WorldWideScience

Sample records for ego biologicheskie svojstva

 1. Uticaj sastava polivinilhloridnih smeša i tehnoloških uslova proizvodnje na svojstva penastih podnih obloga

  Radovanović, Rajko

  2016-01-01

  Mogućnost primene polivinilhloridnih (PVC) podnih obloga je određena krajnjim svojstvima koja zavise od sastava obloge i načina proizvodnje. Zbog složenog sastava i različitih načina pripreme PVC podnih obloga, veoma je teško tačno proceniti uticaj pojedinačnog procesnog parametara na svojstva dobijenog proizvoda. U ovom radu, da bi se ispitao uticaj sastava polivinilhloridnih smeša na svojstva PVC podnih obloga pripremljeno je 27 receptura u kojima su varirane: koncentracije ka...

 2. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  ženi povišenim i visokim temperaturama (Liu, White, 1985, pp.365-371, (Cahn, 1991, pp.18-25, (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Konkretno, ove prevlake imaju potencijalnu tražnju u avio-industriji i drugim industrijskim granama visokih performansi (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Ni20Al prevlaka tipično se koristi kao vezni sloj da poboljša adheziju naknadno deponovanog gornjeg sloja, kao srednji sloj za ublažavanje neusklađenosti materijala sa različitim koeficijentima termičkog širenja, kao oksidaciono otporan vezni sloj za radne temperature do 650°C, za zaštitu i revitalizaciju delova uzrokovanih habanjem, oksidacijom i vibracijama. Da bi se dobio funkcionalni sloj neophodno je pažljivo odabrati kombinaciju plazma sprej parametara. Jedan od bitnih atmosferski plazma sprej parametara je plazma sprej odstojanje koje znatno utiče na oksidaciju istopljenih čestica u toku deponovanja na podlogu i na veličinu i sadržaj pora. Prevlake deponovane sa optimalnim parametrima su guste sa metalurškom vezom na interfejsu sa osnovnim materijalom. Prah Ni20Al deponovan plazma sprej postupkom na atmosferskom pritisku proizvodi lamelarne prevlake, koje se sastoje od čvrstog rastvora  α-Ni u kojem se nalaze faze γ'-Ni3Al i u tragovima faza NiAl (Knotek, Lugscheider, 1976, pp.244-251, (Knotek, et al., 1980, pp. 282-286. Po dvojnom dijagramu Ni-Al, faza γ'-Ni3Al  se gradi sa  sadržajem aluminijuma od 12,5-14 tež.%Al, a faza NiAl sa  sadržajem aluminijuma preko 17 tež.%Al (ASM Handbook, 1992. Između lamela osnove na međugranicama se nalaze oksidi  NiO i γ -Al2O3 i pore. U ovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja plazma sprej odstojanja (PS na mikrostrukturu i mehanička svojstva slojeva prevlake Ni20Al. Glavni cilj je bio da se prevlaka primeni na utvrđivaču  turbo- gasnog  motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita plazma sprej

 3. Ego functions in epilepsy

  Sørensen, A S; Hansen, H; Høgenhaven, H

  1988-01-01

  served as controls: 15 patients with a non-neurological but relapsing disorder, psoriasis, and 15 healthy volunteers. Compared with the group of healthy volunteers, a decreased adaptive level of ego functioning was found in the epilepsy groups, regardless of seizure types and EEG findings, and......Two groups of epilepsy patients (28 patients with temporal lobe epilepsy and 15 patients with primary generalized epilepsy) entered a study of personality traits related to epilepsy, based on a modification of Bellak's semistructured interview for assessment of ego strength. Two groups of subjects...... than 15 years when the disease began. The number of anticonvulsants administered did not influence the results. No difference on adaptive level of ego functioning was found between the group with primary generalized epilepsy and the group with temporal lobe epilepsy. Similarly, the temporal lobe...

 4. Ego functions in epilepsy

  Sørensen, A S; Hansen, H; Høgenhaven, H;

  1988-01-01

  served as controls: 15 patients with a non-neurological but relapsing disorder, psoriasis, and 15 healthy volunteers. Compared with the group of healthy volunteers, a decreased adaptive level of ego functioning was found in the epilepsy groups, regardless of seizure types and EEG findings, and......, to a lesser extent, compared with the psoriasis group. Areas of ego functioning most affected were "reality testing", "cognitive functioning", "integrative functioning" and "regulation and control of drives". Patients with more than one type of seizure were the most affected, as were patients who were younger...... than 15 years when the disease began. The number of anticonvulsants administered did not influence the results. No difference on adaptive level of ego functioning was found between the group with primary generalized epilepsy and the group with temporal lobe epilepsy. Similarly, the temporal lobe...

 5. Ego functions in epilepsy

  Sørensen, A S; Hansen, H; Høgenhaven, H

  1988-01-01

  served as controls: 15 patients with a non-neurological but relapsing disorder, psoriasis, and 15 healthy volunteers. Compared with the group of healthy volunteers, a decreased adaptive level of ego functioning was found in the epilepsy groups, regardless of seizure types and EEG findings, and......, to a lesser extent, compared with the psoriasis group. Areas of ego functioning most affected were "reality testing", "cognitive functioning", "integrative functioning" and "regulation and control of drives". Patients with more than one type of seizure were the most affected, as were patients who were younger...... than 15 years when the disease began. The number of anticonvulsants administered did not influence the results. No difference on adaptive level of ego functioning was found between the group with primary generalized epilepsy and the group with temporal lobe epilepsy. Similarly, the temporal lobe...

 6. Ego-Resilience through Time.

  Block, Jack

  This paper reports the results of an ongoing study of individuals' ego control and ego resiliency. The study began with 130 subjects in 1969 when the subjects were in nursery school. At the most recent assessment, 104 participants still remained. Ego control is defined as the degree and kind of control individuals exert over their impulses, and…

 7. Kinetička i termička svojstva sirove i pročišćene β-galaktozidaze, upotrijebljenih za proizvodnju galaktooligosaharida

  2013-01-01

  β-Galaktozidaza je enzim koji katalizira hidrolizu laktoze. Primjenjuje se u prehrambenoj i mliječnoj industriji za dobivanje proizvoda sa smanjenim udjelom laktoze. U ovom su radu ispitana svojstva dvaju enzima, sirove i pročišćene β-galaktozidaze, dobivenih iz sojeva kvasca Kluyveromyces marxianus CCT 7082 i Kluyveromyces marxianus ATCC 16045. Određeni su sljedeći parametri: optimalna pH-vrijednost i temperatura, energija deaktivacije, termička stabilnost, kinetički i termodinamički paramet...

 8. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  radu predstavljeni su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja protoka plazma gasa (He na mehanička svojstva i mikrostrukturu slojeva WC17Co. Glavni cilj je bio da se stara tehnologija cementacije  rukavaca vratila zameni deponovanjem WC17Co prevlake plazma-sprej tehnologijom. Analizirane su mehaničke karakteristike i mikrostrukture prevlaka da bi se odabrala prevlaka najboljih karakteristika. Prevlaka sa najboljim mehaničkim i strukturnim karakteristikama je testirana i homologovana na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" letnim ispitivanjem u trajanju od 50 časova u VZ „Moma Stanojlović" u Batajnici. Materijali za ispitivanje i uzorci Za izradu prevlaka upotrebljen je prah firme „Sulzer Metco” sa oznakom Metco 73F-NS-1. Za izradu praha korišćena je tehnika suvo  raspršavanje/sinterovanje sa sadržajem od 83 tež.%WC i 17 tež.%Co. Prah koji se koristio u eksperimentu imao je raspon granulacije od 11 µm do 53 µm (Material Product Data Sheet, 2011. Čestice praha su porozne  i sfernog oblika. Osnove na koje su deponovane prevlake za procenu strukture i za ispitivanje mikrotvrdoće izrađene su od čelika Č.4171 (X15Cr13 EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija 70x20x1,5mm . Osnove za ispitivanje čvrstoće spoja takođe su izrađene od čelika Č.4171(X15Cr13EN10027 u termički neobrađenom stanju dimenzija Ø25x50 mm (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Mehaničke karakterizacije prevlaka WC17Co urađene su prema standardu TURBOMECA (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA. Za merenje mikrotvrdoće i metalografska ispitivanja korišćeni su uzorci dimanzija 70 × 20 x 1,5 mm, dok su za ispitivanje zatezne čvrstoće korišćeni uzorci  Ø25 x 50 mm. Merenja mikrotvrdoća izvršena su korišćenjem Vikers dijamant piramide indenter i 300 grama opterećenje (HV0.3. Merenje je urađeno u pravcu duž lamela, u sredini i na krajevima uzorka. Na tri mesta sprovedeno je pet očitavanja, a

 9. Big Egos in Big Science

  Jeppesen, Jacob; Vaarst Andersen, Kristina; Lauto, Giancarlo

  In this paper we investigate the micro-mechanisms governing structural evolution and performance of scientific collaboration. Scientific discovery tends not to be lead by so called lone ?stars?, or big egos, but instead by collaboration among groups of researchers, from a multitude of institutions...... a stochastic actor oriented model (SAOM) to analyze both network endogeneous mechanisms and individual agency driving the collaboration network and further if being a Big Ego in Big Science translates to increasing performance. Our findings suggest that the selection of collaborators is not based...... knowledge producing environments with more visible boundaries and higher thresholds for collaboration....

 10. Healthy narcissism and ego state therapy.

  McNeal, Shirley

  2008-01-01

  The term narcissism is often pejorative and associated with the diagnosis of narcissistic personality disorder. However, some degree of narcissism can be viewed as essential when considering the ingredients of a healthy personality. The ego state literature contains references to the maturation of ego states, the creation of helpful ego states, transformation of the function of ego states, and the strengthening of healthy ego states as components of the development of a "harmonious family of self." For an individual to develop healthy narcissism and eventually self-esteem, it's assumed that these ego state interventions are involved and produce changes in internal psychic structure. This article explores theories and therapy regarding the development of healthy narcissism, self-esteem, and a well-functioning sense of entitlement. Case material is summarized to illustrate how ego state therapy can be an important part of this process.

 11. Multidimensional Perfectionism and Ego Defenses

  Dickinson, Wendy L.; Ashby, Jeffrey S.

  2005-01-01

  This study examined the relationship between multidimensional perfectionism and ego defense style among 130 college students. Cluster analysis results facilitated the identification of groups of adaptive perfectionists, maladaptive perfectionists, and non-perfectionists. The researchers found that identified maladaptive perfectionists used…

 12. Multidimensional Perfectionism and Ego Defenses

  Dickinson, Wendy L.; Ashby, Jeffrey S.

  2005-01-01

  This study examined the relationship between multidimensional perfectionism and ego defense style among 130 college students. Cluster analysis results facilitated the identification of groups of adaptive perfectionists, maladaptive perfectionists, and non-perfectionists. The researchers found that identified maladaptive perfectionists used…

 13. Ego depletion impairs implicit learning.

  Thompson, Kelsey R; Sanchez, Daniel J; Wesley, Abigail H; Reber, Paul J

  2014-01-01

  Implicit skill learning occurs incidentally and without conscious awareness of what is learned. However, the rate and effectiveness of learning may still be affected by decreased availability of central processing resources. Dual-task experiments have generally found impairments in implicit learning, however, these studies have also shown that certain characteristics of the secondary task (e.g., timing) can complicate the interpretation of these results. To avoid this problem, the current experiments used a novel method to impose resource constraints prior to engaging in skill learning. Ego depletion theory states that humans possess a limited store of cognitive resources that, when depleted, results in deficits in self-regulation and cognitive control. In a first experiment, we used a standard ego depletion manipulation prior to performance of the Serial Interception Sequence Learning (SISL) task. Depleted participants exhibited poorer test performance than did non-depleted controls, indicating that reducing available executive resources may adversely affect implicit sequence learning, expression of sequence knowledge, or both. In a second experiment, depletion was administered either prior to or after training. Participants who reported higher levels of depletion before or after training again showed less sequence-specific knowledge on the post-training assessment. However, the results did not allow for clear separation of ego depletion effects on learning versus subsequent sequence-specific performance. These results indicate that performance on an implicitly learned sequence can be impaired by a reduction in executive resources, in spite of learning taking place outside of awareness and without conscious intent.

 14. Action orientation overcomes the ego depletion effect.

  Dang, Junhua; Xiao, Shanshan; Shi, Yucai; Mao, Lihua

  2015-04-01

  It has been consistently demonstrated that initial exertion of self-control had negative influence on people's performance on subsequent self-control tasks. This phenomenon is referred to as the ego depletion effect. Based on action control theory, the current research investigated whether the ego depletion effect could be moderated by individuals' action versus state orientation. Our results showed that only state-oriented individuals exhibited ego depletion. For individuals with action orientation, however, their performance was not influenced by initial exertion of self-control. The beneficial effect of action orientation against ego depletion in our experiment results from its facilitation for adapting to the depleting task.

 15. De la trascendencia del ego al ego trascendental

  González Molina, Encarna

  2007-01-01

  El texto que sigue es una crítica a la ontología de Jean-Paul Sartre. Esta crítica la estructuro desde dos perspectivas: 1) Sartre se vale de una interpretación demediada (y por lo tanto errónea) de la fenomenología de Husserl para crear un sujeto dueño de una libertad muy cuestionable. 2) La ontología con la que Sartre vertebra su filosofía es insostenible. Desde ellas se examinará el rechazo que manifiesta Sartre en su libro La trascendencia del Ego1 a la...

 16. Big Egos in Big Science

  Jeppesen, Jacob; Vaarst Andersen, Kristina; Lauto, Giancarlo

  to estimate both the structural and performance effects of selection, as well as the behavioral of crossing organizational boundaries. Preliminary results suggest that the selection of collaborators still is skewed, and identify a large assortativity effect, as well as a tendency to interact with both authors......In this paper we investigate the micro-mechanisms governing the structural evolution of a scientific collaboration. Empirical evidence indicates that we have transcended into a new paradigm with a new modus operandi where scientific discovery are not lead by so called lone ?stars?, or big egos......, but instead by a group of people, from a multitude of institutions, having a diverse knowledge set and capable of operating more and more complex instrumentation. Using a dataset consisting of full bibliometric coverage from a Large Scale Research Facility, we utilize a stochastic actor oriented model...

 17. Ego – our Enemy or Friend?

  Gejza M. Timčák

  2015-12-01

  Full Text Available The ego is a concept that in yogic contexts is having a low value as something that has to be get rid of as soon as possible. Still, the ego or ahamkāra is a part of human structure, which has a determinative importance in our life. The paper aims at giving some thoughts to this question, since it may point to possible misconceptions.

 18. Linking Academic Social Environments, Ego-Identity Formation, Ego Virtues, and Academic Success

  Good, Marie; Adams, Gerald R.

  2008-01-01

  This study used Structural Equation Modeling to test an Eriksonian conceptual model linking academic social environments (relationships with faculty and fellow students), ego-identity formation, ego virtues, and academic success. Participants included 765 first-year students at a university in southern Ontario, Canada. Results indicated that…

 19. Ego Development, Ego Strengths, and Ethnic Identity among First Nation Adolescents

  Gfellner, Barbara M.; Armstrong, Helen D.

  2012-01-01

  Three conceptualizations of psychosocial development were investigated among Canadian First Nation adolescents. Loevinger's social cognitive model of ego development reflects the way in which an individual views the self and social reality. From Eriksonian theory, ego strengths refer to the emergent values or outcomes that represent resolution of…

 20. The Id, Ego and Super-Ego in "Pride and Prejudice"

  Liang, Yamin

  2011-01-01

  This paper mainly analyses the the id, ego, and super-ego which exists in the main character Elizabeth from several aspects, such as her pursuit for love, her prejudice towards Mr. Darcy, and the changes in her attitudes towards Wickham. This analysis helps readers appreciate this masterpiece from a different aspect which is related to the…

 1. Ego-syntonicity and ego-dystonicity of eating-related intrusive thoughts in patients with eating disorders.

  Roncero, María; Belloch, Amparo; Perpiñá, Conxa; Treasure, Janet

  2013-06-30

  The main objective of the present study was to analyse the role of the ego-dystonicity and ego-syntonicity of eating disorder intrusive thoughts (EDITs) in the genesis and maintenance of eating disorders (EDs). Participants were 98 female patients with EDs, 56 Spanish and 42 English (27.19±9.59 years; body mass index (BMI): 18.72±2.87). All of them completed the eating attitudes test, the Eating Attitudes Test, the Eating Intrusive Thoughts Inventory, the Ego-Dystonicity Questionnaire-Reduced version, and the Ego-Syntonicity Questionnaire. Patients indicated that their EDITs were rational and also undesirable and immoral, suggesting that EDITs are not fully ego-syntonic or ego-dystonic. Multivariate analysis of variance (MANOVA) indicated no differences in ego-syntonicity and ego-dystonicity across ED subtypes. Path analyses were performed to investigate the mediating role of the EDITs' ego-syntonicity and ego-dystonicity in their interference, dysfunctional appraisals and control strategies. They showed, first, that the more interference an EDIT caused, the more ego-syntonic and the less ego-dystonic it was and, second, that when the EDITs were assessed as ego-syntonic, patients tried to do what they indicated, whereas when they were assessed as ego-dystonic, patients made efforts to neutralise them. Clinical implications for the conceptualisation and treatment of ED are discussed. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 2. egoSlider: Visual Analysis of Egocentric Network Evolution.

  Wu, Yanhong; Pitipornvivat, Naveen; Zhao, Jian; Yang, Sixiao; Huang, Guowei; Qu, Huamin

  2016-01-01

  Ego-network, which represents relationships between a specific individual, i.e., the ego, and people connected to it, i.e., alters, is a critical target to study in social network analysis. Evolutionary patterns of ego-networks along time provide huge insights to many domains such as sociology, anthropology, and psychology. However, the analysis of dynamic ego-networks remains challenging due to its complicated time-varying graph structures, for example: alters come and leave, ties grow stronger and fade away, and alter communities merge and split. Most of the existing dynamic graph visualization techniques mainly focus on topological changes of the entire network, which is not adequate for egocentric analytical tasks. In this paper, we present egoSlider, a visual analysis system for exploring and comparing dynamic ego-networks. egoSlider provides a holistic picture of the data through multiple interactively coordinated views, revealing ego-network evolutionary patterns at three different layers: a macroscopic level for summarizing the entire ego-network data, a mesoscopic level for overviewing specific individuals' ego-network evolutions, and a microscopic level for displaying detailed temporal information of egos and their alters. We demonstrate the effectiveness of egoSlider with a usage scenario with the DBLP publication records. Also, a controlled user study indicates that in general egoSlider outperforms a baseline visualization of dynamic networks for completing egocentric analytical tasks.

 3. Ego depletion increases risk-taking.

  Fischer, Peter; Kastenmüller, Andreas; Asal, Kathrin

  2012-01-01

  We investigated how the availability of self-control resources affects risk-taking inclinations and behaviors. We proposed that risk-taking often occurs from suboptimal decision processes and heuristic information processing (e.g., when a smoker suppresses or neglects information about the health risks of smoking). Research revealed that depleted self-regulation resources are associated with reduced intellectual performance and reduced abilities to regulate spontaneous and automatic responses (e.g., control aggressive responses in the face of frustration). The present studies transferred these ideas to the area of risk-taking. We propose that risk-taking is increased when individuals find themselves in a state of reduced cognitive self-control resources (ego-depletion). Four studies supported these ideas. In Study 1, ego-depleted participants reported higher levels of sensation seeking than non-depleted participants. In Study 2, ego-depleted participants showed higher levels of risk-tolerance in critical road traffic situations than non-depleted participants. In Study 3, we ruled out two alternative explanations for these results: neither cognitive load nor feelings of anger mediated the effect of ego-depletion on risk-taking. Finally, Study 4 clarified the underlying psychological process: ego-depleted participants feel more cognitively exhausted than non-depleted participants and thus are more willing to take risks. Discussion focuses on the theoretical and practical implications of these findings.

 4. Ego depletion in visual perception: Ego-depleted viewers experience less ambiguous figure reversal.

  Wimmer, Marina C; Stirk, Steven; Hancock, Peter J B

  2017-02-22

  This study examined the effects of ego depletion on ambiguous figure perception. Adults (N = 315) received an ego depletion task and were subsequently tested on their inhibitory control abilities that were indexed by the Stroop task (Experiment 1) and their ability to perceive both interpretations of ambiguous figures that was indexed by reversal (Experiment 2). Ego depletion had a very small effect on reducing inhibitory control (Cohen's d = .15) (Experiment 1). Ego-depleted participants had a tendency to take longer to respond in Stroop trials. In Experiment 2, ego depletion had small to medium effects on the experience of reversal. Ego-depleted viewers tended to take longer to reverse ambiguous figures (duration to first reversal) when naïve of the ambiguity and experienced less reversal both when naïve and informed of the ambiguity. Together, findings suggest that ego depletion has small effects on inhibitory control and small to medium effects on bottom-up and top-down perceptual processes. The depletion of cognitive resources can reduce our visual perceptual experience.

 5. Critical size of ego communication networks

  Wang, Qing; Zhou, Tao; Hu, Zheng; Tian, Hui

  2016-01-01

  With the help of information and communication technologies, studies on the overall social networks have been extensively reported recently. However, investigations on the directed Ego Communication Networks (ECNs) remain insufficient, where an ECN stands for a sub network composed of a centralized individual and his/her direct contacts. In this paper, the directed ECNs are built on the Call Detail Records (CDRs), which cover more than 7 million people of a provincial capital city in China for half a year. Results show that there is a critical size for ECN at about 150, above which the average emotional closeness between ego and alters drops, the balanced relationship between ego and network collapses, and the proportion of strong ties decreases. This paper not only demonstrate the significance of ECN size in affecting its properties, but also shows accordance with the "Dunbar's Number". These results can be viewed as a cross-culture supportive evidence to the well-known Social Brain Hypothesis (SBH).

 6. Self-regulation, ego depletion, and inhibition.

  Baumeister, Roy F

  2014-12-01

  Inhibition is a major form of self-regulation. As such, it depends on self-awareness and comparing oneself to standards and is also susceptible to fluctuations in willpower resources. Ego depletion is the state of reduced willpower caused by prior exertion of self-control. Ego depletion undermines inhibition both because restraints are weaker and because urges are felt more intensely than usual. Conscious inhibition of desires is a pervasive feature of everyday life and may be a requirement of life in civilized, cultural society, and in that sense it goes to the evolved core of human nature. Intentional inhibition not only restrains antisocial impulses but can also facilitate optimal performance, such as during test taking. Self-regulation and ego depletion- may also affect less intentional forms of inhibition, even chronic tendencies to inhibit. Broadly stated, inhibition is necessary for human social life and nearly all societies encourage and enforce it.

 7. Detection of linear ego-acceleration from optic flow.

  Festl, Freya; Recktenwald, Fabian; Yuan, Chunrong; Mallot, Hanspeter A

  2012-07-20

  Human observers are able to estimate various ego-motion parameters from optic flow, including rotation, translational heading, time-to-collision (TTC), time-to-passage (TTP), etc. The perception of linear ego-acceleration or deceleration, i.e., changes of translational velocity, is less well understood. While time-to-passage experiments indicate that ego-acceleration is neglected, subjects are able to keep their (perceived) speed constant under changing conditions, indicating that some sense of ego-acceleration or velocity change must be present. In this paper, we analyze the relation of ego-acceleration estimates and geometrical parameters of the environment using simulated flights through cylindrical and conic (narrowing or widening) corridors. Theoretical analysis shows that a logarithmic ego-acceleration parameter, called the acceleration rate ρ, can be calculated from retinal acceleration measurements. This parameter is independent of the geometrical layout of the scene; if veridical ego-motion is known at some instant in time, acceleration rate allows updating of ego-motion without further depth-velocity calibration. Results indicate, however, that subjects systematically confuse ego-acceleration with corridor narrowing and ego-deceleration with corridor widening, while veridically judging ego-acceleration in straight corridors. We conclude that judgments of ego-acceleration are based on first-order retinal flow and do not make use of acceleration rate or retinal acceleration.

 8. Portrét-Alter ego

  BUČKOVÁ, Michaela

  2013-01-01

  The bachelor work is focused in the topic of alter ego in art, mainly in portrait and self- portrait. This work is diveded in two parts-theory and practical part. In the first part I´m interested in ?alter ego?- where it comes form, history (shamanism), these days ( body modification). In the sekond part I´m interested in person (as a whole unit), psychology and psychoanalysis. In the end of the theory I remember (notice) an author, who works with simile topics. In the practical part I descri...

 9. Reliability of the Ego-Grasping Scale.

  Lester, David

  2012-04-01

  Research using Knoblauch and Falconer's Ego-Grasping Scale is reviewed. Using a sample of 695 undergraduate students, the scale had moderate reliability (Cronbach alpha, odd-even numbered items, and test-retest), but a principal-components analysis with a varimax rotation identified five components, indicating heterogeneity in the content of the items. Lower Ego-Grasping scores appear to be associated with better psychological health. The scale has been translated and used with Korean, Kuwaiti, and Turkish students, indicating that the scale can be useful in cross-cultural studies.

 10. The modality effect of ego depletion: Auditory task modality reduces ego depletion.

  Li, Qiong; Wang, Zhenhong

  2016-08-01

  An initial act of self-control that impairs subsequent acts of self-control is called ego depletion. The ego depletion phenomenon has been observed consistently. The modality effect refers to the effect of the presentation modality on the processing of stimuli. The modality effect was also robustly found in a large body of research. However, no study to date has examined the modality effects of ego depletion. This issue was addressed in the current study. In Experiment 1, after all participants completed a handgrip task, one group's participants completed a visual attention regulation task and the other group's participants completed an auditory attention regulation task, and then all participants again completed a handgrip task. The ego depletion phenomenon was observed in both the visual and the auditory attention regulation task. Moreover, participants who completed the visual task performed worse on the handgrip task than participants who completed the auditory task, which indicated that there was high ego depletion in the visual task condition. In Experiment 2, participants completed an initial task that either did or did not deplete self-control resources, and then they completed a second visual or auditory attention control task. The results indicated that depleted participants performed better on the auditory attention control task than the visual attention control task. These findings suggest that altering task modality may reduce ego depletion.

 11. Erikson's concept of ego identity reconsidered.

  Wallerstein, R S

  1998-01-01

  This paper explores and attempts to explain the paradox that Erik Erikson--after Freud, undoubtedly the psychoanalyst best known, most deeply esteemed, and most widely influential in the sociohistorical surround of world culture--has at the same time never been properly integrated into the psychoanalytic mainstream, but has instead been marginalized, consigned to a persisting psychoanalytic limbo. Two successive contexts within the historical unfolding of psychoanalysis in America, the milieu in which Erikson worked, would seem to account for this neglect. First, Erikson's monumental contributions to our understanding of the psychosocial developmental process, of the epigenesis of the ego, of the phase-specific developmental tasks across the eight postulated stages of the life cycle, and of the intergenerational cogwheeling of the life cycles were made during the 1950s and 1960s and could not easily be integrated into the ego psychology metapsychological paradigm then monolithically regnant within American psychoanalysis. And, second, as a major paradigm shift took place in America, beginning in the 1970s, toward a more relational, interpersonal, and intersubjective framework, Erikson's contributions, couched as they were in the structural language of the ego psychology of his time, were overlooked and went unremarked as seminal precursors of the newly emerging emphases. The clear relationship of Erikson's concepts of (ego) identity to emerging conceptions of self in relation to objects was simply not noticed, and his work continues to this day to be neglected and unintegrated within psychoanalysis.

 12. Ego Development and Adolescent Academic Achievement

  Bursik, Krisanne; Martin, Timothy A.

  2006-01-01

  This study investigated ego developmental differences in adolescent academic orientations and academic achievement. A sample of 142 male and female high school students completed the Washington University Sentence Completion Test and self-report measures assessing academic locus of control, learning orientation (LO), and grade orientation (GO).…

 13. Ego Identity of Adolescent Children of Alcoholics

  Gavriel-Fried, Belle; Teichman, Meir

  2007-01-01

  The study examines the issue of ego identity among adolescent sons of alcoholic fathers. Forty-four adolescent sons of alcoholic fathers, age of 15-18, constituted the sample. They were drawn from public alcohol treatment center in Israel. The control group included 60 adolescents none of their parents is known as an alcoholic, sampled from…

 14. The concept of ego threat in social and personality psychology: is ego threat a viable scientific construct?

  Leary, Mark R; Terry, Meredith L; Batts Allen, Ashley; Tate, Eleanor B

  2009-08-01

  Although widely invoked as an explanation for psychological phenomena, ego threat has been conceptualized and induced in a variety of ways. Most contemporary research conceptualizes ego threat as a threat to a person's self-image or self-esteem, but experimental operationalizations of ego threat usually confound threats to self-esteem with threats to public image or decreased control over negative events, leading to an inability to distinguish the effects of threats to people's personal egos from threats to public image or threats to feelings of control. This article reviews research on ego threat, discusses experimental manipulations that confound ego threat with other processes, and makes recommendations regarding the use of ego threat as a construct in personality and social psychology.

 15. The ego according to Klein: return to Freud and beyond.

  Blass, Rachel B

  2012-02-01

  This paper explores fundamental dimensions of Melanie Klein's concept of the ego through a detailed study of the writings of Klein and her early colleagues (Paula Heimann, Susan Isaacs and Joan Riviere). The study examines three central issues: (a) the basic theoretical framework for Klein's conceptualization of the ego, and specifically how her conceptualization builds on Freud's structural and dual instinct models; (b) the processes involved in the development of the ego and its capacities (including the development from id to ego and from ego to superego); and (c) the view of the ego as an object of phantasy. Through this examination, the study demonstrates that Klein's conceptualization of the ego is firmly grounded both in Freud's formulations about the ego and in his theoretical and metapsychological approach to thinking about the ego. This counters the prevalent view that Klein was only focused on clinical understandings, unconcerned with theory and fuzzy in her abstract thinking. More specifically, it counters the view that Klein did not really have a concept of the ego in any well-structured sense of the term (Britton, 2003; Hinshelwood, 1994; Segal, 2001). The study considers the sources of these misconceived views. Finally, it argues that discarding such views allows us to appreciate better the richness of Klein's thinking, her theoretical affinities to Freud, and the role of theory in the development and justification of psychoanalysis.

 16. The ego and the id revisited Freud and Damasio on the body ego/self.

  Sletvold, Jon

  2013-10-01

  Freud's statement in The Ego and the Id (1923) that the ego is first and foremost a bodily ego is well known. This paper tempts to clarify the premises underlying Freud's thesis. Particular attention is paid to Freud's investigation of internal perceptions. Freud argued that internal perceptions are more primordial than perceptions arising externally. In Freud's opinion the roots of the ego, the id, are to be found in body sensations and feelings, but he had to admit that very little was known about these sensations and feelings. Only much later was neuroscience in a position to offer evidence that feelings can be the direct perception of the internal state of the body. Damasio (2010) has recently suggested that the core of the self might be found in what he, like Freud, terms primordial feelings. Not only was Freud able to conceive of the ego as the perception and feeling of our own body but also to conceive of knowing the mental life of another by means of recreating the bodily state of another through imitation. Copyright © 2013 Institute of Psychoanalysis.

 17. Critical size of ego communication networks

  Wang, Qing; Gao, Jian; Zhou, Tao; Hu, Zheng; Tian, Hui

  2016-06-01

  With the help of information and communication technologies, studies on the overall social networks have been extensively reported recently. However, investigations on the directed Ego Communication Networks (ECNs) remain insufficient, where an ECN stands for a sub network composed of a centralized individual and his/her direct contacts. In this paper, the directed ECNs are built on the Call Detail Records (CDRs), which cover more than 7 million people of a provincial capital city in China for half a year. Results show that there is a critical size for ECN at about 150, above which the average emotional closeness between ego and alters drops, the balanced relationship between ego and network collapses, and the proportion of strong ties decreases. This paper not only demonstrate the significance of ECN size in affecting its properties, but also shows accordance with the “Dunbar's Number”. These results can be viewed as a cross-culture supportive evidence to the well-known Social Brain Hypothesis (SBH).

 18. Class I methanol masers: Masers with EGOs

  Chen, Xi; Shen, Zhi-Qiang

  2009-01-01

  We have compared the results of a number of published class I methanol maser surveys with the catalogue of high-mass outflow candidates identified from the GLIMPSE survey (known as extended green objects or EGOs). We find class I methanol masers associated with approximately two-thirds of EGOs. Although the association between outflows and class I methanol masers has long been postulated on the basis of detailed studies of a small number of sources, this result demonstrates the relationship for the first time on a statistical basis. Despite the publication of a number of searches for class I methanol masers, a close physical association with another astrophysical object which could be targeted for the search is still lacking. The close association between class I methanol masers and EGOs therefore provides a large catalogue of candidate sources, most of which have not previously been searched for class I methanol masers. Interstellar masers and outflows have both been proposed to trace an evolutionary sequenc...

 19. Mending fences: repairing boundaries through ego state therapy.

  Phillips, Maggie

  2013-07-01

  Ego state therapy has often been cited as an effective treatment to help repair fragmentation related to posttraumatic stress and dissociative disorders. This article explores how specialized work with ego states can help to clarify and strengthen internal and external boundaries, create greater boundary flexibility, and contribute to containment and self-regulation. Applications of direct and indirect hypnosis to repair boundary issues through ego state therapy are emphasized, and clinical case examples are used to illustrate results.

 20. Ego, drives, and the dynamics of internal objects

  Simon eBoag

  2014-07-01

  Full Text Available This paper addresses the relationship between the ego, id, and internal objects. While ego psychology views the ego as autonomous of the drives, a less well-known alternative position views the ego as constituted by the drives. Based on Freud’s ego-instinct account, this position has developed into a school of thought which postulates that the drives act as knowers. Given that there are multiple drives, this position proposes that personality is constituted by multiple knowers. Following on from Freud, the ego is viewed as a composite sub-set of the instinctual drives (ego-drives, whereas those drives cut off from expression form the id. The nature of the ‘self’ is developed in terms of identification and the possibility of multiple personalities is also established. This account is then extended to object-relations and the explanatory value of the ego-drive account is discussed in terms of the addressing the nature of ego-structures and the dynamic nature of internal objects. Finally, the impact of psychological conflict and the significance of repression for understanding the nature of splits within the psyche are also discussed.

 1. Antidepressant Therapy in Severe Depression May Have Different Effects on Ego-Dystonic and Ego-Syntonic Suicidal Ideation

  Louise Brådvik

  2011-01-01

  Full Text Available The objective of the present study was to investigate whether ego-dystonic and ego-syntonic suicidal ideation occurred at different frequencies during antidepressant therapy. A blind evaluation has been performed on records of 100 suicides with a primary severe depression and 100 matched controls, admitted to the Department of Psychiatry, Lund, Sweden. Ego-dystonic suicidal ideation was more commonly reported during adequate treatment as compared to ego-syntonic ideation (P=.004. Men who committed suicide during adequate antidepressant therapy more often reported ego-dystonic suicidal ideation earlier in their lives compared with those who were not treated (P=.0377. This may indicate that treatment failure for ego-dystonic ideation was a precursor of their suicides. Consequently, ego-dystonic ideation seems to show a poorer response to antidepressant therapy as compared to ego-syntonic ideation, which may be more directly related to depression. Ego-dystonic ideation is proposed to be related to depressive psychosis.

 2. Temperament features in adolescents with ego-syntonic or ego-dystonic obsessive-compulsive symptoms.

  Marchesi, Carlo; Ampollini, Paolo; DePanfilis, Chiara; Maggini, Carlo

  2008-09-01

  The present study evaluated whether different patterns of temperament may predict a different threshold of acceptability of obsessive-compulsive (OC) symptoms in adolescents. OC symptomatology was detected with the Leyton Obsessional Inventory-Child Version (LOI-CV) and temperament was assessed using the tridimensional personality questionnaire in 2,775 high-school students. According to the LOI-CV scores, the adolescents were classified as high interference (interfering, ego-dystonic symptoms) (HI), supernormal (noninterfering, ego-syntonic symptoms) (Sn) and controls (C) HI were 119 (4.3%), Sn 85 (3.1%) and C 2,571 (92.6%). The best predictor of belonging to HI or Sn groups was the temperament configuration of high Harm Avoidance (HA) and high Persistence (P). The feature that mainly distinguishes the two symptomatic groups were Novelty Seeking (NS) levels. Our data suggest that people characterized by pessimistic worry in anticipation of future problems, passive avoidant behaviour, rapid fatigability (high HA) and irresoluteness, ambitiousness, perseverance, perfectionism, enduring feelings of frustration (high P) might develop OC symptoms. Whether OC symptoms become ego-syntonic or ego-dystonic seems to mainly depend on NS levels: low NS might protect people (with the prevention of "exploratory and active behaviours" that may elicit loss of control on symptoms) from the development of interfering OC symptoms.

 3. ToF camera ego-motion estimation

  Ratshidaho, T

  2012-10-01

  Full Text Available We present three approaches for ego-motion estimation using Time-of-Flight (ToF) camera data. Ego-motion is defined as a process of estimating a camera’s pose (position and orientation) relative to some initial pose using the camera’s image...

 4. An Empirical Test of Erikson's Theory of Ego Identity Formation.

  Cote, James E.; Levine, Charles G.

  1989-01-01

  This study explores interrelationships among the following components of Erik Erikson's theory of ego identity formation: (1) the identity crisis; (2) the institutionalized moratoria; (3) the ego-superego struggle for dominance of the personality; and (4) the value orientation stages. Humanistically oriented adolescents are more likely to have a…

 5. Racial and Ego Identity Development in Black Caribbean College Students

  Sanchez, Delida

  2013-01-01

  This study explored the relationships between racial identity attitudes and ego identity statuses among 255 Black Caribbean college students in the Northeast United States. Findings indicated that racial identity attitudes were predictive of ego identity statuses. Specifically, preencounter racial identity attitudes were predictive of lower scores…

 6. Happiness, Deprivation and the Alter Ego

  Paolo Verme

  2009-01-01

  The paper focuses on satisfaction with income and proposes a utility model built on two value systems, the `Ego' system - described as one own income assessment relatively to one own past and future income - and the `Alter' system - described as one own income assessment relatively to a reference group. We show how the union of these two value systems and the use of relative deprivation measures can lead to a model able to accommodate a wide range of theories on income and happiness. The mode...

 7. A study of outflow activity around EGO sources

  Farina, C.; Paron, S.; Ortega, M.; Astort, A.; Rubio, M.

  2013-06-01

  Extended green objects (EGOs) were identified in Spitzer-IRAC images as they present a particular extended "green" emission at 4.5 μm, hence their name. An EGO is probably a massive young stellar object driving outflows, with the extended emission at 4.5 μm likely due to H2 lines and CO band-heads excited by the shock of the outflow propagating in the interstellar medium. Therefore, the dedicated observation and study of EGOs and their close environments can provide additional insight into our understanding of massive-star formation processes. In this context, based on previous studies we have selected a set of particularly interesting EGOs with the aim of analysing and characterising their outflow activity and its impact on the interstellar medium around them. This is a work in progress in which new observations at molecular and near-infrared wavelengths have recently been carried out towards some of the selected EGOs and more observations will be done in the following semesters. Here we report the results obtained so far from the data analysis of the images towards EGO, G45.47+0.05 and EGO, G35.04-0.47. For these two targets the molecular line observations were acquired using the Atacama Submillimiter Telescope Experiment (ASTE) and the near-infrared images for EGO, G45.47+0.05 were taken with Gemini-NIRI. The near future plans of this project include new images from WHT-LIRIS for EGO, G035.20-0.74 and EGO, G035.03+0.35.

 8. From Self-Disorders to Ego Disorders.

  Fuchs, Thomas

  2015-01-01

  While the concept of disorders of basic self-experience as the clinical core of schizophrenia spectrum disorders has gained increasing significance and empirical support, several questions remain still unresolved. One major problem is to understand how the basic and prodromal self-disturbances are related to Schneider's first rank symptoms, in particular to the so-called 'ego disorders' found in acute psychotic episodes. The study of the transition from prodromal to first rank symptoms, for example from alienated thoughts to thoughts aloud or thought insertions, is of particular importance for understanding the nature and course of schizophrenia. The paper analyses the emergence of ego disorders from basic self-disorders in phenomenological terms, taking the examples of motor passivity experiences and thought insertion. It is argued that full-blown delusions of alien control are ultimately based on a disturbance of the intentionality of thinking, feeling and acting. This disturbance, for its part, may be traced back to anomalies of self-experience in prodromal stages of schizophrenia.

 9. Investigating ego modules and pathways in osteosarcoma by integrating the EgoNet algorithm and pathway analysis.

  Chen, X Y; Chen, Y H; Zhang, L J; Wang, Y; Tong, Z C

  2017-02-16

  Osteosarcoma (OS) is the most common primary bone malignancy, but current therapies are far from effective for all patients. A better understanding of the pathological mechanism of OS may help to achieve new treatments for this tumor. Hence, the objective of this study was to investigate ego modules and pathways in OS utilizing EgoNet algorithm and pathway-related analysis, and reveal pathological mechanisms underlying OS. The EgoNet algorithm comprises four steps: constructing background protein-protein interaction (PPI) network (PPIN) based on gene expression data and PPI data; extracting differential expression network (DEN) from the background PPIN; identifying ego genes according to topological features of genes in reweighted DEN; and collecting ego modules using module search by ego gene expansion. Consequently, we obtained 5 ego modules (Modules 2, 3, 4, 5, and 6) in total. After applying the permutation test, all presented statistical significance between OS and normal controls. Finally, pathway enrichment analysis combined with Reactome pathway database was performed to investigate pathways, and Fisher's exact test was conducted to capture ego pathways for OS. The ego pathway for Module 2 was CLEC7A/inflammasome pathway, while for Module 3 a tetrasaccharide linker sequence was required for glycosaminoglycan (GAG) synthesis, and for Module 6 was the Rho GTPase cycle. Interestingly, genes in Modules 4 and 5 were enriched in the same pathway, the 2-LTR circle formation. In conclusion, the ego modules and pathways might be potential biomarkers for OS therapeutic index, and give great insight of the molecular mechanism underlying this tumor.

 10. Ego development in female-to-male transsexual couples.

  Fleming, M; Costos, D; MacGowan, B

  1984-12-01

  The ego development of 22 postoperative female-to-male transsexuals and their spouses or lovers with whom they had been living for a year or more was investigated. The transsexuals, their spouses, and a control group of 22 couples were administered the Washington University Sentence Completion Test of Ego Development, a projective measure of ego functioning. Ego development refers to the framework of meaning that the individual brings to an experience. The construct of ego development incorporates a series of sequential stages that integrate various frames of reference including cognitive style, interpersonal style, conscious preoccupation, and impulse control. These processes have received little attention in studies on female-to-male transsexuals who have successfully negotiated the social barrier of cross-living to the extent that they are living the male role in a heterosexual relationship. No significant differences in the distribution of ego development scores were found between the transsexuals and the control males, or between the transsexuals' spouses and the control spouses. Over 93% of the transsexuals and their spouses scored above the conformist level of ego development. These findings are discussed in terms of some of the previous literature on conformist thinking by transsexuals.

 11. Evidence based abreactive ego state therapy for PTSD.

  Barabasz, Arreed

  2013-07-01

  A single 5-6 hours manualized abreactive ego state therapy session has recently been subjected to two placebo-controlled investigations meeting evidence-based criteria. Ego state therapy was found to be a highly effective and durable treatment for posttraumatic stress disorder. Apparently, ego state therapy works because it is emotion focused, activates sub-cortical structures, and because the supportive, interpretive therapist reconstructs the patient's personality to be resilient and adaptive. In this article the author reviews the treatment procedures and presents the findings of both studies.

 12. If ego depletion cannot be studied using identical tasks, it is not ego depletion.

  Lange, Florian

  2015-01-01

  The hypothesis that human self-control capacities are fueled by glucose has been challenged on multiple grounds. A recent study by Lange and Eggert adds to this criticism by presenting two powerful but unsuccessful attempts to replicate the effect of sugar drinks on ego depletion. The dual-task paradigms employed in these experiments have been criticized for involving identical self-control tasks, a methodology that has been argued to reduce participants' willingness to exert self-control. The present article addresses this criticism by demonstrating that there is no indication to believe that the study of glucose effects on ego depletion should be restricted to paradigms using dissimilar acts of self-control. Failures to observe such effects in paradigms involving identical tasks pose a serious problem to the proposal that self-control exhaustion might be reversed by rinsing or ingesting glucose. In combination with analyses of statistical credibility, the experiments by Lange and Eggert suggest that the influence of sugar on ego depletion has been systematically overestimated.

 13. PSYCHOTHERAPY WITH THE PARENT EGO STATE

  Maruša Zaletel

  2012-06-01

  Full Text Available In their article, the authors present the findings of the study in which they conceptualized the method of psychotherapy with the Parent ego state. Their aim was to explore whether this method could be divided into individual, content-wise separate chronological phases which can be observed with the majority of clients. By using a modified method of content analysis of five psychotherapy transcripts and a video recording of a psychotherapy session, nine chronological phases were identified. In order to illustrate the individual phases, excerpts from the transcripts and the video recording of psychotherapy have been included. The article proposes under what conditions can this method be used, and presents some of its limitations.

 14. A Psychometric Examination of Rasmussen's Ego Identity Scale.

  Enright, Robert D.; And Others

  1983-01-01

  Examines Rasmussen's Ego Identity Scale for internal consistency reliability and construct validity. Subjects included 114 primarily White and middle-class seventh- and twelfth-grade students. Implications for identity assessment are drawn. (Author/RH)

 15. Individual differences in dopamine level modulate the ego depletion effect.

  Dang, Junhua; Xiao, Shanshan; Liu, Ying; Jiang, Yumeng; Mao, Lihua

  2016-01-01

  Initial exertion of self-control impairs subsequent self-regulatory performance, which is referred to as the ego depletion effect. The current study examined how individual differences in dopamine level, as indexed by eye blink rate (EBR), would moderate ego depletion. An inverted-U-shaped relationship between EBR and subsequent self-regulatory performance was found when participants initially engaged in self-control but such relationship was absent in the control condition where there was no initial exertion, suggesting individuals with a medium dopamine level may be protected from the typical ego depletion effect. These findings are consistent with a cognitive explanation which considers ego depletion as a phenomenon similar to "switch costs" that would be neutralized by factors promoting flexible switching.

 16. Dominating sets and ego-centered decompositions in social networks

  Boudourides, Moses A

  2016-01-01

  Our aim here is to address the problem of decomposing a whole network into a minimal number of ego-centered subnetworks. For this purpose, the network egos are picked out as the members of a minimum dominating set of the network. However, to find such an efficient dominating ego-centered construction, we need to be able to detect all the minimum dominating sets and to compare all the corresponding dominating ego-centered decompositions of the network. To find all the minimum dominating sets of the network, we are developing a computational heuristic, which is based on the partition of the set of nodes of a graph into three subsets, the always dominant vertices, the possible dominant vertices and the never dominant vertices, when the domination number of the network is known. To compare the ensuing dominating ego-centered decompositions of the network, we are introducing a number of structural measures that count the number of nodes and links inside and across the ego-centered subnetworks. Furthermore, we are ...

 17. Ego, my double. (The Golyadkin phenomenon).

  Markidis, M

  1986-01-01

  A man is haunted by his Double. The great romantic tradition lends Dostoyevsky one of its dearest subjects. The Double, not only the exact physical duplication of the hero, but also a man with the same name, plots against Mr. Golyadkin, impersonates him both at work and in his private life, leads him to madness. This essay represents an attempt to clarify the stages of the adventurous relation of the subject to its Double, starting from the Hegelian "Phenomenology of the Spirit" and the Lacanian "Mirror Stage". If the construction of the human Ego is a narcissistic alienation to the image reflected by the mirror, the potential exit from the alienation lies in the Symbolic Order inhabited by the institution of the language. The Dostoyevskian hero gets into the Order of the language already trapped by the image of his mirror, by his projection. This projection (which constitutes his paranoia) will lead him to his annihilation, because Mr. Golyadkin cannot grasp its inner meaning.

 18. 智能鼠标Ego!

  2013-01-01

  欧洲LauraSapiens公司打造了一款名为EGO!的智能鼠标,内置一颗400Mhz的ARM处理器,运行Linux操作系统,并且内置闪存(2GB/4GB)可以存储文件。除了具备传统鼠标的光学传感器来实现2D操作外,还有加速器、陀螺仪、电子罗盘三个设备来实现3D操作。放在鼠标垫上,它就是一个普通的光学鼠标,但是只要用户把鼠标拿起来,它就变身一个3D鼠标,用户的任何肢体操作都可以对鼠标进行操控。比如玩游戏水果忍者时,你手中的鼠标就是切水果的刀。

 19. Regret causes ego-depletion and finding benefits in the regrettable events alleviates ego-depletion.

  Gao, Hongmei; Zhang, Yan; Wang, Fang; Xu, Yan; Hong, Ying-Yi; Jiang, Jiang

  2014-01-01

  This study tested the hypotheses that experiencing regret would result in ego-depletion, while finding benefits (i.e., "silver linings") in the regret-eliciting events counteracted the ego-depletion effect. Using a modified gambling paradigm (Experiments 1, 2, and 4) and a retrospective method (Experiments 3 and 5), five experiments were conducted to induce regret. Results revealed that experiencing regret undermined performance on subsequent tasks, including a paper-and-pencil calculation task (Experiment 1), a Stroop task (Experiment 2), and a mental arithmetic task (Experiment 3). Furthermore, finding benefits in the regret-eliciting events improved subsequent performance (Experiments 4 and 5), and this improvement was mediated by participants' perceived vitality (Experiment 4). This study extended the depletion model of self-regulation by considering emotions with self-conscious components (in our case, regret). Moreover, it provided a comprehensive understanding of how people felt and performed after experiencing regret and after finding benefits in the events that caused the regret.

 20. El egoísmo psicológico

  Sober, Elliot

  1998-05-01

  Full Text Available Not available

  El egoísmo psicológico es una teoría sobre la motivación que afirma que nuestros deseos últimos son autoccntrados. Las crío ticas contra el egoísmo psicológico se pueden dividir en tres categorías: a se dice que no es una auténtica teoría; b que es una teoría refutada por la observación de la conducta; c que se debería rechazar en favor de una teoría alternativa según la cual los seres humanos tienen deseos últimos tanto egoístas como altruistas. Se analizan estos tres tipos de crítica y se concluye que la situación del debate entre egoísmo y pluralismo motivacional es de tablas. Situación que puede encontrar alguna salida a partir de consideraciones evolucionistas. El egoísmo no merece ser considerado como hipótesis por defecto. Aunque sea en un grado pequeño, el peso de la evidencia favorece al pluralismo.

 1. Study of Validity, Reliability in Accordance with Turkey Conditions in Ego Functions Assessment Scale

  Çevik, Yadigar; Ünsal Barlas, Gül

  2015-01-01

  Objective: In schizophrenia, evaluating ego functions such as disintegration of thought processes, sexual or aggressive behaviour, insufficient occur in various settings. The Ego Function Assessment (EFA) Scale developed by Bellak (1973) allows identifying which ego function is associated with the problematic behaviour and determining the level of function disturbance in patients with schizophrenia. The present study aimed to conduct the validation, reliability and norm study for Ego Function...

 2. Ego in Lacan’s and Husserl's Point of View

  H. Fathzadeh

  2010-01-01

  Full Text Available Husserl - at least in his third intellectual career - was convinced that subject is placed at the heart of philosophy and philosophy is nothing but egology. This Cartesian character makes Husserl one of the greatest figures of modern thought. But in contemporary period, this central ego and, accompanied with that, the modern thought have been challenged by poststructuralists. Because of their focus on psychoanalysis and their priority to other poststructuralist writings, Lacan's argumeats are significant. In this article, at first, we proceed with the Lacan's central idea against the Cartesian subject, and then by explaining Husserl's thoughts we will see what his defence is. Husserl, by phenomenological reduction of natural attitude inherent in natural sciences (among them psychoanalysis, places phenomenology in a different dimension and prefers it to other sciences. The process of raising empirical ego to transcendental ego supports such defence.

 3. Ego Network Analysis of Upper Division Physics Student Survey

  Brewe, Eric

  2017-01-01

  We present the analysis of student networks derived from a survey of upper division physics students. Ego networks focus on the connections that center on one person (the ego). The ego networks in this talk come from a survey that is part of an overall project focused on understanding student retention and persistence. The theory underlying this work is that social and academic integration are essential components to supporting students continued enrollment and ultimately graduation. This work uses network analysis as a way to investigate the role of social and academic interactions in retention and persistence decisions. We focus on student interactions with peers, on mentoring interactions with physics department faculty, and on engagement in physics groups and how they influence persistence. Our results, which are preliminary, will help frame the ongoing research project and identify ways in which departments can support students. This work supported by NSF grant #PHY 1344247.

 4. The vaded ego state and the invisible bridging induction.

  Emmerson, Gordon

  2013-01-01

  Abstract Ego state therapy is based on the assumption that personality is composed of parts. When people switch from 1 state to another, they take their ego identification with them, while their levels of affect, intellect, confidence, and skill change. A vaded ego state has become overwhelmed by fear or rejection such that when it becomes executive, it interferes with normal function and emotional stability. The angst these states carry are the root cause of psychological addictions, OCD, panic disorder, PTSD, a sense of unworthiness of love, extreme competitiveness, and much more. The invisible bridge is an induction technique that uses the somatic experience of the vaded state to provide a focus for hypnotic induction and a bridge to the original sensitizing event that vaded the previously normal state. This article contextualizes the vaded state within abnormal psychology and describes the invisible bridge induction.

 5. How Ego-threats Facilitate Contracts Based on Subjective Evaluations

  Sebald, Alexander; Walzl, Markus

  We show that individuals' desire to protect their self-esteem against ego-threatening feedback can mitigate moral hazard in environments with purely subjective performance evaluations. In line with evidence from social psychology we assume that agents' react aggressively to evaluations by the pri......We show that individuals' desire to protect their self-esteem against ego-threatening feedback can mitigate moral hazard in environments with purely subjective performance evaluations. In line with evidence from social psychology we assume that agents' react aggressively to evaluations...... by the principal which do not coincide with their own positive self-perceptions and thereby generate costs of conflict for the principal. We identify conditions for a positive welfare effect of increasing costs of conflict or increasing sensitivity to ego-threats, and a negative welfare effect of a more...

 6. How Gaining Knowledge and Awareness of Ego Strength Will Assist Teachers in Understanding Learners Better

  Sanday, L. A.; Venter, M. A.

  2012-01-01

  This article gives a historical overview of the development as well as the current usage of the term ego strength. The factors involved in the development of ego strength, the impact of ego strength on learners and the necessity for teachers' awareness are discussed. A combined quantitative-qualitative research design was followed, where a group…

 7. THE EGO OFF-CENTER LOCATED IN THE CULTURE

  HUGO ESCOBAR MELO

  2007-01-01

  Full Text Available The Ego stopped to be the physical place and essential that it defines the person and it pass from the essence to thedistribution in narrative cultural contexts; it is now a relational Ego, with particular forms of identity that it facilitatesthe existence of social chameleon. The strong version of a person that is always the same one, decay in the scene andit is presented now as a precarious being in the frame of the possible relationships in worlds located in the culture. Thecommunities in which passes most of the time, like the work, and the institution, constitutes a “hipper reality” thatinterprets and determines the “Ego”; The “Ego” in consequence become “Ego” in the relationships and thisrelationships are social. The study establishes the ways in that an individual builds and gives sense to the “relationalEgo” in a certain historical moment, gives count of the interviewee’s subjective vision in terms of the «negotiation»among the expressive tendencies of the «Ego» and the demands of the institutional rationality and it captures theentirety of an autobiographical experience in the time and in the institutional space. It is then to characterize theambiguity, the contradictions, the doubts, the change and the «returned back», of the narration of an «Ego» in intentto discover the interpretation keys in the context of the narration and of the possible world in which this takes place.It uses the study of cases and a qualitative methodology of the autobiographical story that it is constituted, startingfrom the categories of «relational Ego», the «relationship us», the «Ego» located in the culture, ideals and institutionalideological rationality, the action or social performance, continuity and testimonies of the narration and inflectionpoints or crucial events.

 8. Egoísmo, Cooperación y Altruismo

  de la Herrán Gascón, Manuel

  2014-01-01

  La evolución tal como nos la presenta el darwinismo o la Computación Evolutiva puede parecer a simple vista un proceso descarnado, egoísta y cruel. Para algunos, los Algoritmos Genéticos son la confirmación matemática de lo inevitable del egoísmo en el mundo. Otros expresan su disconformidad ante esta concepción de las relaciones entre individuos, y confían intuitivamente en el triunfo de la cooperación. Otros, entre los que me incluyo, llegamos a la misma conclusión a traves de la observació...

 9. Ego Identity, Self Esteem and Substance Use During Adolescence.

  1985-08-24

  RD-A173 665 EGO IDENTITY SELF ESTEEM AND SUBSTANCE USE DURING - /i ADOLESCENCE(U) ARIZONA UNIV TUCSON COLL OF MEDICINE R M JONES ET AL 24 AUG 85 UARZ...Security Classification) Ego Identity, Self Esteem and Substance Use during Adolescence. 12. PERSONAL AUTHOR(S) Jnnp5. Randall M-6 Hortmann- Rarhara R 13a...Adolescents. Drinking. Drug Use. 05 J 10 Self - Esteem . Smoking. Drug Abuse. Interpersonal Communi- 06 1 15 lratinn" Tnterprrnna1 Relatinn-hipn Sprnndarv

 10. The mediating role of interpersonal cognition on the relationships between personality and adolescent ego development.

  Liu, Yih-Lan

  2013-01-01

  The author investigated whether interpersonal cognition mediated the relationships between defense, social sensitivity, and ego development. Participants (N = 616; M age = 15.66 years, SD = .52 year; 276 boys) from northwestern Taiwan completed a battery of questionnaires. Structural equation modeling and mediation analyses supported the hypothesis that interpersonal cognition would mediate the path between defense and ego development, and the path between social sensitivity and ego development. Defense and social sensitivity were found to have direct effects on ego development. The study provides evidence of the mediating effect of interpersonal cognition on the association between personality and ego development.

 11. Non scholae sed vitae legimus : de rol van reflectie in ego-ontwikkeling en leesattitudeontwikkeling bij adolescenten

  Nelck-da Silva Rosa, Francisca Frederike Helena

  2004-01-01

  The question about a connection between ego development and the development of reading attitude cannot be answered unambiguously. We have been able to show connections between ego development and education, ego development and denomination and ego development and sex. We were also able to show a con

 12. Non scholae sed vitae legimus : de rol van reflectie in ego-ontwikkeling en leesattitudeontwikkeling bij adolescenten

  Nelck-da Silva Rosa, Francisca Frederike Helena

  2004-01-01

  The question about a connection between ego development and the development of reading attitude cannot be answered unambiguously. We have been able to show connections between ego development and education, ego development and denomination and ego development and sex. We were also able to show a con

 13. Non scholae sed vitae legimus : de rol van reflectie in ego-ontwikkeling en leesattitudeontwikkeling bij adolescenten

  Nelck-da Silva Rosa, Francisca Frederike Helena

  2004-01-01

  The question about a connection between ego development and the development of reading attitude cannot be answered unambiguously. We have been able to show connections between ego development and education, ego development and denomination and ego development and sex. We were also able to show a

 14. Continuity and Change from Adolescence to Emerging Adulthood: Adolescence-Limited vs. Life-Course-Persistent Profound Ego Development Arrests

  Billings, Rebecca L.; Hauser, Stuart T.; Allen, Joseph P.

  2008-01-01

  Participants (n = 36) with consistent Pre-conformist ego development levels during multiple adolescent assessments were studied to determine whether and how their ego levels had changed at age 25. Those (n = 12) whose ego levels remained at the Pre-conformist level were assigned to a "life-course-persistent profound ego development arrest"…

 15. The Influence of Chronic Ego Depletion on Goal Adherence: An Experience Sampling Study.

  Ligang Wang

  Full Text Available Although ego depletion effects have been widely observed in experiments in which participants perform consecutive self-control tasks, the process of ego depletion remains poorly understood. Using the strength model of self-control, we hypothesized that chronic ego depletion adversely affects goal adherence and that mental effort and motivation are involved in the process of ego depletion. In this study, 203 students reported their daily performance, mental effort, and motivation with respect to goal directed behavior across a 3-week time period. People with high levels of chronic ego depletion were less successful in goal adherence than those with less chronic ego depletion. Although daily effort devoted to goal adherence increased with chronic ego depletion, motivation to adhere to goals was not affected. Participants with high levels of chronic ego depletion showed a stronger positive association between mental effort and performance, but chronic ego depletion did not play a regulatory role in the effect of motivation on performance. Chronic ego depletion increased the likelihood of behavior regulation failure, suggesting that it is difficult for people in an ego-depletion state to adhere to goals. We integrate our results with the findings of previous studies and discuss possible theoretical implications.

 16. Children's negative emotions and ego-resiliency: longitudinal relations with social competence.

  Taylor, Zoe E; Eisenberg, Nancy; VanSchyndel, Sarah K; Eggum-Wilkens, Natalie D; Spinrad, Tracy L

  2014-04-01

  We examined the relations of negative emotions in toddlerhood to the development of ego-resiliency and social competence across early childhood. Specifically, we addressed whether fear and anger/frustration in 30-month-old children (N = 213) was associated with the development of ego-resiliency across 4 time points (42 to 84 months), and, in turn, whether ego-resiliency predicted social competence at 84 months. Child anger/frustration negatively predicted the intercept of ego-resiliency at 42 months (controlling for prior ego-resiliency at 18 months) as well as the slope. Fear did not significantly predict either the intercept or slope of ego-resiliency in the structural model, although it was positively correlated with anger/frustration and was negatively related to ego-resiliency in zero-order correlations. The slope of ego-resiliency was positively related to children's social competence at 84 months; however, the intercept of ego-resiliency (set at 42 months) was not a significant predictor of later social competence. Furthermore, the slope of ego-resiliency mediated the relations between anger/frustration and children's later social competence. The results suggest that individual differences in anger/frustration might contribute to the development of ego-resiliency, which, in turn, is associated with children's social competence.

 17. The Influence of Chronic Ego Depletion on Goal Adherence: An Experience Sampling Study.

  Wang, Ligang; Tao, Ting; Fan, Chunlei; Gao, Wenbin; Wei, Chuguang

  2015-01-01

  Although ego depletion effects have been widely observed in experiments in which participants perform consecutive self-control tasks, the process of ego depletion remains poorly understood. Using the strength model of self-control, we hypothesized that chronic ego depletion adversely affects goal adherence and that mental effort and motivation are involved in the process of ego depletion. In this study, 203 students reported their daily performance, mental effort, and motivation with respect to goal directed behavior across a 3-week time period. People with high levels of chronic ego depletion were less successful in goal adherence than those with less chronic ego depletion. Although daily effort devoted to goal adherence increased with chronic ego depletion, motivation to adhere to goals was not affected. Participants with high levels of chronic ego depletion showed a stronger positive association between mental effort and performance, but chronic ego depletion did not play a regulatory role in the effect of motivation on performance. Chronic ego depletion increased the likelihood of behavior regulation failure, suggesting that it is difficult for people in an ego-depletion state to adhere to goals. We integrate our results with the findings of previous studies and discuss possible theoretical implications.

 18. The Role of Ego Networks in Studies of Substance Use Disorder Recovery.

  Stone, Ariel; Jason, Leonard A; Light, John M; Stevens, Edward B

  Those who study treatment and recovery from alcohol use disorder (AUD) and substance use disorder (SUD) generally agree that an individual's social context impacts his or her success (or failure) in recovery. Recently, as the use of social network analysis has increased, studies on SUD recovery and treatment have adopted ego networks as a research tool. This review aims to tie together a thread of research for an efficient and effective summary. We selected peer-reviewed articles on individuals receiving treatment an intervention for SUD or AUD that used ego network measures of individual social networks. Ego networks have been studied as treatment outcomes, predictors of treatment outcomes in general, and how an individual's ego network might be used to predict what specific treatment is most likely to succeed. We discuss relevant findings of studies using ego networks, the strengths and weaknesses of ego network approaches, and how future studies may benefit from the use of ego networks.

 19. Imagery Measures of Ego, Id, Superego, and Identity: Validity Studies.

  Cartwright, D.; DeBruin, J.

  1988-01-01

  Five validity studies of the id, ego, superego, and identity scales of the Study of Imagery are reported, using undergraduate students. Multistage Bonferroni procedures are used to evaluate the significance of results. The scales are related to each other and to toughmindedness, self-control, and behavioral conflict. (TJH)

 20. Turundustegu 2000 : ego pani end maksma / Margo Kokerov

  Kokerov, Margo, 1978-

  2001-01-01

  Marketingi Instituudi, Turunduskeskuse ja Emori korraldatud konkursist Eesti Turundustegu 2000. Ülevaade finaaltöödest - A. Le Coq'i turuosa kasv, Dynamo kõnepakett, Eesti väljapanek Expo 2000-1, Hiirte juust ja Ego järelmaksukaart

 1. How Ego-threats Facilitate Contracts Based on Subjective Evaluations

  Sebald, Alexander; Walzl, Markus

  We show that individuals' desire to protect their self-esteem against ego-threatening feedback can mitigate moral hazard in environments with purely subjective performance evaluations. In line with evidence from social psychology we assume that agents' react aggressively to evaluations...

 2. Exploring variation in active network size : Constraints and ego characteristics

  Roberts, Sam G. B.; Dunbar, Robin I. M.; Pollet, Thomas V.; Kuppens, Toon

  2009-01-01

  Studies of active personal networks have primarily focused on providing reliable estimates of the size of the network. In this study, we examine how compositional properties of the network and ego characteristics are related to Variation in network size. There was a negative relationship between mea

 3. Linking psychoanalysis with neuroscience: the concept of ego.

  Rizzolatti, Giacomo; Semi, Antonio Alberto; Fabbri-Destro, Maddalena

  2014-03-01

  Through his whole life Marc Jeannerod was fascinated by Freud's thinking. His interest in Freud is witnessed by several of his writings in which he expresses interest in building a bridge between psychoanalysis and cognitive neuroscience. Following Jeannerod's ideas we discuss here a fundamental point of Freud's construction, the concept of ego, from a neurophysiological point of view. We maintain that, in order both to act coherently and to have a basic, first person, understanding of the behavior of others, it is necessary to posit the existence of a neurophysiological "motor" ego similar to the "rider" of the Freudian metaphor. We review then a series of neurophysiological findings showing that the systems underlying the organization of action and conscious perception are both mediated by a cortical motor network formed by parieto-frontal circuits. In conclusion, we show that the activity of this network has strong similarities to that postulated by Freud for the conscious part of ego. We also propose that the default-mode network might represent that part of ego that is mostly involved in unconscious processes.

 4. Ego Identity Status: A Step in the Differentiation Process.

  Johnson, Patrick; Buboltz, Walter C., Jr.; Seemann, Eric

  2003-01-01

  Examines the relationship between identity development and differentiation levels in young adults. A total of 259 participants completed the Extended Version of the Objective Measure of Ego Identity Status, the Differentiation of Self Inventory, and demographic questions. Results showed that each identity status had a unique effect on the various…

 5. Ego Development and Preferred Social Distance from Persons with Disabilities

  Sheaffer, Beverly L.; Sias, Shari M.; Toriello, Paul J.; Cubero, Christopher G.

  2008-01-01

  Bias toward persons with disabilities (PWD) is of particular interest in the rehabilitation counseling and allied health professions since negative attitudes among providers can marginalize the treatment of PWD. This exploratory study examined the influence of socio cognitive development, as measured by ego development (Hy & Loevinger, 1996), on…

 6. Confronting Task Difficulty in Ego Involvement: Change in Performance Goals

  Kumar, Shamala; Jagacinski, Carolyn M.

  2011-01-01

  Both Dweck (1986) and Nicholls (1984) proposed that when ego-involved individuals encounter difficulty, they would begin to doubt their level of ability, and as a consequence, their commitment to the goal of demonstrating high ability would decline. As difficulty continued, perceived ability would decline, and eventually the goal would be…

 7. Physical Activity Perceptions of Task- and Ego-Oriented Children

  Cruickshanks, Carla M.

  2010-01-01

  Children begin to show sedentary behaviors around the age of 12 and increased mortality is associated with sedentary behaviors in children and adults. This case study examined physical activity (PA) perceptions of task oriented and ego oriented children. Research has addressed perceptions based on goal orientations and how perception of PA changes…

 8. Promoting Ego Development and Multicultural Competence during Internship

  Cannon, Edward P.; Frank, Dennis

  2009-01-01

  This research involved an exploratory intervention to determine the effectiveness of using a deliberate psychological education (DPE) approach that incorporated issues of ethics, multicultural competence, oppression and diversity. The study attempted to discern if the DPE model used could make a difference in the promotion of ego development…

 9. The relationship between early ego strength and adolescent responses to the threat of nuclear war

  Andrekus, N.J.

  1989-01-01

  Ego resiliency and ego control, measured when subjects were 3 or 4 years old, were related to expectation of war, concern for the future, and activism in response to the threat of nuclear war, measured when subjects were 18 years old. Data from 92 participants in a longitudinal study of ego and cognitive development conducted by Jeanne and Jack Block at the University of California, Berkeley were used to test hypotheses. Assessments with the California Child Q-set, composited across multiple independent observers, provide measures of ego resiliency and ego control. Adolescent interviews regarding the perception of likelihood of nuclear war, how this affects their future, and their antinuclear and general political activism were scaled and rated. Early ego resiliency and ego under control were hypothesized to account for the variance in adolescent nuclear responses and activism. The only significant longitudinal relationships were in the female sample, where ego under control was found to be a significant predictor of both general political activism (p<.01) and ideas of the future being affected by the nuclear threat (p<.05). Among males, the relationship between early ego resiliency and adolescent antinuclear activism approached significance (p<.10). Adolescent personality was significantly related to several measures of nuclear response. In girls, adolescent ego under control related to perception of likelihood of nuclear war (p<.05) and antinuclear activism (p<.05), and the interaction of ego resiliency and ego under control predicted general political activism (p<.0005). In boys, adolescent ego resiliency correlated with antinuclear activism (p<.05). These findings were discussed in terms of antecedent parenting styles, and conceptual links were drawn between children's ego resiliency and security of attachment, perspective taking, and moral development.

 10. EGO SINTONIK TOKOH-TOKOH HOMOSEKSUAL DALAM NOVEL INDONESIA MODERN

  Iswadi Bahardur

  2015-04-01

  Full Text Available Various human  behavior in  life is the  result  of conflict and reconciliation of aspects of personality called the id, ego, and superego. Unbalance function of these aspects will result in the emergence of deviant behavior. The uncontrolled aspect of ego causes people do not able to consider the feasibility of actions in terms of moral values, tends behalf of self pleasure without measure the value of good and bad. Homosexual behavior is one of theexamples of deviant behavior in human is caused by uncontrolled ego aspect by another aspect of personalities.One  of  the  phenomenon  in  modern  Indonesian  novels  is  rampant  homosexual themes which also being warmly discussed in various countries in the world now. In reality, few  countries  in  the  world  even  has  legalized  homosexual  marriage.  The  emergence  of homosexual themes in reality imaginative novels of modern Indonesian literature indicates that it reflects the problems that raged in the community in which the work was created.This study aimed to describe the human syntonic ego problem with homosexual behavior, especially the characters contained in the novels of modern Indonesia. The results showed  that  homosexual  characters,  gay  (homosexual  designation  for  men  and  lesbian (homosexual designation for women in the novels that became the source of the data has syntonic ego. The sexual orientation of these characters are deviate, like the same sex. The characters are comfortable with their sexual orientation, not in conflict with himself, and not trying to change their sexual orientation to be normal.

 11. Changes in ego and moral development in adolescents: a longitudinal study.

  Gfellner, B M

  1986-12-01

  A longitudinal study was designed to examine the relation between Loevinger's measure of ego development and moral development as indexed by Rest's Defining Issues Test in a sample of 123 adolescents at 12 to 14 years of age and four years later. Study I assessed differential rates of change and theoretically predicted directions of change in the two developmental functions and gender differences in ego development. Substantial ego stage movement occurred (60 per cent advancement, 40 per cent stability); moral growth was moderate. Girls scored a half ego stage ahead of boys; patterns of directional change were similar. Ego level and moral development related at either fixed point in time, but ego functioning in early adolescence did not predict subsequent moral development. Study II addressed adolescents' perceptions of parenting styles in relation to these social cognitive functions. Parental behaviours that involve loving or support related to higher ego levels; parental demanding associated with lower ego development in early adolescence. Traditional gender-related parent socialization was found among girls and boys with greater ego development. The mediating role of perceived childrearing styles was considered in relation to gender differences in ego development.

 12. Beyond Empathy: The Tree of Compassion With Malevolent Ego States.

  Frederick, Claire

  2016-04-01

  Therapy with seriously dissociated patients requires the transformation and integration of malevolent ego states that produce a wide assortment of negative experiences and behaviors in the patient. During the course of therapy, they can present dangers to both patient and therapist, as well as to the therapeutic process (Watkins & Watkins, 1984). Perhaps the greatest challenges for therapists in this work are the development and the maintenance of empathy for these personality aspects. Without some degree of empathy, a healing therapeutic alliance cannot be formed, and absent a secure, healing, intersubjective experience, it is unlikely that malevolent ego states can undergo sufficient transformation for integration. Essential elements for developing and sustaining both the necessary empathy and the compassion, the altruistic activity that empathy engenders, are presented.

 13. Effect of similarity of ego identity status on interpersonal attraction.

  Goldman, J A; Rosenzweig, C M; Lutter, A D

  1980-04-01

  Similarity of ego identity status, assessed by Marcia's four-category classification system, was related to interpersonal attraction. Using male and female college students as subjects, this study found that (1) while all judges preferred targets who had or who are undergoing a crisis to those who have not had a crisis, (2) diffuse judges preferred targets with no commitments to those with commitments, and (3) judges with commitments preferred a foreclosure target more than judges without commitments. Differential evaluations of the targets' intelligence, knowledge of current events, adjustment, and morality were also found. Results are discussed both in terms of previous research positively relating personality similarity to attraction and Erikson's theory of the relationship between ego identity development and intimacy in interpersonal relations.

 14. Improving Sample Estimate Reliability and Validity with Linked Ego Networks

  Lu, Xin

  2012-01-01

  Respondent-driven sampling (RDS) is currently widely used in public health, especially for the study of hard-to-access populations such as injecting drug users and men who have sex with men. The method works like a snowball sample but can, given that some assumptions are met, generate unbiased population estimates. However, recent studies have shown that traditional RDS estimators are likely to generate large variance and estimate error. To improve the performance of traditional estimators, we propose a method to generate estimates with ego network data collected by RDS. By simulating RDS processes on an empirical human social network with known population characteristics, we have shown that the precision of estimates on the composition of network link types is greatly improved with ego network data. The proposed estimator for population characteristics shows superior advantage over traditional RDS estimators, and most importantly, the new method exhibits strong robustness to the recruitment preference of res...

 15. Ego-motion based on EM for bionic navigation

  Yue, Xiaofeng; Wang, L. J.; Liu, J. G.

  2015-12-01

  Researches have proved that flying insects such as bees can achieve efficient and robust flight control, and biologists have explored some biomimetic principles regarding how they control flight. Based on those basic studies and principles acquired from the flying insects, this paper proposes a different solution of recovering ego-motion for low level navigation. Firstly, a new type of entropy flow is provided to calculate the motion parameters. Secondly, EKF, which has been used for navigation for some years to correct accumulated error, and estimation-Maximization, which is always used to estimate parameters, are put together to determine the ego-motion estimation of aerial vehicles. Numerical simulation on MATLAB has proved that this navigation system provides more accurate position and smaller mean absolute error than pure optical flow navigation. This paper has done pioneering work in bionic mechanism to space navigation.

 16. Endgame implementations for the Efficient Global Optimization (EGO) algorithm

  Southall, Hugh L.; O'Donnell, Teresa H.; Kaanta, Bryan

  2009-05-01

  Efficient Global Optimization (EGO) is a competent evolutionary algorithm which can be useful for problems with expensive cost functions [1,2,3,4,5]. The goal is to find the global minimum using as few function evaluations as possible. Our research indicates that EGO requires far fewer evaluations than genetic algorithms (GAs). However, both algorithms do not always drill down to the absolute minimum, therefore the addition of a final local search technique is indicated. In this paper, we introduce three "endgame" techniques. The techniques can improve optimization efficiency (fewer cost function evaluations) and, if required, they can provide very accurate estimates of the global minimum. We also report results using a different cost function than the one previously used [2,3].

 17. Racionalidade, egoísmo, benevolência

  Alcino Eduardo Bonella

  2007-01-01

  Full Text Available Este artigo discute alguns significados da racionalidade de seguir uma norma, alguns da racionalidade como otimização do interesse próprio, e alguns da racionalidade como otimização do interesse geral. O problema do egoísmo de grupo, especialmente quando vinculado ao problema da expansão de nossa comunidade moral, é apresentado e analisado.

 18. Toward perception-based navigation using EgoSphere

  Kawamura, Kazuhiko; Peters, R. Alan; Wilkes, Don M.; Koku, Ahmet B.; Sekman, Ali

  2002-02-01

  A method for perception-based egocentric navigation of mobile robots is described. Each robot has a local short-term memory structure called the Sensory EgoSphere (SES), which is indexed by azimuth, elevation, and time. Directional sensory processing modules write information on the SES at the location corresponding to the source direction. Each robot has a partial map of its operational area that it has received a priori. The map is populated with landmarks and is not necessarily metrically accurate. Each robot is given a goal location and a route plan. The route plan is a set of via-points that are not used directly. Instead, a robot uses each point to construct a Landmark EgoSphere (LES) a circular projection of the landmarks from the map onto an EgoSphere centered at the via-point. Under normal circumstances, the LES will be mostly unaffected by slight variations in the via-point location. Thus, the route plan is transformed into a set of via-regions each described by an LES. A robot navigates by comparing the next LES in its route plan to the current contents of its SES. It heads toward the indicated landmarks until its SES matches the LES sufficiently to indicate that the robot is near the suggested via-point. The proposed method is particularly useful for enabling the exchange of robust route informa-tion between robots under low data rate communications constraints. An example of such an exchange is given.

 19. Ego Depletion and the Strength Model of Self-Control: A Meta-Analysis

  Hagger, Martin S.; Wood, Chantelle; Stiff, Chris; Chatzisarantis, Nikos L. D.

  2010-01-01

  According to the strength model, self-control is a finite resource that determines capacity for effortful control over dominant responses and, once expended, leads to impaired self-control task performance, known as "ego depletion". A meta-analysis of 83 studies tested the effect of ego depletion on task performance and related outcomes,…

 20. Using Visualization and Art to Promote Ego Development: An Evolving Technique for Groups.

  Bloomgarden, Joan; Kaplan, Frances F.

  1993-01-01

  Describes procedure for promoting specific aspects of ego development in groups. Notes that procedure employs two visualization and art experiences and is guided by two therapeutic models, transactional analysis and existential therapy. Includes description of Loevinger's conception of ego development which provides larger framework in which to…

 1. The Skin-Ego: Dyadic Sensuality, Trauma in Infancy, and Adult Narcissistic Issues.

  Anzieu-Premmereur, Christine

  2015-10-01

  The skin-ego is a metaphor created by the French psychoanalyst Didier Anzieu to describe the process by which the infant's emerging ego develops a container for psychic contents and achieves a secure feeling of well-being. The ego encloses the psychic apparatus as the skin encloses the body. The ego becomes able to fix barriers protecting the internal world and to screen exchanges with the id, the superego, and the outside world. The skin-ego is an envelope that contains thoughts and gives to thinking activity some limits, continuity, and a protection against the instincts. The functions of the skin-ego are to maintain thoughts, to contain ideas and affects, to provide a protective shield, to register traces of primary communication with the outside world, to manage inter-sensorial correspondences, to individuate, to support sexual excitation, and to recharge the libido. The skin-ego is the foundation of the container-contained relationship. An important part of psychoanalytic work with borderline patients is the reconstruction of the earliest phases of the skin-ego and their consequences for mental organization.

 2. The Bright Side of Threatened Narcissism: Improved Performance Following Ego Threat.

  Nevicka, Barbora; Baas, Matthijs; Ten Velden, Femke S

  2016-12-01

  Narcissistic individuals have highly positive self-views and overestimate their abilities. Consequently, they tend to react aggressively whenever they receive information that does not match their high self-views (ego threat). We argue that focusing on aggression merely portrays a one-sided view of narcissistic individuals and the manner in which they counter ego threats. We propose that following ego threat, narcissism can also fuel performance. In four studies, we measured nonclinical narcissism and allocated Dutch undergraduate university students (N1  = 175, N2  = 142, N3  = 159, N4  = 174) to either an ego threat or a no ego threat condition. Ego threat involved negative feedback (Studies 1-2) or threat to uniqueness (Studies 3-4). We measured participants' intentions to complete a challenging task (Study 1), their creative performance (Studies 2-3), and their performance on an anagram task (Study 4). Across Studies 1-3, we consistently found that following ego threat, higher nonclinical narcissism was associated with greater willingness to perform tasks that enabled demonstration of abilities and enhanced creative performance. These results were confirmed using a meta-analysis. However, anagram performance was not enhanced following ego threat. We provide additional analyses that might help explain this. Our findings thus reveal a more positive side to the way narcissistic individuals manage threats to their self-image.

 3. Disparity of Ego-Identity Components in Relation to Psychological Security of Adolescents

  Al Diyar, Mosaad Abu; Salem, Ashraf Atta M. S.

  2015-01-01

  The current study aimed at investigating the Ego-identity components and the disparity of these components in relation to the psychological security of adolescents in Egypt. The sample of the study consisted of (400) male and female adolescents. The researchers used two main instruments; the psychological security scale and the Ego-identity scale.…

 4. Racial Identity Attitudes and Ego Identity Statuses in Dominican and Puerto Rican College Students

  Sanchez, Delida

  2013-01-01

  This study explored the relation between racial identity attitudes and ego identity statuses in 94 Dominican and Puerto Rican Latino college students in an urban public college setting. Simultaneous regression analyses were conducted to test the relation between racial identity attitudes and ego identity statuses, and findings indicated that…

 5. Ego Strength Development of Adolescents Involved in Adult-Sponsored Structured Activities.

  Markstrom, Carol A.; Li, Xaioming; Blackshire, Shana L.; Wilfong, Juanita J.

  2005-01-01

  A psychosocial conception of ego strengths is presented in relation to adolescent involvement in adult-sponsored structured youth activities. Five-hundred and seventeen high school students completed measures on their involvement in structured activities and on 8 ego strengths. Gender, age, and SES were controlled in a MANCOVA procedure and it was…

 6. The Role of Socialization, Effortful Control, and Ego Resiliency in French Adolescents' Social Functioning

  Hofer, Claire; Eisenberg, Nancy; Reiser, Mark

  2010-01-01

  The relations among effortful control, ego resiliency, socialization, and social functioning were examined with a sample of 182 French adolescents (14-20 years old). Adolescents, their parents, and/or teachers completed questionnaires on these constructs. Effortful control and ego resiliency were correlated with adolescents' social functioning,…

 7. Ego Depletion and the Strength Model of Self-Control: A Meta-Analysis

  Hagger, Martin S.; Wood, Chantelle; Stiff, Chris; Chatzisarantis, Nikos L. D.

  2010-01-01

  According to the strength model, self-control is a finite resource that determines capacity for effortful control over dominant responses and, once expended, leads to impaired self-control task performance, known as "ego depletion". A meta-analysis of 83 studies tested the effect of ego depletion on task performance and related outcomes,…

 8. Stage of Ego Development and Leadership Capacity: A Study of Twelve Illinois School District Superintendents

  Nolan, Christina Kay

  2012-01-01

  This mixed methods research study investigated stage of ego development and "leadership capacity" in a purposeful, stratified sample of 12 Illinois school district superintendents. The purpose of this study was to determine the following: 1) are postconventional stages of ego development evidenced in school superintendents; 2) do the…

 9. Ego Depletion Effects on Mathematics Performance in Primary School Students: Why Take the Hard Road?

  Price, Deborah Ann; Yates, Gregory C. R.

  2010-01-01

  Reduction in performance level following on from brief periods of self-control is referred to as ego depletion. This study aimed to investigate if a brief ego depletion experience would impact upon primary school students working through an online mathematics exercise involving 40 computational trials. Seventy-two students participated in the…

 10. Graduate Counseling Students' Levels of Ego Development, Wellness, and Psychological Disturbance: An Exploratory Investigation

  Lambie, Glenn W.; Smith, Heather L.; Ieva, Kara P.

  2009-01-01

  The authors report the findings of a descriptive, correlational study of 111 graduate counseling students' levels of ego development (L. X. Hy & J. Loevinger, 1996), wellness (J. E. Myers & T. J. Sweeney, 2005), and psychological disturbance (M. J. Lambert et al., 2004). Higher levels of ego maturity were associated with higher wellness scores.…

 11. Antibakterijska svojstva retrogradnih punila korijenskih kanala

  Provenzano, José C.; Julio C. M. de Oliveira; Flávio R F Alves; Rôças, Isabela N.; Siqueira Jr, José F.; Uzeda, Milton de

  2011-01-01

  Svrha istraživanja bila je ocijeniti i usporediti antibakterijsku učinkovitost pet retrogradnih punila korijenskih kanala. Materijal i metode: Metodom difuzije u agru ocijenjena je zona inhibicije bakterijskog rasta na podlozi pet retrogradnih punila korijenskih kanala: Pro Root MTA, cementa Portland, Super-EBA, IRM-a, Sealera 26 te amalgama. Za ciljane mikroorganizme bilo je odabrano pet anaeroba (Porphyromonas gingivalis, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum, Propionibacterium acnes i ...

 12. Exploring the Relationships between Racial/Cultural Identity and Ego Identity among African Americans and Mexican Americans.

  Miville, Marie L.; Koonce, Danel; Darlington, Pat; Whitlock, Brian

  2000-01-01

  Relationships between collective identity and ego identity were examined among 229 African American and Mexican American university students. Participants completed scales measuring racial or cultural identity and ego identity. Regression analyses indicated that ego identity was significantly related to racial identity for African Americans and…

 13. The Id, the Ego and the Superego of The Simpsons

  Stefán Birgir Stefánsson 1985

  2013-01-01

  The purpose of this essay is to explore three main characters from the popular television series The Simpsons in regards to Sigmund Freud’s theories in psychoanalytical analysis. This exploration is done because of great interest by the author and the lack of psychoanalytical analysis found connected to The Simpsons television show. The main aim is to show that these three characters, Homer Simpson, Marge Simpson and Ned Flanders, represent Freud’s three parts of the psyche, the id, the ego a...

 14. Some technical implications of Klein's concept of 'premature ego development'.

  Mitrani, Judith L

  2007-08-01

  In this paper, the author revisits the problem of 'premature ego development' first introduced by Melanie Klein in 1930. She also highlights several developments in post-Kleinian thinking since the publication of that paper, which can be seen as offshoots of or complements to Klein's work. The author proposes a link between this category of precocious development and the absence of the experience of what Bion termed the 'containing object.' She puts forward several technical considerations relevant to analytic work with patients who suffer as a result of early developmental failures and presents various clinical vignettes in order to demonstrate the ways in which these considerations take shape in the analytic setting.

 15. "When the going gets tough, who keeps going?" Depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect.

  Salmon, Stefanie J; Adriaanse, Marieke A; De Vet, Emely; Fennis, Bob M; De Ridder, Denise T D

  2014-01-01

  Self-control relies on a limited resource that can get depleted, a phenomenon that has been labeled ego-depletion. We argue that individuals may differ in their sensitivity to depleting tasks, and that consequently some people deplete their self-control resource at a faster rate than others. In three studies, we assessed individual differences in depletion sensitivity, and demonstrate that depletion sensitivity moderates ego-depletion effects. The Depletion Sensitivity Scale (DSS) was employed to assess depletion sensitivity. Study 1 employs the DSS to demonstrate that individual differences in sensitivity to ego-depletion exist. Study 2 shows moderate correlations of depletion sensitivity with related self-control concepts, indicating that these scales measure conceptually distinct constructs. Study 3 demonstrates that depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect. Specifically, participants who are sensitive to depletion performed worse on a second self-control task, indicating a stronger ego-depletion effect, compared to participants less sensitive to depletion.

 16. The function of wisdom dimensions in ego-identity development among Chinese university students.

  Bang, Hyeyoung; Zhou, Yuchun

  2014-12-01

  This study investigates the relationship between wisdom and ego-identity among university students in China. Using Marcia's ego-identity statuses and Ardelt's wisdom dimensions as the theoretical and conceptual framework, the study investigates 356 university students in China. After exploratory and confirmatory factor analyses, four factors from wisdom and five factors from ego-identity were retrieved. A structural equation model was then conducted to analyse the relationships. The findings were: (1) among wisdom dimensions, cognitive, and reflective wisdom, especially perspective-taking best predicted achievement, (2) all three dimensions of wisdom predicted moratorium, but reflective wisdom was the most pronounced predictor, (3) all three dimensions of wisdom predicted diffusion, but resentment items from reflective wisdom were the most pronounced predictors, and (4) gender was a significant predictor of ego-identity achievement and diffusion. These findings suggest that efforts to build reflective wisdom might contribute to healthier ego-identity formation.

 17. Ego Love限量版笔记本电脑

  2007-01-01

  Ego对于笔记本电脑的理解完全不是可以用常理来解释的。在看过钻石版等诸多豪华奢侈版本之后.Ego又推出了Love限量版。作为一款专门针对女性用户推出的笔记本电脑.Ego Love在Ego笔记本传统的便携把手处还设计了美丽的绳结和心形坠饰.为了体现出这款笔记本电脑限量版的珍贵意义,Ego Love的外壳全都覆盖有纯手工制成的高档皮革.手感舒服到了极点。至于这款电脑的配置,我们不打算也觉得没有必要进行叙述.因为比起它在外壳和工艺上下的功夫,那些硅集成电路已经让人感觉有点微不足道了。

 18. "Ego-dystonic" delusions as a predictor of dangerous behavior.

  Joseph, Zislin; Victor, Kuperman; Rimona, Durst

  2011-06-01

  This paper aims to report a possible warning sign for dangerous behavior in delusional psychotic patients. We demonstrate an association between aggressive or auto-aggressive ideation and "ego-dystonic" grandiose delusions, where the patient believes to possess unique qualities but finds them unbearable. The study is based on the sample of seven interviews with five psychotic in-patients at the Kfar Shaul Mental Health Center, Jerusalem, Israel. All patients experienced an acute psychotic episode, and committed acts of aggression or suicidality. The research method is narrative analysis of semi-structured interviews. Patients report ideas of grandiose self-identification with deities, Biblical figures or celebrities, yet report their reluctance to be in these high positions due to feelings of unworthiness, withdrawal, and social isolation. Resulting frustration arguably leads to aggressive and suicidal ideation or actions. Contrary to the established view, grandiose delusions are not free of association with (auto-)aggression. The patient's ego-dystonic attitude towards his/her delusional identity may serve as the warning sign for dangerous behavior and, as such, should be searched for and recognized by the mental health professionals.

 19. Sweet delusion. Glucose drinks fail to counteract ego depletion.

  Lange, Florian; Eggert, Frank

  2014-04-01

  Initial acts of self-control have repeatedly been shown to reduce individuals' performance on a consecutive self-control task. In addition, sugar containing drinks have been demonstrated to counteract this so-called ego-depletion effect, both when being ingested and when merely being sensed in the oral cavity. However, since the underlying evidence is less compelling than suggested, replications are crucially required. In Experiment 1, 70 participants consumed a drink containing either sugar or a non-caloric sweetener between two administrations of delay-discounting tasks. Experiment 2 (N=115) was designed to unravel the psychological function of oral glucose sensing by manipulating the temporal delay between a glucose mouth rinse and the administration of the consecutive self-control task. Despite applying powerful research designs, no effect of sugar sensing or ingestion on ego depletion could be detected. These findings add to previous challenges of the glucose model of self-control and highlight the need for independent replications.

 20. NEWLY IDENTIFIED EXTENDED GREEN OBJECTS (EGOs) FROM THE SPITZER GLIMPSE II SURVEY. I. CATALOG

  Chen, Xi; Gan, Cong-Gui; Shen, Zhi-Qiang [Key Laboratory for Research in Galaxies and Cosmology, Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030 (China); Ellingsen, Simon P.; Titmarsh, Anita [School of Mathematics and Physics, University of Tasmania, Hobart, Tasmania (Australia); He, Jin-Hua, E-mail: chenxi@shao.ac.cn [Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Yunnan Astronomical Observatory/National Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 110, Kunming, 650011 Yunnan Province (China)

  2013-05-01

  We have produced a catalog containing 98 newly identified massive young stellar object (MYSO) candidates associated with ongoing outflows (known as extended green objects, or EGOs). These have been identified from the Spitzer Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinaire (GLIMPSE) II data set and our new identifications increase the number of known EGOs to {approx}400 in our Galaxy, adding to the {approx}300 previously identified EGOs reported by Cyganowski et al. from the GLIMPSE I survey. The high detection rate ({approx}70%) of 95 GHz class I methanol masers achieved in a survey toward 57 of these new EGOs with the Mopra 22 m radio telescope demonstrates that the new EGOs are associated with outflows. Investigations of the mid-infrared properties and physical associations with other star formation tracers (e.g., infrared dark clouds, class I and II methanol masers, and millimeter Bolocam Galactic Plane Survey sources) reveal that the newly identified EGOs are very similar in nature to those in the sample of Cyganowski et al. All of the observational evidence supports the hypothesis that EGOs correspond to MYSOs at the earliest evolutionary stage, with ongoing outflow activity, and active rapid accretion.

 1. Ego depletion increases ad-lib alcohol consumption: investigating cognitive mediators and moderators.

  Christiansen, Paul; Cole, Jon C; Field, Matt

  2012-04-01

  When self-control resources are depleted ("ego depletion"), alcohol-seeking behavior becomes closely associated with automatic alcohol-related processing biases (e.g., Ostafin, Marlatt, & Greenwald, 2008). The current study aimed to replicate and extend these findings, and also to investigate whether the effects of ego depletion on drinking behavior would be mediated by temporary impairments in executive function or increases in impulsivity. Eighty heavy social drinkers (46 female) initially completed measures of automatic approach tendencies (stimulus response compatibility [SRC] task) and attentional bias (visual probe task) elicited by alcohol-related cues. Participants were then exposed to either an ego depletion manipulation or a control manipulation, before completing a bogus taste test in order to assess ad-lib alcohol consumption. In a subsequent testing session, we examined effects of the ego depletion manipulation (vs. control manipulation) on 3 aspects of executive function (inhibitory control, phonemic fluency, and delay discounting). Results indicated that the ego depletion manipulation increased ad-lib drinking, relative to the control manipulation. Automatic approach tendencies, but not attentional bias, predicted ad-lib drinking, although this effect was not moderated by ego depletion. Ego depletion had inconsistent effects on measures of executive function and impulsivity, and none of these measures mediated the effect of ego depletion on ad-lib drinking. However, the effect of ego depletion on ad-lib drinking was mediated by self-reported effort in suppressing emotion and thoughts during the manipulation. Implications for the effects of self-control strength on drinking behavior, and cognitive mediators of these effects, are discussed.

 2. Finding the self by losing the self: Neural correlates of ego-dissolution under psilocybin.

  Lebedev, Alexander V; Lövdén, Martin; Rosenthal, Gidon; Feilding, Amanda; Nutt, David J; Carhart-Harris, Robin L

  2015-08-01

  Ego-disturbances have been a topic in schizophrenia research since the earliest clinical descriptions of the disorder. Manifesting as a feeling that one's "self," "ego," or "I" is disintegrating or that the border between one's self and the external world is dissolving, "ego-disintegration" or "dissolution" is also an important feature of the psychedelic experience, such as is produced by psilocybin (a compound found in "magic mushrooms"). Fifteen healthy subjects took part in this placebo-controlled study. Twelve-minute functional MRI scans were acquired on two occasions: subjects received an intravenous infusion of saline on one occasion (placebo) and 2 mg psilocybin on the other. Twenty-two visual analogue scale ratings were completed soon after scanning and the first principal component of these, dominated by items referring to "ego-dissolution", was used as a primary measure of interest in subsequent analyses. Employing methods of connectivity analysis and graph theory, an association was found between psilocybin-induced ego-dissolution and decreased functional connectivity between the medial temporal lobe and high-level cortical regions. Ego-dissolution was also associated with a "disintegration" of the salience network and reduced interhemispheric communication. Addressing baseline brain dynamics as a predictor of drug-response, individuals with lower diversity of executive network nodes were more likely to experience ego-dissolution under psilocybin. These results implicate MTL-cortical decoupling, decreased salience network integrity, and reduced inter-hemispheric communication in psilocybin-induced ego disturbance and suggest that the maintenance of "self"or "ego," as a perceptual phenomenon, may rest on the normal functioning of these systems.

 3. Phenomenological and evidence based research in ego state therapy: recognized and unrecognized successes and future directions.

  Hageman, Joan H; Frederick, Claire

  2013-07-01

  The status of research in ego state therapy is examined against the backdrop of 20th and 21st century developments in the philosophy of science and the emerging recognition of the subjective as a vital element in all science. Attention is paid to the phenomenological method because until recently phenomenological studies have been the basis for the standards of care and training in ego state therapy as well as in many aspects of hypnotically facilitated psychotherapy. The importance of bringing an end to the "science wars" through the integration of the subjective and the objective, of phenomenological studies and evidence-based studies in ego state therapy and hypnosis research, is proposed.

 4. Transmission of cultural traits in layered ego-centric networks

  Palchykov, Vasyl; Kertész, Janos

  2014-01-01

  Although a number of models have been developed to investigate the emergence of culture and evolutionary phases in social systems, one important aspect has not been emphasized enough. This is the structure of the underlying network of social relations serving as channels to transmit cultural traits and thus expected to play a crucial role in the evolutionary processes in social systems. In this paper we contribute to the understanding of the role of the network structure by developing a layered ego-centric network structure based model, inspired by the social brain hypothesis, to study transmission of cultural traits and their evolution in social network. For this model we first find analytical results in the spirit of mean-field approximation and then to validate the results we compare them with the results of extensive numerical simulations.

 5. Healing the wounded self: combining hypnotherapy with ego state therapy.

  Alladin, Assen

  2013-07-01

  The purpose of this article is to formulate a theoretical conceptualization for utilizing ego state therapy (EST) as an adjunct with cognitive hypnotherapy (CH) for depression. As the relationship between life events and onset of depression is very complex, it is not clear from current literature how stressors cause depressive symptoms. The notion of "wounded self," derived from the work of Wolfe (2005, 2006), is examined as a potential unifying concept for binding the role of risk factors in the precipitation of depression. By incorporating wounded self, the circular feedback model of depression, on which CH for depression is based, is expanded. This revised version provides conceptual and empirical underpinnings for integrating EST with CH in the management of depression.

 6. The effect of ego depletion on sprint start reaction time.

  Englert, Chris; Bertrams, Alex

  2014-10-01

  In the current study, we consider that optimal sprint start performance requires the self-control of responses. Therefore, start performance should depend on athletes' self-control strength. We assumed that momentary depletion of self-control strength (ego depletion) would either speed up or slow down the initiation of a sprint start, where an initiation that was sped up would carry the increased risk of a false start. Applying a mixed between- (depletion vs. nondepletion) and within- (before vs. after manipulation of depletion) subjects design, we tested the start reaction times of 37 sport students. We found that participants' start reaction times decelerated after finishing a depleting task, whereas it remained constant in the nondepletion condition. These results indicate that sprint start performance can be impaired by unrelated preceding actions that lower momentary self-control strength. We discuss practical implications in terms of optimizing sprint starts and related overall sprint performance.

 7. Ego boundary as process: a systemic-contextual approach.

  Polster, S

  1983-08-01

  This paper examines the ego boundary construct, outlining its origin and development within psychoanalytic theory and demonstrating the ways in which its interpretation and use have been affected and circumscribed by the structural model upon which psychoanalytic theory is based. In particular, I will discuss the sequence of reasoning by which the construct boundary became synonymous with barrier at the expense of consideration of its role in maintaining contact and exchange with the world. The contributions and limitations of the mathematical model of Kurt Lewin are also discussed. An alternative systemic-contextual model is proposed, a model which describes boundary not as barrier but as dialectical processes of separation and inclusion which mediate a person's complex relationship with the world.

 8. Investigation of Ego and Task Orientation among International Wrestling Referees

  Barbas I.

  2016-12-01

  Full Text Available Aim: study was to investigate any possible effect(s of experiences from active membership and participation in task or ego orientations among referees in the sport of wrestling. Material: The sample consisted of 213 international referees from 30 countries (Greece, Turkey, Bulgaria, France, Italy, Germany, Sweden, Finland, Switzerland, Russia, Poland, Hungary, U.S.A, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Iran, Japan, Korea, Mongolia, Kazakhstan, Egypt, Canada, Georgia, Croatia, Uzbekistan, Norway, Cuba, Belarus, & Tunisia. Their age ranged from 26 to 60 yrs. old ( M =43, SD =8.6. During the procedure, the participants were asked to fill a specific questionnaire, the «Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire» (Duda & Nicholls, 1992. Results: Results showed that the referees from elite wrestling level’ countries (Russia, Azerbaijan, Iran, Turkey, Georgia, Armenia, Bulgaria, Ukraine, U.S.A., Korea, Japan, Kazakhstan, & Cuba are more task oriented than those from the non-elite wrestling level’ countries. Researchers believe that this occurred because referees from non-elite wrestling level’ countries might have less game-sport experience and more specifically in high level games. At the same time, the Olympic experience referees were more task oriented than the non-Olympic experienced. Conclusion: Referee’s decisions are an important issue in the sport milieu. The investigations in decision-making by referees and factors that affect it are rather scarce and research should focus on such topics. Improvement of decision-making by referees, would lead to safer and better performance. Thus, better understanding of referees’ behavior, through identification and operationalization of the factors affecting it, might lead to more effective selection, training and performance.

 9. Relations of parenting style to Chinese children's effortful control, ego resilience, and maladjustment.

  Eisenberg, Nancy; Chang, Lei; Ma, Yue; Huang, Xiaorui

  2009-01-01

  The purpose of the study was to examine the relations of authoritative parenting and corporal punishment to Chinese first and second graders' effortful control (EC), impulsivity, ego resilience, and maladjustment, as well as mediating relations. A parent and teacher reported on children's EC, impulsivity, and ego resilience; parents reported on children's internalizing symptoms and their own parenting, and teachers and peers reported on children's externalizing symptoms. Authoritative parenting and low corporal punishment predicted high EC, and EC mediated the relation between parenting and externalizing problems. In addition, impulsivity mediated the relation of corporal punishment to externalizing problems. The relation of parenting to children's ego resilience was mediated by EC and/or impulsivity, and ego resilience mediated the relations of EC and impulsivity to internalizing problems.

 10. Relations of parenting style to Chinese children’s effortful control, ego resilience, and maladjustment

  EISENBERG, NANCY; CHANG, LEI; MA, YUE; HUANG, XIAORUI

  2009-01-01

  The purpose of the study was to examine the relations of authoritative parenting and corporal punishment to Chinese first and second graders’ effortful control (EC), impulsivity, ego resilience, and maladjustment, as well as mediating relations. A parent and teacher reported on children’s EC, impulsivity, and ego resilience; parents reported on children’s internalizing symptoms and their own parenting, and teachers and peers reported on children’s externalizing symptoms. Authoritative parenting and low corporal punishment predicted high EC, and EC mediated the relation between parenting and externalizing problems. In addition, impulsivity mediated the relation of corporal punishment to externalizing problems. The relation of parenting to children’s ego resilience was mediated by EC and/or impulsivity, and ego resilience mediated the relations of EC and impulsivity to internalizing problems. PMID:19338693

 11. Sex role identity in young adults: its parental antecedents and relation to ego development.

  Costos, D

  1986-03-01

  This study, inspired by Block's (1973) work, was designed to enable one to examine how ego development and socialization experience interact in relation to sex role identity. Sex role identity was measured via the Bem Sex Role Inventory, and socialization practices were measured via the Block Child-Rearing Practices Report. Both measures were scaled so as to yield scores on agency, communion, and androgyny. Ego development was assessed via Loevinger's Sentence Completion Test of Ego Development. The sample consisted of 120 young adult men and women, married and single. Analyses revealed that the predictive power of the variables differed by sex. Ego development was predictive of sex role identity in men but not women, whereas socialization practices were predictive of sex role identity in women but not men. The results were seen as supporting Chodorow's (1974) position regarding the differing socialization experiences of men and women.

 12. Nature gives us strength: exposure to nature counteracts ego-depletion.

  Chow, Jason T; Lau, Shun

  2015-01-01

  Previous research rarely investigated the role of physical environment in counteracting ego-depletion. In the present research, we hypothesized that exposure to natural environment counteracts ego-depletion. Three experiments were conducted to test this hypothesis. In Experiment 1, initially depleted participants who viewed pictures of nature scenes showed greater persistence on a subsequent anagram task than those who were given a rest period. Experiment 2 expanded upon this finding by showing that natural environment enhanced logical reasoning performance after ego-depleting task. Experiment 3 adopted a two- (depletion vs. no-depletion) -by-two (nature exposure vs. urban exposure) factorial design. We found that nature exposure moderated the effect of depletion on anagram task performance. Taken together, the present studies offer a viable and novel strategy to mitigate the negative impacts of ego-depletion.

 13. THE SUBJECTIVE STATE OF ADULTHOOD IN THE DISCOURSE OF EGO-STATES

  Anastasiya Yurievna Nikolaeva

  2015-01-01

  Full Text Available The article, from the standpoint of the subjective approach, analyzes the interaction of the subjective state of the adulthood with ego-states of “adult, parent, child”. Adulthood is considered as a subjective state of adulthood. The author uses the concept of «index of subjective state of adulthood», diagnosed with the help of the author's methodology, and reveals the presence of subjective state of adulthood in chronologically adult respondents, regardless of their dominant ego-state. The article identifies the nuclear subjective features that support the state of adulthood with the predominance of any of the three ego-states: general background of the mood, positive self-evaluation and of own actions, correlation of the stated and achieved goals, interest in life, the intrinsic value. The author also identifies the subjective characteristics and types of maturity (effective, anxious, defensive according to the criteria of the dominant ego- state. The type of effective adulthood, besides the general features, is distinguished for the consistency in achieving the goals, activity, integrity, and internality, internality in the field of achievements and unsuccessful internality in family relations. The ego-state “Adult” itself is separated from the subjective state of adulthood, it is included in another factor. The author suggests that this is the fact of autonomous functioning of ego, which is able to join its different subjective states. The type of anxious adulthood, associated with the dominance of the ego- state of the Parent, along with the general features is marked with positive attitude to oneself, orientation to the external evaluation, vulnerability associated with problematic attitude towards protection connected with autonomy; all three ego-states are mixed in one factor. This is subjective adulthood, which has to break through the parental care. The type of defensive adulthood, with the dominance of the ego-state of the

 14. Potential contributions of hypnosis to ego-strengthening procedures in EMDR. Eye Movement Desensitization Reprocessing.

  Phillips, M

  2001-01-01

  This paper explores how hypnotic principles can be systematically incorporated into the standard EMDR protocol to enhance various ego strength capacities during EMDR treatment. Expanding these skill areas can widen the therapeutic window of possibility for clients with a variety of complex clinical issues, including posttraumatic, dissociative or personality disorders, anxiety symptoms, and depressive difficulties. Clinical case examples are used to illustrate ways of integrating hypnotic principles within a proposed EMDR protocol to promote ego strengthening and facilitate therapeutic change.

 15. Relations of parenting style to Chinese children’s effortful control, ego resilience, and maladjustment

  Eisenberg, Nancy; Chang, Lei; Ma, Yue; Huang, Xiaorui

  2009-01-01

  The purpose of the study was to examine the relations of authoritative parenting and corporal punishment to Chinese first and second graders’ effortful control (EC), impulsivity, ego resilience, and maladjustment, as well as mediating relations. A parent and teacher reported on children’s EC, impulsivity, and ego resilience; parents reported on children’s internalizing symptoms and their own parenting, and teachers and peers reported on children’s externalizing symptoms. Authoritative parenti...

 16. The effects of ego states on democratic attitudes: Nursing students’ opinions of nursing faculty members

  Ayla Keçeci

  2015-12-01

  Full Text Available The aim of this descriptive study is to identify the ego states in the Transactional Analysis Approach for evaluating the interpersonal communication process, as well as the views of the nursing students regarding the democratic attitudes of their instructors. Consequently, the faculty members had democratic attitudes and there was a very high direct correlation between the Nurturing Parent ego state and democratic attitude.

 17. 自我状态量表(Ego-gram)的信效度检验

  金佩华; 陈玲洪

  2008-01-01

  该文运用杰克杜谢Jack Dusay设计的Ego-Gram自我状态量表对浙江大学42名大学生进行自我状态的测验研究,运用SPSS15.0对Ego-Gram自我状态量表的信效度进行检验,并对统计结果进行分析、总结。

 18. 自我状态量表(Ego-gram)的信效度检验

  金佩华; 陈玲洪

  2008-01-01

  该文运用杰克杜谢Jack Dusay设计的Ego-Gram自我状态量表对浙江大学42名大学生进行自我状态的测验研究,运用SPSS15.0对Ego-Gram自我状态量表的信效度进行检验,并对统计结果进行分析,总结.

 19. Reciprocal Relations Between Emotional Self-Efficacy Beliefs and Ego-Resiliency Across Time.

  Milioni, Michela; Alessandri, Guido; Eisenberg, Nancy; Castellani, Valeria; Zuffianò, Antonio; Vecchione, Michele; Caprara, Gian Vittorio

  2015-10-01

  The present study examined the longitudinal relations of adolescents' self-reported ego-resiliency to their emotional self-efficacy beliefs in expressing positive emotions and in managing negative emotions as they moved into early adulthood. Participants were 239 females and 211 males with a mean age of 17 years (SD = .80) at T1, 19 years (SD = .80) at T2, 21 years (SD = .82) at T3, and 25 years (SD = .80) at T4. A four-wave cross-lagged regression model and mediational analyses were used. In a panel structural equation model controlling for the stability of the constructs, reciprocal relationships across time were found between ego-resiliency and emotional self-efficacy beliefs related to the expression of positive emotions and to the management of negative emotions. Moreover, the relation between ego-resiliency assessed at T1 and T3, and ego-resiliency assessed at T2 and T4, was mediated through emotional self-efficacy beliefs (at T2 and T3, respectively), and vice versa. The posited conceptual model accounted for a significant portion of variance in ego-resiliency and has implications for understanding the development of ego-resiliency.

 20. Evaluation of a program on self-esteem and ego-identity for Korean nursing students.

  Choi, Yun-Jung

  2016-09-01

  Nursing students with high levels of self-esteem and a strong ego-identity maintain a level of self-integrity that enables them to participate successfully in shared group values and interests while simultaneously meeting their own needs. Self-esteem and ego-identity are associated with academic achievement, major (area of study) satisfaction, and life satisfaction in undergraduate students. This study evaluated a brief group program for Korean nursing students that focused on promoting positive self-esteem and ego-identity development. Twenty-three Korean nursing school students participated. Changes in the students' ego-identity and self-esteem were quantitatively examined. Scores for ego-identity and self-esteem increased significantly for the students who participated in the group, while scores in the control group remained the same. The program is judged as an effective method for nursing educators or college mental health providers to utilize in order to promote affirmative ego-identity and self-esteem in nursing students. Additionally, the program contributes to helping students achieve developmental goals during their college life.

 1. Qualitative job stress and ego aptitude in male scientific researchers.

  Sakagami, Yu

  2016-11-22

  Job environments have been fundamentally changed by globalization and modern technological innovation. Qualitative workload is expected to increase more than quantitative workload through this rapid technological innovation. Especially, in developed countries, qualitative workload is expected to become a primary job-related stress factor in the near future. Therefore, it is essential to clarify the characteristics of qualitative workload and to determine how to cope with it effectively. Since job stress level and ego aptitude are correlated and qualitative overload increases stress, we examined qualitative overload and ego aptitude among male Japanese cutting-edge science researchers. The Brief Job Stress Questionnaire and the Tokyo University Ego-gram New Version II were distributed to all workers at two Japanese academic institutions. Qualitative overload and adult ego aptitude, representing rationalism, were higher in male researchers than in the Japanese male general sample. In addition, adapted child aptitude, representing obedience, was lower in male researchers. Lack of supervisor support was positively associated with qualitative overload, and nurturing parent ego aptitude was negatively associated with it. Male researchers had higher levels of qualitative overload. Increasing supervisor support is essential in decreasing this qualitative overload. Furthermore, enhancement of nurturing parent ego aptitude (i.e., careful consideration for others) is also important for qualitative overload management.

 2. THE IMPACT OF EGO-INVOLVEMENT IN THE CREATION OF FALSE CHILDHOOD MEMORIES

  Iris Zezelj

  2009-09-01

  Full Text Available An experiment employed a "familiar-informant false-narrative proce-dure" to examine the effects of ego involvement manipulation on the creation of false memories for suggested events. Our main sample consisted of 54 Serbian adolescent students. During the pre-testing stage, students’ parents (N=54 provided details from their children childhoods, which were used to create stimuli for the subsequent stages. Half of the participants were given an ego-involving suggestion- a short written statement that claimed that people with higher intelligence have a better and more detailed memory of their childhood. We hypothesized that ego-involved group would recollect more childhood events in general, create more false memories and be more confident in its’ authenticity and clarity. Implanted event was recognized as autobiographic by 24% respondents in the testing stage and by 44.4% respondents in the retesting stage. There were significant qualitative differences between authentic and false memories: authentic memories were assessed as more reliable and clearer than the false ones. Ego-involvement manipulation had no impact on the frequency or quality of false memories reported by the participants. Even though the specific ego-involvement manipulation was not successful, our findings suggest that other motivating strategies we employed pushed the respondents into accepting false memory suggestion in the retesting stage. Future research could benefit from testing more elaborate ego-involving procedures.

 3. A Water Maser and Ammonia Survey of GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)

  Cyganowski, C J; Rosolowsky, E; Towers, S; Meyer, J Donovan; Egusa, F; Momose, R; Robitaille, T P

  2012-01-01

  We present the results of a Nobeyama 45-m water maser and ammonia survey of all 94 northern GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs), a sample of massive young stellar objects (MYSOs) identified based on their extended 4.5 micron emission. We observed the ammonia (1,1), (2,2), and (3,3) inversion lines, and detect emission towards 97%, 63%, and 46% of our sample, respectively (median rms ~50 mK). The water maser detection rate is 68% (median rms ~0.11 Jy). The derived water maser and clump-scale gas properties are consistent with the identification of EGOs as young MYSOs. To explore the degree of variation among EGOs, we analyze subsamples defined based on MIR properties or maser associations. Water masers and warm dense gas, as indicated by emission in the higher-excitation ammonia transitions, are most frequently detected towards EGOs also associated with both Class I and II methanol masers. 95% (81%) of such EGOs are detected in water (ammonia(3,3)), compared to only 33% (7%) of EGOs without either methanol m...

 4. Food for thought: ego-dystonicity and fear of self in eating disorders.

  Purcell Lalonde, Magali; O'Connor, Kieron; Aardema, Frederick; Coelho, Jennifer S

  2015-05-01

  Degree of ego-dystonicity in obsessions is clinically relevant to the conceptualization and treatment of eating disorders (EDs). Obsessive-compulsive disorder research has suggested that the transformation of intrusive thoughts into obsessions is linked to the degree to which intrusive thoughts threaten core perceptions of the self. This study aims to explore the relationship between the ego-dystonic nature of obsessions in ED patients and a fear of self, the link between ED symptom severity and ego-dystonicity in obsessions, and differences between non-clinical and individuals with EDs in the presence of ego-dystonic thoughts and a fear of self. Ego-dystonicity (Ego-dystonicity Questionnaire (EDQ)) and feared self (Fear of Self Questionnaire (FSQ)) degrees were measured in a clinical sample (n = 57 with EDs) and a non-clinical sample (n = 45). EDQ and FSQ scores were highly correlated in both samples. EDQ scores were not significantly correlated to ED symptom severity with the exception of the EDQ Irrationality subscale, which was strongly related to compulsion severity. Participants with an ED had significantly higher EDQ and FSQ scores compared with controls.

 5. Personality development from adolescence to emerging adulthood: linking trajectories of ego development to the family context and identity formation.

  Syed, Moin; Seiffge-Krenke, Inge

  2013-02-01

  This longitudinal study analyzed personality development using an individual approach by examining changes in ego development across the transition from adolescence to emerging adulthood. Specifically, the study mapped the heterogeniety in ego development growth trajectories and linked the different trajectories to the family context in adolescence and identity development in emerging adulthood. Participants were 98 families with a child who were followed from age 14 to age 24. Latent class growth analysis identified 4 distinct trajectories of growth in ego development of the children over the 10-year period. The results indicated that growth was more rapid during adolescence and tended to taper off in emerging adulthood. In addition, promotion of personal growth within the family and parents' ego development were particulary instrumental in children's ego developmental gains in adolescence. Finally, youth who demonstrated continued ego development into emerging adulthood also demonstrated heightened levels of identity exploration.

 6. The Benefits of Self-Set Goals: Is Ego Depletion Really a Result of Self-Control Failure?

  Wenzel, Mario; Zahn, Daniela; Rowland, Zarah; Kubiak, Thomas

  2016-01-01

  Research on ego depletion aims at explaining self-control failures in daily life. Both resource models and motivational accounts have been proposed for explanation. The aim of the present research was to test the different assumptions in two dual-task experiments where we operationalized ego depletion as a performance deviation from a self-set goal. In two experiments, we found evidence for this deviation contradicting motivational accounts of ego depletion: Participants experiencing ego depletion set themselves a stricter instead of a more lenient goal than controls, in that they chose to eat less cookies or wanted to perform better. Moreover, only participants without an initial self-control task could adhere to their self-set goal, whereas participants in the ego depletion condition in both experiments could not follow through with their more ambitious intentions. Taken together, our findings demonstrate the importance of goals in ego depletion research.

 7. TIME STUDY AND MOTION STUDY OF A FETTLING JOB(MANUAL DONE BY A WORKER EXPLORING HIS EGO STATE

  Dilip Kumar Adhwarjee

  2013-07-01

  Full Text Available An Industrial Engineer takes time study and motion study on a manual job done by a worker without knowing his ego state. Sometimes there is conflicts between them. The author suggests that the time study manshould explore his ego state before taking the study of a manual job like Fettling. The author gives details of techniques to draw EGO-GRAPH of the working person.

 8. DEEP VERY LARGE ARRAY RADIO CONTINUUM SURVEYS OF GLIMPSE EXTENDED GREEN OBJECTS (EGOs)

  Cyganowski, C. J. [Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA 02138 (United States); Brogan, C. L.; Hunter, T. R. [NRAO, 520 Edgemont Rd, Charlottesville, VA 22903 (United States); Churchwell, E., E-mail: ccyganowski@cfa.harvard.edu [Department of Astronomy, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706 (United States)

  2011-12-10

  We present the results of deep, high angular resolution Very Large Array surveys for radio continuum emission toward a sample of 14 GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs). Identified as massive young stellar object (MYSO) outflow candidates based on their extended 4.5 {mu}m emission in Spitzer images, the EGOs in our survey sample are also associated with 6.7 GHz Class II and/or 44 GHz Class I CH{sub 3}OH masers. No continuum is detected at 3.6 or 1.3 cm toward the majority (57%) of our targets (median rms {approx}0.03 and 0.25 mJy beam{sup -1}). Only two EGOs are associated with optically thin emission consistent with ultracompact/compact H II regions. Both of these sources exhibit cm-{lambda} multiplicity, with evidence that one of the less-evolved members may be driving the 4.5 {mu}m outflow. Most of the other cm-{lambda} EGO counterparts are weak ({approx}<1 mJy), unresolved, undetected at 1.3 cm, and characterized by intermediate spectral indices consistent with hypercompact (HC) H II regions or ionized winds or jets. One EGO centimeter (cm) counterpart, likely an optically thick HC H II region, is detected only at 1.3 cm and is associated with hot core line emission and H{sub 2}O and 6.7 GHz CH{sub 3}OH masers. The results of our exceptionally sensitive survey indicate that EGOs signify an early stage of massive star formation, before photoionizing feedback from the central MYSO significantly influences the (proto)cluster environment. Actively driving outflows (and so, presumably, actively accreting), the surveyed EGOs are associated with significant clump-scale gas reservoirs, providing sufficient material for sustained, rapid accretion.

 9. Exponential Gaussian approach for spectral modelling: The EGO algorithm II. Band asymmetry

  Pompilio, Loredana; Pedrazzi, Giuseppe; Cloutis, Edward A.; Craig, Michael A.; Roush, Ted L.

  2010-08-01

  The present investigation is complementary to a previous paper which introduced the EGO approach to spectral modelling of reflectance measurements acquired in the visible and near-IR range (Pompilio, L., Pedrazzi, G., Sgavetti, M., Cloutis, E.A., Craig, M.A., Roush, T.L. [2009]. Icarus, 201 (2), 781-794). Here, we show the performances of the EGO model in attempting to account for temperature-induced variations in spectra, specifically band asymmetry. Our main goals are: (1) to recognize and model thermal-induced band asymmetry in reflectance spectra; (2) to develop a basic approach for decomposition of remotely acquired spectra from planetary surfaces, where effects due to temperature variations are most prevalent; (3) to reduce the uncertainty related to quantitative estimation of band position and depth when band asymmetry is occurring. In order to accomplish these objectives, we tested the EGO algorithm on a number of measurements acquired on powdered pyroxenes at sample temperature ranging from 80 up to 400 K. The main results arising from this study are: (1) EGO model is able to numerically account for the occurrence of band asymmetry on reflectance spectra; (2) the returned set of EGO parameters can suggest the influence of some additional effect other than the electronic transition responsible for the absorption feature; (3) the returned set of EGO parameters can help in estimating the surface temperature of a planetary body; (4) the occurrence of absorptions which are less affected by temperature variations can be mapped for minerals and thus used for compositional estimates. Further work is still required in order to analyze the behaviour of the EGO algorithm with respect to temperature-induced band asymmetry using powdered pyroxene spanning a range of compositions and grain sizes and more complex band shapes.

 10. Deep Very Large Array Radio Continuum Surveys of GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)

  Cyganowski, C. J.; Brogan, C. L.; Hunter, T. R.; Churchwell, E.

  2011-12-01

  We present the results of deep, high angular resolution Very Large Array surveys for radio continuum emission toward a sample of 14 GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs). Identified as massive young stellar object (MYSO) outflow candidates based on their extended 4.5 μm emission in Spitzer images, the EGOs in our survey sample are also associated with 6.7 GHz Class II and/or 44 GHz Class I CH3OH masers. No continuum is detected at 3.6 or 1.3 cm toward the majority (57%) of our targets (median rms ~0.03 and 0.25 mJy beam-1). Only two EGOs are associated with optically thin emission consistent with ultracompact/compact H II regions. Both of these sources exhibit cm-λ multiplicity, with evidence that one of the less-evolved members may be driving the 4.5 μm outflow. Most of the other cm-λ EGO counterparts are weak (lsim1 mJy), unresolved, undetected at 1.3 cm, and characterized by intermediate spectral indices consistent with hypercompact (HC) H II regions or ionized winds or jets. One EGO centimeter (cm) counterpart, likely an optically thick HC H II region, is detected only at 1.3 cm and is associated with hot core line emission and H2O and 6.7 GHz CH3OH masers. The results of our exceptionally sensitive survey indicate that EGOs signify an early stage of massive star formation, before photoionizing feedback from the central MYSO significantly influences the (proto)cluster environment. Actively driving outflows (and so, presumably, actively accreting), the surveyed EGOs are associated with significant clump-scale gas reservoirs, providing sufficient material for sustained, rapid accretion.

 11. Ego consciousness in the Japanese psyche: culture, myth and disaster.

  Yama, Megumi

  2013-02-01

  With globalization, modern Western consciousness has spread across the world. This influx has affected the Japanese culture but ego consciousness has emerged through a long history and different course from that of the West. At a personal level, I have been interested in the establishment of a subject in a culture that values homogeneity and to understand this, I reflect on my own history of living in both the East and the West and on my experience practising psychotherapy. To show Japanese collective functioning at its best, I describe the human inter-connectedness and collaboration during the 2011 disaster. I explore the 'Nothing' at the centre of the Japanese psyche, through a reading of Japanese myth, especially the most originary and almost pre-human stories that come before the anthropomorphized 'First Parents'. A retelling of this founding story, reveals the multiple iterations over time that manifest in embodied being; this gradual emergence of consciousness is contrasted with Western myths of origin that are more clear and specific. This study attempts to bring awareness of the value and meaning of Eastern consciousness and its centre in the 'Nothing'.

 12. Ego-location and situational awareness in semistructured environments

  Goodsell, Thomas G.; Snorrason, Magnus S.; Stevens, Mark R.; Stube, Brian; McBride, Jonah

  2003-09-01

  The success of any potential application for mobile robots depends largely on the specific environment where the application takes place. Practical applications are rarely found in highly structured environments, but unstructured environments (such as natural terrain) pose major challenges to any mobile robot. We believe that semi-structured environments-such as parking lots-provide a good opportunity for successful mobile robot applications. Parking lots tend to be flat and smooth, and cars can be uniquely identified by their license plates. Our scenario is a parking lot where only known vehicles are supposed to park. The robot looks for vehicles that do not belong in the parking lot. It checks both license plates and vehicle types, in case the plate is stolen from an approved vehicle. It operates autonomously, but reports back to a guard who verifies its performance. Our interest is in developing the robot's vision system, which we call Scene Estimation & Situational Awareness Mapping Engine (SESAME). In this paper, we present initial results from the development of two SESAME subsystems, the ego-location and license plate detection systems. While their ultimate goals are obviously quite different, our design demonstrates that by sharing intermediate results, both tasks can be significantly simplified. The inspiration for this design approach comes from the basic tenets of Situational Awareness (SA), where the benefits of holistic perception are clearly demonstrated over the more typical designs that attempt to solve each sensing/perception problem in isolation.

 13. Faceted Ranking of Egos in Collaborative Tagging Systems

  Orlicki, Jose Ignacio; Alvarez-Hamelin, José Ignacio

  2008-01-01

  Multimedia uploaded content is tagged and recommended by users of collaborative systems, resulting in informal classifications also known as folksonomies. Faceted web ranking has been proved a reasonable alternative to a single ranking which does not take into account a personalized context. In this paper we analyze the online computation of rankings of users associated to facets made up of multiple tags. Possible applications are user reputation evaluation (ego-ranking) and improvement of content quality in case of retrieval. We propose a solution based on PageRank as centrality measure: (i) a ranking for each tag is computed offline on the basis of the corresponding tag-dependent subgraph; (ii) a faceted order is generated by merging rankings corresponding to all the tags in the facet. The fundamental assumption, validated by empirical observations, is that step (i) is scalable. We also present algorithms for part (ii) having time complexity O(k), where k is the number of tags in the facet, well suited to o...

 14. The Nudity of the Ego. An Eckhartian Perspective on the Levinas/Derrida Debate on Alterity

  Roesner, Martina

  2016-01-01

  ABSTRACT The present paper examines the Eckhartian motives in Derrida's critique of Levinas’ concept of the “Other”. The focus is put on the Husserlian concept of alter ego that is at the core of the debate between Levinas and Derrida. Against Levinas, Derrida argues that alter is not an epithet that expresses a mere accidental modification of the ego, but an indicator of radical exteriority. Interestingly enough, this position is virtually identical with Meister Eckhart's interpretation of the famous proposition from Exodus 3:14 “I am who I am”. Eckhart claims that the pronoun ego denotes the absolutely simple substance of the uncreated intellect, which can, by definition, never receive any accidental determination whatsoever. The reduplication of the “I am” is by no means tautological, but expresses the intra-divine dynamic of the Father who engenders the Son as his perfect equal and alter ego. This transcendental conception of egoity also governs the relationships between human beings: the ethical encounter with the “Other” requires that we consider them not primarily in their empirical, contingent existence but in the transcendental purity of their indeclinable ego, which is identical with the incessant act in which God knows himself in the Son as his absolutely Other. Thus, Meister Eckhart's approach proves, against Levinas, that it is possible to develop an “egological” philosophy that avoids the pitfalls of a naturalistic and potentially violent ontology of the subject. PMID:27152029

 15. The Relation of Ego Integrity and Despair to Personality Traits and Mental Health.

  Westerhof, Gerben J; Bohlmeijer, Ernst T; McAdams, Dan P

  2017-05-01

  Existing studies in the Eriksonian tradition found that ego integrity and despair are important indicators of life-span development. The present study relates ego integrity and despair to contemporary theories of personality and mental health. A cross-sectional study of Dutch adults aged between 50 and 95 years (N = 218) was carried out, using the Northwestern Ego Integrity Scale, the subscales for neuroticism, extraversion, and openness to experience of the NEO-FFI, the Mental Health Continuum-Short Form, and the Center for Epidemiological Studies Depression Scale-Short Form. Extraversion and openness to experience have an indirect relation to ego integrity that is mediated by well-being. Neuroticism was related to despair and explained the relationship of depressive symptoms to despair. Chronological age did not moderate these findings. Ego integrity appears to be related to fluctuating states of mental health, whereas despair is more an expression of a general trait-like disposition of neuroticism. Implications for further research are discussed.

 16. The Nudity of the Ego. An Eckhartian Perspective on the Levinas/Derrida Debate on Alterity.

  Roesner, Martina

  2016-01-02

  The present paper examines the Eckhartian motives in Derrida's critique of Levinas' concept of the "Other". The focus is put on the Husserlian concept of alter ego that is at the core of the debate between Levinas and Derrida. Against Levinas, Derrida argues that alter is not an epithet that expresses a mere accidental modification of the ego, but an indicator of radical exteriority. Interestingly enough, this position is virtually identical with Meister Eckhart's interpretation of the famous proposition from Exodus 3:14 "I am who I am". Eckhart claims that the pronoun ego denotes the absolutely simple substance of the uncreated intellect, which can, by definition, never receive any accidental determination whatsoever. The reduplication of the "I am" is by no means tautological, but expresses the intra-divine dynamic of the Father who engenders the Son as his perfect equal and alter ego. This transcendental conception of egoity also governs the relationships between human beings: the ethical encounter with the "Other" requires that we consider them not primarily in their empirical, contingent existence but in the transcendental purity of their indeclinable ego, which is identical with the incessant act in which God knows himself in the Son as his absolutely Other. Thus, Meister Eckhart's approach proves, against Levinas, that it is possible to develop an "egological" philosophy that avoids the pitfalls of a naturalistic and potentially violent ontology of the subject.

 17. NEWLY IDENTIFIED EXTENDED GREEN OBJECTS (EGOs) FROM THE SPITZER GLIMPSE II SURVEY. II. MOLECULAR CLOUD ENVIRONMENTS

  Chen Xi; Gan Conggui; Shen Zhiqiang [Key Laboratory for Research in Galaxies and Cosmology, Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200030 (China); Ellingsen, Simon P.; Titmarsh, Anita [School of Mathematics and Physics, University of Tasmania, Hobart, Tasmania (Australia); He Jinhua, E-mail: chenxi@shao.ac.cn [Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Yunnan Astronomical Observatory/National Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 110, Kunming 650011, Yunnan Province (China)

  2013-06-01

  We have undertaken a survey of molecular lines in the 3 mm band toward 57 young stellar objects using the Australia Telescope National Facility Mopra 22 m radio telescope. The target sources were young stellar objects with active outflows (extended green objects (EGOs)) newly identified from the GLIMPSE II survey. We observe a high detection rate (50%) of broad line wing emission in the HNC and CS thermal lines, which combined with the high detection rate of class I methanol masers toward these sources (reported in Paper I) further demonstrates that the GLIMPSE II EGOs are associated with outflows. The physical and kinematic characteristics derived from the 3 mm molecular lines for these newly identified EGOs are consistent with these sources being massive young stellar objects with ongoing outflow activity and rapid accretion. These findings support our previous investigations of the mid-infrared properties of these sources and their association with other star formation tracers (e.g., infrared dark clouds, methanol masers and millimeter dust sources) presented in Paper I. The high detection rate (64%) of the hot core tracer CH{sub 3}CN reveals that the majority of these new EGOs have evolved to the hot molecular core stage. Comparison of the observed molecular column densities with predictions from hot core chemistry models reveals that the newly identified EGOs from the GLIMPSE II survey are members of the youngest hot core population, with an evolutionary time scale of the order of 10{sup 3} yr.

 18. A Search for Infall Evidence in EGOs I: the Northern Sample

  Chen, Xi; Li, Jing-jing; Xu, Ye; He, Jin-hua

  2009-01-01

  We report the first systematic survey of molecular lines (including HCO+ (1-0) and 12CO, 13CO, C18O (1-0) lines at 3 mm band) towards a new sample of 88 massive young stellar object (MYSO) candidates associated with ongoing outflows (known as extended green objects or EGOs) identified from the Spitzer GLIMPSE survey in the northern hemisphere with the PMO-13.7 m radio telescope. By analyzing the asymmetries of the optically thick line HCO+ for 69 of 72 EGOs with HCO+ detection, we found 29 sources with blue asymmetric profiles and 19 sources with red asymmetric profiles. This results in a blue excess of 0.14, seen as a signature of collapsing cores in the observed EGO sample. The relatively small blue excess measured in our full sample due to that the observed EGOs are mostly dominated by outflows and at an earlier evolutionary phase associated with IRDCs and 6.7 GHz methanol masers. The physical properties of clouds surrounding EGOs derived from CO lines are similar to those of massive clumps wherein the mas...

 19. Ego-resiliency development from late adolescence to emerging adulthood: A ten-year longitudinal study.

  Alessandri, Guido; Eisenberg, Nancy; Vecchione, Michele; Caprara, Gian Vittorio; Milioni, Michela

  2016-07-01

  This study examined the development of ego-resiliency from late adolescence to emerging adulthood, using a 10-year cohort-sequential design. Participants were 335 Italian adolescents (173 females and 162 males), living, at the time of the study, in Genzano, a small city near to Rome. Latent growth curve analyses indicated that the developmental trajectory of ego-resiliency from 15 to 25 years is adequately described by a piecewise model that included separate growth profiles corresponding to different developmental stages. Essentially, ego-resiliency remained remarkably stable until the end of high school, and then encountered a phase of relative increase. Moreover, the trajectory of ego-resiliency from ages 15 to 19 was predicted by self-efficacy beliefs in managing negative emotions, and the trajectory from age 19 to 25 was predicted by experienced familial support and self-efficacy beliefs in expressing positive emotions at age 15. Experienced stressful life events also accounted for individuals' deviation from the typical ego-resiliency trajectory.

 20. Heritability in the Personality Control System: Ego Strength (C), Super Ego Strength (G) and the Self Sentiment (Q3); by the MAVA Model, Q-Data, and Maximum Likelihood Analyses.

  Cattell, R. B.; And Others

  1985-01-01

  Strength, super ego strength, ego, self sentiment, and both forms of the High School Personality Questionnaire were administered to 688 brothers and 2973 unrelated boys. Multiple abstract variance analysis (MAVA) Q-Data, and maximum likelihood analysis were used to assess heritability in their personality control system. (ABB)

 1. Ego depletion decreases trust in economic decision making

  Ainsworth, Sarah E.; Baumeister, Roy F.; Vohs, Kathleen D.; Ariely, Dan

  2014-01-01

  Three experiments tested the effects of ego depletion on economic decision making. Participants completed a task either requiring self-control or not. Then participants learned about the trust game, in which senders are given an initial allocation of $10 to split between themselves and another person, the receiver. The receiver receives triple the amount given and can send any, all, or none of the tripled money back to the sender. Participants were assigned the role of the sender and decided how to split the initial allocation. Giving less money, and therefore not trusting the receiver, is the safe, less risky response. Participants who had exerted self-control and were depleted gave the receiver less money than those in the non-depletion condition (Experiment 1). This effect was replicated and moderated in two additional experiments. Depletion again led to lower amounts given (less trust), but primarily among participants who were told they would never meet the receiver (Experiment 2) or who were given no information about how similar they were to the receiver (Experiment 3). Amounts given did not differ for depleted and non-depleted participants who either expected to meet the receiver (Experiment 2) or were led to believe that they were very similar to the receiver (Experiment 3). Decreased trust among depleted participants was strongest among neurotics. These results imply that self-control facilitates behavioral trust, especially when no other cues signal decreased social risk in trusting, such as if an actual or possible relationship with the receiver were suggested. PMID:25013237

 2. Psychometric Characteristics of a Patient Reported Outcome Measure on Ego-Integrity and Despair among Cancer Patients

  Kleijn, Gitta; Post, Lenneke; Witte, Birgit I.; Bohlmeijer, Ernst Thomas; Westerhof, Gerben Johan; Cuijpers, Pim; Verdonck-de Leeuw, Irma

  2016-01-01

  Purpose To evaluate psychometric characteristics of a questionnaire (the Northwestern Ego-integrity Scale (NEIS)) on ego-integrity (the experience of wholeness and meaning in life, even in spite of negative experiences) and despair (the experience of regret about the life one has led, and feelings

 3. An Investigation of Task and Ego Oriented Goals of the Students Majoring at the Faculty of Sport Sciences

  Belli, Emre

  2015-01-01

  The aim of this study is to explore the task and ego oriented goals of the students majoring at the Faculty of Sports Sciences at Ataturk University. For data collection, "The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire", which was developed by Duda (1) and adapted into Turkish by Toros and Yetim (2), was used in the current study to…

 4. The Interrelationship of Social Anxiety with Anxiety, Depression, Locus of Control, Ways of Coping and Ego Strength amongst University Students

  Shepherd, Robin-Marie; Edelman, Robert J.

  2009-01-01

  This is the first study to investigate the interrelationship of social anxiety with the variables anxiety, depression, locus of control, ego strength and ways of coping in a sample of university students. There were high scores of social anxiety which were related to high scores on measures of anxiety and depression, low ego strength, external…

 5. The role of implicit affective responses and trait self-control in ego resource management.

  Buczny, Jacek; Layton, Rebekah L; Muraven, Mark

  Exertion of self-control requires reliance on ego resources. Impaired performance typically results once those resources have been depleted by previous use. Yet the mechanism behind the depletion processes is little understood. Beliefs, motivation, and physiological changes have been implicated, yet the source behind these remains unknown. We propose that implicit may form the fundamental building blocks that these processes rely upon to operate. Implicit affective responses to energy may trigger management of ego resources after depletion. Findings suggest that inhibitory trait self-control may interact with the depletion effect, indicating the importance of taking individual differences in chronic availability of ego-resources into account. After depletion, individuals high in trait self-control may be less motivated to conserve remaining resources than those low in self-control. This mechanism may also help explain the conservation of resources observed when expecting multiple tasks requiring self-control.

 6. Too exhausted to see the truth: ego depletion and the ability to detect deception.

  Reinhard, Marc-André; Scharmach, Martin; Stahlberg, Dagmar

  2013-12-01

  In two experiments, recent findings showing the detrimental role of regulatory depletion in decision making are extended to the field of deception detection. In both experiments, the state of ego depletion was induced by having judges inhibit versus non-inhibit a dominant response while transcribing a text. Subsequently they judged true or deceptive messages of different stimulus persons with regard to their truthfulness. In both experiments, ego-depleted judges scored significantly lower on detection accuracy than control judges. Signal detection measures showed that this effect was not due to differences in judgmental bias between the two conditions. In Experiment 2, it was shown that the lower detection accuracy in the state of ego depletion was due to a feeling of difficulty of relying on verbal content information. Practical implications of the current findings are discussed.

 7. Applying EGO to large dimensional optimizations: a wideband fragmented patch example

  O'Donnell, Teresa H.; Southall, Hugh; Santarelli, Scott; Steyskal, Hans

  2010-04-01

  Efficient Global Optimization (EGO) minimizes expensive cost function evaluations by correlating evaluated parameter sets and respective solutions to model the optimization space. For optimizations requiring destructive testing or lengthy simulations, this computational overhead represents a desirable tradeoff. However, the inspection of the predictor space to determine the next evaluation point can be a time-intensive operation. Although DACE predictor evaluation may be conducted for limited parameters by exhaustive sampling, this method is not extendable to large dimensions. We apply EGO here to the 11-dimensional optimization of a wide-band fragmented patch antenna and present an alternative genetic algorithm approach for selecting the next evaluation point. We compare results achieved with EGO on this optimization problem to previous results achieved with a genetic algorithm.

 8. Studying the molecular ambient towards the young stellar object EGO G35.04-0.47

  Paron, Sergio; Ortega, Martín; Astort, Ana; Rubio, Mónica; Fariña, Cecilia

  2014-02-01

  We are performing a systematic study of the interstellar medium around extended green objects (EGOs), likely massive young stellar objects driving outflows. EGO G35.04-0.47 is located towards a dark cloud at the north-western edge of an H II region. Recently, H2 jets were discovered towards this source, mainly towards its south-west, where the H2 1-0 S(1) emission peaks. Therefore, the source was catalogued as the molecular hydrogen emission-line object MHO 2429. In order to study the molecular ambient towards this star-forming site, we observed a region around the aforementioned EGO using the Atacama Submillimeter Telescope Experiment in the 12CO J = 3-2, 13CO J = 3-2, HCO+ J = 4-3, and CS J = 7-6 lines with an angular and spectral resolution of 22'' and 0.11 km s-1, respectively. The observations revealed a molecular clump where the EGO is embedded at vLSR ˜ 51 km s-1, in coincidence with the velocity of a Class I 95 GHz methanol maser previously detected. Analyzing the 12CO line we discovered high velocity molecular gas in the range from 34 to 47 km s-1, most likely a blueshifted outflow driven by the EGO. The alignment and shape of this molecular structure coincide with those of the south-west lobe of MHO 2429, mainly between 46 and 47 km s-1, confirming that we are mapping its CO counterpart. Performing a spectral energy distribution analysis of EGO G35.04-0.47, we found that its central object should be an intermediate-mass young stellar object accreting mass at a rate similar to those found in some massive YSOs. We suggest that this source can become a massive YSO.

 9. Single-session manualized ego state therapy (EST) for combat stress injury, PTSD, and ASD, part 1: the theory.

  Barabasz, Arreed F; Barabasz, Marianne; Watkins, John G

  2011-01-01

  Ego state therapy (EST) evolved from a psychodynamic understanding of personality as a product of an individual's ego states to a conceptualization of how ego-energized and object-energized elements are bound together to cope with a traumatic event. Neurobiological studies now substantiate Watkins's war neuroses conceptualizations. Because of their severity, trauma memories are encoded in the subcortical-subconscious brain regions that are accessed by the single-session manualized EST procedure but not by the popular cognitive-behavioral management therapies. The imprint of the trauma is not accessible or resolvable by such top-down verbal understanding or reframing; EST is a bottom-up therapy. Abreactive hypnosis facilitates ego state expression at physiologically and psychologically intense levels sufficient to activate subcortical processes to release affect in the presence of the therapist, who adds ego strength to the patient. This is followed by interpretation and reintegration. The result is a reconstructed personality that is adaptive and resilient.

 10. Using the Networked Fire Chief for ego-depletion research: measuring dynamic decision-making effort and performance.

  Barber, Larissa K; Smit, Brandon W

  2014-01-01

  This study replicated ego-depletion predictions from the self-control literature in a computer simulation task that requires ongoing decision-making in relation to constantly changing environmental information: the Network Fire Chief (NFC). Ego-depletion led to decreased self-regulatory effort, but not performance, on the NFC task. These effects were also buffered by task enjoyment so that individuals who enjoyed the dynamic decision-making task did not experience ego-depletion effects. These findings confirm that past ego-depletion effects on decision-making are not limited to static or isolated decision-making tasks and can be extended to dynamic, naturalistic decision-making processes more common to naturalistic settings. Furthermore, the NFC simulation provides a methodological mechanism for independently measuring effort and performance when studying ego-depletion.

 11. Optimum design of antennas using metamaterials with the efficient global optimization (EGO) algorithm

  Southall, Hugh L.; O'Donnell, Teresa H.; Derov, John S.

  2010-04-01

  EGO is an evolutionary, data-adaptive algorithm which can be useful for optimization problems with expensive cost functions. Many antenna design problems qualify since complex computational electromagnetics (CEM) simulations can take significant resources. This makes evolutionary algorithms such as genetic algorithms (GA) or particle swarm optimization (PSO) problematic since iterations of large populations are required. In this paper we discuss multiparameter optimization of a wideband, single-element antenna over a metamaterial ground plane and the interfacing of EGO (optimization) with a full-wave CEM simulation (cost function evaluation).

 12. Bion's ego psychology: implications for an intersubjective view of psychic structure.

  Brown, Lawrence J

  2009-01-01

  Of all Freud's writings, Bion was most deeply influenced by "Formulations on the Two Principles of Mental Functioning" (1911), and the author asserts that much of Bion's major theoretical thinking may be seen as an elaboration of this paper. Bion's introduction of the concept of alpha function, which "may be regarded as a structure" (Bion 1962, p. 26), constitutes what the author calls "Bion's ego psychology". A clinical implication of Bion's ego psychology is a focus upon the unconscious interaction between the analyst's and the patient's communicating alpha functions. Clinical material from the analysis of an adolescent is offered to illustrate the author's points.

 13. G333.466-0.164, An EGO That Is Not Aligned With Its Disk Axis

  Simpson, Janet P.; Burton, Michael; Cotera, Angela; Cunningham, Maria; Lo, Nadia

  2015-08-01

  The infrared source G333.466-0.164 (IRAS 16175-5002) was discovered to contain a 4.5 micron emission feature (extended green object, EGO) in images taken with Spitzer's Infrared Array Camera in 2004. EGOs appear to define the location of outflows from massive young stellar objects (MYSOs) and have been attributed to both emission from molecular hydrogen or CO in the shocked outflow and to scattered light from the outflow cavity. We confirmed that there is a MYSO at the south end of the 15'' long, thin EGO from spectra taken with Spitzer's Infrared Spectrograph in 2009 (Simpson et al. 2012, MNRAS, 419, 211). To further characterize G333.466-0.164 we obtained 12.3 and 24.5 micron images with T-ReCS on Gemini South. Although the MYSO itself is not detected at 12.3 micron, we clearly resolve an elongated source at the location of the MYSO at 24.5 micron with the 0.76" FWHM resolution of Gemini. The elongated region has major and minor axes 2.5'' and 1.5'', respectively, where the position angle of the major axis is 147 pm 5 degrees east of north. For a distance of 3.6 kpc, this corresponds to a size of 9000 AU by 5400 AU. We contrast the position angle of the source to that of the EGO, which is approximately -10 degrees east of north measured from the MYSO. Methanol masers have been measured in G333.466-0.164 by Caswell et al. (2011, MNRAS, 417, 1964) and Voronkov et al. (2014, MNRAS, 439, 258). The 6.7 GHz Class II maser is found at the position of the MYSO and the 36 and 44 GHz Class I masers, which are excited by shocks, are found in positions coinciding with the EGO and also in a line perpendicular to the EGO, in an area obscured by an optically thick dust lane. Voronkov et al. suggest that the actual outflow lies between the two lines of Class I masers in the northeast direction; this is in excellent agreement with the northeast-oriented minor axis of the elongated feature that we observe at 24.5 micron. Thus we identify the 24.5 micron source as the disk of the

 14. Exponential Gaussian approach for spectral modeling: The EGO algorithm I. Band saturation

  Pompilio, Loredana; Pedrazzi, Giuseppe; Sgavetti, Maria; Cloutis, Edward A.; Craig, Michael A.; Roush, Ted L.

  2009-06-01

  Curve fitting techniques are a widespread approach to spectral modeling in the VNIR range [Burns, R.G., 1970. Am. Mineral. 55, 1608-1632; Singer, R.B., 1981. J. Geophys. Res. 86, 7967-7982; Roush, T.L., Singer, R.B., 1986. J. Geophys. Res. 91, 10301-10308; Sunshine, J.M., Pieters, C.M., Pratt, S.F., 1990. J. Geophys. Res. 95, 6955-6966]. They have been successfully used to model reflectance spectra of powdered minerals and mixtures, natural rock samples and meteorites, and unknown remote spectra of the Moon, Mars and asteroids. Here, we test a new decomposition algorithm to model VNIR reflectance spectra and call it Exponential Gaussian Optimization (EGO). The EGO algorithm is derived from and complementary to the MGM of Sunshine et al. [Sunshine, J.M., Pieters, C.M., Pratt, S.F., 1990. J. Geophys. Res. 95, 6955-6966]. The general EGO equation has been especially designed to account for absorption bands affected by saturation and asymmetry. Here we present a special case of EGO and address it to model saturated electronic transition bands. Our main goals are: (1) to recognize and model band saturation in reflectance spectra; (2) to develop a basic approach for decomposition of rock spectra, where effects due to saturation are most prevalent; (3) to reduce the uncertainty related to quantitative estimation when band saturation is occurring. In order to accomplish these objectives, we simulate flat bands starting from pure Gaussians and test the EGO algorithm on those simulated spectra first. Then we test the EGO algorithm on a number of measurements acquired on powdered pyroxenes having different compositions and average grain size and binary mixtures of orthopyroxenes with barium sulfate. The main results arising from this study are: (1) EGO model is able to numerically account for the occurrence of saturation effects on reflectance spectra of powdered minerals and mixtures; (2) the systematic dilution of a strong absorber using a bright neutral material is not

 15. Heritabilities of ego strength (factor C), super ego strength (factor G), and self-sentiment (factor Q3) by multiple abstract variance analysis.

  Cattell, R B; Schuerger, J M; Klein, T W

  1982-10-01

  Tested over 3,000 boys (identical and fraternal twins, ordinary sibs, general population) aged 12-18 on Ego Strength, Super Ego Strength, and Self Sentiment. The Multiple Abstract Variance Analysis (MAVA) method was used to obtain estimates of abstract (hereditary, environmental) variances and covariances that contribute to total variation in the three traits. Within-family heritabilities for these traits were about .30, .05, and .65. Between-family heritabilities were .60, .08, and .45. Within-family correlations of genetic and environmental deviations were trivial, unusually so among personality variables, but between-family values showed the usual high negative values, consistent with the law of coercion to the biosocial mean.

 16. Ego defense mechanisms in Pakistani medical students: a cross sectional analysis

  Khalid Roha

  2010-01-01

  Full Text Available Abstract Background Ego defense mechanisms (or factors, defined by Freud as unconscious resources used by the ego to reduce conflict between the id and superego, are a reflection of how an individual deals with conflict and stress. This study assesses the prevalence of various ego defense mechanisms employed by medical students of Karachi, which is a group with higher stress levels than the general population. Methods A questionnaire based cross-sectional study was conducted on 682 students from five major medical colleges of Karachi over 4 weeks in November 2006. Ego defense mechanisms were assessed using the Defense Style Questionnaire (DSQ-40 individually and as grouped under Mature, Immature, and Neurotic factors. Results Lower mean scores of Immature defense mechanisms (4.78 were identified than those for Neurotic (5.62 and Mature (5.60 mechanisms among medical students of Karachi. Immature mechanisms were more commonly employed by males whereas females employed more Neurotic mechanisms than males. Neurotic and Immature defenses were significantly more prevalent in first and second year students. Mature mechanisms were significantly higher in students enrolled in Government colleges than Private institutions (p Conclusions Immature defense mechanisms were less commonly employed than Neurotic and Mature mechanisms among medical students of Karachi. The greater employment of Neurotic defenses may reflect greater stress levels than the general population. Employment of these mechanisms was associated with female gender, enrollment in a private medical college, and students enrolled in the first 2 years of medical school.

 17. What's Going on in Your Professor's Head? Demonstrating the Id, Ego, and Superego

  Segrist, Dan J.

  2009-01-01

  This article describes an in-class activity designed to demonstrate Freud's structural theory of the psyche, specifically the roles of the id, ego, and superego, as well as the interplay among them. Additionally, the activity visually illustrates Freud's ideas about the levels of consciousness associated with these 3 components. Pre-post quiz…

 18. Stigma and Glucose Levels: Testing Ego Depletion and Arousal Explanations of Stereotype Threat Effects

  Penner, Andrew M.; Willer, Robb

  2011-01-01

  Stereotype threat research shows that when stigmatized group membership is made salient, group members' cognitive performance is lowered; however, the mechanism through which this effect operates is not well understood. This study tests between arousal and ego depletion accounts of stereotype threat by examining whether stereotype threat effects…

 19. Narod i ego vozhdi : [esseed] / Viivi Luik ; vene keelest tõlkinud Marina Tervonen

  Luik, Viivi, 1946-

  1999-01-01

  Sisu: Narod i ego vozhdi ; Tshto s nami budjet ; O perenossimosti sveta ; Moda i modnost ; Shkaptshik tshelovetsheski. Orig.: Rahvas ja tema juhid ; Mis meist saab? ; Valguse tajumise küsimus ; Mood ja moesolemine ; Inimese kapike. Ka raamatust: Trett, Leonid. A. H. Tammsaare, nagu teda tundsin. Tallinn : Perioodika, 1998. (Loomingu Raamatukogu)

 20. Brief quiet ego contemplation reduces oxidative stress and mind-wandering.

  Wayment, Heidi A; Collier, Ann F; Birkett, Melissa; Traustadóttir, Tinna; Till, Robert E

  2015-01-01

  Excessive self-concern increases perceptions of threat and defensiveness. In contrast, fostering a more inclusive and expanded sense of self can reduce stress and improve well-being. We developed and tested a novel brief intervention designed to strengthen a student's compassionate self-identity, an identity that values balance and growth by reminding them of four quiet ego characteristics: detached awareness, inclusive identity, perspective taking, and growth. Students (N = 32) in their first semester of college who reported greater self-protective (e.g., defensive) goals in the first 2 weeks of the semester were invited to participate in the study. Volunteers were randomly assigned to one of three conditions: quiet ego contemplation (QEC), QEC with virtual reality (VR) headset (QEC-VR), and control. Participants came to the lab three times to engage in a 15-min exercise in a 30-days period. The 15-min QEC briefly described each quiet ego characteristic followed by a few minutes time to reflect on what that characteristic meant to them. Those in the QEC condition reported improved quiet ego characteristics and pluralistic thinking, decreases in a urinary marker of oxidative stress, and reduced mind-wandering on a cognitive task. Contrary to expectation, participants who wore the VR headsets while listening to the QEC demonstrated the least improvement. Results suggest that a brief intervention that reduces self-focus and strengthens a more compassionate self-view may offer an additional resource that individuals can use in their everyday lives.

 1. "When the going gets tough, who keeps going?" Depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect

  Salmon, Stefanie J.; Adriaanse, Marieke A.; De Vet, Emely; Fennis, Bob M.; De Ridder, Denise T D

  2014-01-01

  Self-control relies on a limited resource that can get depleted, a phenomenon that has been labeled ego-depletion. We argue that individuals may differ in their sensitivity to depleting tasks, and that consequently some people deplete their self-control resource at a faster rate than others. In thre

 2. "When the going gets tough, who keeps going?" : Depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect

  Salmon, Stefanie J.; Adriaanse, Marieke A.; De Vet, Emely; Fennis, Bob M.; De Ridder, Denise T. D.

  2014-01-01

  Self-control relies on a limited resource that can get depleted, a phenomenon that has been labeled ego-depletion. We argue that individuals may differ in their sensitivity to depleting tasks, and that consequently some people deplete their self-control resource at a faster rate than others. In thre

 3. Self-concept and Ego Development in Deaf Adolescents: A Comparative Study

  Gent, T. van; Goedhart, A.W.; Knoors, H.E.T.; Westenberg, P.M.; Treffers, P.D.A.

  2012-01-01

  Self-concept and ego development, two intertwined aspects of self-indicating well-being and social-cognitive maturation, respectively, were examined in a representative sample of deaf adolescents of normal intelligence (N = 68), using translated and adapted versions of Harter's (1988, Manual for the

 4. An Analysis of University Students' Levels of Self-Control According to Their Ego States

  Kaygusuz, Canani; Ozpolat, Ahmet Ragip

  2016-01-01

  Problem Statement: Although it is well known that parents' methods of raising their children significantly affect their children's personalities and how they face life, this study has been designed because there is a lack of specific research on which ego states of adults are associated with self-control. In the present study, self-control and ego…

 5. Stigma and Glucose Levels: Testing Ego Depletion and Arousal Explanations of Stereotype Threat Effects

  Penner, Andrew M.; Willer, Robb

  2011-01-01

  Stereotype threat research shows that when stigmatized group membership is made salient, group members' cognitive performance is lowered; however, the mechanism through which this effect operates is not well understood. This study tests between arousal and ego depletion accounts of stereotype threat by examining whether stereotype threat effects…

 6. The bright side of threatened narcissism : Improved performance following ego threat

  Nevicka, B.; Baas, M.; ten Velden, F.S.

  2016-01-01

  Narcissistic individuals have highly positive self-views and overestimate their abilities. Consequently, they tend to react aggressively whenever they receive information that does not match their high self-views (ego threat). We argue that focusing on aggression merely portrays a one-sided view of

 7. Competence and Affect in Task Involvement and Ego Involvement: The Impact of Social Comparison Information.

  Jagacinski, Carolyn M.; Nicholls, John G.

  1987-01-01

  Two studies investigated the impact of information about the effort and performance of others on students' anticipated affects and judgments of competence given success in task-involving and ego-involving contexts. Without social comparison information, competence and positive affects were judged higher when students were asked to imagine…

 8. Conceptions of Ability and Related Affects in Task Involvement and Ego Involvement.

  Jagacinski, Carolyn M.; Nicholls, John G.

  1984-01-01

  Five studies were conducted to determine if college students employ different conceptions of ability in self-referenced (task-involving) and interpersonally competitive (ego-involving) situations. Competence and positive affects were associated with higher effort in task-involving situations but negatively associated with higher effort in…

 9. The bright side of threatened narcissism : Improved performance following ego threat

  Nevicka, B.; Baas, M.; ten Velden, F.S.

  2016-01-01

  Narcissistic individuals have highly positive self-views and overestimate their abilities. Consequently, they tend to react aggressively whenever they receive information that does not match their high self-views (ego threat). We argue that focusing on aggression merely portrays a one-sided view of

 10. Revising the Rorschach Ego Impairment Index to Accommodate Recent Recommendations about Improving Rorschach Validity

  Viglione, Donald J.; Perry, William; Giromini, Luciano; Meyer, Gregory J.

  2011-01-01

  We used multiple regression to calculate a new Ego Impairment Index (EII-3). The aim was to incorporate changes in the component variables and distribution of the number of responses as found in the new Rorschach Performance Assessment System, while sustaining the validity and reliability of previous EIIs. The EII-3 formula was derived from a…

 11. Self-Concept and Ego Development in Deaf Adolescents: A Comparative Study

  van Gent, Tiejo; Goedhart, Arnold W.; Knoors, Harry E. T.; Westenberg, P. Michiel; Treffers, Philip D. A.

  2012-01-01

  Self-concept and ego development, two intertwined aspects of self-indicating well-being and social-cognitive maturation, respectively, were examined in a representative sample of deaf adolescents of normal intelligence (N = 68), using translated and adapted versions of Harter's (1988, "Manual for the self-perception profile for adolescents".…

 12. Too exhausted to remember: ego depletion undermines subsequent event-based prospective memory.

  Li, Jian-Bin; Nie, Yan-Gang; Zeng, Min-Xia; Huntoon, Meghan; Smith, Jessi L

  2013-01-01

  Past research has consistently found that people are likely to do worse on high-level cognitive tasks after exerting self-control on previous actions. However, little has been unraveled about to what extent ego depletion affects subsequent prospective memory. Drawing upon the self-control strength model and the relationship between self-control resources and executive control, this study proposes that the initial actions of self-control may undermine subsequent event-based prospective memory (EBPM). Ego depletion was manipulated through watching a video requiring visual attention (Experiment 1) or completing an incongruent Stroop task (Experiment 2). Participants were then tested on EBPM embedded in an ongoing task. As predicted, the results showed that after ruling out possible intervening variables (e.g. mood, focal and nonfocal cues, and characteristics of ongoing task and ego depletion task), participants in the high-depletion condition performed significantly worse on EBPM than those in the low-depletion condition. The results suggested that the effect of ego depletion on EBPM was mainly due to an impaired prospective component rather than to a retrospective component.

 13. Deep Very Large Array Radio Continuum Surveys of GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)

  Cyganowski, C J; Hunter, T R; Churchwell, E

  2011-01-01

  We present the results of deep, high angular resolution Very Large Array (VLA) surveys for radio continuum emission towards a sample of 14 GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs). Identified as massive young stellar object (MYSO) outflow candidates based on their extended 4.5 micron emission in Spitzer images, the EGOs in our survey sample are also associated with 6.7 GHz Class II and/or 44 GHz Class I methanol masers. No continuum is detected at 3.6 or 1.3 cm towards the majority (57%) of our targets (median rms ~0.03 and 0.25 mJy/beam). Only two EGOs are associated with optically thin emission consistent with ultracompact/compact HII regions. Both of these sources exhibit cm-wavelength multiplicity, with evidence that one of the less-evolved members may be driving the 4.5 micron outflow. Most of the other cm-wavelength EGO counterparts are weak (< 1 mJy), unresolved, undetected at 1.3 cm, and characterized by intermediate spectral indices consistent with hypercompact (HC) HII regions or ionized winds or je...

 14. Predictive Power of the Success Tendency and Ego Identity Status of the University Students

  Osman, Pepe

  2015-01-01

  The aim of this research is to assess the predictive power of the success tendency and ego identity status of the students of Physical Education and Sports Teaching Department. 581 students of Physical Education and Sports Teaching Department in Kayseri, Nigde, Burdur, Bolu and Diyarbakir participated in this research. The acquired results were…

 15. Reminiscence, Psychological Well-Being, and Ego Integrity in Portuguese Elderly People

  Afonso, Rosa Maria; Bueno, Belen; Loureiro, Manuel Joachim; Pereira, Henrique

  2011-01-01

  This paper analyzes the impact of a reminiscence program on the psychological well-being and ego integrity of elderly people with depressive symptomatology. Ninety people aged 65 and over participated in a quasi-experimental design with pretest and posttest evaluations. They were assigned to one of three groups: (a) experimental group…

 16. The Changing Nature of Adolescent Friendships: Longitudinal Links with Early Adolescent Ego Development

  Marsh, Penny; Allen, Joseph P.; Ho, Martin; Porter, Maryfrances; McFarland, F. Christy

  2006-01-01

  Although success in managing evolving peer relationships is linked to critical adolescent outcomes, little is known about the specific factors that lead to success or failure in peer relationship development across adolescence. This longitudinal study examines the role of adolescents' level of ego development as a predictor of the future course of…

 17. Relations of Temperament to Maladjustment and Ego Resiliency in At-Risk Children

  Eisenberg, Nancy; Haugen, Rg; Spinrad, Tracy L.; Hofer, Claire; Chassin, Laurie; Zhou, Qing; Kupfer, Anne; Smith, Cynthia L.; Valiente, Carlos; Liew, Jeffrey

  2010-01-01

  The relations of control/regulation-related temperamentally based dispositions (effortful control (EC), impulsivity, and approach/avoidance) to externalizing problems and personality ego resiliency were examined in a sample of 467 children (M age = 7.46 years), some of whom were children of alcoholics (COAs). In addition, we examined if the…

 18. The Role of Ego Development in Psychosocial Adjustment among Boys with Delayed Puberty

  Lindfors, Kaj; Elovainio, Marko; Wickman, Sanna; Vuorinen, Risto; Sinkkonen, Jari; Dunkel, Leo; Raappana, Aleksi

  2007-01-01

  This study examined the role of ego development, as measured with the Washington University sentence completion test, in the relationship between pubertal maturation and psychosocial adjustment (self-image and depression) in adolescent boys. The data consisted of 73 boys between 14 and 16 years of age. The results indicated that late maturing boys…

 19. The Contribution of Ego Development Level to Burnout in School Counselors: Implications for Professional School Counseling

  Lambie, Glenn W.

  2007-01-01

  This article reports the findings of a national survey study of school counseling professionals to determine if higher ego development contributed to a lower degree of burnout. Although the primary path analysis model tested did not fit the data observed, a significant positive relationship indicated that participants scoring at higher levels of…

 20. "When the going gets tough, who keeps going?" : Depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect

  Salmon, Stefanie J.; Adriaanse, Marieke A.; De Vet, Emely; Fennis, Bob M.; De Ridder, Denise T. D.

  2014-01-01

  Self-control relies on a limited resource that can get depleted, a phenomenon that has been labeled ego-depletion. We argue that individuals may differ in their sensitivity to depleting tasks, and that consequently some people deplete their self-control resource at a faster rate than others. In thre

 1. Studying the Molecular Ambient towards the Young Stellar Object EGO G35.04-0.47

  Paron, S; Astort, A; Rubio, M; Fariña, C

  2013-01-01

  We are performing a systematic study of the interstellar medium around extended green objects (EGOs), likely massive young stellar objects driving outflows. EGO G35.04-0.47 is located towards a dark cloud at the northern-west edge of an HII region. Recently, H2 jets were discovered towards this source, mainly towards its southwest, where the H2 1-0 S(1) emission peaks. Therefore, the source was catalogued as the Molecular Hydrogen emission-line object MHO 2429. In order to study the molecular ambient towards this star-forming site, we observed a region around the aforementioned EGO using the Atacama Submillimeter Telescope Experiment in the 12CO J=3--2, 13CO J=3--2, HCO+ J=4--3, and CS J=7--6 lines with an angular and spectral resolution of 22" and 0.11 km s-1, respectively. The observations revealed a molecular clump where the EGO is embedded at v_LSR ~ 51 km s-1, in coincidence with the velocity of a Class I 95 GHz methanol maser previously detected. Analyzing the 12CO line we discovered high velocity molec...

 2. Ego Integrity of Older People with Physical Disability and Therapeutic Recreation

  de Guzman, Allan B.; Shim, Hye-Eun; Sia, Charmin Kathleen M.; Siazon, Wilbart Harvey S.; Sibal, Mary Joyce Ann P.; Siglos, Joanna Brigitte Lorraine C.; Simeon, Francis Marlo C.

  2011-01-01

  Ego integrity, the last developmental task in Erikson's psychological theory, develops naturally among older people. However, the presence of loss-like physical disability-can considerably affect the quality of life, interactions, and well being of older adults. Hence, older people with physical disabilities need more assistance in accomplishing…

 3. Longitudinal Relations of Intrusive Parenting and Effortful Control to Ego-Resiliency during Early Childhood

  Taylor, Zoe E.; Eisenberg, Nancy; Spinrad, Tracy L.; Widaman, Keith F.

  2013-01-01

  Longitudinal relations among ego-resiliency (ER), effortful control (EC), and observed intrusive parenting were examined at 18, 30, and 42 months of age ("Ns" = 256, 230, and 210) using structural equation modeling. Intrusive parenting at 18 and 30 months negatively predicted EC a year later, over and above earlier levels. EC at…

 4. Ego Identity, Social Anxiety, Social Support, and Self-Concealment in Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals

  Potoczniak, Daniel J.; Aldea, Mirela A.; DeBlaere, Cirleen

  2007-01-01

  This study examined a model in which the relationship between social anxiety and two dimensions of ego identity (commitment and exploration) was expected to be mediated by social support and self-concealment for a sample of lesbian, gay, and bisexual individuals (N=347). Statistically significant paths were found from social anxiety to social…

 5. What's Going on in Your Professor's Head? Demonstrating the Id, Ego, and Superego

  Segrist, Dan J.

  2009-01-01

  This article describes an in-class activity designed to demonstrate Freud's structural theory of the psyche, specifically the roles of the id, ego, and superego, as well as the interplay among them. Additionally, the activity visually illustrates Freud's ideas about the levels of consciousness associated with these 3 components. Pre-post quiz…

 6. The Relations of Effortful Control and Ego Control to Children's Resiliency and Social Functioning.

  Eisenberg, Nancy; Valiente, Carlos; Fabes, Richard A.; Smith, Cynthia L.; Reiser, Mark; Shepard, Stephanie A.; Losoya, Sandra H.; Guthrie, Ivanna K.; Murphy, Bridget C.; Cumberland, Amanda J.

  2003-01-01

  Examined relations of effortful control and ego control to children's resiliency, social status, and social competence concurrently (Time 3) and over time. Found that at Time 3, resiliency mediated the unique relations of effortful and reactive control to social status, and effortful control directly predicted socially appropriate behavior.…

 7. Ego Is a Hurdle in Second Language Learning: A Contrastive Study between Adults and Children

  Abdullah, Shumaila; Akhter, Javed

  2015-01-01

  The aim of this research paper is to find out by comparing and contrasting between the adults and children in second language learning process how language ego of adult learners affects them to learn second language, and how it becomes a barrier for them in second language learning process. Nowadays learning English as foreign and second language…

 8. Brief quiet ego contemplation reduces oxidative stress and mind-wandering

  Wayment, Heidi A.; Collier, Ann F.; Birkett, Melissa; Traustadóttir, Tinna; Till, Robert E.

  2015-01-01

  Excessive self-concern increases perceptions of threat and defensiveness. In contrast, fostering a more inclusive and expanded sense of self can reduce stress and improve well-being. We developed and tested a novel brief intervention designed to strengthen a student’s compassionate self-identity, an identity that values balance and growth by reminding them of four quiet ego characteristics: detached awareness, inclusive identity, perspective taking, and growth. Students (N = 32) in their first semester of college who reported greater self-protective (e.g., defensive) goals in the first 2 weeks of the semester were invited to participate in the study. Volunteers were randomly assigned to one of three conditions: quiet ego contemplation (QEC), QEC with virtual reality (VR) headset (QEC-VR), and control. Participants came to the lab three times to engage in a 15-min exercise in a 30-days period. The 15-min QEC briefly described each quiet ego characteristic followed by a few minutes time to reflect on what that characteristic meant to them. Those in the QEC condition reported improved quiet ego characteristics and pluralistic thinking, decreases in a urinary marker of oxidative stress, and reduced mind-wandering on a cognitive task. Contrary to expectation, participants who wore the VR headsets while listening to the QEC demonstrated the least improvement. Results suggest that a brief intervention that reduces self-focus and strengthens a more compassionate self-view may offer an additional resource that individuals can use in their everyday lives. PMID:26483734

 9. Reverse ego-depletion: Acts of self-control can improve subsequent performance in Indian cultural contexts.

  Savani, Krishna; Job, Veronika

  2017-10-01

  The strength model of self-control has been predominantly tested with people from Western cultures. The present research asks whether the phenomenon of ego-depletion generalizes to a culture emphasizing the virtues of exerting mental self-control in everyday life. A pilot study found that whereas Americans tended to believe that exerting willpower on mental tasks is depleting, Indians tended to believe that exerting willpower is energizing. Using dual task ego-depletion paradigms, Studies 1a, 1b, and 1c found reverse ego-depletion among Indian participants, such that participants exhibited better mental self-control on a subsequent task after initially working on strenuous rather than nonstrenuous cognitive tasks. Studies 2 and 3 found that Westerners exhibited the ego-depletion effect whereas Indians exhibited the reverse ego-depletion effect on the same set of tasks. Study 4 documented the causal effect of lay beliefs about whether exerting willpower is depleting versus energizing on reverse ego-depletion with both Indian and Western participants. Together, these studies reveal the underlying basis of the ego-depletion phenomenon in culturally shaped lay theories about willpower. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 10. Value systems among adolescents: Novel method for assessing level of ego-development.

  Kjellström, Sofia; Sjölander, Per; Almers, Ellen; Mccall, Mary E

  2017-04-01

  Children's value systems develop through youth and influence attitudes and actions. But there is a lack of appropriate measures for children and adolescents. The objective of this study was to construct and validate a questionnaire that reveals distinct value systems among adolescents, and to evaluate the identified value systems' relationship to degree of ego-development and moral development. A quantitative study in a Swedish School with ages 12 through 16 (grades 6 to 9) was performed (N = 204). A set of pattern recognition statistical analyses has been used to identify different profiles of values systems and demonstrate that these systems can be arranged in a hierarchical order similar to other development. Results revealed three value systems in this sample. The identified value systems reflect different degrees of moral and ego-development among children in the study. Three distinct value systems were identified: the first (n = 9) and the second value systems (n = 35) correspond to pre-conventional stages, and the third value system (n = 155) corresponds to early conventional stages of ego development. Ego development scoring of test statements to assess stages. The value system was significantly related to moral development in the personal interest and the maintaining norms schemas of the Defining Issues Test (DIT). However, many students did not complete the entire DIT, so those results should be looked at with caution. It appears that this new test (Test for Adolescent Value Systems - TAVS) does relate to an established ego development rating scale. © 2017 Scandinavian Psychological Associations and John Wiley & Sons Ltd.

 11. Brief quiet ego contemplation reduces oxidative stress and mind-wandering

  Heidi A. Wayment

  2015-09-01

  Full Text Available Excessive self-concern increases perceptions of threat and defensiveness. In contrast, fostering a more inclusive and expanded sense of self can reduce stress and improve well-being. We developed and tested a novel brief intervention designed to strengthen a student’s compassionate self-identity, an identity that values balance and growth by reminding them of four quiet ego characteristics: detached awareness, inclusive identity, perspective taking, and growth. Students (N = 32 in their first semester of college who reported greater self-protective (e.g., defensive goals in the first two weeks of the semester were invited to participate in the study. Volunteers were randomly assigned to one of three conditions: quiet ego contemplation (QEC, QEC with virtual reality headset (QEC-VR, and control. Participants came to the lab three times to engage in a 15-minute exercise in a 30-day period. The 15-minute Quiet Ego Contemplation (QEC briefly described each quiet ego characteristic followed by a few minutes time to reflect on what that characteristic meant to them. Those in the QEC condition reported improved quiet ego characteristics and pluralistic thinking, decreases in a urinary marker of oxidative stress, and reduced mind-wandering on a cognitive task. Contrary to expectation, participants who wore the VR headsets while listening to the QEC demonstrated the least improvement. Results suggest that a brief intervention that reduces self-focus and strengthens a more compassionate self-view may offer an additional resource that individuals can use in their everyday lives.

 12. A 1 mm Spectral Line Survey Toward GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)

  He, J. H.; Takahashi, S.; Chen, X.

  2012-09-01

  A northern subsample of 89 Spitzer GLIMPSE extended green objects (EGOs), the candidate massive young stellar objects, are surveyed for molecular lines in two 1 GHz ranges: 251.5-252.5 and 260.188-261.188 GHz. A comprehensive catalog of observed molecular line data and spectral plots are presented. Eight molecular species are undoubtedly detected: H13CO+, SiO, SO, CH3OH, CH3OCH3, CH3CH2CN, HCOOCH3, and HN13C. The H13CO+ 3-2 line is detected in 70 EGOs, among which 37 also show the SiO 6-5 line, demonstrating their association with dense gas and supporting the outflow interpretation of the extended 4.5 μm excess emission. Our major dense gas and outflow tracers (H13CO+, SiO, SO, and CH3OH) are combined with our previous survey of 13CO, 12CO, and C18O 1-0 toward the same sample of EGOs for a multi-line, multi-cloud analysis of linewidth and luminosity correlations. Good log-linear correlations are found among all considered line luminosities, the explanation of which requires a universal similarity of density and thermal structures and probably of shock properties among all EGO clouds. It also requires that the shocks be produced within the natal clouds of the EGOs. Diverse degrees of correlation are found among the linewidths. However, both the linewidth and luminosity correlations tend to progressively worsen across larger cloud subcomponent size scales, depicting the increase of randomness across cloud subcomponent sizes. Moreover, the linewidth correlations among the three isotopic CO 1-0 lines show data scatter as linear functions of the linewidth itself, indicating that the velocity randomness also increases with whole cloud sizes in a regular way. The SMT observing time was funded by Academia Sinica, Institute of Astronomy and Astrophysics, Taipei.

 13. The Life Mission Theory II. The Structure of the Life Purpose and the Ego

  Soren Ventegodt

  2003-01-01

  Full Text Available Pursuing your life mission is often very difficult, and many frustrations are experienced along the way. Major failures to bring out our potential can cause us considerable emotional pain. When this pain is unbearable, we are induced to shift from one intention and talent to another that better allows us to adapt and survive. Thus, we become set on a course that brings out a secondary or tertiary talent instead of the primary talent. This talent displacement may be expressed as a loss of our true nature or true self. The new purpose in life now functions as the core of a new personality: the ego. The ego has a structure similar to that of the true self. It is anchored in a talent and it draws on subtalents. But the person who is centered in his or her ego is not as powerful or talented as the person he or she originally was, living the primary purpose of life. This is because the original personality (the true self or “higher self” is still there, active and alive, behind the ego. Symptoms, disorders, and diseases may be explained by the loss of energy, joy in life, and intuitive competence because of inner conflicts, which may be alleviated or cured in the salutogenetic process of Antonovsky that helps patients find their sense of coherence or their primary purpose in life. Many cases of reduced ability to function, physically as well as psychologically, socially or sexually, can also be explained and alleviated in this way. When a person discovers his true talent and begins to use it with dedication, privately as well as professionally, his life will flourish and he may overcome even serious disease and great adversity in life. The salutogenetic process can also be called personal development or “quality of life as medicine”. It is important to note that the plan for personal development laid out by this theory is a plan not for the elimination of the ego, but for its cultivation. An existentially sound person still has a mental ego of

 14. The life mission theory II. The structure of the life purpose and the ego.

  Ventegodt, Søren; Andersen, Niels Jørgen; Merrick, Joav

  2003-12-11

  Pursuing your life mission is often very difficult, and many frustrations are experienced along the way. Major failures to bring out our potential can cause us considerable emotional pain. When this pain is unbearable, we are induced to shift from one intention and talent to another that better allows us to adapt and survive. Thus, we become set on a course that brings out a secondary or tertiary talent instead of the primary talent. This talent displacement may be expressed as a loss of our true nature or true self. The new purpose in life now functions as the core of a new personality: the ego. The ego has a structure similar to that of the true self. It is anchored in a talent and it draws on subtalents. But the person who is centered in his or her ego is not as powerful or talented as the person he or she originally was, living the primary purpose of life. This is because the original personality (the true self or "higher self") is still there, active and alive, behind the ego. Symptoms, disorders, and diseases may be explained by the loss of energy, joy in life, and intuitive competence because of inner conflicts, which may be alleviated or cured in the salutogenetic process of Antonovsky that helps patients find their sense of coherence or their primary purpose in life. Many cases of reduced ability to function, physically as well as psychologically, socially or sexually, can also be explained and alleviated in this way. When a person discovers his true talent and begins to use it with dedication, privately as well as professionally, his life will flourish and he may overcome even serious disease and great adversity in life. The salutogenetic process can also be called personal development or "quality of life as medicine". It is important to note that the plan for personal development laid out by this theory is a plan not for the elimination of the ego, but for its cultivation. An existentially sound person still has a mental ego of course, but it is centered

 15. When do ego threats lead to self-regulation failure? Negative consequences of defensive high self-esteem.

  Lambird, Kathleen Hoffman; Mann, Traci

  2006-09-01

  High self-esteem (HSE) is increasingly recognized as heterogeneous. By measuring subtypes of HSE, the present research reevaluates the finding that HSE individuals show poor self-regulation following ego threat (Baumeister, Heatherton, & Tice, 1993). In Experiment 1, participants with HSE showed poor self-regulation after ego threat only if they also were defensive (high in self-presentation bias). In Experiment 2, two measures--self-presentation bias and implicit self-esteem--were used to subtype HSE individuals as defensive. Both operationalizations of defensive HSE predicted poor self-regulation after ego threat. The results indicate that (a) only defensive HSE individuals are prone to self-regulation failure following ego threat and (b) measures of self-presentation bias and implicit self-esteem can both be used to detect defensiveness.

 16. The narrow use of the term ego in analytical psychology: the 'not-I' is also who I am.

  West, Marcus

  2008-06-01

  This paper(1) explores some aspects of the narrowness of Jung's usage of the term ego and the consequences which are understood to follow there from. Jung is understood to see the ego as a surface phenomenon and, essentially, as the focal point of consciousness, not recognizing its potential to function more broadly, deeply, and unconsciously. Furthermore, although he does recognize the ego as 'the total conscious personality' his use of the term frequently does not reflect that definition. Whilst Jung's analysis of the narrowly functioning ego is enlightening and groundbreaking, he treats this narrow functioning as if it is characteristic of the ego itself, ascribing any 'broad functioning' primarily to the Self. This narrow use of the term ego, and the corresponding use of the term Self, are understood to have significant consequences for clinical practice, including leading the analyst into an over-identification with the patient and a loss of the analyst's sense of self. It is also understood to lead to difficulties dealing with more disturbed individuals, to stuck and broken down analyses, to wear and tear on the analyst and, potentially, splits between the different schools of analytical psychology. These concerns all represent difficulties with working in the transference, and Jung's own experience of this is briefly explored.

 17. Stigma as ego depletion: how being the target of prejudice affects self-control.

  Inzlicht, Michael; McKay, Linda; Aronson, Joshua

  2006-03-01

  This research examined whether stigma diminishes people's ability to control their behaviors. Because coping with stigma requires self-regulation, and self-regulation is a limited-capacity resource, we predicted that individuals belonging to stigmatized groups are less able to regulate their own behavior when they become conscious of their stigmatizing status or enter threatening environments. Study 1 uncovered a correlation between stigma sensitivity and self-regulation; the more Black college students were sensitive to prejudice, the less self-control they reported having. By experimentally activating stigma, Studies 2 and 3 provided causal evidence for stigma's ego-depleting qualities: When their stigma was activated, stigmatized participants (Black students and females) showed impaired self-control in two very different domains (attentional and physical self-regulation). These results suggest that (a) stigma is ego depleting and (b) coping with it can weaken the ability to control and regulate one's behaviors in domains unrelated to the stigma.

 18. Ego depletion and positive illusions: does the construction of positivity require regulatory resources?

  Fischer, Peter; Greitemeyer, Tobias; Frey, Dieter

  2007-09-01

  Individuals frequently exhibit positive illusions about their own abilities, their possibilities to control their environment, and future expectations. The authors propose that positive illusions require resources of self-control, which is considered to be a limited resource similar to energy or strength. Five studies revealed that people with depleted self-regulatory resources indeed exhibited a less-optimistic sense of their own abilities (Study 1), a lower sense of subjective control (Study 2), and less-optimistic expectations about their future (Study 3). Two further studies shed light on the underlying psychological process: Ego-depleted (compared to nondepleted) individuals generated/retrieved less positive self-relevant attributes (Studies 4 and 5) and reported a lower sense of general self-efficacy (Study 5), which both partially mediated the impact of ego depletion on positive self-views (Study 5).

 19. The center core in ego state therapy and other hypnotically facilitated psychotherapies.

  Frederick, Claire

  2013-07-01

  Center core phenomena have been utilized in the practice of ego state therapy and other forms of hypnotically facilitated psychotherapy for nearly 40 years. Despite the frequency with which they are employed, many confusions, contradictions, and questions remain concerning them. In this article relevant center core phenomena literature is reviewed and an essential differentiation between two different kinds of center core phenomena is clarified. Psychodynamic explanations are offered for the therapeutic benefits of archetypal center core experiences such as inner strength and inner wisdom. The information provided offers clinicians a sturdier platform from which to decide whether to incorporate center core experiences into clinical practice. The persistent question of whether center core phenomena are ego states is revisited and addressed.

 20. Efficacy of abreactive ego state therapy for PTSD: trauma resolution, depression, and anxiety.

  Christensen, Ciara; Barabasz, Arreed; Barabasz, Marianne

  2013-01-01

  Using manualized abreactive Ego State Therapy (EST), 30 subjects meeting DSM-IV-TR and Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) criteria were exposed to either 5-6 hours of treatment or the Ochberg Counting Method (placebo) in a single session. EST emphasized repeated hypnotically activated abreactive "reliving" of the trauma and ego strengthening by the cotherapists. Posttreatment 1-month and 3-month follow-ups showed EST to be an effective treatment for PTSD. Using the Davidson Trauma Scale, Beck Depression II, and Beck Anxiety Scales, EST subjects showed significant positive effects from pretreatment levels at all posttreatment measurement periods in contrast to the placebo treatment. Most of the EST subjects responded and showed further improvement over time.

 1. Efficacy of single-session abreactive ego state therapy for combat stress injury, PTSD, and ASD.

  Barabasz, Arreed; Barabasz, Marianne; Christensen, Ciara; French, Brian; Watkins, John G

  2013-01-01

  Using abreactive Ego State Therapy (EST), 36 patients meeting DSM-IV-TR and PTSD checklist (PCL) criteria were exposed to either 5-6 hours of manualized treatment or placebo in a single session. EST emphasizes repeated hypnotically activated abreactive "reliving" of the trauma experience combined with therapists' ego strength. Both the placebo and EST treatment groups showed significant reductions in PTSD checklist scores immediately posttreatment (placebo: mean 17.34 points; EST: mean 53.11 points) but only the EST patients maintained significant treatment effect at 4-week and 16- to 18-week follow-ups. Abreactive EST appears to be an effective and durable treatment for PTSD inclusive of combat stress injury and acute stress disorder.

 2. Brief quiet ego contemplation reduces oxidative stress and mind-wandering

  Wayment, Heidi A.; Collier, Ann F.; Birkett, Melissa; Traustadóttir, Tinna; Till, Robert E.

  2015-01-01

  Excessive self-concern increases perceptions of threat and defensiveness. In contrast, fostering a more inclusive and expanded sense of self can reduce stress and improve well-being. We developed and tested a novel brief intervention designed to strengthen a student’s compassionate self-identity, an identity that values balance and growth by reminding them of four quiet ego characteristics: detached awareness, inclusive identity, perspective taking, and growth. Students (N = 32) in their firs...

 3. Ego is a Hurdle in Second Language Learning: A Contrastive Study between Adults and Children

  Shumaila Abdullah; Javed Akhter

  2015-01-01

  The aim of this research paper is to find out by comparing and contrasting between the adults and children in second language learning process how language ego of adult learners affects them to learn second language, and how it becomes a barrier for them in second language learning process. Nowadays learning English as foreign and second language is one of the most dominant socio-cultural   requirements of people for seeking employment, foreign tour, business, education and other basic commun...

 4. Alter ego méthode de français : A2

  Berthet, Annie; Kizirian, Véronique; Sampsonis, Béatrix; Waendendries, Monique

  2006-01-01

  ALTER ego 2 workbook serves as a complement to the student's book and is based on the same structure. It reinforces students' skills through a wide range of activities on: - vocabulary, - grammar, - communication skills, - written comprehension ans expression. The students can carry out the activities in the classroom or on their own. The portfolio at the end of the workbook is designed to help students reflect on and improve their language learning.

 5. Bipolar Molecular Outflows and Hot Cores in Glimpse Extended Green Objects (EGOs)

  Cyganowski, C. J.; Brogan, C. L.; Hunter, T. R.; Churchwell, E.; Zhang, Q.

  2011-03-01

  We present high angular resolution Submillimeter Array and Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy observations of two GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)—massive young stellar object (MYSO) outflow candidates identified based on their extended 4.5 μm emission in Spitzer images. The millimeter observations reveal bipolar molecular outflows, traced by high-velocity 12CO(2-1) and HCO+(1-0) emission, coincident with the 4.5 μm lobes in both sources. SiO(2-1) emission confirms that the extended 4.5 μm emission traces active outflows. A single dominant outflow is identified in each EGO, with tentative evidence for multiple flows in one source (G11.92-0.61). The outflow driving sources are compact millimeter continuum cores, which exhibit hot core spectral line emission and are associated with 6.7 GHz Class II CH3OH masers. G11.92-0.61 is associated with at least three compact cores: the outflow driving source, and two cores that are largely devoid of line emission. In contrast, G19.01-0.03 appears as a single MYSO. The difference in multiplicity, the comparative weakness of its hot core emission, and the dominance of its extended envelope of molecular gas all suggest that G19.01-0.03 may be in an earlier evolutionary stage than G11.92-0.61. Modeling of the G19.01-0.03 spectral energy distribution suggests that a central (proto)star (M ~ 10 M sun) has formed in the compact millimeter core (M gas ~12-16 M sun), and that accretion is ongoing at a rate of ~10-3 M sun year-1. Our observations confirm that these EGOs are young MYSOs driving massive bipolar molecular outflows and demonstrate that considerable chemical and evolutionary diversity are present within the EGO sample.

 6. Hester Prynne:the Commendable Balance of Id, Ego and Superego

  佴欣欣; 李千

  2014-01-01

  Hester Prynne, the central character in The Scarlet Letter, is the ultimate example of sin in the eyes of Puritans. Howev-er, she finally manages to rewrite the meaning of scarlet letter"A". Through the lenses of Sigmund Freud’id, ego, and superego, it will be demonstrated that how she succeeds in balancing these three psychological elements, and making her spiritual develop-ment and transformation.

 7. Ego-resiliency reloaded: a three-component model of general resiliency.

  Farkas, Dávid; Orosz, Gábor

  2015-01-01

  Ego-resiliency (ER) is a capacity that enables individuals to adapt to constantly changing environmental demands. The goal of our research was to identify components of Ego-resiliency, and to test the reliability and the structural and convergent validity of the refined version of the ER11 Ego-resiliency scale. In Study 1 we used a factor analytical approach to assess structural validity and to identify factors of Ego-resiliency. Comparing alternative factor-structures, a hierarchical model was chosen including three factors: Active Engagement with the World (AEW), Repertoire of Problem Solving Strategies (RPSS), and Integrated Performance under Stress (IPS). In Study 2, the convergent and divergent validity of the ER11 scale and its factors and their relationship with resilience were tested. The results suggested that resiliency is a double-faced construct, with one function to keep the personality system stable and intact, and the other function to adjust the personality system in an adaptive way to the dynamically changing environment. The stability function is represented by the RPSS and IPS components of ER. Their relationship pattern is similar to other constructs of resilience, e.g. the Revised Connor-Davidson Resilience Scale (R-CD-RISC). The flexibility function is represented by the unit of RPSS and AEW components. In Study 3 we tested ER11 on a Hungarian online representative sample and integrated the results in a model of general resiliency. This framework allows us to grasp both the stability-focused and the plasticity-focused nature of resiliency.

 8. Let Your CyberAlter Ego Share Information and Manage Spam

  Kong, Joseph S.; Boykin, P. Oscar; Rezaei, Behnam A.; Sarshar, Nima; Roychowdhury, Vwani P.

  2005-01-01

  Almost all of us have multiple cyberspace identities, and these {\\em cyber}alter egos are networked together to form a vast cyberspace social network. This network is distinct from the world-wide-web (WWW), which is being queried and mined to the tune of billions of dollars everyday, and until recently, has gone largely unexplored. Empirically, the cyberspace social networks have been found to possess many of the same complex features that characterize its real counterparts, including scale-f...

 9. Ego-resiliency reloaded: a three-component model of general resiliency.

  Dávid Farkas

  Full Text Available Ego-resiliency (ER is a capacity that enables individuals to adapt to constantly changing environmental demands. The goal of our research was to identify components of Ego-resiliency, and to test the reliability and the structural and convergent validity of the refined version of the ER11 Ego-resiliency scale. In Study 1 we used a factor analytical approach to assess structural validity and to identify factors of Ego-resiliency. Comparing alternative factor-structures, a hierarchical model was chosen including three factors: Active Engagement with the World (AEW, Repertoire of Problem Solving Strategies (RPSS, and Integrated Performance under Stress (IPS. In Study 2, the convergent and divergent validity of the ER11 scale and its factors and their relationship with resilience were tested. The results suggested that resiliency is a double-faced construct, with one function to keep the personality system stable and intact, and the other function to adjust the personality system in an adaptive way to the dynamically changing environment. The stability function is represented by the RPSS and IPS components of ER. Their relationship pattern is similar to other constructs of resilience, e.g. the Revised Connor-Davidson Resilience Scale (R-CD-RISC. The flexibility function is represented by the unit of RPSS and AEW components. In Study 3 we tested ER11 on a Hungarian online representative sample and integrated the results in a model of general resiliency. This framework allows us to grasp both the stability-focused and the plasticity-focused nature of resiliency.

 10. Frustration, anger, and the significance of alter-ego transferences in group psychotherapy.

  Stone, W N

  1995-07-01

  When working with narcissistically vulnerable and angry patients in group psychotherapy one must take into account the entire treatment context. Interaction takes place among the identified patient, the other members, the therapist, and the image of the group as a whole. In members' counter-reactions to the difficult person, group-destructive forces frequently are stimulated. The offending individual may flee, or the group may reach an impasse in which little growth occurs. In this communication, I have focused on alter-ego relationships and transferences as a way of understanding aspects of group formation and destruction. Angry patients may have intense wishes to be like others and to feel part of the human condition. They suffer from feeling alone. Disruption of an alter-ego relationship may result in rage. A self-psychological perspective in concert with knowledge of group dynamics enables the clinician to formulate ways of intervening in problematic group interactions. The therapist's capacity to attend to the vulnerabilities of the self of all persons involved in the group is often severely tested, particularly under circumstances of emotional contagion. Elucidation of twinship and alter-ego transferences may help stabilize difficult patients and enable them to restart their psychological growth.

 11. Narcissism and other-derogation in the absence of ego threat.

  Park, Sun W; Colvin, C Randall

  2015-06-01

  The relation between narcissism and other-derogation has been examined primarily in the context of ego threat. In three studies, we investigated whether narcissistic individuals derogate others in the absence of ego threat. In Study 1, 79 judges watched four videotaped dyadic interactions and rated the personality of the same four people. In Study 2, 66 judges rated the personality of a friend. In Study 3, 72 judges considered the average Northeastern University student and rated the personality of this hypothetical person. Across the three studies, targets' personality characteristics were described on the 100-item California Adult Q-Sort (CAQ; Block, 2008). Judges' ratings of targets were compared to a CAQ prototype of the optimally adjusted person to assess target-derogation. Judges' narcissism and other-derogation were positively related in Studies 1 and 2. Narcissism positively predicted and self-esteem negatively predicted target-derogation after controlling for each other in Study 3. Narcissistic individuals derogate others more than non-narcissistic individuals regardless of whether ego threat is present or absent.

 12. A quiet ego quiets death anxiety: humility as an existential anxiety buffer.

  Kesebir, Pelin

  2014-04-01

  Five studies tested the hypothesis that a quiet ego, as exemplified by humility, would buffer death anxiety. Humility is characterized by a willingness to accept the self and life without comforting illusions, and by low levels of self-focus. As a consequence, it was expected to render mortality thoughts less threatening and less likely to evoke potentially destructive behavior patterns. In line with this reasoning, Study 1 found that people high in humility do not engage in self-serving moral disengagement following mortality reminders, whereas people low in humility do. Study 2 showed that only people low in humility respond to death reminders with increased fear of death, and established that this effect was driven uniquely by humility and not by some other related personality trait. In Study 3, a low sense of psychological entitlement decreased cultural worldview defense in response to death thoughts, whereas a high sense of entitlement tended to increase it. Study 4 demonstrated that priming humility reduces self-reported death anxiety relative to both a baseline and a pride priming condition. Finally, in Study 5, experimentally induced feelings of humility prevented mortality reminders from leading to depleted self-control. As a whole, these findings obtained from relatively diverse Internet samples illustrate that the dark side of death anxiety is brought about by a noisy ego only and not by a quiet ego, revealing self-transcendence as a sturdier, healthier anxiety buffer than self-enhancement.

 13. Ego is a Hurdle in Second Language Learning: A Contrastive Study between Adults and Children

  Shumaila Abdullah

  2015-12-01

  Full Text Available The aim of this research paper is to find out by comparing and contrasting between the adults and children in second language learning process how language ego of adult learners affects them to learn second language, and how it becomes a barrier for them in second language learning process. Nowadays learning English as foreign and second language is one of the most dominant socio-cultural   requirements of people for seeking employment, foreign tour, business, education and other basic communicative purposes. Therefore, English as foreign and second language is definitely necessary for everybody because it is one of the most urgent socio-cultural pre-requisites of the Post-modern era. It is commonly observed during teaching and learning English as a foreign language in Pakistan, that language ego hinders the adults to learn it properly. Therefore, children are more successful L2 learners than the adults are. Children learning L2 use to reproduce construction process just as they do in their L1 learning and they have the ability to cognize and reproduce new and novel utterances. The compare and contrast between adult and child second language learner will be highlighted in this research paper, which may be helpful for teachers, researchers and scholars on the subject.   Keywords:  Second Language Learning Process, Adult Learner, Child Learner, Language Ego, Critical Period and Puberty Period

 14. What Is Ego Depletion? Toward a Mechanistic Revision of the Resource Model of Self-Control.

  Inzlicht, Michael; Schmeichel, Brandon J

  2012-09-01

  According to the resource model of self-control, overriding one's predominant response tendencies consumes and temporarily depletes a limited inner resource. Over 100 experiments have lent support to this model of ego depletion by observing that acts of self-control at Time 1 reduce performance on subsequent, seemingly unrelated self-control tasks at Time 2. The time is now ripe, therefore, not only to broaden the scope of the model but to start gaining a precise, mechanistic account of it. Accordingly, in the current article, the authors probe the particular cognitive, affective, and motivational mechanics of self-control and its depletion, asking, "What is ego depletion?" This study proposes a process model of depletion, suggesting that exerting self-control at Time 1 causes temporary shifts in both motivation and attention that undermine self-control at Time 2. The article highlights evidence in support of this model but also highlights where evidence is lacking, thus providing a blueprint for future research. Though the process model of depletion may sacrifice the elegance of the resource metaphor, it paints a more precise picture of ego depletion and suggests several nuanced predictions for future research. © The Author(s) 2012.

 15. Maximum Likelihood Estimation of Monocular Optical Flow Field for Mobile Robot Ego-motion

  Huajun Liu

  2016-01-01

  Full Text Available This paper presents an optimized scheme of monocular ego-motion estimation to provide location and pose information for mobile robots with one fixed camera. First, a multi-scale hyper-complex wavelet phase-derived optical flow is applied to estimate micro motion of image blocks. Optical flow computation overcomes the difficulties of unreliable feature selection and feature matching of outdoor scenes; at the same time, the multi-scale strategy overcomes the problem of road surface self-similarity and local occlusions. Secondly, a support probability of flow vector is defined to evaluate the validity of the candidate image motions, and a Maximum Likelihood Estimation (MLE optical flow model is constructed based not only on image motion residuals but also their distribution of inliers and outliers, together with their support probabilities, to evaluate a given transform. This yields an optimized estimation of inlier parts of optical flow. Thirdly, a sampling and consensus strategy is designed to estimate the ego-motion parameters. Our model and algorithms are tested on real datasets collected from an intelligent vehicle. The experimental results demonstrate the estimated ego-motion parameters closely follow the GPS/INS ground truth in complex outdoor road scenarios.

 16. A 1-mm spectral line survey toward GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)

  He, J H; Chen, X

  2012-01-01

  A northern subsample of 89 Spitzer GLIMPSE extended green objects (EGOs), the candidate massive young stellar objects, are surveyed for molecular lines in two 1-GHz ranges: 251.5- 252.5 and 260.188-261.188 GHz. A comprehensive catalog of observed molecular line data and spectral plots are presented. Eight molecular species are undoubtedly detected: H13CO+, SiO, SO, CH3OH, CH3OCH3, CH3CH2CN, HCOOCH3, and HN13C. H13CO+ 3-2 line is detected in 70 EGOs among which 37 ones also show SiO 6-5 line, demonstrating their association to dense gas and supporting the outflow interpretation of the extended 4.5 um excess emission. Our major dense gas and outflow tracers (H13CO+, SiO, SO and CH3OH) are combined with our previous survey of 13CO, 12CO and C18O 1-0 toward the same sample of EGOs for a multi-line multi- cloud analysis of line width and luminosity correlations. Good log-linear correlations are found among all considered line luminosities, which requires a universal similarity of density and thermal structures and...

 17. A 95 GHz Class I Methanol Maser Survey Toward GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)

  Chen, Xi; Shen, Zhi-Qiang; Titmarsh, Anita; Gan, Cong-Gui

  2011-01-01

  We report the results of a systematic survey for 95 GHz class I methanol masers towards a new sample of 192 massive young stellar object (MYSO) candidates associated with ongoing outflows (known as extended green objects or EGOs) identified from the Spitzer GLIMPSE survey. The observations were made with the Australia Telescope National Facility (ATNF) Mopra 22-m radio telescope and resulted in the detection of 105 new 95 GHz class I methanol masers. For 92 of the sources our observations provide the first identification of a class I maser transition associated with these objects (i.e. they are new class I methanol maser sources). Our survey proves that there is indeed a high detection rate (55%) of class I methanol masers towards EGOs. Comparison of the GLIMPSE point sources associated with EGOs with and without class I methanol maser detections shows they have similar mid-IR colors, with the majority meeting the color selection criteria -0.6<[5.8]-[8.0]<1.4 and 0.5<[3.6]-[4.5]<4.0. Investigation...

 18. Land-use and land-cover sceneries in China: an application of Dinamica EGO model

  Yi, Wei; Gao, Zhiqiang; Li, Zhihua; Chen, Maosi

  2012-10-01

  Land is an indispensable natural resource for human, without which we cannot survive and develop. Land-use change, influenced by both natural environment and human activity, has a close relationship with food security, resource utilization, biodiversity and climate change. In order to understand the process and driving mechanism of land-use change, dynamic models were developed in these years, among which Dinamica EGO is a practical one and has been widely used in the world. In this paper, we aim to use Dinamica EGO to simulate the land-use of China in 2005 with data extracted from SPOT VGT NDVI. The real land-use map was compared with the simulation result so as to verify the feasibility of Dinamica EGO. Then we supposed three sceneries under which we could analyze the land-use change of China in 2020. Results indicated that: on the basis of no extreme natural disasters or exceptional policy fluctuation, the grassland area would reduce by 22.21 million hectares averagely. However forest would increase by 19.81 billion hectares on average. Water and unused land would probably remain stable as there was little change in three sceneries. Farmland areas showed a good agreement under these sceneries whereas the greatest difference in land-use area estimations lies in built-up with an uncertainty accounting for 1.67%.

 19. A 1 mm SPECTRAL LINE SURVEY TOWARD GLIMPSE EXTENDED GREEN OBJECTS (EGOs)

  He, J. H. [Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Yunnan Astronomical Observatory/National Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 110, Kunming, 650011 Yunnan Province (China); Takahashi, S. [Academia Sinica, Institute of Astronomy and Astrophysics, P.O. Box 23-141, Taipei 10617, Taiwan (China); Chen, X., E-mail: jinhuahe@ynao.ac.cn, E-mail: satoko_t@asiaa.sinica.edu.tw, E-mail: chenxi@shao.ac.cn [Key Laboratory for Research in Galaxies and Cosmology, Key Laboratory of Radio Astronomy, Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, 80 Nandan Road, Shanghai 200030 (China)

  2012-09-15

  A northern subsample of 89 Spitzer GLIMPSE extended green objects (EGOs), the candidate massive young stellar objects, are surveyed for molecular lines in two 1 GHz ranges: 251.5-252.5 and 260.188-261.188 GHz. A comprehensive catalog of observed molecular line data and spectral plots are presented. Eight molecular species are undoubtedly detected: H{sup 13}CO{sup +}, SiO, SO, CH{sub 3}OH, CH{sub 3}OCH{sub 3}, CH{sub 3}CH{sub 2}CN, HCOOCH{sub 3}, and HN{sup 13}C. The H{sup 13}CO{sup +} 3-2 line is detected in 70 EGOs, among which 37 also show the SiO 6-5 line, demonstrating their association with dense gas and supporting the outflow interpretation of the extended 4.5 {mu}m excess emission. Our major dense gas and outflow tracers (H{sup 13}CO{sup +}, SiO, SO, and CH{sub 3}OH) are combined with our previous survey of {sup 13}CO, {sup 12}CO, and C{sup 18}O 1-0 toward the same sample of EGOs for a multi-line, multi-cloud analysis of linewidth and luminosity correlations. Good log-linear correlations are found among all considered line luminosities, the explanation of which requires a universal similarity of density and thermal structures and probably of shock properties among all EGO clouds. It also requires that the shocks be produced within the natal clouds of the EGOs. Diverse degrees of correlation are found among the linewidths. However, both the linewidth and luminosity correlations tend to progressively worsen across larger cloud subcomponent size scales, depicting the increase of randomness across cloud subcomponent sizes. Moreover, the linewidth correlations among the three isotopic CO 1-0 lines show data scatter as linear functions of the linewidth itself, indicating that the velocity randomness also increases with whole cloud sizes in a regular way.

 20. Psychometric Characteristics of a Patient Reported Outcome Measure on Ego-Integrity and Despair among Cancer Patients.

  Gitta Kleijn

  Full Text Available To evaluate psychometric characteristics of a questionnaire (the Northwestern Ego-integrity Scale (NEIS on ego-integrity (the experience of wholeness and meaning in life, even in spite of negative experiences and despair (the experience of regret about the life one has led, and feelings of sadness, failure and hopelessness among cancer patients.Cancer patients (n = 164 completed patient reported outcome measures on ego-integrity and despair (NEIS, psychological distress, anxiety and depression (Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, and quality of life (EORTC QLQ-C30 (cancer survivors, n = 57 or EORTC QLQ-C15-PAL (advanced cancer patients, n = 107. Confirmatory Factor Analysis was used to assess construct validity. Cronbach's alpha was used to assess internal consistency. Convergent validity was tested based on a priori defined hypotheses: a higher level of ego-integrity was expected to be related to a higher level of quality of life, and lower levels of distress, depression and anxiety; a higher level of despair was expected to be related to a lower level of quality of life, and higher levels of distress, depression and anxiety.The majority of all items (94.5% of the NEIS were completed by patients and single item missing rate was below 2%. The two subscales, labeled as Ego-integrity (5 items and Despair (4 items had acceptable internal consistency (Cronbach's alpha .72 and .61, respectively. The Ego-integrity subscale was not significantly associated with quality of life, distress, anxiety, or depression. The Despair subscale correlated significantly (p <.001 with quality of life (r = -.29, distress (r = .44, anxiety (r = .47 and depression (r = .32.The NEIS has good psychometric characteristics to assess ego-integrity and despair among cancer patients.

 1. The relations of ego-resiliency and emotion socialization to the development of empathy and prosocial behavior across early childhood.

  Taylor, Zoe E; Eisenberg, Nancy; Spinrad, Tracy L; Eggum, Natalie D; Sulik, Michael J

  2013-10-01

  The present study explored early personality and environmental predictors of the development of young children's empathy, as well as relations of empathy to prosocial behavior with peers at a later age. How children manage their own emotions and behaviors when under stress--their ego-resiliency--would be expected to affect their responses to others' emotions. Also, socialization experiences, such as the quality of parenting behaviors, have been associated with individual differences in empathy-related responding. We examined whether mothers' emotion socialization practices and children's ego-resiliency at 18 months predicted initial levels and change in empathy across five time points (24, 30, 42, 48, and 54 months; N = 242), and whether empathy in turn predicted prosocial behavior with peers at 72/84 months of age. Ego-resiliency and mothers' expressive encouragement both uniquely predicted the intercept of empathy. Boys' empathy was lower than girls' but improved more with age. Initial levels and growth of empathy positively predicted later prosocial behavior. Children's ego-resiliency predicted the slope of empathy at near significance (p = .054). We also found that the intercept of empathy mediated the relation between ego-resiliency and prosocial behavior as well as the relation between mothers' expressive encouragement and prosocial behavior. These findings suggest that both parenting and personality characteristics are relevant to the development of empathy during early childhood and might contribute to children's later prosocial behavior with peers.

 2. The Relations of Ego-Resiliency and Emotion Socialization to the Development of Empathy and Prosocial Behavior Across Early Childhood

  Taylor, Zoe E.; Eisenberg, Nancy; Spinrad, Tracy L.; Eggum, Natalie D.; Sulik, Michael J.

  2015-01-01

  The present study explored early personality and environmental predictors of the development of young children’s empathy, as well as relations of empathy to prosocial behavior with peers at a later age. How children manage their own emotions and behaviors when under stress—their ego-resiliency—would be expected to affect their responses to others’ emotions. Also, socialization experiences, such as the quality of parenting behaviors, have been associated with individual differences in empathy-related responding. We examined whether mothers’ emotion socialization practices and children’s ego-resiliency at 18 months predicted initial levels and change in empathy across five time points (24, 30, 42, 48, and 54 months; N = 242), and whether empathy in turn predicted prosocial behavior with peers at 72/84 months of age. Ego-resiliency and mothers’ expressive encouragement both uniquely predicted the intercept of empathy. Boys’ empathy was lower than girls’ but improved more with age. Initial levels and growth of empathy positively predicted later prosocial behavior. Children’s ego-resiliency predicted the slope of empathy at near significance (p = .054). We also found that the intercept of empathy mediated the relation between ego-resiliency and prosocial behavior as well as the relation between mothers’ expressive encouragement and prosocial behavior. These findings suggest that both parenting and personality characteristics are relevant to the development of empathy during early childhood and might contribute to children’s later prosocial behavior with peers. PMID:24098930

 3. The influences of chronic illness and ego development on self-esteem in diabetic and psychiatric adolescent patients.

  Jacobson, A M; Hauser, S T; Powers, S; Noam, G

  1984-12-01

  Self-esteem as measured by the Coopersmith Self-Esteem Inventory [Coopersmith, S. (1967),The Antecedents of Self-Esteem, Freeman, San Francisco] and ego development as measured by the Washington University Sentence Completion Test [Loevinger, J., and Wessler, R. (1970),Measuring Ego Development, Vol. I, Jossey-Bass, San Francisco] were evaluated in three groups of early adolescents: diabetic patients, nonpsychotic psychiatric patients, and a nonpatient group of high-school students. We found that low levels of ego development were associated with low levels of global and domain-specific self-esteem in all three subject groups. Levels of self-esteem among diabetic patients were not significantly different from those of nonpatients. While psychiatric patients had significantly lower self-esteem levels than the other groups, this difference was accounted for by preconformists, i.e., those at the lowest stages of ego development. Psychiatric patients reaching higher ego levels showed self-esteem levels indistinguishable from those of the diabetics and nonpatients.

 4. “When the going gets tough, who keeps going?” Depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect

  Salmon, Stefanie J.; Adriaanse, Marieke A.; De Vet, Emely; Fennis, Bob M.; De Ridder, Denise T. D.

  2014-01-01

  Self-control relies on a limited resource that can get depleted, a phenomenon that has been labeled ego-depletion. We argue that individuals may differ in their sensitivity to depleting tasks, and that consequently some people deplete their self-control resource at a faster rate than others. In three studies, we assessed individual differences in depletion sensitivity, and demonstrate that depletion sensitivity moderates ego-depletion effects. The Depletion Sensitivity Scale (DSS) was employed to assess depletion sensitivity. Study 1 employs the DSS to demonstrate that individual differences in sensitivity to ego-depletion exist. Study 2 shows moderate correlations of depletion sensitivity with related self-control concepts, indicating that these scales measure conceptually distinct constructs. Study 3 demonstrates that depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect. Specifically, participants who are sensitive to depletion performed worse on a second self-control task, indicating a stronger ego-depletion effect, compared to participants less sensitive to depletion. PMID:25009523

 5. The cases of observance and violation of politeness maxims by communicants in the ego-state of natural Child

  Гульнара Фанзиловна Гизатова

  2014-12-01

  Full Text Available Nowadays, the study of human communication is of great importance in linguistics and psychology. In order to achieve smooth and conflict-free interaction it is necessary not only to respect the rules of politeness, but also to take into account the position of the speaker and the addressee. This explains the need to study many psychological factors in communication. This paper studies the ego-state of Natural Child in speech communication. Investigating the behavior of communicants in the ego-state of Natural Child, we rely on the theory of transactional analysis (E. Bern 1961 . According to this theory, the behavior of the speaker and the addressee in the ego-states of Natural Child varies from curious, inspiring, dreamy, and natural to the selfish, spiteful, shameless and impatient. The material for investigation is the dialogs from British and American fiction of XIX-XXI centuries. The dialogs contain the speaker and addressee’s replicas, meeting the essential requirements of the Principle of Politeness (G. Leech 1983 and the theory of transactional analysis. In our work we have applied hypothetical-deductive method, and methods of definitional and contextual analysis. The anylisis of our material demonstrates that communicants in the ego-state of Natural Child observe the maxims of generosity, tact and agreement, and violate the maxims of approbation, modesty and tact. Thus, the implementation of politeness maxims by communicants in ego-state of Natural Child depends entirely on their behavior.

 6. Stress and eating: the effects of ego-threat and cognitive demand on food intake in restrained and emotional eaters.

  Wallis, D J; Hetherington, M M

  2004-08-01

  Restrained and emotional eaters overeat in response to stress. To compare differential effects of cognitive demand and ego-threatening stressors on subsequent chocolate intake, 38 females completed a neutral (control), an ego threatening and an incongruent Stroop colour-naming task on three separate occasions. Participants were assigned to four groups based on median-split scores on the restrained and emotional eating scales of the Dutch Eating Behaviour Questionnaire-high restraint/high emotional, high restraint/low emotional, low restraint/high emotional and low restraint/low emotional. Higher response latencies were observed in the incongruent task, confirming its greater cognitive (attentional) demand. Overall intake was enhanced by 23% after ego-threat and 15% after the incongruent Stroop task relative to control. Restraint was associated with greater intake after both ego-threat and the incongruent task than in the control condition. In contrast, emotional eating was associated with greater intake after only the ego-threat, relative to control. A positive association between reaction time and subsequent intake in all conditions for high restraint/low emotional eaters provided support for the limited capacity hypothesis. Enhanced intake in emotional eaters is proposed to relate to escape from self-awareness. These findings demonstrate differential effects of threat and demand on stress-related eating in restrained and emotional eaters.

 7. No Evidence of the Ego-Depletion Effect across Task Characteristics and Individual Differences: A Pre-Registered Study.

  Lurquin, John H; Michaelson, Laura E; Barker, Jane E; Gustavson, Daniel E; von Bastian, Claudia C; Carruth, Nicholas P; Miyake, Akira

  2016-01-01

  Ego-depletion, a psychological phenomenon in which participants are less able to engage in self-control after prior exertion of self-control, has become widely popular in the scientific community as well as in the media. However, considerable debate exists among researchers as to the nature of the ego-depletion effect, and growing evidence suggests the effect may not be as strong or robust as the extant literature suggests. We examined the robustness of the ego-depletion effect and aimed to maximize the likelihood of detecting the effect by using one of the most widely used depletion tasks (video-viewing attention control task) and by considering task characteristics and individual differences that potentially moderate the effect. We also sought to make our research plan transparent by pre-registering our hypotheses, procedure, and planned analyses prior to data collection. Contrary to the ego-depletion hypothesis, participants in the depletion condition did not perform worse than control participants on the subsequent self-control task, even after considering moderator variables. These findings add to a growing body of evidence suggesting ego-depletion is not a reliable phenomenon, though more research is needed that uses large sample sizes, considers moderator variables, and pre-registers prior to data collection.

 8. Investigating the Relationship between the Perceptions of Taekwondo Athletes towards Coach-Athlete Relationship, Task and Ego Orientation in Sports, and Motivation in Sports

  Bezci, Sakir

  2016-01-01

  This research aims to determine the effect of tasks and egos of taekwondo athletes on the coach-athlete relationship and the effect of coach-athlete relationship on motivation in sports. Thus, "Coach-Athlete Relationship", "Task and Ego Orientation in Sports" and "Motivation in Sports" scales have been applied to the…

 9. El análisis de la Cohesión, Vinculación e Integración sociales en las encuestas EgoNet.

  Lozares, Carlos

  2011-06-01

  Full Text Available The objective of these papers consists to showing some possibilities of analysis Ego-net about social Cohesion, Linking and Integration. A proposal is done in order to analyze these concepts. The data used in the illustrative examples of the concepts come from a survey of Ego-centered networks in Catalonia.

 10. Passion and Preparation in the Basic Course: The Influence of Students' Ego-Involvement with Speech Topics and Preparation Time on Public-Speaking Grades

  Mazer, Joseph P.; Titsworth, Scott

  2012-01-01

  Authors of basic public-speaking course textbooks frequently encourage students to select speech topics in which they have vested interest, care deeply about, and hold strong opinions and beliefs. This study explores students' level of ego-involvement with informative and persuasive speech topics, examines possible ego-involvement predictors of…

 11. Passion and Preparation in the Basic Course: The Influence of Students' Ego-Involvement with Speech Topics and Preparation Time on Public-Speaking Grades

  Mazer, Joseph P.; Titsworth, Scott

  2012-01-01

  Authors of basic public-speaking course textbooks frequently encourage students to select speech topics in which they have vested interest, care deeply about, and hold strong opinions and beliefs. This study explores students' level of ego-involvement with informative and persuasive speech topics, examines possible ego-involvement predictors of…

 12. Education and Public Outreach at EGO/Virgo: past experiences and future projects

  Razzano, Massimiliano

  2015-08-01

  We are approaching the new generation Gravitational Wave (GW) detector Era and in the next months a new exiting period for GW scientists will start enforcing collaboration and interactions among different scientific communities. We aim to reach a wider audience to spread this enthusiasm in the general public about our every day activities and let them know how it will change our understanding of the Universe, once revealed the Gravitational waves. In this talk, we will report about the activities of the last years and about the EGO/Virgo outreach plans for the future. The main goal of the Virgo/EGO outreach activity is to raise awareness and curiosity about the GW research projects. In the past years we informed the general public about science we do at EGO/Virgo site, trying to attract students in doing research, letting them know about the Virgo detector and involving them in small research activities. We run a regular program of site visits, and we often organized astronomical observations and science cafe' events which attracted a large number of people. Efforts were made also to involve kids in understanding our scientific job. We started a series of regular events in which art and science were fused.We are strengthening our outreach activities with common efforts in the Virgo laboratories which are spread all over in Europe.We plan to make available a scientific path within Virgo, where the public can do little experiences of science or for example tile, for a day, the activity of our researchers.

 13. Extrapunitive and intropunitive individuals activate different parts of the prefrontal cortex under an ego-blocking frustration.

  Takehiro Minamoto

  Full Text Available Different people make different responses when they face a frustrating situation: some punish others (extrapunitive, while others punish themselves (intropunitive. Few studies have investigated the neural structures that differentiate extrapunitive and intropunitive individuals. The present fMRI study explored these neural structures using two different frustrating situations: an ego-blocking situation which blocks a desire or goal, and a superego-blocking situation which blocks self-esteem. In the ego-blocking condition, the extrapunitive group (n = 9 showed greater activation in the bilateral ventrolateral prefrontal cortex, indicating that these individuals prefer emotional processing. On the other hand, the intropunitive group (n = 9 showed greater activation in the left dorsolateral prefrontal cortex, possibly reflecting an effortful control for anger reduction. Such patterns were not observed in the superego-blocking condition. These results indicate that the prefrontal cortex is the source of individual differences in aggression direction in the ego-blocking situation.

 14. Extrapunitive and intropunitive individuals activate different parts of the prefrontal cortex under an ego-blocking frustration.

  Minamoto, Takehiro; Osaka, Mariko; Yaoi, Ken; Osaka, Naoyuki

  2014-01-01

  Different people make different responses when they face a frustrating situation: some punish others (extrapunitive), while others punish themselves (intropunitive). Few studies have investigated the neural structures that differentiate extrapunitive and intropunitive individuals. The present fMRI study explored these neural structures using two different frustrating situations: an ego-blocking situation which blocks a desire or goal, and a superego-blocking situation which blocks self-esteem. In the ego-blocking condition, the extrapunitive group (n = 9) showed greater activation in the bilateral ventrolateral prefrontal cortex, indicating that these individuals prefer emotional processing. On the other hand, the intropunitive group (n = 9) showed greater activation in the left dorsolateral prefrontal cortex, possibly reflecting an effortful control for anger reduction. Such patterns were not observed in the superego-blocking condition. These results indicate that the prefrontal cortex is the source of individual differences in aggression direction in the ego-blocking situation.

 15. [Pervasive developmental disorder in adults; importance of diagnosis in concern to the type of ego structure with PDD].

  Hirosawa, Masataka

  2011-01-01

  Most adult patients with pervasive developmental disorder (PDD) who consult with psychiatrists for the first time may have normal intelligence. In diagnosing high-functioning PDD to adult patients, we should pay much attention to psychological consistency which exists between developmental problems in childhood, developed personality, recent problems in social adjustment, and manifested psychiatric symptoms. In order to understand these relationships, considering the patients' type of ego structure ("PDD ego type") seems to be useful. "PDD ego type" is characterized by their unique self-universe image which takes form of grid one (just like a touch panel), which is decisively different from the form of a radial or concentric circle held by most people (Jung, C.G). This self-universe image characterizes adult PDD patients' psychiatric symptoms, unsuitable social performance, and their "personality."

 16. Minimization of operator-balance interactive warmup by use of an alter ego heat source

  Braudaway, D. W.

  Operator-equipment interaction is a well-known but frustrating part of many high precision measurements. Deterioration in performance of a high-precision balance required testing to identify the cause of the problem and to establish effectiveness of the solution. An unexpected result of the tests was a clear characterization of a significant operator-balance thermal interaction and verification of the empirically determined warmup requirement. The repeatability of the interactive effect inspired development of a replacement for the operator using an alter ego heat source.

 17. Looking for the Self: Phenomenology, Neurophysiology and Philosophical Significance of Drug-induced Ego Dissolution

  Millière, Raphaël

  2017-01-01

  There is converging evidence that high doses of hallucinogenic drugs can produce significant alterations of self-experience, described as the dissolution of the sense of self and the loss of boundaries between self and world. This article discusses the relevance of this phenomenon, known as “drug-induced ego dissolution (DIED)”, for cognitive neuroscience, psychology and philosophy of mind. Data from self-report questionnaires suggest that three neuropharmacological classes of drugs can induce ego dissolution: classical psychedelics, dissociative anesthetics and agonists of the kappa opioid receptor (KOR). While these substances act on different neurotransmitter receptors, they all produce strong subjective effects that can be compared to the symptoms of acute psychosis, including ego dissolution. It has been suggested that neuroimaging of DIED can indirectly shed light on the neural correlates of the self. While this line of inquiry is promising, its results must be interpreted with caution. First, neural correlates of ego dissolution might reveal the necessary neurophysiological conditions for the maintenance of the sense of self, but it is more doubtful that this method can reveal its minimally sufficient conditions. Second, it is necessary to define the relevant notion of self at play in the phenomenon of DIED. This article suggests that DIED consists in the disruption of subpersonal processes underlying the “minimal” or “embodied” self, i.e., the basic experience of being a self rooted in multimodal integration of self-related stimuli. This hypothesis is consistent with Bayesian models of phenomenal selfhood, according to which the subjective structure of conscious experience ultimately results from the optimization of predictions in perception and action. Finally, it is argued that DIED is also of particular interest for philosophy of mind. On the one hand, it challenges theories according to which consciousness always involves self-awareness. On

 18. Training Algorithms for EGO Method and Applications%EGO方法的训练算法及应用

  邓枫; 覃宁; 伍贻兆

  2012-01-01

  Three kinds of training algorithms for efficient global optimization ( EGO) method are investigated. A kind of training algorithm based on low-discrepancy sequences is proposed to reduce randomness of EGO method. Performance of EGO method depends on a good training algorithm. Since training problems in EGO are non-convex and non-smooth, meta-heuristic algorithms, random algorithm and low-discrepancy sequences are chosen to address five benchmark optimization problems and two aerodynamic shape optimization problems. In these problems, differential evolution algorithm was found the best in meta-heuristic algorithms. Training algorithm based on low-discrepancy sequences can effectively reduce randomness of EGO method and Faure sequence has the best performance.%针对高效全局优化(Efficient Global Optimization,简称EGO)方法的训练问题,选择元启发式(Metaheuristic)算法、随机取样算法以及低频序列算法,并选用三个无约束、两个带约束解析优化算例以及两个气动优化算例,对这三类训练算法进行详细地比较研究,发现在元启发式算法中差分进化算法最具应用潜力,而低频序列算法可以有效降低EGO方法的随机性,其中Faure序列平均性能最优.

 19. Measuring selfhood according to self-determination theory: Construction and validation of the Ego Functioning Questionnaire (EFQ)

  Majstorović Nebojša; Legault Lisa; Green-Demers Isabelle

  2008-01-01

  The goal of this research was to develop and validate an instrument designed to measure the three types of self proposed by Hodgins and Knee (2002): integrated, ego-invested, and impersonal. This measure was termed The Ego Functioning Questionnaire (EFQ). In Study 1 (N=202), the factorial structure of the EFQ was examined by means of an exploratory factor analysis, and the metric properties of its subscales were documented. In Study 2 (N=300), the 3 factor structure of the EFQ was successfull...

 20. The effect of motivation and positive affect on ego depletion: Replenishment versus release mechanism.

  Zhu, Ze; Li, Jian; Zhang, Bo; Li, Ye; Zhang, Houcan

  2015-11-12

  In this study, 2 experiments were conducted to investigate whether motivation and positive affect can alleviate ego depletion and to elucidate their possible mechanisms. In Experiment 1, a crossing-out-letter task was adapted to reach an ego depletion state for Chinese participants. Participants were then randomly assigned to the extrinsic motivation group, the positive affect group or the depletion control group. After the experimental treatment, a dumbbell task was used to measure participants' remaining self-regulatory resources. The results showed that participants in the motivation and positive affect groups performed better on the dumbbell task than participants in the depletion control group. Experiment 2 was similar to Experiment 1 except that participants were asked to perform an additional unexpected dumbbell task after a neutral video following the above procedure. The results of Experiment 1 were replicated; however, participants' performance on the additional dumbbell task differed. The positive affect group performed better than the depletion control group, indicating an increase in self-regulatory resources and thus supporting the replenishment effect of positive affect. No significant difference was found between the motivation group and the depletion control group.

 1. E-GOS plots for Odd-A Medium Mass Nuclei

  Nikolova, Veronika; Fetea, Mirela; Regan, Paddy; Zamfir, Victor; Casten, Rick; Beausang, Cornelius

  2004-10-01

  Neutron rich nuclei are difficult to populate experimentally. One of the best mechanisms currently available is to use heavy-ion binary reactions to populate the medium-to-high spin states of the near-stable nuclei to investigate the role of specific orbitals in determining how the nuclear structure properties evolve as a function of angular momentum. A recently reported `E-Gamma Over Spin' (E-GOS) prescription [1,2] provides an intuitive graphical mechanism for viewing potential phase changes in the mechanism for angular momentum generation in transitional nuclei. Flat curves are associated with rotors, while hyperbolic loci are associated with vibrational structures - quite distinct from plots of excitation energy against the spin, where the trajectories for both a vibrator and a rotor gradually increase as a function of spin. The present work extends the previous EGOS analysis for even-even nuclei to odd-A medium mass nuclei. This work was supported by NSF Grant No. PHY 0204811, Research Corporation Grant No. CC5494, US-DOE Grant No. DE-FG02-91ER-40609 and by the Engineering and Physical Science Research Council UK. PHR acknowledges support from the Yale University Flint and Science Development Funds. [1] Regan, P.H. et al., Phys. Rev. Lett. 90, 152502 (2003) [2] Regan, P.H. et al., AIP Conferences Proceedings 656, New York, American Institute of Physics, 2003, pp 422-428.

 2. Ego and Spiritual Transcendence: Relevance to Psychological Resilience and the Role of Age

  Barbara Hanfstingl

  2013-01-01

  Full Text Available The paper investigates different approaches of transcendence in the sense of spiritual experience as predictors for general psychological resilience. This issue is based on the theoretical assumption that resilience does play a role for physical health. Furthermore, there is a lack of empirical evidence about the extent to which spirituality does play a role for resilience. As potential predictors for resilience, ego transcendence, spiritual transcendence, and meaning in life were measured in a sample of 265 people. The main result of a multiple regression analysis is that, in the subsample with people below 29 years, only one rather secular scale that is associated with ego transcendence predicts resilience, whereas for the older subsample of 29 years and above, spiritual transcendence gains both a positive (oneness and timelessness and a negative (spiritual insight relevance to psychological resilience. On the one hand, these results concur with previous studies that also found age-related differences. On the other hand, it is surprising that the MOS spiritual insight predicts psychological resilience negatively, the effect is increasing with age. One possible explanation concerns wisdom research. Here, an adaptive way of dealing with the age-related loss of control is assumed to be relevant to successful aging.

 3. The scenic function of the ego and its role in symptom and character formation.

  Argelander, Hermann

  2013-04-01

  The author argues that the scenic function of the ego permits the situationally appropriate representation of an unconscious, infantile configuration - that is, of a relatively stable, personality-based drive scene having the same status as latent dream thoughts. The products of conflict elaboration (symptoms, etc.) are manifested in different ways in accordance with the conditions of the relevant situation. The contents of the drive scene are created by the psychical apparatus on the basis of infantile perceptions and are revealed in screen memories. The capacity for situationally appropriate representation is apparently bound up with the mobile drive, including its narcissistic transformations. Desexualization (in the sense of neutralization) renders scenic elaboration impossible. The drive derivatives withdrawn from the scenic configuration contribute to ego organization and the formation of character traits, which no longer vary according to the situation, but can only be modified by a change in personality structure itself. It is as yet unclear whether a process of resexualization can make them amenable once more to analytic work. The form of narcissistic libido that can assume a scenic configuration is closely related to primary narcissism. Its manifestations, which may likewise emerge in situation-dependent symptom formations, appear accessible to analysis.

 4. Bipolar Molecular Outflows and Hot Cores in GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)

  Cyganowski, C J; Hunter, T R; Churchwell, E; Zhang, Q

  2010-01-01

  We present high angular resolution Submillimeter Array (SMA) and Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy (CARMA) observations of two GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs)--massive young stellar object (MYSO) outflow candidates identified based on their extended 4.5 micron emission in Spitzer images. The mm observations reveal bipolar molecular outflows, traced by high-velocity 12CO(2-1) and HCO+(1-0) emission, coincident with the 4.5 micron lobes in both sources. SiO(2-1) emission confirms that the extended 4.5 micron emission traces active outflows. A single dominant outflow is identified in each EGO, with tentative evidence for multiple flows in one source (G11.92-0.61). The outflow driving sources are compact millimeter continuum cores, which exhibit hot-core spectral line emission and are associated with 6.7 GHz Class II methanol masers. G11.92-0.61 is associated with at least three compact cores: the outflow driving source, and two cores that are largely devoid of line emission. In contr...

 5. Let Your CyberAlter Ego Share Information and Manage Spam

  Kong, J S; Rezaei, B A; Sarshar, N; Roychowdhury, V P; Kong, Joseph S.; Rezaei, Behnam A.; Sarshar, Nima; Roychowdhury, Vwani P.

  2005-01-01

  Almost all of us have multiple cyberspace identities, and these {\\em cyber}alter egos are networked together to form a vast cyberspace social network. This network is distinct from the world-wide-web (WWW), which is being queried and mined to the tune of billions of dollars everyday, and until recently, has gone largely unexplored. Empirically, the cyberspace social networks have been found to possess many of the same complex features that characterize its real counterparts, including scale-free degree distributions, low diameter, and extensive connectivity. We show that these topological features make the latent networks particularly suitable for explorations and management via local-only messaging protocols. {\\em Cyber}alter egos can communicate via their direct links (i.e., using only their own address books) and set up a highly decentralized and scalable message passing network that can allow large-scale sharing of information and data. As one particular example of such collaborative systems, we provide a...

 6. Effect of a 16-week Pilates exercise program on the ego resiliency and depression in elderly women.

  Roh, Su Yeon

  2016-10-01

  This study aims to examine the effect of a 16-week Pilates exercise program on the ego resiliency and depression in elderly women. Before participating in Pilates exercise programs, researcher explained the purpose and the intention of the research to elderly women who were willing to participate in this research. A total of 148 elderly women agreed to participate in the program and they filled in ego resiliency and depression questionnaires. Then, the elderly participated in the 16-week Pilates exercise program and completed the same questionnaires afterwards. Collected data was analyzed by the SPSS ver. 20.0 program and results of paired t-test were as follows; there were statistically significant differences in all subvariables of the ego resiliency such as self-confidence (t=7.770, PPilates exercise program, there was a statistically significant difference in depression of elderly women who participated in the 16-week Pilates exercise program (t=-6.506, PPilates exercise program can help improve the ego-resiliency and alleviate depression of the elderly women.

 7. Ambitions Fulfilled? The Effects of Intrinsic and Extrinsic Goal Attainment on Older Adults' Ego-Integrity and Death Attitudes

  Van Hiel, Alain; Vansteenkiste, Maarten

  2009-01-01

  The present research examined the effects of intrinsic and extrinsic goal attainment on older adults' ego-integrity, psychological well-being, and death attitudes. Hypotheses were derived from Self-Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Ryan, & Deci, in press). Study 1 (N = 202, Mean age = 68.2 years) indicated that, after…

 8. Correlation of the Scores on Barron's Ego Strength Scale with the Scores on the Bender-Gestalt Test.

  Martin, John D.; And Others

  1979-01-01

  The degree of relationship between scores on the Barron Ego Strength Scale and the scores on the Bender-Gestalt Test was investigated on a sample of college students. Correlations were moderate to low. Racial differences were observed on the Bender-Gestalt Test. (Author/JKS)

 9. Effect of a 16-week Pilates exercise program on the ego resiliency and depression in elderly women

  Roh, Su Yeon

  2016-01-01

  This study aims to examine the effect of a 16-week Pilates exercise program on the ego resiliency and depression in elderly women. Before participating in Pilates exercise programs, researcher explained the purpose and the intention of the research to elderly women who were willing to participate in this research. A total of 148 elderly women agreed to participate in the program and they filled in ego resiliency and depression questionnaires. Then, the elderly participated in the 16-week Pilates exercise program and completed the same questionnaires afterwards. Collected data was analyzed by the SPSS ver. 20.0 program and results of paired t-test were as follows; there were statistically significant differences in all subvariables of the ego resiliency such as self-confidence (t=7.770, P<0.001), communication efficiency (t=2.690, P<0.01), optimistic trait (t=1.996, P<0.05), and anger management (t=4.525, P<0.001) after elderly women participated in the 16-week Pilates exercise program, there was a statistically significant difference in depression of elderly women who participated in the 16-week Pilates exercise program (t=−6.506, P<0.001) which was statistically lower than before their participation in the program. Consequently, participating in the Pilates exercise program can help improve the ego-resiliency and alleviate depression of the elderly women. PMID:27807531

 10. Death Anxiety, Locus of Control and Life Satisfaction in the Elderly: Toward a Definition of Ego-Integrity

  Nehrke, Milton F.; And Others

  1978-01-01

  In order to test Erikson's statements regarding ego integrity vs. despair, 20 men and 20 women from each of three residential settings (general community, public housing and nursing homes) were given life satisfaction, locus of control and death anxiety scales. Erikson's hypothesis was supported only by the public housing data. (Author)

 11. Compassionate Values as a Resource during the Transition to College: Quiet Ego, Compassionate Goals, and Self-Compassion

  Wayment, Heidi A.; West, Taylor N.; Craddock, Emily B.

  2016-01-01

  This study examined the unique contributions of compassion-related values and skills on stress and life satisfaction in two samples of first-year college students. Quiet ego, a measure of a compassionate self-identity, was associated with using relatively more compassionate interpersonal goals relative to self-image goals. Self-compassion and, to…

 12. If Ego Identity Is the Envelope Then Adaptive Change Is the Note to Self: Scaffolding the Career Choices of Adolescents

  Bowles, Terence V.; Brindle, Kimberley A.

  2017-01-01

  The first aim of the current article is to primarily propose a model to assist career counsellors in understanding and guiding adolescents towards career commitment. The second aim is to focus on the relationship between career identity and career certainty, and how these positively influence the achievement of ego identity and maturity. Finally,…

 13. “When the going gets tough, who keeps going?” Depletion sensitivity moderates the ego-depletion effect

  Salmon, S.J.; Adriaanse, M.A.; Vet, de E.W.M.L.; Fennis, B.M.; Ridder, de D.T.D.

  2014-01-01

  Self-control relies on a limited resource that can get depleted, a phenomenon that has been labeled ego-depletion. We argue that individuals may differ in their sensitivity to depleting tasks, and that consequently some people deplete their self-control resource at a faster rate than others. In thre

 14. [Development and validation of an inventory of ego functions and self regulation (Hannover Self-Regulation Inventory, HSRI)].

  Jäger, B; Schmid-Ott, G; Ernst, G; Dölle-Lange, E; Sack, M

  2012-06-01

  The aim of this study was to construct and validate a short self-rating questionnaire for the assessment of ego functions and ability of self regulation. An item pool of 120 items covering 6 postulated dimensions was reduced by two steps in independent samples (n = 136 + 470) via factor and item analyses to the final version consisting of 35 items. The 5 resulting questionnaire scales "interpersonal disturbances", "frustration tolerance and impulse control", "identity disturbances", "affect differentiation and affect tolerance" and "self-esteem" were well interpretable and showed in confirmatory factor analysis the best fit to the data (CHI²/df = 3.48; RMSEA = 0.73). Total scores were found to differentiate well between diagnostic groups of patients with more or less ego pathology (FANOVA = 9.8; df = 11; p self-regulation questionnaire" (HSRQ) evidently is an appropriate and reliable screening instrument in order to assess ego functions and capacities of self regulation in an economic and user-friendly means. The scale structure allows differentiated diagnostics of weak vs. stable ego functions and may be used for detailed therapy planning. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 15. Death Anxiety, Locus of Control and Life Satisfaction in the Elderly: Toward a Definition of Ego-Integrity

  Nehrke, Milton F.; And Others

  1978-01-01

  In order to test Erikson's statements regarding ego integrity vs. despair, 20 men and 20 women from each of three residential settings (general community, public housing and nursing homes) were given life satisfaction, locus of control and death anxiety scales. Erikson's hypothesis was supported only by the public housing data. (Author)

 16. Identity consolidation in early adulthood: relations with ego-resiliency, the context of marriage, and personality change.

  Pals, J L

  1999-04-01

  Identity consolidation during early adulthood was conceptualized as a process of investing oneself in new adult roles, responsibilities, and contexts and evaluating one's ongoing experience in order to construct a coherent, grounded, and positive identity. The current study longitudinally examined (age 21 to age 27) the roles of ego-resiliency, an important personality resource, and marriage, an important identity context, in the process of identity consolidation as it unfolded in a cohort of women who experienced early adulthood during the early 1960s. Prototypes of identity in marriage were developed to reflect the different ways these women invested and evaluated their identities in the context of marriage. Results showed that ego-resiliency at age 21 and the experience of identity in marriage at age 27 were both related to identity consolidation at age 27, and findings also suggested that the relation of age 21 ego-resiliency to age 27 identity consolidation was mediated by identity in marriage. Finally, successful identity consolidation was associated with increasing ego-resiliency from age 21 to age 27. Discussion focuses on the interaction between personality and social context in the process of identity consolidation and the role of identity consolidation in personality change.

 17. Predicting Early Adolescents' Academic Achievement, Social Competence, and Physical Health from Parenting, Ego Resilience, and Engagement Coping

  Swanson, Jodi; Valiente, Carlos; Lemery-Chalfant, Kathryn; O'Brien, T. Caitlin

  2011-01-01

  This study examined ego resilience and engagement coping as mediators of the relationships between supportive and controlling parenting practices and early adolescents' academic achievement, social competence, and physical health. Participants were 240 predominantly Mexican American early adolescents, their parents, and their teachers. There were…

 18. Peer Victimization, Self-esteem, and Ego Resilience Types in Adolescents: A Prospective Analysis of Person-context Interactions

  Overbeek, G.J.; Zeevalkink, H.; Vermulst, A.A.; Scholte, R.H.J.

  2010-01-01

  This study examined bidirectional, longitudinal associations between peer victimisation and self-esteem in adolescents, and tested for moderator effects of undercontrolling, overcontrolling, and ego-resilient personality types in these associations. Data were used from 774 adolescents ages 11-16

 19. Peer Victimization, Self-Esteem, and Ego Resilience Types in Adolescents: A Prospective Analysis of Person-Context Interactions

  Overbeek, Geertjan; Zeevalkink, Herma; Vermulst, Ad; Scholte, Ron H. J.

  2010-01-01

  This study examined bidirectional, longitudinal associations between peer victimisation and self-esteem in adolescents, and tested for moderator effects of undercontrolling, overcontrolling, and ego-resilient personality types in these associations. Data were used from 774 adolescents ages 11-16 years who participated in a three-wave (i.e., 2005,…

 20. A Comparison of Able-Bodied and Disabled College Students on Erikson's Ego Stages and Maslow's Needs Levels.

  Kriegsman, Kay Harris; Hershenson, David B.

  1987-01-01

  Compared physically disabled and able-bodied college students on Erickson's epigenetic stages of life-span development, and Maslow's motivational needs hierarchy of personality development. The groups were more similar than dissimilar in ego development and needs level. College students with disabilities may be a select population because of their…

 1. Ego Deficiencies in the Areas of Pleasure, Intimacy, and Cooperation: Guidelines in the Diagnosis and Treatment of Sexual Dysfunctions

  Levay, Alexander N.; Kagle, Arlene

  1977-01-01

  Psychopathology, in the form of a deficiency in ego functions of pleasure, intimacy, or cooperation, is usually associated with sexual dysfunctions that prove refractory to sex therapy techniques alone. Each deficiency forms a distinct clinical syndrome with specific treatment requirements, necessitating further diagnostic subcategorization of…

 2. Cortisol Reactions in Five-Year-Olds to Parent-Child Interaction: The Moderating Role of Ego-Resiliency

  Smeekens, Sanny; Riksen-Walraven, J. Marianne; van Bakel, Hedwig J. A.

  2007-01-01

  Background: This study with five-year-olds is the first to examine whether low-quality interactions with parents elicit physiological stress in children beyond toddlerhood, as evident from elevated cortisol levels in their saliva. It was hypothesised that particularly children with low levels of ego-resiliency--a personality construct reflecting…

 3. Dynamic modelling of future land-use change: a comparison between CLUE-S and Dinamica EGO models

  Yi, Wei; Gao, Zhiqiang; Chen, Maosi

  2012-10-01

  Land-use and land-cover change has been a research focus in global environmental change. Recent research found that land-use change could influence the structure of biogeochemical spheres as well as material and energy recycle directly or indirectly. Land-use dynamic models are considered as an effective technique to study the processes of land-use modification. The objective of this paper is to compare two widely use land-use dynamic models, CLUE-S and Dinamica EGO, from the perspective of land-use change amount, spatial characteristics, and their utility. A case study was conducted to examine the ascendants of each model and Kappa coefficient was used to compare the simulation accuracy. The modelling experiments reflected that the predictions of land-use change based on CLUE-S and Dinamica EGO matched broadly with actual situation. CLUE-S was better in overall accuracy whereas the Markov process in Dinamica EGO could precisely predict the amount of land-use change. Moreover, the spatial pattern of simulation map based on Dinamica EGO was more consistent with empirical result. Both results indicate their possible further applicability for forecasting future land-use change and corresponding studies.

 4. Research on Adolescents’ Ego Identity:A Review%自我同一性研究综述

  杨海燕

  2015-01-01

  Ego identity development is the central developmental issue in adolescence .Since Erikson firstly raised the concept of ego identity,on which many researchers have made a lot of further theoretical and empirical studies.This article wil review the research of adolescent ego identity,including the analyses of concept on ego identity and its related terms, the relation of the development, and it effect to adolescents.%自我同一性是青少年发展阶段的核心概念,自从埃里克森首次提出自我同一性这一概念以来,已有大量的研究对其进行了深入地理论探讨与实证研究。本文在综合中外学者研究的基础上,分别从自我同一性概念,发展的相关因素,以及它对青少年发展的影响进行了概括和总结。

 5. The Red Book from a pre-modern perspective: the position of the ego, sacrifice and the dead.

  Kawai, Toshio

  2012-06-01

  This paper tries to investigate The Red Book from a pre-modern point of view especially with reference to a Japanese cultural and clinical perspective. In spite of overwhelming contents from the unconscious, the position of the ego is remarkable as a formal aspect throughout The Red Book. The ego manifests itself as a stable observing agency which results in clear images. In the case of Japan, visions are historically rare because of the much more vague position of the ego. While in Liber Primus the ego manifests itself via suffering and tragedy, in Liber Secundus it has more distance and humour, and takes the form of comedy. Mythological images are internalized as fantasy in Liber Secundus. So the rebirth of God does not need to be performed literally but by way of internalization, which is the origin of Jungian psychology. In its substantial aspect, the references in The Red Book to pre-modern cultural images of sacrifice and redemption of the dead are impressive. The sacrifice may suggest that the numinous cannot be experienced as ritual and symbol but necessitates direct violence and sexuality.

 6. Early-stage star forming cloud cores in GLIMPSE Extended Green Objects (EGOs) as traced by organics pecies

  Ge, Jixing; Chen, Xi; Takahashi, S

  2014-01-01

  In order to investigate the physical and chemical properties of massive star forming cores in early stages, we analyse the excitation and abundance of four organic species, CH3OH, CH3OCH3, HCOOCH3 and CH3CH2CN, toward 29 Extended Green Object (EGO) cloud cores that were observed by our previous single dish spectral line survey. The EGO cloud cores are found to have similar methanol J_3-J_2 rotation temperatures of ~44 K, a typical linear size of ~0.036 pc, and a typical beam averaged methanol abundance of several 10^(-9) (the beam corrected value could reach several 10^(-7)). The abundances of the latter three species, normalized by that of methanol, are found to be correlated also across a large variety of clouds such as EGO cloud cores, hot corinos, massive hot cores and Galactic Center clouds. The chemical properties of the EGO cloud cores lie between that of hot cores and hot corinos. However, the abundances and abundance ratios of the four species can not be satisfactorily explained by recent chemical mo...

 7. Peer Victimization, Self-esteem, and Ego Resilience Types in Adolescents: A Prospective Analysis of Person-context Interactions

  Overbeek, G.J.; Zeevalkink, H.; Vermulst, A.A.; Scholte, R.H.J.

  2010-01-01

  This study examined bidirectional, longitudinal associations between peer victimisation and self-esteem in adolescents, and tested for moderator effects of undercontrolling, overcontrolling, and ego-resilient personality types in these associations. Data were used from 774 adolescents ages 11-16 yea

 8. Peer Victimization, Self-Esteem, and Ego Resilience Types in Adolescents: A Prospective Analysis of Person-Context Interactions

  Overbeek, Geertjan; Zeevalkink, Herma; Vermulst, Ad; Scholte, Ron H. J.

  2010-01-01

  This study examined bidirectional, longitudinal associations between peer victimisation and self-esteem in adolescents, and tested for moderator effects of undercontrolling, overcontrolling, and ego-resilient personality types in these associations. Data were used from 774 adolescents ages 11-16 years who participated in a three-wave (i.e., 2005,…

 9. If Ego Identity Is the Envelope Then Adaptive Change Is the Note to Self: Scaffolding the Career Choices of Adolescents

  Bowles, Terence V.; Brindle, Kimberley A.

  2017-01-01

  The first aim of the current article is to primarily propose a model to assist career counsellors in understanding and guiding adolescents towards career commitment. The second aim is to focus on the relationship between career identity and career certainty, and how these positively influence the achievement of ego identity and maturity. Finally,…

 10. EGO: Towards a global glider infrastructure for the benefit of marine research and operational oceanography

  Testor, Pierre

  2013-04-01

  In the 1990 s, while gliders were being developed and successfully passing first tests, their potential use for ocean research started to be discussed in international conferences because they could help us improve the cost-effectiveness, sampling, and distribution of the ocean observations (see OceanObs'99 Conference Statement - UNESCO). After the prototype phase, in the 2000 s, one could only witness the growing glider activity throughout the world. The first glider experiments in Europe brought together several teams that were interested in the technology and a consortium formed naturally from these informal collaborations. Since 2006, Everyone's Gliding Observatories (EGO - http://www.ego-network.org) Workshops and Glider Schools have been organized, whilst becoming the international forum for glider activities. Some key challenges have emerged from the expansion of the glider system and require now setting up a sustainable European as well as a global system to operate glider and to ensure a smooth and sustained link to the Global Ocean Observing System (GOOS). Glider technology faces many scientific, technological and logistical issues. In particular, it approaches the challenge of controlling many steerable probes in a variable environment for better sampling. It also needs the development of new formats and procedures in order to build glider observatories at a global level. Several geographically distributed teams of oceanographers now operate gliders, and there is a risk of fragmentation. We will here present results from our consortium who intends to solve most of these issues through scientific and technological coordination and networking. This approach is supported by the ESF through Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST). The COST Action ES0904 "EGO" started in July 2010 aiming to build international cooperation and capacities at the scientific, technological, and organizational levels, for sustained observations of the

 11. The impact of cultural evolution on the ego ideal, depression, psychosis, and suicide: a South India community study of the widow.

  Ullrich, Helen E

  2011-01-01

  Cultural factors have a significant impact on the manifestation of psychiatric illness and the development of the ego ideal. The evolution of the widow's cultural role in a South India village provides insight on the ego ideal through several generations. As treatment of widows changed so that their appearance became indistinguishable from other women, they no longer became objects of revulsion. A case study approach documents the interrelationship of changes in the cultural ego ideal on psychiatric illness among widows in a South India village over a period of more than four decades.

 12. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  D. Kalisz; S. Rzadkosz; M. Piękoś

  2012-01-01

  Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz d...

 13. The Effect of Implicit Preferences on Food Consumption: Moderating Role of Ego Depletion and Impulsivity.

  Wang, Yan; Zhu, Jinglei; Hu, Yi; Fang, Yuan; Wang, Guosen; Cui, Xianghua; Wang, Lei

  2016-01-01

  Ego depletion has been found to moderate the effect of implicit preferences on food consumption, such that implicit preferences predict consumption only under a depleted state. The present study tested how trait impulsivity impacts the effect of implicit preferences on food consumption in a depleted condition. Trait impulsivity was measured by means of self-report and a stop signal task. Results showed that both self-reported impulsivity and behavioral impulsivity moderated the 'depletion and then eating according to implicit preferences' effect, albeit in different ways. Participants high in self-reported impulsivity and low in behavioral impulsivity were more vulnerable to the effect of depletion on eating. The implications of these results for extant theories are discussed. Future research is needed to verify whether or not trait impulsivity is associated with vulnerability to depletion across different self-control domains.

 14. Zespół Felty’ego – opis trzech przypadków

  Anna Raczkiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Zespół Felty’ego (ZF stanowi rzadkie powikłanie reumatoidalnegozapalenia stawów (RZS. Na obraz zespołu składa się współistnienieRZS, neutropenii i (obligatoryjnie splenomegalii. Dla ZFcharakterystyczne są nasilone stawowe i pozastawowe objawyRZS. Przyczynami neutropenii są prawdopodobnie: zahamowaniedojrzewania prekursorów linii granulocytarnej, hamowanie produkcjiczynnika wzrostu kolonii granulocytów (granulocyte colonystimulating factor – G-CSF przez cytokiny, przeciwciała przeciwkogranulocytom oraz sekwestracja granulocytów. Głównymzagrożeniem dla chorych są nawracające infekcje bakteryjne spowodowaneneutropenią, dotyczące najczęściej układu oddechowegoi skóry. Bardzo rzadkim powikłaniem ZF jest zespół nadlepkości.W diagnostyce neutropenii u chorego na RZS należy wziąćpod uwagę toksyczność stosowanych leków, infekcje wirusoweoraz choroby hematologiczne (głównie białaczkę z dużych ziarnistychleukocytów – T-LGL. W leczeniu ZF stosuje się leki modyfikująceprzebieg choroby (disease-modyfing anti-rheumatic drugs–DMARD, niekiedy również czynniki wzrostu kolonii granulocytów(G-CSF i GM-CSF oraz splenektomię. W pracy opisano trzyprzypadki chorych, u których rozpoznano zespół Felty’ego.

 15. Ego-rotation and object-rotation in major depressive disorder.

  Chen, Jiu; Yang, Laiqi; Ma, Wentao; Wu, Xingqu; Zhang, Yan; Wei, Dunhong; Liu, Guangxiong; Deng, Zihe; Hua, Zhen; Jia, Ting

  2013-08-30

  Mental rotation (MR) performance provides a direct insight into a prototypical higher-level visuo-spatial cognitive operation. Previous studies suggest that progressive slowing with an increasing angle of orientation indicates a specific wing of object-based mental transformations in the psychomotor retardation that occurs in major depressive disorder (MDD). It is still not known, however, whether the ability of object-rotation is associated with the ability of ego-rotation in MDD. The present study was designed to investigate the level of impairment of mental transformation abilities in MDD. For this purpose we tested 33 MDD (aged 18-52 years, 16 women) and 30 healthy control subjects (15 women, age and education matched) by evaluating the performance of MDD subjects with regard to ego-rotation and object-rotation tasks. First, MDD subjects were significantly slower and made more errors than controls in mentally rotating hands and letters. Second, MDD and control subjects displayed the same pattern of response times to stimuli at various orientations in the letter task but not the hand task. Third, in particular, MDD subjects were significantly slower and made more errors during the mental transformation of hands than letters relative to control subjects and were significantly slower and made more errors in physiologically impossible angles than physiologically possible angles in the mental rotation hand task. In conclusion, MDD subjects present with more serious mental rotation deficits specific to the hand than the letter task. Importantly, deficits were more present during the mental transformation in outward rotation angles, thus suggesting that the mental imagery for hands and letters relies on different processing mechanisms which suggest a module that is more complex for the processing of human hands than for letters during mental rotation tasks. Our study emphasises the necessity of distinguishing different levels of impairment of action in MDD subjects

 16. Electrical properties of various aggregate states of matter / Электрические свойства разных агрегатных состояний вещества / Električna svojstva različitih agregatnih stanja materije

  Leonid I. Gretchikhin

  2017-01-01

  Full Text Available Electrical properties of solids are caused by elastic polarization of clusters in case of metals while those of dielectrics result from the orientation polarization of induced and built-in electric dipoles. Orientation polarization stems from the interaction of free built-in electric dipoles with an external electric field. A physical model of the dielectric permittivity formation of metals, electrolytes, plasma, ferrites, and ferroelectrics has been developed. Theoretical calculations of the dielectric permittivity of a number of ferrites and barium titanate have been performed in particular. / Электрические свойства твердых тел обусловлены упругой поляризацией кластеров в металлах, а в диэлектриках - ориентационной поляризацией наведенных и встроенных электрических диполей. Ориентационная поляризация обусловлена взаимодействием свободных встроенных электрических диполей с внешним электрическим полем. Разработана физическая модель формирования диэлектрической проницаемости металлов, электролитов, плазмы, ферритов и сегнетоэлектриков. Конкретно выполнен теоретический расчет диэлектрической проницаемости ряда ферритов и титаната бария. / Električna svojstva čvrstih tela prouzrokovana su elastičnom polarizacijom klastera u slučaju metala, dok su dielektrična svojstva rezultat orijentacijske polarizacije indukovanih i ugrađenih električnih dipolova. Orijentacijska polarizacija proizlazi iz interakcije slobodnih ugrađenih električnih dipolova sa spolja

 17. Unsuccessful attempts to replicate effects of self control operations and glucose on ego-depletion pose an interesting research question that demands explanation.

  Chatzisarantis, Nikos L D; Hagger, Martin S

  2015-01-01

  The hypothesis that sugar-containing drinks counteract depletion of self-control or ego resources is elegant and provocative because it entails that the origins of ego-energy and self-control operations can be traced to a physiological substrate. However, this hypothesis has not withstood scientific scrutiny. Lange and Eggert presented two unsuccessful attempts to replicate effects of glucose on ego-depletion. Chatzisarantis and Hagger argued that inconsistent findings may be due to experimental designs that expose participants to similar acts of self-control. This methodology may not provide a rigorous test of the counteracting effects of glucose on ego-depletion because it does not control for factors (i.e., motivation) that interfere with glucose effects. In this article, we address Lange's comments and explore the possibility that findings reported by Lange and Eggert's and Hagger and Chatzisarantis' studies are consistent. In addition, we discuss a factor that researchers may wish to take into consideration when designing experiments that aim to test effects of glucose, or glucose rinsing, on ego-depletion. This factor is related to ego-depleting value of self-control tasks. Crown Copyright © 2014. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Measuring selfhood according to self-determination theory: Construction and validation of the Ego Functioning Questionnaire (EFQ

  Majstorović Nebojša

  2008-01-01

  Full Text Available The goal of this research was to develop and validate an instrument designed to measure the three types of self proposed by Hodgins and Knee (2002: integrated, ego-invested, and impersonal. This measure was termed The Ego Functioning Questionnaire (EFQ. In Study 1 (N=202, the factorial structure of the EFQ was examined by means of an exploratory factor analysis, and the metric properties of its subscales were documented. In Study 2 (N=300, the 3 factor structure of the EFQ was successfully corroborated using a confirmatory factor analysis. In Study 3 (N=131, associations between the EFQ and a variety of cognitive, affective, and social variables were found to display meaningful patterns, thereby providing support for the EFQ’s construct validity. Also, the EFQ was not susceptible to socially desirable responding. Results are discussed in terms of their fundamental and applied implications.

 19. Ego depletion in sports: highlighting the importance of self-control strength for high-level sport performance.

  Englert, Chris

  2017-08-01

  Athletes are constantly confronted with self-control demands, but previous research has delivered sound empirical evidence that athletes are not always capable of dealing with these demands. According to the strength model of self-control, individuals have a limited amount of self-control strength, which can become temporarily depleted following self-control demands (e.g., attention regulation). When self-control strength is depleted, that is, in a state of ego depletion, athletes are less persistent during strenuous physical exercise, are less likely to follow their exercise regimens, and tend to perform worse under pressure. The aim of this review article is to highlight the importance of ego depletion in the field of sports and exercise and to discuss the recent research and controversies surrounding it. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Prosociality during the transition from late adolescence to young adulthood: the role of effortful control and ego-resiliency.

  Alessandri, Guido; Luengo Kanacri, Bernadette Paula; Eisenberg, Nancy; Zuffianò, Antonio; Milioni, Michela; Vecchione, Michele; Caprara, Gian Vittorio

  2014-11-01

  The present prospective study examined the prediction of prosociality from effortful control and ego-resiliency from late adolescence to emerging adulthood. Participants were 476 young adults (239 males and 237 females) with a mean age of 16 years (SD = .81) at T1, 18 years (SD = .83) at T2, 20 years (SD = .79) at T3, 22 years (SD = .81) at T4, and 26 years (SD = .81) at T5. Controlling for the stability of the examined variables and the effect of potential confounding variables (i.e., sex, socioeconomic status [SES], and age), results supported a model in which a temperamental dimension, effortful control, positively predicted a specific behavioral tendency (i.e., prosociality) indirectly through mediation by a personality factor (i.e., ego-resiliency). Practical implications of the results are discussed in terms of the importance of early prevention efforts designed to enhance the capacity to cope effectively with emotional reactions and difficult situations.

 1. Single-session manualized ego state therapy (EST) for combat stress injury, PTSD, and ASD, Part 2: the procedure.

  Barabasz, Arreed F; Barabasz, Marianne; Watkins, John G

  2012-01-01

  An abbreviated description of our single-session 5- to 6-hour procedure is provided. In contrast to trauma reframing approaches, such as cognitive processing therapy (CPT) or traditional psychoanalytic interventions, our manualized procedure rapidly demystifies subconscious processes, making them accessible and understandable by the patient. The therapist's supportive ego strength is integrated into the intense repeated emotional and physiological releases of the traumatized ego states. The abreactive component of this 5-phase procedure exhausts the bound-up psychological and physiological reactions but also serves to quickly overcome the trauma and to restructure the personality. The patient becomes empowered to release the trauma memories and to emerge with the ability to be adaptive, assertive, giving, strong, and able to express anger appropriately yet be caring with family/friends.

 2. A cognitive perspective on object relations, drive development and ego structure in the second and third years of life.

  Posener, J A

  1989-01-01

  This paper extends a recent line of research by correlating Piaget's theory of cognitive development with several psychoanalytic perspectives on development during the second and third years of life. The concrete, imagistic, unintegrated nature of mental representations associated by Mahler and Kernberg with this period, along with the mental operation of splitting, are related to preconceptual representation, a cognitive mode described by Piaget. Psychoanalytic perspectives on the body ego and object world associated with the anal period are also seen to involve concrete, unintegrated representations which show correspondence with preconceptual cognition. Parallels are explored between cognitive stages and the psychoanalytic understanding of ego and superego development. While psychoanalysis is not a cognitive psychology, aspects of its theory are concerned with cognitive structure and are enriched by a consideration of cognitive development.

 3. The ego, the ocular, and the uncanny: why are metaphors of vision central in accounts of the uncanny?

  Rahimi, Sadeq

  2013-06-01

  I am my own twin, Always with me, same as me, and always watching me! From interview with a psychotic patient Every man carries with him through life a mirror, as unique and impossible to get rid of as his shadow W.H. Auden, 1989, p.93 I cannot urge you too strongly to a meditation on optics. Jacques Lacan, 1991, p.76 This paper outlines the basic arguments for a reading of the notion of the uncanny that draws on direct and metaphorical significances of the ocular in the development of human ego. It is argued that a specular-oriented reading of the uncanny as made possible through Lacan's model for ego development introduces a significant analytic device capable of explaining diverse features of the uncanny experience that escaped the traditional phallic/castration-based reading. To examine this claim, evidence is presented from a number of contexts to demonstrate how uncanny experiences are typically constructed through and associated with themes and metaphors of vision, blindness, mirrors and other optical tropes. Evidence is also presented from a historical point of view to demonstrate the strong presence of ocular and specular themes, devices and associations in a tradition of literary and psychological writing out of which the notion of 'the uncanny' (including Freud's own formulation) emerged. It is demonstrated that the main instances of the uncanny, such as doppelgangers, ghosts, déjà vu, alter egos, self-alienations and split personhoods, phantoms, twins, living dolls and many more in the list of 'things of terror' typically share two important features: they are closely tied with visual tropes, and they are variations on the theme of doubling. It is then argued that both of these features are integrally associated with the developmental processes of ego formation and self-identity, thus explaining the strong association of the uncanny accounts and experiences with ocular and specular motifs and metaphors.

 4. A psicologia do ego de Ernst Kris e seu legado para a “psicanálise da arte”

  Gustavo Henrique Dionísio

  2012-01-01

  This article intends to discuss the importance of the ego-psychology towards the psychoanalytical interpretation of the aesthetic experience. Its focus is based on the Ernst Kris original work, therefore it intends to present certain basis of his aesthetical thinking. In this case, however, it will suggest one certain reading which emphasizes the problem of sublimation as a drive destination-and not as a defense mechanism-in within this relationship between art and psychoanalysis; hence, it b...

 5. eGO VEHICLES公司推出多种型号的电动自行车

  崇旭

  2005-01-01

  eGO VEHICLES公司向北美国推出两款电动自行车:eGO Cycle 2 Classic和eGO Cycle 2 LX。此两种型号的电动自行车按北美国家道路行驶的法规设计,配置在该地区注册登记所必须的安全装置。

 6. The Impact of an Ego Depletion Manipulation on Performance-Based and Self-Report Assessment Measures.

  Charek, Daniel B; Meyer, Gregory J; Mihura, Joni L

  2016-10-01

  We investigated the impact of ego depletion on selected Rorschach cognitive processing variables and self-reported affect states. Research indicates acts of effortful self-regulation transiently deplete a finite pool of cognitive resources, impairing performance on subsequent tasks requiring self-regulation. We predicted that relative to controls, ego-depleted participants' Rorschach protocols would have more spontaneous reactivity to color, less cognitive sophistication, and more frequent logical lapses in visualization, whereas self-reports would reflect greater fatigue and less attentiveness. The hypotheses were partially supported; despite a surprising absence of self-reported differences, ego-depleted participants had Rorschach protocols with lower scores on two variables indicative of sophisticated combinatory thinking, as well as higher levels of color receptivity; they also had lower scores on a composite variable computed across all hypothesized markers of complexity. In addition, self-reported achievement striving moderated the effect of the experimental manipulation on color receptivity, and in the Depletion condition it was associated with greater attentiveness to the tasks, more color reactivity, and less global synthetic processing. Results are discussed with an emphasis on the response process, methodological limitations and strengths, implications for calculating refined Rorschach scores, and the value of using multiple methods in research and experimental paradigms to validate assessment measures. © The Author(s) 2015.

 7. A Class I and Class II Methanol Maser Survey of Extended Green Objects (EGOs) from the GLIMPSE Survey

  Cyganowski, C J; Hunter, T R; Churchwell, E

  2009-01-01

  We present the results of a high angular resolution Very Large Array (VLA) Class I 44 GHz and Class II 6.7 GHz methanol maser survey of a sample of ~20 massive young stellar object (MYSO) outflow candidates selected on the basis of extended 4.5 micron emission in Spitzer Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinaire (GLIMPSE) images. These 4.5 micron-selected candidates are referred to as extended green objects (EGOs), for the common coding of this band as green in three-color IRAC images. The detection rate of 6.7 GHz Class II methanol masers, which are associated exclusively with massive YSOs, towards EGOs is greater than ~64%--nearly double the detection rate of surveys using other MYSO selection criteria. The detection rate of Class I 44 GHz methanol masers, which trace molecular outflows, is ~89% towards EGOs associated with 6.7 GHz methanol masers. The two types of methanol masers exhibit different spatial distributions: 6.7 GHz masers are centrally concentrated and usually coincide with 24 m...

 8. Ego State Analysis in Stroke Rehabilitation%脑卒中康复中的自我状态分析

  朱筱; 田宝

  2014-01-01

  由于脑卒中康复过程较长、效果不显著,脑卒中患者在康复过程中容易表现出对家人过度依赖、对自己能力不自信以及与医护人员沟通不畅等问题,这些问题实际上是因为他们没有展现恰当的自我状态,不能与医护人员、家人开展健康的沟通,这对脑卒中的康复极其不利。所谓自我状态是指个体的心态以及相应的行为模式。本文运用沟通分析理论中的自我状态概念,描述脑卒中患者自我状态发生的变化,同时分析患者与家人、医护人员之间的自我状态交流模式,以帮助患者觉察自己的自我状态,并适当地表现出来,开展健康的交流,最终促进疾病的康复。%Because the rehabilitation process is too long and its effect is non-significant, stroke patients are prone to showing over-reli-ance on their families, being unconfident in their abilities, and they usually miscommunicate with medical staff, in fact, the reason why they have these problems is that they didn't manifest appropriate ego states, so they couldn't communicate with families and medical staff healthi-ly, which is extremely unfavorable for stroke rehabilitation. So-called ego state is individual mentality and corresponding behavior patterns. This paper used ego state concept in transactional analysis theory to describe the change of stroke patients' ego states, and analyze the com-munication patterns among patients, medical staffs and families, in order to assist patients to be aware of their own ego states, and present them properly, develop healthy communication, and promote the rehabilitation of the disease in the end.

 9. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  D. Kalisz

  2012-12-01

  Full Text Available Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz dla układów: stały węgiel – ciekły żużel - stop Cu – Fe – Pb – faza gzowa oraz gazowy CO – ciekły żużel – stop Cu – Fe – Pb – fazagazowa. Symulację prowadzono dla temperatury procesu 1500, 1600, 1700 K. Gazowe produkty reakcji redukcji i stop Cu – Fe – Pb byłyusuwane z układu w każdym kroku obliczeniowym. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały, że redukcja za pomocą węgla odgrywazasadniczą rolę w procesie odzysku miedzi.

 10. Ego receptivity and hypnotizability--two pilot studies: a brief communication.

  Goodman, L S; Holroyd, J

  1992-04-01

  Ego receptivity has been described as important for the psychotherapy process and as a characteristic of hypnosis (Deikman, 1974: Dosamantes-Alperson, 1979; Fromm, 1979). Receptivity also has been associated with a measure of absorption (Tellegen, 1981). In the first pilot study with 6 dance/movement therapy students, higher observer ratings of receptivity were associated with greater hypnotizability (r = .79, df = 4, p less than .05, 2-tailed test). In the second pilot study, the correlation was replicated (r = .51, df = 12, p = .06, 2-tailed test) with 14 dance/movement therapy students. In the second pilot study, receptivity did not correlate with absorption. Receptivity and absorption, however, accounted for 54% of hypnotizability population variance in a step-wise multiple regression. Receptivity accounted for a unique part of the variance after the effects of absorption were removed. It was concluded that receptivity should be explored as a potential predictor of hypnotizability, and that a reliable scaled measure of receptivity should be developed.

 11. Écrire la danse, danser la vie. 'Ego tango' de Caroline de Mulder

  Ryszard Siwek

  2013-01-01

  Full Text Available Ego tango is the debut novel by a Belgian writer, Caroline de Mulder. In 2010, it won the most significant literary award in the country. The story is set in a closed circle of the Paris tango dancers. The present study examines the original narration of the novel and the construction of the plot, which are both subordinated to the introvert nature of the tango – a dance that becomes an addiction and an obsession. De Mulder’s text is an interesting example of a theoretical problem of the “correspondence of arts,” their mutual overlapping and co-dependence; in this particular case, literature and dance. This concerns both the music and the lyrics of the tangos, which constitute and integral component of the structure of the musical piece and determine the rhythm of the story being told, its atmosphere, mood and type of the relationship between the protagonists. The novel was inspired by the personal experience of the authoress – a tango dancer and was structured in accordance with the nature and the spirit of this dance.

 12. Room for improvement: Palliating the ego in feedback-resistant medical students.

  Perrella, Andrew

  2017-05-01

  Feedback in medical education provides the impetus for growth in a field pressured to demonstrate continuous progress. Unfortunately, as it always incorporates some level of judgment, certain students appear more resistant than receptive to receiving feedback. Coupled with the ubiquitous stressors of medicine-examinations, perpetual knowledge acquisition, competition for employment-there subtly emerges a learning environment in which the mindset of medical trainees morphs from collegiality to outperformance of one's peers. As the unconscious mind is ultimately focused on self-protection, the cognitive response of reflecting upon received feedback is overcome by an emotional response to safeguard one's self-image against criticism in a culture of comparison. Although self-confidence plays a critical role in mitigating burnout, the relationship between resiliency and ego-armoring is rarely discussed in the literature. Consequently, despite the best intentions of educators in fostering clinical maturity among their trainees, the fact remains that insecurity, inadequacy and invulnerability continue to drive feedback-resistance among medical students.

 13. Speeding EGO Algorithm of DACE%加速DACE的EGO算法

  潘万鹏; 夏清国; 巴明春; 李群祖

  2010-01-01

  在函数最优点求解问题中,如果函数表达式很复杂(或黑箱问题),很难利用常用的优化算法求解全局最优点.这时需要先用插值或拟合函数去逼近原函数,然后对新的逼近函数求最优点,进而得到原函数的最优点.基于上述思想,Jones等人于1989提出了EGO(Efficient Global Optimization)算法.EGO算法不足之处在于:它浪费了一个采样点判断EGO算法是否满足终止条件,寻求EI最大值点的收敛速率不高,算法终止条件选择不佳,不能保证估计值的最小点(即EI最大值点)是原函数的内点.针对EGO算法的不足之处,提出了改进的加速EGO算法.仿真实验表明,SEGO极大地节省了运算时间,并且能获得任意精度的全局最优点.

 14. Evaluation of trait adjectives and ego pathology in schizophrenia: an N400 study.

  Metzler, Sibylle; Theodoridou, Anastasia; Aleksandrowicz, Aleksandra; Müller, Mario; Obermann, Caitriona; Kawohl, Wolfram; Heekeren, Karsten

  2014-03-30

  The N400, an event-related brain potential (ERP), can be triggered by semantic or arithmetic violations in visual or auditory stimulus material. Schizophrenia patients exhibit an altered N400 presumably resulting from impaired semantic memory associative networks. The present study investigates, whether an altered N400 can also be found in semantic violations of the own self-concept. We use simple descriptive sentences to combine semantics with the self-concept in order to explore differences and possible deficits in schizophrenia patients. Schizophrenia patients and controls were shown trait adjectives in reference to themselves. Participants had to decide if the presented trait adjective was congruent or incongruent with their own self-concept. Only in controls, the N400 was significantly more negative in the incongruent compared to the congruent condition. Controls seemed to profit from a stable self-concept as they were faster in judging if a given trait was descriptive for the self than for someone else, which might result from processes related to the self-reference effect. Interestingly, in schizophrenia patients, the higher the scores for ego pathology were, the smaller the N400 effect turned out to be. The diminished N400 effect is probably associated with a disturbed self-concept in schizophrenia.

 15. Examining the relationship between task-and ego-oriented goals and life satisfaction (a study of people doing mountaineering sports

  Turhan Toros

  2010-11-01

  Full Text Available The purpose of the study is to examine the relationship between task-and ego-oriented goals and life satisfaction in the people doing mountaineering sports. 85 sportsmen who do mountaineering sports and whose average of age is 25.15±6.37 years participated in the study. The goal orientations of the mountaineers were determined by means of “the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire Scale” and “Life Satisfaction Scale”. Descriptive statistics and the statistical techniques of correlation analyses were used to analyze the data.The findings of the research showed that there is no significant correlation between task-oriented goals and life satisfaction (0,254; p>0,05. It was found out that there is no significant correlation between ego-oriented goals and life satisfaction (0,352; p>0,05.The important findings supporting the goal orientation theories in achievement motivation were acquired in this research.In conclusion, so many factors can affect the relationship between life satisfaction and task and ego orientation.Key Words: Mountaineering, goal orientation, task-oriented goals, ego-oriented goals, life satisfaction

 16. Predicting obsessions and compulsions according to superego and ego characteristics: A comparison between scrupulosity and non-religious obsessive-compulsive symptoms.

  Besharat, Mohammad Ali; Kamali, Zeynab Sadat

  2016-02-01

  Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is characterized by intrusive images or impulses and/or ritualistic and rigid behaviors. Symptoms of OCD have different contents including contamination, harming and symmetry. Religion is one of the themes that has been observed in the context of OCD frequently. The aim of the present study was to examine the power of superego and ego characteristics in predicting scrupulosity and non-religious obsessions and compulsions, as well as comparing the two sets of obsessive-compulsive symptoms. Sixty six Iranian (19 men, 47 women) participated in the study. All participants were asked to complete Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory, Penn Inventory of Scrupulosity, Perfectionism Cognitions Inventory, the Multidimensional Anger Inventory, and Ego Strength Scale. Results showed that perfectionism and anger were positively correlated with scrupulosity and non-religious obsessive-compulsive symptoms. Ego control was negatively correlated with scrupulosity, while ego resiliency was not correlated with any of these two sets of symptoms. Regression analysis indicated that among these variables, anger was the best predictor of non-religious obsessive-compulsive symptoms, while perfectionism and ego control were the best predictors of scrupulosity.

 17. 人学对自我虚拟人性之探微%Exploration on Virtual Human Nature of Ego of Human Science

  谢俊

  2012-01-01

  虚拟自我是人学研究之核心,是近年来活跃于人学界的主要概念之一。虚拟自我就其重要性而言,它不仅是自我的精神性表征,也是对自我虚拟人性的总结和概括。相信在不久的将来,虚拟自我一定会在痛苦境遇之中找到摆脱异化之路,并以芬芳之花朵绽放在人学百花园地。%The virtual ego is the core of human studies, at the same time it is one of the major concepts in human academia in recent years. As far as its importance is concerned, the virtual ego is not only the mental characterization of ego, but also the summary of the virtual human nature of the ego. In the future, the vir- tual ego will find a way out of alienation from the painful situation and will bloom in the human science gar- den with its fragrance.

 18. Stability and change of ego resiliency from late adolescence to young adulthood: a multiperspective study using the ER89-R Scale.

  Vecchione, Michele; Alessandri, Guido; Barbaranelli, Claudio; Gerbino, Maria

  2010-05-01

  In this research, we examined the psychometric properties of the Revised Ego Resiliency 89 Scale (ER89-R; Alessandri, Vecchio, Steca, Caprara, & Caprara, 2008), a brief self-report measure of ego resiliency. The scale has been used to assess the development of ego resiliency from late adolescence to emerging adulthood, focusing on different ways to define continuity and change. We analyzed longitudinal self-report data from 267 late adolescents (44% male) using 4 different approaches: factor analysis for testing construct continuity, correlational analysis for examining differential stability, latent growth modeling for analyzing mean level change, and the reliable change index for studying the occurrence of change at the individual level. Converging evidence points to the marked stability of ego resiliency from 16 to 20 years, both for males and females. The scale predicts externalizing and internalizing problems, both concurrently and at 2 and 4 years of distance. Findings suggest that the ER89-R scale represents a valid and reliable instrument that can be fruitfully suited for studying ego resiliency through various developmental stages.

 19. Sensation seeking, coping with stress, and readiness to engage in therapy: does ego development influence the psychosocial functioning of substance-abusing mothers?

  David, Daryn H; McMahon, Thomas J; Luthar, Suniya L; Suchman, Nancy E

  2012-04-01

  Ego development, the capacity to derive coherent, nuanced meaning from one's life experiences, often has significant impact on psychosocial adjustment during adulthood. Research with nonclinical populations has indicated links between higher ego development and healthy emotional coping and interpersonal relationships. Emerging research with substance-abusing mothers suggests that higher levels of ego development are associated with improved parenting but also with increased rates of psychopathology. Less is known about how ego development is related to other psychosocial factors important for substance-abusing mothers' functioning and capacity to parent, including the proclivity to engage in risky behaviors, adaptive coping behaviors, and readiness to engage in psychotherapy. The present study examines these links. Participants included 182 methadonemaintained women who expressed interest in a randomized clinical trial testing the efficacy of a relational parenting intervention for substance-abusing mothers (Luthar, Suchman, & Altomare, 2007). Data were analyzed using a series of MANCOVAs and ANCOVAs controlling for maternal IQ and depression. Mothers with higher levels of ego development reported more adaptive coping techniques and greater readiness to engage in psychotherapy but also reported a heightened desire for strong sensations. Findings are discussed in light of mothers' psychological processes and parenting capacities. The significance of findings for developing parenting interventions for substance-abusing mothers is also discussed.

 20. Image Mapping and Visual Attention on the Sensory Ego-Sphere

  Fleming, Katherine Achim; Peters, Richard Alan, II

  2012-01-01

  The Sensory Ego-Sphere (SES) is a short-term memory for a robot in the form of an egocentric, tessellated, spherical, sensory-motor map of the robot s locale. Visual attention enables fast alignment of overlapping images without warping or position optimization, since an attentional point (AP) on the composite typically corresponds to one on each of the collocated regions in the images. Such alignment speeds analysis of the multiple images of the area. Compositing and attention were performed two ways and compared: (1) APs were computed directly on the composite and not on the full-resolution images until the time of retrieval; and (2) the attentional operator was applied to all incoming imagery. It was found that although the second method was slower, it produced consistent and, thereby, more useful APs. The SES is an integral part of a control system that will enable a robot to learn new behaviors based on its previous experiences, and that will enable it to recombine its known behaviors in such a way as to solve related, but novel, task problems with apparent creativity. The approach is to combine sensory-motor data association and dimensionality reduction to learn navigation and manipulation tasks as sequences of basic behaviors that can be implemented with a small set of closed-loop controllers. Over time, the aggregate of behaviors and their transition probabilities form a stochastic network. Then given a task, the robot finds a path in the network that leads from its current state to the goal. The SES provides a short-term memory for the cognitive functions of the robot, association of sensory and motor data via spatio-temporal coincidence, direction of the attention of the robot, navigation through spatial localization with respect to known or discovered landmarks, and structured data sharing between the robot and human team members, the individuals in multi-robot teams, or with a C3 center.

 1. Mirror neuron dysfunction and ego-boundary disturbances in schizophrenia: A transcranial magnetic stimulation study

  Rakshathi Basavaraju

  2015-01-01

  Full Text Available Background: Ego-boundary disturbance (EBD is a unique symptom cluster characterized by passivity experiences (involving thoughts, actions, emotions and sensations attributed by patients to some external agency. The neurobiology of these "first rank" symptoms is poorly understood. Aberrant mirror neuron activation may explain impaired self-monitoring and agency attribution underlying these symptoms. We aim to study mirror neuron activity (MNA in schizophrenia patients with and without EBD using transcranial magnetic stimulation (TMS. Materials and Methods: 50 right-handed schizophrenia patients (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition were evaluated using the Mini-International Neuropsychiatric Interview and the Positive and Negative Syndrome Scale. They completed a TMS experiment to assess putative premotor MNA. Motor evoked potential (MEP was recorded in the right first dorsal interosseous muscle (FDI with (a 120% of resting motor threshold (RMT, (b stimulus intensity set to evoke MEP of motor threshold 1 mV amplitude (MT1, (c two paired pulse paradigms (short- and long interval intra-cortical inhibition. These were done in three states: Actual observation of an action using the FDI, virtual-observation (video of this action and resting state. The percent change of MEP from resting to action-observation states formed the measure of putative MNA. Results: MNA measured using MT1 and 120% RMT paradigms was significantly lower in the 18 patients with EBD (thought-broadcast/withdrawal/insertion, made-act/impulse/affect and somatic passivity than the 32 patients without EBD (t = 2.431, P = 0.020; t = 2.051, P = 0.04 respectively for the two paradigms. The two groups did not differ on age, gender, education and total symptom scores. Conclusion: Schizophrenia patients with EBD have lower premotor MNA. This highlights the role of MNA dysfunction in the pathophysiology of this unique and intriguing symptom cluster in

 2. Mirror neuron dysfunction and ego-boundary disturbances in schizophrenia: a transcranial magnetic stimulation study.

  Basavaraju, Rakshathi; Mehta, Urvakhsh Meherwan; Thirthalli, Jagadisha; Gangadhar, Bangalore N

  2015-01-01

  Ego-boundary disturbance (EBD) is a unique symptom cluster characterized by passivity experiences (involving thoughts, actions, emotions and sensations) attributed by patients to some external agency. The neurobiology of these "first rank" symptoms is poorly understood. Aberrant mirror neuron activation may explain impaired self-monitoring and agency attribution underlying these symptoms. We aim to study mirror neuron activity (MNA) in schizophrenia patients with and without EBD using transcranial magnetic stimulation (TMS). 50 right-handed schizophrenia patients (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) were evaluated using the Mini-International Neuropsychiatric Interview and the Positive and Negative Syndrome Scale. They completed a TMS experiment to assess putative premotor MNA. Motor evoked potential (MEP) was recorded in the right first dorsal interosseous muscle (FDI) with (a) 120% of resting motor threshold (RMT), (b) stimulus intensity set to evoke MEP of motor threshold 1 mV amplitude (MT1), (c) two paired pulse paradigms (short- and long interval intra-cortical inhibition). These were done in three states: Actual observation of an action using the FDI, virtual-observation (video) of this action and resting state. The percent change of MEP from resting to action-observation states formed the measure of putative MNA. MNA measured using MT1 and 120% RMT paradigms was significantly lower in the 18 patients with EBD (thought-broadcast/withdrawal/insertion, made-act/impulse/affect and somatic passivity) than the 32 patients without EBD (t = 2.431, P = 0.020; t = 2.051, P = 0.04 respectively for the two paradigms). The two groups did not differ on age, gender, education and total symptom scores. Schizophrenia patients with EBD have lower premotor MNA. This highlights the role of MNA dysfunction in the pathophysiology of this unique and intriguing symptom cluster in schizophrenia.

 3. A Meta-Analysis of the relationship between the Rorschach Ego Impairment Index (EII) and psychiatric severity.

  Diener, Marc J; Hilsenroth, Mark J; Shaffer, Seth A; Sexton, James E

  2011-01-01

  The present study examined the relationship between the Rorschach Ego Impairment Index (EII) and psychiatric severity. Search procedures yielded 13 independent samples (total N = 1402, average n = 108, standard deviation = 90) for inclusion in the meta-analysis. Inter-rater reliability analyses demonstrated that coding of effect sizes and moderator variables was completed with good to excellent reliability. Results indicated that higher EII scores were associated with greater psychiatric severity, with an overall weighted effect size of r = 0.29, p = 0.000002 (95% confidence interval = 0.17-0.40), supporting the EII's validity as a measure of psychological impairment. Publication bias analyses did not indicate any significant cause for concern regarding the results. The data were demonstrably heterogeneous (Q = 56.82, p = 0.0000001), and results of post-hoc tests indicated that effect sizes with dependent variables obtained via researcher ratings were significantly larger than any of the following: effect sizes with dependent variables obtained via clinician ratings, informant ratings, information about level of treatment or placement status or self-report ratings (p's = 0.0005, 0.003, 0.10). Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd. Key Practitioner Message: • The Rorschach Ego Impairment Index (EII) demonstrated validity in measuring psychiatric severity across a range of normative, outpatient, residential, and inpatient samples. • The degree of the EII's validity in assessing psychiatric severity compared favorably to the overall validity of the Rorschach and the MMPI. • The EII appears to be most valid in capturing psychiatric severity as measured by researcher ratings of social competency or estimated ego impairment.

 4. Ego depletion and attention regulation under pressure: is a temporary loss of self-control strength indeed related to impaired attention regulation?

  Englert, Chris; Zwemmer, Kris; Bertrams, Alex; Oudejans, Raôul R

  2015-04-01

  In the current study we investigated whether ego depletion negatively affects attention regulation under pressure in sports by assessing participants' dart throwing performance and accompanying gaze behavior. According to the strength model of self-control, the most important aspect of self-control is attention regulation. Because higher levels of state anxiety are associated with impaired attention regulation, we chose a mixed design with ego depletion (yes vs. no) as between-subjects and anxiety level (high vs. low) as within-subjects factor. Participants performed a perceptual-motor task requiring selective attention, namely, dart throwing. In line with our expectations, depleted participants in the high-anxiety condition performed worse and displayed a shorter final fixation on bull's eye, demonstrating that when one's self-control strength is depleted, attention regulation under pressure cannot be maintained. This is the first study that directly supports the general assumption that ego depletion is a major factor in influencing attention regulation under pressure.

 5. 自我状态理论在护理领域的研究进展%Research progress on ego state theory in nursing field

  李彩宏; 郑萍; 姚秋丽

  2012-01-01

  综述了自我状态理论的概念、测量工具及其在护理领域的研究现状,探讨自我状态理论在护理理论研究和临床实践中的应用和发展趋势.%It reviewed the concept and measuring tools of ego state theory, and its research status in nursing field,so as to probe into the application and the development trend of ego state theory in nursing theory research and its clinical practice.

 6. Ambitions fulfilled? The effects of intrinsic and extrinsic goal attainment on older adults' ego-integrity and death attitudes.

  Van Hiel, Alain; Vansteenkiste, Maarten

  2009-01-01

  The present research examined the effects of intrinsic and extrinsic goal attainment on older adults' ego-integrity, psychological well-being, and death attitudes. Hypotheses were derived from Self-Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Ryan, & Deci, in press). Study 1 (N = 202, Mean age = 68.2 years) indicated that, after controlling for extrinsic goal attainment, intrinsic goal attainment contributed positively to subjective well-being and ego-integrity and negatively to despair, whereas extrinsic goal attainment was unrelated to psychological health and contributed positively to despair. Study 2 (N = 213, Mean age = 75.2 years) replicated and extended these results, showing that intrinsic goal attainment contributed to the acceptance of one's own death, lower ill-being, and less death anxiety, whereas extrinsic goal attainment was negatively associated with death acceptance. It is argued that the attainment of intrinsic goals is related to better psychological health, because intrinsic goals are more conducive to the satisfaction of basic psychological needs.

 7. Aerobic Exercise As a Potential Way to Improve Self-Control after Ego-Depletion in Healthy Female College Students.

  Zou, Zhiling; Liu, Yang; Xie, Jing; Huang, Xiting

  2016-01-01

  To test whether aerobic exercise can help build self-control stamina in healthy female young adults. Stamina in this context is defined as the capability to endure ego depletion, which can be measured with a self-control task following another activity also requiring self-control. Forty-five healthy undergraduate women were randomized to either an experimental group or control group. Participants in the experimental group were required to run in their campus running field for 30 min for a period of 5 weeks. Individuals in the control group were required to do diary entries regarding self-control in their daily lives, also for a period of 5 weeks. Before and after the 5-week intervention, participants completed a pain threshold test, a color word Stroop task and the following Cold Pressor Task (CPT) (with and without a distraction component). There was significant decrease of pain tolerance in session 2 relative to session 1 in the control group, but no such decline was found in the experimental group (though the improvement of pain tolerance was not significant), possibly suggesting successful self-control against this kind of decline. Five weeks of aerobic exercise increased self-control after ego depletion in terms of pain tolerance. These findings suggest that aerobic exercise may serve as a potential effective intervention for enhancing self-control in a college female population.

 8. The 'uncanny', the sacred and the narcissism of culture: the development of the ego and the progress of civilization.

  Andrade, Victor Manoel

  2007-08-01

  The report by a member of the Brazilian parliament that the rejection of physical deformity is natural and instinctive, and the Muslim reaction to the publication in the Western press of cartoons considered to be offensive to their religion, serve as an introduction to the examination of conflicts in human relations. The two episodes may be classified as representing the sense of the 'uncanny', attributed by Freud to the narcissism that remained from primitive cultures, in which the shadow cast by the body and the mirrored reflection of the latter probably generated the idea of soul-which would be the narcissistic phenomenon causing the illusion of immortality. The presence of this illusion as a support for the beliefs of present-day civilized peoples makes clear the inopportune influence of primitive mental states in areas where more developed ones should prevail. The persistence of the omnipotent thinking derived from these states provides the possibility of drawing a parallel between the development of the ego-evolution from narcissism to object relation-and the progress of civilization. In this context, the majority of social conflicts can be attributed to the deficient object relation resulting from the strength of primary narcissism, which generates a tendency to reject that which is different and to facilitate the emergence of destructive aggressiveness. The progress of civilization would then occur by means of a development of the ego compatible with object relations that lead to a drastic reduction in destructiveness.

 9. Gereformeerde mistiek en die neerslag daarvan in piëtistiese ego-tekste van manlike gelowiges in die Suid-Afrikaanse pionierslewe

  Andries W.G. Raath

  2012-07-01

  Full Text Available Reformed mysticism and the culmination thereof in pietistic ego-texts of male believers in the South African pioneer life on the frontier. The manifestation of Reformed mysticism in the pioneering communities of the South African interior was not limited to women-believers only. Although less frequent, Reformed mysticism contained in the pietistic ego-texts of male-believers also surfaced in early pioneering communities of South Africa. This essay considers the mystical ego-text of Francois Retief (1773–1838, the brother of Piet Retief who was massacred with other Voortrekkers by the Zulu king Dingaan in February 1838. Francois Retief’s ego-text reflects typical elements of Jesus-centred bridal mysticism. Although it does not contain the radical features of bridal mysticism prevalent among women-believers on the frontier, it reflects intense levels of spiritual consciousness associated with the energetic levels of faith among Reformed believers under dire circumstances on the frontier.

 10. Leadership in Two Worlds: Operating in Disparate Realms, One that Pushes Ego and Ambition, the Other that Promotes Personal Values and Principled Acts

  Goens, George A.

  2011-01-01

  People live in two worlds. The first is the external world of competition, ego, ambition and power. Here they chase the brass ring of success through control and standardized procedures designed to stave off failure. In this context, leaders face politics, conflicting expectations and bottom-line metrics. But in quiet moments of solitude, these…

 11. Leadership in Two Worlds: Operating in Disparate Realms, One that Pushes Ego and Ambition, the Other that Promotes Personal Values and Principled Acts

  Goens, George A.

  2011-01-01

  People live in two worlds. The first is the external world of competition, ego, ambition and power. Here they chase the brass ring of success through control and standardized procedures designed to stave off failure. In this context, leaders face politics, conflicting expectations and bottom-line metrics. But in quiet moments of solitude, these…

 12. Serosorting and Sexual Risk for HIV Infection at the Ego-Alter Dyadic Level: An Egocentric Sexual Network Study Among MSM in Nigeria.

  Rodriguez-Hart, Cristina; Liu, Hongjie; Nowak, Rebecca G; Orazulike, Ifeanyi; Zorowitz, Sam; Crowell, Trevor A; Baral, Stefan D; Blattner, William; Charurat, Man

  2016-11-01

  The objective of this egocentric network study was to investigate engagement in serosorting by HIV status and risk for HIV between seroconcordant and serodiscordant ego-alter dyads. Respondent-driving sampling was used to recruit 433 Nigerian men who have sex with men (MSM) from 2013 to 2014. Participant (ego) characteristics and that of five sex partners (alters) were collected. Seroconcordancy was assessed at the ego level and for each dyad. Among 433 egos, 18 % were seroconcordant with all partners. Among 880 dyads where participants knew their HIV status, 226 (25.7 %) were seroconcordant, with 11.7 % of HIV positive dyads seroconcordant and 37.0 % of HIV negative dyads seroconcordant. Seroconcordant dyads reported fewer casual sex partners, less partner concurrency, and partners who had ever injected drugs, but condom use did not differ significantly. Serosorting may be a viable risk reduction strategy among Nigerian MSM, but awareness of and communication about HIV status should be increased. Future studies should assess serosorting on a partner-by-partner basis.

 13. Examining the relationship between task-and ego-oriented goals and life satisfaction (a study of people doing mountaineering sports

  Turhan Toros

  2010-11-01

  Full Text Available The purpose of the study is to examine the relationship between task-and ego-oriented goals and life satisfaction in the people doing mountaineering sports. 85 sportsmen who do mountaineering sports and whose average of age is 25.15±6.37 years participated in the study. The goal orientations of the mountaineers were determined by means of “the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire Scale” and “Life Satisfaction Scale”. Descriptive statistics and the statistical techniques of correlation analyses were used to analyze the data.The findings of the research showed that there is no significant correlation between task-oriented goals and life satisfaction (0,254; p>0,05. It was found out that there is no significant correlation between ego-oriented goals and life satisfaction (0,352; p>0,05.The important findings supporting the goal orientation theories in achievement motivation were acquired in this research.In conclusion, so many factors can affect the relationship between life satisfaction and task and ego orientation.

 14. Infusing the School Counseling Internship with a Global Perspective to Promote Ego Development, Moral Reasoning, and Ethnocultural Empathy: A Deliberate Psychological Education

  Robertson, Derek Lane

  2013-01-01

  This study utilized a quasi-experimental, pre and posttest, comparison group design to determine the effects of a semester long deliberate psychological education (DPE), infused with a global perspective to promote ego development, moral reasoning and ethnocultural empathy in an intervention group composed of school counseling interns. The…

 15. When ethical leader behavior breaks bad: How ethical leader behavior can turn abusive via ego depletion and moral licensing.

  Lin, Szu-Han Joanna; Ma, Jingjing; Johnson, Russell E

  2016-06-01

  The literature to date has predominantly focused on the benefits of ethical leader behaviors for recipients (e.g., employees and teams). Adopting an actor-centric perspective, in this study we examined whether exhibiting ethical leader behaviors may come at some cost to leaders. Drawing from ego depletion and moral licensing theories, we explored the potential challenges of ethical leader behavior for actors. Across 2 studies which employed multiwave designs that tracked behaviors over consecutive days, we found that leaders' displays of ethical behavior were positively associated with increases in abusive behavior the following day. This association was mediated by increases in depletion and moral credits owing to their earlier displays of ethical behavior. These results suggest that attention is needed to balance the benefits of ethical leader behaviors for recipients against the challenges that such behaviors pose for actors, which include feelings of mental fatigue and psychological license and ultimately abusive interpersonal behaviors. (PsycINFO Database Record

 16. EgoFlecto: stimulating being calm and in control through self-reflection in the context of driving

  Mosleh, Sara Said; Schmidt, Nele; Teisanu, Tudor

  2015-01-01

  commuting and propose a concept for enhancing this notion. Based on an iterative design process, we have developed a platform to test different ways of enhancing self-reflection in the car. The concept EgoFlecto is based on a seductive design strategy that aims to alter people's behavior simply through self......The car has for a long time been an essential part of a household and has different meanings for the individual. Some experience their car simply as a practicality, while others are far more attached to it. In this project we investigate the notion of being calm and in control in the car while......-reflection and not through a forceful design. The design tries to present the driver with their actions, without requiring different forms of interactions, but by letting the driver interact with the car as usual....

 17. Ego depletion--is it all in your head? implicit theories about willpower affect self-regulation.

  Job, Veronika; Dweck, Carol S; Walton, Gregory M

  2010-11-01

  Much recent research suggests that willpower--the capacity to exert self-control--is a limited resource that is depleted after exertion. We propose that whether depletion takes place or not depends on a person's belief about whether willpower is a limited resource. Study 1 found that individual differences in lay theories about willpower moderate ego-depletion effects: People who viewed the capacity for self-control as not limited did not show diminished self-control after a depleting experience. Study 2 replicated the effect, manipulating lay theories about willpower. Study 3 addressed questions about the mechanism underlying the effect. Study 4, a longitudinal field study, found that theories about willpower predict change in eating behavior, procrastination, and self-regulated goal striving in depleting circumstances. Taken together, the findings suggest that reduced self-control after a depleting task or during demanding periods may reflect people's beliefs about the availability of willpower rather than true resource depletion.

 18. The effects of self-esteem and ego threat on interpersonal appraisals of men and women: a naturalistic study.

  Vohs, Kathleen D; Heatherton, Todd F

  2003-11-01

  A naturalistic study examined the effects of self-esteem and threats to the self on interpersonal appraisals. Self-esteem scores, ego threat (operationalized as a substantial decrease in self-esteem across an average of 9 months), and their interaction were used to predict likability and personality perceptions of college men and women. The results revealed a curvilinear function explaining likability: Moderate to low self-esteem men and women were higher in likability when threatened, whereas high self-esteem men were seen as less likable when threatened. Personality ratings indicated that high self-esteem men and women who were threatened were rated highest on Antagonism (i.e., fake, arrogant, unfriendly, rude, and uncooperative). Mediational analyses revealed that differences in Antagonism statistically accounted for differences in likability. These patterns are interpreted with respect to gender and time in interpersonal perceptions as well as naturalistic versus laboratory investigations.

 19. A Framework for an Ego-centered and Time-aware Visualization of Relations in Arbitrary Data Repositories

  Reitz, Florian

  2010-01-01

  Understanding constellations in large data collections has become a common task. One obstacle a user has to overcome is the internal complexity of these repositories. For example, extracting connected data from a normalized relational database requires knowledge of the table structure which might not be available for the casual user. In this paper we present a visualization framework which presents the collection as a set of entities and relations (on the data level). Using rating functions, we divide large relation networks into small graphs which resemble ego-centered networks. These graphs are connected so the user can browse from one to another. To further assist the user, we present two views which embed information on the evolution of the relations into the graphs. Each view emphasizes another aspect of temporal development. The framework can be adapted to any repository by a flexible data interface and a graph configuration file. We present some first web-based applications including a visualization of...

 20. A psicologia do ego de Ernst Kris e seu legado para a “psicanálise da arte”

  Gustavo Henrique Dionísio

  2012-03-01

  Full Text Available Trata-se de discutir a importância da psicologia do ego no que diz respeito à reflexão psicanalítica acerca da experiência estética. Centrando-se no trabalho inaugurador de Ernst Kris, o artigo pretende apresentar certas bases de seu pensamento, sugerindo, no entanto, uma leitura que recoloca a questão da sublimação como destino pulsional - e não como mecanismo de defesa - no interior da articulação arte-psicanálise, fenômeno que atravessa o pensamento analítico desde os seus primórdios.

 1. Signature of the CERN – EGO (European Gravitational Observatory) Agreement concerning Collaboration in Scientific, Technological, Educational and other Domains of Mutual Interest, by R. Heuer, Director-General and Prof. F. Ferrini.

  Maximilien Brice

  2012-01-01

  Signature of the CERN – EGO (European Gravitational Observatory) Agreement concerning Collaboration in Scientific, Technological, Educational and other Domains of Mutual Interest, by R. Heuer, Director-General and Prof. F. Ferrini.

 2. Los sueños de la razón: la crisis de sentido y el suicidio egoísta

  Alejandro BIALAKOWSKY

  2016-02-01

  Full Text Available Este artículo se propone indagar las consecuencias teóricas y analíticas que posee el estudio del suicidio egoísta en la perspectiva de Durkheim. Para ello, en primer lugar, se reconstruye en su obra El Suicidio la distinción entre egoísmo y anomia, destacando tanto la importancia del egoísmo, muchas veces relegado por la literatura secundaria, como la relación de éste con las crisis de sentido. Con ese objetivo, se señala la diferencia entre las esferas sociales activas y pasivas como elemento central para comprender ese par conceptual. En segundo lugar, se rastrea en las postulaciones del autor la génesis social de la pregunta por el sentido, lo cual conlleva a un estudio del desarrollo histórico de las religiones y de las manifestaciones individuales del egoísmo (melancolía, languidez, solipsismo. En tercer lugar, se observa cómo el despliegue histórico de la razón señala la emergencia del idealismo simbólico, el cual supone una falta de integración social enmarcado en una serie de procesos: la desarticulación entre pensamiento y acción y entre creencias sofisticadas y prácticas; la pérdida de un objeto durable (representacional y “mundano” y de una representación totalizante; y la carencia de objetivos comunes de la sociedad. En última instancia, se analiza cómo la sociología, en tanto ciencia de lo social, puede intervenir en las patologías vinculadas a los “sueños de la razón” de las corrientes egoístas (pasivos y solipsistas; activos y destructores. Así, se vislumbran las diferentes búsquedas del autor por encontrar en la modernidad nuevos modos de articular representaciones de la totalidad de la sociedad con prácticas diarias, los cuales puedan dar sentido a los individuos racionalizados. Allí, el lugar del Estado, los rituales colectivos y los ideales de la humanidad y el patriotismo pueden ser releídos desde los interrogantes y propuestas teóricas que están en juego en el an

 3. Alter Ego. Drug and brain--information to prevent. Compared analysis of opinions, knowledge and habits among a multicentric sample of secondary school students about drug addiction.

  Ferrara, M; Gentile, A; Langiano, E; De Vito, E; La Torre, G; Ricciardi, G

  2006-03-01

  Repression and control have been shown to be inadequate for drug addiction issues. Recent history, however has proved that information is one of the most effective measures against the spread of drugs. The wide range of drug circulation and the need for the spread of correct information on the effects of drugs in man, especially his brain, have led the Center for Scientific Culture Diffusion of Cassino University, to widen the scope of "Alter Ego. Drugs and the brain", a touring educational exhibition, which opened in 1994, by dedicating more attention to socially accepted drugs, such as alcohol and tobacco, and to new substances like ecstasy and similar drugs. Concurrently with the Alter Ego touring exhibition, a study was undertaken to obtain information on public awareness of the dangers of psychotropic drug abuse and to assess the effectiveness of the exhibition as an instrument of scientific information about drug addiction among its visitors, during its tour of over 60 Italian towns.

 4. Longitudinal assessment of autonomy and relatedness in adolescent-family interactions as predictors of adolescent ego development and self-esteem.

  Allen, J P; Hauser, S T; Bell, K L; O'Connor, T G

  1994-02-01

  This study examined links between processes of establishing autonomy and relatedness in adolescent-family interactions and adolescents' psychosocial development. Adolescents in 2-parent families and their parents were observed in a revealed-differences interaction task when adolescents were 14, and adolescents' ego development and self-esteem were assessed at both 14 and 16. Developmental indices were strongly related to autonomy and relatedness displayed by both parents and adolescents. Significant variance was explained even after accounting for the number and quality of speeches of each family member as rated by a different, well-validated family coding system. Increases in adolescents' ego development and self-esteem over time were predicted by fathers' behaviors challenging adolescents' autonomy and relatedness, but only when these occurred in the context of fathers' overall display of autonomous-relatedness with the adolescent. The importance of the mutually negotiated process of adolescents' exploration from the secure base of parental relationships is discussed.

 5. Os supermercados na oferta de alimentos orgânicos: apelando ao estilo de vida ego-trip Supermarkets and the promotion of organics: appealing to ego-trip life-stile

  Julia S. Guivant

  2003-12-01

  Full Text Available A medida que a produção e o mercado de alimentos orgânicos foram se expandindo durante os anos 90, tanto no contexto internacional quanto no Brasil, os supermercados passaram a ter um papel dominante em relação aos canais alternativos de comercialização.Este artigo pretende contribuir na análise do papel do setor supermercadista na comercialização de produtos orgânicos, fundamentalmente frutas, legumes e verduras (FLV, e nos tipos de consumidor focalizados nas suas estratégias. Para isto, analisamos diversas referências bibliográficas - publicações especializadas no setor supermercadista e relatórios de agências de consultoria internacional, que nos permitam delinear algumas das características das estratégias dos supermercados na comercialização de orgânicos no mundo e no Brasil. Também procuramos, a partir da análise da estratégia dos supermercados, delinear algumas características do perfil dos consumidores. Argumentamos, a partir dos dados acima referenciados, que o consumo crescente de orgânicos nos supermercados é parte de uma demanda mais ampla por alimentos saudáveis que, por sua vez, faz parte de um estilo de vida que tem sido caracterizado como ego-trip, em contraste com o ecológico-trip.As the production and commercialisation of organic food has been expanding since the 90s, both in the international and Brazilian context, supermarkets have assumed a dominant role in relation to alternative markets. This article intends to contribute to the analysis of this role, especially in the commercialisation of fruits, legumes and vegetables (FLV, and to identify the types of consumer that are addressed by their strategies. I use diverse bibliographic references - specialized publications of the retail sector and reports of international consultancy agencies. Through this material it is possible to characterized supermarket strategies in relation to organics in the world and particularly in Brazil. Also, through

 6. The Mediational Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Relationship of Ego-strength and Adjustment to Infertility in Women

  2015-01-01

  Objective: Infertility is considered as an intense and prolonged stressful experience. Despite of high prevalence of infertility and its emotional burden for couples and especially for women, the knowledge regarding psychological factors influencing adjustment to it is limited. The aim of the present study was to investigate the mediational role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship of ego-strength and adjustment to infertility in women. Materials and methods: A total...

 7. Preciso Mexer no Celular: A Influência do Autocontrole e da Depleção do Ego no Uso de Smartphones

  Juan José Camou Viacava

  2016-03-01

  Full Text Available O presente estudo avaliou o impacto de diferentes níveis de autocontrole e depleção do ego, na tentação de usar smartphones. A pesquisa foi composta por duas fases, sendo a primeira pesquisa exploratória de caráter qualitativo e a segunda conclusiva causal, de caráter quantitativo. Na fase exploratória foram feitas sete entrevistas, demonstrando que os indivíduos viam o uso de celulares/smartphones como parte de suas vidas, mas também como uma tentação. Na segunda fase foi coletada uma amostra de 134 alunos de graduação para verificar a influência do autocontrole e da depleção do ego no uso dos smartphones (tentação durante uma simulação de teste (meta principal. Como resultado, foi verificado que quanto menor o autocontrole, mais os alunos utilizavam seus celulares durante um teste simulado. Quanto mais desgastados (depleção do ego, piores foram suas notas (questões corretas nesta simulação. Ainda, foi verificado que o maior autocontrole é capaz de minimizar os efeitos da depleção do ego sobre a quantidade de vezes que os alunos utilizaram o celular e, sobre a nota da prova simulada. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

 8. Both Earlier Times and the Future Are "Front": The Distinction Between Time- and Ego-Reference-Points in Mandarin Speakers' Temporal Representation.

  Xiao, Chengli; Zhao, Mengya; Chen, Lei

  2017-09-28

  Mandarin speakers, like most other language speakers around the world, use spatial terms to talk about time. However, the direction of their mental temporal representation along the front-back axis remains controversial because they use the spatial term "front" to refer to both earlier times (e.g., front-year means "the year before last") and the future (e.g., front-road means "prospect"). Although the linguistic distinction between time- and ego-reference-point spatiotemporal metaphors in Mandarin suggests a promising clarification of the above controversy, there is little empirical evidence verifying this distinction. In this study, Mandarin speakers' time- and ego-reference-point temporal representations on three axes (i.e., sagittal, lateral, and vertical) were separately examined through two tasks. In a time-reference-point task, Mandarin speakers judged whether the time point of the second picture was earlier or later than the time point of the first picture, while in an ego-reference-point task, they judged whether an event or phase had happened in the past or would happen in the future. The results indicate that Mandarin speakers construe an earlier-times-in-front-of-later-times temporal sequence and adopt the front-to-the-future orientation. Copyright © 2017 Cognitive Science Society, Inc.

 9. Food for Thought: Change in Ego-Dystonicity and Fear of Self in Bulimia Nervosa Over the Course of Inference Based Treatment

  Magali Purcell Lalonde

  2015-08-01

  Full Text Available Degree of ego-dystonicity in obsessions is clinically relevant to the conceptualization and treatment of eating disorders (EDs. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD research has suggested that the transformation of intrusive thoughts into obsessions is linked to the degree to which intrusive thoughts threaten core perceptions of the self. Given the recognized overlap between EDs, particularly anorexia and bulimia nervosa (BN, and OCD in phenomenology and psychological characteristics, a 24-week cognitive inference-based therapy (IBT program shown to be effective in treating OCD was adapted to treat EDs. This study explores the change in ED symptom severity, The degree of ego-dystonicity in obsessions, and Fear of self, motivational, mood and anxiety measures from pre-IBT to six-month follow-up. Changes in ego-dystonicity, fear of self, ED symptoms and motivational stage were assessed in 15 women with BN over the course of IBT and at follow-up. Clinical implications are discussed.

 10. 希罗多德的alter egos:《历史》叙事中的“第二自我”与《历史》叙述%The Alter Egos in the Narrative of History of Herodotus

  何珵

  2014-01-01

  希罗多德《历史》叙事中的“第二自我”(alter egos)从不同层面揭示出这位“历史之父”的多重身份,并不同程度地推进了《历史》的叙事与叙述主题的多角度展现.希罗多德通过建构文本中的“第二自我”试图树立自身的权威,并向雅典的受叙者(narratee)传递影响超越文本局限的“永恒真理”.伴随着叙事情节发展与希罗多德史学思想传递的需要,《历史》叙事中的“第二自我”产生转变,并表现出二元特征,叙事中的“第二自我”和受叙者与希罗多德和雅典听众间存在着多重的互应关系.

 11. 并行计算在MOEA/D-EGO算法中的应用%Parallel Computing in MOEA/D-EGO Algorithm

  马永格; 吴钊

  2014-01-01

  In MOEA/D-EGO algorithm, when there are too many modeling sample set elements or the population scale is large , it will lead to a long computation time. In order to reduce the run time of the MOEA/D-EGO algorithm, this paper parallelizes both the modeling process and the population optimization process. considering the experimental conditions, this paper uses the master-slave parallel model which adds the task to the main process in the condition of fully considering the efficiency of computer resources and load balance. The main process not only assigns computation task, distributes data, configures algorithm, collects the computation results, but also participates in the task of child process and complete the same amount of computation task as child process. The experimental result shows that the paralleled MOEA/D-EGO algorithm can effectively solve the multi-objective optimization problem, and can significantly shorten the running time of the algorithm.%在MOEA/D-EGO算法中,当建模样本点集合元素太多和种群规模较大时,会导致算法运行时间过长。为了减少 MOEA/D-EGO 算法的运行时间,文章对 MOEA/D-EGO 算法的建模过程和种群优化过程同时并行化。在综合考虑实验条件限制的情况下,使用了基于主从式的并行模型,模型在充分考虑计算机资源的使用效率与负载均衡等因素下,增加了主进程的任务,主进程不仅需要为子进程分配计算任务、分发数据、进行算法配置、收集子进程返回的计算结果,还需要参与子进程的任务,完成与子进程相当量的计算任务。实验结果表明文章的并行MOEA/D-EGO算法能有效求解多目标优化问题,且能够大幅缩短算法运行时间。

 12. Ego depletion in color priming research: self-control strength moderates the detrimental effect of red on cognitive test performance.

  Bertrams, Alex; Baumeister, Roy F; Englert, Chris; Furley, Philip

  2015-03-01

  Colors have been found to affect psychological functioning. Empirical evidence suggests that, in test situations, brief perceptions of the color red or even the word "red" printed in black ink prime implicit anxious responses and consequently impair cognitive performance. However, we propose that this red effect depends on people's momentary capacity to exert control over their prepotent responses (i.e., self-control). In three experiments (Ns = 66, 78, and 130), first participants' self-control strength was manipulated. Participants were then primed with the color or word red versus gray prior to completing an arithmetic test or an intelligence test. As expected, self-control strength moderated the red effect. While red had a detrimental effect on performance of participants with depleted self-control strength (ego depletion), it did not affect performance of participants with intact self-control strength. We discuss implications of the present findings within the current debate on the robustness of priming results. © 2015 by the Society for Personality and Social Psychology, Inc.

 13. Clientelismo y exilio. José María Maytorena como "ego" de una red, 1915-1920

  Laura Alarcón Menchaca

  2006-01-01

  Full Text Available Los primeros cinco años de exilio del revolucionario sonorense José María Maytorena Tapia, se analizan según la perspectiva de la formación de redes egocéntricas y exocéntricas, centradas en un intercambio de recursos económicos y de información. Se examinan dos variables que condicionaron el entretejido de las redes: los vínculos de Maytorena con otros sujetos, con base en la ayuda económica y su oposición al Gobierno de Venustiano Carranza. La modificación del escenario político de la nación, así como su relación con Estados Unidos profundizaban o mermaban la reciprocidad entre los miembros de la red, vista a la luz de un sujeto como "ego" de la misma, de la cual s e plantean algunos ejemplos. El fracaso de la empresa de Felipe Ángeles, el asesinato de Carranza y la acendrada hostilidad entre Maytorena y Álvaro Obregón contribuyeron a entretejer vínculos nuevos en la siguiente etapa del exilio de Maytorena, que duró más de una década.

 14. Teoria ego-ecológica e o estudo da identidade social : aplicabilidade em pesquisas de enfermagem Teoría egoecológica y el estudio de la identidad social : aplicabilidad en la investigación en enfermería The ego-ecological theory and the study of the social identity applied to nursing research

  Rosâne Mello

  2011-12-01

  Full Text Available A enfermagem vem trilhando caminhos teórico-metodológicos mais sensíveis para desenvolver um conhecimento que discuta, analise e fundamente sua prática cotidiana. O objetivo deste texto foi refletir sobre as bases metodológicas e a aplicação da Teoria Ego-ecológica nas pesquisas em enfermagem. Por este caminho, é possível conhecer a identidade do indivíduo, suas peculiaridades e sua realidade, através das representações que ele possui acerca de si mesmo, de seus grupos de pertencimento e da sociedade. A Teoria Ego-ecológica entende a identidade como um modo de construção da realidade, a partir do qual o mundo exterior funde-se ao mundo interior a partir da história de vida do indivíduo. A análise Ego-Ecológica permite compreender o cliente e suas complexidades e paradoxos e as relações que estabelece no contexto da família, do trabalho, do lazer e nas situações sociais no espaço micro ou macrossocial.La enfermería pasa por caminos teóricos y metodológicos más sensibles para desarrollar los conocimientos para discutir, analizar y fundamentar su práctica cotidiana. El objetivo de este texto es reflexionar sobre las bases metodológicas y la aplicación de la Teoría Egoecológica de investigación en enfermería. A través de esta forma, es posible conocer la identidad del individuo, su propia cultura y realidad a través de las representaciones que tiene sobre sí mismo, su pertenencia a grupos y la sociedad. La teoría Ego ecológica comprende la identidad como una forma de construir la realidad, desde que el mundo exterior venga a unirse con el mundo interior de la historia de vida de la persona. El análisis Ego Ecológica permite comprender al cliente y sus complejidades y paradojos y las relaciones que se establecen dentro de la familia, del trabajo, del ocio y las situaciones sociales en el espacio micro o macro social.Nursing has been through theoretical and methodological paths more sensible to the

 15. Analyzing the Multiple Egos of Maihime%解析《舞姬》中自我的多重性

  曾峻梅

  2014-01-01

  Maihime, written by Mori Ogai, is of great significance in the transitional period to the modernization of Japanese literature. Toyotaro, the protagonist in Maihime, is considered to have undergone the experiences of“awakening”and“frustration”in the“modern ego”. Most of the previous studies of the story have attributed Toyotaro’s“frustration”to his weakness of character, emphasizing that he is a“cognitive subject”. However, having explored the three different egos of the main character, i.e.“cognitive ego”,“sensual ego”and“moral ego”, this article advocates that Toyotaro’s“weakness”is his sensitive nature and is a result of his pursuit of subjectivity based on sensibility. Toyotaro approves of his“sensual ego”from the viewpoint of a literary youth, while he disapproves of the“sensual ego”from the perspective of Shizoku ethical standard. The ego of“cognitive subjectivity”has faced deep crises, as it is beset with modern and anti-modern forces. Toyotaro’s multiple self-contradictions have reflected the complicated conflicts among the social values of the Meiji era.%森鸥外所著《舞姬》在日本文学现代化转型过程中具有重要意义,其主人公丰太郎被视为经历了“现代自我”的“觉醒”与“挫折”的典型人物。以往研究大都将“挫折”归咎于丰太郎“性格软弱”,偏重于将其作为“认知主体”加以把握。本文从“认知自我”“、感性自我”“、道德自我”三个层面进行探讨,认为丰太郎的“软弱”是一种善感的天性,也是从感性出发的对主体性的追求。丰太郎以文学青年的姿态肯定“感性自我”,同时又以“士族”道德标准否定“感性自我”。而作为“认知主体”的自我,被裹挟于近代与反近代两种力量之间,陷入了深刻的危机。丰太郎多重自我之间的矛盾折射出明治社会价值观交汇冲突的复杂局面。

 16. 一样的“无我”,不一样的“诗境”--“无我之境”类型探析%Similar "Ego - absence",Different "Realm of Poetry"---Exploration of Styles of "Ego - absent Realm"

  王珊珊

  2014-01-01

  For the origin and connotation of " ego - absent realm" ,there are various comments and analysis in the academic field but no one has studied the types of it. The author thinks that " ego - absent realm" has different types. This paper aims at exploring the types of " ego - absent realm" briefly by analyzing two lines of Tao Yuan-ming's poem " While picking asters 'neath the Eastern fence,my gaze upon the Southern mountain rests" and two lines of Xie Lingyun's poem " Spring grass grows in the pond,and singing birds have also changed in the willows of the yard" .%对于“无我之境”的渊源及内涵,学界已有许多精到的点评和分析,但对于其类型却至今无人涉足。笔者认为,“无我之境”其实有类型的不同,本文拟结合陶(陶渊明)诗的“采菊东篱下,悠然见南山”和谢(谢灵运)诗的“池塘生春草,园柳变鸣禽”两句,对“无我之境”的类型作初步探讨。

 17. Entre el egoísmo y la solidaridad Antagonismo y Formación social en la Filosofía del Derecho de Hegel

  Rojas Castillo, John Larry

  2014-01-01

  Este trabajo recorre la presentación hegeliana de la sociedad civil en los Fundamentos de la 112 Filosofía del Derecho, mostrando cómo la formación de la libertad se define en el antagonismo entre el egoísmo y la solidaridad. Así, para comprender la libertad como principio de la vida moral, social y política Hegel no apela a los principios de derecho natural a partir de los cuales es razonable justificar la necesidad de la comunidad política (como Hobbes, Rousseau o Locke, entre otros), ni a ...

 18. New pieces of the Kennedy jigsaw. Discussion with PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów zamachu na prezydenta Kennedy’ego

  Dominik Smyrgała

  2014-06-01

  Full Text Available The article presents the discussion with the book by Antoni J. Wręga PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów zamachu na prezydenta Kennedy’ego which brings some new information and interesting (though sometimes risky hypotheses on the circumstances of the assassination and possible conspiracy. It focuses around the role of George de Mohrenschildt in the affair, covering tracks, as well as clear clues of his ties with the intelligence of the communist Poland (SB and possibly the Soviet Union.

 19. 大学生自我同一性与未来时间洞察力的关系研究%Relationships between College Students' Ego-identity and Future Time Perspective

  程族桁; 王奕冉

  2012-01-01

  The relationships between the college students' ego-identity and future time perspective were studied.A total of 216 college students were tested by using the "Ego-identity Test Scale" and "College Students' Future Time Perspective Questionnaire".The results show that the college students' ego-identity and all dimensionalities of future time perspective exist significant correlation.The ego-identity influences the college students' future time perspective.So the ego-identity played an important role in the development of college students' future time perspective,the college students' ego-identity has predictive power on the future time perspective.%探讨大学生自我同一性与未来时间洞察力的关系。使用"自我同一性测试量表"和"大学生未来时间洞察力问卷",随机整群抽取216名大学生进行调查。结果表明:大学生自我同一性与未来时间洞察力各维度显著相关;自我同一性影响大学生未来时间洞察力。结论认为,自我同一性与未来时间洞察力密切相关,自我同一性对未来时间洞察力有一定的预测力。

 20. RelationShip Between Parenting Styles,Attachment and Ego-identity of College Students%大学生自我同一性与父母教养方式、依恋的关系

  李新利; 凌辉; 刘静

  2011-01-01

  Objective: To explore the relationship between parenting styles, attachment and ego-identity of college students.Methods: 320 college students in Hunan province were randomly selected and assessed with the RQ, ECR, PBI and EOM-EIS-2.Results: ①There were significant gender differences and grade differences in ego-identity; ②The achievement status of ego-identity was negatively correlated with attachment avoidance; ③The foreclosure status of ego-identity was positively correlated with attachment anxiety, while negatively correlated with mother care; ④The moratorium status of ego-identity had positive correlation with attachment anxiety; ⑤The diffusion status of ego-identity was positively correlated with attachment avoidance and attachment anxiety; ⑥Stepwise regression analysis showed that attachment avoidance and father encouragement of independence were significant predictors of the achievement status of ego-identity;father control and attachment anxiety were significant predictors of the foreclosure status of ego-identity; attachment anxiety and father control were significant predictors of the moratorium status of ego-identity; father control, attachment avoidance and attachment anxiety were significant predictors of the diffusion status of ego-identity.Conclusion: Generally, father parenting styles and attachment play an important role for the achievement status of ego-identity.%目的:探讨大学生自我同一性与父母教养方式、依恋的关系.方法:采用自我同一性状态客观性测量问卷、父母教养方式量表(PBI)修订版、亲密关系经历调查表(ECR)、关系问卷(RQ),随机抽取湖南两所综合性大学的320名大学生作为被试,对他们进行问卷调查.结果:①大学生自我同一性存在性别差异和年级差异,不存在城乡差异;②自我同一性的获得与依恋回避呈显著负相关;③自我同一性的早闭与依恋焦虑呈显著正相关;④自我同一性延缓与依恋焦虑呈

 1. Life on earth: to reduce egotism and increase cooperaation La vida en la tierra: mermarl al egoísmo y aumentar la cooperación

  Jorge Eliécer Ossa Londoño

  2002-04-01

  Full Text Available This short essay collects the thoughts of the author stimulated by some preliminary readings on the sujet of environmental ethics. The concept of life on earth is proposed as the fundamental basis for an ethics of the inviromental. Egotism as an ontogenetc principle for the construction of the individuality of the living being: and cooperation, as a necessary organizing axis, are recognized in this context and it is proposed that a rule of thumb to manage the very complex relatinships with the environment could lay on the capacity of the human being to increase cooperation and reduce his egotism. Este corto ensayo recoge las reflexiones del autor, estimuladas por algunas lecturas preliminares sobre el tema de ética ambiental. Se propone el concepto de la vida en la tierra como base fundamental de una ética planetaria y se rescata el egoísmo ontogénico como una función necesaria para la construcción del individuo vivo y la cooperación como principio organizador necesario. Se sugiere que la capacidad del ser humano para incrementar su sentido de cooperación y para reducir su egoísmo, podrá ser la regla de oro para manejar las complejas relaciones con el entorno.

 2. Adaptación a la población mexicana del Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte (TEOSQ

  Jeanette L\\u00F3pez-Walle

  2011-01-01

  Full Text Available El objetivo del estudio fue analizar las propiedades psicométricas (estructura factorial y fiabilidad del TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire, Duda, 1989 adaptado al contexto mexicano, así como conocer si había diferencias en función del género. El cuestionario fue administrado a 239 deportistas con un rango de edad de 12 a 18 años (M = 14.56, DT = 1.67, participantes en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2008, pertenecientes a 14 diferentes disciplinas deportivas. El análisis factorial confirmatorio apoyó la estructura del instrumento obtenida en otros estudios (Orientación a la Tarea y Orientación al Ego. También se obtuvo una adecuada consistencia interna (a = .85 y a = .85 respectivamente. Respecto al género, las chicas mostraron una mayor orientación a la tarea que los chicos.

 3. 古诗词“物我对照”鉴赏法基本类型综述%A Summary of the Basic Types of the Ego-others Contrast on Ancient Poetry Appreciation

  赵阳

  2014-01-01

  在众多的古典诗词当中,由于“物我”隔阂的存在,加之古人多以“兴趣”、“神韵”论诗,成为读者阅读和鉴赏的障碍和“烟雾弹”。以“物我对照”的角度去审视作品,就能化“物我”的隔阂为“物我”的联系,这里归纳了“物我对照”的四种基本鉴赏方法,并对其审美特点做出了简要的分析。%Because of the interest and nuance on poetry by ancient critics , there are some obstacles and smoke bombs to the ego-others estrangement in their reading and appreciation .According to the literary theory of ego-others contrast , we can transform the estrangement into the relationship between ego and others in the ancient poetry appreciation .Then this article summarizes four basic types for the ego -oth-ers contrast theory , and makes some brief analyses on their characteristics in terms of aesthetic theory .

 4. 从本我、自我的角度看《厨房》中惠理子的人物形象%The characters of Eri Ko in"kitchen"from the perspective of ID and ego

  蒋亚男; 浦丽

  2014-01-01

  弗洛伊德将人格结构分成三个层次:“自我”、“本我”和“超我”,从“本我”和“自我”的矛盾与斗争来分析吉本芭娜娜的成名作《厨房》一书中的惠理子这一形象,来分析她的人生中重要的三个转折点以及所产生的人物形象。而“本我”和“自我”这两者的斗争与冲突,从始至终都是本我战胜了自我。%Freud divided personality structure into three levels:"ego","ID"and"superego", from the contradiction and struggle of"ego"and"ID"to analyze Banana Yoshimoto's masterpiece"kitchen"a Book of Eri Ko this image, to analyze the three important turning points in her life and the figures."Ego"and"ID"of the two conflicts, ID win the ego.

 5. The Effect of Ego-depletion on Working Memory and Its Elimination%自我损耗对工作记忆的影响及其克服

  袁冬华; 李晓东

  2012-01-01

  Self-regulation is a key point for success. However, self-regulation failure happened more often. Baumeister and his colleagues proposed an ego-depletion model for this phenomenon. According to this model, self-regulation needs energy similar to muscle' s strength and is limited. The energy will be lost temporally when an individual does a self-control task and that is the so-called ego-depletion. Then people' s performance in the second task which needs self-regulation will get worse. Recently, many researchers demonstrate that not only self-regulation but also executive function needs resources. That is to say, ego-depletion may hinder executive function ' s working. Working memory is well-known as a main component of executive function. Will it be influenced by ego-depletion.9 This study included two experiments. Experiment 1 examined the effect of ego-depletion on working memory. 40 sixth graders (20 boys, 20 girls) were randomly divided into an experimental group and a control group and reacted to the color-word stroop depleting task or the non-depleting task respectively. Then all subjects completed working memory span tasks. The result showed that ego-depletion tasks impaired working memory, and the capacity of working memory of the experimental group decreased significantly compared with the control group. Experiment 2 investigated whether the negative effect of ego-depletion on working memory could be eliminated by positive emotion. The subjects were 40 sixth graders (21 boys, 19girls). They were randomly divided into an experimental group and a control group and both groups reacted to the color-word stroop depleting task firsL Then positive emotion was priming using autobiographical memory in the experimental group, while the control group had a rest for three minutes. Finally, all subjects completed the working memory span task. The result showed the working memory capacity of the experimental group was significantly greater than that of

 6. Placebo voor het ego.

  Huijer, Marli

  2006-01-01

  Om succes te hebben in de wetenschap is meer nodig dan geluk. Slim zijn is ook niet genoeg. Je moet intelligentie weten te combineren met de wil om conventies die jouw weg vooruit blokkeren terzijde te schuiven. Leer van winnaars, neem risico's, zorg dat je iemand hebt om op terug te vallen als je f

 7. IMPs, EGOs, and Skyhooks

  McDonald, Frank B.

  1996-05-01

  In the October 1994 issue of the Journal of Geophysical Research, J. Simpson, E. Parker, and C. Sonnett wrote of the early history of space physics. Previously, J. Van Allen had written a monogram on the genesis of magnetospheric physics, and H. Newell (``Above the atmosphere'') and J. Naugle (``First among equals'') had given excellent accounts of the initial development of the space sciences within NASA and the broader research community. I write as a member of the second generation or Junior Pioneers who profited greatly from the foundation laid down by the Pioneers of the era. With the second wave it was possible to fully participate in the dramatic expansion of the nation's space science program that occurred in the 1960s. In this brief memoir, I give a personal recollection of this period and try to relate it to some of the current developments in space physics.

 8. Early Adolescent Ego Development.

  James, Michael A.

  1980-01-01

  Presented are the theoretical characteristics of social identity in early adolescence (ages 10 to 15). It is suggested that no longer is identity thought to begin with adolescence, but may have its beginnings in the preteen years. The article draws heavily on Eriksonian concepts. (Editor/KC)

 9. Portret Ego Svjateishestva

  2004-01-01

  Vene saatkonna galeriis Tallinnas presenteeriti Aapo Puki maalitud Venemaa patriarhi Aleksius II portreed. Portree on kingituseks patriarhile. Lisaks 8 sündmust kajastavat värvifotot Nikolai Sharubinilt

 10. Research University STEM Faculty Members' Motivation to Engage in Teaching Professional Development: Building the Choir Through an Appeal to Extrinsic Motivation and Ego

  Bouwma-Gearhart, Jana

  2012-10-01

  This paper reports on a qualitative, grounded-theory-based study that explored the motivations of science and engineering faculty to engage in teaching professional development at a major research university. Faculty members were motivated to engage in teaching professional development due to extrinsic motivations, mainly a weakened professional ego, and sought to bring their teaching identities in better concordance with their researcher identities. The results pose a challenge to a body of research that has concluded that faculty must be intrinsically motivated to participate in teaching professional development. Results confirmed a pre-espoused theory of motivation, self-determination theory; a discussion of research literature consideration during grounded theory research is offered. A framework for motivating more faculty members at research universities to engage in teaching professional development is provided.

 11. From the perspective of psychology explore the inner self, the super-ego and the ego in A Rose for Emily%从心理学角度探究《献给艾米丽的玫瑰》中的本我,超我和自我

  李洋

  2015-01-01

  福克纳是美国南北战争时期著名的作家,他善于捕捉人的心理变化向人们展示美国南方社会的发展状况.《献给艾米丽的玫瑰》是福克纳最著名的短篇小说之一.这部小说中的人物体现了弗洛伊德人格结构理论中本我,自我和超我的矛盾.本文试从本我,自我和超我这三个方面剖析小说人物的作用,揭示文章的主题.%The famous writer William Faulkner was the American civil war period, he is good at capturing the person's psychology changes to show in the southern United States the development of the society. "A Rose for Emily" is one of the most famous short story of Faulkner. The characters in the novel reflect Freud's theory of personality structure in the id, ego and superego. This article tries from the inner self, ego and superego these three aspects analyze the role of the characters, to reveal the theme of the article.

 12. Application of the Improved EGO Algorithm in Transonic Airfoil Aerodynamic Optimization Design%改进EGO算法在跨声速翼型气动优化设计中的应用

  王红涛; 竺晓程; 杜朝辉

  2009-01-01

  为了解决复杂工程优化问题计算量大的问题,提出了基于Kriging代理模型的改进EGO(Efficient Global Optimization)算法.采用小生境微种群遗传算法求解Kriging模型的相关向量,避免了模式搜索算法求解相关向量时对初始值的敏感性问题.采用小生境微种群遗传算法,结合无惩罚因子的惩罚函数法对EI(Expected Improvement)函数寻优,解决了惩罚因子难以选择的问题,增强了算法的鲁棒性.采用2个数值算例和1个工程算例对算法进行测试的结果表明,改进后的EGO算法收敛精度更高,比较适合在工程中应用.%In order to decrease the computational expenses of complicated engineering optimization problem, the improved EGO( Efficient Global Optimization) algorithm based on Kriging surrogate model was proposed. Niching micro genetic algorithm instead of the pattern search algorithm was used to get the correlation vector of Kriging mode, which eliminates the dependence of correlation vector starting search points. Niching micro genetic algorithm coupled penalty funciton approach which does not require any penalty parameter was introduced to optimize the EI (Expected Improvement) function. This method reduces the difficulty of finding appropriate penalty parameters and increases the robustness of the algorithm. The improved EGO algorithm was discussed and applied in two numerical and one engineering example. The test results show that the improved EGO algorithm is more efficient and accurate. It can be used in the complicated engineering optimization problems conveniently.

 13. Plath's Splitting of the Ego and Emotional Relationship of Multiple Female Roles as Reflected in Her Poetry%普拉斯诗歌中分裂的自我及多重女性角色

  张静; 蒋立洁; 刘文华

  2015-01-01

  Sylvia Plath revealed a part of herself either as daughter,wife or as mother in her poetry which helps to expose multi-dimensional complex emotional relationship of female roles in contemporary American society. This paper,from the perspective of relational psychoanalysis,probes into her splitting of the ego and her emotional relationship of multiple female roles. It points out that there exists no indepen-dent ego,and ego is socially related. One's relational ego is lost when one cannot obtain assistance and concern from family members,friends and society. Spiritual crisis in Plath's times penetrated into in Plath's poetry.%普拉斯借助诗歌中的人格面具,以“女儿”“妻子”“母亲”等多重女性角色书写自我,揭示女性在当代社会里的多维度、多层次的复杂情感关系。普拉斯诗歌中自我的分裂与其看重自己人际关系的质量大有关联,普拉斯与父亲、母亲、丈夫以及子女等形成了矛盾纠结的关系。普拉斯的诗歌渗透着时代的精神危机。自我不是独立存在的,自我属于社会性的。在得不到社会的关怀、亲人的关爱以及朋友的关心时,就丧失了关联自我。独立自我使普拉斯付出了生命的代价。

 14. A Study of the Relationship Between Ego-Identity and Family Functions%家庭功能与初中生自我同一性的关系研究

  金河岩; 朴华英

  2009-01-01

  642 junior middle school students in Yanbian were surveyed by the Identity Status Inventory and the FAD. The results showed. ① For the adolescents, middle school students' distribution of ego identity was not balanced. ②There were significant differences of scores of ego-identity in gender and grade. ③There was a remarkable correlation between the seven dimensions of family functions and ego-identity.%运用加藤厚的自我同一性地位量表和家庭功能评定量表(FAD)对延边地区642名初中生进行问卷调查.研究结果表明:(1)就总体而言,延边地区初中生在自我同一性的地位分布上是不均衡的;(2)初中生自我同一性存在显著的性别差异和年级差异;(3)家庭功能与自我同一性存在显著相关.

 15. Melting Ego and Things and Separating Ego from Things: The Things-viewing Comparison between Tao Yuanming's and Wordsworth's Natural Poems%“物我交融”与“物我相隔”——陶渊明与华兹华斯自然诗的观物方式比较

  许辉

  2012-01-01

  陶渊明和华兹华斯,一个代表中国晋宋之际田园诗的顶峰,一个是19世纪英国浪漫主义的丰碑,两位诗人都崇尚自然,返回到了自然之中。由于二者对自然的理解不同,观物方式也大相径庭,一个以物观物,达到了物我交融的境界,一个以我观物,造成了物我相隔。究其原因,源于他们的相异文化背景下所形成的不同思维方式,即西方文化是从分析的角度来对待自然,而中国文化很大程度上是用综合的方法去理解自然。%Tao Yuanming and Wordsworth, the former being an idyllic representative of the Chinese Jin and Song dynasty, the latter being a monument of the 19th century English Romantic, respect nature and return to the nature. Their physical views are different because their different understanding of nature, the former being a physical view of things and blending ego and things, the latter being mental view of things and resulting in the separation of ego and things. The reason stems from their distinct cultural context, different way of thinking. Western culture treats nature from the perspective of the analysis while the Chinese culture largely from an integrated approach.

 16. PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI SILNIKÓW BEZSZCZOTKOWYCH PRĄDU STAŁEGO PRZEZNACZONYCH DO POZYCJONOWANIA CZUJNIKÓW OPTOELEKTRONICZNYCH

  Zieleźnicki Jan

  2015-08-01

  Full Text Available Korzystne właściwości eksploatacyjne bezszczotkowych silników prądu stałego takie jak wyższa trwałość i niezawodność oraz szeroki zakres użytecznych prędkości osiągalnych dla zadanego obciążenia sprawiają, że są one często stosowane w układach stabilizacji osi optycznej w optoelektronicznych głowicach przeznaczonych do statków powietrznych. Istnieje jednak wiele podtypów i konfiguracji tych silników, co sprawia, że wybór optymalnej konstrukcji nie jest prosty. W niniejszym artykule przedstawiono proces wyboru silnika charakteryzującego się właściwościami predestynującymi go do użycia w napędzie głowicy optoelektronicznej.

 17. Ego-documents or ‘Plural Compositions’? Reflections on Women’s Obedient Scriptures in the Early Modern Catholic World

  Adelisa Malena

  2012-03-01

  Full Text Available This article focuses on a common textual genre in early modern Catholic Europe conceived and produced in the context of a close spiritual director/penitent relationship, variously defined as ‘autobiografía por mandato’, ‘obedient writing’, or ‘autobiographical report’, and so on. Starting out from the large number of studies of this text type, a number of considerations are made on two themes: 1 their specificity and the social practices underpinning them 2 the modalities and ways of partial or integral publication in print of some of them. An attempt will be made to highlight to what extent and how the intricate question of authorship(s can be addressed. Special attention will be devoted to the somewhat widespread category (in comparison with ‘autobiography’ of the ‘ego-document’, meaning, by this term, any type of text in which an author or authoress, deliberately or unintentionally writes about his/her acts, thoughts and feelings.

 18. A suggestion to improve a day keeps your depletion away: Examining promotive and prohibitive voice behaviors within a regulatory focus and ego depletion framework.

  Lin, Szu-Han Joanna; Johnson, Russell E

  2015-09-01

  One way that employees contribute to organizational effectiveness is by expressing voice. They may offer suggestions for how to improve the organization (promotive voice behavior), or express concerns to prevent harmful events from occurring (prohibitive voice behavior). Although promotive and prohibitive voices are thought to be distinct types of behavior, very little is known about their unique antecedents and consequences. In this study we draw on regulatory focus and ego depletion theories to derive a theoretical model that outlines a dynamic process of the antecedents and consequences of voice behavior. Results from 2 multiwave field studies revealed that promotion and prevention foci have unique ties to promotive and prohibitive voice, respectively. Promotive and prohibitive voice, in turn, were associated with decreases and increases, respectively, in depletion. Consistent with the dynamic nature of self-control, depletion was associated with reductions in employees' subsequent voice behavior, regardless of the type of voice (promotive or prohibitive). Results were consistent across 2 studies and remained even after controlling for other established antecedents of voice and alternative mediating mechanisms beside depletion.

 19. Research on Framework of ESA Ground Operation Software System(EGOS)%欧空局地面操作软件系统体系结构研究

  魏晨曦

  2013-01-01

  文章主要介绍了欧空局地面操作软件系统(EGOS)的体系架构、功能组成.欧空局的EGOS框架是一种条理清楚的,标准化的体系结构,它涵盖了地面段所有主要软件的应用、中间设备以及较低层组件的需求,有效提高了地面系统软件各组件间的互操作性.希望通过对欧空局系统软件体系深入、细致地研究,较为全面的了解其中的先进设计和理念,从而对总装测控软件系统的建设工作起到借鉴作用.

 20. Association between the Rorschach Ego Impairment Index and the Level of Personality Organization interview assessment in depressive and anxiety disorder patients.

  Valkonen, Harri; Lindfors, Olavi; Knekt, Paul

  2012-12-30

  The level of personality functioning, relevant for treatment planning, can be evaluated by the Rorschach Comprehensive System (CS) Ego Impairment Index-2 (EII-2) and by interview assessment of the severity of personality pathology. However, few studies on the association between these assessment methods have been reported. This study examines the strength of association between the EII-2 and its subcomponents with the interview-based Level of Personality Organization (LPO) assessment scale, and investigates their mutual associations with psychiatric symptoms, diagnoses, and history. Altogether, 315 mood or anxiety disorder outpatients without severe personality pathology were assessed with the LPO and tested with the CS, on which the EII-2 and its subcomponents (FQ-, WSum6, Critical contents, M-, PHR, GHR, and R) were calculated. Significant, but weak association between the EII-2 and the LPO was found. The WSum6, a measure of thought disorder, was the only EII-2 subcomponent significantly associated with the LPO. Both measures were consistently associated with psychiatric symptoms, diagnoses and history. The findings partially support the EII-2 and the LPO as consistently associated, relatively independent measures of the severity of personality pathology. More research on the incremental benefits of the measures is needed in clinical populations, covering non-severe and complex psychopathology.

 1. Qian Zhongshu's Outlook on the Ego and the World and the Three Types of Realms of Classical Poems%“尔汝群物”与“强草木以还泪债”--从钱钟书的“物我”观看古典诗学中的三种境界

  马涛

  2013-01-01

  Looking at the ego that presents us with different human nature and moral by observing the world ,Qian Zhongshu focuses on three types of relations between the ego and the world .One is the realm of "big ego"which combines all kinds of love for the world ,followed by the second being "big ego"which is selfish enough to conceal one's desire and last comes "non -ego" w hich show s the true nature of the world so as to reach the realm of harmony between heaven and nature .%钱钟书通过从“观物”之“我”所呈现出的不同心性修养入手,探讨了三种物我关系。第一种是具万物一体之爱的“大我”之境;第二种是“挟私蔽欲”的“小我”之境;第三种是呈现万物的本真情态,而达到天人合一的“无我”之境。

 2. Research on the Theory of Ego Identity and Its Enlightenment on Student-management Work in Universities%人格同一性理论研究及其对高校学生工作的启示

  赵佳宾

  2012-01-01

  The theory of Ego Identity was developed by E. H. Erikson, an American Psychologist, which illustrates different stages of people's personality. Continuously perfected by scholars, Ego Identity has now been regarded as the key concept as well as the important proof to analyze the youth' s psychological development. During its development, college students' personality will be influenced by factors including the society, school, and family,etc. Therefore, when conducting student-management work in universities, we should focus on the development of the students' ego identity and overcome negative influential factors. We should build good atmosphere on campus by setting up a good communication mechanism between school and families, so as to promote college students' personality to develop in a healthy way.%人格同一性理论是美国心理学家埃里克森提出的用以说明个人人格发展阶段的理论。经过学界的不断发展完善,人格同一性已经被认为是分析青年心理发展的关键概念,是分析青年人格发展情况的重要依据。大学生在人格的发展过程中会受到社会、学校、家庭等各方因素的影响,因此,在开展高校学生工作的过程中,应当充分关注大学生人格同一性的发展,排除不利的影响因素,通过建立良好的学校、家庭之间的沟通机制以及营造良好的学校氛围,促进大学生人格的健康发展。

 3. Sujeito protopático: o eu ilusório e o afeto em questão Sujeto protopático: el ego ilusório y el afecto en cuestión Protopathic subject: the ego illusion and the affect in question

  Sérgio Eduardo Prudente

  2012-12-01

  there is a statement of the interpretation of self-affection, namely Ego, and the very affectuous experience. This Ego is, the two authors, an illusory body, porous, and immersed in a self-deception as the affection assumes fundamental status. Despite having different qualities for each author, the affect converges to a notion of knowledge that, beyond the Ego, is the way to deal with the pathós in a field that dispenses illusory judgments.

 4. 论镜像阶段中的自我及其与主体的关系%On Ego in the Mirror Stage and Its Relationship with Subject

  杜超; 陈云昊

  2016-01-01

  Jacque Lacan’s theory of mirror stage is an embryonic framework for his later theoretical development.By u-sing Henri Wallon’s outcome of mirror experiment for reference and on the basis of several subjects like neuroanatomy and phi-losophy,Lacan finally managed to elevate mirror stage to the height of human ontological existence.Therefore,the mirror stage has become a drama of deficiency of structural subjects and unification of imagination.With the help of the mirror stage, Lacan distinguished the polar opposites between ego and subject,and took ego as the illusory misunderstanding,located the ob-jects of psychoanalysis on the unconscious subjects.Such distinction,on the one hand,opposes the view of ego psychology which takes ego as the agent of autonomy;on the other hand,it splits from Cartesian cogito with self-evidence.On this basis, Lacan managed to define the real objects of psychoanalysis,i.e.the unconscious subjects who do not really know they are talk-ing about.%雅克·拉康的镜像阶段理论是其后期理论发展的雏形框架。通过借鉴亨利·瓦隆镜像实验的结果,又结合包括神经解剖学、哲学等多门学科,拉康最终将镜像阶段提升到作为人类本体论存在的高度之上,镜像阶段于是成为一出结构主体匮乏状态与想象性统一状态的戏剧。拉康借镜像阶段划分出了自我与主体的两极对立,将自我归结为一种具有虚幻性的误认,而将精神分析的对象锁定在了无意识主体之上。这种划分,既反对了自我心理学将自我看做具有自主性的代理,又与笛卡尔具有自明性的我思主体分道扬镳。由此,拉康才得以界定精神分析的真正对象,即甚至不知道自己在说什么的无意识主体。

 5. Utjecaj korištenja probiotika i prebiotika na aromatske spojeve i teksturalna i senzorska svojstva simbiotskog kozjeg sira

  Özer Kınık

  2017-02-01

  Full Text Available U ovom radu istražen je utjecaj probiotika, te inulina i oligofruktoze, na simbiotski kozji sir tijekom zrenja. U kontrolnoj grupi su utvrđene najniže koncentracije aromatskih spojeva, dok je dodatak probiotika u proizvodnji sira povećao koncentraciju aromatskih spojeva. Također, u sirevima iz kontrolne grupe su utvrđene najveće vrijednosti čvrstoće. Dodatak probiotika i prebiotika je signifikantno utjecao na teksturalne karakteristike sira. Sirevi koji su ocjenjeni kao najbolji, proizvedeni su uz dodatak E. facium i oligofruktoze.

 6. The Failed Journey to the Ideal-Ego: A Lacanian Interpretation of Lord Jim%追求理想自我的挫败之旅:对《吉姆爷》的拉康式解读

  倪菲菲

  2012-01-01

  Joseph Conrad is one of the most esteemed English writers of the 20th century. Conrad' s novels plumb the depth of the human soul and propose profound moral questions. Lord Jim is a great example to showcase Conrad' s concern about human nature. With the aid of Lacan' s theory of mirror stage, this paper aims to analyze the formation of Jim' s ideal-ego and the reasons for his failed pursuit of the ideal-ego.%约瑟夫·康拉德享誉20世纪英国文坛及世界文坛。他的众多小说关照到了人性的深度,提出深刻的道德问题,其代表作《吉姆爷》正是这样一部作品。它检视了人性的阴暗面,塑造了一个挫败的英雄形象-吉姆。吉姆的一生都在追逐他的英雄梦,渴望实现他的“理想自我”。本文试图用拉康的镜像理论来分析主人公吉姆的理想自我的形成以及最终毁灭的原因。

 7. El potencial analítico de las Redes socio-métricas y ego-centradas: una aplicación al estudio de la Cohesión-Integración de Colectivos sociales

  Carlos Lozares

  2013-01-01

  Full Text Available este artículo vincula diferentes campos teórico-conceptuales, perspectivas metodológicas y métodos habitualmente yuxtapuestos en el quehacer socioló- gico. desde el punto de vista teórico se centra en las ideas de Cohesión e inte- gración como expresiones de la distribución de los recursos en Capital social. desde una perspectiva entre conceptual y metodológica se hace referencia a la teoría y análisis de las Redes sociales y a conceptos también intermediarios entre Redes, Cohesión, integración y Capital social como son los de Bonding y Brid- ging. la referencia empírica de su aplicación son seis colectivos, expresión de modos diferentes de pertenencia e incorporación a la sociedad. en el terreno del análisis e interpretación se recurre, por un lado, a la combinación de conceptos expresados en variables clásicas atributivas y, por otro, a variables relacionales bajo dos modos, las socio-métricas y ego-centradas. en este sentido, se trata también de mostrar la eficacia y pertinencia de las redes socio-métricas y ego- centradas y la de sus indicadores.

 8. Diagnostyka i postępowanie w otępieniu z ciałami Lewy’ego: aktualne zalecenia i nierozwiązane problemy

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Otępienie z ciałami Lewy’ego (dementia with Lewy bodies, DLB jest uważane za drugą co do częstości, po chorobie Alzheimera, przyczynę otępień pierwotnie zwyrodnieniowych. Mimo że w badaniach epidemiologicznych i kliniczno-neuropatologicznych potwierdzono jego znaczne rozpowszechnienie, pozostaje względnie rzadko rozpoznawane. Najczęściej mylnie wskazuje się na choroby Alzheimera lub Parkinsona, rzadziej psychozę (zwykle wiązaną z zaawansowanym wiekiem chorych. Nieprawidłowa diagnoza skutkuje leczeniem nieskutecznym, a z powodu nadwrażliwości na nawet niewielkie dawki leków przeciwpsychotycznych u chorych z DLB – często skrajnie niebezpiecznym. Diagnostyka różnicowa obejmuje w głównej mierze różnicowanie z innymi zespołami pierwotnie zwyrodnieniowymi, w tym z najbardziej zbliżonymi fenotypowo – chorobą Alzheimera z parkinsonizmem i otępieniem w chorobie Parkinsona. Różnicowanie i ustalenie poprawnego rozpoznania ułatwia stosowanie klinicznych kryteriów diagnostycznych oraz badań dodatkowych. Najważniejszą kwestią pozostaje stwierdzenie charakterystycznego obrazu klinicznego psychiatrycznego i neurologicznego oraz sekwencja wystąpienia otępienia i parkinsonizmu. Prawidłowe rozpoznanie i posługiwanie się strategiami terapeutycznymi z pogranicza neurologii i psychiatrii pozwala na uzyskanie optymalnych popraw u większości pacjentów. Kluczowe pozostaje dziś zastosowanie inhibitorów cholinesteraz (leków wpływających korzystnie na funkcje poznawcze, ale także na niektóre objawy behawioralne, w tym psychotyczne oraz lewodopy (w celu kontroli objawów ruchowych. Leki przeciwpsychotyczne należy co do zasady stosować bardzo ostrożnie, a lekiem z wyboru jest obecnie kwetiapina. Istotny problem stanowi także terapia współistniejących zaburzeń snu związanych z fazą REM oraz zaburzeń autonomicznych.

 9. The relationship between internet addiction and ego-identity, self-control ability of college students%大学生网络成瘾与自我同一性、自我控制能力的关系

  王娟; 游越; 黄俊; 陈端颖; 庄红平

  2012-01-01

  Objective To explore the relationship between internet addiction and ego-identity, self-control ability in college students, and to offer evidence for the prevention of internet addiction in college students. Methods Students were recruited from 16 classes in a certain university in Hubei province by the method of stratified random sampling. They were investigated with the questionnaire of Internet-addiction Evaluation Scale, Ego Identity Scale and College Students' Self-control Ability Questionnaire. Results The prevalence of internet addiction was 3. 8%. The severity of internet addiction was significantly negatively correlated with the present involvement and the future intention ( P < 0.01) of ego-identity, as well as the self-control ability (P < 0. 01). Scores of present involvement and the future intention of ego-identity in addiction group were significantly lower than those in non-addiction group ( P < 0. 01). The self-control ability of students with internet addiction was significantly lower than that innon-addictive students ( P < 0. 01). Conclusion Good ego-identity and self-control ability can help college students coping with growth stress and setbacks, preventing themselves from internet addiction.%目的 了解大学生网络成瘾与自我同一性以及自我控制能力的关系,为预防和治疗大学生网络成瘾提供依据.方法 采用分层随机抽样的方法对湖北省某所大学16个班级的学生进行问卷调查,问卷包括网络成瘾诊断量表、自我同一性量表和大学生自我控制能力问卷.结果 被调查大学生网络成瘾检出率为3.8%,网络成瘾程度和与个体的自我同一性发展的现在的自我投入和将来自我投入愿望有明显负相关(P<0.01),与自我控制能力呈显著负相关(P<0.01).网络成瘾组在自我同一性发展的现在的自我投入和将来自我投入愿望得分明显低于非成瘾组(P<0.01),自我控制能力明显低于非成瘾组(P<0.01).

 10. The building and working of an ego-centric web of power. The epistolar exchange of Juan Manuel de Rosas with the judges of peace of the Buenos Airesïcountryside (1829-1852 Construcción y funcionamiento de una red de poder ego-centrada: La correspondencia de Juan Manuel de Rosas con los jueces de paz de la campaña bonaerense [1829-1852

  Andrea Reguera

  2010-01-01

  Full Text Available In this article, we propose to analyze the construction and the functioning of a power ego-network centred, that of Juan Manuel de Rosas, during the period of his first one (1829-1832 and his second government (1835-1852, across the correspondence that it supported with the judges of peace of the Buenos Aires campaign across his edecanes. This puts us, fundamentally, in touch with the topic of the communication, the circulation of the information and the construction of a space of political relation.En este artículo, nos proponemos analizar la construcción y el funcionamiento de una red de poder ego-centrada, la de Juan Manuel de Rosas, durante el período de su primer (1829-1832 y segundo gobierno (1835-1852, a través de la correspondencia que mantuvo con los jueces de paz de la campaña bonaerense a través de sus edecanes. Esto nos pone, fundamentalmente, en contacto con el tema de la comunicación, la circulación de la información y la construcción de un espacio de relación política.

 11. Ego and Leadership among Adolescents

  Thangarajathi, S.

  2010-01-01

  The period of adolescence is designated as the period of storm and stress and age of revolt. This is considered as being one of the most difficult stage in the life of any individual. Thus adolescence is the most critical stage with a distinct phase of rapid physical, psychological and social behavioral changes and emotional disturbances. As Ego…

 12. “Ego” or“Self”:Inheritance and Development of the Conception of “Ego/Self” in T heory of Psychoanalysis%“eg o”还是“self”?--精神分析理论中“自我”概念的发展

  穆小珍

  2016-01-01

  自弗洛伊德创建精神分析理论以来,精神分析运动已历百年,其内部有关“自我”的研究一直在不断深化,阿德勒的个体心理学、荣格的分析心理学,以及之后的自我心理学、社会文化学派都从不同角度、不同层面对“自我”进行了挖掘和探索,使“自我”的概念得以不断丰富和完善。文章对精神分析理论中“自我”(self与eg o )概念进行了梳理,以厘清精神分析运动百年的发展脉络,进而加深对“自我”概念的理解。%It has been one hundred years since Sigmund Freud founded the theory of Psychoanalysis .In these years ,the researches on“ego/self”by scholars of the Psychoanalysis have been gradually devel‐oped .Adler's individual psychology ,Jung's analytic psychology ,ego psychology and the Psychoana‐lytic school of social culture have explored this conception in different ways and even different fields , thus making the conception of “ego/self” more and more abundant and mature .This paper analyzes the history of the change of “ego/self”so as to help people have a better understanding of the develop‐ment of Psychoanalysis and the conception of “ego/self” .

 13. Relationship Between Ego-identity and Self-concept of Secondary Vocational Students%职业中专生自我同一性与自我概念的相关研究

  司欣芳; 刘姝丽; 凌辉; 张建人; 李新利

  2012-01-01

  Objective: To explore the relationship between the ego-identity and self-concept of secondary vocational students, and to compare the differences between the secondary vocational students and ordinary high school students. Methods: A sample of 400 students were administered the Extend Objective Measure of Ego Identity Status-2(EOM-EIS-2) and Tennessee Self-Concept Scale-3(TSCS-3). Results: ①The identity foreclosure and general foreclosure between the secondary vocational students and the ordinary high school students were significantly different; ②The self-concept between the two types of school students did not have significant difference, except for family self-awareness; ③There was significantly positive correlation between ego-identity and self-concept of secondary vocational students, so was identity achievement and family self, identity moratorium and moral self, family self, social self. Conclusion: There are close relations between ego-identity and self-concept of secondary vocational students.%目的:探讨职业中专生自我同一性和自我概念之间的关系,并与普高生进行比较.方法:采用自我同一性状态问卷、田纳西自我概念量表对300名职专生和100名普高生进行调查.结果:①职专生自我同一性的意识早闭、总体早闭的得分显著高于普高生;②职专生的家庭自我得分显著低于普高生;③职专生的自我同一性和自我概念的总分间存在显著正相关.意识扩散、人际扩散与自我批评显著正相关;意识获得与道德自我显著正相关;人际获得与自我满意、自我概念总分间显著正相关;总体获得与道德自我、家庭自我和自我满意显著正相关;同一性总分与道德自我、家庭自我、社会自我和自我满意显著正相关.结论:职专生的自我同一性和自我概念关系密切,同一性获得有利于建构积极的自我概念,自我概念越积极亦越有利于同一性获得.

 14. Da compaixão à inocência: Nietzsche e Schopenhauer em torno da questão do egoísmo = From compassion to innocence: Nietzsche and Schopenhauer around the issue of selfishness

  Oliveira, Jelson Roberto de

  2015-01-01

  Full Text Available Pretende-se demonstrar nesse trabalho como Nietzsche formula, nos escritos que formam o segundo período de sua produção filosófica, uma crítica à moral da compaixão proposta por Schopenhauer. Para isso, far-se-á uma revisão das teses schopenhaurianas segundo as quais o egoísmo é o motivo antimoral por excelência e, contrariamente, o altruísmo é a base legítima da moralidade. Analisar-se-á, também, o procedimento usado por Nietzsche para, de um lado, criticar esse ideal e, de outro, chegar à inocência como principal resultado de seu programa filosófico

 15. Cognitive Dissonance and College Athletes ' Ego-depletion:The Precaution of Self Affirmation%认知失调与大学生运动员自我损耗:自我肯定的预防作用

  阳海英; 张力为; 惠悲荷; 陆雯; 张连成

  2015-01-01

  The purpose of this study was to test the hypothesis that cognitive dissonance brought athletes' ego-depletion ,and to discuss the different self-affirmation that could prevent the athletes' ego depletion .This paper carried on two experiments by the double-task experi-mental paradigms .In experiment 1 ,20 college athletes engaged in the cognitive dissonance task for five minutes and then performed a Stroop task .The results showed that the participants made more in non-match mistaken numbers than the others ,and the result showed that cogni-tive dissonance brought ego depletion .In experiment 2 ,60 college athletes engaged in value af-firmation ,attribute affirmation ,and no affirmation task respectively for five minutes at first , and then finished the cognitive dissonance task for five minutes .At last ,the participants per-formed a Stroop task .The result showed that the athletes who experienced value affirmation made less faults in non-match mistaken numbers than others .However ,there was no difference between the athletes who experienced attribution affirmation and the control ones .It suggested that only value affirmation could prevent the athletes ' ego depletion caused by cognitive disso-nance .%研究旨在检验认知失调是否使大学生运动员产生自我损耗 ,以及探讨价值肯定和属性肯定对认知失调产生自我损耗的预防作用.采用自我损耗双任务实验范式进行了2项实验.实验1中 ,20名大学生运动员先完成认知失调任务 ,然后完成Stroop任务.结果发现 ,认知失调较无认知失调组在Stroop任务不一致错误上表现更差 ,该结果表明 ,认知失调使运动员产生了自我损耗.实验2中 ,60名大学生运动员先完成价值肯定和属性肯定任务 ,然后完成认知失调任务 ,最后完成Stroop任务.结果发现 ,在认知失调情况下 ,价值肯定较属性肯定和无肯定组在Stroop任务不一致错误数上更少 ,而属性肯定和无肯定

 16. Propósitos de la cura psicoanalítica en Freud y su fundamento pulsional: El estatuto del yo y su fundamento pulsional Purposes of the cure in psychoanalytic Freud and its instinctual fundament: The status of the ego and its instinctual fundament

  Silvia Bermúdez

  2010-12-01

  Full Text Available Este trabajo intenta demostrar las dos modulaciones del yo y su fundamento pulsional en Freud. Una cuya marca de origen es el ello localizado como núcleo del yo, alterado en su interior por los mecanismos de defensa, alteración al servicio de la impotencia que con su mascarada defensiva encubre la castración estructural. La otra es la alteración terapéutica del yo; que conduce a la cancelación de alteraciones ya existentes por obra del proceso defensivo. Los propósitos en la cura, según la fórmula freudiana: "fortalecer el yo para hacerlo más independiente del super yo y ganarle nuevas partes al ello apropiándose"; se trataría de esta segunda modulación, donde lo independiente no responde a una categoría kantiana ni a un poder de dominio yoico Donde ello era, el yo desgarrado, escindido, debe devenir un saber hacer ganándole tierra fértil al mar - mal; siempre con un resto irreductible.The aim of this essay is to demonstrate the two modulations of the Ego and its Freud's pulsional fundament. It landmark is the Id located as core of the Ego, altered by two defense mechanisms one of which covers the structural castration with its mask. The second one is the therapeutic alteration of the Ego which takes to the cancellation of alterations that exist already by the defensive process. The propose of the cure, according to Freud, is to strength the Ego so it is not depending on the Super Ego and take more elements from the Id making them it owns. It is about the second modulation where it does not response to any of Kant's categories neither to any power of the Ego. Where "It was, the torn, split should become know-how gaining fertile land to sea -wrong, where there is always a rest irreducible.

 17. Can Good People Commit Evil Acts? Evidence of Ego-depletion on Individuals’ Altruistic Behavior%好人可能做出坏行为的心理学解释--基于自我控制资源损耗的研究证据

  任俊; 李瑞雪; 詹鋆; 刘迪; 林曼; 彭年强

  2014-01-01

  一些平常表现很好的个体为什么会在一些特定场合做出坏行为?本研究旨在检验自我控制资源对人行为的影响。实验1使用stroop任务产生自我损耗来操纵被试的自我控制水平,观察独裁者任务中的好行为(利他行为)是否受自我损耗的影响。结果表明,与无自我损耗组被试相比,自我损耗组被试表现出更少的好行为,并且明显地低于公平水平而趋向利己(坏行为)。实验2比较了自我损耗个体的公平准则启动、利己启动和无启动三种条件,观察独裁者任务中的好行为(利他行为)是否受不同启动类型的影响。实验结果发现,同样处于自我损耗状态的被试,被启动公平准则的被试与无启动和利己启动的被试相比,前者在独裁者任务中表现出更少的坏行为,表明公平启动会减少自我损耗个体的坏行为。%Why do good people commit evil acts?The present study tests the evidence of ego-deletion on individuals’ altruistic behavior. Self-regulation is particularly useful for overcoming socially undesirable impulses so as to behave in ways (such as sharing to others) that are consistent with social and personal ideals. In this article, we suggest that people may overcome a natural impulse toward selfishness and self-interest when sharing with others, and, to overcome this impulse may require advanced psychological processes, such as self-control. According to the Theory of Limited Self-control Resource, the resource for self-control is limited. When self-control resource is over consumed, ego-depletion will be initiated, which can adversely affect the individuals’ performance in the self-regulation. Our hypothesis, therefore, is that sharing can depend on self-regulation, which refers to the capacity to alter the self and its responses to bring them in line with various standards, such as goals and ideals. Two experiments were used to examine the impact of ego

 18. EL ESPECTÁCULO DE LA INTIMIDAD. RAÍCES HISTÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN CENTRADA EN EL YO. THE PRIVACY SHOW: HISTORICAL ROOTS OF COMMUNICATION FOCUSED ON THE EGO.

  Martín Carbajo Núñez.

  2012-12-01

  Full Text Available El presente artículo presenta los resultados de una investigación que gira en torno a la sociedad de la información hoy, las fuertes tensiones a las que está sometida, al tradicional consenso social sobre la modestia y el pudor. La comunicación se centra en el yo íntimo, en los sentimientos, mientras se hace cada vez más frecuente la exhibición descarada de la propia interioridad y una curiosidad morbosa, libre de culpa y castigo. Los medios de comunicación social [=MCS] explotan sin reparos el filón de la intimidad, pisoteando con frecuencia el derecho a la privacidad. Los programas de telerrealidad (reality shows figuran entre los preferidos por la audiencia.This article presents the results of a research that revolves around the Information Society today, the strong tensions to which it is subject, the traditional social consensus on modesty and decency. Communication focuses on the intimate ego and feelings, while it is much more often the blatant exhibition of the own interiority and a morbid curiosity, free of guilt and punishment. The social media [SM] exploit without objection, the gold mine of privacy, often trampling on the right of privacy. Reality T.V. programs (reality shows are among the preferred by the audience.

 19. Narečie postepeno kak leksičeskij kvantifikator

  Ristić Stana

  2008-01-01

  Full Text Available (ruski V rabote na osnove analiza primerov upotreblenija narečija postepeno vyjavljajutsja ego obščie harakteristiki i opredeljajutsja grammatičesko-semantičeskie uslovija realizacii ego značenija i funkcii. Narečie postepeno otneseno k polnost'ju pragmatičeskim kvantifikatoram partitivno-distributivnogo tipa, pri ëtom ego partitivnost' organizovana v sootvetstvii s kriteriem vremennój linearnosti. Svojstva partitivnosti distributivnosti i sukcessivnosti, vyražennye u narečija postepeno predstavljajut soboj ingerentnuju harakteristiku složnoj situacii, kotoraja zapolnjaet semantičeskuju valentnost' dannogo odnomestnogo predikata. Rasčlenennost' složnoj situacii, kak neobhodimoe uslovie upotreblenija dannogo narečija, možet byt' realizovana v vide predikativnogo soderžanija i / ili v vide soderžanija argumentov predikata. Vozmožnost' zapolnenija semantičeskoj i sintaksičeskoj valentnosti predikata i / ili semantičeskoj valentnosti ego argumentov osuščestvljaetsja na osnove semantičeskih pravil dvuh tipov, kotorymi opredeljaetsja sfera dejstvija netrivial'nyh značenij narečija postepeno i ego grammatičesko-semantičeskaja sočetaemost'. Različnye grammatičesko-semantičeskie uslovija realizacii ego značenija i funkcii vyjavlennye v rabote, predstavleny v prilagaemoj tablice kak varianty osnovnyh tipov, obuslovlennyh obščimi grammatičeskimi imennymi i glagol'nymi kategorijami, takimi, kak množestvennost' / sobiratel'nost', edinstvennoe čislo i nesoveršennyj vid, soveršennyj vid.

 20. La realidad psíquica: El impacto que provoca la migración. Un análisis desde las funciones de realidad Psiquic reality: Migration's impact through ego reality functions

  Fernando J. Castro

  2009-12-01

  migrated and more specifically the possible changes in their identity and subjectivity. The study is exploratory, where the unit of analysis are adult individuals, men and women, between 18 and 60 years of age. The sample, which is intentional, is composed of 60 cases that will undertake Rorschach evaluation individually, with further application of the ESPA and E.F.Y.R scales to assess the potential risk of suicide and the current state of the Ego Functions Reality, respectively. The first results can be summarized as follows: a there is a downward trend in the "Adaptation to Reality" Ego Function; b The answers given in the first plate (who is related to identity are of lesser quality in migrated individuals, and c migrated individuals appear to have a lower psychic structure than those who belong to the control group.

 1. Land use change in China and analysis of its driving forces using CLUE-S and Dinamica EGO model%基于CLUE-S和Dinamica EGO模型的土地利用变化及驱动力分析

  高志强; 易维

  2012-01-01

  In order to analyze the driving mechanism and to predict land use change of China in the future, CLUE-S(the conversion of land use and its effects at small regional extent) and Dinamica EGO(environment for geoprocessing objects) model were used to simulate land use change in China from 2000 to 2020 based on the land use data in 2000 and 2005 from Data Center for Resources and Environmental Sciences Chinese Academy of Sciences (RESDC). With Logistic regression and Bayesian estimation, land use suitability and spatial characters of driving factors of land use change from 2000 to 2005 in China were analyzed. The simulation results in 2005 indicated that, the predictions of LUCC (land use change in China) with CLUE-S and Dinamica EGO matched broadly with actual situation and CLUE-S was better than Dinamica EGO model in overall accuracy. However, the Markov process in Dinamica EGO could precisely predict the amount of land use change and the spatial pattern was consistent with empirical result. The simulation results of land use in 2020 showed that areas of farmland, forest, water and construction land would increase, while grassland would decrease largely. Unused land would increase with CLUE-S model but decrease with Dinamica EGO model. This article serves as the scientific foundation for land resource plan and farmland protection policy in China.%为了探究中国土地利用变化驱动机制和未来土地利用状况,该文利用中国科学院资源环境科学数据库中的2000年和2005年土地利用数据,结合区域土地利用变化与影响模型CLUE-S (the conversion of land use and its effects at small regional extent)和面向地理过程动态环境模型Dinamica EGO(environment for geoprocessing objects)模拟2000-2020年中国土地利用状况,并借助于Logistic回归结果和贝叶斯估计结果,探讨了中国2000-2005年土地利用适宜性和土地利用变化的驱动力空间特征.以2005年土地利用数

 2. What's in a Name?FRAMING:Martin-Bradshaw DYSfunctionality = Siegel ``Buzzwordism,Bandwagonism&Sloganeering For: Fun, Profit,Survival,Ego": From SOC to FLT Proof to High-Tc to Spintronics to Giant-Magnetoresistance: Ethics??? SHMETHICS!!! Rampant Sociolog

  Siegel, Edward

  2008-03-01

  Buzzwordism,Bandwagonism,Sloganeering for:Fun,Profit,Survival, Ego=ethics DYSunctionality: Digits log-law: Siegel INVERSION: bosons=digits; Excluded d=0? P(0)=oo V P(1)

 3. Review: Klaus Hurrelmann; Erik Albrecht: Die heimlichen Revolutionäre: Wie die Generation Y unsere Welt verändert und Bernhard Heinzlmaier; Philipp Ikrath: Generation Ego: Die Werte der Jugend im 21. Jahrhundert

  Jasper, Merle

  2014-12-01

  Full Text Available Kritik an der Jugend wurde schon von Platon in der Politea geübt. Sie hat bis heute Konjunktur. In diesem Diskurs verwundert der Titel von Hurrelmanns und Albrechts Buch Die heimlichen Revolutionäre. Wie die Generation Y unsere Welt verändert. Anhand von aktuellen Studien und Gesprächen mit jungen Menschen versuchen die Autoren ein Porträt der Generation Y zu zeichnen, wobei sie darauf achten, die verschiedenen Lebensbereiche der Jugendlichen in ihrer Analyse abzu - decken. Ein eigener Theorieentwurf oder ein Bezug zu existierenden Theorien findet sich im Buch nicht. Für Hurrelmann und Albrecht kennzeichnet die Generation Y mehr als alles Andere das Hinterfragen „(… bislang scheinbar eherne[r] Grundsätze in Arbeit, Familie, Politik und Freizeit. Sie nutzt spielerisch das Internet, zeigt sich unbekümmert ob der Unsicherheit in der Arbeitswelt und versucht, möglichst gute Leistung zu bringen.“ (14. Eine konträre Meinung über die heutige Jugend findet sich im Buch Generation Ego. Die Werte der Jugend im 21. Jahrhundert von Heinzlmaier und Ikrath. Die Prämisse der Autoren ist, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem einen wichtigen Einfluss auf die Jugend habe und diese nur vor dieser Hintergrundfolie adäquat beschrieben werden könne. Nach Ansicht der Autoren kommt es im Allgemeinen zu einer Verlängerung der Jugendphase. Der heutigen Jugend böten sich ständig neue Alternativen. Diese Vielfalt an Optionen führe zu Stress und der Angst, die falsche Wahl zu treffen. Der kapitalistischen Gesellschaft als Ganzes werfen die Verfasser vor, ihr größtes Tabu sei der Pessimismus.

 4. 精神分裂症患者与正常人的罗夏测验自我损伤指数%Differences of Ego Impairment Index of Rorschach test between patients with schizophrenia and normal individuals

  孟宪璋; 李挺业

  2015-01-01

  目的:了解精神分裂症患者与正常人的罗夏测验自我损伤指数(EII)差异。方法:选取符合美国精神障碍诊断与统计手册第4版(DSM-IV)精神分裂症诊断标准的患者60例(年龄17~53岁)及性别、年龄与之匹配的正常对照组60例,分别对两组被试实施罗夏测验。对被试罗夏测验的反应进行编码与记分,计算出两组被试的EII值,比较两组被试EII及其各分变量(歪曲形状质量、认知加工错误加权和、歪曲感知人类运动、批判性内容、好的人物表征和坏的人物表征)的差异,分析EII对此两组被试的区分程度。结果:精神分裂症组的EII [(0.7±1.7)vs.(-0.9±0.9)]、歪曲形状质量[(6.2±2.3)vs.(3.4±2.6)]、认知加工错误加权和[(14.0±6.5)vs.(7.2±4.2)]、歪曲感知人类运动[(0.7±1.2)vs.(0.3±0.7)]、坏的人物表征[(3.1±2.7)vs.(1.8±1.8)]得分高于正常对照组(均P<0.05),但两组“好的人物表征”和“批判性内容”得分差异均无统计学意义(均P>0.05)。诊断试验结果显示当 EII值为-0.5时,对精神分裂症和正常人区分的灵敏度为0.91,特异度为0.75, Youden指数为0.66。结论:与正常人相比,精神分裂症患者的自我功能存在较严重的损伤,罗夏测验自我损伤指数区分精神分裂症患者的敏感性较高,但特异性较低,尚须进一步完善。%Objective:To investigate the differences of Ego Impairment Index (EII)of Rorschach test be-tween patients with schizophrenia and normal individuals.Methods:Totally 60 patients with schizophrenia (17-53 years old)meeting the criteria of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Fourth Edition (DSM-IV) and 60 age-and gender-matched normal subjects were involved in this study.The Rorschach ink blots test was used in both patients and normal subjects.The Ego Impairment Index (EII)of all the

 5. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.

 6. 马礼荣对笛卡尔我思问题之另类解读的价值与困境——是我还是他?%The Values and Dilemmas of Marion' s Another Interpretation of Cartesian Cogito:Ego or the Other?

  黄作

  2009-01-01

  @@ 自笛卡尔提出"我思故我在"(Cogito ergo sum)这个著名表达式以来,围绕它的争论就一直没有停止过.当代法国著名的笛卡尔专家马礼荣(Jean-Luc Marion)从笛卡尔第二沉思中另一个同样出名的表达式"我存在,我实存"(Ego sum,ego existo)出发,通过一种对话理论重新阐释我思问题,认为"我"首先是一个被思的东西(res cogitata),然后才是去思的东西(res cogitans),即我思的我.简言之,"我"首先是他.本文试图对这种另类解读的背景、内容、价值以及所遇到的困境作出探讨.

 7. Učinak spola, kastracije i različitih tehnoloških postupaka na kemijska svojstva ovčjeg mesa i kaštradine

  Krvavica, Marina; Konjačić, doc.dr.sc. Miljenko; Mioč, prof.dr.sc. Boro

  2016-01-01

  S ciljem utvrđivanja utjecaja spola i kastracije odraslih kategorija ovaca, te različitih tehnoloških postupaka prerade mesa (dodatak začina u salamuru i produljenje faze zrenja mesa za 25 dana) na kemijski sastav mesa i suhomesnatih proizvoda te stabilnost intramuskularne masti u preradi, zaklano je 66 grla pramenke izlučenih iz rasploda, koje su podijeljene u 3 kategorije od po 22 grla: ženska grla (O), kastrirani ovnovi (KO) i nekastrirani ovnovi (NO). Nakon klanja i klaoničke obrade trupo...

 8. 镜中的“非我”与“真我”--当代女性艺术的身份与话语%"Nonego"and"Ego"in the Mirror---On Identity and Dialogue of Modern Female Arts

  朱荧荧

  2016-01-01

  The identity of "Nonego" originated from the self appeal of feminism. The opposition against the oppression of social right, which builds upon the male consciousness, constitutes its existence. The identity of "ego" is from the comprehension of subject consciousness. And realizing the self identity and self-expression constitutes is its ultimate goal. Meanwhile, the mediacy also exists. Only when women no longer put themselves as the warriors in the war, nor do they imprison themselves in the gender role of merely being "female" will the consciousness of being "human" start to emerge and this is also the genuine awakening of subject consciousness. This paper attempts to discuss, from these three aspects, the female artists' identity and discourse in the contemporary feminist art. It also aims to elaborate how modern female artists position themselves in their works of art.%“非我”的身份来源于女权主义对自身的诉求,由男性意识构建成的社会权力压迫下的反抗构成它的存在环境。“真我”的身份来自于对主体意识的认识,实现真正的自我认同和自我表达是它的终极目标。与此同时,中间状态的可能性也是存在的,当女性不再把自己当作战争中的斗士,也不再禁锢于自己仅仅作为“女性”的性别角色,作为“人”的意识开始显现,这也是主体意识真正的觉醒。本文试图就这三个方面探讨女性艺术家在当代女性艺术中的身份与话语,阐述当代女性艺术家如何在作品中对自我进行定位。

 9. Personality traits and ego-network dynamics

  Centellegher, Simone; López, Eduardo; Saramäki, Jari; Lepri, Bruno

  2017-01-01

  Strong and supportive social relationships are fundamental to our well-being. However, there are costs to their maintenance, resulting in a trade-off between quality and quantity, a typical strategy being to put a lot of effort on a few high-intensity relationships while maintaining larger numbers of less close relationships. It has also been shown that there are persistent individual differences in this pattern; some individuals allocate their efforts more uniformly across their networks, while others strongly focus on their closest relationships. Furthermore, some individuals maintain more stable networks than others. Here, we focus on how personality traits of individuals affect this picture, using mobile phone calls records and survey data from the Mobile Territorial Lab (MTL) study. In particular, we look at the relationship between personality traits and the (i) persistence of social signatures, namely the similarity of the social signature shape of an individual measured in different time intervals; (ii) the turnover in egocentric networks, that is, differences in the set of alters present at two consecutive temporal intervals; and (iii) the rank dynamics defined as the variation of alter rankings in egocentric networks in consecutive intervals. We observe that some traits have effects on the stability of the social signatures as well as network turnover and rank dynamics. As an example, individuals who score highly in the Openness to Experience trait tend to have higher levels of network turnover and larger alter rank variations. On broader terms, our study shows that personality traits clearly affect the ways in which individuals maintain their personal networks. PMID:28253333

 10. EPO's alter ego: erythropoietin has multiple actions.

  Lappin, Terence R; Maxwell, A Peter; Johnston, Patrick G

  2002-01-01

  Many cancer patients suffer from anemia, which has a major detrimental effect on their quality of life. Recombinant human erythropoietin (rHuEPO) is now widely used in cancer patients, as it improves hematocrit, lowers blood transfusion requirements, and improves quality of life. Recent research indicates that EPO has pleiotropic effects on the body well beyond the maintenance of red cell mass, but the mechanisms involved in relieving fatigue and improving quality of life in cancer patients are poorly understood. EPO receptors (EPO-Rs) have been detected in many different cells and tissues, providing evidence for autocrine, paracrine, and endocrine functions of EPO. Apart from its endocrine function, EPO may have a generalized role as an antiapoptotic agent that is associated with enhancement of muscle tone, mucosal status, and gonadal and cognitive function. The recent discovery of EPO-Rs in breast tumor vasculature, while raising important questions about the possible effects of pharmacological doses of rHuEPO on tumor cells, also suggests that the receptors could provide a useful target for drugs attached to EPO.

 11. Personality traits and ego-network dynamics.

  Centellegher, Simone; López, Eduardo; Saramäki, Jari; Lepri, Bruno

  2017-01-01

  Strong and supportive social relationships are fundamental to our well-being. However, there are costs to their maintenance, resulting in a trade-off between quality and quantity, a typical strategy being to put a lot of effort on a few high-intensity relationships while maintaining larger numbers of less close relationships. It has also been shown that there are persistent individual differences in this pattern; some individuals allocate their efforts more uniformly across their networks, while others strongly focus on their closest relationships. Furthermore, some individuals maintain more stable networks than others. Here, we focus on how personality traits of individuals affect this picture, using mobile phone calls records and survey data from the Mobile Territorial Lab (MTL) study. In particular, we look at the relationship between personality traits and the (i) persistence of social signatures, namely the similarity of the social signature shape of an individual measured in different time intervals; (ii) the turnover in egocentric networks, that is, differences in the set of alters present at two consecutive temporal intervals; and (iii) the rank dynamics defined as the variation of alter rankings in egocentric networks in consecutive intervals. We observe that some traits have effects on the stability of the social signatures as well as network turnover and rank dynamics. As an example, individuals who score highly in the Openness to Experience trait tend to have higher levels of network turnover and larger alter rank variations. On broader terms, our study shows that personality traits clearly affect the ways in which individuals maintain their personal networks.

 12. Are School Districts State Actors (Alter Egos)?

  Dagley, David L.; Oldaker, Lawrence Lee

  1993-01-01

  The purpose of the eleventh amendment was to protect the states from the federal government by limiting the power of the federal courts. Reviews litigation regarding whether a local school district is cloaked with the state's eleventh amendment immunity. (86 references) (MLF)

 13. Apoptotic death sensor: an organelle's alter ego?

  Bratton, S B; Cohen, G M

  2001-06-01

  Caspases are intracellular cysteine proteases that are primarily responsible for the stereotypic morphological and biochemical changes that are associated with apoptosis. Caspases are often activated by the apoptotic protease-activating factor 1 (APAF-1) apoptosome, a complex that is formed following mitochondrial release of cytochrome c in response to many death-inducing stimuli. Both pro- and anti-apoptotic BCL-2 family members regulate apoptosis, primarily by their effects on mitochondria, whereas many inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) regulate apoptosis by directly inhibiting distinct caspases. Exposure of cells to chemicals and radiation, as well as loss of trophic stimuli, perturb cellular homeostasis and, depending on the type of cellular stress, particular or multiple organelles appear to 'sense' the damage and signal the cell to undergo apoptosis by stimulating the formation of unique and/or common caspase-activating complexes.

 14. Expensive egos: narcissistic males have higher cortisol.

  David A Reinhard

  Full Text Available BACKGROUND: Narcissism is characterized by grandiosity, low empathy, and entitlement. There has been limited research regarding the hormonal correlates of narcissism, despite the potential health implications. This study examined the role of participant narcissism and sex on basal cortisol concentrations in an undergraduate population. METHODS AND FINDINGS: Participants were 106 undergraduate students (79 females, 27 males, mean age 20.1 years from one Midwestern and one Southwestern American university. Narcissism was assessed using the Narcissistic Personality Inventory, and basal cortisol concentrations were collected from saliva samples in a laboratory setting. Regression analyses examined the effect of narcissism and sex on cortisol (log. There were no sex differences in basal cortisol, F(1,97 = .20, p = .65, and narcissism scores, F(1,97 = .00, p = .99. Stepwise linear regression models of sex and narcissism and their interaction predicting cortisol concentrations showed no main effects when including covariates, but a significant interaction, β = .27, p = .04. Narcissism was not related to cortisol in females, but significantly predicted cortisol in males. Examining the effect of unhealthy versus healthy narcissism on cortisol found that unhealthy narcissism was marginally related to cortisol in females, β = .27, p = .06, but significantly predicted higher basal cortisol in males, β = .72, p = .01, even when controlling for potential confounds. No relationship was found between sex, narcissism, or their interaction on self-reported stress. CONCLUSIONS: Our findings suggest that the HPA axis is chronically activated in males with unhealthy narcissism. This constant activation of the HPA axis may have important health implications.

 15. Personality traits and ego-network dynamics

  Simone Centellegher; Eduardo López; Jari Saramäki; Bruno Lepri

  2017-01-01

  .... Furthermore, some individuals maintain more stable networks than others. Here, we focus on how personality traits of individuals affect this picture, using mobile phone calls records and survey data from the Mobile Territorial Lab (MTL) study...

 16. Expensive Egos: Narcissistic Males Have Higher Cortisol

  Reinhard, David A.; Konrath, Sara H.; Lopez, William D.; Cameron, Heather G.

  2012-01-01

  Background Narcissism is characterized by grandiosity, low empathy, and entitlement. There has been limited research regarding the hormonal correlates of narcissism, despite the potential health implications. This study examined the role of participant narcissism and sex on basal cortisol concentrations in an undergraduate population. Methods and Findings Participants were 106 undergraduate students (79 females, 27 males, mean age 20.1 years) from one Midwestern and one Southwestern American university. Narcissism was assessed using the Narcissistic Personality Inventory, and basal cortisol concentrations were collected from saliva samples in a laboratory setting. Regression analyses examined the effect of narcissism and sex on cortisol (log). There were no sex differences in basal cortisol, F(1,97) = .20, p = .65, and narcissism scores, F(1,97) = .00, p = .99. Stepwise linear regression models of sex and narcissism and their interaction predicting cortisol concentrations showed no main effects when including covariates, but a significant interaction, β = .27, p = .04. Narcissism was not related to cortisol in females, but significantly predicted cortisol in males. Examining the effect of unhealthy versus healthy narcissism on cortisol found that unhealthy narcissism was marginally related to cortisol in females, β = .27, p = .06, but significantly predicted higher basal cortisol in males, β = .72, p = .01, even when controlling for potential confounds. No relationship was found between sex, narcissism, or their interaction on self-reported stress. Conclusions Our findings suggest that the HPA axis is chronically activated in males with unhealthy narcissism. This constant activation of the HPA axis may have important health implications. PMID:22292062

 17. Expensive Egos: Narcissistic Males Have Higher Cortisol

  David A. Reinhard; Konrath, Sara H.; Lopez, William D.; Cameron, Heather G.

  2012-01-01

  BACKGROUND: Narcissism is characterized by grandiosity, low empathy, and entitlement. There has been limited research regarding the hormonal correlates of narcissism, despite the potential health implications. This study examined the role of participant narcissism and sex on basal cortisol concentrations in an undergraduate population. METHODS AND FINDINGS: Participants were 106 undergraduate students (79 females, 27 males, mean age 20.1 years) from one Midwestern and one Southwestern America...

 18. Perseus as Alter Ego of Ferdinand I

  Bažant, J. (Jan)

  2016-01-01

  The paper analyses three relief sculptures that decorate spandrels of the northern façade of the Prague Belvedere, which was built by Ferdinand I in 1538–c.1550. Their uniqueness consists in that it is the first series inspired by the myth of Perseus in Renaissance architectural sculpture. We find here, from left to right: Perseus freeing Andromeda, Perseus turning Atlas into the rock by showing him the head of Medusa, and Pegasus creating a source of poetical inspiration. At the right follow...

 19. Anxiety, ego depletion, and sports performance.

  Englert, Chris; Bertrams, Alex

  2012-10-01

  In the present article, we analyzed the role of self-control strength and state anxiety in sports performance. We tested the hypothesis that self-control strength and state anxiety interact in predicting sports performance on the basis of two studies, each using a different sports task (Study 1: performance in a basketball free throw task, N = 64; Study 2: performance in a dart task, N = 79). The patterns of results were as expected in both studies: Participants with depleted self-control strength performed worse in the specific tasks as their anxiety increased, whereas there was no significant relation for participants with fully available self-control strength. Furthermore, different degrees of available self-control strength did not predict performance in participants who were low in state anxiety, but did in participants who were high in state anxiety. Thus increasing self-control strength could reduce the negative anxiety effects in sports and improve athletes' performance under pressure.

 20. Algunas observaciones para evaluar las Funciones Yoicas de Realidad con la aplicación de una técnica gráfica Some observations to assess the ego functions of reality with the implementation of a graphical test

  Anabela Piccone

  2010-12-01

  Full Text Available Las Funciones Yoicas de Realidad: Prueba, Juicio y Adaptación, se consideran relevantes para el diagnóstico diferencial y para discriminar patología. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de indicadores gráficos en el Test Persona Bajo la Lluvia (PBLL que posibiliten comprobar si PBLL puede ser una herramienta útil para evaluar las Funciones Yoicas. Su consigna propone dibujar una persona bajo la lluvia para evaluar mediante lo graficado la reacción emocional frente a una situación de crisis. Los instrumentos que se utilizan son: la Escala de Evaluación de las Funciones Yoicas de Realidad (EFYR en el Psicodiagnóstico de Rorschach y el test Persona Bajo la Lluvia. La muestra está compuesta por 45 casos de sujetos entre 15 y 57 años. El análisis de los indicadores permite hipotetizar que el test Persona Bajo la Lluvia puede ser un instrumento sensible para evaluar estas funciones.The ego functions of reality: Judgment, Adaptation and Reality, are relevant for the differential diagnosis and pathology distinction. The aim of this work is to make a approach to the analysis of the graphic indicators in the Draw a Person in the Rain Test (D.A.P.R which would allow the specialist to assess The ego functions of reality (Test, Adaptation and Judgment, and check whether D.A.P.R. can be a useful tool for the differential diagnosis. The instruments used in this work are: The Scale for the Assessment of Reality Testing of the Rorschach Test and PBLL Test. The sample consists of about 45 participants between 15 and 57 years old, all residing in the City of Buenos Aires and Great Buenos Aires. There were two groups formed according to their ego function variabilities and their score in the Scale for the Assessment of Reality Testing. The analysis of the indicators allows the specialist to hypothesize that the D.A.P.R. test can be a useful tool for the analysis of these functions.

 1. 研究生自我损耗后效量表的编制与信效度分析%Development of the ego depletion aftereffects scale in postgraduates

  唐义诚; 高文斌; 王经纬; 王利刚

  2016-01-01

  Objective To develop the ego depletion aftereffects scale (EDA-S) and test its validity and reliability.Methods Based on literature analysis and the open questionnaire survey this study compiled the preliminary questionnaire.A sample of 801 subjects coming from a university in Beijing was investigated with preliminary questionnaire and 406 students were retested for test-retest reliability with 2 week interval.Results The EDA-S was composed of 38 items in nine factors,which were emotional regulation difficulty,social withdrawal,low efficacy,working memory impairment,low processing fluency,work burnout,fatigue,somatic distress and low adherence.The eleven factors explained 72.09% of the variances.Furthermore,the result of CFA indicated that the model fitted the data with well construct validity(x2 =1744.62,df=629,x2/df =2.77,RMSEA =0.06,NFI =0.98,NNFI =0.98,CFI =0.98,IFI =0.98,GFI =0.85,SRMR =0.05) and its factors scores were positively correlated with the SFR-S scores(r=0.31-0.59,P<0.001).The Cronbach α coefficients were 0.95 for the total questionnaire and 0.73-0.91 for the eleven factors.The test-retest reliabilities were 0.60 for the total questionnaire and 0.26-0.57 for the nine factors.Conclusion It suggests that the EDA-S is reliable and valid enough to be applicable to measure the depletion degree of adolescents.%目的 编制自我损耗后效量表(EDA-S),并检验其信效度.方法 结合文献分析与开放式问卷调查,编制了自我损耗后效量表.选取北京市某高校801名研究生进行初测,2周后随机选取其中406名被试进行重测.结果 量表包含38个条目,分为情绪调控困难、社交退缩、低效能感、工作记忆减退、低加工流畅性、工作倦怠、疲劳、躯体不适、低坚持性等9个因子,共解释72.09%的方差变异;验证性因素分析结果表明模型拟合良好(x2=1744.62,df=629,x2/df=2.77,RMSEA=0.06,NFI=0.98,NNFI=0.98,CFI=0.98,IFI=0.98,GFI=0.85,SRMR=0.05);量表总分及各

 2. A Distinctive Interpretation of The Lord of the Rings-from Freudian Theory:Id, Ego, and Superego%从弗洛伊德“本我,自我,超我”视角新解《魔戒》

  王俊耀; 朱志卉

  2013-01-01

  The Lord of the Rings is an epic high fantasy novel written by J. R. R. Tolkien, a famous English writer and philologist and Oxford University professor. Because of the novel many people consider Tolkien as the father of modern fantasy literature. The characters’psychology in The Lord of the Rings accords well with the Freudian psychoanalytic theory. Based on about the structure of the mind (Id, Ego, Superego), the paper intends to analyze the conflicts among Id, Ego and Superego in the plot de-velopment, and make people better understand the themes.%《魔戒》是英国著名奇幻小说家,被称为“奇幻文学之父”的托尔金的代表作,小说中人物的心理刻画和性格描写和弗洛伊德的心理分析学说不谋而合,小说中人物所体现出的本我、自我和超我的冲突极大地推动了故事的情节的发展。该文通过弗洛伊德的人格分析理论分析小说的人物,通过这一全新视角阐释了咕噜、弗罗多和甘道夫与魔戒的矛盾以及形成原因,以便更深刻的理解作者的观点和思想。

 3. 运动员大学生自我同一性、心理健康状况及其关系的研究%A study on ego identity and mental health of students in athletes and their relationship

  郭远兵; 黄朝云; 孙鹏飞

  2008-01-01

  Objective To study the ego identity,mental health and their relationship among students in athletes.Methods 110 students in athletes and 122 athletes in students were measured with identity status scale and athletes' symptom checklist.Results ①Students in athletes have higher "present serf-commitment" (5.09±1.07)and lower "crisis in the past"(2.19±1.12)than athletes in students.The two demonstrate the obvious difference on the distribution of identity status.The percentage of students in athletes obtaining A is lower than that of athletes in students ,while the percentage of students in athletes obtaining D and MD is higher. ②Comparing with the norm,students in athletes have higher level on the factors of sematizafion (1.98±0.42),compulsion (2.21±0.51),interpersonal sensitivity(2.09±0.53),depression (1.85±0.53),anxiety ( 2.47 ~0.58 ),paranoid (1.98±0.21),psychoticism (1.79±0.22) and total average marks (2.00±0.34),lower level on the factors of hostility (1.43±0.48)and cognitive(1.64±0.31). ③Three domains of ego identity exit obvious negative correlation with the sores of psychological symptoms.ANOVA confined that the more advanced ego identity is,the better mental health is.Conclusion Ego identity and mental health of students in athletes have their own features,and ego i-dentity will influence mental health.%目的 考察运动员大学生自我同一性、心理健康状况及其关系.方法 采用自我同一性地位量表和运动员心理症状自评量表对110名运动员大学生和122名大学生运动员进行调查.结果 ①运动员大学生自我同一性在"现在自我投入"维度[(5.09±1.07)分]显著高于大学生运动员,在"过去的危机"维度[(2.19±1.12)分]显著低于大学生运动员;运动员大学生与大学生运动员在同一性地位总体分布显差异著,运动员大学生处于A状态的人数比例显著低于大学生运动员,处于MD和D状态的人数比例显著高于大学生运动员.②

 4. Dialectics of Development: Teacher Identity Formation in the Interplay of Ideal Ego and Ego Ideal

  Clarke, Matthew; Michell, Michael; Ellis, Neville John

  2017-01-01

  This paper results from research examining pre-service teacher development in relation to experiences of mentoring during the Professional Experience component of their programme. The paper focuses on the interplay between pre-service teachers' personal aspirations for their own practice and identity and their perceptions of more socialized and…

 5. Dialectics of Development: Teacher Identity Formation in the Interplay of Ideal Ego and Ego Ideal

  Clarke, Matthew; Michell, Michael; Ellis, Neville John

  2017-01-01

  This paper results from research examining pre-service teacher development in relation to experiences of mentoring during the Professional Experience component of their programme. The paper focuses on the interplay between pre-service teachers' personal aspirations for their own practice and identity and their perceptions of more socialized and…

 6. Eye Movement Desensitization and Reprocessing Integrating with Ego State Therapy for Clients with Trauma Disorders (review)%眼动脱敏再加工与自我状态疗法在创伤障碍性疾病治疗中的整合

  单敬; 田宝; 冯孟哲

  2011-01-01

  Post-traumatic stress disorder (PTSD) has long been clinical practice to use a three-part phased model in the treatment of trauma and the dissociative disorders.The phased treatment is an intrinsic element of the model presented throughout this article, which integrates the eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) standard protocol and additional components:ego state therapy, attachment theory, and dissociative disorder treatment interventions.Although the researches on this model are still in its infancy, it is the current standard of care because of its efficacy with traumatized and dissociative-disordered clients.%创伤后应激障碍(PTSD)一直以来临床上采用三阶段疗法诊治创伤、分离性及其他障碍性疾病.三阶段疗法整合了眼动脱敏与再加工(EMDR)诊疗标准以及其他技术方法,包括自我状态治疗等.虽然三阶段疗法的机理研究刚刚起步,但是由于对创伤性、分离性障碍疗效显著,已成为目前的标准治疗方法.

 7. The "selfish brain" hypothesis for metabolic abnormalities in bipolar disorder and schizophrenia A hipótese do "cérebro egoísta" para alterações metabólicas no transtorno bipolar e na esquizofrenia

  Rodrigo Barbachan Mansur

  2012-09-01

  Full Text Available Metabolic abnormalities are frequent in patients with schizophrenia and bipolar disorder (BD, leading to a high prevalence of diabetes and metabolic syndrome in this population. Moreover, mortality rates among patients are higher than in the general population, especially due to cardiovascular diseases. Several neurobiological systems involved in energy metabolism have been shown to be altered in both illnesses; however, the cause of metabolic abnormalities and how they relate to schizophrenia and BD pathophysiology are still largely unknown. The "selfish brain" theory is a recent paradigm postulating that, in order to maintain its own energy supply stable, the brain modulates energy metabolism in the periphery by regulation of both allocation and intake of nutrients. We hypothesize that the metabolic alterations observed in these disorders are a result of an inefficient regulation of the brain energy supply and its compensatory mechanisms. The selfish brain theory can also expand our understanding of stress adaptation and neuroprogression in schizophrenia and BD, and, overall, can have important clinical implications for both illnesses.Alterações metabólicas são frequentes em pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar (TB, levando a uma alta prevalência de diabetes e síndrome metabólica nessa população. Além disso, as taxas de mortalidade entre pacientes são mais altas do que na população geral, especialmente em decorrência de doenças cardiovasculares. Vários sistemas neurobiológicos envolvidos no metabolismo energético têm demonstrado alterações nas duas doenças; no entanto, a causa das alterações metabólicas e a forma como elas se relacionam com a fisiopatologia da esquizofrenia e do TB ainda são arenas em grande parte desconhecidas. A teoria do "cérebro egoísta" é um paradigma recente que postula que, para manter estável seu próprio fornecimento de energia, o cérebro modula o metabolismo da energia na

 8. The Struggle among Id,Ego and Superego An analysis on the complexity of Henchard's character in The Mayor of Casterbridge from the perspective of the theory of personality structure%本我、自我和超我的斗争——《卡斯特桥市长》中亨察德的复杂性格之人格结构理论解读

  耿莹

  2011-01-01

  《卡斯特桥市长》是托马斯·哈代一系列"威塞克斯"、"性格与环境小说"中非常出色的一部,其副标题是"一个有性格的人的故事"。主人公迈克尔.亨察德是一个具有生命激情和强烈性格的人,他身上的偏执、粗暴与正直、善良结合在一起,形成了复杂多变的性格特征。心理学认为,人物的性格由人物的人格结构来决定。从西格蒙德.弗洛伊德的人格结构理论来解读亨察德性格的复杂性,可以揭示出小说主人公亨察德的本我、自我和超我在斗争中逐渐协调平衡,性格也变得日趋成熟的基本逻辑。%The Mayor of Casterbridge claims a unique place among Thomas Hardy's series of"Wessex""Character and Environment"novels.The subtitle of the novel is A Story of a Man of Character.The hero Michael Henchard is a person of great passion and strong character.Sometimes,he is bigoted and rude,at the same time,he is upright and decent,which make up his complex and changeable character.Based on psychological theory,people's character is determined and shaped by their personality structure.This paper tries to use Sigmund Freud's theory of personality structure to analyze the complexity of Henchard's character.Freud's theory of personality structure consists of three parts: id,ego and superego.During Henchard's struggle among id,ego and superego,the three systems of the personality structure are becoming increasingly harmonious and poised,thus his character is gradually becoming more mature and perfect.

 9. German, Pikovaja dama i jejo alter ego / Ksenia Repson

  Repson, Ksenia

  2007-01-01

  Moskva Vahtangovi nim. Teatri näitlejad Ludmilla Maksakova, Jevgeni Knjazev ja Julia Rutberg räägivad Pjotr Fomenko "Padaemanda" lavastusest, mis etendub Tallinnas festivali "Kuldne mask Eestis" raames

 10. Alter ego + cahier d'activités : A2

  2012-01-01

  Le cahier propose de valider et de renforcer les connaissances acquises à travers une grande variété d’activités : de vocabulaire ; de grammaire ; de communication ; de compréhension écrite et production écrite ; de plus, des activités de compréhension orale (CD audio inclus) viennent enrichir le travail sur les compétences de communication. À la fin du cahier, un portfolio permet à l’apprenant de suivre de façon active et réfléchie son apprentissage.

 11. The pursuit of immortality: from the ego to the soul.

  Miller, Lisa; Miller, Kenneth; Haught, John; Murphy, Nancey

  2011-10-01

  Moderated by Lisa Miller from Newsweek, evolutionary biologist Kenneth Miller (Brown University) and theologians John Haught (Georgetown University) and Nancey Murphy (Fuller Theological Seminary) discuss the questions Are we immortal? Do our souls exist beyond our bodies? and What scientific evidence is there for mystical experience? from a cultural, historical, and scientific perspective. The following is an edited transcript of the discussion that occurred March 23, 2011, 7:00-8:15 PM, at the New York Academy of Sciences in New York City. © 2011 New York Academy of Sciences.

 12. Hail to the Chief: A Survivor's Guide to Presidential Egos

  Riehl, Richard J.

  2010-01-01

  The author once was a student in a graduate seminar taught by the president of the university where he was a mid-level administrator. The course focused on what it takes to be the chief executive of a university. The university president was the only one of the ten presidents under whom the author served who embraced the role of a college…

 13. German, Pikovaja dama i jejo alter ego / Ksenia Repson

  Repson, Ksenia

  2007-01-01

  Moskva Vahtangovi nim. Teatri näitlejad Ludmilla Maksakova, Jevgeni Knjazev ja Julia Rutberg räägivad Pjotr Fomenko "Padaemanda" lavastusest, mis etendub Tallinnas festivali "Kuldne mask Eestis" raames

 14. Freedom of racist speech: Ego and expressive threats.

  White, Mark H; Crandall, Christian S

  2017-09-01

  Do claims of "free speech" provide cover for prejudice? We investigate whether this defense of racist or hate speech serves as a justification for prejudice. In a series of 8 studies (N = 1,624), we found that explicit racial prejudice is a reliable predictor of the "free speech defense" of racist expression. Participants endorsed free speech values for singing racists songs or posting racist comments on social media; people high in prejudice endorsed free speech more than people low in prejudice (meta-analytic r = .43). This endorsement was not principled-high levels of prejudice did not predict endorsement of free speech values when identical speech was directed at coworkers or the police. Participants low in explicit racial prejudice actively avoided endorsing free speech values in racialized conditions compared to nonracial conditions, but participants high in racial prejudice increased their endorsement of free speech values in racialized conditions. Three experiments failed to find evidence that defense of racist speech by the highly prejudiced was based in self-relevant or self-protective motives. Two experiments found evidence that the free speech argument protected participants' own freedom to express their attitudes; the defense of other's racist speech seems motivated more by threats to autonomy than threats to self-regard. These studies serve as an elaboration of the Justification-Suppression Model (Crandall & Eshleman, 2003) of prejudice expression. The justification of racist speech by endorsing fundamental political values can serve to buffer racial and hate speech from normative disapproval. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 15. Alter Ego : Twenty confronting Views on the European Experience

  Snel, Guido

  2004-01-01

  Where is Europe? Who is Europe? What is a European? Whom do we actually address when we speak of 'our fellow Europeans'? We know that Europe is something entirely different from the European Union as an administrative entity. But the present and future enlargement of the EU will create new borders,

 16. Alter-ego of the Morris-Thorne wormhole

  Lobo, Francisco S N

  2009-01-01

  Traversable wormhole are primarily useful as "gedanken-experiments" and as a theoretician's probe of the foundations of general relativity. In this work, we construct exact solutions of static and pseudo-spherically symmetric wormholes by adding exotic matter to a vacuum solution referred to as a degenerate solution of class A. The usual 2-d spheres are replaced by pseudo-spheres, which are still surfaces of revolution around an axis, but now consist of a negative and constant curvature. The physical properties and characteristics of these intriguing solutions are explored, and through the mathematics of embedding it is shown that particular constraints are placed on the shape function, that differ significantly from the Morris-Thorne wormhole. In particular, it is shown that the energy density is always negative and the radial pressure is positive, at the throat, contrary to the Morris-Thorne counterpart. Specific solutions are also presented by considering interesting equations of state, and by imposing res...

 17. Investigating the psychological processes underlying ego-depletion

  Chow, Tak-sang; 周德生

  2014-01-01

  Self-control is arguably one of the most beneficial adaptations of the agentic self. It enables humans to alter spontaneous, impulsive responses in order to fit one’s goals and standards. Variations in self-control capacity are strong predictors of a wide array of individual and societal outcomes including psychological adjustment, academic achievement, physical health, financial condition, and criminality. In this respect, investigating how to prevent self-control failures is a promising way...

 18. Eesti kunsti superego, ego ja id / Andri Ksenofontov

  Ksenofontov, Andri, 1962-

  2007-01-01

  Graafikanäitus "Kohanemised" Rahvusraamatukogus. JP Kaljoneni (sünd. 1976, Soome) fotonäitus "Integrations" Draakoni galeriis. Jevgeni Klimovi (1946-1996) fotonäitus Venemaa saatkonna galeriis. Nikolai Kormashovi portree-etüüdide väljapanek Haus galeriis. Jaan Elkeni popmuusikast inspireeritud maalinäitus Hobusepea galeriis. Näitus "Skulptuur räägib : võim ja vabadus" Tallinna Kunstihoones. Tanja Muravskaja video ja fotoseeria "Positsioonid" ning Kristina Normani videoinstallatsioon "Monoliit. Eternal Mix" Noorte kunstnike biennaalil Rüütelkonna hoones. Kaido Ole väljapanek "Hümn" Vaal-galeriis. Anu Pennaneni video "Sõprus" Kumus. Flo Kasearu video "Mulgi reisid" ja näitus ArtDepoo Galeriis. Eeva Käsperi klaasinäitus "Õrn. Salvestatud mõjutused" Hop galeriis. EKA metallikunsti ja skulptuuri eriala üliõpilaste kollektiivse alateadvusliku joonistamise näitus "Entroopia" Pikk t. 42 ja muud

 19. A Preliminary Investigation of Ego Stage and Leadership Effectiveness.

  1988-03-01

  I. Capacity (intelligence, alertness, verbal facility, originality, judgement ) 2. Achievement (scholarship, knowledge, athletic accomplishment) 3...mutual trust, respect, and warmth a leader exhibits toward his followers. A leader would receive a high score on consideration if his subordi- nates...can involve many aspects of the leader’s personality such as thought processes, interpersonal relations, impulse con- trol and character. 1. Discussion

 20. Sensory Integration and Ego Development in a Schizophrenic Adolescent Male.

  Pettit, Karen A.

  1987-01-01

  A retrospective study compared hours spent by a schizophrenic adolescent in "time out" before and after initiation of treatment. The study evaluated the effects of sensory integrative treatment on the ability to handle anger and frustration. Results demonstrate the utility of statistical analysis versus visual comparison to validate effectiveness…

 1. Bio-inspired visual ego-rotation sensor for MAVs.

  Plett, Johannes; Bahl, Armin; Buss, Martin; Kühnlenz, Kolja; Borst, Alexander

  2012-01-01

  Flies are capable of extraordinary flight maneuvers at very high speeds largely due to their highly elaborate visual system. In this work we present a fly-inspired FPGA based sensor system able to visually sense rotations around different body axes, for use on board micro aerial vehicles (MAVs). Rotation sensing is performed analogously to the fly's VS cell network using zero-crossing detection. An additional key feature of our system is the ease of adding new functionalities akin to the different tasks attributed to the fly's lobula plate tangential cell network, such as object avoidance or collision detection. Our implementation consists of a modified eneo SC-MVC01 SmartCam module and a custom built circuit board, weighing less than 200 g and consuming less than 4 W while featuring 57,600 individual two-dimensional elementary motion detectors, a 185° field of view and a frame rate of 350 frames per second. This makes our sensor system compact in terms of size, weight and power requirements for easy incorporation into MAV platforms, while autonomously performing all sensing and processing on-board and in real time.

 2. Padaczka jako problem wieku podeszłego

  Andrzej Klimek

  2010-12-01

  Full Text Available Padaczka w późnym wieku cechuje się wieloma odrębnościami, stwarzając istotne trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Badania wykazały, że liczba zachorowań na padaczkę u osób po 50. r.ż. wyraźnie wzrasta – jej występowanie u osób w wieku 70-75 lat jest dziś ważnym problemem społecznym. Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach wykazują zbliżone wskaźniki rozpowszechnienia i zachorowalności na padaczkę w wieku starczym. Etiologia napadów w tym wieku jest różna: u 50% chorych stwierdza się padaczkę idiopatyczną, u 33% będącą skutkiem uszkodzenia naczyniowego mózgu, zaś w 12% padaczkę w przebiegu procesów otępiennych. Pozostałe przyczyny są o wiele rzadsze. W wieku starczym napady częściowe złożone (50% i proste (13% przeważają nad napadami toniczno-klonicznymi (27%. W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim wykluczyć kardiogenne tło utrat przytomności oraz otępienie. W związku z wydłużającą się w ostatnich latach średnią długością życia w Polsce problem padaczek wieku starczego bę- dzie narastał. Jest on także związany z występowaniem w tym wieku udarów niedokrwiennych. W artykule przedstawione zostały odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do naszego kraju oparte na powszechnie przyjętych wskaźnikach zachorowalności i rozpowszechnienia padaczki.

 3. Songs for the Ego: Theorizing Musical Self-Enhancement.

  Elvers, Paul

  2016-01-01

  This paper outlines a theoretical account of musical self-enhancement. I claim that listening to music serves as a resource for actively manipulating affective states so that a positive self-view is maintained and a sense of optimism is provided. Self-enhancement-the process by which individuals modify their self-worth and gain self-esteem-typically takes place in social interactions. I argue that experiencing music may serve as a unique "esthetic surrogate" for interaction, which equally enables self-enhancement. This ability relies on three main characteristics of the musical experience, namely, its capacity to (a) evoke empathetic feelings, (b) elicit social cohesion and affiliation, and (c) elicit feelings of reward. I outline how these characteristics relate to theories of music cognition and empirical findings in psychology and neuroscience research. I also explain the specifics of musical self-enhancement and how it differs from music's other regulatory functions such as mood- and emotion regulation. My aim in introducing the notion of musical self-enhancement is to broaden our understanding of how music functions as an environmental resource entailing access to unique affective states and how musical experiences are co-constituted by both the agent and the sonic environment. This specific use of music for self-enhancement can be regarded as a form of affective niche construction, providing the external conditions in which people can experience themselves more positively and maintain high self-esteem.

 4. Eesti kunsti superego, ego ja id / Andri Ksenofontov

  Ksenofontov, Andri, 1962-

  2007-01-01

  Graafikanäitus "Kohanemised" Rahvusraamatukogus. JP Kaljoneni (sünd. 1976, Soome) fotonäitus "Integrations" Draakoni galeriis. Jevgeni Klimovi (1946-1996) fotonäitus Venemaa saatkonna galeriis. Nikolai Kormashovi portree-etüüdide väljapanek Haus galeriis. Jaan Elkeni popmuusikast inspireeritud maalinäitus Hobusepea galeriis. Näitus "Skulptuur räägib : võim ja vabadus" Tallinna Kunstihoones. Tanja Muravskaja video ja fotoseeria "Positsioonid" ning Kristina Normani videoinstallatsioon "Monoliit. Eternal Mix" Noorte kunstnike biennaalil Rüütelkonna hoones. Kaido Ole väljapanek "Hümn" Vaal-galeriis. Anu Pennaneni video "Sõprus" Kumus. Flo Kasearu video "Mulgi reisid" ja näitus ArtDepoo Galeriis. Eeva Käsperi klaasinäitus "Õrn. Salvestatud mõjutused" Hop galeriis. EKA metallikunsti ja skulptuuri eriala üliõpilaste kollektiivse alateadvusliku joonistamise näitus "Entroopia" Pikk t. 42 ja muud

 5. Songs for the Ego: Theorizing Musical Self-Enhancement

  Elvers, Paul

  2016-01-01

  This paper outlines a theoretical account of musical self-enhancement. I claim that listening to music serves as a resource for actively manipulating affective states so that a positive self-view is maintained and a sense of optimism is provided. Self-enhancement—the process by which individuals modify their self-worth and gain self-esteem—typically takes place in social interactions. I argue that experiencing music may serve as a unique “esthetic surrogate” for interaction, which equally enables self-enhancement. This ability relies on three main characteristics of the musical experience, namely, its capacity to (a) evoke empathetic feelings, (b) elicit social cohesion and affiliation, and (c) elicit feelings of reward. I outline how these characteristics relate to theories of music cognition and empirical findings in psychology and neuroscience research. I also explain the specifics of musical self-enhancement and how it differs from music’s other regulatory functions such as mood- and emotion regulation. My aim in introducing the notion of musical self-enhancement is to broaden our understanding of how music functions as an environmental resource entailing access to unique affective states and how musical experiences are co-constituted by both the agent and the sonic environment. This specific use of music for self-enhancement can be regarded as a form of affective niche construction, providing the external conditions in which people can experience themselves more positively and maintain high self-esteem. PMID:26834675

 6. Gorod nagrazhdajet teh, kto ego ukrasil / Anna Orshanskaja

  Orshanskaja, Anna

  2006-01-01

  Konkursi "Kaunis Eesti kodu 2006" võitjate autasustamisest Narva lossis. Konkursist. أKodu kauniksؤ (käesolevast aastast uue nimega أKaunis Eesti koduؤ) liikumise taastas 1997. aastal president Lennart Meri

 7. Hail to the Chief: A Survivor's Guide to Presidential Egos

  Riehl, Richard J.

  2010-01-01

  The author once was a student in a graduate seminar taught by the president of the university where he was a mid-level administrator. The course focused on what it takes to be the chief executive of a university. The university president was the only one of the ten presidents under whom the author served who embraced the role of a college…

 8. Family correlates of female adolescents' ego-identity development.

  Adams, G R

  1985-03-01

  Past research has suggested that parents may contribute to the positive development of their daughter's identity formation. Theoretical notions from both social learning and symbolic interaction indicate that parents can either facilitate or hinder positive growth. Therefore, to test the predictions that (a) more mature (moratorium and achieved) identity status parents would have daughters with more mature identities, and (b) that both positive and negative parenting styles can be detected to differentiate between less (diffused and foreclosed) and more mature identity status youths, 45 families (145 subjects) were assessed on parent-child relations and identity status formation. In contrast to much past research, parent-child relations were assessed from both the adolescents' and the parents' perspectives. The findings indicate that parental identity status formation may have an effect on the adolescent's identity formation and that parent-child relations differentiate between less and more mature female adolescent identities.

 9. Vocational Identity and Ego Identity Status in Korean Nursing Students

  Hyun-Young Koo, PhD, RN

  2016-03-01

  Conclusions: These findings show that nursing students in identity achievement status have secure and clear vocational identities. Further longitudinal and qualitative studies are needed to find out if identity formation among nursing students changes with age.

 10. Rater Effects: Ego Engagement in Rater Decision-Making

  Wiseman, Cynthia S.

  2012-01-01

  The decision-making behaviors of 8 raters when scoring 39 persuasive and 39 narrative essays written by second language learners were examined, first using Rasch analysis and then, through think aloud protocols. Results based on Rasch analysis and think aloud protocols recorded by raters as they were scoring holistically and analytically suggested…

 11. Antenna Design Using the Efficient Global Optimization (EGO) Algorithm

  2011-05-20

  Further research into PSAs immersed in various dielectric media has required more sophisticated electromagnetic simulation software , such as the...at Robert Allerton Park, IL, (2001). 32. Thors, B., Steyskal, H., and Holter , H., “Broadband fragmented aperture phased array element using genetic...and Applications Conference III Proceedings of SPIE Defense Security and Sensing Symposium, 7347, 73470Q (2009). 35. Holter ,, H., and Steyskal, H

 12. Promoting Ego Identity Development in Adolescence and Youth.

  Enright, Robert D.; And Others

  A model of identity formation, based on the cognitive developmental stages of social perspective-taking, was tested to determine if identity is achievable through cognitive strategies of considering the self in relation to friends, family, peers, and society. Two separate studies, one involving college students (N=28) and one involving high school…

 13. The Non-Membership Reference Group and Ego.

  Peck, David

  This research essentially presents an overview, historically and contemporarily, of the social-psychological concept of the reference group (or "other"), including theoretical and empirical literature reviews. Basic problems of definition and conceptual confusion are discussed. Concepts such as relative deprivation, anticipatory socialization,…

 14. Opposition of Ego-Other: Aporia of Ethics

  Hassan Fathzadeh

  2011-01-01

  “Understanding the other” is the paradoxical point of ethics: without it no ethics is possible, and with it I would take away the other it’s alterity. Modern philosophy involves us in such a paradoxical situation, especially in the opposition of Husserl and Levinas. Following their thoughts, we would come near its deep roots. We will show post-structuralism, by decentering of subject, would help us to get rid of this paradox. In Kant’s words, we want to find transcendental condition of ethics...

 15. Songs for the ego: Theorizing musical self-enhancement

  Paul eElvers

  2016-01-01

  Full Text Available This paper outlines a theoretical account of musical self-enhancement. I claim that listening to music serves as a resource for actively manipulating affective states so that a positive self-view is maintained and a sense of optimism is provided. Self-enhancement—the process by which individuals modify their self-worth and gain self-esteem—typically takes place in social interactions. I argue that experiencing music may serve as a unique aesthetic surrogate for interaction, which equally enables self-enhancement. This ability relies on three main characteristics of the musical experience, namely, its capacity to (a evoke empathetic feelings, (b elicit social cohesion and affiliation, and (c elicit feelings of reward. I outline how these characteristics relate to theories of music cognition and empirical findings in psychology and neuroscience research. I also explain the specifics of musical self-enhancement and how it differs from music’s other regulatory functions such as mood- and emotion regulation. My aim in introducing the notion of musical self-enhancement is to broaden our understanding of how music functions as an environmental resource entailing access to unique affective states and how musical experiences are co-constituted by both the agent and the sonic environment. This specific use of music for self-enhancement can be regarded as a form of affective niche construction, providing the external conditions in which people can experience themselves more positively and maintain high self-esteem.

 16. Phenomenological Intentionality meets an Ego-less State

  denise

  Swami Suddhananda: Reality is beyond what you perceive with your senses. ..... theory of intentionality presupposes subject- ..... counsellor with students and staff of Holmesglen. Institute of ... occurred when she read her first book describing.

 17. Et in Arcadia fracta ego. Ponowoczesna entopia Toma Stopparda

  Bartosiak, Mariusz

  2014-01-01

  The paper presents a complex analysis of “Arcadia” by Tom Stoppard as an example of the postmodern artistic strategy that reinterprets traditional myth and themes within the context of dynamical changes in the cultural discourse of the last few decades. At the same time, it applies theories of contemporary natural sciences in the construction of characters, scenery and dramatic plot. The paper argues that such artistic strategy aims at the topoi koinoi of the anthropologically conceived cultu...

 18. The Physicalist Worldview as Neurotic Ego-Defense Mechanism

  Bernardo Kastrup

  2016-10-01

  Full Text Available The physicalist worldview is often portrayed as a dispassionate interpretation of reality motivated purely by observable facts. In this article, ideas of both depth and social psychology are used to show that this portrayal may not be accurate. Physicalism—whether it ultimately turns out to be philosophically correct or not—is hypothesized to be partly motivated by the neurotic endeavor to project onto the world attributes that help one avoid confronting unacknowledged aspects of one’s own inner life. Moreover, contrary to what most people assume, physicalism creates an opportunity for the intellectual elites who develop and promote it to maintain a sense of meaning in their own lives through fluid compensation. However, because this compensatory strategy does not apply to a large segment of society, it creates a schism—with corresponding tensions—that may help explain the contemporary conflict between neo-atheism and religious belief.

 19. Gorod nagrazhdajet teh, kto ego ukrasil / Anna Orshanskaja

  Orshanskaja, Anna

  2006-01-01

  Konkursi "Kaunis Eesti kodu 2006" võitjate autasustamisest Narva lossis. Konkursist. أKodu kauniksؤ (käesolevast aastast uue nimega أKaunis Eesti koduؤ) liikumise taastas 1997. aastal president Lennart Meri

 20. Et in Arcadia Ego: El Mausoleo de Castle Howard

  María Teresa Muñoz

  2012-12-01

  Full Text Available

  Resumen

  Todas las construcciones que pueblan el jardín de Castle Howard de una forma aparentemente azarosa, colocadas siempre sobre  pequeñas colinas, transmiten la sensación de ser objetos permanentemente observados, más que de ser ellos mismos  lugares de observación del territorio circundante. Son más receptores de la mirada que origen de ella y esta situación es especialmente relevante en el caso del mausoleo de  Hawksmoor, algo más que un pabellón o un hito en el paisaje, ya que es la culminación de un itinerario que recorre todas ellas y el contrapunto a la casa principal. El mausoleo es el edificio  más habitado y también el más cualificado desde el punto de vista espacial, el más cerrado y al mismo tiempo el más vacío,  el más inaccesible y el más cercano. Esta construcción circular puede ser contemplada con emoción desde la lejanía, pero  también invita a aproximarse a sus límites, hasta sentir casi físicamente la vitalidad de quien habita en el interior de esa  jaula de piedra, y que habitará allí para siempre recordándonos que, como afirmaba Erwin Panofsky, la muerte es el auténtico
  sujeto de la existencia en el paisaje arcádico.

  Palabras clave

  Castle Howard, paisaje, mausoleo, Hawksmoor, arcadia, muerte, Panofsky

  Abstract

  All buildings that populate the garden of Castle Howard in a seemingly random, always placed on small hills, convey the feeling of being constantly observed objects, rather than being themselves observation sites surrounding territory. They are  more the gaze receptors than its origin, and this is particularly relevant in the case of the mausoleum of Hawksmoor, more  than a pavilion or a landmark in the landscape as it is the culmination of an itinerary that covers all of them and the counterpoint to the main house. The mausoleum is the building most inhabited and the most qualified from the spatial point of view, the most closed, the emptiest, the most inaccessible and the closest. This circular building can be watched with emotion  from afar, but also encouraged to approach their limits, to almost physically feel the vitality of who lives inside that cage of stone, and dwells there forever reminding us that, as stated  Erwin Panofsky, death is the real subject of the existence in the Arcadian landscape.

  Key words

  Castle Howard, paysage, mausoleum, Hawksmoor, arcadia, death, Panofsky

 1. Neoliberalistliku ego õitseng või agoonia? / Mart Ojasalu

  Ojasalu, Mart

  2008-01-01

  Järg 27. veebr. lk. 6-7. Autori arvates ei hävita ultraliberalism ainult eetilisi inimsuhteid, vaid mässib eestlased pangalaenude ja liisingutega pangaorjusesse, mille tasateenimisele kulub kogu elu. 21. sajand on loodusvarasid raiskava vabaturumajanduse lõpp, selle vahetab välja ökoloogiline "meie"-tunnetusel põhinev Confuciuse elustiil

 2. Inferring Adolescent Social Networks Using Partial Ego-Network Substance Use Data

  2008-05-15

  Jerald G., Lloyd D. Johnston, Patrick M. O’Malley, and Ronald H. Humphrey . 1988. “Explaining the recent decline in marijuana use among young adults...networks.” American Journal of Sociology 110:44–91. Behrens, Doris A., Jonathan P. Caulkins, Gernot Tragler, and Gustav Feichtinger. 2000. “Optimal...control of drug epidemics: prevent and treat – but not at the same time?” Management Science 46:333–347. Behrens, Doris A., Jonathon P. Caulkins, Gernot

 3. Hobbes y la moral egoísta en el estado de naturaleza

  Maximiliano Martínez

  2008-01-01

  Full Text Available En este artículo examino la afirmación controversial de que la moralidad existe en el estado de naturaleza de Hobbes (instanciada en la postulación racional/prudencial de las leyes naturales y cómo ésta resulta ser preámbulo necesario para el paso al estado de civilidad. Para ello retomo el trabajo de G. Kavka al respecto, a la vez que hago un detallado análisis de la respuesta que da Hobbes al argumento del necio, apoyándome en la teoría de juegos. Al final hago una propuesta sobre la necesidad y justificación del paso de un estado al otro, resaltando la precariedad de la moral presente en el estado de naturaleza para garantizar el cumplimiento de las leyes naturales.

 4. Female income, the ego effect and the divorce decision: evidence from micro data.

  R.G. Kesselring; D. Bremmer

  2004-01-01

  During the 1960’s and 1970’s divorce rates in the United States rose dramatically. It soon became apparent that this phenomenon was not restricted to the geographic boundaries of the United States but affected most developed countries to varying degrees. This surprising social change led to rapid gr

 5. Lying and executive control: an experimental investigation using ego depletion and goal neglect

  Debey, E.; Verschuere, B.; Crombez, G.

  2012-01-01

  This study investigated whether lying requires executive control using a reaction-time based lie test. We hypothesized that (1) goal neglect induced by a long response-stimulus interval (RSI; 5-8 s) would make lying harder relative to a short RSI (.2 s) that promoted attentional focus, and (2) parti

 6. Subjective Performance Evaluations, Self-esteem, and Ego-threats in Principal-agent Relations

  Sebald, Alexander Christopher; Walzl, Markus

  We conduct a laboratory experiment with agents working on and principals benefiting from a real effort task in which the agents' effort/performance can only be evaluated subjectively. Principals give subjective performance feedback to agents and agents have an opportunity to sanction principals. ...

 7. Plasma zinc's alter ego is a low-molecular-weight humoral factor.

  Ou, Ou; Allen-Redpath, Keith; Urgast, Dagmar; Gordon, Margaret-Jane; Campbell, Gill; Feldmann, Jörg; Nixon, Graeme F; Mayer, Claus-Dieter; Kwun, In-Sook; Beattie, John H

  2013-09-01

  Mild dietary zinc deprivation in humans and rodents has little effect on blood plasma zinc levels, and yet cellular consequences of zinc depletion can be detected in vascular and other tissues. We proposed that a zinc-regulated humoral factor might mediate the effects of zinc deprivation. Using a novel approach, primary rat vascular smooth muscle cells (VSMCs) were treated with plasma from zinc-deficient (2500 genes, compared to incubation of cells with zinc-adequate rat plasma. We demonstrated that this effect was caused by a low-molecular-weight (∼2-kDa) zinc-regulated humoral factor but that changes in gene expression were mostly reversed by adding zinc back to zinc-deficient plasma. Strongly regulated genes were overrepresented in pathways associated with immune function and development. We conclude that zinc deficiency induces the production of a low-molecular-weight humoral factor whose influence on VSMC gene expression is blocked by plasma zinc. This factor is therefore under dual control by zinc.

 8. Alter ego representations in San Agustin monolithic sculptures: possible plant hallucinogenic influences.

  de Rios, Marlene Dobkin

  2009-12-01

  This article examines the evidence for plant hallucinogenic use (possibly Brugmansia, Brunfelsia chiricaspi, Desfontainia R., Anadenanthera peregrina, Banisteriopsis sps, Psychotropia viridis and Virola theidora) by the San Agustin culture, an extinct peoples who resided in the Magdelena River area of Colombia from the third century B.C. until the sixteenth century A.D. Based on thematic materials gathered from a cross-cultural survey of plant hallucinogens, the author examines themes in the monolithic sculptures of this culture in light of man-animal transformations and shamanic themes linked to plant hallucinogenic ingestion.

 9. Increased Global Functional Connectivity Correlates with LSD-Induced Ego Dissolution

  Tagliazucchi, E.; Roseman, Leor; Kaelen, Mendel; Orban, Csaba; Muthukumaraswamy, Suresh D; Murphy, Kevin; Laufs, Helmut; Leech, Robert; McGonigle, John; Crossley, Nicolas; Bullmore, Edward; Williams, Tim; Bolstridge, Mark; Feilding, Amanda; Nutt, David J; Carhart-Harris, Robin

  2016-01-01

  Lysergic acid diethylamide (LSD) is a non-selective serotonin-receptor agonist that was first synthesized in 1938 and identified as (potently) psychoactive in 1943. Psychedelics have been used by indigenous cultures for millennia [1]; however, because of LSD's unique potency and the timing of its di

 10. Increase of Apparent Adjustment in Adolescence by Further Ego Identity Formation and Age

  Schubert, Daniel S. P.

  1973-01-01

  Freshmen entering a large northeastern university in 1969 scored higher on the clinical MMPI scales than students transferring to the same university. Men and women freshmen each scored signigicantly higher on the paranoia, psychasthenia and schizophrenia scales than transfer students. Transfer students were thought to have progressed further…

 11. EgoSENSE: A Framework for Context-Aware Mobile Applications Development

  E. M. Milic

  2017-08-01

  Full Text Available This paper presents a context-aware mobile framework (or middleware, intended to support the implementation of context-aware mobile services. The overview of basic concepts, architecture and components of context-aware mobile framework is given. The mobile framework provide acquisition and management of context, where raw data sensed from physical (hardware sensors and virtual (software sensors are combined, processed and analyzed to provide high-level context and situation of the user to the mobile context-aware applications in near real-time. Using demo mobile health application, its most important components and functions, such as these supposed to detect urgent or alarming health conditions of a mobile user and to initiate appropriate actions demonstrated.

 12. Psychological, Relational, and Biological Correlates of Ego-Dystonic Masturbation in a Clinical Setting

  Giovanni Castellini, PhD, MD

  2016-09-01

  Conclusion: Clinicians should consider that some subjects seeking treatment in a sexual medicine setting might report compulsive sexual behaviors. EM represents a clinically relevant cause of disability, given the high level of psychological distress reported by subjects with this condition, and the severe impact on quality of life in interpersonal relationships.

 13. The Emotional Information Processing System is Risk Averse: Ego-Depletion and Investment Behavior

  B. de Langhe (Bart); S.T.L.R. Sweldens (Steven); S.M.J. van Osselaer (Stijn); M.A. Tuk (Mirjam)

  2008-01-01

  textabstractTwo experiments show that a shortage of self-regulatory resources results in more risk aversion in mixed-gamble (gain/loss) situations. The findings support a dual process view that distinguishes between a rational and an affective information processing system, in which self-regulatory

 14. Self-affirmation and self-control: affirming core values counteracts ego depletion.

  Schmeichel, Brandon J; Vohs, Kathleen

  2009-04-01

  Research has established that acts of self-control deplete a resource required for subsequent self-control tasks. The present investigation revealed that a psychological intervention-self-affirmation-facilitates self-control when the resource has been depleted. Experiments 1 and 2 found beneficial effects of self-affirmation on self-control in a depleted state. Experiments 3 and 4 suggested that self-affirmation improves self-control by promoting higher levels (vs. lower levels) of mental construal. Self-affirmation therefore holds promise as a mental strategy that reduces the likelihood of self-control failure. (c) 2009 APA, all rights reserved.

 15. Shame conflicts as dream instigators: wish fulfillment and the ego ideal in dream dynamics.

  Lansky, Melvin R

  2003-12-01

  Understanding of the instigatory dynamics of the dream is essential to the understanding of the dream as a fulfilled wish. Both the meaning and the function of the dream can be understood only in relation to the instigating disruption that drives the dream into being. It is the instigator of the dream that connects the working of the inner world with events in the external world. The literature on the process of dream instigation is scant, still deriving from Freud's metaphor of "capitalist and entrepreneur." Hidden shame conflicts that react to the dreamer's anticipation of danger of exposure and shame are significant factors in the instigation of the dream. Clinical material in support of this view is presented in the form of a verbatim session that included a dream.

 16. From the EEL to the EGO: psychoanalysis and the remnants of Freud's early scientific practice.

  Wieser, Martin

  2013-01-01

  While numerous historiographical works have been written to shed light on Freud's early theoretical education in biology, physiology, and medicine and on the influence of that education on psychoanalysis, this paper approaches Freud's basic comprehension of science and methodology by focusing on his early research practice in physiology and neuranatomy. This practice, taking place in the specific context of Ernst Brücke's physiological laboratory in Vienna, was deeply concerned with problems of visuality and the revelation of hidden organic structures by use of proper preparation techniques and optical instruments. The paper explores the connection between such visualizing practices, shaped by a physiological context as they were, and Freud's later convictions of the scientific status of psychoanalysis and the function of its method as means to unveil the concealed structure of the "psychical apparatus".

 17. Between the ego and the icepick: psychosurgery, psychoanalysis, and psychiatric discourse.

  Raz, Mical

  2008-01-01

  Between the years 1935 and 1965, tens of thousands of lobotomies were performed on Americans in order to treat mental illness. This article reconstructs the relations between the theory and practice of psychosurgery and a dynamic approach to mental illness. The article claims that psychosurgical discourse adopted key concepts from psychoanalytical discourse and that psychodynamically oriented psychiatrists and psychoanalysts incorporated the basic tenets of psychosurgery into their writings. Hence a common, eclectic discourse on psychosurgery was created, used by psychodynamically oriented psychiatrists and psychosurgeons alike and containing elements from both theories. This article addresses the far-reaching effects this discourse had on therapeutic practice and on the widespread mutual acceptance of psychosurgery. The article questions the distinction between somatic and dynamic approaches to mental illness, claiming that the common psychiatric discourse indicates that a spectrum of psychiatric thought would better describe the state of the profession at the time.

 18. Suur ego raskendab karateässal Marko Luhamaal pere loomist / Andres Kalvik

  Kalvik, Andres, 1982-

  2007-01-01

  Vt. Postimees : na russkom jazõke 9. mai, lk. 13. Eesti parim karateka Luhamaa teinuks oma sõnul vaid raha lugedes tippspordiga ammu lõpparve. Karate maailmameister on tippu rühkinud tasapisi ja üksinda. Kommenteerib Eesti Karate Föderatsiooni peasekretär Jüri Põld

 19. Cooperative Relative Localization for Mobile Robot Teams: An Ego-Centric Approach

  2003-03-01

  solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 17(3):229–241. Fox, D., Burgard...geometric beacons. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 7(3):376–382. Lu, F. and Milios, E. (1997). Globally consistent range scan alignment

 20. Lying and executive control: an experimental investigation using ego depletion and goal neglect

  Debey, E.; Verschuere, B.; Crombez, G.

  2012-01-01

  This study investigated whether lying requires executive control using a reaction-time based lie test. We hypothesized that (1) goal neglect induced by a long response-stimulus interval (RSI; 5-8 s) would make lying harder relative to a short RSI (.2 s) that promoted attentional focus, and (2)

 1. Increased Global Functional Connectivity Correlates with LSD-Induced Ego Dissolution

  Tagliazucchi, E.; Roseman, Leor; Kaelen, Mendel; Orban, Csaba; Muthukumaraswamy, Suresh D; Murphy, Kevin; Laufs, Helmut; Leech, Robert; McGonigle, John; Crossley, Nicolas; Bullmore, Edward; Williams, Tim; Bolstridge, Mark; Feilding, Amanda; Nutt, David J; Carhart-Harris, Robin

  2016-01-01

  Lysergic acid diethylamide (LSD) is a non-selective serotonin-receptor agonist that was first synthesized in 1938 and identified as (potently) psychoactive in 1943. Psychedelics have been used by indigenous cultures for millennia [1]; however, because of LSD's unique potency and the timing of its

 2. The effect of learning climate on snack consumption and ego depletion among undergraduate students.

  Magaraggia, Christian; Dimmock, James A; Jackson, Ben

  2013-10-01

  We explored the effect of controlled and autonomous learning choices on the consumption of a high-energy snack food, and also examined whether snack consumption during a controlled choice learning activity could 'up-regulate' subsequent performance on a self-regulation task. Participants were randomly assigned to a controlled choice learning condition in which food was provided, a controlled choice learning condition in which food was not provided, or an autonomous choice learning condition in which food was provided. Results indicated that the autonomous choice group consumed significantly less snack food than the controlled-choice-and-food group. Participants in the autonomous choice condition also performed better on the subsequent self-regulation task than the controlled-choice-and-food group, even after controlling for the amount of food consumed. Furthermore, within the controlled-choice-and-food condition, there was no association between food consumption and subsequent self-regulation task performance. Discussion focuses on the potential impact of a controlled learning climate on snack food consumption and on the degradation of self-regulation capacities.

 3. The Life Mission Theory II. The Structure of the Life Purpose and the Ego

  Soren Ventegodt; Niels Jorgen Andersen; Joav Merrick

  2003-01-01

  Pursuing your life mission is often very difficult, and many frustrations are experienced along the way. Major failures to bring out our potential can cause us considerable emotional pain. When this pain is unbearable, we are induced to shift from one intention and talent to another that better allows us to adapt and survive. Thus, we become set on a course that brings out a secondary or tertiary talent instead of the primary talent. This talent displacement may be expressed as a loss of our ...

 4. Can't get over me : Ego depletion attenuates prosocial effects of perspective taking

  Fennis, Bob M.

  2011-01-01

  Many studies attest to the beneficial and prosocial effects of perspective taking. The present research tests the notion that such perspective taking is a process involving active self-regulation and, hence, that effects of perspective taking on prosocial behaviour are more pronounced when self-cont

 5. Enuresis, Firesetting, and Cruelty to Animals: Does the Ego Triad Show Predictive Validity?

  Slavkin, Michael Lawrence

  2001-01-01

  The hypothesis tested in this study was that the presence of enuresis and cruelty to animals in juvenile firesetters would be significantly related to recidivistic firesetting. No relationship was found between firesetting recidivism and enuresis. However, juveniles who were identified as being cruel to animals were more likely to engage in…

 6. The cystic fibrosis transmembrane recruiter the alter ego of CFTR as a multi-kinase anchor.

  Mehta, Anil

  2007-11-01

  This review focuses on a newly discovered interaction between protein kinases involved in cellular energetics, a process that may be disturbed in cystic fibrosis for unknown reasons. I propose a new model where kinase-mediated cellular transmission of energy provides mechanistic insight to a latent role of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). I suggest that CFTR acts as a multi-kinase recruiter to the apical epithelial membrane. My group finds that, in the cytosol, two protein kinases involved in cell energy homeostasis, nucleoside diphosphate kinase (NDPK) and AMP-activated kinase (AMPK), bind one another. Preliminary data suggest that both can also bind CFTR (function unclear). The disrupted role of this CFTR-kinase complex as 'membrane transmitter to the cell' is proposed as an alternative paradigm to the conventional ion transport mediated and CFTR/chloride-centric view of cystic fibrosis pathogenesis. Chloride remains important, but instead, chloride-induced control of the phosphohistidine content of one kinase component (NDPK, via a multi-kinase complex that also includes a third kinase, CK2; formerly casein kinase 2). I suggest that this complex provides the necessary near-equilibrium conditions needed for efficient transmission of phosphate energy to proteins controlling cellular energetics. Crucially, a new role for CFTR as a kinase controller is proposed with ionic concentration acting as a signal. The model posits a regulatory control relay for energy sensing involving a cascade of protein kinases bound to CFTR.

 7. A snuff, Sir? Et ego in Arcadia - op sabbatical in Cambridge

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  Een maand lang heb ik in Cambridge onderzoek mogen doen. In deze column wil ik daar verslag van uitbrengen. Niet van mijn onderzoek — ik heb vooral rondgekeken in de bibliotheek en gesproken met collega's om te zien wat momenteel in de common law te koop is - maar van Cambridge zelf.

 8. Problematyka obowiązku dokonania przez upadłego korekty odliczonego podatku VAT

  Kondej, Mikołaj

  2014-01-01

  Artykuł omawia możliwość zastosowania przepisów o tzw. uldze na złe długi w podatku od towarów i usług w sytuacji upadłości dłużnika. W publikacji zarysowano istniejący w orzecznictwie sądów administracyjnych spór dotyczący konieczności dokonywania przez syndyka masy upadłości korekty odliczonego podatku VAT w przypadku jeżeli przewidziany przepisami termin dla dokonania korekty przypada już po momencie ogłoszenia upadłości. Autor w artykule omawia kluczowe argumenty przemawiając za i przeciw...

 9. A Rorschach Validation Study of the Ego Regression Theory of Psychopathology

  Glatt, Charles T.; Karon, Bertram P.

  1974-01-01

  Four times during a 20-month period 33 schizophrenics were given a psychiatric interview (to ascertain clinical status) and the Rorschach. Subjects not receiving medication showed more evidence of regression and recovery as their clinical status either declined or improved than did subjects receiving medication. (Author)

 10. V Narvskom zamke otkrõvajetsja võstavka, posvjashtshennaja 20-letiju ego vosstanovlenija / Irina Tokareva

  Tokareva, Irina

  2006-01-01

  Narva kindluses avatakse kindluse taastamise 20. aastapäevale pühendatud näitus. Väljas on Hermanni kindluse ajaloolised vaated, joonised, projektid, eskiisid interjöörist, fotod taastamistööde käigust. Materjalid on Narva Muuseumi kogudest

 11. Sweetened blood sweetens behavior. Ego depletion, glucose, guilt, and prosocial behavior.

  Xu, Hanyi; Bègue, Laurent; Sauve, Laure; Bushman, Brad J

  2014-10-01

  Although guilt feels bad to the individual, it is good for society because guilty feelings can prompt people to perform good deeds. Previous research shows that fatigue decreases guilty feelings and helpful behavior. This present research tests whether glucose restores guilty feelings and increases helpful behavior. Depleted participants watched a movie about butchering animals for their meat or skin and were told to express no emotions, whereas non-depleted participants watched the same movie, but could express their emotions. Afterwards they drank a glucose or placebo beverage. Having participants play a game in which another person was punished for their errors induced guilt. Finally, participants played a dictator game in which they could leave lottery tickets for the next participant. Depleted participants felt less guilty and helped less than non-depleted participants, and those who consumed a placebo beverage felt less guilt and helped less than those who consumed a glucose beverage.

 12. Suur ego raskendab karateässal Marko Luhamaal pere loomist / Andres Kalvik

  Kalvik, Andres, 1982-

  2007-01-01

  Vt. Postimees : na russkom jazõke 9. mai, lk. 13. Eesti parim karateka Luhamaa teinuks oma sõnul vaid raha lugedes tippspordiga ammu lõpparve. Karate maailmameister on tippu rühkinud tasapisi ja üksinda. Kommenteerib Eesti Karate Föderatsiooni peasekretär Jüri Põld

 13. Using Winnie the Pooh Characters to Illustrate the Transactional Analysis Ego States

  Adams, Jennifer R.

  2009-01-01

  Utilizing creative techniques within the counseling session makes the content come alive for both counselor and client. When combined with a solid theoretical foundation, creative metaphors provide a powerful tool for empowering clients and helping them sustain change. This article describes a creative way to use the Winnie the Pooh characters to…

 14. Egoness and Otherness in City Development:Words and Rhetoric for the Image of Shanghai

  Miao Tian; Zhao Jiehui

  2011-01-01

  The word "Shanghai" is not just a call of a city.For China,Shanghai is a special place in every respect.It is not only a symbol of Chinese cultural space,a proving ground of world cultures,but also the past and future of China' s modernization.We can find almost all of representation of modern things:art gallery,theatre,bar cabaret,skyscraper,glass curtain wall,underground tunnel,maglev train,etc.Mixed with noisy sound,these things fill every corner of Shanghai.

 15. Adapting to an initial self-regulatory task cancels the ego depletion effect.

  Dang, Junhua; Dewitte, Siegfried; Mao, Lihua; Xiao, Shanshan; Shi, Yucai

  2013-09-01

  The resource-based model of self-regulation provides a pessimistic view of self-regulation that people are destined to lose their self-control after having engaged in any act of self-regulation because these acts deplete the limited resource that people need for successful self-regulation. The cognitive control theory, however, offers an alternative explanation and suggests that the depletion effect reflects switch costs between different cognitive control processes recruited to deal with demanding tasks. This account implies that the depletion effect will not occur once people have had the opportunity to adapt to the self-regulatory task initially engaged in. Consistent with this idea, the present study showed that engaging in a demanding task led to performance deficits on a subsequent self-regulatory task (i.e. the depletion effect) only when the initial demanding task was relatively short but not when it was long enough for participants to adapt. Our results were unrelated to self-efficacy, mood, and motivation.

 16. A near-IR spectroscopic survey of massive jets towards EGOs

  Garatti, A Caratti o; Linz, H; Lopez, R Garcia; Sanna, A

  2014-01-01

  We aim at deriving the main physical properties of massive jets from near-IR observations, comparing them to those of a large sample of jets from low-mass YSOs, and relating them to the main features of their driving sources. We present a NIR imaging (H2 and Ks) and low-resolution spectroscopic (0.95-2.50 um) survey of 18 massive jets towards GLIMPSE extended green objects, driven by intermediate- and high-mass YSOs, which have Lbol between 4x10^2 and 10^5 Lsun. As in low-mass jets, H2 is the primary NIR coolant, detected in all the analysed flows, whereas the most important ionic tracer is [FeII], detected in half of the sampled jets. Our analysis indicates that the emission lines originate from shocks at high temperatures and densities. No fluorescent emission is detected along the flows, regardless of the source Lbol. On average, the physical parameters of these massive jets (i.e. Av, temperature, column density, mass, and luminosity) have higher values than those measured in their low-mass counterparts. T...

 17. Russkij infinitiv i kontekstual'naja podderzhka ego aspektual'nosti

  Eskildsen, Mads Büchert

  2002-01-01

  Den russiske infinitivs aspektualitet understøttes hyppigt af kontekstuelle elementer. I artiklen gives en beskrivelse af disse elementer på leksiskalsk og syntagmatisk niveau.......Den russiske infinitivs aspektualitet understøttes hyppigt af kontekstuelle elementer. I artiklen gives en beskrivelse af disse elementer på leksiskalsk og syntagmatisk niveau....

 18. Et in Arcadia Ego. The Mausoleum at Castle Howard (en inglés

  María Teresa Muñoz

  2012-12-01

  Full Text Available AbstractAll buildings that populate the garden of Castle Howard in a seemingly random, always placed on small hills, convey the feeling of being constantly observed objects, rather than being themselves observation sites surrounding territory. They are  more the gaze receptors than its origin, and this is particularly relevant in the case of the mausoleum of Hawksmoor, more  than a pavilion or a landmark in the landscape as it is the culmination of an itinerary that covers all of them and the counterpoint to the main house. The mausoleum is the building most inhabited and the most qualified from the spatial point of view, the most closed, the emptiest, the most inaccessible and the closest. This circular building can be watched with emotion  from afar, but also encouraged to approach their limits, to almost physically feel the vitality of who lives inside that cage of stone, and dwells there forever reminding us that, as stated  Erwin Panofsky, death is the real subject of the existence in the Arcadian landscape.Key wordsCastle Howard, paysage, mausoleum, Hawksmoor, arcadia, death, Panofsky

 19. Subjective Performance Evaluations, Self-esteem, and Ego-threats in Principal-agent Relations

  Sebald, Alexander Christopher; Walzl, Markus

  We conduct a laboratory experiment with agents working on and principals benefiting from a real effort task in which the agents' effort/performance can only be evaluated subjectively. Principals give subjective performance feedback to agents and agents have an opportunity to sanction principals. We...

 20. Impact of a Brief Ego Depletion Procedure on Creative Behaviour in the Upper Primary Classroom

  Price, Deborah Ann; Yates, Gregory C. R.

  2015-01-01

  In the course of normal classroom lessons, 103 students (median 11.10 years) were asked to spend 15 min writing "anything you can think of" about the number 50 on a blank page. The products were independently scored by 2 specialist art teachers and 2 specialist mathematics teachers on criteria relevant to their specialisations.…