WorldWideScience

Sample records for dziedniecb izmantojamie produkti

 1. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 2. Produkti geoinformacijske podpore planiranju in urejanju prostora v okviru projekta ONIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franc J. Zakrajšek

  2000-01-01

  Full Text Available Prispevek na kratko opisuje štiri produkte podprojekta Geoinformacijska podpora planiranju in urejanju prostora na ravni lokalne skupnosti v okviru projekta ONIX. Produkti so rezultat celovitega pristopa k razvoju informacijske podpore, ki ga karakterizira enovita obravnava prostorskih aktov od prostorskega plana, izvedbenih aktov do postopkov lokacije, multidisciplinarni pristop in objektno usmerjeni informacijski pristop.

 3. Beschrijving van een spinning top generator voor de produktie van hypermicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Makkus; R.*; Meulen; A.van der

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft pogingen tot het verbeteren van de May spinning top aerosol generator. Met deze generator is het theoretisch mogelijk monodispers aerosol met afmetingen tussen 1 en 10 um te produceren met grote concentraties (ongeveer 500 deeltjes per cc). Diverse factoren die de werking

 4. Beschrijving van een spinning top generator voor de produktie van hypermicron aerosol

  OpenAIRE

  Makkus; R.*; Meulen; A.van der

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft pogingen tot het verbeteren van de May spinning top aerosol generator. Met deze generator is het theoretisch mogelijk monodispers aerosol met afmetingen tussen 1 en 10 um te produceren met grote concentraties (ongeveer 500 deeltjes per cc). Diverse factoren die de werking van de generator beinvloeden zijn onderzocht. De aandrijving van de tol (spinning top) met perslucht levert grote problemen op voor het afvoeren van de geproduceerde deeltjes. Dit leidt tot belangrijke...

 5. Produkty lipidové peroxidace v plazmě pacientů s chronickou pankreatitidou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Podborská, Martina; Lojek, Antonín; Kubala, Lukáš; Buňková, Radka; Márová, I.; Ševčíková, A.; Trna, J.; Dítě, P.

  2008-01-01

  Roč. 10, č. 2 (2008), s. 148 ISSN 1212-3536. [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /25./ a Kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí /12./. 29.10.2008-1.11.2008, Praha] Grant - others:GA MZd(CZ) NR9295 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : chronic pancreatitis * lipid peroxidation * HPLC Subject RIV: BO - Biophysics

 6. Produktie van een hemoglobinereferentie preparaat op verzoek van het International Committee for Standardization in Haematology

  NARCIS (Netherlands)

  Koedam; J.C.

  1985-01-01

  Op verzoek van het secretariaat van de International Committee for Standardization in Haematology (ICSH) zijn twee partijen Hemolysaat bereid een partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 5 mmol/l en de tweede partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 10 mmol/l. De partijen

 7. Včelí produkty a možnosti jejich využití

  OpenAIRE

  LUKÁŠKOVÁ, Jana

  2011-01-01

  The target of my Bachelor?s Thesis is to describe the importance of Honey Bee and focus on bee products. With its pollination activity Honey Bee secures propagation of entomophilous plants, is involved in protection of environment and increases yield of arable crops. Honey Bee products have versatile use. Honey is a good quality food supplement. Bees wax and propolis are due to their properties an important material for cosmetic industry. Bee poison is used for hymenoptera allergy care. Polle...

 8. Riho Terras: "Esitlen Eesti riiki nagu produkti" / Riho Terras ; interv. Erika Prave

  Index Scriptorium Estoniae

  Terras, Riho, 1967-

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje : Subbota 26. apr. lk. 3. Eesti Vabariigi kaitseatashee Saksamaal ja Poolas kolonelleitnant Riho Terras töötab Berliinis ja hoolitseb Eesti kaitsealase koostöö eest Saksamaa ja Poolaga

 9. Využití odpadů pro cenné produkty a energii.\

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolcová, Olga; Šyc, Michal

  2015-01-01

  Roč. 94, č. 10 (2015), s. 571 ISSN 0042-4544 R&D Projects: GA TA ČR TE01020080; GA TA ČR TE02000236 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : energy production * waste processing * microalgae Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

 10. SiGe produkty připravené metodou CDVz různých prekurzorů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Klementová, Mariana; Dřínek, Vladislav; Palatinus, Lukáš; Rieder, M.

  2010-01-01

  Roč. 17, 2a (2010), k93-k94 ISSN 1211-5894. [Struktura 2010. Soláň, 14.06.2010-17.06.2010] Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z40720504 Keywords : nanowires * nanoplatelets * TEM * Ge Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 11. Groepswerk in de confectie : beschrijving en analyse van vier bedrijven met een integraal aangepaste produktie- en arbeidsorganisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, M.

  1992-01-01

  Als vervolg op een in 1991 door het NIPG afgeronde studie naar de sociale en organisatorische merites van een drietal op de markt verschenen nieuwe produktiesystemen is in vier Nederlandse confectiebedrijven beschreven en geanalyseerd welke organisatorische (in plaats van technische) veranderingen

 12. Photosystem II electron flow as a measure for phytoplankton gross primary production = [Fotosysteem II elektronentransport als een maat voor de bruto primaire produktie van fytoplankton

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, C.

  1997-01-01

  Saturating pulse fluorescence measurements, well known from studies of higher plants for determination of photosystem II (PS II) characteristics, were applied to cultures of the green alga Dunaliella teitiolecta (Chapter 2). The actual efficiency of PS II (φ PS

 13. Onderzoek naar de mogelijkheden om in vitro antistof produktie door immune cellen te gebruiken voor de controle van difterie en tetanus bevattende vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Loggen HG; Akkermans AM; van de Donk HJM; Kreeftenberg JG; Hendriksen CFM; de Jong WH

  1992-01-01

  This report describes the possible use of an in vitro culture system for the production of antibodies, as testsystem for the control of diphtheria and tetanus containing vaccines like DPTP (Diphtheria, Pertussis, Tetanus and Polio) and DTP (Diphtheria, Tetanus and Polio). Both in a human and rabbit

 14. Tuhé produkty po spalování hnědého uhlí a biomasy při rekultivaci báňských výsypek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Schmidt, P.; Řehoř, M.; Žižka, L.; Šašek, Petr; Mácová, Petra

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 3 (2016), s. 29-38 ISSN 1213-1660 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1219 Keywords : products of combustion * fly ash * biomass * properties * dump * reclamation Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.zpravodajhu.cz/cz/archiv-detail/?year=2016&magazine=61&article=357

 15. Du Pont de Nemours

  NARCIS (Netherlands)

  Ros JPM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over Du Pont de Nemours (produktie van o.a. chemische stoffen) is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning

 16. Verkenning van de houtmarkt in de geindustrialiseerde landen : een voorstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Rijneveld, R.

  1983-01-01

  Een beknopt overzicht van de houtproduktie en het verbruik van hout in een aantal belangrijke produktie- en konsumptielanden op basis van een literatuurstudie. Tevens wordt ingegaan op verwachtingen over toekomstige internationale handelsstromen voor hout en houtprodukten

 17. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 18. Kwaliteitsverschillen bij biggen, vleesvarkens en karkassen en mogelijkheden tot meten en uitbetalen

  NARCIS (Netherlands)

  Weerd, van der G.J.

  1989-01-01

  Met het oog op de overstaptrend van massaproduktie naar meer consumentgerichte produktie wordt in dit verslag weergegeven vanuit welk gezichtspunt kwaliteit in de varkenssector is te benaderen. Daarvoor zijn de kwaliteitskenmerken in de hele varkenssector geinventariseerd

 19. A Comparison of Different Options for Electricity Production: Environmental Indicators for Application in a Multi Attribute Utility Analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Jeeninga H; Uijt de Haag PAM; Lembrechts JFMM; LSO

  1996-01-01

  Het project "Vergelijking van de risico's van electriciteits-produktie" heeft als doel een methode te vinden voor het vergelijken van zowel gezondheidseffecten als milieu-effecten van verschillende manieren van elektriciteitsproduktie. Hiertoe zijn twee voorbeelden gekozen: een

 20. An antigen-specific T-cell factor, that initiates contact sensitivity, induces antigen-nonspecific feedback suppression of anti-tumor responses

  NARCIS (Netherlands)

  Garssen J; de Weger RA; van Loveren H

  1986-01-01

  Een antigeen-specifiek feedback regulatie-mechanisme wordt beschreven, dat het vermogen heeft T-cel afhankelijke responsen zoals die tegen tumor-allografts optreden te moduleren. Dit mechanisme onderdrukt produktie van (andere) antigeen-specifieke factoren, die een rol spelen bij de ontwikkeling

 1. Produktieniveau en bedrijfsresultaat bij appelen

  NARCIS (Netherlands)

  Joosse, M.L.

  1986-01-01

  Het economisch resultaat van een appelaanplant wordt beinvloed door de omvang van de produktie, maar ook door de prijs per kilogram. De prijs per kilogram is in het algemeen hoger, naarmate de vruchtgrootte toeneemt. Anderzijds blijkt een hoger produktieniveau samen te gaan met lagere gemiddelde

 2. Asiakkaan haavanhoito : Opas kotisairaanhoidon työntekijöille

  OpenAIRE

  Mikkola, Heidi; Särkelä, Jonna

  2010-01-01

  Opinnäytetyömme on haavanhoito-opas, joka on tarkoitettu Kemijärven kotisairaanhoidon työntekijöille, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien käyttöön. Haavanhoito-oppaan tavoitteena on opastaa työntekijää siten, että hän kykenee sen avulla tunnistamaan, ennaltaehkäisemään sekä hoitamaan yleisimpiä haavoja joita esiintyy kotisairaanhoidossa. Tavoitteena on ollut myös laatia kohtuullisen tiivistetty produkti, jonka kautta hoitajat voivat kehittyä ammatillisesti. Oppaan tavoitteena on lisäksi kä...

 3. SISTEMSKA INTEGRACIJA S POMOČJO INTEGRACIJSKE PLATFORME TIBCO

  OpenAIRE

  Lesjak, Alenka

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pojem sistemske integracije, kako smo k temu pristopili v našem podjetju in kako integracijam strežejo komercialni produkti podjetja TIBCO Software. Na kratko smo omenili konkurenčne produkte ter opozorili na kompleksnost okolja telco. Le-to smo predstavili tako iz izkušenj v podjetju kot tudi na podlagi smernic, ki jih opisuje organizacija TM Forum. Na praktičnem primeru smo prikazali integracijo nove storitve v že obstoječ sistem, in sicer polnjenje predpla...

 4. Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń

  OpenAIRE

  Stasiak, Andrzej

  2015-01-01

  Turystyka XXI wieku staje się coraz bardziej skomplikowanym, złożonym i trudnym do jednoznacznej oceny zjawiskiem. Najważniejszymi obszarami kontrowersji są: zachowania turystów, miejsca wypoczynku, formy turystyki, produkty turystyczne i skutki, jakie turystyka wywołuje. Pojawiające się wątpliwości mogą mieć przy tym charakter: prawny, etyczno-moralny, kulturowy, estetyczny, zdrowotny, ekonomiczny, ekologiczny. W artykule omówiono najnowsze kontrowersyjne formy turystyki, m.in. turystykę abo...

 5. Latvijas skolu segregācijas iezīmes SSNP 2015 pētījumā

  OpenAIRE

  Fjodorova, Kristīne

  2017-01-01

  Latvijas skolu segregācijas iezīmes SSNP 2015 pētījumā. Darbā veiktā pētījuma mērķis ir, analizējot OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) 2015 dabaszinātņu kompetences novērtēšanā iegūtos datus, noteikt faktorus, kuri statistiski nozīmīgi ietekmētu sasniegumu atšķirības starp skolām un būtu izmantojami skolu segregācijas ietekmes uz skolēnu sasniegumiem mazināšanai. Darba izstrādes laikā tika apkopota zinātniskā literatūra par segregāciju, tās iezīmēm un attīstības vēstur...

 6. Technologie Microsoft SharePoint v podnikové praxi

  OpenAIRE

  Kapitán, Petr

  2007-01-01

  Cílem této práce je představení a zhodnocení přínosů technologií Microsoft SharePoint. Stěžejními produkty jsou zde Windows SharePoint Services a jejich nadstavba Microsoft Office SharePoint Portal Server. Popsána je základní architektura, základní stavební prvky, webové části, principy bezpečnosti nebo možnosti vyhledávání a customizace. Samostatná kapitola je věnována i možnostem vývoje webových aplikací na platformě SharePoint.

 7. Bezpieczne stosowanie współczesnych kosmetyków

  OpenAIRE

  Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2012-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Skóra składa się z wielu warstw i wiele typów komórek, pełniąc ważne dla organizmu funkcje. Prawidłowa budowa i funkcjonowanie poszczególnych warstw skóry warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i wygląd skóry jako narządu. Rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty kosmetyczne wyznacza kierunek rozwoju bardzo dynamicznej dziedziny, jaką jest kosmetologia. Badania wprowadzanych na rynek nowych składników aktywnych zawartych w kosmetykach, wymagają potw...

 8. Inhibition of glycoxidative modification of proteins by some substances of natural origin / Substancje Pochodzenia Naturalnego o Najsilniejszych Właściwościach Hamujących Proces Glikooksydacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzebyk Ewa

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Zaawansowane końcowe produkty glikacji (AGE i zaawansowane produkty utleniania białek (AOPP są głównymi produktami glikooksydacji u pacjentów z cukrzycą. Cel: Celem pracy było zidentyfikowanie substancji naturalnego pochodzenia o najsilniejszych właściwościach hamujących proces glikooksydacji spośród suplementów diety i leków dostępnych bez recepty na polskim rynku farmaceutycznym. Metody: Albumina wołowa (BSA, witamina C (VC, aminoguanidyna (A, kwercetyna (Q i zielona herbata (GT były badane in vitro podczas procesów glikacji, utleniania i glikooksydacji. Zmniejszenie stężenia AGE i AOPP w porównaniu z kontrolą dodatnią przyjęto jako marker efektywności zachodzących procesów. Wyniki: Tworzenie AGE było zredukowane w 72% przez VC i w co najmniej 43% przez pozostałe substancje w procesie glikacji. Stężenie AOPP było obniżone o 99% przez VC i w przynajmniej 40% przez pozostałe substancje badane w procesie utleniania. W przebiegu glikooksydacji tworzenie AGE/AOPP było obniżone odpowiednio w 61% przez Q w 97% przez A i przynajmniej o 49%/88% przez pozostałe substancje. Wnioski: Badane substancje wykazały zdolności hamujące glikację, utlenianie i glikooksydację białek w różnym stopniu w zależności od zastosowanego stężenia.

 9. Domestic Final Demand as a Determinant of R

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Świeczewska Iwona

  2014-03-01

  Full Text Available kraju a aktywnością krajowej sfery badawczo-rozwojowej. Głównym narzędziem badawczym jest model Leontiefa oraz mnożniki nakładów na B+R. Zastosowane metody pozwalają także na dekompozycję krajowych nakładów na B+R według sektorów instytucjonalnych, czyli np. określenie jaka część krajowych nakładów na B+R zostaje ucieleśniona w produktach wytwarzanych na zaspokojenie popytu finalnego gospodarstw domowych, czy w produktach przeznaczonych na eksport. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych dla wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Badania te dotyczyły zależności między popytem finalnym na produkty określonych gałęzi gospodarki, które są wytwarzane

 10. Żywienie a płodność. Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Świątkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Prawidłowe żywienie oraz tryb życia w okresie poprzedzającym ciążę oraz w trakcie jej trwania są niezmiernie ważne dla rozwijającego się płodu, wpływają na prawidłowy przebieg ciąży i stan zdrowia kobiety ciężarnej. Aktualnie wiek kobiet wchodzących w okres prokreacji waha się między 15. a 49. rokiem życia. Tak duża rozpię‑ tość wiekowa wiąże się z odmiennymi problemami charakteryzującymi dany wiek mającymi wpływ na prokreację. Kobiety, które pragną zajść w ciążę, mniej więcej 6 miesięcy przed planowanym poczęciem powinny zmienić tryb życia i zacząć przestrzegać prawidłowej diety. Racjonalna dieta powinna obejmować pięć posiłków dziennie i być zbilansowana pod względem wartości odżywczej. Kaloryczność diety należy ustalić indywidualnie, uwzględnia‑ jąc rodzaj i częstotliwość aktywności fizycznej. Szczególnie ważne jest urozmaicenie diety. Trzeba wziąć pod uwagę alergie i nietolerancje pokarmowe oraz konieczność stosowania produktów z niskim indeksem glikemicznym. Warto wybierać odpowiedni rodzaj tłuszczu. Bezwzględnie należy wyeliminować tłuszcze trans, obecne w przemysłowo produkowanych ciastach, słodyczach, chipsach, żywności typu fast food, zupach w proszku, twardych margarynach. Tłuszcze te można zastąpić produktami bogatymi w jedno- i wielonienasy‑ cone kwasy tłuszczowe. Należy zadbać o produkty białkowe pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinne‑ go – dieta powinna obejmować: chude mięso drobiowe, cielęce, w ograniczonych ilościach chude mięso wie‑ przowe i wołowe, ryby (głównie morskie, jaja oraz produkty strączkowe (fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, soja. Produkty bogate w węglowodany złożone powinny stanowić ponad połowę zapotrzebowania energetycznego. Warto wybierać pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, płatki zbożowe. Zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i sk

 11. Vairogdziedzera kompensējamo hormonālo preparātu aprites īpatnības Rīgā laika posmā no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim

  OpenAIRE

  Loča, Agita

  2014-01-01

  Vairogdziedzeris regulē audu attīstību, stimulē vielmaiņu un ietekmē nervu sistēmas darbību, kā arī visa organisma augšanu un attīstību. Ar katru gadu pieaug pacientu skaits, kam jālieto vairogdziedzera hormonālie preparāti. Šādu situāciju veicina ekoloģiskās situācijas pasliktināšanās, produkti, kuri satur kancerogēnus, kā arī joda trūkums ūdenī un pārtikā, līdz ar to, arī mūsu organismā. Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi – noskaidrot vairogdziedzera hormonālo preparātu aprites īpatnības...

 12. Radionica plutejâ zadarske katedrale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Josipović

  2014-12-01

  Full Text Available U članku se u jedinstvenu likovno-morfološku cjelinu okupljaju reljefi pronađeni u Galovcu, Biogradu i Zadru, ali i u Novalji na otoku Pagu. Prepoznati su kao produkti iste klesarske radionice za koju se, po njezinim najkvalitetnijim i najreprezentativnijim djelima pronađenima u zadarskoj katedrali, predlaže naziv Radionica plutejâ zadarske katedrale. Okupljena grupa reljefa pokazuje osobine rane predromaničke skulpture, a to se podjednako iščitava iz načina njihove izvedbe (meka modelacija, rahlije postavljeni motivi, kao i u prevladavajućoj motivici ranokršćanske provenijencije. Uzimajući u obzir veličinu raspravljanih reljefa i lokalitete na kojima su pronalaženi, autor dolazi do zaključka da se radi o dijelovima liturgijskih instalacija većih ranokršćanskih crkava koje su obnovljene u kasnome 8. ili ranom 9. stoljeću.

 13. Directions in the Development of Commercial Insurance in Poland and Lithuania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witkowska Justyna

  2014-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest określenie kierunków rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na Litwie w ostatnim dziesięcioleciu. Rynek ubezpieczeniowy w latach 2002- 2011 zmienił się. Zmiany te są widoczne w różnych obszarach ubezpieczeń gospodarczych. W nakreśleniu kierunków rozwoju rynku pomocne były informacje na temat liczby ubezpieczycieli przypisu składki i jej dynamiki. wypłaty świadczeń. odszkodowań i ich dynamiki oraz wskaźnika szkodowości. Podkreślenia wymaga fakt. iż Polska później niż Litwa odczuła skutki kryzysu finansowego na rynku ubezpieczeniowym. co jest widoczne w poszczególnych analizowanych wskaźnikach. Na Litwie pod względem wydatków na ubezpieczenia zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się produkty ubezpieczeń majątkowych. w Polsce natomiast ubezpieczenia na życie. W ramach ubezpieczeń działu I Polacy kupują najwięcej ubezpieczeń z grupy 1. Litwini z grupy 3. Jeżeli chodzi o dział II. zarówno wśród osób mieszkających w Polsce. jak i na Litwie. a także w całej Europie największym powodzeniem cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC oraz ubezpieczenia nieruchomości.

 14. Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi sujuvuse võrdlus keeleoskustasemeti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Pastuhhova

  2017-05-01

  Full Text Available "Comparison of fluency across proficiency levels in the writing process of native Russian-speaking learners of Estonian as a second language" The aim of the current article is to describe fluency across proficiency levels in the writing process of native Russian-speaking learners of Estonian as a second language. The data of the study consist of texts written by 34 participants, all of whom were students at Tallinn University. The data were collected with the computer keystroke logging program ScriptLog. The written argumentative and narrative texts were rated by two experts according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. The data were representative of four CEFR language proficiency levels: A2 (4 texts, B1 (13, B2 (13, and C1 (4. Fluency was analysed and described according to process, product, revision, pausing behaviour, and keyboard skills. Furthermore, the fluency of the writing process was measured on the basis of online and offline measures. The results of the study were compared across the proficiency levels. The fluency of the writing process increases with growth in proficiency, the greatest development being observed between levels B2 and C1. Artikli eesmärk on uurida venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsessi sujuvust ja selle seost “Euroopa keeleõppe raamdokumendi” A2-, B1-, B2- ja C1- keeleoskustasemega. Uurimuses osales 34 venekeelset üliõpilast, kellel paluti kirjutada loovkirjutis haridusteemal. Materjal on kogutud klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetodil põhineva ScriptLog-programmiga. Sujuvust analüüsitakse kirjutamisprotsessi, lõpliku teksti, paranduste, pauside ning klaviatuuri kasutamisoskuse seisukohast. Lisaks on sujuvus arvutatud vastavalt protsessi ja produkti indikaatoritele. Uurimuse tulemusi võrreldakse keeleoskustasemeti. Tulemused osutavad, et teksti produtseerimine muutub keeleoskuse arenedes sujuvamaks, suurim areng on märgatav B2- ja C1-taseme vahel.

 15. Dopalacze – nowe zagrożenie zdrowia młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2011-12-01

  Full Text Available Pomimo nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dopalacze nie zniknęły całkowicie z polskiego rynku i życia młodzieży, gdyż nadal dostępne są w sprzedaży wysyłkowej. Obecnie Internet proponuje młodemu człowiekowi przynajmniej osiem polskojęzycznych stron e-sklepów, oferujących tanią wysyłkę zamówionych towarów do Polski. Skład dopalaczy nie jest w pełni poznany, gdyż podlega stałej ewolucji. Postać, pod jaką występują, to najczęściej susze roślinne (typu Spice, tabletki (party pills, proszki, sprzedawane jako produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia przez ludzi. Zażywanie ich polega na paleniu w skrętach, lufkach, fajkach wodnych, przyjmowaniu doustnym oraz w inhalacjach donosowych. Zawierają one zarówno syntetyczne substancje chemiczne, jak i susze bądź sproszkowane nasiona roślin znanych z silnych działań psychostymulujących czy halucynogennych. Efekt działania dopalaczy imituje skutki zażycia popularnych narkotyków, takich jak: marihuana, opium, amfetamina czy ecstasy. Przy długotrwałym stosowaniu dopalacze, podobnie jak inne środki psychostymulujące, mogą powodować uzależnienie, a także być wstępem do eksperymentowania z tzw. twardymi narkotykami. Oprócz działań pobudzających, relaksujących, halucynogennych czy empatogennych powodują wiele działań niepożądanych zarówno z grupy zaburzeń psychicznych, jak też istotnych zaburzeń somatycznych, prowadzących nawet do poważnych zaburzeń świadomości, zaburzeń oddychania czy napadów drgawkowych bezpośrednio zagrażających życiu. Rozpoznanie kliniczne zatrucia dopalaczami ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wywiadu wskazującego na zażycie nieznanej substancji. Z uwagi na brak swoistych odtrutek leczenie pozostaje jedynie objawowe, ma podtrzymywać podstawowe czynności życiowe. Wskazane jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej, a w uzasadnionych

 16. Zasady żywienia dzieci w drugim i trzecim roku życia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam J. Sybilski

  2010-11-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zasad żywienia dzieci w 2. i 3. roku życia. W okresie poniemowlęcym zapotrzebowanie energetyczne dziecka zmniejsza się do ok. 90 kcal/kg mc./dobę. Zmianie ulega również tempo jego wzrostu. Połowa energii wydatkowana jest na potrzeby aktywności fizycznej, więc potrzeby żywieniowe dziecka są od nich uzależnione. Rozkład podaży energii pozabiałkowej powinien wynosić 60-65% z węglowodanów i 35-40% z tłuszczu. Należy zadbać o stopniowe wzbogacanie diety o kwasy tłuszczowe (NNKT, zawarte w olejach roślinnych, tłustych rybach morskich, orzechach oraz zielonych warzywach. Do 2. roku życia zalecana jest dieta bogata w tłuszcze, głównie pochodzące z masła, następnie należy stopniowo ograniczać tłuszcze zwierzęce, aby uniknąć otyłości. Dziecku nie należy podawać tłustych mięs oraz surowych jaj, gdyż zawierają one awidynę. Do 3. roku życia korzystniejsze jest podawanie mieszanek mlecznych typu „junior” niż pełnego mleka krowiego. Rekomendowane produkty zbożowe zawierające węglowodany to przede wszystkim pieczywo razowe oraz grube kasze. Zapotrzebowanie na płyny u małego dziecka wynosi ok. 950 ml/dobę. Najlepsze do picia są woda, niesłodzone herbatki ziołowe i naturalne soki owocowe. Ważna jest też forma, czyli w jaki sposób przyjmowane są pokarmy. Należy kształtować w dziecku dobre nawyki i przyzwyczajenia związane z jedzeniem, kierując się zasadą 4U: urozmaicenie, umiar, unikanie i uregulowanie. Obecnie można zauważyć poprawę w stanie odżywienia polskich dzieci, choć nadal sposób ich żywienia bywa niezadowalający. Do najczęstszych błędów zalicza się nadmierne używanie soli, mało urozmaiconą dietę, brak czasu i zniecierpliwienie w czasie posiłków, nerwową atmosferę w czasie posiłków oraz nadmierne rozdrabnianie produktów.

 17. Kontribusi Penentu Produktivitas Karyawan Seni di Bali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Putri Anggreni

  2004-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kemampuan individual seniman dan kemampuan mengembangkan produk seni. Penelitian ini menguraikan serta mengungkap kemampuan internal dan eksternal individu dalam meningkatkan produkti vitas. Kemampuan internal individu terdiri dari variabel: (1 kreativitas, (2 desain, dan (3 proses berkarya. Sedangkan kemampuan eksternal individu terdiri dari variabel: (1 bahan baku, (2 proses produksi, dan (3 pemasaran. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratory-confirmatory dengan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan seni yang ada di Kabupaten Gianyar, dan sampel penelitiannya adalah 217 orang karyawan seni yang terdiri dari 90 orang karyawan seni patung pada "AWA Gallery", 37 orang karyawan tenun ikat Bali pada perusahaan pertenunan "Setia Cap Cili", dan 90 orang karyawan seni lukis tradisional Bali pada MDian Lestari Painting**. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan angket untuk mengungkap variabel bahan baku, kreativitas, desain, proses berkarya, proses produksi, dan pemasaran terhadap produktivitas karyawan seni di Bali. Tiap-tiap instrumen di uji coba dan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik analisis butir, dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula Alpha dari Cronbach. Data dianalisis dengan teknik statistic deskriptif dan analisis regresi ganda. Hasil analisis regresi ganda untuk pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh bahan baku, kreativitas, desain, proses berkarya, dan proses produksi terhadap produktivitas karyawan seni di Bali. Sedangkan untuk pengujian hipotesis yang lain, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemasaran terhadap produktivitas karyawan seni di Bali (pada taraf signifikansi 5%. Keenam variabel bebas secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 9,6% terhadap produktivitas karyawan seni

 18. Regresja zmian skórnych w przebiegu stwardnienia guzowatego u chorej po przeszczepieniu nerki leczonej rapamycyną – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Renczyńska-Matysko

  2011-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Stwardnienie guzowate (ang. tuberous sclerosis complex– TSC, choroba Bourneville’a-Pringle’a jest rzadką chorobą należącądo grupy fakomatoz, charakteryzującą się zajęciem skóry, układu nerwowego,narządu wzroku i narządów wewnętrznych. Choroba ta jestzaburzeniem genetycznym powodowanym przez mutacje genów TSC1i TSC2. Produkty tych genów, hamartyna i tuberyna, tworzą komplekshamujący białko mTOR pełniące kluczową rolę w kontroli cyklukomórkowego. Mutacje w genach TSC prowadzą do ciągłej aktywacjiszlaku mTOR, powodując niekontrolowaną proliferację, różnicowanieoraz migrację komórek, czego konsekwencją jest powstawanie malformacjiw wielu narządach. Istotne dla diagnozy stwardnienia guzowategojest badanie dermatologiczne, ponieważ istnieje możliwość rozpoznaniachoroby Bourneville’a-Pringle’a jedynie na podstawie objawówskórnych, które należą do jej kryteriów diagnostycznych. Plamy hipopigmentacyjne,naczyniakowłókniaki, płaskie włókniaki na czole,włókniaki okołopaznokciowe, skóra szagrynowa, znamiona bezbarwnetypu „confetti”, ubytki w szkliwie zębów, włókniaki dziąseł – to najczęstszeobjawy stwardnienia guzowatego. Cel pracy: Przedstawienie regresji zmian skórnych u chorej na stwardnienieguzowate po zastosowaniu rapamycyny jako elementu immunosupresjipo transplantacji nerki. Opis przypadku: Chora 49-letnia ze stwardnieniem guzowatym rozpoznanymw 1988 r. zgłosiła się na Oddział Dermatologii w styczniu2010 r. Pacjentka miała następujące objawy skórne charakterystycznedla TSC: naczyniakowłókniaki, skórę szagrynową, plamy hipopigmentacyjne,guzki Koenena i zmiany skórne typu „confetti”. U kobiety jużw niemowlęctwie obserwowano napady padaczkowe. W 1993 rokuw badaniu metodą tomografii komputerowej (CT zdiagnozowanoobustronne naczyniakotłuszczaki nerek, które doprowadziły doobustronnej niewydolności nerek, a w konsekwencji do

 19. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  Full Text Available Specyfika mediów polega na tym, że z jednej strony odgrywają szczególną rolę w systemie społecznym i politycznym, kształtując opinie społeczeństwa i biorąc udział w dyskusji na istotne tematy, z drugiej strony funkcjonują na zasadzie rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa działające w branży medialnej prowadzą działalność gospodarczą nastawioną na zysk. Ich zadanie nie polega więc tylko na dostarczeniu społeczeństwu informacji i rozrywki, ale także na sprostaniu ostrej konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa medialne funkcjonują zatem na dwóch rynkach, będących podstawowymi źródłami ich przychodów – pierwszym z nich jest rynek odbiorców, czyli czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników Internetu czy nowych mediów, z drugiej zaś rynek reklamowy. Efektem ich działalności są dualne produkty medialne, przeznaczone dla odbiorców (treść oraz dla reklamodawców (powierzchnia reklamowa. Szczególnym typem przedsiębiorstwa medialnego jest wydawnictwo prasowe, które ze względu na obecną trudną sytuację na rynku prasy musi znaleźć właściwą formę działalności, aby odpowiedzieć na wyzwanie także ze strony Internetu oraz coraz bardziej popularnych nowych mediów. Dotychczasowy model działalności przedsiębiorstwa prasowego polegał przede wszystkim na wydawaniu prasy drukowanej, a jego rozwój obejmował poszerzanie portfolio o nowe tytuły i unowocześnianie procesów biznesowych oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego, a także inwestowanie w inne media (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkową możliwością była ekspansja zagraniczna, w postaci sprzedaży licencji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć z lokalnym wydawcą lub zakładanie własnych spółek na obcych rynkach. Internacjonalizacja oraz koncentracja wertykalna i horyzontalna przyczyniły się do powstania konglomeratów medialnych, o dużym znaczeniu mi