WorldWideScience

Sample records for elektrokardiogram en blindet kontrolleret

 1. Bestemmende indflydelse og 'fælles bestemmende indflydelse'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen analyserer kontrolbegrebet, som er forudsætningen for, at der kan foreligge enkontrolleret transaktion’. Der sættes fokus på begreberne bestemmende indflydelse, fælles bestemmende indflydelse, fælles ledelse og koncernforbundne juridiske personer i ligningslovens (LL) § 2 og skattekont...

 2. Effect of including fitness testing in preventive health checks on cardiorespiratory fitness and motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høj, Kirsten; Skriver, Mette Vinther; Hansen, Anne-Louise Smidt

  2014-01-01

  Denne artikel beskriver studieprotokollen for et randomiseret kontrolleret studie, som skal undersøge effekten af at udføre konditests som en del af forebyggende helbredsundersøgelser sammenlignet med helbredsundersøgelser uden konditests. I Randers kommune tilbyder man i perioden 2012-2017 alle ...

 3. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 4. Ideudvikling ved kreativ innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sejer Jakobsen, Henning; Rebsdorf, S.O.

  og brugbar forståelse af hele skabelsesprocessen. Idestigen med Tanke - Ide - Løsning er hele grundlaget, og med introduktionen til Creative Idea Solution (CIS) gives læseren en konkret model for, hvordan en proces på grænsen af kaos kan blive til en kontrolleret forandringsproces. Det normative......Med begrebsdefinitioner og en solid videnskabsteoretisk fundering viser "Ideudvikling ved kreativ innovation" både hvorfor kreativitet og innovation er vigtigt, men også hvordan systematisk ideudvikling er muligt. Begreberne perspektiveres ved en historisk og normativ anskuelse, der giver en bred...... udgangspunkt er garant for at bogen aldrig bliver uvedkommende eller kan afskrives som endnu en publikation med overforbrug af buzzwords. Bogen efterlader læseren med en følelse af lige at være vågnet, og det nyopdagede potentiale skal nu udnyttes systematisk....

 5. Growth and Integration of Organic Nanofibers in Devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thilsing-Hansen, Kasper

  kæder af krystalliter, der tilslutter sig den allerede eksisterende P6P nanofiber. Overførsel af P6P nanofibre fra deres vækst substrat er uundgåeligt for at implementere p6P nanofibre i komponenter. Kontrolleret overførsel af 200x200μm2 nanofiber områder fra vækst substratet til præfabrikerede silicium......) exciteret med en pulserende laserstråle et guld/vakuum interface, hvilket resulterer i nanofiber lokaliseret mønstre i PEEM billederne....

 6. Fiskeolietilskud og graviditetsvarighed. En randomiseret kontrolleret undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, S.F.; Søorensen, J.D.; Secher, N.J.

  1994-01-01

  ; the difference in gestational age depended on the level of fish intake at enrollment, with a low fish intake enhancing the difference. Fish oil supplementation in the third trimester seems to prolong gestation while allowing continued growth of the foetus; this effect seems to explain the difference between...

 7. Prediction of solubility and diffusion properties of pesticides in polymers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suné, Nuria Muro

  2006-01-01

  Anvendelse af teknologier til kontrolleret frigivelse af et pesticid til omgivelserne har stort potentiale for den kemiske industri i forbindelse med produkter til landbrugssektoren. Denne teknologi muliggør en optimering af udskillelsen af et aktivt stof, samt en reduktion af de mulige skadelige...... påvirkninger stoffet måtte have på miljøet og mennesker. Evnen til at simulere og analysere den kontrollerede frigivelse/udskilning af et aktivt stof er meget anvendelig i produkt design fasen, hvor mange kombinationer af pesticider og polymerer testes for at opnå den ønskede tidsafhængige frigivelse...... stofferne i polymerblandingen beregnes. En model baseret på gruppebidragsprincippet er blevet valgt og videreudviklet, hvormed det er gjort muligt at inkludere komplekse stoffer som pesticider i opløslighedsberegningerne. Den prædiktive model for diffusion er baseret på 'free volume' diffusionsteorien, med...

 8. Udbytte på arbejdsmarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Trond Beldo

  2009-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med den 'direkte' betydning af oprindelsesklasse. Med 'direkte' menes den indflydelse, oprindelesklasse har på arbejdsmarkedsudbytte, kontrolleret for uddannelsesforskelle. Resultaterne viser, at uddannelsesforskelle er langt den vigtigste enkeltfaktor til forklaring af l...

 9. Styret naturlig ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Morsing, S.; Strøm, J.S.

  Publikationen præsenterer et generelt dimensioneringsgrundlag for naturlig ventilation i husdyrstalde. Det er kontrolleret ved forsøg i slagtesvinestalde, hvor det ligeledes er undersøgt hvilken temperaturstabilitet, der kan opnås ved naturlig ventilation, samt produktions- og adfærdsmæssige...

 10. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiberg, Misja; Andersen, Luna Kragh; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  I denne rapport beskrives resultaterne af et randomiseret kontrolleret forsøg med to skolestøttende indsatser til familieplejeanbragte børn i den danske folkeskole i alderen 6-14 år. Gennem afprøvningen af de to indsatser har forskningsprojektet ”Skolestøtte til børn i familiepleje” undersøgt, hv...

 11. Kronisk traethedssyndrom--et kontrolleret tvoersnitsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, A K; Nielsen, H; Andersen, V

  1994-01-01

  Twenty-one patients fulfilling the Center for Disease Control criteria for chronic fatigue syndrome (CFS) were examined in a controlled study. Viral antibodies and tests evaluating the immune system were investigated in the patients and in a control group of 21 sex- and age-matched individuals...

 12. Effekt af sibutramin til vægttabsvedligeholdelse. En randomiseret klinisk kontrolleret undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toubro, S; Hansen, D L; Hilsted, J C

  2001-01-01

  Sibutramine is a tertiary amine that has been shown to induce dose-dependent weight loss and enhance the effects of a low-calorie diet for up to a year. We did a randomised, double-blind trial to assess the usefulness of sibutramine in maintaining substantial weight loss over 18 months....

 13. Angiotensin I konverteringshaemmeren enalapril til behandling af progredierende kronisk nefropati. En åben randomiseret kontrolleret undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamper, A L; Strandgaard, S; Leyssac, P P

  1993-01-01

  In order to study the influence of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibition on the progression of chronic nephropathy, 70 patients with a median glomerular filtration rate (GFR) of 15 (range, 6 to 54) mL/min/1.73 m2 were randomised in an open study to basic treatment with enalapril or conve...

 14. Evaluasi Elektrokardiogram Interval QTc dan JTc pada Penderita Malaria Vivaks yang Diberikan Dihidroartemisinin-Piperakuin dan Primakuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jason Sriwijaya

  2016-03-01

  Full Text Available Dihidroartemisinin-piperakuin (DHA-PPQ telah digunakan secara global sebagai terapi malaria vivaks. Salah satu efek samping DHA-PPQ adalah pemanjangan repolarisasi ventrikel yang dapat menimbulkanaritmia ventrikuler yaitu Torsade de Pointes (TdP. Studi before-after ini bertujuan untuk mengetahuiperbedaan rerata interval QTc dan JTc penderita malaria vivaks sebelum dan sesudah pemberian DHA-PPQdan primakuin (PQ. Penelitian dilakukan di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jakarta pada bulan Mei-Juli2015. Sumber data adalah data sekunder hasil rekaman EKG pada penelitian utama “Safety, tolerability, andefficacy of artesunat-pyonaridine or dihydroartemisinin-piperaquine in combination with primaquine as radicalcure for P.vivax in Indonesian soldiers” tahun 2010. Subyek yang masuk kriteria seleksi pada pemberianDHA-PPQ dan PQ, masing-masing berjumlah 24 subyek dan 14 subyek. Interval QT dan JT dalam penelitianini menggunakan dua formula yang sudah dikoreksi terhadap frekuensi denyut jantung yaitu formula Bazett(QTcB, JTcB dan Fridericia (QTcF, JTcF. Pemberian DHA-PPQ menunjukkan pemanjangan rerata intervalQTcF secara bermakna dibandingkan baseline yaitu sebesar 14,42 milidetik terjadi di D3 predose dan 20,53milidetik di D3 postdose. Rerata pemanjangan interval JTcF setelah pemberian DHA-PPQ adalah 13,43milidetik di D3 postdose. Pada pemberian PQ terdapat perbedaan nilai rerata interval QTcB dibandingkanbaseline sebesar 19,42 milidetik. Rerata pemanjangan interval JTcF dibandingkan baseline 16,50 milidetik diD42 postdose dan secara statistik bermakna. Kata kunci: dihidroartemisinin-piperakuin, primakuin, malaria vivaks, Torsade de Pointes, interval QTc, interval JTc.   Electrocardiogram Evaluation of QTc and JTc Interval of DihydroartemisininPiperaquine and Primaquine Therapies Given to The Vivax Malaria Patients Abstract Dihydroartemisinin-piperaquin (DHA-PPQ has been used globally as standard combination therapies for vivax malaria treatment. One of the side effects that must be put into caution is the prolongation ofventricular repolarization, which can lead to the development of ventricular arrhythmia known as Torsadede Pointes (TdP. This study used  ‘before and after’ design and was aimed to find out whether there was asignificant difference of QTc and JTc interval of vivax malaria patients pre and post DHA-PPQ and Primaquin(PQ dose. The ECG record of DHA-PPQ and PQ, respectively, 24 and 14 subjects. QT and JT intervalsare affected by heart rate, thus, both of them have to be corrected according to the heart rate using twoformulas, i.e.: Bazett (QTcB, JTcB and Fridericia (QTcF, JTcF formulas. The results showed significant QTcFprolongations of 14.42 ms predose and 20.53 ms postdose on D3 DHA-PPQ treatment compared to thebaseline value, whereas prolongations of JT interval were 13.43 ms found on D3 postdose. The results aftergiven PQ showed mean difference of QTcB compared to the baseline value was 19.42 ms. The result for JTcFinterval after given PQ, showed mean difference of prolongations compared to the baseline value was 16.50ms, which was statistically significant. Key words: dihydroartemisinin-piperaquine, primaquine vivax malaria, Torsade de Pointes, QTcinterval,JTc interval

 15. La violencia en la escena del crimen en homicidios en la pareja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alba Company

  2016-01-01

  Full Text Available El homicidio en la pareja, considerado un problema social, no ha sido analizado en España en relación a la escena del crimen (EC. La presente investigación aborda el tipo de violencia ejecutada, instrumental vs. expresiva, en la EC de asesinatos, homicidios o tentativas y sus diferencias en función del sexo del homicida. A partir de una muestra formada por 322 casos extraídos de sentencias judiciales firmes mediante el Protocolo de Análisis del Crimen Violento en Homicidios Familiares, se analizó la conciencia forense, la estructuración y la conducta criminal. Los resultados apoyan estudios precedentes desarrollados en otros países mostrando el predominio de comportamientos expresivos en homicidios entre los miembros de la pareja sin existir diferencias significativas en función del sexo de los agresores, si bien aparece un mayor uso de las conductas de apuñalamiento y envenenamiento en mujeres homicidas.

 16. Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Læssøe, Uffe; Kjær, Thomas

  forstærker denne risiko. Formål: Gennem effektiv og sikker træning at øge RA patienters aerob kapacitet og muskel styrke for dermed atlette patienternes daglige aktiviteter. Patienter: Voksne patienter (> 18 år) med diagnosen reumatoid artrit ifølge ARA eller ACR/EULAR kriterierne,funktionsklasserne I, II og...... III, i primær eller sekundær sektoren. Intervention/er: Kortvarig land- eller vandbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet, kortvarig eller længerevarendeland-baseret høj-intensitets træning af aerob kapacitet i kombination med muskelstyrke træning oglængerevarende land-baseret høj......-intensitets styrke træning. Inkluderet studier: Èt systematisk review og to randomiseret klinisk kontrolleret studier (RCT). Outcomes: Aerob kapacitet, maksimal muskelstyrke, selv-rapporteret smerte, funktionsevne, sygdomsaktivitet,radiologisk ledskade og uønskede bivirkninger. Søgestrategi:Følgende databaser blev...

 17. Polidactilia en los cuatro miembros, en una potranca mestiza en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Onésimo Sepúlveda S.

  2011-05-01

  Full Text Available La polidactilia es una anomalía congénita de muy baja incidencia en caballos. A una potranca mestiza de 6 semanas de edad con polidactilia en sus cuatro miembros se le realizó un examen clínico y radiológico. Los exámenes mostraron la presencia de un dígito supernumerario en ambos miembros anteriores, correspondiente a la primera y segunda falange del dígito II, con su respectivo hueso metacarpiano. En ambos miembros posteriores, se observó que un segundo dígito se originaba a nivel de la articulación metatarso-falángica; ambos dígitos eran del mismo tamaño y estaban formados por tres falanges, los que articulaban con el metatarsiano III. En ambos miembros posteriores, las primeras falanges estaban parcialmente fusionadas a nivel proximal. En el miembro posterior izquierdo había osteomielitis y fractura en el dígito lateral. Debido al compromiso del hueso y al dolor, se realizó eutanasia. No se realizó análisis citogenético. De acuerdo con la clasificación existente, la polidactilia encontrada en los miembros anteriores corresponde a la forma atavística y la encontrada en los posteriores a la forma teratogénica. Hasta lo que nosotros sabemos, este es el primer caso de polidactilia en los cuatro miembros registrado en América del Sur y en los últimos 55 años a nivel mundial.

 18. PRESENCIA DE ARSÉNICO EN POZOS Y EN CULTIVOS EN OAXACA, MÉXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Ubaldo Caballero-Guti\\u00E9rrez

  2010-01-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de arsénico en agua de pozos y en cultivos. Se muestrearon pozos noria y semip rofundos, y diferentes cultivos (tomate, lechuga, frijol y maíz, pertenecie ntes al paraje "Flor de Guayabal", en Tlacolula, Oaxaca, México, durante un periodo de 10 meses (julio 2006 a abril 2007.Hubo dos fases: la primera fue el diagnóstico que se obtuvo de la determinación mensual del arsénico en los pozos, y en la segunda, el establecimie nto de cultivos y el muestreo de plantas para los análisis químicos. En los resultados del análisis de agua (julio-abril, hubo arsénico (¿=0,1 mg/l en niveles que superan lo establecido en la norma oficial mexicana (0,025 mg/l. En la segunda fase, en los órganos comestibles de jitomate, lechuga, zanahoria, maíz y frijol cultivados en el paraje, no se encontró evidencias sobre la presencia de este metal.

 19. y mujeres en España en 2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Montserrat García Gómez

  2006-01-01

  Full Text Available Fundamento: El conocimiento de la incidencia de las enfermedades derivadas del trabajo es un requisito esencial para la adopción de un enfoque racional de su control. La estadística oficial de las enfermedades profesionales no incluye la variable sexo. El objetivo de este estudio es describir las enfermedades profesionales reconocidas por el sistema de seguridad social español en el año 2004, buscando las diferencias en la morbilidad declarada entre hombres y mujeres. Métodos: Se describe la información contenida en el Registro de Enfermedades Profesionales correspondiente al año 2004. Las variables incluidas son: sexo, edad, actividad económica, ocupación, antigüedad en el puesto de trabajo, tamaño de la empresa y Comunidad Autónoma. Como indicadores se han calculado porcentajes, tasas de incidencia brutas y específicas, y razón de tasas. Resultados: En el año 2004 se notificaron 28.728 enfermedades profesionales. La incidencia en mujeres fue de 188,7 por 100.000 trabajadoras, y en hombres fue de 217,8. La edad media de presentación en hombres fue de 39,4 ± 11 años, y en mujeres de 37,6 ± 11 años. El 52,7% de las enfermedades se declaran en las mujeres en los 3 primeros años de permanencia en el puesto. Conclusiones: Se constatan aspectos diferenciales de género en las enfermedades profesionales notificadas en España en el año 2004. Aunque la incidencia global es mayor en hombres que en mujeres, en la mayoría de actividades económicas y ocupaciones, las tasas específicas son mayores en mujeres. Son sobretodo las grandes empresas las que notifican enfermedades profesionales en las mujeres.

 20. La violencia en la escena del crimen en homicidios en la pareja

  OpenAIRE

  Alba Company; Miguel Ángel Soria

  2016-01-01

  El homicidio en la pareja, considerado un problema social, no ha sido analizado en España en relación a la escena del crimen (EC). La presente investigación aborda el tipo de violencia ejecutada, instrumental vs. expresiva, en la EC de asesinatos, homicidios o tentativas y sus diferencias en función del sexo del homicida. A partir de una muestra formada por 322 casos extraídos de sentencias judiciales firmes mediante el Protocolo de Análisis del Crimen Violento en Homicidios Familiares, se an...

 1. Trabajando en crear felicidad en el trabajo

  OpenAIRE

  Rodríguez González, Elena

  2016-01-01

  Treball final de Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. Codi: SBE513. Curs acadèmic 2015-2016 Como su propio nombre indica, el siguiente trabajo es el final del camino recorrido en el Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en Recursos Humanos. En él resumo los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo, así como las competencias conseguidas y el camino realizado para su obtención. Cada aspecto del máster ha ...

 2. Criminalidad en cifras: delitos en Colombia, 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gloria Patricia Espino Duque

  2010-06-01

  Full Text Available El presente análisis comienza con el estudio de los delitos del año 2009, identificándolos según los títulos del Código Penal colombiano y ahondando en los más representativos, de acuerdo con la frecuencia en que se manifiestan. En cada título se seleccionan las tres conductas delictivas con los mayores reportes a nivel nacional, así como las cinco unidades de Policía con el mayor número de delitos. En la segunda parte se realiza un análisis comparativo de los delitos de mayor impacto social en los años 2008 y 2009, teniendo en cuenta las principales variables en cada modalidad.

 3. Brassolis isthmia (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE, EN PEJIBAYE Y EN COCOTERO EN COSTA RICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ram\\u00F3n G. Mexz\\u00F3n

  2011-01-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo fue describir el ciclo de vida de Brassolis isthmia asociado al pejibaye bajo condiciones de campo y de laboratorio, y su actividad en cocotero. El ciclo de vida de B. isthmia fue estudiado en condiciones de campo y de laboratorio en Guápiles, Limón, Costa Rica, entre setiembre y noviembre de 1994, durante un incremento poblacional del insecto en una plantación de pejibaye. En los años siguientes se realizaron observaciones de las actividades alimentarias de la mariposa en cocotero en varias localidades de la Vertiente Caribeña. Varios centenares de huevos y de larvas de primer estadio fueron recolectadas y colocadas en grupos de diez individuos, y alimentadas con pedazos de hojas de pejibaye, de 30 x 80 mm. El número de larvas necesario para causar defoliaciones de 5% y 20% fue calculado para cada estado de desarrollo larval. El ciclo de vida promedio duró 159 días, distribuidos en las etapas de: huevo: 20, larva: 114, pupa: 20 y adulto: 5 días. Las larvas son gregarias, se alimentan durante la noche y permanecen durante el día en nidos construidos con restos de hojas secas y seda. El consumo promedio durante la etapa larva es de 820,62 cm² de follaje; el séptimo estado larval requiere un 72,8% de éste.

 4. Kontrolleret, klinisk afprøvning af isoprinosin til HIV-smittede. Resultater af en dansk/svensk multicenterundersøgelse. The Scandinavian Isoprinosine Study Group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, S; Pedersen, C; Sandström, E

  1994-01-01

  progressed to AIDS (p = 0.005; odds ratio: 2.8, 95% CI: 1.3-6.2). Intention-to-treat analysis showed identical results. No severe adverse reactions or toxicities were observed. We conclude that HIV-infected individuals without AIDS may be safely and effectively treated with isoprinosine....

 5. Inequidades en enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nancy L Fleischer

  Full Text Available En países de altos ingresos el efecto de las inequidades sociales en los riesgos de enfermedades cardiovasculares (ECV se encuentra bien documentado. En Latinoamérica se ha realizado amplias discusiones teóricas y conceptuales sobre el efecto de las inequidades sociales en salud, sin embargo, la investigación empírica ha sido limitada. En el presente artículo, se resumen los trabajos empíricos recientes sobre las inequidades sociales y el riesgo de ECV en Latinoamérica y se resalta las principales necesidades en materia de investigación, al igual que las implicaciones para su prevención. Aunque mucho se desconoce acerca de los patrones sociales de las ECV en Latinoamérica, los pocos estudios disponibles hasta la fecha indican que las inequidades sociales en los riesgos de ECV varían de acuerdo a la población, a los indicadores de nivel socioeconómico, al igual que a los indicadores de riesgo de enfermedad. Las mayores inequidades sociales se observan entre mujeres en áreas urbanas y se relacionan con obesidad, diabetes y dieta. Pocos estudios se han realizado en algunas partes de Latinoamérica y en países de Centroamérica y del norte de Suramérica. Los sistemas de registro civil, estadísticas vitales y las encuestas representativas a nivel nacional sobre factores de riesgo pueden constituirse en fuentes importantes de datos, mientras se recoge información sobre los indicadores socioeconómicos. Los estudios longitudinales también son importantes para investigar los factores que conducen a las inequidades sociales. En la medida en que se implementen políticas y estrategias de prevención para reducir las ECV en Latinoamérica, también se deben investigar los factores que generan inequidades sociales en el riesgo de ECV.

 6. Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 en 2003 - "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Kwak, R.G.M.

  2004-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide jaar-rond inventarisatie van flora en fauna in het plangebied `De Waalsprong` in de Gemeente Nijmegen van de zomer van 2002 tot en met het voorjaar van 2003. Aangegeven worden de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en

 7. Violencia en el trabajo: investigaciones realizadas en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Gabriel Carvajal Orozco

  2013-12-01

  Full Text Available El propósito de esta ponencia es mostrar los resultados de una exploración bibliográfica concerniente a las investigaciones llevadas a cabo en los últimos diez años, sobre el tema de la violencia en el lugar de trabajo. Se consultaron 16 artículos –5 empíricos, 11 teóricos–, publicados en revistas científicas colombianas, en universidades públicas y privadas, en instituciones gubernamentales y en bases de datos académicas. La ponencia está estructurada en tres partes: la primera presenta los aspectos metodológicos; la segunda expone los resultados de la exploración, donde se muestran las problemáticas que se han abordado en las investigaciones sobre violencia en el trabajo, y la tercera y última parte contiene las conclusiones acerca de los resultados obtenidos.

 8. Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 in het plangebied "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Kwak, R.G.M.

  2002-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide inventarisatie van flora en fauna in het plangebied De Waalsprong in de gemeente Nijmegen in de zomer van 2002. Het rapport beschrijft de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en

 9. Escala mexicana de calidad en el servicio en restaurantes (emcaser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Vera

  2016-12-01

  Full Text Available En el presente artículo se describe el desarrollo de una escala para medir la calidad en el servicio en restaurantes en México. El objetivo es ofrecer una escala redactada en español para medir calidad en el servicio en restaurantes de servicio a mesa, que se ha denominado Escala mexicana de calidad en el servicio en restaurantes (emcaser. Se realiza una revisión del concepto de calidad en el servicio, su medición en general y su medición específicamente en restaurantes, explicando cómo se realizó la detección inicial de atributos y dimensiones mediante un estudio exploratorio. Posteriormente, se exponen los resultados de diversas pruebas empíricas a través de las cuales se fue corrigiendo la escala y con las que se fueron mejorando indicadores de confianza y validez. Finalmente, se comparten los reactivos de esta escala ofreciéndolos abiertamente para su uso en estudios posteriores. En este trabajo, además, se examina el efecto de las dimensiones resultantes del instrumento sobre la opinión general, satisfacción e intención de recomendar. Una aportación importante de esta escala radica en que se basa en una detección amplia de atributos particularmente detectados en este sector, en lugar de partir de las dimensiones genéricas del instrumento de medición de calidad en el servicio más citado en la literatura: servqual.

 10. ORCID en el mundo, en Latinoamérica y en México

  OpenAIRE

  Heredia, Ana

  2017-01-01

  "ORCID en el mundo, en Latinoamérica y en México" was presented at the ORCID Mexico Workshop at COLMEX in Mexico City on October 19, 2017 by Ana Heredia (Regional Director for Latin America, ORCID).

 11. Plasma rico en plaquetas en pacientes con gonartrosis

  OpenAIRE

  Álvarez López, Alejandro; Ortega González, Carlos; García Lorenzo, Yenima; Arias Sifontes, Joanka; Ruiz de Villa Suárez, Abel

  2013-01-01

  Fundamento: la aplicación del plasma rico en plaquetas se ha convertido en una modalidad de tratamiento para pacientes con gonartrosis, tanto de forma aislada como en combinación con otros procedimientos. Objetivo: actualizar al personal médico sobre aspectos esenciales relacionados con la aplicación del plasma rico en plaquetas en pacientes con gonartrosis. Método: se realizó una revisión bibliográfica de un total de 300 artículos originales publicados en Pubmed, Hinari y Medline, mediante e...

 12. Representaciones Sociales de Ambiente y Sustentabilidad en docentes en formación y en ejercicio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yair Alexander Porras Contreras

  2015-12-01

  Full Text Available El ambiente como un sistema complejo, emerge de las interacciones efectivas entre los subsistemas biofísicos, sociales y culturales, constituyéndose en una representación que trasciende el dominio material, para posicionarse en una categoría que involucra el significado y el sentido de la realidad. De esta manera, las ideas, creencias y concepciones que elaboran los profesores en formación inicial y los profesores en ejercicio sobre el ambiente y la sustentabilidad, se convierten en derroteros sobre los cuales se construye un saber pedagógico y una praxis educativa que entra en relación directa con el ideario de ciudadanía que se promueve en el ámbito escolar. El  propósito del presente artículo consiste en reconocer las representaciones sociales sobre el ambiente y la sustentabilidad que elicitan docentes en ejercicio de Escuelas Normales Superiores y  docentes en formación inicial de la UPN, con el objeto de fomentar una cultura ambiental para la ecociudadanía.

 13. Gobernabilidad municipal en medio del conflicto armado en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Adolfo Pedraza Beleño

  2012-11-01

  Full Text Available Ejercer el gobierno local en algunos municipios colombianos puede ser todo un reto en tanto tiene que desenvolverse en un contexto de disputa armada que dificulta, impide o restringe la acción de gobierno. En las últimas décadas se ha acentuado el conflicto armado en Colombia como consecuencia, en parte, del cambio de estrategia y la pugnaz lucha por el control local, el cual genera importantes dividendos. La acción de los grupos armados sobre los municipios se enmarca dentro de una generalidad lamentable en la historia colombiana. Uno de los intereses de este estudio es presentar el devenir de la injerencia de los grupos armados en el proceso gubernamental, pero también en la estructura social. Para ello se plantea en una primera parte el contexto en el que se enmarca la gobernabilidad; posteriormente se analiza el concepto de gobernabilidad teniendo en cuenta un escenario de conflicto armado y, finalmente, la importancia del municipio para los grupos armados ilegales teniendo como punto de partida la descentralización político-administrativa de principios de los años noventa.

 14. Tecnología digital en Bibliotecas en Paraguay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Teresa Rosas de Maidana

  2013-01-01

  Full Text Available La motivación para este trabajo de investigación es hacer entrega del diagnóstico del uso de la tecnología digital en bibliotecas en el Paraguay, tomando como muestra aquellas que se ubican en los centros referentes o cabeceras de educación, en el país denominadas instituciones centro. Objetivando la labor investigativa en mejorar la disponibilidad y el acceso al material informativo en beneficio de la educación e investigación. Para la recolección de datos se utiliza la técnica de la observación y la entrevista no estructurada con el personal de la biblioteca, y a referentes nacionales en desarrollo de tecnología. De este modo, se presenta la incursión de la tecnología, dando apreciaciones nacionales en los conceptos TIC, brecha digital y alfabetización informacional. A conocimiento que las bibliotecas son centros para la información, recreo y cultura, el uso y la aplicación de la tecnología digital es considerado apropiado y necesario en el apoyo a la gestión bibliotecaria, con uso de la tecnológica. La calidad y la excelencia en la gestión bibliotecaria está dada en los servicios que ella presenta a su entorno, su comunidad, por ende, el usufructo de la tecnología ubica a la unidad de información o Biblioteca como referente del avance país en aras a ser protagonista de las innovaciones tecnológicas con el crecimiento del conocimiento de la ciudadanía en la alfabetización, comunicación y uso de la información facilitado por la misma. Se logra la incursión paulatina de los ciudadanos a la tecnología, con objetivos de la labor investigativa, en el fomento de la distribución de la información a través de la tecnología, desarrollando bases de datos y la conformación de redes en pos a la mejora de la disponibilidad y acceso a los materiales de información. Resultante de este proceso el efecto cooperativo y colaborativo de la unidades de información en la acopio de información en bien directo a la comunidad

 15. Tecnología digital en Bibliotecas en Paraguay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Teresa Rosas de Maidana

  2013-07-01

  Full Text Available La motivación para este trabajo de investigación es hacer entrega del diagnóstico del uso de la tecnología digital en bibliotecas en el Paraguay, tomando como muestra aquellas que se ubican en los centros referentes o cabeceras de educación, en el país denominadas instituciones centro. Objetivando la labor investigativa en mejorar la disponibilidad y el acceso al material informativo en beneficio de la educación e investigación. Para la recolección de datos se utiliza la técnica de la observación y la entrevista no estructurada con el personal de la biblioteca, y a referentes nacionales en desarrollo de tecnología. De este modo,, se presenta la incursión de la tecnología, dando apreciaciones nacionales en los conceptos TIC, brecha digital y alfabetización informacional. A conocimiento que las bibliotecas son centros para la información, recreo y cultura, el uso y la aplicación de la tecnología digital es considerado apropiado y necesario en el apoyo a la gestión bibliotecaria, con uso de la tecnológica. La calidad y la excelencia en la gestión bibliotecaria está dada en los servicios que ella presenta a su entorno, su comunidad, por ende, el usufructo de la tecnología ubica a la unidad de información o Biblioteca como referente del avance país en aras a ser protagonista de las innovaciones tecnológicas con el crecimiento del conocimiento de la ciudadanía en la alfabetización, comunicación y uso de la información facilitado por la misma. Se logra la incursión paulatina de los ciudadanos a la tecnología, con objetivos de la labor investigativa, en el fomento de la distribución de la información a través de la tecnología, desarrollando bases de datos y la conformación de redes en pos a la mejora de la disponibilidad y acceso a los materiales de información. Resultante de este proceso el efecto cooperativo y colaborativo de la unidades de información en la acopio de información en bien directo a la comunidad

 16. Los conectores en español y en tailandés: estudio contrastivo en el texto argumentativo

  OpenAIRE

  Simma, Prairín

  2014-01-01

  [ES] En este trabajo presentado como Tesis Doctoral se aborda un estudio contrastivo entre los conectores en español y en tailandés aparecidos en textos periodísticos argumentativos. Se propone como objetivo buscar las similitudes y las diferencias existentes entre los conectores de las dos lenguas en cuestión y sistematizar equivalencias aproximadas entre ellos. Para la descripción de los conectores, se tiene en cuenta conceptos desarrollados tanto en teorías pragmáticas como en el ámbi...

 17. Heterogeneidad regional en las diferencias por género en las tasas de desempleo en Colombia

  OpenAIRE

  Enrique López-Bazo; Juan C. Duque; Gustavo A. García; Paula Herrera-Idágarra

  2015-01-01

  Este trabajo describe la diversidad regional que presentan las brechas de desempleo entre hombres y mujeres en Colombia y evalúa en qué medida dichas brechas se deben a diferencias en los patrones de demanda laboral de las distintas ciudades. Los resultados muestran que, en efecto, las brechas están relacionadas con factores de demanda, pero esa relación es en parte endógena a la heterogeneidad regional en (las diferencias en) las características de hombres y mujeres, que afectan su propensió...

 18. Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken: Jaarverslag 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Veen MG van; Coenen AJJ; CIE

  2003-01-01

  Bij de GGD-en en soa-poliklinieken wordt ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers met een soa-hulpvraag of HIV-testverzoek. In 2002 registreerden 37 GGD-en en twee soa-poliklinieken in totaal 23.353 consulten (stijging van 16% t.o.v. 2001),

 19. Violencia contra la mujer en feminicidio en el periodo 2009- 2014 por regiones en el Perú

  OpenAIRE

  Torres Castillo, Rosa María

  2017-01-01

  La presente investigación “Violencia Contra la Mujer en Feminicidio en el periodo 2009 -2014 por regiones en el Perú” tuvo como objetivo general determinar las diferencias existentes en los casos de violencia contra la mujer en Feminicidio que se han producido en el quinquenio 2009-2014 por regiones en el Perú. La población estuvo conformada por las estadísticas de feminicidios de los años 2009-2014, la muestra censal considero toda la población, en los cuales se han emplead...

 20. CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD ORAL POR ESPECIALIDADES EN EGRESADOS EN BOGOTA: 2001-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fredy Fabian Pardo Romero

  2012-12-01

  Full Text Available Para determinar la distribución de egresados de especialidades clínicas en salud oral de acuerdo al sexo, universidad que otorgó el título, intensidad, duración de los programas y número de habitantes en Bogotá por especialista, se realizó un estudio descriptivo, tomando la información disponible en fuentes secundarias, principalmente el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación  Nacional y las páginas web de las Universidades que ofertan posgrados clínicos en salud oral en Bogotá. En la década 2001-2010 se graduaron en Bogotá 2.666 especialistas de los diferentes posgrados clínicos en Salud Oral, ofertados por nueve universidades. De estos, 931(35% se graduaron en la especialidad de “Ortodoncia”; 545(20% se graduaron de Endodoncia y 365 (14% de “Rehabilitación oral”. Esta información puede brindar elementos de juicio a muchos odontólogos que desean seguir capacitándose y a las Universidades que desean ofertar nuevos programas clínicos en salud oral y a las instituciones encargadas de ejercer la rectoría en regulación de la formación de talento humano en salud.

 1. CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD ORAL POR ESPECIALIDADES EN EGRESADOS EN BOGOTA: 2001-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fredy Fabian Pardo Romero

  2012-07-01

  Full Text Available Para determinar la distribución de egresados de especialidades clínicas en salud oral de acuerdo al sexo, universidad que otorgó el título, intensidad, duración de los programas y número de habitantes en Bogotá por especialista, se realizó un estudio descriptivo, tomando la información disponible en fuentes secundarias, principalmente el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación  Nacional y las páginas web de las Universidades que ofertan posgrados clínicos en salud oral en Bogotá. En la década 2001-2010 se graduaron en Bogotá 2.666 especialistas de los diferentes posgrados clínicos en Salud Oral, ofertados por nueve universidades. De estos, 931(35% se graduaron en la especialidad de “Ortodoncia”; 545(20% se graduaron de Endodoncia y 365 (14% de “Rehabilitación oral”. Esta información puede brindar elementos de juicio a muchos odontólogos que desean seguir capacitándose y a las Universidades que desean ofertar nuevos programas clínicos en salud oral y a las instituciones encargadas de ejercer la rectoría en regulación de la formación de talento humano en salud.

 2. Temperaturas extremas en verano. Implicaciones en salud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Díaz Jiménez

  2005-12-01

  Full Text Available El incremento que se ha detectado en las temperaturas estivales en los últimos años, unido las tendencias que se esperan para el clima durante el próximo siglo, hacen prever un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos térmicos extremos, fundamentalmente olas de calor. La clara relación existente entre la temperatura y la mortalidad, hace necesaria una cuantificación para la caracterización de los efectos esperados de la temperatura sobre la mortalidad en las denominadas olas de calor.En este trabajo se presenta una descripción del estado del conocimiento de este problema, haciendo especial referencia a la ola de calor que asoló Europa en el verano de 2003, de cómo se han caracterizado las olas de calor y en base a ello de cuáles son las características que han de tener los planes de alerta y prevención encaminados a minimizar los efectos del calor sobre la salud de la población.

 3. Variaciones en el comportamiento electoral en Paraguay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana DUARTE RECALDE

  2012-06-01

  Full Text Available El proceso electoral en Paraguay se ha visto condicionado históricamente por el control de la Asociación Nacional Republicana, partido hegemónico durante los años del régimen de Stroessner y los años de la transición democrática. Por este motivo, la alternancia al mando del Poder Ejecutivo ocurrida en el año 2008, como resultado del proceso electoral, marcó un hito en la historia política del país y resaltó la importancia del análisis del comportamiento electoral de los paraguayos, sus tendencias y los elementos coyunturales y estructurales que las condicionan. En el presente trabajo se describen los parámetros de comportamiento electoral en las tres últimas elecciones generales celebradas en el país considerando los índices de volatilidad electoral resultantes de estos comicios y los niveles de participación efectiva registrados, analizándolos a partir del contexto sociopolítico en que se desarrollan.

 4. Mercadeo en las Pymes y cooperativas en el estado Zulia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María W. Schlesinger

  2005-07-01

  Full Text Available El objetivo del presente trabajo es identificar las fortalezas y las debilidades de la formación en mercadotecnia de los nuevos empresarios en las pequeñas y medianas empresas y cooperativas en el estado Zulia, para la comercialización de bienes y servicios en el ámbito regional. En tal sentido, fue necesario realizar una investigación de tipo descriptivo– transeccional y recopilar información a través de cuestionarios y entrevistas. Se concluyó que los empresarios poseen en su mayoría un conocimiento empírico, y debilidad en el dominio teórico en el área de mercado. Esto genera una subutilización de recursos que se evidencia en la carencia de formalización en la estructura y los procesos organizacionales, así como en el diseño de estrategias de desarrollo y comercialización de los bienes y servicios.

 5. Violencia en las relaciones de pareja en población joven en Asturias

  OpenAIRE

  Rodríguez Pérez, Sara

  2015-01-01

  El presente informe es una versión adaptada para el Observatorio de Salud en Asturias (Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad) de la investigación “Violencia en las relaciones de pareja de los estudiantes de secundaria en Asturias: diagnóstico de situación y propuestas de acciones de mejora en el campo educativo” (AP2010-1565, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

 6. Brechas de desigualdad en salud en niños migrantes versus locales en Chile

  OpenAIRE

  Cabieses, Baltica; Chepo, Macarena; Oyarte, Marcela; Markkula, Niina; Bustos, Patricia; Pedrero, Víctor; Delgado, Iris

  2017-01-01

  Resumen Introducción: Los niños y jóvenes migrantes internacionales enfrentan diferentes retos en salud en comparación con la población local, en particular si se enfrentan a ambientes inseguros o a condi ciones sociales adversas. Este estudio busca identificar brechas existentes en resultados de salud de la niñez entre población migrante internacional y chilena. Métodos: Este estudio analiza tres fuentes de información: (i)Nacer en Chile: Datos de consulta antenatal recolectados de los reg...

 7. Aprendizaje basado en problemas en ingeniería

  DEFF Research Database (Denmark)

  es una colección de artículos publicados, recogiendo las principales consideraciones para diseñar e implementar PBL. Los editores seleccionaron artículos originales en inglés para presentar una visión general de la teoría y la práctica del PBL. Se cubren tópicos como: Principios del trabajo en...... problemas y proyectos Modelos de PBL Trabajo en grupos y facilitación Desarrollo de competencias y habilidades Formulación de problemas en PBL Gestión de proyectos Implementación de cambio PBL en para aprendizaje en línea y tecnologías de la información El diseño de un modelo de PBL utiliza teorías de...... aprendizaje con diferentes necesidades sociales y culturales. Este libro será una lectura clave para los académicos e investigadores que diseñan, implementan y ponen en práctica el PBL en cualquier sistema educativo. Descargar libro electrónico aquí...

 8. Crecimiento en cautiverio de Crocodylus acutus (Cuvier, 1807 en Tumbes, Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oswaldo Pérez

  2013-04-01

  Full Text Available Se evaluó el crecimiento en peso y longitud en 40 individuos del Cocodrilo de Tumbes en el Centro de Acuicultura La Tuna Carranza, localizado en Puerto Pizarro, Departamento de Tumbes. No se observó una diferencia en el incremento en longitud por clases de edad, mientras que en peso si presentaron diferencias siendo mayor en adultos. El crecimiento promedio de longitud y peso fue de 1,44% y 0,18% en crías, 1,30% y 0,10% en reclutas, 1,24 y 0,22% en juveniles, 1,24 y 0,48% en subadultos, y 1,01 y 0,75% en adultos. En general las hembras presentan un mayor crecimiento que los machos.

 9. Dilemas y tensiones en torno al Trabajo Social en ciudad de La Plata en los primeros setenta

  OpenAIRE

  Arrúa, Néstor Nicolás

  2016-01-01

  En este trabajo buscaremos dar cuenta de los debates intelectuales y tensiones políticas en torno al Trabajo Social en los espacios de formación profesional de gestión pública en tiempos de una acelerada politización de sectores juveniles de las clases medias. Nos hemos circunscrito a los debates intelectuales en relación a los significados de la disciplina, en torno a los intentos de presentar una definición y moviliza fuerzas y tensiones en los distintos colectivos profesionales. Abordaremo...

 10. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS EN LA ENSEÑANZA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Pedro Febles Rodríguez

  2002-05-01

  Full Text Available

  El el trabajo se hace una valoración sobre la utilización del Razonamiento Basado en Caso, como eficaz complemento en la formación profesional del alumno de Medicina, ya que este tipo de sistema utiliza un mecanismo de razonamiento por analogías o asociaciones de forma automática, muy similar a como lo realiza el humano. Esto permitirá que ante la presentación de un problema (teniendo en cuenta los principales aspectos destacados sobre el Aprendizaje Basado en Problemas, PBL, en las distintas bases de conocimientos que se conformen y que estarán constituidas por casos reales o supuestos, prototipos y excepcionales, en número suficiente y aportadas por los profesores, quienes fungirán como expertos, los educandos busquen respuestas a sus inquietudes.

 11. Calidad percibida en intercambiadores de transporte en Madrid

  OpenAIRE

  Dell Asin, Giulia; Monzón de Cáceres, Andrés

  2010-01-01

  En la última década, la intermodalidad de pasajeros ha sido uno de los elementos clave en la Política Común de la Unión Europea para facilitar el cambio modal, así como disminuir la congestión y la contaminación medio-ambiental en las ciudades europeas. En este contexto, los intercambiadores de transporte, los lugares donde se produce el intercambio entre modos de transporte, juegan un papel relevante. En el presente estudio, se ha analizado la calidad percibida por los usuarios larga-corta d...

 12. Prevalencia de trastornos funcionales gastrointestinales en niños en edad escolar en El Salvador

  OpenAIRE

  Zablah, R.; Velasco-Benítez, C.A.; Merlos, I.; Bonilla, S.; Saps, M.

  2015-01-01

  Antecedentes: La epidemiología de los trastornos funcionales gastrointestinales en niños salvadoreños en edad escolar usando criterios diagnósticos estandarizados no se ha estudiado. Objetivos: Determinar la prevalencia de trastornos funcionales gastrointestinales en niños salvadoreños en edad escolar. Materiales y métodos: Trescientos noventa y cinco niños participaron en el estudio (una escuela pública y una privada). Se utilizó el Questionnaire on Pediatric Gastrointestinal Symptoms-...

 13. AGROBIODIVERSIDAD ÚTIL EN ALIMENTACIÓN Y EN MEDICINA TRADICIONAL EN DOS MUNICIPIOS DEL CAUCA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CONSUELO MONTES-ROJAS

  Full Text Available En El Tambo y Timbío la base de la economía son las actividades del sector primario, especialmente producción agropecuaria y actividades forestales. Este trabajo tuvo por objeto reconocer e identificar especies vegetales útiles en alimentación y medicina local y el conocimiento asociado a su uso y manejo en fincas de El Tambo y Timbío, Cauca, como estrategia para contribuir a la conservación de la agrobiodiversidad y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las comunidades de la región. La metodología del trabajo se fundamentó en la 'Investigación Acción Participativa'. El área de la investigación incluyó nueve veredas en El Tambo y dos en Timbío, se realizaron talleres, encuestas semiestructuradas y entrevistas personalizadas. En total se seleccionaron 25 fincas con alta agrobiodiversidad vegetal, donde se identificaron especies y el conocimiento tradicional asociado a su uso y manejo. Se pudo constatar que la agrobiodiversidad de plantas de uso alimenticio y medicinal, y el conocimiento tradicional asociado a ellas, se encuentra en alto grado de vulnerabilidad, porque existe un fuerte proceso de erosión genética y de pérdida de conocimiento ancestral que amenaza la seguridad alimentaria de los núcleos familiares de los campesinos asentados en esta región. Se espera contribuir con esta investigación en la conservación de los recursos naturales y en la concientización de la problemática actual.

 14. Træning af kontrolleret empati i accelererede kræftbehandlingsforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roelsgaard Obling, Anne

  2012-01-01

  This paper takes departure from sociology of emotions to explore the training of empathy and empathic response in accelerated cancer care. The paper focuses on a training workshop in empathic communication during which doctors from a cancer clinic learn to recognise and control the emotional frame...... of doctor-patient interactions. Through a descriptive analysis, it addresses how communication techniques are rehearsed and it discusses the effects of this training. It is shown that the performance of communicating empathically relies on standardised scripts, which direct and cultivate the conduct...... of techniques of micro-management such as qualitative measurement and performance audit. In other words, attempts to improve softer dimensions of medical services entail a further standardisation of these dimensions....

 15. La violencia en espacios públicos en adolescentes en la comunidad valenciana La violencia en espacios públicos en adolescentes en la comunidad valenciana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Carmen Bellver Moreno

  2013-10-01

  Full Text Available The aim of our research is to know statistically prevelancia and types of aggressive behavior against school, but in public spaces (on the way from home to school / college, and college / school to home, while there is own voice to the school (victims and perpetrators with what we understand we study the problem from a new perspective. The sample is representative of the Valencia of the total school population in this community among adolescents between 11 and 16 years.The analysis of the results was carried out at various levels of analysis: on a first level, statistical techniques have been used with traditional indicators (means, percentages, etc.. To allow description and comparison groups. The second level has worked with multivariate techniques that try to show the relationships between the variables that influence and shape the reality studied, and allow progress in the "explanation" and even "prediction" characteristics of this type of study. From the analyzed results are obtained profiles of the victim, offender and observers in the open, what kind of behaviors intidimidatorias are used in the passage from home to school and school-house, victimization, perception of safety on the journey from home to the center school and protection strategies are implemented to prevent violence. El objetivo de nuestra investigación, es conocer estadísticamente la prevelancia y tipos de conducta agresivas contra escolares, pero en los espacios públicos (en el trayecto de casa al colegio/instituto, y del colegio/instituto a casa, a la vez que se da la voz a los propios escolares( victimas y agresores con lo que entendemos se estudia el problema desde una nueva perspectiva. La muestra utilizada es representativa de la Comunidad Valenciana del total de la población escolarizada en esta comunidad entre adolescentes entre 11 y 16 años. El análisis de los resultados se ha llevado a cabo en varios niveles de análisis, : en un primer nivel, se han

 16. Los Cursos Masivos en Línea en Coursera y su Empleo Potencial en los Programas de Ingeniería en América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando Aguilar

  2015-06-01

  Full Text Available Los cursos masivos abierto en línea son un fenómeno reciente que ha revolucionado la forma en que se enfoca la educación superior a nivel mundial, fundamentalmente en ciertas temáticas y para los países más desarrollados. En este trabajo se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de los idiomas y temáticas de los cursos que se ofertan en la plataforma Coursera, que es hoy una de las más importantes. Los resultados demuestra que son grandes las potencialidades de la actual oferta educativa de este tipo de cursos para ser empleado en las carreras de ingeniería en América Latina, no solo en el área de la Ingeniería en Informática o Computación, sino en otras ingenierías como son los casos de las Ingeniería Mecánica, Civil, Hidráulica, Eléctrica y Electrónica.

 17. en el empoderamiento comunitario en el municipio de Muqui, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Altair Toledo-Machado

  2006-01-01

  Full Text Available El desarrollo de la estrategia del mejoramiento participativo, en las comunidades de pequeños agricultores ubicados en el municipio de Muqui, en el Estado de Espírito Santo, Brasil, influyó en la autosostenibilidad de la producción de semilla y en la obtención de variedades de maíz mejor adaptadas a sus sistemas de manejo Los agricultores de esta región vienen desarrollando, desde 1993, trabajos en el campo comunitario de semillas. A partir de 2001, como estrategias del mejoramiento participativo fueron desarrollados trabajos referentes al rescate de variedades locales y mejoradas de maíz, y ensayos de evaluación de variedades. Diez variedades fueron utilizadas en este trabajo: Sol da Manhã , Eldorado, BR 106, BR 473, BR 451, Saracura, Caiano de Sobrália, Palha Rôxa de Santa Catarina, Caiano de Espírito Santo y Fortaleza. Con excepción de las variedades BR 106, BR 473, BR 451 y Saracura, que fueron seleccionadas de forma convencional, las demás fueron seleccionadas con base en fitomejoramiento participativo. Fueron realizados tres ciclos de selección en cada una de esas variedades y las mismas fueron evaluadas en los años agrícolas de 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005, en ensayos en bloques al azar, con tres repeticiones y manejo orgánico. Las actividades de mejoramiento, en las comunidades de Muqui, fueran realizadas enfatizando la variedad Fortaleza, se empleó el esquema de selección masal estratificada. Los campos de semillas comunitarias se incrementaron, tanto en productividad como en la mayor participación de los agricultores, además de la participación en los ensayos y los campos de mejoramiento

 18. DÉCADAS DE EDUCACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN FINLANDIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reijo Kupiainen

  2009-01-01

  Full Text Available La historia de la educación en medios de comunicación en Finlandia puede ser percibida como parte del desarrollo de la educación finlandesa. El desarrollo de la educación en medios de comunicación en Finlandia ha pasado por numerosas fases. Desde el comienzo del milenio el concepto de la educación en medios de comunicación se ha establecido en la práctica finlandesa, como alfabetización en medios de comunicación está representada en el currículum. A finales de los setenta la educación en medios de comunicación enfrentó una nueva situación. La década de los dos mil marcó una expansión en muchas direcciones en la educación en medios de comunicación en Finlandia. Desde los setenta, cuando la educación en medios de comunicación se incluyó en el currículo de la escuela comprensiva, ha existido una forma de enseñanza de la educación en medios de comunicación en la formación de maestros de aula en general y los profesores especialistas en disciplinas.

 19. Síntomas obsesivos en la entrada en la psicosis

  OpenAIRE

  Napolitano, Graziela Teresita; Soengas, Estela; Zanassi, Sergio; Sosa Córdoba, Graciela

  2013-01-01

  Este es un trabajo que continúa una secuencia de la investigación sobre la estructura y función de las obsesiones en neurosis y psicosis. X En un trabajo anterior hemos analizado las coordenadas estructurales que presiden la eclosión de la neurosis obsesiva, a partir del estudio de un caso clínico. En esta ocasión nos ocuparemos del problema de la entrada en la psicosis y de la función que cumplen los ceremoniales obsesivos en este momento de ruptura. En esta dirección realizaremos un relectu...

 20. Alteraciones cardiovasculares en pacientes en hemodiálisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neri G. Campañá Cobas

  2003-12-01

  Full Text Available En la insuficiencia renal crónica (IRC y en los pacientes en diálisis hay múltiples factores que alteran la función cardíaca y son las complicaciones cardiovasculares la principal causa de muerte en estos pacientes. Se realizó un estudio cardiovascular a los 20 pacientes que se encuentran en hemodiálisis en el servicio de Nefrología del Hospital de Centro Habana que consistía en examen físico cardiovascular, electrocardiograma, telecardiograma, ecocardiograma, además de hemograma y lipidograma. Los resultados indican una alta presencia de soplos e hipertensión arterial en el examen físico. El 50 % presenta hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma y confirmada con el ecocardiograma; no hubo diferencia importante en la relación entre triglicéridos elevados con la presencia de alteraciones cardiovasculares, pero sí con el colesterol alto y hemoglobina inferior a 70 g/L. Alta incidencia de alteraciones cardiovasculares en pacientes que llevan más de un año en hemodiálisis.In chronic kidney failure (CKF and in dialysis patients there are multiple factors altering the heart function. The cardiovascular complications are the main cause of death among these patients. A cardiovascular study was conducted in 20 hemodialysis patients at the Nephrology Service of the Centro Habana Hospital. The study consisted in cardiovascular physical examination, electrocardiogram, telecardiogram, echocardiogram, hemogram and lipids count. The results showed a high presence of murmurs and arterial hypertension on the physical examination. 50 % presented left ventricular hypertrophia on the EKG that was confirmed by the echocardiogram. There were no significant differences in the relation between elevated triglycerides and the presence of cardiovascular alterations, but important differences were found between high colesterol and haemoglobin lower then 70 g/l. It was observed a high incidence of cardiovascular alterations among

 1. Geloof en geluk: traditie en vernieuwing bij jonge moslims

  NARCIS (Netherlands)

  Korf, D.J.; Wouters, M.; Place, S.; Koet, S.

  2008-01-01

  FORUM doet in een jaarlijkse monitor verslag van de ontwikkelingen en trends onder jonge moslims. Het doel daarvan is vroegtijdig signaleren, volgen en duiden van trends in opvattingen, belevingen en gedragingen van jonge moslims in Nederland. Het onderzoek Geloof en geluk is het resultaat van de

 2. Seroprevalencia de fasciolosis en escolares y en ganado vacuno en la provincia de huancavelica, Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicasio Valencia M

  2005-04-01

  Full Text Available Objetivos: Determinar la seroprevalencia de fasciolosis en escolares y vacunos de la provincia de Huancavelica y describir su percepción sobre ésta. Materiales y métodos: Este estudio se realizó en diferentes pisos ecológicos y altitudes de 2000 a 5000 m.s.n.m. Se realizó una entrevista seroepidemiológica a 842 escolares de educación secundaria de colegios estatales escogidos al azar, así como a 532 vacunos aleatorios criados por la familia del escolar. En ambos casos se realizó la prueba serológica de FAS2-ELISA. El análisis de datos se realizó por tipo de zona (urbana o rural con el programa SPSS v.11, considerando un p<0,05 como estadísticamente significativo. Resultados: La prueba fue positiva en 33 estudiantes (2,6% en zona urbana y en 4,9% en zona rural, p0,05 y en 123 vacunos (23,1%. Los distritos de Izcuchaca y Palca tuvieron 10% de escolares positivos. No hubo asociación entre infección escolar y animal. Un 45% de escolares refirió conocer la enfermedad (28% en zona urbana y 56,5% en zona rural, p<0,01; los escolares de zona rural tuvieron más respuestas correctas sobre fasciolosis. El conocimiento sobre el daño hepático de la fasciolosis fue más frecuente que sobre su transmisión y prevención. Conclusiones: Los distritos de Izcuchaca y Palca son hiperendémicos para fasciolosis humana en la provincia de Huancavelica. Debido a su importancia clínica, se requiere fuerte intervención educativa en prevención, especial-mente en zonas urbanas.

 3. Memorias organizacionales en la era del almacenamiento en la nube

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier De la Hoz Freyle

  2014-04-01

  Full Text Available Diversas investigaciones en el campo de la gestión del conocimiento se han centrado en el estudio de las memorias organizacionales como fórmula para obtener ventajas competitivas. La revolución de la internet ha cambiado la forma en cómo se consumen recursos de tecnologías de información (TI ya sea hardware o software, en parte gracias a la aparición de cloud computing (CC. El almacenamiento en la nube, o cloud storage (CS, es un tipo de servicio en CC que permite la gestión de archivos en internet como si se tratase de un disco duro local, creando una serie de nuevas oportunidades para el desarrollo de las memorias organizacionales en el manejo de los recursos de conocimiento. En este artículo se expone una revisión de la literatura de las memorias organizacionales soportadas por CS, realizada mediante una revisión bibliográfica, para exponer sus beneficios, ventajas y dificultades, con el fin de proponer alternativas en el desarrollo de estos artefactos en la elaboración de iniciativas de gestión del conocimiento.

 4. RISKGATE y operaciones en minas de carbón en Australia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philipp Kirsch

  2014-06-01

  Full Text Available El principal programa de investigación de la Asociación de Carbón en Australia (ACARP, RISKGATE ha completado tres años de conocimiento en la captura y el desarrollo del sistema. El cuerpo de conocimiento del manejo de riesgos de neumáticos, colisiones, incendios, aislamiento, estratos de suelo en las minas subterráneas, suelo en minas de cielo abierto, explosiones, explosivos en minas subterráneas, explosivos en minas de cielo abierto, trabajos manuales, resbalones/tropiezos/caídas fue lanzada en diciembre del 2012. Recientemente, el proyecto a adicionado al cuerpo de conocimiento temas relacionados a escapes de gas espontaneo, fallas en la extracción de carbón, interface entre la interacción máquina-humano, depósito de escoria, higiene ocupacional y escape de cuerpos de agua a los originales 11 tópicos. En el 2014, los planes del proyecto (pendiente a la aprobación a la fundación de ACARP es al enfoque en problemas relacionados con salud ocupacional. RISKGATE provee un ambiente en la captura de conocimiento y reciprocidad en un mundo de innovación e intercambio de prácticas actuales a través de la industria en la identificación, evaluación y manejo de riesgo. En la captura del conocimiento operacional por medio de expertos industriales, RISKGATE provee memoria corporativa acumulativa en un momento de alta rotación del personal en la industria del carbón. Este artículo presenta una visión en conjunto de los primeros diecisiete tópicos, estructura de los tópicos y contraste de relaciones internas entre los tópicos. La segunda parte del articulo discute algunos primeros pasos que las compañías están tomando para integrar RISKGATE en estas operaciones; y concluye con algunos ideas en donde RISKGATE puede ir en un futuro.

 5. Productividad en materia seca y captura de carbono en un sistema silvopastoril y un sistema tradicional en cinco fincas ganaderas de piedemonte en el departamento de Casanare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estrella Cárdenas Castro

  2012-12-01

  Full Text Available El objetivo fue comparar, en cuanto a productividad en materia seca y captura de carbono, entre un sistema silvopastoril y un sistema tradicional en cinco fincas ganaderas de piedemonte del departamento de Casanare. En el lote experimental de cada finca se sembró una mezcla de cuatro especies de pastos, de los cuales Brachiaria brizantha fue la especie que tuvo un desarrollo exitoso en las cinco fincas, y con la cual se analizó su productividad en materia seca y captura de carbono. A los cinco meses después de la renovación de pastos en los lotes experimentales se obtuvo una productividad en materia seca entre 6,3 y 14,9 tMS/ha, y en captura de carbono entre 2,7 y 6,4 tCOT/ha; mientras que en los lotes tradicionales estuvo entre 4 y 5 tMS/ha, y en captura de carbono entre 1,7 y 2,9 tCOT/ha. A los 20 meses en los lotes experimentales se obtuvo una productividad en materia seca entre 12 y 13,7 tMS/ha, y en captura de carbono entre 4,1 y 4,5 tCOT/ha; mientras que en los lotes tradicionales estuvo entre 4,4 y 6,5 tMS/ha, y en captura de carbono entre 1,4 y 2,1 tCOT/ha. Esto indica que la renovación de praderas con pastos adecuados y el pastoreo de rotación favorecen la producción en materia seca y la captura de carbono.

 6. La calidad en el servicio en una empresa local de pizza en Los Mochis, Sinaloa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Guadalupe Vargas Hernández

  2010-08-01

  Full Text Available El objetivo central de este trabajo fue el análisis de la calidad del servicio en una empresa local de Pizza en Los Mochis, Sinaloa adaptando el modelo SERVQUAL. Para el efecto se determinaron las diferencias entre lo esperado y lo percibido en la calidad del servicio a través de las dimensiones propuestas por Zeithaml: lo tangible, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. Los resultados muestran en lo tangible, que los clientes locales esperan más el sabor que la imagen y que para mejorar la calidad en el servicio, no siempre hay que seguir al líder en cuanto a la mezcla estratégica de recursos.

 7. Croire en soi, croire en l'autre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugène Enriquez

  2014-04-01

  Full Text Available La croyance aux Dieux ou en un Dieu unique c'est-à-dire à l'incroyable est fort répandue et semble normale comme avoir confiance en soi et en l'autre. Mais croire en soi et en l'autre apparaît étonnant car ce serait se mettre sur le même rang que Dieu. Effectivement l'homme essaie de ressembler à Dieu. Mais à Dieu blessé, faillible, s'interrogeant constamment. Ce Dieu nouveau est un "sujet amoureux" amoureux de soi, de l'autre et de la vie. Il se conduit comme un "Dichter" assumant une responsabilité morale. Il est difficile, voire souvent impossible de se situer comme un "Dichter". C'est pourtant la tâche à laquelle l'homme contemporain est confronté.

 8. Diferencias en los motivadores y los valores en el trabajo de empleados en empresas maquiladoras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Arturo Hernández Palomino

  2016-01-01

  Full Text Available Este estudio analiza con un dise ̃ no cuantitativo las diferencias en los motivadores y valores organizacio- nales de 4 generaciones de empleados que trabajan en la industria maquiladora en Ciudad Juárez. El estudio empírico se llevó en una muestra de 1,271 empleados en el a ̃ no 2013. Para el análisis de la información y determinación de las posibles diferencias se utilizó la prueba Anova. Dado que la investigación se funda- mentó en analizar las posibles diferencias en los motivadores entre las 4 generaciones de empleados en el estudio, se realizó un análisis factorial y rotación de Oblimin. Para la confirmación de dichas diferencias se utilizó la prueba t con la corrección de Bonferroni. Los resultados proporcionan elementos diferentes que otros estudios han proporcionado. La existencia de diferencias significativas entre las 4 generaciones de empleados y una gran diferencia en la importancia que dan a los motivadores y valores organizacionales entre los empleados de las generaciones X e Y en comparación a los tradicionalistas y los baby boomers , representa información valiosa que académicos y empresas podrían considerar. Derechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Admi- nistración. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

 9. TENDENCIAS EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN CURSOS EN LÍNEA MASIVOS Y ABIERTOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Jesús Gallego Arrufat

  2015-01-01

  Full Text Available La evaluación del aprendizaje es una característica central en el diseño pedagógico de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC (Sandeen, 2013. Aunque el fenómeno MOOC es nuevo, la literatura sobre evaluación electrónica (e-assessment proporciona una base de conocimiento derivado de la investigación hacia el necesario apoyo del aprendizaje de los participantes. Unida a la evaluación, la satisfacción de los participantes en los MOOC adquiere un protagonismo especial, teniendo en cuenta el interés que suscitan los cursos y las elevadas tasas de abandono que sufren. El objetivo de este artículo es doble, por una parte el análisis de los procesos de evaluación que se desarrollan en 87 cursos de diferentes plataformas de MOOC (internacionales, de universidades españolas y otras y, por otra, la reflexión sobre esos procesos basada en el estudio de MOOC desarrollados en la Universidad de Granada (España. Se describen los resultados agrupados en: qué se evalúa, quién realiza la evaluación, momento en que se efectúa, instrumentos empleados, tipo de evaluación y carácter de la certificación (participación/acreditación. Se estudia la satisfacción sobre la evaluación de 516 participantes de la primera edición de MOOC ofertados por AbiertaUGR en 2013. La satisfacción de los participantes está relacionada con la interactividad y el aprendizaje percibido se corresponde con una evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje. Se aportan propuestas de mejora sobre el diseño pedagógico de la evaluación en futuros MOOC.

 10. Impacto en los niños de un programa de desarrollo socio-emocional en dos colegios vulnerables en Chile

  OpenAIRE

  Marchant Orrego, Teresita; Milicic Muller, Neva; Álamos Valenzuela, Pilar

  2013-01-01

  Se describe un programa de capacitación en desarrollo socioemocional, realizado el 2009-2010, a 120 directivos y profesores de dos colegios que atienden alumnos vulnerables en Chile y el impacto que éste tuvo en los participantes y en los alumnos. El programa se basó en un modelo de aprendizaje experiencial que busca desarrollar competencias socioemocionales en los profesores. Se profundizó en temas como: paradigma de la inteligencia emocional; autoestima; clima escolar y convivencia social; ...

 11. Impacto de las operaciones en la competitividad en las pymes manufactureras en la zona metropolitana de Guadalajara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo Vázquez Ávila

  2016-03-01

  Full Text Available La globalización es un fenómeno que se ha convertido en un paradigma para el mundo, por ello las pyme necesitan una urgente transformación para permanecer en el mercado (Mandujano 2012. Esta investigación está motivada por la importancia de las pyme en el trabajo actual en el mundo y en nuestro país en particular. Es conveniente entender el importante papel social que desempeñan las pyme como un instrumento de cohesión social y de estabilidad, en la creación de oportunidades de empleo para las personas que no tienen la formación profesional (Enríquez, Adame, Camacho, 2012. El análisis se hizo a las pyme de fabricación en el área metropolitana de Guadalajara con la idea de encontrar los mecanismos con que las pyme se vuelven cada vez más competitivas, con una visión empresarial, globalizadas y en entidades que tienen los recursos para adquirir la tecnología que agilizará los procesos.

 12. ¿Existe rigidez en el ajuste del empleo en Chile?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Dresdner

  2017-01-01

  Full Text Available Antecedentes: Estudiamos c mo el nivel de empleo agregado se ajust en la eco- nom a chilena, posterior a la llamada crisis asi tica. Contrastamos distintas hi- p tesis que se han esgrimido en el debate p blico, y que no han sido probadas formalmente, sobre las razones por las cuales el nivel de empleo tard tanto tiempo en recuperar los niveles precrisis. M todos: Especi camos y estimamos un modelo de vectores autorregresivos con series de tiempo para el trimestre 1995.1-2007.4 y aplicamos el m todo de Jo- hansen para identi car vectores de cointegraci n. Resultados: Estimamos un vector de cointegraci n que representa la funci n de demanda laboral. Realizamos las siguientes pruebas de hip tesis sobre esta fun- ci n: homogeneidad de grado cero en precios, elasticidad producto de la de- manda unitaria; quiebre estructural en el intercepto de esta funci n; cambio en la elasticidad producto de la demanda laboral de largo plazo entre subperiodos y existencia de costos de ajuste. Conclusiones: Inestabilidad en la elasticidad demanda del ingreso en la funci n de demanda por trabajo en Chile posterior a la crisis asi tica, pero no en la direc- ci n sugerida por el debate previo. Adicionalmente, el factor que contribuy en forma m s decisiva a la lenta recuperaci n del empleo posterior a la crisis fue el costo de ajuste presentes en la econom a chilena.

 13. Consolidation du leadership en recherche en écosanté en Asie du ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  1 juin 2016 ... Financée par le CRDI, l'Initiative de renforcement du leadership en recherche en écosanté en Asie du Sud‑Est appuie l'exécution, dans la région, de travaux de recherche qui visent à permettre de mieux comprendre les effets de la transformation de l'agriculture sur les écosystèmes et sur la santé humaine ...

 14. GRUPOS INTERACTIVOS EN AULA Y EL INCREMENTO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LENGUAJE EN UN COLEGIO VULNERABLE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Núñez Solís

  Full Text Available RESUMEN: Este artículo presenta los resultados de un estudio realizado entre los años 2013 y 2014 en un colegio vulnerable2 en Los Ángeles, Chile. Ese estudio consistió en la incorporación de grupos interactivos en aula en primero básico3 en Lenguaje. El objetivo fue determinar el incremento de los resultados de aprendizaje en dicha área. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con diseño preexperimental y aplicación de CL-PT4 en el nivel señalado, antes y después de la intervención. El trabajo, además, consideró la incorporación en aula de colaboradores de aprendizaje: apoderados, alumnos de cursos superiores del mismo colegio, alumnas de pregrado y docentes de la Universidad. Los grupos interactivos involucran un cambio de paradigma que conlleva un fuerte compromiso social. Los resultados indican que se produjo un incremento significativo entre el pretest y postest (CL-PT, lo que implicó una mejora en el desarrollo del lenguaje.

 15. Aspectos éticos en el tamizaje de hipoacusia neonatal en Chile

  OpenAIRE

  Cardemil M, Felipe

  2012-01-01

  La hipoacusia neonatal representa una de las anormalidades congênitas más frecuentes. La importancia radica en que si no se detecta oportunamente, impacta en el desarrollo del lenguaje, en las habilidades de comunicación, y en el desarrollo cognitivo y social de las personas. En Chile no se tienen estimaciones certeras de la incidencia poblacional en los recién nacidos que padecen esta condición, debido a que no existe un programa nacional de tamizaje neonatal de hipoacusia. En el presente ar...

 16. Incursiones urbanas en Poble Nou: Imágenes y experiencias en un territorio en transformación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Gisela Escobar Domínguez

  2009-11-01

  Full Text Available En este texto reivindico la subjetividad y la experiencia en la interpretación de los espacios urbanos. El sujeto soy yo misma en derivas a través del barrio Poble Nou en Barcelona, dejándome llevar por mis sentidos y percepciones. Desde esta subjetividad nómada otorgo preferencia a recorridos marcados por las imágenes, metáforas y la estética, proponiendo sentidos sociales no limitados por constricciones gramaticales. Además de su valor estético, las imágenes revelan cómo el poder actúa performativamente bajo matices de imagen global. En Poble Nou, las imágenes están en las calles: desde el modelo hegemónico de ciudad que se presenta en el slogan ciudad del conocimiento y se visibiliza en las nuevas edificaciones de diseño, hasta el imaginario de barrio industrial-obrero y barrio artístico en las antiguas fábricas ocupadas por talleres de arte, hoy en proceso de desalojo. Para retratar la tensión entre mi mirada a lo global y al imaginario cotidiano, figuro los recorridos desde dos metáforas: cartografías de la mirada cenital y escenario de la mirada impura.

 17. Voor het verval. Belemmeringen en voorwaarden voor vroegsignalering en bewonersparticipatie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasco Lub

  2009-12-01

  Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden van preventieve strategieën in het aanpakken van wijkverval en sociale onveiligheid. Gebaseerd op het vermoeden dat het broken windows-beleid doeltreffend kan zijn bij de aanpak van wijkverval, is een brochure met een lijst van 34 sociale en fysieke indicatoren ontwikkeld om bewoners en professionals te helpen bij het signaleren en aanpakken van tekens van verval. Door middel van een actieonderzoek in een aandachtswijk werd de bruikbaarheid van deze indicatoren onderzocht en werd in kaart gebracht welke factoren preventieve strategieën kunnen belemmeren, dan wel kunnen bevorderen. Het onderzoek toont aan dat verscheidene contextuele, bestuurlijke en bureaucratische factoren een belemmering vormen voor een effectieve preventieve aanpak. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: verschillen in verwachtingspatroon tussen bewoners en professionals; de manier waarop tekens van verval in de leefomgeving worden geïnterpreteerd door lokale actoren; de middelen waarmee frontliniewerkers in hun taakuitvoering worden toegerust; en het gebrek aan een verantwoordingswijze die gebaseerd is op het behalen van zichtbare resultaten. Voor het goed functioneren van een vroegtijdige aanpak van wijkverval, is het van groot belang dat lokale overheden een gemeenschappelijk perspectief ontwikkelen, de samenwerking tussen bewoners en professionals – en tussen professionals onderling – faciliteren, instanties aanspreken op resultaten en doelstellingen expliciteren om van overleg tot collectieve actie te komen.

 18. PSIQUIATRÍA DE ENLACE EN ADICCIONES EN EL HOSPITAL GENERAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. Daniel Seijas

  2017-11-01

  Veremos también ejemplos en el extranjero como en Chile y en particular en Clínica Las Condes de coordinación integral multiprofesional que ha mejorado la atención de nuestros enfermos y los resultados de los tratamientos.

 19. Morbimortalidad neonatal durante seis meses en un hospital regional en Ghana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Caridad Corría Santos

  2014-08-01

  Full Text Available Se realizó un trabajo descriptivo de corte transversal sobre la morbimortalidad en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional Sunyani de Ghana, en un periodo de seis meses, desde agosto de 2009 hasta enero de 2010, con el objetivo de determinar el comportamiento de la morbimortalidad de 170 neonatos, que necesitaron de estos servicios en el periodo estudiado. Se revisaron las entidades o eventos clínicos definidos y diagnosticados al egreso, así como la cantidad de pacientes que sobrevivieron y los fallecidos. Los datos fueron obtenidos de historias clínicas y el libro de registro del referido servicio. Los resultados se presentaron en tablas y mediante el empleo de la estadística porcentual. La prematuridad estuvo presente en 89 pacientes (52%, seguido de la asfixia, en 51 (30% y de la sepsis neonatal, en 46 (27%. Fallecieron 33 neonatos (19,4% y sobrevivieron 137 (80,6%. Las entidades clínicas más frecuentes en los fallecidos fueron: prematuridad en 21 pacientes (63%, asfixia perinatal en 19 neonatos (57,6% y la sepsis en 9 (27,3%. Un paciente falleció (0,6% con diagnóstico de tétanos neonatal. La letalidad y la sobrevida se comportaron como en la generalidad de los países en vías de desarrollo

 20. PUBLICACIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL EN PREGRADO EN VENEZUELA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfonso Rodriguez-Morales

  2012-02-01

  Full Text Available La publicación científica estudiantil es uno de los elementos de mayor importancia en el proceso de formación científica de los profesionales de ciencias de la salud Debe estimularse todo esfuerzo que intente demostrar el status de la publicación estudiantil en revistas médicas estudiantiles y profesionales, y mecanismos para mejorarlo. Por esto considero importante la reciente contribución de Angulo y cols, haciendo un estudio sobre participación estudiantil en artículos publicados en revistas médicas venezolanas en el período 2001-2005. Sin embargo, es pertinente y necesario hacer comentarios complementarios en relación a ésta…

 1. Participation en projets et dissonance cognitive des beneficiaires en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Participation en projets et dissonance cognitive des beneficiaires en Afrique : la symbolique des paradoxes de la double contrainte institutionnelle dans la mise en oeuvre d'un projet de developpement au Benin.

 2. N-nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen in spenen en enige andere rubber- en plastic produkten

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen; G.; Sahertian; E.T.

  1984-01-01

  Van 14 monsters spenen, 8 monsters fopspenen en 3 monsters ballonnen werd de afgifte aan speekselsimulans van n-nitrosaminen (NA) en nitroseerbare stoffen (NS) bepaald. Het merendeel van de monsters overschreed de van kracht zijnde limieten (1 mug NA/kg en 20 mug NS/kg speen) meer dan 10-voudig.

 3. Ventaja de jugar en casa en voleibol de alto rendimiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rui Marcelino

  2009-01-01

  Full Text Available En este estudio se ha pretendido estudiar la ventaja en casa en el Voleibol de alto rendimiento, apoyándonos en las estadísticas de los partidos que más pueden explicar ese fenómeno. Se han analizado 65.949 acciones de juego seleccionadas de la Liga Mundial 2005. El instrumento de observación que se ha elaborado es una combinación de formato de campo con sistemas de categorías. Los datos se han obtenido mediante el "Volleyball Information System" y se han analizado mediante la prueba t de Student, y la prueba ji-cuadrado. Los resultados demuestran que hay ventaja en casa en Voleibol (57,5% de victorias jugando en casa. Las estadísticas del ataque (t= 2.49, p = 0.01, del servicio (t= -2.18, p= 0.03, de la recepción (t= 16.74, p<0.001 y de la distribución (t= 2.03, p= 0.04 muestran rendimientos superiores para los equipos que juegan en casa. No se han encontrado diferencias en el rendimiento del bloqueo (t= -0.25, p= 0.80 y la defensa (t= 0.11, p= 0.92 entre los juegos disputados en casa y los disputados fuera.

 4. EnCE EnCase computer forensics : the official EnCase certified examiner : study guide

  CERN Document Server

  Bunting, Steve

  2012-01-01

  The official, Guidance Software-approved book on the newest EnCE exam! The EnCE exam tests that computer forensic analysts and examiners have thoroughly mastered computer investigation methodologies, as well as the use of Guidance Software's EnCase Forensic 7. The only official Guidance-endorsed study guide on the topic, this book prepares you for the exam with extensive coverage of all exam topics, real-world scenarios, hands-on exercises, up-to-date legal information, and sample evidence files, flashcards, and more. Guides readers through preparation for the newest EnCase Certified Examiner

 5. DÉCADAS DE EDUCACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN FINLANDIA

  OpenAIRE

  Reijo Kupiainen; Sara Sintonen; Juha Suoranta

  2009-01-01

  La historia de la educación en medios de comunicación en Finlandia puede ser percibida como parte del desarrollo de la educación finlandesa. El desarrollo de la educación en medios de comunicación en Finlandia ha pasado por numerosas fases. Desde el comienzo del milenio el concepto de la educación en medios de comunicación se ha establecido en la práctica finlandesa, como alfabetización en medios de comunicación está representada en el currículum. A finales de los setenta la educación en medi...

 6. Statiese en dynamiese denkwijzen in pathologie en biologie

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, Rinco Gerrit Johan Pieter

  1924-01-01

  In de inleiding is gesproken over een tegenstelling in karakteraanleg, die het wezen zou zijn van de tegenstelling der theorieën. Als typen daarvoor zijn Herakleitos en Parmenides genomen en in het voorafgaande heb ik telkens aangegeven welke theorie de uiting was van het ene geestestype en welke

 7. Formación en TIC y competencia digital en la docencia en instituciones públicas de educación superior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Zempoalteca Durán

  2017-03-01

  Full Text Available En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC se han convertido en herramientas indispensables en la práctica académica; sin embargo, su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha centrado solo en digitalizar el acervo educativo, lo cual conserva las metodologías tradicionales en lugar de aprovechar los ambientes colaborativos y otras bondades que ofrece la Web 2.0. Por ello, esta investigación, que corresponde a un diseño cuantitativo-descriptivo correlacional, por una técnica de encuestas, tiene como objetivo analizar, en cuanto a percepción, la formación en TIC de los docentes y estudiantes en relación con la competencia digital y el uso de las TIC en ambientes Web 1.0 y 2.0; esto, en referencia a algunos factores contextuales en instituciones de educación superior públicas de carreras del área de ciencias administrativas de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. El estudio encontró que existe relación de la competencia digital en cuanto a la formación en TIC, así como un vínculo directo del uso de las TIC entre docentes y estudiantes. Lo anterior influye en el rendimiento académico y muestra que el uso innovador de las TIC tiene efecto favorable en la práctica académica de los estudiantes.

 8. Pedidos y saludos en español peruano y en sueco

  OpenAIRE

  Pettersson, Camilla

  2012-01-01

  El objetivo de este estudio es mostrar diferencias y similitudes en la comunicación en los actos de habla de pedir y de saludar en el español de la variante peruana y en el sueco, y además acercarnos a eventuales problemas que puedan surgir en el encuentro entre estas dos culturas. Muchos autores han realizado estudios sobre actos de habla en relación con la cortesía, pero ninguno se ha centrado en estos dos actos de habla específicos entre las culturas peruana y sueca, es por ello interesant...

 9. TIC y productividad en las industrias de servicios en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Veronica Alderete

  2012-01-01

  Full Text Available Este trabajo analiza los determinantes de la productividad laboral en las empresas de servicios de Colombia. En particular, se examina la relación entre las tecnologías de la información y de la comunicación –TIC– (en términos de inversión y uso y la productividad. El estudio encuentra que en conjunto, la inversión en TIC y el uso de las TIC incrementan la productividad laboral en un 18% en promedio, aproximadamente. La evidencia empírica sustenta la hipótesis de que los recursos tecnológicos de las TIC (tanto inversiones en equipo como uso de TIC, junto con el capital no TIC, la capacitación, el porcentaje de capital extranjero y el porcentaje de empleados permanentes son los recursos más importantes que impactan positivamente sobre la productividad de las empresas de servicios de Colombia.

 10. Resef en Chipre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Burgaleta Mezo

  1996-01-01

  Full Text Available Las dificultades surgidas en la interpretación de las divinidades documentadas en Chipre en el i milenio a. C, dada su aparente excepcionalidad en varios sentidos, hacen de ella una cuestión todavía abierta. La explicación de esa excepcionalidad báscula entre atribuirlas a las peculiares circunstancias que confluyen en la historia de esta isla, confiriéndole una «originalidad » sobradamente reconocida, y el margen de incertidumbre en el que nos movemos a la hora de tratar las religiones y divinidades antiguas, acorde con las limitaciones en el conocimiento que tenemos de ellas.

 11. Empezar a escribir microrrelatos en E/LE en cuatro pasos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Kotwica

  2014-09-01

  Full Text Available En el presente artículo se describe una secuencia de cuatro actividades de expresión escrita diseñada para un aula de E/LE en niveles entre B2 y C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. El objetivo final que se persigue en esta secuencia es que los alumnos se inicien en la escritura de microrrelato en español. Para conseguirlo, se plantean actividades ordenadas en cuanto el grado de libertad que se ofrece al alumno a la hora de escribir, desde prácticas más pautadas hasta un ejercicio de escritura libre. El planteamiento de la secuencia fomenta, además, la comunicación y la interacción en el aula.

 12. Dengue en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Boshell

  1986-12-01

  Full Text Available El Gobierno Colombiano estableció una campaña que erradicó el Aedes aegypti de su territorio en atención a las recomendaciones que hizo la Oficina Sanitaria Panamericana en 1947. Esta campaña consiguió desaparecer el dengue endémico durante aproximadamente 20 años, apareciendo de nuevo en forma explosiva con la epidemia de dengue 2 en la Costa Atlántica (1971-1972, seguida de dos epidemias bien documentadas de dengue 3 (1975-1977 y dengue 1 en 1978. Se hace un resumen de las actividades que desarrolla el Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Salud para apoyar el diagnóstico de esta enfermedad en el país incluyendo el primer aislamiento de dengue 4 en 1982, la actividad de los virus dengue 1, 2 y 4 detectada hasta la fecha, los hallazgos clínicos y virológicos en un caso fatal de enfermedad hemorrágica asociada a infección por virus del dengue y un breve recuento de la epidemia de Tumaco en la Costa Pacífica en la cual se comprobó actividad simultánea de dengue 1 y 2. Finalmente se informa sobre el estado de infestación que tiene el país actualmente con el Aedes aegypti y sobre la actividad del virus de fiebre amarilla en focos selváticos vecinos a ciudades altamente infestadas, detectada en el mes de enero de 1987 en Colombia.

 13. El enfoque de los sistemas dinámicos en el aprendizaje del bote en baloncesto en un contexto escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando S\\u00E1nchez Ba\\u00F1uelos

  2005-01-01

  Full Text Available En este articulo tratamos de demostrar la teoría de los sistemas dinámicos. Se realizó un diseño cuasiexperimental con dos grupos intactos no equivalentes. Grupo experimental (GE:25; grupo de control (GC:20; con medidas pretest y postest. La variable independiente fue la utilización de unas gafas limitadoras de visión. La variable dependiente fue el tiempo mínimo en la ejecución de test de habilidad en el bote. La unidad didáctica de 7 sesiones era de fundamentos técnicos en baloncesto. Los resultados muestran como se han producido mejoras muy significativas (p<0,001 en el test de bote en zig-zag en el GE, aunque tambien existen mejoras en el grupo de control utilizando un modelo de enseñanza-aprendizaje convencional en EF.

 14. FORMAR A LOS ALUMNOS EN LA ABSTRACCIÓN EN GEOGRAFÍA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BERNADETTE MÉRENNE-SHOUMAKER

  2015-12-01

  Full Text Available  La abstracción está considerada a día de hoy como uno de los procesos que mejor sustenta la construcción del conocimiento. Por otro lado es muy deseada en un mundo donde el conocimiento es mayor y donde cada vez es más difícil seleccionar que aprender y en consecuencia y en consecuencia esta se debe enseñar. ¿Pero como favorecer la abstracción en la enseñanza y particularmente en geografía? Este es el objetivo de este artículo, que intentará en primer lugar mostrar la importancia de la abstracción en el aprendizaje y su lugar en el análisis de los territorios (objeto por excelencia de la disciplina antes de destacar las herramientas (conceptos y modelos para desarrollar esta abstracción en la enseñanza. El artículo trata también de hacer un balance de las prácticas y las dificultades encontradas en el aula, sobre todo en los últimos cuatro años de la educación secundaria general y abordarlo desde la situación de la Bélgica francófona que adoptó en 1999 la enseñanza por competencias. 

 15. Efecto de la fertilización nitrogenada en soja intersembrada en trigo en Balcarce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carpaneto, B.

  2014-04-01

  Full Text Available Es sabido que la soja intersembrada en trigo tiene bajo crecimiento inicial, lo cual podría afectar negativamente la formación de nódulos fijadores de nitrógeno (N y limitar el crecimiento de la soja luego de la cosecha del trigo. En este trabajo se propuso: (i corroborar si soja intersembrada en trigo tiene respuesta a la fertilización nitrogenada y (ii evaluar la dosis de N óptima de una soja intersembrada. Se condujeron dos experimentos de soja intersembrada en trigo bajo riego en Balcarce, con tratamientos de niveles de fertilización nitrogenada. En el primer año los niveles de fertilización fueron cero y una dosis equivalente a los requerimientos de N del cultivo (530 kg N ha-1. En el segundo año se evaluaron cuatro niveles de fertilización calculados como una proporción de la dosis de indiferencia (204 kg N ha-1: 0, 51, 102 y 204 kg N ha-1. A la madurez del cultivo de soja, se midió rendimiento, índice de cosecha, peso/grano, peso seco total y número de granos m-2. Los resultados obtenidos muestran que existieron respuestas significativas de la soja a la fertilización nitrogenada. Bajas dosis de N (equivalentes a 1/4 de la dosis de indiferencia fueron suficientes para maximizar el rendimiento. Ambos experimentos confirman que el aumento de rendimiento a causa del N aplicado generó un incremento en el aporte de biomasa al sistema.

 16. Efectos del desempleo en las relaciones de pareja, en el ambiente familiar y en la salud mental

  OpenAIRE

  Parejo Ortega, Andrea; S??nchez, Roc??o; V??zquez Gil, Andrea; Valero Pizarro, Irene

  2015-01-01

  El objetivo del presente estudio es analizar los efectos del desempleo en las relaciones de pareja, en el ambiente familiar y en la salud mental. Para ello se han tenido en cuenta variables como la edad, el sexo, el n??mero de hijos y el tiempo de relaci??n. Para llevar a cabo la presente investigaci??n se ha llevado a cabo con una muestra de 70 personas (35 parejas heterosexuales). Este grupo de sujetos se reparte en cuatro condiciones: ambos empleados, mujer desempleada, hombre desempleado ...

 17. Innovación en hidrocarburos en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Benavides Estévez-Bretón

  2011-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta parte del Proyecto DNP- Uniandes sobre Clusters en la industria minero energética. El análisis se centrará en la innovación en hidrocarburos: primero, el planteamiento básico; segundo, los retos y oportunidades, y tercero, las líneas de acción en las que Colombia puede trabajar.//This article presents a fragment of the DNP- Uniandes project on Clusters in the energy mining industry. Specifically, the analysis focuses on innovation in hydrocarbons, starting with the project's basic approach. Next, it exposes the challenges and opportunities present in the Colombian context. Finally, it discusses the lines of action within which Colombia will move forward.

 18. Resiliencia en adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Vinaccia

  2007-01-01

  Full Text Available Con el presente estudio se pretende hacer una revisión del concepto de resiliencia en la adolescencia. Se analizan su origen y las diferentes definiciones que se le han dado en los últimos 30 años. Se describen los instrumentos de medición actualmente en uso en las investigaciones sobre la resiliencia en la adolescencia y las principales áreas de investigación que han sido desarrolladas con adolescentes en situaciones de riesgo a nivel físico y psicológico.

 19. Resiliencia en adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilio Moreno San Pedro

  2007-07-01

  Full Text Available Con el presente estudio se pretende hacer una revisión del concepto de resiliencia en la adolescencia. Se analizan su origen y las diferentes definiciones que se le han dado en los últimos 30 años. Se describen los instrumentos de medición actualmente en uso en las investigaciones sobre la resiliencia en la adolescencia y las principales áreas de investigación que han sido desarrolladas con adolescentes en situaciones de riesgo a nivel físico y psicológico.

 20. Educar en valores /

  OpenAIRE

  Marcos Martos, Manuel

  2013-01-01

  Se realiza un estudio de los valores en educación física, con la intención de demostrar la idoneidad de esta área para educar en valores. Se comienza recogiendo literatura científica sobre el tema, se continúa investigando los diferentes programas de intervención en el área de educación física en valores y teniendo en cuenta los diferentes trabajos, finaliza con una planteamiento de prácticas dedicadas a los valores en diferentes actividades de educación física.

 1. Anticonceptivos en el Sur, Seguridad Nacional en el Norte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Necochea López

  2010-01-01

  Full Text Available En este ensayo se presentan los principales argumentos del National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200, elaborado en 1974 por la oficina del Secretario de Estado de los Estados Unidos. Este documento, titulado Implications of worldwide population growth for U.S. security and overseas interests, revela las acciones de planificación familiar que este gobierno tomaría para disminuir las tasas de crecimiento poblacional en países menos desarrollados, particularmente aquellos que recibían apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Aunque originalmente de naturaleza confidencial, el NSSM 200 se hizo público en la década del '90, y es una de las pocas fuentes que existen para entender cómo el gobierno de los EE.UU. interpretaba el crecimiento demográfico en los años '60 y '70 del siglo XX, su relación con la pobreza en los países en vías de desarrollo, y la seguridad nacional de los EE.UU.

 2. Aspectos psicosociales en el embarazo en mujeres menores de edad en España

  OpenAIRE

  Ibáñez Blanco, Raquel

  2015-01-01

  Me decidí a realizar mi Trabajo de Fin de Grado sobre los aspectos fisiológicos y emocionales en mujeres menores de edad porque considero que la gestación es uno de los momentos claves en la vida de cualquier mujer. Esta situación se ve llevada al extremo cuando tiene lugar en una menor de edad. Aunque en principio pueda parecer algo lejano y puntual, podremos comprobar que es una situación más habitual de lo que esperamos. Además de los importantes cambios anatómicos y fisiológicos que se pr...

 3. Progresos en eSalud en Colombia: adopción del Sistema de Información Nacional en Cáncer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Rivillas

  2014-06-01

  Full Text Available El uso de la eSalud es factible y aceptable en muy variados temas y contextos en Colombia. En este artículo se expone la experiencia colombiana en el uso de las herramientas de eSalud aplicadas al cáncer, así como los retos, las tendencias emergentes y los efectos positivos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Sistema Nacional de Salud. Como resultado, en Colombia se cuenta desde 2012 con el Sistema de Información Nacional en Cáncer, resultado de acciones políticas y estrategias dirigidas a aplicar estas novedosas tecnologías en la salud. La valoración final dependerá de la medida en que se logre orientar intervenciones oportunas, eficaces y articuladas para optimizar la atención de las personas con cáncer, mejorar su calidad de vida y reducir significativamente las desigualdades. De lograrse, el siguiente paso debe ser replicar esta experiencia y aplicar las herramientas basadas en eSalud de forma más amplia en los contextos y temas que el país y la Región requieren.

 4. Desaciertos en la prevención del embarazo en adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Lorena Castillo Riascos

  2016-01-01

  Full Text Available El embarazo durante la adolescencia es un problema de salud pública en el mundo. El 20 % de las mujeres embarazadas son adolescentes, aunque la mortalidad materna es de 2 a 5 veces más alta en este ciclo vital que entre las mujeres de 20 a 29 años. Además de las complicaciones maternoperinatales asociadas con la inmadurez biológica, tener un hijo antes de los 20 años genera un impacto socioeconómico negativo que puede prolongarse por toda la vida. Por esta razón y con el objetivo de mejorar la salud materna, en el año 2000 la ONU propuso como meta para 2015 la reducción mundial de la tasa de embara - zo en adolescentes. Para cumplir con esta meta, el Ministerio de Salud de Colombia ha implementado estrategias para prevenir el embarazo no deseado, y aunque las actuales estrategias de prevención han demostrado ser efectivas en mejorar el conocimiento en se - xualidad y métodos anticonceptivos, no han logrado modificar el comportamiento sexual ni reducir la prevalencia de embarazo en mujeres menores de 20 años. Otro aspecto que se debe considerar es el deseo reproductivo inaplazable durante la adolescencia, ya que el 36 % de las madres adolescentes quería su hijo en el momento que lo tuvo. El objetivo de este artículo es reflexionar acerca de los diferentes factores que influyen en el embarazo deseado y no deseado durante la adolescencia y las diferentes estrategia de prevención, teniendo en cuenta que el embarazo en adolescentes en un evento multifactorial que requiere una intervención intersectorial.

 5. El hogar en red

  OpenAIRE

  Kennedy, Tracy L. M.; Wellman, Barry

  2008-01-01

  Proponemos que los individuos, en lugar de las solidaridades familiares, se han convertido en la principal unidad de conectividad en el hogar. Muchos hogares no funcionan como grupos tradicionales densamente conectados sino como redes sociales más dispersas donde los individuos tratan de hacer compatibles sus dispares horarios y agendas. En un momento en el que muchas personas ejercen múltiples roles individuales en casa, en la comunidad y en el trabajo nos preguntamos: ¿cómo se comunican ent...

 6. 'Nada se pierde' en "El cielo protector" y "Cita en Tombuctú"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santiago Martín

  2003-12-01

  Full Text Available El presente trabajo pretende comparar dos novelas distantes en el tiempo y en el espacio, a saber, The Protecting Sky (1949, de Paul Bowles, y Cita en Tombuctú (1996, de Joseph Subirós. La novela espaúola remite en más de una ocasión a la obra americana. Varios temas, presentes en ambas obras, que quisiéramos destacar: La fascinación por el continente africano; el desierto como telón de fondo; el viaje (especialmente interior como formación del hombre civilizado en un entorno hostil; el amor carnal entre la mujer civilizada y el hombre salvaje; la huída del hombre civilizado de su habitat en busca de otros valores; y, la derrota, debida al desequilibrio (físico, mental y temporal del hombre civilizado. Así, comparando las obras y mediante una frase ('Nada se pierde en el desierto' que Cita en Tombuctú presta de The Protecting Sky, la novela espaúola ofrece alternativas a los problemas planteados en la novela americana. Si en Bowles hay resignación, en Subirós hay esperanza.

 7. Modelos de Ensuciamiento en Intercambiadores de Calor Tubulares en Sistemas indirectos en Procesos uHt en la Industria Láctea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Gómez Orozco

  2016-03-01

  Full Text Available La tecnología de ultra alta temperatura (UAT se utiliza ampliamente en la industria de la leche para el tratamiento térmico, ofreciendo una alta eficiencia en cuanto a la destrucción de microorganismos esporu- lados. Sin embargo, dentro de este proceso se encontró que a temperaturas entre 75°C y 110°C, se llevan a cabo procesos de agregación y desnaturalización de proteínas y precipitación de sales minerales que forman una capa o costra de ensuciamiento en las paredes del tubo de calentamiento; el componente más importante en el fenómeno de ensuciamiento, es la proteína sérica llamada  -Lactoglobulina. En este traba- jo se resumen los diferentes modelos matemáticos que explican el fenómeno de ensuciamiento a partir de la transferencia de masa. La velocidad de ensuciamiento es el resultado de la diferencia entre la velocidad de acumulación de depósitos y la velocidad con que se remueven. Se encontró que los modelos de Kern- Seaton y Fryer-Slater son los más ampliamente usados, pues son modelos de velocidad de ensuciamiento en función de la energía de activación y la temperatura de película interfacial entre la capa de ensucia- miento y la leche. Otros modelos identificados nacen en la industria petroquímica, pero son adaptados en el estudio de la desnaturalización de la proteína de la leche, como los de Ebert-Panchal y Paterson-Fryer.

 8. Diplomatie voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Een AWTI-achtergrondstudie naar de organisatie en resultaten van WTIdiplomatie in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

  NARCIS (Netherlands)

  Goetheer, J.D.; Bakker, B.J.; Bijnsdorp, S.D.

  2017-01-01

  Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken werkt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) aan een advies over hoe wetenschap, technologie en innovatie (WTI) en diplomatie elkaar beter kunnen ondersteunen en

 9. El debate en torno a la laicidad en España

  OpenAIRE

  García-Alonso, Marta

  2015-01-01

  En los últimos años, el lugar de la religión en el espacio público ha sido y continúa siendo un motivo recurrente de discusión. Ya se trate del asunto del fular islámico en la escuela, de la presencia de la religión en la enseñanza pública, pasando por la influencia de la Iglesia católica en los debates políticos actuales en torno a la bioética (eutanasia, aborto, células madre), la reubicación de la religión es uno de los asuntos más complejos a los que se enfrenta Europa en la actualidad. U...

 10. Proteccion Social en Salud en America Latina y el Caribe ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Dentro de la salud pública, y con vistas a contribuir en los procesos de cambio de ... la PSS en el marco de las reformas de la salud en América Latina y el Caribe. ..... neoliberal” en tanto extiende la racionalidad mercantil a todas las esferas de la ... Excluyentes como El Salvador, Honduras, Bolivia, Ecuador y Guatemala.

 11. Fiebre "Q" en Uruguay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. E. Somma Moreira

  1987-06-01

  Full Text Available Los autores hacen una revisión de la problemática referida a la fiebre Q, tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico. El primer caso nacional se comunicó en el año 1956, en un adulto, obrero de frigorífico. En 1966 se comunica el primer caso en un niño. A partir de esa fecha se realizan varias encuestas serológicas en humanos y en animales. En seres humanos los hallazgos varían entre 4.2% y 5.5% según el año estudiado. En animales se hallaron valores que oscilaron entre 0.9% (animal para abasto y 30% (animal tipo industria para bovinos. En ovinos, en el único estudio se halló un 10.3% de positivos. En equinos los valores de positividad variaron de 5.5% a 21.7%. En suinos se refiere un porcentaje de positividad del 21.2% en la primera encuesta, sendo en la más reciente del 0.0%. En aves y cobayos no se evidenciaron sueros positivos. Entre 1975 y 1985 los autores estudiaron 14 brotes en seres humanos en esta-blecimentos de procesamiento de carne, con un total de 1358 casos estudiados, habiéndose confirmado el 60% de ellos. Pasan revista a la sintomatologia común, así como el tipo de tarea de los pacientes. Para los estudios serológicos, como los diagnósticos de los casos clínicos, los autores utilizaron la fijación del complemento, la aglutinación capilar y la microa-glutinación en lámina.

 12. Diferencias de género en preadolescentes en la vulnerabilidad a presentar comportamientos desadaptativos en condiciones de adversidad familiar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FÉLIX COVA SOLAR

  2005-01-01

  Full Text Available Se evaluó la existencia de diferencias de género en preadolescentes en la presencia de comportamientos desadaptativos de tipo internalizado y externalizado en condiciones de adversidad familiar. Se tomó una muestra de 133 niños y niñas de 11 a 13 años, elegidos al azar en 6 escuelas de alta vulnerabilidad social de la comuna de Concepción, Chile. La presencia de indicadores de adversidad familiar fue evaluada a través de una entrevista semiestructurada desarrollada por la OMS. Los comportamientos desadaptativos fueron valorados a través de informes de madres y profesores como a través de autoinformes. Aun cuando los niños presentaban más comportamientos desadaptativos, no se observó una vulnerabilidad particular de éstos a la existencia de un ambiente familiar adverso. En cambio, en las niñas sí se observó, en los autoinformes de síntomas, una mayor vulnerabilidad que en los niños en la expresión de síntomas emocionales al encontrarse en un ambiente familiar negativo.

 13. Los Militares en la Revolución y en la Transición a la Democracia en Portugal

  OpenAIRE

  Rezola, Maria Inácia

  2016-01-01

  En la madrugada del día 25 de abril de 1974, un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Portuguesas puso en marcha un golpe militar que, en menos de 24 horas, deponía a la más antigua y larga dictadura europea contemporánea. La transición hacia la democracia en Portugal acabará revelándose original pero agitada. Mientras en otros países, como España, la transición se hizo de forma gradual y pactada, en Portugal se asistió a una ruptura del sistema y al desencadenamiento de un proceso rev...

 14. Violencia en el noviazgo en una muestra de jóvenes mexicanos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiola Peña-Cárdenas

  2013-06-01

  Full Text Available El estudio de la violencia en las relaciones de noviazgo es importante por tres razones: en primer lugar, se ha encontrado que una agresión física previa al matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo largo del primer año y medio de convivencia. En segundo lugar, el estudio de la violencia puede ayudar en la comprensión general del fenómeno de la violencia en las relaciones íntimas. Finalmente, el conocimiento de este fenómeno puede ayudar a planear y fomentar su prevención. El estudio de la violencia en las parejas se ha centrado históricamente en la mujer, sin embargo, investigaciones recientes apuntan a que, por lo menos, en las parejas de novios, la diferencia entre géneros se está disminuyendo o incluso invirtiendo. En el presente estudio se presentan los datos obtenidos de una encuesta aplicada a un total de 140 jóvenes de uno y otro sexo en Tamaulipas, México, sobre violencia en el noviazgo. Los resultados indicaron que el 45.5 y el 46.8% de hombres y mujeres, respectivamente, es decir, el 46.2% del grupo total sufre de violencia en alguna medida. Eso significa que en nuestro estudio no se encontraron diferencias significativas en cuanto al ejercicio de la violencia entre géneros.

 15. La investigacion en psicologia social en México

  OpenAIRE

  Susan Pick De Weiss

  1986-01-01

  El presente artículo contiene una revisión del desarrollo de la investigación en psicología social en México. Cubre las siguientes áreas: Comunicación, desarrollo humano, psicología ambiental, psicolegía comunitaria, psicología criminol6gica, psicología de la sao lud, psicología poblacional, psicología transcultural y psicometría en el campo de la psicología social. En el trabajo se incluyen nombres y direcciones de instituciones que se dedican a la investigación de cada uno...

 16. Hispanos en las dos Américas: Prevalencia en la Diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfredo Jácome Roca

  2002-04-01

  Full Text Available

  El número de diabéticos adultos en el mundo era de 135 millones en 1995, pero 30 años después, para el año 2025 esta cifra será más del doble, pues se calcula que estará en 300 millones, incremento que se hará más que todo a expensas de los países en vía de desarrollo(1. De esa población enferma, en América Latina había 15 millones al despuntar el milenio y habrá 20 millones para el año 2010.

  Además de la raza y de sus eventuales componentes genéticos o del envejecimiento de la población mundial, un factor determinante en el incremento de la prevalencia de éste (y de otros trastornos metabólicos es el cambio en los hábitos de vida; es decir, que la urbanización, modernización y seguramente el paso a un nuevo estrato socio-económico, determinan también este nuevo porcentaje de diabéticos en el mundo, que excede en mucho el simple crecimiento de la población mundial.

  Años ha, antes del avance incontenible de los estudios epidemiológicos, sabíamos que países de gran altura (por su enclave andino como Bolivia y Perú, tenían baja incidencia de diabetes mellitus; pero que la situación en el atrasado campo de esos países en vía de desarrollo no era la misma que en las grandes ciudades de esas mismas naciones sub-desarrolladas.

  En una tabla publicada en las Guías ALAD 2000(2 se ve claramente la diferencia: Muy bajas prevalencias (< 3% en poblaciones como Huaraz (Perú, El Alto (Bolivia, Aymaras (Chile, o Choachí (Colombia cuando se comparan con las tasas prevalentes en Sao Paulo, Bogotá o Lima, pero que nunca son tan altas como en los casos de Ciudad de México, San Luis de Potosí o Santa Cruz, la ciudad industrial de Bolivia (que pasan la barrera del 10%; les sigue en orden descendente el porcentaje que se ve en ciudades como Córdoba o Asunción. El común denominador de la baja prevalencia es la altura de la población (> 3000 metros sobre el nivel del mar y el hecho de ser rurales y

 17. Incidencia de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono en el mercado de bonos de carbono en Colombia

  OpenAIRE

  Castellanos Garcia, Camilo Andres

  2015-01-01

  La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el papel de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono en el mercado de bonos de carbono en Colombia. Esto con el fin de demostrar que las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación NAMAS son un mecanismo de mitigación y puede no tener una incidencia en la oferta ni tampoco en la demanda del mercado de bonos de carbono en Colombia. Esta investigación se llevará a cabo por medio de un estudio de caso con un enf...

 18. POBLACIÓN DE NEMATODOS EN FORRAJES TROPICALES EN DOS RANGOS DE ALTURA EN EL CANTÓN DE SAN CARLOS, ALAJUELA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodolfo WingChing-Jones

  2011-01-01

  Full Text Available Se caracterizó la población de nematodos fitoparásitos presente en los pastos Sorgo negro (Sorghum almus, Camerún (Pennisetum purpureum var Camerun, King grass (Pennisetum purpureum var King grass, Tanzania (Panicum maximum var Tanzania, Brizantha (Brachiaria brizantha, Toledo (Brachiaria brizantha var Toledo, Estrella africana (Cynodon nlemfuensis, Mombaza (Panicum maximum var Mombaza, Ratana (Ischaemum ciliare y la leguminosa maní forrajero (Arachis pintoi en la localidad de San Carlos, Alajuela, de junio a noviembre del 2003. Se tomaron 5 muestras compuestas de suelo y de las raíces contenidas en el volumen de suelo para los forrajes evaluados, excepto para el pasto King grass, el Ratana y el Maní forrajero, en donde el número de muestras compuestas fue de 10 para cada material. Los nematodos Pratylenchus sp., Helicotylenchus sp., Tylenchus sp., Criconemella sp., se identificaron en 8 de los pastos y en la leguminosa evaluada. El género Psilenchus sp., solo se presentó en el pasto Tanzania, mientras que el género Xiphinema sp., en los forrajes Tanzania, Brizantha, Ratana y en el maní forrajero. El género Paratylenchus sp., se contabilizó con los forrajes Tanzania, Brizantha y Ratana. En el pasto Toledo, Camerún y en el maní forrajero se observó Hemicycliophora sp. En cambio, Meloidogyne sp., se encontró en los pastos Brizantha y Ratana. Los nematodos no fitoparásitos se identificaron en los 9 pastos y la leguminosa evaluada.

 19. Rabia canina en san Juan de Lurigancho y en Jicamarca

  OpenAIRE

  Días, Albina; Condori, René Edgar

  2004-01-01

  Hasta la tercera semana de noviembre se han confirmado cuatro casos de rabia canina en la DISA Lima Norte, el último caso se presentó el 20 de noviembre en la granja porcina «Pradera del Paraíso» en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), perteneciente a la referida Dirección de Salud. Dicho caso sucedió en momentos que un trabajador de la granja trató de separar la pelea entre los perros guardianes de la granja y un perro de origen desconocido, siendo finalmente mordido en una de...

 20. Technisch en teeltkundig onderzoek bij toepassing van rest- en afvalwarmte : projektteam Rest- en Afvalwarmte over de periode 1984 - '86

  NARCIS (Netherlands)

  Post, van der C.J.; Knies, P.; Koning, de A.N.M.

  1987-01-01

  Het onderzoek spitste zich toe op: toepassingsmogelijkheden van water met een temperatuur van 40 graden Celsius of lager bij teelten van groente- en bloemisterijgewassen in de grond; wortel- en luchttemperatuurregimes bij verwarming van potplanten via verwarmde tabletten; en warmte en

 1. Darwin en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Gómez Gutiérrez

  2009-01-01

  Full Text Available

  Con motivo de la gentil designación de la Junta Directiva de la Academia a presentar el comentario a la exposición del académico Felipe Guhl, sobre el periodo americano de Charles Darwin en el siglo XIX, me pareció que debía buscar las fuentes de la eventual presencia de Darwin, o de sus ideas, en nuestro país. Así es que, muy brevemente, trataré de mostrar a Ustedes lo que encontré al respecto en tiempos pre-darwinistas -en lo que se denominaba el Nuevo Reino de Granada- y, luego, en tiempos post-darwinistas.

  Gracias a los trabajos sobre la ciencia en la Colonia que hemos venido desarrollando en el Instituto de Genética Humana en compañía del académico Jaime Bernal, lo primero que nos vino a la mente, al comentar sobre esta sesión en días pasados, fueron las páginas que habíamos leído en El Orinoco Ilustrado del padre José Gumilla, S.J. (1686-1750, publicado en 1741 casi cien años antes del viaje del Beagle. En el capítulo titulado “De las primeras gentes que pasaron a la América y el modo”, se refiere Gumilla a la hipótesis del padre José de Acosta, S.J. (1540-1600, quien en su obra Historia natural y moral de las indias, escrita en el Perú en 1590, había ya postulado el estrecho que el danés Vitus Bering (1681-1741 describiría casi 150 años después, en 1741, cuando El Orinoco ilustrado salía de la imprenta en España. Veamos cómo se refirió Gumilla a las predicciones de su correligionario:

  “De modo que la principal dificultad de la gran comprensión del padre Acosta, no fue tanto el tránsito del hombre a las Américas, cuanto el de los animales perfectos, en especial los nocivos e inútiles; porque si la navegación fue de caso pensado (lo cual no es probable tuvieron malísimo gusto en llevar consigo tantos enemigos; si el tránsito fue casual, arrebatados de una o de varias borrascas (que es lo más creíble ¿quién creerá que la carga de los

 2. Planificación de Talento Humano en Salud Oral en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jairo Hernán Ternera Pulido

  2011-01-01

  Full Text Available La planificación del talento humano profesional en odontología en un país pretende alinear las necesidades poblacionales en salud oral, la oferta educativa y la absorción del mercado laboral de los nuevos profesionales, bien sea laborando en la práctica liberal de la profesión o en el sistema sanitario. Se analiza el caso colombiano, teniendo como referencia los estudios realizados en el país sobre recursos humanos en odontología, se describe el potencial impacto de normas como la ley de educación y la ley de seguridad social y el impacto de dichas políticas públicas en el número de facultades y egresados entre 1970 y el año 2009. Se plantea una posible sobre oferta de odontólogos y se proponen alternativas para intentar intervenir en tan complejo escenario laboral caracterizado por sobre oferta profesional, desempleo y precarización del empleo para los trabajadores de la salud oral.

 3. Avances en viticultura en el mundo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicente Sotés Ruiz

  2011-10-01

  Full Text Available Esta presentación incluye dos grandes apartados. Primero se define la situación actual y segundo se analizan las tendencias y se mira al futuro. El mercado del vino está muy afectado por la globalización y en la situación de crisis actual del sector (incremento de producciones, descenso de consumo global, incremento de excedentes,.. El objetivo que se plantea es la obtención de productos competitivos en precios y apetecibles a los consumidores para lo que se considera imprescindible la mejora de la calidad y la tipicidad de los vinos. En este sentido en los últimos años se han producido avances importantes en el cultivo del viñedo en las diferentes áreas vitícolas mundiales y que se refieren principalmente a: la búsqueda de diferenciación frente a la globalización mediante el estudio de variedades y ambientes caracterización de los ambientes adecuados (terroir,adaptación de variedades. Fisiología y cultivo de la vid equilibrio del viñedo y calidad del vino,sistemas de conducción y manejo de la vegetación,riego: aplicación racional del agua Viticultura y cambio climático la huella de carbono adaptación desarrollo de la mejora genética e identificación del material vegetal. Mirando al futuro reducción de los costes de producción y mecanización,desarrollo sostenible.

 4. Profesoras en el tercer ciclo universitario y en los postgrados sobre EEMM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel de Torres Ramírez

  2006-12-01

  Full Text Available En este artículo se analiza la presencia de las mujeres en la universidad española, dentro de la enseñanza y la investigación llevada a cabo en el tercer ciclo de los estudios universitarios y en los programas de postgrado que se llevan a cabo dentro del área de conocimiento Estudios de las Mujeres. El objetivo concreto que se persigue es estudiar la presencia de profesoras en los programas de doctorado, en la dirección y en los tribunales de tesis y también en los másters, programas expertos/as y de especialistas vigentes durante el curso 2005-2006.

 5. Laboratorios sociales en universidades: Innovación e impacto en Medialab UGR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-04-01

  Full Text Available Los laboratorios sociales, como espacios de experimentación y cocreación, se han convertido en una de las principales instituciones de innovación en nuestros días. En este marco, los medialabs surgen como un tipo de laboratorios centrados en la experimentación con tecnologías y medios de comunicación y evolucionan, con el desarrollo de la sociedad digital, hacia laboratorios de mediación ciudadana e innovación social. En los últimos tiempos se ha producido una expansión de estos modelos en el contexto universitario, generando casos de gran interés para el desarrollo de nuevas métricas del impacto académico en la sociedad. El presente trabajo aborda, en primer lugar, el concepto, origen y desarrollo de los laboratorios sociales en España y globalmente, centrándose específicamente en el espacio universitario y en los medialabs. En segundo lugar, expone la problemática de las métricas alternativas del impacto social, aportando una propuesta de análisis basada en Twitter como herramienta para identificar los distintos tipos de públicos que muestran interés y el nivel de participación que despierta su actividad. Por último, se aplica este análisis al caso de Medialab UGR en la Universidad de Granada, un laboratorio de cultura digital enfocado en la cocreación y colaboración social. Los resultados muestran la pluralidad de actores vinculados a este tipo de redes, así como la dificultad y complejidad de establecer indicadores que concilien tanto intereses académicos como sociales.

 6. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN TIC EN DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO.

  OpenAIRE

  José Ángel Vera Noriega; Lilia Elisa Torres Moran; Edgar Emmanuel Martínez García

  2014-01-01

  Este estudio evaluó las competencias básicas en TIC de docentes en Educación Superior en México, la muestra se integró por 432 docentes. Los datos se obtuvieron a través de un instrumento de medida basado en el modelo "Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes 2008". Entre los resultados destacó que los docentes poseen un dominio de moderado a moderado alto de las TIC, asimismo, después de los análisis ANOVA y las pruebas t de Student, se encontró que los factores como correo ele...

 7. Mujeres en Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sally Burch

  2015-01-01

  Full Text Available El potencial democratizador de las redes electrónicas dependerá de cómo se desarrollen y usen en un contexto social específico. El aparecimiento y fortalecimiento de espacios en Internet contribuirá a concretar ese potencial, si ello sucede como resultado de necesarias convergencias se logrará un mayor impacto. Así, el reto que presenta el ciberespacio es grande para las organizaciones de mujeres que quieren impulsar nuevas formas de comunicación de género. A las mujeres en la actualidad se les presenta un reto, buscar formas de incidir en la configuración de espacios en Internet para introducir un enfoque de género tanto en los contenidos como en los códigos y las estructuras

 8. Ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen: een inventarisatie van oorzaken en beïnvloedende factoren.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, J.M.; Verschuur, E.M.L.; Veer, A.J.E. de; Francke, A.L.

  2008-01-01

  Personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen met een duidelijk en zakelijk verzuimbeleid is minder vaak ziek. Een goede werksfeer en een helder beleid, in combinatie met persoonlijke aandacht voor de medewerkers en goed management van direct leidinggevenden, zijn belangrijke voorwaarden voor een laag

 9. Construcciones en piedra en la provincia de Buenos Aires

  OpenAIRE

  Pittori, Carlos Alejandro; Ribot, Alejandro M.; Pavlicevic, Juan

  2003-01-01

  Los estudios realizados en este trabajo, se centraron en la caracterización petrográfica y física de rocas empleadas con fines ingenieriles como material estructural o de revestimiento, con la finalidad de identificar su calidad y ubicar yacimientos alternativos, que cuenten con rocas de similares características a las empleadas para ser utilizadas en trabajos de restauración. Los casos evaluados corresponden a puentes, calles empedradas, viviendas familiares y veredas construidos en la pr...

 10. La inversión en energías renovables en Argentina

  OpenAIRE

  Recalde, Marina

  2017-01-01

  En este artículo se analiza en qué medida los factores del entorno de la política energética de un país en desarrollo, tal como Argentina, determinan la evolución de la inversión en energías renovables. La baja calidad institucional del país ayuda a crear condiciones no propicias que contrarrestan el efecto de la política energética, reduciendo los incentivos para invertir en tecnologías renovables. Es necesario entonces mejorar las condiciones institucionales de los países en desarrollo para...

 11. Sleutelmag en amp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Rossouw

  1985-06-01

  Full Text Available As die Heidelbergse Kategismus (Sondag 31 handel oor die sleutels van die Koninkryk, dan word die betrokkenheid van die ampte slegs per implikasie veronderstel. Meer eksplisiet word die amp en sleutelmag in die Nederlandse Geloofsbelydenis gekoppel; “ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy Woord geleer het, geregeer moet word... hulle (moet sorg dra dat die ware godsdiens onderhou (word, die ware leer orals versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou (word... (N.G.B. art. 30 en: “Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar ’n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste Meester, vir ons ingestel het nie... Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder, en om alles in gehoorsaamheid van God te onderhou. Daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang, toegepas ooreenkomstig die Woord van God” (N.G.B. art. 32.

 12. Estrategias implementadas en el subsistema técnico en empresas de telefonía fija en Venezuela. Periodo 2000-2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wileidys Artigas

  2008-01-01

  Full Text Available El sector de telecomunicaciones en Venezuela se ha caracterizado por desenvolverse muy rápidamente; en él se realizan cambios constantes en función de lograr un mejor posicionamiento en el mercado, para lo cual, el aspecto tecnológico juega un papel muy importante dado que permite reducir costos y ofrecer más y mejores bienes y servicios por la naturaleza de dicho sector. De allí que el objetivo central del trabajo consistió en describir las estrategias implementadas en la organización del trabajo en el subsistema técnico de las empresas operadoras de telefonía fija en el estado Zulia en el período 2000-2004. La investigación llevada a cabo tuvo como basamento teórico la ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN EL SUBSISTEMA TÉCNICO EN EMPRESAS DE TELEFONÍA FIJA EN VENEZUELA. PERIODO 2000-2004 WILEIDYS ARTIGAS Coinvestigadora Auxiliar. Centro de Estudios de la Empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Docente de la Universidad Rafael Belloso Chacin (URBE y la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA. Licenciada en Administración y Magíster en Gerencia de Empresas, mención Gerencia de Operaciones. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, mención Gerencia. wileidys@hotmail.com. MARÍA CRISTINA USECHE Investigadora-Docente. Centro de Estudios de la Empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La Universidad del Zulia. Economista y Magíster en Gerencia de Empresas, Mención Mercadeo. Estudiante del Doctorado de Ciencias Económicas. mariauseche@yahoo.es. BEATRIZ QUEIPO Investigadora. Centro de Estudios de la Empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La Universidad del Zulia. Licenciada en Administración y Estudiante de la maestria en proyectos de Investigación y Desarrollo. vicqueipo@yahoo.com. teoría de sistemas aplicada a la administración, siendo de tipo descriptiva y el diseño deductivo, no experimental, transeccional, estudiándose a la poblaci

 13. El trabajo en equipo en el Proceso Administrativo y de Compras en OPL Carga de Bucaramanga

  OpenAIRE

  Silva Remolina, Maria Andrea

  2014-01-01

  El proceso administrativo y de compras de OPL Carga tiene algunas falencias entre ellas: fallas en la Comunicación entre el personal operativo, no se realizan llamadas internas usando con frecuencia el email, produciendo la saturación de solicitudes las cuales terminan sin ser resueltas en cuanto a roles se refiere, no hay enfoque de procesos en vista que no se tiene claras las tareas de cada cargo, adicionalmente no hay claridad en los subprocesos, perjudicando el proceso con el a...

 14. Departamentos de práctica farmacéutica en el mundo, en 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Cristina Castrillon Ocampo

  2015-01-01

  Full Text Available Objetivos: Se realizó una búsqueda en la Web de los Departamentos de Práctica Farmacéutica, Farmacia Social o Farmacia Administrativa con página web que incluyera alguna de esas denominaciones en el link (DPF, en todas las Facultades de Farmacia del Mundo en 2006. Método: Se utilizó el listado de la Federación Internacional Farmacétuica (FIP en el que figuran todas las Facultades de Farmacia del mundo. Palabras clave: Práctica Farmacéutica, Farmacia Social y F. Administrativa en español, inglés y portugués. Resultados: Se identificaron 718 Facultades de Farmacia de las que 192 cumplían los criterios de inclusión. En ellas había 83 DPF que incluían las palabras clave. En Oceanía se identificaron 9 DPF, en Europa 22 y en Asia 8. En América 43, todas ellas situadas en Norteamérica, mientras que en África tan solo se identificó un único DPF. Conclusiones: El mayor grado de implantación de DPF tiene lugar en países de gran desarrollo. Son departamentos autónomos, independientes de otros departamentos, y con una estructura multidisciplinar.

 15. Inequidad de género en salud en contextos de riesgos ambientales por actividades mineras e industriales en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Minerva Catalán-Vázquez

  2015-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Analizar cómo se manifiesta la inequidad de género en contextos de pobreza en diferentes escenarios de riesgo ambiental en México. MÉTODOS: Diseño cualitativo basado en seis grupos de discusión y 54 entrevistas en profundidad con mujeres de seis comunidades expuestas, dos al manganeso ambiental en un distrito minero, dos en un corredor industrial y dos aledañas a un relleno sanitario. Se llevó a cabo una revisión documental de los estudios ambientales y de salud realizados en cada zona para relacionarlos con la visión que las mujeres tienen del problema. RESULTADOS: En los tres casos de estudio, por los papeles de género, las mujeres permanecen en el hogar y realizan el trabajo doméstico y, como consecuencia, su exposición ambiental es intensa cuando llevan a cabo sus tareas cotidianas, como la limpieza de la vivienda. Se comprobó que los resultados de las entrevistas y de los grupos de discusión guardan relación con los de los estudios epidemiológicos. En el caso del distrito minero, lo que perciben las mujeres concuerda con lo que se señala en los estudios sobre los efectos cognitivos adversos por exposición al manganeso. En los tres casos, las mujeres tienen serias limitaciones de participación política en la gestión del riesgo ambiental. CONCLUSIONES: Por las condiciones de inequidad, las mujeres están muy expuestas a los riesgos ambientales para la salud y su participación social en la solución de los problemas ambientales es muy limitada. Estos resultados tienen implicaciones para las políticas sociales y ambientales en las zonas estudiadas, especialmente respecto a la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos.

 16. En quoi l'excellence en recherche importe-t-elle ? | CRDI - Centre ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  30 nov. 2016 ... En encourageant le questionnement et le débat, en procurant aux citoyens de ... stratégique visant à examiner et à mettre en application des outils et des ... Instrument (PDF en anglais, 494 Ko) | Lire le résumé (PDF, 371 Ko).

 17. MICROORGANISMOS BENÉFICOS EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES EN JENGIBRE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marena Chavarría

  2005-01-01

  Full Text Available En Peñas Blanca, San Ramón de Alajuela, se evaluó la acción supresora de las cepas de Trichoderma viride 2C-PR, Bacillus subtilis 002R y Streptomyces griseus 001, en el combate de Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pseudomonas sp y Erwinia carotovora, en plantas de jengibre, en comparación con fungicidas y bactericidas usados por el agricultor. Las aplicaciones se realizaron cada 15 días durante un periodo de 9 meses y cada semana cuando se presentó algún foco de infección. La duración del trabajo fue de 11 meses (febrero-diciembre. Se evaluó la sobrevivencia de los patógenos y los biocontroladores, para lo cual se realizaron análisis microbiológicos a los 4 y 9 meses de edad de cultivo; se evaluó además producción. En términos generales, se observó una tendencia a la disminución del inóculo de los patógenos en el tratamiento biológico, en comparación con el tratamiento químico en ambos muestreos, a excepción de F. solani en el primer muestreo. Al final del ensayo se pudo determinar la presencia de la cepa de Trichoderma con poblaciones de 4,5x108 conidios g-1, Bacillus con 6,1x1010 UFC ml-1 y Streptomyces fue la cepa que menos persistió en el campo, con una poblacion 2x101 ml-1.

 18. Contenido de metales pesados en agua y sedimento en el bajo Nanay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Sotero Solís

  2013-06-01

  Full Text Available Se presenta en este estudio la evaluación de la concentración de metales pesados en agua y mercurio en sedimentos del rio Nanay, s realizó el muestreo desde el caserío Libertad, hasta su desembocadura en el rio Amazonas, en las épocas de creciente y vaciante del año 2011. La cuenca del rio Nanay comprende 340 km2 s y alberga a cuatro comunidades nativas y ocho campesinas y además tiene influencia sobre los distritos de San Juan, Iquitos y Punchana, además de ser la fuente de agua potable para la población de estos distritos. Los análisis de metales pesados se realizarán utilizando la técnica de la absorción atómica en el laboratorio de Sustancias Naturales Bioactivas del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP. Según los resultados de añiláis de agua el plomo y mercurio se encuentran presentes sen concentraciones mayores que lo indicado por las normas nacionales. El plomo tanto en creciente es en promedio de 0,111 ppm y 0,053 ppm respectivamente y el mercurio en vaciante se encuentra en 0,008 ppm Del mismo modo la presencia de mercurio es alta en los sedimentos que acompañan a este rio con 1,636 ppm en creciente y 3,03 ppm en vaciante.

 19. Contenido de metales pesados en agua y sedimento en el bajo Nanay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor Sotero Solís

  2013-06-01

  Full Text Available Se presenta en este estudio la evaluación de la concentración de metales pesados en agua  y mercurio en sedimentos del rio Nanay, s realizó el muestreo desde el caserío Libertad, hasta su desembocadura en el rio Amazonas, en las épocas de creciente y vaciante del año 2011. La cuenca del rio Nanay comprende 340 km2 s y alberga a cuatro comunidades nativas y ocho campesinas y además tiene influencia sobre los distritos de San Juan, Iquitos y Punchana, además de ser la fuente de agua potable para la población de estos distritos. Los análisis de metales pesados se realizaran utilizando la técnica de la absorción atómica en el laboratorio de Sustancias Naturales Bioactivas del Instituto de Investigaciones de la amazonia Peruana (IIAP. Según los resultados de añiláis de agua el plomo y mercurio se encuentran presentes sen concentraciones mayores que lo indicado por las normas nacionales. El plomo tanto en creciente es en promedio de 0,111 ppm y 0,053 ppm respectivamente y el mercurio en vaciante se encuentra en 0,008 ppm Del mismo modo la presencia de mercurio es alta en los sedimentos que acompañan a este rio con 1,636 ppm en creciente y 3,03 ppm en vaciante.

 20. en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julieta Pérez Amador

  2006-01-01

  Full Text Available Mientras en los países de Europa Occidental y Norteamérica la falta de empleo parece retrasar la salida de los jóvenes del hogar paterno, en México inician su transición a la edad adulta incorporándose al mercado laboral. Algunos se insertan en la actividad económica empleándose como mano de obra secundaria y como parte de una estrategia familiar de sobrevivencia, en cuyo caso su inicio en la vida laboral busca ante todo contribuir a la economía familiar y no necesariamente lograr la independencia económica. En tal contexto el objetivo de este trabajo es analizar el efecto que ocasiona en los jóvenes mexicanos el iniciar la vida laboral al salir del hogar paterno. Se analiza por separado a los jóvenes que dejan el hogar paterno por iniciar una unión conyugal y a los que lo hacen por otra razón. Excluyendo las características individuales y familiares particulares, se encuentra que la incorporación laboral está relacionada en forma fuerte y positiva con la salida del hogar paterno en ambos tipos de partida, pero es más importante entre aquellos que salen por una vía distinta a la unión en pareja.

 1. Causas de muerte en la mujer y su tendencia en los últimos 23 años en la Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María I. Sosa Liprandi

  2006-01-01

  Full Text Available Objetivo Analizar la tendencia de la mortalidad en la mujer y reconocer el impacto de la mortalidad cardiovascular en la Argentina en el período 1980-2003. Material y métodos Se analizó la base de datos de las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Se utilizó el certificado de defunción basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 9ª y 10ª Revisión. Se calculó la tasa bruta de mortalidad anual por diagnóstico en la población general y la tasa específica corregida por edad y sexo por cien mil habitantes según el censo poblacional. Resultados La mortalidad cardiovascular presenta una reducción global de la tasa bruta de mortalidad anual del 34%. La tendencia descendente fue más manifiesta para los hombres (35% que para las mujeres (27%. En 2003, en la mujer, la mortalidad cardiovascular (33% superó a la mortalidad por cáncer (18%. El mayor impacto se observa a partir de los 75 años, con una duplicación de la tasa de mortalidad por insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular con respecto al género masculino. Conclusiones La mortalidad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres. La frecuencia relativa de mortalidad cardiovascular en la mujer supera a la del hombre desde 1980 hasta la actualidad. Sin embargo, la tendencia descendente fue más significativa en los hombres en los últimos 23 años. A partir de los 65 años, las mujeres representan el grupo con mayor impacto en la mortalidad cardiovascular. Estas observaciones refuerzan la necesidad de implementar precozmente estrategias preventivas y de educación en la comunidad.

 2. Aumento de altura en salto en jugadores universitarios de voleibol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Quiroga Maraboli

  2016-12-01

  Full Text Available El entrenamiento del salto es fundamental para obtener un óptimo desempeño en diversos deportes, siendo el método complejo, basado en el fenómeno de potenciación posactivación (PPA, uno de los de los más utilizados para el entrenamiento de esta cualidad. Numerosos estudios respaldan la existencia de PPA representada en las variaciones de un salto vertical, sin embargo, en la literatura no se describe un protocolo estándar de entrenamiento que genere dicho fenómeno. Este estudio piloto cuantitativo cuasi experimental tiene como objetivo determinar en cuál de las zonas de fuerza descritas por Naclerio se debe entrenar para que la PPA se exprese, en mayor medida, evidenciado en las variaciones de altura de un salto Counter Movement Jump (CMJ. Se utilizó un muestreo por conveniencia de veinticinco individuos, divididos aleatoriamente en cinco grupos, cada uno correspondiente a una zona de fuerza. Luego los sujetos fueron entrenados con sentadilla media según los parámetros de cada zona. Finalmente, se obtuvo la altura del salto basándose en la fórmula de Bosco a partir de los fotogramas de una cámara digital. Existieron dos zonas de fuerza que presentaron un aumento en la altura del salto posterior a la potenciación, la zona de fuerza potencia y explosiva, sin embargo solo la primera de estas mostró resultados significativos en dicho cambio (p < 0,05, representados como un 7 % de aumento. Pretendemos que dichos hallazgos sean útiles para el desarrollo de nuevos estudios que permitan el diseño de nuevas metodologías de entrenamiento y rehabilitación deportiva viéndose beneficiados por sus propiedades.

 3. En el evangelio y en el partido: trayectorias políticas de pastores en el Gran Buenos Aires

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Andrés Carbonelli

  2012-01-01

  Full Text Available D esde el año 2001 los evangélicos han ensayado diversas modalidades de aproxima ción al mundo partidario en Argentina, que se distancian de los intentos realizados por partidos confesionales en un ciclo de movilización que se extendió entre 1980 y 2001. Los nuevos intentos se orientan por estrategias para insertarse en las estructuras partidarias y territoriales. En el presente artículo analizaremos el itinerario político de dos pastores que participaron en competencias electorales en 2007 y que adoptaron estrategias diversas de construcción política. Identificaremos las motivaciones de sus proyecciones electorales, los recursos simbólicos y materiales de su praxis política y sus incidencias en los resultados obtenidos. Finalmente, daremos cuenta de las diferencias y los denominadores comunes entre estas experiencias y sus antecedentes.

 4. La lógica de lo adecuado en materia de saneamiento ambiental en asentamientos humanos en Costa Rica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horacio Alejandro Chamizo Garcia

  2011-01-01

  Full Text Available Se desarrolla un análisis de contenido del marco normativo formal del saneamiento ambiental en asentamientos humanos en Costa Rica. El punto de partida teórico es el nuevo institucionalismo y la teoría de redes de políticas públicas que orientó la recopilación de leyes y reglamentos en cuatro escenarios de gestión que deben funcionar articuladamente. El análisis de contenido evidenció que la desarticulación de las reglas del juego y la concentración del poder en los técnicos no favorece el abordaje del problema en su complejidad así como la gestión en red y la construcción de una ciudadanía activa que permita poner en práctica el principio enunciado de la producción social de la salud.

 5. Marketing en el deporte: patrocinio en el fútbol

  OpenAIRE

  Noriega Méndez, Andrea

  2016-01-01

  RESUMEN: Dado el movimiento que genera hoy en día el futbol en nuestra sociedad, en el siguiente proyecto, vamos a exponer, desde la perspectiva del empresario, las causas por las que el patrocinio es utilizado por estos como una herramienta de marketing. Para ello, en primer lugar debemos empezar por explicar el marketing y sus tipos, es decir marketing operativo y marketing estratégico, explicando sus diferencias, hasta llegar a la raíz de este trabajo que es el patrocinio, pero sobre to...

 6. INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN AMBIENTES DIGITALES: UNA EXPERIENCIA METODOLÓGICA EN DOS PROYECTOS DE DOCTORADO EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Ernesto Rojas Mesa

  2008-01-01

  Full Text Available Nos abocamos a la necesidad de pensar, con más intensidad y variedad, la relación virtualidad–educación su - perior en Colombia. Los debates al respecto son numerosos, las posiciones teóricas son variadas, los lugares desde los cuales se analiza la situación son igualmente múltiples. Las dos investigaciones presentadas aquí, pretenden establecer un análisis de tal relación, localizando dicho análisis en varias instituciones de educación superior en Colombia. La primera investigación, titulada Educación virtual: del discurso a las prácticas pedagó - gicas. Un estudio etnográfico en seis instituciones de Educación Superior en Colombia , pretende identificar sobre la base del estudio etnográfico, la interpretación de la relación entre el mito/discurso, el rito/práctica y el territorio/escenario, que se construyen en las instituciones educativas seleccionadas para el estudio en torno a la educación virtual. La segunda investigación, titulada: Fundamentación teórica de la educación virtual en la educación superior en Colombia, se desarrolla sobre el enfoque semiótico de búsqueda del estatuto teórico de la educación virtual, teniendo en cuenta cuatro vectores de análisis: lo filosófico, lo comunicativo, lo peda - gógico y lo tecnológico. Lo anterior obliga a pensar el estatuto de la investigación en Ciencias Sociales, y sus transformaciones metodológico–académicas contemporáneas. La etnografía da cuenta de dicho proceso en su propia transformación metodológica.

 7. Física en internet

  OpenAIRE

  Barbosa, Efraín

  2012-01-01

  En este trabajo se presentan los resultados de algunas investigaciones que he realizado en el campo de la física computacional, haciendo énfasis especial en los resultados alcanzados en los dos últimos años. Estos resultados representan los logros de más de tres decenios de trabajo continuo en investigación y docencia en física.

 8. LA SALUD EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION TERRITORIAL EN VENEZUELA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maritza Avila Urdaneta

  2001-07-01

  Full Text Available La estrategia de la descentralización del Estado se inicia con la aprobación de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (LOD en diciembre de 1989. El propósito de la descentralización es aumentar la capacidad de respuesta eficiente del sistema de servicios a los problemas de salud a la población entre los diferentes niveles de poder central, estadal y municipal, así como brindarle una mayor participación a las comunidades en su solución. En Venezuela las instituciones que prestan servicios de salud son numerosas, en su mayoría independientes y ausentes de una coordinación efectiva por parte del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS, ente creado en 1936 con mayor injerencia en los asuntos relativos a la salud. El MSAS se orienta hacia una política de centralización normativa – procedimental y desconcentración programática que consiste en la transferencia de las funciones administrativas, requeridas para el desarrollo de los programas, a los órganos regionales del Sistema Nacional de Salud. Destaca que el MSAS delimitará a las comunidades territorial, demográfica y técnicamente, en función del establecimiento de atención integral a la salud que le preste sus servicios. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el proceso de descentralización de la salud, tomando en cuenta la actual coyuntura sociopolítica y económica en el marco de la nueva Constitución Bolivariana (1999. La muestra está constituida por los Estados Monagas, Carabobo, Aragua, Falcón y Zulia. Los resultados se concretan en el aumento de la productividad y calidad de los servicios de atención médica; simplificación de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la democracia, al contar con una comunidad involucrada y satisfecha con el servicio de salud. Se concluye que el proceso de descentralización municipal ha sido frenado por el Gobierno central en los Estados Monagas y

 9. Repercusiones en la salud pública de la resistencia a quinolonas en bacterias de origen animal QUINOLONAS EN BACTERIAS DE ORIGEN ANIMAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Orden Gutiérrez

  2001-01-01

  Full Text Available Las fluoroquinolonas son una de las clases de agentes antimicrobianos más útiles empleadas hoy en día en medicina humana y animal debido a su espectro y a sus propiedades fisicoquímicas. El uso de quinolonas en animales es un asunto de especial preocupación porque podría contribuir a la adquisición de resistencia en bacterias transmitidas por alimentos (tales como Salomonella spp., Campylobacter spp. y Escherichia coli y esto, a su vez, podría conducir a una reducción en la eficacia de tales componentes en el tratamiento de infecciones en los seres humanos. Sin embargo, la relación causal entre el uso de fluoroquinolonas en medicina veterinaria y el aislamiento de bacterias resistentes a fluoroquinolonas en humanos no ha sido generalmente probada y, además, el uso de fluoroquinolonas en animales es sólo uno de los muchos factores implicados en la resistencia a estos antimicrobianos. A pesar de ello, la vigilancia de la resistencia a fluoroquinolonas en bacterias aisladas de animales y alimentos y el uso adecuado de estos antimicrobianos en animales deben tener la máxima prioridad.

 10. Creación de Restaurante con entretenimiento en vivo, Moros en la Costa en la Ciudad de Guayaquil

  OpenAIRE

  Coka Aguilar, Juan Javier; Zambrano Martínez, Karola; Encalada Duffer, Antonio; Mendoza Guerrero, Galo

  2012-01-01

  Crear un centro de entretenimiento artístico y gastronómico rentable y sostenible en el tiempo, basado en presentaciones simultáneas en vivo y en un menú de comida al estilo guayaquileño con matices e influencia de la comida fusión. Consecuentemente, contribuiremos con el desarrollo turístico de la ciudad y del país, ya que nos posicionaremos como uno de los lugares íconos a ser visitados cada vez que alguien se encuentre en Guayaquil. 1.2 Objetivos Específicos del Proyecto:...

 11. Calidad del Empleo en Organizaciones de Servicios de Contact-Center en Manizales, Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edisson Stiven Castro-Escobar

  2016-03-01

  Full Text Available En este documento analizamos la calidad del empleo en algunas organizaciones de Contact-Center bajo la modalidad de outsourcing en Manizales, Colombia, con el propósito de conocer la valoración de los sujetos teleoperadores sobre las condiciones de su trabajo. Revisamos criterios sobre los enfoques y las dimensiones del término, y estimamos indicadores compuestos para validar las apreciaciones en dos vías: objetiva y subjetiva. Encontramos que la calidad del trabajo aparentemente es favorable. En términos objetivos hay condiciones de formalidad en salarios, en prestaciones, en procesos de contratación y en la jornada laboral. Igualmente, hay un nivel de satisfacción positivo con el empleo, salvo ciertos aspectos subjetivos como la monotonía, la rutina, la transitoriedad y el poco reconocimiento social del trabajo, que también han sido evidentes en Argentina y Chile en ese tipo de compañías

 12. Alfabetización en salud en pacientes con insuficiencia cardiaca atendidos en atención primaria

  OpenAIRE

  Rosalia Santesmases-Masana; Luis González-de Paz; Jordi Real; Alicia Borràs-Santos; Antoni Sisó-Almirall; Maria Dolors Navarro-Rubio

  2017-01-01

  Objetivos: Examinar el nivel de alfabetización en salud y los factores que la condicionan en pacientes con insuficiencia cardiaca visitados en atención primaria. Diseño: Estudio transversal multicéntrico. Emplazamiento: Diez centros de atención primaria del área metropolitana de Barcelona. Participantes: Pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Criterios de inclusión: visita al centro de salud en el último año, desplazarse al centro de manera autónoma y acceder a particip...

 13. Actividad física y deporte en jóvenes en riesgo: educación en valores

  OpenAIRE

  Jiménez Martín, Pedro Jesús; Durán González, Luis Javier

  2005-01-01

  En este artículo hacemos una revisión y presentamos los principales estudios y líneas de trabajo que se vienen realizando para educar en valores a jóvenes en riesgo a través de la actividad física y el deporte. Hacemos un recorrido a través de las características que definen a este tipo de poblaciones, los aspectos más importantes a trabajar en valores, los errores más comunes que se han cometido en los programas de intervención, y la necesidad de trabajar desde su propia cultura y partir de ...

 14. El rendimiento en ELE en la enseñanza reglada: un modelo explicativo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roncel Vega, Víctor M.

  2007-11-01

  Full Text Available En este trabajo se describen los pasos seguidos en la construcción de un modelo explicativo del rendimiento en ELE en la enseñanza formal. Tras la estimación de un modelo empírico final, se pone de manifiesto la importancia de algunas variables de carácter afectivo como el autoconcepto del estudiante, la motivación y la ansiedad específica en la clase de idiomas, integradas en dicho modelo y, por lo tanto, responsables delRendimiento final en ELE en la enseñanza reglada.

 15. Over kokkels, hamsters en woelmuizen : de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Verschuuren, J.M.

  2001-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de implementatie van de Vogel- en Habitat-richtlijn in Nederland, resp. Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de Vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en

 16. Estrategias implementadas en el subsistema técnico en empresas de telefonía fija en venezuela. Periodo 2000-2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wileidys Artigas

  2008-01-01

  Full Text Available El sector de telecomunicaciones en Venezuela se ha caracterizado por desenvolverse muy rápidamente; en él se realizan cambios constantes en función de lograr un mejor posicionamiento en el mercado, para lo cual, el aspecto tecnológico juega un papel muy importante dado que permite reducir costos y ofrecer más y mejores bienes y servicios por la naturaleza de dicho sector. De allí que el objetivo central del trabajo consistió en describir las estrategias implementadas en la organización del trabajo en el subsistema técnico de las empresas operadoras de telefonía fija en el estado Zulia en el período 2000-2004. La investigación llevada a cabo tuvo como basamento teórico la teoría de sistemas aplicada a la administración, siendo de tipo descriptiva y el diseño deductivo, no experimental, transeccional, estudiándose a la población en su totalidad. Los datos fueron recolectados por observación directa y entrevistas semiestructuradas. Se concluyó que las empresas aplicaron estrategias en el subsistema técnico con orientación sistémica, lo cual imprime una dinámica a la organización del trabajo en función del logro de interacciones efectivas dentro del mismo, diferenciándolo del resto de los subsistemas. La tecnología es usada como herramienta, en función de los productos y/o servicios que ofrecen al mercado y como instrumento de solución a la mayoría de sus problemas; sin embargo, no es considerado como elemento de interacción con los otros subsistemas, que es lo que determinaría el carácter sistémico en las empresas.

 17. Tilapia africana en el Lago de Nicaragua: ecosistema en transición.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey K. McCrary

  1998-10-01

  Full Text Available Los grandes lagos de Nicaragua, son comparables con el sistema de grandes lagos africanos. Contienen una gran diversidad de peces, incluyendo varios peces endémicos de la familia Cichlidae. La captura de peces en el Lago de Cocibolca, estandarizada en 100 metros de red, promedió 4.34 kilogramos en el área de Ometepe, en donde la tilapia constituyó el 1.5 % del peso total de la captura. Este promedio fue de 0.80 kilogramos en la costa septentrional, donde la tilapia constituyó 54% del peso total de la captura. Un estudio ruso efectuado en 1983 y desarrollado en todo el Lago, demostró que el promedio era de 4.66 kilogramos. Los autores del presente artículo recomiendan que en el Lago Cocibolca se implemente un plan de manejo adecuado para controlar la población de tilapia y rescatar un ecosistema en peligro de colapso

 18. Formación en TIC y competencia digital en la docencia en instituciones de educación superior públicas

  OpenAIRE

  Zempoalteca Durán, Beatriz; Barragán López, jorge Francisco; González Martínez, Juan; Guzmán Flores, Teresa

  2017-01-01

  En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en herramientas indispensables en la práctica académica; sin embargo, su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha centrado solo en digitalizar el acervo educativo, lo cual conserva las metodologías tradicionales en lugar de aprovechar los ambientes colaborativos y otras bondades que ofrece la Web 2.0. Por ello, esta investigación, que corresponde a un diseño cuantitativo-descriptivo correlaci...

 19. Efectividad del ejercicio pliométrico en arena en la lesión del LCA en futbolistas: Protocolo de estudio

  OpenAIRE

  Berenguer Dobato, Michael

  2017-01-01

  Pregunta clínica: En futbolistas lesionados del ligamento cruzado anterior, ¿es más efectivo realizar la pliometría en una superficie de arena que en una superficie de hierba? Objetivo: Comprobar si la realización de ejercicios pliométricos en una superficie de arena dentro del programa de rehabilitación del ligamento cruzado anterior en futbolistas es más efectiva comparada con otras superficies más firmes. Para ello se evaluarán los efectos sobre la fatiga, impacto en la rodilla, tiempo ...

 20. Multinacionales y responsabilidad social empresarial en la construcción de paz en Colombia

  OpenAIRE

  Jiménez Peña, Gabriel; Universidad de los Andes

  2014-01-01

  Este trabajo se centra en el papel de las multinacionales en la construcción de paz en el conflicto colombiano. Para ello, en primer lugar, se construye un marco teórico en el que se intenta dar cuenta de dicho papel en este proceso. En segundo lugar, se presenta la experiencia de Colombia en relación con la construcción de paz por parte de las empresas transnacionales. En tercer lugar, se trata la relación entre paz, Responsabilidad social empresarial y el Pacto Global. Al final se ofrece un...

 1. Explicación de las disparidades raciales en la salud neonatal en Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kwame A. Nyarko

  2014-04-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Buscamos cuantificar la manera en que los efectos socioeconómicos, demográficos, geográficos y de atención de salud explican las disparidades raciales en las tasas de bajo peso al nacer y prematuridad en Brasil. MÉTODOS: Utilizamos una muestra de 8 949 niños nacidos entre 1995 y el 2009 en 15 ciudades y 7 provincias de Brasil. Nos centramos en las disparidades en la prevalencia de bajo peso al nacer (< 2 500 g y prematuridad (< 37 semanas de gestación en recién nacidos de ascendencia solo africana o mezclada con otras ascendencias y de ascendencia solo europea. Usamos un modelo de descomposición para cuantificar la contribución de los factores conceptualmente pertinentes a esas disparidades. RESULTADOS: El modelo permitió explicar entre 45% y 94% de las disparidades en cuanto al bajo peso al nacer y entre 64% y 94% de las disparidades en cuanto a la prematuridad entre los grupos de ascendencia africana y de ascendencia europea. Las diferencias en el uso de atención prenatal y en la ubicación geográfica fueron los factores más importantes, seguidos por las diferencias socioeconómicas. El modelo permitió explicar la mayoría de las disparidades en los recién nacidos de ascendencia africana mezclada y parte de las disparidades en los de ascendencia solo africana. CONCLUSIONES: En las políticas públicas para mejorar la salud infantil se deben abordar las diferencias en cuanto a la atención prenatal y la ubicación geográfica a fin de reducir las disparidades en materia de salud entre los recién nacidos de ascendencia africana y los de ascendencia europea en Brasil.

 2. Prestatiekenmerken van de bepaling van As, Cd, Pb en Hg in voeding en biologisch materiaal met ICP-MS en AFS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Bom CM; LAC

  1999-01-01

  Een ICP-MS-methode werd ontwikkeld voor de bepaling van As, Cd en Pb in salpeterzuur-destruaten van voeding en biologisch materiaal. De methode werd geoptimaliseerd op basis van minimale spectrale storingen en matrixeffecten met behulp van correctieformules, interne standaarden en

 3. Die Ontstaan en Ontwikkeling van die Pan-Afrikanisme en due implikasies daarvan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J.H. van der Walt

  1961-03-01

  Full Text Available Dit was nie voor 1880 dat tropiese Afrika, dil is die grootste gedeelte van Wes-, Oos- en Midde-Afrika, deur ontdekkingsreisigers,handelaars en sendelinge tot so ’11 mate ontsluit is, dat dit in die vaarwater van die wêreldpolitiek geraak het nie. Lank voor hierdie tyd is natuurlik steunpunte aan die Wes-, Suid- en Ooskusdeur die Portugese en later die Nederlanders en Engelse eset ter wille van óf dieslawehandel en/óf as steunpunte op dielarig handelsweg na die ryke Ooste.

 4. en un área natural protegida en Baja California Sur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Olmos-Martínez

  2008-01-01

  Full Text Available Aquí se aborda el concepto de pobreza, enmarcado en el contexto de un área natural protegida (ANP, con la metodología propuesta por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, cuya política pública maneja tres categorías para medirla: pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio. El estudio de caso se efectuó en el ejido San Jorge (ESJ, ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna (REBISLA, en Baja California Sur. El análisis está basado en datos recolectados en entrevistas a los pobladores del lugar; se consideró el ingreso real diario per cápita, el cual indica si la persona es capaz de satisfacer las necesidades comprendidas en cada categoría, con un ingreso mínimo indispensable. Los resultados indican que la pobreza en la zona, de 2000 a 2004, no varió significativamente. Se concluyó que los habitantes del ESJ son pobres, según los propios parámetros de SEDESOL, y que su condición no ha mejorado, aunque viven en un ANP. Se analizan algunas alternativas que podrían ayudar a amortiguar este rezago.

 5. Explicación de las disparidades raciales en la salud neonatal en Brasil*

  Science.gov (United States)

  Nyarko, Kwame A.; López-Camelo, Jorge; Castilla, Eduardo E.; Wehby, George L.

  2015-01-01

  Objetivos. Buscamos cuantificar la manera en que los efectos socioeconómicos, demográficos, geográficos y de atención de salud explican las disparidades raciales en las tasas de bajo peso al nacer y prematuridad en Brasil. Métodos. Utilizamos una muestra de 8 949 niños nacidos entre 1995 y el 2009 en 15 ciudades y 7 provincias de Brasil. Nos centramos en las disparidades en la prevalencia de bajo peso al nacer (y prematuridad (y de ascendencia solo europea. Usamos un modelo de descomposición para cuantificar la contribución de los factores conceptualmente pertinentes a esas disparidades. Resultados. El modelo permitió explicar entre 45% y 94% de las disparidades en cuanto al bajo peso al nacer y entre 64% y 94% de las disparidades en cuanto a la prematuridad entre los grupos de ascendencia africana y de ascendencia europea. Las diferencias en el uso de atención prenatal y en la ubicación geográfica fueron los factores más importantes, seguidos por las diferencias socioeconómicas. El modelo permitió explicar la mayoría de las disparidades en los recién nacidos de ascendencia africana mezclada y parte de las disparidades en los de ascendencia solo africana. Conclusiones. En las políticas públicas para mejorar la salud infantil se deben abordar las diferencias en cuanto a la atención prenatal y la ubicación geográfica a fin de reducir las disparidades en materia de salud entre los recién nacidos de ascendencia africana y los de ascendencia europea en Brasil.

 6. Uso de los resultados de investigacion en salud en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adalberto Campo-Arias

  2013-10-01

  Full Text Available En los países en vía de desarrollo, como Colombia, la investigación en todas las áreas del conocimiento debe ayudar a comprender la situación de los ciudadanos. Este es el comienzo para el desarrollo de estrategias de intervención para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos la producción de investigación es incipiente. Latinoamérica da cuenta de sólo el 1% o menos de la producción en investigación en los cinco continentes. Y Colombia es responsable de algo menos de una vigésima parte de la producción científica de la región1.

 7. Muerte violenta en 1822: una fosa común en Ocio (Zambrana, Álava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berjón, M.A.

  2012-01-01

  Full Text Available En la excavación llevada a cabo en el suelo de la Ermita de Nuestra Señora de Asunción en Ocio (Zambrana, Álava en 2010, se expusieron un total de 48 enterramientos individuales y uno de tipo colectivo. Este último corresponde a una fosa común en la que se hallaban 13 individuos de sexo masculino que murieron en un mismo episodio de carácter violento. Todos los individuos presentan lesiones en cráneo o/y en el cuerpo compatibles con el paso de proyectil de arma de fuego de plomo, así como heridas incisas provocadas por arma cortante, además de traumas directos. En la investigación histórica realizada se ha podido saber que en un enfrentamiento bélico en 1822 se produjo la muerte simultánea de 13 vecinos de la localidad de Brinas (próxima a Ocio. Este suceso estaría relacionado con las luchas entre absolutistas o realistas y liberales o constitucionalistas, en los prolegómenos de la Primera Guerra Carlista.

 8. Morfologische en functionele aspecten van de opslag en afgifte van insuline bij de ongeboren en pasgeboren rat

  NARCIS (Netherlands)

  Freie, Harm Maarten Paul

  1974-01-01

  Onderwerp van de in dit proefschrift beschreven onderzoekingen was de ontwikkeling van de insulineproducerende endocriene pancrreas bij de jonge rat in de periode voor en na de geboorte en de relaties tussen verschillende morfologische en functionele aspecten van deze ontwikkeling. Zie: Samenvatting

 9. Privacidad en internet

  OpenAIRE

  Rodríguez Gómez, José Luis

  2010-01-01

  Análisis de la privacidad en internet, y, en particular, en las redes sociales y la blogosfera. Se parte del concepto jurídico de privacidad y se analizan los riesgos crecientes que la acosan. Anàlisi de la privacitat a Internet, i, en particular, en les xarxes socials i la blogosfera. Es parteix del concepte jurídic de privacitat i s'analitzen els riscos creixents que l'assetgen. Analysis of Internet privacy, and in particular, social networks and the blogosphere. It begins with legal ...

 10. Parasitosis intestinales en Argentina: principales agentes causales encontrados en la población y en el ambiente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María M Juárez

  Full Text Available Las parasitosis intestinales se encuentran ampliamente distribuidas en el mundo, con mayor prevalencia en los países en desarrollo. Principalmente afectan a los niños, en los que además provocan disminución del desarrollo físico y mental, situación que puede potenciarse enormemente cuando se suma a un estado nutricional deficiente. La Organización Mundial de la Salud las considera una de las principales causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con inadecuada higiene personal, incorrecta manipulación de los alimentos crudos, falta de servicios sanitarios, falta de provisión de agua potable y contaminación fecal del ambiente. Algunas enfermedades parasitarias se vinculan con condiciones de transmisión que existen universalmente, por lo que son cosmopolitas, mientras que otras tienen distribución geográfica variable. En los últimos años, debido a la globalización, el movimiento de personas de zonas endémicas a regiones no endémicas ha permitido la diseminación de ciertas parasitosis. Y aunque también influyen en la frecuencia de algunas de estas enfermedades las costumbres de los pueblos, las condiciones ambientales son un factor determinante para la supervivencia de los parásitos. En nuestro país, debido a la diversidad de suelos y condiciones climáticas que existen, es posible hallar variedad de agentes causales de estas parasitosis. El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión bibliográfica de los agentes parasitarios causantes de enfermedades entéricas encontrados en la República Argentina, tanto en materia fecal de personas como en el ambiente, ya que la contaminación parasitaria de este último constituye un indicador directo del riesgo de infección por parásitos intestinales.

 11. Aprendizaje basado en problemas y proyectos en espacios híbridos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Thomas; Davidsen, Jacob; Hodgson, Vivien

  2017-01-01

  Hay una necesidad dentro del aprendizaje en red por entender y conceptualizar la interacción entre espacios físicos y digitales o los que podríamos llamar espacios híbridos. Así, trataremos un estudio reciente con estudiantes de dos programas diferentes que están involucrados en el aprendizaje...... incorporan tecnologías en red y digitales en su trabajo en grupo y en los lugares de estudio que ellos crean para sí mismos. Describimos cómo en uno de los programas grupos ”nómadas" de estudiantes utilizaron diferentes tecnologías y espacios para ”crear un lugar". A continuación, mostramos cómo su...... experiencia y enfoque sobre trabajo colaborativo son diferentes a los de grupos más estáticos o ” artesanales" de estudiantes del otro programa. En ambos casos, las formas de utilizar espacio, lugares, herramientas y actividades era un entretejido extremadamente complejo entre lo digital, lo físico y...

 12. RELACIÓN DE HELICOBACTERIOSIS EN CANINOS Y SUS PROPIETARIOS EN DIFERENTES ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS EN BOGOTÁ D.C.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Naranjo Restrepo

  2012-07-01

  Full Text Available El presente trabajo determinó la asociación de helicobacteriosis en caninos con sus propietarios en Bogotá D. C, durante marzo de 2007 y enero de 2008; el estudio fue observacional descriptivo de corte transversal correlacional. La encuesta se aplicó a 34 propietarios de mascota canina, seleccionadas en 12 localidades de Bogotá D.C. Esta contenía información del propietario y del animal. La unidad muestral correspondió a casas habitadas que cumplían los criterios de inclusión, analizando los títulos séricos de IgM por la técnica ELISA para Helicobacter pylori en caninos y sus propietarios. Se utilizó el programa estadístico SPSS15.0 para Windows y Prueba de Correlación de Pearson conuna muestra en los estratos 1, 3 y 6. Se relacionaron las variables de títulos de IgM en Humano y animal. (R= 0.87 La correlación fue de 87,3%. Se encontró mayor título de IgM en humanos (12.5en estrato 1 seguido de 3 y 6. En caninos, el mayor título de IgM (+/-12.5 correspondió al estrato 1seguido de 3 y 6, encontrándose los títulos más altos de IgM en Ciudad Bolívar, Usme y Usaquén. En cuanto a humanos, las localidades con mayor título de IgM fueron Usme, Puente Aranda y Antonio Nariño. La edad estudiada fue entre 15 a 70 años, siendo los títulos IgM de 30 a 60 años. El género femenino mostró títulos de IgM más altos con una prevalencia entre 2 +/- 6.5. Se halló una correlación de 87,3% con los títulos del propietario y la mascota demostrando asociación de helicobacteriosis en caninos con sus propietarios.

 13. Evaluación de la vigilancia en salud en algunas unidades de atención primaria en Cuba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Batista Moliner Ricardo

  2001-01-01

  Full Text Available Fundamento. Se evaluó la organización y funcionamiento de la vigilancia epidemiológica en varias unidades de la Atención Primaria de Salud en Cuba, mediante un estudio para conocer la efectividad de la vigilancia y contribuir a perfeccionar los mecanismos de la misma y a través de ella mejorar las condiciones de salud de la población. Método. La evaluación se aplicó en ocho Policlínicos de Ciudad de La Habana durante los años 1998 y 1999. Mediante la aplicación de una metodología integral se evaluaron los tres componentes del sistema de vigilancia a esas unidades: la estructura, el proceso y sus resultados. Para ello se utilizó un cuestionario que cuantificó algunos atributos del sistema (sensibilidad, oportunidad, representatividad, utilidad y una entrevista semiestructurada a médicos, epidemiólogos y a otros participantes en la vigilancia, así como a los usuarios del sistema. Resultados. La evaluación de la estructura demostró que la estructura de vigilancia es adecuada. Al evaluar el proceso se comprobó que la sensibilidad es baja en algunos policlínicos y que en varios de ellos existen problemas en la oportunidad y flexibilidad del sistema. La evaluación de los resultados de la vigilancia demostró que éstos son satisfactorios en su eficacia para detectar eventos agudos, así como en la percepción de los usuarios sobre la utilidad de esos resultados para resolver los problemas detectados. Conclusiones. El desempeño de la vigilancia en los policlínicos evaluados refleja que existe una adecuada organización de la vigilancia, aunque existen algunas insuficiencias en el cumplimiento de algunos atributos de la vigilancia. Esto, sin embargo, no afecta el resultado del sistema en su conjunto, que es capaz de detectar cualquier situación epidemiológica relevante y proponer medidas adecuadas de control.

 14. ¿El aseguramiento público en salud mejora la atención en los servicios? El caso de la atención prenatal en adolescentes en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biani Saavedra-Avendaño

  2016-09-01

  Full Text Available Objetivo. Comprobar la asociación entre el aseguramiento público en salud y la atención prenatal adecuada en mujeres adolescentes. Material y métodos. Análisis transversal de datos de 3 978 mujeres (N=4 522 296 que reportaron embarazo en la adolescencia (12-19 años, derivados de las Encuestas Nacional de Salud 2000 y de Salud y Nutrición 2006 y 2012. Mediante modelos de regresión logística se analizó oportunidad, frecuencia y contenido de la atención prenatal. Resultados. La probabilidad de recibir atención prenatal oportuna y frecuente aumentó de 0.60 (IC95%:0.56;0.64 en 2000 a 0.71 (IC95%:0.66;0.76 en 2012. En 2012 la probabili- dad de recibir atención oportuna, frecuente y con contenido básico fue 0.54 (IC95%:0.49;0.58 siendo mayor en mujeres con Seguridad Social que en aquéllas afiliadas al Seguro Popu- lar o sin aseguramiento. Conclusión. Contar con seguridad social incrementa la probabilidad de recibir atención prenatal adecuada en adolescentes en México.

 15. Compra impulsiva en el homosexual masculino en Barranquilla (Colombia: un estudio descriptivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanya Guadalupe Alvarado López

  2005-01-01

  Full Text Available Esta investigación se basa en estudios realizados por Luna-Aroca en España y Denegri en Chile, mediante la aplicación de la escala de consumo de Luna-Aroca (2000, para describir las características de compra impulsiva del homosexual masculino en Barranquilla, Colombia. Los resultados indican que la compra impulsiva en los homosexuales masculinos en Barranquilla (Colombia se centra en la búsqueda de novedad, exclusividad y la relación hedónica entre el producto y la compra. Las áreas del self que más se relacionan con la compra impulsiva son la económica, la física (peso y la belleza.

 16. ALTERNATIVAS EN EL MANEJO DE LA MASTITIS EN NOVILLAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Genaro A. Contreras

  2009-04-01

  Full Text Available La mastitis en novillas es un problema que ha alcanzado importantes dimensiones a medida que las explotaciones lecheras se han especializado. Las hembras bovinas son susceptibles a infecciones intramamarias (IIM desde el momento en que la glándula mamaria se ha desarrollado completamente en el feto. Factores relacionados al animal, al medio en que se desarrolla y al manejo incrementan o reducen el riesgo de contraer IIM. El grupo de bacterias mas usualmente asociadas con IIM en novillas gestantes son los Staphylococcus coagulasa negativos (SCN, pero otras bacterias como Staphylococus aureus, Mycoplasma spp, Streptococcus uberis y Streptococcus agalactiae, son tambien importantes agentes etiológicos de IIM. Las alternativas al manejo de la mastitis en novillas están dirigidas a la reducción de factores de riesgo y se complementan con la administración de terapias de sellamiento físico del pezón, desinfectantes o antibióticas, previa evaluación de los programas de sanidad de hato con que cuenta cada explotación.

 17. Over granulosaceltumoren en hun hormonalen invloed op uterus en tuba

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, Christiaan Hendrik Frans

  1937-01-01

  In dit proefschrift is nagegaan de histologie van de granulosacelrumoren en hun hormonale werking. De granulosaceltumoren danken hun naam aan de overeenkomst in vorm en structuur tusschen hun cellen en granulosacellen. Deze overeenkomst gaat zeer ver: aile differentiatiestadia, die de granulosa

 18. Salpeterzuurdestructie en ICP-MS analyse van biotisch materiaal en voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; LAC

  2000-01-01

  Voor de bepaling van elementen in voeding en biotisch materiaal werd een analytische methode ontwikkeld, bestaande uit een salpeterzuurdestructie en een ICP-MS-analyse. De destructie werd geoptimaliseerd op basis van de salpeterzuurconcentratie en de destructietijd. De ICP-MS-analyse werd

 19. EDUCACIÓN EN DIABETES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eu. Pilar Hevia V.

  2016-03-01

  Full Text Available La diabetes mellitus es un problema global en crecimiento, lo que se traduce un incremento en los costos en salud. Cuando la patología no logra el control adecuado repercute en la calidad de vida de los pacientes, pudiendo producir una mayor discapacidad en la población. Se ha demostrado que la educación en diabetes en forma continua, es una herramienta fundamental tanto para la población con factores de riesgo, como desde el momento del diagnóstico de la patología. Este artículo proporciona herramientas para que el educador en diabetes pueda elaborar programas educativos innovadores, que favorezca estrategias de autocuidados en diabetes. Esto permitirá al individuo y su familia, un cambio de conducta favorable para lograr un estilo de vida saludable, mejorando la calidad de vida del paciente.

 20. Algunos comentarios recibidos en línea en estos últimos seis meses

  OpenAIRE

  Veterinaria.org

  2008-01-01

  ResumenLos artículos científicos publicados en REDVET y en RECVET durante 2007 conforman una parte del portal Veterinaria.org pero lo son igualmente los artículos breves de opinión, los intercambios en las diferentes foros y listas profesionales y los comentarios dejados en línea por los miembros usuarios de la Comunidad Virtual Veterinaria pues todos en su conjunto hacen de este Portal Veterinario un lugar de integración. Hacemos aquí, en el primer número de REDVET de 2008, recopilación de ...

 1. en Hueyapan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guido Rafael Banda Arsuaga

  2014-01-01

  Full Text Available La pobreza y la falta de programas de desarrollo, apegados a la realidad de las comunidades rurales, constituyen uno de los problemas más severos en México. CONEVAL 1 (2009 señala que el estado de Puebla tiene un alto grado de marginación, específicamente en la Sierra Norte; en contraste, cuenta con una riqueza cultural extraordinaria y una naturaleza privilegiada. Ambos pueden convertirse en fundamentos para el diseño y construcción de propuestas de turismo alternativo responsable; sin embargo, este diseño y construcción debe hacerse con la participación activa de los actores locales. Este artículo presenta resultados del análisis sobre el capital so cial que existe entre los habitantes de Hueyapan, realizado con la finalidad de conocer las potencialidades que podrían fortalecer un proyecto de vida comunal, basado en el turismo sustentable en Hueyapan, localidad ubicada en la Sierra Norte de Puebla; la construcción de la alternativa se alimenta del concepto de capital social, para conocer las potencialidades de la comunidad, es decir, los niveles de confianza, solidaridad, cooperación y reciprocidad. Se presentan los resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas para conocer los niveles de capital social.

 2. Actividad antifungica de extractos de plantas usadas en medicina popular en Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Davicino

  2013-04-01

  Full Text Available Los hongos pueden causar enfermedades en humanos, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. En este estudio, extractos de 10 plantas utilizadas en medicina popular en Argentina fueron ensayadas para estudiar la actividad antifúngica in vitro contra 4 cepas de hongos. De todas las plantas testeadas, solo 4 mostraron actividad antifúngica: Larrea divaricata Cav, Gnaphalium gaudichaudianum D.C, Baccharis trimera Less y Schinus terebenthifolius.

 3. En California dos pioneros: Uno en el pasado y otro en el presente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Bermúdez

  2002-11-01

  Full Text Available Agost on Haraszthy buscando un clima para alivio de su enfermedad arribó en 1849 al sur de California donde se convirtió en el pionero al importar, sembrar y producir vino con Zinfandel, una entre otras muchas vides europeas. Construyó el viñedo Buena Vista diseñado para esa época con las mejores facilidades, no obstante, la empresa estaba destinada al colapso financiero por el incumplimiento del Estado de California; la vida de Agost on fue una aventura y tras su muerte una leyenda. En 1976 Peter Haywood decide cambiar su vida dedicada a las finanzas, deja Nueva York y viaja a California, allí compra un terreno para adecuarlo como viñedo; en 1980 obtiene su primera producción comercial y gracias a la fuerte demanda se vio obligado a incrementar su producción. El Zinfandel producido en el viñedo los Chamizales de la casa Haywood ha sido galardonado y declarado como el mejor. ¿Cuáles serán las caracte-rísticas del vino para lograr esa gran acogida?

 4. Incidencia en los tipos de acoso sexual en el trabajo en España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Cuenca-Piqueras

  2014-01-01

  Full Text Available El acoso sexual en el trabajo ha sido clasificado de muy diversas formas debido a los diferentes comportamientos que se incluyen bajo este concepto. En el presente trabajo se analizan las múltiples tipologías de acoso sexual, realizando una propuesta propia. Además, se pretende comprobar que esta clasificación tiene sentido práctico utilizando la Técnica del Escalamiento Multidimensional ( alscal , y al mismo tiempo, comprobar la fuerza explicativa de la Teoría multidimensional del acoso en España. Los resultados muestran diferencias respecto al conjunto de nacionales y extranjeras, pues las mujeres migrantes sufren los tipos más graves de acoso sexual en mayor proporción que las autóctonas.

 5. Un modelo para medir la calidad en el servicio en una empresa local de pizza en Los Mochis, Sinaloa.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vargas Hernández, José Guadalupe

  2010-12-01

  Full Text Available El modelo servqual fue rediseñado en relación con el contexto de la empresa local MetroPizza, en Los Mochis, Sinaloa; el principal cambio fue la orientación, de lo visual, que corresponde más con el uso intensivo de la imagen de las franquicias transnacionales, a lo gustativo que representa la ventaja competitiva en las empresas locales que conocen el sabor en la cultura regional. Se analizaron las diferencias entre lo esperado y lo percibido en la calidad del servicio a través de las dimensiones propuestas por Zeithaml et al. Los resultados muestran en lo tangible, que los clientes esperan más el sabor que la imagen.

 6. Perfil de ácidos grasos en carne de toretes Europeo x Cebú finalizados en pastoreo y en corral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maribel Montero-Lagunes

  2011-01-01

  Full Text Available El objetivo fue determinar el perfil de ácidos grasos en grasa intramuscular de toretes encastados de Europeo (Bos taurus con Cebú (Bos indicus, finalizados en pastoreo y en corral. Cincuenta y dos toretes se analizaron con un ANDEVA en un arreglo factorial 2 x 2. La mitad de los animales fueron finalizados en pastoreo , siendo el pasto estrella de África [Cynodon plectostachyus (K. Schum Pilg.] la base de la alimentación, y la otra mitad en corral alimentados con 65 % de maíz, 10 % de pasta de soya, 20 % de heno, 4 % de sebo, 1 % de urea y minerales. La mitad de cada grupo consistió de toretes con más de ¾ B. taurus, y la otra mitad mayormente ¾ B. indicus . Los toretes se sacrificaron con 500 kg de peso. Se tomaron muestras del músculo Longissimus dorsi de la región de la 12a costilla. Los lípidos se analizaron por cromatografía de gases. El ácido graso más abundante (mg/g de grasa fue el C18,1 (381±16.4 seguido por el C16,0 (250±5.3 y el C18,0 (201±8.6, El contenido de C18:2, 9-cis, 11-trans fue de 6.1±0.67. C14,0 y C16,0 fueron mayores en corral, y C18,0 fue más alto en pastoreo (P<0.01. C14,0, C16,0, C18,2, C18,3 y CLA total fueron mayores (P<0.05 en B. indicus y C18,0 fue más alto (P<0.05 en B. taurus. Se concluye que el perfil de ácidos grasos en toretes cruzados de Europeo por Cebú es diferente si es finalizado en pastoreo o en corral y por el nivel de encaste.

 7. Estrategias mundiales en la reducción de sal/sodio en el pan

  OpenAIRE

  Mónica Valverde Guillén; Jennifer Picado Pérez

  2013-01-01

  Objetivo: Proporcionar información sobre las acciones mundiales en la reducción de sal/sodio en el pan para generar datos útiles en la implementación de estrategias que busquen la disminución del consumo de sal/sodio a partir de productos panificados. Método: Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos de Binass, PubMed, Scielo e instituciones gubernamentales. Las palabras claves fueron: contenido de sodio en el pan, menos sodio en pan, acciones para reducir sal en el pan, co...

 8. Continuidad y longitudinalidad en medicina general en cuatro países europeos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pastor-Sánchez Raimundo

  1997-01-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: El objetivo fue comparar la continuidad y longitudinalidad de la medicina general en cuatro países europeos del modelo público asalariado. MÉTODOS: Estudio descriptivo y prospectivo. 63 médicos generales/de familia asalariados registraron todos los encuentros (directos/indirectos con sus pacientes durante una semana, en centros públicos y estatales de atención primaria de España, Finlandia, Portugal y Suecia. RESULTADOS: El 92% de los encuentros fueron en el despacho médico; fueron directos el 75%; la media de consultas por semana y médico fue de 103. El problema principal de salud fue crónico en el 42% de los casos y agudo en el 31%. El paciente había sido atendido previamente por ese problema en el 63% de los encuentros y por otro problema en el 79%. El médico conocía profesionalmente a algún familiar en el 66% de los pacientes atendidos. CONCLUSIONES: Los países estudiados presentan un grado variable de continuidad y longitudinalidad en medicina general (de mayor a menor: Portugal, España, Suecia y Finlandia. En España las consultas son de corta duración, y con un escaso uso de sistemas de prescripción repetida; en Portugal se forma lista de espera de pacientes, bloqueando la asistencia de los problemas agudos; en Finlandia falta el listado de pacientes, lo que despersonaliza la asistencia; y en Suecia también se forman listas de espera y se hace un mayor uso de la consulta indirecta (especialmente mediante el teléfono.

 9. Diferencias de género en matemática y lenguaje en alumnos de colegios adventistas en el sistema de medición de la calidad de la Educación (SIMCE en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicente León

  2014-11-01

  Full Text Available El estudio buscó establecer si existen diferencias de género en matemática y lenguaje, entre los alumnos que asisten a los colegios adventistas de Chile en las pruebas que se aplican a los estudiantes en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación en Chile. Las pruebas de enseñanza primaria tomadas para este estudio corresponden a los años 2002, 2005 y 2006 para el cuarto grado y las de los años 2000 y 2004 para el octavo. Las pruebas consideradas en secundaria corresponden al segundo grado aplicadas en los años 2001, 2003 y 2006. Los alumnos de primaria están representados en 37 colegios adventistas y los de secundaria en 14. Las pruebas que se aplican a los alumnos en los diferentes grados son estandarizadas y desarrolladas por el Ministerio de Educación chileno en matemática y lenguaje, cuya aplicación a los alumnos es de carácter censal. Los resultados mostraron que en cuarto grado en los años 2002 y 2005 no existen diferencias significativas en matemática y en la aplicación del 2006 los hombres obtuvieron resultados significativamente superiores a las mujeres. En lenguaje, en las tres aplicaciones realizadas, las mujeres obtuvieron medias significativamente superiores a los varones. En octavo grado, en la prueba de matemática del año 2000 no se observaron diferencias de género, pero en la prueba del año 2004 los hombres obtuvieron una media significativamente superior a las mujeres. En el caso de lenguaje las jóvenes obtuvieron medias significativamente superiores a los varones. En secundaria, en matemática los varones obtuvieron medias significativamente superiores a las de las mujeres en las tres aplicaciones (2001, 2003 y 2006 y en lenguaje solamente en el año 2001 las mujeres obtuvieron una media significativamente superior a los hombres. En el año 2003 y 2006 no se observaron diferencias de género.

 10. Diabetes gestacional, hipotiroidismo y concentración urinaria de yodo en embarazadas. Yodurias en escolares en Paraguay: Exceso de yodo en la sal y riesgo de hiper e hipotiroidismo

  OpenAIRE

  Jara Yorg, Jorge Antonio; Pretell, Eduardo A; Ovelar, Elsi; Sánchez Bernal, S; Mendoza, L; Jara Mark, A; Jara Ruiz, Jessica M; Jara Ruiz, Elías; Ortellado, José; Acuña, Vicente; Brizuela, Félix; Rodriguez, Amada; Santos, Jorge; Peña, Giuliana; Arevalos, Cecilia

  2016-01-01

  El principal indicador del impacto de la yodación de la sal de consumo humano es la concentración urinaria de yodo la cual es útil en el monitoreo de la sal. En la encuesta del año 1988 realizada en el Paraguay, se alcanzó una prevalencia de bocio de 48,6% en la población escolar con un déficit de yodo en la sal, pero el año 2000 en el estudio del proyecto de Tiroides Móvil, se redujo por el método ecográfico a 17%. Ese mismo año la mediana de los niveles urinarios en niños escolares de 6-12 ...

 11. Arquitectura en territorios informados y transparentes Una wiki en la escuela de arquitectura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Fernández García

  2010-01-01

  Full Text Available El marco general de nuestra investigación en la universidad son los espacios de convivencia, información y formación que configuran los habitantes en un territorio online. La Web 2.0 nos ha dotado de nuevas herramientas con la que construir espacios. Desde la fundación en agosto de 2006 de CityWiki, indagamos en la arquitectura de estos lugares que se articulan en un espacio común en el que, a falta de jerarquía y policía, la acción en él la define el empoderamiento y la libertad del ciudadano responsable. A modo de laboratorio, desde entonces, embarcamos la actividad investigadora y docente en la actitud 2.0 incluida en la WWW. En la primera parte de este artículo se expone el pensamiento actualizado que empíricamente evoluciona emparejado a la actualidad de nuestras investigaciones. El objetivo es hacer entender el territorio wiki como informado y transparente llamado a añadir capas de información a la realidad para de esta forma no sustituirla sino ampliarla. Seguidamente, en la segunda parte, se describe y analiza la experiencia de innovación llevada a cabo durante el curso 2007/2008 en la que se ensayó un modelo docente instrumentados en los modos y paisajes previamente descritos.

 12. Láser en ortodoncia

  OpenAIRE

  Ruíz-Esculpi, María; Ricse-Chaupis, Estela; Villanueva-Vega, Judith; Torres-Maita, Liz

  2014-01-01

  La primera aplicación del láser en un diente fue realizada en 1965. Desde entonces ha presentado una constante evolución y desarrollo. La tecnología láser permite realizar procedimientos en tejidos duros y blandos, pudiendo ser utilizado con las siguientes finalidades: como prevención de la desmineralización, en la adhesión y remoción de brackets, en la reducción del dolor producto del movimiento dental, en la reparación ósea después de la expansión, en diversas cirugías y otras aplicaciones ...

 13. Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes Universitarios en Villavicencio 2009-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica García-Baquero

  2011-12-01

  Full Text Available Introducción: El consumo de alcohol acompañado del consumo de tabaco es un fenómeno que se encuentra profundamente arraigado en muchas sociedades y se ha convertido en uno de los factores de mayor riesgo sanitario. Objetivo: Identificar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y tabaco en jóvenes de 14 a 20 años, estudiantes de primer semestre de las universidades que se encuentran en el municipio de Villavicencio. Materiales y Métodos: Estudio de tipo descriptivo exploratorio, de corte trasversal. La población está conformada por 1878 estudiantes; que para el segundo semestre del año 2009 cursaban el primer semestre de formación universitaria. Resultados: La prevalencia de consumo de alcohol en algún momento de la vida en la población universitaria de Villavicencio se sitúa en el 95.6% (IC95: 93,9%– 96,9%; DE: 0.21. En relación con la prevalencia de consumo de cigarrillo en algún momento de la vida en la población universitaria de Villavicencio se halla en el 47.4% (IC95: 43,9%–51%, DE: 0.49; el 34.5% de ese consumo se inició entre los 14 y los 18 años. Discusión y Conclusiones: En general se encuentra que las prevalencias de consumo de alcohol en todos los casos están por encima de las cifras nacionales, en contraste con las de cigarrillo, las cuales se encuentran por debajo. El alcohol en los menores de edad es unasunto de gran relevancia en la población universitaria: Uno de cada cuatro (1/4 de los encuestados consumen alcohol y uno de cada diez (1/10 fuman. Aunque el alcohol y el cigarrillo son sustancias socialmente aceptadas, se encontró que la prevalencia de consumo de alcohol es superior. Ambas sustancias proporcionan al consumidor mayor liderazgo y ego entre sus grupo social, sin embargo es de resaltar que el alcohol inhibe los prejuicios sociales, es un facilitador de expresión emocional y potencializador de relaciones sociales, produciendo una serie de efectos o

 14. DISPUTAS EN TORNO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN BUENOS AIRES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariano D. Perelman

  Full Text Available En este trabajo, me interesa centrar en la producción y pugna en torno a la ilegalidad de vendedores ambulantes y recolectores informales de basura. Abordar las actividades a partir de los ilegalismos, y ellos en relación a la desigualdad social, permite comprender los modos en que los sujetos legítimos se construyen en el espacio público. Ello permite repensar los procesos de legalidad o ilegalidad como algo dado, mostrando los juegos de poder existentes alrededor de actividades, pero sobre todo de sujetos legítimos. También permite comprender el entramado de relaciones sociales que no pueden entenderse como formas legales o ilegales estáticas. Atender a las dinámicas y a las acciones, el modo en que son presentadas, justificadas, nos da pistas sobre el modo en que ciertas actividades y ciertos grupos sociales luchan por el uso del espacio público y por acceder a la reproducción social en un sentido amplio, como formas dignas y legítimas de ganarse la vida.

 15. Dislipidemia en pacientes con artritis reumatoide atendidos en un hospital general

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jose Galindo

  2011-04-01

  Full Text Available Objetivo: Determinar la frecuencia de dislipidemia en pacientes con artritis reumatoide (AR atendidos en un hospital general. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se incluyeron 44 pacientes a quienes se les determinó perfil lipídico sérico. Los resultados se clasificaron según el reporte modificado en el 2004 del tercer panel de tratamiento del adulto (ATP III. Además, se determinó el índice de masa corporal (IMC, la puntuación para la actividad de la enfermedad (DAS-28 y la limitación funcional medida con el cuestionario de evaluación de salud - versión peruana (HAQ-P. Resultados: La frecuencia de dislipidemia en pacientes con AR fue 75%. El 54,5% tuvo un IMC fuera de los límites normales. En el DAS-28, la mayoría de pacientes se encontraron con actividad severa de la enfermedad. Sin embargo, hubo más pacientes con dislipidemia en el grupo con moderada actividad. En la escala de HAQ-P, la mitad tuvo incapacidad funcional moderada a severa y mayor número de sujetos con dislipidemia. El 69,7% de los pacientes con alteraciones en el perfil lipídico presentó dislipidemia mixta. Conclusiones: La dislipidemia en los pacientes con AR del estudio se presentó con una alta frecuencia y con diversas formas de alteración en el perfil lipídico sin un patrón uniforme. Por lo tanto, el tratamiento de la dislipidemia sería individualizado en cada paciente para prevenir eventos cardiovasculares.(Rev Med Hered 2011;22:47-53.

 16. Alexitimia y consumo de drogas en hombres y mujeres en tratamiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valeriano Raúl García Aurrecoechea

  2016-12-01

  Full Text Available Introducción: la alexitimia es un rasgo de la personalidad caracterizado por la dificultad para identificar y expresar emociones, con mayor prevalencia en hombres que en mujeres y presente en la mitad de los consumidores de drogas. Objetivo: comparar la presencia de alexitimia en hombres y mujeres que acuden a solicitar tratamiento por consumo de drogas y explorar diferencias según el tipo de droga por la que se solicita atencin (droga de mayor impacto. Método: estudio transversal comparativo por sexo y por droga de consumo. Resultados: la mitad de los 264 participantes presenta rasgos de personalidad alexitímicos, cuatro veces más que la población general, observándose diferencias por sexo únicamente en la dificultad para identificar emociones (mayor entre los hombres. También destaca que no existan diferencias en el nivel de alexitimia por tipo de droga. Discusión: en concordancia con lo reportado por la literatura, se observa una alta proporción de alexitimia entre los usuarios participantes, lo cual es relevante si se considera que los pacientes con este rasgo presentan una particular dificultad para responder a los tratamientos cognitivo conductuales, los cuales constituyen abordajes ampliamente utilizados en el tratamiento de adicciones. Asimismo, destaca la escasa diferencia entre hombres y mujeres respecto a la presencia de este rasgo, en comparación con lo que se observa en la población general, donde este rasgo es claramente mayor entre los hombres. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar la capacidad introspectiva y de comunicación afectiva de estos pacientes.

 17. Las mujeres en el mercado laboral en perspectiva europea

  OpenAIRE

  Moltó Carbonell, María Luisa

  1998-01-01

  En este artículo se analiza la situación de las mujeres en el mercado laboral europeo, utilizando la base de datos de Eurostat New Cronos. Dicha situación responde a la evolución de tres tipos de factores: la voluntad y capacidad de las mujeres para participar en el mercado laboral, los relacionados con la demanda de trabajo y las políticas de empleo. Esta exposición se centra, por tanto, en la participación femenina, la ocupación, el desempleo, las formas de empleo atípicas y las diferencias...

 18. Factores que influyen en la emesis postaturdimiento en bovinos

  OpenAIRE

  Francisco Gerardo Ríos Rincón; Alfredo Estrada Angulo; Jorge Hernández Bautista; Cristina Pérez Linares; Jesús José Portillo Loera; Juan Carlos Robles Estrada

  2012-01-01

  Para determinar el efecto del tiempo de espera pre-sacrificio, la efectividad del aturdimiento, el tipo de categoría comercial y la consistencia del contenido ruminal en la emesis durante el intervalo entre aturdimiento y desangrado en ganado bovino, se seleccionaron 9,446 canales en cuatro plantas procesadoras (P1, P2, P3, P4). El tiempo de espera pre-sacrificio se clasificó en: 1) menor a 3 h (T1); 2) de 3 a 12 h (T2); 3) mayor a 12 h (T3). El aturdimiento se registró como efectivo y no efe...

 19. Victimización en la pareja como factor de riesgo en mujeres en prisión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ismael Loinaz

  2017-12-01

  Full Text Available Introducción: la presencia de victimización por violencia contra la pareja (VCP en mujeres condenadas a prisión parece ser un importante factor de riesgo para la criminalidad, la continuidad delictiva y la desadaptación social. Objetivo: en este trabajo se ha querido comparar la presencia de distintos factores de riesgo criminógenos en un grupo de mujeres internas en centros penitenciarios de Cataluña (España, comparando las que habían sido o no víctimas de VCP. Método: se analizaron 98 internas que cumplían condena de prisión por distintos tipos delictivos, evaluadas entre los años 2010 y 2012 con la herramienta para evaluar el riesgo RisCanvi. Resultados: la prevalencia de la victimización por VCP fue del 23%. El 63% presentaba problemas de empleo, el 53% contaba con expedientes penitenciarios, el 61% tenía problemas de socialización y/o crianza y el 55% mostró problemas de impulsividad y/o inestabilidad emocional. Las mujeres que habían sufrido violencia en la pareja presentaron significativamente más factores de riesgo clínicos y de personalidad y, en conjunto, más necesidades desde el punto de vista del tratamiento y la gestión del riesgo. Conclusiones: la victimización agrava el perfil de riesgo en mujeres presas. Se discuten las implicaciones de los resultados para la prevención y el tratamiento en el ámbito de la delincuencia femenina.

 20. Conocimientos sobre derechos y deberes en salud en profesionales de medicina y enfermería, Bucaramanga, Colombia: Conocimientos sobre derechos-deberes en salud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludivia Esther Montaño Villalba

  2013-04-01

  Full Text Available Objetivo: Describir el nivel de conocimientos que profesionales en medicina y enfermería, que laboran en instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Bucaramanga (Santander-Colombia, tienen sobre derechos y deberes en salud establecidos en la Constitución Política y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 2010. Método: Estudio descriptivo, exploratorio, transversal. Se seleccionaron aleatoriamente instituciones, servicios y profesionales participantes. Se indagaron los conocimientos en cinco componentes que cobijaron temas sobre derechos y deberes en salud inscritos en la Constitución Política, en el Sistema General de Seguridad Social colombiano y en la jurisprudencia constitucional; igualmente, se indagó sobre el conocimiento de mecanismos jurídicos para acceder al derecho a la salud en el territorio nacional. Se construyeron promedios en términos de porcentaje total y por componente. Resultados: El promedio global de conocimientos fue 57,7 %, el de conocimientos generales sobre Constitución Política 39,4 % y el de conocimientos sobre el SGSSS 55,1 %. Los profesionales que reportaron mayores niveles de conocimientos fueron: hombres, especialistas administrativos, médicos, personas con mayor experiencia laboral y trabajadores del sector privado. Los egresados menores a cinco años obtuvieron menores promedios de conocimientos. Conclusiones: El nivel de conocimientos en derechos y deberes en salud entre los profesionales de medicina y enfermería en Bucaramanga fue deficiente.A pesar de que el conocimiento de estos temas es central en el desempeño de los profesionales del sector salud, se evidencia a partir de estos resultados, carencia de procesos de formación o educación continuada en el tema de derechos. Salud UIS 2013; 45 (1: 15-22

 1. Control de calidad en los cursos en línea de un programa en Ingeniería Informática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Garita González

  2012-04-01

  Full Text Available Este artículo explica la experiencia obtenida, mediante el Programa Ingeniería informática de la Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica, en la implementación de un proceso de control de calidad para evaluar y dar seguimiento a la mediación docente, el soporte técnico y al apoyo en los cursos en línea, que se ofrecen en los niveles de diplomado, bachillerato y licenciatura. Como elemento significativo del documento se pretende introducir modelos, estándares y mejores prácticas que ofrece el mercado como referencia para seleccionar y justificar los criterios de calidad que se desean alcanzar en los cursos de formación en línea. Se le ofrece al lector una serie de herramientas de implementación para un proceso de mejora en la calidad de los cursos en línea que se brinda al estudiante.

 2. Venezuela en la ruta comercial azucarera: Su impacto en la sociedad sucrense

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marisol Rodríguez Arrieta

  2005-01-01

  Full Text Available Las plantaciones de caña de azúcar se dieron en América Latina y en las islas antillanas como consecuencia de la demanda en los mercados europeos desde el XVI hasta el XIX. El escenario construido con financiamiento internacional y la participación activa de Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, incluso Portugal y España, implicó la inversión de grandes capitales en las colonias para la instalación de los ingenios y la importación de la mano de obra. En el caso de Venezuela y en particular de la región sucrense, la producción y el comercio del azúcar y sus derivados marcó una singular diferencia con lo acontecido en otros países; por cuanto la metrópoli no invirtió capitales para la explotación a gran escala de este cultivo agrícola que tomó fuerza en este escenario, a partir del siglo XIX. En el distrito Sucre del estado Zulia el proceso económico generado por los cambios en la explotación tradicional de la caña de azúcar, en las primeras décadas del siglo XX, aceleró la industrialización del azúcar y sus derivados, cuya referencia más significativa fueron las nuevas compañías azucareras que le dieron un impulso a una clase dominante que diversificó la economía nacional y expandió el desarrollo del capitalismo en Venezuela.

 3. Sistema de detección de fallos basado en PC en calderas pirotubulares

  OpenAIRE

  Rivas Pérez, R.; Feliu Batlle, V.; Sotomayor Moriano, J.

  2005-01-01

  Se ofrece un sistema basado en PC para la detección de fallos en calderas pirotubulares. Se presentan los algoritmos que posibilitan la detección rápida de fallos abruptos en esta clase de plantas, los cuales se basan en la detección de cambios en los

 4. Controlling: controllersopleiding en rol en positie van de (register) controller

  NARCIS (Netherlands)

  Meer-Kooistra, J. van der; Vosselman, E.G.J.

  2014-01-01

  Het themanummer Controlling richt zich op het overkoepelende vakgebied Controlling en meer in het bijzonder op de postinitiële Controllersopleiding oftewel Executive Master of Finance and Control, de opleiding waarin dit vakgebied centraal staat, en op de rol en positie van de afgestudeerden van

 5. Mercadeo en Salud

  OpenAIRE

  Peñaloza Pacheco, Bertha Cecilia; Prieto García, Cindy Carolina; Rodríguez Velásquez, Ingrid Julieth

  2012-01-01

  En este documento el lector podrá realizar un recorrido por toda la historia del mercadeo a nivel mundial, identificar los principales conceptos que le darán una visión global de todo lo que abarca esta herramienta y lograr aterrizarlo en un ámbito social, para ser más específicos conocer su aplicabilidad en el sector salud. En Colombia, la salud se ha visto deteriorada día tras día. Por esta razón el mercadeo es una herramienta que debe ser aplicada no solo en el sostenimiento de las emp...

 6. El castigo como práctica de gobierno en la Reforma Instruccionista en Antioquia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arley Fabio Ossa

  2010-01-01

  Full Text Available En el presente artículo describo discontinuidades y condiciones de existencia y emergencia del castigo en el campo de la instrucción pública en los Estados Unidos de Colombia, en el caso específico del Estado Soberano de Antioquia de 1867-1880. El escrito en una perspectiva genealógica que no descarta las herramientas arqueológicas, en el que analizo el castigo como tecnología de poder que actuó sobre las transgresiones que representaban amenaza para la concreción del plan educativo en cada uno de los dos escenarios: el de la Unión que lideraba una educación con base en las ideas del liberalismo, o aquella enraizada en los postulados conservaduristas, la que en Antioquia, con base en un racionalismo moralizante, no descartaba el economicismo y el cientificismo propios de la ideología liberal.

 7. El castigo como práctica de gobierno en la Reforma Instruccionista en Antioquia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arley Fabio Ossa

  2010-10-01

  Full Text Available En el presente artículo describo discontinuidades y condiciones de existencia y emergencia del castigo en el campo de la instrucción pública en los Estados Unidos de Colombia, en el caso específico del Estado Soberano de Antioquia de 1867-1880. El escrito en una perspectiva genealógica que no descarta las herramientas arqueológicas, en el que analizo el castigo como tecnología de poder que actuó sobre las transgresiones que representaban amenaza para la concreción del plan educativo en cada uno de los dos escenarios: el de la Unión que lideraba una educación con base en las ideas del liberalismo, o aquella enraizada en los postulados conservaduristas, la que en Antioquia, con base en un racionalismo moralizante, no descartaba el economicismo y el cientificismo propios de la ideología liberal.

 8. Consolidation du leadership en recherche en écosanté en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  28 avr. 2016 ... Le projet Consolidation d'un leadership concernant les démarches écosanté appliquées aux maladies à transmission vectorielle est géré par quatre pôles régionaux situés en Colombie, au Venezuela, en Amérique centrale et au Yucatán (au Mexique). Il s'agit de centres régionaux de recherche et de ...

 9. Respuesta de combinaciones rhizobium - clitoria ternatea en condiciones de estrés salino en el Valle del Cauto en Cuba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Carlos López Sánchez

  2011-01-01

  Full Text Available Se estudió la respuesta de Clitoria ternatea en condiciones de estrés salino a la inoculación con aislamientos nativos y cepas comerciales de rizobios. El estudio se realizó en condiciones de invernadero y de campo. El efecto de tres cepas de rizobio (Jd19, 1031 y 1032 en el rendimiento y parámetros de la fijación de nitrógeno se comparó con el testigo y el tratamiento con fertilización nitrogenada. En el experimento en invernadero los mejores resultados para el rendimiento y parámetros de fijación de nitrógeno se encuentran con el aislamiento nativo de rizobio Jd19. En este tratamiento se encontraron los valores más altos de peso seco de masa aérea y raíces y de acumulación de nitrógeno. Además en el tratamiento con el aislamiento Jd19 se mostraron los valores más altos de relación K,Na, contenido de ureidos, clorofila a y b en el tallo y el mejor índice de efectividad de la inoculación. En el experimento de campo el tratamiento con el aislamiento Jd19 tuvo el mejor efecto positivo en comparación con el resto de los tratamientos. Los resultados indican que la combinación Clitoria ternatea-Jd19 es más eficiente en condiciones de estrés salino, y es posible su introducción a amplia escala en suelos afectados por la salinidad.

 10. Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sietske Dijkstra

  2011-08-01

  Dit artikel doet verslag van een werkbezoek, afgelegd in september 2010, aan een drietal projecten gericht op de behandeling van mishandelende mannen in Minnesota, Amerika. Wereldwijd is duidelijk geworden dat er tot op heden geen effectieve interventie is voor mishandelende mannen, noch een behandeling die superieur is aan anderen (Babcock, Green & Robie, 2004. Een belangrijk aandachtspunt van deze studiereis was de vader- en partnerrol van mannen die hun partner mishandelen. Een belangrijke vraag was hoe onze Amerikaanse collega’s zowel in onderzoek als in de praktijk met mishandelende mannen omgaan en hoe ze risico’s inschatten en hulp verlenen. Meer specifiek wilden we weten hoe ze omgaan met het feit dat veel van deze mishandelende mannen vaders zijn. Het werkbezoek verschafte ons waardevolle inside informatie. De auteur sprak met experts en professionals in de praktijk, observeerde groepen mishandelende mannen en kreeg inzicht in de macht en machteloosheid van mishandelende mannen in hun rol als partners en vaders. Dit artikel geeft een op de praktijk gebaseerd zicht op hoe men omgaat met mishandelende mannen en combineert de observaties van experts en professionals in de praktijk met enige literatuur

 11. Arquitecturas basadas en microservicios

  OpenAIRE

  Pérez-Herrera Cuadrillero, Manuel

  2015-01-01

  En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado un estudio sobre una nueva tendencia emergente en el desarrollo de aplicaciones web. Esta tendencia se basa en un nuevo modelo de arquitectura conocido como micro servicios. La utilización de arquitecturas basadas en micro servicios, supone un nuevo punto de vista en el desarrollo de aplicaciones web completamente diferente al que se ha estado desarrollando en los últimos años, durante los cuales las aplicaciones web se han desplegado generalmen...

 12. MICROCRÉDITO EN COLOMBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernardo Barona Z

  2004-01-01

  Full Text Available El artículo tiene como propósitos: proporcionar una visión general de la forma en que el financiamiento de los microempresarios y los estratos más vulnerables de la población ha sido abocada en Colombia; resumir los grandes retos que enfrenta en la actualidad el programa de microfinanzas en el mundo, presentar el programa de investigación que están adelantando las Universidades Icesi y del Valle en Colombia en asocio con la Universidad de Laval en Canadá y con algunos centros de Investigación de Filipinas, Marruecos y Benin y algunos resultados parciales de este esfuerzo investigativo; y, presentar algunas recomendaciones tendientes a fortalecer a las organizaciones microfinancieras en el país. Una revisión de la historia y el estado actual del microcrédito en Colombia indica que los esfuerzos hasta ahora realizados parecen haberse quedado muy cortos frente a las necesidades de financiación de los microempresarios: la cobertura de microemepresarios alcanzada por instituciones gubernamentales, ONG y la banca convencional ha sido muy baja. En cuanto a los retos que afronta el movimiento microfinanciero en el mundo dos muy importantes son (i, clarificar el efecto de los diferentes esfuerzos de microcrédito realizados en la reducción de la pobreza de la población del país y, (ii, identificar mecanismos para lograr un aumento significativo de la cobertura mediante un balance adecuado entre regulación, supervisión y disciplina de mercado. Los principales resultados (parciales obtenidos en la línea de investigación descrita en este artículo son (i, contrario a lo que con frecuencia se asume, a medida que una organización cooperativa crece en tamaño no necesariamente se torna más eficiente: los posibles beneficios de la mayor escala fueron más que compensados en las empresas estudiadas por nosotros por la propensión al gasto excesivo que exhiben los gerentes en caso de instituciones de mayor tamaño (ii, las cooperativas

 13. Fiebre amarilla en Africa: su impacto en salud pública y perspectivas para su control en el siglo XXI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oyewale Tomori

  2002-06-01

  Full Text Available Durante las últimos dos décadas, la fiebre amarilla ha vuelto a emerger con fuerza hasta constituirse en un grave problema de salud pública en Africa, trayendo indecibles sufrimientos a mucha de su población y convirtiéndose en un obstáculo más para su desarrollo social y económico. A pesar de los destacados logros alcanzados en el conocimiento de la epidemiología de esta enfermedad y de la disponibilidad de una vacuna segura y eficaz, la fiebre amarilla continúa siendo un serio problema de salud pública tanto en Africa como en América en donde anualmente afecta a 200.000 personas, aproximadamente, y causa alrededor de 30.000 muertes. Africa contribuye con más del 90% de la morbilidad y mortalidad por fiebre amarilla en el planeta. Además de la severidad de la morbilidad y la mortalidad, que muestran un acusado subregistro, los sucesivos brotes y las medidas de control han traumatizado la prestación de los servicios de salud disponibles, sobrecargando los ya exiguos recursos internos, abusando de las donaciones y llevando a un lamentable desperdicio de vacunas. Las epidemias recientes en Africa han afectado predominantemente a los niños menores de 15 años. La fiebre amarilla es una enfermedad de fácil control, lo cual puede ilustrarse con dos situaciones ocurridas en Africa. Entre 1939 y 1952, la enfermedad virtualmente desapareció en varias zonas del continente en las que se adelantaron programas de vacunación masiva de manera regular. Más recientemente, después de la epidemia de 1978-1979 en Gambia, se llevó a cabo una campaña masiva de vacunación contra la fiebre amarilla, logrando un cubrimiento de 97% de la población mayor de seis meses de edad, a partir de la cual la vacuna se incorporó permanentemente al programa de inmunización. Desde entonces, Gambia ha mantenido cubrimientos de más del 80%, sin notificación de nuevos casos, a pesar de tener frontera con Senegal que padeció brotes en 1995 y 1996. La

 14. LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN HABILIDADES NARRATIVAS EN NIÑOS CON TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor Manuel Acosta Rodríguez

  2017-01-01

  Full Text Available El discurso narrativo constituye una de las habilidades centrales en el desa - rrollo lingüístico, estando además muy conectado con el aprendizaje escolar. Justamente los niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL presentan problemas tanto en la producción como en la comprensión narrativa. El ob - jetivo de esta investigación ha sido detectar e intervenir sobre la narrativa de un grupo de niños con TEL. En el presente estudio participaron un total de 35 alumnos diagnosticados con TEL escolarizados en 19 colegios en la Isla de Tenerife (Islas Canarias, España. Para la selección de la muestra se utilizaron los tests CELF-3, Peabody, las subpruebas Asociación Auditiva y Asociación Visual del ITPA y el Test de Inteligencia K-BIT. Se hizo también un análisis narrativo a partir de la tarea de recontado del cuento Rana, ¿dónde estás? Los niños con TEL recibieron 72 sesiones de intervención, de 30 minutos de duración cada una, empleando el programa Functional Language Intervention Program-Narrative ( FLIP-N . Las estrategias utilizadas estaban basadas en el ofrecimiento intensivo y repetido de apoyo visual, andamiaje y modelado in - teractivo. Los resultados produjeron, en primer lugar, una mejora significativa en la producción narrativa, y más concretamente, en la superestructura, en la producción de palabras, cláusulas, oraciones coordinadas y oraciones su - bordinadas adjetivas; y en segundo lugar, en la comprensión narrativa. Estos datos confirman la bondad del programa al actuar sobre aspectos cognitivos y lingüísticos de la narrativa de alumnado con TEL. Las implicaciones educati - vas son evidentes al incidir de manera positiva sobre una habilidad compleja, muy entroncada con el aprendizaje escolar, en general, y con la comprensión lectora, en particular.

 15. Variables de la desnutrición en pacientes en diálisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Garrido Pérez

  Full Text Available Introducción: El paciente en diálisis va a sufrir una desnutrición proteico-calórica, con diferentes factores implicados en su aparición, lo cual se asocia con una elevadísima morbilidad cardiovascular y mortalidad. Se ha estimado una prevalencia de desnutrición en la población en hemodiálisis del 18-75%, siendo por tanto, un problema de especial relevancia en este tipo de pacientes. Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica de los artículos científicos existentes sobre las variables que intervienen en la desnutrición del paciente en diálisis. Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante las bases de datos PubMed, Scielo, Pro- Quest. La búsqueda se ha realizado con términos Mesh, con una antigüedad no mayor de 5 años y con distintas palabras clave. Resultados: Se han revisado 19 artículos. La mayoría de los artículos fueron estudios observacionales y de revisión. Los factores que se asocian con desnutrición son la edad, pérdida de masa muscular, baja actividad física y dieta pobre en micronutrientes. Otro factor muy importante, es la inflamación. En cuanto a los métodos diagnósticos, son variados y diferentes, debido a la gran cantidad de variables que influyen en la desnutrición. Conclusiones: La desnutrición en pacientes en diálisis depende de distintas variables y no solamente de la dieta. Los factores que se asocian con desnutrición son mayor edad, pérdida de masa muscular, baja actividad física y dieta pobre en micronutrientes. Además, habría que añadir el doble papel que juega la inflamación en este proceso, pues puede ser tanto consecuencia como factor predisponente a la desnutrición.

 16. Leadership municipal intersectoriel en matière de santé en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Ce projet vise à consolider le leadership en matière d'écosanté à l'échelle municipale en Colombie et au Vénézuela afin d'aborder les priorités en santé, notamment les maladies à transmission vectorielle et les interventions sur les systèmes d'alimentation en vue de prévenir les maladies non transmissibles. Dengue et ...

 17. Factores influyentes en adherencia al tratamiento en pacientes con riesgo cardiovascular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alba Luz Rodríguez Acelas

  2010-06-01

  Full Text Available Objetivo: describir y analizar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Metodología: estudio descriptivo-metodológico, realizado con 172 pacientes hospitalizados y de consulta ambulatoria. El instrumento aplicado fue diseñado por Bonilla (8, su utilidad es evaluar la adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tiene pruebas de validez facial y contenido (0,91, consistencia interna por test-retest estadísticamente significativo y coeficiente alfa de Cronbach (0,85; este último hallado en el presente estudio. Resultados: 80,8% de las personas presentan alto riesgo de no adherirse, 12,8% con ventajas y 6,4% no muestra adherencia a los tratamientos. Las edades oscilaron entre 23-85, la asistencia a la institución en mujeres fue 63,4% respecto a hombres (36,6%. Asimismo, se evidenció que la adherencia beneficia el factor relacionado con el paciente. En contraste, disminuyen los factores relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud, con la terapia y el factor socioeconómico. Discusión y conclusiones: entre los factores que apoyan la adherencia se encuentra el reconocimiento de la enfermedad, confianza en el tratamiento, apoyo de redes sociales y respaldo de la institución. A diferencia, debilitan la adherencia las dificultades económicas, falta de permisos, dificultades en modificar hábitos y déficit de conocimientos. Los resultados reflejan la necesidad de fortalecer a los profesionales de la salud en el manejo de la adherencia desde los ámbitos académicos y la creación o fortalecimiento de los programas educativos en las instituciones de salud.

 18. POLIOMIELITIS ANTERIOR AGUDA; SU PASADO Y SU PRESENTE EN EL MUNDO Y EN COLOMBIAl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentín Malagón Castro

  1984-06-01

  Full Text Available

  *Primera parte del Simposio sobre poliomielitis presentado a la Academia.

  RESUMEN Y CONCLUSIONES.

  • La P.A.A. es una enfermedad que ha acompañado al hombre en toda su historia. No ha respetado límites geográficos, raciales ni sociales. En Colombia ha sido una enfermedad endémica, con presentación de casos esporádicos y brotes epidémicos.

  • El descubrimiento de las vacunas antipoliomielíticas por Salk y Sabin en los años 1954 y 1958 respectivamente, determinaron un descenso radical y progresivo en su frecuencia hasta prácticamente desaparecer en los países desarrollados. En las naciones del tercer mundo, en cambio, la frecuencia de la enfermedad ha persistido.

  • La edad a la cual con mayor incidencia aparece el polio en los países en desarrollo está entre 1 y los 4 años; esta edad es más tardía en los países desarrollados. Esto es debido a la precoz inmunización natural adquirida en aquellos países.

  • La relación mortalidad-morbilidad por polio ha aumentado en forma progresiva, especialmente en los países desarrollados, pese a la disminución en ellos en el número de casos.Nsea radicada en este siglo, del mundo entero.

 19. Factores que influyen en el desarrollo exportador de las pymes en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Marcela Escandón Barbosa

  2014-01-01

  Full Text Available El propósito de este artículo es identificar los factores que influyen en el desarrollo exportador de las peque˜nas y medianas empresas (pymes con internacionalización temprana en Colombia. Por medio del uso de la información incluida en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM en su reporte para Colombia en 2010, se toman las pymes que inician su proceso de internacionalización en sus primeros a˜nos de creación, y con un modelo de ecuaciones estructurales se comprueba que variables como características del emprendedor, factores internos, características del sector y del entorno, innovación y recursos y capacidades de la pyme determinan el proceso de internacionalización temprana de las pymes en Colombia.

 20. Factores que influyen en el desarrollo exportador de las pymes en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Marcela Escandón Barbosa

  2014-04-01

  Full Text Available El propósito de este artículo es identificar los factores que influyen en el desarrollo exportador de las pequeñas y medianas empresas (pymes con internacionalización temprana en Colombia. Por medio del uso de la información incluida en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM en su reporte para Colombia en 2010, se toman las pymes que inician su proceso de internacionalización en sus primeros años de creación, y con un modelo de ecuaciones estructurales se comprueba que variables como características del emprendedor, factores internos, características del sector y del entorno, innovación y recursos y capacidades de la pyme determinan el proceso de internacionalización temprana de las pymes en Colombia.

 1. Factores que influyen en la emesis postaturdimiento en bovinos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Gerardo Ríos Rincón

  2012-01-01

  Full Text Available Para determinar el efecto del tiempo de espera pre-sacrificio, la efectividad del aturdimiento, el tipo de categoría comercial y la consistencia del contenido ruminal en la emesis durante el intervalo entre aturdimiento y desangrado en ganado bovino, se seleccionaron 9,446 canales en cuatro plantas procesadoras (P1, P2, P3, P4. El tiempo de espera pre-sacrificio se clasificó en: 1 menor a 3 h (T1; 2 de 3 a 12 h (T2; 3 mayor a 12 h (T3. El aturdimiento se registró como efectivo y no efectivo. La consistencia del contenido ruminal, se clasificó en: acuosa, semi-acuosa y espesa. En P1, se registró el número de cabezas y pulmones contaminados por emesis, y el análisis se realizó mediante X2. Cuando la espera pre-sacrificio fue mayor a 10 h y el aturdimiento no fue efectivo, el riesgo fue 1.73 veces mayor para observar contaminación de la canal. Al aumentar el tiempo de espera pre-sacrificio se incrementó (P<0.05 la emesis, cuando el contenido ruminal era acuoso (62.9 vs 12.5 y 24.6 %. La emesis fue similar (P=0.10; 10.07 % entre machos y hembras. El tiempo de espera pre-sacrificio y la categoría comercial del ganado no influyeron en la emesis post-aturdimiento. Se concluye que el efecto combinado de mayor tiempo de espera pre-sacrificio, aturdimiento no efectivo y consistencia acuosa del contenido ruminal, favorecen la emesis en bovinos durante el intervalo del aturdimiento al desangrado.

 2. La Blanquitud en colegios segregados: el racismo institucional en el sur de Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew Webb

  2017-06-01

  Full Text Available En relación con los liceos de la Región de la Araucanía con alta composición indígena, este artículo explora los modos en que los significados y las conductas acerca de la blanquitud son reproducidos en y a través de la educación. Nos focalizamos en las intersecciones entre criterios socioeconómicos, geográficos y raciales para entender cómo los privilegios de la blanquitud son naturalizados, en el marco del suministro de educación existente en la región y entre los alumnos indígenas mapuches. Aunque se reconocen las desigualdades socio-económicas producidas desde la reforma educativa en 1980, nosotros resaltamos la naturaleza omnipresente y no distintiva de la blanquitud en el sistema educativo, en relación con la segregación socio-espacial de alumnos Mapuches, los textos escolares, las actitudes de los docentes, y el auto-posicionamiento de los jóvenes respecto al logro individual y la normalización del racismo en sus escuelas. Estos aspectos de racismo institucional se combinan de una manera tal que marginalizan y le restan poder a las poblaciones Mapuches en un conjunto de liceos rurales en la región de la Araucanía

 3. El suicidio en los adolescentes: Un problema en crecimiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wendy Cervantes P.

  2014-06-01

  Full Text Available ResumenEl suicidio es un fenómeno humano universal que ha estado presente en todas las épocas históricas. Por lo tanto este artículo solo pretende ser una revisión teórica sobre lo que hasta la fecha se conoce sobre los factores implicados en el suicidio en población adolescente. En el intervienen múltiples factores, entre los cuales se pueden citar: nivel socioeconómico de los padres, entorno familiar en el que se vive, las relaciones sexuales y la aceptación del género, padecer una enfermedad mental, nivel de estudios alcanzado, tener problemas en el colegio, con la justicia, entre otros. (Duazary 2008; 148-154AbstractSuicide is a universal human phenomenon that has been present throughout history. Therefore, this article, only wants to check what is known to date about the imply factors in suicides in adolescents. This is about something complicated, because of the many factors imply: social-professional level of the parents, sex, having any mental illness, Level of study, having problems in school, weather where they live, among others.Key Words: Consummated suicide; adolescents; protective factors; risk factors.

 4. Joep van Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen (eds., Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Quartier

  2017-06-01

  Full Text Available Joep van Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen (eds., Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven (Hilversum: Verloren, 2014, 234 pp., isbn 978 908 704 469 5.

 5. Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina Grüter

  2017-05-01

  Full Text Available Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950 (Amsterdam: Boom, 2015, 256 pp., isbn 978 908 953 661 7.

 6. La medición del capital intelectual y su impacto en el rendimiento financiero en empresas del sector industrial en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleazar Villegas González

  2017-01-01

  Full Text Available En la actualidad el conocimiento es considerado como fuente primordial que propicia la creación y generación de ventaja competitiva y riqueza en las organizaciones. El factor humano como recurso intangible de una empresa se ha convertido en el principal generador de valor pese a que en la información financiera no se vea reflejado como tal. Tanto la gestión del conocimiento como el capital intelectual son 2 intangibles que se pueden medir en los reportes financieros de las empresas. En México, las empresas del sector industrial requieren impulsar la creación de valor añadido intelectual en función de sus propias capacidades, las cuales residen en su capital intelectual, y el coeficiente de valor añadido intelectual (VAICTM es una herramienta que coadyuva al logro de este objetivo, que junto con sus componentes inciden e impactan positivamente en factores claves como lo son la rentabilidad financiera y la capitalización de mercado, y en el nivel del valor de las acciones.

 7. Consumo de tabaco y alcohol en una muestra en proceso de desahucio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Humbelina Robles-Ortega

  Full Text Available Resumen Introducción: En España, la actual crisis económica nos ha llevado a un lamentable fenómeno poco conocido hasta ahora: el proceso del desahucio. Nuestro objetivo ha sido evaluar hábitos poco saludables como el consumo del tabaco y alcohol en un grupo de granadinos/as en riesgo de perder su vivienda habitual. Método: Han participado 205 personas adultas (122 mujeres y 83 hombres a los que se les administró los ítems de hábitos relacionados con la salud de la Entrevista Andaluza de Salud 2011. Todos los participantes estaban vinculados a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios de Granada. Resultados: Consumo de tabaco: observamos mayor porcentaje de fumadores a diario en hombres (54.22 %, personas que no viven en pareja y trabajadores. Las personas que han entrado en el proceso judicial fuman más cigarrillos al día (t = -1.944, p = .055 y perciben un aumento en el consumo de tabaco debido al proceso de desahucio (χ2 = 8.494, p = .037. Consumo de alcohol: encontramos mayor porcentaje en hombres χ2 = 10.005, p = .019 y en personas que no viven en pareja χ2 = 8.553, p = .036; los hombres perciben un mayor aumento en el consumo de alcohol debido al proceso de desahucio (χ2 = 20.375, p = .000. Conclusiones: El proceso de desahucio afecta negativamente a los hábitos relacionados con la salud por lo que debería priorizarse en las políticas de Salud Pública como una población de riesgo.

 8. La violencia en relaciones de pareja en estudiantes universitarios. Propuestas educativas.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Soriano Díaz

  2011-01-01

  Full Text Available En el presente artículo se muestran alguno de los principales resultados obtenidos en la investigación realizada sobre violencia en las relaciones de pareja en el alumnado de Magisterio en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Dicho estudio, de carácter descriptivo, pone de manifiesto las características del fenómeno en relación con la tipología, la incidencia y el grado de autopercepción del problema. Para ello se ha utilizado un cuestionario, elaborado ex profeso, compuesto por veinte ítems agrupados en categorías y organizados en subcategorías, para una mejor diferenciación y análisis, que refleja acciones concretas en las que se manifiestan distintas tipologías de malos tratos a través de una escala que indica la frecuencia e intensidad de los mismos. Los datos obtenidos muestran que el 21,2% del alumnado encuestado, ha padecido, por parte de su pareja, con frecuencia, alguna forma de violencia de las señaladas en los distintos ítems del cuestionario y cómo estas conductas afectan en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. De igual modo se constata el bajo índice de autopercepción que existe del problema en los estudiantes encuestados.Finalmente, se plantea la necesidad de trabajar, desde la formación de los futuros educadores, en la detección y prevención de la violencia en las relaciones de pareja y se recogen algunas propuestas de intervención educativa en este ámbito.--------------------------------------------------------------------In the present article the main obtained results from a research on violence in couple’s relationships are shown. This research was carried out on students from the Faculty of Education of the University of Granada. This study is mainly descriptive and shows the characteristics of this phenomenon in relation to the typology, incidence and grade of self-perception of the problem. Obtained data show that 21,2% of the students have

 9. Producción académica en salud y seguridad en el trabajo en la Universidad Nacional de Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JUAN CARLOS GARCÍA UBAQUE

  2010-10-01

  Full Text Available Objetivo: conocer las áreas de interés en el campo de la salud y seguridad en el trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, mediante la revisión de la producción académica. Métodos: se analizaron los trabajos que conforman la producción efectuada durante los últimos 20 años en el posgrado interdisciplinario en Salud Ocupacional en la Facultad de Enfermería; para tal fin se utilizaron variables descriptivas y de contenido y se establecieron áreas de interés y tipos de trabajo. Resultados: se encontró que se produjeron 140 trabajos; se logró catalogar 106 de ellos de las sedes de Bogotá, Manizales y Leticia. El 42,45% de los productos se desarrollan teniendo como énfasis el sector productivo, mientras que el restante 57,55% abordan aspectos específicos de Medicina del trabajo, Ergonomía, Condiciones psicosociales, Gestión en salud ocupacional, Higiene y seguridad industrial y Promoción de la salud en lugares de trabajo. El 71,67% de la producción es de tipo empírico, en tanto que el restante 28,33% es conceptual e instrumental. Discusión: hay congruencia con el nivel de formación, pero poca correlación con los objetivos del Plan Nacional de Salud Ocupacional y con el perfil de Enfermedad Profesional en Colombia 2003-2005. Recomendaciones: fortalecer la evaluación de la calidad, orientación y enfoque de la producción académica, y de esta manera conocer su impacto e influencia en el progreso de la ciencia, la tecnología, la calidad de vida y su posible beneficio social.

 10. Desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en un grado universitario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Jaca

  2017-01-01

  Full Text Available El trabajo en equipo es una de las competencias clave para el desarrollo de muchos profesionales, más si cabe, para el de los futuros ingenieros. Es por ello que dicha competencia se debe definir primeramente en los planes de estudios de estas titulaciones como posteriormente debe controlarse y asegurarse la adquisición de la misma por parte de los alumnos. El artículo que aquí se presenta propone un modelo que sirve de referencia para entender los factores y procesos que surgen del desarrollo del trabajo en equipo y lo completa con la definición de unas herramientas que sirve para evaluar el grado de consecución de la competencia por parte de los alumnos a lo largo de un grado en ingeniería industrial. El modelo se ha probado en base a datos experimentales realizados en una escuela de ingenieros española, aunque está diseñado para que pueda adaptarse a cualquier nivel educativo en el que el trabajo en equipo sea definido como una competencia a desarrollar en el alumno.

 11. (L. Benth. en bosques secundarios en Escárcega, Campeche, México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. López-Torres

  2005-01-01

  Full Text Available El T´zalam Lysiloma latisiliquum (L. Benth. en la región de Escárcega, Campeche, México, es la especie más abundante y con mayor importancia económica en bosques secundarios derivados de selva mediana subperennifolia, después haber sido intervenida mediante el sistema rosa-tumba-quema. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento del crecimiento en diámetro de esta especie, en un periodo de 20 años de desarrollo. A partir de la variable diámetro normal (d1.3, agrupada en categorías diamétricas, se estimaron los incrementos anuales medio, máximo y mínimo para cada categoría. Los resultados indican que en el escenario más ventajoso se requiere de 10.6 años para que los árboles pasen de categoría reserva a categoría aprovechable y, en promedio, es necesario de 21.5 años para alcanzar la misma condición. El incremento en diámetro fue, en promedio, de 0.511 cm y se clasifica como medio.

 12. Progresividad del gasto público en salud en México: 1984-2002

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  César Octavio Vargas-Téllez

  2011-01-01

  Full Text Available En este trabajo intentamos calcular la progresividad que tiene el gasto en salud por institución, tipo de cuidados médicos y su evolución a lo largo de 16 años. Utilizando análisis de incidencia y microdatos, se generaron distribuciones de las transferencias del gasto público en salud por familia. El análisis se completa con el cálculo de índices de desigualdad, los resultados arrojan una paulatina mejoría en la progresividad del gasto en salud en el tiempo de estudio, con mayor progresividad de los servicios de salud prestados por la Secretaría de Salud y menores avances en los servicios del ISSSTE y Pemex. Por tipo de cuidados médicos, los servicios preventivos se han desarrollado más que los servicios hospitalarios y curativos. Los resultados sostienen la hipótesis de que la universalización de los servicios de salud y su unificación en una sola entidad proveedora mejoraría sustancialmente la equidad del sistema de salud pública en México.

 13. Ondernemerschap en onderwijs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Van Praag, Mirjam

  2016-01-01

  Ondernemendheid en ondernemerschap zijn in toenemende mate noodzakelijke ingrediënten, niet alleen voor economische groei en innovatie, maar ook voor persoonlijk succes. Maar hoe kunnen we ondernemerschap stimuleren? En kunnen we ondernemersvaardigheden helpen ontwikkelen? Is ondernemerschap aang...

 14. Riego deficitario en distintas etapas del desarrollo de plantas ornamentales cultivadas en maceta

  OpenAIRE

  Álvarez Martín, Sara

  2013-01-01

  [SPA] Los experimentos desarrollados en esta tesis doctoral abordan el efecto de diferentes estrategias de riego deficitario en tres especies ornamentales muy utilizadas en jardinería: clavel, geranio y callistemon. Se emplearon plántulas de 1 y 2 savias de edad en maceta, y los ensayos fueron realizados en condiciones controladas (cámara de crecimiento) y en condiciones de vivero (invernadero). La aplicación de estrategias de riego deficitario (riego deficitario moderado sostenido y riego de...

 15. Epidemiología de la sepsis en unidades de cuidado intensivo en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo Ortíz

  2014-03-01

  Full Text Available Introducción. Actualmente no se cuenta con muchos datos disponibles sobre la sepsis en los países en desarrollo y especialmente en América Latina. Objetivo. Este estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia, las características clínicas y epidemiológicas y las consecuencias de la sepsis en una población de pacientes que requirieron ingreso en algunas unidades colombianas de cuidados intensivos. Materiales y métodos. Este fue un análisis secundario de un estudio prospectivo realizado en un período de seis meses contados a partir del 1° de septiembre de 2007 hasta el 28 de febrero del 2008 en diez unidades médico-quirúrgicas de cuidados intensivos de cuatro ciudades de Colombia. Los pacientes se consideraron elegibles si tenían un diagnóstico probable o confirmado de infección según los registros médicos. Se registraron las características demográficas, los diagnósticos de primer ingreso y las enfermedades concomitantes, el estado clínico y la sepsis, sepsis grave o choque séptico. Resultados. Durante el período de estudio, 826 pacientes fueron ingresados en las unidades de cuidados intensivos seleccionadas para el estudio. De estos pacientes, 421 (51 % desarrollaron sepsis en la comunidad, 361 (44 % en la unidad de cuidados intensivos y 44 (5 % durante la hospitalización en la sala general; 253 pacientes (30,6 % presentaron afectación de un órgano del sistema: 20 % tuvo problemas respiratorios, seguido por problemas en los riñones y el sistema nervioso central con 3,4 % y 2,7 %, respectivamente. Conclusiones. En la muestra de pacientes sépticos, la prevalencia de la sepsis, así como de la mortalidad global, en los pacientes tratados en la unidad de cuidados intensivos fue similar a la reportada en otros estudios.

 16. Enfoque de competencias en el proceso formativo del especialista en Pediatría

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martha Ortiz García

  Full Text Available En la educación superior desde el pasado siglo, se ha observado, de forma creciente, la aplicación del enfoque de competencias. En Cuba no se observa esta tendencia de forma explícita en los diseños, ni en el tratamiento pedagógico durante el proceso formativo. La formación basada en competencias constituye hoy una alternativa para su aplicación en la educación médica de posgrado. El objetivo de este trabajo es argumentar la necesidad de adoptar el enfoque de competencias en el proceso formativo del especialista en Pediatría. El trabajo es de carácter teórico, realizado por el departamento de Pediatría de la Facultad “Dr. Salvador Allende”, para el cual se aplicaron métodos teóricos y empíricos. En el escenario profesional y docente, competencia no es un término consensuado ni su interpretación homogénea. A través de un proceso de sistematización, se asume la definición de competencia como: combinación de conocimientos, habilidades y actitudes; movilizar capacidades diversas para actuar logrando un desempeño; que este desempeño puede darse en diversos contextos, cuyos significados la persona debe ser capaz de comprender para que la actuación sea exitosa, y que es expresión del desarrollo de la personalidad. El análisis de la aplicación del enfoque de competencias en diversos países permite considerar la factibilidad y pertinencia de la formación, basada en competencias en la educación médica cubana. Se realiza un acercamiento al enfoque de competencias y la formación basada en competencias, considerando que es una propuesta viable para la formación de los especialistas en Pediatría en el contexto cubano.

 17. Expectativas y necesidades detectadas en profesionales de organizaciones provinciales que trabajan en acción intersectorial en salud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Agudo

  2007-01-01

  Full Text Available Fundamentos: La Acción Intersectorial en Salud (AIS ha sido la metodología propuesta para la reducción de la desigualdad en salud. Los objetivos del presente estudio son conocer las experiencias, expectativas y necesidades percibidas de los profesionales que trabajan en organizaciones provinciales, para proponer un marco de análisis y desarrollo de trabajo intersectorial. Métodos: Con un diseño cualitativo se realizaron 21 entrevistas individuales semiestructuradas durante el mes de julio de 2005 a profesionales de organizaciones provinciales de justicia, educación, salud, igualdad y bienestar social y de fuerzas y cuerpos de seguridad en Granada y Sevilla. Se utilizó un muestreo intencional «en bola de nieve» en el que a través de dos informantes clave se logró completar el cuadro de perfiles. Resultados: Los profesionales identifican necesidades que habrían de ser cubiertas con el trabajo intersectorial así como los fundamentos del mismo. Destacan una serie de características personales y algunas relacionadas con la organización e identifican factores que han sido divididos en políticos, sociales y operativos. Conclusiones: Hay un consenso en señalar la acción intersectorial como garante para reducir la desigualdad social, ya que evita la duplicidad de recursos y unifica la respuesta que se ofrece. Resulta básico abordar cambios profundos previos en la cultura de las organizaciones provinciales para que el trabajo intersectorial forme parte de las mismas. Tales cambios han de ir acompañados de directrices políticas claras en los niveles superiores y de movimientos sociales que visibilicen la necesidad de una determinada acción intersectorial.

 18. Incidencia en los tipos de acoso sexual en el trabajo en España

  OpenAIRE

  Cristina Cuenca-Piqueras

  2014-01-01

  El acoso sexual en el trabajo ha sido clasificado de muy diversas formas debido a los diferentes comportamientos que se incluyen bajo este concepto. En el presente trabajo se analizan las múltiples tipologías de acoso sexual, realizando una propuesta propia. Además, se pretende comprobar que esta clasificación tiene sentido práctico utilizando la Técnica del Escalamiento Multidimensional ( alscal ), y al mismo tiempo, comprobar la fuerza explicativa de la Teoría multidimensional del acoso en ...

 19. Factores asociados al trauma fatal en motociclistas en Medellín, 2005-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doralba Aristizábal

  2012-03-01

  Conclusiones. En Medellín, los motociclistas son un grupo de interés en el sistema vial; por su mayor exposición, la energía que acumulan en los choques contra un objeto fijo es mucho mayor y más letal que la acumulada en otra clase de accidentes, y aunque hay más accidentes de tránsito en glorietas e intersecciones, la mayor posibilidad de morir se presenta en los tramos de vía de doble carril y en otras vías.   DOI: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v32i1.603

 20. Stofmonografie digoxine en digitoxine

  NARCIS (Netherlands)

  Cremers PMA; Sangster B

  1987-01-01

  Deze monografie besteedt ruim aandacht aan de kinetiek en effecten van digitalispreparaten en waarnemingen gedaan bij mensen en dieren na gebruik van deze preparaten. Verder worden de klinische symptomatologie en de therapeutische mogelijkheden beschreven van een digitalis-intoxicatie.

 1. Causas de muerte en la mujer y su tendencia en los últimos 23 años en la Argentina

  OpenAIRE

  María I. Sosa Liprandi; Paula S. Harwicz; Alvaro Sosa Liprandi

  2006-01-01

  Objetivo Analizar la tendencia de la mortalidad en la mujer y reconocer el impacto de la mortalidad cardiovascular en la Argentina en el período 1980-2003. Material y métodos Se analizó la base de datos de las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Se utilizó el certificado de defunción basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 9ª y 10ª Revisión). Se calculó la tasa bruta de mortalidad anual por diagnóstico en la población general y la t...

 2. Derrida en las pampas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Analía Gerbaudo

  2011-07-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1984-784X.2011v11n16p16 En el año 2003 Mariano Ben Plotkin publica Freud en las pampas. Orígenes y desarrollo de una cultura psicoanalítica en la Argentina (1910-1983: un estudio minucioso de la recepción y difusión del psicoanálisis que recupero tanto en sus aspectos metodológicos como en sus conjeturas sobre la relación que los intelectuales argentinos suelen entablar con el pensamiento europeo (tesis que se refuerzan si se las lee en conjunción con las desarrolladas respecto de lo que ha acontecido en el campo de los estudios literarios en nuestro país entre la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha –cf. Gerbaudo, 2006a, 2007a, 2007b-. Plotkin pone la descripción de la masiva difusión del psicoanálisis en Argentina en el corte temporal seleccionado al servicio del estudio de los factores culturales, sociales y políticos que hicieron lugar a esa acogida.

 3. Thermal Decomposition Model Development of EN-7 and EN-8 Polyurethane Elastomers.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keedy, Ryan Michael [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Harrison, Kale Warren [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Cordaro, Joseph Gabriel [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2017-10-01

  Thermogravimetric analysis - gas chromatography/mass spectrometry (TGA- GC/MS) experiments were performed on EN-7 and EN-8, analyzed, and reported in [1] . This SAND report derives and describes pyrolytic thermal decomposition models for use in predicting the responses of EN-7 and EN-8 in an abnormal thermal environment.

 4. Estrategias espaciales del activismo en condición fronteriza en el Cono Sur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Dorfman

  2014-07-01

  Full Text Available El presente artículo investiga cómo la condición fronteriza es instrumentalizada por sus habitantes en reivindicaciones ante el estado y los sectores privados. Dicho análisis se basa en las teorías sobre los sistemas territoriales, la territorialidad humana y las redes de poder en las márgenes del estado. En este documento, se evalúan estudios de caso en el Cono Sur, y se concluye que son cuatro las formas territoriales del activismo en condición fronteriza: estrategias para los servicios públicos en fronteras marginales; instrumentalización del imaginario nacionalista; uso táctico del límite y, finalmente, administración ciudadana del imaginario nacionalista. Por fin, se cuestiona la criminalización de la condición fronteriza y se reconoce la legitimidad de las redes que activan la frontera y la instrumentalizan en estrategias en búsqueda de más ciudadanía.

 5. Productividad de Aedes aegypti (L. (Diptera: Culicidae en viviendas y espacios públicos en una ciudad endémica para dengue en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucas Alcalá

  2015-06-01

  Full Text Available Introducción. Aedes aegypti es el vector del dengue en Colombia y su presencia se puede estimar mediante el conteo de pupas. Objetivo. Determinar la productividad de Ae. aegypti en viviendas y espacios públicos de Girardot (Colombia, en época de lluvias y de sequía. Materiales y métodos. Se evaluó la productividad de pupas de Ae. aegypti en 20 conglomerados seleccionados aleatoriamente en Girardot, cada uno compuesto de 100 viviendas y sus espacios públicos. Se hizo una inspección en época de lluvias (febrero a mayo de 2011 y, otra, en época de sequía (agosto a septiembre de 2011. Se estimaron los índices de pupas en viviendas y en recipientes, así como el índice de Breteau, y los índices por persona y por hectárea. Resultados. En época de lluvias, las viviendas aportaron el 94 % de las pupas (n=7.098 y, los espacios públicos, el 6 % (n=482, y en época de sequía, el 98 % (n=9.138 y el 2 % (n=223, respectivamente. Las albercas y tanques bajos (>20 litros aportaron más del 87 % de las pupas en viviendas; los tarros, llantas y sumideros en espacios públicos fueron más productivos (≤20 litros. No se encontraron diferencias significativas en el índice de pupas por persona (lluvias=1,0; sequía=1,3, ni por hectárea (lluvias=0,96, sequía=0,45 (p>0,05. Los espacios públicos con más pupas en época de lluvias, fueron las zonas verdes y los lotes abandonados, y en época de sequía, los colegios y las calles. Conclusiones. La productividad de pupas de Ae. aegypti en las albercas y tanques bajos de las viviendas fue elevada tanto en la época de sequía como en la de lluvias, en tanto que los espacios públicos contribuyeron con más sitios de cría durante la época de lluvias. Las estrategias de control vectorial focalizadas en las pupas, permitirían un uso más racional y eficaz de los recursos.

 6. Caracterización de los niveles de empatía en médicos con experiencia en medicina alternativa en Bogotá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Hernández Vela

  2014-07-01

  Full Text Available Antecedentes. En la relación médico paciente la empatía es esencial para constituir una buena práctica clínica, ya que valora la capacidad de ponerse en el lugar del otro y por lo tanto permite comprender la situación de adversidad del paciente y actuar  acorde con las circunstancias.   En el caso de la medicina alternativa esta capacidad hace parte de los fundamentos epistemológicos que sustentan las diferentes áreas de énfasis.  Objetivo. Caracterizar el nivel de empatía de los médicos con experiencia en medicina alternativa en las áreas de Homeopatía, Medicina Tradicional China y Acupuntura, Terapia Neural y Osteopatía.  Materiales y métodos. Estudio  descriptivo correlacional realizado en el periodo entre Julio y Enero de 2013, mediante el diligenciamiento de una encuesta estructurada con la Escala de Empatía Médica de Jefferson (JSPE, adaptada para la población. Posteriormente se categorización y correlacionaron los puntajes de empatía obtenidos con las variables sociodemográficas expresando los resultados en frecuencias y promedios con sus respectivos intervalos de confianza.  Resultados. El puntaje general de empatía en los médicos con experiencia en medicina alternativa que participaron en el estudio fue en promedio de 124,81, con un rango entre 94-140, una mediana de 127 y DS de 9,93, observándose mayor frecuencia y puntaje en individuos de género femenino, sin diferencia estadísticamente significativa respecto de la población masculina.  Conclusiones. Los niveles de empatía en los médicos con formación en medicina alternativa son similares a los registrados en médicos especializados en psiquiatría, medicina familiar, medicina interna y pediatría, quienes registran los mejores estándares empáticos para la relación médico paciente.

 7. Recht en Computer

  OpenAIRE

  van der Hof, Simone; Lodder, A.R.; Zwenne, G.J.

  2014-01-01

  Dertig geleden waren er nog nauwelijks computers, twintig jaar geleden werd internet amper gebruikt en 10 jaar geleden bestond er nog geen smart phone en waren vrienden niet in hoofdzaak virtueel. De samenleving is ingrijpend veranderd en van het recht in de informatiemaatschappij kan hetzelfde gezegd worden. Dit boek biedt een uitgebreid overzicht, in 17 hoofdstukken, geschreven door specialisten op het gebied van ICT en Internetrecht. Aan de orde komen onder andere Cybercrime, Intellectuele...

 8. La depresion en el hombre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Franchi

  2001-01-01

  Full Text Available Las investigaciones sugieren que el porcentaje de depresión en la mujer supera en número al del hombre en una proporción de dos a uno. Sin embargo, si se analiza el grupo etáreo juvenil y adolescente, en el mismo los varones duplican a las mujeres (Mc Grath, Puryear, Strickland & Russo, 1990. Además, algunos estudios exploratorios realizados en Estados Unidos (Cochran, 1999; Cochran & Rabinowitz, 1996; Pollack, Garbarino, Kindlon & Thompson, 1999 encontraron que en los casos de depresión mayor dicho porcentaje fue similar en ambos géneros, aunque sus factores disparadores fueron diferentes en el hombre y en la mujer, vale decir que los síntomas fueron los mismos, pero diferentes en su naturaleza. Se supone entonces, que los factores socio-culturales referidos al género masculino han de tener una fuerte influencia en el desencadenamiento de la depresión en los varones. En este trabajo se presenta una evaluación de las variables culturales, creencias y expectativas referidas a los varones, desde las primeras etapas de crecimiento, pasando por la adolescencia, para luego analizar los factores en la adultez. Se hace hincapié en la depresión en varones jóvenes, dadas las veladas formas de presentación en esta etapa, así como los factores de riesgo que inciden en la predisposición y desencadenamiento de la depresión. Se exponen algunas creencias, tales como los valores de triunfar en la vida, demostrar fortaleza, autosuficiencia y confiabilidad, creencias relacionadas con el coraje de enfrentar el peligro, mostrar agresividad, poder, control y dominio en los comportamientos y actitudes; y el sis- tema de valores que inhibe a los hombres de mostrar sus afectos abiertamente. Finalmente, se proponen las alternativas terapéuticas desde el punto de vista de la Psicoterapia Cognitiva Integrativa, a fin de realizar un aporte en el que se incluyan las implicancias de los factores culturales en la psicoterapia. Se proponen también los

 9. VIOLENCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES

  OpenAIRE

  BURGOS MORENO,MÓNICA; PARAVIC KLIJN,TATIANA

  2003-01-01

  El paciente/usuario se presenta susceptible a todos los estímulos y relaciones que surgen en el contexto hospitalario, en una atención que se reconoce como despersonalizada y falta de privacidad, lo que puede convertirle en una potencial víctima de actos violentos. Por la importancia que reviste otorgar una atención en salud basada en el respeto y la dignidad hacia los usuarios, se hace necesario estudiar el fenómeno de la violencia que desde la óptica de los pacientes pudiera encontrarse en ...

 10. Identidades masculinas en transición. Análisis de experiencias de jovenes Nilahuinos en el campo y en la ciudad en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina González

  2017-06-01

  Full Text Available Los cambios en lo laboral que modificaron la propiedad de las tierras y la condición de los trabajadores de permanentes a temporales, las reformas educativas, la apertura del mundo rural a un mundo globalizado, los procesos modernizadores y la estimulación de la economía, incentivados por políticas estatales sucedidas desde los años 70, fueron procesos que transformaron los roles de productividad y las relaciones de género que venían reproduciéndose en el marco "patriarcal" tradicional de las haciendas. Estas modificaciones se expresan también en las identidades de la juventud rural y son las que el presente artículo expone, entrelazando los procesos de construcción de identidad rural y la de género, con las transformaciones estructurales, sociales y culturales, con el fin de conocer y comprender los cambios y continuidades identitarias de la masculinidad, específicamente en hombres jóvenes residentes en áreas rurales de la localidad de Nilahue, Valle de Colchagua, en la VI región, Chile.

 11. Contribución de la tecnología en salud como facilitadora en la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) en Hipertensión Arterial en Colombia

  OpenAIRE

  Rua Moncada, Carlos Martin

  2017-01-01

  Se presenta un análisis del modelo de atención en salud para el abordaje de la hipertensión arterial en Colombia y los espacios de contribución de la telemedicina en su implementación. Es presenta una anàlisi del model d'atenció en salut per a l'abordatge de la hipertensió arterial a Colòmbia i els espais de contribució de la telemedicina en la seva implementació. We present an analysis of the model of health care for the treatment of arterial hypertension in Colombia and the spaces of ...

 12. El portafolios en las prácticas de enseñanza del grado en maestro en Educación Primaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Mª RICO MARTÍN

  2010-01-01

  Full Text Available En este artículo se parte de la descripción y estudio de las principales características del portafolios como instrumento de aprendizaje y evaluación formativa para exponer la relevancia de esta técnica en la materia del Prácticum (módulo de Prácticas Externas en los estudios de Grado en Maestro en Educación Primaria. Como argumentación ante el empleo del portafolios se presenta una propuesta de elaboración, aplicación y evaluación del mismo durante las prácticas de enseñanza que harán los futuros maestros en las aulas escolares.

 13. La disciplina en el aula: Reflexiones en torno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cubero Venegas, Carmen

  2004-12-01

  Full Text Available Resumen: La disciplina en el aula es un aspecto de la educación de los alumnos que ha preocupado siempre a los educadores, así como a los padres y madres. Por esta razón, un equipo interdisciplinario de investigadoras de la Universidad de Costa Rica, propuso realizar una investigación sobre la percepción y el manejo de la disciplina en el aula, con el fin de conocer esa realidad cotidiana en que se encuentran el alumno y el docente. La descripción de lo que sucede en el aula, recopilada y discutida desde la perspectiva de la orientación, la educación especial y la psicología educativa, permitió que ese acercamiento reflejara la necesidad de un ambiente escolar, donde todos los participantes trabajen en forma armoniosa, tanto para que el docente pueda desarrollarse como profesional, como para que los alumnos desempeñen las acciones y actividades naturales y propias de su edad. La comunicación, es uno de los aspectos que tienen mayor influencia en la dinámica del aula y en este artículo se pretende aplicar la propuesta de S. Walroos en su libro “La comunicación en la familia. Una guía hacia la salud emocional”, a la realidad de la vida cotidiana de los docentes en las aulas. La oportunidad de compartir horas de observación en las aulas con una maestra y un maestro, facilitó conocer patrones de comunicación encontrados que se acercan con bastante certidumbre a estilos propios de la dinámica docente y a la necesidad de hacerlos conscientes, sea para fortalecerlos o para corregirlos. Discipline within the classroom is an aspect of schoolchildren's education that has always worried teachers, as well as parents. For this reason, an interdisciplinary team of researchers in the Universidad de Costa Rica made a proposal to carry out a research project that deals with the perception and handling of discipline in the classroom, with the purpose of experiencing the daily reality where teacher and student meet. The description of what

 14. Alfabetización en salud en pacientes con insuficiencia cardiaca atendidos en atención primaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosalia Santesmases-Masana

  2017-01-01

  Conclusiones: La alfabetización en salud permite explicar la actitud de los pacientes hacia el régimen terapéutico que requiere la insuficiencia cardiaca. En los pacientes con insuficiencia cardiaca, los médicos y enfermeras de atención primaria han de tener en cuenta los factores que facilitan la comprensión de la información de salud.

 15. Secuencia argumentativa y dialogismo en una crónica de Diogo Mainardi: perspectivas en lectocomprensión en lengua portuguesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. Pasero

  2013-04-01

  Full Text Available El propósito de este trabajo es analizar, desde una perspectiva didáctica, un texto argumentativo escrito, de carácter periodístico, tomando en consideración, además de la secuencia argumentativa principal que lo conforma, sus aspectos dialógicos e interactivos (interactividad, relacionados con la creación de un contexto favorable para la aceptación de las ideas expuestas, en el cual cumplen importante función los contenidos implícitos, el sentido común y el saber enciclopédico. Nos apoyamos en recursos teóricos provenientes principalmente de los estudios sobre el discurso, así como también en aquellos originados en el ámbito de la lingüística textual, especialmente el concepto de secuencia textual (ADAM, 1992; BAKHTIN, 2003; DUARTE, 2005; FONSECA, 1992; GUMPERZ, 1980 y 1989; KERBRAT-ORECCHIONI, 1994 y MAINGUENEAU, 2009. Nuestro objetivo final es contribuir, en el ámbito de la enseñanza de la lengua portuguesa en su modalidad de lectocomprensión, para la elaboración de tareas interactivas que permitan un abordaje de la argumentación dinámico y contextualizado, basado en los recursos disponibles en los medios electrónicos.

 16. Performance e identidad en la fiesta "carnavalesca" de la Virgen de la Candelaria en Puno : la puesta en escena de dos mundos que entran en tensión

  OpenAIRE

  Tito Mamani, Charo

  2012-01-01

  La problemática de la identidad y performance en una ―puesta en escena‖como lo es la fiesta de la Candelaria en Puno nos muestra todo un mundo de encuentros y desencuentros, de diálogo y de tensiones a la vez. Pues estas construcciones colectivas de identidad local– las identidades son tanto hegemónicas como subalternas; originarias, mestizas o modernas– buscan mecanismos de auto-afirmación situados en un espacio y en un tiempo determinado asignado por este magnífico evento como es la fies...

 17. Formación en recreación en Colombia: aspectos fundamentales para el estudio

  OpenAIRE

  Juan Manuel Carreño Cardozo; Narda Dioselina Robayo Fique

  2010-01-01

  El escrito presenta la reflexión fundamental de la investigación Estado del arte de los conceptos de recreación en Colombia, en Instituciones de educación técnica-tecnológica y de pregrado en recreación y afines originado en la línea de Investigación formar - Formación de Maestros en Recreación3 del programa Licenciatura en Recreación de la Facultad de Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional. La reflexión contiene los aspectos fundamentales que se postulan en la investigación p...

 18. El embarazo en adolescentes: una lectura social en clave cuantitativa

  OpenAIRE

  Mauricio Rojas Betancur; Raquel Méndez Villamizar

  2016-01-01

  El embarazo en adolescentes es construido hoy como un problema de salud pública y un fenómeno social crítico por las implicaciones individuales y colectivas en el significado otorgado al embarazo a temprana edad. La frontera biológica de edad que define contemporáneamente la adolescencia como etapa del ciclo vital y al adolescente como un ser humano en un estado específico de crecimiento y desarrollo, también representa un reto permanente para su distinción como tal. En este artículo se reali...

 19. PSIQUIATRÍA DE ENLACE EN ADICCIONES EN EL HOSPITAL GENERAL

  OpenAIRE

  Dr. Daniel Seijas

  2017-01-01

  El presente artículo revisará la epidemiologia general de las adicciones para mostrar la carga de enfermedad que ellas le endosan a la población y los servicios de salud, mostrando los factores de riesgo más importantes en salud hoy en Chile y en el mundo. Asimismo, busca actualizar algunos conceptos sobre el enfrentamiento integral del problema de las adicciones en el ambiente hospitalario. Sus diferentes puertas de entrada, el proceso de tamizaje, diagnóstico intervención breve y derivación...

 20. Esterilizadas en nombre de la salud pública: raza, inmigración y control reproductivo en California en el siglo XX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandra Minna Stern

  2006-01-01

  Full Text Available Al explorar la historia de la esterilización involuntaria en California en este artículo, me propongo vincular las aproximadamente 20.000 operaciones realizadas a pacientes en instituciones estatales entre 1909 y 1979 con los procedimientos solventados por el gobierno federal llevados a cabo en el Hospital del Condado de Los Ángeles a principios de los años ´70. Al subrayar la confluencia de factores que facilitaron el abuso generalizado de la esterilización a principios de los ´70, rastreo los argumentos a favor de la esterilización que fueron sostenidos en pro de la protección de la salud pública. Este panorama histórico suscita preguntas importantes sobre el legado de la eugenesia en California hoy, y relaciona el pasado con avances recientes en la atención de la salud y en investigación genética.

 1. Rectoría de la vigilancia en salud pública en el sistema de seguridad social en salud de Colombia: estudio de casos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Lucía López

  2009-12-01

  Conclusión. La implementación de la vigilancia en salud pública en el ámbito territorial es débil debido a problemas en la rectoría estatal, manifiestos en la falta de regulación, financiamiento y control en el sistema de salud.

 2. «En tierra de hombres» (2005. El acoso psicológico en el trabajo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen María VIZOSO GÓMEZ

  2016-10-01

  Full Text Available El acoso psicológico en el trabajo está considerado un grave problema en el entorno laboral debido a los efectos negativos que provoca no solo en la convivencia dentro de la empresa y en la productividad de los trabajadores sino también en la salud de la víctima y en el bienestar de su familia. La película En tierra de hombres está inspirada en un caso real de acoso en el trabajo, concretamente de acoso sexual, sufrido por las mujeres que trabajaban en una mina de hierro. Esta situación desembocó en la primera demanda colectiva sobre discriminación sexual. En el presente artículo se analizan las escenas, los diálogos y las características de los personajes para explicar en qué consiste este tipo de acoso. Así, se describe el clima laboral en la empresa, las conductas vejatorias de los acosadores, el proceso de desarrollo del problema hasta que la víctima abandona la empresa, las consecuencias del acoso en diversos ámbitos y también una posible forma de solucionarlo. Por último, se defiende el valor que tiene este film como recurso didáctico para la formación de estudiantes y trabajadores y para la prevención del acoso en el ámbito laboral.

 3. Práctica basada en evidencia en estudiantes de enfermería colombianos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Pilar Ureña-Molina

  2017-07-01

  Full Text Available Objetivo. Determinar el nivel de competencias sobre Práctica Basada en Evidencia en estudiantes de un programa de Enfermería de Colombia. Materiales y métodos. Mediante un diseño cuantitativo, descriptivo y correlacional, el estudio se desarrolló en 2 fases. La primera fase consistió en la adaptación cultural y validación de contenido del cuestionario de Competencias en Práctica Basada en la Evidencia (CACH-PBE al contexto Colombiano; este instrumento valora tres factores: Actitudes, Habilidades y Conocimientos. En la segunda fase se aplicó el cuestionario a una muestra de 291 estudiantes del Programa de Enfermería de una Universidad de Cúcuta, Colombia, durante el primer semestre del 2016. Resultados. Se encontró un promedio de edad de 20 años, de género femenino en su mayoría, el 57,4 % de ellos no tenía ninguna formación previa sobre PBE y el 57.1 % la había recibido en metodología de investigación. La puntuación global de competencia en PBE fue de 3,58 sobre un máximo de 5, destacando la dimensión Actitudes hacia la PBE con mayor puntuación y la dimensión Conocimientos con menor; encontrándose diferencias estadísticamente significativas a mayor medida en que los estudiantes se encontraban en un semestre superior. Conclusiones. Los estudiantes obtuvieron un nivel medio en competencias para la PBE, asociándose un impacto positivo de la formación académica recibida, ya que en los últimos semestres se evidenció mayor puntuación con respecto a los primeros.

 4. AVANCES EN EL ESTUDIO DEL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariano García-Izquierdo

  2014-05-01

  Full Text Available En las dos últimas décadas, el acoso psicológico en el trabajo o mobbing ha sido uno de los tópicos de investigación en el ámbito de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Desde su creación en 2001, el Servicio de Ergonomía y Psicosociología Aplicada (Serpa de la Universidad de Murcia viene trabajando sobre este problema que tiene un gran protagonismo y repercusión en el ámbito laboral y social. En este trabajo se hace un repaso de los hallazgos más interesantes obtenidos por este grupo de investigación y su comparación con otros resultados que aparecen en la literatura científica. Así, se comienza con cuestiones sobre la delimitación del concepto, las formas de cuantificación, la prevalencia y la procedencia de las conductas de acoso. Posteriormente, se revisan los determinantes y consecuentes, y se hace mención a un recurso personal, la autoeficacia, que puede moderar los efectos de las conductas de acoso en la salud. Por último, se comentan las principales formas de intervención y se realizan algunas consideraciones de cara a una adecuada prevención.

 5. sectores pobres en colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Juan Amar

  2005-01-01

  Full Text Available Esta investigación busca establecer el impacto en el desarrollo de los niños que han participado en el Programa de Atención Integral a la Infancia colombiana en sus aspectos físico, cognitivo, personal social y en el rendimiento académico. Se trabajó con un diseño ex post - facto y como instrumentos se utilizaron la Escala Abreviada de Desarrollo 2 para evaluar el desarrollo cognitivo y personalsocial, la tabla del Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar de parámetros para peso y talla y el registro de calificaciones en la escuela para el rendimiento académico. Los resultados de la investigación indican que el impacto en el desarrollo de los niños que han participado en el programa es significativo, específicamente, en el área cognitiva, personal-social y en el rendimiento académico, lo cual nos muestra que estos programas pueden constituir un valioso recurso para la comunidad, y especialmentel para la niñez.

 6. El embarazo en adolescentes: una lectura social en clave cuantitativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Rojas Betancur

  2016-04-01

  Full Text Available El embarazo en adolescentes es construido hoy como un problema de salud pública y un fenómeno social crítico por las implicaciones individuales y colectivas en el significado otorgado al embarazo a temprana edad. La frontera biológica de edad que define contemporáneamente la adolescencia como etapa del ciclo vital y al adolescente como un ser humano en un estado específico de crecimiento y desarrollo, también representa un reto permanente para su distinción como tal. En este artículo se realiza un análisis de las tasas de embarazo en adolescentes tomando datos internacionales, nacionales y regionales para contextualizar una investigación específica para el Área Metropolitana de Bucaramanga. El análisis realizado permite establecer la disparidad de mediciones entre diferentes fuentes de consulta y la escasa información disponible en la ciudad. Se constata que dichos indicadores poco informan sobre esta realidad (puesto que el embarazo tiende a normalizarse como interacción social en un entramado de situaciones que viven los adolescentes, alrededor de la educación, la salud, la situación económica, familiar y afectiva

 7. Las emociones en el deporte: Conceptos empleados en un modelo tridimensional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander T. Latinjak

  2014-01-01

  Full Text Available La psicología del deporte utiliza modelos dimensionales para organizar el complejo mundo de las emociones. Este trabajo estudia los conceptos empleados en el modelo de Latinjak (2012, que incorpora la perspectiva temporal a las dimensiones tradicionales de valor y activación en el ámbito deportivo. El objetivo principal del presente estudio fue determinar los conceptos más pertinentes para las ocho emociones principales del modelo. Para ello se realizó una investigación en tres etapas consistentes en (a encontrar conceptos diferentes para las ocho emociones, (b escoger el más adecuado en cada caso, y (c comprobar su especificidad. Para cada etapa se empleó una muestra diferente y medidas ajustadas a los objetivos. Los resultados permiten indicar los conceptos que mejor definen las ocho emociones principales señaladas en Latinjak (2012, y aportar evidencias en favor de la perspectiva temporal. Finalmente, se discuten algunas aportaciones teóricas y prácticas y las limitaciones del estudio.

 8. Rabia en Potos flavus identificados en el departamento de madre de dios, Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Vargas-Linares

  Full Text Available El Potos flavus es un mamífero nocturno que habita en bosques neotropicales desde Centroamérica hasta Sudamérica. Se realizó un estudio de cuatro casos de rabia en Potos flavus ocurridos desde abril de 2012 en el departamento de Madre de Dios en Perú, captados como parte de la vigilancia epidemiológica. Los análisis realizados en el laboratorio de referencia regional de Madre de Dios determinaron presencia de antígeno del virus de la rabia en tres de las muestras de tejido encefálico, dichos resultados fueron corroborados en el Laboratorio de Zoonosis Virales del Instituto Nacional de Salud del Perú mediante inmunofluorescencia directa, la tipificación no identificó ninguna de las variantes conocidas en murciélagos o en perros. La ocurrencia de cuatro casos de rabia en Potos flavus suma evidencias de la emergencia de un nuevo reservorio del virus de la rabia y que ha sido reportada previamente en el mismo departamento el año 2007

 9. Las innovaciones en contabilidad gubernamental en Latinoamérica: el caso de Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Gómez Villegas

  2012-09-01

  Full Text Available En este trabajo se aborda la reforma de la contabilidad gubernamental en Colombia iniciada en 1991 y que se extiende hasta la actualidad− buscando contribuir a la comprensión de la génesis y del desarrollo del Sistema Contable Público Colombiano. Un elemento novedoso reside en documentar parte del proceso de adaptación de las International Public Sector Accounting Standards, IPSAS, a un contexto específico. Así, la pregunta central del documento es: ¿Puede considerarse el proceso desarrollado en la contabilidad gubernamental en Colombia como una innovación? Desde un enfoque descriptivo y analítico, soportado en documentos públicos y en fuentes secundarias, los autores caracterizan lo acontecido siguiendo el modelo del proceso de reforma de la gestión financiera propuesto por Lüder (2002. Se analizan las variables estructurales, comportamentales e instrumentales que han participado en el proceso, y se ubica el estado de la reforma. Además, se identifican algunos motivadores y obstáculos en la adopción–adaptación de innovaciones tales como las IPSAS.

 10. Procesos cognitivos distorsionados en la conducta agresiva y antisocial en adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Roncero

  2016-01-01

  Full Text Available En el presente trabajo se realiza una revisión de diferentes aportaciones teóricas y empíricas que abordan la relación entre las conductas agresivas y antisociales en la adolescencia y un conjunto de procesos cognitivos distorsionados que interfieren en la percepción y comprensión de los eventos o experiencias sociales. A partir de las diferentes aproximaciones teóricas, en esta revisión se sugiere la necesidad de contar con una perspectiva más integradora que permita una mejor conceptualización y tipificación de estos procesos cognitivos distorsionados, a fin de clarificar la naturaleza y la función específica que cada uno de ellos desempeña en la explicación del comportamiento agresivo y antisocial en adolescentes.

 11. Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg SW; Venhuis BJ; Buurma EJM; Rompelberg CJM; L& G; V& Z

  2018-01-01

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het

 12. Musicoterapia en geriatria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2011-01-01

  Trabajar con personas mayores en musicoterapia significa trabajar con un grupo muy poco homogéneo. En un extremo del espectro de diferencias está el grupo de ancianos sabios, serenos, que representa grandes recursos para generaciones más jóvenes. En el extremo opuesto del espectro están los débil...... y dependientes, que necesitan un cien por cien de ayuda y cuidado, con graves déficits de memoria, comunicación y autonomía. Este grupo incluye entre otros, personas mayores que sufren demencia.......Trabajar con personas mayores en musicoterapia significa trabajar con un grupo muy poco homogéneo. En un extremo del espectro de diferencias está el grupo de ancianos sabios, serenos, que representa grandes recursos para generaciones más jóvenes. En el extremo opuesto del espectro están los débiles...

 13. Utilización de la leucaena leucocephala como suplemento en cabras en crecimiento

  OpenAIRE

  Clavero, Tyrone; Razz, Rosa

  2009-01-01

  Con el objeto de evaluar el crecimiento de cabras mestizas (Nubian x Criollo) suplementadas con Leucaena leucocephala, se realizó un ensayo en el Occidente de Venezuela en una zona caracterizada como Bosque muy Seco Tropical. Se evaluaron tres raciones: T1 (pastoreo en gramínea-Cenchrus cillaris), T2 (pastoreo en gramínea + 2 h/día en Leucaena), T3 (pastoreo en gramínea + alimento concentrado comercial, 300 g/animal/día). El diseño experimental fue de bloques completamente al azar. El peso de...

 14. GPS'en en andere nieuwe vormen van recreatie in de natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de T.A.; Raffe, van J.K.

  2003-01-01

  Alterra verrichtte een verkennend onderzoek naar een aantal nieuwere recreatievormen: GPS-wandelen, struinen, mountainbiken, paalkamperen, laarzenpaden en speelbossen. Welke voorzieningen zijn nodig, kosten en baten, effecten op de natuur en het draagvlak voor de natuur, etc. De consequenties van

 15. CARACTERIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN EN VOLEIBOL EN CATEGORIA JUVENIL, EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL SET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastián Carrero Pajares

  2015-05-01

  Full Text Available La recepción en voleibol es una de las acciones más importante dentro del K1. La importancia de ésta, estriba en la construcción de un ataque con éxito, puesto que si la recepción es defectuosa, el balón no llegará al colocador en las condiciones idóneas para organizar un ataque eficaz. Sin una buena recepción no se consiguen ataques rápidos o múltiples, con lo que estamos facilitando el juego de defensa del equipo contrario (Fiedler, 1982; González, Ureña, Santos, Llop & Navarro, 2001. Debido a su importancia, son diversos los estudios que han analizado dicha acción, pero pocos los que han tenido en cuenta variables situacionales como el número de set, el lugar del partido (Campos,  Stanganélli, Campos, Pasquarelli & Gómez, 2014 o la intensidad del set (Drikos, & Vagenas, 2011. Poniendo de manifiesto la importancia de tener en cuenta las variables situacionales en los estudios de analisis de juego Objetivo: El objetivo de nuestra investigación es analizar las características de la recepción en voleibol, en función de la intensidad del partido.

 16. Las asignaturas de matemáticas en las licenciaturas en economía y ADE en la universidad de Castilla-la Mancha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  García Pérez, Emilia

  2001-01-01

  Full Text Available Acabamos de finalizar el año mundial de las matemáticas y su influencia todavía perdura. El pasado 17 de Enero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, podíamos oír al crítico francés George Steiner (1929 en su conferencia sobre la crisis del lenguaje frases como “el habla ya no es la definición del ser humano, debido a que parece obligado a entregarse al lenguaje de las matemáticas”, y recordó que Galileo ya comentaba que “la naturaleza se expresa por las matemáticas, no a través de las lenguas”. Nadie duda de la importancia e utilidad de las matemáticas en el mundo en que vivimos y por consiguiente en los estudios en economía y en ADE. El problema surge a la hora de elegir qué conceptos matemáticos son realmente imprescindibles para cursar las mencionadas licenciaturas. En este trabajo se pretende justificar los contenidos de los créditos de matemáticas en el resto de las asignaturas de las licenciaturas en economía y en ADE según sus necesidades. El trabajo se presenta en tablas, una para cada asignatura (troncales y optativas, y para ambas licenciaturas. Por último se realiza el comentario de las aplicaciones concretas a diversas asignaturas del plan de estudios.

 17. Technische analyse houtskeletbouw: aanzet, horizontale en verticale stabiliteit, funderingsvoordelen en EPB

  OpenAIRE

  Kilic, Oguz; Kilic, Cengizhan

  2014-01-01

  In drie delen wordt in deze thesis enerzijds de lezer meer informatie verschaft over de methodes en manieren van funderingsaanzet van houtskeletbouw en anderzijds ook een idee gegeven van de impact van het kleiner eigengewicht van deze constructie. Hiertoe worden in deel 1 de mogelijke manieren en materialen van het aanzetten van HSB elementen besproken. Dit wordt gedaan aan de hand van wrijvingsproeven, uittrekproeven en berekeningen. Ook wordt gecontroleerd of de bouwknopen EPB-aanvaard zij...

 18. Las reformas electorales en perspectiva comparada en América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús Orozco Henríquez

  2010-01-01

  Full Text Available Analiza los avances en relación con la reforma política y electoral que se ha dado en Latinoamérica, para fortalecer la institucionalidad democrática en diferentes países. Destaca que muchas de estas reformas no han dado los resultados esperados debido a dos factores: muchas se han realizado de manera coyuntural y en muchos casos no ha existido un compromiso verdadero con las mismas.

 19. Ritmos circadianos en el metabolismo del calcio en aves de postura.

  OpenAIRE

  Correa Cardona Héctor Jairo

  1999-01-01

  Se revisó literatura relacionada con las variaciones circadianas en el metabolismo del calcio en aves de postura y se concluye que la información analizada y discutida suministra evidencia suficiente que demuestra la existencia de ritmos circadianos en diferentes procesos relacionados con el metabolismo y la alimentación del calcio en las aves de postura. Esto demuestra la necesidad de ajustar el momento y la cantidad de calcio a suministrar...

 20. Importancia de las rutas mediadas por MAPK en Candida albicans en el reconocimiento inmunitario y en la colonización gastrointestinal en un modelo murino

  OpenAIRE

  Prieto Prieto, Antonio Daniel

  2013-01-01

  La levadura Candida albicans es la especie patógena fúngica más común. Forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal y urogenital de individuos sanos sin producir enfermedad. Sin embargo, alteraciones en el sistema inmunitario pueden llevar a una infección sistémica. Las rutas mediadas por proteínas quinasas activadas por mitógeno (MAPK) en C. albicans son importantes determinantes de virulencia. En este trabajo se ha estudiado la influencia de las diferentes rutas de MAPK en proce...

 1. MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS EN MÉXICO: PERCEPCIÓN DE SU PERSONAL DOCENTE-ADMINISTRATIVO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raymundo Lozano Rosales

  2012-01-01

  Full Text Available El presente artículo muestra la percepción del profesorado, personal administrativo y directivo sobre el Modelo Educativo Basado en Competencias en las Universidades Politécnicas en México a diez años de su implementación; mediante una recolección de datos con docentes y administrativos de estas universidades, se llevó a cabo un estudio cualitativo de datos apoyado en la Teoría Fundamentada, obteniendo una serie de mapas conceptuales, que con el programa Atlas ti, fueron base para llevar a cabo un análisis que permitiera conocer la percepción del personal docente y administrativo respecto de un modelo educativo, que es en sí su quehacer diario. El artículo muestra un conjunto de conceptos que se obtuvieron de las vivencias de los participantes y que se plasman como una base para proponer en estudios futuros un modelo de gestión por competencias para las Universidades Politécnicas en México.

 2. en Colombia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Andrés Ocampo Duque

  2006-01-01

  Full Text Available El Ministerio de Minas y Energía aprobó la comercialización de biogasolina en Colombia a partir del día 1.º de noviembre de 2005. La biogasolina (gasohol o mezcla E10 es una mezcla que contiene 90% de gasolina y 10% de etanol en volumen. El etanol se origina a partir de la fermentación natural, luego de extraer los jugos de cultivos como la caña de azúcar, el maíz, el trigo o la yuca. Tanto el Gobierno nacional como los productores interesados han manifestado que la biogasolina se presenta como una alternativa para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente que producen las grandes ciudades debido a la quema de combustibles fósiles en el sector del transporte. Sin embargo, en la literatura científica especializada la evidencia de efectos ambientales favorables por el uso de gasolina oxigenada con un 10% de etanol es escasa. Por el contrario, hay gran controversia a nivel mundial acerca del uso de este combustible modificado. En este trabajo se hace una extensa revisión científica en la que se muestra que la mezcla etanol-gasolina presenta cuestionables beneficios ambientales ya que puede incrementar la producción de contaminantes altamente tóxicos y smog fotoquímico, ofrece pocos beneficios en cuanto a reducciones de gases de efecto invernadero y sostenibilidad ambiental, además de incrementar el riesgo de la contaminación de las aguas subterráneas.

 3. El castigo como práctica de gobierno en la Reforma Instruccionista en Antioquia

  OpenAIRE

  Arley Fabio Ossa

  2010-01-01

  En el presente artículo describo discontinuidades y condiciones de existencia y emergencia del castigo en el campo de la instrucción pública en los Estados Unidos de Colombia, en el caso específico del Estado Soberano de Antioquia de 1867-1880. El escrito en una perspectiva genealógica que no descarta las herramientas arqueológicas, en el que analizo el castigo como tecnología de poder que actuó sobre las transgresiones que representaban amenaza para la concreción del plan educativo en cada u...

 4. Niveles de plomo en sangre y factores ambientales asociados, en una poblacion infantil venezolana

  OpenAIRE

  Espinosa, Carlos; Nobrega, Doris; Seijas, David; Sarmiento, Alves; Medina, Evelyn

  2008-01-01

  Se evaluo la contribucion de factores ambientales a la concentracion de plomo en sangre en niños de edad escolar del sector Michelena en Valencia, Venezuela. Participaron 60 niños (4-9 anos). Se determinaron niveles de plomo en sangre de los niños, niveles de plomo en agua de grifo y polvo de piso de sus casas. Los resultados obtenidos revelan que el 76,2 % de las casas muestreadas presentaron niveles de plomo en agua en grifo significativamente superiores a los limites recomendados por la le...

 5. Violencia en el fútbol y políticas públicas en la Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Garriga Zucal

  2015-11-01

  Full Text Available Desde 1999 estudio la violencia en el fútbol con el objeto de comprender los sentidos escamoteados en las acciones violentas. En dos oportunidades realicé exhaustivos trabajos de campo con “barras bravas” –entre simpatizantes del club Colegiales y del club Huracán- estudiando las prácticas violentas, sus significados y la trama relacional que en torno a ella se genera. En dos oportunidades participé de espacios de gestión en organismos del Estado – provincial y nacional- que buscaban aplacar una problemática que no paraba ni para de crecer. Sendos fracasos coronaron dicha experiencia. Obstinadamente intenté trazar puentes que permitan colaborar en la gestión de esa problemática Proponemos en estas páginas, a través del concepto de aguante, poner en diálogo los saberes académicos sobre la violencia en el fútbol con las políticas de prevención o sus ausencias.

 6. El rol del terapeuta ocupacional en la intervención en el TDAH

  OpenAIRE

  Santos, Francisco de los

  2014-01-01

  V Jornadas de actualización en terapia ocupacional: Formación continuada en terapia ocupacional, celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos campus de Alcorcón en 2014. Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física

 7. Glicohemoglobinas en Normales y Diabéticos en Diferentes Alturas de Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Sánchez

  1986-08-01

  Full Text Available

  Resumen y Conclusiones
  l. En un estudio de casos y controles de diabéticos no insulina-dependientes y sus controles se estudian las variaciones de la hemoglobina Al c al nivel del mar y a 2.600 m/snm. Se obtienen resultados preliminares, en los que se confirman los hallazgos de un trabajo anterior, en el cual se presume que las cantidades de glicohemoglobina en diabéticos no insulina-dependientes y regularmente controlados, esto es seguidos en su control en el tiempo y en las modificaciones de sus constantes biométricas, tales pacientes elevan la hemoglobina Al c, a medida que suben de altura sobre el nivel del mar.

  2. Se estudian al mismo tiempo las variaciones del 2,3-difosfoglicerato y se obtienen elevaciones estadísticamente significativas en los diabéticos residentes a mayor altura. No hubo variaciones de este compuesto en los individuos controles tanto al nivel del mar como en la altura.

  3. De acuerdo con estos hallazgos se especula sobre el hecho de que el desdoblamiento del 2,3-DPG es mayor y entonces la glicosilación no enzimática de la hemoglobina es a su vez más alta; por esa razón se piensa que tanto en un individuo normal como en el diabético en la altura existe un aumento en la deoxihemoglobina, hecho que a su vez lleva a una mayor elevación de las cantidades de 2,3 DPG. Esta sería la razón para una mayor glicosilación hemoglobínica.

  4. Esta hipótesis de un hallazgo, es una información preliminar que requiere comprobación ulterior, a fin de establecer y reproducir los hallazgos y a su vez establecer el hecho de que al regresar de la altura al nivel del mar diabéticos no insulino-dependientes bien controlados tienen hemoglobinas Al c iguales a los diabéticos residentes al nivel del mar.

 8. Burkholderia glumae EN EL CULTIVO DE ARROZ EN COSTA RICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Quesada-Gonz\\u00E1lez

  2014-01-01

  Full Text Available Burkholderia glumae en el cultivo de arroz en Costa Rica. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de Burkholderia glumae en arroz en Costa Rica. La bacteria Burkholderia glumae está asociada al cultivo del arroz en el que provoca la enfermedad llamada añublo bacterial. Bajo condiciones ambientales favorables, la densidad bacteriana aumenta, lo que provoca que, bajo un sistema de regulación denominado quorum sensing, se expresen sus mecanismos de virulencia mediante la activación de genes responsables para la síntesis de la toxoflavina, que bloquea el flujo de nutrientes, para la biogénesis de flagelos y la respuesta quimiotáctica, y la producción de la enzima catalasa. Las plantas desarrollan la sintomatología que finalmente conlleva a un vaneamiento del grano provocando pérdidas económicas importantes. Se investigó la situación referente a la contaminación del grano de arroz causado por esta bacteria en Costa Rica durante los años 2009 y 2010, mediante un convenio entre la Corporación Nacional Arrocera y el Laboratorio de Fitopatología del Centro de Investigación en Protección de Cultivos de la Universidad de Costa Rica. Se usó la metodología de PCR de punto final recomendada por investigadores del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia y se reforzó la identificación, por medio de técnicas de microbiología convencional. Se obtuvieron resultados que indican la presencia de la bacteria en Costa Rica, la primera información sobre la prevalencia de un fitopatógeno bacteriano de gran importancia para el sector arrocero.

 9. La medición del capital intelectual y su impacto en el rendimiento financiero en empresas del sector industrial en México

  OpenAIRE

  Villegas González, Eleazar; Hernández Calzada, Martín Aubert; Salazar Hernández, Blanca Cecilia

  2017-01-01

  En la actualidad el conocimiento es considerado como fuente primordial que propicia la creación y generación de ventaja competitiva y riqueza en las organizaciones. El factor humano como recurso intangible de una empresa se ha convertido en el principal generador de valor pese a que en la información financiera no se vea reflejado como tal. Tanto la gestión del conocimiento como el capital intelectual son 2 intangibles que se pueden medir en los reportes financieros de las empresas. En México...

 10. Modelo de adaptación de Roy en el baño en cama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Manuel Flórez Ramos

  2016-09-01

  Full Text Available Objetivo: Evaluar los efectos de dos tipos de baño en cama: seco y tradicional, frente a la respuesta adaptativa en modo fisiológico de Roy en paciente crítico cardiovascular (pccv. Metodología: Estudio de diseño cuasi-experimental, de intervención con preprueba y posprueba, realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (uci de la Clínica Medellín. El grupo experimental fue de 36 pacientes, a quienes se les realizó baño en cama seco; el grupo control fue de 36 pacientes, a quienes se les realizó baño en cama tradicional. Se utilizaron los estadísticos Wilcoxon, u de Mann Whitney y el Modelo de dos factores, con medidas repetidas en un factor. Resultados: Se encontró un efecto benéfico durante la realización del baño en cama en seco, puesto que los indicadores de tensión arterial y frecuencia respiratoria no presentaron respuestas inefectivas (p = 0,03 y p = 0,013, respectivamente. Por otra parte, las variables duración del baño y cuidados adicionales fueron satisfactorias en comparación con el baño en cama tradicional. Conclusiones: Los resultados permiten recomendar el uso del baño en cama en seco en paciente crítico cardiovascular (pccv, en virtud de los efectos benéficos que facilitan los procesos de adaptación, contribuyendo así a cualificar el cuidado de enfermería en este tipo de pacientes.

 11. Mujeres en la pianística del siglo XX en el noreste mexicano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonina Dragan

  2014-01-01

  Full Text Available En México, a través de los siglos, como en muchosotros países, el papel tradicional de la mujer fue ser esposa,madre y ama de casa; por lo tanto, no tenían accesoa la educación. Las jóvenes de familias pudientesestudiaban artes y música, en particular como entretenimiento.La música no se consideraba una profesión, nohabía escuelas de música y algunas academias o maestrosparticulares llenaban el vacío. En este contexto el méritoespecial es para aquellas mujeres que tomaron la decisiónde participar en la vida social, cultural y políticade la sociedad en que vivían. Su aporte a la educación,a la difusión de arte musical y, en particular, pianísticoen la región de noreste, no se ha valorado lo suficientea pesar del gran empeño, entusiasmo y entrega que ellasdemostraron. En este artículo se abordará el papel de lamujer en la pianística del siglo XX en el noreste de México,a partir de los siguientes cuestionamientos: ¿Quiénesfueron estas mujeres que realizaron la labor educativa enel ámbito musical y pianístico en el noreste de México enel siglo XX? ¿Quiénes fueron las mujeres que hicieron delpiano su profesión y resultaron de gran valía en la difusiónde arte de piano y del repertorio pianístico en la zonade referencia?

 12. El cambio en las emociones de maestros en formación inicial hacia el clima de aula en una intervención basada en investigación escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Armando Retana-Alvarado

  2018-01-01

  Full Text Available El clima de aula es un medio de interacción entre variables cognitivas, afectivas y sociales. Se describe el cambio en las emociones que experimentan futuros maestros hacia el clima de aula; antes, durante y después de la indagación de un problema sociocientífico sobre construcción hotelera en un Parque Natural de España. Participaron 54 estudiantes de Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza I del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Huelva en el curso 2016-2017. Se aplicó un cuestionario de escala Likert en el que manifestaron su grado de acuerdo sobre la intensidad de catorce emociones. Los datos se sometieron a análisis descriptivo, análisis factorial exploratorio y pruebas no paramétricas. Las emociones positivas alcanzaron las intensidades más altas en las tres fases. Se establecen diferencias significativas en la mayoría de las emociones en función del momento. Se proponen implicaciones para la formación emocional de los maestros.

 13. Transformaciones en el proceso de morir : la eutanasia, una cuestión en debate en la sociedad vasca

  OpenAIRE

  Olaizola Eizaguirre, José Ignacio

  2011-01-01

  VI,533 p. El objetivo de esta tesis es estudiar las transformaciones que se están produciendo en el proceso de morir en la sociedad vasca, al evolucionar desde el modelo tradicional, basado en el mantenimiento de ciertas pautas indicadoras de regularidad y ortodoxia cultural en relación a valores y normas del pasado, que identificamos con la muerte del otro, al modelo biográfico, asumido por personas que manifiestan una actitud más reflexiva y responsable de su propia vida, que identificam...

 14. Influencia del programa preventivo promocional en salud escolar y el desarrollo de capacidades en higiene personal en estudiantes

  OpenAIRE

  Salvador Esquivel, Nilda Elizabeth

  2015-01-01

  Objetivo: Determinar la influencia del programa preventivo promocional en salud escolar en el desarrollo de capacidades en higiene personal en estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°1211 José María Arguedas, Santa Anita, 2013. Material y métodos: Estudio cuantitativo, de tipo cuasi experimental, de corte transversal, prospectivo. La población fue de 56 estudiantes del 1er. grado A (grupo experimental) y B (grupo control). El estudio tuvo una duraci...

 15. Parasitosis intestinales en Argentina: Principales agentes causales encontrados en la población y/o en el ambiente

  OpenAIRE

  Juarez, Maria Mercedes; Rajal, Verónica Beatriz

  2015-01-01

  Las parasitosis intestinales se encuentran ampliamente distribuidas en el mundo, con mayor prevalencia en los países en desarrollo. Principalmente afectan a los niños en los que además provocan disminución del desarrollo físico y mental; situación que puede potenciarse enormemente cuando se suma a un estado nutricional deficiente. La Organización Mundial de la Salud las considera una de las principales causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con inadecuada higien...

 16. Recht en Computer

  NARCIS (Netherlands)

  van der Hof, Simone; Lodder, A.R.; Zwenne, G.J.

  2014-01-01

  Dertig geleden waren er nog nauwelijks computers, twintig jaar geleden werd internet amper gebruikt en 10 jaar geleden bestond er nog geen smart phone en waren vrienden niet in hoofdzaak virtueel. De samenleving is ingrijpend veranderd en van het recht in de informatiemaatschappij kan hetzelfde

 17. en el exterior y su impacto en la política mexicana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús Martínez Saldaña

  2003-01-01

  Full Text Available En este artículo se estudia el impacto del activismo político de los migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos que buscan ejercer sus derechos políticos en México. Se analizan los factores que están creando las condiciones en México para hacer efectivos derechos ciudadanos fundamentales como el voto en elecciones presidenciales y la representación en el Poder Legislativo para ciudadanos en el exterior. La apertura del sistema político mexicano a los migrantes internacionales se atribuye a una convergencia de procesos, que incluyen la incipiente transición a la democracia, la institucionalización de la relación entre migrantes y partidos políticos y el activismo de los propios migrantes, quienes buscan promover reformas electorales y políticas relacionadas con su condición social

 18. Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten.

  NARCIS (Netherlands)

  Vintges, M.M.O.; Brewster, L.M.; Dijk, L. van; Horikx, A.; Muijsenbergh, M.E.T.C. van den

  2013-01-01

  De prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren varieert voor de verschillende etnische groepen in Nederland, evenals voor de verschillende inkomensgroepen. Mensen van Afrikaanse afkomst en uit zuidelijk Afrika hebben vaker hypertensie en ook een ernstigere vorm van hypertensie. Mensen van

 19. Formación en recreación en Colombia: aspectos fundamentales para el estudio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Manuel Carreño Cardozo

  2010-12-01

  Full Text Available El escrito presenta la reflexión fundamental de la investigación Estado del arte de los conceptos de recreación en Colombia, en Instituciones de educación técnica-tecnológica y de pregrado en recreación y afines originado en la línea de Investigación formar - Formación de Maestros en Recreación3 del programa Licenciatura en Recreación de la Facultad de Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional. La reflexión contiene los aspectos fundamentales que se postulan en la investigación para el acercamiento de la formación profesional en recreación en Colombia. Con este fin se desarrollan: I. La construcción de objetos sobre formación, II. La formación profesional en recreación, III. Marcos normativos y lineamientos y IV. investigaciones previas. Sobre estos apartes se pretende establecer una base de antecedentes que faciliten la aproximación de la formación en recreación como espacio particular de estudio, orientada a la consolidación del campo de la recreación, articulado a sus posibilidades laborales y académicas.

 20. Efectos de los telenoticiarios en el desempeño escolar en niños costarricenses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Arama Colón Peña

  1999-01-01

  Full Text Available En avance tecnológico en materia informativa y de comunicación masiva observado especialmente en la última década en Costa Rica ha permitido, no sólo un considerable progreso en el nivel cultural del costarricense, sino incluso en el de sus ideales.

 1. Vrijheid, gelijkheid en eenzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee, E.W.

  1980-01-01

  Ik ben geboren en getogen en ik heb geleefd en gewerkt in en vanuit ' de Verlichtingsdenkbeelden. De Franse revolutie in haar ontwikkeling heeft te veel onplezierige aspecten om haar straks zonder reserve te herdenken. Men moet ernstig hopen, dat onze wereld zich nog tijdig van deze eenzijdigheid,

 2. Viviendas, en Finsbury, Londres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Skinner - Bailey - Lubetkin, Arquitectos

  1957-11-01

  Full Text Available Según el Acta de Conservación de Plazas Londinenses, el área de estos espacios abiertos debe ser protegida o, en caso contrario, prever una superficie equivalente en un lugar adecuado. En nuestro caso, la construcción de un bloque distribuido en tres alas, alrededor de un espacioso hall de entrada con la escalera y ascensor, hace imposible la conservación del espacio verde rectangular en el centro de la plaza Holford; sin embargo, se ha previsto un área equivalente en la zona oeste del solar, en la que se añadirá un grupo escolar. Este nuevo parque público tendrá un acceso principal desde Percy Circus y puede considerarse como una continuación del parque municipal. Además del bloque principal en Y, hay un edificio pequeño de cuatro plantas, con alzados a Percy Circus y a la calle de Great Percy.

 3. Diferencia salarial por género en ejecutivos peruanos en Lima Metropolitana

  OpenAIRE

  Gómez Flores, Robert Efrain; Huapaya Ames, Milagros del Carmen; Rojas Zegarra, Jhon Alexander; Salinas Valencia, Eder Velver

  2017-01-01

  vii, 106 h. : il. ; 30 cm En la presente investigación se describen cuáles son los factores que determinan la diferencia salarial por género en ejecutivos peruanos en Lima Metropolitana y su impacto en cada factor. Dicho estudio se realizó considerando los siguientes factores: (a) estereotipos por género, (b) prejuicios por género, (c) cultura organizacional y (d) educación. Asimismo, esta investigación se basó en un estudio cualitativo, con propósito descriptivo y explicativo,...

 4. DISCRIMINACION ETNICA EN RELATOS DE LA EXPERIENCIA ESCOLAR MAPUCHE EN PANGUIPULLI (CHILE)

  OpenAIRE

  Poblete S,María Pía

  2003-01-01

  El propósito de este artículo es indagar en las percepciones y valoraciones de la experiencia escolar en un contexto interétnico. Presentamos información proveniente de 30 relatos sobre la educación y la experiencia escolar de personas mapuches de la precordillera de la Comuna de Panguipulli. Los resultados nos muestran que las experiencias en la escuela estuvieron marcadas por la discriminación étnica en la mayoría de los entrevistados. La discriminación se vivió en la interacción con profes...

 5. La Heterogeneidad del Alfabetismo en Salud y el Consentimiento Informado en Chile

  OpenAIRE

  Saavedra-Dahm, Oscar; Solar, Paula; Díaz, Hernán; Mandel, Astrid; Casado, María; Orihuela, Pedro; Rivera, María; Velásquez, Luis; Cardenas, Hugo

  2012-01-01

  Se examinó el alfabetismo en salud en Chile con el fin de determinar si se pueden usar procedimientos de consentimiento informado estándares en esta población. Se evaluó el alfabetismo en salud con la versión abreviada de la prueba SAHLSA. Los resultados se expresaron como el porcentaje de respuestas correctas en cada prueba. El promedio global de respuestas correctas fue 85.4 ± 13.5 % (media aritmética ± desviación estándar, n=762). Hubo diferencias importantes entre los subgrupos examinados...

 6. en las relaciones entrenadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilo Hurtado P.

  2005-01-01

  Full Text Available El presente estudio exploró los efectos en la adquisición y transferencia de discriminaciones condicionales debidos a las diferentes combinaciones de relaciones entrenadas (identidad-diferencia-semejanza en una tarea de igualación a la muestra de segundo orden. De manera complementaria, fueron además dispuestas en la tarea las características que en estudios relacionados habían sido reportadas como facilitadoras de ejecuciones efectivas, a saber: el uso de instrucciones inespecíficas, arreglos de estímulo de tres formas y dos colores y el entrenamiento concurrente de las relaciones. Ocho sujetos fueron distribuidos en cuatro grupos que variaron en la combinación de relaciones a entrenar. Los resultados mostraron que gran parte de los sujetos cumplieron con el criterio de efectividad en entrenamiento y en transferencia extramodal y extrarrelacional, siendo la relación de identidad la relación en la cual se presentaron ejecuciones perfectas, al margen de si ésta había sido entrenada o no. Se discuten los resultados en términos de velocidad de ajuste a las relaciones y de las configuraciones de la tarea que facilitaron mejores desempeños. Se proponen, además, posibles investigaciones que superen las limitaciones metodológicas encontradas en este estudio y que exploren posibles interacciones de las variables manipuladas con otras variables de interés.

 7. Cardiovasculaire en gastro-intestinale risico's bij selectieve en niet-selectieve NSAID's

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bemt, B.J.F.; Benraad, H.B.; Rasker, Johannes J.

  2007-01-01

  - Er is veel discussie geweest over de cardiovasculaire en gastro-intestinale veiligheid van cyclo-oxygenase(COX)-2-selectieve en traditionele NSAID’s. De nationale en internationale richtlijnen zijn hierover niet eenduidig. - COX-2-selectieve NSAID’s lijken de kans op ernstige maag-darmcomplicaties

 8. PRÁCTICAS DOCENTES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN BOGOTÁ, QUIBDÓ Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bibiana Alfonso

  2015-12-01

  Full Text Available Se presenta en este documento el resultado parcial de la investigación denominada “Concepciones y prácticas sobre educación ambiental de los docentes de educación secundaria y media en colegios de Bogotá, Leticia y Quibdó: Implicaciones para los currículos de educación media en diferentes regiones del país”. Dichos resultados se obtienen de uno de los cuatro instrumentos usados en la investigación: el cuestionario a estudiantes. Con este instrumento se obtiene la visión de los estudiantes sobre las prácticas que tienen sus docentes cuando se aborda la educación ambiental en el aula. Las marcadas tendencias en prácticas de corte conservacionista, disciplinar y recursista que identifican los estudiantes, llevan a inferir que, sin importar la región de país, los/as docentes aún perpetúan la idea antropocentrista de la educación ambiental y privilegian la visión de la educación ambiental como una disciplina más del conocimiento ligada, necesariamante, a las denominadas ciencias naturales.  La investigación está enmarcada metodológicamente en el estudio de caso, se usan instrumentos estandarizados y validados en los cuales se proponen cuatro unidades de análisis:   finalidades   de   la   educación   ambiental,   conocimientos  (conceptuales, procedimentales  y  actitudinales  en  educación  ambiental,  modelos  de  enseñanza  y    aprendizaje y finalidades, instrumentos y formas de evaluación en educación ambiental. Estas unidades de análisis se constituyen en los pilares de los lineamientos curriculares que se propondrán al finalizar la investigación.

 9. Desarrollo democrático en Sudamérica: el caso del peronismo en Argentina en la etapa kirchnerista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santiago Giantomasi

  2018-03-01

  Full Text Available El objetivo inicial de este artículo será comprender el rol del peronismo en Argentina en el período 2003-2015 en el contexto de la política latinoamericana y cómo, a nivel doctrinario, se reflejan continuidades y rupturas en relación a la visión latinoamericanista originaria e histórica de este movimiento político de masas. Específicamente, la mirada se direcciona a los obstáculos y herencias dejadas tras los procesos de liberalización y redemocratización en los países de la región en las décadas de 1970, 1980 y 1990, y cómo estos desafíos son cruciales para el desarrollo de esta joven democracia, enmarcando el proyecto político del peronismo abocado hacia la integración con su respectiva reconfiguración y aggiornamiento a la coyuntura sudamericana del siglo XXI. El análisis particular se dará alrededor del estudio comparativo entre las perspectivas integracionistas de ese peronismo histórico y el que gobernó la Argentina desde 2003 a 2015. La relación entre Argentina y el resto de América Latina; las especificidades de esta experiencia política en el período mencionado tendrán espacio privilegiado en esta investigación.

 10. Organización Institucional en el Sector Energético en el Uruguay y participantes en el mismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José A. Alem Deaces

  2014-02-01

  Full Text Available La energía , su probable falta o escasez, precio y su importancia en la satisfacción de necesidades mínimas humanas,  en el desarrollo y crecimiento de los países mediante la producción, aunque siempre ha sido un tema en estudio, ha cobrado en la actualidad mayor relieve.Ningún país es pasivo ante ello y adecuan su organización a fin de satisfacer sus necesidades y con ella las de sus poblaciones.Hemos asistido  a un proceso de creación de nuevas personas públicas y privadas que se sumaron a las ya existentes, para participar en el ciclo energético.Este proceso cobró impulso en los tres últimos lustros.El Estado, ha tomado decisiones, sea favoreciendo la apertura del mercado energético, sea buscando viabilizar conexiones internacionales, que han llevado a cambios en el sector institucional referido a la energía.Se ha avanzado a tal punto, que ya podríamos hablar de un “Derecho de la Energía”, lo que será objeto de discusión en su momento, con este trabajo pretendo iniciar el estudio y discusión profundo desde el punto de vista jurídico de un tema, que ha cumplido la mayoría de edad.La determinación de las personas que intervienen el ciclo energético, es un importante primer paso.

 11. La integración en segundaria en España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Liesa Orus

  2000-04-01

  Full Text Available En este artículo pretendo hacer un breve estudio de la evolución que ha vivido la integración en nuestro país, y también describir metodologías novedosas que permitan responder correctamente dentro del aula ordinaria a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, en concreto el taller.

 12. Trigeneración en un hospital en Madrid

  OpenAIRE

  Stoica, Geany Mark Antonio

  2014-01-01

  En el presente proyecto se tiene como finalidad determinar de forma precisa las posibilidades de trigeneración de un hospital concreto. Basando los cálculos y simulaciones en datos reales facilitados por el propio centro, que analizándolos posteriormente se podrá decidir sobre el tipo de planta y potencia más adecuada a su configuración energética actual. Los objetivos a cumplir en el presente proyecto por tanto son: Estudio de la viabilidad de implantar un sistema de trigeneració...

 13. Modelos lineales multinivel en SPSS y su aplicación en investigación educativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana Iñiguez Berrozpe

  2018-01-01

  Full Text Available En el presente artículo abordamos el análisis de datos que se encuentran agrupados o anidados en unidades más amplias, como ocurre en muchas ocasiones en el ámbito educativo. Para ello, mediante la base de datos que proporciona la prueba PISA (OCDE, donde el alumnado (nivel 1 se agrupa en centros (nivel 2, se ejemplifica el análisis que más se adecúa a este tipo de datos estructurados siguiendo una jerarquía, los modelos lineales multinivel (MLM. A través del programa SPSS se lleva a cabo el MLM que permite, teniendo en cuenta dichos agrupamientos, analizar la influencia de las variables independientes de nivel 1 (personales y familiares y las de nivel 2 (todas las relacionadas con el centro en los resultados relacionados con el rendimiento del alumnado en la Prueba PISA 2015 (variable dependiente. En el ejemplo presentado, se demuestra no solo que las variables tanto de nivel 1 como de 2 tenían un efecto relevante en el resultado del alumnado, sino también que el análisis mediante el MLM permite tener en cuenta los efectos inter-niveles, en este caso el agrupamiento en centros, en el resultado.

 14. Boeren en emigratie

  NARCIS (Netherlands)

  Hillebrand, J.H.A.

  1989-01-01

  Op basis van een schriftelijke enquete onder ruim 2400 bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw werd de belangstelling voor emigratie bij agrariers en hun oudere kinderen onderzocht. Ook werd nagegaan naar welke landen men zou willen gaan, of er verschillen bestaan tussen degenen met en zonder

 15. Mujer en Triatlón

  OpenAIRE

  Bermúdez de Castro Angulo, Natalia

  2014-01-01

  El incremento de la participación femenina en el deporte en general y en pruebas de resistencia y triatlón en particular, requiere un conocimiento profundo de la mujer en el ámbito deportivo, para atender específicamente a este colectivo. El trabajo de fin de grado presentado, comprende una revisión bibliográfica acerca de las diferencias de sexo en el triatlón, con el objetivo de ofrecer al entrenador una guía completa y actualizada de los aspectos a tener en cuenta en el entrenamiento de la...

 16. DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronica León

  2014-07-01

  Full Text Available Las TIC en la última década han sufrido constantes cambios en pro de su desarrollo, aplicación dentro de la educación y en la sociedad Venezolana,  esto gracias a la necesidad del conocimiento que traen consigo las nuevas generaciones, al esfuerzo que realizan las empresas e instituciones tanto públicas como privadas, sean llamadas públicas las que son administradas por el estado Venezolano, al continuo proceso de innovación tecnológica a nivel mundial, por otro lado, en relación a la educación las TIC han revolucionado los antiguos procesos de enseñanza que venían siendo aplicados en la educación venezolana, muchos de ellos siendo vistos como barreras tecnológicas para los miembros implicados dentro de la educación como los docentes y el estudiantado, en el cual, se han venido presentando acentuados cambios culturales en las generaciones anteriores frente a los jóvenes y las nuevas tecnologías, muchas veces siendo estos temas como fuente de discriminación dentro de la sociedad Venezolana. El acceso al medio tecnológico también es una barrera para la población emergente (jóvenes que busca adquirir nuevos conocimientos, los cuales, son observados desde un punto de vista económico como políticas de inclusión de las diversas clases sociales, ya que estas originan discrepancia en los procesos de comunicación dentro de las sociedades modernas, en que la edad y el acceso a las TIC se vuelve un patrón en el de conocimiento y aprendizaje de cada uno de los miembros activos de la sociedad.

 17. Factores que influyen en la emesis post-aturdimiento en bovinos

  OpenAIRE

  Ríos Rincón, Francisco Gerardo; Estrada Angulo, Alfredo; Hernández Bautista, Jorge; Pérez Linares, Cristina; Portillo Loera, Jesús José; Robles Estrada, Juan Carlos

  2012-01-01

  Para determinar el efecto del tiempo de espera pre-sacrificio, la efectividad del aturdimiento, el tipo de categoría comercial y la consistencia del contenido ruminal en la emesis durante el intervalo entre aturdimiento y desangrado en ganado bovino, se seleccionaron 9,446 canales en cuatro plantas procesadoras (P1, P2, P3, P4). El tiempo de espera pre-sacrificio se clasificó en: 1) menor a 3 h (T1); 2) de 3 a 12 h (T2); 3) mayor a 12 h (T3). El aturdimiento se registró como efectivo y no efe...

 18. EL IMPACTO DEL ICE EN LAS FINANZAS PUBLICAS Y EN LA ECONOMÍA NACIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rebeca Howell Blanco

  2005-12-01

  Full Text Available El presente trabajo es el resultado de un estudio realizado en la Dirección de Planificación Estratégica Institucional del ICE, como parte de un trabajo de práctica dirigida para optar por el grado de licenciatura en economía en la Universidad Nacional. El propósito del estudio es informar en términos cuantitativos acerca del aporte neto del ICE a las finanzas públicas y a la economía nacional para contribuir en el debate en torno al tema del futuro del ICE en Costa Rica.

 19. Calidad en frutos de tomate (solanum lycopersicum l.) cosechados en diferentes estados de madurez

  OpenAIRE

  Casierra-Posada, Fánor; Aguilar Avendaño, Óscar

  2010-01-01

  El tomate es una de las hortalizas de más alto volumen de consumo en fresco; sus pérdidas en la comercialización suelen comenzar en la cosecha y van hasta la poscosecha a través del manejo. El experimento se realizó en Tunja (Colombia) con el objetivo de evaluar cambios en la calidad en frutos de tomate, dependientes de los diferentes estados de madurez en que fueron cosechados. Los frutos se seleccionaron de acuerdo con su porcentaje de coloración verde y roja. Los híbridos de tomate ...

 20. Trashumancia electoral en los comicios locales de 2003-2007-2011 en Boyacá

  OpenAIRE

  Guavita Vanegas, Lina Vanessa

  2014-01-01

  El propósito del presente trabajo de grado es determinar la incidencia que tuvo la trashumancia electoral en los comicios locales de 2003-2007-2011 en Boyacá, para la designación de Alcaldes municipales en dichos momentos. De esta manera, se sostiene que el fraude en inscripción de cédulas, como se le conoce al delito, ayudó a llegar al poder a líderes que utilizaron el transporte de votantes como forma de hacerse elegir en cada uno de los territorios en los que aspiraban al cargo. Por ello, ...

 1. Algunas Especies de Nematodos Criconemátides en Suelos Cultivados en Antioquia, Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Volcy Charles

  1998-12-01

  Full Text Available En este trabajo, se hizo la caracterización morfométrica de las especies Criconemella onoensis (Luc, 1959 Luc y Raski, 1981; Crieonema longulum Gunhold, 1953 y Mesocriconema peruense (Steiner, 1920 Loof y De Grisse (1973 las cuales fueron encontradas en diferentes regiones del departamento de Antioquia. C. onoensis es la especie más común, está asociada con una gama muy amplia de hospederos, pero no es frecuente en los suelos orgánicos del oriente antioqueño, mientras que las otras dos especies fueron halladas en la rizosfera de lulo (Solanum quitoense L. en suelos poco orgánicos del occidente del departamento. La presencia de C. longulum en estos suelos y este cultivo es registro nuevo ya que es frecuente en suelos orgánicos sembrados con crisantemo. De otro lado, estas especies reúnen, entre otras, esta combinación de caracteres: L = 0.538 mm, Est = 58µ, R = 122, RV = 8 y VL/VB = 1.0 en C. onoensis: L = 0.386 mm, Est = 82µ, R = 71, RV = 13 y VL/VB = 1.8 en C. longulum y L = 0 461mm, Est = 81 µ, R = 81, RV = 7 y VL/VB = 1.2 en M. peruense

 2. Modelos de Ensuciamiento en Intercambiadores de Calor Tubulares en Sistemas indirectos en Procesos uHt en la Industria Láctea

  OpenAIRE

  Luis Gómez Orozco; Ana Ilva Capera Urrego

  2016-01-01

  La tecnología de ultra alta temperatura (UAT) se utiliza ampliamente en la industria de la leche para el tratamiento térmico, ofreciendo una alta eficiencia en cuanto a la destrucción de microorganismos esporu- lados. Sin embargo, dentro de este proceso se encontró que a temperaturas entre 75°C y 110°C, se llevan a cabo procesos de agregación y desnaturalización de proteínas y precipitación de sales minerales que forman una capa o costra de ensuciamiento en las paredes del tubo de calentamien...

 3. Prioridades de investigación en políticas y sistemas de salud centradas en los recursos humanos en salud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludovic Reveiz

  2013-11-01

  Full Text Available OBJETIVO: Identificar prioridades de investigación en políticas y sistemas de salud relacionadas con los recursos humanos en países de América Latina y el Caribe. MÉTODOS: Se estructuró una encuesta virtual basada en una búsqueda en PubMed, biblioteca Cochrane y LILACS que aportaran preguntas de investigación previamente priorizadas. Los encuestados, principalmente investigadores y tomadores de decisiones, fueron identificados mediante diversas fuentes. La primera ronda fue dirigida a investigadores, buscando refinar y adicionar preguntas de investigación y priorizar aquellas que los investigadores consideraron como relevantes o muy relevantes. La segunda ronda fue dirigida a los investigadores y a los decisores. Cada pregunta se priorizó cuando el 50% (o más de los encuestados la calificó como "relevante" o "muy relevante". RESULTADOS: En la primera ronda se enviaron 20 preguntas sobre recursos humanos y 33/66 investigadores respondieron. Se agregaron preguntas sugeridas por los investigadores, quedando finalmente 26 preguntas para la segunda ronda que fueron enviadas a 121 investigadores y decisores. La representación de los respondientes por países fue homogénea en ambas rondas. En la segunda ronda 14/26 (54% preguntas fueron calificadas como muy relevantes; se priorizaron temas relacionados con la regulación del mercado, integración de la formación y las necesidades de atención, y distribución del recurso humano. La tasa de respuesta en la primera ronda fue de 50% (33/66 mientras que en la segunda fue de 34% (41/121. CONCLUSIONES: Los resultados de este ejercicio proveen un punto de inicio en la movilización de recursos para la investigación en políticas y sistemas de salud. La identificación de prioridades de investigación en sistemas de salud es una estrategia eficaz y eficiente para reorientar los esfuerzos políticos y financieros, de gestión y de organización social para alcanzar la cobertura universal en

 4. Evaluación de competencias básicas en TIC en docentes de educación superior en México

  OpenAIRE

  Vera Noriega, José Ángel; Torres Moran, Lilia Elisa; Martínez García, Edgar Emmanuel

  2014-01-01

  Este estudio evaluó las competencias básicas en TIC de docentes en Educación Superior en México, la muestra se integró por 432 docentes. Los datos se obtuvieron a través de un instrumento de medida basado en el modelo "Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes 2008". Entre los resultados destacó que los docentes poseen un dominio de moderado a moderado alto de las TIC, asimismo, después de los análisis ANOVA y las pruebas t de Student, se encontró que los factores como correo ele...

 5. Efectividad de la laserterapia en el tratamiento del dolor articular temporomandibular en pacientes atendidos en Amancio, 2012-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen de los Milagros García Alguacil

  2014-08-01

  Full Text Available La alta prevalencia de pacientes que acuden con trastornos temporomandibulares aquejados de dolor resultó ser la motivación para realizar este estudio descriptivo, en la clínica estomatológica del policlínico “Luis Aldana Palomino”, en el periodo comprendido de enero de 2012 a enero de 2013, con el propósito de determinar la efectividad de la laserterapia en el tratamiento del dolor articular temporomandibular. La muestra quedó conformada por 75 pacientes, atendidos en el servicio de prótesis de dicha institución. Se analizó la edad, sexo y efecto analgésico, el número de sesiones recibidas con esta terapia, así como la duración del efecto. Predominó el dolor en el grupo de 40 – 59 años y el sexo femenino fue el más afectado. A partir de la tercera sesión se comenzaron a remitir los síntomas en la mitad de los pacientes y en la mayoría el efecto analgésico se mantuvo por más de tres meses después de concluido el tratamiento. No se encontraron efectos adversos durante el tratamiento con el láser

 6. Usos y gratificaciones de los ordenadores en personas mayores en Sudáfrica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Bosch

  2015-07-01

  Full Text Available A partir de entrevistas en profundidad, realizadas en un hogar de la tercera edad en Ciudad del Cabo (Sudáfrica, este estudio analiza los principales usos y gratificaciones que reciben las personas mayores en interacción con los ordenadores. En África, mientras el énfasis investigador se ha puesto en los últimos años en la salud de los mayores, especialmente en cuanto al SIDA, existe muy poca investigación sobre el uso de los mayores en cuanto a nuevas tecnologías, ya que la investigación en relación con las mismas se ha centrado principalmente en la juventud. En este estudio se halló que los participantes utilizan el correo electrónico y las redes sociales para mantener el contacto con familiares y amigos y a veces incluso con su vecindario. Además, mantener el contacto suponía no solo comunicación, sino también observación de actividades, como noticias, fotografías y conversaciones. En el contexto de los usos y gratificaciones, el trabajo ha evidenciado que los participantes se sentían conectados con la sociedad, tanto por su comunicación como por la observación de las personas, y por mantenerse informados de las noticias y los temas de interés actuales. Mediante el uso de Internet, las personas de edad avanzada se comunicaban mucho más de lo que antes se habían comunicado con otras personas. Algunos de los participantes se sentían menos aislados y solos, debido a su uso del ordenador. Sin embargo, se demostró también que el uso de los ordenadores no obstaculizó los contactos interpersonales tradicionales.

 7. Actualidad y prospectiva de La electrónica en Colombia y en el mundo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adolfo Mora Villate

  1997-05-01

  Full Text Available En muchos artículos y ponencias se ha resaltado la importancia que ha adquirido la electrónica en los últimos lustros, en primer lugar por la creciente influencia que ejerce sobre la automatización y por consiguiente sobre la productividad de la industria, y en general sobre la productividad de todos los sectores de la economía, influencia que es muy notoria en casos como los de la banca y el comercio. En segundo lugar la electrónica se destaca por haberse constituido en la industria de mayores ventas en el mundo, las que en 1992 llegaron a 1013 billones de dólares (1 billón = 1000 millones, superando incluso a la industria automotriz. En tercer lugar, la industria electrónica se ha convertido en la principal industria empleadora de los países avanzados: en los EEUU ya ocupa más trabajadores que las industrias automotriz, del acero y aeronáutica juntas. Cuando se trata la actualidad y la prospectiva de la electrónica no se puede omitir el tema de la microelectrónica, un sector considerado como el factor dirigente de la industria electrónica. Pero ¿Qué es la microelectrónica? Vocablo tan trajinado y que algunos mencionan aparentemente sin entender su significado. Esta es una de las preguntas que se tratara de resolver en la siguiente sección.

 8. Educación popular en salud para la educación en sexualidad en un movimiento social rural brasileño

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Fabiano Zanatta

  2017-05-01

  Full Text Available Sustentado en los conceptos de Paulo Freire, el marco metodológico de la Educación Popular en Salud (EPS para la educación en sexualidad proporciona una mayor adecuación de las acciones, por incluir la participación social y las dimensiones sociales, históricas y culturales de las personas. El objetivo de esta nota es comunicar una experiencia de EPS para la educación en sexualidad, de un proyecto de trabajo comunitario desarrollado junto a estudiantes de 10 a 28 años de edad de las Escuelas Itinerantes y comunidades del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST del Estado de Paraná, Brasil. El trabajo aporta elementos para que puedan ser desarrollados proyectos similares, no solo para la educación en sexualidad, sino también para otros problemas de interés en salud pública, ya que evidencia una forma de garantizar la participación social efectiva en las estrategias de promoción para la salud en sus distintas dimensiones.

 9. Violencia e inseguridad contextual percibida y roles en bullying en escolares mexicanos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Hidalgo-Rasmussen, México.

  2015-07-01

  Full Text Available (analítico: Estudio observacional, transversal y analítico realizado con 2201 niños y adolescentes, estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de México con el objetivo de analizar la relación entre sus percepciones de violencia del país y su municipio, inseguridad en su colonia y escuela y su rol en bullying escolar: observador, víctima o acosador. En México existen dos preocupantes fenómenos: la violencia vinculada al narcotráfico y los eventos de bullying escolar y en este trabajo se buscó aportar a explicar sus posibles relaciones. Se usó un cuestionario autoaplicado en línea y análisis estadístico con Ji cuadrado y regresión logística encontrando algunas asociaciones significativas entre la violencia, inseguridad percibida y los roles en bullying. Las variables contextuales como la violencia deben considerarse en programas de prevención y atención del bullying.

 10. Concentración de mercado en el sector de telecomunicaciones en Venezuela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Cristina Useche

  2008-01-01

  Full Text Available El objeto de la investigación fue establecer el grado de concentración de las operadoras habilitadas que se desempeñan en los segmentos de mercado de telefonía fi ja local y telefonía móvil celular en Venezuela para el período 2004-2007, permitiendo tener una visión de las empresas que tienen poder de mercado en el sector de telecomunicaciones en el país. Para ello se tomo como referencia el índice de Herfi ndahl-Hirschman (IHH. Se recopiló información gubernamental sobre este segmento de mercado regulado nacional. Se concluyó que existe un alto nivel de concentración en cada rubro, siendo las operadoras habilitadas CANTV y MOVISTAR las que tienen el poder del mercado en las telecomunicaciones a nivel nacional, afectando la competencia y desestimulando a otras empresas a desempeñarse en el ámbito nacional

 11. Pasteur en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfredo Bárcenas lsaacs

  1986-08-01

  Full Text Available

  Simposio Internacional sobre Inmunización y Producción de Vacunas, Bogotá, 29 de Septiembre de 1985.

  La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina recibió del Comité Organizador de la reunión que hoy nos congrega, la solicitud de presentar el tema de la influencia de Luís Pasteur en la América Latina. La Sociedad mencionada tuvo a bien encargarme de tan honroso cometido; sin embargo, habida cuenta de la vastedad de nuestro continente, del largo tiempo que se requiere para consultar responsable y juiciosamente archivos y bibliotecas en los diferentes países, además de los viajes que hubiera sido necesario realizar, decliné tan atractiva y desafiante tarea, pero propuse, en cambio, que se me permitiera abordar el tema circunscribiéndolo a Colombia.

  Me doy cuenta cabal de que lo que diga pudiera parecer estrecho o parroquial a este distinguido concurso de personalidades provenientes de tan diversas latitudes. No obstante, me atrevo a creer que lo que aconteció en Colombia al advenimiento de las ideas y de los descubrimientos de Pasteur, no debe diferir demasiado de lo sucedido en otras naciones, a las cuales Bolívar agrupó en una sola cuando dijo “para nosotros la patria es América”.

  Con la salvedad expresada, trataré de cumplir con la generosa designación que he recibido de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, a la cual me complazco en pertenecer y a cuyo presidente y Junta Directiva agradezco la distinción que me hacen.

  En este año de 1985 se cumplen y se celebran cien de la primera aplicación humana de la vacuna antirrábica debida a Pasteur. Se conmemora también el centenario de la muerte de Víctor Hugo, uno de los más grandes escritores y poetas de la humanidad. Siempre he creído que estos dos hijos insignes de la Francia del Siglo XIX, se distinguieron por el respeto, el afecto y la admiración que les profesaron sus contemporáneos y entre

 12. Esteatosis en un burro (Equus asinus. Primer reporte en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Cardona Á.

  2011-12-01

  Full Text Available Se describe un caso de esteatosis en un burro (Equus asinus, castrado, de 15 años de edad, procedente del municipio de San Antero (Córdoba, Colombia, al cual se le detectó ligamento nucal engrosado, duro y doloroso, dando la impresión de un doble cuello y edemas subcutáneos indurados en pared costal, abdominal y pectoral. Tambiénpresentó masas duras en la unión de músculos semimembranoso y semitendinoso. Por todo lo anterior, mostró dificultad para realizar movimientos coordinados del cuello, nuca y de traslado. Estos hallazgos obedecen principalmente a una deficiencia de selenio y vitamina E, sirviendo como parámetro diagnóstico para la identificación de esta enfermedad en equinos, por lo cual se determinó la actividad eritrocitica de la enzima glutatión peroxidada (GSH-Px, arrojando resultados muy bajos. Este cuadro es también conocido en equinos como enfermedad de la grasa amarilla o esteatitis, que produce degeneración del tejido adiposo, siendo reemplazado por tejido conectivo con depósitos de calcio. Puede estar asociada a miodegeneración nutricional o distrófica (enfermedad del músculo blanco. Es el primer reporte de esta enfermedad en burros(Equus asinus que se hace en Colombia.

 13. Leer y escribir en las ciencias sociales en universidades argentinas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Carlino

  2017-06-01

  Full Text Available Este trabajo explora los puntos de vista de docentes y alumnos universitarios sobre la escritura y lectura involucradas en el estudio de las ciencias sociales. Los datos fueron recogidos predominantemente a través de entrevistas, complementadas con grupos focales. Los resultados muestran que leer y escribir son requerimientos ubicuos en las materias estudiadas pero suelen pasar inadvertidos: no aparecen mencionados en los programas de cátedra, y resultan escasamente orientados por los docentes ya que se dan por sabidos. Sin embargo, los entrevistados revelan que la lectura y escritura requeridas en estas materias son prácticas novedosas y desafiantes para los alumnos porque difieren de los modos de leer y escribir ejercitados en la escuela secundaria. A pesar de que los problemas de los alumnos son reconocidos, los docentes no suelen ocuparse de cómo leen y escriben sus estudiantes por limitaciones institucionales y por considerarlo impropio de su función, en base a ciertos supuestos, cuestionados por las investigaciones. Estos resultados son relevantes para la discusión de políticas institucionales, atinentes a quienes cabe la responsabilidad de ayudar a participar en las prácticas de estudio que la universidad demanda. La respuesta debería considerar también el cómo y el porqué.

 14. Cambios en la composición corporal en función del grado de demencia en un grupo de ancianos institucionalizados

  OpenAIRE

  Camina Martín, M. A.; Mateo Silleras, Beatriz de; Carreño Enciso, L.; Cruz Marcos, S. de la; Miján de la Torre, A.; Redondo del Río, María Paz

  2013-01-01

  Objetivo: Valorar el estado nutricional de un grupo de ancianos institucionalizados con demencia, analizando los cambios en la composición corporal en función de su estadio evolutivo. Método: Se ha realizado un estudio transversal en el que se valoró el estado nutricional y la composición corporal (antropometría, MNA, y bioimpedancia) en 63 ancianos institucionalizados con diagnóstico de demencia en estadios evolutivos 5, 6 y 7 de las escalas GDS (Global Deterioration Scale) y FAST (Functiona...

 15. Calidad de vida en la salud: algunas investigaciones en el ámbito hospitalario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ma. Ángeles Pérez San Gregorio

  2005-01-01

  Full Text Available Exponemos los resultados más relevantes de dos investigaciones relacionadas con la Calidad de Vida en la Salud. En la primera de ellas, empleamos tres grupos con 32 sujetos cada uno: pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC estabilizados, pacientes con EPOC descompensados (hospitalizados y enfermos con cáncer de pulmón (hospitalizados. Analizamos la influencia de la descompensación de la EPOC sobre la calidad de vida. En la segunda investigación, empleamos un grupo de 57 familiares de pacientes traumatizados graves que fueron evaluados en dos momentos diferentes: cuando el paciente se hallaba ingresado en la UCI y transcurridos cuatro años del alta de éste. Analizamos cómo afecta en los familiares (variables clínicas de personalidad, relaciones familiares y temor experimentado ante la muerte el tiempo transcurrido desde el ingreso del paciente en la UCI en función de su calidad de vida.

 16. CALIDAD DE VIDA EN LA SALUD: ALGUNAS INVESTIGACIONES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Galán Rodríguez

  2005-06-01

  Full Text Available Exponemos los resultados más relevantes de dos investigaciones relacionadas con la Calidad de Vida en la Salud. En la primera de ellas, empleamos tres grupos con 32 sujetos cada uno: pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC estabilizados, pacientes con EPOC descompensados (hospitalizados y enfermos con cáncer de pulmón (hospitalizados. Analizamos la influencia de la descompensación de la EPOC sobre la calidad de vida. En la segunda investigación, empleamos un grupo de 57 familiares de pacientes traumatizados graves que fueron evaluados en dos momentos diferentes: cuando el paciente se hallaba ingresado en la UCI y transcurridos cuatro años del alta de éste. Analizamos cómo afecta en los familiares (variables clínicas de personalidad, relaciones familiares y temor experimentado ante la muerte el tiempo transcurrido desde el ingreso del paciente en la UCI en función de su calidad de vida.

 17. Los corsos: una hornada monopolista en el Perú en el siglo XVI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lohmann Villena, Guillermo

  1994-06-01

  Full Text Available Not available.

  El presente trabajo reconstruye el complejo de operaciones mercantiles desarrolladas a escala intercontinental por un grupo de origen corso, que teniendo como centro de operaciones la ciudad de Sevilla, logró extender sus redes hasta el lejano virreinato peruano, en cuyos circuitos mercantiles tuvo una posición hegemónica. El estudio viene a completar los iniciados por Enriqueta Vila sobre este importante grupo empresarial centrándose en sus actividades en el Perú donde, en virtud de una tupida malla en la que intervienen por igual componentes de sangre e intereses, estos corsos acapararon sectores importantes del intercambio comercial, participaron en proporción mayoritaria en las empresas arrendatarias del transporte de mercurio de Huancavelica a Potosí, tuvieron intereses mineros, y extendieron su acción a la región de los Charcas e incluso en las tierras sureñas de Chile.

 18. Educación, Experiencia e Ingresos en el Sector Informal en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augusto Peñaranda Sanjuán

  2004-06-01

  Full Text Available

  Introducción

  La teoría del capital humano muestra los ingresos de un trabajador como un retorno a los conocimientos adquiridos a través de los años de escolaridad y de experiencia laboral. Con los primeros trabajos de Becker (1966, y Hanoch (1967 se inició la literatura al respecto y posteriormente Mincer (1974 propuso una regresión lineal como una metodología para calcular la contribución de la escolaridad y la experiencia en los ingresos de los trabajadores. La ecuación de regresión de Mincer llamada “ función de ingresos”, incluye el logaritmo del ingreso como variable explicada y la escolaridad y los años de experiencia como variables explicatorias. Muchos estudiosos que siguieron al trabajo pionero de Mincer estiman que la ecuación de regresión de Mincer en diferentes contextos resaltan la importancia adicional de características de la comunidad en general , factores institucionales y otros atributos como raza, religión y genero. Otros estudios enfatizan sobre la importancia que tiene la antigüedad en el actual empleo sobre la antigüedad total en el mercado laboral, sugiriendo que en especial la antigüedad puede ser determinante en los ingresos del individuo. (Abraham 1987. (Psacharopolous 1985.

  En este trabajo queremos estimar la función de ingresos para el sector informal de los trabajadores en Colombia, durante el período comprendido entre 1988 y 1998, teniendo en cuenta las variables de escolaridad, experiencia y antigüedad laboral o permanencia en el último empleo. También queremos estimar la función de acuerdo con el género y con la variable escolaridad discriminada de acuerdo con el nivel de educación como primaria, bachillerato, universidad y * Magíster en Economía, Universidad Javeriana. Otorrinolaringólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Trabajo de ingreso a la Academia como Miembro Correspondiente. mayores, lo cual nos permite examinar las diferencias que existan y sus

 19. Estudios sobre Trypanosomiasis americana en el Perú. Observaciones en el departamento de Ica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor M Ayulo Robles

  1946-01-01

  Full Text Available Hemos comprobado la presencia de Triatomas en las ciudades de Ica y Nazca. Los Triatomas encontrados en esas localidades son de la especie del Triatoma Infestans. Las observaciones del contenido intestinal de los Triatomas capturados en ambas ciudades reveló que ellos no se encuentran infestados; lo que hace sospechar que estos insectos procedan de la Ciudad de Arequipa. Los exámenes de sangre en fresco, gota gruesa y frotis coloreados por el método de Giemsa en 174 personas y 32 animales, así como las pruebas de Desviación del Complemento (Reacción de GUERREIRO Y MACHADO e intradermo-reacción en las 174 personas, fueron negativas; lo que demuestra que actualmente no existe la Enfermedad de Chagas en el Departamento de Ica. Dada la presencia de Triatomas en Ica y Nazca y la existencia de la Enfermedad de Chagas en Vitor, Sihuas y Quishuarani del Departamento de Arequipa no se excluye la posibilidad de que posteriormente se haga presente la Trypanosomiasis americana, también, en esas zonas.

 20. Comunidades mexicanas en EU e inversión en México. Un estudio exploratorio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerjes Izcoatl Aguirre Ochoa

  2016-02-01

  Full Text Available El presente trabajo analiza las actitudes generales de inversión en México de la población mexicana en eu, buscando precisar la intención de inversión en México por parte de aquellos individuos de origen mexicano con mayores niveles de ingreso. Los resultados muestran un interés aparente por realizar inversiones en México aun cuando estas inversiones impliquen rendimientos menores a los de mercado. Se plantea que las comunidades mexicanas en eu pueden efectivamente convertirse en poblaciones objeto de políticas de atracción de inversión extranjera directa (ied a México. Asimismo, no se aprecia que exista una percepción de ventajas étnicas para la inversión en México por parte de los entrevistados. Los resultados muestran que cualquier política de atracción de inversiones dirigidas a las comunidades mexicanas en eu implica necesariamente una mejora en los niveles de inseguridad y corrupción existentes en el país

 1. Poblamiento y sociedad en la transición al feudalismo en Castilla: Castros y aldeas en la Lora burgalesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iñaki MARTÍN VISO

  2009-12-01

  Full Text Available RESUMEN: La implantación del feudalismo en Castilla es la consecuencia de unas transformaciones sociales que tienen su origen en la crisis de la sociedad gentilicia, iniciada en siglos anteriores. Se produce una ruptura respecto de los patrones de asentamiento que representa profundos cambios en là organización social, económica y política. Su análisis en una comarca concreta del norte de Castilla, la Lora, que posee un marcado carácter periférico, muestra el abandono de los Castros, nacidos en la Edad del Hierro, por aldeas, gracias a una colonización agraria que se desarrolla en los últimos siglos del primer milenio, en consonancia con el nuevo sistema social.ABSTRACT: The implantation of Feudalism in Castile is the consequence of some social transformations, which have their origin in the crisis of tribal societies, that starts some centuries before. There is a rupture in the settlement patterns, that means great changes in the social, economic and political organization. Its analysis in one of northern Castile's districts, the Lora, which is a peripheral area, shows the withdrawal of the Iron Age's hill-forts and the consolidation of the villages, because of an agrarian colonization, which develops during the last centuries of the First Millenium A.D., according to the new social system.

 2. El currículo basado en competencias profesionales integradas en la universidad ecuatoriana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Floralba del Rocío Aguilar Gordón

  2017-01-01

  Full Text Available El artículo reflexiona acerca del currículo basado en competencias profesionales integradas en las carreras de educación de la universidad ecuatoriana, analiza los principios y fundamentos que orientan al quehacer educativo representado por una diversidad de concepciones ideológicas, antropológicas, sociológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas en las que se concretizan. Consta de cuatro partes: En la primera parte, presenta los antecedentes del tema desarrollado; aborda los principales problemas, necesidades de los contextos y objetivos; determina las tendencias de desarrollo local y regional incluidas en los campos de estudio; plantea los principales requerimientos de la sociedad ecuatoriana. En la segunda parte, analiza los principios generales que rigen el currículo en base a competencias profesionales, se refiere a los campos de formación del currículo; a los niveles de organización curricular; a los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión. En la tercera parte, reflexiona acerca de la planificación curricular por competencias; revisa las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de estudio de la profesión. En la cuarta parte, presenta algunas contribuciones del currículo basado en competencias profesionales integradas para la formación profesional y para la formación del talento humano.

 3. LA EUTANASIA EN BÉLGICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Simón Lorda

  2012-01-01

  Full Text Available La experiencia holandesa en relación con la legalización y la práctica de la eutanasia es más conocida en España que la experiencia belga. Sin embargo, el proceso histórico de debate social en Bélgica en torno a la eutanasia tiene una riqueza en matices que debería ser conocida por los profesionales sanitarios, bioeticistas, políticos y juristas. El presente trabajo se inaugura con un análisis sobre las similitudes y diferencias que existen entre España y Bélgica, lo que permite encuadrar el desarrollo posterior. Después se describe la historia del proceso de debate realizado en Bélgica que tiene su punto álgido en la aprobación de la ley de eutanasia en el año 2002. En el apartado siguiente se analiza de forma detallada el contenido de esta disposición legislativa, señalando los aspectos más relevantes. A continuación se exponen algunos datos epidemiológicos sobre la práctica de la eutanasia en Bélgica y se finaliza con un relato sobre la manera en que diversos grupos de población han afrontado el tema de la eutanasia. En este último apartado el trabajo se detiene en las posiciones de dos grupos especialmente relevantes: los especialistas en Cuidados Paliativos y la Iglesia Católica. Se finaliza con una exposición de los motivos por los que resulta conveniente incorporar la perspectiva y experiencia belga en futuros debates sobre la posible legalización de la eutanasia en España.

 4. Análisis de los cambios en la participación laboral femenina en Chile

  OpenAIRE

  Evelyn Benvin; Marcela Perticara

  2007-01-01

  En este trabajo hemos aplicado técnicas de descomposición microeconométricas con el objeto de evaluar los determinantes del notable aumento en la tasa de participación femenina en el período 1990-2003. En particular nos interesa evaluar cuánto del aumento en la tasa de participación femenina puede ser explicado por cambios en la estructura familiar o en el nivel educacional, y cuánto de este cambio es totalmente neutral a estos factores. El aumento en el nivel de escolaridad de la población f...

 5. Diez claves pedagógicas para promover buenas prácticas en la formación médica basada en competencias en el grado y en la especialización

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pilar Ruiz de Gauna

  2015-01-01

  Full Text Available Durante la pasada década, la formación basada en competencias ha sido un término muy utilizado en Educación Médica. Los autores de este artículo argumentan que aunque se han desarrollado cambios relevantes en algunas facultades y centros sanitarios de formación de especialistas, en muchos otros lo único que ha cambiado es el nombre de las cosas para continuar haciendo lo mismo y no producir ninguna modificación en el perfil competencial de los estudiantes y los residentes. También se da el caso de instituciones que ni siquiera se plantean algún tipo de movimiento. Sin embargo, la situación social actual requiere pensar en una educación basada en competencias y establecer perfiles competenciales que respondan a las nuevas necesidades sociosanitarias. Por ello, el paso de una formación tradicional a una formación mediante competencias tiene que generalizarse y consolidarse en las instituciones educativas y sanitarias. Los autores del artículo argumentan que el cambio de la formación tradicional a otra apoyada en competencias tiene que liderarse desde las direcciones, los gestores y los docentes/tutores, y que las decisiones que ellos adopten han de estar fundamentadas en un marco pedagógico que concretan en 10 claves pedagógicas. Finalmente, concluyen que los currículos y programas de formación asentados en estas claves pedagógicas garantizan tanto el desarrollo de un perfil competencial de estudiantes y residentes comprometidos con un mundo más humano y más justo como el desarrollo de una buena práctica de formación en Educación Médica.

 6. Gestion, evaluacion y calidad en la diversificacion de la Educacion Superior en America Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Martínez Romo

  2007-12-01

  Full Text Available La participación de la Sociedad Académica y sus grupos constituyentes como 'tribus' o grupos de interés en función del conocimiento (Martínez Romo, 1992, 2005 en la gestión, diseño y operación de la política pública en educación superior y la evaluación y acreditación de la calidad del posgrado y en el entrenamiento en investigación, por medio de agencias gubernamentales em México (Martínez Romo y Reséndiz, 2007 logra influir en el diseño de lãs políticas públicas y la gestión en educación superior, y aparentemente, mejores resultados al introducir explícitamente el valor conocimiento -y SUS aplicaciones- a través de los grupos o tribus -diría Becher (1989- en La gestión y los procesos de evaluación en el posgrado. Los datos obtenidos señalan que este valor parece dar a los indicadores y estándares de gestión y calidad de tipo gerencial, un sentido más trascendente que la eficacia y eficiencia esperada tradicionalmente en los modelos privado - empresariales o de servicio público en el sentido tradicional, de la noción de estado de bienestar (que en ocasiones situa la noción en términos de uso privado de bienes públicos. La investigación reportada pone en perspectiva algunas características significativas en la constitución de la Sociedad Académica en México, La distingue del Estado y de la Sociedad Civil (Martínez Romo, 1992, y caracteriza y documenta su participación en la hechura y gestión de lãs políticas para la educación superior y a través de ésta última, en la producción, promoción y difusión de la Ciencia y la Tecnología. Acciones todas ellas de contribución para el desarrollo, en un entorno de diversificación e internacionalización de la educación superior y sus instituciones.

 7. Políticas públicas desarrolladas recientemente en Chile en materia de derecho a la salud, en particular respecto al acceso a los medicamentos y su natural incidencia en la propiedad intelectual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaime Gallegos

  2012-11-01

  Full Text Available El presente documento busca exponer el giro que se está produciendo, en materia de reconocimiento y aseguramiento del derecho a la salud y en particular respecto al acceso a los medicamentos, tanto en el poder legislativo como en el judicial. La exposición de un proyecto de ley en trámite con carácter de suma urgencia, recientemente despachado por el Senado hacia la Cámara de Diputados, así como también los precedentes sentados por diferentes fallos de nuestros tribunales de justicia, permiten ponderar el debate actual que se está dando en Chile. Las políticas en materia de medicamentos que en razón de todo lo anterior adopte el Estado, si bien deben honrar los compromisos internacionales asumidos en virtud de la incorporación al sistema multilateral de comercio y los distintos acuerdos bilaterales suscritos, deben también, necesariamente, tomar en consideración el derecho a la salud de sus habitantes, para efectos de alcanzar normas coherentes, completas y que gocen de la legitimidad necesaria dentro de la población.

 8. Análisis de los factores influyentes en la prevalencia de las úlceras de pie en pacientes en hemodiálisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Jesús Lechuga Domínguez

  Full Text Available Resumen Introducción Los pacientes en tratamiento renal sustitutivo con terapia de hemodiálisis, tienen elevado riesgo de sufrir úlceras en los pies, debido a la presencia de numerosos factores de riesgo asociados. Objetivos El presente estudio, se plantea como objetivo principal establecer la prevalencia de úlceras en los pies, en los pacientes que realizan tratamiento con hemodiálisis en el Hospital San Rafael de A Coruña. Como objetivo secundario, valorar los factores de riesgo de ulceración del pie. Material y Método Se realiza un estudio descriptivo transversal, en el que incluyen a los 131 pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC en tratamiento con hemodiálisis, que cumplen los criterios de inclusión. Se ha marcado como variable principal del estudio la presencia o ausencia de úlcera en el pie. Se valora el estado vascular, con la palpación de pulsos y con registro de sonido doppler de las arterias pedia y tibial posterior, además se realiza el cálculo del índice tobillo brazo (ITB. Se valora el estado neurológico, tras la exploración de la sensibilidad protectora con monofilamento y de la sensibilidad profunda con diapasón graduado. Resultados El 10,7% de los pacientes del estudio tienen úlcera activa en el pie. No se logra palpar pulso en la arteria pedia en un 43,5% de los pacientes y en la arteria tibial posterior en un 60% de la muestra estudiada. El 25% de los pacientes presenta un valor de ITB, por debajo de 0,90 y un 13,5% presenta arterias no compresibles. Presentan alteración de sensibilidad profunda un 48,9% de los pacientes y alteración de la sensibilidad protectora un 44,3%. Conclusión La prevención primaria a través de protocolos estandarizados de exploración del pie en las unidades de hemodiálisis, podrá minimizar la posibilidad de ulceraciones que comprometan la calidad de vida de los pacientes. Sistemáticamente habrá que realizar una valoración vascular, neurológica y de alteraciones

 9. Las enseñanzas de contabilidad en los planes de estudio de la diplomatura en turismo en España (Parte C

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernabé Escobar Pérez

  2004-01-01

  Full Text Available Los estudios de turismo se incorporaron a la Universidad en 1996, con la aprobación de las Directrices Generales de la Diplomatura en Turismo. Al incluirse en las mismas a la Contabilidad como materia troncal, nos hemos planteado mostrar en este trabajo empírico la situación real de esta disciplina en los distintos Planes de Estudio en vigor. Como conclusión general del estudio destacamos la imposibilidad de conseguir el objetivo enunciado relativo a la formación de gestores, al menos en lo que a la Contabilidad se refiere, dado su escaso peso en los Planes de Estudio. Especialmente deplorable resulta la situación de la Contabilidad de Gestión, con una escasísima presencia. Esta conclusión nos ha hecho reflexionar acerca de la importancia, a veces no suficientemente considerada, de los procesos de elaboración y reforma de Planes de Estudio.

 10. Las enseñanzas de contabilidad en los planes de estudio de la diplomatura en turismo en España (Parte A

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernabé Escobar Pérez

  2004-01-01

  Full Text Available Los estudios de turismo se incorporaron a la Universidad en 1996, con la aprobación de las Directrices Generales de la Diplomatura en Turismo. Al incluirse en las mismas a la Contabilidad como materia troncal, nos hemos planteado mostrar en este trabajo empírico la situación real de esta disciplina en los distintos Planes de Estudio en vigor. Como conclusión general del estudio destacamos la imposibilidad de conseguir el objetivo enunciado relativo a la formación de gestores, al menos en lo que a la Contabilidad se refiere, dado su escaso peso en los Planes de Estudio. Especialmente deplorable resulta la situación de la Contabilidad de Gestión, con una escasísima presencia. Esta conclusión nos ha hecho reflexionar acerca de la importancia, a veces no suficientemente considerada, de los procesos de elaboración y reforma de Planes de Estudio.

 11. Limites en Ecuador de los Gastos Personales Deducibles en el Impuesto a la Renta: su Impacto en la Recaudacion 2012

  OpenAIRE

  Espol; Lino Vera, Juliana Nataly; Mendieta Aguayo, Vilma Magaly

  2015-01-01

  Análizar los límites de los gastos personales en las recaudaciones del impuesto a la Renta de las personas naturales. Muchos contribuyentes sobrepasan con sus gastos los límites permitidos y esto causa malestar, más que todo en el rubro de alimentación y educación, al no poderse deducir en su totalidad. Guayaquil Magíter en Tributación

 12. Susceptibility of Diabetic Heart to Catecholamine-induced Arrhythmias is Independent of Contractile Dysfunction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adameova Adriana

  2014-06-01

  Full Text Available Uvod: Dijabetes je udružen sa električnom nestabilnošću miokarda i produženim trajanjem akcionog potencijala što rezultuje poremećajima srčanog ritma. Cilj: Ova studija je sprovedena sa ciljem da ispita ulogu cirkulišućih kateholamina kod poremećaja srčanog ritma i kontraktilnosti miokarda tokom različitih stadijuma dijabetesa. Metode: Kod muških pacova soja Sprague - Dawley dijabetes je izazvan streptozocinom (STZ; 65 mg/kg, i.v.. Aritmije izazvane adrenalinom (4 - 128 μg/kg, i.v. i koncentracija adrenalina i noradrenalina detektovane su u kontrolnoj grupi i nakon 4. i 8. nedelje kod životinja kojima je indukovan dijabetes. Remodelovanje srca kao i kontraktilna funkcija su procenjene ehokardiografi jom. Rezultati: Iako je dijabetes izazvao poremećaj srčane funkcije, nije bilo značajnijih razlika u udarnom volumenu, ejekcionoj frakciji, dimenzijama leve komore, frakcionom skraćenju leve komore između životinja koje imaju dijabetes 4 i 8 nedelja. Elektrokardiogram obe grupe životinja sa dijabetesom pokazao je duboki S talas i promene u T talasu i ST segmentu. Pored toga, došlo je do produženja RR intervala kod životinja koje imaju dijabetes 4 i 8 nedelja, dok se produženje QT i PR intervala javilo samo kod životinja koje imaju dijabetes 8 nedelja. Opasnost od ventikularnih aritmija izazvanih adrenalinom, koja se procenjuje pomoću aritmija skora, bila je značajno niža kod životinja koje imaju dijabetes 8 nedelja u poređenju sa životinjama koje imaju dijabetes 4 nedelje. Nivoi cirkulišućeg adrenalina su bili značajno niži kod životinja koje imaju dijabetes 8 nedelja, dok su nivoi noradrenalina bili povišeni kod životinja koje imaju dijabetes 4 nedelje. Zaključak: Osetljivost dijabetičnog srca na aritmije izazvane kateholaminima može zavisiti više od koncentracije cirkulišuceg adrenalina nego od koncentracije noradrenalina, zbog čega se može pretpostaviti da povećana incidenca iznenadnih sr

 13. Las eRúbricas en la evaluación cooperativa del aprendizaje en la Universidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Cebrián de la Serna

  2014-07-01

  Full Text Available El trabajo cooperativo mediante tareas y proyectos en equipo es una de las metodologías más generalizadas en educación para lograr las competencias de aprendizaje. Estas metodologías están teniendo cada vez mayor aceptación en la enseñanza universitaria, a pesar de la dificultad de conocer los aprendizajes individuales producidos en cada uno de sus miembros. Este artículo muestra los resultados de un proyecto de I+D+i cuyo objetivo general consiste en «Analizar el impacto de las eRúbricas –rúbricas electrónicas- en la evaluación de los aprendizajes universitarios en sus diferentes modalidades», y pretende mostrar el alcance de esta herramienta para mejorar el aprendizaje de las competencias o habilidades cooperativas, producto del trabajo en equipo y la evaluación cooperativa de tareas en el laboratorio. La experiencia se desarrolla con tres grupos elegidos (205 estudiantes de un total de seis grupos de estudiantes de 1º del grado de Primaria en el curso 2011/12. De los tres grupos, uno actúa como grupo de control y los otros dos como grupos experimentales en los que se ha utilizado eRúbricas. Se observan diferencias en las notas de una prueba escrita común a todos, con mejores resultados en los grupos con eRúbrica. Además, se realiza un análisis cualitativo categorizando las respuestas dadas por los estudiantes del grupo de control sobre los criterios de evaluación que éstos utilizan, para ver las coincidencias con los criterios de las eRúbricas usadas en los grupos experimentales.

 14. El gobierno en línea en Colombia

  OpenAIRE

  Ruiz Velasco, Luisa Fernanda

  2014-01-01

  A partir de las últimas décadas, el gobierno nacional ha venido integrando las TICs en los organismos gubernamentales, con el objetivo de optimizar su gestión administrativa en beneficio del desarrollo social y económico de las comunidades.

 15. Intervención educativa en adultos mayores con diabetes mellitus en Guatemala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Manuel Contreras Tejeda

  2014-08-01

  Full Text Available Se realizó un estudio de intervención comunitaria, con el objetivo de incrementar los conocimientos en pacientes diabéticos adultos mayores, pertenecientes al Departamento Alta Verapaz, Cobán, Guatemala; en el período comprendido desde junio de 2011 hasta junio de 2012. El universo de estudio estuvo constituido por los pacientes diabéticos dispensarizados por el médico y la enfermera en el área periférica, conformándose la muestra con 46 de ellos, a los cuales se les evaluó el grado de conocimientos previo y posterior a la aplicación de la intervención para modificar estilos de vida, empleando para ello técnicas participativas. Para obtener la información se revisaron las historias clínicas individuales, se realizaron entrevistas y se aplicaron cuestionarios a los pacientes, antes y después de aplicadas las técnicas educativas. Los resultados fueron procesados por métodos estadísticos. En la muestra predominaron los pacientes con diabetes mellitus tipo II. Después de la intervención hubo un incremento en las respuestas correctas en un 63.04%, haciéndose más marcado a medida que aumenta el nivel de escolaridad y en los que tienen más de diez años de evolución de la enfermedad. El estado nutricional se mejoró en un 50%. Se logró un mejor control de las complicaciones crónicas, así como del control metabólico en un 78.26%. Las charlas educativas en la comunidad resultaron efectivas para la incorporación de elementos educativos que incidieron en el mejor autocuidado de los pacientes diabéticos

 16. Sociedad civil / sociedad informacional: redes sociales basadas en tic en argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susana Finquelievich

  2011-01-01

  Full Text Available Este trabajo es una contribución al estudio sobre las redes sociales sustentadas por Tecnologías de Información y Comunicación (TICs, en relación con el proceso de apropiación social de las TICs como instrumentos de comunicación y organización social para el desarrollo local. Definimos este desarrollo como el empoderamiento de organizaciones intermedias y de base, movimientos y movilizaciones populares y, en general, de entidades y organizaciones comprometidas con el apoyo popular a nivel local, y sus interacciones con otros actores sociales, como el sector público, el privado y el académico, para el progreso económico y social de la comunidad en su conjunto. A fin de ilustrar las consecuencias y desarrollos de esta perspectiva, se estudia la evolución del uso de TIC en las organizaciones de la sociedad civil en Argentina y específicamente, aquellas con sede en la ciudad de Buenos Aires.

 17. Terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas en pacientes con quemaduras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Carmen Franco Mora

  2015-10-01

  Full Text Available Se realizó un estudio comparativo, longitudinal y prospectivo de 60 adultos con quemaduras profundas, atendidos en el Hospital General docente "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" de Santiago de Cuba, desde febrero de 2013 hasta igual mes de 2014, para evaluar la efectividad de la terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas para la cicatrización de estas lesiones. La muestra fue dividida en 2 grupos de 30 integrantes cada uno: a los del primero se les aplicó plasma rico en plaquetas y a los del segundo sulfadiazina de plata. Se utilizaron las frecuencias absolutas y el porcentaje como medidas de resumen para variables cualitativos, así como la media aritmética y la desviación estándar para las cuantitativas. Con el proceder aplicado la cicatrización se completó en un tiempo menor, de manera que se demostró la efectividad de esta alternativa terapéutica en relación con el tratamiento convencional

 18. Eficacia de dos fitasas bacterianas en la liberación de fósforo en dietas para pollos de engorda en crecimiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Liliana Diosdado Espinoza

  2017-04-01

  Full Text Available La eficacia de dos fitasas (Citrobacter brakii y E. Coli utilizadas en diferentes dosis (500 y 1,000 FTU se evaluaron en una dieta deficiente en fósforo (0.15% P disponible formulada a base de sorgo-soya. Para la estimación de la eficacia en la liberación de P de las fitasas evaluadas se utilizó como referencia fósforo inorgánico suplementado a través de fosfato monodicálcico (FMD, para alcanzar una concentración final de P disponible de 0.23, 0.31 y 0.39 %. Para lo anterior la dieta basal deficiente en P se suplementó como sigue: 1 sin fitasas, sin FMD; 2 0.08% FMD; 3 0.16% FMD; 4 0.24% PMD; 5 citrobacter-500 FTU; 6 coli-500 FTU; 7 citrobacter-1,000 FTU y 8 coli-1,000 FTU. Los tratamientos se aplicaron a 216 pollos de la estirpe Ross (27 pollos/tratamiento de los 7 a 21 días de edad. La ganancia de peso, eficiencia alimenticia y concentración de ceniza y P en tibias fue mayor en los pollos que recibieron 0.39% PMD y los 1,000 FTU de ambas fitasas, no existiendo diferencias en estos niveles entre los tratamientos FMD y fitasas. La cantidad de fósforo liberado no se afectó (P>0.05 por el tipo de fitasa (promedio 0.142 %, pero sí por el nivel de fitasa utilizado (0.102 vs 0.182 % para 500 y 1,000 FTU respectivamente. Los resultados indican que la suplementación con 1,000 FTU/kg de ambas fitasas en dietas deficientes en P resulta en ganancias y eficiencias alimenticias similares cuando las dietas se suplementan hasta 0.24 % de FMD. Ambas fitasas mejoraron en 78.4 % el aprovechamiento del fósforo fítico en dietas sorgo-soya para pollos en crecimiento.

 19. Aprendizaje basado en problemas: Metodología de aprendizaje centrada en el estudiante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. Tórtora

  2013-11-01

  Full Text Available 8vas Jornadas de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular. 12 y 13 de setiembre 2013. SIMPOSIO VI: “Educación en Ciencias” Coordinadores: María Noel Álvarez, Andrea MedeirosLa reforma del plan de estudios de la carrera de Doctor en Medicina implicó, entre outras modificaciones, la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Una de ellas es la de “aprendizaje basado en problemas” (ABP, que se caracteriza por colocar al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, promoviendo que este sea significativo, además de desarrollar habilidades y competencias indispensables en el ejercicio profesional. El ABP se realiza en grupos de aproximadamente 20 estudiantes, en dos instancias. El problema es diseñado por un equipo docente interdisciplinario, en función a los objetivos del curso. En la primera instancia se presenta el problema y los estudiantes discuten en función de sus conocimientos previos, identificando las áreas de saber y de no saber sobre el problema, e intentan plantear hipótesis explicativas sobre las dificultades identificadas. Lugo deben determinar qué competencias y nuevos conocimientos necesitan para comprobarlas. Este proceso es realizado de manera autónoma por los estudiantes, bajo la dirección de un docente tutor que actúa como facilitador del aprendizaje. Entre una instancia y otra buscan la información necesaria para lograr los objetivos de estudio definidos por el grupo, y regresan al problema en la segunda instancia. La información encontrada es compartida entre los integrantes del grupo, mediante discusión en foros en la plataforma de aprendizaje virtual (EVA y durante las clases presenciales, haciendo que el aprendizaje sea además cooperativo. En esta presentación se expondrá esta metodología de trabajo junto con un ejemplo de un problema específico con objetivos de bioquímica.En esta presentación se expondrá esta metodología de trabajo junto con un ejemplo

 20. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes en hemodiálisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estíbaliz Ruiz García

  Full Text Available Introducción: La mala adherencia a largo plazo es reconocida como uno de los principales problemas clínicos en la gestión de las enfermedades crónicas, y en concreto de la enfermedad renal crónica avanzada. Objetivo: Conocer la producción científica sobre el grado de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes en hemodiálisis. Metodología: Se ha realizado una revisión sistemática no metaanalítica mediante una búsqueda en las bases de datos de Scielo, PubMed y Google Académico. Se incluyeron artículos escritos en inglés y español. Se analizaron los artículos que trataban la adherencia al tratamiento en pacientes en hemodiálisis. Resultados: Se han revisado 19 artículos, 6 revisiones y 13 estudios observacionales, publicados entre el 2007 y 2015. Se estudiaron variables sociodemográficas: edad, género, nivel socioeconómico y estudios, estado civil, raza y situación laboral; variables clínicas y psicosociales y, factores relacionados con la medicación. Se encontró que entre 15-72% de los pacientes en hemodiálisis presentan falta de adherencia al tratamiento farmacológico. La depresión se encuentra asociada a la falta de adherencia. La edad se asocia a mayor adherencia. Conclusiones: Los pacientes en hemodiálisis presentan con frecuencia falta de adherencia al tratamiento farmacológico, aunque con una gran variabilidad,debido a las diferencias en la definición y medición de la falta de adherencia. La depresión parece ser el predictor más influyente en la falta de adhesión. Los factores demográficos y clínicos no están consistentemente asociados con la falta de adherencia, a excepción de la edad, siendo los pacientes de mayor edad los que presentan mayor adherencia.

 1. rurales en Yehualtepec, Puebla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nila Marcial Romero

  2016-01-01

  Full Text Available Estudios recientes consideran aspectos objetivos y subjetivos para medir la calidad de vida. En el presente estudio el objetivo es cuantificar la calidad de vida de hogares en cuatro localidades de alta marginación en Yehualtepec, Puebla, considerando elementos objetivos y subjetivos, lo que permite identificar factores de riesgo que deben formar parte de la agenda municipal. La metodología aplicada consistió en talleres participativos y una encuesta estructurada en 72 hogares, con ello se construyó un indicador sintético de Calidad de vida. Entre los principales resultados, se encontro que 40% de los hogares sobreviven en condiciones de baja calidad de vida; los factores que explican esa situacion se ubican en las dimensiones subjetiva y objetiva, es decir, material, humana y de seguridad alimentaria. Limitaciones: el trabajo realizado en la región sur del estado de Puebla, aborda la situación de las familias en varias localidades de un municipio rural, con características específicas, representativo de esta zona del estado. Difícilmente resulta pertinente para intentar explicar la situación de todos los municipios con características similares. Quizá esa sea una limitación del estudio, no obstante, es superada por la propuesta metodológica, para medir esa situación, explicarla y atenderla, rescatando lo valioso del documento. Como conclusion se identifican factores objetivos en la diversidad dietética, y la percepcion subjetiva y salud, como factores asociados con calidad de vida en el hogar.

 2. Factores determinantes en la calidad del servicio sanitario en México: Caso ABC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norma Angélica Pedraza-Melo

  2014-01-01

  Full Text Available El estudio tiene como objetivo identificar los factores determinantes en la calidad del servicio de salud desde la percepción del usuario en Tamaulipas, México. Se llevó a cabo mediante la estrategia de estudio de caso. Se aplicaron 120 cuestionarios a usuarios que voluntariamente decidieron participar. Para el análisis de fiabilidad de la escala se determinó el Alpha de Cronbach. Con base en el análisis factorial exploratorio se identificaron cinco factores que determinan la calidad de los servicios sanitarios en el hospital ABC. De acuerdo a la percepción de los usuarios, la calidad de los servicios en la unidad de análisis se categorizó en un nivel cercano a bueno en cuatro factores: trato al paciente y empatía, efectividad y oportunidad, tiempos de espera, seguridad y limpieza. Se identificó un factor, el de capacidad de respuesta, con la más baja valoración, en esta dimensión un porcentaje mayoritario (52.5% manifestó que el tiempo de espera en la consulta externa va de pésimo a regular; el 48.3 % de los usuarios calificó de nivel incipiente el servicio de urgencias; mientras que el 43.3% señaló que el tiempo de espera para las consultas de especialidad va de pésimo a regular. Al tratarse de un hospital certificado en estándares internacionales y con reconocimiento importante en su desempeño, los hallazgos del presente estudio evidencian áreas débiles en la prestación de los servicios sanitarios que ofrece.

 3. Competencias emocionales en educación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Consejo de Redacción de la RIFOP

  2017-01-01

  Full Text Available En la actualidad, el estudio de las emociones se ha convertido en uno de los objetivos primordiales de investigación en diferentes ámbitos científicos y, en especial, en la investigación educativa. Este creciente interés ha dado lugar a un gran número de investigaciones destinadas a evaluar sus efectos en contextos diversos. Este artículo presenta una serie de avances recientes en la investigación sobre competencias emocionales en educación. Se centra, especialmente, en la relevancia de las competencias emocionales en la infancia y en la adolescencia, en cómo las emociones afectan en el profesorado a la hora de evaluar a sus alumnos, en aquellos instrumentos dirigidos a la evaluación de la Inteligencia Emocional (IE en estas etapas y, finalmente, en los programas de entrenamiento que hacen posible el desarrollo de estas competencias emocionales. Estos hallazgos apoyan la importancia de la formación en competencias emocionales y sociales del alumnado y del profesorado para la obtención de beneficios tanto a nivel personal como grupal.

 4. UNIONES EN HENDIDURA Y SU PAPEL FUNCIONAL EN EL TRACTO REPRODUCTOR FEMENINO

  OpenAIRE

  Brañes O,María C.; Sáez R,Alejandra; Villalón B,Manuel J; Sáez C,Juan C

  2004-01-01

  En el aparato reproductor femenino se expresan diferentes conexinas (Cxs), proteínas que forman canales de uniones en hendidura (CUH) entre células en contacto, permitiendo la coordinación de respuestas metabólicas y/o eléctricas de grupos celulares. Los CUH jugarían un papel relevante en el desarrollo de las células de la granulosa, ya que permiten la comunicación heteróloga entre el ovocito y las células del cúmulo manteniendo la detención meiótica. En la trompa de Falopio, los CUH coordina...

 5. Investigación en materiales, industria y compromiso socioambiental en el CIFICEN

  OpenAIRE

  Somoza, Alberto Horacio

  2016-01-01

  El Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN) es una Unidad Ejecutora de triple dependencia (UNCPBA-CICPBA-CONICET) y en su seno alberga investigaciones en física, fisicoquímica y química básica, del medio ambiente y de la ingeniería. Una de las líneas de trabajo está referida a la mitigación de emisiones contaminantes en la producción de cemento Portland y está explicada en esta producción especial para CIC: CIENCIA y TECNOLOGÍA....

 6. Violencia en el noviazgo en una muestra de jóvenes mexicanos

  OpenAIRE

  Fabiola Peña-Cárdenas; Benito Zamorano-González; Gloria Hernández-Rodríguez; María de la Luz Hernández-González; José Ignacio Vargas-Martínez; Víctor Parra-Sierra

  2013-01-01

  El estudio de la violencia en las relaciones de noviazgo es importante por tres razones: en primer lugar, se ha encontrado que una agresión física previa al matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo largo del primer año y medio de convivencia. En segundo lugar, el estudio de la violencia puede ayudar en la comprensión general del fenómeno de la violencia en las relaciones íntimas. Finalmente, el conocimiento de este fenómeno puede ayudar a planear y fome...

 7. El paisaje en María y en la Vorágine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernesto Posada Delgado

  1967-04-01

  Full Text Available Jorge Isaacs y José Eustasio Rivera, dos figuras descollantes en el amplio panorama de la novelística americana, fueron poetas antes que nada y más que otra cosa. Ambos, notables coincidencias, se dieron a conocer de literatos y del público en general por medio de versos, hermosos e inspirados por cierto, escritos en temprana edad; ambos produjeron un solo libro, una novela en prosa, que con impulso vertiginoso los llevó rápidamente al templo de los inmortales y ambos se muestran en su creación literaria como paisajistas consumados.

 8. INDICADORES DE CONTAMINACIÓN FECAL EN BIOSÓLIDOS APLICADOS EN AGRICULTURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina Guzmán

  2004-12-01

  Full Text Available El tratamiento de aguas residuales genera como subproducto lodos cuyas características dependen del origen del agua y del tratamiento utilizado para su depuración. El uso de este material en campos como la agricultura, recuperación de canteras, reforestación y producción de materiales de construcción, entre otros, son alternativas a su disposición final en rellenos sanitarios, en el océano o por incineración. Su aplicación en agricultura está condicionada a la concentración de microorganismos patógenos, así como a la presencia de sustancias tóxicas y metales pesados. El objetivo de este estudio fue determinar la concentración de coliformes fecales (indicadores de contaminación bacteriana, fagos somáticos y fagos F-específicos (indicadores de contaminación viral y huevos viables de helminto (indicadores de contaminación parasitaria, en biosólidos producidos en una planta depuradora de aguas residuales domésticas, estabilizados por digestión anaeróbica mesofílica. La media geométrica de las concentraciones de los indicadores bacterianos y virales es de 1,6 x 105 UFC/g peso seco para coliformes fecales, 5,0 x 103 PFP/g peso seco para fagos somáticos y 7,9 x 101 PFP/g peso seco para fagos F-específicos. La concentración promedio de huevos viables de helminto fue 0.14/4 g peso seco. En este último grupo, los huevos de Ascaris sp. fueron los que presentaron el mayor porcentaje de viabilidad junto con los huevos de origen no humano (Capillaria sp., Dicrocoelium sp. y Stephanarus sp., entre otros. De acuerdo con la norma EPA/625/R-92/013 (1999 que regula el control de patógenos y la atracción de vectores en lodo residual, este lodo se clasifica como B, por presentar concentraciones de coliformes fecales <2 x 106 UFC/g sólidos totales. Sin embargo, la concentración de huevos viables de helminto en el biosólido es <1 huevo viable/4 g peso seco, lo cual cumple con la clasificación de un lodo tipo A (autorizado para

 9. Aculturación y diferencias en las creencias irracionales sobre el rol femenino tradicional (O'Kelly Women Beliefs Scale en mujeres colombianas residentes en su país de origen y en Estados Unidos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LEONOR LEGA

  2009-01-01

  Full Text Available La Escala de Creencias de las Mujeres de O'Kelly (O'Kelly Women Beliefs Scale., O'Kelly, en prensa; Ellis, 1958 fue aplicada a colombianas residentes en Cali, Colombia, colombianas residentes en el noreste de los Estados Unidos y sus contrapartes estadounidenses (20 madres y 20 hijas mayores de 17" años en cada grupo. Se encontró que existen diferencias transcultu- rales en los puntajes totales de los tres grupos. Comparaciones posthoc (LSD indicaron que las diferencias significativas seencuentran en las hijas colombianas residentes en Estados Unidos, comparadas con las madres colombianas residentes en Colombia y las madres e hijas estadounidenses. No existen diferencias entre madres e hijas colombianas residentes en Estados Unidos. Los resultados sugieren que el patrón de aculturación de los colombianos en los Estados Unidos es el de asimilación al país de adopción conservando aspectos de la tradición y la cultura del país de origen.

 10. Información para la equidad en salud en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arteaga Óscar

  2002-01-01

  Full Text Available Objetivos. Estimar la magnitud de las desigualdades geográficas de salud en Chile mediante indicadores clave basados en datos e información de fácil obtención recolectada de forma rutinaria, y caracterizar la situación actual con respecto a la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información sobre equidad en salud recolectada de forma rutinaria por fuentes oficiales. Métodos. Se usó un marco conceptual propuesto por la Organización Mundial de la Salud para el estudio de la equidad en salud que consta de cuatro dimensiones: I. estado de salud, II. determinantes de la salud, III. recursos y oferta del sistema de salud, y IV. utilización de servicios del sistema de salud. Para cada una de estas dimensiones se hizo una selección de indicadores para los cuales existía información disponible. La información, agregada por unidad geográfica (comuna, Servicio de Salud o región, fue analizada usando los siguientes métodos: análisis univariado (características de las distribuciones; análisis bivariado (correlaciones y tablas de frecuencia; tabulación de valores comunales para indicadores seleccionados. Resultados. Estado de salud: encontramos una relación inversa entre la mortalidad y el ingreso familiar medio en la comuna (r = -0,24; P < 0,001; n = 191 comunas. Determinantes de la salud: hay importantes variaciones entre las comunas con respecto al ingreso doméstico medio, años de escolarización, analfabetismo, calidad de la vivienda, abastecimiento de agua potable y sistemas de eliminación de aguas residuales. Recursos y oferta del sistema de salud: los gobiernos municipales de las comunas con mayores ingresos domésticos medios tienden a aportar mayores recursos financieros por beneficiario (r = 0,19; P = 0,0130. El aporte del gobierno central, aunque se encuentra bien orientado, solo compensa parcialmente esta situación en beneficio de las comunas pobres. Utilización de servicios de atención de salud: entre los

 11. Información para la equidad en salud en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Óscar Arteaga

  2002-06-01

  Full Text Available Objetivos. Estimar la magnitud de las desigualdades geográficas de salud en Chile mediante indicadores clave basados en datos e información de fácil obtención recolectada de forma rutinaria, y caracterizar la situación actual con respecto a la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información sobre equidad en salud recolectada de forma rutinaria por fuentes oficiales. Métodos. Se usó un marco conceptual propuesto por la Organización Mundial de la Salud para el estudio de la equidad en salud que consta de cuatro dimensiones: I. estado de salud, II. determinantes de la salud, III. recursos y oferta del sistema de salud, y IV. utilización de servicios del sistema de salud. Para cada una de estas dimensiones se hizo una selección de indicadores para los cuales existía información disponible. La información, agregada por unidad geográfica (comuna, Servicio de Salud o región, fue analizada usando los siguientes métodos: análisis univariado (características de las distribuciones; análisis bivariado (correlaciones y tablas de frecuencia; tabulación de valores comunales para indicadores seleccionados. Resultados. Estado de salud: encontramos una relación inversa entre la mortalidad y el ingreso familiar medio en la comuna (r = -0,24; P < 0,001; n = 191 comunas. Determinantes de la salud: hay importantes variaciones entre las comunas con respecto al ingreso doméstico medio, años de escolarización, analfabetismo, calidad de la vivienda, abastecimiento de agua potable y sistemas de eliminación de aguas residuales. Recursos y oferta del sistema de salud: los gobiernos municipales de las comunas con mayores ingresos domésticos medios tienden a aportar mayores recursos financieros por beneficiario (r = 0,19; P = 0,0130. El aporte del gobierno central, aunque se encuentra bien orientado, solo compensa parcialmente esta situación en beneficio de las comunas pobres. Utilización de servicios de atención de salud: entre los

 12. REMEDIACIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS EN EL CAMPO SACHA EN EL AÑO 2015

  OpenAIRE

  Vizuete García, Ricardo Abel

  2016-01-01

  El cambio climático frecuente y la preocupación de la sociedad por el cuidado medio ambiental se han ido incrementando, convirtiéndose en una exigencia social para las distintas empresas. El daño que causan los hidrocarburos en el suelo y en el ser humano es tan profundo que necesita adaptar procesos de remediación para descontaminarlos. El Campo Sacha ubicado en la amazonía ecuatoriana sufre las consecuencias de procesos inadecuados en la explotación y producción del petróleo, de los inadecu...

 13. Suicidio en Bogotá: un fenómeno que aumenta en poblaciones jóvenes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Sánchez

  2002-12-01

  Full Text Available Para analizar los patrones bimodales de la edad en víctimas de suicidio de Bogotá en tres puntos de corte, 1990, 1995 y 2000, se llevó a cabo un estudio observacional analítico con base en los expedientes del Instituto Nacional de Medicina Legal analizados mediante aplicación de modelos estadísticos de distribuciones de mezcla finita. Se analizaron 222 suicidios en 1990, 272 en 1995 y 330 en el 2000. Se comprobó la presencia de un patrón bimodal en cada uno de los años analizados. Las medias de cada uno de los componentes responsables de las dos modas se hicieron progresivamente menores con el transcurso del tiempo. En Bogotá se dio una distribución bimodal en la edad de los suicidas a lo largo del período analizado. La tendencia de las medias sugiere que, con el transcurso del tiempo, los suicidios en Bogotá tienden a ocurrir en personas más jóvenes. Este fenómeno debe ser objeto de investigación adicional y de aplicación de estrategias específicas en salud mental dirigidas a estos grupos en riesgo.

 14. Fecundidad en familias en situación de pobreza: hipótesis para su estudio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Carmen Villasmil

  1998-01-01

  Full Text Available Este artículo tiene como objeto proponer algunas rutas a través de las cuales explicar las características del comportamiento reproductivo en familias en situación de pobreza. El contexto en el cual se basa es el latinoamericano, con mayor referencia a México. Es un hecho que en América Latina, y en particular en México, ha habido una disminución de las tasas de fecundidad, coexistiendo dicha tendencia con rezagos entre países y regiones. No obstante, persiste en el ámbito académico la preocupación acerca de cómo explicar que, a pesar de innegables logros en el decremento de dicha tasa, ésta no se refleje en las familias en situación de pobreza, presentando éstas una elevada fecundidad en comparación con las familias no pobres. Las rutas que se proponen forman parte de una reflexión que intenta incorporar elementos no sólo de carácter económico, sino también culturales y simbólicos para explicar la lógica que subyace en las decisiones sobre fecundidad en familias pobres.

 15. Depressió en adolescència: Abordatge en Atenció Primària

  OpenAIRE

  Ferreira Prat, Patrícia

  2015-01-01

  Avui en dia la depressió afecta a un gran nombre de persones en el món i cada vegada més es desenvolupa en edats primerenques, com ara en l'adolescència, per això és molt important prevenir i detectar possibles casos de depressió juvenil per a poder intervenir adequadament i evitar la seva prolongació en l'edat adulta. Un dels medis més importants en la detecció d'aquest problema és l'escola ja que és el lloc on els adolescents passen la major part del temps, per aquest motiu s'ha realitza...

 16. Sobrevivencia del duraznillo (Prunus annularis en plantación forestal y en sistemas agroforestales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Monge

  2005-01-01

  Full Text Available Se estudió la sobrevivencia inicial (30 meses del duraznillo (Prunus annularis en plantación forestal y en sistema agroforestal en la zona de vida Bosque muy Húmedo Montano Bajo, en Costa Rica. Se evaluó 5 tratamientos, en 2 lotes con 2 repeticiones en cada lote, en parcelas de 25 árboles (722 ha-1. Los sistemas de producción evaluados fueron: plantación forestal, con manejo de eliminación de malezas cada 4 meses (PF-4 y cada 2 meses (PF-2, y sistemas agroforestales duraznillo-naranjilla (Solanum quitoense, duraznillo-menta (Satureja viminea y duraznillo-maíz (Zea mays. La sobrevivencia a los 30 meses osciló entre 56 y 81% siendo menor en plantación forestal (PF-4. La sobrevivencia mostrada por el duraznillo se consideró intermedia con respecto a otras especies establecidas en sitios con la misma zona de vida.

 17. La salud mental (en la argentina: dos paradigmas en pugna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Croxatto, Guido L.

  2012-12-01

  Full Text Available En el presente trabajo se analiza una relectura crítica de la institución de la “discapacidad” en el Derecho Civil argentino a la luz de los nuevos paradigmas en materia de salud mental que tienden a restablecer a los sujetos (mal llamados “discapacitados o “incapaces” en su dignidad y su autonomía, entendiendo que la discapacidad más que una enfermedad o limitación de la persona, (como a menudo se la ha visto es una barrera que traza la misma sociedad que luego, a través del derecho, discapacita (declara discapacitada a la persona. Se sostendrá que la discapacidad encarna una contradicción del derecho. En este marco, se analiza una propuesta de cambio a partir de un nuevo modelo social (en reemplazo del modelo tutelar del Código Civil argentino, que ha demostrado que la “tutela” es un modelo vertical que tiende a silenciar y aislar a quienes más necesitan ser escuchados que pone en el centro el pleno respeto de la dignidad y de la autonomía de las personas usuarias de servicios de salud mental. Se analiza el rol del curador provisorio en los juicios de insania, planteando el interrogante de si debe actuar como un abogado de la persona (Kraut o como un auxiliar del juez (Llambías, acentuando en esos casos el carácter vertical (tutelar de estos procesos (que asimilan el proceso jurídico a una parte del tratamiento médico y en consecuencia, el aislamiento y el silenciamiento de la persona que más necesita ser escuchada durante el proceso judicial: el presunto “incapaz”. La conclusión es que el Derecho Civil debe abandonar la figura de la discapacidad porque discapacitando no ha “protegido” ni “recuperado” a los “incapaces”, sino que los ha aislado, silenciado, matado y anulando como personas (muchas veces, al solo efecto de resguardar un patrimonio. Para el derecho ya no puede haber discapacitados ni incapaces. Solo personas. Se demostrará que la discapacidad es una institución incompatible con un

 18. Pie en espejo

  OpenAIRE

  Delgado Quiñones, Alberto; Pancorbo Sandoval, Enrique; Diaz Prieto, Giraldo; Martín Tirado, Juan Carlos; Hernández Varela, Duniesky; Cruz Alard, Ronald

  2014-01-01

  Paciente masculino de 79 años de edad, el cual presenta en el miembro inferior izquierdo a nivel del pie una malformación congénita que corresponde a un pie en espejo, representado por 9 artejos, articulados en 8 metatarsianos, pie zambo, seudoartrosis alta de la tibia y luxación congénita alta del peroné. Es inusual encontrar esta deformidad en el momento actual. Here is a 79 years-old patient who had in his left foot a congenital malformation called mirror foot, which is represented by 9...

 19. Rendimiento de la prueba Xpert MTB/RIF en muestras respiratorias en el escenario real de trabajo en un país en desarrollo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santiago Atehortúa

  2015-03-01

  Full Text Available Introducción. La prueba Xpert MTB/RIF detecta el ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis y la sensibilidad a rifampicina. La prueba ha sido evaluada en condiciones “ideales” que incluyen la centrifugación de esputo y el lavado broncoalveolar, la tinción de Ziehl Neelsen (ZN y de auramina-rodamina y los métodos de cultivo sólido y de cultivo líquido automatizado. Los resultados de tales evaluaciones no pueden extrapolarse a países de bajos ingresos que no utilizan habitualmente todos estos procesos. Objetivo. Evaluar el rendimiento de la prueba Xpert MTB/RIF en muestras respiratorias bajo condiciones “reales” de trabajo y su correlación con las pruebas fenotípicas de sensibilidad. Materiales y métodos. Se llevó a cabo un estudio transversal para evaluar el rendimiento de la prueba Xpert MTB/RIF en pacientes ≥12 años con sospecha de tuberculosis pulmonar. En el procesamiento rutinario de muestras en el Hospital del estudio no se usa la centrifugación del esputo, la tinción con auramina-rodamina ni el cultivo líquido automatizado. Resultados.Se incluyeron 152 pacientes, de los cuales 108 eran elegibles y 103 se incluyeron en el análisis. El 34 % de las muestras fueron positivas; la sensibilidad de la prueba fue de 91 %, la especificidad de 92 %, el valor diagnóstico positivo de 83 % y el valor diagnóstico negativo global de 96 %. En las muestras negativas con Ziehl Neelsen, la sensibilidad fue de 87 %, la especificidad de 91 % y los valores diagnósticos positivo y negativo alcanzaron 68 y 97 %, respectivamente. Los resultados de sensibilidad o resistencia a la rifampicina concordaron con los de la prueba fenotípica de sensibilidad (valor de kappa=1, p<0,0001. Conclusiones. El rendimiento global de la prueba fue similar al obtenido bajo condiciones “ideales”. En las muestras negativas con Ziehl Neelsen se obtuvo un mejor rendimiento en las condiciones “reales” de trabajo de un país de bajos ingresos

 20. Juan Daniel Weber en Aullagas (1790: De minero de segunda en Europa a experto en Potosí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Concepción Gavira Marquez

  2015-02-01

  Full Text Available Este trabajo aborda la expedición de metalúrgicos centro europeos comisionados por la Corona española para modernizar la minería americana a fines del siglo XVIII. En concreto, nos centraremos en un personaje especial, Juan Daniel Weber, miembro de la comisión destinada a la región andina liderada por Nordenflycht y que pasó por Potosí sin ningún éxito en cuanto a sus objetivos prioritarios. Aunque Weber en principio no estaba destinado a Alto Perú, permaneció en Potosí, donde se distinguió por dedicarse a defender sus intereses particulares en Aullagas, Chayanta, concretamente invirtiendo en empresas para el desagüe de la veta de Colquechaca y San Bartolomé.   This paper addresses the issue of Central European metal workers commissioned by the Spanish Crown to modernize the American mining activity in the late 18th century. In particular, we focus on a special character, Juan Daniel Weber, a member of the commission sent to the Andean region led by Nordenflycht and that passed by Potosí without achieving any of its main goals. Although, initially, Weber was not destined to go to Upper Peru, he stayed in Potosí, where he stood out for defending his own interests in Aullagas, Chayanta, investing specifically in companies dedicated to seam drainage in Colquechaca and San Bartolomé.

 1. Het Bijbelse scheppingsverhaal en de natuurwetenschap IV: De bewoners van water en lucht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Manten

  1959-03-01

  Full Text Available „En God zeide: Dat de waterenwemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard”.

 2. La religión en las decisiones sobre aborto no punible en la Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Gabriela Irrazábal

  2015-11-01

  Full Text Available En este artículo trabajaremos sobre la presencia de agentes religiosos expertos en bioética en comités de hospitales públicos y su intervención en casos de solicitud de acceso al aborto legal. En primer lugar realizaremos una descripción general del contexto de los casos de aborto no punible en la Argentina, resaltando que en la mayoría de los casos las creencias religiosas de los expertos suelen influir y condicionar las decisiones de las mujeres. Luego, pondremos el foco en la discusión dentro de un comité sobre un caso particular, el de una joven discapacitada que solicitó un aborto luego de un abuso sexual y que luego de atravesar un largo camino de judicialización y evaluaciones de comités de expertos, no logró interrumpir su embarazo. Este caso ilustra cómo las creencias religiosas influencian la toma de decisiones en el área de la salud pública y cómo se consolida la presencia de agentes religiosos expertos en bioética como una estrategia para influenciar los espacios públicos de la Iglesia Católica en la Argentina.

 3. Niñez en riesgo, conceptualizaciones cotidianas y acciones políticas en Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Belén Noceti

  2011-01-01

  Full Text Available La Universidad Nacional del Sur y el Municipio de Bahía Blanca desarrollan un proyecto de investigación denominado ¿La construcción del campo de la niñez en riesgo en el ámbito de políticas públicas en la ciudad de Bahía Blanca¿. El objetivo es caracterizar cómo se construye la niñez en riesgo en Bahía Blanca en contextos de ejecución de políticas públicas en instituciones estatales de salud y educación. Presentaremos aquí resultados parciales de este proyecto, referentes al ámbito educativo. El concepto de niñez en riesgo se construye en la relación niños-adultos; es atravesado por variables étnicas, culturales-territoriales, y socioeconómicas que se actualizan en prácticas concretas en las relaciones escolares. Se observan estereotipos entre niños y adultos que coadyuvan a la definición de unos y otros. Paradójicamente el discurso y accionar del adulto estigmatiza al niño y éste asume una condición de incapacidad, que retroalimenta sus no accesos, generando trampas de pobreza.

 4. EFECTO DEL TIPO DE PROPULSION EN LA FRECUENCIA CARDIACA MAXIMA Y EN LA PERCEPCION DEL ESFUERZO EN CARRERA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietro Scaglioni Solano

  2001-12-01

  Full Text Available Este estudio examina el efecto del tipo de propulsión sobre la Frecuencia Cardíaca (FC y el Esfuerzo Percibido (EP, Escala de Borg en el ejercicio de carrera, obtenidas durante dos protocolos equivalentes, en terreno plano (pendiente 0%, uno con propulsión externa (motor, en la banda sinfín y otro con autopropulsión (carrera en pista de atletismo. 14 corredores (34.3 +/- 9.77 años, 1.74 +/- 0.06m, 75.3 +/- 10.3 Kg realizaron un protocolo que consistía en un calentamiento de 30 min. a una intensidad entre 60 y 70% de FCmáx. seguido de un incremento gradual de la intensidad del ejercicio, aumentando la velocidad de calentamiento 1.6 Km/h cada 30 seg., llevando al sujeto a un esfuerzo máximo en un lapso de 3 a 4 minutos, se recupera hasta la condición de calentamiento, se repite dos veces el proceso de incremento gradual y recuperación, escogiendo el valor máximo de FC y EP de los tres obtenidos. En el protocolo de pista, se marcó el paso al sujeto con una bicicleta provista de un velocímetro calibrado. Se realizaron mediciones de EP durante el calentamiento (EPC y de FC y EP durante los esfuerzos máximos (FCM, EPM. La FC del calentamiento se mantuvo constante para ambos protocolos (119.2 +/- 5.3 latidos/min; 65 +/- 2.4 % de FCmáx. Se compararon los datos obtenidos con propulsión externa, (EPC1, FCM1, EPM1 y los obtenidos con autopropulsión (EPC2, FCM2, EPM2 aplicando pruebas T. No se encontraron diferencias significativas para la FCmáx entre los dos protocolos (FCM1=181.8+/ 8.3 ; FCM2= 181.5+/- 6.9. Para EP se encontraron diferencias significativas (p< 0.01 entre los dos protocolos para el esfuerzo máximo (EPM1= 16.22+/-2.12 ; EPM2= 15.11+/- 2.09 y también para la fase de calentamiento (EPC1=10+/- 1 ; EPC2 = 8.56+/- 1.74. Los resultados indican que no hay un efecto del tipo de propulsión en la FC máx en carrera, por lo que se puede utilizar indistintamente una prueba en banda sinfín o en el campo para estimar un valor m

 5. Trabajo en equipo en el clima organizacional de las empresas, en al área específica del talento humano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  González Peláez, Dora Inés

  2015-01-01

  Full Text Available Históricamente el trabajo en equipo ha constituido una necesidad del hombre para el logro de sus metas, tanto a nivel personal como laboral. Su efectividad depende en gran medida de las relaciones interpersonales, de apoyo y colaboración que se desarrollan entre los miembros del equipo de trabajo. El presente artículo identifica y describe las causas y consecuencias que tiene éste en el clima organizacional de las empresas, específicamente en las áreas de Talento Humano. Entre los motivos más relevantes se evidencian el liderazgo, la comunicación y la cultura; aspectos que se traducen en relaciones armoniosas, compromiso y productividad; el otro aspecto que queda claro en la investigación, es el papel preponderante de las áreas y/o departamentos de gestión humana en las organizaciones y la preparación que requieren los profesionales de dichas áreas para asumir el nuevo rol de ser socio estratégico del negocio y gestor del cambio organizacional.

 6. Un canto en movimiento: No nos moverán" en Estados Unidos, España y Chile en los siglos XIX y XX

  OpenAIRE

  Spener, David

  2015-01-01

  En este trabajo se presentan los resultados de un estudio que examina la historia de la canción " No nos moverán" y su canto en diversos contextos culturales y sociopolíticos durante el transcurso de dos siglos. Esta canción tiene su origen en las prácticas religiosas de los esclavos africanos en Estados Unidos del siglo XIX. En el siglo XX fue adoptada como himno por los movimientos sindicales y de derechos civiles estadounidenses. Posteriormente llegó a España, donde cumplió un papel en la ...

 7. Desigualdades en el daño en salud. Evidencia en menores de 5 años residentes en municipios del centro sur de Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Fuenzalida Díaz

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMEN El objetivo es evaluar el comportamiento de las desigualdades presentes en el daño en salud de la población en su lugar de residencia. Se trata de un estudio ecológico longitudinal, no experimental, que utiliza los registros oficiales de admisión hospitalaria para enfermedades respiratorias en menores de cinco años. La identificación de grupos socioeconómico (GSE se obtiene utilizando categorías de beneficiarios del sistema de salud chileno. La desigualdad se evalúa por medio de tres medidas: la tasa específica de admisión hospitalaria, la Razón de Tasas de los grupos de menores ingresos en comparación al de ingreso económico más alto, y la gradiente de desigualdad. Los resultados muestran desigualdad e inequidad en el daño en la salud de los residentes en todos los municipios bajo estudio. El riesgo de enfermar y requerir cuidados hospitalarios, aumenta a medida que disminuye el GSE. ABSTRACT The objective is to evaluate the behavior of inequalities present in health damage of the population in their place of residence. It is an ecological longitudinal non-experimental study using records of hospital admissions for respiratory diseases in children under five years. The identification of socio-economic groups (GSE is obtained using categories of beneficiaries of the Chilean health system. Inequality is evaluated by three measures: the specific rate of hospital admission, the rate ratio for lower income groups compared to the highest income and inequality gradient. The results show inequality and inequity in damage to the health of residents in all municipalities under study. The risk of becoming ill and require hospital care increases with decreasing the GSE.

 8. El cólera en Canarias (1851: su tratamiento en prensa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Gabriel Díaz Mora

  1998-01-01

  Full Text Available El cólera, también llamado "cólera morbo" -ambos términos se usan en los periódicos estudiados- es una enfermedad aguda y contagiosa, que se manifiesta por superaciones acuosas, retortijones, vómitos, calambres musculares, supresión de la orina y colapso. La causa el bacilo vibrión de Koch cuando infesta el agua potable. Normalmente causa la muerte por convulsiones, colapso y congestión pulmonar.Esta enfermedad se produce principalmente en los trópicos, pero ha aparecido en todas las partes del mundo, llevada por el hombre en sus viajes. Esto ha justificado numerosas veces la cuarentena, como observamos en la epidemia canaria de 1851.

 9. Cifras en la cultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boletín Cultural y Bibliográfico Banco de la República

  1958-06-01

  Full Text Available En el deseo de contribuir en algo a la investigación que mucho adelantan sobre el desarrollo, orientaciones y tendencia de la cultura en Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango inicia la publicación, a partir del presente número del Boletín, de una estadística donde se recoge el movimiento que mes a mes se registra en la sala general de lectura. Asimismo, para hacer más comprensibles las cifras, se incluye en página diferente una explicación suscinta de lo que son las tablas de clasificación en el sistema decimal Dewey, tomada de la edición de 1955.

 10. Acumulación de plomo en hueso y sus efectos en la salud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanín Luz Helena

  1998-01-01

  Full Text Available Los efectos nocivos del plomo han sido conocidos desde tiempos antiguos por su amplia gama; este metal afecta prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Recientemente se han documentado efectos tóxicos crónicos en los sistemas cardiovascular y nervioso, con niveles que antes se consideraban seguros. El sitio primario de almacenamiento de plomo en el organismo es el hueso, pero sólo hasta fechas recientes se ha clarificado la significancia toxicológica de este hecho. En este artículo se analiza el papel del plomo en hueso como fuente de exposición endógena, como biomarcador de exposición crónica y como tejido blanco. Se presentan además los avances recientes para la medición de plomo en hueso mediante los rayos X-fluorescentes (XRF. Finalmente se revisa la importancia, para la salud pública, de estudiar y medir el plomo en hueso en lugares con una historia de exposición crónica como la Ciudad de México y en los ambientes ocupacionales, especialmente como fuente remanente de exposición. Se analiza especialmente el caso de mujeres en edad reproductiva, quienes pueden convertirse en fuentes de exposición para el feto y para el niño amamantado.

 11. Sistema experto para enfermedades en cultivos basado en emparejamiento de patrones en grafos: una propuesta

  OpenAIRE

  Lasso Sambony, Emmanuel; Corrales, Juan Carlos

  2016-01-01

  Para la agroindustria, las enfermedades en cultivos constituyen uno de los problemas más frecuentes que generan grandes pérdidas económicas y baja calidad en la producción. Por otro lado, desde las ciencias de la computación, han surgido diferentes herramientas cuya finalidad es mejorar la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. En este sentido, investigaciones recientes proponen el desarrollo de sistemas expertos para resolver este problema haciendo uso de técnicas de minería de d...

 12. Éducation alimentaire en milieu populaire: des normes en concurrence

  OpenAIRE

  Lhuissier, Anne

  2010-01-01

  L’article s’intéresse aux modalités de diffusion, à un niveau local, d’une campagne nationale française en matière de prévention de l’obésité. Il met en évidence les difficultés rencontrées par les promoteurs d’un groupe d’éducation nutritionnelle dans leur tentative d’imposer de nouvelles normes en matière de comportement alimentaire. Leurs préceptes se heur­tent aux représentations que les femmes en surpoids se font de leur propre comportement alimentaire et des moyens prescriptifs pour par...

 13. Jurisprudencia penal internacional aplicable en Colombia

  OpenAIRE

  Omar Huertas Díaz

  2011-01-01

  En la actualidad la sociedad sufre diferentes tipos de cambios: en lo físico, en lo emocional, en lo económico (con el desequilibrio por el que atraviesa el capitalismo), en lo estético (popularización de cirugías estéticas en hombres) y en lo que nos interesa: en lo jurídico.

 14. Jurisprudencia penal internacional aplicable en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Huertas Díaz

  2011-12-01

  Full Text Available En la actualidad la sociedad sufre diferentes tipos de cambios: en lo físico, en lo emocional, en lo económico (con el desequilibrio por el que atraviesa el capitalismo, en lo estético (popularización de cirugías estéticas en hombres y en lo que nos interesa: en lo jurídico.

 15. Contaminación del aire de interiores en hogares en situación de pobreza extrema en Colombia

  OpenAIRE

  Soto-Moreno, Jose A.; Ballester-Díez, Ferran

  2013-01-01

  Objetivo Caracterizar la exposición a la contaminación del aire interior por uso de combustibles sólidos en hogares en situación de pobreza extrema en Colombia. Métodos A partir de la información gubernamental oficial de hogares en situación de pobreza extrema (encuesta Red Unidos de septiembre 2012, n=1,3 millones de hogares y >5 millones de individuos) se estructuraron dos modelos de regresión logística: (i) Factores asociados al uso de combustibles sólidos para cocinar a nivel hogar, (ii) ...

 16. Nuestra experiencia en amigdalectomía en los años 2013-2017 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Sánchez Martínez

  2018-05-01

  Full Text Available Introducción y objetivo: La amigdalectomía es un procedimiento frecuente en otorrinolaringología pediátrica. Actualmente se indica fundamentalmente en hipertrofia amigdalar asociada a trastorno obstructivo del sueño, amigdalitis de repetición o asimetría amigdalina. La hemorragia se considera la mayor complicación tras esta cirugía y la más temida; su incidencia se estima entre un 2 y un 5% pero las series varían bastante, documentándose hasta un 20% en algún estudio. Nuestro objetivo es revisar la experiencia en amigdalectomía durante los años 2013 al 2017.Material y Método: se realiza un estudio prospectivo de 442 pacientes sometidos a amigdalectomía asociada o no a adenoidectomía entre los años 2013-2017 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Hemos recogido datos relativos a la edad, sexo, diagnóstico, técnica quirúrgica, días de ingreso, hemorragia posquirúrgica y tratamiento realizado en este caso.Resultados: Hemos obtenido una muestra de 442 pacientes con edades comprendidas desde 1 año hasta los 78 años; el 76,9% fueron pacientes menores de 14 años. Respecto al sexo, el 45.9% fueron del sexo femenino y el 54.1% restante fueron del sexo masculino. Las principales indicaciones de cirugía fueron la amigdalitis de repetición y el síndrome de apnea hipopnea del sueño. Se realizaron un total de 315 adenoamigdalectomías y 121 amigdalectomías. En 6 pacientes la amigdalectomía fue unilateral por sospecha de neoplasia. La estancia media hospitalaria fue de 1,3 días. La técnica mas utilizada en nuestro hospital es disección fría y hemostasia con pinza bipolar  y compresión para las amigdalas y legrado con adenotomo para las adenoides, con compresión posterior para la hemostasia. Del total de pacientes, 20 sufrieron sangrado postquirúrgico (4.52%: 8 fueron inmediatos (primeras 24 horas, en 11 el sangrado fue tardío (a la semana y en un caso el paciente sangró en 2 ocasiones (en las primeras 24

 17. En performers død

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuhlmann, Annelis

  2011-01-01

  Graven som nærvær for identiteten og borgeren i den politiske performance Funus Imaginarium (2010) udfolder sit fokus i en mise en abyme konstruktion som en konsekvens af en teatraliseret kunstnerhunger, udtrykt som en performers død. Det mimede begravelsesritual bringer forholdet mellem deltager...

 18. Susceptibilidad a antimicrobianos en aislamientos de Streptococcus pneumoniae invasor en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aura Lucía Leal

  1999-03-01

  Full Text Available Se realizó un estudio para determinar los patrones de susceptibilidad a los antimicrobianos de los aislamientos de Streptococcus pneumoniae causante de enfermedad invasora diagnosticada en Colombia en niños menores de 5 años entre 1994 y 1996 y para establecer la distribución de los tipos capsulares de los aislamientos resistentes. Se analizaron 324 aislamientos recuperados durante la ejecución del Protocolo Nacional de Serotipificación de S. pneumoniae realizado en Santa Fe de Bogotá, Medellín y Cali, Colombia, entre julio de 1994 y marzo de 1996. Se observó que 119 de todos los aislamientos (36,7% presentaban susceptibilidad disminuida por lo menos a un antimicrobiano, que 39 (12% presentaban susceptibilidad disminuida a la penicilina y que de estos últimos aislamientos, 29 presentaban resistencia intermedia y 10 resistencia alta. Nueve aislamientos (2,8% presentaban resistencia a la ceftriaxona, 80 (24,7% a la combinación de trimetoprima y sulfametoxazol (TMS, 49 (15,1% al cloranfenicol y 31 (9,6% a la eritromicina. Se observó resistencia a dos antimicrobianos en 31 aislamientos (9,6% y multirresistencia en 22 (6,7%. Estos 22 aislamientos mostraron resistencia al TMS. Las asociaciones más frecuentes fueron penicilina, TMS y eritromicina en 5 casos; penicilina, cloranfenicol, TMS y eritromicina en 4; penicilina, ceftriaxona, cloranfenicol y TMS en 3; y penicilina, ceftriaxona, cloranfenicol, TMS y eritromicina en 3 casos. Los serotipos más frecuentes en los aislamientos resistentes a la penicilina fueron: 23F (53,8%, 14 (25,6%, 6B (7,7%, 9V (5,1%, 19F (5,1% y 34 (2,6%. Los serotipos más frecuentes en los aislamientos resistentes a antimicrobianos distintos de la penicilina fueron: 5 (37,5%, 23F (7,5%, 14 (18,8% y 6B (13,8%. Esta diferencia en la distribución de los serotipos fue estadísticamente significativa (P < 0,0001. Los resultados de este estudio indican la necesidad de mantener una vigilancia activa de los patrones de

 19. Renforcement de la recherche en sciences sociales en Iraq | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette subvention permettra à l'Iraq Institute for Strategic Studies d'établir les capacités de recherche en sciences sociales du pays en entreprenant une recherche sur le terrain et une enquête dans trois régions, soit Bagdad, le sud de l'Iraq et le Kurdistan. Il s'agira pour l'institut de cerner les forces et les faiblesses en la ...

 20. Renforcement de la recherche en sciences sociales en Iraq | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette subvention permettra à l'Iraq Institute for Strategic Studies d'établir les capacités de recherche en sciences sociales du pays en entreprenant une recherche sur le terrain et une enquête dans trois régions, soit Bagdad, le sud de l'Iraq et le Kurdistan. Il s'agira pour l'institut de cerner les forces et les faiblesses en la ...

 1. Desafíos en la atención sanitaria de migrantes internacionales en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margarita Bernales

  Full Text Available Objetivos. Indagar en las percepciones de los trabajadores de salud primaria (TSP sobre los desafíos de atención de salud para población migrante. Materiales y métodos. Se realizó un estudio cualitativo de caso múltiple en ocho comunas de Chile, mediante la técnica de bola de nieve se reclutó a 101 TSP y autoridades locales. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales, logrando saturación de información. Resultados. Los hallazgos fueron agrupados en dos grandes ejes temáticos: 1. Dificultades técnicas y administrativas, y 2. Percepción de barreras culturales. De acuerdo a los TSP, pese a que se han establecido normativas y se han generado estrategias de atención en salud para población migrante, estas, en su mayoría, no son estables ni conocidas por todos los TSP. Tampoco son fáciles de implementar en las diversas realidades investigadas. La ausencia de registros sobre el número de migrantes que accederán al sistema sanitario, dificulta el diseño de intervenciones específicas. Adicionalmente, la atención en salud presenta complicaciones, y los TSP no necesariamente poseen herramientas que les permitan brindar una atención que sea culturalmente sensible a las necesidades de la comunidad migrante. Conclusiones. Los hallazgos ponen en discusión los nuevos desafíos en salud que enfrenta Chile frente a la creciente población migrante. Las necesidades percibidas por TSP son: estabilidad y claridad en las normativas vigentes en relación a acceso y prestación de servicios, capacitación en normativas y la manera concreta en la que estas deben operar, y sensibilización en competencia cultural.

 2. Handelsrelaties in de aardappel- en varkenssector; De relatie tussen aanbieder en afnemer

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.; Hoste, R.; Baltussen, W.H.M.; Bunte, F.H.J.

  2012-01-01

  De relaties tussen aanbieder en afnemers van agrarische producten zijn veelal langdurig. Telers en verwerkers van industrieaardappelen sluiten vaker rechtstreeks overeenkomsten met elkaar dan varkenshouders, die de afzet via de tussenhandel prefereren. Varkenshouders en aardappeltelers hebben beiden

 3. Género en el uso del e-learning en las universidades andaluzas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosalía Romero Tena

  2011-01-01

  que se pueden realizar en la red para la formación de sus estudiantes. Pero si hemos encontramos algunas matizaciones en la elaboración de materiales y en actividades relacionadas con la comunicación.

 4. Experiencias de estudiantes mapuches en formación inicial docente en contexto de diversidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliana Marcela Ortiz Velosa

  Full Text Available Resumen La inserción y permanencia de los estudiantes de culturas minoritarias involuntarias en el sistema educativo implica una serie de tensiones académicas y socio-efectivas que pueden influir en su desempeño académico y en la forma en la que se relacionan con el sistema educativo. El objetivo de este ensayo es presentar una reflexión sobre algunas de las problemáticas que los estudiantes indígenas experimentan en la universidad, en tanto reproductora de los ideales monoculturales del sistema de educación. Para ello reflexionaremos sobre la base teórica de la educación desde una perspectiva intercultural en relación al rol de las universidades y de la formación inicial de profesores. Las proyecciones del ensayo se refieren a las implicancias epistemológicas y praxiológicas en tanto aporte a la base de conocimientos acerca de la educación superior en contextos de diversidad social y cultural para una educación que dé cuenta de las variaciones culturales en la formación de profesores.

 5. La hospitalidad en crisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Axel Ramiro Mancioli

  2015-12-01

  Full Text Available La pregunta por la hospitalidad en la crisis Argentina de 2001 surge de la principal consigna que en esos días se escuchaba en las calles, “Que se vayan todos” es una consigna no hospitalaria, es negar una hospitalidad. Pero también es el reconocimiento de un “hasta acá”, el señalamiento de una situación de hospitalidad que se termina. Hubo hospitalidad pero ya no hay. Es decir, solo se puede expulsar a alguien en tanto se es el anfitrión, entonces solo se puede decir “Que se vayan todos” en esa condición. Pero ¿quién es el anfitrión el 19 y 20 en Argentina?, ¿el poder del Estado y el “todos” encarnado en la “clase política”?, ¿o es el pueblo?, ¿o la sociedad civil?, ¿o los piquetes o las cacerolas? ¿Y quién es el extranjero? Estos interrogantes que surgen ponen en primer plano el problema de la democracia representativa, la relación entre representantes y representados ¿puede ser pensada en términos de hospitalidad?, ¿se puede pensar esa relación en términos políticos?. A partir de los planteos de Derrida respecto de la hospitalidad, y de Badiou respecto de la crisis de la política, este ensayo recorre esas y otras preguntas.

 6. Microsporidios en humanos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia Moncada

  1998-09-01

  Full Text Available Se hace una revisión sobre la taxonomía, la biología y los métodos diagnósticos de los microsporidios encontrados en humanos. A partir de 1981 -1982, con el advenimiento de la epidemia de SIDA, han sido muchos los informes sobre casos de microsporidiosis en humanos. Actualmente se han implicado especies correspondientes a los géneros Enterocytozoon, Encephalitozoon, Vittaforma, Pleistophora y Trachipleistophora, en diferentes patologías humanas no sólo en aquellos individuos que tienen algún compromiso del sistema inmune sino también en individuos sanos. Los métodos diagnósticos empleados se basan principalmente en coloraciones de cromotropo modificada y otras técnicas como microscopía electrónica de transmisión (TEM, análisis inmunogénicos y de ácidos nucleicos. La forma de transmisión para los humanos es incierta, pero se han encontrado algunas especies parasitando animales lo que sugiere que puede tratarse de una zoonosis.

 7. Innovation et recherche en odontologie

  OpenAIRE

  Bonnaure-Mallet , Martine

  2013-01-01

  National audience; Dans les chapitres précédents ont été traitées les innovations en odontologie qui sont dans les cabinets de chirurgie dentaire ou en passe d'y être. Ces innovations en implantologie, en endodontie, en chirurgie et en imagerie sont toutes le fait de l'interdisciplinarité. Elles sont nées de partenariats entre plusieurs acteurs dont des chercheurs, notamment des chercheurs chirurgiens-dentistes.

 8. Disponibilidad y uso de TIC en escuelas latinoamericanas: incidencia en el rendimiento escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Román

  2014-12-01

  Full Text Available Enriquecer los ambientes de aprendizaje de los estudiantes mediante la incorporación de tecnologías de información y comunicación requiere que los centros educativos dispongan de computadoras y conectividad - en cantidad y calidad suficiente - para que docentes y estudiantes puedan incorporar dichas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigación que se presenta estima la incidencia del acceso y uso de computadoras en el logro escolar que obtienen los estudiantes latinoamericanos de 6° de primaria en Matemáticas y Lectura. Para ello, y mediante modelos multinivel de cuatro niveles (alumno, aula, escuela y país, se analiza información de dieciséis países de América Latina, cerca de 91.000 estudiantes de sexto grado y algo más de 3.000 docentes, disponible en la base de datos del Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE de la UNESCO. Con importantes variaciones entre países, los resultados dan cuenta de que apenas un tercio de los niños y niñas latinoamericanos que estudian 6º grado dispone de una computadora en casa y más de la mitad de ellos afirma que nunca han utilizado una computadora en la escuela. Entre sus principales hallazgos se constata que un estudiante que cuente con una computadora en su hogar, que concurra a una escuela con más de diez computadoras, que los utilice al menos una vez por semana y tenga un profesor/a que use habitualmente la computadora en su casa, obtendrá un desempeño significativamente más alto en ambas áreas evaluadas: 23 puntos más en matemáticas y 25 en lectura.

 9. Producción informativa en salud: periodismo radiofónico en Puebla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucano Romero Cárcamo

  2015-11-01

  Full Text Available El estudio explora las salas de redacción y cabinas de locución en 11 radiodifusoras de las tres principales ciudades del Estado de Puebla, que son: Puebla, Tehuacán y Teziutlán, en cuyos programas se difunden contenidos relacionados con salud. Se integró un análisis cualitativo basado en: a observación participante y b entrevistas en profundidad a 20 periodistas y comunicadores en conjunto. El proceso de producción informativa fue investigado con base en las rutinas de producción, donde se indagó la operatividad y cultura de convergencia de las salas de redacción de cada radiodifusora: cómo se genera la información en salud y cómo se jerarquiza. Además, se analizó el papel de la política organizacional vinculada a la línea editorial. Al investigar el fenómeno, se encontró una notable dependencia a las fuentes institucionales del sector médico; además la información en salud no es considerada prioritaria debido a la poca relevancia editorial que se le otorga, así como a la falta de especialización de periodistas y comunicadores. Investigaciones sobre la cobertura periodística y divulgación en salud apuntan a que privilegiar ciertas fuentes informativas perjudica el profesionalismo de los periodistas.

 10. RELIGIONES AFROAMERICANAS EN MÉXICO: HALLAZGOS DE UNA EMPRESA ETNOGRÁFICA EN CONSTRUCCIÓN

  OpenAIRE

  Nahayeilli Juárez Huet

  2014-01-01

  Este artículo pretende trazar un primer panorama sobre las religiones afroamericanas en México. Retoma los principales hallazgos etnográficos más relevantes y también más accesibles, sobre el tema y demuestra cómo estas religiones, que no son una herencia de la esclavitud en México, florecen en un subsuelo sociocultural fértil que se ancla en la colonia y que da pie a la complementariedad e innovación en una multiplicidad de relocalizaciones en el contexto contemporáneo. Asimismo se delinean ...

 11. Tratamiento de la cultura en 26 manuales de ELE editados en Japón

  OpenAIRE

  Luis Blanco, Jorge

  2014-01-01

  En el presente estudio se realiza un análisis del tratamiento que de la cultura española y latinoamericana se hace en 26 manuales de gramática de lengua castellana destinados a universitarios japoneses. Estos manuales de gramática son, en su totalidad, libros de texto creados por los propios profesores universitarios (tanto japoneses como nativos hispanohablantes), y publicados en Japón. De manera que serán objeto de estudio los contenidos culturales vehiculados en los diálogos, en las lectur...

 12. Plasma rico en plaquetas vs. plasma rico en factores de crecimiento

  OpenAIRE

  Carrasco Luna, Joaquín; Bonete Lluch, D.; Gomar Sancho, Francisco

  2009-01-01

  El desarrollo de los preparados plasmáticos ha generado grandes expectativas en la reparación ósea y han alcanzado gran desarrollo comercial de los kits de obtención del Plasma Rico en Plaquetas (PRP), también conocido como concentrado rico en plaquetas (PRC), gel de plaquetas autólogo, y plasma rico en factores de crecimiento (PRF) y su efecto sobre la regeneración esquelética. La generación de concentrados plasmáticos de plaquetas tiene como objetivo la liberación de factores de...

 13. El tiro libre en baloncesto: Aciertos en cada minuto de juego

  OpenAIRE

  L??pez Guti??rrez, Carlos Javier; Jim??nez-Torres, Manuel G.

  2013-01-01

  Se presenta un an??lisis descriptivo del tiro libre producido en 74 partidos de baloncesto de la categor??a ACB. Se han contabilizado el n??mero de tiros libres lanzados por el equipo local y visitante y el porcentaje de aciertos en cada minuto de juego. Los resultados indican que, a medida que transcurren los minutos de juego, se incrementa el n??mero de lanzamientos de tiros libres. Destaca sobre todos el ??ltimo cuarto en cuanto a producci??n de tiros libres. En las pr??rrogas, los equipos...

 14. Modelo de asociatividad en la cadena productiva en las Mipymes agroindustriales

  OpenAIRE

  Bada Carbajal, Lila Margarita; Rivas Tovar, Luis Arturo; Littlewood Zimmerman, Herman Frank

  2017-01-01

  Resumen Esta investigación tiene como objetivo proponer un modelo de asociatividad en cadena productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) agroindustriales de cítricos en el norte del estado de Veracruz, México, con el propósito de explicar en qué medida los actores directos, los servicios de apoyo, el entorno, las relaciones y las políticas de gobierno determinan la asociatividad en la cadena productiva. La problemática que origina esta investigación es el desconocimiento d...

 15. El sihkrutara, en la narrativa y en la memoria del pueblo Miskitu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gretta Paiz Malespín

  2016-11-01

  Full Text Available El sihkrutara evoca la manera que tiene el pueblo miskitu en la Costa Caribe de Nicaragua y en el marco de su cultura milenaria en revitalizar y re-significar su pasado, asumirlo, promoverlo, contarlo y transmitirlo de una generación a otra. Con esta mirada, sihkrutara, es un relato analizado a la luz de la perspectiva planteada por Maurice Halbwachs, cuyo principal argumento consiste en que no existe memoria que no sea social. Desde la postura de Halbwachs, sihkrutara representa ese relato que los ancianos y la comunidad entera no quieren olvidar y lo mantienen vivo en los recuerdos, es una de esas narraciones en las cuales no se discute autenticidad, se conoce porque el pueblo miskitu mismo lo construye, lo reconstruye, lo rememora y lo comparte para que pueda ser comprendido y no quede en el olvido. A partir de una metodología de análisis textual y narrativo, este trabajo presenta las señales que entrega el relato del sihkrutara, en la manera que tiene el pueblo miskitu por recordar a sus muertos y por preservar una memoria ligada a procesos sociales, culturales, colectivos desde el entretejido de la verdadera historia.

 16. Embarazo en la adolescencia: cómo ocurre en la sociedad actual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.M. Mora Cancino

  2015-06-01

  Full Text Available En México, el 20% de los nacimientos anuales se presenta en madres menores de 20 años. Su importancia radica en el hecho de que el impacto de los embarazos en adolescentes comienza con los riesgos para la salud de la madre y su hijo. Estos riesgos son mayores a medida que la edad de la gestante es menor y en especial cuando, debido a las condiciones sociales y económicas, el cuidado de la salud es inferior a lo ideal, lo cual es determinante en el desarrollo psicosocial materno posterior. Se ha señalado que los jóvenes con baja escolaridad, con menores expectativas académicas y laborales, y con menor autoestima y asertividad tienden a iniciar a más temprana edad su vida sexual activa, a utilizar menos los anticonceptivos y, en el caso de las jóvenes, a quedarse embarazadas, con el riesgo de llegar al aborto por la falta de condiciones y conocimientos que faciliten una decisión mejor. Por ello es imprescindible tener en cuenta el contexto cultural y las características especiales de la familia para entender de forma preventiva la situación de la adolescente con riesgo de embarazo.

 17. El oficio de los neveros en Gran Canaria en el siglo XVIII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Miranda Calderin

  2013-11-01

  Full Text Available A finales del s. XVII el Cabildo Catedral de Canarias, con sede en la capital de Gran Canaria, construyó en la cumbre de la Isla dos pozos de nieve. Allí la recogían y conservaban hasta que era transportada en verano a la ciudad. Las libras de nieve se vendieron en la «nevería» ubicada en la trasera de la Catedral desde 1694 hasta 1866. En este artículo estudiamos el oficio de nevero en Gran Canaria, que había sido olvidado por completo, sus salarios, alimentación y especialidades en el s. XVIII.At the end of XVIIIth century the Canary Cathedral Chapter, settled in Gran Canaria Island capital, built, up in the mountains, two snow wells. Workers collected the snow and filled the wells until it was transported, in summer time, from the top of the island (1.949 meters to the city. Snow pounds were sold in the back of the Cathedral from 1694 to 1866. In this article we study the «neveros» job (snow workers in Gran Canaria, that it had been completely forgotten nowdays, their salaries, food and specialities in XVIIIth century.

 18. ANTROPOLOGIA EN LA EMPRESA: ESTRATEGIAS Y PROBLEMAS EN LA INTERVENCION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esteban Ruiz Ballesteros

  2003-08-01

  Full Text Available Entre 1995 y 1 998, el autor ha formado parte del organigrama de una empresa minera implementando diferentes proyectos de intervención como asesor-investigador. La conformación de dicha empresa a mediados de 1995 como sociedad laboral (propiedad de sus trabajadores demandaba un profundo cambio cultural. En concreto, la organización como tal precisaba una remodelación no tanto de la propia estructura de la plantilla, sino más bien de las percepciones y representaciones de lo socio laboral y de las actitudes en tomo al trabajo. En definitiva la plantilla tenía que empezar a ver las mismas cosas de otra manera. Este documento profundiza en los problemas y diferentes estrategias que han surgido después de tres años de trabajo continuado, cuestiones en definitiva que probablemente sean extrapolables a otras experiencias antropológicas más allá de la academia. Y no sólo porque el contexto de la intervención sea una empresa, sino también porque esta forma parte de la Economía Social y contribuye al desarrollo endógeno de una zona sumida en una profunda crisis socioeconómica desde los años ochenta. Se trata, por tanto, de una intervención antropológica en relación al sector privado y al desarrollo local.

 19. Migrantes culiacanenses en California: Diversidad en sus redes migratorias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernesto SÁNCHEZ SÁNCHEZ

  2012-01-01

  Full Text Available Es un hecho la dinámica extraordinaria que tienen los lugares de reciente migración, ya sea como lugares de origen o destino. El estado de Sinaloa se suma a esta dinámica en la cual aparecen ahora sus tres principales zonas urbanas --Culiacán, Mazatlán y Ahome-- dentro de su mapa migratorio. Sin embargo la migración, como proceso social, implica una serie de interrelaciones formadas tiempo atrás. Éstas repercuten en la conformación de las nuevas redes migratorias. No obstante, durante décadas, las principales zonas de expulsión en Sinaloa han sido rurales y siguen teniendo un papel esencial en las actuales relaciones sociales de los migrantes provenientes de Culiacán.

 20. Cambios en la estructura de los salarios urbanos en Colombia, 1984-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Eduardo Arango

  2005-01-01

  Full Text Available Entre 1984 y 2000 se registraron variaciones importantes en la relación entre salarios de los trabajadores de mayor y menor nivel educativo que alteraron el grado de desigualdad en la distribución del ingreso salarial. Entre 1992 y 1998 se presentó un incremento en dicha relación que muy probablemente contribuyó a explicar la reversión de la tendencia previa a la desconcentración del ingreso. Nuestras estimaciones indican que tales movimientos de los salarios fueron causados por cambios de la relación entre demanda y oferta de trabajadores con diferentes niveles educativos, en consonancia con el modelo convencional de determinación de salarios. Además, no se rechaza la hipótesis de ocurrencia de un cambio técnico intensivo en el uso de trabajadores del mayor nivel educativo durante los años noventa cuyo efecto en la demanda fue tan alto que no logró ser compensado por los aumentos en la oferta.

 1. El sexismo en los medios escritos de comunicación en Nicaragua

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia Arana García

  2001-02-01

  Full Text Available El presente artículo expone aspectos relevantes de una investigación realizada por las autoras en el marco de la Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo. Indagar en el universo mediático escrito de nuestro país es evidenciar cómo el género masculino se convierte en paradigma de lo humano. Específicamente, el sexismo y el androcentrismo son las categorías que permiten, a la luz de la teoría de género, conocer el tratamiento a los sectores sociales subalternos, tales como las mujeres, discapacitados y homosexuales, en una sociedad donde prevalece el orden social androcéntrico. Particularmente, la razón patriarcal se demuestra a través del lenguaje y la iconografía, donde el género femenino es subsumido, invisibilizado y ensombrecido, sufriendo además la devaluación de su protagonismo. Asimismo, se hace tangible que los liderazgos en los medios de comunicación de nuestro país son, casi en totalidad, masculinos.

 2. « Un seul oiseau en cage / La liberté est en deuil »

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Concours Twittérature service culturel de l’Ambassade de France au Canada

  2017-05-01

  Full Text Available « Un seul oiseau en cage / La liberté est en deuil » (Jacques Prévert Concours de twittérature (Semaine de la Francophonie 2017 Pour célébrer la Semaine de la Francophonie 2017, le service culturel de l’Ambassade de France au Canada a lancé en mars dernier un concours de twittérature, autour de la figure du poète et artiste français Jacques Prévert, disparu il y a tout juste quarante ans. En 140 signes maximum – incluant le mot dièse #Prévert et le tag @francetoronto – élèves, enseignants, parents, poètes en herbe comme poètes confirmés, ont pu laisser libre cours à leur imagination en répondant au vers de la plume de Prévert – « Un seul oiseau en cage / La liberté est en deuil » – à partir de leur compte Twitter.

 3. Enfermedad periodontal en adolescentes

  OpenAIRE

  Navarro Napóles, Josefa

  2017-01-01

  Introducción: durante mucho tiempo se creyó que la enfermedad periodontal era una afección de la adultez, sin embargo la falta de motivación en la práctica de la higiene oral en la etapa de la adolescencia condiciona su aparición. Objetivo: identificar el estado periodontal en adolescentes de la escuela Secundaria Básica Urbana ¨Raúl Pujols¨, en la ciudad de Santiago de Cuba, en el periodo de septiembre 2014 hasta marzo 2015. Materiales y Métodos: se realizó un estudio observacional, descript...

 4. Aprendizaje en robots sociales

  OpenAIRE

  Irusta Gonzalo, Koro

  2017-01-01

  Desde los años 60, han surgido diversas formas de modelar el conocimiento, como es el caso de las redes semánticas, que consisten en la representación del conocimiento a través de un grafo en el que se relacionan los conceptos. En consecuencia, uno de los objetivos del aprendizaje automático, en lo relativo a la ciencia de la computación, es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. En otras palabras, se trata de desarrollar programas con la capacidad de generalizar compo...

 5. Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, T. de; Bos, E.; Pawlowska-Cyprysiak, K.; Hildt-Ciupińska, K.; Malińska, M.; Nicolescu, G.; Trifu, A.

  2014-01-01

  Deze samenvatting biedt een overzicht van de actuele en opkomende problemen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg en laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor hun veiligheid en gezondheid op het werk en voor de kwaliteit van de

 6. La oferta formativa en bibliotecología en Colombia: análisis actual del sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Alberto Zapata Cárdenas

  2007-07-01

  Full Text Available Busca identificar, describir y analizar el entorno, las características y las tendencias del sector debibliotecas en Colombia, con énfasis en los aspectos ocupacionales y educativos de la fuerzalaboral. Dado que el objetivo de esta investigación era dar cuenta del estado de un fenómeno oecosistema particular, el estudio realizado es observacional de tipo descriptivo, para la recolecciónde información específica de los entornos tecnológico, educativo, organizacional y ocupacional delos subsectores analizados; se diseñó una encuesta y se aplicó en las bibliotecas. El estudio arrojódiferencias marcadas en el desarrollo de la educación en el sector de bibliotecas con otros sectoresde las ciencias de la información y la documentación, así como una alta concentración de la formaciónen las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Ibagué, Tunja, Cali, Bucaramanga, Cartagena,Barranquilla. De igual forma se muestra una estratificación en la oferta formativa en la medida enque la demanda se sitúa en poblaciones distantes de dichos centros. En algunas regiones, la únicaoferta es de tipo no formal y en la mayoría de los casos es impartida por instituciones públicas.Finalmente, a través de la investigación se identificaron elementos de utilidad en la definición de lascompetencias laborales del personal de bibliotecas, que sirven a su vez de fundamento en el análisisde la evolución del conocimiento en bibliotecología y en la comprensión del desarrollo educativoasociado a las disciplinas de la información, así como en la demanda de recurso calificado en estecampo profesional.

 7. Elementos contextuales a la investigación en psicología en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfonso Urzúa M.

  2008-01-01

  Full Text Available Se presenta una introducción a la enseñanza universitaria en Chile a fin de enmarcar el desarrollo de las Universidades y las Escuelas de Psicología en el país, en el contexto de la acreditación universitaria. A continuación, se describen las principales fuentes públicas de financiamiento, seguidas por una breve descripción del recurso humano especializado y los postgrados existentes en Chile en Psicología. Finalmente se mencionan las líneas de investigación que declaran las diversas escuelas, como también la información disponible sobre publicaciones indexadas en Psicología.

 8. En torno a Baltasar Gracian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Miramón

  1959-09-01

  Full Text Available En lo general los clásicos castellanos invitan a la soledad y a la contemplación mística. Cuando se sume uno en la lectura de Teresa o de los Luises, ¿no es verdad que place hacerlo lejos del mundo, en un lugar apacible y sereno, en una casa amplia y solariega en la que las horas, -marcadas por un reloj viejo-, van cayendo en la sensibilidad lentamente, casi sin ser notadas, extrahumanas, sin que dejen en el espíritu más que una vaga noción de tiempo y lugar?

 9. Monoculturalidad en las prácticas pedagógicas en la formación inicial docente en La Araucanía, Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katerin Arias-Ortega

  2017-12-01

  Full Text Available Resumen El tema central del artículo se relaciona con las prácticas pedagógicas monoculturales en la formación inicial docente y el sistema educativo escolar. El problema que se aborda es la descontextualización curricular en la formación inicial docente. El objetivo es analizar la monoculturalidad de prácticas arraigadas a métodos y contenidos eurocéntricos occidentales, producto del legado colonial y poscolonial en Chile. La metodología consistió en una revisión de la literatura normativa y científica a nivel nacional e internacional, para lograr una comprensión y explicación del problema de la monoculturalidad en las prácticas pedagógicas. Los principales resultados aportan un estado del arte sobre el desarrollo histórico de la educación en contexto indígena e intercultural, donde se evidencia el desarrollo de prácticas pedagógicas monoculturales de manera transversal en los niveles del sistema educativo chileno. El ensayo propone algunas pistas de acción para transformar la formación inicial de profesores, a través del enfoque educativo intercultural y competencias comunicativas interculturales, con el fin de superar la monoculturalidad, el racismo hacia las personas indígenas, tanto en el medio escolar como social. Se concluye que: 1 la monoculturalidad persiste como una práctica en la formación inicial docente, lo que trae como consecuencia el desconocimiento del contexto social y cultural de los estudiantes, tanto en los formadores de profesores como en los futuros profesores; y 2 la educación escolar continúa con la transmisión de prejuicios y la construcción de actitudes racistas, perpetuando el racismo institucionalizado en contextos indígenas e interculturales.

 10. BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LA ADOLESCENCIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rocío Chao Fernández

  2015-01-01

  Full Text Available El presente artículo analiza los beneficios de la música en la modificación de la conducta, la autoconfianza, la empatía, la autoestima y las habilidades sociales, fruto de la experiencia realizada durante un curso escolar con un grupo de discentes de 4º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 años en La Coruña (España. Ante la imposibilidad de desarrollar con éxito la labor docente debido al retraso académico de los alumnos y su indisciplina se decidió poner en práctica en el aula ordinaria un modelo de trabajo diseñado a partir de la recopilación de conocimientos de pedagogía musical, musicoterapia e inteligencia emocional. Para su desarrollo se han empleado diferentes instrumentos diagnósticos (basados en los tests formulados por Gallego, Alonso, Cruz y Lizama, con el fin de, una vez obtenidos los resultados, replantear la metodología de trabajo a través del empleo de música clásica, y comprobar las mejoras en los parámetros anteriormente señalados. Este nuevo planteamiento otorga un carácter innovador a la enseñanza musical, y en él apostamos por la importancia de descubrir estrategias motivadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras la puesta en práctica de esta experiencia confirmamos la hipótesis de que a través de la música es posible mejorar el comportamiento, ya que tras emplear las estrategias adecuadas, puede utilizarse como potenciadora de conductas tolerantes. A través de la aplicación de nuevos test y de los resultados académicos se corroboró que el 100% de la muestra mejoró su autoestima, la autoconfianza, sus habilidades sociales, se redujeron los conflictos, y comenzaron a realizar trabajos en conjunto, así fueron modificando sus conductas disruptivas o antisociales.

 11. Beneficios de la música en conductas disruptivas en la adolescencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chao Fernández, Rocío

  2015-09-01

  Full Text Available El presente artículo analiza los beneficios de la música en la modificación de la conducta, la autoconfianza, la empatía, la autoestima y las habilidades sociales, fruto de la experiencia realizada durante un curso escolar con un grupo de discentes de 4º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 años en La Coruña (España. Ante la imposibilidad de desarrollar con éxito la labor docente debido al retraso académico de los alumnos y su indisciplina se decidió poner en práctica en el aula ordinaria un modelo de trabajo diseñado a partir de la recopilación de conocimientos de pedagogía musical, musicoterapia e inteligencia emocional. Para su desarrollo se han empleado diferentes instrumentos diagnósticos (basados en los tests formulados por Gallego, Alonso, Cruz y Lizama, con el fin de, una vez obtenidos los resultados, replantear la metodología de trabajo a través del empleo de música clásica, y comprobar las mejoras en los parámetros anteriormente señalados. Este nuevo planteamiento otorga un carácter innovador a la enseñanza musical, y en él apostamos por la importancia de descubrir estrategias motivadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras la puesta en práctica de esta experiencia confirmamos la hipótesis de que a través de la música es posible mejorar el comportamiento, ya que tras emplear las estrategias adecuadas, puede utilizarse como potenciadora de conductas tolerantes. A través de la aplicación de nuevos test y de los resultados académicos se corroboró que el 100% de la muestra mejoró su autoestima, la autoconfianza, sus habilidades sociales, se redujeron los conflictos, y comenzaron a realizar trabajos en conjunto, así fueron modificando sus conductas disruptivas o antisociales.

 12. Femtoquímica: reacciones en tiempo real, ?`Posibles aplicaciones en Astrofísica?

  Science.gov (United States)

  Douhal, Abderrazzak

  En esta conferencia, se mostrarán resultados de medidas en escala del femtosegundo por la primera vez obtenidos en España. Los sistemas elegidos muestran dinámicas que varían de 50 fs a centenas de picosegundo. La técnica usada (sumación de frecuencia) permite ver como ocurren las reacciones químicas y biológicas en tiempo real de reacciones. Su aplicación al estudio de las reacciones fotónicas en el espacio es evidente.

 13. Desigualdades en inactividad física según el nivel de estudios en España, en 1987 y 2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clara Maestre-Miquel

  2014-12-01

  Conclusiones: La prevalencia de inactividad física descendió entre 1987 y 2007, y los mayores descensos fueron en sujetos con estudios universitarios. La brecha de las diferencias en prevalencias y OR de inactividad física en tiempo libre, ha aumentado con el tiempo. Parece necesario contribuir, desde estrategias de Educación para la Salud y promoción de la equidad, a la reducción de las desigualdades en conductas de riesgo.

 14. Semejanzas y diferencias léxicas en el lenguaje contractual en inglés y en castellano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Ángeles Orts Llopis

  2005-10-01

  Full Text Available La redacción e interpretación de textos jurídicos a nivel internacional constituye una urgente necesidad, sobre todo en el mundo de las transacciones comerciales. El problema reside en que el lenguaje jurídico de cada sistema legislativo es consecuencia directa de las fuentes y mecánica hermenéutica de cada uno de esos sistemas en sí. En concreto, el lenguaje del derecho americano en el área contractual -con gran incidencia en la confección de los tratados internacionales de comercio- presenta unos matices léxicos que, con frecuencia, los hacen intraducibles al español. Específicamente, los falsos cognados o palabras técnicas con raíz latina son quizá los más peligrosos a la hora de analizar, por su semblanza con el español. Precisamente, el llevar a cabo una sistematización y explicación de algunos de estos términos es el fin del presente trabajo. Con esto esperamos al menos llevar a cabo una reflexión sobre lo que debe ser la tarea del traductor o lingüista a la hora de enfrentarse con las peculiaridades de esta área de estudio.

 15. en minerales sulfurados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olger Giovani Mendoza Villabona

  2006-01-01

  Full Text Available La gran dificultad que se presenta en la disolución del oro por cianuración, cuando se encuentra en minerales sulfurados, es un hecho ampliamente conocido en la metalurgia extractiva. En este trabajo se evaluó la interferencia del ión sulfuro (S-2, así como el efecto del catalizador LeachWell 60X® (LW y del ión Pb+2 en el comportamiento electroquímico del proceso de disolución de oro con cianuro. Se emplearon métodos potenciodinámicos de barrido lineal y cíclico para estudiar la oxidación anódica del oro y la reducción catódica del O2 bajo condiciones de cianuración convencional (1.000 p. p. m. de CN- y O2 ambiental 5,2 p. p. m. y de cianuración intensiva (25.000 p. p. m. de CN- y saturado de O2 24 p. p. m.. Los resultados indican que el Pb+2 y el LW se comportan de manera similar y que incluso bajas concentraciones de S-2 (entre 0,5 y 10 p. p. m. tienen un efecto negativo en la disolución anódica del oro. La velocidad de disolución del metal precioso se predijo aplicando la teoría del potencial de mezcla. El incremento significativo en la velocidad total de la reacción se atribuye principalmente al aumento en la velocidad de reducción del O2.

 16. Construcciones agrarias en madera: una ventaja en la integración en el paisaje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cañas Guerrero, Ignacio

  1991-02-01

  Full Text Available Aesthetic values conservation are more important every day. Wooden constructions are better for this conservation. Construction impact on landscape can be analyzed by two ways; Synthetic and Analytic methods. Using at first a list of wood adventages (based in comparing photographs can be found. It is a natural material and it can be selected a great kind of textures and colours, visual, auditory tactile, smelling and gustative comfort is provided. Psychological factors are in favour of wooden constructions. Assembling and demolition cause less landscape impact. Nevertheless, Analytic method are based on physics and aesthetics components analysis. Physics components are walls materials, buildings distribution and services in buildings. Aesthetics components are shape, sacale. line and colour in a first group and texture in a second. Otherwise the texture wood has different posibilities, its own nature, finished treatement and boards position.

  La conservación de los valores estéticos del paisaje cobran cada día más importancia; en este aspecto las construcciones en madera aportan una serie de ventajas. Para analizar el impacto de las construcciones contamos con dos métodos: Sintético y Analítico. En el primero, basado en el estudio de pares de fotografías, encontramos que la madera tiene una serie de ventajas: es un material natural, ofrece una variedad de colores y texturas, posee confortabilidad visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa, intervienen favorablemente factores sicológicos, se provoca un menor impacto paisajístico a la hora del montaje con un envejecimiento más noble y, llegado el momento, una mayor facilidad para su demolición. El Analítico, sin embargo, se basa en el estudio de los componentes físicos y estéticos. Dentro de los componentes físicos se consideran los materiales, los cerramientos y la distribución de los edificios y obras accesorias. En los componentes estéticos hablamos de la

 17. La ciudad en el turismo - el turismo en la ciudad. Centros urbanos: puesta en valor turístico del interior bonaerense

  OpenAIRE

  Mantero, Juan Carlos

  2003-01-01

  La presente contribución aspira a plantear la interacción turismo - ciudad a partir de la consideración de la ciudad en el turismo y de el turismo en la ciudad, proposiciones que contribuyen a rescatar la necesaria y diferencial utilidad que la entidad urbana le confiere a la actividad turística y la singular dimensión que el turismo le confiere a la ciudad. La reflexión suscitada en relación al tema resulta de tareas de investigación realizadas en Argentina, en particular respecto de la metr...

 18. Revisión conceptual y comportamiento del embarazo en la adolescencia en Costa Rica, con énfasis en comunidades urbanas pobres

  OpenAIRE

  Hilda Patricia Núñez Rivas; Ana Rojas Chavarría

  1998-01-01

  La presente investigación se ha estructurado de acuerdo con las tendencias presentes en las temáticas más frecuentemente desarrolladas en estudios sobre embarazo en la adolescencia en Costa Rica, y no según un orden de simple exposición cronológica. Es decir, se le ha dado un tratamiento más global a la información científica encontrada, con el fin de poder sistematizar la producción de conocimientos, determinar vacíos en éstos y precisar lineamientos teóricos y metodológicos que proporcionen...

 19. Factores psicosociales y psicoeducativos que afectan el embarazo en adolescentes en el municipio de La Romana

  OpenAIRE

  Cruz Díaz, Melvin

  2017-01-01

  Resumen. En la actualidad, pese a las pocas estrategias de prevención en materia de salud sexual y reproductiva en las adolescentes, la tasa de embarazo en las mismas va en aumento en los países que componen la región de América Latina y El Caribe. En el año 2014 la OMS registró un total de 1.5 millones de niños nacidos de madres adolescentes y de estas la mayor parte se encentraban en África y América Latina. De los 1.5 millones de adolescentes que tienen sus hijos cada año en el mundo, l...

 20. Principios de psicoterapia en adicciones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Caulier Lillo

  2013-08-01

  Full Text Available Este trabajo busca reflexionar en torno al cambio de perspectiva que se obseva en el campo de las adicciones, que ha favorecido la inclusión de tratamientos psicoterapéuticos, en especial ambulatorios. La posibilidad de psicoterapias en problemas de adicción eran vistas como ineficaces hace algunos años, sin embargo, los avances en los tratamientos no psicoterapéuticos fueron incluyendo cada vez más técnicas y perspectivas del campo de la psicoterapia. Actualmente nadie cuestiona el rol del psicólogo en los tratamientos de adicciones. Ello obedece a un cambio en la forma de entender los problemas de adicción, el rol del terapeuta y el rol del adicto en su problema.

 1. Enfermedad de Chagas en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Serpa Florez

  1985-12-01

  Full Text Available

  Generalidades.

  La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas se halla ampliamente distribuida en Centro y Sur América. La Organización Mundial de la Salud considera que pueden haber doce millones de casos de esta dolencia en el continente (1, estudiados principalmente en Argentina, Brasil y Venezuela. Se calcula que en Colombia tendríamos una incidencia muy alta de casos, (Marinkelle (2 estima que 7.140/0 de la población podría estar infectada o sea cerca de dos millones de personas, distribuidos en las zonas rurales del nordeste del país (cuenca del Catatumbo Magdalena Medio y Llanos Orientales (Piedemonte, Macarena y Meta cercano (3 (4 (5 Y que seis millones de nuestros compatriotas -22.30/0 de la población total- (2 corren el riesgo de adquirir la enfermedad pues habitan en regiones donde se dan las condiciones para que ésta se propague.


  RESEÑA HISTORICA DE LA ENFERMEDAD EN COLOMBIA
  La existencia de casos de tripanosomiasis americana y de sus vectores fue comprobada en Colombia desde 1929 cuando César Uribe Piedrahita (6 encontró en Prado, Tolima, vectores del mal infectados con T.

  cruzi e Ignacio Moreno Pérez observó dicho hemoflagelado en sangre de seres humanos en Cali (4. En los años siguientes Hernando Ucrós, Benjamín Otálora, Hernando Groot, Santiago Renjifo, Hernando Osorno, Carlos Duarte Rangel, C.J. Marinkelle, Augusto Corredor, Ernesto Suescún y varios otros investigadores colomb iano s describieron diversos focos de la enfermedad en Colombia y estudiaron la distribución de sus vectores y huéspedes intermediarios. En 1947 1. Caicedo y C. Hernández publicaron su informe sobre los primeros casos crónicos de enfermedad de Chagas comprobados en nuestro país, procedentes de la región de Fusagasugá, Cundinamarca (7 en tanto que, en 1961, Marcos Duque inicia los estudios sobre cardiopatía chagásica (8 y Hernando Rocha, en 1971, comunica

 2. Sincronía en la comunicación pedagógica y heterogeneidad de los grupos en el nivel de conocimientos previos: efectos en el aprendizaje en aulas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Facundo Maldonado Grandados

  2010-10-01

  Full Text Available Este artículo presenta los resultados de una investigación interesada en evaluar los efectos de la heterogeneidad de los grupos de estudiantes en el nivel de conocimientos previos y la sincronía en la comunicación de los mismos, sobre el aprendizaje de un dominio de conocimiento en un escenario de aula virtual. Se tomaron estudiantes de un curso de lógica matemática y se distribuyeron en dos grupos: uno integrado por estudiantes con conocimientos previos similares, y otro por estudiantes con conocimientos previos heterogéneos, los dos evaluados mediante un pre-test. Cada estudiante fue asignado aleatoriamente a uno de dos subgrupos: uno que usó como mecanismo de comunicación pedagógica el foro y otro que utilizó el chat. Por último, se diseñó un aula virtual siguiendo un Modelo de Reducción de Diferencias. La investigación concluye mostrando el efecto positivo del aprendizaje en contextos heterogéneos y la importancia del trabajo en equipo de los estudiantes. Se prueba que el Modelo de Reducción de Diferencias es un derrotero eficaz para lograr educación de alta calidad en aulas virtuales.

 3. Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae en un foco suburbano de leishmaniosis visceral en el Cañón del Chicamocha en Santander, Colombia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Flórez

  2006-10-01

  Full Text Available Introducción. Entre los años 1998-2000 la aparición de 8 casos de leishmaniosis visceral americana en niños de un asentamiento humano de reciente establecimiento en la localidad de Guatiguará del municipio de Piedecuesta (Santander Colombia, señaló la posible presencia de un ciclo de transmisión de Leishmania en dicho lugar que motivó el presente estudio entomológico. Objetivos. Determinar frecuencia relativa en el intra y peridomicilio de Lutzomyia longipalpis y la infección natural de este vector con Leishmania spp. Materiales y métodos. Se utilizaron para el muestreo trampas CDC intra y peridomiciliares, capturas sobre cebo humano, cebo animal y en sitios de reposo, en el periodo de mayo de 1999 a septiembre del 2000. La infección natural se determinó mediante la técnica de PCR, en pooles de hembras de Lutzomyia longipalpis. Resultados. Se capturaron 7.391 flebótomos. La especie predominante fue Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, con un 99,5% de las capturas. En las recolecciones con trampas de luz CDC, L. longipalpis tuvo una mayor frecuencia en el intradomicilio que en el peridomicilio (p=0,0001. La tasa total de infección natural fue del 1,93% y se observó una correlación positiva entre los meses de mayor abundancia y el número de hembras infectadas que ingresan al domicilio. Conclusiones. Los resultados indican que en la localidad de Guatiguará Lutzomyia longipalpis, presenta tendencias marcadas hacia el intradomicilio, lo cual tiene serias implicaciones en la transmisión por cuanto el riesgo de transmisión se ve aumentado durante los meses de mayor abundancia por el ingreso de un mayor número de hembras infectadas. Desde el punto de vista de control este comportamiento permite diseñar estrategias que disminuyan la transmisión del parásito en el interior del domicilio.

 4. Tumor dermoide en órbita ocular en recién nacido

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Vives-Restrepo

  2015-04-01

  Full Text Available Descripción de un caso de un paciente neonato con quiste dermoide situado en órbita izquierda, con revisión de la literatura médica de la presentación de este tipo de lesiones. Estudio descriptivo y reporte de caso. Presentación del caso clínico del paciente y revisión de la literatura con aproximación al componente patológico de la enfermedad. La mayoría de los QD en oftalmología son superficiales y están presentes en la primera infancia como inflamaciones discretas en la ceja o el parpado, en el caso de QD existe un buen pronóstico y es todavía mejor si es tratado tempranamente.

 5. Medicación potencialmente inapropiada en ancianos en un hospital de primer nivel, bogotá 2007

  OpenAIRE

  Holguín-Hernández, Esperanza; Orozco-Díaz, José G.

  2012-01-01

  Objetivo Describir la medicación potencialmente inapropiada en ancianos (MPIA) atendidos en consulta ambulatoria en primer nivel en Bogotá en 2007. Metodología Se realizó un estudio de corte transversal, como criterios de MPIA se utilizaron los propuestos por Beers actualizados en 2002. La información se obtuvo de una muestra aleatoria de 423 pacientes mayores de 65 años que asistieron a 16 unidades de atención primaria, se revisó la última consulta registrada en el año en la historia clínic...

 6. Activismo juvenil en partidos con gestiones de gobierno a nivel subnacional en Argentina (2007-2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melina Vázquez

  Full Text Available Resumen El trabajo propone explorar las condiciones de posibilidad y los modos en que se produce un ciclo de participación política juvenil en Argentina que encuentra en los espacios político-partidarios uno de sus renovados escenarios. Luego de una profunda crisis de representación política que llevó al activismo juvenil a impugnar la política en relación con sus manifestaciones político-partidarias y estatales, los partidos políticos comenzaron a recrear espacios de militancia juvenil, al mismo tiempo que fueron receptores de nuevos activistas que entran a la política. En este proceso se destaca el peso que cobraron partidos políticos que, además, estuvieron a cargo de gestiones de gobierno a nivel nacional y subnacional. En el artículo se busca analizar qué rasgos, propiedades y características dan forma a una nueva figura de activismo entre los y las jóvenes que forman parte de estas experiencias. Más concretamente, propone analizar cómo se ingresa a la militancia, qué sentidos se construyen sobre la misma y qué relaciones se producen entre el activismo y el trabajo en el Estado en relación con dos partidos que se ocupan de gestiones de gobierno en la Provincia de Santa Fe (de la mano del Partido Socialista y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (por parte de Propuesta Republicana. Se recupera la sociología francesa del activismo militante para mostrar quiénes son los y las jóvenes activistas que militan en ambos partidos, de qué modos participan dentro de los mismos, así como en las gestiones de gobierno de sus respectivos partidos, y qué significados se construyen en torno a las articulaciones y desplazamientos entre las carreras militantes y laborales de las y los activistas. El enfoque que sigue el trabajo permite pensar elementos comunes en relación con los activismos juveniles en partidos en/de gestión más allá de las diferencias político-ideológicas que los caracterizan. El artículo recoge

 7. La sociedad civil global en la gobernanza ambiental del sector agua en el mundo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margarita Marín Aranguren

  2010-11-01

  Full Text Available Para referirse a la gobernanza ambiental en la que tiene un rol importante la sociedad civil global, se precisa, en primera instancia, determinar cuatro conceptos clave: sociedad civil, red, gobernanza ambiental y geopolítica. En segunda instancia, trabajar el recurso más que un servicio es un derecho que ha de ser inabrogable, justamente por ser una necesidad. Sin embargo, tomó más de una década tal reconocimiento en el contexto internacional. En la tercera y última instancia, se recurre a un par de casos para evidenciar que las redes robustecen la información existente y así la SCG logra ser exitosa en su labor de denuncia de irregularidades que suceden en diferentes partes del mundo. Esta dinámica revela un juego de poderes entre actores internacionales llenos de intereses geoestratégicos, que son susceptibles de futuros conflictos y en donde se requieren análisis más complejos en teoría de acción colectiva aplicada a los recursos de uso común.

 8. Crecer en movimiento. Abordaje etnográfico del desarrollo infantil en comunidades Mbya (Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina Remorini

  2010-01-01

  Full Text Available Me propongo analizar y discutir algunos resultados de una investigación etnográfica desarrollada en comunidades Mbya Guaraníes (Misiones, Argentina acerca de las representaciones y prácticas relacionadas con la crianza y el desarrollo infantil. En este trabajo caracterizo las categorías, representaciones y valores Mbya, en torno a los procesos de crecimiento y desarrollo, focalizando la mirada en el "movimiento" -en tanto indicador de "crecimiento" y salud-, en las prácticas cotidianas de crianza que lo promueven, y en las creencias y saberes que las justifican. A partir de ello, planteo la estrecha relación entre movimiento, salud e identidad. Discuto los resultados a la luz de conceptos y enfoques de la antropología, sociología y psicología, a fin de avanzar hacia la integración de diferentes aportes disciplinares en el abordaje del impacto del movimiento y otros modos de educación del cuerpo en el desarrollo infantil y sus variaciones según diversos contextos ecoculturales e históricos.

 9. Crecer en movimiento. Abordaje etnográfico del desarrollo infantil en comunidades Mbya (Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina Remorini

  2010-10-01

  Full Text Available Me propongo analizar y discutir algunos resultados de una investigación etnográfica desarrollada en comunidades Mbya Guaraníes (Misiones, Argentina acerca de las representaciones y prácticas relacionadas con la crianza y el desarrollo infantil.En este trabajo caracterizo las categorías, representaciones y valores Mbya, en torno a los procesos de crecimiento y desarrollo, focalizando la mirada en el “movimiento” —en tanto indicador de “crecimiento” y salud—, en las prácticas cotidianas de crianza que lo promueven, y en las creencias y saberes que las justifican. A partir de ello, planteo la estrecha relación entre movimiento, salud e identidad.Discuto los resultados a la luz de conceptos y enfoques de la antropología, sociología y psicología, a fin de avanzar hacia la integración de diferentes aportes disciplinares en el abordaje del impacto del movimiento y otros modos de educación del cuerpo en el desarrollo infantil y sus variaciones según diversos contextos eco-culturales e históricos.

 10. Mindfulness en perspectiva

  OpenAIRE

  Santachita, Antonio; Vargas, Martín L.

  2015-01-01

  El Midfulness (Mf) es un tipo de psicoterapia basada en el budismo y que tiene un uso creciente en trastornos de ansiedad, afectivos y por dolor. Una de sus principales técnicas es la focalización de la atención en el momento presente. Al tener una fundamentación explícita en las prácticas espirituales budistas, y al proceder de un entorno cultural oriental, su aplicación clínica debe buscar mecanismos para facilitar su encaje. Se realiza una revisión narrativa con el objetivo de proporcionar...

 11. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 12. Explorando luz solar en modelos de desarrollo inmobiliario. Aplicaciones en cinco ciudades chilenas.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luz Alicia Cárdenas Jirón

  2016-06-01

  Full Text Available El explosivo crecimiento del stock edificado de los últimos años en las ciudades chilenas se ha visto reflejado en concentraciones inmobiliarias de gran altura, que irrumpen estrepitosamente en la morfología de las ciudades chilenas. Externalidades son observadas en los espacios y edificios vecinos tales como extensas áreas de sombreamiento que afectan las condiciones térmicas y lumínicas. Estas construcciones se realizan aparentemente acordes a la norma urbanística, pero afectan la luz solar incidente en fachadas y suelos, disminuyendo las posibilidades de captación y su uso como energía renovable. El objetivo del presente artículo es explorar mediante modelos espaciales –energéticos, distintas formas de ocupación de suelo, cambiando la altura edificada, pero manteniendo la constructibilidad en cinco ciudades chilenas. Las ciudades seleccionadas se sitúan en el centro sur de Chile, emplazadas tanto en el borde costero como el valle central y han presentado crecimientos inmobiliarios importantes en los últimos años. Los resultados muestran valores de energía más elevados en configuraciones de mayor altura, y menores valores relativos a medida que asciende latitudinalmente. El modelo básico ha sido una manzana de 1 ha como punto de partida, por tanto los resultados no son aplicables a un tejido urbano que es más complejo.

 13. Educar y trabajar en contextos de precariedad y desigualdad en América Latina. Jóvenes en debate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Christian Aparicio-Castillo

  2013-10-01

  Full Text Available El presente artículo tiene como objetivo analizar y comparar los resultados investigativos acerca de la situación de los jóvenes afectados por contextos de desigualdad y procesos de desigualación educativa y laboral en América Latina y el Caribe, tomando como referencia el impacto de las nuevas políticas públicas implementadas para fortalecer la cohesión y los procesos de inclusión social. La metodología se remite a la interpretación, síntesis y comparación de estudios cualitativos y cuantitativos elaborados en torno al impacto alcanzado por programas y políticas de vasto alcance orientados a potenciar la participación de los jóvenes en el sistema educativo y la transición hacia el mercado de trabajo y la vida adulta. Las conclusiones más trascendentes de la presente reflexión demuestran que pese a los avances logrados en materia de reconocimiento de la pluralidad y de la complejidad inherente a las situaciones socioeconómicas de vida, los acervos culturales, el género y la dimensión geográfica de hábitat, sigue resultando insatisfactorio el modo en cómo se piensa y apoya a los actores juveniles en las diferentes áreas estratégicas del desarrollo. En consecuencia, una mayor vinculación empoderizante de los jóvenes al momento de diseñar y transponer estrategias políticas en la práctica podría optimizar la calidad e impacto de los emprendimientos y las acciones acometidas.

 14. die teologiese en morele regverdig- ing van apartheid en 'n status ...

  African Journals Online (AJOL)

  teologiese en morele regverdiging van apartheid 'n status confessionis daarstel. Veral die Afrikaanse gereformeerde kerke sou in dié verband onder skoot kom. Die vrae wat hierdie stuk vra is: Wanneer bereik die kerk die punt waar hy 'n status confessionis verklaar? Hoe het die WBGK en die GES hierdie saak hanteer en ...

 15. Una llamada de “urgencia” para tutela cautelar en la justicia administrativa en Cuba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolene Pereira

  2015-12-01

  Full Text Available El régimen jurídico de la tutela cautelar que rige hoy por hoy para la justicia administrativa en Cuba, se basa en el principio de ejecutabilidad de los actos administrativos, y por tanto, en la regla de la no suspensión de las decisiones de la administración pública. El modelo construido tomó como referencia el sistema de justicia cautelar administrativa del derecho franco-español de finales del siglo xix. En el siguiente trabajo se parte del presupuesto de la necesidad de un cambio de paradigma en torno a la ordenación jurídica de la tutela cautelar administrativa en Cuba; para la cual se aportan argumentos teóricos que justifican una modificación en pos de ampliar y reforzar el rol de la tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

 16. Anestesia extra-dural en el parto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Cárdenas Escobar

  1956-05-01

  Full Text Available Desde que A. J. Corning practicó en 1885 la primera inyección de una solución de cocaína en el espacio epidural, diversos métodos anestésicos que utilizan este espacio han sido ensayados, tanto en cirugía como en obstetricia. Sicard y Cathelin, en 1901, usaron el hiatus sacro para anestesia epidural en operaciones urológicas. Stoeckel y Schlimpert en 1911 fueron los primeros en emplear este método en obstetricia. Reemplazaron la cocaína por novocaína. recientemente preparada, y lograron analgesia bastante satisfactoria durante 30 minutos a 1 hora, en casos seleccionados

 17. Negociaciones en familia: género, trabajo y cuidado en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Verónica Gomez Urrutia

  2017-05-01

  importantes cambios en las configuraciones familiares han puesto en tela de juicio la organización tradicional de las familias sobre la base de hombres proveedores/mujeres cuidadoras. Sin embargo, la evidencia disponible indica que ello no ha cambiado la distribución tradicional de tareas por sexo. Este trabajo busca aportar a la comprensión de las razones que ayudarían a explicar la persistencia de estos patrones tradicionales, y cómo parejas jóvenes con y sin hijos enfrentan el reto de conciliar familia y trabajo en la ciudad de Talca (Chile. Ello, con foco en las representaciones sociales sobre el trabajo doméstico y de cuidado y en los procesos de negociación – si los hay – que explicarían sus arreglos domésticos actuales. Nuestros resultados sugieren que se declaran patrones de organización familiar basados en la igualdad, habilidades o preferencias personales, pero las prácticas revelan la persistencia de modos de organización apegados a los patrones tradiciones según género

 18. Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering: Professionals in de knel tussen ideaal en praktijk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaby Jacobs

  2005-12-01

  Full Text Available Deze bijdrage is gebaseerd op een onderzoek in opdracht van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en ontwikkeling naar de state of the art van empowerment in de Nederlandse gezondheidsbevorderings- en preventiepraktijken. Daartoe is een literatuurstudie verricht en zijn acht van de in totaal 54 projecten binnen het programma ‘Gezond Leven’ van ZonMw geselecteerd vanwege hun gerichtheid op empowerment van de deelnemers, tot uitdrukking komend in zinsneden in de projectvoorstellen als ‘meer grip krijgen op het eigen leven’, 'bewust keuzen leren maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen’, ‘helpen hun kracht en kwaliteiten om met de bestaande situatie om te gaan te ontdekken of te versterken’ en ‘erkenning van de eigen ideeën en expertise van mensen’.

 19. Coordinación de grupos en juegos móviles basados en posicionamiento

  OpenAIRE

  Inafuku, Fernando Gabriel; Galella, Pablo Fernando

  2017-01-01

  Coordinar tareas para ser llevadas a cabo por un grupo de personas permite obtener una acción unificada y uniforme donde la suma de los esfuerzos individuales se potencian en pos de resolver actividades. En el caso de los Juegos Móviles basados en Posicionamiento, requiere que los participantes se coordinen en posiciones (o áreas) determinadas del ambiente físico para poder avanzar en el juego. Se tomó como base la tesina de grado de Matías Apezteguía y Darío Rapetti denominada “Juego Educati...

 20. Accesibilidad en el transporte público en Valladolid ferrocarril, autobús y taxi

  OpenAIRE

  Díez Peña, Mª Begoña; Herrero Rodríguez, Sonia

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo es conocer la medida en la que se cumple la normativa de accesibilidad al transporte público en la ciudad de Valladolid, en concreto ferrocarril, autobús y taxi, no sólo en el sentido estricto de la normativa sino también desde el punto de vista de la autonomía de una persona con discapacidad física. Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados Máster en Logística

 1. Programa CoCrear en la inteligencia emocional en docentes de Senati Ventanilla, 2015

  OpenAIRE

  Chumpitaz Mozombite, Aurora

  2015-01-01

  En la investigación titulada Programa “CoCrear” en la inteligencia emocional en docentes de SENATI –Ventanilla 2015 , el objetivo general de la investigación fue determinar los efectos del programa “CoCrear” en el desarrollo de la inteligencia emocional en docentes. El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi experimental, de método hipotético deductivo y enfoque cuantitativo. La población estuvo compuesta por 72 docentes, una muestra no prob...

 2. Ambiente de trabajo cooperativo en internet para la educación en valores

  OpenAIRE

  Ingaluque Arapa, Marga Isabel

  2009-01-01

  El presente trabajo de investigación que lleva por título "AMBIENTE DE TRABAJO COOPERATIVO EN INTERNET PARA LA EDUCACION EN VALORES" responde a la necesidad de desarrollar nuevas formas de planificar y desarrollar la educación, de manera que se promueva la participación sincrónica y asincrónica entre tos sujetos que no se encuentran físicamente en el mismo lugar, ni en las mismas coordenadas temporales. El objetivo fue desarrollar un Ambiente de Trabajo Cooperativo en Internet para la educaci...

 3. Nicaragüenses inmigrantes en Costa Rica: Patrones de participación en actividades recreativas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Grace Salazar-Salas

  2015-01-01

  Full Text Available En Costa Rica, las personas nicaragüenses constituyen el mayor grupo inmigrante. Este artículo reporta la tercera y última parte de los hallazgos de un estudio cualitativo que investigó cómo se recreaban trece nicaragüenses que vivían en el Área Metropolitana costarricense. Los datos reportados se obtuvieron de entrevistas. Los hallazgos de este estudio fenomenológico se relacionan con (1 tres tipos de actividades recreativas en las que se dejó de participar, (2 cuatro tipos de activi - dades recreativas en las que se continuó participando como en Nicaragua, (3 dos tipos de actividades recreativas que se modificaron para seguir realizándolas en Costa Rica, (4 cinco tipos de actividades recreativas que se iniciaron o retomaron en Costa Rica, porque casi no se habían realizado en Nicaragua, y (5 dos tipos de actividades recreativas en las que a las personas les gustaría participar en el futuro. Además, se presentan los efectos positivos y negativos del cambio de país y su impacto en la recreación de las personas entrevistadas.

 4. Intervención educativa sobre el condiloma acuminado en mujeres en edad fértil

  OpenAIRE

  González Sáez, Yoandra; Alfonso Masa, Zeida; Hernández Sáez, Isbel; Pedroso Delgado, Jorge César; Corrales Wong, Zoila; Gómez Verdecia, Yadilka

  2012-01-01

  Introducción: el condiloma acuminado producido por el virus del papiloma humano (VPH) es una infección de transmisión sexual frecuente en las mujeres en edad fértil. Objetivo: incrementar el nivel de conocimiento de la infección por VPH. Métodos: se realizó un estudio de intervención educativa en mujeres en edad fértil atendidas en la consulta de ginecología del Hospital Centenario de la provincia de Camagüey. El universo estuvo constituido por las 32 pacientes atendidas en dicha consulta, en...

 5. Uso de las tic en el aula de lenguas extranjeras en educación primaria

  OpenAIRE

  Vega Vivar, Beatriz

  2016-01-01

  RESUMEN: En la actualidad vivimos inmersos en la era de la comunicación, lo que ha suscitado un gran cambio en la sociedad en cuanto a su manera de aprender y adquirir el conocimiento. Este cambio a su vez, se ha visto reflejado en la forma de enseñar de los maestros en todas las áreas ya desde la Educación Primaria e, incluso la Educación Infantil. Los alumnos de ahora se definen como “nativos digitales” ya que han nacido en la era de la comunicación, frente a los “inmigrantes digitales”, es...

 6. Alfabetización en lectura y escritura en personas en situación de discapacidad intelectual

  OpenAIRE

  Miranda, Angélica María

  2016-01-01

  El trato de las personas en situación de discapacidad (PsD) ha ido variando en la historia de la humanidad desde el infanticidio en la antigüedad hasta la actualidad donde se considera a la persona como un sujeto de derecho que debe ser respetado, no discriminado y con igualdad de oportunidades. El Modelo Multidimensional de la discapacidad (AAIDD, 2011) promueve las habilidades conceptuales de lectura, escritura y matemática considerándolas destrezas fundamentales para la plena inclusión de ...

 7. Identificación de Mycobacterium sp., en una población de tortugas morrocoy (Geochelone carbonaria en cautiverio y en su entorno, en un zoológico en la Sabana de Bogotá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángela Natalia Agudelo

  2008-06-01

  Full Text Available En un Zoológico de la Sabana de Bogotá, se presentó alta mortalidad de aves por tuberculosis aviar, en un encierro en el cual habitaban dos clases de animales diferentes: reptiles y aves. Se buscó establecer la presencia del Mycobacterium sp, por medio de la identificación molecular (PCR-PRA, en una población de 19 tortugas Morrocoy en cautiverio en el Zoológico mencionado anteriormente. Se procedió a tuberculinizar a todas las tortugas, las cuales resultaron negativas y se recolectaron muestras de materia fecal y muestras ambientales (agua y suelo y se cultivaron en medios OK/MSTA, LJ y OK respectivamente realizando baciloscopia para cada una de las muestras. De la muestras de materia fecal sólo cuatro fueron positivas a baciloscopia y de nueve muestras ambientales (suelo (n=7, agua (n=2, cinco fueron positivas (suelo (n=4, agua (n=1; en cuanto al crecimiento fueron negativas todas las de materia fecal de las tortugas Morrocoy. De las muestras ambientales (suelo, agua crecieron cinco y una muestras respectivamente. Adicionalmente se obtuvo muestras de la necropsia de una tortuga Icotea, (tejido, orina y absceso y sólo hubo crecimiento de la muestra de absceso. De la muestra de absceso se identificó Mycobacterium gordonae tipo 3, de las de suelo se obtuvo Mycobacterium avium tipo 3 y en el de agua se obtuvo Mycobacterium fortuitum tipo 1. Los hallazgos sugieren la necesidad de una vigilancia continua, que permita la identificación de la presencia de micobacterias; por medio de pruebas de laboratorio apropiadas (baciloscopia, cultivo, pruebas bioquímicas y moleculares; ya que se debe evitar que las tortugas sigan siendo parte de un ciclo epidemiológico de transmisión como portadores sanos y el contacto con los humanos debe darse sólo cuando sea estrictamente necesario, aplicando normas de bioseguridad.

 8. Cambios en el concepto de esfera pública (1962-2008 en Jürgen Habermas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholas Dieter Berdaguer Rauschenberg

  2015-06-01

  Full Text Available A partir de la relación entre contexto de surgimiento teórico y contexto de aplicación de la teoría, buscaremos en este artículo mostrar cuatro momentos de la noción de esfera pública en la obra de Habermas. El primero se refiere a Mudanza estructural en la esfera pública, de 1962, donde el autor reconstruye la esfera pública burguesa y su decadencia en las sociedades modernas de los grandes medios de comunicación. El segundo momento busca retomar el potencial teórico de la dialéctica entre mundo de la vida y sistema desarrollado en Teoría de la acción comunicativa, de 1981. En seguida analizamos el concepto de principio del discurso en la construcción teórica de la democracia deliberativa y la importancia de la esfera pública en este modelo teórico. Por último, buscamos presentar la actualidad de la noción de esfera pública según Habermas en el contexto de la crisis europea, donde predomina una colonización del mercado financiero en los medios de comunicación.

 9. Contaminación con aluminio en sangre en personas dializadas en dos hospitales de Colombia

  OpenAIRE

  Roberto Fernández-Maestre

  2012-01-01

  Objetivo: Se relacionó el grado de contaminación con aluminio en suero sanguíneo de pacientes sometidos a tratamientos de diálisis con el contenido de aluminio en los líquidos de diálisis que usaron estos pacientes y las alteraciones que mostraron en su salud. Método: Se analizaron por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (EAA) muestras de suero sanguíneo de 34 pacientes y dializados de dos instituciones hospitalarias de la ciudad de Cali-Colombia. Las muestras de suero se...

 10. Diferencias en variables psicosociales en sujetos VIH homosexuales y heterosexuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo E. Vera-Villarroel

  2004-01-01

  Full Text Available Desde hace algunos años el VIH-SIDA ha dejado de ser una enfermedad asociada a sólo a algunas poblaciones. El objetivo de este estudio de tipo descriptivo transversal fue evaluar las diferencias en variables psicosociales en distintas muestras de personas portadoras y no portadoras de VIH. La muestra estuvo compuesta por un total de 83 sujetos, de los cuales 38 eran portadores asintomáticos de VIH (15 hombres homosexuales, 8 hombres heterosexuales y 15 mujeres heterosexuales y 45 son no portadores (15 hombres homosexuales, 15 hombres heterosexuales y 15 mujeres heterosexuales. Se evaluaron catorce variables psicosociales, entre ellas, estrés, estilos de afrontamiento, apoyo social, ansiedad y depresión. Los resultados indicaron que sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ansiedad y depresión, destacándose mayores índices de ansiedad en hombres y mujeres seropositivos y heterosexuales. En relación a la depresión se encuentran mayores índices sólo en hombres heterosexuales seropositivos (p<0,05. Se analiza la posible influencia de las presiones culturales, prejuicios y poca ayuda específica para estos sujetos que podrían explicar los resultados.

 11. Eficacia del plasma rico en plaquetas en procedimientos médicos estéticos faciales . Evaluación en contorno de ojos.

  OpenAIRE

  Cepeda Páez, Katerine Andrea

  2014-01-01

  Introducción: En la actualidad se están implementando nuevas técnicas, para el tratamiento de líneas de expresión facial. El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) utiliza factores de crecimiento humano autólogos con fines médicos estéticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el tratamiento con plasma rico en plaquetas en el manejo del rejuvenecimiento periocular. Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en una cohorte de 27 pacientes entre 30 a 70 años de ambos sexos,trata...

 12. Control en red basado en eventos: de lo centralizado a lo distribuido

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Guinaldo

  2017-01-01

  Full Text Available Resumen: Los sistemas de control en red (SCR son aquellos en los que los diferentes elementos de un lazo de control (sensores, actuadores y controladores se encuentran espacialmente distribuidos y la transmisión entre ellos tiene lugar a travón de informaciés de un canal de comunicación o red. La reducción de la cantidad de información transmitida juega un papel importante en el desempeño de estos sitemas, y reglas de comunicación no convencionales como el control basado en eventos, se han demostrado efectivas. En este artículo se revisan algunas de estas estrategias, centrándose en primer lugar en los SCR centralizados, para posteriormente estudiar esquemas de control distribuido, aplicados a sistemas de gran escala. Finalmente, algunos de los resultados teóricos se aplican al control de formaciones en un sistema de experimentación real. Abstract: Networked control systems (NCSs are spatially distributed systems in which sensors, actuators and controllers exchange information through a communication channel or network. The reduction in the amount of transmitted information has a relevant impact over the system's performance. In this regard, non-conventional communication rules, such as the event-based control, have been demonstrated to be effective. In this paper, some of these strategies are reviewed. We first focus on centralized NCSs, and then the distributed control for large-scale systems is studied. Finally, some of the results are applied to the formation control problem and implemented over an experimental setup. Palabras clave: Control en red, control basado en eventos, control distribuido, sistemas de gran escala, sistemas multi-agente, control de formaciones, robots móviles., Keywords: Networked control, event-based control, distributed control, large-scale system, multi-agent system, formation control, mobile robot

 13. Contenido de metales pesados en pescados comercializados en Iquitos, Nauta y Requena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dora García de Sotero

  2013-06-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta la evaluación de la concentración de metales pesados en el músculo de los  pescados colectados en los mercados de las ciudades de Iquitos (Cuenca del Ríos Amazonas; Nauta (Cuenca del Río Marañón y Requena (Cuenca del Río Ucayali en el año 2011. Para la muestra de cada lugar se consideró cinco individuos por cada especie. La metodología empleada para la determinación de Hierro, Cobre, Plomo, Cadmio, Cromo y Cinc fue el método de espectrofotometría de absorción atómica (EEA, y para la determinación de Mercurio se efectuó por la EEA acoplado la Cámara de vapor frio.  De acuerdo a los resultados se observó que en todas las especies estudiadas de las Cuencas de los Ríos Amazonas y Marañón, tanto en creciente como en vaciante, superaron los límites máximos permisibles con respecto a la acumulación de plomo y cromo comparados con los Límites Máximos Permisibles reportados por las Normas Internacionales. Para las especies de la Cuenca del Río Ucayali, en creciente algunas especies (lisa, boquichico y paco pasaron el límite máximo permisible con respecto a la acumulación de cromo; pero en vaciante todas las especies pasaron ese límite. Con respecto al mercurio, ninguna de las especies en estudio, de las tres Cuencas pasaron el límite máximo permisible cuando fueron comparados con los valores reportados por las Normas Internacionales.

 14. Contenido de metales pesados en pescados comercializados en Iquitos, Nauta y Requena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dora García de Sotero

  2013-06-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta la evaluación de la concentración de metales pesados en el músculo de los pescados colectados en los mercados de las ciudades de Iquitos (Cuenca del Ríos Amazonas; Nauta (Cuenca del Río Marañón y Requena (Cuenca del Río Ucayali en el año 2011. Para la muestra de cada lugar se consideró cinco individuos por cada especie. La metodología empleada para la determinación de Hierro, Cobre, Plomo, Cadmio, Cromo y Cinc fue el método de espectrofotometría de absorción atómica (EEA, y para la determinación de Mercurio se efectuó por la EEA acoplado la Cámara de vapor frio.  De acuerdo a los resultados se observó que, en todas las especies estudiadas de las Cuencas de los Ríos Amazonas y Marañón, tanto en creciente como en vaciante, superaron los límites máximos permisibles con respecto a la acumulación de plomo y cromo comparados con los Límites Máximos Permisibles reportados por las Normas Internacionales. Para las especies de la Cuenca del Río Ucayali, en creciente algunas especies (lisa, boquichico y paco pasaron el límite máximo permisible con respecto a la acumulación de cromo; pero en vaciante todas las especies pasaron ese límite. Con respecto al mercurio, ninguna de las especies en estudio, de las tres Cuencas pasaron el límite máximo permisible cuando fueron comparados con los valores reportados por las Normas Internacionales.

 15. Iglesia en Riola, Italia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aalto, Alvar

  1979-08-01

  Full Text Available This church is surrounded by the marvelous landscape — both in summer and winter— of Piola di Vergato, near Bologna, on the River Reno. It was commissioned by Cardinal Lercaro, Archbishop of Bologna and the initial contacts were during 1965. The building is of outstanding beauty and originality, mainly using concrete for the bearing members, copper for the roof. Cerrara marbie for the altar and surrounding areas, local sandstone for outside facings, red Cotto Fiorentino Tuscany clay tile flooring. The church has been built with Italian and Finnish technical assistance from Aarne Hollmen, Claes, Holm, Hamilkar Aalto, Olavi Ebeling, Vezio Nava among others.

  Está asentada en el maravilloso paisaje —tanto en invierno como en verano— de Riola de Vergato, cerca de Bolonia, y sobre el cauce del rio Reno. Fue encargada por el cardenal Lercaro, arzobispo de Bolonia en 1965, año en que comenzaron los contactos. En principio el programa completo se componía de iglesia, centro parroquial, campanario, explanada para grandes concentraciones de fieles, residencia de ancianos y jardín de infancia, si bien estos dos últimos fueron suprimidos posteriormente. Aún ahora quedan por terminar muchos detalles de mobiliario y algunos cuerpos de edificación que se espera puedan ser subvencionados y realizados en breve. El edificio es de una gran belleza y originalidad notables, estando construido, fundamentalmente, a base de hormigón en elementos resistentes; cobre en la cubierta; mármol de Carrara en altar y zonas próximas; piedra arenisca de la localidad, en revestimientos exteriores; solados con plaqueta roja de Cotto Florentino Tuscany. Se ha contado con la ayuda y aportación de instalaciones y técnicos finlandeses e italianos, tales como Aarne Hollmen, Claes Holm, Hamilkar Aalto, Olavi Ebeling y Vezio Nava.

 16. Renforcement de la recherche en santé en Afrique de l'Ouest | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le cours englobera le financement, le suivi et la supervision de projets de recherche donnés. En outre, les chercheurs concevront et mettront en oeuvre un système de gestion de l'information en santé dans chacun des quatre pays participants, en veillant à l'adapter comme il se doit et à y assortir la formation nécessaire.

 17. Innovaciones en el diseño del instrumental manual en endodoncia

  OpenAIRE

  Roig Cayón, Miguel; Brau Aguadé, Esteban; Canalda Sahli, Carlos

  1994-01-01

  En este artículo de divulgación los autores hacen una serie de consideraciones sobre los nuevos instrumentos endodóncicos que están apareciendo en el mercado, con nuevos diseños y diferentes aleaciones, y tratando de enjuiciar su efecto en la preparación biomecánica de los conductos radiculares.

 18. Conocimientos sobre sexualidad y su influencia en el embarazo en adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmina Alexandra García Macías

  2017-06-01

  Full Text Available Introducción: El embarazo en la adolescencia es en la actualidad un problema de salud que genera serias consecuencias personales, sociales y económicas, con repercusión en la salud individual, familiar y colectiva. Objetivo: Identificar los conocimientos sobre la sexualidad y su influencia en el embarazo en la adolescencia. Métodos: Se realizó un estudio observacional analítico, transversal, en un universo de 80 adolescentes de 15 a 19 años del Equipo Urbano de Salud 23 Latacunga, a quienes se les aplicó una encuesta sobre sexualidad y métodos anticonceptivos; los datos fueron procesados en el programa SPSS, el análisis se realizó mediante el test de Chi Cuadrado con un nivel de significación de p<0.05. Resultados: La mayoría de los adolescentes presentó conocimientos insuficientes sobre sexualidad (n=50 62.5%. El inicio de las relaciones sexuales predominó a los 15 años (n=11 13.7%; el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual fue bajo (n=30 37.5%; el método anticonceptivo más utilizado fue el condón con un (n=22 27.5%, a continuación, se ubicaron los anticonceptivos naturales.  Conclusiones: Predominó el desconocimiento sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, a la vez fue temprano el inicio de la vida sexual con un poco utilización de métodos de anticoncepción.

 19. Tuberculosis en trabajadores de salud en el Perú, 2013-2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirtha Gabriela Soto-Cabezas

  Full Text Available Objetivos. Describir las características epidemiológicas de la tuberculosis en trabajadores de salud del Perú. Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo que incluyó a todos los trabajadores de salud con tuberculosis notificados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSA del Perú, durante los años 2013, 2014 y 2015. Resultados. Se notificaron 755 casos de tuberculosis en trabajadores de salud, el 60% laboraban en hospitales, 28% en establecimientos del primer nivel de atención y 12% en establecimientos privados. 57% de los casos laboraban en establecimientos de salud de Lima Metropolitana y el Callao. La edad promedio de los trabajadores fue de 38 años (rango 19 a 89 años y 63,6% fueron mujeres; 6,1% de los casos fueron resistentes, principalmente tuberculosis multidrogorresistente; 67% de los casos fueron tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica. Profesionales y técnicos de la salud representaron el 82,5% de los casos, consultorios, hospitalización y emergencia, fueron las áreas donde laboraban el 55,2% de los casos. Conclusiones. La tuberculosis constituye un riesgo laboral importante para los trabajadores de salud de los establecimientos de salud públicos y privados, afecta principalmente al grupo de profesionales y técnicos de la salud que realizan labores en áreas de cuidado y atención directa con pacientes en grandes hospitales de Perú.

 20. La población extranjera en edad escolar en España: del boom de la inmigración al cambio en el ciclo migratorio

  OpenAIRE

  Capote, Alberto; Nieto Calmaestra, José Antonio

  2017-01-01

  Durante la década pasada, España fue el segundo destino más Importante en los movimientos migratorios internacionales. Se trataba de una inmigración con una notable componente familiar que apostaba por la permanencia en el país. Esto se tradujo en cambios en las aulas de enseñanza, y en el planteamiento de nuevos retos educativos. En este nuevo contexto, las políticas de gestión de la diversidad en los centros educativos han dejado de ser una prioridad. Ahora bien, cabe preguntarse hasta qué ...

 1. Desigualdades de género en la investigación en salud pública y epidemiología en España (2007-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Mar García-Calvente

  2015-11-01

  Conclusiones: La sobrerrepresentación de líderes masculinos en la investigación en salud pública en España debe entenderse como indicador y consecuencia del androcentrismo en las sociedades científicas y los grupos profesionales. Esta situación sexista pone en riesgo la existencia de productos y servicios innovadores desde la perspectiva de género que den respuestas a necesidades y demandas de toda la sociedad. Se necesitan más mujeres en investigación que tengan incorporada esta perspectiva.

 2. Las franquicias en México en 1999 y 2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ma. Cristina Alba Aldave

  2010-01-01

  Full Text Available La información económica generada sobre el mercado de franquicias en México es deficiente porque no existe una institución u organismo que ofrezca cifras confiables y suficientes en las que sea posible apreciar la dinámica y volumen total del mercado. El objetivo de esta investigación es determinar el crecimiento, el cambio en la estructura y características de las franquicias de México en 1999 y 2007. Para ello se recopiló y sistematizó información de 720 empresas mediante la revisión de fuentes especializadas del tema, visitas a empresas y entrevistas a franquiciatarios y franquiciantes con lo que se estructuró una base de datos. Entre los principales resultados se encontró un cambio de estructura donde las franquicias mexicanas crecen y las extranjeras disminuyen, especialmente las de Estados Unidos. El cambio de cultura empresarial parece positivo para aquellos que desarrollaron franquicias en México y ahora las exportan, pero las franquicias extranjeras de comida rápida perjudican la salud de la población y no promueven la formación de proveedores locales.

 3. LA INOCULACIÓN CON Glomus fasciculatum EN EL CRECIMIENTO DE CUATRO ESPECIES FORESTALES EN VIVERO Y CAMPO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Hernández

  2009-01-01

  Full Text Available La presente investigación se realizó para conocer la respuesta de 4 especies forestales a la aplicación del Glomus fasciculatum en vivero y campo. En la fase de vivero se evalúo diámetro basal, altura total, peso seco del follaje y radicular, absorción de nutrimentos en el follaje y el sistema radicular. En campo se cuantificó altura total, diámetro, y absorción de nutrimentos en el follaje. Los resultados mostraron que en vivero los mayores incrementos promedio, en los tratamientos inoculados, los registró el ronrón (Astronium graveolens, la teca (Tectona grandis y el amarillón (Terminalia amazonia, con 48,9, 35,2 y 30,6%, respectivamente; mientras que en melina (Gmelina arborea el incremento fue de 16,9%. El mayor incremento se registró en el peso seco del follaje y en el radicular con 30,8 y 63%, respectivamente. En la absorción de nutrimentos el ronrón mostró diferencias en Mg, Cu, Zn, Mn y Fe, tanto en el follaje como en el sistema radicular; sin embargo, melina fue la especie que registró las concentraciones de nutrimentos superiores, aunque no significativas; las demás especies no registraron diferencias significativas. En el campo, en las plantas inoculadas, solamente melina reflejó diferencias significativas en diámetro y altura total, con un incremento de 37,9 y 31,7%, respectivamente. La absorción de nutrimentos de melina, amarillón y ronrón fue en promedio 32,2, 19,8 y 6,6%, respectivamente, con una mayor absorción en Ca, Mn, K y Fe. La mortalidad en vivero fue nula, mientras que en el campo, varió de acuerdo con la especie y el tratamiento. El aumento en el crecimiento de las 4 especies fue la tendencia común, a excepción de teca, que en el campo no mostró resultados positivos.

 4. VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL NOVIAZGO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CHILENOS: DIFERENCIAS EN EL APEGO Y LA EMPATÍA DIÁDICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Guzmán-González

  2014-01-01

  Full Text Available El propósito del estudio fue evaluar diferencias en el apego romántico y la empatía diádica en función de la presencia/ausencia de violencia psicológica perpetrada en relaciones de noviazgo entre jóvenes universitarios. La muestra constó de 470 estudiantes entre los 18 y 28 años de la ciudad de Antofagasta, Chile, quienes completaron el cuestionario de Experiencias en Relaciones Cercanas (Brennan, Clark & Shaver, 1998, el Índice de Reactividad Interpersonal para Parejas (Péloquin & Lafontaine, 2010 y la Escala de Tácticas de Conflicto (CTS2 (Straus, 1996. Los resultados permiten concluir que las personas que ejercieron violencia psicológica en el último año presentan niveles más altos de ansiedad y niveles más bajos de toma de perspectiva y preocupación empática. No se detectaron diferencias en la evitación asociada al apego.

 5. Proyecto Ensamblando en Colombia

  OpenAIRE

  Kreime, Pablo; Gómez Morales, Yuri Jack; Ashmore, Malcolm; Miranda Canal, Néstor; Pérez Bustos, Tania; Vinck, Dominique; Amaya, José Antonio; Carvajal Marín, Luz Mery; Castro-Gómez, Santiago; Camargo Uribe, Juan Arturo; Dávila Dávila, Juan Manuel; Sebastián, Díaz Ángel; Duque Muñoz, Lucía; Durán-Sánchez, María Fernanda; García Álvarez, Claudia María

  2013-01-01

  Los dos volúmenes de esta obra reúnen los resultados del proyecto ganador de la «Convocatoria nacional de proyectos bicentenario 1810-2010 “Historia social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia: ciudadanía, saberes y nación”», lanzada por Colciencias en el 2009. El proyecto, titulado «Ensamblado en Colombia: producción de saberes y construcción de ciudadanías» se propuso estudiar la manera como se constituyen en el presente y se han constituido en el pasado «asuntos de inte...

 6. Varswateralge en die ekonomie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. E. Scott

  1988-03-01

  Full Text Available Die artikel bespreek die ekonomiese belong wat varswateralge alreeds het en hul moontlike verdere ontginning in die toekoms. Sowel gewenste as ongewenste aspekte word oorweeg en hoofsaaklik met voorbeelde uit Suid-Afrika geïllustreer. Die oormatige ontwikkeling van ongewenste alge in varswater verlaag die watergehalte dear verskeie chemiese veranderinge, wat kan wissel van smake en geure tot die produksie van verbindings wat gesondheidsgevare vir mens of dier inhou. Verwydering van ongewenste alge dra aansienlik by tot die koste van waterbehandeling. Oormatige alggroei belemmer ontspanningsgebruike en kan eiendomswaardes langs rivier- en damoewers beïnvloed.

 7. Cultivo de cachama blanca en altas densidades y en dos sistemas cerrados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Germán Poleo

  2011-04-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo fue evaluar la tolerancia de la cachama blanca, Piaractus brachypomus, a cultivos en altas densidades en sistemas cerrados. Novecientos alevines de 44,3±26 g de peso, se distribuyeron en seis tanques de concreto, con 4,8 m³ de agua. Tres tanques presentaron cero recambio de agua (SCR, y en otros tres, el agua se hizo circular a través de un bioclarificador (SRA. Ambos tratamientos presentaron fuerte aireación para mantener los sólidos en suspensión y suministrar aire. Los peces se alimentaron a saciedad con pienso comercial por 192 días. Los parámetros de calidad de agua como: oxígeno disuelto, amonio total, nitritos, nitratos, alcalinidad, dureza, temperatura y pH, se midieron semanalmente. Los peces en el SCR crecieron a una tasa de 2,34±0,05 g por día, y tuvieron conversión alimenticia de 1,5±0,06, densidad final de 12,96±0,53 kg m-3, y peso final de 449,5±99 g. En el SRA, los peces crecieron 2,33±0,03 g por día, con conversión alimenticia de 1,6±0,07, densidad final de 12,13±1,12 kg m-3, y peso final de 446,5±10 g. La cachama blanca puede ser cultivada en sistemas cerrados con cero recambio de agua en altas densidades.

 8. EMPRESAS TRANSNACIONALES EN BÚSQUEDA DE AUTONOMÍA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Félix Nhabanga

  2017-04-01

  Full Text Available El artículo intenta conocer y comprender la trama de relaciones provenientes de las Empresas Multinacionales, que tienen lugar en la Sociedad Internacional. Lo que intentamos es crear un marco teórico, ¿qué son las EMNs?, ¿cómo actúan?: su naturaleza institucional, los diferentes tipos de relaciones, con los Estados y con Organismos supranacionales. Intentamos en esta investigación, conocer y comprender cómo funcionan en la actualidad las Empresas Multinacionales en las Relaciones Internacionales. La investigación se basa en fuentes secundarias y primarias, con mayor énfasis para estas últimas y se completa también con los exhaustivos comentarios del autor.

 9. ENCUESTAS SEROEPIDEMIOLÓGICAS EN ENFERMEDADES NO INMUNOPREVENIBLES Y SU INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando de Ory Manchón

  2009-01-01

  de estudios de seroprevalencia realizados en España en relación con enfermedades no inmunoprevenibles de transmisión vertical (Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, citomegalovirus, virus herpes simple tipo 2, y parvovirus humano B19, enfermedades de transmisión sanguínea (virus de la hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia humana y Trypanosoma cruzi y enfermedades emergentes (Virus del Nilo occidental, virus Toscana, y virus de la coriomeningitis linfocitaria. Se observa reducción en la seroprevalencia en la población autóctona española frente a Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, citomegalovirus y virus de la inmunodeficiencia humana. Los patrones obtenidos en población inmigrante reflejan la situación de estas enfermedades en sus países de origen; pudiendo ser causa de situaciones de impacto en la salud pública (Trypanosoma cruzi, en relación con la donación de sangre. Se pone en evidencia la circulación en España de virus del Nilo Occidental, y la importancia de la infección por virus Toscana.

 10. experiencias en el sistema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Fernández Manjón

  2005-01-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta la experiencia de aplicación e implementación del modelo de objetos educativos en el sistema . Se describe una visión práctica de la aplicación de las tecnologías de marcado tanto en la estructuración de los cursos como en el desarrollo de contenidos que pueden ser adaptados al usuario. En se han seguido las especificaciones de IMS, desarrollándose un soporte completo del empaquetamiento de cursos (content packaging reflejado en un sistema de autoría de cursos y una herramienta de importación. Además se ha particularizado un perfil específico de cursos y de objetos educativos que permiten su adaptación al usuario.

 11. Experiencia Educacional en Paraguay.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Blanca Pavon.

  Full Text Available La experiencia educacional que presentaré concierne al grupo indígena de los guaraníes del Paraguay que se autodenominan Karaguy  jara, que quiere decir  "dueños del monte". También se denominan Avá chiiripá. Esta etnia vive en la región oriental del Paraguay. en un triángulo que se extiende hacia el Brasil. En este mismo sector viven también los Paitauytera, los Mbya y los llamados Ache o Guayaki o Atchi. Se supone .que existen alrededor de 4.500 Avá Chiripá en la región oriental del Paraguay. Viven en pequeñas comunidades y han perdido su hábitat selvático natural casi en su totalidad.

 12. Estudio comparado de la atención educativa en la diagnosis y en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en Brasil y en Italia

  OpenAIRE

  Zanon, Christian

  2017-01-01

  “Estudio Comparado de la Atención Educativa en la Diagnosis y en el Tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Brasil y en Italia” es un proyecto de investigación realizado en varias universidades: España, Brasil y China, incluyendo Italia y Reino Unido. Se investigó el tema del TDAH desde el punto de vista de la atención educativa. La hipótesis ha evidenciado como el TDAH varía en la tasa de prevalencia a causa de una falta o un inadecuado protocolo de la ...

 13. El surgimiento de los comedores escolares en la Pampa en crisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María José Billorou

  2008-01-01

  Full Text Available Este trabajo busca examinar el surgimiento de una red de instituciones, los comedores escolares en el Territorio Nacional de La Pampa en la década de 1930, cuyo accionar se basó en la protección y la defensa de la infancia más vulnerable. El análisis de este proceso, permite develar el protagonismo de los distintos agentes estatales, las relaciones suscitadas entre las diferentes jurisdicciones –nacional, provincial y municipal– así como el papel de la comunidad en la ejecu - ción concreta de políticas públicas.

 14. Efecto del burnout y la sobrecarga en la calidad de vida en el trabajo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juana Patlán Pérez

  2013-01-01

  Full Text Available El síndrome de burnout se presenta con frecuencia en trabajadores que tienen contacto con usuarios o clientes. El artículo tiene como objetivo determinar el efecto del burnout y la sobrecarga en la calidad de vida en el trabajo en personal de un instituto de salud en México. La metodología de investigación fue expostfacto y descriptiva con una muestra estratificada de 673 trabajadores. Se utilizaron 4 escalas para medir sobrecarga de trabajo, burnout y 2 factores de calidad de vida en el trabajo: conflicto trabajo-familia y satisfacción laboral. Los resultados indican un efecto positivo y significativo de la sobrecarga en el burnout y el conflicto trabajo-familia, y un efecto negativo de la sobrecarga en la satisfacción laboral. Además, el burnout está asociado de forma positiva al conflicto trabajo-familia y negativa a la satisfacción laboral.

 15. Las TIC en los programas de Formación Profesional Básica en Ceuta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Luz Cacheiro González

  2015-10-01

  Full Text Available El objetivo de esta investigación es identificar los dispositivos TIC que dispone el alumnado y el profesorado de Formación Profesional Básica de Ceuta (España, qué formación tienen sobre ellos y para qué los usan, tanto en el ámbito personal como en el educativo. Participaron en el estudio los alumnos de FP Básica (n=251 y una muestra de 18 profesores. Los resultados indican que el alumnado está formado en las TIC y utilizan principalmente el Smartphone, pero con un uso diferenciado en el orden personal y educativo. Por su parte, los profesores manifiestan estar formados en las TIC y emplean sobre todo el ordenador a nivel personal y educativo. En cuanto a la valoración sobre el perfil del alumnado, los profesores coinciden en las dificultades socioeducativas y destacan la baja motivación por las tareas escolares y la exclusión laboral.

 16. Efecto del uso de videojuegos en niños adolescentes en España y USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paloma Díaz Soloaga

  2012-04-01

  Full Text Available Nadie pone en duda el influjo que el cine, la música, la publicidad, las novelas o los cómics tienen en la configuración de la personalidad en niños y jóvenes. Sin embargo en ciertos entornos empresariales resulta complicado argumentar que los videojuegos pueden afectar de forma negativa el comportamiento social de los menores. En este estudio aplicado desarrollado por la autora con niños y adolescentes en Cambridge (Massachussets y Madrid, se investigaron los principales valores y estereotipos presentes en videojuegos así como la influencia que estos tienen en sus conductas prosociales. El artículo demuestra la importancia del aprendizaje consciente en el juego  como factor relevante en el proceso de configuración las conductas prosociales.

 17. Deserción estudiantil en las carreras de ciencias de la salud en el Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Heredia Alarcón

  2015-01-01

  Full Text Available Introducción: La deserción estudiantil en ciencias de la salud es un tema poco investigado en nuestro país. La deserción universitaria en general tiene un origen multifactorial e implicancias individuales, familiares, institucionales y sociales. Asimismo, origina pérdidas económicas ingentes en nuestro país y en los de la región. Objetivos: Determinar la frecuencia de deserción durante la formación profesional en medicina, enfermería, obstetricia y odontología, en nueve universidades del Perú. Diseño: Estudio observacional retrospectivo de corte transversal. Institución: Dirección General de Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos MINSA, Perú. Lugar: 4 universidades en Lima y 5 universidades de provincias. Métodos: Registro del número de estudiantes con deserción universitaria según carrera de ciencias de la salud, así como entrevista estructurada para determinar los factores condicionantes. Medidas de resultados: Número de desertores y factores condicionantes. Resultados: La deserción estudiantil para las carreras de ciencias de la salud de las nueve universidades peruanas fue de 10,20% en la carrera de medicina humana, 11,11% en la carrera de obstetricia, 9,91% en la carrera de enfermería y 5,64% en la carrera de odontología. Los factores más relevantes que incidieron en la deserción universitaria fueron de índole vocacional y económico. Conclusiones: La deserción estudiantil en carreras de ciencias de la salud alcanzó en promedio 10%, cuyo origen predominante fue vocacional y económico. El énfasis en las universidades es en el seguimiento de rendimiento académico, mas no en quienes adolecen de él. Las universidades formadoras de profesionales en el campo de la salud no tienen planes para potenciales desertores.

 18. Políticas y prácticas en la formación permanente del profesorado en TIC en Cataluña

  OpenAIRE

  Adriana Ornellas; Joan\\u2010Anton Sánchez; Leticia Fraga Colman; Laura Domingo

  2015-01-01

  En este artículo presentamos los resultados que emergen de una de las dimensiones investigadas en el proyecto “Políticas y prácticas en torno a las TIC en la enseñanza obligatoria: Implicaciones para la innovación y la mejora” (Ministerio de Ciencia e Innovación. SEJ2007-­‐67562). Nos centramos aquí en uno de los factores determinantes del éxito o fracaso de las políticas destinadas a transformar las prácticas educativas a partir de la integración de las TIC: la formación inicial y permanente...

 19. Políticas y prácticas en la formación permanente del profesorado en TIC en Cataluña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Ornellas

  2015-01-01

  Full Text Available En este artículo presentamos los resultados que emergen de una de las dimensiones investigadas en el proyecto “Políticas y prácticas en torno a las TIC en la enseñanza obligatoria: Implicaciones para la innovación y la mejora” (Ministerio de Ciencia e Innovación. SEJ2007-­‐67562. Nos centramos aquí en uno de los factores determinantes del éxito o fracaso de las políticas destinadas a transformar las prácticas educativas a partir de la integración de las TIC: la formación inicial y permanente del profesorado.

 20. Nuevos mayores, viejas brechas: TIC, desigualdad y bienestar en la tercera edad en Italia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piermarco Aroldi

  2015-07-01

  Full Text Available Italia parece tener un retraso de unos diez años en comparación con otros países más digitalizados, tanto en el uso de las TIC por las personas mayores como en el estudio de la relación entre las TIC y los mayores de 65 años. Por ello, se hace urgente examinar los factores que influyen en la adopción de las tecnologías por los mayores y la capacidad real de estas para proporcionar recursos culturales e interactivos, útiles para mejorar el envejecimiento activo y mejorar su calidad de vida en salud y vida social. Este trabajo describe los principales resultados de un estudio que involucró a 900 italianos de 65 a 74 años, en el marco de un proyecto nacional de investigación sobre el envejecimiento activo. El estudio indaga en las características sociodemográficas de los mayores italianos usuarios de Internet y en los factores que influyen en el uso de las TIC. Los resultados evidencian que existe una fuerte brecha digital entre los mayores, influenciada por el contexto económico y cultural. En cuanto al envejecimiento activo, se demuestra que los mayores altamente digitales presentan una mejor vida saludable en su envejecimiento, sin poderse concluir que el uso de las TIC garantice la inclusión y participación.