WorldWideScience

Sample records for effusion choroba lekkich

 1. Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł P. Liberski

  2011-04-01

  Full Text Available Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS jest genetycznie uwarunkowaną chorobą wywoływaną przez priony. Jest ona unikalna, ponieważ udało się przepasażować GSS na naczelne i gryzonie przynajmniej z mózgu obarczonego mutacją kodonu 102. Tym samym jest to jedyne schorzenie jednocześnie genetycznie uwarunkowane i zakaźne, aczkolwiek natura czynnika infekcyjnego (prionu nadal stanowi przedmiot dyskusji. W obrazie klinicznym GSS dominuje postępująca ataksja móżdżkowa z towarzyszącym otępieniem i objawami piramidowo-pozapiramidowymi. Jest to jednak choroba heterogenna, o różnym obrazie klinicznym u nosicieli różnych mutacji, a nawet u nosicieli tej samej mutacji. Obraz neuropatologiczny obejmuje obecność PrPd – immunododatnich złogów amyloidu pod postacią blaszek, zwłaszcza tzw. blaszek wielordzeniowych. Istnieje kilka modeli GSS. U myszy transgenicznych z nadekspresją zmutowanego genu kodującego PrP obserwuje się spontaniczną chorobę zwyrodnieniową, pasażowalną na myszy transgeniczne o niskiej liczbie transgenu. U myszy transgenicznych uzyskanych drogą wzajemnej rekombinacji, a więc bez nadeskpresji, nie występuje choroba spontaniczna, niemniej stają się one wrażliwe na zakażenie GSS.

 2. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i jej odmiany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Sikorska

  2011-04-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba jest najczęstszą chorobą wywoływaną przez priony. Heterogenna pod względem klinicznym, neuropatologicznym i molekularnym, może sprawiać spore problemy diagnostyczne. Chorobę Creutzfeldta-Jakoba dzieli się na 4 podstawowe postaci: sporadyczną, rodzinną, jatrogenną i wariant choroby CJD. Najczęstsza jest postać sporadyczna, którą z kolei dzielimy na 6 czystych i 3 mieszane podtypy. Typowa triada objawów obejmująca szybko postępujące otępienie, mioklonie i typowy zapis EEG nie jest charakterystyczna dla wszystkich podtypów CJD, a nasilenie i kolejność występowania objawów mogą być różne w poszczególnych podtypach. Podobnie jak inne choroby wywo- ływane przez priony, CJD jest chorobą nieuleczalną, prowadzącą do śmierci chorego. Rozpoznanie definitywnych postaci chorób wywoływanych przez priony jest nadal możliwe jedynie na podstawie badania histopatologicznego lub molekularnego. Obecnie jednak możliwości przyżyciowego rozpoznania CJD zwiększyły się, przede wszystkim dzięki rozwojowi badań obrazowych. Prawidłowa diagnostyka wymaga jednak wykonania wielu badań dodatkowych, przede wszystkim rezonansu magnetycznego o wysokiej czułości, badania EEG oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność białka 14-3-3. Nowe kryteria diagnostyczne obejmują obecność zmian w jądrach podstawy i korze mózgu w badaniu rezonansu magnetycznego. Pomimo że infekcyjność postaci sporadycznej jest niska, należy monitorować wszystkie przypadki i dokładnie zbierać wywiad, szczególnie dotyczący zabiegów neurochirurgicznych, okulistycznych i transfuzji krwi.

 3. Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Patyk

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa i choroba refluksowa przełyku są często współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Uważa się, że refluks stanowi potencjalny czynnik wywołujący lub zaostrzający astmę. Hipoteza ta opiera się zarówno na przesłankach patofizjologicznych, jak i badaniach klinicznych. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zakwaszanie dolnej części przełyku powoduje wzmożoną reaktywność oskrzeli. Powstało kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, do najistotniejszych należą teoria nerwowa, zapalna i mikroaspiracji. Wykazano również, że nieswoiste testy nadreaktywności oskrzeli mogą indukować epizody refluksu, co przemawia za udziałem samej astmy w promowaniu GERD. Do osłabienia mechanizmów antyrefluksowych prowadzą związane z zaostrzeniami astmy wzrost ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej oraz „pułapka powietrzna”, a także niektóre doustne leki rozszerzające oskrzela, zwłaszcza teofilina. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie na zasadzie błędnego koła, co pociąga za sobą implikacje terapeutyczne. Nie ma jednak jednoznacznych danych z badań randomizowanych o skuteczności antyrefluksowej terapii farmakologicznej i chirurgicznej. Najnowsze dane z piśmiennictwa nie potwierdzają pozytywnych rezultatów takiej terapii w grupie astmy trudnej, w której dotąd rekomendowano wdrożenie leczenia dużymi dawkami IPP. Nadal brak jest przekonywają- cych danych dotyczących roli niekwaśnego i/lub żółciowego refluksu w astmie. Konieczne jest udoskonalenie i standaryzacja metod diagnostycznych oraz protokołów terapeutycznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentów, u których terapia antyrefluksowa przyniesie najlepsze efekty dla kontroli astmy.

 4. Pleural effusion

  Science.gov (United States)

  Complications of pleural effusion may include: Lung damage Infection that turns into an abscess, called an empyema Air in the chest cavity ( pneumothorax ) after drainage of the effusion Pleural thickening (scarring of the lining of the ...

 5. Subdural effusion

  Science.gov (United States)

  ... page: //medlineplus.gov/ency/article/001422.htm Subdural effusion To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. A subdural effusion is a collection of cerebrospinal fluid (CSF) trapped ...

 6. Choroba Creutzfeldta-Jakoba − współczesne metody diagnostyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianna Makowska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do chorób wywoływanych przez priony (encefalopatii gąbczastych. Jest to postępująca, śmiertelna i nieuleczalna choroba o charakterze neurozwyrodnieniowym. Jej przyczyną jest akumulacja patologicznego białka prionu (scrapie, PrPSc w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba objawia się postępującym otępieniem, zaburzeniami mowy i wzroku oraz motoryki pod postacią mioklonii, ataksji oraz niedowładu kończyn i zaburzeń równowagi. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest najczęściej odoskrzelowe zapalenie płuc. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, a zgon następuje najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Trudności w przyżyciowym rozpoznawaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba wynikają z braku swoistego markera umożliwiającego pewną identyfikację czynnika infekcyjnego oraz nie zawsze charakterystycznego obrazu klinicznego wymagającego różnicowania z innymi chorobami o charakterze otępiennym. Aktualnie jedyną pewną metodą rozpoznania jest przeprowadzenie badania neuropatologicznego. Klasyczna triada objawów neuropatologicznych występujących w przebiegu chorób wywoływanych przez priony obejmuje zmiany gąbczaste, rozplem astrogleju oraz utratę neuronów. Publikacja jest przeglądem aktualnych informacji na temat najnowszych metod diagnostycznych, w tym EEG, badań neuroobrazowych oraz laboratoryjnych, które znacznie poprawiły możliwość rozpoznania.

 7. Parapneumonic pleural effusion

  Science.gov (United States)

  Pleural effusion - pneumonia ... Pneumonia, most commonly from bacteria, causes parapneumonic pleural effusion. ... Call your provider if you have symptoms of pleural effusion. Call your provider or go to the emergency ...

 8. Pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jimenez Q, Andres; Camacho D, Fidel

  2009-01-01

  The pleural effusion is defined as the abnormal accumulation of liquid in the pleural space that produces to itself for increase in the production or decrease of the drainage, common reasons in clinics disorders. Inside the reasons of the increase of the production we can enunciate an increase of the capillary pleural permeability, decrease of the oncotic pressure capillary and increase of the hydrostatic capillary pressure, there are less clear the reasons of the decrease of the drainage but are outlined the alteration of the lymphatic pleural contractibility , infiltration of vessels and lymphatic nodules for neoplasia diseases and alterations to pleural level that they should prevent that the this liquid touch the lymphatic pores. The objective of this review is the analysis of the physiological bases of the pleura and the production of the pleural liquid, the physiological aspects of the pleural effusion, the approach of the diagnose and the medical and surgical managing of the same one for the different reasons that produce it.

 9. Effusion under the microscope.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Chong, S G

  2012-03-01

  Pseudochylothorax is a very rare form of pleural effusion. It is also called chyliform or cholesterol pleural effusion. It is usually a unilateral process and approximately one-third of patients are asymptomatic at presentation. We report a case of a 60 year old man with a background of rheumatoid arthritis who presented with progressive dyspnea. Chest X-ray revealed a new left pleural effusion and a small persistent right pleural effusion. He presented 5 years prior due to recurrent pleural effusion and no diagnosis was made. Repeat thoracentesis yielded 350 milliliters of thick, milky, tan-colored fluid.

 10. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - pacjent i problemy funkcjonalne = The hip joint Osteoarthritis - patient and functional problems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Biegański

  2015-08-01

    Streszczenie             Coxarthrosis to przewlekłe schorzenie powodujące destrukcje w obrębie stawu biodrowego i tkanek okołostawowych. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jednym z najczęściej spotykanych schorzeń ortopedycznych i drugim po chorobach układu krążenia powodujące niepełnosprawność. Pacjenci najczęściej borykają się z bólem i sztywnością, które wpływają na spadek możliwości lokomocji, samoobsługi i jakości życia. Stanowi to wyzwanie dla zespołu medycznego, który ma zadanie  utrzymywać sprawność pacjenta jak najdłużej.   Abstract             Coxarthrosis is a chronic illness which makes destruction in the area of joint and tissues surrounding  it. The hip joint Osteoarthritis  is one of the most popular orthopaedic disease and second after  cardiovascular disease causing disability. Patients generally feel pain and stiffness which causes decrease the possibility of locomotion, self-servive and quality of life. It is challenge for medical team to maintain efficiency as long as it is possible.   Słowa kluczowe: coxarthrosis, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, ból, problemy funkcjonalne. Key word: coxarthrosis, hip joint osteoarthrosis, pain, functional problems.

 11. Differentiation of subdural effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wetterling, T.; Rama, B.

  1989-01-01

  Although X-ray computerized tomography facilitates the diagnosis of intracranial disorders, differentiation of the lesions like extracerebral effusions is often unsatisfactory. Epidural and acute subdural haematoma shown as hyperdensity in CT requires an emergency neurosurgical operation, so that differentiation of these hyperdense effusions may not be required. But the discrimination of the effusions shown as hypodensity in CT (chronic subdural haematoma, subdural hygroma, subdural empyema as well as arachnoid cysts) is urgent because of the different treatment of these effusions. The clinical differentiation is hampered by unspecific neurologic symptoms and the lack of adequate laboratory tests. Some aspects facilitating the diagnostic decision are presented. Recent magnetic resonance (MR) studies promise further progress in differentiating between subdural effusions. (orig.) [de

 12. Large Right Pleural Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Rowe

  2016-09-01

  Full Text Available History of present illness: An 83-year-old male with a distant history of tuberculosis status post treatment and resection approximately fifty years prior presented with two days of worsening shortness of breath. He denied any chest pain, and reported his shortness of breath was worse with exertion and lying flat. Significant findings: Chest x-ray and bedside ultrasound revealed a large right pleural effusion, estimated to be greater than two and a half liters in size. Discussion: The incidence of pleural effusion is estimated to be at least 1.5 million cases annually in the United States.1 Erect posteroanterior and lateral chest radiography remains the mainstay for diagnosis of a pleural effusion; on upright chest radiography small effusions (>400cc will blunt the costophrenic angles, and as the size of an effusion grows it will begin to obscure the hemidiphragm.1 Large effusions will cause mediastinal shift away from the affected side (seen in effusions >1000cc.1 Lateral decubitus chest radiography can detect effusions greater than 50cc.1 Ultrasonography can help differentiate large pulmonary masses from effusions and can be instrumental in guiding thoracentesis.1 The patient above was comfortable at rest and was admitted for a non-emergent thoracentesis. The pulmonology team removed 2500cc of fluid, and unfortunately the patient subsequently developed re-expansion pulmonary edema and pneumothorax ex-vacuo. It is generally recommended that no more than 1500cc be removed to minimize the risk of re-expansion pulmonary edema.2

 13. Diagnostic Tools of Pleural Effusion

  OpenAIRE

  Na, Moon Jun

  2014-01-01

  Pleural effusion is not a rare disease in Korea. The diagnosis of pleural effusion is very difficult, even though the patients often complain of typical symptoms indicating of pleural diseases. Pleural effusion is characterized by the pleural cavity filled with transudative or exudative pleural fluids, and it is developed by various etiologies. The presence of pleural effusion can be confirmed by radiological studies including simple chest radiography, ultrasonography, or computed tomography....

 14. Tuberculous Pleural Effusion

  Science.gov (United States)

  Cohen, Leah A.; Light, Richard W.

  2015-01-01

  When a patient presents with new pleural effusion, the diagnosis of tuberculous (TB) pleuritis should be considered. The patient is at risk for developing pulmonary or extrapulmonary TB if the diagnosis is not made. Between 3% and 25% of patients with TB will have TB pleuritis. The incidence of TB pleuritis is higher in patients who are human immunodeficiency virus (HIV)-positive. Pleural fluid is an exudate that usually has a predominance of lymphocytes. The easiest way to diagnose TB pleuritis in a patient with lymphocytic pleural effusion is to demonstrate a pleural fluid adenosine deaminase level above 40 IU/L. The treatment for TB pleuritis is the same as that for pulmonary TB. Tuberculous empyema is a rare occurrence, and the treatment is difficult. PMID:29404070

 15. Choroba Alzheimera – rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce choroby = Alzheimer's disease - the role of immunohistochemistry in the diagnosis of disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Cichacz-Kwiatkowska

  2016-02-01

  Authors’ Contribution: A Study Design B Data Collection C Statistical Analysis D Manuscript Preparation E Funds Collection   Słowa kluczowe: badania immunohistochemiczne, choroba Alzheimera, wewnątrzkomórkowe zwyrodnienia włókienkowe typu Alzheimera, białkowe prekursor amyloidu.   Key words: immunohistochemistry, Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles, amyloid precursor protein.   Glosariusz: Choroba Alzheimera – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, po raz pierwszy opisana w 1906 przez Alois Alzheimer [1]   Glossary:  Alzheimer's disease (AD, also known as Alzheimer disease, the most common form of dementia, progressive neurodegenerative disease, first described by Alois Alzheimer in 1906 [1]   Streszczenie Choroba Alzheimera jest przewlekłą i postępującą chorobą neurodegeneracyjną, będącą zarazem najczęstszą przyczyną zespołu otępiennego. Skutki tej choroby dotykają zarówno samego pacjenta i jego otoczenie, przybierając wymiar zarówno społeczny jak i ekonomiczny. Częstość występowania otępienia towarzyszącego chorobie Alzheimera podwaja się co 4,5 roku u osób po 65. roku życia. U podłoża tego schorzenia leży zróżnicowana grupa zaburzeń związanych ze starzeniem się organizmu oraz interakcjami genetycznymi i środowiskowymi. Procesy neurodegeneracyjne obserwowane w przebiegu choroby Alzheimera prowadzą do upośledzenia morfologicznego i fizjologicznego neuronów oraz w konsekwencji ich śmierci. Doprowadza to bezpośrednio do upośledzenia kontroli poznawczej. W zmienionej patologicznie tkance nerwowej chorych stwierdzono obecność nieprawidłowych struktur, takich jak blaszki amyloidowe i zwyrodnienia włókienkowe (splątki neurofibrylarne. Sformułowano wiele hipotez starających się wyjaśnić procesy prowadzące do neurodegeneracji, najczęściej wymieniana jest teoria kaskady amyloidowej. Metody immunohistochemiczne pozwalają na wykrycie

 16. Diagnostic Tools of Pleural Effusion

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Pleural effusion is not a rare disease in Korea. The diagnosis of pleural effusion is very difficult, even though the patients often complain of typical symptoms indicating of pleural diseases. Pleural effusion is characterized by the pleural cavity filled with transudative or exudative pleural fluids, and it is developed by various etiologies. The presence of pleural effusion can be confirmed by radiological studies including simple chest radiography, ultrasonography, or computed tomography. Identifying the causes of pleural effusions by pleural fluid analysis is essential for proper treatments. This review article provides information on the diagnostic approaches of pleural effusions and further suggested ways to confirm their various etiologies, by using the most recent journals for references. PMID:24920946

 17. Pleural effusion in the dog and cat

  International Nuclear Information System (INIS)

  Forrester, S.D.

  1990-01-01

  The most common causes of pleural effusion and their management are discussed under the headings: pleural anatomy; pleural fluid movement; mechanisms of pleural effusion; diagnosis; patterns of pleural effusion

 18. Management of malignant pleural effusions.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Uzbeck, Mateen H

  2010-06-01

  Malignant pleural effusions are a common clinical problem in patients with primary thoracic malignancy and metastatic malignancy to the thorax. Symptoms can be debilitating and can impair tolerance of anticancer therapy. This article presents a comprehensive review of pharmaceutical and nonpharmaceutical approaches to the management of malignant pleural effusion, and a novel algorithm for management based on patients\\' performance status.

 19. Pleural Effusion in Multiple Myeloma.

  Science.gov (United States)

  Wang, Zhuo; Xia, Guoguang; Lan, Ling; Liu, Fayong; Wang, Yanxun; Liu, Baoyue; Ding, Yi; Dai, Li; Zhang, Yunjian

  2016-01-01

  Pleural effusion is rarely observed in patients with multiple myeloma (MM). Myeloma cell infiltration or invasion to the pleura is very rare. This study aimed to investigate the clinical characteristics of pleural effusion in patients with MM. We retrospectively reviewed the medical records of patients diagnosed with pleural effusion, MM, and pleural effusion with MM between 2004 and 2014 at Beijing Jishuitan Hospital. The present study included patients with pleural effusion who underwent cytological, bacteriological, biochemical and other testing. The cytopathology of abnormal pleural effusion cells was not diagnostic, thus flow cytometry was performed. MM was defined using the diagnosis standard of NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) 2014 for MM. This study included 3,480 pleural effusion patients and 319 MM patients. There were 34 patients with both MM and pleural effusion (17 men and 17 women). The average age was 63 years (range, 48-84 years). Pleural effusion with MM was caused by congestive heart disease, chronic renal failure, hypoalbuminemia, pulmonary infarctions, cirrhosis, pulmonary arterial hypertension, parapneumonic effusion, tuberculous pleural effusion, and myelomatous pleural effusion (MPE). The diagnosis of MPE was confirmed by the detection of myeloma cells in the pleural fluid using flow cytometric analyses. There were only 2 MPE cases in our study. The first MPE case was a woman. The first clinical manifestation was pleural effusion, and the diagnosis was non-secretory MM, DSS stage IIIA (Durie-Salmon staging system); ISS stage I (the International Staging System). The second MPE case was a man who was diagnosed with MM IgA-κ, DSS stage IIIA; ISS stage II. The detection rate of MPE was very low. MPE tended to present with yellow exudates and the lack of physical and chemical characteristics. Furthermore, patients with MPE exhibited many yellow nodules on the pleura. These nodules were lobulated and had abundant

 20. [Sarcoid pleural effusion].

  Science.gov (United States)

  Rodríguez-Núñez, Nuria; Rábade, Carlos; Valdés, Luis

  2014-12-09

  Pleural effusion (PE) is a very uncommon manifestation of sarcoidosis. It is equally observed in men and women, can appear at any age and in all radiologic stages, though it is more common in stages i and ii. Effusions have usually a mild or medium size and mainly involve the right side. Various mechanisms can be implicated. PE will be a serous exudate if there is an increase in the capillary permeability due to direct involvement of the pleural membrane, a chylothorax if mediastinum lymph nodes compress the thoracic duct and/or the lymphatic drainage from the pleural cavity, an hemothorax if granuloma compress or invade pleural small vessels or capillaries, and even a transudate if there is compression of the inferior vena cava, atelectasis due to complete bronchial obstruction or when the resolution of the PE is incomplete with chronic thickening of visceral pleura (trapped lung). It manifests biochemically as a pauci-cellular exudate with a predominance of lymphocytes, though there can be a preponderance of eosinophils or neutrophils. Protein concentrations are usually proportionately higher than lactate dehidrogenase, adenosine deaminase is normally low and it is possible to find increased levels of CA-125 in women. The tuberculin test is negative and pleural or lung biopsies yield the diagnosis by confirming the presence of non-caseating granulomata. These PE can have a favorable self-limited outcome, even though in most cases treatment with corticosteroids is needed, while surgery is required in a few cases. Copyright © 2013 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 1. A very complicated pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Gilbert*

  2013-12-01

  Discussion: Re-expansion pulmonary oedema is a recognised complication of large pleural effusion drainage. The mechanism remains unclear, although reduced left ventricular function, in this case from a possible pericardial effusion, may be a precipitant. To prevent this phenomenon the British Thoracic Society recommends draining a maximum of 1.5 litres of fluid. This case was further complicated by a pneumothorax; again a recognised complication, especially if there is underlying poor compliance of the lung parenchyma. Re-expansion pulmonary oedema has an incidence of <1% and pneumothorax <5%. Their occurrence has not previously been reported simultaneously. Large pleural effusions are commonly encountered in clinical practice in South Africa. The existence of multiple co-morbidities including tuberculosis, HIV and impaired cardiac function may complicate their management. This case highlights the need for close monitoring and controlled drainage of pleural effusions in emergency practice.

 2. Pleuropericardial effusion associated with minoxidil administration

  Science.gov (United States)

  Webb, D. B.; Whale, R. J.

  1982-01-01

  A patient on minoxidil developed pericardial and pleural effusions with a high protein content. This finding is not compatible with the view that such effusions in patients taking minoxidil are transudates. PMID:7111124

 3. [Pleural effusion: diagnosis and management].

  Science.gov (United States)

  Pastré, J; Roussel, S; Israël Biet, D; Sanchez, O

  2015-04-01

  Pleural effusion management is a common clinical situation associated with numerous pulmonary, pleural or extra-pulmonary diseases. A systematic approach is needed to enable a rapid diagnosis and an appropriate treatment. Pleural fluid analysis is the first step to perform which allows a presumptive diagnosis in most cases. Otherwise, further analysis of the pleural fluid or thoracic imaging or pleural biopsy may be necessary. This review aims at highlighting the important elements of the work-up required by a pleural effusion. Copyright © 2014 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Published by Elsevier SAS. All rights reserved.

 4. Management of Septated Malignant Pleural Effusions

  OpenAIRE

  Banka, Radhika; Terrington, Dayle; Mishra, Eleanor K.

  2018-01-01

  Purpose of Review: We review recent studies of patients with septated malignant pleural effusions, to understand what the clinical implications for patients are and what evidence-based methods should be used to manage these effusions. Recent Findings: Fibrinolytics improve effusion size assessed radiologically in patients with a chest drain inserted for septated malignant pleural effusions but this does not translate into an improvement in breathlessness relief or pleurodesis success. Fibrino...

 5. Postoperative pleural effusion following upper abdominal surgery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, P H; Jepsen, S B; Olsen, A D

  1989-01-01

  amylases, sex, smoking habits, or weight. There was no correlation between the localization of the pleural effusions and that of the abdominal incisions. There was a positive correlation between atelectasis and pleural effusion, but no evidence of a causal relationship. Pleural effusions might be related...

 6. Management of malignant pleural effusion

  NARCIS (Netherlands)

  Boshuizen, R.C.

  2017-01-01

  The first part of this thesis focuses on IPCs (indwelling pleural catheters) in malignant pleural effusion (MPE) management. In an invited review, the (dis)advantages and prejudices of IPCs are described (Chapter1.1). Since costs and reimbursement issues are the main reasons in the Netherlands to

 7. Physiology of breathlessness associated with pleural effusions

  Science.gov (United States)

  Thomas, Rajesh; Jenkins, Susan; Eastwood, Peter R.; Lee, Y.C. Gary; Singh, Bhajan

  2015-01-01

  Purpose of review Pleural effusions have a major impact on the cardiorespiratory system. This article reviews the pathophysiological effects of pleural effusions and pleural drainage, their relationship with breathlessness, and highlights key knowledge gaps. Recent findings The basis for breathlessness in pleural effusions and relief following thoracentesis is not well understood. Many existing studies on the pathophysiology of breathlessness in pleural effusions are limited by small sample sizes, heterogeneous design and a lack of direct measurements of respiratory muscle function. Gas exchange worsens with pleural effusions and improves after thoracentesis. Improvements in ventilatory capacity and lung volumes following pleural drainage are small, and correlate poorly with the volume of fluid drained and the severity of breathlessness. Rather than lung compression, expansion of the chest wall, including displacement of the diaphragm, appears to be the principle mechanism by which the effusion is accommodated. Deflation of the thoracic cage and restoration of diaphragmatic function after thoracentesis may improve diaphragm effectiveness and efficiency, and this may be an important mechanism by which breathlessness improves. Effusions do not usually lead to major hemodynamic changes, but large effusions may cause cardiac tamponade and ventricular diastolic collapse. Patients with effusions can have impaired exercise capacity and poor sleep quality and efficiency. Summary Pleural effusions are associated with abnormalities in gas exchange, respiratory mechanics, respiratory muscle function and hemodynamics, but the association between these abnormalities and breathlessness remains unclear. Prospective studies should aim to identify the key mechanisms of effusion-related breathlessness and predictors of improvement following pleural drainage. PMID:25978627

 8. Subdural effusions in children under two years

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rothenberger, A.; Brandl, H.

  1980-01-01

  We investigated 161 children under 24 months of age by CT of the skull and reviewed the anamnestic and clinical history. 87 children showed subdural effusions, and 74 did not. There were 33 patients with other pathological findings in CT, and 41 had normal scans. Age and sex distribution as well as localization of the subdural effusions were consistent with the literature. The 87 children with subdural effusions represented 1,7% in a sample of about 5.000 CT scans. CT was the most reliable method for diagnosis of subdural effusions, compared to other techniques. There was a preponderance of small subdural effusions from 1 to 7 mm thickness (51%). Other CT abnormalities accompanying subdural effusions were found. Most frequently the interhemispheric sulcus was dilated and an internal hydrocephalus was present. Also in our group there were 7 anamnestical and 6 clinical symptoms highly diagnostic of subdural effusions. (orig.) [de

 9. MR imaging of pleural and peritoneal effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shiono, Takahiro; Yoshikawa, Kohki; Takenaka, Eiichi; Hisamatsu, Katsuji

  1993-01-01

  The purpose of this study was to assess the efficacy of MR imaging in predicting the quality of ascites and pleural effusion. MR examinations of 20 patients with different benign or malignant diseases accompanied with ascites or pleural effusion were retrospectively studied. Results were compared with histopathological findings. On T 1 - and T 2 -weighted images, the MR intensity of the effusion depended mainly on the concentration of protein, whereas on gradient echo images, it depended mainly on the concentration of blood. MR examination was useful in non-invasively differentiating exudative or hemorrhagic effusion from serous effusion. Knowledge or inference of the quality of effusion can direct MR interpretation and may improve diagnostic accuracy. (author)

 10. Pericardial Effusion and Pericardiocentesis: Role of Echocardiography

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  Pericardial effusion can develop from any pericardial disease, including pericarditis and several systemic disorders, such as malignancies, pulmonary tuberculosis, chronic renal failure, thyroid diseases, and autoimmune diseases. The causes of large pericardial effusion requiring invasive pericardiocentesis may vary according to the time, country, and hospital. Transthoracic echocardiography is the most important tool for diagnosis, grading, the pericardiocentesis procedure, and follow up of pericardial effusion. Cardiac tamponade is a kind of cardiogenic shock and medical emergency. Clinicians should understand the tamponade physiology, especially because it can develop without large pericardial effusion. In addition, clinicians should correlate the echocardiographic findings of tamponade, such as right ventricular collapse, right atrial collapse, and respiratory variation of mitral and tricuspid flow, with clinical signs of clinical tamponade, such as hypotension or pulsus paradoxus. Percutaneous pericardiocentesis has been the most useful procedure in many cases of large pericardial effusion, cardiac tamponade, or pericardial effusion of unknown etiology. The procedure should be performed with the guidance of echocardiography. PMID:23236323

 11. Lymphocytic Pleural Effusion in Acute Melioidosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuo-Mou Chung

  2007-10-01

  Full Text Available An endemic outbreak of melioidosis developed in southern Taiwan following a flood caused by a typhoon in July 2005. A total of 27 patients were diagnosed with the acute and indigenous form of pulmonary melioidosis. Parapneumonic pleural effusions were noted on chest X-rays in six patients. Thoracentesis was done in three patients and all revealed lymphocyte predominance in differential cell count. Burkholderia pseudomallei was isolated in the pleural effusion in one of them. All three patients survived after antibiotic treatment. Lymphocytic pleural effusion is generally seen in tuberculosis or malignancy. However, our findings suggest that melioidosis should be considered in the differential diagnosis of lymphocytic pleural effusion.

 12. Morel-Lavallee effusions in the thigh

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parra, J.A.; Fernandez, M.A.; Encinas, B.; Rico, M.

  1997-01-01

  Objective. To assess the radiological features of Morel-Lavallee effusion in the thigh. Design and patients. A restrospective study of clinical records and radiological studies was carried out on three patients with Morel-Lavallee effusion. Results and conclusions. Ultrasound and computed tomography (CT) were able to locate the effusion in the three patients. CT demonstrated a capsule around the lesion. A fluid-fluid level was visible with both techniques. Ultrasound and CT are good methods for assessing patients with Morel-Lavallee effusion of the thigh. CT can be used to distinguish patients requiring surgical treatment from those who could be treated by conservative measures. (orig.). With 4 figs

 13. Microfilaria in pleural effusion: An unusual association

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rehena Sarkar

  2016-01-01

  Full Text Available Lymphatic filariasis is a major public health problem in tropical countries and India is endemic for it. However, lymphatic filariasis presenting as pleural effusion is an unusual manifestation and finding microfilaria in pleural effusion without any lung pathology is rare. We report a case of pleural effusion without any underlying lung pathology and normal blood picture. Clinical cure occurred after treatment with diethyl-carbamazepine. Filariasis should be kept in view while considering the differential diagnosis of idiopathic pleural effusion, especially in endemic countries.

 14. Ultrasonographic Observations of the Pleural Effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Dong Hoo; Park, Sung Soo; Lee, Chung Hee

  1982-01-01

  Five cases of patients with pleural effusion were evaluated by the grey-scale ultrasonography. Ultrasonography of pleural effusion in each case was represented as fluid accumulation within the pleural cavity with anechoic crescent moon shape or saddle appearance marginated by diaphragm. Ptosis of the liver with demonstrable right diaphragm was assessment in the severe right pleural effusion. it is emphasized that the practical advantages of the ultrasonographic approach were notable both in establishing diagnosis and in treatment of pleural effusion,with special regarding of noninvasiveness particularly in the women of pregnancy, of staging in the patient with malignant lymphoma, and of safety in a subsequent thoracentesis under the ultrasonographic guidance

 15. Ultrasonographic Observations of the Pleural Effusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Dong Hoo; Park, Sung Soo; Lee, Chung Hee [Hanyang University School of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1982-12-15

  Five cases of patients with pleural effusion were evaluated by the grey-scale ultrasonography. Ultrasonography of pleural effusion in each case was represented as fluid accumulation within the pleural cavity with anechoic crescent moon shape or saddle appearance marginated by diaphragm. Ptosis of the liver with demonstrable right diaphragm was assessment in the severe right pleural effusion. it is emphasized that the practical advantages of the ultrasonographic approach were notable both in establishing diagnosis and in treatment of pleural effusion,with special regarding of noninvasiveness particularly in the women of pregnancy, of staging in the patient with malignant lymphoma, and of safety in a subsequent thoracentesis under the ultrasonographic guidance

 16. Vascular endothelial growth factor in diagnosis of pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nasr H. Khalil

  2017-01-01

  Conclusion: VEGF pleural fluid level could differentiate between malignant and non malignant effusion, while could not differentiate between tuberculous and nontuberculous, or between parapneumonic and nonparapneumonic exudative effusions.

 17. CT findings of posterior pararenal effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koh, Byung Hee; Cho, On Koo; Kim, Sonn Yong

  1990-01-01

  The posterior pararenal space(PPS) is a potential space between the posterior renal fascia and the transversalis fascia. We reviewed 12 cases of posterior pararenal effusion. The causes of the effusion were retroperitoneal hemorrhage due to trauma(7 cases) or rupture of renal tumor(1 case), pancreatitis(2 cases), urinoma (1 case) and amebic colitis of the cecum(1 case). The CT findings of the effusion were semilunar fluid density in the dependant portion of the PPS(9/12), partial obliteration of the PPS extending to the flank stripe(2/12), and total obliteration of the PPS extending to the anterior abdominal wall(1/12). The effusion in the ipsilateral perirenal space and thickening of the ipsilateral posterior renal fascia were combined in all cases. The effusion in the ipsilateral anterior pararenal space was associated in 11 cases of 12. The effusion in the PPS is not uncommon findings of retroperitoneal hemorrhage or effusion, but usually related with perirenal or anterior pararenal effusion with no clinical significance

 18. Role of Bronchoscopy in Malignant Pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gomathi. R. G.

  2016-04-01

  Full Text Available The aim of this study was to assess the role of Bronchoscopy in plural effusion in cancer condition. Pleural effusion is one of the commonest problems with which patients present to the hospital. Around a million patients worldwide develop pleural effusion each year. This is a Prospective and Observational Study. All patients diagnosed to have pleural effusion by xray, clinical examination and ultrasound examination of pleura if needed will undergo informed. All 32 patients underwent bronchoscopy procedure, 30 patients had endobronchial mass and biopsy was done which was positive for malignancy and 2 patients had bronchial wash cytology positive for malignancy We conclude that bronchoscopy has a definite role in the etiological diagnosis of pleural effusion.

 19. Pleural effusion: diagnosis, treatment, and management

  Science.gov (United States)

  Karkhanis, Vinaya S; Joshi, Jyotsna M

  2012-01-01

  A pleural effusion is an excessive accumulation of fluid in the pleural space. It can pose a diagnostic dilemma to the treating physician because it may be related to disorders of the lung or pleura, or to a systemic disorder. Patients most commonly present with dyspnea, initially on exertion, predominantly dry cough, and pleuritic chest pain. To treat pleural effusion appropriately, it is important to determine its etiology. However, the etiology of pleural effusion remains unclear in nearly 20% of cases. Thoracocentesis should be performed for new and unexplained pleural effusions. Laboratory testing helps to distinguish pleural fluid transudate from an exudate. The diagnostic evaluation of pleural effusion includes chemical and microbiological studies, as well as cytological analysis, which can provide further information about the etiology of the disease process. Immunohistochemistry provides increased diagnostic accuracy. Transudative effusions are usually managed by treating the underlying medical disorder. However, a large, refractory pleural effusion, whether a transudate or exudate, must be drained to provide symptomatic relief. Management of exudative effusion depends on the underlying etiology of the effusion. Malignant effusions are usually drained to palliate symptoms and may require pleurodesis to prevent recurrence. Pleural biopsy is recommended for evaluation and exclusion of various etiologies, such as tuberculosis or malignant disease. Percutaneous closed pleural biopsy is easiest to perform, the least expensive, with minimal complications, and should be used routinely. Empyemas need to be treated with appropriate antibiotics and intercostal drainage. Surgery may be needed in selected cases where drainage procedure fails to produce improvement or to restore lung function and for closure of bronchopleural fistula. PMID:27147861

 20. Diagnosis and management of pericardial effusion

  Science.gov (United States)

  Sagristà-Sauleda, Jaume; Mercé, Axel Sarrias; Soler-Soler, Jordi

  2011-01-01

  Pericardial effusion is a common finding in everyday clinical practice. The first challenge to the clinician is to try to establish an etiologic diagnosis. Sometimes, the pericardial effusion can be easily related to a known underlying disease, such as acute myocardial infarction, cardiac surgery, end-stage renal disease or widespread metastatic neoplasm. When no obvious cause is apparent, some clinical findings can be useful to establish a diagnosis of probability. The presence of acute inflammatory signs (chest pain, fever, pericardial friction rub) is predictive for acute idiopathic pericarditis irrespective of the size of the effusion or the presence or absence of tamponade. Severe effusion with absence of inflammatory signs and absence of tamponade is predictive for chronic idiopathic pericardial effusion, and tamponade without inflammatory signs for neoplastic pericardial effusion. Epidemiologic considerations are very important, as in developed countries acute idiopathic pericarditis and idiopathic pericardial effusion are the most common etiologies, but in some underdeveloped geographic areas tuberculous pericarditis is the leading cause of pericardial effusion. The second point is the evaluation of the hemodynamic compromise caused by pericardial fluid. Cardiac tamponade is not an “all or none” phenomenon, but a syndrome with a continuum of severity ranging from an asymptomatic elevation of intrapericardial pressure detectable only through hemodynamic methods to a clinical tamponade recognized by the presence of dyspnea, tachycardia, jugular venous distension, pulsus paradoxus and in the more severe cases arterial hypotension and shock. In the middle, echocardiographic tamponade is recognized by the presence of cardiac chamber collapses and characteristic alterations in respiratory variations of mitral and tricuspid flow. Medical treatment of pericardial effusion is mainly dictated by the presence of inflammatory signs and by the underlying disease if

 1. Mast cells mediate malignant pleural effusion formation.

  Science.gov (United States)

  Giannou, Anastasios D; Marazioti, Antonia; Spella, Magda; Kanellakis, Nikolaos I; Apostolopoulou, Hara; Psallidas, Ioannis; Prijovich, Zeljko M; Vreka, Malamati; Zazara, Dimitra E; Lilis, Ioannis; Papaleonidopoulos, Vassilios; Kairi, Chrysoula A; Patmanidi, Alexandra L; Giopanou, Ioanna; Spiropoulou, Nikolitsa; Harokopos, Vaggelis; Aidinis, Vassilis; Spyratos, Dionisios; Teliousi, Stamatia; Papadaki, Helen; Taraviras, Stavros; Snyder, Linda A; Eickelberg, Oliver; Kardamakis, Dimitrios; Iwakura, Yoichiro; Feyerabend, Thorsten B; Rodewald, Hans-Reimer; Kalomenidis, Ioannis; Blackwell, Timothy S; Agalioti, Theodora; Stathopoulos, Georgios T

  2015-06-01

  Mast cells (MCs) have been identified in various tumors; however, the role of these cells in tumorigenesis remains controversial. Here, we quantified MCs in human and murine malignant pleural effusions (MPEs) and evaluated the fate and function of these cells in MPE development. Evaluation of murine MPE-competent lung and colon adenocarcinomas revealed that these tumors actively attract and subsequently degranulate MCs in the pleural space by elaborating CCL2 and osteopontin. MCs were required for effusion development, as MPEs did not form in mice lacking MCs, and pleural infusion of MCs with MPE-incompetent cells promoted MPE formation. Once homed to the pleural space, MCs released tryptase AB1 and IL-1β, which in turn induced pleural vasculature leakiness and triggered NF-κB activation in pleural tumor cells, thereby fostering pleural fluid accumulation and tumor growth. Evaluation of human effusions revealed that MCs are elevated in MPEs compared with benign effusions. Moreover, MC abundance correlated with MPE formation in a human cancer cell-induced effusion model. Treatment of mice with the c-KIT inhibitor imatinib mesylate limited effusion precipitation by mouse and human adenocarcinoma cells. Together, the results of this study indicate that MCs are required for MPE formation and suggest that MC-dependent effusion formation is therapeutically addressable.

 2. The microbiome of otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Chan, Chun Ling; Wabnitz, David; Bardy, Jake Jervis; Bassiouni, Ahmed; Wormald, Peter-John; Vreugde, Sarah; Psaltis, Alkis James

  2016-12-01

  The adenoid pad has been considered a reservoir for bacteria in the pathogenesis of otitis media with effusion. This study aimed to characterize the middle ear microbiota in children with otitis media with effusion and establish whether a correlation exists between the middle ear and adenoid microbiota. Prospective, controlled study. Middle ear aspirates adenoid pad swabs were collected from 23 children undergoing ventilation tube insertion. Adenoid swabs from patients without ear disease were controls. Samples were analyzed using 16S rRNA sequencing on the Illumina MiSeq platform. Thirty-five middle ear samples were collected. The middle ear effusion microbiota was dominated by Alloiococcus otitidis (23% mean relative abundance), Haemophilus (22%), Moraxella (5%), and Streptococcus (5%). Alloiococcus shared an inverse correlation with Haemophilus (P = .049) and was found in greater relative abundance in unilateral effusion (P = .004). The microbiota of bilateral effusions from the same patient were similar (P effusion microbiota were found to be dissimilar to that of the adenoid (P = .01), whereas the adenoid microbiota of otitis media with effusion and control patients were similar (P > .05) (permutational multivariate analysis of the variance). Dissimilarities between the local microbiota of the adenoid and the middle ear question the theory that the adenoid pad is a significant reservoir to the middle ear in children with otitis media with effusion. A otitidis had the greatest cumulative relative abundance, particularly in unilateral effusions, and shares an inverse correlation with the relative abundance of Haemophilus. NA Laryngoscope, 126:2844-2851, 2016. © 2016 The American Laryngological, Rhinological and Otological Society, Inc.

 3. Recurrent Uveal Effusion after Laser Iridotomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hiroshi Sakai

  2017-01-01

  Full Text Available A 59-year-old woman was seen by an ophthalmologist for blurred vision, ocular pain, headache, and nausea. She was diagnosed with acute primary angle closure (APAC and successfully treated with medications. Using ultrasound biomicroscopy (UBM, engorged episcleral vein was observed and small uveal effusion was diagnosed after laser peripheral iridotomy (LPI. The uveal effusion disappeared and was again diagnosed by UBM together with anterior segment inflammation with ocular pain. Iritis caused by LPI after APAC might be a cause of uveal effusion in this specific case.

 4. Knudsen effusion mass spectrometry. Chapter 20

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sai Baba, M.

  1997-01-01

  The Knudsen effusion mass spectrometric method for the determination of vapour pressures and thermodynamic properties is described. The aim of the article is to give a general introduction to the method rather than to give a critical review of the technique. The latest developments in this area of research are reviewed by the peers in the field during the triennial international mass spectrometric conferences. The Knudsen effusion mass spectrometric method is being applied for thermodynamic measurements. In recent times, laser vaporisation mass spectrometric methods have emerged as a source of determination of vapour pressures at very high temperatures and beyond the pressure regime far exceeding Knudsen effusion range

 5. Effusion plate using additive manufacturing methods

  Science.gov (United States)

  Johnson, Thomas Edward; Keener, Christopher Paul; Ostebee, Heath Michael; Wegerif, Daniel Gerritt

  2016-04-12

  Additive manufacturing techniques may be utilized to construct effusion plates. Such additive manufacturing techniques may include defining a configuration for an effusion plate having one or more internal cooling channels. The manufacturing techniques may further include depositing a powder into a chamber, applying an energy source to the deposited powder, and consolidating the powder into a cross-sectional shape corresponding to the defined configuration. Such methods may be implemented to construct an effusion plate having one or more channels with a curved cross-sectional geometry.

 6. Pericardial effusion in pulmonary arterial hypertension

  Science.gov (United States)

  2013-01-01

  Abstract Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a serious condition that can lead to right heart failure and death. Pericardial effusion in PAH is associated with significant morbidity and mortality, and its pathogenesis is complex and poorly understood. There are few data on the prevalence of pericardial effusion in PAH, and more importantly, the management of pericardial effusion is controversial. Current literature abounds with case reports, case series, and retrospective studies that have limited value for assessing this association. Hence, we summarize the available evidence on this ominous association and identify areas for future research. PMID:24618534

 7. Clinical Importance of Angiogenic Cytokines, Fibrinolytic Activity and Effusion Size in Parapneumonic Effusions

  Science.gov (United States)

  Chung, Chi-Li; Hsiao, Shih-Hsin; Hsiao, George; Sheu, Joen-Rong; Chen, Wei-Lin; Chang, Shi-Chuan

  2013-01-01

  Objective To investigate the relationship among angiogenic cytokines, fibrinolytic activity and effusion size in parapneumonic effusion (PPE) and their clinical importance. Methods From January 2008 through December 2010, 26 uncomplicated (UPPE) and 38 complicated (CPPE) PPE were studied. Based on chest ultrasonography, there were non-loculated in 30, uni-loculated in 12, and multi-loculated effusions in 22 patients. The effusion size radiological scores, and effusion vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukin (IL)-8, plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) and tissue type plasminogen activator (tPA) were measured on admission. Treatment outcome and pleural fibrosis, defined as radiological residual pleural thickening (RPT), were assessed at 6-month follow-up. Results The effusion size and effusion VEGF, IL-8 and PAI-1/tPA ratio were significantly higher in CPPE than in UPPE, and significantly higher in multi-loculated PPE than in non-locualted and uni-loculated PPE, respectively. VEGF (cutoff value 1975 pg/ml) and IL-8 (cutoff value 1937 pg/ml) seemed best to discriminate between UPPE and CPPE. VEGF, IL-8 and effusion size correlated positively with PAI-1/tPA ratio in both UPPE and CPPE. Moreover, the level of VEGF, but not IL-8, correlated positively with effusion size in all patients (r = 0.79, peffusion were prone to have medical treatment failure (n = 10; VEGF, odds ratio 1.01, p = 0.02; effusion size, odds ratio 1.26, p = 0.01). Additionally, ten patients with RPT had larger effusion size and higher levels of VEGF and PAI-1/tPA ratio than did those without. Conclusions In PPE, VEGF and IL-8 levels are valuable to identify CPPE, and higher VEGF level or larger effusion is associated with decreased fibrinolytic activity, development of pleural loculation and fibrosis, and higher risk of medical treatment failure. PMID:23308155

 8. A PRACTICAL METHOD FOR QUANTIFICATION OF PLEURAL EFFUSION BY USG

  OpenAIRE

  Swish Kumar; Dinesh Kumar; Suganita; Singh; Vijay Shankar; Rajeev; Ajay; Anjali

  2016-01-01

  OBJECTIVE The aim of this study is to find a correlation between pleural separation and amount of aspirated effusion. METHODS Total 20 adult patients with 25 effusions were taken into the study with chest x-ray showing homogeneous opacity in either one or both of the lung field, which was confirmed on USG. Only uncomplicated pleural effusion were taken into study. Effusion with septations or encysted effusion or pyothorax were excluded from the study. RESULTS...

 9. Knee effusion after total knee replacement.

  OpenAIRE

  Cameron, H. U.

  1993-01-01

  The various causes of effusions in artificial knees can be divided into four groups: implant related, technique related, interface problems, and infection. Diagnosis can be made from the patient's history and a clinical examination. Treatment is usually surgical revision.

 10. Proclus and Mulla Sadra on First Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saeed Rahimiyan

  2014-01-01

  Full Text Available Mulla Sadra Mulla Sadra's philosophical system is built upon the belief in unique origin of world to which all diversities can be reduced. Then First Effusion debate can be taken on in this system. According to the principle which reads "from the One nothing is effused but One", contingent beings could not have been emanated from the Necessary Being in a horizontal fashion due to their diversity. Rather they have been effused from the Necessary in a vertical fashion and through a hierarchy of causes and effects. The first stage of the hierarchy is being represented by the First Effusion. Pre-Sadraeian theosophers regarded the First Effusion the first intellect in vertical chain of intellects. Mulla Sadra have two theories of the First Effusion. In some of his books he introduces the first intellect as the first entity effused from the Necessary keeping his pace with his own predecessors. But in some other works like Asfar he describes the Ever-unfolding existence as the First Effusion and takes it to be his final position. Having replaced existential gradation with causation and also individual unity of existence with existential gradation, Mulla Sadra asserts that the First Effusion could only be the Ever-unfolding Existence which is a manifestation of Divine Essence not an independent existence. It is indeed nothing but the Divine Essence although in the form of its first manifestation. Thus the Ever-unfolding Existence has three distinguished attributes which make it qualified to stand in direct relationship with Divine Essence, Existential (and not conceptual universality and comprehensiveness which enables this existence to include the other manifestions. Lack of particular limitation and determination; this is why it can reveal itself to every being in its own peculiar existential terms. Having unity while being imbued in diversity and being diversed while having unity (due to its true but shadowy unity (Rahimian, 1383: 187. First

 11. An undiagnosed pleural effusion with surprising consequences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.G. Casalini

  2017-01-01

  With this case report, we would like to underline the importance of making a correct diagnosis of any pleural effusion as soon as possible by at least a thoracocentesis. If untreated, tuberculosis may easily disseminate to other organs. Some considerations and suggestions for antibiotic treatment of pleural effusion will also be given, since many antibiotics have some anti-tuberculosis effect and may delay the diagnosis of this infectious disease.

 12. Massive pleural effusion in a young woman

  OpenAIRE

  Ghiringhelli, Paolo; Cattaneo, Roberto; Tiso, Angelo; Cesaro, Claudia

  2012-01-01

  Pleural effusion is a clinical manifestation shared by several underlying pathologies. The differential diagnosis is based on the clinical history, the physical examination, the analysis of the pleural fluid, and the laboratory data (mainly blood tests). There are cases, such as the patient described, where TC is not enough, and unusual imaging techniques are required for the study of pleural effusion, i.e. magnetic resonance cholangiography, cholangiopancreatography (MRCP) and endoscopic ret...

 13. Chylous pericardial effusion after pulmonary lobectomy.

  Science.gov (United States)

  Yang, Weixiong; Luo, Canqiao; Liu, Zhenguo; Cheng, Chao

  2017-07-01

  Chylous pericardial effusion is a rarely reported complication of lung cancer surgery. Here, we report a case of an elderly man who suffered chylous pericardial effusion after radical right upper lung resection for cancer. The massive chylous effusion first occurred in the pericardium, drained to the right chest after the drainage of the hydropericardium and subsequently moved back to the pericardium again. Lymphoscintigraphy examination indicated that a chylous fistula was present in the plane of the tracheal carina. After failure to control the chylous effusion with conservative medical treatment, the patient underwent video-assisted thoracic surgery through the left chest for thoracic duct ligation and pericardial fenestration. The patient was ultimately discharged without recurrence of the effusion after surgical treatment. This case report discusses the possible mechanism of chylopericardium after lung cancer surgery and suggests some strategies to prevent postoperative chylous pericardial effusion. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery. All rights reserved.

 14. A case of Meigs' syndrome with preceding pericardial effusion in advance of pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Okuda, Kenichi; Noguchi, Satoshi; Narumoto, Osamu; Ikemura, Masako; Yamauchi, Yasuhiro; Tanaka, Goh; Takai, Daiya; Fukayama, Masashi; Nagase, Takahide

  2016-05-10

  Meigs' syndrome is defined as the presence of a benign ovarian tumor with pleural effusion and ascites that resolve after removal of the tumor. The pathogenesis of the production of ascites and pleural effusion in this syndrome remains unknown. Aside from pleural effusion and ascites, pericardial effusion is rarely observed in Meigs' syndrome. Here, we report the first case of Meigs' syndrome with preceding pericardial effusion in advance of pleural effusion. An 84-year-old Japanese non-smoking woman with a history of lung cancer, treated by surgery, was admitted due to gradual worsening of dyspnea that had occurred over the previous month. She had asymptomatic and unchanging pericardial effusion and a pelvic mass, which had been detected 3 and 11 years previously, respectively. The patient was radiologically followed-up without the need for treatment. Two months before admission, the patient underwent a right upper lobectomy for localized lung adenocarcinoma and intraoperative pericardial fenestration confirmed that the pericardial effusion was not malignant. However, she began to experience dyspnea on exertion leading to admission. A chest, abdomen, and pelvis computed tomography scan confirmed the presence of right-sided pleural and pericardial effusion and ascites with a left ovarian mass. Repeated thoracentesis produced cultures that were negative for any microorganism and no malignant cells were detected in the pleural effusions. Pleural fluid accumulation persisted despite a tube thoracostomy for pleural effusion drainage. With a suspicion of Meigs' syndrome, the patient underwent surgical resection of the ovarian mass and histopathological examination of the resected mass showed ovarian fibroma. Pleural and pericardial effusion as well as ascites resolved after tumor resection, confirming a diagnosis of Meigs' syndrome. This clinical course suggests a strong association between pericardial effusion and ovarian fibroma, as well as pleural and peritoneal

 15. Clinical importance of angiogenic cytokines, fibrinolytic activity and effusion size in parapneumonic effusions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi-Li Chung

  Full Text Available OBJECTIVE: To investigate the relationship among angiogenic cytokines, fibrinolytic activity and effusion size in parapneumonic effusion (PPE and their clinical importance. METHODS: From January 2008 through December 2010, 26 uncomplicated (UPPE and 38 complicated (CPPE PPE were studied. Based on chest ultrasonography, there were non-loculated in 30, uni-loculated in 12, and multi-loculated effusions in 22 patients. The effusion size radiological scores, and effusion vascular endothelial growth factor (VEGF, interleukin (IL-8, plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1 and tissue type plasminogen activator (tPA were measured on admission. Treatment outcome and pleural fibrosis, defined as radiological residual pleural thickening (RPT, were assessed at 6-month follow-up. RESULTS: The effusion size and effusion VEGF, IL-8 and PAI-1/tPA ratio were significantly higher in CPPE than in UPPE, and significantly higher in multi-loculated PPE than in non-locualted and uni-loculated PPE, respectively. VEGF (cutoff value 1975 pg/ml and IL-8 (cutoff value 1937 pg/ml seemed best to discriminate between UPPE and CPPE. VEGF, IL-8 and effusion size correlated positively with PAI-1/tPA ratio in both UPPE and CPPE. Moreover, the level of VEGF, but not IL-8, correlated positively with effusion size in all patients (r = 0.79, p<0.001 and in UPPE (r = 0.64, p<0.001 and CPPE (r = 0.71, p<0.001 groups. The patients with higher VEGF or greater effusion were prone to have medical treatment failure (n = 10; VEGF, odds ratio 1.01, p = 0.02; effusion size, odds ratio 1.26, p = 0.01. Additionally, ten patients with RPT had larger effusion size and higher levels of VEGF and PAI-1/tPA ratio than did those without. CONCLUSIONS: In PPE, VEGF and IL-8 levels are valuable to identify CPPE, and higher VEGF level or larger effusion is associated with decreased fibrinolytic activity, development of pleural loculation and fibrosis, and higher risk of medical treatment failure.

 16. Massive pleural effusion in a young woman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Ghiringhelli

  2012-12-01

  Full Text Available Pleural effusion is a clinical manifestation shared by several underlying pathologies. The differential diagnosis is based on the clinical history, the physical examination, the analysis of the pleural fluid, and the laboratory data (mainly blood tests. There are cases, such as the patient described, where TC is not enough, and unusual imaging techniques are required for the study of pleural effusion, i.e. magnetic resonance cholangiography, cholangiopancreatography (MRCP and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP.This case analyses a 42-year-old female patient who arrived with progressive dyspnoea, chest pain, cough, a history of alcohol abuse, and a recent episode of acute pancreatitis. The physical examination revealed signs of right-sided pleural effusion. These features, together with laboratory data, made it possible to pose the diagnosis of pancreaticopleural fistula, to treat it, and to obtain a complete healing in a two-month period.

 17. Investigating a Case of Recurrent Pleural Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Rodrigues

  2011-01-01

  Full Text Available We describe the case of a patient with long-standing Parkinson's disease and recurrent bilateral pleural effusions. The pleural fluid was an exudate, rich in normal lymphocytes, and the echocardiogram, chest computerized axial tomography, and immunological, microbiological and cytological studies were negative. The patient had been taking bromocriptine, which can be related to chronic pleural effusions. Using Pubmed, we found about 40 cases of pleuropulmonary changes or constrictive pericarditis that were related to bromocriptine. We decided to suspend this drug, with resolution of the pleural effusion and respiratory complaints for more than a year now. We discuss possible underlining mechanisms for this and emphasize the importance of collecting the past medical history and medication and of considering possible iatrogenic effects.

 18. Allergic rhinitis is associated with otitis media with effusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreiner-Møller, E; Chawes, B L K; Thomasen, Per Caye

  2012-01-01

  Childhood otitis media with effusion is a common disease and a link to allergic diseases has been suggested.......Childhood otitis media with effusion is a common disease and a link to allergic diseases has been suggested....

 19. Isolated posterior uveal effusion: expanding the spectrum of the uveal effusion syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pautler SE

  2014-12-01

  Full Text Available Scott E Pautler,1 David J Browning2 1Department of Ophthalmology, University of South Florida, Morsani College of Medicine, Tampa, FL, USA; 2Charlotte Ear Eye Nose and Throat Associates, Charlotte, NC, USA Abstract: Uveal effusion syndrome usually causes peripheral chorioretinal detachment, but posterior effusion may present as isolated macular edema with serous macular detachment in the setting of hyperopia and a thickened posterior choroid. Carbonic anhydrase inhibitors may be effective to treat this condition. Keywords: uveal effusion, serous, macular detachment, macular edema

 20. Primary effusion lymphomas in AIDS: CT findings in two cases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferrozzi, F.; Tognini, G.; Mulonzia, N.W.; Pavone, P.; Bova, D.

  2001-01-01

  Primary effusion lymphomas represent an unusual subset of AIDS-related non-Hodgkin's lymphomas. They are associated with herpes virus 8 and Epstein-Barr virus and characterized by predominant involvement of the serous body cavities (pleura, pericardium, peritoneum) as lymphomatous effusion without any identifiable tumour mass. We report herein CT findings in two patients with primary effusion lymphoma emphasizing the possible neoplastic nature of a pleural effusion in a patient with AIDS. (orig.) (orig.)

 1. Primary effusion lymphomas in AIDS: CT findings in two cases

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferrozzi, F.; Tognini, G.; Mulonzia, N.W.; Pavone, P. [Ist. di Scienze Radiologiche, Univ. di Parma (Italy); Bova, D.

  2001-04-01

  Primary effusion lymphomas represent an unusual subset of AIDS-related non-Hodgkin's lymphomas. They are associated with herpes virus 8 and Epstein-Barr virus and characterized by predominant involvement of the serous body cavities (pleura, pericardium, peritoneum) as lymphomatous effusion without any identifiable tumour mass. We report herein CT findings in two patients with primary effusion lymphoma emphasizing the possible neoplastic nature of a pleural effusion in a patient with AIDS. (orig.) (orig.)

 2. Evaluation of CT findings for diagnosis of pleural effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arenas-Jimenez, J.; Alonso-Charterina, S.; Fernandez-Latorre, F.; Gil-Sanchez, S.; Sanchez-Paya, J.; Lloret-Llorens, M.

  2000-01-01

  Computed tomography studies are usually used to assess patients with pleural effusions, and radiologists should be aware of the significance of different CT findings for the diagnosis of the effusion. The purpose of this study was to evaluate CT findings for etiological diagnosis of pleural effusions. Contrast-enhanced CT of the chest of 211 patients with pleural effusion of definite diagnosis were evaluated. The CT images were evaluated for the presence and extent of pleural effusion, thickening or nodules, extrapleural fat and other changes in the mediastinum or lung. The CT scans were read by two independent observers and correlation between them was evaluated. Comparison of CT findings between benign and malignant effusions, between exudates and transudates, and between empyemas and the other parapneumonic effusions were carried out. Kappa values for most CT findings were >0.85. Loculation, pleural thickening, pleural nodules, and extrapleural fat of increased density were only present in exudative effusions. Multiple pleural nodules and nodular pleural thickening were the only pleural findings limited to malignant pleural effusions. The signs were also more frequently seen in empyemas than in other parapneumonic effusions. Computed tomography findings can help to distinguish between transudates and exudates. Although there is some overlap between benign and malignant pleural effusions, pleural nodules and nodular pleural thickening were present almost exclusively in the latter. Although differences between CT findings of empyemas and the other parapneumonic effusions exist, there is no finding which can definitely differentiate between them. (orig.)

 3. Palliative Treatment of Malignant Pleural Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chenyang Liu

  2015-01-01

  Full Text Available Malignant pleural effusion (MPE is a common clinical problem caused by cancers. Pleural effusion can be the first sign of cancer in more than 25% of patients. Lung cancer and breast cancer are the most common cancers that metastasize to the pleura in men and women, respectively. Other cancers, including, but not limited to, lymphomas, ovarian cancer, stomach cancer, and several unknown primary cancers can also lead to MPE. Dyspnea and chest pain are the most common symptoms of MPE along with other symptoms such as a cough, weight loss, anorexia, fatigue, and weakness. Aggravation of these symptoms is closely related to the rate of accumulation of pleural effusion. Treatment options to MPE are determined by the type and extent of the underlying malignancy. The major goals of the treatment are to relieve symptoms, restore functions, improve the quality of life, and minimize the duration of hospital stay and costs. Although some patients can be treated with systemic therapies, most of these treatments are temporary, and MPE would recur soon. Hence, further palliative treatments to effectively control pleural effusions and relieve symptoms are necessary. This review addresses the pathophysiology of MPE and the treatment options for patients with MPE.

 4. Pleural effusions in the postpartum period

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stark, P.; Pollack, M.S.

  1986-01-01

  We report on the high frequency of pleural effusions in the immediate postpartum period. Forty-four out of 45 women who examined within 24-48 h after delivery showed evidence of pleural fluid. Under these circumstances, this pleural abnormality should not be considered an indicator of serious cardiopulmonary disease. (orig.) [de

 5. Recurrent Pericardial Effusion Associated with Hypothyroidism in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: The complex of Down Syndromehypothyroidism-pericardial effusion is largely unreported in sub-Sahara. Objective: To present and highlight an unusual manifestation of hypothyroidism. Methods: A 16-year-old girl with confirmed Down Syndrome presented with complaints of generalised body swelling of eight ...

 6. Diaphragmatic Hernia Masquerading as Pleural Effusion | Nalladaru ...

  African Journals Online (AJOL)

  Rupture of the diaphragm is almost always due to major trauma. We present here an unusual and rare case of late presentation of diaphragmatic hernia after an innocuous injury. The patient was initially misdiagnosed as a left pleural effusion on the basis of chest X.ray and ultrasound findings. Finally, the diagnosis was ...

 7. Diaphragmatic Hernia Masquerading as Pleural Effusion

  African Journals Online (AJOL)

  As many as 30% of diaphragmatic hernias present late.[1] We present an unusual case report of a late presentation of isolated diaphragmatic injury, after apparently minor blunt trauma, which was initially misdiagnosed as pleural effusion. CASE REPORT. A 40-year-old man slipped and fell against the edge of his bath tub.

 8. A large pericardial effusion and bilateral pleural effusions as the initial manifestations of Familial Mediterranean Fever

  OpenAIRE

  Schembri, Emma Louise; Mifsud, Simon; Cassar Demarco, Daniela; Coleiro, Bernard; Mallia, Carmel

  2015-01-01

  Familial Mediterranean Fever (FMF) is a condition characterized by recurrent febrile poly-serositis. Typical presentations of the disease include episodes of fever, abdominal pain and joint pains. Chest pain is a less common presentation. We report a case of FMF which presented with a large pericardial effusion and bilateral pleural effusions in a lady who had no positive family history and negative genetic testing.

 9. Evaluation of pleural and pericardial effusions by magnetic resonance imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tscholakoff, D.; Sechtem, U.; De Geer, G.; Schmidt, H.; Higgins, C.B.

  1987-08-01

  MR examinations of 36 patients with pleural and/or pericardial effusions were retrospectively evaluated. The purpose of this study was to determine of MR imaging is capable of differentiating between pleural and pericardial effusions of different compositions using standard electrocardiogram (ECG)-gated and nongated spin echo pulse sequences. Additional data was obtained from experimental pleural effusions in 10 dogs. The results of this study indicate that old haemorhages into the pleural or pericardial space can be differentiated from other pleural or pericardial effusions. However, further differentiation between transudates, exudates and sanguinous effusions is not possible on MR images acquired with standard spin echo pulse sequences. (orig./MG)

 10. Pathogenesis of pleural effusion in carcinoma of the breast

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weichselbaum, R.; Marck, A.; Hellman, S.

  1977-01-01

  Three hundred and fifty-two patients with carcinoma of the breast treated postoperatively with radiotherapy were analyzed for laterality and incidence of pleural effusion. A statistically significant increase in ipsilateral pleural effusions was noted in the entire group (p less than 0.0001). Thirty-three percent of the patients with chest wall recurrences developed ipsilateral effusions while only 4.5 percent of those who did not develop chest wall recurrences suffered ipsilateral effusions (p less than 0.001). The role of the chest wall lymphatics in the development of malignant pleural effusions is discussed

 11. Biochemical comparison of osteoarthritic knees with and without effusion

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background Several symptom-relieving interventions have been shown to be efficacious among osteoarthritis (OA) patients with knee effusion; however, not every symptomatic knee OA patient has clinical effusion. Results may be over-generalized since it is unclear if effused knees represent a unique pathological condition or subset compared to knees without effusion. The primary purpose of this study was to determine if biochemical differences existed between OA knees with and without effusion. Methods The present cross-sectional study consisted of 22 volunteers (11 with knee effusion, 11 without knee effusion) with confirmed late-stage radiographic knee OA (Kellgren-Lawrence score ≥ 3). Synovial fluid samples were collected and analyzed using a custom multiplex enzyme-linked immunosorbent assay to determine eight specific biomarker concentrations (e.g., catabolic, anabolic). Results Matrix metalloproteinase (MMP)-3, tissue inhibitor of MMPs (TIMP)-1, TIMP-2, and interleukin-10 were significantly higher in the knees with effusion than in the knees without effusion. Conclusions The biochemical differences that existed between knees with and without effusion provide support that OA subsets may exist, characterized by distinct biochemical characteristics and clinical findings (e.g., effusion). PMID:22122951

 12. [Sarcoidosis related pleural effusion: 6 case reports and literatures review].

  Science.gov (United States)

  Wang, Feng; Tong, Zhaohui; Wang, Zhen; Wang, Xiaojuan; Xu, Lili

  2015-02-01

  To summarize the clinical features and the diagnosis-treatment points of sarcoidosis related pleural effusion. Six typical sarcoidosis related pleural effusion cases with pathological evidence were reviewed, and the clinical data of these cases were retrospectively analyzed and the related literatures were reviewed. The literature review was carried out respectively with "sarcoidosis", "pleural disease" and "pleural effusion" as the keywords in CNKI and PubMed database by January 2014. Six cases, including 1 male and 5 females, with sarcoidosis related pleural effusions were reported. 3 cases had bilateral effusions, 2 cases had left effusion and 1 case had right effusion. The pleural effusion routine test had a low specificity, which demonstrated that the fluid was exudate and consisted with large number of lymphocytes. 3 of these cases were diagnosed by medical thoracoscopy. Medical thoracoscopy revealed that pleural involvement was variable with multiple nodulespresent in some cases and subtle change in others. A total of 28 literatures and 92 cases with pleural involvement in sarcoidosis were retrieved from CNKI and PubMed database (time range: 2004.1-2014.1), including 59 cases of pleural effusion, 29 cases of pleural thickening, 3 cases of pneumothorax and 1 case of nodules in pleura. Pleural involvement in sarcoidosis was often misdiagnosed or mistreated as tuberculous pleurisy because the routine tests regarding pleural effusion usually had a low specificity. Medical thoracoscopy could provide clinicians with important clues to assist differentiation of the cause for non-conclusive pleural effusion in this situation.

 13. Profiling pleural effusion cells by a diffraction imaging method

  Science.gov (United States)

  Al-Qaysi, Safaa; Hong, Heng; Wen, Yuhua; Lu, Jun Q.; Feng, Yuanming; Hu, Xin-Hua

  2018-02-01

  Assay of cells in pleural effusion (PE) is an important means of disease diagnosis. Conventional cytology of effusion samples, however, has low sensitivity and depends heavily on the expertise of cytopathologists. We applied a polarization diffraction imaging flow cytometry method on effusion cells to investigate their features. Diffraction imaging of the PE cell samples has been performed on 6000 to 12000 cells for each effusion cell sample of three patients. After prescreening to remove images by cellular debris and aggregated non-cellular particles, the image textures were extracted with a gray level co-occurrence matrix (GLCM) algorithm. The distribution of the imaged cells in the GLCM parameters space was analyzed by a Gaussian Mixture Model (GMM) to determine the number of clusters among the effusion cells. These results yield insight on textural features of diffraction images and related cellular morphology in effusion samples and can be used toward the development of a label-free method for effusion cells assay.

 14. A unique case of primary effusion lymphoma-like lymphoma showing disappearance and recurrence of the body cavity effusion.

  Science.gov (United States)

  Koeda, Chikahiko; Sato, Takashi; Matsumoto, Yuki; Usui, Yuta; Kunugida, Fusanori; Ogawa, Muneyoshi

  2017-03-01

  Primary effusion lymphoma-like lymphoma (PEL-LL) is a rare B-cell lymphoma that the etiology remains unclear. We describe a case of PEL-LL with a pleuropericardial effusion. Diagnosis required long period of time as it followed a unique progress of disappearance and recurrence of the body cavity effusion. We finally had a diagnosis of B-cell lymphoma by the immunocytochemistry of effusion using the cell block procedure. Authors consider that it is valuable to actively try the cell block procedure at the time of the first drainage for early diagnosis, if the body cavity effusion due to the malignancy is suspected.

 15. Polycystic liver disease with right pleural effusion

  Science.gov (United States)

  Anggreini, A. Y.; Dairi, L. B.

  2018-03-01

  Polycystic liver disease (PCLD) is a condition in which multiple cysts form in the hepatic parenchyma. The polycystic liver disease is also an autosomal dominant disorder (ADPLD) caused by a mutation in a gene that encodes a protein hepatocystin. PCLD has a prevalence count of 1:200,000 people in the people of America. PCLD occurs ± 24% of patients in the third decade of age to 80% by the sixth decade. Women tend to get larger cysts and more and correlated with the number of pregnancies. The following case report of a woman, 51-years-old who was treated at Haji Adam Malik hospital Medan with a diagnosis of polycystic liver disease with right pleural effusion. Some literature has reported complications of the polycystic liver disease but rarely reported with pleural effusion presentation. The patient had already undergone a puncture of pleural fluid and after three weeks of treatment condition of the patient improved and permitted to be outgoing patient.

 16. Effusion in magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nah, Kyung Soo [Pusan National University College of Medicine, Busan (Korea, Republic of)

  2003-03-15

  The purpose of this study was to investigate the distribution and frequency of temporomandibular joint (TMJ) effusion in magnetic resonance (MR) images of patients with disc displacements. On T2 weighted MR images of 148 TMJs taken from 74 patients presenting with TMJ pain and dysfunction, we assessed the cases showing TMJ effusion, defined as an amount of fluid that exceeded the maximum amount seen in a control group of asymptomatic volunteers. The amount of TMJ fluid was graded as: I (none or minimal), II (moderate), III (marked), and IV (extensive), according to a standard set by a reference. Disc displacement categories were also recorded. Of the 148 TMJs examined in this study, 52 joints (35.1%) presented with joint effusion, 24 (16.2%) showing bilateral joint effusion. 38 joints showed upper joint space effusion, and 3 showed lower joint space effusion, and 11 showed both upper and lower joint space effusion. 96 joints (64.9%) had grade I joint fluid, 27 (18.2%) grade II, 15 (10.1%) grade III, and 10 (6.8%) grade IV. 80.0% of the joints presenting with grade IV effusion showed disc displacement without reduction. Joint effusion was found not only in upper, but also in lower joint spaces. The higher the effusion grade, the greater the frequency of disc displacement without reduction.

 17. Bicavitary effusion secondary to liver lobe torsion in a dog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khan Z

  2016-04-01

  Full Text Available Zaheda Khan,1 Kathryn Gates,2 Stephen A Simpson,31Emergency and Critical Care, Animal Specialty and Emergency Center, Los Angeles, CA, 2Emergency and Critical Care, Advanced Critical Care, Emergency and Specialty Services, Culver City, CA 3Emergency and Critical Care, Southern California Veterinary Specialty Hospital, Irvine, CA, USA Abstract: We described the diagnosis and successful treatment of pleural and peritoneal effusion secondary to liver lobe torsion in a dog. A 12-year-old female spayed Borzoi dog was referred for heart failure. Emergency room thoracic and abdominal ultrasound showed a large volume of pleural effusion with mild peritoneal effusion and an abdominal mass. Pleural fluid analysis classified the effusion as exudative. A complete ultrasound revealed mild peritoneal effusion and decreased blood flow to the right liver lobe. Other causes of bicavitary effusion were ruled out based on blood work, ultrasound, echocardiogram, and computed tomography. The patient was taken to surgery and diagnosed with caudate liver lobe torsion and had a liver lobectomy. At the 2-week postoperative recheck, the patient was doing well and there was complete resolution of the pleural effusion. Liver lobe torsion is a rare occurrence in dogs and can be difficult to diagnose. Clinical signs are nonspecific for liver lobe torsion and patients may present in respiratory distress with significant pleural fluid accumulation. When assessing patients with pleural and peritoneal effusion, liver lobe torsion should be considered as a differential diagnosis.Keywords: pleural effusion, peritoneal effusion, hepatic torsion

 18. Distribution of pleural effusion associated with ascites on abdominal CT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bae, In Young; Park, Chan Sup; Yeon, Jae Woo; Jeon, Yong Sun; Choi, Sung Kyu; Chung, Won Kyun [Inha Univ. Hospital, Songnam (Korea, Republic of)

  1997-04-01

  To determine through an analysis of the location of pleural effusion associated with ascites, as seen on abdominal CT scan, differences in the distribution of pleural effusion according to the etiology and distribution of ascites. We retrospectively evaluated 77 consecutive patients in whom abdominal CT scan revealed pleural effusion associated with ascites. Patients with history of surgery or trauma and those with clinically and radiologically diagnosed lung or pleural diseases were excluded. We compared the location of pleural effusion with the etiology and distribution of ascites. Forty-two patients were suffering from hepatobiliary diseases, mainly right dominant pleural effusion (26/42, 62%). Fourteen had intraperitoneal carcinomatosis with no significant difference between the frequency of right dominant (5/14, 36%) and of left dominant (6/14, 43%) pleural effusion. Eleven patients had pancreatic diseases, with mainly left dominant pleural effusion (6/11, 55%). Patients with right dominant ascites usually had right dominant pleural effusion (22/24, 92%) and those with left dominant ascites had left dominant pleural effusion (9/10, 90%). Ascites-associated pleural effusion correlated with the anatomical location of the etiology of ascites; its laterality was, in addition, usually the same as that of ascites.

 19. Distribution side of pleural effusion in heart failure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Cheol Kyu; Park, Young Ha; Jung, Se Young; Park, Seog Hee; Bahk, Yong Whee

  1988-01-01

  The interrelationship between the etiology of pleural effusion and the side of its occurrence has been a subject of clinical interest for many years. It has often been stated that pleural effusion caused by congestive heart failure tends to occur on the right side. However, some authors contended that such a side proclivity is not reliable. In the present study, the authors investigated the laterally of effusion caused by various cardiovascular diseases complicated by heart failure. We reviewed the chest X-ray films and clinical records of 68 patients with proven pleural effusion resulted from heart failure. 1. There were 34 men and 34 women with the age ranging from 10 to 84 years with the mean of 59. 2. The diagnoses were rheumatic heart disease (2 patients), coronary heart disease (10 patients), hypertensive heart disease (8 patients), mitral valvular disease (18 patients), aortic valvular disease (3 patients), and miscellaneous (27 patients). 3. 34 patients had unilateral pleural effusion, 25 and 9, right and left, respectively. Of the 34 patients with bilateral effusion, 13 patients had predominantly right-sided effusion, 5 patients had predominantly left-sided effusion and 16 patients had evenly distributed bilateral effusion. Thus, 55.8% of effusion was right-sided

 20. MR diagnosis of temporomandibular joint. A study of joint effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaneda, Takashi; Yamashiro, Mitsuaki; Ozawa, Kaoru; Suzuki, Hiromi; Okada, Hiroyuki; Yamamoto, Hirotsugu

  1998-01-01

  The purposes of this study were to evaluate the relationship between correlation of MR joint effusion of the temporomandibular joint and disk position, to evaluate the relationship between joint effusion and aging, and to assess the frequency of MR joint effusion of bilateral temporomandibular joints. The temporomandibular joints of 192 patients with clinical symptoms of temporomandibular joint disorders were imaged bilaterally using high field, surface-coil MR imaging. Oblique sagittal and coronal proton density-weighted and T2-weighted images were obtained. Imaging findings of joint effusion were correlated with disk position, aging, and bilateral temporomandibular joints. MR showed effusion in 4% of the joints with normal superior disk position, 36% of the joints with disk displacement with reduction, and 45% of the joints with disk displacement without reduction. There were significant differences in the incidence of joint effusion between normal disk position and anterior disk displacement with or without reduction. Younger patients less than 40 years were significant higher the incidence of joint effusion than those of older patients. A significant association was seen between joint effusion and aging. MR showed effusion in 17% of the unilateral temporomandibular joint, 24% of the bilateral temporomandibular joints. There was no significant difference between unilateral and bilateral case. These results indicated that joint effusion using MR imaging was associated with varied temporomandibular joint pathologic states. (author)

 1. Effusion in magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nah, Kyung Soo

  2003-01-01

  The purpose of this study was to investigate the distribution and frequency of temporomandibular joint (TMJ) effusion in magnetic resonance (MR) images of patients with disc displacements. On T2 weighted MR images of 148 TMJs taken from 74 patients presenting with TMJ pain and dysfunction, we assessed the cases showing TMJ effusion, defined as an amount of fluid that exceeded the maximum amount seen in a control group of asymptomatic volunteers. The amount of TMJ fluid was graded as: I (none or minimal), II (moderate), III (marked), and IV (extensive), according to a standard set by a reference. Disc displacement categories were also recorded. Of the 148 TMJs examined in this study, 52 joints (35.1%) presented with joint effusion, 24 (16.2%) showing bilateral joint effusion. 38 joints showed upper joint space effusion, and 3 showed lower joint space effusion, and 11 showed both upper and lower joint space effusion. 96 joints (64.9%) had grade I joint fluid, 27 (18.2%) grade II, 15 (10.1%) grade III, and 10 (6.8%) grade IV. 80.0% of the joints presenting with grade IV effusion showed disc displacement without reduction. Joint effusion was found not only in upper, but also in lower joint spaces. The higher the effusion grade, the greater the frequency of disc displacement without reduction.

 2. Mortality Among Patients with Pleural Effusion Undergoing Thoracentesis

  Science.gov (United States)

  DeBiasi, Erin M.; Pisani, Margaret A.; Murphy, Terrence E.; Araujo, Katy; Kookoolis, Anna; Argento, A Christine; Puchalski, Jonathan

  2016-01-01

  Background Of the 1.5 million people diagnosed with pleural effusion annually in the U.S., approximately 178,000 undergo thoracentesis. While it is known that malignant pleural effusion portends a poor prognosis, mortality of patients with nonmalignant effusions has not been well studied. Methods This prospective cohort study evaluated 308 patients undergoing thoracentesis. Chart review was performed to obtain baseline characteristics. The etiology of the effusions was determined using standardized criteria. Mortality was determined at 30-days and 1-year. Results 247 unilateral and 61 bilateral thoracenteses were performed. Malignant effusion had the highest 30-day (37%) and 1 year (77%) mortality. There was substantial patient 30-day and 1-year mortality with effusions due to multiple benign etiologies (29% and 55%), CHF (22% and 53%), and renal failure (14% and 57%). Patients with bilateral pleural effusion, relative to unilateral, were associated with higher risk of death at 30 days and 1 year (17% versus 47%; HR 2.58 CI [1.44–4.63] and 36% versus 69%; HR 2.32 CI [1.55–3.48]). Conclusions Patients undergoing thoracentesis for pleural effusion have high short and long-term mortality. Patients with malignant effusion had the highest mortality followed by multiple benign etiologies, CHF and renal failure. Bilateral pleural effusion is distinctly associated with high mortality. PMID:25837039

 3. Distribution of pleural effusion associated with ascites on abdominal CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bae, In Young; Park, Chan Sup; Yeon, Jae Woo; Jeon, Yong Sun; Choi, Sung Kyu; Chung, Won Kyun

  1997-01-01

  To determine through an analysis of the location of pleural effusion associated with ascites, as seen on abdominal CT scan, differences in the distribution of pleural effusion according to the etiology and distribution of ascites. We retrospectively evaluated 77 consecutive patients in whom abdominal CT scan revealed pleural effusion associated with ascites. Patients with history of surgery or trauma and those with clinically and radiologically diagnosed lung or pleural diseases were excluded. We compared the location of pleural effusion with the etiology and distribution of ascites. Forty-two patients were suffering from hepatobiliary diseases, mainly right dominant pleural effusion (26/42, 62%). Fourteen had intraperitoneal carcinomatosis with no significant difference between the frequency of right dominant (5/14, 36%) and of left dominant (6/14, 43%) pleural effusion. Eleven patients had pancreatic diseases, with mainly left dominant pleural effusion (6/11, 55%). Patients with right dominant ascites usually had right dominant pleural effusion (22/24, 92%) and those with left dominant ascites had left dominant pleural effusion (9/10, 90%). Ascites-associated pleural effusion correlated with the anatomical location of the etiology of ascites; its laterality was, in addition, usually the same as that of ascites

 4. Incidence and significance of pleural effusion after hepatoma surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song, Jae Uoo; Im, Jung Gi; Ahn, Joong Mo; Kim, Seung Cheol; Kim, Sam Soo; Kim, Seung Hoon; Yeon, Kyung Mo

  1994-01-01

  We performed this study to evaluate the clinical significance and temporal changes of pleural effusion developed after the resection of hepatoma. We reviewed retrospectively follow-up chest radiographs of 97 patients who had undergone operation for hepatoma and had no radiologically demonstrable postoperative complications. The duration of pleural effusion was classified into five groups and the amount of pleural effusion at one week after operation was graded into four groups. Statistical significance of the relationship between the duration, amount of pleural effusion and five factors, which are location and size of tumor, age of the patients, methods of operation, and preoperative liver function, was studied respectively. Pleural effusion was developed in 63.9% (62/97) and the mean duration was 2.5 weeks. In 92% (52/56), pleural effusion disappeared spontaneously within four weeks. Patients who had hepatoma in upper portion of the right lobe developed more frequent pleural effusion which persisted longer, and was larger in amount at one week after operation(p<0.05). There were no statistically significant differences between pleural effusion and the other four factors. Pleural effusion following hepatoma surgery should not be regarded as a sign of post-operative complication, as it invariably disappears spontaneously within four weeks. Development of pleural effusion is considered to be caused by local irritation and disturbance of lymphatic flow at the diaphragm

 5. MASSIVE PLEURAL EFFUSION: A CASE REPORT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Putu Bayu Dian Tresna Dewi

  2013-03-01

  Full Text Available Pleural effusion is abnormal fluid accumulation within pleural cavity between the parietal pleura and visceralis pleura, either transudation or exudates. A 47 year-old female presented with dyspneu, cough, and decreased of appetite. She had history of right lung tumor. Physical examination revealed asymmetric chest movement where right part of lung was lagged during breathing, vocal fremitus on the right chest was decreased, dullness at the right chest, decreased vesicular sound in the right chest, enlargement of supraclavicular and colli dextra lymph nodes, and hepatomegali. Complete blood count showed leukocytosis. Clinical chemistry analysis showed hipoalbumin and decreased liver function. Blood gas analysis showed hypoxemia. Pleural fluid analysis showed an exudates, murky red liquid color filled with erythrocytes, number of cells. Cytological examination showed existence of a non-small cell carcinoma tends adeno type. From chest X-ray showed massive right pleural effusion. Based on history, physical examination and investigations, she was diagnosed with massive pleural effusion et causa suspected malignancy. She had underwent pleural fluid evacuation and treated with analgesics and antibiotics.

 6. Clinical Investigation of Benign Asbestos Pleural Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nobukazu Fujimoto

  2015-01-01

  Full Text Available There is no detailed information about benign asbestos pleural effusion (BAPE. The aim of the study was to clarify the clinical features of BAPE. The criteria of enrolled patients were as follows: (1 history of asbestos exposure; (2 presence of pleural effusion determined by chest X-ray, CT, and thoracentesis; and (3 the absence of other causes of effusion. Clinical information was retrospectively analysed and the radiological images were reviewed. There were 110 BAPE patients between 1991 and 2012. All were males and the median age at diagnosis was 74 years. The median duration of asbestos exposure and period of latency for disease onset of BAPE were 31 and 48 years, respectively. Mean values of hyaluronic acid, adenosine deaminase, and carcinoembryonic antigen in the pleural fluid were 39,840 ng/mL, 23.9 IU/L, and 1.8 ng/mL, respectively. Pleural plaques were detected in 98 cases (89.1%. Asbestosis was present in 6 (5.5% cases, rounded atelectasis was detected in 41 (37.3% cases, and diffuse pleural thickening (DPT was detected in 30 (27.3% cases. One case developed lung cancer (LC before and after BAPE. None of the cases developed malignant pleural mesothelioma (MPM during the follow-up.

 7. Primary Effusion Lymphoma without an Effusion: A Rare Case of Solid Extracavitary Variant of Primary Effusion Lymphoma in an HIV-Positive Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamza Hashmi

  2018-01-01

  Full Text Available Primary effusion lymphoma (PEL is a unique form of non-Hodgkin lymphoma, usually seen in severely immunocompromised, HIV-positive patients. PEL is related to human herpesvirus-8 (HHV-8 infection, and it usually presents as a lymphomatous body cavity effusion in the absence of a solid tumor mass. There have been very few case reports of HIV-positive patients with HHV-8-positive solid tissue lymphomas not associated with an effusion (a solid variant of PEL. In the absence of effusion, establishing an accurate diagnosis can be challenging, and a careful review of morphology, immunophenotype, and presence of HHV-8 is necessary to differentiate from other subtypes of non-Hodgkin lymphoma. Treatment involves intensive chemotherapy, and prognosis is usually poor. We present a rare case of a PEL variant in an HIV-positive patient who presented with extensive lymphadenopathy without any associated effusions.

 8. Proteomic study of benign and malignant pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Li, Hongqing; Tang, Zhonghao; Zhu, Huili; Ge, Haiyan; Cui, Shilei; Jiang, Weiping

  2016-06-01

  Lung adenocarcinoma can easily cause malignant pleural effusion which was difficult to discriminate from benign pleural effusion. Now there was no biomarker with high sensitivity and specificity for the malignant pleural effusion. This study used proteomics technology to acquire and analyze the protein profiles of the benign and malignant pleural effusion, to seek useful protein biomarkers with diagnostic value and to establish the diagnostic model. We chose the weak cationic-exchanger magnetic bead (WCX-MB) to purify peptides in the pleural effusion, used matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) to obtain peptide expression profiles from the benign and malignant pleural effusion samples, established and validated the diagnostic model through a genetic algorithm (GA) and finally identified the most promising protein biomarker. A GA diagnostic model was established with spectra of 3930.9 and 2942.8 m/z in the training set including 25 malignant pleural effusion and 26 benign pleural effusion samples, yielding both 100 % sensitivity and 100 % specificity. The accuracy of diagnostic prediction was validated in the independent testing set with 58 malignant pleural effusion and 34 benign pleural effusion samples. Blind evaluation was as follows: the sensitivity was 89.6 %, specificity 88.2 %, PPV 92.8 %, NPV 83.3 % and accuracy 89.1 % in the independent testing set. The most promising peptide biomarker was identified successfully: Isoform 1 of caspase recruitment domain-containing protein 9 (CARD9), with 3930.9 m/z, was decreased in the malignant pleural effusion. This model is suitable to discriminate benign and malignant pleural effusion and CARD9 can be used as a new peptide biomarker.

 9. Characteristics of Patients with Tuberculous Pleural Effusion in Rural Nepal

  OpenAIRE

  M S Paudel; Anjana Kafle; Bishal Khatri Chhetri; Sahadev Prasad Dhungana; Anuj Poudel; Shamsuddhin .

  2013-01-01

    Introduction: Tuberculosis (TB) is a major cause of mortality and morbidity in developing countries. Tubercular Pleural effusion is the second most common form of extra pulmonary tuberculosis (EPTB), superseded in Prevalence only by lymph node tuberculosis. Pleural effusion occurs in approximately 5% of patients with TB. The purpose of this study was to assess the demographic characteristics of patients presenting with pleural effusion in rural Nepal.   Methods: A retrospe...

 10. VEGF Correlates with Inflammation and Fibrosis in Tuberculous Pleural Effusion

  OpenAIRE

  Bien, Mauo-Ying; Wu, Ming-Ping; Chen, Wei-Lin; Chung, Chi-Li

  2015-01-01

  Objective. To investigate the relationship among angiogenic cytokines, inflammatory markers, and fibrinolytic activity in tuberculous pleural effusion (TBPE) and their clinical importance. Methods. Forty-two patients diagnosed with TBPE were studied. Based on chest ultrasonography, there were 26 loculated and 16 nonloculated TBPE patients. The effusion size radiological scores and effusion vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukin- (IL-) 8, plasminogen activator inhibitor type-1 ...

 11. Radionuclide Peritoneal Scintigraphy in Patients with Ascites and Pleural Effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Jae Tae; Lee, Kyu Bo; Whang, Kee Suk; Kim, Gwang Won; Chung, Byung Chun; Cho, Dong Kyu; Chung, Joon Mo

  1990-01-01

  Simultaneous presence of ascites and pleural effusion has been documented in patients with cirrhosis of the liver, renal disease, Meigs' syndrome and in patients undergoing peritoneal dialysis. Mechanisms proposed in the formation of pleural effusion in most of the above diseases are lymphatic drainage and diaphragmatic defect. But sometimes, hepatic hydrothoraxes in the absence of clinical ascites and pleural effusion secondary to pulmonary or cardiac disease are noted. It is not always possible to differentiate between pleural effusion caused by transdiaphragmatic migration of ascites and by other causes based solely on biochemical analysis. Authors performed radionuclide scintigraphy after intraperitoneal administration of 99m Tc-labeled colloid in 23 patients with both ascites and pleural effusion in order to discriminate causative mechanisms responsible for pleural effusion. Scintigraphy demonstrated the transdiaphtagmatic flow of fluid from the peritoneum to pleural cavities in 13 patients correctly. In contrast, in 5 patients with pleural effusion secondary to pulmonary, pleural and cardiac diseases, radiotracers fail to traverse the diaphragm and localize in the pleural space. Ascites draining to mediastinal lymph nodes and blocked passage of lymphatic drainage were also clarified, additionally. Conclusively, radionuclide peritoneal scintigraphy is an accurate, rapid and easy diagnostic tool in patients with both ascites and pleural effusion. It enables the causes of pleural effusion to be elucidated, as well as providing valuable information required when determining the appropriate therapy.

 12. Presumed hydrochlorothiazide-associated immunologic-hypersensitivity-induced pericardial effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael J Chaskes

  2013-08-01

  Full Text Available A 50-year-old Caucasian female presented for a second opinion regarding a newly diagnosed pericardial effusion. Seven months previously, hydrochlorothiazide was introduced into her pharmacologic regimen to aid in the management of her hypertension. A routine echocardiogram indicated a large pericardial effusion with signs of early cardiac tamponade. The patient subsequently underwent successful pericardiocentesis with complete drainage of the pericardial effusion. The effusion was empirically attributed to a viral etiology. Repeat echocardiograms showed recurrence of the pericardial effusion. Prior to undergoing a second pericardiocentesis with pericardial biopsy, as her physicians recommended, the patient sought a second opinion. While obtaining the patient’s history, an allergy to sulfa was elicited. The possibility that the pericardial effusion may be secondary to an immunologic-hypersensitivity reaction was considered. It was recommended the patient discontinue the use of hydrochlorothiazide. Nine days following discontinuation of hydrochlorothiazide and without any other intervention, an echocardiogram was reported to show the size of the pericardial effusion had subsided substantially. Nine weeks following discontinuation, almost complete resolution of the pericardial effusion was reported. It is hypothesized that when treated with hydrochlorothiazide, the patient had an immune response leading to the pericardial effusion.

 13. Radiographic features of pleural effusions in pulmonary embolism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bynum, L.J.; Wilson, J.E.

  1978-01-01

  A prospective analysis of 155 patients with pulmonary embolism was undertaken to describe the radiographic characteristics of associated pleural effusions and related abnormalities. Approximately one half of these patients had pleural effusions. Patients with other potential causes of effusion, such as heart failure, pneumonia, or cancer, were eliminated from further analysis. In the remaining 62 patients, radiographic evidence of pulmonary infarction accompanied pleural effusions in one half of the cases. One third of patients with parenchymal consolidation had no evidence of effusion. Atelectasis and other nonspecific radiographic abnormalities occurred in less than one fifth of the cases. Typically, pleural effusions were small and unilateral, appeared soon after symptoms of thromboembolism began, and tended to reach their maximal size very early in the course of the disorder. Pulmonary infarction was associated with larger effusions that cleared more slowly and were more often bloody in appearance on thoracentesis. Chest pain occurred in all but one patient and was a valuable diagnostic clue. Pain and pleural effusions were always ipsilateral and almost always unilateral, but neither correlated well with the presence or time course of infarction. Effusions that were delayed in onset or that enlarged late in the course were associated with recurrent pulmonary embolism or superinfection. These radiographic features may be helpful in the diagnosis and management of pulmonary embolism

 14. Predictors of Pericardial Effusion in Patients Undergoing Pulmonary Artery Banding.

  Science.gov (United States)

  Noma, Mio; Matsubara, Muneaki; Tokunaga, Chiho; Nakajima, Tomomi; Mathis, Bryan James; Sakamoto, Hiroaki; Hiramatsu, Yuji

  2018-03-01

  Although pulmonary artery banding (PAB) is a common palliative procedure for pediatric heart malformation, there are concerns of pressure overload and concomitant immune reactions in the right ventricle causing postsurgical complications such as pericardial effusion. At this time, no clear guidelines as to potential risk factors or procedural contraindications have been widely disseminated. Therefore, a study was undertaken to examine wide-ranging factors to find potential biomarkers for postsurgical pericardial effusion formation risk. A retrospective study was conducted on all cardiac surgeries performed over an eight-year period, and the main inclusion criterion was pericardial effusion development after PAB that required surgical drainage. Nine cases were then analyzed against a control group of 45 cases with respect to body measurements, concomitant surgeries, genetic screens, laboratory tests results, and cardiac function parameters. Trisomy 21 was strongly associated with the development of severe pericardial effusion after PAB, and postoperative serum albumin levels in patients with trisomy 21 were associated with pericardial effusion development. Other parameters showed no significant correlation with pericardial effusion development. Our data indicate a strong association between trisomy 21 and pericardial effusion requiring drainage after PAB, which is in line with translational research findings. Pressure overload from PAB may play a role in the formation of severe pericardial effusion that is exacerbated by cardiac structural defects commonly associated with trisomy 21. Surgical teams should therefore use caution and plan to implement drainage in PAB cases, and postoperative serum albumin may serve as a useful biomarker for pericardial effusion formation.

 15. VEGF Correlates with Inflammation and Fibrosis in Tuberculous Pleural Effusion

  Science.gov (United States)

  Bien, Mauo-Ying; Wu, Ming-Ping; Chen, Wei-Lin; Chung, Chi-Li

  2015-01-01

  Objective. To investigate the relationship among angiogenic cytokines, inflammatory markers, and fibrinolytic activity in tuberculous pleural effusion (TBPE) and their clinical importance. Methods. Forty-two patients diagnosed with TBPE were studied. Based on chest ultrasonography, there were 26 loculated and 16 nonloculated TBPE patients. The effusion size radiological scores and effusion vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukin- (IL-) 8, plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1), and tissue type plasminogen activator (tPA) were measured. Treatment outcome and pleural fibrosis, defined as radiological residual pleural thickening (RPT), were assessed at 6-month follow-up. Results. The effusion size and effusion lactate dehydrogenase (LDH), VEGF, IL-8, PAI-1, and PAI-1/tPA ratio were significantly higher, while effusion glucose, pH value, and tPA were significantly lower, in loculated than in nonloculated TBPE. VEGF and IL-8 correlated positively with LDH and PAI-1/tPA ratio and negatively with tPA in both loculated and nonloculated TBPE. Patients with higher VEGF or greater effusion size were prone to develop RPT (n = 14; VEGF, odds ratio 1.28, P = 0.01; effusion size, odds ratio 1.01, P = 0.02), and VEGF was an independent predictor of RPT in TBPE (receiver operating characteristic curve AUC = 0.985, P Effusion VEGF correlates with pleural inflammation and fibrosis and may be targeted for adjunct therapy for TBPE. PMID:25884029

 16. Effusion method at age 69: current state of the art

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cater, E.D.

  1979-01-01

  Historical notes are presented tracing the development of the effusion methods along with some fundamental equations to be used later. Theoretical and experimental limitations of the method, and of each variant of the effusion method are cited. How these problems have been dealt with and where our understanding of them now lies are discussed, and estimates of the accuracy with which derived results can be ascribed are given. Finally, some newer techniques are mentioned which give some of the same results that have traditionally been obtained by effusion studies, try to place them in perspective, and perhaps suggest some future directions for effusion studies

 17. Pleural effusion segmentation in thin-slice CT

  Science.gov (United States)

  Donohue, Rory; Shearer, Andrew; Bruzzi, John; Khosa, Huma

  2009-02-01

  A pleural effusion is excess fluid that collects in the pleural cavity, the fluid-filled space that surrounds the lungs. Surplus amounts of such fluid can impair breathing by limiting the expansion of the lungs during inhalation. Measuring the fluid volume is indicative of the effectiveness of any treatment but, due to the similarity to surround regions, fragments of collapsed lung present and topological changes; accurate quantification of the effusion volume is a difficult imaging problem. A novel code is presented which performs conditional region growth to accurately segment the effusion shape across a dataset. We demonstrate the applicability of our technique in the segmentation of pleural effusion and pulmonary masses.

 18. Validation of equations for pleural effusion volume estimation by ultrasonography.

  Science.gov (United States)

  Hassan, Maged; Rizk, Rana; Essam, Hatem; Abouelnour, Ahmed

  2017-12-01

  To validate the accuracy of previously published equations that estimate pleural effusion volume using ultrasonography. Only equations using simple measurements were tested. Three measurements were taken at the posterior axillary line for each case with effusion: lateral height of effusion ( H ), distance between collapsed lung and chest wall ( C ) and distance between lung and diaphragm ( D ). Cases whose effusion was aspirated to dryness were included and drained volume was recorded. Intra-class correlation coefficient (ICC) was used to determine the predictive accuracy of five equations against the actual volume of aspirated effusion. 46 cases with effusion were included. The most accurate equation in predicting effusion volume was ( H  +  D ) × 70 (ICC 0.83). The simplest and yet accurate equation was H  × 100 (ICC 0.79). Pleural effusion height measured by ultrasonography gives a reasonable estimate of effusion volume. Incorporating distance between lung base and diaphragm into estimation improves accuracy from 79% with the first method to 83% with the latter.

 19. VEGF Correlates with Inflammation and Fibrosis in Tuberculous Pleural Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauo-Ying Bien

  2015-01-01

  Full Text Available Objective. To investigate the relationship among angiogenic cytokines, inflammatory markers, and fibrinolytic activity in tuberculous pleural effusion (TBPE and their clinical importance. Methods. Forty-two patients diagnosed with TBPE were studied. Based on chest ultrasonography, there were 26 loculated and 16 nonloculated TBPE patients. The effusion size radiological scores and effusion vascular endothelial growth factor (VEGF, interleukin- (IL- 8, plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1, and tissue type plasminogen activator (tPA were measured. Treatment outcome and pleural fibrosis, defined as radiological residual pleural thickening (RPT, were assessed at 6-month follow-up. Results. The effusion size and effusion lactate dehydrogenase (LDH, VEGF, IL-8, PAI-1, and PAI-1/tPA ratio were significantly higher, while effusion glucose, pH value, and tPA were significantly lower, in loculated than in nonloculated TBPE. VEGF and IL-8 correlated positively with LDH and PAI-1/tPA ratio and negatively with tPA in both loculated and nonloculated TBPE. Patients with higher VEGF or greater effusion size were prone to develop RPT (n=14; VEGF, odds ratio 1.28, P=0.01; effusion size, odds ratio 1.01, P=0.02, and VEGF was an independent predictor of RPT in TBPE (receiver operating characteristic curve AUC=0.985, P<0.001. Conclusions. Effusion VEGF correlates with pleural inflammation and fibrosis and may be targeted for adjunct therapy for TBPE.

 20. Large pericardial effusion induced by minoxidil.

  Science.gov (United States)

  Çilingiroğlu, Mehmet; Akkuş, Nuri; Sethi, Salil; Modi, Kalgi A

  2012-04-01

  A 53-year-old male admitted with increased shortness of breath. In the physical examination, he had dyspnea, tachycardia and tachypnea. An echocardiogram showed large pericardial effusion (PE) as well as significant pulmonary hypertension. He had been started recently on minoxidil for blood pressure control. PE was reported to occur with minoxidil treatment both in patients undergoing dialysis and those with normal renal function. Pulmonary hypertension has been reported to affect the cardiac tamponade physiology. Because of significant pulmonary hypertension in our patient, a right heart catheterization was also done, which prevented cardiac tamponade. He was treated conservatively without any intervention, and PE resolved spontaneously after discontinuation of minoxidil.

 1. Pericardial effusion following cardiac surgery. A single-center experience.

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Hien Sinh; Nguyen, Hung Doan-Thai; Vu, Thang Duc

  2018-01-01

  Background Pericardial effusion is still a common postoperative complication after open heart surgery with cardiopulmonary bypass. Pericardial effusion significantly prolongs the hospital stay and associated costs as well as affecting overall outcomes after open heart surgery in Hanoi Heart Hospital, a tertiary hospital in Vietnam with an annual volume of 1000 patients. This study aimed to investigate the clinical presentation, incidence, and risk factors of postoperative pericardial effusion, which may ensure better prevention of pericardial effusion and improvement in surgical outcomes after open heart surgery. Methods A cross-sectional study was performed on 1127 patients undergoing open heart surgery from January 2015 to December 2015. Results Thirty-six (3.19%) patients developed pericardial effusion. Of these, 16 (44.4%) had cardiac tamponade. Pericardial effusion occurred after valve procedures in 77.8% of cases. Pericardial effusion was detected after discharge in 47.2% of cases at a mean time of 18.1 ± 13.7 days. Univariate logistic regression analysis showed that age > 25 years, body surface area ≥ 1.28 m 2 , preoperative liver dysfunction, New York Heart Association class III/IV, left ventricular end-diastolic diameter z score ≥ 0.55, and postoperative anticoagulant use were associated with postoperative pericardial effusion. Multivariate logistic regression analysis showed that left ventricular end-diastolic diameter z score ≥ 0.55 was an independent risk factor for postoperative pericardial effusion. Conclusions Routine postoperative echocardiography is necessary to detect postoperative pericardial effusion. Increased left ventricular end-diastolic dimension is an independent predictor of postoperative pericardial effusion.

 2. Prognostic impact of pleural effusion in acute pulmonary embolism.

  Science.gov (United States)

  Kiris, Tuncay; Yazıcı, Selçuk; Koc, Ali; Köprülü, Cinar; Ilke Akyildiz, Zehra; Karaca, Mustafa; Nazli, Cem; Dogan, Abdullah

  2017-07-01

  Background Pulmonary embolism (PE) is a common and life-threatening condition associated with considerable morbidity and mortality. Pleural effusion occurs in about one in three cases; however, data on its prognostic value are scarce. Purpose To investigate the association between pleural effusion and both 30-day and long-term mortality in patients with acute PE. Material and Methods We retrospectively evaluated 463 patients diagnosed with acute PE using computed tomography pulmonary angiography (CTPA). Echocardiographic, demographic, and laboratory data were collected. The study population was divided into two groups: patients with and without pleural effusions. Pleural effusion detected on CT was graded as small, moderate, and large according to the amount of effusion. The predictors of 30-day and long-term total mortality were analyzed. Results Pleural effusions were found in 120 patients (25.9%). After the 30-day follow-up, all-cause mortality was higher in acute PE patients with pleural effusions than in those without (23% versus 9%, P pleural effusions had significantly higher incidence of long-term total mortality than those without pleural effusions (55% versus 23%, P pleural effusion was an independent predictor of 30-day and long-term mortality (odds ratio [OR], 2.154; 95% confidence interval [CI], 1.186-3.913; P = 0.012 and OR, 1.591; 95% CI, 1.129-2.243; P = 0.008, respectively). Conclusion Pleural effusion can be independently associated with both 30-day and long-term mortality in patients with acute PE.

 3. Predictive Factors and Treatment Outcomes of Tuberculous Pleural Effusion in Patients With Cancer and Pleural Effusion.

  Science.gov (United States)

  Lee, Jaehee; Lee, Yong Dae; Lim, Jae Kwang; Lee, Deok Heon; Yoo, Seung Soo; Lee, Shin Yup; Cha, Seung Ick; Park, Jae Yong; Kim, Chang Ho

  2017-08-01

  Patients with cancer are at an increased risk of tuberculosis. As pleural effusion has great clinical significance in patients with cancer, the differential diagnosis between tuberculous pleural effusion (TPE) and malignant pleural effusion (MPE) is important. However, the predictive factors and treatment outcomes of TPE in patients with cancer have rarely been studied. Confirmed TPE cases identified at cancer diagnosis and during anticancer management from 2008-2015 were retrospectively investigated. Patients in the study included coexisting TPE and cancer (n = 20), MPE (n = 40) and TPE without cancer (n = 40). Control groups were patients with MPE, and patients with TPE without cancer. Clinical, laboratory and pleural fluid characteristics were compared among groups. Treatment outcomes were compared between patients with TPE with and without cancer. In the final analysis, serum C-reactive protein (S-CRP) ≥3.0mg/dL and pleural fluid adenosine deaminase (ADA) ≥40U/L were independent predictors for identifying TPE in patients with cancer having pleural effusion. The combination of S-CRP with pleural fluid ADA using an "or" rule achieved a sensitivity of 100%, whereas both parameters combined in an "and" rule had a specificity of 98%. Treatment outcomes were not different between the TPE groups with and without cancer. S-CRP and pleural fluid ADA levels may be helpful for predicting TPE in patients with cancer with pleural effusion. The combination of these biomarkers provides better information for distinguishing between TPE and MPE in these patients. Treatment outcomes of TPE in patients with cancer are comparable to those in patients without cancer. Copyright © 2017 Southern Society for Clinical Investigation. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Antibiotics for otitis media with effusion in children

  NARCIS (Netherlands)

  Venekamp, R.P.; Burton, M.J.; van Dongen, T.M.A.; van der Heijden, G.J.; van Zon, A.; Schilder, A.G.M.

  2016-01-01

  Background Otitis media with effusion (OME) is characterised by an accumulation of fluid in the middle ear behind an intact tympanic membrane, without the symptoms or signs of acute infection. Since most cases of OME will resolve spontaneously, only children with persistent middle ear effusion and

 5. Hydrothorax, hydromediastinum and pericardial effusion: a complication of intravenous alimentation.

  Science.gov (United States)

  Damtew, B; Lewandowski, B

  1984-01-01

  Complications secondary to intravenous alimentation are rare but potentially lethal. Massive bilateral pleural effusions and a pericardial effusion developed in a patient receiving prolonged intravenous alimentation. Severe respiratory distress and renal failure ensued. He recovered with appropriate treatment. Images Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 PMID:6428731

 6. A case of young woman with recurrent right pleural effusion

  OpenAIRE

  Mehta, Asmita A; Gupta, Amit; Venkitakrishnan, Rajesh

  2015-01-01

  Endomterisois is usually found in women of child-bearing age. A case is presented of massive right-sided pleural effusion caused by endometriosis. The final diagnosis was made by thoracoscopic pleural biopsy. Physicians should be aware of this potentially treatable cause of pleural effusion having excluded other possibilities such as malignancy and tuberculosis.

 7. A case of young woman with recurrent right pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asmita A Mehta

  2015-01-01

  Full Text Available Endomterisois is usually found in women of child-bearing age. A case is presented of massive right-sided pleural effusion caused by endometriosis. The final diagnosis was made by thoracoscopic pleural biopsy. Physicians should be aware of this potentially treatable cause of pleural effusion having excluded other possibilities such as malignancy and tuberculosis.

 8. A case of young woman with recurrent right pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Mehta, Asmita A; Gupta, Amit; Venkitakrishnan, Rajesh

  2015-01-01

  Endomterisois is usually found in women of child-bearing age. A case is presented of massive right-sided pleural effusion caused by endometriosis. The final diagnosis was made by thoracoscopic pleural biopsy. Physicians should be aware of this potentially treatable cause of pleural effusion having excluded other possibilities such as malignancy and tuberculosis.

 9. Idiopathic pericardial effusion in 2 year old labrador managed with ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ultrasound-guided pericardiocentesis was carried out using a 16 gauge over the needle catheter attached to a 3-way stopcock and a 20mls syringe; about 65mls of clear effusate was aspirated. Laboratory analysis of the effusate revealed that it was a transudate. The patient was placed on 3mg/kg furosemide, twice daily for ...

 10. External radiotherapy in the management of malignant pericardial effusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fairlamb, D.J. (The Royal Hospital, Wolverhampton (UK))

  1989-05-01

  Malignant pericardial effusions that are not causing tamponade can be effectively treated by external beam irradiation - a readily available non-invasive treatment. In a consecutive series six out of eight patients achieved good palliation of their effusions as a result of this treatment. (author).

 11. Values Range of Tympanometric Gradient in Otitis Media With Effusion.

  Science.gov (United States)

  Duzer, Sertac; Sakallioglu, Oner; Akyigit, Abdulvahap; Polat, Cahit; Cetiner, Hasan; Susaman, Nihat

  2017-05-01

  The aim of this study was to establish how reliable a given tympanogram is in predicting the presence or absence of a middle ear effusion, and to provide new views for the diagnostic information of tympanometry. The use of tympanometric gradient in addition to static admittance is the focus of this study. The authors enrolled 146 female and 129 male patients. The participants were allocated into groups as follow: Group A1 consisted of 50 healthy children. Group A2 consisted of 86 children with otitis media with effusion. Group B1 consisted of 85 healthy adults. Group B2 consisted of 54 adults with otitis media with effusion. All diagnostic otoscopic examination and tympanometry were performed in both ears. The authors analyzed the distribution of tympanograms in patients with otitis media with effusion and healthy controls. When the right and left ear canal volume of either children or adults with otitis media with effusion compared with healthy controls, no statistically significant different was observed (P > 0.05). On the other hand, the statistically significant difference was detected for the values of compliance, pressure and gradient of either children or adults with otitis media with effusion compared with healthy controls (P effusion. The authors think that tympanometric gradient may be useful to detect the otitis media with effusion.

 12. Computed tomography of the adult traumatic subdural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ara, Seiji; Matsuzaki, Takayuki; Yasumura, Shuichi; Nishiya, Mikio; Nakamura, Junichi

  1979-01-01

  The present authors, since the installation of the CT scanner in Sept., 1976, have conducted an investigation of 14 adult subdural effusion cases arising from head injury which were available for a follow-up by CT scanning. These cases were examined in the first 13 months after installation. Under CT scanning, subdural effusion was recognized as a low-density area of the subdural space. Our findings indicate that, in spite of the fact that it is a subdural collection, only a limited shift of the midline structure was seen; further, the shrinking of the lateral ventricles of the effusion side was also limited. Judging from the CT findings, the neurological signs and the clinical course, the subdural effusions of the 14 cases could be classified into 2 types: (I) the minimal neurological deficit type and (II) the contusion-effusion type. Representative cases of the above are given, and, in addition, indications of surgery are also mentioned. We further state that, since the subdural effusion cases come under Type I and are characterized by the minimal neurological deficit, in many cases they are apt to be overlooked: hence, the application of CT scanning with special regard to such cases was stressed. In order to differentiate chronic subdural hematoma from subdural effusion under CT scanning, a comparative CT study was made using 20 cases of chronic subdural hematoma, and the difference in CT findings from those of subdural effusion is reported. (author)

 13. Radiation-related pericardial effusions in patients with Hodgkin's disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruckdeschel, J.C.; Chang, P.; Martin, R.G.; Byhardt, R.W.; O'Connell, M.J.; Sutherland, J.C.; Wiernik, P.H.

  1975-01-01

  Pericardial effusions following radiotherapy for Hodgkins Disease have previously been described as infrequent and related to the total dose of radiation received. Analysis of all chest x-rays on 81 patients who received upper-mantle radiotherapy for Hodgkins Disease at the Baltimore Cancer Research Center between 1968 and 1972 disclosed an incidence of pericardial effusions of 30.9% (25 of 81), with 13.6% (11 of 81) requiring limitation of activity (5) or pericardiectomy (6). Clinical presentation of radiation-related pericardial effusions was subtle, with signs and symptoms a late finding if they occurred. Radiotherapy data was reviewed and no difference in total dose (rads) or time-dose relationships (rets) was found between the groups who did or did not develop effusions. Analysis of multiple pre-treatment clinical and pathological characteristics disclosed four parameters that were felt to be related to the development of pericardial effusions; elevated ESR, normal absolute lymphocyte count, initial presence of extensive mediastinal adenopathy and the addition of adjuvant chemotherapy. The presence of increasing combinations of these pretreatment 'risk factors' led to an increasing likelihood of developing a radiation-related pericardial effusion such that six of seven patients with all four 'risk factors' developed a pericardial effusion. Nine of 13 clinically significanteffusions were associated with the addition of adjuvant chemotherapy. Possible pathogenetic mechanisms that include factors other than radiation dosage and the clinical management of radiation-related pericardial effusions are discussed

 14. VEGF correlates with inflammation and fibrosis in tuberculous pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Bien, Mauo-Ying; Wu, Ming-Ping; Chen, Wei-Lin; Chung, Chi-Li

  2015-01-01

  To investigate the relationship among angiogenic cytokines, inflammatory markers, and fibrinolytic activity in tuberculous pleural effusion (TBPE) and their clinical importance. Forty-two patients diagnosed with TBPE were studied. Based on chest ultrasonography, there were 26 loculated and 16 nonloculated TBPE patients. The effusion size radiological scores and effusion vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukin- (IL-) 8, plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1), and tissue type plasminogen activator (tPA) were measured. Treatment outcome and pleural fibrosis, defined as radiological residual pleural thickening (RPT), were assessed at 6-month follow-up. The effusion size and effusion lactate dehydrogenase (LDH), VEGF, IL-8, PAI-1, and PAI-1/tPA ratio were significantly higher, while effusion glucose, pH value, and tPA were significantly lower, in loculated than in nonloculated TBPE. VEGF and IL-8 correlated positively with LDH and PAI-1/tPA ratio and negatively with tPA in both loculated and nonloculated TBPE. Patients with higher VEGF or greater effusion size were prone to develop RPT (n=14; VEGF, odds ratio 1.28, P=0.01; effusion size, odds ratio 1.01, P=0.02), and VEGF was an independent predictor of RPT in TBPE (receiver operating characteristic curve AUC=0.985, PEffusion VEGF correlates with pleural inflammation and fibrosis and may be targeted for adjunct therapy for TBPE.

 15. Leakage of contrast into a postmeningitic subdural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scotti, G.; Harwood-Nash, D.C.

  1980-01-01

  The CT findings in a 6-month-old boy with hemophilus influenzae meningitis, complicated by the occurrence of bilateral subdural effusions, are described. The effusions were hypodense and the contents markedly enhanced (increase of 40 Hounsfield units) after contrast injection. (orig.)

 16. Massive pericardial effusion associated with hypothyroidism.

  Science.gov (United States)

  Ionescu, Simona Daniela; Tănase, Daniela Maria; Ouatu, Anca; Ambăruş, V; Dosa, Anca; Arsenescu-Georgescu, Cătălina

  2014-01-01

  The diagnosis of hypothyroidism is difficult because hypothyroidism in adults and especially the elderly, classic, has an insidious onset with a range of nonspecific symptoms which may delay diagnosis for months or even years. Old age seems to represent trigger factor for autoimmune diseases, including hypothyroidism. Clinical features in hypothyroidism, such as weight gain, fatigue, cold intolerance, constipation, dry skin, edema and muscle weakness, and decreased osteo-tendinous reflexes are usually subtle and can be overlooked. Thyroid dysfunction may be associated with a negative impact on the cardiovascular system. Pericardial, pleural and peritoneal effusions are common findings in hypothyroidism. This case report represents a typical primary hypothyroidism (autoimmune) and shows the clinical features of this disease. Basically we talked about a severe myxedema with the involvement of internal organs in an elderly woman and the euthyroidism restoration, under thyroid replacement therapy, was correlated with the clinical improvement and cardiovascular and neurological status, with radiographic remission and regression to extinction of pericardial effusion at repeated echocardiographic evaluations.

 17. Infectious pleural effusion status and treatment progress

  Science.gov (United States)

  Yang, Wei; Zhang, Ze-Ming

  2017-01-01

  Pleural cavity infection continuously seriously threatens human health with continuous medical progress. From the perspective of pathophysiology, it can be divided into three stages: exudative stage, fibrin exudation and pus formation stage, and organization stage. Due to the pathogenic bacteria difference of pleural cavity infection and pulmonary infection, it is very important for disease treatment to analyze the bacteria and biochemical characteristics of the infectious pleural effusion. Most prognoses of patients have been relatively good, while for some patients, the complicated parapneumonic effusion or empyema could be evolved. Antibiotic treatment and sufficient drainage are the foundation for this treatment. No evidence can support the routine use of a fibrin agent. However, it has been reported that the plasminogen activator and deoxyribonuclease can be recommended to be applied in the pleural cavity. In case of failure on conservative medical treatment, operative treatment can be applied such as thoracoscopy and pleural decortication. According to the clinical characteristics of these patients, it is a key to research prognosis, as well as early evaluation and stratification, in the future. PMID:29268539

 18. Pregnancy with bilateral tubercular pleural effusion: challenges.

  Science.gov (United States)

  Ahuja, Vanita; Gombar, Satinder; Kumar, Navneet; Goyal, Nitika; Gupta, Kanika

  2014-04-01

  Pulmonary tuberculosis (TB) during pregnancy mimics some of the physiological changes that occur during pregnancy. Diagnosis is challenging, especially when the patient presents with acute respiratory distress. The incidence of pleural effusion in TB is 3-25% and in the majority of patients, is unilateral. We describe the intensive care management of a 27-year-old pregnant woman admitted to our hospital with life threatening respiratory distress and circulatory shock. She continued to have severe metabolic and respiratory acidosis with shock in spite of the resuscitative measures undertaken. At that point, a bedside lung ultrasonography showed bilateral pleural effusion which was followed with therapeutic thoracocentesis of the right side. This resulted in the stabilization of the respiratory mechanics and haemodynamics of the patient. The pleural fluid culture tested positive for acid fast bacilli after 4 weeks in the intensive care unit. Anti-TB therapy was started and she made a rapid recovery with liberation from mechanical ventilation. The early use of bedside lung ultrasonography was instrumental in the successful management of this patient.

 19. [Eosinophilic pleural effusion possibly induced by fibrin sealant].

  Science.gov (United States)

  Kambayashi, Takatoyo; Suzuki, Takashi

  2012-02-01

  A 74-year-old man underwent right upper lobectomy for the lung cancer and bullectomy of right lower lobe. Fibrin sealant was used for sealing the excision line. The increase of the pleural effusion with increasing C-reactive protein( CRP) and eosinophilia was noted at the 17th day after the operation. The pleural effusion was transparent and yellowish colored suggesting transudatory liquid. The eosinophil in the pleural effusion was as high as 14%. The drainage of the pleural effusion was performed for 2 days resulting in disappearing the abnormal accumulation without any additional treatment. The cause of pleural effusion was supposed to be fibrin sealant by a positive result of the drug lymphocyte stimulation test.

 20. Intraarticular volume and clearance in human synovial effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wallis, W.J.; Simkin, P.A.; Nelp, W.B.; Foster, D.M.

  1985-01-01

  Intraarticular volumes were measured by radiolabeled albumin (RISA) distribution in chronic knee effusions from 11 rheumatoid arthritis patients and 9 osteoarthritis patients. Volumes of synovial fluid obtained at joint aspiration were substantially less than those found by RISA dilution. Up to 24 hours was needed for full distribution of RISA throughout the intraarticular compartment. Measured 123I and RISA radioactivity over the knee described monoexponential rate constants, lambda (minute-1). The clearance of 123I and RISA from synovial effusions was derived by the formulation volume (ml) X lambda (minute-1) = clearance (ml/minute). RISA clearance in rheumatoid effusions was significantly greater than that found in osteoarthritis effusions. Intraarticular volume and isotope clearance were easily quantified and provide measures for further evaluating the microvascular physiology of synovial effusions

 1. Diagnosis of malignant pleural effusion and lung cancer with CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jakimovska, S.; Jakimovska, M.; Jovanovska, S.; Ilieva, S.

  2012-01-01

  Full text: Introduction: A pleural effusion is defined as an abnormal amount of fluid in the space between the layers of tissue (the pleura) that line the lungs. If cancer cells are present in this fluid (pleural cavity) it is called a malignant cancerous pleural effusion. Many benign and malignant disease can cause pleural effusion.The new onset of pleural effusion may herald the presence of a previously undiagnosed malignancy, or more typically, complicate the course of a known lung tumor. Malignant pleural effusions can lead lead to an initial diagnosis of lung cancer in patients.and it was the first symptom of lung cancer. Pleural deposits of tumor cause pleuritic pain. Purpose of this presentation is to show the role of CT in diagnosis of malignant pleural effusion and lung cancer. Material and methods: CT examinations of chest were made to 138 patients for 1 year (1/6/2011- 1/6/2012) with Siemens Somatom Emotion 16 CT Scanner. Patients were at age of 30 -81 years, 93 of them are male and 45 are female. Results: 56 (40.5%) of the patients had pleural effusion. From this group 21 37.5% had malignant pleural effusion and lung cancer. 17 (81%) of them are male, and 4 (19%) are female. 9 (43%) diagnosed lung cancer for first time. Conclusion: Pleural effusion more commonly occur in patient with advanced-stage tumor who frequently have metastases to other organs and long-term survival is uncommon in this group. CT diagnosed malignant pleural effusion and lung cancer and help to choice treatment for these patients

 2. Choroba zakrzepowo-zatorowa w okresie menopauzalnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Stachowiak

  2010-08-01

  Full Text Available Venous thromboembolism (VTE is treated shabbily in gynaecology of the menopausal period. Being a seriouscomplication of neoplasms, operative procedures and – at last – menopausal hormone therapy (MHT, it isundoubtedly noteworthy and calls for in-depth knowledge.

 3. Role of medical thoracoscopy in the treatment of tuberculous pleural effusion

  Science.gov (United States)

  Gao, Xusheng; Zhu, Huaiyang; Ding, Caihong

  2016-01-01

  Background Fibrous tuberculous pleural effusion (TPE) represents common disease in tuberculous clinic. Medical thoracoscopy has been used to treat pleural empyema and shown promising outcomes, but data of its use in multiloculated and organized TPE remains limited to know. Methods The study was performed on 430 cases with TPE. The cases were divided into free-flowing, multiloculated effusion and organized effusion group. Each group was subdivided into two or three types of therapeutic approaches: ultrasound guided pigtail catheter, large-bore tube chest drainage and medical thoracoscopy. Patients with multiloculated or organized effusions received streptokinase, introduced into the pleural cavity via chest tubes. The successful effectiveness of the study was defined as duration of chest drainage, time from treatment to discharge days and no further managements. Results Patients with organized effusion were older than those with free-flowing effusion and incidence of organized effusion combined with pulmonary tuberculosis (PTB) was higher than those of multiloculated effusion and free-flowing effusion respectively. Positive tuberculosis of pleural fluid culture was higher in organized effusion than that in free-flowing effusion. Sputum positive for acid-fast bacillus (AFB) in organized effusion was higher than that in multiloculated effusion and free-flowing effusion. Medical thoracoscopy showed significant efficacy in the group of multiloculated effusion and organized effusion but free-flowing effusion. No chronic morbidity and mortality related to complications was observed. Conclusions Medical thoracoscopy was a safe and successful method in treating multiloculated and organized TPE. PMID:26904212

 4. Long-term Outcome of Patients With Undiagnosed Pleural Effusion.

  Science.gov (United States)

  Gunluoglu, Gulsah; Olcmen, Aysun; Gunluoglu, Mehmet Zeki; Dincer, Ibrahim; Sayar, Adnan; Camsari, Gungor; Yilmaz, Veysel; Altin, Sedat

  2015-12-01

  The cause of exudative pleural effusion cannot be determined in some patients. The longterm outcomes of patients with undiagnosed pleural effusion were analyzed. Patients with exudative pleural effusion whose diagnostic procedures included pleural biopsy using video-assisted thoracoscopic surgery carried out between 2008 and 2012 were evaluated retrospectively. Patients diagnosed with non-specific pleuritis were included. Fifty-three patients with available follow-up data were included in the study. Forty men and 13 women (mean age 53.9±13.9 years) were included. Median follow-up time was 24 months. No diagnosis was given in 27 patients (51%), and a clinical diagnosis was given in 26 patients (49%) during the follow-up period. Malignant disease (malignant mesothelioma) was diagnosed in 2 (3.7%) patients. Other diseases were parapneumonic effusion in 12, congestive heart failure in 8, and miscellaneous in 4 patients. Volume of effusion at the time of initial examination and re-accumulation of fluid after video-assisted thoracoscopic surgery were associated with malignant disease (P=.004 and .0001, respectively). Although the probability is low, some patients with exudative pleural effusion undiagnosed after pleural biopsy via video-assisted thoracoscopic surgery may have malignant disease. Patients with an initially large volume of effusion that re-accumulates after examination should be closely monitored. Copyright © 2014 SEPAR. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 5. Allergic bronchopulmonary aspergillosis: a rare cause of pleural effusion.

  LENUS (Irish Health Repository)

  O'Connor, T M

  2012-02-03

  Aspergillus fumigatus is one of the most ubiquitous of the airborne saprophytic fungi. Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) is a syndrome seen in patients with asthma and cystic fibrosis, and is characterized by hypersensitivity to chronic colonization of the airways with A. fumigatus. We report the case of a patient with ABPA presenting with pleural effusion. A 27-year-old male was referred with recurrent right pleural effusion. Past medical history was remarkable for asthma, allergic sinusitis, and recurrent pleurisy. Investigations revealed peripheral eosinophilia with elevated serum immunoglobulin E and bilateral pleural effusions with bilateral upper lobe proximal bronchiectasis. Precipitating serum antibodies to A. fumigatus were positive and the A. fumigatus immediate skin test yielded a positive reaction. A diagnosis of ABPA associated with bilateral pleural effusions was made and the patient was commenced on prednisolone. At review, the patient\\'s symptoms had considerably improved and his pleural effusions had resolved. ABPA may present with diverse atypical syndromes, including paratracheal and hilar adenopathy, obstructive lung collapse, pneumothorax and bronchopleural fistula, and allergic sinusitis. Allergic bronchopulmonary aspergillosis is a rare cause of pleural effusion and must be considered in the differential diagnosis of patients presenting with a pleural effusion, in particular those with a history of asthma.

 6. Methimazole associated eosinophilic pleural effusion: a case report.

  Science.gov (United States)

  Gaspar-da-Costa, Pedro; Duarte Silva, Filipa; Henriques, Júlia; do Vale, Sónia; Braz, Sandra; Meneses Santos, João; M M Victorino, Rui

  2017-03-21

  Adverse reactions associated to anti-thyroid drugs include fever, rash, arthralgia, agranulocytosis and hepatitis that are thought to be hypersensitivity reactions. Five cases of pleural effusion associated to thionamides have also been reported, two with propylthiouracil and three with carbimazole. We report here a case of a 75-year-old man admitted because of unilateral pleural effusion. The patient had a recent diagnosis of hyperthyroidism and 6 days after starting methimazole complained of pleuritic chest pain. He had elevated C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate and normal white blood cell count and liver enzymes. Chest radiography showed a moderate right pleural effusion and the ultrasound revealed a loculated effusion that was shown to be an eosinophilic exudate. The temporal relationship between methimazole intake and the development of pleural effusion combined with the extensive exclusion of alternative causes, namely infectious, neoplastic and primary auto-immune diseases, led to the diagnosis of hypersensitivity reaction to methimazole. The thionamide was stopped and corticosteroid was started with complete resolution of the pleural effusion in 3 months. Awareness of this rare adverse reaction of anti-thyroid drugs is important and methimazole can be added to the list of possible etiologies of drug-induced eosinophilic pleural effusion.

 7. Anticardiac Antibodies in Patients with Chronic Pericardial Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konstantinos Karatolios

  2016-01-01

  Full Text Available Objectives. Chronic pericardial effusion may be challenging in terms of diagnosis and treatment. Specific laboratory parameters predicting the frequency and severity of recurrences after initial drainage of pericardial effusion are lacking. Materials and Methods. Pericardial fluid (PF and serum (SE samples from 30 patients with chronic pericardial effusion (PE who underwent pericardiocentesis and pericardioscopically guided pericardial biopsy were compared with SE and PF samples from 26 control patients. The levels of antimyolemmal (AMLA and antifibrillary antibodies (AFA in PE and SE from patients with pericardial effusion as well as PF and SE from controls were determined and compared. Results. AMLAs and AFAs in PF and SE were significantly higher in patients with chronic pericardial effusion than in the control group (AMLAs: p = 0,01 for PF and p = 0,004 for serum; AFAs: p < 0,001 for PF and p = 0,003 for serum. Patients with recurrence of PE within 3 months after pericardiocentesis had significantly higher levels of AMLAs in SE (p = 0,029 than patients without recurrence of PE. Conclusions. The identification of elevated anticardiac antibodies in PE and SE indicates increased immunological reactivity in chronic pericardial effusion. High titer serum levels of AMLAs also correlate with recurrence of pericardial effusion.

 8. Parapneumonic pleural effusion: early versus late thoracoscopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Romualdo Pereira

  2017-07-01

  Full Text Available ABSTRACT Objective: To evaluate the best time to perform thoracoscopy for the treatment of complicated parapneumonic pleural effusion in the fibrinopurulent phase in patients ≤ 14 years of age, regarding the postoperative evolution and occurrence of complications. Methods: This was a retrospective comparative study involving patients with parapneumonic pleural effusion presenting with septations or loculations on chest ultrasound who underwent thoracoscopy between January of 2000 and January of 2013. The patients were divided into two groups: early thoracoscopy (ET, performed by day 5 of hospitalization; and late thoracoscopy (LT, performed after day 5 of hospitalization. Results: We included 60 patients, 30 in each group. The mean age was 3.4 years; 28 patients (46.7% were male; and 47 (78.3% underwent primary thoracoscopy (no previous simple drainage. The two groups were similar regarding gender, age, weight, and type of thoracoscopy (p > 0.05 for all. There was a significant difference between the ET and the LT groups regarding the length of the hospital stay (14.5 days vs. 21.7 days; p < 0.001. There were also significant differences between the groups regarding the duration of fever in days; the total number of days from admission to the initiation of drainage; and the total number of days with the drain in place. Eight patients (13.6% had at least one post-thoracoscopy complication, there being no difference between the groups. There were no deaths. Conclusions: Performing ET by day 5 of hospitalization was associated with shorter hospital stays, shorter duration of drainage, and shorter duration of fever, although not with a higher frequency of complications, requiring ICU admission, or requiring blood transfusion.

 9. Pericarditis and pericardial effusion: management update.

  Science.gov (United States)

  Sparano, Dina M; Ward, R Parker

  2011-12-01

  Prompt recognition of the signs and symptoms of pericardial disease is critical so that appropriate treatments can be initiated. Acute pericarditis has a classical presentation, including symptoms, physical examination findings, and electrocardiography abnormalities. Early recognition of acute pericarditis will avoid unnecessary invasive testing and prompt therapies that provide rapid symptom relief. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) remain first-line therapy for uncomplicated acute pericarditis, although colchicine can be used concomitantly with NSAIDS as the first-line approach, particularly in severely symptomatic cases. Colchicine should be used in all refractory cases and as initial therapy in all recurrences. Aspirin should replace NSAIDS in pericarditis complicating acute myocardial infarction. Systemic corticosteroids can be used in refractory cases or in those with immune-mediated etiologies, although generally should be avoided due to a higher risk of recurrence. Pericardial effusions have many etiologies and the approach to diagnosis and therapy depends on clinical presentation. Pericardial tamponade is a life-threatening clinical diagnosis made on physical examination and supported by characteristic findings on diagnostic testing. Prompt diagnosis and management is critical. Treatment consists of urgent pericardial fluid drainage with a pericardial drain left in place for several days to help prevent acute recurrence. Analysis of pericardial fluid should be performed in all cases as it may provide clues to etiology. Consultation of cardiac surgery for pericardial window should be considered in recurrent cases and may be the first-line approach to malignant effusions, although acute relief of hemodynamic compromise must not be delayed. Constrictive pericarditis is associated with symptoms that mimic many other cardiac conditions. Thus, correct diagnosis is critical and involves identification of pericardial thickening or calcification in

 10. Tuberculous pleural effusions: advances and controversies

  Science.gov (United States)

  Allwood, Brian W.; Diacon, Andreas H.; Koegelenberg, Coenraad F. N.

  2015-01-01

  On a global scale, tuberculosis (TB) remains one of the most frequent causes of pleural effusions. Our understanding of the pathogenesis of the disease has evolved and what was once thought to be an effusion as a result of a pure delayed hypersensitivity reaction is now believed to be the consequence of direct infection of the pleural space with a cascade of events including an immunological response. Pulmonary involvement is more common than previously believed and induced sputum, which is grossly underutilised, can be diagnostic in approximately 50%. The gold standard for the diagnosis of tuberculous pleuritis remains the detection of Mycobacterium tuberculosis in pleural fluid, or pleural biopsy specimens, either by microscopy and/or culture, or the histological demonstration of caseating granulomas in the pleura along with acid fast bacilli (AFB). In high burden settings, however, the diagnosis is frequently inferred in patients who present with a lymphocytic predominant exudate and a high adenosine deaminase (ADA) level, which is a valuable adjunct in the diagnostic evaluation. ADA is generally readily accessible, and together with lymphocyte predominance justifies treatment initiation in patients with a high pre-test probability. Still, false-negative and false-positive results remain an issue. When adding closed pleural biopsy to ADA and lymphocyte count, diagnostic accuracy approaches that of thoracoscopy. The role of other biomarkers is less well described. Early pleural drainage may have a role in selected cases, but more research is required to validate its use and to define the subpopulation that may benefit from such interventions. PMID:26150911

 11. Otitis media with effusion:diagnosis and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ozgur Surmelioglu

  2013-04-01

  Full Text Available Otitis media with effusion (serous otitis media is characterised by an accumulation of fluid in the middle ear behind an intact tympanic membrane, without the symptoms or signs of acute infection. Serous otitis media is the most common cause of hearing loss in children in the developed world. Hearing loss may be affected speech, cognitive, and psychological development of the childeren. In addition, otitis media with effusion is not only seen in children, this sign may present with signs of nasopharyngeal diseases. For this reason, especially in childhood otitis media with effusion should be treated by early diagnosis. [Archives Medical Review Journal 2013; 22(2.000: 194-208

 12. Pericardial effusion and pericardial compartments after open heart surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duvernoy, O.; Larsson, S.G.; Persson, K.; Thuren, J.; Wikstroem, G.; Akademiska Sjukhuset, Uppsala; Akademiska Sjukhuset, Uppsala

  1990-01-01

  Thirty-three patients with pericardial effusion after open heart surgery were investigated with computed tomography (CT). Twelve of the 33 patients also underwent echocardiography prior to pericardiocentesis. The effusions were typed according to the results of the CT investigation. Because of postoperative adhesions, typical patterns of localized pericardial effusions were found in 16 patients. The localized compartments were seen on the right and left side of the heart and around the aorta and the pulmonary artery. CT was therefore shown to be of value for selecting the approach for drainage with catheter pericardiocentesis. (orig.)

 13. [Parapneumonic pleural effusion: difficulties in making therapeutic decisions].

  Science.gov (United States)

  Chudzicka, Aleksandra; Chciałowski, Andrzej

  2007-01-01

  Pneumonia is the second most common cause of pleural effusion. The presence of pleural fluid makes the prognosis in patients with pneumonia worse and causes a higher mortality rate. This is why it is very important to undertake suitable treatment as soon as possible. Most parapneumonic pleural effusions resolve with antibiotic alone, but sometimes more invasive treatment is necessary. Therapeutic decisions are based on different criteria. For many years determining biochemical fluid characteristics has been used for this purpose. Presentlythe usefullness of new parameters is being evaluated. Their application in diagnostics was possible thanks to better knowledge of mechanisms that participate in the development of parapneumonic pleural effusion.

 14. Rapidly progressive effusive constrictive pericarditis caused by methicillin sensitive Staphylococcus aureus (MSSA). samraakhtar@hotmail.com.

  Science.gov (United States)

  Akhtar, Naveed; Khalid, Ayesha; Ahmed, Waqas; Rasheed, Khalid

  2010-04-01

  Effusive-constrictive pericarditis is a clinical syndrome characterized by concurrent pericardial effusion and pericardial constriction, where constrictive hemodynamics are persistent after effusion is drained. It may present at any point along the clinical course, from the occurrence of an effusion to the development of chronic pericardial constriction. We refer an unusual case of effusive constrictive pericarditis developing rapidly within days, following purulent pericarditis secondary to chest trauma.

 15. Eosinophilic Pleural Effusion: A Rare Manifestation of Hypereosinophilic Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ndubuisi C. Okafor

  2009-01-01

  Full Text Available Several causes of eosinophilic pleural effusions have been described with malignancy being the commonest cause. Hypereosinophilic syndrome (HES is a rare disease and very few cases have been reported of HES presenting as eosinophilic pleural effusion (EPE. We report a case of a 26-year-old male who presented with shortness of breath. He had bilateral pleural effusions, generalized lymphadenopathy, splenomegaly, and leukocytosis with marked peripheral blood eosinophilia. The pleural fluid was exudative, with 25%–30% eosinophilis, and absence of neoplastic cells. Hypereosinophilic syndrome was diagnosed after other causes of eosinophilia were excluded. He continued to be dyspneic with persistent accumulation of eosinophilic pleural fluid, even after his peripheral eosinophil count had normalized in response to treatment. This patient represents a very unusual presentation of HES with dyspnea and pleural effusions and demonstrates that treatment based on response of peripheral eosinophil counts, as is currently recommended, may not always be clinically adequate.

 16. The clinical characteristics of pleural effusion in scrub typhus.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hyung Ho; Chung, Jong-Hoon; Kim, Dong-Min; Yun, Na Ra; Lee, Jun; Kwon, Yong Eun; Yoon, Sung Ho; Lee, Seung Il; Han, Mi Ah

  2016-06-11

  The aim of this study is to identify the factors associated with the occurrence of pleural effusion and to investigate the characteristics of pleural effusion in scrub typhus. We conducted a retrospective analysis of the medical records of scrub typhus patients between January 2004 and December 2011 at Chosun University Hospital in South Korea. A total of 445 scrub typhus patients were divided into the following two groups: without (n = 352) or with pleural effusion (n = 93). The data of 18 scrub typhus patients who underwent thoracentesis were summarized. Multivariate analysis demonstrated that the following factors were associated with the occurrence of pleural effusion in scrub typhus: older age (odds ratio [OR] = 1.029, P = 0.037, confidence interval [CI] = 1.002-1.056); male gender (OR = 1.924, P = 0.020, CI = 1.109-3.340); presence of heart failure (OR = 2.628, P = 0.039, CI = 1.052-6.565); and lower albumin (OR = 0.107, P ≤ 0.001, CI = 0.058-0.196). Most pleural effusion presentations were bilateral (88 %) and small (91 %). The effusion had transudate characteristics in 7 patients and exudate characteristics in 11 patients based on Light's criteria. This study provided the first data regarding the following four independent risk factors associated with the occurrence of pleural effusion: older age; male gender; the presence of heart failure; and lower albumin. The pleural effusion presentations in scrub typhus patients were bilateral and small in most cases, with transudate and/or exudate characteristics.

 17. Differentiation of exudative and transudative pleural effusion : MR appearances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Tae Hoon; Lee, Sang Yoon; Kang, Ho Yeong; Kim, Soo Rhan; Yang, Sang Kyu; Shin, So Young; Lee, Shin Hyung; Lee, Chang Joon

  1996-01-01

  The purpose of this study is to determine whether MR images after intravenous administration of Gd-DTPA can differentiate exudative and transudative pleural effusion. We studied 18 patients with ten exudative and eight transudative pleural effusions diagnosed clinically and by thoracentesis. We analysed the relationship between T1 value(normalized to fat) and the ratio of effusion/serum protein of pleural effusion. We also assessed the contrast enhancement of exudative and transudative pleural effusion on T1 weighted SE images taken at 15 and 30minutes after administration of Gd-DTPA. The relationship between the effusion/serum protein ratio and T1 value(normalized to fat) was statistically not significant(r=0.27, P=0.381). On precontrast spin-echo T1WI, mean signal intensity of the transudate was 0.18(±0.04) and that of the exudate was 0.24(±0.07), values which were not significant differences(P>0.05). Postcontrast mean signal intensities of transudates at 15 and 30 were 0.20±0.06 and 0.26±0.08, respectively, values which were not significantly higher than that of precontrast mean signal intensity(P<0.05). Postcontrast mean signal intensity values of exudative pleural effusions at 15 and 30 minutes(0.32±0.06 and 0.39±0.06, respectively) were, on the other hand, significantly higher than that of precontrast mean signal intensity(P<0.05). Postcontrast T1-weighted SE images at 15 and 30 minutes can be helpful in the differentiation of transudative and exudative pleural effusion

 18. Ion pressure and work function in an effusion experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nikitin, M.I.

  1986-01-01

  The relationship between ion flow and ion pressure is examined from the point of view of the existence of a plasma in an effusion chamber. It is shown that this relationship is nonlinear, and a method is described to calculate it for specific experimental conditions. An analysis is made of the dependence of ion pressure and the work function of the inside surface of the effusion chamber on the composition of the condensed or gas phase

 19. Uterus effusion after irradiation for carcinoma of the cervix

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ma Shaokang; Gao Juzhen; Wu Lingying

  2007-01-01

  Objective: To analyse the clinical characteristics of patients with uterus effusion after irradiation for carcinoma of the cervix. Methods: 151 patients with uterus effusion after irradiation for carcinoma of the cervix were retrospectively analyzed. Results: All these 151 patients who had been treated by radiotherapy had FIGO stage IIB or IIIB lesions including 32 adenocarcinomas. The most common symptom was irregular vaginal discharge or drainage (65 patients), followed by irregular vaginal bleeding (32 patients), and abdominal or pelvic mass (27 patients). Twenty-seven patients were entirely asymptomatic. The positive rate of uterus effusion found by B-ultrasound scan was 100%. When uterus effusion was found, 87 patients (57.6%) had malignant tumor, including 62 with residual or recurrent cervical carcinoma and 25 with secondary primary malignant uterus tumor. Sixty-four patients had uterus effusion alone including 8 with pyometra. Of these 64 patients, 17 underwent abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy (BSOH), the others were treated with drainage till the fluid disappeared. Of the 62 patients with residual or recurrent cervical carcinoma, 19 underwent BSOH and 43 were treated by palliative irradiation or chemotherapy. Twenty-five patients who had secondary primary malignant uterus tumor were treated by BSOH. The 5-year survival rate of patients with uterus effusion alone, with residual tumor (with recurrent tumor), or with secondary primary malignancy were 54.8%, 0%, 28.7% and 47.5%, respectively. The prognosis of the patients with uterus effusion alone was better than those with secondary primary malignant uterus tumor. Patients with residual or recurrent cervical cancer had the worst prognosis. Conclusions: Patients with uterus effusion after irradiation for carcinoma of the cervix often have tumor including secondary primary, malignant uterus tumor. The prognosis is different, which depends on if the patient has tumor or not. (authors)

 20. A Case of Massive Pleural Effusion: Pleurodesis by Bleomycin.

  Science.gov (United States)

  Hasan, R; Khan, O S; Aftabuddin, M; Razzaque, A M; Chowdhury, G A

  2016-04-01

  Malignant pleural effusion is a common complication of primary and metastatic pleural malignancies. Pleurodesis for the management of malignant pleural effusion is intended to achieve symphysis between parietal and visceral pleura, and to prevent relapse of pleural effusion. Many chemical agents are tried to induce inflammation and damage of the pleural mesothelial layer to achieve this symphysis. Hemorrhagic pleural effusion, especially in the right hemithorax commonly occurs as presentation of primary and metastatic pleural malignancies. This case reports massive right-sided hemorrhagic pleural effusion as the sole manifestation of primary lung cancer in a 45 year old man. Patient attended our department of thoracic surgery complaining of cough, shortness of breath and right sided chest pain. A chest X-ray and chest computer tomography (CT) radiograph shows right sided massive pleural effusion. Right sided tube thoracotomy done. Pleural fluid study was done. Fluid for cytopathology was positive for malignant cell. Computed tomography guided fine needle aspiration cytology from right lung lesion was also done. Diagnosis was as small cell carcinoma. Pleural effusion resolved after 9(th) post operative day of chest tube insertion. Bleomycin pleurodesis was done. Day after pleurodesis intra thoracic tube was removed and patient was discharged from hospital on 10(th) Post operative day with an advice to attend the oncology department for further treatment. The protocol of tube thoracostomy and chemical pleurodesis was almost always successful in giving symptomatic relief of respiratory distress for a considerable period of time. However, chemical pleurodesis is not possible in all cases of malignant pleural effusion because it has got potential complication including death.

 1. Micro-pleural Metastasis Without Effusion: CT and US Findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Na, Hyoung Il; Yoo, Seung Min; Kim, Yang Soo; Lee, Hwa Yeon; Song, In Sup; Shim, Hyung Jin; Kwak, Byung Kook; Shin, Jong Wook

  2004-01-01

  Pleural metastasis from malignancy is commonly combined with effusion. We report the ultrasonographic and CT findings in a rare case of micro-pleural metastasis without effusion. A 34-year-old male patient with lung cancer underwent video-assisted thoracoscopic surgery (VATS), prior to open thoracotomy. VATS revealed multiple metastatic micronodules on the pleura, which were overlooked on the preoperative CT scan. The HRCT images and chest ultrasonograms showed clear evidence of pleural micro-nodules

 2. Micro-pleural Metastasis Without Effusion: CT and US Findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Na, Hyoung Il; Yoo, Seung Min; Kim, Yang Soo; Lee, Hwa Yeon; Song, In Sup; Shim, Hyung Jin; Kwak, Byung Kook; Shin, Jong Wook [Chung-Ang University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2004-09-15

  Pleural metastasis from malignancy is commonly combined with effusion. We report the ultrasonographic and CT findings in a rare case of micro-pleural metastasis without effusion. A 34-year-old male patient with lung cancer underwent video-assisted thoracoscopic surgery (VATS), prior to open thoracotomy. VATS revealed multiple metastatic micronodules on the pleura, which were overlooked on the preoperative CT scan. The HRCT images and chest ultrasonograms showed clear evidence of pleural micro-nodules

 3. Combined detection of AM, CYFRA21-1, NSE and CEA levels in pleural effusion for differentiation of malignant from tuberculous pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yu Hua; Zhu Wenru; Sun Shuhong; Xu Shuhua; Yu Hui

  2005-01-01

  The level s of four tumor markers (AM, CYFRA21-1, NSE and CEA) pleural effusion in plearal effusion were determined by RIA in 52 patients with tuberculous pleural effusion and 74 patients with malignant pleural effusion. The results showed that the levels of the four tumor markers in malignant pleural effusion were significantly higher than those in tuberculous pleural effusion. Combined detection of the four tumor markers could improve the diagnostic sensitivity and the accuracy to 90.5% and 92.9%, respectively (P<0.01). Detection of AM, CYFRA21-1, NSE and CEA levels in pleural effusion is very useful for the differentiation of malignant from tuberculous pleural effusion. Combined detection of the four markers may greatly improve the diagnostic accuracy. (authors)

 4. Role of bacterial biofilm in development of middle ear effusion.

  Science.gov (United States)

  Tawfik, Sedeek Abd El-Salam; Ibrahim, Ahmed Aly; Talaat, Iman Mamdoh; El-Alkamy, Soliman Samy Abd El-Raouf; Youssef, Ahmed

  2016-11-01

  Biofilms have been implicated in the development of several chronic upper respiratory tract infections. Role of bacterial biofilms has been well studied in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis. However, its impact on development of middle ear effusion is still a matter of debate. To study the extent of surface adenoid biofilm and evaluate its role in the pathogenesis of chronic otitis media with effusion in children. The study was carried out on 40 children in Alexandria Main University Hospital between 1 and 16 years of age without sex predilection, who were divided into two groups. The first group (20 children) had otitis media with effusion associated with adenoid hypertrophy, whereas the second group (20 children) had adenoid hypertrophy without middle ear effusion. Adenoidectomy with ventilation tube insertion was done for group 1 cases, whereas, only Adenoidectomy was done for group 2 cases. The samples were processed for the detection of biofilms by scanning electron microscopy. The biofilm formation was graded according to extension. Biofilm formation was detected on all samples for group 1. Adenoids removed from patients with otitis media with effusion had higher-grade biofilm formation than the other group (P 0.0001). No correlation was found between adenoid size and biofilm formation. In pediatric population, adenoid surface biofilm formation may be involved in the pathogenesis otitis media with effusion.

 5. [The diagnostic value of medical thoracoscopy for unexplained pleural effusion].

  Science.gov (United States)

  Jiang, Shu-juan; Mu, Xiao-yan; Zhang, Song; Su, Li-li; Ma, Wei-xia

  2013-05-01

  To explore the endoscopic features of patients with unexplained pleural effusion, and to evaluate the diagnostic value of medical thoracoscopy. A retrospective analysis of 2380 patients with unexplained pleural effusion (1320 males and 1060 females; age 15-94 years) in Shandong Provincial Hospital from 1992 to 2011 were performed .The diagnosis was confirmed by medical thoracoscopy. The endoscopic findings of malignant pleural effusion mostly showed nodules of varying sizes. The nodules could be grape-like, cauliflower-like, fused into masses, or diffused small nodules . The appearance of cancerous nodules was more diversified compared to tuberculous nodules. Tuberculous pleurisy was manifested as diffuse pleural congestion and miliary changes, multiple small gray-white nodules, fibrin deposition and adhesion in the pleural cavity, pleural thickening and loculation . The pathological diagnosis was as follows: pleural metastases in 899 (37.8%), primary pleural mesothelioma in 439 (18.4%), tuberculous pleurisy in 514 (21.6%), non-specific inflammation in 226 (9.5%), empyema in 190 (8.0%), hepatic pleural effusion in 36 (1.5%) and pleural effusion of unknown causes in 76 (3.2%) cases. The diagnostic positive rate of medical thoracoscopy was 96.8%. No serious complications were observed. Medical thoracoscopy is a relatively safe procedure and has an important application value in the diagnosis of unexplained pleural effusion.

 6. Thoracic computed tomography in patients with suspected malignant pleural effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Traill, Zoee C.; Davies, Robert J.O.; Gleeson, Fergus V.

  2001-01-01

  AIM: To assess the role of contrast-enhanced computed tomography (CT) prospectively in patients with suspected malignant pleural effusions. MATERIALS AND METHODS: Forty consecutive patients referred for the investigation of a suspected malignant pleural effusion had contrast-enhanced thoracic CT, thoracoscopy, thoraco-centesis and pleural biopsy, either percutaneously or at thoracoscopy. Final diagnoses were based on histopathological or cytological analysis (n = 30), autopsy findings (n = 3) or clinical follow-up (n = 7). The pleural surfaces were classified at contrast-enhanced CT as normal or abnormal and, if abnormal, as benign or malignant in appearance using previously established CT criteria for malignant pleural thickening by two observers unaware of the pathological diagnosis. RESULTS: Pleural effusions were malignant in 32 patients and benign in eight patients. Pleural surfaces assessed at CT showed features of malignancy in 27 out of 32 patients with a malignant effusion (sensitivity 84%, specificity 100%). Overall, CT appearances indicated the presence of malignancy in 28 of 32 (87%) patients. All eight patients with benign pleural disease were correctly diagnosed by CT. CONCLUSION: Contrast-enhanced CT is of value in patients with suspected malignant pleural effusions. The previously established criteria for malignant pleural thickening of nodularity, irregularity and pleural thickness >1 cm are reliable in the presence of a pleural effusion. Traill, Z.C. et al. (2001)

 7. Differential diagnosis of tuberculous pleural effusion and malignant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Na, Eui Sung; Kim, Young Nam; Lee, Mee Ran; Oh, Yu Whan; Kang, Eun Young

  1997-01-01

  The purpose of this study is to evaluate the diagnostic accuracy of CT in the differential diagnosis of tuberculous and malignant pleural effusion whether or not lung lesions are present, and to investigate the CT findings used for this differential diagnosis. This study involved 30 patients with tuberculous pleural effusion (mean age, 44.6 years; M : F = 19:11) and 20 with malignant pleural effusion (mean age, 57.2 years; M: F=10:10). All 50 patients underwent enhanced CT chest scans, and the respective conditions were pathologically confirmed. Two radiologists unaware of the pathologic results and distributions of patients reviewed these scans, CT findings of pleural effusions, their diagnoses, and the degree of confidence of their diagnoses. In most cases, CT provided correct differential diagnosis between tuberculous and malignant pleural effusion. It can help determine the nature of associated lung and pleural lesions, and specific findings of the latter, and can accurately differentiate tuberculous and malignant pleural effusion. (author). 20 refs., 3 tabs., 5 figs

 8. Treatment options in otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Upadhya, Ila; Datar, J

  2014-01-01

  Secretary Otitis media with effusion (OME) is the accumulation of mucus in the middle ear and sometimes in the mastoid air cell system. The main etiological factor is alteration in mucociliary system of middle ear secondary to ET malfunction which may be primary or secondary. OME is the cause of concern due to its occurance in paediatric age group, highest at 2 years of age, presenting as impairment of hearing leading to delayed speech and language development, poor academic performance and behavioral problems. In spite of this there are no confirmed guidelines of treatment to overcome. Many treatment options are available medical as well as surgical. Prospective study conducted to evaluate various treatment options revealed that auto inflation of ET is the main stay of treatment. If the ET malfunction is due to any reasons like adenoids, deviated nasal septum, hypertrophied turbinates or any other cause surgical intervention of the same gives 100% results. Medical management gives good results but recurrence is equally common.

 9. Vascular endothelial growth factor and protein level in pleural effusion for differentiating malignant from benign pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Wu, Da-Wei; Chang, Wei-An; Liu, Kuan-Ting; Yen, Meng-Chi; Kuo, Po-Lin

  2017-09-01

  Pleural effusion is associated with multiple benign and malignant conditions. Currently no biomarkers differentiate malignant pleural effusion (MPE) and benign pleural effusion (BPE) sensitively and specifically. The present study identified a novel combination of biomarkers in pleural effusion for differentiating MPE from BPE by enrolling 75 patients, 34 with BPE and 41 with MPE. The levels of lactate dehydrogenase, glucose, protein, and total cell, neutrophil, monocyte and lymphocyte counts in the pleural effusion were measured. The concentrations of interleukin (IL)-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, tumor necrosis factor-α, interferon γ, transforming growth factor-β1, colony stimulating factor 2, monocyte chemoattractant protein-1 and vascular endothelial growth factor (VEGF) were detected using cytometric bead arrays. Protein and VEGF levels differed significantly between patients with BPE and those with MPE. The optimal cutoff value of VEGF and protein was 214 pg/ml and 3.35 g/dl respectively, according to the receiver operating characteristic curve. A combination of VEGF >214 pg/ml and protein >3.35 g/dl in pleural effusion presented a sensitivity of 92.6% and an accuracy of 78.6% for MPE, but was not associated with a decreased survival rate. These results suggested that this novel combination strategy may provide useful biomarkers for predicting MPE and facilitating early diagnosis.

 10. Malignant pleural effusion from papillary thyroid carcinoma diagnosed by pleural effusion cytology: A case report.

  Science.gov (United States)

  Kosmas, Konstantinos; Tsonou, Anna; Mitropoulou, Georgia; Salemi, Eufrosyni; Kazi, Danai; Theofanopoulou, Ageliki

  2018-02-01

  Papillary thyroid carcinoma (PTC) is by far the most common thyroid malignancy (over 85%) of all the thyroid cancers. It has excellent prognosis and 10-year survival rate in most of the cases (95%). Most of the tumors are indolent and do not recur or metastasize after removal. However, widespread metastases to lung, skeleton, central nervous system and, occasionally, other organs may be observed. In rare instances, this disease may metastasize to the pleura and manifest as a malignant pleural effusion (MPE) and portend poor prognosis. This article reports the cytomorphologic and immunocytochemical findings of a female patient with a symptomatic pleural effusion resulting from PTC metastatic to the pleura. Pleural fluid cytology revealed abundant papillary clusters with relatively nuclear pleomorphism, intranuclear cytoplasmic inclusions and nuclear grooves, small and distinct nucleoli as well as small discrete vacuoles. Psammoma bodies were not seen. Immunocytochemical staining was positive for TGB, EMA, Ber-EP4, CK19, and negative for TTF-1. Metastasis of PTC to pleural fluid is extremely rare and diagnosing the disease by cytology is challenging and requires medical expertise as well as knowledge of clinical context and immunocytochemical staining. Additionally, a cytologic diagnosis of MPE due to PTC provides important treatment information and plays an important role in prognosis. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 11. Otitis media with effusion in children younger than 1 year

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Cantisani Di Francesco

  2016-06-01

  Full Text Available Abstract Objective: To determine the prevalence of otitis media with effusion in children younger than 1 year and its association with the season of the year, artificial feeding, environmental and perinatal factors. Methods: Retrospective study of 184 randomly included medical records from a total of 982 healthy infants evaluated for hearing screening tests. Diagnosis of otitis media with effusion was based on otoscopy (amber-gold color, fluid level, handle of malleus position, type B tympanometric curves and absence of otoacoustic emissions. Incomplete medical records or those describing acute otitis media, upper respiratory tract infections on the assessment day or in the last 3 months, neuropathies and craniofacial anomalies were excluded. Data such as gestational age, birth weight, Apgar score, type of feeding and day care attendance were compared between children with and without otitis media with effusion through likelihood tests and multivariate analysis. Results: 25.3% of 184 infants had otitis media with bilateral effusion; 9.2% had unilateral. In infants with otitis media, the following were observed: chronological age of 9.6±1.7 months; gestational age >38 weeks in 43.4% and birth weight >2500g in 48.4%. Otitis media with effusion was associated with winter/fall, artificial feeding, Apgar score <7 and day care attendance. The multivariate analysis showed that artificial feeding is the factor most often associated to otitis media with effusion. Conclusions: Otitis media with effusion was found in about one third of children younger than 1 year and was mainly associated with artificial feeding.

 12. [Otitis media with effusion in children younger than 1 year].

  Science.gov (United States)

  Di Francesco, Renata Cantisani; Barros, Vivian Boschesi; Ramos, Rafael

  2016-06-01

  To determine the prevalence of otitis media with effusion in children younger than 1 year and its association with the season of the year, artificial feeding, environmental and perinatal factors. Retrospective study of 184 randomly included medical records from a total of 982 healthy infants evaluated for hearing screening tests. Diagnosis of otitis media with effusion was based on otoscopy (amber-gold color, fluid level, handle of malleus position), type B tympanometric curves and absence of otoacoustic emissions. Incomplete medical records or those describing acute otitis media, upper respiratory tract infections on the assessment day or in the last 3 months, neuropathies and craniofacial anomalies were excluded. Data such as gestational age, birth weight, Apgar score, type of feeding and day care attendance were compared between children with and without otitis media with effusion through likelihood tests and multivariate analysis. 25.3% of 184 infants had otitis media with bilateral effusion; 9.2% had unilateral. In infants with otitis media, the following were observed: chronological age of 9.6±1.7 months; gestational age >38 weeks in 43.4% and birth weight >2,500g in 48.4%. Otitis media with effusion was associated with winter/fall, artificial feeding, Apgar score otitis media with effusion. Otitis media with effusion was found in about one third of children younger than 1 year and was mainly associated with artificial feeding. Copyright © 2015 Sociedade de Pediatria de São Paulo. Publicado por Elsevier Editora Ltda. All rights reserved.

 13. The role of bedside ultrasound in the diagnosis of pericardial effusion and cardiac tamponade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Goodman

  2012-01-01

  Full Text Available This review article discusses two clinical cases of patients presenting to the emergency department with pericardial effusions. The role of bedside ultrasound in the detection of pericardial effusions is investigated, with special attention to the specific ultrasound features of cardiac tamponade. Through this review, clinicians caring for patients with pericardial effusions will learn to rapidly diagnose this condition directly at the bedside. Clinicians will also learn to differentiate between simple pericardial effusions in contrast to more complicated effusions causing cardiac tamponade. Indications for emergency pericardiocentesis are covered, so that clinicians can rapidly determine which group of patients will benefit from an emergency procedure to drain the effusion.

 14. The effectiveness of single port thoracoscopic approach in pleural effusions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Bilgin Büyükkarabacak

  2014-12-01

  Full Text Available Objective: Currently, thoracoscopic procedures have been used frequently in diagnosis and treatment of pleural effusions. It was reported, high diagnosis and treatment success with thoracoscopy in pleural effusion, which was not, diagnosed using cytology and blinding pleural biopsy procedures. In this study, it was aimed to evaluate of the patient was performed video-assisted thoracic surgery (VATS due to pleural effusion. Methods: Between 2011 and 2014 years, it was evaluated 52 patients was performed VATS because of pleural effusion. The procedure was performed under general anesthesia and single lung ventilation in 50 patients, and local anesthesia in 2 patients. Results: Histopathological results were reported as carcinoma infiltration in 29 patients, benign disease in 23 patients. Cytological examination of liquid was executed before thoracoscopy in all of the patients with malignity positive. In addition, in eight patients pleura biopsy, on which blinding was executed, evaluated as malignity negative. The diagnostic value of our procedure has 100% in malign group and 98% in benign group. In patients with malignant disease, pleurodesis was performed peroperatively. Mean hospital stay was 5 days (3-15. Mean duration of terminating chest tube was 3 days (3-15. There were no morbidity and mortality due to procedure. Conclusion: Single port VATS is an effective and safe procedure in diagnosis and palliative treatment of patient with pleural effusion, and it has high success rate and reduces hospital stay.

 15. Mechanics of the canine diaphragm in pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  De Troyer, André; Leduc, Dimitri; Cappello, Matteo; Gevenois, Pierre Alain

  2012-09-01

  Pleural effusion is a complicating feature of many diseases of the lung and pleura, but its effects on the mechanics of the diaphragm have not been assessed. In the present study, radiopaque markers were attached along muscle bundles in the midcostal region of the diaphragm in anesthetized dogs, and the three-dimensional location of the markers during relaxation before and after the stepwise introduction of liquid into the left or right pleural space and during phrenic nerve stimulation in the same conditions was determined using computed tomography. From these data, accurate measurements of diaphragm muscle length and displacement were obtained, and the changes in pleural and abdominal pressure were analyzed as functions of these parameters. The effect of liquid instillation on the axial position of rib 5 was also measured. The data showed that 1) liquid leaked through the dorsal mediastinal sheet behind the pericardium so that effusion was bilateral; 2) effusion caused a caudal displacement of the relaxed diaphragm; 3) this displacement was, compared with passive lung inflation, much larger than the cranial displacement of the ribs; and 4) the capacity of the diaphragm to generate pressure, in particular pleural pressure, decreased markedly as effusion increased, and this decrease was well explained by the decrease in active muscle length. It is concluded that pleural effusion has a major adverse effect on the pressure-generating capacity of the diaphragm and that this is the result of the action of hydrostatic forces on the muscle.

 16. Vestibular evaluation in children with otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Kolkaila, E A; Emara, A A; Gabr, T A

  2015-04-01

  Fifty per cent of children with serous otitis media may have some balance disturbances. To evaluate vestibular function in children with otitis media with effusion. The control group comprised 25 children with bilateral normal hearing and middle-ear function. The study group consisted of 30 children with bilateral otitis media with effusion; these were divided into 2 subgroups according to air-bone gap size. Measures included the Arabic Dizziness Handicap Inventory, an imbalance evaluation sheet for children, vestibular bedside tests for children, and air- and bone-conducted vestibular-evoked myogenic potential testing. Arabic Dizziness Handicap Inventory scores and some vestibular bedside test results were significantly abnormal, with normal video-nystagmography results, in children with otitis media with effusion. Air-conducted vestibular-evoked myogenic potentials were recorded in 73 per cent of children with otitis media with effusion, with significantly delayed latencies. Bone-conducted vestibular-evoked myogenic potentials were successfully detected in 100 per cent of children with otitis media with effusion with similar results to the control group. The Arabic Dizziness Handicap Inventory and vestibular bedside tests are valuable tools for detecting vestibular impairment in children. Bone-conducted vestibular-evoked myogenic potentials are useful for vestibular system evaluation.

 17. Ciliochoroidal effusion with persistent hypotony after trabectome surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Essam A Osman

  2015-01-01

  Full Text Available The trabectome is a novel form of ab interno trabeculectomy that ablates and remove the trabecular meshwork and the inner wall of Schlemm′s canal and subsequently expose the natural drainage pathway (the collector channels to aqueous humor. Complications associated with the trabectome are few and among them is transient hypotony. We report a case of a prolonged ciliochoroidal effusion with hypotony after ab interno trabeculectomy using the trabectome with cyclodialysis cleft detected by 80 MHz ultrasound biomicroscopy in a previously neither nonoperated nor traumatized eye. Transient hypotony has been reported after the trabectome surgery. Very few cases were associated with inadvertent intraoperative cyclodialysis, but there are no cases of prolonged hypotony with ciliochoroidal effusion with cyclodialysis. In our case, associated transient intraoperative and postoperative hypotony with a history of chronically high pressure along with the possible contribution of low-grade postoperative inflammation may have precipitated the ciliochoroidal effusion with prolonged hypotony associated with cyclodialysis.

 18. Primary Intestinal Lymphangiectasia Manifested as Unusual Edemas and Effusions

  Science.gov (United States)

  Wang, Xuefeng; Jin, Hong; Wu, Weilu

  2016-01-01

  Abstract Primary intestinal lymphangiectasia (PIL) is a rare disorder of unknown etiology characterized by diffuse or localized dilation and eventual rupture of the enteric lymphatic vessels in mucosa, submucosa, and/or subserosa. Lymph, rich in all kinds of proteins and lymphocytes, leaks into the gastrointestinal tract via the affected lymphatic vessels causing hypoproteinemia and lymphopenia. The main symptom is variable degrees of pitting edemas of bilateral lower limbs. But edemas of any other parts of body, and mild serous effusions may also occur sometimes. PIL occurs in conjunction with a right hemifacial edema, a right upper limb lymphedema, asymmetric bilateral calves edemas, and a unilateral massive pleural effusion seems never to be reported before. In addition, increased enteric protein loss that may cause severe hypoproteinemia usually get overlooked, and the lymphatic system disorders always put the diagnoses in a dilemma. We described a case of a 17-year-old Chinese girl with a history of gradually progressive swellings of right-sided face, right upper limb, and bilateral calves since 3 to 4 months of age. A right-sided massive pleural effusion, a moderate pericardial effusion, and a mild ascites have been proved unchanged by a series of computerized tomography (CT) scans since 5 years ago. The diagnosis of PIL was finally confirmed by severe hypoproteinemia, endoscopic changes, and histology of jejunum biopsy. Further lymphoscintigraphy and lymphangiography also identified lymph leakage in her bowel and several abnormal lymphatic vessels. A high-protein, low-fat diet supplemented with medium-chain triglycerides (MCT) showed some benefit. This case suggested that PIL was a rare but important etiology of hypoproteinemia, effusions, and edemas. PIL, effusions, and lymphedema can be the features of multisegmental generalized lymphatic dysplasia. In addition, both lymphoscintigraphy and intranodal lymphangiography could be considered when lymphatic

 19. Molecular analysis of bacterial pathogens in otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Post, J C; Preston, R A; Aul, J J; Larkins-Pettigrew, M; Rydquist-White, J; Anderson, K W; Wadowsky, R M; Reagan, D R; Walker, E S; Kingsley, L A; Magit, A E; Ehrlich, G D

  To determine if the polymerase chain reaction (PCR) can detect bacterial DNA in pediatric middle ear effusions that are sterile by standard cultural methods. Single-center, blinded, comparative study of diagnostic assays. The PCR-based detection systems for Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, and Streptococcus pneumoniae were designed and validated using a battery of DNAs obtained from cultured bacteria. Chronic middle ear effusion specimens were collected and comparatively analyzed by culture and the PCR. Tertiary care pediatric hospital. A total of 97 middle ear effusions were collected from pediatric outpatients at Children's Hospital of Pittsburgh (Pa) during myringotomy and tube placement for chronic otitis media with effusion (duration > 3 months). All patients had failed multiple courses of antimicrobial therapy and were diagnosed by a combination of validated otoscopy and tympanograms. Differences in the percentage of positive test results between PCR-based assays and culture for M catarrhalis, H influenzae, and S pneumoniae. Of the 97 specimens of otitis media with effusion, 28 (28.9%) tested positive by both culture and PCR for M catarrhalis, H influenzae, or S pneumoniae. An additional 47 specimens (48%) were PCR positive/culture negative for these three bacterial species. Thus, 75 (77.3%) of the 97 specimens tested PCR positive for one or more of the three test organisms. The minimum number of bacterial genomic equivalents present in the average culture-negative ear was estimated to be greater than 10(4) based on dilutional experiments. The PCR-based assay systems can detect the presence of bacterial DNA in a significant percentage of culturally sterile middle ear effusions. While this finding is not proof of an active bacterial infectious process, the large number of bacterial genomic equivalents present in the ears is suggestive of an active process.

 20. Laser Myringotomy Versus Ventilation Tubes In Otitis Media With Effusion.

  Science.gov (United States)

  Yousaf, Mohammad; Malik, Suhail Ahmad; Haroon, Tahir

  2016-01-01

  Otitis media with effusion (OME) is a leading cause of difficulty in hearing in paediatric population. Otitis media with effusion must be detected and managed early to prevent conductive hearing loss in children. It was aimed to compare results of laser myringotomy and ventilation tube insertion, in terms of hearing improvement and recurrence of Middle ear effusion (MEE). This randomized controlled trial was conducted from February 2012 to January 2015. Children of 4- 12 years of age with decreased hearing due to OME were included in the study. These children were investigated with pure tone audiometry (PTA) and tympanometry to confirm conductive hearing loss. Patients were put in 2 groups, group one comprised of patients treated with laser myringotomy and group 2, treated with ventilation tube insertion. The objective was to evaluate and compare results of the two procedures in terms of resolution of middle ear effusion (MEE) and improvement of hearing. The two procedures were also compared in terms of complications like otorrhea, persistence of perforation, hypertrophic scar and thinning of tympanic membrane (TM). Middle ear effusion cleared in 35 out of 68 ears with laser myringotomy (LM) as compared to 52 out of 62 ears with ventilation tubes (VT). The myringotomy was still patent in 21 ears treated with LM while tube was in site in 50 years with VT after 3 months. The hearing level improved with LM by 10-15 dB after first 3 months. The aim in Otitis media with effusion is ventilation of tympanic cavity. Laser myringotomy can be substitute to ventilation tube insertion (VT). But it remains patent for shorter time and less effective than VT. The ears with refractory or recurrent MEE should have VT insertion.

 1. A new diagnostic approach for bilious pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Saraya, Takeshi; Light, Richard W; Sakuma, Sho; Nakamoto, Yasuo; Wada, Shoko; Ishida, Manabu; Inui, Toshiya; Koide, Takashi; Ishii, Haruyuki; Takizawa, Hajime

  2016-09-01

  Bilious pleural effusion is an extremely rare condition associated with liver diseases, subphrenic or subhepatic abscess formation, biliary peritonitis, and invasive procedures (i.e., percutaneous biliary drainage or liver biopsy). The current diagnostic test is based on the measurement of the ratio of pleural total bilirubin to serum total bilirubin, which is greater than 1 in patients with bilious pleural effusion. Given the low incidence of bilious pleural effusion, the precise diagnostic yield of this ratio based test has not been evaluated. We retrospectively reviewed the medical records of our institution and searched the PubMed database for reports of bilious pleural effusion. We identified a total of 12 cases of bilious pleural effusion (9 from 8 Pubmed reports and 3 from our institutional records). The factors causing this condition were broadly classified into three categories based on the pathophysiology: 1) liver diseases (echinococcosis, tuberculosis and amebiasis); 2) subhepatic/subphrenic abscess or biliary peritonitis, with or without biliary tract obstruction; and 3) iatrogenic disease after percutaneous biliary drainage and/or liver biopsy. The sensitivity of detection was 76.9% when the ratio of pleural total bilirubin to serum total bilirubin was greater than 1. The sensitivity increased to 100% when a combination test including pleural glycoholic acid was adopted. This study demonstrates the high diagnostic yield for bilious pleural effusion using a combination of two test criteria; a ratio of pleural total bilirubin to serum total bilirubin greater than 1 and the presence of pleural glycoholic acid. Copyright © 2016 The Japanese Respiratory Society. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Relative-velocity distributions for two effusive atomic beams in counterpropagating and crossed-beam geometries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Formulas are presented for calculating the relative velocity distributions in effusive, orthogonal crossed beams and in effusive, counterpropagating beams experiments, which are two important geometries for the study of collision processes between atoms. In addition formulas for the distributions...

 3. CT differentiation of subphrenic abscess and pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alexander, E.S.; Proto, A.V.; Clark, R.A.

  1983-01-01

  The computed tomographic scans of 38 patients with proven subphrenic abscesses and 28 patients with proven pleural effusions were reviewed without knowledge of the final diagnosis. In 26% of cases the hemidiaphragm could be identified directly as a stripe, while in 71% of cases only the hemidiaphragmatic contour could be seen. In 3% of cases the hemidiaphragm position was indeterminate because insufficient scans of the chest or abdomen were obtained. In the cases where the hemidiaphragm position could be established, the computed tomographic diagnosis was correct in 100% of subphrenic abscesses and in 96% of pleural effusions. Methods of identifying the hemidiaphragm on computed tomography and the possible pitfalls are discussed

 4. Imatinib-induced pleural effusion: A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R Banka

  2017-01-01

  Full Text Available Imatinib is a tyrosine kinase inhibitor and has rarely been reported to cause pleural effusion. We report the case of an 88-year-old male, known case of gastrointestinal stromal tumor on treatment with imatinib, who presented with a 2-week history of cough and dyspnea. He was diagnosed to have a right-sided pleural effusion and thoracentesis of the fluid revealed an exudate with low adenosine deaminase and negative cytology. Withdrawal of the drug lead to resolution of symptoms. We report this case to highlight the side effect profile of imatinib and warn physicians regarding this potential adverse effect which may be mistaken for metastasis or infection.

 5. Newly diagnosed primary hypothyroidism applicant with massive pericardial effusion and acute renal failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ates I

  2016-01-01

  Full Text Available Objective. While non-symptomatic pericardial effusion is seen in primary hypothyroidism, massive pericardial effusion is a very rare finding. In the literature, newly diagnosed primary hypothyroidism cases presenting with massive pericardial effusion or acute renal failure are present, but we did not encounter any case first presenting with combination of two signs. In this case report, primary hypothyroidism case that presenting with massive pericardial effusion and acute renal failure will be discussed.

 6. Accumulation of sup(99m)Tc-MDP in pleural effusions and ascites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yokomizo, Yu; Ichiya, Yuichi; Kuwabara, Yasuo; Wada, Makoto; Shiozaki, Hiroshi

  1983-01-01

  In 1500 cases bone scintigraphy was performed. sup(99m)Tc-MDP accumulation were revealed on bone scintigraphy in pleural effusion in 5 cases and that in ascitic effusion in 2 cases. The sensitivity of sup(99m)Tc-MDP accumulation was 5.5% for pleural effusion and 10.0% for ascites. It was noticed that the sup(99m)Tc-MDP accumulation was often associated with retention of a large amount of pleural effusion. (Ueda, J.)

 7. The Prevalence of Pleural Effusion in Pregnant Women: A Pilot Study

  OpenAIRE

  DİKENSOY, Ebru

  2014-01-01

  Pleural effusions are very common in general population. There are more than 50 reasons for the etiology. There is limited data on the prevalence of pleural effusions in a population of pregnant women. We prospectively screened 45 pregnant women between May and October 2006. All the pregnant women underwent thoracic ultrasonography during their routine check. Five out of 45 subjects (11%) had minimal and bilateral pleural effusion. None of the subjects was symptomatic. All of the effusions re...

 8. Untargeted mass spectrometry-based metabolomic profiling of pleural effusions: fatty acids as novel cancer biomarkers for malignant pleural effusions.

  Science.gov (United States)

  Lam, Ching-Wan; Law, Chun-Yiu

  2014-09-05

  Untargeted mass spectrometry-based metabolomic profiling is a powerful analytical method used for broad-spectrum identification and quantification of metabolites in biofluids in human health and disease states. In this study, we exploit metabolomic profiling for cancer biomarker discovery for diagnosis of malignant pleural effusions. We envisage the result will be clinically useful since currently there are no cancer biomarkers that are accurate enough for the diagnosis of malignant pleural effusions. Metabolomes of 32 malignant pleural effusions from lung cancer patients and 18 benign effusions from patients with pulmonary tuberculosis were analyzed using reversed-phase liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using AB SCIEX TripleTOF 5600. MS spectra were analyzed using XCMS, PeakView, and LipidView. Metabolome-Wide Association Study (MWAS) was performed by Receiver Operating Characteristic Curve Explorer and Tester (ROCCET). Insignificant markers were filtered out using a metabolome-wide significance level (MWSL) with p-value pleural effusions. Using a ratio of FFA 18:1-to-ceramide (d18:1/16:0), the area-under-ROC was further increased to 0.99 (95% CI = 0.91-1.00) with sensitivity 93.8% and specificity 100.0%. Using untargeted metabolomic profiling, the diagnostic cancer biomarker with the largest area-under-ROC can be determined objectively. This lipogenic phenotype could be explained by overexpression of fatty acid synthase (FASN) in cancer cells. The diagnostic performance of FFA 18:1-to-ceramide (d18:1/16:0) ratio supports its use for diagnosis of malignant pleural effusions.

 9. Primary Intestinal Lymphangiectasia (Waldmann's Disease) Presenting with Chylous Effusions in a 15-Year-Old.

  Science.gov (United States)

  Surampalli, Vijay; Ramaswamy, Srinath; Surendran, Deepanjali; Bammigatti, Chanaveerappa; Swaminathan, Rathinam Palamalai

  2017-08-01

  Primary Intestinal Lymphangiectasia (PIL) is a rare disease of unknown aetiology which presents in the paediatric age group with anasarca, diarrhoea, hypoproteinaemia, lymphoedema and chylous effusions. Tuberculosis, filariasis, chest trauma, malignancies and haematological disorders usually contribute to most cases of secondary lymphangiectasia and chylous effusions. We hereby describe a case of PIL presenting with chylous effusions which remained undiagnosed for eight years.

 10. Cell origins and diagnostic accuracy of interleukin 27 in pleural effusions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei-Bing Yang

  Full Text Available The objective of the present study was to investigate the presence of interleukin (IL-27 in pleural effusions and to evaluate the diagnostic significance of pleural IL-27. The concentrations of IL-27 were determined in pleural fluids and sera from 68 patients with tuberculous pleural effusion, 63 malignant pleural effusion, 22 infectious pleural effusion, and 21 transudative pleural effusion. Flow cytometry was used to identify which pleural cell types expressed IL-27. It was found that the concentrations of pleural IL-27 in tuberculous group were significantly higher than those in malignant, infectious, and transudative groups, respectively. Pleural CD4(+ T cells, CD8(+ T cells, NK cells, NKT cells, B cells, monocytes, macrophages, and mesothelial cells might be the cell sources for IL-27. IL-27 levels could be used for diagnostic purpose for tuberculous pleural effusion, with the cut off value of 1,007 ng/L, IL-27 had a sensitivity of 92.7% and specificity of 99.1% for differential diagnosing tuberculous pleural effusion from non-tuberculous pleural effusions. Therefore, compared to non-tuberculous pleural effusions, IL-27 appeared to be increased in tuberculous pleural effusion. IL-27 in pleural fluid is a sensitive and specific biomarker for the differential diagnosing tuberculous pleural effusion from pleural effusions with the other causes.

 11. Dissecting aneurysm of arch and descending thoracic aorta presenting as a left sided hemorrhagic pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shamim Shelley

  2010-01-01

  Full Text Available The most common cause of massive hemorrhagic effusion is malignancy. Herein we present a case of dissecting aneurysm of descending thoracic aorta presenting initially with shortness of breath due to left sided massive pleural effusion. Effusion was hemorrhagic in nature with high hematocrit value. CT scan of thorax with CT angiogram was done and that revealed the diagnosis.

 12. Cytologic diagnosis of rhabdomyosarcoma in a child with a pleural effusion. A case report

  NARCIS (Netherlands)

  Theunissen, Paul; Cremers, Martin; van der Meer, Syb; Bot, Freek; Bras, Johannes

  2004-01-01

  A pleural effusion in children is usually caused by infectious diseases; malignant effusion is very uncommon. In a case of a malignant effusion in a child, a pleura-based metastasis of a neoplasm with a typically high prevalence in childhood has to be considered. Examples are neuroblastoma,

 13. Evaluation of lymphocytic exudative pleural effusion with pleural biopsy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khurram, M.; Jaffery, A.H.; Khar, Hamama-tul-Bushra; Malik, M.F.; Javed, S.; Burki, U.F.; Khan, B.A.; Ali, A.

  2002-01-01

  Objective: Evaluation of lymphocytic exudative pleural effusion by histopathological examination of pleural biopsy in patients with suspected tuberculous or malignant pleural effusion. Place and Duration of Study: The study was conducted at Pulmonology Department, Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad and DHQ Teaching Hospital, Rawalpindi for two years 1999-2000. Subjects and Methods: A total of 120 patients with exudative pleural effusion underwent closed pleural biopsy with Abram's needle in standard way. Average 4 biopsy specimens were obtained in each patient which were examined histopathologically. Patients in whom a definite diagnosis was not possible were further investigated with repeat pleural biopsy, sputum examinations, bronchoscopy etc. Results definite histopathological diagnosis with pleural biopsy was possible in 59 (49.16% patients, including 13 diagnosed on repeat pleural biopsy. Two commonest diagnoses made were tuberculosis and adenocarcinoma, 64.40% and 13.55% respectively. Conclusion: Histopathological evaluation of pleural biopsy specimens can lead to diagnosis in 49.16% patients with exudative lymphocytic pleural effusion. (author)

 14. Emergent radiologically guided drainage of large pericardial effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hartz, W.H.; Gatenby, R.A.; Kessler, H.B.

  1987-01-01

  The authors drained eight pericardial effusions on an emergency basis because of profound symptoms of pericardial tamponade. The etiology of the pericardial was metastatic disease in all eight cases. US of the subxyphoid region allowed definition of an optimal percutaneous approach. The pericardium was initially punctured with a 22-gauge needle, followed by tract dilation over a wire, which allowed ultimate placement of either an 8.4-F or 10-F nephrostomy catheter. Some 500 - 1,500 ml of bloody fluid drained from the pericardial space within minutes, and a total of 2 - 4 L over the next 4 days. No significant arrhythmias or immediate hypotensive episodes were observed. Six of the patients were successfully treated with sclerosis of the pericardium by injection of tetracyline into the pericardial catheter before it was removed. No recurrent effusions have been observed in any of these patients. Two patients died, one of unsuspected cerebral edema and uncal herniation and one of intractable congestive heart failure. At autopsy, the pericardial catheter was properly positioned with no significant remaining fluid. Echocardiograms were falsely normal in two patients, but CT findings were uniformly diagnostic. Radiologically guided drainage of large pericardial effusions appears to be a safe and effective technique for the treatment of pericardial tamponade from metastatic effusions. This technique is an alternative to the usual surgical intervention and does not require general anesthesia

 15. Recurrence of Malignant Pleural Effusion Following Pleurodesis: Is ...

  African Journals Online (AJOL)

  diluted with 60mls of isotonic saline after which the chest tube was clamped for 4 hours. The thoracostomy tube was removed as soon as the drainage decreased to less than 100ml/day and the chest xray confirmed lung re-expansion and no residual pleural effusion. Pleurodesis was repeated after 7 days if the drainage.

 16. A rare cause of pericardial effusion and ascites: POEMS syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilal Katipoglu

  2017-12-01

  Full Text Available POEMS syndrome is an important paraneoplastic syndrome associated with multisystem involvement. Extravascular volume overload like pericardial effusion and ascites has a broad differential diagnosis. In addition, it may be initial presentation of disease. For that reason, this case report is highlight to warn of different forms of presentation of poems syndrome.

 17. Pericardial effusion complicated by tamponade: a case report ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pericardial effusion complicated by tamponade: a case report. Michele Montandon, Rae Wake, Stephen Raimon. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers ...

 18. Fluctuation theorem for the effusion of an ideal gas.

  Science.gov (United States)

  Cleuren, B; Van den Broeck, C; Kawai, R

  2006-08-01

  The probability distribution of the entropy production for the effusion of an ideal gas between two compartments is calculated explicitly. The fluctuation theorem is verified. The analytic results are in good agreement with numerical data from hard disk molecular dynamics simulations.

 19. Pericardial effusion presenting as an anterior mediastinal mass

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schlesinger, A.E.; Fernbach, S.K.; Northwestern Univ., Chicago, IL

  1986-01-01

  The authors present a case of pericardial effusion in a patient with previous cardiac surgery. Because the pericardium is opened and not reclosed during surgery, fluid can extend superior to the normal upper reflections of the pericardium and simulate an anterior mediastinal mass. (orig.)

 20. Middle ear effusion from metastatic carcinoma of the breast | Okpala ...

  African Journals Online (AJOL)

  Carcinoma of the breast can metastasise to many organs. Metastasis to the temporal bone is rare and even when it does, it would usually spread to other parts of the body. This is a report of isolated metastasis to the temporal bone with middle ear effusion.

 1. Parapneumonic effusions in children: five years’ experience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atilla Cifci

  2017-12-01

  Full Text Available Aim: Most severe complication of respiratory tract infections that causing morbidity and mortality in children is parapneumonic effusion(PPE. PPE is a pleural exudate that is related with primary pneumonia. The early and appropriate antibiotic treatment is very important in follow-up of patients who are diagnosed as parapneumonic effusion and also the timing of interventional and surgical treatment is important to decrease morbidity and mortalitiy in whom clinical and laboratory findings are not cured enough. Materials and Methods: In this study, the clinical and laboratory findings of parapneumonic effusion one hundred patients applied to one center in five years time are discussed. Results: The mean age of patients were 52 months(1.5-156, 52 were male(52%.The 71% of patients were smaller than five years old. The mean duration of hospitalization of patients were 19.6 days(1-45 days. Most frequent spymptom in application was fever, most frequent sign were tachycardia and retractions, most frequent laboratory anormality was high white blood count. The most frequent microorganism in pleural fluid culture was S.aureus. Conclusion: The determination of pathogens causing parapneumonic effusions in our country is very important for starting most suitable treatment early and to decrease morbidity and mortality. [J Contemp Med 2017; 7(4.000: 340-347

 2. The mysterious pleural effusion | Simao | Annals of Pediatric Surgery

  African Journals Online (AJOL)

  We report the case of a 6-month-old infant on total parenteral nutrition since neonatal period, as a consequence of severe intestinal insufficiency secondary to extensive intestinal resection for necrotizing enterocolitis. The child was admitted to the ICU with respiratory failure due to bilateral milky pleural effusion 17 days after ...

 3. Sonography for hip joint effusion in adults with hip pain

  NARCIS (Netherlands)

  Bierma-Zeinstra, S. M.; Bohnen, A. M.; Verhaar, J. A.; Prins, A.; Ginai-Karamat, A. Z.; Laméris, J. S.

  2000-01-01

  To study the prevalence of ultrasonic hip joint effusion and its relation with clinical, radiological and laboratory (ESR) findings in adults with hip pain. Patients (n = 224) aged 50 years or older with hip pain, referred by the general practitioner for radiological investigation, underwent a

 4. Sonography for hip joint effusion in adults with hip pain

  NARCIS (Netherlands)

  S.M. Bierma-Zeinstra (Sita); A.M. Bohnen (Arthur); J.A.N. Verhaar (Jan); A. Prins (Ad); J.S. Lameris; A.Z. Ginai (Abida)

  2000-01-01

  textabstractOBJECTIVE: To study the prevalence of ultrasonic hip joint effusion and its relation with clinical, radiological and laboratory (ESR) findings in adults with hip pain. METHODS: Patients (n = 224) aged 50 years or older with hip pain, referred by the general

 5. Reconsidering management for otitis media with effusion in children ...

  African Journals Online (AJOL)

  Recent research findings have led to a more conservative approach to treatment of otitis media with effusion as opposed to previous recommendations for prompt insertion of tympanostomy tubes to avoid suspected developmental delays due to the mild conductive hearing loss. A large scale longitudinal clinical trial has ...

 6. Recurrent Exudative Pleural Effusion with Flare up of Chronic ...

  African Journals Online (AJOL)

  We describe herein a young male patient who presented with exudative pleural effusion that appeared with flare up of chronic HBV infection and spontaneously recovered with the clinical and biochemical improvement of the hepatitis on two occasions five months apart. Other causes of hepatitis and exudative pleural ...

 7. Pleural biopsy for indeterminate cases of pleural effusion | Ukadike ...

  African Journals Online (AJOL)

  Materials and Methods: This is a retrospective study of all consecutive cases of pleural biopsies done for indeterminate cause of pleural effusion in the University of Benin Teaching Hospital from December 2008 to May 2010, a total of 18months. Blind pleural biopsy was carried out using the Abram's Pleural Biopsy Needle.

 8. Thoracoscopy in undiagnosed pleural effusions | de Groot | South ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective. To review the indications and accuracy of diagnostic thoracoscopy for pleural effusions of unknown origin. Design. Retrospective review of consecutive patients referred for diagnostic thoracoscopy over a 5-year period from 1 January 1989 to 31 December 1993. Setting. Tertiary referral cardiothoracic unit.

 9. Multiple skeletal lesions and pleural effusion owing to Histoplasma ...

  African Journals Online (AJOL)

  We describe a rare case of multiple skeletal lesions and a pleural effusion owing to Histoplasma capsulatum infection in a 16-year-old immunocompetent girl residing in a non-endemic region. Of note is that she had a lesion within a thoracic vertebra. Following an extensive literature search, we found that vertebral ...

 10. Serous Effusions: An attempt at a clinical pathological correlation ...

  African Journals Online (AJOL)

  One hundred and three serous fluid examinations were analysed to try to discover a simple formula whereby a pathological and/or aetiological diagnosis may be made without recourse to multiple, invasive, sophisticated QC expensive procedures. It was hoped also to find features which would identify effusions arising from ...

 11. Pericardial effusion with cardiac tamponade caused by a central ...

  African Journals Online (AJOL)

  With more and more extreme premature and very low-birth weight babies being resuscitated, umbilical central venous catheterisation is now being used more frequently in neonatal intensive care. One of the life-threatening complications is pericardial effusion and cardiac tamponade; however, it is potentially reversible ...

 12. Yield of abrams needle pleural biopsy in exudative pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, I.N.; Zaman, M.; Khan, N.; Jadoon, H.; Ahmed, A.

  2009-01-01

  Pleural effusion is the abnormal collection of fluid in the pleural space resulting from excessive fluid production or decreased absorption and it is one of the most common clinical conditions that we come across in pulmonology clinics and in hospitals. The objective of prospective study was to evaluate the diagnostic role of Abrams Needle Biopsy in Exudative Pleural Effusion The study was performed at the Department of Pulmonology, Ayub Teaching Hospital, Abbottabad over a period of 1 year, i.e., January 2008 to December 2008. Sixty-three patients of either sex and all ages with exudative pleural effusion, on whom Abrams Needle Biopsy was performed were included in the study. Minimum of four specimens from each patient were taken and histopathology done. Out of 63 patients, histopathology revealed the cause in 60 (95%) cases. Tuberculosis, malignancy and rheumatoid pleurisy were confirmed in 34, 24, and 2 cases respectively. Specimens of 3 patients did not reveal any result and showed non-specific inflammation and were further investigated accordingly. The diagnostic yield of Biopsy was 95%. Pleural biopsy is still a reliable and valuable investigation in diagnosing pleural effusion, provided that adequate pleural specimen is taken. (author)

 13. Prognostic factors of hydrops fetalis with pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Nakayama, Atsushi; Oshiro, Makoto; Yamada, Yasumasa; Hattori, Tetsuo; Wakano, Yasuhiro; Hayashi, Seiji; Kokubo, Minoru; Takemoto, Koji; Honda, Shigeru; Ieda, Kuniko; Yamamoto, Hikaru; Kouwaki, Masanori; Yokoi, Kyoko; Shinohara, Osamu; Kato, Takenori; Miyata, Masafumi; Tanaka, Taihei; Hayakawa, Masahiro

  2017-10-01

  Hydrops fetalis (HF) has a low survival rate, particularly in the case of preterm birth. In addition, the severity index of HF has not been fully investigated yet. The aim of this study was to clarify the prognostic factors of HF with pleural effusion. All live-born HF patients with pleural effusion, except for chromosomal abnormality or complex congenital heart disease, born from 2009 to 2013 in Aichi Prefecture in Japan were included. Prenatal, perinatal, and postnatal information was obtained from the medical records and was retrospectively analyzed. Forty-one HF patients with pleural effusion were included, and 28 patients (68%) survived. On multivariate logistic stepwise analysis, gestational birth week (OR, 0.71; 95% CI: 0.52-0.96, P = 0.027) and standard deviation (SD) score of the birthweight (OR, 1.74; 95% CI: 1.01-2.99, P = 0.045) were significant factors for postnatal death. All patients with both ≥32 gestational weeks and pleural effusion. © 2017 Japan Pediatric Society.

 14. Value of ultrasound in the determination of drainage methods in patients with tuberculous pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kang, Eun Young; Suh, Bo Kyoung; Shim, Jae Jeong

  1997-01-01

  To evaluate the utility of ultrasonography (US) as a guide in deciding drainage methods and as a prognostic factor in the prediction of pleural fibrosis, and to compare the effects of drainage methods in patients with tuberculous pleural effusions. In 51 patients with tuberculous pleural effusion, US patterns of pleural effusion were classified according to degree of septa into three groups, as follows : anechoic (n=5), linear septa (n=15), and honeycomb septa (n=31). US-guided drainage methods, including thoracentesis (n=17), percutaneous catheter insertion (n=12), catheter insertion with urokinase instillation (n=22) were employed. Therapeutic effects were evaluated with follow-up chest radiographs after 3 and 6 months. Three months after the procedure, 43 of 51 effusions had drained effectively. US guided drainage failed in eight patients including two of six with linear septated effusion treated with thoracentesis, four of seven with honeycomb septated effusion treated with thoracentesis, and two of six with honeycomb septated effusion treated with catheter drainage. There was no drainage failure in patients with anechoic effusions and in patients with urokinase instillation. Late effects were assessed in 39 patients after 6 months. Follow-up radiographs available in 39 patients demonstrated pleural fibrosis with intercostal space narrowing in 7 patients with honeycomb septated effusion, 3 patients with linear septated effusion, and none of the patients with anechoic effusions. The pattern of septa seen on US could be a useful factor for determining drainage methods and predicting late results in tuberculous pleural effusion. Percutaneous catheter drainage with urokinase instillation was a good drainage modality for patients with septated pleural effusions. Pleural fibrosis is more frequently induced by septated pleural effusion than by anechoic pleural effusion

 15. Value of ultrasound in the determination of drainage methods in patients with tuberculous pleural effusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kang, Eun Young; Suh, Bo Kyoung; Shim, Jae Jeong [Korea Univ. College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1997-01-01

  To evaluate the utility of ultrasonography (US) as a guide in deciding drainage methods and as a prognostic factor in the prediction of pleural fibrosis, and to compare the effects of drainage methods in patients with tuberculous pleural effusions. In 51 patients with tuberculous pleural effusion, US patterns of pleural effusion were classified according to degree of septa into three groups, as follows : anechoic (n=5), linear septa (n=15), and honeycomb septa (n=31). US-guided drainage methods, including thoracentesis (n=17), percutaneous catheter insertion (n=12), catheter insertion with urokinase instillation (n=22) were employed. Therapeutic effects were evaluated with follow-up chest radiographs after 3 and 6 months. Three months after the procedure, 43 of 51 effusions had drained effectively. US guided drainage failed in eight patients including two of six with linear septated effusion treated with thoracentesis, four of seven with honeycomb septated effusion treated with thoracentesis, and two of six with honeycomb septated effusion treated with catheter drainage. There was no drainage failure in patients with anechoic effusions and in patients with urokinase instillation. Late effects were assessed in 39 patients after 6 months. Follow-up radiographs available in 39 patients demonstrated pleural fibrosis with intercostal space narrowing in 7 patients with honeycomb septated effusion, 3 patients with linear septated effusion, and none of the patients with anechoic effusions. The pattern of septa seen on US could be a useful factor for determining drainage methods and predicting late results in tuberculous pleural effusion. Percutaneous catheter drainage with urokinase instillation was a good drainage modality for patients with septated pleural effusions. Pleural fibrosis is more frequently induced by septated pleural effusion than by anechoic pleural effusion.

 16. Intervention for pleural effusions and ascites following liver transplantation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adetiloye, V.A. [Radiology Department, Birmingham Children`s Hospital NHS Trust, Ladywood Middleway, Birmingham B16 8ET (United Kingdom)]|[Radiology Department, College of Health Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife (Nigeria); John, P.R. [Radiology Department, Birmingham Children`s Hospital NHS Trust, Ladywood Middleway, Birmingham B16 8ET (United Kingdom)

  1998-07-01

  Background. Small volumes of fluid in the pleural and peritoneal cavities are common after paediatric liver transplantation. Occasionally, larger fluid collections develop and need intervention by aspiration or insertion of a drain. Objective. To assess the incidence of moderate and large pleural and peritoneal fluid collections following paediatric liver transplantation, the need for intervention and the outcome following radiological and non-radiological treatment, with the ultimate objective of recommending a treatment protocol for such post-operative fluid collections. Materials and methods. A total of 184 consecutive liver grafts in 164 children were reviewed. Results. Of 184 grafts, 31 (16.8 %) developed excessive fluid collections requiring intervention (19 pleural effusions, 8 ascites and 4 effusions and ascites). The effusions were first diagnosed between days 1 and 44 after transplant and the ascites between days 1 and 14. The initial diagnosis was made radiologically in 21 (91 %) of 23 pleural effusions and in 10 (83 %) of 12 ascites. No identifiable cause or association was seen in 18 (58 %) of 31 cases. The mean duration of the pleural effusions and ascites, from onset of treatment to resolution, ranged from 33 {+-} 42 days (SD) to 35 {+-} 48 days and from 36 {+-} 47 days to 39 {+-} 46 days respectively. Comparison of the modes of interventional treatment (i. e. unguided, radiological and surgical) showed no statistically significant difference in the outcome of the management. Conclusions. Post-transplantation pleural effusions and ascites requiring intervention are often without definite cause. They are more common with reduced grafts, but this cannot completely explain the occurrence or the protracted duration of accumulation in spite of combined interventional management. The outcome of treatment is not significantly influenced by the mode of intervention except in cases where surgical intervention is indicated. Patients could be managed

 17. Intervention for pleural effusions and ascites following liver transplantation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adetiloye, V.A.; John, P.R.

  1998-01-01

  Background. Small volumes of fluid in the pleural and peritoneal cavities are common after paediatric liver transplantation. Occasionally, larger fluid collections develop and need intervention by aspiration or insertion of a drain. Objective. To assess the incidence of moderate and large pleural and peritoneal fluid collections following paediatric liver transplantation, the need for intervention and the outcome following radiological and non-radiological treatment, with the ultimate objective of recommending a treatment protocol for such post-operative fluid collections. Materials and methods. A total of 184 consecutive liver grafts in 164 children were reviewed. Results. Of 184 grafts, 31 (16.8 %) developed excessive fluid collections requiring intervention (19 pleural effusions, 8 ascites and 4 effusions and ascites). The effusions were first diagnosed between days 1 and 44 after transplant and the ascites between days 1 and 14. The initial diagnosis was made radiologically in 21 (91 %) of 23 pleural effusions and in 10 (83 %) of 12 ascites. No identifiable cause or association was seen in 18 (58 %) of 31 cases. The mean duration of the pleural effusions and ascites, from onset of treatment to resolution, ranged from 33 ± 42 days (SD) to 35 ± 48 days and from 36 ± 47 days to 39 ± 46 days respectively. Comparison of the modes of interventional treatment (i. e. unguided, radiological and surgical) showed no statistically significant difference in the outcome of the management. Conclusions. Post-transplantation pleural effusions and ascites requiring intervention are often without definite cause. They are more common with reduced grafts, but this cannot completely explain the occurrence or the protracted duration of accumulation in spite of combined interventional management. The outcome of treatment is not significantly influenced by the mode of intervention except in cases where surgical intervention is indicated. Patients could be managed effectively

 18. Diagnostic yield of pleural biopsy in exudative pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Devkota, K C; Chokhani, R; Gautam, S

  2014-09-01

  To know the diagnostic role of pleural biopsy in determining underlying etiological causes of exudative pleural effusion. A total of 47 patients, aged 16-104 years with mean age of 47.36 years, of either sex, with exudative pleural effusion underwent closed pleural biopsy with Abram's needle in standard way. Average 4-6 biopsy specimens were obtained from each patient, which were sent for histopathological examination. In this study, 47 cases of exudative pleural effusion were included, among them 26 (55.31%) cases were male and 21 (44.69%) were female with mean age 47.36 years. Cough was reported by 42 (89.36%) cases, expectoration 28 (59.57%), hemoptysis 3 (6.38%), breathlessness 27 (57.44%), wheezing 3 (6.38%), chest pain 38 (80.85%) and fever by 30 (63.82%) cases. Out of 47 cases, 28 (59.57%) cases had a positive yield, whereas in 19 (40.43%) cases the result was nonspecific inflammation. Out of 28 (59.57%) cases with positive yield 21 (44.68%) were found to have granulomatous inflammation and 10 (21.28%) cases were malignant. Among malignant pleural effusion, 4 cases were squamous cell carcinoma; 3 small cell carcinoma; 1 case adenocarcinoma and 1 case found to have mesothelioma. Tuberculosis and malignancy are the two most common causes of exudative pleural effusion in our set up. Pleural biopsy is a safe, simple and well validated diagnostic tool that helps us to differentiate between malignancy and tuberculosis.

 19. Computed tomography and ultrasound in parapneumonic effusions and empyema

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kearney, S.E.; Davies, C.W.H.; Davies, R.J.O.; Gleeson, F.V

  2000-07-01

  AIM: Imaging of pleural empyema by ultrasound (US) or computed tomography (CT) is used to confirm the diagnosis and facilitate drainage. However, the information gained from US and CT may also have prognostic significance. The aim of the present study was to determine if CT and US appearances correlated with the severity of infection as determined by established microbiological and biochemical indicators, and to establish whether either technique could predict those patients who will fail drainage and require surgery. MATERIALS AND METHODS: Fifty patients with parapneumonic effusions were assessed. All had thoracic CT and the results of thoracic US were available in 36 patients. Imaging features were compared to the stage of the effusion and clinical outcome. RESULTS: At US, 7/36 (19%) pleural collections were anechoic, 5/36 (14%) were hyperechoic without septae and 24/36 (67%) were hyperechoic with septae. There was no relationship between US appearances and the presence of pus, the effusion stage or the need for surgical treatment. On CT pleural enhancement was seen in all patients. There was evidence of pleural thickening in 46/50 (92%) and thickening of extrapleural fat in 38/50 (76%). There was a trend for mean pleural thickness to increase with an increasing stage of pleural infection. However, a wide range of appearances were seen and overall the thickness of pleural/extrapleural tissues was not significantly related to the stage of effusion or to the requirement for surgery. CONCLUSIONS: Although US and CT have established roles in the investigation of parapneumonic effusions, neither technique reliably identifies the stage of pleural infection or predicts those patients who subsequently require surgical intervention after failed management by chest tube drainage and intrapleural fibrinolytics. Kearney, S.E. (2000)

 20. Computed tomography and ultrasound in parapneumonic effusions and empyema

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kearney, S.E.; Davies, C.W.H.; Davies, R.J.O.; Gleeson, F.V.

  2000-01-01

  AIM: Imaging of pleural empyema by ultrasound (US) or computed tomography (CT) is used to confirm the diagnosis and facilitate drainage. However, the information gained from US and CT may also have prognostic significance. The aim of the present study was to determine if CT and US appearances correlated with the severity of infection as determined by established microbiological and biochemical indicators, and to establish whether either technique could predict those patients who will fail drainage and require surgery. MATERIALS AND METHODS: Fifty patients with parapneumonic effusions were assessed. All had thoracic CT and the results of thoracic US were available in 36 patients. Imaging features were compared to the stage of the effusion and clinical outcome. RESULTS: At US, 7/36 (19%) pleural collections were anechoic, 5/36 (14%) were hyperechoic without septae and 24/36 (67%) were hyperechoic with septae. There was no relationship between US appearances and the presence of pus, the effusion stage or the need for surgical treatment. On CT pleural enhancement was seen in all patients. There was evidence of pleural thickening in 46/50 (92%) and thickening of extrapleural fat in 38/50 (76%). There was a trend for mean pleural thickness to increase with an increasing stage of pleural infection. However, a wide range of appearances were seen and overall the thickness of pleural/extrapleural tissues was not significantly related to the stage of effusion or to the requirement for surgery. CONCLUSIONS: Although US and CT have established roles in the investigation of parapneumonic effusions, neither technique reliably identifies the stage of pleural infection or predicts those patients who subsequently require surgical intervention after failed management by chest tube drainage and intrapleural fibrinolytics. Kearney, S.E. (2000)

 1. A Simple Method for Differentiating Complicated Parapneumonic Effusion/Empyema from Parapneumonic Effusion Using the Split Pleura Sign and the Amount of Pleural Effusion on Thoracic CT.

  Science.gov (United States)

  Tsujimoto, Naoki; Saraya, Takeshi; Light, Richard W; Tsukahara, Yayoi; Koide, Takashi; Kurai, Daisuke; Ishii, Haruyuki; Kimura, Hirokazu; Goto, Hajime; Takizawa, Hajime

  2015-01-01

  Pleural separation, the "split pleura" sign, has been reported in patients with empyema. However, the diagnostic yield of the split pleura sign for complicated parapneumonic effusion (CPPE)/empyema and its utility for differentiating CPPE/empyema from parapneumonic effusion (PPE) remains unclear. This differentiation is important because CPPE/empyema patients need thoracic drainage. In this regard, the aim of this study was to develop a simple method to distinguish CPPE/empyema from PPE using computed tomography (CT) focusing on the split pleura sign, fluid attenuation values (HU: Hounsfield units), and amount of fluid collection measured on thoracic CT prior to diagnostic thoracentesis. A total of 83 consecutive patients who underwent chest CT and were diagnosed with CPPE (n=18)/empyema (n=18) or PPE (n=47) based on the diagnostic thoracentesis were retrospectively analyzed. On univariate analysis, the split pleura sign (odds ratio (OR), 12.1; ppleural effusion (≥30 mm) (OR, 6.13; ppleural fluid were significantly higher in the CPPE/empyema group than in the PPE group. On multivariate analysis, only the split pleura sign (hazard ratio (HR), 6.70; 95% confidence interval (CI), 1.91-23.5; p=0.003) and total amount of pleural effusion (≥30 mm) on thoracic CT (HR, 7.48; 95%CI, 1.76-31.8; p=0.006) were risk factors for empyema. Sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of the presence of both split pleura sign and total amount of pleural effusion (≥30 mm) on thoracic CT for CPPE/empyema were 79.4%, 80.9%, 75%, and 84.4%, respectively, with an area under the curve of 0.801 on receiver operating characteristic curve analysis. This study showed a high diagnostic yield of the split pleura sign and total amount of pleural fluid (≥30 mm) on thoracic CT that is useful and simple for discriminating between CPPE/empyema and PPE prior to diagnostic thoracentesis.

 2. High incidence and spontaneous resolution of mastoid effusion after craniotomy on early postoperative magnetic resonance images

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Watanabe, T.; Saito, N.; Takahashi, A.; Fujimaki, H.; Tosaka, M.; Sasaki, T. [Department of Neurosurgery, Gunma University School of Medicine, 3-39-22 Showa-machi, 371-8511, Maebashi, Gunma (Japan); Sato, N. [Department of Diagnostic Radiology, Gunma University School of Medicine, Maebashi, Gunma (Japan)

  2003-07-01

  Mastoid effusion is a poorly understood complication after craniotomy. The incidence and severity of postoperative mastoid effusion were retrospectively examined on postoperative magnetic resonance (MR) images to assess any association with craniotomy procedures, time course, and neuro-otological complications. We evaluated the early postoperative MR images (within 4 days of craniotomy) and medical records of 74 patients who underwent 77 operations for the treatment of various intracranial diseases from January 2000 to December 2001. Mastoid effusion was classified into four grades: none, partial, moderate, and severe diffuse effusion in the mastoid air cells. Thirty-three follow-up MR images from 26 patients were also reviewed. Postoperative mastoid effusion occurred ipsilateral to the craniotomy site in 62 cases and contralateral in 56 cases. Mastoid effusion was significantly more severe ipsilateral than contralateral to craniotomy with exposure of the mastoid air cells (P<0.0001). There was no significant difference in severity between the contralateral and ipsilateral sides after craniotomy without mastoid air cell opening (P=0.437). Mastoid effusion following craniotomy without exposure of mastoid air cells resolved within 3 months. However, otitis media with effusion developed in six patients with severe mastoid effusion ipsilateral to craniotomy with exposure of the mastoid air cells. Mastoid effusion frequently developed on both sides. Any grade of mastoid effusion on the ipsilateral side to craniotomy without exposure of mastoid air cells, or on the contralateral side, was asymptomatic or had a benign course, and disappeared within 3 months. (orig.)

 3. Effectiveness of computed tomography attenuation values in characterization of pericardial effusion.

  Science.gov (United States)

  Çetin, Mehmet Serkan; Özcan Çetin, Elif Hande; Özdemir, Mustafa; Topaloğlu, Serkan; Aras, Dursun; Temizhan, Ahmet; Aydoğdu, Sinan

  2017-04-01

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of computed tomography (CT) attenuation values in the characterization of pericardial effusion. This study consisted of 96 patients with pericardial effusion who underwent pericardiocentesis. For further diagnostic evaluation of pericardial effusion, all the patients were assessed by thorax CT. CT attenuation values were measured from at least 5 different areas of pericardial fluid by specifying the largest region of interest. The average of these measurements was computed and considered as the CT attenuation value of the patient. The patients were classified into two groups: patients with transudative pericardial effusion and those with exudative pericardial effusion. CT attenuation values were significantly higher in patients with exudative pericardial effusion than in those with transudative pericardial effusion [14.85±10.7 Hounsfield unit (HU) vs. 1.13±4.3 HU, peffusion. In addition, a cut-off value of 6.5 HU had 71.4% sensitivity and 72.3% specificity for the prediction of cardiac tamponade. In patients with pericardial effusion, CT attenuation values seem to be correlated with the characterization parameters of the fluid and may distinguish exudative pericardial effusion from transudative pericardial effusion. This parameter was also found to be a predictor of cardiac tamponade. CT attenuation values can be a useful tool in the clinical evaluation of patients with pericardial effusion.

 4. High incidence and spontaneous resolution of mastoid effusion after craniotomy on early postoperative magnetic resonance images

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watanabe, T.; Saito, N.; Takahashi, A.; Fujimaki, H.; Tosaka, M.; Sasaki, T.; Sato, N.

  2003-01-01

  Mastoid effusion is a poorly understood complication after craniotomy. The incidence and severity of postoperative mastoid effusion were retrospectively examined on postoperative magnetic resonance (MR) images to assess any association with craniotomy procedures, time course, and neuro-otological complications. We evaluated the early postoperative MR images (within 4 days of craniotomy) and medical records of 74 patients who underwent 77 operations for the treatment of various intracranial diseases from January 2000 to December 2001. Mastoid effusion was classified into four grades: none, partial, moderate, and severe diffuse effusion in the mastoid air cells. Thirty-three follow-up MR images from 26 patients were also reviewed. Postoperative mastoid effusion occurred ipsilateral to the craniotomy site in 62 cases and contralateral in 56 cases. Mastoid effusion was significantly more severe ipsilateral than contralateral to craniotomy with exposure of the mastoid air cells (P<0.0001). There was no significant difference in severity between the contralateral and ipsilateral sides after craniotomy without mastoid air cell opening (P=0.437). Mastoid effusion following craniotomy without exposure of mastoid air cells resolved within 3 months. However, otitis media with effusion developed in six patients with severe mastoid effusion ipsilateral to craniotomy with exposure of the mastoid air cells. Mastoid effusion frequently developed on both sides. Any grade of mastoid effusion on the ipsilateral side to craniotomy without exposure of mastoid air cells, or on the contralateral side, was asymptomatic or had a benign course, and disappeared within 3 months. (orig.)

 5. A case of diminished pericardial effusion after treatment of a giant hepatic cyst.

  Science.gov (United States)

  Okano, Hiroshi; Tochio, Tomomasa; Kumazawa, Hiroaki; Isono, Yoshiaki; Tanaka, Hiroki; Matsusaki, Shimpei; Sase, Tomohiro; Saito, Tomonori; Mukai, Katsumi; Nishimura, Akira; Kitamura, Tetsuya; Mori, Takuya

  2017-08-01

  A 75-year-old woman was discovered to have a pericardial effusion when she was admitted to our hospital because of a giant hepatic cyst. We could not detect the cause of the effusion and diagnosed idiopathic pericardial effusion. The patient underwent transcutaneous drainage of the hepatic cyst and an injection of antibiotics. There was no communication between the pericardial effusion and the hepatic cyst. Although the hepatic cyst was reduced in size, the pericardial effusion showed no remarkable change immediately after treatment; however, 5 months later, the pericardial effusion was found to be diminished. The pericardial effusion might have been caused by the physical pressure of the giant hepatic cyst and disturbance in the balance between the production and reabsorption of the pericardial fluid. When we experience a huge hepatic cyst, we should take into account its influence against the surrounding organs, including the intrapleural space.

 6. Clinical value of combined detection of tumor markers in effusion fluid for diagnosis of malignant pleural effusion and ascites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Jiangang; Ji Zhigu; Cui Xuejun; Zhu Zili

  2010-01-01

  Objective: To study the clinical usefulness of combined detection of tumor markers in effusion fluid in patients with malignant pleural effusion or ascites. Methods: Combined detection of six tumor markers (CA125, CA50, CA15-3, CYFRA21-1, βHCG, HCG) in effusion fluid was performed in 92 patients with malignant pleural effusion and 78 patients with malignant ascites as well as 100 control benign specimens. These tumor markers were examined with CLIA, except CA50, which was examined with RIA. Exfoliative cytology was also examined in the malignant specimens. Results: The positive rate of these markers was highest with CA125, followed by CA50, CA15-3, CYFRA21-1, βHCG and HCG in order. βHCG and HCG, though with quite low positive rate, were still useful markers due to the almost zero false-positive rate, i.e. very high specificity. For combined determination of two markers, CA15 + CYFRA21-1 or CA125 + CA50 would result in the highest positive rate. For highly suspected but undetermined cases, the following criteria for malignancy would be helpful: (1) two or more positive among CA125, CA50, CA15-3, CYFRA21-1 (2) One of the four CAs positive + either βHCG or HCG (3) Both βHCG and HCG positive. Tumor markers positiveness would be supplementary to doubtful cytological studies. Conclusion: Combined detection of tumor markers in effusion fluid would be very helpful for diagnosis of malignancy. (authors)

 7. The use of Jackson-Pratt silicone flat drains as prolonged pleural catheters for the management of pleural effusions

  OpenAIRE

  Demirhan, Ozkan; Kasapoglu, Tugce; Ece, Ferah; Toker, Alper

  2013-01-01

  Introduction: Imbalance between secretion and absorbtion of pleural fluid results in pleural effusion. Emergence of pleural effusion ipsilateral or contralateral to the side drained previously is named recurrent effusion. There is currently no standart approach for the management of recurrent pleural effusions. Materials and methods: Eighteen patients, treated between 2011 and 2012 for recurrent pleural effusions due to various etiologies, not considered for surgical or other treatments, ...

 8. Management of Pleural Effusion, Empyema, and Lung Abscess

  Science.gov (United States)

  Yu, Hyeon

  2011-01-01

  Pleural effusion is an accumulation of fluid in the pleural space that is classified as transudate or exudate according to its composition and underlying pathophysiology. Empyema is defined by purulent fluid collection in the pleural space, which is most commonly caused by pneumonia. A lung abscess, on the other hand, is a parenchymal necrosis with confined cavitation that results from a pulmonary infection. Pleural effusion, empyema, and lung abscess are commonly encountered clinical problems that increase mortality. These conditions have traditionally been managed by antibiotics or surgical placement of a large drainage tube. However, as the efficacy of minimally invasive interventional procedures has been well established, image-guided small percutaneous drainage tubes have been considered as the mainstay of treatment for patients with pleural fluid collections or a lung abscess. In this article, the technical aspects of image-guided interventions, indications, expected benefits, and complications are discussed and the published literature is reviewed. PMID:22379278

 9. MRI findings of prepatellar Morel-Lavallee effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Borrero, Camilo G.; Maxwell, Norman; Kavanagh, Eoin

  2008-01-01

  To describe MR imaging characteristics and treatment options for prepatellar closed degloving injuries or Morel-Lavallee effusions. Imaging features are discussed that may aid in the distinguishing of this entity from ''housemaid's knee'' or prepatellar bursitis. MR images of four young wrestlers were reviewed by two attending radiologists and one fellow, and correlative clinical data were collected using the electronic medical database. MR images in all cases showed a unilocular, T2 hyperintense prepatellar collection extending beyond the normal boundaries of the prepatellar bursa. No necrotic fat or blood products were identified in the collections. Surgical pathology proving the absence of synovial tissue was available for one case, and differentiation of the collection from the adjacent bursa was confirmed visually by the surgeon in a second case. Although prepatellar hemorrhagic bursitis and Morel-Lavallee effusions share many imaging features, making a specific diagnosis in most cases is not necessary, as treatment is often similar for both entities. (orig.)

 10. Lyme Disease Presenting as a Spontaneous Knee Effusion.

  Science.gov (United States)

  Matzkin, Elizabeth; Suslavich, Kaytelin; Curry, Emily J

  2015-11-01

  Musculoskeletal complaints, which are frequently associated with Lyme disease, often prompt patients to see a physician. In particular, transient episodes of spontaneous knee effusion are common early in the progression of Lyme disease, and, if left untreated, 60% of patients diagnosed with the disease develop Lyme arthritis. This disease is easily treated with antibiotics; therefore, inclusion of Lyme disease in the differential diagnosis as a potential cause of a spontaneous knee effusion can prevent the development of more severe symptoms associated with the disease. However, the time required to receive test results and the inconsistencies between serum and synovial tests can complicate diagnosis of the disease. Copyright 2015 by the American Academy of Orthopaedic Surgeons.

 11. Recommendations of diagnosis and treatment of pleural effusion. Update.

  Science.gov (United States)

  Villena Garrido, Victoria; Cases Viedma, Enrique; Fernández Villar, Alberto; de Pablo Gafas, Alicia; Pérez Rodríguez, Esteban; Porcel Pérez, José Manuel; Rodríguez Panadero, Francisco; Ruiz Martínez, Carlos; Salvatierra Velázquez, Angel; Valdés Cuadrado, Luis

  2014-06-01

  Although during the last few years there have been several important changes in the diagnostic or therapeutic methods, pleural effusion is still one of the diseases that the respiratory specialist have to evaluate frequently. The aim of this paper is to update the knowledge about pleural effusions, rather than to review the causes of pleural diseases exhaustively. These recommendations have a longer extension for the subjects with a direct clinical usefulness, but a slight update of other pleural diseases has been also included. Among the main scientific advantages are included the thoracic ultrasonography, the intrapleural fibrinolytics, the pleurodesis agents, or the new pleural drainages techniques. Copyright © 2013 SEPAR. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 12. Radiologically guided percutaneous pleurodesis of malignant pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morrison, M.C.; Mueller, P.R.; Saini, S.; Hahn, P.F.; Lee, M.J.; Cortell, E.; Girard, M.; Goldberg, M.; Simeone, J.F.

  1990-01-01

  This paper reports that in patients with symptomatic malignant pleural effusion. US-guided placement of small-bore catheters for pleurodesis presents an alternative to traditional surgical management. Catheters ranging in size from 7-F to 16-F (n = 17), or greater than 16-F (n = 5), were placed intrapleurally under US guidance in 22 patients with symptomatic malignant pleural effusion. Pleur-E-Vac suction was applied until tube drainage was less than 100 mL/d. Tetracycline (1--2 g/100 mL of normal saline solution) or bleomycin (45--100 U/50 mL of 5% dextrose) was then instilled and left in the pleural space for 1--3 hours. The chest tube was removed when output was less than 20 mL/d

 13. Clinical implications of pleural effusion in patients with acute type B aortic dissection.

  Science.gov (United States)

  Yamada, Yoshihiro; Tanno, Jun; Nakano, Shintaro; Kasai, Takatoshi; Senbonmatsu, Takaaki; Nishimura, Shigeyuki

  2016-11-01

  Pleural effusion may complicate acute Stanford type B aortic dissection (ABAD). To identify the relationships between the quantity and side of the pleural effusion, biomarkers and outcomes in patients with ABAD. We undertook a retrospective review of 105 patients with ABAD. Their demographics, the data on admission and during hospital stay, the volume of pleural effusion calculated from the area on computed tomography images and clinical outcomes were analysed. The median estimated peak volume (median 6.7 days after onset) was 129 ml (63-192, range 26-514 ml) on the left and 11 ml (6-43, range 2-300 ml) on the right. On univariate analysis, the volume of bilateral effusions was associated with anaemia, hypoalbuminaemia and inflammatory markers, whereas the volume of left-sided effusions was associated with older age, low diastolic blood pressure and maximum aortic diameter. Multivariate analysis revealed that hypoalbuminaemia was independently associated with bilateral effusion volume ( Peffusion volume ( P=0.019). A greater volume of bilateral plural effusion was associated with longer intensive care unit stay. Larger bilateral pleural effusions in patients with ABAD were associated with hypoalbuminaemia and potentially with anaemia and inflammation, and may increase the length of intensive care unit stay. Left-sided effusion volume appears to be influenced by the nature of the aortic dilatation. Multiple mechanisms may underpin the development of pleural effusion in ABAD, and are likely to influence clinical outcomes.

 14. Pleuropulmonary blastoma presenting as a complicated pleural effusion.

  LENUS (Irish Health Repository)

  O'Brien, J

  2012-02-01

  Pleuropulmonary blastoma (PPB) is a rare tumour of mesenchymal cells. We present a case of PPB in a child, which presented to the emergency department with an extensive pleural effusion. We discuss the radiological features, pathology, classification and treatment of this condition. This case reiterates the importance of considering this diagnosis prior to surgical intervention, to improve the long term prognosis of this aggressive disease.

 15. Simulations of effusion from ISOL target/ion source systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mustapha, B.; Nolen, J.A.

  2004-01-01

  Monte Carlo simulations of the low- and high-conductivity Target/Ion Source systems used at Oak Ridge National Laboratory for effusion measurements are performed. Comparisons with the corresponding experimental data for the different geometries are presented and discussed. Independent checks of the simulation using data for simple geometries and using the conductance approach well known in vacuum technology are performed. A simulation-based comparison between the low- and high-conductivity systems is also presented

 16. Simulation of effusion from targets of tilted foils

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mustapha, B.; Nolen, J.A.; Gomes, I.C.

  2004-01-01

  Replacing a target transverse to the beam by a 10 times thinner one tilted at about 6 o from the beam direction reduces the thickness for heat transfer and diffusion by a factor of 10 while keeping the same production thickness. This concept makes the target cool faster and therefore supports higher beam power. Monte-Carlo effusion simulations of targets based on this concept were carried out to find optimum target geometries for both fast and slow diffusion materials

 17. Minocycline induced lupus with yellow colored chylous exudative pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Starobin

  2017-01-01

  Full Text Available Ninety years old male was admitted to hospital due to breathlessness. The prominent findings were extensive blue-grey skin pigmentation and large left chylothorax. Drug induced lupus was diagnosed due to either minocycline chronic treatment or no alternative illness to explain his sub-acute disease. Minocycline therapy was stopped with gradual improvement of pleural effusion and skin discoloration. This case is the first presentation of minocycline induced lupus with chylothorax.

 18. Ultrasound guided pleural biopsy in undiagnosed exudative pleural effusion patients

  OpenAIRE

  Adel S. Ahmed; Mostafa I. Ragab; Alaa eldin M. Elgazaar; Nagwan A. Ismail

  2016-01-01

  Introduction: Pleural biopsy for pathological confirmation is the standard diagnostic procedure for pleural diseases, transthoracic ultrasonography (TUS) has evolved as an important imaging tool for diagnosing pleural and pulmonary conditions. Aim of the study: To assess the diagnostic yield of TUS guided pleural biopsy versus both CT guided and thoracoscopic pleural biopsy in the diagnosis of undiagnosed exudative pleural effusion. Patients and methods: The study was conducted at chest...

 19. Diagnostic accuracy of sonography for pleural effusion: systematic review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre Grimberg

  Full Text Available CONTEXT AND OBJECTIVE: The initial method for evaluating the presence of pleural effusion was chest radiography. Isolated studies have shown that sonography has greater accuracy than radiography for this diagnosis; however, no systematic reviews on this matter are available in the literature. Thus, the aim of this study was to evaluate the accuracy of sonography in detecting pleural effusion, by means of a systematic review of the literature. DESIGN AND SETTING: This was a systematic review with meta-analysis on accuracy studies. This study was conducted in the Department of Diagnostic Imaging and in the Brazilian Cochrane Center, Discipline of Emergency Medicine and Evidence-Based Medicine, Department of Medicine, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp, São Paulo, Brazil. METHOD: The following databases were searched: Cochrane Library, Medline, Web of Science, Embase and Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs. The references of relevant studies were also screened for additional citations of interest. Studies in which the accuracy of sonography for detecting pleural effusion was tested, with an acceptable reference standard (computed tomography or thoracic drainage, were included. RESULTS: Four studies were included. All of them showed that sonography had high sensitivity, specificity and accuracy for detecting pleural effusions. The mean sensitivity was 93% (95% confidence interval, CI: 89% to 96%, and specificity was 96% (95% CI: 95% to 98%. CONCLUSIONS: In different populations and clinical settings, sonography showed consistently high sensitivity, specificity and accuracy for detecting fluid in the pleural space.

 20. Ewing’s Sarcoma Presenting as Pleural Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuzhat Husain

  2011-09-01

  Full Text Available  A 20-year-old female presented to the Pulmonary Medicine Department with complaints of fever, left sided chest pain and progressive dyspnoea of four months duration. Radiological examination revealed a mass lesion with massive pleural effusion and rib erosion. Histopathology showed neoplastic cells with scanty cytoplasm, hyperchromatic nuclei and rosette formation suggestive of Ewing sarcoma. The rarity of this tumor and its unusual presentation prompted this report.

 1. Lung cancer, pulmonary emphysema and pleural effusion: An autopsy study.

  Science.gov (United States)

  Marel, Miloslav; Koubkova, Leona; Kovarikova, Zuzana; Grandcourtova, Alzbeta; Petrik, Frantisek; Hroudova, Hana; Capkova, Linda; Kodet, Roman; Fila, Libor

  2015-12-01

  To determine the exact incidence of lung cancer, pulmonary emphysema and pleural effusion we decided to carry out an autopsy study. In this autopsy study carried out over two years, we compared the results of autopsy findings with the clinical data in accompanying records of the deceased. Among the 708 deceased subjects, there were 398 males and 310 females with a median age of 71 years. At autopsy, 55 cases of lung carcinoma (BCA) were found, of which 24 have not been identified during life (44%). Among the deceased with BCA, emphysema was also observed at autopsy in 40% of the cases. Pulmonary emphysema was described macroscopically in 28% of the full set of 708 deceased, whereas the accompanying records of the deceased described this condition in only 12% of the cases. Microscopic changes compatible with emphysema were identified in 54% of the examined lungs. Pleural effusions were described in the accompanying records of 13% of the deceased, while the autopsies showed this condition in 33% of the deceased. BCA was accompanied by effusion in 25% of the cases. The obtained results show that the studied conditions are present in more cases than are reported by clinicians. The study confirms the commonly accepted association between lung cancer and emphysema.

 2. Pericardiocentesis in massive pericardial effusions due to hypothyroidism

  Science.gov (United States)

  Nainggolan, F. H.; Dalimunthe, N. N.; Harahap, S.; Isnanta, R.; Realsyah, T.; Safri, Z.; Hasan, R.

  2018-03-01

  Pericardial effusion is the accumulation of abnormal fluid in the pericardial cavity. The symptoms are not specific and associated with the underlying disease. It was reported that a 53-year-old male patient entered the Emergency Room with a shortness of breath, and getting worse during activity and position. There was weight loss and smoking history. The history of diabetic, hypertension and malignancy were denied. On physical examination showed the enlarged right and left heart border and weakened heartbeat sheer off is found and edema pretibial and normal the other. The laboratory results;blood routine, renal and liver function within normal; lipid profile: hypercholesterolemia; viral marker is non-reactive.Rontgen thorax suggests cardiomegaly, but there was no infiltrate or nodules. Electrocardiogram (ECG) showed a low voltage. Echocardiography examination showed massive pericardial effusion. Pericardiosynthetis performed produces 750 cc of clear yellow liquid and showed transudate. Other laboratory tests such as ANA test, anti ds-DNA, cyfra were a normal impression. Thyroid function: hypothyroid, Mantoux test is negative. Finally, the patient is a massive pericardial effusion caused by hypothyroidism. The pericardiocentesis took, and the hypothyroid drug of euthirax is administered. The patient was well done and continued for recontrol.

 3. Medical thoracoscopy: a useful diagnostic tool for undiagnosed pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Agarwal, Abhishek; Prasad, Rajendra; Garg, Rajiv; Verma, S K; Singh, Abhijeet; Husain, N

  2014-01-01

  We aimed to assess the role of medical thoracoscopy in patients with undiagnosed pleural effusion. Patiens presenting with pleural effusion underwent three pleural aspirations. Patients in whom pleural fluid analysis was inconclusive underwent closed pleural biopsy for diagnostic confirmation. Patients in whom closed pleural biopsy was incolcusive underwent medical thoracoscopy using a rigid thoracoscope with a viewing angle of zero degrees was done under local anaesthesia and sedation with the patient lying in lateral decubitus position with the affected side up. Biopsy specimens from parietal pleura were obtained under direct vision and were sent for histopathological examination. Of the 128 patients with pleural effusion who were studied, pleural fluid examination established the diagnosis in 81 (malignancy 33, tuberculosis 33, pyogenic 14 and fungal 1); 47 patients underwent closed pleural biopsy and a diagnosis was made in 28 patients (malignancy 24, tuberculosis 4). The remaining 19 patients underwent medical thoracoscopy and pleural biopsy and the aetiological diagnosis could be confirmed in 13 of the 19 patients (69%) (adenocarcinoma 10, poorly differentiated carcinoma 2 and mesothelioma 1). Medical thoracoscopy is a useful tool for the diagnosis of pleural diseases. The procedure is safe with minimal complications.

 4. Heat/mass transfer on effusion plate with circular pin fins for impingement/effusion cooling system with initial crossflow

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hong, Sung Kook; Rhee, Dong Ho; Cho, Hyung Hee

  2005-01-01

  Impingement/effusion cooling technique is used for combustor liner or turbine parts cooling in gas turbine engine. In the impingement/effusion cooling system, the crossflow generated in the cooling channel induces an adverse effect on the cooling performance, which consequently affects the durability of the cooling system. In the present study, to reduce the adverse effect of the crossflow and improve the cooling performance, circular pin fins are installed in impingement/effusion cooling system and the heat transfer characteristics are investigated. The pin fins are installed between two perforated plates and the crossflow passes between these two plates. A blowing ratio is changed from 0.5 to 1.5 for the fixed jet Reynolds number of 10,000 and five circular pin fin arrangements are considered in this study. The local heat/mass transfer coefficients on the effusion plate are measured using a naphthalene sublimation method. The results show that local distributions of heat/mass transfer coefficient are changed due to the installation of pin fins. Due to the generation of vortex and wake by the pin fin, locally low heat/mass transfer regions are reduced. Moreover, the pin fin prevents the wall jet from being swept away, resulting in the increase of heat/mass transfer. When the pin fin is installed in front of the impinging jet, the blockage effect on the crossflow enhances the heat/mass transfer. However, the pin fin installed just behind the impinging jet blocks up the wall jet, decreasing the heat/mass transfer. As the blowing ratio increases, the pin fins lead to the higher Sh value compared to the case without pin fins, inducing 16%∼22% enhancement of overall Sh value at high blowing ratio of M=1.5

 5. Thoracoscopic pericardial fenestration for persistent pericardial effusion after radiotherapy for esophageal cancer. Report of a case

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sakamoto, Kazuhiro; Tsuchida, Kazuhito; Ariga, Takamitsu [Yokohama Rosai Hospital (Japan)

  2002-11-01

  We performed thoracoscopic pericardial fenestration for persistent pericardial effusion after radiotherapy for esophageal cancer. An 85-year-old man who had radiation therapy (70.2 Gy) for esophageal cancer was admitted for shortness of breath. Chest computed tomography showed a pericardial effusion. During the 6 months prior to this admission, the patient had undergone percutaneous pericardial drainage 3 times for cardiac tamponade. We performed thoracoscopic partial pericardiectomy with creation of a pleuropericardial window via one access port. Histopathologically, no malignant cells were found in either the resected pericardium or the pericardial effusion. Therefore, we believe the persistent pericardial effusion was secondary to radiotherapy. There was no recurrence of the pericardial effusion for 7 months postoperatively. In summary, thoracoscopic pericardial fenestration is useful in both the diagnosis and treatment of persistent pericardial effusion. (author)

 6. Postmortem computed tomographic (PMCT) findings of pericardial effusion due to acute aortic dissection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shiotani, Seiji; Watanabe, Ko; Kohno, Mototsugu; Ohashi, Noriyoshi; Nakayama, Hidetsugu; Yamazaki, Kentaro

  2004-01-01

  The purpose of this study was to describe the appearance of pericardial effusion in deceased acute aortic dissection patients using postmortem computed tomography (PMCT). PMCT examinations were performed within 2 hours of death in 30 patients with pericardial effusion due to aortic dissection who arrived at our hospital in a state of cardiopulmonary arrest. Pericardial effusion in 18 of 30 patients (60%) showed double concentric rings on PMCT with striking differences in density, a low-density outer ring along the pericardium and a high-density inner ring on the epicardial surface (hyperdense armored heart). Pericardial effusion in two patients (7%) showed a high-density fluid level (hypostasis). Pericardial effusion in the remaining 10 patients (33%) showed no such stratification. A ''hyperdense armored heart'' is the most frequently seen PMCT finding in deceased cases of pericardial effusion due to acute aortic dissection. (author)

 7. Protocol of the PLeural Effusion And Symptom Evaluation (PLEASE) study on the pathophysiology of breathlessness in patients with symptomatic pleural effusions.

  Science.gov (United States)

  Thomas, Rajesh; Azzopardi, Maree; Muruganandan, Sanjeevan; Read, Catherine; Murray, Kevin; Eastwood, Peter; Jenkins, Sue; Singh, Bhajan; Lee, Y C Gary

  2016-08-03

  Pleural effusion is a common clinical problem that can complicate many medical conditions. Breathlessness is the most common symptom of pleural effusion of any cause and the most common reason for pleural drainage. However, improvement in breathlessness following drainage of an effusion is variable; some patients experience either no benefit or a worsening of their breathlessness. The physiological mechanisms underlying breathlessness in patients with a pleural effusion are unclear and likely to be multifactorial with patient-related and effusion-related factors contributing. A comprehensive study of the physiological and symptom responses to drainage of pleural effusions may provide a clearer understanding of these mechanisms, and may identify predictors of benefit from drainage. The ability to identify those patients whose breathlessness will (or will not) improve after pleural fluid drainage can help avoid unnecessary pleural drainage procedures, their associated morbidities and costs. The PLeural Effusion And Symptom Evaluation (PLEASE) study is a prospective study to comprehensively evaluate factors contributing to pleural effusion-related breathlessness. The PLEASE study is a single-centre prospective study of 150 patients with symptomatic pleural effusions that require therapeutic drainage. The study aims to identify key factors that underlie breathlessness in patients with pleural effusions and develop predictors of improvement in breathlessness following effusion drainage. Participants will undergo evaluation pre-effusion and post-effusion drainage to assess their level of breathlessness at rest and during exercise, respiratory and other physiological responses as well as respiratory muscle mechanics. Pre-drainage and post-drainage parameters will be collected and compared to identify the key factors and mechanisms that correlate with improvement in breathlessness. Approved by the Sir Charles Gairdner Group Human Research Ethics Committee (HREC number 2014

 8. In need of a patch UP: Recurrent congenital diaphragmatic hernia presenting with a large pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Farhana Shariff

  2014-10-01

  Full Text Available We report a case of recurrent congenital diaphragmatic hernia (CDH presenting with a large unilateral pleural effusion. A 12-year old boy who had a left sided CDH repaired in the neonatal period, presented with fever, lethargy, and non-productive cough. Chest radiograph demonstrated a loculated pleural effusion. Computed tomography scan revealed recurrent herniation of abdominal contents. To our knowledge, this is the first reported case of a recurrent congenital diaphragmatic hernia presenting with large pleural effusion.

 9. Automated extraction of pleural effusion in three-dimensional thoracic CT images

  Science.gov (United States)

  Kido, Shoji; Tsunomori, Akinori

  2009-02-01

  It is important for diagnosis of pulmonary diseases to measure volume of accumulating pleural effusion in threedimensional thoracic CT images quantitatively. However, automated extraction of pulmonary effusion correctly is difficult. Conventional extraction algorithm using a gray-level based threshold can not extract pleural effusion from thoracic wall or mediastinum correctly, because density of pleural effusion in CT images is similar to those of thoracic wall or mediastinum. So, we have developed an automated extraction method of pulmonary effusion by use of extracting lung area with pleural effusion. Our method used a template of lung obtained from a normal lung for segmentation of lungs with pleural effusions. Registration process consisted of two steps. First step was a global matching processing between normal and abnormal lungs of organs such as bronchi, bones (ribs, sternum and vertebrae) and upper surfaces of livers which were extracted using a region-growing algorithm. Second step was a local matching processing between normal and abnormal lungs which were deformed by the parameter obtained from the global matching processing. Finally, we segmented a lung with pleural effusion by use of the template which was deformed by two parameters obtained from the global matching processing and the local matching processing. We compared our method with a conventional extraction method using a gray-level based threshold and two published methods. The extraction rates of pleural effusions obtained from our method were much higher than those obtained from other methods. Automated extraction method of pulmonary effusion by use of extracting lung area with pleural effusion is promising for diagnosis of pulmonary diseases by providing quantitative volume of accumulating pleural effusion.

 10. Outcome of ultrasound-guided small-bore catheter drainage in exudative pleural effusions.

  Science.gov (United States)

  Kiranantawat, Nantaka; Sungsiri, Jitpreedee; Geater, Sarayut L

  2014-05-01

  To evaluate the outcome and safety of ultrasound-guided percutaneous catheter drainage of exudative pleural effusion. The present study was a retrospective analysis of 412 pleural effusions from 373 patients that underwent ultrasound-guided small-bore catheter drainage in exudative pleural effusions between 2004 and 2009. The two most common causes for drainage were parapneumonic effusion or empyema (52.2%) and malignant effusion (30.3%), while the remains were trauma, iatrogenic, and others. Overall clinical success rate was 76.5%. The success rate was lower among malignant pleural effusion (p = 0.003). Causes of effusion were the only independent predictors related to success. Only five (1.2%) patients developed complication during the procedure. Seventy-five of 412 effusions (15.8%) developed complication during the period of drainage; the majority were drain blockage (9%) and accidental dislodgment (4.1%). Ultrasound-guided small-bore catheter drainage was a safe and efficient procedure for exudative pleural effusions.

 11. [Determination of isoniazide concentration in pleural effusion and its pleural permeability in patients with tuberculous pleurisy].

  Science.gov (United States)

  Liu, Yuan; Zhang, Qing; Zhang, Junfeng; Huang, Guohua; Zhu, Shunfang; Liu, Sijia; Li, Guofeng

  2012-05-01

  To establish a high-performance liquid chromatography (HPLC)-based method for determining isoniazide concentration in pleural effusion and plasma of patients with tuberculous pleurisy, and evaluate the permeability of isoniazide from blood into pleural effusion. We collected pleural effusion from 15 patients with tuberculous pleurisy 2 h after administration 300 mg isoniazide in the morning of day 1. Pleural effusion and plasma were obtained 2 h after isoniazide administration on day 3. Isoniazide concentration was measured using HPLC, and the penetration rate of isoniazide in pleural effusion was calculated. Isoniazide concentration in the pleural effusion averaged 1.156∓1.190 µg/ml in the 15 patients at 2 h after isoniazide administration on day 1. On day 3, isoniazide concentration was 1.920∓1.294 µg/ml in the pleural effusion and 2.445∓1.463 µg/ml in the plasma, and the mean penetration rate of isoniazide from blood into the pleural effusion was 86.0%. As isoniazide has a high penetration rate into the pleural effusion in most patients, continuous oral administration of isoniazid has been sufficient to achieve an effective treatment concentration, and intrapleural injection of isoniazide may seem unnecessary for non-drug-resistant tuberculosis pleurisy.

 12. Different expression of FoxM1 in human benign and malignant pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Tang, Zhonghao; Li, Hongqing; Zhu, Huili; Bai, Chunxue

  2015-01-01

  The aims of this study were as follows: to analyze the forkhead box M1 (FoxM1) expression in benign and malignant pleural effusion by reverse transcription-polymerase chain reaction assay (RT-PCR); to explore the role of FoxM1 in formation and progress in malignant pleural effusion, and whether there is significant difference in expression level of FoxM1 between benign and malignant pleural effusion; to seek a gene marker diagnostically useful to identify benign and malignant pleural effusion in diagnosis and treatment of pleural effusion; and to collect expression level data of FoxM1 in 23 malignant pleural effusion samples (17 adenocarcinoma samples, four squamous carcinoma samples and two small cell lung carcinoma samples) and 15 benign pleural effusion samples (11 inflammatory pleural effusions, two transudates, two tuberculous pleural effusions) by RT-PCR. Among all 38 samples, average FoxM1 expression level of benign pleural effusions is (235.09 ± 59.99), while malignant pleural effusions (828.77 ± 109.76). Among 23 malignant samples, average FoxM1 expression level is (529.27 ± 75.85) in samples without cytological diagnostic evidence, while (1,218.12 ± 167.21) in samples with cytological diagnostic evidence. Differences of FoxM1 expression level between benign pleural effusions and malignant ones have statistical significance. There is an area of 0.881 under the receiver-operating characteristic curve, which verifies the accuracy of using FoxM1 expression level as diagnostic index to identify benign and malignant pleural effusions. According to our study, diagnostic sensitivity and specificity for FoxM1 expression level at 418.1 were 82.6 and 86.7 %, respectively, while 47.8 and 100 %, respectively, at 768.7. FoxM1 expression level in malignant pleural effusions is significantly higher than in benign ones. This study provides a new approach in clinical diagnosis, with FoxM1 as a specific molecule marker to identify benign and malignant pleural

 13. Transudative vs exudative pleural effusions: differentiation using Gd-DTPA-enhanced MRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frola, C.; Cantoni, S.; Turtulici, I.; Leoni, C.; Loria, F.; Gaeta, M.; Derchi, L.E.

  1997-01-01

  The aim of this study was to investigate the capability of Gd-DTPA-enhanced MRI to differentiate between exudative and transudative pleural effusions. An MRI examination was performed on 22 patients with different types of pleural effusion (10 transudative and 12 exudative effusions). T1-weighted SE images were obtained before and 20 min after administration of Gd-DTPA (0.1 mmol/kg). The degree of enhancement of pleural effusions was evaluated both by visual assessement and by quantitative analysis of images. None of 10 transudative effusions showed significative enhancement, whereas 10 of 12 exudative effusions showed enhancement (sensitivity 83 %, specificity 100 %, positive predictive value 100 %). The postcontrast signal intensity ratios (SIRs) of exudates were significantly higher than corresponding precontrast ratios (P = 0.0109) and the postcontrast SIRs of exudates were significantly higher than those of transudates (P = 0.0300). Exudative pleural effusions show a significant enhancement following administration of Gd-DTPA. We presume that this may be caused by increased pleural permeability and more rapid passage of a large amount of Gd-DTPA from the blood into the pleural fluid in case of exudative effusions. In our limited group of patients, signal enhancement proved the presence of an exudative effusion. Absence of signal enhancement suggests a transudate, but does not exclude an exudate. (orig.). With 5 figs., 2 tabs

 14. Computed tomography (CT) findings of the pleural metastasis effusion: the examination of 100 patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arenas, J. J.; Alonso, S.; Gil, S.; Fernandez, F.; Lloret, M.

  1999-01-01

  To evaluate the computed tomography (CT) findings in a series of 100 pleural metastasis effusions. A retrospective study was carried out that consisted of assessing the CT images of 100 malignant pleural metastasis effusions, evaluating the amount of the effusion, its distribution, the presence of swelling or nodules in the different pleural surfaces, the existence and the characteristics of the extrapleural fat and the changes in other locations different to the pleural cavity, mainly the mediastinum and the pulmonary parenchyma. The effusion was located in 12 patients. The amount of the effusion was slight in 14% and massive in 10% of the sick patients. Pleural nodules were detected in 19% of the studies, in all those that affected the costal parental pleura, being less frequent in the other pleural surfaces. The costal parental pleura was swollen in 43% of the sick patients. 52 sick patients did not have any swelling nor pleural nodules, with the pleural effusion being the only sign of pleural metastasis. Changes in the rest of the thorax were frequent in relation to the malignant illness that causes the effusion and appeared in 67% of the sick patients. The patients with pleural effusions of malignant etiology showed variable CT findings, that in general were non-specific, and in almost half the cases no pleural changes can be seen apart from the effusion. (Author) 13 refs

 15. Eosinophilic pleural effusion: incidence, etiology and prognostic significance.

  Science.gov (United States)

  Ferreiro, Lucía; San José, Esther; González-Barcala, Francisco Javier; Alvarez-Dobaño, José Manuel; Golpe, Antonio; Gude, Francisco; Anchorena, Christian; Pereyra, Marco F; Zamarrón, Carlos; Valdés, Luis

  2011-10-01

  Eosinophilic pleural effusion (EPE) has been associated with less risk for malignancy with a potential causal relationship with the presence of air and/or blood in the pleural space. However, these theories have fallen by the wayside in the light of recent publications. To determine the incidence and etiology of EPE and to observe whether the eosinophils in the pleural liquid (PL) increase in successive thoracocenteses. We analyzed 730 PL samples from 605 patients hospitalized between January 2004 and December 2010. We identified 55 samples with EPE from 50 patients (8.3%). The most frequent etiologies of EPE were: unknown (36%) and neoplasm (30%). There were no significant differences in the incidence of neoplasms between the non-eosinophilic pleural effusions (non-EPE) (25.9%) and the EPE (30%) (p=0.533). One hundred patients (16.5%) underwent a second thoracocentesis. Out of the 9 who had EPE in the first, 6 maintained EPE in the second. Out of the 91 with non-EPE in the first thoracocentesis, 8 (8.8%) had EPE in the repeat thoracocentesis. The percentage of eosinophils did not increase in the successive thoracocenteses (p=0.427). In the EPE, a significant correlation was found between the number of hematites and eosinophils in the PL (r=0.563; p=0.000). An EPE cannot be considered an indicator of benignancy, therefore it should be studied as any other pleural effusion. The number of eosinophils does not seem to increase with the of repetition of thoracocentesis and, lastly, the presence of blood in the PL could explain the existence of EPE. Copyright © 2011 SEPAR. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 16. Role of therapeutic thoracentesis in tuberculous pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sourin Bhuniya

  2012-01-01

  Full Text Available Context: Prevalence of tuberculous pleural effusion is very high in the Asian subcontinent but very few studies have come up from this part of the world about the course of recovery of pulmonary functions after institution of anti-tubercular therapy (ATT and thoracentesis. Aims: To study initial lung function impairment, changes over time after institution of ATT and thoracentesis and residual abnormalities left at the end of six months of treatment. Settings and Design: Randomized open level interventional study over two years in 52 patients at a tertiary level teaching hospital. Methods: The study population was divided into two equal groups, A (therapeutic thoracentesis and B (diagnostic thoracentesis. Spirometry, chest radiograph and ultrasonography of thorax were done initially and at each follow-up visit up to six months. Statistical analysis was done (P value < 0.05 considered significant. Results: Both groups were comparable initially. After six months none in group A and five patients in group B had minimal pleural effusion. During follow up, mean percentage predicted of FEV1 and FVC increased more in A than in B and the differences were statistically significant (P < 0.05. Pleural thickening, initially absent in both groups, was found to be more in B as compared to A at subsequent follow-up visits and this was statistically significant (P < 0.05. Conclusions: Thoracentesis should be considered in addition to anti-TB treatment, especially in large effusions, in order to relieve dyspnea, avoid possibility of residual pleural thickening and risk of developing restrictive functional impairment.

 17. Clinical role of vitamin D in prognosis of otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Akcan, Fatih Alper; Dündar, Yusuf; Akcan, Hümeyra Bayram; Uluat, Ahmet; Cebeci, Derya; Sungur, Mehmet Ali; Ünlü, İlhan

  2018-02-01

  To investigate the clinical role of Vitamin D in prognosis of Otitis media with effusion. This prospective-controlled study was conducted at otolaryngology department in Duzce University, Turkey. The study group comprised children who were diagnosed with Otitis media with effusion between September 2016 and February 2017. Control group was conducted with children underwent circumcision or inguinal hernia repair operations that confirmed with ENT examination they do not have any sign of otitis media. After 3 months of follow-up without any treatment, unresolved cases who were accepted as chronic otitis media with effusion were operated under general anesthesia for ventilation tube application. Study and control groups were assessed depending on the serum 25(OH)Vitamin D levels at the end of 3 months; otitis media with effusion and chronic otitis media with effusion. One-hundred-seventy-four children with otitis media with effusion and 80 control patients were included to the study. One-hundred-eight (62%) out of 174 patients with otitis media with effusion was completely recovered after a 3-months follow up. Of those 66 out of 174 children, they had persistent diseases, underwent ventilation tube insertion after a 3-months follow-up. The mean 25(OH)Vitamin D level was 18.98 ± 10.60 in otitis media with effusion group and 28.07 ± 14.10 in control group and the difference was statistically significant between the study and control group (p otitis media with effusion group whilst 35 out of 108 patients (32.4%) in complete recovery otitis media with effusion group (p = 0.021). The rate of 25(OH)Vitamin D deficiency was 25% in control group which was statistically different from chronic otitis media with effusion and recovery chronic otitis media with effusion groups (p = 0.006). This study not only shows the relationship between Vitamin D and otitis media with effusion development, but also demonstrates the effects of Vitamin D on otitis media with effusion

 18. Cardiac juvenile xanthogranuloma in an infant presenting with pericardial effusion.

  Science.gov (United States)

  Kobayashi, Daisuke; Delius, Ralph E; Debelenko, Larisa V; Aggarwal, Sanjeev

  2013-01-01

  Juvenile xanthogranuloma is a rare histiocytic disorder of childhood mainly affecting skin and rarely deep soft tissues and viscera. We report a 2-month-old infant who presented with respiratory distress secondary to a large pericardial effusion associated with an epicardial mass. Excisional biopsy was performed and the mass was diagnosed as juvenile xanthogranuloma. The child is well without evidence of disease 8 months following the excision. The corresponding literature on juvenile xanthogranuloma with cardiac manifestations is reviewed. © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

 19. A rare pleural effusion in a young male

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shabana Begum

  2015-01-01

  Full Text Available A 28-year-old male presented with fever with right-sided chest pain for 2 weeks. Clinicoradiological picture was suggestive of right-sided pleural effusion. He had history of polytrauma following a road traffic accident and had to undergo emergency laparotomy a month ago. Microscopic and culture examination of the pleural fluid showed neutrophilia, high bilirubin content and presence of gram-negative bacilli. Ultrasound of the abdomen showed the presence of biloma in the liver and right subdiaphragmatic space with fistulous communication into the right thoracic cavity. The patient was managed successfully with complete recovery.

 20. Vaporization Studies of Olivine via Knudsen Effusion Mass Spectrometry

  Science.gov (United States)

  Costa, G. C. C.; Jacobson, N. S.

  2014-01-01

  Olivine is the major mineral in the Earth's upper mantle occurring predominantly in igneous rocks and has been identified in meteorites, asteroids, the Moon and Mars. Among many other important applications in planetary and materials sciences, the thermodynamic properties of vapor species from olivine are crucial as input parameters in computational modelling of the atmospheres of hot, rocky exoplanets (lava planets). There are several weight loss studies of olivine vaporization in the literature and one Knudsen Effusion Mass Spectrometry (KEMS) study. In this study, we examine a forsterite-rich olivine (93% forsterite and 7% fayalite, Fo93Fa7) with KEMS to further understand its vaporization and thermodynamic properties.

 1. Contemporary management of pericardial effusion: practical aspects for clinical practice.

  Science.gov (United States)

  Imazio, Massimo; Gaido, Luca; Battaglia, Alberto; Gaita, Fiorenzo

  2017-03-01

  A pericardial effusion (PE) is a relatively common finding in clinical practice. It may be either isolated or associated with pericarditis with or without an underlying disease. The aetiology is varied and may be either infectious (especially tuberculosis as the most common cause in developing countries) or non-infectious (cancer, systemic inflammatory diseases). The management is essentially guided by the hemodynamic effect (presence or absence of cardiac tamponade), the presence of concomitant pericarditis or underlying disease, and its size and duration. The present paper reviews the current knowledge on the aetiology, classification, diagnosis, management, therapy, and prognosis of PE in clinical practice.

 2. Churg-Strauss syndrome: A rare cause of pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Govind Singh Rajawat

  2016-01-01

  Full Text Available Churg-Strauss syndrome (CSS is a rare, small-vessel vasculitis associated with a prominent allergic component, asthma, and blood or tissue eosinophilia. Granulomas, eosinophils, and palisading histiocytes in extravascular tissues are hallmarks of this disorder. The presence of asthma or allergy as well as more than 10% of eosinophils in blood is 95% sensitive and 99% specific, respectively, in distinguishing CSS among a subgroup of patients with well-documented systemic vasculitis. We present a case of pleural effusion which was finally diagnosed as CSS. Considering its rarity, this case is reported.

 3. Clinical Predictors and Outcomes of Patients with Pericardial Effusion in Chronic Kidney Disease.

  Science.gov (United States)

  Ravi, Venkatesh; Iskander, Fady; Saini, Abhimanyu; Brecklin, Carolyn; Doukky, Rami

  2018-03-13

  Pericardial effusion is common in hospitalized patients with chronic kidney disease (CKD). We sought to identify predictors of pericardial effusion in CKD patients and to evaluate the impact of pericardial effusion on their mortality and morbidity. In a retrospective nested case control study design, we analyzed hospitalized adult patients with CKD stage 4, 5, and end-stage renal disease (ESRD) diagnosed with pericardial effusion. Randomly selected patients with CKD stage 4, 5, and ESRD without pericardial effusion were used as controls. We analyzed 84 cases and 61 controls, of whom 44% and 34% were on dialysis, respectively. The mean blood urea nitrogen and creatinine were 70±27 mg/dL and 8.4±6.0 mg/dL among cases, 54±26 mg/dL and 6.0±3.4 mg/dL among controls, respectively. Effusion was moderate to large in 46% of cases. Predictors of any pericardial effusion were serum potassium (OR, 1.95 per 1 mEq/L increment in level; CI, 1.21-3.13; p=0.006), serum corrected calcium (OR, 1.33 per 1mg/dl decrement in level; CI, 1.11-1.67; p=0.015) and admission heart rate (OR, 1.29 per 10 beats/minute increment in heart rate; CI, 1.03-1.62; p=0.027). Corrected calcium level was an independent predictor of moderate to large pericardial effusion, (OR, 1.38 per 1 mg/dL decrement in level; CI, 1.04-1.82, p=0.023). Corrected calcium effusion. Patients with effusion had no significant difference in mortality or cardiovascular re-hospitalization (log-rank p=0.408). In hospitalized CKD patients, hypocalcemia may be useful in identifying those with moderate to large pericardial effusion. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 4. Quadriceps Activation Failure After Anterior Cruciate Ligament Rupture Is Not Mediated by Knee Joint Effusion

  Science.gov (United States)

  LYNCH, ANDREW D.; LOGERSTEDT, DAVID S.; AXE, MICHAEL J.; SNYDER-MACKLER, LYNN

  2013-01-01

  STUDY DESIGN Descriptive prospective cohort study. OBJECTIVES To investigate the relationships between knee joint effusion, quadriceps activation, and quadriceps strength. These relationships may help clinicians better identify impaired quadriceps activation. BACKGROUND After anterior cruciate ligament (ACL) injury, the involved quadriceps may demonstrate weakness. Experimental data have shown that quadriceps activation and strength may be directly mediated by intracapsular joint pressure created by saline injection. An inverse relationship between quadriceps activation and the amount of saline injected has been reported. This association has not been demonstrated for traumatic effusion. We hypothesized that traumatic joint effusion due to ACL rupture and postinjury quadriceps strength would correlate well with quadriceps activation, allowing clinicians to use effusion and strength measurement as a surrogate for electrophysiological assessment of quadriceps activation. METHODS Prospective data were collected on 188 patients within 100 days of ACL injury (average, 27 days) referred from a single surgeon. A complete clinical evaluation of the knee was performed, including ligamentous assessment and assessment of range of motion and effusion. Quadriceps function was electrophysiologically assessed using maximal volitional isometric contraction and burst superimposition techniques to quantify both strength and activation. RESULTS Effusion grade did not correlate with quadriceps central activation ratio (CAR) (zero effusion: mean ± SD CAR, 93.5% ± 5.8%; trace effusion: CAR, 93.8% ± 9.5%; 1+ effusion: CAR, 94.0% ± 7.5%; 2+/3+ effusion: CAR, 90.6% ± 11.1%). These values are lower than normative data from healthy subjects (CAR, 98% ± 3%). CONCLUSION Joint effusion after ACL injury does not directly mediate quadriceps activation failure seen after injury. Therefore, it should not be used as a clinical substitute for electrophysiological assessment of quadriceps

 5. Associations Between Knee Effusion-synovitis and Joint Structural Changes in Patients with Knee Osteoarthritis.

  Science.gov (United States)

  Wang, Xia; Jin, Xingzhong; Blizzard, Leigh; Antony, Benny; Han, Weiyu; Zhu, Zhaohua; Cicuttini, Flavia; Wluka, Anita E; Winzenberg, Tania; Jones, Graeme; Ding, Changhai

  2017-11-01

  To describe the associations between effusion-synovitis and joint structural abnormalities in patients with knee osteoarthritis (OA) over 24 months. A posthoc analysis using data from a randomized controlled trial in 413 patients with symptomatic OA (aged 63 ± 7 yrs, 208 women). Knee effusion-synovitis volume and score, cartilage defects, cartilage volume, and bone marrow lesions (BML) were assessed using magnetic resonance imaging. Joint space narrowing (JSN) and osteophytes were assessed using radiograph. Least significant change criterion was used to define change in effusion-synovitis volume. Knee symptoms were assessed by Western Ontario and McMaster University OA Index. Multivariable linear/logistic regression and multilevel generalized mixed-effects models were used in longitudinal analyses. Total effusion-synovitis volume increased modestly from baseline (8.0 ± 8.5 ml) to followup (9.0 ± 10.5 ml). Baseline BML, cartilage defect, JSN, and osteophyte scores were positively associated with change in effusion-synovitis volume (p effusion-synovitis score (p effusion-synovitis score nor volume consistently predicted change in the above structures except cartilage volume. In the mixed-effects models, knee effusion-synovitis was positively associated with BML (volume: β = 1.19 ml/grade; score: OR = 1.75/grade) and cartilage defects (volume: β = 1.87 ml/grade; score: OR = 2.22/grade), while negatively associated with cartilage volume loss. Change in effusion-synovitis volume was positively correlated with changes in knee pain and stiffness scores (p effusion-synovitis, but effusion-synovitis did not predict knee structural changes. These findings suggest that synovial inflammation is likely the result of joint structural abnormalities in established OA. ClinicalTrials.gov identifier: NCT01176344. Australian New Zealand Clinical Trials Registry: ACTRN12610000495022.

 6. Increased ratio of peritoneal effusion-to-serum potassium concentration in a dog with gastric perforation.

  Science.gov (United States)

  Ben Oz, Jennifer; Aroch, Itamar; Segev, Gilad

  2016-11-01

  To describe the clinical and laboratory findings of a dog with gastric perforation, resulting in a markedly increased peritoneal effusion-to-serum potassium ratio. A 6-year-old mixed breed neutered male dog presented with a right femoral fracture after being hit by car. The fracture was repaired surgically. Four days postoperatively, the dog developed peritoneal effusion, confirmed with ultrasonography. Peritoneal effusion analysis and serum biochemistry, performed concurrently, showed blood-to-effusion glucose difference >1.1 mmol/L [>20 mg/dL], suggesting the effusion was septic. The effusion-to-serum creatinine ratio was mildly increased (1.36) and the effusion-to-serum potassium ratio was markedly increased (>2.67). Combined, these findings were suggestive of a septic uroabdomen. A positive contrast retrograde urethrocystography did not reveal urine leakage from the lower urinary tract. An exploratory laparotomy revealed a gastric perforation in the pyloric area and an intact urinary tract. Gastric perforation should be considered a differential diagnosis in dogs with an increased peritoneal effusion to serum potassium ratio. © Veterinary Emergency and Critical Care Society 2016.

 7. Markers to differentiate between Kaposi's sarcoma and tuberculous pleural effusions in HIV-positive patients.

  Science.gov (United States)

  Coleman, M; Finney, L J; Komrower, D; Chitani, A; Bates, J; Chipungu, G A; Corbett, E; Allain, T J

  2015-02-01

  Kaposi's sarcoma (KS) and tuberculosis (TB) commonly cause pleural effusions in high human immunodeficiency virus (HIV) burden resource-limited countries. Differentiating between them is challenging, as pleural biopsy and TB culture are rarely available. To identify markers to differentiate between TB effusions and KS effusions in HIV-positive patients, and to compare liquid culture and Xpert MTB/RIF in pleural fluid. Fifty HIV-positive patients with pleural effusions recruited in Malawi underwent pleural ultrasound and aspiration. Fluid visual inspection, cell count, bacterial culture, glucose/protein, solid and liquid TB culture and Xpert were performed. The mean age of the patients was 32 years; 30/50 (60%) were male and 29 (58%) had cutaneous/oral KS. Thirteen (26%) pleural fluid samples were liquid culture-positive for TB, while 9/13 (69%) were Xpert-positive. Three (10.3%) KS patients had culture-positive TB effusions; 17 (58.6%) had KS effusions. The relative risk of TB in KS patients increased with limited KS, loculated fluid and low glucose. Eleven (52.3%) non-KS patients had culture-positive TB effusions associated with male sex, straw-coloured fluid and fibrin stranding on ultrasound. KS patients were most likely to have KS effusion, but TB should be considered. Most non-KS patients had TB, supporting the use of World Health Organization guidelines. Xpert identified two thirds of liquid culture-positive results.

 8. Direct measurement of thermal effusivity of foods by front configuration of the photpyroelectric method

  NARCIS (Netherlands)

  Szafner, G.; Bicanic, D.D.; Kulcsár, R.; Doka, O.

  2014-01-01

  Thermophysical properties of foods are of considerable relevance to food industry. The One among less explored thermophysical quantities is the thermal effusivity. In this paper the front variant of the photopyroelectric method was applied to determine thermal effusivity of both, fresh hen egg¿s

 9. CT-Guided Drainage of Pericardial Effusion after Open Cardiac Surgery.

  Science.gov (United States)

  Nour-Eldin, Nour-Eldin Abdelrehim; Alsubhi, Mohammed; Gruber-Rouh, Tatjana; Vogl, Thomas J; Kaltenbach, Benjamin; Soliman, Hazem Hamed; Hassan, Wael Eman; Abolyazid, Sherif Maher; Naguib, Nagy N

  2017-08-01

  This study was designed to evaluate the safety and efficacy of CT-guided drainage of the pericardial effusion in patients after cardiac surgery. The study included 128 consecutive patients (82 males, 46 females; mean age 66.6 years, SD: 4.2) complicated by pericardial effusion or hemopericardium after cardiac surgeries between June 2008 and June 2016. The medical indication for therapeutic pericardiocentesis in all patients was hemodynamic instability caused by pericardial effusion. The treatment criteria for intervention were evidence of pericardial tamponade with ejection fraction (EF) effusion was 260 ml (range 80-900 ml; standard deviation [SD]: ±70). Directly after pericardiocentesis, there was a significant improvement of the ejection fraction to 40-55% (mean: 45%; SD: ±5; p effusion drainage was 10%. The drainage was applied anteriorly (preventricular) in 39 of 128 (30.5%), retroventricularly in 33 of 128 (25.8%), and infracardiac in 56 of 128 (43.8%). Recurrence rate of pericardial effusion after removal of drains was 4.7% (67/128). Complete drainage was achieved in retroventricular and infracardiac positioning of the catheter (p effusion is a minimally invasive technique for the release of the tamponade effect of the effusion and improvement of cardiac output.

 10. An Unusual Case of Recurrent Pleural Effusion in a Child | Harjai ...

  African Journals Online (AJOL)

  Traumatic pancreatitis in children rarely results in the development of a recalcitrant pleural effusion, secondary to a connection between the pleural cavity and the pancreas. This child presented with predominantly respiratory symptoms of an underlying abdominal condition. Patients with large, recurring pleural effusions ...

 11. Discrimination between pleural thickening and minimal pleural effusion using color Doppler chest ultrasonography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali A. Hasan

  2013-07-01

  Conclusions: Application of color Doppler examination increases the accuracy of real time chest ultrasound to discriminate pleural thickening from minimal pleural effusion and hence color Doppler examination proved to be a useful diagnostic tool to real-time gray-scale ultrasound for diagnosis of minimal pleural effusion.

 12. Percutaneous catheter drainage of empyema and loculated pleural effusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Im, Jung Gi; Park, Kyung Joo; Park, Jae Hyung [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1988-08-15

  Closed thoracotomy by using a chest tube in cases of thoracic empyema is known to be an effective and popular way of treatment. However, it happens commonly that chest tube drainage is not appropriate because of either malpositioning of the tube or undesirable patient's general condition such as bleeding tendency or debilitation. We performed fluoroscopy-guided percutaneous catheter drainage (PCD) in 14 cases of empyema and loculated pleural effusion and in 2 cases of lung abscess. In most of the patients, PCDs were performed because chest tube drainage was considered to be inappropriate or after failed chest tube drainage. In all patients, catheters were successfully placed into the fluid collections, which were drained effectively. Ten of the 11 febrile patient showed improvement of feverishness within 24 hours after PCD. 10 patients were cured without further treatment. Complications were few and minimal. We believe that the safety, effectiveness and good patients tolerance of PCD makes it an excellent alternative method of treatment in cases of empyema and loculated pleural effusion.

 13. Delayed diaphragmatic herniation masquerading as a complicated parapneumonic effusion.

  Science.gov (United States)

  Tsang, J; Ryan, F

  1999-01-01

  Injury to the diaphragm following blunt or penetrating thoracoabdominal trauma is not uncommon. Recognition of this important complication of trauma continues to be a challenge because of the lack of specific clinical and plain radiographic features, the frequent presence of other serious injuries and the potential for delayed presentation. Delayed diaphragmatic herniation often presents with catastrophic bowel obstruction or strangulation. Early recognition of diaphragmatic injury is required to avoid this potentially lethal complication. The case of a 35-year-old man with a history of a knife wound to the left flank 15 years previously, who presented with unexplained acute hypoxemic respiratory failure and a unilateral exudative pleural effusion that was refractory to tube thoracostomy drainage, is reported. After admission to hospital, he developed gross dilation of his colon; emergency laparotomy revealed an incarcerated colonic herniation into the left hemithorax. Interesting clinical features of this patient's case included the patient's hobby of weightlifting, a persistently deviated mediastinum despite drainage of the pleural effusion and deceptive pleural fluid biochemical indices.

 14. Delayed Diaphragmatic Herniation Masquerading as a Complicated Parapneumonic Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Tsang

  1999-01-01

  Full Text Available Injury to the diaphragm following blunt or penetrating thoraco-abdominal trauma is not uncommon. Recognition of this important complication of trauma continues to be a challenge because of the lack of specific clinical and plain radiographic features, the frequent presence of other serious injuries and the potential for delayed presentation. Delayed diaphragmatic herniation often presents with catastrophic bowel obstruction or strangulation. Early recognition of diaphragmatic injury is required to avoid this potentially lethal complication. The case of a 35-year-old man with a history of a knife wound to the left flank 15 years previously, who presented with unexplained acute hypoxemic respiratory failure and a unilateral exudative pleural effusion that was refractory to tube thoracostomy drainage, is reported. After admission to hospital, he developed gross dilation of his colon; emergency laparotomy revealed an incarcerated colonic herniation into the left hemithorax. Interesting clinical features of this patient's case included the patient's hobby of weightlifting, a persistently deviated mediastinum despite drainage of the pleural effusion and deceptive pleural fluid biochemical indices.

 15. Minimally invasive surgical treatment of malignant pleural effusions.

  Science.gov (United States)

  Ciuche, Adrian; Nistor, Claudiu; Pantile, Daniel; Prof Horvat, Teodor

  2011-10-01

  Usually the pleural cavity contains a small amount of liquid (approximately 10 ml). Pleural effusions appear when the liquid production rate overpasses the absorption rate with a greater amount of liquid inside the pleural cavity. Between January 1998 to December 2008 we conducted a study in order to establish the adequate surgical treatment for MPEs. Effective control of a recurrent malignant pleural effusion can greatly improve the quality of life of the cancer patient. The present review collects and examines the clinical results of minimally invasive techniques designed to treat this problem. Patients with MPEs were studied according to several criteria. In our study we observed the superiority of intraoperative talc poudrage, probably due to a more uniform distribution of talc particles over the pleural surface. Minimal pleurotomy with thoracic drainage and instillation of a talc suspension is also a safe and effective technique and should be employed when there are contraindications for the thoracoscopic minimally invasive procedure. On the basis of comparisons involving effectiveness, morbidity, and convenience, we recommend the thoracoscopic insufflations of talc as a fine powder with pleural drainage as the procedure of choice.

 16. MRI findings of prepatellar Morel-Lavallee effusions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borrero, Camilo G.; Maxwell, Norman; Kavanagh, Eoin [University of Pittsburgh Medical Center, Department of Radiology, Pittsburgh, PA (United States)

  2008-05-15

  To describe MR imaging characteristics and treatment options for prepatellar closed degloving injuries or Morel-Lavallee effusions. Imaging features are discussed that may aid in the distinguishing of this entity from 'housemaid's knee' or prepatellar bursitis. MR images of four young wrestlers were reviewed by two attending radiologists and one fellow, and correlative clinical data were collected using the electronic medical database. MR images in all cases showed a unilocular, T2 hyperintense prepatellar collection extending beyond the normal boundaries of the prepatellar bursa. No necrotic fat or blood products were identified in the collections. Surgical pathology proving the absence of synovial tissue was available for one case, and differentiation of the collection from the adjacent bursa was confirmed visually by the surgeon in a second case. Although prepatellar hemorrhagic bursitis and Morel-Lavallee effusions share many imaging features, making a specific diagnosis in most cases is not necessary, as treatment is often similar for both entities. (orig.)

 17. Preliminary impact assessment of effusive eruptions at Etna volcano

  Science.gov (United States)

  Cappello, Annalisa; Michaud-Dubuy, Audrey; Branca, Stefano; De Beni, Emanuela; Del Negro, Ciro

  2016-04-01

  Lava flows are a recurring and widespread form of volcanic activity that threaten people and property around the world. The growing demographic congestion around volcanic structures increases the potential risks and costs that lava flows represent, and leads to a pressing need for faster and more accurate assessment of lava flow impact. To fully evaluate potential effects and losses that an effusive eruption may cause to society, property and environment, it is necessary to consider the hazard, the distribution of the exposed elements at stake and the associated vulnerability. Lava flow hazard assessment is at an advanced state, whereas comprehensive vulnerability assessment is lacking. Cataloguing and analyzing volcanic impacts provide insight on likely societal and physical vulnerabilities during future eruptions. Here we quantify the lava flow impact of two past main effusive eruptions of Etna volcano: the 1669, which is the biggest and destructive flank eruption to have occurred on Etna in historical time, and the 1981, lasting only 6 days, but characterized by an intense eruptive dynamics. Different elements at stake are considered, including population, hospitals, critical facilities, buildings of historic value, industrial infrastructures, gas and electricity networks, railways, roads, footways and finally land use. All these elements were combined with the 1669 and 1981 lava flow fields to quantify the social damage and economic loss.

 18. Relationship between chronic otitis media with effusion and overweight or obesity in children.

  Science.gov (United States)

  Kaya, S; Selimoğlu, E; Cureoğlu, S; Selimoğlu, M A

  2017-10-01

  Otitis media with effusion and obesity are both common in childhood and might share some immunological alterations. This study aimed to investigate the relationship between chronic otitis media with effusion and childhood overweight or obesity, including the potential effects of adenoid or tonsillar hypertrophy on that relationship. This study included 60 children with chronic otitis media with effusion and 86 healthy children aged from 2 to 10 years. Measures of height and weight were used to calculate the body mass index, weight for height and weight z score. The prevalence of overweight or obesity was higher in children with chronic otitis media with effusion, according to the weight for height percentiles (p = 0.012). However, neither the presence of adenoid or tonsillar hypertrophy nor the degree of adenoid hypertrophy was associated with overweight or obesity. Overweight and obesity might be risk factors for developing chronic otitis media with effusion, or vice versa.

 19. A case of Lemierre's syndrome with septic shock and complicated parapneumonic effusions requiring intrapleural fibrinolysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel P. Croft

  2015-01-01

  Full Text Available Lemierre's syndrome is a septic thrombophlebitis of the internal jugular vein, which can lead to severe systemic illness. We report a case of an otherwise healthy 26-year-old man who suffered from pharyngitis followed by septic shock requiring intubation and vasopressor support from Fusobacterium necrophorum bacteremia. The septic emboli to his lungs caused complicated bilateral parapneumonic effusions, which recurred after initial drainage. He required bilateral chest tubes and intrapleural tPA to successfully drain his effusions. His fever curve and overall condition improved with the resolution of his effusions and after a 33-day hospitalization, he recovered without significant disability. The severity of his illness and difficult to manage complicated parapneumonic effusions were the unique facets of this case. Using an evidence-based approach of tPA and DNase for complicated parapneumonic effusions in Lemierre's syndrome can be safe and effective.

 20. On the sensitivity of FPPE - TWRC method in thermal effusivity investigations of solids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dadarlat, Dorin; Streza, Mihaela; Pop, Mircea N; Tosa, Valer

  2009-01-01

  The front detection configuration (FPPE) together with the thermal-wave-resonator-cavity (TWRC) method was used for direct measurement of the thermal effusivity of solid materials inserted as backings in the FPPE detection cell. It was demonstrated that the normalized phase of the FPPE signal has an oscillating dependence as a function of sample's thickness. The paper presents experimental results on solid materials, with various values of thermal effusivity (Cu, brass, steel, bakelite, wood). A study of the sensitivity of the technique for different liquid/backing effusivity ratios is performed. The highest sensitivity was obtained when investigating solids with values of thermal effusivity not far from the effusivity of the liquid layer of the detection cell.

 1. Evaluation of usefulness of pleural fluid adenosine deaminase in diagnosing tuberculous pleural effusion from empyema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijetha Shenoy

  2014-02-01

  Full Text Available Objective: To evaluate the utility of adenosine deaminase activity in the pleural fluid for the diagnosis of tuberculous pleural effusion from empyema of non-tubercular origin. Method: A retrospective analysis of data was performed on patients who were diagnosed to have tuberculous pleural effusion and empyema of non tubercular origin. Among 46 patients at Kasturba Hospital, Manipal University, Manipal, Karnataka, India, from November 201 2 to February 2013 who underwent pleural fluid adenosine deaminase estimation, 25 patients with tuberculous pleural effusion and 21 patients with empyema were diagnosed respectively. Adenosine deaminase in pleural fluid is estimated using colorimetric, Galanti and Guisti method. Results: Pleural fluid Adenosine Deaminase levels among tuberculous pleural effusion(109.38依 53.83 , empyema (141.20依71.69 with P=0.27. Conclusion: Pleural fluid adenosine deaminase alone cannot be used as a marker for the diagnosis of tuberculous pleural effusion.

 2. A case of recurrent pleural effusion: Can we think beyond tuberculosis and malignancy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bhumika Vaishnav

  2014-01-01

  Full Text Available Pleural effusion can occur due to a variety of causes such as infectious, neoplastic, inflammatory, autoimmune, traumatic, etc. Recurrent pleural effusions have always been a diagnostic challenge. Here, we present a case of recurrent exudative pleural effusion in a male patient, which was the first clinical manifestation of rheumatoid arthritis. Of note was the absence of articular involvement at the onset of the disease. The low glucose concentration, low pH and low C4 level in the pleural fluid were the most valuable findings to distinguish it from tuberculous and malignant pleural effusions. Pleural biopsy also helped in making such a distinction. Thus, in a patient with recurrent pleural effusion, rheumatoid etiology should also be kept in mind as a differential diagnosis.

 3. Lymphoproliferative disorder in pleural effusion in a subject with past asbestos exposure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naofumi Hara

  2015-01-01

  Full Text Available Primary effusion lymphoma (PEL is a subtype of non-Hodgkin lymphoma that presents as serous effusions without detectable masses or organomegaly. Here we report a case of PEL-like lymphoma in a patient with past asbestos exposure. A 65-year-old man was referred to our hospital due to dyspnea upon exertion. He had been exposed to asbestos for three years in the construction industry. Chest X-ray and CT images demonstrated left pleural effusion. Cytological analysis of the pleural effusion revealed large atypical lymphocytes with distinct nuclear bodies and high nucleus-to-cytoplasm ratio. Immunohistochemical analyses showed that the cells were CD20+, CD3−, CD5−, and CD10−. These findings led to a diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma. PEL or PEL-like lymphoma should be considered a potential cause of pleural effusion in subjects with past asbestos exposure.

 4. Neonatal pleural effusions in a Level III Neonatal Intensive Care Unit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana Barbosa

  2015-04-01

  Full Text Available Pleural effusions are rare in the newborn. Still, being familiar with this condition is relevant given its association with a wide range of disorders. Only two large series of cases on this matter have been published, with no solid conclusions established. The aim of this study is to determine the etiology, management and prognosis of pleural effusions in a population of high-risk neonates.The authors performed a retrospective study in the Neonatal Intensive Care Unit of "Hospital de São João", Porto (Portugal, between 1997 and 2014, of all newborns with the diagnosis of pleural effusion, chylothorax, hemothorax, empyema, fetal hydrops or leakage of total parenteral nutrition (TPN.Eighty-two newborns were included, 48 males and 34 females. Pleural effusions were congenital in 19 (23.2% newborns and acquired in 63 (76.8%. Fetal hydrops was the most frequent cause (15 cases, 78.9% of congenital effusions while postoperative after intrathoracic surgery was the most common cause (39 cases, 61.9% of acquired effusions, followed by leakage of TPN (13 cases, 20.6%. Chylothorax was the most common type of effusion (41.5% of cases. Pleural effusions after intrathoracic surgery were mainly (64.1% chylothoraces. Regarding use of octreotide for treatment of acquired chylous effusions, the comparative analysis showed no statistical differences between the group of alive newborns who received octreotide and the group who did not. Twenty-seven (32.9% newborns died; the causes of death were related to underlying diseases and not to the pleural effusion. Clinical outcome is generally good, except in hydropic neonates. Blood albumin level appears to be predictive of prognosis and further investigation on its clinical significance should be encouraged.

 5. Evaluation of the Effusion within Biceps Long Head Tendon Sheath Using Ultrasonography

  Science.gov (United States)

  Park, In; Lee, Hyo-Jin; Kim, Sung-Eun; Bae, Sung-Ho; Lee, Kwang-Yeol; Park, Kwang-Sun

  2015-01-01

  Background Many shoulder diseases are related to glenohumeral joint synovitis and effusion. The purpose of the present study is to detect effusion within the biceps long head tendon sheath as the sign of glenohumeral joint synovitis using ultrasonography, and to evaluate the clinical meaning of effusion within the biceps long head tendon sheath. Methods A consecutive series of 569 patients who underwent ultrasonography for shoulder pain were reviewed retrospectively and ultimately, 303 patients were included. The authors evaluated the incidence and amount of the effusion within the biceps long head tendon sheath on the ultrasonographic short axis view. Furthermore, the authors evaluated the correlation between the amount of effusion within the biceps long head tendon sheath and the range of motion and the functional score. Results The effusion within the biceps long head tendon sheath was detected in 58.42% of the patients studied: 69.23% in adhesive capsulitis, 56.69% in rotator cuff tear, 41.03% in calcific tendinitis, and 33.33% in biceps tendinitis. The average amount of the effusion within the biceps long head tendon sheath was 1.7 ± 1.6 mm, and it was measured to be the largest in adhesive capsulitis. The amount of effusion within biceps long head tendon sheath showed a moderate to high degree of correlation with the range of motion, and a low degree of correlation with the functional score and visual analogue scale for pain in each type of shoulder disease. Conclusions The effusion within the biceps long head tendon sheath is closely related to the range of motion and clinical scores in patients with painful shoulders. Ultrasonographic detection of the effusion within the biceps long head tendon sheath might be a simple and easy method to evaluate shoulder function. PMID:26330958

 6. Surgical considerations and safety of cochlear implantation in otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Cevizci, Rasit; Dilci, Alper; Celenk, Fatih; Karamert, Recep; Bayazit, Yildirim

  2018-06-01

  To evaluate the effects of otitis media with effusion on surgical parameters, patient safety, perioperative and postoperative complications. Total 890 children who underwent cochlear implantation between 2006 and 2015 were included. The ages ranged from 12 months to 63 months (mean: 32 months). The patients were divided into two groups according to the presence or absence of otitis media with effusion; otitis media with effusion group and non-otitis media group. Of 890 children, 105 had otitis media with effusion prior to surgery. In non-otitis media with group, there were 785 children. The average duration of surgery was 60min (ranged from 28 to 75min) in non-otitis media group, and 90min (ranged from 50 to 135min) in otitis media with effusion group (peffusion during the surgery. There was no significant difference between the complications of groups with or without otitis media with effusion (p>0.05). In 5 of 105 patients, there was a ventilation tube inserted before cochlear implantation, which did not change the outcome of implantation. There is no need for surgical treatment for otitis media with effusion before implantation since otitis media with effusion does not increase the risks associated with cochlear implantation. Operation duration is longer in the presence of otitis media with effusion. However, otitis media with effusion leads to intraoperative difficulties like longer operation duration, bleeding, visualization of the round window membrane, cleansing the middle ear granulations as well as mastoid and petrous air cells. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. PCR evaluation of selected vector-borne pathogens in dogs with pericardial effusion.

  Science.gov (United States)

  Tabar, M-D; Movilla, R; Serrano, L; Altet, L; Francino, O; Roura, X

  2018-04-01

  To investigate evidence for selected vector-borne pathogen infections in dogs with pericardial effusion living in a Mediterranean area in which several canine vector-borne diseases are endemic. Archived EDTA blood (n=68) and pericardial fluid samples (n=58) from dogs with pericardial effusion (n=68) were included. Dogs without pericardial effusion examined for other reasons were included as controls (n=60). Pericardial effusion was classified as neoplastic in 40 dogs, idiopathic in 23 dogs and of unknown aetiology in 5 dogs. Real-time PCR was performed for Leishmania infantum, Ehrlichia/Anaplasma species, Hepatozoon canis, Babesia species, Rickettsia species and Bartonella species, and sequencing of PCR products from positive samples was used to confirm species specificity. Vector-borne pathogens were found in 18 dogs: 16 of 68 dogs with pericardial effusion (23·5%) and two of 60 control dogs (3·3%). Positive dogs demonstrated DNA of Leishmania infantum (n=7), Anaplasma platys (n=2, one dog coinfected with Leishmania infantum), Babesia canis (n=5), Babesia gibsoni (n=3) and Hepatozoon canis (n=2). Vector-borne pathogens were more commonly detected among dogs with pericardial effusion than controls (P=0·001). There was no relationship between aetiology of the pericardial effusion and evidence of vector-borne pathogens (P=0·932). Vector-borne pathogens are often detected in dogs with pericardial effusion and require further investigation, especially in dogs with idiopathic pericardial effusion. PCR can provide additional information about the potential role of vector-borne pathogens in dogs with pericardial effusion living in endemic areas. © 2018 British Small Animal Veterinary Association.

 8. The preliminary exploration of 64-slice volume computed tomography in the accurate measurement of pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Guo, Zhi-Jun; Lin, Qiang; Liu, Hai-Tao; Lu, Jun-Ying; Zeng, Yan-Hong; Meng, Fan-Jie; Cao, Bin; Zi, Xue-Rong; Han, Shu-Ming; Zhang, Yu-Huan

  2013-09-01

  Using computed tomography (CT) to rapidly and accurately quantify pleural effusion volume benefits medical and scientific research. However, the precise volume of pleural effusions still involves many challenges and currently does not have a recognized accurate measuring. To explore the feasibility of using 64-slice CT volume-rendering technology to accurately measure pleural fluid volume and to then analyze the correlation between the volume of the free pleural effusion and the different diameters of the pleural effusion. The 64-slice CT volume-rendering technique was used to measure and analyze three parts. First, the fluid volume of a self-made thoracic model was measured and compared with the actual injected volume. Second, the pleural effusion volume was measured before and after pleural fluid drainage in 25 patients, and the volume reduction was compared with the actual volume of the liquid extract. Finally, the free pleural effusion volume was measured in 26 patients to analyze the correlation between it and the diameter of the effusion, which was then used to calculate the regression equation. After using the 64-slice CT volume-rendering technique to measure the fluid volume of the self-made thoracic model, the results were compared with the actual injection volume. No significant differences were found, P = 0.836. For the 25 patients with drained pleural effusions, the comparison of the reduction volume with the actual volume of the liquid extract revealed no significant differences, P = 0.989. The following linear regression equation was used to compare the pleural effusion volume (V) (measured by the CT volume-rendering technique) with the pleural effusion greatest depth (d): V = 158.16 × d - 116.01 (r = 0.91, P = 0.000). The following linear regression was used to compare the volume with the product of the pleural effusion diameters (l × h × d): V = 0.56 × (l × h × d) + 39.44 (r = 0.92, P = 0.000). The 64-slice CT volume-rendering technique can

 9. The preliminary exploration of 64-slice volume computed tomography in the accurate measurement of pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guo, Zhi-Jun; Lin, Qiang; Liu, Hai-Tao

  2013-01-01

  Background: Using computed tomography (CT) to rapidly and accurately quantify pleural effusion volume benefits medical and scientific research. However, the precise volume of pleural effusions still involves many challenges and currently does not have a recognized accurate measuring. Purpose: To explore the feasibility of using 64-slice CT volume-rendering technology to accurately measure pleural fluid volume and to then analyze the correlation between the volume of the free pleural effusion and the different diameters of the pleural effusion. Material and Methods: The 64-slice CT volume-rendering technique was used to measure and analyze three parts. First, the fluid volume of a self-made thoracic model was measured and compared with the actual injected volume. Second, the pleural effusion volume was measured before and after pleural fluid drainage in 25 patients, and the volume reduction was compared with the actual volume of the liquid extract. Finally, the free pleural effusion volume was measured in 26 patients to analyze the correlation between it and the diameter of the effusion, which was then used to calculate the regression equation. Results: After using the 64-slice CT volume-rendering technique to measure the fluid volume of the self-made thoracic model, the results were compared with the actual injection volume. No significant differences were found, P = 0.836. For the 25 patients with drained pleural effusions, the comparison of the reduction volume with the actual volume of the liquid extract revealed no significant differences, P = 0.989. The following linear regression equation was used to compare the pleural effusion volume (V) (measured by the CT volume-rendering technique) with the pleural effusion greatest depth (d): V = 158.16 X d - 116.01 (r = 0.91, P = 0.000). The following linear regression was used to compare the volume with the product of the pleural effusion diameters (l X h X d): V = 0.56 X (l X h X d) + 39.44 (r = 0.92, P = 0

 10. The preliminary exploration of 64-slice volume computed tomography in the accurate measurement of pleural effusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guo, Zhi-Jun [Dept. of Radiology, North China Petroleum Bureau General Hospital, Renqiu, Hebei (China)], e-mail: Gzj3@163.com; Lin, Qiang [Dept. of Oncology, North China Petroleum Bureau General Hospital, Renqiu, Hebei (China); Liu, Hai-Tao [Dept. of General Surgery, North China Petroleum Bureau General Hospital, Renqiu, Hebei (China)] [and others])

  2013-09-15

  Background: Using computed tomography (CT) to rapidly and accurately quantify pleural effusion volume benefits medical and scientific research. However, the precise volume of pleural effusions still involves many challenges and currently does not have a recognized accurate measuring. Purpose: To explore the feasibility of using 64-slice CT volume-rendering technology to accurately measure pleural fluid volume and to then analyze the correlation between the volume of the free pleural effusion and the different diameters of the pleural effusion. Material and Methods: The 64-slice CT volume-rendering technique was used to measure and analyze three parts. First, the fluid volume of a self-made thoracic model was measured and compared with the actual injected volume. Second, the pleural effusion volume was measured before and after pleural fluid drainage in 25 patients, and the volume reduction was compared with the actual volume of the liquid extract. Finally, the free pleural effusion volume was measured in 26 patients to analyze the correlation between it and the diameter of the effusion, which was then used to calculate the regression equation. Results: After using the 64-slice CT volume-rendering technique to measure the fluid volume of the self-made thoracic model, the results were compared with the actual injection volume. No significant differences were found, P = 0.836. For the 25 patients with drained pleural effusions, the comparison of the reduction volume with the actual volume of the liquid extract revealed no significant differences, P = 0.989. The following linear regression equation was used to compare the pleural effusion volume (V) (measured by the CT volume-rendering technique) with the pleural effusion greatest depth (d): V = 158.16 X d - 116.01 (r = 0.91, P = 0.000). The following linear regression was used to compare the volume with the product of the pleural effusion diameters (l X h X d): V = 0.56 X (l X h X d) + 39.44 (r = 0.92, P = 0

 11. Treatment of persistent knee effusions with Yttrium 90

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bouyoucef, S.E.; Drahmoune, R.; Mechken, F.; Amimour, A.; Hanni-Haddam, F.; Abtroun, F.; Sellah, M.; Mansouri, B.

  2002-01-01

  Yttrium 90 intra-articular injection is used in persisting active joint of the knee, where medication has failed to resolve chronic inflammation. The effective dose delivered to the synovia is linked to Y 90 activity and depends on the size of the joint space, the synovial structure and thickness and the inflammatory activity of the synovitis. The amount of the injected activity of Y90 was estimated according the volume effusion in 28 pathologic knee of 18 patients aged 18 years and more (mean age 46 years). All patients have persistent knee effusions and most of them have rheumatoid arthritis but others had ankylosing spondylitis, Behcet disease, psoriatic arthritis. According the radiological classification of Steinbrocker, 19 pathological knees were in stage 1, 5 in stage 2 and 4 in stage 3. The mean value of the monthly removed volume of the synovial liquid from the pathological knee was determined during the last month preceding the radiosynoviorthesis and four groups were identified: V0 no evidence of effusion liquid, 0 ml 100ml. The activity of Y 90 was estimated in order to obtain a total of 100 Gray in the envelope of 3 spherical phantoms with the same range of volume as defined above. The lowest activity of Y90, 111 MBq (3mCi) was determined for V0 according a mean value of standard sizes of knees. An activity of 18 MBq (0.5mCi) was added for each stage of 50 ml, so 129 MBq (3.5 mCi) for G1, 148 MBq (4 mCi) for G2 and 166 MBq (4.5 mCi) for G3. Efficacy of Y90 treatment was clinically assessed in all patients according to three parameters: pain, hydrarthrosis and range of joint movement at 1, 3, 6 and 12 months. The results were excellent in 13 knees and good in 9 and for most of them the efficacy of Y 90 was observed after 6 months. The results were less good in 3 knees but with an initial good evolution for all at 1 month. For 4 knees, the efficacy of Y 90 was bad. Although the small number of patients, these results show a high rate, 75%, of successful

 12. Electropyroelectric technique for measurement of the thermal effusivity of liquids

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, R; Moreno, I; Araujo, C [Facultad de Fisica, Universidad Autonoma de Zacatecas, Calz. Solidaridad Esquina Paseo de la Bufa s/n, C. P. 98060, Zacatecas, Zac. (Mexico); Marin, E, E-mail: emarin63@yahoo.e, E-mail: emarinm@ipn.m [Centro de Investigacion en Ciencia Aplicada y TecnologIa Avanzada, Instituto Politecnico Nacional, LegarIa 694, Colonia Irrigacion, C. P. 11500, Mexico D. F. (Mexico)

  2010-06-09

  The photopyroelectric method has been recognized as a reliable and useful tool for the measurement of the thermal properties of condensed matter samples. Usually the photothermal signal is generated using intensity modulated light beams, whose amplitudes are difficult to maintain stable. In this paper we describe a variant of this technique that uses amplitude modulated electrical current as excitation source, via Joule heating of the metal contact on one side of the pyroelectric sensor. The possibilities of this method, called by us the electropyroelectric technique, for thermal effusivity measurements of liquid samples are shown using test samples of distilled water, ethanol and glycerine. The results obtained for this parameter agree well with the values reported in the literature. Our measurement uncertainties are about 3%, a fact that opens several possible applications.

 13. Electropyroelectric technique for measurement of the thermal effusivity of liquids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivanov, R; Moreno, I; Araujo, C; Marin, E

  2010-01-01

  The photopyroelectric method has been recognized as a reliable and useful tool for the measurement of the thermal properties of condensed matter samples. Usually the photothermal signal is generated using intensity modulated light beams, whose amplitudes are difficult to maintain stable. In this paper we describe a variant of this technique that uses amplitude modulated electrical current as excitation source, via Joule heating of the metal contact on one side of the pyroelectric sensor. The possibilities of this method, called by us the electropyroelectric technique, for thermal effusivity measurements of liquid samples are shown using test samples of distilled water, ethanol and glycerine. The results obtained for this parameter agree well with the values reported in the literature. Our measurement uncertainties are about 3%, a fact that opens several possible applications.

 14. Management of malignant pleural effusion: challenges and solutions

  Science.gov (United States)

  Penz, Erika; Watt, Kristina N; Hergott, Christopher A; Rahman, Najib M; Psallidas, Ioannis

  2017-01-01

  Malignant pleural effusion (MPE) is a sign of advanced cancer and is associated with significant symptom burden and mortality. To date, management has been palliative in nature with a focus on draining the pleural space, with therapies aimed at preventing recurrence or providing intermittent drainage through indwelling catheters. Given that patients with MPEs are heterogeneous with respect to their cancer type and response to systemic therapy, functional status, and pleural milieu, response to MPE therapy is also heterogeneous and difficult to predict. Furthermore, the impact of therapies on important patient outcomes has only recently been evaluated consistently in clinical trials and cohort studies. In this review, we examine patient outcomes that have been studied to date, address the question of which are most important for managing patients, and review the literature related to the expected value for money (cost-effectiveness) of indwelling pleural catheters relative to traditionally recommended approaches. PMID:28694705

 15. The diagnostic value of procalcitonin, adenosine deaminase for tuberculous pleural effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sun Jia; Jing Xiufeng; Hui Fuxin

  2010-01-01

  Objective: To explore differential diagnostic value of procalcitonin (PCT), adenosine deaminase (ADA) in pleural fluid and serum for tuberculous pleural effusions. Methods: The concentrations of PCT and ADA both in serum and pleural fluid in one hundred and twenty-eight patients with pleural effusion were detected. These patients were divided into three groups. Fifty-two patients with tuberculous plueral effusion were composed of the tuberculous group. Twenty-two patients with parapneumonic effusion composed the pneumonic group and forty patients with malignant pleural effusion and fourteen patients with heart faliure composed of the control group. Results: There were no statistically significant differences in serum PCT among the three groups (P > 0.05). PCT of pleural fluid was significantly increased in tuberculous and parapneumonic groups compared to the control group (P < 0.05). ADA activities in tuberculous serum and pleural fluid were both higher than those in the parapneumonic and the control groups (P < 0.01). The ratio of ADA in pleural fluid and serum (P /S) was calculated. The diagnostic sensitivity and specificity of P /S (cut-off value 1.27) were 92.3% and 100% respectively for tuberculous pleural effusions calcuted by receiver operating curve. Conclusion: Combined measurements of PCT and ADA in pleural fluid are useful in diagnosing tuberculous pleural effusions. (authors)

 16. Pleural effusion following blunt splenic injury in the pediatric trauma population.

  Science.gov (United States)

  Kulaylat, Afif N; Engbrecht, Brett W; Pinzon-Guzman, Carolina; Albaugh, Vance L; Rzucidlo, Susan E; Schubart, Jane R; Cilley, Robert E

  2014-09-01

  Pleural effusion is a potential complication following blunt splenic injury. The incidence, risk factors, and clinical management are not well described in children. Ten-year retrospective review (January 2000-December 2010) of an institutional pediatric trauma registry identified 318 children with blunt splenic injury. Of 274 evaluable nonoperatively managed pediatric blunt splenic injures, 12 patients (4.4%) developed left-sided pleural effusions. Seven (58%) of 12 patients required left-sided tube thoracostomy for worsening pleural effusion and respiratory insufficiency. Median time from injury to diagnosis of pleural effusion was 1.5days. Median time from diagnosis to tube thoracostomy was 2days. Median length of stay was 4days for those without and 7.5days for those with pleural effusions (psplenic injury (IV-V) (OR 16.5, p=0.001) was associated with higher odds of developing a pleural effusion compared to low-grade splenic injury (I-III). Pleural effusion following pediatric blunt splenic injury has an incidence of 4.4% and is associated with high-grade splenic injuries and longer lengths of stay. While some symptomatic patients may be successfully managed medically, many require tube thoracostomy for progressive respiratory symptoms. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Drainage of pleural effusion improves diaphragmatic function in mechanically ventilated patients.

  Science.gov (United States)

  Umbrello, Michele; Mistraletti, Giovanni; Galimberti, Andrea; Piva, Ilaria R; Cozzi, Ottavia; Formenti, Paolo

  2017-03-01

  Pleural effusion adversely affects the pressuregenerating capacity of the diaphragm. It uncouples the lung and chest wall, which may result in diaphragmatic dysfunction. Information on the effects of effusion drainage on diaphragmatic function is limited, but several studies report relief of dyspnoea after drainage, which was attributed to improved diaphragmatic mechanics, even if this issue was never formally addressed. To investigate the effect of drainage of unilateral pleural effusion on diaphragmatic function. In a prospective twostep protocol (at baseline and after drainage of effusion), we conducted a spontaneous breathing trial in fourteen critically ill, mechanically ventilated patients undergoing pressure support ventilation. We used ultrasonography of the ipsilateral hemidiaphragm to evaluate and record respiratory displacement and thickening during tidal and maximal breathing efforts. We recorded and analysed airway pressures, respiratory system compliance, vital capacity, indices of respiratory effort and arterial blood gases. After drainage of the effusion, the respiratory rate decreased and tidal volume increased, but haemodynamic parameters were unaffected and oxygenation levels showed a non-significant increase. Drainage was associated with significant decreases in indices of respiratory drive and the maximal pressure generated by the respiratory muscles, as well as an increased compliance of the respiratory system. Diaphragmatic displacement and thickening significantly increased after drainage. We found there was a significant correlation between the volume of the effusion drained and the increase in tidal diaphragmatic thickening. Drainage of a unilateral pleural effusion during weaning from mechanical ventilation improves diaphragmatic contractile activity and respiratory system performance.

 18. [A case having chyliform pleural effusion caused by former tuberculous pleurisy].

  Science.gov (United States)

  Nishio, Kazumi; Harada, Kana; Nakano, Yasushi; Aida, Shinji; Okabayashi, Ken

  2011-02-01

  A 49-year-old male who had been treated for pulmonary tuberculosis and tuberculous pleurisy in 2007 was referred to our hospital with the complaint of dyspnea on exertion in Nov. 2009. Chest X-ray showed increased pleural effusion compared with that remaining after the previous treatment of pleurisy in 2008. A chest CT revealed that fluid collection was surrounded by thickened pleura. Thoracocentesis was performed, and yellow milky liquid was obtained. The pleural effusion contained few cells. The triglyceride concentration was 83 mg/dl, and the cholesterol level was very high at 628 mg/dl. Based on these findings we diagnosed this case as chyliform pleural effusion. Both smear of acid-fast bacilli and PCR-TB test of the pleural effusion were positive, but culture was negative for mycobacterium, suggesting that this chyliform pleural effusion was produced by the former episode of tuberculous pleurisy, not by the recent reactivation of tuberculous pleurisy. The ADA concentration in the pleural effusion was high at 91.7 IU/l. No increase in the amount of pleural effusion was observed after thoracocentesis without any anti-tuberculosis therapy.

 19. Relationship between pain and effusion on magnetic resonance imaging in temporomandibular disorder patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Ha Na; Kim, Kyoung A; Koh, Kwang Joon

  2014-01-01

  This study was performed to find the relationship between pain and joint effusion using magnetic resonance imaging (MRI) in temporomandibular disorder (TMD) patients. The study subjects included 232 TMD patients. The inclusion criteria in this study were the presence of spontaneous pain or provoked pain on one or both temporomandibular joints (TMJs). The provoked pain was divided into three groups: pain on palpation (G1), pain on mouth opening (G2), and pain on mastication (G3). MRI examinations were performed using a 1.5-T MRI scanner. T1- and T2-weighted images with para-sagittal and para-coronal images were obtained. According to the T2-weighted image findings, the cases of effusions were divided into four groups: normal, mild (E1), moderate (E2), and marked effusion (E3). A statistical analysis was carried out using the chi2 test with SPSS (version 12.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Spontaneous pain, provoked pain, and both spontaneous and provoked pain were significantly related to joint effusion in TMD patients (p 0.05). Spontaneous pain was related to the MRI findings of joint effusion; however, among the various types of provoked pain, pain on palpation of the masticatory muscles and TMJ was not related to the MRI findings of joint effusion. These results suggest that joint effusion has a significant influence on the prediction of TMJ pain.

 20. Identifying Malignant Pleural Effusion by A Cancer Ratio (Serum LDH: Pleural Fluid ADA Ratio).

  Science.gov (United States)

  Verma, Akash; Abisheganaden, John; Light, R W

  2016-02-01

  We studied the diagnostic potential of serum lactate dehydrogenase (LDH) in malignant pleural effusion. Retrospective analysis of patients hospitalized with exudative pleural effusion in 2013. Serum LDH and serum LDH: pleural fluid ADA ratio was significantly higher in cancer patients presenting with exudative pleural effusion. In multivariate logistic regression analysis, pleural fluid ADA was negatively correlated 0.62 (0.45-0.85, p = 0.003) with malignancy, whereas serum LDH 1.02 (1.0-1.03, p = 0.004) and serum LDH: pleural fluid ADA ratio 0.94 (0.99-1.0, p = 0.04) was correlated positively with malignant pleural effusion. For serum LDH: pleural fluid ADA ratio, a cut-off level of >20 showed sensitivity, specificity of 0.98 (95 % CI 0.92-0.99) and 0.94 (95 % CI 0.83-0.98), respectively. The positive likelihood ratio was 32.6 (95 % CI 10.7-99.6), while the negative likelihood ratio at this cut-off was 0.03 (95 % CI 0.01-0.15). Higher serum LDH and serum LDH: pleural fluid ADA ratio in patients presenting with exudative pleural effusion can distinguish between malignant and non-malignant effusion on the first day of hospitalization. The cut-off level for serum LDH: pleural fluid ADA ratio of >20 is highly predictive of malignancy in patients with exudative pleural effusion (whether lymphocytic or neutrophilic) with high sensitivity and specificity.

 1. Frequency of causative factors for pleural effusions: a hospital based study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ibrahim, M.T.; Saeed, M.K.; Umar, M.

  2010-01-01

  To determine the frequency of various causative factors of pleural effusion in adults. Combined Military Hospital, Attock and PAF hospital Faisal Karachi. One hundred and fifty patients of clinical signs of pleural effusion, were selected and then, further classified in to transudative and exudative variety by carrying out pleural fluid routine testing and using Light's criteria . Later the final etiological diagnosis was made with the help of appropriate laboratory tests. Out of total 150 patients who were studied, 123 patients were found to have exudative effusions whereas 27 cases had transudative effusion. A total of five 5 patients (3.33%) were lost to follow up. Three patients were out of exudative variety and 02 were from transudative variety. Out of 120 patient of exudative pleural effusion, 70(58.2%) had tuberculosis, 28(23.2%) had malignancy, 12(10%) had pneumonia, 5(6%) were uraemic, 2(1.6%) had pulmonary embolism, and rheumatoid arthritis, Systemic lupus erythematosis and liver abscess were causative factors in 1(0.8%) each patient. Out of transudative effusions, 14(56%) had congestive cardiac failure, 5(20%) had cirrhosis liver, 4(16%) had nephrotic syndrome and 1(4%) each had cardiac tamponade and myxoedema. The most common cause of pleural effusion remains tuberculosis. (author)

 2. Relationship between pain and effusion on magnetic resonance imaging in temporomandibular disorder patients

  Science.gov (United States)

  Park, Ha-Na; Kim, Kyoung-A

  2014-01-01

  Purpose This study was performed to find the relationship between pain and joint effusion using magnetic resonance imaging (MRI) in temporomandibular disorder (TMD) patients. Materials and Methods The study subjects included 232 TMD patients. The inclusion criteria in this study were the presence of spontaneous pain or provoked pain on one or both temporomandibular joints (TMJs). The provoked pain was divided into three groups: pain on palpation (G1), pain on mouth opening (G2), and pain on mastication (G3). MRI examinations were performed using a 1.5-T MRI scanner. T1- and T2-weighted images with para-sagittal and para-coronal images were obtained. According to the T2-weighted image findings, the cases of effusions were divided into four groups: normal, mild (E1), moderate (E2), and marked effusion (E3). A statistical analysis was carried out using the χ2 test with SPSS (version 12.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Results Spontaneous pain, provoked pain, and both spontaneous and provoked pain were significantly related to joint effusion in TMD patients (peffusion in TMD patients (p>0.05). Conclusion Spontaneous pain was related to the MRI findings of joint effusion; however, among the various types of provoked pain, pain on palpation of the masticatory muscles and TMJ was not related to the MRI findings of joint effusion. These results suggest that joint effusion has a significant influence on the prediction of TMJ pain. PMID:25473637

 3. Pericardial sinuses and recesses effusion of 16-slice helical CT imaging and anatomic correlation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lu Chunyan; Yang Zhigang; Zhou Xiangping; Yu Jianqun; Zhu Jie; Yang Kaiqing

  2007-01-01

  Objective: To evaluate the CT features and implications of the pericardial sinuses and recesses effusion by combining the sectional cadavers and 16 multi-slice CT (MSCT) reformation. Methods: The anatomy and communication of the pericardial sinuses and recesses on the axial, coronal and saggital sectional cadavers (respectively 1 case), and the morphologic features on MSCT reformatted images in 104 patients were observed. The detection rate of effusion was analyzed. Results: The sectional cadavers and CT images showed that the pericardial sinuses and recesses were formed by the reflections of the pericardium on the root of the great vessels. The detection rate of the sinuses and recesses was lower in small effusion than in moderate and large effusion (P<0.05). The superior aortic recess was the most common recess for pericardial effusion. Conclusion: The MSCT reformatted images can show the morphologic features of pericardial sinuses and recesses effusion and communications with the pericardial cavity, help differentiate pericardial effusion from other mediastinal or pericardial lesions. (authors)

 4. The long-term outcomes of cirrhotic patients with pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Hung, Tsung-Hsing; Tseng, Chih-Wei; Tsai, Chih-Chun; Tsai, Chen-Chi; Tseng, Kuo-Chih; Hsieh, Yu-Hsi

  2018-01-01

  A pleural effusion is an abnormal collection of fluid in the pleural space and may cause related morbidity or mortality in cirrhotic patients. Currently, there are insufficient data to support the long-term prognosis for cirrhotic patients with pleural effusion. In this study, we investigated the short- and long-term effects of pleural effusion on mortality in cirrhotic patients and evaluated the benefit of liver transplantation in these patients. The National Health Insurance Database, derived from the Taiwan National Health Insurance Program, was used to identify 3,487 cirrhotic patients with pleural effusion requiring drainage between January 1, 2007 and December 31, 2010. The proportional hazards Cox regression model was used to control for possible confounding factors. The 30-day, 90-day, 1-year, and 3-year mortalities were 20.1%, 40.2%, 59.1%, and 75.9%, respectively, in the cirrhotic patients with pleural effusion. After Cox proportional hazard regression analysis adjusted by patient gender, age, complications of cirrhosis and comorbid disorders, old age, esophageal variceal bleeding, hepatocellular carcinoma, hepatic encephalopathy, pneumonia, renal function impairment, and without liver transplantation conferred higher risks for 3-year mortality in the cirrhotic patients with pleura effusion. Liver transplantation is the most important factor to determine the 3-year mortalities (HR: 0.17, 95% CI 0.11- 0.26, P pleural effusion predicts poor long-term outcomes. Liver transplantation could dramatically improve the survival and should be suggested as soon as possible.

 5. Association of immunoglobulin G4 and free light chain with idiopathic pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Murata, Y; Aoe, K; Mimura-Kimura, Y; Murakami, T; Oishi, K; Matsumoto, T; Ueoka, H; Matsunaga, K; Yano, M; Mimura, Y

  2017-10-01

  The cause of pleural effusion remains uncertain in approximately 15% of patients despite exhaustive evaluation. As recently described immunoglobulin (Ig)G4-related disease is a fibroinflammatory disorder that can affect various organs, including the lungs, we investigate whether idiopathic pleural effusion includes IgG4-associated etiology. Between 2000 and 2012, we collected 830 pleural fluid samples and reviewed 35 patients with pleural effusions undiagnosed after pleural biopsy at Yamaguchi-Ube Medical Center. Importantly, IgG4 immunostaining revealed infiltration of IgG4-positive plasma cells in the pleura of 12 patients (34%, IgG4 + group). The median effusion IgG4 level was 41 mg/dl in the IgG4 + group and 27 mg/dl in the IgG4 - group (P effusion IgG4 antibodies of patients in the IgG4 + group were heterogeneous by two-dimensional electrophoresis, indicating the absence of clonality of the IgG4 antibodies. Interestingly, the κ light chains were more heterogeneous than the λ light chains. The measurement of the κ and λ free light chain (FLC) levels in the pleural fluids showed significantly different κ FLC levels (median: 28·0 versus 9·1 mg/dl, P pleural effusions and provide insights into the diagnosis, pathogenesis and therapeutic opportunities of IgG4-associated pleural effusion. © 2017 British Society for Immunology.

 6. Chronic eosinophilic pneumonia presenting with ipsilateral pleural effusion: a case report.

  Science.gov (United States)

  Sriratanaviriyakul, Narin; La, Hanh H; Albertson, Timothy E

  2016-08-12

  Chronic eosinophilic pneumonia is a rare idiopathic interstitial lung disease. The nearly pathognomonic radiographic finding is the peripheral distribution of alveolar opacities. Pleural effusions are rarely seen. We report a case of chronic eosinophilic pneumonia with transudative eosinophilic pleural effusion. A 57-year-old Hispanic woman, a nonsmoker with a history of controlled asthma, presented to the hospital with unresolving pneumonia despite three rounds of antibiotics over a 2-month period. She was later diagnosed with chronic eosinophilic pneumonia based on the presence of peripheral blood eosinophilia, the peripheral distribution of alveolar infiltrates on chest radiograph, and a lung parenchymal biopsy with infiltrates of eosinophils. Upon presentation, our patient had a right-sided moderate-sized pleural effusion. The pleural fluid profile was consistent with a transudative effusion with eosinophil predominance. Our patient responded promptly to oral corticosteroid treatment in a few days. The pulmonary infiltrates and pleural effusion subsided on a 1-month follow-up chest radiograph after starting corticosteroid treatment. We report the first case of chronic eosinophilic pneumonia presenting with pneumonia with ipsilateral transudative eosinophilic pleural effusion. Like other cases of chronic eosinophilic pneumonia, early recognition and diagnosis is essential and prompt treatment with corticosteroids is the mainstay of therapy. Pleural effusion resolved without the further need for therapeutic thoracentesis.

 7. Diagnostic value and safety of medical thoracoscopy in tuberculous pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Wang, Zhen; Xu, Li-Li; Wu, Yan-Bing; Wang, Xiao-Juan; Yang, Yuan; Zhang, Jun; Tong, Zhao-Hui; Shi, Huan-Zhong

  2015-09-01

  Differentiating tuberculous pleural effusion from other lymphocytic pleural effusions is often challenging. This retrospective study aimed to assess the efficacy and safety of medical thoracoscopy in patients with suspected tuberculous pleural effusion. Between July 2005 and June 2014, patients with pleural effusions of unknown etiologies underwent medical thoracoscopy in our institute after less invasive means of diagnosis had failed. Demographic, radiographic, procedural, and histological data of patients with tuberculous pleural effusion were analyzed. During this 9-year study, 333 of 833 patients with pleural effusion were confirmed to have tuberculous pleurisy. Under thoracoscopy, we observed pleural nodules in 69.4%, pleural adhesion in 66.7%, hyperemia in 60.7%, plaque-like lesions in 6.0%, ulceration in 1.5% of patients with tuberculous pleurisy. Pleural biopsy revealed the presence of Mycobacterium tuberculosis in the pleural tissue or/and demonstration of caseating granulomas in 330 (99.1%) patients. No serious adverse events were recorded, and the most common minor complication was transient chest pain (43.2%) from the indwelling chest tube. Our data showed that medical thoracoscopy is a simple procedure with high diagnostic yield and excellent safety for the diagnosis of tuberculous pleural effusion. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. [Clinical analysis of thoracoscopy of 30 coalworker's pneumoconiosiswith pleural effusion cases].

  Science.gov (United States)

  Liang, Yandong; Jiang, Ruiling; Yu, Chunxiao; Huang, Cheng

  2015-07-01

  To investigate the diagnostic value of thoracoscopy on idiopathic coalworker's pneumoconiosis with pleural effusion in general medicine. Routine (general medicine) thoracoscopyof patients suffering from iIdiopathiccoalworker's pneumoconiosis with pleural effusion, pathological examination of lesions obtained (direct vision). Pathological examination revealed grayish-white miliary nodules with multiple protruding nodules, irregular focal pleura thickening, pulmonary congestion, edema, fibrous adhesion. Thorascopy produced a diagnostic rate of 93.3%. Confirmed cases includes 13 cases of tuberculous pleurisy, 11 cases of malignant pleural effusion, 4 cases of cardiac insufficiency with pleural effusion and 2 cases of idiopathic pleural effusion, with no serious complications. Thoracoscopy of idiopathic coalworker's pneumoconiosis with pleural effusion is a safe, accurate diagnostic methodin general medicine, and could benefit the establishment of a treatment method quickly, visual observation of the lesions of patients suffering from coalworker's pneumoconiosis with pleural effusion using thoracoscopy, and at the same time offer preliminary investigationof the correlation between the intensity and compactibilityof coal macule distribution and clinical stages of coalworker's Pneumoconiosis.

 9. Initial 12-h operative fluid volume is an independent risk factor for pleural effusion after hepatectomy.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Xiang; Wu, Jia-Wei; Sun, Ping; Song, Zi-Fang; Zheng, Qi-Chang

  2016-12-01

  Pleural effusion after hepatectomy is associated with significant morbidity and prolonged hospital stays. Several studies have addressed the risk factors for postoperative pleural effusion. However, there are no researches concerning the role of the initial 12-h operative fluid volume. The aim of this study was to evaluate whether the initial 12-h operative fluid volume during liver resection is an independent risk factor for pleural effusion after hepatectomy. In this study, we retrospectively analyzed clinical data of 470 patients consecutively undergoing elective hepatectomy between January 2011 and December 2012. We prospectively collected and retrospectively analyzed baseline and clinical data, including preoperative, intraoperative, and postoperative variables. Univariate and multivariate analyses were carried out to identify whether the initial 12-h operative fluid volume was an independent risk factor for pleural effusion after hepatectomy. The multivariate analysis identified 2 independent risk factors for pleural effusion: operative time [odds ratio (OR)=10.2] and initial 12-h operative fluid volume (OR=1.0003). Threshold effect analyses revealed that the initial 12 h operative fluid volume was positively correlated with the incidence of pleural effusion when the initial 12-h operative fluid volume exceeded 4636 mL. We conclude that the initial 12-h operative fluid volume during liver resection and operative time are independent risk factors for pleural effusion after hepatectomy. Perioperative intravenous fluids should be restricted properly.

 10. Flow Cytometry in Diagnosis of Myelomatous Pleural Effusion: A Case Report.

  Science.gov (United States)

  Arora, Parul; Gupta, Sanjeev Kumar; Mallik, Nabhajit; Mittal, Reena; Sharma, Om Dutt; Kumar, Lalit

  2016-06-01

  Plasma cell myeloma is a multifocal plasma cell neoplasm associated with increased monoclonal protein in serum and/or urine. Pleural effusions in patients with myeloma are uncommon (6 %). However, effusions due to direct infiltration of the pleura by plasma cells (myelomatous pleural effusion) are extremely rare (pleural fluid cytology, electrophoresis or pleural biopsy. We present a case of myelomatous pleural effusion diagnosed using flow cytometry immunophenotyping in addition to the pleural fluid cytology. A 45 year old female was diagnosed as plasma cell myeloma (IgG kappa) in 2007. She received multiple lines of therapy during the course of her treatment including thalidomide, dexamethasone, lenalidomide, bortezomib, and doxorubicin based regimens. However, the patient had progressive extramedullary disease and developed pleural effusion in 2014. Cytological examination of the pleural fluid showed degenerative changes. Few preserved areas showed mononuclear cells including morphologically abnormal plasma cells. Immunophenotyping of these cells by flow cytometry revealed a pattern indicating neoplastic plasma cells. There was expression of CD38, CD138, and CD56, with absence of CD19, CD10 and CD45. This confirmed the diagnosis of myelomatous pleural effusion. Subsequently, the patient was offered a dexamethasone, cyclophosphamide, etoposide and cisplatin based regimen but, she declined further treatment and succumbed to her disease 3 months later. Myelomatous pleural effusion is a rare complication of plasma cell myeloma. Flow cytometry can be used as an adjunctive technique in its diagnosis particularly in cases with equivocal cytology and electrophoresis findings.

 11. An unusual association of pleural effusion with acute viral hepatitis A infection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhakal AK

  2014-10-01

  Full Text Available Ajaya Kumar Dhakal, Arati Shakya, Devendra Shrestha, Subhash Chandra Shah, Henish Shakya Department of Pediatrics, KIST Medical College Teaching Hospital, Imadol, Lalitpur, Nepal Abstract: Hepatitis A virus infection is a common public health problem in developing countries primarily due to poor hygiene and sanitation. The clinical features of hepatitis A virus are mostly related to the derangement of liver function with occasional extrahepatic complications. Herein, a 2.5-year-old girl presented with abdominal pain and decreased appetite for 4 days, high-colored urine for 3 days, and yellowish discoloration of the eyes for 2 days. On presentation, there was icterus along with hepatomegaly and diminished breath sounds on the right side were noted 1 day after admission. Chest X-ray revealed right sided pleural effusion; however, ultrasonography of chest and abdomen displayed bilateral pleural effusion (right more than left and minimal ascites with thickened gall bladder wall. Immunoglobulin M anti-hepatitis-A virus serology was positive. The pleural effusion in this child resolved spontaneously in 10 days. We report this case to highlight that hepatitis A infection should be considered in the differential diagnosis of pleural effusion in a patient with features of acute hepatitis. However, other common causes of pleural effusion such as tuberculosis and parapneumonic effusions that may coexist with hepatitis, especially in developing world, need to be excluded. Keywords: hepatitis A, pleural effusion, viral hepatitis

 12. A New, Simple Method for Estimating Pleural Effusion Size on CT Scans

  Science.gov (United States)

  Moy, Matthew P.; Berko, Netanel S.; Godelman, Alla; Jain, Vineet R.; Haramati, Linda B.

  2013-01-01

  Background: There is no standardized system to grade pleural effusion size on CT scans. A validated, systematic grading system would improve communication of findings and may help determine the need for imaging guidance for thoracentesis. Methods: CT scans of 34 patients demonstrating a wide range of pleural effusion sizes were measured with a volume segmentation tool and reviewed for qualitative and simple quantitative features related to size. A classification rule was developed using the features that best predicted size and distinguished among small, moderate, and large effusions. Inter-reader agreement for effusion size was assessed on the CT scans for three groups of physicians (radiology residents, pulmonologists, and cardiothoracic radiologists) before and after implementation of the classification rule. Results: The CT imaging features found to best classify effusions as small, moderate, or large were anteroposterior (AP) quartile and maximum AP depth measured at the midclavicular line. According to the decision rule, first AP-quartile effusions are small, second AP-quartile effusions are moderate, and third or fourth AP-quartile effusions are large. In borderline cases, AP depth is measured with 3-cm and 10-cm thresholds for the upper limit of small and moderate, respectively. Use of the rule improved interobserver agreement from κ = 0.56 to 0.79 for all physicians, 0.59 to 0.73 for radiology residents, 0.54 to 0.76 for pulmonologists, and 0.74 to 0.85 for cardiothoracic radiologists. Conclusions: A simple, two-step decision rule for sizing pleural effusions on CT scans improves interobserver agreement from moderate to substantial levels. PMID:23632863

 13. Managing malignant pleural effusion with an indwelling pleural catheter: factors associated with spontaneous pleurodesis.

  Science.gov (United States)

  Wong, W M; Tam, T Cc; Wong, M Ky; Lui, M Ms; Ip, M Sm; Lam, D Cl

  2016-08-01

  Malignant pleural effusion can be recurrent despite active anti-cancer treatment. Significant malignant pleural effusion leads to debilitating dyspnoea and worsening quality of life in patients with advanced cancer. An indwelling pleural catheter offers a novel means to manage recurrent malignant pleural effusion and may remove the need for repeated thoracocentesis. Spontaneous pleurodesis is another unique advantage of indwelling pleural catheter placement but the factors associated with its occurrence are not clearly established. The aims of this study were to explore the safety of an indwelling pleural catheter in the management of symptomatic recurrent malignant pleural effusion, and to identify the factors associated with spontaneous pleurodesis. This case series with internal comparisons was conducted in the Division of Respiratory Medicine, Department of Medicine, Queen Mary Hospital, Hong Kong. All patients who underwent insertion of an indwelling pleural catheter from the initiation of such service from January 2010 to December 2014 were included for data analysis. Patients were monitored until December 2014, with the last catheter inserted in July 2014. Between 2010 and 2014, a total of 23 indwelling pleural catheters were inserted in 22 consecutive patients with malignant pleural effusion, including 15 (65.2%) cases with malignant pleural effusion as a result of metastatic lung cancer. Ten (43.5%) cases achieved minimal output according to defined criteria, in five of whom the pleural catheter was removed without subsequent re-accumulation of effusion (ie spontaneous pleurodesis). Factors associated with minimal output were the absence of trapped lung (P=0.036), shorter time from first appearance of malignant pleural effusion to catheter insertion (P=0.017), and longer time from catheter insertion till patient's death or end of study (P=0.007). An indwelling pleural catheter provides a safe means to manage symptomatic malignant pleural effusion

 14. Reactive oxygen species modulator 1 (Romo1) as a novel diagnostic marker for lung cancer-related malignant effusion

  Science.gov (United States)

  Lee, Seung Hyeun; Park, Myung Jae; Choi, Sue In; Lee, Eun Joo; Lee, Sang Yeub; In, Kwang Ho

  2017-01-01

  Abstract Reactive oxygen species modulator 1 (Romo1) is a novel protein that plays an important role in intracellular reactive oxygen species generation. Recently, Romo1 has been suggested to have diagnostic and prognostic potential in lung cancer. However, there is no data on the diagnostic value of Romo1 level in malignant pleural effusion. We evaluated the clinical usefulness of Romo1 in pleural fluid for the diagnosis of malignant effusion in lung cancer patients. Pleural fluid Romo1 level was measured using enzyme-linked immunosorbent assay and compared between lung cancer-associated malignant effusion (n = 53; 29 adenocarcinomas and 24 squamous cell carcinomas) and benign pleural effusions (n = 91; 31 tuberculous pleurisy, 30 parapneumonic effusion, and 30 transudate). The discriminative power of Romo1 for lung cancer-associated malignant effusion was determined using receiver operating characteristic (ROC) curve analysis and compared with those of other tumor markers. Median Romo1 level in lung cancer-associated malignant effusion was 99.3 ng/mL, which was significantly higher than that in benign pleural effusions (P effusion from benign effusions was 67.0 ng/mL with a sensitivity of 73.8% and a specificity of 84.1%. The area under the curve was 0.837 (95% confidence interval [CI]: 0.750–0.886), which was significantly better than that of cytokeratin 19 fragments (P effusion. PMID:28121949

 15. Massive pericardial effusion and rhabdomyolysis secondary to untreated severe hypothyroidism: the first report.

  Science.gov (United States)

  Zare-Khormizi, M R; Rahmanian, M; Pourrajab, F; Akbarnia, S

  2014-10-01

  Hypothyroidism is an endocrine disease with various clinical manifestations. It is a rare cause for rhabdomyolysis and massive pericardial effusion. We describe a case of severe hypothyroidism secondary to autoimmune hashimoto thyroiditis with massive pericardial effusion and rhabdomyolysis. Improvement of mentioned complications after hypothyroidism treatment and rule out of other possible causes are supportive clues that hypothyroidism is the main cause of patient's rare presentation. With the best of our knowledge, it is the first report of rhabdomyolysis and massive pericardial effusion coincidence in a patient of adult population with primary uncontrolled hypothyroidism for years.

 16. Diagnostic value of radiological imaging pre- and post-drainage of pleural effusions.

  Science.gov (United States)

  Corcoran, John P; Acton, Louise; Ahmed, Asia; Hallifax, Robert J; Psallidas, Ioannis; Wrightson, John M; Rahman, Najib M; Gleeson, Fergus V

  2016-02-01

  Patients with an unexplained pleural effusion often require urgent investigation. Clinical practice varies due to uncertainty as to whether an effusion should be drained completely before diagnostic imaging. We performed a retrospective study of patients undergoing medical thoracoscopy for an unexplained effusion. In 110 patients with paired (pre- and post-drainage) chest X-rays and 32 patients with paired computed tomography scans, post-drainage imaging did not provide additional information that would have influenced the clinical decision-making process. © 2015 Asian Pacific Society of Respirology.

 17. Relationship of pleural effusions to increased permeability pulmonary edema in anesthetized sheep.

  OpenAIRE

  Wiener-Kronish, J P; Broaddus, V C; Albertine, K H; Gropper, M A; Matthay, M A; Staub, N C

  1988-01-01

  We studied anesthetized sheep to determine the relationship between increased permeability pulmonary edema and the development and mechanism of pleural effusion formation. In 12 sheep with intact, closed thoraces, we studied the time course of pleural liquid formation after 0.12 ml/kg i.v. oleic acid. After 1 h, there were no pleural effusions, even though extravascular lung water increased 50% to 6.0 +/- 0.7 g/g dry lung. By 3 h pleural effusions had formed, they reached a maximum at 5 h (48...

 18. Recurrent hemorrhagic pericardial effusion in a child due to diffuse lymphangiohemangiomatosis: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bakhshi Sameer

  2010-02-01

  Full Text Available Abstract Introduction Recurrent hemorrhagic pericardial effusion in children with no identifiable cause is a rare presentation. Case presentation We report the case of a 4-year-old Indian girl who presented with recurrent hemorrhagic pericardial effusion. Diffuse lymphangiomatosis was suspected when associated pulmonary involvement, soft tissue mediastinal mass, and lytic bone lesions were found. Pericardiectomy and lung biopsy confirmed the diagnosis of diffuse lymphangiohemangiomatosis. Partial clinical improvement occurred with thalidomide and low-dose radiotherapy, but our patient died from progressive respiratory failure. Conclusion Diffuse lymphangiohemangiomatosis should be considered in the differential diagnosis of hemorrhagic pericardial effusion of unclear cause.

 19. Goose-skin Pleura: A Thoracoscopic Finding in a Case of Recurrent Undiagnosed Pleural Effusion.

  Science.gov (United States)

  Al-Halfawy, Ahmed; Light, Richard W

  2010-10-01

  We present the case of a female patient who presented with undiagnosed pleural effusion. Thoracoscopy was performed and at the beginning of the procedure, the parietal pleura was rather uniformly congested but with a smooth surface. As time passed, the parietal pleura became roughened by bumpy areas of mucosal elevations, which looked soft and watery. This became evident during the biopsy procedure, as the pleura was markedly edematous. The biopsy specimens were nonspecific and the cause of the effusion remained unclear. This phenomenon, which we termed "goose-skin" pleura, showed that the origin of the pleural effusion formed was the parietal pleura, for unknown causes.

 20. Diagnostics of pleural effusions and atelectases: A comparison of sonography and radiology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kelbel, C.; Boerner, N.; Weilemann, L.S.; Meyer, J.; Schadmand, S.; Klose, K.J.; Thelen, M.

  1991-01-01

  In a prospective study it was shown that chest ultrasonography is superior to conventional X-ray diagnosis of recumbent patients in diagnosing pleural effusion and lung atelectasis. In 110 supine radiographs we found a sensitivity of 47% and a specificity of 71% for right pleural effusions and a sensitivity of 55% and a specificity of 93% for left pleural effusions in comparison to 110 sonographic examinations. The results of supine radiographs in detection of atelectasis were less efficient: sensitivity for the right side: 7%; sensitivity for the left side: 13,5%. Hence, the knowledge of chest ultrasonographic diagnosis can improve the interpretation of supine radiographs. (orig.) [de

 1. Thoracentesis-reverting cardiac tamponade physiology in a patient with myxedema coma and large pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Werlang, Monia E; Pimentel, Mario R; Diaz-Gomez, Jose L

  2017-07-01

  A large pleural effusion causing cardiac tamponade physiology and severe hemodynamic compromise is an uncommon event. We report a case of a 53-year-old woman with severe hypothyroidism presenting with myxedema coma and refractory shock. Her hemodynamic status failed to respond to fluid resuscitation and vasopressors. A transthoracic echocardiogram and chest radiograph demonstrated a pericardial fluid accumulation associated with a large left-sided pleural effusion. Thoracostomy tube insertion resulted in prompt improvement of the patient's hemodynamic status. Our finding demonstrates that a large pleural effusion may play an important role in cardiac tamponade physiology.

 2. The role of liquid-based cytology and ancillary techniques in pleural and pericardic effusions: an institutional experience.

  Science.gov (United States)

  Rossi, Esther Diana; Bizzarro, Tommaso; Schmitt, Fernando; Longatto-Filho, Adhemar

  2015-04-01

  Fine-needle aspiration cytology (FNAC) of serous membrane effusions may fulfil a challenging role in the diagnostic analysis of both primary and metastatic disease. From this perspective, liquid-based cytology (LBC) represents a feasible and reliable method for empowering the performance of ancillary techniques (ie, immunocytochemistry and molecular testing) with high diagnostic accuracy. In total, 3171 LBC pleural and pericardic effusions were appraised between January 2000 and December 2013. They were classified as negative for malignancy (NM), suspicious for malignancy (SM), or positive for malignancy (PM). The cytologic diagnoses included 2721 NM effusions (2505 pleural and 216 pericardic), 104 SM effusions (93 pleural and 11 pericardic), and 346 PM effusions (321 pleural and 25 pericardic). The malignant pleural series included 76 unknown malignancies (36 SM and 40 PM effusions), 174 metastatic lesions (85 SM and 89 PM effusions), 14 lymphomas (3 SM and 11 PM effusions), 16 mesotheliomas (5 SM and 11 SM effusions), and 3 myelomas (all SM effusions). The malignant pericardic category included 20 unknown malignancies (5 SM and 15 PM effusions), 15 metastatic lesions (1 SM and 14 PM effusions), and 1 lymphoma (1 PM effusion). There were 411 conclusive immunocytochemical analyses and 47 molecular analyses, and the authors documented 88% sensitivity, 100% specificity, 98% diagnostic accuracy, 98% negative predictive value, and 100% positive predictive value for FNAC. FNAC represents a primary diagnostic tool for effusions and a reliable approach with which to determine the correct follow-up. Furthermore, LBC is useful for ancillary techniques, such as immunocytochemistry and molecular analysis, with feasible diagnostic and predictive utility. © 2015 American Cancer Society.

 3. Beta-amyloid, cholinergní neurony a Alzheimerova choroba

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kašparová, Jana; Doležal, Vladimír

  2002-01-01

  Roč. 51, č. 2 (2002), s. 82-94 ISSN 0009-0557 R&D Projects: GA MZd NF5183; GA ČR GA305/01/0283 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922 Keywords : Alzheimer 's disease * beta-amyloid * cholinergic neurons Subject RIV: FR - Pharmacology ; Medidal Chemistry

 4. A Case of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Mimicking Primary Effusion Lymphoma-Like Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daisuke Usuda

  2017-11-01

  Full Text Available A 93-year-old female was transferred to the emergency ward of our hospital due to disturbance of consciousness and hypotension. Computed tomography showed bilateral pleural and pericardial effusion without evidence of tumor masses or lymphadenopathy. Cytodiagnosis of pleural effusion revealed proliferation of atypical lymphoid-like cells with pan-B surface markers. We suspected primary effusion lymphoma-like lymphoma; however, the monoclonality of these cells was not confirmed. Cytodiagnosis of bone marrow revealed lymphoma cells with monoclonal B-cell markers. These findings prompted a diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma with bone marrow invasion. In the case of pericardial or pleural effusion, clinicians should consider carefully both hematological malignancy and its classification.

 5. Penetration of isoniazid, rifampicin and pyrazinamide in tuberculous pleural effusion and psoas abscess

  NARCIS (Netherlands)

  Jutte, P.C.; Rutgers, S.R.; Van Altena, R.; Uges, D.R.; van Horn, J.R.

  2004-01-01

  SETTING: Tuberculosis Centre, University Medical Centre, Groningen, The Netherlands. OBJECTIVES: To study intralesional concentrations of isoniazid (INH), rifampicin (RMP) and pyrazinamide (PZA) in tuberculous pleural effusions and psoas abscesses, and to compare these to reference serum values and

 6. Penetration of isoniazid, refampicin and pyrazinamide in tuberculous pleural effusion and psoas abscess

  NARCIS (Netherlands)

  Jutte, PC; Rutgers, [No Value; Van Altena, R; Uges, DR; Van Horn, [No Value

  SETTING: Tuberculosis Centre, University Medical Centre, Groningen, The Netherlands. OBJECTIVES: To study intralesional concentrations of isoniazid (INH), rifampicin (RMP) and pyrazinamide (PZA) in tuberculous pleural effusions and psoas abscesses, and to compare these to reference serum values and

 7. Non-resolving pleural effusion in a patient with HIV infection

  African Journals Online (AJOL)

  night sweats, cough and shortness of breath. The results of ... treatment,but he then developed a pleural effusion that ... lymphoma, mesothelioma and lung cancer seemed unlikely ... that two active antibiotics are used, which should have good.

 8. Fluctuation theorem for entropy production during effusion of a relativistic ideal gas.

  Science.gov (United States)

  Cleuren, B; Willaert, K; Engel, A; Van den Broeck, C

  2008-02-01

  The probability distribution of the entropy production for the effusion of a relativistic ideal gas is calculated explicitly. This result is then extended to include particle and antiparticle pair production and annihilation. In both cases, the fluctuation theorem is verified.

 9. STUDY OF AGE, SEX AND ETIOLOGIC SPECTRUM OF PERICARDIAL EFFUSION IN TERTIARY CARE HOSPITAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravikaladhar Reddy

  2015-10-01

  Full Text Available Pericardial effusion is perhaps one of the most commonly overlooked clinical conditions and definite establishment of etiological agent is not always easy, successful or satisfactory. In this study, 50 cases of pericardial effusion admitted in Medical wards were analysed with emphasis on pattern of age and gender distribution, clinical presentation and et iology. The incidence of pericardial effusion common in age group between 21 - 40 years. The incidence of pericardial effusion is more in males. In the present study, the youngest patient is 15 year old and the oldest is 62 year old. Breathlessness being com monest symptom and raised JVP Is commonest sign. 60% of cases are of tuberculosis etiology, 15% are due to uremia and malignancy each, and 5% due to collagen vascular disease

 10. Thermal Effusivity Determination of Metallic Films of Nanometric Thickness by the Electrical Micropulse Method

  Science.gov (United States)

  Lugo, J. M.; Oliva, A. I.

  2017-02-01

  The thermal effusivity of gold, aluminum, and copper thin films of nanometric thickness (20 nm to 200 nm) was investigated in terms of the films' thickness. The metallic thin films were deposited onto glass substrates by thermal evaporation, and the thermal effusivity was estimated by using experimental parameters such as the specific heat, thermal conductivity, and thermal diffusivity values obtained at room conditions. The specific heat, thermal conductivity, and thermal diffusivity values of the metallic thin films are determined with a methodology based on the behavior of the thermal profiles of the films when electrical pulses of few microseconds are applied at room conditions. For all the investigated materials, the thermal effusivity decreases with decreased thickness. The thermal effusivity values estimated by the presented methodology are consistent with other reported values obtained under vacuum conditions and more elaborated methodologies.

 11. Unsuspected multiples myeloma presenting as bilateral pleural effusion – a cytological diagnosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhingra Kajal

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Multiple Myeloma presenting as a pleural effusion is extremely rare. It is usually a late complication and is associated with a poor prognosis. Case Presentation A 40-year-old male presented with dyspnea and fever of six months duration. Clinical diagnosis of pulmonary tuberculosis was considered. X-ray chest showed bilateral pleural effusion. Pleural cytology revealed numerous plasma cells, some of which were binucleated and atypical. Cytological differential diagnosis included: Myelomatous effusion and Non-Hodgkin's Lymphoma deposit (Immunoblastic type. Bone marrow biopsy, serum protein electrophoresis and bone scan confirmed the diagnosis of multiple myeloma (Plasmablastic type. Conclusion Myelomatous pleural effusion as an initial presentation although extremely rare, should always be considered in presence of atypical plasma cells irrespective of age.

 12. Radiographic evidence of small amounts of pleural effusion in infant stage individuals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Troeger, J.; Kuntz, M.; Otte, J.; Fuchs, M.

  1980-01-01

  The pleural cavity of ten young pigs was punctured and filled with specific amounts of fluid. Subsequently chest films were obtained in ap and lateral erect and in cross-table lateral decubitus position. Only 2 cases of these pigs radiographed in the erect position (after injection of 80 and even 100 ml of fluid) gave clear evidence of pleural effusion. Indirect signs of pleural effusion (such as blunting of the costophrenic angles; unsharpness, flatting or elevation of the diaphragm as a sign subpulmonic effusion), however, were already noted with only 20 ml of pleural fluid. In contrast to these exams done in the erect position, the radiographs obtained in cross table lateral decubitus position showed as little as 5 ml of fluid. Therefore, the cross table lateral decubitus position is ideal for the work up of suspected pleural effusion. (orig.) [de

 13. Vortex Structure Effects on Impingement, Effusion, and Cross Flow Cooling of a Double Wall Configuration

  Science.gov (United States)

  Ligrani, P. M.

  2018-03-01

  A variety of different types of vortices and vortex structures have important influences on thermal protection, heat transfer augmentation, and cooling performance of impingement cooling, effusion cooling, and cross flow cooling. Of particular interest are horseshoe vortices, which form around the upstream portions of effusion coolant concentrations just after they exit individual holes, hairpin vortices, which develop nearby and adjacent to effusion coolant trajectories, and Kelvin-Helmholtz vortices which form within the shear layers that form around each impingement cooling jet. The influences of these different vortex structures are described as they affect and alter the thermal performance of effusion cooling, impingement cooling, and cross flow cooling, as applied to a double wall configuration.

 14. IgG4-related Pleuritis with Elevated Adenosine Deaminase in Pleural Effusion: A Case Report.

  Science.gov (United States)

  Nagayasu, Atsushi; Kubo, Satoshi; Nakano, Kazuhisa; Nakayamada, Shingo; Iwata, Shigeru; Miyagawa, Ippei; Fukuyo, Shunsuke; Saito, Kazuyoshi; Tanaka, Yoshiya

  2018-03-09

  An 81-year-old man was admitted with bilateral pleural effusion. A clinical examination showed lymphocytic pleura effusion and elevated serum IgG4 levels, so that IgG4-related disease was suggested, whereas tuberculous pleurisy was suspected because of high adenosine deaminase (ADA) levels in the pleural effusion. A surgical pleural biopsy revealed that there were large numbers of IgG4-positive cells and IgG4/IgG positive cell ratio exceeded 40% in several sites. Accordingly, we diagnosed IgG4-related pleuritis and treated with the patient with glucocorticoid therapy. The ADA levels in pleural effusion can increase in IgG4-related pleuritis, and it is therefore important to perform a pleural biopsy.

 15. Efficacy of ultrasound-guided thoracentesis catheter drainage for pleural effusion

  Science.gov (United States)

  Cao, Weitian; Wang, Yi; Zhou, Ningming; Xu, Bing

  2016-01-01

  The factors influencing the efficacy of ultrasound-guided thoracentesis catheter drainage were investigated in the present study. A retrospective analysis of clinical data from 435 patients who presented with a pleural effusion was performed. Patients were divided into a control group and an intervention group. Thirty-seven patients in the control group were given standard care using pleural puncture to draw the excess fluid. The 398 patients in the intervention group were treated using ultrasound-guided thoracentesis catheter drainage. The rate of successful drainage of a pleural effusion was significantly higher (Ppleural effusion. The efficacy of the procedure is related to the separation of pleural effusion, drainage tube type and tube diameter. PMID:28105155

 16. Imaging of small amounts of pleural fluid. Part one - small pleural effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kocijancic, I.

  2005-01-01

  Background. Small pleural effusions are not readily identified on conventional radiographic views of the chest, but may be an important finding, sometimes leading, via thoracocentesis, to a definitive diagnosis of pleural carcinomatosis, infection or transudate. A small meniscus sign and a medial displacement of the costophrenic angle are the only subtle signs of small accumulations of fluid on posteroanterior chest X-rays. On lateral views the finding of a small meniscus sign in the posterior costophrenic angle is the sign of small pleural effusion. Conclusions. Lateral decubitus chest radiographs were used for many years for the diagnosis of small pleural effusions. In last decades ultrasonography of pleural space becomes a leading real-time method for demonstrating small pleural effusions. (author)

 17. Empyema and Effusion: Outcome of Image-Guided Small-Bore Catheter Drainage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keeling, A. N.; Leong, S.; Logan, P. M.; Lee, M. J.

  2008-01-01

  Empyema and complicated pleural effusion represent common medical problems. Current treatment options are multiple. The purpose of this study was to access the outcome of image-guided, small-bore catheter drainage of empyema and effusion. We evaluated 93 small-bore catheters in 82 patients with pleural effusion (n = 30) or empyema (n = 52), over a 2-year period. Image guidance was with ultrasound (US; n = 56) and CT (n = 37). All patients were followed clinically, with catheter dwell times, catheter outcome, pleural fluid outcome, reinsertion rates, and need for urokinase or surgery recorded. Ninety-three small-bore chest drains (mean=10.2 Fr; range, 8.2-12.2 Fr) were inserted, with an average dwell time of 7.81 days for empyemas and 7.14 days for effusions (p > 0.05). Elective removal rates (73% empyema vs 86% effusions) and dislodgement rates (12% empyema vs 13% effusions) were similar for both groups. Eight percent of catheters became blocked and 17% necessitated reinsertion in empyemas, with no catheters blocked or requiring reinsertion in effusions (p < 0.05). Thirty-two patients (51%) required urokinase in the empyema group, versus 2 patients (6%) in the effusion group (p < 0.05). All treatment failures, requiring surgery, occurred in the empyema group (19%; n = 12; p < 0.05). In conclusion, noninfected pleural collections are adequately treated with small-bore catheters, however, empyemas have a failure rate of 19%. The threshold for using urokinase and larger-bore catheters should be low in empyema

 18. Relationship between pain and effusion on magnetic resonance imaging in temporomandibular disorder patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Ha Na; Kim, Kyoung A; Koh, Kwang Joon [Dept. of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry and Institute of Oral Bioscience, Chonbuk National University, Jeonju (Korea, Republic of)

  2014-12-15

  This study was performed to find the relationship between pain and joint effusion using magnetic resonance imaging (MRI) in temporomandibular disorder (TMD) patients. The study subjects included 232 TMD patients. The inclusion criteria in this study were the presence of spontaneous pain or provoked pain on one or both temporomandibular joints (TMJs). The provoked pain was divided into three groups: pain on palpation (G1), pain on mouth opening (G2), and pain on mastication (G3). MRI examinations were performed using a 1.5-T MRI scanner. T1- and T2-weighted images with para-sagittal and para-coronal images were obtained. According to the T2-weighted image findings, the cases of effusions were divided into four groups: normal, mild (E1), moderate (E2), and marked effusion (E3). A statistical analysis was carried out using the chi2 test with SPSS (version 12.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Spontaneous pain, provoked pain, and both spontaneous and provoked pain were significantly related to joint effusion in TMD patients (p<0.05). However, among the various types of provoked pain, pain on palpation of the masticatory muscles and TMJ (G1) was not related to joint effusion in TMD patients (p>0.05). Spontaneous pain was related to the MRI findings of joint effusion; however, among the various types of provoked pain, pain on palpation of the masticatory muscles and TMJ was not related to the MRI findings of joint effusion. These results suggest that joint effusion has a significant influence on the prediction of TMJ pain.

 19. The Significance of Caspase-Cleaved Cytokeratin 18 in Pleural Effusion

  Science.gov (United States)

  Lee, Keu Sung; Chung, Joo Yang; Jung, Yun Jung; Chung, Wou Young; Park, Joo Hun; Sheen, Seung Soo; Lee, Kyi Beom

  2014-01-01

  Background Apoptosis plays a role in the development of pleural effusion. Caspase-cleaved cytokeratin 18, a marker for epithelial cell apoptosis, was evaluated in pleural effusion. Methods A total of 79 patients with pleural effusion were enrolled. The underlying causes were lung cancer (n=24), parapneumonic effusion (n=15), tuberculous effusion (n=28), and transudates (n=12). The levels of M30, an epitope of caspase-cleaved cytokeratin 18, were measured in blood and pleural fluids using enzyme-linked immunosorbent assay along with routine cellular and biochemical parameters. The expression of M30 was evaluated in the pleural tissues using immunohistochemistry for M30. Results The M30 levels in pleural fluid were significantly higher in patients with tuberculosis (2,632.1±1,467.3 U/mL) than in patients with lung cancer (956.5±618.5 U/mL), parapneumonic effusion (689.9±413.6 U/mL), and transudates (273.6±144.5 U/mL; all peffusion from all other effusions was 0.93. In the immunohistochemical analysis of M30, all pathologic types of cancer cells showed moderate to high expression, and the epithelioid cells in granulomas showed high expression in tuberculous pleural tissues. Conclusion Caspase-cleaved cytokeratin 18 was most prominently observed in tuberculous pleural effusion and showed utility as a clinical marker. The main source of M30 was found to be the epithelioid cells of granulomas in tuberculous pleural tissues. PMID:24523813

 20. Discrimination between pleural thickening and minimal pleural effusion using color Doppler chest ultrasonography

  OpenAIRE

  Hasan, Ali A.; Makhlouf, Hoda A.; Mohamed, Alaa R.M.

  2013-01-01

  Background: The discrimination of pleural thickening from minimal pleural effusion may be difficult as both lesions appear as anechoic on grayscale ultrasound, hence, free of “echoes” does not confirm the presence of pleural fluid. Aim of this study: To evaluate the value of color Doppler ultrasound in differentiating minimal pleural effusion that could be aspirated from pleural thickening and to compare it with grayscale ultrasound. Patients and methods: This analytic cross-sectional s...

 1. Usefulness of a pleuroperitoneal shunt for treatment of refractory pleural effusion in a patient receiving maintenance hemodialysis.

  Science.gov (United States)

  Habuka, Masato; Ito, Toru; Yoshizawa, Yuta; Matsuo, Koji; Murakami, Shuichi; Kondo, Daisuke; Kanazawa, Hiroshi; Narita, Ichiei

  2018-03-23

  Refractory pleural effusion can be a life-threatening complication in patients receiving maintenance hemodialysis. We report successful treatment of refractory pleural effusion using a Denver® pleuroperitoneal shunt in one such patient. A 54-year-old Japanese man, who had previously undergone left nephrectomy, was admitted urgently to our department because of a high C-reactive protein (CRP) level, right pleural effusion, and right renal abscess. Because antibiotics proved ineffective and his general state was deteriorating, he underwent emergency insertion of a thoracic drainage tube and nephrectomy, and hemodialysis was started. Although his general state improved slowly thereafter, the pleural effusion, which was unilateral and transudative, remained refractory and therefore he needed to be on oxygenation. To control the massive pleural effusion, a pleuroperitoneal shunt was inserted. Thereafter, his respiratory condition became stable without oxygenation and he was discharged. His general condition has since been well. Although pleural effusion is a common complication of maintenance hemodialysis, few reports have documented the use of pleuroperitoneal shunt to control refractory pleural effusion. Pleuroperitoneal shunt has been advocated as an effective and low-morbidity treatment for refractory pleural effusion, and its use for some patients with recurrent pleural effusion has also been reported, without any severe complications. In the present case, pleuroperitoneal shunt improved the patient's quality of life sufficiently to allow him to be discharged home without oxygenation. Pleuroperitoneal shunt should be considered a useful treatment option for hemodialysis patients with refractory pleural effusion.

 2. Value of Detection of CAIX in the Pleural Effusion and Its Sediment in the Diagnosis of Lung Cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina PENG

  2015-11-01

  Full Text Available Background and objective Carbonic anhydrase IX (CAIX is widely expressed in a variety of malignant tumors, including-lung cancer. Our previous study has shown that the serum level of soluble form of carbonic anhydrase IX (s-CAIX was significantly higher in patients with lung cancer than that in the healthy group. The aim of this study is to detect the s-CAIX level in the pleural effusion and its sediment, and to evaluate the significance of CAIX detection in the diagnosis of lung cancer. Methods The s-CAIX level in pleural effusion of 29 lung cancer patients and 27 patients with tuberculosis was detected by ELISA. The expression of CAIX in the pleural effusion sediment of 21 lung cancer patients with malignant pleural effusion and 6 patients with benign pleural effusion was examined by immunohistochemistry. With pathological diagnosis as the gold standard, receiver operating characteristic (ROC curve of pleural effusion s-CAIX was established for the diagnosis of lung cancer with malignant pleural effusion. Results The s-CAIX level in the malignant pleural effusion was significantly higher than that in the tuberculosis group (P<0.05. The AUC of pleural effusion s-CAIX level was 0.761. At a threshold level of 109.135 pg/mL, sensitivity and specificity were 92.3% and 58.3%, respectively. The CAIX expression in all samples of the benign pleural effusion sediment was negative. The positive rate of CAIX expression in malignant pleural effusion sediment was 66.67%. Conclusion Detection of CAIX in the pleural effusion and its sediment exhibits high sensitivity and specificity, and is helpful in diagnosis of lung cancer with malignant pleural effusion.

 3. Hip Joint Effusion-Synovitis Is Associated With Hip Pain and Sports/Recreation Function in Female Professional Ballet Dancers.

  Science.gov (United States)

  Mayes, Susan; Ferris, April-Rose; Smith, Peter; Cook, Jill

  2018-03-23

  To compare hip joint effusion-synovitis prevalence in professional ballet dancers with nondancing athletes and to evaluate the relationship between effusion-synovitis and clinical measures and cartilage defects. Case-control study. Elite ballet and sport. Forty-nine professional ballet dancers and 49 age-matched and sex-matched athletes. Group (dancers/athletes), sex, age, years of training, Copenhagen Hip and Groin Outcome Scores (HAGOSs), hip rotation range of motion (ROM), generalized joint hypermobility (GJH), and hip cartilage defect scores. Hip joint effusion-synovitis (absent, grade 1 = 2-4 mm, grade 2 = >4 mm) scored with 3-Tesla magnetic resonance imaging. Hip joint effusion-synovitis was found in 22 (45%) dancers and 13 (26.5%) athletes (P = 0.06). Grade 2 effusion-synovitis was only found in dancers (n = 8, r = 0.31, P = 0.009). The prevalence of effusion-synovitis was similar in men (n = 11, 26%) and women (n = 24, 43%, P = 0.09). Female dancers with effusion-synovitis had lower HAGOS pain (r = 0.63, P = 0.001) and sports/recreation scores (r = 0.66, P = 0.001) compared with those without effusion-synovitis. The HAGOS scores were not related to effusion-synovitis in male dancers or female and male athletes (P > 0.01 for all). Effusion-synovitis was not related to hip ROM, GJH, or cartilage defect scores (P > 0.05 for all). Hip joint effusion-synovitis was related to higher levels of pain and lower sports/recreation function in female ballet dancers. Effusion-synovitis was not related to hip rotation ROM, GJH or cartilage defects. Larger sized joint effusion-synovitis was exclusively found in dancers.

 4. Diagnostic value of eosinophils in pleural effusion: a prospective study of 26 cases.

  Science.gov (United States)

  Matthai, Smita Mary; Kini, Usha

  2003-02-01

  Eosinophilic pleural effusions (EPFs), defined as the presence of 10% or more eosinophils in the pleural fluid, are relatively rare. Their diagnostic and prognostic significance, however, remains controversial, as most of the studies are based almost entirely on retrospective case studies. This prospective study examines 26 eosinophilic pleural effusions from among 444 consecutive pleural effusions investigated at this tertiary health care center from October 1999 to April 2002. This study was attempted to unravel the diagnostic and prognostic significance of these eosinophilic effusions and assess their clinical implications, if any. Koss and Light's criteria were applied in the analysis, which comprised macroscopic, biochemical, cytological, and microbiological examinations. Of the 26 EPFs studied, five were associated with tuberculosis and three with metastatic disease. Nineteen patients had significant associated lymphocytosis. Twenty-four patients have been followed up and are in good health to date and have had no recurrence of effusion. Thus, EPF could be associated with inflammatory, benign, and malignant conditions. Hence, a closer search for a definite etiological agent is warranted in the setting of such an effusion, especially in populations endemic for tuberculosis, as in a developing country like India and in populations with a high prevalence of malignancy. Copyright 2003 Wiley-Liss, Inc.

 5. MEDIASTINAL SHIFT: A SIGN OF SIGNIFICANT CLINICAL AND RADIOLOGICAL IMPORTANCE IN DIAGNOSIS OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R Khajotia

  2012-08-01

  Full Text Available Mediastinal shift (upper and lower is a clinical and radiologicalmarker of significant importance, which at times helps todetermine the aetiological cause of the underlying pathology.Tracheal shift is an indicator of upper mediastinal shift, whilea shift in the position of the heart indicates a lower mediastinalshift. Since the pleural cavity is confined by the rib cage, incase of a moderately large pleural effusion, the structures inthe thoracic cavity normally get ‘pushed’ to the opposite sideresulting in a shift of the upper and lower mediastinum. Thisis clinically and radiologically detected by a shift in the tracheaand heart to the side opposite to the pleural effusion. This iscommonly seen in pleural effusions resulting from tuberculosisor other infections. However, in some cases even a largepleural effusion fails to shift the mediastinum to the oppositeside. In fact, in some cases, the trachea and heart areobserved to be central or even shifted to the same side asthe effusion. This finding is of immense importance as it is aclinical indicator of a more serious condition which needsprompt diagnosis and urgent management. We report here,one such case of a middle-aged man who presented to theemergency department with complaints of increasingbreathlessness and whose clinical and radiological examinationrevealed a moderately large right-sided pleural effusion withthe trachea and heart also shifted to the right side.

 6. Forecasting Effusive Dynamics and Decompression Rates by Magmastatic Model at Open-vent Volcanoes.

  Science.gov (United States)

  Ripepe, Maurizio; Pistolesi, Marco; Coppola, Diego; Delle Donne, Dario; Genco, Riccardo; Lacanna, Giorgio; Laiolo, Marco; Marchetti, Emanuele; Ulivieri, Giacomo; Valade, Sébastien

  2017-06-20

  Effusive eruptions at open-conduit volcanoes are interpreted as reactions to a disequilibrium induced by the increase in magma supply. By comparing four of the most recent effusive eruptions at Stromboli volcano (Italy), we show how the volumes of lava discharged during each eruption are linearly correlated to the topographic positions of the effusive vents. This correlation cannot be explained by an excess of pressure within a deep magma chamber and raises questions about the actual contributions of deep magma dynamics. We derive a general model based on the discharge of a shallow reservoir and the magmastatic crustal load above the vent, to explain the linear link. In addition, we show how the drastic transition from effusive to violent explosions can be related to different decompression rates. We suggest that a gravity-driven model can shed light on similar cases of lateral effusive eruptions in other volcanic systems and can provide evidence of the roles of slow decompression rates in triggering violent paroxysmal explosive eruptions, which occasionally punctuate the effusive phases at basaltic volcanoes.

 7. Elevated pleural effusion IL-17 is a diagnostic marker and outcome predictor in lung cancer patients

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background Interleukin 17 (IL-17) is a proinflammatory cytokine produced mainly by CD4+ T-lymphocytes and may be important in tumor cell growth and progression. In this study, we aimed to evaluate the diagnostic and prognostic value of pleural effusion levels of IL-17 in lung cancer patients with malignant pleural effusion (MPE). Methods Pleural effusion samples were collected from 78 lung cancer patients with MPE and from 45 patients with nonmalignant pleural effusion. Pleural fluid concentrations of IL-17 were measured by using enzyme-linked immunosorbent assays. Results Malignant effusion exhibited higher IL-17 levels than nonmalignant effusion (20.49 ± 5.27 pg/ml vs. 13.16 ± 2.25 pg/ml; P < 0.01). Lung cancer patients with pleural fluid IL-17 levels below 15 pg/ml had longer overall survival than those patients with higher levels (10.8 months vs. 4.7 months; P < 0.05). On the basis of multivariate analysis, we found that pleural fluid IL-17 level was an independent prognostic factor in lung cancer patients with MPE. Conclusions Measurement of IL-17 levels might be a useful diagnostic and prognostic test for lung cancer patients with MPE. PMID:24887477

 8. EGFR mutations predict a favorable outcome for malignant pleural effusion of lung adenocarcinoma with Tarceva therapy.

  Science.gov (United States)

  Guo, Haisheng; Wan, Yunyan; Tian, Guangyan; Liu, Qinghua; Kang, Yanmeng; Li, Yuye; Yao, Zhouhong; Lin, Dianjie

  2012-03-01

  The aim of the present study was to evaluate the therapeutic effects and adverse reactions of Tarceva treatment for malignant pleural effusion (MPE) caused by metastatic lung adenocarcinomas. One hundred and twenty-eight patients who failed first-line chemotherapy drug treatment were divided into a mutation and a non-mutation group according to the presence or absence of epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations. Each patient received closed drainage combined with simple negative pressure suction after thoracoscopic talc poudrage pleurodesis and oral Tarceva treatment. Short-term and long-term clinical therapeutic effects of Tarceva were evaluated. The EGFR mutation rate in pleural metastatic tissues of lung adenocarcinoma acquired through video-assisted thoracoscopic surgery was higher compared to that in surgical resection specimens, plasma specimens and pleural effusion specimens compared to previously reported results. There were significant statistical differences in the average extubation time (ppleural effusion (ppleural effusion 4 weeks after surgery (ppleural hypertrophy in the mutation group was significantly higher compared to the non-mutation group (ppleural hypertrophy was significantly reduced (ppleural effusion of lung adenocarcinoma with Tarceva therapy. Detection of EGFR mutations may determine the responsiveness of malignant pleural effusion to Tarceva treatment.

 9. Frequency of pleural effusion in acute bronchiolitis and its effect on prognosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yilmaz Ayse E

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Aim To analyze the frequency of pleural effusion and the effect on prognosis in children with acute bronchiolitis. Methods A total of 69 infants aged 1-24 months with acute bronchiolitis were studied between September 2009 and December 2010. All patients'age, sex, breastfeeding duration, exposure to smoking, history of using vitamin D, symptoms duration, physical examination and laboratory findings were recorded. Bronchiolitis score and predisposing factors that influence the disease process were determined. Thorax ultrasonography was carried out in all patients, who were evaluated on the 3rd and 7th day of the treatment. Results Mean age of patients (43 boys, 26 girls was 11.97 ± 0.69 months (median 11 months. Breastfeeding duration was 8.26 ± 0.56 months (median 8 months. According to bronchiolitis score, 52 patients (75.4% had mild and moderate bronchiolitis and 17 (24.6% had severe bronchiolitis; 34 patients (49.2% had pleural effusion. There was no relation between pleural effusion and symptoms. Frequency of pleural effusion was significantly higher in patients with risk factors. Conclusions This study demonstrated that most of the acute bronchiolitis cases in the infants studied were accompanied by pleural effusion. Pleural effusion in acute bronchiolitis had no effects on prognosis.

 10. Ultrasound estimation of volume of postoperative pleural effusion in cardiac surgery patients.

  Science.gov (United States)

  Usta, Engin; Mustafi, Migdat; Ziemer, Gerhard

  2010-02-01

  The aim of this study was to establish a practical simplified formula to facilitate the management of a frequently occurring postoperative complication, pleural effusion. Chest ultrasonography with better sensitivity and reliability in the diagnosis of pleural effusions than chest X-ray can be repeated serially at the bedside without any radiation risk. One hundred and fifty patients after cardiac surgery with basal pleural opacity on chest X-ray have been included in our prospective observational study during a two-year period. Effusion was confirmed on postoperative day (POD) 5.9+/-3.2 per chest ultrasound sonography. Inclusion criteria for subsequent thoracentesis based on clinical grounds alone and were not protocol-driven. Major inclusion criteria were: dyspnea and peripheral oxygen saturation (SpO(2)) levels or = 30 mm). One hundred and thirty-five patients (90%) were drained with a 14-G needle if according to the simplified formula: V (ml)=[16 x D (mm)] the volume of the pleural effusion was around 500 ml. The success rate of obtaining fluid was 100% without any complications. There is a high accuracy between the estimated and drained pleural effusion. Simple quantification of pleural effusion enables time and cost-effective decision-making for thoracentesis in postoperative patients.

 11. Breast Carcinoma Cells in Primary Tumors and Effusions Have Different Gene Array Profiles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sophya Konstantinovsky

  2010-01-01

  Full Text Available The detection of breast carcinoma cells in effusions is associated with rapidly fatal outcome, but these cells are poorly characterized at the molecular level. This study compared the gene array signatures of breast carcinoma cells in primary carcinomas and effusions. The genetic signature of 10 primary tumors and 10 effusions was analyzed using the Array-Ready Oligo set for the Human Genome platform. Results for selected genes were validated using PCR, Western blotting, and immunohistochemistry. Array analysis identified 255 significantly downregulated and 96 upregulated genes in the effusion samples. The majority of differentially expressed genes were part of pathways involved in focal adhesion, extracellular matrix-cell interaction, and the regulation of the actin cytoskeleton. Genes that were upregulated in effusions included KRT8, BCAR1, CLDN4, VIL2, while DCN, CLDN19, ITGA7, and ITGA5 were downregulated at this anatomic site. PCR, Western blotting, and immunohistochemistry confirmed the array findings for BCAR1, CLDN4, VIL2, and DCN. Our data show that breast carcinoma cells in primary carcinomas and effusions have different gene expression signatures, and differentially express a large number of molecules related to adhesion, motility, and metastasis. These differences may have a critical role in designing therapy and in prognostication for patients with metastatic disease localized to the serosal cavities.

 12. Moderate acute pancreatitis with pleural effusion and impaired kidney functions

  Science.gov (United States)

  Lumbantoruan, O. H.; Dairi, L. B.

  2018-03-01

  Acute pancreatitis is a pancreatic inflammatory reaction that is clinically characterized by acute abdominal pain accompanied by elevated amylase and lipase enzymes. A 57-year-old female patient came to the emergency department with the main complaint of localized pain in the epigastric region within the last three days. Blood pressure 130/90mmHg, pulse 90x/i, RR 20x/i, temperature 37°C, sub-icteric on the eyes and tenderness in the epigastric region. Laboratory findings were leukocytosis, increased amylase, and lipase, elevated liver enzymes, hypoalbuminemia, elevated Kidney Functions, acidosis, and hypoglycemia. Abdominal CT-Scan revealed a partially lobulated edge with solid and necrotic components of the caput pancreas and widespread suspicion to the pancreatic corpus. The mass appeared to cause widening of the biliary and intrahepatic systems with minimal right pleural effusion. The liverwas slightly enlarged. The patient was with acute pancreatitis and treated with the installation of an open nasogastric tube, and resuscitated with ringer lactate fluid followed by IVFD D5%. Patients fasted for three days before giving a low fat, protein diet, antibiotic and proton pump inhibitors for seven days. After nine days, amylase and lipase levels decreased with significant clinical improvement. The next three days, the patient was discharged.

 13. Otitis media with effusion in children with in Down syndrome.

  Science.gov (United States)

  Austeng, Marit Erna; Akre, Harriet; Øverland, Britt; Abdelnoor, Michael; Falkenberg, Eva-Signe; Kværner, Kari Jorunn

  2013-08-01

  To determine the prevalence of otitis media with effusion (OME) in children with Down syndrome (DS), and the associated to hearing loss at the age of 8 years. A national population based clinical study of all children with DS born in Norway in 2002. OME was found in 20 out of 52 (38%) children. Those with OME had a significant lower hearing level with a mean pure tone average (PTA) of 33.4 dB HL compared to children with no OME whose mean PTA was 21.7 dB HL (p children with DS as current otitis media was found in one of three. This reduced hearing ability in children with DS due to OME at age of 8 strongly emphasizes the need for optimal treatment and follow up to optimize hearing rehabilitation. The findings are further supported by the population based study design, the focus on the narrow age band and the high response rate. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 14. Risk factors for recurrent otitis media with effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baljošević Ivan

  2017-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Otitis media with effusion (OME is a common disease among the children aged from 6 months to 4 years, but recurrences are common after the extraction of ventilation tubes. The aim of the study was to determine the risk factors for recurrent OME after extraction of ventilation tubes. Methods. The research was a prospective study with 305 children aged 0 to 10 years with OME. Forty three (14% of them had recurrent OME. We analyzed the factors that could lead to the redevelopment of the disease after extrusion of the tubes. Results. It was found that the majority of children with recurrent disease was between the ages of 5 to 7 years (56% and had allergy in significantly higher rate than children without recurrence. In most cases (37.7%, the retention time of ventilating tube was above 10 months and the recurrent disease was diagnosed in 46.5% cases within a period of 10 to 12 months after extrusion of tubes. Conclusion. Children with OME and after ventilation tube extrusion need to be followed up for 1 year after the removal of tubes. It is necessary to inform the parents that the disease can recur. Children in the kindergarten, in preschool age and with a respiratory allergy had higher possibility for recurrent OME.

 15. Dasatinib-induced pleural effusion: Chylothorax, an option to consider

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia Ferreiro

  2016-01-01

  Full Text Available Dasatinib is a drug for treatment of oncogene fusion protein BCR-ABL-positive chronic myeloid leukemia and Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia resistant/intolerant to imatinib. Pleural effusion (PE is a common adverse effect, and in this context, we present four cases seen due to this cause. One of them is a chylothorax. The PE grade is variable, and the physiopathology is not well established, although a block in T-lymphocyte function or inhibition of platelet-derived growth factor receptor-β is suggested being involved. The PE is generally a lymphocyte-predominant exudate, but can also present as chylothorax. Several factors have been associated with its appearance, particularly the administration in two daily doses. Low grade (1–2 PEs usually respond well to interrupt the treatment while those of higher grade may also require therapeutic thoracentesis and corticosteroids. There are currently no firm guidelines that establish when to resort to one form of treatment or another.

 16. Treatment of complicated parapneumonic pleural effusion and pleural parapneumonic empyema.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez Suárez, Pedro; Freixinet Gilart, Jorge; Hernández Pérez, José María; Hussein Serhal, Mohamed; López Artalejo, Antonio

  2012-07-01

  We performed this observational prospective study to evaluate the results of the application of a diagnostic and therapeutic algorithm for complicated parapneumonic pleural effusion (CPPE) and pleural parapneumonic empyema (PPE). From 2001 to 2007, 210 patients with CPPE and PPE were confirmed through thoracocentesis and treated with pleural drainage tubes (PD), fibrinolytic treatment or surgical intervention (videothoracoscopy and posterolateral thoracotomy). Patients were divided into 3 groups: I (PD); II (PD and fibrinolytic treatment); IIIa (surgery after PD and fibrinolysis), and IIIb (direct surgery). The statistical study was done by variance analysis (ANOVA), χ2 and Fisher exact test. The presence of alcohol or drug consumption, smoking and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) were strongly associated with a great necessity for surgical treatment. The IIIa group was associated with increased drainage time, length of stay and complications. No mortality was observed. The selective use of PD and intrapleural fibrinolysis makes surgery unnecessary in more than 75% of cases. The selective use of PD and fibrinolysis avoids surgery in more than 75% of cases. However, patients who require surgery have more complications, longer hospital stay, and more days on PD and they are more likely to require admittance to the Intensive Care Unit.

 17. Diagnosis and management options in malignant pleural effusions

  Science.gov (United States)

  Dixit, Ramakant; Agarwal, KC; Gokhroo, Archana; Patil, Chetan B; Meena, Manoj; Shah, Narender S; Arora, Piyush

  2017-01-01

  Malignant pleural effusion (MPE) denotes an advanced malignant disease process. Most of the MPE are metastatic involvement of the pleura from primary malignancy at lung, breast, and other body sites apart from lymphomas. The diagnosis of MPE has been traditionally made on cytological examination of pleural fluid and/or histological examination of pleural biopsy tissue that still remains the initial approach in these cases. There has been tremendous advancement in the diagnosis of MPE now a day with techniques i.e. characteristic Ultrasound and computed tomography features, image guided biopsies, fluorodeoxyglucose-positron emission tomography imaging, thoracoscopy with direct biopsy under vision, tumor marker studies and immunocytochemical analysis etc., that have made possible an early diagnosis of MPE. The management of MPE still remains a challenge to pulmonologist and oncologist. Despite having various modalities with better tolerance such as pleurodesis and indwelling pleural catheters etc., for long-term control, all the management approaches remain palliative to improve the quality of life and reduce symptoms. While choosing an appropriate management intervention, one should consider the clinical status of the patient, life expectancy, overall cost, availability and comparative institutional outcomes, etc. PMID:28360465

 18. Switching off malignant pleural effusion formation—fantasy or future?

  Science.gov (United States)

  Giannou, Anastasios D.; Stathopoulos, Georgios T.

  2015-01-01

  Malignant pleural effusion (MPE) is common and difficult to treat. In the vast majority of patients the presence of MPE heralds incurable disease, associated with poor quality of life, morbidity and mortality. Current therapeutic approaches are inefficient and merely offer palliation of associated symptoms. Recent scientific progress has shed light in the biologic processes governing the mechanisms behind the pathobiology of MPE. Pleural based tumors interfere with pleural fluid drainage, as well as the host vasculature and immune system, resulting in decreased fluid absorption and increased pleural fluid production via enhanced plasma extravasation into the pleural space. In order to achieve this feat, pleural based tumors must elicit critical vasoactive events in the pleura, thus forming a favorable microenvironment for tumor dissemination and MPE development. Such properties involve specific transcriptional signaling cascades in addition to secretion of important mediators which attract and activate host cell populations which, in turn, impact tumor cell functions. The dissection of the biologic steps leading to MPE formation provides novel therapeutic targets and recent research findings provide encouraging results towards future therapeutic innovations in MPE management. PMID:26150914

 19. Diagnosis and management options in malignant pleural effusions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramakant Dixit

  2017-01-01

  Full Text Available Malignant pleural effusion (MPE denotes an advanced malignant disease process. Most of the MPE are metastatic involvement of the pleura from primary malignancy at lung, breast, and other body sites apart from lymphomas. The diagnosis of MPE has been traditionally made on cytological examination of pleural fluid and/or histological examination of pleural biopsy tissue that still remains the initial approach in these cases. There has been tremendous advancement in the diagnosis of MPE now a day with techniques i.e. characteristic Ultrasound and computed tomography features, image guided biopsies, fluorodeoxyglucose-positron emission tomography imaging, thoracoscopy with direct biopsy under vision, tumor marker studies and immunocytochemical analysis etc., that have made possible an early diagnosis of MPE. The management of MPE still remains a challenge to pulmonologist and oncologist. Despite having various modalities with better tolerance such as pleurodesis and indwelling pleural catheters etc., for long-term control, all the management approaches remain palliative to improve the quality of life and reduce symptoms. While choosing an appropriate management intervention, one should consider the clinical status of the patient, life expectancy, overall cost, availability and comparative institutional outcomes, etc.

 20. Oral steroids alone or followed by intranasal steroids versus watchful waiting in the management of otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Hussein, A; Fathy, H; Amin, S M; Elsisy, N

  2017-10-01

  To evaluate the effects of oral steroids alone or followed by intranasal steroids versus watchful waiting on the resolution of otitis media with effusion in children aged 2-11 years. A total of 290 children with bilateral otitis media with effusion were assigned to 3 groups: group A was treated with oral steroids followed by intranasal steroids, group B was treated with oral steroids alone and group C was managed with watchful waiting. Patients were evaluated with audiometry and tympanometry. The complete resolution rates of otitis media with effusion were higher in groups A and B than in group C at six weeks. There were no significant differences in otitis media with effusion resolution rates between the groups at three, six and nine months. Oral steroids lead only to a quick resolution of otitis media with effusion, with no long-term benefits. There was no benefit of using intranasal steroids in the management of otitis media with effusion.

 1. Differential diagnosis between benign and malignant pleural effusion with dual-energy spectral CT.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xirong; Duan, Haifeng; Yu, Yong; Ma, Chunling; Ren, Zhanli; Lei, Yuxin; He, Taiping; Zhang, Ming

  2018-01-01

  To investigate the value of spectral CT in the differential diagnosis of benign from malignant pleural effusion. 14 patients with benign pleural effusion and 15 patients with malignant pleural effusion underwent non-contrast spectral CT imaging. These patients were later verified by the combination of disease history, clinical signs and other information with the consensus of surgeons and radiologists. Various Spectral CT image parameters measured for the effusion were as follows: CT numbers of the polychromatic 140kVp images, monochromatic images at 40keV and 100keV, the material density contents from the water, fat and blood-based material decomposition images, the effective atomic number and the spectral curve slope. These values were statistically compared with t test and logistic regression analysis between benign and malignant pleural effusion. The CT value of benign and malignant pleural effusion in the polychromatic 140kVp images showed no differences (12.61±3.39HU vs. 14.71±5.03HU) (P>0.05), however, they were statistically different on the monochromatic images at 40keV (43.15±3.79 vs. 39.42±2.60, p = 0.005) and 100keV (9.11±1.38 vs. 6.52±2.04, p<0.001). There was difference in the effective atomic number value between the benign (7.87±0.08) and malignant pleural effusion (7.90±0.02) (P = 0.02). Using 6.32HU as the threshold for CT value measurement at 100keV, one could obtain sensitivity of 100% and specificity of 66.7% with area-under-curve of 0.843 for differentiating benign from malignant effusion. In addition, age and disease history were potential confounding factors for differentiating malignant pleural effusion from benign, since the older age (61.13±12.51 year-old vs48.57±12.33 year-old) as well as longer disease history (70.00±49.28 day vs.28.36±21.64 day) were more easily to be found in the malignant pleural effusion group than those in the benign pleural effusion group. By combining above five factors, one could obtain sensitivity

 2. Pleural effusion as the initial manifestation of chronic myeloid leukemia: Report of a case with clinical and cytologic correlation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paras Nuwal

  2012-01-01

  Full Text Available Pleural effusion in patients with chronic myeloid leukemia (CML is very rare and poorly understood. We report here a 26-year-old male patient having CML and presenting with pleural effusion as the first clinical sign. The possible mechanism of pleural effusion in CML, the cytological interpretive problem and the clinical significance of finding immature leucocytes in pleural fluid are also briefly discussed.

 3. Association of Gel-Forming Mucins and Aquaporin Gene Expression With Hearing Loss, Effusion Viscosity, and Inflammation in Otitis Media With Effusion.

  Science.gov (United States)

  Samuels, Tina L; Yan, Justin C; Khampang, Pawjai; Dettmar, Peter W; MacKinnon, Alexander; Hong, Wenzhou; Johnston, Nikki; Papsin, Blake C; Chun, Robert H; McCormick, Michael E; Kerschner, Joseph E

  2017-08-01

  Persistent, viscous middle ear effusion in pediatric otitis media (OM) contributes to increased likelihood of anesthesia and surgery, conductive hearing loss, and subsequent developmental delays. Biomarkers of effusion viscosity and hearing loss have not yet been identified despite the potential that such markers hold for targeted therapy and screening. To investigate the association of gel-forming mucins and aquaporin 5 (AQP5) gene expression with inflammation, effusion viscosity, and hearing loss in pediatric OM with effusion (OME). Case-control study of 31 pediatric patients (aged 6 months to 12 years) with OME undergoing tympanostomy tube placement and control individuals (aged 1 to 10 years) undergoing surgery for cochlear implantation from February 1, 2013, through November 30, 2014. Those with 1 or more episodes of OM in the previous 12 months, immunologic abnormality, anatomical or physiologic ear defect, OM-associated syndrome (ie, Down syndrome, cleft palate), chronic mastoiditis, or history of cholesteatoma were excluded from the study. All patients with OME and 1 control were recruited from Children's Hospital of Wisconsin, Milwaukee. The remainder of the controls were recruited from Sick Kids Hospital in Toronto, Ontario, Canada. Two to 3 middle ear biopsy specimens, effusions, and preoperative audiometric data (obtained effusions was assayed using rheometry. Of the 31 study participants, 24 patients had OME (mean [SD] age, 50.4 [31.9] months; 15 [62.5%] male; 16 [66.7%] white) and 7 acted as controls (mean [SD] age, 32.6 [24.4] months; 2 [26.6%] male; 6 [85.7%] white). Mucins and AQP5 gene expression were significantly higher in patients with OME relative to controls (MUC2: ratio, 127.6 [95% CI, 33.7-482.7]; MUC5AC: ratio, 3748.8 [95% CI, 558.1-25 178.4]; MUC5B: ratio, 471.1 [95% CI, 130.7-1697.4]; AQP5: ratio, 2.4 [95% CI, 1.1-5.6]). A 2-fold increase in MUC5B correlated with increased hearing loss (air-bone gap: 7.45 dB [95% CI, 2.65-12.24 d

 4. Pleural Effusion Resultant after Upper Abdominal Surgery: Analysis of 47 Cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk Cobanoglu

  2011-09-01

  Full Text Available Postoperative pulmonary complications, following upper abdominal surgery, occur at a rate which is higher, than lower abdominal surgery. One of these complications is pleural effusion. In this study, the frequency and causes of pleural effusions and the changes of the blood gas values and pulmonary functions of the patients with pleural effusions, occured after upper abdominal surgery are discussed in the accompaniment of the literature. Material and Methods:148 patients to whom upper adominal surgery is performed and in 47 of these patients pleural effusion is developed (31.75% , were examined restrospectivitely. Preoperative and postoperative pulmonary function tests (PFT and arterial blood gas (ABG results and the blood proteins, albumin values were recorded. The anesthesia type, the surgery properties, involving type of surgery and the surgical incision were determined. Results:Pleural effusion is detected bilaterally in 8 patients (17:02, at the rightside in 21 patients (44.69% ,and at the left side in 18 patients (38.29%.The 40.42% (19 cases of the patients who has pleural effusion in the postoperative period, had liver and gallbladder surgery, the %23.41 (11 Cases had spleen and pancreas surgery and the %36.17 (17 cases had the  other surgical procedures.Conclusions: While the upper abdominal surgery, impairment of the integrity of the diaphragm‘s peritoneum that covers the abdominal cavity where there is a highliquid pressure, may cause the liquid transition to the pleural space that has a negative pressure. Hypoalbuminemia and hipoproteinemia, that will occur due to the changes of oral intake and diet regulation in the postoperative period, may cause a reason for the pleural effusion. For this reason, doctors who performed these surgery procedures, should not ignore this complication, in the period of postoperative follow-ups of the patients.

 5. Effect of using pump on postoperative pleural effusion in the patients that underwent CABG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Özülkü

  2015-08-01

  Full Text Available Abstract Objective: The present study investigated effect of using pump on postoperative pleural effusion in patients who underwent coronary artery bypass grafting. Methods: A total of 256 patients who underwent isolated coronary artery bypass grafting surgery in the Cardiovascular Surgery clinic were enrolled in the study. Jostra-Cobe (Model 043213 105, VLC 865, Sweden heart-lung machine was used in on-pump coronary artery bypass grafting. Off-pump coronary artery bypass grafting was performed using Octopus and Starfish. Proximal anastomoses to the aorta in both on-pump and off-pump techniques were performed by side clamps. The patients were discharged from the hospital between postoperative day 6 and day 11. Results: The incidence of postoperative right pleural effusion and bilateral pleural effusion was found to be higher as a count in Group 1 (on-pump as compared to Group 2 (off-pump. But the difference was not statistically significant [P>0.05 for right pleural effusion (P=0.893, P>0.05 for bilateral pleural effusion (P=0.780]. Left pleural effusion was encountered to be lower in Group 2 (off-pump. The difference was found to be statistically significant (P<0.05, P=0.006. Conclusion: Under the light of these results, it can be said that left pleural effusion is less prevalent in the patients that underwent off-pump coronary artery bypass grafting when compared to the patients that underwent on-pump coronary artery bypass grafting.

 6. Analysis on the risk factors of bacterial meningitis complicated with subdural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhi JIANG

  2015-08-01

  Full Text Available Objective To investigate the risk factors of bacterial meningitis complicated with subdural effusion.  Methods The clinical data of children with bacterial meningitis in our hospital were collected and analyzed retrospectively. Logistic regression analysis was used to investigate the risk factors for subdural effusion.  Results A total of 128 cases were divided into control group (N = 64 and subdural effusion group (N = 64. There was no significant difference on serum erythrocyte sedimentation rate (ESR, C-reactive protein (CRP, and white blood cell (WBC between 2 groups (P > 0.05, for all. Compared with control group, cerebrospinal fluid (CSF WBC (Z = 3.126, P = 0.003, CSF protein (Z = 4.928, P = 0.000 and serum procalcitonin (PCT; Z = 2.823, P = 0.007 in subdural effusion group were significantly higher, while CSF glucose (t = 2.166, P = 0.033 was significantly lower. After treatment, CSF WBC (Z = 2.467, P = 0.012 in subdural effusion group was still significantly higher than that of control group, and CSF glucose (t = 4.938, P = 0.000 was still significantly lower. Logistic regression analysis showed that WBC in CSF (P = 0.027, CSF protein (P = 0.002 and serum PCT (P = 0.014 were independent risk factors for bacterial meningitis complicated with subdural effusion.  Conclusions CSF examination of children with bacterial meningitis reveals significant increase of CSF WBC, CSF protein and serum PCT, suggesting concurrent subdural effusion is easily occurred. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6731.2015.08.012

 7. Pleural Effusion in Spinal Deformity Correction Surgery- A Report of 28 Cases in a Single Center.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weiqiang Liang

  Full Text Available To analyze the occurrence, risk factors, treatment and prognosis of postoperative pleural effusion after spinal deformity correction surgery.The clinical and imaging data of 3325 patients undergoing spinal deformity correction were collected from the database of our hospital. We analyzed the therapeutic process of the 28 patients who had postoperative pleural effusion, and we identified the potential risk factors using logistic regression.Among the 28 patients with postoperative pleural effusion, 24 (85.7% suffered from hemothorax, 2 (7.1% from chylothorax, and 2 (7.1% from subarachnoid-pleural fistula. The pleural effusion occurred on the convex side in 19 patients (67.9%, on the concave side in 4 patients (14.3%, and on both sides in 4 patients (14.3%. One patient with left hemothorax was diagnosed with kyphosis. The treatment included conservative clinical observation for 5 patients and chest tube drainage for 23 patients. One patient also underwent thoracic duct ligation and pleurodesis. All of these treatments were successful. Logistic regression analysis showed that adult patients(≥18 years old, congenital scoliosis, osteotomy and thoracoplasty were risk factors for postoperative pleural effusion in spinal deformity correction surgery.The incidence of postoperative pleural effusion in spinal deformity correction surgery was approximately 0.84% (28/3325, and hemothorax was the most common type. Chest tube drainage treatment was usually successful, and the prognosis was good. Adult patients(≥18 years old, congenital scoliosis, and had undergone osteotomy or surgery with thoracoplasty were more likely to suffer from postoperative pleural effusion.

 8. Dexamethasone for Parapneumonic Pleural Effusion: A Randomized, Double-Blind, Clinical Trial.

  Science.gov (United States)

  Tagarro, Alfredo; Otheo, Enrique; Baquero-Artigao, Fernando; Navarro, María-Luisa; Velasco, Rosa; Ruiz, Marta; Penín, María; Moreno, David; Rojo, Pablo; Madero, Rosario

  2017-06-01

  To assess whether dexamethasone (DXM) decreases the time to recovery in patients with parapneumonic pleural effusion. This was a multicenter, randomized, double blind, parallel-group, placebo-controlled clinical trial of 60 children, ranging in age from 1 month to 14 years, with community-acquired pneumonia (CAP) and pleural effusion. Patients received either intravenous DXM (0.25?mg/kg/dose) or placebo every 6 hours over a period of 48 hours, along with antibiotics. The primary endpoint was the time to recovery in hours, defined objectively. We also evaluated complications and adverse events. Among the 60 randomized patients (mean age, 4.7 years; 58% female), 57 (95%) completed the study. Compared with placebo recipients, the patients receiving DXM had a shorter time to recovery, after adjustment by severity group and stratification by center (hazard ratio, 1.95; 95% CI, 1.10-3.45; P?=?.021). The median time to recovery for patients receiving DXM was 68 hours (2.8 days) shorter than patients receiving placebo (109 hours vs 177 hours; P?=?.037). In exploratory subgroup analysis, the median time to recovery for patients with simple effusion receiving DXM was 76 hours (3.1 days) shorter than for patients with simple effusion receiving placebo (P?=?.017). The median time to recovery for patients with complicated effusion receiving DXM was 14 hours (0.5 days) shorter than for patients with complicated effusion receiving placebo (P?=?.66). The difference in the effect of DXM in the 2 severity groups was not statistically significant (P?=?.138 for interaction). There were no significant differences in complications or adverse events attributable to the study drugs, except for hyperglycemia. In this trial, DXM seemed to be a safe and effective adjunctive therapy for parapneumonic pleural effusion. ClinicalTrials.gov: NCT01261546. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. The long-term outcomes of cirrhotic patients with pleural effusion

  Science.gov (United States)

  Hung, Tsung-Hsing; Tseng, Chih-Wei; Tsai, Chih-Chun; Tsai, Chen-Chi; Tseng, Kuo-Chih; Hsieh, Yu-Hsi

  2018-01-01

  Background/Aim: A pleural effusion is an abnormal collection of fluid in the pleural space and may cause related morbidity or mortality in cirrhotic patients. Currently, there are insufficient data to support the long-term prognosis for cirrhotic patients with pleural effusion. In this study, we investigated the short- and long-term effects of pleural effusion on mortality in cirrhotic patients and evaluated the benefit of liver transplantation in these patients. Patients and Methods: The National Health Insurance Database, derived from the Taiwan National Health Insurance Program, was used to identify 3,487 cirrhotic patients with pleural effusion requiring drainage between January 1, 2007 and December 31, 2010. The proportional hazards Cox regression model was used to control for possible confounding factors. Results: The 30-day, 90-day, 1-year, and 3-year mortalities were 20.1%, 40.2%, 59.1%, and 75.9%, respectively, in the cirrhotic patients with pleural effusion. After Cox proportional hazard regression analysis adjusted by patient gender, age, complications of cirrhosis and comorbid disorders, old age, esophageal variceal bleeding, hepatocellular carcinoma, hepatic encephalopathy, pneumonia, renal function impairment, and without liver transplantation conferred higher risks for 3-year mortality in the cirrhotic patients with pleura effusion. Liver transplantation is the most important factor to determine the 3-year mortalities (HR: 0.17, 95% CI 0.11- 0.26, P effusion predicts poor long-term outcomes. Liver transplantation could dramatically improve the survival and should be suggested as soon as possible. PMID:29451184

 10. Facet Effusion without Radiographic Instability Has No Effect on the Outcome of Minimally Invasive Decompression Surgery.

  Science.gov (United States)

  Tamai, Koji; Kato, Minori; Konishi, Sadahiko; Matsumura, Akira; Hayashi, Kazunori; Nakamura, Hiroaki

  2017-02-01

  Retrospective cohort study. Lumbar segmental instability is a key factor determining whether decompression alone or decompression and fusion surgery is required to treat lumbar spinal stenosis (LSS). Some recent reports have suggested that facet joint effusion is correlated with spinal segmental instability. The aim of this study is to report the effect of facet effusion without radiographic segmental instability on the outcome of less-invasive decompression surgery for LSS. Seventy-nine patients with LSS (32 women, mean age: 69.1 ± 9.1 years) who had no segmental instability on dynamic radiographs before undergoing L4-L5 microsurgical decompression and who were followed for at least 2 years postoperatively were analyzed. They were divided into three groups on the basis of the existence and size of L4-L5 facet effusion using preoperative magnetic resonance imaging: grade 0 had no effusion ( n  = 31), grade 1 had measurable effusion ( n  = 35), and grade 2 had large effusion ( n  = 13). Japanese Orthopedics Association (JOA) score, visual analog scale (VAS), and the Short-Form (SF)-36 scores were recorded preoperatively and 12 and 24 months postoperatively. JOA score; VAS of low back pain, leg pain, and numbness; and SF-36 (physical component summary and mental component summary) scores did not differ significantly between the three groups in every terms ( p  = 0.921, 0.996, 0.950, 0.693, 0.374, 0.304, and 0.624, respectively, at final follow-up). In the absence of radiographic instability, facet joint effusion has no effect on the outcome of less-invasive decompression surgery.

 11. Diagnostic yield and safety of closed needle pleural biopsy in exudative pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Rajawat, Govind Singh; Batra, Supreet; Takhar, Rajendra Prasad; Rathi, Lalit; Bhandari, Chand; Gupta, Manohar Lal

  2017-01-01

  Closed pleural biopsy was previously considered a procedure of choice in cases of undiagnosed pleural effusion with good efficacy. Currently, the closed pleural biopsy has been replaced by thoracoscopic biopsy but not easily available in resource-limited setups. The objective of this study was to analyze the diagnostic yield and safety of closed needle pleural biopsy in exudative pleural effusion and assessment of patients' characteristics with the yield of pleural biopsy. This was a cross-sectional study. This study was conducted at Institute of Respiratory Diseases, SMS Medical College, Jaipur, a tertiary care center of West India. A total of 250 cases of pleural effusion were evaluated with complete pleural fluid biochemical, microbiological, and cytological examination. Out of these 250 patients, 59 were excluded from the study as the diagnosis could be established on initial pleural fluid examination. The remaining (191) patients were considered for closed pleural biopsy with Abrams pleural biopsy needle. The main outcome measure was diagnostic yield in the form of confirming diagnosis. Out of the 191 patients with exudative lymphocytic pleural effusion, 123 (64.40%) were diagnosed on the first pleural biopsy. Among the remaining 68 patients, 22 patients had repeat pleural biopsy with a diagnostic yield of 59.9%. The overall pleural biopsy could establish the diagnosis in 136 (71.20%) patients with pleural effusion. The most common diagnosis on pleural biopsy was malignancy followed by tuberculosis. Closed pleural biopsy provides diagnostic yield nearly comparative to thoracoscopy in properly selected patients of pleural effusions. In view of good yield, low cost, easy availability, and very low complication rate, it should be used routinely in all cases of undiagnosed exudative lymphocytic pleural effusion. There was no comparison with a similar group undergoing thoracoscopic pleural biopsy.

 12. Pro-inflammatory interleukins in middle ear effusions from atopic and non-atopic children with chronic otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Zielnik-Jurkiewicz, Beata; Stankiewicz-Szymczak, Wanda

  2016-06-01

  Chronic otitis media with effusion (OME) is associated with irreversible changes in the middle ear, sometimes leading to hearing loss and abnormal language development in children. While the pathogenesis of OME is not fully understood, inflammatory and allergic factors are thought to be involved. The study aimed to investigate the role of cytokines in the local development of chronic OME, and assess differences in the cytokine profiles between atopic and non-atopic children. 84 atopic and non-atopic children with chronic OME (mean age of 6 years 7 months) were studied. Age-matched children with hypertrophy of the adenoids and Eustachian tube dysfunction served as the control group. The number of past acute otitis media (AOM) episodes, their age, and the type of effusion were recorded for all children. Pro-inflammatory cytokine concentrations (TNF-α, IL-1β, IL-6 and IL-8) were determined and the presence of pathogenic bacteria in the patients' effusions was examined. High concentrations of TNF-α, IL-1β, IL-6 and IL-8 were found in the effusions in all children with chronic OME, with the highest levels observed in the non-atopic group. The atopic group showed persistently high IL-1β levels, while in the non-atopic children, IL-1β and TNF-α levels positively correlated with the patient's age and the number of past AOM episodes. Pathogenic bacteria were more frequently isolated from effusions in non-atopic children. In both atopic and non-atopic children, pro-inflammatory cytokines are found at high concentrations. This argues in favor of instituting anti-inflammatory management for treating OME, regardless of atopy.

 13. The Predictive Value of Neutrophil-Lymphocyte and Platelet-Lymphocyte Ratio for the Effusion Viscosity in Otitis Media With Chronic Effusion.

  Science.gov (United States)

  Elbistanli, Mustafa Suphi; Koçak, Hasan Emre; Acipayam, Harun; Yiğider, Ayşe Pelin; Keskin, Mehmet; Kayhan, Fatma Tülin

  2017-05-01

  The objective of the authors' study was to investigate the predictive value of the neutrophil-lymphocyte rate (NLR) and platelet-lymphocyte rate (PLR) in otitis media with effusion and the correlation of the effusion type with these ratios. Retrospective case-control study. One hundred twenty-six pediatric patients diagnosed otitis media with chronic effusion and had ventilation tube inserted between October 2015 and July 2016 were included in the study group and 124 healthy children, who applied for the routine examination and had blood count analysis, were included in the control group. The patients in the study group were divided into 2 groups regarding the effusion viscosity, which was obtained from the patients' operation files. Seventy-one patients were included in the serous group and 55 patients in the mucous group. The NLR and PLR rates of the groups were compared and statistically evaluated. The average NLR and PLR rates were significantly higher in the study group than in the control group (P = 0.000, P = 0.004 respectively). Comparison of the serous and mucous groups with the control group revealed a significant difference between the control group and the serous group regarding the NLR and PLR (P = 0.000; P = 0.000 respectively), but not between the control group and mucous group (P = 0.694; P = 0.691 respectively). Neutrophil-lymphocyte rate and PLR had a predictive value for otitis media with effusion and additionally it was a laboratory indicator supporting the typing of the viscosity of the fluid accumulated in the middle ear.

 14. Tuberculous Pleural Effusion: Clinical Characteristics of 320 Patients.

  Science.gov (United States)

  Bielsa, Silvia; Acosta, Cristina; Pardina, Marina; Civit, Carmen; Porcel, José M

  2018-05-22

  To analyze the clinical and radiological characteristics and features of pleural fluid (PF) in patients with tuberculous pleural effusion (TPE). Retrospective analysis of TPEs treated in our clinic over the last 23years. We included 320 patients with TPE (70% men; median age 33years). Mycobacterium tuberculosis was identified in the sputum or PF of 36% of the patients by microscopic examination, solid and liquid media cultures, or nucleic acid amplification tests. The greatest percentage of positive microbiological findings were associated with human immunodeficiency virus (HIV) co-infection (OR: 3.27), and with the presence in PF of proteins 60% (OR: 3.23), and glucose Pleural adenosine deaminase <35U/L was associated with TPEs that occupied less than half of the hemithorax (OR: 6.36) and with PF lactate dehydrogenase levels <500U/L (OR: 8.09). Radiological pulmonary opacities (30%) were more common in TPE occupying less than half of the hemithorax (OR: 2.73), in bilateral TPE (OR: 4.48), and in older patients (OR: 1.02). Factors predicting mortality were: HIV co-infection (OR: 24), proteins in PF <5g/dL (OR: 10), and greater age (OR: 1.05). Patients with TPE and HIV co-infection and those with lower concentrations of proteins in PF had higher rates of positive microbiological results and death. Moreover, older patients had more pulmonary opacities and a higher incidence of death. Copyright © 2018 SEPAR. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 15. The role of unsteady effusion rates on inflation in long-lived lava flow fields

  Science.gov (United States)

  Rader, E.; Vanderkluysen, L.; Clarke, A.

  2017-11-01

  The emission of volcanic gases and particles can have global and lasting environmental effects, but their timing, tempo, and duration can be problematic to quantify for ancient eruptions where real-time measurements are absent. Lava flows, for example, may be long-lasting, and their impact is controlled by the rate, tempo, and vigor of effusion. These factors are currently difficult to derive from the geologic record but can have large implications for the atmospheric impact of an eruption. We conducted a set of analogue experiments on lava flow inflation aiming at connecting lava morphologies preserved in the rock record to eruption tempo and dynamics through pulsating effusion rates. Inflation, a process where molten material is injected beneath the crust of an active lava flow and lifts it upwards, is a common phenomenon in basaltic volcanic systems. This mechanism requires three components: a) a coherent, insulating crust; b) a wide-spread molten core; and c) pressure built up beneath the crust from a sustained supply of molten material. Inflation can result in a lava flow growing tens of meters thick, even in flow fields that expand hundreds of square kilometers. It has been documented that rapid effusion rates tend to create channels and tubes, isolating the active part of the flow from the stagnant part, while slow effusion rates may cause crust to form quickly and seize up, forcing lava to overtop the crust. However, the conditions that allow for inflation of large flow fields have not previously been evaluated in terms of effusion rate. By using PEG 600 wax and a programmable pump, we observe how, by pulsating effusion rate, inflation occurs even in very low viscosity basaltic eruptions. We show that observations from inflating Hawaiian lava flows correlate well with experimental data and indicate that instantaneous effusion rates may have been 3 times higher than average effusion rates during the emplacement of the 23 January 1988 flow at Kīlauea (Hawai

 16. Mucosal pathology of an experimental otitis media with effusion after X-ray irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohashi, Y.; Nakai, Y.; Ikeoka, H.; Esaki, Y.; Koshimo, H.; Onoyama, Y.

  1987-01-01

  Ten guinea pigs were irradiated with 30 Gy of x-radiation. Five were killed on the eighth day after irradiation, and the remainder were killed at the sixteenth day after irradiation. At the time of death, examination was made of the ciliary activity and the fine structure of the middle ear mucosa. Serous effusion was found in each tympanic cavity of all animals. It was shown also that the guinea pig, when irradiated with 30 Gy of x-radiation, exhibits pathologic abnormalities similar to those in humans with otitis media with effusion: degeneration of cilia or ciliated cells and changes in the vascular system (capillary injury and increased capillary permeability). Functional examinations showed that x-ray irradiation has delayed effects on ciliary activity, and the effects are much greater at the sixteenth day than at the eighth day. We speculate that the accumulation of effusion can be, at least partially, a consequence of ciliary dysfunction. The induction of sterile effusion by the use of x-ray irradiation provides a unique animal model for chronic otitis media with effusion of the serous type

 17. Moxifloxacin pharmacokinetics and pleural fluid penetration in patients with pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Chatzika, Kalliopi; Manika, Katerina; Kontou, Paschalina; Pitsiou, Georgia; Papakosta, Despina; Zarogoulidis, Konstantinos; Kioumis, Ioannis

  2014-01-01

  The aim of this study was to evaluate the pharmacokinetics and penetration of moxifloxacin (MXF) in patients with various types of pleural effusion. Twelve patients with empyema/parapneumonic effusion (PPE) and 12 patients with malignant pleural effusion were enrolled in the study. A single-dose pharmacokinetic study was performed after intravenous administration of 400 mg MXF. Serial plasma (PL) and pleural fluid (PF) samples were collected during a 24-h time interval after drug administration. The MXF concentration in PL and PF was determined by high-performance liquid chromatography, and main pharmacokinetic parameters were estimated. Penetration of MXF in PF was determined by the ratio of the area under the concentration-time curve from time zero to 24 h (AUC24) in PF (AUC24PF) to the AUC24 in PL. No statistically significant differences in the pharmacokinetics in PL were observed between the two groups, despite the large interindividual variability in the volume of distribution, clearance, and elimination half-life. The maximum concentration in PF (CmaxPF) in patients with empyema/PPE was 2.23±1.31 mg/liter, and it was detected 7.50±2.39 h after the initiation of the infusion. In patients with malignant effusion, CmaxPF was 2.96±1.45 mg/liter, but it was observed significantly earlier, at 3.58±1.38 h (Ppleural effusion.

 18. A patient on RIPE therapy presenting with recurrent isoniazid-associated pleural effusions: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Varenika Vanja

  2011-11-01

  Full Text Available Abstract Introduction The clinical scenario of a new or worsening pleural effusion following the initiation of antituberculous therapy has been classically referred to as a 'paradoxical' pleural response, presumably explained by an immunological rebound phenomenon. Emerging evidence suggests that there also may be a role for a lupus-related reaction in the pathophysiology of this disorder. Case presentation An 84-year-old Asian man treated with isoniazid, along with rifampin, pyrazinamide and ethambutol for suspected extrapulmonary tuberculosis, presented with a recurrent pleural effusion, his third episode since the initiation of this therapy. The first effusion occurred one month after the start of treatment, without any prior evidence of pulmonary tuberculosis involvement. Follow-up testing, including thoracoscopic pleural biopsies, never confirmed tuberculosis infection. Further evaluation yielded serological evidence suggesting drug-induced lupus. No effusions recurred following the discontinuation of isoniazid, although other antituberculosis medications were continued. Conclusion The immunological rebound construct is inconsistent with the evolution of this case, which indicates rather that drug-induced lupus may explain at least some cases of new pleural effusions following the initiation of isoniazid.

 19. BMVC test, an improved fluorescence assay for detection of malignant pleural effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, I-Ting; Tsai, Yu-Lin; Kang, Chi-Chih; Huang, Wei-Chun; Wang, Chiung-Lin; Lin, Mei-Ying; Lou, Pei-Jen; Shih, Jin-Yuan; Wang, Hao-Chien; Wu, Huey-Dong; Tsai, Tzu-Hsiu; Jan, I-Shiow; Chang, Ta-Chau

  2014-01-01

  The diagnosis of malignant pleural effusions is an important issue in the management of malignancy patients. Generally, cytologic examination is a routine diagnostic technique. However, morphological interpretation of cytology is sometimes inconclusive. Here an ancillary method named BMVC test is developed for rapid detection of malignant pleural effusion to improve the diagnostic accuracy at low cost. A simple assay kit is designed to collect living cells from clinical pleural effusion and a fluorescence probe, 3,6-Bis(1-methyl-4-vinylpyridinium) carbazole diiodide (BMVC), is used to illuminate malignant cells. The fluorescence intensity is quantitatively analyzed by ImageJ program. This method yields digital numbers for the test results without any grey zone or ambiguities in the current cytology tests due to intra-observer and inter-observer variability. Comparing with results from double-blind cytologic examination, this simple test gives a good discrimination between malignant and benign specimens with sensitivity of 89.4% (42/47) and specificity of 93.3% (56/60) for diagnosis of malignant pleural effusion. BMVC test provides accurate results in a short time period, and the digital output could assist cytologic examination to become more objective and clear-cut. This is a convenient ancillary tool for detection of malignant pleural effusions

 20. [Percutaneous tubing and drainage for the diagnosis and treatment of malignant pericardial effusion].

  Science.gov (United States)

  Li, Y; Zhou, J; Zhang, J

  2000-01-01

  To insert a tube into pericardial cavity as an emergent measure of diagnosis and treatment in patients with malignant pericardial effusion. Pericardial puncture was followed by insertion of drainage tube (diameter = 1.8 mm) through the puncture needle. The effusion collected was examined for cancer cells. After drainage, chemotherapeutic agents were administered. Four hours later, drainage was continued for 2 days (drained in 24 hr) and the tube was removed. In 34 cases with malignant pericardial effusion, tube draining was successful to relieve cardiac temponade within 15-60 minutes. Clots were present in 91.2% of the cases and cancer diagnosis was confirmed in all of them. The cytologic diagnosis of effusion was positive in 61.8%, and the cyto-pathologic typing of clots was 81.0%. The difference was statistically significant. When the results of the 2 examinations were put together, the positive rate increased to 94.1%. Tube drainage of malignant pericardial effusion is useful in diagnosis and emergency treatment.

 1. Dynamic Variables Fail to Predict Fluid Responsiveness in an Animal Model With Pericardial Effusion.

  Science.gov (United States)

  Broch, Ole; Renner, Jochen; Meybohm, Patrick; Albrecht, Martin; Höcker, Jan; Haneya, Assad; Steinfath, Markus; Bein, Berthold; Gruenewald, Matthias

  2016-10-01

  The reliability of dynamic and volumetric variables of fluid responsiveness in the presence of pericardial effusion is still elusive. The aim of the present study was to investigate their predictive power in a porcine model with hemodynamic relevant pericardial effusion. A single-center animal investigation. Twelve German domestic pigs. Pigs were studied before and during pericardial effusion. Instrumentation included a pulmonary artery catheter and a transpulmonary thermodilution catheter in the femoral artery. Hemodynamic variables like cardiac output (COPAC) and stroke volume (SVPAC) derived from pulmonary artery catheter, global end-diastolic volume (GEDV), stroke volume variation (SVV), and pulse-pressure variation (PPV) were obtained. At baseline, SVV, PPV, GEDV, COPAC, and SVPAC reliably predicted fluid responsiveness (area under the curve 0.81 [p = 0.02], 0.82 [p = 0.02], 0.74 [p = 0.07], 0.74 [p = 0.07], 0.82 [p = 0.02]). After establishment of pericardial effusion the predictive power of dynamic variables was impaired and only COPAC and SVPAC and GEDV allowed significant prediction of fluid responsiveness (area under the curve 0.77 [p = 0.04], 0.76 [p = 0.05], 0.83 [p = 0.01]) with clinically relevant changes in threshold values. In this porcine model, hemodynamic relevant pericardial effusion abolished the ability of dynamic variables to predict fluid responsiveness. COPAC, SVPAC, and GEDV enabled prediction, but their threshold values were significantly changed. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Lack of concordance in parapneumonic effusion management in children in central Europe.

  Science.gov (United States)

  Hafen, Gaudenz M; Grenzbach, Andrea-Claudia; Moeller, Alexander; Rochat, Mascha K

  2016-04-01

  Treatment of parapneumonic effusion in children remains controversial in the literature and in clinical practice. The aim of this study was to determine whether mutual consensus exists in the diagnosis and treatment of parapneumonic effusion in Central European countries. A questionnaire was sent to all directors of pediatric respiratory units in four adjacent Central European countries (Austria, France, Germany, Switzerland). The response rate was 61.8%. Responses reflected acceptable agreement regarding initial diagnostic procedures, as most centers performed chest X-ray and biological exams, followed by ultrasound, thoracocentesis, or computed tomography. However, antibiotic regimens were very heterogeneous, and the survey revealed complete lack of agreement on the indications and effusion volume threshold for invasive procedures, such as fibrinolytic instillation and thoracoscopy. In conclusion, apart from initial diagnostic procedures, this study showed a lack of mutual consensus among the four countries regarding the management of pediatric parapneumonic effusion. Multicenter prospective trials are clearly needed to acquire more evidence on the management of childhood parapneumonic effusion, enabling the development of evidence-based algorithms that could help to avoid unnecessary examinations with potential long-term side effects, such as radiation exposure at a young age. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 3. Primary Sjögren's syndrome accompanied by pleural effusion: a case report and literature review.

  Science.gov (United States)

  Ma, Dedong; Lu, Hongxiu; Qu, Yiqing; Wang, Shanshan; Ying, Yangyang; Xiao, Wei

  2015-01-01

  Sjögren's syndrome (SS) is a systemic autoimmune disease characterized by the infiltration of lymphocytes in exocrine glands, specifically the salivary and lacrimal glands, resulting in the typical symptoms of xerophthalmia and xerostomia. SS may be accompanied by pleural effusion when the lung is involved, but this occurrence has been reported in only 10 cases in the literature. We report the case of a 42 year-old woman with severe bilateral pleural effusion for eight years. Primary Sjögren's Syndrome was finally diagnosed based on the presence of xerophthalmia and xerostomia, biopsy of the minor salivary glands, and positive anti-SS-A antibody in the serum and pleural effusion. Biopsy of the parietal pleura through video-assisted thoracoscopy revealed infiltration of lymphocytes. The patient had a long history of pleural effusion without clear etiology. Malignant disease was first suspected because of abnormal density lesion on the left lung and malignant cells found on cytology, but PET-CT revealed no malignant lesion. Examinations did not support infection, malignant tumor, pulmonary sarcoidosis, or other connective tissue diseases. This data could be useful for the future study of pleural effusion in SS.

 4. Mortality Following Catheter Drainage Versus Thoracentesis in Cirrhotic Patients with Pleural Effusion.

  Science.gov (United States)

  Hung, Tsung-Hsing; Tseng, Chih-Wei; Tsai, Chen-Chi; Hsieh, Yu-Hsi; Tseng, Kuo-Chih; Tsai, Chih-Chun

  2017-04-01

  Pleural effusion is an abnormal collection of body fluids that may cause related morbidity or mortality in cirrhotic patients. There are insufficient data to determine the optimal method of drainage, for symptomatic relief in cirrhotic patients with pleural effusion. In this study, we compare the mortality outcomes of catheter drainage versus thoracentesis in cirrhotic patients. The National Health Insurance Database, derived from the Taiwan National Health Insurance Program, was used to identify cirrhotic patients with pleural effusion requiring drainage between January 1, 2007, and December 31, 2010. In all, 2556 cirrhotic patients with pleural effusion were selected for the study and divided into the two groups (n = 1278/group) after propensity score matching. The mean age was 61.0 ± 14.3 years, and 68.9% (1761/2556) were men. The overall 30-day mortality was 21.0% (538/2556) and was higher in patients treated with catheter drainage than those treated with thoracentesis (23.5 vs. 18.6%, respectively, P pleural effusion requiring drainage, catheter drainage is associated with higher mortality compared to thoracentesis.

 5. Spatial context learning approach to automatic segmentation of pleural effusion in chest computed tomography images

  Science.gov (United States)

  Mansoor, Awais; Casas, Rafael; Linguraru, Marius G.

  2016-03-01

  Pleural effusion is an abnormal collection of fluid within the pleural cavity. Excessive accumulation of pleural fluid is an important bio-marker for various illnesses, including congestive heart failure, pneumonia, metastatic cancer, and pulmonary embolism. Quantification of pleural effusion can be indicative of the progression of disease as well as the effectiveness of any treatment being administered. Quantification, however, is challenging due to unpredictable amounts and density of fluid, complex topology of the pleural cavity, and the similarity in texture and intensity of pleural fluid to the surrounding tissues in computed tomography (CT) scans. Herein, we present an automated method for the segmentation of pleural effusion in CT scans based on spatial context information. The method consists of two stages: first, a probabilistic pleural effusion map is created using multi-atlas segmentation. The probabilistic map assigns a priori probabilities to the presence of pleural uid at every location in the CT scan. Second, a statistical pattern classification approach is designed to annotate pleural regions using local descriptors based on a priori probabilities, geometrical, and spatial features. Thirty seven CT scans from a diverse patient population containing confirmed cases of minimal to severe amounts of pleural effusion were used to validate the proposed segmentation method. An average Dice coefficient of 0.82685 and Hausdorff distance of 16.2155 mm was obtained.

 6. Secretion of intelectin-1 from malignant pleural mesothelioma into pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Tsuji, S; Tsuura, Y; Morohoshi, T; Shinohara, T; Oshita, F; Yamada, K; Kameda, Y; Ohtsu, T; Nakamura, Y; Miyagi, Y

  2010-08-10

  Malignant pleural mesothelioma (MPM) is a rare but fatal tumour. Although most MPM patients show pleural effusion at even the early stage, it is hard to diagnose as MPM at the early stage because a sensitive and reliable diagnostic marker for MPM has not been found in plasma or pleural effusion. In this study, we investigated whether intelectin-1 was specifically contained in MPM cells and the pleural effusion of MPM patient by immunohistochemistry, western blotting, and enzyme-linked immunosorbent assay. Malignant pleural mesothelioma cell lines, but not lung adenocarcinoma cell lines, secreted intelectin-1. In immunohistochemistry, epithelioid-type MPMs, but neither pleura-invading lung adenocarcinomas nor reactive mesothelial cells near the lung adenocarcinomas, were stained with anti-intelectin antibodies. Pleural effusion of MPM patients contained a higher concentration of intelectin-1 than that of lung cancer patients. These results suggest that detection of intelectin-1 may be useful for a differential diagnosis of epithelioid-type MPM in immunohistochemistry and that a high concentration of intelectin-1 in pleural effusion can be used as a new marker for clinical diagnosis of MPM.

 7. Clinical diagnostic of pleural effusions using a high-speed viscosity measurement method

  Science.gov (United States)

  Hurth, Cedric; Klein, Katherine; van Nimwegen, Lena; Korn, Ronald; Vijayaraghavan, Krishnaswami; Zenhausern, Frederic

  2011-08-01

  We present a novel bio-analytical method to discriminate between transudative and exudative pleural effusions based on a high-speed video analysis of a solid glass sphere impacting a liquid. Since the result depends on the solution viscosity, it can ultimately replace the battery of biochemical assays currently used. We present results obtained on a series of 7 pleural effusions obtained from consenting patients by analyzing both the splash observed after the glass impactor hits the liquid surface, and in a configuration reminiscent of the drop ball viscometer with added sensitivity and throughput provided by the high-speed camera. The results demonstrate distinction between the pleural effusions and good correlation with the fluid chemistry analysis to accurately differentiate exudates and transudates for clinical purpose. The exudative effusions display a viscosity around 1.39 ± 0.08 cP whereas the transudative effusion was measured at 0.89 ± 0.09 cP, in good agreement with previous reports.

 8. The accuracy of chest sonography in the diagnosis of small pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kocijancic, I.

  2003-01-01

  Background. The aim of the study was to evaluate the accuracy of chest sonography in the radiological diagnosis of small pleural effusions. Patients and methods. Patients referred for abdominal and/or chest sonographies for various reasons were examined for sonographic features of pleural effusion. From January 1997 till January 2000, 69 patients were included into the study. Fifty-two patients were found to have pleural effusion not exceeding 15 mm in depth, the rest of them served as controls. Subsequently erect posteroanterior and expiratory lateral decubitus projections were done in all patients. Results. Compared to radiological examination chest sonography had a positive predictive value of 92% in the diagnosis of small pleural effusions in our study population. The mean thickness of fluid was 9.2 mm on ultrasonography and 7.6 mm on expiratory lateral decubitus views (P<0.01). Conclusions. Chest sonography showed a high degree of accuracy for demonstrating small pleural effusions and could replace lateral decubitus chest radiographs adequately. (author)

 9. Matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in diagnosis of pleural effusion of malignant origin.

  Science.gov (United States)

  Fiorelli, Alfonso; Ricci, Serena; Feola, Antonia; Mazzella, Antonio; D'Angelo, Luigi; Santini, Mario; Di Domenico, Marina; Di Carlo, Angelina

  2016-04-01

  The aim of the present study was to evaluate the diagnostic accuracy of matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in differentiating benign from malignant exudative pleural effusions. This is a unicentre observational study including 97 consecutive patients with exudative pleural effusions. Metalloproteinase-9, tissue inhibitor of metalloproteinase-1, lactate dehydrogenase, ferritin, carcinoembryonic antigen and carbohydrate antigen 15-3 were measured in pleural effusion and serum by enzyme-linked immunosorbent assay. The activity of metalloproteinase-9 was also evaluated by substrate zymography. The data were correlated with final diagnosis of pleural effusions to evaluate the diagnostic accuracy. Of the 97 eligible patients, 6 were excluded. Of the 91 patients included in the study, 70 had malignant pleural effusions and 21 had benign pleural effusions. Both in sera and pleural effusions, matrix metalloproteinase-9 (P effusion (P effusion metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 levels showed higher value of sensitivity (97 and 91%, respectively) and specificity (90 and 95%, respectively) compared with other standard markers. Serum metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 levels showed similar results. Among 70 neoplastic patients, 29 had negative pleural cytology. Of these, 25 presented elevated levels of metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1, whereas 4 patients had elevated levels of one of the two markers. Our results showed that metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 might be valuable markers in differentiating benign from malignant pleural effusions. Their levels are neither influenced by the histology and tumour origin nor by the presence of tumour cells in pleural effusions. Thus, their use in clinical practice could help in the selection of patients needing more invasive procedures, such as thoracoscopic biopsy. © The Author 2016

 10. Diagnostic Significance of Measuring Vascular Endothelial Growth Factor for the Differentiation between Malignant and Tuberculous Pleural Effusion.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hak-Ryul; Kim, Byoung-Ryun; Park, Rae-Kil; Yoon, Kwon-Ha; Jeong, Eun-Taik; Hwang, Ki-Eun

  2017-06-01

  Malignancy and tuberculosis are common causes of lymphocytic exudative pleural effusion. However, it is occasionally difficult to differentiate malignant pleural effusion from tuberculous pleural effusion. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a critical cytokine in the pathogenesis of malignant pleural effusion. Endocan is a dermatan sulfate proteoglycan that is secreted by endothelial cells. Importantly, endocan mediates the vascular growth-promoting action of VEGF. The aim of this study was to evaluate the diagnostic significance of VEGF and endocan in pleural effusion. We thus measured the levels of VEGF and endocan in the pleural effusion and serum samples of patients with lung cancer (n = 59) and those with tuberculosis (n = 32) by enzyme-linked immunosorbent assay. Lung cancer included 40 cases of adenocarcinoma, 13 of squamous cell carcinoma, and 6 of small cell carcinoma. Pleural effusion VEGF levels were significantly higher in the malignant group than in the tuberculosis group (2,091.47 ± 1,624.80 pg/mL vs. 1,291.05 ± 1,100.53 pg/mL, P pleural effusion endocan levels were similar between the two groups (1.22 ± 0.74 ng/mL vs. 0.87 ± 0.53 ng/mL). The areas under the curve of VEGF and endocan were 0.73 and 0.52, respectively. Notably, the VEGF levels were similar in malignant pleural effusion, irrespective of the histological type of lung cancer. Moreover, no significant difference was found in the serum VEGF and endocan levels between patients with lung cancer and those with tuberculosis. In conclusion, high VEGF levels in pleural effusion are suggestive of malignant pleural effusion.

 11. Reactive oxygen species modulator 1, a novel protein, combined with carcinoembryonic antigen in differentiating malignant from benign pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xianmeng; Zhang, Na; Dong, Jiahui; Sun, Gengyun

  2017-05-01

  The differential diagnosis of malignant pleural effusion and benign pleural effusion remains a clinical problem. Reactive oxygen species modulator 1 is a novel protein overexpressed in various human tumors. The objective of this study was to evaluate the diagnostic value of joint detection of reactive oxygen species modulator 1 and carcinoembryonic antigen in the differential diagnosis of malignant pleural effusion and benign pleural effusion. One hundred two consecutive patients with pleural effusion (including 52 malignant pleural effusion and 50 benign pleural effusion) were registered in this study. Levels of reactive oxygen species modulator 1 and carcinoembryonic antigen were measured by enzyme-linked immunosorbent assay and radioimmunoassay, respectively. Results showed that the concentrations of reactive oxygen species modulator 1 both in pleural fluid and serum of patients with malignant pleural effusion were significantly higher than those of benign pleural effusion (both p pleural fluid reactive oxygen species modulator 1 were 61.54% and 82.00%, respectively, with the optimized cutoff value of 589.70 pg/mL. However, the diagnostic sensitivity and specificity of serum reactive oxygen species modulator 1 were only 41.38% and 86.21%, respectively, with the cutoff value of 27.22 ng/mL, indicating that serum reactive oxygen species modulator 1 may not be a good option in the differential diagnosis of malignant pleural effusion and benign pleural effusion. The sensitivity and specificity of pleural fluid carcinoembryonic antigen were 69.23% and 88.00%, respectively, at the cutoff value of 3.05 ng/mL, while serum carcinoembryonic antigen were 80.77% and 72.00% at the cutoff value of 2.60 ng/mL. The sensitivity could be raised to 88.17% in parallel detection of plural fluid reactive oxygen species modulator 1 and carcinoembryonic antigen concentration, and the specificity could be improved to 97.84% in serial detection.

 12. Thoraco-amniotic shunting for fetal pleural effusion--a case series.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Walsh, J

  2011-11-15

  Fetal pleural effusion is a rare occurrence, with an incidence of 1 per 10-15,000 pregnancies. The prognosis is related to the underlying cause and is often poor. There is increasing evidence that in utero therapy with thoraco-amniotic shunting improves prognosis by allowing lung expansion thereby preventing hydrops and pulmonary hypoplasia. This is a review of all cases of fetal pleural effusion managed over an eight year period the National Maternity Hospital Dublin. Over the nine year period there were 21 cases of fetal pleural effusion giving an overall incidence of 1 per 9281 deliveries. Of these, 15 underwent thoraco-amniotic shunting. There were associated anomalies diagnosed in 5 (33%) of cases. The overall survival in our cohort was 53%. The presence of hydrops was a poor prognostic factor, with survival in cases with hydrops of 33% (3\\/9) compared to 83% (5\\/6) in those cases without associated hydrops.

 13. Aetiology and pathology of otitis media with effusion in adult life.

  Science.gov (United States)

  Mills, R; Hathorn, I

  2016-05-01

  To gather and analyse information concerning the aetiology and pathology of otitis media with effusion in adults. A review of the English language literature from 1970 to the present was conducted. The available evidence suggests that otitis media with effusion in adult life is best viewed as a syndrome with a number of causes, including: infiltration of the eustachian tube by nasopharyngeal carcinoma and other local malignancies; changes in the middle ear and eustachian tube induced by radiotherapy; and systemic disease. There is now a body of evidence specifically related to the aetiology and pathology of otitis media with effusion in adult life. However, further research is required to fill in the gaps in our knowledge and understanding of this condition.

 14. Empyema Necessitans Complicating Pleural Effusion Associated with Proteus Species Infection: A Diagnostic Dilemma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. S. Yauba

  2015-01-01

  Full Text Available Background. Empyema necessitans, a rare complication of pleural effusion, could result in significant morbidity and mortality in children. It is characterized by the dissection of pus through the soft tissues and the skin of the chest wall. Mycobacterium tuberculosis and Actinomyces israelii are common causes but Gram negative bacilli could be a rare cause. However, there were challenges in differentiating between Mycobacterium tuberculosis and nontuberculous empyema in a resource poor setting like ours. We report a child with pleural effusion and empyema necessitans secondary to Proteus spp. infection. Methods. We describe a 12-year-old child with empyema necessitans complicating pleural effusion and highlight management challenges. Results. This case was treated with quinolones, antituberculous drugs, chest tube drainage, and nutritional rehabilitation. Conclusion. Empyema necessitatis is a rare condition that can be caused by Gram negative bacterial pathogens like Proteus species.

 15. Simulation Studies of Diffusion-Release and Effusive-Flow of Short-Lived Radioactive Isotopes

  CERN Document Server

  Zhang, Yan; Kawai, Yoko

  2005-01-01

  Delay times associated with diffusion release from targets and effusive-flow transport of radioactive isotopes to ion sources are principal intensity limiters at ISOL-based radioactive ion beam facilities, and simulation studies with computer models are cost effective methods for designing targets and vapor transport systems with minimum delay times to avoid excessive decay losses of short lived ion species. A finite difference code, Diffuse II, was recently developed at the Oak Ridge National Laboratory to study diffusion-release of short-lived species from three principal target geometries. Simulation results are in close agreement with analytical solutions to Fick’s second equation. Complementary to the development of Diffuse II, the Monte-Carlo code, Effusion, was developed to address issues related to the design of fast vapor transport systems. Results, derived by using Effusion, are also found to closely agree with experimental measurements. In this presentation, the codes will be used in conc...

 16. Idiopathic pleural panniculitis with recurrent pleural effusion not associated with Weber-Christian disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laperuta Paolo

  2016-01-01

  Full Text Available A 82-year-old patient with dyspnea and a recurrent history of pleural effusion was admitted into our unit. He performed a Chest computed tomography showing right pleural effusion. Video-assisted thoracoscopy (VATS exploratory showed parietal pleural thickening of adipose tissue. The surgical procedure consisted, therefore, in the execution of multiple biopsies of the parietal pleura which appeared covered, on the whole surface, by islands of adipose tissue, without macroscopic pathological aspects. After the procedure was performed pleurodesis with talc. The definitive histological examination consisted of normal mesothelial cells surrounded by fatty tissue infiltrated by small lymphocytes in a patient without skin lesions or visceral or systemic signs of inflammatory involvement of the adipose tissue. We reported a rare case of idiopathic pleural panniculitis with recurrent pleural effusion not associated with Weber-Christian disease.

 17. [Pleuro-peritoneal shunt in a patient with intractable pleural effusion after cardiac surgery].

  Science.gov (United States)

  Tsuji, Maiko; Yamazaki, Takenori

  2014-10-01

  A 45-year-old man experienced dyspnea on effort and was hospitalized due to severe mitral valve regurgitation and atrial fibrillation. He also had alcoholic cirrhosis. After he was stabilized, mitral valve plasty and Maze procedure were performed. The postoperative clinical course was satisfactory. During the follow-up period, he began to suffer from persistent left pleural effusion, which amounted to about 2,500 to 3,000 ml, and required intercostal tube drainage weekly. Therefore a pleuro-peritoneal shunt was implanted. The pleural effusion decreased, and he obtained significant relief from dyspnea. After one year, we confirmed that pleural effusion had not reoccurred, and removed the pleuro-peritoneal shunt.

 18. Diagnosis and treatment of malignant pleural effusion: a systematic literature review and new approaches.

  Science.gov (United States)

  Lombardi, Giuseppe; Zustovich, Fable; Nicoletto, Maria Ornella; Donach, Martin; Artioli, Grazia; Pastorelli, Davide

  2010-08-01

  Malignant pleural effusion is a frequent complication in many types of tumors, and its presence indicates short expected survival. This review updates the current knowledge about diagnosis and management of malignant pleural effusion. In recent years, progress has been made in diagnosis through the use of new pathologic and radiologic approaches, such as the introduction of positron emission tomography-computed tomography, immunohistochemical marker combinations, and genetic studies to identify malignant cells. Treatment is always palliative. New promising drugs have been tested, but, awaiting randomized studies, talc pleurodesis is still the treatment of choice, although doubts remain about its safety. A long-term indwelling pleural catheter could be a valid alternative to talc pleurodesis in selected patients with trapped lung syndrome (a lung that fails to reexpand after drainage of pleural effusion) and short life expectancy. However, the correct treatment depends on several factors such as performance status, expected survival, presence of lung reexpansion following pleural drainage and comorbidities.

 19. Nutritional status of children hospitalized for parapneumonic effusion.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Huysentruyt

  Full Text Available BACKGROUND & AIMS: Among children hospitalized for pneumonia, those with parapneumonic effusion (PPE are at particular risk for nutritional deterioration. This study aimed to 1 investigate the evolution of the nutritional status during hospitalization and at outpatient follow-up; 2 determine clinical risk factors for weight loss during hospitalization; 3 describe the nutritional interventions for these children. METHODS: Retrospective chart review (January '07 - September '12 of 56 children with pneumonia, complicated by PPE in two Belgian hospitals for data on body weight and height at admission (t0 and discharge (t1, and two weeks (t2 and one month (t3 after discharge. Length of hospitalization (LoS, length of stay in paediatric intensive care (LoSPICU and maximal in-hospital weight loss (tmax were calculated and nutritional interventions were recorded. RESULTS: The median (range age was 3.5 (1.0-14.8 years. Weight or height was lacking in five (8.9% children at t0 and in 28 (50% at t1; 21.4% was weighed only once during hospitalization. At tmax, respectively 17/44 and 5/44 children lost ≥ 5% and ≥ 10% of their weight. Median (range LoS and LoSPICU were 18.0 (10-41 and 4.0 (0-23 days. One-fourth received a nutritional intervention. Weight for height at admission (WFH(t0 significantly predicted maximal weight loss (β (95% CI = -0.34 (-2.0--0.1; p = 0.03. At t2 and t3, 13/32 and 5/22 of the children with available follow-up data did not reach WFH(t0, whilst in 4/35 and 5/26 body weight remained ≥ 5% under the weight(t0. CONCLUSIONS: One-third of children with pneumonia complicated by PPE and monitored for weight and height, lost ≥ 5% of their body weight during hospitalization. One-fourth did not reach initial WFH one month after discharge. Those with a higher WFH at admission were at higher risk of weight loss. More attention for monitoring of weight loss and the nutritional policy during and after hospitalization is warranted.

 20. Primary Intestinal Lymphangiectasia Manifested as Unusual Edemas and Effusions: A Case Report.

  Science.gov (United States)

  Wang, Xuefeng; Jin, Hong; Wu, Weilu

  2016-03-01

  Primary intestinal lymphangiectasia (PIL) is a rare disorder of unknown etiology characterized by diffuse or localized dilation and eventual rupture of the enteric lymphatic vessels in mucosa, submucosa, and/or subserosa. Lymph, rich in all kinds of proteins and lymphocytes, leaks into the gastrointestinal tract via the affected lymphatic vessels causing hypoproteinemia and lymphopenia. The main symptom is variable degrees of pitting edemas of bilateral lower limbs. But edemas of any other parts of body, and mild serous effusions may also occur sometimes. PIL occurs in conjunction with a right hemifacial edema, a right upper limb lymphedema, asymmetric bilateral calves edemas, and a unilateral massive pleural effusion seems never to be reported before. In addition, increased enteric protein loss that may cause severe hypoproteinemia usually get overlooked, and the lymphatic system disorders always put the diagnoses in a dilemma.We described a case of a 17-year-old Chinese girl with a history of gradually progressive swellings of right-sided face, right upper limb, and bilateral calves since 3 to 4 months of age. A right-sided massive pleural effusion, a moderate pericardial effusion, and a mild ascites have been proved unchanged by a series of computerized tomography (CT) scans since 5 years ago. The diagnosis of PIL was finally confirmed by severe hypoproteinemia, endoscopic changes, and histology of jejunum biopsy. Further lymphoscintigraphy and lymphangiography also identified lymph leakage in her bowel and several abnormal lymphatic vessels. A high-protein, low-fat diet supplemented with medium-chain triglycerides (MCT) showed some benefit.This case suggested that PIL was a rare but important etiology of hypoproteinemia, effusions, and edemas. PIL, effusions, and lymphedema can be the features of multisegmental generalized lymphatic dysplasia. In addition, both lymphoscintigraphy and intranodal lymphangiography could be considered when lymphatic system

 1. Multivariate modelling with 1H NMR of pleural effusion in murine cerebral malaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghosh Soumita

  2011-11-01

  Full Text Available Abstract Background Cerebral malaria is a clinical manifestation of Plasmodium falciparum infection. Although brain damage is the predominant pathophysiological complication of cerebral malaria (CM, respiratory distress, acute lung injury, hydrothorax/pleural effusion are also observed in several cases. Immunological parameters have been assessed in pleural fluid in murine models; however there are no reports of characterization of metabolites present in pleural effusion. Methods 1H NMR of the sera and the pleural effusion of cerebral malaria infected mice were analyzed using principal component analysis, orthogonal partial least square analysis, multiway principal component analysis, and multivariate curve resolution. Results It has been observed that there was 100% occurrence of pleural effusion (PE in the mice affected with CM, as opposed to those are non-cerebral and succumbing to hyperparasitaemia (NCM/HP. An analysis of 1H NMR and SDS-PAGE profile of PE and serum samples of each of the CM mice exhibited a similar profile in terms of constituents. Multivariate analysis on these two classes of biofluids was performed and significant differences were detected in concentrations of metabolites. Glucose, creatine and glutamine contents were high in the PE and lipids being high in the sera. Multivariate curve resolution between sera and pleural effusion showed that changes in PE co-varied with that of serum in CM mice. The increase of glucose in PE is negatively correlated to the glucose in serum in CM as obtained from the result of multiway principal component analysis. Conclusions This study reports for the first time, the characterization of metabolites in pleural effusion formed during murine cerebral malaria. The study indicates that the origin of PE metabolites in murine CM may be the serum. The loss of the components like glucose, glutamine and creatine into the PE may worsen the situation of patients, in conjunction with the enhanced

 2. [Matrix metalloproteinases and their inhibitors in lung cancer with malignant pleural effusion].

  Science.gov (United States)

  Moche, M; Hui, D S C; Huse, K; Chan, K S; Choy, D K L; Scholz, G H; Gosse, H; Winkler, J; Schauer, J; Sack, U; Hoheisel, G

  2005-08-01

  Matrix metalloproteinases (MMP) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMP) play a crucial role in physiological and pathological matrix turnover. This study aimed to determine the occurrence of MMP and TIMP in lung cancer patients with malignant pleural effusions (CA). MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-8, MMP-9, TIMP-1, and IMP-2 oncentrations were determined by ELISA and zymography in pleural effusions and plasma of 31 CA and 14 congestive heart failure (CHF) patients and in plasma of 18 healthy controls (CON). MMP-2, TIMP-1, and TIMP-2 ELISA-concentrations were increased in CA pleural fluid vs. CA plasma (p < 0.005, p < 0.005, p < 0.05), in contrast to MMP-9 being higher in plasma (p < 0.005). Pleural fluid MMP-1 and MMP-8 were increased in CA vs. CHF (p < 0.05, p < 0.005). MMP and TIMP plasma concentrations were not different in CA vs. CHF, but MMP-9, TIMP-1, and TIMP-2 were increased vs. CON (p < 0.005, each). Gelatine zymography MMP-9/MMP-2 ratios were increased in CA plasma vs. effusion fluid (p < 0.005), in CA vs. CHF plasma, CA vs. CHF effusions (p < 0.005 each), and in CA vs. CON plasma (p < 0.05). MMP-2, TIMP-1, and TIMP-2 accumulate in the pleural compartment in CA and CHF, probably reflecting an unspecific pleural reaction. MMP-1 and MMP-8 are increased in cellular rich CA pleural effusions only. The determination of MMP-9/MMP-2 ratios in pleural fluid may contribute to differentiate CHF from CA effusions.

 3. Beta-trace protein in ascites and pleural effusions: limits of CSF leakage detection.

  Science.gov (United States)

  Dietzel, Joanna; Krebs, Alexander; Böttcher, Dominique; Sieb, Manuela; Glocker, Michael O; Lüdemann, Jan; Roser, Markus; Dressel, Alexander

  2012-06-10

  Rhino- and/or otoliquorrhea can be diagnosed by detecting beta-trace protein (β-TP) in nasal or ear secretions, as β-TP is found in high concentrations in cerebrospinal fluid (CSF) but not in serum. CSF fistulae following trauma or surgery can also occur at other anatomical sites, resulting in CSF leakage into the thoracic and abdominal cavities. By analogy, determination of ß-TP has also been used to diagnose CSF admixture in pleural effusions and ascites. However, no systematic study has yet evaluated the concentrations of β-TP in such fluids in the absence of CSF. To determine the validity of β-TP determination as a marker for the presence of CSF, we investigated β-TP concentrations in pleural effusions and ascites without CSF admixture. Patients from whom samples of ascites or pleural effusion and a paired plasma sample were available were investigated. One hundred sixty-four patients were prospectively recruited. ß-TP concentrations were determined by nephelometry. Mass spectrometric proteome analysis confirmed the presence of ß-TP in the samples. Median β-TP concentrations detected in ascites and pleural effusions (range, 0.014-26.5 mg/L, median 2.29 mg/L) exceeded the corresponding plasma concentrations 2.6-fold. According to cutoffs published to diagnose rhino- and otoliquorrhea, between 6.1% and 95.7% of the specimens would have been erroneously rated CSF-positive. Protein analysis confirmed the presence of β-TP in pleural effusion and ascites. Ascites and pleural effusion contain high concentrations of β-TP that exceed the levels in corresponding plasma. Therefore, β-TP is not a specific marker for the presence of CSF in these fluids.

 4. Closed pleural biopsy is still useful in the evaluation of malignant pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Somnath Bhattacharya

  2012-01-01

  Full Text Available Background: Pleural fluid cytology for malignant cells is the easiest way to diagnose malignant pleural effusion with good sensitivity and specificity. With the introduction of medical thoracoscopy, the use of closed pleural biopsy for the diagnosis of cytology negative malignant pleural effusion is gradually decreasing. However use of thoracoscopy is limited due to its high cost and procedure related complications. Aims: The aim was to assess the usefulness of closed pleural biopsy in the diagnosis of malignant pleural effusion. Materials and Methods: Sixty-six patients of pleural effusion associated with malignancy were selected from the patients admitted in the chest ward of a tertiary care hospital over a period of 1 year. Pleural fluid aspiration for cytology and closed pleural biopsy were done in all the patients. Results: Out of 66 patients, 46 (69% patients showed malignant cells in pleural fluid cytology examination. Cytology was positive in 35 (52%, 10 (15%, and 1 (1.5% patients in the first, second, and third samples respectively. Closed pleural biopsy was positive in 32 (48% patients. Among them, 22 also had positive cytology. Additional 10 cytology negative patients were diagnosed by pleural biopsy. Cytology-histology concordance was seen in 12 patients. Definite histological diagnosis could be achieved in five patients with indeterminate cytology. Pleural biopsy was not associated with any major postoperative complication. Conclusion: Closed pleural biopsy can improve the diagnostic ability in cytology negative malignant pleural effusion. Closed pleural biopsy has still a place in evaluation of malignant pleural effusion especially in a resource-limited country like India.

 5. Novel use of pleural ultrasound can identify malignant entrapped lung prior to effusion drainage.

  Science.gov (United States)

  Salamonsen, Matthew R; Lo, Ada K C; Ng, Arnold C T; Bashirzadeh, Farzad; Wang, William Y S; Fielding, David I K

  2014-11-01

  The presence of entrapped lung changes the appropriate management of malignant pleural effusion from pleurodesis to insertion of an indwelling pleural catheter. No methods currently exist to identify entrapped lung prior to effusion drainage. Our objectives were to develop a method to identify entrapped lung using tissue movement and deformation (strain) analysis with ultrasonography and compare it to the existing technique of pleural elastance (PEL). Prior to drainage, 81 patients with suspected malignant pleural effusion underwent thoracic ultrasound using an echocardiogram machine. Images of the atelectatic lower lobe were acquired during breath hold, allowing motion and strain related to the cardiac impulse to be analyzed using motion mode (M mode) and speckle-tracking imaging, respectively. PEL was measured during effusion drainage. The gold-standard diagnosis of entrapped lung was the consensus opinion of two interventional pulmonologists according to postdrainage imaging. Participants were randomly divided into development and validation sets. Both total movement and strain were significantly reduced in entrapped lung. Using data from the development set, the area under the receiver-operating curves for the diagnosis of entrapped lung was 0.86 (speckle tracking), 0.79 (M mode), and 0.69 (PEL). Using respective cutoffs of 6%, 1 mm, and 19 cm H2O on the validation set, the sensitivity/specificity was 71%/85% (speckle tracking), 50%/85% (M mode), and 40%/100% (PEL). This novel ultrasound technique can identify entrapped lung prior to effusion drainage, which could allow appropriate choice of definitive management (pleurodesis vs indwelling catheter), reducing the number of interventions required to treat malignant pleural effusion.

 6. Utility of semi-rigid thoracoscopy in undiagnosed exudative pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Nattusamy, Loganathan; Madan, Karan; Mohan, Anant; Hadda, Vijay; Jain, Deepali; Madan, Neha Kawatra; Arava, Sudheer; Khilnani, Gopi C; Guleria, Randeep

  2015-01-01

  Semi-rigid thoracoscopy is a safe and efficacious procedure in patients with undiagnosed pleural effusion. Literature on its utility from developing countries is limited. We herein describe our initial experience on the utility of semi-rigid thoracoscopy from a tertiary care teaching and referral center in north India. We also perform a systematic review of studies reporting the utility of semi-rigid thoracoscopy from India. The primary objective was to evaluate the diagnostic utility of semi-rigid thoracoscopy in patients with undiagnosed exudative pleural effusion. Semi-rigid thoracoscopy was performed under local anesthesia and conscious sedation in the bronchoscopy suite. A total of 48 patients underwent semi-rigid thoracoscopy between August 2012 and December 2013 for undiagnosed pleural effusion. Mean age was 50.9 ± 14.1 years (range: 17-78 years). Pre-procedure clinico-radiological diagnoses were malignant pleural effusion [36 patients (75%)], tuberculosis (TB) [10 (20.83%) patients], and empyema [2 patients (4.17%)]. Patients with empyema underwent the procedure for pleural biopsy, optimal placement of intercostal tube and adhesiolysis. Thoracoscopic pleural biopsy diagnosed pleural malignancy in 30 (62.5%) patients and TB in 2 (4.17%) patients. Fourteen (29.17%) patients were diagnosed with non-specific pleuritis and normal pleura was diagnosed on a pleural biopsy in 2 (4.17%) patients. Overall, a definitive diagnosis of either pleural malignancy or TB was obtained in 32 (66.7%) patients. Combined overall sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of thoracoscopic pleural biopsy for malignant pleural effusion were 96.77%, 100%, 100% and 66.67%, respectively. There was no procedure-related mortality. On performing a systematic review of literature, four studies on semi-rigid thoracoscopy from India were identified. Semi-rigid thoracoscopy is a safe and efficacious procedure in patients with undiagnosed exudative

 7. Tuberculous pleural effusion – relapse or re-infection? Follow up of a case report and review of the literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tahziba Hussain

  2016-10-01

  This condition carries good prognosis, if promptly diagnosed and treated. A reasonable management strategy for pleural TB would be to initiate a four-drug regimen and perform a therapeutic thoracocentesis in patients with large, symptomatic effusions. Prolonged follow-up is essential in cases of pleural effusion, as in the presented case.

 8. Utility of adenosine deaminase (ADA), PCR & thoracoscopy in differentiating tuberculous & non-tuberculous pleural effusion complicating chronic kidney disease.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Sravan; Agarwal, Ritesh; Bal, Amanjit; Sharma, Kusum; Singh, Navneet; Aggarwal, Ashutosh N; Verma, Indu; Rana, Satyawati V; Jha, Vivekanand

  2015-03-01

  Pleural effusion is a common occurrence in patients with late-stage chronic kidney disease (CKD). In developing countries, many effusions remain undiagnosed after pleural fluid analysis (PFA) and patients are empirically treated with antitubercular therapy. The aim of this study was to evaluate the role of adenosine deaminase (ADA), nucleic acid amplification tests (NAAT) and medical thoracoscopy in distinguishing tubercular and non-tubercular aetiologies in exudative pleural effusions complicating CKD. Consecutive stage 4 and 5 CKD patients with pleural effusions underwent PFA including ADA and PCR [65 kDa gene; multiplex (IS6110, protein antigen b, MPB64)]. Patients with exudative pleural effusion undiagnosed after PFA underwent medical thoracoscopy. All 107 patients underwent thoracocentesis with 45 and 62 patients diagnosed as transudative and exudative pleural effusions, respectively. Twenty six of the 62 patients underwent medical thoracoscopy. Tuberculous pleurisy was diagnosed in six while uraemic pleuritis was diagnosed in 20 subjects. The sensitivity and specificity of pleural fluid ADA, 65 kDa gene PCR, and multiplex PCR were 66.7 and 90 per cent, 100 and 50 per cent, and 100 and 100 per cent, respectively. Thoracoscopy was associated with five complications in three patients. Uraemia remains the most common cause of pleural effusion in CKD even in high TB prevalence country. Multiplex PCR and thoracoscopy are useful investigations in the diagnostic work-up of pleural effusions complicating CKD while the sensitivity and/or specificity of ADA and 65 kDa gene PCR is poor.

 9. Lung scans with significant perfusion defects limited to matching pleural effusions have a low probability of pulmonary embolism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Datz, F.L.; Bedont, R.A.; Taylor, A.

  1985-01-01

  Patients with a pleural effusion on chest x-ray often undergo a lung scan to exclude pulmonary embolism (PE). According to other studies, when the scan shows a perfusion defect equal in size to a radiographic abnormality on chest x-ray, the scan should be classified as indeterminate or intermediate probability for PE. However, since those studies dealt primarily with alveolar infiltrates rather than pleural effusions, the authors undertook a retrospective study to determine the probability of PE in patients with pleural effusion and a matching perfusion defect. The authors reviewed 451 scans and x-rays of patients studied for suspected PE. Of those, 53 had moderate or large perfusion defects secondary to pleural effusion without other significant (>25% of a segment) effusion without other significant (>25% of a segment) defects on the scan. Final diagnosis was confirmed by pulmonary angiography (16), thoracentesis (40), venography (11), other radiographic and laboratory studies, and clinical course. Of the 53 patients, only 2 patients had venous thrombotic disease. One patient had PE on pulmonary angiography, the other patient had thrombophlebitis on venography. The remainder of the patients had effusions due to congestive heart failure (12), malignancy (12), infection (7), trauma (7), collegen vascular disease (7), sympathetic effusion (3) and unknown etiology (3). The authors conclude that lung scans with significant perfusion defects limited to matching pleural effusions on chest x-ray have a low probability for PE

 10. Massive pericardial effusion without cardiac tamponade due to subclinical hypothyroidism (Hashimoto's disease).

  Science.gov (United States)

  Papakonstantinou, Panteleimon E; Gourniezakis, Nikolaos; Skiadas, Christos; Patrianakos, Alexandros; Gikas, Achilleas

  2018-05-01

  Hypothyroidism is a significant cause of pericardial effusion. However, large pericardial effusions due to hypothyroidism are extremely rare. Hormone replacement therapy is the cornerstone of treatment for hypothyroidism and regular follow-up of patients after initiation of the therapy is indicated. Herein, the case of a 70-year-old woman with a massive pericardial effusion due to Hashimoto's disease is presented. A 70-year-old female from a rural village on the island of Crete, Greece, was admitted to our hospital due to a urinary tract infection. She was under hormone replacement therapy with levothyroxine 100 µg once a day for Hashimoto's disease. Two years previously, the patient had had an episode of pericarditis due to hypothyroidism and had undergone a computed tomography-guided pericardiocentesis. The patient did not have regular follow-up and did not take the hormone replacement therapy properly. On admission, the patient's chest X-ray incidentally showed a possible pericardial effusion. The patient was referred for echocardiography, which revealed a massive pericardial effusion. Beck's triad was absent. Thyroid hormones were consistent with subclinical hypothyroidism: thyroid-stimulating hormone (TSH) 30.25 mIU/mL (normal limits: 0.25-3.43); free thyroxin 4 0.81 ng/dL (normal limits: 0.7-1.94). The patient had a score of 5 on the scale outlined by the European Society of Cardiology (ESC) position statement on triage strategy for cardiac tamponade and, despite the absence of cardiac tamponade, a pericardiocentesis was performed after 48 hours. The patient was treated with 125 µg levothyroxine orally once daily. This was a rare case of an elderly female patient from a rural village with chronic massive pericardial effusion due to subclinical hypothyroidism without cardiac tamponade. Hypothyroidism should be included in the differential diagnosis of pericardial effusion, especially in a case of unexplained pericardial fluid. Initiation of hormone

 11. Bilateral Pleural Effusion in a Patient with an Extensive Extramedullary Hematopoietic Mass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yun Luo

  2013-01-01

  Full Text Available We present a 56-year-old woman with bilateral pleural effusions, widespread enlarged lymph nodes, and soft tissue masses located within the renal pelvis. The initially working diagnosis was tuberculosis and lymphoma. Further pathological examination of the lymph node biopsy confirmed a diagnosis of extramedullary hematopoiesis, and a bone marrow biopsy revealed myelofibrosis. Unlike common treatment options such as radiotherapy and/or surgery, intrathoracic cisplatin and dexamethasone for the treatment of pleural effusions secondary to extramedullary hematopoiesis demonstrated an improvement in feasibility and efficacy in the present case.

 12. Antibiotics for otitis media with effusion in children.

  Science.gov (United States)

  Venekamp, Roderick P; Burton, Martin J; van Dongen, Thijs M A; van der Heijden, Geert J; van Zon, Alice; Schilder, Anne G M

  2016-06-12

  Otitis media with effusion (OME) is characterised by an accumulation of fluid in the middle ear behind an intact tympanic membrane, without the symptoms or signs of acute infection. Since most cases of OME will resolve spontaneously, only children with persistent middle ear effusion and associated hearing loss potentially require treatment. Previous Cochrane reviews have focused on the effectiveness of ventilation tube insertion, adenoidectomy, nasal autoinflation, antihistamines, decongestants and corticosteroids in OME. This review, focusing on the effectiveness of antibiotics in children with OME, is an update of a Cochrane review published in 2012. To assess the benefits and harms of oral antibiotics in children up to 18 years with OME. The Cochrane ENT Information Specialist searched the ENT Trials Register; Central Register of Controlled Trials (CENTRAL 2016, Issue 3); PubMed; Ovid EMBASE; CINAHL; Web of Science; ClinicalTrials.gov; ICTRP and additional sources for published and unpublished trials. The date of the search was 14 April 2016. Randomised controlled trials comparing oral antibiotics with placebo, no treatment or therapy of unproven effectiveness in children with OME. We used the standard methodological procedures expected by Cochrane. Twenty-five trials (3663 children) were eligible for inclusion. Two trials did not report on any of the outcomes of interest, leaving 23 trials (3258 children) covering a range of antibiotics, participants, outcome measures and time points for evaluation. Overall, we assessed most studies as being at low to moderate risk of bias.We found moderate quality evidence (six trials including 484 children) that children treated with oral antibiotics are more likely to have complete resolution at two to three months post-randomisation (primary outcome) than those allocated to the control treatment (risk ratio (RR) 2.00, 95% confidence interval (CI) 1.58 to 2.53; number needed to treat to benefit (NNTB) 5). However, there is

 13. Dose-Volume Histogram Parameters and Clinical Factors Associated With Pleural Effusion After Chemoradiotherapy in Esophageal Cancer Patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shirai, Katsuyuki; Tamaki, Yoshio; Kitamoto, Yoshizumi; Murata, Kazutoshi; Satoh, Yumi; Higuchi, Keiko; Nonaka, Tetsuo; Ishikawa, Hitoshi; Katoh, Hiroyuki; Takahashi, Takeo; Nakano, Takashi

  2011-01-01

  Purpose: To investigate the dose-volume histogram parameters and clinical factors as predictors of pleural effusion in esophageal cancer patients treated with concurrent chemoradiotherapy (CRT). Methods and Materials: Forty-three esophageal cancer patients treated with definitive CRT from January 2001 to March 2007 were reviewed retrospectively on the basis of the following criteria: pathologically confirmed esophageal cancer, available computed tomography scan for treatment planning, 6-month follow-up after CRT, and radiation dose ≥50 Gy. Exclusion criteria were lung metastasis, malignant pleural effusion, and surgery. Mean heart dose, mean total lung dose, and percentages of heart or total lung volume receiving ≥10-60 Gy (Heart-V 10 to V 60 and Lung-V 10 to V 60 , respectively) were analyzed in relation to pleural effusion. Results: The median follow-up time was 26.9 months (range, 6.7-70.2) after CRT. Of the 43 patients, 15 (35%) developed pleural effusion. By univariate analysis, mean heart dose, Heart-V 10 to V 60 , and Lung-V 50 to V 60 were significantly associated with pleural effusion. Poor performance status, primary tumor of the distal esophagus, and age ≥65 years were significantly related with pleural effusion. Multivariate analysis identified Heart-V 50 as the strongest predictive factor for pleural effusion (p = 0.01). Patients with Heart-V 50 50 50 ≥40% had 6%, 44%, and 64% of pleural effusion, respectively (p 50 is a useful parameter for assessing the risk of pleural effusion and should be reduced to avoid pleural effusion.

 14. Metabolomic analysis based on 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy metabolic profiles in tuberculous, malignant and transudative pleural effusion

  Science.gov (United States)

  Wang, Cheng; Peng, Jingjin; Kuang, Yanling; Zhang, Jiaqiang; Dai, Luming

  2017-01-01

  Pleural effusion is a common clinical manifestation with various causes. Current diagnostic and therapeutic methods have exhibited numerous limitations. By involving the analysis of dynamic changes in low molecular weight catabolites, metabolomics has been widely applied in various types of disease and have provided platforms to distinguish many novel biomarkers. However, to the best of our knowledge, there are few studies regarding the metabolic profiling for pleural effusion. In the current study, 58 pleural effusion samples were collected, among which 20 were malignant pleural effusions, 20 were tuberculous pleural effusions and 18 were transudative pleural effusions. The small molecule metabolite spectrums were obtained by adopting 1H nuclear magnetic resonance technology, and pattern-recognition multi-variable statistical analysis was used to screen out different metabolites. One-way analysis of variance, and Student-Newman-Keuls and the Kruskal-Wallis test were adopted for statistical analysis. Over 400 metabolites were identified in the untargeted metabolomic analysis and 26 metabolites were identified as significantly different among tuberculous, malignant and transudative pleural effusions. These metabolites were predominantly involved in the metabolic pathways of amino acids metabolism, glycometabolism and lipid metabolism. Statistical analysis revealed that eight metabolites contributed to the distinction between the three groups: Tuberculous, malignant and transudative pleural effusion. In the current study, the feasibility of identifying small molecule biochemical profiles in different types of pleural effusion were investigated reveal novel biological insights into the underlying mechanisms. The results provide specific insights into the biology of tubercular, malignant and transudative pleural effusion and may offer novel strategies for the diagnosis and therapy of associated diseases, including tuberculosis, advanced lung cancer and congestive heart

 15. The result analysis of 18F-FDG imaging in suspected malignant pleural effusion or atelectasis on CT scanning

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Huoqiang; Wu Jiyong; Pan Huizhong; Liu Jinjun; Zhao Xianguo

  2004-01-01

  Objective: To determine the ability of 18 F-fluorodeoxyglucose (FDG) dual-head tomography with coincidence (DHTC) imaging in detecting lung cancer in patients with suspected malignant pleural effusion or malignant atelectasis on CT scanning and to differentiate benign and malignant pleural effusions in patients with lung cancer. Methods: One hundred and ten patients with suspected malignant pleural effusion (n=84) or atelectasis (n=26) but without primary lesions in the lungs on CT scanning underwent 18 F-FDG DHTC. Results: Thirty-eight of 110 patients were proven with lung cancer. Among the 38 lung cancer patients, 30 of them had pleural effusion and 8 of them had atelectasis. Seventy-two of 110 patients were proven with benign lung diseases. The sensitivity, specificity and accuracy of 18 F-FDG DHTC for detecting lung cancer in patients with suspected malignant pleural effusion or atelectasis were 97%, 78% and 85%, respectively. In 30 patients with lung cancer plus pleural effusion, 18 F-FDG DHTC correctly detected the presence of malignant pleural effusion and malignant pleural metastatic involvement in 18 of 21 patients and excluded malignant pleural effusion or pleural metastatic involvement in 8 of 9 patients (sensitivity, specificity and accuracy of 86%, 8/9 and 87%, respectively). Conclusion: 18 F-FDG DHTC imaging is a highly accurate and reliable noninvasive test for detecting primary malignant lesions in lung in patients with pleural effusion or atelectasis findings on CT scanning and is useful to differentiate malignant from benign pleural effusion in patients with lung cancer. (authors)

 16. STUDY OF THE CAUSES AND DIAGNOSTIC MODALITIES OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS IN THE PRE-THORACOSCOPY ERA IN A TERTIARY CARE CENTRE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinod Kumar Viswanathan

  2017-05-01

  Full Text Available BACKGROUND Malignant pleural effusions are a common cause of morbidity in patients with advanced cancers. Common malignancies associated with malignant pleural effusion include lung, breast and lymphomas. Diagnostic methods include cytological analysis and pleural biopsy either closed or thoracoscopic guided. This study was taken up to analyse the cancers associated with malignant pleural effusions and the diagnostic modalities employed towards the diagnosis of malignant pleural effusion. MATERIALS AND METHODS Retrospective analysis of case records of patients diagnosed as malignant pleural effusion prior to the use of thoracoscopicguided pleural biopsy during a two year period was done and the results were analysed to assess the causes of malignant pleural effusion and the diagnostic methods employed to confirm the diagnosis of malignant pleural effusion. RESULTS 48 cases of malignant pleural effusion were identified during the study period. The commonest malignancies associated with malignant pleural effusion were lung and breast cancer. Most of the patients were elderly, but some of the cases were identified in younger age groups especially in breast cancer. Cytological analysis and closed pleural biopsies were the diagnostic methods employed for diagnosing malignant pleural effusion. CONCLUSION The study results were consistent with published data that malignant pleural effusions were commonly associated with lung and breast malignancies. Most of the malignancies were in patients aged more than 50 years, but some cases in younger age group especially associated with breast malignancy were noted. Cytology and closed pleural biopsy are adequate to diagnose malignant pleural effusion even in absence of thoracoscopy.

 17. [Analysis of Prognostic Factors and Clinical Characteristics for Patients with Limited Stage Small Cell Lung Cancer with Pleural Effusion].

  Science.gov (United States)

  Xu, Kunpeng; Wang, Youyou; Qi, Jing; Zhao, Lujun; Wang, Ping

  2018-01-20

  Malignant pleural effusion (PE) was generally defined as pleural effusion containing tumors with poor prognosis. Some kinds of undefined pleural effusions due to too small amount of effusion had poor prognosis too. This study aimed to analyze the clinical characteristics and prognostic factors of patients who suffered from limited-stage small cell lung cancer (LS-SCLC) complicated with pleural effusion. A retrospective analysis included 542 patients who were diagnosed with LS-SCLC and had treatment in our hospital from October 2007 to January 2016. We had observed 109 patients who were diagnosed with pleural effusion at their first visit to the doctor. We analyzed the clinical characters, survival time and the prognostic factors of the 109 patients. Our main observation targets were overall survival (OS) and progression free survival (PFS). The median OS and PFS of whole group were 29.4 and 18.2 months. Before treatment, survival time of patients with PE were significantly shorter than patients without PE (median OS: 21.0 vs 31.7 months; median PFS: 14.1 vs 9.1 months; Log-rank, P=0.001, P=0.014). Multi-factor analysis of multivariate Cox shows PE was the independent prognostic factor of LS-SCLC (P=0.04). Single factor analysis showed factors affecting PE patient's survival time included clinical stages, lymph node (LN) stages, KPS scores, pulmonary atelectasis and the state of pleural after treatment. Cox multi-factor analysis reminded that the state of pleural effusion after treatment was the independent prognostic factor of LS-SCLC complicated with pleural effusion (P=0.016). There were three groups was apportioned patients without pleural effusion before treatment (group 1; n=433), patients whose pleural effusion disappeared after treatment (group 2; n=67) and patients whose pleural effusion didn't disappear after treatment (group 3; n=32).The median OS were 31.7, 23.2, 16.8 months in the group 1, 2, 3 and the median PFS were 19.1, 17.9, 11.4 months. Obvious

 18. A Case with Severe Endometriosis, Ovarian Hyperstimulation Syndrome, and Isolated Unilateral Pleural Effusion after IVF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sopa, Negjyp; Larsen, Elisabeth Clare; Andersen, Anders Nyboe

  2017-01-01

  We present a very rare case of right-sided isolated pleural effusion in a patient with severe endometriosis who, in relation to in vitro fertilization (IVF), developed ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Earlier laparotomy showed grade IV endometriosis including endometriotic implants...

 19. Direct measurement of thermal effusivity of avian eggs and theur constituents: A photopyroelectric study

  NARCIS (Netherlands)

  Szafner, G.; Bicanic, D.D.; Kovacsne, K.; Doka, O.

  2012-01-01

  The front configuration photopyroelectric method has been used to determine, in a nondestructive fashion, thermal effusivity of the yolk and the white of eggs of several bird species as well as of the blends of a single egg yolk and egg white (also called liquid eggs) of different avian eggs.

 20. Bone bruise, lipohemarthrosis, and joint effusion in CT of non-displaced hip fracture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geijer, Mats; Dunker, Dennis; Collin, David; Goethlin, Jan H.

  2012-01-01

  Background. A suspected occult hip fracture after normal radiography is not uncommon in an elderly person after a fall. Despite a lack of robust validation in the literature, computed tomography (CT) is often used as secondary imaging. Purpose. To assess the frequency and clinical utility of non-cortical skeletal and soft tissue lesions as ancillary fracture signs in CT diagnosis of occult hip fractures. Material and Methods. All fracture signs (cortical and trabecular fractures, bone bruise, joint effusion, and lipohemarthrosis) were recorded in 231 hip low-energy trauma cases with CT performed after normal or equivocal radiography in two trauma centers. Results. There were no fracture signs in 110 patients. Twelve of these had a joint effusion. In 121 patients with 46 cervical hip fractures and 75 trochanteric fractures one or more fracture signs were present. Cortical fractures were found in 115 patients. Bone bruise was found in 119 patients, joint effusion in 35, and lipohemarthrosis in 20 patients. Conclusion. Ancillary signs such as bone bruise and lipohemarthrosis can strengthen and sometimes indicate the diagnosis in CT of occult hip fractures. Joint effusion is a non-specific sign

 1. Bone bruise, lipohemarthrosis, and joint effusion in CT of non-displaced hip fracture

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geijer, Mats (Center for Medical Imaging and Physiology, Skaane University Hospital, Lund University, Lund (Sweden)), Email: mats@geijer.info; Dunker, Dennis; Collin, David; Goethlin, Jan H. (Department of Radiology, Sahlgrenska University Hospital, Moelndal (Sweden))

  2012-03-15

  Background. A suspected occult hip fracture after normal radiography is not uncommon in an elderly person after a fall. Despite a lack of robust validation in the literature, computed tomography (CT) is often used as secondary imaging. Purpose. To assess the frequency and clinical utility of non-cortical skeletal and soft tissue lesions as ancillary fracture signs in CT diagnosis of occult hip fractures. Material and Methods. All fracture signs (cortical and trabecular fractures, bone bruise, joint effusion, and lipohemarthrosis) were recorded in 231 hip low-energy trauma cases with CT performed after normal or equivocal radiography in two trauma centers. Results. There were no fracture signs in 110 patients. Twelve of these had a joint effusion. In 121 patients with 46 cervical hip fractures and 75 trochanteric fractures one or more fracture signs were present. Cortical fractures were found in 115 patients. Bone bruise was found in 119 patients, joint effusion in 35, and lipohemarthrosis in 20 patients. Conclusion. Ancillary signs such as bone bruise and lipohemarthrosis can strengthen and sometimes indicate the diagnosis in CT of occult hip fractures. Joint effusion is a non-specific sign

 2. Distribution analysis of thermal effusivity for sub-micrometer YBCO thin films using thermal microscope

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yagi, T.; Taketoshi, N.; Kato, H.

  2004-01-01

  Thermal effusivity measurements have been carried out for sub-micrometer YBCO superconducting films using thermal microscope based upon thermoreflectance technique. Two samples were prepared: c-axis aligned YBCO thin films with 800 nm in thickness synthesized on MgO and SrTiO 3 substrates. Measured thermal effusivities perpendicular to the surface, i.e. in parallel with c-axis were determined to be 1770 J/m 2 s 0.5 K on MgO substrate and 1420 J/m 2 s 0.5 K for that on SrTiO 3 substrate, respectively. The scatter of the measurements is estimated to be lower than ±5.2%. These values are consistent with reported values of YBCO single crystal in the direction of c-axis. In addition, 2D profiling image, that is, in-plane distribution of thermal effusivity was well obtained for the YBCO film on MgO substrate by operating this thermal microscope in a scanning mode. Its standard deviation of the in-plane thermal effusivity scattering due to the non-uniformity is evaluated to be ±5.7%

 3. An MRI rating scale for amyloid-related imaging abnormalities with edema or effusion

  NARCIS (Netherlands)

  Barkhof, F.; Daams, M.; Scheltens, P.; Brashear, H.R.; Arrighi, H.M.; Bechten, A.K.; Morris, K.; McGovern, M.; Wattjes, M.P.

  2013-01-01

  BACKGROUND AND PURPOSE: Immune therapy against amyloid-Appears to be a promising target in Alzheimer disease. However, a dose-related risk for ARIA on FLAIR images thought to represent parenchymal vasogenic edema or sulcal effusion (termed "ARIA-E"), has been observed in clinical trials. To assess

 4. Masseter Muscle Hypertrophy and Pericardial Effusion in Kocher-Debre-Semelaigne Syndrome Child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taksande AM

  2015-10-01

  Full Text Available Muscular pseudohypertrophy associated with severe congenital hypothyroidism has been described as Kocher Debre Semelaigne syndrome, which is a rare disorder. We report a case of 9year old female child with hypothyroidism, limb muscular pseudo-hypertrophy with involvement of masseter muscle along with pericardial effusion in Kocher-Debré-Semelaigne syndrome.

 5. Evaluation of the Sensitivity and Specificity of Immunohistochemical Markers in the Differential Diagnosis of Effusion Cytology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zahraa Mohammed Yahya

  2013-11-01

  Full Text Available Objective: To evaluate the sensitivity and specificity of Calretinin and Carcinoembryonic antigen as immunocytochemical markers in distinguishing mesothelial cells from metastatic adenocarcinoma cells in effusion cytology.Methods: This study included 50 patients who presented with effusions (26 pleural and 24 peritoneal, at Al-Kadhimya Teaching Hospital who were selected according to their preliminary diagnosis from 1st December 2010 to 30th June 2011. Effusion fluids were aspirated and processed for both conventional cytological methods using Papanicolaou-stain and immunocytochemical staining with anti Calretinin and Carcinoembryonic antigen.Results: The sensitivity of cytology for detection of malignant cells was 77%, with 100% specificity and 86% accuracy. Calretinin was observed to be a specific (100% and sensitive (90% marker for mesothelial cells (of benign etiology. Carcinoembryonic antigen exhibited 70% sensitivity and 100% specificity for adenocarcinoma cells. When the results of both cytology and immunocytochemistry were considered in conjunction, the sensitivity for the detection of malignancy increased to 97%, with 100% specificity and 98% accuracy.Conclusion: Calretinin and Carcinoembryonic antigen were found to be useful markers for differentiating reactive mesothelial cells from metastatic adenocarcinoma cells in smears prepared from body fluids. Also, the combination of both cytology and immunocytochemical studies using the two markers can greatly enhance the diagnostic accuracy, sensitivity and specificity in malignant effusions.

 6. The negative enrichment by immunomagnetic beads for tumor cells from malignant pleural effusions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杨俊俊

  2012-01-01

  Objective To establish a method (negative enrichment by immunomagnetic beads) for detection of tumor cells in pleural effusions and to evaluate the sensitivity and specificity of the method for clinical application. Methods Five,10,20,50 and 100 A549(lung adenocarcinoma) cells were labeled with

 7. A coarse-to-fine approach for pericardial effusion localization and segmentation in chest CT scans

  Science.gov (United States)

  Liu, Jiamin; Chellamuthu, Karthik; Lu, Le; Bagheri, Mohammadhadi; Summers, Ronald M.

  2018-02-01

  Pericardial effusion on CT scans demonstrates very high shape and volume variability and very low contrast to adjacent structures. This inhibits traditional automated segmentation methods from achieving high accuracies. Deep neural networks have been widely used for image segmentation in CT scans. In this work, we present a two-stage method for pericardial effusion localization and segmentation. For the first step, we localize the pericardial area from the entire CT volume, providing a reliable bounding box for the more refined segmentation step. A coarse-scaled holistically-nested convolutional networks (HNN) model is trained on entire CT volume. The resulting HNN per-pixel probability maps are then threshold to produce a bounding box covering the pericardial area. For the second step, a fine-scaled HNN model is trained only on the bounding box region for effusion segmentation to reduce the background distraction. Quantitative evaluation is performed on a dataset of 25 CT scans of patient (1206 images) with pericardial effusion. The segmentation accuracy of our two-stage method, measured by Dice Similarity Coefficient (DSC), is 75.59+/-12.04%, which is significantly better than the segmentation accuracy (62.74+/-15.20%) of only using the coarse-scaled HNN model.

 8. Pericardial Effusion with Cardiac Tamponade as a Form of Presentation of Primary Hypothyroidism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachid Acir

  2002-01-01

  Full Text Available The authors describe a case of pericardial effusion accompanied by cardiac tamponade caused by primary hypothyroidism. Diagnosis was made by exclusion, because other causes of cardiac tamponade are more frequent. Emergency treatment of cardiac tamponade is pericardiocentesis (with possible pericardial window, and, after stabilization, performance of hormonal reposition therapy with L-thyroxin.

 9. Proteomic profiling of human pleural effusion using two-dimensional nano liquid chromatography tandem mass spectrometry.

  Science.gov (United States)

  Tyan, Yu-Chang; Wu, Hsin-Yi; Lai, Wu-Wei; Su, Wu-Chou; Liao, Pao-Chi

  2005-01-01

  Pleural effusion, an accumulation of pleural fluid, contains proteins originated from plasma filtrate and, especially when tissues are damaged, parenchyma interstitial spaces of lungs and/or other organs. This study details protein profiles in human pleural effusion from 43 lung adenocarcinoma patients by a two-dimensional nano-high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (2D nano-HPLC-ESI-MS/MS) system. The experimental results revealed the identification of 1415 unique proteins from human pleural effusion. Among these 124 proteins identified with higher confidence levels, some proteins have not been reported in plasma and may represent proteins specifically present in pleural effusion. These proteins are valuable for mass identification of differentially expressed proteins involved in proteomics database and screening biomarker to further study in human lung adenocarcinoma. The significance of the use of proteomics analysis of human pleural fluid for the search of new lung cancer marker proteins, and for their simultaneous display and analysis in patients suffering from lung disorders has been examined.

 10. Photopyroelectric assessment of the thermal effusivity of fresh hen egg and of rehydrated egg powders

  NARCIS (Netherlands)

  Szafner, G.; Nemeth, C.; Bicanic, D.D.; Doka, O.

  2015-01-01

  The availability of thermo-physical data of foods and their constituents is of general importance to food industry. The thermal effusivity e is one among the relevant thermodynamical quantities. The latter is normally calculated from the relationship e = (¿¿c)½, where c is specific heat, ¿ is the

 11. Successful pleurodesis with OK-432 (picibanil in preterm infants with persistent pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeong Eun Kim

  2012-05-01

  Full Text Available OK-432 (picibanil is an inactivated preparation of &lt;em&gt;Streptococcus pyogenes&lt;/em&gt; that causes pleurodesis by inducing a strong inflammatory response. Intrapleural instillation of OK-432 has recently been used to successfully treat neonatal and fetal chylothorax. Here we report a trial of intrapleural instillation of OK-432 in two preterm infants who were born with hydrops fetalis and massive bilateral pleural effusion. Both cases showed persistent pleural effusion, refractory to conservative treatment, up to postnatal days 26 and 46, respectively. An average of 80 to 140 mL of pleural fluid was drained daily. In case 1, the infant was treated with OK-432 during the fetal period at gestation 28 weeks and 4 days of gestation, but showed recurrence of pleural effusion and progressed into hydrops. Within two to three days after OK-432 injection, the amount of pleural fluid drainage was dramatically decreased and there was no reaccumulation. We did not observe any side effects related to OK-432 injection. We suggest that OK-432 should be considered as a therapeutic option in infants who have persistent pleural effusion for more than four weeks, with the expectation of the early removal of the chest tube and a good outcome.

 12. Diagnostic accuracy and safety of semirigid thoracoscopy in exudative pleural effusions in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willendrup, Fatin; Bødtger, Uffe; Colella, Sara

  2014-01-01

  March 1, 2009 to September 1, 2013 in Denmark. RESULTS: Sixty-nine patients were retrospectively studied. In 13 patients it was not possible to perform the scheduled MT, in 9 cases due to an insufficient pneumothorax, in 3 due to an insufficient pleural effusion, and in 1 due to a purulent pleuritis...

 13. Relationship between Eustachian tube dysfunction and otitis media with effusion in radiotherapy patients.

  Science.gov (United States)

  Akazawa, K; Doi, H; Ohta, S; Terada, T; Fujiwara, M; Uwa, N; Tanooka, M; Sakagami, M

  2018-02-01

  This study evaluated the relationship between radiation and Eustachian tube dysfunction, and examined the radiation dose required to induce otitis media with effusion. The function of 36 Eustachian tubes in 18 patients with head and neck cancer were examined sonotubometrically before, during, and 1, 2 and 3 months after, intensity-modulated radiotherapy. Patients with an increase of 5 dB or less in sound pressure level (dB) during swallowing were categorised as being in the dysfunction group. Additionally, radiation dose distributions were assessed in all Eustachian tubes using three dose-volume histogram parameters. Twenty-two of 25 normally functioning Eustachian tubes before radiotherapy (88.0 per cent) shifted to the dysfunction group after therapy. All ears that developed otitis media with effusion belonged to the dysfunction group. The radiation dose threshold evaluation revealed that ears with otitis media with effusion received significantly higher doses to the Eustachian tubes. The results indicate a relationship between radiation dose and Eustachian tube dysfunction and otitis media with effusion.

 14. Fluctuation theorem for entropy production during effusion of a relativistic ideal gas

  OpenAIRE

  CLEUREN, Bart; WILLAERT, Koen; ENGEL, Andreas; VAN DEN BROECK, Christian

  2008-01-01

  The probability distribution of the entropy production for the effusion of a relativistic ideal gas is calculated explicitly. This result is then extended to include particle and anti-particle pair production and annihilation. In both cases, the fluctuation theorem is verified.

 15. [Potential role of cholesterol in distinguishing malignant from benign pleural effusion].

  Science.gov (United States)

  Plavec, Goran; Tomić, Ilija; Nidzović, Natasa; Radojcić, Branko; Aćimović, Slobodan; Bokun, Radojka

  2004-01-01

  Cholesterol and carcinoembryonic antigen (CEA) levels in pleural effusion and sera, were measured in 199 patients with pleural effusions of various origins. Malignant cause was found in 93, and nonmalignant in 106 patients. Mean cholesterol level in sera of patient with malignant disease was 5.0 +/- 0.93 mmol/L, and in nonmalignant group 4.34 +/- 1.32 mmol/L. The difference was not statistically significant. Mean cholesterol level in nonmalignant pleural effusions was higher thAn those in malignant (2.51 +/- 1.23 mmol/L; and 2.28 +/- 1.06 mmol/L), but the difference was also not significant. Average pleural fluid/serum cholesterol ratio (Holl/S) in nonmalignant group was 0.61 +/- 0.32 and in malignant group 0.46 +/- 0.22. The difference between those mean values was significant. Higher ratio, at the cut off value of 0.5 was found in 79/106 and in 25/93 malignant patients. Calculated sensitivity was 75%, specificity 73%, positive predictive value 76%, negative predictive value 65% and accuracy 69%. Significant negative correlation between Holi/S and pleural fluid CEA was found (p < 0.05). It was assumed that pleural fluid/serum cholesterol ratio lower than 0.5 could be of great benefit, as an additional test in the differentiation of malignant from benign pleural effusion.

 16. Potential role of cholesterol in distinguishing malignant from benign pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Plavec Goran

  2004-01-01

  Full Text Available Cholesterol and carcinoembryonic antigen (CEA levels in pleural effusion and sera, were measured in 199 patients with pleural effusions of various origins. Malignant cause was found in 93, and nonmalignant in 106 patients. Mean cholesterol level in sera of patient with malignant disease was 5.0 ± 0.93mmol/L, and in nonmalignant group 4.34 ± 1.32 mmol/L. The difference was not statistically significant. Mean cholesterol level in nonmalignant pleural effusions was higher thAn those in malignant (2.51 ± 1.23 mmol/L; and 2.28 ± 1.06 mmol/L, but the difference was also not significant. Average pleural fluid/serum cholesterol ratio (HolI/S in nonmalignant group was 0.61 ± 0.32 and in malignant group 0.46 ± 0.22. The difference between those mean values was significant. Higher ratio, at the cut off value of 0.5 was found in 79/106 and in 25/93 malignant patients. Calculated sensitivity was 75%, specificity 73%, positive predictive value 76%, negative predictive value 65% and accuracy 69%. Significant negative correlation between Holi/S and pleural fluid CEA was found (p<0.05. It was assumed that pleural fluid/serum cholesterol ratio lower than 0,5 could be of great benefit, as an additional test in the differentiation of malignant from benign pleural effusion.

 17. Effect of Otitis Media with Effusion on Comodulation Masking Release in Children.

  Science.gov (United States)

  Hall, Joseph W.; Grose, John H.

  1994-01-01

  This study investigated comodulation masking release (CMR) in 42 children (ages 5 to 10) with a history of otitis media with effusion (OME) and 19 control children with no history of ear disease. Results indicated that monotic CMRs were reduced in children with hearing loss due to OME and these CMRs remained abnormally small for several months.…

 18. An approach to chronic otitis media with effusion – the pros and ...

  African Journals Online (AJOL)

  membrane without a middle-ear effusion is called acute myringitis, often mistaken ... Currently the insertion of ventilation tubes (VTs or grommets). (Fig.1) is the most common surgical procedure performed in children worldwide.2. Pathoph ysiology. The eustachian tube has three main functions, i.e. protection, clearance and ...

 19. Otitis media with effusion: experiences of children with cleft palate and their parents.

  Science.gov (United States)

  Tierney, Stephanie; O'Brien, Kevin; Harman, Nicola L; Sharma, Ravi K; Madden, Colm; Callery, Peter

  2015-01-01

  To explore the views of children with cleft palate and their parents about daily life with otitis media with effusion and associated hearing loss. A qualitative study. Semistructured interviews were used to collect data from parents. Participatory techniques, including activities on a tablet computer, were used to collect data from children. Framework analysis was applied to interview transcripts. Two English cleft units. A purposive sample of parents of 37 children aged 0 to 11 years with experience of otitis media with effusion. Their children also took part if aged 6 to 11 years (n = 22). Themes related to the following: (1) emotions (frustration, anger, sadness, happiness, anxiety), (2) educational experiences (struggling at school, having to sit at the front of the class, requiring extra support, missing lessons for appointments or due to ear infections), (3) social interactions (isolation, communication, reliance on siblings, participation in activities). A number of areas of interviewees' everyday life were affected by the presence of otitis media with effusion. Parents may need to be forewarned about the possible ongoing nature of this condition and its impact on a child's social and emotional experiences. Children may also benefit from age-appropriate information about otitis media with effusion and its treatment, including information on hearing tests, to help reduce any anxiety.

 20. The role of tumor necrosis factor alpha in differentiation between malignant and non malignant pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heba M. Atef

  2016-07-01

  Conclusion: Pleural fluid level of TNF-α can be used in differentiating malignant from non malignant effusion. Also levels of TNF-α in the serum and pleural fluid could be useful as a complementary marker in the differential diagnosis of two most common types of exudates (tuberculous and malignant.

 1. Bosutinib induced pleural effusions: Case report and review of tyrosine kinase inhibitors induced pulmonary toxicity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia I. Moguillansky, MD

  2017-01-01

  Full Text Available Tyrosine kinase inhibitors are known to cause pulmonary complications. We report a case of bosutinib related bilateral pleural effusions in a patient with chronic myeloid leukemia. Characteristics of the pleural fluid are presented. We also discuss other tyrosine kinase inhibitors induced pulmonary toxicities, including pulmonary hypertension and interstitial lung disease.

 2. The Effusive-Flow Properties of Target/Vapor-Transport Systems for Radioactive Ion Beam Applications

  CERN Document Server

  Kawai, Yoko; Liu, Yuan

  2005-01-01

  Radioactive atoms produced by the ISOL technique must diffuse from a target, effusively flow to an ion source, be ionized, be extracted, and be accelerated to research energies in a time commensurate with the lifetime of the species of interest. We have developed a fast valve system (closing time ~100 us) that can be used to accurately measure the effusion times of chemically active or inactive species through arbitrary geometry and size vapor transport systems with and without target material in the reservoir. The effusive flow times are characteristic of the system and thus serve as figures of merit for assessing the quality of a given vapor transport system as well as for assessing the permeability properties of a given target design. This article presents effusive flow data for noble gases flowing through a target reservoir and ion source system routinely used to generate radioactive species at the HRIBF with and without disks of 6 times and 10 times compressed Reticulated Vitreous Carbon Foam (RVCF) with...

 3. Atypical presentation of multicentric Castleman disease in a pediatric patient: pleural and pericardial effusion.

  Science.gov (United States)

  Akman, Alkim Oden; Basaran, Ozge; Ozyoruk, Derya; Han, Unsal; Sayli, Tulin; Cakar, Nilgun

  2016-06-01

  Castleman disease (CD) is a rare poorly understood lymphoproliferative disorder. Pediatric onset CD has been reported before. However, most of them have benign unicentric pattern. Multicentric CD (MCD) is quite rare in children. Herein, we report a 13-year-old adolescent boy with MCD of the hyaline vascular variant presenting with pleural and pericardial effusion, which is an uncommon presentation. MCD should be considered in the differential diagnosis of pleural and/or pericardial effusion with unexplained lymph nodes in children. What is Known •Pediatric Castleman disease (CD) most commonly occurs in the unicentric form, which typically is asymptomatic and cured by lymph node excision. •The diagnosis of MCD can be difficult owing to the heterogeneity of presentation and potential for nonspecific multisystem involvement. What is New •A 13-year-old adolescent boy was diagnosed with MCD of the hyaline vascular variant presenting with pleural and pericardial effusion, which is an uncommon presentation. •In a pediatric patient with fever, pleural-pericardial effusion and multiple lymph nodes, MCD should be considered in differantial diagnosis.

 4. Pericardial Effusion due to Primary Malignant Pericardial Mesothelioma: A Common Finding but an Uncommon Cause

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valery Istomin

  2016-01-01

  Full Text Available This case report describes a 37-year-old female who was admitted to our Emergency Department because of shortness of breath. On physical examination, she had dyspnea and tachycardia and blood pressure was 80/50 mmHg with a pulsus paradoxus of 22 mmHg. Neck veins were distended, heart sounds were distant, and dullness was found on both lung bases. Her chest X-ray revealed bilateral pleural effusion and cardiomegaly. On both computed tomography and echocardiography the heart was of normal size and a large pericardial effusion was noted. The echocardiogram showed signs of impending tamponade, so the patient underwent an emergent pericardiocentesis. No infectious etiology was found and she was assumed to have viral pericarditis and was treated accordingly. However, when the pericardial effusion recurred and empirical therapy for tuberculosis failed, a pericardial window was performed. A typical staining pattern for mesothelioma was found on her pericardial biopsy specimen. Since no other mesodermal tissue was affected, a diagnosis of primary malignant pericardial mesothelioma was made. Chemotherapy was not effective and she passed away a year after the diagnosis was made. This case highlights the difficulties in diagnosing this uncommon disease in patients that present with the common finding of pericardial effusion.

 5. High IL-35 pleural expression in patients with tuberculous pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Dong, Xuan; Yang, Jiong

  2015-05-03

  IL-35 is a novel anti-inflammatory and immunosuppressive cytokine primarily produced by Treg cells, and is involved in inflammatory diseases and autoimmune diseases. However, its roles in tuberculous pleural effusion (TPE) remain unknown. We aimed to investigate the potential involvement of IL-35 in TPE. Thirty TPE patients and 20 lung cancer patients with malignant pleural effusion (MPE) were recruited. Samples of pleural effusion (100 mL) were collected after traditional pleurocentesis. Blood was sampled from TPE patients. Mononuclear cells were isolated by Ficoll-Hypaque gradient. Proportions of Th1, Th17, and IL-35-producing cells were analyzed by flow cytometry. IL-35 was assessed by real-time RT-PCR, ELISA, and immunofluorescence. An ELISPOT assay was used to assess the effect of IL-35 on pleural effusion mononuclear cells (PEMCs). Proportions of IL-35-producing cells were higher in TPE compared with MPE (49.4±6.0 vs. 15.8±5.4%, Ppleural tissues from TPE patients. Results suggest that there is an imbalance in IL-35 metabolism in TPE. However, further studies are required to assess the exact relationship with the immune system response to tuberculosis. IL-35 might play a role in TPE and might be targeted as a treatment for TPE.

 6. Incidence of malignancy in patients with pleural effusion referred for workup by pulmonologists

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindegaard, Dennis V.; Reuter, Simon; Laursen, Christian B.

  2016-01-01

  Introduction Pleural effusion (PE) is a common condition. Malignancy accounts for lt;25% in general populations. The proportion is unknown in patients referred to pulmonologists for workup.Finding malignant cells in PE by thoracentesis suggests metastatic and incurable disease making further tests...

 7. LOW-DOSE BROMOCRIPTINE-INDUCED PLEURAL EFFUSION AND PLEUROPULMONARY FIBROSIS

  NARCIS (Netherlands)

  BRUNT, ERP; BOEREE, MJ

  We describe a parkinsonian patient who developed a slight asymptomatic pleural effusion during prolonged therapy with low dose bromocriptine (BCR) in addition to levodopa, following prior treatment with CQA 206-291. A moderate increase of BCR dosage prompted a severe pleuropulmonary inflammatory

 8. [Clinical analysis of prenatal diagnosis and intervention for primary pleural effusion of 13 cases].

  Science.gov (United States)

  Wang, X Q; Li, W J; Yan, R L; Xiang, J W; Liu, M Y

  2018-02-25

  Objective: To optimize the clinical managements of primary fetal hydrothorax (PFHT) fetus by comparing the perinatal survival rate of different prenatal treatments. Methods: Totally 13 fetuses diagnosed with PFHT from July 2009 to December 2015 in the First Affiliated Hospital of Jinan University were collected and received prenatal expectant treatment, thoracocentesis (TC), and thoraco-amniotic shunting (TAS), respectively. The perinatal survival rate was compared among the three treatments. Results: Among 13 fetuses of PFHT, pleural effusion was absorbed or remained stable in 2(2/13) cases, and progressed in 11(11/13) cases. Six cases received expectant treatment (2 cases had termination of pregnancy due to progressing effusion, 2 cases had term delivery, and 2 cases had intrauterine death); the perinatal survival rate was 2/6. Six cases received TC (2 cases had term delivery, 2 cases had preterm delivery, and 2 cases had termination of pregnancy due to progressing effusion), the perinatal survival rate was 4/6. One case received TC+TAS (term delivery), the perinatal survival rate was 1/1. The overall perinatal survival rate of prenatal intrauterine intervention was 5/7. Conclusions: The clinical process of PFHT is changeable, and the pleural effusion will progress with gestational age. Intrauterine interventions could improve the perinatal survival rate.

 9. Chylous pleural effusion associated with primary lymphedema and lymphangioma-like malformations

  NARCIS (Netherlands)

  Bresser, P.; Kromhout, J. G.; Reekers, J. A.; Verhage, T. L.

  1993-01-01

  We describe a patient with a chylous pleural effusion associated with primary lymphedema of his right leg and abdominal wall. On evaluation a generalized, severe hypoplasia of the lymphatic system turned out to be associated with hyperplastic, lymphangioma-like malformations

 10. Transcatheter intracavitary fibrinolysis of loculated pleural effusions: Experience in 102 patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Gregorio, Miguel A.; Ruiz, Carlos; Alfonso, Eduardo R.; Fernandez, Jose A.; Medrano, Joaquin; Arino, Ignacio

  1999-01-01

  Purpose: To assess the efficacy of intrapleural urokinase instillation through smll-caliber catheters for the treatment of loculate and/or septate effusions.Methods: We inserted small-caliber catheters (8.2 Fr) in 102 patients with septate and/or loculate pleural effusions using ultrasonographic guidance. Urokinase (100,000 IU/2 hr, 3 times a day) was instilled through the catheter until the effusion resolved and D-dimer levels were 2 mm). Two patients died from unrelated causes within 30 days after catheter placement. Complications were seen in 13 patients (12.74%): hydropneumothorax, nine cases (8.82%); infection of the puncture point, three cases (2.94%); and adverse reaction, one case (0.98%). No further treatment was required.Conclusions: The use of intrapleural fibrinolytic agents delivered through small-caliber catheters for the treatment of loculate and/or septate pleural effusion is a simple, effective, minimally invasive and inexpensive procedure that can prevent sequelae and shorten drainage time.

 11. Pleural Fluid Adenosine Deaminase (ADA) Predicts Survival in Patients with Malignant Pleural Effusion.

  Science.gov (United States)

  Terra, Ricardo Mingarini; Antonangelo, Leila; Mariani, Alessandro Wasum; de Oliveira, Ricardo Lopes Moraes; Teixeira, Lisete Ribeiro; Pego-Fernandes, Paulo Manuel

  2016-08-01

  Systemic and local inflammations have been described as relevant prognostic factors in patients with cancer. However, parameters that stand for immune activity in the pleural space have not been tested as predictors of survival in patients with malignant pleural effusion. The objective of this study was to evaluate pleural lymphocytes and Adenosine Deaminase (ADA) as predictors of survival in patients with recurrent malignant pleural effusion. Retrospective cohort study includes patients who underwent pleurodesis for malignant pleural effusion in a tertiary center. Pleural fluid protein concentration, lactate dehydrogenase, glucose, oncotic cytology, cell count, and ADA were collected before pleurodesis and analyzed. Survival analysis was performed considering pleurodesis as time origin, and death as the event. Backwards stepwise Cox regression was used to find predictors of survival. 156 patients (out of 196 potentially eligible) were included in this study. Most were female (72 %) and breast cancer was the most common underlying malignancy (53 %). Pleural fluid ADA level was stratified as low (Pleural fluid cell count and lymphocytes number and percentage did not correlate with survival. Pleural fluid Adenosine Deaminase levels (pleural effusion who undergo pleurodesis.

 12. A Comparison of Therapeutic Modalities for Septated Tuberculous PleuraI Effusion on US

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cho, In Hwan; Kim, Kyeong Ah; Kim, Chul Joong; Kang, Eun Young; Cha, In Ho [Dae Rim St. Mary' s Hospital, Seoul (Korea, Republic of); Sim, Jae Jung [Korea University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1995-12-15

  To evaluate the utility of ultrasonography as a guide of determination of therapeutic modality an dto compare the therapeutic effects of modalities in patients with tuberculous pleural effusion. This study included 47 patients who had multiple septations on ultrasonography. We classified ultrasonographic pattern of pleural effusion into three groups according to pattern of septation : linear(n=6),moderate(n=19), honeycombing(n=22). We also classified therapeutic modalities into three groups : thoracentesis group(n=13), percutaneous catheter drainage group(n=11), intrapleural urokinase instillation group(n=23). We assessed the early and late therapeutic effects of these groups prospectively with follow-up chest radiographs. There was statistically no significant difference in therapeutic effect among the groups that had linear and moderate septa on ultrasonography(p<0.01). In patients with honeycombing septa, the therapeutic effects of catheter group and urokinase group were superior to conservative thoracentesis group(p<0.01). In urokinase group,mean duration of drainage(6.6 days) was significantly shorter than catheter group's(12.4 days) (p<0.01). Pattern of septation on ultrasonography could be an useful factor for determination of the therapeutic modality in patients with tuberculous pleural effusion. Percutaneous catheter drainage with urokinase instillation is a good therapeutic modality with shortened duration of drainage in treatment of pleural effusion with honeycombing septae

 13. Lambda light chain disease associated with myelomatous pericardial and pleural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Helbig, G.; Wieczorkiewicz, A.; Dziaczkowska-Suszek, J.; Krzemien, S.

  2009-01-01

  The paper presents the case of a 53-year patient with lambda light chain disease and concomitant myelomatous pleural and pericardial effusions. The symptoms of cardiac failure dominated the clinical manifestation. Only moderate plasma cell infiltration in bone marrow was present, whereas 100% of these cells infiltrated the pleura. Chemotherapy appeared to be ineffective and patient died from cardiac failure. (authors)

 14. Diagnostic imaging of small amounts of pleural fluid: pleural effusion vs. physiologic pleural fluid.

  Science.gov (United States)

  Kocijancic, Igor

  2007-12-01

  The aim of this article is to present an overview of our 10 years clinical research work and early clinical experience with small pleural effusions. Small amounts of pleural fluid are severely difficult to identify with imaging methods (chest x-rays and ultrasound). Nevertheless, it may be an important finding, sometimes leading to a definitive diagnosis of pleural carcinomatosis, infection or other pathologic condition. Chest x-rays were used for many years for the diagnosis of small pleural effusions. Lateral decubitus chest radiographs represented a gold standard for imaging of small amounts of plural fluid for more than 80 years. In the last two decades, ultrasonography of pleural space became a leading real-time method for demonstrating small pleural effusions. Furthermore, the advent of sonographic technology actually enables detection of physiologic pleural fluid in some otherwise healthy individuals. In conclusion, new definitions of the key terms in the field of diagnostic imaging of small amounts of pleural fluid seem to be justified. We suggest that the term pleural fluid should determine physiologic pleural space condition while the term pleural effusion should only be used in the cases of pleural involvement or pleural illness.

 15. A Comparison of Therapeutic Modalities for Septated Tuberculous PleuraI Effusion on US

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cho, In Hwan; Kim, Kyeong Ah; Kim, Chul Joong; Kang, Eun Young; Cha, In Ho; Sim, Jae Jung

  1995-01-01

  To evaluate the utility of ultrasonography as a guide of determination of therapeutic modality an dto compare the therapeutic effects of modalities in patients with tuberculous pleural effusion. This study included 47 patients who had multiple septations on ultrasonography. We classified ultrasonographic pattern of pleural effusion into three groups according to pattern of septation : linear(n=6),moderate(n=19), honeycombing(n=22). We also classified therapeutic modalities into three groups : thoracentesis group(n=13), percutaneous catheter drainage group(n=11), intrapleural urokinase instillation group(n=23). We assessed the early and late therapeutic effects of these groups prospectively with follow-up chest radiographs. There was statistically no significant difference in therapeutic effect among the groups that had linear and moderate septa on ultrasonography(p<0.01). In patients with honeycombing septa, the therapeutic effects of catheter group and urokinase group were superior to conservative thoracentesis group(p<0.01). In urokinase group,mean duration of drainage(6.6 days) was significantly shorter than catheter group's(12.4 days) (p<0.01). Pattern of septation on ultrasonography could be an useful factor for determination of the therapeutic modality in patients with tuberculous pleural effusion. Percutaneous catheter drainage with urokinase instillation is a good therapeutic modality with shortened duration of drainage in treatment of pleural effusion with honeycombing septae

 16. Screening Performance Characteristic of Ultrasonography and Radiography in Detection of Pleural Effusion; a Meta-Analysis.

  Science.gov (United States)

  Yousefifard, Mahmoud; Baikpour, Masoud; Ghelichkhani, Parisa; Asady, Hadi; Shahsavari Nia, Kavous; Moghadas Jafari, Ali; Hosseini, Mostafa; Safari, Saeed

  2016-01-01

  The role of ultrasonography in detection of pleural effusion has long been a subject of interest but controversial results have been reported. Accordingly, this study aims to conduct a systematic review of the available literature on diagnostic value of ultrasonography and radiography in detection of pleural effusion through a meta-analytic approach. An extended search was done in databases of Medline, EMBASE, ISI Web of Knowledge, Scopus, Cochrane Library, and ProQuest. Two reviewers independently extracted the data and assessed the quality of the articles. Meta-analysis was performed using a mixed-effects binary regression model. Finally, subgroup analysis was carried out in order to find the sources of heterogeneity between the included studies. 12 studies were included in this meta-analysis (1554 subjects, 58.6% male). Pooled sensitivity of ultrasonography in detection of pleural effusion was 0.94 (95% CI: 0.88-0.97; I2= 84.23, pultrasonography was found to be higher when the procedure was carried out by an intensivist or a radiologist using 5-10 MHz transducers. Chest ultrasonography, as a screening tool, has a higher diagnostic accuracy in identification of plural effusion compared to radiography. The sensitivity of this imaging modality was found to be higher when performed by a radiologist or an intensivist and using 5-10MHz probes.

 17. Systematic analysis of a xenograft mice model for KSHV+ primary effusion lymphoma (PEL.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lu Dai

  Full Text Available Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus is the causative agent of primary effusion lymphoma (PEL, which arises preferentially in the setting of infection with human immunodeficiency virus (HIV. Even with standard cytotoxic chemotherapy, PEL continues to cause high mortality rates, requiring the development of novel therapeutic strategies. PEL xenograft models employing immunodeficient mice have been used to study the in vivo effects of a variety of therapeutic approaches. However, it remains unclear whether these xenograft models entirely reflect clinical presentations of KSHV(+ PEL, especially given the recent description of extracavitary solid tumor variants arising in patients. In addition, effusion and solid tumor cells propagated in vivo exhibit unique biology, differing from one another or from their parental cell lines propagated through in vitro culture. Therefore, we used a KSHV(+ PEL/BCBL-1 xenograft model involving non-obese diabetic/severe-combined immunodeficient (NOD/SCID mice, and compared characteristics of effusion and solid tumors with their parent cell culture-derived counterparts. Our results indicate that although this xenograft model can be used for study of effusion and solid lymphoma observed in patients, tumor cells in vivo display unique features to those passed in vitro, including viral lytic gene expression profile, rate of solid tumor development, the host proteins and the complex of tumor microenvironment. These items should be carefully considered when the xenograft model is used for testing novel therapeutic strategies against KSHV-related lymphoma.

 18. Pericardial effusion in patients with cancer: outcome with contemporary management strategies.

  Science.gov (United States)

  Laham, R. J.; Cohen, D. J.; Kuntz, R. E.; Baim, D. S.; Lorell, B. H.; Simons, M.

  1996-01-01

  OBJECTIVE--To investigate the clinical presentation and current management strategies of pericardial effusion in patients with malignancy. DESIGN--Retrospective single centre, consecutive observational study. SETTING--University hospital. PATIENTS--93 consecutive patients with a past or present diagnosis of cancer and a pericardial effusion, including 50 with a pericardial effusion > 1 cm. RESULTS--Of the 50 patients with pericardial effusions > 1 cm, most had stage 4 cancer (64%), were symptomatic at the time of presentation (74%), and had right atrial collapse (74%). Twenty patients were treated conservatively (without pericardiocentesis) and were less symptomatic (55% v 87%, P = 0.012), had smaller pericardial effusions (1.5 (0.4) v 1.8 (0.5), P = 0.02), and less frequent clinical (10% v 40%, P = 0.02) and echocardiographic evidence of tamponade (40% v 97%, P < 0.001) than the 30 patients treated invasively with initial pericardiocentesis (n = 29) or pericardial window placement (n = 1). Pericardial tamponade requiring repeat pericardiocentesis occurred in 18 (62%) of 29 patients after a median of 7 days. In contrast, only four (20%) of 20 patients in the conservative group progressed to frank clinical tamponade and required pericardiocentesis (P = 0.005 v invasive group). The overall median survival was 2 months with a survival rate at 48 months of 26%. Survival, duration of hospital stay, and hospital charges were similar with both strategies. By multivariable analysis, the absence of symptoms was the only independent predictor of long-term survival (relative hazards ratio = 3.2, P = 0.05). Survival was similar in the 43 patients with cancer and pericardial effusions of < or = 1 cm. CONCLUSION--Asymptomatic patients with cancer and pericardial effusion can be managed conservatively with close follow up. In patients with symptoms or clinical cardiac tamponade, pericardiocentesis provides relief of symptoms but does not improve survival and has a high recurrence

 19. Diagnostic value of p53 and M67 immunostaining for distinguishing benign from malignant serous effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hafez, N.H.; Tahoun, N.S.

  2011-01-01

  The differentiation of benign mesothelial cells from malignant tumor cells, primary, or metastatic, in serous effusions based on cytomorphologic features alone can be problematic. Purpose: This study was conducted to evaluate the utility of p53 and ki67 imrminocytochemical markers in differentiating benign from malignant tumor cells in serous effusions. Patients and methods: Archival Papanicolaou-stained smears of 91 pleura and peritoneal effusions were retrieved from Cytology Unit, Pathology Department, NCI, Cairo University between 2008 and 2010. Forty-one cases were positive for malignant cells and 50 cases were benign based on cytomorphologic features. Cases having doubt were excluded from the study. The slides were de stained and subjected to immunocytochemical staining for p53 and ki67. Histologic sections of colonic carcinoma and tonsillar tissue were used as positive control for p53 and ki67, respectively. Smears having > 5% positively stained nuclei for p53 were taken as positive and labeling index 10% of ki67 was considered positive. Frequencies of the individual immunocytochemical stains; p53 and ki67, in benign and malignant effusion as well as the combination of both stains were calculated. Results: p53 immunostaining showed nuclear positivity in 31 out of 41 malignant effusions (75.6%) and in 3 out of 50 benign effusions (6%), p < 0.005. p53 had 75.6% sensitivity, 94% specificity, 91.2% PPV, and 82.5% NPV. ki67 immunostaining was positive in 30 out of 41 malignant effusions (73.2%) and in 17 out of 50 benign effusions (34%), p < 0.05. ki67 had 73.2% sensitivity, 66% specificity, 63.8% PPV, and 75% NPV. Cases were then analyzed for combined immuno profile of p3 and ki67. Among the 24 cases that coexpressed both antigens, 22 cases (91.7%) were malignant. Thirty two out of 34 cases (94.1%) that showed negative results for both antigens were benign. For the cases that showed p53 immunostaining only, 9 out of 10 cases (90%) were malignant. Fifteen out of

 20. [Analysis of related factors of recurrent otitis media with effusion in children].

  Science.gov (United States)

  Zhu, Z; Zheng, G X; Li, Q; Shi, Q L; Zhou, H G; Fang, R P

  2017-08-05

  Objective: To investigate the influencing factors of recurrent episodes of otitis media with effusion in children. Method: A retrospective summary of the clinical data of 210 cases of children with otitis media with effusion, 75 cases of recurrence after treatment, 135 cases were recovered, the recurrence of the related factors and after symptomatic treatment effect is analyzed. Result: Logistic regression analysis results found that adenoid hypertrophy (Ⅲ°, Ⅳ°), tonsil hypertrophy (Ⅳ°) and sinusitis (including choanal polyp), a positive allergens, upper respiratory tract infection, the stomach esophagus regurgitation, cleft palate, younger age has significant effect on recurrence of otitis media with effusion, have significant difference ( P gender, passive smoking history and previous medical history of otitis media with effusion has no obvious statistical significance ( P > 0.05). Through the comparison among different age groups, adenoidectomy Ⅲ °, Ⅳ ° hypertrophy tract infections in > 3-6 years old group has significant effect ( P 3-6 years OME recurrence has significant effect ( P different conditions to take symptomatic treatment, 75 cases (123 ears) were cured 96 ears (78.05%), 19 ears were improved (15.45%), the total effective rate was 93.50%, ineffective in 8 ears (6.50%). Conclusion: Adenoid hypertrophy (Ⅲ°, Ⅳ°), tonsil hypertrophy (Ⅳ°), sinusitis, nasal polyps, allergic diseases and upper respiratory tract infection gastroesophageal reflux, cleft palate and younger age may be adverse factors related to recurrent otitis media with effusion in children, the clinical doctors should pay attention to these symptoms, according to different causes, adopt individualized treatment plan, make children get the best treatment as soon as possible. Copyright© by the Editorial Department of Journal of Clinical Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery.

 1. Value of polymerase chain reaction in patients with presumptively diagnosed and treated as tuberculous pericardial effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rehman, H.; Hafizullah, M.; Shah, S.T.; Khan, S.B.; Hadi, A.; Ahmad, F.; Shah, I.; Gul, A.M.

  2012-01-01

  Objective: To know the sensitivity of polymerase chain reaction (PCR) in pericardial fluid and response to antituberculous treatment (ATT) in PCR positive patients who were presumptively diagnosed and treated as tuberculous pericardial effusion. Methodology: This was a descriptive cross sectional study carried out from June 1, 2009 to 31 May 2010 at Cardiology Department, Lady Reading Hospital, Peshawar. Patients with presumptive diagnosis and receiving treatment for tuberculous pericardial effusion were included. Pericardial fluid sample was aspirated under fluoroscopy for the routine work up. The specimens were subjected to PCR detection of mycobacterium tuberculous DNA. Results: During 12 month study period, a total of 54 patients with large pericardial effusion presented to Cardiology department, Lady Reading Hospital, Peshawar. Of them, 46 patients fulfilled the criteria for presumptive diagnosis of tuberculous pericardial effusion. PCR for mycobacterium tuberculous DNA in pericardial fluid was positive in 45.7%(21). Patients were followed for three months. In PCR positive group, 01 patient while in PCR negative group 3 patients were lost to follow up. Among PCR positive patients 17(85%) while in PCR negative group 11(47.82%) patient responded to ATT both clinically and echo-cardio graphically. We found that patients who were PCR positive responded better to therapy than those who were PCR negative and this finding was statistically significant (p=0.035). Conclusion: PCR, with all its limitations, is potentially a useful diagnostic test in patients with presumptively diagnosed tuberculous pericardial effusion. A PCR positive patient responds better to therapy as compared to PCR negative patient. (author)

 2. Predictors of Post Pericardiotomy Low Cardiac Output Syndrome in Patients With Pericardial Effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabzi Feridoun

  2015-03-01

  Full Text Available Introduction: Pathological involvement of pericardium by any disease that resulting in effusion may require decompression and pericardiectomy. The current article describes rare patients with effusion who after pericadiectomy and transient hemodynamic improvement rapidly developed progressive heart failure and subsequent multi organ failure.Methods: During periods of five years, 423 patients in our hospital underwent pericardiotomy for decompression of effusion. The clinical characteristics of those patient with postoperative low cardiac output (B group (14 cases recorded and compared with other patients without this postoperative complication (A group by test and X2. Significant variables in invariables (P≤0.1 entered in logistic regression analysis and odd ratio of these significant variables obtained. Results: Idiopathic pericardial effusion, malignancy, renal failure, connective tissue disease, viral pericarditis was found in 125 patients (27%, 105 patients (25.4%, 65 patients (15.6%, 50 (17.1% and 10 (2.4% of patients subsequently. The factors that predict post-operative death in logistic regression analysis were malignancy, radiotherapy, constrictive pericarditis inotropic drug using IABP using, pre-operative EF and pericardial calcification.Conclusion: Certain preoperative variables such as malignancy, radiotherapy, low EF, calcified pericardium and connective tissue disease are associated with POLCOS and post-operative risk of death. This paradoxical response to pericardial decompression may be more frequent than currently appreciated. Its cause may relate to the sudden removal of the chronic external ventricular support from the effusion or thicken pericardium resulting in ventricular dilatation and failure or intra operative myocardial injury due to pericardiectomy of calcified pericardium, radiation and cardiomyopathy.

 3. Quantitative evaluation of changes in pleural effusion using digital images of the chest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishiike, Shigeaki; Fujimura, Ichiro; Sagara, Kenji; Sakashita, Keiji

  2000-01-01

  Exposure data recognition (EDR) is a function of FCR that automatically determines the optimal density of images. This function makes it difficult to evaluate changes in pleural effusion on sequential chest CR. We developed a method to quantify the amount of pleural effusion using the digital value and S value of chest CR. We evaluated the efficacy of the method to quantify the amount of pleural effusion using these values of chest CR in clinical settings. The study period was from December 1996 to January 1999. Study 1: Chest CR was carried out before and after pleural cavity drainage in 70 cases. The volume calculated with the method using the digital value and S value of CR [x(ml)] was compared with the drained volume [y1] on both sides. Study 2: Change in pleural effusion was estimated with a method using CT (y2) and with the method using the digital value and S value of CR (x). The relationship of these two data was investigated. Study 1: The regression equations between x and y1 were y1=1.05x+21.1 (r 2 =0.89) on the right side and y1=0.95x+69.7 (r 2 =0.68) on the left side. Study 2: The regression equations between x and y2 were y2=0.75x-1.88 (r 2 =0.70) on the right side and y2=0.87x-1.27 (r 2 =0.65) on the left side. The method using the digital value and S value of CR was effective for quantifying changes in pleural effusion. (author)

 4. Effects of pleural effusion drainage on oxygenation, respiratory mechanics, and hemodynamics in mechanically ventilated patients.

  Science.gov (United States)

  Razazi, Keyvan; Thille, Arnaud W; Carteaux, Guillaume; Beji, Olfa; Brun-Buisson, Christian; Brochard, Laurent; Mekontso Dessap, Armand

  2014-09-01

  In mechanically ventilated patients, the effect of draining pleural effusion on oxygenation is controversial. We investigated the effect of large pleural effusion drainage on oxygenation, respiratory function (including lung volumes), and hemodynamics in mechanically ventilated patients after ultrasound-guided drainage. Arterial blood gases, respiratory mechanics (airway, pleural and transpulmonary pressures, end-expiratory lung volume, respiratory system compliance and resistance), and hemodynamics (blood pressure, heart rate, and cardiac output) were recorded before and at 3 and 24 hours (H24) after pleural drainage. The respiratory settings were kept identical during the study period. The mean volume of effusion drained was 1,579 ± 684 ml at H24. Uncomplicated pneumothorax occurred in two patients. Respiratory mechanics significantly improved after drainage, with a decrease in plateau pressure and a large increase in end-expiratory transpulmonary pressure. Respiratory system compliance, end-expiratory lung volume, and PaO2/FiO2 ratio all improved. Hemodynamics were not influenced by drainage. Improvement in the PaO2/FiO2 ratio from baseline to H24 was positively correlated with the increase in end-expiratory lung volume during the same time frame (r = 0.52, P = 0.033), but not with drained volume. A high value of pleural pressure or a highly negative transpulmonary pressure at baseline predicted limited lung expansion following effusion drainage. A lesser improvement in oxygenation occurred in patients with ARDS. Drainage of large (≥500 ml) pleural effusion in mechanically ventilated patients improves oxygenation and end-expiratory lung volume. Oxygenation improvement correlated with an increase in lung volume and a decrease in transpulmonary pressure, but was less so in patients with ARDS.

 5. Chest tube drainage of transudative pleural effusions hastens liberation from mechanical ventilation.

  Science.gov (United States)

  Kupfer, Yizhak; Seneviratne, Chanaka; Chawla, Kabu; Ramachandran, Kavan; Tessler, Sidney

  2011-03-01

  Pleural effusions occur frequently in patients requiring mechanical ventilatory support. Treatment of the precipitating cause and resolution of the pleural effusion may take considerable time. We retrospectively studied the effect of chest tube drainage of transudative pleural effusions on the liberation of patients from mechanical ventilatory support. Patients in the medical ICU (MICU) at Maimonides Medical Center between January 1, 2009, and October 31, 2009, requiring mechanical ventilatory support with a transudative pleural effusion, were studied retrospectively. They were divided into two groups: standard care and standard care plus chest tube drainage. Chest tubes were placed under ultrasound guidance by trained intensivists. Duration of mechanical ventilatory support was the primary end point. Secondary end points included measures of oxygenation, amount of fluid drained, and complications associated with the chest tube. A total of 168 patients were studied; 88 were treated with standard care and 80 underwent chest tube drainage. Total duration of mechanical ventilatory support was significantly shorter for patients who had chest tube drainage: 3.8±0.5 days vs 6.5±1.1 days for the standard group (P=.03). No differences in oxygenation were noted between the two groups. The average amount of fluid drained was 1,220 mL. No significant complications were caused by chest tube drainage. Chest tube drainage of transudative pleural effusions resulted in more rapid liberation from mechanical ventilatory support. It is a very safe procedure when performed under ultrasound guidance by experienced personnel. ClinicalTrials.gov; Identifier: NCT0114285; URL: www.clinicaltrials.gov.

 6. Clinical assessment of effusion in knee osteoarthritis—A systematic review

  Science.gov (United States)

  Maricar, Nasimah; Callaghan, Michael J.; Parkes, Matthew J.; Felson, David T.; O׳Neill, Terence W.

  2016-01-01

  Objective The aim of this systematic review was to determine the validity and inter- and intra-observer reliability of the assessment of knee joint effusion in osteoarthritis (OA) of the knee. Methods MEDLINE, Web of Knowledge, CINAHL, EMBASE, and AMED were searched from their inception to February 2015. Articles were included according to a priori defined criteria: samples containing participants with knee OA; prospective evaluation of clinical tests and assessments of knee effusion that included reliability, sensitivity, and specificity of these tests. Results A total of 10 publications were reviewed. Eight of these considered reliability and four on validity of clinical assessments against ultrasound effusion. It was not possible to undertake a meta-analysis of reliability or validity because of differences in study designs and the clinical tests. Intra-observer kappa agreement for visible swelling ranged from 0.37 (suprapatellar) to 1.0 (prepatellar); for bulge sign 0.47 and balloon sign 0.37. Inter-observer kappa agreement for visible swelling ranged from −0.02 (prepatellar) to 0.65 (infrapatellar), the balloon sign −0.11 to 0.82, patellar tap −0.02 to 0.75 and bulge sign kappa −0.04 to 0.14 or reliability coefficient 0.97. Reliability and diagnostic accuracy tended to be better in experienced observers. Very few data looked at performance of individual clinical tests with sensitivity ranging 18.2–85.7% and specificity 35.3–93.3%, both higher with larger effusions. Conclusion The majority of unstandardized clinical tests to assess joint effusion in knee OA had relatively low intra- and inter-observer reliability. There is some evidence experience improved reliability and diagnostic accuracy of tests. Currently there is insufficient evidence to recommend any particular test in clinical practice. PMID:26581486

 7. Rapid Detection of Cell-Free Mycobacterium tuberculosis DNA in Tuberculous Pleural Effusion.

  Science.gov (United States)

  Che, Nanying; Yang, Xinting; Liu, Zichen; Li, Kun; Chen, Xiaoyou

  2017-05-01

  Tuberculous pleurisy is one of the most common types of extrapulmonary tuberculosis, but its diagnosis remains difficult. In this study, we report for the first time on the detection of cell-free Mycobacterium tuberculosis DNA in pleural effusion and an evaluation of a newly developed molecular assay for the detection of cell-free Mycobacterium tuberculosis DNA. A total of 78 patients with pleural effusion, 60 patients with tuberculous pleurisy, and 18 patients with alternative diseases were included in this study. Mycobacterial culture, the Xpert MTB/RIF assay, the adenosine deaminase assay, the T-SPOT.TB assay, and the cell-free Mycobacterium tuberculosis DNA assay were performed on all the pleural effusion samples. The cell-free Mycobacterium tuberculosis DNA assay and adenosine deaminase assay showed significantly higher sensitivities of 75.0% and 68.3%, respectively, than mycobacterial culture and the Xpert MTB/RIF assay, which had sensitivities of 26.7% and 20.0%, respectively ( P pleural effusion showed the highest sensitivity of 95.0% but the lowest specificity of 38.9%. The cell-free Mycobacterium tuberculosis DNA assay detected as few as 1.25 copies of IS 6110 per ml of pleural effusion and showed good accordance of the results between repeated tests ( r = 0.978, P = 2.84 × 10 -10 ). These data suggest that the cell-free Mycobacterium tuberculosis DNA assay is a rapid and accurate molecular test which provides direct evidence of Mycobacterium tuberculosis etiology. Copyright © 2017 American Society for Microbiology.

 8. Evaluation of risk and benefit in thermal effusivity sensor for monitoring lubrication process in pharmaceutical product manufacturing.

  Science.gov (United States)

  Uchiyama, Jumpei; Kato, Yoshiteru; Uemoto, Yoshifumi

  2014-08-01

  In the process design of tablet manufacturing, understanding and control of the lubrication process is important from various viewpoints. A detailed analysis of thermal effusivity data in the lubrication process was conducted in this study. In addition, we evaluated the risk and benefit in the lubrication process by a detailed investigation. It was found that monitoring of thermal effusivity detected mainly the physical change of bulk density, which was changed by dispersal of the lubricant and the coating powder particle by the lubricant. The monitoring of thermal effusivity was almost the monitoring of bulk density, thermal effusivity could have a high correlation with tablet hardness. Moreover, as thermal effusivity sensor could detect not only the change of the conventional bulk density but also the fractional change of thermal conductivity and thermal capacity, two-phase progress of lubrication process could be revealed. However, each contribution of density, thermal conductivity, or heat capacity to thermal effusivity has the risk of fluctuation by formulation. After carefully considering the change factor with the risk to be changed by formulation, thermal effusivity sensor can be a useful tool for monitoring as process analytical technology, estimating tablet hardness and investigating the detailed mechanism of the lubrication process.

 9. Patient with Small Cell Lung Carcinoma and Suspected Right Upper Lobe Abscess Presenting with a Purulent Pericardial Effusion.

  Science.gov (United States)

  Goel, Khushboo; Ateeli, Huthayfa; Ampel, Neil M; L'heureux, Dena

  2016-07-22

  BACKGROUND Cardiac tamponade caused by pericardial effusion has a high mortality rate; thus, it is important to diagnose and treat this condition immediately. Specifically, bacterial pericarditis, although now very rare, is often fatal because of its fulminant process. CASE REPORT We present a case of a 61-year-old man with metastatic small cell lung cancer undergoing chemotherapy who presented with fatigue, poor appetite, and altered mental status. He was found to have a large-volume pericardial effusion with tamponade physiology. He underwent emergent pericardiocentesis. The pericardial effusion was nonmalignant, with cultures growing Streptococcus pneumoniae. It was only after his emergent pericardiocentesis that previous imaging from one month prior was able to be reviewed, which showed possible right upper lobe abscess. CONCLUSIONS Most pericardial effusions in cancer patients are related to their malignancy, either due to direct metastasis or secondary physiologic effects. This case is a unique example of a lung cancer patient presenting with a pneumococcal pericardial effusion, which in itself is a rare phenomenon. This case report demonstrates the importance of considering early antibiotic therapy in patients presenting with pericardial effusion, especially given the high mortality rates of infectious pericardial effusions.

 10. Pleural space elastance and changes in oxygenation after therapeutic thoracentesis in ventilated patients with heart failure and transudative pleural effusions.

  Science.gov (United States)

  Chen, Wei-Lin; Chung, Chi-Li; Hsiao, Shih-Hsin; Chang, Shi-Chuan

  2010-08-01

  Therapeutic thoracentesis (TT) is required in patients with refractory pleural effusions and impaired oxygenation. In this study, the relationship between pleural space elastance (PE) and changes in oxygenation after TT was investigated in ventilated patients with heart failure and transudative pleural effusions. Twenty-six mechanically ventilated patients with heart failure and significant transudative effusions, who were undergoing TT, were studied. The effusion was drained as completely as possible, with monitoring of pleural liquid pressure (Pliq) and chest symptoms. The volume of effusion removed, the changes in Pliq during TT, PE and arterial blood gases before and after TT were recorded. The mean volume of effusion removed was 1011.9 +/- 58.2 mL. The mean Pliq decreased from 14.5 +/- 1.0 to 0.1 +/- 1.5 cm H(2)O after TT, and the mean PE was 15.3 +/- 1.8 cm H(2)O/L. TT significantly increased the mean ratio of PaO(2)/fraction of inspired oxygen (FiO(2)) from 243.2 +/- 19.9 to 336.0 +/- 17.8 mm Hg (P 14.5 cm H(2)O/L). Measurement of PE during TT may be valuable for predicting improvement in oxygenation in ventilated patients with heart failure and pleural effusions. Patients with lower PE showed greater improvement in oxygenation after TT.

 11. Proteome screening of pleural effusions identifies IL1A as a diagnostic biomarker for non-small cell lung cancer.

  Science.gov (United States)

  Li, Yuanyuan; Lian, Hengning; Jia, Qingzhu; Wan, Ying

  2015-02-06

  Non-small cell lung cancer (NSCLC) is a common malignant disease, and in ~10-20% of patients, pleural effusion is the first symptom. The pleural effusion proteome contains information on pulmonary disease that directly or indirectly reflects pathophysiological status. However, the proteome of pleural effusion in NSCLC patients is not well understood, nor is the variability in protein composition between malignant and benign pleural effusions. Here, we investigated the different proteins in pleural effusions from NSCLC and tuberculosis (TB) patients by using nano-scale liquid chromatography-tandem mass spectrometry (nLC-MS/MS) analysis. In total, 363 proteins were identified in the NSCLC pleural effusion proteome with a low false discovery rate (pleural effusion were involved in cell adhesion, proteolysis, and cell migration. Furthermore, interleukin 1 alpha (IL1A), a protein that regulates tumor growth, angiogenesis, and metastasis, was significantly more abundant in the NSCLC group compared to the TB group, a finding that was validated with an ELISA assay. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Discrepancies between feline coronavirus antibody and nucleic acid detection in effusions of cats with suspected feline infectious peritonitis.

  Science.gov (United States)

  Lorusso, Eleonora; Mari, Viviana; Losurdo, Michele; Lanave, Gianvito; Trotta, Adriana; Dowgier, Giulia; Colaianni, Maria Loredana; Zatelli, Andrea; Elia, Gabriella; Buonavoglia, Domenico; Decaro, Nicola

  2017-10-31

  Intra-vitam diagnosis of feline infectious peritonitis (FIP) is a challenge for veterinary diagnosticians, since there are no highly specific and sensitive assays currently available. With the aim to contribute to fill this diagnostic gap, a total of 61 effusions from cats with suspected effusive FIP were collected intra-vitam for detection of feline coronavirus (FCoV) antibodies and RNA by means of indirect immunofluorescence (IIF) assay and real-time RT-PCR (qRT-PCR), respectively. In 5 effusions there was no evidence for either FCoV RNA or antibodies, 51 and 52 specimens tested positive by IIF and qRT-PCR, respectively, although antibody titres≥1:1600, which are considered highly suggestive of FIP, were detected only in 37 effusions. Three samples with high antibody levels tested negative by qRT-PCR, whereas 18 qRT-PCR positive effusions contained no or low-titre antibodies. qRT-PCR positive samples with low antibody titres mostly contained low FCoV RNA loads, although the highest antibody titres were detected in effusions with C T values>30. In conclusion, combining the two methods, i.e., antibody and RNA detection would help improving the intra-vitam diagnosis of effusive FIP. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Cross-sectional and Longitudinal Associations between Knee Joint Effusion Synovitis and Knee Pain in Older Adults.

  Science.gov (United States)

  Wang, Xia; Jin, Xingzhong; Han, Weiyu; Cao, Yuelong; Halliday, Andrew; Blizzard, Leigh; Pan, Faming; Antony, Benny; Cicuttini, Flavia; Jones, Graeme; Ding, Changhai

  2016-01-01

  To describe the cross-sectional and longitudinal associations between knee regional effusion synovitis and knee pain in older adults. Data from a population-based random sample (n = 880, mean age 62 yrs, 50% women) were used. Baseline knee joint effusion synovitis was graded (0-3) using T2-weighted magnetic resonance imaging (MRI) in the suprapatellar pouch, central portion, posterior femoral recess, and subpopliteal recess. Effusion synovitis of the whole joint was defined as a score of ≥ 2 in any subregion. Other knee structural (including cartilage, bone marrow, and menisci) lesions were assessed by MRI at baseline. Knee pain was assessed by the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index questionnaire at baseline and 2.6 years later. Multivariable analyses were performed after adjustment for age, sex, body mass index, and other structural lesions. The prevalence of effusion synovitis was 67%. Suprapatellar pouch effusion synovitis was significantly and independently associated with increased total and nonweight-bearing knee pain in both cross-sectional and longitudinal analyses (for an increase in total knee pain of ≥ 5, RR 1.26 per grade, 95% CI 1.04-1.52), and increased weight-bearing knee pain in longitudinal analysis only. Effusion synovitis in posterior femoral recess and central portion were independently associated with increases in nonweight-bearing pain (RR 1.63 per grade, 95% CI 1.32-2.01 and RR 1.29 per grade, 95% CI 1.01-1.65, respectively) in longitudinal analyses only. Knee joint effusion synovitis has independent associations with knee pain in older adults. Suprapatellar pouch effusion synovitis is associated with nonweight-bearing and weight-bearing knee pain, while posterior femoral recess and central portion effusion synovitis are only associated with nonweight-bearing pain.

 14. Fluorescence in situ hybridization as adjunct to cytology improves the diagnosis and directs estimation of prognosis of malignant pleural effusions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Han Jingquan

  2012-11-01

  Full Text Available Abstract Background The identification of malignant cells in effusions by conventional cytology is hampered by its limited sensitivity and specificity. The aim of this study was to investigate the value of fluorescence in situ hybridization (FISH as adjuncts to conventional cytologic examination in patients with malignant pleural effusions. Methods We conducted a retrospective cohort study of 93 inpatients with pleural effusions (72 malignant pleural effusions metastatic from 11 different organs and 21 benign over 23 months. All the patients came from Chinese northeast areas. Aspirated pleural fluid underwent cytologic examination and fluorescence in situ hybridization (FISH for aneuploidy. We used FISH in single-colour or if appropriate in dual-colour evaluation to detect chromosomal aberrations (chromosomes 7, 11, and 17 in effusion cells as markers of malignancy, to raise the diagnostic yield and identified the efficiency by diagnostic biopsy. Predominant cytogenetic anomalies and patterns of intratumor cytogenetic heterogeneity were brought in relation to overall survival rate. Results Cytology alone confirmed malignant pleural effusions in 45 of 72 patients (sensitivity 63%, whereas FISH alone positively identified 48 of 72 patients (sensitivity 67%. Both tests had high specificity in predicting benign effusions. If cytology and FISH were considered together, they exhibited 88% sensitivity and 94.5% specificity in discriminating benign and malignant effusions. Combined, the two assays were more sensitive than either test alone. Although the positive predictive value of each test was 94.5%, the negative predictive value of cytology and FISH combined was 78%, better than 47% and 44% for FISH and cytology alone, respectively. There was a significantly prolonged survival rate for patients with aneuploidy for chromosome 17. Conclusions FISH in combination with conventional cytology is a highly sensitive and specific diagnostic tool for detecting

 15. Protocol of the Australasian Malignant Pleural Effusion (AMPLE) trial: a multicentre randomised study comparing indwelling pleural catheter versus talc pleurodesis

  Science.gov (United States)

  Fysh, Edward T H; Thomas, Rajesh; Read, Catherine A; Lam, Ben C H; Yap, Elaine; Horwood, Fiona C; Lee, Pyng; Piccolo, Francesco; Shrestha, Ranjan; Garske, Luke A; Lam, David C L; Rosenstengel, Andrew; Bint, Michael; Murray, Kevin; Smith, Nicola A; Lee, Y C Gary

  2014-01-01

  Introduction Malignant pleural effusion can complicate most cancers. It causes breathlessness and requires hospitalisation for invasive pleural drainages. Malignant effusions often herald advanced cancers and limited prognosis. Minimising time spent in hospital is of high priority to patients and their families. Various treatment strategies exist for the management of malignant effusions, though there is no consensus governing the best choice. Talc pleurodesis is the conventional management but requires hospitalisation (and substantial healthcare resources), can cause significant side effects, and has a suboptimal success rate. Indwelling pleural catheters (IPCs) allow ambulatory fluid drainage without hospitalisation, and are increasingly employed for management of malignant effusions. Previous studies have only investigated the length of hospital care immediately related to IPC insertion. Whether IPC management reduces time spent in hospital in the patients’ remaining lifespan is unknown. A strategy of malignant effusion management that reduces hospital admission days will allow patients to spend more time outside hospital, reduce costs and save healthcare resources. Methods and analysis The Australasian Malignant Pleural Effusion (AMPLE) trial is a multicentred, randomised trial designed to compare IPC with talc pleurodesis for the management of malignant pleural effusion. This study will randomise 146 adults with malignant pleural effusions (1:1) to IPC management or talc slurry pleurodesis. The primary end point is the total number of days spent in hospital (for any admissions) from treatment procedure to death or end of study follow-up. Secondary end points include hospital days specific to pleural effusion management, adverse events, self-reported symptom and quality-of-life scores. Ethics and dissemination The Sir Charles Gairdner Group Human Research Ethics Committee has approved the study as have the ethics boards of all the participating hospitals. The

 16. Chemical pleurodesis using mistletoe extracts via spray catheter during medical thoracoscopy for management of malignant pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Eom, Jung Seop; Kim, Tae Hwa; Lee, Geewon; Ahn, Hyo Yeong; Mok, Jeong Ha; Lee, Min Ki

  2017-05-01

  We present three cases of successful chemical pleurodesis with a liquid solution of mistletoe extract using a spray catheter during medical thoracoscopy. The medical thoracoscopy was performed in all presented cases to remove pleural effusion and conduct chemical pleurodesis to manage symptomatic malignant pleural effusion. A spray catheter was used to instil the mistletoe extract evenly into the pleural cavity, and there were no pleurodesis-related complications. Respiratory symptoms caused by pleural effusion improved after pleurodesis, and successful pleurodesis was maintained for more than 3 months after medical thoracoscopy in all three patients.

 17. Comparison of Outcomes of Pericardiocentesis Versus Surgical Pericardial Window in Patients Requiring Drainage of Pericardial Effusions.

  Science.gov (United States)

  Horr, Samuel E; Mentias, Amgad; Houghtaling, Penny L; Toth, Andrew J; Blackstone, Eugene H; Johnston, Douglas R; Klein, Allan L

  2017-09-01

  Comparative outcomes of patients undergoing pericardiocentesis or pericardial window are limited. Development of pericardial effusion after cardiac surgery is common but no data exist to guide best management. Procedural billing codes and Cleveland Clinic surgical registries were used to identify 1,281 patients who underwent either pericardiocentesis or surgical pericardial window between January 2000 and December 2012. The 656 patients undergoing an intervention for a pericardial effusion secondary to cardiac surgery were also compared. Propensity scoring was used to identify well-matched patients in each group. In the overall cohort, in-hospital mortality was similar between the group undergoing pericardiocentesis and surgical drainage (5.3% vs 4.4%, p = 0.49). Similar outcomes were found in the propensity-matched group (4.9% vs 6.1%, p = 0.55). Re-accumulation was more common after pericardiocentesis (24% vs 10%, p <0.0001) and remained in the matched cohorts (23% vs 9%, p <0.0001). The secondary outcome of hemodynamic instability after the procedure was more common in the pericardial window group in both the unmatched (5.2% vs 2.9%, p = 0.036) and matched cohorts (6.1% vs 2.0%, p = 0.022). In the subgroup of patients with a pericardial effusion secondary to cardiac surgery, there was a lower mortality after pericardiocentesis in the unmatched group (1.5% vs 4.6%, p = 0.024); however, after adjustment, this difference in mortality was no longer present (2.6% vs 4.5%, p = 0.36). In conclusion, both pericardiocentesis and surgical pericardial window are safe and effective treatment strategies for the patient with a pericardial effusion. In our study there were no significant differences in mortality in patients undergoing either procedure. Observed differences in outcomes with regard to recurrence rates, hemodynamic instability, and in those with postcardiac surgery effusions may help to guide the clinician in management of the patient

 18. C-reactive protein and serum amyloid A levels in discriminating malignant from non-malignant pleural effusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hala Mohamed Shalaby Samaha

  2015-10-01

  Conclusion: Measurement of SAA and CRP levels in pleural fluid has good diagnostic utility in differentiation between malignant and non-malignant pleural effusion and pleural SAA has a better diagnostic performance than CRP.

 19. Development and Modeling of Angled Effusion Cooling for the BR715 Low Emission Staged Combustor Core Demonstrator

  National Research Council Canada - National Science Library

  Gerendas, M

  2003-01-01

  .... The combustor cooling concept chosen was of the angled effusion type. Development of adequate modeling techniques and steady-state and transient rig tests to calibrate the thermal models was the key factor for the success...

 20. Evaluation of serum and pleural levels of endostatin and vascular epithelial growth factor in lung cancer patients with pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yu; Yu, Li-Ke; Xia, Ning

  2012-03-01

  To evaluate the diagnostic value of endostatin (ES), vascular endothelial growth factor (VEGF) and carcinoembryonic antigen (CEA) in both serum and pleural effusion of lung cancer patients. Levels of ES, VEGF and CEA in 52 malignant pleural effusion due to lung cancer and 50 patients with non-malignant disease were measured by using sandwich enzyme-linked immunosorbent assay and microparticle enzyme immunoassay. The ES, VEGF and CEA levels in pleural effusion and serum, and their ratio (F/S) were higher in lung cancer group than that in benign group, and the differences were statistically significant (Ppleural effusion due to lung cancer. In comparison with either single determination of concentration in serum or pleural fluid, the combined detection of two or three markers is of important clinical significance in the diagnosis of lung cancer. Copyright © 2012 Hainan Medical College. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Clinical value of FDG dual-head tomography with coincidence imaging in suspected malignant pleural effusion or atelectasis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Huoqiang; Wu Jiyang; Pan Huizhong; Liu Jinjun; Shen Yi; Zhao Xianguo

  2004-01-01

  Objective: To determine the ability of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) dual-head tomography with coincidence (DHTC) imaging in detecting lung cancer in patients with suspected malignant pleural effusion or malignant atelectasis on CT scanning. On the other hand, used FDG DHTC to differentiate benign and malignant pleural effusions in patients with lung cancer. Methods: Over a 4-year period, 110 patients with abnormal findings on CT scanning for presence of pleural effusion (n=84) and/or pleural thickening or mediastinal lymph nodes enlargement, or presence of atelectasis (n-26). All patients were suspected malignant pleural effusion or atelectasis caused by lung cancer. But all of them could not found primary lesions in the lungs on CT scanning. FDG DHTC was underwent for all the patients. Imagings were visually analyzed by two experienced observers. They were considered positive if the FDG uptake was increased relative to that in the adjacent lung tissue, and the uptake appeared localized pattern. They were considered negative if the uptake was the same as or less than the adjacent lung tissue, and/or the uptake appeared diffused pattern. Results of FDG DHTC were correlated with pathologic diagnosis for lung cancer. In these patients with proven lung cancer and a suspected malignant pleural effusion, FDG DHTC revealed positive findings (malignant pleural effusion) if pleural activity was greater than background mediastinal activity; or FDG DHTC revealed negative findings (benign pleural effusion) if pleural activity was the same or less than background mediastinal activity. Results of FDG DHTC were compared to pleural cytology, histologic findings of pleural biopsy, or clinical follow-up for presence or absence of malignant pleural effusion. Results: 38 of 110 patients were proven with lung cancer. Among the 38 lung cancer patients, 30 of them had a pleural effusion and 8 of them had a atelectasis. 72 of 110 patients were proven with lung benign diseases (50 with

 2. The Usefulness of Intensivist-Performed Bedside Drainage of Pleural Effusion via Ultrasound-Guided Pigtail Catheter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joo Won Min

  2014-08-01

  CONCLUSIONS: Intensivist-performed bedside drainage of pleural effusion via ultrasound (US-guided pigtail catheter is useful and safe and may be recommended in some patients in an intensive care unit.

 3. Evaluation of the renal resistive index and pulsatility index in patients with pleural effusion by duplex Doppler ultrasonography.

  Science.gov (United States)

  Değirmenci, Nevbahar Akcar; Metintaş, Muzaffer; Atlanoglu, Sahinde; Yıldırım, Huseyin

  2013-01-01

  The aim of the study was to evaluate the renal resistive index (RI) and pulsatility index (PI) in patients with pleural effusion (PE). We studied the mean renal RI and PI in 50 patients with PE and 30 healthy volunteers by Doppler sonography. We grouped effusion as unilateral and bilateral. Statistical analysis was done by independent t test and correlation coefficient analysis. The mean RI/PI in healthy volunteers and in PE patients was 0.58/0.93 and 0.72/1.35, respectively. We observed a significantly higher RI and PI in patients when compared with healthy volunteers (all p effusion (0.74 or 1.55, respectively) (p > 0.05). Pleural effusion might result in increased renal impedance as seen in cirrhosis, which is a rather complicated pathophysiological process, without causing any morphological changes in kidneys.

 4. Knee effusion-synovitis volume measurement and effects of vitamin D supplementation in patients with knee osteoarthritis.

  Science.gov (United States)

  Wang, X; Cicuttini, F; Jin, X; Wluka, A E; Han, W; Zhu, Z; Blizzard, L; Antony, B; Winzenberg, T; Jones, G; Ding, C

  2017-08-01

  To develop a measure of knee joint effusion-synovitis volume and to examine the effect of vitamin D supplementation on effusion-synovitis in people with knee osteoarthritis (OA) and low vitamin D levels over 24 months. Symptomatic knee OA patients with low 25-(OH)D levels (12.5-60 nmol/l) were recruited for a multi-centre, randomised, placebo-controlled and double-blind trial. Participants (age 63 ± 7 years, 208 females) were allocated to either 50,000 IU monthly vitamin D 3 (n = 209) or placebo (n = 204) for 24 months. Knee effusion-synovitis volume in suprapatellar and other regions was measured on magnetic resonance imaging (MRI) using OsiriX software. The intra-class correlation coefficients (ICCs) were used to test inter- and intra-rater reliabilities. The least significant change criterion was used to define the increase/decrease in effusion-synovitis volume. The reproducibilities of effusion-synovitis volume measurement were high with ICCs ranging from 0.93 to 0.99. Over 24 months, effusion-synovitis volume remained stable in the vitamin D group but increased in placebos with a significant between-group difference (-1.94 ml, 95% confidence interval (CI): -3.54, -0.33). This effect was evident in those with baseline effusion-synovitis and with suprapatellar effusion-synovitis. The proportion with an increase in effusion-synovitis volume was lower in the vitamin D group than placebo (risk ratio (RR): 0.87, 95% CI: 0.77, 0.97). This highly reproducible effusion-synovitis volume measurement could be a promising outcome measure in OA trials. Vitamin D supplementation could retard the progression of effusion-synovitis which can potentially benefit people with an inflammatory OA phenotype. Copyright © 2017 Osteoarthritis Research Society International. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Chemical pleurodesis using mistletoe extracts via spray catheter during medical thoracoscopy for management of malignant pleural effusion

  OpenAIRE

  Eom, Jung Seop; Kim, Tae Hwa; Lee, Geewon; Ahn, Hyo Yeong; Mok, Jeong Ha; Lee, Min Ki

  2017-01-01

  We present three cases of successful chemical pleurodesis with a liquid solution of mistletoe extract using a spray catheter during medical thoracoscopy. The medical thoracoscopy was performed in all presented cases to remove pleural effusion and conduct chemical pleurodesis to manage symptomatic malignant pleural effusion. A spray catheter was used to instil the mistletoe extract evenly into the pleural cavity, and there were no pleurodesis?related complications. Respiratory symptoms caused ...

 6. Pleural effusion in 11:14 translocation q1 multiple myeloma in the setting of proteasome inhibitor presents therapeutic complexity.

  Science.gov (United States)

  Ghannam, Malik; Bryan, Maria; Kuross, Erik; Berry, Brent

  2018-01-01

  Primary malignant pleural effusion has been reported in about 134 cases of multiple myeloma (MM). Associated pleural effusions in cases of MM portend a poor prognosis and identifying them is highly relevant. Reported is the case of a man diagnosed with MM who developed primary myelomatous pleural effusion in the setting of multiple relapses and subsequent mortality within 2 months of the pleural effusion diagnosis. A 61-year-old African American man was diagnosed with MM in 2011. He received induction therapy of lenalidomide and dexamethasone and an autologous stem cell transplant in 2012. Over the next 5 years, the patient went through alternating periods of remission and relapse that were treated with two rounds of thoracic spine radiation therapy and chemotherapeutic agents. In September 2017, the patient presented with worsening dyspnea and was found to have pleural effusion. Fluid analysis showed plasma cell dyscrasia. Fluid drainage was performed, then the patient was discharged after 1 week which was followed by rapid re-accumulation of fluid and rehospitalization about 10 days after discharge. The patient passed away a few weeks after the second admission. Pleural effusion carries a differential diagnosis which may include malignancy but is commonly thought to be less specific to multiple myeloma but should still remain in the differential diagnosis. To our knowledge, this is the first case of myelomatous pleural effusion (MPE) that was reported after multiple relapses of MM. MPE is a very rare complication of MM, and its presence is a strong indicator of imminent mortality and need for comfort care in case of multiple relapses. End-stage pleural effusion in MM in the setting of proteasome inhibitor adds more therapeutic and diagnostic challenges.

 7. Cascaded two-photon spectroscopy of Yb atoms with a transportable effusive atomic beam apparatus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Song, Minsoo; Yoon, Tai Hyun [Department of Physics, Korea University, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul 136-713 (Korea, Republic of)

  2013-02-15

  We present a transportable effusive atomic beam apparatus for cascaded two-photon spectroscopy of the dipole-forbidden transition (6s{sup 2} {sup 1}S{sub 0}{r_reversible} 6s7s {sup 1}S{sub 0}) of Yb atoms. An ohmic-heating effusive oven is designed to have a reservoir volume of 1.6 cm{sup 3} and a high degree of atomic beam collimation angle of 30 mrad. The new atomic beam apparatus allows us to detect the spontaneously cascaded two-photons from the 6s7s{sup 1}S{sub 0} state via the intercombination 6s6p{sup 3}P{sub 1} state with a high signal-to-noise ratio even at the temperature of 340 Degree-Sign C. This is made possible in our apparatus because of the enhanced atomic beam flux and superior detection solid angle.

 8. Cascaded two-photon spectroscopy of Yb atoms with a transportable effusive atomic beam apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song, Minsoo; Yoon, Tai Hyun

  2013-01-01

  We present a transportable effusive atomic beam apparatus for cascaded two-photon spectroscopy of the dipole-forbidden transition (6s 2 1 S 0 ↔ 6s7s 1 S 0 ) of Yb atoms. An ohmic-heating effusive oven is designed to have a reservoir volume of 1.6 cm 3 and a high degree of atomic beam collimation angle of 30 mrad. The new atomic beam apparatus allows us to detect the spontaneously cascaded two-photons from the 6s7s 1 S 0 state via the intercombination 6s6p 3 P 1 state with a high signal-to-noise ratio even at the temperature of 340 °C. This is made possible in our apparatus because of the enhanced atomic beam flux and superior detection solid angle.

 9. Bilateral acute retinal necrosis associated with bilateral uveal effusion in an immunocompetent patient: A challenging association

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Bala Murugan

  2018-01-01

  Full Text Available Bilateral uveal effusion syndrome associated with bilateral acute retinal necrosis is a diagnostic and therapeutic challenge. A 52 year old man presented with bilateral angle closure with choroidal detachment. With restricted fundus view, parenteral steroid was started. During close follow up bilateral discrete areas of peripheral retinitis were noted. Parenteral steroids were promptly stopped and parenteral antivirals with oral steroids were continued. It showed healing response with nil recurrences till last follow up. Aggressive treatment of bilateral uveal effusion with parenteral steroids can cause progression of bilateral acute retinal necrosis leading to phthisis bulbi. However early diagnosis, prompt intervention and close follow up are the key elements to therapeutic success even during diagnostic surprises and avoid costly mistakes.

 10. Using an indwelling catheter for the domiciliary management of malignant effusions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramkumar P

  2003-01-01

  Full Text Available Background: Many patients with malignant pleural effusions and ascites require repeated hospital visits for paracentesis. Materials and Methods: Patients and caregivers were taught to drain malignant effusions at home, using an indwelling catheter inserted into the pleural/ peritoneal cavity. The catheter, (ARROW 14 wire gauge with three additional side holes made to prevent blockage was inserted using the Seldenger technique for central venous cannulation and secured with a stitch. A three way stopcock was used to regulate fluid drainage. The caregiver was taught to do biweekly dressings with antiseptic ointment. Results: The catheter has been used in 200 patients over a period of five years. Two patients developed infections in the pleural cavity, which were managed with antibiotics. Two patients needed catheter change because of blockage. Other patients retained the catheter till last follow up or death. The procedure can be carried out as a day case. This article describes practical guidelines for inserting and maintaining the catheter.

 11. A simple method of using a Foley catheter to drain pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Ben-Nun, Alon; Best, Lael Anson

  2008-01-01

  Pleural effusion is a common problem, and various techniques of pleural fluid drainage have been described. We report our experience of using a Foley-type catheter to drain pleural effusion. After the injection of local anesthesia, the catheter is inserted, usually through the 7th intercostal space, with the patient sitting upright. The size of the catheter is selected according to the predicted fluid characteristics, and ranges from 18 to 24 F. Once the catheter is positioned in the pleural space, the balloon is inflated with diluted soluble contrast material and connected to a urine collection bag. During the last 10 years, we have used 3500 catheters for this purpose. The catheter site can be used as a port for various procedures, including needle biopsy of the parietal pleura, talc-slurry pleurodesis, and intra-pleural fibrinolysis. This method of pleural drainage is simple, reliable, and inexpensive.

 12. Anidulafungin Pharmacokinetics in Ascites Fluid and Pleural Effusion of Critically Ill Patients.

  Science.gov (United States)

  Welte, R; Eller, P; Lorenz, I; Joannidis, M; Bellmann, R

  2018-04-01

  Anidulafungin concentrations were quantified with high-pressure liquid chromatography (HPLC) and UV detection of the ascites fluid and pleural effusion of 10 adult critically ill patients. Samples were collected from ascites fluid and from pleural drains or during paracentesis and thoracentesis, respectively. Anidulafungin levels in ascites fluid (0.12 to 0.99 μg/ml) and in pleural effusion (0.32 to 2.02 μg/ml) were below the simultaneous levels in plasma (1.04 to 7.70 and 2.48 to 13.36 μg/ml, respectively) and below the MIC values for several pathogenic Candida strains. Copyright © 2018 American Society for Microbiology.

 13. Chryseobacterium meningosepticum Sepsis Complicated with Retroperitoneal Hematoma and Pleural Effusion in a Diabetic Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shou-Wu Lee

  2008-09-01

  Full Text Available Intra-abdominal infection due to Chryseobacterium meningosepticum is rare, and bacteremia complicated with pleural effusion and retroperitoneal hematoma caused by C. meningosepticum has not been reported previously. A 57-year-old diabetic man presented with bacteremia with retroperitoneal abscess and pleural effusion caused by C. meningosepticum on the 12th day of hospitalization. His clinical condition improved after antimicrobial therapy with levofloxacin and rifampin, debridement of the retroperitoneal hematoma and left-side chest tube insertion. Antibiotics were administered for 1 month, and he was later transferred to a local respiratory care ward under afebrile condition. C. meningosepticum should be included in the list of suspected nosocomial infections, especially in patients with immunocompromised status. Administration of appropriate antibiotics, such as quinolone, minocycline, trimethoprim-sulfamethoxazole or rifampin, and treatment of local infection improve the clinical outcome of patients with C. meningosepticum infection.

 14. CT diagnosis of pleural dissemination without pleural effusion in primary lung cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murayama, Sadayuki; Murakami, Junji; Yoshimitsu, Kengo; Torii, Yoshikuni; Masuda, Kouji; Ishida, Teruyoshi.

  1996-01-01

  We retrospectively reviewed the CT scans of 25 primary lung cancers with disseminated pleural nodules or minimal malignant pleural effusion that were not recognized preparatively. Special attention was devoted to abutting interlobar fissures, thick major fissures, and disseminated nodules on the chest wall, the diaphragm, and in the interlobar fissures. Among 10 primary tumors abutting interlobar fissures, nine (90%) had at least one of these findings. Among 15 primary lung tumors which did not abut interlobar fissures, four (27%) had at least one of these findings. We conclude that CT is a useful modality for detecting the pleural dissemination of primary lung cancers when primary lung cancers abut interlobar fissures even if no pleural effusion is detectable on CT. (author)

 15. Short-term minoxidil use associated with pericardial effusion and cardiac tamponade: an uncommon presentation.

  Science.gov (United States)

  Pasala, Krishna K; Gujja, Karthik; Prabhu, Hejmadi; Vasavada, Balendu; Konka, Sudarsanam

  2012-11-01

  A 48-year-old man presented with complaints of shortness of breath and lower extremity swelling. His medical history was significant for hypertension on minoxidil and recent intracerebellar hemorrhage. Electrocardiography showed sinus tachycardia with left ventricular hypertrophy, and cardiomegaly was noted in the chest x-ray. The patient was hypertensive and tachypneic on admission. An echocardiogram taken immediately showed a large pericardial effusion with evidence of cardiac tamponade. He underwent immediate pericardiocentesis with drainage of 900 mL of pericardial fluid with significant improvement in the symptoms. Analysis of the pericardial fluid proved to be nondiagnostic. Infectious and rheumatologic causes were ruled out. After an extensive battery of tests, not yielding any diagnostic results, the pericardial effusion was attributed to minoxidil therapy. Closer monitoring is needed to prevent potentially fatal complications such as cardiac tamponade as in our patient.

 16. Endoscopic ultrasound-guided evaluation of the pleura and cases of pleural effusion.

  Science.gov (United States)

  Sharma, Malay; Rameshbabu, Chittapuram Srinivasan

  2017-01-01

  The most efficient and cost-effective approach for the diagnosis of pleural exudates remains uncertain and is a subject of controversy. Essential factors to be considered include the respective diagnostic yields of thoracocentesis, closed pleural biopsy, and thoracoscopy. The role of endoscopic ultrasound (EUS) of the esophagus as a modality for the evaluation of pleural exudates has not yet been evaluated. The applied anatomy of the pleura has been discussed. The techniques involved in the EUS imaging of different aspects of the pleura in normal cases and in cases with pleural effusion are elaborated. The practical application of this knowledge can be useful in EUS-guided sampling of the pleural wall, pleural nodules, and in cases of pleural effusion.

 17. IgG4-related pleural disease presenting as a massive bilateral effusion.

  Science.gov (United States)

  Ishida, Atsuko; Furuya, Naoki; Nishisaka, Takashi; Mineshita, Masamichi; Miyazawa, Teruomi

  2014-07-01

  A 74-year-old woman with massive bilateral pleural effusion, which was exudative in nature, and with mononuclear cell predominance underwent a pleuroscopy. Parietal pleura were thickened and partly reddish in color. Biopsy specimens taken from the parietal pleura revealed lymphoplasmacytic inflammation with fibrosis. As her performance status rapidly worsened with thoracentesis, we performed bilateral pleurodesis using talc. Pathologic evaluation of the pleural biopsy specimen with immunohistochemical staining revealed 91 IgG4-positive plasma cells per high-power field and an IgG4/IgG ratio of 91%. Thus, the diagnosis of pleuritis from IgG4-related disease was established. Our case suggests that IgG4-related disease is one of the causes of pleural effusion, and it should be included in the differential diagnosis of unexplained pleuritis.

 18. The utility of multi-detector computed tomography in the diagnosis of malignant pleural effusion in the patients with ovarian cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Kyung Won; Choi, Hyuck Jae; Kang, Sokbom; Park, Sang-Yoon; Jung, Dae Chul; Cho, Jeong Yeon; Cho, Kyung-Sik; Kim, Seung Hyup

  2010-01-01

  Purpose: The purpose of this study was to retrospectively assess possible clinical predictors of malignant pleural effusion in patients with ovarian cancer. Materials and methods: This review was performed on 38 ovarian cancer patients that showed pleural effusion in a CT scan and who underwent thoracocentesis before treatment. CT scans were obtained using a 4-channel multi-detector CT scanner. Fisher's exact test was used to determine the probability of malignant pleural effusion as a function of; amount of ascites, lymph node enlargement, amount of pleural effusion, pleural nodules, and pleural thickening. Results: Sixteen (42.1%) of the 38 patients had malignant pleural effusion and malignant pleural effusion amounts were greater than those with nonmalignant effusion. Pleural nodules were more frequently found in the malignant pleural effusion group (eight [50%] patients) than in the nonmalignant group (zero [0%] patient) (p < 0.001). Supradiaphragmatic lymph node enlargement (with short axis diameter 1 cm or more) was more frequent in malignant group (12 [75%] patients) than in the nonmalignant group (two [9.1%] patients) (p < 0.001). Conclusion: The probability of malignant pleural effusion in patients with ovarian cancer was found to be correlated with the amount of pleural effusion, the presence of pleural nodules, and supradiaphragmatic lymph node enlargement.

 19. Note: Photopyroelectric measurement of thermal effusivity of transparent liquids by a method free of fitting procedures

  Science.gov (United States)

  Ivanov, R.; Marín, E.; Villa, J.; Hernández Aguilar, C.; Domínguez Pacheco, A.; Hernández Garrido, S.

  2016-02-01

  In a recent paper published in this journal [R. Ivanov et al., Rev. Sci. Instrum. 86, 064902 (2015)], a methodology free of fitting procedures for determining the thermal effusivity of liquids using the electropyroelectric technique was reported. Here the same measurement principle is extended to the well-known photopyroelectric technique. The theoretical basis and experimental basis of the method are presented and its usefulness is demonstrated with measurements on test samples.

 20. Bilateral Pleural Effusion in a Patient with an Extensive Extramedullary Hematopoietic Mass

  OpenAIRE

  Yun Luo; Ying Zhang; Shi-feng Lou

  2013-01-01

  We present a 56-year-old woman with bilateral pleural effusions, widespread enlarged lymph nodes, and soft tissue masses located within the renal pelvis. The initially working diagnosis was tuberculosis and lymphoma. Further pathological examination of the lymph node biopsy confirmed a diagnosis of extramedullary hematopoiesis, and a bone marrow biopsy revealed myelofibrosis. Unlike common treatment options such as radiotherapy and/or surgery, intrathoracic cisplatin and dexamethasone for the...

 1. Screening Performance Characteristic of Ultrasonography and Radiography in Detection of Pleural Effusion; a Meta-Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmoud Yousefifard

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction: The role of ultrasonography in detection of pleural effusion has long been a subject of interest but controversial results have been reported. Accordingly, this study aims to conduct a systematic review of the available literature on diagnostic value of ultrasonography and radiography in detection of pleural effusion through a meta-analytic approach. Methods: An extended search was done in databases of Medline, EMBASE, ISI Web of Knowledge, Scopus, Cochrane Library, and ProQuest. Two reviewers independently extracted the data and assessed the quality of the articles. Meta-analysis was performed using a mixed-effects binary regression model. Finally, subgroup analysis was carried out in order to find the sources of heterogeneity between the included studies. Results: 12 studies were included in this meta-analysis (1554 subjects, 58.6% male. Pooled sensitivity of ultrasonography in detection of pleural effusion was 0.94 (95% CI: 0.88-0.97; I2= 84.23, p<0.001 and its pooled specificity was calculated to be 0.98 (95% CI: 0.92-1.0; I2= 88.65, p<0.001, while sensitivity and specificity of chest radiography were 0.51 (95% CI: 0.33-0.68; I2= 91.76, p<0.001 and 0.91 (95% CI: 0.68-0.98; I2= 92.86, p<0.001, respectively. Sensitivity of ultrasonography was found to be higher when the procedure was carried out by an intensivist or a radiologist using 5-10 MHz transducers. Conclusion: Chest ultrasonography, as a screening tool, has a higher diagnostic accuracy in identification of plural effusion compared to radiography. The sensitivity of this imaging modality was found to be higher when performed by a radiologist or an intensivist and using 5-10MHz probes.

 2. Indwelling pleural drain for mobile management of malignant pleural effusion-combining benefits of both methods

  OpenAIRE

  Dinesh Mehta; Anshu Gupta; Sameer Singhal; Sachin Bansal

  2015-01-01

  Malignant pleural effusion is a leading cause of morbidity in lung cancer patients requiring repeated pleural aspirations or persistent intercostal drainage tube. Using an indigenous method of putting icd tube of smaller size with subcutaneous tunneling would allow draining fluid from lungs easily and painlessly when needed and avoid the need for repeated injections and chest tube insertion every time the fluid is to be drained.

 3. Enhanced Suppressive Activity of Regulatory T Cells in the Microenvironment of Malignant Pleural Effusions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Budna

  2018-01-01

  Full Text Available Cancer metastatic spread to serous cavity causes malignant pleural effusions (MPEs, indicating dismal prognosis. Tumor microenvironment can implement suppressive activity on host immune responses. Thus, we investigated the prevalence of Tregs and the relationship between them and TGF-β and IL-10 concentrations and measured expression of FOXP3, CTLA-4, CD28, and GITR genes, as well as protein expression of selected genes in benign effusions and MPEs. The percentage of Tregs was determined by means of multicolor flow cytometry system. TGF-β and IL-10 concentrations were measured using human TGF-β1 and IL-10 ELISA kit. Relative mRNA expression of studied genes was analyzed by real-time PCR. The frequency of Tregs was significantly higher in MPEs compared to benign effusions; however, the level of TGF-β and IL-10 in analyzed groups was comparable, and no correlation between concentrations of TGF-β and IL-10 and percentage of Tregs was observed. Relative mRNA expression of all the genes was higher in CD4+CD25+ compared to CD4+CD25− cells. In CD4+CD25+ cells from MPEs, relative mRNA expression of FOXP3, CTLA-4, and CD28 genes was significantly higher than in benign effusions; however, the level of CD4+CD25+CTLA-4+ cells in analyzed groups showed no significant differences. We found numerous genes correlations in an entire CD4+CD25+ cell subset and CD4+CD25+ cells from MPEs. Enhanced suppressive activity of Tregs is observed in the microenvironment of MPEs. Understanding of relations between cellular and cytokine immunosuppressive factors in tumor microenvironment may determine success of anticancer response.

 4. Fluctuation theorem for entropy production during effusion of an ideal gas with momentum transfer.

  Science.gov (United States)

  Wood, Kevin; Van den Broeck, C; Kawai, R; Lindenberg, Katja

  2007-06-01

  We derive an exact expression for entropy production during effusion of an ideal gas driven by momentum transfer in addition to energy and particle flux. Following the treatment in Cleuren [Phys. Rev. E 74, 021117 (2006)], we construct a master equation formulation of the process and explicitly verify the thermodynamic fluctuation theorem, thereby directly exhibiting its extended applicability to particle flows and hence to hydrodynamic systems.

 5. Magma fracturing and degassing associated with obsidian formation: The explosive–effusive transition

  Science.gov (United States)

  Cabrera, Agustin; Weinberg, Roberto; Wright, Heather M.

  2015-01-01

  This paper explores the role of melt fracturing in degassing rhyolitic volcanic systems. The Monte Pilato-Rocche Rosse eruptions in Italy evolved from explosive to effusive in style, and H2O content in quenched glasses changed over time from relatively H2O-rich (~ 0.90 wt.%) to H2O-poor dense obsidian (~ 0.10–0.20 wt.%). In addition, healed fractures have been recorded in all different eruptive materials, from the glass of early-erupted tube pumice and rinds of breadcrusted obsidian pyroclasts, to the glass of late-erupted dense obsidian pyroclasts, and throughout the final effusive Rocche Rosse lava flow. These rocks show multiple fault sets, some with crenulated fault planes indicating resumption of viscous flow after faulting, complex obsidian breccias with evidence for post-brecciation folding and stretching, and centimetre- to metre-thick tuffisite preserved in pyroclasts and lava, representing collapsed foam due to fracturing of vesicle walls. These microstructural observations indicate that multiple fracturing and healing events occurred during both explosive and effusive eruptions. H2O content in glass decreases by as much as 0.14 wt.% towards healed fractures/faults and decreases in stretched obsidian breccias towards regions of intense brecciation. A drop in pressure and/or increase in temperature along fractures caused diffusive H2O migration through melt towards fracture surfaces. Repetitive and pervasive fracturing and healing thereby create conditions for diffusive H2O loss into fractures and subsequent escape through permeable paths. This type of progressive magma degassing provides a potential mechanism to explain the formation of dense obsidian and the evolution from explosive to effusive eruption style.

 6. Fluid loading and norepinephrine infusion mask the left ventricular preload decrease induced by pleural effusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wemmelund, Kristian Borup; Ringgård, Viktor Kromann; Vistisen, Simon Tilma

  2017-01-01

  BACKGROUND: Pleural effusion (PLE) may lead to low blood pressure and reduced cardiac output. Low blood pressure and reduced cardiac output are often treated with fluid loading and vasopressors. This study aimed to determine the impact of fluid loading and norepinephrine infusion on physiologic d...... global haemodynamic parameters. Inferior vena cava distensibility remained unchanged. The haemodynamic significance of PLE may be underestimated during fluid or norepinephrine administration, potentially masking the presence of PLE....

 7. A Case of Hemophilia A Associated with Spontaneous Hemorrhagic Pleural Effusion and Intracranial Hem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuri Tutar

  2014-03-01

  Full Text Available Hemophilia A is a sex-linked recessive coagulation disorder almost exclusively occurring in male subjects and caused by a deficiency of factor VIII. It  is a rare disorder characterized by spontaneous hemorrhages. Spontaneous bleeding in the pleural space is very rare in hemophilia both in children and adults. Here in, we present the case of a 56-year-old hemophilia A patient with hemorrhagic pleural effusion and intracranial hematoma.

 8. Deleterious sucking habits and atypical swallowing in children with otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Ralli, Giovanni; Ruoppolo, Giovanni; Mora, Renzo; Guastini, Luca

  2011-10-01

  The aim of this study was to investigate the possible correlation between otitis media with effusion, bad sucking habits and atypical swallowing in children affected by otitis media with effusion. 65 children, aged from 7 to 12 years, observed in the ENT Department of the "La Sapienza" University of Rome, were enrolled in the study group (group A). All children were affected by otitis media with effusion for more than 3 months. As control group, 60 healthy children, aged from 7 to 12 years were identified (group B). All the children underwent medical history, with evaluation of the sucking habits, ENT examination, tympanometry, orthodontic examination and evaluation of swallowing. In the orthodontic examination the variables analyzed were: maximum mouth opening, right and left mandibular lateral movements and mandibular protrusion. Atypical swallowing was considered to occur when lip activity produced strong tension in the perioral musculature, and/or the tip of the tongue was placed or pushed against the anterior teeth during swallowing. In the group A, atypical swallowing was found in 33/65 subjects out of the 65 children (50.7%). In the control group (group B) 16/60 children (26.6%) showed atypical swallowing. Compared with group B, deleterious sucking habits were significantly higher (phabits were present in almost all children with atypical swallowing (28/33 in group A and 12/16 in group B). Our data suggest a correlation between otitis media with effusion, deleterious sucking habits and prevalence of atypical swallowing. Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 9. Indwelling pleural drain for mobile management of malignant pleural effusion-combining benefits of both methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinesh Mehta

  2015-01-01

  Full Text Available Malignant pleural effusion is a leading cause of morbidity in lung cancer patients requiring repeated pleural aspirations or persistent intercostal drainage tube. Using an indigenous method of putting icd tube of smaller size with subcutaneous tunneling would allow draining fluid from lungs easily and painlessly when needed and avoid the need for repeated injections and chest tube insertion every time the fluid is to be drained.

 10. Diffusion-weighted MR imaging of pleural fluid: differentiation of transudative vs exudative pleural effusions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baysal, T.; Bulut, T.; Dusak, A.; Dogan, M.; Goekirmak, M.; Kalkan, S.

  2004-01-01

  The aim of this study was to evaluate the ability of diffusion-weighted MRI in differentiating transudative from exudative pleural effusions. Fifty-seven patients with pleural effusion were studied. Diffusion-weighted imaging (DWI) was performed with an echo-planar imaging (EPI) sequence (b values 0, 1000 s/mm 2 ) in 52 patients. The apparent diffusion coefficient (ADC) values were reconstructed from three different regions. Subsequently, thoracentesis was performed and the pleural fluid was analyzed. Laboratory results revealed 20 transudative and 32 exudative effusions. Transudates had a mean ADC value of 3.42±0.76 x 10 -3 mm 2 /s. Exudates had a mean ADC value of 3.18±1.82 x 10 -3 mm 2 /s. The optimum cutoff point for ADC values was 3.38 x 10 -3 mm 2 /s with a sensitivity of 90.6% and specificity of 85%. A significant negative correlation was seen between ADC values and pleural fluid protein, albumin concentrations and lactate dehydrogenase (LDH) measurements (r=-0.69, -0.66, and -0.46, respectively; p<0.01). The positive predictive value, negative predictive value, and diagnostic accuracy of ADC values were determined to be 90.6, 85, and 88.5%, respectively. The application of diffusion gradients to analyze pleural fluid may be an alternative to the thoracentesis. Non-invasive characterization of a pleural effusion by means of DWI with single-shot EPI technique may obviate the need for thoracentesis with its associated patient morbidity. (orig.)

 11. Otopathogens Detected in Middle Ear Fluid Obtained during Tympanostomy Tube Insertion: Contrasting Purulent and Non-Purulent Effusions

  Science.gov (United States)

  Holder, Robert C.; Kirse, Daniel J.; Evans, Adele K.; Whigham, Amy S.; Peters, Timothy R.; Poehling, Katherine A.; Swords, William E.; Reid, Sean D.

  2015-01-01

  Otitis media is a prominent disease among children. Previous literature indicates that otitis media is a polymicrobial disease, with Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Alloiococcus otitidis and Moraxella catarrhalis being the most commonly associated bacterial pathogens. Recent literature suggests that introduction of pneumococcal conjugate vaccines has had an effect on the etiology of otitis media. Using a multiplex PCR procedure, we sought to investigate the presence of the aforementioned bacterial pathogens in middle ear fluid collected from children undergoing routine tympanostomy tube placement at Wake Forest Baptist Medical Center during the period between January 2011 and March 2014. In purulent effusions, one or more bacterial organisms were detected in ~90% of samples. Most often the presence of H. influenzae alone was detected in purulent effusions (32%; 10 of 31). In non-purulent effusions, the most prevalent organism detected was A. otitidis (26%; 63 of 245). Half of the non-purulent effusions had none of these otopathogens detected. In purulent and non-purulent effusions, the overall presence of S. pneumoniae was lower (19%; 6 of 31, and 4%; 9 of 245, respectively) than that of the other pathogens being identified. The ratio of the percentage of each otopathogen identified in purulent vs. non-purulent effusions was >1 for the classic otopathogens but not for A. otitidis. PMID:26039250

 12. A quantitative evaluation of pleural effusion on computed tomography scans using B-spline and local clustering level set.

  Science.gov (United States)

  Song, Lei; Gao, Jungang; Wang, Sheng; Hu, Huasi; Guo, Youmin

  2017-01-01

  Estimation of the pleural effusion's volume is an important clinical issue. The existing methods cannot assess it accurately when there is large volume of liquid in the pleural cavity and/or the patient has some other disease (e.g. pneumonia). In order to help solve this issue, the objective of this study is to develop and test a novel algorithm using B-spline and local clustering level set method jointly, namely BLL. The BLL algorithm was applied to a dataset involving 27 pleural effusions detected on chest CT examination of 18 adult patients with the presence of free pleural effusion. Study results showed that average volumes of pleural effusion computed using the BLL algorithm and assessed manually by the physicians were 586 ml±339 ml and 604±352 ml, respectively. For the same patient, the volume of the pleural effusion, segmented semi-automatically, was 101.8% ±4.6% of that was segmented manually. Dice similarity was found to be 0.917±0.031. The study demonstrated feasibility of applying the new BLL algorithm to accurately measure the volume of pleural effusion.

 13. Detection of EML4-ALK in lung adenocarcinoma using pleural effusion with FISH, IHC, and RT-PCR methods.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leilei Liu

  Full Text Available Anaplastic lymphoma kinase (ALK and echinoderm microtubule-associated protein-like 4 (EML4 gene rearrangements occur in approximately 5% of non-small-cell lung cancers (NSCLC, leading to the overexpression of anaplastic lymphoma kinase and predicting a response to the targeted inhibitor, crizotinib. Malignant pleural effusion occurs in most patients with advanced lung cancer, especially adenocarcinoma, and tissue samples are not always available from these patients. We attempted to clarify the feasibility of detecting the EML4-ALK fusion gene in pleural effusion cells using different methods. We obtained 66 samples of pleural effusion from NSCLC patients. The pleural effusion fluid was centrifuged, and the cellular components obtained were formalin fixed and paraffin embedded. The EML4-ALK fusion gene status was determined with fluorescent in situ hybridization (FISH, reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR, and immunohistochemistry (IHC. EML4-ALK was detected in three of 66 patient samples (4.5% with RT-PCR. When the RT-PCR data were used as the standard, one false positive and one false negative samples were identified with IHC; and one false negative sample was identified with FISH. These results suggest that a block of pleural effusion cells can be used to detect the EML4-ALK fusion gene. IHC had good sensitivity, but low specificity. FISH had low sensitivity, but high specificity. RT-PCR is a good candidate method for detecting EML4-ALK in blocks of pleural effusion cells from lung cancer patients.

 14. Simultaneous measurement of thermal diffusivity and effusivity of solids using the flash technique in the front-face configuration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pech-May, Nelson Wilbur; Cifuentes, Ángel; Mendioroz, Arantza; Oleaga, Alberto; Salazar, Agustín

  2015-01-01

  Both thermal diffusivity and effusivity (or conductivity) are necessary to characterize the thermal transport properties of a material. The flash method is the most recognized procedure to measure the thermal diffusivity of free-standing opaque plates. However, it fails to simultaneously obtain the thermal effusivity (or conductivity). This is due to the difficulty of knowing the total energy absorbed by the sample surface after the light pulse. In this work, we propose using the flash method in the front-face configuration on a two-layer system made of the unknown plate and a fluid of known thermal properties. We demonstrate that the surface temperature is sensitive to the thermal mismatch between the plate and the fluid, which is governed by their thermal effusivity ratio. In order to verify the validity of the method and to establish its application limits we have performed flash measurements, using a pulsed laser and an infrared camera, on a set of calibrated materials (metals, alloys, ceramics and polymers) covering a wide range of thermal transport properties. These results confirm the ability of the flash method to simultaneously retrieve thermal diffusivity and effusivity in a fast manner in samples whose effusivities are lower than three times the effusivity of the liquid used as backing fluid. (paper)

 15. Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis presenting as bilateral pleural effusion: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajalingham Sakthiswary

  2012-02-01

  Full Text Available Abstract Introduction Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis is an uncommon subacute form of Aspergillus infection. It typically occurs in immunocompromised individuals and in those with underlying lung disease. This interesting case highlights the occurrence of this entity of aspergillosis in an immunocompetent middle-aged woman with atypical radiological findings. To the best of our knowledge this is the first case report of chronic necrotizing pulmonary aspergillosis presenting with pleural effusion. Case presentation Our patient was a 64-year-old Malay woman with a background history of epilepsy but no other comorbidities. She was a lifelong non-smoker. She presented to our facility with a six-month history of productive cough and three episodes of hemoptysis. An initial chest radiograph showed bilateral pleural effusion with bibasal consolidation. Bronchoscopy revealed a white-coated endobronchial tree and bronchoalveolar lavage culture grew Aspergillus niger. A diagnosis of chronic necrotizing pulmonary aspergillosis was made based on the clinical presentation and microbiological results. She responded well to treatment with oral itraconazole. Conclusions The radiological findings in chronic necrotizing pulmonary aspergillosis can be very diverse. This case illustrates that this condition can be a rare cause of bilateral pleural effusion.

 16. Pleurodesis for effusions in pediatric oncology patients at end of life

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffer, Fredric A. [St. Jude Children' s Research Hospital, Department of Radiological Sciences, Memphis, TN (United States); Children' s Hospital and Regional Medical Center, Department of Radiology, R-5438, Seattle, WA (United States); Hancock, Michael L.; Rai, Shesh N. [St. Jude Children' s Research Hospital, Department of Biostatistics, Memphis, TN (United States); Hinds, Pamela S. [St. Jude Children' s Research Hospital, Division of Nursing Research, Memphis, TN (United States); Oigbokie, Nikita [St. Jude Children' s Research Hospital, Department of Radiological Sciences, Memphis, TN (United States); Rao, Bhaskar [St. Jude Children' s Research Hospital, Department of Surgery, Memphis, TN (United States)

  2007-03-15

  Pleurodesis for end-of-life care has been used in adults for decades, but little is known about the usefulness of this technique in improving the quality of care for pediatric patients. To assess whether intractable pleural effusions in pediatric oncology patients at end of life could be sufficiently relieved by pleurodesis. Eleven pleurodeses were performed with doxycycline in seven pediatric cancer patients (age 3-21 years) with intractable pleural effusions at the end of life. Five patients had unilateral pleurodeses and two had a unilateral followed by bilateral pleurodeses. Respiratory rates decreased in all seven patients (P = 0.016) and aeration improved significantly after chest tube placement (P = 0.033). The chest tubes were placed a median of 1 day before pleurodesis. Eight of nine chest tubes (89%) were removed before discharge at a median of 3 days after pleurodesis. Pain secondary to the pleurodesis lasted 1 day or less. Improvement in the respiratory rate remained after pleurodesis and chest tube removal (P = 0.031). Five of seven patients (70%) were able to leave the hospital to return home. The five patients discharged lived 10 to 49 days (median 19 days) after discharge. Pediatric oncology patients with intractable effusions at end of life can have respiratory benefit from pleurodeses and, as a result, are more likely to return home for terminal care. (orig.)

 17. Pleurodesis for effusions in pediatric oncology patients at end of life

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoffer, Fredric A.; Hancock, Michael L.; Rai, Shesh N.; Hinds, Pamela S.; Oigbokie, Nikita; Rao, Bhaskar

  2007-01-01

  Pleurodesis for end-of-life care has been used in adults for decades, but little is known about the usefulness of this technique in improving the quality of care for pediatric patients. To assess whether intractable pleural effusions in pediatric oncology patients at end of life could be sufficiently relieved by pleurodesis. Eleven pleurodeses were performed with doxycycline in seven pediatric cancer patients (age 3-21 years) with intractable pleural effusions at the end of life. Five patients had unilateral pleurodeses and two had a unilateral followed by bilateral pleurodeses. Respiratory rates decreased in all seven patients (P = 0.016) and aeration improved significantly after chest tube placement (P = 0.033). The chest tubes were placed a median of 1 day before pleurodesis. Eight of nine chest tubes (89%) were removed before discharge at a median of 3 days after pleurodesis. Pain secondary to the pleurodesis lasted 1 day or less. Improvement in the respiratory rate remained after pleurodesis and chest tube removal (P = 0.031). Five of seven patients (70%) were able to leave the hospital to return home. The five patients discharged lived 10 to 49 days (median 19 days) after discharge. Pediatric oncology patients with intractable effusions at end of life can have respiratory benefit from pleurodeses and, as a result, are more likely to return home for terminal care. (orig.)

 18. Adaptive radiotherapy of lung cancer patients with pleural effusion or atelectasis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Møller, Ditte Sloth; Khalil, Azza Ahmed; Knap, Marianne Marquard; Hoffmann, Lone

  2014-01-01

  Background and purpose: Changes in lung density due to atelectasis, pleural effusion and pneumonia/pneumonitis are observed in lung cancer patients. These changes may be an indication for adaptive radiotherapy in order to maintain target coverage and avoid increased risk of normal tissue complications. Material and methods: CBCT scans of 163 patients were reviewed to score lung changes and find the incidence, the impact of geometric and dosimetric changes and the timing of appearance and disappearance of changes. Results: 23% of the patients had changes in the lung related to pleural effusion, atelectasis or pneumonia/pneumonitis. In 9% of all patients, the appearance or disappearance of a change introduced a shift of the tumor or lymph nodes relative to the spine >5 mm. Only major density changes affected the dose distribution, and 9% of all patients needed adaptive treatment planning due to density changes. In total, 12% of all patients did benefit from an adaptive treatment plan and in 85% of these patients, an atelectasis did change. Conclusions: An adaptive strategy was indicated for 12% of the patients due to atelectasis, pleural effusion or pneumonia/pneumonitis. The predominant cause for adaptation was atelectasis. No systematic pattern in the appearance and disappearance of the changes were observed and hence weekly evaluation is preferable

 19. Ambulatory intercostal drainage for the management of malignant pleural effusion: a single center experience.

  Science.gov (United States)

  Bazerbashi, Samer; Villaquiran, Jaime; Awan, Mohammad Yousaf; Unsworth-White, Michael Jonathan; Rahamim, Joe; Marchbank, Adrian

  2009-12-01

  Malignant pleural effusions are common and can be difficult to manage. We have reviewed our use of ambulatory drains (Pleurex drains) in this regard with particular reference to hospital stay, duration of drainage, and incidence of complications. Of 125 patients with malignant pleural effusion with trapped lung or failed previous pleurodesis who underwent insertion of ambulatory pleural drain, 41 patients were under local anesthesia and 84 patients were under general anesthesia. Mean age was 66.5 years with male:female = 80:45. Data were collected retrospectively from the clinical notes, and the family doctors' clinics were contacted to enquire about the patients' survival. When data collection concluded, 48 patients (38.4%) had died, giving mean survival following drain insertion of 84.1 days. There were no in-hospital deaths related to the procedure. One procedure was converted to a mini-thoracotomy to control bleeding from a lung tear. Mean duration of catheter placement was 87.01 days (5-434). Video-assisted thoracoscopic surgery was used in 77 patients (61.6%), and Seldinger's technique was used in 48 patients (38.4%). Mesothelioma was the most common malignant cause. Minor complications were encountered in 15 patients (12%), and they were managed as outpatients. The use of ambulatory pleural catheters for managing malignant pleural effusion is a safe and effective strategy. It has only minor complications that are related to prolonged drainage. We feel that this strategy should be considered the first choice option for these patients.

 20. The psychosocial impact of hearing aids in children with otitis media with effusion.

  Science.gov (United States)

  Qureishi, A; Garas, G; Mallick, A; Parker, D

  2014-11-01

  In children, otitis media with effusion is treated using grommets or hearing aids. Parents considering treatment options express concerns regarding the psychosocial impact of hearing aids in terms of self-esteem and bullying. This study assessed the psychosocial impact of hearing aid use. A cross-sectional study was undertaken comparing hearing aid users to non hearing aid users with regard to their attitudes towards hearing aids. All subjects, who had been diagnosed with otitis media with effusion, were aged less than 16 years, were without disability and attended mainstream schools. A questionnaire was designed and utilised. The study comprised 47 children with hearing aids and 50 with grommets. Significant between-group differences (p negative perceptions of non hearing aid users were not reported by hearing aid users. Children with hearing aids do not suffer from bullying or low self-esteem to the extent perceived by parents. This information is useful for informed decisions regarding treatment of otitis media with effusion.