WorldWideScience

Sample records for energiale elanike vljaminekutes

 1. Fluoriidid Eesti elanike joogivees / Astrid Saava, Ene Indermitte

  Saava, Astrid, 1938-

  2007-01-01

  Eesti elanike joogivee-uuringust, mis tehti 2004. aastal Eesti Stomatoloogia Seltsi tellimisel. Lisad: Eesti elanike joogivee fluoriidisisalduse kaart. Elanike jaotus tarbitava joogivee fluoriidisisalduse alusel maakonniti

 2. Fluoriidid Eesti elanike joogivees / Astrid Saava, Ene Indermitte

  Saava, Astrid, 1938-

  2007-01-01

  Eesti elanike joogivee-uuringust, mis tehti 2004. aastal Eesti Stomatoloogia Seltsi tellimisel. Lisad: Eesti elanike joogivee fluoriidisisalduse kaart. Elanike jaotus tarbitava joogivee fluoriidisisalduse alusel maakonniti

 3. Eesti elanike turvatunne ja nende hinnang politseitööle aastal 2006 / Triin Rannama

  Rannama, Triin

  2007-01-01

  Uuringu "Elanike hinnangud Eesti politseile 2006" tulemused näitavad, et hinnangud politsei tegevusele on paranenud, kuid elanike turvatunne on vähenenud. Lisa: Nii valmis uuring "Elanike hinnangud Eesti politseile 2006". Diagrammid: Hinnangud erinevatele politseiga seonduvatele omadustele 2006. aastal; Elanike turvatunne 2006. aastal; Elanike rahulolu politsei tööga regioonides; Rahulolu prefektuuriti

 4. Eesti elanike turvatunne ja nende hinnang politseitööle aastal 2006 / Triin Rannama

  Rannama, Triin

  2007-01-01

  Uuringu "Elanike hinnangud Eesti politseile 2006" tulemused näitavad, et hinnangud politsei tegevusele on paranenud, kuid elanike turvatunne on vähenenud. Lisa: Nii valmis uuring "Elanike hinnangud Eesti politseile 2006". Diagrammid: Hinnangud erinevatele politseiga seonduvatele omadustele 2006. aastal; Elanike turvatunne 2006. aastal; Elanike rahulolu politsei tööga regioonides; Rahulolu prefektuuriti

 5. Õismäe uusarendus tekitab elanikes küsimusi / Kadri Penjam

  Penjam, Kadri, 1980-

  2008-01-01

  Kinnisvaraarendajatel on plaan ehitada Õismäele Harku järve poolsesse külge uued korterelamud, parlamendiliikme Taavi Rõivase hinnangul väärib aga Õismäe miljöö hoidmist ning elanike seisukohtadega tuleb arvestada. Lisa: Detailplaneeringu eskiis

 6. Euroopa otsib alternatiivi Vene energiale / Marianne Mikko

  Mikko, Marianne, 1961-

  2006-01-01

  Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso ja Kasahhi president Nursultan Nazarbajev allkirjastasid 4. novembril energiakoostöö memorandumi, koostöö Kasahstaniga aitaks vähendada Euroopa riikide sõltuvust Venemaa naftast, maagaasist ja energiast tervikuna

 7. Liiklus - politsei ja elanike ühine mure / Villu Vane

  Vane, Villu

  2007-01-01

  Autori hinnangul ei piisa liiklusõnnetuste vähendamiseks üksnes politsei liiklusjärelevalve tõhustamisest, oluline on inimeste arusaamade ja hoiakute muutmine ning liikluseeskirjade järgimine. Lisa: Aivar Reinap. Postimees.ee lugejad muretsevad liikluskriisi pärast. Diagramm: Maanteeameti liiklusohutusprogrammi prognoos aastani 2015

 8. Liiklus - politsei ja elanike ühine mure / Villu Vane

  Vane, Villu

  2007-01-01

  Autori hinnangul ei piisa liiklusõnnetuste vähendamiseks üksnes politsei liiklusjärelevalve tõhustamisest, oluline on inimeste arusaamade ja hoiakute muutmine ning liikluseeskirjade järgimine. Lisa: Aivar Reinap. Postimees.ee lugejad muretsevad liikluskriisi pärast. Diagramm: Maanteeameti liiklusohutusprogrammi prognoos aastani 2015

 9. Euroopa Liidus viibivate pikaajaliste elanike õiguslik staatus muutub / Martin Karro

  Karro, Martin

  2006-01-01

  Euroopa Liidu direktiivist (2003/109/EÜ), mille kohaselt on EL-s pikaajaliselt elavatel kolmandate riikide kodanikel võrdsed õigused liikmesriigi kodanikega. Ka muudatustest Eesti seadusandluses seoses direktiiviga

 10. Eesti elanike valimiskäitumise motiivid ja mehhanismid / Marti Taru, Rein Toomla

  Taru, Marti

  2003-01-01

  Uuringutest selgub, et sotsiaaldemograafilistest omadustest suurendavad valima mineku tõenäosust kõrgem haridustase ja elukoha paiknemine väikeasulas, valima mineku tõenäosust vähendavad kuulumine pensionäride, õppurite või ettevõtjate hulka. Diagrammid: Valima mittemineku ja mineku põhjused; Valimiskriteeriumid. Tabelid: Riigikogusse valitavate inimeste oluliseks peetavad omadused (%-des); Valijate tähelepanu erakonnale (%-des)

 11. Elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega 2002. aastal / Kaja Põlluste, Ruth Kalda, Margus Lember

  Põlluste, Kaja, 1967-

  2004-01-01

  Eesti Tervishoiuprojekti 2015 ja Eesti Haigekassa toetusel Tartu Ülikoolis tehtud uuringust, mille käigus küsitleti 999 Eesti Vabariigi alalist elanikku vanuses 15-74 aastat. Üldarstiabis toimunud muutusi on hinnatud võrreldes 1998. a. küsitluse tulemustega

 12. Elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega 2002. aastal / Kaja Põlluste, Ruth Kalda, Margus Lember

  Põlluste, Kaja, 1967-

  2004-01-01

  Eesti Tervishoiuprojekti 2015 ja Eesti Haigekassa toetusel Tartu Ülikoolis tehtud uuringust, mille käigus küsitleti 999 Eesti Vabariigi alalist elanikku vanuses 15-74 aastat. Üldarstiabis toimunud muutusi on hinnatud võrreldes 1998. a. küsitluse tulemustega

 13. Maavanem Orm Valtson ei pea õigeks elanike meelitamist kingituste või õnneloosiga / Orm Valtson ; interv. Külli Koppelmaa

  Valtson, Orm, 1958-2010

  2003-01-01

  Harju maavanem Orm Valtson vastab küsimustele Tallinna linnas läbiviidava elanikuks registreerimise aktsiooni mõjude kohta Harjumaa valdade elanikele ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevusest oma liikmete huvide kaitsmisel

 14. Milline on Balti riikide elanike mõttemaailm? = What are the values of the Baltic people? / Esta Kaal

  Kaal, Esta, 1962-

  2005-01-01

  TNS Emor viis RISC Internationali uuringumetoodikal 2004. a. läbi erinevate rahvaste mõttemaailma ja väärtushinnanguid kirjeldava uuringu, mille käigus küsitleti kõigis Euroopa riikides 1000 inimest vanuses 15-74 aastat

 15. Milline on Balti riikide elanike mõttemaailm? = What are the values of the Baltic people? / Esta Kaal

  Kaal, Esta, 1962-

  2005-01-01

  TNS Emor viis RISC Internationali uuringumetoodikal 2004. a. läbi erinevate rahvaste mõttemaailma ja väärtushinnanguid kirjeldava uuringu, mille käigus küsitleti kõigis Euroopa riikides 1000 inimest vanuses 15-74 aastat

 16. 10 aastat Eestis tegutsenud prügifirma Ragn-Sells loodab murda Ääsmäe elanike vastuseisu / Eda Liiväär

  Liiväär, Eda

  2002-01-01

  Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rein Leipalu ja arendusdirektor Agu Remmelg rääkisid pressihommikul, mis muutub Eesti prügimajanduses EL-iga liitudes ja mis toimub Tallinna prügiäris ning Ääsmäe prügilast

 17. Vanametalli kokkuostjad võtavad varastatud elektrikaabli avasüli vastu / Rein Sikk

  Sikk, Rein, 1961-

  2000-01-01

  Eesti Päevalehe eksperiment tõestas, et varastatud elektrikaabli mahamüümine nii metallituru liidrile EMEX-le, kui ka nurgatagusele kokkuostjale on lihtne. Diagramm: Kaablivargustega Eesti Energiale tekitatud kahju

 18. Palju kulu, vähe kasu / Tiit Kolk ; kommenteerinud Einari Kisel

  Kolk, Tiit, 1964-

  2011-01-01

  Elektrienergia Suurtarbijate Liidu juht arutleb, et kui riigi poolt Eesti Energiale tehtavate investeeringute tulemusena ei saa tarbija odavamat elektrit, siis milleks neid investeeringuid vaja on. Tema hinnangul on uue 600 MW põlevkivijaama ehitamine tarbijale ülikoormav

 19. Hoia ja keela / Mati Tang, Anne Oolup

  Tang, Mati

  2006-01-01

  AS Tallinna Lennujaama plaan pikendada Kuressaare lennujaama lennurada elamukvartali suunas on leidnud vastuseisu maandumiskoridori alla jääva Marientali linnaosa elanikes. Arvamust avaldavad Kuressaare lennujaama juhataja M. Tang ja Kuressaare elanik A. Oolup

 20. Tiit Mae võitleb korruptsioonisüüdistusega / Marko Püüa

  Püüa, Marko

  2004-01-01

  Riigikogu korruptsioonikomisjon hakkab kindlaks tegema, kas Keila valla elanike süüdistused Riigikogu liikme Tiit Mae tulude varjamise ja ehituskeeluvööndisse ehitamise kohta on õiged. Vt. samas intervjuud Tiit Maega: Riigikogulane peab elanike kirja laimuks

 1. Hoia ja keela / Mati Tang, Anne Oolup

  Tang, Mati

  2006-01-01

  AS Tallinna Lennujaama plaan pikendada Kuressaare lennujaama lennurada elamukvartali suunas on leidnud vastuseisu maandumiskoridori alla jääva Marientali linnaosa elanikes. Arvamust avaldavad Kuressaare lennujaama juhataja M. Tang ja Kuressaare elanik A. Oolup

 2. Avaliku sektori juhtimine seoses ühiskonna ja majandusega / Taivo-Ahti Adamson

  Adamson, Taivo-Ahti, 1963-

  2002-01-01

  Bibliogr. lk. 18-19. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 19-20. Eesti riigi edukus sõltub sellest, kuidas suudetakse käsitleda ühiskonda kui tervikut kohalike elanike heaolu ja riigi elanike integreeritusest tulenevalt

 3. Huvi Eesti kui puhkusesihtkoha vastu Hollandi elanikkonna hulgas / Piret Kallas

  Kallas, Piret

  2011-01-01

  EASi tellimusel 2011. aasta veebruaris Hollandi uuringufirma Right Marktonderzoek en Advies B. V korraldusel toimunud 18-74-aastaste Hollandi elanike online-arvamusuuringust Eestist kui puhkusesihtkohast

 4. Vene piirist ja piirikaitsest Eesti kagunurgas keskajal / Heiki Valk

  Valk, Heiki, 1959-

  2006-01-01

  Piiri olemasolu mõjust piirialade elanike elukorraldusele ja sotsiaalsele staatusele, piiriala kontrollimiseks vajalikust infrastruktuurist, piirikaitsekorraldusest ning Siksälä kalme relvahaudadest

 5. Vene piirist ja piirikaitsest Eesti kagunurgas keskajal / Heiki Valk

  Valk, Heiki, 1959-

  2006-01-01

  Piiri olemasolu mõjust piirialade elanike elukorraldusele ja sotsiaalsele staatusele, piiriala kontrollimiseks vajalikust infrastruktuurist, piirikaitsekorraldusest ning Siksälä kalme relvahaudadest

 6. Rahvaarvu kasv tekitab probleeme ka Eestis

  2005-01-01

  Prognoosi kohaselt võib Viimsi valla elanike hulk teatud tingimustel tulevikus suureneda kolm korda. Statistikaameti kogumikust "Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures"

 7. Kapten Brus : "Tank on argument." / Neeme Brus ; interv. Rainer Kerge

  Brus, Neeme, 1957-

  2005-01-01

  Bagdadis avalike suhete ohvitserina teeniv kapten Neeme Brus Iraagi elanike suhtumisest rahutagamismissioonil olevatesse sõduritesse, koalitsioonivägede omavahelisest suhtlemisest, terrorismiohust. Lisa: Valitsus toetas missiooni pikendamist

 8. Kapten Brus : "Tank on argument." / Neeme Brus ; interv. Rainer Kerge

  Brus, Neeme, 1957-

  2005-01-01

  Bagdadis avalike suhete ohvitserina teeniv kapten Neeme Brus Iraagi elanike suhtumisest rahutagamismissioonil olevatesse sõduritesse, koalitsioonivägede omavahelisest suhtlemisest, terrorismiohust. Lisa: Valitsus toetas missiooni pikendamist

 9. Valka to increase biofuel power capacity

  2011-01-01

  Eesti Energia omandas enamusosaluse Valka soojusettevõttes Host Energo. Eesti Energiale kuulub nüüd 90% ettevõttest ja linnale 10%. Ettevõte uus nimi on Enefit Heat&Power Valka ja viimane rajab aastaks 2012 Valka uue biokütusel koostootmisjaama

 10. Eesti Enrgia müüb Eleringi hea hinnaga / Andrus Karnau

  Karnau, Andrus

  2009-01-01

  Valitsus otsustas maksta põhivõrgufirma Elering eest Eesti Energia kontsernile 2,7 miljardit krooni, liskas maksab Elering Eesti Energiale ka oma kinnisvara eest. Põhivõrgu lahutamist elektritootmisest ja selle klientidele müügist nõudis Euroopa Liit. Diagrammid

 11. Energiamonopol kollitab suurklienti / Kaisa Tahlfeld

  Tahlfeld, Kaisa

  2008-01-01

  Kehras asuv Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on Eesti Energiale võlgu 4,2 miljonit krooni, mille tõttu ähvardab ettevõtet vooluvõrgust väljalülitamine. Vt. samas: Kehra linna ähvardab ökokatastroof. Lisa

 12. Eesti Energia võtab matti. Väiketootja maksab omatoodetud elektri eest / kommenteerinud Vesa Kandell

  2011-01-01

  Päikeseenergia mikrotootja energiaarvesti liidab Eesti Energiast ostetava ja ettevõtte enda tootmisest üle jääva elektri kokku, maksta tuleb Eesti Energiale mõlema eest. Eesti Energia Jaotusvõrgu müügikorralduse peaspetsialisti Tõnu Roosve selgitus

 13. Rene Tammist: Eesti Energiat ei maksa praegu börsile viia / Rene Tammist ; intervjueerinud Mikk Salu

  Tammist, Rene, 1978-

  2010-01-01

  Autori väitel on pool Eesti Energia investeerimiskavast problemaatiline, poliitiliselt otsustamata, riskid maandamata. Ta soovitab börsile minekuga 2-3 aastat oodata, siis selgub, kas uuest põlevkivitehnoloogiast saab asja ja kas neid investeeringuid on vaja. Eesti Energiale lisakapitali hankimise võimalustest

 14. Valka to increase biofuel power capacity

  2011-01-01

  Eesti Energia omandas enamusosaluse Valka soojusettevõttes Host Energo. Eesti Energiale kuulub nüüd 90% ettevõttest ja linnale 10%. Ettevõte uus nimi on Enefit Heat&Power Valka ja viimane rajab aastaks 2012 Valka uue biokütusel koostootmisjaama

 15. Moskva eksperdid : USA põgeneb Afganistanist nagu venelasedki / Jaanus Piirsalu

  Piirsalu, Jaanus, 1973-

  2007-01-01

  Venemaa välis- ja kaitsepoliitika nõukogu andis välja põhjaliku ülevaate "Maailm ümber Venemaa: 2017", kus kirjeldatakse arenguid Iraagis, Pakistanis, Afganistanis ja Palestiinas. Vt. samas: "Lahivälismaa" ei ole Kremlile enam oluline; Euroopa Liit võib otsida Iraanist Venemaa energiale alternatiivi; Mõttekoda: Kes on ennustuse taga?

 16. Energiamonopol kollitab suurklienti / Kaisa Tahlfeld

  Tahlfeld, Kaisa

  2008-01-01

  Kehras asuv Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on Eesti Energiale võlgu 4,2 miljonit krooni, mille tõttu ähvardab ettevõtet vooluvõrgust väljalülitamine. Vt. samas: Kehra linna ähvardab ökokatastroof. Lisa

 17. Rene Tammist: Eesti Energiat ei maksa praegu börsile viia / Rene Tammist ; intervjueerinud Mikk Salu

  Tammist, Rene, 1978-

  2010-01-01

  Autori väitel on pool Eesti Energia investeerimiskavast problemaatiline, poliitiliselt otsustamata, riskid maandamata. Ta soovitab börsile minekuga 2-3 aastat oodata, siis selgub, kas uuest põlevkivitehnoloogiast saab asja ja kas neid investeeringuid on vaja. Eesti Energiale lisakapitali hankimise võimalustest

 18. Tallinlaste arv kukkus alla 400 000 / Dagne Hanschmidt

  Hanschmidt, Dagne

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 6. märts lk. 8. Rahvastikuregister kõrvaldas elanike nimekirjast kehtiva elamisloata isikud, mille tõttu kahanes Tallinna elanike arv 4766 inimese võrra. 1. märtsi seisuga on pealinlasi kokku 398 753 inimest

 19. Neoliberalismi kriitika - INURA konverents Türgis / Tauri Tuvikene

  Tuvikene, Tauri

  2009-01-01

  19. Rahvusvahelise Linnauurijate ja -aktivistide Võrgustiku konverents "Urban Transformation. Capital / State / Civil society" Istanbulis 26. 06.-3. 07. 2009. Valitsuse plaanist Istanbuli linnaäärsetele aladele elanike iseehitatud elamud lammutada, inimesed ümber asustada ja slummide asemele kallid elamurajoonid ehitada. Elanike vähesest kaasatusest planeerimisprotsessi

 20. Neoliberalismi kriitika - INURA konverents Türgis / Tauri Tuvikene

  Tuvikene, Tauri

  2009-01-01

  19. Rahvusvahelise Linnauurijate ja -aktivistide Võrgustiku konverents "Urban Transformation. Capital / State / Civil society" Istanbulis 26. 06.-3. 07. 2009. Valitsuse plaanist Istanbuli linnaäärsetele aladele elanike iseehitatud elamud lammutada, inimesed ümber asustada ja slummide asemele kallid elamurajoonid ehitada. Elanike vähesest kaasatusest planeerimisprotsessi

 1. Tallinlaste arv kukkus alla 400 000 / Dagne Hanschmidt

  Hanschmidt, Dagne

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 6. märts lk. 8. Rahvastikuregister kõrvaldas elanike nimekirjast kehtiva elamisloata isikud, mille tõttu kahanes Tallinna elanike arv 4766 inimese võrra. 1. märtsi seisuga on pealinlasi kokku 398 753 inimest

 2. See, millest Parts Eesti Energia börsileviimise puhul ei räägi / Sulev Vedler

  Vedler, Sulev, 1970-

  2010-01-01

  Eesti Energia börsileviimise ettevalmistamisega on seotud sadakond inimest - pankurid, advokaadid, juristid jne., börsileviimine läheb maksma sadu miljoneid kroone, erastamise kasuks käib jõuline PR-töö. Samas on vähe räägitud alternatiivsetest võimalustest ja börsileviimisega kaasnevatest riskidest. Alternatiivsest kavast, et rahasüsti Eesti Energiale teeb erainvestorite asemel Eesti riik

 3. See, millest Parts Eesti Energia börsileviimise puhul ei räägi / Sulev Vedler

  Vedler, Sulev, 1970-

  2010-01-01

  Eesti Energia börsileviimise ettevalmistamisega on seotud sadakond inimest - pankurid, advokaadid, juristid jne., börsileviimine läheb maksma sadu miljoneid kroone, erastamise kasuks käib jõuline PR-töö. Samas on vähe räägitud alternatiivsetest võimalustest ja börsileviimisega kaasnevatest riskidest. Alternatiivsest kavast, et rahasüsti Eesti Energiale teeb erainvestorite asemel Eesti riik

 4. Kiilist valmis magistritöö / Marko Tooming

  Tooming, Marko

  2016-01-01

  Maris Freudenthal kaitses Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudis magistritööd "Kui põllust saab eeslinn. Muutused kinnisvarabuumiaegses Kiili vallas", milles ta uuris Tallinna ümbrusesse tekkinud uuselamurajoonide probleemistikku ja elanike rahulolu

 5. Raport: eraelu on Eestis kaitstud / Mirko Ojakivi

  Ojakivi, Mirko

  2008-01-01

  Inimõiguste kaitse organisatsiooni Privacy International uuringu kohaselt on Eesti oma elanike eraelu kaitstuse tasemelt 47 riigi seas 5.-11. kohal. Andmekaitse inspektsiooni peadirektori Urmas Kuke arvamus

 6. Pandivere kõrgustikule tuulepargid sobivad / Alan Senkel, Jaan Tepp ; interv. Raivo Raigna

  Senkel, Alan

  2008-01-01

  Windpower Eesti OÜ juhatuse liige Alan Senkel ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esimees Jaan Tepp tuuleenergia kasutamisest Eestis. Vt. samas: Raivo Raigna. Kullengale tuulegeneraatorite rajamine kütab kohalike elanike kirgi

 7. Eskiz integratsii / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2008-01-01

  Rahvastikuminister Urve Palo märkis uut integratsiooniprogrammi tutvustades, et integratsioon on kahepoolne protsess, mis ei tähenda mitte ainult eesti keele õppimist vaid ka kõikide Eesti elanike kaasamist ühiskondlikku ellu

 8. Miks kogukondlased ei lähe maale elama? = Why don't community members move to the country? / Tõnu Laigu

  Laigu, Tõnu, 1956-

  2013-01-01

  Linnakogukondadest, kogukondlaste ideedest, vaadetest, kogukondlikust eetikast. "Kus on piir oma unistuste elluviimise ning teiste linnakodanike tegevusse sekkumise vahel? Kui õhuke on piir elanike huvide eest seismise ja poliitilise hüppelaua vahel?", küsib arhitekt Tõnu Laigu

 9. Nursi rahvas kardab polügooni / Rein Raudvere

  Raudvere, Rein, 1955-

  2004-01-01

  Kaitseministeeriumi plaan koondada Võrumaal asuvale Nursipalu polügoonile kõigi Lõuna-Eesti väekontingentide õppused tekitab vastuseisu kohalike elanike seas. Kommenteerivad Rõuge vallavanem Kalvi Kõva ja kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Madis Mikko

 10. Перебежчикам предлагали власть и деньги / Эрик Калда

  Калда, Эрик, 1969-

  2009-01-01

  Valimisliit Jõhvi heaks kinnitab, et ärimees Nikolai Ossipenko juhitud nimekirja Jõhvi Elanik liikmed on püüdnud enda poolele meelitada nende inimesi, eelkõige neid, kes valimistel esimest korda volikokku pääsesid

 11. Neljandik raviks end meelsasti välismaal / Marika Kusnets

  Kusnets, Marika

  2006-01-01

  Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2005. aastal läbi viidud uuringust selgus, et 25% Eesti elanikest eelistaks ravi välismaal. Diagramm: Eelistused arstiabi saamise paiga osas erinevates elanike gruppides (%)

 12. Indiast saab maailma rahvarohkeim riik / Tõnu Prei

  Prei, Tõnu, 1950-

  2005-01-01

  ÜRO rahvastikuraporti andmeil on maakera elanike arv 2050. a. 9,1 miljardit, kusjuures poole 2,6-miljardilisest juurdekasvust annavad vaid 9 riiki - India, Pakistan, Nigeeria, Kongo, Bangladesh, Uganda, USA, Etioopia ja Hiina

 13. Eestlasel puudub usk heasse elusse pensionärina / Imre Madison

  Madison, Imre

  2008-01-01

  Ülevaade Sampo Life korraldatud küsitlusest, mis uuris Eesti elanike hoiakuid pensionieas tehtavate kulutuste suhtes. Diagrammid: Pensionieas kulutatakse vähem; Suhtumine pensionieas tehtavatesse kulutustesse haridustaseme lõikes

 14. Representations of the past in the Estonian Russian-language press: „own” or diaspora memory / Triin Vihalemm, Valeria Jakobson

  Vihalemm, Triin, 1968-

  2011-01-01

  Artiklis käsitletakse kollektiivse identiteedi küsimust venekeelsete elanike seas Eestis, aluseks 2009. aastal kohalikus venekeelses ajakirjanduses ilmunud ajaloosündmusi käsitlevad tekstid. Võrdlusena tuuakse andmed eestikeelsest ajakirjandusest. Tabelid

 15. Miks kogukondlased ei lähe maale elama? = Why don't community members move to the country? / Tõnu Laigu

  Laigu, Tõnu, 1956-

  2013-01-01

  Linnakogukondadest, kogukondlaste ideedest, vaadetest, kogukondlikust eetikast. "Kus on piir oma unistuste elluviimise ning teiste linnakodanike tegevusse sekkumise vahel? Kui õhuke on piir elanike huvide eest seismise ja poliitilise hüppelaua vahel?", küsib arhitekt Tõnu Laigu

 16. Linn sinus eneses / Toomas Vitsut

  Vitsut, Toomas, 1960-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Stolitsa, 24. jaan. 2007, lk. 2. Tallinna linnavolikogu esimees linna kujunemisest vastavalt elanike huvidele, vajadustele ja eesmärkidele ning integratsioonist ja kodanikuühiskonna tugevdamisest

 17. Thirty years after the accident at the Chernobyl nuclear power plant: historical causes, lessons and legal effects / Aleksey Pavlovich Anisimov, Anatoliy Jakovlevich Ryzhenkov

  Anisimov, Aleksey Pavlovich

  2016-01-01

  30.04.1986 toimunud Tšornobõli katastroofist, selle ajaloost, poliitilistest ja õiguslikest aspektidest. Õnnetusejärgselt toimunud muudatustest keskkonnakaitses ja elanike õigustes. Muudatustest Ukraina, Valgevene ja Venemaa seadusandluses

 18. Radar - interaktiivne kultuurilooline kaart / Tõnno Jonuks, Priit Lätti

  Jonuks, Tõnno

  2006-01-01

  Radar on digitaalne Eesti kaart, mis kajastab ümbritseva maastiku kujutamist ja mõtestamist elanike poolt. Pilootprojektina alustati Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas Lääne-Viru maakonna kaardistamist 2003. a.

 19. Танец поможет найти культурные различия

  2009-01-01

  Novembris toimuvad Kanuti Gildi saalis tantsuetendused "Tavaj", mille autorid Alissa Šnaider, Päär Pärenson ja Renzo van Steenbergen uurivad erinevusi eestikeelsete ja venekeelsete elanike mentaliteedis ja nende suhtlemist

 20. Rahvusteema nüüdistantsu laval / Tiiu Laks

  Laks, Tiiu, 1984-

  2009-01-01

  5. nov. Kanuti Gildi saalis esietenduvast tantsulavastusest "Tavaj", mille autoriteks ja esitajateks on Alissa Šnaider, Päär Pärenson ja Renzo van Steenbergen. Lavastus uurib eesti- ja venekeelsete elanike suhtlemist Eestis

 1. Eskiz integratsii / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2008-01-01

  Rahvastikuminister Urve Palo märkis uut integratsiooniprogrammi tutvustades, et integratsioon on kahepoolne protsess, mis ei tähenda mitte ainult eesti keele õppimist vaid ka kõikide Eesti elanike kaasamist ühiskondlikku ellu

 2. Representations of the past in the Estonian Russian-language press: „own” or diaspora memory / Triin Vihalemm, Valeria Jakobson

  Vihalemm, Triin, 1968-

  2011-01-01

  Artiklis käsitletakse kollektiivse identiteedi küsimust venekeelsete elanike seas Eestis, aluseks 2009. aastal kohalikus venekeelses ajakirjanduses ilmunud ajaloosündmusi käsitlevad tekstid. Võrdlusena tuuakse andmed eestikeelsest ajakirjandusest. Tabelid

 3. Narvas avati Eesti esimene raamatukogu innovatsioonilabor / Maritsa Ort

  Ort, Maritsa

  2015-01-01

  16. aprillil avati Narva Keskraamatukogus USA suursaadik Jeffrey D. Levine osalusel Eesti esimene raamatukogu innovatsioonilabor MakerLab, mille eesmärgiks on tasuta innovaatiliste töötubade kaudu edendada ja toetada Narva elanike ettevõtlusaktiivsust

 4. Thirty years after the accident at the Chernobyl nuclear power plant: historical causes, lessons and legal effects / Aleksey Pavlovich Anisimov, Anatoliy Jakovlevich Ryzhenkov

  Anisimov, Aleksey Pavlovich

  2016-01-01

  30.04.1986 toimunud Tšornobõli katastroofist, selle ajaloost, poliitilistest ja õiguslikest aspektidest. Õnnetusejärgselt toimunud muudatustest keskkonnakaitses ja elanike õigustes. Muudatustest Ukraina, Valgevene ja Venemaa seadusandluses

 5. NATO's silent side / Tomas Urbonas ; interviewed by Matthew Garrick

  Urbonas, Toomas

  2011-01-01

  Afganistani provintsis Ghowr rahvusvaheliste suhete spetsialisti ja Kabulis NATO esindajana töötanud Tomas Urbonas räägib sealsest elust, kohalike elanike sõbralikkusest, oma tegevustest ja oma eluvaadetest

 6. The size of second chambers and European assemblies / Rein Taagepera, Steven P Recchia

  Taagepera, Rein, 1933-

  2002-01-01

  Autorid võrdlevad eri maade esinduskogude kodade suurust ja elanike arvu neis maades ning arutlevad, kui suur kohtade arv peaks olema Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Tabelid, diagrammid

 7. Neenetsi, udmurdi ja komi eestikeelne klassika / Jaak Rand

  Rand, Jaak

  2005-01-01

  Arvustus: Javtõsõi, Prokopi. Tundra elanik Nentsiko : neenetsikeelne luulekogu autori illustratsioonidega ; Kuratov, Ivan. Poleks kurbust, poleks rõõmu : [komi luule] ; Ashaltshi Oki, pseud. Mu kullerkupud : [udmurdi luule] (tõlkinud Arvo Valton. Tallinn : Kirjastuskeskus, 2005)

 8. V Vanuatu - horosho, a v Zimbabve - plohho

  2006-01-01

  Suurbritannia New Economic Foundation analüütikute koostatud Happy Planet Indexi andmetel kuulub Eestile õnnelike riikide hulgas 173 koht, arvesse tuli kolm parameetrit - elanike rahulolu elukvaliteediga, keskmine eluiga ja ökoloogiline koormus

 9. Radar - interaktiivne kultuurilooline kaart / Tõnno Jonuks, Priit Lätti

  Jonuks, Tõnno

  2006-01-01

  Radar on digitaalne Eesti kaart, mis kajastab ümbritseva maastiku kujutamist ja mõtestamist elanike poolt. Pilootprojektina alustati Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas Lääne-Viru maakonna kaardistamist 2003. a.

 10. Narvas avati Eesti esimene raamatukogu innovatsioonilabor / Maritsa Ort

  Ort, Maritsa

  2015-01-01

  16. aprillil avati Narva Keskraamatukogus USA suursaadik Jeffrey D. Levine osalusel Eesti esimene raamatukogu innovatsioonilabor MakerLab, mille eesmärgiks on tasuta innovaatiliste töötubade kaudu edendada ja toetada Narva elanike ettevõtlusaktiivsust

 11. Podohodnõi nalog - 20% / Ivi Eenmaa

  Eenmaa, Ivi, 1943-

  2002-01-01

  Vastates Rakvere ja Tapa elanike kirjadele toob autor, Lääne-Virumaal Riigikokku kandideeriv Ivi Eenmaa välja küsimused, mis puudutavad tulumaksu vähendamist 20%-ni. Autor: Reformierakond. Parlamendisaadik

 12. Survey of the main economic indicators in 1993-2000 and forecast for 2001

  2001-01-01

  Ülevaade indikaatoritest: sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinnaindeks, väliskaubandus, tööhõive, tööstustoodang, elanike sissetulekud. Diagrammid ja tabel: tähtsamad majandusindikaatorid ja nende prognoos 2000.a.

 13. Overview of the main economic indicators in 1993-2000 and forecast for 2001-2002

  2002-01-01

  Ülevaade indikaatoritest: sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinnaindeks, väliskaubandus, tööhõive, tööstustoodang, elanike sissetulekud. Diagrammid ja tabel: tähtsamad majandusindikaatorid ja nende prognoos 2001. ja 2002. a.

 14. Osa eestlastest joob vähi teket soodustavat vett / Gert D. Hankewitz

  Hankewitz, Gert D.

  2007-01-01

  Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud uuringu kohaselt tarbib umbes 14 protsenti eestlastest maapõuest pumbatud vett, mille radioaktiivsus ületab kehtestatud norme. Lisaks kaart: Radioaktiivne vesi ohustab elanike tervist mitmes Põhja-Eesti vallas

 15. Jest li nadezhda na pomoshtsh deputatov?!! / T. Gritsenko

  Gritsenko, T.

  2004-01-01

  Narva elanik Mark Kondratjev saatis Narva linnavolikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile kirja, mis on seotud Narva jaama raudtee-ala detailplaneeringuga. Küsimustele vastavad Mihhail Stalnuhhin ja Mark Kondratjev

 16. "Julia Timoshenko rasskazõvajet skazki, kak kogda-to Gorbatshov" / Gerhard Gnauck

  Gnauck, Gerhard

  2005-01-01

  Seoses majandusliku olukorra halvenemisega kasvab Krimmi elanike seas, kellest 70 protsenti moodustavad venelased, rahulolematus oranzhi revolutsiooni tulemustega ning suureneb nostalgia nõukogude aja järele. Rahulolematuse suurenemisele aitab kaasa ka Vene Musta mere laevastiku baseerumine Sevastoopolis

 17. Indiast saab maailma rahvarohkeim riik / Tõnu Prei

  Prei, Tõnu, 1950-

  2005-01-01

  ÜRO rahvastikuraporti andmeil on maakera elanike arv 2050. a. 9,1 miljardit, kusjuures poole 2,6-miljardilisest juurdekasvust annavad vaid 9 riiki - India, Pakistan, Nigeeria, Kongo, Bangladesh, Uganda, USA, Etioopia ja Hiina

 18. Delo Morzhakova-Mihhala zhivjot i pobezhdajet / Mihhail Petrov

  Petrov, Mihhail

  2003-01-01

  KMA keeldumine kodakondsuse andmisest "ebalojaalsele" Aleksei Morzhakovile. Õnnitlus Suure Isamaasõja veteranidele Reformierakonna lehes kui eksitus. Eesti elanike politiseeritud suhted Eesti Vabariigiga on autori sõnul ka edaspidi arusaamatuste tekitajateks

 19. Танец поможет найти культурные различия

  2009-01-01

  Novembris toimuvad Kanuti Gildi saalis tantsuetendused "Tavaj", mille autorid Alissa Šnaider, Päär Pärenson ja Renzo van Steenbergen uurivad erinevusi eestikeelsete ja venekeelsete elanike mentaliteedis ja nende suhtlemist

 20. Legitimacy of private police in developed, emerging, and transitional economies / Mahesh K. Nalla, Sheila R. Maxwell, Chae M. Mamayek

  Nalla, Mahesh K.

  2017-01-01

  Elanike madalast usaldusest riigivõimu vastu ja sellest tulenevalt suuremast vajadusest erateenuste järele. Uuringust kõrge ja madala demokraatlikkusega riikidest ning usaldusest erapolitsei ja riiklike turvateenuste vastu

 1. The size of second chambers and European assemblies / Rein Taagepera, Steven P Recchia

  Taagepera, Rein, 1933-

  2002-01-01

  Autorid võrdlevad eri maade esinduskogude kodade suurust ja elanike arvu neis maades ning arutlevad, kui suur kohtade arv peaks olema Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Tabelid, diagrammid

 2. Rahvusteema nüüdistantsu laval / Tiiu Laks

  Laks, Tiiu, 1984-

  2009-01-01

  5. nov. Kanuti Gildi saalis esietenduvast tantsulavastusest "Tavaj", mille autoriteks ja esitajateks on Alissa Šnaider, Päär Pärenson ja Renzo van Steenbergen. Lavastus uurib eesti- ja venekeelsete elanike suhtlemist Eestis

 3. Ya basta ehk kes mõistab hukka kapitalismi kuriteod? = Ya basta or who will condemn the crimes of capitalism? / Anders Härm

  Härm, Anders, 1977-

  2009-01-01

  1994. aasta Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping keelustas kohalike elanike farmide subsideerimise, millele astusid vastu Chiapa elanikud Mehhikos ning moodustasid Zapatistliku Hea Valitsuse Hunta eesotsas subcomandante Marcosega, kehtestades haldamise detsentraliseerimise

 4. V Vanuatu - horosho, a v Zimbabve - plohho

  2006-01-01

  Suurbritannia New Economic Foundation analüütikute koostatud Happy Planet Indexi andmetel kuulub Eestile õnnelike riikide hulgas 173 koht, arvesse tuli kolm parameetrit - elanike rahulolu elukvaliteediga, keskmine eluiga ja ökoloogiline koormus

 5. Rootsi tahab kaitsta Eesti töötajat / Mona Sahlin ; interv. Pille Liimal

  Sahlin, Mona

  2001-01-01

  Rootsi asemajandusminister Mona Sahlin kinnitas, et uute riikide, sh. Eesti töölistele peab üleminekuaeg tööjõu vabale liikumisele olema võimalikult lühike. Tabel: Elanike liikumine Euroopa Liidus

 6. "U nih odna doroga - võiti iz etogo zdanija..." / Aleksei Poskatshev, Helle Kalda, Tõnis Kurrik

  Poskatshev, Aleksei

  2003-01-01

  Akadeemia tee 46 ühiselamu elanike küsimust kommenteerivad hoone omaniku AS Capital Kinnisvara, Mustamäe Linnaosa Valitsuse ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti esindajad. Üles kirjutanud Nikolai Nortov

 7. Londoni kogukonnaaiad seovad inimesi / Evely Karvak

  Karvak, Evely, 1969-

  2014-01-01

  Kogukonnaaeda majandab kogukond ühiselt, seeläbi tugevnevad piirkonna elanike sidemed ja propageeritakse aiandust. Mõnes kogukonnaaias kasvatatakse ühiselt toitu, teised on pargilaadsed ja pakuvad mõnusat rohelust. Phoenix Gardeni ja Harleyford Roadi kogukonnaia tutvustus

 8. NATO's silent side / Tomas Urbonas ; interviewed by Matthew Garrick

  Urbonas, Toomas

  2011-01-01

  Afganistani provintsis Ghowr rahvusvaheliste suhete spetsialisti ja Kabulis NATO esindajana töötanud Tomas Urbonas räägib sealsest elust, kohalike elanike sõbralikkusest, oma tegevustest ja oma eluvaadetest

 9. Legitimacy of private police in developed, emerging, and transitional economies / Mahesh K. Nalla, Sheila R. Maxwell, Chae M. Mamayek

  Nalla, Mahesh K.

  2017-01-01

  Elanike madalast usaldusest riigivõimu vastu ja sellest tulenevalt suuremast vajadusest erateenuste järele. Uuringust kõrge ja madala demokraatlikkusega riikidest ning usaldusest erapolitsei ja riiklike turvateenuste vastu

 10. Ya basta ehk kes mõistab hukka kapitalismi kuriteod? = Ya basta or who will condemn the crimes of capitalism? / Anders Härm

  Härm, Anders, 1977-

  2009-01-01

  1994. aasta Põhja-Ameerika Vabakaubandusleping keelustas kohalike elanike farmide subsideerimise, millele astusid vastu Chiapa elanikud Mehhikos ning moodustasid Zapatistliku Hea Valitsuse Hunta eesotsas subcomandante Marcosega, kehtestades haldamise detsentraliseerimise

 11. Bhutani elanikud nõuavad turvatara / Allan Espenberg

  Espenberg, Allan

  2004-01-01

  Bhutani võimude suutmatusest otsustada, kas jätkata piiritõkete rajamist, mis peaksid piirama Indiast Bhutani tungivate separatistide pääsu üle piiri ja suurendama piirialade elanike turvalisust

 12. Pandivere kõrgustikule tuulepargid sobivad / Alan Senkel, Jaan Tepp ; interv. Raivo Raigna

  Senkel, Alan

  2008-01-01

  Windpower Eesti OÜ juhatuse liige Alan Senkel ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esimees Jaan Tepp tuuleenergia kasutamisest Eestis. Vt. samas: Raivo Raigna. Kullengale tuulegeneraatorite rajamine kütab kohalike elanike kirgi

 13. "Julia Timoshenko rasskazõvajet skazki, kak kogda-to Gorbatshov" / Gerhard Gnauck

  Gnauck, Gerhard

  2005-01-01

  Seoses majandusliku olukorra halvenemisega kasvab Krimmi elanike seas, kellest 70 protsenti moodustavad venelased, rahulolematus oranzhi revolutsiooni tulemustega ning suureneb nostalgia nõukogude aja järele. Rahulolematuse suurenemisele aitab kaasa ka Vene Musta mere laevastiku baseerumine Sevastoopolis

 14. Raport: eraelu on Eestis kaitstud / Mirko Ojakivi

  Ojakivi, Mirko

  2008-01-01

  Inimõiguste kaitse organisatsiooni Privacy International uuringu kohaselt on Eesti oma elanike eraelu kaitstuse tasemelt 47 riigi seas 5.-11. kohal. Andmekaitse inspektsiooni peadirektori Urmas Kuke arvamus

 15. Tšehhid protestisid USA raketikilbi vastu / Igor Taro

  Taro, Igor

  2007-01-01

  USA soovib rajada oma ballistiliste rakettide eest kaitsva süsteemi rajatisi Poola ja Tšehhi territooriumile, mille vastu on protestinud ka Venemaa. Tšehhi Trokaveci küla elanike korraldatud referendumist ja Prahas toimunud meeleavaldustest USA raketikilbi radarijaama vastu. Lisa: USA raketikilp

 16. Montenegro eraldumine Serbiast selgub täna / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2006-01-01

  21. mail toimunud iseseisvusreferendumist Montenegros: kella üheksaks õhtul oli rahvahääletusel käinud üle 85 protsendi elanikkonnast. Pealinna Podgorica elanike suhtumisest riigi iseseisvumisse. Lisa, kaart: Montenegro referendum. Vt. samas: Iseseisvusvaidluse esiplaanil on majandus

 17. ELi vananev elanikkond võib riigid pankrotti viia / Kaire Uusen

  Uusen, Kaire

  2006-01-01

  Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et Euroopas kasvab 2050. aastaks 65-aastaste ja vanemate elanike arv 77 protsendini. Selleks, et toime tulla kiiresti vananeva elanikkonna ja suurenevate kuludega, kavandab komisjon üksikasjalikku eelarvekulude projekti aastani 2050. Lisa: Euroopa vananeb 2050. aastaks

 18. Sünnid ema hariduse järgi aastatel 1989-2001 / Ülle Valgma

  Valgma, Ülle

  2006-01-01

  Muutused Eesti majandus- ja sotsiaalsfääris mõjutasid elanike hariduse omandamist, mis peegeldus ka sünnitajate haridustasemes: suurenes nii kõrg- kui ka põhiharidusega sünnitajate osatähtsus. Graafikud. Diagrammid. Tabel

 19. Järve elanikud ei taha kõrgeid maju aia taha / Piret Peensoo

  Peensoo, Piret

  2006-01-01

  Tallinna linnaarhitekt Herbert Johansoni poolt 1920. aastatel planeeritud Järvevana tee ja Järve kõrghoonete vahelise piirkonna individuaalelamute ala naabrusesse kavandatakse üheksakorruselisi hooneid. Martti Preem Linnaplaneerimisametist arvab, et enne detailplaneeringu avalikustamist on elanike protestid enneaegsed

 20. Alkoholi tootmine ja turg : [2002-2004] / Katrin Karolin

  Karolin, Katrin

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Agriculture and the development of rural life : overview 2004/2005. - Tallinn, 2005, lk. 45-47. 2004. a. 9 kuu alkoholi jaekäive ulatus 2,2 mld kroonini, mis on 13% suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Tabelid: Alkohoolsete jookide tootmine Eestis (9 kuud 2002-2004); Alkoholi tarbimine elanike hinnangute alusel

 1. Tähelepanu! Valmis olla! Jääme vanaks... / Luule Sakkeus ; kommenteerinud Bianca Mikovitš

  Sakkeus, Luule, 1956-

  2015-01-01

  Eestis algab kolmas SHARE uuring (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), mille käigus saadakse ülevaade 50-aastaste ja vanemate elanike tervislikust seisundist ja toimetulekust. Intervjuu TLÜ Eesti demograafia instituudi direktori ja Eesti 50+ elanikkonna eluoluküsitluse teaduskoordinaatori Luule Sakkeusega eakate olukorrast Eestis

 2. Consumero, ergo sum : tarbin, järelikult olen olemas / Veronika Kalmus

  Kalmus, Veronika, 1973-

  2005-01-01

  Sotsioloog tutvustab Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna ja uuringufirma Faktum poolt 2002. aasta lõpust kuni 2003. aasta alguseni läbiviidud küsitluse "Mina. Maailm. Meedia" tulemusi. Uuriti Eesti elanike rahalisi võimalusi. Diagrammid: Auto, reisid, arvuti kättesaadavad vähestele

 3. Tšehhid protestisid USA raketikilbi vastu / Igor Taro

  Taro, Igor

  2007-01-01

  USA soovib rajada oma ballistiliste rakettide eest kaitsva süsteemi rajatisi Poola ja Tšehhi territooriumile, mille vastu on protestinud ka Venemaa. Tšehhi Trokaveci küla elanike korraldatud referendumist ja Prahas toimunud meeleavaldustest USA raketikilbi radarijaama vastu. Lisa: USA raketikilp

 4. Coping with consumer culture : elderly urban consumers in post-Soviet Estonia / Margit Keller, Triin Vihalemm

  Keller, Margit, 1971-

  2005-01-01

  Nõukogude ja kaasaja tarbimiskultuuri erinevusest. Üle 45-aastaste eesti keelt kõnelevate Tallinna ning Tartu elanike hinnangutest tänapäeva tarbimisühiskonnale, ostukeskustele, valikuvabadusele ja kriitikast tarbimismaailma aadressil. Pingetest eakamate tarbijate ostukäitumises tänapäeva Eestis. Tabelid. Skeem

 5. Kosovo läinud, mingu ka valitsus / Heiki Suurkask

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2008-01-01

  Serbia peaminister Vojislav Koshtunica astub tagasi. President Boris Tadici arvates pole valitsusel ühist Euroopa-poliitikat ega majanduslikku perspektiivi Serbia ja selle elanike tarbeks. Lisa: Lääne toel võimule saanud läänevastane

 6. Rahvaliidu kants Palamusel käärib / Rein Sikk

  Sikk, Rein, 1961-

  2010-01-01

  Rahvaliidu Jõgeva maakonna juhi Riina Kulli väitel pole ükski sotsiaaldemokraat ega Rahvaliidu liider käinud kohapeal kahe erakonna võimalikku liitumist selgitamas. Palamuse elanike arvamusi Rahvaliidu ja SDE võimaliku ühinemise kohta

 7. Grybauskaite's historic visit to Belarus / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Minskis toimunud presidentide Dalia Grybauskaite ja Aleksandr Lukašenko kohtumisel räägiti 19. detsembril toimuvatest Valgevene presidendivalimistest ja idapartnerlusest. Leedu president kohtus ka opositsiooni liikmetega. Visiidi ajal allkirjastasid riikide välisministrid Audronius Azubalis ja Sergei Martõnov lepingu, mis lihtsustab kahe riigi piiriäärsete elanike piiriületust

 8. The police hack back: legitimacy, necessity and privacy implications of the next step in fighting cybercrime / R.L.D. Pool, B.H.M. Custers

  Pool, R.L.D.

  2017-01-01

  Politsei võimaluste suurendamisest võitluses küberkuritegevusega. Saksamaa seaduseelnõust, mis võimaldab uurida kuritegevust internetis, eelnõu taustast ja sellest tulenevast võimalikust elanike privaatsuse ja teiste põhiõiguste riivest

 9. "Doktor Watson minu õuel!" / Allar Viivik

  Viivik, Allar

  2002-01-01

  Äsjalahkunud näitlejat Vitali Solominit (1941-2002) meenutab Juuliku villa elanik Leo Orav. Siin filmis režissöör Igor Maslennikov paar episoodi "Baskerville'de koerast" vene Sherlock Holmes'i seriaalist. Vitali Solomin mängis doktor Watsonit. Ka teistest selle seriaali võttepaikadest Eestis

 10. Turism 2008 = Tourism 2008 / Anneken Metsoja, Helga Laurmaa

  Metsoja, Anneken

  2009-01-01

  Eesti turismist 2008. aastal ja muudatustest võrreldes eelmiste aastatega: maailma turismis toimunud sündmused, Eestit külastanud turistide reisi eesmärgid, enim huvi pakkunud sihtkohad, reisiga rahulolu ja Eesti elanike reisimised nii kodus kui ka võõrsil. Tabelid. Diagrammid. Graafikud

 11. Darfuri õudused ei lõppe niipea / Hendrik Vosman

  Vosman, Hendrik

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 27. veebr. 2008, lk. 5. Darfuris jätkuvad mässuliste rünnakud kohalike elanike ja ka humanitaartöötajate vastu. Vt. samas: Maailma rängim humanitaarkriis

 12. Coping with consumer culture : elderly urban consumers in post-Soviet Estonia / Margit Keller, Triin Vihalemm

  Keller, Margit, 1971-

  2005-01-01

  Nõukogude ja kaasaja tarbimiskultuuri erinevusest. Üle 45-aastaste eesti keelt kõnelevate Tallinna ning Tartu elanike hinnangutest tänapäeva tarbimisühiskonnale, ostukeskustele, valikuvabadusele ja kriitikast tarbimismaailma aadressil. Pingetest eakamate tarbijate ostukäitumises tänapäeva Eestis. Tabelid. Skeem

 13. Elamise ruum : Eesti moodsad korterelamud ja sotsiaalse ruumi teooria = Space for living : modern Estonian apartment houses and the theory of social space / Carl-Dag Lige

  Lige, Carl-Dag

  2009-01-01

  Tutvustatakse prantsuse filosoofi Henri Lefebvre'i ruumiteooriat ja tema käsitlust ruumist kui sotsiaalsest produktist. Analüüsitakse Eesti viimase kümnendi elamuarhitektuuris vallanud ruumikäsitlusi ja selgitatakse arendajate, arhitektide ja elanike ruumikujutuste omavahelisi seoseid. Näited Tallinna viimaste aastate kortermajade arhitektuurist

 14. Rahvaliidu kants Palamusel käärib / Rein Sikk

  Sikk, Rein, 1961-

  2010-01-01

  Rahvaliidu Jõgeva maakonna juhi Riina Kulli väitel pole ükski sotsiaaldemokraat ega Rahvaliidu liider käinud kohapeal kahe erakonna võimalikku liitumist selgitamas. Palamuse elanike arvamusi Rahvaliidu ja SDE võimaliku ühinemise kohta

 15. Turism 2008 = Tourism 2008 / Anneken Metsoja, Helga Laurmaa

  Metsoja, Anneken

  2009-01-01

  Eesti turismist 2008. aastal ja muudatustest võrreldes eelmiste aastatega: maailma turismis toimunud sündmused, Eestit külastanud turistide reisi eesmärgid, enim huvi pakkunud sihtkohad, reisiga rahulolu ja Eesti elanike reisimised nii kodus kui ka võõrsil. Tabelid. Diagrammid. Graafikud

 16. Hiidlaste ja läänlaste igapäevaste liikumiste kaardimudelid / Karin Juurikas

  Juurikas, Karin

  2004-01-01

  2003. a. Hiiumaal ja Läänemaal korraldatud küsitlusuuringust elanike liikumiskäitumise kohta. Joonised: Hiidlaste igapäevased töölkäimisliikumised; Läänlaste igapäevased töölkäimisliikumised; Hiiumaa laste kooliskäimisliikumised; Läänemaa laste kooliskäimisliikumised

 17. Labor's charm wins over countryside / Milda Seputyte

  Seputyte, Milda

  2005-01-01

  Küsitluste järgi on Leedu Tööpartei toetus elanike seas tõusnud 25,3 protsendini. Juhul kui praegune peaminister Algirdas Brazauskas peaks skandaali tõttu ametist tagasi astuma, kavatseb sellele kohale kandideerida Tööpartei esimees Viktor Uspaskihh

 18. Perception of the Latvian landscape during social and economic transformations / Simon Bell, Zanda Peneze, Olgerts Nikodemus...[jt.

  2008-01-01

  Traditsioonilise küla- ja kultuurmaastiku muutustest iseseisvunud Lätis seoses sotsiaalsete muudatuste ja maareformiga - põhjustajaks põllumajanduse infrastrutuuri kollaps, noorte lahkumine maalt, linnastumine, maa tagastamine omanikele, maaelanike vananemine. Ka Läti elanike küsitluse tulemustest, mille eesmärgiks oli välja selgitada inimeste ootused ja hinnangud maakeskkonnale

 19. Ülevaade peamistest majandusindikaatoritest 1993-2000. a. ning prognoos 2001-2002. a.

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Konjunktuur : Quarterly Review of the Estonian Economy, nr. 3, okt. 2001, lk. 36-38. Ülevaade indikaatoritest: sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinnaindeks, väliskaubandus, tööhõive, tööstustoodang, elanike sissetulekud. Diagrammid ja tabel: tähtsamad majandusindikaatorid ja nende prognoos 2000. a

 20. Ülevaade peamistest majandusindikaatoritest 1993-2000. a. ning prognoos 2001. a.

  2000-01-01

  Sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinna indeks, väliskaubandus, tööhõive, tööstustoodang, elanike sissetulekud, jae-ettevõtete kaubakäive. Diagrammid ja tabel: tähtsamad majandusindikaatorid ja nende prognoos 2001.a. Ilmunud ka: Konjunktuur : Quarterly Review of the Estonian Economy Oct nr. 3 lk. 47-49

 1. Ülevaade peamistest majandusindikaatoritest 1993-1999. a. ning prognoos 2000. a.

  2000-01-01

  Ülevaade indikaatoritest: sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinnaindeks, väliskaubandus, tööhõive, tööstustoodang, elanike sissetulekud. Diagrammid ja tabel: tähtsamad majandusindikaatorid ja nende prognoos 2000.a. Ilmunud ka: Konjunktuur : Quarterly Review of the Estonian Economy Jul nr. 2 lk. 45-47

 2. Kosovo : kannatlikkusele lootmine pole plaan / Chris Patten

  Patten, Chris

  2007-01-01

  Autor leiab, et arvestades Kosovo elanike ülekaalukat soovi olla vaba Serbiast, riigist, mis üritas nad kõrvaldada, ning alternatiivi täielikku puudumist Belgradi poolt, pole rahvusvahelisel kogukonnal muud võimalust kui anda Kosovole iseseisvus

 3. Hefty European dough for Lithuanian media bends journalism's core / Linas Jegelevicius

  Jegelevicius, Linas

  2011-01-01

  Euroopa Liidu projekt, mille käigus finantseeritakse kohaliku ajakirjanduse väljaandmist aastatel 2007-2013 ei pruugi olla ajakirjaduseetikaga kooskõlas. 2009. aastal läbiviidud uuringust selgus, et iga teine Leedu elanik leiab, et kättesaadavaim EL-ile toetust avaldav infoallikas on kohalik ajakirjandus

 4. HIV-i võib nakatunud olla iga sajas täiskasvanud eestlane / Marika Raiski

  Raiski, Marika

  2005-01-01

  Vt. ka Nädaline 27. sept., lk. 7. Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja UNAIDS-i hinnangule on Eestis hulgaliselt registreerimata HIV-juhte ning tegelikult võib HIV-nakatunuid olla juba iga sajas täiskasvanud Eesti elanik

 5. Elukestev õppimine = Lifelong learning / Anu Külaviir

  Külaviir, Anu

  2006-01-01

  Riigi konkurentsivõime parandamise olulisemaks teguriks on inimene ning tema oskused ja teadmised. Eesti elanike arvutikasutamise oskuse analüüs tugineb tööjõu-uuringu lisale "Infotehnoloogia leibkonnas". Hariduses ja täienduskoolitusel osalemine. Tabelid. Diagrammid. Skeemid

 6. Elukestev õppimine = Lifelong learning / Anu Külaviir

  Külaviir, Anu

  2006-01-01

  Riigi konkurentsivõime parandamise olulisemaks teguriks on inimene ning tema oskused ja teadmised. Eesti elanike arvutikasutamise oskuse analüüs tugineb tööjõu-uuringu lisale "Infotehnoloogia leibkonnas". Hariduses ja täienduskoolitusel osalemine. Tabelid. Diagrammid. Skeemid

 7. Väikeelamute omanikud sõdivad Pirita TOP-i planeeringu vastu / Askur Alas

  Alas, Askur, 1973-

  2005-01-01

  Elanike väitel ei vasta Pirita TOP-i planeering lähteülesandele. Planeeringu autor on R-Konsult, peaarhitekt Irina Raud. Arendusplaan näeb ette mere äärde veekeskuse ja kuni 21 meetri kõrguste kortermajade ehitust. Pirita halduskogu nõuab arendajalt ehitumahtude vähendamist

 8. ELi vananev elanikkond võib riigid pankrotti viia / Kaire Uusen

  Uusen, Kaire

  2006-01-01

  Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et Euroopas kasvab 2050. aastaks 65-aastaste ja vanemate elanike arv 77 protsendini. Selleks, et toime tulla kiiresti vananeva elanikkonna ja suurenevate kuludega, kavandab komisjon üksikasjalikku eelarvekulude projekti aastani 2050. Lisa: Euroopa vananeb 2050. aastaks

 9. The Structure of Personal Spatialities in Estonia and Sweden / Anu Masso

  Masso, Anu, 1977-

  2007-01-01

  Artiklis analüüsitakse võrdlevalt Eesti ja Rootsi elanike tajutud teiste maade kultuuride lähedust ja arusaadavust, huvi saada uudiseid teiste maade kohta massimeedia vahendusel ning isiklike kontaktide omamist välisriikides, s.o. personaalse ruumi ja kultuurilise (eba)kindluse tunnetust, elumaailmade struktuuri

 10. Latvian president addresses unfair spending rumors

  2008-01-01

  Läti presidendi Valdis Zatlersi sõnul on oluline läbipaistev kommunikatsioon valitsuse ja riigi elanike vahel, et vältida valeinformatsiooni tekkimist Läti majandusliku olukorra kohta. Samuti peab Läti pingutama, et võtta 2012. aastal kasutusele euro

 11. Perception of the Latvian landscape during social and economic transformations / Simon Bell, Zanda Peneze, Olgerts Nikodemus...[jt.

  2008-01-01

  Traditsioonilise küla- ja kultuurmaastiku muutustest iseseisvunud Lätis seoses sotsiaalsete muudatuste ja maareformiga - põhjustajaks põllumajanduse infrastrutuuri kollaps, noorte lahkumine maalt, linnastumine, maa tagastamine omanikele, maaelanike vananemine. Ka Läti elanike küsitluse tulemustest, mille eesmärgiks oli välja selgitada inimeste ootused ja hinnangud maakeskkonnale

 12. Tolko vertoljotom mozhno doletet / Virkko Lepassalu

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2007-01-01

  Tallinnas Tedre tänav 35 korterelamu detailplaneering ei arvesta läheduses oleva Tedre 33A korterelamu elanike huve. Majale juurdepääs on takistatud, parkimiskohti ei piisa. Lisaks intervjuu Compact Kinnisvara juhatuse liikme Martin Lemberiga "Emotsi bolshe, tshem faktov"

 13. Eestis toimub esimene vanemaealiste uuring / Merle Paats

  Paats, Merle

  2010-01-01

  18. novembril Eestis alanud SHARE uuringust (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), mille käigus saadakse ülevaade 50-aastaste ja vanemate elanike tervislikust seisundist ja toimetulekust. Tegemist on rahvusvahelise uuringuga, mida samal ajal korraldavad 19 Euroopa riiki. Eestis korraldab SHARE uuringut Statistikaamet koos sotsiaalministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Tervise Arengu Instituudi ning Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooniga

 14. Tähelepanu! Valmis olla! Jääme vanaks... / Luule Sakkeus ; kommenteerinud Bianca Mikovitš

  Sakkeus, Luule, 1956-

  2015-01-01

  Eestis algab kolmas SHARE uuring (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), mille käigus saadakse ülevaade 50-aastaste ja vanemate elanike tervislikust seisundist ja toimetulekust. Intervjuu TLÜ Eesti demograafia instituudi direktori ja Eesti 50+ elanikkonna eluoluküsitluse teaduskoordinaatori Luule Sakkeusega eakate olukorrast Eestis

 15. Meie ühine mure on tervishoid / Jüri Ratas

  Ratas, Jüri, 1978-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Den za Dnjom 1. veebr. lk. 18. Põhjarannik 18. jaan. 2008, lk. 2, Severnoje Poberezhje 18. jaan. 2008, lk. 2, Den za Dnjom 18. jaan. 2008, lk. 2. Riigikogu aseesimees Jüri Ratas tunneb muret Eesti elanike tervise pärast

 16. Kodanikupalk ühiskondliku leppe sisuks / Ege Hirv

  Hirv, Ege, 1960-

  2003-01-01

  Kodanikupalga (eluase +toit suurusjärgus) mõte on vähendada sotsiaalseid pingeid ühiskonnas, tagada inimesele elementaarne sissetulek, suurendada isikuvabadust, vähendada töötust, takistada asotsiaalsete elanike teket, tasandada eri vanusegruppide ja meeste-naiste palgavahet, vanemliku vastutuse jagamisest tekkivaid pingeid

 17. Projektile Urb.Energy pandi lõpp-punkt väärika konverentsiga = Точку в проекте "Urb.Energy" поставили проведением достойной конференции / Marit Otsing

  Otsing, Marit

  2011-01-01

  9. detsembril toimunud konverentsil tutvustati kõigile huvilistele kolme aasta jooksul Urb.Energy projekti raames tehtud tööd - Rakveres Seminari tänava piirkonnas arendati omavalitsuse ning piirkonna elanike koostöös välja ühtne visioon sellest, kuidas piirkonna avalikud alad ning korterelamud välja nägema hakkavad

 18. Päästeteenistuse reform ei tähenda päästeteenuse likvideerimist Jõgevamaalt / Jüri Alandi ; interv. Harald Nurm

  Alandi, Jüri, 1957-

  2005-01-01

  2006. aastast käivitub reform, mille raames moodustatakse päästetööde kureerimiseks neli regionaalset päästeasutust. Vestluses Jõgevamaa Päästeteenistuse juhatajaga keskendutakse uue reformi mõjudele tuletõrjujate-päästjate tööle ning maakonna elanike võimalustele saada operatiivset abi

 19. Plan ili propal / Jekaterina Rodina

  Rodina, Jekaterina

  2007-01-01

  Läbimõtlemata linnaplaneerimisest Tallinnas. "Vaeste-Tiskre" eramajade rajooni elanikud protestivad samasse piirkonda viiekorruseliste korterelamute ehitamise vastu. Elanike protest peatas 24-korruselise elumaja planeeringu kinnitamise Õismäe elurajoonis. Peatati Hiiul Sanatooriumi parki sanatooriumi sildi all valmiva korterelamu ehitustööd

 20. Labor's charm wins over countryside / Milda Seputyte

  Seputyte, Milda

  2005-01-01

  Küsitluste järgi on Leedu Tööpartei toetus elanike seas tõusnud 25,3 protsendini. Juhul kui praegune peaminister Algirdas Brazauskas peaks skandaali tõttu ametist tagasi astuma, kavatseb sellele kohale kandideerida Tööpartei esimees Viktor Uspaskihh

 1. 68% Eesti elanikest kardab euroga kaasnevat hinnatõusu

  2010-01-01

  Riigikantselei ja rahandusministeeriumi tellitud uuringu kohaselt pidas 85% küsitletuist end eurole üleminekuga seotud küsimustes hästi informeerituks. Võrreldes juulis tehtud uuringuga on hinnatõusu kartus vähenenud, toetus eurole on kasvanud muudest rahvustest vastajate ja vähenenud madala sissetulekuga elanike hulgas

 2. Redwares from Gubbacka's medieval village: regional and inter-regional views on ceramic nerworks and technology (sem-eds) / Elisabeth Holmqvist, Riikka Väsisänan, Andreas Koivisto

  Holmqvist, Elisabeth

  2014-01-01

  Punased savinõud olid kesk- ja uusaegse Lääne- ja Põhja-Euroopa kõige tavalisem keraamikarühm. Uurimuse eesmärgiks on selgitada. kas keraamika analüüs SEM-EDS meetodil annab lisainfot Gubbacka elanike kaubakontaktide kohta

 3. Elamise ruum : Eesti moodsad korterelamud ja sotsiaalse ruumi teooria = Space for living : modern Estonian apartment houses and the theory of social space / Carl-Dag Lige

  Lige, Carl-Dag

  2009-01-01

  Tutvustatakse prantsuse filosoofi Henri Lefebvre'i ruumiteooriat ja tema käsitlust ruumist kui sotsiaalsest produktist. Analüüsitakse Eesti viimase kümnendi elamuarhitektuuris vallanud ruumikäsitlusi ja selgitatakse arendajate, arhitektide ja elanike ruumikujutuste omavahelisi seoseid. Näited Tallinna viimaste aastate kortermajade arhitektuurist

 4. Eestis toimub esimene vanemaealiste uuring / Merle Paats

  Paats, Merle

  2010-01-01

  18. novembril Eestis alanud SHARE uuringust (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), mille käigus saadakse ülevaade 50-aastaste ja vanemate elanike tervislikust seisundist ja toimetulekust. Tegemist on rahvusvahelise uuringuga, mida samal ajal korraldavad 19 Euroopa riiki. Eestis korraldab SHARE uuringut Statistikaamet koos sotsiaalministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Tervise Arengu Instituudi ning Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooniga

 5. Kas Cesis on Eesti-Läti paraadiks valmis? / Maarius Suviste

  Suviste, Maarius, 1966-

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese ja Läti riigipea Valdis Zatlersi kokkuleppel korraldatakse 2009. a. võidupüha paraad Lätis Cesises. Kohalike elanike arvamusi. Vt. samas: Lätlane: paraad on eestlastele olulisem; Paraadile saab ka rongiga; Rakvere kiidab asukoha heaks

 6. Uue ettevõtluspoliitika kujundamisel saavad kõik sõna sekka öelda / Evelin Aulik

  Aulik, Evelin

  2005-01-01

  Kaasamaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ettevõtluspoliitika väljatöötamiseks aastateks 2007-2013 eri elanikkonnarühmade seisukohti, on läbi viidud uuringud elanike ettevõtlikkuse, ettevõtete arengusuundumuste ja eksportööride kohta. Ettevõtluskultuuri edendamisele suunatud tegevustest, inimkapitali arendamisest koolitustegevuse kaudu ning ettevõtete rahvusvahelistumisest

 7. Montenegro eraldumine Serbiast selgub täna / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2006-01-01

  21. mail toimunud iseseisvusreferendumist Montenegros: kella üheksaks õhtul oli rahvahääletusel käinud üle 85 protsendi elanikkonnast. Pealinna Podgorica elanike suhtumisest riigi iseseisvumisse. Lisa, kaart: Montenegro referendum. Vt. samas: Iseseisvusvaidluse esiplaanil on majandus

 8. Tolko vertoljotom mozhno doletet / Virkko Lepassalu

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2007-01-01

  Tallinnas Tedre tänav 35 korterelamu detailplaneering ei arvesta läheduses oleva Tedre 33A korterelamu elanike huve. Majale juurdepääs on takistatud, parkimiskohti ei piisa. Lisaks intervjuu Compact Kinnisvara juhatuse liikme Martin Lemberiga "Emotsi bolshe, tshem faktov"

 9. Sampo Pank karmistas eluasemelaenu tingimusi / Raigo Neudorf

  Neudorf, Raigo

  2004-01-01

  Sampo Pangast eluasemelaenu taotleja kuu netosissetulek peab Tallinna ja Harjumaa elanike puhul alates 5. aprillist olema vähemalt 7000 krooni. Ühispank laenutingimusi ei karmista. Vt. samas: Intress võib tõusta. Lisa: Pankade väljastatud eluasemelaenud

 10. Projektile Urb.Energy pandi lõpp-punkt väärika konverentsiga = Точку в проекте "Urb.Energy" поставили проведением достойной конференции / Marit Otsing

  Otsing, Marit

  2011-01-01

  9. detsembril toimunud konverentsil tutvustati kõigile huvilistele kolme aasta jooksul Urb.Energy projekti raames tehtud tööd - Rakveres Seminari tänava piirkonnas arendati omavalitsuse ning piirkonna elanike koostöös välja ühtne visioon sellest, kuidas piirkonna avalikud alad ning korterelamud välja nägema hakkavad

 11. Ikka mõtlen neile, kes siit viidi... / Ralf R. Parve

  Parve, Ralf R., 1946-2008

  2007-01-01

  1941. aasta juuniküüditamisest, esimesest küüditamise mälestuspäevast 1942. aastal. Küüditatutele püstitatud mälestusmärkidest Eestis. Sisaldab Eesti elanike Venemaale küüditamise kronoloogiat alates 1558. aastast: "Juuniküüditamine oli ahela üks lüli"

 12. Jalgsi, rongi või jalgrattaga? Käsu korras või kokkuleppel? / Gregory Ashworth ; intervjueerinud Liisa Pakosta

  Ashworth, Gregory

  2011-01-01

  Intervjuu Groningeni ülikooli ruumiteaduste instituudi planeeringute osakonna professori Gregori Ashworthiga. Kultuuriturismist, linnaplaneerija võimalustest aidata kaasa turismile, turismi edendamise võimalustest Tallinnas, transpordipoliitikast, ühistranspordist, rongi- ja jalgrattaliiklusest, maa-alusest parkimisest, Kalamajast, planeeritava piirkonna elanike soovidega arvestamisest, avalike huvide kaitsest jm.

 13. Hefty European dough for Lithuanian media bends journalism's core / Linas Jegelevicius

  Jegelevicius, Linas

  2011-01-01

  Euroopa Liidu projekt, mille käigus finantseeritakse kohaliku ajakirjanduse väljaandmist aastatel 2007-2013 ei pruugi olla ajakirjaduseetikaga kooskõlas. 2009. aastal läbiviidud uuringust selgus, et iga teine Leedu elanik leiab, et kättesaadavaim EL-ile toetust avaldav infoallikas on kohalik ajakirjandus

 14. Income redistribution in Estonia / Lisa Wilder, Viies Mare

  Wilder, Lisa

  2003-01-01

  Tulude jaotuse ebaühtluse ja ümberjaotuse ulatusest Eestis. Aluseks võttes 1999. aastaks kujunenud tulusituatsiooni, võib väita, et riigi majanduslik areng ja otsused ning kokkulepped sotsiaalpoliitika vallas peegelduvad otseselt elanike sissetulekute suuruse ja struktuuri muutustes. Tabelid. Lisad lk. 120-122

 15. Local sleuth's research kick-starts war crimes case / Joel Alas

  Alas, Joel

  2007-01-01

  Tartumaale Vara valda Metsakivi külla väidetavalt kohalike elanike initsiatiivil kavandatud II maailmasõja ohvrite mälestuskivi püstitamine ajendas kaitsepolitseid algatama kriminaalmenetlust, et uurida külaelanike tapmist Kirepi külas 1941. aastal

 16. Sünnid ema hariduse järgi aastatel 1989-2001 / Ülle Valgma

  Valgma, Ülle

  2006-01-01

  Muutused Eesti majandus- ja sotsiaalsfääris mõjutasid elanike hariduse omandamist, mis peegeldus ka sünnitajate haridustasemes: suurenes nii kõrg- kui ka põhiharidusega sünnitajate osatähtsus. Graafikud. Diagrammid. Tabel

 17. La confraternita Enogastronomica Veronese del Boncuciar = The brotherhood of the Boncuciar

  2012-01-01

  Kohalikku kulinaarset traditsiooni kandva Verona Önogastronomia Vennaskonna Boncuciar'i kasutuses oleva kogukonnamaja, mis on ka St. Bernadino vaesemate elanike supiköök, üle viimisest päikeseenergiale, mille ülejääk läheb heategevuseks

 18. Meie ühine mure on tervishoid / Jüri Ratas

  Ratas, Jüri, 1978-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Den za Dnjom 1. veebr. lk. 18. Põhjarannik 18. jaan. 2008, lk. 2, Severnoje Poberezhje 18. jaan. 2008, lk. 2, Den za Dnjom 18. jaan. 2008, lk. 2. Riigikogu aseesimees Jüri Ratas tunneb muret Eesti elanike tervise pärast

 19. Kodanikuosavõtmatus tänapäeva Ameerika Ühendriikides / Robert D. Putnam

  Putnam, Robert D.

  2007-01-01

  Kahe viimase põlvkonna jooksul on Ameerika Ühendriikides aset leidnud teisenemine: on kahanenud elanike kodanikuosalus, poliitiline hõivatus, sotsiaalne seotus, usaldus ja osalus ühiste hüvede loomisel, ameeriklased on muutumas osavõtmatute vaatlejate lõdvalt seotud kogumiks. Ameerika ühiskondlikus elus toimuvatest protsessidest, sotsiaalse kapitali vähenemise põhjustest

 20. Wüthrichid tõid Võhmasse tööd ja lootust / Kärt Anvelt

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2005-01-01

  Võhma elanike põhilisteks muredeks on töö- ja rahapuudus. 1999. aastal Šveitsist Võhma elama asunud Peter Paul ja Elke Wüthrichi perefirmad pakuvad leevendust tööpuudusele linnas. Kaart: Viljandimaa. Lisa: Viljandimaa. Vt. samas: Kristlik Rahvapartei lõpetaks joomise presidendi vastuvõtul

 1. Kaks head uudisasja / Eugen Veges

  Veges, Eugen, 1955-

  2008-01-01

  Ilmunud ka:: Sakala 16. juuli lk. 2, Oma Saar 29. juuli lk. 5. . Autor selgitab sisemajanduse kogutoodangu ning elanike ostujõu mõistete erinevust ja põhjendab, miks neid kahte näitajat ei saa omavahel võrrelda, samuti kritiseerib poliitikute suhtumist SKP-sse kui üksnes kvantitatiivsesse näitajasse

 2. Päästeteenistuse reform ei tähenda päästeteenuse likvideerimist Jõgevamaalt / Jüri Alandi ; interv. Harald Nurm

  Alandi, Jüri, 1957-

  2005-01-01

  2006. aastast käivitub reform, mille raames moodustatakse päästetööde kureerimiseks neli regionaalset päästeasutust. Vestluses Jõgevamaa Päästeteenistuse juhatajaga keskendutakse uue reformi mõjudele tuletõrjujate-päästjate tööle ning maakonna elanike võimalustele saada operatiivset abi

 3. "Doktor Watson minu õuel!" / Allar Viivik

  Viivik, Allar

  2002-01-01

  Äsjalahkunud näitlejat Vitali Solominit (1941-2002) meenutab Juuliku villa elanik Leo Orav. Siin filmis režissöör Igor Maslennikov paar episoodi "Baskerville'de koerast" vene Sherlock Holmes'i seriaalist. Vitali Solomin mängis doktor Watsonit. Ka teistest selle seriaali võttepaikadest Eestis

 4. The Structure of Personal Spatialities in Estonia and Sweden / Anu Masso

  Masso, Anu, 1977-

  2007-01-01

  Artiklis analüüsitakse võrdlevalt Eesti ja Rootsi elanike tajutud teiste maade kultuuride lähedust ja arusaadavust, huvi saada uudiseid teiste maade kohta massimeedia vahendusel ning isiklike kontaktide omamist välisriikides, s.o. personaalse ruumi ja kultuurilise (eba)kindluse tunnetust, elumaailmade struktuuri

 5. Consumero, ergo sum : tarbin, järelikult olen olemas / Veronika Kalmus

  Kalmus, Veronika, 1973-

  2005-01-01

  Sotsioloog tutvustab Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna ja uuringufirma Faktum poolt 2002. aasta lõpust kuni 2003. aasta alguseni läbiviidud küsitluse "Mina. Maailm. Meedia" tulemusi. Uuriti Eesti elanike rahalisi võimalusi. Diagrammid: Auto, reisid, arvuti kättesaadavad vähestele

 6. Redwares from Gubbacka's medieval village: regional and inter-regional views on ceramic nerworks and technology (sem-eds) / Elisabeth Holmqvist, Riikka Väsisänan, Andreas Koivisto

  Holmqvist, Elisabeth

  2014-01-01

  Punased savinõud olid kesk- ja uusaegse Lääne- ja Põhja-Euroopa kõige tavalisem keraamikarühm. Uurimuse eesmärgiks on selgitada. kas keraamika analüüs SEM-EDS meetodil annab lisainfot Gubbacka elanike kaubakontaktide kohta

 7. Alkoholi tootmine ja turg : [2002-2004] / Katrin Karolin

  Karolin, Katrin

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Agriculture and the development of rural life : overview 2004/2005. - Tallinn, 2005, lk. 45-47. 2004. a. 9 kuu alkoholi jaekäive ulatus 2,2 mld kroonini, mis on 13% suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Tabelid: Alkohoolsete jookide tootmine Eestis (9 kuud 2002-2004); Alkoholi tarbimine elanike hinnangute alusel

 8. Ümar laud = A round table / Kalle Komissarov

  Komissarov, Kalle, 1976-

  2010-01-01

  8. oktoobril 2009 toimunud konverentsile "Kohaliku kogukonna roll avatud ja jätkusuutliku linnaruumi kujundamisel" järgnenud ümarlauast, kuhu olid kutsutud Helen Sooväli Tallinna Ülikooli linnakorralduse osakonnast, Kerttu Märtin Tallinna Linnaplaneerimise Ametist ja arhitekt Kalle Komissarov. Elanike kaasamisest planeerimistegevusse, elukeskkonna planeerimisest kasutaja seisukohalt. Avatud linnast, kus arhitekti ja urbanisti roll on kuraatorilaadne

 9. HIV-i võib nakatunud olla iga sajas täiskasvanud eestlane / Marika Raiski

  Raiski, Marika

  2005-01-01

  Vt. ka Nädaline 27. sept., lk. 7. Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja UNAIDS-i hinnangule on Eestis hulgaliselt registreerimata HIV-juhte ning tegelikult võib HIV-nakatunuid olla juba iga sajas täiskasvanud Eesti elanik

 10. Äärelinn, anarhism ja võõrandumine = Suburbs, Anarchism and Detachment / Rasmus Kask

  Kask, Rasmus

  2008-01-01

  Artikkel uurib äärelinnade mõningaid aspekte nende elanike perspektiivist. Näiteks toodud autori enda Raudalu elamurajoonis tehtavad uuringud. Autori sõnul on praeguseks anarhismil sama palju tegemist äärelinnaga kui linnaplaneerimisel kodanike heaolutundega. Bibliograafia lk. 45

 11. Grybauskaite's historic visit to Belarus / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Minskis toimunud presidentide Dalia Grybauskaite ja Aleksandr Lukašenko kohtumisel räägiti 19. detsembril toimuvatest Valgevene presidendivalimistest ja idapartnerlusest. Leedu president kohtus ka opositsiooni liikmetega. Visiidi ajal allkirjastasid riikide välisministrid Audronius Azubalis ja Sergei Martõnov lepingu, mis lihtsustab kahe riigi piiriäärsete elanike piiriületust

 12. Eesti ühe vaesema linna juhid teevad oma palgaga pealinnale ära / Erik Gamjezev

  Gamjezev, Erik

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 21. dets. 2007, lk. 1,4. Kui Kohtla-Järve linna elanike sissetulekud on ühed kehvemad Eestis, siis linnajuhtide palgad on tõusnud Eesti omavalitsusjuhtide absoluutsesse tippu. Vt. samas int. Arne Berendseniga

 13. Local sleuth's research kick-starts war crimes case / Joel Alas

  Alas, Joel

  2007-01-01

  Tartumaale Vara valda Metsakivi külla väidetavalt kohalike elanike initsiatiivil kavandatud II maailmasõja ohvrite mälestuskivi püstitamine ajendas kaitsepolitseid algatama kriminaalmenetlust, et uurida külaelanike tapmist Kirepi külas 1941. aastal

 14. Ümar laud = A round table / Kalle Komissarov

  Komissarov, Kalle, 1976-

  2010-01-01

  8. oktoobril 2009 toimunud konverentsile "Kohaliku kogukonna roll avatud ja jätkusuutliku linnaruumi kujundamisel" järgnenud ümarlauast, kuhu olid kutsutud Helen Sooväli Tallinna Ülikooli linnakorralduse osakonnast, Kerttu Märtin Tallinna Linnaplaneerimise Ametist ja arhitekt Kalle Komissarov. Elanike kaasamisest planeerimistegevusse, elukeskkonna planeerimisest kasutaja seisukohalt. Avatud linnast, kus arhitekti ja urbanisti roll on kuraatorilaadne

 15. Vallutamise aeg on Helmandis möödas, nüüd on tarvis vastased eemal hoida / Lauri Tankler

  Tankler, Lauri

  2012-01-01

  Estcoy-14 kompanii ülema major Eero Aija sõnul on Eesti üksuse tähtsaim ülesanne rahulike elanike kaitsmine , mitte kõrbe vallutamine. 2013. aasta lõpuks peaks vastutus sõjategevuse eest olema üle antud Afganistani Rahvusarmeele, keda selle jaoks ka välja õpetatakse

 16. Kosovo : kannatlikkusele lootmine pole plaan / Chris Patten

  Patten, Chris

  2007-01-01

  Autor leiab, et arvestades Kosovo elanike ülekaalukat soovi olla vaba Serbiast, riigist, mis üritas nad kõrvaldada, ning alternatiivi täielikku puudumist Belgradi poolt, pole rahvusvahelisel kogukonnal muud võimalust kui anda Kosovole iseseisvus

 17. Uuring mõtestas usaldust poliitika vastu / Peeter Kreitzberg ; vahendas Argo Ideon

  Kreitzberg, Peeter, 1948-2011

  2001-01-01

  Eesti elanike madal usaldus poliitika vastu ei käi mitte lihtsalt mõne isiku ja partei kohta, vaid hõlmab poliitikat kogu ulatuses, järeldasid sotsiaalteadlased septembris-oktoobris küsitletud tuhande inimese vastuseid analüüsides

 18. Me ei tagane Tartu rahust / Mait Klaassen

  Klaassen, Mait, 1955-

  2005-01-01

  Mait Klaassen toetab Eesti-Vene piirilepingu allkirjastamist ning ei nõustu väitega, et see tähendab Tartu rahust taganemist. Tema sõnul peab Reformierakond kõige olulisemaks, et laheneksid piirialade elanike probleemid

 19. Kala ja kalatoodete tarbimine : [1996-2002 Eestis] / Hannes Ulmas

  Ulmas, Hannes, 1978-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Agriculture and the development of rural life : overview 2004/2005. - Tallinn, 2005, lk. 52-55. Autori hinnangul piirab Eestis kala tarbimise kasvu hinnatõus, värske kala halb kättesaadavus ja elanike suhteliselt madal ostujõud võrreldes Põhjamaadega. Tabelid. Diagrammid

 20. Jalgsi, rongi või jalgrattaga? Käsu korras või kokkuleppel? / Gregory Ashworth ; intervjueerinud Liisa Pakosta

  Ashworth, Gregory

  2011-01-01

  Intervjuu Groningeni ülikooli ruumiteaduste instituudi planeeringute osakonna professori Gregori Ashworthiga. Kultuuriturismist, linnaplaneerija võimalustest aidata kaasa turismile, turismi edendamise võimalustest Tallinnas, transpordipoliitikast, ühistranspordist, rongi- ja jalgrattaliiklusest, maa-alusest parkimisest, Kalamajast, planeeritava piirkonna elanike soovidega arvestamisest, avalike huvide kaitsest jm.

 1. La confraternita Enogastronomica Veronese del Boncuciar = The brotherhood of the Boncuciar

  2012-01-01

  Kohalikku kulinaarset traditsiooni kandva Verona Önogastronomia Vennaskonna Boncuciar'i kasutuses oleva kogukonnamaja, mis on ka St. Bernadino vaesemate elanike supiköök, üle viimisest päikeseenergiale, mille ülejääk läheb heategevuseks

 2. People in Ida-Virumaa : between two cultures / Ene Must

  Must, Ene

  2002-01-01

  Peamistest probleemidest Ida-Virumaal, Sillamäel ja Narvas. Kohalike elanike seas läbi viidud Eesti sotsioloogide, Eesti integratsioonifondi ja Saar Polli uuringufirma uurimusest, kus uuriti nende sidemeid naaberriikidega, majanduslikku olukorda ning nende võimalikku elukoha muutust seoses majandusliku olukorraga Eestis ja liitumisega EL-iga. Kokkuvõtted uuringu tulemustest. Diagrammid

 3. Töötajaid jääb Eestis poole vähemaks / Katri Soe-Suren

  Soe-Suren, Katri

  2008-01-01

  Euroopa rahvastik kahaneb ja vananeb uuringu järgi ebaühtlaselt. Eesti töövõimeline elanikkond väheneb sajandi keskpaigaks praegusega võrreldes poole peale. Skeem: Euroopa Liidu piirides ühest riigist teise asunud elanike arv 2006. aasta seisuga. Kommenteerib Allan Puur

 4. The police hack back: legitimacy, necessity and privacy implications of the next step in fighting cybercrime / R.L.D. Pool, B.H.M. Custers

  Pool, R.L.D.

  2017-01-01

  Politsei võimaluste suurendamisest võitluses küberkuritegevusega. Saksamaa seaduseelnõust, mis võimaldab uurida kuritegevust internetis, eelnõu taustast ja sellest tulenevast võimalikust elanike privaatsuse ja teiste põhiõiguste riivest

 5. Zdorovje nasselenija vsjo zhe hotjat dovesti do uma / Margarita Kornõsheva

  Kornõsheva, Margarita, 1957-

  2006-01-01

  2. märtsil toimus Tallinnas regionaalne tervisepoliitika arutelu, arutelul osalesid Tallinna abilinnapea Merike Martinson ja Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse juhatuse esinaine Andra Veidemann. Tervisepoliitika eesmärgiks on luua võimalused ja tingimused Eesti elanike eluea pikendamiseks

 6. Kodanikuosavõtmatus tänapäeva Ameerika Ühendriikides / Robert D. Putnam

  Putnam, Robert D.

  2007-01-01

  Kahe viimase põlvkonna jooksul on Ameerika Ühendriikides aset leidnud teisenemine: on kahanenud elanike kodanikuosalus, poliitiline hõivatus, sotsiaalne seotus, usaldus ja osalus ühiste hüvede loomisel, ameeriklased on muutumas osavõtmatute vaatlejate lõdvalt seotud kogumiks. Ameerika ühiskondlikus elus toimuvatest protsessidest, sotsiaalse kapitali vähenemise põhjustest

 7. Malenkii da zahudalenkii / Jekaterina Rodina

  Rodina, Jekaterina

  2007-01-01

  Eesti regionaalpoliitikast ja erinevate regioonide ebaühtlasest arengust. Kommentaarid regionaalministri nõunikult Jevgeni Golikovilt, regionaalminister Jaan Õunapuult, Siseministeeriumi kohalike omavalitsuste ja regionaalhalduse osakonna juhatajalt Väino Tõemetsalt, Jõgevamaa maavanemalt Aivar Kokalt, Ida-Virumaa maavanemalt Ago Sildelt. Vt. samas: Siseriiklik finantseerimisprogramm aastaks 2007; Rahvastikuregistri andmed elanike paiknemise ja dotatsioonide kohta

 8. Ülev ja igapäevane = The sublime and the everyday / Kaja Pae

  Pae, Kaja

  2015-01-01

  Eesti linnade suurima elanike tihedusega piirkonnad on vabaplaneeringu alad. Paneelelamupiirkondade avalik ruum on jäänud lõpetamata, valmis on ehitatud kortermajad, koolid ja lasteaiad ning suurem infrastruktuur, kuid majadevahelise vaba ruumi täpsema läbimõtestamiseni pole jõutud.Tartu linnavalitsus korraldas 2014. aastal Annelinna visioonikonkursi, et planeeringulisi võimalusi edasi arendada ja avalikku ruumi parandada.

 9. Inimesed küll hindavad terviseliikumist kuid ise tegelevad sellega vähe / Eeva Kumberg

  Kumberg, Eeva, 1964-

  2006-01-01

  Uuringust, mille eesmärk oli kaardistada seitsme linna elanike üldine elu-oluga rahuolu ning selgitada välja inimeste teadlikkus ja huvi terviseliikumise ja aktiivse eluviisi vastu. Skeemid: Milliste küsimuste lahendamisega peaksid linnavõimud eelkõige tegelema?; Kui rahul te olete oma linna elu erinevate külgedega; Mida on linnas vaja teha, et tervise edendamisega seotud keskkonda ja võimalusi parandada

 10. VKG Energija delajet krupnuju investitsiju v okruzhajushtshuju sredu / Aleksandr Komshin

  Komshin, Aleksandr

  2007-01-01

  Eesmärgiga vähendada väävliaurude sattumist õhku, sõlmis Viru Keemia Grupp AS-i tütarettevõte koostööleppe Rootsi firmaga Alstom väävlipüüdjate ehitamiseks. VKG Energia juhatuse liikme Andres Veske sõnul nõuavad seda Euroopa Liidu direktiivid ning ettevõtte soov kaitsta keskkonda ja Kohtla-Järve elanike tervist

 11. Terrorihirmus USA võimud jälgisid pangatehinguid / Neeme Raud

  Raud, Neeme, 1969-

  2006-01-01

  New York Times esitatud andmete kohaselt on president Bushi administratsioon neli ja pool aastat rahvusvahelise pangandustehinguid koordineeriva organisatsiooni SWIFT vahendusel kontrollinud riigi elanike rahvusvahelisi pangatehinguid. Mitmete kolumnistide arvates on eraelu puutumatuse põhimõttega mindud vastuollu. President Bushi administratsioon kinnitas, et jälitustegevus oli vajalik USA julgeoleku tagamiseks. Lisa: USA jälgib. Vt. samas: Iraagi mässulised ähvardavad Briti sõdurite peresid

 12. Isamaaliit / Hans Pindre

  Pindre, Hans

  2005-01-01

  Järg 13.,18.,20.,25.,27. aug. lk. 9,8,8,9,8, 1.,3.,8.,10.,15.,17.,22., 24.,29. sept. lk. 6,7,7,9,8,8,8,8,4, 1.,8 okt. lk. 8,10. Isamaaliidu Narva osakonna juht vastab elanike küsimustele, artikkel avaldatud tulevaste kohalikel valimistel kandideeritavate tutvustamiseks. Vt. samas: Isamaaliidu programm kohalikeks valimisteks Narvas

 13. Pikk tee keskkonnamurest tegudeni / Arko Olesk, Esta Kaal

  Olesk, Arko, 1981-

  2014-01-01

  Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituut osaleb Euroopa Liidu Life+ programmi kaasrahastatavas uuringuprojektis Citywater, mis püüab parandada Läänemere rannikuvee kvaliteeti, keskendudes sobivate meetmete leidmisele kohaliku omavalitsuse tasemel. Tallinna Ülikooli töörühm keskendus veekaitsekommunikatsioonile, hoiakute väljaselgitamiseks viidi läbi küsitlusuuringud Baltimaade elanike ja samade riikide rannikuäärsete kohalike omavalitsuste seas

 14. Ülevaade peamistest majandusindikaatoritest 1993-2000. a. ning prognoos 2001. a.

  2001-01-01

  Sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinna indeks, väliskaubandus, tööhõive, tööstustoodang, elanike sissetulekud, jae-ettevõtete kaubakäive. Diagrammid ja tabel: tähtsamad majandusindikaatorid ja nende prognoos 2001.a. Järgneb: Konjunktuur, juuni, nr. 2, 2001, lk. 36-38. Ilmunud ka: Konjunktuur : Quarterly Review of the Estonian Economy, mai, nr. 1, 2001, lk. 43-45; juuli, nr. 2, 2001, lk. 34-36

 15. Ülev ja igapäevane = The sublime and the everyday / Kaja Pae

  Pae, Kaja

  2015-01-01

  Eesti linnade suurima elanike tihedusega piirkonnad on vabaplaneeringu alad. Paneelelamupiirkondade avalik ruum on jäänud lõpetamata, valmis on ehitatud kortermajad, koolid ja lasteaiad ning suurem infrastruktuur, kuid majadevahelise vaba ruumi täpsema läbimõtestamiseni pole jõutud.Tartu linnavalitsus korraldas 2014. aastal Annelinna visioonikonkursi, et planeeringulisi võimalusi edasi arendada ja avalikku ruumi parandada.

 16. Piebalgs : põlevkivist toodetud elekter jääb / Andris Piebalgs ; interv. Ahto Lobjakas

  Piebalgs, Andris, 1957-

  2008-01-01

  Euroopa Komisjoni energiapoliitika volinik vastab küsimustele, mis puudutavad kasvuhooneefekti pidurdamiseks Euroopa Komisjoni poolt väljapakutud meetmete tegelikku mõju maailmas, kus suurimad saastajad USA, Hiina ja India ei seo end sarnaste kohustustega, teiste riikide valmisolekut EL-i eesmärkidega kaasa minna, Eesti valikuid elektritootmises energiajulgeoleku seisukohalt, Vene-Saksa gaasijuhet ja Musta mere gaasijuhet South Sream. Diagramm: Eesti elanik on Euroopa suuremaid saastajaid

 17. Kodus Venus, võõrsil Mars / Priit Simson

  Simson Priit, 1977-

  2007-01-01

  Autor leiab, et Eestil ei pole enam vabandusi, miks ta ei peaks hankima rasket sõjatehnikat ja miks peaks keegi teine meie õhuruumi valvama. Autor vaatleb, milline relvastus on mõnedel väikeriikidel, kelle elanike arv ei ületa 6 mln. piiri, ning järeldab, et soovides olla maailma keskmisel tasemel, võiks Eesti muretseda 65 tanki

 18. Otsi lolli, kes ei kardaks kolli / Marko Pomerants

  Pomerants, Marko, 1964-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 18. nov. lk. 2, Kuulutaja 17. nov. lk. 4, Hiiu Leht, Võrumaa Teataja, Koit 21. nov. lk. 2,2,6, Lääne Elu 23. nov. lk. 2, Vali Uudised, Türi Rahvaleht, Virumaa nädalaleht 24. nov. lk. 2,4,2, Sakala 29. nov. lk. 2. Isamaa ja Res Publica Liit väärtustab Eesti elanike tervist, perekonda ning haritust

 19. Kodus Venus, võõrsil Mars / Priit Simson

  Simson Priit, 1977-

  2007-01-01

  Autor leiab, et Eestil ei pole enam vabandusi, miks ta ei peaks hankima rasket sõjatehnikat ja miks peaks keegi teine meie õhuruumi valvama. Autor vaatleb, milline relvastus on mõnedel väikeriikidel, kelle elanike arv ei ületa 6 mln. piiri, ning järeldab, et soovides olla maailma keskmisel tasemel, võiks Eesti muretseda 65 tanki

 20. Ülevaade peamistest majandusindikaatoritest 1993-2000. a. ning prognoos 2001. a.

  2001-01-01

  Sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinna indeks, väliskaubandus, tööhõive, tööstustoodang, elanike sissetulekud, jae-ettevõtete kaubakäive. Diagrammid ja tabel: tähtsamad majandusindikaatorid ja nende prognoos 2001.a. Järgneb: Konjunktuur, juuni, nr. 2, 2001, lk. 36-38. Ilmunud ka: Konjunktuur : Quarterly Review of the Estonian Economy, mai, nr. 1, 2001, lk. 43-45; juuli, nr. 2, 2001, lk. 34-36

 1. Kas Mustamäe tuleks õhku lasta? : Mustamäel võiks olla korralik peatänav väljakute ning teenindus- ja kaubandusasutustega / Sirje Rattus

  Rattus, Sirje

  2012-01-01

  Kümnendal Tallinna visioonikonverentsil "Elu mägedel - 50 aastat hiljem" arutati Mustamäe kõige vanemate mikrorajoonide tuleviku teemal. Tallinna Ülikooli prühholoogia instituudi professor Mati Heidmets uuris Mustamäe I-III mikrorajooni elanike suhtumist oma elupaika. Mustamäe majade lammutamise ja uute ehitamise kohta avaldab arvamust Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Terk

 2. Ühisraha peab saama inimestele lähedaseks / Joaquin Almunia

  Almunia, Joaquin, 1948-

  2005-01-01

  Euroopa Komisjoni rahandusasjade volinik hoiatab, et tõenäoliselt peavad mõned Euroopa Liidu rahaliiduga ühineda soovivad riigid kõrge inflatsiooni või eelarvepuudujäägi likvideerimise liialt aeglase tempo tõttu euroalaga ühinemise edasi lükkama. Voliniku sõnul tuleb eurole üleminekut plaanivates riikides tõsta tehniliste ettevalmistuste tempot ja tõhustada teavitustööd elanike seas. Kommenteerivad Riigikogu liige Liina Tõnisson ja rahandusminister Aivar Sõerd. Vt. samas lk. 3: Aivar Reinap. Eurovolinik ründab Eestit vananenud andmetega

 3. Avalik kiri peaministrile / Mart Laar, Juhan Parts, Andres Tarand

  Laar, Mart, 1960-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Nädaline 27. september lk. 4, Hiiu Leht 27. september lk. 2, Virumaa Teataja 27. september lk. 7, Meie Maa 27. september lk. 2. Endiste peaministrite sõnul on Edgar Savisaare ja teiste juhtivate poliitikute Keila-Joa majaostude ümber puhkenud skandaal ja pangandus-ärilised afäärid Eesti elanike jaoks olulisel määral kahandanud Eesti riigi usaldusväärsust. Peaministri kohus on langetada E. Savisaare tegudele selge hinnang

 4. Ühisraha peab saama inimestele lähedaseks / Joaquin Almunia

  Almunia, Joaquin, 1948-

  2005-01-01

  Euroopa Komisjoni rahandusasjade volinik hoiatab, et tõenäoliselt peavad mõned Euroopa Liidu rahaliiduga ühineda soovivad riigid kõrge inflatsiooni või eelarvepuudujäägi likvideerimise liialt aeglase tempo tõttu euroalaga ühinemise edasi lükkama. Voliniku sõnul tuleb eurole üleminekut plaanivates riikides tõsta tehniliste ettevalmistuste tempot ja tõhustada teavitustööd elanike seas. Kommenteerivad Riigikogu liige Liina Tõnisson ja rahandusminister Aivar Sõerd. Vt. samas lk. 3: Aivar Reinap. Eurovolinik ründab Eestit vananenud andmetega

 5. Teaduse ja tehnoloogia inimressursid / Aavo Heinlo

  Heinlo, Aavo

  2004-01-01

  Autor selgitab mõistet "teaduse ja tehnoloogia inimressursid", isiku liigitamist teatud kategooriatesse. Artiklis kommenteeritakse kolmanda taseme haridusega inimeste tööhõivet ning osakaalu Eestis. Tabelid: 15-74 aastased tööhõiveseisundi, ametiala ja haridustaseme järgi, 2003; Teaduse ja tehnoloogia inimressursid, 1995-2003; Kolmanda taseme hariduse esmaomandanud, 1995-2003. Diagramm: Kolmanda taseme haridusega elanike osatähtsus 25-64-aastaste tööga hõivatute hulgas, 2002

 6. Jõulujumalateenistus või tsirkus, kuhu peab pileti lunastama? / Arvo Uustalu

  Uustalu, Arvo, 1964-

  2008-01-01

  Teleülekande tõttu on 24. detsembril 2008 Viljandimaa Halliste kiriku jumalateenistusel osalejate arv piiratud. Kohalike elanike arvamusi. Kommenteerivad Halliste koguduse õpetaja Kalle Gaston ja presidendi avalike suhete nõunik Toomas Sildam. Vt. ka repliik lk. 12: ETV tabab Ilvese kodukirikust. Vastukaja vt.: Tõevere-Kaur, Anneli. ETV eest otsustab kirik. Õhtuleht 11. dets. 2008, lk. 10. Eesti Rahvusringhäälingu meediasuhete juhi sõnul otsustab Eesti Kirikute Nõukogu, millisest kirikust tehakse jõululaupäeval teleülekanne

 7. Alustava ettevõtja rahaallikad / Eva Palu

  Palu, Eva

  2005-01-01

  Võimalikest finantseerimisallikatest ettevõtte rajamisel. Lisa: Noppeid uuringu "Eesti elanike ettevõtlikkus" järeldustest. Alustavatele ettevõtetele pakutavaid finantseerimisvariante tutvustavad Hansapanga ettevõtete panganduse analüüsi- ja arendusosakonna juhataja Raul Kivari, Eesti Ühispanga ärilaenude arendusjuht Helen Saare, Nordea Panga äriklientide osakonna juhataja Ingo Põder, Parex Panga müügi- ja marketingidirektor Andres Pärloja, BIG-i juhatuse esimees Targo Raus, MTVP tegevjuht Allan Martinson, BaltCapi finantsjuht Martin Kõdar, Amber Trusti nõustaja Indrek Kasela. Diagrammid: Ettevõtlus Eestis

 8. Teaduse ja tehnoloogia inimressursid / Aavo Heinlo

  Heinlo, Aavo

  2004-01-01

  Autor selgitab mõistet "teaduse ja tehnoloogia inimressursid", isiku liigitamist teatud kategooriatesse. Artiklis kommenteeritakse kolmanda taseme haridusega inimeste tööhõivet ning osakaalu Eestis. Tabelid: 15-74 aastased tööhõiveseisundi, ametiala ja haridustaseme järgi, 2003; Teaduse ja tehnoloogia inimressursid, 1995-2003; Kolmanda taseme hariduse esmaomandanud, 1995-2003. Diagramm: Kolmanda taseme haridusega elanike osatähtsus 25-64-aastaste tööga hõivatute hulgas, 2002

 9. Tudengite küsitlus: kas Aruküla säilitab identiteedi või muutub Tallinna magalaks / Ere Uibo

  Uibo, Ere

  2017-01-01

  Aruküla elaniku Cristina Kaska eestvedamisel tegid Tallinna Ülikooli tudengid Aruküla elukeskkonna teemal küsitluse ja uurimistöö. Cristina Kaska õpib Tallinna Ülikoolis magistriõppes haridustehnoloogiat, uurimisgrupis osalesid ka Marika Kundla, Elle Altmets, Kadi Kasepõld ja Heret Annus. Uuringuga selgitati välja elanike rahulolu Aruküla heakorra, korteriühistute ja vallavalitsuse tööga ning nende endi valmisolek panustada heakorra parandamisse

 10. Tulumaks Eesti kohaliku omavalitsuse tuluallikana : praktilisi probleeme / Mikk Lõhmus, Urmas Koidu

  Lõhmus, Mikk

  2007-01-01

  Artiklis näidatakse, millest moodustuvad kohaliku omavalitsuse tulud, millised on maakondlikud tuluerinevused, kuidas on laekunud tulumaks maakonniti, millised on olnud tulumaksust mahaarvamised, kuidas tasandusfondi ja diferentseeritud maamaksu kaudu tasandatakse erisusi. Tabelid: Mõnede Euroopa riikide kohaliku tulubaasi suhe SKT-sse ja avaliku sektori kogukuludesse; Kohalike eelarvete ja riigieelarve kasv aastail 2004-2006; Riigile laekunud tulu osakaal füüsilistelt isikutelt kinnipeetud tulumaksust 2004. a. ja 2005. a.; Tulumaksu mahaarvamiste osakaal kõigist tuludest ja keskmine deklareeritud tulu 2004. a. ja 2005. a.; Diagrammid: Eesti kohaliku omavalitsuse tulud 2006. a.; Maakondade (ja Tallinna linna) elanike arvu ja laekumiste osatähtsus Eestis 2006. a.; Tulumaksulaekumine elaniku kohta 2006. a.; Tulumaksulaekumise kasv elaniku kohta aastail 2004-2006; Tulumaksulaekumise suhteline kasv aastail 2004-2006 elaniku kohta; Lisad: Tulumaksu ja tasandusfondi laekumine aastail 2004-2006; Tulumaksu laekumise kasv aastail 2004-2006

 11. Maksud muutuvad. Miks ja kuidas? / Ivari Padar

  Padar, Ivari, 1965-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik, 15. mai 2007, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 15. mai 2007, lk. 2; Võrumaa Teataja, 15. mai 2007, lk. 2; Sõnumitooja, 16. mai 2007, lk. 2; Virumaa Teataja, 16. mai 2007, lk. 11; Vali Uudised, 16. mai 2007, lk. 2; Pärnu Postimees, 16. mai 2007, lk. 15; Meie Maa, 16. mai 2007, lk. 2; Järva Teataja, 17. mai 2007, lk. 2; Vooremaa, 17. mai 2007, lk. 2; Lõunaleht, 17. mai 2007, lk. 2; Kuulutaja, 18. mai 2007, lk. 4; Nädalaleht, 18. mai 2007, lk. 4; Valgamaalane, 22. mai 2007, lk. 2; Lääne Elu, 26. mai 2007, lk. 2. Rahandusminister Ivari Padar valitsuse kavatsusest tõsta mitme kauba aktsiisimaksu ning leevendada järgmise nelja aasta vältel Eesti elanike tulumaksukoormust enam kui 7 miljardi krooni võrra

 12. Tulumaks Eesti kohaliku omavalitsuse tuluallikana : praktilisi probleeme / Mikk Lõhmus, Urmas Koidu

  Lõhmus, Mikk

  2007-01-01

  Artiklis näidatakse, millest moodustuvad kohaliku omavalitsuse tulud, millised on maakondlikud tuluerinevused, kuidas on laekunud tulumaks maakonniti, millised on olnud tulumaksust mahaarvamised, kuidas tasandusfondi ja diferentseeritud maamaksu kaudu tasandatakse erisusi. Tabelid: Mõnede Euroopa riikide kohaliku tulubaasi suhe SKT-sse ja avaliku sektori kogukuludesse; Kohalike eelarvete ja riigieelarve kasv aastail 2004-2006; Riigile laekunud tulu osakaal füüsilistelt isikutelt kinnipeetud tulumaksust 2004. a. ja 2005. a.; Tulumaksu mahaarvamiste osakaal kõigist tuludest ja keskmine deklareeritud tulu 2004. a. ja 2005. a.; Diagrammid: Eesti kohaliku omavalitsuse tulud 2006. a.; Maakondade (ja Tallinna linna) elanike arvu ja laekumiste osatähtsus Eestis 2006. a.; Tulumaksulaekumine elaniku kohta 2006. a.; Tulumaksulaekumise kasv elaniku kohta aastail 2004-2006; Tulumaksulaekumise suhteline kasv aastail 2004-2006 elaniku kohta; Lisad: Tulumaksu ja tasandusfondi laekumine aastail 2004-2006; Tulumaksu laekumise kasv aastail 2004-2006

 13. Maksud muutuvad. Miks ja kuidas? / Ivari Padar

  Padar, Ivari, 1965-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik, 15. mai 2007, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 15. mai 2007, lk. 2; Võrumaa Teataja, 15. mai 2007, lk. 2; Sõnumitooja, 16. mai 2007, lk. 2; Virumaa Teataja, 16. mai 2007, lk. 11; Vali Uudised, 16. mai 2007, lk. 2; Pärnu Postimees, 16. mai 2007, lk. 15; Meie Maa, 16. mai 2007, lk. 2; Järva Teataja, 17. mai 2007, lk. 2; Vooremaa, 17. mai 2007, lk. 2; Lõunaleht, 17. mai 2007, lk. 2; Kuulutaja, 18. mai 2007, lk. 4; Nädalaleht, 18. mai 2007, lk. 4; Valgamaalane, 22. mai 2007, lk. 2; Lääne Elu, 26. mai 2007, lk. 2. Rahandusminister Ivari Padar valitsuse kavatsusest tõsta mitme kauba aktsiisimaksu ning leevendada järgmise nelja aasta vältel Eesti elanike tulumaksukoormust enam kui 7 miljardi krooni võrra

 14. Isamaaliit on sunderakonnastamise vastu / Mart Laar

  Laar, Mart, 1960-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 9. märts lk. 2, Sakala 12. märts lk. 2, Virumaa Teataja 12. märts lk. 7, Pärnu Postimees 12. märts lk. 2, Hiiu Leht 12. märts lk. 2, Vooremaa 12. märts lk. 2, Valgamaalane 12. märts lk. 2, Meie Maa 12. märts lk. 2, Järva Teataja, Nädaline 14. märts lk. 2,4, Koit 14. märts lk. 6, Tartu : Postimees 18. märts lk. 2, Hiiumaa 16. märts lk. 2, Lääne-Harju Ekspress 16. märts lk. 3, Elva Postipoiss 6. apr. lk. 6. Isamaaliidu seisukoht on, et kohalike omavalitsuste seaduses tuleb sätestada elanike arvu piirnumber, millest väiksema elanikearvuga valdades vähemalt 2002.a. kohalikel valimistel sunderakonnastamist läbi ei viida. Autor: Isamaaliit. parlamendisaadik

 15. Isamaaliit on sunderakonnastamise vastu / Mart Laar

  Laar, Mart, 1960-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 9. märts lk. 2, Sakala 12. märts lk. 2, Virumaa Teataja 12. märts lk. 7, Pärnu Postimees 12. märts lk. 2, Hiiu Leht 12. märts lk. 2, Vooremaa 12. märts lk. 2, Valgamaalane 12. märts lk. 2, Meie Maa 12. märts lk. 2, Järva Teataja, Nädaline 14. märts lk. 2,4, Koit 14. märts lk. 6, Tartu : Postimees 18. märts lk. 2, Hiiumaa 16. märts lk. 2, Lääne-Harju Ekspress 16. märts lk. 3, Elva Postipoiss 6. apr. lk. 6. Isamaaliidu seisukoht on, et kohalike omavalitsuste seaduses tuleb sätestada elanike arvu piirnumber, millest väiksema elanikearvuga valdades vähemalt 2002.a. kohalikel valimistel sunderakonnastamist läbi ei viida. Autor: Isamaaliit. parlamendisaadik

 16. The ability of turism events to generate destination loyalty towards the country: an Estonian case study. Turismiürituste võime genereerida sihtkohalojaalsust riigi suhtes: Eesti juhtum

  Andres Kuusik

  2013-01-01

  Full Text Available Globaliseerumise taustal on riigid ja kohad üha rohkem hakanud omavahel konkureerima. Konkureeritakse nii välisinvesteeringute, külastajate, ettevõtete asukoha kui ka kohalike elanike pärast. (Kotler et al. 1999 Mida liikuvamad on kapital, inimesed ja ettevõtted, seda rohkem peavad kohad muutma end atraktiivseks. Selle tõttu on eraldi turunduse suunana välja kujunenud kohaturundus (place marketing. Kohaturunduse ühte osa, mis tegeleb turistide sihtgrupiga, nimetatakse sihtkohaturunduseks (destination marketing. Ürituste korraldamine on üks võimalus sihtkohaturunduse viljelemiseks. Väga palju on uuritud suurürituste mõju sihtriigi imagole ja inimeste teadlikkuse tõusule sihtriigi suhtes. Palju vähem on aga tähelepanu pööratud ürituste võimele genereerida korduvkülastusi. Seetõttu on üsna tavaline, et riigi tasemel toetatakse suurüritusi, mis tekitavad maailmas kära, samas, kui võib-olla mõistlikum oleks toetada hoopis väiksemate ja keskmise suurusega ürituste korraldamist, mis genereeriks riigile lojaalseid külastajaid. Just sellele valdkonnale selle artikli raames keskendutakse