WorldWideScience

Sample records for eksemplificeret ved tre

 1. Multimodal emergens via musik - Eksemplificeret ved en reklamefilm og en dokumentarfilm [Emergent forms of meaning-making using music in multimodal compositions - Exemplified through a television commercial and a television documentary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Bonde

  2009-10-01

  Full Text Available I denne artikel præsenteres og argumenteres for en værkanalytisk indfaldsvinkel i forhold til det at undersøge multimodal betydningsdannelse i audiovisuelle medieprodukter såsom reklamefilm og dokumentarfilm, hvor flere forskellige modaliteter eller semiotiske ressourcer samvirker. Som teoretisk ramme anvendes det videnskabsfilosofisk forankrede emergensbegreb, der trods dets primært naturvidenskabelige anknytning med fordel kan appliceres på perceptuelt-æstetiske fænomener, i forhold til hvilke der anlægges en hermeneutisk tilgang. Med udgangspunkt i en interesse for navnlig musikkens ekspressive og semantiske potentiale i forhold til det multimodale betydningshele diskuteres en række centrale forskningsbidrag på området og deres stilling i forhold til en forståelsesramme, der tager afsæt i emergensbegrebets definitoriske kriterier. På denne baggrund foretages analytiske nærstudier af tre forskellige audiovisuelle sekvenser, hvori samme musikalske komposition indgår, men hvor dens arrangering i forhold til de øvrige modaliteter varierer betragteligt.

 2. Omkommet ved Brand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

    Afhandlingen består af tre delundersøgelser. Den første undersøgelse er en hypotesegenererende case-only undersøgelse af branddødsfald i hele landet i 1953-57 og 1988-92. I de to perioder omkom henholdsvis136 og 362 personer ved brandulykker. Mange af de omkomne var alkoholpåvirkede eller...

 3. Taiwans multi-etniske samfund og den oprindelige befolknings postkoloniale situation eksemplificeret ved genindførelsen af traditionelle ritualer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudolph, Michael

  2012-01-01

  Since the middle of the 1990s, traditionalist performances were on the rise in Taiwan. Generously subsidized by government bodies, aboriginal elites now not only publicly worshipped ancestor gods and enacted animal sacrifices in so called revitalized rituals, but also used these occasions to point...

 4. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 5. Computertomografi anvendt ved retsmedicinske obduktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Christoffersen, Søren

  2008-01-01

  Introduktion: Billeddiagnostiske metoder er ved at vinde indpas ved retsmedicinske obduktioner. Her redegøres for vores erfaringer med computertomografi (CT) ved retslægelige dødsfald. Materiale og metoder: Retrospektiv dobbeltblindet undersøgelse af 150 afdøde mennesker som blev CT-scannet og ob...

 6. Underviseres og studerendes erfaringer med undervisning og læring i tre formater: Blended Learning, Synkron, online deltagelse, Mooc

  DEFF Research Database (Denmark)

  christiansen, rene b; Bichel, Rikke Aarestrup; Frimand, Anja

  2015-01-01

  Denne rapport er en afdækning af erfaringer, som undervisere og studerende ved pædagoguddannelsen på University College Sjælland (afdelingerne i Roskilde og Slagelse) gjorde sig omkring et forløb på uddannelsen, som blev udbudt i tre formater: blended undervisning, synkron, online undervisning og...

 7. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 8. Pressestivhed ved Verikal Belansning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Withen, Carsten; Marstrand, Jonas

  Dette projekt er udarbejdet som et polyteknisk midtvejsprojekt på Institut for Produktion og Ledelse. Det indgår som en del af EU-projektet Impress [1.], der drejer sig om at bestemme produktionspressers udbøjning under forskellige belastninger. Grundlaget for dette er, at man ved at kende en...

 9. Etiske betragtninger ved supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard; Agerskov, Kirsten

  2007-01-01

  Kapitlet præsenterer nogle etiske betragtninger ved supervision. Mens der længe har eksisteret etiske retningslinjer for psykoterapeutisk arbejde, har der overraskende nok manglet tilsvarende vejledninger på supervisionsområdet. Det betyder imidlertid ikke, at de ikke er relevante. I kapitlet gøres...

 10. Ideudvikling ved kreativ innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sejer Jakobsen, Henning; Rebsdorf, S.O.

  og brugbar forståelse af hele skabelsesprocessen. Idestigen med Tanke - Ide - Løsning er hele grundlaget, og med introduktionen til Creative Idea Solution (CIS) gives læseren en konkret model for, hvordan en proces på grænsen af kaos kan blive til en kontrolleret forandringsproces. Det normative......Med begrebsdefinitioner og en solid videnskabsteoretisk fundering viser "Ideudvikling ved kreativ innovation" både hvorfor kreativitet og innovation er vigtigt, men også hvordan systematisk ideudvikling er muligt. Begreberne perspektiveres ved en historisk og normativ anskuelse, der giver en bred...... udgangspunkt er garant for at bogen aldrig bliver uvedkommende eller kan afskrives som endnu en publikation med overforbrug af buzzwords. Bogen efterlader læseren med en følelse af lige at være vågnet, og det nyopdagede potentiale skal nu udnyttes systematisk....

 11. Bivirkninger ved brintpiller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Rasmus Zink; Klerke, Asbjørn; Christensen, Claus H.

  2008-01-01

  Hvad nu? Indrømmer forskerne fra DTU nu selv, at der er bivirkninger ved de brintpiller, som er blevet så berømte? Svaret er Ja. Faktisk er der en væsentlig bivirkning, som på kort sigt kan få større betydning, end brintpillernes evner til at lagre brint. Det forholder sig nemlig så heldigt, at b...

 12. Halsgreb ved kampsport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2015-01-01

  ”, hvor en person lægger armen rundt om halsen bagfra og presser underarmen vinkelret ind mod halsens forside. ”Carotid sleeper” har sit navn, fordi det medfører bevidstløshed, som indtræder indenfor 10 sekunder. Bevidstheden gen-vindes indenfor 10-20 sekunder. Halspulsårerne kan aflukkes ved et tryk på...

 13. En, to, tre - tjek på branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Da brandet i såvel juridisk som marketingmæssig forstand er et tegn, er det oplagt at vende sig mod semiotikken i forsøget på at udvikle en model, der kan integrere de forskellige komponenter, som brand-tegnet består af. Forfatterne undersøger dimensionerne ’identitet’, ’marketing’ og ’respons’ ved...... hjælp af Peirce's tredelte tegnbegreb og udvikler en model, der illustrerer brandets anatomi i form af tre ”søjler”: 1) Identitetssøjlen, som er et mix af tegn og brands, 2) Marketingsøjlen, som er et mix af produkter og marketing aktiviteter og 3) Responssøjlen, som er et mix af forskellige markeder og...

 14. Tre strejker i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Chrstensen, Ellen Susanne

  2010-01-01

  Fra april til juni 2008 gik tre grupper af offentligt ansatte (sosu-assistenter, sygeplejersker m.fl. og børnehavepædagoger) i strejke for at opnå forbedrede relative løngevinster. Kunne dette betale sig? På grundlag af en investeringskalkule påvises det, at kun en velforberedt og relativt kort s...

 15. Hvad ved vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  fokus på professionslæring og kompetenceudvikling i et livslangt læringsperspektiv. DEtte kan gøres ved at man i kommunerne tænker i tre forskellige former for mentoring de første to år.: en til en menoring, supervision og transparen det første år og gruppementoring det andet år efterfulgt af peer......-group mentoring de følgende år som led i dels den kommunale skoleudvikling, dels i lærernes fortsatte professionelle udvikling....

 16. Tre ting mangler i Nykredit-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østrup, Finn

  2016-01-01

  Det har mudret debatten om Nykredits bidragssatser, at flere synspunkter er decideret forkerte. Og samtidig mangler vi at diskutere tre vigtige pointer.......Det har mudret debatten om Nykredits bidragssatser, at flere synspunkter er decideret forkerte. Og samtidig mangler vi at diskutere tre vigtige pointer....

 17. Det kliniske forløb ved valproatforgiftning hos en treårig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blicher, Thalia Marie; Vestergaard, Esben Thyssen; Dalhoff, Kim Peder

  2012-01-01

  after accidental intake of 6,000 mg VA. Treatment included activated charcoal. Clinical observation included measurements of blood pressure, cardiac telemetry, and measurements of serum VA and metabolic parameters every 4-6 hrs. The girl was discharged successfully after 72 hrs with her usual dose of VA....

 18. Behandlingsmuligheder ved xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Siri Beier; Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2011-01-01

  Behandlingsmuligheder ved nedsat spytsekretion og xerostomi For at kunne iværksætte adækvat lindring og behandling af nedsat spytsekretion og xerostomi bør det tilstræbes, at den tilgrundliggende årsag i videst muligt omfang er forsøgt diagnosticeret. I en del tilfælde er det dog ikke muligt at u...... infektioner, særlig oral candidose. Hvis det drejer sig om lægemiddelinduceret xerostomi og nedsat spytsekretion, kan en effektiv, lindrende behandlingsstrategi være af stor betydning for at sikre overholdelse af lægemiddelindtagelsen....

 19. Théâtre de Carouge

  CERN Multimedia

  Staff Association

  2014-01-01

  Venez rire et profitez c'est bientôt les fêtes ! Même Au Théâtre de Carouge-Atelier de Genève ! Profitez de votre tarif pour découvrir la pièce la plus drôle de tous les temps ! venez rire autour de : Silence en coulisses (Noises off) de Michael Frayn et mise en scène de Raoul Pastor Du vendredi 5 au mercredi 31 décembre 2014 ! Certaines dates sont déjà complète ! With English surtitles on December 16th, 17th, 18th, 19th, 20th and 21st Du théâtre dans le théâtre, un chef d'œuvre d'horlogerie dont la mécanique comique nous offre une pièce délirante, une parabole sur le théâtre où l'on tourne en dérision acteurs et metteur en scène. En trois actes, l'auteur nous dépeint l...

 20. Tre teorier om den moralske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 1. Numerisk modellering af formfyldning ved støbning i selvkompakterende beton

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spangenberg, Jon

  dækker over mange emner. I denne afhandling er der fokuseret på tre af dem ved hjælp af Finite Difference Method (FDM) / Finite Volume Method (FVM) baserede Computational Fluid Dynamics (CFD) modeller udviklet i både FLOW-3D og MATLAB. Den første undersøgelse fokuserer på de komplikationer der er knyttet...... til at forudse separation under fyldning i SKB støbninger. De to FDM/FVM baserede CFD modeller afviger fra hinanden via deres tilslags repræsentation, som var en diskret metode (envejs momentum kobling) for den første og en skalar metode for den anden. Det viste sig, at det var mindst omfattende...

 2. Théâtre Les 50

  CERN Multimedia

  Théâtre Les 50

  2010-01-01

  Vendredi 1 et samedi 2 octobre 2010 à 20h00 Théâtre en langue anglaise.   WAITING FOR GODOT From Samuel Beckett A Theatre Someone production    Cast Estragon Gary Bird, Vladimir Alan Leather, Lucky Andrew Brookes, Pozzo Joe Pirri, A boy Gabriel Bird Crew Director Sue Humphreys, Producer Dave Humphreys, Technical Steve Pavis   Waiting for Godot is an absurdist play by Samuel Beckett, in which two characters, Vladimir and Estragon, wait for someone named Godot. Godot's absence, as well as numerous other aspects of the play, have led to many different interpretations since the play's premiere. The play is considered by some critics to be one of the most prominent works of the "Theatre of the Absurd".   Théâtre Les 50 à Saint Jean de Gonville Vendredi 1 octobre 2010 à 20h Samedi 2 octobre 2010 à 20h Tarif plein : 18 € Tarif abonné, ense...

 3. Socio-economic well-to-wheel analysis of biofuels. The analytical method illustrated with the production and use of rapeseed diesel (RME); Samfundsoekonomisk well-to-wheel-analyse af biobraendstoffer. Analysemetoden eksemplificeret ved produktionen og brugen af rapsdiesel (RME)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moeller, F.; Slentoe, E.

  2010-10-15

  The report presents the methodological basis for a so-called economically well-to-wheel analysis (WtW). This can be characterized as a combined life cycle analysis (LCA) and an economic welfare cost-benefit analysis (CBA). The LCA-inspired part of the analysis includes both an energy balance and an emissions inventory. However, consistent with welfare economic reasoning, importance is put on quantifying the energy consumption and emissions by a new allocation of society's scarce resources. The pure CBA part of the WtW includes a calculation of the welfare economic benefit of these changes. The presented economic WtW method is illustrated by calculating the welfare economic implications, energy balance, and emission impacts of producing and consuming 100,000 tons of rapeseed diesel (RME) per year in Denmark. (ln)

 4. Methods of supporting learning and development of competence's with a view to electricity conservation - exemplified by hotels and restaurants; Metoder der kan stoette medarbejdernes laering og kompetanceudvikling med henblik pae el-besparelser - eksemplificeret ved hoteller og restauranter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-12-15

  This report explains the R and D project and provides the background for the developed overview model and the established homepage under www.horesta/elfor.dk, where the results from the project are published. The aim of this project has been to develop and test a method that can support learning and competence development in relation to energy consumption in hotels and restaurants. The aim being to support the employee's ability and will to act towards occurring problems and provide solutions to energy consumption. The project has resulted in the development of an overview model, which support the learning, and competence development of the employees. The model has three main elements or pillars: the hotel, the strategy of involvement and the energy conservation process. Each of them contains a 'descriptive level' and a 'result layer' with conclusions in relation to potentials and barriers. Furthermore there is included a layer of examples. Initial there has been made a systematic mapping of the energy consumption in hotels and restaurants in relation to the building design and the behaviours of the employees. Special focus has been given to the possibilities for energy conservation through change in the behaviour and habits of consuming energy. The mapping is based on already available materials/methods to up-date these materials/methods the energy consumption was registered in 6 typical hotels and restaurants. The mapping covered measurement of the total electricity consumption and the consumption at selected areas/apparatus followed by a registration of the utilisation of locations and apparatus to identify significant possibilities for conservation of electricity. The effect for savings on electricity and especially the behavioural related savings was evaluated and good practices were established. The most promising possibilities for savings were described in guidelines. These guidelines, which are registered at the project homepage and have been forwarded to the project participants, have been used in connection with dialog meetings with the involved companies. The method in the project is based on involvement of the employees from the selected hotels and restaurants a method anchored in action research or the research based development work. Insight in the location is seen as the crucial for the employee's competence/ability to act and the employees are seen as the 'experts' in relation to the changes, which can be made. The projects is based on qualitative research methods and learning and competence development. The project has taken its foundation in this knowledge with regard to develop a new understanding on how knowledge can be connected to action within the area investigated in the project. I.e.: 1) Specify the kind of knowledge that contribute to the employee's ability and will to act and change. 2) Pin point the barriers of different groups in relation to take action, including problems in relation to use explicit knowledge in decision processes which have consequences for the action and behaviour. 3) Enlighten connections between knowledge, actions and participation in learning- and change processes, which include energy consumption and behaviour. 4) Educated understanding of how employees can expand their ways and means to act in relation to consumption of energy, including a way to document technological, normative and organisatorial support structures for action. There has been established a homepage containing information of the project and the results of the project: www.horesta/elfor.dk. The homepage can be used by both case companies and non-participating companies having a general interest in energy conservation. The target group is the employees at hotel (and restaurants). There has been elaborated a folder describing ways and means to involve employees and it can serve as inspiration for both contributors and non-participating companies. The folder has been placed on the homepage under 'materials'. The folder has however also been send to the contributing companies. Furthermore here has been elaborated an idea catalogue for companies which plan to start projects on electricity savings involving employees. Information of the learning's and experiences from the project has been prepared in form of an overview model, which has been put on the homepage. The model is made in a way that different target groups can utilise it as the tool to support the implementation of the electric saving process with involvement of the employees. There has been made a short introduction to the overview model on the homepage especially directed to employees at the hotels. The information can also be used as a folder. Highlights from the project were summaries in connection with the conclusion of the project on dialogue meetings with companies and energy advisers. One of the conclusions of the project is that the model for involvement of employees and the highlights from the development project are exemplary and can be utilised by other businesses that hotels and restaurants, when companies and energy advisers initiates electricity savings and involvement of employees. The project has been carried through with a working group of employees from the Environmental department at HORESTA, HTS, Groen Noegle, Dansk Energianalyse and DPU. Researchers and project participants from DPU have been responsible for the content of the project and for the development and test of methods for involving employees with the aim to carry through electricity savings. Dansk Energi Analyse has carried through the mapping of energy consumption and the information of results to the companies. HORESTA has been responsible for the contact to the companies and the information of the results of the project shown on HORESTAs homepage. (au)

 5. Théâtre de Carouge

  CERN Document Server

  Théâtre de Carouge

  2012-01-01

   Du venderdi 24 février au dimanche 18 mars Salle François-Simon – Création FIGARO !  D’après Beaumarchais Mise en scène de Jean Liermier Jean Liermier dit souvent qu’il ne fait pas de différence entre le théâtre et la vie. Que sa vie est théâtre. Rien d’étonnant alors à ce qu’il remonte le cours de son propre fleuve et prenne comme point de départ de Figaro ! la dernière scène de son Jeu de l’amour et du hasard. Un processus rappelant que pour lui, « la représentation n’est jamais une conclusion ». Nous avons le plaisir de vous faire profiter d’un tarif spécial, pour les membres de l’Association du personnel du CERN + 1 accompagnant, de CHF 35.- (par personne) au lieu de CHF 40.-. Plus d&...

 6. Théâtre Carouge

  CERN Document Server

  Théâtre Carouge

  2012-01-01

  Du ve. 24 février au di. 18 mars 2012 Salle François-Simon – Création   FIGARO !   D’après BEAUMARCHAIS Mise en scène de JEAN LIERMIER   Jean Liermier dit souvent qu’il ne fait pas de différence entre le théâtre et la vie. Que sa vie est théâtre. Rien d’étonnant alors à ce qu’il remonte le cours de son propre fleuve et prenne comme point de départ de Figaro ! la dernière scène de son Jeu de l’amour et du hasard. Un processus rappelant que pour lui, « la représentation n’est jamais une conclusion ». Les membres de l’AP et un accompagnant de leur choix peuvent bénéficier du tarif spécial de CHF 35.– (par personne) au lieu de CHF 40.–.

 7. Théâtre les 50

  CERN Document Server

  Théâtre les 50

  2011-01-01

  Le Théâtre Les 50 de Saint Jean de Gonville propose : ARAGON CHANTÉ ET PARLÉ : Ferré, Ferrat, Brassens LOUIS ARAGON, écrivain et poète français ... Cofondateur de la revue Libération en 1919, avec André Breton et Philippe Soupault, Aragon publia l'un des meilleurs romans surréalistes, Le Paysan de Paris (1926). Lié à la Résistance durant toute l'occupation, Aragon participa après la guerre aux activités du Parti communiste français. Son œuvre poétique fut marquée par son amour pour sa compagne, Elsa Triolet. À partir de la fin des années 1950, nombre de ses poèmes ont été mis en musique et chantés notamment par Jean Ferrat et Léo Ferré, contribuant à faire connaître son œ...

 8. Implementering af tre misbrugsbehandlinger for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weatherall, Cecilie Dohlmann; Termansen, Tina

  2015-01-01

  SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal evaluere ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, som løber fra 2011 til 2014. De tre behandlingsmodeller, som indgår i Socialstyrelsens (SOS) ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, er MST-SA (Multi Systemic Therapy Substance Abuse...... både i Danmark og internationalt. Dog er der et stigende fokus på, at det er et centralt element for at opnå gode evalueringer (Fixen m.fl., 2005; Fixen m.fl., 2009; Durlak & DuPre, 2008), idet implementeringen af en indsats kan have stor betydning for den effekt, der observeres. Ifølge Durlak og Du...

 9. A.R.T. – Aggression Replacement Training

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Lotte Junker; Domben, Eskil

  2015-01-01

  Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training.......Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training....

 10. Fysisk traening ved type 2-diabetes. Er tre gange ti minutter om dagen bedre end 30 minutter?--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl-Petersen, Inger; Eriksen, Louise; Haugaard, Steen B

  2009-01-01

  We compared the effects on glycaemic control of two different exercise protocols in elderly men with type 2-diabetes; one 30-minute session per day (1 x 30) and three 10-minute sessions per day (3 x 10). Cardiopulmonary fitness increased in both groups. Improvement in glycaemic control was only...... found in the 3 x 10 group. A likely explanation is that the total energy expenditure during training performed as multiple sessions is higher than the expenditure achieved during a single session per day. Udgivelsesdato: 2009-Mar-9...

 11. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 12. Helbredsrelateret livskvalitet ved kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønvold, Mogens

  2008-01-01

  I denne artikel gennemgås metoder, erfaringer og resultater fra livskvalitetsforskningen på kræftområdet, og der opstilles anbefalinger. Forskningen har omfattet deskriptive undersøgelser, endemål i kliniske undersøgelser, prognostiske studier og klinisk anvendelse af livskvalitetsskemaer. Der vu...... vurderes at være behov for yderligere livskvalitetsundersøgelser ved alle kræftformer og -behandlinger, men de bør kun foretages, når de tilstrækkelige resurser er til stede, da kun velgennemførte studier er af værdi. Udgivelsesdato: 2008-Mar-3...

 13. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 14. Modulbaserte kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet, UiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hege Folkestad

  2010-07-01

  Full Text Available Universitetsbiblioteket i Bergen har utarbeidd eit modulbasert kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet. Biblioteket har samarbeidd med fakultetet om innhald, tidspunkt og annonsering, for i størst mogeleg grad å nå studentane og tilpasse til deira behov. Kurset er ikkje obligatorisk, men anbefalast sterkt av fakultetet, som vektlegg overførbare ferdigheiter hjå doktorandane. Evalueringane så langt er svært gode, og kurset vidareførast derfor i noverande form. Generell teori er skilt ut, og presentert i tre plenumssesjonar over til saman 5 timar: 1 Strukturelle trekk ved vitskapleg litteratur, generell søketeknikk, reiskapar for søk og gjenfinning, oppdateringstenester og evaluering av skriftleg materiale 2 Siteringsstatistikk 3 Publisering, inklusive opphavsrettslege problemstillingar, Open Access, sjølvarkivering og institusjonelle arkiv. Stoff som knyttast til praktiske ferdigheiter vert presentert i workshop-form for mindre grupper i kursrom med PC-tilgang. Vi tilbyr såleis valfrie, separate, 1-2 t workshops i databasesøking, inndelt etter plattform (i.e. alle Thomson-Reutersbasane samla, alle CSA-basane samla osb.. Vidare tilbyr vi 2 t workshops i referansehandtering (EndNote. For nye brukarar vektleggast innlegging av referansar, val av stil, generering av referanselister og bruk av EndNote med Word, for erfarne brukarar vektleggast fulltekstnedlasting, oppretting av bibliografi frå fleire dokument, samarbeid om EN-bibliotek og oppretting av nye stilar. Med modulbasert kurs står studentane fritt til å stå over kjent stoff, kombinere databasekurs eller EndNote-nivå, eller kome tilbake for modular som er meir relevante seinare i løpet. I denne presentasjonen leggast vekta på plenumssesjon 1 og workshop-modulane.

 15. Epidemiologi ved systemisk lupus erythematosus (SLE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge-Margrethe Gilboe

  2009-10-01

  Full Text Available Det er utført få epidemiologiske studier av SLE i Norge. De studier som er utført viser liknende hyppighet og forekomst av SLE i Norge som i de øvrige nordiske land og forekomst av mild sykdom med en lav andel av alvorlig indre organ manifestasjoner. Insidens og prevalens er kartlagt i Nord-Norge visende en lavere insidens enn i de øvrige nordiske land, mens prevalensen er sammenliknbar. Tall fra Sverige tyder på stabil insidens, men økende prevalens, forenelig med økt overlevelse. Norske og nordiske studier viser høy kvinneandel og sammenliknbar alder ved diagnose. Studiene tyder på en høyere alder ved diagnose i Skandinavia enn i USA og England. Ut fra de nordiske studier er overlevelsen ved SLE god, selv om den er lavere enn i den generelle befolkningen. Overlevelse i de nordiske og europeiske land er sammenliknbare.Selv om overlevelsen ved SLE er betydelig bedret over tid utgjorde aktiv SLE og infeksjoner 50% av dødsårsakene i den danske mortalitetsstudien. Aterosklerotisk hjerte-karsykdom var en hyppig dødsårsak i alle studiene. Kardiovaskulær sykdom som hovedårsak til død ved SLE er påvist i den store internasjonale studien hvor pasienter fra Island og Sverige deltok og i andre europeiske og internasjonale studier. Betydelig økt risiko for hjerteinfarkt hos unge SLE-kvinner i Sverige er også påvist tidligere i internasjonale studier og styrker teorien om at SLE per ce er en selvstendig risikofaktor for aterosklerose. Det er ønskelig med flere epidemiologiske studier av SLE i Norge.There has been few studies on the epidemiology of SLE in Norway. The studies that have been conducted show similar frequency and occurence of SLE in Norway in comparison to the other Nordic countries, and mainly occurence of mild disease with only a low proportion suffering severe internal organ involvement. Studies on incidence and prevalence in the northern part of Norway show a lower incidence than in other Nordic countries, but a

 16. Supervision og de tre k´er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilling, Benedicte; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Jan

  2010-01-01

  Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?......Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?...

 17.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2014-04-01

  Ze współpracy z zagranicą .................................................................................. 145 Susana Callao, José I. Jarne, Dawid Wróblewski – Debates and studies on earnings management: a geographical perspective – Dyskusja na temat zarządzania zyskiem: perspektywa geograficzna ........... 145 4 Spis treści Darius Vaicekauskas, Jonas Mackevičius – Developing a framework for audit quality management in the audit firms –Ramy zarządzania jakością audytu w firmach audytorskich ........................ 171 Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2014 roku przez szkoły wyższe w Polsce ................................................... 195 Informacja dla autorów ....................................................................................... 199 Instructions for authors ....................................................................................... 207

 18. Sundhedsorganisatorisk læreprocesser ved IKT-implementering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Præsenteret d. 15 november 2005 ved reception for Kroghstræde 1 og E-Learning Lab: Center for brugerdreven Innovation, design and Learning. Institut for Kommunikation, Det humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet......Præsenteret d. 15 november 2005 ved reception for Kroghstræde 1 og E-Learning Lab: Center for brugerdreven Innovation, design and Learning. Institut for Kommunikation, Det humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet...

 19. Ansvar for mangler ved salg af nedlagte landbrugsejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  1999-01-01

  I artiklen redegøres for, at loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. som udgangspunkt ikke gælder for fast ejendom undergivet landbrugspligt, og reglerne for, i hvilke tilfælde og hvornår landbrugspligten bortfalder, gennemgås. Dernæst vurderes muligheden for, at sælger...... af nedlagte landbrugsejendomme alligevel kan aftale med købere, at loven skal gælde, således at sælgerne opnår ansvarsfrihed for faktiske mangler ved bygningerne, selv om landbrugspligten (endnu) ikke er bortfaldet....

 20. Cyberangreb vil blive ved med at koste kassen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  Klumme. Oprydningen kostede næsten to mia. kr., da A.P. Møller-Mærsk sidste år blev udsat for et cyberangreb. En stribe andre virksomheder blev også ramt. Den ikoniske virksomhed klarede sig ved bl.a. at bruge WhatsApp og andre kommunikationskanaler.......Klumme. Oprydningen kostede næsten to mia. kr., da A.P. Møller-Mærsk sidste år blev udsat for et cyberangreb. En stribe andre virksomheder blev også ramt. Den ikoniske virksomhed klarede sig ved bl.a. at bruge WhatsApp og andre kommunikationskanaler....

 1. Tre gordiske knuder eller bare bump på vejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nana Wesley; Mailand, Mikkel

  I notatet analyseres forventningerne til OK2018, der særligt byder på tre udfordringer. Det gælder uenighed om privatlønsværn og løngab, samarbejdsproblemer på statens område (herunder spørgsmålet om den betalte frokostpause) og spørgsmålet om lærernes arbejdstid. Notatet understreger den særlige...

 2. Adfærdsændringer og omkostninger ved FFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Lindberg, Malene Rudolf

  2018-01-01

  Implementering af en ny indsats indebærer en afvejning af gevinster og omkostninger. Denne sammenfatning beskriver unges og voksnes udvikling henover et indsatsforløb med FFT og vurderer omkostningerne ved at implementere og drive et FFT-team. Dette er sammenfatning del I. Her opsummeres resultat...

 3. Confessions of a TRE Junkie: What's Next? Who Cares?

  Science.gov (United States)

  Hjelm, E. J.

  2011-12-01

  Whether self-selected or chosen through a competitive process, teachers who seek out research experiences are at or near the top of their profession and often well trained in science. We incorporate our research experiences into our classrooms. We tinker and refine. We become TRE experts in our own right. How do we continue to grow and share this expertise? TRE veterans are an untapped resource. I provide a first hand, teacher account of the years after the TRE. My first was the 2005 ERESE Teacher Research Experience in Plate Tectonics at SIO. I brought an M.S. in Geology, field and middle school teaching experience, a passion for teaching geoscience, and a desire to inspire the next generation of geoscientists. I left committed to finding authentic ways for my students to conduct inquiry-based geoscience. Geoscience is taught in middle school. That's where the pipeline begins. One "real" geoscience experience in those middle years can inspire the best and the brightest to pursue geoscience careers. At SIO I embraced the idea that meaningful science involves asking and answering your own questions. My sixth grade students use NOAA OceanExplorer websites to explore subduction zones and seafloor vents. They ask and then answer their own questions. Each student communicates her results in a classroom scientific meeting. In 2006, I presented my students' work at AGU Fall Meeting. Next, I believed my students would benefit from contact with a scientist at their scientific meeting, so in 2007 we co-hosted, with Dartmouth College, a MARGINS Distinguished Lecturer. I was using NOAA websites, so in 2008 I was a NOAA Teacher at Sea in AK. My TAS experience resulted in a MARGINS minilesson that enables students to use GeoMapApp to explore and compare volcanic and glacial features on Aleutian islands and surrounding seafloor http://serc.carleton.edu/margins/minilessons/32005.html. In 2009, with an interest in visualizations and volcanoes, and a letter of support from a PI, I

 4. Alexandre Hardy, Théâtre complet, Tome I

  OpenAIRE

  Pavesio, Monica

  2016-01-01

  Il primo volume del teatro completo di Alexandre Hardy, pubblicato nella collezione della Bibliothèque du théâtre français diretta da Charles Mazouer, presenta le edizioni critiche delle pièces contenute nel primo volume del drammaturgo, stampato per la prima volta a Parigi nel 1624. Si tratta del primo risultato di un lavoro più vasto che prevede, nei prossimi anni, la pubblicazione dell’intero corpus delle opere teatrali del grande drammaturgo del primo Seicento, grazie al lavoro di un’équi...

 5. Fair values ved første indregning i regnskabet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  Denne artikel fortsætter gennemgangen og vurderingen af argumentationen, i  IASBs  diskussions-rapport (DP) om mulige målegrundlag, der kan benyttes ved første indregning. DP'et peger entydigt på, at aktiver og forpligtelser bør måles til fair values, såfremt disse kan opgøres tilstrækkeligt...

 6. Genetablering af skov på stormfaldsarealer ved naturlig foryngelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunner, Andreas; Petersen, Flemming Rune

  foryngelse i forsøget blev registreret intensivt de første fire år efter stormfaldet i 1999. Resultaterne er foreløbige på grund af den korte tidshorisont, men viser, at det er muligt at genetablere skov på stormfaldsarealer ved hjælp af naturlig foryngelse. Foryngelsen kan i vid udstrækning bygge på de...

 7. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 8. sikkerhedskultur som centralt middel ved forebyggelsen af arbejdsulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhrberg, Mette Bang

  1999-01-01

  Artiklen præsenterer tre faser i den internationale forskning omkring arbejdsulykker. I den første fase handler forebyggelsen om at gøre maskinerne mere sikre, i den anden fase fokuseres på person udvælgelse og teknisk risikovurdering, mens der i den sidste fase inddrages organisatoriske forhold ...

 9. Witz, Lust und Aggression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med forholdet mellem vits, lyst og aggression med udgangspunkt i lysten ved aggressiv litterær humor, eksemplificeret ved tekststeder fra Shakespeares Hamlet. Der argumenteres for, at aggressionen eller angrebet er et fælles centralt aspekt ved Sigmund Freuds og Friedrich...

 10. Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Andersen, Luna Kragh; Frøslev-Thomsen, Kathrine

  2018-01-01

  I Danmark oplever vi i disse år en stigning i antallet af børn og unge med ADHD diagnoser og ADHD-lignende vanskeligheder, hvilket har medført øget fokus på effektive indsatser til de berør-te familier, børn og unge. Dette notat har til formål at beskrive implementering af tre sådanne indsatser......, herunder unge med ADHD (PMTO) samt Mentor- og støttekontaktpersons-ordningen (M-SKP) rettet mod unge. KiK og PMTO er begge manualbaserede og velafprøvede indsatser, mens M-SKP bygger på det eksisterende mentor- og støttekontaktpersonsarbejde, der foretages i danske kommuner, men i sig selv er en ny indsats...

 11. Georges Lemaître Life, Science and Legacy

  CERN Document Server

  Mitton, Simon

  2012-01-01

  The year 2011 marked the 80th anniversary of Georges Lemaître’s primeval atom model of the universe, forerunner of the modern day Big Bang theory. Prompted by this momentous anniversary the Royal Astronomical Society decided to publish a volume of essays on the life, work and faith of this great cosmologist, who was also a Roman Catholic priest. The papers presented in this book examine in detail the historical, cosmological, philosophical and theological issues surrounding the development of the Big Bang theory from its beginnings in the pioneering work of Lemaître through to the modern day. This book offers the best account in English of Lemaître’s life and work. It will be appreciated by professionals and graduate students interested in the history of cosmology.

 12. Densità informativa. Tre parametri linguistico-testuali

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Hanne

  ) il rapporto fra informazione "vera e propria" e materiale linguistico adempiente invece a funzioni testuali ed interpersonali. Dopo una discussione dei presupposti teorici e metodologici (in particolare della stessa nozione di "informazione" e di quella altrettanto importante, di "unità di......In una prospettiva contrastiva e su una base eclettica, funzionale/cognititiva/testuale, lo studio si propone di definire la densità informativa di un testo in base a tre parametri: 1) il rapporto fra informazione esplicita e implicita; 2) la strutturazione concreta dell'unità di informazione; 3...... informazione"), è messo a prova il modello d'analisi proposto, confrontando i testi del corpus di Mr. Bean (testi paralleli italiani e danesi, scritti e parlati)...

 13. Georges Lemaître: Science and Religion

  Science.gov (United States)

  Coyne, George V.

  In order to appreciate the contribution which Georges Lemaître made to the relationship between religion and science it is necessary to understand how the Catholic Church, of which he was a priest, passed in the course of three centuries, from a position of conflict with the sciences to one of compatible openness and dialogue. In doing this I hope to show that the natural sciences have played a significant role in helping to establish the kind of dialogue that is absolutely necessary for the enrichment of the multifaceted aspects of human culture. I will speak of the following four periods of history: (l) the rise of modern atheism in the seventeenth and eighteenth centuries; (2) anticlericalism in Europe in the nineteenth century; (3) the awakening within the Catholic Church to modern science in the first six decades of the twentieth century; (4) the Church's view today.

 14. 40 CFR Table 2 to Subpart D of... - TRE Parameters for NSPS Referencing Subpartsa

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...? Net heating value(MJ/scm)b Vent stream flow rate (scm/min)c Values of terms for TRE equation: TRE=A... § 65.64(h). b MJ/scm = mega Joules per standard cubic meter. c scm/min = standard cubic meters per...

 15. Strømmålinger for ny forbindelse over Limfjorden i Lindholmlinien ved Aalborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans F.; Larsen, Torben

  På foranledning af "Undersøgelsesgruppen af 1. maj 1975", repræsenteret ved Rambøll og Hannemann A/S, Nørresundby har laboratoriet i november og december udført en række strømmålinger i området mellem Egholm og jernbanebroen i Limfjorden ved Aalborg med henblik på at fremskaffe et grundlag...... for vurderingen af besejlingsforholdene ved en kommende ny forbindelse over limfjorden ved lindholmlinien. Ved undersøgelsens planlægning har medvirket civilingeniør J. C. Schmidt, Rambøll og Hannemann A/S, ingeniørdocent H. F. Burchart og civilingeniør Torben Larsen. Herværende rapport er udarbejdet af Torben...

 16. Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Magelssen

  2011-10-01

  Full Text Available Omfanget av helsepersonells reservasjonsrett har nylig vært gjenstand for debatt i Norge. Vi spør om leger bør ha reservasjonsrett ved utførelse og henvisning til assistert befruktning, og drøfter argumenter for og imot ved hjelp av et rammeverk med sju kriterier for vurdering av reservasjon. Reservasjonsrettens grunnleggende dilemma er hvordan to viktige hensyn, henholdsvis pasientens rett til behandling og hensynet til helsepersonellets moralske integritet, best kan ivaretas. Det argumenteres for at leger bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning generelt hvis begrunnelsen er hensynet til befruktede eggs moralske verdi. Videre finner vi at leger også kan ha en moralsk rett til reservasjon mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning for likekjønnede, men da på nærmere spesifiserte vilkår.Nøkkelord: reservasjonsrett, assistert befruktning, samvittighet, moralsk integritetEnglish summary: Should physicians have the right to conscientiously object to assisted reproduction?The extent of the healthcare worker's right to conscientious objection has recently been debated in Norway. This article asks whether physicians should have a right to conscientious objection to the performance of, and referral for, assisted reproduction, and discusses arguments for and against the same, utilizing a framework of seven criteria for the evaluation of conscientious objection. The fundamental dilemma of conscientious objection is how two important considerations can be reconciled: the patient's right to treatment, and the protection of the healthcare worker's moral integrity. It is argued that physicians should have the right to object to performing, assisting with, and referring for assisted reproduction generally when the objection is grounded in the moral value of the embryo. Furthermore, physicians may also have a moral right to object to performing, assisting with, and

 17. Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1997

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, P.; Riget, F.; Asmund, G.

  Produktionen i bly-zink minevirksomheden i Maarmorilik ophørte i 1990. Miljøtilstanden i området er siden blevet undersøgt årligt ved indsamling og analyse for bly og zink i havvand samt lav og dyr fra området. Denne rapport præsenterer resulta-terne af de undersøgelser, som blev udført i 1997. I...... forhold til tidligere år var undersøgelserne i 1997 af mindre omfang, idet nogle elementer i det undersøgelsesprogram, som er planlagt udført efter minens lukning, ikke udføres hvert år. Spredning af bly og zink med støv fra minevirksomheden er undersøgt ved at indsamle og analysere lavarten Cetraria...... fleste tilfælde tydeligt lavere end i det lav, der naturligt vokser på den pågældende station. Forklaringen herpå er sandsynligvis, at det bly og zink der måles i naturligt voksende lav er akkumuleret i lavet over flere år, mens det der måles i transplanteret lav fortrinsvis repræsenterer det metal, der...

 18. Methods of supporting learning and development of competence's with a view to electricity conservation - exemplified by hotels and restaurants; Metoder der kan stoette medarbejdernes laering og kompetanceudvikling med henblik pae el-besparelser - eksemplificeret ved hoteller og restauranter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-12-15

  This report explains the R and D project and provides the background for the developed overview model and the established homepage under www.horesta/elfor.dk, where the results from the project are published. The aim of this project has been to develop and test a method that can support learning and competence development in relation to energy consumption in hotels and restaurants. The aim being to support the employee's ability and will to act towards occurring problems and provide solutions to energy consumption. The project has resulted in the development of an overview model, which support the learning, and competence development of the employees. The model has three main elements or pillars: the hotel, the strategy of involvement and the energy conservation process. Each of them contains a 'descriptive level' and a 'result layer' with conclusions in relation to potentials and barriers. Furthermore there is included a layer of examples. Initial there has been made a systematic mapping of the energy consumption in hotels and restaurants in relation to the building design and the behaviours of the employees. Special focus has been given to the possibilities for energy conservation through change in the behaviour and habits of consuming energy. The mapping is based on already available materials/methods to up-date these materials/methods the energy consumption was registered in 6 typical hotels and restaurants. The mapping covered measurement of the total electricity consumption and the consumption at selected areas/apparatus followed by a registration of the utilisation of locations and apparatus to identify significant possibilities for conservation of electricity. The effect for savings on electricity and especially the behavioural related savings was evaluated and good practices were established. The most promising possibilities for savings were described in guidelines. These guidelines, which are registered at the project homepage and have been forwarded to the project participants, have been used in connection with dialog meetings with the involved companies. The method in the project is based on involvement of the employees from the selected hotels and restaurants a method anchored in action research or the research based development work. Insight in the location is seen as the crucial for the employee's competence/ability to act and the employees are seen as the 'experts' in relation to the changes, which can be made. The projects is based on qualitative research methods and learning and competence development. The project has taken its foundation in this knowledge with regard to develop a new understanding on how knowledge can be connected to action within the area investigated in the project. I.e.: 1) Specify the kind of knowledge that contribute to the employee's ability and will to act and change. 2) Pin point the barriers of different groups in relation to take action, including problems in relation to use explicit knowledge in decision processes which have consequences for the action and behaviour. 3) Enlighten connections between knowledge, actions and participation in learning- and change processes, which include energy consumption and behaviour. 4) Educated understanding of how employees can expand their ways and means to act in relation to consumption of energy, including a way to document technological, normative and organisatorial support structures for action. There has been established a homepage containing information of the project and the results of the project: www.horesta/elfor.dk. The homepage can be used by both case companies and non-participating companies having a general interest in energy conservation. The target group is the employees at hotel (and restaurants). There has been elaborated a folder describing ways and means to involve employees and it can serve as inspiration for both contributors and non-participating companies. The folder has been placed on the homepage under 'materials'. The folder has however also been send to the contributing companies. Furthermore here has been elaborated an idea catalogue for companies which plan to start projects on electricity savings involving employees. Information of the learning's and experiences from the project has been prepared in form of an overview model, which has been put on the homepage. The model is made in a way that different target groups can utilise it as the tool to support the implementation of the electric saving process with involvement of the employees. There has been made a short introduction to the overview model on the homepage especially directed to employees at the hotels. The information can also be used as a folder. Highlights from the project were summaries in connection with the conclusion of the project on dialogue meetings with companies and energy advisers. One of the conclusions of the project is that the model for involvement of employees and the highlights from the development project are exemplary and can be utilised by other businesses that hotels and restaurants, when companies and energy advisers initiates electricity savings and involvement of employees. The project has been carried through with a working group of employees from the Environmental department at HORESTA, HTS, Groen Noegle, Dansk Energianalyse and DPU. Researchers and project participants from DPU have been responsible for the content of the project and for the development and test of methods for involving employees with the aim to carry through electricity savings. Dansk Energi Analyse has carried through the mapping of energy consumption and the information of results to the companies. HORESTA has been responsible for the contact to the companies and the information of the results of the project shown on HORESTAs homepage. (au)

 19. "Life of Galileo" Théâtre de Carouge

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  Special offer for CERN personnel CERN personnel and their spouses have until Tuesday, 18 March 2008 to buy tickets for « Vie de Galilée » ("Life of Galileo") at the Théâtre de Carouge at the special discount rate of 28 CHF (instead of 35 CHF). This play, by the German dramatist Bertolt Brecht, is directed by Manfred Karge and recounts the life of the father of modern physics in fifteen tableaux. The wily, impassioned teacher Galileo is about to substantiate Copernicus’ theory that the Earth is not a static object but revolves around the sun, a discovery that revolutionised mankind’s view of itself and the world. When hauled before the Inquisition, he recants. "Life of Galileo" is the first major dramatic work after the invention of the atom bomb to address the issues of freedom of thought and ethics in the context of scientific discoveries. Special performances on 3, 10, 15 and 22 April will be followed by organised debat...

 20. Tre voci per un Lexicon di Giuseppe Pontiggia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Marcheschi

  2014-07-01

  Full Text Available Tre parole-chiave offrono lo spunto per un’immersione nel pensiero e nell’opera di Giuseppe Pontiggia. La prima: parola, riaffermata dallo scrittore in quanto atto civile e ‘corporeo’ mediante il quale l’uomo fa esperienza di se stesso entrando in contatto con i suoi simili e con il circostante, ricongiungendosi insieme alla sua più profonda e antica natura. Viene così restituita allo scrittore/critico la responsabilità di lottare contro l’attuale minaccia dello svuotamento linguistico, nel nome di una costruttiva utopia culturale. La seconda parola, musica, serve a illuminare i romanzi di Pontiggia – in specie La grande sera e L’arte della fuga – attraverso suggestive analogie con la musica classica e il jazz, predilette dallo scrittore. Ossimoro è l’ultima voce di questo Lexicon: figura retorica, ma soprattutto figura conoscitiva che permette allo scrittore di scoprire la propria verità e il proprio linguaggio e al lettore di abbracciare una visione non lineare e problematica del mondo, capace di ampliare le prospettive e rinnovare lo sguardo.

 1. Energi- og miljøvurdering ved renovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holleris Petersen, E.

  En afprøvning af pc-værktøjet BEAT 2000's viser, at BEAT 2000 er et velegnet værktøj, der umiddelbart kan anvendes til energi- og miljøvurdering af renoveringssager. BEAT 2000 er afprøvet dels på renovering med energibesparende foranstaltninger i form af solfangere, solvægge og ventilationsanlæg...... med varmegenvinding, dels på mere traditionel renovering af små, utidssvarende lejligheder. En udbygning af datagrundlaget, især for alternative energibesparende løsninger og de materialer, der indgår, vil kunne reducere tidsforbruget ved definition af de utraditionelle og usædvanlige bygningsdele...

 2. Fair values ved første indregning i regnskabet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  IASB har publiceret en diskussionsrapport, i hvilken mulige målegrundlag, der kan anvendes ved første indregning i regnskabet, bliver afvejet i forhold til hinanden. Rapporten konkluderer, at fair values så vidt muligt bør anvendes, såfremt disse værdier kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt. I...... modsat fald skal virksomhederne vælge et målegrundlag som substitut for fair values, der kan opgøres pålideligt. Substituttet skal være mest mulig konsistent med fair values, og anvendes på en måde, som bedst muligt afspejler det, som en måling til fair value sigter efter (the fair value measurement...

 3. Karpaltunnelsyndrom: Prognostiske og økonomiske forhold ved endoskopisk operation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meldgaard, Anette

  Formål: At identificere prognostiske faktorer for genoptagelse af arbejde og normalisering af funktions¬niveau efter endoskopisk operation for karpaltunnelsyndrom. At vurdere de økonomiske konse¬kvenser i forhold til traditionel åben operation i en cost-effectiveness analyse med sparede syge......-tions¬tilfredshed samt symptom- og funktionsscore blev udfyldt. Udfra en simpel erhvervskorrigeret OR blev de signifikante prognostiske faktorer identificeret ved multipel logistisk regression. Her-udover blev der gennemført en cost-effectiveness analyse af endoskopisk operation i forhold til kon-ventionel åben...... operation. Effekten beregnedes som et vægtet gennemsnit af forskellen i antal post-operative sygedage estimeret i randomiserede kliniske undersøgelser af endoskopisk operation versus åben operation. Resultater: Den gennemsnitlige funktionsscore faldt fra 2,3 til 1,4 postoperativt (SD 0,8) og den gen...

 4. Tre1, a G protein-coupled receptor, directs transepithelial migration of Drosophila germ cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prabhat S Kunwar

  2003-12-01

  Full Text Available In most organisms, germ cells are formed distant from the somatic part of the gonad and thus have to migrate along and through a variety of tissues to reach the gonad. Transepithelial migration through the posterior midgut (PMG is the first active step during Drosophila germ cell migration. Here we report the identification of a novel G protein-coupled receptor (GPCR, Tre1, that is essential for this migration step. Maternal tre1 RNA is localized to germ cells, and tre1 is required cell autonomously in germ cells. In tre1 mutant embryos, most germ cells do not exit the PMG. The few germ cells that do leave the midgut early migrate normally to the gonad, suggesting that this gene is specifically required for transepithelial migration and that mutant germ cells are still able to recognize other guidance cues. Additionally, inhibiting small Rho GTPases in germ cells affects transepithelial migration, suggesting that Tre1 signals through Rho1. We propose that Tre1 acts in a manner similar to chemokine receptors required during transepithelial migration of leukocytes, implying an evolutionarily conserved mechanism of transepithelial migration. Recently, the chemokine receptor CXCR4 was shown to direct migration in vertebrate germ cells. Thus, germ cells may more generally use GPCR signaling to navigate the embryo toward their target.

 5. Georges Lemaître: The Priest Who Invented the Big Bang

  Science.gov (United States)

  Lambert, Dominique

  This contribution gives a concise survey of Georges Lemaître works and life, shedding some light on less-known aspects. Lemaître is a Belgian catholic priest who gave for the first time in 1927 the explanation of the Hubble law and who proposed in 1931 the "Primeval Atom Hypothesis", considered as the first step towards the Big Bang cosmology. But the scientific work of Lemaître goes far beyond Physical Cosmology. Indeed, he contributed also to the theory of Cosmis Rays, to the Spinor theory, to Analytical mechanics (regularization of 3- Bodies problem), to Numerical Analysis (Fast Fourier Transform), to Computer Science (he introduced and programmed the first computer of Louvain),… Lemaître took part to the "Science and Faith" debate. He defended a position that has some analogy with the NOMA principle, making a sharp distinction between what he called the "two paths to Truth" (a scientific one and a theological one). In particular, he never made a confusion between the theological concept of "creation" and the scientific notion of "natural beginning" (initial singularity). Lemaître was deeply rooted in his faith and sacerdotal vocation. Remaining a secular priest, he belonged to a community of priests called "The Friends of Jesus", characterized by a deep spirituality and special vows (for example the vow of poverty). He had also an apostolic activity amongst Chinese students.

 6. Life and consciousness – The Vedāntic view

  Science.gov (United States)

  Shanta, Bhakti Niskama

  2015-01-01

  In the past, philosophers, scientists, and even the general opinion, had no problem in accepting the existence of consciousness in the same way as the existence of the physical world. After the advent of Newtonian mechanics, science embraced a complete materialistic conception about reality. Scientists started proposing hypotheses like abiogenesis (origin of first life from accumulation of atoms and molecules) and the Big Bang theory (the explosion theory for explaining the origin of universe). How the universe came to be what it is now is a key philosophical question. The hypothesis that it came from Nothing (as proposed by Stephen Hawking, among others), proves to be dissembling, since the quantum vacuum can hardly be considered a void. In modern science, it is generally assumed that matter existed before the universe came to be. Modern science hypothesizes that the manifestation of life on Earth is nothing but a mere increment in the complexity of matter — and hence is an outcome of evolution of matter (chemical evolution) following the Big Bang. After the manifestation of life, modern science believed that chemical evolution transformed itself into biological evolution, which then had caused the entire biodiversity on our planet. The ontological view of the organism as a complex machine presumes life as just a chance occurrence, without any inner purpose. This approach in science leaves no room for the subjective aspect of consciousness in its attempt to know the world as the relationships among forces, atoms, and molecules. On the other hand, the Vedāntic view states that the origin of everything material and nonmaterial is sentient and absolute (unconditioned). Thus, sentient life is primitive and reproductive of itself – omne vivum ex vivo – life comes from life. This is the scientifically verified law of experience. Life is essentially cognitive and conscious. And, consciousness, which is fundamental, manifests itself in the gradational forms of all

 7. Life and consciousness - The Vedāntic view.

  Science.gov (United States)

  Shanta, Bhakti Niskama

  2015-01-01

  In the past, philosophers, scientists, and even the general opinion, had no problem in accepting the existence of consciousness in the same way as the existence of the physical world. After the advent of Newtonian mechanics, science embraced a complete materialistic conception about reality. Scientists started proposing hypotheses like abiogenesis (origin of first life from accumulation of atoms and molecules) and the Big Bang theory (the explosion theory for explaining the origin of universe). How the universe came to be what it is now is a key philosophical question. The hypothesis that it came from Nothing (as proposed by Stephen Hawking, among others), proves to be dissembling, since the quantum vacuum can hardly be considered a void. In modern science, it is generally assumed that matter existed before the universe came to be. Modern science hypothesizes that the manifestation of life on Earth is nothing but a mere increment in the complexity of matter - and hence is an outcome of evolution of matter (chemical evolution) following the Big Bang. After the manifestation of life, modern science believed that chemical evolution transformed itself into biological evolution, which then had caused the entire biodiversity on our planet. The ontological view of the organism as a complex machine presumes life as just a chance occurrence, without any inner purpose. This approach in science leaves no room for the subjective aspect of consciousness in its attempt to know the world as the relationships among forces, atoms, and molecules. On the other hand, the Vedāntic view states that the origin of everything material and nonmaterial is sentient and absolute (unconditioned). Thus, sentient life is primitive and reproductive of itself - omne vivum ex vivo - life comes from life. This is the scientifically verified law of experience. Life is essentially cognitive and conscious. And, consciousness, which is fundamental, manifests itself in the gradational forms of all

 8. Business information literacy: informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigrid Gimse

  2010-07-01

  Full Text Available For å bli en informasjonskompetent student innenfor en internasjonal akademisk handelshøgskole, er det spesielle ferdigheter man må opparbeide seg. Det er ikke de samme kravene til hva en må kunne ved Odontologisk fakultet som ved BI, så heller ikke i bibliotekets sfære. De ferdighetene vi er på jakt etter å utvikle hos våre studenter er generiske for handelshøyskoler verden over, men allikevel er begrepet ”Business Information Literacy” et ganske nytt begrep, og som så mye annet hentet fra USA. Vi synes det er et spennende begrep, all den tid det definerer hva som er kravene, utover den enkelte handelshøyskoles sfære. Vi tror at det kommer til å etableres en standard for denne kompetansen i USA snart, men før dette er klart har vi sett på hva begrepet betyr for oss. Det har nemlig ledet oss mot en særegen undervisnings- og bibliotekpedagogikk. Tilføyelsen ”Business” til begrepet informasjonskompetanse kommer selvsagt på toppen av den generelle definisjonen, som vi også ”bekjenner” oss til og prøver å utvikle hos våre studenter og faglige. Begrepet springer ut av BIs fagområder der kravene til ”Business Information Literacy” kan innebære: • Kunne innhente emnespesifikk fag- og forskningslitteratur i relevante bibliografiske kilder • Kunne innhente makroøkonomiske data nasjonalt og internasjonalt • Kunne innhente forbrukerdemografiske data • Kunne innhente data typiske for markedsanalyse • Kunne innhente data innen bedrifts- industri- og bransjeanalyse • Kunne innhente finansielle data • Kunne bruke juridiske kilder • Kunne inkorporere funn i egne oppgaver etter akademisk standard Hva gjør vi for å utvikle disse ferdighetene hos våre studenter? Hvilke tiltak setter vi verk? Hva gjør handelshøyskoler verden over? Mange bibliotek utvikler i dag elæringsmateriale for å kunne nå det store antall studenter. Dette er også underveis hos oss.

 9. Oprensning af forureningen på depotet ved Høfde 42 ved hjælp af nul-valent jern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjordbøge, Annika Sidelmann; Kjeldsen, Peter; Petersen, Peter Alfred

  Rapporten beskriver forsøg med nul-valent jern på forurenet vand og sediment fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Resultaterner viser, at parathion og malathion hurtigt og fuldstændigt bliver omdannet til langt mindre toksiske forbindelser, og endvidere nedbrydes mange af de tilstedeværende...

 10. European Carbon Atlas - Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Torben; Friis Møller, Winnie; Quitzau, Maj-Britt

  2009-01-01

  En status beskrivelse for CO2-situationen i det byggede miljø i Danmark, beskrevet ved den danske implementering af EU's energi-direktiv, og eksemplificeret ved cases på hovedstadsniveau (København), forstadsniveau (Albertslund) og bygningsniveau (Rockwools hovedsæde)....

 11. Aa. Vv., Alain Resnais et le théâtre

  OpenAIRE

  Brangé, Mireille

  2016-01-01

  Le présent numéro propose onze études sur les rapports du cinéaste Alain Resnais (né en 1922) avec le théâtre, sa passion première, dont la présence, loin d’être l’objet d’un glissement de plus en plus visible dans son œuvre depuis Mélo en 1985, y a toujours été présent, comme le signale Jean-Louis Libois dans Théâtre, cinéma, l’autre scène (pp. 17-23). Le réalisateur préfère le terme de «spectacle» pour parler de leur coprésence dans ses films et Vincent Amiel permet dans Comme au théâtre! N...

 12. Implementering af e-læring ved danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Heiberg

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Lige siden de første computere kom til landet har der været projekter, som tilsigtede at understøtte undervisning og læring ved hjælp af IKT. Understøttelsen har varieret som en bred vifte af forskellige former for medieanvendelse og grader af interaktion. Tilsvarende er diverse former for IKT-støttet undervisning og læring med forskellige betegnelser dukket op: Computer-Based Training (CBT, Computer Assisted Learning (CAL, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL, Web-based Learning (WBL, blended learning, online læring, fleksibel læring, fjernundervisning, distribueret og åben uddannelse, m. fl.

 13. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 14. Evaluering af Københavns kommunes tre Agenda 21 centre og sattellitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Annika; Hoffmann, Birgitte; Jensen, Jesper Ole

  Evaluering af Københavns kommunes tre første Agenda 21 centre på Indre Nørrebro, Bispebjerg, Sundbyøster samt sattellitterne på Østerbro og Ydre Nørrebro. Evalueringen fokuserer på centrenes forankring i lokale organisationer og netværk, samt forventningsafklaring mellem de mange involverede...

 15. SoTRE's Speak Up: Students Share the Benefits of Teacher Researcher Experiences

  Science.gov (United States)

  Eubanks, E.; Allen, S.; Farmer, S.; Jones, K.

  2016-12-01

  Being Students of Teacher Researcher Experiences (SoTRE) gives students special advantages that most students do not get. Teachers Elizabeth Eubanks and Steve Allen share their knowledge gained via partnerships with Teacher Researcher Experiences (TRE's) such as the National Oceanographic and Atmospheric Administration Teacher at Sea program (NOAA- TAS), Polar TREC (Teachers and Researchers & Exploring & Collaboration), National Science Foundation (NSF) funded researchers, (EARTH) Education and Research: Testing Hypothesis, the RJ Dunlap Marine Conservation Program, C-DEBI (Center for Dark Energy Biosphere Investigations and (STARS) Sending Teachers Aboard Research Ships, The Maury Project and Mate. Students gain special privileges such as understanding unique research ideas, tracking tagged sharks, following daily journals written on location, taking part in cross-continental experiments, tracking real time data, exploring current research via posters or visiting universities. Furthermore, contacts made by a TRE give students an added set of resources. When doing experiments for class or advancing their education or career goals Eubanks and Allen help students connect with scientists. Many students have felt so strongly about the TRE relationship that they have presented at several local and international science conferences. Their message is to encourage scientists to partner with teachers. The benefits of participation in such conferences have included abstract writing and submission, travel, poster creation, oral presentation, networking and personal research presentation, all tools that they will carry with them for a lifetime.

 16. Lemaître, the Big Bang and the Quantum Universe

  Science.gov (United States)

  Heller, Michael

  Lemaître's work on the geometric nature of singularities and his speculations concerning the applications of quantum physics to cosmology are confronted with later achievements in these fields. His works on the global structure of the de Sitter solution and the appearance of "non-regular" points in the Schwarzschild solution led to the conclusion that the "vanishing of the radius of the universe" is a generic property of cosmological models. This conclusion was strengthened when Lemaître proved that, against Einstein's intuition, space anisotropy (in Bianchi I models) does not remove the singularity. This is why Lemaître regarded the initial singularity as a "geometric support" of his Primeval Atom hypothesis. This hypothesis was not yet a quantum gravity idea (in the present sense of this expression), but it was certainly an application of quantum physics to the early stages of cosmic evolution. The beginning itself is aspatial and atemporal, and both space and time emerge only when the simplicity of the Primeval Atom gives place to physical multiplicity. How do the problems with which Lemaître struggled appear in the light of the present state of cosmological research?

 17. Kategoriseringsmodeller, typer af kriterier og gyldighedsområder - de tre niveauer i tekstgenrerforskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Finn

  1995-01-01

  Artiklen forsøger at vise, hvordan de metodologiske problemstillinger i studiet af tekstgenrer kan fordeles på tre forskellige forskningsniveauer, som bør holdes ude fra hinanden, uanset hvilke tekstgenrer man studerer: a) valg af kategoriseringsmodel, b) valg af typer af kriterier og c) kriterie...

 18. Excision of HIV-1 proviral DNA by recombinant cell permeable tre-recombinase.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lakshmikanth Mariyanna

  Full Text Available Over the previous years, comprehensive studies on antiretroviral drugs resulted in the successful introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART into clinical practice for treatment of HIV/AIDS. However, there is still need for new therapeutic approaches, since HAART cannot eradicate HIV-1 from the infected organism and, unfortunately, can be associated with long-term toxicity and the development of drug resistance. In contrast, novel gene therapy strategies may have the potential to reverse the infection by eradicating HIV-1. For example, expression of long terminal repeat (LTR-specific recombinase (Tre-recombinase has been shown to result in chromosomal excision of proviral DNA and, in consequence, in the eradication of HIV-1 from infected cell cultures. However, the delivery of Tre-recombinase currently depends on the genetic manipulation of target cells, a process that is complicating such therapeutic approaches and, thus, might be undesirable in a clinical setting. In this report we demonstrate that E.coli expressed Tre-recombinases, tagged either with the protein transduction domain (PTD from the HIV-1 Tat trans-activator or the translocation motif (TLM of the Hepatitis B virus PreS2 protein, were able to translocate efficiently into cells and showed significant recombination activity on HIV-1 LTR sequences. Tre activity was observed using episomal and stable integrated reporter constructs in transfected HeLa cells. Furthermore, the TLM-tagged enzyme was able to excise the full-length proviral DNA from chromosomal integration sites of HIV-1-infected HeLa and CEM-SS cells. The presented data confirm Tre-recombinase activity on integrated HIV-1 and provide the basis for the non-genetic transient application of engineered recombinases, which may be a valuable component of future HIV eradication strategies.

 19. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 20. Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1999-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, P.; Asmund, G.; Johansen, P.

  I rapporten dokumenteres og vurderes forureningstilstanden ved den nedlagte blyzinkmine i Maarmorilik på baggrund af prøveindsamling i området i 1999 og 2000. Undersøgelserne viser, at der stadig frigives bly og zink fra kilder i området, men at miljøpåvirkningen efter minens lukning er betydeligt...

 1. Akutte dødsfald ved tvangsfastholdelse af svært hyperaktive personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Thomsen, Jørgen Lange

  2012-01-01

  må henføres til et syndrom som betegnes excited delirium syndrome (EDS), en akut indsættende tilstand karakteriseret ved en hyperaktiv og voldelig adfærd, næsten overmenneskelig styrke og immunitet for smerte. Obduktion viser ikke forandringer som kan forklare dødsfaldet. Årsagen til EDS er ukendt...

 2. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 3. QUANTUM @ Théâtre Forum Meyrin | 30-31 October

  CERN Multimedia

  2015-01-01

  The Gilles Jobin Company has the pleasure of welcoming you to QUANTUM @ Théâtre Forum Meyrin.   QUANTUM @ Théâtre Forum Meyrin Friday, 30 October - 8.30 p.m.  Saturday, 31 October - 7.00 p.m. SPECIAL PRICE FOR CERN PERSONNEL: 15 CHF upon presentation of your CERN card (regular price: 25 CHF/20 CHF). QUANTUM is a "creative collision" between 2012 Arts@CERN resident artists Gilles Jobin, choreographer, and Julius Von Bismarck, visual artist. Von Bismarck's lumino-kinetic installation lights up the stage while Carla Scaletti's music score uses real LHC "sonified" data! Physicists Michael Doser and Nicholas Chanon participated in the creation as scientific advisors to the choreographer. Created at the CMS ex...

 4. Georges Lemaître and Fred Hoyle: Contrasting Characters in Science and Religion

  Science.gov (United States)

  Holder, Rodney D.

  Georges Lemaître was a jocular Roman Catholic priest and Fred Hoyle a bluff Yorkshireman who despised organized religion. Both were giants of twentieth century cosmology but espoused diametrically opposed cosmological models. This paper explores the extent to which ideology, and particularly religion, played a part in the controversies over the big bang and steady-state theories. A particular problem for many cosmologists, including Hoyle, was posed by the idea that the universe had a temporal beginning: an eternal, unchanging universe seemed metaphysically preferable. And Hoyle was highly polemical about religion in his popular writings. In contrast, Lemaître saw no theological import from the big bang, and never entered a debate about its theological implications until, perhaps unexpectedly, he took issue with an address given by the Pope. Hoyle's seminal work on stellar nucleosynthesis led him to speak of a `superintellect monkeying with physics' though this was never identified with the God of classical theism. The work of both Lemaître and Hoyle resonates with more recent debates concerning cosmology.

 5. 40 CFR 63.117 - Process vent provisions-reporting and recordkeeping requirements for group and TRE determinations...

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... provisions for Group 2 process vents with a TRE index value greater than 1.0 but less than or equal to 4.0 in... report the following when achieving and maintaining a TRE index value greater than 1.0 but less than 4.0... than 4.0 as specified in § 63.113(e) of this subpart, shall maintain records and submit as part of the...

 6. Forståelse i forskningsbaseret undervisning – især i relation til humanog samfundsvidenskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete wiberg

  2011-03-01

  Full Text Available I artiklen vil der på baggrund af en sammenligning af to paradigmer inden for uddannelsestænkning – en angelsaksisk curriculumtænkning (eksemplificeret ved John Biggs og en kontinental didaktisk tænkning (eksemplificeret ved Wolfgang Klafki – blive diskuteret forskelle mellem beskrivelser af idealer for studerendes forståelse med henblik på en diskussionaf, hvad det vil sige at forstå i forskningsbaseret undervisning. Der vil blive argumenteret for, at der skal være en ontologisk dimension på to planer til stede i forskningsbaseret forståelse.

 7. Three ways of looking at Clifford Geertz (1926-2006)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Poul

  2007-01-01

  Artklen påviser en udbredt uvidenhed blandt forskere om Geertz' inspiration fra Weber, eksemplificeret ved oprindelsen til det såkaldte "berømte Weber-citat": "Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun".......Artklen påviser en udbredt uvidenhed blandt forskere om Geertz' inspiration fra Weber, eksemplificeret ved oprindelsen til det såkaldte "berømte Weber-citat": "Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun"....

 8. ABC and VED Analysis of the Pharmacy Store of a Tertiary Care Teaching, Research and Referral Healthcare Institute of India.

  Science.gov (United States)

  Devnani, M; Gupta, Ak; Nigah, R

  2010-04-01

  The ABC and VED (vital, essential, desirable) analysis of the pharmacy store of Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh, India, was conducted to identify the categories of items needing stringent management control. The annual consumption and expenditure incurred on each item of pharmacy for the year 2007-08 was analyzed and inventory control techniques, i.e. ABC, VED and ABC-VED matrix analysis, were applied. The drug formulary of the pharmacy consisted of 421 items. The total annual drug expenditure (ADE) on items issued in 2007-08 was Rs. 40,012,612. ABC analysis revealed 13.78%, 21.85% and 64.37% items as A, B and C category items, respectively, accounting for 69.97%, 19.95% and 10.08% of ADE of the pharmacy. VED analysis showed 12.11%, 59.38% and 28.51% items as V, E, and D category items, respectively, accounting for 17.14%, 72.38% and 10.48% of ADE of the pharmacy. On ABC-VED matrix analysis, 22.09%, 54.63% and 23.28% items were found to be category I, II and III items, respectively, accounting for 74.21%, 22.23% and 3.56% of ADE of the pharmacy. The ABC and VED techniques need to be adopted as a routine practice for optimal use of resources and elimination of out-of-stock situations in the hospital pharmacy.

 9. Bedre ældrepleje - ved hjælp af Marte Meo metoden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle; Schjoldager, Helle Højbo

  Projektet (forløb efteråret 2008 - foråret 2009) havde til formål at give personalet ved boformer for borgere med demens indsigt i og redskaber til at kommunikere med borgeren på en for begge parter anerkendende måde - ved hjælp af Marte Meo metoden. Det konkluderes at implementering af Marte Meo...... metoden har medført, at personalet har udviklet deres samspil og kommunikation med borgerne på en måde, der synes at fremme borgerens trivsel, værdighed og livsglæde og dermed bidrage til en øget livskvalitet. En række faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer implementeringen af Marte Meo metoden...

 10. ABC-VED analysis of expendable medical stores at a tertiary care hospital.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Sushil; Chakravarty, A

  2015-01-01

  The modern system of medicine has evolved into a complex, sophisticated and expensive treatment modality in terms of cost of medicines and consumables. In any hospital, approximately 33% of total annual budget is spent on buying materials and supplies including medicines. ABC (Always, Better Control)-VED (Vital, Essential, Desirable) analysis of medical stores of a large teaching, tertiary care hospital of the Armed Forces was carried out to identify the categories of drugs needing focused managerial control. Annual consumption and expenditure data of expendable medical stores for one year was extracted from the drug expense book, followed by classification on its annual usage value. Subsequently, the factor of criticality was applied to arrive at a decision matrix for understanding the need for selective managerial control. The study revealed that out of 1536 items considered for the study, 6.77% (104), 19.27% (296) and 73.95% (1136) items were found to be A, B and C category items respectively. VED analysis revealed that vital items (V) accounted for 13.14% (201), essential items (E) for 56.37% (866) and desirable accounted for 30.49% items (469). ABC-VED matrix analysis of the inventory reveals that only 322 (21%) items out of an inventory of 1536 drugs belonging to category I will require maximum attention. Scientific inventory management tools need to be applied routinely for efficient management of medical stores, as it contributes to judicious use of limited resources and resultant improvement in patient care.

 11. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 12. Beretning for Bulbrogård 2013 (BU2013), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  Undersøgelserne er en fortsættelse af de afsluttende undersøgelser ved Bulbrogård fra 2012 og er en del af forskningsprojektet Førkristne Kultpladser ved forskningsprofessor Lars Jørgensen, Nationalmuseet. Lokaliteten blev opdaget i 1995 i forbindelse med forundersøgelsen på bopladsområdet ved Ti...

 13. Accroître l'inclusion financière pour les femmes et les jeunes ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Accroître l'inclusion financière pour les femmes et les jeunes vulnérables : Proyecto Capital. L'accès à des services financiers officiels peut aider les personnes les plus pauvres du monde à échapper à la pauvreté et à réduire leur vulnérabilité. Ce projet aidera à accroître la sécurité économique de femmes et de jeunes ...

 14. TRE5-A retrotransposition profiling reveals putative RNA polymerase III transcription complex binding sites on the Dictyostelium extrachromosomal rDNA element.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Spaller

  Full Text Available The amoeba Dictyostelium discoideum has a haploid genome in which two thirds of the DNA encodes proteins. Consequently, the space available for selfish mobile elements to expand without excess damage to the host genome is limited. The non-long terminal repeat retrotransposon TRE5-A maintains an active population in the D. discoideum genome and apparently adapted to this gene-dense environment by targeting positions ~47 bp upstream of tRNA genes that are devoid of protein-coding regions. Because only ~24% of tRNA genes are associated with a TRE5-A element in the reference genome, we evaluated whether TRE5-A retrotransposition is limited to this subset of tRNA genes. We determined that a tagged TRE5-A element (TRE5-Absr integrated at 384 of 405 tRNA genes, suggesting that expansion of the current natural TRE5-A population is not limited by the availability of targets. We further observed that TRE5-Absr targets the ribosomal 5S gene on the multicopy extrachromosomal DNA element that carries the ribosomal RNA genes, indicating that TRE5-A integration may extend to the entire RNA polymerase III (Pol III transcriptome. We determined that both natural TRE5-A and cloned TRE5-Absr retrotranspose to locations on the extrachromosomal rDNA element that contain tRNA gene-typical A/B box promoter motifs without displaying any other tRNA gene context. Based on previous data suggesting that TRE5-A targets tRNA genes by locating Pol III transcription complexes, we propose that A/B box loci reflect Pol III transcription complex assembly sites that possess a function in the biology of the extrachromosomal rDNA element.

 15. Praksis som læringsmetode i ingeniørutdanningen – erfaringer fra ingeniørstudiet i undervannsteknologi - drift og vedlikehold ved Høgskolen i Bergen (HiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laila Linde Lossius

  2014-05-01

  Full Text Available Norsk ingeniørutdanning har blitt kritisert for å være for teoretisk. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO m.fl. startet derfor prosjektet «Lærlingeordning i høyere utdannelse». Høgskolen i Bergen dro nytte av erfaringene derfra, og i 2007 – da bachelorstudiet i undervannsteknologi startet – var forutsetningen at studiet skulle ha stor praksisandel og mye kontakt med lokalt næringsliv. Studiet har blitt Norges mest etterspurte treårige ingeniørstudium. Frafallet har vært lavere enn ved andre ingeniørstudier. Studiet har inneholdt flere praksisformer, hvorav bacheloroppgave i bedrift, ingeniørpraksis og verkstedpraksis ble regnet som de mest utbytterike ut fra svar i spørreundersøkelsene. 72 % av studentene anså praksis som en viktig årsak til at de søkte. Faglig interesse og utsikt til gode jobber var dog viktigst. 71 % av studentene opplevde at praksis underveis ville gjøre dem til bedre ingeniører, mens 55 % mente det hadde innvirkning på at de fullførte studiet. Praksisbedriftene har tjent ved bedret rekruttering, de største opptil 0,7 ansatt per praksisplass. Praksisorganisering er krevende, og kvalitetssikring og oppfølging er viktig for å få et godt resultat. Bedriftsnettverk er gode støttespillere, men skolen må også avsette nok ressurser til arbeidet. Siden skader kan skje i industrien, må forsikringsordninger av studenter i praksis settes på den politiske agendaen slik at regelverket kan endres. Summary Norwegian engineering studies has been criticized of being too theoretical. Bergen University College used experiences from the project “Apprenticeship in higher education” when starting the engineering program in Subsea technology in 2007. Much practice and contact with local industry was requested. The program has become popular and dropout is lower than in comparable programs. Student surveys revealed the most rewarding practice to be a company-based Bachelor thesis, engineer internships and

 16. Consciousness, Cognition and the Cognitive Apparatus in the Vedānta Tradition

  Science.gov (United States)

  Balasubramanian, R.

  2011-01-01

  A human being is a complex entity consisting of the Self (also known as Consciousness), mind, senses and the body. The Vedānta tradition holds that the mind, the senses and the body are essentially different from the Self or Consciousness. It is through consciousness that we are able to know the things of the world, making use of the medium of the mind and the senses. Furthermore, the mind, though material, is able to reveal things, borrowing the light from consciousness. From the phenomenological point of view, we have to answer the following questions: how does one know the mind/the mental operations/the cogitations of the mind? Does the mind know itself? Is it possible? There is, again, the problem of the intentionality of consciousness. Is consciousness intentional? According to Vedānta, consciousness by its very nature is not intentional, but it becomes intentional through the mind. The mind or the ego is not part of the consciousness; on the contrary, it is transcendent to consciousness. It is difficult to spell out the relation between consciousness and the mind. How does consciousness, which is totally different from the mind, get related to the mind in such a way that it makes the latter capable of comprehending the things of the world? The Vedānta tradition provides the answer to this question in terms of the knower-known relation. Consciousness is pure light, self-luminous by its very nature, that is, although it reveals other objects, it is not revealed by anything else. When Sartre describes it as nothingness, bereft of even ego, it is to show that it is pure light revealing objects outside it. PMID:21694962

 17. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 18. Bog i besmrtnost – drugo i treće najvažnije pitanje

  OpenAIRE

  Djurić, Marko P.

  2013-01-01

  Autor u ovom članku sagledava pitanje o Bogu i pitanje o čovjekovoj besmrtnosti kao čovjekovo drugo i treće najvažnije pitanje. Pitanje o čovjekovoj sreći smatra prvim i najvažnijim. Prema njegovu shvaćanju sva tri pitanja međusobno se prožimlju, ne isključujući se. Bez vjere u objavljenog Boga i vjerovanja u vlastitu besmrtnost čovjek neće moći doživjeti najdublju i najpotpuniju sreću. Stoga se ovo izlaganje isključivo tiče eshatološkog vremena i budućnosti. Posljedica č...

 19. Effets des sels organiques de tributyletain sur l'huître adulte Crassostrea gigas

  OpenAIRE

  Heral, Maurice; Alzieu, Claude; Caux, O.; Razet, Daniel; Garnier, Jacqueline

  1983-01-01

  La toxicité des composés organostanniques a été mise en évidence à l'égard de l'huître Crassostrea gigas tant aux stades larvaires (His & Robert, 1980) que chez l'adulte (Alzieu & al., 1980, 1981). Parallèlement ces mêmes auteurs ont montré l'accumulation d'étain dans les huîtres contaminées expérimentalement ainsi que le rôle que peut jouer le fluorure de TBT dans la perturbation de la croissance (Héral & al. 1981) et dans la malformation de la coquille des huîtres (Alzieu & al., 1981). Dans...

 20. 40 CFR Table 4 to Subpart G of... - Process Vents-Monitoring, Recordkeeping, and Reporting Requirements For Maintaining a TRE Index...

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ..., and Reporting Requirements For Maintaining a TRE Index Value >1.0 and. â¤4.0 4 Table 4 to Subpart G of... TRE Index Value >1.0 and. ≤4.0 Final recovery device Parameters to be monitored a Recordkeeping and... for Organic Hazardous Air Pollutants From the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry for...

 1. Perturbed Newtonian description of the Lemaître model with non-negligible pressure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamamoto, Kazuhiro [Department of Physical Sciences, Hiroshima University, Higashi-hiroshima, Kagamiyama 1-3-1, 739-8526 (Japan); Marra, Valerio [Departamento de Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Av. F. Ferrari, 514, 29075-910, Vitória, ES (Brazil); Mukhanov, Viatcheslav [Theoretical Physics, Ludwig Maxmillians University, Theresienstr. 37, 80333 Munich (Germany); Sasaki, Misao, E-mail: kazuhiro@hiroshima-u.ac.jp, E-mail: valerio.marra@me.com, E-mail: Viatcheslav.Mukhanov@physik.lmu.de, E-mail: misao@yukawa.kyoto-u.ac.jp [Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Kitashirakawa-Oiwakecho, Sakyo-Ku, Kyoto 606-8502 (Japan)

  2016-03-01

  We study the validity of the Newtonian description of cosmological perturbations using the Lemaître model, an exact spherically symmetric solution of Einstein's equation. This problem has been investigated in the past for the case of a dust fluid. Here, we extend the previous analysis to the more general case of a fluid with non-negligible pressure, and, for the numerical examples, we consider the case of radiation (P=ρ/3). We find that, even when the density contrast has a nonlinear amplitude, the Newtonian description of the cosmological perturbations using the gravitational potential ψ and the curvature potential φ is valid as long as we consider sub-horizon inhomogeneities. However, the relation ψ+φ=O(φ{sup 2})—which holds for the case of a dust fluid—is not valid for a relativistic fluid, and an effective anisotropic stress is generated. This demonstrates the usefulness of the Lemaître model which allows us to study in an exact nonlinear fashion the onset of anisotropic stress in fluids with non-negligible pressure. We show that this happens when the characteristic scale of the inhomogeneity is smaller than the sound horizon and that the deviation is caused by the nonlinear effect of the fluid's fast motion. We also find that ψ+φ= [O(φ{sup 2}),O(c{sub s}{sup 2φ} δ)] for an inhomogeneity with density contrast δ whose characteristic scale is smaller than the sound horizon, unless w is close to −1, where w and c{sub s} are the equation of state parameter and the sound speed of the fluid, respectively. On the other hand, we expect ψ+φ=O(φ{sup 2}) to hold for an inhomogeneity whose characteristic scale is larger than the sound horizon, unless the amplitude of the inhomogeneity is large and w is close to −1.

 2. Perturbed Newtonian description of the Lemaître model with non-negligible pressure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamamoto, Kazuhiro; Marra, Valerio; Mukhanov, Viatcheslav; Sasaki, Misao

  2016-01-01

  We study the validity of the Newtonian description of cosmological perturbations using the Lemaître model, an exact spherically symmetric solution of Einstein's equation. This problem has been investigated in the past for the case of a dust fluid. Here, we extend the previous analysis to the more general case of a fluid with non-negligible pressure, and, for the numerical examples, we consider the case of radiation (P=ρ/3). We find that, even when the density contrast has a nonlinear amplitude, the Newtonian description of the cosmological perturbations using the gravitational potential ψ and the curvature potential φ is valid as long as we consider sub-horizon inhomogeneities. However, the relation ψ+φ=O(φ 2 )—which holds for the case of a dust fluid—is not valid for a relativistic fluid, and an effective anisotropic stress is generated. This demonstrates the usefulness of the Lemaître model which allows us to study in an exact nonlinear fashion the onset of anisotropic stress in fluids with non-negligible pressure. We show that this happens when the characteristic scale of the inhomogeneity is smaller than the sound horizon and that the deviation is caused by the nonlinear effect of the fluid's fast motion. We also find that ψ+φ= [O(φ 2 ),O(c s 2φ  δ)] for an inhomogeneity with density contrast δ whose characteristic scale is smaller than the sound horizon, unless w is close to −1, where w and c s are the equation of state parameter and the sound speed of the fluid, respectively. On the other hand, we expect ψ+φ=O(φ 2 ) to hold for an inhomogeneity whose characteristic scale is larger than the sound horizon, unless the amplitude of the inhomogeneity is large and w is close to −1

 3. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 4. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  stor, og længe ville man ikke vide af Hans Egede, der - skønt født i Norge - opfattedes som dansk. Først efter 1945, hvor Norge i kølvandet på Danskehjælpen under Anden Verdenskrig omsider forsonede sig med Danmark, tog man atter Hans Egede til sig. Blandt større mindesmærker, som er blevet til siden...... 1945, kan nævnes Nicolai Schiølls ungdommelige statue af grønlandsmissionæren i det centrale Oslo (1965) og Axel Revolds monumentale udskmykning af kirken i Hans Egedes nordnorske fødeby Harstad (1958). I Danmark, hvor sorgen over tabet af Norge var stor, var man i årene efter 1814 meget...... tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 5. Internationale kommunikationseffekter ved fremsendelse af danske vidensregnskaber på engelsk til kunder i Storbritannien og Tyskland: Forskningsbaggrund og -design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaates, Maria Anne

  2003-01-01

  Formålet med dette Working Paper er at fastlægge en metodologi for et kommende studium af de internationale kommunikationseffekter ved fremsendelse af danske vidensregnskaber på engelsk til kunder i Storbritannien og Tyskland. I det følgende afsnit vil der derfor blive redegjort generelt for, hvad...

 6. Infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved hoftenær femurfraktur - et igangværende studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Rune Dueholm

  2008-01-01

  pertrochantær femurfraktur og collum femoris fraktur inkluderes. 50 patienter indgår i hver af de to diagnose-grupper (to delstudier). Ved randomisering tildeles patienterne hhv. Ropivacain eller placebo (NaCl), der gives som 1 peroperativ og 6 postoperative bolusinstillationer via et kateter, som fjernes efter...

 7. Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergaard, Claus; Lemming, Gitte; Janniche, Gry Sander

  På Sortebrovej 26 i Tommerup blev der i 2006 gennemført afværgeforanstaltninger ved stimuleret reduktiv deklorering (SRD) ved injektion af donor og bakterier i kildeområdet med henblik på at oprense en forurening med TCE. Kildeområdet befinder sig 10-20 m u. t. i sandet og opsprækket moræneler...... gunstige forhold for nedbrydning af de klorerede ethener ved reduktiv deklorering. Der ses da også en klar dominans af nedbrydningsprodukterne DCE og VC samt ethen og ethan i grundvandet. I nogle boringer, ses dog en stagnerende omsætning af TCE og DCE i grundvandet. Årsagen her til kan være, at donoren...... da også fordoblet fra 2008 til 2010. Der er observeret zoner med betydelig omsætning af TCE, hvor cis-DCE dominerer, og der ses generelt VC og ethen centralt i disse zoner. Koncentrationsniveauet af fermenteringsprodukter er aftaget og består ved en sandslire (B370 K1) alene af acetat og methan...

 8. Le fascisme, c’est du théâtre. Macchina scenica e meccanica narrativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuele Canzaniello

  2015-11-01

  Full Text Available «Le fascisme, c’est du théâtre», sostiene Jean Genet, e come tale i suoi legami con la natura e la prassi della messa in scena sono essenziali alla specificità del fenomeno. La resa spettacolare della nazionalizzazione delle masse è stata senz’altro tra i temi fondamentali della ricerca sui totalitarismi. Il mio proposito è qui quello di intarsiare alcuni nuclei consolidati della ricerca storica con le rese squisitamente letterarie di quello che fu poco più che un  decennio di immensi tableaux vivants, visioni di un nuovo ordine di massa. Un’opera d’arte collettiva, basata su una premessa  fondamentale: dare “figurabilità” ai detriti e alle rovine (rimosse? di alcuni miti delle origini propri della cultura romantica, e  consapevolmente avviare e mettere in luce un enorme processo più generale di disgregazione del logos e di tutta la civiltà europea nella sua prospettiva diremo cartesiana, geometrica e razionalista. Il mio discorso si fonda, anche se in breve, su un testo solo: la Gerbe des forces (1937 di A. de Châteaubriant, uno dei più singolari resoconti di pellegrinaggio politico verso il miraggio totalitario che si sia dato tre le due guerre mondiali. Soccorsi non secondari sono il saggio di Sontag Under the sign of Saturn (1980 e quello di Tame La Mystique du Fascisme dans l’oeuvre de Robert Brasillach (1986. According to Jean Genet: «Le fascisme, c’est du théâtre», and as such its relationship with the nature and praxis of staging are essential to the specificity of the phenomenon. The magnificent representation of mass nationalisation is beyond doubt one of the fundamental issues when investigating totalitarianisms. My aim here is to link some wellestablished nuclei of historical research to the literary outputs of what was little more than a decade of immense tableaux vivants, visions of a new mass order. A collective work of art, based on a fundamental premise: to give ‘figurality’ to the rubble

 9. La marâtre dans les contes merveilleux du Yémen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Lambert

  2010-07-01

  Full Text Available La figure de la marâtre est particulièrement répandue dans les contes merveilleux du Yémen. Comme en Europe, ce genre de la littérature orale remplit des fonctions d’éducation enfantine, mais il s’adresse aussi aux adultes. Au Yémen, la figure de la marâtre doit être remise dans son contexte socio-économique des familles recomposées dans une société encore rurale et patriarcale. Sans négliger le contexte de performance du conte au Yémen, ni l’intertextualité des différentes formes de contes (se rapprochant du mythe et de l’histoire de ruse, la présentation et l’analyse de cinq contes yéménites et de diverses variantes permettent d’explorer les thèmes fantasmatiques de la mère cruelle et de la monstruosité des autres membres de la famille nucléaire. D’un autre côté, inséparables du merveilleux, les agents magiques sont principalement des animaux qui symbolisent et idéalisent des degrés de parenté proche. Tout en déformant les enjeux de la vie réelle dans un sens moral, le conte yéménite révèle, par ses structures symboliques, l’existence de ce que l’on peut appeler le « complexe anthropologique » de la marâtre, et qui s’exprime aussi, au Yémen, sous d’autres formes littéraires orales qui restent encore à explorer.The literary figure of the stepmother is widely spread in the fairy tales in Yemen. Like in Europe, this genre fulfils educative functions for the children, but it is also addressed to adults. In Yemen, the figure of the stepmother must be put in perspective in the socio-economical context of recomposed families in a still rural and patriarchal society. Without neglecting the performance context of the narration, neither the intertextual weaving of different forms of “tales” (myths, tricksters tales, the presentation and the analysis of five Yemeni tales and their variants allows us to explore the fantasy themes of the cruel mother and other kinds of monstrous kinship

 10. Urojone-nic. Pojęcie zasady w Être, Monde, Imaginaire Stanislasa Bretona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin POLAK

  2012-12-01

  Full Text Available A philosophical study of the concept of the principle was conducted by Stanislas Breton inhis two books: Du principe and Être, Monde Imaginaire, the first of which was dominated byits analytical and abstract style, while the second was speculative and imaginary. This articleundertakes the task of reconstructing the idea of the principle contained in the latter position.In the first part of the article the author presents two currents of thought concerning theprinciple: the ontological, which is based on the category of logos, and the ontomythological,for which the leading category is mythos. After discussing the differences between these twofields of thought and their corresponding fields of being, the author undertakes an attempt atdescribing the absolute source of reality – imaginary-nothing. The attempt is accompanied bya presentation of the way in which the ineffable principle produces the Word, whose originalexpression is prattle. The article concludes with an analysis of fable as the original form of expressionof the imaginary-nothing, from which arise the two trunks of rationality mentionedabove: the ontological and the ontomythological.

 11. Ricci time in the Lemaître-Tolman model and the block universe

  Science.gov (United States)

  Elmahalawy, Yasser; Hellaby, Charles; Ellis, George F. R.

  2015-10-01

  It is common to think of our universe according to the "block universe" concept, which says that spacetime consists of many "stacked" three-surfaces, labelled by some kind of proper time, . Standard ideas do not distinguish past and future, but Ellis' "evolving block universe" tries to make a fundamental distinction. One proposal for this proper time is the proper time measured along the timelike Ricci eigenlines, starting from the big bang. This work investigates the shape of the "Ricci time" surfaces relative to the the null surfaces. We use the Lemaître-Tolman metric as our inhomogeneous spacetime model, and we find the necessary and sufficient conditions for these constant surfaces, , to be spacelike or timelike. Furthermore, we look at the effect of strong gravity domains by determining the location of timelike S regions relative to apparent horizons. We find that constant Ricci time surfaces are always spacelike near the big bang, while at late times (near the crunch or the extreme far future), they are only timelike under special circumstances. At intermediate times, timelike S regions are common unless the variation of the bang time is restricted. The regions where these surfaces become timelike are often adjacent to apparent horizons, but always outside them, and in particular timelike S regions do not occur inside the horizons of black-hole-like models.

 12. Influence of a trout farm on macrozoobenthos communities of the Trešnjica river, Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živić Ivana

  2009-01-01

  Full Text Available Trout farming poses an increasing threat to quality of the water of clean highland streams. Research of this problem has focused primarily on changes in physico-chemical composition of the water and structure of the river bottom, and less on the effects on living organisms. In the present work, we investigated influence of the farm with the highest trout production in Serbia, the 'Riboteks' Trout Farm on the Trešnjica River, on its macrozoobenthos communities. Our investigations showed that the 'Riboteks' Trout Farm wastewaters caused a clear and statistically significant change of moderate intensity in all measured parameters describing the composition and structure of macrozoobenthos communities. These changes were most pronounced in the part of the watercourse closest to the influx of waste water (locality III but remained statistically significant even 500 m downstream (locality IV and were lost only about 3.5 km away from the influx of the farm's wastewater (locality V. The most pronounced were changes in the participation in total abundance of the Baetidae, Chironomidae, and Plecoptera. Additionally, results of the present work confirmed that the mass of fish on the trout farm is a parameter that adequately defines the strength of its action, above all the intensity of its influence on structure of the macrozoobenthos community.

 13. Le théâtre quantique l'horloge des anges ici-bas

  CERN Document Server

  Connes, Alain; Dixmier, Jacques

  2013-01-01

  Ce livre vous propose de pénétrer au coeur du théâtre quantique en vous offrant une voie d'accès rapide à l'univers magique de la mécanique quantique, découverte essentielle du XXe siècle qui défie notre intuition. Vous vous prendrez à rêver de ces photons capricieux, de leurs états intriqués, de ces expériences troublantes aux conclusions inattendues. Voici une fantaisie initiatique qui aborde de manière innovante le problème du temps, les paradoxes de la mécanique quantique et les interrogations sur la simulation des fonctions cérébrales, à travers une intrigue policière originale et les aventures d'une physicienne attachante, passionnée et prête à tout. Laissez-vous entraîner dans un monde enchanté où "l'aléa quantique est le tic-tac de l'horloge divine".

 14. Introduction. Théâtre et révolutions

  OpenAIRE

  Bourdin, Philippe

  2012-01-01

  La réflexion his­­to­­rique, esthé­­tique, musicologique, théo­­rique et cri­­tique sur le théâtre de la Révo­­lu­­tion fran­­çaise a connu depuis le Bicen­­te­­naire une efflo­­res­­cence notoire. Plu­­ri­­dis­­cip­­li­­naire, asso­­ciant his­­to­­riens, his­­to­­riens de l’art, musi­­co­­logues et lit­­té­­raires, cette recherche a jeté ces der­­nières années des ponts solides de part et d’autre de l’Atlan­­tique, et déborde actuel­­le­­ment des fron­­tières fran­­çaises pour trou­­ver écho...

 15. TYPHLOREICHEIA DELLA SARDEGNA: DESCRIZIONE DI TRE NUOVI TAXA E DATI GEONEMICI INEDITI (COLEOPTERA, CARABIDAE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Magrini

  2007-10-01

  Full Text Available Nella presente nota vengono descritti tre nuovi taxa di Typhloreicheia Holdhaus, 1924 del Sud della Sardegna e riportati nuovi dati geonemici relativi a Typhloreicheia degiovannii Magrini, 2003 e Typhloreicheia raymondi (Putzeys, 1869. T. petriolii n. sp. di Monte Idda (San Priamo, Muravera, Cagliari, appartenente al “gruppo occulta”, sensu Magrini & Bulirsch 2002, diversa da tutte le altre specie del gruppo per l’edeago meno incurvato ventralmente, l’apice meno inflesso, la lamella copulatrice più corta e ristretta apicalmente anziché dilatata. T. abbazzii n. sp. di Arbus (San Gavino Monreale, Medio Campidano, caratterizzata da un edeago con apice fortemente ricurvo ventralmente e lamella copulatrice costituita da grosse spine evanescenti posizionate lungo il margine inferiore dell’apice dell’edeago, caratteri che pongono la nuova specie in posizione isolata nell’ambito del genere. T. leoi pilosa n. ssp. del Parco di Monte Marganai, loc. Mamenga (Carbonia-Iglesias, appartenente al “gruppo angelae”, sensu Magrini 2003. La nuova razza si differenzia dalla forma tipica essenzialmente per la morfologia esterna: presenza di setole discali elitrali su tutte le interstrie (dalla due alla sette, solo nelle interstrie 3-5-7 nella forma tipica e per l’habitus nettamente più dilatato, specialmente a livello delle elitre, come indicano le misure riportate nel testo.

 16. Lemaître-Tolman-Bondi dust solutions in f (R) gravity

  Science.gov (United States)

  Sussman, Roberto A.; Jaime, Luisa G.

  2017-12-01

  We derive a class of non-static inhomogeneous dust solutions in f(R) gravity described by the Lemaître-Tolman-Bondi (LTB) metric. The field equations are fully integrated for all parameter subcases and compared with analogous subcases of LTB dust solutions of GR. Since the solutions do not admit regular symmetry centres, we have two possibilities: (i) a spherical dust cloud with angle deficit acting as the source of a vacuum Schwarzschild-like solution associated with a global monopole, or (ii) fully regular dust wormholes without angle deficit, whose rest frames are homeomorphic to the Schwarzschild-Kruskal manifold or to a 3d torus. The compatibility between the LTB metric and generic f(R) ansatzes furnishes an ‘inverse procedure’ to generate LTB solutions whose sources are found from the f(R) geometry. While the resulting fluids may have an elusive physical interpretation, they can be used as exact non-perturbative toy models in theoretical and cosmological applications of f(R) theories.

 17. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...... observations- og interviewda-ta for at belyse den kommunikation, der foregår ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens...

 18. Ved du, hvad der er i dine varer, når du handler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phillip, Anja; Smith, Viktor

  2016-01-01

  I supermarkedet på vej hjem køber du ind til madpakken. Ved kølemontren med pålæg ser du en pakke Gårdlykke Hønsesalat. ... Måske vælger du den uden at tænke nærmere over hvorfor, eller fordi emballagen og navnet får hønsesalaten til at fremstå lokal, hjemmelavet eller økologisk. ... Alt dette ba...... bakkes op af resultaterne fra årelang forskning på CBS, hvor universitetets forskergruppe Fair-Speak har undersøgt emballagernes måde at påvirke forbrugerne til at købe produktet....

 19. VEDS-Automated system for inspection of vehicles and containers for explosives and other threats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gozani, T.; Liu, F.; Sivakumar, M.

  2004-01-01

  Many parts of national infrastructures around the world are very vulnerable to terrorist threats in the form of large vehicle bombs. The larger bomb, the larger is the damage and its extent. The number of containers and vehicles crossing land or sea ports of entry is huge. Tough the probability is low, any vehicle may contain a threat. Any system addressing these enormous security tasks should obviously be based on excellent human intelligence to focus the attention on a much smaller number of high-risk containers and vehicles. These containers must then be subjected to a thorough and reliable inspection for the threats.Viable security system must incorporate a credible and effective inspection to achieve its purposes. It should have high performance and be operationally acceptable. This means the system must possess high detection capabilities, low false positive rate, fast response and provide automatic decision eliminating the need for human interpretation. Ancore has developed a range of new inspection devices, which are highly suitable for the above tasks. All the systems are automatic, material specific, high performance for a wide range and type of threats. Some of them are also highly modular, and compact. Some of the systems are fixed, other are relocatable, or fully mobile. The presentation will discuss Ancore's VEDS (Vehicle Explosive Detection System) which detects bulk explosives (expandable also to radiological and nuclear threats)) in marine containers, trucks and cars. The compact and rugged nature of the VEDS sensor makes it suitable for many forms of conveyance: mobile (van mounted), portal, forklift mounted, or mounted on container unloading rig. The physics principles of the system and some recent applications and results will be presented

 20. Global bifurcation of solutions of the mean curvature spacelike equation in certain Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker spacetimes

  Science.gov (United States)

  Dai, Guowei; Romero, Alfonso; Torres, Pedro J.

  2018-06-01

  We study the existence of spacelike graphs for the prescribed mean curvature equation in the Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) spacetime. By using a conformal change of variable, this problem is translated into an equivalent problem in the Lorentz-Minkowski spacetime. Then, by using Rabinowitz's global bifurcation method, we obtain the existence and multiplicity of positive solutions for this equation with 0-Dirichlet boundary condition on a ball. Moreover, the global structure of the positive solution set is studied.

 1. Des agriculteurs éthiopiens réussissent à accroître le rendement et ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  14 janv. 2013 ... Des chercheurs canadiens et éthiopiens testent, adaptent et font connaître des solutions pratiques pour la culture des légumineuses à graines dans des zones où sévit la pauvreté en Éthiopie. Le pois chiche, la lentille et le haricot, entre autres, peuvent combattre la malnutrition et mettre en disponibilité ...

 2. Study on the Effect of Wing Bud Chitin Metabolism and Its Developmental Network Genes in the Brown Planthopper, Nilaparvata lugens, by Knockdown of TRE Gene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lu Zhang

  2017-09-01

  Full Text Available The brown planthopper, Nilaparvata lugens is one of the most serious pests of rice, and there is so far no effective way to manage this pest. However, RNA interference not only can be used to study gene function, but also provide potential opportunities for novel pest management. The development of wing plays a key role in insect physiological activities and mainly involves chitin. Hence, the regulating role of trehalase (TRE genes on wing bud formation has been studied by RNAi. In this paper, the activity levels of TRE and the contents of the two sugars trehalose and glucose were negatively correlated indicating the potential role of TRE in the molting process. In addition, NlTRE1-1 and NlTRE2 were expressed at higher levels in wing bud tissue than in other tissues, and abnormal molting and wing deformity or curling were noted 48 h after the insect was injected with any double-stranded TRE (dsTRE, even though different TREs have compensatory functions. The expression levels of NlCHS1b, NlCht1, NlCht2, NlCht6, NlCht7, NlCht8, NlCht10, NlIDGF, and NlENGase decreased significantly 48 h after the insect was injected with a mixture of three kinds of dsTREs. Similarly, the TRE inhibitor validamycin can inhibit NlCHS1 and NlCht gene expression. However, the wing deformity was the result of the NlIDGF, NlENGase, NlAP, and NlTSH genes being inhibited when a single dsTRE was injected. These results demonstrate that silencing of TRE gene expression can lead to wing deformities due to the down-regulation of the AP and TSH genes involved in wing development and that the TRE inhibitor validamycin can co-regulate chitin metabolism and the expression of wing development-related genes in wing bud tissue. The results provide a new approach for the prevention and management of N. lugens.

 3. Study on the Effect of Wing Bud Chitin Metabolism and Its Developmental Network Genes in the Brown Planthopper, Nilaparvata lugens, by Knockdown of TRE Gene.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Lu; Qiu, Ling-Yu; Yang, Hui-Li; Wang, Hui-Juan; Zhou, Min; Wang, Shi-Gui; Tang, Bin

  2017-01-01

  The brown planthopper, Nilaparvata lugens is one of the most serious pests of rice, and there is so far no effective way to manage this pest. However, RNA interference not only can be used to study gene function, but also provide potential opportunities for novel pest management. The development of wing plays a key role in insect physiological activities and mainly involves chitin. Hence, the regulating role of trehalase (TRE) genes on wing bud formation has been studied by RNAi. In this paper, the activity levels of TRE and the contents of the two sugars trehalose and glucose were negatively correlated indicating the potential role of TRE in the molting process. In addition, NlTRE1-1 and NlTRE2 were expressed at higher levels in wing bud tissue than in other tissues, and abnormal molting and wing deformity or curling were noted 48 h after the insect was injected with any double-stranded TRE ( dsTRE ), even though different TREs have compensatory functions. The expression levels of NlCHS1b, NlCht1, NlCht2, NlCht6, NlCht7, NlCht8, NlCht10, NlIDGF , and NlENGase decreased significantly 48 h after the insect was injected with a mixture of three kinds of dsTREs . Similarly, the TRE inhibitor validamycin can inhibit NlCHS1 and NlCht gene expression. However, the wing deformity was the result of the NlIDGF, NlENGase, NlAP , and NlTSH genes being inhibited when a single dsTRE was injected. These results demonstrate that silencing of TRE gene expression can lead to wing deformities due to the down-regulation of the AP and TSH genes involved in wing development and that the TRE inhibitor validamycin can co-regulate chitin metabolism and the expression of wing development-related genes in wing bud tissue. The results provide a new approach for the prevention and management of N. lugens .

 4. Phenomenological constraints on Lemaître-Tolman-Bondi cosmological inhomogeneities from solar system dynamics

  Science.gov (United States)

  Iorio, Lorenzo

  2010-06-01

  We, first, analytically work out the long-term, i.e. averaged over one orbital revolution, perturbations on the orbit of a test particle moving in a local Fermi frame induced therein by the cosmological tidal effects of the inhomogeneous Lemaître-Tolman-Bondi (LTB) model. The LTB solution has recently attracted attention, among other things, as a possible explanation of the observed cosmic acceleration without resorting to dark energy. Then, we phenomenologically constrain both the parameters K1 doteq ddot frakR / frakR and K2 doteq ddot frakR' / frakR' of the LTB metric in the Fermi frame by using different kinds of solar system data. The corrections Δdot varpi to the standard Newtonian/Einsteinian precessions of the perihelia of the inner planets recently estimated with the EPM ephemerides, compared to our predictions for them, yield preliminarily K1 = (4±8) × 10-26 s-2, K2 = (3±7) × 10-23 s-2. The residuals of the Cassini-based Earth-Saturn range, compared with the numerically integrated LTB range signature, allow to preliminarily obtain K1 approx K2 approx 10-27 s-2. Actually, the LTB effects should be explicitly modeled in the ephemerides softwares, so that the entire planetary and spacecraft data sets should be accordingly re-processed. The LTB-induced distortions of the orbit of a typical object of the Oort cloud with respect to the commonly accepted Newtonian picture, based on the observations of the comet showers from that remote region of the solar system, point towards K1 approx K2lesssim10-30-10-32 s-2. Such figures have to be compared with those inferred from cosmological data which are of the order of K1 approx K2 = -4 × 10-36 s-2.

 5. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 6. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...

 7. Théâtre et Neuroscience: l’éveil d’un nouveau dialogue entre arts et science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorys Faria

  2014-05-01

  Full Text Available Cet article a pour but de démontrer, à travers une perspective historique, que l’étude neurophysiologique et expressive des émotions surgit en tant que vecteur facilitateur du dialogue entre le théâtre et les sciences du vivant. Font également partie de ce travail l’exploration de certains concepts neuroscientifiques actuellement utilisés dans la recherche expérimentale sur les émotions humaines, ainsi que la réflexion sur les liens possibles entre la neuroscience des émotions et le travail de l’acteur

 8. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 9. Hvis du ikke har plads ved bordet – så tag en stol med dig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte Orr

  2017-01-01

  Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere. Sygeplej......Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere....... Sygeplejersker har både viden og faglighed til at skabe forandring og flytte sundhed på det lokale og globale plan. Desværre tager al for få sygeplejersker magten og skaber sig en plads ved det bord, hvor de store sundhedspolitiske beslutninger tages....

 10. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  laboratoriet ved forskellige temperaturer med godt resultat. En mindre afprøvning under dambrugsforhold har også givet gode resultater. Før det kan komme på tale bruge vaccinen ude, skal den dog godkendes af sundhedsmyndighederne. Egtvedsyge findes i flere lande i Europa og er kendt som en meget tabsvoldende......Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme...

 11. Grasping at ontological straws: overcoming reductionism in the Advaita Vedānta-Neuroscience dialogue.

  Science.gov (United States)

  Kaplan, Stephen

  2009-01-01

  Contemporary neuropsychology reveals that the parietal lobe contains neurons that are specifically attuned to the act of grasping and this act may be fundamental to the establishment of the phenomenal boundaries between subject and object. Furthermore, alterations to this process, such as the hypoactivation of this region during meditation or the hyperactivation associated with schizophrenia, may eliminate or confuse, respectively, the phenomenal boundaries between subject and object. Traversing disciplines, the Advaita Vedānta school of Hinduism traces some of its key terms for subject and object to the verbal root grah, to grasp. The subject is literally the grasper. Furthermore, the practice of asparśa yoga, the yoga of no-touch, is aimed at stopping, hypoactivating, the grasping process in order to transcend all subject-object boundaries. This paper will argue that while we have not uncovered an identity of thought, we have uncovered a confluence of ideas between these two disciplines. We will see that this confluence of ideas has not pitted the believer against the critic-not forced us into the great reductionism debate that has dominated so much of the interchange between religious studies and the sciences. This case study will illuminate some of the methodological ways around this reductionism battle and also the boundaries of both disciplines for the intellectual benefit of each.

 12. Conditional reverse tet-transactivator mouse strains for the efficient induction of TRE-regulated transgenes in mice.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukas E Dow

  Full Text Available Tetracycline or doxycycline (dox-regulated control of genetic elements allows inducible, reversible and tissue specific regulation of gene expression in mice. This approach provides a means to investigate protein function in specific cell lineages and at defined periods of development and disease. Efficient and stable regulation of cDNAs or non-coding elements (e.g. shRNAs downstream of the tetracycline-regulated element (TRE requires the robust expression of a tet-transactivator protein, commonly the reverse tet-transactivator, rtTA. Most rtTA strains rely on tissue specific promoters that often do not provide sufficient rtTA levels for optimal inducible expression. Here we describe the generation of two mouse strains that enable Cre-dependent, robust expression of rtTA3, providing tissue-restricted and consistent induction of TRE-controlled transgenes. We show that these transgenic strains can be effectively combined with established mouse models of disease, including both Cre/LoxP-based approaches and non Cre-dependent disease models. The integration of these new tools with established mouse models promises the development of more flexible genetic systems to uncover the mechanisms of development and disease pathogenesis.

 13. Transfer Rate Edited experiment for the selective detection of Chemical Exchange via Saturation Transfer (TRE-CEST)

  Science.gov (United States)

  Friedman, Joshua I.; Xia, Ding; Regatte, Ravinder R.; Jerschow, Alexej

  2015-07-01

  Chemical Exchange Saturation Transfer (CEST) magnetic resonance experiments have become valuable tools in magnetic resonance for the detection of low concentration solutes with far greater sensitivity than direct detection methods. Accurate measures of rates of chemical exchange provided by CEST are of particular interest to biomedical imaging communities where variations in chemical exchange can be related to subtle variations in biomarker concentration, temperature and pH within tissues using MRI. Despite their name, however, traditional CEST methods are not truly selective for chemical exchange and instead detect all forms of magnetization transfer including through-space NOE. This ambiguity crowds CEST spectra and greatly complicates subsequent data analysis. We have developed a Transfer Rate Edited CEST experiment (TRE-CEST) that uses two different types of solute labeling in order to selectively amplify signals of rapidly exchanging proton species while simultaneously suppressing 'slower' NOE-dominated magnetization transfer processes. This approach is demonstrated in the context of both NMR and MRI, where it is used to detect the labile amide protons of proteins undergoing chemical exchange (at rates ⩾ 30 s-1) while simultaneously eliminating signals originating from slower (∼5 s-1) NOE-mediated magnetization transfer processes. TRE-CEST greatly expands the utility of CEST experiments in complex systems, and in-vivo, in particular, where it is expected to improve the quantification of chemical exchange and magnetization transfer rates while enabling new forms of imaging contrast.

 14. Transfer Rate Edited experiment for the selective detection of Chemical Exchange via Saturation Transfer (TRE-CEST).

  Science.gov (United States)

  Friedman, Joshua I; Xia, Ding; Regatte, Ravinder R; Jerschow, Alexej

  2015-07-01

  Chemical Exchange Saturation Transfer (CEST) magnetic resonance experiments have become valuable tools in magnetic resonance for the detection of low concentration solutes with far greater sensitivity than direct detection methods. Accurate measures of rates of chemical exchange provided by CEST are of particular interest to biomedical imaging communities where variations in chemical exchange can be related to subtle variations in biomarker concentration, temperature and pH within tissues using MRI. Despite their name, however, traditional CEST methods are not truly selective for chemical exchange and instead detect all forms of magnetization transfer including through-space NOE. This ambiguity crowds CEST spectra and greatly complicates subsequent data analysis. We have developed a Transfer Rate Edited CEST experiment (TRE-CEST) that uses two different types of solute labeling in order to selectively amplify signals of rapidly exchanging proton species while simultaneously suppressing 'slower' NOE-dominated magnetization transfer processes. This approach is demonstrated in the context of both NMR and MRI, where it is used to detect the labile amide protons of proteins undergoing chemical exchange (at rates⩾30s(-1)) while simultaneously eliminating signals originating from slower (∼5s(-1)) NOE-mediated magnetization transfer processes. TRE-CEST greatly expands the utility of CEST experiments in complex systems, and in-vivo, in particular, where it is expected to improve the quantification of chemical exchange and magnetization transfer rates while enabling new forms of imaging contrast. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Undersøgelse af Magnuseffekten på en cylinder ved brug af dimensionsanalyse og empirisk data

  OpenAIRE

  Lauritzen, Ann Katrine Toft; Clarke, Danijel Charles; Ajslev, Mikkel Zielinski; Victor, David Eklund; Bisgaard, Stefan; Thomsen, Malina Masik Talita Isaksen; Larsen, Emil Ellegaard

  2016-01-01

  Projektet har til formal at undersøge tværkraften, der optærder på en roterende cylinder, sombevæger sig relativt til et fluid. Tværkraften kender man som Magnuskraften, og er oftest beskreveti forhold til en roterende sfære. En mangel på viden om Magnuskraftens opførsel på cylindrehar inspireret os til projektet. Dette emne undersøges gennem dimensionsanalyse og ved brugaf empirisk data. Der indledes med et kapitel om grundlæggende teori indenfor fluiddynamikfor at give en kvalitativ forståe...

 16. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 17. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpe...

 18. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale – IV Hjemmeversjon (ADHD-RS-IV Hjemme)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Hjemme er et spørreskjema som skal fylles ut av mor, far, verge eller besteforeldre for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på ...

 19. Generelle aspekter ved mediereception? – Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  2003-09-01

  Full Text Available Findes der generelle aspekter ved receptionen af medieprodukter, som det kan være analytisk frugtbart at orientere sig efter, og som man altid bør belyse, når man analyserer kvalitative receptionsdata – og måske også allerede når man skal planlægge det empiriske feltarbejde i et em- pirisk receptionsprojekt? Denne artikel bygger på, at dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og fremlægger et bud på, hvordan en multi- dimensional model for kvalitativ receptionsanalyse kunne se ud.

 20. Manlighet i kris? Några anmärkningar om mansporträtt i tre populärlitterära romaner

  OpenAIRE

  Szymoniak, Katarzyna

  2010-01-01

  I artikeln konfronteras Susan Faludis och Thomas Johanssons teori om manlighetskris med mansporträtt i tre svenska populärlitterära romaner. Teorin om manlighetskris uppstod i samband med feminism. Enligt forskarna visar sig manlighetskrisen i mäns oförmåga att ingå nära relationer, ensamhet och rädsla att inte leva upp till mansidealet. Tre svenska populärromaner Pappadagar i Råttans år av Daniel Möllberg (2007), Vi som aldrig sa hora av Ronnie Sandahl (2007) and Vi har redan sagt hej då av ...

 1. La m?taplasie osteoide de l'endom?tre apr?s une grossesse ? terme: ? propos d'un cas rare

  OpenAIRE

  Jayi, Sofia; Bouguern, Hakima; Fatemi, Hind; Chaara, Hikmat; Laamarti, Afaf; Melhouf, Aabdelilah

  2013-01-01

  La m?taplasie ost?o?de de l'endom?tre (MOE) est une entit? rare correspondant ? la pr?sence de tissu osseux dans l'endom?tre, elle est le plus souvent diagnostiqu?e dans un contexte d'infertilit? secondaire faisant suite ? une grossesse interrompue. M?me si plusieurs facteurs de risque sont r?pertori?s, sa physiopathologie reste mal connue et sa traduction clinique est tr?s variable. Nous rapportons un cas de MOE apparu suite ? un curetage pour r?tention placentaire en post-partum. Le diagnos...

 2. Noise Training - ’Bruit – Connaître les risques liés au bruit‘

  CERN Multimedia

  HR Department

  2010-01-01

  Several sessions of the ‘Bruit – Connaître les risques liés au bruit’ course will be held in February 2010. This course is intended for the members of the personnel who are exposed to the noise on a regular basis or punctually, and, in priority to those persons who wear hearing protections. The objective of the training is to explain: That noise is a progressive evil, not painful but with irreversible effects That the only effective action to preserve his hearing is prevention through protection Programme of the course: Noise in the workplace: localization of noisy places; Analysis of a questionnaire: questions and answers; Noise: definitions and elementary notions; How the hearing works; The effects of noise on hearing; The audiogram; The individual hearing protection; How to gradually get used to hearing protection? Duration: 2h30 Language: English or French To subscribe, please create a training request on EDH...

 3. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 4. Sartre, en l’année de son centenaire : mauvais maître ou boussole éthique ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annie Cohen-Solal

  2007-06-01

  Full Text Available En France, peu de centenaires ont fait l’objet, comme celui de Sartre en 2005, d’une aussi négative unanimité. Hormis Les Temps Modernes et Libération (dont il fut le fondateur, pratiquement toute la presse colporta les mêmes clichés, en le stigmatisant en mauvais maître, en penseur démodé ou encore en imposteur. Le magazine L’Histoire reprit de vieilles insinuations, sans fondement scientifique, sur les occupations du philosophe pendant l’occupation nazie. Le Nouvel Observateur poursuivit la salve, avec le titre accrocheur de « Faut‐il brûler Sartre ? »

 5. Conditional RNA interference achieved by Oct-1 POU/rtTA fusion protein activator and a modified TRE-mouse U6 promoter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fei Zhaoliang; Chen Zheng; Wang Zhugang; Fei Jian

  2007-01-01

  RNA interference (RNAi) is a powerful technique and is widely used to down-regulate expression of specific genes in cultured cells and in vivo. In this paper, we report our development of a new tetracycline-inducible RNAi expression using a modified TRE-mouse U6 promoter in which the distal sequence element (DSE) was replaced by the tetracycline-responsive element (TRE). The modified TRE-mouse U6 promoter can be activated by a Tet-on version tetracycline-regulated artificial activator rTetOct which was constructed by fusing the rtTA DNA binding domain with the Oct-1 POU activation domain. This rTetOct/TRE-U6 system was successfully applied to conditionally and reversibly down-regulate the expression of endogenous p53 gene in MCF7 cells, and the expression of β-defensin gene (mBin1b) either transiently expressed in COS7 cells or stably expressed in CHO cells

 6. Performance ReviewStories by Alice Munro: “The Office” and “Dolly”Théâtre Adyar, Paris, May 5

  OpenAIRE

  Bigot, Corinne

  2015-01-01

  Critique théâtrale, 5 mai 2015 Spectacle: Stories by Alice Munro “The Office” and “Dolly”: Théâtre Adyar, Paris 5 et 6 mai 2015 Theatre review, May 5th 2015 Show: Stories by Alice Munro: “The Office” and “Dolly”—May 5th & May 6th 2015

 7. Christophe Couderc, dir., Le théâtre Espagnol du Siècle d'Or en France. De la traduction au transfert culturel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Andrès

  2012-12-01

  Full Text Available Review of Christophe Couderc, Le théâtre Espagnol du Siècle d'Or en France. De la traduction au transfert culturel, Presses Universitaires de Paris Ouest, París, 2012, 299 pp. ISBN: 978-2-84016-102-8.

 8. Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Christensen

  2016-09-01

  Full Text Available I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at undersøge, hvad man ved om elevers produktion af multimodale tekster. Denne artikel bidrager med en gennemgang af nordisk forskning inden for området og med udblik til den øvrige vestlige verden. Teoretisk beskrives multimodalitet med udgangspunkt i New London Groups programartikel fra 1996 og den udvikling af multimodalitet, som gruppen omkring Kress og van Leeuwen har bidraget med. Resultaterne af forskningsgennemgangen præsenteres i fem temaer: terminologi, didaktik, undervisning, elevudbytte og vurdering. Diskussion pågår løbende inden for hvert tema, og der peges på didaktiske perspektiver.Nøgleord: multimodale tekster, tekstkompetence, elevpræstation, skrive-pædagogik, produktion, vurderingAbstractIn the new curriculum for the subject Danish from 2014, it is a requirement that students should be able to create major multimodal productions. Working with multimodal texts in the mother tongue subject is included in the curricula for all three Scandinavian countries. Therefore, it is relevant to consider what is already recognized as students’ production of multi-modal texts. This article offers a brief review based on the Nordic research together with a brief look towards the rest of the Western world’s research on multimodality. This paper’s theoretical foundation is based on the New London Group’s article from 1996, “Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, and the development of multimodality that re-searchers and scholars surrounding Kress and van Leeuwen have contributed with. The results of the research will be presented in the following five themes: terminology, education, teaching, pupil performance

 9. Risici ved ophævelsen af kvotebekendtgørelsen for NOx og SO2 for kraftværkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole-Kenneth; Nielsen, Malene

  Rapporten belyser de mulige konsekvenser ved ophævelse af ”Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker”, nr. 885 af 18. december 1991. (Herefter kvotebekendtgørelsen). Det er foretaget en basisfremskrivning af NOx-emissionen frem til 2025 for de vær...

 10. The role of Tre6P and SnRK1 in maize early kernel development and events leading to stress-induced kernel abortion.

  Science.gov (United States)

  Bledsoe, Samuel W; Henry, Clémence; Griffiths, Cara A; Paul, Matthew J; Feil, Regina; Lunn, John E; Stitt, Mark; Lagrimini, L Mark

  2017-04-12

  Drought stress during flowering is a major contributor to yield loss in maize. Genetic and biotechnological improvement in yield sustainability requires an understanding of the mechanisms underpinning yield loss. Sucrose starvation has been proposed as the cause for kernel abortion; however, potential targets for genetic improvement have not been identified. Field and greenhouse drought studies with maize are expensive and it can be difficult to reproduce results; therefore, an in vitro kernel culture method is presented as a proxy for drought stress occurring at the time of flowering in maize (3 days after pollination). This method is used to focus on the effects of drought on kernel metabolism, and the role of trehalose 6-phosphate (Tre6P) and the sucrose non-fermenting-1-related kinase (SnRK1) as potential regulators of this response. A precipitous drop in Tre6P is observed during the first two hours after removing the kernels from the plant, and the resulting changes in transcript abundance are indicative of an activation of SnRK1, and an immediate shift from anabolism to catabolism. Once Tre6P levels are depleted to below 1 nmol∙g -1 FW in the kernel, SnRK1 remained active throughout the 96 h experiment, regardless of the presence or absence of sucrose in the medium. Recovery on sucrose enriched medium results in the restoration of sucrose synthesis and glycolysis. Biosynthetic processes including the citric acid cycle and protein and starch synthesis are inhibited by excision, and do not recover even after the re-addition of sucrose. It is also observed that excision induces the transcription of the sugar transporters SUT1 and SWEET1, the sucrose hydrolyzing enzymes CELL WALL INVERTASE 2 (INCW2) and SUCROSE SYNTHASE 1 (SUSY1), the class II TREHALOSE PHOSPHATE SYNTHASES (TPS), TREHALASE (TRE), and TREHALOSE PHOSPHATE PHOSPHATASE (ZmTPPA.3), previously shown to enhance drought tolerance (Nuccio et al., Nat Biotechnol (October 2014):1-13, 2015). The impact

 11. Georges Lemaître et la théorie du big bang qu'y avait-t-il au commencement de l'univers ?

  CERN Document Server

  Landa, Pauline

  2015-01-01

  Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur Georges Lemaître et ses inventions en moins d'une heure !L'origine de l'univers, voilà une problématique qui a tenu en haleine de très nombreux scientifiques. Alors que l'on pourrait croire que l'homme s'est posé cette question depuis la nuit des temps, il n'en est rien. C'est Georges Lemaître, un prêtre belge et grand astrophysicien, qui le premier cherche à dater l'univers et à tenter de découvrir ce qu'il y avait au commencement, alors même que l'ensemble de la communauté scientifique était persuadé qu'il avait toujours exis

 12. A novel device for measuring arterial stiffness using finger-toe pulse wave velocity: Validation study of the pOpmètre®.

  Science.gov (United States)

  Alivon, Maureen; Vo-Duc Phuong, Thao; Vignon, Virginie; Bozec, Erwan; Khettab, Hakim; Hanon, Olivier; Briet, Marie; Halimi, Jean-Michel; Hallab, Magid; Plichart, Matthieu; Mohammedi, Kamel; Marre, Michel; Boutouyrie, Pierre; Laurent, Stéphane

  2015-04-01

  The finger-toe pathway could be a good alternative for assessing arterial stiffness conveniently. To evaluate the accuracy of the pOpmètre®--a new device that measures finger-toe pulse wave velocity (ft-PWV). The pOpmètre has two photodiode sensors, positioned on the finger and the toe. Pulse waves are recorded continuously for 20 seconds, and the difference in pulse wave transit time between toe and finger (ft-TT) is calculated. The travelled distance is estimated using subject height. Study 1 compared ft-PWV with carotid-femoral PWV (cf-PWV) obtained by the reference method (SphygmoCor®) in 86 subjects (mean age 53±20 years), including 69 patients with various pathologies and 17 healthy normotensives. Study 2 compared changes in ft-PWV and cf-PWV during a cold pressor test in 10 healthy subjects. Study 3 assessed repeatability in 45 patients. ft-PWV correlated significantly with cf-PWV (R2=0.43; P<0.0001). A better correlation was found in terms of transit time (R2=0.61; P<0.0001). The discrepancy between transit times was related to age. The cold pressor test induced parallel changes in cf-PWV and ft-PWV, with increased aortic stiffness that was reversible during recovery. Intra-session repeatability was very good, with a coefficient of variation of 4.52%. The pOpmètre® allows measurement of arterial stiffness in routine clinical practice. The greatest advantages of ft-PWV are simplicity, rapidity, feasibility, acceptability by patients and correct agreement with the reference technique. Further studies are needed to adjust for bias and to validate the pOpmètre in larger populations. Copyright © 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 13. "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..." : [luuletused] / Gunnar D. Hansson ; tlk. Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Hansson, Gunnar D.

  2004-01-01

  Sisu: "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..."; "Esimest päeva rändab tuul ..." = "Första dagen vandrar vinden ..."; "Päike tuli lähemale ..." = "Solen kom närmare ..."; "Nagu oleks kõik möödas ..." = "Som om allt vore över ..."

 14. A (giant) void is not mandatory to explain away dark energy with a Lemaître-Tolman model

  Science.gov (United States)

  Célérier, M.-N.; Bolejko, K.; Krasiński, A.

  2010-07-01

  Context. Lemaître-Tolman (L-T) toy models with a central observer have been used to study the effect of large scale inhomogeneities on the SN Ia dimming. Claims that a giant void is mandatory to explain away dark energy in this framework are currently dominating. Aims: Our aim is to show that L-T models exist that reproduce a few features of the ΛCDM model, but do not contain the giant cosmic void. Methods: We propose to use two sets of data - the angular diameter distance together with the redshift-space mass-density and the angular diameter distance together with the expansion rate - both defined on the past null cone as functions of the redshift. We assume that these functions are of the same form as in the ΛCDM model. Using the Mustapha-Hellaby-Ellis algorithm, we numerically transform these initial data into the usual two L-T arbitrary functions and solve the evolution equation to calculate the mass distribution in spacetime. Results: For both models, we find that the current density profile does not exhibit a giant void, but rather a giant hump. However, this hump is not directly observable, since it is in a spacelike relation to a present observer. Conclusions: The alleged existence of the giant void was a consequence of the L-T models used earlier because their generality was limited a priori by needless simplifying assumptions, like, for example, the bang-time function being constant. Instead, one can feed any mass distribution or expansion rate history on the past light cone as initial data to the L-T evolution equation. When a fully general L-T metric is used, the giant void is not implied.

 15. Disparaître dans la fiction. La traversée du miroir du Docteur Pasavento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charline Pluvinet

  2010-09-01

  Full Text Available Cet article s’attache à explorer dans Docteur Pasavento les modalités et les enjeux d’une réinvention fictionnelle de soi qui se déploie selon un dispositif complexe : le personnage éponyme, qui orchestre sa propre disparition pour se donner de nouvelles identités fictives, est lui-même une projection de l’écrivain. Se réalise dans le roman une alliance entre l’aspiration à disparaître et le désir de rendre indistinctes fiction et réalité, que nous proposons d’éclairer par la métaphore carrollienne de la traversée du miroir où ces mouvements se conjuguent. Il s’agira de rendre perceptible la dynamique fictionnelle qui anime l’écriture romanesque d’Enrique Vila-Matas. This article endeavours to explore the stakes and modalities of the fictional re-invention of the self that takes place in Docteur Pasavento.In the novel, this reinvention arranges itself in accordance to a complex scheme : by orchestrating his own disappearance in order to confer upon himself new fictitious identities, the eponymous character of the novel becomes a projection of the author himself. In the novel, the aspiration to disappear is thus unified with a desire to blur the boundaries between fiction and reality. I intend to shed light on this union by invoking the Carrollian metaphor of passing “through the looking-glass”. The intention of this article is to render evident the fictional dynamism that underpins the novelistic writings of Enrique Vila-Matas.

 16. Improviser en classe de Français Langue Étrangère : spontanéité et réflexion à travers le théâtre-forum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Del Olmo

  2015-02-01

  Full Text Available Depuis l’avènement des approches communicatives, les enseignants de Français Langue Étrangère (FLE mettent souvent en place des jeux de rôles. Cependant, leur pertinence a été remise en question. Aujourd’hui, les enseignants se tournent vers des formes de théâtre permettant aux apprenants une pratique improvisée de la langue cible. Dans cet article, nous nous proposons de mettre en avant dans quelle mesure l’improvisation inhérente au théâtre-forum favorise l’enseignement/apprentissage du FLE. Nous expliciterons, dans un premier temps, les caractéristiques du théâtre-forum. Puis, nous soulignerons les avantages de l’improvisation que comprend cette forme de théâtre quand il s’agit d’enseigner le FLE. Nous rapporterons une expérience menée auprès d’étudiants Erasmus. Nous proposerons une modélisation de la dynamique et des enjeux de l’improvisation liée au théâtre-forum dans le champ du FLE. Nous finirons par expliquer comment un enseignant peut mettre en place une séance de théâtre-forum. Notre but sera de fournir les outils nécessaires à sa mise en place.

 17. Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Louise Halleskov

  2016-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den nyligt vedtagne stramning af udlændingeloven, hvorefter udlændinge, der er tildelt midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, først efter tre år kan ansøge om familiesammenføring her i landet, er i overensstemmelse med retten til respekt for familieliv og forbudde...

 18. En liten høyskole som tenker stort: tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen Nierenberg

  2010-07-01

  Full Text Available Høgskolen i Hedmark har satt i gang en del tiltak mot fusk og plagiat, og vi vil gjerne dele våre ressurser og erfaringer med andre undervisningsinstitusjoner. Dette er relevant til to av konferansens temaer: fagreferentens rolle og undervisning i biblioteket. HH's tiltak mot fusk og plagiat inkluderer: • Undervisning i informasjonskompetanse - Høgskolebiblioteket • Kurs i kildebruk og plagiat, "Kilder og kildebruk" • Søkekurs • Synliggjøring av bibliotekressurser/-kurs • Brosjyre til ansatte • Bibliotekets websider om informasjonskompetanse • Nettressurser • Bibliotekets websider • Eksempelsamlingen i APA-standard • "Skriving av faglige tekster - En guide for studenter" • Webside om plagiat og opphavsrett • Fronter • Videoforelesning - "Kilder og kildebruk" • PowerPoint - "Kilder og kildebruk" • Tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus • Vurdering • Elektronisk prøve • Obligatorisk skriveoppgave • Rutinebeskrivelse for tiltak mot fusk og plagiat på Høgskolen • Oppfølging av ikke-møtte studenter på "Kilder og kildebruk" • Vurdering i etterkant av kurset • Bruk av Ephorus • Konsekvenser for fusk Høgskolens tiltak skal forebygge fusk og plagiat ved å gi alle nye studenter tilstrekkelig informasjon om kravene for riktig kildebruk og om konsekvensene for fusk. Høgskolebiblioteket har en sentral rolle i dette arbeidet. Vår Informasjonskompetansegruppe har utarbeidet mange nyttige ressurser, blant annet to-timers kurset "Kilder og kildebruk". Målet med kurset er å lære nye studenter å kritisk vurdere forskjellige typer kilder og bruke dem på korrekt måte i skriftlig arbeid. Kurset blir holdt av bibliotekarer på høgskolens fire campus, og etterfølges av et søkekurs tilpasset det enkelte studium. Antall plagiatsaker på HH har økt de siste årene, men dette kan skyldes bruk av Ephorus. Etter hvert som våre tiltak blir tatt i bruk ved alle studier, håper vi at antall saker blir

 19. Tre uger 'over there'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2007-01-01

  Vi ser ofte mod USA når der skal findes inspiration for udviklingen af det hjemlige. IDEO er en af de mest interessante design konsulentvirksomheder, og Institute of Design på IIT i Chicago (ID) er den første amerikanske uddannelsesinstitution, der har påbegyndt forskeruddannelsen i design. Vi tog...

 20. [Increase of entomological indices during the pre-epidemic period of dengue in Ben Tre, South Vietnam].

  Science.gov (United States)

  Nguyen, T P Q; Luu, L L; Vu, T Q H; Buisson, Y

  2011-10-01

  Dengue has emerged in Vietnam 50 years ago and since has become endemo-epidemic throughout the whole country. Each year, major epidemics of dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF) hit South Vietnam during the rainy season, causing significant morbidity and mortality, especially among young children. The only preventive measure is vector control, but it is often implemented too late or indiscriminately. The aim of this study was to investigate, in the pre-epidemic stage, the existence of significant changes in vector indices, which will predict DF/DHF outbreaks. We conducted a descriptive transversal study, repeated once a month for four months (March to June) in the village of Locthuan (province Ben Tre) in the Mekong's delta. Adult mosquitoes were caught in 30 houses, and larvae were collected in water holding containers of 50 houses. The houses were randomly selected. Vector densities were calculated according to the indices recommended by WHO. Virological analysis was carried out on lots of female Aedes and larvae in order to determine viral infection rates. Catches of adult mosquitoes collected 496 specimens including 329 Aedes, 139 Culex and 28 Anopheles. Aedes aegypti was present in 63% of visited homes that is an average density of 1.8 mosquitoes per house. The increase in imaginal indices during the 4 months was not significant. The survey of breeding sites of Ae. aegypti identified 1292 water containers in which 71,569 larval specimens were collected. The values of house index, container index [CI] and Breteau index [BI] increased each month, the latter from 166 to 442. This increase was significant for CI and BI. Breeding sites were mostly intra-home, mainly consisting of large and small ceramic jars. Larval density of Ae. aegypti in the containers also increased significantly over the 4 months. It was correlated with the lack of cover and predators such as Mesocyclops spp., Micronecta spp. and larvivorous fishes. Cultivation of 15 pools of

 1. 2. Le théâtre en révolution. Jeux et enjeux juridiques et politiques 1789–1799

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jahiel Ruffier-Méray

  2017-08-01

  Full Text Available Cette étude porte sur la manière dont le pouvoir politique a tenté d’instrumentaliser le théâtre et examine les différents moyens juridiques utilisés pour transformer l’art théâtral en outil de propagande durant la période révolutionnaire. Durant tout l’Ancien Régime, le système des spectacles privilégiés règne en maître. En plaçant certaines troupes en situation de monopole, l’État fait le choix d’une politique de régulation des salles. Quant à la surveillance des divertissements, elle est assurée à la fois par la police des spectacles et par la censure. En 1789, avec l’abolition des privilèges, les révolutionnaires remettent en cause tout ce système. Inévitablement, ils sont obligés de s’interroger sur les politiques à mener en matière théâtrale et de repenser les modalités de l’offre artistique. Le théâtre apparaît, dès lors, comme un enjeu majeur situé au cœur des préoccupations révolutionnaires. L’art dramatique concentre à lui seul, toutes les questions débattues avec passion à l’Assemblée.

 2. Après le postdramatique : narration et fiction entre écriture de plateau et théâtre néo-dramatique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Monfort

  2009-12-01

  Full Text Available Dans le théâtre contemporain, que ce soit en France ou en Allemagne, la notion de récit intervient dans la représentation traditionnelle théâtrale, introduisant une redéfinition de la fiction et de l’acteur.Im zeitgenössischen Theater, sei es in Frankreich oder in Deutschland, werden Erzählung und herkömmliche Bühnendarstellung in Korrelation gebracht, wobei der Begriff der Fiktion sowie die Rolle des Schauspielers als Handlungsträger neu definiert werden.

 3. Être dans la musique Getting into the Music. Aesthetic Experience and “Mind Tripping”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurent Legrain

  2011-02-01

  Full Text Available “Être dans la musique”… cette expression maintes fois entendue dans le cadre d’interviews ou de discussions informelles menées avec des amateurs de jazz montre toute l’importance de ces moments musicaux particuliers dans les trajectoires des amateurs. Mais comment approcher analytiquement cet état fugace et, à la manière des amateurs, le placer au centre de nos préoccupations ? En dénouant le corset kantien qui enserre l’esthétique, de nombreux auteurs ont esquissé les contours d’une notion, celle de l’expérience esthétique, qui s’approche de ce que les amateurs évoquent par cette expression. Le plaisir, l’oubli de soi y sont vus comme des dimensions constitutives. Les concepts de déambulation et de logique dispositive chers au sociologue Emmanuel Belin peuvent nous aider, d’une part, à mieux cerner le dynamisme propre de cette forme d’expérience, et d’autre part, à mieux comprendre comment elle émerge d’un travail collectif sur l’environnement. Sur base de l’ethnographie d’un groupe d’amateurs se mettant en condition pour le concert du soir, cet article propose de rapprocher la notion d’expérience esthétique de celle de déambulation et de dégager la plus-value de ce rapprochement.“Getting into the music”… this expression, often heard in the context of interviews or abstract discussions held with jazz lovers, shows the major importance of these particular musical moments along the paths of jazz lovers. But how to approach this fugacious state analytically and, like jazz lovers, place it at the centre of our concerns ? In untying the Kantian corset bound around aesthetics, many authors have outlined the contours of a concept, that of aesthetic experience, approaching what jazz lovers evoke via this expression. Pleasure and forgetting oneself are seen as constitutive dimensions here. The concepts of “mind tripping” and “dispositive logic” dear to the sociologist Emmanuel

 4. Funcionalidad de Juegos de Estrategia Virtuales y del Software Cabri-géomètre II en el Aprendizaje de la Simetría en Secundaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Rodríguez

  2010-06-01

  Full Text Available Presentamos resultados de un estudio exploratorio cuyo propósito es indagar sobre el uso del Cabri-Géomètre II y de un juego matemático virtual de estrategia cuando se incluyen en clases ordinarias de matemáticas de estudiantes de 12-13 años en una escuela secundaria pública de México. Para este trabajo, el tema abordado fue la simetría. El análisis de datos permitió ver la funcionalidad de estos ambientes para transformar las nociones del alumno sobre el tema y para reconocer que se puede avanzar en el desarrollo de un pensamiento matemático distinto a través de ambientes de aprendizaje computacionales. We present the results of an exploratory study whose purpose was to explore the use by 12-13 years old students of Cabri-Géomètre II and a mathematical strategic virtual game in a Mexican state school. For this paper, the mathematical focus was on symmetry. The data analysis allowed us to observe the functionality of this learning environment to transform the students’ conceptions and to recognize that a different type of mathematical thinking can be developed with these computational learning environments.

 5. La métaplasie osteoide de l'endomètre après une grossesse à terme: à propos d'un cas rare

  Science.gov (United States)

  Jayi, Sofia; Bouguern, Hakima; Fatemi, Hind; Chaara, Hikmat; Laamarti, Afaf; Melhouf, Aabdelilah

  2013-01-01

  La métaplasie ostéoïde de l'endomètre (MOE) est une entité rare correspondant à la présence de tissu osseux dans l'endomètre, elle est le plus souvent diagnostiquée dans un contexte d'infertilité secondaire faisant suite à une grossesse interrompue. Même si plusieurs facteurs de risque sont répertoriés, sa physiopathologie reste mal connue et sa traduction clinique est très variable. Nous rapportons un cas de MOE apparu suite à un curetage pour rétention placentaire en post-partum. Le diagnostic a été suspecté par l'hystéroscopie et confirmé par l’étude anatomopathologique. A notre connaissance c'est le premier cas décrit suite à un accouchement à terme. A travers notre cas et à la lumière d'une revue de la littérature nous insistons sur les caractéristiques épidémiologiques, physiopathologiques, cliniques et para cliniques de cette entité rare, dont la connaissance est primordiale pour un diagnostic sûr et par conséquent un traitement adapté permettant souvent de récupérer la fertilité de la patiente. PMID:23898363

 6. Autun (Saône-et-Loire. Étude archéologique du cloître canonial de Saint-Nazaire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walter Berry

  2004-12-01

  Full Text Available L’année 2003, qui marquait à la fois les 20 ans de recherches entreprises à l’initiative de Christian Sapin et la fin des investigations de terrain, fut très fructueuse. En effet, outre une étude complémentaire de la zone occidentale du cloître, riche en découvertes, la galerie orientale qui a particulièrement retenu notre attention, recelait des informations capitales pour comprendre de façon plus précise l’histoire du site. À l’est, justement, d’autres parties d’une vaste habitation de l’An...

 7. Marins, terriens et touristes sur la côte d’Albâtre: «renoncer, moi? jamais!»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Evrard

  2009-10-01

  Full Text Available L’objectif de cet article est de montrer et de questionner la territorialisation de la Côte d’Albâtre à partir des expériences corporelles qui s’y déploient. Ce littoral, à première vue peu propice au développement des loisirs, sert pourtant de «terrain de jeu» à quelques pratiquants d’activités de nature. Nous cherchons à mieux comprendre dans quelle mesure les activités de nature participent de la production d’usages et d’images constitutifs de médiation(s territoriale(s et d’identité maritime spécifique à la Haute-Normandie et dans le même temps distincte de celle des non pratiquants.

 8. A 'college of astrology and medicine'? Charles V, Gervais Chrétien, and the scientific manuscripts of Maître Gervais's College.

  Science.gov (United States)

  Boudet, Jean-Patrice

  2010-06-01

  Considered an institution mainly devoted to astrology and medicine by Simon de Phares and by some historians who believe that he was reliable, the college founded in 1371 by Charles V's first physician, Gervais Chrétien, was in fact primarily dedicated to theological students. It was not before 1377 that there were created there two bursaries for scholares regis, specialising in 'licit mathematical sciences', and two medical fellowships. Yet the influence of the activity of these fellows seems to have been rather moderate and-as far as we can learn from the material still extant, notably from manuscripts that belonged to Maître Gervais' College and to some of its members-this institution was devoted much more to theological studies than to medicine and the quadrivium.

 9. Compréhension des mécanismes de séchage dans les matériaux de construction : cas du plâtre

  OpenAIRE

  SECK, Mamadou Diaga

  2015-01-01

  Les enjeux liés aux problématiques de développement durable encouragent de plus en plus d'industriels, dans le secteur du bâtiment, à se lancer dans une politique de réduction de la consommation énergétique de leurs procédés industriels. C'est dans ce cadre qu'est menée cette étude, où nous nous intéressons au cas particulier de la fabrication des plaques de plâtre, qui de par les qualités qu'elles présentent liées à leur caractère pratique et rapide à poser (temps pour le neuf que la rénovat...

 10. Caroline Surmann, Cinéma et théâtre chez Jean Cocteau. Intermédialité et esthétique

  OpenAIRE

  Brangé, Mireille

  2016-01-01

  Dans une démarche artistique considérée comme essentiellement multimédiale et «déambulant entre les arts» (p. 12), la relation établie entre cinéma et théâtre par Cocteau est un terrain de choix pour envisager sa pratique intermédiale. L’A. précise ce concept travaillé d’abord en Allemagne et au Canada et le plus souvent seulement approché en France, et offre une introduction théorique appréciable (pp. 13-15; 47-67) en l’absence, à notre connaissance, de toute traduction française des textes ...

 11. Optimisation and validation of a remote monitoring system (Onco-TreC) for home-based management of oral anticancer therapies: an Italian multicentre feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Passardi, Alessandro; Rizzo, Mimma; Maines, Francesca; Tondini, Carlo; Zambelli, Alberto; Vespignani, Roberto; Andreis, Daniele; Massa, Ilaria; Dianti, Marco; Forti, Stefano; Piras, Enrico Maria; Eccher, Claudio

  2017-05-29

  Despite the growing number of oral agents available for cancer treatment, their efficacy may be reduced due to the lack of adherence, inappropriate adverse event self-management and arbitrary dose adjustment. The management of anticancer therapies could exponentially benefit from the introduction of mobile health technologies in a highly integrated electronic oncology system. We plan to customise and fine-tune an existing monitoring TreC platform used in different chronic diseases in the oncology setting. This project follows a multistep approach with two major purposes: 1. participatory design techniques driven by Health Literacy and Patient Reported Outcomes principles in order to adapt the system to the oncology setting involving patients and healthcare providers; 2. a prospective training-validation, interventional, non-pharmacological, multicentre study on a series of consecutive patients with cancer (20 and 60 patients in the training and validation steps, respectively) in order to assess system capability, usability and acceptability. The novel Onco-TreC 2.0 is expected to contribute to improving the adherence and safety of cancer care, promoting patient empowerment and patient-doctor communication. Ethical approval was obtained from the Independent Ethics Committees of the participating institutions (CEIIAV protocol Number 2549/2015; reference Number 1315-PU). Informed consent will be obtained from all study participants. Findings will be disseminated through peer-reviewed journals, conferences and event presentations. ClinicalTrials.gov (NCT02921724); (Pre-results). Other study ID Number: IRST100.18. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 12. Risøs treårsplan 2000-2002. Rullende 3-årsplan med hovedlinier for året 2000 og perspektiver for årene 2001 og 2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forskningscenter Risø, Roskilde

  2000-01-01

  Denne treårsplan fastlægger rammerne for Forskningscenter Risøs virksomhed i perioden 2000 - 2002. Risø hører under Forskningsministeriet og driver naturvidenskabelig og teknisk-videnskabelig forskning med det formål at skabe nye udviklingsmuligheder forerhvervsliv og samfund rettet mod anvendels...

 13. Risøs treårsplan 1999-2001. Rullende 3-årsplan med hovedlinier for året 1999 og perspektiver for årene 2000 og 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forskningscenter Risø, Roskilde

  1999-01-01

  Denne treårsplan fastlægger rammerne for Forskningscenter Risøs virksomhed i perioden 1999-2001. Risø hører under Forskningsministeriet og driver naturvidenskabelig og teknisk-videnskabelig forskning med det formål at skabe nye udviklingsmuligheder forerhvervsliv og samfund rettet mod anvendelse ...

 14. Anne-Hélène Pitel, Le prosimètre dans l’oeuvre de fiction de Lope de Vega, de «La Arcadia» (1598 à «La Dorotea» (1632

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Rubiera

  2013-05-01

  Full Text Available Review of Anne-Hélène Pitel, Le prosimètre dans l’oeuvre de fiction de Lope de Vega, de «La Arcadia» (1598 à «La Dorotea» (1632, Editorial Academia del Hispanismo, Vigo, 2011, 400 pp. ISBN: 978-84-96915-98-5.

 15. Komorbiditet ved marginal parodontitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmstrup, Palle; Damgaard, Christian; Olsen, Ingar

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende væsentligste viden om sammenhængen mellem marginal parodontitis og en række medicinske sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, diabetes mellitus, reumatoid arthritis, osteoporose, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom, psoriasis og...

 16. Osteoporose ved Parkinsons sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ezzatian-Ahar, Shabnam; Schwarz, Peter; Pedersen, Stephen Wørlich

  2015-01-01

  The risk of developing osteoporosis, as well as Parkinson's disease (PD) is increased with increasing age, resulting in increased risk of fracture, particularly hip fractures. Each one of these two conditions can be debilitating and affect the individual patient's quality of life negatively. PD...

 17. Cimetidinbehandling ved cancer ventriculi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, H; Knigge, U P; Bülow, S

  1989-01-01

  The effect of cimetidine treatment in cancer of the stomach was investigated in a double-blind, multicentre study comprising eight departments in Greater Copenhagen. Immediately after operation (or the decision not to operate) 181 patients were subdivided at random to treatment with a placebo...

 18. Psykologiske aspekter ved overvaegt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Svend Aage; Grønbaek, Helle; Olsen, Hanne

  2006-01-01

  Although knowledge of the biological aspects of obesity is increasing very rapidly, psychological approaches are increasingly in demand. Psychological theory and research concerning the emotional and cognitive impacts of being obese, the psychological causes involved in obesity, and the psycholog......Although knowledge of the biological aspects of obesity is increasing very rapidly, psychological approaches are increasingly in demand. Psychological theory and research concerning the emotional and cognitive impacts of being obese, the psychological causes involved in obesity......, and the psychological elements of treatment and motivations for treatment are requested. There is no clear separation between the psychological factors that function as causes of obesity and the psychological effects of obesity. Rather, they appear to be related in a circle of interconnectedness. This is important...... to keep in mind when seeking ways to motivate and support obese patients....

 19. Neurologiske aspekter ved stammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mertz, Line Bie; Østergaard, John R

  2006-01-01

  Stuttering is characterised by repetitions, prolongations and pausing while speaking. Researchers have looked for many explanations. However, the cause of stuttering remains unknown. In recent years, structural abnormalities in the speech-related structures of the central nervous system have been...... brought into focus as a cause of stuttering. Research has shown signs of a lateral hemisphere asymmetry, abnormalities in the basal ganglia, dysfunction in the supplementary motor area and/or a dysfunction in the coordination of the cerebellum. This article is a review of this part of the literature...

 20. Billeddiagnostik ved akut lungeemboli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hess, Søren; Madsen, Poul Henning; Jørgensen, Henrik Boel

  2005-01-01

  and echocardiography in acute pulmonary embolism and identified 562 articles, of which 16 original papers met our inclusion criteria. From these, we concluded that none of the modalities is applicable in every situation. Spiral computed tomography can confirm the diagnosis but cannot rule out subsegmental embolism....... With lung scintigraphy, perfusion imaging alone is probably sufficient and suited to both confirming and ruling out the diagnosis. Echocardiography should be reserved for patients with an emergent need for treatment and cannot rule out the diagnosis. Udgivelsesdato: 2005-Oct-10...

 1. Cancerrisiko ved topikale immunmodulatorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deleuran, Mette; Zachariae, Claus; Thestrup-Pedersen, Kristian

  2009-01-01

  This article reviews if local immunosuppression of atopic dermatitis is associated with an increased risk of cancer - as implicated by a warning issued by the FDA and EMEA health authorities because systemic immunosuppression of transplanted patients leads to a significant increase of non...

 2. Hypofysefunktion ved haemokromatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen-Bjergaard, U; Thorsteinsson, B; Kirkegaard, B C

  1996-01-01

  A review of the literature on pituitary function in haemochromatosis is presented. In morphological studies pituitary iron deposition, in particular in gonadotropic cells, has been demonstrated. In a number of case series, insufficiency of pituitary gonadotropic secretion with clinical hypogonadism...

 3. Tryghed ved udskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gryet, Inger Markussen; Kjærsgaard-Andersen, Anne Marie

  Introduction According to international studies, a feeling of security is important for patients when discharge from the hospital. Feeling secure when discharged has been a national focus area in Denmark and national surveys show that about 12% of patients feel insecure when discharged. The nurses...... from a larger group of patients about factors related to the feeling of security and insecurity when discharged from the hospital. Objectives To gain knowledge about which patients feel insecure when discharged and what the reason is for this feeling of insecurity, to get ideas on how to improve...... the feeling of security at discharge for future patients. Methods An electronic questionnaire survey was developed and filled out via iPad before patients discharge from hospital and followed up by telephone interviews with a number of patients. Results 151 patients participated in the questionnaire survey...

 4. Ekstrakorporal oxygenering ved legionellapneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uslu, Bülent; Steensen, Morten

  2009-01-01

  We present a case report with a 49-year-old woman with legionella pneumonia and fulminant respiratory failure. Despite maximal conventional respirator treatment with positive pressure ventilation, 100% oxygen and pharmacological treatment in an intensive care unit, further deterioration with hypo......We present a case report with a 49-year-old woman with legionella pneumonia and fulminant respiratory failure. Despite maximal conventional respirator treatment with positive pressure ventilation, 100% oxygen and pharmacological treatment in an intensive care unit, further deterioration...

 5. "Fordi man ved aldrig"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon Uffe

  2015-01-01

  I denne artikel vil syntagmet aktivitetsbestemt sprogbrug blive udlagt fra en pragmatisk, funktionel lingvistisk synsvinkel. Syntagmet er særligt interessant fra denne synsvinkel fordi det synes at indebære et nyt sprogvidenskabeligt forskningsområde. Det er i det mindste det der vil blive argume...

 6. Aortahomograftoperationer ved svaer endokarditis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foghsgaard, S.; Kjaergard, H.K.; Bruun, Niels Eske

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Severe endocarditis of the native aortic valve or a prosthetic valve with destruction of the cusps, paravalvular abscess formation and/or fistulas caused by aggressive bacteria has a mortality of almost 100% without surgery. The objective was to evaluate the results of treatment...... in an intravenous drug abuser was registered after 4 years. CONCLUSION: An aortic homograft in combination with intravenous antibiotics is an excellent treatment of severe endocarditis in the aortic valve or an aortic valve prosthesis Udgivelsesdato: 2008/5/5...

 7. Psykose ved affektive lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kessing, Lars Vedel

  2008-01-01

  Psychosis in affective disorder is prevalent as 15-20% of depressive patients and approximately 50% of manic patients present with psychotic features. Psychosis in conjunction with affective disorder has a poor prognosis. It is particularly so for depression where psychosis is associated...... with an increased risk of recurrence, development of bipolar disorder and suicide. It is still being debated whether these conditions reflect independent illness entities and their relationship to schizoaffective disorder and schizophrenia is also unresolved....

 8. Medicineringsfejl ved generisk substitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rölfing, Jan

  2012-01-01

  Generic substitution is a major cause of medical mistakes in the general population. Danish legislation obligates pharmacies to substitute prescribed medicine with the cheapest equivalent formulation, despite variations in product name, packaging, shape and colour. Consequently, medical mistakes...... occur. Scientific evidence on the consequences of generic substitution is sparse. Call upon fellow health workers to report medical mistakes to the national entities and scientific peers, in order to increase awareness and scientific evidence about the problem....

 9. Mikrokirurgi ved plastikkirurgiske indgreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Christian T; Jensen, Lisa Toft; Tos, Tina

  2016-01-01

  The most common indication for free flap surgery is breast reconstruction. Deep inferior epigastric perforator flaps are safe, quick and provide excellent cosmetic results. The reconstruction in head and neck cancer patients is more complex. The aims are preservation of function and appearance. F...

 10. Psykose ved affektive lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kessing, Lars Vedel

  2008-01-01

  Psychosis in affective disorder is prevalent as 15-20% of depressive patients and approximately 50% of manic patients present with psychotic features. Psychosis in conjunction with affective disorder has a poor prognosis. It is particularly so for depression where psychosis is associated with an ...... with an increased risk of recurrence, development of bipolar disorder and suicide. It is still being debated whether these conditions reflect independent illness entities and their relationship to schizoaffective disorder and schizophrenia is also unresolved Udgivelsesdato: 2008/11/10...

 11. Vejledning ved ambulancetransport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berlac, Peter Anthony; Wammen, Susanne; Giebner, Matthias

  2010-01-01

  , 2) minimize the occurrence of adverse events during transport, 3) ensure that accompanying staff are trained for and skilled in transfer and retrieval medicine and 4) encourage optimal utilisation of available competencies without unnecessarily draining hospital resources.......Inter-hospital transportation poses potential risks to staff and patients. The present guidelines recommend competency-based management dictated by the patient's clinical condition and medical requirements during transfer. The guidelines aim to: 1) improve patient and staff safety during transport...

 12. Medicinproblemer ved sektorskifte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hanne Rolighed; Krølner, Bjørn K

  2009-01-01

  of responsibilities, lack of communication, frequent exchanges between synonymous and analogous drugs, polypharmacy, compliance issues and insufficient education and training of staff. There is an obvious need for a joint internet-based online prescription system covering all physicians. Udgivelsesdato: 2009-Mar......Prescribing involves careful considerations of outcome, duration of treatment and follow-up, and such considerations should be communicated to everyone involved in the medication process. Hospital admission and discharge involve a high risk of medication errors caused by unclear division...

 13. Operationsteknikker ved section

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aabakke, Anna J M; Secher, Niels Jørgen; Krebs, Lone

  2014-01-01

  Caesarean section (CS) is a common surgical procedure, and in Denmark 21% of deliveries is by CS. There is an increasing amount of scientific evidence to support the different surgical techniques used at CS. This article reviews the literature regarding CS techniques. There is still a lack of evi...

 14. Modelling Aṣṭādhyāyī: An Approach Based on the Methodology of Ancillary Disciplines (Vedāṅga)

  Science.gov (United States)

  Mishra, Anand

  This article proposes a general model based on the common methodological approach of the ancillary disciplines (Vedāṅga) associated with the Vedas taking examples from Śikṣā, Chandas, Vyākaraṇa and Prātiśā khya texts. It develops and elaborates this model further to represent the contents and processes of Aṣṭādhyāyī. Certain key features are added to my earlier modelling of Pāṇinian system of Sanskrit grammar. This includes broader coverage of the Pāṇinian meta-language, mechanism for automatic application of rules and positioning the grammatical system within the procedural complexes of ancillary disciplines.

 15. Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności– zasada ostrożności czy treść ekonomiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Walińska

  2009-10-01

  Full Text Available Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są obecnie obowiązujące zasady sporządzania bilansu przedsiębiorstwa, które straciło zdolność do kontynuacji działalności z powodu postępowania upadłościowego. Bilans likwidacyjny rozpoczyna ostatni cykl życia przedsiębiorstwa – zakończenie jego działalności. W tym okresie zmieniają się cele działalności gospodarczej: jedynym celem staje się sprzedaż jego majątku. Brak zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstwa upoważnia, zdaniem autorów, do odstępstw od pewnych zasad rachunkowości, głównie ostrożności, na rzecz zasady treści ekonomicznej. Takie odstępstwo realizuje zapisaną w prawie bilansowym koncepcję true and fair. W artykule postuluje się przyjęcie do wyceny majątku w bilansie likwidacyjnym wartości zbywczej niezależnie od tego, czy jest ona wyższa, czy niższa od jego wartości księgowej.

 16. Integracija digitalne radio-difuzne mreže mobilne televizije i ćelijske mreže treće generacije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Manojle Šunjevarić

  2013-02-01

  Full Text Available Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 U radu su prikazani rezultati istraživanja mogućnosti za integraciju radio-difuznih mreža za mobilnu televiziju i ćelijskih mreža treće generacije (3G. Analizirani su trendovi u pogledu razvoja usluge mobilne televizije, i dosadašnja istraživanja koja imaju za cilj traženje optimalnih načina za integraciju različitih tipova mreža. U radu su analizirane postojeće tehnologije za mobilnu televiziju, s posebnim osvrtom na DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld tehnologiju. Analizirani su preduslovi, razlozi i mogućnosti za integraciju DVB-H i 3G mreže UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, a zaključci ovih analiza su potkrepljeni rezultatima praktičnog rada. Na osnovu svih ovih istraživanja donesen je zaključak o opravdanosti realizacije hibridne DVB-H/UMTS mreže.

 17. Cosmology of a Friedmann-Lamaître-Robertson-Walker 3-brane, late-time cosmic acceleration, and the cosmic coincidence.

  Science.gov (United States)

  Doolin, Ciaran; Neupane, Ishwaree P

  2013-04-05

  A late epoch cosmic acceleration may be naturally entangled with cosmic coincidence--the observation that at the onset of acceleration the vacuum energy density fraction nearly coincides with the matter density fraction. In this Letter we show that this is indeed the case with the cosmology of a Friedmann-Lamaître-Robertson-Walker (FLRW) 3-brane in a five-dimensional anti-de Sitter spacetime. We derive the four-dimensional effective action on a FLRW 3-brane, from which we obtain a mass-reduction formula, namely, M(P)(2) = ρ(b)/|Λ(5)|, where M(P) is the effective (normalized) Planck mass, Λ(5) is the five-dimensional cosmological constant, and ρ(b) is the sum of the 3-brane tension V and the matter density ρ. Although the range of variation in ρ(b) is strongly constrained, the big bang nucleosynthesis bound on the time variation of the effective Newton constant G(N) = (8πM(P)(2))(-1) is satisfied when the ratio V/ρ ≳ O(10(2)) on cosmological scales. The same bound leads to an effective equation of state close to -1 at late epochs in accordance with astrophysical and cosmological observations.

 18. SOLUȚIONAREA „CHESTIUNII ARMENEȘTI” DE CĂTRE GUBERNATORUL BASARABIEI S.D. URUSOV (1903-1904

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin ARAPU

  2017-08-01

  Full Text Available Gubernatorul Basarabiei S.D. Urusov a soluționat „chestiunea armenească” pe cale amiabilă. Armenii basarabeni au acceptat să cedeze statului rus o parte din bani și proprietăți, păstrându-și intacte privilegiile și statutul de odinioară. În Basarabia, spre deosebire de alte gubernii în care au existat tensiuni în acest sens, grație unei politici abile și tolerante, promovate față de armeni de către S.D. Urusov, procesul de expropriere parțială a comunității armenești s-a desfășurat calm și fără excese.SETTLEMENT OF THE „ARMENIAN ISSUE” BY THE GOVERNOR OF BESSARABIA S.D. URUSOV (1903-1904The governor of Bessarabia S.D. Urusov settled the „Armenian issue” in an amicable way. Armenians from Bessarabiaagreed to cede to Russian state some money and properties, in order to keep intact the privileges and status they held. In Bessarabia, unlike other gubernias, where there were tensions in this regard, thanks to skilful and tolerant policy, promoted by S.D. Urusov, the process of partial expropriation of the Armenian community was held calmly and without excesses.

 19. Adaptations cinématographiques de pièces de théâtre à Lyon (1929-1939) : promotion mutuelle entre le théâtre des Célestins et les salles de cinéma

  OpenAIRE

  Marignan, Marylin

  2018-01-01

  Cet article propose de réexaminer la notion d’adaptation et de reprise, dans les années trente, à Lyon, non plus seulement en termes de « concurrence » entre le théâtre et le cinéma mais également en termes d’« emprunt », de « complémentarité » et de « promotion mutuelle ». Durant cette période, la presse diffuse largement l’idée que le cinéma, en se tournant davantage vers le répertoire théâtral ainsi que vers les dramaturges et les acteurs de l’art dramatique, avait fait un tort considérabl...

 20. Beretning for Bulbrogård 2012 (BU2012), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  De afsluttende undersøgelser på Bulbrogård 2012 bød på nye og overraskende resultater: Bulbrogård har fået en ny fase. Som det nogle gange sker, bliver man mere forvirret end oplyst ved at få mere viden – dette er også tilfældet her. Den ny hal (hus 7) kan være det manglende arkitektoniske bindel...

 1. Fremlæggelse af vores syn på menings- og undringsdreven innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn; Herholdt-Lomholdt, Sine Maria

  2017-01-01

  I denne artikel ’slås tonen an’ ved at stille ind på den forundring, der oftest går forud for den mere filosofiske undren, og som knytter sig til en æstetisk transcendens-erfaring. Med idéhistorikeren Dorthe Jørgensen (Jørgensen, 2014) nuancerer vi, hvad det kan være for anelsesfulde og indfaldsp...... entreprenørtilgang til ’design-drevne innovation’, som f.eks. den danske innovationsorganisation MindLab trækker på, her eksemplificeret af Liedtka og Ogilvies (Liedtka & Ogilvie, 2011) model for designdreven innovation....

 2. An update to the HIV-TRePS system: the development of new computational models that do not require a genotype to predict HIV treatment outcomes.

  Science.gov (United States)

  Revell, Andrew D; Wang, Dechao; Wood, Robin; Morrow, Carl; Tempelman, Hugo; Hamers, Raph; Alvarez-Uria, Gerardo; Streinu-Cercel, Adrian; Ene, Luminita; Wensing, Annemarie; Reiss, Peter; van Sighem, Ard I; Nelson, Mark; Emery, Sean; Montaner, Julio S G; Lane, H Clifford; Larder, Brendan A

  2014-04-01

  The optimal individualized selection of antiretroviral drugs in resource-limited settings is challenging because of the limited availability of drugs and genotyping. Here we describe the development of the latest computational models to predict the response to combination antiretroviral therapy without a genotype, for potential use in such settings. Random forest models were trained to predict the probability of a virological response to therapy (HIV RNA/mL) following virological failure using the following data from 22,567 treatment-change episodes including 1090 from southern Africa: baseline viral load and CD4 cell count, treatment history, drugs in the new regimen, time to follow-up and follow-up viral load. The models were assessed during cross-validation and with an independent global test set of 1000 cases including 100 from southern Africa. The models' accuracy [area under the receiver-operating characteristic curve (AUC)] was evaluated and compared with genotyping using rules-based interpretation systems for those cases with genotypes available. The models achieved AUCs of 0.79-0.84 (mean 0.82) during cross-validation, 0.80 with the global test set and 0.78 with the southern African subset. The AUCs were significantly lower (0.56-0.57) for genotyping. The models predicted virological response to HIV therapy without a genotype as accurately as previous models that included a genotype. They were accurate for cases from southern Africa and significantly more accurate than genotyping. These models will be accessible via the online treatment support tool HIV-TRePS and have the potential to help optimize antiretroviral therapy in resource-limited settings where genotyping is not generally available.

 3. Réponses comportementales du brochet (Esox lucius L. à un extrait épidermique de carassin doré (Carassius auratus L. en olfactomètre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SAGLIO Ph.

  1993-04-01

  Full Text Available Les effets de solutions brutes (EE et d'une fraction d'acides aminés libres reconstituée (FAA, issues d'un extrait épidermique de Carassin doré (Carassius auratus L., ont été analysés sur l'attraction et le comportement exploratoire du Brochet (Esox lucius L. en olfactomètre. Des effets significatifs ont été observés en réponse aux différentes solutions et doses testées (EE = 0,005 ; 0,05 ; 0,5 équivalent-carassin/l ; FAA = 0,5 équivalent-carassin/l. L'effet stimulant des solutions épidermiques brutes sur l'exploration varie en raison inverse de la concentration testée. L'activité de ces solutions sur l'attraction augmente avec la concentration. L'effet stimulant de la fraction d'acides aminés libres reconstituée sur l'exploration et sur l'attraction est apparu inférieur à celui observé en réponse à la solution brute. Ces résultats sont discutés à la lueur de données sur le rôle des sécrétions de la peau et des acides aminés dans la communication chimique chez les poissons.

 4. Slutrapport for Implementering af energibesparelser ved benyttelse af  højkvalitets LED belysning PSO 339‐025

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders; Poulsen, Peter Behrensdorff

  2010-01-01

  Denne rapport indeholder en beskrivelse af forsknings og udviklingsprojektet ”Implementering af energibesparelser ved benyttelse af højkvalitets LED belysning”. Projektet er udført i et samarbejde imellem DTU Fotonik, Teknologisk Institut, De Danske Kongers Kronologiske Samling (DKKS), Lumodan, Osram, Thermex og DONG Energy under ledelse af Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik. Projektet er finansieret af Dansk Energi under Elforsk’s PSO...... program, indsatsområde 3a. LED belysning. Projektet har projekt nr. PSO 339‐025 og blev startet i februar 2007 og er afsluttet i marts 2010.   I...

 5. TRE ~ANGUAGE LOTTERY: PROMISES, PROMISES ...

  African Journals Online (AJOL)

  dual children, about which expressions a certain child heard and registered and with what frequency at ... scientific theorizing, suggested the need for another model, allowing d simpler account of the phenotype or .... (1) generate base structures, which are mapped to abstract S-structures including trace by tranSformations,.

 6. Tre citazioni: Corazzini, Sbarbaro, Montale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giorgio Bàrberi Squarotti

  2010-12-01

  Full Text Available Twentieth-century Italian literature is deeply rooted in the tradition. This is demonstrated by numerous examples, such as the echo of Gabriele D’Annunzio’s tragedy La fiaccola sotto il moggio (The Torch under the Bushel in a famous poem by Sandro Corazzini. Other examples include the presence of Dante’s Paradiso (Paradise in Camillo Sbarbaro’s verses and the influence of a famous episode taken from I Promessi Sposi (The Betrothed on a poem by Eugenio Montale. Indeed, great Authors’ texts are constantly reformulated, modified, distorted, and even reversed. Every time, quotations illustrate how close but also how far that indispensable past is.

 7. La première traduction slave de Molière et la naissance du théâtre slovène

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boštjan Marko Turk

  2008-12-01

  Full Text Available Trois ans après sa première représentation à Versailles, Georges Dandin de Molière a fait l 'objet d'une traduction partielle en slovène réalisée par Franjo Krsto Frankopan. Cette traduction des trois premières scènes peut être objectivement considérée comme l'un des défis les plus ardus de l'histoire littéraire contemporaine. La recherche slovène et internationale l'a tantôt ignoré, tantôt considéré comme lettre morte. La raison en est que, dans ce fragment, Frankopan aurait utilisé le slovène comme langue servant à ridiculiser, comme l'ayaient fait les dramaturges italiens de la Renaissance avec les dialectes slaves. Or, rien n'est plus éloigné de la vérité. Le texte est intégralement écrit en slovène, langue de la mère de Frankopan. Du reste, comme le montre ne serait-ce que l'analyse bergsonienne du comique, Georges Dandin n'est pas un texte comique. Il convient, par contre, de voir le lien entre la traduction du fragment de la pièce de Molière et l'action de Frankopan contre la monarchie habsbourgeoise. Par l'intermédiaire de la diplomatie viennoise, ce dernier cherchait en effet des appuis à la cour du .roi Louis XIV dont l'auteur dramatique comique en titre était précisément Molière. En conclusion, il convient de souligner que le fragment traduit par Frankopan, en tant que premier texte dramatique en langue slovène, invite à remettre en question la datation des débuts du théâtre slovène proposée par les historiens de la littérature.

 8. Atbildība pret trešajām personām būvniecībā un par ekspluatācijā esošu būvi

  OpenAIRE

  Zalamane, Adele

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma ir civiltiesiskā atbildība pret trešajām personām par aizskārumu, kura pamatā ir būvniecības laikā pieļautas kļūdas. Darba mērķis ir noskaidrot pastāvošo regulējumu, apzināt tā trūkumus un piedāvāt risinājumus. Lai izpētītu civiltiesiskās atbildības regulējumu pret trešajām personām, ievērojot nesenos normatīvo aktu grozījumus būvniecības nozarē, izpētīts atbildības regulējums Būvniecības likumā, kurš bija spēkā līdz 2014.gada 1.oktobrim, un jaunajā Būvniecības likumā. ...

 9. La chiesa di Richard Meier a Tor Tre Teste e il suo contributo al consolidamento identitario dei nuovi quartieri romani oltre il GRA / The church designed by Richard Meier in Tor Tre Teste and the identity consolidation in the new roman neighbourhoods beyond the Great Circular Road

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Bonaccorso

  2014-06-01

  Full Text Available Il contributo proposto ha l’obiettivo di analizzare alcuni significativi brani del tessuto urbano della periferia est di Roma, adottando metodi interpretativi legati alla storia, alla società, alla programmazione urbanistica e alla costruzione. Gli aspetti salienti del quadrante orientale della periferia romana verranno così delineati partendo “dal di dentro”, sottolineandone i percorsi, gli spazi e i nuclei compositivi che sono all’origine della struttura e della forma stessa dei quartieri disposti a cavallo del Grande Raccordo Anulare. In questo ambito, si pone l’attenzione su alcuni episodi chiave che vedono protagoniste le nuove chiese che riescono a creare una centralità all’interno dei quartieri periferici sostituendo le biblioteche, le piazze e i centri commerciali.  Analizzando da vicino questi esempi, si scopre come di recente sono state realizzate chiese firmate da architetti di fama internazionale proprio allo scopo di rafforzare, o meglio di costruire, un fattore identitario per ciascun quartiere ubicato nel settore orientale della città. Partendo quindi dal generale si arriva a indagare una chiesa e un quartiere che possono essere considerati un modello da seguire per tutta la periferia a ridosso del GRA: la chiesa giubilare di Dio Padre Misericordioso progettata da Richard Meier nel quartiere di Tor Tre Teste. La sequenzialità degli eventi che hanno contraddistinto il concorso per la progettazione della chiesa, la scelta della proposta di Richard Meier, la complessità del cantiere, l’analisi tecnica, stilistica e simbolica della realizzazione finale sono quindi analizzate nell’ambito del rapporto con il quartiere e del tentativo di realizzare (attraverso di essa un centro di attrazione per tutta la periferia.   The article analyses some significant parts of the urban tissue at the eastern periphery of Rome, using the interpretative methods inherent to history, society, urban programming and construction

 10. Trofiske skift og fysiske faktorer i væksten hos Færøske torsk (Gadus morhua) undersøgt ved brug af stabile isotoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Nielsen, Jens; Christensen, Jens Tang; Grønkjær, P.

  Projektets formål er at forstå variationen i vækst hos torsk (Gadus Morhua) ved brug af otolither (øresten), og sammenhængen med fysiske faktorer, såsom havstrømme, hav temperatur, osv på den Færøske shelf. Dette undersøges ved hjælp af, 1) en otolith vækst kronologi som dækker mere end 60 år (1948...... en mindre amplitude i variationen af ringbredde end direkte vækst målinger. Over hele vækstkronologien ses en negativ udvikling i væksten hos torsk, dog afbrudt af kortere perioder med positiv vækst. De stabile isotop prøver udtages fra hele otolitter fra 5 år gamle torsk. Fra protein delen af...... omgivelser torsken har oplevet, især den omgivende temperatur. Karbon signalet fra den uorganiske del af otolitten vil blive sammenlignet med værdierne i protein delen. De stabile isotop-værdier, samt vækst data vil blive analyseret for at se sammenhængen mellem klimaet og væksten hos torsk. Både lokalt, med...

 11. Meninger er gratis - og næsten umulige at måle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Steffen; Nielsen, Hans Jørgen

  2015-01-01

  Gang på gang rammer meningsmålinger forkert - senest ved parlamentsvalget i Storbritannien. Det er der mindst tre gode grunde til, at de vil blive ved med. Men der findes en metode, som giver bedre pejlinger: Køb aktier i et forventet valgresultat...

 12. Lektoranmodning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lewinsky, Anne-Dorte

  2017-01-01

  I denne lektoranmodningen reflekteres over undervisning og udvikling ved Sygeplejerske-uddannelsen i Svendborg. Anmodningen er forankret i tre områder: Det første er i grunduddannelsen, hvor der reflekteres over de studerendes læringsforud-sætninger ved undervisningen i faget Biokemi. Dewey’s...

 13. Filaggrin and skin reactivity to irritants - Epidemiological and Experimental studies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bandier, Josefine

  2015-01-01

  grupper i henhold til børneeksem og filaggrinmutationsstatus. Vi analyserede hudens reaktion over for en kendt hudirriterende detergent, natrium lauryl sulfat (SLS), ved tre forskellige doser (0,25, 0,50 og 1% SLS). Graden af barrierepåvirkning blev vurderet ved laser Doppler flowmetry, transepidermalt...

 14. Sproget afhænger af stedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 15. La variabilité génétique chez l'huître plate Ostrea edulis (L. 1758) : inférence du nombre de géniteurs instantané d'une population

  OpenAIRE

  Da Silva, Sara Maria Mira

  2001-01-01

  Les études de génétique des populations des bivalves marins ont fréquemment mit en évidence une relation hétérozygotie / valeur sélective, et un fort déficit en hétérozygotes. Parmi les hypothèses explicatives de ces deux phénomènes, la création d'individus consanguins dans les populations est particulièrement intéressante à tester. Le but de ce travail était de vérifier s'il pouvait y avoir un nombre faible de géniteurs à la base d'un événement de reproduction donné chez l'huître plate Ostre...

 16. La maison bourgeoise en milieu rural : de la maison de maître à la résidence secondaire. Préhistoire des campagnes periurbaines (début XIXe-1970)

  OpenAIRE

  Thébault, Vincent

  2015-01-01

  L'importance et la diffusion du bâti bourgeois en milieu rural demeure une des questions les moins explorées du paysage social des campagnes françaises contemporaines. Dans un essai de géographie du capital foncier, Louis Bergeron notait que le xixe siècle n'était pas seulement celui de la reconstruction et de la multiplication des châteaux, mais aussi des maisons de maître et des bâtiments d'exploitation dont l'allure et les matériaux témoignent d'un nouvel aménagement, plus capitalistique,...

 17. O sednie terminu „social media”. „Web 2.0” a sprawność użytkowników w „generowaniu treści”.

  OpenAIRE

  Toczyski, Piotr

  2014-01-01

  Wychodząc od ilościowego nadmiaru definicji „social media” i zarazem ich niedoboru pod względem jakości, wykonuję przegląd definicji tego pojęcia od 1896 roku. Okazuje się, że terminem „social media” w naukach społecznych posługiwano się już na ponad sto lat przed internetem. Współczesne rozstrzygnięcia definicyjne rozbijają się nie tylko o kompetencje definiujących „social media”, ale także o takie pojęcia jak „treść”, „użytkownik”, „społeczność” czy „Web 2.0” oraz ich wzajemne relacje w śro...

 18. The iTreAD project: a study protocol for a randomised controlled clinical trial of online treatment and social networking for binge drinking and depression in young people.

  Science.gov (United States)

  Kay-Lambkin, F J; Baker, A L; Geddes, J; Hunt, S A; Woodcock, K L; Teesson, M; Oldmeadow, C; Lewin, T J; Bewick, B M; Brady, K; Spring, B; Deady, M; Barrett, E; Thornton, L

  2015-10-06

  Depression and binge drinking behaviours are common clinical problems, which cause substantial functional, economic and health impacts. These conditions peak in young adulthood, and commonly co-occur. Comorbid depression and binge drinking are undertreated in young people, who are reluctant to seek help via traditional pathways to care. The iTreAD project (internet Treatment for Alcohol and Depression) aims to provide and evaluate internet-delivered monitoring and treatment programs for young people with depression and binge drinking concerns. Three hundred sixty nine participants will be recruited to the trial, and will be aged 18-30 years will be eligible for the study if they report current symptoms of depression (score 5 or more on the depression subscale of the Depression Anxiety Stress Scale) and concurrent binge drinking practices (5 or more standard drinks at least twice in the prior month). Following screening and online baseline assessment, participants are randomised to: (a) online monthly self-assessments, (b) online monthly self-assessments + 12-months of access to a 4 week online automated cognitive behaviour therapy program for binge drinking and depression (DEAL); or (c) online monthly assessment + DEAL + 12-months of access to a social networking site (Breathing Space). Independent, blind follow-up assessments occur at 26, 39, 52 and 64-weeks post-baseline. The iTreAD project is the first randomised controlled trial combining online cognitive behaviour therapy, social networking and online monitoring for young people reporting concerns with depression and binge drinking. These treatments represent low-cost, wide-reach youth-appropriate treatment, which will have significantly public health implications for service design, delivery and health policy for this important age group. Australian and New Zealand Clinical Trials Registry ACTRN12614000310662. Date registered 24 March 2014.

 19. Tragédie et comédie : deux représentations de la pauvreté et de la marginalité dans le théâtre acadien contemporain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denis Bourque

  2012-05-01

  Full Text Available Le théâtre acadien contemporain est né de façon fulgurante avec une mise en scène à la fois tragique et comique de la pauvreté et de la marginalité sociale. Pour la première fois en Acadie, Antonine Maillet, dans Les Crasseux et La Sagouine : Pièce pour une femme seule, donnait, dans leur langage propre, la parole aux miséreux, aux exclus, aux parias de la société. Cette représentation de la pauvreté et de la marginalité comme étant à la fois tragique et comique s’est poursuivie dans le théâtre acadien. On la retrouve dans la pièce Le Djibou de Laval Goupil, par exemple, créée en 1975 et réécrite pour une nouvelle représentation en 1997 sous le titre de Le Djibou ou l’Ange déserteur. Dans les années 2000, Herménégilde Chiasson et Marcel-Romain Thériault reprendront ce thème de la pauvreté et de la marginalité en Acadie, Chiasson le fait de façon directe et comique dans Laurie ou la vie de galerie (2002, puis de façon tragique dans Le Christ est apparu au Gun Club (2005 ; Thériault, pour sa part, n’accorde la parole à ceux-ci que de façon indirecte et tragique dans Le filet : Une tragédie maritime (2009.

 20. Kønsforskelle ved autoimmune sygdomme illustreret ved reumatoid artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneskiold-Samsøe, Bente; Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

  2007-01-01

  Many autoimmune diseases like rheumatoid arthritis (RA) show gender differences. RA is triggered by an interaction between genetic, hormonal, environmental and behavioural factors. 75% of cases are women under the age of 60; lover the age 60 the gender ratio is 1:1. Different genotypes predispose...

 1. Kønsforskelle ved autoimmune sygdomme illustreret ved reumatoid artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneskiold-Samsøe, Bente; Bartels, Else Marie; Dreyer, Lene

  2007-01-01

  for RA. Pregnancy often suppresses RA, as does oral contraception. Lactation, smoking (w), BMI > 30, heavy vibrations and certain dust particles (m) may trigger RA, while the effect of male hormones is uncertain. Future prevention should focus on environment, behavioural factors and genetic profiling....

 2. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 3. Fichte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2016-01-01

  af en udefrakommende andethed. Disse tre temaer behandles med udgangspunkt i tre tekster, som Fichte skrev og publicerede umiddelbart før og under sin ansættelse som professor ved universitetet i Jena i perioden 1794- 1799: "Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie...

 4. Neurobiologien ved borderline-personlighedsforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Erik; Andersen, Rune

  2012-01-01

  Borderline personality disorder (BPD) is a severe psychiatric disorder characterised by instability of affect regulation, impulse control, interpersonal relationships, and self-image. The aim of this status article is to provide a brief overview of the neurobiological underpinnings of the core...

 5. Fagligt Forum ved en skillevej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Claus

  2008-01-01

  Med cvu-bibliotekernes overgang til professionshøjskoler ændres det biblioteksfaglige landskab. Det har Fagligt Forum taget konsekvensen af og nedlægger sig selv i løbet af 2000......Med cvu-bibliotekernes overgang til professionshøjskoler ændres det biblioteksfaglige landskab. Det har Fagligt Forum taget konsekvensen af og nedlægger sig selv i løbet af 2000...

 6. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P

  1993-01-01

  indicate that we still do not definitively know whether or not the early addition of prophylactic chemotherapy improves survival. Arguments in favour of early chemotherapy are: that laparotomy may be avoided, that radiation fields and doses may perhaps be reduced, and that the stress of experiencing...... a relapse is avoided in many patients. The major argument against early chemotherapy is: that by careful staging and selection of patients and by careful radiotherapy techniques the number of patients exposed to potentially toxic chemotherapy may be kept at a minimum. Recently, trials have been carried out...

 7. Ekstraintestinale manifestationer ved inflammatorisk tarmsygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Signe; Bendtzen, Klaus; Nielsen, Ole Haagen

  2009-01-01

  dermatological manifestations, while episcleritis, iridocyclitis and uveitis are common ophthalmological complications. Conventional drugs and biologicals have proven effective in the treatment of several of the manifestations, including peripheral arthritis, pyoderma gangraenosum and episcleritis...

 8. Dødsulykker ved bygningsbrande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Gregersen, Markil Ebbe Gregers; Sabroe, Svend

  1998-01-01

  %) and accidents with candles (9%). The largest risk groups were chronic alcoholics, handicapped and elderly people. In conclusion, warnings should be issued against smoking in bed and use of loose-fitting clothing while cooking on an open fire. Protective aprons and devices for use while smoking, self...

 9. Bag ved skyerne skinner solen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zobbe, Henrik

  2012-01-01

  På langt sigt skinner solen på erhvervet. De globale udfordringer er store, og landbruget og fødevareindustrien står helt centralt placeret på løsningsdagsordenen......På langt sigt skinner solen på erhvervet. De globale udfordringer er store, og landbruget og fødevareindustrien står helt centralt placeret på løsningsdagsordenen...

 10. Perioperativ vaeskebehandling ved perforeret ulcus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Catherine Collin; Holte, Kathrine

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Surgery for perforated ulcers is one of the most common emergency surgical procedures. Approximately 400 procedures are performed each year in Denmark and mortality is high, reaching close to 30% at 30 days postoperatively. The importance of perioperative fluid administration during...... fluid administration varied extensively, with fluid balance on the day of surgery ranging from -45 to 8,030 ml (median 2688 ml) and a cumulated fluid balance of 7,2 litres (1,875-14,565 ml) three days postoperatively. Generally, patients had no fluid administered prior to surgery (median 0 ml, applying...... to 41 patients (87%) range 0-4,500 ml).CONCLUSION: Both the preoperative fluid management and the postoperative monitoring of the fluid balance are suboptimal and should be optimized. Individualized (goal-directed) fluid administration aiming at optimizing the oxygen supply to the peripheral tissues...

 11. Ekstraintestinale manifestationer ved inflammatorisk tarmsygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Signe; Bendtzen, Klaus; Nielsen, Ole Haagen

  2009-01-01

  Extraintestinal manifestations are relatively common in chronic inflammatory bowel disease and affect joints, skin, eyes and bile ducts. The most frequent rheumatologic manifestations are peripheral arthritis and axial arthropathies. Erythema nodosum and pyoderma gangraenosum are common...

 12. Nye terapeutiske styringsmuligheder ved leukaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, A W; Hokland, P; Jørgensen, H

  1992-01-01

  Investigations on the configuration of immunoglobulin (Ig) and T-cell receptor (TCR) genes have become more and more widespread. Through these methods it is possible to identify malignant clones, which by a transforming event have been blocked in further differentiation but continued to proliferate....... Such clonal expansions can be verified by the Southern Blotting procedure as differences in molecular weight between normal and rearranged DNA fragments. In the lymphatic disorders it is possible to assign the malignant clone to B cell lineage by rearrangement in the immunoglobulin light chain gene, while...... heavy chain and T-cell receptor genes do not show consistency in lineage restriction. In a study on AML patients with solitary expression of the T-cell marker CD7 we have identified a similarity in TCR beta and delta gene configurations, indicating a correlation between etiology and genetic pattern...

 13. Kirurgisk behandling ved lokalavanceret pancreascancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fristrup, Claus Wilki; Pless, Torsten; Hovendal, Claus

  2009-01-01

  Treatment of patients with locally advanced pancreatic cancer remains a challenge, and the exact role of surgery with vascular resection remains unclear. Several studies on selected patient populations have addressed the problem, but with varying results. Although venous resection may be performe...

 14. Ved vejen – I komplekset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahauge, Kirsten Marie

  2007-01-01

  tendens til større vinduer, færre vægge og større rum, som er både poly-funktionelle og poly-sociale. Desuden har virtuelle strømme en stor betydning i hverdagen, gennem computer, tv og telefon. Artiklen undersøger relationer mellem materialitet og sociale relationer og argumenterer for, at de to er...

 15. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P

  1993-01-01

  indicate that we still do not definitively know whether or not the early addition of prophylactic chemotherapy improves survival. Arguments in favour of early chemotherapy are: that laparotomy may be avoided, that radiation fields and doses may perhaps be reduced, and that the stress of experiencing...

 16. Fordele og ulemper ved forbrugergenetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Camilla Worm; Gerdes, Anne-Marie Axø

  2017-01-01

  Direct-to-consumer genetic tests are sold over the internet to consumers all over the world - including Denmark. No regulation of these tests has been introduced neither in Denmark nor in Europe, even though they have been on the market since 2007. Such tests have several advantages, but indeed...

 17. Nye metoder ved gastrointestinal endoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigaard, Trine; Meisner, Søren

  2010-01-01

  The development of diagnostic and therapeutic flexible endoscopy is vivid. This article describes some of the most recent diagnostic techniques: Narrow Band Imaging, Fujinon Intelligent Color Enhancement, Autofluorescence Imaging, Optical Coherence Tomography, Confocal Laser Endomicroscopy...

 18. Nye metoder ved gastrointestinal endoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigaard, Trine; Meisner, Søren

  2010-01-01

  The development of diagnostic and therapeutic flexible endoscopy is vivid. This article describes some of the most recent diagnostic techniques: Narrow Band Imaging, Fujinon Intelligent Color Enhancement, Autofluorescence Imaging, Optical Coherence Tomography, Confocal Laser Endomicroscopy. Liter....... Literature was found through searches on PUBMED and written information from Olympus, Fujinon and Pentax. Which techniques will be used in the future? Will optical biopsy soon be possible? We need more controlled studies....

 19. Psykosociale aspekter ved dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E; Stenager, E N; Knudsen, Lone

  1995-01-01

  Using multiple sclerosis as a model, it is demonstrated how a chronic neurological disorder has psychosocial consequences during the period between onset and diagnosis, at the time of diagnosis, and in the post-diagnostic period. The impact of the disorder on self-esteem, civil status, habitation...

 20. Perioperativ vaeskebehandling ved perforeret ulcus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Catherine Collin; Holte, Kathrine

  2009-01-01

  : Retrospective survey of 45 consecutive patients operated for perforated ulcers over a 3-year period between 1 January 2003 and 31 December 2005 in the surgical department of a university hospital. RESULTS: Data that would permit rational fluid therapy are not being collected on a regular basis. Fluid balance...

 1. Genetisk udredning ved infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kjærsgaard; Ousager, Lilian Bomme; Møller, Rikke Steensbjerre

  2012-01-01

  Infantile spasms are a symptom of a severe epileptic encephalopathy. It is important to determine the aetiology for a child's disease. When a standard programme for evaluating the aetiology of the infantile spasms is unsuccessful genetic causes should be considered. We suggest array CGH as the fi......Infantile spasms are a symptom of a severe epileptic encephalopathy. It is important to determine the aetiology for a child's disease. When a standard programme for evaluating the aetiology of the infantile spasms is unsuccessful genetic causes should be considered. We suggest array CGH...

 2. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 3. Biologiske behandlingsmuligheder ved Graves' oftalmopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  El Fassi, Daniel; Nielsen, Claus Henrik; Hegedüs, Laszlo

  2008-01-01

  The current medical treatment options for Graves' ophthalmopathy (GO) are unsatisfactory. Recent treatment of GO patients with the B-lymphocyte depleting monoclonal antibody rituximab or with the anti-tumor necrosis factor-alpha agents etanercept and infliximab has shown promising results. We...

 4. Deliriumincidens på tre danske intensivafsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svenningsen, Helle; Tønnesen, Else

  2009-01-01

  sedated patients (with or without medication) had a 10-fold increased risk of ICU-delirium. Age was not associated with any difference in incidence. Patients were mostly unsedated when scored to have delirium; no sedation medication significantly increased ICU-delirium. Fentanyl used as analgesic showed...

 5. Théâtre les 50

  CERN Multimedia

  Théâtre les 50

  2011-01-01

  Vendredi 4 février à 20h30 Le Groupe Théâtral Gessien présente: BALLADE ANDALOUSE Textes : Frederico Garcia Lorca Avec Roger Grosrey Accompagnement à la guitare : David Maurer et Sophie Maurer Ce spectacle est l’occasion d’entrer poétiquement dans l’année 2011 en compagnie de Federico Garcia Lorca.   Quand un homme, une fois, se donne, pleinement et en vérité, à l’appel de ce qu’il est ici et maintenant, il se livre pour toujours, et de partout on le découvre. Poète de naissance, irrémédiablement et ne se voulant pas autre chose, s’étant situé une fois pour toutes du côté de ceux qui n’ont rien et à qui on dénie jusqu’à la tranquillité du n&...

 6. Théâtre de Carouge

  CERN Multimedia

  Théâtre de Carouge

  2012-01-01

  UBU ENCHAÎNE D'alfred Jarry Mise en scène de Dan Jemmett Cornegidouille, le Père Ubu ne veut plus dire le mot ! Las d'être roi, il se fait esclave. Despote entravé par les fers, il tuera quand même à tour de bras, entraînant au passage l'aliénation volontaire des "Hommes libres", avant de finir sur une galère l'emportant n'importe ou, mais ailleurs ! En s'emparant de ce chef-d'oeuvre pataphysique, Dan Jemmett offre à Eric Cantonna un rôle à sa (dé)mesure. Jusqu’au 25 janvier 2012 Salle François-Simon - Première en Suisse SEPT CONTES DIVERS Mise en scène de Jean-Claude Issenmann Jean-Claude Issenmann a besoin de toucher les choses, de griffonner des silhouettes, d'esquisser des lieux et d'imaginer des décors (g...

 7. Maître et Disciple

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan HUMĂ

  2009-10-01

  Full Text Available Abstract: Cultural values, including those of knowledge and intellectual training, do not represent hypostasis entities; only the man creates them and he is the only one who lives in a noological horizon. But this process cannot be achieved by its self. Thinkers and their disciples have always assumed great existential challenges, seeking answers to their appropriate time. The paradigm of the Master – Disciple has played a major formative role in the history of spirit.

 8.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego – Editorial .......................................................................................................... 7 Anna Bartoszewicz – Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach – Implementation of Quality Assurance and Improvement Program by internal audit teams on selected examples ................................................................ 9 Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka – Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań – Capital structure of companies in the light of research results ..................... 29 Magda Chraścina – Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo- -wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Determinants of creating provisions and their effect on the balance sheet and income statement on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange .................................................................................................. 53 Małgorzata Garstka – Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych – Good practice as a norm shaping the behavior of accountants ...................... 73 Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar – Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce – przyczyny i skutki – Feminization of accounting studies in Poland – causes and consequences .. 85 Anna Kasperowicz – Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji – Accounting signs and codes in the communication process .......................... 107 Marcin Kędzior – Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej – Voluntary adoption of IFRS by listed companies in selected Western European countries ................................................................................................. 123 Ewelina Zarzycka – Rola międzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarządczej w Polsce – The role of international management accounting qualifications in the process of education and development of management accountants in Poland .... 137 Z historii rachunkowości / History of Accounting Sławomir Sojak, Monika Kowalska – Księgowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich naśladowców z XVI i XVII wieku – Double-entry bookkeeping by Pacioli and his Italian followers in XVI–XVII century ............................................................................................ 155 Konferencje naukowe w dziedzinie rachunkowości i finansów organizowane w 2015 r. przez szkoły wyższe w Polsce – Scientific conferences in the field of accounting and finance held in 2015 by higher education institutions in Poland... ..................................................... 181 Informacja dla autorów ......................................................................................... 185 Instructions for authors.......................................................................................... 195

 9. Le tre età del riso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabetta Abignente

  2017-02-01

  Full Text Available Questo saggio introduttivo prova una sistemazione teorica della questione del­l’umo­­rismo (nella sua fondamentale articolazione tra forme parodiche, satiriche e antinarrative e propone un sommario excursus attraverso le diverse sezioni del volume, risultato del Convegno Compalit Chi ride ultimo: Parodia satira umorismi (Napoli, 16-18 dicembre 2015: dalle “lezioni magistrali” comprese nella prima alle relazioni sviluppate nelle altre cinque, e incentrate rispettivamente su: una verifica dell’attuale efficacia euristica della concezione bachtiniana; un’indagine sulle parodie del sacro nella letteratura e nelle arti contemporanee; una genealogia delle scritture antinarrative riconducibili all’archetipo settecentesco del Tristram Shandy di Sterne; una morfologia delle opere letterarie segnate da «risata dianoetica» e umori apocalittici; un attraversamento transmediale dei «palinsesti» novecenteschi, con particolare riferimento al teatro e al cinema (ma guardando anche alla televisione, al fumetto e al web.

 10. Participation des agriculteurs à la conception d’un projet de reconversion à l’irrigation localisée dans le périmètre du Tadla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maha Hadioui

  2014-11-01

  Full Text Available Les périmètres de grande hydraulique au Maroc utilisent pour l’essentiel l’irrigation gravitaire ou l’aspersion. Dans ces périmètres, plusieurs projets pilotes de reconversion collective à l’irrigation localisée sont en cours. Nous avons mené une étude sur la participation des agriculteurs à la conception d’un projet pilote dans le périmètre du Tadla. Le projet ne prévoyait pas initialement de gérer l’aménagement de l’irrigation localisée au niveau des parcelles, mais cet aspect a été inclus par la suite. Les associations d’usagers de l’eau ont été redynamisées, avec notamment la nomination de chefs de bloc, qui doivent jouer le rôle d’intermédiaires entre les agriculteurs et le conseil d’administration. De nombreuses réunions d’information et de coordination ont été organisées. Ces différentes initiatives ont permis une bonne qualité de dialogue entre une minorité d’agriculteurs et les acteurs de développement en charge du projet. Cependant, une majorité d’agriculteurs n’ont pas ou peu participé aux réunions et aux visites de formation sur l’irrigation localisée, et ce, pour trois principales raisons : 1 une majorité des exploitations enquêtées sont gérées par plusieurs héritiers qui exploitent de façon indépendante des lots séparés, mais utilisent la même borne et ainsi sont peu visibles pour l’administration ; 2 l’absence de définition initiale d’une méthode explicite pour s’assurer d’une large participation ; et 3 le rôle limité qu’a joué les associations d’irrigants dans la circulation de l’information. Malgré ces limites, l’expérience a aussi été un lieu important d’apprentissage pour l’ensemble des acteurs, avec une amélioration progressive des conditions et résultats de la participation des agriculteurs.

 11. Théâtre de masques : allégories et déguisements sur la scène comique française des XVe et XVIe siècles.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estelle Doudet

  2008-08-01

  Full Text Available Résumé : Sur la scène comique française des XVe et XVIe siècles abondent masques et déguisements. Tous les acteurs n’en sont pas pourtant revêtus et le sens du costume change selon l’identité du personnage, notamment dans le conflit qui, dans les sotties ou les moralités, opposent Sots et allégories. Le port du masque désigne le Sot et sa parole dénonciatrice : le « faux visage » est, paradoxalement, gage de liberté. Mais lorsque les allégories se déguisent, c’est le fonctionnement de la figure qui est mis en jeu : celle dont l’apparence était l’essence ne peut normalement porter le masque. Les divers types de relations entre l’allégorie et le déguisement créent sur scène une confusion comique autant qu’inquiétante, qui est souvent le moteur de l’action. Les relations au masque des divers personnages de théâtre sont une voie d’analyse pour mieux comprendre une époque majeure de la réflexion sur la représentation et sur les tensions entre apparence et essence.Abstract : Masks in Drama : Allegory and Costume on the French Comic Stage (15th-16th c.. In French comic theatre of the 15th and 16th centuries, masks are commonplace. However, they are worn only by specific figures, and dress changes its meaning from one character to another, especially in the conflict between Fools and allegories in morality plays or sotties. Wearing a mask marks out the Fool and his provocative speech : paradoxically, a ‘false face’ means freedom of expression. But when allegories put on disguises, the very trope of allegory is threatened : its essence lies in appearance, and therefore precludes the use of masks. The different ways in which allegory can be ‘disguised’ on stage provoke comic and often disturbing confusions, which often drive the action. The links between mask and character provide an important approach to the problem of representation in a period which saw considerable reflection on this

 12. Les codes du paraître dans l'espace scolaire. Les manuels de civilité en Espagne au XIXe siècle et au début du XXe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Louis Guereña

  2009-12-01

  Full Text Available L'intérêt du manuel scolaire pour l'histoire des idéologies et des mentalités n'est plus à démontrer, d'autant qu'il se trouve soumis en Espagne à un double contrôle idéologique, tant du pouvoir civil comme des instances religieuses. Vecteurs de systèmes de valeurs, les manuels scolaires servent d'instruments dans la consolidation des formes et des codes moraux et sociaux : défense de la propriété privée, conservation de l'ordre public, protection de l'ordre moral. Dans les manuels de civilité (urbanidad, la jeunesse scolarisée pouvait apprendre les normes essentielles des usages sociaux, les codes, les valeurs, les comportements et les conduites qui définissaient le modèle d'homme et de femme « civilisés » que les classes dominantes prétendaient diffuser pour asseoir leur pouvoir. La civilité vise donc une entreprise de rationalisation, de régulation des conduites, une mise en ordre qui affecte toutes les sphères de la vie, tant privée (espace domestique que publique (école, Église, rue, magasin… et, dans l’ensemble, toutes les activités (travail et loisirs. Au cœur de ce dispositif se retrouvent les notions d'usage, de bienséance (decoro, variable selon les civilisations et les peuples, et de respect : respect de soi-même en premier lieu (hygiène corporelle et tenue vestimentaire, mais toujours vis-à-vis des autres (odeurs, formes, couleurs…, respect des autres (tant êtres humains qu'animaux, et même les plantes. Ces notions sont toutes deux fondées sur l'apparence et le paraître. La norme sociale, le comportement se trouve en effet réglé par une codification sociale des usages, des rôles, et, comme l'indique un manuel, si « les animaux font ce qu'ils veulent », « les personnes font ce que commande la décence ». Nous examinons donc les différents codes du paraître à l'œuvre dans ces manuels espagnols de civilité du XIXe siècle.El interés del libro de texto para la historia de

 13. Difficulties in swallowing and eating following acquired brain injury

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Annette

  på grund af fejlsynkning, hvilket efterlod syv patienter til analysen. Fire af disse udviklede lungebetændelse inden for 10 dage efter initiering af oralt indtag; en patient evalueret ved hjælp af F.O.T.T. og tre patienter ved hjælp af FEES. Studie I (artikel II) afdækker, om der er forskel i...

 14. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 15. God IKT-praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Afhandlingen afdækker tværvidenskabelige problemstillinger for informatik fra et humanistisk perspektiv. 'God IKT-praksis' bidrager med udgangspunkt i sundhedssektoren med tre begreber til konstruktive design- og læreprocesser ved implementering og evaluering af IKT. Begreberne er: ‘E-tekstens po......Afhandlingen afdækker tværvidenskabelige problemstillinger for informatik fra et humanistisk perspektiv. 'God IKT-praksis' bidrager med udgangspunkt i sundhedssektoren med tre begreber til konstruktive design- og læreprocesser ved implementering og evaluering af IKT. Begreberne er: ‘E...

 16. Pour paraître à la cour : les habits de Marie-Fortunée d’Este, princesse de Conti (1731-1803 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aurélie Chatenet-Calyste

  2012-02-01

  Full Text Available Par son mariage en 1759 avec Louis-François-Joseph de Bourbon-Conti, Marie-Fortunée d’Este (1731-1803, fille du duc italien François III d’Este de Modène, devient princesse du sang en France. L’heureuse conservation de ses comptes permet d’étudier sa garde-robe et de réfléchir aux modalités du paraître vestimentaire à la cour de la fin du XVIIIe siècle. Tenir son rang à Versailles passe pour la princesse par des dépenses élevées, le port d’étoffes luxueuses et le choix de marchands réputés. Cette étude de cas invite au-delà à envisager la spécificité de l’apparence à la cour d’une princesse devenue en 1776 une épouse séparée au budget limité. Elle interroge également les contraintes physiques de l’habit de cour à la lumière des nouvelles valeurs de confort et de liberté, tout particulièrement pour une femme d’âge mûr et maladive qui ne paraît plus guère dans le monde aulique.To be received at court: the clothes of Mary Fortunate d'Este, Princess of Conti (1731-1803 - Aurélie Chatenet-Calyste is a French researcher and also teaches at the University of Champagne-Ardenne. After passing the French high-level competitive examination for recruitment of teachers in history (In French Agrégation, she has defended her thesis “A feminine and aristocratic consumption at the end of the 18th century : Marie-Fortunée d’Este, princesse de Conti” on November the 27 th at the University of Limoges. Her researches concern gender, consumption and court history. Her recent papers are « La femme, maîtresse de maison ? », Histoire, économie et société, 2009/4, p. 21-34 ; « Une princesse et son livret de comptes : Marie-Fortunée d’Este, princesse de Conti (1731-1803 », dans Entre mémoire et histoire : écriture ordinaire et émergence de l'individu, éd. par Nicole Lemaitre et Sylvie Mouysset (édition électronique, 134e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques

 17. Être là ou ne pas être là – esquisse de typologie du spectral dans quelques œuvres littéraires occidentales contemporaines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catherine Grall

  2017-06-01

  esthétique plastique (Warburg, Foster, Didi-Hubermann et à des considérations culturalistes et philosophiques (Bhabha, Zizek, Derrida. Ces fictions qui mettent en scène un monde réaliste font éprouver une altérité radicale en son sein même, comme une nécessité à reconnaître : il s’agit d’une nouvelle dimension idéographique de la fiction (selon le mot de Pavel dans La Pensée du roman, où la paradigme actantiel cède au profit de formes pathétiques qui expriment des enjeux collectifs.

 18. Den bureaukratiske elite

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Troels

  2012-01-01

  Artiklen kortlægger ved korrespondanceanalyse karriereveje for 122 topembedsmænd i centraladministrationen. Artiklen har tre anliggender: 1) at opdatere og nuancere billedet af den bureaukratiske elite i Danmark, som det kendes fra tidligere politologiske studier; 2) at positionere analysen i et...... europæisk perspektiv og i forhold til en anden dansk elite, topdirektører; og 3) at eksemplificere visse teoretiske og metodiske fordele ved felt- og korrespondanceanalyser uden så nær anknytning til Bourdieus sociologi, som det almindeligvist ses i magtstudier, bl.a. ved at introducere brug af idealtyper...

 19. Kinas kapabiliteter i cyberspace

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjortdal, Magnus

  Briefet præsenterer tre årsager til at stater anvender deres evner i cyberspace på en offensiv måde, og viser at cyberspace er – og vil blive ved med at være – et afgørende element i Kinas strategi for opstigningen i det internationale system. De tre årsager er: 1) afskrækkelse via infiltration, ...

 20. Blodtryksnedsaettelse kan forvaerre symptomerne ved akut apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Garde, E; Jørgensen, H S; Olsen, T S

  1995-01-01

  Patients with acute stroke often present with high blood pressure (BP) on hospital admission. Because hypertension is a risk factor for stroke, and because severe BP elevation may increase oedema and the risk of haemorrhage, acute antihypertensive therapy might seem reasonable. On the other hand...

 1. Rickettsiose som differentialdiagnostisk overvejelse ved rejserelateret feber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kibsgaard, Line

  2012-01-01

  , rickettsiosis should be considered in the returned traveller with fever, especially when malaria, dengue fever and typhoid fever have been excluded. There is a possibility that doxycycline may have a prophylactic effect on rickettsiosis, but this thesis is only imaginary and needs further investigation.......Rickettsial diseases are increasingly reported in international travellers. Prospective studies have shown that 2-4 % of travellers returning with fever have a rickettsiosis. We discuss epidemiology, clinical findings, diagnostics, treatment and prevention of rickettsiosis. In conclusion...

 2. Katetervejledt trombolyse ved perifer arteriel okklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, J S; Holt, G; Sandermann, J

  2001-01-01

  ), occlusions seems beneficial but long-term results are lacking and recurrences are common. Exclusion of preoperative thrombolysis in late and longer lasting occlusions (> 14 days) is debatable, because of a potential thrombolysis-caused improved run-off. Individual case selection is still needed, because...

 3. Ekstrapulmonale komplikationer ved mycoplasma pneumoniae-infektioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn, Anne-Mette Bay; Lebech, Anne-Mette K

  2002-01-01

  Mycoplasma pneumoniae is a common cause of atypical pneumonia in children and young adults. The infection is generally mild and only a very few patients are admitted to hospital. However, extrapulmonary complications are well recognised--mostly as manifestations from the central nervous system (CNS)....

 4. Antibiotikavalg ved purulent meningitis uden bakteriologisk diagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, H B

  1989-01-01

  A case of meningitis in a 16 month old boy caused by Hemophilus influenzae resistant to ampicillin is presented. The question is raised whether a third generation cephalosporin such as cefotaxime should be the drug of choice in the treatment of bacterial meningitis with unknown etiology...

 5. Biofilm ved kronisk rhinosinuitis og cystisk fibrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fisker, Jacob; Buchwald, Christian von; Johansen, Helle Krogh

  2011-01-01

  Microbial biofilms are known to cause persistent foreign-body infections and have recently been acknowledged as involved in more than 65% of all human infections. Microbial biofilms have been detected in chronic rhinosinusitis, and chronic rhinosinusitis is mandatory in patients with cystic...

 6. Helbredsrisici ved eksponering for styren i glasfiberplastindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolstad, Henrik Albert; Ebbehøj, Nielse; Bonde, Jens Peter

  2012-01-01

  system effects with for instance reduced psychological performance, colour discrimination and hearing level following long-term styrene exposure above 10 ppm. There is moderate evidence of a causal association with cancer, but data are not sufficient to allow us to pinpoint specific cancers at risk...

 7. Diagnose, behandling og prognose ved fibromyalgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneskiold-Samsøe, Bente; Bartels, Else Marie; Amris, Kirstine

  2010-01-01

  It is important to recognize the diagnosis of fibromyalgia (FM) to adequately advise patients with this chronic pain disease. FM coexists with other rheumatic diseases and may therefore serve as a confounder in connection with estimation of disease activity. The aetiology and pathogenesis of FM...... remain unknown, although central sensitisation seems to play a major role. Following exclusion of a number of differential diagnoses, the remaining patients have several treatment options including centrally-acting medication....

 8. Finnålsaspirationscytologi ved mammografiscreening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engvad, Birte; Laenkholm, Anne-Vibeke; Schwartz, Walter

  2009-01-01

  INTRODUCTION: In the year 2000 a quality assurance programme for the preoperative breast diagnostics was introduced in Denmark. The programme was based on the "European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis" where - among other measures - five cytological......-choice treatment. MATERIAL AND METHODS: 767 women had FNAC performed from a total of 783 lesions at the Mammography Clinic, University Hospital Odense. All FNACs were compared with the final histology diagnosis. Nine statistical parameters were calculated according to the European guidelines. RESULTS: A total...... of 66% of the 783 FNACs had a malignant cytology diagnosis, which in 99% of the cases turned out to be the correct diagnosis. Four lesions were false positives all of which represented benign proliferative breast diseases. The surgical procedures in these cases were either excisional biopsy...

 9. Beta-2-mikroglobulin ved medicinske sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P B; Olsen, Niels Vidiendal

  1989-01-01

  Beta-2-microglobulin (beta 2M) is a low-molecular protein which is filtered freely over the glomeruli. Under normal circumstances, more than 99.9% is resorbed in the proximal tubuli of the kidneys and is metabolized there. In renal disease with damage to this segment of the nephron, eg acute tubulo...

 10. Optisk og videoassisteret laryngoskopi ved vanskelige luftveje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy B

  2009-01-01

  over direct laryngoscopy including a better view of the larynx, reduced tracheal intubation time and educational value. We present an overview of the currently most used optical and video-assisted laryngoscopes with a special focus on the McGrath Series 5 videolaryngoscope. Udgivelsesdato: 2009-Nov-23......Airway management is one of the greatest anaesthesiologic challenges. Direct laryngoscopy using a standard McIntosh laryngoscope has been the predominant intubation choice for many years. Videolaryngoscopy is becoming a widely accepted airway management technique owing to its potential advantages...

 11. Optisk og videoassisteret laryngoskopi ved vanskelige luftveje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy B

  2009-01-01

  Airway management is one of the greatest anaesthesiologic challenges. Direct laryngoscopy using a standard McIntosh laryngoscope has been the predominant intubation choice for many years. Videolaryngoscopy is becoming a widely accepted airway management technique owing to its potential advantages...... over direct laryngoscopy including a better view of the larynx, reduced tracheal intubation time and educational value. We present an overview of the currently most used optical and video-assisted laryngoscopes with a special focus on the McGrath Series 5 videolaryngoscope.......Airway management is one of the greatest anaesthesiologic challenges. Direct laryngoscopy using a standard McIntosh laryngoscope has been the predominant intubation choice for many years. Videolaryngoscopy is becoming a widely accepted airway management technique owing to its potential advantages...

 12. Hastigt progredierende synstab ved idiopatisk intrakraniel hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skau, Maren; Jensen, Rigmor; Milea, Dan

  2009-01-01

  Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a condition of increased intracranial pressure of unknown aetiology. Slowly progressing visual defects secondary to papilloedema are well-known complications. Rapidly progressing visual loss is rare. A case of acute and rapidly progressing visual loss...... in idiopathic intracranial hypertension is presented. Rapid recognition and treatment of IIH is important, and may occasionally prompt acute surgical treatment....

 13. Hastigt progredierende synstab ved idiopatisk intrakraniel hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skau, Maren; Jensen, Rigmor; Milea, Dan

  2009-01-01

  Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a condition of increased intracranial pressure of unknown aetiology. Slowly progressing visual defects secondary to papilloedema are well-known complications. Rapidly progressing visual loss is rare. A case of acute and rapidly progressing visual loss...... in idiopathic intracranial hypertension is presented. Rapid recognition and treatment of IIH is important, and may occasionally prompt acute surgical treatment. Udgivelsesdato: 2009-Jan...

 14. Forskning ved regionale hospitalsenheder i Vestdanmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Gunnar Lauge; Petersen, Lars Jelstrup; Hornung, Nete

  2009-01-01

  INTRODUCTION: According to recently passed Danish legislation, all Danish hospitals are obliged to take part in scientific research. As data on financial support for research activities are lacking, we assessed the resources allocated to research from the budget of the central hospital management...... on research activities. CONCLUSION: In the majority of regional hospitals in Western Denmark, less than 0.3% of the total budget administered by the central hospital management was allocated specifically for research. These figures, however, may not be accurate as individual departments may allocate...

 15. Osmotisk demyeliniseringssyndrom ved Addisonkrise og svaer hyponatriaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Signe Elisabeth Bødker; Stausbøl-Grøn, Brian; Rasmussen, Torsten Bloch

  2008-01-01

  Acute adrenal insufficiency is a life threatening disease with dehydration, hypotension, cerebral dysfunction and gastrointestinal symptoms accompanied by low plasma sodium and high plasma potassium. Osmotic demyelination syndrome (ODS) can occur rarely following correction of plasma sodium. We d...

 16. Helbredsrisici ved eksponering for styren i glasfiberplastindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolstad, Henrik Albert; Ebbehøj, Nielse; Bonde, Jens Peter

  2012-01-01

  or relevant exposure levels. We recommend reconsideration of the current Danish threshold limit value of 25 ppm, biological monitoring of styrene exposed workers, and epidemiological analyses of styrene exposure levels and long-term health effects among employees of the Danish reinforced plastics industry....

 17. "Jeg har altid haft nemt ved tingene"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  Rapporten analyserer talentundervisningen på 8. og 9. klassetrin i Hjørring Kommune i skoleåret 2006-2007. Der var tale om ekstraundervisning uden for normal skoletid. Det faglige indhold lå inden for fysik, kemi, biologi, matematik og engelsk, og både folkeskolelærere og gymnasielærere medvirked...

 18. Risiko for affektiv lidelse ved multipel sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, Elsebeth Nylev; Stage, Kurt Bjerregaard; Stenager, Egon

  2011-01-01

  of the relevant literature. The study recommends assessment of all MS patients for depression. Treatment of depression with serotonin reuptake inhibitors and/or cognitive behavioural therapy is recommended, depending on the severity of the illness. Caution is recommended in patients receiving beta interferon...

 19. Osteoporose er hyppig ved Parkinsons sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ezzatian-Ahar, Shabnam; Schwarz, Peter; Pedersen, Stephen Wørlich

  2015-01-01

  patients have higher risk of developing osteoporosis and hip fracture compared to those without PD because of lower bone mineral density (BMD) and lack of vitamin D. Prevention of fracture in PD patients should include fall-risk screening, BMD measurements by DXA scan and screening for risk factors......The risk of developing osteoporosis, as well as Parkinson's disease (PD) is increased with increasing age, resulting in increased risk of fracture, particularly hip fractures. Each one of these two conditions can be debilitating and affect the individual patient's quality of life negatively. PD...

 20. Fund af lymfeknuder ved kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Mads Bo; Engel, Ulla; Mogensen, Anne Mellon

  2009-01-01

  that may influence the detection of LNs, including patient- as well as surgeon- and pathologist-related issues. The pathologist-related variable most probably shapes the yield the most. Introduction of guidelines focusing on the most appropriate technique may secure better and more consistent results...

 1. Diagnosticering af choledochussten ved symptomgivende galdestenssygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, V B; Rosenberg, J; Kehlet, H

  2000-01-01

  as such in the future. Patients with cholangitis, jaundice and common bile duct stones visualised by transabdominal ultrasound have a high risk of common bile duct stones, and these patients can therefore undergo endoscopic retrograde cholangiography directly. Other patients should have a magnetic resonance...

 2. Traditionsbestemt sygepleje ved næseblod

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Annette Lønsmann; Kristensen, Vibeke G.; Boll, Birgitte

  2005-01-01

  A nation-wide poll was carried out in 2003 of ear, nose and throat departments in Denmark, with a view to reviewing the treatment of patients admitted with nosebleeds. In 2001, 1836 patients were admitted to hospital in Denmark with nosebleeds. The majority of admissions are to ear, nose and throat...... departments, although one also comes across patients with no speeds in other clinical departments and in the primary health service. The purpose of the article is to pass on knowledge about nursing to patients who suffer from nosebleeds. It is evident that nursing in Denmark varies considerably as regards...... diet and the extent to which patients are mobilised. Other aspects of nursing harmonise substantially. Applicable to all fields of nursing pertaining to patients with nosebleeds is the fact that evidence is wanting. Finding recent literature on the subject has been difficult. The assembled expertise...

 3. Radiofrekvensablation reducerer risikoen ved dysplastisk Barretts oesophagus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Achiam, Michael; Holm, Jakob; Svendsen, Lars Bo

  2014-01-01

  Barrett's esophagus (BE) with dysplasia is generally accepted as the precursor to oesophageal cancer. Thus, methods to eradicate BE and dysplasia have been evaluated. Recently, radiofrequency ablation (RFA) has shown promising results with few adverse effects. The studies concerning RFA are...

 4. Radiofrekvensablation reducerer risikoen ved dysplastisk Barrett oesophagus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Achiam, Michael; Holm, Jakob; Svendsen, Lars Bo

  2014-01-01

  Barrett's esophagus (BE) with dysplasia is generally accepted as the precursor to oesophageal cancer. Thus, methods to eradicate BE and dysplasia have been evaluated. Recently, radiofrequency ablation (RFA) has shown promising results with few adverse effects. The studies concerning RFA are...

 5. Om sprog og kultur ved jobsamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta

  2017-01-01

  -made job interviews, and later on through workplace mentoring, language courses and professional upgrades. At first sight, the ‘IO-stillinger’ job project was an example of an affirmative action towards the integration of immigrants in the workplace. In practice, however, the recruitment process...

 6. Regulering af cytokindannelse ved inflammatoriske tarmsygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ferrero-Miliani, Laura; Seidelin, Jakob Benecidt; Nielsen, Ole Haagen

  2006-01-01

  Interleukin-1beta (IL-1beta) is a pivotal mediator in the inflammatory immune response that is characteristic of a number of chronic disorders. The etiology and pathophysiology of inflammatory bowel disease (IBD) have for many years been an enigma. The recent identification of the inflammasome, a......, a multiprotein complex responsible for interleukin-1beta converting enzyme (ICE, caspase-1) activation, has generated new possibilities for the elucidation of the etiology and pathophysiology of IBD and as a consequence also for the identification of new treatment targets....

 7. Tidsforbrug ved monitorering af postoperativ oxygenstatus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lavrsen, M J; Tuxøe, J I; Koch, J S

  1997-01-01

  The purpose of the study was to compare use of time with pulse oximetry versus arterial blood gas measurement on the general surgical ward. Eighty patients who had just had major orthopaedic or abdominal surgery were included in the study at two hospitals in Copenhagen. Success rate for pulse...... were delayed median 58 minutes compared with 32 minutes at Sundby Hospital (p porter. No patient had hypercapnia or acid-base disturbances....... We recommend that all general surgical wards should have a portable pulse oximeter for monitoring arterial oxygenation after major surgery....

 8. Kognitive forstyrrelser ved svaer traumatisk hjerneskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelmann, Christina Malling; Siert, Lars

  2007-01-01

  Traumatic brain injury (TBI) very often has extensive effects of cognitive character such as changes in recognition, thought, memory, language and perception. The purpose of this paper is to give a short status of cognitive impairment after severe traumatic brain injury and to illustrate that cog...

 9. Leverfibrose kan vurderes ved ikkeinvasiv ultralydelastografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thielsen, Peter; Wilkens, Rune; Rafaelsen, Søren Rafael

  2015-01-01

  Diagnosis and assessment of liver fibrosis is of great importance for initiating treatment and starting hepatocellular carcinoma surveillance in patients with established cirrhosis. Liver biopsy is still considered the gold standard for liver fibrosis staging, however; it is far from perfect. Non...

 10. Urinretention ved postoperativ smertebehandling med epidurale opioider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, B J; Rosenberg, J; Andersen, J T

  1990-01-01

  . Inhibition of per- and postoperatively increased sympathetic activity may possibly prevent PU. Carbacholine is not effective in the treatment of postoperative retention of urine. In animal experimental studies, kappa-receptor agonists have an analgesic effect without urodynamic side-effects but no clinical...

 11. Molekylaer patogenese ved monogen og polygen fedme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Philip J; Echwald, Søren Morgenthaler; Sørensen, Thorkild I A

  2006-01-01

  During the last few years, studies of the molecular pathogenesis of obesity both in mouse models and in the rare cases of monogenic obesity in humans have added significantly to our understanding of the key role of the hypothalamus in mediating hunger and satiety. These insights have brought us c...... closer to the development of rational therapies of obesity, the epidemic of which is continuing in the post-industrial society, which is characterised by sedentary behaviour patterns....

 12. Fremstilling af dias ved hjaelp af mikrodatamaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesgaard, F A; Schmidt, A E; Hammer, J H

  1990-01-01

  For production of dias for presentation of scientific data, a personal computer, a dias programme and a camera are necessary. A microdatamat with a 80286 precessor, 20 MB hard disc and an EGA colour screen are the minimum configurations which can be recommended. A hard disc between 40 and 85 MB a...... with Harvard Graphics.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)...

 13. Neuroradiologiske forandringer ved undertrykkelse af tics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Sara Bohn; Sørensen, Camilla Birgitte; Skov, Liselotte

  2017-01-01

  Neuroradiological changes by suppression of tics Tourette’s syndrome is characterized by involuntary tics. First choice of treatment has been pharmacological, but recently, behavioural therapy teaching patients to suppress their tics has been introduced. Neuroimaging studies have shown an increased...... activity in the prefrontal cortex, temporal lobes and caudate nucleus, and a decreased activity in globus pallidus and putamen during inhibition of tics. The activity in the frontal lobes changes with age, probably caused by a lack of compensatory hypertrophy. In order to fully understand the mechanism...

 14. Svaer hyperkaliaemi ved gastroenteritis hos kolektomeret patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lasse Bremholm; Winkel, Rasmus; Hansen, Erik Feldager

  2010-01-01

  Severe hyperkalemia is a life-threatening condition that causes primarily cardiac and muscular dysfunction with potentially fatal consequences. This case report describes a case of severe hyperkalemia (9,1 mmol/l) caused by acute prerenal failure due to dehydration. The severe dehydration was cau...... was caused by a combination of reduced fluid intake due to gastroenteritis and a hampered capacity for intestinal fluid absorption, due to previous colectomy. The patient developed classic signs of hyperkalemia with electrocardiogram changes and muscular dysfunction....

 15. Definition, klassifikation og epidemiologi ved whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Troels Staehelin; Kasch, Helge; Bach, Flemming Winther

  2010-01-01

  A whiplash trauma is caused by an acceleration-deceleration force transferring its energy to the cervical spine. Whiplash-associated disorder (WAD) refers to the symptoms that develop after a whiplash injury. The prognosis is favorable with recovery in over 90% of the injured subjects...

 16. Rapport om digitale oplysninger ved Aalborg Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv.......Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv....

 17. Udfordringer og strategier ved produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Theilgaard; Riisager, Anders; Fehrmann, Rasmus

  2009-01-01

  I takt med at verdens olieressourcer forbruges, øges fokus på fornybare brændsler, der ikke medfører stigning i CO2-udledningen. Der er især opmærksomhed på biobrændstoffer som mulige alternativer eller additiver til petrobrændstof...

 18. Lav risiko for komplikationer ved screeningskoloskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thamsborg, Lise Laurberg Holst; Andersen, Ole; Fischer, Thea Kølsen

  2013-01-01

  In 2014, screening for colorectal cancer is scheduled to be introduced in Denmark using immunochemical test for blood in faeces (iFOBT). Positive tests are followed by colonoscopy. This review evaluates the risk of perforation, haemorrhage and death associated with screening colonoscopy based...... on selected recent publications. The risk of perforation and haemorrhage was reported to be 0.01% and 0.02% respectively. No deaths were reported. The studies vary in design and demographic characteristics why the findings are relevant regarding the planned national screening programme....

 19. Genetik og stressende livsbegivenheder interagerer ved depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kessing, Lars Vedel; Bukh, Jens Otto Drachmann

  2013-01-01

  The aim of the present review was to present clinical aspects of recent research in genes, the experience of stressful life events and depression. 60-70% experience a moderate to severe stressful life event half a year prior to the first onset of depression, whereas later depressive episodes...... to a lesser extent are preceded by stressful life events. Clinical features do not differ between depressions with or without prior stressful life events. Certain genetic variations in the serotonin receptor system seem to increase the risk of developing depression in relation to experiencing stressful life...

 20. Generaliserede kramper som debutsymptom ved Gitelmans syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvelplund, Carolina; Jeppesen, Eva Mosfeldt; Mortensen, Henrik B

  2009-01-01

  Gitelman's syndrome is a rare autosomal recessive syndrome presenting with hypocalciuria, hypomagnesiemia and hypokalemic metabolic alkalosis. This case reports a patient admitted with generalized seizures with the above-mentioned biochemical abnormalities, thus representing a rare onset of Gitel...

 1. Smerte og smertemestring ved juvenil idiopatisk artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels; Thastum, Mikael

  2008-01-01

  Pain is one of the primary symptoms of juvenile idiopathic arthritis (JIA). JIA patients have reduced pain tolerance and pain threshold compared to healthy controls. In children with JIA the greater use of coping strategies such as problem-solving, positive self-statements and distraction consist...

 2. Biologisk terapi ved juvenil idiopatisk artritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels

  2008-01-01

  In recent years the treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) has undergone marked changes. There is substantial evidence that inhibitors of tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) like etanercept, infliximab and adalimumab show significant efficacy when standard therapy fails, and long-ter...

 3. Helbredsrisici ved eksponering for styren i glasfiberplastindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolstad, Henrik Albert; Ebbehøj, Nielse; Bonde, Jens Peter

  2012-01-01

  or relevant exposure levels. We recommend reconsideration of the current Danish threshold limit value of 25 ppm, biological monitoring of styrene exposed workers, and epidemiological analyses of styrene exposure levels and long-term health effects among employees of the Danish reinforced plastics industry.......This is a summary of the health risks of occupational styrene exposure based on recent reviews. We conclude about the exposure levels that there is strong evidence that styrene causes acute irritation of eyes and respiratory tract above 25 ppm, genotoxic effects above 10 ppm, and persistent nervous...... system effects with for instance reduced psychological performance, colour discrimination and hearing level following long-term styrene exposure above 10 ppm. There is moderate evidence of a causal association with cancer, but data are not sufficient to allow us to pinpoint specific cancers at risk...

 4. Hospitalsomkostninger ved operation for abdominalt aortaaneurisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Jes Sanddal; Sørensen, Jan

  2010-01-01

  The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs.......The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs....

 5. Epidemiologi ved juvenil systemisk lupus erythematosus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Vinje

  2009-10-01

  Full Text Available We have previously described the impact of Apgar scores on later major and minor disabilities. According to these and other studies, children with low Apgar scores have to show symptoms of neonatal encephalopathy in the first week of life to be at risk of developing later disabilities. Information on neonatal encephalopathy has traditionally been less accessible than Apgar scores in The Medical Birth Registry of Norway (MBRN. In the present study the possibility of extracting information on neonatal encephalopathy from the new notification form to the MBRN, which was introduced in late 1998, was investigated. The introduction of specific and generally accepted definitions of neonatal diagnoses combined with more comprehensive reports to MBRN from the neonatal departments may render registry based studies on neonatal encephalopathy possible in the future

 6. Assisteret reproduktion ved HIV-infektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kazlauskaite, Ramune; Østergaard, Lars; Laursen, Tinne

  2009-01-01

  horizontal nor vertical infection occurred. CONCLUSION: Our study confirms that insemination is a good first-choice treatment in respect to chance of pregnancy and risk for virus transmission in HIV-seropositive couples in cases without indication for IVF. Udgivelsesdato: 2009-Apr-27......INTRODUCTION: In Denmark assisted reproductive treatment to HIV discordant couples is offered in order to minimize risk of horizontal transmission of virus. MATERIAL AND METHODS: The outcome of 24 HIV-seropositive couples referred with a wish for parenthood to Aarhus University Hospital, Skejby......, between September 1999 and December 2007 was reviewed on the basis of prospectively collected data. A total of 18 couples were offered treatment. RESULTS: In all, eight couples achieved 17 pregnancies, six by home-insemination, ten by homologous intrauterine insemination, and one spontaneously. Neither...

 7. Resultater efter primaer stapedotomi ved otosklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wanscher, Jens; Grøntved, Aksel; Faber, Christian

  2009-01-01

  performed using small-fenester-technique in the period 1996-2005. Five experienced ear surgeons performed the operations. The surgeons were still in the learning phase with regard to otosclerosis surgery. RESULTS: A significant improvement was found regarding the air-conduction pure tone average (PTA) (52.......8 dB to 31.4 dB), the bone conduction PTA (25.2 dB to 23,1 dB), air-bone gap (27.6 dB to 8.3 dB), and the speech reception threshold (44.8 dB to 22.5 dB). One operation (0.6%) resulted in severe sensory-neural hearing loss, while other types of complications were seen after 7,2% of the operations...

 8. VEDs for charged particle accelerators: Indian scenario

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhandari, R.K.

  2012-01-01

  In the initial times after their invention, the charged particle accelerators have, primarily, been used for fundamental studies on nuclei and atoms. From the first modern accelerator, the cathode ray tube, used by J.J. Thomson for the discovery of electron, very recently the gigantic 27 km circumference Large Hadron Collider (LHC) is operational in the search of Higg's boson and related physics issues. Particle accelerators have emerged as powerful microscopes for investigating the finest details of cells, genes, molecules, atoms, protons, neutrons, muons, electrons, quarks and, possibly, still undiscovered even more fundamental constituents of the universe, such as dark matter and dark energy. Several noble prize winning discoveries have been made using accelerators. Accelerators are now being used in a wide area of industrial and medical applications. They are used for the production of radioisotopes for medical imaging, cancer therapy, food sterilization, treatment of waste water, sterilization of medical equipment, material modification, mass spectroscopy, cargo scanning, fabrication of semiconductors etc. Ongoing effort towards the development of accelerators with megawatt beam power is showing hope for a cleaner source of nuclear energy and treatment of nuclear waste. Several tens of thousands of accelerators are presently operational in the world for basic research and applications. Development of new accelerators has several times been driven by new technologies and materials and sometimes they have driven the technological developments towards cutting edge. Some examples are ultra-high vacuum in large volumes, superfluid helium in cryogenics, cryocoolers, superconducting magnets and RF cavities, high power vacuum electronic devices, global control systems, superfast computing and communication networks, giant data storage/processing systems etc. India has been pursuing a fairly robust programme of accelerator development at various institutions. It started, primarily, with accelerator construction for basic and applied research, Some accelerators have also been operating for medical purposes

 9. Definition, klassifikation og epidemiologi ved whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Troels Staehelin; Kasch, Helge; Bach, Flemming Winther

  2010-01-01

  . In a fraction of patients, long-term symptoms with pain and cognitive and emotional symptoms may occur, causing long-term disability. The pathophysiology is unclear. Most research groups favor a multifactorial pathophysiology similar to that observed for other chronic pain conditions without a clear nociceptive...

 10. Besøgscenter ved fregatten Jylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Nils-Ole

  2005-01-01

  Det maritime besøgscenter består af riggerværksted, et værfts- og bådbyggeri og en værkstedsbygning til smed, tømrer, snedker og maler - mens museumsafsnittet består af udstilling, auditorium, cafe og administration i en lang bygning, der markerer indgangen til udstillingsområdet.......Det maritime besøgscenter består af riggerværksted, et værfts- og bådbyggeri og en værkstedsbygning til smed, tømrer, snedker og maler - mens museumsafsnittet består af udstilling, auditorium, cafe og administration i en lang bygning, der markerer indgangen til udstillingsområdet....

 11. Bæredygtige systemleverancer ved renovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schipull Kauschen, Jan

  2014-01-01

  System (PSS). This thesis presents the hypothesis that system deliveries may be cast as Product-Service Systems, creating the pre-conditions for sustainable integrated product deliveries. Case Studies Renovation case studies have evinced partial use of system deliveries in recent years; however......-of-sales er dermed relevant for bæredygtige leverancer, der disse kræver at ansvaret forbliver hos systemejeren over leverancens hele livscyklus, fra produktion til bortskaffelsen. Denne type produkt kendes fra andre områder under navnet Product-Service-System (PSS). I afhandlingen opstilles derfor hypotesen...... om at systemleverancer kan udformes som Product-Service-Systems og at dermed skabes forudsætningerne for bæredygtige systemleverancer. Casestudier Casestudier om renovering har desuden vist, at der til dels anvendes systemleverancer til renovering i de sidste år, men at disse leverancer sjældent er...

 12. Bio-Matematik ved Roskilde Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Johnny T.

  2010-01-01

  findes i monografierne "Applied Mathematical Models in Human Physiology", "Mathematical Modeling in Medicine", og i "The Biomedical Engineering Handbook".   Arbejdet med at udvikle anæstesisimulatorerne satte gang i en mængde "sundhedsmatematik" på instituttet og i dag huser instituttet desuden phd......-programmet "Mathematical modeling and its mathematical prerequisites" ledet af undertegnet. Programmet er associeret med den nationale phd-skole "Research School for Mathematics and Applications".   BioMath-gruppens fokusområder er bl.a. 1) Kardiovaskulær fysiologi og dets kontrolmekanismer; 2) Fluiddynamik og klapløse......-trivielle eksperimenter, kan tjekke om tanker og hypoteser holder og er konsistente samt kan benyttes til at konstruere nye diagnosticerings- og behandlingstilbud, gør at de nævnte metaaspekter er ikke-trivielle aspekter og illustrerer samtidig modelleringslandskabets komplekse moras.   I artiklen forsøger vi...

 13. Akut kirurgisk behandling ved malignt cerebralt infarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lilja-cyron, Alexander; Eskesen, Vagn; Hansen, Klaus

  2016-01-01

  Malignant stroke is an intracranial herniation syndrome caused by cerebral oedema after a large hemispheric or cerebellar stroke. Malignant middle cerebral artery infarction is a devastating disease with a mortality around 80% despite intensive medical treatment. Decompressive craniectomy reduces...

 14. Akut kirurgisk behandling ved malignt cerebralt infarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lilja-Cyron, Alexander; Eskesen, Vagn; Hansen, Klaus

  2017-01-01

  Malignant stroke is an intracranial herniation syndrome caused by cerebral oedema after a large hemispheric or cerebellar stroke. Malignant middle cerebral artery infarction is a devastating disease with a mortality around 80% despite intensive medical treatment. Decompressive craniectomy reduces...

 15. Vellykket konservativt behandlet caecumperforation ved Ogilvies syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lang, Christian Lyngsaa; Haveman, Maria Cecilie; Achiam, Michael

  2013-01-01

  The case report describes a 37-year-old woman who was diagnosed with Ogilvie's syndrome after caesarean section. Conservative treatment was initiated with minimal effect, and the patient was subsequently treated with IV neostigmine. A computed tomography of the abdomen revealed enlarged peritonea...

 16. Definition, klassifikation og epidemiologi ved whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Troels Staehelin; Kasch, Helge; Bach, Flemming Winther

  2010-01-01

  A whiplash trauma is caused by an acceleration-deceleration force transferring its energy to the cervical spine. Whiplash-associated disorder (WAD) refers to the symptoms that develop after a whiplash injury. The prognosis is favorable with recovery in over 90% of the injured subjects. In a fract......A whiplash trauma is caused by an acceleration-deceleration force transferring its energy to the cervical spine. Whiplash-associated disorder (WAD) refers to the symptoms that develop after a whiplash injury. The prognosis is favorable with recovery in over 90% of the injured subjects....... In a fraction of patients, long-term symptoms with pain and cognitive and emotional symptoms may occur, causing long-term disability. The pathophysiology is unclear. Most research groups favor a multifactorial pathophysiology similar to that observed for other chronic pain conditions without a clear nociceptive...

 17. Enzymatic Production of Ceramide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Long

  organiske fase cirkulerede kontinuerligt. Bland det ti membran som blev afprøvede, bibeholdt enzymet i membranen RC 70PP, men med lav immobiliserings effektivitet. Når tre immobiliserings metoder, filtrering, kovalent binding samt cross-linking sammenlignedes, havde enzym som var immobiliseret ved...

 18. Appendiks. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiberg, Misja; Andersen, Luna Kragh; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  anden er en hjemmebaseret tutor-indsats kaldet ”Forældre som lektiehjælpere” (FsL). Dette appendiks indeholder tre analysedele: • En sammenligning af kontrol- og indsatsgrupper i forhold til plejeforældrenes baggrund/ud¬gangspunkt ved førmålingen • En sammenligning af kontrol- og indsatsgrupper i...

 19. Mellem kommunikation og kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2014-01-01

  Den franske filosof og kunstteoretiker Yves Michaud har argumenteret for, at moderniteten er karakteriseret ved tre utopier: Utopien om demokratisk medborgerskab, arbejdets utopi og kunstens utopi. Kunstens utopi sporer han tilbage til Immanuel Kants æstetik og hans forestilling om, at vi i...

 20. At gøre folk - nordiske statsborger- og medborgerskabsceremonier i det 21. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsholt, Tine

  2007-01-01

  Artiklen skildrer afholdelsen af statsborgerskabsceremonier i tre nordiske lande (Danmark, Norge og Sverige) i 2006. Med afsæt i nyere performance-teori analyseres ceremonierne i praksis med fokus på den måde begrebet folk italesættes og materialiseres ved ceremonierne. En 'gøren' af folket som i...

 1. Matematikken i Krydsfeltet mellem Undervisning, Forskning, og Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markvorsen, Steen

  2005-01-01

  Dette oplæg handler om moderniseringen af den indledende matematikundervisning ved de videregående uddannelser. Med henblik på diskussionen fremhæves tre teser og tilhørende konkrete eksempler fra et kursus som bud på, hvad ’modernisering’ omfatter og hvordan den kan realiseres. Fokus her er prim...

 2. The betwixt and between family class

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2009-01-01

  Artiklen analyserer familieklassen gennem tre teoretiske perspektiver. Først som empowerment teknologi ved hjælp af Michel Foucaults begreb om selvteknologi og governmentality. Dertil trækkes på det systemteoretiske begreb om sociale styringsteknologier, og endelig trækkes begrebet om "boundary o...

 3. Byzantine Hymns in Churches of Constantinople - An Archaeological Soundscape

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsgård, Christian; Rindel, Jens Holger

  2010-01-01

  Ved hjælp af digitale 3D-modeller genskabes de gamle kirkerums akustik. Under det EU-støttede projekt CAHRISMA (2000-2003), hvori Ørsted-DTU deltog, blev opbygget modeller af de tre justinianske kirker, Hagia Sophia, Hagia Irene, og Sergios og Bacchos. De stilles her til rådighed af firmaet ODEON...

 4. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 5. Feltarbejde i demokratiets tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten; Skovbo, Stig; Kok Hansen, Ib

  Forord ved Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg. Bogen er skrevet af tre erfarne valgobservatører på opfordring fra NIRAS, som administrerer Udenrigsministeriets Freds og Stabiliserings Beredskab (FSB). Den indeholder en kombination af forsknings-baseret viden, praktiske erfaringer fra arbejdet s...

 6. Den danske FN-aktivismes storhed og fald 1945-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo; Kjærsgaard, Kristine

  2017-01-01

  Traktat Organisation (NATO) og amerikansk-ledede koalitioner. De store skift i den danske FN aktivisme i perioden 1945-2016 analyseres i tre domæner: diplomati, økonomi og militær ved hjælp af fire indikatorer: frivillighed, initiativrigdom, risikovillighed og ressourceforbrug. FN’s aktivismens storhed og...

 7. Mellem deltagelse og publikumsudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørnsen, Egil; Hansen, Louise Ejgod; Vatne, Ingrid

  2015-01-01

  Aarhus 2017 (Aarhus som europæisk kulturhovedstad). Vi undersøger, hvor-dan de positionerer sig i feltet mellem den brede deltagelsesdiskurs og den snævre publikumsudviklingsdiskurs ved at se på tre forskellige dimensioner: produkt- vs. modtagerorientering, holdnings- vs. handlingsændring og empowerment...

 8. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 9. Jagttider: Hare, agerhøne og ederfugl har behov for mere beskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  De fleste bestande af de jagtbare arter har det rigtigt godt, men tre af de klassiske vildtarter, hare, agerhøne og ederfugl, er i problemer. Det fremgår af en 284-siders udredning som Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) har udarbejdet som fagligt grundlag for revisionen af...

 10. Valutasikring og insiderhandel : belyst juridisk, finansielt og regnskabsmæssigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul; Pedersen, Frank; Thinggaard, Frank

  Valutasikring og insiderhandel behandler de tre vigtige emner fra Danmarkshistoriens første dom om insiderhandel med aktier: finansiel valutasikring, sikring i årsregnskabet og reglerne om insiderhandel. Ved eksempler analyseres, om det virkelig er rigtigt, at oplysninger om tab på kommercielle v...

 11. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 12. Fagre hvide verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjortsø, Marianne

  2006-01-01

  Artiklen tager afsæt i specialet: Fagre hvide verden. Konstruktion af faglig identitet i tre studiesamtaler i sygeplejeuddannelsen. Ved hjælp af diskurspsykologi (Zimmerman, Antaki og Weddocombe 1998, mikrosociologi (Goffman 1981) og Conversation Analysis - CA (Sacks, Schegloff og Jefferson 1974...

 13. An International Business Blunder: Fennia 1913-1916

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kurt; Strandskov, Jesper; Sørensen, Peter

  2008-01-01

  En fremstilling af Otto Mønsted A/S finske datterselskab, født 1913 og afgået ved en kompliceret død tre år senere. Dertil en analyse på basis af begreber hentet hos Michael Porter samt Bartlett, Ghoshal og Nohria af ledelsesmæssige fejldispositioner....

 14. Fællesskabende didaktikker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2013-01-01

  Begrebet ’Fællesskabende didaktikker’ er brugt af Helle Plauborg, men som hun skriver udviklet af kollegerne Helle Rabøl Hansen og Dorte Marie Søndergaard, alle tre er forskere indenfor mobning. De er også mine kolleger, og derfor ved jeg, at en vigtig inspirationskilde til dette begreb, viser sig...

 15. Japansk design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2005-01-01

  Artiklen udspringer af interviews med ti af Japans bedste møbeldesignere, grafikere, arkitekter og designfirmaer. Efter samtalerne var der tre træk ved japansk design, som trådte frem: god økonomi, fantasi og vovemod. Det bedste japanske design fusionerer vovemod med den unikke japanske kultur med...

 16. Forskningsprojekt i aktivitetsbaserede trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vuk, Goran; Overgård, Christian Hansen

  2011-01-01

  Det Strategiske Forskningsråd ved Programkomiteen for Transport og Infrastruktur bevilgede tre projekter i november 2010 med samlet budget på 54 mil. kr. Et af dem, ACTUM – Analyses of activitybased chains and sustainable mobility, handler om forskning en ny generation af trafikmodeller, såkaldte...

 17. Christophe Couderc, Le théâtre tragique au Siècle d’or. Cristóbal de Virués, Lope de Vega, Calderón de la Barca - Christophe Couderc and Hélène Tropé, eds., La tragédie espagnole et son contexte européen. xvie-xviie siècles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luigi Giuliani

  2015-01-01

  Full Text Available Review of Christophe Couderc, Le théâtre tragique au Siècle d’or. Cristóbal de Virués, Lope de Vega, Calderón de la Barca, CNED, Paris, 2012, 170 pp. ISBN: 978213060871 and Christophe Couderc and Hélène Tropé, eds., La tragédie espagnole et son contexte européen. xvie-xviie siècles, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2013, 266 pp. ISBN: 9782878546118.

 18. Minimally invasive or open surgery for lung cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Morten

  Denne PhD.-afhandling er udført under min ansættelse ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, og Hjerte- lunge- og karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital. Afhandlingen består af en oversigt og manuskripter til tre artikler. Baggrund: Siden introduktionen af video-assisteret torak......Denne PhD.-afhandling er udført under min ansættelse ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, og Hjerte- lunge- og karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital. Afhandlingen består af en oversigt og manuskripter til tre artikler. Baggrund: Siden introduktionen af video...... omkostningerne i forbindelse med operationerne, men ingen har lavet cost-utility analyse (CUA) til sammenligning af de to operationsteknikker. Formål: Formålet med dette studie var at sammenligne VATS lobektomi med åben lobektomi for ikke-småcellet lunge kræft (NSCLC). Vi definerede tre fokus områder. 1) Smerter...

 19. A percepção dos gestores operacionais sobre os impactos gerados nos processos de trabalho após a implementação das melhores práticas de governança de TI no TRE/SC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosangela Klumb

  2014-08-01

  Full Text Available Este estudo objetivou compreender a percepção dos gestores operacionais da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI do TRE/SC acerca dos impactos gerados nos processos de trabalho internos do órgão após a implementação das melhores práticas de governança de TI. Em termos metodológicos, trata-se de um estudo de caso descritivo-avaliativo, de abordagem qualitativa no que concerne às características e ao modo de investigação. Como resultados, verificou-se que até março de 2013 foram implementados oito dos 24 processos de governança de TI baseados no modelo Cobit, versão 4.1, definidos como meta do Planejamento Estratégico de TI para 2013. Concluiu-se que a percepção dos gestores é positiva em relação à governança de TI, embora existam algumas falhas, como na comunicação intra e interáreas e na centralização de informações por alguns setores.

 20. Tegn på læring ved bruk av interaktive matematikkutstillinger ved vitensenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nils Kr. Rossing

  2016-04-01

  Full Text Available Interactive exhibits at science centres are believed to have a learning effect on visitors. This study investigates two interactive exhibits concerning mathematics at the Science centre in Trondheim, Norway, to what extent they appeal to the audience, and contributes to constructive thought processes that provide for learning. I was also looking for characteristics of the exhibits that might obstruct such thought processes. During the study we observed more than 170 visitors while they used the two exhibits. In addition I observed and interviewed seven teenagers hired specifically to work with the exhibits. Since the audience are completely free to use the exhibits as they like, it is assumed that there is a high correlation between time spent at the exhibits and public involvement. By measuring the average time for every age group, it was found that the exhibits engaged teenagers and adults to a high degree. Also children below 13 years of age used the exhibits diligently, but then in other ways than intended. Some major obstacles that the design of the exhibits let in the way of creating constructive thought processes among the audience were identified. For example, it was found that removing the time limitation of solving tasks and giving the audience the greatest possible transparency and control over the exhibits, a better basis for discussions and reflections was laid. This is an important premise for learning. Furthermore, changes in conditions were made in order to encourage the audience to try out new strategies.

 1. Spotlight census of the red fox (Vulpes vulpes and the domestic cat (Felis catus in three sample areas of the Marches region (Central Italy / Censimento notturno di Volpe (Vulpes vulpes e di Gatto domestico (Felis catus in tre aree campione delle Marche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Massimo Pandolfi

  1991-07-01

  Full Text Available Abstract In order to evaluate the density of the red fox and of the domestic cat, 55 transects were made from 1986 to 1989 using spotlight census method in three sample areas. The mean density of foxes agreed substantially with its biological cycle and the hightes values (2.01 foxes/km² in spring and 4.3 foxes/km² in winter were recorded in the study area with the better natural characteristics. Foxes selected the shrub woodland (macchia all year round, the inhabited area in spring. The domestic cat was widely spread and abundant, and selected especially inhabited areas where the density varied from 4.27 cats/km² (in winter to 12.42 cat/km² (in spring. Riassunto Dal 1986 al 1989, con il metodo dei percorsi notturni con fari, sono stati effettuati complessivamente 55 conteggi in tre aree campione per valutare la densità della Volpe (Vulpes vulpes e del Gatto domestico (Felis catus nonché le loro preferenze ambientali limitatamente ad una zona campione. Per la Volpe le densità medie rilevate sono sostanzialmente in accordo con il ciclo biologico della specie e quelle più elevate (2,O1 volpi/km² in primavera e 4,3 volpi/km² in inverno sono state registrate nella zona campione con maggior presenza di boschi ed aree incolte. La Volpe seleziona le zone con vegetazione "di macchia" in ogni periodo dell'anno, e le aree abitate in primavera. Per il Gatto domestico le densità rilevate evidenziano la presenza di una diffusa ed abbondante popolazione. La specie mostra una spiccata preferenza per le aree abitate dove raggiunge densità di 4,27 individui/km² e 12,42 individui/km² in inverno e primavera rispettivamente.

 2. Tv-reklamens musik i et tekstanalytisk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolai Jørgensgaard Graakjær

  2010-05-01

  Full Text Available Denne artikel omhandler musik i tv-reklamer i et tekstanalytisk perspektiv. Der tilbydes en analytisk ramme, som involverer tre sammenhængende niveauer: tekst, ko-tekst og kontekst. Niveauet for kontekst præsenteres som et spørgsmål om transtekstualitet omhandlende relationen mellem musikken i tv-reklamen og musik udenfor tv-reklamen. Niveauet for ko-tekst præsenteres som et spørgsmål om relationerne mellem tv-reklamens tekstuelle elementer, og der identificeres et primært niveau for audiovisuel betydningsdannelse. Tekst niveauet præsenteres som et spørgsmål om struktureringen af selve musikken i tv-reklamer, og der identificeres en række forskellige musikformater. Hvert af de tre niveauer er diskuteret og differentieret i forhold til yderligere en række analytiske kategorier, og gennemgående er disse analytiske kategorier eksemplificeret med reference til tv-reklamer vist på dansk tv.

 3. Aktiv kontra passiv forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Pedersen, Lasse Heje

  2017-01-01

  Fordele og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning har fået fornyet opmærksomhed blandt andet i forbindelse med den forestående implementering af MiFID II. Som bidrag til denne diskussion indeholder dette nummer af Finans/Invest tre artikler, der behandler aktiv og passiv forvaltning fra...... forskellige vinkler. Denne leder forklarer, hvorfor valget mellem aktiv og passiv forvaltning er mere kompliceret, end hvad man kunne tro ved første øjekast, og konkluderer, at der vil være plads til - og behov for - begge typer forvaltning....

 4. Kompetenceopbygning i tre succesfulde danske fødevarevirksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bjarne; Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  that the companies are good at compared to their competitors. These competences are called distinctive competences. 2. In total, the participating five food companies pointed at 11 different distinctive competences of which the competences product development, customer relations and quality management are the three....... Furthermore, in those cases where more than one food company has pointed at a particular competence as a distinctive competence, it is evident that the companies have structured the competence very differently. This also indicates that there is "room" for building up a particular competence in different ways...... and still - or rather therefore - be successful with the competence. 4. The study reveals that competence structures are complex entities that are made up of six different competence elements that are interrelated and interdependent. The six competence elements are 1) activities, 2) management and control...

 5. 2018 bliver afgørende for tre danske erhvervsikoner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  Klumme. LEGO, A.P. Møller og Novo Nordisk står alle overfor vigtige strategiske beslutninger i det nye år. Det vil sætte virksomhedernes topchefer på alvorlige prøver, og allerede nu tegner der sig et billede af, hvem der har de bedste kort på hånden....

 6. Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2014-01-01

  I dette andet svar til Dr. Jur. Jens Ravnkildes fortsatte forsvar for sit tidligere fremsatte forslag til et retskildebegreb klargør og udbygger lektor Jakob v. H. Holtermann og professor Henrik Palmer Olsen deres kritik yderligere. I den forbindelse afviser de også Ravnkildes ganske sensationell...... påstand om, at Ross blot fem år før sin død i 1979 helt skulle have forladt sit livsværk og opgivet sin karakteristiske version af retsrealismen til fordel for traditionel kelseniansk retspositivisme...

 7. Être Normaliens et pratiquants de Mixed Martial Arts

  OpenAIRE

  Quidu, Matthieu; Delalandre, Matthieu

  2018-01-01

  La rencontre est a priori improbable entre d’une part le Mixed Martial Arts (MMA), cette discipline de combat sulfureuse et, d’autre part, les élèves de l’École normale supérieure de Lyon, aux parcours académiques d’excellence. Après avoir déconstruit l’illusion d’une dissonance culturelle en termes de légitimité, nous identifions les significations effectives que les Normaliens investissent dans leur pratique. Celles-ci s’avèrent en grande partie génériques et non spécifiques au MMA (dévelop...

 8. The power plant among Three Gorges; Kraftstasjonen blant Tre kloefter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stensvold, Tore

  2003-07-01

  In 2009 the Three Gorges power station on the Yangtze River in China will be completed, with 26 turbines that together will produce 84.60 TWh/year. In this article a Norwegian expert describes his experience from a tourist visit, approaching the plant onboard a cruise ship. In addition to giving the main technical data he comments on peoples' resistance against being transferred, on scepticism and fear of a dam break, on the shortcomings of the power grid and on the not very extensive Norwegian contribution to the world's largest power plant.

 9. Tre ipotesi di pedonalizzazione facilitata tra Posillipo e Marechiaro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aldo Capasso

  2010-10-01

  Full Text Available Several publications on pedestrian ways in Naples considered as a tourist attractions, have been published recently. They are based on research works carried out by Naples University scholars. Several Projects taking into account the specific environment of Borgo Marino have been submitted in order to facilitate the connection between Posillipo and Marechiaro area which is besieged by factors that alter its natural, cultural and environmental resources. It should be planned a transportation system less polluting than the existing one, re-evaluating the rehabilitation of the tramway connection between these areas. It should be upgraded the public roads, by improving environmental pathways and their equipment in order to encourage and to increase pedestrian access to the sea. It should also assess the feasibility of mechanical lifts, mini electric buses and marine transport. The three proposals presented here provide a line of small electric buses, that goes from Capo Posillipo to Marechiaro square; a cable railway that starts from the exedra of Coroglio slope gets to the square ; a leaning lift or a lightweight one carriage funicular that travels along the green area between the two roads. The three proposals must be tested functionally, environmentally and technologically. It is interesting to involve residents and traders in the planning.

 10. Être humain, être dans la lune ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustin Berque

  2010-09-01

  Full Text Available L’ouvrage commence par une épigraphe de Heidegger : […] ce sont les structures constituant l’existence qu’il s’agit de dégager l’une après l’autre. L’ensemble que forment ces structures réunies, nous l’appelons l’existentialité. Son analytique a le caractère d’une entente non pas existentielle mais existentiale . « […] nicht eines existenziellen, sondern existenzialen Verstehens » (Heidegger, [1927] 1993, p. 12. Il faut en effet savoir, ce que nous ...

 11. Nanotechnologies : la course au nanomètre

  NARCIS (Netherlands)

  Robillard, Georges T.

  1999-01-01

  Observer et manipuler atomes et molécules pour construire des «machines moléculaires», à l’image de la nature. Telle est l’idée qui gouverne les nanotechnologies, dont les applications en biotechnologie s’annoncent porteuses: biocapteurs, ciblage des médicaments, thérapie génique...

 12. Menneske eller borger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Komischke-Konnerup, Leo

  Menneske eller borger er en almenpædagogisk indføring i spørgsmålet om skolens pædagogiske og politiske opgave: Er skolen og dens pædagogiske praksis til for det frie menneske eller den forpligtede borger? Dette pædagogiske grundproblem belyses gennem studiet af tre centrale pædagogiske tænkeres ...... teorier: J.-J. Rousseau, W. von Humboldt og D. Benner. Bogens tre studier er forsynet med studiespørgsmål. Bogen afsluttes med et didaktisk appendix af lektor ved læreruddannelsen N. Leding Olsen....

 13. Korrelasjon mellom core styrke, core stabilitet og utholdende styrke i core

  OpenAIRE

  Berg-Olsen, Andrea Marie; Fugelsøy, Eivor; Maurstad, Ann-Louise

  2010-01-01

  Formålet med studien var å se hvilke korrelasjon det er mellom core styrke, core stabilitet og utholdende styrke i core. Testingen bestod av tre hoveddeler hvor vi testet core styrke, core stabilitet og utholdende styrke i core. Innenfor core styrke og utholdende styrke i core ble tre ulike tester utført. Ved måling av core stabilitet ble det gjennomført kun en test. I core styrke ble isometrisk abdominal fleksjon, isometrisk rygg ekstensjon og isometrisk lateral fleksjon testet. Sit-ups p...

 14. Literary Translation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida

  2008-01-01

  Bogens formål er at give læseren et indblik i fænomenet oversættelse og opstille et begrebsapparat, som kan anvendes ved analyser af konkrete oversættelser. Gennem tolv kapitler præsenterer bogens tre forfattere en række generelle og specifikke. Oversættelsesteorier. Bogen er skrevet primært til ...

 15. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 16. Gestire il denaro, gestire la salvezza. Tre immagini a sostegno del Monte di Pietà: Marco da Montegallo, Lorenzo d’Alessandro e Vittore Crivelli / Managing money, managing salvation. Three images in support of the Mont of Piety: Marco da Montegallo, Lorenzo d’Alessandro and Vittore Crivelli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Capriotti

  2011-12-01

  Full Text Available I francescani dell’Osservanza, attraverso le prediche sulla mercatura, sull’usura e sulla carità, promuovono un tipo d’economia, strettamente connessa al mercato e all’affidabilità imprenditoriale del mercante, il quale deve essere in grado di far circolare fruttuosamente il denaro e poi di investire parte dei suoi introiti in opere caritatevoli o di pubblica utilità, in funzione della sua salvezza. Non di rado tali investimenti si concretizzano nella commissione di immagini, spesso esposte proprio in chiese francescane, o nel sostentamento del Monte di Pietà, un’istituzione bancaria, inventata e difesa dagli osservanti, che, spesso in rivalità col banco ebraico, prestava denaro su pegno. La promozione e la legittimazione di questo istituto, che sin dalla sua nascita genera numerose dispute, anche interne allo stesso ordine francescano, soprattutto per quel che riguarda la liceità o meno dell’interesse, è affidata non solo alle prediche, ma anche alle opere d’arte. Nella Marca appenninica di fine Quattrocento sono state prodotte a tale scopo almeno tre immagini. Simili nel contenuto e nella tipologia, la Figura della vita eterna, ideata dal predicatore osservante Marco da Montegallo, la Madonna del Monte di Caldarola, dipinta dal sanseverinate Lorenzo d’Alessandro, e l’omologa Madonna del Monte di Massa Fermana, realizzata da Vittore Crivelli, si illuminano e si chiariscono a vicenda. The Franciscans of the Osservanza order, through their sermons on commerce, usuryand charity, promote a type of economy, that is closely related to the business market andto the reliability of the merchant, who must be able to make money circulate fruitfully and then to invest part of his benefits on good deeds or public works, to have salvation.These investments are often used in the commission of images, often exposed in Franciscan churches, or in support of the Mont of Piety, a bank, developed and defended by the Osservanti, that, often

 17. Hvordan man fortæller historier i barokoperaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  2013-01-01

  Artiklen er en formidlingsudgave af en forskningsartikel fra 2005, "Narrative strukturer i barokoperaer eksemplificeret genem en analyse af Marin Marais' og Antoine Houdar de la Mottes "Alcione" (1706)......Artiklen er en formidlingsudgave af en forskningsartikel fra 2005, "Narrative strukturer i barokoperaer eksemplificeret genem en analyse af Marin Marais' og Antoine Houdar de la Mottes "Alcione" (1706)...

 18. TV-dogmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szatkowski, Janek

  2005-01-01

  En diskussion af dogmers funktion, eksemplificeret gennem DR-TV-Dramas dogmer især med henblik på begrebet "one vision".......En diskussion af dogmers funktion, eksemplificeret gennem DR-TV-Dramas dogmer især med henblik på begrebet "one vision"....

 19. Praediktorer for kroniske følger ved whiplashtraume

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kasch, Helge; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina Birgitte

  2010-01-01

  Prognostic factors for chronic whiplash-associated disorder (WAD) are identified. In WAD grade I-III, 50% report neck pain after one year (30% in background population). There is a female preponderance among WAD cases. 10% develop a work disability, but no gender differences are found. Age, crash......-injury distress was associated with a 2.1 OR for pain after one year and a 2.8 OR for work disability. Intense headache/neck pain and a multitude of non-painful complaints were both associated with a 3.5 to 4.0 times raised risk of work disability after a year....

 20. Neuroendokrine forstyrrelser ved anorexia nervosa - primoere eller sekundoere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Støving, R K; Hansen-Nord, M; Hangaard, J

  1996-01-01

  Anorexia nervosa is associated with multiple endocrine abnormalities. Hypothalamic neuropeptides and monoamines are involved in the regulation of human appetite, and they are changed in several ways in anorexia nervosa. But it remains to be clarified whether these alterations are secondary...... or etiologic. Feeding behaviour in anorexia nervosa is characterised by a strong ambivalence and not by loss of appetite. Hypothalamic amenorrhea is a diagnostic criterion, and is not only secondary as it often precedes the weight loss and persists for a long time after weight and motor activity have returned...... to normal. Hypersecretion of corticotropin releasing hormone seems to be secondary to starvation, but at the same time it may keep up and intensify the anorexia, physical hyperactivity and amenorrhea. Low production of insulinlike growth factor-I and high growth hormone secretion reflects the nutritional...

 1. Atypisk manifestation ved infektiøs endokarditis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pareek, Manan; Hansen, Lars Koch; Rujic, Dragana

  2013-01-01

  Infective endocarditis is a serious disease associated with a high mortality. The initial presentation may be non-specific and misleading, thus delaying correct diagnosis. In this case report, we describe a 46-year-old woman, who presented with symptoms suggestive of systemic lupus erythematosus......, including malar rash, arthritis, acute renal failure and thrombocytopenia, but she was subsequently proven to have infective endocarditis involving the mitral valve. Her rheumatological symptoms diminished after antibiotic therapy and mitral valve surgery....

 2. Nye behandlingsmuligheder ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved in the pathog......Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved...

 3. Patofysiologien ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune-mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved in the pathog......Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune-mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved...

 4. Ny markør ved trombotisk trombocytopenisk purpura

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gøtze, Jens Peter; Hillarp, Andreas; Lindblom, Anders

  2008-01-01

  Thrombotic microangiopathy can be caused by several conditions which are difficult to diagnose from the clinical presentation alone. Deficient enzyme activity of a newly-discovered enzyme, ADAMTS-13, can lead to thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). Lack of ADAMTS-13 activity causes increased...

 5. Hyperfibrinolytisk dissemineret intravaskulær koagulation ved drukneulykker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hattesen, Andreas Lund; Berg, Henrik Karsten; Folkersen, Lars

  2017-01-01

  This article summarizes the current knowledge of drowning-induced hyperfibrinolytic disseminated intravascular coagulation. Drowning induces respiratory failure with ensuing cardiac arrest, hypoxaemia and ischaemia. A coagulopathy is induced by ischaemia, acidosis and hypothermia, and clinically...

 6. Mikrobiologiske forhold ved aggressive former for marginal parodontitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Belstrøm, Daniel

  2016-01-01

  Aggressiv parodontitis er en alvorlig sygdom, der kan manifestere sig klinisk i en lokal og generaliseret form, og som ubehandlet ultimativt kan medføre tandtab i en tidlig alder. Nekrotiserede parodontale sygdomme, herunder nekrotiserende gingivitis, parodontitis og stomatitis, er kliniske tilst...

 7. Ingeniørens rolle ved skabelse af innovative koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  McAloone, Tim C.

  2007-01-01

  sågar også konkurrencer for skolebørn. En af årsagerne til konkurrencerne, er, at mange virksomheder anser konceptudviklingsaktiviteten for værende af stigende vigtighed. Det er interessant at bemærke, når man studerer disse forskellige konkurrencers rammer, regler og mål, at fællesnævneren for alle...... "innovative koncepter"? Først vedrørende en forståelse af "innovation" i den industrielle kontekst. Udover den relativt sikre og simplistiske definition af: innovation = opfindelse + markedsmæssig succes, er der kun ganske få forsøg i den danske industrikontekst på at definere målene for, eller aktiviteterne...... skabt (kerne produktindhold). Indtil videre er der ikke blevet leveret nogle af disse pc?er, så den kan stadig betragtes som et koncept. Men man har i hvert fald gjort sit bedste for at overveje alle teknologiske, sociale og design-aspekter af konceptet. Moralen her er, at vi ingeniører skal skærpe...

 8. Svært ved grammatikken - del 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Line Burholt; Boye, Kasper

  2016-01-01

  Denne artikel er anden del af en artikelserie om baggrunden for grammatiske vanskeligheder. Den første artikel (bragt i Logos nr. 75) forklarede hvorfor grammatik er vigtigt for mennesker, og hvorfor det er vigtigt at have en teori om grammatik når man skal afgrænse, undersøge og behandle...... grammatiske vanskeligheder. Artiklen viste også at en klar og praktisk anvendelig definition er nødvendig, men at eksisterende traditionelle teorier giver uklare kriterier for forskellen på grammatik og leksikon. I denne anden del af artikelserien præsenterer vi en ny teori om grammatisk status (Boye & Harder...

 9. Manglende effekt af substitutionsbehandling ved alfa 1-antitrypsin-mangel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Ronald; Hilberg, Ole; Ottesen, Anders Løkke

  2011-01-01

  Persons with alpha1-antitrypsin (A1AT) deficiency and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have been tested for the clinical value of regular intravenous infusion with A1AT in two small double-blind randomised controlled trials. The trials found a statistical significant reduction...

 10. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper

  2010-01-01

  Epilepsy is a common neurological disorder, and between one fourth and one third of the patients do not obtain seizure freedom after treatment with antiepileptic drugs. If the epileptic seizures in such patients have severe consequences, the patients should be assessed for epilepsy surgery. In ca...

 11. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper

  2010-01-01

  epilepsy surgery is not feasible, vagus nerve stimulation (VNS) should be offered. VNS seems to have an effect in all epilepsy syndromes and seizure types. VNS is generally well-tolerated, and may even improve mood and quality of life. Many more epilepsy patients in Denmark should be offered VNS....

 12. Færre indikationer for sedation ved respiratorbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Thomas; Rian, Omar; Toft, Palle

  2012-01-01

  Critically ill patients undergoing mechanical ventilation have traditionally been deeply sedated. In the latest decade growing evidence supports less sedation as being beneficial for the patients. A daily interruption of sedation has been shown to reduce the length of mechanical ventilation and t...

 13. De mest effektive avlsplaner kan findes ved simuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meier, Kristian; Sørensen, Anders Christian; Thirstrup, Janne Pia

  2014-01-01

  Selektion for høj pelskvalitet og store skind foregår i praksis på levende dyr, mens prisen for skindet vurderes efter pelsning. Vores analyser viste positiv men lav korrelation mellem pelskvalitetsegenskaber vurderet på henholdsvis levende dyr og skind. Ydermere fandt vi en negativ korrelation...

 14. Prognostiske markører for vaegttab ved adipositasbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, A V; Buemann, B; Gluud, C N

  1996-01-01

  cessation of treatment. The maximum weight loss (mean 16.2 kg. 95% CI 14.2-18.2) was positively associated to pre-treatment 24-h energy expenditure (EE) (p DHT) (p ... these factors could explain 41% of the variation in maximum weight loss. After 36 weeks only 24-h EE and DHT had predictive power on weight loss. Weight losses in upper and lower tertiles of DHT concentrations were 17.7 kg (14.1-21.4) and 9.8 kg (6.2-13.3) (p ... kg in the upper compared to the lower DHT tertile was 12% (4-32%). At two and a half years follow-up 21 patients had maintained some of the weight loss (54%), while 14 patients had maintained > 5 kg weight loss (36%). High levels of pre-treatment DHT were also associated with better weight loss...

 15. Potentielle skadelige virkninger ved brug af strømpistol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jakob Hartvig; Kjærgaard, Jesper; Hassager, Christian

  2014-01-01

  Conducted electrical weapons (CEW) were invented in the 1970s and are now widely used by more than 16,000 military and law enforcement agencies worldwide. Recent studies have sug-gested that a causal relation of cardiac arrest in humans and utilization of CEW may exist and cardiac capture and fatal...

 16. Validitet af kodning og indberetning ved vaginal prolapskirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Marianne

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To validate the coding and local registration of vaginal prolapse surgery in 1996-1998, and reporting of such data to the Danish National Patient registry (LPR). MATERIAL AND METHODS: Comparison of different sets of data from the local data base (GS) and LPR, and retrospective study...... as a vaginal prolapse procedure the validity of this being true was 93.6%. 18 non-prolapse procedures were registered as vaginal procedures. The registration was incomplete in 12.5% due to typing or hearing errors or missing codes. The coding was misleading in 11.8%, due to lack of consensus on coding. 86.......6% of errors were passed through from the patient file to GS and LPR. Through simple guidelines misleading use of combination of codes was reduced from 7% to 0.5%. CONCLUSION: The validity of the two sets of GS data, and the reporting from GS to LPR of vaginal surgical procedures is satisfactory on the cpr...

 17. Brug af foetocidium ved sene provokerede aborter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  As a result of prenatal screening, the number of late terminations of pregnancy is increasing in Denmark. The fact that the foetus sometimes shows signs of life after the termination is a large concern for health-care staff and parents. In other countries feticide is performed intrauterinely to e...... to ensure that the foetus is dead before the delivery. In Denmark this method is legally used in foetal reduction, but not in late termination of pregnancy. In the light of international literature on the subject, perspectives on feticide in late termination of pregnancy are explored....

 18. Bedre prognose af cystinose ved behandling med cysteamin og nyretransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oczachowska-Kulik, Anna Ewa; Lund, Allan; Skovby, Flemming

  2011-01-01

  Cystinosis is a rare, autosomal recessive disease with cystine deposits in different tissues. First signs come from kidneys and eyes, but during progression of the disease other organs can also be affected. Previously, patients with cystinosis had a very poor prognosis, but it is now considerably...

 19. Columbus' navn hang ved, da Colombia rev sig fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2016-01-01

  I 52 år har Colombia været skueplads for en særdeles blodig guerillakrig, som har kostet flere end 220.000 mennesker livet. Når den colombianske præsident, Juan Manuel Santos, i morgen på Oslos rådhus modtager Nobels fredspris, er det ikke bare, fordi Nobelkomitéen håber, at den vil give ham styrke...

 20. Sociale, økonomiske og kulturelle aspekter ved whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Claus; Stenager, Elsebeth; Nielsen, Claus Vinther

  2010-01-01

  The sequelae following whiplash injuries (WL) entail considerable human costs and expenses for both treatment and social services, especially public income benefits. Frequently, many players are involved after WL and good intersectional collaboration is therefore essential to counter the WL...

 1. Uventet fund af endobronkial lungetumor ved bronkoskopi hos en storryger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottlieb, Magnus; Clementsen, Paul Frost; Håkansson, Kåre

  2014-01-01

  A 60-year-old male heavy smoker surprisingly presented with a squamous cell carcinoma in the right upper lobe at bronchoscopy. Combined PET-CT classified the lung cancer as T1aN0M0. However, the endoscopic classification was T2a, which radically reversed the treatment schedule. Conclusions: 1......) A careful bronchoscopy is important even in cases where lung cancer is not expected. 2) Accurate endobronchial classification can be crucial. 3) There is need for training requirements to obtain a satisfactory level of competence in bronchoscopy....

 2. Formidling af uheldsrisikoen ved spirituskørsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærup, Simon

  2012-01-01

  Selvom flere forskningsprojekter har påvist unges særlige risiko i Europa, når det kommer til alkohol, så har det vist sig svært at formidle denne risiko til unge bilister. I 2006 påbegyndtes et stort europæisk forskningsprojekt, DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines...

 3. Uventet fund af endobronkial lungetumor ved bronkoskopi hos en storryger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottlieb, Magnus; Clementsen, Paul Frost; Håkansson, Kåre

  2014-01-01

  A 60-year-old male heavy smoker surprisingly presented with a squamous cell carcinoma in the right upper lobe at bronchoscopy. Combined PET-CT classified the lung cancer as T1aN0M0. However, the endoscopic classification was T2a, which radically reversed the treatment schedule. Conclusions: 1) A ......) A careful bronchoscopy is important even in cases where lung cancer is not expected. 2) Accurate endobronchial classification can be crucial. 3) There is need for training requirements to obtain a satisfactory level of competence in bronchoscopy....

 4. Marin recipientundersøgelse ved Thule Air Base 2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glahder, C. M.; Asmund, G.; Mayer, P.

  I 2002 gennemførte Danmarks Miljøundersøgelser en recipientundersøgelse ud for Thule Air Base (TAB) for at vurdere, om aktiviteterne og specielt de efterladte dumpe på TAB har belastet det marine miljø med forurenende stoffer. Undersøgelsen viser, at der findes flere forurenings-kilder som f. eks...... findes i Wolstenholme Fjord og Bylot Sund området og regionen som helhed. Det væsentligste forureningsproblem i forbindelse med akti-viteterne på Thule Air Base synes at være PCBerne, idet denne kontaminantgruppe viser forhøjede koncentrationer på 2-30 gange både lokalt og regionalt. PCB...

 5. Melæna som debutsymptom ved amyloidose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, Ester M B; Nielsen, Liv Bjerre Juul; Bønnelycke, Marie Kamper

  2015-01-01

  Amyloidosis is a disease characterized by abnormal extracellular deposits of protein. The disease may affect the stomach, however, symptoms are rare in this case. Furthermore, the rare symptoms are diffuse and unspecific and the diagnosis relies on biopsy. We report the case of a 79-year-old fema...... presenting with melaena and no history of amyloidosis. Gastroscopy raised suspicion of a malignant process in the stomach, but biopsy revealed gastric amyloidosis. The treatment of gastric involvement is primarily symptomatic, and causal treatment is reserved for the few....

 6. Cerebral sinustrombose ved Behçets sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schytz, Henrik Winther; Wegener, Marianne; Lassen, Lisbeth Landschoff

  2012-01-01

  ). We present a case of a 32 year-old Lebanese woman with severe headache and papilloedema due to a cerebral venous thrombosis and secondary intracranial hypertension. During follow-up she was diagnosed with bilateral uveitis and a history of recidivating oral and genital ulcerations was disclosed. BD...

 7. Kliniske konsekvenser af intranasal insulinbehandling ved insulinkraevende diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilsted, J C; Madsbad, S; Rasmussen, M H

  1996-01-01

  Metabolic control, hypoglycaemia frequency and nasal mucosal physiology were evaluated in 31 insulin-dependent diabetics treated with intranasal insulin at mealtimes for one month and with subcutaneous fast-acting insulin for another month in a randomized crossover trial. During both periods...... subcutaneous doses. The frequency of hypoglycemia was similar during intranasal and subcutaneous insulin therapy, and nasal mucosal physiology was unaffected after intranasal insulin. We conclude that due to low bioavailability and to a high rate of therapeutic failure, intranasal insulin treatment...

 8. Mulighetsstudie for urbant jordbruk ved Gaustadjordet i Oslo

  OpenAIRE

  Espeli, Marthe Bævre

  2017-01-01

  Thesis exploring possibilities for urban agriculture activities at Gaustadjordet, Oslo Gaustadjordet is located in Oslo Kommune, which holds 658 390 inhabitants. (https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/ befolkning/folkemengde-og-endringer/, 01.01.16) The area is located south of preserved forest areas surrounding the city, and the recreational area of of Sognsvann, northwest of Majorstua, between Blindern and Vinderen metro stations. The area has traditionally be...

 9. Manglende effekt af substitutionsbehandling ved alfa 1-antitrypsin-mangel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Ronald; Hilberg, Ole; Ottesen, Anders Løkke

  2011-01-01

  in the decrease of lung density measured by computed tomographies, but found no clinical nor statistical significant difference in respiratory symptoms, quality of life, lung function, use of medication, exacerbations, respiratory infections or survival. Based on the present evidence A1AT substitution therapy...

 10. Falsk positivt fund ved screening for abdominalt aortaaneurisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgh, Annette; Grøndal, Nikolaj; Lindholt, Jes Sanddal

  2009-01-01

  The incidence of false-positive screening results in connection with ultrasound scans (US) for abdominal aortic aneurysms (AAA) is unknown, but it is presumably a rare occurrence. The estimated predictive values of both false and true screening results are high because abdominal US describes...

 11. Hvad forstår vi ved pragmatiske sprogvanskeligheder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Hallenberg; Christensen, Rikke Vang

  2017-01-01

  I artiklen formidles nogle af de opmærksomhedsområder, vi anser for vigtige i det logopædiske arbejde med børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, blandt andet det store spænd i karakteristika og mulige problemer med anvendeligheden af en ny diagnostisk kategori, ”Developmental language disorder...... with impairment of mainly pragmatic language”, i ICD-1.1...

 12. Ureterlaesion ved radikal hysterektomi for cancer colli uteri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rolff, M; Bang, T; Bostofte, E

  1996-01-01

  Eight ureter lesions of the ureter occurred among 100 consecutive patients undergoing radical hysterectomy for cancer of the uterine cervix. The management of this problem is discussed, and treatment guidelines for the most commonly seen lesions are proposed. It is concluded that a more liberal use...

 13. Ultralydundersøgelse ved diagnostik og kontrol af pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Søren Helbo; Graumann, Ole; Zhang, Chen

  2015-01-01

  Fast and accurate diagnostic of community-acquired pneumonia (CAP) is of vital importance. Chest X-ray is currently the most used image modality for the diagnosis of CAP. Lung ultrasound (LUS) is an image modality that seems superior to conventional chest X-ray for diagnosing CAP. LUS is better...

 14. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 15. Iltbehandling ved akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringbaek, Thomas; Lange, Peter; Mogensen, Torben

  2008-01-01

  Acute exacerbation of COPD is a major cause of hospitalisation in Denmark. Most of the patients require supplemental oxygen in the acute phase and some patients continue oxygen therapy at home after discharge. In this paper we discuss the physiological mechanisms of respiratory failure seen...... in acute exacerbations of COPD. The principles for oxygen therapy in the acute phase are described and recommendations for oxygen therapy are suggested....

 16. Forebyggende ambulant behandling ved affektiv lidelse (depression og mani)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kessing, Lars Vedel; Hansen, Hanne Vibe; Hougaard, Esben

  2007-01-01

  The present article is based on a Health Technology Assessment Report (HTA, available with an English summary at www.cemtv.dk) on preventive out-patient treatment of affective disorders. The article briefly reviews the course of depressive disorder and bipolar affective disorder and reviews...... the best available treatment modalities including shared care models, prophylactic pharmacotherapy and prophylactic combination therapy involving pharmacotherapy and psychological treatment....

 17. Helbredsrelateret livskvalitet ved reumatoid artritis. Hvilke faktorer spiller ind?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linde, L.; Sørensen, J.; Østergaard, Morten

  2008-01-01

  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease causing joint pain, loss of function and decreased health-related quality of life (HRQoL). HRQoL in RA patients is associated with several risk factors; in this paper the evidence relating to the most important risk factors is reviewed. ...

 18. Sammenligning af QuantiFERON og hudtest ved mulig tuberkuloseinfektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Micha; Krause, Tyra Grove; Moryl, Dorte

  2009-01-01

  positive students were found in relation to the index case. Positive TST results and BCG vaccination (p ... to the desired level of safety and the cost for society and for the patients. Udgivelsesdato: 2009-Sep...

 19. Neisseria meningitidis. Lipopolysakkariders patofysiologiske rolle ved meningokoksygdom og septisk shock

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Mie Østergaard; Pedersen, Dan Sonne; Pedersen, Michael

  2008-01-01

  increased the likelihood of developing an anti-meningococcal immunization strategy based upon the virulence of LPS which may lead to a vaccination against this important pathogen including serogroup B disease. This review summarizes recent findings that may provide a safe, effective prophylaxis and therapy...

 20. Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  Bogen, der er en publiceret ph.d.-afhandling, analyserer en række komplekse spørgsmål om medarbejdernes retsstilling, når den virksomhed, de arbejder i, overtages af en udenlandsk virksomhed gennem majoritetsovertagelse, virksomhedsoverdragelse, fusion eller spaltning. Afhandlingen behandler over...

 1. Minimal restsygdom ved maligne blodsygdomme I. Baggrund og praeklinisk validering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter; Nyvold, Charlotte Guldborg; Stentoft, Jesper

  2009-01-01

  In haematological malignancies, molecular markers like fusion DNA from balanced translocations, point mutations, or over-expressed genes can now be used not only for diagnosis, but also for determination of the minimal residual disease (MRD) after cytoreduction with a sensitivity by far exceeding...

 2. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper

  2010-01-01

  Epilepsy is a common neurological disorder, and between one fourth and one third of the patients do not obtain seizure freedom after treatment with antiepileptic drugs. If the epileptic seizures in such patients have severe consequences, the patients should be assessed for epilepsy surgery. In case...

 3. Cancer kan være differentialdiagnose ved psykiatriske symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone; Speyer, Helene; Benros, Michael Eriksen

  2015-01-01

  We present a patient with psychiatric symptoms as the first manifestation from an undetected brain tumor. The patient had symptoms of psychosis and a prior history with depression. A slight alteration in consciousness was found but no neurological deficits. Blood tests showed increased infection...

 4. Postoperativ strålebehandling ved cancer mammae

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overgaard, Marie; Kvistgaard, Marianne Ewertz; Thomsen, Mette Skovhus

  2007-01-01

  with 5%. The effect is most pronounced in patients with a high risk of local recurrence, but is independent of adjuvant systemic treatment. Late radiation effects, in particular cardiac mortality can now be avoided using modern treatment technique. However, there is a continuous need to find the overall...... balance between the risk and benefit of RT based on individual prognostic parameters and technical possibilities. Udgivelsesdato: 2007-Sep-3...

 5. Alvorlige bivirkninger ved P-pillebrug hos teenagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nylander, Malin Chatarina; Clausen, Helle V

  2014-01-01

  PubMed-search found studies investigating adverse effects of combined oral contraceptive pills (COC) among teenagers. Four studies found a small negative impact of COC on acquisition of bone mineral density. COC is associated with elevated risk of venous thrombotic events (VTE), especially during...

 6. Alvorlige bivirkninger ved p-pillebrug hos teenagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nylander, Malin Chatarina; Clausen, Helle V

  2014-01-01

  PubMed-search found studies investigating adverse effects of combined oral contraceptive pills (COC) among teenagers. Four studies found a small negative impact of COC on acquisition of bone mineral density. COC is associated with elevated risk of venous thrombotic events (VTE), especially during...

 7. Bronkodilaterende inhalationsanaestetika ved asthma bronchiale og status asthmaticus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, C M; Stjernholm, P H; Hansen, T G

  1994-01-01

  On the basis of a review of the literature, a survey is presented concerning the use of halogenated inhalational anaesthetics (halothane, enflurane, isoflurane) in anaesthesia of asthmatic patients and in intensive care units in the treatment of status asthmaticus refractory to maximal standard t...

 8. Potentielle skadelige virkninger ved brug af strømpistol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jakob Hartvig; Kjærgaard, Jesper; Hassager, Christian

  2014-01-01

  Conducted electrical weapons (CEW) were invented in the 1970s and are now widely used by more than 16,000 military and law enforcement agencies worldwide. Recent studies have sug-gested that a causal relation of cardiac arrest in humans and utilization of CEW may exist and cardiac capture and fat...... arrhythmia have been documented in animal studies. We believe, based on current knowledge, that CEW use may have caused human fatalities. Users should be aware of potential serious side effects and be able to provide basic life support....

 9. Otoneurologisk udredning ved akut opstået svimmelhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Søren; Ninn-Pedersen, Mirjana; Thomasen, Per Caye

  2011-01-01

  Benign paroxysmal positional vertigo, vestibular neuronitis and Menière's disease cause most cases of acute vertigo. However, doctors must consider central neurological reasons to vertigo. If it is determined that a patient has oto-neurological vertigo, the next task is to determine whether...... the patient has a peripheral or a central cause of vertigo, if the condition is potentially lethal and if there is a need for acute radiological imaging and/or medical intervention. This review highlights the oto-neurological approach to the dizzy patient with particular focus on the patient's history...

 10. Intensiv versus standardbehandling ved debuterende psykose--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Mette; Jeppesen, Pia; Petersen, Lone

  2009-01-01

  A total of 547 patients with a first episode of psychosis were randomised to two years of intensive early intervention programme (OPUS) versus standard treatment. OPUS treatment consisted of Assertive Community Treatment (ACT) with manuals for family involvement and social skills training. Standard...

 11. Danger-signaler og inflammasomer ved autoinflammatoriske og autoimmune sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendtzen, Klaus

  2011-01-01

  NOD-like receptor protein (NLRP)3 inflammasomes. These inflammasomes govern the induction of proinflammatory cytokines such as IL-1ß, IL-18 and IL-33. PRR and inflammasome dysfunctions may underly immunoinflammatory diseases such as gout and other arthritides, type 1 diabetes and arteriosclerosis....

 12. Utilstraekkelig dokumentation af dødelighed ved krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Caecilie Böck; Nielsen, Karoline Kragelund

  2010-01-01

  Mortality estimates can be used for research, to inform or influence policy, for reconciliation processes, to plan health delivery and relief operations and for legal purposes. Many different methods have been applied and each has strengths and weaknesses. Recent years have seen an international...

 13. Terapeutiske vacciner er et nyt behandlingsprincip ved kastrationsresistent prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djurhuus, Sissal Sigmundsdóttir; Brasso, Klaus; Berg, Kasper Drimer

  2015-01-01

  Castration-resistant prostate cancer (CRPC) is defined as tumour progression despite castrate levels of serum testosterone. During the past decade a number of new therapies, including chemotherapy and novel endocrine agents have been approved for CRPC treatment. The continued need for new effective...... drugs in CRPC has led to development of a novel therapeutic approach in CRPC treatment. Therapeutic vaccines activate the immune system to kill prostate cancer cells. This review describes recent pivotal phase 2 and 3 trials of CRPC vaccines and discusses the impact on future CRPC management....

 14. Nyrepåvirkning ved behandling af hjertesvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Zhiying Zhang; Barfod, Toke; Klit, Jakob

  2009-01-01

  The case of a 66-year-old male with heart failure and cardiorenal syndrome is presented. The patient had normal renal function before intensive treatment with diuretics and ACE inhibitor. Shortly after the ACE inhibitor was stopped and diuretics were either stopped or reduced in dosage, his renal...

 15. Nye diagnostiske tiltag ved akantamøbekeratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Tranholm; Heegaard, Steffen; Hjortdal, Jesper Østergaard

  2011-01-01

  Acanthamoeba keratitis is a rare but sight threatening condition. A major problem is that the disease is difficult to diagnose and often mistaken for herpes infection in its early stages. We present an update in diagnostics with the presentation of five recent cases of Acanthamoeba keratitis wher...... the use of confocal microscopy and PCR based DNA analysis of epithelial scrapings played a pivotal role. An early diagnose is crucial for achieving a successful outcome....

 16. Nye sygdomsmarkører ved de kroniske myeloproliferative neoplasier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmström, Morten Orebo; Ocias, Lukas Frans; Kallenbach, Klaus

  2015-01-01

  The chaperone and calcium storing protein calreticulin is coded by CALR, and newly identified mutations in CALR are found in respectively 49-70% and 56-88% of JAK2- and MPL-negative patients with essential thrombocytaemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF). A total of 41 mutations have been...

 17. Myokardieskintigrafi. Praecis og omkostningseffektiv billeddiagnostik ved koronarsygdom--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hesse, B.; Petersen, C.L.; Marcassa, C.

  2008-01-01

  Mortality rates due to coronary arterial disease (CAD) have declined as result of improved prevention, diagnosis and management, but CAD remains the leading cause of death. Myocardial perfusion scintigraphy (MPS) provides a cost-effective tool for early detection of CAD in symptomatic individuals...

 18. Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian; Maroun, Lisa Leth

  2011-01-01

  A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation...

 19. Anvendelse af monoaminooksidasehæmmeren isocarboxazid ved behandlingsresistent depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jens Knud; Krogh-Nielsen, Lene; Brøsen, Kim

  2015-01-01

  The antidepressant efficacy of isocarboxazide is well established; however, the clinical use early became restricted and today the use of isocarboxazide in Denmark is very limited. Isocarboxazide is safe when keeping a low tyramine-containing diet and avoiding concomitant treatment with certain d...... in the official treatment algorithms for patients who are resistant to conventional antidepressant therapy and electroconvulsive therapy....

 20. Også gravide skal rektaleksploreres ved anale symptomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Helle Manfeld; Rahr, Hans

  2012-01-01

  A case of disseminated rectal cancer in a 32-year-old pregnant woman is described. Pain was her main complaint, but this had been ascribed to haemorrhoids and treated with topical agents. She was diagnosed with rectal cancer late in the third trimester when her midwife referred her for surgical a...

 1. Kaffe kan være gavnlig ved leversygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Maria; Thiele, Maja; Krag, Aleksander

  2014-01-01

  Coffee is one of the most commonly consumed beverages in the world. Consequently, it is important to consider the impact of coffee on health and disease. A daily intake of at least three cups of coffee is likely to have beneficial health effects, especially in patients at risk of liver diseases....... Coffee has been associated with decreased liver inflammation, prevention of cirrhosis, reduced steatosis and lower incidence of hepatocellular carcinoma. It is not yet possible to make clear recommendations, but coffee can likely be included as part of a healthy diet for patients with liver diseases....

 2. Forekomst og behandling af seksuel dysfunktion ved hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mickley, Hans

  2002-01-01

  Several links have been established between sexual dysfunction and heart disease. Indeed, many risk factors for developing sexual dysfunction are shared by coronary artery disease: age, smoking, diabetes, hypertension, and hypercholesterolaemia. It should also be borne in mind that in men several...... cardiac drugs are responsible for erectile dysfunction (ED). Lastly it should be remembered that treatment of ED may be associated with cardiovascular side-effects. Data from the literature show that men with coronary artery disease, hypertension or diabetes have an up to fourfold higher risk...

 3. Rutinemaessig endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi kan ikke anbefales ved galdestenspankreatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ainsworth, Alan Patrick; Svendsen, Lars Bo

  2009-01-01

  Danish guidelines recommend that patients with presumed severe gallstone-induced acute pancreatitis (GAP) should receive endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) within 72 hours. The results of a newly performed meta-analysis show that acute ERCP in patients with GAP does not reduce...

 4. Endoskopisk ultralydvejledt rendezvouskolangiografi ved mislykket endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boman, Pia Snedker; Perdawid, Sharafaden Karim; Lykkegaard, John

  2012-01-01

  In this case report we describe an alternative method of cholangiography. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) was not successful in a patient with choledocolithiasis. A combined endoscopic ultrasound (EUS) and ERCP procedure was performed and a stent was inserted in the common...

 5. Fatalt forløb ved in vitro-fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Martin Kryspin; Møller-Sørensen, Hasse; Svane, Christian

  2010-01-01

  and developed chylomicronaemia syndrome with severe hypertriglyceridaemia, hypertriglyceridaemia-induced acute pancreatitis and septic shock. Appropriate treatment including close monitoring, severe restriction of dietary fat intake and early plasmapheresis is emphasized - especially during pregnancy....

 6. Minimal restsygdom ved maligne blodsygdomme II. Translation og terapeutiske konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter; Ommen, Hans Beier; Nyvold, Charlotte Guldborg

  2009-01-01

  in following patients with chronic myeloid leukaemia treated with the tyrosine kinase inhibitor imatinib. Moreover, the methodology is being integrated in an increasing number of clinical trials, where it is expected to result in more rational and individualized clinical decision-making. A special point...

 7. Hungry bone-syndrom ved vitamin D-mangel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chehaiber, Mohamad M; Jensen, Jens-Erik Beck

  2009-01-01

  An 85-year-old woman was admitted after being bedridden for six months with muscular weakness and diarrhoea. Vitamin 25-OH-D, serum calcium, magnesium and phosphate were low, and parathyroid hormone as well as alkaline phosphatase were increased. Dual x-ray absorption scan showed reduced bone...

 8. Anvendelse af præhospital tourniquet ved livstruende ekstremitetstraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngsaa Lang, Christian; Lauridsen, Trine; Boel, Thomas

  2015-01-01

  Tourniquets have been used for centuries. They have been called lifesavers and "an invention of the evil one". 90.9% of deaths on the battlefields result from haemorrhage. Lessons learned du­ring the wars in Iraq and Afghanistan have developed the treat­ment given to hypovolaemic patients...

 9. Strategier ved udredning af malassimilation. En kritisk status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rumessen, J J

  1997-01-01

  malassimilation. The frequency and clinical importance of this condition is in all probability underestimated. Screening for coeliac disease may be achieved by several serological tests (reticulin-, gliadin-, endomysial antibodies), of which IgA-endomysial antibodies seem superior. Comparative studies are often...

 10. Aflastning af tumorbetinget obstruerede øvre urinveje ved prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kraemer, Pia Charlotte; Borre, Michael

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Hydronephrosis in patients with prostate cancer can be relieved by nephrostomia or internal urinary diversion by a double-J ureteral stent. The latter can be placed either retrograde or antegrade by means of an already established nephrostomy. The purpose of the present study...

 11. Intra- og interobservatøroverensstemmelse ved gennemsyn af kapselendoskopifilm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Emilie Lund; Ersbøll, Annette Kjaer; Rasmussen, Anne Mette Odgaard

  2009-01-01

  INTRODUCTION: It is unclear which professional groups can and should perform reviews of capsule endoscopy (CE) exams of the GI tract. We investigate whether a junior doctor or an endoscopy nurse can review CE films with the same diagnostic results as a specialist. MATERIAL AND METHODS: An endoscopy...... nurse and a junior doctor, both with no CE experience, reviewed 30 CE films twice and noted their findings. A distinction was made between clinically important and non-important findings. An endoscopy specialist and the Given Imaging Review Service reviewed the films once each, and their findings were...

 12. HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Bjørn Stæhr; Havelund, Troels

  2011-01-01

  The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid...... syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome....

 13. Laparoskopiassisteret ileocøkal resektion ved Crohns sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Stig Borbjerg; Knudsen, Torben; Poornoroozy, Peiman

  2010-01-01

  Laparoscopic surgery has become more widely used in the treatment of patients with inflammatory bowel disease. The aim of this study is retrospectively to describe the results of laparoscopy-assisted ileocolic resection of nineteen patients with Crohn's disease.......Laparoscopic surgery has become more widely used in the treatment of patients with inflammatory bowel disease. The aim of this study is retrospectively to describe the results of laparoscopy-assisted ileocolic resection of nineteen patients with Crohn's disease....

 14. Anvendelse af monoaminooksidasehæmmeren isocarboxazid ved behandlingsresistent depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jens Knud; Krogh-Nielsen, Lene; Brøsen, Kim

  2015-01-01

  The antidepressant efficacy of isocarboxazide is well established; however, the clinical use early became restricted and today the use of isocarboxazide in Denmark is very limited. Isocarboxazide is safe when keeping a low tyramine-containing diet and avoiding concomitant treatment with certain d...

 15. Iatrogene duralæsioner ved dekompressionskirurgi i lumbalcolumna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Frederik; Amtoft, Ole; Andersen, Mikkel

  2010-01-01

  at the Private Hospital Hamlet. The study covers cases from the 10-month period from September 1, 2007 to June 30, 2008. Data was collected after this period and consists of surgeon-documented dural tears. At the time of surgery, the surgeon was unaware that there would be a subsequent registration. A total...

 16. Noninvasiv vurdering af fibrose ved kronisk viral hepatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Risum, Malene; Barfod, Toke Seierøe; Lindhardt, Bjarne Orskov

  2013-01-01

  In chronic viral hepatitis the liver biopsy helps the clinician to decide when to start treatment and plan follow-up. However, the execution of a liver biopsy is associated with discomfort, and sampling error can lead to misinterpretation. Serum markers and transient elastography (TE) are being...

 17. Danskernes seksualliv belyst ved befolkningsundersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eplov, Lene Falgaard; Garde, Karin; Køster, Anne

  2002-01-01

  populations. A total of 34 studies based on a representative material were identified. However, only three studies were nationwide, including both genders and several age groups. The studies elucidate sex education, sexual activity, and sexual practices in regard to risk behavior related to AIDS, whereas...

 18. Ansatte hentede inspiration ved Burning Man-festival

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenstand, Claus Andreas Foss

  2012-01-01

  Hvert år i den sidste uge af august omdasse en ørken dybt inde i Nevada til mekka for kunst,kreativ innovation og menneskelig udfoldelse......Hvert år i den sidste uge af august omdasse en ørken dybt inde i Nevada til mekka for kunst,kreativ innovation og menneskelig udfoldelse...

 19. Skader ved brug af løbehjul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Michael Hareskov; Nielsen, Henrik Toft; Larsen, Søren Erik

  2002-01-01

  Since the beginning of the nineties, skate-boards, in-liners, roller skates, and during the past years non-powered scooters have gained increasing popularity. This surge of enthusiasm has resulted in an increasing number of injuries involving scooters.......Since the beginning of the nineties, skate-boards, in-liners, roller skates, and during the past years non-powered scooters have gained increasing popularity. This surge of enthusiasm has resulted in an increasing number of injuries involving scooters....

 20. Overvej cannabinoid hyperemesis-syndrom ved recidiverende opkastninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordholm-Carstensen, Andreas

  2014-01-01

  Cannabinoid hyperemesis syndrome (CHS) is characterised by unrelenting nausea, recurrent vomiting, abdominal pain and compulsive, hot bathing behaviour. The symptoms contrast the traditional effects associated with cannabis use. We report a "textbook example" of a 26-year-old man with CHS. CHS...... is an important differential diagnosis to consider in patients with similar symptoms and the distinctive symptom relief in hot water. Early recognition may prevent extensive, unnecessary medical examinations and frequent hospital admissions....

 1. Meningokoksepsis diagnosticeret ved realtids-polymerasekædereaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harboe, Zitta B; Howitz, Michael F; Nørgaard, Christina

  2008-01-01

  Approximately 100 cases of meningococcal disease are reported annually in Denmark; 90% of these cases are confirmed by culture and serological methods. Real-time PCR was introduced in Denmark in 2005 as a diagnostic tool for meningococcal disease. We hereby report the first notified case of menin...

 2. Antitrombotisk behandling ved iskaemisk apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overgaard, Karsten; Poulsen, Tina Svenstrup; Husted, Steen E

  2007-01-01

  In acute ischemic stroke and transient ischemic attack (TIA), aspirin is recommended to all patients (except immediately following thrombolysis). Heparin and anticoagulant therapy using vitamin K antagonists should be avoided in the acute phase. Secondary preventive antithrombotic treatment...... includes anticoagulation in patients with cardioembolic stroke and antiplatelet agents aspirin possibly combined with dipyridamole or clopidogrel alone in patients with non-cardioembolic stroke. Other individual risks may modify this treatment regimen. Udgivelsesdato: 2007-Oct-1...

 3. Behov for national database ved operation for lumbal spondylodese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Sten; Iversen, Maria Gerding; Kehlet, Henrik

  2010-01-01

  in 2006 was used. RESULTS: There was no difference in patient demographics and diagnosis between public and private clinics. In 62% of the patient files, information was lacking. Considerations on indication and surgery did not differ from public to private clinics. A standard preoperative rehabilitation...... program was performed in 59% of the cases. Combined anterior and posterior fusion was performed in 37 cases, posterior instrumented fusion in 77 cases and posterior uninstrumented fusion in 105 cases, interspinous spacer was used in six cases and disc arthroplasty in 13 cases. CONCLUSION: Adequate...... evaluation of indication and choice of surgical technique in lumbar fusion based on patient files was not possible. We found no qualitative differences between public and private clinics. A national database is needed to monitor indication and choice of operative procedure. Udgivelsesdato: 2010-Nov-22...

 4. Bulkister og Bådgrav ved Bulbrogård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  2012-01-01

  oldsager. I seks af gravene var der bevaret kistespor, i fem tilfælde efter bulkister og i ét tilfælde efter en stammebåd anvendt som kiste. Fire af gravene indeholdt gravgods. Gravens konstruktion, udformning og indhold diskuteres med særlig fokus på bådgraven, og der sammenlignes med andre fladmarksgrave...

 5. Terapeutiske konsekvenser ved lungeskintigrafi med intermediaer sandsynlighed for lungeemboli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marmolin, Ea Sofie; Møller, Louise; Johansen, Allan

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Pulmonary embolism has a high mortality and is difficult to diagnose. Lung scintigraphy is widely used. However, a significant number of patients receive an inconclusive result. The aim of this study was to determine how patients with an intermediate result were handled. MATERIAL AN...

 6. Nye prognostiske markører ved kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Jørgen; Brünner, N A; Thorlacius-Ussing, O

  1998-01-01

  The majority of patients diagnosed as having colorectal cancer do not survive five years, although 70%-80% undergo curative surgery. Only a minority of the patients receive additional adjuvant chemo-, radio- and/or immunotherapy, which has proven its efficiency in a minor part of patients...... with Dukes C disease. Therefore, adjuvant therapy has only an insignificant impact on overall survival improvement. The present treatment of patients with colorectal cancer is far from sufficient, and this has led to considerations of how to optimize both surgical and adjuvant medical treatment strategy...... biological markers of development, growth and dissemination of colorectal cancer can be used to predict prognosis either alone or in various combinations, and as selection markers to discriminate between patients who only need surgery and patients who may need adjuvant treatment. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3...

 7. Miljøundersøgelser ved Kvanefjeldet 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmund, G.

  jordarter' (La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu) Af de mange grundstoffer, der er undersøgt er det kun 'Sjældne jordarter', zirkonium, niobium og thorium, der viser forhøjelser i forhold til baggrundsværdier og samtidigt er stærkt forhøjede i det vand, der siver ud fra minen. Imidlertid fandtes denne...

 8. Erythropoietin--en ny terapi ved cerebral iskaemi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kalialis, Louise Vennegaard; Olsen, Niels Vidiendal

  2003-01-01

  as an anti-inflammatory and neuroprotective drug. EPO and its receptor are expressed in neurons, glial cells and brain capillary endothelial cells, and the system is upregulated in conditions of cerebral ischaemia and hypoxia. Animal studies have now established that intracerebroventricular administration...... of recombinant EPO exerts neuroprotection in models of stroke. The mechanisms appear to involve an upregulation of specific anti-apoptotic and anti-inflammatory pathways. In addition, neurotrophic and angiogenetic effects of EPO may contribute in a long latency protection. Interestingly, also systemic...... administration of recombinant EPO ameliorates neuronal damage after brain ischaemia, and prevents the loss of autoregulation of cerebral blood flow following experimental subarachnoid haemorrhage. Recombinant human EPO is a safe and non-toxic drug, and clinical studies are currently investigating...

 9. Nye behandlingsmuligheder ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved in the pathog...

 10. Kloakering i landbruget og ved mindre beboelser i landzone

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, H.W.

  Publikationen er beregnet til at bruges sammen med DIF's "Norm for afløbsinstallationer", DS 432, og "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning", DS 440. Den giver vejledning i planlægning og udførelse af afløbsanlæg med rørledninger i jord for ajle og spildevand ført til opbevaringstank eller v...

 11. Rutinemaessig endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi kan ikke anbefales ved galdestenspankreatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ainsworth, Alan Patrick; Svendsen, Lars Bo

  2009-01-01

  Danish guidelines recommend that patients with presumed severe gallstone-induced acute pancreatitis (GAP) should receive endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) within 72 hours. The results of a newly performed meta-analysis show that acute ERCP in patients with GAP does not reduce...... the risk of complications, and ERCP is therefore not to be used routinely in GAP patients. The possible benefits of replacing ERCP with either endoscopic ultrasonography or magnetic resonance cholangiopancreatograhy have yet to be demonstrated. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31...

 12. Cyklister undtaget signal ved undertavle i T-kryds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Morten Lind; Lahrmann, Harry Spaabæk

  2016-01-01

  Som led i fremme af cykeltrafik er der generelt et ønske om at fremme cyklisters fremkommelighed. En af mulighederne er at undtage cyklisterne for signalet i overliggeren i signalregulerede T-kryds. Men hvad betyder det for trafiksikkerheden? I samarbejde med Aalborg Kommune gennem projektet ’Aal...

 13. Omkostningseffektivitet ved behandling af type 1-diabetes med insulinpumpe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Kirsten; Sohlberg, Anna; Goodall, Gordan

  2010-01-01

  This study's aim was to project the long-term clinical and economic outcomes of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment compared to multiple daily injections (MDI) in type 1 diabetes patients in Denmark.......This study's aim was to project the long-term clinical and economic outcomes of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment compared to multiple daily injections (MDI) in type 1 diabetes patients in Denmark....

 14. Støtte til egenomsorg ved kronisk sygdom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedsted, Peter; Jørgensen, Bjarne Søgaard; Rytter, Lars

  2010-01-01

  Self-management is part of chronic care to ensure an informed and activated patient. We scrutinised systematic literature reviews about self-care in general practice. There were effects on clinical and patient related measures and health services utilisation. Most effect was seen in interventions...... using health care professionals to provide education about action plans and medical treatment. Patient led education did not show effect on clinical outcome but on patient-related measures. We conclude that general practice should implement self-management as part of chronic care. Udgivelsesdato: 2010...

 15. Ingeniørenes rolle ved skabelse af innovative koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  McAloone, Tim C.

  2007-01-01

  første bølge af miljøhensyn kom med energikrisen i 1970'erne og ebbede ud, da oliepriserne faldt igen. Miljøbølge nummer to udvidede vore horisonter til begrebet bæredygtighed, hvor den treenige overvejelse ”people-profit-planet” forplantede sig i strategiovervejelserne og årsrapporter verden over. Men...

 16. Tastris - så Plinius lyset ved Skagen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen

  2017-01-01

  Vores forfædre begyndte først at skrive meget sent i forhold til de gamle kulturer i Mellemøsten og omkring Middelhavet, og før vikingetiden skal man helt tilbage til de romerske kilder for at finde nedskrevne stednavne fra det område som skulle blive til Danmark. Heriblandt det gådefulde navn Ta...

 17. Sygeplejestuderendes omsorgsforudsætninger ved studiestart i 2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedsegaard, Helle Wendner; Rask Eriksen, Tine; Pedersen, Marianne Krogsgaard

  2008-01-01

  The object of the article is to describe the life-history-related care prerequisites of student nurses. The social-scientific study looks at students starting their professional bachelor training in 2002. The methods are based on mapping the population by means of a questionnaire which provides......, certain general and gender-specific care experiences were observed, which were not related to social class. At the same time, the material shows that the girls' social background leaves its mark on the care experiences. The finds are presented in the form of three constructed cases: Middleclass Lone...... nurses. The social-scientific study looks at students starting their professional bachelor training in 2002. The methods are based on mapping the population by means of a questionnaire which provides data about students' life histories. Additionally, nine selected students were interviewed to provide...

 18. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 19. Hyperbaric oxygen treatment in radiation reactions; Hyperbar oksygenbehandling ved straalereaksjoner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aanderud, Leif; Thorsen, Einar; Bratteboe, Guttorm; Forland, Martha; Kristensen, Gunnar

  2000-07-01

  Background: A national hyperbaric centre was established in 1994 at Haukeland Hospital with responsibility of all hyperbaric oxygen (HBO) treatment in Norway. In hypoxic tissues with symptomatic radiation reactions, hyperbaric oxygen induces the formation of collagen and angiogenesis resulting in permanently improved local microcirculation. Material and method: 234 patients received elective HBO treatment at Haukeland Hospital in 12997 with total of 4048 treatments. All 47 patients treated for radiation reactions in the pelvic area in 1997 received a questionnaire 3-15 months after HBO therapy, 81% reported. Results: Rectal bleeding and haematuria were reported as much improved in 61% and 55% respectively, while bladder incontinence was much improved in 46%. Interpretation: this treatment modality may be an alternative in symptomatic radiation reactions at the urinary bladder and the bowel when conventional treatment has given unsatisfactory results.

 20. Cricoideatryk a.m. Sellick ved akut anaestesiindledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrøm, Henrik Bitz; Belhage, Bo

  2007-01-01

  Since Brian Sellick introduced the cricoid pressure in 1961, it has become standard practice for the rapid sequence intubation. The manoeuvre has a high priority and is recommended maintained even during difficult intubation. In this review the lack of evidence for the aspiration-reducing effect...

 1. Dosisdispensering er en kilde til medicineringsfejl ved sektorskift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Lene Orskov; Lysen, Charlotte; Faxholm, Mette

  2011-01-01

  Multi-dose drug dispensing (MDDD) signifies that the patient's medicine is packed in disposable bags corresponding to the dose that should be taken. The purpose of the present study was to investigate how a hospital MDDD instruction was followed.......Multi-dose drug dispensing (MDDD) signifies that the patient's medicine is packed in disposable bags corresponding to the dose that should be taken. The purpose of the present study was to investigate how a hospital MDDD instruction was followed....

 2. Patofysiologien ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune-mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved...

 3. Danger-signaler og inflammasomer ved autoinflammatoriske og autoimmune sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendtzen, Klaus

  2011-01-01

  Cytoplasmic inflammasomes are formed through activation of pattern recognition receptors (PRR) of the innate immune system. Endogenous and exogenous danger signals, e.g. DNA- and RNA-fragments, urate- and cholesterol crystals, silica and asbestos, ß-amyloid, UV-light and skin irritants, may induce...

 4. Bivirkninger ved N-acetylcystein-behandling af paracetamolforgiftede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, L E; Dalhoff, K P

  1999-01-01

  number of patients will be treated with NAC than with previous regimens based on plasma concentrations of paracetamol. In this retrospective study we evaluated the incidence of side effects of NAC in 310 patients admitted to the Department of Hepatology, Rigshospitalet, Copenhagen, over a four-year...... period (1.1.1994-31.12.1997). Twenty-six (8.4%) patients developed side effects. Side effects were anaphylactoid, mainly from skin (25 rash, pruritus or flushing), in rare cases more serious (four bronchospasm, three angioedema, one hypotension). None were life-threatening and all patients received...

 5. Utilstraekkelig dokumentation af dødelighed ved krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Caecilie Böck; Nielsen, Karoline Kragelund

  2010-01-01

  Mortality estimates can be used for research, to inform or influence policy, for reconciliation processes, to plan health delivery and relief operations and for legal purposes. Many different methods have been applied and each has strengths and weaknesses. Recent years have seen an international...... effort in various disciplines like humanitarian actors, demographers and forensic anthropologists to cooperate, and efforts are being made to make data collection more systematic and valid. However, there are political, methodological and security-related challenges that must be overcome. Udgivelsesdato...

 6. Anaestesimonitorering ved magnetisk resonans undersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Garde, K; Sørensen, M B; Boelt, P

  1992-01-01

  render possible investigation of unconscious or anaesthetized patients in scanners with magnetic fields of over 1.5 Tesla. The medical technical difficulties involved are mentioned and the solutions which are employed in the Danish scientific Centre for Magnetic Resonance in Hvidovre Hospital...

 7. Tumorcelledissociering som prognostisk markør ved kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klarskov, Louise; Engel, Ulla; Mogensen, Anne Mellon

  2009-01-01

  The invasive front of the colorectal carcinoma (CRC) in some cases displays budding, characterized by groups of up to five tumour cells. In 2006, budding was introduced in the Danish Colorectal Cancer Group's (DCCG) and the Danish Society of Pathology and Cytology's (DSPAC) CRC register form. Based...

 8. Sikker forløsning ved underkropspraesentation til terminen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krebs, Lone

  2011-01-01

  It is well-documented from descriptive studies and a large randomized and controlled trial that planned vaginal delivery of term breech infants is associated with a risk of perinatal mortality and morbidity. However, in a modern setting with careful case selection and labour management......, complication rates are low. When informed of the risks, the majority of women will choose Caesarean delivery. This paper provides the basis for informing women with term breech so that they may make an informed choice. Recommendations on selection criteria, intrapartum management parameters, and delivery...

 9. Syfilis påvist ved screening i graviditeten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Tine; Ibsen, Hans Henning Windeløv

  2012-01-01

  Because of an increasing incidence of syphilis in Denmark, antenatal screening was re-introduced in 2010. We present two cases of latent syphilis diagnosed by antenatal screening alone. Neither of the two women recalled any previous symptoms of the disease. After treatment, both women gave birth...

 10. Der er forandringer i hjernens ledningsbaner ved skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebdrup, Bjørn H; Skovgaard, Nana; Raghava, Jayachandra M

  2014-01-01

  Schizophrenia is a brain disorder characterized by fundamental changes in thinking and beliefs. Alterations in white matter integrity may underlie the characteristic psychotic symptoms. This review focuses on diffusion tensor imaging studies in schizophrenia patients. Overall, schizophrenia appears...

 11. Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian; Maroun, Lisa Leth

  2011-01-01

  . In the present case, ultrasound scanning at 13 weeks of gestation showed a NT of 3.2 mm and no other pathological findings. At 20 weeks a severe skeletal dysplasia was diagnosed by ultrasound. The pathology report of the aborted foetus indicated OI, and DNA analysis confirmed a COL1A1 mutation....

 12. Estrategias del Teatro del Oprimido para la formación permanente del profesorado (Strategies from the Theatre of the Oppressed for Permanent Training of Teaching Staff (Stratégies du théâtre de l'opprimé pour la formation permanente du corps d'enseignants (Estratégias do teatro do oprimido para a formação permanente do professorado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomás Motos-Teruel

  2012-06-01

  an effective instrument for un- derstanding of social, interpersonal and individual problems, as well as for the search for alternative scenarios at these levels.RésuméCet article raconte une expérience et son impor- tance dans la formation permanente du corps d'enseignants fondée dans l'apprentissage expé- rientielle utilisée en tant que stratégie méthodo- logique le théâtre de l'Opprimé (TO pour stimuler et favoriser la réflexion par rapport à la pratique éducative. Les objectives de base ont été ceux de faire connaître la formulation théorique et la méthodologie du TO et faire le transfert des stra- tégies méthodologiques vécues à la pratique de l'enseignement. L'étude a été proposée depuis l'optique qualitative avec l'étude de cas unique. Et entre les résultats les plus importants il faut noter l'intérêt et la perception de l'utilité personnelle et professionnelle du TO en tant qu'outil de réflexion par rapport à l'action et production d'un climat po- sitif. Le théâtre de l'Opprimé est une formulation théorique et une méthode esthétique dont la théo- rie et la praxis sont animées par la Pédagogie de l'Opprimé de Paulo Freire, il utilise les techniques dramatiques en tant qu'outil efficient pour la com- préhension et la recherche d'alternatives aux pro- blèmes sociaux, interpersonnels et individuels.ResumoEste artigo relata uma experiência e reflete sobre sua importância na formação permanente do pro- fessorado. Está baseado na aprendizagem vivencial utilizada na estratégia metodológica do Teatro do Oprimido (TO que visa estimular e favorecer a reflexão sobre a prática educativa. Seus objetivos básicos foram dar a conhecer a formulação teórica e metodológica do TO e fazer a transferência de suas estratégias metodológicas à prática docente. O estudo se posiciona desde uma ótica qualitati- va como estudo de caso único. Como resultados mais destacáveis afirma que é necessário aprofun- dar o TO como

 13. Muligt klinisk potentiale ved revertering af neuromuskulær blokade med sugammadex ved anæstesi og kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øberg, Emilie; Claudius, Casper

  2013-01-01

  Neuromuscular blockers (NMBs) provide good conditions for endotracheal intubation and surgery. NMBs have been associated with higher morbidity and mortality, mainly due to post-operative residual neuromuscular block. This may become history with the advent of sugammadex - an antidote to the NMB...... rocuronium - which within 1-3 minutes neutralizes the effects of rocuronium. High-dose rocuronium is now an alternative to suxamethonium in acute or short procedures and in a situation, where ventilation/intubating cannot be performed, sugammadex can reverse the rocuronium blockade within minutes....

 14. Forløsningsmåde ved underkropspraesentation. Selektion ved røntgenologisk baekkenmåling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krebs, L; Nilas, L; Langhoff-Roos, J

  1997-01-01

  , pelvimetry was performed in 74 women, where pelvic dimensions too small for recommendation of vaginal breech delivery were found in 30 cases. The overall rate of caesarean section was 78%, among diagnosed patients it was 84% and 64% among undiagnosed breech presentations. Rates of morbidity (low Apgar score...

 15. Rethinking Neo-Vedānta: Swami Vivekananda and the Selective Historiography of Advaita Vedānta

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Madaio, James

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 101 (2017) E-ISSN 2077-1444 Institutional support: RVO:68378009 Keywords : Swami Vivekananda * Neo-Vedanta * Advaita Vedanta * modern Hinduism Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Religious studies http://www.mdpi.com/2077-1444/8/6/101

 16. Muligt klinisk potentiale ved revertering af neuromuskulær blokade med sugammadex ved anæstesi og kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øberg, Emilie; Claudius, Casper

  2013-01-01

  rocuronium - which within 1-3 minutes neutralizes the effects of rocuronium. High-dose rocuronium is now an alternative to suxamethonium in acute or short procedures and in a situation, where ventilation/intubating cannot be performed, sugammadex can reverse the rocuronium blockade within minutes....

 17. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 18. "Shakespeare Revisited" : Théâtre et métathéâtre dans les comédies de Thomas Kilroy

  OpenAIRE

  Logez-Carpentier, Godeleine

  2017-01-01

  L'œuvre de Kilroy, qui se démarque nettement de la traditon théâtrale réaliste irlandaise longtemps représentée par l'Abbey Theatre, frappe avant tout par sa modernité et son originalité scénique. Si les thèmes de ses pièces restent les mêmes que ceux abordés par les dramaturges de l'Abbaye, leur traitement est cependant radicalement différent, intégrant les bouleversements sociaux, économiques, culturels et spirituels qui caractérisent l'Irlande de la seconde moitié du XXème siècle. A une ap...

 19. Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelager, Andreas; Bruun, Hans Henrik; Nash, David Richard

  i områder af betragtelig størrelse med en tilsyneladende hensigtsmæssig lokalitetsforvaltning. Først og fremmest anbefales en målrettet habitatforvaltning med udgangspunkt i de eksisterende populationer i nationalparken. Her bør man for så vidt muligt inkludere de større sammenhængende områder...... habitatforvaltning. Forvaltningen af Vestergård bør i første omgang nedjusteres således der kommer et markant mindre græsningstryk end det nuværende. Derudover bør man om muligt forøge det egnede habitat ved at udtage landbrugsjord af omdrift og genskabe klithede ved at afvikle dele af Stenbjerg klitplantage. De tre...

 20. Workspace Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seim, Rikke

  Arbejdsmiljø adresseres sjældent i den klassike tekniske tilgang til arbejdspladsdesign. Workspace Design konceptet er et alternativ tilgang til design eller re-design af arbejdspladser, baseret på en socio-teknisk systemforståelse, hvor hovedprincipperne er 1) transformation af...... arbejdsmiljørådgiveren til facilitator af arbejdspladsdesignprocessen og 2) transformation af medarbejderne til co-designere af deres egen arbejdsplads. Dette ph.d.-projekt er en del af Workspace Design forskningsprogrammet som har udviklet og testet Workspace Design konceptet og de tilhørende metoder ved intervention i...... arbejdspladsdesignprocesser i tre virksomheder tilhørende henholdsvis industri-, service- og sundhedssektoren. Ph.d.-projektet har belyst hvordan en medarbejderinvolverende designproces kan iscenesættes og faciliteres af arbejdsmiljøprofessionelle ved hjælp af kreative, visuelle metoder inspireret af Participatory Design...

 1. Moderne fællesgoder eller postmoderne kynisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas; Jensen, Uffe Juul

  2010-01-01

  Udvikling af en statskritisk analyse, der i kapitlet benyttes til at belyse kontrasten og brydningen imellem velfærdsstatslige fællesgoder og konkurrencestatslig praksis eksemplificeret med to sektorer under stærk governance: sundhedssektoren og fiskerisektoren....

 2. The Real Thing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2017-01-01

  Mangfoldighed, retfærdighed og inklusion var de tre temaer, som blev foldet ud ved et AOM-besøg i Coca- Colas hovedsæde i Atlanta. I alt ca. 12 ledere, der er centralt placeret i f.t. virksomhedens enorme satsning på mangfoldighed og inklusion, præsenterede og diskuterede indbyrdes, hvori denne...... indsats består, hvorfor og hvordan den harmonerer med virksomhedens vision og ledelsesgrundlag, og hvordan den knytter virksomheden til det omliggende samfund, ikke blot i USA i de mange lande, hvor Coca-Colas drikke produceres og sælges....

 3. Unges udeliv - i multietniske boligområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børresen, Sølvi Karin; Schytte, Benny

  Rapporten omhandler de unges udeliv i multietniske boligområder, hvor opmærksomheden er rettet mod hverdagslivet og de unges adfærd og anvendelse af udemiljøet i boligområderne. Endvidere gives der eksempler på konkrete tiltag og problemløsninger i relation til de unges anvendelse af udemiljøet. ....... Undersøgelsen er fortaget i de tre boligområder: AKB Lundtoftegade på Ydre Nørrebro i København, Vollsmose i Odense og Gellerup ved Århus....

 4. Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Frederiksen, Jan Thorhauge; Jensen, Henrik Hersom

  forbindelsesveje eller ved en styrkelse af eksisterende forbindelsesveje. I analysen af de eksisterende forbindelsesveje indgår undersøgelse af hvilke strukturelle barrierer, der har betydning for uddannelses-mulighederne; hvilke elever og hvilke fagområder der i særlig grad rammes af disse barrierer; og endelig...... forslag til hvordan betydningen af disse barrierer kan reduceres eller ophæves. rapporten besvarer følgende tre forskningsspørgsmål: 1. Hvilke forbindelsesmønstre eksisterer i elevernes bevægelser og overgangsfrekvenser fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse? 2. Hvilke forudsætninger og...

 5. Ringens disipler : hva? hvordan? hvorfor på TV? : dokumentarfilmproduksjon og analyse

  OpenAIRE

  Hagen, John Einar

  2006-01-01

  I håp om å danne bro mellom teori og praksis, består denne oppgaven av både en film og en skriftlig del. Ringens Disipler er en 25 minutter lang dokumentarfilm om fansen til Ringenes Herre. Vi følger tre utvalgte personer i billettkøen til den siste filmen i trilogien: Ringenes Herre: Atter en Konge, ved Colosseum kino i Oslo. Filmen beskriver forholdene i køen og følger fansen videre på veien mot den store premierekvelden. I den skriftlige oppgaven forsøker jeg å finne ut hva slags film Ring...

 6. Marshall Mathers, Eminem og Slim Shady : Vanhellig treenighet

  OpenAIRE

  Hjelen, Olav Inge Kamsvåg

  2008-01-01

  Denne oppgaven er en undersøkelse i Eminems imagekonstruksjoner. Ved hjelp av performansteori ønsker jeg å belyse hvordan Eminem bruker, og spiller på, forskjellige identiteter i musikken sin, og hvordan dette påvirker folks oppfatning av ham. Som oppgavens tittel foreslår, ser jeg primært på identitetene eller personaene Marshall Mathers, Eminem og Slim Shady. Jeg argumenterer for at disse bør leses som forskjellige personer, i motsetning til tre navn på samme person. Jeg foretar en lesni...

 7. Modal test results of a ship under operational conditions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Orlowitz, Esben; Brandt, Anders

  2014-01-01

  Skibe er udsat for et komplekst vibration miljø, påvirket af havet, samt driftsforholdene. Især er det vanskeligt at anslå analytisk værdier for de hydrodynamiske påvirkninger. Eksperimentelle resultater er derfor vigtigt for at kontrollere de analytiske modeller. I den foreliggende artikel præse...... fokuserer på driftsforhold påvirkning af de modal parametre og viser en betydelig variation af modal dæmpning af skibet i drift, med cirka 400%, 200% og 400% forskel i de første tre globale lodrette bøjning modes, ved forskellige operations hastigheder....

 8. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 9. Le salaire minimum n'est pas toujours le meilleur moyen d'accroître ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  4 mai 2016 ... De fait, cette intervention vigoureuse sur le marché du travail est une ... la mobilité des travailleurs entre le secteur structuré et le secteur non structuré, ... On peut certes se constituer rapidement du capital politique en faisant ...

 10. La conception de l’Étre chez Mélissus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bohdan Wiśniewski

  1985-06-01

  Full Text Available The author tries to demonstrate that the abstract world and the sensible one are independent one from the other in Melissus. The world of physical phaenomena does not arise from the abstract Being according to Melissus, contrary to the opinion held by other philosophers, specially by Parmenides. Melissus' opinion is the first step to deny the abstract Being postulated afterwards by the Sophists.

 11. Tvangslånene. Om fiskale forhold i Slesvig under og efter Treårskrigen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Thomas

  2013-01-01

  the districts of the region. However, only the two first were actually collected as the final one was decided just a few months before the end of the war. The compulsory loans were a war tax, with the particular characteristic though, that in principle those citizens who contributed enjoyed status as creditors...... by each district issuing interest-bearing loan certificates to citizens in exchange for cash. They passed the yield on to the Schleswig-Holstein treasury that in its turn issued bonds to the district authorities. The second loan was raised in April 1850 with the purpose of covering the deficit created...... or after some persuasion, seeing it as a civil duty and/or a sensible investment. On a number of occasions though, especially in the northern districts where pro-Danish sentiments prevailed, local residents would only pay up after threats by central authorities to take possession by military execution...

 12. Swedish methane gas project: a proposal with three alternatives. Svenskt metangasprojekt: ett foerslag med tre alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1977-01-01

  A proposal concerning a BIOGAS project is given. The proposal includes: (a) microbiological research on, e.g., needs for additives to optimize the process, influence of the content of dry substance, high rate digesters, one- or two-stage processing, temperature tolerance, pH regulation, pressure dependence, methods for process regulation, hygienics, foam-quenching; (b) construction of a test plant equipped with instruments for analysis and supervision; and (c) construction of prototype plants at a swine farm and at a slaughterhouse. Detailed budgets and schedules are given for the project at three different possible total costs.

 13. Fabry disease: the importance of the enzyme replacement therapy (TRE, treating quickly and efficiently

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Manuel Politei

  2014-06-01

  Full Text Available Fabry Disease is a lysosomal disorder due to the absence or deficiency of the Alpha galactosidase A enzyme that causes a pathological accumulation of glycosphingolipids mainly in the endothelial cells, vascular smooth muscle cells and podocytes among others. Enzyme replacement therapy is the only option for a specific treatment at present. Increasing knowledge of the physiopathological mechanisms has changed the management of the disease and above all, when treatment should begin. At present, beginning treatment at an early age seems to be a way of preventing and in some cases reverting some of the signs and symptoms of Fabry disease.

 14. enkele treë tot 'n moontlike re-konfigurasie van pastorale terapie ...

  African Journals Online (AJOL)

  towards a model of care for and by the community and its members, are described. ... community and its members; the (ii) development of pastoral care as ..... Great Britain: Courier. International Ltd. Tiptree. FreeDman, J. & ComBS, g. 1996. Narrative therapy. The social construction of preferred realities. New York:.

 15. Teskedsgumman – en publikationshistoria på tre språk

  OpenAIRE

  Sundmark, Björn

  2015-01-01

  The article, ”Mrs Pepperpot: a publication history in three languages,” is an attempt at providing a chronological and comprehensive overview of Alf Prøysen’s Mrs Pepperpot stories. The underlying argument is that only by looking at the publication history of the Mrs Pepperpot books in both Norway, Sweden and Great Britain is it possible to establish a complete corpus of the published stories. The overview shows that 56 stories were published between 1956 and 2010. It also shows a much greate...

 16. Teskedsgumman – en publikationshistoria på tre språk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sundmark, Björn

  2015-01-01

  Full Text Available The article, ”Mrs Pepperpot: a publication history in three languages,” is an attempt at providing a chronological and comprehensive overview of Alf Prøysen’s Mrs Pepperpot stories. The underlying argument is that only by looking at the publication history of the Mrs Pepperpot books in both Norway, Sweden and Great Britain is it possible to establish a complete corpus of the published stories. The overview shows that 56 stories were published between 1956 and 2010. It also shows a much greater degree of correspondence between the Swedish and English publications than with the Norwegian. Finally, a major discrepancy has to do with the varying degree of inclusion (and time of publication of the 26 stories originally issued in the Swedish periodical Veckorevyn 1968–69. The article also charts the publication of Mrs Pepperpot stories in other media, such as periodicals, radio, and TV, and points to the media versatility of the Mrs Pepperpot stories as well as to Prøysen’s own improvisatory storytelling style and his willingness to recycle and remediate his stories.

 17. Allacciare i fili spezzati: analisi di tre autobiografie di persone divenute disabili

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosalba Perrotta

  2011-04-01

  Full Text Available Leggere autobiografie consente di conoscere esperienze e momenti della vita che restano ignoti a chi non li ha vissuti. Le autobiografie ci svelano un mondo e, nello stesso tempo, ci introducono in esso. Illustrano e spiegano senza illustrare e senza spiegare. Catturano il lettore nella narrazione e, rendendolo protagonista di quello che accade, gli fanno provare le emozioni di chi racconta e gli mostrano la realtà attraverso i suoi occhi. La corrente sociologica dell’Interazionismo simbolico, un approccio che dà particolare rilievo ai significati attribuiti dagli uomini agli oggetti di cui hanno esperienza, considera le storie di vita uno strumento di indagine prezioso. Il racconto di un tratto della vita, o della vita in genere, consente di raggiungere una conoscenza della realtà soggettiva di chi narra molto superiore rispetto a quella ottenuta attraverso questionari o interviste strutturate.

 18. Renforcer la participation au marché du travail et accroître les ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Par l'entremise de son partenaire local, le Centro de Análisis y Difusión de la Economia Paraguaya, le projet procédera à une analyse approfondie des données, examinera les politiques et formulera des recommandations, et diffusera les constatations des recherches au moyen d'exposés de politique, de séminaires avec ...

 19. Tre tilfaelde af visceral leishmaniasis: det ene hos en HIV-positiv mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, U; Jonsbo, F; Junge, Jette

  1991-01-01

  Three cases of visceral leishmaniasis (kala-azar) are presented. One of these was in a 43-year-old patient with AIDS who was infected in Southern Spain. Another was in a man aged 25 years infected in West Africa. These cases are the first two adults to be reported in Denmark. The third case...

 20. Progress of the Civil Engineering Work in the Main Amphithéâtre.

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2011-01-01

  Picture 1 and 2 : 31 Janvier 2011. - PanoA1 & PanoA2 : 09 March 2011. #mypanoviewer { height:480px; width: 800px; margin:auto} var viewer=new PTGuiViewer(); viewer.setSwfUrl("/record/1334834/files/PTGuiViewer.swf"); viewer.preferFlashViewer(); viewer.setVars({ pano: "/record/1334834/files/PanoA1_", format: "14faces", pan: 0, minpan: -180, maxpan: 180, tilt:0, mintilt: -75.60468140442133, maxtilt: 75.60468140442133, fov: 90, minfov: 10, maxfov: 120, autorotatespeed: 5, autorotatedelay: 10, maxiosdimension: 396 }); viewer.embed("mypanoviewer"); #mypanoviewer2 { height:480px; width: 800px; margin:auto} var viewer2=new PTGuiViewer(); viewer2.setSwfUrl("/record/1334834/files/PTGuiViewer.swf"); viewer2.preferFlashViewer(); viewer2.setVars({ pano: "/record/1334834/files/PanoA2_", format: "14faces", pan: 0, minpan: -180, maxpan: 180, tilt:0, mintilt: -75.60468140442133, maxtilt: 75.604681404...