WorldWideScience

Sample records for dzene velta tupureina

  1. Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā

    OpenAIRE

    Dzene, Dace

    2017-01-01

    Autore: Dace Dzene, stud.apl.nr. dd15034 Darba vadītājs: Dr.med. Igors Ivanovs Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā. Maģistra darbs, Latvijas universitāte, Rīga, 2017. Darbs sastāv no teorētiskās un empīriskās daļas, 6 nodaļām, 66 lapām, 29 attēliem, 10 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma mērķis ir noskaidrot pacientu apmierinātību ar saņemto veselības aprūpes kvalitāti pirms st...