WorldWideScience

Sample records for een snelweg te

 1. Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.

  2008-01-01

  In het onderhavige artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De

 2. Water snel-weg

  NARCIS (Netherlands)

  Ritsema, C.J.; Oostindie, K.; Dekker, L.W.

  2004-01-01

  Een van de meest sturende factoren in het golfbaanbeheer is het waterbeheer. Onvoldoende aandacht hiervoor kan leiden tot kwaliteitsverlies van het gras, wat uiteindelijk de bespeelbaarheid negatief zal beïnvloeden. Om tot een goed watermanagement te komen, moet je weten hoe water onder natuurlijke

 3. Is er voor biologische uitstootkoeien een markt te winnen?

  NARCIS (Netherlands)

  Delen, van J.

  2004-01-01

  In samenwerking met De Groene Weg, Natuurweide en LEI werkt Praktijkonderzoek aan een project om de verwaarding van biologische uitstootkoeien door ketensamenwerking te verbeteren. Transparantie in de biologische rundvleesketen moet veehouders meer duidelijkheid geven over kwaliteitseisen,

 4. 'Bedrijfsresultaat kan stijgen door te boeren in een natuurgebied'

  NARCIS (Netherlands)

  Hulst, van der M.

  2008-01-01

  De oppervlakte aan natuurgebied in Nederland neemt toe. In de Krimpenerwaard onderzoeken veehouders en deskundigen op welke manier natuurbeheer te combineren is met een gezond melkveebedrijf. Uit berekeningen blijkt dat het bedrijfsresultaat flink kan stijgen

 5. Novomodo, een nieuwe manier om certificaten te valideren

  NARCIS (Netherlands)

  Veugen, P.J.M.; Geers, M.

  2003-01-01

  De Novomodo PKl-oplossing weet door elegant gebruik van hashberekeníngen de hoeveelheid data en het aantal RSA-berekeníngen te beperken dat nodíg is voor het valideren van een certificaat. Dit is nuttig bij gebruik van PKI in gelimiteerde omgevingen waar bandbreedte, rekencapaciteit en geheugen

 6. "Meerdere Midden-Paleolithische bewoningsfasen in een loess-bodem sequentie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België"

  OpenAIRE

  Bringmans, Patrick

  2006-01-01

  Meerdere Midden-Paleolithische Bewoningsfasen in een Loess-bodem Sequ entie te Veldwezelt-Hezerwater, Limburg, België Midden de jaren ’90 van de 20ste eeuw werd er door het “Laboratorium voo r Prehistorie” aan de Katholieke Universiteit Leuven een geo-archeologis ch project opgestart om in de loess-groeves van Limburgs-Haspengouw naar sporen van de Pleistocene mens te gaan prospecteren. Uit deze prospecti es bleek, dat vooral de loess-groeve te Veldwezelt-Hezerwater de beste p erspectiev...

 7. Een te herziene eeuw Nederlandse muziek. Onderzoeksperspectieven voor de negentiende-eeuwse muziek- en concertgeschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Delpeut

  2014-12-01

  Full Text Available Revising a Century of Dutch Music: Research Perspectives for Nineteenth-Century Music and Concert HistoryFocus on Dutch nineteenth-century concert and musical life has increased considerably over the past decades. However, the field of research is highly fragmented; conceptual and methodological approaches are scarcely elaborated and traditional approaches continue to determine the interpretational framework. In this article Thomas Delpeut proposes several research prospects for a revision of nineteenth-century concert and music history. In the first section Delpeut discusses recent studies, showing the need to reconsider both the 1880s as an overarching caesura and the revival of Dutch musical life revolving around the establishment of the Concertgebouw and Concertgebouw Orchestra. Next he presents various research possibilities inspired by international historiography – first to connect developments in musical discourse to practices in concert life, second to consider the public and their listening culture, and finally to investigate the experience of music in new social dimensions. De afgelopen decennia is de aandacht voor het Nederlandse negentiende eeuwse concert- en muziekleven flink toegenomen. Toch is het onderzoeksveld gefragmenteerd, conceptuele en methodologische benadering nauwelijks onderbouwd en traditionele inzichten lijken hardnekkig het interpretatiekader te blijven bepalen. Met dit artikel draagt Thomas Delpeut een aantal onderzoeksperspectieven aan voor een herziening van de negentiende-eeuwse muziek- en concertgeschiedenis. In het eerste deel bespreekt Delpeut recente studies die laten zien dat een fundamentele heroverweging nodig is van de jaren 1880 als alomvattende cesuur en van de opleving van het muziekleven ten tijde van de oprichting van het Concertgebouw en -orkest. Vervolgens presenteert hij verschillende onderzoeksmogelijkheden geïnspireerd door de internationale historiografie. Ten eerste om ontwikkelingen in

 8. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Eeen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christianne Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0.

 9. Analyse van een Spotspray van een PWM-dop

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.; Zande, van de J.C.

  2012-01-01

  Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te

 10. Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Henderikx

  2015-12-01

  Full Text Available William II or Florence the Guardian?: Questions about a Tomb and a Skeleton in the Abbey Church at MiddelburgBoth William II, Count of Holland and Zeeland and King of the Holy Roman Empire (†1256, re-interred 1282 and his brother Florence the Guardian (†1258 are buried in the Norbertine abbey church in Middelburg. In 1817 a skeleton was found in a bricked up niche, along with the remains of a tombstone on which was carved a knightly figure whose shield bears the coat of arms of Holland. Based on the results of an examination of the bones by George J.R. Maat and his team (Leiden University Medical Centre, Henderikx takes it that the skeleton could be either that of the King of the Holy Roman Empire or of Florence the Guardian. Considering that the skeleton, burial space and tombstone formed a coherent whole, and the high-relief on the tombstone almost certainly does not refer to the King of Rome but to his brother, Henderikx concludes that the skeleton must be the  earthly remains of Florence the Guardian.Roomskoning Willem II, graaf van Holland en Zeeland (†1256, herbegraven 1282 en diens broer Floris de Voogd (†1258 zijn beiden in de norbertijner abdijkerk in Middelburg begraven. In 1817 werd daar in een dichtgemetselde nis een skelet aangetroffen samen met de resten van een zerk met daarop een gebeeldhouwde ridderfiguur met op diens wapenschild het wapen van Holland. Uitgaande van de resultaten van het onderzoek van het botmateriaal door George J.R. Maat cum suis (Leids Universitair Medisch Centrum stelt Henderikx vast dat het skelet afkomstig kan zijn van zowel de Roomskoning als van Floris de Voogd. Aangezien skelet, grafruimte en zerk steeds één samenhangend geheel hebben gevormd en het beeldhouwwerk op de zerk zo goed als zeker niet naar de Roomskoning maar naar diens broer verwijst, komt Henderikx tot de conclusie dat het skelet het stoffelijk overschot moet zijn van Floris de Voogd.

 11. Streekproducten: een goed verhaal is het hele werk

  NARCIS (Netherlands)

  H. Ottenhof

  2011-01-01

  Streekproducten staan in de belangstelling. Regio's proberen graag 'hun' producten enkel uit de eigen streek te laten komen en ook consumenten reageren hierop. Het is echter moeilijk om een product altijd met een regio te kunnen verbinden. Wat maakt een kaas nu een echte Goudse of een ham een echte

 12. Een patiënt met een ICD

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, Henk

  2016-01-01

  Implanteerbare cardiale defibrillatoren (ICD’s) worden geïmplanteerd als het hartritme permanent gecontroleerd dient te worden. Wanneer de ICD van een patiënt ventrikeltachycardie of ventrikelfibrilleren registreert, zal de ICD automatisch een elektrische schok afgegeven. Aangezien een ICD een

 13. EIS voor ieder'een?

  NARCIS (Netherlands)

  Z.F.M. (Rien) Hamers

  1994-01-01

  Moet ieder bedrijfsonderdeel binnen de Rabobankorganisatie op zijn eigen wijze een afzonderlijk Management Informatiesysteem (MIS)ontwikkelen? Is het realistisch om een geintegreerd Executive Information System (EIS) op te zetten voor iedereen? Of is het beter om ieder een eigen EIS te geven, maar

 14. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 15. Sport en voeding. een wereld te winnen. Food Valley Innovation Insights IV

  NARCIS (Netherlands)

  Fortuin, F.T.J.M.

  2011-01-01

  Sportvoeding is aan een opmars bezig. Waren sportdranken en energierepen er 10 jaar geleden vooral voor topsporters, tegenwoordig doen ook steeds meer amateurs er hun voordeel mee. Tegelijkertijd neemt de kennis over nutriënten, hun gezondheidseffecten en hun invloed op de productkwaliteit toe. Er

 16. NL-Alert : Na welk alarmbericht komt u in actie? Resultaten van een webbased experiment waarin de bevolking helpt effectieve berichten voor burgeralarmering te ontwikkelen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2012-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van een experiment waarin 1082 mensen hun waardering gaven over alarmberichten rond incidenten bij het transport met gevaarlijke stoffen, bij installaties met gevaarlijke stoffen, voor natuurbranden en voor stroomstoringen. Het doel was inzicht te krijgen in de

 17. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 18. Mogelijkheden van een brede weersverzekering

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der H.A.B.; Asseldonk, van Marcel; Buurma, J.S.; Nienhuis, J.K.

  2006-01-01

  Dit onderzoek, een coproductie van het LEI en IRMA, beschrijft de mogelijkheden van een brede weersverzekering in de agrarische sector. In een brede weersverzekering dienen zoveel mogelijk weerrisico's te worden meegenomen, zoals storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte. Er is enerzijds

 19. Placebo : Een ingewikkeld fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  Olivier, Jocelien; Olivier, Berend

  Er heerst veel verwarring over het woord ‘placebo’ in de wetenschappelijke wereld. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden door de uiteenlopende betekenissen die wetenschappers aan dit woord toekennen, bijvoorbeeld een klinische onderzoeker of een neurowetenschapper. Bij het testen van geneesmiddelen

 20. Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe dansmug voor Nederland (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuper, J.T.; Moller Pillot, H.K.M.

  2012-01-01

  In augustus 2011 werd een larve van een dansmug gevonden in een emmer onder een dakgoot in Appingedam. Na uitkweken bleek het te gaan om Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe soort voor Nederland. In het buitenland komt deze soort voor in met water gevulde natuurlijke kommen in rotsen en

 1. Systematisch Leren van Incidenten in de Zorg: een online handreiking voor zorgverleners, managers en kwaliteitsmedewerkers.

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen J.C.J.A.; Dückers, M.L.A.; Frijters, D.H.M.; Kok, I.; Verstappen, W.; Wagner, C.

  2010-01-01

  Om toekomstige incidenten te voorkomen moeten zorginstellingen, van ziekenhuizen tot thuiszorgorganisaties, kunnen leren van incidenten bij henzelf en anderen. Een nieuwe website biedt een leidraad, een stappenplan en checklist, om de processen zo te organiseren dat incidenten worden voorkomen.

 2. Praten over onderwijs met behulp van een gespreksprotocol in een leergemeenschap

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Ellen Aanen-Zilvold; drs. Christine de Heer-Booij; dr. Jacquelien Bulterman-Bos

  2015-01-01

  Dit onderzoek geeft een inkijkje in hoe een professionele leergemeenschap vorm gegeven kan worden en biedt een instrument om de kwaliteit van de gesprekken tussen leraren te bevorderen met behulp van een gespreksprotocol. De leergemeenschap is geïnspireerd op de kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi

 3. Sanering windturbinegeluid : Een indicatieve raming van kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Verheijen ENG; Jabben J; CMM; mev

  2011-01-01

  Sinds 1 januari 2011 zijn nieuwe regels rond windturbinegeluid van kracht. Bij de nieuwe regelgeving hoort een andere berekeningsmethode en normstelling, bedoeld voor nieuw te plaatsen windturbines. Voor de aanpak van de geluidhinder door bestaande windturbines overweegt de overheid een

 4. Te schepe waert. Overwegingen bij de reconstructie van een zot polyfoon lied van Clemens non Papa

  NARCIS (Netherlands)

  Grijp, L.P.; van Maas e.a., S.

  2012-01-01

  Clemens non Papa's vierstemmige 'Te schepe waert' is het eerste lied van de bundel Niewe Duytsche Liedekens, uitgegeven in Maastricht 1554 door Jacob Baethen. Van deze bundel ontbreekt de sopraanpartij. Louis Grijp heeft samen met Nico van der Meel de sopraan gereconstrueerd en hoopt de aldus

 5. De organische stof balans met de te verwachten stikstoflevering per teeltrotatie : opzet en gebruikswijze van een rekenmodule

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, K.B.; Wolfs, A.; Kikkert, A.; Termorshuizen, A.; Burgt, van der G.J.H.M.

  2013-01-01

  Organische stof speelt een hoofdrol in de vruchtbaarheid van de bodem. In opdracht van Productschap Akkerbouw is door het Louis Bolk Instituut, BLGG AgroXpertus, Alterra en HLB een applicatie ontwikkeld die snel en eenvoudig per teeltrotatie de organische stofbalans en stikstofmineralisatie in beeld

 6. Geur- en ammoniakverwijdering uit ventilatielucht van een varkensstal met behulp van een biowasser

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Mol, G.

  2002-01-01

  Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de grootte van de optredende variatie van de geurverwijdering. Verder dient een aanzet te worden gegeven tot het in kaart brengen van de oorzaken van deze variatie. Hiertoe wordt een aantal metingen uitgevoerd aan een biologisch luchtfilter.

 7. Aardappelen in het land van de draken. Een verslag van een reis naar Bhutan

  NARCIS (Netherlands)

  Haverkort, A.J.

  2002-01-01

  Voedselorganisaties van de Verenigde Naties hebben als oogmerk de handelsrelaties tussen landen te bevorderen. Bhutan heeft kansen als exporteur van eetaardappelen, maar ook als pootgoedproducent. Een verslag van een bezoek aan Bhutan

 8. Friedrich Naumann : een hoofdstuk uit de sociale ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Voet, Marcus van der

  1934-01-01

  Volgens een uitspraak van THOMAS CARLYLE maakt dit pas iemand tot een groot man, als hij er in slaagt onder woorden te brengen, wat de menigte bevroedt en te scheppen, wat de massa tracht te bereiken 1). Zulk een eervol oordeel spreekt NAUMANN zelf erg ens over ADOLF STOECKER uit, die in menig

 9. Een governance, risicomanagement en compliance (GRC) volwassenheidsmodel voor de Nederlandse ziekenhuizen.

  NARCIS (Netherlands)

  Shahim, A.; Batenburg, R.

  2013-01-01

  In dit artikel presenteren wij de eerste aanzet tot een maturity model (hierna: 'volwassenheidsmodel’) om de volwassenheid van Nederlandse ziekenhuizen op het terrein van governance, risicomanagement en compliance (verder: GRC) vast te stellen, te monitoren en te verbeteren. Een literatuurstudie

 10. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 11. Een adolescente jongen met fibreuze dysplasie van het kaakbot

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwland, A.C.; Vierhout, I.; Eekhoff, E.M.W.; van der Waal, I.

  2012-01-01

  Een 16-jarige jongen bleek na diagnostisch onderzoek met computertomografie en een skeletscan de monostotische verschijningsvorm van fibreuze dysplasie in de maxilla te hebben. De diagnose is bevestigd aan de hand van een botbiopt. Tijdens een periode van 8 jaar afwachtend beleid hebben zich geen

 12. Jaarlijkse reunie loopt uit op een gastro-enteritis explosie

  NARCIS (Netherlands)

  Carsauw HHC; Bosman A; Reintjes R; de Wit MAS; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; GGD Rotterdam e.o.

  1997-01-01

  Een explosie van acute gastro-enteritis deed zich voor onder 200 deelnemers aan een reunie van oud-personeelsleden. De reunie vond plaats in een restaurant. Om de oorzaak van de explosie en de mogelijke rol van voedsel hierbij te achterhalen werd een retrospectieve cohort studie opgezet.

 13. Ervaringsleerprojecten in de ambulante justitiële sector : de Elan basistraining voor ots-pupillen, een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Spaan, E.C.

  1995-01-01

  Sinds een aantal jaren organiseert Elan Training te Ulvenhout een zogenaamde basistraining voor ots-pupillen. De training, die vier weken duurt, bestaat uit een outward-boundgedeelte (een lange looptocht, bergbeklimmen, solobivak, een struintocht) en een intern gedeelte in Ulvenhout, waarbij de

 14. Archeologische verwachtingen in Westerwolde; een archeologische, bodemkundige en landschappelijke verkenning binnen de ecologische hoofdstructuur

  NARCIS (Netherlands)

  Haring, R.M.K.; Maas, G.J.; Molema, J.; Spek, T.

  2001-01-01

  Dit rapport beschrijft de landschappen binnen de ecologische hoofdstructuur van Westerwolde en de hieraan te koppelen verwachting betreffende de archeologie. Het resultaat bestaat uit een landschappenkaart en een archeologische verwachtingskaart. Tevens is een brug geslagen naar de voorgenomen

 15. Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever

  NARCIS (Netherlands)

  Nijboer, I.D.; Gründemann, R.W.M.; Andries, F.

  1993-01-01

  Het onderzoek is gebaseerd op enquêtegegevens van 9000 (ex-)WAO-ers. Het moment waarop de enquête wordt uitgevoerd lag gemiddeld een jaar na het einde van hun ziektewetjaar. Van de ondervraagden had 30% het werk weer hervat : twee van de drie bij de oude werkgever, een op de drie bij een nieuwe

 16. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te

 17. Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.; Kortstee, H.J.M.

  2015-01-01

  HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt

 18. Vernieuwend auditen: een combinatie van toetsing en motivatie

  NARCIS (Netherlands)

  P.C.M. Bartels; M. Schoorl

  2013-01-01

  Wanneer een kwaliteitsmanagementsysteem net is opgezet, is het zinvol om een interne audit te beperken tot het onderzoeken of datgene wat is beschreven ook in de praktijk zo wordt uitgevoerd. Naarmate een interne audit vaker wordt gehanteerd, dient het doel te verschuiven van non-conformiteit naar

 19. EMDR-behandeling van PTSS na seksueel misbruik bij een vaginistische vrouw: een casus

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, J.; de Jongh, A.

  2012-01-01

  Een 24 jarige vrouw is vier jaar geleden seksueel misbruikt. Sindsdien was het voor haar onmogelijk gemeenschap te hebben met haar huidige partner (secundair vaginisme). Bovendien had ze klachten die behoren bij een posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS. Ze zocht hulp bij een

 20. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 1. Voorbeeldig veranderen: een kwestie van organiseren

  NARCIS (Netherlands)

  ten Have, S.

  2002-01-01

  Flaptekst:Waardoor slagen sommige complexe ondernemingen erin over een langere periode doelgericht en doelbewust veranderingen te realiseren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft Steven ten Have de ondernemingen Nokia, Sollac, PTT Post en ST Microelectronics over een periode van circa tien

 2. Optimalisatie van de sulfaatbepaling met bariumdimethylsulfonazo(III) in een microprocessor gestuurd flowinjectiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Staden; J.J.van

  1984-01-01

  Uit een aantal methoden voor de bepaling van sulfaat in doorstroomsystemen is een methode geselecteerd om hieruit een flowinjectiesysteem dat met een microprocessor gestuurd kan worden te ontwikkelen. Gekozen werd voor een methode met bariumdimethylsulfonazo(III), omdat deze methode relatief

 3. Spreken is Zilver, Samen Doen is Goud : Een Casestudy naar de Impact van een ‘RAAK-project’ op de Professionele Ontwikkeling in Twee Woonzorgcentra.

  NARCIS (Netherlands)

  Vonk-Klaassen, S.M. (Sylvia)

  2014-01-01

  Dit onderzoek evalueert een regionaal RAAK-project waaraan een hogeschool (Saxion) en twee woonzorgorganisaties voor ouderenzorg hebben deelgenomen. Het RAAKproject beoogde de (zorg-) professional te versterken, door actief te participeren in innovaties die bijdragen aan het welbevinden van de

 4. Shoppen voor een gezonde leefstijl

  NARCIS (Netherlands)

  Mombarg, Remo

  2013-01-01

  De gemiddelde puber beweegt veel te weinig. Slechts 15% van scholieren tussen de twaalf en zeventien jaar haalt de gezondheidsnorm van minstens één uur bewegen per dag. Gelukkig is de oplossing nabij. Shoppen blijkt bij pubermeisjes een enorme bijdrage te leveren aan hun gezondheid. Het door de stad

 5. Naar een toereikende inname van vitamine D : Een advies van de Gezondheidsraad

  NARCIS (Netherlands)

  Gertjan Schaafsma; D. Kromhout; R. Weggemans

  2009-01-01

  De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de voorlichting over het belang van extra vitamine D eenduidig te maken teneinde de inname ervan te stimuleren. Vitamine-D-tekort komt voor bij mensen met een donkere huidskleur, bij mensen die onvoldoende buiten komen, bij vrouwen die een sluier

 6. Pectus excavatum; een literatuurstudie en na-onderzoek van patienten, in de periode 1950-1962, in de heelkundige universiteitskliniek te Groningen behandeld.

  NARCIS (Netherlands)

  Eckhardt, Jacob Willem

  1964-01-01

  De trechterborst heeft al vroeg de aandacht van de medische wereld getrokken. Reeds in 1594 beschreef Bauhin een typisch geval bij een jongen van 7 jaar. De aandoening is vrij zeldzaam; zij komt bij ongeveer 0,06% van de doorsnee bevolking voor, met een verhouding man tot vrouw van 4: 1. De studie

 7. Inventariseren van de mogelijkheden voor, en testen van: een algen cultivatie systeem in een mossel hatchery; een methode voor de bepaling van paairijpheid van de mossel (Mytilus edulis)

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, A.

  2006-01-01

  Dit (afstudeer)rapport is geschreven in het kader van het afronden van de HBO opleiding Aquatische Ecotechnologie, verbonden aan de Hogeschool Zeeland. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een algen cultivatie systeem binnen een mossel hatchery/nursery te plaatsen, evenals een onderzoek

 8. Ervaringsleerprojecten in de ambulante justitiële sector: de Elan basistraining voor ots-pupillen, een verkenning

  OpenAIRE

  Spaan, E.C.

  1995-01-01

  Sinds een aantal jaren organiseert Elan Training te Ulvenhout een zogenaamde basistraining voor ots-pupillen. De training, die vier weken duurt, bestaat uit een outward-boundgedeelte (een lange looptocht, bergbeklimmen, solobivak, een struintocht) en een intern gedeelte in Ulvenhout, waarbij de deelnemers onder andere een werkstage lopen, bosarbeid verrichten en huishoudelijke taken moeten uitvoeren. In deze evaluatie ligt de nadruk op de gevolgde verwijsprocedure, de voorbereiding van de tra...

 9. Sociaal-maatschappelijke participatie van mensen met een chronische nierinsufficiëntie: een literatuurstudie naar de ervaren knelpunten en mogelijkheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijmans, M.J.W.M.; Rijken, P.M.

  2004-01-01

  Slechts 1 op de drie mensen met een chronische nierziekte heeft een betaalde baan, tegen 65% van de Nederlandse bevolking. Veel patiënten stoppen na de diagnose met werk omdat zij verwachten dat hun nierziekte moeilijk te combineren valt met een betaalde baan. Dit is jammer, omdat werk juist een

 10. Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.N.; Vliet, van C.M.

  1999-01-01

  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!),

 11. Branding heeft een toegevoegde waarde, ook in moeilijke wijken

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, E.; Sleutjes, B.; Ouwehand, A.

  2013-01-01

  Branding - het voorzien van een woningcomplex, buurt of wijk van een merk met kernwaarden - is populair bij professionals in gebiedsontwikkeling. Het geeft hen een beeld van de klant en van het te ontwikkelen product en het versterkt de samenwerking tussen professionals. Bewoners van 'gebrande'

 12. Adviseren is meer dan advies geven : Een praktijktheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Jagersma, P.K.

  2007-01-01

  De management consultant lijkt wel eens een postmoderne Nostradamus te zijn. Hij fungeert als ‘voetje’, zodat de onderneming respectievelijk non-profitorganisatie, dan wel de functionaris in kwestie zelf over het muurtje (lees: een probleem) heen kan klimmen. En daar zit hem nu net de crux, want de

 13. Numerieke berekeningen aan een luchtstroming in een spleetblazer, uit het oogpunt van trekkrachtgeneratie in een nonwoven-produktieproces [Numerical computation of flow phenomena in a transport jet for the tractive power generation in a nonwoven producti

  NARCIS (Netherlands)

  D. Lanser (Debby)

  1997-01-01

  textabstractAkzo Nobel is een belangrijke producent van zgn. nonwovens of spinvliezen. Een essentiële rol in een nieuw nonwovenproduktieproces wordt gespeeld door de spleetblazer. Om de filamenten, de dunne draadjes waaruit het nonwoven is opgebouwd, te verstrekken en te transporteren, wordt in de

 14. Twitter als een nieuwsbron voor journalisten.

  NARCIS (Netherlands)

  Peter Verweij

  2010-01-01

  Dit artikel gaat over de waarde van Twitter als een nieuwsbron voor journalisten. Het artikel poogt de theoretische discussie in de literatuur over de mogelijkheden en de waarde van Twitter een empirische grondslag te geven. In die discussie speelt het artikel van Alfred Hermida, 'Twittering the

 15. Noord4Bio, Concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, Harriëtte; Blauw, Rolf; Harmsen, Paulien; Sanders, Johan; Euverink, Gert-Jan; Bekkering, Errit

  2015-01-01

  Noord-Nederland, de drie noordelijke provincies, vormt een gebied met een aantal unieke kenmerken. In de afgelopen jaren is er een aantal studies gedaan gericht op de mogelijkheden om door het verbinden van de agrarische en chemische sectoren in het gebied een nieuwe biobased economy te creëren,

 16. Een vorstelijke palts te Zutphen ? : macht en prestige op en rond het plein 's-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening

  NARCIS (Netherlands)

  Groothedde, Michael

  2013-01-01

  De stad Zutphen is een van de oudste steden van Nederland. De site representeert niet alleen een stadskern van regionaal en nationaal belang. Door de historische context en archeologische verschijningsvorm moet de vindplaats Zutphen van internationaal belang worden geacht. Sinds 2002 heeft het

 17. Plant - Microbiele Brandstofcel (MFC): exudate productie : het optimaliseren van wortelexudatie met een split-root systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Khodabaks, M.; Blok, C.; Berg, van den C.C.; Snel, J.F.H.

  2009-01-01

  De plant microbiële brandstofcel of Plant Microbial Fuel Cell (Plant$MFC) is een technologie die het op basis van een nieuw principe mogelijk maakt direct elektriciteit of biofuels aan een plant te onttrekken, zonder dat deze geoogst hoeft te worden (Strik en Helderman, 2004). Levende planten zetten

 18. Bezinkingsplankton in een waterbloei van Euglena pisciformis Kleba

  NARCIS (Netherlands)

  Schroevers, P.J.

  1968-01-01

  Op 5 april 1965 werd door de Visserij-Inspectie te Utrecht gemonsterd in de Bergse Plas, gemeente Rotterdam, naar aanleiding van een vissterfte, die in deze plas geconstateerd was. Het water was zeer groen van kleur, Bij nader onderzoek bleek sprake te zijn van een bloei van Euglena pisciformis

 19. Een beslissingsondersteunend model voor de vervangingsinvestering van een machine of werktuig

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.; Krikke, A.T.

  1994-01-01

  De relevante aspecten m.b.t. een vervangingsinvestering worden in kaart gebracht. Tevens worden de beperkingen besproken van de gebruikelijke wijze van bepaling van het vervangingsmoment. Vervolgens wordt een op het PAGV ontwikkeld model beschreven dat primair bedoeld is de individuele ondernemer te

 20. Gamen om tactiek te leren ... Are you serious?

  NARCIS (Netherlands)

  Roos, C.L.; Hulst, A.H. van der

  2008-01-01

  Al van oudsher wordt binnen krijgsmachten gebruik gemaakt van het fenomeen wargaming. Een middel om tactische situaties te analyseren om vervolgens een goed operatieplan te ontwikkelen. Miniatuurmodellen of andere representaties van eenheden en middelen worden hierbij door een zandbak of over een

 1. Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board : Terecht of niet?

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, de A.; Lückerath – Rovers, M.; Zijl, N.J.M.

  2008-01-01

  Minister Hirsch Ballin heeft in november 2007 een tweede tranche maatregelen ter modernisering van het Nederlandse vennootschapsrecht aangekondigd, met als doel het Nederlandse ondernemingsrecht aantrekkelijker en concurrerender te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergemakkelijken van

 2. Spreken is Zilver, Samen Doen is Goud: Een Casestudy naar de Impact van een ‘RAAK-project’ op de Professionele Ontwikkeling in Twee Woonzorgcentra.

  OpenAIRE

  Vonk-Klaassen, S. M.

  2014-01-01

  Dit onderzoek evalueert een regionaal RAAK-project waaraan een hogeschool (Saxion) en twee woonzorgorganisaties voor ouderenzorg hebben deelgenomen. Het RAAKproject beoogde de (zorg-) professional te versterken, door actief te participeren in innovaties die bijdragen aan het welbevinden van de bewoners. Om dit te bereiken werd de Best Practice Methode toegepast in vier Best Practice Units (BPU). Een facilitator van het Saxion Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie ondersteunde de...

 3. Het verbeteren van de last-mile in een OV reis met automatische voertuigen : Een Delftse case studie en stated preference onderzoek gecombineerd

  NARCIS (Netherlands)

  Scheltes, A.F.; Yap, M.D.; van Oort, N.

  2016-01-01

  De last-mile in een openbaar vervoer (OV)reis is een van de meest hinderlijke gedeelten van een reis perOV,hierdoor is het OV veelal niet in staat om te kunnen concurreren met de auto. De oorzaak kan deels worden gevonden in het gebrek aan flexibiliteit en de lage snelheden die de veelal

 4. Frambozenschorsgalmug vroegtijdig te bestrijden : feromoonval nu beschikbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.

  2011-01-01

  Onderzoekers hebben het seksferomoon van de frambozenschorsgalmug weten na te maken. De ontdekking van dit feromoon maakte het mogelijk een feromoonval is nu voor Nederlandse frambozentelers beschikbaar. Inmiddels is er ook een val voor de bramenbladgalmug in ontwikkeling.

 5. Cooperparen van een elektron en een gat

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh, M.A.M.|info:eu-repo/dai/nl/304829935; van Lange, A.J.|info:eu-repo/dai/nl/318685191; Stoof, H.T.C.|info:eu-repo/dai/nl/074851357; Dijkhuis, J.I.|info:eu-repo/dai/nl/068409974

  2013-01-01

  Cooperparen kennen we als paren van elektronen in een supergeleider. In dit artikel beschrijven we onze waarneming van Cooperparen van een elektron en een gat. Deze elektron-gat-Cooperparen komen niet voor in supergeleiders, maar wel in halfgeleiders. Onder sterke excitatie van de halfgeleider

 6. Ruim een kwart van de bevolking wil gebruik maken van het recht om bepaalde zorgverleners de toegang tot hun elektronische patiënten dossier te ontzeggen.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, J. de; Schee, E. van der

  2006-01-01

  Ruim een kwart van alle Nederlanders (28 %) wil dat hun Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in de toekomst volledig gesloten blijft voor bepaalde zorgverleners. Meestal is dat de tandarts. Bijna eenderde (32%) van alle Nederlanders wil voor bepaalde zorgverleners bepaalde gegevens afschermen.

 7. Bedrijfsterreinen weg van de snelweg? Een historische analyse van de ruimtelijke veranderingen van bedrijfsterreinen in de periode 1981 - 1993, op het ruimtelijk schaalniveau van 500 meter gridcellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wagtendonk AJ; Schotten CGJ; Vrije Universiteit Amsterdam,; LBG; Afdeling Regionale Economie

  2001-01-01

  In the recent Dutch spatial planning policy, much attention is given to the problems associated with the spatial pressure generated by different -still expanding- types of land use. One of the problems is the increasing amount of space claimed by business parcs, leading to a further dispersion of

 8. Morele dilemma's in de sociaal juridische dienstverlening: een professional is geen jukebox!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lizet van Donkersgoed

  2009-06-01

  De publieke professional kan niet als bij een jukebox door een druk op de knop de machine zijn werk laten doen. De regels en de situatie interpreterend zal hij zelf muziek moeten maken. Zoals er mensen nodig zijn om van notenschrift muziek te maken, zo kunnen alleen mensen van wet- en regelgeving in een unieke situatie recht en rechtvaardigheid maken.

 9. Prestatiekenmerken van een TotalQuant-elementanalyse met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; LAC

  1998-01-01

  TotalQuant-analyse met ICP-MS is een geschikte methode om snel oplossingen van diverse materialen te scannen op alle elementen van het periodieke systeem, behalve H, N, O, F, edelgassen en kortlevende (radio-actieve) elementen. Bij een TotalQuant-analyse wordt gebruik gemaakt van een standaard

 10. Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow

  NARCIS (Netherlands)

  Raaphorst, M.G.M.

  2013-01-01

  Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien

 11. Is een gratis zelftest bruikbaar voor screening op albuminurie in de bevolking?

  NARCIS (Netherlands)

  Nielen, M.; Schellevis, F.; Verheij, R.

  2010-01-01

  Achtergrond: Chronische nierinsufficiëntie kan ernstige gevolgen hebben, verloopt aanvankelijk symptoomloos en is in een vroeg stadium goed te behandelen. Bevolkingsonderzoek zou dus zin kunnen hebben. In 2006 verspreidde Nierstichting Nederland in het kader van een landelijke campagne een gratis

 12. Op weg naar een strategische Kennisagenda Maatschappelijke Potenties van Groen

  NARCIS (Netherlands)

  Veeneklaas, F.R.; Salverda, I.E.; Dam, van R.I.

  2012-01-01

  Dit rapport levert een bijdrage aan het invullen van de faciliterende rol die het ministerie van EL&I wil spelen bij de kennisverwerving en -verspreiding op het terrein Mens & Groen/Natuur. Het voorziet de te maken keuzen van argumenten op basis van een inventarisatie van eerder onderzoek,

 13. Op weg naar een typologie van landbouwkundig ruimtegebruik in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman AF; Hermans CML; LBG

  1999-01-01

  Dit rapport beschrijft de eerste stap in de ontwikkeling van een model om de attractiviteit van land te bepalen voor landbouwproduktie. Dit model is een onderdeel van het Decision Support System (DSS) Groene Ruimte. De attractiviteit wordt bepaald op basis van de bodemgeschiktheid, economische

 14. Psychologische functieleer en cognitieve ergonomie: een Siamese tweeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Verwey, Willem B.

  2004-01-01

  Ooit zijn cognitieve ergonomie en psychologische functieleer samen ontstaan uit vragen naar de mentale mogelijkheden en beperkingen van de mens. Echter, deze onderzoeksgebieden blijken uit elkaar te groeien en dat is een verlies voor beide gebieden. Deze stelling wordt aan de hand van een aantal

 15. Economische consequenties van een zuivelpool voor biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.; Horne, van P.L.M.

  2007-01-01

  EkoHolland-op-Maat en Natuurweide hebben behoefte aan inzicht in economische consequenties van een zuivelpoolconcept. Voordelen van flexibel inspelen op vraag- en aanbodfluctuaties (melk-op-maat) zijn beperkt en hoeven niet per se door een onafhankelijke derde partij ingevuld te worden.

 16. Succesvol interim-management : Meesterschap in een tijdelijke context

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2010-01-01

  Als flexibele optie om het management van organisaties aan te vullen, past interim-management helemaal in deze tijd. Maar wat maakt een interim-managementopdracht succesvol? ‘Succesvol interim-management’ is een studie naar de succesfactoren van interim-management. In de literatuur worden

 17. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 18. Een index voor onbehandelde ernstige cariës

  NARCIS (Netherlands)

  van Palenstein Helderman, W.H.; Monse, B.; van Amerongen, J.P.

  2011-01-01

  Er zijn nauwelijks gegevens bekend over de klinische consequenties van onbehandelde ernstige cariës omdat er geen methode bestaat om de prevalentie van orale afwijkingen als gevolg van onbehandelde cariës te kwantificeren. In de Filippijnen is een index ontwikkeld waarmee per (locatie van een)

 19. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te

 20. Een complex-cognitieve benadering van stedebouwkundig ontwerpen

  NARCIS (Netherlands)

  Stolk, E.

  2015-01-01

  De motivatie voor dit proefschrift is ontstaan in de stedebouwkundige praktijk. Ten eerste vanuit een verbazing over de complexiteit van de opgaven waarvoor stedebouwkundigen wordt gesteld, en de manieren die ze in hun loopbaan ontwikkelen om met deze complexiteit om te gaan. Ten tweede vanuit een

 1. Proeftransport van een lading gemengde groenten en fruit naar Zweden

  NARCIS (Netherlands)

  Boerrigter, H.A.M.; Damen, P.M.M.; Laar, van H.J.

  1983-01-01

  Naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van Nederlandse komkommers in Zweden is nagegaan of vervoersomstandigheden de oorzaak zijn van te snelle geelverkleuring en rot. Tijdens een transport van een gemengde groentelading naar Zweden zijn metingen verricht naar het effekt van het vervoer op

 2. Aardkastanje, onopvallend en te weinig om te eten

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, T.

  2010-01-01

  Hij staat vanaf half juni volop in bloei, maar wordt door weinigen gezien. Hoewel een zoektocht op Google anders doet vermoeden, wordt hij niet meer gegeten. De Aardkastanje is daarvoor te onopvallend en te zeldzaam in Nederland. Toch is het een bijzondere schermbloem.

 3. Een schijn van Voodoo. Culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie : een verkenning (vierde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van R.A.; Rasing, T.; Tellegen, N.; Binsbergen, van W.M.J.

  2006-01-01

  Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes die naar Nederland komen om in de prostitutie te gaan werken. Een belangrijke overeenkomst in de verhalen die deze meisjes de Nederlandse politie vertellen betreft de

 4. Een schijn van voodoo : culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes voor de Nederlandse prostitutie: een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van R.A.; Rasing, T.; Tellegen, N.; Binsbergen, W.M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de culturele achtergronden van de handel in Nigeriaanse meisjes die naar Nederland komen om in de prostitutie te gaan werken. Een belangrijke overeenkomst in de verhalen die deze meisjes de Nederlandse politie vertellen betreft de

 5. Le Navire d'Argent (juni 1925-mei 1926: hoe een vlaggenschip ten onder ging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2001-12-01

  Full Text Available Gedurende de periode van het interbellum ontstaat er in Frankrijk een groot aantal nieuwe literaire tijdschriften. Prestigieuze, aan machtige uitgeverijen gelieerde bladen als de gerenommeerde Nouvelle Revue Française, maar ook kleine, niet door het professionele literaire circuit gesteunde, tijdschriften als Le Navire d'Argent. Dit maandblad werd in 1925 door Adrienne Monnier (1892-1955 gelanceerd en beoogde de buitenlandse letterkunde in Frankrijk te promoten en een spreekbuis te zijn voor de Franse contemporaine literatuur. Er verschijnen uiteindelijk slechts twaalf nummers van de Navire. Een gebrek aan kritische stellingname, de afwezigheid van een duidelijk literair profiel en het feit dat de Navire te sterk leunde op een klein kringetje van vrienden en bekenden, lijken te verklaren waarom Monniers gedurfde onderneming uiteindelijk op een mislukking uitliep.

 6. Over grote en kleine dingen – een bijbelse metafoor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Goudzwaard

  2011-06-01

  Full Text Available Het was in de afgelopen winter een bijzondere ervaring voor mij, om samen met Elaine Botha in haar gastvrije huis in Hamilton een aantal Nieuw-Testamentische gelijkenissen te lezen. Geduldig legde ze me daarbij uit, dat een gelijkenis vrijwel altijd is opgebouwd uit een menigte van metaforen, en dat, waar werkelijkheid en metafoor elkaar overlappen, er vanuit dit tussengebied nieuwe ervaringen kunnen ontstaan; impulsen die verder gaan dan wat oorspronkelijk in de metaforen was vervat. Daaraan denkend zou ik graag iets te berde willen brengen over een van de meest opmerkelijke gelijkenissen van Jezus, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, waaraan we in ons gezamenlijk leesrooster zelf nog niet toegekomen waren (Luc. 16:1-8.

 7. Ammoniakdepositie op Natura-2000 gebieden Mariapeel, Deurnese Peel en Groote Peel : een uitwerking van een aantal scenario's ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en te nemen maatregelen en het effect daarvan op de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Gies, T.J.A.; Bleeker, A.

  2008-01-01

  Op verzoek van Dienst Landelijk gebied heeft Alterra en ECN een effectenstudie uitgevoerd naar de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel (Groote Peel en Maria- en Deurnese Peel). De studie geeft een uitwerking van een aantal scenario’s ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en

 8. Een landsdekkende BGT, zonder gaten en overlap

  NARCIS (Netherlands)

  Arroyo Ohori, G.A.K.; Ledoux, H.; Meijers, B.M.; Stoter, J.E.

  2012-01-01

  Een van de uitdagingen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is om de data afkomstig van de vele bronhouders samen te voegen tot één landsdekkende, topologisch correcte database. De regels in de BGT-catalogus zijn duidelijk en het combineren lijkt simpel. Maar de praktijk is

 9. Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

  NARCIS (Netherlands)

  van Meeteren-Schram MT; Baan CA; PZO

  2007-01-01

  Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak last van depressies als mensen zonder diabetes. Een betere herkenning en behandeling van depressies kan de complicaties van diabetes helpen voorkomen. Herziening van de diabeteszorg is nodig, omdat de huidige zorg deze gecombineerde problematiek te

 10. Hong Kong : Een studie van de huisvestingscyclus

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Bol, R.; Van Hoof, P.; Huijbregts, R.

  1996-01-01

  Deze reis is door de drie organisatoren "Hong Kong 96" genoemd. Deze datering is inderdaad wenselijk, we hebben immers nog het Hong Kong mogen zien dat volop in de running is om een belangrijke plaats in dit deel van de wereld in te nemen. De speculaties over het hoe en wat na 1997 waren gedurende

 11. Experimenteren met een Open Access Fonds

  NARCIS (Netherlands)

  De Leeuwe, J.; Versteeg, A.M.C.

  2012-01-01

  Om Open Access onder de eigen medewerkers te promoten, beschikt TU Delft over een Open Access Fonds. Wat heeft dit fonds de afgelopen jaren opgeleverd? Anke Versteeg en Just de Leeuwe bespreken de resultaten en belichten en passant ook nieuwe ontwikkelingen. Engelse versie is zonder tabellen en niet

 12. Lost een liberaal milieubeleid onze milieuproblemen op?

  NARCIS (Netherlands)

  Dietz, F.; Straaten, van der J.

  1984-01-01

  In hoeverre moet men de oplossing van allerlei maatschappelijke vraagstukken zoeken in regulering door de overheid, in hoeverre kan het aan marktprocessen en vrije onderhandelingen tussen burgers worden overgelaten om de verschillende belangen te verzoenen. Een betoging dat deze benadering in het

 13. De beethoogte : een reproduceerbare methode voor het bepalen van de beethoogte

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, Louwrens Hilko

  1967-01-01

  Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een methode ter bepaling van een individueel aangepaste beethoogte te beschrijven. Alle bestaande methoden hebben namclijk het bezwaar dat ze op zichzelf niet voldoende garantie bieden om goede resultaten te bereiken. In het eerste hoofdstuk worden

 14. Chinese letterkunde. Een inleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Idema, Wilt; Haft, Lloyd

  2005-01-01

  De Chinese cultuur mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Chinese films bereiken in Nederland een steeds omvangrijker publiek en ook de moderne Chinese literatuur, die sinds de jaren tachtig een grote bloei doormaakt, wordt door veel liefhebbers op de voet gevolgd. Chinese Letterkunde

 15. Een punt voor gym!?

  NARCIS (Netherlands)

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de

 16. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de

 17. Maakt het uit of een vergaderzaal rood of blauw is? Het effect op welzijn, sociale cohesie en productiviteit

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, I.C.; Vink, P.; Van der Voordt, D.J.M.; De Boon, J.

  2011-01-01

  In een reële werksituatie binnen de overheid is een test uitgevoerd om vast te stellen of de kleuren rood en blauw effect hebben op het welzijn, de sociale cohesie en de productiviteit tijdens vergaderingen. Werknemers hebben als testpersonen hun reguliere vergaderingen gehouden verdeeld over een

 18. Een team..Ieder heeft zijn kleur...Hoe blijf je staande?: Uitval van startende professionals door stressfactoren binnen het team en de samenwerking.

  OpenAIRE

  Baan, Wieneke Mahanjna; Jong, de, Eline

  2011-01-01

  Onderzoek gedaan naar de invloed van een team en de samenwerking op de uitval van startende professionals, die werkzaam zijn in de zorgsector. Om een effectief werkend team te verkrijgen en te behouden en de werkstress gezond te houden, zijn preventieve middelen nodig. Wij hebben ontdekt dat er niet één middel voor ingezet kan worden. Ook is ons duidelijk geworden dat preventies als intervisie en feedbacktrainingen een tijdelijk effect lijken te hebben. Daarom bevelen wij meerdere preventieve...

 19. Liefde is een motivatie, niet een emotie: een neurobiologische benadering

  NARCIS (Netherlands)

  S.J.E. Langeslag (Sandra)

  2006-01-01

  textabstractVrijwel iedereen is wel eens ontzettend verliefd geweest en weet dat verliefdheid samengaat met lichamelijke reacties als trillerigheid, hartkloppingen, slapeloosheid, verminderde eetlust en euforie. De biologie van liefde is echter pas sinds enkele jaren onderwerp van wetenschappelijk

 20. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 1. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 2. De baten van wonen aan water: Een internet keuze experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, R.; Hess, S.; Linderhof, V.G.M.

  2007-01-01

  Het doel van de hier gepresenteerde studie is om nader onderzoek te doen naar de waarde van wonen aan water en specifiek te kijken naar de toegevoegde waarde van ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers in huizenprijzen. Hiertoe is een internetenquête ontwikkeld waarin woningzoekenden

 3. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 4. 'Een welwillend man met een vrij gering werkelijkheidsbegrip' Andries Cornelis Dirk de Graeff (1933-1937)'

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, B.G.J. de

  2005-01-01

  Op 15 januari 1921 schreef de 48-jarige gezant te Tokio, jhr. A.C.D. de Graeff, aan zijn boezemvriend, de gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië J.P. graaf van Limburg Stirum, dat zijn biografie er eenvoudig uit zou kunnen zien: "19 jaar werkte hij hard achter een schrijftafel ter

 5. Reductie BLEVE-frequentie van een LPG-tankauto op een autotankstation

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, O.M.P.; Pietersen, C.M.

  1985-01-01

  Uit de LPG-Integraalstudie [4] blijkt dat de BLEVE van de LPG-Tankauto het risico van het autotankstation domineert (bij ondergrondse opslagtank). In deze studie is nagegaan wat de invloed is van een aantal mogelijk te treffen voorzieníngen aan de LPG-tankauto en het LPG-autotankstation op de

 6. Van trias politica naar duas politica; Een verkenning van een nieuw evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Happé, R.H.

  2001-01-01

  De positie van de regering, in de figuur van de staatssecretaris van Financien is steeds sterker geworden, zowel tegenover het parlement, als tegenvoer de inspecteur als het bestuursorgaan dat de aanslagen oplegt. Daarbij komt een steeds grotere nadruk te liggen op eenheid van beleid. Ook de

 7. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 8. 'Take it personal!': Een interventie voor het verminderen van middelengebruik en comorbide gedragsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

  OpenAIRE

  Schijven, E.P.; Nagel, J.E.L. van der; Engels, R.C.M.E.; Lammers, J.; Poelen, E.A.P.

  2016-01-01

  Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen met middelengebruik. Daarnaast zijn de negatieve consequenties van hun gebruik groter dan bij normaal begaafde leeftijdsgenoten. Het is daarom belangrijk om te interveniëren voordat gebruik uit de hand loopt. 'Take it personal!' is gericht op het verminderen van middelengebruik bij jongeren (14 - 21 jaar) met LVB en gedragsproblemen die intra- of extramurale behandeling ontvangen....

 9. Een team..Ieder heeft zijn kleur...Hoe blijf je staande? : Uitval van startende professionals door stressfactoren binnen het team en de samenwerking.

  NARCIS (Netherlands)

  Wieneke Mahanjna Baan; Eline de Jong

  2011-01-01

  Onderzoek gedaan naar de invloed van een team en de samenwerking op de uitval van startende professionals, die werkzaam zijn in de zorgsector. Om een effectief werkend team te verkrijgen en te behouden en de werkstress gezond te houden, zijn preventieve middelen nodig. Wij hebben ontdekt dat er niet

 10. Evaluatie van wegontwerp : interactieve 4D-visualisatie in een rijsimulator [Evaluating road design by interactive 4D-visualisation in a driving simulator

  NARCIS (Netherlands)

  Kaptein, N.A.; Horst, A.R.A. van der; Janssen, W.H.

  1998-01-01

  Bij het ontwerpen van infrastructuur kan het nodig zijn om in een woeg stadium het ontwerp in 3-D te bekijken. Enerzijds helpt dit de ontwerper fouten of tegenstrijdigheden in het ontwerp op te sporen, anderzijds maakt dit het mogelijk na te gaan hoe het ontwerp vanuit een bepaald perspectief

 11. Een roze voortand

  NARCIS (Netherlands)

  Braun, A.K.; Wesselink, P.R.

  2012-01-01

  Een roze gekleurde voortand kan duiden op externe wortelresorptie, een pathologische situatie die normaal gesproken geen pijn geeft en waarbij de pulpa in eerste instantie gezond blijft. De behandeling bestaat uit het verwijderen van het granulatieweefsel uit het defect en het restaureren van het

 12. Een onbaatzuchtig imperium

  NARCIS (Netherlands)

  Boekestijn, A.J.

  2006-01-01

  Deze week bezocht Kurt Volker, een topambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. Tijdens een diner ging hij in discussie met de buitenlandwoordvoerders van onze politieke partijen over de Nederlandse missie naar Afghanistan. Spoedig bleek dat het gesprek eigenlijk

 13. Liefde is een motivatie, niet een emotie: een neurobiologische benadering

  OpenAIRE

  Langeslag, Sandra

  2006-01-01

  textabstractVrijwel iedereen is wel eens ontzettend verliefd geweest en weet dat verliefdheid samengaat met lichamelijke reacties als trillerigheid, hartkloppingen, slapeloosheid, verminderde eetlust en euforie. De biologie van liefde is echter pas sinds enkele jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. In dit artikel wordt de (neuro)biologie van liefde besproken en vergeleken met die van emoties en motivaties.

 14. Overheden bereid extra te betalen voor auto's op alternatieve brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnsoever, F.J. van; Hagen, Paul

  2012-01-01

  De elektrische auto en een auto op groen gas worden door overheden hoger gewaardeerd dan de auto met reguliere verbrandingsmotor. Bovendien zijn overheden bereid extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. Dit blijkt uit een masteronderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht

 15. Fasciitis necroticans ten gevolge van een infectie met in een palingkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Ingen, van J.; Lubbert, P.H.W.; Haenen, O.L.M.; Möller, A.V.M.

  2009-01-01

  Een 41-jarige man presenteerde zich met een pijnlijke infectie van zijn rechter hand. Hij werkte in een palingkwekerij, waar op dat moment een infectie met Vibrio vulnificus onder de palingen heerste. Vibrio vulnificus als veroorzaker van een wondinfectie, een sepsis of een gastro-enteritis is een

 16. De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht : Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Zalm (Ilona)

  2009-01-01

  textabstractWanneer een keurling een deskundigenonderzoek heeft ondergaan in het kader van de vaststelling van de schade heeft deze ingevolge art. 7:464 lid 2, onder b, BW het recht het deskundigenbericht te blokkeren.1 De vraag is wie de kosten van het deskundigenbericht bij een beroep op het

 17. De oefenstabiele onderbeensosteosynthese : een vergelijkend onderzoek naar de waarde van de fixatie van de fractura cruris met behulp van de AO compressieplaat

  NARCIS (Netherlands)

  J. Bender (Johannes)

  1970-01-01

  textabstractFractuurgenezing is een biologisch herstelproces met een aantal mechanische aspecten. Van deze zijn er twee van groot praktisch belang, omdat zij rechtstreeks door een medische behandeling te bernvloeden zijn. Dit zijn de repositie en de immobilisering van het gebroken bot; iedere

 18. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 19. Karl Marx:"Er waart een spook door Europa" door Bart Tromp

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2011-01-01

  In dit in 2006 verschenen boekje van prof. Sociologie Bart Tromp, die zelf in 2007 overleed, worden niet alleen belangrijke stukken van de hand van Karl Marx zelf weergegeven, maar ook een grondige biografie en een inleiding om het belang van Marx ook voor de actualiteit te benadrukken.

 20. De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Beauvesère-Storm, de A.; Tempelman, D.

  2009-01-01

  De meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te

 1. Carbon Footprint bolbloemen : een rekenmodel voor de CO2-uitstoot uit de broeierij

  NARCIS (Netherlands)

  Putten, van der K.; Wildschut, J.

  2012-01-01

  In sommige exportlanden wordt het vermelden van de ‘Carbon Footprint’ op producten geleidelijk aan verplicht gesteld. Doel van dit project is daarom exporteurs en handelaren een rekenmodel ter beschikking te stellen waarmee gemakkelijk het Carbon Footprintgetal van een zending bolbloemen kan worden

 2. Protocollaire behandeling van patiënten met een motorische conversiestoornis; hypnose en katalepsie

  NARCIS (Netherlands)

  Kleine, R.A. de; Hoogduin, C.A.L.; Minnen, A. van

  2011-01-01

  Dit artikel vormt een hoofdstuk uit het boek Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten onder redactie van Ger Keijsers, Agnes van Minnen en Kees Hoogduin. In dit hoofdstuk worden strategieën besproken om patiënten met een conversiestoornis te behandelen. Het

 3. Kleine deeltjes, grote kwesties: Een issueanalyse van de maatschappelijke dialoog nanotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Hanssen, L.; Vos, T.; Langeslag, M.; Walhout, A.M.; Walhout, Bart

  2013-01-01

  Dit artikel beantwoordt de vraag welke kwesties aan bod zijn gekomen in de Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie en in hoeverre deze dialoog heeft bijgedragen aan verbreding van het debat. Is het gelukt naast een technologisch ook een maatschappelijk perspectief neer te zetten? Naast de

 4. Natuursteen in Leiden : Een stadswandeling langs 2000 jaar natuursteen als bouwmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Dubelaar, C.W.

  2011-01-01

  Na Utrecht en Maastricht is nu ook een stadswandeling opgezet door het centrum van Leiden met als thema ‘natuursteen’. Experts van de Geologische Dienst Nederland (TNO) en NCB Naturalis geven daarmee een inkijkje in de fascinerende wereld van de geologie. De wandeling is gratis te downloaden.

 5. Zoveel deskundigen, zoveel meningen? Over bias bij gedragskundige rapportage over een Marokkaanse jeugddelinquent

  NARCIS (Netherlands)

  de Ruiter, C.

  2013-01-01

  Dit artikel beschrijft de forensisch-psychologische diagnostiek van Samir, geboren in Marokko, die met zijn familie naar Nederland verhuisde toen hij een tiener was. In het kader van het hoger beroep in zijn zaak, werd ik gevraagd een contra-expertise uit te voeren. In dit artikel wordt het belang

 6. Geen angst, maar onbehagen. Resultaten van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Remco Spithoven; Gjalt de Graaf; Hans Boutellier

  2012-01-01

  Het is common knowledge dat feitelijke onveiligheid en onveiligheidsbeleving niet zonder meer hetzelfde zijn. In de beleving van onveiligheid spelen allerlei factoren een rol die verder gaan dan de concrete problemen van criminaliteit, overlast en antisociaal gedrag. Dat maakt het een lastig te

 7. Hervatten van antistolling na een hersenbloeding - Resumption of antithrombotic treatment after an intracerebral haemorrhage

  NARCIS (Netherlands)

  Kappelle, L.J.; Hofmeijer, Jeannette; Chamuleau, S.A.; van Nieuwenhuizen, K.M.; Hemels, M.E.W.; Klijn, C.J.M.

  2015-01-01

  •Er is geen bewijs uit gerandomiseerde klinische trials met betrekking tot de vraag of en wanneer orale anticoagulantia hervat dienen te worden bij patiënten die een hersenbloeding hebben doorgemaakt en een blijvende indicatie voor deze medicatie hebben. •Het is onbekend of de nieuwe orale

 8. Resectie-therapie; een na-onderzoek bij 1535 patienten met tuberculose

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, Hedwig Elisabeth Helena

  1962-01-01

  Doel van dit onderzoek is ; 1 een beeld geven van de aard en samenstelling van de groep van longtuberculosepatienten in Nederland, die een of andere vorm van resectietherapie ondergingen; 2. de resultaten van deze therapie te bespreken a. wat betreft de frequentie van bepaalde complicaties ; b. wat

 9. Vergelijking van een tijd besparende analysemethode voor hydroxyproline met ISO 3496-1978

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Tuinstra, L.G.M.Th.; Werdmuller, G.A.

  1988-01-01

  De bepaling van hydroxyproline volgens de referentiemethode ISO 3496 is zeer tijdrovend. In een door het Nordisk Metodikkomitti för Livsmedel voorgestelde methode is een aantal wijzigingen ten opzichte van ISO 3496 aangebracht die de analysetijd per monster sterk verkorten. Om na te gaan of deze

 10. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 11. Een patiënte met een manische episode na gebruik van een afslankmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  Naarding, P.; Verkes, R.J.

  2002-01-01

  Een 37-jarige patiënte presenteerde zich met een manische episode, nadat ze bewust fors was afgevallen. Omdat patiënte bekend was met een depressieve stoornis, waarvoor zij amitriptyline gebruikte, werd in eerste instantie gedacht aan een bipolaire stoornis. Zij werd opgenomen en ingesteld op

 12. Ben jij een Vincent of een Victor?

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2012-01-01

  1e alinea column: "Laat het streven naar volmaaktheid los; in alles zit een barst. Zo komt het licht naar binnen." Louise Penny. Internet brengt ons in de "personal age" zei ik ooit in mijn entreerede. Inderdaad, in andere woorden 'CEO over eigen leven en werk'. In die "age" hangt steeds meer af van

 13. De wolhandkrab, een Hollandse exoot; Een marktverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.; Zaalmink, W.

  2012-01-01

  Er is een omvangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse wolhandkrab, bestaande uit Chinese, Japanse en Koreaanse consumenten in grote Europese steden. In 2010 bedroeg de totale vangst van wolhandkrab in Nederland circa 140 ton. Daarvan was ongeveer de helft afkomstig uit het rivierengebied en de andere

 14. Wortelonkruiden : biologie en bestrijding, een literatuuroverzicht van akkerdistel, akkerkers, knolcyperus, veenwortel, akkermunt en moerasandoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Riemens, M.M.; Weide, van der R.Y.

  2009-01-01

  Verschillende partijen (boeren, loonwerkers, Plantenkundige Dienst) zijn gevraagd aan te geven, welke de meest pproblematische onkruidsoorten zijn. Dit in het kader van het project "Preventieve maatregelen ter beheersing van probleemonkruiden". In deze studie staan beschreven de resultaten van een

 15. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 16. Benutting van zonne-energie in de tuinbouw: een strategische verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Hemming, S.; Ruijs, M.N.A.; Gieling, T.H.

  2011-01-01

  Referaat In het jaarplan Kas als Energiebron wordt aangegeven in 2011 een strategische verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van benutting van warmte uit zonne-energie voor de glastuinbouw in 2020. Naast de ambitie om in 2020 in nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal te telen bestaat de

 17. The Influence of Protection, Mobility and Risk Perception on the Behaviour and Physical Performance of a Combat Soldier (De Invloed van Bescherming, Mobiliteit en Risicoperceptie op het Gedrag en de Fysieke Prestatie van een Gevechtssoldaat)

  Science.gov (United States)

  2006-12-01

  Manoeuvre acnie geoptimaliseerd met als doel de invloed van ballistische bescherming, mobiliteit (gewicht, bescberming, bedekking) en risicoperceptie...20070817257 2/26 De invloed van besoherming, mobiliteit en risicoperceptie op het gedrag en de fysieke prestatie van een gevechtssoldaat paren voerden met...Simunition om een realistische dreiging te verkrijgen en aldus risicoperceptie te bewerkstelhigen. Om inzicht te krijgen in het gedrag en de fysieke

 18. Praktische werkwijzen om voorspelbaarheid van esthetische kleur- en vorm-uitkomst van composiet-restauraties te vergroten

  NARCIS (Netherlands)

  Đozic, A.

  2008-01-01

  Dit artikel illustreert welke praktische werkwijzen er mogelijk zijn om met composiet restauratiemateriaal tot een voorspelbare esthetische uitkomst te komen bij het restaureren van frontelementen. Zelfgemaakte kleurenstalen van de composietsoort(en) en/of elektronische kleurbepaling kunnen een

 19. Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands | Coussé ...

  African Journals Online (AJOL)

  Het deelcorpus ambtelijke teksten beoogt het regionaal gekleurde taalgebruik te representeren dat typisch is voor de geschreven taal uit de middeleeuwen en bevat een selectie van lokale ambtelijke teksten uit de drie dialectstreken Vlaanderen, Brabant en Holland voor de tijdspanne van 1250 tot 1800. Het deelcorpus ...

 20. Meloidogyne minor: een nieuw beschreven Meloidogyne-soort

  NARCIS (Netherlands)

  Lammers, W.; Karssen, G.; Hendriks, H.

  2007-01-01

  De nieuwe nematode soort Meloidogyne minor veroorzaakte in 2000 wortelknobbelsymptomen bij aardappelen op een perceel in Drenthe. Deze soort blijkt ook yellow patch disease te verookzaken in Engeland en Ierland. De plantenziektekundige dienst besloten hierom in samenwerking met de diensten in

 1. Emoties gepakt: Een onderzoek naar de emotionele beleving van verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Brakel, C.P.J. van; Hentenaar, F.P.A.M.; Gisbergen, M.S. van; Ketelaar, P.E.

  2004-01-01

  Verpakkingen roepen emoties op en verleiden ons op die manier om een bepaald product te kopen. Hoewel elke speler in het verpakkingsontwerpproces (fabrikant, retailer, ontwerper en consument) het belang hiervan inziet, is onduidelijk hoe emoties bij verpakkingen gemeten kunnen worden. TNS NIPO

 2. Een real time indicator van het bruto binnenlands product

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de E.A. (Bert); Franses, P.H.P.H.

  2005-01-01

  Op basis van data van uitzendwerk is het mogelijk om een betrouwbare real time indicator van het bruto binnenlands product (bbp) te construeren. In dit artikel wordt de EICIE-indicator (Econometric Institute Current Indicator of the Economy) gepresenteerd. Voor zover bekend wordt nergens ter wereld

 3. Elon Musk, een visionaire ondernemer

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2016-01-01

  Deze biografie van de nog vrij jonge ondernemer en maatschappijvernieuwer Elon Musk is een bijzonder boek over een bijzondere man. Musk beschikt over uitzonderlijke gaven en heeft deze ook sterk ontwikkeld. Daarnaast realiseert hij zijn diepste dromen, die misschien wel leiden tot een Marskolonie.

 4. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Monique van Wijk; Cecilia van Dongen; Els van der Pool

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en

 5. Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug : een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer en aansprakelijkheid geregeld zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Hoofwijk, H.; Stobbelaar, D.J.

  2012-01-01

  Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Terreinfietsers (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) komen naar de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal om daar hun sport te beoefenen. De huidige mountainbikeroutes (vier routes

 6. Ontwikkeling van een enzyme-immuno-assay (E.I.A.) voor oestronsulfaat in bloedplasma ten behoeve van drachtigheidsdiagnose bij het varken = Development of an enzyme-immuno-assay (E.I.A.) for oestrone sulphate in bloodplasma on behalf of pregnancy diagnosis in the pig

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E.A.; Wiel, van de D.F.M.

  1984-01-01

  Beschrijving van de ontwikkeling van een enzymatische bepalingsmethode voor het hormoon oestronsulfaat, dat als maat voor drachtigheid gebruikt kan worden en die een goede en goedkope methode blijkt te zijn

 7. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moniek van der Krogt

  2011-12-01

  Full Text Available On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49% of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49% van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.

 8. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 9. Kwaliteit, continuïteit en klachten: ervaringen van mensen met een chronische aandoening met de gezondheidszorg.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindert, H. van; Rijken, M.; Dekker, J.

  2001-01-01

  Chronische patiënten tamelijk positief over de zorg Er bestaat veel aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Deze wordt voor een groot deel bepaald door het oordeel van de betrokkenen. De verschillende partijen hebben ieder een specifieke invalshoek om kwaliteit te beoordelen: zorgaanbieders

 10. Eindrapportage Calendula-keten Project : een internationale keten-innovatie-opgave met technologische, economische en sociaal-culturele aspecten

  NARCIS (Netherlands)

  PRI,

  2008-01-01

  Doel van dit project is het duurzaam organiseren van een innovatieve, internationale, agro-industriële keten voor hernieuwbare grondstoffen met Calendula als praktijkvoorbeeld. Daarnaast beoogt het project om in een samenwerking van technologische en gamma-georiënteerde kennisinstellingen te leren

 11. Atheïstische religiositeit : Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel

  NARCIS (Netherlands)

  Moer, Van Wim

  2012-01-01

  Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim Van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met een geloof in een bovennatuurlijke entiteit of

 12. Over enkele teekininge, die eens Dodonaeus toebehoord hebben, waarbij de eerste Koningsvisch (Lampris luna) van de Europeesche Kusten

  NARCIS (Netherlands)

  Engel, H.

  1945-01-01

  Professor I. Q. van Regteren Altena was zoo vriendelijk mij een aantal teekeningen ter beschikking te stellen, die eens aan het huis Plantijn moeten toebehoord hebben. Immers, sommige daarvan hebben gediend als voorbeeld voor houtsneden in den Herbarius von Dodonaeus van 1618, gedrukt „t'Antwerpen

 13. Een verkennend onderzoek naar de mentale belasting in de glastuinbouw = A survey to the mental load in greenhouse horticulture

  NARCIS (Netherlands)

  Belt, A.H.M.

  1988-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mentale (over)belasting in de glastuinbouw, de wijze waarop de werker deze ervaart en wat de oorzaken zijn van een eventueel optredende overbelasting is in 1984-'85 op 70 glastuinbouwbedrijven een enquete gehouden. Gekeken is naar de belasting op korte termijn

 14. Hoe te komen tot een populatiegerichte huisartsenzorg?

  NARCIS (Netherlands)

  Meuwissen, L.E.; Voorham, A.J.J.; Schouten, G.M.; Bakker, D.H. de

  2010-01-01

  Aim: Primary health care potentially offers the opportunity to tailor health service delivery to the needs and demands of the local population. Up to now, there is no clearcut method for doing this. During a pilot benchmark for general practices, an instrument was developed to stimulate General

 15. Populatiebeheer van verwilderde kippen : onderzoek naar effectieve en diervriendelijke methoden om vrije kippenpopulaties te beheren

  NARCIS (Netherlands)

  Willard, C.; Koene, P.

  2004-01-01

  Stadskippen of kippen die verwilderen in de omgeving van mensen kunnen een probleem vormen. Zo bezorgde een populatie verwilderde kippen in de omgeving van het Amsterdamse Amstelpark zoveel overlast dat de gemeente besloot dieren weg te vangen. Een groep verontruste burgers richtte daarop de

 16. Onderzoek naar radioactieve objecten en mogelijk contaminatie hiervan in het Museum Boerhaave te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Kuile; C.R.ter; Glastra; P.; Dongen; R.van

  1985-01-01

  In het Boerhaave Museum te Leiden is door het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar opgeslagen museummateriaal en een mogelijke contaminatie hierdoor van het museumgebouw. Uit het onderzoek bleek dat de besmetting ver beneden de toegestane norm ligt. Een

 17. Bitcoin reguleren: een huzarenstukje

  NARCIS (Netherlands)

  Deleanu, I.S.|info:eu-repo/dai/nl/383808286

  De bitcoin is sinds zijn inceptie paradoxaal genoeg zowel besmet als aansprekend geweest. De aanhangers ervan menen dat de bitcoin in een eerlijker, meer gedecentraliseerde vorm van financiering zal gaan voorzien. Tegenstanders wijzen er daarentegen op dat dubieuze klanten veel gebruik maken van

 18. Nematoden: een onzichtbare vijand

  NARCIS (Netherlands)

  Sommen, van der A.T.C.; Karssen, G.

  2006-01-01

  Golfbanen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben de laatste jaren regelmatig problemen met slecht groeiend gras. Over schimmels en insecten als belagers van golfvelden, is relatief veel bekend. Minder bekend zijn aaltjes, ofwel nematoden. Ook op de Nederlandse banen blijken een aantal

 19. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 20. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 1. Antibiotica in de bodem. Een pilotstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Schijndel, van J.; Oosterwegel, J.; Liefers, R.; Schmitt, H.; Schilt, R.; Lahr, J.

  2009-01-01

  In het kader van een overeenkomst tussen Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) en een breed consortium en klankbordgroep is een pilotstudie uitgevoerd naar veterinaire antibiotica in de bodem en het grondwater.

 2. Nieuwe perspectieven op fietscultuur: Een conceptuele en empirische verkenning van fietscultuur in Amsterdam en Portland

  NARCIS (Netherlands)

  Pelzer, P.

  2012-01-01

  De culturele context waarin de fiets is ingebed krijgt op een aantal uitzonderingen uit de Angelsaksische wereld na weinig aandacht. Dit artikel tracht het begrip fietscultuur zowel theoretisch als empirisch inhoud te geven door te putten uit sociologische literatuur, transportgerichte literatuur en

 3. Nieuwe perspectieven op fietscultuur : Een conceptuele en empirische verkenning van fietscultuur in Amsterdam en Portland

  NARCIS (Netherlands)

  Pelzer, P.|info:eu-repo/dai/nl/333710541

  2012-01-01

  De culturele context waarin de fiets is ingebed krijgt op een aantal uitzonderingen uit de Angelsaksische wereld na weinig aandacht. Dit artikel tracht het begrip fietscultuur zowel theoretisch als empirisch inhoud te geven door te putten uit sociologische literatuur, transportgerichte literatuur en

 4. Virtuele casus gentech siergewassen, fase 1 : PT14661, een vervolgproject van PT13973

  NARCIS (Netherlands)

  Krens, F.A.

  2013-01-01

  Om in Europa genetisch gemodificeerde siergewassen te kunnen verkopen is toestemming nodig van de competente autoriteiten binnen de EU. Hiervoor is een traject nodig van aanvragen voor veldproeven in meerdere categorieën en tot slot de aanvraag voor marktintroductie. Om duidelijkheid te verkrijgen

 5. Onderzoek naar een optimaal algendieet voor kunstmatig gekweekte mossellarven (Mytilus edulis)

  NARCIS (Netherlands)

  Marteijn, E.H.

  2007-01-01

  Om tekorten aan mosselzaad aan te vullen hebben mosselvissers zaad geïmporteerd uit Ierland en zijn er mosselzaadinvanginstallaties uitgehangen. Een andere oplossing om het tekort aan te vullen is het kunstmatig kweken van mosselen. Het voedselaanbod bestaat uit fytoplankton, namelijk flagellaten en

 6. De weg naar een succesvolle CRM-implementatie! TNO CRM Clusterplan Handleiding CRM-implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Kardol, H.; Loon, J. van; Oerlemans, K.

  2006-01-01

  Natuurlijk proberen CRM leveranciers u als klant hierin zo goed mogelijk te ondersteunen maar dan nog is het lastig om voor de betrokken partijen een gezamenlijk referentiekader te creëren. Hierdoor komt het nog regelmatig voor dat de verwachtingen bij de afnemer niet waargemaakt worden waardoor de

 7. Hoge molens vangen veel wind (wind-en geluidsmetingen bij een hoge windturbine)

  NARCIS (Netherlands)

  Kloosterman, Herman; Land, Derek; Massolt, Joost; Muntingh, Georg; Berg van den, Frits

  2002-01-01

  Dit project probeert een verklaring te geven voor het feit dat windturbines bij bepaalde weersomstandigheden meer geluid maken en daardoor op grotere afstand te horen zijn dan volgens de gebruikelijke theorie mogelijk is. Deze theorie voorspelt dat de windsnelheid logaritmisch toeneemt met de

 8. Fossil scandal. 18 proposals for a green breakthrough; Fossiel schandaal. 18 voorstellen voor een groene doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-15

  In 2011, the Dutch political party GroenLinks called on the tax payers to nominate examples of subsidies for fossil energy as fossil scandal. A total of nearly 100 responses were received. An expert jury was asked to select the best examples. The jury drew up a top 18 of measures that they considered inappropriate for a mature economy and which should be abolished first [Dutch] In 2011 heeft de politieke partij GroenLinks een oproep gedaan aan belastingbetalers om voorbeelden van subsidies voor fossiele energie te nomineren als fossiel schandaal. In totaal werden bijna 100 reacties ontvangen. Een deskundige jury is gevraagd om de beste voorbeelden te selecteren. De jury heeft een top 18 gemaakt van maatregelen die volgens hen niet passen in een volwassen economie en die als eerste zouden moeten worden afgeschaft.

 9. Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dennis Moeke

  2010-03-01

  Patiënten/cliënten hebben veelal beperkte invloed op zorglevering en zorgverlening, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De behoefte vanuit de patiënt/cliënt om invloed uit te kunnen oefenen op het zorgproces laat zich vertalen in een logistieke ontwerpeis. De logistieke sturing zal moeten inspelen op de wensen van de cliënt. Maar om welk type wensen gaat het in de zorg en hoe verhouden ze zich tot andere zorgspecifieke ontwerpvariabelen, of anders geformuleerd, wat is specifiek aan de logistiek in een zorgomgeving? Dit artikel beschrijft de zoektocht naar een integraal antwoord voor de Nederlandse situatie met als resultaat de volgende definitie voor logistiek in een zorgomgeving: het zo beheersen van behandel-/ zorg-/ondersteuningsprocessen en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen, dat tegen optimale kosten aan de wensen van cliënten/mensen kan worden voldaan. Tevens is een model ontwikkeld, waarin de zorgspecifieke context en de samenhang met logistiek wordt gepresenteerd.

 10. Wetenschap op een nieuwe leest

  NARCIS (Netherlands)

  Hogeveen, S.J.

  1997-01-01

  Dit artikel gaat niet over een nieuwe astronomische ontdekking en ook niet over een nieuwe telescoop of satelliet. In dit artikel komt de astronoom zélf aan bod en kijken we naar de manier waarop hij/zij zijn/haar werk doet. Daar is de laatste jaren nogal wat in veranderd, vooral onder invloed van

 11. Een onverwacht overleden zuigeling: wiegendood?

  NARCIS (Netherlands)

  Wouwe, J.P. van; Dandachli, T.H.; Huber, J.

  1999-01-01

  Wiegendood is een ingrijpende gebeurtenis voor ouders en hulpverleners. Als een kind jonger dan 2 jaar plotseling levenloos wordt aangetroffen, vraagt iedereen zich af: ‘Hoe kon dit gebeuren?’ Kennis over oorzaken van wiegendood is enerzijds gebaseerd op epidemiologische analyse van de gevallen,

 12. Planning damage by wind turbines? An analysis of the fear for devaluation; Planschade door windturbines? Een analyse van vrees voor waardedaling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heijst, I.P.A. [CMS Derks Star Busmann, Utrecht (Netherlands)

  2005-11-15

  Owners of real estate often are afraid that the planning and installation of a wind turbine farm in the neighbourhood of their properties will result in a devaluation of their real estate. They often threaten municipal administrators with large claims for a possible devaluation. The question to be answered in this report is how big the chance is that those claims will be successful, based on related jurisprudence. [Dutch] Bij eigenaren van onroerend goed in de omgeving van een te realiseren windturbine of windturbinepark leeft vaak de angst dat zij (plan)schade zullen lijden door de mogelijke komst van een windturbine of een windturbinepark, bijvoorbeeld omdat hun onroerend goed in waarde zal dalen. Tegenstanders van windenergie gebruiken deze angst nogal eens om gemeenteraadsleden bij hun besluitvorming te beinvloeden, en dreigen met grote planschadeclaims. De vraag is nu in welke gevallen voor een eigenaar van een onroerend goed sprake kan zijn van een succesvolle planschadeclaim, mede afgaande op de jurisprudentie hieromtrent. Daartoe zal in dit advies worden uitgegaan op de volgende vragen: hoe wordt in het algemeen de hoogte van planschade vastgesteld?; hoe geschiedt dit in het bijzonder bij het vaststellen van planschade in geval van de realisering van een windturbinepark?; of en in hoeverre wijkt het vaststellen van planschade in geval van de realisering van een windturbinepark af van de vaststelling van een eventuele waardevermindering van onroerend goed in het kader van de WOZ?; is het ooit al tot uitkering van planschade in verband met de realisering van een windturbinepark gekomen? hoe kan een ongestoorde realisering van een windturbinepark het best bereikt worden tegen de achtergrond van het risico van planschade? wie moet (uiteindelijk) de planschade betalen en hoe wordt een en ander in de praktijk geregeld?.

 13. Endoveneuze lasertherapie: een nieuwe behandeling van varices.

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bremer, J; Hedeman Joosten, P.P.H.A.; Moll, F.L.

  2007-01-01

  – Varicositas is een veelvoorkomende aandoening. De meest toegepaste behandeling van een insufficiënte V. saphena magna (VSM) bestaat al jaren uit het chirurgisch verwijderen van de vene en een crossectomie. – Sinds een aantal jaren zijn de minimaal-invasieve technieken sterk in opkomst, onder

 14. Bevordering winterbloei bij Anthurium : een voorstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Telgen, van H.J.; Hulst, van der J.P.

  2003-01-01

  Bij een aantal rassen potanthurium vormt de bloei in de winterperiode een probleem. Hierdoor wordt de teeltduur van groepen planten sterk verlengd en ontstaat er een dip in de aanvoer. Een globale inschatting is dat het hierbij gaat om 750.000 planten per jaar. Het vermoeden is dat belichting de

 15. Reparaties als een hedendaagse uiting van de permanente revolutie. Een standpunt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francio Guadeloupe

  2014-12-01

  Full Text Available Reparation as a Present Day Expression of Permanent Revolution: A Point of ViewIncreasingly Afro-Caribbean intellectuals in the Netherlands are connecting the discourse of having suffered a cultural trauma to the social fact of the gruesome realities of trans-Atlantic slavery and their struggle for reparation. Their argument is that the effects of the trans-Atlantic slave-trade have been such that on a cognitive and affective level their community has been severely handicapped. This aggravates the socio-economic discrimination and structural racism they face. To repair their psycho-social fabric, white Dutch have to express regret, the state hasto offer official apologies and the offspring of those enslaved have to be financially compensated.The essay presents an alternative account, whereby the past andcontemporary struggles against the effects of trans-Atlantic slavery are notconnected to the idea of having a cultural trauma. Instead they are interpreted as an expression of the permanent internal and external revolutions of subjugated peoples to create a more just society and a fairer world.Een invloedrijk deel van de Caribische artistieke en intellectuele elite in Nederland volgt het vertoog van cultureel trauma onder Afro-Caribische Nederlanders: de positieve culturele, affectieve en cognitieve grondslagen van hun gemeenschap zijn ernstig beschadigd door de trans-Atlantische slavernij. De huidige sociaaleconomische achterstelling van Afro-Caribische Nederlanders wordt direct gekoppeld aan het leed dat hun voorouders is aangedaan. Alleen door berouw van witte Nederlanders, officiële excuses van de Nederlandse staat en herstelbetalingen, kunnen dit trauma en zijn maatschappelijke consequenties worden verholpen.Dit artikel is een pleidooi voor het ontkoppelen van de trans-Atlantischeslavernij en het vertoog van cultureel trauma. In plaats daarvan dienen Afro-Caribische Nederlanders zich te identificeren met mensen die trouw willen zijn aan een

 16. Stagonosporopsis bij 'Tête-a-Tête' te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.

  2007-01-01

  Bij Tete-a-Tete werd tot 2005 in de broei een toename gezien van een gewasaantasting door Stagonosporopsis, de veroorzaker van baldvlekkenziekte, koprot en huidziek. Voor PPO Bloembollen was dit de aanleiding om het optreden van Stagonosporopsis in de broei en op het veld in 2006 in beeld te

 17. Vitamine C, bijnier en adaptatie : enige onderzoekingwn over de invloed van vitamine C op het leverglycogeengehalte van een koude blootgestelde normale en bijnierloze nier

  NARCIS (Netherlands)

  Wied, David de

  1952-01-01

  Allereerst werd een overzicht gegeven van de bestaande literatuur betreffende de relatie tussen vitanine C en de bijnierschors. Het doel van ons onderzoek was, na te gaan, of vitamine C van belang is bij de reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel en, meer in het bijzonder, in hoeverre

 18. Luizenbestrijding in het najaar niet te laat uitvoeren

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.; Simonse, J.J.

  2005-01-01

  Roze appelluis en appelgrasluis vliegen in het najaar naar de boomgaard om daar hun eieren te leggen. Een bespuiting in het najaar maakt de bestrijding in het voorjaar overbodig. Wel is van belang dat deze bespuiting tijdig wordt uitgevoerd

 19. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 20. Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de Y.; Barkema, H.W.; Schukken, Y.H.; Veerkamp, R.F.

  2003-01-01

  Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen

 1. Alarm over dakloze gezinnen. Reconstructie van een mediahype.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lia van Doorn

  2011-11-01

  Sociaal wetenschappelijk onderzoekers die hun bevindingen voor het voetlicht brengen via de media, krijgen soms te maken met mediahypes waarin de nuances van de onderzoeksresultaten verloren gaan. Dit artikel belicht de vraag hoe onderzoekers daarmee om kunnen gaan. We verduidelijken dit met een casus van de berichtgeving over ons onderzoek naar het aantal dakloze gezinnen dat een beroep doet op de instellingen voor maatschappelijke opvang. Op basis van dit onderzoek maakten tientallen dagbladen melding van toename van het aantal dakloze gezinnen. Deze berichtgeving strookte niet met de uitkomsten van het onderzoek. Het suggereerde een veel dramatischer beeld dan op basis van de onderzoeksresultaten gerechtvaardigd was. In dit artikel wordt het proces waarin de berichtgeving tot stand kwam gereconstrueerd en geanalyseerd. Eerst wordt Stanley Cohen’s theorie over mediahypes aangestipt en komt Beckers’ onderscheid in drie typen morele entrepreneurs aan bod. Vervolgens wordt de casus uiteengezet en geanalyseerd. Op basis van de analyse voegen we aan de drie typen die Becker onderscheidt, een vierde type morele entrepreneur toe. Tenslotte keren we terug naar de vraag hoe sociaal wetenschappelijk onderzoekers hun bevindingen voor het voetlicht kunnen brengen via de media.

 2. Kleimineralogie, een 'basis'wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Plas, van der L.

  1994-01-01

  In de mineralogie kent men een aantal aandachtsgebieden, zoals de ertsmineralogie, de mineralogie van metamorfe gesteenten, de kleimineralogie en de bodemmineralogie. De mineralogie van de oppervlaktegesteenten, oppervlaktedelfstoffen en bodems noemt men wel de bodemmineralogie, de kleimineralogie

 3. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 4. Een duik in de accelerometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Ganzevles, Sanders; Hein, Daanen; Beek, Peter J.; Truijens, Martin

  2016-01-01

  In de afgelopen decennia is de prestatiedichtheid in de topsport sterk toegenomen. Steeds grotere investeringen in termen van training, begeleiding en innovatie leveren steeds minder prestatiewinst op. De behoefte aan een gedegen trainingsprogramma waarin de balans tussen trainingsarbeid en herstel

 5. Eisen voor Buitenbeelden van Voertuigsimulatoren: Een Literatuurstudie (Use of Exterior Pictures in Vehicle Simulators: A Literature Survey)

  Science.gov (United States)

  1991-06-01

  incompleet en is het onmogelijk om uitsluitend op grond van genoem- de punten tot empirisch ondersteunde kwaliteitseisen te komen (Warren en Riccio, 1985...Modernere CGI systemen hebben verscbillende methoden om die techniek te benaderen (Magnenat-Thalmann & T’halmann, 1987; Yan, 1985). Een eenvoudige

 6. Modellering ruimtelijke lichtverdeling in gewassen: Opbouw en toepassing van een 3D model voor kas en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de P.H.B.; Buck-Sorlin, G.H.

  2011-01-01

  Een 3D model voor lichtverdeling in kasgewassen is ontwikkeld om de meest efficiënte plaatsing van lampen (SONT, LED) te berekenen om hiermee op groeilicht en energie te kunnen besparen. Het onderzoek, in het kader van het programma Kas als Energiebron en gefinancierd door Productschap Tuinbouw en

 7. Kwaliteit, continuïteit en klachten: ervaringen van mensen met een chronische aandoening met de gezondheidszorg.

  OpenAIRE

  van Lindert, H.; Rijken, M; Dekker, J.

  2001-01-01

  Chronische patiënten tamelijk positief over de zorg Er bestaat veel aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Deze wordt voor een groot deel bepaald door het oordeel van de betrokkenen. De verschillende partijen hebben ieder een specifieke invalshoek om kwaliteit te beoordelen: zorgaanbieders beoordelen de kwaliteit vooral op effectiviteit en veiligheid van de zorgverlening en zorgverzekeraars letten primair op doelmatigheid. Voor patiënten is de kwaliteit van leven de belangrijkste maatstaf. D...

 8. Een wonderlijke vondst van een gekweekte kamperfoelie, Lonicera maackii (Rupr.) Max., op Gewone vlier

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de Egbert

  1999-01-01

  Tijdens het FLORON-kamp op Tiengemeten in 1998 werd door Marjan Reitsema, Dick Kerkhof en de auteur ook een terrein van Natuurmonumenten in de Korendijkse Slikken geïnventariseerd. Langs een slenk was een vogelbosje dat voornamelijk uit Sambucus nigra (Gewone vlier) bestond met een ondergroei van

 9. Van voedselbank naar voedseltuin : een haalbaarheidsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2010-01-01

  Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. Dankzij inzet, belangstelling en ondersteuning van

 10. Een oase van rust op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2010-01-01

  Rust is wat consumenten zoeken op een boerderij. Of ze er nou producten kopen of gaan boerengolfen. Dat komt naar voren uit onderzoek van Wageningen UR naar de beleving van consumenten die een boerderij bezoeken

 11. Drentse Paosbloem, een Meertbleuier in april

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkhuis, E.; Slikke, van der W.

  2010-01-01

  De Narcis is een veel gekweekt bolgewas waarvan allerlei soorten en cultivars verkrijgbaar zijn. De Trompetnarcis is daarbij van oudsher de bekendste een meest gekweekte vorm. Minder bekend is dat de Narcis oorspronkelijk inheems is in ons land.

 12. Vergeving in het “Onze Vader”: Een bijbels-theologische pastorale ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  hebben te moeten vergeven. Een gevoel dat versterkt wordt door hoe er in de kerk met het begrip vergeving wordt omgegaan. Het is immers Jezus zelf die,. 1 Proponent Tiny van der Schaaf is afkomstig uit Nederland en doet haar PhD in Pastoraat onder leiding van prof dr Yolanda Dreyer aan de Universiteit van Pretoria.

 13. Etiologie en prognose van de perifere facialis verlamming. Een virologisch en electrodiagnostisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulkens, Paulus Servatius Johannes Zoltanus

  1980-01-01

  Dit proefschrift behandelt een klinisch onderzoek bij perifere facialis verlammingen waarbij is getracht na te gaan, enerzijds de pathogenese van de idiopathische vorm van verlamming, de Bell's palsy, anderzijds de wijze waarop de prognose snel en betrouwbaar kan worden opgemaakt. ... Zie:

 14. Ontkoppeling Milieu en Economie de noodzaak van een toename van de eco-efficientie?

  NARCIS (Netherlands)

  Hofkes MW; Idenburg AM; Verbruggen H; VU/IVM; LAE; VU/IVM

  1998-01-01

  De begrippen factor 4 en eco-efficientie worden geanalyseerd aan de hand van drie vragen die er op gericht zijn de beleidsrelevantie van deze begrippen te verhelderen. Deze drie vragen zijn: wat is factor 4? is een factor 4 haalbaar? wat betekent factor 4 voor het beleid? Met factor 4 wordt

 15. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Graven, P.; Rouwelte, H.; Kok, B.J.; Vink, P.; Conijn, C.G.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2005-01-01

  In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend

 16. Ses van die een en 'n halfdosyn van die ander? | van Dyk | Journal ...

  African Journals Online (AJOL)

  Uit die studie behoort dit duidelik te wees of daar grootskaalse oorvleueling tussen CAPS aan die een kant en TAG en die AGLA121-module aan die ander kant is en of ʼn module in Akademiese Geletterdheid noodsaaklik is vir alle leerders op eerstejaarsvlak, omdat dit fokus op aspekte wat nie deur die skoolsillabus gedek ...

 17. Privacy-bescherming over een nieuwe boeg : datamining, ethische problemen en hun oplossing

  NARCIS (Netherlands)

  Vedder, A.H.

  1999-01-01

  Datamining is een verzameling mooie nieuwe technieken, waarvan we in de toekomst nog veel profijt zullen hebben. Dat er ethische problemen aan kleven is niet inherent aan die technieken zelf. Zij hebben eerder te maken met het soort van gegevens dat verwerkt wordt, het soort van informatie dat

 18. Erasmus Computing Grid : Het Bouwen van een 20 TeraFLOP Virtuelle Supercomputer

  NARCIS (Netherlands)

  T.A. Knoch (Tobias); L.V. de Zeeuw (Luc)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medische Centrum (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam (HR) zijn in 2005 een unieke samenwerking begonnen om 95% van de capaciteit op al haar computers en die van anderen beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus

 19. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland : Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is

 20. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 1. Praktijkgericht onderzoek en een onderzoekende houding: opleiding en lectoraat verbinden onderzoek en onderwijs voor praktijkontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Pim van Heijst; Kitty Jurrius; Stijn Bollinger

  2012-01-01

  De Hogeschool Utrecht kent een actief beleid om de koppeling tussen praktijkvragen, onderzoek en onderwijs aan toekomstige professionals te faciliteren (Toby & Van Heijst, 2008). In deze bijdrage beschrijven we hoe deze driehoek vorm krijgt binnen de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool

 2. Heeft de teelt van quinoa een toekomst in België? : Interview met Ruud Timmer

  NARCIS (Netherlands)

  Cillen, L.; Timmer, R.D.

  2014-01-01

  Quinoa (Chenopodium quinoa) is een gewas dat al eeuwenlang in Zuid-Amerika wordt geteeld en gegeten en tegenwoordig aan populariteit wint bij de Europese consument. Maar is het mogelijk om dit gewas ook in België te telen? We vroegen aan Ruud Timmer, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen,

 3. Onderzoek naar de toepassing van droge luchtwassers in een stal voor vleeskuikenouderdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Haar, van der J.W.

  1994-01-01

  Om de uitstoot van ammoniak uit pluimveestallen te beperken kunnen een aantal maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het toepassen van droge luchtwassers. Voor het wassen van de lucht wordt bij droge wassers de stallucht door filtermateriaal gezogen of geblazen. Het filtermateriaal moet de

 4. Het gentech debat ontleed : een analyse van terugkerende kernthema's en argumenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Keulartz, F.W.J.; Oever, v.d. L.; Vriend, H.

  2007-01-01

  In deze signalering is een analyse gemaakt van het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen. Met deze analyse van het debat hoopt de COGEM overheden en andere betrokkenen meer inzicht in de terugkerende thema's en de gehanteerde argumenten te geven en de achtergronden

 5. De bepaling van aluminium in slib met behulp van een nieuwe smelttechniek en XRF

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Boogerd JP

  1987-01-01

  Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te

 6. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 7. Professionalisering van wat? : Op weg naar een onderzoek over professionalisering van de HBO-docenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Ton Korver; dr. Martha Meerman; Ben Fruytier; dr. Petra Biemans

  2010-01-01

  Het onderwijs aan de hogescholen is van oudsher vooral georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. De entree van de lectoraten binnen het HBO in 2001 om de kennisfunctie van de hogescholen een extra impuls te geven, heeft aan deze oriëntatie niets veranderd1.

 8. Dynamische inlichtingenanalyse met MARVEL - De casus FARC : een cyclus naar vrede?

  NARCIS (Netherlands)

  Logtens, T.W.A.; Huijsman, W.P.; Schrijver, P.

  2016-01-01

  De diversiteit aan methoden en middelen waarover een commandant beschikt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om deze middelen effectief in te kunnen zetten moet hij zoveel mogelijk inzicht hebben in alle factoren en actoren van invloed, waarvoor de werkmethode Intelligence Preparation of the

 9. Relatieve klaring van een aantal eiwitten in de urine bij verschillende vormen van proteinurie

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, Gerrit

  1966-01-01

  Dit onderzoek kwam voort uit de waarneming van HARDWICKE en SOOTHILL, dat er verschillen bestaan in de klaringen van een aantal eiwitten in de urine bij patienten met proteinurie. Deze verschillen leken samen te hangen met variaties in het histologische beeld van de glomerulus. Voor betere

 10. Meer zicht op Trips in aardbeienteelt : elk bedrijf zijn eigen dierentuin; biodiversiteit speelt een duidelijke rol

  NARCIS (Netherlands)

  Booij, K.; Brink, van den W.J.

  2003-01-01

  PRI onderzocht de ecologie van trips in de vollegronds aardbeienteelt en de mogelijkheden voor biologische bestrijding d.m.v. roofwantsen. Op een aantal biologische bedrijven werden tripssoorten geteld en infectiebronnen (waardplanten) geïnventariseerd. De variatie tussen bedrijven blijkt groot te

 11. Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Brakel, van R.P.; Soest, van R.

  2010-01-01

  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze

 12. Diagnostiek van de exotische waterschimmelziekte EUS: resultaten van een club 5 project.

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.; Roozenburg-Hengst, R.E.M.

  2011-01-01

  In de EU richtlijn 2006/88/EG staat op de lijst van exotische visziekten de ziekte EUS (Epizoötisch Ulceratief Syndroom). Tot nu toe waren slechts weinig laboratoria in Europa in staat deze ziekte aan te tonen. In dit artikel informatie over een project (EUS Club 5) dat daar verandering in heeft

 13. Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Cormont, A.; Diepen, van C.A.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Jansen, P.C.; Janssen, S.J.C.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Smeets, P.J.A.M.; Uiterwijk, M.

  2012-01-01

  Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de

 14. Consumenten en hun voorkeuren: een DM toepassing.

  NARCIS (Netherlands)

  PhD Bob van Limburg

  1997-01-01

  In dit artikel een toepassing van een segmentatietechniek die gebruikt kan worden binnen Direct Marketing of liever Interactieve Marketing. Door middel van selectie van profielen op basis van consumentenvoorkeuren kan een database geaggregeerd worden en kan er één op één marketing worden bedreven.

 15. Alain Badiou. Een steek onder water

  NARCIS (Netherlands)

  Frank Vonk; T. Sterk

  2011-01-01

  De Franse filosoof Alain Badiou creëert in zijn werk een wiskundig universum, waarin verschillende gebeurtenissen, die toch ook weer een sterke samenhang vertonen, in de wereld oproepen tot een trouwverklaring hieraan. Ook al weet je vooraf niet wat deze gebeurtebnissen in de liefde, de politiek, de

 16. Optimalisatie algenkweek ten behoeve van een mosselhatchery

  NARCIS (Netherlands)

  Koole, M.

  2005-01-01

  Verslag van een stageopdracht in het kader van een mosselhatchery/nursery optimalisatieproject, waarbij een onderzoek is uitgevoerd naar de optimalisatie van de algenkweek. In de hatchery worden mossellarven gekweekt en die moeten gevoed worden met algen. De algen in de hatchery worden in

 17. Vissen en amfibieën in het beheergebied Eemland van Vereniging Natuurmonumenten : verspreiding van zoetwatervissen en amfibieën in de Noordpolder te Veen, Noordpolder te Veld, Zuidpolder te Veld, Maatpolder en Bikkerspolder

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Jonkers, D.A.

  2010-01-01

  Zowel in 2007 als in 2008 is in een aantal eigendommen van Natuurmonumenten in Eemland, de waaien beoosten de Eem en een deel van de Noordpolder te Veen onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissoorten. De verspreiding van deze soorten wordt in dit rapport beschreven. Ook worden de bijvangsten van

 18. Energy supply system for a freesia business without fossil energy; Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Zwart, H.F.

  2006-02-15

  According to expectations crops with relatively low energy requirements should be able to do without fossil fuels. In this project, conducted for a company growing freesias without assimilation lighting, research has been conducted with respect to the technical adjustments needed to be able to operate completely on sustainable energy. Moreover, the additional costs involved are examined compared to current energy sources as well as the options to lower these costs, for example by means of energy saving. (mk) [Dutch] De verwachting is dat het voor een teelt met een relatief lage energiebehoefte, mogelijk moet zijn om zonder fossiele brandstof te kunnen. In dit project is voor een praktijkbedrijf met freesia's en zonder belichting onderzocht welke technische aanpassingen nodig zijn, om geheel op duurzame energie te kunnen draaien. Tevens is bekeken welke extra kosten dit met zich meebrengt ten opzichte van gangbare energiebronnen en welke mogelijkheden er zijn om deze kosten te verlagen, door bijvoorbeeld energiebesparing.

 19. Bioheat. A EU-project on knowledge building of wood burning appliances; Bioheat. Een EU project kennisvergroting verwarming met hout

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koppejan, J.; Meulman, P.D.M. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2002-08-01

  A brief overview is given of the development and advantages of heating by means of wood stoves in European countries. Also attention is paid to the so-called BIOHEAT project, carried out within the European Union research programme ALTENER. [Dutch] Wanneer gebouwen worden verwarmd door de verbranding van hout kan worden gesproken van duurzame energie. De verbranding van hout levert namelijk netto geen uitstoot van koolstofdioxide (CO2) op. De CO2 die tijdens de groei van een plant of boom is vastgelegd in de biomassa, komt bij de verbranding weer vrij. Het gebruik van hout als brandstof draagt hierdoor bij aan de reductie van de uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer. Daarmee helpt het om een zeer belangrijke en wereldwijde milieubedreiging ten gevolge van het broeikaseffect te voorkomen. Om een duurzamer Europees energiesysteem te bereiken is het nodig om veel meer en beter gebruik te maken van biomassa.

 20. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 1. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 2. ’n Oorsig oor statistiese Bayes-beslissingsteorie in die geval van meer as een individu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. de Waal

  1983-03-01

  Full Text Available ’n Oorsig oor statistiese Bayesbeslissingsteorie in die geval van meer as een individu word gegee. Alhoewel verskeie oplossings uitgewys word om konsensus te bereik, is op die Nashoplossing gekonsentreer as ’n baie gunstige kandidaat om in die praktyk te gebruik. Daar is veral aandag gegee aan die neem van die beste beslissing in ’n gewone beslissingsteoriesituasie en dan is daar ook gekyk na die Bayesberaming van ’n binominaalparameter deur meer as een individu.

 3. Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree!

  NARCIS (Netherlands)

  Ellinger, L.; Baars, E.; Baars, T.; Eekeren, van N.J.M.

  2006-01-01

  Door verschillende veehouders, binnen en buiten het project Bioveem, en door studenten van agrarische hogescholen is onderzoek gedaan naar het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarree. Het rapport geeft een verslag van de ervaringen die de veehouders

 4. LNG, een ontwikkeling in beweging

  NARCIS (Netherlands)

  Wensink, M.W.; Rosmuller, N.

  2014-01-01

  Wereldwijd wordt gezocht naar alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen die duur en milieubelastend zijn. Eén van deze alternatieven is vloeibaar aardgas ofwel LNG (Liquefied Natural Gas). In Nederland is inmiddels een aantal tankstations voor LNG gerealiseerd, onder andere in Zwolle,

 5. Werkt een 'Robin Hood' beleid?

  NARCIS (Netherlands)

  R.A. de Mooij (Ruud); A.L. Bovenberg (Lans); F. van der Ploeg (Ploeg)

  1994-01-01

  textabstractEen verschuiving in de belastingdruk van de lagere arbeidsinkomens naar het middenkader heeft volgens het model MIMIC van het CPBpositieve effecten op de werkgelegenheid. Dit hangt vooral samenn met het loonmatigende effect van hogere marginale tarieven in het model. Echter, MIMIC houdt

 6. Een beetje wetenschap is gevaarlijk!

  NARCIS (Netherlands)

  Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Kirschner, P. A. (2011, September). Een beetje wetenschap is gevaarlijk! [A little science is dangerous!]. COTimes, 3, 3. Available at http://portal.ou.nl/nl/web/pki/blog/-/blogs/1542243;jsessionid=290D80B8809693F8CC64CB1DB79EDD80

 7. Een biobed, geen praktische oplossing

  NARCIS (Netherlands)

  Sande-Schellekens, van de A.; Backus, G.

  1993-01-01

  De benodigde arbeid voor het laten functioneren van een biobed bedraagt 10 tot 15 minuten per varkensplaats per jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met het oplossen van storingen. De biobedden, zoals hier toegepast, zijn door de vele storingen technisch niet inpasbaar

 8. Supply Chain Management: een overzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Schuring, R.W.

  2012-01-01

  De laatste jaren wordt voor het managen van het netwerk van bedrijven die betrokken zijn bij het tot stand komen van producten of diensten het woord Supply Chain Management, ook wel SCM, gebruikt. SCM wordt als term vooral in grote industrieën gebruikt. Bijna ieder bedrijf heeft echter een

 9. Blue Zone Bus : Een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Beumer, Maud; Schout, Attie Corjanne; Dijkstra, Geesje

  2017-01-01

  Het rapport dat voor u ligt is geschreven in het kader van het Honours Master Programme ‘Leadership: Making the difference’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een interfacultair programma waarin studenten naast hun reguliere masteropleiding kennis maken met diverse aspecten van leiderschap.

 10. The energy balance of a self-sufficient building; De energiebalans van een autarkisch gebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doedens, B. [Technische Universieit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands); Weisscher, B.; De Wildt, M. [Grontmij, Technical Management, Amersfoort (Netherlands)

  2006-05-15

  A self-sufficient (autarkic) building is one in which all the required energy is generated in a sustainable way by the building. The goal of the study described in this article is to determine the optimum relation between the capacities of a wind turbine and solar panels in an office building using a combination of these technologies to obtain a 100% sustainable electricity supply. A method was also developed to establish the size of the energy buffer required to keep the energy demand and supply in balance. The results are applied to an autarkic building, i.e. one without a connection to the public network. [Dutch] In een zelfvoorzienend (autarkisch) gebouw wordt alle benodigde energie op duurzame wijze door het gebouw zelf opgewekt. Het doel van het in dit artikel beschreven onderzoek is om voor een kantoorgebouw, waarbij de elektriciteit 100% duurzaam wordt opgewekt met zonnepanelen en windmolens, de optimale verhouding tussen het vermogen van de windmolen en de PV-panelen te bepalen. Ook is een methode ontwikkeld om de grootte van de energiebuffer te bepalen, die nodig is om energievraag en energieaanbod in balans te brengen. De resultaten zijn toegepast op een principieel autarkisch gebouw, dus zonder koppeling met her openbare net.

 11. Wat moet je doen om goed te slapen in 26 tips. Wat je niet moet doen om goed te slapen in 26 tips

  NARCIS (Netherlands)

  Hofman, W.

  2014-01-01

  De boekjes 'Wat je moet doen om goed te slapen' en 'Wat je niet moet doen om goed te slapen' zijn twee aparte boekjes die je op een eenvoudige en praktische manier op weg helpen om natuurlijk (nog) beter te slapen. De boekjes zijn geschreven door dr. Winni Hofman en voor iedereen begrijpelijk. Elk

 12. Een onopgelost dossier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.Th. Jensma

  2006-01-01

  Full Text Available Goffe Jensma, An unsolved caseIn order to account for the composition of his dissertation, which Te Velde raised as a point for discussion, Jensma notes that from a methodological point of view the pivotal distinction in cases of forgery is between solved and unsolved cases. Where solved cases comply with the balanced rhetoric of historiography, unsolved cases, such as this one have,in practice, to be described using more rigid terms derived from pseudo-legal debates. It is of paramount importance to this debate that the interpretations are complete; there may be no shred of doubt left about the solution that is presented. This, scholarly speaking, absurd requirement explains why Jensma chose the ‘thick description’ method to do literary justice to the Oera Linda book affair. Jensma further rejects, at least as a compelling interpretation, Te Velde’s suggestion to consider the case of the Oera Linda Book specifically within the context of the Dutch playful liberal debating-culture of the1860s and 1870s. The key to understanding the Oera Linda book affair does not lie in the sophisticated irony with which this ‘joke’ was played, but rather in the tragic misunderstanding that was accidentally caused by this serious and deliberate hoax.

 13. Van bruto voerenergie naar vlees en vet : aspecten van de fysiologie van de groei van spier- en vetweefsel : een notitie bij de gedachtenvorming over onderzoek op gen-niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Garssen, G.J.

  1989-01-01

  Doel van deze notitie is een globaal overzicht te geven van wat bekend is over wetmatigheden en regelelementen voor het groeiproces van spier- en vetweefsel bij vleesproducerend vee, en hoe men dit proces kan beheersen in de richting van spiergroei

 14. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 15. Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie?

  NARCIS (Netherlands)

  Zuiderveen Borgesius, F.J.; Trilling, D.; Möller, J.; Eskens, S.; Bodó, B.; de Vreese, C.H.; Helberger, N.

  2016-01-01

  Beleidsmakers, wetenschappers en anderen vrezen dat gepersonaliseerd nieuws kan leiden tot filter bub- bles, unieke informatieruimtes voor iedereen. Filter bubbles zouden een gevaar vormen voor onze democratie. Op basis van de politieke voorkeuren van een gebruiker kan een gepersonaliseerde

 16. Bacterierot in sedum : hoe te handelen?

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.

  2009-01-01

  In sedum kan een bacterieziekte voorkomen die zich bij nat weer zeer snel door het gewas verspreidt. De vermoedelijke veroorzaker is Erwinia chrysanthemi (Dickeya). De bacteriën zijn niet met chemische middelen te bestrijden. Door onderzoek bij PPO naar Erwinia in bolgewassen is al veel bekend over

 17. Think globally act locally; hoe een gemeenschap opbloeit dankzij een lokaal voedselweb

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.; Jansma, J.E.

  2013-01-01

  Hardwick is een inspirerend voorbeeld van wat een aantal voedselproducenten kunnen bereiken als ze verbinding leggen met elkaar en met hun omgeving. Het restaurant Claire’s is een Community Supported Restaurant (CSR). Aan Main Street staat ook de Buffalo Mountain Food Co-op. In de Co-op liggen

 18. Een beroemde persoon die een product aanprijst: Wat vindt uw brein daarvan?

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale); V. Klucharev (Vasily); G. Fernández (Guillén)

  2009-01-01

  textabstractBekende personen worden vaak ingehuurd voor reclamecampagnes. In dit onderzoek laten we zien dat een hoge gepercipieerde deskundigheid van de bekende persoon voor het product, sterk kan bijdragen aan het succes van dergelijke campagnes. Een expert zorgt zowel voor een beter geheugen voor

 19. De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Speetjens, S.L.

  2013-01-01

  Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de

 20. 'Een levend beeld van vrouwenwerk'. Een bedrijfsfilm van Philips op de tentoonstelling De vrouw

  NARCIS (Netherlands)

  Altena, Marga

  1998-01-01

  textabstractWanneer eigentijdse documentatie ontbreekt, is de datering van een vroege film een lastige zaak. Zelfs als de onderzoeker over informatie beschikt over de opdrachtgever, de productiemaatschappij of de totstandkoming, is het moeilijk om deze gegevens met zekerheid aan een overgeleverde

 1. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 2. Een toegenegen vriend, al ben ik wellicht lastig. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - Herman de Man aangevuld met andere brieven en documenten (1928-1946). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen. Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht/Hes uitgevers, Utrecht 1986.

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, J.H.M.

  1988-01-01

  Een toegenegen vriend, al ben ik wellicht lastig. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - Herman de Man aangevuld met andere brieven en documenten (1928-1946). Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Jan J. van Herpen.

 3. Design philosophy for a sustainable energy economy. Key role for heat; Ontwerpfilosofie voor een duurzame energiehuishouding; Sleutelrol voor warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wemmers, A.K.; Spoelstra, S.; Alderliesten, P.T. [ECN Efficiency and Infrastructure, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  1653 PJ (52%) [Dutch] Dit rapport presenteert een ontwerpfilosofie voor de mogelijke inrichting van de Nederlandse energiehuishouding in 2050 en werkt dit uit in een tweetal varianten. In tegenstelling tot de meeste beschouwingen over de toekomstige energiehuishouding wordt in dit rapport een benadering gehanteerd die start met de energiefunctie die moet worden vervuld en ontwerpt het totale energiesysteem door vanuit deze functie 'stroomopwaarts' het systeem in te richten. Er wordt ingezet op een vergaande beperking van de energievraag ten opzichte van GEHP scenario (Farla, 2006) door het nemen van concrete maatregelen. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk duurzame energie ingezet. De doelstelling is hierbij om te komen tot een sterk verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een minimaal beslag op grondstoffen. De visie geeft warmte een centrale rol bij de inrichting van de energiehuishouding en beschouwt Nederland als een integraal energiesysteem. Om invulling te geven aan de visie en een toekomstbeeld te genereren wordt een ontwerpfilosofie toegepast, die bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt een stappenplan gedefinieerd waarlangs de energiehuishouding wordt ingericht. Het doorrekenen van de energiehuishouding gebeurt in het tweede deel, met een Quick-scan model. Dit model is een energiebalans van de Nederlandse energiehuishouding opgesteld waarmee inzicht wordt verkregen in wat de consequenties kunnen zijn voor het zichtjaar 2050 ten aanzien van mogelijkheden tot energiebesparing, duurzame invulling en welke technologieopties daarbij een rol spelen. Deze visie is uitgewerkt in een tweetal varianten. Het onderscheid tussen de twee varianten wordt gevormd door de manier waarop de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving plaatsvindt (warmtepompen versus microwarmtekracht) gecombineerd met een verschil in de wijze waarop biomassa wordt ingezet (synthetisch aardgas versus biobrandstoffen). De resultaten laten zien dat verhoging van de energie

 4. The Zonneterp. A large-scale solar energy project; De Zonneterp. Een grootschalig zonproject

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wortmann, E.J.S.A. [Elannet Cyber Company, Rhoon (Netherlands)

  2005-06-15

  In another report ('Agropolis. A symbiosis between urban and rural areas') ideas were presented to improve the relation between urban and rural areas. Those ideas resulted in two concepts of which one has been elaborated in this report, the so-called City Greenhouse, or Zonneterp, where four closed cycles play important parts between the rural and the urban areas: heat, carbon, water and minerals. [Dutch] In het rapport 'Agropolis. Een symbiose tussen stad en land' worden ideeen aangedragen om de relatie tussen stad en land te bevorderen. Dit heeft geleid tot twee ontwerpen: Waterlandschap en Stadskas. In het voorliggende rapport treft u een verdere uitwerking voor een Stadskas, dat hier de Zonneterp wordt genoemd. Het Zonneterp-ontwerp legt verbindingen tussen een kas met vergister enerzijds en de bebouwde omgeving anderzijds. Daarbij is sprake van vier soorten kringlopen die worden gesloten: warmte, koolstof, water en mineralen. Het basisontwerp is opgebouwd uit een nieuwe combinatie van beproefde technologieen. De opgave ligt in de afstemming en dimensionering van de verschillende onderdelen van het gehele systeem. Belangrijker nog zijn de nieuwe arrangementen op het gebied van financiering, wet- en regelgeving en zeggenschap, die nodig zijn voor het functioneren van de Zonneterp. De neiging tot centralisatie en separatie waarmee onze samenleving is doordrongen, staat op gespannen voet met de kern van de Zonneterp: decentralisatie en integratie.

 5. Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland

  OpenAIRE

  Versteegh JFM; de Voogt P; DDB; DMG

  2017-01-01

  Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Hiervoor leverden de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven analyseresultaten van drinkwater, en werkte het RIVM samen met het wateronderzoekinstituut KWR. In een deel van het drinkwater en de bronnen van waterbedrijf Oasen ...

 6. Wind energy at the North Sea. A societal cost benefit analysis; Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verrips, A.; Lijesen, M. [Centraal Planbureau CPB, Den Haag (Netherlands); De Vries, H.; Seebregts, A. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2005-09-01

  A social cost-benefit analysis (cba) of an investment in wind turbines at the North Sea has been conducted. The analysis reveals that such an investment will only increase welfare if it is done gradually and combined with strict climate policy measures. Building 6000 MW of wind parks at the North Sea by 2020 is economically unviable in all scenarios, variants and sensitivity analyses performed in this study. In a version with more gradual investments in the Strong Europe scenario (with strict climate policy), the balance will be slightly negative. If more favourable assumptions are used on cost decreases over time, higher fuel prices, higher emission prices or a lower discount factor, this would turn the balance to slightly positive. World oil-price developments in the coming decades are not expected to render wind energy economically viable in the absence of climate policy. [Dutch] Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van het plaatsen en in gebruik nemen van windparken op de Noordzee is uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat maatschappelijk rendabel investeren in windenergie op zee een zeer geleidelijke capaciteitsopbouw en een stringent internationaal klimaatbeleid vereist. Het voor 2020 aanleggen van windparken in zee met een totale omvang tot 6000 MW blijkt in alle geanalyseerde scenario's, varianten en hierop toegepaste gevoeligheidsanalyses maatschappelijk onrendabel te zijn. In een variant met een meer gefaseerde aanleg van windparken wordt in het zogenaamde Strong Europe-scenario (stringent klimaatbeleid) het negatieve saldo van kosten en baten beperkt. Bij wat gunstiger veronderstellingen rondom kostendalingen in de tijd, hogere brandstofprijzen, hogere CO2-emissiehandelprijzen of een wat lagere disconteringsvoet kan deze variant in de plus komen. Bij het ontbreken van een stringent internationaal klimaatbeleid bieden de te verwachten wereldmarktprijzen van olie de komende decennia onvoldoende perspectief om windenergie op zee rendabel te

 7. Wind energy at the North Sea. A societal cost benefit analysis; Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verrips, A.; Lijesen, M. [Centraal Planbureau CPB, Den Haag (Netherlands); De Vries, H.; Seebregts, A. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2005-09-15

  A social cost-benefit analysis (cba) of an investment in wind turbines at the North Sea has been conducted. The analysis reveals that such an investment will only increase welfare if it is done gradually and combined with strict climate policy measures. Building 6000 MW of wind parks at the North Sea by 2020 is economically unviable in all scenarios, variants and sensitivity analyses performed in this study. In a version with more gradual investments in the Strong Europe scenario (with strict climate policy), the balance will be slightly negative. If more favourable assumptions are used on cost decreases over time, higher fuel prices, higher emission prices or a lower discount factor, this would turn the balance to slightly positive. World oil-price developments in the coming decades are not expected to render wind energy economically viable in the absence of climate policy. [Dutch] Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van het plaatsen en in gebruik nemen van windparken op de Noordzee is uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat maatschappelijk rendabel investeren in windenergie op zee een zeer geleidelijke capaciteitsopbouw en een stringent internationaal klimaatbeleid vereist. Het voor 2020 aanleggen van windparken in zee met een totale omvang tot 6000 MW blijkt in alle geanalyseerde scenario's, varianten en hierop toegepaste gevoeligheidsanalyses maatschappelijk onrendabel te zijn. In een variant met een meer gefaseerde aanleg van windparken wordt in het zogenaamde Strong Europe-scenario (stringent klimaatbeleid) het negatieve saldo van kosten en baten beperkt. Bij wat gunstiger veronderstellingen rondom kostendalingen in de tijd, hogere brandstofprijzen, hogere CO2-emissiehandelprijzen of een wat lagere disconteringsvoet kan deze variant in de plus komen. Bij het ontbreken van een stringent internationaal klimaatbeleid bieden de te verwachten wereldmarktprijzen van olie de komende decennia onvoldoende perspectief om windenergie op zee rendabel te

 8. Cafés in opstand : Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door caféhouders

  NARCIS (Netherlands)

  Bantema, Willem

  2016-01-01

  Sinds 1 juli 2008 is een rookverbod van kracht in de Nederlandse horeca. In hotels en restaurants werd het rookverbod goed nageleefd, maar voor cafés liep het anders. Twee jaar na invoering bleek nog de helft van de cafés het rookverbod te overtreden. Deze geringe naleving in cafés vormde het

 9. Effecten van een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde soja als veevoedergrondstof. Quick scan van de gevolgen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van C.P.A.; Hoste, R.

  2015-01-01

  Als Nederland - naast Duitsland, Frankrijk, Polen en Hongarije - kiest voor een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde (gg-)soja in veevoeder, dan zal het verbruik van sojaproducten in veevoeder in deze vijf landen moeten dalen met 40 tot 50%, om ervoor te zorgen dat de vraag naar

 10. A fast draw. Analysis of a level playing field for a high-speed line and low cost carriers; Snel naar gelijk spel. Aanzet tot analyse van een gelijk speelveld voor hoge snelheidslijn en low cost carriers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.P.; Warringa, G.E.A.; Boon, B.H.

  2004-11-01

  For several lines in Europe Low Cost Carriers (LCCs) are considered as competitive means of transportation for high-speed lines (HSL in Dutch). A desk study has been carried out to gain insight in marginal external costs and levies of LCCs and HSLs in the Netherlands. The results can contribute to the discussion on a level playing field in this sector. Also an overview is given of other costs and levies. [Dutch] Low Cost Carriers (LCC's) worden op verschillende trajecten in Europa nogal eens beschouwd als concurrenten van de hoge snelheidslijnen (HSL). Om inzicht te verkrijgen in de externe kosten van LCC's en HSL en daarmee een bijdrage te leveren aan de discussie over een gelijk speelveld ('level playing field') heeft CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DG Luchtvaart een deskstudie uitgevoerd naar de marginale externe kosten en heffingen van LCC's en HSL in Nederland. Daarnaast is een globale inventarisatie gemaakt van de overige kosten en heffingen. Tegenover de meeste externe kostenposten staat geen noemenswaardige heffing om de kosten te internaliseren,met als enige uitzondering geluidsoverlast door het vliegtuig. Dit betekent dat in het algemeen er te weinig rekening wordt gehouden met de externe effecten die zowel de HSL als het vliegtuig veroorzaken. Deze studie vormt een eerste aanzet tot een antwoord op de vraag naar een gelijk speelveld en rechtvaardigt geen definitief oordeel. Voor een eerlijke vergelijking tussen HSL en LCC dienen naast de externe kosten, in het bijzonder de kosten, afschrijvingen en overdrachten van bestaande luchtvaart- en HSL-infrastructuur en verschillende vormen van directe en indirecte overheidssteun nader te worden onderzocht.

 11. Vermeerdering tulp in weefselkweek: een werkbaar protocol

  NARCIS (Netherlands)

  Klerk, de G.J.M.; Rook, W.; Vark, van A.; Linde, van der P.

  2005-01-01

  De veredeling van tulp gaat traag door de lange generatietijd en door langzame vermeerdering op het veld. Een veredelingsprogramma van tulp duurt al snel 25 jaar. Dit kan aanzienlijk verkort worden door vermeerdering in weefselkweek. Er is nu een werkbaar protocol

 12. Over de incest. Een orienterend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Kwast, Salomon van der

  1963-01-01

  Daartoe gestimuleerd door de problematiek van een aantal patienten, die in hun leven betrokken waren geweest bij een incestueuze relatie en daarmee nog vele jaren later worstelden en doordat wij geboeid werden door de etnologische beschouwingen over huwelijk en gezin, besloten wij de incest als

 13. St. Eustatius: Een duikparadijs met gebreken.

  NARCIS (Netherlands)

  Westerduin, Y.; Duim, van der V.R.; Henkens, R.J.H.G.

  2015-01-01

  Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) werkt in nauwe samenwerking met de St. Eustatius Tourism Development Foundation aan een duurzaam toerisme masterplan voor het eiland St. Eustatius. Als voorbereiding daarop voert WUR een aantal onderzoeken uit. Dit onderzoek is gericht op het

 14. Een Basketball Carnival voor de BAVO

  NARCIS (Netherlands)

  Jaap Verhagen

  2010-01-01

  Ongeveer vier jaar geleden is de Basisvorming ingevoerd. Na vier jaar zijn er allerlei schitterende lesinhouden, kijkwijzers, lesmethoden e.d. geïntroduceerd. Hier zou ik graag een bijdrage aan leveren d.m.v. een Basketball Carnival. Het woord carnival zal wel verbazing wekken. Carnival is niets

 15. Signs: een wetenschappelijk tijdschrift in transatlantisch perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ieme van der Poel

  1997-06-01

  Full Text Available Het Amerikaanse feministische tijdschrift Signs is een belangrijke bron voor de receptie van het Franse feminisme in Amerika. Bovendien geeft het een indruk van het verschil tussen de academische, Amerikaanse vrouwenstudies enerzijds, en de literair en politiek getinte Franse vrouwenbeweging anderzijds. Ieme van der Poel analyseert de jaargangen van Signs tussen 1975 en 1981 vanuit deze gezichtspunten.

 16. Getijcentrale in de Brouwersdam : Een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Gilles, A.; Mooyaart, L.F.; Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.; Jonkman, S.N.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de

 17. De volgende stap in de totstandkoming van een eenvormig Europees procesrecht: het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo.)

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen becommentarieerd. Na het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure, is dit het tweede voorstel waarbij een geharmoniseerde Europese procedure wordt geintroduceerd. Dit beoogt een eenvoudige

 18. Internet creëert een eigen perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2005-01-01

  Deze rebelse bijdrage gaat over u. Bent u, als student, docent of als manager van een onderwijsinstelling, toe aan internet en e-Business? Ziet u de mogelijkheden en gebruikt u die ook? Heeft u een beeld van waar het onderwijs heen gaat? Heeft u wel eens op een rijtje gezet hoe internet uw

 19. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 20. G- en LG-Hockey voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking Een voorbeeld van inclusie binnen sportclubs

  NARCIS (Netherlands)

  drs. T. Verstappen; drs. José Wichers-Bots

  2006-01-01

  Een groot aantal hockeyclubs in Nederland biedt aangepaste hockeyfaciliteiten aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (G-hockey) of een lichamelijke beperking ( LG-hockey). Het doel van het aangepast hockey is mensen met een verstandelijke of lichamelijke

 1. Does lighting fit in an energy efficient cultivation of peppers?; Past belichting in een energiezuinige paprikateelt?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dieleman, J.A.; Kempkes, F.L.K.; Elings, A. [Plant Research International PRI, Wageningen (Netherlands); Esmeijer, M.H.; Houter, G. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, PPO Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2006-04-15

  In 2004 the Wageningen University and Research Centre made an analysis of the cultivation strategy of three sweet pepper growers with low energy use, i.e. approximately 33 m{sup 3} gas per m{sup 2} annually. The main characteristics of their cultivation concept are that cultivation takes place at a relatively low temperature with limited humidity regulation and steady climate transitions. This research projects examined to what extent assimilation lighting can be fitted in this energy efficient concept for sweet pepper. For this purpose interviews were held with three energy efficient sweet pepper growers who don't use assimilation lighting and with growers using assimilation lighting. Next, calculations were made with a greenhouse climate model and a crop cultivation model. Finally, the results were discussed with a group of sweet pepper growers using assimilation lighting. (mk) [Dutch] In 2004 is door Wageningen UR een analyse gemaakt van de teeltstrategie van drie paprikatelers met een laag energiegebruik, circa 33 m{sup 3} gas per m{sup 2} per jaar. De belangrijkste karakteristieken van hun teeltconcept zijn dat geteeld wordt bij een relatief lage temperatuur, dat er weinig op vocht geregeld wordt en dat er rustige klimaatovergangen aangelegd worden. In dit onderzoeksproject is nagegaan in hoeverre belichting in te passen is in dit energiezuinige teeltconcept voor paprika. Hiervoor zijn interviews gehouden met drie energiezuinige onbelichtende paprikatelers en met belichtende telers. Vervolgens zijn er berekeningen gedaan met een kasklimaatmodel en een gewasgroeimodel. Tenslotte zijn de resultaten besproken met een groep belichtende paprikatelers.

 2. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 3. Mini-cogeneration, a proven technology with much potential. Energy saving is relatively easy; Mini-wkk, een bewezen techniek met veel potentie. Energie besparen gaat relatief gemakkelijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, A.; Friedel, P. [Cogen Nederland, Driebergen (Netherlands)

  2011-06-15

  Mini-cogeneration is highly suitable for use in existing buildings, offering a relatively easy way to save energy. The high energy prices and the strict demands with regard to the energy performance result in a large technical and economic potential for its deployment. Mini-cogeneration can easily be integrated in existing buildings. [Dutch] In de bestaande bouw is in veel gevallen een mini-wkk inzetbaar waarmee het relatief gemakkelijk is om te besparen op het energieverbruik. Door de hogere energieprijzen en strengere eisen wat betreft energieprestatie is er nog een groot technisch en economisch potentieel voor de toepassing. Tevens zijn ze zeer gemakkelijk toe te passen in bestaande bouw.

 4. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 5. Patellatendinopathie ('jumper's knee'); een veelvoorkomende en lastig te behandelen sportblessure

  NARCIS (Netherlands)

  Zwerver, J.

  2008-01-01

  Patellar tendinopathy is a common and difficult-to-treat overuse injury of the patellar tendon with a very negative impact on the careers of many athletes. It appears to involve a failed healing process in the tendon--not inflammation--and has consequences for the treatment strategy. Rehabilitation

 6. 'Maligne peritoneaal mesothelioom': een moeilijk te stellen diagnose

  NARCIS (Netherlands)

  van der Valk, Fleurtje M.; van Leeuwen, Jan

  2012-01-01

  Malignant mesothelioma is an aggressive neoplasm, which arises from serous membranes, such as the pleura and the peritoneum. Malignant peritoneal mesothelioma is relatively rare, but the incidence is increasing worldwide because of intensive asbestos use during the 20th century. A 60-year-old man

 7. Myofasciale pijn bij temporomandibulaire disfunctie: een manifestatie van vertraagde inspanningsspierpijn (DOMS)?

  NARCIS (Netherlands)

  Koutris, M.; Lobbezoo, F.

  2013-01-01

  Temporomandibulaire disfunctie (tmd) is een verzamelterm ter beschrijving van een aantal musculoskeletale aandoeningen in de orofaciale regio. Kauwspierpijn is een veelvoorkomende klacht bij patiënten die een algemene tandartspraktijk bezoeken met orofaciale pijnklachten. Dergelijke pijn verergert

 8. Quickscan potential of heat pumps for energy conservation in cultivation with low energy consumption; Quickscan potentie van warmtepompen voor energiebesparing bij teelten met een laag energieverbruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Ruijter, J.A.F.

  2012-06-15

  In the title quick scan the use of a heat pump has been calculated for two low-energy crops: radish and the cold cultivation of pot plants. With model calculations two types of heat pump are calculated: an electric heat pump and a gas-engine-driven heat pump. The payback period of a heat pump in low-energy crops is too long considering the current market [Dutch] In de quickscan is het gebruik van een warmtepomp doorgerekend voor twee energiearme teelten: radijs en koude teelt van potplanten. Met modelberekeningen zijn twee types warmtepomp beoordeeld, een elektrische en een gasmotorgedreven warmtepomp. De terugverdientijd van een warmtepomp in energiearme teelten is onder de huidige marktomstandigheden te lang.

 9. Ploegendienst en metabole risicofactoren : Een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; Rodenburg GCH; Proper KI; van Steeg H; V&Z

  2014-01-01

  De laatste jaren groeit de zorg dat langdurig werken in ploegendiensten gezondheidsrisico's kan veroorzaken, waaronder kanker, overgewicht en harten vaatziekten. Het merendeel van de wetenschappelijke literatuur toont aan dat werken in ploegendienst ook tot een verhoogd risico op metabole

 10. Technisch lego met een Duplo-interface

  NARCIS (Netherlands)

  Pimentel, A.; Schipper, D.

  2008-01-01

  Daedalus is een ontwerpflow op systeemniveau waarmee techneuten snel kunnen experimenteren met verschillende multiprocessorarchitecturen tijdens de vroege stadia van het ontwerptraject. Het is het resultaat van tien jaar onderzoek en ontwikkeling binnen de Progress-projecten Artemis en Artemisia.

 11. Herintroductie van de otter: een succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Lammertsma, D.R.; Niewold, F.J.J.; Jansman, H.A.H.; Kuiters, L.; Koelewijn, H.P.; Perez Haro, M.I.; Adrichem, van M.H.C.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.

  2006-01-01

  In 1988 werd in Friesland de laatste otter doodgereden. Kort hierna begon men met voorbereidingen van terugkeer, in juli 2002 ging de herintroductie van start; halverwege het programma is nu de tijd voor een tussenbalans

 12. Een hoge werkdruk sluipt er in

  NARCIS (Netherlands)

  Hulst, van der M.

  2005-01-01

  De werkdruk op het melkveebedrijf neemt toe. Boeren raken aan de grenzen van hun kunnen, waardoor de lol in het werk afneemt. Bespreking van de arbeidsinzet op het bedrijf in een studiegroep leidt tot efficiënter werken

 13. Ongepland op reis naar een andere cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  PhD Everard van Kemenade

  2013-01-01

  Kwaliteitszorg is in ontwikkeling. Voor mij loopt die van controle en beheersing, via voortdurend verbeteren naar betrokkenheid en transformatie (of transitie of doorbraak/breakthrough), schrijft Everard van Kemenade in een eerste gastbijdrage voor Kwinta.be.

 14. Lewenswetenskappe-onderwys in die een-en-twintigste eeu: ’n Paradigmaskuif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Louise Botha

  2012-03-01

  Full Text Available Die ontwikkeling van ’n gehalte onderwyskorps is ’n ‘primêre voorwaarde vir opvoedkundige transformasie’ (Nasionale Onderwysbeleidondersoek [NEPI] 1993:235. Die gehalte van leer word beduidend beïnvloed deur die gehalte van onderwysers en hulle onderrig (McGrath 2008. Die gehalte van leer kan dus gekoppel word aan uitnemendheid in onderrig wat deur nuwe, kreatiewe denke bereik kan word. Dit kan moontlik realiseer met die implementering van vernuwende vaardighede en tegnieke wat voldoen aan die kreatiewe en vernuwende beplanning van die kurrikulum (Departement van Basiese Onderwys [DBO] 2011:8. Daar word van opvoeders (lektore of onderwysers verwag om ’n stimulerende en ondersteunende leer- en onderrigomgewing te skep. In die ontwikkelende wêreld van opvoeding het die fokus duidelik van ’n onderwysergesentreerde klaskamerpraktyk geskuif na ’n meer leerdergesentreerde benadering soos in die kurrikulum vir Lewenswetenskappe (Departement van Onderwys 2003 weerspieël word. Die uitdaging is gevolglik dat opvoeders gekonfronteer word om Lewenswetenskappe sodanig te onderrig dat dit op sowel ’n kognitiewe as ’n affektiewe vlak by alle leerders in die een-en-twintigste eeu aanklank vind. Nuwe kurrikuluminisiatiewe verg dus aanpassings en veranderings in die praktyk van die opvoeder. Hierdie teoretiese studie het ten doel om verslag te lewer oor die herbesinning van Lewenswetenskappe-onderwys in die een-en-twintigste eeu in Suid-Afrika. Dit is noodsaaklik dat kennis geneem word van die behoeftes en uitdagings in kreatiewe Lewenswetenskappeonderwys en -opvoeding vir die een-en-twintigste eeu. Hoë gehalte navorsing in Biologieonderrig word as noodsaaklik beskou ten einde die beroep van ’n Lewenswetenskappeonderwyser te vorm en te verbeter.

 15. Stadsbomen voor een goede luchtkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Tonneijck, A.E.G.; Kuypers, V.H.M.

  2006-01-01

  Aangegeven wordt welke bomen geschikt zijn om de ozonniveaus te verminderen; welke de stikstofdioxide goed kunnen opnemen; welke zeer veel of weinig vluchtige organische stoffen kunnen emitteren en welke het fijn stof kunnen vastleggen

 16. De conservering van het beeldhouwwerk van het Nationaal Monument te Amsterdam (The preservation of the sculptures of the National Monument in Amsterdam)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, R.P.J. van; Larbi, J.A.

  1999-01-01

  In 1997-1998 onderging het Nationaal Monument te Amsterdam een ingrijpende restauratie. Hierbij werd het monument compleet gedemonteerd, werd de gemetselde kern gesloopt en vervangen door een prefab betonnen kern en werden beelden en reliëfs conserverend behandeld. Dit artikel gaat in op de

 17. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor van den Bersselaar

  2011-05-01

  Full Text Available Never kiss a frog again? About neurosocial interventions and existential ethics. In De Vrije wil bestaat niet [There is No Freedom of the Will] Victor Lamme pleads for neurological research into social interventions. I support his plea, but not without some critical considerations. Lamme disputes on neurological grounds the existence of a free will, but he neglects the difference between free will and freedom. As a result he exposes to risk the freedom of the individual to embrace, but also to refuse social interventions. In addition he pleads for a neurological founded utilitarian approach of the training and correction of human behaviour. However, implicitly Lamme’s view on the communicative function of the speech centre in the brain sustains neurologically the relevance of public debate on rules of behaviour and of personal freedom. It would reinforce his plea considerably if he would develop this line of argument and connect it with existential ethics (virtue ethics, care ethics which is, as I argue, also neurological relevant as a framework for research into social interventions. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek Victor Lamme pleit in De vrije wil bestaat niet voor neurologisch onderzoek naar sociale interventies. Ik val hem bij, maar plaats ook kritische kanttekeningen. Lamme betwist op neurologische gronden het bestaan van een vrije wil, maar hij veronachtzaamt het verschil tussen vrije wil en vrijheid. Daarmee zet hij de vrijheid van het individu om sociale interventies te omarmen, maar ook te weigeren, op het spel. Lamme pleit bovendien voor een neurologisch gefundeerde utilitaristische benadering van de training en correctie van menselijk gedrag. Zijn visie op de communicatieve functie van het taalcentrum in de hersenen ondersteunt echter impliciet de neurologische relevantie van het publieke debat over gedragsregels en van persoonlijke vrijheid. Het zou zijn pleidooi aanzienlijk

 18. 'Grote jukebox' of een 'hogergrijpend programma ? De (omroep)politieke strijd over een derde radiozender

  NARCIS (Netherlands)

  Vahl, Rutger

  1998-01-01

  textabstractHilversum 3 heeft in het publieke omroepbestel altijd een intrigerende rol gespeeld. Zelfs al voordat de zender er was. Plannen voor een derde radiozender waren speelbal in de omroepkwestie. Onderzoek naar de totstandkoming van Hilversum i geeft inzicht in die omroepkwestie, en laat

 19. Effectiviteit van een klassieke Crew Resource Management training in de Intensive Care: een gecontroleerde studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kemper, P.F.; Bruijne, M. de; Dyck, C. van; So, K.L.; Tangkau, P.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Achtergrond: Er is een toenemende bewustwording dat onbedoelde zorg gerelateerde schade in de gezondheidszorg vaker voortvloeit uit problemen met niet-technische vaardigheden, dan door een gebrek in technische, of klinische, vaardigheden. Dit is vooral van belang in de Intensive Care (IC), waar

 20. EWCP : Electronic Warfare Control Processor ; Een belangrijke bijdrage aan een geïntegreerd Combat Systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Mühren, H.R.

  1996-01-01

  In het algemeen kan worden gesteld dat de luchtdreiging waartegen een fregat of een verband van schepen zich moet kunnen verdedigen, primair bestaat uit anti ship missiles. Dit betekent dat de technologische ontwikkeling van deze geleide wapens in belangrijke mate de eisen bepaalt, die moeten worden

 1. Koude douche tijdens de marathon : Een eenvoudige interventie voor een betere prestatie?

  NARCIS (Netherlands)

  Levels, K.; Tiemessen, I.

  2010-01-01

  Tijdens de marathon ven Eindhoven op 11 oktober 2009 er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief effect van het koelen vaon hardlopers op de loopsnelheid. Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit voorkomen?

 2. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 3. Gevolgen verzilting Volkerak zijn te beperken (interview met o.a. Wim Voogt)

  NARCIS (Netherlands)

  Thoenes, E.; Voogt, W.

  2009-01-01

  Om van het probleem blauwalg af te komen moet het Volkerak-Zoommeer weer in verbinding komen met de zee. Aangrenzende landbouwgebieden en zelfs het Westland dreigen een tekort aan zoet water te krijgen. Mogelijke oplossingen moeten nu op hun haalbaarheid worden getoetst

 4. Genetica en beweging – De moeite waard om te leren

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de J.H.S.G.M.

  2012-01-01

  Het tiende boek in de NVON-reeks heeft als titel Genetica in beweging, de moeite waard om te leren. Op 25 april 2012 zal dit boek worden gepresenteerd tijdens een studiemiddag. Ter gelegenheid daarvan heeft prof. Hans de Jong het volgende artikel voor NVOX geschreven.

 5. Ketenefffecten Japan ook bij overstromingsrampen in Nederland te verwachten

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkman, S.N.; Rijcken, T.; Lansen, J.

  2011-01-01

  De gevolgen van de tsunami in Japan hebben zich uitgestrekt tot ver buiten het getroffen gebied en troffen kerncentrales en de nationale energievoorziening en economie. Ook bij een watersnood en andere grote rampen in Nederland zijn zulke keteneffecten te verwachten, bij voorbeeld in de Rotterdamse

 6. Keteneffecten Japan ook bij overstromingsrampen in Nederland te verwachten

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkman, S.N.; Rijcken, T.; Lansen, J.

  2011-01-01

  De gevolgen van de tsunami in Japan hebben zich uitgestrekt tot ver buiten het getroffen gebied en troffen kerncentrales en de nationale energievoorziening en economie. Ook bij een watersnood en andere grote rampen in Nederland zijn zulke keteneffecten te verwachten, bij voorbeeld in de Rotterdamse

 7. W elke plaats behoort het Oude Testament te b

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Testament preeken" verstaat: zijn tekst en eventueel ook zijn pericoop uit het Oude Testament kiezen, dan dient gezegd te worden, dat de tekstkeuze hier waarlijk het een en al niet is. Vee! belangrijker is het dat men zich in de preek zelf telkens tot het woord van het Oude. Verbond wendt. Dat zal haast bij iederen tekst uit ...

 8. 'Onaantastbare straatjongens, wie durft ze wat te doen?'

  NARCIS (Netherlands)

  Jan Nap; Eric Bervoets; Mike Koning; Marnix Eysinks Smeets

  2011-01-01

  OPINIE-Marnix Eysink Smeets/ Eric Bervoets/Jan Nap/Mike Koning. Veel criminele straatjongens wanen zich onaantastbaar. Burgers houden zich afzijdig. Want als zelfs de overheid niet in staat is hen aan te pakken, wie dan wel? Een fnuikende cirkel van onmacht, die dringend moet worden doorbroken,

 9. Climate policy in other countries of the European Union. An outline; Klimaatbeleid in andere EU-landen. Een verkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2005-08-01

  Within the framework of the second evaluation memorandum on climate policy in the Netherlands an overview is given of the climate policy in 15 other countries of the European Union. The overview is mainly based on progress reports on greenhouse gases emission, issued by the European Environment Agency (EEA) and a database of policy and measures in the field of climatic change, maintained by the International Energy Agency (IEA). Next to EU Directives as an important base for policy in the 15 countries, the the covenant on CO2 emission for new cars between ACEA (European Automobile Manufacturers Association) and the European Commission is considered to be an important agreement for climate policy in the EU counties. [Dutch] In het kader van de tweede evaluatienota klimaatbeleid is een inventarisatie gemaakt van het klimaatbeleid in de andere EU-15-landen. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van de voortgangsrapportage over de Europese broeikasgassenemissie van het Europese Milieuagentschap en van de database met beleid en maatregelen op het gebied van klimaatverandering van het Internationale Energie Agentschap. De EU-richtlijnen vormen een belangrijke bouwsteen van het beleid in alle onderzochte landen. Daarnaast wordt het ACEA convenant vaak als belangrijke bouwsteen genoemd. Wat opvalt is dat het EU-klimaatbeleid vrijwel geheel na 1997, het jaar van de Kyoto afspraken, tot stand is gekomen. Ook het beleid van de EU-landen laat ditzelfde beeld zien: een groot pakket aan maatregelen die recent, minder dan vijf jaar geleden, zijn ingevoerd of aangescherpt. Bij alle landen komen de EU-richtlijnen terug in de belangrijkste bouwstenen van het beleid. Het is niet zo dat landen pas beginnen als er een richtlijn is. Veel landen voeren al beleid op het betreffende terrein, maar moeten hun beleid na het van kracht worden meestal wel aanpassen om ook aan de richtlijn te voldoen. De enige uitzondering hierop vormt de richtlijn voor de handel in broeikasgasemissierechten. Voor

 10. Prototype van een Dynamisch Input Advies Systeem voor biogasinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Riel, van J.W.

  2015-01-01

  Het Dynamisch Input Advies Systeem (Dynamisch Vergisten) voor biogasinstallaties maakt gebruik van bedrijfsspecifieke procesgegevens voor de dagelijkse bijsturing van de input naar een biogasinstallatie. Het adviessysteem bestaat uit een methodiek die dagelijks de actuele invloed bepaalt van de

 11. Biologische aaltjesbestrijding met Tagetes, een kostprijsvergelijking van verschillende teeltsystemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wanten, P.J.; Koot, P.A.C.; Kroonen-Backbier, B.

  2003-01-01

  In het bedrijfssystemenonderzoek van PPO in Horst-Meterik wordt Tagetes (afrikaantjes) ingezet voor de bestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Daarbij is een goede onkruidbestrijding in Tagetes van groot belang. Een vergelijking van de effectiviteit en kosten van mechanische

 12. Multivariate analyse : een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers.

  NARCIS (Netherlands)

  Bijleveld, C.C.J.H. & Commandeur, J.J.F.

  2008-01-01

  In het boek Multivariate analyse worden de belangrijkste basale multivariate technieken behandeld die worden gebruikt in criminologisch – en ander sociaalwetenschappelijk – onderzoek. Na een korte behandeling in vogelvlucht van belangrijke algemene methodologische en statistische kwesties wordt een

 13. Multivariate analyse : een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers.

  NARCIS (Netherlands)

  Bijleveld, C.C.J.H. & Commandeur, J.J.F.

  2012-01-01

  In het boek Multivariate analyse worden de belangrijkste basale multivariate technieken behandeld die worden gebruikt in criminologisch – en ander sociaalwetenschappelijk – onderzoek. Na een behandeling in vogelvlucht van belangrijke methodologische en statistische kwesties wordt een vijftal

 14. Een phytochemische en pharmacologische studie van Herba Leonuri Cardiacae

  NARCIS (Netherlands)

  Haag, Johan Bernard

  1942-01-01

  In de laatste jaren zijn er in een aantal buitenlandse tijdschriften verschillende mededeelingen gedaan over het kruid van Leonurus cardiaca L. Het zou een gunstige werking uitoefenen bij epilepsie, prostaathypertrophie, ziektetoestanden tengevolge van het klimakterium en vooral bij hartkloppingen

 15. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 16. Agropolis. A symbiosis between urban and rural areas; Agropolis. Een symbiose tussen stad en land

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deelstra, T.; Boyd, D.; Kras, M.; Roodbergen, N. [International Institute for the Urban Environment, Delft (Netherlands); Van Steekelenburg, M. [Alterra, Wageningen (Netherlands)

  2005-05-15

  In this report ideas are presented to improve the relation between urban and rural areas. Those ideas resulted in two concepts which were elaborated in other reports. The Agropolis concept offers a future perspective for agricultural production as a contribution to the sustainable development of urban regions. [Dutch] Agropolis beoogt een symbiose tussen stad en landbouw te creeren en staat voor het sluiten van kringlopen voor gft-afval en huishoudelijk afvalwater. Beide stromen zijn in de stad in voldoende mate aanwezig en bovendien toepasbaar in de agroproductie. Daarnaast wil Agropolis kringlopen weer zichtbaar en beleefbaar maken en de vervreemding van natuurlijke processen doorbreken door middel van educatie en recreatie. Agropolis is uitgewerkt in twee ontwerpen: waterlandschap en stadskas.Het concept biedt een toekomstperspectief voor agroproductie als bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van stedelijke regio's.

 17. Efficiëntie van de fotosynthese kan met een factor tien omhoog : plant gaat slordig om met zonne-energie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Lankhorst, R.M.; Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2013-01-01

  Een plant gaat bijzonder slordig om met zonne-energie. Hij vertaalt slechts 0,5% van de opgevangen energie in biomassa. Voor de plant zelf is dat genoeg, voor ons niet. Als je de fotosynthese-efficiëntie weet te verbeteren, kan de (voedsel) productie enorm omhoog. Daar wordt nu hard aan gewerkt

 18. Ontwikkeling van een screeningsmethode voor [beta]2 - agonisten in weefsel : residuen van clenbuterol in vlees en organen van slachtkuikens en kalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Haasnoot, W.; Hamers, A.R.M.; Kan, C.A.; Schilt, R.; Huf, F.A.

  1991-01-01

  In verband met de controle op het oneigenlijk gebruik van clenbuterol en andere [beta]2 - agonisten is het noodzakelijk over gegevens te beschikken over de wijze van toediening aan en het voorkomen van residuen bij pluimvee. In de literatuur zijn gegevens over een mogelijke residuvorming van o.a.

 19. Safe Cycling Network : ontwikkeling van een systeem ter beoordeling van de veiligheid van fietsinfrastructuur. Rapport in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Wijlhuizen, G.J. Dijkstra, A. & Petegem, J.W.H. van

  2015-01-01

  De ANWB heeft het initiatief genomen voor een project om de veiligheid van de fietsinfrastructuur in Nederland — en op termijn ook daarbuiten — te verbeteren: het Safe Cycling Network-project. Het project is medegeïnspireerd door het internationale European Road Assessment Programme (EuroRAP/iRAP).

 20. C-VAT – Clinical Video game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, A.J. van; Duin, L. van; Frielink, N.; DeFuentes-Merillas, L.; Schoenmakers, T.M.

  2012-01-01

  In de Nederlandse verslavingszorg worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met een hulpvraag op het gebied van ‘gameverslaving’. Tot nu toe is er echter geen diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om het probleem goed in kaart te brengen. Dit artikel bespreekt de ontwikkeling

 1. Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

  NARCIS (Netherlands)

  Gunnarsdottir S; Sol VM; CEV

  2012-01-01

  Stoffen kunnen eigenschappen hebben die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Om deze gevaren uniform aan te duiden is een mondiaal systeem opgesteld voor de indeling van de stoffen en de bijbehorende etikettering. Dit systeem is onlangs op Europees niveau geïmplementeerd in de verordening

 2. “We gaan onze website niet helemaal in brochure drukken” : Een onderzoek naar de archiveringspraktijk van websites en social media bij provincies

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, Trix; Paapst, Mathieu; van der Waaij, Hilde

  Decentrale overheden maken steeds meer gebruik van websites en van social media om hun inwoners in te lichten over allerlei relevante zaken. Er is daarbij niet alleen sprake van een toenemend gebruik, maar ook worden websites regelmatig aangepast en soms zelfs compleet vervangen. Steeds vaker werpt

 3. Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; de Voogt P; DDB; DMG

  2017-01-01

  Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Hiervoor leverden de tien

 4. Wat vinden de Europese automobilisten van verkeersveiligheid ? : resultaten van een Europese enquête (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe SARTRE 3).

  NARCIS (Netherlands)

  Cauzard , J.-P. (ed.)

  2005-01-01

  De afkorting SARTRE staat voor ‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe’, of in het Nederlands: ‘Sociale houdingen ten opzichte van verkeersrisico's in Europa’. Een groep van onderzoekers, de zogenoemde SARTRE-groep, begon in 1991 verkeersveiligheid in Europese landen te onderzoeken door

 5. Amber : Een revolutie in Radar

  NARCIS (Netherlands)

  Huizing, A.G.

  2011-01-01

  Eind dit jaar verwachtTNO versie 4.0 op te leveren van zijn betaalbare digitale multibeamradar Amber. Het systeem is oorcpronkelijk ontwikkeld voor kleine toestellen die vliegen zonder hulp van de verkeersleiding. lnmiddels kijken de TN0'ers naar veel meer toepassingen, van havenbewaking tot zorg op

 6. De BaSO-fiche: een artefact in actie

  NARCIS (Netherlands)

  März, V.; Vermeir, K.; Kelchtermans, G.

  2014-01-01

  Via onderwijsvernieuwingen wil men de praktijk van onderwijzen en leren verbeteren. Die vernieuwingen worden ook ondersteund door artefacten zoals een nieuw schoolboek, een stappenplan of een fiche. Aan de hand van de implementatie van de BaSO-fiche in twee basis- en twee secundaire scholen wordt

 7. Boulimie online overwinnen: resultaten van een gerandomiseerde trial

  NARCIS (Netherlands)

  Ruwaard, J.; Lange, A.

  2010-01-01

  Eerder presenteerden Renteria-Agirre en Lange in Directieve therapie een Interapy-protocol voor de online behandeling van bulimia nervosa. Dit artikel beschrijft een gecontroleerd onderzoek waarin de effecten van deze online behandeling worden vergeleken met die van zelfhulp en een wachtlijst. De

 8. De kwaliteit van SERVQUAL: een toepassing bij zeven dienstverlenende organisaties

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  1993-01-01

  textabstractHet SERVQUAL-model met bijbehorende standaardvragenhijst is een hulpmiddel bij de diagnose van kwaliteitsproblemen in dienstverlening. De methode mag zich in een groeiende belangstelling verheugen bij dienstverleners in de praktijk. In dit artikel worden de resultaten vergeleken van een

 9. Nu ook nog een Brexit uit de Conventie?

  NARCIS (Netherlands)

  Zoethout, C.

  2016-01-01

  De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is inmiddels realiteit en de nieuwe premier heeft haar positie bepaald: een Brexit is een Brexit. De vraag is alleen nog hoe deze gestalte moet krijgen. Maar door het grote belang van de Britse toekomst binnen of buiten de EU is een ander majeur

 10. EU is een piramide op z'n kop

  NARCIS (Netherlands)

  J.W. (Jaap) de Zwaan

  2012-01-01

  De EMU is volgens Jaap de Zwaan, de nieuwe Haagse lector Europese Integratie, eigenlijk alleen maar een MU, want gemeenschappelijk economisch beleid is er nooit gekomen. Als het aan hem ligt, wordt de EU gewoon een aparte staatsvorm. [tekst van een kort interview met Jaap de Zwaan in online

 11. Eerste stappen in de ontwikkeling van een betaalbare toetsmethode

  NARCIS (Netherlands)

  Elberse, I.A.M.; Boer, de F.A.; Beers, van T.G.; Molendijk, L.P.G.; Schomaker, C.H.; Been, T.H.

  2013-01-01

  Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) veroorzaken veel schade in de lelieteelt. Bovendien blijft er na de teelt van lelie meestal een hoge besmetting achter, waardoor een gevoelig volggewas er ook veel schade van kan ondervinden. Daardoor wordt er meestal vanuit gegaan dat lelie een goede

 12. Metingen sulfurylfluoride bij een proefgassing van cacaobonen. Concentraties sulfurylfluoride (Profume) gemeten buiten een afstand van 10 meter

  OpenAIRE

  Mooij M; IMG

  2009-01-01

  Tijdens een proefgassing van zakken met cacaobonen in een loods toonden metingen concentraties sulfurylfluoride tot ver boven de 3 ppm concentratie (parts per million luchtdeeltjes). De metingen werden gedaan op 10 meter afstand van de loods, waarin de zakken cacaobonen lagen, en daarbuiten. De gassing diende ter bestrijding van ongedierte. Tijdens de ontluchting van de zakken met bonen was de hoogst gemeten concentratie 98 ppm op een afstand van 10 meter. Ook op een afstand van 15 meter werd...

 13. Tracking and trailing. A travel guide for the energy transition; Spoorzoeken en wegbereiden. Een reisgids voor de energietransitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hekkenberg, M.; Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-09-15

  Our energy system, which is one of the pillars of the Dutch society, will probably be subjected to drastic changes in the coming decades. It will become a difficult and painful process at times. Policy makers have the task of directing these changes with a clear view on opportunities and threats. This guide aims to offer Dutch policy makers some strategic insights and tools. [Dutch] Onze energiehuishouding, 1 van de pijlers van de Nederlandse samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen te regisseren met een helder oog voor kansen en bedreigingen. Deze gids beoogt Nederlandse beleidsmakers voor die taak enkele strategische inzichten en handvatten te bieden.

 14. Power line policy in practice. A pilot study; Hoogspanningslijnenbeleid in de praktijk. Een pilotonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kelfkens, G.; Pruppers, M.J.M.

  2008-07-01

  which individuals can influence a municipality's decision on power line placement. [Dutch] Uit een quick scan van het RIVM onder twaalf gemeenten met hoogspanningslijnen in de provincie Utrecht blijkt dat de helft van deze gemeenten niet op de hoogte is van het VROM-advies voor hoogspanningslijnen. Gemeenten waar de hoogspanningslijnenproblematiek speelt, zijn over het algemeen wil van het beleid op de hoogte. Onder druk van verontruste burgers nemen zij vaak strengere maatregelen dan wordt geadviseerd, bijvoorbeeld door maatregelen voor bestaande situaties te treffen of door een vastgesteld woningbouwplan uit te stellen. Geen van de geinterviewde gemeenten heeft een duidelijk aanspreekpunt om hun inwoners over hoogspanningslijnen te informeren. Internationaal epidemiologisch onderzoek wijst op een mogelijk verhoogd risico op leukemie bij kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen. Eind 2005 heeft VROM een beleidsadvies hierover naar gemeenten, provincies en netbeheerders gestuurd. Het ministerie wil voorkomen dat kinderen in nieuwe situaties langdurig aan magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen worden blootgesteld. VROM adviseert daarom in nieuwe situaties een zone bij de hoogspanningslijnen vrij te houden van woningen, scholen en kinderdagverblijven. Het advies richt zich op het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen. Omdat een dergelijke procedure jaren duurt, kan nu, ruim twee jaar nadat het advies is ingevoerd, nog niet worden beoordeeld of het succesvol is. De quick scan vond plaats in opdracht van de VROM-Inspectie Regio Noord-West, die wil achterhalen welke rol het VROM-advies binnen gemeenten speelt en welke invloed burgers op het hoogspanningslijnenbeleid uitoefenen.

 15. Multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond: waarom verloopt hun integratie moeizaam?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vina Wijkhuijs

  2014-03-01

  Full Text Available Roma multi-problem families in the Netherlands: what hinders their integration?The European Commission has entrusted the EU Member States with the preparation of a national Roma integration strategy in order to address more effectively the challenges of the inclusion of Europe’s largest ethnic minority. This article offers insight into the complex situation of Roma communities in the Netherlands on the basis of the following question: What is known about the problems that occur in families with a Roma background and what recommendations can be made to promote their integration? This article is based on 33 interviews with professionals from different welfare organizations and social services. What follows is that intervention is necessary in certain families, but to accomplish this, problems relating to the attitudes of these families and inconsistencies in care and (law enforcement policies must be overcome. Given the highly complex nature of these issues, the integration of Roma multi problem families requires a long-term and, most of all, consistent approach.Multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond: waarom verloopt hun integratie moeizaam?De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten opgedragen een aanpak te ontwikkelen voor de integratie van Roma, zijnde de grootste etnische minderheidsgroep in Europa. Deze bijdrage belicht de situatie in Nederland aan de hand van de volgende vraag: Wat is onder professionals bekend over de problemen die zich bij gezinnen met een Roma-achtergrond voordoen en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om hun integratie te bevorderen? Wat volgt is dat interventie in bepaalde gezinnen noodzakelijk is, maar dat de aanpak stuit op de houding en leefwijze van deze gezinnen en op inconsistenties in de hulpverlening en handhaving. Wat nodig is, is aandacht voor het bijzondere van de problematiek zonder deze te verbijzonderen, en versterking van de ketenregie.

 16. De Nouvelles littéraires: een spraakmakend debuut van een jonge uitgever, 1715-1720

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin van Meerkerk

  2000-12-01

  Full Text Available Het onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse geleerdentijdschriften heeft al vele interessante studies opgeleverd. Daarbij is echter, zo blijkt uit dit artikel, nooit voldoende onderzocht wat de werkelijke verspreiding van deze periodieken was. De canon die in de literatuur wordt geschetst, komt niet overeen met de werkelijkheid. Een tot nog toe onopgemerkt debuut van een Haagse uitgever stak alle grote tijdschriften naar de kroon.

 17. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  OpenAIRE

  Lugard, Eveline

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen. Zo wordt wel verondersteld dat chocolade, rode wijn en kaas een migraine-aanval kunnen uitlokken. Toch blijkt uit bestudering van de vakliteratuur, dat deze relatie geenszins vast staat...

 18. Bolwerk van de oude adel? Een kwantitatieve benadering van de adellijke vertegenwoordiging in het Belgische diplomatieke korps (1840-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertjan Leenders

  2016-06-01

  Full Text Available European diplomatic services in the nineteenth-century have often been characterised as strongholds of the old nobility. This article challenges this hypothesis by proposing a quantitative approach to the representation of the noble class in the Belgian diplomatic corps between 1840 and 1940. It is argued that, in comparison to the situation in the major European countries at that time, the Belgian nobility did not constitute a dominant factor in the diplomatic service, although it was better represented in the higher echelons. Throughout the nineteenth century, the number of aristocrats in the diplomatic service surprisingly rose simultaneously with the democratisation of politics. This re-aristocratisation of the diplomatic career is attributed mainly to the conferment of noble titles to diplomats with a middle-class background. Furthermore, this article will show that the democratisation of the diplomatic corps was a slow and gradual process, spread over the first half of the twentieth century.  De negentiende-eeuwse Europese diplomatieke diensten zijn vaak getypeerd als een bolwerk van oude adellijke families. Dit artikel bestudeert deze hypothese door de adellijke vertegenwoordiging in de Belgische diplomatie tussen 1840 en 1940 op een kwantitatieve manier te benaderen. In vergelijking met de Europese grootmachten van deze periode, vormde de Belgische adel geen dominante factor binnen de Belgische diplomatie, hoewel edelen wel beter vertegenwoordigd waren in de hoogste rangen van de hiërarchie. Verrassend genoeg steeg het aantal edelen aan het einde van de negentiende eeuw, op het moment dat de politiek meer en meer op een democratische basis georganiseerd werd. Deze re-aristocratisering van de diplomatieke carrière is voornamelijk toe te schrijven aan het verlenen van titels aan diplomaten met een burgerlijke achtergrond. Verder toont dit artikel aan dat de democratisering van het diplomatieke korps in de eerste helft van de twintigste

 19. Towards a climate-neutral water cycle; Op weg naar een klimaatneutrale waterketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frijns, J. [KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein (Netherlands); Mulder, M.; Roorda, J. [Grontmij, De Bilt (Netherlands)

  2008-07-01

  Insight is offered in the climate footprint of the domestic water cycle. Moreover options are provided with which the water sector can reduce its own negative impact on the climate. To realize this, the sectors drinking water, sewage and waste water can separately take a large number of (energy) measures [Dutch] Inzicht wordt gegeven in de klimaatvoetafdruk van de huishoudelijke waterketen. Tevens worden mogelijkheden aangedragen om als watersector de eigen negatieve impact op het klimaat te verkleinen. Daarvoor kunnen de sectoren drinkwater, riolering en afvalwater separaat een groot aantal (energie)maatregelen nemen.

 20. Improvement of the indoor air quality. An integral approach; Verbetering van de luchtkwaliteit. Een integrale benadering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bluyssen, Ph. M. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2009-10-15

  There seems to be a discrepancy between current Indoor Air Quality standards and end-users wishes and demands. Indoor air quality can be approached from three points of view: (1) the human, (2) the indoor air of the space and (3) the sources contributing to indoor air pollution. Standards currently in use mainly address the indoor air of the space. Other or additional recommendations and guidelines are required to improve indoor air quality. Even though we do not fully understand the mechanisms behind the physical, chemical, physiological and psychological processes, it is still possible to identify the different ways to be taken: regulatory, political and social (awareness), technical (process and product) and scientific. Besides the fact that there is an urgent need to involve medicine and neuropsychology in research to investigate the mechanisms behind dose-response, health effects and interactions between and with the other factors and parameters of the indoor environment and the human body and mind, a holistic approach is required including the sources, the air and last but not least the human beings (occupants) themselves. This paper mainly focuses on the European situation. [Dutch] Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de huidige richtlijnen voor binnenluchtkwaliteit en de wensen en eisen van eindgebruikers. Binnenluchtkwaliteit kan op drie manieren worden benaderd: vanuit de mens, de binnenlucht in de ruimte en vanuit de bronnen die aan de binnenluchtverontreiniging bijdragen. Huidige richtlijnen adresseren vooral de binnenlucht in een ruimte. Andere of extra aanbevelingen en richtlijnen zijn nodig om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Ondanks dat we de mechanismen achter de fysieke, chemische, fysiologische en psychologische processen niet volledig begrijpen, is het toch mogelijk, om de verschillende wegen (regelgeving, politiek-sociale (besef/bewustzijn), technisch (proces en product) en wetenschappelijk), die bewandeld kunnen worden uit te

 1. Turgot en Smith; een paar apart

  NARCIS (Netherlands)

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 2. De kredietcrisis : Een politiek-economisch perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  2010-01-01

  In september 2008 balanceren mondiale financiële markten aan de rand van de afgrond na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Hoewel een totale meltdown uitbleef, leidde de kredietcrisis tot de grootste economische recessie sinds de Grote Depressie van 1929. Door deze crisis

 3. Werken met een inflammatoire darmziekte in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Netjes, J.; Borst, J. de; Rijken, M.

  2011-01-01

  Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zijn net zo vaak actief op de arbeidsmarkt als andere Nederlanders. Wel werken ze minder vaak fulltime en heeft het merendeel meer of minder last van de ziekte bij hun werk als gevolg van vermoeidheid, stress of spanning. Mensen met een chronische

 4. Wetenschap en Politiek: een dialoog tussen doven?

  NARCIS (Netherlands)

  Boekestijn, A.J.

  2005-01-01

  (Enige overpeinzingen n.a.v. de Grote Stedenlezing normhandhaving in buurten en wijken, burgemeester Deetman 12 mei 2005) Politiek en wetenschap vormen een ongemakkelijk huwelijk. De verwachtingen over en weer zijn zo tegengesteld dat de teleurstelling als het ware ingebakken zit. De ellende

 5. Mindful ouderschap: een praktische gids voor hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Bögels, S.M.; Restifo, K.

  2013-01-01

  Deze praktische handleiding bevat de complete evidence-based methode Mindful Parenting, die werd ontwikkeld bij UvA minds, het behandelcentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam. Mindful Ouderschap biedt een compleet overzicht van de achtergronden van de methode Mindful Parenting,

 6. Een bijzonder boek: Regius’ Fundamenta physices

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, Theo

  2009-01-01

  Niet alleen in de literatuur, maar ook in het echte leven is er naast de hoofdzaak bijna altijd een hele serie bijzaken. Het enige verschil is eigenlijk dat in de literatuur de auteur het voor het zeggen heeft en zelf mag uitmaken wat hoofd- of bijzaak is, terwijl dat in het echte leven zelfs

 7. Mycorrhizaschimmels: een rol in gewasbescherming?; thema bodemweerbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.

  2005-01-01

  In de grond kunnen bij planten specifieke bodemschimmels voorkomen. Dit zijn de zogeheten mycorrhizaschimmels. Kenmerkend voor mycorrhizaschimmels is dat deze schimmels met planten in een gebalanceerde symbiose leven. Van zo'n symbiose hebben zowel de planten als de schimmels profijt. In dit artikel

 8. Advies Kennissysteem Natura 2000 : een centrale bibliotheek voor dosis-effectinformatie gebaseerd op zoekacties

  NARCIS (Netherlands)

  Broekmeyer, M.E.A.; Dirksen, J.; Apeldoorn, van R.C.; Veen, van der M.

  2008-01-01

  Dit document bevat een advies over het opzetten van een kennissysteem toegespitst op een centraal informatiesysteem over dosis-effect informatie. Een dergelijk systeem moet kennis over ontsluiten voor vergunnigsverleners en de opstellers van beheerplannen. Het advies is gebaseerd op een aantal

 9. Zorgcoöperaties: een wetenschappelijke verkenning vanuit drie perspectieven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jogé Boumans

  2015-12-01

  into account. Finally, the unwillingness and/or impossibility of organizations and municipalities to cooperate with the care cooperative was a further negative aspect. At the same time, when these organizations and municipalities did cooperate, this could act as a positive experience for the establishment and continuation of a care cooperative.This exploratory study is the first study on care cooperatives in the Netherlands that includes all three of these perspectives. It provides many new findings, particularly with regard to the perspectives of care recipients and caregivers. SAMENVATTINGZorgcoöperaties: Ervaringen vanuit drie perspectievenDit onderzoek geeft een eerste inzicht in de ervaringen van zorgontvangers, zorgverleners en initiatiefnemers met de oprichting en voortzetting van zorgcoöperaties. Van drie zorgcoöperaties zijn zorgvragers, zorgverleners en initiatiefnemers geïnterviewd over hun positieve en negatieve ervaringen met zorgcoöperaties en over hun ervaringen met reguliere zorgorganisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over het functioneren van zorgcoöperaties.De ondervraagde zorgontvangers zijn erg tevreden over de ontvangen ondersteuning en zorg: het contact met zorgverleners is goed en er zijn veel mogelijkheden om de eigen regie over het leven te behouden. Zorgverleners vinden het prettig om voor een zorgcoöperatie te werken, vooral vanwege de grote zelfstandigheid en omdat zij bij kunnen dragen aan de zelfredzaamheid van de mensen voor wie zij zorgen. Het werken voor een zorgcoöperatie heeft echter ook een keerzijde, namelijk dat zorgverleners vaak niet voldoende (vaste uren kunnen werken en er soms te weinig scheiding is tussen privé en werk. Initiatiefnemers richten een zorgcoöperatie op omdat zij er, vanuit persoonlijke of professionele ervaringen, van overtuigd zijn dat het beter kan: vooral kleinschaliger met meer aandacht voor de menselijke maat. Draagvlak in het dorp is cruciaal voor de oprichting en

 10. Oil dependency of the Middle East. A creeping crisis?; Olie-afhankelijkheid van het Midden-Oosten. Een sluipende crisis?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Geuns, L. [Clingendael International Energy Programme, Den Haag (Netherlands)

  2007-11-15

  During the energy crises of 1973 and 1980 the western world mainly depended on countries around the Persian Golf for its oil supplies: Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait and the United Arab Emirates. Again the world is facing a major challenge because of the highly increased oil price. Moreover, more energy must be produced for a growing world population whereas at the same time the amount of greenhouse gasses emitted must be reduced. Strict government policy for security of supply and environment is a prerequisite. The question arises whether oil from the Middle East will once again play an important role in the coming decades in order to meet the growing demand for fuel. [mk]. [Dutch] Tijdens de energiecrises van 1973 en 1980 was het westen voor zijn olieleveranties voornamelijk afhankelijk van de landen rond de Perzische Golf: Saoedi-Arabie, Iran, Irak, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. De wereld staat opnieuw voor een enorme uitdaging omdat de olieprijs flink is gestegen. Ook moet meer energie worden geproduceerd voor een groeiende wereldbevolking terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid broeikasgassen moet worden gereduceerd. Strikt overheidsbeleid ten aanzien van voorzieningszekerheid en milieu is hierbij een belangrijke vereiste. De vraag is of de olie uit het Midden-Oosten wederom een sleutelrol gaat spelen in de komende tientallen jaren om de groeiende behoefte aan brandstof te voorzien.

 11. Wind turbines on or alongside flood defenses. A knowledge inventory; Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vergouwen, M.; Schelfhout, H. [Deltares, Delft (Netherlands); Kok, M. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands)

  2011-05-15

  Locating wind turbines on (primary) flood defenses may involve a risk to these flood defenses and to safety according to the operators. A study has been conducted of possible additional costs of future dike reinforcements and the consequences for management of placing wind turbines on or near the flood defense. An overview is provided of possible channels of thought and possible white spots in technical knowledge. This document may offer a first step towards an integral vision on how to deal with wind turbines on dikes [Dutch] Het plaatsen van windturbines op (primaire) waterkeringen kan volgens de beheerders een gevaar zijn voor de waterkeringen en de veiligheid. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke extra kosten bij toekomstige dijkversterkingen en consequenties voor het beheer als er windturbines op of bij de waterkering staan. Een overzicht wordt gegeven van mogelijke denkrichtingen en eventuele witte vlekken in technische kennis. Dit document kan een eerste aanzet zijn tot een integrale visie hoe om te gaan met windmolens op dijken.

 12. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron

 13. Digitale informatie op maat gesneden : een verkenning van de mogelijkheden en gebruikerswensen

  NARCIS (Netherlands)

  Derks HJGM; Beuvery EC; van der Giessen A; de Haan BJ; ten Have W; Janssen GA; van Loveren H; Melis PHAM; Mulder CD; Speijers MA; Vos NCC; LGO; LPO; CIM; LBG; BDA; ITS; LPI; ECO

  2002-01-01

  Naast een analyse van de ontwikkelingen in de toegang tot de wetenschappelijke literatuur en een inventarisatie van de samenwerkingsmogelijkheden met andere bibliotheken wordt het resultaat van een uitgebreide behoeftepeiling binnen het RIVM gepresenteerd. Aan de hand hiervan komt de Werkgroep

 14. An Autarkic caravan. Capacity reduces power, energy consumption and maintenance; Een Autarkische caravan. Capaciteit reduceert vermogen, e-gebruik en onderhoud

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, A.H.H. [Autarkis, Almere (Netherlands)

  2012-10-15

  In this article a simple dynamic model is used, based on a so-called Autarkic caravan, to mathematically prove the fact that capacity can reduce power, saves energy and maintenance cost [Dutch] Capaciteit reduceert het additioneel te installeren koel- en verwarmingsvermogen. Dit resulteert in besparingen op energie en exploitatielasten. Thermisch autarkische leefzones zijn alleen met massa realiseerbaar. Het betreft een principiele discussie, die beslecht wordt door wiskundige bewijsvoering met een eenvoudig dynamisch model aan de hand van een Autarkische caravan. De consequenties van het bewijs zijn verstrekkend. Numerieke simulatiemodellen en meetdata moeten in overeenstemming zijn met het formele bewijs. De wiskundige deductie leidt tot standaardisatie van de gebouwde omgeving. Het Klimagerechtes dimensioneren zal telkens weer leiden tot dezelfde ontwerpbeslissingen, waardoor de wetten van de architectonische esthetica ondergeschikt worden gemaakt aan betaalbare duurzaamheid door klimaattechnici.

 15. Spina Bifida. Ervaringen bij de behandeling en begeleiding. Een inventarisatie van problemen, een analyse van het werken als team en een visie op de begeleiding.

  NARCIS (Netherlands)

  Meihuizen-de Regt, Margaretha Jannie

  1984-01-01

  Deze studie geeft na enkele algemene beschouwingen over spina bifida (hoofdstuk I) de resultaten weer van een onderzoek naar de verschillende somatische en psychosociale problemen die kunnen voorkomen bij patiënten met spina bifida (hoofdstuk II) en een visie op de psychosociale begeleiding van de

 16. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 17. A sustainable start. Towards sustainable ICT in higher education and research; Een duurzame start. Op weg naar duurzame ICT in het hoger onderwijs en onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmholt, K.A.; Bomhof, F.W. [TNO Informatie- en Communicatie Technologie, Delft (Netherlands)

  2011-03-15

  This document has listed a number of general considerations with regard to sustainability and addresses the more specific situation of the educational institutions: relatively large use of computer equipment and the presence of large groups of people that cannot be considered 'employees'. This document sets out to sketch a wide framework and subsequently focuses on the working environment of an I(C)T manager of a large educational institute who has been given the assignment of making ICT more sustainable. Attention is paid to questions such as: when is ICT sustainable?; how can you measure/account for the sustainability of ICT?; and what are current methods/measures for realizing sustainability of/with ICT?. [Dutch] In dit document wordt een aantal algemene overwegingen m.b.t. duurzaamheid op een rij gezet en wordt ingegaan op de specifiekere situatie waarin onderwijsinstellingen zich bevinden: het gebruik van relatief veel computerapparatuur, en de aanwezigheid van grote groepen mensen die niet als 'werknemer' beschouwd kunnen worden. Dit document begint met het schetsen van een groot kader en focust vervolgens meer in op de werkomgeving van een I(C)T-manager van een grote onderwijsinstelling die de opdracht krijgt 'de ICT duurzaam te maken'. Daarbij is aandacht besteed aan antwoorden op de volgende vragen: wanneer is ICT duurzaam?; hoe kun je de duurzaamheid van ICT meten/verantwoorden?; en wat zijn huidige methoden/maatregelen om duurzaamheid van en met ICT bereiken?.

 18. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 19. Join2move: a web-based physical activity intervention for patients with knee and hip osteoarthritis = Join2move: een web-based beweegprogramma voor patiënten met knie en heup artrose.

  NARCIS (Netherlands)

  Bossen, D.

  2014-01-01

  Patiënten met artrose aan hun knie of heup hebben minder pijn na een internetprogramma om meer te bewegen. En wandelen, fietsen en boodschappen doen gaan daarna aanmerkelijk beter. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Daniël Bossen 9 mei promoveert aan Tilburg University. Patiënten

 20. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Machielse

  2011-11-01

  In the Netherlands many interventions are implemented to reduce or prevent social isolation amongst older people, but most interventions appear to have little effect. Interventions to combat or solve social isolation face some important problems. The main problem is the heterogeneity of the socially isolated. This article provides insight in this heterogeneity by means of a typology of eight types of socially isolated people. The typology may serve as a tool for defining appropriate interventions and guidance. It shows that the time investment and the intensity of the intervention can vary significantly. The typology also shows what results can be achieved and what the limits of what can be achieved by social professionals are.. For certain types, isolation can be counterbalanced or removed. For other types, results can be achieved within the field of practical problem-solving. Sometimes, it is not possible to improve the situation. In those cases, creating a safety net to prevent further escalation of the situation is the last alternative. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement bij ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste interventies blijken echter weinig effectief. De belangrijkste problemen in de interventiepraktijk zijn de relatieve onzichtbaarheid en de heterogeniteit van de doelgroep. In dit artikel wordt de heterogeniteit inzichtelijk gemaakt met behulp van een typologie met herkenbare typen sociaal geïsoleerde ouderen. Deze typologie kan als richtlijn dienen voor het bepalen van passende interventies en begeleidingsvormen. De typologie laat zien dat de tijdsinvestering en de intensiteit van de hulp per type sterk kan verschillen. Ook wordt duidelijk welke resultaten mogelijk zijn bij verschillende categorieën en waar de grenzen van de hulpverlening liggen. In sommige gevallen is netwerkontwikkeling of activering mogelijk en kan

 1. Energieverbruik en de geluidsemissie van een hybride truck

  NARCIS (Netherlands)

  2001-01-01

  In opdracht van de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu (de Novem) is door de HTS Autotechniek een onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik en de geluidsemissie van een hybride truck. Deze truck is eigendom van de firma Gebr. Veldhuizen en wordt gebruikt voor het transport van de

 2. Focus op klantenervaring. Tips voor een succesvolle omnichannelstrategie

  NARCIS (Netherlands)

  Ploos van Amstel, W.

  2014-01-01

  "Als studenten mij komen vertellen dat ze een job willen in de e-commercelogistiek, dan wens ik ze heel veel succes toe". Met die uitspraak komt Walther Ploos van Amstel meteen duidelijk dat het pad naar een bloeiende e-commercebusiness niet bepaald over rozen gaat. Bedrijven die denken dat ze

 3. Een nieuwe behandelaanpak voor kinderen met developmental coordination disorder

  NARCIS (Netherlands)

  Calame, E.H.M.; Kloet, A.J. de; Smits-Engelsman, B.C.M.

  2005-01-01

  Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) - De CO-OP is een in Canada ontwikkelde en in Nederland nog vrij onbekende behandelmethode voor kinderen met DCD. De methode is gebaseerd op cognitieve leertheorieÎn. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de hoofdpunten

 4. Risicomanagement en logistiek : Kan uw organisatie tegen een stootje

  NARCIS (Netherlands)

  Lammers, B.; Ploos van Amstel, W.; Eijkelenbergh, P.

  2009-01-01

  Kan uw organisatie tegen een stootje? Bent u voorbereid op verstoringen in uw logistieke keten? Wat doet u bijvoorbeeld als een belangrijke leverancier failliet gaat of als het magazijn van uw logistieke dienstverlener afbrandt? Of als blijkt dat uw producten onveilig zijn en u deze uit de markt

 5. Massage bij verpleeghuisbewoners met ernstige dementie: een waardevolle interventie.

  NARCIS (Netherlands)

  Inhulsen, M.B.; Verkaik, R.; Busch, M.; Francke, A.

  2016-01-01

  Zorgverleners vinden dat massage een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor verpleeghuisbewoners met ernstige dementie. Met name in het maken van contact en het verminderen van onrust. Dit blijkt uit een pilot uitgevoerd door zorgorganisatie Laurens, het Van Praag Instituut en

 6. De indirecte pulpa-overkapping, een waardevolle vitale pulpatherapie?

  NARCIS (Netherlands)

  van Strijp, A.J.P.

  2013-01-01

  Veranderende inzichten omtrent de etiologie en pathogenese van dentinecariës hebben geleid tot een minder invasieve benadering van diepe carieuze dentinelaesies. Werden deze laesies vroeger op geleide van hardheid, verkleuring en kleurbaarheid geëxcaveerd, tegenwoordig hanteert men een meer

 7. Veilig werken in een onveilige wereld: TNOspecial september

  NARCIS (Netherlands)

  Blijswijk, M. van; Frielink, S.; Hark, T. ter; Keus, M.; Korver, T.; Louwrier, N.; Nossent, S.; Nuyens, M.; Vries, S. de

  2005-01-01

  Het thema is deze keer: Veilig werken in een onveilige omgeving. De maatschappij verruwt, dus ook de omgang tussen mensen die in een organisatie samenwerken. Eén-op-één of allen-tegen-één. Hoort het erbij of kunnen we er iets aan doen?

 8. Het Saramacca project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Heldring, Alexander

  2010-01-01

  Van 1946 tot 1948 onderhandelde een Amerikaans-Joodse organisatie, de Freeland League, met de Nederlandse en Surinaamse regeringen over de vestiging in Suriname van 30.000 joodse ontheemden uit Europa. Na een aanvankelijk positieve opstelling zetten beide regeringen de onderhandelingen stop: de

 9. Kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit migrantenperspectief: ontwikkeling van een meetinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  Fakiri, F. el; Sixma, H.J.; Weide, M.G.

  2000-01-01

  In het kader van de Tweede Nationale studie voor ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (NS2) zal in 2000 een enquête gehouden onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Voor deze enquête is in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) een meetinstrument ontwikkeld om de

 10. Land grabbing: Ontwikkelingskans of landjepik? Verkenning van een nieuw studieveld

  NARCIS (Netherlands)

  Zoomers, E.B.

  2013-01-01

  De wereld kent een nieuw fenomeen: rijke landen met weinig landbouwgebied eigenen zich grote hoeveelheden goedkope landbouwgrond toe in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Sinds een paar jaar wordt ook door wetenschappers druk gediscussieerd over de voor- en nadelen van deze land grab.

 11. Ontwikkeling van een toets ter detectie groene schimmel in compost

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Mumm, R.

  2011-01-01

  Sinds het voorjaar van 2006 komen op champignonteeltbedrijven met een zekere regelmaat infecties voor met een agressieve groene schimmel; Trichoderma aggressivum. De infectie treedt al op op de compostbedrijven, maar is op het moment waarop compost wordt uitgeleverd aan teeltbedrijven nog niet

 12. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 13. Bioloog met een missie : Wageningse kopstukken: Arnold van Vliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Vliet, van A.J.H.

  2014-01-01

  Het jaar is nog niet voorbij, we moeten nog een maandje. Maar nu al staat vast dat 2014 een uitzonderlijk jaar was voor de natuur. Van Vliet bestudeert veranderingen in de timing van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur. Fenologie in vaktaal. En dan vooral het effect van

 14. Opschonen wijken : verslag van een proef in de Drentse veenkolonien

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1983-01-01

  Verslag van het opschonen van 11 wijken (een wijk is een zijvaart in veenderijen, oorspronkelijk gegraven voor het vervoer van turf naar het hoofddiep) in het waterschap De Veenmarken, waarbij verschillende machines en werkmethoden bij het opschonen en verwerken van uitkomende specie zijn beproefd,

 15. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode

 16. De accumulatie van zeldzame aardmetalen in planten. Een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rikken MGJ; ACT

  1995-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een literatuuronderzoek naar de accumulatie van zeldzame aardmetalen (ZA) in planten, als onderdeel van een inventariserend onderzoek naar de overdracht van ZA in de keten kunstmest - bodem - plant - vee en mens. De gehalten in planten kunnen sterk verschillen,

 17. Een level playing field op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Een tariefstructuur voor het netgebruik

  NARCIS (Netherlands)

  R.F.T. Aalbers (Rob); D.L.F. Bressers; E. Dijkgraaf (Elbert); P.J. Hoogendoorn; S.C. de Klerk

  2003-01-01

  textabstractUit ons onderzoek is naar voren gekomen dat het niveaustelsel de tariefstructuur is die het meest recht doet aan het 'level playing field'. Onder deze tariefstructuur betaalt iedereen een transporttarief dat zoveel mogelijk is gebaseerd op de kosten die men veroorzaakt. De

 18. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde

 19. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gasteren, H.; Both, I; Shamoun-Baranes, J.; Laloë, J.O.; Bouten, W.

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms

 20. Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Fontein, R.J.; Donders, J.L.M.; Arnouts, R.C.M.

  2011-01-01

  Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-beherende instanties, (iii) methoden met behulp van

 1. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 2. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 3. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 4. Metingen sulfurylfluoride bij een proefgassing van cacaobonen. Concentraties sulfurylfluoride (Profume) gemeten buiten een afstand van 10 meter

  NARCIS (Netherlands)

  Mooij M; IMG

  2009-01-01

  Tijdens een proefgassing van zakken met cacaobonen in een loods toonden metingen concentraties sulfurylfluoride tot ver boven de 3 ppm concentratie (parts per million luchtdeeltjes). De metingen werden gedaan op 10 meter afstand van de loods, waarin de zakken cacaobonen lagen, en daarbuiten. De

 5. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  beschreven en wordt per subsector een beeld van 2030 gegeven. Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkelingen en maatregelen binnen de sector in de periode tot 2030 die bij zullen dragen aan een verbeterde energie-efficientie en geeft tevens een indruk van de keteneffecten van glasproducten. Hoofdstuk 5 beschrijft op welke manier de sector kennis en innovatie zal borgen en vergroten om de ambitie in 2030 te kunnen realiseren. Hoofdstuk 6 geeft de conclusies weer en geeft een totaal overzicht van de impact van de in hoofdstuk 4 benoemde maatregelen en ontwikkelingen op de totale energie-efficientie verbetering in 2030. Daarnaast bevat het hoofdstuk een samenvatting van het actieprogramma. Bijlage 1 toont de titels van de onderliggende onderzoeksrapporten van deze Routekaart en bijlage 2 toont de organisatie van de Routekaart (stuurgroep, kernteam, deelnemers en werkgroepen)

 6. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen,

 7. Het overleg over het geïntegreerde grondstoffenprogramma van UNCTAD. Een politiek-economische analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Dales, Gerrit Derk

  1982-01-01

  In augustus 1974 publiceerde het secretariaat van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), in reactie op een van de paragrafen uit het Actieprogramma inzake de Vestiging van een Nieuwe Internationale Economische orde (A.V.Res. 3202/s-VI), een voorstel voor een "alomvattend

 8. The risk of low investments in new electric power plants for increased power failures; Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico's op stroomuitval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheepers, M.J.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); De Beus, J. [Amsterdam Power Exchange APX, Amsterdam (Netherlands)

  2002-09-01

  The liberalization of the market for electricity changed the decision making process for investment in new electric power plants. The question is whether a free energy market can take care of a reliable energy supply against acceptable prices. Or is a strict governmental policy required to secure a reliable supply of electricity. [Dutch] Stroomuitval: het kan iedere afnemer overkomen. In Nederland is een stroomonderbreking meestal kortdurend van aard (minder dan een uur) en veelal het gevolg van een storing in het elektriciteitsnet. Zodra de storing is verholpen, wordt de levering van elektriciteit gewoon hervat. Naarmate een storing in de elektriciteitsvoorziening langer duurt, nemen de economische en maatschappelijke gevolgen echter sterk toe. De kans op langdurige stroomuitval is nu in Nederland gelukkig nog erg klein. Dat is vooral te danken aan de manier waarop tot 1998 in de benodigde elektriciteitscentrales werd voorzien. Daardoor is er nu nog voldoende productiecapaciteit beschikbaar. Met de introductie van marktwerking in de elektriciteitssector is de besluitvorming over nieuwe centrales grondig veranderd. Door de stroomcrisis in Californie van begin 2001 en de dreigende tekorten in een aantal andere landen met geliberaliseerde elektriciteitsmarkten, rijst de vraag of marktpartijen onder deze nieuwe omstandigheden voldoende zullen investeren in nieuwe productiecapaciteit. Kan een vrije elektriciteitsmakrt wel zorgdragen voor een betrouwbare en continue energievoorziening tegen redelijke prijzen? Of is, met het oog op het maatschappelijke belang van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, extra overheidsbeleid noodzakelijk?.

 9. Wind turbine noise reduction. An indicative cost estimation; Sanering windturbinegeluid. Een indicatieve raming van kosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verheijen, E.N.G.; Jabben, J.

  2011-11-15

  Since the 1st of January 2011 new rules apply for wind turbine noise. The rules include a different calculation method and different noise limits, intended for new wind turbines. In order to tackle noise annoyance from existing wind turbines the government is considering to set up a abatement operation, for which a cost estimate is given in this study. At an abatement limit of 47 decibel L{sub den} (Level day-evening-night) approximately 450 dwellings would be eligible for noise remediation. The costs of this operation are estimated at 4.9 million euro. However, in many of these cases the wind turbine is probably owned by the respective residents. It is possible that public funds for noise remediation will not be allocated to the owners of dwellings that directly profit from the turbines. If these cases are excluded, the abatement operation would cover 165 to 275 dwellings with estimated costs for remediation of 1.6 to 2.6 million euro. A tentative cost-benefit analysis suggests that noise remediation will be cost effective in most situations. This means that the benefits of reduced annoyance or sleep disturbance are in balance with the cost of remediation. Only for the small group of wind turbines that are in use for over fifteen years, remediation will not be cost effective. These wind turbines are nearing the end of their lifespan and are therefore ignored in the above estimates. [Dutch] Sinds 1 januari 2011 zijn nieuwe regels rond windturbinegeluid van kracht. Bij de nieuwe regelgeving hoort een andere berekeningsmethode en normstelling, bedoeld voor nieuw te plaatsen windturbines. Voor de aanpak van de geluidhinder door bestaande windturbines overweegt de overheid een saneringsoperatie op te zetten, waarvoor in dit onderzoek een kostenraming wordt gegeven. Bij een saneringsgrenswaarde van 47 decibel zouden ongeveer 450 woningen voor sanering in aanmerking komen. De kosten voor sanering daarvan worden geschat op 4,9 miljoen euro. Bij een groot deel van deze

 10. Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming, een overzichtsstudie

  OpenAIRE

  De Pauw, Evelien; Pleysier, Stefaan; Van Looy, Jan; Bourgonjon, Jeroen; Rutten, Kris; Vanhooven, Steven; Soetaert, Ronald

  2008-01-01

  Computergames staan onmiskenbaar en in toenemende mate in de belangstelling. Games zijn sedert hun ontstaan, ondertussen ongeveer 40 jaar geleden, van een subcultureel nicheproduct geëvolueerd naar een mainstream cultuurproduct met een breed doelpubliek. De game-industrie is in diezelfde periode wereldwijd uitgegroeid tot een gezonde, hoogtechnologische sector met stijl groeiende omzetcijfers, die op vele vlakken de vergelijking met de muzieken filmindustrie kan doorstaan. De release van een ...

 11. Smaakvolle producten voor een betere afzet

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2009-01-01

  De biologische sector wil gezonde en lekkere producten leveren die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Wetenschappelijk onderzoek naar smaak kan de biologische keten helpen om dit doel te bereiken. Welke mogelijkheden zijn er om de smaak van biologische producten te verbeteren? Hoe scheid je het

 12. Moderne biotechnologie : een nieuwe doos van Pandora?

  NARCIS (Netherlands)

  Tramper, J.; Yang Zhu, Yang

  2009-01-01

  Is moderne biotechnologie zo'n doos van Pandora, zoals de antibiotechnologie bewegingen doen geloven? Dit is de centrale vraag in het boek. Moderne biotechnologie maakt gebruik van de recombinant-DNA technologie om micro-organismen, planten en dieren genetisch te modificeren en zo meer geschikt te

 13. An outline of the Dutch Waste sector and its market structure; Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reezigt, M.J.A.

  2009-03-15

  The research question of this study is: is the current situation in the waste industry in the Netherlands reason to implement new regulations to improve the market in this sector? After the introduction and a view on the governmental policy follows a survey of the market and an overview of recent developments in the industry. Then follows an elaboration of the specific sub-sectors. These are separately analyzed on the basis of the SCP-model (Structure-Conduct-Performance framework) of Bain (1951), which provides information about the structural elements of the sector specific markets [Dutch] De onderzoeksvraag van deze studie luidt: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt een verkenning van de markt en een overzicht van recente ontwikkelingen binnen de branche. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaatschema) van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten.

 14. ‘Wo soll ich hinfliehen vor diesem Mensch?’: Een luisteroefening in Ludwig Hofacker (1797−1828

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-11-01

  Full Text Available De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood wanneer exegese en dogmatiek opgaan in een aantal meningen en waarbij het getuigenis van de Bijbel op de achtergrond komt. Ludwig Hofacker (1798–18281 was een prediker die in bijbelonderzoek en prediking zijn oor te luisteren legde aan de Bron. Het Woord van God was voor hem hét homiletisch magazijn. Dat nu nog steeds, in de 21e eeuw, zijn preken gelezen worden, geeft aan dat zijn erfenis een opmerkelijke is. Hij pakte het probleem van de geestelijke dorheid op in een tijd gekenmerkt door het opkomend klimaat van het humanistisch rationalisme. Hofackers prediking geeft weer waar het werkelijk om gaat: Christus alleen. Deze preken laten ook de prediker zelf zien. Zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag, en de cadenzen van het sola gratia, sola Scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen. Het religieuze eigene van Hofacker sluit grote missionaire bewogenheid in.In sermons we cannot disregard the presence of the living God, otherwise preaching will become a performance, without divine authority. Orthodoxy will be gasping for breath when exegesis and dogmatic theology are wholly absorbed in a number of opinions, causing biblical testimony to recede into the background. Ludwig Hofacker (1798–1828, was a preacher who in Bible study and preaching put his ears to the Fountain. The Word of God was his sole homiletic storehouse. Today, in our 21st century, his sermons are still being read. This indicates that he left us a remarkable body of work. He tackled the problem of spiritual dearth in a time of emerging humanistic rationalism. Hofacker’s preaching reflected his core belief: Christ only. His sermons also reflect the preacher himself. His voice clearly recalls what was held so dear in the Reformation, and

 15. ‘Wo soll ich hinfliehen vor diesem Mensch?’: Een luisteroefening in Ludwig Hofacker (1797−1828

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-09-01

  Full Text Available De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood wanneer exegese en dogmatiek opgaan in een aantal meningen en waarbij het getuigenis van de Bijbel op de achtergrond komt. Ludwig Hofacker (1798–18281 was een prediker die in bijbelonderzoek en prediking zijn oor te luisteren legde aan de Bron. Het Woord van God was voor hem hét homiletisch magazijn. Dat nu nog steeds, in de 21e eeuw, zijn preken gelezen worden, geeft aan dat zijn erfenis een opmerkelijke is. Hij pakte het probleem van de geestelijke dorheid op in een tijd gekenmerkt door het opkomend klimaat van het humanistisch rationalisme. Hofackers prediking geeft weer waar het werkelijk om gaat: Christus alleen. Deze preken laten ook de prediker zelf zien. Zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag, en de cadenzen van het sola gratia, sola Scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen. Het religieuze eigene van Hofacker sluit grote missionaire bewogenheid in. In sermons we cannot disregard the presence of the living God, otherwise preaching will become a performance, without divine authority. Orthodoxy will be gasping for breath when exegesis and dogmatic theology are wholly absorbed in a number of opinions, causing biblical testimony to recede into the background. Ludwig Hofacker (1798–1828, was a preacher who in Bible study and preaching put his ears to the Fountain. The Word of God was his sole homiletic storehouse. Today, in our 21st century, his sermons are still being read. This indicates that he left us a remarkable body of work. He tackled the problem of spiritual dearth in a time of emerging humanistic rationalism. Hofacker’s preaching reflected his core belief: Christ only. His sermons also reflect the preacher himself. His voice clearly recalls what was held so dear in the Reformation, and

 16. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een

 17. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  NARCIS (Netherlands)

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had

 18. Optimalisatie van het profiel van een betonnen voertuigkering : een beperkte literatuurstudie en een simulatie-onderzoek naar de mogelijkheden het profiel voor geleidebarriers te optimaliseren.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de & Heijer, T.

  1993-01-01

  This report discusses a literature study and the results of 48 simulated collisions with a more or less vertical wall at four different gradients, namely 2 degrees, 6 degrees, 11 degrees and 17 degrees. The combined study investigates how the profile of a concrete vehicle barrier may be optimised.

 19. Een levenlang leren faciliteren met OpenU

  NARCIS (Netherlands)

  Rubens, Wilfred; Counotte, Anda

  2012-01-01

  Rubens, W., & Counotte, A. (2012). Een levenlang leren faciliteren met OpenU. In R. Jacobi, & N. van der Woert (Eds.), Trendrapport Open Educational Resources 2012 (pp. 22-26). Utrecht: SURF Foundation - Special Interest Group Open Educational Resources SURF.

 20. De Nederlandse stadshistoriografie in internationaal perspectief. Een geschiedtheoretische analyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.S.J. Jansen

  1996-01-01

  Full Text Available E. Taverne, I. Visser, Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden R.E. van der Woude, Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad

 1. De strafrechtelijke aanpak van meisjesbesnijdenis in een rechtsvergelijkende context

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, R.S.B.; Wahedi, S.

  2016-01-01

  Meisjesbesnijdenis is in Nederland en andere Europese landen verboden. Ondanks dit verbod is van succesvolle handhaving geen sprake. Frankrijk vormt in dit verband een uitzondering. Deze bijdrage analyseert en vergelijkt de strafrechtelijke aanpak in Nederland, Frankrijk en Engeland. Het Franse

 2. Sorbus latifolia 'Henk Vink' : een stadsboom die er wezen mag

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.; Schalk, G.; Hiemstra, J.A.

  2005-01-01

  Gezond, sterk, weinig onderhoud en windvast, dit zijn de positieve eigenschappen van de nieuwe laanboom Sorbus latifolia 'Henk Vink' en dat is het oordeel na 8 jaar gebruikswaardeonderzoek. Een stadsboom met toekomst

 3. Sanering van bodems, verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen : een probleemverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bogaard, van de E.A.J.M.

  1988-01-01

  Deze nota is de weerslag van een verkennend onderzoek naar de problematiek van gechloreerde koolwaterstoffen in het milieucompartiment bodem. Daarbij gaat de aandacht uit naar de bodembescherming in het algemeen, en naar de bodemsanering in het bijzonder.

 4. Choreatiforme bewegingsonrust (een oriënterend onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Stemmer, Christina Johanna

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding van dit proefschrift wordt een historisch overzicht gegeven van de literatuur aangaande motorische stoornissen van choreatische aard, in het bijzonder op de kinderleeftijd, welke niet op infectieuze (SEYDENHAM) of erfelijke (HUNTINGTON) oorzaken berusten. Aandacht wordt

 5. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 6. Onveiligheidbeleving rondom winkelcentrum Rokade : Onderzoek naar in hoeverre de onveiligheidsbeleving van buurtbewoners, bezoekers en ondernemers rondom winkelcentrum Rokade in Zuilen Utrecht Noordwest gemeld wordt en de mogelijkheden om hen te betrekken bij de aanpak van deze onveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vivina Reuling; Dr Andrea Donker

  2014-01-01

  In het verleden is er veel overlast veroorzaakt door jeugdgroepen rondom het winkelcentrum Rokade in Utrecht Noordwest. Inmiddels zijn er diverse maatregelen getroffen om deze overlast te beperken. Om de huidige situatie in kaart te brengen is er in opdracht van de Gemeente Utrecht een kwalitatief

 7. Authenticiteit en contracteren omtrent kunst : een rechtsvergelijkende analyse.

  OpenAIRE

  Demarsin, Bert

  2008-01-01

  JURIDISCH-TECHNISCHE TOELICHTING Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen. Deel I biedt een interdisciplinair onderzoek naar het authenticiteitsbegrip dat niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit kunsthistorisch en filosofisch oogpunt ontleed wordt. Delen II en III bouwen vervolgens verder op het aldus ontwikkelde begrippenapparaat. Deel II richt zich op de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper van een kunstvoorwerp. De analyse ...

 8. Innovatie in bedrijven: een data-analyse

  OpenAIRE

  Kovac, Natasha

  2016-01-01

  Familiebedrijven hebben de laatste jaren aan belangstelling gewonnen in de academische wereld. Een reden hiervoor is dat in België maar liefst 77% van alle bedrijven familiaal zijn (Lambrecht & Molly, 2011). Een onderwerp dat tot op heden nog onderbelicht is, is de innovatie in familiebedrijven. Er worden heel wat tegenstellingen in de literatuur gevonden over innovatie in familiebedrijven versus niet-familiebedrijven. Er wordt enerzijds beweerd dat familiebedrijven conservatiever zijn en dus...

 9. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. IV: Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Coxiella burnetii besmettingen bij de mens kunnen tot uiteenlopende ziektebeelden aanleiding geven. Deze kunnen varieren van een acute septichaemie, al of niet met pneumonie, tot een chronisch ziektebeeld, vaak gepaard gaande met endocarditis, of tot zelfs een subklinisch verloop. Meestal

 10. Extravesicale ureteruitmondingen bij de vrouw; een embryologisch-klinische beschouwing en een bespreking van 51 Nederlandse patienten

  NARCIS (Netherlands)

  Karamat Ali, Mohamed Hanief

  1965-01-01

  SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan de ontwikkeling van een nauwkeurige potemiometrische methode ter bepaling van stabiliteitsconstamen van protoncomplexen en metaalcomplexen van enige fysiologisch voorkomende metalen met organische liganden en de toepassing van deze methode op enkele

 11. Green gold. 15 tax proposals for a green and innovative economy; Groen goud. 15 belasting voorstellen voor een groene en innovatieve economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Engelen, D.; Wit, R.; Blaauw, K.; Winckers, J. (ed.)

  2010-06-15

  This publication contains 15 proposals for green taxes in the Dutch economy. The benefit of these 15 proposals is over 11 billion euros per year and leads to a reduction of CO2 emissions of at least 12.5 megatons per year. Greening taxes involves a budget neutral shift from taxing labor and profits to taxing environmental pollution and the depletion of natural resources. The proposals reward businesses and citizens which invest in the development and application of innovative green solutions. This leads to an improvement of climate, environment and nature as well as the competitiveness of the Dutch economy. [Dutch] Deze publikatie bevat 15 voorstellen voor belastingvergroening om de Nederlandse economie groener en innovatiever te maken. De opbrengst van deze 15 voorstellen is ruim 11 miljard euro per jaar en leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 12,5 megaton per jaar. Bij het vergroenen van belastingen gaat het om een budgetneutrale verschuiving van het belasten van arbeid en winst naar het belasten van milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De voorstellen belonen bedrijven en burgers om te investeren in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve groene oplossingen. Dit leidt tot een verbetering van zowel het klimaat, het milieu en de natuur als de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

 12. EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells by potentiating IGF-1 secretion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huang, Er-Wen [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xue, Sheng-Jiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Li, Xiao-Yan [Department of Pharmacy, The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xu, Suo-Wen [Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmaceutical Sciences, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Cheng, Jian-Ding; Zheng, Jin-Xiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Shi, He; Lv, Guo-Li; Li, Zhi-Gang; Li, Yue; Liu, Chang-Hui; Chen, Xiao-Hui; Liu, Hong [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Li, Jie, E-mail: mdlijie@sina.com [Department of Anaesthesiology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Liu, Chao, E-mail: liuchaogaj@21cn.com [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China)

  2014-05-02

  Highlights: • Levels of EEN expression paralleled with the rate of cell proliferation. • EEN was involved in the proliferation and survival of multiple myeloma (MM) cells. • EEN regulated the activity of IGF-1-Akt/mTOR pathway. • EEN regulated proliferation and survival of MM cells by enhancing IGF-1 secretion. - Abstract: The molecular mechanisms of multiple myeloma are not well defined. EEN is an endocytosis-regulating molecule. Here we report that EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells, by regulating IGF-1 secretion. In the present study, we observed that EEN expression paralleled with cell proliferation, EEN accelerated cell proliferation, facilitated cell cycle transition from G1 to S phase by regulating cyclin-dependent kinases (CDKs) pathway, and delayed cell apoptosis via Bcl2/Bax-mitochondrial pathway. Mechanistically, we found that EEN was indispensable for insulin-like growth factor-1 (IGF-1) secretion and the activation of protein kinase B-mammalian target of rapamycin (Akt-mTOR) pathway. Exogenous IGF-1 overcame the phenotype of EEN depletion, while IGF-1 neutralization overcame that of EEN over-expression. Collectively, these data suggest that EEN may play a pivotal role in excessive cell proliferation and insufficient cell apoptosis of bone marrow plasma cells in multiple myeloma. Therefore, EEN may represent a potential diagnostic marker or therapeutic target for multiple myeloma.

 13. Going for increased recycling. A social cost-benefit analysis; Inzetten op meer recycling. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warringa, G.E.A.; De Bruyn, M.; Bijleveld, M.M.

  2013-05-15

  reduced resource dependency. In the SCBA the latter benefits were not expressed in monetary terms, however. On balance, the monetary impact is positive: the social benefits of increased recycling are greater than the social costs. A sensitivity analysis shows this to be a robust result [Dutch] De milieuvoordelen van een scenario gericht op meer recycling zijn in eerdere studies overtuigend aangetoond. De vraag dient zich echter aan of een scenario gericht op meer recycling ook economische voordelen biedt. In deze studie zijn daarom de voornaamste economische effecten in kaart gebracht van een toename van recycling in Nederland. De resultaten van de studie kunnen worden gebruikt om de beleidsvorming rondom het dossier recycling verder te helpen. Om de centrale vraag te beantwoorden, hebben we een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op hoofdlijnen uitgevoerd. Een MKBA is een op de welvaartstheorie gebaseerde afwegingsmethode die alle economische effecten (ook wel welvaartseffecten genoemd) van een project of beleidsingreep in kaart brengt. Welvaart wordt daarbij breed gedefinieerd: het gaat niet alleen om financieel-economische consequenties, maar ook om de gevolgen voor milieu, werkgelegenheid, etc. Alle geinventariseerde milieu-ingrepen, zoals energieverbruik, transport en emissies bij recycleprocessen, zijn per materiaalstroom in SimaPro beoordeeld. De effecten worden binnen een MKBA zoveel mogelijk in geld uitgedrukt zodat deze onderling vergelijkbaar zijn. De belangrijkste maatschappelijke kosten van meer recycling zijn hogere kosten voor gemeenten om het afval gescheiden in te zamelen. Ook zijn er lagere opbrengsten voor AVI's, omdat meer afval uit het buitenland moet worden geimporteerd. Ten slotte zijn er beleidskosten om meer recycling te stimuleren en extra inspanningen voor de burger om afval te scheiden. Deze kosten zijn niet gekwantificeerd. Hier staan positieve welvaartseffecten tegenover. De grootste batenpost is milieuwinst, die in deze studie

 14. Paprika nog moeilijk te sturen met groeilicht

  NARCIS (Netherlands)

  Hogendonk, L.

  2005-01-01

  De resultaten van een op een paprikabedrijf uitgevoerde proef met drie belichtingssystemen van 5 duizend lux zijn in de afgelopen maanden omgezet in een aantal conclusies. Eén uitkomst was dat de effecten van vaste en bewegende belichting elkaar niet veel ontlopen. Een andere conclusie die kon

 15. Boye, TE

  African Journals Online (AJOL)

  Boye, TE. Vol 1, No 4 (2012) - Articles Sociological Variables Influencing the Nigeria Premier League Abstract PDF. ISSN: 2006-5442. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL · AJOL's Partners · Terms and Conditions of Use · Contact AJOL ...

 16. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een

 17. Potentiële ziekten en plagen in brandnetel (Urtica dioica) : een beknopt literatuur overzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Alebeek, van F.A.N.

  2006-01-01

  Wilde brandnetelvegetaties vormen een biotoop waarin grote aantallen verschillende insecten zich thuis voelen. Slechts een paar soorten bereiken dichtheden die leiden tot zware aantasting van de planten. Het zou kunnen dat bij grootschalige teelten van geselecteerde brandnetelklonen, en door de

 18. Richtlijnen en denkwijzen: Een reactie op de Conceptrichtlijnen depressie en angststoornissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Takens, R.J.

  2004-01-01

  Inleiding Voorjaar 2003 publiceerde het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO twee conceptrichtlijnen: een voor de behandeling van depressies en een voor de behandeling van angststoornissen. Deze richtlijnen bevatten landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor

 19. Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.; Annevelink, E.; Bos, H.L.; Keijsers, E.R.P.; Maas, van der M.P.; Poot, E.H.; Vermeulen, T.; Raaphorst, M.G.M.; Maas, van der A.A.; Schoorlemmer, H.B.; Dijk, van S.M.

  2013-01-01

  RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig

 20. Neo-avant-garde in Nederland : Museumjournaal als forum van een nieuw kunstbegrip

  NARCIS (Netherlands)

  Schumacher, Rogier

  2010-01-01

  Vanaf de vroege jaren zestig werd Nederland overspoeld door nieuwe kunststromingen. Het was een tijd waarin vaststaande sociale en maatschappelijke patronen overboord werden gegooid. Het enthousiasme van een aantal Nederlandse museummedewerkers, critici en andere kunstprofessionals voor stromingen

 1. Towards a more sustainable heat supply for the built environment in 2050; Naar een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.; Elzenga, H.E.

  2012-04-15

  To curb the CO2 emission of the built environment, a combination of building and environment oriented measures is most efficient. Together, they can reduce the CO2 emission with 15 to 30 per cent. This has financial benefits and leads to larger CO2 reduction in 2050 compared to measures focusing on buildings alone such as insulation or more efficient heating or on environment oriented measures (such as waste heat, geothermal or thermal energy storage) [Dutch] Om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving te beperken, is een combinatie van gebouw- en gebiedsmaatregelen het meest efficient. Samen kunnen ze voor 15 tot 30 procent minder CO2-uitstoot zorgen. Het is financieel voordelig en levert in 2050 een grotere CO2-reductie op dan het nemen van alleen gebouwmaatregelen zoals isolatie of efficientere verwarmingsinstallaties of alleen gebiedsmaatregelen (zoals restwarmte, geothermie of warmte-koudeopslag)

 2. Noise in relation to climate change. A first orientation; Geluid in relatie tot Klimaatverandering. Een eerste Verkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamp, I.

  2010-11-15

  confirmed in our panel survey. Headaches come forward as the most important health complaint. At national the size of these effects can be neglected but in the near future an increase can be expected when no solutions are found for these problems. Measures are to be sought in technical fine-tuning of ventilation and cooling systems. In addition impacts of wind turbines ask for a different approach; research has shown that annoyance from WT results primarily from visual aspects and a feeling that the privacy is intruded and not exclusively from acoustical aspects. Effective interventions may therefore lie much more in the realm of communication and participation in the decision making process regarding the placement of wind turbines. Based on this first orientation more research is recommended into the effects of ventilation and cooling installation and wind turbine noise, including the different noise-spectra and vibration aspects and with specific attention for perceptions of, knowledge about and acceptance of these new energy saving measures. [Dutch] Klimaatverandering wordt verondersteld samen te gaan met een aantal adaptieve maatregelen, die mogelijk van invloed zijn op de verschillende geluiden waar mensen aan worden blootgesteld en de hiermee samenhangende hinder en gezondheidsklachten. Tegen deze achtergrond heeft VROM het centrum voor milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit (MGO) gevraagd na te gaan welke adaptieve maatregelen relevant zijn in verband met omgevingsgeluid. Hierover is nog weinig bekend en geluid vormt geen onderdeel van betekenis bij de besluitvorming rond adaptieve maatregelen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste verkenning van de literatuur en een aanvullende panelstudie naar de invloed van ventilatie systemen, airco's en windturbines op hinder, slaapverstoring en niet specifieke lichamelijke klachten. Uit de literatuur komt een drietal potentiele geluidproblemen naar voren, die indirect samenhangen met maatregelen tegen

 3. De werkhouding bevorderen aan de hand van een growth mindset : Hoe kan je als leerkracht van groep acht op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam de growth mindset van leerlingen bevorderen zodat leerlingen in de werkhouding laten zien dat zij het proces van eigen doelen belangrijker vinden dan cijfers?

  NARCIS (Netherlands)

  Wieke Vis

  2017-01-01

  In dit onderzoek staat de verbinding tussen het leren zichtbaar maken van Hattie (2008) en de theorie van de mindsets van Dweck (2007) centraal. Het doel van dit onderzoek is om de werkhouding van leerlingen ten opzichte van eigen doelen te bevorderen aan de hand van een growth mindset. Het

 4. De Antwerpse haven natuurlijker; netwerk van ecologische infrastructuur voor de rugstreeppad (Bufo calamita) op de linker Scheldeoever, Toepassing van het model LARCH op de rugstreeppad in de Antwerpse haven op de linker Scheldeoever als onderbouwing voor een duurzame instandhouding van deze soort

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Pouwels, R.; Slim, P.A.

  2007-01-01

  Op de terreinen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen komen economische activiteiten en natuur nauw naast elkaar voor. Om deze facetten ook in de toekomst kans van voortbestaan te geven heeft het havenbedrijf in samenwerking met Natuurpunt zich ten doel gesteld om een netwerk van ecologische

 5. Renewable insulation as a sustainable option. A study on the performance of renewable insulation materials; Vernieuwbare isolatie als duurzaam alternatief. Een onderzoek naar de prestaties van vernieuwbare isolatiematerialen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasselaar, B.L.H.

  2004-06-25

  the most important criterion to which the materials can be assessed. Fungi need, apart from the right temperature, water, and oxygen, a source of food to develop. Renewable insulation materials are a food source and are treated with fungus and moth repelling chemicals to prevent the growth of fungi. Dependent of the technical lifespan of these chemicals, and the risk of leaching, renewable insulation materials form a greater risk to biological contamination than glasswool, which has no nutrition for fungi. Further research about this topic is recommended. [Dutch] Het isoleren van gebouwen heeft ervoor gezorgd dat het energiegebruik per persoon sinds 1950 is verdubbeld in plaats van verviervoudigd. Middels duurzaam bouwen wordt getracht de gezondheids- en milieueffecten als gevolg van het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving te reduceren, onder andere door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Echter, vernieuwbare isolatiematerialen worden nog weinig toegepast vanwege onbekendheid met de producten en vooroordelen over de prestaties ervan. Uit de isolatiematerialen die op dit moment op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn is op grond van milieuprofiel en materiaalsoort een selectie gemaakt van drie vernieuwbare isolatiematerialen - schapenwol, cellulose en vlaswol - die binnen dit onderzoek worden vergeleken met glaswol, als referent voor het standaard toegepaste isolatiemateriaal. Vernieuwbare materialen hebben, anders dan bijvoorbeeld glaswol, een hygroscopische-, of sorptiecurve. Dit betekent dat zij vochtopnemend zijn, waarbij het vochtgehalte afhangt van de relatieve vochtigheid. Welke consequenties deze eigenschap heeft voor bouwconstructies is op twee manieren onderzocht: in een proefopstelling, waarbij de mate van inwendige condensatie en de reactie hierop van de verschillende materialen werd gemeten, en door middel van simulaties middels het programma WUFI, waarbij de proefresultaten werden gebruikt om de nauwkeurigheid van de simulaties te

 6. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  kleinschalig onderzoek naar de wijkvoorziening “Koffie om de Hoek” centraal. Koffie om de Hoek is een inloopmogelijkheid in een wijkcentrum, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De voorziening heeft als doel de drempel om contacten te leggen en activiteiten te ondernemen buiten de wereld van de GGZ te verkleinen. Aan de hand van de vijf belangrijkste onderzoeksbevindingen wordt geïllustreerd hoe precair de praktijk van lichte steun is binnen deze voorziening. Bezoekers ervaren professionals en andere mensen die gebruik maken van de voorziening als een belangrijke bron van steun, maar de omgang met “de ander” (de andere bezoekers en professionals kan ook tot spanningen leiden. Die kunnen zo hoog oplopen dat bezoekers afhaken, zelfs wanneer de voorziening het enige moment in de week biedt waarop zij contact hebben met “de ander”. In het laatste deel van het artikel wordt stilgestaan bij de betekenis van de bevindingen voor de voorziening en wordt ervoor gepleit om gebruikers en professionals in zorg en welzijn nadrukkelijker bij evaluatief onderzoek te betrekken dan doorgaans het geval is.

 7. Lucebert en de religie: Een oratorium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van der Elst

  1994-05-01

  Full Text Available This article reviews the intertextual relations between the poetry of the Dutch poet Lucebert and the Bible. Although Lucebert is by no means a religious poet he freely uses Biblical citations and allusions in his poetry. This has special relevance for one of his newest volumes of poetry entitled Troost de hysterische robot - Gedichten en een oratorium (Console the hysterical robot - Poems and an oratorio. The last part of this title refers to an oratorio - which can be defined as a lyrical-musical drama which usually has a religious substance. The Biblical jargon that Lucebert uses does not only refer to texts but also refers to isolated words or phrases which belong to Biblical or religious jargon in general. In his reflections on human destiny and fate, the poet uses many anchoring texts from the Bible. One comes to the conclusion that Lucebert's poems do not fall within the framework of a religious system, but he does use religion and then especially Biblical allusions to testify to his dissatisfaction with established institutions which include the church. The main stylistic device he uses to reach his objective is antithesis, which is also a topic of discussion in this article.

 8. Beslisbevoegdheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel B: Verbetering van Situational Awareness Met Behulp van de Soldier Digital Assistant in een Gesimuleerde Omgeving (Authority and Responsbility of the Dismounted Soldier. Part B. Improving the Situational Awareness using the Soldier Digital Assistant in a Simulated Environment)

  Science.gov (United States)

  2007-04-01

  briefing en een oefenscenario om te oefenen met de bediening. Tij dens het scenario werd de snelbeid gemeten waarmnee de deelnemners hun doel bereikten...positie, de kijkrichting en de positie van bet doel geprojecteerd werden, terwijI men in de andere conditie alleen de digitale kaart kon gebruiken. Om...realistiscbe dreiging, waardoor ze al snel merkten dat bet miet nodig was om tactiscb te bewegen en ’blind’ op bet doel af gingen lopen. Deelnemers met

 9. Zorg & domotica : Een kwestie van marktfalen?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hugo Velthuijsen

  2011-01-01

  Presentatie, gehouden op 26-01-2011. Domotica: cruciaal voor speerpunten Hanzehogeschool Groningen: energy transition en healthy ageing / healthy lifestyle. Na 20 jaar projecten en pilots in Noord-Nederland blijken de hoge verwachtingen ten aanzien van domotica niet te worden gerealiseerd. De reden

 10. Koersen op Scheldemondsteden: een bestuurlijke terreinverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  W.J. Oosten

  2002-01-01

  textabstractPaper voor de PlanDag 2002 "De steden begrensd?" op 6 juni te Dordrecht. Georganiseerd door de Bond van Nederlandse Stedenbouwers en Planologen (BNSP), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Stichting Planologische DiscussieDagen (PDD).

 11. De Riemann-hypothese: een miljoenenprobleem

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, R.; van de Craats, J.

  2011-01-01

  De Riemann-hypothese is het belangrijkste open probleem van de wiskunde. Wie het oplost, wordt wereldberoemd en verdient bovendien de prijs van één miljoen dollar die er in het jaar 2000 voor is uitgeloofd. De Riemann-hypothese heeft te maken met de rij van de priemgetallen. Hoe liggen de

 12. Ubiquitous learning. Leren in een intelligente omgeving?

  NARCIS (Netherlands)

  Fisser, Petra; Wetterling, J.M.; Strijker, A.; Pannekeet, Kees

  2006-01-01

  Deze studie naar de mogelijkheden van Ubiquitous Learning heeft als doel om antwoord te geven op de vraag welke rol Ubiquitous Learning kan spelen in het hoger onderwijs. Deze studie dient als inventarisatie van de mogelijkheden en zou kunnen dienen als handvat voor instellingen die met Ubiquitous

 13. Productie in een fabriekje (de cel) vergt vergaande mate van organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2007-01-01

  De cel is de kleinste bouwsteen van de plant. Veel teelthandelingen en klimaatregelingen grijpen in op dat niveau. Enige kennis van het functioneren van de cel is nuttig. Veel onderdelen van een cel hebben bizarre namen. Voor een beter begrip wordt hier de vergelijking met een fabriek gemaakt

 14. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling.

 15. Achtergronden, opzet en datacollectie in een levensloopstudie naar reproductieve gezondheid van adolescenten in ruraal Bangladesh

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, A.M.; Hutter, I.

  2003-01-01

  In deze bijdrage worden de theoretische achtergronden, de opzet en een verslag van de datacollectie in een levensloopstudie naar de reproductieve gezondheid van adolescenten in Bangladesh gepresenteerd. Adolescentie is één van de meest intense periodes uit het leven waarin een kind in zowel

 16. Een Vondst van de Witten Dolfijn, Delphinapterus leucas (Pall.), in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Deinse, van A.B.; Junge, G.C.A.

  1945-01-01

  In 1936 ontving het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie door bemiddeling van Dr. L. D. Brongersma een drietal wervels van een dolfijnachtige, afkomstig uit een jeugdcollectie van J. IJzerdraat. Helaas waren de gegevens, die wij, dank zij Dr. Brongersma, over de herkomst van deze wervels konden

 17. Amyloïdartropathie bij een patiënte met ATTR-amyloïdose

  NARCIS (Netherlands)

  Klooster, Pauline; Bijzet, Johannes; Hazenberg, Bouke

  2011-01-01

  Bij een 66-jarige vrouw, die verwezen werd in verband met echografische verdenking op cardiale amyloïdose, werd ook een artropathie van beide schouders gevonden. Zowel in een subcutane vetpunctie als in het schouderpunctaat werd inderdaad amyloïd aangetroffen. Gezien het klinisch beeld van

 18. Twisten tussen woningcorporatie en huurder: garandeert het Unierecht een recht op schotelantennes?

  NARCIS (Netherlands)

  van Harten, Herman; van Hees, Sander

  In het huurreglement van de Arnhemse woningcorporatie SVA is opgenomen dat een huurder niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het gehuurde mag wijzigen. Daaronder wordt mede begrepen het plaatsen van antennes. De vordering van de woningcorporatie tot verwijdering van een door een huurder

 19. Textiel in context : Een analyse van archeologische textielvondsten uit 16e-eeuws Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmerman, J.A.

  2007-01-01

  In de beginjaren van de Nederlandse Opstand, van 1568 tot 1575, liet de Spaanse hertog van Alva in de stad Groningen een enorm fort bouwen in de zuidelijke stadsmuur. Een paar jaar later, in 1577, werd dit door de bevolking gehate fort ontmanteld en herbouwde men de stadswal, waarbinnen een deel van

 20. Het Level of Detail van 3D geo-informatie : Een bekend maar nauwelijks onderzocht concept

  NARCIS (Netherlands)

  Biljecki, F.; Ledoux, H.; Stoter, J.E.

  2017-01-01

  ‘Level of Detail’ (LoD) is een veel gebruikt begrip in de 3D-geoinformatie wereld. Het detailniveauvan 3D-data speelt een rol bij de verschillende stappen in de 3D informatie keten, van inwinning tot gebruik. LoD is ook een van de belangrijkste basisprincipes van de internationale standaard CityGML,

 1. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 2. Antiperinucleaire factor; een nieuwe serologische reactie voor de diagnostiek van reumatoide arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Nienhuis, Roelof Lydius Fokke

  1965-01-01

  SAMENVATTING In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven dat werd verricht naar de aard en het voorkomen van een tot dusver onbekende factor in het serum van bepaalde patienten, In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de gebruikte methoden en materialen. De uitvoering van de

 3. Effect en proces: over het begin en het einde van een psychotherapie

  NARCIS (Netherlands)

  Schnabel, P.; Sorbi, M.J.

  1993-01-01

  Psychotherapie wordt beoordeeld op haar resultaten, maar nog steeds is daarover weinig met zekerheid bekend. De aandacht van psychotherapeuten richt zich ook meer op een goed begin dan op een goed einde. Om de effecten van psychotherapie adequaat to kunnen vaststellen moet een onderscheid worden

 4. EU is een piramide op z'n kop : [online interview

  NARCIS (Netherlands)

  J.W. (Jaap) de Zwaan

  2012-01-01

  De EMU is volgens Jaap de Zwaan, de nieuwe Haagse lector Europese Integratie, eigenlijk alleen maar een MU, want gemeenschappelijk economisch beleid is er nooit gekomen. Als het aan hem ligt, wordt de EU gewoon een aparte staatsvorm. [tekst van een kort interview met Jaap de Zwaan in online

 5. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  OpenAIRE

  Kool, de, S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groep telers informatie krijgen over energiebesparingsmogelijkheden en deze mogelijkheden durven benutten, waardoor de energiebesparing op sectorniveau zal toenemen. Door middel van een stakeholderanal...

 6. 3D Printing verbindt Fontys Instituten : De basis voor een verdere samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Ing. Ricardo Abdoel

  2015-01-01

  De wereld verandert in een razend tempo. Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op mens en maatschappij. Het verandert niet alleen onze manier van werken maar ook onze manier van leven. Steeds meer disciplines hanteren technologie als basis om in een professionele omgeving het werk

 7. In-vitrovlees: yuck!(?) : een eerste verkenning van een eerste reactie

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der C.N.

  2010-01-01

  In de zoektocht naar nieuwe eiwitbronnen vormt in-vitrovlees één van de sporen. Het idee is om uit dierlijke stamcellen spierweefsel te laten groeien, ofwel vlees, met behulp van weefselkweektechnieken. Daarvoor zijn dierlijke cellijnen nodig, maar dieren komen er niet aan te pas. Daarnaast is de

 8. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian ter Haar

  2010-09-01

  Full Text Available On the move! About organizational identity formation in a changing context How does the identity of an organization develop in a permanently changing environment on which it depends and with which it is intertwined through networks? This question forms the subject of a case study performed by the Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB. Tackling problems and attaining goals requires the exchange and combination of goods, services and expertise. To achieve that, organizations work together in networks. Social problems, however, tend to be complex because they involve different parties with different backgrounds and different interests. Moreover, constant changes in the environment constantly require a response from organizations to safeguard their position. Confronted with changes, organizations are faced with dilemmas. These dilemmas reveal value contrasts that organizations have to deal with and that lead them to constantly reconsider their identity. Dilemmas and decision-making have been selected as the starting point for data collection in the study, the results of which show that, in order to preserve its mission, the NISB is constantly adapting its identity to suit the environment. In other words, a robust working method and a stable mission constantly create a new interactive identity. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context Hoe ontwikkelt de identiteit van een organisatie zich in een permanent veranderende omgeving waarmee zij via netwerken verweven is en waarvan zij afhankelijk is? Deze vraag is onderwerp van een casestudy, uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB. Bij de aanpak van problemen en het realiseren van doelstellingen is uitwisseling en bundeling van goederen, diensten en expertise noodzakelijk. Daartoe werken organisaties samen in netwerken. Maatschappelijke problemen zijn dikwijls complex omdat

 9. Weer aan 't werk: reïntegratie van langdurig zieken en Wao'ers bij een groot bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Haselen, D.A. van; Lenshoek, D.E.; Dijk, F. van; Boer, S. de; Hellinga, P.; Koffeman, C.

  1988-01-01

  Dit rapport bevat een verslag van een onderzoek naar de reïntegratie van WAO'ers en langdurig zieken bij een groot bedrijf. De doelstelling van het onderzoek was tweeledig: 1. inzicht verwerven in omstandigheden of factoren die reïntegratie in positieve of negatieve zin beïnvloeden; 2. een methode

 10. Handleiding Qualidem : Een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 1

  NARCIS (Netherlands)

  D. Mellenbergh; Dr. J. de Lange; T. Ettema; R. Dröes; M. Ribbe

  2005-01-01

  Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnen er steeds vaker publicaties over kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Maar wat bedoelen we precies met Kwaliteit van Leven? Voor de een zal het een gelukkig huwelijk zijn, voor de ander een goede gezondheid of een prettige jeugd voor de

 11. Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liesbeth Naessens

  2015-09-01

  ministers centraal te staan. Niet alleen om de kloof tussen het zorgaanbod en het zelfstandig wonen in de sociale huisvesting te dichten, maar ook om de toegang tot de sociale huisvesting voor bepaalde kwetsbare doelgroepen te faciliteren. Zo kan immers het sociale grondrecht op wonen gerealiseerd worden. Vanuit de vaststelling dat sommige samenwerkingsprojecten moeilijk te realiseren zijn binnen de bestaande regelgeving, kregen de geselecteerde projecten de mogelijkheid om te opereren binnen een regelluw kader. Het doel was om de knelpunten en obstakels in de samenwerking tussen beide beleidsdomeinen te signaleren en na te gaan of de regelgeving in de toekomst aangepast moet worden.  Het project “(Proefwonen met ondersteuning” uit Halle waarover we hier rapporteren is één van de elf geselecteerde experimenten. Dit project trachtte de doorstroom van twee specifieke kwetsbare doelgroepen naar sociale huisvesting te bevorderen, namelijk: personen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten. Zie ook Folens (2013 voor een gelijkaardig project in Midden-West-Vlaanderen.

 12. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 13. Switching off silent power guzzlers. Switching off sockets via computer or smartphone; Stille stroomvreters te lijf door actief uit te schakelen. Stopcontacten uitschakelen via computer of smartphone

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Segers, M.

  2012-10-15

  Copying machines, coffee machines, boilers and computers often remain switched on after office hours. It is estimated that about 20 per cent can be saved on the energy bill by switching off this type of equipment. A competitive element and new gadgets can even make this fun [Dutch] Kopieermachines, koffieautomaten, boilers en computers blijven vaak na kantoortijd nog aanstaan. Er is naar schatting tot 20 procent op de elektriciteitsrekening te besparen door dit soort apparaten uit te zetten. Een wedstrijdelement en nieuwe gadgets moeten het bovendien nog leuk maken ook.

 14. Real EPC. A method to assess the energy efficiency of newly built houses in practice; Reele EPC. Een methode voor de beoordeling van de energieprestatie van nieuwbouwwoningen in de praktijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menkveld, M.; Sipma, J.M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Cozijnsen, E.; Leidelmeijer, K. [RIGO research en Advies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-12-15

  In this report we describe a method to compare the energy performance in use with the energy performance calculation of newly build houses. We put the average real energy use of a project in the calculation method of the energy performance of new houses. In that way we could compare the energy performance of the building permit with the real performance in practice. Because the calculation method normalizes the energy use of a house by its user surface and surface of building shell, the energy performance of different projects could be compared also when the projects exist of different dwelling types. Also the energy performance of different energy concepts could be compared such as all-electric houses with a heat pump or houses with a gas fired condensing boiler [Dutch] Agentschap NL is betrokken bij veel nieuwbouwprojecten. Een grote vraag is altijd of in de praktijk ook de prestaties worden gehaald die van te voren werden verwacht. Agentschap NL heeft voorgesteld hiervoor een maat te ontwikkelen, namelijk de Reele EPC. ECN heeft deze methodiek uitgewerkt om van woningbouwprojecten de energieprestatie in de praktijk te vergelijken met de geplande EPC. Het idee is dat de energieprestatie in de praktijk wordt uitgedrukt in een reële EPC (de R-EPC)

 15. Digitale inhoud en consumentenkooprecht : Een groot bezwaar en een kleine wijziging

  NARCIS (Netherlands)

  Neppelenbroek, E.D.C.

  2014-01-01

  Met de voorgestelde wijze van implementatie van de Europese Richtlijn consumentenrechten worden de bepalingen over consumentenkoop grotendeels vant toepassing op digitale inhoud die niet op dragers wordt geleverd. Hiermee lijkt het consumentenkooprecht van toepassing te worden op alle overeengekomen

 16. Can supercritical oxidation of sewage sludge be an alternative for supercritical gasification?; Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rulkens, W. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wentink, J. [Horizon Solutions, Leiden (Netherlands)

  2013-05-15

  In the context of the development of The Energy Factory a number of technologies has been identified that may be interesting to develop further. Two of these techniques relate to the conversion of sludge in supercritical water: supercritical gasification of sludge and supercritical oxidation of sludge [Dutch] In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieen geidentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken hebben betrekking op de conversie van slib in superkritisch water: superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie.

 17. Recht en politiek in een tijd van globalisering

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnenburg, L.F.P.

  2011-01-01

  Wat betekenen de sterk toegenomen migratie in de wereld en de gestage totstandkoming van een wereldmaatschappij voor de manier waarop we onszelf en de ander zien? Wat zijn de gevolgen van deze globalisering voor ons begrip van politiek en voor de vorming van nationale en culturele identiteiten? Op

 18. De taal van oplossingen: een empirisch begrippenkader voor oplossingsgerichte interactie

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijk, D.J.

  2013-01-01

  De research focus betreft de effectiviteit van oplossingsgericht werken (OGW). Uit de literatuur blijkt dat typische OG-technieken, zoals de mirakelvraag, de schaalvraag en de presuppositionele vraag, effectief zijn. De onderzoeksvraag luidt: wat maakt dat ze effectief zijn? Er wordt allereerst een

 19. Voorstel voor een wolvenplan voor Nederland : versie 2.0.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2013-01-01

  Eind 19e eeuw werd in Nederland de laatste wolf (Canis lupus) geschoten en in de 20ste eeuw was de wolf in bijna geheel Europa uitgeroeid. Vanaf het einde van de 20ste eeuw is de wolf echter bezig aan een opmars vanuit de resterende brongebieden in onder andere Spanje, Italië, Griekenland, de Balkan

 20. Betoveren, onttoveren, hertoveren: Een etnografie van het vieren

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, H.G.G.M.

  2015-01-01

  Henk Driessen behandelt in zijn afscheidscollege drie seizoensriten: de carnavaleske boujloud in Marokko die gekoppeld is aan het grote offerfeest; het carnaval in Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko; en het Moren en Christenenfeest in Alcoi (Oost- Spanje). Deze gevalsstudies maken deel uit van

 1. Effecten van telematica op een 21e eeuws stedelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Meijdam, J.; Westerman, M.; Hamerslag, R.

  1993-01-01

  Toepassing van telematica in het verkeer en vervoer is een methode ter vermindering van de huidige problemen van het stedelijk functioneren (congestie, milieuvervuiling). De effecten van telematica zouden echter averechts kunnen zijn wanneer niet terdege rekening wordt gehouden met de ruimtelijke

 2. Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks

 3. Een internationale bachelor Social Work : eindrapportage internationale bachelor Social Work

  NARCIS (Netherlands)

  Frank Salemans

  2006-01-01

  Vergelijkende Europese studie in opdracht van Kees van Aken, toenmalig directeur van de opleiding Social Work i.o. van de Hogeschool Zuyd, naar welke verschillende varianten er mogelijk zijn als er gesproken wordt over een Internationale Bachelor Social Work - Maastricht. Op welke manieren zijn er

 4. Parodontitis en diabetis mellitus: een wederzijdse beïnvloeding

  NARCIS (Netherlands)

  Loos, B.G.; Teeuw, W.J.

  2014-01-01

  Al decennialang wordt er gespeculeerd over de causale relatie tussen parodontitis en diabetes mellitus. Veel studies hebben aangetoond dat deze ziekten elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Insulineresistentie speelt een belangrijke rol in de biopathologie van diabetes type 2. Door deze resistentie

 5. Is het aanraden van een tongreiniger evidence based?

  NARCIS (Netherlands)

  Slot, D.E.; van der Weijden, F.

  2011-01-01

  In het kader van haar master 'evidence-baed practice' schreef mondhygiënist Marjolijn van der Sleen een systematisch review over de effectiviteit van tonreinigen op mondgeur en tongbeslag. Er is door haar gezicht in drie databases (PubMed-MEDLINE, EMBASE and Cochrane-CENTRAL).

 6. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 7. Startup : Jouw zoektocht naar een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Coelman, B. (Berrie)

  2014-01-01

  Dit ebook gaat over hoe je een kansrijke Startup wordt. Ongelooflijk veel wijsheid van veel deskundigen is samengekomen in dit (digitale) werkboek. Op verschillende manieren word je in dit boek uitgedaagd: invuloefeningen, lees - en nadenkwerk, schrijfopdrachten en toetsen van je verbeterde idee aan

 8. Een huis voor humanisten : het Humanistisch Verbond (1946-2006)

  NARCIS (Netherlands)

  Gasenbeek, A.; Brabers, J.; Kuijlman, W.J.

  Het Humanistisch Verbond (HV) kent een bewogen geschiedenis. In de eerste twee decennia na de oprichting in 1946 stond de strijd voor gelijkberechtiging van humanisten en buitenkerkelijken voorop. Toen halverwege de jaren zestig het Verbond algemene maatschappelijke erkenning had verworven, zette

 9. Gezondheid: een belangrijk thema voor verkeer en vervoer

  NARCIS (Netherlands)

  Dijst, M.J.

  2013-01-01

  Het is een bekend gegeven dat als gevolg van de toepassing van hogere vervoerssnelheden de actieradius van mensen, maar ook van goederen enorm is toegenomen. Wat meer dan honderd jaar geleden begon met de introductie van railsystemen en na de Tweede Wereldoorlog met het massaal gebruik van de auto,

 10. Augustinus' geschrift 'De stad van God' (De ciuitate Dei): Een ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 juni 2011 ... Dat thema van de ciuitas Dei ontleent Augustinus onder meer aan de oudtestamentische Psalmen waarin over de stad van. God wordt gesproken (zie ciu. 11,1 waar Ps 45:5; 47:2 en 86:3 worden geciteerd1). Wellicht in overeenstemming met een door Aristoteles en Plotinus vermelde klassieke traditie, die.

 11. Activerende didactiek : Een actief lerende leerling in de klas

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Carien; Deinum, Jan Folkert

  2002-01-01

  Carien Bakker en Jan Folkert Deinum doen verslag van een onderzoek uitgevoerd door talendocenten in opleiding aan het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding in Groningen. Zij onderzochten hoe de docenten op hun stagescholen vorm geven aan activerende didactiek, tegen welke problemen ze

 12. E-books bij de RUG : Een update

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 13. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 14. Een oneindig boek (de man zonder eigenschappen van Robert Musil)

  NARCIS (Netherlands)

  Schreurs, M.

  2007-01-01

  In een van de Norton Lectures die de Italiaanse schrijver Italo Calvino in het jaar 1985-1986 op de Harvard University zou gaan houden, worden Robert Musil, Carlo Emilio Gadda, Marcel Proust en James Joyce genoemd als auteurs die romans hebben geschreven die onvoltooid zijn gebleven, omdat deze

 15. Een leven met rotganzen (interview met Bart Ebbinge )

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Ebbinge, B.S.

  2014-01-01

  Veertig jaar onderzocht Bart Ebbinge (Alterra) rotganzen. Hier in ons land, maar vooral ook op zijn vele expedities naar Siberië, waar de vogels in de zomer broeden. Op 7 april vond bij uitgeverij Atlas in Amsterdam de presentatie plaats van De rotgans, een weerslag van vier decennia studie. De

 16. 20 jaar Metro: de strategie van een overlever

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Piet Bakker

  2015-01-01

  [Voor Full text zie Link (bij abonnement)] Metro bestaat 20 jaar. Op 13 februari 1995 werd de eerste gratis Metro in Stockholm uitgedeeld. In 2014 worden er in 24 landen ruim 8 miljoen Metro’s verspreid. Maar het concern heeft een draai van 180 graden gemaakt en lijkt in weinig opzichten op het

 17. Shinto : Een geschiedenis van Japanse goden en heiligdommen

  NARCIS (Netherlands)

  Teeuwen, Mark

  2004-01-01

  In het Japanse landschap zijn shintoheiligdommen en -heiligdommetjes even onontkoombaar als kersenbloesem en karaokebars. Men vindt ze op verlaten bergtoppen en op de daken van kantoorgebouwen, tussen landelijke rijstvelden en in drukke winkelstraten. Dat shinto een centraal element is van de

 18. Het gelijk van Peter Singer: een ethische analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2004-01-01

  Volgens Peter Singer maakt de mens zich schuldig aan speciecisme, discriminatie van dieren t.o.v. mensen zuiver en alleen omdat we tot verschillende soorten behoren. Singers ethiek is omstreden, zoals mr. dr. M. de Blois betoogt in zijn artikel "Bij de beesten af. Een beschouwing over de ethiek van

 19. Search for the limit. Analysis of the hourly natural gas consumption of fruit-vegetable- and rose businesses, measured in a cold period; Op zoek naar de grens. Een analyse van het gasverbruik per uur op vrucht-groente- en rozenbedrijven gemeten in koude periode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ravensbergen, P.; Benninga, J.; Vernooy, C.J.M.

  2002-11-01

  Based on the title analysis the hourly consumption of natural gas can be modelled and estimated for the title greenhouse businesses. The most important factors that determine the maximum consumption are the difference between ambient and indoor temperature, wind speed and solar radiation. [Dutch] In dit onderzoek zijn de belangrijkste invloeden op het gasverbruik op uurbasis op bedrijfsniveau gekwantificeerd in de koudste periode van het jaar. Hierdoor wordt het mogelijk om het gasverbruik per uur bij extreme koude te schatten. Dit is nodig omdat in de geliberaliseerde markt de maximale hoeveelheid gas per uur voor een belangrijk deel de kosten voor het aardgas bepaalt. Belangrijkste factoren die het maximumgasverbruik per uur bepalen zijn het verschil in buiten- en binnentemperatuur (delta T), de windsnelheid en instraling. De spreiding tussen de bedrijven is groot, ondermeer als gevolg van verschillen in bedrijfskenmerken. Door het gebruik van energieschermen wordt het gasverbruik per uur met gemiddeld 37% verlaagd. In vergelijking met de vruchtgroentebedrijven hebben de rozenbedrijven met assimilatiebelichting en eigen w/k-installatie een gemiddeld 24% hoger gasverbruik per uur. Overdag verlaagt de instraling het gasverbruik. Voor bedrijven met een scherminstallatie, die 's nachts wel schermen en overdag niet, valt bij extreme koude het maximumgasverbruik per uur overdag. Er is een model ontworpen om het gasverbruik per uur te schatten. Deze schatting kan voor de ondernemer als basis dienen voor de berekening hoe te kunnen anticiperen op de vernieuwde tariefstructuur.

 20. Energetic nature on and around Veluwe. Biomass as a resource for a green economy; Energieke natuur op en rond de Veluwe. Biomassa als grondstof voor een groene economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Soest, J.P. [Advies voor Duurzaamheid, Klarenbeek (Netherlands); Blom, M. [CE, Delft (Netherlands)

  2006-10-15

  The possibility to produce more biomass from the nature reserve Veluwe in the mid-part of the Netherlands in combination with preserving the nature in this area has been elaborated. [Dutch] De mogelijkheid om meer biomassa voor energie op en rond de Veluwe te winnen zodanig dat de natuur er door wordt versterkt wordt is in dit rapport uitgewerkt. Daarmee kan biomassa een welkome bijdrage zijn aan behoud en ontwikkeling van de natuur. De actualiteit, bijvoorbeeld recente rapporten van de Rekenkamer en het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP), wijst uit dat het natuurbeleid niet op schema ligt; nieuwe 'motoren' achter natuurontwikkeling zijn dringend gewenst. Ook uit oogpunt van transitie naar een duurzame energiehuishouding is 'Energieke natuur' van belang. In veel energiescenario's groeit het aandeel van biomassa, maar er zijn grote zorgen dat deze ontwikkeling ten koste gaat van natuur, biodiversiteit en voedselproductie. Het hier beschreven concept laat zien dat biomassa, mits goed georganiseerd, een positieve bijdrage kan leveren.

 1. Focus on blends. An analysis of the bunker fuel chain; Blends in beeld. Een analyse van de bunkerolieketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Smit, M.E.; Faber, J.; Van Grinsven, A.

  2011-05-15

  Bunker oil is an important activity in the Dutch economy: annual more than 20,000 ships 'bunker' fuel oil in the port of Rotterdam. Because of a number of incidents there are questions about possible blending of hazardous waste into fuel oil. This report aims to provide insight into bunker oil, blend materials, parties involved in the chain and risks of blending hazardous waste. It was commissioned by the VROM Inspectorate, for its role as supervisor of waste flows in the Netherlands. [Dutch] Bunkerolie staat voor een belangrijke activiteit in de Nederlandse economie: jaarlijks 'bunkeren' meer dan 20.000 zeeschepen in de Rotterdamse haven stookolie. Vanwege een aantal incidenten zijn er vragen over mogelijke bijmenging van gevaarlijk afval in stookolie. Dit rapport beoogt inzicht te geven in bunkerolie, blendmaterialen, partijen in de keten en risico's op bijmenging van gevaarlijk afval. Het is opgesteld in opdracht van de VROM-Inspectie, ten behoeve van haar rol als toezichthouder op ketens van afvalstromen.

 2. Blauwverkleuring Anthurium: Een verkenning van oorzaken via een driedelig onderzoek: enquête, literatuur en oriënterende proeven

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Victoria, N.

  2008-01-01

  Blauwverkleuring van het schutblad bij rode Anthurium soorten is een groot probleem in de Anthuriumteelt. De verkleuring heeft zijn oorsprong in de teelt, is nauwelijks zichtbaar op het moment van oogsten, maar verergert na de oogst zodanig dat de bloemen onverkoopbaar worden. Blauwverkleurde

 3. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Allaert

  2012-12-01

  respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 4. De Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15) als screeningsinstrument voor depressieve stoornissen door paramedici en Verpleegkundigen bij cliënten na een beroerte in een verpleeghuis?

  NARCIS (Netherlands)

  Erik van de Mortel; Bert de Swart

  2011-01-01

  Depressie komt vaak voor na een beroerte en algemeen wordt aangenomen dat dit van grote invloed is op de behandelmogelijkheden en -resultaten. Het is een onafhankelijke determinant voor de prognose van herstel van ADL-vaardigheid. Aangezien paramedici en verpleegkundigen, door het intensieve

 5. Inzicht door onderdompeling Een reactie op Bart Van de Putte, Henk de Smaele en Dirk Jan Wolffram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Hein Furnée

  2014-09-01

  halffabrikaat kunnen zijn. Furnée geeft Henk de Smaele volledig gelijk dat zijn onderzoek zou hebben geprofiteerd van een meer diepgaande reflectie op de manier waarop verschuivingen in de ruimtelijke bewegingsvrijheid van vrouwen kunnen worden gerelateerd met politieke en economische emancipatie. In reactie op Dirk Jan Wolffram herneemt Furnée enkele voorbeelden uit zijn studie waaruit blijkt hoe politieke praktijken in plaatsen van vertier van invloed waren op de lokale en nationale politiek, zonder echter te resulteren in een lineair proces van toenemende politieke participatie enrepresentatie.

 6. Thermal energy storage. Towards optimal use of geothermal energy; Warmte- en koudeopslag. Naar een optimale benutting van bodemenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brinkman, I.; Aerts, R.J.J.; Brans, E.H.P. [Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  When installing and exploiting thermal energy storage systems (TES), a multitude of regulations from various angles need to be taken into account. In this article, the following questions are answered: (1) which regulations are particularly relevant for TES projects, (2) how can parties involved in TES take these regulations into account, and (3) are the involved systems of laws and regulations effectively balanced? [Dutch] Bij de plaatsing en exploitatie van warmte- en koudeopslag systemen (WKO's) dient men rekening te houden met een veelheid aan regelgeving uit verschillende hoeken. De volgende vragen worden beantwoord: (1) welke regels zijn specifiek relevant voor WKO-projecten, (2) hoe kunnen de bij WKO betrokken partijen daarmee rekening houden, en (3) zijn de betrokken stelsels van wet- en regelgeving effectief en met elkaar in balans?.

 7. Water eigen zuiveringssysteem beperkt te gebruiken

  NARCIS (Netherlands)

  Wolters, G.; Verstappen, J.

  1999-01-01

  Het water uit een kleinschalig zuiveringssysteem is (nog) niet bruikbaar als drinkwater voor rundvee. De kwaliteit is sterk aan schommelingen onderhevig en bacteriën, virussen en parasieten vormen een duidelijk risico voor de gezondheid van het vee

 8. A practical model for sustainable operational performance; Een praktisch model voor duurzaam bedrijfspresteren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vlek, C.A.J.; Steg, E.M.; Feenstra, D.; Gerbens-Leenis, W.; Lindenberg, S.; Moll, H.; Schoot Uiterkamp, A.; Sijtsma, F.; Van Witteloostuijn, A. [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2002-07-12

  By means of a concrete model for sustainable operational performance enterprises can report uniformly on the sustainability of their contributions to the economy, welfare and the environment. The development and design of a three-dimensional monitoring system is presented and discussed. [Dutch] Ondernemingen zijn belangrijke pijlers voor een duurzame samenleving. Met een concreet model voor duurzaam bedrijfspresteren kunnen ondernemingen op uniforme wijze rapporteren over de duurzaamheid van hun bijdragen aan economie, welzijn en milieu. In dit artikel wordt de opzet van een driedimensionaal meetsysteem gepresenteerd. Vanuit de samenleving klinkt een aanzwellende roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen, vaak ook duurzaam ondernemen genoemd'. Daarbij wordt meer aandacht gevraagd voor collectieve langetermijnbelangen van economie, welzijn en milieu. Ook internationaal wordt al jaren gediscussieerd over bedrijfsethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sinds september 2000 wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen een begripsmodel ontwikkeld, dat wordt uitgewerkt in een operationeel meetsysteem met diverse praktische functies.

 9. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 10. Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

  OpenAIRE

  Tjon Soei Len, L.

  2014-01-01

  Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst maken ten koste van anderen die al slecht af zijn is onacceptabel, zo is de gedachte. Maar is een consumentenaankoop van een sweatshop-product eigenlijk wel normaal, acceptabel marktgedrag? En hoe zou ...

 11. Inflammatoire longziekten te lijf met enzymremmers

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bosch, Taetske; Dekker, Frans

  2017-01-01

  Een histondeacetylaseremmer, behorend tot een klasse medicijnen die in de kliniek al worden gebruikt voor de behandeling van kanker, bleek in een muismodel effectief tegen COPD. De remmer verminderde de ontstekingsreactie sterk, concludeert Thea van den Bosch op basis van haar promotieonderzoek naar

 12. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,-

 13. Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen: een overzicht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roland Baetens

  2009-06-01

  Full Text Available The Prince Léopold Institute for tropical medicine in Antwerp: an overview The struggle against the sleeping sickness in Congo was the major reason for the opening of a School of Tropical Medicine (1906. The edition of new statutes in 1931 at the moment of the transfer to Antwerp conformed the autonomous and neutral character of the Institute. On the other hand, as the person responsible to the community represented by the Ministry of Colonies and – later – the Ministry of Education, she had to publish an annual report on their activities and finances. After the independence of the colony (1960 the teaching and research policy accentuated development aid, and in particular the fight against tropical disease (malaria, sleeping sickness, leishmaniasis ... and HIV (AIDS and Tuberculosis. The Institute delivers postgraduate and master's degrees. Each year, two hundred doctors and nurses attend its classes, and around a hundred students from over the world prepare for their medical degree. The Institute of Tropical Medicine in Antwerp is a ‘center of excellence’ and an important component in an international network that aims for ‘Health for All’.

 14. Compressie van morbiditeit: een veelbelovende benadering om de maatschappelijke consequenties van vergrijzing te verlichten?

  NARCIS (Netherlands)

  B. Klijs (Bart); W.J. Nusselder (Wilma); J.P. Mackenbach (Johan)

  2009-01-01

  textabstractThere is an urgent need for strategies that alleviate the societal consequences of population ageing. A possible strategy is aiming for compression of morbidity. Some of the initial conditions for a compression of morbidity have been invalidated. The life expectancy has shown a much

 15. Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlakveld, W.P.

  2005-01-01

  Young, novice motorists, their crash rates, and measures to reduce them; A literature study The crash rate of young novice motorists is relatively high worldwide. This study searched the literature to see if research had shown what the causes were of this high crash rate. There were two large

 16. Een opgraving nabij de hunebedden D36 en D37 te Valthe

  NARCIS (Netherlands)

  Fens, Richard; Arnoldussen, Stijn

  2015-01-01

  Excavation report for an excavation of the immediate vicinity of two megalithic passage graves (Dutch: hunebedden) of the Funnelbeaker culture (Dutch: TRB) period. Excavation yielded material culture from the Funnelbeaker culture period and Iron Age outbuildings. Remarkable was that stone-quarrying

 17. Te laag opgeleiden en hun (on)welzijn in het werk. Een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ruysseveldt, Joris; Taverniers, John

  2010-01-01

  Almost 10% of the Flemish working population indicates to be under qualified with respect to the job they occupy. In this explorative study the work situation of the under qualified is compared to those who perceive themselves of being over qualified or in a situation of fit between educational and

 18. Christenen en de dood: Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome

  NARCIS (Netherlands)

  Jonckheere, R.M.G.

  2006-01-01

  This Ph.D. dissertation addresses the question of whether the famous catacombs of Rome are a Christian invention. Traditionally archaeologists believe this to be the case. Recently, however, the idea that the catacombs are a typically Christian invention, has been questioned on the basis of a new

 19. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 20. Shifting renewable energy in transport into the next gear. Developing a methodology for taking into account all electricity, hydrogen and methane from renewable sources in the 10% transport target; Hernieuwbare energie in transport naar een hogere versnelling. Ontwikkeling van een methode dat rekening houdt met alle elektriciteit, waterstof en methaan uit hernieuwbare bronnen in de 10% transportdoelsteling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kampman, B.; Leguijt, C.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Wentrup, K.; Dreblow, E.; Gruenig, M. [Ecologic Institute, Berlin (Germany); Schmidt, P.; Wurster, R.; Weindorf, W. [Ludwig-Boelkow-Systemtechnik, Muenchen-Ottobrunn (Germany)

  2012-01-15

  vastgesteld dat 10% van alle in de transportsector gebruikte energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen moet komen. De richtlijn schrijft ook voor welke berekeningsmethoden in deze context gebruikt dienen te worden voor de biobrandstoffen en hernieuwbare elektriciteit die door voertuigen worden gebruikt. Bij biobrandstoffen worden alleen die brandstoffen in de berekening meegenomen die feitelijk in de transportsector worden gebruikt. Voor de bijdrage van elektriciteit uit hernieuwbare bron wordt een iets anders methode gebruikt, omdat deze gewoonlijk aan het elektriciteitsnet wordt onttrokken, waarbij de precieze herkomst van de gebruikte energie niet wordt bijgehouden: in hun berekeningen worden lidstaten daarom geacht het gemiddelde aandeel van hernieuwbare elektriciteit hiervoor te gebruiken. De Richtlijn schrijft ook voor dat, wanneer dat nodig mocht blijken, de Europese Commissie een voorstel moet presenteren waarin wordt aangegeven hoe de totale hoeveelheid door elektrische voertuigen gebruikte hernieuwbare elektriciteit berekend dient te worden en een methodologie wordt gegeven om de bijdrage van waterstof uit hernieuwbare bronnen in de transportsector op te nemen. Daarnaast is er de vraag hoe biomethaan dat in het aardgasnet wordt ingebracht in de 10%-transportdoelstelling moet worden verdisconteerd wanneer voertuigen uit datzelfde net worden gevuld - via een route die vergelijkbaar is met die van elektriciteitsgebruik in de transportsector. Door DG Energie van de Commissie zijn CE Delft, Ecologic Institute en Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) gevraagd ondersteuning te bieden bij het besluitvormingstraject rondom de drie genoemde routes voor transportenergie: hernieuwbare elektriciteit, waterstof en biomethaan, waarbij distributie via landelijke netten plaatsvindt. Dat heeft geleid tot een uitgebreid rapport waarin verschillende methodologische opties worden uitgewerkt en beoordeeld en conclusies worden getrokken voor zowel de korte en middellange termijn (tot 2020

 1. Health effects of wood smoke. A literature review; Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagens, W.I.; Van Overveld, A.J.P.; Fischer, P.H.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Cassee, F.R.

  2012-02-15

  pollution. Such a survey would be particularly relevant in areas where sources of wood smoke and housing are in close proximity. In many cases, providing general recommendations for the burning of wood can result in decreased odour nuisance. However, these recommendations often do not lead to a complaint being resolved satisfactorily. One reason for this is that the avenues open to local government agencies for dealing with undesirable situations are few and primarily limited to voluntary measures. Consequently, complaints of odour nuisance related to the burning of wood are received regularly by municipal public health authorities (GGDs) [Dutch] Hout stoken in open haarden en houtkachels is in Nederland de meest genoemde bron van geuroverlast in de leefomgeving. Ook kan er angst bestaan voor de gevolgen van houtrook voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Op basis van beschikbaar onderzoek is echter niet goed in te schatten in hoeverre deze uitstoot gezondheidseffecten kan veroorzaken. Dit komt onder meer vanwege de grote variatie in samenstelling en dat is gekoppeld aan type kachel of haard, brandstof en stookgedrag. De uitkomsten van verschillende onderzoeken naar het effect van het stoken van hout op de gezondheid zijn divers. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met gezondheidseffecten zien. Voorzover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals verkeer. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidseffecten van houtrook. De

 2. De Carbon Footprint : een belangrijk criterium voor duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Putten, van der K.

  2011-01-01

  De moderne consument vindt het steeds belangrijker om bewuste keuzes te maken. Met 'Ecobranding' en 'Green marketing' kunnen producenten hier handig op inspelen. Door te investeren in milieuvriendelijke teeltmethoden kunnen zij hun producten laten onderscheiden op gebied van duurzaamheid. Maar

 3. Adjusting with care. Building blocks for an integral vision on climate adaptation; Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ligtvoet, W.; Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-09-15

  This study aims to: (a) to give a state-of-the-art of climate change knowledge in the Netherlands (Chapter 2); (b) to map the knowledge on the sensitivity of the focus areas which are outside the field of Delta Programme (Chapter 3); (c) to picture the current policy focus (Chapter 4); (d) to consider the planned Climate Agenda ('Klimaatagenda') with respect to the recently published adaptation strategy of the European Union (Chapter 5); (e) to describe briefly the possible steps to be taken to organize the new adaptation strategy and the required knowledge (chapter 6) [Dutch] Deze studie heeft tot doel: (a) de huidige stand van zaken in beeld te brengen rond de kennis over de klimaatverandering (hoofdstuk 2); (b) de kennis in beeld te brengen over de gevoeligheid van de aandachtsvelden die buiten het domein van het Deltaprogramma vallen (hoofdstuk 3); (c) de huidige beleidsaandacht in beeld te brengen (hoofdstuk 4); (d) de beoogde Klimaatagenda te bezien in het licht van de recent gepubliceerde adaptatiestrategie van de Europese Unie (hoofdstuk 5); (e) een korte beschouwing te geven over de mogelijke stappen die moeten worden gezet voor de organisatie van de nieuwe adaptatiestrategie en de hiervoor benodigde kennisopbouw (hoofdstuk 6)

 4. The C-Box. An integrated indoor climate control using an ICT network. Architecture and analysis of realization options in houses; De C-box. Een geintegreerde binnenklimaatregeling gebruik makend van een ICT-netwerk. Architectuur en analyse van realisatiemogelijkheden binnen woningen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warmer, C.J.; Kamphuis, I.G. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2003-07-01

  essential constraint is that information can be obtained on the user profile and user wish. The information model is worked out further in a number of protocol and interface definitions, which form the basis for an experimental setting. In this experimental setting, a C-Box has three connection types: a connection to the temperature sensor and heating installation, a standard IP-connection and a connection to a home network bus. Before going into implementation a number of bottlenecks in the C-Box concept have to be solved. Energy saving will nor easily become a major reason for investment in home networks. However, in the near future it might integrate with emerging home network markets for security and care systems and entertainment. Also the cost in money and energy of the hardware are expected to be solved in the near future, since wireless components and sensors are becoming cheaper in cost and energy use (lifetime batteries). In appendix B a proposal has been defined for a demonstration project for the C-Box concept acting within the constraints identified in this report: technical realisation; integration with security and care systems; proof of cost and energy saving in practice; and the essential user interaction. [Dutch] In de utiliteitsbouw hebben gebruik van centrale energiemanagement- en gebouwbeheerssystemen geleid tot een verbetering van energie- en kostenefficiency. In het SMART project is gedemonstreerd dat een intelligent beheer middels een adaptief comfort management systeem in een kantooromgeving kan leiden tot een verbeterd thermisch comfort waarbij bovendien op energie en kosten wordt bespaard. Dit wordt vooral bereikt door kennis te benutten van het dynamisch gedrag van een gebouw, zijn installaties en zijn bewoners. De doelstelling van het C-Box project kan als volgt worden geformuleerd: Het verrichten van onderzoek naar en ontwikkeling wn een logisch en fysiek model voor een comfortnetwerk voor woningen, waarin communicatie tussen een centrale, op

 5. Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems: van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, J.H.; Pol, van der J.J.C.; Klok, T.C.; Römkens, P.F.A.M.; Lahr, J.; Wessels, Y.; Leemkule, van de M.A.; Spaan, K.; Ruiter, de H.R.G.; Jong, de J.H.

  2003-01-01

  In dit project wordt een gefaseerde aanpak gevolgd. De eerste fase behelst de ontwikkeling van methodiek voor een kwetsbaarheidsanalyse van natuurdoelen voor bodemverontreiniging en toepassing daarvan in twee praktijkgevallen. In deze pilotfase werd ter voorbereiding van het onderzoek in afstemming

 6. Thema’s en trends in tien jaar zorgvastgoed : Een analyse van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2008-2016

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voordt, Theo; Veuger, Jan

  2017-01-01

  Zorgvastgoed neemt in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed een steeds prominentere plaats in. Waar de eerste Barometers nog volledig gefocust waren op gemeentelijk vastgoed, wordt vanaf 2013 een groeiend deel aan zorgvastgoed gewijd, met als kernboodschap: meer marktwerking, extramuralisering en

 7. Doelmatigheid van TENS-therapie bij subacute lumbosacrale radiculaire pijn (≤ 6 maanden) in vergelijking met een transforaminale epidurale injectie

  NARCIS (Netherlands)

  E.E. Vegt; K.D. Meijers-Verhoeven; Dr. J.H. Groenewoud

  2015-01-01

  Introductie Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie (TENS) kan een bijdrage leveren aan de behandeling van lumbosacrale radiculaire pijn (LRP) maar wordt wegens onvoldoende evidence niet als standaard geadviseerd. Doel Vergelijken van het effect van TENS-behandeling met een transforaminale

 8. Cellulaire membranen en membraangebonden enzymen bij vitamine E gebrek. Een morfologisch, cytochemisch en biochemisch onderzoek van de eendelever

  NARCIS (Netherlands)

  Hulstaert, Ceasar Emmanuel

  1974-01-01

  In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een morfologisch, cytochemisch en biochemisch onderzoek van een aanlal cellulaire membranenin de leverparenchymcel van de Peking eend bij vitamine E gebrek. ... Zie: Samenvatting

 9. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 10. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 11. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 12. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 13. Advies over de natuurtoets i.v.m. de bouw en exploitatie van een middelgrote windturbine in Zwijndrecht

  OpenAIRE

  Everaert, Joris

  2014-01-01

  Voor de geplande plaatsing van een middelgrote windturbine in Zwijndrecht werd een natuurtoets opgemaakt. In dit advies wordt nagegaan of de mogelijke effecten van de windturbine voldoende grondig en correct beoordeeld zijn en of er nog onderzoeksnoden zijn. Voor de geplande plaatsing van een middelgrote windturbine in Zwijndrecht werd een natuurtoets opgemaakt. In dit advies wordt nagegaan of de mogelijke effecten van de windturbine voldoende grondig en correct beoordeeld zijn en of er no...

 14. De introductie van een plan-m.e.r.-beoordeling in de Nederlandse m.e.r.-regelgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boeve, M.N.; Groothuijse, F.A.G.

  2011-01-01

  De Nederlandse regelgeving inzake milieueffectrapportage (m.e.r.) kent tot op heden alleen een plan-m.e.r.-plicht. In dit onderzoek is bezien in hoeverre een plan-m.e.r.-beoordeling in de Nederlandse m.e.r.-regelgeving kan worden verankerd. Daartoe is onderzocht of de introductie van een

 15. De invloed van positieve en negatieve feedback op het zelfvertrouwen van cliënten met een eetstoornis

  NARCIS (Netherlands)

  Slagmolen, C.J.J.; Kamphuis, J.H.; Wigboldus, D.H.J.; Probst, M.; Linden, J. van der

  2009-01-01

  Een gebrek aan zelfwaardering kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en het voortduren van eetstoornissen. In dit onderzoek zijn de gevolgen van positieve en negatieve feedback op de impliciete en expliciete zelfwaardering bestudeerd bij vrouwen met een eetstoornis in vergelijking met

 16. Glomerulaire proteinurie. Een onderzoek naar de uitscheiding van serumeiwitten en van polyvinylpyrrolidon in de urine bij het nefrotisch syndroom

  NARCIS (Netherlands)

  Arisz, Lambertus

  1973-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek over enkele aspecten van de uitscheiding van macromoleculen in de urine. Na een overzicht over de in de literatuur vermelde resultaten betreffende de selectiviteitsbepaling bij patienten met een nefrotisch syndroom, wordt

 17. Naar een bemonsteringsmethodiek voor Xanthomonas fragariae in aardbei : verdeling van Xanthomonas fragariae in twee natuurlijk-besmette vermeerderingsgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Been, T.H.; Kastelein, P.; Wolf, van der J.M.

  2008-01-01

  In november 2007 werden twee percelen met aardbeivoortkwekingsmateriaal, natuurlijk geïnfecteerd met X. fragariae, systematisch bemonsterd. Op een plot met een oppervlakte van ca. 100 m2 werden van ca. 120 planten rond een symptomatische plant, de (negen) samengestelde bladeren geanalyseerd op

 18. Een menselijk geluid: het effect van reactieve en proactieve webcare op merkevaluaties

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, L.M.; van Noort, G.; Bronner, F.; Bronner, A.E.; Dekker, P.; de Leeuw, E.; Paas, L.J.; de Ruyter, K.; Smidts, A.; Wieringa, J.E.

  2012-01-01

  Met de komst van social media kunnen consumenten moeiteloos hun ongenoegen over producten en diensten met een groot aantal andere consumenten delen. Online klagen is daarmee verworden tot een sociaal fenomeen met negatieve gevolgen voor de manier waarop (potentiële) consumenten bedrijven en merken

 19. Een schatting van de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Elhorst, J.P.

  1986-01-01

  Dit verslag geeft een beschrijving van het onderzoek dat is verricht naar de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland. De produktiefunctie geeft een verband weer tussen het inzetten van capaciteitsbepalende en -benuttende produktiemiddelen aan de ene kant en het uitzetten

 20. Van psychosomatosen via somatoforme klachten nu maar weer eens naar medisch onverklaarde klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, J.J.L.

  2010-01-01

  Dit artikel is een reactie op het artikel ‘Stressreacties in het lichaam spelen een geringe rol bij medisch onverklaarde klachten’ van Jan Houtveen en Lorenz van Dooren, GZ-psychologie 1, 2010. In de jaren zestig, zeventig en tachtig kwam de buitenlandse invloed op de klinisch psychologie niet