WorldWideScience

Sample records for efectul tratamentului radioterapeutic

 1. Efectul unor plante medicinale asupra profilului lipidic și al activității enzimelor hepatice în comparație cu statinele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed, Erieg Abdul Wahab

  2017-12-01

  Full Text Available In the recent decades, hyperlipidemia has considerably increased with the development of machine life. It has been accompanied by diseases such as hypothyroidism, liver and kidney diseases, diabetes, chronic kidney disease, as well as obesity and can cause complications such as atherosclerosis, hypertension, increased risk of stroke, and fatty liver disease. Currently, the prevalence of hyperlipidemia and its related diseases has increased in developing as well as developed countries. In the most cases, drug therapy is needed to control and treat hyperlipidemia. However, problems related to conventional drugs including adverse events (digestive complications such as indigestion, bloating, constipation along with neurologic complications such as myopathy and neuralgia. In addition to the hepatotoxicity and nephrotoxicity. Growing rate of hyperlipidemia and its related complications despite the availability of these drugs dissatisfaction of patients with these drugs, emergence of complications induced by their prolonged use, as well as high drug costs have increased tendency to complementary and alternative treatments for the control and treatment of this disease. In this regard, traditional medical information of each region as well as identification and utilization of medicinal plants of that area may have an important role in identifying new medicines with plant origin for alternative treatments. In addition to endogenous antioxidants, there are exogenous antioxidants. The beneficial effects of foods have been linked to the presence of bioactive compounds and other nutrients. Examples of biomolecules that have antioxidant potential are phenolic compounds such as isoflavones, phenolic acids, catechins, chlorogenic acids, anthocyanins, and terpenes. Thus, plants have been described as an alternative to the development of new drugs applied to treatment of many diseases such as hypercholesterolemia, ulcers, depurative blood and cancer.

 2. Facing our Delusions: Rosenzweig’s Defence of Subtlety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camelia Gradinaru

  2011-12-01

  Full Text Available Review of: Phil Rosenzweig, Efectul de halou si alte opt iluzii economice care îi induc în eroare pe manageri [The Halo Effect... and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers], Bucuresti: Publica, 2010, 296 p.

 3. Experiences of being a therapy radiographer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heather Lawrence

  2011-11-01

  Opsomming Die hoofdoel van hierdie navorsing is om te verken en beskryf hoe radioterapeute hulle beroep beleef. ‘n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gebruik. Die doelgerigte steekproef het bestaan uit 14 radioterapeute werksaam by ‘n akademiese hospitaal in Gauteng, Suid Afrika. Data is met behulp van fokusgroep onderhoude ingesamel totdat dataversadiging bereik is. ‘n ‘Appreciative inquiry’ onderhoudstegniek is gebruik met die stel van vrae, en data analise is met behulp van oop kodering gedoen om temas te identifiseer. Die temas wat geidentifiseer was is lewensgewende magte wat persoonlike en professionele betrokkenheid bevorder wat ‘n singewing tot gevolg het; professionele stagnering; en fasilitering van verandering deur die gebruikmaking van positiewe energie en toewyding vir verandering.

 4. Acute community-acquired meningoencephalitis with Morganella morganii – a case report / Meningoencefalită acută comunitară cu Morganella morganii – prezentare de caz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tilea Brindusa

  2015-08-01

  Full Text Available Morganella morganii (M. morganii este un bacil Gram negativ aerob, facultativ anaerob ce aparține familiei Enterobacteriaceae, prezent atât în mediul ambiant cât și în flora saprofită intestinală. Este considerat un agent patogen rar întâlnit în infecțiile comunitare, fiind mai frecvent identificat în infecții nozocomiale postoperatorii și infecțiile de tract urinar. Afectarea sistemului nervos central este rară. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 66 ani cu neoplasm de colon operat, chimio și radio tratat, cu anus iliac stâng, diabet zaharat tip II, care a dezvoltat o meningoencefalită acută cu M. morganii. Examenul lichidului cefalorahidian a relevat o citologie crescută constând din polimorfonucleare neutrofile, biochimie modificată și cultură bogată de M. morganii, o tulpină secretoare de AmpC beta- lactamază. După instituirea tratamentului antibiotic, inițial empiric cu meropenem și vancomicină, ulterior conform sensibilității germenului, meropenem și ciprofloxacină, evoluția pacientului a fost favorabilă chiar și în condițiile existenței celor două afecțiuni imunodeprimante.

 5. Aspecte morfometrice ale meiocitelor şi grăuncioarelor de polen la plantele de floarea–soarelui cu androsterilitate indusă

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria NECHIFOR

  2017-12-01

  Full Text Available Morphometric characterization is an important element in the study of dynamic cellular behavior in plant responses to biotic and abiotic stimuli. The aim of study was to determine the morphometric parameters of meiocytes and pollen grains in different phases of microsporogenesis in fertile and induced androsterility sunflower plants. Thus, the comparative morphometric analysis revealed the gametocidal effect of gibberellin that is manifested as abnormal changes in shape and volume of cells. These modifications lead to deficiencies in the integrity/rigidity and, respectively, in the functionality of the cell wall, as well as in the physical properties of the protoplasm. The low values of morphometric parameters were also correlated with the degree of sterility of pollen grains. Rezumat. Caracterizarea morfometrică este un element important în studiul proceselor celulare dinamice ca răspuns la stimulii biotici şi abiotici. Scopul studiului constă în determinarea parametrilor morfometrici ai meiocitelor şi grăuncioarelor de polen în diferite faze ale microsporogenezei la plantele de floarea-soarelui fertile şi cu androsterilitate indusă. Astfel, analiza morfometrică comparativă a relevat efectul gametocid al giberelinei exprimat prin schimbările anormale ale formei şi volumului celulelor. Aceste modificări induc deficienţe atât în integritatea/rigiditatea şi, respectiv, în funcţionalitatea peretelui celular, cât şi în proprietăţile fizice ale protoplasmei. De asemenea, valorile scăzute ale parametrilor morfometrici au fost corelate cu gradul de sterilitate al grăuncioarelor de polen.

 6. Screening of the vitamin B12 status in an urban population sample from Romania: a pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Crăciun Elena C.

  2014-06-01

  Full Text Available Scopul acestui studiu a fost evaluarea statusului vitaminei B12 într-un eşantion al populaţiei urbane adulte din România. În studiu au fost incluşi 80 de subiecţi non-vegetarieni, cu vârste cuprinse între 19 şi 74,6 ani, care nu au utilizat suplimente de vitamina B12 sau alimente fortificate cu vitamina B12. Dozarea vitaminei B12 serice s-a realizat prin metoda imunochimică cu detecţie prin chemiluminiscenţă pe analizor Elecsys 2010 (Roche. Concentraţia serică a vitaminei B12 s-a încadrat în intervalul de referinţă (191-663 pg/ml la 93,75% (95% CI 86,2-97,3% din subiecţi. La aceşti subiecţi nu s-au evidenţiat corelaţii seminificative statistic între concentraţia serică a vitaminei B12 şi vârsta subiecţilor sau concentraţia hemoglobinei. Nu s-au găsit nici diferenţe semnificative (p>0.05 ale statusului vitaminic la femei faţă de bărbaţi. Concentraţia serică a vitaminei B12 s-a situat sub limita inferioară a intervalului de referinţă la 5% (95%CI 1,96-12,16% din subiecţii investigaţi, fiind asociată tratamentului cu contraceptive orale, inhibitori ai pompei de protoni (IPP respectiv sindromului de colon iritabil. La un număr mare de subiecţi cu vârsta sub 50 de ani, concentraţia serică a vitaminei B12 s-a încadrat în limitele corespunzătoare statusului marginal. Rezultatele studiului sugerează necesitatea efectuării screeningului statusului vitaminei B12 la întreaga populaţie, importanţa identificării factorilor responsabili de prevalenţa crescută a statusului marginal şi importanţa monitorizării statusului vitaminei B12 la subiecţii care fac tratament îndelungat cu unele medicamente.

 7. Torefierea – o nouă direcţie de sporire a calităţii peleţilor de foc produşi din biomasă autohtonă

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grigore MARIAN

  2017-06-01

  Full Text Available The purpose of the present research was to study the possibility of increasing the calorific value and other properties of the lignocellulosic biomass used for the production of pellets by torrefying it before processing. The researches were carried out in the Solid Biofuels Laboratory of the State Agrarian University of Moldova, using standards methods for determining the main qualitative characteristics of the studied biomass. It has been proved that the integration of torrefaction in the technological process of pellet production from agricultural residues is a reliable means of increasing the calorific value and other properties of the finished product. The effect of torrefaction is mostly pronounced in the case of biomass derived from wheat straw, marking an increase of the low calorific value (dry basis of the finished product from 17,584 MJ/kg up to 22,752 MJ/kg, which represents a relative increase of 29.4%. Based on the performed researches, a new technology of pellet production from agricultural residues with characteristics corresponding to ENPlus norms was developed. Rezumat. Scopul prezentei cercetări este studierea posibilităţii de mărire a puterii calorifice şi a altor proprietăţi ale biomasei lignocelulozice, folosite la producerea peleţilor, prin torefierea acesteia оnainte de procesare. Cercetările au fost realizate оn Laboratorul de Biocombustibili Solizi din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, folosindu-se metode standard de determinare a principalelor caracteristici calitative ale biomasei studiate. S-a demonstrat că integrarea torefierii în procesul tehnologic de producere a peleţilor din reziduuri agricole este un mijloc sigur de sporire a puterii calorifice şi altor proprietăţi ale produsului finit. Efectul torefierii se manifestă cel mai pronunţat în cazul biomasei provenite din paie de grâu, marcând o sporire a puterii calorifice inferioare în bază uscată a produsului finit de la

 8. EFFECTS OF AMARANTHS’ SEEDS ON DEHYDROGENASE ACTIVITY AND GASES EMISSION IN METHANOGENIC BIOREACTORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor COVALIOV

  2015-12-01

  Full Text Available The influence of amaranths‘ seeds as the source of squalene on the dehydrogenase activity and efficiency of methane production were investigated in methanogenic bench-scale (5000 ml bioreactors used to treat the mixture of distillery wastes and farmyard manure. The adding of amaranth seeds to the methanogenic bioreactor has an inhibitory effect on the dehydrogenase activity and stimulates the process of methanogenesis. Dehydrogenase activity decreased with the increase of doses of squalene and its trend had a close connection with doses (R2=0.77-0.78. The methane content in the total amount of gases is 65.3-71.3% in a bioreactor with the additive of amaranth seeds in a dose of 50 mg l-1, which is 22.1% higher than in the the control bioreactor without additives. The increase in squalene concentration higher than 0.0005% is not rational because its stimulating effect on the methanogenic process decreases. Anaerobic digestion of alcohol distillery industry wastes with manure is a complex nonlinear time-varying microbiological process. Dehydrogenase activity trends in the experiment are described by the power function for 5 hours observations and by the logarithmic function for 120 hours of observations. Trends of CH4 are described by the polynomial function in all periods of testing. Correlation coefficients are 0.37 and 0.70 for CH4 after 5 and 120 hours of the anaerobic digestion. Dehydrogenase activity is in the close negative connection with the amount of gases, including methane. Correlation analysis between dehydrogenase activity and the release of gases has revealed the moderate and strongly negative link during 24 hours after the start of the experiment.EFECTUL SEMINŢELOR DE AMARANT ASUPRA ACTIVITĂŢII DEHIDROGENAZEI ŞI EMISIEI GAZELOR ÎN BIOREACTOARELE METANOGENEÎn bioreactoare metanogene unite consecutiv, cu volum de 5000 ml, utilizate pentru tratarea amestecului de borhot de la distilarea alcoolului cu gunoi de grajd, a fost

 9. Semifabricate din tocătură de carne de ovină cu adaos de şrot din seminţe de nuci, dovleac, in şi struguri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina GRUMEZA

  2016-12-01

  , inclusiv asalmonelelor şi colstridiilor sulfit-reducătoare. Pierderile de masăîn rezultatul tratamentului culinar (coacere încuptorul electric au constituit: 9,8% (mici cu şrot din seminţe de nuci, 16,3% (dovleac, 15,9% (struguri şi 46.2%(martor, fără adaos de şrot. Cele mai bune caracteristici organoleptice le au probele cu şrot din seminţe de nuci,cu nota medie de 4,66.