WorldWideScience

Sample records for eksemplificeret ved hoteller

 1. Methods of supporting learning and development of competence's with a view to electricity conservation - exemplified by hotels and restaurants; Metoder der kan stoette medarbejdernes laering og kompetanceudvikling med henblik pae el-besparelser - eksemplificeret ved hoteller og restauranter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-12-15

  This report explains the R and D project and provides the background for the developed overview model and the established homepage under www.horesta/elfor.dk, where the results from the project are published. The aim of this project has been to develop and test a method that can support learning and competence development in relation to energy consumption in hotels and restaurants. The aim being to support the employee's ability and will to act towards occurring problems and provide solutions to energy consumption. The project has resulted in the development of an overview model, which support the learning, and competence development of the employees. The model has three main elements or pillars: the hotel, the strategy of involvement and the energy conservation process. Each of them contains a 'descriptive level' and a 'result layer' with conclusions in relation to potentials and barriers. Furthermore there is included a layer of examples. Initial there has been made a systematic mapping of the energy consumption in hotels and restaurants in relation to the building design and the behaviours of the employees. Special focus has been given to the possibilities for energy conservation through change in the behaviour and habits of consuming energy. The mapping is based on already available materials/methods to up-date these materials/methods the energy consumption was registered in 6 typical hotels and restaurants. The mapping covered measurement of the total electricity consumption and the consumption at selected areas/apparatus followed by a registration of the utilisation of locations and apparatus to identify significant possibilities for conservation of electricity. The effect for savings on electricity and especially the behavioural related savings was evaluated and good practices were established. The most promising possibilities for savings were described in guidelines. These guidelines, which are registered at the project homepage and

 2. Tarmmikrobiota som følsom indikator for biologisk relevante restkoncentrationer af kemiske pesticider i fødevarer eksemplificeret ved glyphosat (Roundup®)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene Nørby; Bohse Hendriksen, Niels; Bay Gosewinkel, Ulrich

  livstilssygdomme som fx metabolisk syndrom. Restkoncentrationer af pesticider i fødevarer kan påvirke mikrobiota da flere pesticider, heriblandt glyphosat, er kendetegnet ved også at besidde antimikrobielle egenskaber. I forbindelse med risikovurdering af pesticider og fastlæggelse af grænseværdier for indtag er...... mikrobielle påvirkninger med eventuelt negative langsigtede konsekvenser stort set ikke belyst. Formål: At undersøge påvirkningen og minimums effekt koncentrationen (MEC) af pesticidet glyphosat, samt de hjælpestoffer (adjuvanter), der er til stede i det kommercielle produkt Roundup® på tarmmikrobiotaens...... sammensætning og funktion. Hypoteser: 1. Glyphosat påvirker forskellige bakteriegrupper i menneskets tarm forskelligt, og har dermed effekt på bakteriesamfundets (tarmmikrobiotaens) overordnede sammensætning og funktion. 2. Det kommercielle produkt Roundup® påvirker mikroorganismer ved lavere koncentrationer...

 3. Kulturel marginaliserng - social deltagelse, eksemplificeret ved mennesker med en sindslidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Gundi Schrötter

  2002-01-01

  the possibilities for different communities' possibilities of changing the marginalization process and thereby insure a more socially equal participation. In the thesis the perspective of marginalization is viewed as culturally determined as opposed to being determined by a construction of opinion. The formation...... and a discourseanalytical approach to five different communities. The common factor for the communities is the fact, that they stand out as seminal communities for people with mental dsisorders. The communities are analyzed from both a vertical dimension, to find the specific characteristics, and from a horizontal...

 4. Taiwans multi-etniske samfund og den oprindelige befolknings postkoloniale situation eksemplificeret ved genindførelsen af traditionelle ritualer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudolph, Michael

  2012-01-01

  kinesiske, og samtidig gøre opmærksom, hvor uafhængige og emanciperede de såkaldte ’svage’ befolkningsgrupper faktisk er. Taiwans urbefolkning har på deres side i symbolske, ofte undergravende handlinger skabt en slags psykologiske ventiler for at overvinde de sår af undertrykkelse og diskriminering, som de...... side, Taiwan’s Han-Chinese were eager to present traditional aboriginal culture to a broad public as representatives of a specific Taiwanese culture. Simultaneously, they considered traditionalist events as indicators of the independent and emancipated identity of so called ‘inferior population groups......’. Taiwan’s aborigines on the other hand side used the performances as psychological valves to deal with previously encountered discrimination and marginalization. At the same time, the performances helped them to better achieve their political goals. For a better understanding of the theoretical pre...

 5. Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annette Q Pedersen

  2011-12-01

  Full Text Available

  Denne artikel opstiller ti gode råd om det organistoriske arbejde med forandringsprocesser ved indførelse af e-aflevering ud fra erfaringer fra Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, hvor et stort projekt er i gang for at indføre elektronisk aflevering af de studerendes opgaver. De ti råd er 1: Start med det, der kan lade sig gøre, 2: Tro ikke det bare handler om teknik, 3: Men der skal være styr på både teknik og jura, 4: Giv plads til forandringstræthed, 5: Inddragelse og samarbejde giver bedre løsninger, 6: Skab succesoplevelser for så mange som muligt, 7: Kommunikation: Sørg for at alle ved, hvordan de skal gøre! 8: Kommunikation: Transparens i projektet, 9: Når der ikke er én rigtig og god løsning, må man opstille viften af alternativer, 10: Ledelsesopbakning. De gode råd er eksemplificeret med erfaringer fra det igangværende projekt.

 6. Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annette Q Pedersen

  2011-12-01

  Full Text Available Denne artikel opstiller ti gode råd om det organistoriske arbejde med forandringsprocesser ved indførelse af e-aflevering ud fra erfaringer fra Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, hvor et stort projekt er i gang for at indføre elektronisk aflevering af de studerendes opgaver. De ti råd er 1: Start med det, der kan lade sig gøre, 2: Tro ikke det bare handler om teknik, 3: Men der skal være styr på både teknik og jura, 4: Giv plads til forandringstræthed, 5: Inddragelse og samarbejde giver bedre løsninger, 6: Skab succesoplevelser for så mange som muligt, 7: Kommunikation: Sørg for at alle ved, hvordan de skal gøre! 8: Kommunikation: Transparens i projektet, 9: Når der ikke er én rigtig og god løsning, må man opstille viften af alternativer, 10: Ledelsesopbakning. De gode råd er eksemplificeret med erfaringer fra det igangværende projekt.

 7. Bombay Hotel

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Bombay Hotel, comprising of about 25,000 households living in an area of about 1 sq.km, located beside the Pirana garbage dump along the Sarkhej-Narol highway. Numerous factors, including urban planning and govermance, have played a role in shaping this subdivision and the conditions of tenure security and land ...

 8. Hotelling's webshop

  NARCIS (Netherlands)

  Lijesen, M.G.

  2013-01-01

  We extend Hotelling's model of spatial competition by adding an outside good, provided by a webshop. Unlike the commonly used reservation price, the price of the webshop is endogenous. We establish that a Nash equilibrium exists if the outside good is not too different from the goods sold by the

 9. Pressestivhed ved Verikal Belansning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Withen, Carsten; Marstrand, Jonas

  Dette projekt er udarbejdet som et polyteknisk midtvejsprojekt på Institut for Produktion og Ledelse. Det indgår som en del af EU-projektet Impress [1.], der drejer sig om at bestemme produktionspressers udbøjning under forskellige belastninger. Grundlaget for dette er, at man ved at kende en...

 10. Omkommet ved Brand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

    Afhandlingen består af tre delundersøgelser. Den første undersøgelse er en hypotesegenererende case-only undersøgelse af branddødsfald i hele landet i 1953-57 og 1988-92. I de to perioder omkom henholdsvis136 og 362 personer ved brandulykker. Mange af de omkomne var alkoholpåvirkede eller...

 11. HOTEL MANAGEMENT AND QUALITY OF HOTEL SERVICES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivica Batinić

  2016-01-01

  Full Text Available In conditions of increasing global competition, demands and needs of consumers, quality and quality management have become fundamental strategic factors of achieving profitability and competitiveness on the relentless tourism market. Any serious "top" hotel management, with a defined mission, vision and goals, must define a "special policy" of improving the quality of hotel services through "structural programs of quality improvement," which have become an important factor in the hotel business. With the design, introduction and control of a "special program" of quality improvement of hotel services, hotel management can have a positive impact on increasing satisfaction of customers and human resources, increasing competitiveness and market power of the hotel, the rationalization of operating costs and enhance the reputation and value of the hotel on the demanding tourist market.

 12. Hotel Crowdfunding Grows Up

  OpenAIRE

  Joshua Bowman

  2015-01-01

  Hotel crowdfunding is gaining momentum. Many of the largest real estate crowdfunding sites (such as Realty Mogul, Fundriser, Real Crowd and Prodigy Networks) frequently have hotel private placements mixed in with offerings for other types of real estate. In addition, a few crowdfunding sites that specifically focus on hotel crowdfunding have been created. The first hotel crowdfunding website dedicated solely to the hospitality industry was Hotel Innvestor, although others sites have recently ...

 13. Supervisors interventioner ved parallelprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2006-01-01

  Artiklen reflekterer over supervisors anvendelse af, holdning til og intervention ved parallelprocesser. Parallelprocesser betegner en række mere eller mindre forskellige fænomener, der alle har til fælles, at en relation eller et tema i det psykoterapeutiske forhold gentages i det supervisoriske...... forhold eller vice versa. Medens fænomenet er relativt velbeskrevet, findes der overraskende få betragtninger over, hvordan supervisor med fordel kan forholde sig hertil. På baggrund af en litteraturanalyse og ikke mindst inddragelse af et casestudie yder artiklen således et savnet bidrag til området og...... dermed også til den psykodynamiske supervisionsteori. En revideret version af en tidligere model for supervisors valg af foci anvendes bl.a. i et forsøg på at operationalisere nogle guidelines eller principper for supervisoriske interventioner, ligesom niveauet for supervisandernes faglige udvikling...

 14. Hotel Crowdfunding Grows Up

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joshua Bowman

  2015-08-01

  Full Text Available Hotel crowdfunding is gaining momentum. Many of the largest real estate crowdfunding sites (such as Realty Mogul, Fundriser, Real Crowd and Prodigy Networks frequently have hotel private placements mixed in with offerings for other types of real estate. In addition, a few crowdfunding sites that specifically focus on hotel crowdfunding have been created. The first hotel crowdfunding website dedicated solely to the hospitality industry was Hotel Innvestor, although others sites have recently been created such as iCrowdHotels and Equity Roots.

 15. The Hotel Pricing Strategy

  OpenAIRE

  Cibulková, Michaela

  2013-01-01

  The main purpose of this thesis is an analysis of pricing strategy of Hotel Imperial and its evaluation, which should results in proposal of changes leading to increase of effectivity and hotel's income. The diploma thesis is divided into four main parts. The first two chapters are devoted to a theoretical description of pricing strategy and distribution channels used in hotel business. The third part is focused on the analysis of hotel itself and its pricing strategy. The final chapter summa...

 16. GREENING HOTELS - BUILDING GREEN VALUES INTO HOTEL SERVICES

  National Research Council Canada - National Science Library

  Darija Hays; Durdana Ozretic-Dosen

  2014-01-01

    The objective of this paper is to enhance knowledge about greening hotel services and the possibilities it provides for successful hotel management as well as for enrichment of hotel guest experiences...

 17. Overholdelse af energikrav ved renovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Jensen, Jesper Ole; Stensgaard, Anne Gro

  Denne rapport indeholder en kvalitativt baseret undersøgelse af, hvorvidt bygningsreglements energibestemmelser bliver overholdt ved renovering af større bygninger, dvs. etageboliger, institutioner og erhvervsejendomme. Bygningsreglementets bestemmelser omfatter dels faste krav om energieffektivi......Denne rapport indeholder en kvalitativt baseret undersøgelse af, hvorvidt bygningsreglements energibestemmelser bliver overholdt ved renovering af større bygninger, dvs. etageboliger, institutioner og erhvervsejendomme. Bygningsreglementets bestemmelser omfatter dels faste krav om...... energieffektivisering ved udskiftning af komponenter, fx vinduer og kedler, og dels krav om rentable energieffektiviseringer ved renovering af bygningsdele, fx tag, ydervægge og gulv. Undersøgelsen er baseret på anonyme interview med en række af byggeriets organisationer samt rådgivere og udførende. På baggrund af de...... gennemførte interview må det konkluderes, at der kan være problemer med manglende overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser. Problemet gælder primært den del, der omhandler renovering af bygningsdele. Her vil det ofte være muligt at argumentere for, at det ikke er rentabelt at renovere op til dagens...

 18. Differentiating emotional hotel experiences

  NARCIS (Netherlands)

  Desmet, P.M.A.; Guiza Caicedo, D.; Van Hout, M.

  2009-01-01

  Emotions experienced in response to hotel services were examined with an online questionnaire. The study resulted in 348 cases of hotel service emotions. The frequency of reported pleasant emotions was similar to the frequency of reported unpleasant emotions. Often reported pleasant emotions were

 19. The Infinite Hotel

  Science.gov (United States)

  Wanko, Jeffrey J.

  2009-01-01

  This article provides a historical context for the debate between Georg Cantor and Leopold Kronecker regarding the cardinality of different infinities and incorporates the short story "Welcome to the Hotel Infinity," which uses the analogy of a hotel with an infinite number of rooms to help explain this concept. Wanko makes use of this history and…

 20. Attracting International Hotels

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assaf, A. George; Josiassen, Alexander; Agbola, Frank Wogbe

  2015-01-01

  With the increased international competition facing hotel chains, it is essential that the next destination they enter is the most attractive option possible. The host destinations too have a keen interest in strategically positioning themselves in order to attract international hotels since...... their presence has several positive effects. Using, for the first time, actual on-location data we investigate the factors that matter most for international hotels when selecting host destinations. Specifically, we identify 23 factors that make a destination an attractive (or unattractive) location...... for international hotels. We then rank these. The results show that welcomeness, infrastructure, and crime rate are the three most important factors that influence the location of international hotels in host destinations....

 1. Behandlingsmuligheder ved xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Siri Beier; Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2011-01-01

  Behandlingsmuligheder ved nedsat spytsekretion og xerostomi For at kunne iværksætte adækvat lindring og behandling af nedsat spytsekretion og xerostomi bør det tilstræbes, at den tilgrundliggende årsag i videst muligt omfang er forsøgt diagnosticeret. I en del tilfælde er det dog ikke muligt at u...

 2. Grand Hotel prijutil hudozhnikov

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Raadioajakirjanik Lea Veelmaa lindistas "Kunstikanali" 2004. a. esimese saate Grand Hotel Viljandis. Saatekülaliseks oli maalikunstnik Andres Tolts. Toltsi kaheksa akrüülmaali on eksponeeritud hotelli fuajees ja restoranis

 3. Internationalization and Hotel Performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assaf, Albert G.; Josiassen, Alexander; Oh, Haemon

  2016-01-01

  Few industries are as inherently international as the hotel industry. This article sets out to investigate the impact of internationalization on performance in the hotel industry. Building on the theory of organizational learning the authors test several hypotheses regarding the shape of the inte......Few industries are as inherently international as the hotel industry. This article sets out to investigate the impact of internationalization on performance in the hotel industry. Building on the theory of organizational learning the authors test several hypotheses regarding the shape...... of the internationalization–performance relationship as well as the impact of four moderating variables. In line with the research aim and the underlying dynamism of organizational learning theory, these hypotheses are tested using a dynamic Bayesian model. The results indicate that internationalization has a U-shaped impact...

 4. Differentiating emotional hotel experiences

  OpenAIRE

  Desmet, P.M.A.; Guiza Caicedo, D.; Van Hout, M.

  2009-01-01

  Emotions experienced in response to hotel services were examined with an online questionnaire. The study resulted in 348 cases of hotel service emotions. The frequency of reported pleasant emotions was similar to the frequency of reported unpleasant emotions. Often reported pleasant emotions were satisfaction, enjoyment, and admiration. Often reported unpleasant emotions were dissatisfaction, aversion, and boredom. Some conditions were found to elicit both pleasant and unpleasant emotions (e....

 5. Quantum Hilbert Hotel.

  Science.gov (United States)

  Potoček, Václav; Miatto, Filippo M; Mirhosseini, Mohammad; Magaña-Loaiza, Omar S; Liapis, Andreas C; Oi, Daniel K L; Boyd, Robert W; Jeffers, John

  2015-10-16

  In 1924 David Hilbert conceived a paradoxical tale involving a hotel with an infinite number of rooms to illustrate some aspects of the mathematical notion of "infinity." In continuous-variable quantum mechanics we routinely make use of infinite state spaces: here we show that such a theoretical apparatus can accommodate an analog of Hilbert's hotel paradox. We devise a protocol that, mimicking what happens to the guests of the hotel, maps the amplitudes of an infinite eigenbasis to twice their original quantum number in a coherent and deterministic manner, producing infinitely many unoccupied levels in the process. We demonstrate the feasibility of the protocol by experimentally realizing it on the orbital angular momentum of a paraxial field. This new non-Gaussian operation may be exploited, for example, for enhancing the sensitivity of NOON states, for increasing the capacity of a channel, or for multiplexing multiple channels into a single one.

 6. Innovative technologies in business hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Анастасия Игоревна Сидоренко

  2015-10-01

  Full Text Available The article analyzes the state and prospects of development of the hotel industry sector in Ukraine, aimed at a business audience that is constantly increasing; the need for the development and implementation of innovative technologies in a business hotel, because in the long term they will provide improving the service levels, the occupancy rate of the hotel rooms and competitiveness. An expediency of introducing innovative wireless LED lighting system in the rooms of business hotels is proved

 7. El único hotel asociado con summit hotels & resorts en Colombia - Hotel Bogotá Plaza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Carolina Rojas

  2008-11-01

  Full Text Available Es importante conocer acerca de la historia del Hotel Bogotá Plaza. Este es el primer hotel del norte de Bogotá. La misión del hotel es permanecer en el corazón de los huéspedes y visitantes, al satisfacer sus deseos con amor, calidez, amabilidad, seguridad y servicio de excelente calidad. Desde 1996 el Bogotá Plaza Hotel ha pertenecido a Summit Hotels & Resorts. Esta es una firma que proporciona al hotel un sistema de reservas por Internet, esta alianza ha generado que el hotel sea reconocido en muchos países del mundo. Summit además se ha establecido como una organización líder en ventas, mercadeo y reservas hoteleras del mundo. Es importante asociarse con compañías destacadas así como lo hizo el Hotel Bogotá Plaza.

 8. Hotel Online Marketing: The Bugibba Hotel, Radisson Blu Resort Malta, St. Julian's, Preluna Hotel & SPA

  OpenAIRE

  Dinh Quynh, Mai

  2013-01-01

  The thesis covers the study of online marketing theory, a very popular trend of marketing nowadays, especially Search Engine Optimization (SEO) and Google Adwords Campaign in the analyses of the online marketing practices of three hotels from different areas and standards in Malta, namely The Bugibba Hotel, Preluna Hotel & SPA and Radisson Blu Resort Malta, St. Julian’s. From the analyses, the thesis aims at suggesting Preluna Hotel & SPA optimal online marketing practices and answering t...

 9. Et dansk hotell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes et hotel i Nordjylland fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiljjøet i bred forstand, herunder forhold i ledelsen...

 10. Grote Hotels in Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, G.

  2014-01-01

  De reiziger die Amsterdam binnenkomt via het Centraal Station ziet rechts van het Damrak meteen een beknopte geschiedenis van de hotelbouw in Amsterdam. Op de hoek, om twee kleinere huisjes heen, staat het oudste deel van het Victoriahotel (nu Victoria Plaza Hotel), dat in 1890 zijn deuren opende.

 11. Aarauerhof Hotel – Suiza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dahinden, J.

  1975-05-01

  Full Text Available The hotel consists of basement, ground floor, first floor and other blocks of different heights, in which there is a total of 80 beds. So as to take advantage of the proximity to the railway station, in front of which the hotel is situated, the gastronomy section has been planned on the ground floor. On the first floor are the living rooms and conference rooms and the main one contains the fashion shops that extend over three floors. The first basement has a discotec; and in the second are situated the storage rooms and the installations of the building. The hotel is further completed by two storeys of subterranean parking space, situated below the square in front of the railway station.Está compuesto por sótanos, planta baja, planta primera y cuerpos elevados de distintas alturas, en los que se distribuyen un total de 80 camas. Para aprovechar la proximidad de la estación de ferrocarril, en cuya plaza se halla este hotel, se ha colocado la sección de gastronomía en la planta baja. En el primer nivel se encuentran las salas de estar y de reunión, y el principal aloja las tiendas de modas, que ocupan tres alturas. El primer sótano contiene una discoteca; y en el segundo se distribuyen los almacenes e instalaciones del edificio. El hotel se completa con dos plantas de aparcamiento subterráneo situadas bajo la plaza de la estación.

 12. TRENDS IN CROATIAN HOTEL INDUSTRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasmina GRZINIC

  2008-01-01

  Full Text Available Tourism and hotel business is becoming one of the leading industries of theworld. Therefore, an increased attention needs to be paid to the study oftrends in tourism because they determine the trends in hotel industry. Thepurpose of the paper is to point out the importance of hotel industry as one ofthe most important elements of development in tourist economies. The paperaims at introducing the newest trends in modern hotel industry and offering areview of the recent trends of demand and the directions of hotel industrydevelopment. The importance of hotel industry on both micro and macro, i.e.global level is increasing. Besides a series of theoretical representations andconclusions, this paper brings some concrete data and examples frompractice in hotel management.

 13. Shangri-La Hotel: Arsitektur Ikonik

  OpenAIRE

  Widhianto, Muhammad Adib

  2014-01-01

  Along with the economic growth of Medan, the hotel occupancy rate in the city field also increased. Occupancy rate of hotels in Medan in 2010 increased by 51.19% to 53.81% in 2011. At this time of international hotels have invested and set up a hotel in Indonesia. Hotel - The hotel stands with typical and individual identity of any hotel is a marker of identity as well as a differentiator from other hotels. Shangri-La Hotels and Resorts, based in Hong Kong now owns and manages ...

 14. Hotel Eden Roc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lapidus, Morris

  1958-03-01

  Full Text Available Las playas de Miami son uno de los centros de diversión más importantes de los Estados Unidos. A lo largo de ellas se multiplican los hoteles, rivalizando para ofrecer a sus clientes confort, comodidades y esparcimientos de todo género. Durante un año se trabajó en la construcción del hotel Edén Roc, uno de los más recientes. Se edificó en un solar de forma rectangular, cuyos lados menores están definidos por la Avenida Collins y el Océano. Si dividimos la parcela por una de sus diagonales, uno de los triángulos, el de base en la Avenida Collins, nos define aproximadamente el espacio ocupado por las construcciones en altura, y el otro, que tiene su base en el Atlántico, la zona de esparcimientos.

 15. Greening hotels - building green values into hotel services

  OpenAIRE

  Darija Hays; Đurđana Ozretić-Došen

  2014-01-01

  Purpose – The objective of this paper is to enhance knowledge about greening hotel services and the possibilities it provides for successful hotel management as well as for enrichment of hotel guest experiences. Design/Methodology/Approach – The paper is based on a summarized review of previous theoretical contributions and an investigative study of three business cases which relies on qualitative methodology. The case studies draw on interviews, archival materials and photographs. A case stu...

 16. Zoo handlede helt korrekt ved at aflive Marius

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabir, Fatima

  2014-01-01

  Det syntes rimeligt at konkludere, at Zoo har handlet helt korrekt og etisk forsvarligt ved aflivningen af giraffen.......Det syntes rimeligt at konkludere, at Zoo har handlet helt korrekt og etisk forsvarligt ved aflivningen af giraffen....

 17. Energy efficiency opportunities in Hotels

  OpenAIRE

  Dina Said; Kamelia Youssef; Hatem Waheed

  2017-01-01

  According to the statistics in Egypt (2013), the number of hotels is 1193, about 407 of them have contracted power greater than 500 kW.Air conditioning, lighting, water heating and refrigeration represent the main activities demanding electrical energy in hotel business.The energy consumption per night spend changes a lot, depending on various factors; facilities provided, category of hotel, occupancy , geographical situation, weather conditions, nationality of clients, design and control of ...

 18. Trends in croatian hotel industry

  OpenAIRE

  Jasmina GRZINIC

  2008-01-01

  Tourism and hotel business is becoming one of the leading industries of the world. Therefore, an increased attention needs to be paid to the study of trends in tourism because they determine the trends in hotel industry. The purpose of the paper is to point out the importance of hotel industry as one of the most important elements of development in tourist economies. The paper aims at introducing the newest trends in modern hotel industry and offering a review of the recent trends of demand a...

 19. Bio-Matematik ved Roskilde Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Johnny T.

  2010-01-01

  Ved Institut for Natur, Systemer og Modeller ved Roskilde Universitet finder man en velkonsolideret gruppe af forskere, BioMath-gruppen, der beskæftiger sig med Bio-Matematik og Bio-Medicinsk Modellering. Faktisk startede BioMath-gruppen på det tidligere Institut for Studiet af Matematik og Fysik......-trivielle eksperimenter, kan tjekke om tanker og hypoteser holder og er konsistente samt kan benyttes til at konstruere nye diagnosticerings- og behandlingstilbud, gør at de nævnte metaaspekter er ikke-trivielle aspekter og illustrerer samtidig modelleringslandskabets komplekse moras.   I artiklen forsøger vi...

 20. Lifestyle hotels: New paradigm of modern hotel industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kosar Ljiljana

  2014-01-01

  Full Text Available The practice of modern hotel industry introduced to professional community the term 'lifestyle' hotel. The paper deals with the essential meaning of this term. This raises the question of the difference between the lifestyle and boutique hotels which are in practice often identified. The paper aims to resolve the basic dilemma - whether lifestyle hotel can be treated as a special type of hotel, or all types of hotels under certain conditions can fit into a group called 'lifestyle'. Closer defining of the term 'lifestyle' is a starting point for further discussion. This paper makes an attempt to overcome the uncritical use of the term 'lifestyle' in tourism and hospitality practice. Providing a clearer definition is necessary to establish standards for the typology of lifestyle hotels. These standards are primarily based on the criteria of market segmentation. Among them, psychographic criteria occupy a special place. To make lifestyle hotel more than a promotional slogan, it is necessary to confirm its market position. This means identifying specific target groups differentiated according to the main features of the lifestyle.

 1. Service management in a selected hotel

  OpenAIRE

  MAŘÍKOVÁ, Veronika

  2016-01-01

  The main topic of this paper is the service management in a selected hotel The Savoy Hotel. It deals with suggestions how to improve management procedures in the hotel. In the theoretical part are defined and described hotel services, tourist industry, management, developmental trends in the hotel management area and so on. The practical part deals with the particular hotel Savoy. It analyses accessible data, elaboration financial analysis and questionnaire survey. The result is creating a pr...

 2. Management of Hotel Dining Information System

  OpenAIRE

  Liu,Fangyi

  2010-01-01

  Dining hotel management is more completed, more accurately, and effectively method for hotel and dining industries. It is an application based on modern hotel market. The information management system is already widely used in many fields at moment. Nowadays, with the dining hotel industries development, an advanced and scientific management system that could be more detailed and secure is needed. Hotel Dining Management system is extremely practical in the present hotel industry dining manag...

 3. Socio-economic well-to-wheel analysis of biofuels. The analytical method illustrated with the production and use of rapeseed diesel (RME); Samfundsoekonomisk well-to-wheel-analyse af biobraendstoffer. Analysemetoden eksemplificeret ved produktionen og brugen af rapsdiesel (RME)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moeller, F.; Slentoe, E.

  2010-10-15

  The report presents the methodological basis for a so-called economically well-to-wheel analysis (WtW). This can be characterized as a combined life cycle analysis (LCA) and an economic welfare cost-benefit analysis (CBA). The LCA-inspired part of the analysis includes both an energy balance and an emissions inventory. However, consistent with welfare economic reasoning, importance is put on quantifying the energy consumption and emissions by a new allocation of society's scarce resources. The pure CBA part of the WtW includes a calculation of the welfare economic benefit of these changes. The presented economic WtW method is illustrated by calculating the welfare economic implications, energy balance, and emission impacts of producing and consuming 100,000 tons of rapeseed diesel (RME) per year in Denmark. (ln)

 4. Multimodal emergens via musik - Eksemplificeret ved en reklamefilm og en dokumentarfilm [Emergent forms of meaning-making using music in multimodal compositions - Exemplified through a television commercial and a television documentary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Bonde

  2009-10-01

  Full Text Available I denne artikel præsenteres og argumenteres for en værkanalytisk indfaldsvinkel i forhold til det at undersøge multimodal betydningsdannelse i audiovisuelle medieprodukter såsom reklamefilm og dokumentarfilm, hvor flere forskellige modaliteter eller semiotiske ressourcer samvirker. Som teoretisk ramme anvendes det videnskabsfilosofisk forankrede emergensbegreb, der trods dets primært naturvidenskabelige anknytning med fordel kan appliceres på perceptuelt-æstetiske fænomener, i forhold til hvilke der anlægges en hermeneutisk tilgang. Med udgangspunkt i en interesse for navnlig musikkens ekspressive og semantiske potentiale i forhold til det multimodale betydningshele diskuteres en række centrale forskningsbidrag på området og deres stilling i forhold til en forståelsesramme, der tager afsæt i emergensbegrebets definitoriske kriterier. På denne baggrund foretages analytiske nærstudier af tre forskellige audiovisuelle sekvenser, hvori samme musikalske komposition indgår, men hvor dens arrangering i forhold til de øvrige modaliteter varierer betragteligt.

 5. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 6. Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Shaukat, Fatima

  Udviklingen af det digitale byggeri i Danmark har haft meget fokus på klassifikation, fælles standarder og digitale værktøjer, som skal understøtte en centralt styret bygningsmodel. Der er ved at ske et paradigmeskift, hvor den praktiske anvendelse af IKT i de enkelte faggrupper er mere i centrum...

 7. Moms ved samhandel mellem interesseforbundne parter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl

  2004-01-01

  Interesseforbundne parter kan efter omstændighederne udnytte momssystemets fradragsmekanisme ved at fastsætte prisen for indbyrdes samhandel til et niveau, der ligger under leverancernes kostpris. Spørgsmålet er, om afgiftsmyndighederne har mulighed for at gribe korrigerende ind overfor sådanne t...

 8. Domestic Hot Water Usage in Hotels; Tappvarmvattenanvaendning paa hotell

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petersson, Stefan; Werner, Sven [FVB Sverige AB, Vaesteraas (Sweden); Sandberg, Martin; Wahlstroem, Aasa [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2004-06-01

  Historically, design curves for domestic hot water, have been well sized and therefore also the components oversized. The Swedish district heating companies have noticed this and some companies replace large valves with customer-required valves, which give several advantages. There are several reasons why valves and heat exchangers can be customer-required and still the customers demand for hot water comfort can be fulfilled. The domestic hot water flow is composed, the taps are often short, large simultaneous taps are not very likely. Also, the dimensioning flows occur in the winter period, while the components are dimensioned for the summer case. The water pipes level off temporary temperature drops and the user seldom notices these because water with 55 deg C is not used in the tap. For residential buildings there are dimensioning recommendations on domestic hot water flow, but not for hotels. The purpose of this project has been to evaluate the domestic hot water use in relation to size and number of occupied beds. If the patterns of the chosen hotels coincide regarding to the sizes, dimensioning curves for domestic hot water use can be suggested. They can be used when hotels, or buildings with the same use pattern, are being built or restored. Measurements on 3 hotels with different sizes have been made. The hotels have 36, 52 and 158 rooms. The hotels are situated in the cities of Boraas and Kinna in Sweden. A short period of measurements from another hotel in the city of Gaevle (199 rooms) has also been included in this project. The measurements show that large hot water taps in hotels are rare and short. For the hotels, relative, cumulative relative frequencies and likely extreme values have been estimated. For residential buildings, The Swedish District Heating Association have recommendations for dimensioned domestic hot water flows. Formerly, these recommendations have been levelled so a cumulative relative frequency of 1 %, is reached, i.e. 99 % of all

 9. 27 CFR 31.82 - Hotels.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 27 Alcohol, Tobacco Products and Firearms 1 2010-04-01 2010-04-01 false Hotels. 31.82 Section 31... Same Premises § 31.82 Hotels. The proprietor of a hotel who conducts the sale of liquors throughout the hotel premises is only required to register under this part for one place. For example, different areas...

 10. Energy efficiency opportunities in Hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dina Said

  2017-03-01

  Full Text Available According to the statistics in Egypt (2013, the number of hotels is 1193, about 407 of them have contracted power greater than 500 kW.Air conditioning, lighting, water heating and refrigeration represent the main activities demanding electrical energy in hotel business.The energy consumption per night spend changes a lot, depending on various factors; facilities provided, category of hotel, occupancy , geographical situation, weather conditions, nationality of clients, design and control of the installations.Energy benchmarking is an internal management tool designed to provide ongoing, reliable and verifiable tracking on the hotels performance. The most useful performance indicator (or Energy Efficiency Benchmarking of hotels are: Lighting Power Density (LPD in W (for lighting/m2, and energy intensity (kWh/m2/ y.There are multiple benefits for improving energy in hotel business; reduces the hotel's operating cost, reduces climate change risks and promotes green tourism.Energy efficiency opportunities are low-cost measures and cost- effective investments.   There are many energy saving opportunities for lighting in hotel's guest rooms as well as the more obvious savings in lobbies and exterior lighting areas. Behavior campaigns can yield substantial energy savings, both through the guests and housekeeper behavior. Encouraging housekeepers to use natural light during room cleaning is a simple first step to implement energy saving program.This paper presents the energy efficiency guidelines and energy benchmarking for hotels. Also a case study showing how the energy efficiency program implemented is presented. 

 11. San Pedro Hacienda Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neutra, Richard J.

  1960-05-01

  Full Text Available Una de las arterias principales de Los Angeles, la carretera de acceso desde Western Avenue, que relaciona la ciudad con su puerto, permite llegar fácilmente, a través de una pequeña desviación, a la entrada principal del hotel. El sencillo grupo de edificios que lo constituyen, se amolda a la pendiente del terreno, acusando el juego de volúmenes y de sol y sombra para aumentar el interés visual. Al fondo, la severidad del paisaje montañoso contrasta con la tranquilidad del mar, que en este caso, pese a ser el Océano Pacífico el gran mar occidental americano, aparece al E., por estar el edificio situado en la orilla oriental de la península de Falos Verdes.

 12. How Customers Choose Hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hera Oktadiana

  2011-05-01

  Full Text Available In the advancement of hospitality industry, thus it is important for hotel sales and marketing to understand the customer behavior in order to create effective marketing. Factors that influence customer behavior as individuality consist of personal and interpersonal factors. Personal factors include the needs, wants, motivation, perception, learning, personality, lifestyle, and self-concept. Meanwhile, interpersonal factors come from culture and sub-culture, group references, customers through stages before deciding to purchase. Begin with the awareness about the needs, customers then find information about the product or service that could be used to solve the problems. After having the information, customers select the best product and service before deciding to purchase. After purchasing, the last stage is evaluation of product and service, whether it is satisfying or not.

 13. Empowerment: Hotel employees’ perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kartinah Ayupp

  2010-12-01

  Full Text Available An empowered worker is a knowledgeable worker. Thus, the aims of this study were to examine how empowerment is perceived by the front-line hotel employees and secondly, to identify the factors affecting empowerment within the industry. Factors such as communication, coaching, participation, training and reward were examined for any significant relationship with empowerment, along with whether the employee’s socio-demographic characteristics affected their perceptions of empowerment. The findings indicated that except for gender, socio-demographic factors were not a strong influence on the diffusion of empowerment among employees. In order to ensure that the employees feel empowered, factors such as communication, coaching, participation, training and reward should be given due attention by the management.  Based on the findings, implications for companies are discussed and further research is suggested.

 14. Increasing Sales in a Hotel Lobby Shop

  OpenAIRE

  Ruhala, Laura

  2015-01-01

  Small shops and café areas connected to a hotel’s lobby have become increasingly popular within the hospitality industry. The customers have become more accustomed to spending time within the hotel premises and not only in their hotel room. Cumulus Koskikatu hotel, located in the Tampere city center, also opened their own hotel lobby shop hotel lobby area. As the hotel lobby shop is still a relatively new addition to the hotel operations, very little research has been done in the terms of ho...

 15. Building Hotel Revenues through Tourism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John D. Murtha, CHA

  2013-01-01

  Full Text Available When evaluating ways to maximize revenues, hotel executives should consider supporting the efforts of local destination marketing organizations. Helping to build and sustain travel to a city or region can benefit individual hotels, by combining resources and energy on marketing tactics that would otherwise be too ambitious or costly for a single property to pursue on its own. The market in Boston and adjacent Cambridge, Massachusetts offers an interesting case study for understanding the interaction of hotels and destination marketing organizations. The author includes action steps for hoteliers who would like to become more involved in such efforts.

 16. Agency-Hired Hotel Housekeepers

  Science.gov (United States)

  Sanon, Marie-Anne V.

  2014-01-01

  Hotel housekeepers experience unique workplace hazards and characteristics that increase their risks for poor health outcomes. Today’s agency-hiring practices may further marginalize hotel housekeepers and negatively impact their health. Yet the impact of such hiring practices on the health of this vulnerable worker group remains unexplored. This article presents the debate regarding agency-hiring practices and how these practices may influence the health and well-being of hotel housekeepers. Implications for occupational health nurses are also discussed. PMID:24512722

 17. Constructing hotel brands: A multimodal analysis of luxury hotel homepages

  National Research Council Canada - National Science Library

  Fei-Wen Cheng

  2016-01-01

  As e-marketing has become the dominant marketing mode in the hospitality industry, this study investigates how two luxury hotels represent and promote themselves through their major e-commerce platforms (i.e...

 18. Constructing hotel brands: A multimodal analysis of luxury hotel homepages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fei-Wen Cheng

  2016-04-01

  Full Text Available As e-marketing has become the dominant marketing mode in the hospitality industry, this study investigates how two luxury hotels represent and promote themselves through their major e-commerce platforms (i.e. hotel-owned websites. The verbal and visual texts of 51 website homepages owned by these two hotel chains are compiled and analyzed by drawing upon the corpus linguistic approach for verbal analysis and Kress and van Leeuwen’s (2006 visual grammar framework for image analysis. The findings indicate that despite some similarities in their web-mediated communication strategies, each hotel firm has discursive strategies that reveal diverging attitudes in their choices of various semiotic resources to construct their own brand identities. This study contributes to the academic literature on web-mediated tourism discourse by showing how a multimodal analysis can add insights to brand formulation.

 19. Kubija Hotell-Loodusspaa = Kubija Hotel-Nature Spa

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Võrus Männiku tee 43A asuva Kubija Hotell-Loodusspaa sisekujundusest. Sisearhitektid Tiiu Truus ja Birgit Jaanus (Stuudio Truus). Arhitektid Indrek Tiigi ja Helle-Triin Hansumäe. Loetletud Stuudio Truus tehtud töid

 20. ORGANIZATION OF BUSINESS IN HOTEL HOUSEKEEPING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivica Batinić

  2015-01-01

  Full Text Available Hotel housekeeping department is represented in every organizational structure of the hotel, and its size and structure depends on the type and size of the hotel, basic offer and contents, category of the hotel, the level of usage and the duration of the hotel business. The primary role of hotel housekeeping is cleaning and maintenance of hotel units and rooms, and the selection of the head hotel housekeeper, who will successfully lead the housekeeping department is extremely important for a successful business, recognition and reputation of the hotel. In addition to higher or university education and language skills, the head housekeeper must have the management skills related to planning, organizing, leading and controlling, as well as general and professional knowledge of psychology of work and hygiene. The head hotel housekeeper, as a hotel manager, organizes, directs and controls the work of hotel housekeeping. It is responsible for the accuracy of the occupancy rate report, preparation of rooms and other hotel units, to achieve the highest level of quality of hotel services, training of employees, for the application of standards and for continuous application of business policy of the hotel

 1. Hotel business in Porto Alegre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Schlieper Castilho

  2007-11-01

  Full Text Available This article intends to discuss the beginnings and evolution of hotel business in Porto Alegre City, relating the upsurge of these facilities with its historic context and locating them in time and space. This study identifies, classifies and discusses several types of lodging facilities settled between 1732 and 1940 and describes the particular characteristics of each one. This article also discusses the importance of selected hotels that became markers of the social and political history of the city.

 2. Tuegravpladserne ved Grøntoft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rindel, Per Ole

  2015-01-01

  Ved Grøntoft er i 1966-1970 udgravet to overpløjede tuegravpladser nær en bebyggelse fra ældre og tidlig yngre førromersk jernalder. Gravpladserne har en indbyrdes afstand på 150 m og forbindes af et hulbælte. Tuegravplads (”L”) synes kun at omfatte fire tuegrave og i alt 18 brandgrave, hvoraf de...

 3. Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Ole Helby; Hjelmar, Ulf; Vrangbæk, Karsten

  2014-01-01

  Denne rapport præsenterer resultaterne af en systematisk forskningsoversigt over studier af effekter af udlicitering publiceret i perioden 2011-2014. Forskningsoversigten opdaterer en AKF-rapport fra 2011, som gennemgik publicerede undersøgelser af effekter ved udlicitering i perioden 2000-2011 (......-2014. Indsamlingen og vurderingen af studier er afsluttet d. 27. oktober 2014, hvilket betyder, at studier udgivet efter denne dato ikke indgår i forskningsoversigten....

 4. The physical environment and its relevance to customer satisfaction in boutique hotels; Hotel Haven, Helsinki

  OpenAIRE

  Jysmä, Ekaterina

  2012-01-01

  Object of this research is physical environment of the boutique hotel named Haven. As there is lack of the researches concerning physical environment role in the boutique hotels, this paper could be useful both for the studied hotel as well as for the other boutique hotels managers and owners. Moreover, it could be useful for the potential customers of Hotel Haven. Main topic of this research is the importance and relevance of the physical environment in Hotel Haven, mostly its impact o...

 5. Hotel Don Pepe. Marbella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Población, Eleuterio

  1965-07-01

  Full Text Available This splendid building, located at «Las Merinas», is a new source of interest in the beautiful Costa del Sol. It has been made with the most modern materials and techniques. It has an outstanding view over the sea and it has seven standardized floor levels occupied by single rooms, whilst other parts of the building are taken up with small apartments. The recreation zone includes a bar, swimming pools for children and adults, and a cabaret. The ground floor has a main entrance hall, reception offices, shopping corridor, great hall, tea room, and bar. The second floor has a breakfast room, connecting two banqueting halls, hairdresser's, sauna baths, gymnasium, administrative offices, and the manager's flat. The services zone comprises the kitchen, a dining room for various members of the senior staff, post office, laundry, and other standard facilities. The celler serves as a general store and also as wine storage. This hotel has a most impressive functional aspect, and sets a new standard of comfort and luxury for the benefit of tourists who visit this fashionable and picturesque part of the Mediterranean coast.Este espléndido edificio, situado en la finca «Las Merinas», es un atractivo más de la bellísima Costa del Sol malagueña. Se ha instalado de acuerdo con los más modernos materiales y técnicas, disfrutando de bellas vistas hacia el mar, y dispone de: un bloque con siete plantas-tipo de habitaciones, otro de apartamentos auxiliares de pequeña altura, y la zona de recreo, con bar, piscinas para niños, nadadores y saltos, y sala de fiestas. La planta baja aloja: el acceso principal, recepción, conserjería, galería comercial, gran hall, salón de té, bar, etc. La entreplanta comprende: el comedor de desayunos, en conexión con dos comedores para banquetes; peluquerías, sauna, gimnasio, administración y vivienda del director, aparte de la zona de servicios, con cocina, comedores varios de jefes, personal, correos, lavander

 6. Towards Universal Design Hotels in Denmark.

  Science.gov (United States)

  Grangaard, Sidse

  2016-01-01

  Based on the research project 'Accessible Hotel Rooms' that studies the balance between the experience of supply and demand regarding accessibility features in Danish hotel rooms, this paper demonstrates factors having an influence on Universal Design hotels in Denmark. The research project was financed by the Danish Transport and Construction Agency. Different notions in the hotel sector of the current supply and demand for Universal Design hotel rooms are identified, as well as future demand. Despite supplying accessible rooms, some hotels do not advertise their accessibility features on their website. There exists an attitude in the hotel sector that functions as a barrier for Universal Design: if there are enough guests, for example business travellers, then why market the hotel on Universal Design? The paper points out the coherence between the understanding of the users and the view of demand. Another important factor is Corporate Social Responsibility, which can be regarded as a strategy or platform towards Universal Design hotels.

 7. A.R.T. – Aggression Replacement Training

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Lotte Junker; Domben, Eskil

  2015-01-01

  Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training.......Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training....

 8. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 9. Towards Universal Design Hotels in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  2016-01-01

  Based on the research project ‘Accessible Hotel Rooms’ that studies the balance between the experience of supply and demand regarding accessibility features in Danish hotel rooms, this paper demonstrates factors having an influence on Universal Design hotels in Denmark. The research project...... was financed by the Danish Transport and Construction Agency. Different notions in the hotel sector of the current supply and demand for Universal Design hotel rooms are identified, as well as future demand. Despite supplying accessible rooms, some hotels do not advertise their accessibility features...... on their website. There exists an attitude in the hotel sector that functions as a barrier for Universal Design: if there are enough guests, for example business travellers, then why market the hotel on Universal Design? The paper points out the coherence between the understanding of the users and the view...

 10. Barons Hotels - uus hotellikett, uued hotellid

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Eelmisel aastal moodustatud hotellikett Barons Hotels OÜ opereerib Tallinnas kolme hotelli, need on eksklusiivne butiikhotell Barons, moodne äri-, konverentsi- ja puhkereisijate hotell Euroopa ja mugav kahetärnihotell Braavo!

 11. The Modern Marketing Communications of Hotel Enterprises

  National Research Council Canada - National Science Library

  Vlashchenko Nataliia M

  2017-01-01

  The article is aimed at studying the features of marketing communications in the hotel industry and developing scientific-practical recommendations to activate their use at the level of domestic hotel enterprises...

 12. Hotel Bisnis di Tepian Sungai Kapuas

  OpenAIRE

  Liunardy, Yulia

  2015-01-01

  Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat, begitu pula dengan hotel. Hotel merupakan tempat tinggal sementara sejumlah orang yang memiliki kepentingan tertentu seperti berwisata, berbisnis maupun dengan tujuan lainnya di tempat tertentu. Saat ini banyak Perusahaan yang melakukan investasi dengan membangun hotel di Kota Pontianak, baik hotel berbintang maupun melati. Metode yang digunakan adalah pendataan dari literatur dan studi lapangan, didapatkan bahwa...

 13. Destination Characteristics that Drive Hotel Performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assaf, A. George; Josiassen, Alexander; Woo, Linda

  2017-01-01

  The increased market saturation and competition in both domestic and international tourism destinations have renewed interest among hotel operators in identifying the key drivers of hotel performance. This paper presents a comprehensive analysis of the determinants of hotel performance and their ...

 14. MARKETING IN HOTEL CORPORATION AND SPORT MANAGEMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miodrag Koprivica

  2009-11-01

  Full Text Available Sportsmen are customers of hotel services, therofore sports managers must have about their organization and work. In the hotel business there are at least three involved parties, and each one of them has one or more main goals. Main goal of the hotel owners is to make profit, hotel employees is to earn their salaries and the hotel guests main goal is to get the satisfac- tion through the services that hotel offers. Main assignment of the hotel management is to create business strategy which would lead to satisfaction of all three involved parties. Favoring one of the involved party’s needs that leads to other parties disadvanta- ge is not a formula of successful management. Mission and vision of the hotel business are determined by the hotel owners them- selves. The goal of the hotel management is to “translate” the general business philo- sophy into goals, plans and measures in order to achieve the before mentioned philo- sophy. Determining of the (really achievable vision, “dream of success” if you will, is the foundation of the total and successful business politics in the hotelier business. The goal of this work is to answer the questions of the usefulness of the hotels marketing mix, diverse commercial tools and the resource size which hotels use for mar- keting. All in the function of general alignment of the universal business politics and concrete plans and functions.

 15. Hotell Radisson SAS = Radisson SAS Hotel / Inga Raukas

  Index Scriptorium Estoniae

  Raukas, Inga, 1967-

  2001-01-01

  Projekteerija Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik. Arhitektid Vilen Künnapu, Ain Padrik, Eero Palm, Tarmo Maiste. Sisekujundajad Christian Lundwall, Jan Öberg. Konstruktsioonid: Teuvo Meriläinen, Jyrki Rautamäki. Projekt ja hotell valmis 2000. 12 ill.: korruste plaanid, sise- ja välisvaated

 16. Adoption of Internet and Web Technology for Hotel Marketing: A Study of Hotels in Thailand

  OpenAIRE

  Suree Khemthong; Roberts, Linda M.

  2014-01-01

  This paper examines the effect of three groups of characteristics: organisational, technological, and environmental on the adoption of Internet and Web based marketing activities (IWMA) in the hotel industry by using data collected from a sample of 152 hotels in Thailand. The adoption of IWMA has been categorised into two levels: 1) non-early adopter hotels, and 2) early adopter hotels. The results indicate that Thai hotels that adopted IWMA at the early adopter stage were larger in size, and...

 17. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Limbah Berdasarkan Sertifikasi Eco-hotel Di Sheraton Surabaya Hotel and Towers

  OpenAIRE

  Wibowo, Melisa; Andreani, Fransisca

  2013-01-01

  Sistem manajemen limbah menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pelaksana bisnis perhotelan. Sheraton Surabaya Hotel and Towers mendasarkan sistem manajemen limbah pada sertifikasi Eco-Hotel, yaitu sertifikasi yang didasarkan pada ISO 14001 tahun 2004 mengenai Standar Manajemen Lingkungan dan diaplikasikan pada bisnis dan operasional hotel. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui penerapan sistem manajemen limbah berdasarkan sertifikasi Eco-Hotel di Sheraton Surabaya Hotel and Towers....

 18. Business Tourists' Opinions of Radisson Blu Royal Hotel Vaasa as a Business Hotel

  OpenAIRE

  Kettunen, Jenni

  2012-01-01

  The aims of thesis was to find out business tourists’ values and needs which are related to the hotel industry and study business tourists’ opinions of Radisson Blu Royal Hotel Vaasa. The theoretical part presents overview of business tourism, hotel industry and what kind of issues the hotel industry needs to pay attention to when guests are business tourists. Consumer behavior focuses on business tourists’ needs and wants which are related to the hotel. Number of female business tourists has...

 19. Hotels Make Room for Fitness.

  Science.gov (United States)

  Koszuta, Laurie Einstein

  1986-01-01

  Hotels, in hopes of gaining a competitive edge, are offering workout rooms, exercise equipment, fitness trails, and jogging tracks, but no standards have been set for safety of the facilities or staff preparedness in exercise screening, equipment use, injury prevention, or first aid. (MT)

 20. MARKET ANALYSIS OF HOTEL SERVICES IN UKRAINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iryna Antonova

  2015-11-01

  Full Text Available The subject of this research is the market of hotel services in Ukraine in recent years, since the market for the hotel services in Ukraine emerged in the first half of the 2000s. Initially, the focus of both local and foreign investors was on the development of the hotel market in Kyiv. Gradually, with the development of hotel business in Ukraine, investors’ interest began to shift in the direction of populated cities, primarily large business centers of the country (with a population of about 1 million people such as Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Lviv and in the direction of resort areas – Crimea, Carpathians, Odessa. According to the World Tourism Organization during the past 24 years the income from international tourism has increased by 9%. The number of international tourists every year is growing at a rate of 4%. Active development of hotel real estate segment was highly influenced by the European football championship held in 2011 due to the requirements of the cities-organizers which hosted matches (Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Lviv to have certain number of hotel rooms of different categories. Purpose. The study is an analysis of the problems in the market of hotel services and prospects for their solution. Hospitality industry in Ukraine is one of the fastest growing sectors of the economy. It is pleasant to note that new hotels, rest houses and resorts are being opened while the existing hotels are being reconstructed to meet higher levels of services. Unsaturated market of hotel services of different levels creates a great opportunity for international hotel operators to enter Ukrainian market with confidence and expand its influence in the industry by the means of its internal policies. Therefore, this study is very relevant in the modern realms. The methodological base of research were works of domestic and foreign authors dedicated to the problems of the hotel industry development. Existing problems in the hospitality industry

 1. Hotel smoking policies and their implementation: a survey of California hotel managers.

  Science.gov (United States)

  Zakarian, Joy M; Quintana, Penelope J E; Winston, Carl H; Matt, Georg E

  2017-01-01

  Most states in the U.S. permit hotels to allow smoking in some guest rooms, and only five (Indiana, Michigan, North Dakota, Vermont, and Wisconsin) require that all hotel and motel rooms be 100% smoke-free (State and local 100% smokefree hotel and motel guest room laws enacted as of July 3, 2017). Little is known, however, about how hotels' smoking policies have been implemented. This study examined hotels' smoking policies and their implementation. A telephone survey of a random sample of 383 California hotel managers was conducted. Overall, 60.6% of hotels reported that smoking was prohibited in all guest rooms, and 4.7% reported that smoking was prohibited everywhere on their property. While California law permitted smoking in up to 65% of guest rooms, only 6.9% of rooms were reported as smoking-permitted. Over 90% of hotels had smoking rooms scattered among nonsmoking rooms, and about half of the smoking hotels reported that guests requesting either smoking or nonsmoking rooms were sometimes assigned to the other room type. When guests smoked in nonsmoking rooms fees could be substantial, but were often uncollected. Hotel smoking policies and their implementation fall short of protecting nonsmoking guests and workers from exposure to secondhand and thirdhand smoke. Complete indoor smoking bans for all hotels are needed to close existing loopholes. Nonsmokers who wish to protect themselves from exposure to tobacco smoke should avoid hotels that permit smoking and instead stay in completely smoke-free hotels.

 2. Fuzzy Expert System For The Selection Of Tourist Hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GOPAL SINGH

  2015-08-01

  Full Text Available In the present work a simple and very effective mathematical model is designed for tourist hotels of LEVEL 2. Location of hotels building structure of hotels quality of hotels feedback of hotels and advertisement of hotels are as input factors. Trapezoidal membership function and triangular membership function are used for fuzzification process and defuzzification is done by COG technique. The fuzzy logic has been utilized in several different approaches to modeling the selection of tourist hotels process. This model addressed the hotel of LEVEL2 and this model concludes that the hotel is LEVEL 2 with degree of precision 52.15 .

 3. Børns gætterier ved nationale test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristine Kousholt

  2016-03-01

  omkring børnenes gætterier ved de nationale test, og analyserne bidrager med underkategorier af disse gætterier, der samtidig skal sige noget om testenes forskellige betydninger for forskellige børn. Ambitionen er at forstå børnenes deltagelse ved testene som begrundet i de betingelser, der stiller sig for børnene og herunder begrundet i netop testningen selv.

 4. From Hotelling to Backstop Technology.

  OpenAIRE

  Levy, A.

  2000-01-01

  Hotelling's conceptual framework is expanded to incorporate the effects of a backstop technology on the planning horizon of the suppliers of an exhaustible resource and its price and quantity trajectories. It is shown that in the non-trivial case, the presence of a backstop technology shortens the planning horizon of the suppliers of the exhaustible resource in accordance with the resource suppliers' rate of time preference, backstop technology's rate of irnprovement and ratio of the initial ...

 5. Service quality in hotel industry

  OpenAIRE

  Mitreva, Elizabeta; Miteva, Natasa; Saneva, Dusica

  2017-01-01

  Quality assessment is one of the greatest challenges of hotel industry. Given its complex nature, numerous technics help in quality measurement, assessment and management. Following this it can be achieved full quality management and with that sustainable business development to the satisfaction of all stakeholders. In service industries quality is measured according to consumers’ expectation and perception. The aim of this paper is to, through literature review, to get the importance of qual...

 6. ECO-MARKETING TRENDS OF HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

  OpenAIRE

  Olha DANILOVA; Nataly ZABLOTOVSKA; Inna PASHANIUK

  2017-01-01

  Eco-marketing trends of hotel industry development are examined. Major factors that effected on the appearance of eco-hotels are disclosed, as well as eco-hotel environmental and economic benefits are discussed. Classification of both eco-hotels and organizations involved in eco-certification is suggested. Problems and prospects of eco-hotel development in Ukraine are analyzed.

 7. Challenges of Hotel Branding. An Overview of the Romanian Seaside Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreea-Daniela Moraru

  2016-01-01

  The paper is aimed at presenting several facets of branding in the hotel industry, and at brieflyasserting the current state and challenges faced by the Romanian Seaside hotel industry related tobranding.

 8. How do customers evaluate hotel service quality? An empirical study in Tehran hotels

  National Research Council Canada - National Science Library

  Seyedvahid Najafi; Saber Saati; Mohammad Kazem Bighami; Farshid Abdi

  2013-01-01

  The purpose of this study is to investigate the dimensions of hotel service quality, to assess relative importance of them and to evaluate service quality of Tehran hotels in terms of guests’ perspectives...

 9. Family involvement and hotel online reputation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Diéguez-Soto

  2017-07-01

  Full Text Available Online reputation is nowadays particularly significant in the context of hotel firms due to the high sensitivity and enormous influence of electronic word-of-mouth activities of customers. Since there is still no clear set of online reputation-generating factors, the aim of this paper is to contribute to this knowledge considering the role of family governance as an antecedent of hotel online reputation. Specifically, our purpose is to explain whether the heterogeneity among family firms regarding their family influence on the business exerts a significant effect on online reputation of hotel firms, investigating how family ownership and family management dimensions interact in terms of influencing online reputation. Our findings, based on a sample of 157 Spanish family hotels, indicate a positive influence of family ownership on a hotel's online reputation, augmented by a positive moderating effect of the family management represented by the presence of a family CEO managing the hotel.

 10. The Modern Marketing Communications of Hotel Enterprises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlashchenko Nataliia M.

  2017-06-01

  Full Text Available The article is aimed at studying the features of marketing communications in the hotel industry and developing scientific-practical recommendations to activate their use at the level of domestic hotel enterprises. A classification of the communications of hotel enterprises, with defining the place for marketing therein, has been compiled. A complex of marketing communications of hotel enterprises has been developed, taking account of the current marketing instrumentarium. Objectives for the staff of hotel enterprises in terms of activities in the social networks have been formulated. Recommendations to activate the development of Internet marketing in the sphere of hospitality have been developed. It has been concluded that the special feature of promoting services of a hotel enterprise is the development of personalized relationships with customers.

 11. Empowerment Perceptions of Employees in Hotel Enterprises

  OpenAIRE

  Şenol Çavuş; Cüneyt Tokmak; Nasiykat Mambetova

  2015-01-01

  The concept of empowerment, which is applicable for any social group that the person belongs to, is an essential phenomenon for continuity and success of the organization. The main purpose of this study is to determine the empowerment perceptions of employees in hotel industry. The research was conducted in four and five star hotels that operate in the city of Bishkek, Kyrgyzstan, and 170 employees were reached at those hotels. Empowerment ...

 12. Perancangan Corporate Identity Hotel Idas Kuta - Bali

  OpenAIRE

  Beatric, Stephani; Soehardjo, A. J; Prasetyadi, Budi

  2013-01-01

  Hotel Idas Kuta-Bali memerlukan perancangan corporate identity yang baru guna membangun citra Perusahaan.Konsep perancangan corporate identity Hotel Idas dibuat sesuai dengan identitas dari hotel ini, yaitu hoteldengan konsep nuansa alam yang nyaman serta menyediakan fasilitas lengkap dengan harga terjangkau. Melaluipembuatan logo pada corporate identity dengan kesan simpel yang unik serta menunjukkan kepribadian darihotel, kemudian mengaplikasikannya pada berbagai media promosi yang berkaitan.

 13. AKSESIBILITAS HOTEL HORISON BEKASI DENGAN MAL METROPOLITAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadia Nursintia

  2016-03-01

  Full Text Available Abstract - Development of accommodation services is growing very fast, the construction of hotels ranging from low to star property confirms that the business is very profitable and promising. Growing hotel development as the presence and development of tourism in a region. Concept of mix used and are now growing in demand by developers. In addition to shorten the land, its facilities are increasingly in demand, because the concept of developing the land into two business buildings comprising the hotel and mall, can provide ease of access for service users to carry out all the activities that support their activities. Accessibility is a very important thing to be considered for the service users to choose the hotel accommodation that will be flown them. Distance, transportation, facilities, road conditions, and ease of location had been the benchmark and consideration to get a suitable hotel for their activities.   Keyword : Accessibility, Hotel   Abstrak - Perkembangan jasa akomodasi saat ini berkembang sangat cepat, dibangunnya hotel mulai dari hotel rendah hingga bintang menegaskan bahwa bisnis properti ini sangat menguntungkan dan menjanjikan. Pembangunan hotel berkembang seiring hadirnya dan berkembangnya pariwisata di suatu daerah. Konsep mix used pun kini semakin berkembang dan diminati oleh para pengembang. Selain karena mempersingkat lahan, fasilitas nya pun semakin diminati, karena konsep mengembangkan satu lahan menjadi dua bangunan usaha yang terdiri dari hotel dan mal, dapat memberikan kemudahan akses untuk para pengguna jasa untuk melakukan segala aktifitas yang mendukung kegiatannya. Aksesbilitas merupakan hal yang sangat penting yang menjadi pertimbangan bagi para pengguna jasa akomodasi untuk memilih hotel yang akan mereka singgahi. Jarak, transportasi, fasilitas, kondisi jalan, dan kemudahan lokasi lah yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan untuk mendapatkan hotel yang cocok bagi kegiatan mereka.   Kata Kunci

 14. Antesen Customer Loyalty Pada Budget Hotel

  OpenAIRE

  Rahma, Latifa

  2016-01-01

  This research discusses the effects of Service Quality on Customer Satisfaction, Customer Loyalty, and Brand Image Budget hotel (Five Budget Hotel Managed by local chain hotel). The purpose of this study were 1) to analyze the effects of Service Quality on Customer Satisfaction, 2) to analyze the effects of Service Quality on Customer Loyalty, 3) to analyze the effect of Customer Satisfaction to Customer Loyalty, 4) to analyze the effects of Service Quality on the Brand Image, 5 ) to analyze ...

 15. Corporate social responsibility in hotel industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Abram

  2016-10-01

  Full Text Available The first objective of this article is to describe the fundamental aspects of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR. The second goal is to present the activities, or the so-called good practices that hotels may take up and which are in tandem with the idea of CSR. The good practices will be described on the example of Polish hotel group and two hotels active on the Polish market, especially in Krakow. The article outlines possible benefits resulting from the implementation of CSR principles into the hotel strategy.

 16. C-corporation Hotels vs. Hotel-REITs: A Theoretical and Practical Comparison

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarik Dogru

  2017-02-01

  Full Text Available What are the main differences between C-corporation hotels, such as Marriott, Hilton, and Choice, and Hotel-REITs like Diamond Rock, Felcor, and Host? What are the potential growth opportunities in these hotel structures? The author answers these questions by comparing the two corporate structures.

 17. Familiy hotels as a development opportunity of Croatian hotel industry

  OpenAIRE

  Mili Razović

  2014-01-01

  Modern tourists during their stay in the tourism area expect hospitality and direct relationship with its host. The purpose of this paper is to point out the fact that the needs of modern tourists can be satisfied especially in the atmosphere and ambience of the family hotels as more significant form of Croatian tourism offer. Design – The paper consists of comments, research and research results. The methodology of this paper is based on field research on the islands of Brac, Vis, Hvar and Š...

 18. Implementeringsstudie : en studie av lederroller ved implementering av LUS ved Berg skole

  OpenAIRE

  Michalsen, Anne Berit; Owren, Laila

  2010-01-01

  I denne masteroppgaven studerer vi en implementeringsprosess. I 2008-2009 skulle Leseutviklingsskjema (LUS) implementeres ved Berg skole, og vi ble bedt om å følge denne prosessen på nært hold. Vi mener at vi gjennom denne oppgaven gir kunnskap om en implementeringsprosess der en ekstern veileder har en sentral rolle i prosessen. Hvordan skolens ledelse og den eksterne veilederen inntar ulike roller gjennom implementeringen er en sentral del av vår studie. Formålet med oppgaven er dels å b...

 19. Re-Design Interior Boutique Hotel Di Malang

  OpenAIRE

  Mariana Wibowo, Inez Natalia Suteja

  2016-01-01

  Malang is one of the places nostalgia tourists by Dutchman. Design boutique hotel take building's dutch colonial. Boutique hotel having the characteristics of unique, historic, and fancy. Uniqueness boutique hotel ditonjolkan in the atmosphere hotel that looks homey with support 3star class hotel facilities. The concept of the basis of design with apply a style of design colonial into the interior of boutique hotel good with the material the wall, the floor, ceiling, column and the elements d...

 20. Strategic Management Practices within the Romanian Hotel Industry

  OpenAIRE

  Ovidiu-Niculae Bordean; Anca Borza

  2014-01-01

  The fierce competition among hotels had forced managers to reconsider the way in which they are doing business. The strategic planning is seen as one approach that could help hotel managers to bust their hotel performance and to obtain a competitive advantage against the other hotels. This paper addresses the issue of strategic management in the hotel industry through a survey designed to identify the strategic practices that hotels from the North-Western part of Romania are using. The resear...

 1. Horses Hotel: Proust a Contrapelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Bange

  2013-10-01

  Full Text Available Este trabalho articula uma crítica da peça Horses Hotel, dirigida por Alex Cassal e Clara Kutner e que esteve em cartaz no Oi Futuro do Flamengo, no Rio de Janeiro, de dezoito de abril a dois de junho de 2013. A partir de uma investigação do projeto estético disposto sobre o palco, percurso ao longo do qual convido Gustave Flaubert e Marcel Proust, discuto em que medida esse projeto constitui uma estética sintomática, cuja base está na defesa de uma arte pela sensação em si.

 2. Effekten på sangsvane ved etablering af en vindmøllepark ved Overgaard gods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J. K.; Clausen, P.

  I forbindelse med planerne om at etablere en vindmøllepark ved Overgaard gods ønskes en redegørelse af de mulige konsekvenser for forekomsten af vandfugle. Ved den påtænkte placering kommer vindmølleparken til at støde op til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15/Ramsar-område nr. 11. Redegørelsen...... for klassificering af et område af international betydning. Med udgangspunkt i sangsvane vurderes den påtænkte vindmøllepark i relation til 1) effekten på antal og fordeling af fugle, dels i Overgaard området som helhed og, dels i EF-fuglebeskyttelses-/Ramsar-området, og 2) risiko for kollisioner. Vindmølleparkens...... grad afhænge af både den lokale og den regionale afgrødesammensætning og -fordeling. Etablering af mølleparken vurderes ikke at ville have nogen negativ effekt på forekomsten af sangsvaner inden for EF-fuglebeskyttelses-/Ramsar-området, da det kun perifert berøres af forstyrrelsesområdet omkring...

 3. Housekeeping ESL. Workplace Literacy Curriculum for Hotels.

  Science.gov (United States)

  Van Duzer, Carol; And Others

  This curriculum for hotel employees is based on the analyses of worksite tasks and interactions. Hotel housekeepers were observed on the job, supervisors were consulted, and existing resources were reviewed to determine the language and basic skills needed to effectively and efficiently perform job duties. Twelve curriculum units were developed,…

 4. Pricing in the hotel and catering sector

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.M. van der Hoeven; A.R. Thurik (Roy)

  1987-01-01

  textabstractA model explaining gross margins in the hotel and catering sector is developed. A cost-mark-up model for the retail sector is used as a starting point. Although we have to reject the hypothesis of mark-up pricing in the hotel and catering sector, the model proves a useful instrument to

 5. Boutique Hotel Di Manado. Superimpose Architecture

  OpenAIRE

  Pulu, Astrid A; Makainas, Idradjaja; Erdiono, Deddy

  2017-01-01

  Penyediaan jasa akomodasi yang memadai menjadi salah satu sarana pendukung kelancaran pariwisata suatu daerah. Bagi kota Manado dengan objek pariwisata yang mampu mencuri perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Berbagai hotel beserta klasifikasinya pun sudah banyak bermunculan. Namun melihat perkembangan minat wisatawan terhadap properti yang unik dan terasa berbeda semakin meningkat, maka kehadiran boutique hotel sangat dibutuhkan mengi...

 6. Hotel housekeeping work influences on hypertension management.

  Science.gov (United States)

  Sanon, Marie-Anne

  2013-12-01

  Characteristics of hotel housekeeping work increase the risk for hypertension development. Little is known about the influences of such work on hypertension management. For this qualitative study, 27 Haitian immigrant hotel housekeepers from Miami-Dade County, FL were interviewed. Interview transcripts were analyzed with the assistance of the Atlas.ti software for code and theme identification. Influences of hotel housekeeping work on hypertension management arose both at the individual and system levels. Factors at the individual level included co-worker dynamics and maintenance of transmigrant life. Factors at the system level included supervisory support, workload, work pace, and work hiring practices. No positive influences were reported for workload and hiring practices. Workplace interventions may be beneficial for effective hypertension management among hotel housekeepers. These work influences must be considered when determining effective methods for hypertension management among hotel housekeepers. © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 7. Hotel en Guadalupe, Antillas francesas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruyère, André

  1966-04-01

  Full Text Available This hotel complex includes a central building and two wings. The former is occupied with the main hall, reception zone, management offices, various shops, bars, games section, open air reception space, resting rooms, dancing hall, services and secondary rooms. The east wing contains the dining room, two drawing rooms, a hall for meetings and banquets, kitchen, dining room for the staff, washing facilities and similar. The west wing has 54 bedrooms and 3 reception rooms. The most outstanding features of this project are the use of concrete slabs for the roof, and the strongly articulate planform, which fits beautifully with the exuberant natural environment.El conjunto hotelero construido consta: de un cuerpo central y dos alas laterales. El primero alberga: la entrada del hotel; zona de recepción; despachos de la administración y dirección; varias tiendas; bares; áreas para juegos; salones al aire libre; salones de descanso; pista de baile; servicios; etc. El ala E. aloja: el comedor; dos salones; la sala para congresos, banquetes u otros usos, etc.; cocinas; comedor de los empleados; lavandería; etc. El ala O. consta de 84 dormitorios y 3 salones. Destacan como características más notables del edificio, el empleo de movidas láminas de hormigón como cubiertas y su planta ágil y viva, que tan bien encaja en el marco exuberante que la rodea.

 8. Hotel Intercontinental, en Ginebra (Suiza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Honegger, Addor

  1965-12-01

  Full Text Available This is one of the largest hotels in Switzerland, having 400 bedrooms and a capacity for 800 guests, distributed in 15 storeys. There are also 3 restaurants, 3 bars, a dancing hall, a general hall, with installations for simultaneous translations, cinema shows, etc., with accommodation for 400 people, four lecture rooms, a number of luxurious shops, hairdressers and beauty salon, travelling agency, hot water pool, and other ameneties. Its main merit is the right choice of materials, and the simple, elegant style of its outer shape and interior decoration.Este hotel, que es uno de los mayores construidos en Suiza, cuenta, entre sus dependencias, con 400 habitaciones que pueden acoger a 800 huéspedes y distribuidas en 15 plantas; tres restaurantes; tres bares; un salón de baile; un salón para múltiples usos, equipado con instalaciones de traducción simultánea, de proyección, etc., y en el cual pueden ser servidos banquetes de 400 cubiertos; cuatro salas de conferencias; una serie de lujosas tiendas; peluquería y salón de belleza; agencias de viajes; piscina con agua caliente; etc. Su mayor atractivo reside en la acertada elección de los materiales empleados en su construcción, así como en la elegancia y sencillez de líneas exteriores y decoración interior.

 9. Environmentally-friendly practices in hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miriam Mbasera

  2016-03-01

  Full Text Available Orientation: There has been a growing concern for a ‘green’ hotel in the view of customers as they experience an increased awareness of environmental damage and excessive consumption of goods, energy and water.Research purpose: To determine the environmentally-friendly practices in hotels in Zimbabwe and South Africa and establish the contribution that hotels are making towards mitigation of the negative environmental effects.Motivation for the study: Currently, the world is facing environmental issues, which include global climate change, ozone depletion, pollution, high consumption of resources and increasing amounts of solid waste. Hotels, as part of the tourism industry, exert a significant impact on the environment. While the extent and range of the impact that hotels exert on the environment suggest an urgent need to address this problem, the question that arises is whether hoteliers appreciate the need for environmentally-friendly initiatives in their establishments.Research design, approach and method: A qualitative research was carried out in eight hotels that employ the strategy of the case study in the aforementioned countries. Main findings: Currently, no policies for green management exist, although some hotels do engage in some environmentally-friendly practices. Some hotel managers do not implement green management initiatives to mitigate the environmental problems emanating from their hotel operations.Practical and/or managerial implications: This indicates that a gap exists between managers’ awareness of appropriate environmentally-friendly practices for hotels, implying a need for training and increased awareness of green management.Contribution and/or value-add: The results could guide managers in the implementation of environmentally-friendly practices in an effort to mitigate environmental problems facing the present generation.

 10. 2 Hoteles en Almería - Gran Hotel Almería –Alcazaba Gran Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cassinello, F.

  1970-05-01

  Full Text Available This article describes the above two hotels, one of which is a town hotel, namely the «Gran Hotel Almería », and the other a touristic hotel situated near the beach and close to sporting facilities. Both hotels are of 1. A classification, and have been carefully designed; they have basic characteristics that are common to both, but have many secondary features that are specific of each, depending on their emplacement and use.En este artículo se describen dos instalaciones hoteleras: una, de carácter urbano, «Gran Hotel Almería»; otra, eminentemente deportiva y de playa, «Alcazaba Gran Hotel». Ambos edificios son de categoría cuatro estrellas y se han estudiado cuidadosamente, plasmando características básicas y fundamentales comunes, pero con detalles distintivos que las diferencian, en función de su emplazamiento y utilización.

 11. Brand performance of Chinese domestic vs. international hotels ...

  African Journals Online (AJOL)

  The significant differences in financial performance between internationally branded hotels and domestically branded hotels in China inspired this study. As part of the research, we surveyed hotel operators and guests on their perception of brand performance of the hotel they managed and stayed at, respectively. Results ...

 12. Employees' perspectives of service quality in hotels | Al-Ababneh ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... four- and five-star hotels in Jordan were analysed with the SPSS software based on descriptive statistics. The study's findings indicated that service quality of five-star hotels in Jordan was higher than that of four-star hotels. Keywords: service quality, SERVQUAL, work environment, competitive advantage, hotel industry ...

 13. Optimasi Sistem Pencahayaan Buatan pada Budget Hotel di Surabaya

  OpenAIRE

  Soegandhi, Steffi Julia

  2015-01-01

  Budget hotel is a kind of hotel favored by people as place to stay temporarily with affordable cost. The low cost at budget hotel causes the lack of attention on the lighting system, especially the main product of a hotel, that is the bedroom. This research aims to analyze and to provide solution to an optimum lighting design on budget hotel in Surabaya, that is Hotel 88 and Hotel Bekizaar. Optimization is done by using the software DIALux 4.10. Analysis result shows that all lighting conditi...

 14. The many perspectives on the concept of boutique hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Barbosa Angeli

  2012-12-01

  Full Text Available The hospitality industry needs from time to time to renovate its installations. There is no better moment for a marketing repositioning. This paper presents an exploratory study on how the boutique hotel concept is understood by researchers from different countries. Due to independent hotels agility in implementing innovations, it was considered the possibility of part of this segment adopting the boutique model to improve competitiveness against hotel chains. It was found that there is no single understanding of boutique hotel meaning. Nevertheless, small and fancy hotels with unique design and customer service are usually considered boutique hotels. Unique experience is also mentioned as an ingredient to a boutique hotel.

 15. Geography Matters in Online Hotel Reviews

  Science.gov (United States)

  Wang, Mingshu; Zhou, Xiaolu

  2016-06-01

  In resonance with the popularity of user-generated contents (UGC) and the volunteered geographic information (VGI), this study crowdsourced 77,098 hotel reviews of 220 hotels provided by U.S. reviewers in the city of San Francisco, 2002 to 2015. In this exploratory analysis, we have revealed that there is spatial dependence of customer satisfaction at different locations (of hotels), which violates the assumption that ordinary least-square (OLS) is the best linear unbiased estimator (BLUE); therefore, spatial model might be required for analysing any antecedents and consequences of such phenomena. These results have implications in marketing and management strategies.

 16. Human Resource Evaluation in Hotel Units

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George Aspridis

  2012-03-01

  Full Text Available This paper aims at presenting and analysing the performance appraisalsystems and the human potential development in hotelunits. It aims at integrating and updating many aspects of performanceappraisal while concentrating on the hotel units systemto prove the importance of human resource evaluation in hotelunits and the procedure that is to be followed by the enterprisefor further development of hotel employees. HR evaluation analysisis presented through relevant theoretical background on theevaluation method and the presentation of the practical problematicalissues in order to create an image for a whole evaluationsystem of HR in Greek hotel enterprises.

 17. Loyalty Card Promotional Activity in Budget Hotel

  OpenAIRE

  Teng, Fei

  2010-01-01

  Loyalty card is one of the most commonly used promotional activities in business. Thus far, there are some research has been done on luxury hotel, but very few researches are on budget hotel. So, the purpose of the thesis is finding out the Swedish customers’ attitude and behavior towards budget hotel’s loyalty card; getting to know what factors influence Swedish customers’ response towards the loyalty card and budget hotels. In the thesis, the main research problem is “How do Swedish custome...

 18. PENGGUNAAN SITUS WEB HOTEL DAN “ONLINE TRAVEL AGENCY” SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN PENJUALAN BAGI HOTEL MELATI DI UBUD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pande Putu Indrayana Tirtayasa

  2016-08-01

  Full Text Available The growth of the number of hotel rooms in Ubud has caused increasing business competition among the so called non-star melati hotel.Non-star melati hotel is a category of hotel which is not qualified to be awarded as a star hotel by Indonesian Ministry of Tourism.In response to the competition, the hotels embrace internet as a sales and promotion media by developing hotel websites.Individual tourism trend ignites the emergence of online travel agency websites (OTA which used by tourists to compare and choose hotels thus increasing the importance of internet as a channel for selling and promoting hotel products.The purposes of this research are to identify motivation, perception, advantages and disadvantages of hotel website and OTA by non-star melati hotel operator’s perspective.Theories used are motivation, perception, and SWOT theory. Data was analyzed with descriptive qualitative method.Results show that hotel website and OTA have its own advantages and disadvantages. Motivation in using hotel website and OTA are very high.Perception in using hotel website and OTA are very agree. It is advised that hotels need to focus more on using OTA as source of getting guests, but also using hotel website, together as medium for promotion and sales activities.

 19. THE ROLE OF MARKETING IN HOTEL INDUSTRY : Six successful hotel units in Abuja and Jakobstad

  OpenAIRE

  Talabi, Juwon

  2015-01-01

  The hotel business is arguably the most lucrative business within the hospitality industry. This is proven by the astronomical growth rate of the industry. However, in the recent years, the industry has witnessed a high level of competitions which makes hotel owners and managers search for new ways of ensuring success in their business voyages by applying different strategies to yield high occupancy rate of their hotel rooms and concomitantly provides them with good returns on their investmen...

 20. The position of hotel chains in hospitality industry on example of Hilton Hotels

  OpenAIRE

  Sadykova, Margarita

  2012-01-01

  Within a few decades globalization continues to be widespread in all sectors. This phenomenon affects tourism as well, we can follow such new trends such as acquisitions or creation of big hotel groups.Thus, we can see how this issue is important nowadays.This bachelor thesis project is focused on analyzing the current position of hotel chains on market. In the theoretical part are explained major terms related to the operation of hotel chains, system of their functioning and comparisons with...

 1. Pengaruh Bauran Promosi Hotel Terhadap Keputusan Menginap Business Traveler Di Hotel Bisnis (Studi Pada Tamu Hotel Ibis Surabaya City Center)

  OpenAIRE

  Molika, Enne; Abdillah, Yusri; Pangestuti, Edriana

  2017-01-01

  Promoting product is irnportant in business, because promotion has lasting irnpact in getting the consurner. This study airns to identify the effect of variable Promotion Mix (X) to the decision of stay (Y) business traveler at the Hotel Ibis Surabaya City Center,and to know the influence dorninant indicator in variable Promotion Mix on Structure Decision Stayed. The research using explanatory research rnethod with quantitative approach. The object is guest of Hotel Ibis Surabaya City Center....

 2. ECO-MARKETING TRENDS OF HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olha DANILOVA

  2017-06-01

  Full Text Available Eco-marketing trends of hotel industry development are examined. Major factors that effected on the appearance of eco-hotels are disclosed, as well as eco-hotel environmental and economic benefits are discussed. Classification of both eco-hotels and organizations involved in eco-certification is suggested. Problems and prospects of eco-hotel development in Ukraine are analyzed.

 3. Analýza boutique hotelů

  OpenAIRE

  Dvořáková, Lucie

  2014-01-01

  The Diploma thesis "Boutique Hotels Analysis" is focused on tourism and hotel industry in the Czech Republic. The theoretical part encompasses essential terms and pieces of knowledge in both sectors; the practical part is based on boutique hotel Buddha-Bar Hotel Prague. Provided services, position among competitive subjects in hotel industry market and satisfaction of staff are analyzed. Based on results, strategy for further development and suggestions for increasing competitiveness are reco...

 4. SYSTEM DYNAMIC MODEL OF MARKETING IN HOTEL COMPANY

  OpenAIRE

  Milić Beran, Ivona; Briš Alić, Martina; Antunica, Nikica

  2017-01-01

  The subject of this paper is qualitative as well as quantitative system dynamics modeling of the marketing department in a hotel company. It is known that there is an increasing number of tourists in Croatia and also that in some regions hotel capacities are insufficient so hotel management has a major challenge to make decisions about increasing hotel capacities. The dynamic model, in this study, is oriented towards building new hotel capacities according to the increased demand. The paper ...

 5. DAMPAK PERKEMBANGAN CITY HOTEL TERHADAP USAHA HOTEL MELATI DI KOTA DENPASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ketut Ngurah Trisni Sakawati

  2015-09-01

  Full Text Available The tourism sector of Bali has developed rapidly in the last tenyears, especially when it is seen from the trend of the numbers ofdomestic and foreign tourist arrivals. This trend is accompaniedwith the increasing number of accommodation facilities. Denpasaris a region which shows the rapid growth of accommodationfacilities, such as the presence of a number of hotels in the city areawhich is often referred to as a city hotel. This study examines thefactors that cause the growth of city hotels, the impacts of the cityhotel growths on the budget hotel businesses, the competition andbusiness strategies of inter-city hotels as well as their influences onbusiness strategies of budget hotels in Denpasar City. The theoriesapplied in the study were the theory of supply and demand, theimpact theory and the theory of tourism policy. Data were collectedthrough observation and interviews with relevant tourismstakeholders. The findings show the rapid developments of the cityhotels have given negatif and positive impacts on the businesses ofthe budget hotels in Denpasar. To prevent excessive developmentof the city hotel, it is recommended to Denpasar government todevelop a needs assessment of hotel rooms and some policies suchas standard setting policies of room rates or equitable policy of thehotel developments.

 6. 3D modellering af residualspændinger ved pulversvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jan Langkjær

  1998-01-01

  Der er opbygget en 3D finite element model i et general purpose FEM-program til beregning af henholdsvis temperaturfelter og de heraf inducerede spændinger ved pulversvejsning i 10mm ST37-2 plade.Til verifikation af de termiske felter er der foretaget temperaturmålinger på en serie...

 7. Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1997

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, P.; Riget, F.; Asmund, G.

  Produktionen i bly-zink minevirksomheden i Maarmorilik ophørte i 1990. Miljøtilstanden i området er siden blevet undersøgt årligt ved indsamling og analyse for bly og zink i havvand samt lav og dyr fra området. Denne rapport præsenterer resulta-terne af de undersøgelser, som blev udført i 1997. I...... forhold til tidligere år var undersøgelserne i 1997 af mindre omfang, idet nogle elementer i det undersøgelsesprogram, som er planlagt udført efter minens lukning, ikke udføres hvert år. Spredning af bly og zink med støv fra minevirksomheden er undersøgt ved at indsamle og analysere lavarten Cetraria...... nivalis i området ved Maarmorilik. Der blev i 1997 dels indsamlet og analyseret naturligt forekommende lav i området og dels lav, som i 1996 var blevet transplanteret (flyttet) fra en uforurenet lokalitet til flere lokaliteter ved Maarmorilik. Metalkoncentrationerne i det transplanterede lav var i de...

 8. Sætningsundersøgelser ved Klarup omfartsvej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Mogens B.; Jacobsen, Moust

  Denne rapport, der er den tredje vdr. sætningsobservationer i forbindels med bygningen af omfartsveje om Gistrup og Klarup, vedrører undersøgelser omkring station 5100 ved Klarup. Undersøgelserne er udført efter aftale med Amtsvejvæsenet og i samarbejde med det vejgeotekniske firma "Andreasen og...

 9. Hotel Section Management by Using Balanced Scorecard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Lysy

  2009-04-01

  Full Text Available The paper presents some problems in using Balanced Scorecard (BSC in a hotel section. Fundamental element, which marks out BSC conception, is consolidation around vision and strategy appointed by the hotel management. Well compiled strategy should join all the targets and indexes, which compose four perspectives in BSC. Hotel section is the main gaining centre in the hotel, because the service quality is the main target of management strategy. BSC is a tool, which should not only measure effectiveness, but also implement changes, as soon as possible, so that the effects and expected results will be quick achieved. Most of the companies, which have used this conception, have treated it as a basic management system that joins strategy and operational activity. Therefore it is necessary to improve, modernize and create new sub perspectives in compiled BSC.

 10. Empowerment Perceptions of Employees in Hotel Enterprises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şenol Çavuş

  2015-12-01

  Full Text Available The concept of empowerment, which is applicable for any social group that the person belongs to, is an essential phenomenon for continuity and success of the organization. The main purpose of this study is to determine the empowerment perceptions of employees in hotel industry. The research was conducted in four and five star hotels that operate in the city of Bishkek, Kyrgyzstan, and 170 employees were reached at those hotels. Empowerment perceptions of the employees were measured using the scales “Conditions of Work Effectiveness Questionnaire-II, CWEQ-II”and “Psychological Empowerment Scale, PES”. As a result of factor analysis made on the scales, it was observed that structural empowerment and psychological empowerment perceptions were grouped into three sub- dimensions. And in comparisons based on demographic factors; it was ob served that perceptions of empowerment have clearly differentiated according to level of education, level of income, hotel class, tourism education position, employee position

 11. Empowerment Perceptions of Employees in Hotel Enterprises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şenol ÇAVUŞ

  2015-12-01

  Full Text Available The concept of empowerment, which is applicable for any social group that the person belongs to, is an essential phenomenon for continuity and success of the organization. The main purpose of this study is to determine the empowerment perceptions of employees in hotel industry. The research was conducted in four and five star hotels that operate in the city of Bishkek, Kyrgyzstan, and 170 employees were reached at those hotels. Empowerment perceptions of the employees were measured using the scales “Conditions of Work Effectiveness Questionnaire-II, CWEQ-II” and “Psychological Empowerment Scale, PES”. As a result of factor analysis made on the scales, it was observed that structural empowerment and psychological empowerment perceptions were grouped into three sub-dimensions. And in comparisons based on demographic factors; it was ob served that perceptions of empowerment have clearly differentiated according to level of education, level of income, hotel class, tourism education position, employee position.

 12. Hotels and Motels - Volusia County Lodging (Points)

  Data.gov (United States)

  NSGIC Local Govt | GIS Inventory — Abstract: This file shows the physical location of known Hotel, Motel, and Bed and Breakfast establishments in Volusia County. This file will be checked at least...

 13. Rosebud Casino and Hotel NPDES Permit

  Science.gov (United States)

  Under NPDES permit SD-0034584, Rosebud Casino and Hotel, South Dakota, is authorized to discharge from its wastewater treatment facility in Todd County, South Dakota to an unnamed drainageway(s) tributary to Rock Creek.

 14. Rosebud Casino and Hotel NPDES Proposed Permit

  Science.gov (United States)

  Indian Country, Minor Permit, proposed permit SD-0034584, Rosebud Casino and Hotel, South Dakota, is authorized to discharge from its wastewater treatment facility in Todd County, South Dakota to an unnamed drainageway(s) tributary to Rock Creek.

 15. Hotel and Motel Fire Safety Project - USFA

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Provides a listing of properties compliant with the requirements of the Hotel and Motel Fire Safety Act of 1990. Users may search for compliant properties and submit...

 16. Sustainability in the global hotel industry

  OpenAIRE

  Jones, Peter; Hillier, David; Comfort, Daphne

  2014-01-01

  The purpose of this paper is to provide an exploratory review of how the global hotel industry publicly communicates its approach to sustainability. \\ud \\ud The paper begins with an outline of the growing importance of sustainability within the hospitality industry and a short discussion of the characteristics of sustainability. The paper draws its empirical material from the most recent information on sustainability posted on the world's leading hotel chains' corporate websites. \\ud \\ud The ...

 17. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN THE MACEDONIAN HOTEL BUSINESS

  OpenAIRE

  Zendeli, Mislim; Tulov, Blagica Rizoska

  2012-01-01

  This paper, beside its extensive coverage of the theory of organizational behavior, focuses on conducting an empirical research to determine the differences in perceptions of the employees employed in the hotel industry in Macedonia. By using a sample of 96 individuals aged from 20 to 65 years (56% employees, 44% managers and 35% females and 65% males), gender and work position have been confirmed as relevant variables that contribute to the organizational behavior in the hotel business in Ma...

 18. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN A MACEDONIAN HOTEL BUSINESS

  OpenAIRE

  Zendeli, Mislim; Tulov, Blagica Rizoska

  2012-01-01

  This paper, beside its extensive coverage of the theory of organizational behavior, focuses on conducting an empirical research to determine the differences in perceptions of the employees employed in the hotel industry in Macedonia. By using a sample of 96 individuals aged from 20 to 65 years (56% employees, 44% managers and 35% females and 65% males), gender and work position have been confirmed as relevant variables that contribute to the organizational behavior in the hotel business in Ma...

 19. Analisa Investasi Hotel Axana (Ex Ambacang Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gusriani Gusriani

  2013-03-01

  Full Text Available Gempa bumi pada tahun 2009 mengakibatkan bangunan-bangunan di Padang banyak yang runtuh, salah satunya adalah Hotel Ambacang. Pemilik  membangun kembali Hotel  Ambacang dengan desain struktur  tahan gempa dan ini  membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari bangunan semula. Hotel Axana adalah hotel berbintang empat dengan jumlah lantai empat lantai, lantai satu terdiri dari kafe, lobby, gudang, coffe, dan ballroom, sedangkan untuk lantai dua terdiri dari 39 unit kamar, lantai tiga terdiri dari 37 unit kamar, lantai empat terdiri dari 38 unit kamar,  gym dan kolam renang. Penelitian ini bertujuan melakukan analisa kelayakan dengan meninjau aspek finansial. Analisa finansial ini dilakukan dengan menganalisa variabel investasi, kemudian menghitung pengeluaran dan  penerimaan  yang selanjutnya dapat dibuat cashflow selama masa investasi, kemudian dilakukan analisa sensitivitas terhadap variabel tingkatan jumlah pengunjung, tarif sewa kamar, dan suku bunga bank. Dari hasil analisa data diketahui bahwa Investasi total Hotel Axana Sebesar Rp 130.293.467.888,00 dengan NPV selama masa investasi  sebesar   Rp 1.712.634.662,00, sedangkan analisa Profitability Index (PI Hotel Axana ini = 1,3%, positif berarti hotel ini profit dan dikatakan layak dari segi finansial. Hasil analisa sensitivitas antara variabel okupansi, tarif sewa kamar, dan suku bunga terhadap NPV diketahui bahwa Hotel  Axana Padang layak jika  tingkat hunian lebih dari 40%, penurunan tarif sewa kamar tidak lebih dari 5% dari taraf saat ini,  suku bunga tidak lebih lebih dari 12,6 %.

 20. HOTEL HIJAU SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN DAMPAK LINGKUNGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nanny Roedji Roedji

  2016-11-01

  Full Text Available Nowadays, eviromental management has gotten a fully attention. Then, hospitality industry in East Java Province has committed to the Eco Friendly Enviroment needs a deep investigation in order to analyze a practical managment of hotel product which uses an eviromental friendly method in improving efficiency of energy, water, air quality, and solid waste management and liquid waste management system. This research used a descriptive qualitatif method which chracterized causuality and using a survey method. Data were collected by using an istitutional-perceptional approach and were analyzed by using enviromental performance scale from 1 to 5 point toward Green Hotel practice. The conclusion from the investigation result are; 45% hotel understand the concept and green product implementation. 50% hotel reuse the water to pour the garden. 40% about operating procedure such as towel reuse and bed sheet. 90% of the hotel already use VRV air-conditioner which can adjust the temperature suitable� with the number of the people in the room and its automatically turn off when there are no people in the room. 45% shows that hotel provide dispenser to combine shampoo and conditioner (hair moisturizer in one product so it will decrease the plastic waste.

 1. USING THE ECO CONCEPT FOR SMART HOTEL PROMOTION CASE STUDY: HOTEL VEGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  NEACŞU NICOLETA ANDREEA

  2017-11-01

  Full Text Available In order to be competitive on the tourism market, hotels adopt different strategies. An intelligent and relatively new strategy that is adopted in the hotel market in Romania is the use of the ECO concept, the goal being to achieve sustainable development and sustainable tourism, involving a series of socio-economic benefits. One of the first accommodation units in Romania to use this strategy is Vega Hotel in Mamaia, a 5* hotel, which was awarded the Eco-Hotel Management System certification by Tuv-Rheinland Romania in the summer of 2009. This paper, through a market research, analyzes the views and attitudes of tourists on the use of the ECO concept in the hospitality industry.

 2. Hotel Stouffer's Atlanta Inn. - Georgia (EE. UU.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heery, -

  1976-04-01

  Full Text Available On a large 4-storey base structure rises a long, rather narrow 27-story tower. The 37,000 m2 of the hotel are distributed in the following manner: 525 hotel rooms, special suites, convention hall, meeting rooms; three restaurants with different interior decorations; ball room; cafeterias, shops; swimming-pools; additional installations that correspond to this hotel category. A chapter of great importance in the construction of the hotel was the interior planning and design. Different colour schemes, special furniture and a most varied selection of decorative and functional elements have been used. The materials and design of the exterior have been chosen with utmost care, whereby a contrast, though not a clash, with the adjacent buildings has been achieved. The hotel is completed with a 1,000-car parking deck, situated across the street and connected with the hotel by means of an over Street bridge.Está constituido por una amplia base de cuatro plantas, sobre la que se eleva una alta y esbelta torre de 27 plantas. En sus 37.000 m2 de superficie total se distribuyen: 525 habitaciones para clientes, incluyendo suites de categorías distintas; gran salón de congresos y salas de juntas y reuniones; tres restaurantes con distintas ambientaciones; sala de baile; cafeterías, tiendas; piscinas; y toda una serie de servicios propios de un hotel de esta categoría. Un capítulo de gran importancia en la construcción del hotel fue la ambientación interior, conseguida con diferentes esquemas de color, mobiliario especial y los más variados elementos decorativos y funcionales. El exterior también fue muy cuidado, empleándose materiales y diseños que contrastan, sin desentonar, con los edificios vecinos. El hotel se completa con un aparcamiento cubierto, de 1.000 plazas, situado al otro lado de la calle, y al que se une mediante un puente elevado.

 3. INVESTMENT EFFICIENCY IN NEW HOTEL BUILDINGS IN CROATIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eddy Rot

  2012-12-01

  Full Text Available Abandonment of mass tourism in the late 80-ies of 20th century and attitude of humane tourism oriented to the needs and requirements of individuals, it is characterized by changes in the design and architectural design of hotel facilities. Features and functionality of hotel facilities are affected by trends in tourism demand. Tourism gets new features, which hotel companies must adapt. Individualism, humanism and hedonism are the guidelines that accompany the tourist industry in the 21st century. They determine the new considerations shaping and arranging hotel facilities, and the need for transformation of the hotel buildings designed for mass tourism in facilities for contemporary tourist who is aware of his needs, desires and aspirations. These trends should be monitored and the hotel industry in Croatia. The last decade marked by investments in reconstruction and modernization of existing hotel facilities, but investment in new hotel facilities are still minor. The reason for this is the fact that the hotel industry is low profitable activity, but also in the unfinished privatization, lack of domestic financial capital and the lack of attractiveness of the Croatia to attract foreign capital which would allow meaningful construction of new and rehabilitation of existing hotel facilities in line with trends in the tourism market. This paper critically examines the state of the hotel industry in the Republic of Croatia and its competitiveness in Europe, and it presents the results of research on the effectiveness of building a fictional hotel in Croatia, with a comparative analysis with European hotels.

 4. Modern quality management in hotel tourism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vorina Anton

  2012-01-01

  Full Text Available Tourism is a rapidly growing industry that requires explosive reaction of management. In order to achieve or even exceed guests' expectations, we must determine what their expectations for quality of service are. The employees are the heart of business. How do we integrate all the power of quality that we will become in the eyes of customers? This is the task of modern management in tourism. In this paper we present an analysis of quality in a casual sample of 333 guests in 42 different hotels in Slovenia and Croatia. Based on multiple linear regression analysis, we found that guests in the four-star hotels are more satisfied with the quality of offers as guests in three-star hotels. Statistically significant differences between the three-stars hotels and four-star hotel is reflected in the satisfaction with the quality of food and drink and its quick service, the price of the service, friendliness of staff to guests, and the arrangement of the restaurant, reception and rooms.

 5. de los hoteles españoles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique Claver Cortés

  2007-01-01

  Full Text Available Los hoteles necesitan cada vez más información para su correcta gestión y para maximizar su desempeño o éxito empresarial. De esta forma, en este estudio se analizan una serie de variables estratégicas clave que influyen directamente sobre el desempeño hotelero. Estas variables son el tamaño, el tipo de gestión y la categoría de los hoteles. En este trabajo, empleando la teoría de los grupos estratégicos, se han agrupado los hoteles españoles de entre 3 a 5 estrellas en función de cada una de estas variables estratégicas con el objetivo de determinar si influyen significativamente sobre el desempeño hotelero y en qué sentido. Entre los resultados que se han obtenido destacan el hecho de que a mayor tamaño y categoría, mayor es el desempeño que alcanzan los hoteles. Así mismo, los hoteles que pertenecen a cadenas alcanzan niveles de desempeño mayores que los independientes. Por lo tanto, de esta investigación se deducen importantes implicaciones para la dirección hotelera.

 6. Energi- og miljøvurdering ved renovering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holleris Petersen, E.

  En afprøvning af pc-værktøjet BEAT 2000's viser, at BEAT 2000 er et velegnet værktøj, der umiddelbart kan anvendes til energi- og miljøvurdering af renoveringssager. BEAT 2000 er afprøvet dels på renovering med energibesparende foranstaltninger i form af solfangere, solvægge og ventilationsanlæg...... med varmegenvinding, dels på mere traditionel renovering af små, utidssvarende lejligheder. En udbygning af datagrundlaget, især for alternative energibesparende løsninger og de materialer, der indgår, vil kunne reducere tidsforbruget ved definition af de utraditionelle og usædvanlige bygningsdele......, der optræder ved renovering....

 7. Rør blot ikke ved min Thailands-tur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Kjerulf

  2010-01-01

  Klimabevidsthed er ved at blive en fast understrøm i danskernes kollektive bevidsthed. Men klimahensyn er dog langt fra lige så selvfølgeligt som hensynet til velfærd eller øget økonomisk vækst. Og hensyn til miljøet er ligefrem et ugyldigt argument i mange sammenhænge. F.eks. udløser det kold af...

 8. Fair values ved første indregning i regnskabet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  Denne artikel fortsætter gennemgangen og vurderingen af argumentationen, i  IASBs  diskussions-rapport (DP) om mulige målegrundlag, der kan benyttes ved første indregning. DP'et peger entydigt på, at aktiver og forpligtelser bør måles til fair values, såfremt disse kan opgøres tilstrækkeligt...

 9. Miljøundersøgelser ved Kvanefjeldet 2001

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmund, G.

  . Vegetationen omkring malmbunker og sten-tip har kun i begrænset omfang taget skade, og ny vegetation var ved at spire op i bunkerne. Tang, blåmusling og fjeldørred er blevet indsamlet i sommeren 2001 og analyseret for grundstofferne Hg SeAs Be V CrMn Fe CoNi Zn Rb Y ZrNbMo Cd Sb Ba Pb Th U samt 'Sjældne...

 10. ANALYZING INCOME STATEMENT OF 3 STAR HOTELS IN THESSALONIKI

  National Research Council Canada - National Science Library

  Vassilis Chouliaras

  2012-01-01

  .... Moreover, many hotels have shown repeated losses. This study has attempted to investigate the effectiveness of the three star hotels of the city of Thessaloniki compared with the whole country...

 11. Emergency Management for Disasters in Malaysian Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AlBattat Ahmad Rasmi

  2014-01-01

  Full Text Available This paper aims to identify major emergencies that have the potential to place Malaysian hotels in emergency and disaster situations; investigate how hotels were prepared for emergencies, how they manage and overcome emergencies when occurred; and limitations and factors influencing successful emergency planning and adoption emergency management in Malaysian hotels. Face-to-face interview with managers from three, four and five star hotels from different backgrounds: local; regional; and International in Kuala Lumpur, Subang, and Putrajaya are undertaken. The result revealed that Malaysian hotels are exposed to a wide range of natural and man-made disasters. Malaysian hotels lack proactive emergency planning and a lot of constraints which impede successful emergency planning for disasters in the hotel industry in Malaysia, with emphasizing on the relevant authority’s role to demonstrate emergency management to hotels convincing them to adopt such practices, so they can be able to cope with emergencies effectively.

 12. Role of parking in the hotel supply chain management

  National Research Council Canada - National Science Library

  Robert Maršanić; Edna Mrnjavac

  2015-01-01

  .... The hotel product as a tourist product presents a specific mix of services and products The focus of this study has been placed on the hotel company, that, in order to create such a product, builds...

 13. Developing a Model for Sustainable Hotels in Northern Cyprus

  National Research Council Canada - National Science Library

  Soad Abokhamis Mousavi; Ercan Hoşkara; Kyle M Woosnam

  2017-01-01

  The purpose of this work is to develop a sustainable hotel building model (SHBM) that will allow for the measurement of sustainability in determining what conditions are most ideal for hotels in Northern Cyprus...

 14. STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES WITHIN THE ROMANIAN HOTEL INDUSTRY

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ovidiu-Niculae Bordean; Anca Borza

  2014-01-01

  .... This paper addresses the issue of strategic management in the hotel industry through a survey designed to identify the strategic practices that hotels from the North-Western part of Romania are using...

 15. Traveler's encounter with nymphs in a hotel bed.

  Science.gov (United States)

  Sandlund, Johanna; Banaei, Niaz

  2014-01-01

  This case illustrates skin lesions in a traveler staying in a hotel bed infested with tics. Although infestation of hotels with bedbugs belonging to the Cimex genus is a growing problem worldwide, tick infestation has never been reported before.

 16. Disaster Preparedness of Hotel Industry Abroad: A Comparative Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AlBattat Ahmad R.

  2014-01-01

  Full Text Available This paper aims to identify major emergencies that have the potential to place hotels in emergency and disaster situations; investigate how hotels were prepared for emergencies, how they manage and overcome emergencies when occurred; and limitations and factors influencing successful emergency planning and adoption emergency management in Malaysian and Jordanian hotels. Face-to-face interview for managers from three, four and five star hotels from different backgrounds: local; regional; and International in Kuala Lumpur, Penang, Amman and Petra were undertaken. Results revealed that hotels are exposed to a wide range of natural and man-made disasters, Occurred globally affected locally. Hotels lack proactive emergency planning and a lot of constraints which impede successful emergency planning for disasters in the hotel industry, with emphasizing on the relevant authority’s role to demonstrate emergency management to hotels convincing them to adopt such practices, so they can be able to cope with emergencies effectively.

 17. Do social media display correct conventional hotel ratings ...

  African Journals Online (AJOL)

  . Conventional ratings are ratings, commonlyusing stars as a symbol, allocated by government or private bodies that work with hotel inspectors. The data from guest ratingson TripAdvisor was explored through two samples of hotels that were ...

 18. Karpaltunnelsyndrom: Prognostiske og økonomiske forhold ved endoskopisk operation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meldgaard, Anette

  ¬dage som effektmål. Metode: Prospektiv observationel undersøgelse af en fikseret kohorte. Der blev 99 personer der endo¬skopisk skulle opereres for karpaltunnelsyndrom. Ved baseline blev selvudfyldt spørgeskema ved¬rørende fysiske, psykiske og sociale forhold i relation til deres håndproblemer indsamlet...... operation. Effekten beregnedes som et vægtet gennemsnit af forskellen i antal post-operative sygedage estimeret i randomiserede kliniske undersøgelser af endoskopisk operation versus åben operation. Resultater: Den gennemsnitlige funktionsscore faldt fra 2,3 til 1,4 postoperativt (SD 0,8) og den gen...... % C.L. 1,1-12)) og følelsen af, at det er ens egen skyld at have fået håndproblemer (OR: 1,2 (95 % C.L. 1,01-1,5)) var prognostiske faktorer for over 21 post¬opera-tive sygedage. Dog var jobskifte overvejelser ikke længere signifikant ved en samlet analyse af dis¬se variabler. Med en ressourceindsats...

 19. BUCHAREST HOTEL MARKET IN THE EUROPEAN CONTEXT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Patricia DODU

  2014-12-01

  Full Text Available The European hospitality industry currently sees an increase in all specific indicators, a fact that shows, on one hand, the ability of this sector to overcome the economic turbulences of recent years, but also the real perspectives for future growth. Today’s hotel industry can no longer rely on the traditional growth methods, and needs to prepare for the major confrontation with the next-generation technological developments that generate modern marketing channels but, by default, incur significantly higher costs for simply „being” on the market. The Bucharest hotel market is no exception; in the recent past, it has witnessed a slight upwards trend generated by the increase of demand in the business tourism area, while also facing the challenge of integration of modern technologies in the hotel business.

 20. Cryptosporidiosis Outbreak Associated With a Single Hotel.

  Science.gov (United States)

  Fill, Mary-Margaret A; Lloyd, Jennifer; Chakraverty, Tamal; Sweat, David; Manners, Judy; Garman, Katie; Hlavsa, Michele C; Roellig, Dawn M; Dunn, John R; Schaffner, William; Jones, Timothy F

  2017-05-01

  We investigated a gastrointestinal illness cluster among persons who attended a baseball tournament (>200 teams) during July 2015. We interviewed representatives of 19 teams; illness was reported among only the 9 (47%) teams that stayed at Hotel A (p Hotel A was significantly associated with illness (odds ratio: 7.3; 95% confidence interval: 3.6, 15.2). Eight out of nine (89%) stool specimens tested were positive for Cryptosporidium, with C. hominis IfA12G1 subtype identified in two specimens. The environmental health assessment detected a low free available chlorine level, and pool water tested positive for E. coli and total coliforms. A possible diarrheal contamination event, substantial hotel pool use, and use of cyanuric acid might have contributed to this outbreak and magnitude. Aquatic facilities practicing proper operation and maintenance (e.g., following the Centers for Disease Control and Prevention’s Model Aquatic Health Code) can protect the public’s health.

 1. Approaches to quality management in hotel industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kateřina Ryglová

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of the paper is to present possibilities and specifics of quality management in hotel services with the focus on the Servqual model. Servqual works on the definition of five dimensions of service quality: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Demonstrating the practical application of Servqual in selected hotels in the Czech Republic is also a part of the paper. Input data have been gained by force of a primary field-research with the help of a quantitative research via questionnaires and deep interviews. The results of the Servqual score for individual dimensions of service quality have also been used to calculate a total weighted score for the examined hotels and to outline benchmarking utilisation possibilities.

 2. The effect of visibility of environmental friendliness in hotels

  OpenAIRE

  Hernesniemi, Maria

  2015-01-01

  This research studies the visibility of environmental friendliness in the hotel industry and whether or not it can have a positive effect, especially with profitability. Two local hotels from Helsinki are included as practical examples, Scandic Marski and Best Western Premier Hotel Katajanokka. The research is conducted using both quantitative and qualitative research methods as well as literature review. Close ended questionnaires were sent out to two case hotels and Scandic Marski Front Off...

 3. Penerapan Aplikasi Web Di Hotel Arinda Guest House Bandung

  OpenAIRE

  Ade Mubarok; M Ridza Apriyanta

  2017-01-01

  Abstrak Hotel adalah industri yang berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. salah satu faktor yang dapat memberikan fasilitas kenyamanan adalah adanya layanan informasi yang cepat untuk reservasi hotel. Beberapa masalah yang biasanya dihadapi pihak hotel dan calon tamunya seperti sulit mendapatkan informasi yang cepat, melakukan check in dan pembayaran yang mengharuskan tamu datang lansung ke hotel, melakukan pencatatan buku tamu dan membuat laporan secara ...

 4. The Market Opportunities of Hotel Investment in Semarang

  OpenAIRE

  Pratiwi, Nadiar; Setijanti, Purwanita; Utomo, Christiono

  2015-01-01

  Semarang is the capital city of Central Java with its greatest economic structure in the trading sector, including hotels and restaurants. Hotel investment in Semarang still has an opportunity. This research is needed to determine the best types of hotels that are possible to be built in Semarang. The method that is used in this research is surveyed by questionnaire and descriptive analysis using mean - standard deviation diagram. The types of hotels that are possible to be built in Semarang ...

 5. Emergency Management for Disasters in Malaysian Hotel Industry

  OpenAIRE

  AlBattat Ahmad Rasmi; Mat Som Ahmad Puad; Abukhalifeh Ala`a

  2014-01-01

  This paper aims to identify major emergencies that have the potential to place Malaysian hotels in emergency and disaster situations; investigate how hotels were prepared for emergencies, how they manage and overcome emergencies when occurred; and limitations and factors influencing successful emergency planning and adoption emergency management in Malaysian hotels. Face-to-face interview with managers from three, four and five star hotels from different backgrounds: local; regional; and Inte...

 6. The Pricing Effects of Heritage at an Iconic Hotel

  OpenAIRE

  Bradford T. Hudson

  2015-01-01

  Historic hotels are a recognized product type in the lodging industry and may be found in significant numbers throughout the globe. The purpose of this article is to validate the notion that heritage can be an important element of the consumer value proposition for older hotels, by demonstrating that an iconic hotel with a distinct historical identity is able to attain a price premium over newer hotels with comparable operating characteristics. This exploratory study is based on qualitative f...

 7. Financial Accountant Versus Managerial Accountant in the Hotel Business System

  OpenAIRE

  Ivana Zubac

  2012-01-01

  From the perspective of financial or managerial accountant, subject of interest in this paper is the relationship of financial and managerial accounting in the hotel business. Being necessary functions within the business system of hotel company, their mutual connection as well as their differences are explained. The management of hotel company makes decisions based on accounting information from both parts of accounting. As support to hotel management in decision-making, finan...

 8. Factors Influencing Customer Satisfaction with Chain Budget Hotels in Bangkok

  OpenAIRE

  Paphada Cherdchamadol; Pitinan Kawachart

  2013-01-01

  The budget hotels in Thailand are likely to grow by the growth of low cost airline. Since cheaper airline ticket, middle management employees and their families including tourists travel more and more. Other than that, budget hotel business requires low investment but good return. Not surprisingly, the giant public company in Thailand hotel business, CENTEL, has been planned to expand new brand of 2 star hotel chain to serve the number of increasing travelers for AEC in 2015. However, IBIS Ba...

 9. Disaster Preparedness of Hotel Industry Abroad: A Comparative Analysis

  OpenAIRE

  AlBattat Ahmad R.; Mat Som Ahmad Puad

  2014-01-01

  This paper aims to identify major emergencies that have the potential to place hotels in emergency and disaster situations; investigate how hotels were prepared for emergencies, how they manage and overcome emergencies when occurred; and limitations and factors influencing successful emergency planning and adoption emergency management in Malaysian and Jordanian hotels. Face-to-face interview for managers from three, four and five star hotels from different backgrounds: local; regional; and I...

 10. Business Guests Satisfaction in the Hotel Industry: A Case Study of North American Hotel Chains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Bradić

  2013-04-01

  Full Text Available This paper considers the problem of satisfaction of business guests with hotel brands in North America. In analysis we used the guests responses (scores given for 12 different elements of hotel product. In order to arrive at more accurate results, monitored hotel chains are grouped into price tiers. The aim of this paper is to indicate what facilities and services the North American business guests appreciate most. Industry trends and results may be beneficial to all hoteliers, especially in business tourism segment.

 11. Jebel Ali Hotel PV lighting systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ellis, M.

  1984-05-01

  A large stand-alone PV lighting project was installed in June 1983 at the Jebel Ali Hotel in Dubai, United Arab Emirates. A high mast lighting system provides illumination for a 130 meter diameter traffic roundabout. The high mast system is powered by a 15 kilowatt peak array of Mobil Solar ribbon PV modules. Along the 700 meter access road leading to the hotel entrance, twenty-one PV powered streetlights provide low-level lighting. Each streetlight consists of a 20 watt fluorescent tube powered by two 35 Wp modules. Operation of both systems is completely automatic. Design, installation, and operating experience to date are reviewed.

 12. TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND CONTEMPORARY HOTEL INDUSTRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivica Batinić

  2013-04-01

  Full Text Available Strong competition in the market has caused the development of a new management approach known as Total Quality Management (TQM. Due to importance that quality plays in achieving competitive advantage, the hotel industry started to apply TQM. During the introduction of these systems, hotel companies may use different approaches to suit their own buseiness requirements. In doing so, 'TQM standards' can be used, or various international standards and models of business excellence Malcolm Balridge National Quality Award and European Quality Award.

 13. Brud i jordmasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsbøll, Anette Susanne; Hansen, Bent

  2007-01-01

  Udvikling og definition af brudtilstand i jord. Gennemgang af plasticitetsteori for jord, eksemplificeret og anvendt ved jordtryk på vægge og bæreevne af fundamenter. Generaliserede jordtryksformler og bæreevneformler angives.......Udvikling og definition af brudtilstand i jord. Gennemgang af plasticitetsteori for jord, eksemplificeret og anvendt ved jordtryk på vægge og bæreevne af fundamenter. Generaliserede jordtryksformler og bæreevneformler angives....

 14. Hotels as a Property Asset Class: International and South African ...

  African Journals Online (AJOL)

  This article contributes to an understanding – presently undeveloped – of the production of hospitality spaces in South Africa, and in particular examines the country's growing hotel sector. The specific focus is upon the hotel as a form of property investment and the hotel sector as a specific property asset class. Against the ...

 15. Opinions from senior managers of London's luxury hotels

  African Journals Online (AJOL)

  jane.b

  Keywords: Hotel spas, guest satisfaction, spa expectations, wellness centres. Introduction ... (Thieson 2012). A luxury hotel is more than just quality accommodation, ... revenue departments, similarly to that of food and beverage operations. .... customers' agenda (SpaFinder 2014), presenting the hotel spas of London with a ...

 16. Hotel Employees' Japanese Language Experiences: Implications and Suggestions.

  Science.gov (United States)

  Makita-Discekici, Yasuko

  1998-01-01

  Analyzes the Japanese language learning experiences of 13 hotel employees in Guam. Results of the study present implications and suggestions for a Japanese language program for the hotel industry. The project began as a result of hotel employees frustrations when they were unable to communicate effectively with their Japanese guests. (Auth/JL)

 17. Indoor air problems among employees at a hotel in Copenhagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Gitte Juel; Harboe, Henrik; Sigsgaard, Torben

  reporting these unexpected findings a hotel employee drew our attention to the hotel’s smoking room, a shelter in the basement of the hotel building without ventilation. However, a lot of the hotel staff smoked down there so an ozone generator was installed in order to clean the air. After this meeting...

 18. Strategic Management Practices within the Romanian Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ovidiu-Niculae Bordean

  2014-11-01

  Full Text Available The fierce competition among hotels had forced managers to reconsider the way in which they are doing business. The strategic planning is seen as one approach that could help hotel managers to bust their hotel performance and to obtain a competitive advantage against the other hotels. This paper addresses the issue of strategic management in the hotel industry through a survey designed to identify the strategic practices that hotels from the North-Western part of Romania are using. The research study was based on a questionnaire that was administered to 65 key decision makers from the hotel industry in five large cities. The aim of the study was to offer a real picture of the strategic approaches that are implemented within the hotel industry. The study uses 25 statements that largely correspond to some of the most-cited strategic practices within the strategic management tourism literature. The hotels that took part in the study focused mainly on implementing the differentiation and innovation strategy. The ANOVA test showed that there are significant differences between the way in which these strategies are pursued according to several characteristics of the hotels (size, category and management type. The results offer valuable and consistent insights for both hotel managers who wish to develop better strategies and theoreticians who are interested in filling in the existing gap from the hotel literature.

 19. Hotel quality in the European Capital of Culture: Leeuwarden 2018

  African Journals Online (AJOL)

  Recommendations include the suggestions to further investigate in detail how individual hotels perform, to stimulate Leeuwarden hotel guests to leave more positive guest reviews on review sites, and for authorities to engage in stimulating the knowledge and skills of local hotel operators in order to be best prepared for the ...

 20. 40 CFR 30.18 - Hotel and motel fire safety.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 1 2010-07-01 2010-07-01 false Hotel and motel fire safety. 30.18... EDUCATION, HOSPITALS, AND OTHER NON-PROFIT ORGANIZATIONS Pre-Award Requirements § 30.18 Hotel and motel fire safety. The Hotel and Motel Fire Safety Act of 1990 (Public Law 101-391) establishes a number of fire...

 1. Largest solar installation on a hotel in Switzerland; Groesste Hotel-Solaranlage der Schweiz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stadelmann, M.

  2008-07-01

  This article describes the solar thermal installation on the Hotel Europa in St. Moritz-Champfer, Switzerland. The installation provides heat energy for domestic hot water preparation and for the heating of the hotel's indoor swimming pool. A thirty-percent reduction of heating oil consumption has been obtained. The system, which is based on the 'low-flow' principle, provides the highest possible temperature difference while using low pumping energy. The hotel's hot-water circulation system, which ensures fast availability of hot water at the taps, is also discussed. This largest hotel solar installation is designed to meet heating and hot-water requirements during the summer season. The high requirements placed on the materials used are discussed. Schematics are provided and first operational experience is briefly discussed.

 2. Pioneering reconstruction with solar price. The romantic hotel Muottas Muragl; Wegweisender Umbau mit Solarpreis. Das Romantik Hotel Muottas Muragl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauster, Marcus

  2012-07-01

  One of the most famous visitor terraces in Switzerland is Muottas Muragl at a height of 2456 m above sea. The Mounting Dining romantic hotel Muottas Muragl was opened in 2010. This hotel is more than just a typical first class extraordinary visitor terrace in the Engadine: It is the first plus energy-hotel in the Alps.

 3. Witz, Lust und Aggression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med forholdet mellem vits, lyst og aggression med udgangspunkt i lysten ved aggressiv litterær humor, eksemplificeret ved tekststeder fra Shakespeares Hamlet. Der argumenteres for, at aggressionen eller angrebet er et fælles centralt aspekt ved Sigmund Freuds og Friedrich...

 4. Analisis Sistem Informasi Reservasi Hotel (Studi Pada Sistem Informasi Reservasi Dewarna Hotel Letjen Sutoyo Malang)

  OpenAIRE

  Aprillia, Carrine Ayu; Astuti, Endang Siti; Dewantara, Rizki Yudhi

  2017-01-01

  This study aims to describe and analyze of hotel reservation information system. Type of this research is qualitative research with descriptive analysis presented in the form of verbal, with more emphasis on contextual factors and are not bound by the calculation of the figures or the size of which is empirical. The research was conducted in Dewarna Hotel which located in the Lt. Jendral Sutoyo 22, Malang. The research used an interactive model which is very efficient in qualitative research ...

 5. The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program

  OpenAIRE

  Olcay, Atınç; Zafer ÇELİK

  2010-01-01

  Hotel management is a service industry sector in which circumstances are requirea by one human serving another and where opportunities are highly materialized. It is one of the rare business types where “human” is at the center bath as the service provider and the receiver. İt depends on flawless service that addresses different cultures and nations, depends on hard working conditions and requires smiling face and tolerance in its nature. Thus hotel management profession necessitates commitme...

 6. Women in the Hotel and Catering Industry.

  Science.gov (United States)

  Hotel and Catering Training Board, Wembley (England).

  A study of the employment of women in the hotel and catering industry indicated that the industry employs nearly 17 percent of the entire paid female work force in the United Kingdom. Women constitute 75 percent of the industry's work force, and 47 percent of its managers are women. Women's position in the industry is characterized by their…

 7. Labour productivity in the hotel business

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.M. van der Hoeven; A.R. Thurik (Roy)

  1984-01-01

  textabstractThis article studies differences in labour productivity in the hotel business. Cross section data consisting of one German and two Dutch samples are used. Explanatory variables are: scale, proportion of restaurant sales relative to accommodation sales, wage rate, location and price. This

 8. The collected economics articles of Harold Hotelling

  CERN Document Server

  1990-01-01

  In 1985 I first began my research on the life and work of Harold Hotel­ ling. That year, Harold Hotelling's widow had donated the collection of his private p:;tpers, correspondence and manuscripts to the Butler Library, Columbia University. This is a most appropriate place for them to reside, in that Hotelling's most productive period as an active researcher in eco­ nomics and statistics coincides with the years when he was Professor of Mathematical Economics at Columbia (1931-1946). The Hotelling Collection comprises some 13,000 separate items and contains numerous unpublished letters and manuscripts of great importance to historians of economics and statistics. In the course of the following year I was able, with the generous financial assistance of the Nuffield Foundation, the Economic and Social Research Council, the British Academy and the University of Durham, to spend six weeks over the Easter period working on the collection. I returned to New York in September 1986 while on sabbatical leave from th...

 9. Addressing sustainability in hotel management education: designing ...

  African Journals Online (AJOL)

  This paper reports on combining generic reference points that can be distilled from literature with the analysis of 18 face-to-face interviews with relevant stakeholders as input for designing a sustainability course within a (higher education) hotel management curriculum. The train of thought presented here shows that by ...

 10. An integrated forecasting approach to hotel demand

  National Research Council Canada - National Science Library

  Yüksel, Sedat

  2007-01-01

  .... We showed that if this forecasting and adjustment process is applied to a hotel monthly, it can be used to predict demand and help the management avoid crises arising from demand fluctuations in their business. The most important characteristic of the model is that it can accommodate change and be further refined in the future.

 11. Hotell Hilton Tallinn Park / Kersti Pikk

  Index Scriptorium Estoniae

  Pikk, Kersti

  2016-01-01

  Äriklassihotellide ketti Hilton kuuluv hotell Tallinnas. Arhitektuurse lahenduse autor Meelis Press. Interjööri kujundasid Soome büroo dSign Vertti Kivi & Co ja Allianss Arhitektid. Hotelli tube ja üldalasid kaunistavad Katrin Karu ja Maria Simsoni maalid

 12. Ashford Castle Hotel: Epitome of an excellent service experience

  OpenAIRE

  Kumar, V.; Brady, M.

  2014-01-01

  Ashford Castle Hotel is one of the world’s finest five star luxury hotels, located in County Mayo on the dramatic west coast of Ireland. The castle dates from the 13th century and has been continuously occupied since then. The hotel is a member of Leading Hotels of the World, Ltd. and in 2013 was voted by Condé Nast Traveler® as the number three resort hotel in Europe, receiving a rating of 96.8% for service.\\ud Ashford Castle was first built as a defensive castle by the Anglo-Norman de Burgo...

 13. The Application of Intelligent Building Technologies to Space Hotels

  Science.gov (United States)

  Fawkes, S.

  This paper reports that over the last few years Intelligent Building technologies have matured and standardised. It compares the functions of command and control systems in future large space facilities such as space hotels to those commonly found in Intelligent Buildings and looks at how Intelligent Building technologies may be applied to space hotels. Many of the functions required in space hotels are the same as those needed in terrestrial buildings. The adaptation of standardised, low cost, Intelligent Building technologies would reduce capital costs and ease development of future space hotels. Other aspects of Intelligent Buildings may also provide useful models for the development and operation of space hotels.

 14. Hotel innovation and its effect on business performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mattsson, Jan; Orfila-Sintes, Francina

  2014-01-01

  This paper explores the dynamics of hotel innovation and its impact on hotel performance with a representative sample of the whole hotel sector operating in the Balearic Islands, Spain. The managers of sampled hotels (N = 331) answered questions about innovations over a 6-year period. On the basis...... of an earlier developed model of innovation types, we investigate the effect on performance of different types of innovation. We find that two combinations of innovation types impact hotel performance in a positive way, namely the combinations termed, Full and Service&Back-Office innovation. We therefore...

 15. The Conceptions of Hotel Management Profession of The Students Studying in Tourism and Hotel Management Program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atınç OLCAY

  2010-12-01

  Full Text Available Hotel management is a service industry sector in which circumstances are requirea by one human serving another and where opportunities are highly materialized. It is one of the rare business types where “human” is at the center bath as the service provider and the receiver. İt depends on flawless service that addresses different cultures and nations, depends on hard working conditions and requires smiling face and tolerance in its nature. Thus hotel management profession necessitates commitment and sacrifice. In this respect, it is impossible for a hotelkeeper that does not like and respect his/her profession to become neither successful nor happy spiritually and physically. This research is conducted to find out the conceptions of the students in Gaziantep University Tourism and Hotel Management Community College. Additionally, in this research, it is observed whether the correlation between students’ approach to define hotel management as a profession have a meaningful difference in statistical variables like gender and the type of high school that they have graduated. Results indicate that large numbers of students participating in this research have a positive conception of the hotel management profession and there are determined meaningful differences between students’ approach towards the hotel management profession and their statistical variables like gender and the type of high school they graduated

 16. Application of Text Mining to Extract Hotel Attributes and Construct Perceptual Map of Five Star Hotels from Online Review: Study of Jakarta and Singapore Five-Star Hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arga Hananto

  2015-12-01

  Full Text Available The use of post-purchase online consumer review in hotel attributes study was still scarce in the literature. Arguably, post purchase online review data would gain more accurate attributes thatconsumers actually consider in their purchase decision. This study aims to extract attributes from two samples of five-star hotel reviews (Jakarta and Singapore with text mining methodology. In addition,this study also aims to describe positioning of five-star hotels in Jakarta and Singapore based on the extracted attributes using Correspondence Analysis. This study finds that reviewers of five star hotels in both cities mentioned similar attributes such as service, staff, club, location, pool and food. Attributes derived from text mining seem to be viable input to build fairly accurate positioning map of hotels. This study has demonstrated the viability of online review as a source of data for hotel attribute and positioning studies.

 17. Legionellosis Outbreak Associated With a Hotel Fountain.

  Science.gov (United States)

  Smith, Shamika S; Ritger, Kathy; Samala, Usha; Black, Stephanie R; Okodua, Margaret; Miller, Loretta; Kozak-Muiznieks, Natalia A; Hicks, Lauri A; Steinheimer, Craig; Ewaidah, Saadeh; Presser, Lance; Siston, Alicia M

  2015-12-01

  Background.  In August 2012, the Chicago Department of Public Health (CDPH) was notified of acute respiratory illness, including 1 fatality, among a group of meeting attendees who stayed at a Chicago hotel during July 30-August 3, 2012. Suspecting Legionnaires' disease (LD), CDPH advised the hotel to close their swimming pool, spa, and decorative lobby fountain and began an investigation. Methods.  Case finding included notification of individuals potentially exposed during July 16-August 15, 2012. Individuals were interviewed using a standardized questionnaire. An environmental assessment was performed. Results.  One hundred fourteen cases were identified: 11 confirmed LD, 29 suspect LD, and 74 Pontiac fever cases. Illness onsets occurred July 21-August 22, 2012. Median age was 48 years (range, 22-82 years), 64% were male, 59% sought medical care (15 hospitalizations), and 3 died. Relative risks for hotel exposures revealed that persons who spent time near the decorative fountain or bar, both located in the lobby were respectively 2.13 (95%, 1.64-2.77) and 1.25 (95% CI, 1.09-1.44) times more likely to become ill than those who did not. Legionella pneumophila serogroup 1 was isolated from samples collected from the fountain, spa, and women's locker room fixtures. Legionella pneumophila serogroup 1 environmental isolates and a clinical isolate had matching sequence-based types. Hotel maintenance records lacked a record of regular cleaning and disinfection of the fountain. Conclusions.  Environmental testing identified Legionella in the hotel's potable water system. Epidemiologic and laboratory data indicated the decorative fountain as the source. Poor fountain maintenance likely created favorable conditions for Legionella overgrowth.

 18. Chronic disease risk factors among hotel workers.

  Science.gov (United States)

  Gawde, Nilesh Chandrakant; Kurlikar, Prashika R

  2016-01-01

  Non-communicable diseases have emerged as a global health issue. Role of occupation in pathogenesis of non-communicable diseases has not been explored much especially in the hospitality industry. Objectives of this study include finding risk factor prevalence among hotel workers and studying relationship between occupational group and chronic disease risk factors chiefly high body mass index. A cross-sectional study was conducted among non-managerial employees from classified hotels in India. The study participants self-administered pre-designed pilot-tested questionnaires. The risk factor prevalence rates were expressed as percentages. Chi-square test was used for bi-variate analysis. Overweight was chosen as 'outcome' variable of interest and binary multi-logistic regression analysis was used to identify determinants. The prevalence rates of tobacco use, alcohol use, inadequate physical activity and inadequate intake of fruits and vegetables were 32%, 49%, 24% and 92% respectively among hotel employees. Tobacco use was significantly common among those in food preparation and service, alcohol use among those in food service and security and leisure time physical activity among front office workers. More than two-fifths (42.7%) were overweight. Among the hotel workers, those employed in food preparation and security had higher odds of 1.650 (CI: 1.025 - 2.655) and 3.245 (CI: 1.296 - 8.129) respectively of being overweight. Prevalence of chronic disease risk factors is high among hotel workers. Risk of overweight is significantly high in food preparation and security departments and workplace interventions are necessary to address these risks.

 19. THE AVATARS OF HOTELS CLASSIFICATION SYSTEMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae LUPU

  2010-12-01

  Full Text Available As the needs and expectations of the clients evolved, stimulating the development of the hotel supply, the need for regulation of the activity domain became imperative, by adopting measures for protecting the rights and interests of final consumers or clients. To this end, the classification systems of accommodation structures are conceived and implemented, either compulsory or volunteer, officially statuated at national or regional level, consensually adopted at the level of hotel owners’ organizations or proposed by other entities, consecrated by unofficial recognition from the public. The realized research is an exploratory one, based on the collection of secondary sources.In Romania, from 1991, seven different sets of norms for star classification systems were adopted. Other example is Spain, where each of the 17 governments of the autonomous communities is entitled to adopt its own regulation. Confronted with the heterogeneity of classification systems in Europe, which affects consumers’ rights and interests for information, HOTREC, which is the confederation of hotel owners’ organizations in the European hospitality industry adopted, in 2009, a series of 21 principles regarding the establishment or revision of the national and regional hotel classification systems. In December 2009, in Prague, under the HOTREC patronage, organizations from seven countries (Germany, Austria, Hungary, Switzerland, Czech Republic, Sweden, and the Netherlands have announced the founding of the Hotelstars Union – a common system of hotel classification, which is already applied. It is expected that the number of the Hotelstars Union will increase. Nevertheless, there are voices against this attempt. What is the way Romania should choose?

 20. Hotel Overbooking and Cooperation with Third-Party Websites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yufeng Dong

  2015-08-01

  Full Text Available Hotels cooperate with third-party websites to enhance their competitive position and attain sustainable development in the era of e-commerce. Furthermore, hotel managers overbook to hedge against last-minute cancellations and customer no-shows. This paper discusses pricing and overbooking strategies of a hotel in the context of cooperation with multiple third-party websites and analyzes how these strategies influence the cooperation process. The increase in profits resulting from the overbooking strategy is also examined. A model of a Stackelberg game between the hotel and third-party websites and a Nash game among the third-party websites are developed to analyze the process. Results indicate that the compensation coefficient has a slight influence on hotel pricing strategy, but causes a sharp decrease in overbooking level. As the hotel demands to lessen the probability of denying under higher compensation rate, the third-party websites would exert less sales effort to reduce the demand of online customers. Results also show that under a given market demand, hotel effort only serves to redistribute market shares among the hotel and third-party websites, without influencing hotel pricing and overbooking decisions. Specifically, the market shares of the third-party websites decrease in the effort level of the hotel resulting from an increase in the hotel market share. Finally, in the numerical example where one hotel and two websites are analyzed, hotel overbooking strategy improves hotel profit by 4.20%, whereas profit improvements for Websites 1 and 2 are as high as 5.26% and 5.21%, respectively. Managerial implications of the study are also provided.

 1. Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Magelssen

  2011-10-01

  Full Text Available Omfanget av helsepersonells reservasjonsrett har nylig vært gjenstand for debatt i Norge. Vi spør om leger bør ha reservasjonsrett ved utførelse og henvisning til assistert befruktning, og drøfter argumenter for og imot ved hjelp av et rammeverk med sju kriterier for vurdering av reservasjon. Reservasjonsrettens grunnleggende dilemma er hvordan to viktige hensyn, henholdsvis pasientens rett til behandling og hensynet til helsepersonellets moralske integritet, best kan ivaretas. Det argumenteres for at leger bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning generelt hvis begrunnelsen er hensynet til befruktede eggs moralske verdi. Videre finner vi at leger også kan ha en moralsk rett til reservasjon mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning for likekjønnede, men da på nærmere spesifiserte vilkår.Nøkkelord: reservasjonsrett, assistert befruktning, samvittighet, moralsk integritetEnglish summary: Should physicians have the right to conscientiously object to assisted reproduction?The extent of the healthcare worker's right to conscientious objection has recently been debated in Norway. This article asks whether physicians should have a right to conscientious objection to the performance of, and referral for, assisted reproduction, and discusses arguments for and against the same, utilizing a framework of seven criteria for the evaluation of conscientious objection. The fundamental dilemma of conscientious objection is how two important considerations can be reconciled: the patient's right to treatment, and the protection of the healthcare worker's moral integrity. It is argued that physicians should have the right to object to performing, assisting with, and referring for assisted reproduction generally when the objection is grounded in the moral value of the embryo. Furthermore, physicians may also have a moral right to object to performing, assisting with, and

 2. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AT STAR RATED HOTEL IN BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaya Pramono

  2014-03-01

  Full Text Available The outcomes of tourism in relation to the environmental sustainability is to preserve nature, environment, and resources availablity. Therefore, the obligation to maintain sustainability of environmental are become a top agenda for the managers of the star-rated hotels. In line with this spirit the high growth of hotel and tourist arrival in Bali correlated with the high of resources use to meet the demand of hotel guests, it will affect to the environment of hotel and the environmental of Bali. This study surveyed 126 star hotels in Bali (which consists of four (4 one-star hotels, ten (10 two-star hotels, thirty-nine (39 three-star hotels, twenty-four (24 four-star hotels, and forty-nine (49 five star hotels, using a questionnaire, where the alternative answer used the seven (7 options, and the data were analyzed using descriptive statistics, and structural equation modelling (SEM. This study successfully established a significant model that describes the relationship between environmental issues, environmental management processes, and the benefits of environmental management processes in star rated hotels in Bali. Also the results of this research demonstrate that: 1. There is a significant relationship between environmental issues to the process of environmental management at star rated hotels in Bali, and 2. There is a significant relationship between the process of environmental management to the the benefits of environmental management processes of the star rated hotels in Bali. Furthermore, the issues of environment is consists of: a. The issue of pressure from tour operator, b. The issue of customer and tourists pressure, and c. The issue of climate change. Then the environmental management process of hotel consists of: a. The wastewater management process, b. The solid waste management processes, and c. The chemical management processes, and finally the benefits of environmental management processes in star hotels are consists of: a

 3. CULTURE AND CREATIVITY IN THE HOTEL INDUSTRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria-Cristina IORGULESCU

  2015-11-01

  Full Text Available Academics’ have always had an interest in creativity, although the literature on this subject began to develop once the rate of progress in science, technology and other fields started to increase. Currently, it is generally considered that the countries with a less creative population will fail to be competitive at an international level. This principle can easily be applied in the business environment, where creativity is needed in order to innovate and to gain competitive advantage. The paper focuses on creativity in a specific economic sector: the hotel industry, aiming at highlighting the way this extremely needed ability is influenced by cultural values. As a result, the paper presents the influence of three of Hofstede’s socio-cultural values (individualism, power distance and long term orientation on employees’ creativity in the Romanian hotel industry.

 4. Hotel Hilton en New Orleans - EE. UU.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hellmuth, George

  1980-03-01

  Full Text Available The New Orleans Hilton, in the banks of the Mississippi, is the first of a number of hotels planned to make this city the major convention centre in the South of the United States. The building is 30 floor high with 1,200 guest rooms. One of the most interesting features of the hotel is the glazed atrium which, in the lower levels of the U-shaped floor plan reaches nine storey’s high. The interior design by Frank Nicholson is outstanding by the combination of styles creating a unique eclecticism in an attempt to provide each space with an attractive, comforting atmosphere.

  El Hotel Hilton de New Orleans, a orillas del no Mississippi, es el primero de una serie de hoteles previstos, cuya construcción convertirán a esta ciudad en el centro de convenciones más importantes del Sur de los Estados Unidos. El edificio cuenta con treinta plantas de altura, en las que se distribuyen 1.200 habitaciones Una de sus características más interesantes es el atrio acristalado que, en los niveles inferiores de la «U» definida por la construcción, alcanza nueve plantas de altura. Destaca el diseño de los interiores, a cargo del especialista Frank Nicholson, en donde la combinación de estilos da lugar a un eclecticismo singular, que procura dotar a los ambientes de una atmósfera atractiva y acogedora.

 5. Hotel System with Java & MySQL

  OpenAIRE

  Pukkila, Veikko

  2010-01-01

  This thesis is a system work for a hotel, which required a reservation system for their customers. The thesis project was split into parts and the scope was determined to specify which services were needed. The first part deals with the definition and requirements of the system, which contains information about the services and data of the system. Diagrams are included to make the documentation clearer. Services belong to two main groups, reservation services and administration services. ...

 6. Innovation activity in the hotel industry

  OpenAIRE

  Martínez Ros, Ester; Orfila Sintes, Francina

  2009-01-01

  This paper provides evidence for different innovation activities in the hotel industry. In particular, we explore the influence of a variety of firm and market characteristics on radical and incremental innovations. We consider the learning of new attributes (radical) and the addition of characteristics to existing attributes (incremental) to represent two different paces or degrees of managing the innovation process in this specific industry. The database used in the empirical study shares t...

 7. Total quality management in hotel industry

  OpenAIRE

  Mitreva, Elizabeta; Saneva, Dusica; Miteva, Natasa

  2017-01-01

  Total quality management (TQM) is a systematic management approach aiming at continuous increase of the value offered to consumers through improvement of service quality. In hotel industry, success is achieved through service quality, which stands as a key factor for sustainability in the twenty-first century. Nowadays, quality is the basic factor for survival on the market, better competition, and greater profitability. TQM is a process that starts and ends with the consumer. The aim of this...

 8. Evaluation of lumbar overload in hotel maids.

  Science.gov (United States)

  Silva, J S; Correa, L R C; Morrone, L C

  2012-01-01

  Work-related musculoskeletal disorders are responsible for important amount of declining productivity among workers. Its economic impact is considered important because, in some aspects, such as sickness absence, it can cause increase in costs for employers. This paper aimed at identifying whether the activities that the hotel maids perform during working hours may lead to the development of musculoskeletal disorders. Cross-sectional study conducted in a hotel in the city of São Paulo, Brazil. Performed an ergonomic analysis of the job application with a checklist consisting of risk assessment of low back pain. The maids are responsible for the cleaning of hotel rooms, including to lean in order to clean the bathroom. The activity is associated with ergonomic risk for poor posture, manual transport of loads and use of physical force in the upper limbs. This job presents a moderate risk of low back pain according to checklist for assessing the ergonomic situation. Negative ergonomic aspects are associated with the development or aggravation of musculoskeletal disorders in these workers. We suggest modification in work organisation. Another possibility is decreased the weight of the carts, keeping areas of replacement material on each floor.

 9. Stakeholders and Apart Hotels: Multiple Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Kyoko Wada

  2012-09-01

  Full Text Available Means of accommodation involve a wide range of social actors and agents, as well as different business models. Management strategies in this sector have been increasingly important for long-term sustainability and competitiveness of business organizations. This study aims to analyze the interactions between apart-hotels and their stakeholders to foster an improvement of services provided, aligning the interface of strategic management from the point of view of managers and their key stakeholders. It is an exploratory study, with qualitative chacter, along with multiple case studies of the following establishments: Travel Inn, Hotels Slaviero and Etoile george v. Brazilian enterprises, which manage lodging facilities with apart-hotel concepts, combining features that enable comparative analysis of the study. For conceptual understanding, this study was based on literature about stakeholders, taking the work of Freeman (1984 and Freeman et al (2010 as main references. The research was conducted through semi-structured interviews with managers of lodging facilities and their key stakeholders and through direct observation and documentation. We found that not all groups of influence are considered in the planning of service flats. However, the organizations surveyed indicated that the market has realized the importance of the groups that exert influence and are influenced by their goals, and are therefore increasingly alert for integration of such groups in their strategic planning.

 10. Legal liability and claims for the hotel industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimcho Todorov

  2017-10-01

  Full Text Available The paper presents a review of various aspects of legal liability and claims to hotel management arising in the hotel industry in the context of the legal framework and possible legal consequences for hotels and other types of commercial accommodation establishments. The main reasons for accidents' occurrence in the hotel industry are chronologically traced. Possible claims to the hotel management are also presented in detail. The problem with workplace discrimination, which is considered as unrightfully actions from administration towards hospitably industry personnel and the connected consequences, is discussed. A definition is given of the various forms of discrimination and the obligations of management to provide a healthy work environment without problems for the personnel are stated, as well. Regulative measures and documents are also presented, regarding measures following possible labour law violations. Conclusions and recommendations are formulated and ways to prevent and overcome problems and accidents in various accommodation establishments and the hotel industry as a whole are shown

 11. EXPATRIATE HOTEL MANAGERS' PERSPECTIVE ON CROSS-CULTURAL SKILLS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria-Cristina IORGULESCU

  2014-04-01

  Full Text Available The globalization and expansion of multinationals has led to various studies on expatriation management, but literature regarding this issue in the hotel industry is still scarce, especially in Romania. Expatriates are critical to the success of this particular industry, as more and more hotel chains operate beyond their domestic domains and intend to enter inclusively in the Romanian market. The study presented in this article uses a qualitative research method intended to discover the perspective of practitioners on the most important management skills hotel expatriate managers should possess, the most effective cross-cultural training activities provided by parent hotel companies and other challenges faced in international assignments. The data collection method was an in-depth interview with expat hotel managers in Bucharest. The study suggests opportunities for international hotel chains to better prepare their expatriates, in order to integrate them more effectively in a new cultural environment.

 12. The Pricing Effects of Heritage at an Iconic Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bradford T. Hudson

  2015-05-01

  Full Text Available Historic hotels are a recognized product type in the lodging industry and may be found in significant numbers throughout the globe. The purpose of this article is to validate the notion that heritage can be an important element of the consumer value proposition for older hotels, by demonstrating that an iconic hotel with a distinct historical identity is able to attain a price premium over newer hotels with comparable operating characteristics. This exploratory study is based on qualitative field research conducted by the author, and quantitative analysis of pricing data that was collected by a regional hotel industry association over a five year period. The author concludes that heritage does indeed have a positive effect on the ability to attain a price premium at historic hotels, especially for leisure travelers.

 13. Financial Accountant Versus Managerial Accountant in the Hotel Business System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Zubac

  2012-01-01

  Full Text Available From the perspective of financial or managerial accountant, subject of interest in this paper is the relationship of financial and managerial accounting in the hotel business. Being necessary functions within the business system of hotel company, their mutual connection as well as their differences are explained. The management of hotel company makes decisions based on accounting information from both parts of accounting. As support to hotel management in decision-making, financial accountant provides financial information about past events, while managerial accountant provides non-financial information oriented toward future. The example above is just one out of many specific tasks, which are performed by accountants of specific part of hotel accounting system. Without their support, the management could not make correct and timely decisions with certainty. The importance of the roles of financial and managerial accountant is reflected through need for a wide knowledge in the field of accounting in specific business conditions of hotel industry.

 14. How do customers evaluate hotel service quality? An empirical study in Tehran hotels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyedvahid Najafi

  2013-12-01

  Full Text Available The purpose of this study is to investigate the dimensions of hotel service quality, to assess relative importance of them and to evaluate service quality of Tehran hotels in terms of guests’ perspectives. The paper examines the reliability and validity of the designed scale based on SERVQUAL model. A cross-sectional research based on SERVQUAL model conducted on nine hotels in Tehran (n=1080. Several statistical analyses such as EFA, CFA, Linear regression and t-test were applied to analyze the data. Five service quality dimensions were identified and named as “tangibles”, “problem solving”, “service supply”, “empathy” and “security”. Even though our findings confirmed five dimensional SERVQUAL constructs, some dimensions have been identified differing from SERVQUAL scale dimensions. Finding showed that the best overall service quality predictor is “tangibles” followed by “service supply”, “problem solving”, “assurance” and “empathy”.

 15. A study of workplace satisfaction among hotel employees

  OpenAIRE

  Skeie, Thomas

  2011-01-01

  Master's thesis in International hotel and tourism management This research paper is a descriptive case study of 10 hotel employees collected through in-depth interviews in Stavanger region. The study is focusing on hotel employee’s view of workplace satisfaction and what they think contributes to workplace satisfaction. The study indicates that organizational culture, fair treatment, stress, salary, communication, relationship between co-workers is factors among others which influence emp...

 16. Mengelola Pendapatan Kamar Hotel Yang Optimum (Yield Management)

  OpenAIRE

  Hermawan, Budi

  2010-01-01

  The market is always changing and increasing competition. In this condition, the hotel needs to improve responsiveness to the environment to service. Hotels should be able to establish a policy with the best results. Yield management offers a concept for each hotel is able to put himself in the best position in the changing environment. Revenues need to be managed well for a more popular method is called yield management or revenue management Currently, yield management, has become a very imp...

 17. Chinese hotel general managers' perspectives on energy-saving practices

  Science.gov (United States)

  Zhu, Yidan

  As hotels' concern about sustainability and budget-control is growing steadily, energy-saving issues have become one of the important management concerns hospitality industry face. By executing proper energy-saving practices, previous scholars believed that hotel operation costs can decrease dramatically. Moreover, they believed that conducting energy-saving practices may eventually help the hotel to gain other benefits such as an improved reputation and stronger competitive advantage. The energy-saving issue also has become a critical management problem for the hotel industry in China. Previous research has not investigated energy-saving in China's hotel segment. To achieve a better understanding of the importance of energy-saving, this document attempts to present some insights into China's energy-saving practices in the tourist accommodations sector. Results of the study show the Chinese general managers' attitudes toward energy-saving issues and the differences among the diverse hotel managers who responded to the study. Study results indicate that in China, most of the hotels' energy bills decrease due to the implementation of energy-saving equipments. General managers of hotels in operation for a shorter period of time are typically responsible for making decisions about energy-saving issues; older hotels are used to choosing corporate level concerning to this issue. Larger Chinese hotels generally have official energy-saving usage training sessions for employees, but smaller Chinese hotels sometimes overlook the importance of employee training. The study also found that for the Chinese hospitality industry, energy-saving practices related to electricity are the most efficient and common way to save energy, but older hotels also should pay attention to other ways of saving energy such as water conservation or heating/cooling system.

 18. Kajian Eko Interior pada Hotel Budget di Balikpapan

  OpenAIRE

  Gani, Chelline Monica

  2016-01-01

  Ecological approach in the planning and building design requirements that should be met by the perpetrators of physical development. Hotel is one example of a physical building. Now, the hotel concept "budget" became a new phenomenon for the city of Aberdeen. According to the government regulation number PM.53 / HM.001 / mpek / 2013 article 2, the standard business hotel aims to provide protection, either for safety, health, comfort, safety and convenience and environmental preservation. This...

 19. PLANNING AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN CROATIA'S HOTEL INDUSTRY

  OpenAIRE

  Čizmar, Sanja; Bartoluci, Mato; Vusić, Marko

  2010-01-01

  The authors point out the aspects of tourism and hotel industry development connected with the sustainability of development as well as with social, economic and other development impacts. The paper outlines numerous tourism development impacts on the community and the fact that hotel industry is an industry based on a high level of venture capital. Therefore, the authors examine the components of management model of investment and development process in hotel industry. The authors identify t...

 20. Critical Success Factors for Limited Service Hotels in Malaysia

  OpenAIRE

  Wong, Chee Keng

  2015-01-01

  Critical success factors were used originally in Information technology areas when it was first introduced but has since been applied generically in other industries. This study explores the critical success factors for limited service hotels in Malaysia from both customer and hotel operator/ business owners’ perspective. The literature presents information from tourism in general and in Malaysia, definition of limited service hotels and its relevance to the hospitality industry in Malaysia, ...

 1. Employees’ Organizational Commitment Challenges - a Hotel Industry Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Arustei

  2014-02-01

  Full Text Available Hotel industry is confronted with some challenges induced by changing customers’ requirements and by a competitive environment. In this context, front-line employees are a very important determinant of organizational performance. Researchers suggested that organizational performance can be achieved through employee organizational commitment (OC development. This is the reason why this paper aims to explore employees’ level of OC components from hotel chains, considering a variety of independent variables. Furthermore, recommendations for hotel managers who want to improve employees’ OC are offered. A quantitative study was conducted on 152 employees from 12 hotels belonging to four international and national hotel chains. We first verified if the same OC components from scholarly literature can be identified in Romanian context. Then, an analysis on differences registered for these OC components was conducted, considering variables like age, gender, educational level, work experience, hotel chain name, hotel location, etc. Considering results, we identified all the three OC components presented in the literature (affective, normative and continuance commitment and also found that affective commitment reaches the highest level of manifestation for the hotel chain employees from our study. Statistically significant differences between the level of OC manifestations are registered for normative commitment considering the “hotel chain”, respondents’ “educational level”, and “hotel chain belonging” variables and also for affective and normative commitment considering the “hotel location” variable. Even though we found support for these differences only for some of the independent variable, we could still draw some guidelines for hotel managers.

 2. The many perspectives on the concept of boutique hotels

  OpenAIRE

  Ricardo Barbosa Angeli; Ricardo de Gil Torres; Ricardo Frota de Albuquerque Maranhão

  2012-01-01

  The hospitality industry needs from time to time to renovate its installations. There is no better moment for a marketing repositioning. This paper presents an exploratory study on how the boutique hotel concept is understood by researchers from different countries. Due to independent hotels agility in implementing innovations, it was considered the possibility of part of this segment adopting the boutique model to improve competitiveness against hotel chains. It was found that there is no si...

 3. Corporate Social Responsibility: A Case Study of Scandic Hotels

  OpenAIRE

  Heesbeen, Lars

  2014-01-01

  The aim of the thesis is to discover whether Scandic Hotels is perceived as a leader in Corporate Social Responsibility within the hospitality industry. First a definition of CSR is created and the boundaries of research are given. Next the thesis looks into competitive advantages; how are they created and what has Scandic Hotels done to create a competitive advantage regarding CSR? Next an analysis of Scandic Hotels brand is made, and what they have done in the past twenty years regarding CS...

 4. Occupational exposures and health outcomes among Latina hotel cleaners.

  Science.gov (United States)

  Hsieh, Yu-Chin Jerrie; Apostolopoulos, Yorghos; Hatzudis, Kiki; Sönmez, Sevil

  2014-01-01

  The poor working conditions of Latina hotel cleaners render them particularly vulnerable to elevated occupational hazards that lead to adverse health outcomes. This article presents a comprehensive review of occupational risks (including physical, chemical, biological, and psychosocial risk factors) and health outcomes (including musculoskeletal disorders, respiratory diseases, dermatological diseases and allergies, and psychological disorders) for Latina hotel cleaners, within their unique sociocultural contexts. Preventive interventions for improving Latina hotel cleaners' work and health conditions are recommended.

 5. ANTESEN CUSTOMER LOYALTY PADA BUDGET HOTEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Latifa Rahma

  2016-08-01

  Full Text Available This research discusses the effects of Service Quality on Customer Satisfaction, Customer Loyalty, and Brand Image Budget hotel (Five Budget Hotel Managed by local chain hotel. The purpose of this study were 1 to analyze the effects of Service Quality on Customer Satisfaction, 2 to analyze the effects of Service Quality on Customer Loyalty, 3 to analyze the effect of Customer Satisfaction to Customer Loyalty, 4 to analyze the effects of Service Quality on the Brand Image, 5  to analyze the influence of the Customer Satisfaction Brand Image, 6 to analyze the effect of Customer Loyalty to Brand Image. The design of this research using primary data obtained by distributing questionnaires to 250 respondents eligible stayed at the Budget Hotel at least 1 time in last 12 months. Respondents were selected using purposive sampling method and the data were analyzed using AMOS version 22.0 and SPSS version 22.0. The proposed model was tested using Structural Equation Modeling (SEM and analyzed using AMOS. This study shows that 1 Service Quality found to have an influence on Customer Satisfaction, 2 Service Quality found to have an influence on Customer Loyalty, 3 Customer Satisfaction is found to have an influence on Customer Loyalty, 4 Service Quality found to have an influence on brand image, 5 Customer Satisfaction is found to have an influence on Brand Image, 6 Customer Loyalty found to have an influence on the Brand Image. The results of this study concluded that there is a positive influence of the Service Quality on Brand Image through the Customer Satisfaction and Customer Loyalty. Future researches are recommended to increase the factor of First Impression, Favorable Location, Hotel Core

 6. GENERATIONAL DIFFERENCES IN WORK VALUES IN THE HOTEL INDUSTRY

  National Research Council Canada - National Science Library

  Maria-Cristina IORGULESCU

  2015-01-01

  .... This situation creates new challenges in managing human resources in the hotel industry, where an excellent communication between all functional and operational departments is mandatory in order...

 7. International Modal choice determinants in the Spanish Hotel Sector

  OpenAIRE

  Ana Ramón Rodríguez

  2001-01-01

  Hotel industry is a management intensive industry as well as a distinct real estate asset class. During the 80ís, a reduced number of hotel groups led the internationalization of the Spanish tourism industry. In the decade of the 90ís, the process of internationalization wraps to a growing and dynamic volume of hotel chains, acquiring an exponential growth. Spanish hotel firms have nearly one hundred thousand rooms outside their home nations in three hundred and forty six thousand properties ...

 8. Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pengadaan Fasilitas Hotel Menggunakan Metode TOPSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susi Hendartie

  2014-01-01

  Full Text Available The development of hotel business to make consumers more critical to choose a hotel products and services. If the hotel facilities more complete, so interest of the consumer is higher to choose the hotel. This  research study intend to build a decision support system for the procurement of hotel facilities with TOPSIS method. This method uses the six alternative form of the data; hotel rooms (guest  room, karaoke, gift shop, a gym, spa and travel corner (travel tour information and data of some criteria. This method was chosen because it is based on the best alternative concept, was not only has the shortest distance from the positive ideal solution, but also has  the longest distance  from  the  negative  ideal  solution.  TOPSIS  calculations  systems  have  been  done  the  comparison  of  final  value  using  excell calculation. Calculations that used in this research study is simple and produces alternative hotel rooms (guest room with t he highest ranking as the ideal solution. TOPSIS method facilitates decision-makers in choosing the best alternative for the procurement of hotel facilities.Keywords : Decision support system; Hotel facilities; TOPSIS

 9. Infraestructura común de telecomunicaciones aplicada a un hotel

  OpenAIRE

  Elizari Saco, Sergio

  2007-01-01

  Este proyecto consta sobre la realización de infraestructuras en un hotel, la normativa actual solo contempla edificios de viviendas, comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares (urbanizaciones) pero no contempla nada acerca de hoteles, con este proyecto se pretende aplicar en la medida de lo posible estas leyes en el hotel, hay situaciones en las que es imposible aplicarlas y por lo tanto hay que idear la manera de resolverlo. También el intentar realizar instalaciones en el hotel de dóm...

 10. THE ASSESSMENT OF HOTEL SERVICES IN POIANA BRASOV RESORT

  National Research Council Canada - National Science Library

  C A Baltescu; D Boscor

  2014-01-01

  .... The quality of hotel services provided influence the attracted customer segment, the satisfaction degree of consumption, the loyalty degree for the accommodation unit and destination, and also...

 11. Penerapan Aplikasi Web Di Hotel Arinda Guest House Bandung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ade Mubarok

  2017-09-01

  Abstract Hotel was a thriving industry very fast with the advent of the information technology. One factor that can provide comfort is the existence of the information rapid to a reservation hotel. Several problems that ordinarily encountered hotel management and customers as it tough for rapid information, do check in and the payment of requiring guests come to the hotel, include families in village records the guest log and make a report manually.In writing thesis this, writer build a application of hotel by adopting information technology. The model used to the development of software is the method waterfall, which begins with analysis needs adapted to systems are go at the hotel arinda guest house, design system and software, coding, testing, and implementation.So that this research produce information system a reservation hotel web-based. Of interface ease of use user and showing functionality that can be used to at the check in , the hotel , faster information and save time prospective guest on do reservations , efficient in recording the guest log and reports.   Keywords: Website, Aplication, Hotel Arinda Guest House, checked in, Waterfall.

 12. Analisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Manajerial pada Hotel-hotel Berbintang 3 di Pekanbaru

  OpenAIRE

  Darlis, Edfan; Tanjung, Amries Rusli; Tarigan, Elpista

  2015-01-01

  The number of hotels in Pekanbaru from year to year is always increasing. This shows the increasing competition among entrepreneur of hospitality services. Have a competent leader / manager would be one of the important things that must be considered. This study aims to: examine, test and analyze the effect of intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient on managerial performance. This study is conducted in 3-star hotels in Pekanbaru. The research sample is 31 people hotel...

 13. Faktor Bauran Pemasaran Yang Berkontribusi Bagi Konsumen Dalam Memilih Budget Hotel Di Indonesia

  OpenAIRE

  Sugiyanto, Valensia; Kurniawan, Antonius; Aprilia, Adriana; Jokom, Regina

  2014-01-01

  Budget hotel menjadi tren dalam dunia perhotelan Indonesia, banyak pengusaha hotel membangun hotel dengan konsep ekonomis, namun seringkali pengusaha budget hotel tersebut mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan konsumen sesungguhnya, karena itu peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang berkontribusi bagi konsumen dalam memilih budget hotel di Indonesia. Penelitian ini menemukan empat faktor yang berkontribusi bagi konsumen dalam memilih budget hotel di Indonesia yaitu first impression, h...

 14. Market segmentation and the changing budget hotel industry in urban South Africa

  OpenAIRE

  Market segmentation and the changing budget hotel industry in urban South Africa

  2013-01-01

  Market segmentation is a critical driver of change in the hotel industry, resulting in the appearance of differentiated forms of hotel property developments, including budget hotels. International research on budget hotels is mainly limited to North America and Europe, with some more recent studies on emerging economies. This article examines the role of budget hotels within the wider restructuring of the South African hotel industry following the country’s re-entry into the global tourism ec...

 15. On protection of employee rights and interests in management of tourist hotel in China

  OpenAIRE

  Ren Yun

  2016-01-01

  With the rapid development of the tourist hotel, the hotel has many problems in the protection of employee rights and interests. To enhance the importance that hotel managers attach to the protection of em-ployee’s rights and interests, and strengthen the hotel employees’ consciousness in rights protection, this paper regards the China’s tourist hotel employees as research objects, discusses the problems and causes in the process of protecting the tourist hotel employee rights and interests, ...

 16. Fair values ved første indregning i regnskabet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  IASB har publiceret en diskussionsrapport, i hvilken mulige målegrundlag, der kan anvendes ved første indregning i regnskabet, bliver afvejet i forhold til hinanden. Rapporten konkluderer, at fair values så vidt muligt bør anvendes, såfremt disse værdier kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt. I...... modsat fald skal virksomhederne vælge et målegrundlag som substitut for fair values, der kan opgøres pålideligt. Substituttet skal være mest mulig konsistent med fair values, og anvendes på en måde, som bedst muligt afspejler det, som en måling til fair value sigter efter (the fair value measurement...

 17. Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann; Lohmann-Hansen, Anker; Holmberg, Bengt

  den voksende trafik forstærkes. Der er samfundsøkonomiske fordele at hente ved at flytte en del af bilismen over i offentlig transport. Færre biler reducerer nemlig bilismens negative afledte effekter og dermed også samfundets udgifter til dem. Det er effekter som ulykker, luftforurening, CO2-udslip...... samfundsmæssige og langsigtede konsekvenser af at indføre gratis offentlig transport. Og på denne baggrund vurdere om gratis transport kunne være et velegnet politisk instrument til at imødegå de voksende problemer fra trafikken. Også borgeres holdninger, afvejninger og prioriteringer vil blive inddraget i...

 18. Importance of staff training in hotel industry Case Study: Hotel Dukagjini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Albana Gazija

  2011-12-01

  Full Text Available In every business, independently of the activity, human resources are the most precious capital. In terms of global competition and rapid change, personnel training are essential. Every manager should be able to attract qualified and capable personnel, in order to use their skills in achieving organizational objectives. In a market economy where uncertainty is rather widespread, obtaining knowledge and information is becoming a source for creating competing advantages. One of the most important aspects in contemporary hotel industry is getting to know the new methods and techniques through training. Staff training is an important part in Human Resource Management, in order to improve employee performance, respectively it helps putting their skills to better use and specialization in their work. Application of an efficient training process has an important impact in increasing employee performance.      The aim of this study is to understand the importance of personnel training in hotel industry. The study includes the theoretical part for staff training, importance and benefits. The empirical part is composed by a qualitative method research of Hotel Dukagjini in Peja. The paper’s results have shown that management has a relatively good understan-ding of the importance of personnel training; the hotel may be in a favorable situation if the employees keep taking continuous training.

 19. Analisis dan Perbaikan Layanan Hotel Menggunakan Servqual dan Diagram Kartesius (Studi Kasus di Hotel Kombokarno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rindang Rayo Ranas

  2016-06-01

  The purposes of this research is to analyze and suggest a service quality improvement in Kombokarno Hotel. This research used ServQual dimension variables that consist of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy as a dimensions of service quality. It used 144 guests of Kombokarno Hotel as a sample for the research. The result of the collected data then be tested based on it’s validation and reliability by using SPSS 16.0 software. The result of data processing shows the validity of each question variable in the questionnaire. Then the data be analyzed using ServQual method to see the Gap between hope and reality. Furthermore it is processed by Kartesius diagram to see what performance that need to be improved. The result of the researched shows that the cleanness of the hotel always in good term, the electronic utilities (lamp, AC, TV, etc, are functioned well, and the hotel’s building ‘good look’ became the most priority to improve the performance of service quality in the hotel.

 20. Breakfast in a hotel dining room

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Kennan Herbert

  2009-01-01

  Full Text Available My father and I were the only ones there on a winter Saturday.Yet a full staff of penguins was on duty, webbed shoes muffled on thick but aging carpet, their lined faces and beaks a bit mottled.They brought us the morning newspaper, toast, coffee, orange juice, grapefruit (a beauty nestled on ice in a pewter tureen, an old-fashioned presentation,with a hint of decay.The hotel was closed shortly thereafter, for a decade, then remodeled,reopened with new crystal, dinnerware with postmodern chi...

 1. Breakfast in a hotel dining room

  OpenAIRE

  Mary Kennan Herbert

  2009-01-01

  My father and I were the only ones there on a winter Saturday.Yet a full staff of penguins was on duty, webbed shoes muffled on thick but aging carpet, their lined faces and beaks a bit mottled.They brought us the morning newspaper, toast, coffee, orange juice, grapefruit (a beauty) nestled on ice in a pewter tureen, an old-fashioned presentation,with a hint of decay.The hotel was closed shortly thereafter, for a decade, then remodeled,reopened with new crystal, dinnerware with postmodern chi...

 2. MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN HOTEL YANG SEDANG BEROPERASI ( STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN EXTENSION VILLA HOTEL ALILA UBUD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Ketut Yasa Dharmika

  2015-07-01

  Full Text Available Construction of the hotel development is carried out without cessation of the hotel operations have a bigger challenge because of many things such as: accesses to the hotel, material loading area, noise, safety of guests and hotel staff, working time, demonstrations, etc should be well managed in order to minimize the impacts to hotel operation. Risk is the chance of occurrence of adverse events, which is caused by the uncertainty. The research aims to identify, analyze and how the risks can be managed. The method in this research is Descriptive Qualitative Risk Analisis. Respondents determined by Purposive Sampling, from various stakeholders who are competent in this development. The research are identified 47 risks. Eleven risks are unacceptable risk includes  : noise, licensing, planning of MEP works, declining of contractor profit, the rising cost for build a new access roads, land slides, limited parking, hotel access interference,  discomfort of the hotel’s guests and staff, disruption in the project work time and delay of project completion due to interruption by the hotel operations. Nineteen risks are undesirable risk includes: public opinion, decreasing of green open land, insufficient capacity of the existing facilities, difficulties in the hotel's marketing, declining of the hotel room’s selling prices, the declining of satisfaction level of hotel guests, decreasing of hotel’s profits, lack of project scope, nappropriate strategy for supplying material and equipment and lack of competence of the project consultants and contractors, inappropriate standard of job’s handling, lack of quality control, inappropriate  project organizational, improper work methods, limited area for materials loading, decreasing of  cleanliness levels of the hotel, insufficient noise isolation blocks. Ten risks are acceptable risk and seven risks are negligible risk. Major risks are unacceptable and undesirable risk, which are need to be managed

 3. IMPROVING THE DISTRIBUTION OF BULGARIAN SEASIDE HOLIDAY HOTELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stoyan Marinov

  2010-06-01

  Full Text Available This report aims at viewing and analysing the trends and changes in the channels for distribution of tourist products. The specific features of modern hotel management together with the tasks in the process of distribution of hotel products have been presented. Applying.

 4. New Employment Forecasts. Hotel and Catering Industry 1988-1993.

  Science.gov (United States)

  Measurement for Management Decision, Ltd., London (England).

  Econometric forecasting models were used to forecast employment levels in the hotel and catering industry in Great Britain through 1993 under several different forecasting scenarios. The growth in employment in the hotel and catering industry over the next 5 years is likely to be broadly based, both across income levels of domestic consumers,…

 5. Management Trainees in the Hotel Industry: What Do Managers Expect?

  Science.gov (United States)

  Baum, Tom

  1991-01-01

  Comparison of a survey of 118 United Kingdom hotel managers (53 percent response) with a similar study of 75 U.S. managers found key differences reflecting the impact of cultures on management expectations. Significant similarities support development of an internationally transferable core curriculum for hotel management. (SK)

 6. Hotel industry expansion and sustainable development: A case ...

  African Journals Online (AJOL)

  This article examines how international hotel industry expansion affects sustainable development in the context of least developed countries. The study focuses on power asymmetries in the governance processes of hotel value chains. First it develops a model to analyse these processes. Subsequently this model is used to ...

 7. Testing expected and perceived service quality in the hotel industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vujko Aleksandra

  2015-01-01

  Full Text Available Guest satisfaction is the key to retaining existing and attracting new guests. In order to reach this goal, managers in hotels have become aware of the fact that the quality stay is reflected in the unique experiences of the tourists in particular. Guest satisfaction with hotel services can be tested by various methods. In this study, we used a questionnaire technique, in which respondents were guests of the hotel 'Vojvodina', 'Novi Sad' and 'Park' in Novi Sad, then the guests of the hotel 'Vojvodina' and 'Gold Class' in Zrenjanin, as well as the guests of the hotel 'Brothers Sekulic' in Zlatibor. The respondents were asked to evaluate various aspects of the business environment, employees' attitude towards guests, taste and variety of food and beverages. Data are presented in tables with brief comments. Based on the analysis of dependent and independent variables, we concluded that the physical features of a hotel, as well as the guest-employee relationship, are primarily related to the personal experience. Guests were the least satisfied with the hotel bar. These pieces of information are crucial for the hotel enterprises and contribute to the advancement of business through the adjustment of the product to the needs of the customer.

 8. HOTEL AND MOTEL HOUSEKEEPING AIDE, A SUGGESTED TRAINING PROGRAM.

  Science.gov (United States)

  Office of Education (DHEW), Washington, DC.

  A LOCAL TRAINING PROGRAM TO PREPARE HOTEL AND MOTEL HOUSEKEEPING AIDES CAN BE DEVELOPED FROM RESOURCE MATERIAL IN THIS GUIDE. PROGRAM OBJECTIVES ARE TO PREPARE TRAINEES TO PERFORM THE JOBS INVOLVED IN KEEPING HOTEL OR MOTEL ROOMS CLEAN, TO FOLLOW CORRECT PROCEDURES IN USING EQUIPMENT AND SUPPLIES REQUIRED IN CARING FOR BEDROOMS AND BATHROOMS, AND…

 9. Brand performance of Chinese domestic vs. international hotels ...

  African Journals Online (AJOL)

  Results showed that the effects of branding were most noticeable in midmarket and upscale hotels. Kim and Kim. (2005) connected brand equity with the financial performance of hotels. They defined brand equity as a four-dimensional construct, including brand loyalty, brand awareness, perceived quality, and brand image.

 10. Exploring employee participation and work environment in hotels

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markey, Raymond; Harris, Candice; Knudsen, Herman

  2014-01-01

  We explore the relative impact of direct and representative forms of participation on quality of the work environment, based on multi-method case studies of two hotels each in New Zealand and Denmark. The degree of direct participation is higher at the New Zealand hotels, yet, workload and stress...

 11. Hotel & Food Service Industries. Workforce & Workplace Literacy Series.

  Science.gov (United States)

  BCL Brief, 1992

  1992-01-01

  This brief gives an overview of the topic of workplace literacy for the hotel and food service industries and lists program contacts. The following organizations operate employee basic skills programs for hotel and food service employees, provide technical assistance, or operate grant programs: Essential Skills Resource Center; Language Training…

 12. Hotel quality in the European Capital of Culture: Leeuwarden 2018 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Research in Hospitality Management ... This research looks into the experience as perceived in 2014 by hotel guests in 15 bigger Dutch cities. ... leave more positive guest reviews on review sites, and for authorities to engage in stimulating the knowledge and skills of local hotel operators in order to be best prepared for the ...

 13. Oprensning af forureningen på depotet ved Høfde 42 ved hjælp af nul-valent jern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjordbøge, Annika Sidelmann; Kjeldsen, Peter; Petersen, Peter Alfred

  Rapporten beskriver forsøg med nul-valent jern på forurenet vand og sediment fra depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Resultaterner viser, at parathion og malathion hurtigt og fuldstændigt bliver omdannet til langt mindre toksiske forbindelser, og endvidere nedbrydes mange af de tilstedeværende...... nedbrydningsprodukter betydeligt. Desuden beskrives oprensningsmetoder med nul-valent jern, herunder ZVI-clay teknologien, der her er identificeret som den bedst måde at anvende nul-valent jern til oprensning af forureningen ved Høfde 42....

 14. THE DEGREE OF CONSUMER SATISFACTION WITH HOTEL SERVICES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danka CURAKOVIĆ

  2013-07-01

  Full Text Available The customer focus is one of the principles of quality management in organizations whose decisions, policy and strategy are based on market analysis. The results of the analysis are then used in the introduction of innovation, planning, investment in order to positioning in the market and meeting customer needs. The subject of research is the degree of consumer satisfaction with hotel services in order to determining the extent to which their quality meets customer needs and preferences. For the purposes of this paper there was conducted a research of primary and secondary materials, as well as field research in the July-August 2011. The research was conducted in hotels and B&B hotels in Novi Sad. The principal part of the paper is the analysis and description of results obtained in the study. The research results can be used by hotel managers in order to improve and adapt hotel services to market needs, as well by students.

 15. Gamow, not Hilbert: The Architect of Hilbert's Grand Hotel

  CERN Document Server

  Kragh, Helge

  2014-01-01

  What is known as "Hilbert's hotel" is a story of an imaginary hotel with infinitely many rooms that illustrates the bizarre consequences of assuming an actual infinity of objects or events. Since the 1970s it has been used in a variety of arguments, some of them relating to cosmology and others to philosophy and theology. It turns out that the name is a misnomer, as Hilbert was not responsible for the story. The originator was George Gamow, who invented the hotel in 1947, jokingly attributing it to Hilbert. Although well known, the counter-intuitive hotel only attracted wide interest in the 1970s, first in philosophical and theological contexts. The paper outlines the origin and early history of what might be called the Gamow-Hilbert hotel paradox.

 16. ASPECTS OF ROMANIAN MARKETING ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL HOTEL CHAINS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Smaranda Adina COSMA

  2015-02-01

  Full Text Available The influence of global processes on economic development is reflected in the intensity of tourist streams and in the development of the hotel companies’ strategy. Because of that, is very important for a hotel and especially for one that belongs to an international chain to analyse the micro and macro environment, to know exactly which are the opportunities and the risks taken into consideration on a specific market. On the Romanian market the hotels that belong to international chains consider that the most important opportunity is the market development potential and the biggest risk is the infrastructure. Also, the own resources are the most important factor that is influencing directly the activity of a hotel belonging to an international chain in Romania. All those criteria are taken into consideration by the hotels in order to develop a long time strategy on the Romanian market.

 17. EVALUATION OF COMPETITION CONDITIONS IN THE HOTEL SECTOR IN ISTANBUL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazım Ozan ÖZER

  2015-04-01

  Full Text Available The various dimensions of the concept of the competitiveness in service sectors have drawn attention of many researchers. Discipline of business concerns firm, sector and the international dimensions of national level competition. This study focus on explaining the competitiveness of Istanbul Hotel Sector by considering the dynamics connected to the sectoral competitiveness of Tourism. For the analysis, different data collection techniques have been used. As for the secondary data, literature review has been done about Michael Porter’s Five Forces Model that is mostly prefered for this kind of researches. For the primary data, senior managers of hotels in Istanbul Hotel Sector were applied to the interviews and formal interviews. As a result of this study it’s seen that Istanbul Hotel Sector has profitability rates that attract new entrants and the competition conditions are available for new entrants to the Istanbul Hotel Sector.

 18. Implementation of Chaid Algorithm: A Hotel Case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celal Hakan Kağnicioğlu

  2014-11-01

  Full Text Available Today, companies are planning their own activities depending on efficiency and effectiveness. In order to have plans for the future activities they need historical data coming from outside and inside of the companies. However, this data is in huge amounts to understand easily. Since, this huge amount of data creates complexity in business for many industries like hospitality industry, reliable, accurate and fast access to this data is to be one of the greatest problems. Besides, management of this data is another big problem. In order to analyze this huge amount of data, Data Mining (DM tools, can be used effectively. In this study, after giving brief definition about fundamentals of data mining, Chi Squared Automatic Interaction Detection (CHAID algorithm, one of the mostly used DM tool, will be introduced. By CHAID algorithm, the most used materials in room cleaning process and the relations of these materials based on in a five star hotel data are tried to be determined. At the end of the analysis, it is seen that while some variables have strong relation with the number of rooms cleaned in the hotel, the others have no or weak relation.

 19. Hotel "Nagoya Castle", Japón

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takenaka Komuten, Co. Ltd.

  1970-04-01

  Full Text Available This hotel has 254 rooms, of which 138 are single and 99 double bed rooms, and 9 rooms have twin beds. There are also 5 suites and 5 bedrooms in the Japanese style. It can accommodate in all 370 persons. Among its special facilities the following are noteworthy. A large dining hall, with room for 3 000 guests, this being the largest banquet hall in central Japan; a beautiful open air pool; a magnificent garden; and a parking site with space for 400 cars.Este hotel consta de 254 habitaciones, de ellas: 138 individuales, 99 dobles con una cama, 9 dobles con dos camas, 5 suites y 3 habitaciones ambientadas al estilo japonés. Tiene capacidad de alojamiento para 370 personas. Entre sus instalaciones especiales figuran: un gran salón de banquetes —para 3.000 comensales—, que es el mayor del Japón central; una bella piscina al aire libre; un magnífico jardín; y un estacionamiento con capacidad para aparcar 400 turismos.

 20. Implementation of Chaid Algorithm: A Hotel Case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celal Hakan Kagnicioglu

  2016-01-01

  Full Text Available Today, companies are planning their own activities depending on efficiency and effectiveness. In order to have plans for the future activities they need historical data coming from outside and inside of the companies. However, this data is in huge amounts to understand easily. Since, this huge amount of data creates complexity in business for many industries like hospitality industry, reliable, accurate and fast access to this data is to be one of the greatest problems. Besides, management of this data is another big problem. In order to analyze this huge amount of data, Data Mining (DM tools, can be used effectively. In this study, after giving brief definition about fundamentals of data mining, Chi Squared Automatic Interaction Detection (CHAID algorithm, one of the mostly used DM tool, will be introduced. By CHAID algorithm, the most used materials in room cleaning process and the relations of these materials based on in a five star hotel data are tried to be determined. At the end of the analysis, it is seen that while some variables have strong relation with the number of rooms cleaned in the hotel, the others have no or weak relation.

 1. The effects of trends in technology on the hotel industry: a case study of Scandic Hotel Simonkenttä and Hilton Hotel Kalastajatorppa

  OpenAIRE

  Tamang, Surya Maya; Bernaldo, Ruth Jane

  2016-01-01

  The hotel industry continues to develop through innovations of technology. Trends in technol-ogy are evident in various forms, such as software and operating systems, high-tech devices and equipment, and social media networks. These can improve a hotel’s competitive ad-vantage and increase customer satisfaction. The objective of this research project was to examine the effects of technological trends in hotels and as perceived by the employees (the technology users) and to find out if ther...

 2. THE ONLINE VISIBILITY OF THE ROMANIAN HOTELS. EMPHASIS ON THE HOTELS FROM THE NORTH-EAST REGION OF ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreea MAHA

  2015-09-01

  Full Text Available The purpose of the present research is to analyze the online visibility of Romanian hotel websites and what mistakes are identified once we analyze the hotel content. At the same time we want to provide a complex overview of how Romanian hotels use the Internet for their business. The research method used for creating this article is documentary study and content analysis. We have carried out the content analysis of all hotel websites categorized between 3 to 5 stars in the North-East region of Romania. The main mistakes identified consist in the use of websites just for information purposes, the information are often not up to date which promote hotels that no longer exist, and not allow reservations/payments in real time. Many links and services that apparently exist on the website are inactive.

 3. Business information literacy: informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigrid Gimse

  2010-07-01

  Full Text Available For å bli en informasjonskompetent student innenfor en internasjonal akademisk handelshøgskole, er det spesielle ferdigheter man må opparbeide seg. Det er ikke de samme kravene til hva en må kunne ved Odontologisk fakultet som ved BI, så heller ikke i bibliotekets sfære. De ferdighetene vi er på jakt etter å utvikle hos våre studenter er generiske for handelshøyskoler verden over, men allikevel er begrepet ”Business Information Literacy” et ganske nytt begrep, og som så mye annet hentet fra USA. Vi synes det er et spennende begrep, all den tid det definerer hva som er kravene, utover den enkelte handelshøyskoles sfære. Vi tror at det kommer til å etableres en standard for denne kompetansen i USA snart, men før dette er klart har vi sett på hva begrepet betyr for oss. Det har nemlig ledet oss mot en særegen undervisnings- og bibliotekpedagogikk. Tilføyelsen ”Business” til begrepet informasjonskompetanse kommer selvsagt på toppen av den generelle definisjonen, som vi også ”bekjenner” oss til og prøver å utvikle hos våre studenter og faglige. Begrepet springer ut av BIs fagområder der kravene til ”Business Information Literacy” kan innebære: • Kunne innhente emnespesifikk fag- og forskningslitteratur i relevante bibliografiske kilder • Kunne innhente makroøkonomiske data nasjonalt og internasjonalt • Kunne innhente forbrukerdemografiske data • Kunne innhente data typiske for markedsanalyse • Kunne innhente data innen bedrifts- industri- og bransjeanalyse • Kunne innhente finansielle data • Kunne bruke juridiske kilder • Kunne inkorporere funn i egne oppgaver etter akademisk standard Hva gjør vi for å utvikle disse ferdighetene hos våre studenter? Hvilke tiltak setter vi verk? Hva gjør handelshøyskoler verden over? Mange bibliotek utvikler i dag elæringsmateriale for å kunne nå det store antall studenter. Dette er også underveis hos oss.

 4. Life and consciousness - The Vedāntic view.

  Science.gov (United States)

  Shanta, Bhakti Niskama

  2015-01-01

  In the past, philosophers, scientists, and even the general opinion, had no problem in accepting the existence of consciousness in the same way as the existence of the physical world. After the advent of Newtonian mechanics, science embraced a complete materialistic conception about reality. Scientists started proposing hypotheses like abiogenesis (origin of first life from accumulation of atoms and molecules) and the Big Bang theory (the explosion theory for explaining the origin of universe). How the universe came to be what it is now is a key philosophical question. The hypothesis that it came from Nothing (as proposed by Stephen Hawking, among others), proves to be dissembling, since the quantum vacuum can hardly be considered a void. In modern science, it is generally assumed that matter existed before the universe came to be. Modern science hypothesizes that the manifestation of life on Earth is nothing but a mere increment in the complexity of matter - and hence is an outcome of evolution of matter (chemical evolution) following the Big Bang. After the manifestation of life, modern science believed that chemical evolution transformed itself into biological evolution, which then had caused the entire biodiversity on our planet. The ontological view of the organism as a complex machine presumes life as just a chance occurrence, without any inner purpose. This approach in science leaves no room for the subjective aspect of consciousness in its attempt to know the world as the relationships among forces, atoms, and molecules. On the other hand, the Vedāntic view states that the origin of everything material and nonmaterial is sentient and absolute (unconditioned). Thus, sentient life is primitive and reproductive of itself - omne vivum ex vivo - life comes from life. This is the scientifically verified law of experience. Life is essentially cognitive and conscious. And, consciousness, which is fundamental, manifests itself in the gradational forms of all

 5. Life and consciousness – The Vedāntic view

  Science.gov (United States)

  Shanta, Bhakti Niskama

  2015-01-01

  In the past, philosophers, scientists, and even the general opinion, had no problem in accepting the existence of consciousness in the same way as the existence of the physical world. After the advent of Newtonian mechanics, science embraced a complete materialistic conception about reality. Scientists started proposing hypotheses like abiogenesis (origin of first life from accumulation of atoms and molecules) and the Big Bang theory (the explosion theory for explaining the origin of universe). How the universe came to be what it is now is a key philosophical question. The hypothesis that it came from Nothing (as proposed by Stephen Hawking, among others), proves to be dissembling, since the quantum vacuum can hardly be considered a void. In modern science, it is generally assumed that matter existed before the universe came to be. Modern science hypothesizes that the manifestation of life on Earth is nothing but a mere increment in the complexity of matter — and hence is an outcome of evolution of matter (chemical evolution) following the Big Bang. After the manifestation of life, modern science believed that chemical evolution transformed itself into biological evolution, which then had caused the entire biodiversity on our planet. The ontological view of the organism as a complex machine presumes life as just a chance occurrence, without any inner purpose. This approach in science leaves no room for the subjective aspect of consciousness in its attempt to know the world as the relationships among forces, atoms, and molecules. On the other hand, the Vedāntic view states that the origin of everything material and nonmaterial is sentient and absolute (unconditioned). Thus, sentient life is primitive and reproductive of itself – omne vivum ex vivo – life comes from life. This is the scientifically verified law of experience. Life is essentially cognitive and conscious. And, consciousness, which is fundamental, manifests itself in the gradational forms of all

 6. STRATEGIC MANAGEMENT OF HOTEL COMPANIES: CASE STUDY OF HOTEL COMPANIES IN VOJVODINA (SERBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana VUKOSAV

  2014-12-01

  Full Text Available Contemporary approaches to the management of the company are focused on achieving long-term success of the company in its complex and changing environment. Company as part of the wider environment, must adapt to the changing environment in order to survive, growing and developing. The task of strategic management is to enable the enterprise in the tourism industry to rationally and promptly react to changes in the environment in which it carries out its business and general activity. The aim of this paper is to determine whether and to what extent the process of the strategic management is being implemented in hotels in Vojvodina(that are changed ownership structure and what is their response to the competitive pressures and opportunities, and demands and needs of consumers Strategic positioning in order to achieve sustainable competitive advantage through product differentiation and segmentation of demand is imperative for success of hotel companies in Vojvodina.

 7. Predlog načrta trženja za Mladinski hotel in Hotel Bistra

  OpenAIRE

  Markovič, Barbara

  2016-01-01

  Za manjše kraje, kot je Vrhnika, je turizem ena izmed razvojnih priložnosti za večjo prepoznavnost med ponudniki. Mladinski hotel in Hotel Bistra, ki je odprl svoja vrata v drugi polovici leta 2014 in se trži tudi pod imenom Gostišče s prenočitvami. Zaradi hitre menjave lastništva nastanitveni objekt še vedno nima načrta trženja, ki predstavlja sicer ključen sestavni del razvojnega in operativnega načrta delujočega podjetja. Brez prave strategije in skrbno določenih ciljev podjetje nima zagot...

 8. District heating system cools new hotel; Fernwaerme aus KVA kuehlt neues Ibis-Hotel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmid, W.

  2009-07-01

  This article takes a look at how an absorption cooling system provides cooling for a new hotel in Basel, Switzerland. The driving energy for the absorption cooling system is provided by the local district heating system. Cheap, summertime heat is provided by the local utility IWB from the city's waste incineration plant to drive the system. Details are presented on the installation and figures are given on cooling power and energy prices. The energy-relevant construction details of the new hotel are examined and the air-conditioning installations are described. The special planning competence involved is commented on. The control of the absorption refrigeration system is looked at in detail and the particular finesse involved in its operation is commented on. The quiet, roof-mounted cooling units are also described and a schematic diagram of the installation is presented.

 9. Hotell "Telegraaf" Tallinnas Vene tänaval = Hotel Telegraaf on Vene Street, Tallinn / Mihkel Karu

  Index Scriptorium Estoniae

  Karu, Mihkel, 1983-

  2007-01-01

  Endise Kommertspanga (ehitatud 1874. a. arhitekt P. Schreiberi projekti järgi N. Thamme juhtimisel) ja hilisema Tallinna Telegraafi hoonesse Vene t. 9 rajatud hotell. Arhitekt: Martin Aunin. Projekteerija: EA Reng AS. Konstruktor: Riho Märtson. Sisekujundajad: Külli Salum, Riina Harik. Projekt: 2004, valmis: 2007. I ja III korruse plaan, 2 värv. välisvaadet, 4 sisevaadet

 10. Perceived workplace mistreatment: Case of Latina hotel housekeepers.

  Science.gov (United States)

  Hsieh, Yu-Chin Jerrie; Sönmez, Sevil; Apostolopoulos, Yorghos; Lemke, Michael Kenneth

  2017-01-01

  Latina hotel housekeepers' social class, gender, race/ethnicity, nationality, and United States immigration status render them particularly vulnerable to workplace mistreatment. We sought to reveal the array of policy- and interpersonal-related mistreatment experienced by Latina hotel housekeepers in the southeastern United States employed at 75 local hotels which included 4-star, 3-star, 2-star, and 1-star properties. This ethnographic study involved 27 in-depth interviews with Latina hotel housekeepers. Using semi-structured in-depth interview guides, participants were interviewed until collected data reached saturation. Data were coded to explore themes and relationships for the housekeepers' work environments, and thick descriptions of these environments were developed. Participants ranged in work experience from 1 to 15 years, with all but one unable to reach full-time status, and were paid between $7.25 and $8.00 per hour. Policy-related phenomena, such as low pay, lack of paid sick leave or overtime, and absence of appropriate cleaning tools or protective equipment were all perceived as forms of mistreatment by Latina hotel housekeepers. Interpersonal mistreatment in the form of supervisor favoritism, unfair work assignments, biased allocation of cleaning supplies, disrespect, and verbal abuse due to ethnicity was also perceived. Latina hotel housekeepers endure mistreatment that impacts their psychosocial and physical occupational health. We provide recommendations to minimize workplace mistreatment and improve well-being of Latina hotel housekeepers.

 11. Budgeting practices: a study on Brazilian hotel companies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula de Souza

  2015-12-01

  Full Text Available This study aims to explore the budgeting practices in the hotel companies of Brazil’s main tourist centers. The justification is oriented by the number of foreign tourists received by the top ten Brazilian tourist destinations, which reaches 95% of the country. Another motivation is the lack of research on hotel companies in developing countries, and it should also be considered that Brazil will host the World Cup in 2014 and the Olympic Games in 2016, which requires a suitable hotel structure to receive a large number of athletes and tourists. Thus, in order to achieve the purpose of this study, surveys were sent to the hotels associated with the Brazilian Association of the Hotel Industry (ABIH, with replies by 40 hotel companies. Descriptive statistics were applied to the results, in order to improve the basis for discussions. The results indicate that most of the hotels adopt corporate budgeting with bottom-up as main budgeting process. Research shows that budgets are developed, more frequently, using the results from previous years and economic indicators. In the performance evaluation, the comparative analysis, the analysis of the causes of deviations and adequacy measures are often applied. The analysis of variance is primarily directed at controlling costs/expenses, identifying potential problems and providing feedback for the next period.

 12. A Mathematical Model of the Hotel Service Oligopoly Market and a Conflict-Optimal Management Method of the Hotel Complex Competitiveness

  OpenAIRE

  Soro, M.; A. A. Karpunin

  2015-01-01

  The aim of this work is to enhance competitiveness of hotel complex management in the hotel service market of the state of Côte d'Ivoire.The objectives of this study are:1) producing a model of oligopoly market of hotel services based on marketing research;2) synthesis of the conflict-optimum management method of a hotel complex using the model of oligopoly market of hotel services;3) study of issues on competitiveness enhancement of running hotel complex in the market of oligopoly under coun...

 13. Changing Occupational Profiles in the Hotel Industry: Case Studies in France, Italy and Spain. Synthesis Report.

  Science.gov (United States)

  Gatti, Mario; Grazia Mereu, Maria; Tagliaferro, Claudio

  Changing occupational profiles in the hotel industry in France, Italy, and Spain were examined in case studies that included interviews with hotel managers, human resource managers, and individuals employed in hotel occupations identified as new or entailing new skills. The study focused on the following topics: (1) changes in the hotel industry…

 14. Environmental Strategies in Hotel Business Administration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela STEFANICA

  2017-04-01

  Full Text Available The problem of the environment is a strategic challenge in the era we are living in. In this sense, more and more managers from various areas of activity, the tourism industry included, have become increasingly concerned of promoting better environmental practices. If these practices were based on the 3R’s principle, later on they developed amounting to the implementation of much more complex systems and strategies to support the solving of environmental problems. The paper highlights the main environmental strategies implemented in the hotels of Romania and Italy, presented in a comparative analysis. The study provides an image of the current situation in two regions of Romania and Italy, thus showing the efforts made by managers to ameliorate the impact of the activities carried out on the environment.

 15. The Development of Boutique Hotels in Brașov City

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Codruța Adina Băltescu

  2016-01-01

  Full Text Available Boutique hotels are hotel businesses dedicated to addressing a well-defined segment ofcustomers. The development of the concept is an ongoing process, these accommodation units arealready well known on the hotel market, thus reflecting their attraction among the guests. Thepaper highlights the main features of the boutique hotels, the specificity of the offer and analyzesthe major global hotel groups in order to highlight their concerns in the direction of developingtheir own chains of boutique hotels. Aiming to identify the development of this hotel concept in ourcountry, the paper also analyzes the units that fall into this category of establishments whichoperate in Brasov city.

 16. Problematics of high employee turnover in hotel Thermal

  OpenAIRE

  Gistinger, Petr

  2016-01-01

  Bachelor´s thesis is focused on high employee turnover in a specific company. Thesis is divided into two parts. The first part consists of definitions, theoretical starting-points and methods connected with employee turnover. In the beginning of the second part the hotel is briefly introduced. In the main body of second part I have analysed the situation in the hotel based on internal documents, hotel´s official web page, official statistics and an interview with company´s manager. Using the ...

 17. The Effects of Customer Voice on Hotel Performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assaf, A. George; Josiassen, Alexander; Cvelbar, Ljubica Knežević

  2015-01-01

  This paper investigates the effects of two critical customer voice variables on hotel performance. Specifically, the research provides a customer equity model in which the influences of both customer satisfaction and complaints are considered. The impact of the customer voice variables on hotel...... performance is investigated while considering the potential for moderating effects by hotel size and star rating. We use a more robust approach to measure firm performance than is traditionally used in satisfaction-performance studies. Finally the paper reports on the results of these investigations...

 18. Concepto para un Nuevo Hotel Internacional de Varadero.

  OpenAIRE

  José Diwaldo García Sánchez; Ivanys Valderrama Ramírez; Pedro Yuniesky Rodríguez Martínez

  2012-01-01

  Este trabajo abarca la etapa de concepto para un nuevo hotel en las parcelas donde hoy se ubican las Cabañas del Sol y el Hotel Internacional en el balneario de Varadero. Este aumentaría de sobremanera la capacidad habitacional en dicha zona, considerada operadores del turismo como una de las mejores franjas de playa del mundo, proponemos un hotel muy actual en cuanto en su arquitectura y composición espacial con categoría cinco estrellas plus, 890 habitaciones y una tipología semicompacta. P...

 19. ONLINE REPUTATION AND ITS IMPACT ON HOTEL PRICING STRATEGIES

  National Research Council Canada - National Science Library

  Patricia Diana-Jens; Antonio Rodríguez Ruibal

  2015-01-01

  ... of information to improve their business results, though the importance of it is such, that it should count as an independent variable in the hotel's marketing strategy, mainly in the market positioning and in the pricing strategy. With this study we demonstrate the impact of the online reputation on the hotel's business results, assuming as online reputation the whole group of reviews available through Social Media channels. On the first hand, we try to prove that there is a relationship between the hotel's ra...

 20. The Assessment of Hotel Services in Poiana Brasov Resort

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baltescu C.A.

  2014-12-01

  Full Text Available The choice of a holiday destination is determined by the features of the existing accommodation offer. The quality of hotel services provided influence the attracted customer segment, the satisfaction degree of consumption, the loyalty degree for the accommodation unit and destination, and also the economic-financial performance of the company. This article analyzes the opinions of tourists staying in Poiana Braşov resort regarding their consumption experience in one of the most representative hotels of the resort. The results obtained show customers’ expectations, satisfaction degree after consumption and future ways for adapting and improving hotel services.

 1. Corporate Diversification and Firm Performance: Evidence from Asian Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ooi Chai-Aun

  2014-01-01

  Full Text Available The unstable environment of hotel industry which is driven by the fluctuation of tourism demand has motivated this study to look into the best diversification strategy for firm performance betterment. 42 hotel firms are investigated across 4 Asian economies, from year 2001 to 2012. Our results suggest that unrelated industrial diversification is the only alternative to improve hotel firm performance. Unrelated international diversification instead has a significant negative effect towards firm performance. Our results further show that board of directors implies a significant link to the relationship between diversification and firm performance, only in a crisis period.

 2. Hotel industry in Azerbaijan: problems perspectives of entrepreneurship development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gasanov Arzu Nadzhaf

  2014-04-01

  Full Text Available The article considers the essence of the entrepreneurship activity and the characteristic features of a businessman. The definition of the entrepreneurship according to the Azerbaijan legislation is given. Then, the tourism, peculiarities and legislation base of business in tourism industry and hotel economy characterized, the main data of the activities of replacement enterprises in the country, the level of quality of hotel service and analyzed, the main problems are listed and the conclusion about the state of the business in the sphere of hotel industry is made.

 3. Implementering af e-læring ved danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Heiberg

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Lige siden de første computere kom til landet har der været projekter, som tilsigtede at understøtte undervisning og læring ved hjælp af IKT. Understøttelsen har varieret som en bred vifte af forskellige former for medieanvendelse og grader af interaktion. Tilsvarende er diverse former for IKT-støttet undervisning og læring med forskellige betegnelser dukket op: Computer-Based Training (CBT, Computer Assisted Learning (CAL, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL, Web-based Learning (WBL, blended learning, online læring, fleksibel læring, fjernundervisning, distribueret og åben uddannelse, m. fl.

 4. Role of parking in the hotel supply chain management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Maršanić

  2015-12-01

  Full Text Available Background: Supply chain management in tourism has only recently become the topic of the scientific research. The hotel product as a tourist product presents a specific mix of services and products The focus of this study has been placed on the hotel company, that, in order to create such a product, builds its own network of partners (companies, co-workers, to bring together and coordinate activities intended to result in the desired features of the hotel product. This study was evaluated as a scientifically relevant because until now the position of parking services in the hotel product has not been analyzed from the perspective of the hotel efforts and abilities to provide parking places for their guests by analyzing to which extent a good and available parking space really affects the quality of the hotel product. The aim of the study was to define the framework in which the supply chain management acts with reference to the parking service and stakeholders in the network. Methods: The method of interviewing hotel managers was used to obtain necessary data. Through the simple numerical calculations including the number of parking spaces and the capacity of the hotel accommodation we tried to identify the interrelationship, i.e. the degree of alignment of the respective sizes. Results: It turned out that towns of Rijeka and Opatija are faced with a shortage of parking spaces, especially during the tourist season. The trend of providing parking services for guests in hotel-owned garages or car parks is typical for the everyday hotel operation and the shortage of such an option, is resolved through the lease of a certain number of parking spaces in public garages and car parks. These parking spaces are away from the hotel, the guests' dissatisfaction is a normal consequence of such a decision and it is mitigated through the commercial measures. Hotel management considers a provided parking space an important element of the hotel product quality

 5. European Carbon Atlas - Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Torben; Friis Møller, Winnie; Quitzau, Maj-Britt

  2009-01-01

  En status beskrivelse for CO2-situationen i det byggede miljø i Danmark, beskrevet ved den danske implementering af EU's energi-direktiv, og eksemplificeret ved cases på hovedstadsniveau (København), forstadsniveau (Albertslund) og bygningsniveau (Rockwools hovedsæde)....

 6. Measuring Service Quality Dimensions: An Empirical Analysis of Thai Hotel Industry

  OpenAIRE

  Dr. Sakun Boon-itt; Dr. Nopadol Rompho

  2012-01-01

  The aim of this study is to focus on hotel service quality based on the application of 29 characteristic indicators from the SERVQUAL model by comparing two hotel types, namely the boutique and the business hotel, in Thailand and to understand the expectation, perception and gaps between expectation and perception regarding hotel service quality. The study applied a self-administered questionnaire to measure the expectation and perception of service quality characteristics of hotels in Thaila...

 7. Operational Efficiency and Technology Gap Ratio of Hotels under Different Environments (in Thai)

  OpenAIRE

  Akarapong Untong

  2013-01-01

  This paper applied data envelopment analysis with slacks-based measure and metafrontier analysis to assess the operational efficiencies and technology gap ratios of the resorts and boutique hotels of Thailand’s hotel chain in Chiang Mai and Phuket. Data were from 14 hotels in Chiang Mai and 34 hotels in Phuket. It was found that hotels belonging to each type, in Chiang Mai and Phuket, had no difference in efficiencies but had different technology gap ratios; the environment caused the differe...

 8. Classification of Customer Satisfaction Attributes: An Application of Online Hotel Review Analysis

  OpenAIRE

  Dong, Jian; Li, Hongxiu; Zhang, Xianfeng

  2014-01-01

  Part 3: Digital Business; International audience; With the wide penetration of Internet, online hotel reviews have become popular among travellers. Online hotel reviews also reflect customer satisfaction with hotel services. In this study we use online hotel reviews to classify the attributes of customer satisfaction with hotel services. The empirical data was collected via Daodao.com, the Chinese affiliated brand of online travel opinion website tripadvisor.com. Based on text mining and cont...

 9. THE EFFECTS OF AN INCENTIVE MECHANISM ON BRAIN DRAIN IN THE HOTEL INDUSTRY

  OpenAIRE

  Zhao, Danni

  2016-01-01

  This thesis studies the effects of incentive mechanism on brain drain in hotel industry. As for the reason why this topic is chosen, it is regarding to the author's previous working experiences in the hotel industry. After the training practice in several different hotels, it is notable that Chinese hotel industry is confronted with a severe problem of high employee turnover. While the normal human resource turnover rate should remain between 5% and 10%, the average figure for the hotel staff...

 10. Customer Satisfaction Research: A Case Study of Original Sokos Hotel Olympia Garden

  OpenAIRE

  Truong, Thuan

  2016-01-01

  This thesis research was carried out at Original Sokos Hotel Olympia Garden in summer 2016. The case company is one of three Sokos Hotels located in St. Petersburg, Russia. The hotel aims to deliver a “Cosy living, smart working” environment to all the guests. The thesis project examines customer satisfaction with different service aspects provided at Original Sokos Hotel Olympia Garden and the customers’ willingness to recommend the hotel to others. The thesis also analyzes the factors h...

 11. Peranan Business Center Dalam Meningkatkan Pendapatan Front Office Department Di Hotel Aryaduta Medan

  OpenAIRE

  Prawira, Dwi Ananda

  2013-01-01

  Sebuah hotel yang baik adalah yang mampu mendapatkan keuntungan dengan memberikan kepuasan bagi para tamunya dengan memenuhi kebutuhan dan keinginannya selama berada dalam lingkungan hotel atau pada saat menginap untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu tersebut. Aryaduta Hotel sesuai dengan lokasinya adalah hotel yang terletak di pusat kota ( City Hotel ), yang pusat layanananya terutama pada tamu bisnis dan pengusaha yang memerlukan fasilitas. Fasilitas yang dibutuhkannya selama me...

 12. Market segmentation and the changing budget hotel industry in urban South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Market segmentation and the changing budget hotel industry in urban South Africa

  2013-01-01

  Full Text Available Market segmentation is a critical driver of change in the hotel industry, resulting in the appearance of differentiated forms of hotel property developments, including budget hotels. International research on budget hotels is mainly limited to North America and Europe, with some more recent studies on emerging economies. This article examines the role of budget hotels within the wider restructuring of the South African hotel industry following the country’s re-entry into the global tourism economy after its democratic transition. Historically, the South African hotel industry became dominated by one- and two-star budget accommodation as a result of the country’s liquor legislation. With the reconfiguration of the hotel industry after 1990 to target the growing international tourism market, the role of budget hotels changed. This analysis examines the diminished role of budget hotels in South Africa’s hotel economy, the shifting nature of the budget hotel and location patterns of budget hotels from 1990 to the present. It shows that post-1990 budget hotels are mainly concentrated in large cities and secondary centres of South Africa, and that in small towns the former liquor-focused budget hotel has been replaced by other forms of accommodation.

 13. Research-based learning: Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Birgit Heimann

  KONCEPT FOR STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER VED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT omfatter begrebsdefinering og belysning af grundlaget for fremtidig initiering af studenterdeltagelse ved University College Lillebælt. RESEARCH-BASED LEARNING indgår i University College...

 14. PLAN DE MARKETING PARA EL HOTEL CARRIZAL INN

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ángel Guillermo Félix Mendoza; Danny Daniel Cobeña López; Lisbeth Alexandra Párraga Muñoz; Lorena Carreño Mendoza

  2015-01-01

  ... de diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el estudio de mercado se analizaron los componentes de oferta y demanda del hotel, se determinaron algunas fallas en la denominación...

 15. Could You Spot Bed Bugs in A Hotel Room?

  Science.gov (United States)

  ... report saying it had bed bugs. "From a hotel industry perspective, it's worrisome that a single online report of bed bugs would cause the majority of travelers to book different accommodations, ... eradicated." Dermatologist Dr. Carrie Kovarik, an associate ...

 16. Antecedents of Hotel Profitability: Empirical Evidence from Belgrade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Milosavljević

  2016-04-01

  Full Text Available Tourism and hospitality have received an immense attention from scholars, policy holders, decision makers and other important stakeholders in Belgrade, a main tourist destination of Serbia. The aim of this paper is to determine the main drivers of profit margins in the hotel sector in Belgrade. A particular aim is to explore the effects of variables – size, market concentration, and market share and customer satisfaction – on hotel profit margins. The study analyzed the secondary reliable sources. The data were analyzed with correlations and regressions. The results indicate that customer perception is a paramount factor driving the financial performance of hotels. These findings could be useful to scholars and practitioners interested in business performances of Belgrade hotels.

 17. Occupational Programs for the Restaurant/Hotel Business

  Science.gov (United States)

  Hoenninger, Ronald W.; Riegel, Carl D.

  1978-01-01

  Describes the development of a Hotel and Restaurant Management Program, designed to provide career training, develop educational opportunities, and provide a forum through which the continuing education needs of the local hospitality industry could be assessed and evaluated. (TP)

 18. Hotelli Palace**** renoveerimine = Renovation of the hotel Palace**** / Argo Vaikla

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaikla, Argo, 1966-

  2015-01-01

  Hotell Palace Tallinnas Vabaduse väljak 3, valminud 2014. Hoone rekonstrueerimisprojekt Reet Valk (AB Reet Valk), sisearhitektid Katrin Vaikla, Argo Vaikla, Mari-Liis Süld, Riin Luuk. 2014. aasta Kultuurkapitali Arhitektuuripreemia kandidaat

 19. Price, exclusivity and luxury: Exploring London's luxury hotels

  African Journals Online (AJOL)

  2016-07-11

  licenses/by/4.0) ... industries are cataloguing their products around high price to capitalise on greater revenues and profits. ... London luxury hotel industry has and continues to grow, yet. Slattery (2012) insists prices for rooms ...

 20. Hotel quality in the European Capital of Culture: Leeuwarden 2018

  African Journals Online (AJOL)

  For the purpose of benchmarking. Leeuwarden hotels' overall perceived quality ... hospitality and welcome programmes (both in the public and private sectors) available in the city (European Commission. ECOC, 2014). Hospitality is one of the ...

 1. Hotel Overbooking and Cooperation with Third-Party Websites

  National Research Council Canada - National Science Library

  Yufeng Dong; Liuyi Ling

  2015-01-01

  .... This paper discusses pricing and overbooking strategies of a hotel in the context of cooperation with multiple third-party websites and analyzes how these strategies influence the cooperation process...

 2. DEVELOPMENT OF LOYALTY PROGRAMMES IN THE HOTEL INDUSTRY

  National Research Council Canada - National Science Library

  Marina Laskarin

  2013-01-01

  .... This paper will look at the basic tenets of loyalty programs in the hotel industry, the methods of keeping records about guests, and the necessity of creating, structuring and managing guest database...

 3. MACROECONOMIC ENVIRONMENT AND GREENFIELD FOREIGN DIRECT INVESTMENT OF HOTEL BRANDS

  National Research Council Canada - National Science Library

  Joze Peric; Maja Niksic Radic

  2016-01-01

  .... The purpose of the study is to assess the macroeconomic environment, the effects of greenfield FDI in tourism and, consequently, the presence of global hotel brands using the comparative analysis...

 4. Dynamic room pricing model for hotel revenue management systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heba Abdel Aziz

  2011-11-01

  Full Text Available This paper addresses the problem of room pricing in hotels. We propose a hotel revenue management model based on dynamic pricing to provide hotel managers with a flexible and efficient decision support tool for room revenue maximization. The two pillars of the proposed framework are a novel optimization model, and a multi-class scheme similar to the one implemented in airlines. Our hypothesis is that this framework can overcome the limitations associated with the research gaps in pricing literature; and can also contribute significantly in increasing the revenue of hotels. We test this hypothesis on three different approaches, and the results show an increase in revenue compared to the classical model used in literature.

 5. Authentic Leadership and its Consequences in a Hotel Restaurant Context

  National Research Council Canada - National Science Library

  Sae Mi Lee;Keum Ja Lim;Eric Swanson;Dae Hwan Park;Yong Ki Lee

  2016-01-01

  This paper examines the effect of authentic leadership on leader trust, organizational identification, job performance, and employee loyalty within the context of a food-and beverage department in a hotel...

 6. Briti hotell Dunkri tänavas / Piret Tali

  Index Scriptorium Estoniae

  Tali, Piret, 1972-

  2005-01-01

  Liisi Murula ja Raili Nõlvaku kujundatud hotell Merchants House, restoran KN Cayenne, baar Ice Bar ja kohvik Cafe Time Tallinnas. Kasutatud ka tekstiilikunstnik Ülle Raadiku ja klaasikunstnik Rait Partsi töid. Valgustite autor ehtekunstnik Katrin Sipelgas

 7. ASPECTS OF ROMANIAN MARKETING ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL HOTEL CHAINS

  National Research Council Canada - National Science Library

  Smaranda Adina COSMA; Cristina FLESERIU; Marius BOTA; Alexandru NEDELEA

  2015-01-01

  .... Because of that, is very important for a hotel and especially for one that belongs to an international chain to analyse the micro and macro environment, to know exactly which are the opportunities...

 8. Services Strategy and Hotels Performance: Evidence from Mures County

  National Research Council Canada - National Science Library

  Flavia Dana Oltean

  2013-01-01

  .... Within this field of activity, the hotel industry is one of the most representative and dynamic elements, generated by the relation with environment through the products and services that they supply...

 9. HOTEL SERVICE, ASSUMPTION AND STARTER OF THE TOURISM DEVELOPMENT

  National Research Council Canada - National Science Library

  Daliborka Blazeska; Vladanka Davkovska; Dejan Nakovski

  2016-01-01

  ... its national tourism product. This paper pays special attention to the hotel service and the staff which are its inevitable and irreplaceable factor, and on which depends the guest satisfaction...

 10. PENERAPAN HYGIENE DAN SANITASI DI PASTRY HOTEL HILTON BANDUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Verena Widya Pertiwi

  2016-05-01

  Full Text Available Abstract - Application of hygiene and sanitation in Hilton Hotel Bandung is important thing to note in the process of implementation. This is done to prevent food contamination of food that cab be caused by several factors such as, human, work area, kitchen utensil, material strorage systems and product. Because of this determination of standarts personal hygiene, area and utensil must be done correcly so that each product is safe for consumption. Authors on the basis of these issues are very keen to examine and make a final project with the title “application of hygiene and sanitation in the Hilton Hotel Bandung”. Research carried out by several methode of observation, interview and the latter is the study of documents. The research was conducted at the Hilton Hotel Bandung, for 6 months. The study was conducted as one of the requiremants for the final session of college exams Bina Sarana Informatika university Bandung. Based on the result of research and discussion conducted, authors concluded that the presence of load application staandard of hygiene and sanitation in hotel can improve the standard of health, hygiene and quality of a product when it is done in accordance with existing procedures. Key word : Hygiene and sanitation pastry hotel. Abstraksi - Penerapan hygiene dan sanitasi di Hotel Hilton Bandung merupakan upaya penting yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi makanan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti manusia, area kerja, peralatan, sistem penyimpanan bahan dan produk. Penentuan standar kebersihan personal, area kerja maupun peralatan harus dilakukan dengan tepat dan benar agar setiap produk yang dihasilkan oleh bagian pastry hotel aman untuk dikonsumsi. Atas dasar persoalan di atas penulis sangat tertarik untuk menelitinya dan membuat tugas akhir dengan judul “ Penerapan Hygiene dan Sanitasi di Hotel Hilton Bandung ”. Metode penelitian

 11. Employee's Motivation to work in a Hotel Industry

  OpenAIRE

  Kimambo, Brenda

  2015-01-01

  This thesis reviews the employee motivation in hotel Industry with special focus on Karafuu Beach Resort and Spa. The survey for this study is conducted with the stuff this facility. The study also examines what motivates e people to work in the hotel sector. Further, the study tries to understand how important motivation is for workers in this sector. More so, this study examines the degree of impact motivation has on employees in this sector. Various studies have established that motivati...

 12. A study of workplace satisfaction among hotel employees

  OpenAIRE

  Skeie, Thomas

  2011-01-01

  This research paper is a descriptive case study of 10 hotel employees collected through in-depth interviews in Stavanger region. The study is focusing on hotel employee’s view of workplace satisfaction and what they think contributes to workplace satisfaction. The study indicates that organizational culture, fair treatment, stress, salary, communication, relationship between co-workers is factors among others which influence employee’s workplace satisfaction. The researcher has looked at prev...

 13. HOSPITALITY MANAGEMENT : Impact of internship on hotel operation

  OpenAIRE

  Sharma, Pankaj Diyas

  2012-01-01

  The primary objective of this thesis was to develop and promote internship. Internship is the way to help student to get acquainted with what they had did in their school days. Internship can be very useful to utilize time, get practical knowledge. Additionally, this study was directed towards following specific objectives; to analyse the effectiveness of the involvement of hotel management education in the hotel operation during the study period. This thesis illustrates the role of inter...

 14. EXPATRIATE HOTEL MANAGERS' PERSPECTIVE ON CROSS-CULTURAL SKILLS

  OpenAIRE

  Iorgulescu, Maria-Cristina; Anamaria Sidonia RĂVAR

  2014-01-01

  The globalization and expansion of multinationals has led to various studies on expatriation management, but literature regarding this issue in the hotel industry is still scarce, especially in Romania. Expatriates are critical to the success of this particular industry, as more and more hotel chains operate beyond their domestic domains and intend to enter inclusively in the Romanian market. The study presented in this article uses a qualitative research method intended to discover the persp...

 15. Eco Awareness among Hotels in Terengganu: Cases of Redang Island

  OpenAIRE

  Sairah Saien; Khazainah Khalid; Mushaireen Musa; Faliza Mahamed Ali; Jazira Anuar

  2012-01-01

  This study looks into the environmental management practices among hotels operating in Terengganu specifically in Redang Island. Hospitality industry nowadays has gained significant momentum in going green. Hotels and resorts around the world are going green and becoming more environmentally friendly because customers are seeking it and even requiring it. An investigation of the interest, understanding and perceived opportunities and barriers to the adoption of such practices was carried out ...

 16. Sustainable Tourism A case study: Klaus K Hotel Helsinki

  OpenAIRE

  Gautam, Narayan

  2017-01-01

  This Bachelor`s thesis titled “Sustainable Tourism a Case Study Klaus K Hotel” attempts to focus on a contemporary view point of sustainability in the industry, hotel industry in particular with the help of Klaus K hotel being its case to study. This study offers lots of information on sustainability and is a source of information both for students and professionals. The work is compiled after going through various books, articles, journal, web pages, speech, interviews and observation. T...

 17. Locational Strategies of International Hotel Corporations in Eastern Central Europe

  OpenAIRE

  Johnson,Colin; Dembinski, Paul; Vanetti, Maurizio

  2004-01-01

  This study investigated expansion strategies of international hotel operators in Eastern Central Europe. Due to the growing importance of services in economic development, there is an impressive body of knowledge on the process of internationalization and service industries. The last comprehensive academic study on internationalization and the hotel industry was undertaken at the beginning of the 1990’s, however, and we believed that with the major changes impacting upon the industry due to t...

 18. Employees’ Organizational Commitment Challenges - a Hotel Industry Perspective

  OpenAIRE

  Carmen Arustei

  2013-01-01

  Hotel industry is confronted with some challenges induced by changing customers’ requirements and by a competitive environment. In this context, front-line employees are a very important determinant of organizational performance. Researchers suggested that organizational performance can be achieved through employee organizational commitment (OC) development. This is the reason why this paper aims to explore employees’ level of OC components from hotel chains, considering a variety of independ...

 19. New Developments in Tourism and Hotel Demand Modeling and Forecasting

  OpenAIRE

  D. Wu; Song, H; Shen, S.

  2017-01-01

  Abstract Purpose The purpose of the study is to review recent studies published from 2007-2015 on tourism and hotel demand modeling and forecasting with a view to identifying the emerging topics and methods studied and to pointing future research directions in the field. Design/Methodology/approach Articles on tourism and hotel demand modeling and forecasting published in both science citation index (SCI) and social science citation index (SSCI) journals were identified and analyzed. Findings...

 20. LOGISTIC ORGANIZATION OFTHE HOTEL BUSINESS: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

  OpenAIRE

  Zakharova Rimma Mkrtichevna

  2012-01-01

  The urgency of discussed in the article problematic aspects in logistic organization of functioning of the hotel business is conditioned by the increase of the reasons and factors that stimulate the need to expand the practice of logistic management of services in the scope of hotel sector which is characterized by the high level of concentration of services flow which differ from each other due to differentiation of demand in this market. The article contains a conceptual synthesis of theore...

 1. OPPORTUNITIES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN A MOUNTAIN HOTEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Dimitrova

  2016-09-01

  Full Text Available The paper makes study of conditions and opportunities for development of tourism in a typical mountain hotel in Bulgaria, presenting conditions and resources for diverse tourism practices and an analysis of potential markets and competitors. Through the example of Ecohotel "Zdravets" situated in the Rhodope Mountains, the study highlights the importance and shares a good example in the management of a mountain hotel near to a large administrative and cultural center.

 2. How to create loyal visitors in hotel businesses

  OpenAIRE

  Bertilsson, Maria; Persson, Björn

  2011-01-01

  The purpose of this research paper is to provide an understanding for organizational factors effect on Customer Relationship Management (CRM) in the hotel business and then investigate CRM activities effect on loyalty among business travelers. An analysis of 163 questionnaires gathered from hotels in Sweden resulted in two main findings. (1) Organizational factors such as: size, strategy, and maturity of information system affect CRM activities where the development of a customer loyalty stra...

 3. Hotel Chains and the Sharing Economy in Global Tourism

  OpenAIRE

  Daniela M. Salvioni

  2016-01-01

  The global tourism industry has experienced steady growth in recent years. In this context, the sharing economy has changed the rules of global tourism, developing multi-sided technology platforms for the provision of hospitality with a range comparable to that of major hotel groups. The sharing economy is an emergent economic-technological phenomenon fostered by developments in ICT, considered both a disruptive innovation and a competitive threat to hotel companies. Accommodation sharing mod...

 4. Hotel Classification Systems: A Comparison of International Case Studies

  OpenAIRE

  Roberta Minazzi,

  2010-01-01

  Over the last few decades we have witnessed an increasing interest of scholars and especially operators in service quality in the lodging business. Firstly, it is important to observe that the diverseness of the hospitality industry also affects the classification of hotel quality. We can actually find many programmes, classifications and seals of quality promoted by public authorities and private companies that create confusion in the consumer perceptions of hotel quality. Moreover, new elec...

 5. Research on the Hotel Image Based on the Detail Service

  Science.gov (United States)

  Li, Ban; Shenghua, Zheng; He, Yi

  Detail service management, initially developed as marketing programs to enhance customer loyalty, has now become an important part of customer relation strategy. This paper analyzes the critical factors of detail service and its influence on the hotel image. We establish the theoretical model of influencing factors on hotel image and propose corresponding hypotheses. We use applying statistical method to test and verify the above-mentioned hypotheses. This paper provides a foundation for further study of detail service design and planning issues.

 6. Antecedents dari Brand Equity pada Hotel Santika di Bsd Tangerang

  OpenAIRE

  Susiati, Asriani

  2013-01-01

  This study refers to previous studies, by kevin kam Fung So and Ceridwyn King (2009). The background of this research was to prove the management approaches that brand equity as the key assets for hotel industries and provide brand manger hotel to evaluate brand equity as an outcome brand strategies. The objectives of this research was : (a) the positive effect of company's presented brand to brand awareness, (b) the positive effect of company's presented brand to brand meaning, (c) the posit...

 7. Perceived importance of attributes on hotel guests' repeat visit intentions

  OpenAIRE

  Emir, Oktay; Metin KOZAK

  2011-01-01

  Based on the empirical evidence in the related literature, we can emphasize that customer satisfaction and repeat patronage in the hotel industry has been well researched. Over the past two decades, many researchers as well as businesses have conducted surveys on visitors' satisfaction in order to measure customer perceptions of quality attributes of hotel or hospitality services. However, there is a lack of research paying attention to the empirical investigation of the self-perceived direct...

 8. A QFD and SERVQUAL Approach to Hotel Service Design

  OpenAIRE

  Ikiz, Aysun Kapucugil; Masoudi, Ali

  2008-01-01

  Current challenges facing the hotel service providers, such as “high customer demands on quality”, “increasing competition for high customer satisfaction” and “the demand for full services”, are directly related to better understand the attributes of hotel services and improve the service design characteristics accordingly. In service quality literature, SERVQUAL is the most widely used structure to measure customer expectations and perceptions. Quality Function Deployment (QFD) method is als...

 9. Energy efficiency assessment for the Antalya Region hotels in Turkey

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oenuet, S.; Soner, S. [Yildiz Technical University, Mechanical Faculty, Istanbul (Turkey)

  2006-07-01

  The hotels in the Antalya Region of Turkey have become a major consumer of energy, water and other resources. However, at present, there are no existing guidelines for the efficient use and management of these resources. Energy management includes increasing in profitability due to the reduced operational costs and it is also a potential for improved market share. Many different evaluation models have been published in energy management literature. However there have been not so many systematic approaches to compare the relative efficiency of the systems. Data envelopment analysis is a special linear programming model for deriving the comparative efficiency of multiple-input multiple-output decision-making units. An evaluation of energy efficiency in 32 five-star hotels in the Antalya Region has been carried out and the results are discussed in this paper. According to this study eight hotels are efficient and twenty-four hotels are inefficient. Also for these 24 inefficient hotels, ideal energy consumptions (electricity, water and liquefied petroleum gas consumptions) are proposed to become efficient these hotels. In this study data envelopment analysis models are evaluated by using a linear programming package LINGO 5.0. (author)

 10. Energy efficiency assessment for the Antalya Region hotels in Turkey

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Onut, S.; Soner, S. [Yildiz Technical Univ., Istanbul (Turkey). Mechanical Faculty

  2006-08-15

  The hotels in the Antalya Region of Turkey have become a major consumer of energy, water and other resources. However, at present, there are no existing guidelines for the efficient use and management of these resources. Energy management includes increasing in profitability due to the reduced operational costs and it is also a potential for improved market share. Many different evaluation models have been published in energy management literature. However there have been not so many systematic approaches to compare the relative efficiency of the systems. Data envelopment analysis is a special linear programming model for deriving the comparative efficiency of multiple-input multiple-output decision-making units. An evaluation of energy efficiency in 32 five-star hotels in the Antalya Region has been carried out and the results are discussed in this paper. According to this study eight hotels are efficient and twenty-four hotels are inefficient. Also for these 24 inefficient hotels, ideal energy consumptions (electricity, water and liquefied petroleum gas consumptions) are proposed to make these hotels efficient. In this study data envelopment analysis models are evaluated by using a linear programming package LINGO 5.0. (author)

 11. Analysis of hotel enterprises competitiveness aspects in modern business

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogetić Srđan

  2015-01-01

  Full Text Available In terms of global competition, which is characterized by constant improvement of existing and the emergence of new tourist destination, tourism is nowdays one of the initiators in development of the national economy. It is important to point out that the relation of tourists toward travelling changed with greater differentiation and the emergence of new market niches. The reason for this relationship lies in the fact that tourists, due to the greater application of information and communication technologies (ICT, have become very well informed about the tourist destinations they visit, their cultural and other facilities, as well as hotels and the services they offer. In order to meet the demands of their customers, hotel companies have to follow market trends and implement new management concepts into their business practices. Hotel companies today take into account not only their customers, but also the society in which they operate. The issue of sustainable development has become the sphere of interest for hotel companies, and they are paying a lot of attention to the following areas: environmental protection, waste management, application of clean technologies and the alike. The ICT applications have a significant role in hotel industries operations since they accelerate communication with customers and also reduce operating costs through the use of different software solutions for accommodation bookings. Nowdays, customers demand quick information and the use of the internet in hotels allows this service.

 12. Energy Performance of Hotel Buildings in Lijiang, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mingfang Tang

  2016-08-01

  Full Text Available The hotel industry in China has experienced rapid growth in the past ten years and made a considerable contribution to the global tourism economy. This paper focuses on the energy performance of hotel buildings in Lijiang, China. Hotel characteristics, daily operational data, and energy use data were collected by carrying out a survey of 24 hotels. The average annual energy use intensity (EUI of four-, three-, two-, and one-star rated hotels was 180.8 kWh/m2, 113.3 kWh/m2, 74.2 kWh/m2, and 70.2 kWh/m2, respectively. Electricity, as the dominant energy source, accounted for 81% of total energy consumption and was used in the operation of air conditioning, lighting, heating, etc. Pearson correlations between EUI showed that hotel star rating, number of guest rooms, room revenue, and number of workers gave a reasonably strong correlation. A regression-based benchmarking model was established to predict EUI, and a standardization process of EUI was illustrated by statistical analysis.

 13. ROLE OF COLOR TO SUPPORT THE ACHIEVEMENT OF RELAXATION IN BUSSINES HOTEL (CASE STUDIES OF BUSINESS HOTEL IN SEMARANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adel Issa Elsosan

  2015-12-01

  Full Text Available Semarang sebagai pusat bisnis dan pariwisata di Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi di Semarang. Akhir-akhir ini bisnis perhotelan di Kota Semarang menunjukkan prospek cerah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang menginap di hotel. Salah satu alasannya adalah banyak kegiatan seperti pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik lokal maupun nasional, yang diselenggarakan di kota Semarang. Berdasarkan hasil survei awal, sebagian besar hotel di Semarang masih minim fasilitas dan tidak berlaku pentingnya pelaksanaan warna bagi pengunjung. Studi tentang peran warna untuk mencapai relaksasi ini penting karena jika relaksasi mencapai sehingga manusia dapat membuat lebih konsentrasi dan merasa menyegarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah: Studi tentang bagaimana warna mempengaruhi dalam penciptaan relaksasi di hotel bisnis di Semarang. Sampel penelitian diarahkan ke hotel menggunakan warna dingin dan hotel warna hangat di Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dan analisis, kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1 Warna dalam menciptakan relaksasi sangat penting bagi responden dan kedua warna dingin dan warna hangat dapat membuat dan menciptakan relaksasi. (2 Hal-hal yang mempengaruhi pemilihan warna untuk meningkatkan bisnis hotel adalah tujuan untuk tinggal di hotel, pertimbangan ini untuk bekerja dan nilai pribadi seperti liburan, juga relaksasi. [Title: Role of Color to Support The Achievement of Relaxation in Bussines Hotel (Case Studies of Business Hotel in Semarang] Semarang as a business and tourism hub in Central Java provides an opportunity for investors to invest in Semarang. Lately the hospitality business in the city of Semarang show bright prospects. It can be seen from the increasing number of tourists who stay at the hotel. One reason is that many activities such as meetings held by government agencies, both local

 14. Radiografens brug af Retorisk strategi ved en CT undersøglse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jonas Værlund

  2012-01-01

  Formålet med denne opgave er at undersøge hvordan radiografen etablerer et tillidsforhold til patienten ved en CT scanning. Radiografens selvfremstilling undersøges i forhold til Ethos begrebet. På baggrund af retorisk analyse og diskussion undersøges det om der kan angives retningslinjer for den...... tillidsvækkende kommunikation. Etableringen af tillid undersøges via et observationsstudie, hvor kommunikationen mellem radiograf og patient analyseres. Studiet viser at radiografen, ved at bruge direkte og indirekte ethos appel, formår at anvende de genkomne topoi i situationen som tillidsskabende elementer....

 15. Enhancing Georgetown’s Heritage Boutique Hotel Marketing Strategies: The Case of 1881 Chong Tian Cultural Hotel, Malaysia

  OpenAIRE

  Noor N Kader Ali; Naj R Roslan; Amalina Mahmood; Malini Venugopal

  2015-01-01

  Organizations has longed been searching for an effective problem identification tool. This study provides an improved method to root-cause analysis tool for practitioners, integrating mixed method research with problems identification technique. It also discovers the primary causes to  unfavorable performance for heritage boutique hoteliers. 1881 Chong Tian Cultural Hotel, one of the 18 heritage boutique hotels in Penang, reported a 23% financial loss in 2010, recovered in 2011, yield some pr...

 16. Unscrambling The "Average User" Of Habbo Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Johnson

  2007-01-01

  Full Text Available The “user” is an ambiguous concept in human-computer interaction and information systems. Analyses of users as social actors, participants, or configured users delineate approaches to studying design-use relationships. Here, a developer’s reference to a figure of speech, termed the “average user,” is contrasted with design guidelines. The aim is to create an understanding about categorization practices in design through a case study about the virtual community, Habbo Hotel. A qualitative analysis highlighted not only the meaning of the “average user,” but also the work that both the developer and the category contribute to this meaning. The average user a represents the unknown, b influences the boundaries of the target user groups, c legitimizes the designer to disregard marginal user feedback, and d keeps the design space open, thus allowing for creativity. The analysis shows how design and use are intertwined and highlights the developers’ role in governing different users’ interests.

 17. Program Corporate Social Responsibility di Industri Hotel: Sebuah Keuntungan atau Kerugian untuk Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Pia Adiati

  2012-05-01

  Full Text Available A word of CSR which stands for Corporate Social Responsibility is now becoming popular and more often many companies insert the CSR activities into its company profile. CSR has another different names such as Social Activity or Sustainability Development. CSR program according to wikipedia ia an organization or company has a responsibility to its customer, employees, share holders, community and environment in every aspect involved in company operasional. In the management science, there is a level whereas it is called social responsibility or it is just social obligation. Many opinions argues that CSR program will reduce the profit of the respected company. But many opinions denies the previous argue by saying the CSR program is a long term program profit gain since the short term result is good public image. The good public image will lead the loyalti of customer to keep using the product or service from the hotel. The customer loyalti also affected by the customer’s opinion, if they involves in the social activities held by the hotel, they also participate in a social activity.

 18. Sustainability Commitment, New Competitors’ Presence, and Hotel Performance: The Hotel Industry in Barcelona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Pedro Aznar

  2016-08-01

  Full Text Available The hospitality industry is facing major challenges, among them the new competition from novel forms of supply in the sharing economy. Airbnb, Homeaway, and Niumba, among other websites offering accommodations, are having an important impact in the sector, changing existing conditions and the market for the traditional hospitality industry. In this context, a strategy based in differentiation can help to prevent drops in revenues and profitability. The main objective of this paper is analyse if commitment towards sustainability has a positive impact on financial performance and can be considered a positive strategy in this new environment. The empirical data refer to a sample of hotels in Barcelona, one of the most important tourist cities in Europe. Our results suggest that there is no clear relationship between sustainability and better financial performance; however, sustainability commitment is associated with a minimum size, which can also have positive effects in terms of economies of scale and finally affect profitability. Hotels more committed to environmental issues are located in areas with a lower density of Airbnb apartments, and this geographical distribution can be more positive than a situation of massive tourist concentration in specific areas with negative externalities for neighbours.

 19. DIRECTION OF INVESTMENTS AND SOURCES OF FUNDING ON HOTEL MARKET IN POLAND

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Semmerling

  2016-06-01

  Full Text Available Hotel market in Poland is related to trends on touristic market. This sector is developing dynamically, in Poland as in the whole world. In the years 2001-2014 numbers of hotels in Poland increased double. Most of new hotels are 4 and 5 stars. Important for new objects is building conference centres and SPA, which makes touristic season longer. Main source of finances hotel investments in Poland are own sources and EU funds. Crucial importance is the franchise. Forecasts for hotel market are really great. Till 2017 the count of tourists, who take advantage of hotels, should still increase.

 20. On protection of employee rights and interests in management of tourist hotel in China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ren Yun

  2016-01-01

  Full Text Available With the rapid development of the tourist hotel, the hotel has many problems in the protection of employee rights and interests. To enhance the importance that hotel managers attach to the protection of em-ployee’s rights and interests, and strengthen the hotel employees’ consciousness in rights protection, this paper regards the China’s tourist hotel employees as research objects, discusses the problems and causes in the process of protecting the tourist hotel employee rights and interests, and proposes solutions with the basic idea of “dis-covering, analyzing and solving problems”.

 1. Akutte dødsfald ved tvangsfastholdelse af svært hyperaktive personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Thomsen, Jørgen Lange

  2012-01-01

  må henføres til et syndrom som betegnes excited delirium syndrome (EDS), en akut indsættende tilstand karakteriseret ved en hyperaktiv og voldelig adfærd, næsten overmenneskelig styrke og immunitet for smerte. Obduktion viser ikke forandringer som kan forklare dødsfaldet. Årsagen til EDS er ukendt...

 2. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 3. Manual for udførelse af triaksialforsøg ved AAU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, Lotte

  Kontinuerlige ødometerforsøg er en ny type forsøg udført ved Laboratoriet for Fundering på Aalborg Universitet. Det kontinuerlige ødometerforsøg udføres i et triaxialapparat og med brug af de samme type transducerer, belastningsarrangementer og opsamlingsenheder. Der vil i rapporten beskrives en ...

 4. Hotel Polynesian Village Florida- (EE.UU.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Welton Becket y Asociados, Arquitectos

  1974-06-01

  Full Text Available This hotel unit with 500 rooms is located in a beautiful plot situated along the beach of a laguna in Disneyland, Florida. It consists of 10 individual pavilions, two units with two stories and six with three stories, in addition to a main building with two stories —offices, W.C.s, bar shops, banquet halls, etc.— and a monorail station connected with the covered passages, and with a view of the beautiful horizon that reminds one of the South Sea in the last century. The building for the guests is formed by metal structure modules of 9.10 x 4.50 x 2.70 m, that are placed on top of each other. Each one weighs 7 t and they are all completely equipped.Este conjunto hotelero, de 500 habitaciones, se halla enclavado en un hermoso solar situado a lo largo de la playa de una laguna del Mundo de Walt Disney, en Florida. Consta de diez pabellones individuales, dos unidades de dos plantas y seis de tres alturas, además de un edificio principal de dos plantas —oficinas, servicios, bar, tiendas, salones de banquetes, etc.— y una estación del monorraíl enlazada con los paseos cubiertos con vistas al bello horizonte, que recuerda el de los Mares del Sur, en el siglo pasado. Los edificios para huéspedes están formados por módulos de 9,14 X 4,57 X 2,74 m, con estructura metálica, que se colocan uno sobre otro. Cada uno pesa 7 t y van completamente equipados con todas sus instalaciones necesarias.

 5. Hospitalizations among employees in the Danish hotel and restaurant industry.

  Science.gov (United States)

  Hannerz, Harald; Tüchsen, Finn; Kristensen, Tage S

  2002-09-01

  The aim of the present study was to provide a broad picture of the morbidity among employees in the Danish hotel and restaurant industry. Cohorts of all 20-59-year-old employees in the Danish hotel and restaurant industry in the years 1981, 1986, 1991 and 1994 were formed to calculate age-standardized hospitalization ratios (SHR) and time trends (1981-1997) for many different diagnoses. Both for women and men, significantly higher SHRs were found for infectious and parasitic diseases, neoplasms, diseases in the nervous system and sense organs, diseases of the circulatory system, diseases of the respiratory system, diseases of the digestive system and diseases of the musculoskeletal system among employees in hotels and restaurants than in the digestive system and diseases of the musculoskeletal system among employees in hotels and restaurants than in the working population at large. Furthermore, among women a significantly elevated risk was found for injuries in the lower extremities, injuries in the upper extremities and head injuries, and among men a high risk was found for head injuries and a low risk for ruptures in ligaments and muscles. The trend assessments did not detect any significant changes in SHRs over time. Employment in the Danish hotel and restaurant industry is associated with an elevated hospitalization risk due to many diseases, which may be related to occupation and lifestyle. In line with the official policy of reducing inequality in health, focus should be placed on the health problems in this group.

 6. Design guidelines for energy-efficient hotels in Nepal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Bodach

  2016-12-01

  Full Text Available It is predicted that the major increase in energy consumption and, thus, carbon emissions, will happen in the developing world. However, in most developing countries the knowledge about energy efficiency, particularly in the building sector, is quite low. Strategies developed for industrialised countries might not be suitable or must be adapted for the very different context of developing countries. This research aims to find energy-efficient and cost-effective building design options for the case of Nepal. Energy-efficient building design is a non-trivial issue involving a number of interdependent design criteria. Particularly, in composite climates, passive design strategies might conflict each other leading to an inefficient building design. This paper explores the energy conservation potential in hotel design for all bioclimatic zones of Nepal using building energy simulation with parametric analysis. Based on extensive field studies, reference models for typical hotel buildings ranging from small-scale resort hotels to large-scale multi-storey hotels were developed. These reference designs were optimised by varying design parameters such as window-to-wall ratio, glazing material, shading devices, glazing type and insulation levels. During the design optimisation, energy demand as well as cost effectiveness were evaluated. Finally, recommendations for energy-efficient and cost-effective hotel design solutions were suggested. In addition, the bioclimatic zoning for Nepal was consolidated leading to five elevation-based zones that can be used to introduce building energy regulations in the future.

 7. Space-Hotel Early Bird - Visions for a Commercial Space Hotel

  Science.gov (United States)

  Amekrane, R.; Holze, C.; Apel, U.

  2002-01-01

  rachid.amekrane@astrium-space.com/Fax: +49 421 539-24801, cholze@zarm.uni-bremen.de/Fax: +49 421 218-7473, The International Space Station was planed for research purposes. In 2001 the first private man, Denis Tito,visited the ISS and the second private man, Mark Shuttleworth is following him. The gate towards the commercial utilization of manned space flight has been pushed open. Space pioneers as Wernher von Braun and Sir Arthur C. Clarke had the dream that one day a space station in earth orbit will host tourists. It is evident that the ISS is not designed to host tourists. Therefore the dream of the pioneers is still open. By asking the question "how should a space station should look like to host tourists?", the German Aerospace Society DGLR e.V. organized a contest under the patronage of Mr. Joerg Feustel-Buechl, the Director of Manned Spaceflight and Microgravity, European Space Agency (ESA) in April 2001. Because the definition and design of living space is the content of architecture the approach was to gather new ideas from young architects in cooperation with space experts. This contest was directed at students of architecture and the task set was to design a hotel for the earth orbit and to accommodate 220 guests. The contest got the name "Early Bird - Visions of a Space Hotel". The results and models of the student's work were shown in an exhibition in Hamburg/Germany, which was open to the public from September 19th till October 20th 2001. During the summer term of 2001 seventeen designs were completed. Having specialists, as volunteers, in the field of space in charge meant that it could be ensured that the designs reflected a certain possibility of being able to be realized. Within this interdisciplinary project both parties learned from each other. The 17 different designs were focused on the expectations and needs of a future space tourist. The designs are for sure not feasible today, but the designs are in that sense realistic that they could be

 8. Market Orientation Practices and Effects on Organizational Performance: Empirical Insight From Malaysian Hotel Industry

  National Research Council Canada - National Science Library

  Hilman, Haim; Kaliappen, Narentheren

  2014-01-01

  ...) customer orientation and performance in the context of hotels in Malaysia. Data were gathered through self-administrated mail questionnaires directed to the top- and middle-level managers of three- to five-star-rated hotels in Malaysia...

 9. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAYANAN RESERVASI HOTEL DI PT. BALI MEGAH WISATA TOUR AND TRAVEL

  National Research Council Canada - National Science Library

  Si Gede Ngurah Bramantya Agustiano; I Made Kusuma Negara; I Wayan Suardana

  2016-01-01

  This study aims to determine the factors that influence hotel reservation service at Bali Megah Wisata Tour and Travel and a contributing factor dominant in hotel reservation service at Bali Megah Wisata Tour and Travel...

 10. POSSIBILITIES OF FINANCIAL SUPPORT TO SMALL AND MEDIUM HOTEL COMPANIES IN SERBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragoljub Barjaktarovic

  2010-06-01

  Full Text Available Abstract:Small and medium hotel companies in the majority of developed tourist countries have dominant role in hotel industry. The same situation is with Serbia. An important precondition for successful business of a hotel is accepting and applying basic pillars of marketing concept i.e. satisfying needs and expectations of guests inorder to achieve profit. Small hotel companies have specific problems in their daily business. Top priority in management and surviving of hotels is cash, because fixed costs are very dominant so hotels earmark more resources for them than for marketing. This means higher engagement and involvement of the state in furtherdevelopment of small and medium hotel companies in Serbia. The state should provide favourable subsidized credit lines for small and medium hotel companies in Serbia, through appropriate support programmes.

 11. The relation between overall satisfaction and the variables of satisfaction in hospitality in hotels of excellence

  National Research Council Canada - National Science Library

  Pablo Flores Limberger; Francieli Boaria; Sara Joana Gadotti dos Anjos

  2014-01-01

  .... Thus, this research aimed to investigate the variables of satisfaction that influence the overall satisfaction in hotels of excellence and if there is difference between the influences depending on hotel typology...

 12. PERANAN AKURASI SISTEM KOMPUTER HOTEL DI FRONT OFFICE DEPARTEMENT DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN TAMU DI THE BALAVA HOTEL MALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  fitria earlike anwar sani

  2016-12-01

  Full Text Available Front Office is where the provision of information for guests were in the hotel from arranging their departure, including managing payments during their stay at the hotel. To facilitate the work of Front Office, the hotel uses a system called the Emerald System. System as one of the leading framework for managing information technology control serves to bring together all the needs of management by bridging existing dividing business risks, control needs and technical issues. According to the results of questionnaires computer system in The Balava Hotel still not accurately be seen from the number of respondents who answered "yes" by 30% and "No" as much as 70% this proves that the system Emerald distractions that affect employee performance and create a long wait so the service provided front office employees less than the maximum. While variable satisfaction of the guests at The Balava Hotel Malang according to the results of the questionnaire can be inferred from the number of respondents who answered "Yes" as much as 49% and "No" as much as 51% gained a lot of complaining when the administrative process at the time of check-in and check-out, this illustrates that the front office employees still can not do a service desired by the guest.

 13. Job Satisfaction Levels of Employees in Hotel Establisments: A Research on Employees in Resort and City Hotel Establishments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elbeyi Pelit

  2010-03-01

  Full Text Available No matter in which sector they function, the job satisfaction of the employees at desired level has the utmost importance for the employees’ performance and organizational efficiency. In this respect, applications and studies related to defining job satisfaction and the factors affecting job satisfaction also have importance for establishments to provide data sources to perfrom their functions in the long term. For this reason, establishments should revise their employees’ job satisfaction levels at times. Especially the issue is much more significant for labour-intensive hotel establishments. In this context, to determine the job satisfaction levels of the city and resort employees in hotel establishments ,this research is carried on 1854 employees employed at 114 five-star hotels in city and resort areas of Turkey using “Minnesota Job Satisfaction Scale” to collect data. It is concluded that the employees whose job satisfaction is measured by questionnaires are not satisfied with such issues as the wage, making their own decisions, company policies and promotion opportunities. In the further analyses performed (independent-samples t test and ANOVA, it is found out that the job satisfaction level of the employees working in resort hotel establishments is higher than the employees working in the ciy hotel establishments. In addition this, it is found out that there are some differences between the job satisfaction level and education level of the employees.

 14. Croatian Hotel Industry Financial Features Within the Period of Privatization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasmina Lončar

  2004-11-01

  Full Text Available The Croatian tourist sector has been stagnating during the period of transition. By analyzing the balance of Croatian hotels, the influence on the changes and courses of balance, the author points out the increasing seriousness of the situation in Croatian hotel industry measured in the relation of property, debts and owners’ capital. The connection between the financial structure, balance liabilities and the diversification of the instruments of property structure, defines the optimal financial adjustment of firms in tourism. In present-day Croatian hotel companies, uncertain profits make the company risky, not only in the aspect of debts but also considering the equity capital, which is then reflected in unsatisfactory business results. Similar researches are crucial ways towards a global knowledge about privatization in Croatian tourism today.

 15. THE ROMANIAN HOTEL INDUSTRY. AN ANALYSIS BASED ON REAL FACTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Luminiţa COJOCEA

  2013-12-01

  Full Text Available Romanian Tourism has undergone considerable changes in the transition to the market economy. These changes, together with inappropriate solutions adopted by the authorities, led to a mismatch between what the Ministry of Tourism (MT/ National Authority for Tourism (NAT communicates and promotes, and the actual situation of the Romanian tourism and hotel industry. This situation has also been maintained by poor and erroneous reporting of information by hoteliers about the hotels managed to Ministry of Tourism, but also by the poor processing of information received by the MT/ NAT, leading to a database of erroneous information. These data are practically useless for any interested parties, and moreover for those who intend to use them especially for opening a new business in hospitality industry. This paper aims to present a much closer to reality statistical summary of the hotel industry.

 16. Importance of satisfaction and guests experience in hotel business organizations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milošević Srđan

  2012-01-01

  Full Text Available Hotel companies which operate in today's competitive environment must constantly work on improving their products and services, at the request of their guests. Customer satisfaction is the key to retaining existing and attracting new guests. To achieve this goal, managers in the hotel organizations have become aware of the fact that the quality of staying in hotel represent unique experience for tourists. Lot of papers are dealing with the exploration of this topic, it only proves its importance nowadays. However, insufficient attention is paid to the simultaneous study of experience of guests and their satisfaction through the offered models (indexes that are created for this purpose. The purpose of this paper is to show the importance of these issues and identify their potential symbiosis.

 17. Presenteeism In Work Life: An Evaluation In Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebru Arslaner

  2015-12-01

  Full Text Available This study aims to examine presenteeism problem encountered in businesses frequently and evaluate this issue for hotel enterprises. Presenteeism is defined as when an employee shows up for work even though he or she is sick and performs ineffectively. Thus, it causes great costs for companies due to ineffective work performance. This situation arises in hotel businesses due to labor-intensive features of industry. It is considered that the intensity of human relationships and long shifts in hotel businesses induce stressfull working conditions and that factors increase presenteeism. Businesses could produce solutions for presenteeism with practices that prioritise employees satisfaction and take precautions to remedy physical and mental health of employees.

 18. Marketing and strategic management in hotel industry: A bibliometrics study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edegar Luis Tomazzoni

  2013-04-01

  Full Text Available Despite doubts and questions about its theoretical consistency, tourism studies tend to be consolidated as scientific field. The production of studies about hotel industry as essential activity of tourism is recent, but stands out important epistemological organizational spaces. This paper analyzes the production of knowledge and contributions to the scientific studies advancement in marketing and strategic hospitality management through articles published by the leading academic journals of tourism in Brazil. The method adopted was the bibliometrics research. Among the 552 articles published between April 2008 and August 2012, 64 were about hotel industry, sixteen of them grounded in marketing and nine in strategy. The studies show the complexity of the strategic management and marketing of hotel firms and provide to academic researchers, managers and professionals in hospitality reflections of the importance of the knowledge of this area.

 19. VIRTUAL WEB PROMOSI DAN RESERVASI HOTEL BERBASIS WEB DAN VIA SMS PADA HOTEL DIAMOND

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Setiawan

  2012-01-01

  Full Text Available Web and SMS is a new development that is useful for many people as a data exchange media. In the business world, especially for marketing use, by using those two media business can be performed globally so that informations are fast and easily spread all over the world. From this problem born an idea to promote Diamond Hotel by using web and a facility to reserve room using SMS. This Application was created by using VB 6 language and using AT command to communicate with cellphone. Meanwhile, data that flow between system and cellphone are in the form of Protocol Data Unit. System had been tested by sending SMS request from a cellphone and system sent back SMS response as requested by user.

 20. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Occupant Pada Hotel Lido Graha Di Lhokseumawe

  OpenAIRE

  Syahputra, Muhammad Halfi Indra

  2011-01-01

  Hotel industry is one of industry which is offer the product and service. Giving good of quality of service to the guest they might be satisfaction and they will compare the service that given from hotel to the other hotel. While the occupant is satisfaction they will come back and recommented to other people to consume and stay in one hotel. The research problem is 1) How is the service influence that consist of: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, for the occupant sat...

 1. Opportunities and risks among migrant workers in the hotel industry in Oslo

  OpenAIRE

  Aasland, Aadne; Tyldum, Guri

  2016-01-01

  This article examines working conditions, careers and aspirations among immigrants working in the hotel industry in the Greater Oslo region. Using theories of labour market segregation and segmentation, and drawing on survey data of hotel workers, we show how migrants from various backgrounds are distributed into different jobs and have different work experiences in the hotel sector. Correspondence analysis shows how hotel workers are distributed along two major dimensions: ...

 2. Logistics Practices in the Service sector : The case study of New Fairmount Hotel, Zambia

  OpenAIRE

  Muwowo, Alice

  2016-01-01

  Logistics practices have not been much emphasized in the hotel industry unlike in other sectors that deal with operational services, this can be because the hotel industry offers services, which are intangible. The purpose of the thesis was to find out how logistics practices can be implemented in the service industry, taking new Fairmount hotel as the case study by focusing on how the hotel can create a competitive advantage through cost reduction. The research used a qualitative researc...

 3. The Impact of Servicescape on the Brand Image and Brand Identity of Boutique Hotels

  OpenAIRE

  Kloosterman , Marjolein Eliza

  2017-01-01

  Nowadays, the hospitality industry cannot be imagined without the presence of boutique hotels, as the number of guests seeking for more than the traditional hotel service is increasing. Being innovative, intimate and design-oriented are some key features for boutique hotels which represent their unique hotel concept towards the outside world. This is accomplished through careful consideration of the hotels’ servicescape components, such as: materials, designs, colours and capacity. Therefore,...

 4. Adoption of Near Field Communication in the hotel industry based on risk perspectives and individual characteristics

  OpenAIRE

  Sam, K M; Chatwin, C R

  2016-01-01

  The emergence of the mobile phone has created great opportunities for businesses, especially those providing services to customers. Hotels are very important to a country as they provide accommodation to travelers. Better services attract more hotel customers. With the advent of NFC, a wireless mobile technology, hotel customers can use NFC to get hotel services efficiently. Previous studies found that risk and users' individual characteristics are very important in analyzing the adoption of ...

 5. Analisa Pengaruh Service Recovery Terhadap Kepuasan Konsumen Di Hotel “X”

  OpenAIRE

  Susiani, Stefani; Tjitrokusmo, Evelyn; Kristanti, Monika; Nugroho, Agustinus

  2014-01-01

  Industri perhotelan saat ini sangat berkembang pesat sehingga menyebabkan persaingan antar hotel semakin ketat. Hal ini membuat setiap hotel berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik sekalipun pasti pernah mengalami kegagalan jasa yang akan berdampak pada kepuasan konsumen. Hotel “X” merupakan salah satu hotel yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Untuk mengantisipasi adanya kega...

 6. Un hotel escuela para américa latina

  OpenAIRE

  Gonzalez Tejada, Marjorie Jannina; Perez Icaza, Mariuxi Elizabeth; Vaca Viteri, Maria Soledad; Loor Valdiviezo, Kleber

  2009-01-01

  La idea de "Un Hotel Escuela para América Latina" es netamente a favor del desarrollo turístico del Ecuador. Y para comenzar con esto, se ha considerado tomar en cuenta las siguientes sugerencias , planteadas en este articulo, al proyecto Hotel Escuela de Espol. El Turismo y la Gestión Socio Cultural y Económica del Ecuador.- El desarrollo del turismo genera toda una serie de efectos sobre el medio ambiente dentro del cual se desenvuelve. Los cuales pueden manifestarse tanto so...

 7. Factores que influyen en las puntuaciones de los hoteles

  OpenAIRE

  Mellinas Cánovas, Juan Pedro; Martínez María Dolores, Soledad María; Bernal García, Juan Jesús

  2015-01-01

  [ESP] La irrupción de las nuevas tecnologías en el sector hotelero ha permitido a los viajeros evaluar los alojamientos en los que se hospedan a través de webs como Booking.com y TripAdvisor. Las valoraciones que obtienen los hoteles condicionan la decisión de compra de los potenciales consumidores, por lo que la determinación de los factores que favorecen su mejora resulta de interés para el sector. Realizamos un análisis de diferentes variables, identificando el tamaño del hotel como el pri...

 8. Analysis of the hotel industry of Romania. Trends and facts

  OpenAIRE

  Ovidiu Petronel, Pectu

  2015-01-01

  This paper aims to analyze the evolution of the Romanian hotel industry by doing a review of its main components: the supply and the demand, during a period of 20 years, between 1994 and 2014. Most of the review is based on the information gathered by the Romanian national institute of statistics. On one hand, it’s centered on the progress hotels made in terms of number and capacity. In order to capture the stages through which this industry has been, the analysis is approached in a deductive...

 9. New generation of autarkic data hotels; Nieuwe generatie autarkische datahotels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Autarkis, Almere (Netherlands)

  2009-12-15

  The new generation of autarkic data hotels differs from the new generation of non autarkic data hotels because a switch is made from central energy supply to decentralized energy supply. The computer racks are transformed into decentralized data centers and interconnected in a global information network. This article provides a basis for all statements in a mathematical manner. [Dutch] De nieuwe generatie autarkische datahotels onderscheidt zich van de nieuwe generatie niet-autarkische datahotels doordat de overstap wordt gemaakt van een centrale energievoorziening naar een decentrale energievoorziening. De computerrekken worden omgevormd tot gedecentraliseerde datacentra en onderling verbonden in een wereldwijd informatienetwerk. In dit artikel worden op een rekenkundige wijze alle stellingen onderbouwd.

 10. Multi-Language Sentiment Analysis for Hotel Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sodanil Maleerat

  2016-01-01

  Full Text Available Touristes and traveler use avariety of information sources (e.g. travelportals, blogs, or social networking sites like twitter to help them decide for a hotel room. These sources all contain highly subjective text that expresses the opinions of many. We took a preliminary view on user generated hotel reviews from two travel portals in English and Thai. We developed a taxonomy of features and specifically investigated how accurately they can be predicted with three classification methods. The results indicate that support vector machines perform best for this specific domain.

 11. DEVELOPMENT OF SPA AND WELLNESS SERVICES IN A CHOSEN HOTEL

  OpenAIRE

  MARHOUNOVÁ, Iveta

  2017-01-01

  This work deals with the development of spas and wellness services in the chosen company called Wellness hotel Diamant. This company is one of the key ones, because it makes South Bohemia more attractive. This work proposes complementary services which can lead to improvement of the present ones and to filling up the current market needs. The aim of this work is to analyse economic conditions of the specific hotel, which is its situation on the economy market and what its competitiveness is l...

 12. Size matters in the African hotel industry: The case of South Africa ...

  African Journals Online (AJOL)

  The hotel industry in Africa has been investigated mostly from a hospitality management as opposed to a tourism perspective. Using a tourism perspective this article focuses on the changing size distribution of hotels and shifting spatial patterns of different size hotels in South Africa. Source material is the use of ...

 13. The Heart of Successful Hotels: Going Beyond the Monopoly Game Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph Khairallah

  2016-10-01

  Full Text Available To investors, hotels are real estate. At the end of the day, why do investors put their money in hotels vs. other types of real estate? For the prospect of superior investment returns; it's like a game of Monopoly. But how can hotels balance the softer side of Operations to support these goals?

 14. Overview Smart Hotel di Indonesia yang Merupakan Trend Baru dalam Industri Perhotelan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Pia Adiati

  2011-11-01

  Full Text Available Nowadays we can find out many taglines featuring the word Smart Hotel or Smart Traveler. Smart traveler is those who travel in a smart way. We called it smart because they choose the accomodation and the transportation wisely, in accordance with requirements and budget. Meanwhile Smart Hotel tagline comes up since there are many smart travelers who travel a lot to the cities around the world. Smart Hotels are hotels who try to accommodate the current market demands. The latest trend for the travelers is only a clean and comfort accommodation with affordable price but covers all the basic things needed for the travelers. Nowadays, travelers pass most of the time out of the hotel for doing business or either for visiting tourism objects. Typical smart hotels are hotels with 2 stars or 3 stars rating. Even though it is 2 or 3 star hotel, the service is as good as the higher ratings.Some of the hotel management or hotel group try to suite the demand by releasing 2 star or 3 star brand. And in the future, the 2 star or 3 star hotel is the hotel who will rapidly grow and take the majority market since the price is affordable and suites the budget. 

 15. The power of space: The biopolitics of custody and care at the Lloyd Hotel, Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Minca, C.; Ong, C.E.

  2016-01-01

  This paper examines the relationship between space and violence through a biopolitical enquiry of custody and care at Amsterdam's Lloyd Hotel. The Lloyd Hotel began as a corporate established transhipment hotel serving transatlantic voyages. It was subsequently transformed into an emergency refugee

 16. Can a luxury hotel compete without a spa facility? – Opinions from ...

  African Journals Online (AJOL)

  The development of the wellness facility within the luxury hotel sector around the world has been evident, with many professionals believing that spas are an expected element within luxury hotels. This paper has been written to provide further consideration for hoteliers who are looking to open a luxury hotel within the city of ...

 17. Penerapan Human Relations Dalam Meningkatkan Motivsi Kerja Karyawan di Valentino Boutique Hotel Makassar

  OpenAIRE

  MIRYANTI, INDHIRA; Sultan, Muh. Iqbal; Farid, Muh.

  2011-01-01

  Tujuan Penelitian ini adalah : ( 1 ) Untuk mengetahui Penerapan human relations dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan Valentino Boutique Hotel Makassar. ( 2 ) Untuk mengetahui factor ??? factor yang berpengaruh pada human relations untuk meningkatkan motivasi kerja pada Valentino Boutique Hotel Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Valentino Boutique Hotel Makassar. Methode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari observasi study pus...

 18. HUMAN RESOURCES EMPOWERMENT, WORKING MOTIVATION AND ORGANIZATION CHANGE IN IMPROVING HOTEL BUSINESS PERFORMANCE IN BALI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gusti Kade Sutawa

  2016-03-01

  Full Text Available This study aims to test and analyze impact of human resource development on working motivation of hotel business workers in Bali, impact of human resource development on organizational changes of hotel business in Bali, impact of human resource development on the performance of hotel business in Bali, impact of working motivation against organizational changes in hotel business in Bali, impact of working motivation on the organizations performance of the hotel business in Bali, and impact of organizational changes against organizations performance of the hotel business in Bali. There were 170 respondents of star-rated hotel employees which were selected through purposive sampling technique. Structural Equation Modeling with the application Analysis of Moment Structure was used to analyze the data. The results show that empowerment of human resources (HR has positive and significant impact on working motivation, organizational changes, and the organization performance of hotel business in Bali, working motivation has positive and significant impact on organizational changes and the organization performance of hotel business in Bali and organizational changes have significant and positive impact on the organization performance of hotel business in Bali. Empowerment variables have the most powerful impact to support the improvement of organizational performance, followed by organizational changes and working motivation variables. The results indicate that human resource empowerment improves the performance of the hotel business in Bali. Therefore, human resource development need to be prioritized in order to improve organizational performance of star hotels in Bali.

 19. 76 FR 69753 - Agency Information Collection Activities: Proposed Collection; Comment Request, Federal Hotel and...

  Science.gov (United States)

  2011-11-09

  ...; Comment Request, Federal Hotel and Motel Fire Safety Declaration Form AGENCY: Federal Emergency Management... systems within hotels and motels. DATES: Comments must be submitted on or before January 9, 2012... requires FEMA to establish and maintain a list of hotels, motels, and similar places of public...

 20. 77 FR 37326 - Safety Zone; Grand Hotel 125th Anniversary Fireworks Celebration, Mackinaw Island, MI

  Science.gov (United States)

  2012-06-21

  ... SECURITY Coast Guard 33 CFR Part 165 RIN 1625-AA00 Safety Zone; Grand Hotel 125th Anniversary Fireworks... launched from a point on Lake Huron to commemorate the Grand Hotel's 125th anniversary. The Captain of the Port, Sector Sault Sainte Marie, has determined that the Grand Hotel Celebration Fireworks Display will...

 1. Enhancing Georgetown’s Heritage Boutique Hotel Marketing Strategies: The Case of 1881 Chong Tian Cultural Hotel, Malaysia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noor N Kader Ali

  2015-09-01

  Full Text Available Organizations has longed been searching for an effective problem identification tool. This study provides an improved method to root-cause analysis tool for practitioners, integrating mixed method research with problems identification technique. It also discovers the primary causes to  unfavorable performance for heritage boutique hoteliers. 1881 Chong Tian Cultural Hotel, one of the 18 heritage boutique hotels in Penang, reported a 23% financial loss in 2010, recovered in 2011, yield some profits in 2012 and 2013. However, growth in boutique hotel industry has been a challenge over the years. The sequential approach methodology, begins with sem-structured interviews, quantitative surveys on 100 general public and 56 hotel guests,  and analysis on unpublished company data, were summarized using a root-cause analysis tool called the Symptoms Versus Problems (SVP Framework that questioned on the occurance of the symptoms for the first three Tiers of the framework. The remaining symptoms and core problems are identified based on findings from all the three methods above plus field observations, concurrently. Two major symptoms are identified, specifically, unfavorable cultural service quality and ineffective marketing strategies. The unfavorable cultural service quality is due to ineffective cultural ambiance; unproductive display of heritage, cultural artifacts and infrastructure; as well as, unfavorable cultural related services. The ineffective marketing strategies are due to low technology adoption of websites and social media; and ineffective customer relationship management (CRM implementation. Thus, the recommended solutions bring to life the practices of Qing Dynasty cultural ambiance, ceremonies, historical shows and the royale reception. Information on artifacts and infrastructure is readily available. Website development and social media updates on latest Chong Tian Hotel activities are being developed. Embracing delegates using Qing

 2. A five-star hotel shines once more in its old glamour; 5-Sterne-Hotel erstrahlt in altem Glanz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saurer, C.

  2007-07-01

  This article takes a look at the famous 'Les Trois Rois' five-star hotel in Basel, Switzerland, that has been modernised and renovated. In particular, the refurbishment of the hotel's drinking water system is discussed. The use of modern, plug-together fittings is discussed. Modern sanitary technology had to be combined with the neo-classical fabric of the building. The special requirements thus placed on the drinking-water system are discussed and the solution chosen is described. The advantages offered by the system and the installation time saved by its use are discussed.

 3. Research-based learning. Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Birgit Heimann

  2015-01-01

  Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter er en forholdsvis ny og endnu ikke organiseret studieaktivitet, og derfor undersøges med projektet RESEARCH-BASED LEARNING: KONCEPT FOR STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER VED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, hvordan...... forslag til et koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt. Som introduktion til projektet indledes DEN AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I med en sammenfatning og perspektivering af projektets resultater. Herefter præsenteres projektets...

 4. Solar-Cooled Hotel in the Virgin Islands

  Science.gov (United States)

  Harber, H.

  1982-01-01

  Performance of solar cooling system is described in 21-page report. System provides cooling for public areas including ball rooms, restaurant, lounge, lobby and shops. Chilled water from solar-cooling system is also used to cool hot water from hotel's desalinization plant.

 5. Consumers Preference for Hotel Amenities and Willingness to Pay ...

  African Journals Online (AJOL)

  Using information obtained from personal interviews and structured questionnaires served on users of selected hotels in Lagos Island (Ikoyi, Victoria Island and Lekki), Hedonic Model was developed with the aid of certain identified attributes. The findings revealed that security and safety attributes, location attributes, ...

 6. Imagine staying in a Shanghai hotel bedroom in 2050? | Rebecca ...

  African Journals Online (AJOL)

  Will the future hotels of Shanghai emphasise a world of contemporary design, sustainability and technological innovations in order to deal with the growing pains of pollution, competition of urban land and decreasing availability of clean water, which will impact on the quality and price of accommodation in the city?

 7. Education and innovativeness of the slovene hotel organisations staff

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metod Šuligoj

  2010-03-01

  Full Text Available The author’s purpose in this article is to ascertain the differences in the attitude to innovativeness between bureaucratic and non-bureaucratic hotel organisations. He defines as bureaucratic the organisations establishing standards. As a separate issue he wishes to find out whether bureaucratic organisations employ properly educated staff or not. For this purpose he defines basic terminology: hotel industry, innovativeness, bureaucracy and knowledge, general and knowledge of tourism and hotel trade. He points out that the government is aware of the importance of innovativeness in hotel industry and tourism, whence a number of measures. In the empirical part, using statistical methods, such as the descriptive analysis and the Bonferroni test, the author establishes that there are no statistically significant differences between bureaucratic and non-bureaucratic organisations either with regard to innovativeness or the level of staff education. In this way, by using scientific method, the author rejects the often misinterpreted opinion on the influence of bureaucracy on innovativeness.

 8. Women's Path to Management in the Hotel and Catering Industry.

  Science.gov (United States)

  Hotel and Catering Training Board, Wembley (England).

  A study examined the employment patterns of women working in the United Kingdom's hotel and catering industry and the opportunities for vocational education that would lead to careers in management. Sixty-four women from different sectors of the industry were interviewed (including women in senior and middle management and some still looking to be…

 9. ESL for Hotel/Hospitality Industry. Level: Beginner.

  Science.gov (United States)

  Western Suffolk County Board of Cooperative Educational Services, Northport, NY.

  This document contains eight lesson plans for a beginning course in work-related English for non-English or limited-English speaking entry-level employees in the hotel and hospitality industry. Course objectives include the following: helping participants understand and use job-specific vocabulary; receive and understand job-related instructions;…

 10. Understanding Work-Family Spillover in Hotel Managers

  Science.gov (United States)

  Lawson, Katie M.; Davis, Kelly D.; Crouter, Ann C.; O’Neill, John W.

  2013-01-01

  The present study examined the experience of work-family spillover among 586 hotel managers (HMs) working in 50 full-service hotels throughout the U.S. Work-family spillover occurs when behaviors, moods, stresses, and emotions from work spill over into family. We first investigated which hotel managers were more likely to experience spillover and stressful work conditions based on their life circumstances (gender, parental status, age, decision-making latitude at work). Second, we investigated which work conditions (hours worked per week, organizational time expectations, emotional labor, and permeable boundaries) predicted more work-family spillover. Women, employees without children at home, and younger adults experienced the highest levels of negative work-family spillover. Work conditions, particularly organizational time expectations, put HMs at risk for experiencing more negative and less positive work-family spillover. The results provide evidence that modifying certain work conditions in the hotel industry may be helpful in improving the quality of HMs’ jobs and retention. PMID:23888092

 11. Understanding Work-Family Spillover in Hotel Managers.

  Science.gov (United States)

  Lawson, Katie M; Davis, Kelly D; Crouter, Ann C; O'Neill, John W

  2013-06-01

  The present study examined the experience of work-family spillover among 586 hotel managers (HMs) working in 50 full-service hotels throughout the U.S. Work-family spillover occurs when behaviors, moods, stresses, and emotions from work spill over into family. We first investigated which hotel managers were more likely to experience spillover and stressful work conditions based on their life circumstances (gender, parental status, age, decision-making latitude at work). Second, we investigated which work conditions (hours worked per week, organizational time expectations, emotional labor, and permeable boundaries) predicted more work-family spillover. Women, employees without children at home, and younger adults experienced the highest levels of negative work-family spillover. Work conditions, particularly organizational time expectations, put HMs at risk for experiencing more negative and less positive work-family spillover. The results provide evidence that modifying certain work conditions in the hotel industry may be helpful in improving the quality of HMs' jobs and retention.

 12. Food and Beverage Industry ESL Workplace Literacy Curriculum for Hotels.

  Science.gov (United States)

  Van Duzer, Carol; And Others

  The Workplace Literacy Curriculum for Food and Beverage was developed for English-as-a-Second-Language classes for workers in participating hotels in Arlington County, Virginia, through a national workplace literacy grant with the cooperation of the Arlington County Chamber of Commerce. It is based on an analysis of tasks and interactions at the…

 13. Hotell Arensburg : Lossi 15, Kuressaare / Liina Jänes

  Index Scriptorium Estoniae

  Jänes, Liina, 1977-

  2008-01-01

  Arensburg Boutique Hotel & Spa. Arhitektid: Margit Kärner, Raivo Kotov, Lea Laidra. Sisearhitektid: Liisi Murula, Raivo Kotov, Raili Paling. Peatöövõtja: EBC Ehitus AS. I korruse plaan, 2 värv. välisvaadet, 3 sisevaadet

 14. Guest expectations and experiences within selected hotels in ...

  African Journals Online (AJOL)

  The empirical research was conducted using primary data. The study followed a descriptive quantitative design. A sample size of 400 guests from ten hotels of different sizes and categories in terms of star grading formed the basis for the data collection exercise. Only guests that had stayed a minimum of two nights in the ...

 15. Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Praktek Kerja Lapangan Di Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Khrisna Aditya

  2017-09-01

  ABSTRACT Human resources are one of the important aspects for an organization.  They are the people who reach the organizational vision.  Training is one of the ways to improve human resources capabilities.  While the capabilities of human resources improve, the human resources’ competencies will increase as well.  In order to develop human resources’ competencies, there will need an appropriate place for doing training activities.  The aim of the research was identifying human resources competencies improvement by doing the training in the hotel.  The research method was quantitative descriptive.  The respondents were 48 persons of D3 and  D4 of Hotel Vocational College Students of Trisakti School of Tourism who had training in Bali Island. The respondents were trained in the hotel for 6 and 12 months in 2016/2017. They’re chosen by probability sampling technique.  The research result found that there were competencies improvement of 21(thenty-one competency element.  The four highest competencies were the ability to work under pressure, to work in cultural diversity, knowledge improvement of outside  of their own discipline, time management, and knowledge improment of in their own discipline.   Keywords: Competency, On The Job Training, Hotel

 16. Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Hotel X di Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hutomo Dwi Prabowo

  2017-03-01

  Full Text Available Hotel X merupakan salah satu hotel bintang 4 di Surabaya yang memiliki sarana pengolahan limbah cair dengan kualitas effluent belum memenuhi baku mutu Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 tahun 2013. Berdasarkan hasil pelaporan pengujian kualitas effluent Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Hotel X pada 11 Juni 2015 diketahui bahwa salah satu parameter kualitas effluent tidak memenuhi baku mutu. Parameter tersebut adalah COD dengan konsentrasi sebesar 71,684 mg/l. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap IPAL yang ada. Unit yang dievaluasi terdiri dari bak ekualisasi, tangki aerasi, dan bak pengendap 2 dengan sistem activated sludge. Unit-unit ini dievaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas masing-masing bangunan. Sampel yang diuji diambil dari influent dan effluent tiap bangunan untuk mengetahui tingkat penyisihan dari tiap bangunan. Hasil evaluasi berupa perubahan fungsi unit, modifikasi unit, dan juga penambahan unit baru.yang direncanakan agar kualitas effluent IPAL Hotel X memenuhi baku mutu. Biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan sesuai hasil evaluasi adalah Rp. 297.960.000,-

 17. Applying revised gap analysis model in measuring hotel service quality.

  Science.gov (United States)

  Lee, Yu-Cheng; Wang, Yu-Che; Chien, Chih-Hung; Wu, Chia-Huei; Lu, Shu-Chiung; Tsai, Sang-Bing; Dong, Weiwei

  2016-01-01

  With the number of tourists coming to Taiwan growing by 10-20 % since 2010, the number has increased due to an increasing number of foreign tourists, particularly after deregulation allowed admitting tourist groups, followed later on by foreign individual tourists, from mainland China. The purpose of this study is to propose a revised gap model to evaluate and improve service quality in Taiwanese hotel industry. Thus, service quality could be clearly measured through gap analysis, which was more effective for offering direction in developing and improving service quality. The HOLSERV instrument was used to identify and analyze service gaps from the perceptions of internal and external customers. The sample for this study included three main categories of respondents: tourists, employees, and managers. The results show that five gaps influenced tourists' evaluations of service quality. In particular, the study revealed that Gap 1 (management perceptions vs. customer expectations) and Gap 9 (service provider perceptions of management perceptions vs. service delivery) were more critical than the others in affecting perceived service quality, making service delivery the main area of improvement. This study contributes toward an evaluation of the service quality of the Taiwanese hotel industry from the perspectives of customers, service providers, and managers, which is considerably valuable for hotel managers. It was the aim of this study to explore all of these together in order to better understand the possible gaps in the hotel industry in Taiwan.

 18. Competency Needs in Irish Hotels: Employer and Graduate Perspectives

  Science.gov (United States)

  Nolan, Ciara; Conway, Edel; Farrell, Tara; Monks, Kathy

  2010-01-01

  Purpose: The purpose of this study is to investigate hotel industry employers' expectations of, and satisfaction with, graduate competencies in comparison with graduate perceptions of what is required for their roles and their satisfaction with how well their education experience prepared them. Design/methodology/approach: The research involved a…

 19. Revisiting the relevance of economic theory to hotel revenue ...

  African Journals Online (AJOL)

  Revisiting the relevance of economic theory to hotel revenue management education and practice in the era of Big Data. ... Research in Hospitality Management ... This paper explores the role of economics in hospitality education and industry practice, with a particular focus on revenue management, and puts forward an ...

 20. Residents' Coping Strategies in an Extended-Stay Hotel Home

  Science.gov (United States)

  Lewinson, Terri

  2010-01-01

  Some families live in extended-stay hotels as a solution after housing displacement. This temporary accommodation provides a furnished home environment with resources such as a kitchenette, bed, heating/air conditioning, and room services with one payment that can be made weekly or monthly without a credit check or rent deposit. Despite these…

 1. OpinionSeer: interactive visualization of hotel customer feedback.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yingcai; Wei, Furu; Liu, Shixia; Au, Norman; Cui, Weiwei; Zhou, Hong; Qu, Huamin

  2010-01-01

  The rapid development of Web technology has resulted in an increasing number of hotel customers sharing their opinions on the hotel services. Effective visual analysis of online customer opinions is needed, as it has a significant impact on building a successful business. In this paper, we present OpinionSeer, an interactive visualization system that could visually analyze a large collection of online hotel customer reviews. The system is built on a new visualization-centric opinion mining technique that considers uncertainty for faithfully modeling and analyzing customer opinions. A new visual representation is developed to convey customer opinions by augmenting well-established scatterplots and radial visualization. To provide multiple-level exploration, we introduce subjective logic to handle and organize subjective opinions with degrees of uncertainty. Several case studies illustrate the effectiveness and usefulness of OpinionSeer on analyzing relationships among multiple data dimensions and comparing opinions of different groups. Aside from data on hotel customer feedback, OpinionSeer could also be applied to visually analyze customer opinions on other products or services.

 2. Psychosocial work factors and shoulder pain in hotel room cleaners.

  Science.gov (United States)

  Burgel, Barbara J; White, Mary C; Gillen, Marion; Krause, Niklas

  2010-07-01

  Hotel room cleaners have physically demanding jobs that place them at high risk for shoulder pain. Psychosocial work factors may also play a role in shoulder pain, but their independent role has not been studied in this group. Seventy-four percent (941 of 1,276) of hotel room cleaners from five Las Vegas hotels completed a 29-page survey assessing health status, working conditions, and psychosocial work factors. For this study, 493 of the 941 (52%) with complete data for 21 variables were included in multivariate logistic regression analyses. Fifty-six percent reported shoulder pain in the prior four weeks. Room cleaners with effort-reward imbalance (ERI) were three times as likely to report shoulder pain (OR 2.99, 95% CI 1.95-4.59, P = 0.000) even after adjustment for physical workload and other factors. After adjustment for physical workload, job strain and iso-strain were not significantly associated with shoulder pain. ERI is independently associated with shoulder pain in hotel room cleaners even after adjustment for physical workload and other risk factors. 2010 Wiley-Liss, Inc.

 3. Advertising Through Social Media : Advertising plan for a hotel

  OpenAIRE

  Verbrugghe, Yann

  2013-01-01

  This thesis was written in order to develop advertising for the manor hotel Karolineburg, located in Kajaani, Finland, by using a social network as advertising media. This work also had for goal to show the possibility of social advertising and the benefits it can bring along. According to the situation of the company, findings and results revealed positive aspects of the work done.

 4. Guidelines for developing healthy nutrition in business hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iryna Magaletska

  2015-08-01

  Full Text Available Developing healthy food in the business hotel is an integral part of the overall concept. Using natural ingredients with predicted physiological effect allows creating technology of products with higher biological value. The using of alternative products allows making dishes with preventive properties

 5. Exposure level of ergonomic risk factors in hotel industries

  Science.gov (United States)

  Nasrull Abdol Rahman, Mohd; Syahir Muhamad Jaffar, Mohd; Fahrul Hassan, Mohd; Zamani Ngali, Mohd; Pauline, Ong

  2017-08-01

  Ergonomic Risk Factors (ERFs) which contribute to Musculoskeletal Disorders (MSDs) among room attendants were considered as a problem or trouble since these ERFs would affect their work performance for hotel industries. The purpose of this study was to examine the exposure level of ERFs among room attendants in hotel industries. 65 of respondents were obtained from selected hotels in Peninsular Malaysia. Data were collected by direct observation via Workplace Ergonomic Risk Assessment (WERA) and Quick Exposure Checklist (QEC). There were 36 males and 29 females room attendants involved throughout the research. Most of room attendants experienced high exposure level for back, leg, forceful and vibration based on the exposure level evaluation through WERA while QEC results showed that all room attendants were found to have moderate exposure level for risk factors including back for movement use, shoulders/arms, wrists/hands and neck. All the results obtained showed that the related ERFs for MSDs were associated and essential ergonomic interventions are needed in order to eliminate risk of exposures to MSDs among room attendants in hotel industries.

 6. Spa-Wellness Center as Part of the Hotel Facility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milica Rančić

  2013-04-01

  Full Text Available Over the last decades “wellness spa” industry has experienced a boom around the world. The word “Wellness” has been formed by merging two words: “Well Being” + “fitness”, and appeared in the thirties of the last century in the United States. The primary objective of this movement is an ancient philosophy, according to which there ́s no fulfilled life without the assent of the physical and mental, also physical and spiritual. Hotel guests, today more than ever, want higher quality offer for their money. This means that wellness is today a very important criterion by which customers select hotels. For this reason it is necessary to pay great attention to the planning, design and construction of this part of the hotel facility. The subject of this paper is wellness and spa centers as part of the hotel facility. The task is to investigate and analyze elements of this space, to determine spatial areas of wellness center, as well as their relationships and spatial organization, in order to reach the goal - getting useful guidelines for planning quality wellness center. To all of this could be achieved, we must first go back to distant history where dating back the beginnings of wellness.

 7. Millennials, Peer-to-Peer Accommodation and the Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alma Pentescu

  2016-01-01

  The aim of this paper is to present these challenges for the hotel industry, because there has notbeen significant research concerning the trends and changes this new generation / new businessmodel will bring to the hospitality industry. Finally, it suggests how hoteliers could adapt to thesenew expectations and proposes several questions for future research.

 8. Servqual potential for quality management in hotel services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kateřina Ryglová

  2012-01-01

  Full Text Available The aim of the paper is to present possibilities and specifications of using the Servqual method in service quality management in hotel industry. The Servqual method works on the definition of five dimensions of a service quality: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. It is based on so called Gap analysis that crucially comes out of the discrepancy between a customer’s expectation and perception. Demonstrating the practical application of Servqual in hotel business is also a part of the paper, as well as verifying possibilities of customer satisfaction quantification with the help of the Gap model, evaluating general applicability and presenting suggestions for possible adaptations and further utilization in the branch of tourism. Input data necessary for the gap analysis have been gained by force of a primary field-research with the help of a quantitative research via questionnaire. The results of Servqual score for individual dimensions of service quality have also been used to calculate a total weighted score that for the examined hotel reached the value of −0.07. This shows that the discrepancy between expectations and perceptions of the hotel guests is minimal. However, the calculation of this score would be of a higher importance if we wanted to compare more accommodation facilities mutually or possibly to follow the development of this index in time.

 9. Paperwork Plus: Literacy Materials for the Service Industry. Hotel Edition.

  Science.gov (United States)

  Bond, Judith; McGill, Teresa

  The instructional materials are intended for use in teaching vocational English and English literacy to limited-English-speaking personnel in the hotel industry. They are designed for learners at three instructional levels, and address job-specific literacy tasks. An introductory section describes the materials and offers suggestions for…

 10. Nordic Hotel Forum - tshast severnogo fasada narvskogo shosse / Urmas Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Urmas, 1981-2012

  2008-01-01

  Nordic Hotel Forum Viru väljak 3 Tallinnas. Arhitekt Indrek Allmann. Ehituse peatöövõtja AS Merko Ehitus. Indrek Allmann hoone arhitektuurist, fassaadigraafikast, linnaruumist hotelli ümber. 7 värv. välisvaadet, foto arhitektist

 11. Imagine staying in a Shanghai hotel bedroom in 2050? | Rebecca ...

  African Journals Online (AJOL)

  Other drivers include robotics as an alternative to a human labour supply or the behaviours of Generation Y. The heart to the future is sustainable design and this paper discusses how the hotel will feature many of these changes in a future world in order to mitigate and adapt to a paradigm of scarcity of resources. Keywords: ...

 12. Strategic implications of corporate social responsibility in hotel industry: A comparative research between NH Hotels and Meliá Hotels International

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Mattera

  2012-11-01

  Full Text Available The hospitality industry serves millions of people globally and is a multibillion-dollar industry with a significant growth expectation in the upcoming years. The Spanish tourism industry is one of the most developed sectors of the nation, being one of the main contributors to the country’s GDP. On a world wide scale, and specifically in the European context, there is a rising awareness for firms’ actions to be responsible towards the environment and the community in which they operate. Based on “triple bottom line” guidelines, companies’ mission in such a context is achieving competitive advantage by means of a business model considering three key aspects: people, profit, and planet. Considering the hospitality industry’s characteristics, it becomes essential to fulfill these new requirements to achieve sustainable competitive advantages. This exploratory study will outline which are the best practices of two main Spanish hotel corporations: NH Hotels and Meliá Hotels International. By pointing out actions undertaken by the most important firms of the sector, they can serve as an example and be replicated by other firms, thus increasing sustainability practices, improving understanding of triple bottom line, minimizing negative social as well as environmental footprint, and enhancing positive firms’ impacts in their operating contexts. DOI: 10.18870/hlrc.v2i4.85

 13. Peran Citra Hotel dan Kepuasan Pelanggan dalam Memediasi Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Hotel Melati di Kawasan Wisata Kuta

  OpenAIRE

  Wardana, I Made; Rahyuda, I Ketut; Uttami, Ni Ketut Rahayu Laksmi

  2014-01-01

  The rapid development of hotel industry in Bali is very competitive, particularly on the growth of budget hotels in Kuta Tourism Area which has increased in significant amount. The key to maintain competitive advantage in the competitive environment lies in how to deliver service quality in order to achieve customer loyalty. The effect of service quality to customer loyalty increases with the role of image and customer satisfaction. This study was conducted in budget hotels in Kuta Tourism Ar...

 14. PENENTUAN HARGA JUAL KAMAR HOTEL SAAT LOW SEASON DENGAN METODE COST-PLUS PRICING PENDEKATAN VARIABEL COSTING (Studi kasus pada Hotel Puri Artha Yogyakarta)

  OpenAIRE

  Triyanto, Hesti

  2013-01-01

  Penentuan harga jual suatu produk atau jasa merupakan salah satu keputusan penting manajemen karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya dan mendapatkan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Pada saat low season, pihak hotel menerapkan harga jual yang paling rendah dalam penentuan harga jualnya agar pihak hotel tidak mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa tarif sewa kamar dan selisih tarif sewa kamar Hotel Puri Artha Yogyakarta pada saat low seas...

 15. Health status of hotel workers with special reference to high risk practices and STDs.

  Science.gov (United States)

  Pawar, A T; Kakrani, V A

  2007-01-01

  A cross sectional study was conducted on health status of hotel workers of Pune city. Out of estimated 1000 hotel workers 516 were selected by stratified random sampling technique. The study revealed that 71.5% hotel workers were suffering from one or other type of morbid condition. Anemia was the commonest morbidity with prevalence of 40.3%. 187 (36.2%) of hotel workers had extramarital sexual relations. A total of 77 (14.9%) hotel workers were having STDs at the time of study.

 16. Hotel Classification Systems: A Comparison of International Case Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Minazzi,

  2010-12-01

  Full Text Available Over the last few decades we have witnessed an increasing interest of scholars andespecially operators in service quality in the lodging business. Firstly, it is important to observe thatthe diverseness of the hospitality industry also affects the classification of hotel quality. We canactually find many programmes, classifications and seals of quality promoted by public authoritiesand private companies that create confusion in the consumer perceptions of hotel quality. Moreover,new electronic distribution channels and their ratings are becoming a new way to gather informationabout a hotel and its quality. Secondly, a point that can cause complications is that different countriesand regions can choose differing approaches depending on the features of the classification (numberof levels, symbols used, etc. and the nature of the programme (public, private. Considering theseassumptions and the recent changes in the Italian hotel classification system, this paper aims toanalyse the situation in Italy, underlining both its positive and negative aspects and comparing it withother European and North American cases. Based on a review of literature and tourism laws as wellas personal interviews with public authorities and exponents of the private sectors, we were able toidentify critical issues and trends in hotel classification systems. The comparison of case studiesshows a heterogeneous situation. Points in common are the scale and the symbol used but, if weanalyse the requirements of each category, we discover very different circumstances, also sometimesin the same country. A future European classification system could be possible only after astandardization of minimum requirements and criteria at a national level. In this situation brands andonline consumers’ feedbacks become even more considered by the customers in the hospitalityindustry.

 17. PLAN DE MARKETING PARA EL HOTEL CARRIZAL INN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Guillermo Félix Mendoza

  2015-06-01

  Full Text Available El objetivo principal de esta investigación fue la elaboración de un plan de marketing para el Hotel Carrizal Inn ubicado en la ciudad de Calceta, provincia de Manabí, Ecuador. Se estructuraron tres fases metodológicas, el diagnóstico situacional, estudio de mercado y plan turístico. En la primera fase se delimitó el área de estudio; además se efectuó un análisis interno y externo, utilizando matrices de diagnóstico como la evaluación de factores internos y externos, matriz de competidores y matriz de diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el estudio de mercado se analizaron los componentes de oferta y demanda del hotel, se determinaron algunas fallas en la denominación utilizada, según los criterios para la categorización hotelera manejada por el Ministerio de Turismo. En función del diagnóstico FODA, se generaron estrategias para el posicionamiento y comercialización del hotel. Mediante las encuestas realizadas a los huéspedes se pudo conocer el perfil del visitante que llega al hotel y se elaboró un plan publicitario, en el cual sobresale el logotipo y slogan, tríptico promocional, la promoción en página web y redes sociales. Se establecieron estrategias del mix para minimizar falencias operativas en el hotel. Se concluye que la principal nomenclatura utilizada no concuerda con los parámetros establecidos por el Ministerio de Turismo, por lo que se plantea reestructurar ciertas áreas específicas como la cantidad de habitaciones o cambiar la denominación a hostal.

 18. Evaluation of the Environmental Health Conditions of Qom Hotels & Inns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Farzinnia

  2009-02-01

  Full Text Available Background and ObjectivesTourism is one of the three major global industries with 4 percent annual economic growth. Qom with roughly 17 million tourists in 2005 was the second religious tourism center in Iran. This study was designed to determine the environmental health criteria of Qom hotels and inns in 2007.MethodsThis descriptive - cross sectional study was carried out based on a standard check list of substance of edible, drinkable, cosmetic and hygienic products law from ministry of health and medical sciences. The checklist included 73 questions which were completed by face to face interviews and sanitary inspections. After analyzing the results of each residential center, the questionnaires were classified into three categories: hygienic (over 80 score, sanitary (40-79 and unacceptable centers (less than 40. The data were presented and analyzed by descriptive and analytical statistical methods such as X 2 and Fisher exact test.ResultsThe percentages of hygienic, sanitary and unacceptable conditions of hotels and inns were 35.5, 54.8 and 9.7, respectively. There was a direct relationship between academic degree of residential managers and the validity of employees health card (P=0.042 ConclusionBased on this the research, the environmental status of Qom hotels and inns was in relatively desirable conditions. Residential places with unacceptable condition were almost located in the old region of the city (e.g. around the Holly Shrine. Due to the structural failures, architectural problems and tremendous cost for repairs, it’s better that their activities be stopped and banned by government. With regard to the high percentage of hotels with sanitary conditions, at least improvements in health conditions accompanied by training and supervision are recommended. Keywords: Environmental Health; Environment and Public Health; Hotel; Inn; Qom, Iran.

 19. Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2014-01-01

  I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt de forskellige værnsregler i dansk skattelovgivning også skal finde anvendelse ved udarbejdelsen af de opgørelser, som skal foretages i henhold til reglerne om CFC-beskatning. Spørgsmålet har givet anledning til overvejelser i såvel litteraturen som i...... anvendelse ved opgørelsen af et CFC-selskabs indkomst, medmindre det specifikt fremgår af den pågældende regel, dens lovforarbejder eller lignende, at reglen ikke er tiltænkt at skulle finde anvendelse i relation til CFC-selskaber....

 20. Greening the work force in Brazilian hotels: the role of environmental training.

  Science.gov (United States)

  Dias-Angelo, Fernanda; Jabbour, Charbel J C; Calderaro, José Armando

  2014-01-01

  Organizations are increasingly required to reduce their environmental impact through the adoption of environmental management, which requires the support of human resource practices. The objective of this study is to determine whether human resource management practices, especially training, are supporting environmental management practices at four hotels located in Brazil. This research is qualitative, based on the analysis of four hotels in Brazil. Based on the systematized empirical evidence collected from four hotels (Hotels A, B, C, and D), it can be concluded that: (1) human resource management is still not fully aligned with environmental objectives at the hotels studied; (2) only Hotel B has implemented environmental management practices and aligned with human resource management in a more developed manner, which may indicate that these two variables of analysis could have interrelations; (3) environmental training as a human resource management practice was verified in all hotels analyzed. The greening of human resources practices is not fully aligned with environmental objectives in the hotels studied. If these hotels really wish to "go green," environmental training will be necessary. Hotel stakeholders play a major role in implementing the greening of the hotel industry.

 1. The Adoption of Environmental Practices in Small Hotels. Voluntary or Mandatory? An Empirical Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Llorenç Bagur-Femenias

  2016-07-01

  Full Text Available This paper examines small hotels that have some type of environmental certification. A survey of 210 small (less than 50 employees Catalonian hotels was conducted to investigate whether there are significant differences in the results of the implementation practices between hotels that adopt these certifications due to environmental pressure (from the government, customers, suppliers and other stakeholders and hotels that voluntarily commit to green policies. Significant differences were identified in the results on the hotels when structural equation modelling (SEM was undertaken. This investigation suggests that hotels that voluntarily commit to green policies obtain better results than other hotels. The conclusion is that governments must not only regulate, but also promote awareness actions in small and medium-sized (SME tourism companies to improve the environment. SME tourism companies must understand that both the environment and they themselves will benefit.

 2. The Design of Servicescape Based on Benefit Sought in Hotel Facilities:A Survey Study of Hotel Consumers in Seoul

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lee, Seung Hee; Lee, Hyunsoo

  2015-01-01

  ...′s needs, wants and expectations. The purpose of this study is to segment users by employing a cluster analysis based on benefit sought and to suggest a strategy for designing servicescape in hotel facilities adopting Bitner′s (1992...

 3. Cross-cultural differences in the practices of hotel managers: A study of Dutch and Belgian hotel managers

  NARCIS (Netherlands)

  M. Jansen-Verbeke (Myriam)

  1996-01-01

  textabstractIn the service sector there has been debate and research on whether it is the culture of the organization or that of the location that shapes hotel management practice - particularly given the internationalization of certain, mostly US-style practices. Here Myriam Jansen-Verbeke and

 4. Klimavenlig majs ved minimal tilførsel af kvælstof

  OpenAIRE

  Ambus, Per

  2009-01-01

  Majs-biomasse kan omdannes til klimavenlig CO2-neutral energi ved behandling til bioetanol og biogas. Men gødskes majsen med affaldet fra biogasanlægget, dannes der betragtelige mængder af den kraftige drivhusgas, lattergas. Herved reduceres klimagevinsten mærkbart. Dyrkning af majs til energiformål skal derfor ske med ingen eller lille tilførsel af N.

 5. Vitaminer og fedtsyrer i hø og ensilage - hvad sker der ved forvejring og lagring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Krogh; Hymøller, Lone; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  For at undersøge stabiliteten af vitaminer i moderne ensilage- og høproduktion, har FØJO III projektet ECOVIT, igennem to vækstår, målt vitaminindholdet i forskellige græsmarksafgrøder ved forskellige høsttidspunkter og sletintervaller. Resultaterne viser, at det største tab af vitaminer og...

 6. The irruption of AirBNB and its effects on hotels' profitability: An analysis of Barcelona's hotel sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Aznar

  2017-01-01

  Full Text Available Purpose: The aim of this study is to analyze the existence of a relationship between the presence of nearby substitute products, mainly Airbnb flats or rooms, and the effect on the revenue and profitability of hotels. Design/methodology/approach: The empirical study is based on the analysis of financial information provided in the annual reports of a sample consisting of 43 hotels (11.78% of the population. As an explanatory variable for profitability, we have considered the presence of apartments listed in Airbnb that are no farther than one kilometer from each hotel. Considering that most of the variables used do not follow a normal distribution, the existence of a relationship between profitability and the explanatory variables has been tested using non-parametric tests, namely, the Spearman correlation coefficient and Kruskall-Wallis test. Findings: We found a positive correlation between presence of Airbnb apartments and return on equity. This fact can be explained by considering the presence of Airbnb apartments as a variable that measures the attractiveness of the location from a tourist’s point of view. Hotels located near the city center or main tourist areas of the city have a higher level of profitability. We also found no evidence of any relationship between profitability and star category; 4- and 3-star hotels have experienced, on average, a lower drop in revenues between 2008 and 2013 and they also obtained a higher average level of profitability in 2013 as compared to the upper segment of 5-star hotels. Research limitations/implications: This research has been conducted in the city of Barcelona. Future research using the same methodology should be applied to other cities with an important hospitality sector to reinforce our findings. The main implications of this research refer to the importance of location as a key strategic variable in hospitality, and to the change in the system customers use to evaluate the quality of a

 7. Vedāntic view of life: Reply to Gustavo Caetano-Anollés.

  Science.gov (United States)

  Shanta, Bhakti Niskama

  2016-01-01

  The author would like to thank Professor Gustavo Caetano-Anollés from Department of Crop Sciences, University of Illinois for his interest in his work. We may sometimes observe that there is a noticeable difference between the anecdote people narrate about the implications of a scientific paper and the real conclusion of the paper. Prof. Gustavo Caetano-Anollés's response(1) is an ideal example of the same, where he has tried to make great hay about the implications of the article "Life and consciousness - The Vedāntic view."(2) The Vedāntic view subscribes neither to the views of 'Creationist Movement'/'Intelligent Design', nor it supports some splendid anti-science proposal. Vedāntic view refutes the dominant reductionistic view of life in modern biology by proposing a viable alternative concept of 'Organic Whole' and thus serves a scientific critique to the nescience (avidyā) that is practiced on the name of science.

 8. Effekter og økonomiske konsekvenser ved afsaltet havvand til drikkevandsformål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rygaard, Martin

  2015-01-01

  væsentlige økonomiske gevinster ved at afsalte havvand til vandforsyningen i København. Besparelsen forudsætter, at det afsaltede vand remineraliseres med fluorid og magnesium, så risikoen for negative konsekvenser for sundhed reduceres. Besparelserne forventes at opnås allerede ved at erstatte >30% af...... Københavns nuværende vandforsyning med afsaltet havvand (se figur). Ved fuldstændigt at overgå til afsaltet havvand er den samlede besparelse anslået til €0,3 per m3 leveret drikkevand. Konklusion og perspektivering Studiet viser, at indførelse af afsaltet vand remineraliseret med magnesium og fluorid kan...... medføre økonomiske fordele for samfundet, der er større end de ekstra produktionsudgifter. Omvendt viser resultaterne også, at afsaltet vand med reduceret indhold af magnesium og fluorid kan have en negativ påvirkning af samfundsøkonomien. Baseret på studiet er der foreslået nye retningslinier for en...

 9. SAFETY DAN SANITASI DI AREA KITCHEN AMAROOSSA HOTEL BANDUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chandra Rizki Yano Putra

  2016-05-01

  Full Text Available Abstrac - In the tourism industry sectors of the hospitality industry is engaged in services, very influential on the development of tourism. Hotels are required to provide satisfaction to both guests of the facilities provided to meet the needs of guests. The hotel must be able to create a comfortable atmosphere for guests, one way to improve safety and sanitation in all department. This observation examines the main problems, namely: "How is safety and sanitation in the kitchen area, what is the procedure to clean kitchen areas, wash your food how procedures and equipment in the kitchen, and whatever obstacles that occur during operations in the kitchen". The method used in this thesis is "Descriptive Method". Data collection techniques used by direct observation to the object of research, conduct interviews with employees Amaroossa Hotel Bandung kitchen, equipped with library research to obtain theoretical data as a basis for discussion. The results of this observation that the state of safety and sanitation of kitchen area has not met the requirements of safety and sanitation. Cleaning the kitchen area has been going well, but spacious kitchen is limited. Washing equipment and food ingredients not meet safety and sanitation that is using the sink in the same place for washing. Operational constraints in a narrow kitchen space and limited washing tubs and equipment. . Keyword: Safety, Health, Kitchen   Abstrak - Dalam industri kepariwisataan, perhotelan merupakan sektor industri yang bergerak dalam bidang jasa dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan. Hotel dituntut dapat memberikan kepuasan kepada tamu baik dari fasilitas yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan tamu. Pihak hotel harus mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk tamu, salah satu caranya meningkatkan safety dan sanitasi pada semua department. Penelitian ini mengkaji permasalahan pokok yaitu: “Bagaimana safety dan sanitasi di area kitchen, bagaimana

 10. A Mathematical Model of the Hotel Service Oligopoly Market and a Conflict-Optimal Management Method of the Hotel Complex Competitiveness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Soro

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of this work is to enhance competitiveness of hotel complex management in the hotel service market of the state of Côte d'Ivoire.The objectives of this study are:1 producing a model of oligopoly market of hotel services based on marketing research;2 synthesis of the conflict-optimum management method of a hotel complex using the model of oligopoly market of hotel services;3 study of issues on competitiveness enhancement of running hotel complex in the market of oligopoly under counter-conditions of other hotel complexes.To obtain the result the paper offers to use techniques of classical and modern theory of management, namely methods of the theory of optimal management of multi-object multicriteria systems, methods of game theory, methods of system analysis, operations research and decision-making.The paper proposes a model of the oligopoly market for interaction of hotels in the hospitality services in Stackelberg’s form in which, as the "governing" parameters, a hotel complex has the accommodation cost in the selected category and the advertising cost. Monthly income of the hotel complex is proposed as an indicator of the efficiency. Evaluation of success in the market is based on the indicator of competitiveness.To solve the problem of multi-criteria optimization the paper offers a method of conflictoptimum competitiveness management of hotel complexes. It considers a model example of the interaction between two complexes in the market of duopoly.It is concluded that in the case of a saturated demand for the services of hotel complexes, there is a guaranteed Nash solution, which ensures a certain profit regardless of the actions of another hotel complex. In the case of unsaturated demand (lack of customers in the market there is no guaranteed solution, which is a prerequisite for entry into agreement between the market players.The model obtained can be useful for observing trends in the market of hotel services.

 11. Low Carbon Supplier Selection in the Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chia-Wei Hsu

  2014-05-01

  Full Text Available This study presents a model for evaluating the carbon and energy management performance of suppliers by using multiple-criteria decision-making (MCDM. By conducting a literature review and gathering expert opinions, 10 criteria on carbon and energy performance were identified to evaluate low carbon suppliers using the Fuzzy Delphi Method (FDM. Subsequently, the decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL method was used to determine the importance of evaluation criteria in selecting suppliers and the causal relationships between them. The DEMATEL-based analytic network process (DANP and VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR were adopted to evaluate the weights and performances of suppliers and to obtain a solution under each evaluation criterion. An illustrative example of a hotel company was presented to demonstrate how to select a low carbon supplier according to carbon and energy management. The proposed hybrid model can help firms become effective in facilitating low carbon supply chains in hotels.

 12. Automatització d'un hotel amb EIB

  OpenAIRE

  Martín Barroso, Ivan

  2009-01-01

  Actualment, els hotels han de disposar de mecanismes que permetin un control sobre els seus sistemes sense minimitzar la sensació de confort per els seus usuaris. És dintre d’aquest àmbit, on es pretén realitzar l’automatització d’un hotel a la ciutat de Barcelona mitjançant un bus industrial denominat EIB-KONEX que actualment s’està convertint en el bus estàndard més important en la domòtica d’edificis, tant a nivell industrial com a nivell terciari; un bus amb una gran projecció de fu...

 13. UNIVERSAL VALUES AND ETICAL BEHAVIOUR OF HOTEL MANAGERS IN CROATIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Ivaniš

  2017-09-01

  Full Text Available Personal values are seen as a higher level of attitudes and they reflect the general view on life and the world, dispositions aimed for achieving goals that are desirable and valuable for human- universal values in the structure of human personality that it strongly and permanently run on certain activities. It is found that ethical behavior have long been associated with personal values and that personal values in personal value systems of universalism, benevolence, tradition, conformism, security and independence are positively and significantly correlated with ethical behaviour, whereas universal values in personal value systems of power, achievement, hedonism and incentive are negatively and significantly correlated with ethical behaviour.”This study presents the results of empirical research on personal value systems and ethical / unethical behavior among hotel strategic managers in large hotel companies in Croatia.

 14. A survey of activity-based costing in hotel industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zadollah Fathi

  2015-09-01

  Full Text Available This paper presents an empirical investigation on implementation of activity based cost (ABC method in hotel industry. The study determines four possible factors of organizational, environmental, individual and technological, which could influence on ABC implementation. The study selects a sample of 205 employees who worked for Laleh International Hotel in Iran. Using one-way t-student test, the study has determined that all variables were effective on ABC implementation while individual factor was the most important one. In addition, correlation test has determined that all variables had meaningful correlations with each other. Further investigation indicates that gender did not play essential role for ABC implementation while experienced employee tended to be more effective for the success of ABC implementation.

 15. BUSINESS PERFORMANCE, INVESTMENTS AND COMPETITIVENESS OF ISTRIAN HOTEL INDUSTRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dijana Pletikosa

  2015-12-01

  Full Text Available Istria is often mentioned as one of the most developed tourist regions of Croatia. In order to recognize its significance in the Croatian and international tourism markets this research compares performance of Istrian hoteliers with those of domestic and foreign competitors. The other purpose of this paper is to assess the impact of domestic and foreign direct investments on the financial results of Istrian hoteliers. Analyse of Istrian hotel companies business performance has been made regarding the origin of invested capital. General findings show that among the best performing hoteliers there are equally domestic and foreign owned companies, as well as among the loss making ones. Contrary to initial expectations this research did not confirm thesis that Istria is highly successful and competitive tourist region. Reasons for that are many, such as seasonality, lack of high class hotels and quality greenfield investments

 16. GENERATIONAL DIFFERENCES IN WORK VALUES IN THE HOTEL INDUSTRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria-Cristina IORGULESCU

  2015-11-01

  Full Text Available In the present working environment there are three different active generations, generally known as: Baby Boomers, Generation X and Generation Y. For the first time in history, three different generations have to cooperate in the workplace and are in direct competition for a job or a new managerial position. This situation creates new challenges in managing human resources in the hotel industry, where an excellent communication between all functional and operational departments is mandatory in order to deliver quality services. The paper aims to address these issues by presenting the main work values of employees in the Romanian hotel industry. The implications of the findings are discussed, considering the limitations of the empirical study presented and the future research directions.

 17. Strategic human resource management: insights from the international hotel industry

  OpenAIRE

  Gannon, Judie; Roper, Angela; Liz, Doherty

  2015-01-01

  In the strategic human resource management (SHRM) field three approaches have dominated, namely, the universal or best-practice, best-fit or contingency and resource-based view (RBV). This study investigates evidence for the simultaneous or mixed adoption of these approaches by eight case study firms in the international hotel industry. Findings suggest there is considerable evidence of the combined use of the first two approaches but that the SHRM RBV approach was difficult to achieve by all...

 18. Customer perceptions of service quality in luxury hotels in Jordan

  OpenAIRE

  Ala`a Nimer AbuKhalifeh; Ahmad Rasmi AlBattat

  2015-01-01

  Providing quality food and beverage services has become one of the critical issues in the tourism industry and several studies have been paying attention to it. On the other hand, there seems to be a paucity of data on service quality Jordanian hotels, making it difficult to fashion an appropriate management intervention. Also, there has been insufficient attempt to relate customers’ perceptions of service quality to their socio-demographic characteristics as well as the characteristics of or...

 19. BUSINESS DECISION MAKING ON FINANCING OPERATING ACTIVITIES IN HOTEL INDUSTRY

  OpenAIRE

  Filip Djokovic

  2013-01-01

  Outputs of management process related to decision making and the implementation of decisions of the business. Business decision-making, in the widest sense of the time aspect, it can be seen from the operational and strategic character. In this paper, the focus is on analyzing leverage and rate of return the operational decision-making in the hotel as a function of current financing activities. Operational decision-making, must be aligned with strategic, so that all segments of the operationa...

 20. The Crystal Hotel: A Microfluidic Approach to Biomimetic Crystallization.

  Science.gov (United States)

  Gong, Xiuqing; Wang, Yun-Wei; Ihli, Johannes; Kim, Yi-Yeoun; Li, Shunbo; Walshaw, Richard; Chen, Li; Meldrum, Fiona C

  2015-12-02

  A "crystal hotel" microfluidic device that allows crystal growth in confined volumes to be studied in situ is used to produce large calcite single crystals with predefined crystallographic orientation, microstructure, and shape by control of the detailed physical environment, flow, and surface chemistry. This general approach can be extended to form technologically important, nanopatterned single crystals. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 1. Emergency Preparedness for Disasters and Crises in the Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Rasmi AlBattat

  2013-09-01

  Full Text Available Safety and security are the most important issues to tourist while traveling and the first aspect they consider is to be protected from hazards. Emergency planning and preparedness for a crisis are the most significant components of dealing with disasters. Hospitality practitioners noticed a rising number of natural and man-made crises that harm the hospitality industry, regarding its vulnerability to crisis and internal and external hazards. By using secondary data, this study aims to shed some light on this issue, contributing to knowledge and awareness on emergency preparedness for the hospitality industry. Moreover, the study aims to explain the management’s commitment to adopt, develop, and update emergency plans. The results of this study explain that tourism as an international mobile industry must respond to internal and external hazards such as disease movement and terrorist attacks. Marketing safety is important to promote hotels and tourist destinations to the guests and holiday advisors. Hotels have a long history of being a soft target for terrorist attacks, as can be seen in several accidents that have shaken the hotel industry in the past few decades. Hotels invest a lot to install protective techniques, but terrorists are becoming more organized. Practitioners propose disaster management frameworks using several measurements. Recovery from crisis and learning help business retention that minimizes negative impacts and prevent losses. Finally, evaluation and feedback are very important to overcome the hazards and return to normal, as well as adopting new ideas to deal with emergencies. Single- and double-loop organizational learning should benefit proactive preparedness.

 2. ANALISIS KENDALA POTENSIAL PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT HOTEL PLAZA SEMARANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendrajaya -

  2010-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang terbentuk dari kendala penerapan Total Quality Management (TQM, sebagai upaya untuk menganalisis masalah-masalah potensial dari penerapan TQM di Hotel Plaza, Semarang. Sampel dari penelitian ini sejumlah 65 karyawan Hotel Plaza, Semarang yang terdiri dari manajer dan staf. Teknik analisis menggunakan Faktor Analisis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kendala potensial dari implementasi TQM dapat disimpulkan menjadi lima faktor, yaitu faktor inkonsistensi, visi-misi, transformasi budaya, manajerial dan manajemen kualitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa peningkatan fungsi-fungsi korporat melalui optimalisasi kualitas sebagai strategi bisnis dan orientasi pada kepuasan konsumen dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, akan menjadi dasar untuk memaksimalkan daya saing perusahaan dalam hal produk, layanan, SDM, lingkungan dan seluruh proses yang dapat mendukung upaya perbaikan produktivitas. This study aims to determine the constraint factors and to analyze the potential problems of TQM implementation of Plaza Semarang Hotel. The sample of 65 employees of TQM implementation of Plaza Semarang Hotel, consist of managers and staffs. Factor analysis is used to achieve the results of the potential constraint implementation of Total Quality Management which can be summarized into five factors, they are: the factor of inconsistencies, the factor of vision and mission, cultural transformation factors, managerial factors and the factors of quality management. In order to increase the corporate functions through the optimization of quality as a business strategy and to achieve customer satisfaction, this study suggests that all members of the organization should be involved by the company as on-going basis to maximize the competitiveness of the organization on products, services, human resources, environment and all processes that support productivity improvement.

 3. How consumers pick a hotel strategic segmentation and target marketing

  CERN Document Server

  Winston, William

  2013-01-01

  Venture through the pages of How Consumers Pick a Hotel to learn the steps of selecting a target and using consumer behavior applications to segment the market to reach your target. Much as a consumer goes through the process of selecting a satisfying hotel, you can choose to use the information provided to make your hospitality career relaxing and satisfying. When you finish this fantastic reading journey, you'll be prepared to offer services that meet the public's demands, and you'll possess the prerequisite knowledge and skills for developing your own strategic approach to a target market. As the many methods of segmentation are discussed in detail, you will also learn effective strategies for communicating with multiple segments. Ideal as a supplementary text for marketing and hospitality marketing courses, How Consumers Pick a Hotel provides a concise overview of consumer behavior and intertwines marketing theory with sound ways in which to implement the theory. This will both orient you and give you a s...

 4. Supply Chain Management Performance in Tourism. Continental Hotels Chain Case

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Ţigu

  2013-02-01

  Full Text Available With its origins in logistics, Supply Chain Management (SCM concept is covering all managerial aspects of the flow of materials and information from source to customer, across the entire range of materials handling and movement functions, and throughout an organization and its supply channels. In tourism, these issues relate to the whole process of providing tourism services from sourcing of raw materials, products or different services to supply and distribution, and SCM performance can ultimately be measured by customer satisfaction. Thus, an important component of tourism SCM is the demand management. Therefore, this study aims to highlight the features of the concept of SCM and demand management in tourism, with an emphasis on a hotel chain in Romania, based on research and analysis of tourist traffic indicators as well as assessment of customers satisfaction. The sources of information are the internal company statistics, as well as various hotels booking websites that offer customers’ feedback. The results of the study provide a snapshot of how the hotel demand management can influence SCM performance in tourism.

 5. Work Stress and Well-being in the Hotel Industry.

  Science.gov (United States)

  O'Neill, John W; Davis, Kelly

  2011-06-01

  Employee stress is a significant issue in the hospitality industry, and it is costly for employers and employees alike. Although addressing and reducing stress is both a noble goal and is capable of resulting in expense reductions for employers, the nature and quantity of hospitality employee stress is not fully understood. The first aim of this study was to identify common work stressors in a sample of 164 managerial and hourly workers employed at 65 different hotels who were each interviewed for eight consecutive days. The two most common stressors were interpersonal tensions at work and overloads (e.g., technology not functioning). The second aim was to determine whether there were differences in the types and frequency of work stressors by job type (i.e., managers v. non-managers), gender, and marital status. Hotel managers reported significantly more stressors than hourly employees. There were no significant differences by gender or marital status. The third aim was to investigate whether the various stressors were linked to hotel employee health and work outcomes. More employee and coworker stressors were linked to more negative physical health symptoms. Also, interpersonal tensions at work were linked to lower job satisfaction and greater turnover intentions.

 6. Analysis of tangible and intangible hotel service quality components

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marić Dražen

  2016-01-01

  Full Text Available The issue of service quality is one of the essential areas of marketing theory and practice, as high quality can lead to customer satisfaction and loyalty, i.e. successful business results. It is vital for any company, especially in services sector, to understand and grasp the consumers' expectations and perceptions pertaining to the broad range of factors affecting consumers' evaluation of services, their satisfaction and loyalty. Hospitality is a service sector where the significance of these elements grows exponentially. The aim of this study is to identify the significance of individual quality components in hospitality industry. The questionnaire used for gathering data comprised 19 tangible and 14 intangible attributes of service quality, which the respondents rated on a five-degree scale. The analysis also identified the factorial structure of the tangible and intangible elements of hotel service. The paper aims to contribute to the existing literature by pointing to the significance of tangible and intangible components of service quality. A very small number of studies conducted in hospitality and hotel management identify the sub-factors within these two dimensions of service quality. The paper also provides useful managerial implications. The obtained results help managers in hospitality to establish the service offers that consumers find the most important when choosing a given hotel.

 7. MACROECONOMIC ENVIRONMENT AND GREENFIELD FOREIGN DIRECT INVESTMENT OF HOTEL BRANDS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jože Perić

  2016-12-01

  Full Text Available The powerful attraction of foreign direct investment (FDI is particularly important for further development of tourism. The strategically focused attraction of FDI in tourism has a much higher significance because of the multiple effects in relation to other segments of the economy. In this context, it is necessary to highlight the investment engagement and the presence of globally branded luxury hotels. The purpose of the study is to assess the macroeconomic environment, the effects of greenfield FDI in tourism and, consequently, the presence of global hotel brands using the comparative analysis of the selected countries as the methodological basis of this study. The research results indicate that a favorable macroeconomic environment plays an important role in attracting foreign capital. Countries that have a more favorable macroeconomic environment attract more greenfield FDI, and provide a greater presence of global hotel brands, and thus greater competitiveness. Also, the political stability, the encouraging macroeconomic business conditions, the elimination of administrative and legislative barriers, the elimination of the country's image as a corrupt destination and tourism staff education at all levels are particularly important for FDI in tourism.

 8. Work Stress and Well-being in the Hotel Industry

  Science.gov (United States)

  O'Neill, John W.; Davis, Kelly

  2013-01-01

  Employee stress is a significant issue in the hospitality industry, and it is costly for employers and employees alike. Although addressing and reducing stress is both a noble goal and is capable of resulting in expense reductions for employers, the nature and quantity of hospitality employee stress is not fully understood. The first aim of this study was to identify common work stressors in a sample of 164 managerial and hourly workers employed at 65 different hotels who were each interviewed for eight consecutive days. The two most common stressors were interpersonal tensions at work and overloads (e.g., technology not functioning). The second aim was to determine whether there were differences in the types and frequency of work stressors by job type (i.e., managers v. non-managers), gender, and marital status. Hotel managers reported significantly more stressors than hourly employees. There were no significant differences by gender or marital status. The third aim was to investigate whether the various stressors were linked to hotel employee health and work outcomes. More employee and coworker stressors were linked to more negative physical health symptoms. Also, interpersonal tensions at work were linked to lower job satisfaction and greater turnover intentions. PMID:23794780

 9. Environmental sustainability in hotels, theoretical and methodological contribution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabricia Silva da Rosa

  2017-01-01

  Full Text Available The environmental sustainability is a multidisciplinary subject and its scope has attracted the attention of researchers from various fields of knowledge. In this perspective, there is the environmental management in the hotel industry, by two aspects, first the economic importance of the hotels that are a key element of the tourism sector, and secondly, the activity generates environmental impacts that need to be managed. Thus, it is understood that it is to investigate the subject is treated in academia. In this sense, the objective of this research, exploratory and descriptive in nature, consists of mapping the theme of sustainability management in hotels, according to the delimitations posed by researchers. To accomplish this purpose, we used the Knowledge Development Process process - Constructivist (ProKnow-C. At the end of the survey, were identified 13 articles published in international journals aligned with the boundaries placed by the researchers. When installing the Bibliographical Portfolio (PB is evidenced by: (i aspects of relevance and adherence to the theme of the articles; (Ii proposals and results obtained in the research; (Iii theoretical and methodological contribution of the research published in the PB items. The results show that the topic is relevant and current, which lacks structured process to evaluate the environmental management in order to support management decisions.

 10. Services Strategy and Hotels Performance: Evidence from Mures County

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavia Dana Oltean

  2013-12-01

  Full Text Available Tourism is one of the components that has experienced the highest rising both nationally and internationally. Within this field of activity, the hotel industry is one of the most representative and dynamic elements, generated by the relation with environment through the products and services that they supply. Therefore, the main objective of this research is to emphasize and analyze the relation between the dimension of performance indicators and the services strategy of hotels in Mures County (Romania. With this purpose in view, we mention that we have carried-out a quantitative research, through a number of 42 questionnaries managed by hotel managers and data gathering period occurred in June-September 2012. The results emphasize a partial confirmation of the tested hypotheses, complementing the results of research carried-out internationally. The research conclusions are important theoretically and empirically, they complement the professional literature and provide the managers a frame that results in raising economic performances and implicitly increase of competitiveness.

 11. Study on Food Quality and Safety Management Based on Hotel Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi Zengye

  2017-12-01

  Full Text Available In recent years, with the frequent occurrence of food safety problems, people have begun to pay attention to food safety, especially the food safety of hotels. This paper proposed a Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP management system to analyze food safety issues of hotels in order to improve the food quality and safety in hotel management. Through the practical application of the HACCP management system in the hotel catering industry, it was found that the amount of bacteria greatly reduced and the pass rate of tableware disinfection increased significantly in the hotel's food processing links, while customer satisfaction greatly improved. Therefore, the HACCP management system had great applicability in improving the food quality and safety of hotels.

 12. Quality of services as a determinant of customer satisfaction in the hotel industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sekulić Dejan

  2013-01-01

  Full Text Available The specificity of hotel products is reflected in the inseparability and complexity of the services and products. This specificity can be observed in two ways: the services are in connection with the hotel facility and can not realize by itself, such as in connection with the material products. Thus, we can say that the hotel product is mix of tangible and intangible attributes, that satisfy needs and preferences of hotel guests. Quality of services is one of the most important factors that influence the customers' satisfaction. The aim of this paper is to highlight the importance of service quality on customer satisfaction in the hotel industry. The paper presents a new model developed based on the previous models of service quality measurement. The survey was conducted on a sample of 124 respondents. Findings of the research indicate the factors that impact consumer satisfaction in the hotel, where the intensity of the impact of each individual factor is established.

 13. Cine-Anthology of Hotels as a Place of Time and Death

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sertaç Timur Demir

  2016-02-01

  Full Text Available Every place has a story. Hotels, however, have thousands of stories that are multilayered, interwoven, and imbricated. Their puzzled fictions resemble films in that they both overlap unrelated tales, phenomena, and characters within a short temporal fragment. Mysteries, secrets, love, cabal, fraud, hate, cheating, shows, fun, prostitution, gambling, falls, and so on—all of these conditions and emotions pertain to hotels, as well as films. Working under this framework, then, this paper aims to approach hotels as a temporal experience which goes beyond space for the purpose of both analyzing hotel deaths as a symbolic case of urban living and in order to interpret films as a type of testimony regarding social change. Beyond all of the bright surfaces, hotels represent and reproduce insincerity, insusceptibility, omission, coldness, and distance. Hotels represent gaps, desolateness, devastation, homelessness, and timelessness.

 14. Research of low-carbon transition path of star hotels--A case study of Guilin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tang Fengling

  2016-01-01

  Full Text Available A general trend of the world economic development is the low-carbon economic transition. With a wide influencing range and rapid development, the hotel industry has prominent problems in the energy con-sumption, resources occupancy and environmental unfriendliness, so it is imperative to develop low-carbon ho-tels. This paper proposes the low-carbon transition of the star hotels in Guilin in terms of constructing the energy conservation and innovative management mode, adopting new technologies and ways, developing low-carbon hotel products and guiding low-carbon consumption through analysis about the inevitability of establishing low-carbon hotels in Guilin, the running status of the existing star hotels and the situation of energy consumption, thus further promoting the development of low-carbon tourism in Guilin.

 15. The analysis of directions for improvement of competitiveness in domestic hotel enterprises: Students attitudes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đorđević Dejan

  2016-01-01

  Full Text Available Global market changes are forcing modern hotel enterprises to adjust their business in order to survive on the market by satisfying their end users. Serbian hotel enterprises have, in a certain extent, accepted new market trends. However, the biggest problems seem to be poor traffic infrastructure and the introduction of the ISO management standards which are necessary conditions for increasing competitiveness level of domestic hotel enterprises. Modern hotel industry cannot be imagined nowadays without big international hotel chains and the emergence of new market niches aimed at young customers born between 1980 and 2000, the so-called millennia's, who represent the largest group of smart phone users. Beside these obvious challenges that Serbian hotel industry has to face there is also a good potential in the field of congress tourism which has become very popular in the world in recent years.

 16. How Clean Are Hotel Rooms? Part II: Examining the Concept of Cleanliness Standards.

  Science.gov (United States)

  Almanza, Barbara A; Kirsch, Katie; Kline, Sheryl Fried; Sirsat, Sujata; Stroia, Olivia; Choi, Jin Kyung; Neal, Jay

  2015-01-01

  Hotel room cleanliness is based on observation and not on microbial assessment even though recent reports suggest that infections may be acquired while staying in hotel rooms. Exploratory research in the first part of the authors' study was conducted to determine if contamination of hotel rooms occurs and whether visual assessments are accurate indicators of hotel room cleanliness. Data suggested the presence of microbial contamination that was not reflective of visual assessments. Unfortunately, no standards exist for interpreting microbiological data and other indicators of cleanliness in hotel rooms. The purpose of the second half of the authors' study was to examine cleanliness standards in other industries to see if they might suggest standards in hotels. Results of the authors' study indicate that standards from other related industries do not provide analogous criteria, but do provide suggestions for further research.

 17. Hotel location decision-making in the Kumasi Metropolis of Ghana: with whom and why?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Issahaku Adam

  2012-01-01

  Full Text Available Knowledge on the people involved in hotel location decision-making and why they are involved is key to destination planning and development. Insights gained into this subject are useful to future destination planners. Despite its importance, the subject of whom to involve in the hotel location decision and why they should be involved, has received limited research interest in Ghana. This study identifies the people involved in hotel location decisions and assesses the reasons why they are involved. Data was collected from hotel owners in the Kumasi Metropolis and analysed with the chi-square test of independence. Extended family members were mostly involved in the hotel location decisions and for mainly personal reasons. It was concluded that hotel owners in the Kumasi Metropolis involve their family members in the location choice for non-professional reasons.

 18. Sistem Pencarian Hotel Berdasarkan Rute Perjalanan Terpendek Dengan Mempertimbangkan Daya Tarik Wisata Menggunakan Algoritma Greedy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Audrey Maximillian Herli

  2015-04-01

  Full Text Available Hotel search was an important thingfor travelers in their traveling journey. Travelers would consider criteria such as class, price and review of the hotel.Beside those things, distance between Hotel and tourist attractionswasalsoimportant factor to be considered. In this research, system was constructed to perform a hotels search by shortest travelling route using Greedy Algorithm. This research was conducted through four stages, the first stage wasdata and information collectingof tourist attraction and hotel. Second stagewasdata analysis with greedy algorithm in purpose to classify the data and implementing greedy algorithm with manual calculation to the problem research. The third stage was the development of the system, and the last stage wasevaluating the system with the experts who are experienced in the field of tourism and the prospective user of this application. Results from this study was the system can provide recommendations and sequence the shortest journey between the hotel and tourist attraction based on the greedy algorithm.

 19. Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren; Arvidsen, Jan

  kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære...

 20. Integration of art and culture to develop the hotel business in North-eastern Thailand

  OpenAIRE

  Supaporn Sereerat

  2015-01-01

  This qualitative investigation had three research aims: 1) To study the history and background of the hotel industry in Isan; 2) To study the current situation and problems with using art in order to develop the tourism industry in Thailand; 3) To study the integration of art and culture to develop the hotel business in North-eastern Thailand. Nine hotels were selected from four provinces in North-eastern Thailand as the research population and the research sample was composed of ...

 1. 6 Ways Hotel Marketing Can Generate More Leads for the Sales Team

  OpenAIRE

  2017-01-01

  Achieving group and meetings revenue targets can make or break your property’s annual performance. But incredibly, most hotel group sales departments lack consistent, effective marketing support and are forced to generate their own leads. Hotel marketers often ignore the need to boost their hotel’s revenue by accelerating the number of incoming sales leads. As a result, hotel marketing departments usually stick to what they know: marketing only to leisure travelers. Let’s change that

 2. THE ROLE OF EMPLOYEES AND MANAGERS IN HOTEL INNOVATION - EVIDENCE FROM BRASOV COUNTY

  OpenAIRE

  Nistor Razvan; Stegerean Roxana; Petre Anamaria

  2014-01-01

  This paper seeks to relate the effects of human resource management on innovation, from the perspectives of both employees and managers in the hotel area. The first part of the article consists from a literature review for hotel innovation. Thus, the innovation processes could be very diverse due to the different approaches to new developed products or services from the tourism area. Within the hotel industry human resource has become one crucial element for innovation, mainly because of t...

 3. Hotel assessment through social media: The case of TripAdvisor

  OpenAIRE

  Molinillo, Sebastian; Fernández-Morales, Antonio; Ximénez-de-Sandoval, Jose Luis; Coca-Stefaniak, Andres

  2016-01-01

  Hotel booking decisions are increasingly influenced by consumer feedback available on social media sites. Using data submitted by customers on TripAdvisor, this study analyzes the customer satisfaction ratings posted for 2,211 hotels. The study provides four key contributions to our knowledge on this subject. Firstly, a comparative analysis was conducted of customer ratings for hotels located on the Spanish coast and Portugal's southern coast. Secondly, significant differences were found in t...

 4. Hotel industry: An answer to the emerging trends on the global demand side of tourism

  OpenAIRE

  Carmo, Duarte Maria Amaral Nogueira e

  2015-01-01

  This dissertation studies essentially how Millennials are changing the hotel industry, in the sense that new trends are emerging with this generation and hotels need to respond accordingly, in order to survive within their competitive industry. Emphasis is also given to Asian travellers, as the enlargement of these countries’ middle class populations is predicted, therefore making Asian travellers a valuable target for the hotel industry. To successfully target this segment, ho...

 5. Hubungan Media Customer Relationship Management Dengan Kepuasan Pelanggan pada Hotel Istana Nelayan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chandra Wibowo Widhianto

  2003-03-01

  Full Text Available Facing comptetition in service company, especially hotels, must have the ability to give services in order to satisfy the customer. Customer Relationship Managemen (CRM is one of communication media between company and customer that profitable for both side. This research try to find out how big the connection between Customer Relationship Managemen (CRM with customer satisfaction in Istana Nelayan Hotel. The result is there is significant connection between media with customer satisfaction in Istana Nelayan Hotel.

 6. Exploring Factors that Influence Domestic Tourists’ Satisfaction with Budget Hotel Services in Egypt

  OpenAIRE

  Hossam, Samy

  2016-01-01

  This paper aims to explore the primary factors that affect the perception of domestic tourists towards the service quality of budget hotels in Egypt. The factors were divided into three main constructs: physical quality, service quality and value for money. The primary findings reveal that the budget hotel location, cleanliness, maintenance, comfort level, hotel staff service, value for money room rates and food and beverage values are among the significant factors that influence domestic tou...

 7. ASSESSMENT OF GUESTS’ PERCEPTION IN IMPLEMENTATION OF GREEN HOTEL IN SUPPORTING SUSTAINABLE TOURISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gusti Ayu Oka - Suryawardani

  2016-03-01

  Full Text Available Tourism industry faced by threats in implementing sustainable tourism development. UNEP (United Nation Environmental Programme designs the concept to gain sustainable development through the program called the greening of industry which includes minimization of energy used, reducing green house emission, water consumption efficiency, waste management, reducing loss of biological diversity, and preserving cultural heritage. Dependency of tourism industry in using energy will impact in global warming and climate change which will lead to sustainability of the future of tourism development. The research was designed to assess guests’ perception on implementation of green hotel in supporting sustainable tourism in Bali. Research was undertaken in DKP hotel which is located in Kuta, Bali in the periods of April-June 2011. The hotel was choosen because DKP hotel is one of the hotels in Bali that has implemented the concept of green hotel in the hotel operational and was awarded as Green Hotel Award in the year of 2010. Sample was designed based on the minimum criteria on using Structural Equation Modelling (SEM. Respondents were guests who stay in the hotel and were willing to be interviewed and fill-in the questionnaires. The number of respondents were 121. Assessing guests’ perception was undertaken based on five-point Likert rating scale and relationship between variables which express level of concern of hotel management on the environment conservation, social-culture preservation and economic development were analyzed by using Software AMOS Version 23. The results show that assessment of guests’ perception in implementation of green hotel in the hotel operational through conservation of environment and preserving social and culture and its impact on economis development was positip and has resulted in supporting sustainable tourism. Environmental conservation awarenesss has been implemented through energy and water efficiency, waste

 8. Schlössle Hotel Group'il on põhjust uhkust tunda

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Schlössle Hotell Tallinnas ja Grand Palace Hotell Riias võeti vastu ülemaailmsesse luksushotelle ühendavasse organisatsiooni The Leading Small Hotels of the World. Hotellide lühitutvustus. Tallinna Schlössle hotellide müügidirektor Anton Jolkin selgitab lühiintervjuus, kuidas ettevõttel tekkis idee taotleda organisatsiooni liikmestaatust, millised olid selle saamise tingimused ning millist kasu annab ühendusse kuulumine

 9. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAYANAN RESERVASI HOTEL DI PT. BALI MEGAH WISATA TOUR AND TRAVEL

  OpenAIRE

  Si Gede Ngurah Bramantya Agustiano; I Made Kusuma Negara; I Wayan Suardana

  2016-01-01

  This study aims to determine the factors that influence hotel reservation service at Bali Megah Wisata Tour and Travel and a contributing factor dominant in hotel reservation service at Bali Megah Wisata Tour and Travel. The respondents in this study use purposive sampling technique in which the criteria are tourists who have made hotel reservation at Bali Megah Wisata Tour and Travel, with the total sample of 190 respondents. Questionnaires were used to collect data have been tested for vali...

 10. Service experience through the eyes of budget hotel guests : do factors of importance influence performance dimensions?

  OpenAIRE

  Mohsin, A.; Lengler, J. F. B.

  2015-01-01

  The aim of this study is to test the influence of dimensions of importance (expectations) in hotel services on performance (actual experience) within the context of budget hotels in China. A theoretical model and nine hypotheses are tested to indicate whether the dimensions of importance such as room service, room comfort and reservation process, have any impact on performance dimensions such as in-room dining, front office service, room amenities and hotel access and safety. A final model is...

 11. Exploring Two Main Perspectives towards Customer Satisfaction in hotel industry: Managers and Customers

  OpenAIRE

  Pardis Mohajerani; Alireza Miremadi

  2013-01-01

  One of the most substantial factors for Tourism Industry is Hotel Industry while it could provide the necessary substructures for Tourism. Growth in Hotel industry will lead to the growth in Tourism industry. Considering a major growth in Hotel industry in recent years in Iran, in this research, numerous objectives had been pursued. The first purpose of this study is to explore four different factors of salary, age, gender, and marital status between customers. The second goal is to study cus...

 12. Analisis Pelaksanaan Penempatan Karyawan Departemen Food & Beverage di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru

  OpenAIRE

  Herianto, Meyzi; ", Artman

  2014-01-01

  This research was conducted at the Department of Food & Beverage at Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. This is because this company is one of the service companies are quite well known and has been standing long enough dipekanbaru.The purpose of this study is to investigate or analyze the placement of employees in the Department of Food & Beverage at Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. The research methods include the location of the research conducted at the Department of Food & Beverage at Hotel...

 13. Security issues affecting occupational safety of receptionists in Helsinki city centre hotels

  OpenAIRE

  Hämäläinen, Ann-Mari

  2013-01-01

  Safety in tourism is more and more under discussion as restlessness has increased worldwide. Hotel as a working environment is exceptionally challenging as it needs to be accessible 24 hours a day. The aim of this thesis is to identify the main factors and threats affecting hotel receptionists’ employee safety. Improvement suggestions to improve safety are drawn based on the results of the research. The research was limited to Helsinki city centre hotels. The research data was collect...

 14. Strategi Waiter/Waitress Dalam Menerapkan Tipe Service Restoran Di Hotel Traveller Suites Medan

  OpenAIRE

  Ismayani, Desy

  2011-01-01

  Perkembangan industri perhotelan semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan ini harus diimbangi dengan mutu pelayanan yang baik. Sehingga wisatawan yang datang khususnya pengguna jasa pelayanan hotel tetap merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Hotel tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan saja tetapi juga fasilitas makan minum dan usaha jasa lainnya. Semua tidak terlepas dari peran serta waiter/waitress dalam memberikan kepuasan kepada...

 15. Linking Mara Fruits and Vegetable Growers to Serengeti National Park Tourist Hotels Market

  OpenAIRE

  Babu, Adventina; van de Meerendonk, Han; Maganga, C.

  2008-01-01

  Tourism in Tanzania has been on the rise since late 1990s when the markets were fully liberalized. This has created a high demand for horticultural produces from tourist hotels located in Serengeti national park in the northwest of Tanzania. Analysis was carried out to determine supply and demand for horticultural produces in Mara region. The annual requirements for horticulture produces in three Serengeti tourist hotels were about 614 tons. These hotels obtain most of the fruits and vegetabl...

 16. Creating Memorable Experiences: How hotels can fight back against Airbnb and other sharing economy providers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Makarand Mody

  2016-05-01

  Full Text Available No one can deny that the hotel industry has a fight on its hands when it comes to the peer-to-peer accommodation market. Following a series of acquisitions, Airbnb is the undoubtedly the hotel industry's biggest competitor. While much of the discussion that follows uses Airbnb as an example, the underlying logic applies to the broader concept of the sharing economy and its implications for the hotel industry.

 17. Enhancing Gust’s Loyalty in Luxury Hotel through Hotel’s Ambience

  OpenAIRE

  Seyed Bahaedin Mousavai; Prof. Dr. Abu Bakar Abdul Hamid

  2015-01-01

  Hotel guest loyalty is of the utmost importance given the competitive nature of the lodging sector. The increasing expansion of hotels into other hospitality and related areas amplifies the continuing importance of guest loyalty and the need to ensure guests „recurring reservations at a perceived favorite hotel.in the customer oriented era, relationship with customers in the all of purchasing cycle and its effect on customer satisfaction and loyalty has become a vital duty for hot...

 18. ANÁLISIS DE LOS HOTELES DE ALTA CATEGORÍA DE CROACIA DESDE EL ENFOQUE HOTEL-HUÉSPED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šerić, Maja

  2011-09-01

  Full Text Available Croacia viene experimentando un auge turístico notable en los últimos diez años. Es crucial para su futuro desarrollo saber gestionar el sector hotelero de acuerdo con las nuevas exigencias del mercado. Este trabajo pretende analizar los hoteles de alta categoría de Croacia desde un doble enfoque hotel-huésped, centrándose en una nueva estrategia de marketing denominada Comunicación Integrada de Marketing (CIM, los avances en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC y la lealtad. Los resultados demuestran el elevado grado de implantación de las TIC y de la CIM y el grado moderado de los programas de lealtad en los hoteles analizados. Además, confirman la influencia de las TIC en la implementación de la CIM y el efecto positivo de la CIM sobre la lealtad.

 19. The Impact of Management and Organizational Culture on Creativity in the Hotel Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olimpia State

  2014-11-01

  Full Text Available In today`s business environment, characterized by instability and unpredictability, organizations` success depends on their ability to adapt and manage the changes required. Therefore, in order to achieve long-term corporate success, companies need to have a culture that encourages creativity and innovation. The aim of the article is to investigate the link between corporate culture and creativity and the impact of the management form on organizational culture. The research highlights the Romanian hotel industry culture, using Hofstede`s model. Considering their impact on innovation, there were taken into consideration three factors: individualism, power distance and long term orientation. The article investigates how these factors are influenced by the hotel`s exploitation form and their impact on organizational creativity. The research was conducted on two hotels in Bucharest, affiliated to an international hotel chain. In order to identify the impact of the exploitation form on the hotel`s organizational culture, one of the accommodation units is operated under a management contract, while the other operates under a franchise agreement. The study is based on a survey conducted among the employees of the two hotels. Results indicate differences regarding the corporate culture between the hotel operated under a management contract and the unit operated under a franchise agreement. Recommendations on how to foster employees` creativity are suggested. The implications of the findings are discussed, considering the limitations and future research directions.

 20. Research on the Core Competitive Power Elements Evaluation System of Green Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hui Liang

  2013-12-01

  Full Text Available Green hotel is a new type of hospitality industry development model based on the concept of circular economy and sustainable development. This paper makes an analysis and evaluation of the elements of green hotel core competence, on this basis, constructs the Green Hotel core competitive evaluation index system.The construction of the system is conducive to understand the green hotel’s own competitive advantage objectively, and explore ways to enhance its core competitiveness, providing objective basis for sustainable development of China's Hotel industry.

 1. Overview Smart Hotel di Indonesia yang Merupakan Trend Baru dalam Industri Perhotelan

  OpenAIRE

  Maria Pia Adiati

  2011-01-01

  Nowadays we can find out many taglines featuring the word Smart Hotel or Smart Traveler. Smart traveler is those who travel in a smart way. We called it smart because they choose the accomodation and the transportation wisely, in accordance with requirements and budget. Meanwhile Smart Hotel tagline comes up since there are many smart travelers who travel a lot to the cities around the world. Smart Hotels are hotels who try to accommodate the current market demands. The latest trend for the t...

 2. Overview Smart Hotel di Indonesia yang Merupakan Trend Baru dalam Industri Perhotelan

  OpenAIRE

  Adiati, Maria Pia

  2011-01-01

  Nowadays we can find out many taglines featuring the word Smart Hotel or Smart Traveler. Smart traveler is those who travel in a smart way. We called it smart because they choose the accomodation and the transportation wisely, in accordance with requirements and budget. Meanwhile Smart Hotel tagline comes up since there are many smart travelers who travel a lot to the cities around the world. Smart Hotels are hotels who try to accommodate the current market demands. The latest trend for the t...

 3. Business Strategies And Competitive Advantage Of Family Hotel Businesses In Ghana: The Role Of Strategic Leadership

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ahmed Agyapong; Raheema Boakye Boamah

  2013-01-01

  ... that facilitate the competitive positioning of family businesses. This paper investigates the moderating influence of strategic leadership on business strategies and performance of family hotel businesses in Ghana...

 4. Use of hygiene protocols to control the spread of viruses in a hotel.

  Science.gov (United States)

  Sifuentes, Laura Y; Koenig, David W; Phillips, Ronnie L; Reynolds, Kelly A; Gerba, Charles P

  2014-09-01

  The goals of this study were to observe the spread of viruses in a hotel setting and to assess the effectiveness of a hygiene intervention in reducing their spread. Selected fomites in one hotel room were inoculated with bacteriophage ϕx-174, and fomites in a conference center within the same hotel were inoculated using bacteriophage MS2. Cleaning of the contaminated room resulted in the spread of viruses to other rooms by the housekeeping staff. Furthermore, viruses were transferred by hotel guests to the conference center and a communal kitchen area. Additionally, conference attendees transferred viruses from the conference center to their hotel rooms and a communal kitchen area. This study demonstrated how viruses can be spread throughout a hotel setting by both housekeepers and guests. A hygiene intervention, which included providing hand hygiene products and facial tissues to the guests and disinfecting solutions with disposable wipes to the housekeeping staff, was successful in reducing the spread of viruses between the hotel guest rooms and conference center. The hygiene intervention resulted in significantly reduced transfer of the ϕx-174 between the contaminated hotel room and other hotel rooms, communal areas, and the conference center (p = 0.02).

 5. Consciousness, cognition and the cognitive apparatus in the vedānta tradition.

  Science.gov (United States)

  Balasubramanian, R

  2011-01-01

  A human being is a complex entity consisting of the Self (also known as Consciousness), mind, senses and the body. The Vedānta tradition holds that the mind, the senses and the body are essentially different from the Self or Consciousness. It is through consciousness that we are able to know the things of the world, making use of the medium of the mind and the senses. Furthermore, the mind, though material, is able to reveal things, borrowing the light from consciousness. From the phenomenological point of view, we have to answer the following questions: how does one know the mind/the mental operations/the cogitations of the mind? Does the mind know itself? Is it possible? There is, again, the problem of the intentionality of consciousness. Is consciousness intentional? According to Vedānta, consciousness by its very nature is not intentional, but it becomes intentional through the mind. The mind or the ego is not part of the consciousness; on the contrary, it is transcendent to consciousness. It is difficult to spell out the relation between consciousness and the mind. How does consciousness, which is totally different from the mind, get related to the mind in such a way that it makes the latter capable of comprehending the things of the world? The Vedānta tradition provides the answer to this question in terms of the knower-known relation. Consciousness is pure light, self-luminous by its very nature, that is, although it reveals other objects, it is not revealed by anything else. When Sartre describes it as nothingness, bereft of even ego, it is to show that it is pure light revealing objects outside it.

 6. Hotel architecture from the perspective of sustainability and space hospitality : a study on the application of the concepts of sustainability and hospitality space in hotel projects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josildete Pereira Oliveira

  2016-03-01

  Full Text Available This present study aims to discuss the concept of both sustainability and hospitality into the context of city contemporary architecture which, in a certain way had been reinterpreted or asked in what is concerned to the concept of environmental sustainability. In this sense, the main goal of the research was to analyze two hotel projects in Santa Catarina, Brazil, been one of them configured as a small sized one and the other as a big hotel, where all the mentioned conditions had been manifested in a tight way and even had not been systematized into one of the hotel architecture samples, as a reference of sustainable and hospitable architecture. The methodology characterized by an initial bibliographic study, as well as documentary study, followed by a field research characterized by an intensive direct observation, as well as a group and systematic one, also considered both observation and questionnaires application (Marconi & Lakatos, 2006 and it tried to rescue the history of hotel architecture in order to identify environmental sustainability contents, as well as hospitality ones, concerned to the constructed spaces, so that it would be possible, in a following moment, to analyze the hotel samples selected, which do manifest all the mentioned conditions. It was realized that considering its realities and sizes, both studied hotels do count with actions and elements that may be considered sustainable, as well as friendly environmental actions, what, doubtless, do provide hospitality in a certain way. Similarly, both hotels still have potentialities to be developed.

 7. Akut psykose ved ophør af langvarig tramadolbehandling − overser vi tramadols serotonerge virkning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Rathe, Jette; Dideriksen, Dorthe; Carstens, Jan

  2016-01-01

  I denne artikel præsenteres en sygehistorie, hvor en ældre kvinde får tiltagende konfusion og psykotiske symptomer en uge efter seponering af højdosis-tramadol og skift til Contalgin. Disse mulige seponeringssymptomer kan skyldes abrupt ophør af tramadols serotonerge effekt, og forfatterne...... konkluderer, at man må have skærpet opmærksomhed på atypiske bivirkninger i forbindelse med seponering af især langvarig/høj-dosering af tramadol, særligt hvis symptomerne ikke umiddelbart svinder ved morfinsubstitution....

 8. Kamerabasert navigasjon ved hjelp av landemerker med ukjent avstand fra kameraplanet

  OpenAIRE

  Engen, Simen Tvedt

  2015-01-01

  Kamerabasert navigasjon er en metode for å estimere posisjon og orientering til en plattform ved hjelp av informasjon fra optiske kamerabilder. Det kan være aktuelt i flere situasjoner. Eksempler på dette kan være der det ikke finnes eller er dårlig GPS dekning som innendørs, i et urbant miljø, under vann eller i situasjoner der hvor GPS signalet blir jammet . Oppgavens mål er å gjøre seg kjent med kamerabasert navigasjon og videre se om implementering av akselerasjon- og vinkelhastighetsmål...

 9. Metanpotentiale og metanudbytte af rørgræs ved forskellige slætstrategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, S U; Lærke, Poul Erik; Kandel, Tanka Prasad

  2013-01-01

  Rørgræs kan trives godt på våde arealer som f.eks. vandlidende tørvejorde, og biomassen kan potentielt bruges til biogasproduktion. På en tørvejord i Nørreådalen ved Viborg har Aarhus Universitet gennemført et forsøg med dyrkning af rørgræs, og det er undersøgt, hvordan slættidspunkt og antal slæ...

 10. Mere selvstudie med virtuelle læringsrum ved problembaseret læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Henriette; Thomasen, Isa Neimann

  2017-01-01

  afslutningsvist formuleres en konklusion af en tredje studerende. Samtlige læringsmål bearbejdes efter samme princip, således at alle studerende på skift har ansvar for oplæg, respons og konklusion. Evaluation of the activity/course design, from student/teacher perspective: En kvantitativ evaluering viser, at 60......Students’ learning outcome of teaching activity/course presented: Ved Bioanalytikeruddannelsen i København anvender vi Problem Baseret Læring (PBL) med den såkaldte 7-trins PBL-model (Schmidt, 1983). De studerende føres gruppevis igennem en struktureret proces initieret af en åben...

 11. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ( CRM IN HOTEL INDUSTRY : A FRAMEWORK PROPOSAL ON THE RELATIONSHIP AMONG CRM DIMENSIONS, MARKETING CAPABILITIES, AND HOTEL PERFORMANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Alem Mohammed

  2012-01-01

  Full Text Available Customer relationship management (CRM has a growing popularity and is becoming one of the hottest academic and practical topics in the business field. In fact, due to the competitive environment, CRM is crucial and has become a niche for firm performance. However, there is limited research that reveals the relationship between CRM dimensions and hotel performance. Therefore this study is an attempt to provide a value conceptual model that explains the theoretical linkages existing between CRM dimensions and hotel performance. This study serves not only to clarify the relationship between CRM dimensions and hotel performance, but also to explain the mediation role of marketing capabilities in this relationship.

 12. Impact of the Great East Japan Earthquake on Hotel Industry in Pacific Tohoku Prefectures: From spatio-temporal dependence of hotel availability

  CERN Document Server

  Sato, Aki-Hiro

  2012-01-01

  This paper investigates the impact of the Great Japan Earthquake (and subsequent tsunami turmoil) on socio-economic activities by using data on hotel opportunities collected from an electronic hotel booking service. A method to estimate both primary and secondary regional effects of a natural disaster on human behavior is proposed. It is confirmed that temporal variation in the regional share of available hotels before and after a natural disaster may be an indicator to measure the socio-economic impact at each district.

 13. Impact of the Great East Japan Earthquake on Hotel Industry in Pacific Tohoku Prefectures ---From Spatio-Temporal Dependence of Hotel Availability---

  Science.gov (United States)

  Sato, A.

  This paper investigates the impact of the Great Japan Earthquake(and subsequent tsunami turmoil) on socio-economic activities by using data on hotel opportunities collected from an electronic hotel booking service. A method to estimate both primary and secondary regional effects of a natural disaster on human behavior is proposed. It is confirmed that temporal variation in the regional share of available hotels before and after a natural disaster may be an indicator to measure the socio-economic impact at each district.

 14. Description of the food safety system in hotels and how it compares with HACCP standards.

  Science.gov (United States)

  Fletcher, Stephanie M; Maharaj, Satnarine R; James, Kenneth

  2009-01-01

  Tourism is an important earner of foreign exchange in Jamaica; hence, the protection of the visitors' health is very important. A study of travelers to Jamaica in 1996 to 1997 found that travelers' diarrhea (TD) affected almost 25% of visitors. The Ministry of Health (Jamaica) initiated a program for the prevention and control of TD aimed at reducing attack rates from 25.0% to 12.0% over a 5-year period through environmental health and food safety standards of hotels. This article examines the food safety systems in Jamaican hotels located in a popular resort area to find out how comparable they are with the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) strategy. A cross-sectional study was done of hotels in St. Mary and St. Ann. Quantitative data were obtained from food and beverage/sanitation staff and qualitative data through in-depth interviews with hotel managers. Observation of the food safety operations was also done. The majority (75%) of larger hotels used a combination of HACCP and Ministry of Health food safety strategies (p = 0.02) and offered all-inclusive services (r =-0.705, p = 0.001). Larger hotels were more likely to have a better quality team approach, HACCP plan, and monitoring of critical control points (CCPs) and more likely to receive higher scores (p HACCP. Significantly smaller hotels (87.5%) received less than 70% in overall score (r = 0.75, p = 0.01). Identification of CCPs and monitoring of CCPs explained 96.6% of the change in the overall HACCP scores (p = 0.001). Hotel managers felt that some hotels' systems were comparable with HACCP and that larger properties were ready for mandatory implementation. Conclusions. While some components of the HACCP system were observed in larger hotels, there were serious shortcomings in its comparison. Mandatory implementation of HACCP would require that sector-specific policies be developed for smaller hotels and implemented on a phased basis.

 15. The influence of TripAdvisor portal on hotel bussines in Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čačić Krunoslav

  2013-01-01

  Full Text Available Numerous researches have shown the existence of influence of specialized Web 2.0 portals on hotel business. One of most famous portals of that kind is TripAdvisor. The goal of this work is to determine the degree and mode of representation of hotels in Serbia on TripAdvisor portal. The results of the conducted research show that in past years the number of hotels from Serbia represented on this portal has increased significantly. At the end of 2012 there have been registered 3.288 comments which evaluated the service quality of 165 hotels from Serbia. The average vote, on five-degree scale, calculated at the level of all represented hotels at the end of 2012 was 3,92. Considering that Belgrade represents the primarily business, administrative and touristic center of Serbia, on the Belgrade's hotels specimen there has been analyzed the connection between business performances of hotels expressed through indicator TREVPAR and their image on TripAdvisor expressed through average vote determined based on user's comments, as well as in relation with TripAdvisor Popularity Index (TPI. The results show the high degree of correlation between analyzed features on the specimen of Belgrade's hotels, in range of hotels of second (4* and third category (3*. Having in mind the results of conducted research it is obvious that the hotels managers from Serbia should adopt and implement the corresponding procedures of monitoring and adequate reactions on contents on TripAdvisor, considering their influence on behavior of modern consumer in hotels.

 16. Location Based Service sebagai Penunjuk Lokasi Hotel di Kota Semarang Berbasis Augmented Reality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indra Permana

  2015-10-01

  Full Text Available Semarang dikenal sebagai kota yang unik karena mempunyai destinasi wisata yang dipengaruhi oleh banyaknya etnis yang ada. Selain keunikan pariwisatanya, Kota Semarang juga dapat dipandang sebagai kota bisnis, terbukti dengan menjamurnya tempat usaha seperti restaurant, cafe dan yang paling pesat pertumbuhannya saat ini yaitu hotel. Belakangan ini pertumbuhan hotel di Semarang sudah kian pesat. Hal ini juga berpengaruh kepada para pendatang ataupun wisatawan yang singgah di Kota Semarang. Dari banyaknya jumlah hotel yang ada, bukan tidak mungkin jika para pendatang merasa bingung saat mencari hotel yang sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya para pendatang memerlukan aplikasi yang dapat menampilkan lokasi dan informasi lengkap tentang hotel di Kota Semarang. Untuk dapat mewujudkan gagasan tersebut, maka dilakukan sejumlah metode penelitian antara lain studi literatur, mendefinisikan kebutuhan, pengumpulan data hotel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, perancangan dan implementasi aplikasi, serta melakukan pengujian terhadap aplikasi kepada beberapa orang responden. Aplikasi dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengguna ketika hendak mencari hotel di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah channel “SMARTEL” (Semarang Augmented Reality Hotel Location pada aplikasi Junaio untuk mencari lokasi hotel di Kota Semarang. Basis Augmented Reality dipilih karena sifatnya yang real time saat menampilkan data atau informasi ,serta mempunyai tampilan visual yang interaktif. Channel akan menampilkan POI (Point of Interest atau dalam penelitian kali ini yaitu informasi lokasi hotel, yang didasarkan pada lokasi pengguna saat ini berada, atau dikenal dengan istilah LBS (Location Based Service. Dengan adanya channel ini, pengguna dapat lebih mempersingkat waktu dan lebih mudah dalam menemukan dan menuju ke lokasi hotel yang berada di Kota Semarang. Karena SMARTEL masih dalam bentuk channel, maka harapan untuk penelitian

 17. MANAGERIAL PROBLEMS CONFRONTED BY EXECUTIVE CHEFS IN HOTELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kemal BIRDIR

  2014-07-01

  Full Text Available The study was conducted to determine the managerial problems confronted by executive chefs working at 4 and 5-star hotels in Turkey. A survey developed by the researchers was employed as a data collection tool. Answers given by participants were analyzed using “T-test” and “ANOVA” analyses in order to determine whether there are significant differences of opinion on the subject (collated in answers to the survey questionnaire amongst executive chefs, based on answers given by them (expressed as average figures dependent upon such variables as their “Age”, “Gender”, “Educational Status” and “Star status of the hotel within which they worked.” The study results showed that the most important problem confronting executive chefs was “finding educated/trained kitchen personnel.” On the specific problem, “responsibility and authority is not clear within the kitchen,” there was a significant difference of opinion by the gender of the executive chefs. Moreover, there was a significant difference of opinion dependent upon the star status of the hotels within which the chefs worked on the problem of whether or not “the working hours of kitchen personnel were too long.” The findings suggest that there are important problems confronted by executive chefs. Moreover, male and female executive chefs have different opinions on the magnitudes of some specific problems. Whereas there are various reports and similar publications discussing problems faced by executive chefs, the present study is the first one in the literature that solely explore the managerial problems experienced at a kitchen context.

 18. Nutrition and health in hotel staff on different shift patterns.

  Science.gov (United States)

  Seibt, R; Süße, T; Spitzer, S; Hunger, B; Rudolf, M

  2015-08-01

  Limited research is available that examines the nutritional behaviour and health of hotel staff working alternating and regular shifts. To analyse the nutritional behaviour and health of employees working in alternating and regular shifts. The study used an ex post facto cross-sectional analysis to compare the nutritional behaviour and health parameters of workers with alternating shifts and regular shift workers. Nutritional behaviour was assessed with the Food Frequency Questionnaire. Body dimensions (body mass index, waist hip ratio, fat mass and active cell mass), metabolic values (glucose, triglyceride, total cholesterol and low- and high-density lipoprotein), diseases and health complaints were included as health parameters. Participants worked in alternating (n = 53) and regular shifts (n = 97). The average age of subjects was 35 ± 10 years. There was no significant difference in nutritional behaviour, most surveyed body dimensions or metabolic values between the two groups. However, alternating shift workers had significantly lower fat mass and higher active cell mass but nevertheless reported more pronounced health complaints. Sex and age were also confirmed as influencing the surveyed parameters. Shift-dependent nutritional problems were not conspicuously apparent in this sample of hotel industry workers. Health parameters did not show significantly negative attributes for alternating shift workers. Conceivably, both groups could have the same level of knowledge on the health effects of nutrition and comparable opportunities to apply this. Further studies on nutritional and health behaviour in the hotel industry are necessary in order to create validated screening programmes. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the Society of Occupational Medicine. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 19. Optimized MBR for greywater reuse systems in hotel facilities.

  Science.gov (United States)

  Atanasova, Natasa; Dalmau, Montserrat; Comas, Joaquim; Poch, Manel; Rodriguez-Roda, Ignasi; Buttiglieri, Gianluigi

  2017-05-15

  Greywater is an important alternative water source, particularly in semi-arid, touristic areas, where the biggest water demand is usually in the dry period. By using this source wisely, tourist facilities can substantially reduce the pressure to scarce water resources. In densely urbanized touristic areas, where space has high value, compact solutions such as MBR based greywater reuse systems appear very appropriate. This research focuses on technical and economical evaluation of such solution by implementing a pilot MBR to a hotel with separated grey water. The pilot was operated for 6 months, with thorough characterisation of the GW performed, its operation was monitored and its energy consumption was optimized by applying a control system for the air scour. Based on the pilot operation a design and economic model was set to estimate the feasibility (CAPEX, OPEX, payback period of investment) of appropriate scales of MBR based GW systems, including separation of GW, MBR technology, clean water storage and disinfection. The model takes into account water and energy prices in Spain and a planning period of 20 years. The results demonstrated an excellent performance in terms of effluent quality, while the energy demand for air-scour was reduced by up to 35.2%, compared to the manufacturer recommendations. Economical evaluation of the entire MBR based GW reuse system shows its feasibility for sizes already at 5 m3/day (60 PE). The payback period of the investment for hotels like the demonstration hotel, treating 30 m3/day is 3 years. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Hotel NHS and the acute abdomen - admit first, investigate later.

  Science.gov (United States)

  Aryal, K; Bhowmick, A; Beveridge, A J; Scott, N A

  2009-12-01

  To determine the financial consequences of a policy of admission first, followed by definitive investigation for patients with an admission diagnosis of suspected acute abdomen. Over a 1-month period, 122 patients were admitted with a suspected surgical diagnosis of acute abdomen (55 men, 67 women); age range 16-95 years (median: 56.5). Based on surgical operation required (n = 36), death after admission (n = 6, three postoperative deaths) and/or severe surgical illness (n = 17), 56 required surgical inpatient admission, while 66 did not. The patients who did not require admission spent significantly shorter time in hospital than those who required admission (median: 5 days vs. 8.5 days; p = 0.0000). Total hospital hotel and investigation cost (not including ITU or theatre costs) for all 122 patients was 330,468 pounds. Overall, 205,468 pounds was consumed by these 56 patients who required admission, while 125,000 pounds was spent on 66 patients whose clinical course did not justify admission; 92% of which was spent on hospital hotel costs and 8% on the cost of imaging and/or endoscopy. On a national basis, emergency General Surgery admissions account for 1000 Finished Consultant Episodes per 100,000 population. The findings of this study suggest that this equates to a national NHS spend of 650 million pounds each year, for the hotel costs of patients that could arguably avoid surgical admission altogether. Continuing to admit patients with a suspected acute abdomen first and then requesting definitive investigation makes neither clinical nor economic sense.