WorldWideScience

Sample records for een co2-neutrale stad

 1. CO2-neutral cities. Apeldoorn, Heerhugowaard, Tilburg [Netherlands]; CO2-neutrale steden. Apeldoorn, Heerhugowaard, Tilburg

  Roos, J.; Braber, K.; Voskuilen, Th.; Manders, H.; Rovers, V.

  2007-11-16

  The three Dutch cities of Apeldoorn, Heerhugowaard and Tilburg asked BuildDesk to undertake a survey of the options for realizing a CO2 neutral energy supply in their cities. In principle, this entails direct energy consumption for living, working (incl. industry) and mobility. With the developed 'Road maps towards CO2 neutral' each city holds their own guideline with which they can suit the action to the word. [mk]. [Dutch] De drie steden Apeldoorn, Heerhugowaard en Tilburg hebben BuildDesk de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid om een CO2-neutrale energievoorziening in hun stad te realiseren. Daarbij gaat het in principe om het directe energiegebruik voor wonen, werken (incl. industrie) en mobiliteit. Met de ontwikkelde 'Roadmaps naar CO2-neutraal' heeft elke stad een eigen richtsnoer in handen waarmee ze actief de daad bij het woord kan voegen.

 2. Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?

  Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.; Boxtel, van M.

  2015-01-01

  De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met

 3. Water en de stad, een LAT relatie ...

  Kuypers, V.H.M.; Jonkhof, J.F.

  2006-01-01

  Water en de stad lijken soms veel van elkaar te houden, dan weer van elkaar vervreemd te zijn. Dit terwijl de meeste steden in hun historische oorsprong altijd aan het water werden gevestigd. Reden daarvoor was dat er vele voordelen waren verbonden - ten opzichte van alle andere mogelijke vestigings

 4. Verdienmodellen voor stadslandbouw : vijf strategieën om een bedrijf succesvol op de stad te richten

  Vijn, M.P.

  2015-01-01

  Stadslandbouw is op de stad gerichte landbouw, soms in de stad, soms in de buurt van de stad. Het biedt stedelingen vers voedsel en activiteiten in combinatie met een aantrekkelijke leefomgeving en ondernemers een afzetmarktmarkt voor vers voedsel en gerelateerde diensten in interactie met de stedel

 5. Bomen : een verademing voor de stad

  Hiemstra, J.A.; Schoenmaker-van der Bijl, E.; Tonneijck, A.E.G.; Hoffman, M.H.A.

  2008-01-01

  Uit onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het effect van bomen en andere vormen van groen op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. De brochure geeft een overzicht van de huidige kennis (o.a. fijnstof). De intentie is om deze kennis zo praktisch mogelijk te

 6. CO2-Neutral Fuels

  Goede, A.; van de Sanden, M. C. M.

  2016-01-01

  Mimicking the biogeochemical cycle of System Earth, synthetic hydrocarbon fuels are produced from recycled CO2 and H2O powered by renewable energy. Recapturing CO2 after use closes the carbon cycle, rendering the fuel cycle CO2 neutral. Non-equilibrium molecular CO2 vibrations are key to high energy

 7. CO2-Neutral Fuels

  Goede, Adelbert; van de Sanden, Richard

  2016-06-01

  Mimicking the biogeochemical cycle of System Earth, synthetic hydrocarbon fuels are produced from recycled CO2 and H2O powered by renewable energy. Recapturing CO2 after use closes the carbon cycle, rendering the fuel cycle CO2 neutral. Non-equilibrium molecular CO2 vibrations are key to high energy efficiency.

 8. CO2-Neutral Fuels

  Goede, A.; van de Sanden, M. C. M.

  2016-01-01

  Mimicking the biogeochemical cycle of System Earth, synthetic hydrocarbon fuels are produced from recycled CO2 and H2O powered by renewable energy. Recapturing CO2 after use closes the carbon cycle, rendering the fuel cycle CO2 neutral. Non-equilibrium molecular CO2 vibrations are key to high energy

 9. De tijdelijke stad: naar een strategie van geleidelijk ruimtegebrek

  Drosten, M.; Verheul, W.J.

  2015-01-01

  Steeds vaker zien we tijdelijke initiatieven gebruik nemen van leegstaand vastgoed en ongebruikte locaties. Variërend van een pop-up store of tijdelijk restaurant in een leegstaand winkelpand, tot een stadsstrand of complex voor creatieve ondernemers. Sommige van die initiatieven zijn heel populair,

 10. CO2-neutral fuels

  Goede, A. P. H.

  2015-08-01

  The need for storage of renewable energy (RE) generated by photovoltaic, concentrated solar and wind arises from the fact that supply and demand are ill-matched both geographically and temporarily. This already causes problems of overcapacity and grid congestion in countries where the fraction of RE exceeds the 20% level. A system approach is needed, which focusses not only on the energy source, but includes conversion, storage, transport, distribution, use and, last but not least, the recycling of waste. Furthermore, there is a need for more flexibility in the energy system, rather than relying on electrification, integration with other energy systems, for example the gas network, would yield a system less vulnerable to failure and better adapted to requirements. For example, long-term large-scale storage of electrical energy is limited by capacity, yet needed to cover weekly to seasonal demand. This limitation can be overcome by coupling the electricity net to the gas system, considering the fact that the Dutch gas network alone has a storage capacity of 552 TWh, sufficient to cover the entire EU energy demand for over a month. This lecture explores energy storage in chemicals bonds. The focus is on chemicals other than hydrogen, taking advantage of the higher volumetric energy density of hydrocarbons, in this case methane, which has an approximate 3.5 times higher volumetric energy density. More importantly, it allows the ready use of existing gas infrastructure for energy storage, transport and distribution. Intermittent wind electricity generated is converted into synthetic methane, the Power to Gas (P2G) scheme, by splitting feedstock CO2 and H2O into synthesis gas, a mixture of CO and H2. Syngas plays a central role in the synthesis of a range of hydrocarbon products, including methane, diesel and dimethyl ether. The splitting is accomplished by innovative means; plasmolysis and high-temperature solid oxygen electrolysis. A CO2-neutral fuel cycle is

 11. CO2-neutral fuels

  Goede A. P. H.

  2015-01-01

  Full Text Available The need for storage of renewable energy (RE generated by photovoltaic, concentrated solar and wind arises from the fact that supply and demand are ill-matched both geographically and temporarily. This already causes problems of overcapacity and grid congestion in countries where the fraction of RE exceeds the 20% level. A system approach is needed, which focusses not only on the energy source, but includes conversion, storage, transport, distribution, use and, last but not least, the recycling of waste. Furthermore, there is a need for more flexibility in the energy system, rather than relying on electrification, integration with other energy systems, for example the gas network, would yield a system less vulnerable to failure and better adapted to requirements. For example, long-term large-scale storage of electrical energy is limited by capacity, yet needed to cover weekly to seasonal demand. This limitation can be overcome by coupling the electricity net to the gas system, considering the fact that the Dutch gas network alone has a storage capacity of 552 TWh, sufficient to cover the entire EU energy demand for over a month. This lecture explores energy storage in chemicals bonds. The focus is on chemicals other than hydrogen, taking advantage of the higher volumetric energy density of hydrocarbons, in this case methane, which has an approximate 3.5 times higher volumetric energy density. More importantly, it allows the ready use of existing gas infrastructure for energy storage, transport and distribution. Intermittent wind electricity generated is converted into synthetic methane, the Power to Gas (P2G scheme, by splitting feedstock CO2 and H2O into synthesis gas, a mixture of CO and H2. Syngas plays a central role in the synthesis of a range of hydrocarbon products, including methane, diesel and dimethyl ether. The splitting is accomplished by innovative means; plasmolysis and high-temperature solid oxygen electrolysis. A CO2-neutral fuel

 12. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 13. Met de Groene Scan naar een Groene Stad - Verbindingen leggen en werken aan een gezamenlijk plan

  Verzandvoort, S.J.E.

  2011-01-01

  Doel van de workshop was het verbinden van verschillende ideeën en hun initiatiefnemers voor een duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland, een duurzame ontwikkeling geschetst in streefbeelden. Burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organis

 14. Het belang van een stad vol groene daken en gevels : wat is het belang van groene daken en gevels op macroschaal?

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2014-01-01

  Het economisch effect van groen is de laatste jaren veelvuldig onderzocht, behalve dan op macroschaal. PPO heeft recent een onderzoek afgesloten waarbij met name op dat laatste effect is ingezoomd. Wat doen groene daken en gevels voor de stad als geheel?

 15. Het belang van een stad vol groene daken en gevels : wat is het belang van groene daken en gevels op macroschaal?

  Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.

  2014-01-01

  Het economisch effect van groen is de laatste jaren veelvuldig onderzocht, behalve dan op macroschaal. PPO heeft recent een onderzoek afgesloten waarbij met name op dat laatste effect is ingezoomd. Wat doen groene daken en gevels voor de stad als geheel?

 16. Uit Je Eigen Stad

  Heijden, van der P.G.M.

  2015-01-01

  In 2010 vatte drie ondernemers het plan op om bij de Rotterdamse Fruithaven een loods en het erom heen gelegen rangeerterrein een landbouwkundige bestemming te geven. Het duurde tot 2012 voordat voldoende kapitaal en vergunningen waren geregeld en met de aanleg van Uit Je Eigen Stad begonnen kon wor

 17. Zutphens verscholen havengebied : participatieve planontwikkeling voor de Marsuiterwaarden, een groenblauwe oase in de stad

  Kruit, J.; Zwartkruis, I.; Brouwer, M.

  2011-01-01

  Bedrijventerrein De Mars van Zutphen ondergaat momenteel een revitaliseringsoperatie. Ook zijn er ideeën om de boulevard vanaf het oude Zutphense IJsselfront langs de uiterwaarden grenzend aan De Mars door te trekken en is er een woonwijk gepland rond de nieuw aan te leggen Noorderhaven. Allemaal on

 18. Plasma-pentachloorfenol concentraties bij een representatieve steekproef uit de bevolking van de stad Utrecht

  Wegman; R.C.C.; Sangster; B.; Hofstee; A.W.M.; Janssens; H.

  1985-01-01

  De pentachloorfenol-concentratie (PCP) en de 2,3,4,6-tetrachloorfenol- concentratie (TCP) in bloedplasma van 62 vrouwelijke en 63 mannelijke vrijwilligers uit de Utrechtse bevolking zijn gemeten. De mediane plasma PCP-concentratie bedroeg 12,0 mug l-1 met een spreiding van 1,1-83 mug l-1. Voor

 19. Toxic emissions and devaluated CO2-neutrality

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  with a climate policy whose goals of CO2-reduction were made operational by green-wash. Arguments are given for the devaluation of CO2- neutrality in case of burning wood. Alternative practices as storing C in high quality wood products and/or leaving wood in the forest are recommended. A counter......-productive effect of dioxin formation in the cooling phase of wood burning appliances has been registered akin to de-novo-synthesis in municipal solid waste incinerators. Researchers, regulators and the public are, however, still preoccupied by notions of oven design and operation parameters, assuming that dioxin...

 20. Visies op de stad: van tuindorp tot smart city

  Hospers, Gerrit J.; van Melik, Rianne; Ernste, Huib

  2015-01-01

  De 21ste eeuw is de eeuw van de stad: sinds het begin van het millennium woont meer dan de helft van de wereldbevolking insteden. Nadenken over de stad is dan ook van groot belang. Wat is een stad eigenlijk? Welke rol spelen economie, politiek en ruimte in de stedelijke ontwikkeling? Hoe beleven

 1. Planning voor Stad en Land

  Hidding, M.C.; Brink, van den A.; Heinen, J.; Kragting, J.A.J.

  2002-01-01

  In dit boek wordt ingegaan op de aard en aanpak van omgevingsvraagstukken, zoals die zich voordoen op het spanningsveld van stad en land en van ruimte en milieu in Nederland. De aanpak in het landelijk gebied wordt toegelicht aan de hand van een aantal concrete voorbeelden op regionaal niveau

 2. CO2 neutral glass manufacturing?: a study of the possibilities

  Jonson, B.; Zethrasus, B.; Beerkens, R.G.C.; Lankhorst, A.M.

  2008-01-01

  The technological needs to achieve CO2 neutrality during glass manufacturing have been investigated by theoretical calculations on energy balances and experimental investigations on batch reactivity and fining efficiency. The concept is based on the assumption of utilization of woody bio fuel combus

 3. Nieuwe ritmes van de stad: Metropoolvorming in Amsterdam

  de Hoog, M.; Vermeulen, R.

  2009-01-01

  Iedere dag komen gemiddeld net zoveel bezoekers als forensen naar Amsterdam. Gasten vormen een steeds belangrijker deel van de stadsbevolking, of ze nu een paar uur komen of een paar jaar. Daardoor verandert het ritme van de stad en daarmee haar karakter. Er zijn misschien wel acht miljoen Amsterdam

 4. Wind Turbines on CO2 Neutral Luminaries in Urban Areas

  In the present work, an overview of three different wind turbines used in hybrid luminaries is presented. The turbines are: vertical-axis twisted Savonius, three-blade horizontal-axis, and vertical-axis three-blade helical H-rotor. The considered luminaries are also equipped with photovoltaic pan...... buildings. A new vertical-axis twisted Savonius rotor is proposed for a luminary being designed for such a district within the “Development of CO2 neutral urban luminary” project....

 5. Wind Turbines on CO2 Neutral Luminaries in Urban Areas

  Skrzypinski, Witold Robert; Bak, Christian; Beller, Christina

  2013-01-01

  In the present work, an overview of three different wind turbines used in hybrid luminaries is presented. The turbines are: vertical-axis twisted Savonius, three-blade horizontal-axis, and vertical-axis three-blade helical H-rotor. The considered luminaries are also equipped with photovoltaic pan...... buildings. A new vertical-axis twisted Savonius rotor is proposed for a luminary being designed for such a district within the “Development of CO2 neutral urban luminary” project....

 6. Limits to CO2-Neutrality of Burning Wood. (Review)

  Abolins, J.; Gravitis, J.

  2016-08-01

  Consumption of wood as a source of energy is discussed with respect to efficiency and restraints to ensure sustainability of the environment on the grounds of a simple analytical model describing dynamics of biomass accumulation in forest stands - a particular case of the well-known empirical Richards' equation. Amounts of wood harvested under conditions of maximum productivity of forest land are presented in units normalised with respect to the maximum of the mean annual increment and used to determine the limits of CO2-neutrality. The ecological "footprint" defined by the area of growing stands necessary to absorb the excess amount of CO2 annually released from burning biomass is shown to be equal to the land area of a plantation providing sustainable supply of fire-wood.

 7. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 8. Slutrapport for ELFORSK projekt nr. 341-009, Den CO2 neutrale arbejdsplads – hovedprojekt

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Bentzen, Barbara; Holm, Kristian Bartholin

  2010-01-01

  . This paper presents the results gained in the ongoing project ‘The CO2 neutral work space’, which was started up in 2008. The objective of the project is focused on elucidating and uncovering the great potential for usage of PVs in indoor applications to power the standby electricity consumption...

 9. Jürgen Jaspers: De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie (red.). Leuven, ACCO, 2009. 219 blz.

  Nortier, J.M.

  2010-01-01

  De klank van de stad is geschreven naar aanleiding van een congres over hetzelfde thema, stedelijke meertaligheid (maart 2008, Antwerpen). De auteurs waren in meerderheid sprekers bij het congres die hun presentaties in soms wat gewijzigde vorm hebben opgeschreven. Iedereen die wel eens te maken hee

 10. Delft: Nieuwe natuursteen in een oude stad

  Nijland, T.G.; Hees, R.P.J. van; Quist, W.

  2012-01-01

  Delft is alom bekend van de Oude en de Nieuwe Kerk, beiden (deels) opgetrokken door bouwmeesters/ steenhouwers van het roemruchte Brabantse geslacht Keldermans en deels in de onvermijdelijk met deze bouwmeesters verbonden witte zandige kalksteen, meestal Lede of Balegemse steen genoemd. Met name aan

 11. Utilization of activated CO2-neutralized red mud for removal of arsenate from aqueous solutions.

  Sahu, Ramesh Chandra; Patel, Rajkishore; Ray, Bankim Chandra

  2010-07-15

  A laboratory study was conducted to investigate the ability of activated CO(2)-neutralized red mud (ANRM) for the removal of arsenate from the aqueous solutions. The batch adsorption experiments were conducted with respect to adsorbent dose, equilibrium pH, contact time, initial arsenate concentration, kinetics, Langmuir isotherms. The mechanisms involved in adsorption of arsenate ions on ANRM were characterized by using XRD, FT-IR, UV-vis, SEM/EDX, and chemical methods. The percentage removal was found to increase gradually with decrease of pH and maximum removal was achieved at pH approximately 4. Adsorption kinetic studies revealed that the adsorption process followed pseudo-second-order kinetics and equilibrates within 24 h. FT-IR spectra of ANRM before and after adsorption reveals the binding of arsenate to the adsorbent. The adsorption data were fitted to linearly transformed Langmuir isotherm with R(2) (correlation coefficient)>0.99. Arsenate adsorbed ANRM can be regenerated using NaOH solution at pH 12.0.

 12. Potenties van groen! : de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Langers, F.; Salverda, I.E.; Veeneklaas, F.R.

  2006-01-01

  Generieke effecten van groen in en om de stad zijn in kaart gebracht. Voor twee van deze effecten zijn relevante aspecten beschreven en analyses uitgevoerd. Een statistische analyse, waarbij is gecorrigeerd voor etniciteit en sociaal-economische status, naar prevalentie van overgewicht bij kinderen

 13. Schoon water in de stad

  Kalker, T.; Bouwens, C.; Tjallingii, S.P.

  2001-01-01

  Bij duurzaam stedelijk waterbeheer hoort schoon water; beperking van diffuse emissies speelt daarbij een belangrijke rol. Het Platform Diffuse Bronnen in de provincie Utrecht selecteerde een aantal voorbeeldprojecten en mogelijke maatregelen in de procesfasen ruimtelijke ordening, maaiveldontwerp, b

 14. Schoon water in de stad

  Kalker, T.; Bouwens, C.; Tjallingii, S.P.

  2001-01-01

  Bij duurzaam stedelijk waterbeheer hoort schoon water; beperking van diffuse emissies speelt daarbij een belangrijke rol. Het Platform Diffuse Bronnen in de provincie Utrecht selecteerde een aantal voorbeeldprojecten en mogelijke maatregelen in de procesfasen ruimtelijke ordening, maaiveldontwerp,

 15. CO2-neutral fuels

  Goede, A. P. H.

  2015-01-01

  The need for storage of renewable energy (RE) generated by photovoltaic, concentrated solar and wind arises from the fact that supply and demand are ill-matched both geographically and temporarily. This already causes problems of overcapacity and grid congestion in countries where the fraction of RE

 16. CO2-neutral fuels

  Goede, A. P. H.

  2015-01-01

  The need for storage of renewable energy (RE) generated by photovoltaic, concentrated solar and wind arises from the fact that supply and demand are ill-matched both geographically and temporarily. This already causes problems of overcapacity and grid congestion in countries where the fraction of RE

 17. Harde stad, zachte stad: Moderne architectuur en de antropologie van een naoorlogse wijk

  Reinders, L.G.A.J.

  2013-01-01

  There is something irrevocable in architecture. In contrast with a painting or a musical play, one cannot alter an architectural work of art other than by blowing it up or pulling it down. Streets, buildings, squares and parks are part of the hard, physical environment in which we organize our lives

 18. Harde stad, zachte stad: Moderne architectuur en de antropologie van een naoorlogse wijk

  Leeke Reinders

  2016-12-01

  Full Text Available There is something irrevocable in architecture. In contrast with a painting or a musical play, one cannot alter an architectural work of art other than by blowing it up or pulling it down. Streets, buildings, squares and parks are part of the hard, physical environment in which we organize our lives. But why conceptualize architecture as a finished product? What happens when the plans have been drawn, the buildings completed, the public space decorated and the pictures taken for design journals and marketing advertisements? How does the ‘hard’ city of architecture and urban planning relate to the ‘soft’ city of residents and users? How do people appropriate the planned city and make it their home? The thesis ‘Hard city, soft city’ is an anthropological study on the role of images and symbolic representations in the social production of urban space in Nieuwland, a post-war neighborhood of Schiedam, which is undergoing a process of large-scale restructuring. A central theme of the book is the intersection between planned and lived space. That is, between the city as object of planning and policy and as an object of everyday identity formation. The architecture and urban structure of post-war neighborhoods have been subject of numerous publications, but it is striking how little we know about everyday life that has unfolded in the years after completion. The book sets out to approach urban space not only from a physical and architectural point of view, but also as a social and cultural domain which is claimed by various groups and institutions. This is examined through the images, symbols and stories used by professionals and residents to give form, meaning and substance to urban space, such as in branding and narrative cartography. Using the philosophical work of Michel de Certeau and Henri Lefebvre, the book examines how an anthropology of urban space contributes to our knowledge on the city, as a political object of policy, architecture and planning and as an everyday living environment.

 19. Harde stad, zachte stad: Moderne architectuur en de antropologie van een naoorlogse wijk

  Reinders, L.G.A.J.

  2013-01-01

  There is something irrevocable in architecture. In contrast with a painting or a musical play, one cannot alter an architectural work of art other than by blowing it up or pulling it down. Streets, buildings, squares and parks are part of the hard, physical environment in which we organize our lives

 20. De stad tussen karaoke en karakter

  Hospers, Gert-Jan

  2009-01-01

  ‘Hebben steden een kleur?’ vroeg het Duitse spoorwegtijdschrift mobil enige jaren geleden aan zijn lezers (mobil, 04/2005). De enquête leverde een volmondig ‘ja’ op. Wat bleek? New York was geel, Londen rood, Parijs blauw en Berlijn groen. Onbewust spelen kleuren in ons beeld van steden een grote ro

 1. Buller : Hur planeras en bullerfri stad?

  Milosevic, Suncica

  2015-01-01

  Milosevic, S. 2014. Buller – Hur planers en bullerfri stad?. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   This essay is about noise pollution caused by urbanization. The field study takes place in Uppsala and explores their organization of handling problems with noise pollution caused by traffic. Noise pollution has long been neglected as an environmental hazard. Studies show that noise pollution can cause severe health problems such as increased blood pressure. Therefor...

 2. CO2 Neutral Active Houses

  Bazzu, M.J.

  2012-01-01

  This "designers' manual" is made during the TIDO-course AR0531 Smart & Bioclimatic Design. Since buildings are one of the main sources of energy consumption, a global adoption of a highly efficient solution would significantly lower energy consumption and environmental impact. The concept of the Pa

 3. Aramees nieuw Jeruzalem. Tekststudie van een architectuurbeschrijvende apocalyps.

  Antonissen, Hugo

  2008-01-01

  De manuscripten 2Q24, 4Q554, 4Q554a, 5Q15 en 11Q18 kunnen met zekerheid worden toegewezen aan Aramees Nieuw Jeruzalem. 1Q32 en 4Q555 kunnen er mogelijk toe behoren. Er zijn geen Hebreeuwse manuscripten gekend. De tekst kan worden gedateerd tussen 200 en 65 v. C. De stad, beschreven in Aramees Nieuw Jeruzalem is rechthoekig van vorm. Zij heeft een rastervormig grondplan, bestaande uit 16 rechthoekige arealen, gevormd bij middel van zes boulevards, waarvan er drie van oost naar west lopen en dr...

 4. Groen in en om de stad : onderzoek GIOS 2006

  Timmermans, W.; Hiddes, E.; Visschedijk, P.A.M.; Gerritsen, E.; Woestenburg, M.

  2006-01-01

  Alterra heeft samen met LNV een flexibele werkvorm ontwikkeld om het belang van groen in de moderne metropool in de praktijk te tonen. Een deel van het overzicht is agenderend uitgevoerd. Een deel is gericht op concrete en actuele beleidsvragen van het ministerie en van meefinancierende gemeenten. D

 5. Draft Geologic Disposal Requirements Basis for STAD Specification

  Ilgen, Anastasia G. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Bryan, Charles R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Hardin, Ernest [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-03-25

  This document provides the basis for requirements in the current version of Performance Specification for Standardized Transportation, Aging, and Disposal Canister Systems, (FCRD-NFST-2014-0000579) that are driven by storage and geologic disposal considerations. Performance requirements for the Standardized Transportation, Aging, and Disposal (STAD) canister are given in Section 3.1 of that report. Here, the requirements are reviewed and the rationale for each provided. Note that, while FCRD-NFST-2014-0000579 provides performance specifications for other components of the STAD storage system (e.g. storage overpack, transfer and transportation casks, and others), these have no impact on the canister performance during disposal, and are not discussed here.

 6. Hammarby Sjöstad in Stockholm a model case?

  Grønlund, Bo

  2010-01-01

  central government agencies have contributed to put these guidelines in practice. Representatives have also taken part in similar work at CEN in Brussels. In Sweden, the Stockholm Police started to work out guidelines and give advice - with the mixed new urban district Ärvinge near Kista as their primary...... of a process approach. The presentation will discuss the challenges of putting in practice the guidelines of Crime Prevention Through Urban Planning and Building Design in Hammarby Sjöstad, Stockholm....

 7. Cooperparen van een elektron en een gat

  Versteegh, M.A.M.; van Lange, A.J.; Stoof, H.T.C.; Dijkhuis, J.I.

  2013-01-01

  Cooperparen kennen we als paren van elektronen in een supergeleider. In dit artikel beschrijven we onze waarneming van Cooperparen van een elektron en een gat. Deze elektron-gat-Cooperparen komen niet voor in supergeleiders, maar wel in halfgeleiders. Onder sterke excitatie van de halfgeleider zinko

 8. Samen een practicum immunologie ontwerpen

  Versluis, K.; Savelkoul, H.F.J.

  2014-01-01

  Een ontwikkelteam van docenten werkt samen met immunologen van Wageningen Universiteit aan een lessenserie. Hoogleraar Savelkoul: "Ik kan in een dag een Elisa-expert van je maken". Het project wordt begeleid door Arjen Nawijn, leraar STOAS.

 9. Samen een practicum immunologie ontwerpen

  Versluis, K.; Savelkoul, H.F.J.

  2014-01-01

  Een ontwikkelteam van docenten werkt samen met immunologen van Wageningen Universiteit aan een lessenserie. Hoogleraar Savelkoul: "Ik kan in een dag een Elisa-expert van je maken". Het project wordt begeleid door Arjen Nawijn, leraar STOAS.

 10. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 11. De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914

  Smit, C.B.A.

  2014-01-01

  The thesis is a case study into the development of child labor in the Netherlands in the nineteenth century (up to 1914), focusing on Leiden. Child labor in this study is defined as the market-orientated production of goods and services by people under the age of sixteen years. Concentrating on one

 12. Gedragen beleid. Een bestuurskundig onderzoek naar interactief beleid en draagvlak in de stad Utrecht

  Graaf, L.J. de

  2007-01-01

  Introduction This study investigates whether and how the concepts of 'particpatory policymaking' and 'stakeholder support' are related. Since the 1990s local election turnout has been decreasing and participation of stakeholders, such as groups of citizens, social organisations and companies, enter

 13. De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914

  Smit, C.B.A.

  2014-01-01

  The thesis is a case study into the development of child labor in the Netherlands in the nineteenth century (up to 1914), focusing on Leiden. Child labor in this study is defined as the market-orientated production of goods and services by people under the age of sixteen years. Concentrating on one

 14. Van stad en buitenie : een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795

  Wassink, J.F.A.

  2004-01-01

  In the introduction of this study it will be investigated to what extent the more recent interpretations of the works of Max Weber concerning the development of bureaucracy can be applied to the study of the administrative development of the town and buitenie, the hamlets, of Weert at the time of th

 15. Een index voor vleesproduktie

  Jansen, J.; Dommerholt, J.; Korver, S.; Meijering, A.; Oldenbroek, J.K.

  1982-01-01

  Verslag van een onderzoek (op grond van literatuurgegevens en praktijkervaringen) naar mogelijke fokwaarde-kriteria (groei, voederconversie, bevleesdheid) in verband met een fokprogramma voor het verbeteren van de vleeskenmerken van de Nederlandse melkveerassen

 16. Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD yang Dimodifikasi dengan Tutor Sebaya ditinjau dari Kecerdasan Majemuk Siswa.

  Dwi Mei Heni

  2014-01-01

  Full Text Available The Effectiveness Model of Modified Student Team Achievement Division (STAD Type of Cooperative Learning with Peer tutoring Viewed from the Student’s Multiple Intelligences. This research was conducted to find out: Which learning model giving better student learning achievement, STAD or modified STAD with peer tutoring. The research population was all XI graders of Vocational School (SMK throughout Bojonegoro Regency in the school year of 2011/2012. The sampling used was stratified cluster random sampling and then chosen three schools namely SMKN 1 Bojonegoro, SMK Muhammadiyah 2 Sumberrejo, and SMK PGRI 3 Bojonegoro. Technique of analyzing data used was two-way anava 2x3 with different cell. In this research, it can be concluded that The student with the modified STAD type of cooperative learning with peer tutoring have better mathematics learning achievement than the students with STAD type of cooperative learning.   Keywords : Modified STAD with peer tutoring, Multiple Intelligences, Mathematics Learning Achievement

 17. Chinese letterkunde. Een inleiding

  Idema, Wilt; Haft, Lloyd

  2005-01-01

  De Chinese cultuur mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Chinese films bereiken in Nederland een steeds omvangrijker publiek en ook de moderne Chinese literatuur, die sinds de jaren tachtig een grote bloei doormaakt, wordt door veel liefhebbers op de voet gevolgd. Chinese Letterkunde b

 18. Een punt voor gym!?

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 19. Een vat vol organismen

  Vuuren, van A.M.

  2010-01-01

  Een laag melkvetgehalte, dunne mest, een lage voeropname en klauwproblemen bij melkvee worden te gemakkelijk toegeschreven aan stoornissen in de pens. Ook het advies om dan ‘prik’ bij te voeren is een te eenvoudige voorstelling van zaken bij het ontstaan van fermentatiestoornissen.

 20. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de consta

 1. Met flora meer fauna de stad in trekken

  Hoffman, M.H.A.

  2010-01-01

  Meer flora en fauna in de stedelijke omgeving begint met de aanplant van gevarieerd groen. Plant Publicity Holland geeft in een overzicht aan welke bomen, heesters en vaste planten daarvoor geschikt zijn.

 2. The Stapled AKAP Disruptor Peptide STAD-2 Displays Antimalarial Activity through a PKA-Independent Mechanism.

  Briana R Flaherty

  Full Text Available Drug resistance poses a significant threat to ongoing malaria control efforts. Coupled with lack of a malaria vaccine, there is an urgent need for the development of new antimalarials with novel mechanisms of action and low susceptibility to parasite drug resistance. Protein Kinase A (PKA has been implicated as a critical regulator of pathogenesis in malaria. Therefore, we sought to investigate the effects of disrupted PKA signaling as a possible strategy for inhibition of parasite replication. Host PKA activity is partly regulated by a class of proteins called A Kinase Anchoring Proteins (AKAPs, and interaction between HsPKA and AKAP can be inhibited by the stapled peptide Stapled AKAP Disruptor 2 (STAD-2. STAD-2 was tested for permeability to and activity against Plasmodium falciparum blood stage parasites in vitro. The compound was selectively permeable only to infected red blood cells (iRBC and demonstrated rapid antiplasmodial activity, possibly via iRBC lysis (IC50 ≈ 1 μM. STAD-2 localized within the parasite almost immediately post-treatment but showed no evidence of direct association with PKA, indicating that STAD-2 acts via a PKA-independent mechanism. Furosemide-insensitive parasite permeability pathways in the iRBC were largely responsible for uptake of STAD-2. Further, peptide import was highly specific to STAD-2 as evidenced by low permeability of control stapled peptides. Selective uptake and antiplasmodial activity of STAD-2 provides important groundwork for the development of stapled peptides as potential antimalarials. Such peptides may also offer an alternative strategy for studying protein-protein interactions critical to parasite development and pathogenesis.

 3. Toxic emissions and devaluated CO2-neutrality

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  Environmental, energy and climate policies need fresh reflections. In order to evaluate toxics reduction policies the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants is mandatory. Denmark's function as lead country for dioxin research in the context of the OSPAR Convention is contrasted wit...... behaves on line with other toxic pollutants from incomplete combustion. Evidence is given that this is not the case. Societal-historical problems of lacking consistency in dioxin research are contrasted with more sustainable approaches....

 4. Toxic emissions and devalued CO2-neutrality

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  contributions to air pollution that have been measured in local areas as Gunsømagle by Danish NERI.The dioxin reduction aim of the Stockholm Convention has, therefore, to be applied in Denmark, but this has in the Danish government's plan of implementation as of 2006 been postponed because of alleged climate...

 5. A Step Towards CO2-Neutral Aviation

  Brankovic, Andreja; Ryder, Robert C.; Hendricks, Robert C.; Huber, Marcia L.

  2008-01-01

  An approximation method for evaluation of the caloric equations used in combustion chemistry simulations is described. The method is applied to generate the equations of specific heat, static enthalpy, and Gibb's free energy for fuel mixtures of interest to gas turbine engine manufacturers. Liquid-phase fuel properties are also derived. The fuels investigated include JP-8, synthetic fuel, and two blends of JP-8 and synthetic fuel. The complete set of fuel property equations for both phases are implemented into a computational fluid dynamics (CFD) flow solver database, and multiphase, reacting flow simulations of a well-tested liquid-fueled combustor are performed. The simulations are a first step in understanding combustion system performance and operational issues when using alternate fuels, at practical engine operating conditions.

 6. A Teacher’s Experience in Teaching with Student Teams-Achievement Division (STAD Technique

  Yuliana Natsir

  2015-07-01

  Full Text Available This study looks at Student Teams-Achievement Division (STAD implementation from a qualitative approach by observing and interviewing a teacher who successfully improved his EFL students’ reading achievement with this technique. The procedures by Shaaban and Ghaith (2005 were the foundation for STAD implementation, and an interview was done to exhibit the teacher’s stance on the use of STAD. Based on our observation during his teaching in a reading class by implementing STAD, it was found that he did not implement one procedure of this technique, which was assigning a role for each member of the groups. From the interview, he informed that he did not conduct this procedure because he believed that assigning roles should be entrusted to the students to increase their sense of responsibility towards the accomplishment of the group task. Furthermore, he also modified five procedures from nine procedures of STAD proposed by Shaaban and Ghaith (2005. The modified procedures were related to the way the quiz was given to students, providing printed answer key, ways of correcting the student’s quiz, providing the team recognition form, and ways of recognizing the students’ achievement. He informed that they were modified due to the efficacy of students, time limitation and the school’s financial problem.

 7. The future of the city. Essays; De toekomst van de stad. Essays

  Uitermark, J.; Schinkel, W. [Erasmus Universiteit Rotterdam EUR, Rotterdam (Netherlands); Engelen, E. [Universiteit van Amsterdam UvA, Amsterdam (Netherlands); Raspe, O.; Hamers, D. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Janssen, J.; Beunen, R. [Wageningen University WUR, Wageningen (Netherlands); Schutten, I. [Studio Iris Schutten, Den Haag (Netherlands); Mommaas, H. [Universiteit Tilburg, Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Tilburg (Netherlands); Tillie, N. [Landschapsarchitect en adviseur duurzaamheid, Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands); Verheijen, M. [Hogeschool Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); Schuilenburg, M. [Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands); De Jong, J.D. [Rebond onderzoek en advies, Amsterdam (Netherlands); Van Steekelenburg, M. [Spatialplanning.com, Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag (Netherlands); Vermeulen, P. [Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Amsterdam (Netherlands); De Waal, M. [The Public Matters, Amsterdam (Netherlands); Mulder, B. [Mandorla Consultancy, Bussum (Netherlands); Soeterbroek, F. [De Ruimtemaker, Utrecht (Netherlands); Wijma, J. [Programmabureau Regio Groningen-Assen, Groningen (Netherlands)

  2012-08-15

  The essays discuss nine tasks for the city. Each problem will be approached from two angles. The focus is on the relationship between governments and the self-resolving power in the city, the capacity of individuals, groups and organizations to change. Where In what cases does the self-resolving power of the city hamper? When is government intervention required? What is the role of connections between tasks, policies and groups? [Dutch] De essays gaan in op negen opgaven voor de stad. Elke opgave wordt vanuit twee invalshoeken belicht. Centraal staat de verhouding tussen overheden en zelfoplossend vermogen in de stad, de 'veranderkracht' van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven, beleidssectoren en groepen daarbij?.

 8. Pengaruh Metode Student Teams Achievement Division (STAD dan Pemahaman Struktur Kalimat terhadap Keterampilan Menulis Narasi

  Sigit Widiyarto

  2017-02-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh metode Teams Achievment Division dan pemahaman  struktur kalimat terhadap keterampilan menulis Bahasa kalimat narasi. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis dua jalur (Anova.Data  di lapangan  memakai hasil tes. Sampel diambil pada kelas VII SMP Swasta Future Gate Jatikramat Kota Bekasi. Jumlah siswa pada kelas kontrol dan eksperimen sebanyak 50 siswa. Berdasarkan analisis data yang dihitung dengan memakai Spss 22 dapat disimpulkan : 1.   Terdapat pengaruh signifikan metode Student Teams Achievment Division( STAD terhadap keterampilan menulis. 2 Tidak terdapat Pengaruh Struktur Kalimat terhadap Keterampilan menulis narasi. . 3. Tidak terdapat pengaruh  Metode STAD dan pemahaman  struktur kalimat secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis narasi Kata Kunci  :  metode STAD, Penguasaan struktur kalimat dan keterampilan menulis narasi 

 9. Improving Students’ Skills in Translation through Students-Teams Achievement Division (STAD Technique

  Syarwan Ahmad

  2015-08-01

  Full Text Available This classroom action rresearch was aimed at improving students’ skills in translating at the English Department of the State Islamic University (UIN Ar-Rarniry Banda Aceh by using the Student-Teams Achievement Division (STAD Technique. Throughout the entire cycles, students worked in groups of 4-5 persons to plan and write their translations. The study showed that the average score of pre- test (66 increased dramatically to reach 86, and moved up a little higher (87 after the second cycle. It is recommended that STAD Cooperative Technique be implemented in teaching translation courses.  Key words: Teaching translation; STAD; UIN Aceh.Copyright © 2015 by Al-Ta'lim All right reserved

 10. Een roze voortand

  Braun, A.K.; Wesselink, P.R.

  2012-01-01

  Een roze gekleurde voortand kan duiden op externe wortelresorptie, een pathologische situatie die normaal gesproken geen pijn geeft en waarbij de pulpa in eerste instantie gezond blijft. De behandeling bestaat uit het verwijderen van het granulatieweefsel uit het defect en het restaureren van het de

 11. Resistentie, een gevoelig onderwerp

  Mevius, D.

  2008-01-01

  Antimicrobiële resistentie kun je definiëren als de eigenschap dat een microorganisme (bacterie, virus of parasiet) verminderd gevoelig of ongevoelig maakt voor de werking van een medicijn. Hoewel deze problematiek zich niet beperkt tot bacteriën, is mijn leerstoelopdracht in eerste instantie

 12. Naar een gezondere voedselkeuze

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, unive

 13. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD DENGAN MENGGUNAKAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF

  Eko Edi Purnomo

  2012-06-01

  Full Text Available Keberhasilan belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya, salah satunya penerapan strategi pembelajaran dan pengunaan alat bantu pembelajaran yang kurang tepat dapat berdampak terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif dalam meningkatan hasil belajar Komputer Akuntansi pada kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan menggunakan MYOB Accounting 17. Variabel penelitian terdiri dari penggunaan metode STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif, metode pembelajaran ceramah, dan hasil belajar siswa kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan MYOB Accounting 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran STAD yang disertai multimedia pembelajaran interaktif lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Saran yang diajukan yaitu dalam penerapan metode STAD akan menimbulkan suasana yang sedikit ramai sehingga guru dituntut untuk lebih bisa mengelola kelas. Dan penggunaan multimedia harus didukung perangkat multimedia yang lengkap serta guru maupun siswa harus sudah menguasai dasar-dasar dalam pengoperasian perangkat multimedia seperti komputer. Learning success is inseparable from the influential factors in it, one of which strategy application of learning and use of teaching aids are not appropriate to have an impact on student learning outcomes obtained. This study aims to determine the effectiveness of the learning method STAD with the help of multimedia interactive learning in Computer Accounting to improve learning outcomes in vocational competence to process accounting data using MYOB Accounting 17. Variables consisted of the use of STAD method with the help of multimedia interactive learning, teaching methods of lectures, and student vocational competence to process accounting data with MYOB Accounting 17. The results showed that the use of

 14. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA SEKOLAH DASAR

  M. Taufik

  2015-03-01

  Full Text Available One porpuse of social studies teaching in elemntary school is to develop social skill. the aim of research is to know how effec cooperative learning to increas social skills of studens.this research it used quasi-experimental methods.The data collecting technique in this research is observation, interview and questionare. The result of research describe, the social studies learning with cooperative learnig models STAD provides a positive effect on  the development of student’s social skills.the cooperative learning models STAD can use in social studies learning to develop social skill of students.Keyword: social studies, cooperative learning

 15. PENGARUH PENGGUNAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN WINGEOM TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH GEOMETRI SISWA SMA

  Ikhsanudin Ikhsanudin

  2014-06-01

  Full Text Available This research is a quasi-experimental with pre-test and post-test non-equivalent group design. The population in this research is all of the students on class X in SMA Negeri 1 Marga Tiga and the sampling technique is total sampling. Data are collected by documentation and test. Data are analyzed with descriptive statistics to compare the mean scores of N-Gain  obtained by each student.  The results of the analysis shows that (1 the student’s geometry problem solving ability with cooperative learning STAD is higher than the conventional learning, (2 the student’s geometry problem solving ability with wingeom software in cooperative learning STAD is higher than the conventional learning, (3 the student’s geometry problem solving ability with wingeom software in cooperative learning STAD is higher than without using wingeom software. This research shows that the cooperative learning STAD by using the wingeom software has a significant effect on the high school students’ geometry problem-solving ability. The finding of this research shows that the students are still having difficulties in solving the problems, especially when the students have to look back whether the finishing is right or not.

 16. Effectiveness of Computer-Assisted STAD Cooperative Learning Strategy on Physics Problem Solving, Achievement and Retention

  Gambari, Amosa Isiaka; Yusuf, Mudasiru Olalere

  2015-01-01

  This study investigated the effectiveness of computer-assisted Students' Team Achievement Division (STAD) cooperative learning strategy on physics problem solving, students' achievement and retention. It also examined if the student performance would vary with gender. Purposive sampling technique was used to select two senior secondary schools…

 17. STAD AS A STRATEGY OF TEACHING READING COMPREHENSION IN JUNIOR HIGH SCHOOL

  Fitri Ferina

  2015-05-01

  Full Text Available This research investigated whether there was a significant difference on students’ achievement in reading comprehension taught using STAD and lecture method. The sample was the eighth-graders of SMPN 3 Banjarmasin. A quasi-experimental design was employed in this research. The experimental group was taught using STAD while control group was taught using lecture method. A reading comprehension test as the instrument of collecting data was administered for both groups. Based on the research result using t-test, it was found that the t value was higher than t-table (2.39315 > 2.00 which means that there is a significant difference of achievement between the experimental group and control group. From these findings it can be interpreted that the use of STAD is more effective than lecture method in teaching reading comprehension for junior high school students. It is suggested for English teachers in Junior High School to use STAD in teaching reading since it is useful in improving students’ reading comprehension achievement.

 18. Using Student Teams-Achievement Divisions (STAD Strategy to Improve the Students’ Speaking Skill at Vocational School

  Rumiarsih Rumiarsih

  2013-10-01

  Full Text Available The present study was conducted in order to describe how Student Teams-Achievement Divisions (STAD Strategy can improve the students’ speaking skill. The researcher used Classroom Action Research (CAR and applied it in the teaching of speaking of XII TKR 2 of SMK Negeri 1 Madiun. The finding of this research indicated that the STAD Strategy was successful in improving the students’ speaking skill. The STAD Strategy employed in this study consisted five steps, namely: (1 forming teams; (2 class presentation; (3 quiz; (4 individual improvement score; and (5 team recognition. The activities in those five steps which were don chronologically improved both in the students’ speaking achievements and the students’ participation during the teaching and learning of speaking. Key Words: speaking skill, student teams-achievement divisions (STAD strategy

 19. Keefektifan Model Pembelajaran STAD Disertai Permainan MAM Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X

  Rhomanus Anggara Tri Laksana

  2013-12-01

  Full Text Available AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan pembelajaran STAD disertai permainan make a match (MAM terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi lo-garitma. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Pangudi Luhur Tarcisius 1 Semarang tahun pelajaran 2013/2014. Pemilihan sampel dengan menggunakan random sampling, diperoleh siswa kelas X AK 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas X AK 2 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran STAD disertai permainan MAM, dan kelas kontrol diberi perlakuan pembelajaran ekspositori. Data diper-oleh dengan menggunakan metode dokumentasi untuk data ulangan harian 1 matematika, dan dengan metode tes untuk data kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan ber-pikir kreatif. Hasil penelitian adalah (1 jumlah siswa yang mencapai KKM lebih dari 75%, (2 rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas kontrol, (3 rata-rata kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen secara klasikal termasuk baik. Kata kunci:       Kemampuan Pemecahan Masalah; STAD; MAM.  AbstractThe purpose of this research was to determine the effectiveness of teach by STAD with make a match (MAM game to the problem solving skill students of Xth grade class on logarithm material. The population in this research is students of Xth grade class of SMK Pangudi Luhur Tarcisius 1 Semarang vocational high school on period 2013/2014. The selection of the sample is done by random sampling which gotten student class X AK 1 as the experimental class and student class X AK 2 as the controlling class. Experimental class given STAD with MAM game learning treatment, and controlling class given expository treatment. Data obtained by the documentation method for daily examination 1 and test method for problem solving and creative thinking skill data. The results of this research are (1 the sum of students which achieve KKM more than 75%, (2 the average problem

 20. PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN STRATEGI STAD UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA

  Suroso -

  2015-08-01

  Full Text Available Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik dan validitas pengembangan perangkat pembelajaran berbasis masalah melalui strategi STAD. Penelitian ini menggunakan model penelitian  Thiagarajan, Semmel, and Semmel, yang terdiri dari empat tahap yaitu: define (pendefinisian, design (perancangan, develop (pengembangan, dan disseminate (penyebaran. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah : silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP, Lembar Kerja Siswa (LKS, Bahan Ajar, dan Instrumen Penilaian Kognitif dan Instrumen Penilaian Sikap Ilmiah. Hasil validasi menunjukkan rata-rata skor penilaian validator terhadap silabus 3,6; RPP 3,2; LKS 3,3; MA 3,2; Tes 3,1, sehingga hasil pengembangan perangkat yang dikembangkan valid. Aktivitas siswa sangat responsif yang menunjukkan bahwa sikap ilmiah siswa sangat tinggi yaitu dengan skor rata-rata sebesar 3,50. Hasil uji coba skala luas diperoleh hasil uji t berpasangan thitung = 10,727 > t0,05;20 = 1,725 artinya hasil belajar IPA siswa pada kelas eksperimen lebih baik setelah diajarkan menggunakan pembelajaran berbasis masalah melalui strategi STAD, dan hasil uji banding peningkatan hasil belajar IPA diperoleh  = 5,946 >  = 1,682 artinya peningkatan hasil belajar IPA siswa yang diajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan strategi STAD lebih baik daripada siswa yang diajar menggunakan model konvensional.The purpose of this study was to investigate the characteristics and validity of the development of problem-based learning tools by STAD. This research is the development by using models Thiagarajan, Semmel, and Semmel, this model consists of four phases: define, design, develop, and disseminate. Learning tools developed are: Syllabi, Lesson Plan, Student Worksheet, Learning Materials, and Cognitive Assessment Instrument and Instrument Rating Scientific Attitude. Validation results show the average score of the Syllabus assessment validator 3.6; Lesson Plan 3.2; Student Worksheet 3

 1. Turkse zuivelketen in een transitieproces

  Wouters, A.P.

  2010-01-01

  De Turkse zuivelketen bevindt zich in een transitieproces van een traditionele keten naar een modern geïndustrialiseerde keten. Er moet echter nog veel gebeuren voordat deze mee kan komen in de EU, met name wat betreft de structuur en efficiëntie in de keten en de melkkwaliteit.

 2. Tips voor een goede afstudeerscriptie

  Dubbeling, D.J.

  2014-01-01

  'Streng zijn voor jezelf' is het credo om met een goede HBO-afstudeerscriptie voor de dag te komen, want voor je het weet beoordelen meer partijen dan je lief is jouw werk. Hoe doe je dat? Een paar tips naar aanleiding van een kleine inventarisatie van scripties van de post-HBO-opleiding Kostendesku

 3. Resistentie, een gevoelig onderwerp

  Mevius, D.

  2008-01-01

  Antimicrobiële resistentie kun je definiëren als de eigenschap dat een microorganisme (bacterie, virus of parasiet) verminderd gevoelig of ongevoelig maakt voor de werking van een medicijn. Hoewel deze problematiek zich niet beperkt tot bacteriën, is mijn leerstoelopdracht in eerste instantie gericht op ongevoeligheid of resistentie in bacteriën. Bovendien is dat het deelgebied binnen de microbiologie waar ik de meeste expertise in heb. Ik spreek dus van nu af alleen nog over resistentie tege...

 4. BELAJAR KELOMPOK MODEL STAD DAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN KEAKTIFAN MAHASISWA

  Mutia Lina Dewi

  2016-01-01

  This present article reports on a Classroom Action Research project in which STAD and Jigsaw, two models of cooperative learning, were applied in teaching Mathematics at the State Polytechnics, Malang. The data were collected from 1MRK classes in the departments of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Engineering, and Electrical Engineering. The data were obtained using tests, observations, interviews, and questionnaires. The results show that a) the students were enthusiastic ...

 5. Effectiveness of Computer-Assisted Stad Cooperative Learning Strategy on Physics Problem Solving, Achievement

  Amosa Isiaka Gambari

  2015-07-01

  Full Text Available This study investigated the effectiveness of computer-assisted Students’ Team Achievement Division (STAD cooperative learning strategy on physics problem solving on students’ achievement and retention. It also examined if the performance of the students would vary with gender. Purposive sampling technique was used to select two senior secondary schools year two physics students (SS II. The schools were assigned into computer-assisted STAD and Individualized Computer Instruction (ICI groups. 84 students from two intact classes participated in the study. Computer-Assisted Learning Package (CALP on physics and Physics Achievement Test (PAT were used as treatment and test instruments respectively. Analysis of Covariance and Scheffe test were used for data analysis. Findings indicated that students taught physics with computer-supported STAD performed and better than their counterparts in ICI group. In addition, they had better retention than those in ICI group. However, gender has no influence on students’ performance. Based on the findings, it was recommended among others that physics teacher should be encouraged to use computer-assisted cooperative instructional to enhance students’ performance.

 6. Cry wolf: een fenomeenonderzoek

  Bos, J.G.H.; van Es, A.M.D.; Vasterman, P.

  2011-01-01

  Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor bij het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de

 7. Duurzaamheid, een natuurwetenschappelijke insteek

  Lyklema, J.

  2010-01-01

  Duurzaamheid wordt onvoldoende gewaarborgd wanneer te veel op goede bedoelingen en technologische oplossingen wordt vertrouwd. Het is ondertussen zaak geworden om een knop om te zetten en vooral dingen te laten in plaats van dingen te doen. Deze noodzaak kan natuurwetenschappelijk worden onderbouwd,

 8. Leiderschap : Een theoretisch overzicht

  Muijen, van J.J.; Schaveling, J.

  2011-01-01

  Leiderschap speelt meer dan ooit een rol in ons dagelijks leven. Vooral de schandalen veroorzaakt door topbestuurders van organisaties, zoals Rochdale, Ahold en DSB, hebben impact op het denken over welk soort leiderschap nu wenselijk is. Leiders dienen ethisch en in het belang van de organisatie te

 9. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 10. Naar een integrale geschiedenis van de negentiende-eeuwse stad: vijftien stadsbiografieën in perspectief

  Furnée, J.H.

  2009-01-01

  Towards an integrated history of the nineteenth-century city. A review of fifteen Dutch urban biographies. Over the last twenty years, the writing of modern urban biographies has been one of the core activities of Dutch urban historians. Focusing on the analysis of the nineteenth century city in fif

 11. Naar een integrale geschiedenis van de negentiende-eeuwse stad: vijftien stadsbiografieën in perspectief

  Furnée, J.H.

  2009-01-01

  Towards an integrated history of the nineteenth-century city. A review of fifteen Dutch urban biographies. Over the last twenty years, the writing of modern urban biographies has been one of the core activities of Dutch urban historians. Focusing on the analysis of the nineteenth century city in

 12. De visserskaai te Oostende (prov. West-Vlaanderen): archeologie van een in de 17de eeuw zwaar geteisterde stad

  2003-01-01

  The Institute for the Archaeological Heritage of the Flemish Community (IAP) has, in close collaboration with the town of Ostend, carried out archaeological excavations during the construction works of the car park below the Visserskaai at Ostend from September 1998 till February 1999. This archaeological work mainly produced information on the eastern ramparts of Ostend and their evolution from the 16th century onwards together with information on the material culture of the inhabitants of O...

 13. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 14. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 15. Werkt een Robin Hood beleid?

  Mooij, Ruud; Bovenberg, Lans; Ploeg, Ploeg

  1994-01-01

  textabstractEen verschuiving in de belastingdruk van de lagere arbeidsinkomens naar het middenkader heeft volgens het model MIMIC van het CPBpositieve effecten op de werkgelegenheid. Dit hangt vooral samenn met het loonmatigende effect van hogere marginale tarieven in het model. Echter, MIMIC houdt geen rekening met een aantal ontmoedigende effecten van hogere marginale tarieven. Het totale effect van een 'Robin Hood'-beleid is niet op voorhand duidelijk.

 16. Is Hammarby Sjöstad a model case? Crime prevention through environmental design in Stockholm, Sweden

  Grønlund, Bo

  2012-01-01

  of residents of Hammarby Sjöstad are compared with other areas in Stockholm. This chapter concludes that CPTED guidelines are met to a large degree: crime rates are relatively lower and perceived safety is higher in Hammarby Sjöstad than Stockholm’s average. Finally, the role of CPTED versus other factors when......Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) claims to reduce crime and fear of crime through urban design and planning. If it does, it ought to be part of the sustainable planning and design of cities. This chapter gives an overview of the development of CPTED principles and then uses...... the European Committee for Standardization (CEN) guidelines to assess the case study of Hammarby Sjöstad – a residential area in Stockholm, the capital of Sweden. Urban planning and urban design principles are assessed from a CPTED point of view. Crime statistics as well as data on perceived safety...

 17. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN InSTAD TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF FISIKA DI SMA

  Richie Erina

  2015-10-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran InSTAD terhadap: (1 keterampilan proses sains peserta didik, (2 hasil belajar kognif peserta didik, dan (3 proses sains dan hasil belajar kognitif peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengguna-kan desain kuasi eksperimen. Analisis data menggunakan Independent t-test dan MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan: (1 penerapan model pembelajaran InSTAD secara signifikan lebih berpengaruh positif terhadap keterampilan proses sains dibandingkan model pembelajaran inkuiri terbimbing, dan hal ini ditunjukkan dengan output (t= 7.47 dan 7.53 dengan signifikansi sebesar 0.00 (sigifikansi < 0.05; (2 penerapan model pembelajaran InSTAD secara signifikan lebih berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif dibandingkan model pembelajaran inkuiri terbimbing, dan hal ini ditunjukkan dengan output (t= 4.41dan 5.00 dengan signifikansi sebesar 0.00 (sigifikansi < 0.05; (3 penerapan model pembelajaran InSTAD secara signifikan lebih berpengaruh positif terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif dibandingkan model pembelajaran inkuiri terbimbing, dan hal ini ditunjukkan dengan output (F= 26.36 dan signifikansi sebesar 0.00 (sigifikansi < 0.05. Kata Kunci: InSTAD, keterampilan proses sains, hasil belajar kognitif   THE EFFECT OF InSTAD LEARNING MODEL ON THE SCIENCE PROCESS SKILLS AND COGNITIVE LEARNING OUTCOMES IN PHYSICS IN SENIOR HIGH SCHOOL Abstract This study aims to find out the effect of InSTAD learning model on: (1 the science process skills of the students, (2 the cognitive learning outcomes of the students, (3 the science process skills and cognitive learning outcomes of the students. This study is a quantitative research using a quasi-experimental design. The data analysis used the Independent t-test and MANOVA. The results show that: (1 the implementation of InSTAD learning model gives a significantly more positive effect to the

 18. Een nieuwe marketingcategorie: de strainer

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1 alinea column: De BCG-matrix is na zesendertig jaar eindelijk aan revisie toe. De question mark, star, cash cow en dog hebben er een vriendje bij: de strainer. ‘Het vergiet’ doet zich aan de marketingstrateeg misleidend voor als een van de usual suspects, waardoor hij denkt te moeten handelen

 19. Bouwen aan een kwaliteitssysteem in de revalidatiezorg: Een poging tot constructive technology assessment van een kwaliteitssysteem in een gezondheidszorginstelling

  W.H. van Harten (Wim)

  1997-01-01

  textabstractIn dit proefschrift staat de vraag naar de meerwaarde van (investeringen in) een kwaliteitssysteem in een revalidatiecentrum centraal. In de gezondheidszorg wordt vanaf het midden van de jaren tachtig toenemend gesproken over kwaliteit. De aandacht hiervoor groeide toen geleidelijk aan b

 20. Milieueffect van wroetstal: een ketenverkenning

  Buisonjé, de F.E.; Vries, de J.W.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  Wageningen UR Livestock Research heeft in een verkennende studie het milieueffect van de wroetstal (Canadese strooiselstal) bekeken in vergelijking met een traditionele vleesvarkensstal. De milieu-aspecten verzuring, broeikaseffect, fijn-stof emissie en het energieverbruik zijn beschouwd in de gehel

 1. Hoe effectief is een centralist?

  Hoof, H.A.J.M. van; Voorthuijsen, G.P. van; Calsteren, R. van

  2003-01-01

  Welke factoren bepalen de effectiviteit van een centralist die naar CCTV-beelden kijkt? Aan de hand van een onderzoek dat TNO-FEL medio 2002 is gestart moet deze vraag eind 2003 uiterlijk begin 2004 te beantwoorden zijn. Hoe is het onderzoek opgezet?

 2. Boeren in een nieuwbouwwijk Agromere

  Jansma, J.E.; Visser, A.J.

  2008-01-01

  Op een afgelegen kantoor even buiten Lelystad werkt ir. Jan Eelco Jansma geïnspireerd aan spannende plannen om boerenbedrijven integraal deel uit te laten maken van een nieuwe stadswijk in Almere. Hij doet dat samen met zijn collega dr. Andries Visser. Twee wetenschappelijke medewerkers bij Praktijk

 3. Moeten wij een onderwijsvisie hebben?

  Bolhuis, Sanneke

  2008-01-01

  Iedereen heeft een onderwijsvisie! Iedereen die in het onderwijs werkt zou het zich als professional tot taak moeten stellen om zichzelf regelmatig 'visievragen' te stellen en die met collega's te bespreken in relatie tot eigen onderwijs. Dat geeft een stevige basis voor goed onderwijs, het verantwo

 4. Wetenschap op een nieuwe leest

  Hogeveen, S.J.

  1997-01-01

  Dit artikel gaat niet over een nieuwe astronomische ontdekking en ook niet over een nieuwe telescoop of satelliet. In dit artikel komt de astronoom zélf aan bod en kijken we naar de manier waarop hij/zij zijn/haar werk doet. Daar is de laatste jaren nogal wat in veranderd, vooral onder invloed van

 5. Een nieuwe marketingcategorie: de strainer

  Reep, Frans van der

  2013-01-01

  1 alinea column: De BCG-matrix is na zesendertig jaar eindelijk aan revisie toe. De question mark, star, cash cow en dog hebben er een vriendje bij: de strainer. ‘Het vergiet’ doet zich aan de marketingstrateeg misleidend voor als een van de usual suspects, waardoor hij denkt te moeten handelen volg

 6. Een onverwacht overleden zuigeling: wiegendood?

  Wouwe, J.P. van; Dandachli, T.H.; Huber, J.

  1999-01-01

  Wiegendood is een ingrijpende gebeurtenis voor ouders en hulpverleners. Als een kind jonger dan 2 jaar plotseling levenloos wordt aangetroffen, vraagt iedereen zich af: ‘Hoe kon dit gebeuren?’ Kennis over oorzaken van wiegendood is enerzijds gebaseerd op epidemiologische analyse van de gevallen, and

 7. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 8. Lammeren grazen op een veldkavel

  Eekeren, van N.J.M.

  2010-01-01

  Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op het huiskavel geweid worden, wordt de beweidingruimte voor de melkgevende geiten nog krapper. Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. Sander Koster van Gerbrande State heeft al jarenlang goede ervaringe

 9. Design in een genetwerkte ecologie

  Nigten, Anne

  2016-01-01

  De netwerksamenleving verandert in een genetwerkte ecologie. Daarin zien we interactie ontstaan tussen mensen, overheden, bedrijven, slimme objecten, apparaten en de slimme samenleving. Mensen staan in die genetwerkte ecologie niet langer automatisch centraal. De mens is in toenemende mate een onder

 10. Naar een innovatie belonende bouwpraktijk?

  Dorée, André; Boes, Hans

  2002-01-01

  De afgelopen maanden schreven Boes en Dorée in dit blad twee stukken waarin ze de ontwikkelingen rondom de bouwfraude belichtten. In het eerste artikel voorspelden ze een aanscherping van de regelgeving; met name de aanbestedingsregelgeving. In het tweede artikel vroegen ze aandacht voor een meer ge

 11. Ayurvedische kruiden bij Hollandse koeproblemen : een verslag van een praktijkproef in Overijssel

  Groot, M.J.; Raeijmaeckers, L.; Thybaut, R.; Nij Bijvank, H.; Vreriks, M.; Hooft, van 't K.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam

 12. Hong Kong, een studie van de Huisvestingscydus

  1996-01-01

  Deze publikatie van de vakgroep Bouwmanagement en Vastgoed beheer is ontstaan uit de behoefte om de resultaten van een excursie nu eens een keer niet onopgemerkt in de archieven van de Stylos excursie verslagen te laten wegkwijnen, maar daarentegen juist een zo groot mogelijk aantal mensen te laten

 13. Voedselzekerheid : een beschouwing vanuit drie dimensies

  Berkhout, P.

  2009-01-01

  Honger is een hardnekkig probleem in de wereld. Een van de grootste uitdagingen de komende jaren is voorkomen dat het aantal mensen dat honger lijdt - nu rond de één miljard mensen - nog verder toeneemt. Het vergroten van de voedselzekerheid voor een nog altijd groeiende wereldbevolking is een vraag

 14. Endoveneuze lasertherapie: een nieuwe behandeling van varices.

  van den Bremer, J; Hedeman Joosten, P.P.H.A.; Moll, F.L.

  2007-01-01

  – Varicositas is een veelvoorkomende aandoening. De meest toegepaste behandeling van een insufficiënte V. saphena magna (VSM) bestaat al jaren uit het chirurgisch verwijderen van de vene en een crossectomie. – Sinds een aantal jaren zijn de minimaal-invasieve technieken sterk in opkomst, onder ander

 15. Boekbespreking: Het oerrund, een levende legende

  Oldenbroek, J.K.

  2014-01-01

  Uitgeverij Roodbont heeft een interessant boek uitgegeven over de achtergronden van een project waarin het uitgestorven oerrund teruggefokt wordt. Het is een initiatief van de stichting Taurus samen met Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling. Het is een boek geworden met veel informatie over de

 16. A Comparative Study of Using Students Team Achievement Division (STAD and Three Minutes Review (TMR Strategies in Teaching Questions

  Endah Fauziningrum

  2012-11-01

  Full Text Available The objective of this research was to find out the effectiveness of using STAD and TMR strategies to teach questions to the third grade of elementary school students. The data of the research were taken in Sompok state elementary school 03 and 04. The research design used was factorial design. It means that the writer had two groups, one was taught by using STAD strategy and the other was taught by using TMR strategy. STAD and TMR strategies had two sub-divisions, students who take English courses and students who do not take English courses. The number of the research sample for each cell was 12 students. There were four time lesson of periods for STAD and TMR classes. To investigate the effectiveness of using STAD and TMR strategies, the writer used F-test formula. The results were: 1 STAD was effective to teach question to students who take English courses. It was showed from the pre-test (10.83 and the post-test (12.75. 2 STAD was effective to teach question to students who do not take English courses. It was shown on the mean of pre-test (8.58 and the post-test (11.25. 3 TMR was effective to teach question to students who take English courses. It was shown on the mean of pre-test (10.67 and the post-test (11.50.  4 TMR was effective to teach question to students who do not take English courses. It was shown on the mean of pre-test (9.83 and post-test (10.42. There was not any interaction between the students who take English courses and who do not and and who were taught by using STAD and TMR atrategies.it showed from the ANOVA result. The result was the interaction between strategies and taking courses variables showed 0.325 with sig 0.571. Since, sig 0.571 > 0.05, then the interaction between strategies and taking courses variables do not effect the students achievement.

 17. KEEFEKTIVAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD PADA PEMBELAJARAN EKONOMI BERBASIS KONSTRUKTIVIS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA

  Asep Amaludin

  2016-01-01

  Full Text Available Learning is a process of changing the behavior through experience and training. The changing of behavior involves knowledge, skills, attitudes and even all aspects of the organism or individual himself. Unfortunately, many students have difficulty in understanding the abstract concepts of a subject. Therefore, we need the alternative learning model to overcome the difficulties in learning. One of the learning models is Student Team Achievement Division (STAD learning model. STAD model is a cooperative learning model encouraging students to actively discover knowledge through the skills process. The objective of this study is to determine the average difference of students’ learning outcomes through cooperative learning model with STAD type and the expository model on the subject material of Market Price Formation. The population of this study was all VIII Classes of SMP Negeri 1 Randudongkal in the academic year of 2007/2008. There were 7 classes consisted of 292 students. Samples are taken randomly, the first group was VIIIC students as the experimental group using STAD learning model, whereas the second group was students in VIIID class as the control group. Data was collected by test method, and then analyzed by the mean difference test. The results showed that there was a significant mean difference in students’ learning outcomes. The average score for experimental group was 75.93 and for the control group was only 71.36. Based on this study, it is suggested to use STAD learning model based on constructivism in teaching and learning process because it can encourage students to be active with their own skills. 

 18. Aquaculture Stewardship Council (ASC) ontwikkeltraject meerval : een inventarisatie

  Poelman, M.; Rothuis, A.J.; Bosma, R.H.

  2012-01-01

  Om een Aquaculture Stewardship Council (ASC) gecertificeerd product te krijgen is een standaard nodig, waaraan getoetst kan worden. Deze standaard geeft certificeerders een referentiekader. Pas als een standaard aanwezig is, kunnen producten gecertificeerd worden.

 19. Een eigen Bibliotheek-app

  den Hollander, Franciscus; Veldkamp, Jan Herman

  2013-01-01

  Al enige tijd bestond bij de Bibliotheek RUG het verlangen om de producten en diensten van de bibliotheek op eigentijdse wijze onder de aandacht te brengen van haar gebruikers. Via een app op de mobiele telefoon, dus.

 20. Een geschiedenis van vleesloos eten

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 1. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 2. Een geschiedenis van vleesloos eten

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 3. Allochtonen en voeding : een literatuurverkenning

  Berg, van den I.

  2010-01-01

  Rapportage van een kwalitatieve literatuurverkenning over de mogelijkheden van afzet van biologische voedingsproducten onder Turken, Marokkanen en Surinamers in Nederland. Hierbij is gekeken naar literatuur over de huidige voedselconsumptie en percepties hierover.

 4. Boommier, Lasius brunneus (Formicidae), als gast in een bosmierennest

  Mabelis, A.A.

  2013-01-01

  De boommier komt vooral in loofbossen voor, al bouwt hij zijn nest ook wel eens in een geïsoleerde boom. In huizen wordt hij soms aangetroffen in een oude balk. Meestal betreft het hout met een hoog vochtgehalte dat door een schimmel is aangetast. De boommier als bewoner van een bosmierennest is wel

 5. Integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem: effecten op vis en waterkwaliteit

  Schram, E.; Schelvis, R.; Hinrichs, C.S.; Heul, van der J.W.

  2012-01-01

  In opdracht van Hortimare BV en in het kader van het VIP project Vis, Schelp en Wier onderzocht IMARES de integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem (RAS) voor de kweek van tarbot. Onderzocht werden de effecten van de aanwezigheid van een zeewierreactor met Ulva in een

 6. Integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem: effecten op vis en waterkwaliteit

  Schram, E.; Schelvis, R.; Hinrichs, C.S.; Heul, van der J.W.

  2012-01-01

  In opdracht van Hortimare BV en in het kader van het VIP project Vis, Schelp en Wier onderzocht IMARES de integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem (RAS) voor de kweek van tarbot. Onderzocht werden de effecten van de aanwezigheid van een zeewierreactor met Ulva in een marie

 7. PENINGKATAN HASIL BELAJAR MEMILIH MEDIA KOMUNIKASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD

  Hasanah Zumrotun

  2012-06-01

  Full Text Available Berdasarkan hasil observasi di SMK Hidayah Semarang diketahui bahwa siswa di kelas XI AP 1 kurang aktif, malas, dan saling mengelompokan diri, di sisi lain guru lebih banyak mengajar dengan cara ceramah dan kurang memotivasi siswa. Akibatnya banyak siswa yang belum paham terhadap materi dan hasil belajarnya belum mencapai KKM. Kondisi tersebut perlu diperbaiki, salah satu alteratif yang dapat digunakan yaitu dengan penerapan model pembelajaran tipe Student Teams Achievement Division (STAD. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Hasil penelitian siklus I menunjukkan �rata-rata keaktifan siswa sebesar 64%, kinerja guru dalam menyampaikan materi sebesar 70%, dan nilai rata-rata siswa 72. Selanjutnya pada siklus II diperoleh hasil rata-rata keaktifan siswa sebesar 70%, kinerja guru dalam menyampaikan materi sebesar 70%, dan nilai rata-rata siswa yaitu 78. Based on the observation in SMK Hidayah Semarang, it shows that XI grade students of AP 1 were less active, lazy, and making gangs, another side teacher use conventional method and lacking motivation for students. Consequently students do not understand the subject and �achievements which has not passed on KKM. These condition need to be repaired, one of the alternative is by applying Student Teams Achievement Division (STAD. This classroom action research was conducted in two cycles. Cycle I shows that average activity of student is 64%, performance of teacher in presenting the lesson is 70%, and student average value is 72. Cycle II show that average activity of student is 70%, performance of teacher in presenting the lesson is 70%, and student average value is 78.

 8. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Filsafat Matematika melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Strategi Berbasis Kompetensi dan Konservasi

  Hardi Suyitno

  2015-12-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran Filsafat Matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi berbasis kompetensi dan konservasi. Perangkat dikembangkan menggunakan model 4-D yang dicetuskan oleh Thiagarajan, Semmel, & Semmel. Dari segi validitas, silabus yang dikembangkan memperoleh skor kevalidan 86.11, SAP yang dikembangkan memperoleh skor kevalidan 89.58, kontrak perkuliahan yang dikembangkan memperoleh skor kevalidan 86.81, lembar kerja mahasiswa yang dikembangkan memperoleh skor kevalidan 86.81. Sementara dari segi kepraktisan, hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran mendapatkan skor 91.00, serta respon positif mahasiswa terhadap semua aspek berada di atas 50%. Dari segi keefektifan, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata hasil tes pertama dan kedua meningkat dari 84.43 menjadi 94.49. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran Filsafat Matematika yang dikembangkan bersifat valid, praktis, dan efektif.This research aims to develop a learning tools of Philosophy of Mathematics through STAD cooperative learning with the competency-based and conservation-based strategies. We develop the learning tools using 4-D models developed by Thiagarajan, Semmel, & Semmel. In terms of validity, the syllabus obtain a score of validity 86.11, lesson plan obtain a score of validity 89.58, lectures contract obtain a score of validity 86.81, and student worksheets obtain a score of validity 86.81. In terms of practicality, observation of feasibility study get a score of 91.00, and we get more then 50% of positive response for all aspects in a questionnaire filled out by students. In terms of effectiveness, the average value of the first and the second test results increase of 84.43 into 94.49. These results suggest that the learning tools developed are valid, practical, and effective.

 9. Een onbekende vrouw heeft een visioen van een geliefde die zij niet noemt...Maar dat is Hadewijch!

  Vandermeersch, Patrick

  2000-01-01

  P. Vandermeersch, Een onbekende vrouw heeft een visioen van een geliefde die zij niet noemt... Maar dat is Hadewijch! In: D. Pätzold, P. Vandermeersch & H. Wilcox, `What's in a Name?' Three Essays on Naming and Individual Identity, Groningen, Onderzoeksschool Rudolf Agicola Instituut, 2000, 9-18.

 10. Wat onhoudt een consument van een tv-commercial? Een kijkje in het brein met neuro-imaging technieken

  A. Smidts (Ale)

  2002-01-01

  textabstractMet een nieuwe neuro-imaging techniek om de activiteit in de hersenen te meten, de zogenaamde steady-state probe topography (SSPT), kan opgespoord worden welke scènes uit een tv-commercial door consumenten goed herinnerd worden. Uit een experiment blijkt dat scènes die langer dan 1,5

 11. Orofaciale fysiotherapie bij een craniomandibulaire disfunctie

  Visscher, C.M.; Naeije, M.; Lobbezoo, F.

  2014-01-01

  Dit artikel belicht verschillende behandelmogelijkheden voor cmd, die gegeven kunnen worden door een orofaciaal fysiotherapeut. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling is het geven van uitleg over de aandoening en de achterliggende oorzaak, gecombineerd met adviezen over eventuele verkeerde

 12. Drentse Paosbloem, een Meertbleuier in april

  Dijkhuis, E.; Slikke, van der W.

  2010-01-01

  De Narcis is een veel gekweekt bolgewas waarvan allerlei soorten en cultivars verkrijgbaar zijn. De Trompetnarcis is daarbij van oudsher de bekendste een meest gekweekte vorm. Minder bekend is dat de Narcis oorspronkelijk inheems is in ons land.

 13. Chlooramfenicol in urine van slachtdieren: een onderzoekmodel

  Ginkel LA van; Rossum HJ van

  1989-01-01

  Een onderzoekmodel voor de detectie van chlooramfenicol (CAP) in monsters urine, gebaseerd op screening met de enzym immunochemische (Quik Card R) methode en bevestiging met gaschromatografie (GC)- massaspectrometrie (MS) wordt beschreven. Een gemeenschappelijke studie, waaraan zeven Nederlandse

 14. Met een Happy Meal duurzaam leren handelen

  Noorduyn, L.; Wals, A.E.J.

  2010-01-01

  Afgestudeerden van groene opleidingen moeten over duurzaamheidscompetenties beschikken, willen ze problemen echt op kunnen lossen. Bijvoorbeeld “omgaan met onzekerheid” en “inleven in een ander”. Maar hoe breng je een student die competenties bij?

 15. KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN DENGAN MODEL INVESTIGASI KELOMPOK DAN MODEL STAD BERDASARKAN TIPE KEPRIBADIAN PESERTA DIDIK KELAS VII

  Agus Pujianto

  2015-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah menguji keefektifan pembelajaran keterampilan menulis cerpen dengan model investigasi kelompok dan model STAD berdasarkan tipe kepribadian peserta didik kelas VII. Keterampilan menulis cerpen membutuhkan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran. Melalui keterampilan menulis cerpen siswa dapat berkreasi untuk mengemukakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ide atau gagasan juga berpengaruh terhadap hasil dalam menulis cerpen. Selain itu, pengetahuan tentang cerpen juga penting dalam pembelajaran keterampilan menulis cerpen. Siswa perlu berpikir kritis untuk memunculkan ide atau gagasan yang menarik dan untuk pemahaman mengenai unsur-unsur cerpen. Tipe kepribadian yang berbeda juga perlu membutuhkan cara pengajaran yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang cocok. Model pembelajaran yang dipilih adalah model investigasi kelompok dan model STAD.

 16. PENERAPAN MODEL STAD DENGAN MEDIA DIGITAL WORD SQUARE UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP PADA KOMPETENSI DASAR UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN

  Taryadi Taryadi

  2016-01-01

  Full Text Available The Economics learning in SMP Nasima Semarang did not use an approach which involved students’ roles and potencies. Thus, it needs the STAD (Student Teams Achievement Division learning model and Digital Word Square technique through class action research to solve the problem. The data showed that students’ activities such as motivation and activeness on the 1st cycle and 2nd cycle increased significantly. Whereas, the average of evaluation test result on the 1st cycle was 6.00 and rose to 8.57 on the 2nd cycle. It increased up to 29.98%. Based on the data above, It can be seen that the STAD learning model and DigitalWord Square technique was effective to improve students’ competencies to understand the concept of Money and Banks for the 9th Grade of SMP Nasima’s Students in the academic year of 2011/2012.

 17. PENERAPAN MODEL STAD DENGAN MEDIA DIGITAL WORD SQUARE UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP PADA KOMPETENSI DASAR UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN

  Taryadi Taryadi

  2013-06-01

  Full Text Available The Economics learning in SMP Nasima Semarang did not use an approach which involved students’ roles and potencies. Thus, it needs the STAD (Student Teams Achievement Division learning model and Digital Word Square technique through class action research to solve the problem. The data showed that students’ activities such as motivation and activeness on the 1st cycle and 2nd cycle increased significantly. Whereas, the average of evaluation test result on the 1st cycle was 6.00 and rose to 8.57 on the 2nd cycle. It increased up to 29.98%. Based on the data above, It can be seen that the STAD learning model and DigitalWord Square technique was effective to improve students’ competencies to understand the concept of Money and Banks for the 9th Grade of SMP Nasima’s Students in the academic year of 2011/2012.

 18. Een navigatie-agent in virtual reality

  Nijholt, A.; Luin, van J.; Akker, op den H.J.A.

  2002-01-01

  We geven een korte beschrijving van ons werk gericht op het ontwerpen van een navigatie-agent voor een virtuele werled die met natuurlijke taal aangesproken kan worden. Het project is gestart als afstudeerwerk van de tweede auteur. Dit artikel beschrijft voornamelijk zijn werk. Het werk wordt op dit

 19. Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling

  Rulkens, W.H.

  2008-01-01

  In het onderhavige artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De

 20. Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier

  Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.

  2013-01-01

  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. M

 1. Biologische markt Leidsche Rijn : een haalbaarheidsstudie

  Oosterkamp, E.B.; Wolf, C.W.G.; Immink, V.M.

  2006-01-01

  ’t Groene Sticht is een stichting én een sociale woonbuurt in de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn ten westen van Utrecht. Men wil de directe leefomgeving verbeteren onder andere door een wekelijkse biologische markt te starten. Deze studie laat zien wanneer de markt succesvol is voor de betrokken parti

 2. De deltametropool is een grenzeloos gevarieerd parklandschap

  Jonkhof, J.F.; Wijermans, M.P.

  2003-01-01

  De deltametropool is een grensoverschrijdend geheel. De verschillende stedelijke kernen, zoals de Vlaamse ruit, de regio Lille, het Ruhrgebied en de Randstad, vormen samen met het tussengebied een grote global city region. Ze hebben allen een sterk ontwikkeld vervoerspatroon. In dat verstedelijkte g

 3. Bioraffinage : naar een optimale verwaarding van biomassa

  Annevelink, E.; Harmsen, P.F.H.

  2010-01-01

  Dit boekje is geschreven met als doel bioraffinage meer bekendheid te geven. In hoofdstuk 1 is de Biobased Economy beschreven en de sleutelrol die bioraffinage daarin speelt, met een focus op Nederland. Bioraffinage is een zeer brede term en een classificatiesysteem is noodzakelijk; dit is beschreve

 4. Zoete rust : een muzikale soap-detective

  Maas, P.

  1989-01-01

  De komedie' Zoete Rust' werd geschreven in opdracht van Theater de Tobbe in Voorburg . Naast de circa 120 professionele voorstellingen die elk seizoen in dit theater plaats vinden, organiseert De Tobbe een maal per laar een eigen theaterproduktie, die wordt gespeeld door het Tobbe-toneel, een ad-hoc

 5. HOM-2000, een ambitieus humanitair defensie ontwikkelingsproject

  Barents, D.A.; Janssen, Y.H.L.

  1998-01-01

  ln december 1997 tekenden 122 landen in Ottawa een verdrag om de antipersoonsmijnen uit te bannen. Een belangrijke gebeurtenis waarmee deze landen instemden met een totaal verbod op produktie, gebruik, export en opslag van antipersoneelsmijnen. Tevens onderschreven deze landen de noodzaak "achtergel

 6. KEEFEKTIVAN INTEGRASI SINTAKS INKUIRI TERBIMBING DAN STAD (INSTAD) UNTUK MEMPERKECIL KESENJANGAN KETERAMPILAN METAKOGNISI SISWA AKADEMIK ATAS DAN BAWAH

  Baskoro Adi Prayitno; Bowo Sugiharto

  2016-01-01

  This study aimed at investigating the influence of INSTAD model compared to guided inquiry, STAD and conventional toward metacognition skill, the influence of academic achievement toward metacognition skill, and interaction of learning model and academic achievement toward metacognition skill. The method used in this study is a quasi-experimental research method with factorial design of 2x4. The population of this study is seventh grade students of all State Junior High School in Surakarta...

 7. Towards a CO2 neutral urban environment - cutting the wire

  Jensen, Katrine; Bentzen, Barbara; Poulsen, Peter Behrensdorff

  2010-01-01

  The project aims at investigating the potential for exploiting PV cells under non-optimum light conditions in urban space, ie at less than 1,000 W/m2 under optimum light conditions.......The project aims at investigating the potential for exploiting PV cells under non-optimum light conditions in urban space, ie at less than 1,000 W/m2 under optimum light conditions....

 8. Symposium Een postmoderne vredescultuur? (verslag)

  Weerdenburg, J.; Bolleman, Th.G.; Mul, J. de; Vriens, L.; Kunneman, H.P.

  1989-01-01

  De kritiek die van de zijde van postmodernen wordt uitgeoefend op alle vormen van vooruitgangsgeloof prikkelde mijn nieuwsgierigheid, in het bijzonder waar deze kritiek steun aan de vredesbeweging als een zinloze, zo niet huichelachtige, mensonwaardige, activiteit zou bestempelen. In hoeverre zou de

 9. Jongeren & Bio, een mooie toekomst

  Berg, van den I.; Bartels, J.

  2009-01-01

  Rapportage van een kwantitatief jongerenonderzoek dat tot doel heeft meer inzicht te krijgen in hoeverre jongeren bezig zijn met voeding en openstaan voor biologische voeding of voeding dat verantwoord of eerlijk geproduceerd is of goed is voor eigen lichaam. Gekeken is hoe hierbij communicatie over

 10. Aansprakelijkheid : Een teken van kwaliteit

  van Lent, L.A.G.M.; Eken, R.C.W.

  1995-01-01

  Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van accountants is actueler dan ooit. In het onderliggende artikel wordt een theoretische beschouwing gegeven van de economische gevolgen van het beperken van de aansprakelijkheid van accountants. De beschouwing wordt ondersteund door middel van de uitkomsten v

 11. Heeft di wel een betekenis?

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Alvorens een analyse van het Italiaanse voorzetsel di te maken, stelt de auteur eerst het begrip ‘leeg voorzetsel’ aan de orde, dat in laatste instantie te herleiden is tot de lege karakters van de Chinese grammatica. Voor di wordt voorgesteld, naast enkele rudimenten van andere

 12. LNG, een ontwikkeling in beweging

  Wensink, M.W.; Rosmuller, N.

  2014-01-01

  Wereldwijd wordt gezocht naar alternatieven voor de huidige fossiele brandstoffen die duur en milieubelastend zijn. Eén van deze alternatieven is vloeibaar aardgas ofwel LNG (Liquefied Natural Gas). In Nederland is inmiddels een aantal tankstations voor LNG gerealiseerd, onder andere in Zwolle, Tilb

 13. Een korte geschiedenis van filmgeluid

  Aalbers, Jasper

  2015-01-01

  abstractDe Franse filmtheoreticus Christian Metz stelde in 1973 dat film betekenis geeft door middel van vier kanalen. Drie van die kanalen betreffen geluid. Dit erkende belang van filmgeluid roept de verwachting op dat filmwetenschappers een aanzienlijk deel van hun aandacht zullen richten op het a

 14. Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree!

  Ellinger, L.; Baars, E.; Baars, T.; Eekeren, van N.J.M.

  2006-01-01

  Door verschillende veehouders, binnen en buiten het project Bioveem, en door studenten van agrarische hogescholen is onderzoek gedaan naar het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarree. Het rapport geeft een verslag van de ervaringen die de veehouders h

 15. Heeft di wel een betekenis?

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Alvorens een analyse van het Italiaanse voorzetsel di te maken, stelt de auteur eerst het begrip ‘leeg voorzetsel’ aan de orde, dat in laatste instantie te herleiden is tot de lege karakters van de Chinese grammatica. Voor di wordt voorgesteld, naast enkele rudimenten van andere beteke

 16. Draadloze ondergang van een bedrijf

  Degen, A.J.G.

  2003-01-01

  Draadloze netwerken zijn meer dan een rage. Ze bieden netwerktoegang onafhankelijk van kabelaansluitingen, wat bijvoorbeeld zorgt voor flexibiliteit qua werkplekken. Bedrijven kunnen zodoende heel wat besparen op de aanlegkosten voor hun intranet en interne verhuiskosten. Maar hoe zit het met de bev

 17. Twitterende Bibliotheken: een praktische handreiking

  Brink, van den Wilma

  2011-01-01

  Twitter lijkt het nieuwe wondermiddel te zijn om in contact te komen en banden te smeden met de doelgroep. Het aantal bibliotheken dat daarom een Twitteraccount opent groeit hard. Maar worden de verwachtingen ook gehaald? Het artikel staat stil bij de wijze waarop bibliotheken en informatiespecialis

 18. Duurzame energie: een nuchter verhaal

  MacKay, D.J.C.

  2008-01-01

  Een samenvatting van het boek 'Sustainable Energy - without the hot air' van David J.C. MacKay. Professor MacKay is hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge en Chief Scientific Advisor to the Department of Energy and Climate Change van de Britse regering. In het boek vergelijkt hij het gebruik

 19. Werkt een 'Robin Hood' beleid?

  R.A. de Mooij (Ruud); A.L. Bovenberg (Lans); F. van der Ploeg (Ploeg)

  1994-01-01

  textabstractEen verschuiving in de belastingdruk van de lagere arbeidsinkomens naar het middenkader heeft volgens het model MIMIC van het CPBpositieve effecten op de werkgelegenheid. Dit hangt vooral samenn met het loonmatigende effect van hogere marginale tarieven in het model. Echter, MIMIC houdt

 20. Naar een Actieplan Heischrale graslanden

  Zee, van der Friso; Bobbink, Roland; Loeb, Roos; Wallis de Vries, Michiel; Oostermeijer, Gerard; Luijten, Sheila; Graaf, de Maaike

  2017-01-01

  Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk,

 1. Verstoring, een nationaal ruimtelijk beeld

  Schotten CGJ; Reiling R; LBG

  1995-01-01

  Het thema verstoring richt zich op het bereiken van een goede milieukwaliteit in de directe woon- en leefomgeving van de mens. Onder dit milieuthema valt onder meer hinder door geluid, geur extene veiligheid en lokale luchtverontreiniging. In het ruimtelijk beeld verstoring zijn, voor de compon

 2. Elke dag een paar nachten

  Harn, van J.

  2009-01-01

  De EU-welzijnsrichtlijn stelt dat vleeskuikens binnen 7 dagen na plaatsing tot drie dagen voor de beoogde slachtdatum per etmaal een donkerperiode van minstens zes uur moeten krijgen, waarvan minimaal vier uur aaneengesloten zonder dimperiode. ASG (Animal Science Group) Businessunit Veehouderij heef

 3. Jongeren & Bio, een mooie toekomst

  Berg, van den I.; Bartels, J.

  2009-01-01

  Rapportage van een kwantitatief jongerenonderzoek dat tot doel heeft meer inzicht te krijgen in hoeverre jongeren bezig zijn met voeding en openstaan voor biologische voeding of voeding dat verantwoord of eerlijk geproduceerd is of goed is voor eigen lichaam. Gekeken is hoe hierbij communicatie over

 4. Een data selection tool voor milieugerichte levenscyclusanalyse van voedingsmiddelen

  Meeusen - van Onna, M.J.G.

  1997-01-01

  Dit rapport is een vooronderzoek naar de mogelijke wensen ten aanzien van een te ontwerpen Data Selection Tool, een hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij het uitvoeren van een milieugerichte levenscyclusanalyse van voedingsmiddelen. Een uitgebreidere toelichting en uitwerking van de mogelijke optie

 5. Een netwerk als vangnet? : Een procesomschrijving van preventieprojecten gericht op een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit

  Kleiman, W.M.; Kuyvenhoven, N.

  1997-01-01

  Criminaliteitspreventie door middel van een integrale aanpak. Dat is globaal gesproken wat de preventieprojecten Omslag in Deventer, Break in Lelystad en Rem op Geweld in Arnhem willen bereiken. Criminaliteit en overlast die veroorzaakt worden door de harde-kernjongeren en meelopers, wil men voorkom

 6. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 7. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 8. Naar een duurzamere voedselmarkt : De dynamiek van vraag en aanbod

  Duizer, P.; Peppelenbos, H.W.

  2009-01-01

  Een kennisarena is een platform waarin bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid en kennisinstellingen met elkaar de kennisbehoefte rondom een thema bespreken. Er is voor de Kennisarena Voeding gekozen voor vier deelonderwerpen: consumentengedrag en duurzaamheid; verduurzaming van het a

 9. Integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem: effecten op vis en waterkwaliteit

  Schram, E.; Schelvis, R.; Hinrichs, C.S.; Heul, van der, J.W.

  2012-01-01

  In opdracht van Hortimare BV en in het kader van het VIP project Vis, Schelp en Wier onderzocht IMARES de integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem (RAS) voor de kweek van tarbot. Onderzocht werden de effecten van de aanwezigheid van een zeewierreactor met Ulva in een marien RAS op de waterkwaliteit, de productie en gezondheid van tarbot, de kwaliteit van de vis als eindproduct en het functioneren van de zeewierreactor.

 10. 'Een levend beeld van vrouwenwerk'. Een bedrijfsfilm van Philips op de tentoonstelling De vrouw

  Altena, Marga

  1998-01-01

  textabstractWanneer eigentijdse documentatie ontbreekt, is de datering van een vroege film een lastige zaak. Zelfs als de onderzoeker over informatie beschikt over de opdrachtgever, de productiemaatschappij of de totstandkoming, is het moeilijk om deze gegevens met zekerheid aan een overgeleverde

 11. Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond van een property rights- en transactiekostenbenadering

  Kneppers-Heijnert, Elizabeth Mary

  1988-01-01

  Deze studie is een economische en juridische analyse van het verschijnsel franchising. Nagegaan is waarom ondernemers (franchisegevers) voor deze samenwerkingsvorm kiezen en hoe zij die samenwerkingsvorm met de franchisenemers in een contract gestalte hebben gegeven. Bij de vraag waarom partijen een

 12. Verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag met een pilotscale biofilter

  Melse, R.W.

  2003-01-01

  Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas (21 maal zo sterk als CO2). De veehouderij is verantwoordelijk voor een betrekkelijk hoge emissie van methaan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische luchtbehandelingsinstallatie om de emissie van methaan uit mestopslagen en

 13. Een beroemde persoon die een product aanprijst: Wat vindt uw brein daarvan?

  A. Smidts (Ale); V. Klucharev (Vasily); G. Fernández (Guillén)

  2009-01-01

  textabstractBekende personen worden vaak ingehuurd voor reclamecampagnes. In dit onderzoek laten we zien dat een hoge gepercipieerde deskundigheid van de bekende persoon voor het product, sterk kan bijdragen aan het succes van dergelijke campagnes. Een expert zorgt zowel voor een beter geheugen voor

 14. Een beroemde persoon die een product aanprijst: Wat vindt uw brein daarvan?

  A. Smidts (Ale); V. Klucharev (Vasily); G. Fernández (Guillén)

  2009-01-01

  textabstractBekende personen worden vaak ingehuurd voor reclamecampagnes. In dit onderzoek laten we zien dat een hoge gepercipieerde deskundigheid van de bekende persoon voor het product, sterk kan bijdragen aan het succes van dergelijke campagnes. Een expert zorgt zowel voor een beter geheugen voor

 15. Landschap met een accent, landschapsplannen in Frankrijk en Zwitserland : inventarisatie van nationaal beleid en aanbevelingen voor een Nederlandse stimuleringsregeling

  Schroder, R.R.G.; Jonkhof, J.F.

  2009-01-01

  Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap is er een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van meerdere lokale overheden. Ze worden aan het begin

 16. Effects of Computer-Assisted STAD, LTM and ICI Cooperative Learning Strategies on Nigerian Secondary School Students' Achievement, Gender and Motivation in Physics

  Gambari, Amosa Isiaka; Yusuf, Mudasiru Olalere; Thomas, David Akpa

  2015-01-01

  This study examined the effectiveness of computer-assisted instruction on Student Team Achievement Division (STAD) and Learning Together (LT) cooperative learning strategies on Nigerian secondary students' achievement and motivation in physics. The effectiveness of computer assisted instructional package (CAI) for teaching physics concepts in…

 17. Portale hypertensie : een experimenteel model met dimethylnitrosamine

  O.T. Terpstra (Onno)

  1979-01-01

  textabstractDe behandeling van patiënten met een bloeding uit slokdarmvarices ten gevolge van portale hypertensie levert nog steeds geen bevredigende resultaten op (Sherlock 1978). Operaties die de druk in de vena portae verlagen, zoals een portocavale shunt, zijn effectief wanneer het er om gaat ee

 18. Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie

  Vries, de S.; Langers, F.; Donders, J.L.M.; Willeboer, M.T.; Berg, van den A.E.

  2013-01-01

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinricht

 19. De spontane pneumothorax; een klinische studie

  Vervaat, Theodorus Johannes

  1963-01-01

  De pneumothorax, een ziektebeeld dat reeds 150 jaar bekend is, heeft voortdurend de aandacht en belangstelling van clinici gehad, vooral nadat de herkenning van dit ziektebeeld door de ontwikkeling van de roentgenologie eenvoudiger wqs geworden.De ontstaanswijze van een bepaalde vorm van pneumothora

 20. Getijcentrale in de Brouwersdam: een verkennende studie

  Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.; Jonkman, S.N.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoorne

 1. Hoe duurzaam is een regionale voedselketen?

  Sukkel, W.; Vijn, M.P.

  2015-01-01

  In de laatste vijf tot acht decennia is ons voedselsysteem enorm veranderd. Van kleinschalige productie, korte regionale ketens en een nauwe band tussen productie en consumptie, naar een mondiaal, complex en dynamisch voedselsysteem gericht op massaproductie en –consumptie. Er zijn in toenemende mat

 2. Over de incest. Een orienterend onderzoek.

  Kwast, Salomon van der

  1963-01-01

  Daartoe gestimuleerd door de problematiek van een aantal patienten, die in hun leven betrokken waren geweest bij een incestueuze relatie en daarmee nog vele jaren later worstelden en doordat wij geboeid werden door de etnologische beschouwingen over huwelijk en gezin, besloten wij de incest als obje

 3. Zwemmers op zoek naar een vast punt.

  Maas, L.R.M.

  2016-01-01

  Archimedes’ uitspraak “Geef mij een vast punt en ik zal de aarde bewegen” geldt ook voor zwemmers. In hun geval om, op meer bescheiden schaal, hun lichaam voort te stuwen. Tijdens mooi weer kan dat vermogen om zich tegen water af te zetten verminderen. Opwarming van oppervlaktewater leidt tot een gr

 4. Piketty en Smith : een bijzonder span?

  Gribnau, J.L.M.

  2015-01-01

  Piketty belicht economische, politieke, ethische en sociale aspecten van belastingen. Sloterdijk betoogde al eerder dat belastingen een moreel verschijnsel zijn. Adam Smith heeft een al even breed perspectief op belastingen. Piketty en Smith delen de idee dat belastingen vanuit verschillende invalsh

 5. Voorwaarden voor een succesvol regionaal innovatiesysteem

  Marijn Gielen; Frans Nauta

  2009-01-01

  In het regionale innovatieproject van het lectoraat innovatie zijn vijf Europese regio’s onderzocht die succesvol een regionale innovatiestrategie hebben ontwikkeld en uitgevoerd. De centrale conclusie is dat hun succes geen toeval is. De onderzochte clusters zijn alle het resultaat van een goede en

 6. Een nieuwe vorm van E-voedingswetenschap

  Kersten, A.H.; Schrauwen, P.; Müller, M.R.

  2008-01-01

  De informatiemaatschappij zorgt voor een nieuwe vorm van voedingswetenschap op het gebied van nutrigenomics, Nutritional Science 2.0. Voor het vermeerderen van kennis op dit terrein is een vrije mondiale uitwisseling van data nodig die nog niet goed van de grond is gekomen

 7. Smart Grids: naar een gedifferentieerd distributiestelsel

  Buist, G.; Pront-van Bommel, S.

  2010-01-01

  Deze notitie beschrijft de diverse concepten, bevat een selectie van de meest sprekende kenmerken en functies die aan smart grids worden toegekend, en laat zien welke plaats deze systemen toekomt binnen een sterk veranderende energiesector. Deze notitie gaat vooral uit van het zogeheten ‘Smart

 8. Wat maakt een slimme meter echt slim?

  Smit, Gerardus Johannes Maria; Kokkeler, Andre B.J.; Bakker, Vincent; Bosman, M.G.C.; Molderink, Albert; Croes, Roel

  In de Tweede Kamer laaide in 2008 een discussie op naar aanleiding van geluiden uit de samenleving over het wel of niet verplicht installeren van slimme meters in huizen. Voor- en tegenstanders van een verplichte invoer gebruiken ondertussen alle media om de algemene opinie te beïnvloeden.

 9. Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie

  Reemer, M.

  2003-01-01

  Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie Hieronder worden soorten verstaan die zich sinds 1950 in Nederland gevestigd hebben en zich sterk hebben uitgebreid. Het overzicht kwam tot stand via een enquête onder circa 50 specialisten en beperkt zich tot de soorten waarvan het invasi

 10. Alternatieve behandelingswijzen bij reumatische aandoeningen; een literatuuronderzoek

  Jacobs, J.W.G.; Rasker, J.J.; Riel, van P.L.C.M.; Gribnau, E.; Putte, van de L.B.A.

  1991-01-01

  Om de effectiviteit van alternatieve behandelingswijzen bij patiënten met reumatische aandoeningen na te gaan, werd een literatuuronderzoek verricht. Verslagen van ‘clinical trials’ waarin, al dan niet blind, het effect van alternatieve behandelingswijzen wordt vergeleken met dat van een vorm van co

 11. Bibliotheek 2.0 is een houding

  Schram, Hilda

  2007-01-01

  In de bibliotheek 2.0 worden web 2.0-technologieën op de bibliotheek toegepast. 2.0 is niet een nieuw theoretisch concept, maar een beschrijving van nieuwe of al langer bestaande internetdiensten waarvan openheid, meerrichtingsverkeer en gemakkelijke toepasbaarheid de belangrijkste kenmerken zijn. T

 12. Een goede improvisator is iemand die...

  Wopereis, Iwan

  2014-01-01

  Elke jazzliefhebber staat geregeld stil bij het wonder van de improvisatie. Het lijkt zo vanzelfsprekend en gemakkelijk - en toch is het een talent dat lang niet iedereen toevalt. Iwan Wopereis doet onderzoek voor een proefschrift waarin hij het geheim van de improvisatiekunst in de jazz wil doorgro

 13. Duurzame beheersing bodemziekten : een praktisch handvat

  Boer, de M.

  2012-01-01

  Aaltjes, schimmels, insecten en onkruiden vormen in de teelt van bloembollen, vaste planten en zomerbloemen op zandgrond een hardnekkig probleem. De oplossing ligt in het toepassen van duurzaam bodembeheer. Dit kan op veel manieren. In dit artikel een praktisch overzicht van de stappen en verschille

 14. Groente 'verpakken' in een aantrekkelijk product werkt

  Jong, de Lisette; Janssen, A.M.; Zeinstra, G.G.

  2015-01-01

  Krijgen kinderen een groenterijke pizza met zelfgekozen groenten
  op hun bord, dan vinden ze deze net zo lekker als een pizza met
  alleen tomatensaus. Er zijn wel aanzienlijke verschillen in welke
  groente kinderen waarderen; het motto ‘one size fits all’ gaat
  dan ook niet op. Dit blijk

 15. Een DWARS perspectief op mentoring in Rotterdam. : Een verkenning van de bijdrage van de mentor methodiek aan het bereik en de toerusting van allochtone (risico)jongeren

  Outmany, Fouzia; Peters, Dorothee; Lub, Vasco; Walraven, Guido

  2011-01-01

  Om de brug te kunnen slaan tussen onderzoek en praktijk hebben twee ministeries academische werkplaatsen opgericht. Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen een praktijkinstelling en een hogeschool of universiteit. De praktijkinstelling krijgt toegang tot onderzoeksresultaten en

 16. PENGGUNAAN PODCAST DALAM (STAD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK PADA MATA KULIAH LISTENINGI PRODI TADRIS INGGRIS JURUSAN TARBIYAH STAIN PONOROGO

  Muhammad Toyib,dkk

  2012-12-01

  Full Text Available Kegiatan  menyimak  yang  merupakan  proses  interaktif  harus  disampai kan  dalam  pembelajaran  sebagai  sebuah  proses  interaktif untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Pada umumnya, pelajaran listening di perguruan tinggi sangat bergantung pada kegiatan yang monoton. Masalah serupa muncul di mata kuliah Listening I pada prodi Tadris Inggris Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo. Oleh karena itu, penelitian berkaitan dengan strategi pengajaran yang memotivasi yang dapat meningkatkan kemampuan menyimak mahasiswa. Strategi yang diusulkan di sini termasuk penggunaan (STAD dengan menggunakan  media  podcast.  Untuk  memecahkan  permasalahan  diatas maka peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK yang di sajikan  dalam  2  (dua  siklus.  Dalam  setiap  siklusnya  melalui alur  PTK  yang  terdiri  dari  4  (empat  tahap,  yaitu  perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan podcast dalam strategi (STAD dapat meningkatkan:  (1  partisipasi  mahasiswa  dalam  diskusi  kelompok, (2 prestasi belajar dan (3 respon positif.

 17. Penerapan Metode Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Division (STAD Untuk Meningkatkan Keterampilan Kerjasama Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah

  Pitria Apriyani

  2016-05-01

  Full Text Available It became the benchmark for researchers to improve learning condition in class XI IPS 3 of SMA Negeri 1 Rajagaluh. The researcher conducted classroom action with using cooperative learning method, STAD type to improve student’s collaboration skill in class XI IPS 3 of SMA Negeri 1 Rajagaluh. This research used Classroom Action Research (CAR. The procedure or design of this research used Kemmis and M.C Taggart research design starting for planning, implementation, observation and reflection. Research data was obtained through documentation and observational study. This research consisted of foeur cycles and four acts. The research result obtained by researcher indicated that the application of cooperative learning method, STAD type in learning history can improve student’s collaboration skill in learning history in Class XI IPS 3 of SMA Negeri 1 Rajagaluh, it can be seen from the data obtained from predetermined indicators that the student’s are able to use the deal, bearing responsibility, appreciating the contribution, respecting individual differences and collecting the assignments on time according to the assessment criteria of each determined indicator.

 18. Medisch-ethische toetsing van observationeel onderzoek: een grijs gebied.

  Schellevis, F.

  2006-01-01

  Observationeel onderzoek waarbij uitsluitend gebruikgemaakt wordt van schriftelijke vragenlijsten, interviews of registratiegegevens valt niet onder de reikwijdte van de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO); dit betekent dat voor dergelijk onderzoek geen toestemming van een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) nodig is. Recentelijk werd een onderzoeksprotocol voor een observationeel onderzoek door middel van interviews voorgelegd aan een METC en, ook na herbeoordelin...

 19. Geografische daderprofilering ; Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren

  Brake, G.M. te; Eikelboom, A.R.

  2008-01-01

  In deze uitgave wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om het woongebied van een vermoedelijke dader van een reeks van delicten te identificeren: geografische daderprofilering. Aan de hand van informatie over de locaties van delicten wordt met behu

 20. Kostenberekening van een uitbraak met Afrikaanse paardenpest in Nederland

  Mourits, M.C.M.; Saatkamp, H.W.

  2010-01-01

  Met de introductie in 2006 van Blauwtong in Nederland is het bewustzijn betreffende het voorkomen van vectorgebonden ziekten toegenomen. Een bedreigende vectorziekte die vooral paarden en pony’s treft, is Afrikaanse Paardenpest (APP). De mortaliteit bij APP is hoog. Gezien de plaats die het paard in de Nederlandse maatschappij inneemt, zal een uitbraak van een dergelijke bedreigende ziekte een grote maatschappelijke impact hebben.

 1. Het plica syndroom van de knie : een klinisch onderzoek

  W.H.J. Derks

  1988-01-01

  textabstractPijn in het ventrale deel van het kniegewricht is een veel geuite klacht in de spreekkamer van huisarts en orthopeed. Vaak is, ook na een zorgvuldig opgenomen anamnese en een grondig klinisch onderzoek aangevuld door rontgen opnamen, het niet mogelijk een diagnose te stellen. Voor

 2. Hosta Virus X : omgaan met een nieuwe bedreiging

  Dalfsen, van P.; Derks, A.F.L.M.

  2005-01-01

  Hosta Virus X is een ernstige bedreiging voor de Hosta-teelt. Het virus is verradelijk, omdat het zich ongezien in de plant kan nestelen. Om de ziekte een halt toe te roepen, zijn een goede waarneming en toetsing van het grootste belang. PPO doet daarom een onderzoek naar de toetsmethode en risicofa

 3. Werkelijke gedrag van een staalconstructie bij brand onderzocht

  Twilt, L.; Both, C.

  1998-01-01

  De brandveiligheid van een complete constructie wordt nog steeds beoordeeld op basis van het gedrag van afzonderlijke constructie-onderdelen bij een standaardbrand. Maar uit onderzoek èn uit echte branden weten we dat het draagvermogen van een staalconstructie in verdiepinggebouwen bij een werkelijk

 4. Menselijk gedrag bij de evacuatie van een camping

  Kerstholt, J.H.; Groenewegen-Ter Morsche, K.; Johannink, R.; Getz-Smeenk, A.F.

  2010-01-01

  In geval van onbeheersbare natuurbranden zal er een beroep moeten worden gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. De resultaten van een ontruiming van een camping laten zien dat vele deelnemers niet reageerden op rook en brandgeur en dat ze slechts in actie kwamen nadat z|j door een personeelslid v

 5. Kan ik mijzelf scheppen? Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk. Een nawoord als inleiding

  Kate, L. ten; Manschot, H.A.M.

  2004-01-01

  Hoe een denker in te leiden die zelf zijn werk als een lange inleiding zag, een voorwerk bij een oeuvre dat altijd nog geschreven moest worden? Men zou kunnen denken dat de vroege dood van Michel Foucault, in 1984, hem verhinderd heeft een oeuvre tot stand te brengen en te voltooien, en een definiti

 6. Continuïteit van ondernemingen en pre-pack - hoe een idee een Europese richtlijn mist

  Beltzer, R.M.

  2015-01-01

  Zoals bij elk nieuw fenomeen geldt ook voor de pre-pack dat juridische onduidelijkheden bestaan. Een voor de praktijk belangrijke vraag is of er redenen zijn aan te nemen dat een voortzetting van de onderneming door middel van een zogenoemde pre-pack een overgang van onderneming zou kunnen implicere

 7. Een volgende aflevering in het Datawarehouse-feuilleton

  Vermandere, Caroline; Stevens, Eef

  2002-01-01

  Op geregelde tijdstippen wordt in dit tijdschrift verslag uitgebracht van de vooruitgang die wordt geboekt in de opbouw van een datawarehouse arbeidsmarktgegevens. Aangezien de eerste cijfers stilaan uit het gegevensbestand tevoorschijn rollen, vonden wij de tijd rijp voor een volgende stand van zaken. Een aantal gegevens werd al voorgesteld op een eerste gebruikersgroep rond het datawarehouse. U vindt het verslag in dit artikel. We geven een schets van werkzaamheidsgrade...

 8. Een letterlijke frisse bries in het ontwerponderwijs landschapsarchitectuur

  Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Hoe beïnvloedt het atmosferisch klimaat in Nederland de structuur van stad en landschap? Met die vraag heeft het ontwerponderwijs zich eigenlijk nooit integraal bezig gehouden. Maar daar is nu verandering in gekomen: in Wageningen hebben studenten landschapsarchitectuur binnen het project 'Future Ci

 9. Op een kaal plein valt niets te kiezen (Interview)

  Boo, de M.; Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Pleinen en straten worden geteisterd door gure windvlagen of je smelt juist weg als de zon flink schijnt. In haar proefschrift legt Sanda Lenzholzer uit dat ontwerpers meer rekening moeten houden met het microklimaat in de stad. Dat houdt ook de aso’s op afstand.

 10. Op een kaal plein valt niets te kiezen (Interview)

  Boo, de M.; Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Pleinen en straten worden geteisterd door gure windvlagen of je smelt juist weg als de zon flink schijnt. In haar proefschrift legt Sanda Lenzholzer uit dat ontwerpers meer rekening moeten houden met het microklimaat in de stad. Dat houdt ook de aso’s op afstand.

 11. MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector

  Goddijn, S.T.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten.

 12. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 13. Monetarisering in de huishouding: een historiserende beschouwing.

  Hoog, de K.; Ophem, van J.

  1995-01-01

  Verkennend en beschouwend artikel over monetarisering : vermindering van huishoudelijke taken/activiteiten door ingehuurde dienstverlening en door gebruik van huishoudelijke apparatuur en geprefabriceerd voedsel. Nagegaan wordt hoe deze strategie, gezien als element van een levensstijl, zich in de l

 14. Een temperatuur-registratiesysteem voor apyrogeniteitstesten

  Budding RW

  1987-01-01

  Er wordt een temperatuurregistratiesysteem voorgesteld, dat qua ontwerp en functioneren afwijkt van gangbare systemen. De primaire verwerking van temperatuur-signalen geschiedt in dit systeem met specifiek daarvoor ontworpen geintegreerde schakelingen (IC's). De acquisitie, conversie, opslag

 15. Oplossingsruimte, een nieuw fenomeen in fysiotherapie?

  Hullegie, W.; Bosga, J.; Roelofsen, E.G.J.; Cingel, R. van; Meulenbroek, R.G.J.

  2013-01-01

  Lineaire causale verbanden tussen aandoeningen, stoornissen en beperkingen zijn zwak of niet aanwezig bij klachten van het bewegingsapparaat. Tijdens het fysiotherapeutisch redeneerproces wordt de aanwezige aandoening van het bewegingsapparaat als een 'constraint' (inperking) voor het neuromotorisch

 16. Een hoge werkdruk sluipt er in

  Hulst, van der M.

  2005-01-01

  De werkdruk op het melkveebedrijf neemt toe. Boeren raken aan de grenzen van hun kunnen, waardoor de lol in het werk afneemt. Bespreking van de arbeidsinzet op het bedrijf in een studiegroep leidt tot efficiënter werken

 17. Onlusten in Kenia: Een beeld van stabiliteit

  Dietz, T.; Rutten, M.

  2008-01-01

  Het verkiezingsgeweld in Kenia wordt afgeschilderd als een etnische strijd. Maar de situatie ligt veel ingewikkelder. Het gebrek aan perspectief en de schrijnende kloof tussen arm en rijk lopen niet langs etnische lijnen.

 18. Een hoge werkdruk sluipt er in

  Hulst, van der M.

  2005-01-01

  De werkdruk op het melkveebedrijf neemt toe. Boeren raken aan de grenzen van hun kunnen, waardoor de lol in het werk afneemt. Bespreking van de arbeidsinzet op het bedrijf in een studiegroep leidt tot efficiënter werken

 19. Conflict en ontwikkeling: een dubbelzinnige relatie

  Frerks, G.E.

  2002-01-01

  Ontwikkelingssamenwerking kan ook tot conflicten leiden. Joke Schrijvers, hoogleraar ontwikkelingsstudies, heeft de systematische reflectie over het verband tussen geweld en ontwikkeling tot een centraal punt in haar wetenschappelijk werk gemaakt

 20. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 1. Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie

  Reemer, M.

  2003-01-01

  Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie Hieronder worden soorten verstaan die zich sinds 1950 in Nederland gevestigd hebben en zich sterk hebben uitgebreid. Het overzicht kwam tot stand via een enquête onder circa 50 specialisten en beperkt zich tot de soorten waarvan het invasieve karakter duidelijk en gedocumenteerd is. De totale lijst bevat 104 invasieve soorten Arthropoda en geeft basale informatie over het voorkomen in Nederland, biologie, ecologie en relevante liter...

 2. Effectiviteit van een klassieke Crew Resource Management training in de Intensive Care: een gecontroleerde studie.

  Kemper, P.F.; Bruijne, M. de; Dyck, C. van; So, K.L.; Tangkau, P.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Achtergrond: Er is een toenemende bewustwording dat onbedoelde zorg gerelateerde schade in de gezondheidszorg vaker voortvloeit uit problemen met niet-technische vaardigheden, dan door een gebrek in technische, of klinische, vaardigheden. Dit is vooral van belang in de Intensive Care (IC), waar comp

 3. Knelpuntenanalyse oppervlaktewaterkwaliteit voor veedrenking; een toepassing m.b.v. een GIS-analyse in Friesland

  Querner, E.P.; Frissel, J.Y.; Harmsen, J.; Dolfing, J.; Toorn, van den A.

  2004-01-01

  Vee dat in de wei loopt, drinkt water uit de sloot. Een aantal veehouders heeft daardoor te maken met gezondheidsproblemen bij het vee. De waterkwaliteit in sloten wordt beïnvloed door een groot aantal factoren enerzijds het gevolg van menselijke activiteiten, maar ook van natuurlijke processen. Om

 4. Regionale identiteit van natuur en landschap; een verkenning van een containerbegrip en de bruikbaarheid als sturingsinstrument

  Kruit, J.; Salverda, I.E.; Hendriks, C.M.A.

  2004-01-01

  Een verkennend onderzoek naar de betekenis en bruikbaarheid van het containerbegrip regionale identiteit als sturings-instrument. Aan de hand van een literatuurverkenning is het begrip geanalyseerd. Door middel van interviews met gebruikers van het begrip zijn de analyseresultaten getoetst en aangev

 5. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 6. Het experiment gezondheidszorg Almere: eindevaluatie van een experiment en een krap geplande tweede lijn.

  Sixma, H.; Bakker, D.H. de; Bent, J. van der

  1993-01-01

  Het experiment beoogt door een hechtere en sterkere eerste lijnsgezondheidszorg een verminderd beroep op de tweede lijn te bewerkstelligen. 'Hechter' betekent het in één organisatie brengen van alle hulpverleners in de eerste lijn en zorgverlening van wijkgericht werkende gezondheidscentra. 'Sterker

 7. Koude douche tijdens de marathon : Een eenvoudige interventie voor een betere prestatie?

  Levels, K.; Tiemessen, I.

  2010-01-01

  Tijdens de marathon ven Eindhoven op 11 oktober 2009 er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief effect van het koelen vaon hardlopers op de loopsnelheid. Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit voorkomen?

 8. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 9. Conflict en compassie: een hedendaagse blik op Wagner en een wagneriaanse blik op onszelf

  Keestra, M.; Helmers, R.; Westbroek, P.

  2014-01-01

  Richard Wagner was niet alleen een uitzonderlijke componist en auteur maar ook een activist die zijn ogen op de toekomst gericht had. Dat lijkt verbazingwekkend gezien het feit dat zijn opera’s veelal plaatsvinden in historische en zelfs mythologische tijden. Zijn activisme blijkt bijvoorbeeld uit d

 10. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in ei

  Beek, W.M.J.; Aerts, M.M.L.

  1986-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het bepalen en/of screenen van de belangrijkste nitrofuranen in ei met behulp van FAST-LC op een meetniveau van 10 ppb. Er is een FAST-LC methode voor nitrofurantoine, nitrofurazon, furazolidon en furaltadon in ei ontwikkeld. Evenals bij vlees en melk worden door toepassi

 11. Koude douche tijdens de marathon : Een eenvoudige interventie voor een betere prestatie?

  Levels, K.; Tiemessen, I.

  2010-01-01

  Tijdens de marathon ven Eindhoven op 11 oktober 2009 er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief effect van het koelen vaon hardlopers op de loopsnelheid. Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit voorkomen?

 12. Op weg naar een robuuste, veerkrachtige gewasbescherming : Interview

  Staalduinen, van J.; Ramakers, P.M.J.; Meijer, R.J.M.

  2009-01-01

  Een robuuste, veerkrachtige gewasbescherming vergt een nadrukkelijker keuze voor minder kwetsbare gewassen, rassen en teeltsystemen. Daarnaast moet de beheersing van ziekten en plagen, zowel bovengronds als in bodem en in substraat, meer dan nu gebaseerd zijn op ecologische, zelfregulerende of

 13. Morfologie in de jaren zeventig: een onderzoek naar causatieve werkwoorden

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING De vorming van causatieve werkwoorden met een adjectief als basis (zoals ingrandire, gebaseerd op grande) wordt gebruikt als voorbeeld voor een gedetailleerd uitgewerkte woordvormingsregel. Hierbij worden Aronoff 1976 en Jackendoff 1975 en 1976 als uitgangspunt genomen. Het hoofdstuk ei

 14. Recreatie en biodiversiteit in balans : een ruimtelijke benadering van functiecombinaties

  Pouwels, R.; Vos, C.C.

  2001-01-01

  Het Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het combineren van recreatieve en natuurkwaliteitsdoelstellingen vraagt om een goede balans. In deze studie is een ruimtelijke populatiedynamische benadering gevolgd. De effecten van

 15. Defined ambition: op weg naar een houdbaar pensioencontract

  Tamerus, J.

  2011-01-01

  In juni promoveerde Jan Tamerus op ‘defined ambition’. In deze bijdrage legt hij in het kort uit waarom en hoe defined ambition een noodzakelijke stap vormt op de weg naar een houdbaar pensioencontract.

 16. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 17. Een phytochemische en pharmacologische studie van Herba Leonuri Cardiacae

  Haag, Johan Bernard

  1942-01-01

  In de laatste jaren zijn er in een aantal buitenlandse tijdschriften verschillende mededeelingen gedaan over het kruid van Leonurus cardiaca L. Het zou een gunstige werking uitoefenen bij epilepsie, prostaathypertrophie, ziektetoestanden tengevolge van het klimakterium en vooral bij hartkloppingen o

 18. Manifest Veelzijdig Platteland : pleidooi voor een task force multifunctionele landbouw

  LEI,

  2007-01-01

  De ondersteuners van het manifest vragen aan politiek en bestuur de vorming en de activiteiten van een Task Force Multifunctionele Landbouw voor een veelzijdig en ondernemend platteland te ondersteunen

 19. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 20. Sociale Moestuin Sliedrecht : een tuin voor en door Sliedrechters

  Kruit, J.; Janssens, S.R.M.; Lent, van M.

  2012-01-01

  De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Gaande de rit werd de Wetenschapswinkel Wageningen UR gevraagd om te helpen bij

 1. Nu ook nog een Brexit uit de Conventie?

  Zoethout, C.

  2016-01-01

  De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is inmiddels realiteit en de nieuwe premier heeft haar positie bepaald: een Brexit is een Brexit. De vraag is alleen nog hoe deze gestalte moet krijgen. Maar door het grote belang van de Britse toekomst binnen of buiten de EU is een ander majeur

 2. De kwaliteit van SERVQUAL: een toepassing bij zeven dienstverlenende organisaties

  A. Smidts (Ale)

  1993-01-01

  textabstractHet SERVQUAL-model met bijbehorende standaardvragenhijst is een hulpmiddel bij de diagnose van kwaliteitsproblemen in dienstverlening. De methode mag zich in een groeiende belangstelling verheugen bij dienstverleners in de praktijk. In dit artikel worden de resultaten vergeleken van een

 3. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  Borghouts, Lars; Dokkum, Gertjan van; Slingerland, Menno

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de cogni

 4. De acceptatie van innovaties in de context van een netwerksamenleving

  Hillebrand, B.; Driessen, P.H.; Kok, R.A.W.

  2010-01-01

  De acceptatie van nieuwe producten is in de literatuur uitgebreid bestudeerd. Maar er is weinig aandacht besteed aan de acceptatie van nieuwe producten in de context van een netwerksamenleving. In een netwerksamenleving hangt de acceptatie van een nieuw product niet alleen af van de bereidheid van k

 5. Vernieuwend auditen: een combinatie van toetsing en motivatie

  Schoorl, M.; Bartels, P.C.M.

  2013-01-01

  Wanneer een kwaliteitsmanagementsysteem net is opgezet, is het zinvol om een interne audit te beperken tot het onderzoeken of datgene wat is beschreven ook in de praktijk zo wordt uitgevoerd. Naarmate een interne audit vaker wordt gehanteerd, dient het doel te verschuiven van non-conformiteit naar s

 6. Eerste stappen in de ontwikkeling van een betaalbare toetsmethode

  Elberse, I.A.M.; Boer, de F.A.; Beers, van T.G.; Molendijk, L.P.G.; Schomaker, C.H.; Been, T.H.

  2013-01-01

  Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) veroorzaken veel schade in de lelieteelt. Bovendien blijft er na de teelt van lelie meestal een hoge besmetting achter, waardoor een gevoelig volggewas er ook veel schade van kan ondervinden. Daardoor wordt er meestal vanuit gegaan dat lelie een goede

 7. Onderzoek naar de stabiliteit van een verdunde "Stabicellsuspensie"

  Helleman; P.W.; Wikkeling; R.H.; Geleijnse; M.E.M.

  1984-01-01

  Uitgaande van een geconcentreerde "Stabicellsuspensie" is een verdunde suspensie gemaakt met behulp van Isoton IIR. Isoton IIR is een vloeistof die wordt gebruikt voor het maken van verdunningen van bloed voor het daarin tellen van erytrocyten en leukocyten. Bij onderzoek van de bij ka

 8. Cariës - een oplosbare ecologische catastrofe?

  de Soet, J.J.; Zaura, E.

  2016-01-01

  Cariës is het resultaat van een ecologische onbalans ten gevolge van een frequente koolhydraatinname. De zuren die door de biofilm geproduceerd worden, geven binnen die biofilm aanleiding tot een shift in microbiologische samenstelling. Uit oudheidkundig onderzoek blijkt dat de grote

 9. Bollen boeiend vanwege complexiteit; (een interview met) Aad Koster

  Dwarswaard, A.; Koster, A.T.J.

  2010-01-01

  Na 33 jaar verlaat Aad Koster als onderzoeker gewasbeschermingsmiddelen PPO. In die periode is het middelenpakket drastisch gewijzigd. Het zoeken naar alternatieven was altijd weer een uitdaging. Hij blikt terug op een sector die de veranderingen goed aankan. Het zal een complexe, maar boeiende sect

 10. Optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery

  Hiele, van der T.M.

  2007-01-01

  Stage verslag van een student van de hogeschool Zeeland, opleiding aquatische Ecotechnologie. Bij dit onderzoek is gekeken naar optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery. Geconcludeerd wordt dat de beste manier om mosselbroed in een nursery te voeren is door de algen toe te dienen

 11. Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak

  Verstegen, J.A.A.M.; Kortstee, H.J.M.

  2015-01-01

  HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt t

 12. Prioriteiten in de creatieve sector: bouwstenen voor een strategische agenda

  Jacobs, D.; Hofman, B.

  2011-01-01

  Syntens en ARCCI hebben op verzoek van de Federatie begin dit jaar een quickscan laten uitvoeren onder de 8 bij de Federatie aangesloten beroepsverenigingen. Deze rapportsamenvatting geeft een beschrijving van
het resultaat van een quick scan die is uitgevoerd in
de acht creatieve sectoren die deel

 13. Scenario-ontwikkeling zorgvraag bij een influenza-pandemie

  van Genugten MLL; Heijnen MLA; Jager JC; CZO; CIE

  2001-01-01

  Tijdens een influenza-pandemie dreigt een ernstige ontregeling van de maatschappij omdat een groot gedeelte van de bevolking meer of minder ernstig ziek zal zijn. In alle leeftijdsklassen zal de ziektelast aanzienlijk zijn en mede door secundaire bacteriele infecties zullen veel mensen vroegtijdig

 14. Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?

  Wijk, van M.N.; Vliet, van C.M.

  1999-01-01

  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!), contin

 15. Cannabisgebruik is een risicofactor voor het ontstaan van parodontitis

  van der Weijden, G.A.

  2008-01-01

  Het is algemeen bekend dat roken een risicofactor is voor het ontstaan en de progressie van parodontitis. Het roken van cannabis zou een vergelijkbaar effect kunnen hebben. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het roken van cannabis een risicofactor is voor parodontitis.

 16. Kamperen als neventak : een onderzoek op Zeeuwse landbouwbedrijven

  Voskuilen, M.J.; Elk, van C.M.

  1989-01-01

  Rapport over het bedrijfseconomisch belang van een kampeergelegenheid als neventak op een agrarisch bedrijf en de invloed van deze vorm van verblijfsrecreatie op de ontwikkeling van de landbouwsector in Zeeland. Het rapport biedt daarnaast een profiel van de landbouw- en kampeertak op de bedrijven v

 17. Een systeem voor het assembleren van leerinhoud in een herbruikbaar leerobject. Gevalstudie : het LOMS

  Mertens, Bert

  2007-01-01

  Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om nieuwe kennis efficiënt aan te maken en bestaande kennis gemakkelijk te verspreiden. Dat de computer hierbij een handig hulpmiddel kan zijn, werd reeds in de beginjaren erkend. Tijdens de jaren ’90 creëerde men een theoretisch kader voor dit fenomeen en werd het begrip E-learning geïntroduceerd. E-learning kan in het kort omschreven worden als “het gebruiken van een computer en zijn netwerken om kennis aan te maken, te verspre...

 18. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 19. Met elke hap een beter landschap : een businessplan voor een regionele marketing-organisatie in het Overijsselse Vechtdal

  Donkers, H.; Immink, V.M.; Bijman, J.

  2006-01-01

  Agrarische ondernemers en natuurorganisaties hadden een wens: samen nieuwe vormen van regionale landbouw ontwikkelen in harmonie met natuur en landschap. Met als resultaat producten en diensten, die zowel de consument, de producent als het Vechtdal zelf ten goede komen. Dit rapport werkt dit Vechtda

 20. De kredietcrisis : Een politiek-economisch perspectief

  2010-01-01

  In september 2008 balanceren mondiale financiële markten aan de rand van de afgrond na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Hoewel een totale meltdown uitbleef, leidde de kredietcrisis tot de grootste economische recessie sinds de Grote Depressie van 1929. Door deze crisis

 1. Landschapsbeheer en biomassa : een gelukkig huwelijk

  Stobbelaar, D.J.; Groningen, van E.

  2009-01-01

  Beetsterzwaag ligt in het coulissenlandschap van het Westerkwartier in Friesland, een landschap van weiden die worden omzoomd door houtwallen en elzensingels. Niet vreemd dus dat hier één van de eerste grotere houtgestookte energiecentrales van Nederland staat. Deze biomassa-installatie verwarmt wat

 2. Werken met een inflammatoire darmziekte in Nederland.

  Netjes, J.; Borst, J. de; Rijken, M.

  2011-01-01

  Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zijn net zo vaak actief op de arbeidsmarkt als andere Nederlanders. Wel werken ze minder vaak fulltime en heeft het merendeel meer of minder last van de ziekte bij hun werk als gevolg van vermoeidheid, stress of spanning. Mensen met een chronische

 3. ‘Kleinbloemige’ kaasjeskruiden: een puzzel?

  Reijerse, Fons A.I.

  2005-01-01

  Sommige Malva-soorten, in het bijzonder de kleinbloemige soorten, zijn moeilijk op naam te brengen. Om dit probleem op te lossen, presenteert de auteur in dit artikel een nieuwe, verbeterde sleutel voor de Nederlandse soorten van het genus Malva en geeft hij nieuwe, gedetailleerde beschrijvingen van

 4. Micro-organismen in water: een gezondheidsrisico

  Medema GJ; Havelaar AH; LWL

  1994-01-01

  Een aantal wetenschappelijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium hebben laten zien dat de huidige wettelijke normstelling voor de microbiologische kwaliteit van drink- en zwemwater onvoldoende basis biedt voor de bescherming van de gezondheid van de consument/recreant. De basis voor deze norm

 5. Palletkist met een golfbodem bespaart energie

  Wildschut, J.

  2014-01-01

  Bij het drogen en bewaren van bloembollen in palletkisten bepalen het vermogen, de eigenschappen van de ventilator en de totale weerstand die luchtstroom ondervindt de luchtopbrengst van de ventilator in de systeemwand. Een onderdeel van die totale weerstand is de geperforeerde bodemplaat van de

 6. Samen tegen cybercrime, een aanpak die werkt

  Zielstra, A.; Ali, M.; Luiijf, H.A.M.

  2008-01-01

  Opsporing en vervolging van cybercrime is nodig, maar niet dé oplossing om veilig digitaal te kunnen werken. Alleen als overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan en informatie over dreigingen uitwisselen, wordt het mogelijk cybercriminelen een stap voor te blijven. In Nederland hebben overheid

 7. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via natuurvoedingswin

 8. Woningbouw in 2015; een assemblage van bouwdelen?

  Pluijm, R. van der; Vandepoel, R.R.J.; Kuypers, P.S.P.

  2002-01-01

  Bewoners eisen meer productvariëteiten en een hoger kwaliteits- en comfortniveau. Aannemers willen sneller, gezonder en met minder risico bouwen in kleine series. Daarnaast stellen de maatschappij en de overheid eisen aan het gebruik van energie en grondstoffen. Dit alles vraagt om significante vera

 9. Naar een ecotopensysteem zoute wateren Nederland

  Leewis RJ; Jong DJ de; Dankers N; LWD-BOW

  1999-01-01

  In het kader van de BEON-speerpunt Habitatverstoring werd al snel geconstateerd, dat het type vragen dat in dit verband gesteld kan worden alleen efficient kan worden aangepakt, wanneer men de beschikking heeft over een heldere, liefst geografische indeling van de zoute wateren van Nederland. Zo

 10. Kinderen in migrantengezinnen: een statistisch portret

  de Valk, H.A.G.; Beets, G.C.N.

  2009-01-01

  Veel migranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen namen partner en kinderen mee, lieten deze later overkomen of kregen hier kinderen.Om meer over deze kinderen te weten te komen, nam UNICEF het initiatief tot een onderzoek in zeven westerse landen, waaronder Nederland. Met gegevens van

 11. Melk hoort niet in een plastic fles

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Verpakkingen voorkomen het voortijdig weggooien van producten. Toch zijn ze hét symbool van de wegwerpmaatschappij en milieuverkwisting geworden. Veel producenten geven hun verpakkingsmateriaal daarom graag een groene glans. Imago is daarbij belangrijker dan de milieuprestaties, zegt onderzoeker Ulp

 12. Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

  van Meeteren-Schram MT; Baan CA; PZO

  2007-01-01

  Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak last van depressies als mensen zonder diabetes. Een betere herkenning en behandeling van depressies kan de complicaties van diabetes helpen voorkomen. Herziening van de diabeteszorg is nodig, omdat de huidige zorg deze gecombineerde problematiek te

 13. Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment

  Joosten-ten Brinke, Desirée; Hermans, Henry; Latour, Ignace

  2005-01-01

  Joosten - ten Brinke, D., Hermans, H. & Latour, I. (2004) Ontwikkeling van een conceptueel model voor assessment. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 40-42). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1

 14. Experimenteren met een Open Access Fonds

  De Leeuwe, J.; Versteeg, A.M.C.

  2012-01-01

  Om Open Access onder de eigen medewerkers te promoten, beschikt TU Delft over een Open Access Fonds. Wat heeft dit fonds de afgelopen jaren opgeleverd? Anke Versteeg en Just de Leeuwe bespreken de resultaten en belichten en passant ook nieuwe ontwikkelingen. Engelse versie is zonder tabellen en

 15. Werken met een inflammatoire darmziekte in Nederland.

  Netjes, J.; Borst, J. de; Rijken, M.

  2011-01-01

  Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zijn net zo vaak actief op de arbeidsmarkt als andere Nederlanders. Wel werken ze minder vaak fulltime en heeft het merendeel meer of minder last van de ziekte bij hun werk als gevolg van vermoeidheid, stress of spanning. Mensen met een chronische

 16. Een "spotted owl" in de achtertuin?

  Nabuurs, G.J.

  2002-01-01

  Aandacht voor de houtkap in de Oeral, in de laatste oerbossen van Europa. Verminderde houtproductie in West-Europa als gevolg van ander bosbeheer en bosbeleid leidt tot een verschuiving van de houtoogst van West- naar Oost-Europa. Om de druk op de laatste Europese oerbossen te verminderen moeten we

 17. Productiekosten van kuikenvlees : een internationale vergelijking

  Horne, van P.L.M.

  2009-01-01

  In dit rapport worden de kostprijzen van kuikenvlees in 2007 in verschillende EU-landen vergeleken met Brazilië, Thailand en de Verenigde Staten. Voor alle genoemde landen is een doorkijk gemaakt naar het jaar 2012. Per land zijn de ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en voedselve

 18. Een nieuwe Cycloclypeussoort van Oost-Borneo

  Vlerk, van der J.M.

  1915-01-01

  In het Geologisch Museum te Leiden bevindt zich een foraminiferencollectie, waarop ik door de vriendelijkheid van den conservator, Prof. Dr. H. GERTH, opmerkzaam werd gemaakt. Het materiaal is afkomstig van Goenoeng Mlendong bij Kari Orang (Koetei, Oost-Borneo) en is in 1902 door Prof. Dr. M.

 19. Turgot en Smith; een paar apart

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 20. Een goede ruwvoerderkwaliteit is de basis

  Govaerts, W.; Eekeren, van N.J.M.

  2009-01-01

  Wordt de kwaliteit ruwvoer bepaald door het weer of door u als boer? In het rantsoen vormen FOS (Fermen-teerbare Organische Stof) en DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) vaak knelpunten, die in de winter met duur kracht-voeder moeten worden bijgestuurd. DVE is vaak een knelpunt op melkproducerende

 1. Implementatie van een BOS in aardbei

  Evenhuis, B.; Kastelein, P.; Wilms, J.A.M.; Köhl, J.

  2008-01-01

  In de teelt van aardbeien vormt vruchtrot, veroorzaakt door Botrytis cinerea, een belangrijk probleem. Van jaar tot jaar verschilt de mate van aantasting, en daarmee het opbrengstverlies, zeer sterk. Chemische bestrijding van vruchtrot behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast vormen trips en meeldauw

 2. Mycorrhizaschimmels: een rol in gewasbescherming?; thema bodemweerbaarheid

  Baar, J.

  2005-01-01

  In de grond kunnen bij planten specifieke bodemschimmels voorkomen. Dit zijn de zogeheten mycorrhizaschimmels. Kenmerkend voor mycorrhizaschimmels is dat deze schimmels met planten in een gebalanceerde symbiose leven. Van zo'n symbiose hebben zowel de planten als de schimmels profijt. In dit artikel

 3. Experimenteren met een Open Access Fonds

  De Leeuwe, J.; Versteeg, A.M.C.

  2012-01-01

  Om Open Access onder de eigen medewerkers te promoten, beschikt TU Delft over een Open Access Fonds. Wat heeft dit fonds de afgelopen jaren opgeleverd? Anke Versteeg en Just de Leeuwe bespreken de resultaten en belichten en passant ook nieuwe ontwikkelingen. Engelse versie is zonder tabellen en nie

 4. Palletkist met een golfbodem bespaart energie

  Wildschut, J.

  2014-01-01

  Bij het drogen en bewaren van bloembollen in palletkisten bepalen het vermogen, de eigenschappen van de ventilator en de totale weerstand die luchtstroom ondervindt de luchtopbrengst van de ventilator in de systeemwand. Een onderdeel van die totale weerstand is de geperforeerde bodemplaat van de pal

 5. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 6. Gebouwsimulatie. Trends in een internationaal perspectief

  Plokker, W.

  2000-01-01

  Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het symposium "Modellen voor gebouw- en installatiesimulatie" dat op 19 okto-ber in Delft werd georganiseerd. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal trends op het gebied van gebouwsimulatie. Deze trends hebben betrekking op ontwikkelingen op het

 7. Turgot en Smith; een paar apart

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 8. Routekeuze van automobilisten : resultaten van een vragenlijstonderzoek.

  Goldenbeld, C. Drolenga, J. & Smits, A.

  2007-01-01

  Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar routekeuze van automobilisten in de regio Den Haag. Aan meer dan 400 automobilisten uit vier woongebieden op 20-25 km afstand ten noorden van Den Haag is gevraagd welke routes zij regelmatig met de auto naar Den Haag rijden, en welke alterna

 9. Twee weten meer dan een : Eindrapportage

  Schober, B.M.; Wertheim-Heck, S.C.O.; Oosterkamp, E.B.; Velzen, van V.N.H.; Gerretsen, J.J.A.

  2005-01-01

  Het AKK project Twee Weten Meer Dan Een wil de belangrijkste kennisthema’s en bijbehorende doelgroepen in biologische afzetketens identificeren en nagaan welke kennisverspreidingsactiviteiten, zowel binnen de projecten als binnen de biologische keten het meeste effect hebben. Behoefte en interesse v

 10. Optimalisatie van de sulfaatbepaling met bariumdimethylsulfonazo(III) in een microprocessor gestuurd flowinjectiesysteem

  Staden; J.J.van

  1984-01-01

  Uit een aantal methoden voor de bepaling van sulfaat in doorstroomsystemen is een methode geselecteerd om hieruit een flowinjectiesysteem dat met een microprocessor gestuurd kan worden te ontwikkelen. Gekozen werd voor een methode met bariumdimethylsulfonazo(III), omdat deze methode relatief st

 11. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  Helm, van der F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij

 12. De vrijheid van meningsuiting en hate speech: een rechtsvergelijking met de VS

  van Vugt, Eva

  2016-01-01

  De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een democratische samenleving maar kan onder bepaalde voorwaarden ingeperkt worden. Haatuitingen genieten bijvoorbeeld in veel westerse democratieën geen (volledige) bescherming. De VS vormt een uitzondering in dit opzicht

 13. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 14. Een interactieve business case benadering voor meervoudig landgebruik: efficiënter en goedkoper!

  Ellen, G.J.; Franssen, R.; van der Heijden, J.; Wind, M.; Bouma, G.; Filius, F.; Vanempten, E.; Waterhout, B.

  2011-01-01

  Meervoudig landgebruik wordt in Nederland al meer dan een decennium gepropageerd als oplossing voor de (ervaren) ruimtedruk. In deze paper beschrijven de auteurs een interactieve businesscase benadering (IBB) voor het ontwikkelen en implementeren van multifunctioneel landgebruik. Een IBB brengt

 15. Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide en sulfiet in water

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; LAC

  1996-01-01

  Betreft resultaten van een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van nitriet, bromide en sulfiet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode voor de simultane bepaling van nitriet, bromide e

 16. De vrijheid van meningsuiting en hate speech: een rechtsvergelijking met de VS

  van Vugt, Eva

  2016-01-01

  De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een democratische samenleving maar kan onder bepaalde voorwaarden ingeperkt worden. Haatuitingen genieten bijvoorbeeld in veel westerse democratieën geen (volledige) bescherming. De VS vormt een uitzondering in dit opzicht

 17. Corticosteroïdinjecties, fysiotherapie of een afwachtend beleid voor patiënten met een epicondylitis lateralis? Een gerandomiseerd onderzoek in de eerste lijn.

  Smidt, N.; Windt, D. van der; Assendelft, P.; Devillé, W.; Bouter, L.

  2004-01-01

  Doel: Vergelijking van de effecten van corticosteroïdinjecties, fysiotherapie en een afwachtend beleid voor een epicondylitis lateralis. Methoden: Patiëntenselectie vond plaats in 65 deelnemende huisartsenpraktijken. De belangrijkste insluitcriteria waren: minimaal 6 weken pijn aan de laterale zijde

 18. Spina Bifida. Ervaringen bij de behandeling en begeleiding. Een inventarisatie van problemen, een analyse van het werken als team en een visie op de begeleiding.

  Meihuizen-de Regt, Margaretha Jannie

  1984-01-01

  Deze studie geeft na enkele algemene beschouwingen over spina bifida (hoofdstuk I) de resultaten weer van een onderzoek naar de verschillende somatische en psychosociale problemen die kunnen voorkomen bij patiënten met spina bifida (hoofdstuk II) en een visie op de psychosociale begeleiding van de

 19. Sociaal-maatschappelijke participatie van mensen met een chronische nierinsufficiëntie: een literatuurstudie naar de ervaren knelpunten en mogelijkheden.

  Heijmans, M.J.W.M.; Rijken, P.M.

  2004-01-01

  Slechts 1 op de drie mensen met een chronische nierziekte heeft een betaalde baan, tegen 65% van de Nederlandse bevolking. Veel patiënten stoppen na de diagnose met werk omdat zij verwachten dat hun nierziekte moeilijk te combineren valt met een betaalde baan. Dit is jammer, omdat werk juist een

 20. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 1. Implementation of cooperative learning model type STAD with RME approach to understanding of mathematical concept student state junior high school in Pekanbaru

  Nurhayati, Dian Mita; Hartono

  2017-05-01

  This study aims to determine whether there is a difference in the ability of understanding the concept of mathematics between students who use cooperative learning model Student Teams Achievement Division type with Realistic Mathematic Education approach and students who use regular learning in seventh grade SMPN 35 Pekanbaru. This study was quasi experiments with Posttest-only Control Design. The populations in this research were all the seventh grade students in one of state junior high school in Pekanbaru. The samples were a class that is used as the experimental class and one other as the control class. The process of sampling is using purposive sampling technique. Retrieval of data in this study using the documentation, observation sheets, and test. The test use t-test formula to determine whether there is a difference in student's understanding of mathematical concepts. Before the t-test, should be used to test the homogeneity and normality. Based in the analysis of these data with t0 = 2.9 there is a difference in student's understanding of mathematical concepts between experimental and control class. Percentage of students experimental class with score more than 65 was 76.9% and 56.4% of students control class. Thus be concluded, the ability of understanding mathematical concepts students who use the cooperative learning model type STAD with RME approach better than students using the regular learning. So that cooperative learning model type STAD with RME approach is well used in learning process.

 2. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  Full Text Available Self-regulation as an innovative concept of professionalismThis contribution opens with a discussion of three sources of knowledge that form a foundation for the concept of “selfregulation” as developed by Donkers. It starts with a historical enquiry on the Western European ideas about change and changeability of people and society. Three paradigms of change appear which in every period of modern history conflicted with each other and thereby became refined and differentiated. A second source relates to practice research to a number of methods for social intervention. The third source is a critical reflection on contemporary societal developments. Central in that reflection are all kinds of expropriation of self-direction – in – dialogue with others and processes of fragmentation of the complex societal reality. From these three sources a plea is given for a new concept of professionalism marked by strong attention for the reinforcement of the selfregulating possibilities of persons, organizations and society.In the second part Geertsema focusses on the relation between change and intervention and values that are part of these processes. As the Dutch society seems to be in a third order transition, without a clear view of the new situation, the urgency of value debates is high. But the late modernity seems to be imprisoned in notions of individuality that puts strong pressure upon more relational ontologies and mutual responsibilities. Besides that growing anonymous and invisible systems influence the formation of daily life deeply. If there will be a situation of relational ontology which make use of the powers of diversity and multiplicity of our existence, then change agents should take a moral stance by themselves to create space for numerous narratives. The concept of “selfregulation” makes it possible to relate these value debates with debates about the design of society in this transition situation.Zelfregulering als een

 3. Is Wim slim?: Samen een biogas netwerk gebruiken?

  prof. dr. Wim van Gemert; prof. dr. A.A. Broekhuis; Drs. E.J. Hengeveld; Ir. J. Bekkering

  2014-01-01

  berekening van kosten voor biogas transport in een biogas verzamel netwerk; twee layouts worden vergeleken: de ster-layout en de visgraat-layout. Investeringen en operationele kosten, inclusief compressiekosten worden in een contante waarde berekening meegenomen. Flexigas symposium 8 december 2014

 4. Een Nederlandse bakker in Beijing: 'Onder de loep'

  F. Kuiken

  2012-01-01

  Chinezen blijken dol te zijn op croissants, stokbrood en stroopwafels. Een Nederlandse bakker in Beijing doet daar zijn voordeel mee: hij heeft een team van Chinese bakkers opgeleid en verdient daar nu geld als water. Hij spreekt geen woord Chinees en de Chinezen spreken geen Nederlands of Engels. M

 5. Bezinkingsplankton in een waterbloei van Euglena pisciformis Kleba

  Schroevers, P.J.

  1968-01-01

  Op 5 april 1965 werd door de Visserij-Inspectie te Utrecht gemonsterd in de Bergse Plas, gemeente Rotterdam, naar aanleiding van een vissterfte, die in deze plas geconstateerd was. Het water was zeer groen van kleur, Bij nader onderzoek bleek sprake te zijn van een bloei van Euglena pisciformis Kleb

 6. Business Continuity Management: een zorg voor de omgeving?

  Rodenhuis, W.K.F. (Wilbert)

  2011-01-01

  Business continuity management (BCM) is allang niet meer alleen 'disaster recovery planning '. In dit artikel een schets van de ontwikkelingen van BCM in de afgelopen decennia tot wat het nu is: een holistisch managementproces. Maar inmiddels is er ook sprake van verwevenheid van de ondernem

 7. Ontwikkeling van een toets ter detectie groene schimmel in compost

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Mumm, R.

  2011-01-01

  Sinds het voorjaar van 2006 komen op champignonteeltbedrijven met een zekere regelmaat infecties voor met een agressieve groene schimmel; Trichoderma aggressivum. De infectie treedt al op op de compostbedrijven, maar is op het moment waarop compost wordt uitgeleverd aan teeltbedrijven nog niet

 8. Succesvol interim-management : Meesterschap in een tijdelijke context

  Schaveling, J.

  2010-01-01

  Als flexibele optie om het management van organisaties aan te vullen, past interim-management helemaal in deze tijd. Maar wat maakt een interim-managementopdracht succesvol? ‘Succesvol interim-management’ is een studie naar de succesfactoren van interim-management. In de literatuur worden verschille

 9. Moby Dick, het ontwerp van een Digitale Kameraad

  Havinga, Paul J.M.; Smit, Gerard J.M.

  2000-01-01

  Zullen de zaktelefoon en de mobiele computer uitgroeien tot een Digitale Kameraad waarmee je betaalt, de voordeur opent, jezelf identificeert en luistert naar muziek tijdens het joggen? Dit is een vraag waar het MOBY DICK project zich mee bezig houdt. In het MOBY DICK project van het cluster Embedde

 10. De indirecte pulpa-overkapping, een waardevolle vitale pulpatherapie?

  van Strijp, A.J.P.

  2013-01-01

  Veranderende inzichten omtrent de etiologie en pathogenese van dentinecariës hebben geleid tot een minder invasieve benadering van diepe carieuze dentinelaesies. Werden deze laesies vroeger op geleide van hardheid, verkleuring en kleurbaarheid geëxcaveerd, tegenwoordig hanteert men een meer pulpavri

 11. Een index voor onbehandelde ernstige cariës

  van Palenstein Helderman, W.H.; Monse, B.; van Amerongen, J.P.

  2011-01-01

  Er zijn nauwelijks gegevens bekend over de klinische consequenties van onbehandelde ernstige cariës omdat er geen methode bestaat om de prevalentie van orale afwijkingen als gevolg van onbehandelde cariës te kwantificeren. In de Filippijnen is een index ontwikkeld waarmee per (locatie van een) gebit

 12. Economische consequenties van een zuivelpool voor biologische melk

  Hoste, R.; Horne, van P.L.M.

  2007-01-01

  EkoHolland-op-Maat en Natuurweide hebben behoefte aan inzicht in economische consequenties van een zuivelpoolconcept. Voordelen van flexibel inspelen op vraag- en aanbodfluctuaties (melk-op-maat) zijn beperkt en hoeven niet per se door een onafhankelijke derde partij ingevuld te worden. Transportbes

 13. Focus op klantenervaring. Tips voor een succesvolle omnichannelstrategie

  Ploos van Amstel, W.

  2014-01-01

  "Als studenten mij komen vertellen dat ze een job willen in de e-commercelogistiek, dan wens ik ze heel veel succes toe". Met die uitspraak komt Walther Ploos van Amstel meteen duidelijk dat het pad naar een bloeiende e-commercebusiness niet bepaald over rozen gaat. Bedrijven die denken dat ze e-com

 14. Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

  Schueler, B.J.; Blekemolen, M.; Duijkersloot, A.P.W.; Modderman, C.B.; Ortlep, R.; Scholtes, H.H.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb), de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) en beroep bij

 15. Massage bij verpleeghuisbewoners met ernstige dementie: een waardevolle interventie.

  Inhulsen, M.B.; Verkaik, R.; Busch, M.; Francke, A.

  2016-01-01

  Zorgverleners vinden dat massage een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor verpleeghuisbewoners met ernstige dementie. Met name in het maken van contact en het verminderen van onrust. Dit blijkt uit een pilot uitgevoerd door zorgorganisatie Laurens, het Van Praag Instituut en

 16. Wéér een steen in de toetsvijver

  Martens, Rob

  2016-01-01

  Hoe wij toetsen is heel bepalend voor de inspanningen van leerlingen en voor wat leraren in hun les doen. Toetsen of examens zijn dan geen middel om te controleren of een leerling iets al beheerst, maar worden een doel op zich dat behaald moet worden. In navolging van onderwijsvernieuwers als

 17. Innovatieprocessen in de praktijk : grondslagen voor een eigentijds innovatiedrieluik

  Buurma, J.S.; Buck, de A.J.; Klein Swormink, B.W.; Drost, H.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft een nieuw denkkader voor de aansturing van het innovatieproces naar duurzame plantaardige productie. Het denkkader omvat allereerst een waardendriehoek, waarin de positie van primaire producenten, handelaars/verwerkers en kennisleveran-ciers/adviseurs in het krachtenveld van m

 18. Land grabbing: Ontwikkelingskans of landjepik? Verkenning van een nieuw studieveld

  Zoomers, E.B.

  2013-01-01

  De wereld kent een nieuw fenomeen: rijke landen met weinig landbouwgebied eigenen zich grote hoeveelheden goedkope landbouwgrond toe in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Sinds een paar jaar wordt ook door wetenschappers druk gediscussieerd over de voor- en nadelen van deze land grab.

 19. Mondgezondheid van patiënten met een bipolaire stoornis

  Brand, H.S.; Bots, C.P.; Schulte, P.F.J.

  2012-01-01

  Patiënten met een bipolaire stoornis hebben vaak mondgezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van het ziektebeeld, maar kunnen ook veroorzaakt worden door de toegepaste farmacotherapie. Zo veroorzaken lithium, anti-epileptica, antipsychotica en antidepressiva een droge mond

 20. Wéér een steen in de toetsvijver

  Martens, Rob

  2016-01-01

  Hoe wij toetsen is heel bepalend voor de inspanningen van leerlingen en voor wat leraren in hun les doen. Toetsen of examens zijn dan geen middel om te controleren of een leerling iets al beheerst, maar worden een doel op zich dat behaald moet worden. In navolging van onderwijsvernieuwers als Montes

 1. Massage bij verpleeghuisbewoners met ernstige dementie: een waardevolle interventie.

  Inhulsen, M.B.; Verkaik, R.; Busch, M.; Francke, A.

  2016-01-01

  Zorgverleners vinden dat massage een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor verpleeghuisbewoners met ernstige dementie. Met name in het maken van contact en het verminderen van onrust. Dit blijkt uit een pilot uitgevoerd door zorgorganisatie Laurens, het Van Praag Instituut en onderzoeksinstit

 2. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 3. Wat is de basis? Geschiedenis van een internationalisme

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt het woord base ‘basis’ behandeld als voorbeeld van een internationalisme. Het woord is gemotiveerd in het Grieks; daarna wordt het overgenomen in alle talen van Europa in verschillende betekenissen, behorende tot verschillende vaktalige domeinen. Een beschrijving

 4. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 5. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 6. Hoog rendements LED-lampen: een feit of toekomstmuziek

  Ieperen, van W.

  2008-01-01

  Energiebesparing door het toepassen van LED's als groeilicht komt (nog) niet uit een efficiëntere omzetting van elektrische energie in licht voor groei. Een verlaging van de energierekening met dezelfde lichtopbrengst zit er dus nog niet in. De huidige verwachtingen over het effect van specifieke

 7. Veilig werken in een onveilige wereld: TNOspecial september

  Blijswijk, M. van; Frielink, S.; Hark, T. ter; Keus, M.; Korver, T.; Louwrier, N.; Nossent, S.; Nuyens, M.; Vries, S. de

  2005-01-01

  Het thema is deze keer: Veilig werken in een onveilige omgeving. De maatschappij verruwt, dus ook de omgang tussen mensen die in een organisatie samenwerken. Eén-op-één of allen-tegen-één. Hoort het erbij of kunnen we er iets aan doen?

 8. Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

  Schueler, B.J.; Blekemolen, M.; Duijkersloot, A.P.W.; Modderman, C.B.; Ortlep, R.; Scholtes, H.H.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf 4.1.3.2 Awb), de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (de Lex silencio positivo; paragraaf 4.1.3.3 Awb) en beroep bij

 9. MOVIEMOD: Een beslisingsondersteunend systeem voor de introductie van nieuwe films

  J-J. Jonker (Jedid-Jah); B. Wierenga (Berend); M.S. Sawhney

  2001-01-01

  textabstractHet produceren en distribueren van nieuwe films is risicovol. Distibuteurs en bioscoopexploitanten hebben daarom baat bij informatie over het succes van een film, voordat de film in de bioscoop draait. In dit artikel wordt een model gepresenteerd, genaamd MOVIEMOD, dat in staat is zulke

 10. Programmatuurontwikkeling binnen de Gedrags- en maatschappijwetenschappen. Een internationale verkenning

  Stokman, F.N.; Veen, F.J. van

  1985-01-01

  De laatste jaren zijn de ontwikkelingen op het gebied van hardware en software in een stroomversnelling geraakt waardoor voor programmatuurontwikkeling een geheel nieuwe situatie aan het ontstaan is. Deze nieuwe situatie zou men als volgt kunnen samenvatten. Het grootste deel van het rekenwerk zal

 11. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontw

 12. Beerling : 'GNO vergt een langduriger toepassing voor een goed effect' : interview

  Arkesteijn, M.; Beerling, E.A.M.

  2009-01-01

  Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO's) wint terrein door het optreden van resistentie tegen chemische middelen en doordat de markt erom vraagt. Er zijn diverse goed werkende GNO's op de markt, maar een teler moet er anders mee omgaan dan met chemische middelen. B

 13. Behandeling van lucht uit een scharrelstal voor leghennen met een chemische wasser

  Hol, J.M.G.; Satter, I.H.G.

  1998-01-01

  De ammoniakreductie van drie identieke chemische wassers werd gemeten. Deze wassers behandelden de centraal afgezogen lucht van een traditionele scharrelstal voor leghennen. De bereikte ammoniakreducties werden vergeleken met de norm van 70% voor biologische en chemische wassers en met de beoogde am

 14. Aviaire leucose een oud probleem in een nieuw jasje: diagnostische mogelijkheden en beperkingen

  Landman, W.J.M.; Koch, G.

  1999-01-01

  Na een inleiding over de huidige aviaire leucoseproblematiek bij slachtkuikenmoederdieren veroorzaakt door de nieuwe J-variant, wordt met name ingegaan op de diagnostische mogelijkheden en beperkingen van aviaire leucose in het algemeen en op de aviaire leucose subgroep-J-virus in het bijzonder

 15. Vonken van Vernieuwing : een voorbeeld van vernieuwing van binnenuit in een lerarenopleiding

  Thölke, Jürg

  2010-01-01

  Het lectoraat innovatie van leren in organisaties aan de HAN bestaat uit een kerngroep van professionals met verschillende achtergronden. Wij richten ons in brede zin op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hierin experimenteren wij met systemische werkvormen in het onderwijs, organisatieadvies,

 16. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedin

 17. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme : Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

  Kruissink, M.; Verwers, C.

  1989-01-01

  Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van gemeente, politie en justitie. Strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme zijn aangehouden kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar HALT verwezen worden. V

 18. Reductie BLEVE-frequentie van een LPG-tankauto op een autotankstation

  Kok, O.M.P.; Pietersen, C.M.

  1985-01-01

  Uit de LPG-Integraalstudie [4] blijkt dat de BLEVE van de LPG-Tankauto het risico van het autotankstation domineert (bij ondergrondse opslagtank). In deze studie is nagegaan wat de invloed is van een aantal mogelijk te treffen voorzieníngen aan de LPG-tankauto en het LPG-autotankstation op de freque

 19. Rioolwateronderzoek op locaties met een verhoogde kans op import van wild poliovirus ; een pilot in drie asielzoekerscentra

  van der Avoort HGAM; Bijen M; Ras A; Koopmans MPG; van Loon AM; LIO; LIS

  1997-01-01

  Watermonsters, verkregen uit het riool op of nabij een drietal asielzoekerscentra werden onderzocht op de aanwezigheid van wild poliovirus, als experiment voor de surveillance van import van wild poliovirus in Nederland. In geen van de 73 monsters, die waren verkregen in een periode van vier maande

 20. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 1. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed ontwi

 2. PBO-verordeningen dubbel onder vuur: dreigt er nu echt een nieuwe Securitel-affaire?

  Gronden, J.W. van de

  1998-01-01

  Een jaar na de beruchte Securitel-affaire komt het NRC-handelsblad midden in de zomer (14 augustus 1998) met het alarmerende bericht dat er een nieuwe affaire dreigt. De rechtbank Den Haag kwalificeerde in een tussenvonnis van 29 april jl. een regeling voor collectieve reclamecampagne van het Hoofdb

 3. Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo

  B. van den Berg (Bernard); N.J.A. van Exel (Job); G.A.M. van den Bos (Geertrudis); M.A. Koopmanschap (Marc)

  2003-01-01

  textabstractEen persoonsgebonden budget (PgB) is een som geld waarmee mensen die hulp en begeleiding nodig hebben als gevolg van een aandoening, deze zorg naar eigen inzicht kunnen inkopen. Het PgB wordt gezien als een belangrijk instrument om verder vorm te geven aan vraagsturing in de Nederlandse

 4. Panicum capillare L. (Draadgierst) en Panicum barbipulvinatum Nash in Nederland: eerherstel voor een miskende soort

  Dirkse, G.M.; Holverda, W.J.

  2016-01-01

  Panicum capillare L. is nauw verwant aan een aantal slecht gekende, want lastig te onderscheiden soorten. Van een daarvan, P. riparium H.Scholz, werd vermoed dat het om een nieuwe, uit P. capillare ontstane soort voor Europa zou gaan; Amarell stelde echter vast dat het om een Noord-Amerikaans taxon

 5. Ernstige klinische problemen gedurende meerdere weken op een varkensbedrijf: wat als het KVP was geweest?

  Backer, J.A.; Spierenburg, M.; Spek, van der A.; Elbers, A.R.W.

  2010-01-01

  In het voorjaar van 2009 meldde een practicus een verdenking van Klassieke Varkenspest (KVP) op een varkensvermeerderingsbedrijf in Zuid-Nederland (dicht bij de grens met België), nadat er gedurende vijf weken een veel te hoog percentage doodgeboren en te vroeg geboren biggen werd waargenomen naast

 6. Engels leren spreken in het VMBO : Een experiment met computerondersteund onderwijs

  Harskamp, E.; Linge, P. van

  2007-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar een computer ondersteund spreekprogramma Engels voor de basisberoepsgerichte leerweg in het VMBO. In het verslag wordt een vraag van de vaksectie Engels van de Alletta Jacobs scholengemeenschap te Hoogezand beantwoord, over het gebruik en de effecten van een

 7. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen, zo

 8. Briefwisseling tussen Coccejus en Voetius over het huwelijk van een eunuch

  Asselt, W.J. van

  2008-01-01

  In de correspondentie van Coccejus komen we slechts twee keer een briefwisseling met Voetius tegen en wel over een bijzonder merkwaardige kwestie. Het ging om een geval van een eunuch, woonachtig te Dresden die in het huwelijk was getreden. Aan de theologische faculteiten van Leiden, Utrecht en Gron

 9. Numerieke berekeningen aan een luchtstroming in een spleetblazer, uit het oogpunt van trekkrachtgeneratie in een nonwoven-produktieproces [Numerical computation of flow phenomena in a transport jet for the tractive power generation in a nonwoven producti

  D. Lanser

  1997-01-01

  textabstractAkzo Nobel is een belangrijke producent van zgn. nonwovens of spinvliezen. Een essentiële rol in een nieuw nonwovenproduktieproces wordt gespeeld door de spleetblazer. Om de filamenten, de dunne draadjes waaruit het nonwoven is opgebouwd, te verstrekken en te transporteren, wordt in de s

 10. Vliegenbestrijding in de biologische varkenshouderij: een enquête en evaluatie van een meetmethode = Fly control on organic pig farms: a survey and evaluation of a monitoring method

  Kijlstra, A.

  2009-01-01

  De biologische landbouw wordt geassocieerd met biologische oplossingen voor plaagdierbestrijding. Vliegen kunnen echter een dusdanig probleem vormen dat de varkenshouder zijn toevlucht zoekt in de chemische bestrijding. Dit werd duidelijk na een enquête onder 39 biologische varkenshouders, waarbij

 11. Psychosomatische factoren in het steriele huwelijk : Een onderzoek naar de betekenis van psychosomatische factoren in het steriele huwelijk, onderzocht met behulp van een enqueteringsmethode met keuzeantwoorden

  Harmannus, Blijham,

  1960-01-01

  Uitgaande van practische ervaringen als psychosomatisch consulent in de Gynaecologisch-Obstetrische kliniek wordt een omvanqrijke probleemstelling beschreven. Hierbij blijkt dat bi) een aantal gynaecologische en obstetrische ziektebeelden mogeh)k psychische factoren van betekenis kunnen zijn. In dez

 12. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

  Moniek van der Krogt

  2011-12-01

  Full Text Available On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49% of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49% van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.

 13. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een vol

 14. Een vergelijking van twee bosprofiel-tekenmethodes (Experiment 82/14) : een beschouwing van bosstructuren binnen Expt. 67/9A

  Gelens, M.F.

  1982-01-01

  In het kader van een serie proeven om een verbeterde dunningsmethode in secundair regenwoud in Suriname te vinden (om hogere houtproduktie te bereiken) worden twee methoden om de ruimtelijke verdeling van biomassa in een bos te registreren met elkaar vergeleken: de verbeterde methode Lindeman en de

 15. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een

 16. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had prestatieverminderin

 17. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 18. Congenitale dopamine Beta-hydroxylase deficientie : een nieuw orthostatisch syndroom

  A.J. Man in 't Veld (Arie)

  1988-01-01

  textabstractSinds decennia wordt chronische autonome dysfunctie herkend als een belangrijk klinisch probleem hoewel het relatief zeldzaam is. Bradbury en Eggleston beschreven in 1925 het sindsdien naar hen genoemde syndroom als "primary postural hypotension", ook bekend als . "idiopathische orthosta

 19. De universiteiten en de uitgevers : een moeizame relatie

  den Hollander, Franciscus

  2014-01-01

  De vastgelopen onderhandelingen tussen de VNSU en uitgeverij Elsevier over een nieuw meerjarencontract voor digitale tijdschriften (ScienceDirect) en het akkoord met Uitgeverij Springer over de overgang naar Open Access

 20. Stapsgewijze aanpak van probleemgedrag bij dementie*: een clustergerandomiseerde gecontroleerde trial.

  Pieper, M.J.C.; Francke, A.L.; Steen, J.T. van der; Scherder, E.J.A.; Twisk, J.W.R.; Kovach, C.R.; Achterberg, W.P.

  2016-01-01

  Doel:Onderzoeken of de invoering van een stapsgewijze multidisciplinaire interventie (STA OP!) effectief is in het verminderen van probleemgedrag en van depressieve symptomen bij verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie. Opzet: Clustergerandomiseerde gecontroleerde trial. Methode: We voerden het

 1. Congenitale dopamine Beta-hydroxylase deficientie : een nieuw orthostatisch syndroom

  A.J. Man in 't Veld (Arie)

  1988-01-01

  textabstractSinds decennia wordt chronische autonome dysfunctie herkend als een belangrijk klinisch probleem hoewel het relatief zeldzaam is. Bradbury en Eggleston beschreven in 1925 het sindsdien naar hen genoemde syndroom als "primary postural hypotension", ook bekend als . "idiopathische orthosta

 2. Duurzaam concurreren in de Nederlandse melkveehouderij: een eerste verkennende analyse

  Bergevoet, R.H.M.; Calker, van K.J.; Goddijn, S.T.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat het resultaat van een eerste verkennende analyse van de positie op het gebied van duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij. Onderzocht zijn maatschappelijke en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij in vergelijking met de duurzaamheid van de melkveehoude

 3. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 4. De politiek-maatschappelijke context van een terugkerend probleem

  Abbink, J.

  2011-01-01

  De recente droogte en hongersnood in Noordoost-Afrika zijn de trieste uitkomst van fysischgeografische en politiek-maatschappelijke factoren. Zolang dat niet onderkend wordt - ook in het Westen - verdampen alle kansen voor de bevolking op een betere toekomst.

 5. De Achterhoek, een proeve van casco-planning.

  Kerkstra, K.

  1989-01-01

  Door de Werkgroep Tuin- en Landschapsarchitectuur van de LUW wordt onderzoek verricht naar strategieen die ruimtelijke functies van het landschap optimaliseren en integreren (economisch) waarbij het landschap esthetisch bevredigend en duurzaam in stand kan worden gehouden. Hiertoe is een landschapsp

 6. Reparaties als een hedendaagse uiting van de permanente revolutie. Een standpunt

  Francio Guadeloupe

  2014-12-01

  Full Text Available Reparation as a Present Day Expression of Permanent Revolution: A Point of ViewIncreasingly Afro-Caribbean intellectuals in the Netherlands are connecting the discourse of having suffered a cultural trauma to the social fact of the gruesome realities of trans-Atlantic slavery and their struggle for reparation. Their argument is that the effects of the trans-Atlantic slave-trade have been such that on a cognitive and affective level their community has been severely handicapped. This aggravates the socio-economic discrimination and structural racism they face. To repair their psycho-social fabric, white Dutch have to express regret, the state hasto offer official apologies and the offspring of those enslaved have to be financially compensated.The essay presents an alternative account, whereby the past andcontemporary struggles against the effects of trans-Atlantic slavery are notconnected to the idea of having a cultural trauma. Instead they are interpreted as an expression of the permanent internal and external revolutions of subjugated peoples to create a more just society and a fairer world.Een invloedrijk deel van de Caribische artistieke en intellectuele elite in Nederland volgt het vertoog van cultureel trauma onder Afro-Caribische Nederlanders: de positieve culturele, affectieve en cognitieve grondslagen van hun gemeenschap zijn ernstig beschadigd door de trans-Atlantische slavernij. De huidige sociaaleconomische achterstelling van Afro-Caribische Nederlanders wordt direct gekoppeld aan het leed dat hun voorouders is aangedaan. Alleen door berouw van witte Nederlanders, officiële excuses van de Nederlandse staat en herstelbetalingen, kunnen dit trauma en zijn maatschappelijke consequenties worden verholpen.Dit artikel is een pleidooi voor het ontkoppelen van de trans-Atlantischeslavernij en het vertoog van cultureel trauma. In plaats daarvan dienen Afro-Caribische Nederlanders zich te identificeren met mensen die trouw willen zijn aan een

 7. Het dilemma van een verleidelijk crossover boek

  A. Schuurman

  2008-01-01

  Full Text Available Woud, A. van der, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland (Amsterdam 2006The Predicament of a Seductive Crossover BookAuke van der Woud’s new book is a must for everyone interested in the second half of the nineteenth century, particularly the consequences of spatial change. His book has all the virtues and vices of a crossover book, that is one which appeals to two different audiences. It is a book based on new research written for the general reader. Therefore, it is not clear enough with regard to various scientific questions. More explicit attention for the role of industrial capitalism and the process of democracy would have enriched the book even more.

 8. Authenticiteit en contracteren omtrent kunst : een rechtsvergelijkende analyse.

  Demarsin, Bert

  2008-01-01

  JURIDISCH-TECHNISCHE TOELICHTING Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen. Deel I biedt een interdisciplinair onderzoek naar het authenticiteitsbegrip dat niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit kunsthistorisch en filosofisch oogpunt ontleed wordt. Delen II en III bouwen vervolgens verder op het aldus ontwikkelde begrippenapparaat. Deel II richt zich op de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper van een kunstvoorwerp. De analyse ...

 9. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 10. The CO{sub 2}neutral workplace; Den CO2 neutrale arbejdsplads

  Bentzen, B.; Bartholin Holm, K.; Koehler, R.; Harboe, R.K. (Faktor 3 ApS, Copenhagen (Denmark)); Poulsen, Peter; Dam-Hansen, C.; Thorseth, A. (Technical Univ. of Denmark, DTU Fotonik, Roskilde (Denmark))

  2010-07-01

  As the world develops, the requirement for more electrical equipment in everyday life is increasing rapidly. The power consumption of electrical appliances both in operation and in standby mode therefore greatly contributes to our total energy consumption. When regarding the energy lifetime of an electrical product, the amount of energy used for standby cannot be neglected and will in many cases exceed the power used in operation. The potential of PVs used indoor to supply the standby power is a fairly unexploited field, but can have a revolutionary effect on the total energy consumption worldwide. This paper presents the results gained in the project 'The CO{sub 2}neutral work space', which was started up in 2008. The objective of the project is focused on elucidating and uncovering the great potential for usage of PVs in indoor applications to power the standby electricity consumption. To integrate solar cells into a design object has proved to be challenging. Throughout the development process it has been extremely important with the coherence between technology and design in a close dialogue between all parties. The project team has made three distinctive designs, where design solutions are created in cooperation between the PV-technology and a user-friendly approach based on the observations of the secretaries have shown that the desk is often covered by electronic devices and paper material. The final three design concepts adapt to Montanas existing aesthetics and design as a transparent screen, a desk integration and a flexible solution. All three design concepts are displayed in either 1:1 or functioning prototypes, depending on allowance and performance in the chosen PV-technologies. The prototypes have been shown at various design shows and scientific conferences internationally and nationally. A LED based solar simulator has been build and follows the IEC904-9 requirements for a Class A solar simulator though at an irradiation level of about 100 W/m2. It is more advanced and flexible than traditional artificial sun simulators based on a Xenon light source since because of the flexibility in light spectrum and intensity made available by the LED setup. The system has been tested on several solar cells and panels for IV characterization and obtaining the spectral response of cells at different levels of irradiation. (author)

 11. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 12. EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells by potentiating IGF-1 secretion

  Huang, Er-Wen [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xue, Sheng-Jiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Li, Xiao-Yan [Department of Pharmacy, The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xu, Suo-Wen [Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmaceutical Sciences, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Cheng, Jian-Ding; Zheng, Jin-Xiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Shi, He; Lv, Guo-Li; Li, Zhi-Gang; Li, Yue; Liu, Chang-Hui; Chen, Xiao-Hui; Liu, Hong [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Li, Jie, E-mail: mdlijie@sina.com [Department of Anaesthesiology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Liu, Chao, E-mail: liuchaogaj@21cn.com [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China)

  2014-05-02

  Highlights: • Levels of EEN expression paralleled with the rate of cell proliferation. • EEN was involved in the proliferation and survival of multiple myeloma (MM) cells. • EEN regulated the activity of IGF-1-Akt/mTOR pathway. • EEN regulated proliferation and survival of MM cells by enhancing IGF-1 secretion. - Abstract: The molecular mechanisms of multiple myeloma are not well defined. EEN is an endocytosis-regulating molecule. Here we report that EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells, by regulating IGF-1 secretion. In the present study, we observed that EEN expression paralleled with cell proliferation, EEN accelerated cell proliferation, facilitated cell cycle transition from G1 to S phase by regulating cyclin-dependent kinases (CDKs) pathway, and delayed cell apoptosis via Bcl2/Bax-mitochondrial pathway. Mechanistically, we found that EEN was indispensable for insulin-like growth factor-1 (IGF-1) secretion and the activation of protein kinase B-mammalian target of rapamycin (Akt-mTOR) pathway. Exogenous IGF-1 overcame the phenotype of EEN depletion, while IGF-1 neutralization overcame that of EEN over-expression. Collectively, these data suggest that EEN may play a pivotal role in excessive cell proliferation and insufficient cell apoptosis of bone marrow plasma cells in multiple myeloma. Therefore, EEN may represent a potential diagnostic marker or therapeutic target for multiple myeloma.

 13. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  also extends to all areas of life. He states that democracy is, above all, a way of living together that finds expression in involvement in social practices. Children learn particularly through meaningful practices, and this pedagogic principle is also applicable to the practices of citizens. Dewey’s conception of democracy is direct participation. It is open in nature, a way of life in which people become involved in all kind of experiences. In his transactional epistemology, Dewey seeks to transcend the difference or dualism between mind (the subjective individual and world (the objective reality. According to him, there is no objective reality except for our actions, but we learn to understand reality better in and through our actions and reality subsequently reveals itself in a more meaningful and differentiated way. Dewey’s philosophy puts transactions which have taken place in the world at the centre. It is obvious that gaining experience, experimental learning and situations of trial and error are at the heart of his philosophy. Gaining and developing knowledge is closely linked with actions. Not actions in themselves but actions in constant interaction with reflection.The literature in this article shows that stimulating active citizenship is closely linked with the values at stake. Active citizenship cannot be borne out of an imposed morality but must be embedded in the daily routines and the involvement of citizens whereby “learning by doing” coincides with the development of meaningful practices. In this field, social professionals need to be able to support and facilitate these kinds of practices.Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap. Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijkenIn dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak

 14. Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases

  Bos, A.P.; Annevelink, E.; Bos, H.L.; Keijsers, E.R.P.; Maas, van der M.P.; Poot, E.H.; Vermeulen, T.; Raaphorst, M.G.M.; Maas, van der A.A.; Schoorlemmer, H.B.; Dijk, van S.M.

  2013-01-01

  RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig vanzelfspr

 15. Met een hoop stenen kun je niet praten: strategieën voor succesvol twitteren

  Brink, van den Wilma

  2010-01-01

  Een duidelijke doelstelling en bijbehorende strategie zijn nodig om als bibliotheek succesvol te zijn op Twitter. Een blik buiten de bibliotheekwereld kan nieuwe inzichten geven. Wilma van den Brink legde haar oor te luisteren bij Museum Boerhaave.

 16. De werkvloer van een Kennisnetwerk Vitaal Platteland; Kennis maken met regionale kennisarrangementen

  Roep, D.; Horlings, L.G.; Wielinga, E.

  2009-01-01

  Op welke wijze kan het samen leren doen bij gebiedsontwikkeling worden ondersteund en wat kan een landelijk kennisnetwerk vitaal platteland daaraan toevoegen? Dit was het vertrekpunt voor een aantal werkbezoeken van de werkgroep kennisnetwerk vitaal platteland aan enkele regionale kennisarrangemente

 17. Landbouwbeleid geen dikmaker : een verkenning naar de relatie tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid

  Berkhout, P.; Roza, P.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat een verkennende studie naar de relatie tussen (de instrumenten van) het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid. Aanleiding is de veronderstelde negatieve relatie tussen GLB en volksgezondheid. De verkenning vangt aan met een literatuuronderzoek, gevolgd door e

 18. Middelengebruik en criminaliteit: Een overzicht [Substance use and criminality: A review

  Lammers, S.M.M.; Soe Agnie, Sabrina; Haan, H.A. de; Bakkum, G.A.M.; Pomp, E.R.; Nijman, H.L.I.

  2014-01-01

  achtergrond Het gebruik van psychoactieve middelen gaat regelmatig samen met allerlei vormen van criminaliteit, waaronder gewelddadig gedrag. doel Een overzicht geven van de relaties tussen (problematisch) middelengebruik en criminaliteit, waaronder geweldscriminaliteit. methode Een

 19. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een afgebake

 20. Neo-avant-garde in Nederland : Museumjournaal als forum van een nieuw kunstbegrip

  Schumacher, Rogier

  2010-01-01

  Vanaf de vroege jaren zestig werd Nederland overspoeld door nieuwe kunststromingen. Het was een tijd waarin vaststaande sociale en maatschappelijke patronen overboord werden gegooid. Het enthousiasme van een aantal Nederlandse museummedewerkers, critici en andere kunstprofessionals voor stromingen a

 1. Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding : rapportage toplagen, instandhouden roofwantsen en Lure & Infect

  Grosman, A.H.; Linden, van der, M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein, van, R.; Tol, van der, JJGM Jos; Messelink, G.J.; Balk, P.

  2014-01-01

  Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in de sierteelt onder glas. In dit rapport zijn de resultaten weergeven van onderzoek aan toplagen voor roofmijten, bankerplanten voor Orius en een “Lure & infect-systeem” voor volwassen tripsen. Toplagen van een mix van bark, zemelen en gist verhoogden populatiedichtheden van roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Dit resulteerde bij alstroemeria en roos in een betere bestrijding van trips ten opzichte van roo...

 2. Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal

  Dennis Moeke

  2010-03-01

  Patiënten/cliënten hebben veelal beperkte invloed op zorglevering en zorgverlening, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De behoefte vanuit de patiënt/cliënt om invloed uit te kunnen oefenen op het zorgproces laat zich vertalen in een logistieke ontwerpeis. De logistieke sturing zal moeten inspelen op de wensen van de cliënt. Maar om welk type wensen gaat het in de zorg en hoe verhouden ze zich tot andere zorgspecifieke ontwerpvariabelen, of anders geformuleerd, wat is specifiek aan de logistiek in een zorgomgeving? Dit artikel beschrijft de zoektocht naar een integraal antwoord voor de Nederlandse situatie met als resultaat de volgende definitie voor logistiek in een zorgomgeving: het zo beheersen van behandel-/ zorg-/ondersteuningsprocessen en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen, dat tegen optimale kosten aan de wensen van cliënten/mensen kan worden voldaan. Tevens is een model ontwikkeld, waarin de zorgspecifieke context en de samenhang met logistiek wordt gepresenteerd.

 3. Toetsing van een groot isolatiesysteem voor de huisvesting van SPF dieren

  Boot R; Helleman PW; Krajnc EI; Kruijt BC; Osterhaus ADME; van Soolingen J; Walvoort HC; Zonneveld AJ; Bosch JA

  1989-01-01

  In dit onderzoek werd de bruikbaarheid van een nieuw ontwikkeld, relatief goedkoop isolatie-systeem voor de huisvesting van SPF dieren vergeleken met de bestaande SPF-kweek die gekarakteriseerd kan worden als een klassiek strikt barriere-systeem. Dit rapport beschrijft een aantal waarnemingen met

 4. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling. Ho

 5. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 6. Een schoenendoos vol ongeopende enveloppen. Onderzoek Humanitas : hulp bij de thuisadministratie regio Friesland

  Belt, Michelle; Fokkema, Tjerk; Meijerink, Marieke

  2008-01-01

  Humanitas is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie ondersteunen bij het regelen van financiële zaken voor mensen die door ouderdom, een handicap, een scheiding of om een andere reden moeite hebben met hun

 7. Beperkte evaluatie van een ELISA kit voor het bepalen van Diarrhetic Shellfish Poisons : met name okadainezuur

  Trijp, van J.M.P.; Traag, W.A.; Paulussen, R.J.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1988-01-01

  Naast een reeds in ontwikkeling zijnde methode me t gebruik van HPLC is er zeer recentelijk een ELISA-kit van Japanse origine op de markt gekomen voor de bepaling van DSP (Diarrhetic Shellfish Paisons). Deze kit is getest met een viertal mosselen welke positief waren bevonden met de rat bio-assay.

 8. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De re

 9. Phoma barcoding: De volgende fase in taxonomisch onderzoek in een complex schimmelgeslacht

  Aveskamp, M.M.; Gruyter, de H.; Verkley, G.J.M.; Crous, P.

  2006-01-01

  Met het verschijnen van de 'Phoma Identification Manual' in 2004 is een tijdperk afgesloten in het Phoma onderzoek in Nederland. Met de introductie van moleculaire technieken dient zich een nieuwe fase aan. Een hernieuwd onderzoek is recentelijk opgestart door het Centraalbureau voor Schimmelculture

 10. Arbeidsplaatsverbetering in de vleesverwerkende industrie : vermindering van de fysieke belasting door ergonomische maatregelen : een onderzoek

  1986-01-01

  Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal bezoeken aan bedrijven wordt een overzicht gegeven van de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie. Voor 18 werkzaamheden werd de fysieke belasting in kaart gebracht waarbij onderscheid werd gemaakt voor de belasting van armen, benen

 11. Omgaan met diversiteit in een reguliere schoolklas in het licht van sociale rechtvaardigheid

  Dr. Nicolien Montesano Montessori; Prof.Dr. Petra Ponte; Dr. Hans Schuman

  2011-01-01

  Dit artikel beschrijft een praktijkgericht onderzoek waarbij een lectoraat van een hogeschool samenwerkte met leraren, interne begeleiders en stagiairs van drie basisscholen uit het Samenwerkingsverband WSNS regio 41-07 uit Gorinchem en één basisschool uit de Oostzaan. Deze basisscholen hebben

 12. Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data)

  Toorn, Linda; Klutman, W.A.J.; Hanhart-van den Brink, M.; Heijkers, J.; Bakel, van J.; Bastiaanssen, M.; Spijker, Maarten; Veldhuizen, A.A.

  2016-01-01

  Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat hierbij om een combi

 13. Morele dilemma's in de sociaal juridische dienstverlening: een professional is geen jukebox!

  Lizet van Donkersgoed

  2009-06-01

  De publieke professional kan niet als bij een jukebox door een druk op de knop de machine zijn werk laten doen. De regels en de situatie interpreterend zal hij zelf muziek moeten maken. Zoals er mensen nodig zijn om van notenschrift muziek te maken, zo kunnen alleen mensen van wet- en regelgeving in een unieke situatie recht en rechtvaardigheid maken.

 14. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 15. Ken uw perceel grondig! : een regelmatig groeiend gewas in het voorjaar?

  Schneider, H.; Molendijk, L.P.G.; Velema, R.

  2005-01-01

  Op verschillende bietenpercelen wilden de bieten niet groeien in het voorjaar. Een onregelmatig groeiend gewas wordt ver­oorzaakt door trichodoride-aaltjes, vroege infectie door bietencysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, een lage pH en een slechte structuur. Dikwijls in combinatie met elkaar. Met ken

 16. Op zoek naar werkzame bestanddelen: Een zoektocht naar de heilige graal?

  E. Sol

  2008-01-01

  Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, jongeren zonder startkwalificatie, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Aan de hand van een

 17. Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow

  Raaphorst, M.G.M.

  2013-01-01

  Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien

 18. Prestatiekenmerken van een TotalQuant-elementanalyse met ICP-MS

  Velde-Koerts T van der; LAC

  1998-01-01

  TotalQuant-analyse met ICP-MS is een geschikte methode om snel oplossingen van diverse materialen te scannen op alle elementen van het periodieke systeem, behalve H, N, O, F, edelgassen en kortlevende (radio-actieve) elementen. Bij een TotalQuant-analyse wordt gebruik gemaakt van een standaard

 19. De kans om een tenniswedstrijd te winnen: Federer-Nadal in de finale van Wimbledon 2007

  Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R.

  2008-01-01

  De simpelste methode om de winnaar te voospellen, is te kijken naar eerdere prestaties. Dit artikel beschrijft een methode om de winnaar van een tenniswedstrijd te voorspellen, niet alleen bij aanvang van de wedstrijd, maar (juist) ook gedurende de wedstrijd. De kans dat een speler de wedstrijd zal

 20. Chrysant een langere dag geven zonder de bloei te remmen : spelen met lichtkleuren geeft hogere productie

  Ieperen, van W.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2009-01-01

  Wageningen Universiteit is er in het laboratorium in geslaagd chysanten te laten bloeien bij een lange dag. Dat kan door een (nog geheime) wisselende combinatie van rode en blauwe LED's. Dit is een doorbraak in het onderzoek. De planten werden 60 tot 70% zwaarder dan die bij de normale

 1. Pemphigus vulgaris en dermatitis herpetiformis duhring. Een aetiologisch, histologisch en cytologisch onderzoek

  Nelemans, Theodorus Gerardus

  1951-01-01

  Hoofdstuk I wordt begonnen met een korte beschouwing over de ontwikkeling van het begrip pemphigus. Hierna volgen een historisch overzicht en een definitie van pemphigus vulgaris. Vervolgens wordt de indeling van de pemphigusgroep gegeven zoals enerzijds de Oostenrijk-Duits-Italiaanse school en ande

 2. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

  Marian ter Haar

  2010-09-01

  Full Text Available On the move! About organizational identity formation in a changing context How does the identity of an organization develop in a permanently changing environment on which it depends and with which it is intertwined through networks? This question forms the subject of a case study performed by the Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB. Tackling problems and attaining goals requires the exchange and combination of goods, services and expertise. To achieve that, organizations work together in networks. Social problems, however, tend to be complex because they involve different parties with different backgrounds and different interests. Moreover, constant changes in the environment constantly require a response from organizations to safeguard their position. Confronted with changes, organizations are faced with dilemmas. These dilemmas reveal value contrasts that organizations have to deal with and that lead them to constantly reconsider their identity. Dilemmas and decision-making have been selected as the starting point for data collection in the study, the results of which show that, in order to preserve its mission, the NISB is constantly adapting its identity to suit the environment. In other words, a robust working method and a stable mission constantly create a new interactive identity. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context Hoe ontwikkelt de identiteit van een organisatie zich in een permanent veranderende omgeving waarmee zij via netwerken verweven is en waarvan zij afhankelijk is? Deze vraag is onderwerp van een casestudy, uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB. Bij de aanpak van problemen en het realiseren van doelstellingen is uitwisseling en bundeling van goederen, diensten en expertise noodzakelijk. Daartoe werken organisaties samen in netwerken. Maatschappelijke problemen zijn dikwijls complex omdat

 3. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN PEMETAAN PIKIRAN (MIND MAPPING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 PANTI

  Ricci Gemarni Tatalia, M.Pd

  2017-05-01

  Full Text Available This study was generated from the problem of students’ ability in writing news texts ini class VIII, SMPN 1 Panti. Some of the problem were (1 lack of the students’ response towards news writing teaching and learning process, (2 lack of teacher’s creativity in designing interesting news sriting learning model, (3 no appropriate creative techniques applied by the teacher which could train the students to develop their skill in writing news texts and (4 lack of the students’ motivation in participating in teaching and learning process because of their lack of understanding in the elements of news. Thus, this study was aimed at escribing the effect of the students’ ability ini writing news texts in class VIII SMP N 1 Panti. This was a quantitative research with factorial 2x2 experimental design. The population was the students in class VIII SMPN 1 Panti. Sampling technique was done by using random sampling and the data was collected through test. The result of the study revealed that cooperative learning model with STAD mind mapping type affected the students’ ability in writing news texts

 4. Evaluatie "Duurzame businessmodellen in de zorglandbouw"

  Hassink, J.; Hulsink, W.; Grin, J.

  2010-01-01

  Zorglandbouw is een vorm van metropolitane landbouw. Het verbindt de zorgvraag uit metropolitane gebieden aan agrarische ondernemers die dagbesteding aanbieden. Hierdoor ontstaat nieuwe (agrarische) bedrijvigheid die ervoor zorgt dat agrarisch cultuurlandschap rond de stad kan worden behouden. Een s

 5. Business development and value capturing in various Green Care business models (WP-105) : eindrapportage

  Hassink, J.

  2010-01-01

  Zorglandbouw is een vorm van metropolitane landbouw. Het verbindt de zorgvraag uit metropolitane gebieden aan agrarische ondernemers die dagbesteding aanbieden. Hierdoor ontstaat nieuwe (agrarische) bedrijvigheid die ervoor zorgt dat agrarisch cultuurlandschap rond de stad kan worden behouden. Een s

 6. Stadslandbouw Almere kan niet zonder boeren (Interview met Jan Eelco Jansma)

  Jansma, J.E.; Rops, A.

  2012-01-01

  Almere is een stad in ontwikkeling. Nieuwe woonwijken gaan ten koste van kostbare landbouwgrond. Volgens Jan Eelco Jansma van Wageningen Universiteit is stadslandbouw een alternatief: "Van volkstuin tot grootschalige voedselproductie, stadslandbouw biedt kansen voor ondernemers."

 7. Handleiding Qualidem : Een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 1

  Ettema, T.; Lange, J. de; Dröes, R.; Mellenbergh, D.; Ribbe, M.

  2005-01-01

  Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnen er steeds vaker publicaties over kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Maar wat bedoelen we precies met Kwaliteit van Leven? Voor de een zal het een gelukkig huwelijk zijn, voor de ander een goede gezondheid of een prettige jeugd voor de

 8. Maas-Rijnverbinding: een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan

  Agema, J.F.; Ferguson, A.; Stuip, J.; Tiemersma, J.J.

  1985-01-01

  In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-anal

 9. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 10. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVMENT DIVISION (STAD UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PADA KOMPETENSI DASAR MEMELIHARA PERALATAN KANTOR SISWA KELAS X.3 AP SMK KRISTEN SALATIGA

  Septian Dwi Prasetyo

  2013-01-01

  Full Text Available Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievment Division (STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar memelihara peralatan kantor sisiwa kelas X.3 AP SMK Kristen Salatiga. Penelitian ini menggunakan desain PTK. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas X.3 AP SMK Kristen Salatiga. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data diperoleh dengan instrumen tes berupa soal pilihan ganda, dan instrumen nontes berupa lembar observasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif persentase. Hasil analisis data penelitian dari prasiklus, siklus I dan II mengalami peningkatan hasil belajar secara klasikal 46,88%, 62,50%, dan 90,63%, jadi ada kenaikan 15,62 % pada siklus I dan 28,13% pada siklus II. Sedangkan untuk rata-rata aktivitas siswa 63,63% pada siklus I dan 81,13% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievment Division (STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar memelihara peralatan kantor siswa kelas X.3 AP SMK Kristen Salatiga, dengan keterlibatan siswa secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung. The goal is to determine whether the application of Student Team Achievment Division (STAD cooperative learning model to improve the activity and learning outcomes maintain office equipment AP class X.3 students of SMK Christian Salatiga. The design of this study PTK. Research subject is a class X.3 student of SMK Christian AP Salatiga. The study consisted of two cycles, each cycle consisting of planning, action, observation, and reflection. Date obtained with the test instrument in the form of multiple choice questions, and a nontest instruments observation sheet. Date were analyzed by descriptive analysis techniques percentage. The results of the analysis of research data prasiklus, Cycle

 11. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR (Kompetensi Mengidentifikasi Jenis-Jenis Surat/Dokumen Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Widya Praja U

  Siti Umiroh

  2013-02-01

  Full Text Available Kesulitan yang dialami siswa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor eksternal seperti kurang tepatnya model yang diterapkan oleh guru, kesenjangan di kelas, kurangnya aktivitas siswa dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya penggunaan variasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, salah satu alternatifnya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil penelitian dengan menggunakan model STAD diperoleh hasil siklus I menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 71,22 dengan ketuntasan klasikal 60,98%, aktivitas siswa secara klasikal sebesar 60% dalam kategori cukup. Hasil penelitian siklus II menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 73,54 dengan ketuntasan klasikal 68,29%, aktivitas siswa secara klasikal sebesar 71,10% dalam kategori tinggi. Hasil penelitian siklus III menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 79,27 dengan ketuntasan klasikal 80,49%, aktivitas siswa secara klasikal sebesar 83,29% dalam kategori tinggi. Saran yang diberikan yaitu supaya siswa kelas XI AP 1 lebih aktif bertanya dalam pembelajaran di kelas serta mempunyai minat mengikuti pembelajaran khususnya pada kompetensi dasar mengidentifikasi jenis-jenis surat/dokumen. The one of factors when made students difficulties was external factor such as the inappropise model by the teacher the gapinclass, lack ofstudents activityandso on. This causes the need for the use of varied learning model which can increase the activity of students in the learning process, one of the alternatives to implement cooperative learning model STAD. The results of the study with the results obtained using the STAD model first cycle shows the average was 71.22 student learning outcomes, with classical completeness was 60.98%, in the classical student’s activitines by60% in categoryof enough. The results in cycle II study showed that the average was 73.54 student’s learning outcomes

 12. Prins Bernhard: biografie van een publiek personage (discussiedossier over Bernhard. Een verborgen geschiedenis

  M. Grever

  2011-01-01

  Full Text Available Prince Bernhard: Biography of a Public RoleIn her biography Bernhard. Een verborgen geschiedenis [Bernhard: A Hidden History], Annejet van der Zijl strives to write unaffectedly about a controversial character, and to set out a human portrayal of Bernhard. But has this undertaking succeeded? This dissertation certainly demythologises the jovial prince with the carnation, making for an exciting read – but do we really get to know any more about the prince as a ‘man’? A question all the more relevant as the biography pretty much gives up describing his life after 1945. By placing the emphasis on the revelations – and as Van der Zijl assumes that Bernhard must have changed little between 1945 and 2004 – the story of Bernhard’s life takes on a hermetic quality. Which in turn means this is not so much the story of a human prince, but of a public role.

 13. Een zoektocht naar bestuurlijke regie in drie Randstadgroenprojecten

  Wielen, van der P.; Bezemer, V.

  2004-01-01

  De overheid beoogt in West-Nederland een ver¬be¬tering van het stedelijke woon¬milieu onder¬meer door realisatie van Randstadgroenprojecten. Dit gebeurt met betrokkenheid van diverse bestuurlijke en pri¬vate actoren in de fasen van planvorming, besluit¬vor¬¬¬ming en realisatie. De samen¬werking tuss

 14. Een waarschijnlink zeer oude vindplaats van Galanthus nivalis L

  Jongh, de S.E.

  1957-01-01

  In ons land is Galanthus nivalis L. „vrij algemeen, doch steeds verwilderd” (Bekn. Schoolflora, 8e druk). Het blijft daarbij in het midden gelaten van hoe lang geleden zulk een verwildering stamt. In sommige gevallen (De Kaagoevers; de omgeving van Leimuidon) is de situatie ter plaatse van die aard,

 15. Een andere oude groeiplaats van Galanthus nivalis L.?

  Boerboom, J.H.A.

  1957-01-01

  In het Correspondentieblad no. 2 wordt door Prof. De Jongh melding gemaakt van een waarschijnlijk zeer oude vindplaats van Galanthus nivalis L. bij Warmond. De schrijver besluit zijn artikel met de opmerking, dat wellicht ook elders in ons land groeiplaatsen van Galanthus in betrekking getracht kunn

 16. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Binnen het onderzoek naar vermindering van nitrietgebruik bij de bereiding van biologische vleeswaren is de noodzaak van nitrietgebruik door middel van een literatuurstudie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies die nitriet vervult bij de bereiding en bewaring van vleesw

 17. Incommensurabiliteit en Organisatie: de reconstructie van een academische patstelling

  J.P.J.M. Essers (Juup)

  2007-01-01

  markdownabstractDeze studie is gewijd aan de analyse van het theoretisch belang en de praktische betekenis van het incommensurabiliteitsvraagstuk voor de organisatiekunde. In dit wetenschapsgebied is sinds 1985 een langdurig debat gevoerd, dat zich voornamelijk heeft toegespitst op de vraag, of orga

 18. SCADA (on)veiligheid: een rol voor de overheid?

  Luiijf, H.A.M.; Lassche, R.

  2006-01-01

  Procescontrolesystemen en -netwerken, en meer in het bijzonder de Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systemen en –netwerken, vormen een onmisbaar onderdeel van kritische processen in de Nederlandse en Europese vitale infrastructuur en van vele andere industriële bedrijfsprocessen en pu

 19. Een beter leven met groene daken en muren

  Tonneijck, A.E.G.

  2006-01-01

  De toepassing van ‘gezond groen’ wordt vooral toegespitst op ‘ongezonde plekken’, zoals direct langs de snelweg. Maar het loont om wat beter na te denken over de inzet van groen. Tenminste, als het de bedoeling is om de concentraties van vuile stoffen op die ongezonde plekken zelf te verlagen. Een b

 20. Recht en politiek in een tijd van globalisering

  Pijnenburg, L.F.P.

  2011-01-01

  Wat betekenen de sterk toegenomen migratie in de wereld en de gestage totstandkoming van een wereldmaatschappij voor de manier waarop we onszelf en de ander zien? Wat zijn de gevolgen van deze globalisering voor ons begrip van politiek en voor de vorming van nationale en culturele identiteiten? Op w

 1. Emoties gepakt: Een onderzoek naar de emotionele beleving van verpakkingen

  Brakel, C.P.J. van; Hentenaar, F.P.A.M.; Gisbergen, M.S. van; Ketelaar, P.E.

  2004-01-01

  Verpakkingen roepen emoties op en verleiden ons op die manier om een bepaald product te kopen. Hoewel elke speler in het verpakkingsontwerpproces (fabrikant, retailer, ontwerper en consument) het belang hiervan inziet, is onduidelijk hoe emoties bij verpakkingen gemeten kunnen worden. TNS NIPO gebru

 2. De strafrechtelijke aanpak van meisjesbesnijdenis in een rechtsvergelijkende context

  Kool, R.S.B.; Wahedi, S.

  2016-01-01

  Meisjesbesnijdenis is in Nederland en andere Europese landen verboden. Ondanks dit verbod is van succesvolle handhaving geen sprake. Frankrijk vormt in dit verband een uitzondering. Deze bijdrage analyseert en vergelijkt de strafrechtelijke aanpak in Nederland, Frankrijk en Engeland. Het Franse ‘suc

 3. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele ve

 4. Mediation in civiele en bestuursrechtelijke zaken : Een internationaal literatuuronderzoek

  Baas, N.

  2002-01-01

  Doel van dit onderzoek is een overzicht krijgen van vormen van mediation van civiel- en bestuursrechtelijke zaken in binnen- en buitenland, de effectiviteit en efficientie van mediation-projecten en de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit en efficiency van mediation.

 5. Pluimdaling boven de Nieuwe Waterweg, een lidar verkenning

  van der Meulen A; Bergwerff JB; Swart DPJ

  1988-01-01

  In de maanden februari en mei 1986 is een lidar-verkenning uitgevoerd van rookpluimtrajecten boven de Nieuwe Waterweg. Er kan geen significant effect van het wateroppervlak vastgesteld worden op het gedrag van rookpluimen tijdens passage over de rivier. In het bijzonder wanneer de rivier fungeert

 6. Een oneindig boek (de man zonder eigenschappen van Robert Musil)

  Schreurs, M.

  2007-01-01

  In een van de Norton Lectures die de Italiaanse schrijver Italo Calvino in het jaar 1985-1986 op de Harvard University zou gaan houden, worden Robert Musil, Carlo Emilio Gadda, Marcel Proust en James Joyce genoemd als auteurs die romans hebben geschreven die onvoltooid zijn gebleven, omdat deze aute

 7. Het Leesten; een analyse van het recreatief gebruik

  Beunen, R.; Jaarsma, R.

  2007-01-01

  Het Veluwetransferium is gepland in het gebied Caesarea - Het Leesten bij de afrit Hoenderloo van de A1. De planning is om minstens 250 parkeerplaatsen, een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, horecavoorzieningen en fietsverhuur te realiseren. Om de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen in ka

 8. E-books bij de RUG : Een update

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 9. Incommensurabiliteit en Organisatie: de reconstructie van een academische patstelling

  J.P.J.M. Essers (Juup)

  2007-01-01

  markdownabstractDeze studie is gewijd aan de analyse van het theoretisch belang en de praktische betekenis van het incommensurabiliteitsvraagstuk voor de organisatiekunde. In dit wetenschapsgebied is sinds 1985 een langdurig debat gevoerd, dat zich voornamelijk heeft toegespitst op de vraag, of

 10. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besme

 11. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de gevo

 12. Een niet-gepigmenteerde naevus als ongewone gingivazwelling

  Wijs, R.W.; Meleti, M.; Bloemena, E.; van der Waal, I.

  2012-01-01

  De patiënt vertelde dat de zwelling al ten minste enkele jaren aanwezig was en haar nooit enig ongemak had bezorgd. De medische anamnese bracht geen bijzonderheden aan het licht. Bij intraoraal onderzoek werd een vastelastische, enigszins gesteelde, epulisachtige zwelling van de buccale gingiva en a

 13. Literatuur, autonomie en engagement: pleidooi voor een nieuw paradigma

  van Rooden, A.

  2015-01-01

  De hedendaagse literatuur en literatuurbeschouwing zijn teveel losgezongen van de buitenwereld, zo luidt een veelgehoorde klacht. Maatschappelijk betrokken, geëngageerde literatuur lijkt daarmee iets van het verleden. De oorzaak van deze situatie zou liggen in autonomie die schrijvers en critici

 14. De Knoflookpad in Nederland: ondergang of 'slechts' een bottleneck?

  Bosman, W.; Struijk, R.P.J.H.; Zekhuis, M.; Ottburg, F.G.W.A.; Crombaghs, B.; Schut, D.; Hoof, van P.

  2015-01-01

  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenv

 15. Toevoeging van enkele onderdelen aan een dynamisch pensmodel

  Bannink, A.; Dijkstra, J.

  2009-01-01

  Het pensmodel van Dijkstra et al. (1992) werd op 3 onderdelen aangepast: een weergave werd toegevoegd voor 1. de invloed van het voeropnamepatroon en van de verkleining en passage van deeltjes op pensfermentatie bij melkkoeien; 2. de invloed van langketen vetzuren op het verloop van de pensfermentat

 16. Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.

  Langman, Harm Jan

  1950-01-01

  Kuyper en de volkskerk! Hoe voor de hand liggend het ook mag schijnen, om een studie aan dit onderwerp te wijden, het was toch niet in één keer, dat we daartoe gekomen zijn. Het is eigenlijk het derde onderwerp, waarmee we ons hebben bezig gehouden. Maar ook in de voorgaande onderwerpen heeft reeds

 17. Voeding online: een kwestie van medium én mentaliteit

  Dagevos, H.

  2014-01-01

  In Nederland kopen we nog betrekkelijk weinig voeding online. De verwachting is dat dit gaat veranderen de komende tijd. De voorlopers bedienen zich niet alleen van moderne media als verkoopkanaal, maar houden er ook een andere mentaliteit op na over ‘het goede eten’. De vlucht die het aanbieden van

 18. Het gelijk van Peter Singer: een ethische analyse

  Boer, Th.A.

  2004-01-01

  Volgens Peter Singer maakt de mens zich schuldig aan speciecisme, discriminatie van dieren t.o.v. mensen zuiver en alleen omdat we tot verschillende soorten behoren. Singers ethiek is omstreden, zoals mr. dr. M. de Blois betoogt in zijn artikel "Bij de beesten af. Een beschouwing over de ethiek van

 19. E-books bij de RUG : Een update

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 20. Lichtminnende gewassen verlangen 50% haze en een hoge transmissie

  Staalduinen, van J.; Hemming, S.

  2012-01-01

  Het aanbod van diffuse kasdekmaterialen en coatings werd in het recente verleden steeds breder, maar wordt geleidelijk opgeschoond. Dat maakt het op termijn mogelijk om een beperkt aantal soorten in grotere hoeveelheden, dus goedkoper te produceren. De meerwaarde van diffuus licht is afdoende beweze

 1. Kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapie: de bruikbaarheid van een meetinstrument.

  Janssen, B.; Sixma, H.

  2003-01-01

  Het NIVEL heeft in samenwerking met de NVE een meetinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapeutische zorg meet vanuit het perspectief van de cliënt. De QUOTE-EEE is ontstaan door schriftelijke vragenlijsten te versturen aan cliënten, van instellingen en praktijke

 2. Advies faunapassages oostvariant A-73; een expert view

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Niewold, F.J.J.; Vos, C.C.; Lammertsma, D.R.; Kuiters, A.T.

  2001-01-01

  Een expert view wordt gegeven op de vraag waar welke passagemogelijkheden moeten worden gecreëerd voor welke diersoorten in het oosttracé van de A73. Aangegeven wordt dat er ten minste acht robuustere kunstwerken dienen te worden gemaakt, waarvan één op het niveau van edelhert en de overige kleiner.

 3. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 4. De taal van oplossingen: een empirisch begrippenkader voor oplossingsgerichte interactie

  van Dijk, D.J.

  2013-01-01

  De research focus betreft de effectiviteit van oplossingsgericht werken (OGW). Uit de literatuur blijkt dat typische OG-technieken, zoals de mirakelvraag, de schaalvraag en de presuppositionele vraag, effectief zijn. De onderzoeksvraag luidt: wat maakt dat ze effectief zijn? Er wordt allereerst een

 5. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen : Een onderzoek naar prevalentie

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van even

 6. "Kom mee naar buiten......" ... een tijdsbesteding met perspectief!

  Jaarsma, C.F.; Webster, M.J.; Huis, F.; Tuunter, E.; Loon, van M.

  2007-01-01

  De vraag naar mobiliteit is voor een belangrijk deel gericht op verplaatsingen in de vrije tijd. Om redenen van beperkt beschikbare vrije tijd en belasting van het milieu is het gewenst dat deze verplaatsingen zoveel mogelijk per fiets en te voet plaats kunnen vinden in de directe woonomgeving van

 7. Parodontitis en diabetis mellitus: een wederzijdse beïnvloeding

  Loos, B.G.; Teeuw, W.J.

  2014-01-01

  Al decennialang wordt er gespeculeerd over de causale relatie tussen parodontitis en diabetes mellitus. Veel studies hebben aangetoond dat deze ziekten elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Insulineresistentie speelt een belangrijke rol in de biopathologie van diabetes type 2. Door deze resistentie

 8. Generatie Y, burgerschap en het internet: Een verkenning van websites

  Hirzalla, F.; Alberts, G.; Blankesteijn, M.; Broekhans, B.; van Tilborgh, Y.

  2008-01-01

  In dit artikel bespreek ik de karakteristieken van 56 Nederlandse websites met een mogelijk potentieel om burgerschap te stimuleren onder jonge mensen. Ik beschrijf de uiterlijke, structurele en inhoudelijke kenmerken van deze websites. Op basis van deze kenmerken, stel ik de vraag of en hoe de webs

 9. Een nieuw reactorconcept voor slibreductie met aquatische wormen

  Hendrickx, T.L.G.; Elissen, H.J.H.; Temmink, B.G.; Buisman, C.J.N.

  2007-01-01

  De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme hoeveelheden zuiveringsslib. In Nederland wordt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en verwerkt is de predatie door aquatische wormen. T

 10. Is het aanraden van een tongreiniger evidence based?

  Slot, D.E.; van der Weijden, F.

  2011-01-01

  In het kader van haar master 'evidence-baed practice' schreef mondhygiënist Marjolijn van der Sleen een systematisch review over de effectiviteit van tonreinigen op mondgeur en tongbeslag. Er is door haar gezicht in drie databases (PubMed-MEDLINE, EMBASE and Cochrane-CENTRAL).

 11. Prestatiemeting op de werkvloer van Grolsch: een participatieve aanpak

  Stertefeld, T.; Wilderom, C.P.M.; Wouters, M.J.F.

  2009-01-01

  Sinds 2002 is bij Grolsch een nieuwe aanpak voor prestatiemeting in ontwikkeling. Gestart is met de logistieke processen. Het uitgangspunt is om prestatiemeting niet alleen te richten op het hogere management, maar om medewerkers op alle niveaus meer inzicht te laten krijgen in hun processen en pres

 12. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 13. Een beter leven met groene daken en muren

  Tonneijck, A.E.G.

  2006-01-01

  De toepassing van ‘gezond groen’ wordt vooral toegespitst op ‘ongezonde plekken’, zoals direct langs de snelweg. Maar het loont om wat beter na te denken over de inzet van groen. Tenminste, als het de bedoeling is om de concentraties van vuile stoffen op die ongezonde plekken zelf te verlagen. Een b

 14. Decision Making in a Dynamic Situation: The Effect of Time Restrictions and Uncertainty (Beslisgedrag in een Dynamische Situatie: Het Effect van Tijdsdruk en Onzekerheid)

  1994-02-18

  genomen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak krijgt tijdsdruk een andere...beslisser de effecten van g( Ormen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak

 15. De kwaliteit van beoordelingen door simulatiepatiënten in een Objective Structured Clinical Examination (OSCE): Een analyse van interbeoordelaarsovereenstemming

  Pelgrim, E.A.M.; Denessen, E.J.P.G.; Hettinga, A.M.; Postma, C.T.

  2009-01-01

  Inleiding: In deze studie staat de kwestie centraal of simulatiepatiënten, die getraind zijn in het spelen van de rol van patiënt tijdens examens maar niet medisch geschoold zijn, in staat zijn kandidaten bij een stationsexamen te beoordelen. De context waarbinnen dit onderzoek plaatsvond was de toe

 16. Verlichting rijksverkeerswegen Utrechtse Heuvelrug; een evaluatie van de faunistische aspecten van een proef met hoofdverlichting en oriëntatieverlichting

  Molenaar, de J.G.; Jonkers, D.A.

  2000-01-01

  Als gevolg van sociaal-economische en andere ontwikkelingen dringt verlichting vanuit steden en dorpen steeds verder in het buitengebied door. Het wordt allengs duidelijker dat dit op velerlei wijze een doorgaans verstorende invloed op de natuur kan uitoefenen, in het bijzonder de fauna. De verlicht

 17. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  Pool, Els van der; Wijk, Monique van; Dongen, Cecilia van

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en at

 18. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 19. Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

  F.M. Werger (Frank)

  2011-01-01

  markdownabstract__Abstract__ De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De voorges

 20. Onderzoek naar aanleiding van een poging om PCB-houdende transformator-olie te verstoken bij een transportbedrijf te Grevenbicht in de gemeente Born

  Brinkmann FJJ; Remmert HP; Wegman RCC; Marsman JA; Wammes JIJ; van de Werken G; Groenemeijer GS; Vredenbregt MJ; de Boer JLM; van der Steen CE; Kliest JJG

  1988-01-01

  Transformator-olie is door een transportbedrijf verstookt in een voor afval-olie bestemde kachel. De verspreiding van PCB's en PCDF's door deze handeling is onderzocht. Over de omgeving van het bedrijf zijn noch PCB's noch PCDF's verspreid. In as en roet uit kachel, resp. sch

 1. Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.; Nijeboer, G.M.; Hattum, van T.G.

  2014-01-01

  In dit onderzoek is de emissiereductie voor ammoniak, geur en fijnstof (PM10, PM2.5) vastgesteld voor een biofilter dat de ventilatielucht van een vleesvarkensstal behandelde.In this study the emission reduction of ammonia, odour and fine dust (PM10, PM2.5) was determined for a biofilter treating

 2. Laat ons niet buiten de boot vallen, een onderzoek naar het maatschappelijk en sociaal functioneren van mensen met een IQ tussen de 80 en 90

  Borren, W.; Stellema, G.; Wijck, E.E.E. van; Bouma, J.

  2001-01-01

  Het vertrekpunt van het onderzoek "Laat ons niet buiten de boot vallen" is een gespreksnotitie van een overleg tussen het Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan (AMW) en de Sociaal Pedagogische Dienst Friesland Ït buro Kingma" (auteurs Ate Prozee SPD en Marianne Bouma AMW). Deze notitie werd later g

 3. Le Navire d'Argent (juni 1925-mei 1926: hoe een vlaggenschip ten onder ging

  Sabine van Wesemael

  2001-12-01

  Full Text Available Gedurende de periode van het interbellum ontstaat er in Frankrijk een groot aantal nieuwe literaire tijdschriften. Prestigieuze, aan machtige uitgeverijen gelieerde bladen als de gerenommeerde Nouvelle Revue Française, maar ook kleine, niet door het professionele literaire circuit gesteunde, tijdschriften als Le Navire d'Argent. Dit maandblad werd in 1925 door Adrienne Monnier (1892-1955 gelanceerd en beoogde de buitenlandse letterkunde in Frankrijk te promoten en een spreekbuis te zijn voor de Franse contemporaine literatuur. Er verschijnen uiteindelijk slechts twaalf nummers van de Navire. Een gebrek aan kritische stellingname, de afwezigheid van een duidelijk literair profiel en het feit dat de Navire te sterk leunde op een klein kringetje van vrienden en bekenden, lijken te verklaren waarom Monniers gedurfde onderneming uiteindelijk op een mislukking uitliep.

 4. Naar een verbeterde melding en registratie van beroepsziekten in Nederland : rapport van de Projectgroep Beroepsziekten

  Willems, J

  1985-01-01

  In dit rapport worden 2 vragen gesteld n.l. : is het mogelijk een meldings-, registratie- en coderingssysteem van beroepsziekten te ontwikkelen, dat leidt tot een betere bruikbaarheid voor het DGA-beleid, en is het mogelijk om de huidige lijst van beroepsziekten (een limitatieve lijst uit 1962) zodanig aan te passen dat deze als nuttig instrument gebruikt kan worden bij melding van beroepsziekten. De nadelen en de gebruikswaarde van de huidige registratiemethode worden beschouwd en voorgestel...

 5. In de h200d: Een eigentijdse etnografie over de inbedding van criminaliteit en identiteit

  Roks, Robby

  2016-01-01

  markdownabstractVanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in Den Haag een groepering die zichzelf de Crips noemen, naar het voorbeeld van de van oorsprong uit Los Angeles afkomstige 'gang' The Crips. De Haagse Rollin 200 Crips hebben in de afgelopen decennia geregeld van zich laten horen in de media, onder andere in actualiteitenprogramma’s, in tijdschriften, een boek en een documentaire. In dit etnografische onderzoek naar de inbedding van criminaliteit en identiteit wordt bezien hoe...

 6. Maakt de buurt het verschil? Een sociaal-pedagogische kijk

  Sven De Visscher

  2010-03-01

  Dit artikel analyseert de manier waarop de buurt als gebouwde, gedeelde en geleefde omgeving tussenkomt in alledaagse socialisatieprocessen en zo mee vorm geeft aan de verhouding tussen individu en samenleving. Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoeksmateriaal dat werd verzameld in drie Gentse wijken in het kader van een doctoraatsstudie naar de sociaalpedagogische betekenis van de woonomgeving. De onderzoeksresultaten worden besproken in het licht van de stelling dat de buurt een drager is van maatschappelijke ontwikkelingen en betekenissen en dat buurtgerichte interventies niet enkel moeten geanalyseerd worden op de vraag wat werkt in welke context, maar ook op de vraag naar welke grondslagen aan de basis liggen van buurtgerichte interventies en tot welke invulling van stedelijk samenleven deze bijdragen.

 7. Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’

  Biemans, H.J.A.; Gulikers, J.T.M.; Oonk, C.; Wel, van der M.; Leereveld, G.; Frijters, S.; Born, van den T.

  2013-01-01

  Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.

 8. Produktvernieuwing bij potplanten in Denemarken en Zweden : verslag van een studiereis 8 t/m 13 oktober 1984

  Graaf - van der Zande, de M.T.; Groenewegen, C.A.M.; Dordrecht, van E.M.

  1985-01-01

  Doel van de reis was het bestuderen van de ontwikkelingen op het gebied van de produktvernieuwing bij potplanten en daarnaast een algemene orientatie van de bloemisterij in beide landen. Onderzoeksinstellingen, potplantenbedrijven en een afzetcooperatie werden hiervoor bezocht

 9. Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking: meningen en ervaringen van begeleiders.

  Veer, A.J.E. de; Dörenberg, V.E.T.; Francke, A.L.; Nieuwenhuizen, M. van; Embregts, P.; Frederiks, B.J.M.

  2013-01-01

  Het terugdringen van het aantal vrijheidsbeperkingen in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking vraagt nog een grote investering. Veel begeleiders onderkennen dat vrijheidsbeperkende maatregelen ingrijpend zijn. De praktijk leert echter dat veel begeleiders z

 10. Prospectieve cohortstudie naar het optreden van gezondheidsklachten na deelname aan een zwemwedstrijd in oppervlaktewater in de zomer van 1994

  de Wit MAS; van Asperen IA; Colle C; Schijven JF; Sprenger MJW; CIE; LWL; Provincie Gelderland; Dienst Milieu en Water Arnhem

  1995-01-01

  In de zomer van 1994 was er, met name in de provincie Gelderland, een zwemwatergerelateerde epidemie van otitis externa, veroorzaakt door aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa in de recreatieplassen. Teneinde een incidentieschatting van gezondheidsklachten, en in het bijzonder otitis externa, na

 11. Boompje klimmen in eigen straat

  Bosch, van den F.J.P.

  2010-01-01

  Spelen tussen huizen of op een speelplaats met een zandbak, tegels en een wipkip is leuk, maar het is voor kinderen ook goed om door de bosjes te struinen, in poeltjes te peuren en in bomen te klimmen. Onderzoek naar hoe je in de stad meer van die speelplekken krijgt wijst onder meer uit dat een nat

 12. Speech intelligibility and speech quality of a MELP speech coder in combination with a noise pre-processing system [Spraakverstaanbaarheid en spraakkwaliteit van een MELP-spraakcodeersysteem in combinatie met een ruisonderdrukkend systeem

  Smeele, P.M.T.; Agterhuis, E.; Steeneken, H.J.M.

  2000-01-01

  Dit onderzoek liet zien dat een ruisonderdrukkend systeem leidt tot een verbetering van de verstaanbaarheid en kwaliteit van een MELP ‘low bitrate’ spraakcodeersysteem bij laagfrequente stoorsignalen (bv. voertuiglawaai); bij hoogfrequente stoorsignalen (bv. vliegtuiglawaai) geldt dit slechts in bep

 13. De ontwikkeling van een radioimmunologische bepalingsmethodiek (RIA) voor oestronsulfaat in bloedplasma ten behoeve van een drachtigheidstest bij het varken = The development of radio-immuno-assay (RIA) for oestrone sulphate in bloodplasma for the purpose of pregnancy - diagnosis in the pig

  Vos, E.A.; Wiel, van de D.F.M.

  1984-01-01

  Naast een beschrijving van de ontwikkeling van de techniek zijn de resultaten van een test opgenomen. De gevonden verschillen in concentraties van het hormoon oestronsulfaat bieden mogelijkheden om een drachtigheidstest te ontwikkelen

 14. Helpdesk-vraag: effecten van visserij binnen een radius van 500 m. van stuwen, dammen en waterkrachtcentrales

  Winter, H.V.; Jansen, H.M.

  2007-01-01

  Directie Visserij van LNV is van plan een visverbod in te stellen bij een stuw en waterkrachtcentrale binnen een afstand van 500 meter. Nagegaan wordt, in welke mate dat effectief is voor het de doelsoort aal; en wat de impact is voor bijvangsten van migrerende soorten zoals zalm en zeeforel. Behalv

 15. Een verkennend onderzoek naar de mentale belasting in de akkerbouw = A survey to the mental load in arable farming

  Belt, A.H.M.

  1988-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mentale (over)belasting in de akkerbouw, de wijze waarop de werker deze ervaart en wat de oorzaken zijn van een eventueel voorkomende overbelasting is in 1983-'84 op 72 akkerbouwbedrijven een enquete gehouden. Getracht is vanuit 2 invalshoeken een beeld te krijgen van de

 16. Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in conference blad : verslag van een éénjarig experiment

  Timmermans, B.; Jansonius, P.J.; Bruinenberg, R.

  2009-01-01

  In een éénjarig experiment onder boomgaardomstandigheden werd in een biologische Conference boomgaard een éénmalige bespuiting met 500 l/ha Vinasse getest als middel om de vorming van ascosporen in het overwinterend blad te testen. De Vinasse werd toegediend met de boomgaardspuit, 1;1 verdund met wa

 17. Invloed van morfine en methadon op het afweersysteem. Resultaten van een zesweekse studie bij de Riv:TOX rat

  van der Laan JW; van Loveren H; Krajnc-Franken MAM; de Groot G; Loeber JG; Krajnc EI

  1988-01-01

  Drugsverslaafden hebben door hun levensstijl een grotere kans op virusziekten zoals Hepatitis-B en AIDS. Drugs, zoals heroine en methadon, zouden hierbij een bevorderende invloed kunnen hebben door de weerstand voor infecties te verminderen. In dit rapport worden de resultaten samengevat van een s

 18. Gevaar dat de parlementaire enquête tot een vicieuze cirkel leidt: monopolide overheid wenst meer controle over marktwerking

  Dorée, André; Boes, Hans

  2002-01-01

  De slechte reputatie van de bouwwereld is op een voorlopig hoogtepunt – of moeten we dieptepunt zeggen? – gekomen. Door een combinatie van factoren en feiten viel het woord "bouwfraude" in bijna elke actualiteitenrubriek. Deze sterke cocktail maakte politiek veel los. Men heeft nu tot een parlementa

 19. Over de behandeling van zwangeren met een gestoorde bloedsuikercurve en de resultaten ten aanzien van de fetal loss

  Omers, Roger

  1960-01-01

  Eerste gedeelte In hoofdstuk 1 wordt het probleem in zijn algemeenheid gesteld. In de literatuur konden twee perioden worden onderkend, een periode, die zich bezig houdt met de katamnestische onderzoekingen; een tweede periode. waarbij de glucose-tolerantietest een belangrijke plaats inneemt. In hoo

 20. Over de behandeling van zwangeren met een gestoorde bloedsuikercurve en de resultaten ten aanzien van de fetal loss

  Omers, Roger

  1960-01-01

  Eerste gedeelte In hoofdstuk 1 wordt het probleem in zijn algemeenheid gesteld. In de literatuur konden twee perioden worden onderkend, een periode, die zich bezig houdt met de katamnestische onderzoekingen; een tweede periode. waarbij de glucose-tolerantietest een belangrijke plaats inneemt. In

 1. Zoek-ruimte voor waterberging; GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging

  Gaast, van der J.W.J.

  2002-01-01

  Voor het bepalen van de zoekruimte voor waterberging is aan de hand van een proefproject een GIS-methodiek ontwikkeld. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktewaterstelsel is gebruikgemaakt van een digitaal terreinmodel dat op geheel kunstmatige wijze is opgezet. Bij de bepaling van de waterhoo

 2. Een wraakzuchtige Maria: Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van vrouw

 3. Voor een goed begrip: bevordering patiëntveiligheid vraagt om heldere definitie.

  Wagner, C.; Wal, G. van der

  2005-01-01

  De meest gebruikte begrippen bij patiëntveiligheid zijn: incident, complicatie, adverse event en near miss. Verwarring rondom deze begrippen belemmert de onderlinge communicatie. Incident en complicatie zijn waardevrije definities. Een adverse event is een verbijzondering van het begrip complicatie.

 4. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 5. Apomicten: het belang van een genuanceerde taxonomie voor plantensociologisch onderzoek en natuurbeheer

  Haveman, R.; Schaminée, J.H.J.; Weeda, E.J.

  2002-01-01

  Met apomicten wordt een groep planten bedoeld die zaad zet zonder dat de eicellen bevrucht zijn door pollen en zonder dat reductiedelenig optreedt. De dochterplanten zijn daarmee als een zuivere lijn op te vatten, zowel in morfologisch als ecologisch opzicht. De discussie in dit artikel spits zich t

 6. Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons , mens en model : een bronnenstudie

  Nip, Renée Ineke Apolonia

  1995-01-01

  Doel van deze studie was de mogelijkheden en beperkingen van de Vita Arnulfi als historische bron na te gaan door te proberen de levensloop van de heilige te reconstrueren op basis van zijn levensbeschrijving in combinatie met andere beschikbare bronnen. Allereerst is vastgesteld dat een vita een vo

 7. Effectiviteit van de HRM-implementatie: een procesmodel in vier stappen

  Bos-Nehles, Anna Christina; Guest, David

  2015-01-01

  Stel je voor, een organisatie heeft een HR-beleid ontwikkeld dat aan alle eisen van de kunst voldoet: het is gebaseerd op best practices in de sector, het past bij de langeter- mijndoelen van het bedrijf en het is intern congruent. Maar dat wil nog niet zeggen dat het beleid ook overeenkomt met de

 8. Toepassing van hoge-Tc supergeleiding in een 7-kanaals hartscanner

  Brake, ter Marcel

  1996-01-01

  Op de valreep van 1995 werd in de leerstoel Lage Temperaturen van de Universiteit Twente de laaste hand gelegd aan een 7-kanaals magnetometer, uitgerust met zogenaamde hoge-Tc SQUIDs In januari 1996 werden hiermee de eerste hartslagmetingen in een magnetisch afgeschermde kamer verricht en werden mag

 9. De MMPI-2 Restructured Form: Een nieuwe standaard in de psychologische diagnostiek?

  Heijden, P.T. van der; Egger, J.I.M.; Derksen, J.J.L.

  2009-01-01

  De MMPI-2- Restructured Form (MMPI-2-RF) is een kortere versie van de bekende MMPI-2. De MMPI-2-RF is in de VS al in gebruik en zal in de loop van volgend jaar ook beschikbaar komen voor het Nederlands taalgebied. De test is op een geheel nieuwe wijze vormgegeven en bevat eengroot aantal nieuwe

 10. Een wraakzuchtige Maria - Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van

 11. Homeopathie bij rundvee: een verkenning van behandelingen, succesfactoren en patroonherkenning in het kader van Bioveem

  Deru, J.; Ellinger, L.; Baars, T.; Livestock Research,

  2006-01-01

  Het doel van dit onderzoek is om, d.m.v. interviews, ervaringen van veehouders over hun gebruik van homeopathie bij rundvee te verzamelen en te evalueren vanuit een ‘ervaringswetenschappelijke’ invalshoek. Hierdoor kan een verkennend overzicht verkregen worden van veelbelovende homeopathische middel

 12. Vernieuwing van indicatoren voor leeropbrengsten in het voortgezet onderwijs : Een dieptestudie

  Rekers-Mombarg, LT.M.; Timmermans, A.C.; Bosker, R.J.

  2014-01-01

  Managementsamenvatting Aanleiding Sinds 2012 werkt de Inspectie van het Onderwijs aan het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het VO. In overleg met het onderwijsveld is een begin gemaakt met de ontwikkeling van opbrengstindicatoren waarmee een betere indicatie van de toegevoegde waarde van VO-

 13. Bij jongvee-opfok is een goed begin het halve werk

  Boxem, Tj.

  1997-01-01

  Een combinatie van goed verervende stieren bij eveneens goed verervende moederdieren geeft kalveren met een hoge verwachtingswaarde. Als je ergens veel van verwacht, ben je er meestal ook erg zuinig op. Dat moet zeker gelden voor pasgeboren vaarskalveren. Deze dieren maken namelijk na twee jaar opfo

 14. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 15. Expertiseontwikkeling en professionalisering van de assessor : ontwikkeling van een rubriek voor assessorenkwaliteit criteriumgericht beoordelen

  Oudkerk Pool, Inge

  2013-01-01

  Toetsen is een vak apart en niet elke goede opleider is direct ook een goede beoordelaar. Toetsen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor het verkrijgen van beter onderwijs zullen onderwijs en toetsing steeds beter geïntegreerd en op elkaar afgestemd dienen te worden. Professionalis

 16. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 17. Preventie van ontsnappen plaagorganismen: Met een focus op Bemisia tabaci, Spodoptera spp. en Liriomyza spp.

  Raaphorst, M.G.M.

  2010-01-01

  Bij het opstellen van eliminatiescenario’s voor quarantaine(-waardige) plagen in kassen is een belangrijke vraag of de luchtramen gesloten moeten blijven tijdens de uitroeiactie, teneinde verspreiding van het plaagorganisme naar andere kassen te voorkomen. Gesloten luchtramen leiden al snel tot een

 18. Dierlijke productie en dierenwelzijn en -gezondheid in een geïntegreerd perspectief.

  Bruchem, van J.

  1998-01-01

  Oplossen van de huidige problemen in de intensieve veehouderij is slechts mogelijk als de koppeling bodem-plant-dier wordt hersteld, als het ons lukt de intensieve veehouderij als deelsysteem weer te integreren in het landbouwecosysteem. Dit is een voorwaarde om in de 21e eeuw te komen tot een agros

 19. Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

  Brenninkmeijer, V.; Houwelingen, A. van; Blonk, R.; Yperen, M. van

  2006-01-01

  In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de vi

 20. Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning van de literatuur verschenen na 2003

  Deneer, J.W.; Kruijne, R.

  2010-01-01

  In deze verkenning wordt een inventarisatie gegeven van literatuur over atmosferische depositie die na 2003 is verschenen. Er wordt getracht inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van een kwantitatief verband tussen het landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hun depositie op mi