Prize for science in 1935. In this book an overview is given of the academic world at that time: limited access to universities for women, the carriers of both women in physics and their pioneering research and discoveries, the refusal of Marie Curie by the French Academy of Sciences, the awarding of the Nobel Prize and the assignment of Irene Joliot-Curie as the first female minister in France, the impact of the two World Wars, their married and private lives and the constant smear campaign of the press against both women. The lives and works of both women are hold against the light of the present position of women in physical sciences. [Dutch] In 1903, precies honderd jaar geleden, ontving Marie Curie als eerste vrouw de Nobelprijs voor de Wetenschap, gevolgd door een tweede Nobelprijs in 1911. Ook haar dochter Irene Joliot-Curie kreeg de Nobelprijs voor de wetenschap in 1935. Marie and Irene Curie schetst een breed beeld van de academische wereld waarin beide vrouwen zich bewogen: de beperkte toegang van vrouwen tot de universiteit, hun carrisres in de natuurkunde en baanbrekende ontdekkingen, de afwijzing van Marie door de Franse Academie des Sciences, de toekenning van de Nobelprijs en de benoeming van Irene als eerste vrouwelijke minister in Frankrijk, de invloed van de twee Wereldoorlogen, hun huwelijks- en priveleven en de niet aflatende hetze van de pers tegen beiden. In de door mannen gedomineerde wereld van de natuurwetenschappen liep de uitzonderingspositie van beide vrouwen als rode draad door hun curieuze levens. Het leven en werk van de Curies wordt geactualiseerd door deze tegen het licht te houden van de huidige positie van vrouwen in de natuurwetenschappen. Het bereiken van de top van de wetenschap door vrouwen blijkt nog steeds uitzonderlijk.

 12. Mutations to the Polder Model: Critical Reflections on ‘Exceptionalism’ and Continuity in the Low Countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bert De Munck

  2014-03-01

  Full Text Available In this review of the book Nederland en het poldermodel [The Netherlands and the Polder Model], the idea that the ‘polder model’ dates from the medieval principalities in the Low Countries is qualified. It is argued that the coupling of the plea for continuity and the focus on one area causes problems. First, the exact differences between the Netherlands and other regions with a strong civil society and tradition of negotiation and power sharing appear hard to pinpoint. The endeavours to do so are often artificial and ignore broader developments of which Dutch history is a part. Secondly, the continuity thesis is not made credible (especially with respect with the transition to the nineteenth century and injustice is done to the contingency and unpredictability of historical developments. The result is a teleological narrative and a missed opportunity for a critical reflection onnationalistic ideas.Veranderingen in het poldermodel. Kritische reflecties op ‘exceptionalisme’ en continuïteit in de Lage LandenIn deze review van het boek Nederland en het poldermodel wordt de idee dat het poldermodel stamt uit de middeleeuwse vorstendommen in de Lage Landen kritisch tegen het licht gehouden. Er wordt geargumenteerd dat de koppeling van het pleidooi voor continuïteit aan de focus op één regio voor problemen zorgt. Enerzijds blijkt het heel erg moeilijk om de vinger te leggen op de precieze verschillen tussen (het huidige Nederland en andere regio’s met een sterke civiele maatschappij en onderhandelingstraditie; dit gaat gepaard met kunstgrepen en het negeren van bredere ontwikkelingen waarvan de Nederlandse geschiedenis deel uitmaakt. Anderzijds wordt de continuïteit (voornamelijk in de overgang naar de negentiende eeuw helemaal niet hard gemaakt en wordt onrecht gedaan aan de contingentie en onvoorspelbaarheid van historische ontwikkelingen. Het resultaat is een teleologisch beeld en een gemiste kans voor een kritische reflectie op

 13. See me! A Discussion on the Quality in Performing Arts for Children Based on a Performative Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisa Nagel

  2013-12-01

  Full Text Available In this article, the writer discusses and analyses what happens to our evaluation of quality in performing arts for children when we move from the notion of art as an object to art as an event. Erika Fischer-Lichte´s theory on the so-called performative turn in the arts and more specifically, the term the feedback loop, constitutes the article´s theoretical backdrop. Two audience-related episodes, respectively the dance performance BZz BZz-DADA dA bee by ICB Productions (3 - 6 year olds and the theatre performance Thought Lab by Cirka Teater (for 6 year olds and above, serve as starting points for the theoretical discussion. By adopting Siemke Böhnisch’s performative approach to performance analysis, focusing on the terms henvendthet (directed-ness, the actors´ and spectators´ mutual turning to the other and kontakt (connection in relations to the audience, the writer makes it possible to show a dissonance (and its reverse between the performers and the audience in the two respective performances. The term dissonance describes moments of unintended breaks in communication, moments of which the performers are most likely unaware. These moments however become apparent when the audience´s reactions are included in the analysis. The author concludes that by deferring to a performative perspective, we become almost obliged to consider the child audience as qualified judges of quality, as opposed to allowing ourselves to dismiss their interactions as either noise or enthusiasm. Such a perspective is important not only for how we see and evaluate performing arts for children, but also for how artists must think when producing performances for this audience.

 14. Sondierungen im Spannungsfeld von Medienaktivismus und handlungsorientierter Medienpädagogik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Theo Hug

  2011-06-01

  Full Text Available In historisch variierenden Medienkonstellationen wurden unterschiedliche Formen des Medienaktivismus, der (Medien-Bildung und des mediengestützten Lernens entwickelt. Einerseits lassen sich unterschiedliche Formen des Medienaktivismus rekonstruieren, angefangen von Graffiti, politischen Aktivitäten von Radiobastlern und der Community-TV-Bewegung über visuellen Aktivismus und "taktische Medien" (Garcia & Lovink 1997 bis hin zu Medieninterventionen im Lichte aktueller biopolitischer Entwicklungen (vgl. Da Costa & Philip 2008. Andererseits ist die Ausdifferenzierung medienpädagogischer Diskurse und Debatten über Medienkompetenz, Medienbildung und Medienliteralität unübersehbar geworden. Sowohl in medienaktivistischen als auch medienpädagogischen Diskurszusammenhängen spielen verschiedene Konzepte der Handlungsorientierung sowie der Medien- und Gesellschaftskritik eine Rolle. Allerdings ist bislang kaum ein Austausch beider Diskurstraditionen auszumachen. Der Beitrag zielt auf die Sondierung von Herausforderungen für die Medienpädagogik und relevanten Anknüpfungspunkten und Schnittstellen der Thematik. In historically, culturally, and technically variable media constellations various forms of media activism, media education and learning design have been developed. As to media activism, there is broad spectrum including graffiti, radio activism, community media, visual activism, tactical media (Garcia & Lovink 1997, and more recently, media interventions questioning the workings of biopower (Da Costa & Philip 2008. On the other hand, debates on media competency and media literacy have been going on for a few decades. Although media have also been conceptualized as media of resistance or critique in informal contexts as well as in formal education, lively exchanges of concepts and ideas are comparatively seldom in respective traditions. The paper aims at exploring challenges for media education and interfaces between both fields.

 15. Optimum aberration coefficients for recording high-resolution off-axis holograms in a Cs-corrected TEM

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linck, Martin, E-mail: linck@ceos-gmbh.de [CEOS GmbH, Englerstr. 28, D-69126 Heidelberg (Germany)

  2013-01-15

  Amongst the impressive improvements in high-resolution electron microscopy, the Cs-corrector also has significantly enhanced the capabilities of off-axis electron holography. Recently, it has been shown that the signal above noise in the reconstructable phase can be significantly improved by combining holography and hardware aberration correction. Additionally, with a spherical aberration close to zero, the traditional optimum focus for recording high-resolution holograms ('Lichte's defocus') has become less stringent and both, defocus and spherical aberration, can be selected freely within a certain range. This new degree of freedom can be used to improve the signal resolution in the holographically reconstructed object wave locally, e.g. at the atomic positions. A brute force simulation study for an aberration corrected 200 kV TEM is performed to determine optimum values for defocus and spherical aberration for best possible signal to noise in the reconstructed atomic phase signals. Compared to the optimum aberrations for conventional phase contrast imaging (NCSI), which produce 'bright atoms' in the image intensity, the resulting optimum values of defocus and spherical aberration for off-axis holography enable 'black atom contrast' in the hologram. However, they can significantly enhance the local signal resolution at the atomic positions. At the same time, the benefits of hardware aberration correction for high-resolution off-axis holography are preserved. It turns out that the optimum is depending on the object and its thickness and therefore not universal. -- Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Optimized aberration parameters for high-resolution off-axis holography. Black-Right-Pointing-Pointer Simulation and analysis of noise in high-resolution off-axis holograms. Black-Right-Pointing-Pointer Improving signal resolution in the holographically reconstructed phase shift. Black-Right-Pointing-Pointer Comparison of &apos

 16. On the occurrence of metallic character in the periodic table of the chemical elements.

  Science.gov (United States)

  Hensel, Friedrich; Slocombe, Daniel R; Edwards, Peter P

  2015-03-13

  The classification of a chemical element as either 'metal' or 'non-metal' continues to form the basis of an instantly recognizable, universal representation of the periodic table (Mendeleeff D. 1905 The principles of chemistry, vol. II, p. 23; Poliakoff M. & Tang S. 2015 Phil. Trans. R. Soc. A 373: , 20140211). Here, we review major, pre-quantum-mechanical innovations (Goldhammer DA. 1913 Dispersion und Absorption des Lichtes; Herzfeld KF. 1927 Phys. Rev. 29: , 701-705) that allow an understanding of the metallic or non-metallic status of the chemical elements under both ambient and extreme conditions. A special emphasis will be placed on recent experimental advances that investigate how the electronic properties of chemical elements vary with temperature and density, and how this invariably relates to a changing status of the chemical elements. Thus, the prototypical non-metals, hydrogen and helium, becomes metallic at high densities; and the acknowledged metals, mercury, rubidium and caesium, transform into their non-metallic forms at low elemental densities. This reflects the fundamental fact that, at temperatures above the absolute zero of temperature, there is therefore no clear dividing line between metals and non-metals. Our conventional demarcation of chemical elements as metals or non-metals within the periodic table is of course governed by our experience of the nature of the elements under ambient conditions. Examination of these other situations helps us to examine the exact divisions of the chemical elements into metals and non-metals (Mendeleeff D. 1905 The principles of chemistry, vol. II, p. 23). © 2015 The Author(s) Published by the Royal Society. All rights reserved.

 17. ‘… a metal conducts and a non-metal doesn't’

  Science.gov (United States)

  Edwards, P. P.; Lodge, M. T. J.; Hensel, F.; Redmer, R.

  2010-01-01

  In a letter to one of the authors, Sir Nevill Mott, then in his tenth decade, highlighted the fact that the statement ‘… a metal conducts, and a non-metal doesn’t’ can be true only at the absolute zero of temperature, T=0 K. But, of course, experimental studies of metals, non-metals and, indeed, the electronic and thermodynamic transition between these canonical states of matter must always occur above T=0 K, and, in many important cases, for temperatures far above the absolute zero. Here, we review the issues—theoretical and experimental—attendant on studies of the metal to non-metal transition in doped semiconductors at temperatures close to absolute zero (T=0.03 K) and fluid chemical elements at temperatures far above absolute zero (T>1000 K). We attempt to illustrate Mott’s insights for delving into such complex phenomena and experimental systems, finding intuitively the dominant features of the science, and developing a coherent picture of the different competing electronic processes. A particular emphasis is placed on the idea of a ‘Mott metal to non-metal transition’ in the nominally metallic chemical elements rubidium, caesium and mercury, and the converse metallization transition in the nominally non-metal elements hydrogen and oxygen. We also review major innovations by D. A. Goldhammer (Goldhammer 1913 Dispersion und absorption des lichtes) and K. F. Herzfeld (Herzfeld 1927 Phys. Rev. 29, 701–705. (doi:10.1103/PhysRev.29.701)) in a pre-quantum theory description of the metal–non-metal transition, which emphasize the pivotal role of atomic properties in dictating the metallic or non-metallic status of the chemical elements of the periodic table under ambient and extreme conditions; a link with Pauling’s ‘metallic orbital’ is also established here. PMID:20123742

 18. Doing religion im Phowa-Kurs: Praxeologische und reflexionslogische Studien zum "bewussten Sterben" im Diamantweg-Buddhismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Werner Vogd

  2015-07-01

  Full Text Available Im Sinne einer pragmatistischen Perspektive, wie sie zuerst John DEWEY (1987 [1934] in Anschluss an William JAMES formulierte, ist das Religiöse weniger als eine spezifische Art von experience zu verstehen, denn als ein adjustment hin zu einer epistemischen Perspektive, die alle Erfahrungen in einem veränderten Licht erscheinen lässt. Religiosität zielt damit auf ein besonderes Selbst- und Weltverhältnis, in dem die Beziehung zwischen Selbst und Welt aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet wird. Wie aber können fremde, auf den ersten Blick in ihrer Genese unwahrscheinliche und unter modernen Verhältnissen zudem anzweifelbare religiöse Haltungen und Sinnsysteme etabliert werden? Am Beispiel der im tibetischen Buddhismus verbreiteten Phowa-Meditation des "bewussten Sterbens" wird untersucht, wie für westliche Adept/innen auf den ersten Blick befremdlich und esoterisch anmutende spirituelle Lehren mit zunehmender Praxis an Evidenz und Sinnhaftigkeit gewinnen können, indem sich Gruppenprozesse, Visualisierungen, körperorientierte Übungen und psychisches Erleben zu einem übergreifenden Arrangement verschränken. Die empirische Datengrundlage für die Untersuchung liefern narrative Interviews mit westlich sozialisierten Schüler/innen und Lehrer/innen des Diamantweg-Buddhismus, der derzeit größten buddhistischen Gemeinschaft des tibetischen Buddhismus in Deutschland. Die Auswertung der Interviews erfolgte angelehnt an die dokumentarische Methode, erweitert durch eine Kontexturanalyse, um den Reflexionsverhältnissen gerecht zu werden, die den religiösen Selbst- und Weltbezug aufspannen. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1503179

 19. Optimum aberration coefficients for recording high-resolution off-axis holograms in a Cs-corrected TEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Linck, Martin

  2013-01-01

  Amongst the impressive improvements in high-resolution electron microscopy, the Cs-corrector also has significantly enhanced the capabilities of off-axis electron holography. Recently, it has been shown that the signal above noise in the reconstructable phase can be significantly improved by combining holography and hardware aberration correction. Additionally, with a spherical aberration close to zero, the traditional optimum focus for recording high-resolution holograms (“Lichte's defocus”) has become less stringent and both, defocus and spherical aberration, can be selected freely within a certain range. This new degree of freedom can be used to improve the signal resolution in the holographically reconstructed object wave locally, e.g. at the atomic positions. A brute force simulation study for an aberration corrected 200 kV TEM is performed to determine optimum values for defocus and spherical aberration for best possible signal to noise in the reconstructed atomic phase signals. Compared to the optimum aberrations for conventional phase contrast imaging (NCSI), which produce “bright atoms” in the image intensity, the resulting optimum values of defocus and spherical aberration for off-axis holography enable “black atom contrast” in the hologram. However, they can significantly enhance the local signal resolution at the atomic positions. At the same time, the benefits of hardware aberration correction for high-resolution off-axis holography are preserved. It turns out that the optimum is depending on the object and its thickness and therefore not universal. -- Highlights: ► Optimized aberration parameters for high-resolution off-axis holography. ► Simulation and analysis of noise in high-resolution off-axis holograms. ► Improving signal resolution in the holographically reconstructed phase shift. ► Comparison of “black” and “white” atom contrast in off-axis holograms.

 20. Perceptions and attitudes of car owners on innovative automobiles; Percepties en attitudes van autobezitters over innovatieve auto's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M.; Brunsting, S. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2012-01-15

  energiezuinige auto's. Naast technologische uitdagingen vergt een succesvolle transitie grote gedragsveranderingen van autoconsumenten. Zij zijn het immers die de overstap moeten maken van de huidige vertrouwde auto naar een innovatieve auto met onzekere kosten en baten. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een studie naar de percepties, attitudes, sociale invloed en aanschafintentie van autobezitters ten aanzien van innovatieve auto's (hybride, elektrisch, plug-in-elektrisch, waterstof, flexifuel). In het kader van de studie zijn een online enquete en twee focusgroepen uitgevoerd. De online enquete naar attitudes, interesse en sociale invloed met betrekking tot innovatieve auto's is uitgevoerd onder 339 Nederlandse respondenten, die recent een nieuwe auto hadden gekocht. Voor het verkrijgen van een beter inzicht in achterliggende motivaties, percepties, imago, sociale normen en gedragsintenties van autoconsumenten zijn vervolgens twee focusgroepen uitgevoerd. Uit de resultaten van de enquete blijkt dat de attitude ten aanzien van innovatieve auto's sterk worden beinvloed door affectieve aspecten (zoals comfort en prettig) en in (zeer) beperkte mate door milieu overwegingen. De resultaten van de focusgroepen bevestigen deze bevindingen. Volgens de deelnemers is de prijs van de auto doorslaggevend en speelt milieu geen rol. Het uiterlijk en imago van de auto zijn belangrijk. Daarnaast blijkt dat de bekendheid met (en daarmee de kennis over) de innovatieve auto's nog erg beperkt is (m.u.v. de hybride auto). Dit leidt ertoe dat er diverse barrieres en (mis)percepties over de innovatieve auto's naar voren worden gebracht. De bevindingen wijzen erop dat naast de instrumentele en kostenoverwegingen, affectieve aspecten, imago en sociale invloeden van autogebruik een belangrijke voorspeller van de transitie naar innovatieve auto's zal zijn. Dit gezichtspunt geeft het belang aan van de wijze waarop innovatieve auto's worden

 1. Energy Plan Greenport Greenhouse II. Outline of the conservation options of the greenhouse concept; Energieplan Greenportkas II. Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempkes, F.; Verkerke, W.; Poot, E. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-02-15

  Based on the most actual scientific and practical knowledge on energy efficient growth of tomatoes, Wageningen UR Greenhouse Horticulture developed together with the grower the greenhouse concept Greenportkas II. This concept was compared with several other energy saving research projects by means of the simulation programme Kaspro. This concept included a full LED lighting system with 50% intermediate lighting, a double glass covering with 4x AR (antireflection) coating, dehumidification by means of outside air, a single screen to prevent light emission and a special climate regulation for humidity and heating. Compared to the Greenportkas I, this lead to a saving of 28% on primary energy. In a series of talks with the entrepreneur the concept was gradually adapted. The ultimate configuration of Greenportkas II saves 70% on electricity and 25% on heat, compared to Greenportkas I [Dutch] Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende energiebesparingsprojecten bij tomaat. Onderling vergelijk van deze projecten is bijzonder lastig omdat de uitgangspunten soms zeer sterk verschillen. In dit rapport is geprobeerd de uitgangspunten en resultaten van deze projecten, waaronder ook Greenportkas I, onderling wel vergelijkbaar te maken, door alles terug te rekenen tot inzet van primaire energie. Hiervoor is gebruik gemaakt van het simulatieprogramma Kaspro. Om te beginnen is de energiebesparing van het Greenportkas II concept berekend op basis van het eerste idee van de ondernemer. De voorgestelde systeemopbouw van de Greenportkas II was een volledig LED belichtingssysteem met 50% tussenlicht, een dubbel kasdek met 4 x AR coating, ontvochtiging met buitenlucht, een enkelvoudige scherminstallatie met een doek om de lichtuitstoot te beperken en een aangepaste klimaatregeling

 2. Rol del profesional de Enfermería en terapias de reemplazo renal, diálisis peritoneal / Nursing’s Role in Renal Replacement Therapies, Peritoneal / Dialysis Papel do profissional de Enfermagem em terapias de substituição renal, diálise peritoneal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maricel Licht-Ardila, Enf. Esp.

  2014-11-01

  Full Text Available Introducción: La enfermedad renal crónica es considerada un problema de salud pública en el ámbito mundial, debido a su prevalencia e incidencia creciente en la población. El profesional de enfermería asiste al paciente con su patología de base e integra a la familia en la realización de actividades que contribuyen al cuidado y prevención de la enfermedad o a la recuperación de su salud, por lo que el rol principal está orientado a ayudar al paciente, a conservar o lograr su independencia y generar en él hábitos de autocuidado de acuerdo con las necesidades identificadas. Objetivo: Esta revisión busca identificar el rol de Enfermería en el tratamiento de la terapia de reemplazo renal: diálisis peritoneal, con base en lo reportado en bases de datos durante el periodo 2008-2014. Metodología: Se realizó búsqueda sistemática de información en las bases de datos Scientific Library (Scielo, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE, PubMed, Proquest, Biblioteca Virtual en Salud, haciendo uso de los términos: “Cuidado de enfermería”, “Insuficiencia renal crónica”, “Diálisis peritoneal” y “Autocuidado” publicados en el periodo de 2008 a 2014. Conclusiones: Los documentos consultados señalan que el rol de Enfermería predominante en el manejo de diálisis peritoneal es el educativo, pues se evidencia que con una adecuada instrucción y preparación al paciente y su cuidador se logra mayor adherencia al tratamiento y disminución de las complicaciones propias de la diálisis peritoneal. [Licht M, Almeida J, Bolívar F, Galván Y, García S. Rol del profesional de Enfermería en terapias de reemplazo renal, diálisis peritoneal. MedUNAB 2014; 17 (2: xx-xx]. Introduction: Chronic kidney disease (CKD is considered a global public’s health problem due to the increasing prevalence and incidence in the population. Nurses assist individuals with their underlying disease and involve the family in

 3. The churches dedicated to Saint Bishop and Martyr Stanisław in Kraków, built in 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Szymon Wroński

  2003-12-01

  Full Text Available 1. Die Pfarrkirche Zum Hl Bischof und Märtyrer Stanislaus in Dąbie Dąbie liegt 3 Kilometer östlich vom Stadtzentrum entfernt. In die Stadt wurde es 1911 eingemeindet. In den Jahren 1965-75 entstand hier eine Wohnsiedlung. In den nächsten Jahren -infolge der zunehmenden Einwohnerzahl - erfolgte eine Verdichtung der Wohnsiedlungsbebauung. Das Grundstück, auf dem die Kirche steht, liegt im Winkel zwischen der Weichsel und der Białucha, im Bereich der ehemaligen österreichischen Schanze FS-16. Es war stark mit Bäumen bepflanzt. Das bereitete aber viele Schwierigkeiten, d.h. es gab Probleme sowohl mit der Ausdünnung der Bäume, als auch mit der Erhaltung des restlichen Baumbestandes. Am 11. März 1982 erhielt Dąbie endlich eine Baugenehmigung für den Bau einer Kirche in der Wohnsiedlung. Die Kirche, die nach einem Projekt des Architekten Henryk Kamiński in den Jahren 1984-2000 errichtet wurde, ist der Gemeinde zur Verfügung gestellt, aber im Innern noch nicht ausgestattet. Der Bau der Kirche zerfällt in zwei Phasen: die erste Phase dauerte bis zum Jahre 1989, in dem es zu einem Probstwechsel kam. Der neue Probst und zugleich der Investor Wiesław Macuda übernahm den Bau in dem Moment, als die Mauern der Kirche bis zu den Sohlbänken ausgeführt waren. Mit voller Energie ging er ans Werk, um den Bau weiterzuführen. Die Kirche hat zwei Geschosse: - die sog. Unterkirche im Erdgeschoss und die Oberkirche. Die Kirche hat einen fast quadratischen Grundriss, der diagonal gestellt und stark modifiziert ist. Die eigentliche Kirche - die Oberkirche ist dreischiffig. Die Seitenschiffe sind von dem Mittelschiff durch (je einen Pfeiler getrennt. Das Mittelschiff hat einen Obergaden (Region der Fenster im Mittelschiff iner Basilika in der Form einer Lichtnische, durch die das Licht in den Raum hineinfällt und die ganze Kirche mit Licht überflutet ist. Von hier aus streben die „Scheiben-wände” der Obergadenlichtnische nach oben. Ziel ist die

 4. Is a {mu}mol a {mu}mol? Growth and development of chrysanthemum cultivated under SON-T lighting and under LED-lighting; Is a {mu}mol a {mu}mol? Groei en ontwikkeling van chrysant geteeld onder SON-T belichting en onder LED verlichting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meinen, E.; Marcelis, L.F.M.; Steenhuizen, J.W.; Dueck, T.A.

  2009-12-15

  Description of an experiment that was conducted, comparing LED lamps and SON-T (high pressure sodium) lamps. In climate rooms with LED (96% red sodium lamps) or SON-T lamps (without daylight), chrysanthemums were cultivated at two light intensities. Although the air temperature was the same in both treatments, the leaf temperature was clearly higher in the case of SON-T as a result of heat radiation. In the case of LED a more round leaves were observed. Plants cultivated under SON-T light developed closed crops much quicker and required a shorter reaction time (10 to 14 days at high and low light intensity). Yet, the harvest weight of the branches was the same. The net leaf photosynthesis was lower in chrysanthemums cultivated under LED lighting compared to plants cultivated under SON-T lighting. This is probably due to long-term cultivation under a spectrum of almost exclusively red light. The differences between SON-T and LED with regard to light color and heat radiation have significant consequences for growth and development. [Dutch] Een experiment is uitgevoerd om LED lampen en SON-T (hogedruk natriumlampen) lampen te vergelijken. In klimaatkamers met LED (96% rood en 4% blauw) of SON-T lampen (zonder daglichttoetreding) werden chrysanten geteeld bij 2 lichtintensiteiten. Hoewel de luchttemperatuur identiek was bij beide behandelingen was de bladtemperatuur duidelijk hoger bij SON-T als gevolg van warmtestraling. Onder LED belichting werd meer 'bol blad' waargenomen. Planten geteeld onder SON-T belichting ontwikkelden sneller een gesloten gewas en hadden een kortere reactietijd (10 tot 14 dagen bij hoge en lage lichtintensiteit). Maar het oogstgewicht van de takken was gelijk. De netto actuele bladfotosynthese was lager bij chrysanten geteeld onder LED belichting vergeleken met planten geteeld onder SON-T belichting. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan langdurige teelt onder een spectrum met vrijwel alleen rood licht. De verschillen tussen SON

 5. Ruthenium(II)-tris-bipyridine and titaniumdioxide - photocatalysts for solar induced water remediation; Ruthenium(II)-tris-bipyridin und Titandioxid - Photokatalysatoren zum solarinduzierten Abbau von Schadstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bossmann, S [Lehrstuhl fuer Umweltmesstechnik, Engler-Bunte-Inst., Karlsruhe Univ. (Germany)

  1997-01-01

  The photophysical and photochemical properties of photocatalysts capable of working under solar-light-irradiation are of great interest. An especially promising application is the development of low-cost `Advanced Oxidation Procedures` (AOP). The aim of this endeavor is the detoxification of hazardous chemicals in wastewaters, which cannot be treated by conventional techniques. The mineralization of the most (highly) toxic chemicals to CO{sub 2}, H{sub 2}O and simple inorganic compounds is favored by thermodynamics, however various difficulties such as kinetic barriers and hindered diffusion exist in systems for heterogeneous photocatalysis. In that respect, Ruthenium(II)-tris-bipyridine ([Ru(bpy){sub 3}]{sup 2+}) and TiO{sub 2} - codoped photocatalysts offer several advantages. The photoreactive centers consist of supramolecular units of [Ru(bpy){sub 3}]{sup 2+} and TiO{sub 2} - nanocrystals. Pollutants, such as our model compound 2,4-Dimethylaniline, diffuse through the framework of zeolite Y and undergo oxidative degradation at the reactive centers of the photocatalysts in the presence of H{sub 2}O{sub 2}. Under the aspect of application, the size of the zeolite Y-particles (diameter: 1x10{sup -6} m in average) permits their easy handling in filtration and recyling operations. (orig.) [Deutsch] Die photophysikalischen und -chemischen Eigenschaften von Katalysatoren, die das Licht der Sonne als kostenguenstige Energiequelle ausnutzen, treten immer staerker in den Vordergrund des Interesses. Dies gilt vor allem fuer ihren Einsatz in `Advanced Oxidation Technologies` (AOT`s) zur Entgiftung toxischer Substanzen im Abwasser. Die Mineralisation der meisten (hoch)giftigen Chemikalien zu CO{sub 2}, H{sub 2}O und einfachen anorganischen Verbindungen ist zwar thermodynamisch beguenstigt, es treten jedoch sowohl kinetische Hemmschwellen als auch Diffusionshindernisse in der heterogenen Photokatalyse auf. Ruthenium(II)-tris-bipyridin ([Ru(bpy){sub 3}]{sup 2+}) und TiO{sub 2

 6. First operating experience with the helium cooling supply of the superconducting XFEL linear accelerator; Erste Betriebserfahrungen mit der Heliumkaelteversorgung des supraleitenden XFEL-Linearbeschleunigers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bozhko, Y.; Escherich, K.; Jensch, K.; Petersen, B.; Schnautz, T.; Sellmann, D. [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg (Germany); Decker, L.; Ueresin, C.; Zajac, J. [Linde Kryotechnik, Pfungen (Switzerland); Paetzold, T. [Linde Kryotechnik, Hamburg (Germany); ENGIE, Hamburg (Germany)

  2017-07-01

  In Hamburg, the European XFEL project was completed. The superconducting XFEL linear accelerator was commissioned in the course of 2017. The linear accelerator supplies electron bundles with an energy of up to 17.5 GeV and serves as the source of a free-electron laser (XFEL), which provides light with extreme intensity and brilliance with wavelengths in the X-ray range (0.2-0.05 nm). The active part of the linear accelerator consists of 96 cryomodules, each with 8 high-frequency resonators (cavities) and a superconducting magnet packet. The approx. 800 cavities made of high-purity niobium are operated at 1.3 GHz and cooled in a helium II bath at a temperature of 2.0 K. The cavities are surrounded by two thermal shields at temperatures of 5-8 K and 40-80 K. Parallel to the main accelerator, an injector is supplied with two cryogenic modules. The cryogenics of the XFEL linear accelerator includes a helium refrigeration system with design capacities of 2 KW at 2 K, 4 KW at 5/8 K and 24 KW at 40/80 K, various helium transfer lines, a branched distribution system and connection boxes between the module chains in the accelerator tunnel. It is reported on the commissioning of the components and first operating experience. [German] In Hamburg wurde das Europaeische XFEL Projekt fertiggestellt. Der supraleitende XFEL Linearbeschleuniger wurde im Laufe des Jahres 2017 in Betrieb genommen. Der Linearbeschleuniger liefert Elektronenpakete mit einer Energie von bis zu 17,5 GeV und dient als Quelle eines Freien-Elektronen-Lasers (XFEL), der Licht mit extremer Intensitaet und Brillanz mit Wellenlaengen im Roentgenbereich (0,2-0,05 nm) bereitstellt. Der aktive Teil des Linearbeschleunigers besteht aus 96 Kryomodulen mit jeweils 8 Hochfrequenzresonatoren (Kavitaeten) und einem supraleitenden Magnetpaket. Die ca. 800 Kavitaeten aus hochreinem Niob werden bei 1,3 GHz betrieben und in einem Helium-II-Bad bei einer Temperatur von 2,0 K gekuehlt. Die Kavitaeten sind von zwei thermischen

 7. Op het raakvlak van historische disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dick E.H. de Boer

  2015-12-01

  Full Text Available At the Meeting Point of Historical DisciplinesThis contribution introduces the way in which the interaction between history and archaeology is examined, taking the case of the identification of a tomb and remains of Count William II of Holland, King of the Holy Roman Empire (†1256, in the former abbey church of Middelburg. It stresses the necessity of strict source criticism, which should be self-evident, but is at risk of receiving less attention. This is even truer when one of the disciplines is used as an auxiliary argument to support the other instead of a balanced approach. Wishful interpretation in such a case is a clear risk. The contribution gives some examples, before sketching the advance made thanks to the reapprochement of history and archaeology, and the consequent need for a registration system of archaeological data that can facilitate multi-disciplinary analysis. It ends with an introduction to the different stands in the dossier.Deze bijdrage biedt een inleiding op de wijze waarop de interactie tussen geschiedenis en archeologie wordt bekeken aan de hand van een casus betreffende het graf en de overblijfselen van de in 1256 gesneuvelde graaf Willem II van Holland, koning van het Heilige Roomse Rijk, in de voormalige abdijkerk van Middelburg. Hij benadrukt de noodzaak van een nauwgezette bronnenkritiek. Hoewel deze als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, is er een zeker risico van verminderde zorgvuldigheid. Dit speelt vooral wanneer één van de disciplines wordt gebruikt als een hulp-argument, dat de uitkomsten van de andere moet ondersteunen, in plaats van een benadering waarbij beide disciplines in evenwicht zijn. Bij een onbalans is het risico van interpreteren in het licht van de gewenste uitkomst duidelijk aanwezig. De bijdrage geeft hiervan enkele voorbeelden, alvorens de vooruitgang te schetsen die is geboekt juist dankzij de toenadering tussen geschiedenis en archeologie, en aan te geven dat er behoefte is aan een

 8. Limb swinging in elephants and giraffes and implications for the reconstruction of limb movements and speed estimates in large dinosaurs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Christian

  1999-01-01

  für schnelles Gehen nahe, der von großen Dinosauriern zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeiten eingesetzt worden sein könnte. Die Ergebnisse werfen neues Licht auf die Dynamik großer Wirbeltiere. Sie können zu Verbesserungen in den Schätzungen der Fortbewegungsgeschwindigkeiten großer Dinosaurier eingesetzt werden. doi:10.1002/mmng.1999.4860020105

 9. Hydrogen in Ecomare. Options for uses; Waterstof bij Ecomare. Opties voor inzet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraaij, G.J. [ECN Waterstof en Schoon Fossiel, Petten (Netherlands)

  2009-02-15

  op waterstof; Noodstroomvoorziening met brandstofcellen op waterstof; Warmtekrachtinstallatie met brandstofcellen op aardgas. Van de fietsen zijn de cargobikes van Masterflex te verkrijgen vanaf medio 2009 voor 8-10 keuro. Van de lichte bedrijfsvoertuigen met brandstofcellen is het voertuig dat VEM in 10-voud voor het HyChain project vervaardigd een mogelijke optie voor 38 keuro. Voor beide voertuigtoepassingen geldt dat de logistiek van de waterstoftoevoer geregeld dient te worden. Het aanbod aan verkrijgbare transportsystemen met brandstofcellen is nog altijd zeer beperkt. Een noodstroomvoorziening is niet noodzakelijk voor Ecomare en voor de warmtekrachtinstallatie is de warmtevraag in de zomer te laag. Speciale aandacht is nodig voor de vergunningen van de lokale overheid, brandweer en transport van waterstof via de veerdienst.

 10. Satisfying Product Features of a Fall Prevention Smartphone App and Potential Users' Willingness to Pay: Web-Based Survey Among Older Adults.

  Science.gov (United States)

  Rasche, Peter; Mertens, Alexander; Brandl, Christopher; Liu, Shan; Buecking, Benjamin; Bliemel, Christopher; Horst, Klemens; Weber, Christian David; Lichte, Philipp; Knobe, Matthias

  2018-03-27

  after all 17 product features were rated and revealed a median monthly payment WTP rate of €5.00 (interquartile range 10.00). The results show various motivating product features that should be incorporated into a fall prevention smartphone app. Results reveal aspects that fall prevention and intervention designers should keep in mind to encourage individuals to start joining their program and facilitate long-term user engagement, resulting in a greater interest in fall risk prevention. ©Peter Rasche, Alexander Mertens, Christopher Brandl, Shan Liu, Benjamin Buecking, Christopher Bliemel, Klemens Horst, Christian David Weber, Philipp Lichte, Matthias Knobe. Originally published in JMIR Mhealth and Uhealth (http://mhealth.jmir.org), 27.03.2018.

 11. Double-mode Two-photon Absorption and Enhanced Photon Antibunching Due to Interference

  Science.gov (United States)

  Bandilla, A.; Ritze, H.-H.

  Inspired by results of interfering signal and idler from a nondegenerate parametric amplifier we investigate the photon statistics of the resulting field after interference of two components subjected to double-mode two-photon absorption. This absorption process leads to a strong correlation of the participating modes, which can be used to generate fields with photon antibunching in interference experiments. In addition the photon number can be made small, which produces enhanced antibunching.Translated AbstractZwei-Photonen-Absorption aus zwei Moden und durch Interferenz verstärktes photon antibunchingDie quantenmechanische Betrachtung der Interferenz führt zu neuen Ergebnissen, wenn Felder ohne klassisches Analogon betrachtet werden. Insbesondere ergibt sich durch die Reduktion der Photonenzahl durch Interferenz eine effektive Verstärkung des Photon Antibunching, wie von den Verfassern in vorhergehenden Arbeiten gezeigt wurde. Die vorliegende Untersuchung betrachtet die Interferenz von zwei korrelierten Moden, wobei die Korrelation durch Zwei-Photonen-Absorption aus den beiden Moden zustande kommt. In jeder einzelnen Mode ergibt sich lediglich ein gewisses Bunching, wenn man mit kohärentem Licht in beiden Moden beginnt. Es wird die Interferenz der Feldstärke-Komponenten in bestimmten Polarisationsrichtungen untersucht. Zur Vereinfachung wird in den betrachteten Moden die gleiche Anfangsphotonenzahl vorausgesetzt und der Analysator auf minimale Transmittanz gebracht. Das eigentliche Signal entsteht dann durch Einführung einer endlichen Phasenverschiebung zwischen den beiden Moden. Dieses Signal zeigt Antibunching und kann in seiner Intensität beliebig variiert werden, was wegen des (1/n)-Charakters des Antibunching zu seiner Verstärkung führt. Ferner wird gezeigt, daß die zunächst für zwei linear polarisierte Moden durchgeführte Rechnung auf zwei zirkulare Moden sowie auf zwei gegenläufige Strahlen bei der dopplerfreien Zwei-Quanten-Absorption

 12. Kinematografia niepamięci. Polskie filmy dokumentalne o Litzmannstadt Getto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Ciszewska

  2016-05-01

  Filme über das Ghetto Litzmannstadt (in Łódź haben bei Weitem noch nicht die gleiche mediale Anerkennung erfahren wie Produktionen über das Warschauer Ghetto; meist wird das Warschauer Ghetto als zentrales Motiv verwendet, wenn in der polnischen Filmkunst das Thema der Juden behandelt  wird. Durch das generelle   Fehlen von Darstellungen der Tragödie um das Ghetto Litzmannstadt in Form von Denkmälern sowohl in der Stadt Łódź als auch in Polen allgemein, wird diese Sachlage in ein anderes Licht gerückt. Das Andenken an das Ghetto Litzmannstadt ist unterrepräsentiert und wird durch jener Art von Gedenken unterdrückt, die die Geschichten der Überlebenden und derjenigen, die Juden das Leben gerettet haben, erzählen, nicht jedoch derer, die ihr Leben verloren haben. Polnische Dokumentarfilme über das Ghetto Litzmannstadt zeichnen sich meist durch gestalterische Schlichtheit und geringe Verbreitung in den Kinos  aus – mit Ausnahme von Likwidacji 08.1944 / Liquidation 08.1944 von Michał Bukojemski und Marcin Miller, dem ersten polnischen Dokumentarfilm in 3D. Wollte man solche Produktionen anhand der besprochenen Thematik klassifizieren, so wären unter den am häufigsten wiederkehrenden Themen folgende zu finden: Das Ghetto, die sog. “Gehsperre”, biografische Filme sowie das Motiv der Rückkehr in das Ghetto nach dem Krieg. Letzteres wird durch die Geschichten tschechischer Überlebender, die nach Łódź zurückkehren, dargestellt, zu finden in Dokumentationen von Borys Lankosz und Pavel Štingl. Bis in die 90er Jahre waren Dokumentarfilme häufig von Erzählungen aus dem Off geprägt, welche das Bild beherrschten. Ab den 1990ern ist der Überlebende selbst als Zeuge und Kommentator in Erscheinung getreten und seine Gegenwart wird mit einer realitätsnahen Darstellungsart aufgezeichnet, die  die Identifikation mit jüdischen Figuren erleichtert. Filmmaterial, das deutsche Teams 1940 im Ghetto aufgenommen haben, taucht in polnischen

 13. More with thermal energy storage. Report 1. Coupling with policy. Coupling of research results MMB with policy aspects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 1. Koppeling met beleid. Koppeling onderzoeksresultaten MMB met beleidsaspecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luitwieler, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Beek, D.; De Boer, S.; Koenders, M. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Deze eindrapportage geeft (a) een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het kader van werkpakket 1; (b) de resultaten uit de andere werkpakketten in het licht van vier geselecteerde beleidskaders; en (c) een doorkijk geven naar toekomstige beleid.

 14. Alexander von Humboldt und Carlos Montúfar als Reisegefährten: ein Vergleich ihrer Tagebücher zum Chimborazo-Aufstieg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reinhard Andress

  2011-03-01

  Full Text Available ZusammenfassungAls Alexander von Humboldt im Juni 1802 von Quito aus zum Rest seiner lateinamerikanischen Forschungsreise aufbrach, begleitete ihn, abgesehen von Aimé Bonpland, Carlos Montúfar bis nach Europa zurück begleitet, u.a. auch auf beim Versuch, den Chimborazo zu ersteigen. Bis kurz vor der Stadt Cajamarca im heutigen Peru schrieb Montúfar ein relativ unbekanntes Tagebuch zur Reise. Nach einem kurzen Ausflug in das Leben von Humboldts Begleiter steht im Zentrum der weiteren Ausführungen die Frage, ob sein Tagebuch ein anderes Licht auf Humboldt und speziell auf den Aufstiegsversuch wirft. Das läuft auf einen Vergleich der Tagebücher der beiden Reisegefährten hinaus und auf den Versuch, die scheinbaren Widersprüche aufzulösen.AbstractWhen Alexander von Humboldt left Quito in June 1802 in order to undertake the rest of his Latin-American trip of exploration, he was accompanied, aside from Aimé Bonpland, by Carlos Montúfar all the way back to Europe, including the attempt to scale the Chimborazo. Up to shortly before the city of Cajamarca in today’s Peru, Montúfar wrote an relatively unknown diary account of their travels. After a brief excursion into the life of Humboldt’s companion, the question is considered whether his diary sheds a different light on Humboldt and specifically on the mountain climb. That amounts to a comparison of the diaries of the two travel companions and to an attempt to explain the apparent contradictions.ResumenCuando Alexander von Humboldt salió de Quito en junio de 1802 para continuar con el resto de su viaje de exploración por la América Latina, fue acompañado por Carlos Montúfar además de Aimé Bonpland hasta que volvieron a Europa. Este trayecto incluía la tentativa de llegar a la cima del Chimborazo. Hasta un poco antes de la cuidad de Cajamarca que está en el Perú de hoy día, Montúfar mantenía un diario relativamente no conocido del viaje. Después de una breve excursión por

 15. A teststand for photo detectors and beamtests for ILC polarimetry; Aufbau eines Teststandes fuer Photodetektoren und Teststrahlmessungen fuer die Strahlpolarisationsmessung am ILC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velte, Ulrich

  2009-02-15

  In the future International Linear Collider (ILC) up to 80% polarized electrons shall be brought to collision with up to 60% polarized positrons. Because the cross sections of the resulting reactions depend sensitively on the beam polarization this must be measured with a hitherto never reached accuracy of {delta}P/P{approx}0.25%. This shall be reached via Compton scattering of laser photons from the beam particles and subsequent detection of the scattered electrons in a Cherenkov hodoscope. Content of this thesis was to build a teststand, in which different photodetectors for the detection of the Cherenkov light can be characterized and checked on their suitability for the special application in the ILC polarimeter. The until now best polarization measurement was reached in the framework of the SLD experiment at SLAC in California ({delta}P/P{approx}0.5%). At present the Cherenkov counter of the SLD polarimeter is at DESY and is their used in order to measure different photodetectors coming into question for the ILC polarimetry in the test beam. In order to be able to continue the experiences from the SLD experiment in the framework of this thesis test-beam measurements at the Cherenkov detector are evaluated and the first developments towards a polarimeter for the ILC described. [German] Im zukuenftigen International Linear Collider (ILC) sollen bis zu 80% polarisierte Elektronen mit bis zu 60% polarisierten Positronen zur Kollision gebracht werden. Da die Wirkungsquerschnitte der resultierenden Reaktionen empfindlich von der Strahlpolarisation abhaengen, muss diese mit einer bisher nie erreichten Genauigkeit von {delta}P/P{approx}0.25% gemessen werden. Dies soll ueber Compton-Streuung von Laserphotonen an den Strahlteilchen und anschliessendem Nachweis der gestreuten Elektronen in einem Cerenkov-Hodoskop erreicht werden. Inhalt dieser Arbeit war es, einen Teststand aufzubauen, in dem verschiedenartige Photodetektoren zum Nachweis des Cerenkov-Lichts

 16. 6. Kassel symposium on energy system engineering. On-site energy generation using renewable energy sources. Proceedings 2001; 6. Kasseler Symposium: Energie-Systemtechnik. Erneuerbare Energien und rationelle Energieverwendung. Innovative Energiewandler. Tagungsband 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caselitz, P. (comp.)

  2001-07-01

  The sixth Kassel symposium on energy system engineering. On-site energy generation using renewable energy sources focuses on the subject of innovative energy converter. The status and the development of generally known technologies is not only supposed to be reported on but also some conversion methods, which are currently not too well known. The changed frame conditions in the field of energy economy cause some systems, which have already been developed, to appear in a new light. The first talk of this symposium does not really discuss a method of energy conversion compared to the other talks. It rather describes a scenario that focuses on silicium as future energy carrier. Further contributions report on new, innovative concepts for electrical partial systems of wind and water power plants with variable revolution. Modern design methods for water turbines are presented with the example of hydraulic turbo-engines. Three contributions present the current status of technology and perspectives in the field of photovoltaics, thermal photovoltaics as well as new developments in the field of solarthermal systems. Talks about micro gas turbines and fuel cells discuss the use of these systems in dual purpose power plants and in the field of energy supply for houses. Information about modern steam engines and the use of Stirling engines in the field of biomass utilization complete the subject range of this symposium. (orig.) [German] Das 6. Kasseler Symposium zur Nutzung erneuerbarer Energien und rationellen Energieverwendung widmet sich dem Thema Innovative Energiewandler. Dabei soll nicht nur ueber den Stand und die Entwicklung weithin bekannter Technologien berichtet werden. Vorgestellt werden auch einige Konversionsverfahren, deren Bekanntheitsgrad heute noch gering ist. Auch lassen die veraenderten Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft einige im Prinzip entwickelte Systeme moeglicherweise in einem neuen Licht erscheinen. Der erste Beitrag des Symposiums setzt

 17. Residual stresses in microwave sintered Ni/8Y-ZrO{sub 2} and NiCr8020/8Y-ZrO{sub 2} gradient materials; Eigenspannungen in mikrowellengesinterten Ni/8Y-ZrO{sub 2} und NiCr8020/8Y-ZrO{sub 2} Gradientenwerkstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dantz, D.

  2000-07-01

  Untersuchung der Eigenspannungsverteilung im Inneren der Sinterkoerper kam ein energiedispersives Verfahren mit sehr hoher Ortsaufloesung unter der Nutzung hochenergetischer Synchrotronstrahlung zum Einsatz, so dass selbst die Eigenspannungsverteilung in einer homogen zusammengesetzten Einzelschicht eines gradierten Verbundsystems ermittelt werden konnte. Begleitend wurden Linienprofilanalysen durchgefuehrt und fuer die Untersuchungen des Gefueges licht- und elektronenmikroskopische Verfahren eingesetzt. (orig.)

 18. A change of course in research on the greenhouse effect on earth. Towards a scientific climatology; Een koersverlegging in het onderzoek naar het aardse broeikaseffect

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roersch, A.

  2009-07-01

  nieuwe wegen voor onderzoek zullen voortkomen die een nieuw licht kunnen werpen op de werking van de aardse broeikas. Daarbij zal dan een nieuw paradigma dienen te worden geformuleerd waaraan de waarnemingen worden getoetst. De grondslag voor en de wenselijkheid van een mogelijke paradigmawijziging worden in dit artikel nader toegelicht.

 19. ECOFERM. The closed-cycle farm; ECOFERM. De kringloopboerderij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Liere, J. [Van Liere Management, Utrecht (Netherlands); Boosten, G. [Stichting DOTank, Bussum (Netherlands); Van Dijk, L. [Sustec Consulting Contracting, Wageningen (Netherlands); Hemke, G. [Hemke Nutriconsult, Best (Netherlands); Verschoor, A. [Ingrepro, Borculo (Netherlands); Van Kasteren, J. (ed.)

  2011-06-15

  , ammoniak, waterdamp, CO2 en restwarmte) worden gebruikt voor de productie van algen, biogas, elektriciteit en schoon water. Het begint met het dagelijks en gescheiden afvoeren van de mest uit de stal. Hierdoor komen minder ammoniak en andere schadelijke stoffen vrij, met een veel aangenamer stalklimaat voor de dieren en de boer als gevolg. De door de dieren geproduceerde CO2 , waterdamp en lichaamswarmte worden samen met de ammoniak in de stallucht door een reactor gevoerd en benut voor de algenkweek. De afgevoerde, deels ontwaterde mest gaat naar een centrale vergister voor de productie van biogas en elektriciteit in een WKK. De dunne mestfractie en het verder geraffineerde digestaat leveren de mineralen (vooral stikstof en fosfor) voor de algenkweek. De voorkweek van de algen vindt plaats in een gesloten bioreactor; de verdere uitgroei in een open vijver (hybride teelt). De algen dienen als gedeeltelijke vervanging van sojaschroot en visolie in het voer, maar kunnen ook worden gebruikt als bron voor medicijnen of voedingssupplementen. De gezondheidsbevorderende stoffen (zoals de omega-3-vetzuren) in de algen en het gezondere stalklimaat verbeteren de algehele conditie en het welzijn van de dieren. Daardoor zijn minder antibiotica nodig. Het concept ECOFERM betekent op essentiële punten een breuk met de huidige varkenshouderij. Het leidt tot een beter welzijn en gezondheid van de dieren, en tot vermindering van antibioticagebruik, tot vervanging van soja en visolie en tot het tegengaan van schadelijke emissies door het sluiten van kringlopen.

 20. LED lighting and the Next Generation of Greenhouse for Tomatoes. Proof of Principle; LED belichting en Het Nieuwe Telen bij tomaat. Proof of Principle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dueck, T.; Janse, J.; Eveleens, B. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Nieboer, S.; Valstar, W.; Grootscholten, M. [GreenQ Improvement Centre, Bleiswijk (Netherlands)

  2012-08-15

  het gewas en 85 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} LED-tussen. De LEDs hingen in 2 rijen: op ca. 40 cm boven de onderste bladeren en de tweede streng op 40 of op 70 cm hoogte daarboven. Er werden twee typen LEDs gebruikt: productie LEDs (lichtefficiëntie 1.6 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}; 13% blauw/87% rood) en interlighting LEDs (lichtefficiëntie 1.9 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}; 5% blauw/95% rood), met dezelfde lichtintensiteit. Bij de start van de teelt is zoveel licht gebruikt als het gewas aankon, en omdat het gewas zich goed ontwikkelde, is er al relatief vroeg besloten tot het verhogen van de stengeldichtheid. Dit heeft geleid tot een té hoge plantbelasting relatief vroeg in de teelt, terwijl er eigenlijk onvoldoende licht beschikbaar was om het aan te kunnen in de winter met weinig zonlicht. In het 192 cm rijafstanden systeem zijn de planten té dicht bij elkaar komen te staan. Een aantal problemen hebben zich daarbij voorgedaan met spoorelementen, een mindere bevlieging door de hommels, en het vochtige kasklimaat waardoor het gewas verzwakte in de winter. Hierdoor kon Botrytis op blad en stengel optreden. Het gewas heeft tot in het vroege voorjaar met een toename van de lichthoeveelheid moeite gehad met herstel. In vergelijking met een referentieteelt met 79 kg m{sup -2} tomaten, is er onder productie LEDs 75 kg m{sup -2} tomaten geproduceerd, en 80 kg m{sup -2} bij de interlighting LEDs, vnl. omdat laatst genoemde LEDs langer brande in de zomer. Op de ontvochtiging en warmte is 30% energie bespaard en op de elektra 27% t.o.v. de referentieteelt. Het blijkt dus goed mogelijk 30% energie te besparen met nagenoeg gelijke productie.

 1. Ética organizacional: um estudo em clínicas oftalmológicas Organizational ethics: a study in ophthalmologic clinics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Aparecida Sanches

  2005-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Pesquisar no campo da ética organizacional para averiguar até que ponto as clínicas oftalmológicas, imersas no ambiente competitivo, na condição de organizações em busca de sobrevivência, subordinam a ética à competitividade na práxis gerencial, isto é, na esfera da administração. MÉTODOS: Toma Kohlberg como referencial teórico, abordando o tema da subordinação ética à competitividade. Aplicou instrumento para avaliar comportamentos morais das organizações, elaborado por Licht. Faz uso de método quantitativo, adotando instrumentos analíticos, tais como Q de Yule e testes não paramétricos, no tratamento dos dados de 41 clínicas oftalmológicas. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa parecem indicar que administradores de clínicas oftalmológicas de maior desempenho, subjugam os princípios éticos à competitividade, com vistas a assegurar a sobrevivência da empresa e, quando aferidos pelo instrumento para avaliar seu comportamento moral, proposto por Kohlberg, têm presença significativamente menor no estágio pós-convencional do que administradores de clínicas oftalmológicas de menor desempenho. Pode-se afirmar, de acordo com os testes não paramétricos, que, ao nível de significância de 0,05, os níveis de desenvolvimento moral dos dois grupos diferem significativamente. CONCLUSÕES: Os resultados obtidos estão conforme a literatura, especialmente no tocante ao "paradoxo da subordinação ética e competitividade". Vão também ao encontro de que a garantia da sobrevivência da empresa tende a diminuir a percepção dos grupos no poder no que se refere aos problemas ocorridos na comunidade e que ocorre redução dos valores éticos subordinados à competição, redução esta que provoca sentimentos crescentes de disputas econômicas na esfera social.PURPOSE: Research on the field of organizational ethics to investigate to which extent ophthalmologic clinics, inserted in the competitive atmosphere

 2. Reactive organic air components (C{sub 6}-C{sub 12}) of anthropogenic and biogenic origin in deciduous and coniferous forests. Final report; Reaktive organische Luftkomponenten (C{sub 6}-C{sub 12}) anthropogenen und biogenen Ursprungs in Laub- und Nadelwaeldern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steinbrecher, R.; Fehsenfeld, U.; Hauff, K.; Jocher, M.; Kolb, C.; Reichmann, A.; Steinbrecher, J.; Tranos, S.; Wiedemann, M.

  1996-08-01

  -/Eichenwaeldern, Grasland und der mediterranen Garigue wurde das Emissions- und Depositionsverhalten von fluechtigen organischen Verbindungen (C{sub 6}-C{sub 12}; VOC) untersucht. Die Boden-, Stamm- und Zweigemissionen in einem Fichtenwald wurden mit Hilfe der Kuevettentechnik im Detail charakterisiert. Mit der Gradient- und REA-Technik wurden Bestandfluesse fuer VOC bestimmt. Waelder und die mediterrane Garigue stellen, im Gegensatz zu Grasland, bedeutende Quellen fuer VOC, ueberwiegend Monoterpene, dar. Waelder koennen zudem auch Senken fuer anthropogene VOC darstellen. In einem geschlossenen Fichtenbestand traegt der Boden nur unwesentlich zur Bestandemission an Monoterpenen bei. Der Beitrag des Stammraums kann zwischen 1 und 64% schwanken. In einem geschlossenen Fichtenbestand stellt die Sonnenkrone mit ca. 80% der Nadelflaeche den groessten Anteil der emissionsaktiven Flaeche. Fuer die Fichtenzweige der Sonnenkrone wurde ein Emissionsfaktor von 636 pmol {alpha}-Pinen m{sup -2} Gesamtnadelflaeche s{sup -1} (30 C Blattemperatur; PAR 1000 {mu}E) errechnet. Im Gegensatz zu bisheringen Annahmen, wird die {alpha}-Pinen-Emission von Fichtenzweigen, wie auch die Monoterpenemission von mediterranen Eichen, durch Licht und Temperatur kontrolliert. Die Ergebnisse dieser Arbeit flossen in neue biogene Emissionsinventuren auf europaeischer und globaler Ebene ein. (orig.)

 3. Radiation policy monitoring. Annual report, 2004. Emissions and doses from processing industries; Emissies en doses door procesindustrie. Jaarrapport 2004. Beleidsmonitoring straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eleveld, H.; Tanzi, C.P.; Van Dijk, J.W.E.

  2005-07-01

  kunstmestfabrieken in 1999 en 2000. Echter, vanaf 2000 zien we een lichte stijging van de collectieve dosis. Ook is de beroepsmatige blootstelling binnen de procesindustrie onderzocht met behulp van de gegevens uit het Nationaal Dosisregistratie en Informatiesysteem (NDRIS). De dosis door inhalatie kan voor de onderzochte personen binnen de bedrijfstak dikwijls boven de 1 mSv per jaar liggen. Een overschrijding van de limiet van 6 mSv per jaar is echter niet gevonden.Het overheidsbeleid om lozingen in water te beperken heeft ertoe geleid dat bedrijven in nieuwe waterzuiveringssystemen hebben geinvesteerd. Ook is de invloed van het stralingsbeleid zichtbaar bij de inkoop van grondstoffen. Zo houdt een bedrijf bij inkoop rekening met de compositie van de in de grondstoffen van nature aanwezige radionucliden. Deze keuze wordt uiteraard mede bepaald door beschikbaarheid en de kosten van dergelijke grondstoffen.De in dit rapport bepaalde doses zijn berekend met een ketenmodel (van bron tot effect). Dit model is hiervoor verder ontwikkeld. Duidelijk is geworden dat de huidige dosisschattingen gebruikmakend van het ketenmodel goed overeenkomen met de dosisschattingen gebaseerd op de metingen. Ook is aangetoond dat de jaardosis op een bepaalde locatie nabij de bron tot 25% wordt beinvloed door de jaarlijkse variatie in het weer.

 4. Radiation policy monitoring. Annual report 2004. Emissions and doses from processing industries; Emissies en doses door procesindustrie. Jaarrapport 2004. Beleidsmonitoring straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eleveld, H.; Tanzi, C.P.; Van Dijk, J.W.E. [Nuclear Research and consultancy Group NRG, Petten (Netherlands)

  2005-07-01

  kunstmestfabrieken in 1999 en 2000. Echter, vanaf 2000 zien we een lichte stijging van de collectieve dosis. Ook is de beroepsmatige blootstelling binnen de procesindustrie onderzocht met behulp van de gegevens uit het Nationaal Dosisregistratie en Informatiesysteem (NDRIS). De dosis door inhalatie kan voor de onderzochte personen binnen de bedrijfstak dikwijls boven de 1 mSv per jaar liggen. Een overschrijding van de limiet van 6 mSv per jaar is echter niet gevonden.Het overheidsbeleid om lozingen in water te beperken heeft ertoe geleid dat bedrijven in nieuwe waterzuiveringssystemen hebben geinvesteerd. Ook is de invloed van het stralingsbeleid zichtbaar bij de inkoop van grondstoffen. Zo houdt een bedrijf bij inkoop rekening met de compositie van de in de grondstoffen van nature aanwezige radionucliden. Deze keuze wordt uiteraard mede bepaald door beschikbaarheid en de kosten van dergelijke grondstoffen.De in dit rapport bepaalde doses zijn berekend met een ketenmodel (van bron tot effect). Dit model is hiervoor verder ontwikkeld. Duidelijk is geworden dat de huidige dosisschattingen gebruikmakend van het ketenmodel goed overeenkomen met de dosisschattingen gebaseerd op de metingen. Ook is aangetoond dat de jaardosis op een bepaalde locatie nabij de bron tot 25% wordt beinvloed door de jaarlijkse variatie in het weer.

 5. Phase Imaging: A Compressive Sensing Approach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, Sebastian; Stevens, Andrew; Browning, Nigel D.; Pohl, Darius; Nielsch, Kornelius; Rellinghaus, Bernd

  2017-07-01

  = |F[HnΨ(r)]|2, where the matrices Hn encode the mask structure of the aperture. This is a nonlinear inverse problem, but has been shown to be solvable even in the underdetermined case [6]. Since each diffraction pattern yn contains diffraction information from selected regions of the same sample, the differences in each pattern contain local phase information, which can be combined to form a full estimate of the real-space wave-function[7]. References: [1] W. Pauli in “Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik“, ed. H Geiger and W Scheel, (Julius Springer, Berlin). [2] A. Tonomura, Rev. Mod. Phys. 59 (1987), p. 639. [3] J. Miao et al, Nature 400 (1999), p. 342. [4] H. Lichte et al, Annu. Rev. Mater. Res. 37 (2007), p. 539. [5] J. Yamasaki et al, Appl. Phys. Lett. 101 (2012), 234105. [6] P Schniter and S Rangan. Signal Proc., IEEE Trans. on. 64(4), (2015), pp. 1043. [7] Supported by the Chemical Imaging, Signature Discovery, and Analytics in Motion initiatives at PNNL. PNNL is operated by Battelle Memorial Inst. for the US DOE; contract DE-AC05-76RL01830.

 6. The world-line. Albert Einstein and modern physics; Die Weltlinie. Albert Einstein und die moderne Physik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maalampi, Jukka [Jyvaeskylae Univ. (Finland). Dept. of Physics

  2008-07-01

  und seine wissenschaftlichen Leistungen ziehen sich als roter Faden durch den Text. Der Autor erlaeutert zentrale Begriffe und Ergebnisse der modernen Physik in populaerwissenschaftlicher Form aus der historischen Perspektive. Dem Leser wird in humorvoller Form eine Vorstellung davon vermittelt, wie sich die moderne Physik entwickelt hat. Wir erfahren von den berauschenden Nachwirkungen des Aethers, wir hoeren von Faraday und Magnetnadeln, von Maxwells Vorhersage der elektromagnetischen Wellen, von Heinrich Hertz und vom photoelektrischen Effekt. War das Michelson-Morley-Experiment ein Messerfolg oder ein Misserfolg? Warum hat Einstein auf den Aether verzichtet? Wie hat Einstein im Wunderjahr 1905 die Physik revolutioniert und warum hat er Newton um Verzeihung gebeten? Gibt es Atome? Was ist Bewegung? Was ist Licht und was ist unter ''jetzt'' und ''hier'' zu verstehen? Lichtablenkung oder Nichtablenkung? Wie wirken die Gezeitenkraefte? Und vor allem: Wie hat Einstein diese Fragen beantwortet? Wir begegnen Poincare, Lorentz und Hilbert, Boltzmann und Bohr, Minkowski, Planck, de Broglie, Hubble und Weyl, Gamow, Hahn und Meitner, Kapiza und Landau, Fermi und vielen anderen beruehmten Wissenschaftlern. Was hatte Eddington gegen Chandrasekhar und was hatte Einstein gegen Schwarze Loecher? Warum sollten Raumtouristen, Traumtouristen und Weltraumtraumtouristen nicht am Loch Ness, sondern auf der sicheren Seite eines Schwarzen Loches Urlaub machen? Warum wetterte Pauli gegen Einstein? Stimmt die Sache mit der Atombombenformel? Vermatschte Materie, Urknall und kosmische Hintergrundstrahlung, Gravitationswellen und Doppelpulsare, die kosmologische Konstante und die Expansion des Universums sind weitere Themen, die den Leser in Atem halten und kein geistiges Vakuum aufkommen lassen. (orig.)

 7. The realism problem of quantum mechanics in view of the decoherence interpretation; Das Realismus-Problem der Quantenmechanik angesichts der Dekohaerenz-Interpretation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Messer, Joachim August

  2007-07-01

  Eugene P. Wigner showed, an emergence of the classical world from the quantum world is not forcingly necessary. All is based on quantum mechanics (from Carl Friedrich von Weizsacker in a remark about Parmenides). [German] Die Quantenmechanik, in der Fassung, in der sie heute vorliegt, enthaelt - was ihr begriffliches Verstaendnis und ihre Interpretation betrifft - zahlreiche Paradoxien. Die bekannteste, Kopenhagener Interpretation wird kritisiert und andere Interpretationen, wie die Viele-Welten-Interpretation und die moderne, heute am meisten vertretene Dekohaerenz-Interpretation werden dieser beschreibend zur Seite gestellt. Axiomatische Klaerungsversuche, wie die von Mackey, Jauch und Piron werden analysiert und das Messprozessproblem aus drei Sichtweisen heraus diskutiert: der Einfuehrung eines Schnittes durch Georg Suessmann, des Skalierungsformalismus von Klaus Hepp und der Philosophie von Bernulf Kanitscheider. Insbesondere die von Albert Einstein gelieferte Kritik an der Bohr-Heisenbergschen Kopenhagener Interpretation und an der Vollstaendigkeit einer realistischen Quantentheorie durch das EPR-Gedankenexperiment (benannt nach Einstein, Podolsky und Rosen) wird naeher untersucht und zu einem holomorphen Realismus erweitert, bei der die Messgroessen als Randwerte einer holomorphen Funktion sichtbar werden. Diese analytische Fortsetzung wirft auch ein neues Licht auf den Leib-Seele-Parallelismus, das die Positionen von Platon und Feigl uebersteigt. Neben der Dekohaerenz sind auch die Superauswahlregeln, die ausfuehrlich diskutiert werden, ein Beispiel fuer eine realistische Zustandsreduktion - jedoch zwingt die Nichtlokalitaet einer realistischen Quantenmechanik zu einem Dualismus von Higgsscher Symmetriebrechung mit lokaler Dekohaerenz im irdischen Laboratorium. Es wird die Position eines holomorphen baryzentrischen Realismus erarbeitet durch Rueckgriff auf die Quantenfeldtheorie von Lehmann, Symanzik und Zimmermann (LSZ) mit Ihrer Reduktionsformel

 8. 'A WONDERFULL MONSTER BORNE IN GERMANY': HAIRY GIRLS IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN GERMAN BOOK, COURT AND PERFORMANCE CULTURE.

  Science.gov (United States)

  Katritzky, M A

  2014-09-24

  Mannes zieht die aktuelle geschichtswissenschaftliche Forschung in der Regel Verbindungslinien zwischen der frühneuzeitlichen Wahrnehmung von Hypertrichose-Fällen und Fragen der Ethnizität, ohne jedoch zu beachten, dass in der Frühen Neuzeit die Verbindung zwischen temporärem Hirsutismus und der krankhaften Verknüpfung von Unterernährung und Anorexie bekannt war. Im vorliegenden Beitragwerden vier Fälle von an Hirsutismus erkrankten Frauen neu analysiert, unter Einbezug dieser medizinischen Perspektive und unter Beachtung von Texten und Abbildungen, die meine jüngsten Forschungen in der Herzog August Bibliothek und an deutschen Archiven ans Licht gefördert haben. Die hier betrachteten Fälle betreffen ein italienisches Mädchen, das 1355 von Anna von Schweidnitz, Kaiserin des Hl. Römischen Reichs, nach Prag gebracht wurde; Madeleine und Antonietta Gonzalez, die Töchter des 'Wilden Manns' von Teneriffa, die in den 1580er Jahren an deutschen Höfen bezeugt sind; die bärtige Sankt Kümmernis (Wilgefortis), und die bayerische Jahrmarktkünstlerin Barbara Urslerin.

 9. The realism problem of quantum mechanics in view of the decoherence interpretation; Das Realismus-Problem der Quantenmechanik angesichts der Dekohaerenz-Interpretation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Messer, Joachim August

  2007-07-01

  Eugene P. Wigner showed, an emergence of the classical world from the quantum world is not forcingly necessary. All is based on quantum mechanics (from Carl Friedrich von Weizsacker in a remark about Parmenides). [German] Die Quantenmechanik, in der Fassung, in der sie heute vorliegt, enthaelt - was ihr begriffliches Verstaendnis und ihre Interpretation betrifft - zahlreiche Paradoxien. Die bekannteste, Kopenhagener Interpretation wird kritisiert und andere Interpretationen, wie die Viele-Welten-Interpretation und die moderne, heute am meisten vertretene Dekohaerenz-Interpretation werden dieser beschreibend zur Seite gestellt. Axiomatische Klaerungsversuche, wie die von Mackey, Jauch und Piron werden analysiert und das Messprozessproblem aus drei Sichtweisen heraus diskutiert: der Einfuehrung eines Schnittes durch Georg Suessmann, des Skalierungsformalismus von Klaus Hepp und der Philosophie von Bernulf Kanitscheider. Insbesondere die von Albert Einstein gelieferte Kritik an der Bohr-Heisenbergschen Kopenhagener Interpretation und an der Vollstaendigkeit einer realistischen Quantentheorie durch das EPR-Gedankenexperiment (benannt nach Einstein, Podolsky und Rosen) wird naeher untersucht und zu einem holomorphen Realismus erweitert, bei der die Messgroessen als Randwerte einer holomorphen Funktion sichtbar werden. Diese analytische Fortsetzung wirft auch ein neues Licht auf den Leib-Seele-Parallelismus, das die Positionen von Platon und Feigl uebersteigt. Neben der Dekohaerenz sind auch die Superauswahlregeln, die ausfuehrlich diskutiert werden, ein Beispiel fuer eine realistische Zustandsreduktion - jedoch zwingt die Nichtlokalitaet einer realistischen Quantenmechanik zu einem Dualismus von Higgsscher Symmetriebrechung mit lokaler Dekohaerenz im irdischen Laboratorium. Es wird die Position eines holomorphen baryzentrischen Realismus erarbeitet durch Rueckgriff auf die Quantenfeldtheorie von Lehmann, Symanzik und Zimmermann (LSZ) mit Ihrer Reduktionsformel

 10. ‘A Wonderfull Monster Borne in Germany’: Hairy Girls in Medieval and Early Modern German Book, Court and Performance Culture*

  Science.gov (United States)

  Katritzky, MA

  2014-01-01

  Wilden Mannes zieht die aktuelle geschichtswissenschaftliche Forschung in der Regel Verbindungslinien zwischen der frühneuzeitlichen Wahrnehmung von Hypertrichose-Fällen und Fragen der Ethnizität, ohne jedoch zu beachten, dass in der Frühen Neuzeit die Verbindung zwischen temporärem Hirsutismus und der krankhaften Verknüpfung von Unterernährung und Anorexie bekannt war. Im vorliegenden Beitrag werden vier Fälle von an Hirsutismus erkrankten Frauen neu analysiert, unter Einbezug dieser medizinischen Perspektive und unter Beachtung von Texten und Abbildungen, die meine jüngsten Forschungen in der Herzog August Bibliothek und an deutschen Archiven ans Licht gefördert haben. Die hier betrachteten Fälle betreffen ein italienisches Mädchen, das 1355 von Anna von Schweidnitz, Kaiserin des Hl. Römischen Reichs, nach Prag gebracht wurde; Madeleine und Antonietta Gonzalez, die Töchter des ‘Wilden Manns’ von Teneriffa, die in den 1580er Jahren an deutschen Höfen bezeugt sind; die bärtige Sankt Kümmernis (Wilgefortis), und die bayerische Jahrmarktkünstlerin Barbara Urslerin. PMID:25598545

 11. Tecnica e riproducibilità: gli esiti della metafisica occidentale e la nuova dimensione estetica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Martino

  2015-03-01

  Subjektivität auslöst. Das Ergebnis ist die sogenannte „technologische/planetarische Ordnung“: geht der Sinn der metaphysischen Frage verloren, kommt die Philosophie zu einem Ende. Mit anderen Worten, nach Nietzsche gibt es nur Wissenschaft/Technik. Nun, wie hat all dies die ästhetische Dimension beeinflusst? Obwohl die künstlerische Produktivität das Leiden der menschlichen Seele angesichts des Nichts des Sinns wiederspiegelt, so neigt sie doch dazu, das Licht des Seins (wie durch ein Wunder aus dem Schatten des materiellen Seiende sichtbar werden zu lassen. Die Quelleeines jeden künstlerischen Schaffens des Wesens ist die ästhetische Manifestation des reinen kreativen Akt des Menschen, der  das eigeneSein als dynamischen Kern von Beziehungen zelebriert (inter-esse würde Kierkegaard-Climacus sagen der nicht im Stande ist, den Ursprung zu erfassen, sondern nur dessen Formen verbreiten.

 12. Electric driving. An attractive challenge; Elektrisch autorijden. Evaluatie van transities op basis van systeemopties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nagelhout, D.; Ros, J.P.M.

  2009-01-15

  Over the past years, electric driving has become more and more attractive because of the development of better batteries. Driving electric vehicles could drastically reduce CO2 emissions, especially if more electricity would be generated by using sustainable energy. As most passenger cars are not used at night, this is the ideal time for charging their batteries. This would be cost-effective because, at that time, there is a surplus of generating capacity, and wind energy could also be used more effectively. Moreover, consumers will be able to drive clean and quiet vehicles at costs that seem surmountable in the future. At least two obstacles still need to be overcome. The first of which is the current maximum range of electric vehicles of around a few hundred kilometres. Battery producers and universities are working hard on the development of batteries that could be charged within 5 to 10 minutes at EV fast-charge stations. This limited range would not be a drawback for the so-called plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), which can run on both fossil fuel and electric power, and are expected to come onto the market in the near future. However, these plug-in hybrids reduce less CO2 and carry slightly higher costs. The second obstacle is the need for a standardised European network of charging stations, and electrical outlets near residences and at commercial and public parking facilities. This report shows the challenges facing the government and the business community of utilising the benefits of electric driving and of overcoming the obstacles. [Dutch] Elektrische auto's - in combinatie met een elektriciteitsproductie op basis van vernieuwbare bronnen en schoon fossiel - hebben de potentie om op lange termijn de CO2-emissie van personenauto's en andere lichte voertuigen met 80-90% terug te brengen. Elektrisch vervoer kan ook de geluidhinder in de stad aanmerkelijk terugdringen. De kosten lijken hiervoor geen beletsel te zijn, want de verwachting is

 13. Theoriebedingte Wörterbuchform-probleme und wörterbuchformbedingte Benutzerprobleme I. Ein Beitrag zur Wörterbuchkritik und zur Erweiterung der Theorie der Wörterbuchform Theory-determined Dictionary Structure Problems and Dictionary Structure Determined User Problems I. A Contribution to Dictionary Criticism and the Theory of Dictionary Structures.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herbert Ernst Wiegand

  2012-01-01

  Full Text Available

  Der empirische Gegenstandsbereich der Wörterbuchforschung verändert sich u.a. dadurch, dass neue Wörterbücher erscheinen. Dabei ist ein Trend zu erkennen, dass zunehmend mehr neue Elemente der Wörterbuchform im Vorspann, im Wörterverzeichnis und im Nachspann auftreten. Die Wörterbuchform wird dadurch komplexer. Für die Theorie der Wörterbuchform ergeben sich dadurch theoriebedingte Wörterbuchformprobleme: Will die Theorie die neuen Entwicklungen berücksichtigen, muss sie erweitert werden und wird dadurch zunehmend komplexer. Wird sie erweitert, erkennt man im Licht der Theorie die Stärken und Schwächen der neuen Formelemente; das führt zur Wörterbuchkritik. Besonders die Schwächen führen zu wörterbuchformbedingten Benutzerproblemen. In diesem ersten Teil des Beitrags werden theoriebedingte Artikelformprobleme behandelt, die sich durch die Berücksichtigung eines bisher nicht untersuchten Artikeltyps ergeben, nämlich den Typ des komplexen Wörterbuchartikels, in dem zwei oder mehr formgleiche Wörter lexikographisch bearbeitet werden, die zu zwei oder mehr Wortklassen gehören. Die theoriebedingten Artikelformprobleme bestehen darin, dass es keine Strukturkonzeption für Artikel dieses Typs, keine systematische Terminologie, keine Typologie und z.T. keine Darstellungsmittel und –methoden gibt. Die Probleme werden dadurch gelöst, dass die Theorie der Wörterbuchform um die fehlenden Elemente systematisch erweitert und die Heuristik ergänzt wird.

  Stichwörter: Artikelfenster; Artikelfolge mit Fenster; Artikelstrukturschema; basaler komplexer Wörterbuchartikel; einfach komplexer Wörterbuchartikel; Fensterartikel; komplexer Wörterbuchartikel; komplexes Artikeltextstrukturbild; Substantiv-Verb-Adjektiv-Artikel; Teilartikel; teilartikelexterner Formkommentar; teilartikelextern erweiterter komplexer Wörterbuchartikel; teilartikelintern erweiterter komplexer W

 14. Scholarly Personae and Twentieth-Century Historians: Explorations of a Concept.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Bosch

  2016-12-01

  wetenschapsbeoefenaars in een bepaalde tijd en context kunnen aannemen. Zij doen dat met oog voor hoe collega-wetenschappers dat doen en door de creatieve inzet van oude en nieuwe repertoires van wetenschappelijk gedrag en van sociale constructies van identiteit (bijvoorbeeld van gender of klasse die bij kunnen dragen aan wetenschappelijk gezag. Door te focussen op de wetenschappelijke persona of de self-fashioning van de wetenschapper in de biografie van wetenschappers en geleerden kan de biografie licht werpen op de epistemologie van een vak, met name waar het gaat om wie wel of niet op welke gronden wetenschappelijk gezag verwerft. Na een bespreking van de relevante literatuur op het gebied van wetenschapsbiografie en de biografische benadering van historiografie waarin het persona-begrip een rol speelt, past Bosch haar concept van persona bij wijze van oefening toe op een eclectisch samengestelde groep Nederlandse historici, mannen en vrouwen.

 15. Experiences Supporting the Lunar Reconnaissance Orbiter Camera: the Devops Model

  Science.gov (United States)

  Licht, A.; Estes, N. M.; Bowman-Cisnesros, E.; Hanger, C. D.

  2013-12-01

  as developers do not need to spend time iterating over small changes. Instead, these changes are realized in early prototypes and implemented before the task is seen by developers. The development practices followed by the LROC SOC DevOps team help facilitate a high level of software quality that is necessary for LROC SOC operations. Application to the Scientific Community: There is no replacement for having software developed by professional developers. While it is beneficial for scientists to write software, this activity should be seen as prototyping, which is then made production ready by professional developers. When constructed properly, even a small development team has the ability to increase the rate of software development for a research group while creating more efficient, reliable, and maintainable products. This strategy allows scientists to accomplish more, focusing on teamwork, rather than software development, which may not be their primary focus. 1. Robinson et al. (2010) Space Sci. Rev. 150, 81-124 2. DeGrandis. (2011) Cutter IT Journal. Vol 24, No. 8, 34-39 3. Estes, N.M.; Hanger, C.D.; Licht, A.A.; Bowman-Cisneros, E.; Lunaserv Web Map Service: History, Implementation Details, Development, and Uses, http://adsabs.harvard.edu/abs/2013LPICo1719.2609E.

 16. Hydrogen-powered road vehicles. Positive and negative health effects of new fuel; Waterstof in het wegverkeer. Voor- en nadelen voor de gezondheid van een nieuwe vorm van brandstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-09-15

  environmental factors and public health. [Dutch] De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen - met zijn politieke, maatschappelijke en milieunadelen - zorgt ervoor dat alternatieve energiebronnen volop in de belangstelling staan. Het gebruik van waterstof wordt als een veelbelovende optie gezien, in het bijzonder voor het wegverkeer. Volgens een toekomstvisie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zou in 2050 ruim de helft van de auto's in Nederland op waterstof kunnen rijden. Vooropgesteld dat de waterstof wordt geproduceerd uit duurzame energiebronnen, zou daarmee ook de emissie van kooldioxide aan banden worden gelegd. Zowel in de Verenigde Staten, Japan en Europa worden door overheden en het bedrijfsleven dan ook grote bedragen geinvesteerd in de ontwikkeling van de benodigde technologie, die over enkele decennia een op waterstof gebaseerde economie mogelijk moet maken. Overschakeling naar waterstof als energievoorziening voor het wegverkeer zou ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving. Zoals bij elke nieuwe technologie het geval is, biedt dat kansen, maar zijn er onvermijdelijk ook nadelen. In het geval van waterstof zijn sommige van die nadelen bekend, en tot op zekere hoogte beheersbaar. Andere zullen echter pas na introductie en toepassing aan het licht komen. Dit inzicht, gevoegd bij het maatschappelijke belang van een eventuele omschakeling op waterstof, was voor de Gezondheidsraad aanleiding om nu alvast in te gaan op de voor- en nadelen die waterstof als nieuwe energievorm kan hebben voor de volksgezondheid. Juist in deze fase is het van belang om een beeld te krijgen van de mogelijke gezondheidseffecten, te weten waar de lacunes in de kennis zitten, en aan te geven wat de beste manier is om daar mee om te gaan.

 17. A Re-examination of Kirchhoff's Law of Thermal Radiation in Relation to Recent Criticisms: Reply (Letters to Progress in Physics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robitaille P.-M.

  2016-07-01

  Full Text Available Recently, Robert J. Johnson submitted an analysis of my work, relative to Kirchhoff’s Law of Thermal Emission (R.J. Johnson, A Re-examination of Kirchhoff’s Law of Thermal Radiation in Relation to Recent Criticisms. Prog. Phys. , 2016, v.12, no.3, 175–183 in which he reached the conclusion that “Robitaille’s claims are not sus- tainable and that Kirchhoff’s Law and Planck’s proof remain valid in the situations for which they were intended to apply, including in cavities with walls of any arbi- trary materials in thermal equilibrium” . However, even a cursory review of Johnson’s letter reveals that his conclusions are unjustified. No section constitutes a proper chal- lenge to my writings. Nonetheless, his letter is important, as it serves to underscore the impossibility of defending Kirchhoff’s work. At the onset, Kirchhoff formulated his law, based solely on thought experiments and, without an y experimental evidence (G. Kirchhoff, ̈Uber das Verh ̈altnis zwischen dem Emissionsverm ̈ogen und dem Ab- sorptionsvermogen. der K ̈orper fur W ̈arme und Licht. Pogg. Ann. Phys. Chem. , 1860, v. 109, 275–301. Thought experiments, not laboratory confirmation, remain the ba- sis on which Kirchhoff’s law is defended, despite the passage of 150 years. For his part, Max Planck tried to derive Kirchhoff’s Law by redefining the nature of a black body and relying on the use of polarized radiation, even though he realized that heat radiation is never polarized (Planck M. The Theory of Heat radiation . P.Blakiston’s Son & Co., Philadelphia, PA, 1914. In advancing his proof of Kirchhoff’s Law, Max Planck concluded that the reflectivities of any two arbitrary materials must be equal, though he argued otherwise (see P.-M. Robitaille and S.J. Cr others, “The Theory of Heat Radiation” Revisited: A Commentary on the Validity of Kirchhoff’s Law of Ther- mal Emission and Max Planck’s Claim of Universality. Prog. Phys., 2015, v

 18. Material modifications in lithium niobate and lithium tantalate crystals by ion irradiation; Materialmodifikationen in Lithiumniobat- und Lithiumtantalat-Kristallen durch Ionenbestrahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raeth, Niels Lennart

  2017-02-17

  ''. An explanation for the different behavior of the refractive index changes after irradiation of LiNbO{sub 3} and LiTaO{sub 3} is provided by the following model: The refractive index changes caused by effects such as volume increase, change in polar polarizabilities, and decrease of spontaneous polarization partially cancel each other out, so that the change of ordinary and extraordinary refractive index in LiNbO{sub 3} just coincidentally the same amount fails. In LiTaO{sub 3}, the compensating fraction is normally insufficient to cause a positive change in the extraordinary refractive index. [German] Die kuenstlich hergestellten Kristalle Lithiumniobat (LiNbO{sub 3}) und das eng verwandte Lithiumtantalat (LiTaO{sub 3}) sind bewaehrte Ausgangsmaterialien zur Herstellung aktiver und passiver Bauelemente, die Licht fuehren, verstaerken, schalten und verarbeiten koennen. Hierfuer ist es oft notwendig, den Brechungsindex des Substrats gezielt beeinflussen zu koennen, was neben anderer Methoden auch durch Bestrahlung der Materialien mit schnellen leichten Ionen moeglich ist. Im Rahmen dieser Arbeit werden Lithiumniobat- und Lithiumtantalat-Kristalle mit Alphateilchen, {sup 3}He-Ionen, Deuteronen und Protonen bei Projektilenergien von bis zu 14 MeV/Nukleon bestrahlt. Energie und Kristalldicke sind dabei so gewaehlt, dass die Projektile die gesamte Probe durchdringen und nicht implantiert werden. Alle fuer die unerwuenschte, durch die Bestrahlung entstehende, nukleare Aktivierung der Kristalle verantwortlichen Isotope sind relativ kurzlebig und insgesamt nimmt die Aktivierung schnell genug ab, um nach einer Lagerfrist von einigen Tagen bis wenigen Wochen den gefahrlosen Umgang mit den bestrahlten Proben zu ermoeglichen. Die in Lithiumniobat und Lithiumtantalat durch die Bestrahlung mit den verschiedenen Projektilen erzeugten Brechungsindexaenderungen werden interferometrisch bestimmt und koennen durch geeignete Wahl der Probengeometrie auch in Abhaengigkeit von der

 19. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. N. J. den Hollander

  1972-01-01

  Gill-Queen’s University Press, Montreal & London 1970. 499 p., 84 ills., 4 maps. - Arne Biörnstad, Odd Nordland, Brewing and beer traditions in Norway. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsö 1969. 320 p., 114 ills. - A.H.J. Prins, R. G. P. Hill, The Lapps to-day in Finland, Norway and Sweden, vol. II; Oslo (Universitetsforlag 1969, 357 pag., K. Nickul (eds. - C. Baks, Dorothy Willner, Nation-building and community in Israel. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1969. 478 pp. - Rudolf van Zantwijk, Hugo G. Nutini, San Bernardino Contla, Marriage and Family structure in a Tlaxcalan Municipio. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1968. VIII + 420 blz. - Rudolf van Zantwijk, Shuichi Nagata, Modern transformations of Moenkopi Pueblo. Illinois Studies in Anthropology, nr. 6. University of Illinois Press, Urbana, Chicago, London 1970. XVII + 336 blz., 25 ills. - Th. J. C. Brasser, Robin Fox, The Keresan Bridge; a problem in Pueblo ethnology. London School of Economics Monographs on Social Anthropology, No. 35. The Athlone Press, London, 1967. xii & 216 pp. - A. N. J. den Hollander, Ulf Hannerz, Soulside; Inquiries into ghetto culture and community. New York & London, Columbia University Press, 1969, 236 blz. - H.J.M. Claessen, J.W. Schulte Nordholt, In de schaduw van een groot licht. De negerrevolutie in Amerika. Het zuiden 1954-1966. Van Loghum en Slaterus, Deventer 1971. 332 pp., ill., literatuuropgave, register. - Stephen Wild, Hugh Tracey, Chopi musicians. Oxford University Press for International African Institute. London, 1970. 193 pp., 15 plates, 7 diagrams, 2 maps. - A.A. Trouwborst, Meyer Fortes, Time and social structure and other essays. London school of economics monographs on social anthropology no. 40. University of London: The Athlone Press, New York: Humanities Press Inc. 1970, IX, 287 p., illustr. - A. Maesen, Michael Swithenbank, Ashanti Fetish Houses. Ghana Universities Press, Oxford University Press, Accra 1969. 68 pp., 69 fig., I K., bibl. - C

 20. Multiple Electron Charge Transfer Chemistries for Electrochemical Energy Storage Systems: The Metal Boride and Metal Air Battery

  Science.gov (United States)

  Stuart, Jessica F.

  The primary focus of this work has been to develop high-energy capacity batteries capable of undergoing multiple electron charge transfer redox reactions to address the growing demand for improved electrical energy storage systems that can be applied to a range of applications. As the levels of carbon dioxide (CO2) increase in the Earth's atmosphere, the effects on climate change become increasingly apparent. According to the Energy Information Administration (EIA), the U.S. electric power sector is responsible for the release of 2,039 million metric tons of CO2 annually, equating to 39% of total U.S. energy-related CO2 emissions. Both nationally and abroad, there are numerous issues associated with the generation and use of electricity aside from the overwhelming dependence on fossil fuels and the subsequent carbon emissions, including reliability of the grid and the utilization of renewable energies. Renewable energy makes up a relatively small portion of total energy contributions worldwide, accounting for only 13% of the 3,955 billion kilowatt-hours of electricity produced each year, as reported by the EIA. As the demand to reduce our dependence on fossils fuels and transition to renewable energy sources increases, cost effective large-scale electrical energy storage must be established for renewable energy to become a sustainable option for the future. A high capacity energy storage system capable of leveling the intermittent nature of energy sources such as solar, wind, and water into the electric grid and provide electricity at times of high demand will facilitate this transition. In 2008, the Licht Group presented the highest volumetric energy capacity battery, the vanadium diboride (VB2) air battery, exceedingly proficient in transferring eleven electrons per molecule. This body of work focuses on new developments to this early battery such as fundamentally understanding the net discharge mechanism of the system, evaluation of the properties and

 1. Effects of bone morphogenetic protein-2 on bone cells in primary culture: immunohistochemical and electronmicroscopical studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, I.; Prochnow, N.; Mueller, K.M. [Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannsheil, Bochum (Germany). Inst. fuer Pathologie; Wiemann, M.; Schirrmacher, K.; Bingmann, D. [Essen Univ. (Germany). Inst. fuer Physiologie; Sebald, W. [Wuerzburg Univ. (Germany). Inst. fuer Physiologische Chemie II

  2001-02-01

  was not changed after a 3 days lasting stimulation with BMP-2. (orig.) [German] Bone-morphogenetisches Protein 2 (BMP-2) foerdert Differenzierung und Wachstum in fast allen Geweben. Am bekanntesten ist seine stimulatorische Wirkung auf die Knochenneubildung. Daher ist es naheliegend, BMP-2 auch fuer eine beschleunigte Osteointegration von Implantaten einzusetzen. Zahlreiche Untersuchungen in vivo und an Zelllinien haben die Wirksamkeit von BMP-2 auf die Zellproliferation ergeben. Effekte von BMP-2 sind aber kaum in Primaerkulturen von Knochenzellen untersucht worden, in denen die Differenzierung von unterschiedlichen Zelltypen eher als in Zelllinien ueberprueft werden kann. Da solche Information aber eine Voraussetzung fuer das Verstaendnis und die Kontrolle von Zellreaktionen auf der Implantatoberflaeche sind, wurde in den vorliegenden Untersuchungen die Wirkung von BMP-2 (50 nM) auf Primaerkulturen geprueft, die aus Kalvarienbruchstuecken neugeborener Ratten gezuechtet wurden. Dabei wurden die Zellen fuer 3 oder 6 Tage mit BMP-2 stimuliert, das dem Naehrmedium zugesetzt war. Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen zeigten, dass BMP-behandelte Zellen in der Aussprossungszone groesser und haeufiger spindelfoermig waren. Darueber hinaus hatten stimulierte Zellen mehr Nukleoli als die Kontrollzellen und ihr endoplasmatisches Retikulum war geweitet. Dennoch behielten die stimulierten Zellen Eigenschaften von Knochenzellen. Eine immunhistochemische Analyse zeigte, dass BMP-2 stimulierte Zellen die Aktivitaet ihrer alkalischen Phosphatase steigerten und weiterhin Kollagen Typ I sowie zu einem geringen Teil Kollagen Typ III sezernierten. Der Gehalt an Actin, Desmin und Vimentin war in BMP-stimulierten Kulturen kaum veraendert. Fibronektin-positive Strukturen erschienen weniger vernetzt. Die Osteocalcin-Verteilung bzw Faerbeintensitaet aendert sich nach BMP-Einwirkungen nicht ekennbar. Nach der Stimulation loesten sich vermehrt Zellen von den Deckglaeschen ab

 2. Novel biocompatible materials for in vivo two-photon polymerisation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torgersen, J.

  2013-07-01

  . Efficient tiol/-ene chemistry enabled us to cross-link modified Gelatine and Hyaluronic Acid hydrogel precursors to form precise biocompatible constructs in good accordance to CADs. Using model organisms of type C. elegans, we performed lethal concentration assays exposing the animals to the components of one selected hydrogel formulation. Finally, as a proof-of-concept, we performed 2PP directly in the presence of a living nematode. (author) [German] Zweiphotonenpolymerisation (2PP) ist eine vielseitig anwendbare laserbasierte Fertigungstechnik, die es ermöglicht, 3D Strukturen mit Mikro- und Nanometerpräzision herzustellen. Die Strukturen können dabei direkt nach einem computergenerierten Design (CAD) additiv aufgebaut werden. Für die 2PP benötigt man stark fokussiertes, femtosekunden-gepulstes Laserlicht. Die Wellenlänge der verwendeten Laser liegt normalerweise im nahen Infrarotbereich. Licht dieser Wellenlängen wird von biologischem Gewebe nur minimal absorbiert und verursacht bei moderaten Pulsenergien keine zellulären Schäden. Theoretisch kann also 2PP in direktem Kontakt mit lebendem Gewebe und Zellen erfolgen. Mithilfe von biokompatiblen Formulierungen könnten so bioaktive Konstrukte geschaffen werden, die dynamisch modellierbar sind und ähnliche topografische, chemische und mechanische Anreize wie die natürliche extrazelluläre Matrix geben. Mittels 2PP könnte man so bestimmte Elemente dieser Umgebung verändern, ohne auf andere Faktoren Einfluss zu nehmen. Um diese Möglichkeiten auszuschöpfen, müssen jedoch zwei Einschränkungen der 2PP überwunden werden: die langen Prozesszeiten und die geringe Verfügbarkeit von passenden, für die 2PP optimierten photopolymerisierbaren Formulierungen. In dieser Doktorarbeit beschreiben wir das Design und die Realisierung eines experimentellen Aufbaus für die 2PP, der es erlaubt, neuartige wasserbasierte Formulierungen zu verarbeiten. Hydrogelstrukturen können mit Schreibgeschwindigkeiten von über 100 mm

 3. Pühaduse performatiivsus ja kristlik teater / The Performativity of Sacrality and Christian Theatre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madis Kolk

  2015-06-01

  s prior determinations, which emphasizes first, that sacred theatre induces a change of consciousness in which the subject and the object merge; second, the liminality of the intersubjective environment surrounding the experience of the sacred, in which the verbal and the transcendental unite. When describing the influence of the logocentrism of Christian culture on the experience of sacredness, Yarrow draws on the views of Mark C. Taylor, Rudolf Otto, Mircea Eliade and Georges Bataille. All of these thinkers critique the rationalism attributed to monotheistic religion, which gives an important place to Christ as the mediator of God’s transcendental truth, the logos, and sacred scripture, all of which differ from the numinous experience of the mystic. The art of so-called sacred theatre, where, at least according to tradition, the performative mission, dramaturgy, stage design, and public reception are all part of a unified contemplative whole seems to be missing in Western culture. Indeed, this is what several Western stage experimenters have been looking for, and in their search they have looked eastward. New viewpoints with respect to the perception of a work of art were gained in the „performative turn“ of the end of the 20th century; besides the text, proponents of this new direction became interested in the sensory and bodily processes of creativity and reception. Erika Fischer-Lichte and others have conceptualized these processes on a more general level and reflected upon the aesthetics of performativity; insodoing they have pointed to a dualism in the Western aesthetics of performativity, recognizing that there is a contradiction between the referential, semiotic pole of art and its performative dimension. Although the reasons for this split can be sought in the very origins of Western art as well as that of medieval Christian art, relations between theatre and the church differ according to confession; Yarrow’s definitions do not apply to Christianity as

 4. Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2016-12-01

  Full Text Available Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitieZorgorganisaties staan voor de taak om in de transitie van de zorg en een steeds complexer wordende samenleving hun maatschappelijke opdracht vorm te geven. Dan is de vraag aan de orde welke bronnen zorgorganisaties hebben om te weten waarheen zij wensen te navigeren. Voor zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren heeft deze opdracht een dubbel karakter. Enerzijds bestaat ze uit het beschermen van de lvb-jongeren en de samenleving, anderzijds uit het realiseren van een leven in vrijheid. Op basis van zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek wijzen wij op de morele betekenis van alledaagse omgang tussen lvb-jongeren en hun professionele ondersteuners. Aan de hand van fragmenten uit ons institutioneel etnografisch onderzoek die gerelateerd worden aan de theorie van Rahel Jaeggi over levensvormen, laten we zien dat er in de alledaagse omgang een bron van moreel kennen aanwezig is die oplossingskracht in zich draagt. Het antwoord op de vraag “wat behelst goed samenleven?” blijkt verborgen te liggen in de alledaagse omgang tussen lvb-jongere en zorgprofessional zelf. Deze bron wordt veelal over het hoofd gezien. In plaats van enkel op oriëntatie van buitenaf te koersen hebben zorgorganisaties “onder de radar” een interne morele kenbron ter beschikking.  Under the radar: everyday contact as a source of knowledge for healthcare organizations in transitionThe Dutch healthcare and welfare are systems in transition (RVS, 2016 and healthcare organizations are facing the task of reinventing their mission in society. Which compass should they use in this respect? The mission of organizations that support MID youngsters is dual in nature. On the one hand, it consists of protecting the MID youngsters and society; on the other, it should assist them in realizing a life of

 5. Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2017-09-01

  where opportunities for dealing with these problems arise, that constitutes the assessment criterion. SAMENVATTING Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorgIn een zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek naar de zorgpraktijk van professionals en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren zijn we nagegaan hoe de alledaagse omgang tussen hen verloopt en welke morele oriëntaties daarbinnen werkzaam zijn. Die alledaagse omgang is geen “tussentijd”, tijd tussen de momenten van echte zorg, therapie, behandeling, maar is juist vindplaats van goede zorg. We tonen aan hoe die alledaagse omgang doordrongen wordt van “institutioneel gewenste effecten” die van buiten komen. Ons punt is dat de omgang ook van binnenuit morele mogelijkheden in zich draagt te ontdekken wat de jongere goed blijkt te doen. Om goed te kunnen waarnemen wat er aan de orde is, introduceren we een aantal theoretische concepten die daarbij helpen. Het blijkt dat de jongeren en hun begeleiders in de alledaagse omgang ruimte creëren, met elkaar een welbepaalde dynamiek aangaan en daarin ontdekken wat het goede is dat gedaan moet worden. De resultaten van ons onderzoek presenteren we in een typologie. Zo leggen we de alledaagse omgang in moreel opzicht open. De mogelijkheden worden zichtbaar die alledaagse omgang voor goede zorg biedt. Het zijn mogelijkheden die momenteel in de zorg nauwelijks worden onderkend. De morele oriëntaties blijken niet perse van buitenaf geïmporteerd te hoeven worden.

 6. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 7. Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayke Kromhout

  2015-03-01

  correspond in part to those of documented children and particularly those growing up in poverty. Many children who live in poverty suffer from problems related to an unhealthy or unvaried diet, or cannot afford the membership of (sports clubs. These issues are not unique to undocumented children. However, our study shows that the problems of undocumented children are more fundamental in their nature than those of documented children who grow up in poverty.Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in NederlandDit artikel werpt licht op de omstandigheden waaronder kinderen zonder verblijfsstatus (ongedocumenteerde kinderen opgroeien in Nederland en niet in beeld zijn bij de overheid. Het betreft uitgeprocedeerde kinderen en kinderen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend. In beide gevallen gaat het om kinderen die met hun ouders een bestaan in de illegaliteit opbouwen. De data zijn afkomstig uit een studie naar de woon- en leefsituatie van 29 illegale kinderen tussen 6 tot 19 jaar oud. De kinderen benoemen problemen die gedeeltelijk samenvallen met die van andere kinderen in Nederland, ook kinderen die in armoede opgroeien. De problemen van ongedocumenteerde kinderen werken echter zwaarder door. Ook staan zij onder grote psychische druk. Ze leven met het geheim van hun juridische status, zijn bang door de politie te worden opgepakt, weten niet wie ze kunnen vertrouwen en ervaren hun toekomst als ongewis.

 8. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  when we factor in the renewable energy subsidy (SDE+) and investment subsidies such as MEI and EIA. Assuming the cheaper 800 kWe installations, the SDE+ subsidy of euro 90/MWh, current wood chipping prices and co-burning of cheaper residual waste such as reed, the payback time is 3 to 4 years. If the biomass can be contracted for 4 to 5 years at a fixed price, then an investment in a CHP gasifier is definitely an interesting alternative to the current gas CHP installations within the horticulture sector. This feasibility study assumes that the horticulturer's biomass costs are euro 35/tonne for a wood and reed mixture (87.5% and 12.5% respectively) and euro 40/tonne for 100% wood chippings, including transport. This assumes euro 25/tonne reed removal costs for the supplier, the province of Utrecht, Natuurmonumenten and/or the Forestry Commission (Staatsbosbeheer). In this case these parties do not pay euro 35/tonne for the processing of the waste by a green waste collector. The horticulturer receives euro 10/tonne for buying the reed, which offsets part of his investment risk. The cheap reed thus makes a significant contribution to the profitability of the installation. However, there is insufficient reed in the province of Utrecht to meet the total energy requirement of the Zwarts nursery, let alone for more energy projects. Moreover, the placement of the installation is subject to an Area Exploitation (WABO) Permit and the implementation of several measures. The installation is feasible in the current situation, both in terms of placement, technical compatibility and logistics, the supply of biomass and the removal of combustion ash [Dutch] Dit rapport beschrijft de haalbaarheid van een vergasser-WKK-installatie bij Gerberakwekerij Zwarts. Met behulp van de inzichten van dit onderzoek is een beeld geschetst voor energieproductie middels vergassing in de tuinbouwsector. Let wel, elk gewas kent zijn specifieke groeibehoeften, nutriënten, warmte/koude, licht, maar