WorldWideScience

Sample records for dystrophy zastosowanie testu

 1. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 2. Myotonic Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... Marie-Tooth Disease (CMT) Congenital Muscular Dystrophy (CMD) Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy Endocrine Myopathies Metabolic Diseases of Muscle Mitochondrial Myopathies (MM) Myotonic Dystrophy (DM) Spinal-Bulbar ...

 3. Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... Surveillance Tracking and Research Network , known as MD STAR net . Learn more about CDC’s other muscular dystrophy ... for Disease Control and Prevention Email Recommend Tweet YouTube Instagram Listen Watch RSS ABOUT About CDC Jobs ...

 4. Muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... are no known cures for the various muscular dystrophies. The goal of treatment is to control symptoms. Physical therapy may help maintain muscle strength and function. Leg braces and a wheelchair ...

 5. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 6. Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... sets of muscles and cause different degrees of muscle weakness. Duchenne muscular dystrophy is the most common and the most severe ... can walk independently. Prednisone If a child has Duchenne muscular ... to help slow the rate of muscle deterioration. By doing so, the child may be ...

 7. Genetics Home Reference: Fukuyama congenital muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... with mental retardation Muscular dystrophy, congenital, Fukuyama type Muscular dystrophy, congenital, with central nervous system involvement Polymicrogyria with muscular dystrophy Related Information How ...

 8. Evaluation of Limb-Girdle Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2014-03-06

  Becker Muscular Dystrophy; Limb-Girdle Muscular Dystrophy, Type 2A (Calpain-3 Deficiency); Limb-Girdle Muscular Dystrophy, Type 2B (Miyoshi Myopathy, Dysferlin Deficiency); Limb-Girdle Muscular Dystrophy, Type 2I (FKRP-deficiency)

 9. Limb-Girdle Muscular Dystrophy (LGMD)

  Science.gov (United States)

  ... Marie-Tooth Disease (CMT) Congenital Muscular Dystrophy (CMD) Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy Endocrine Myopathies Metabolic Diseases of Muscle Mitochondrial Myopathies (MM) Myotonic Dystrophy (DM) Spinal-Bulbar ...

 10. Muscular Dystrophy (MD)

  Science.gov (United States)

  ... patients may need assisted ventilation to treat respiratory muscle weakness and a pacemaker for cardiac abnormalities. View Full Treatment Information Definition The muscular dystrophies (MD) are a group of more than 30 ...

 11. Facioscapulohumeral muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... There is no known cure for facioscapulohumeral muscular dystrophy. Treatments are given to control symptoms and improve quality of life. Activity is encouraged. Inactivity such as bedrest can make the muscle disease worse. Physical therapy may help maintain muscle ...

 12. Rhabdomyolysis featuring muscular dystrophies.

  Science.gov (United States)

  Lahoria, Rajat; Milone, Margherita

  2016-02-15

  Rhabdomyolysis is a potentially life threatening condition of various etiology. The association between rhabdomyolysis and muscular dystrophies is under-recognized in clinical practice. To identify muscular dystrophies presenting with rhabdomyolysis at onset or as predominant feature. We retrospectively reviewed clinical and laboratory data of patients with a genetically confirmed muscular dystrophy in whom rhabdomyolysis was the presenting or main clinical manifestation. Thirteen unrelated patients (males=6; females=7) were identified. Median age at time of rhabdomyolysis was 18 years (range, 2-47) and median duration between the first episode of rhabdomyolysis and molecular diagnosis was 2 years. Fukutin-related protein (FKRP) muscular dystrophy (n=6) was the most common diagnosis, followed by anoctaminopathy-5 (n=3), calpainopathy-3 (n=2) and dystrophinopathy (n=2). Four patients experienced recurrent rhabdomyolysis. Eight patients were asymptomatic and 3 reported myalgia and exercise intolerance prior to the rhabdomyolysis. Exercise (n=6) and fever (n=4) were common triggers; rhabdomyolysis was unprovoked in 3 patients. Twelve patients required hospitalization. Baseline CK levels were elevated in all patients (median 1200 IU/L; range, 600-3600). Muscular dystrophies can present with rhabdomyolysis; FKRP mutations are particularly frequent in causing such complication. A persistently elevated CK level in patients with rhabdomyolysis warrants consideration for underlying muscular dystrophy. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Learning about Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... protein. Often these boys are classified as having Becker muscular dystrophy. Genetic testing (looking at the body's genetic instructions) ... National Library of Medicine Web site Duchenne and Becker muscular dystrophy [ghr.nlm.nih.gov] From Genetics Home Reference ...

 14. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 15. Occult Macular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Işıl Sayman Muslubaş

  2016-04-01

  Full Text Available Occult macular dystrophy is an inherited macular dystrophy characterized by a progressive decline of bilateral visual acuity with normal fundus appearance, fluorescein angiogram and full-field electroretinogram. This case report presents a 20-year-old female patient with bilateral progressive decline of visual acuity for six years. Her visual acuity was 3-4/10 in both eyes. Anterior segment and fundus examination, fluorescein angiogram and full-field electroretinogram were normal. She could read all Ishihara pseudoisochromatic plates. Fundus autofluorescence imaging was normal. There was a mild central hyporeflectance on fundus infrared reflectance imaging in both eyes. Reduced foveal thickness and alterations of the photoreceptor inner and outer segment junction were observed by optical coherence tomography in both eyes. Central scotoma was also found by microperimetry and reduced central response was revealed by multifocal electroretinogram in both eyes. These findings are consistent with the clinical characteristics of occult macular dystrophy

 16. Meaning of Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... is very similar to Duchenne, except kids with Becker MD may not have problems until much later, when they're teenagers or adults. It takes a long time for their muscles to become weak. How Does a Kid Get Muscular Dystrophy? MD is not contagious (say: con-TAY-juss), ...

 17. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 18. Orocaecal transit time in Duchenne muscular dystrophy.

  OpenAIRE

  Korman, S H; Bar-Oz, B; Granot, E; Meyer, S

  1991-01-01

  Smooth muscle degeneration may occur in Duchenne muscular dystrophy. We measured fasting orocaecal transit time in patients with advanced Duchenne muscular dystrophy and other muscular dystrophies and in healthy controls. No significant differences were found. In contrast to reports of gastric hypomotility in Duchenne muscular dystrophy, we found no evidence of impaired small intestinal motility.

 19. Cone rod dystrophies

  Science.gov (United States)

  Hamel, Christian P

  2007-01-01

  Cone rod dystrophies (CRDs) (prevalence 1/40,000) are inherited retinal dystrophies that belong to the group of pigmentary retinopathies. CRDs are characterized by retinal pigment deposits visible on fundus examination, predominantly localized to the macular region. In contrast to typical retinitis pigmentosa (RP), also called the rod cone dystrophies (RCDs) resulting from the primary loss in rod photoreceptors and later followed by the secondary loss in cone photoreceptors, CRDs reflect the opposite sequence of events. CRD is characterized by primary cone involvement, or, sometimes, by concomitant loss of both cones and rods that explains the predominant symptoms of CRDs: decreased visual acuity, color vision defects, photoaversion and decreased sensitivity in the central visual field, later followed by progressive loss in peripheral vision and night blindness. The clinical course of CRDs is generally more severe and rapid than that of RCDs, leading to earlier legal blindness and disability. At end stage, however, CRDs do not differ from RCDs. CRDs are most frequently non syndromic, but they may also be part of several syndromes, such as Bardet Biedl syndrome and Spinocerebellar Ataxia Type 7 (SCA7). Non syndromic CRDs are genetically heterogeneous (ten cloned genes and three loci have been identified so far). The four major causative genes involved in the pathogenesis of CRDs are ABCA4 (which causes Stargardt disease and also 30 to 60% of autosomal recessive CRDs), CRX and GUCY2D (which are responsible for many reported cases of autosomal dominant CRDs), and RPGR (which causes about 2/3 of X-linked RP and also an undetermined percentage of X-linked CRDs). It is likely that highly deleterious mutations in genes that otherwise cause RP or macular dystrophy may also lead to CRDs. The diagnosis of CRDs is based on clinical history, fundus examination and electroretinogram. Molecular diagnosis can be made for some genes, genetic counseling is always advised. Currently

 20. Cone rod dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamel Christian P

  2007-02-01

  Full Text Available Abstract Cone rod dystrophies (CRDs (prevalence 1/40,000 are inherited retinal dystrophies that belong to the group of pigmentary retinopathies. CRDs are characterized by retinal pigment deposits visible on fundus examination, predominantly localized to the macular region. In contrast to typical retinitis pigmentosa (RP, also called the rod cone dystrophies (RCDs resulting from the primary loss in rod photoreceptors and later followed by the secondary loss in cone photoreceptors, CRDs reflect the opposite sequence of events. CRD is characterized by primary cone involvement, or, sometimes, by concomitant loss of both cones and rods that explains the predominant symptoms of CRDs: decreased visual acuity, color vision defects, photoaversion and decreased sensitivity in the central visual field, later followed by progressive loss in peripheral vision and night blindness. The clinical course of CRDs is generally more severe and rapid than that of RCDs, leading to earlier legal blindness and disability. At end stage, however, CRDs do not differ from RCDs. CRDs are most frequently non syndromic, but they may also be part of several syndromes, such as Bardet Biedl syndrome and Spinocerebellar Ataxia Type 7 (SCA7. Non syndromic CRDs are genetically heterogeneous (ten cloned genes and three loci have been identified so far. The four major causative genes involved in the pathogenesis of CRDs are ABCA4 (which causes Stargardt disease and also 30 to 60% of autosomal recessive CRDs, CRX and GUCY2D (which are responsible for many reported cases of autosomal dominant CRDs, and RPGR (which causes about 2/3 of X-linked RP and also an undetermined percentage of X-linked CRDs. It is likely that highly deleterious mutations in genes that otherwise cause RP or macular dystrophy may also lead to CRDs. The diagnosis of CRDs is based on clinical history, fundus examination and electroretinogram. Molecular diagnosis can be made for some genes, genetic counseling is

 1. Genetics Home Reference: Duchenne and Becker muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... Conditions Duchenne and Becker muscular dystrophy Duchenne and Becker muscular dystrophy Printable PDF Open All Close All Enable Javascript ... dystrophy occur almost exclusively in males. Duchenne and Becker muscular dystrophies have similar signs and symptoms and are caused ...

 2. Muscular Dystrophy: Hope Through Research

  Science.gov (United States)

  ... of muscular dystrophy appeared in 1830, when Sir Charles Bell wrote an essay about an illness that ... linked disorder to their sons but their daughters will be carriers of that disorder. Carrier females occasionally ...

 3. Computerized tomography in myotonic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gellerich, I.; Mueller, D.; Koch, R.D.

  1986-01-01

  Besides clinical symptoms, progress and electromyography computerized tomography improves the diagnostics of myotonic dystrophy. Even small changes in muscular structure are detectable and especially the musculus soleus exhibits early and pronounced alterations. By means of density distribution pattern an improved characterization of the disease is possible. Additional information is obtained by cerebral computerized tomography. Atrophy of brain tissue is to be expected in all patients with myotonic dystrophy. (author)

 4. Translational Research for Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2012-05-01

  muscle dystrophy with abnormal waddling gait at 4 weeks of age. At 10 weeks of age, double mutants exhibit skeletal muscle degeneration, necrosis... dystrophy (MCMD). Homozygous dyW mice are passive, small, and emaciated, and demonstrate partial hindleg weakness and clasping. Their muscles contain...was statistically significant for both single- treatment groups. Figure 4. Effect of GW and AICAR on body mass, muscle mass, and behavioral

 5. Duchenne muscular dystrophy carriers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsumura, K.; Nakano, I.

  1989-01-01

  By means of magnetic resonance imaging (MRI), the proton spin-lattice relaxation times (T1 values) of the skeletal muscles were measured in Duchenne muscular dystrophy (DMD) carriers and normal controls. The bound water fraction (BWF) was calculated from the T1 values obtained, according to the fast proton diffusion model. In the DMD carriers, T1 values of the gluteus maximus and quadriceps femoris muscles were significantly higher, and BWFs of these muscles were significantly lower than in normal control. Degenerative muscular changes accompanied by interstitial edema were presumed responsible for this abnormality. No correlation was observed between the muscle T1 and serum creatine kinase values. The present study showed that MRI could be a useful method for studying the dynamic state of water in both normal and pathological skeletal muscles. Its possible utility for DMD carrier detection was discussed briefly. (orig.)

 6. Limb girdle muscular dystrophies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vissing, John

  2016-01-01

  PURPOSE OF REVIEW: The aim of the study was to describe the clinical spectrum of limb girdle muscular dystrophies (LGMDs), the pitfalls of the current classification system for LGMDs, and emerging therapies for these conditions. RECENT FINDINGS: Close to half of all LGMD subtypes have been...... or are registered in other classification systems for muscle disease. On the contrary, diseases that fulfill classical criteria for LGMD have found no place in the LGMD classification system. These shortcomings call for revision/creation of a new classification system for LGMD. The rapidly expanding gene sequencing...... capabilities have helped to speed up new LGMD discoveries, and unveiled pheno-/genotype relations. Parallel to this progress in identifying new LGMD subtypes, emerging therapies for LGMDs are under way, but no disease-specific treatment is yet available for nonexperimental use. SUMMARY: The field of LGMD...

 7. Genetics Home Reference: cone-rod dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... common cause of autosomal recessive cone-rod dystrophy , accounting for 30 to 60 percent of cases. At ... dystrophy play essential roles in the structure and function of specialized light receptor cells (photoreceptors) in the ...

 8. Respiratory function in facioscapulohumeral muscular dystrophy 1

  NARCIS (Netherlands)

  Wohlgemuth, M.; Horlings, G.C.; Kooi, E.L. van der; Gilhuis, H.J.; Hendriks, J.C.M.; Maarel, S.M. van der; Engelen, B.G.M. van; Heijdra, Y.F.; Padberg, G.W.A.M.

  2017-01-01

  To test the hypothesis that wheelchair dependency and (kypho-)scoliosis are risk factors for developing respiratory insufficiency in facioscapulohumeral muscular dystrophy, we examined 81 patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy 1 of varying degrees of severity ranging from ambulatory

 9. What Are the Types of Muscular Dystrophy?

  Science.gov (United States)

  ... muscular dystrophy? There are more than 30 forms of muscular dystrophy (MD), with information on the primary types included in the table below. 1 Duchenne (DMD) What It Is Common Symptoms How It ...

 10. Muscular dystrophy in a dog resembling human becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Baroncelli, A B; Abellonio, F; Pagano, T B; Esposito, I; Peirone, B; Papparella, S; Paciello, O

  2014-05-01

  A 3-year-old, male Labrador retriever dog was presented with clinical signs of progressive exercise intolerance, bilateral elbow extension, rigidity of the forelimbs, hindlimb flexion and kyphosis. Microscopical examination of muscle tissue showed marked variability in myofibre size, replacement of muscle with mature adipose tissue and degeneration/regeneration of muscle fibres, consistent with muscular dystrophy. Immunohistochemical examination for dystrophin showed markedly reduced labelling with monoclonal antibodies specific for the rod domain and the carboxy-terminal of dystrophin, while expression of β-sarcoglycan, γ-sarcoglycan and β-dystroglycan was normal. Immunoblotting revealed a truncated dystrophin protein of approximately 135 kDa. These findings supported a diagnosis of congenital canine muscular dystrophy resembling Becker muscular dystrophy in man. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. CT findings of muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saitoh, Hiroshi

  1991-01-01

  CT scans of muscles in patients with limb girdle type (LG), myotonic type (MYD) and Duchenne type (DMD) dystrophies were obtained at five different body levels: the neck, L3 vertebral body, pelvic girdle, thigh and lower leg. CT numbers, cross sectional areas (CSA) and %CSA of muscle or fat were evaluated in each muscle. The characteristic CT patterns for each type of muscular dystrophy were obtained. Compared with DMD, the gracilis and soleus were more severely damaged in LG and the biceps femoris remained relatively preserved among the hamstrings. In addition, the multifidus of the neck and sternocleidomastoid also were more severely damaged in MYD. This study suggests that CT scan will be useful in the differential diagnosis of these types of muscular dystrophy as well as in planning appropriate rehabilitation and detecting damaged muscles. (author)

 12. Dysphagia in facioscapulohumeral muscular dystrophy.

  NARCIS (Netherlands)

  Wohlgemuth, M.; Swart, B.J.M. de; Kalf, J.G.; Joosten, F.B.M.; Vliet, A.M. van der; Padberg, G.W.A.M.

  2006-01-01

  Dysphagia is not considered a symptom of facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). In this study, the authors found that dysphagia does occur in patients with advanced FSHD showing mild involvement of the jaw and lingual muscles. Dysphagia is seldom life threatening in these patients. The

 13. AMPUTATION AND REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHY

  NARCIS (Netherlands)

  GEERTZEN, JHB; EISMA, WH

  Reflex sympathetic dystrophy is a chronic pain syndrome characterized by chronic burning pain, restricted range of motion, oedema and vasolability. Patients are difficult to treat and the prognosis is very often poor. This report emphasizes that an amputation in case of a reflex sympathetic

 14. Glucocorticoids for Duchenne Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Gordon Millichap

  2013-07-01

  Full Text Available Investigators at the Dubowitz Neuromuscular Centre, Great Ormond Street Hospital, and other centers in the UK, conducted a prospective longitudinal study across 17 neuromuscular centers in the UK of 360 boys aged 3-15 years with Duchenne muscular dystrophy who were treated with daily or intermittent (10 days on/10 days off prednisolone for a mean duration of 4 years.

 15. Prednisone Therapy for Duchenne Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Gordon Millichap

  2005-02-01

  Full Text Available The effects of prednisone on muscle function and the extent of steroid-related adverse effects were studied in 17 ambulant children with Duchenne muscular dystrophy (DMD at University Hospital, Groningen; Rehabilitation Centre, Utrecht; and Leiden University Medical Centre, the Netherlands.

 16. Faecal incontinence in myotonic dystrophy

  OpenAIRE

  Abercrombie, J; Rogers, J; Swash, M

  1998-01-01

  Two siblings with myotonic dystrophy presented for treatment of faecal incontinence. The pathophysiology of this functional disorder is described with the results of anorectal manometry, EMG, and biopsy of smooth and striated muscle of the anorectal sphincters. Both medical and surgical management of the incontinence was unsatisfactory in the long term. Involvement of gastrointestinal musculature is a characteristic feature the disease. 17. Inherited myopathies and muscular dystrophies

  NARCIS (Netherlands)

  Cardamone, Michael; Darras, Basil T.; Ryan, Monique M.

  The inherited myopathies and muscular dystrophies are a diverse group of muscle diseases presenting with common complaints and physical signs: weakness, motor delay, and respiratory and bulbar dysfunction. The myopathies are caused by genetic defects in the contractile apparatus of muscle, and

 18. Infrastructure for Clinical Trials in Duchenne Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2010-09-13

  A Zimmerman, T Duong, J Florence and the CINRG Investigators. Pulmonary Function Characteristics of Boys with Duchenne and Becker Muscular Dystrophy ...designated CINRG site staff 1. Has the participant been clinically diagnosed with Limb-Girdle or Becker muscular dystrophy ? LGMD BMD 2. Was...Number: W81XWH-09-1-0592 TITLE: CINRG: Infrastructure for Clinical Trials in Duchenne Dystrophy PRINCIPAL INVESTIGATOR: Avital Cnaan, PhD

 19. Wytrzymałość pływacka i biegowa studentów kierunku wychowanie fizyczne na podstawie testu Coopera = Endurance swimming and gear students of physical education based on the basis of the Cooper's test

  OpenAIRE

  Jan Banach; Mirosława Cieślicka; Radosław Muszkieta; Walery Zukow; Robert Stępniak

  2015-01-01

  Banach Jan, Cieślicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Zukow Walery, Stępniak Robert. Wytrzymałość pływacka i biegowa studentów kierunku wychowanie fizyczne na podstawie testu Coopera = Endurance swimming and gear students of physical education based on the basis of the Cooper's test. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):445-462. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18157 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A445-462 https://pbn.nauka.gov.pl/work...

 20. Wytrzymałość pływacka i biegowa studentów kierunku wychowanie fizyczne na podstawie testu Coopera = Endurance swimming and gear students of physical education based on the basis of the Cooper's test

  OpenAIRE

  Banach, Jan; Cieślicka, Mirosława; Muszkieta, Radosław; Zukow, Walery; Stępniak, Robert

  2015-01-01

  Banach Jan, Cieślicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Zukow Walery, Stępniak Robert. Wytrzymałość pływacka i biegowa studentów kierunku wychowanie fizyczne na podstawie testu Coopera = Endurance swimming and gear students of physical education based on the basis of the Cooper's test. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):445-462. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18157 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A445-462 https://pbn.nauka.gov.pl/work...

 1. [Encopresis revealing myotonic dystrophy in 2 children].

  Science.gov (United States)

  Avez-Couturier, J; Michaud, L; Cuisset, J-M; Lamblin, M-D; Dolhem, P; Turck, D; Vallée, L; Gottrand, F

  2009-05-01

  Gastrointestinal symptoms are very frequent in myotonic dystrophy but largely unrecognized. They can be the revealing factors of the disease. We report 2 cases of 10 and 17-year-old children with persistent encopresis starting at the age of 3 and 5 years in spite of laxative treatment. Neurological examination and anorectal manometry provided the diagnosis of myotonic dystrophy. Procainamide treatment was introduced and the digestive symptoms improved. Any child with encopresis should have complete evaluation to rule out the diagnosis of myotonic dystrophy and physicians should look for upper and/or lower gastrointestinal symptoms in every patient with myotonic dystrophy.

 2. Ocena funkcjonalna zawodników uprawiających futbol amerykański z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen = Functional evaluation of competitors practicing American football with using Functional Movement Screen test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-10-01

  5Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Functional Movement Screen (FMS jest narzędziem służącym do kompleksowej oceny funkcjonalnej. FMS pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia kontuzji, ocenę jakości wykonywanych wzorców ruchowych oraz określenie występowania ograniczeń i asymetrii w obrębie narządu ruchu. Cel pracy. Celem pracy jest ocena funkcjonalna zawodników futbolu amerykańskiego z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS oraz określenie korelacji pomiędzy wynikiem testu FMS, a przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 30 profesjonalnych zawodników futbolu amerykańskiego reprezentujących klub „KS Bydgoszcz Archers”. Ocenę funkcjonalną wykonano z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Badania zostały przeprowadzone w trakcie trwania sezonu z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu do testu FMS. Wyniki. Średni wynik w teście FMS uzyskany przez osoby uprawiające futbol amerykański wynosi 14,5/21 punktów. Średnia ocen z większości prób oscyluje koło 2 punktów, co oznacza, że wzorce ruchowe wykonywane są  z kompensacją. U zawodników futbolu amerykańskiego zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy przebytymi urazami i kontuzjami, a wynikami osiąganymi w próbie 2, 4 i 6 w teście FMS. Wnioski. 1. U zawodników futbolu amerykańskiego obserwuje się nieprawidłowości we wzorcach mobilności, stabilności oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej w teście FMS. 2. Ryzyko wystąpienia kontuzji i urazów u zawodników futbolu amerykańskiego według testu FMS jest relatywnie duże. 3. Wynik testu FMS koreluje z przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego.   Abstract   Introduction. Functional Movement Screen (FMS is a tool for comprehensive functional assessment. FMS allows the assessment of risk

 3. Becker muscular dystrophy: an unusual presentation.

  OpenAIRE

  Thakker, P B; Sharma, A

  1993-01-01

  A 15 year old boy who presented with passing painless dark urine was found to have myoglobinuria. His creatine phosphokinase was raised, and a muscle biopsy specimen showed non-specific dystrophic changes. Subsequent DNA analysis led to the diagnosis of Becker muscular dystrophy. Myoglobinuria may be a presenting symptom of Becker muscular dystrophy.

 4. Prevalence of generalized retinal dystrophy in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Mette; Jensen, Hanne; Bregnhøj, Jesper F

  2014-01-01

  of this study was to examine the prevalence and diagnostic spectrum of generalized retinal dystrophy in the Danish population. METHODS: A population-based cross-sectional study with data from the Danish Retinitis Pigmentosa Registry that comprises all patients in Denmark with generalized retinal......PURPOSE: Generalized retinal dystrophy is a frequent cause of visual impairment and blindness in younger individuals and a subject of new clinical intervention trials. Nonetheless, there are few nation-wide population-based epidemiological data of generalized retinal dystrophy. The purpose...... and chorioretinal dystrophies from the 19th century to the present. Among 3076 registered cases, the primary diagnosis of generalized retinal dystrophy was assessed by chart review, including fundus photographs and electroretinograms. Demographic data on the Danish population were retrieved from Statistics Denmark...

 5. Predikce poruch učení pomocí testu komplexní imitace pohybu Prediction of learning difficulties with the test of complex imitation of movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Ozbič

  2008-05-01

  Full Text Available Vývojová porucha motorické koordinace (DCD je součástí heterogenní skupiny vývojových poruch a postihuje iniciaci, organizaci a provádění činností. Ve školské praxi i v každodenním životě s dětmi je často přehlížena. Proto si tento článek klade za cíl upozornit na tento problém a ukázat, jak mohou vyučující v různých předmětech děti s DCD snadno rozpoznat. Žáky s poruchami učení mohou rozpoznat zejména vyučující tělesné výchovy při neformálních úkolech a tito mohou později iniciovat příslušnou intervenci. Rychlá prognóza může vést k rychlejší intervenci, což vede ke zlepšení pohybových dovedností u dětí s DCD. Tento výzkum prokázal, že na základě dvaceti úkolů testu Bergès-Lézine pro komplexní imitaci pohybu/gest můžeme určit, které z dětí mají určité poruchy učení a které ne. Chceme zejména vyzdvihnout tři úkoly (12, 17 a 20, při kterých děti musejí protnout vertikální osu svých těl. Tyto tři úkoly zahrnují oboustrannou koordinaci. Děti s příznaky DCD mají problémy s prostorovou orientací a komplexní imitací pohybu/gest. Na základě velkých rozdílů, nalezených při úkolech, kdy žáci musí protnout vertikální osu svých těl a otáčet dlaně, lze děti rozdělit do dvou skupin (s motorickými poruchami a poruchami učení a bez nich. Developmental Coordination Disorder (DCD is one of all of the heterogeneous range of developmental disorders affecting the initiation, organization and performance of actions. It is often being overlooked in school practice and in everyday work with children. Therefore, the aim of this article is to draw attention to this problem and prove how children with DCD can be easily recognized by teachers of different subjects. Especially PE teachers are those who can recognize pupils with learning difficulties, in informal tasks, and later on organize appropriate intervention. A quicker prognosis

 6. Phenotypic variability in Meesmann's dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehlers, Niels; Hjortdal, Jesper; Nielsen, Kim

  2008-01-01

  symptoms often include blurred vision and ocular irritation. Typical cases may be entirely free of complaints. Intermittent pain episodes, such as occur in recurrent erosion syndrome, are not the rule. Genetic sequencing indicated a familial relationship with the originally described Meesmann family......'s dystrophy occurs worldwide. The largest family described is the original German one, now supplemented with a Danish branch. Despite the presence of an identical genetic defect, the clinical phenotype varies. This suggests that non-KRT12-related mechanisms are responsible for the variation....

 7. An unusual variant of Becker muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  de Visser, M.; Bakker, E.; Defesche, J. C.; Bolhuis, P. A.; van Ommen, G. J.

  1990-01-01

  We report on 5 brothers with slowly progressive limbgirdle weakness. Calf hypertrophy was absent. The levels of creatine kinase, electromyography, and findings from a muscle biopsy specimen were compatible with muscular dystrophy. The propositus's biopsy specimen also showed numerous rimmed

 8. Non-Coding RNAs in Muscle Dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Ferlini

  2013-09-01

  Full Text Available ncRNAs are the most recently identified class of regulatory RNAs with vital functions in gene expression regulation and cell development. Among the variety of roles they play, their involvement in human diseases has opened new avenues of research towards the discovery and development of novel therapeutic approaches. Important data come from the field of hereditary muscle dystrophies, like Duchenne muscle dystrophy and Myotonic dystrophies, rare diseases affecting 1 in 7000–15,000 newborns and is characterized by severe to mild muscle weakness associated with cardiac involvement. Novel therapeutic approaches are now ongoing for these diseases, also based on splicing modulation. In this review we provide an overview about ncRNAs and their behavior in muscular dystrophy and explore their links with diagnosis, prognosis and treatments, highlighting the role of regulatory RNAs in these pathologies.

 9. Physical Therapy and Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD)

  Science.gov (United States)

  Physical Therapy & FSHD Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy A Guide for Patients & Physical Therapists Authors: Wendy M. King, P.T., Assistant ... Shree Pandya, P.T., M.S., Assistant Professor, Neurology & Physical Medicine and Rehabilitation A publication of the FSH ...

 10. 3-Methylhistidine excretion in myotonic dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Griggs, R.C.; Moxley, R.T. III; Forbes, G.B.

  1980-12-01

  3-Methylhistidine (3-MH) excretion reflects the rate of muscle protein catabolism, since 3-MH occurs almost exclusively in muscle actin and myosin and is not reutilized or catabolized. We studied 3-MH excretion in 9 patients with myotonic dystrophy, 8 normals, and 10 disease controls with Duchenne dystrophy and other disorders. 3-MH excretion was expressed relative to muscle mass as determined by both urinary creatinine and total body potassium (/sup 40/K method). Absolute 3-MH excretion was decreased in myotonic dystrophy patients but was normal when related to muscle mass. The finding of normal 3-MH excretion in myotonic dystrophy suggests that the muscle wasting in this disorder results from impaired anabolic processes rather than accelerated muscle destruction.

 11. 3-Methylhistidine excretion in myotonic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Griggs, R.C.; Moxley, R.T. III; Forbes, G.B.

  1980-01-01

  3-Methylhistidine (3-MH) excretion reflects the rate of muscle protein catabolism, since 3-MH occurs almost exclusively in muscle actin and myosin and is not reutilized or catabolized. We studied 3-MH excretion in 9 patients with myotonic dystrophy, 8 normals, and 10 disease controls with Duchenne dystrophy and other disorders. 3-MH excretion was expressed relative to muscle mass as determined by both urinary creatinine and total body potassium ( 40 K method). Absolute 3-MH excretion was decreased in myotonic dystrophy patients but was normal when related to muscle mass. The finding of normal 3-MH excretion in myotonic dystrophy suggests that the muscle wasting in this disorder results from impaired anabolic processes rather than accelerated muscle destruction

 12. How Do People Cope with Muscular Dystrophy?

  Science.gov (United States)

  ... topic are answered in this section. How do people cope with muscular dystrophy (MD)? Although MD presents ... improve health and quality of life. Almost all people with any form of MD experience a worsening ...

 13. Posterior amorphous corneal dystrophy: case report

  OpenAIRE

  Oliveira, Lauro Augusto de [UNIFESP; Vieira, Luiz Antônio [UNIFESP; Freitas, Denise de [UNIFESP; Sousa, Luciene Barbosa de [UNIFESP

  2006-01-01

  O objetivo deste trabalho é alertar o oftalmologista da possibilidade de se deparar com casos raros de distrofias corneanas. Neste caso correlacionamos os achados clínicos da distrofia amorfa posterior com refração, topografia e biomicroscopia ultra-sônica.The purpose of this paper is to warn the ophthalmologist about the possibility of facing rare cases of corneal dystrophies. Clinical findings of a case of posterior amorphous dystrophy were correlated with refraction, topography, and ultras...

 14. Sleep disturbances in myotonic dystrophy type 2

  OpenAIRE

  Shepard, Paul; Lam, Erek M.; St. Louis, Erik K.; Dominik, Jacob

  2012-01-01

  Sleep disorders in myotonic dystrophy type 1 (DM1) are common and include sleep disordered breathing (SDB), hypersomnia, and fatigue. Little is known regarding the occurrence of sleep disturbance in myotonic dystrophy type 2 (DM2). We hypothesized that DM2 patients may frequently harbor sleep disorders. We reviewed medical records of all genetically confirmed cases of DM2 seen at our sleep center between 1997 and 2010 for demographic, laboratory, overnight oximetry, and polysomnography (PSG) ...

 15. Duchenne muscular dystrophy: the management of scoliosis

  Science.gov (United States)

  Gardner, Adrian C.; Roper, Helen P.; Chikermane, Ashish A.; Tatman, Andrew J.

  2016-01-01

  This study summaries the current management of scoliosis in patients with Duchenne Muscular Dystrophy. A literature review of Medline was performed and the collected articles critically appraised. This literature is discussed to give an overview of the current management of scoliosis within Duchenne Muscular Dystrophy. Importantly, improvements in respiratory care, the use of steroids and improving surgical techniques have allowed patients to maintain quality of life and improved life expectancy in this patient group. PMID:27757431

 16. Radiographic features of Golden Retriever muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Brumitt, Jason W; Essman, Stephanie C; Kornegay, Joe N; Graham, John P; Weber, William J; Berry, Clifford R

  2006-01-01

  Golden Retriever muscular dystrophy is an inherited, degenerative myopathy due to the absence of dystrophin and is used as a model of Duchenne muscular dystrophy of young boys. This report describes the radiographic abnormalities of Golden Retriever muscular dystrophy in 26 dogs. The thoracic abnormalities included diaphragmatic asymmetry (18/26), diaphragmatic undulation (18/26), and gastro-esophageal hiatal hernia (6/26). Pelvic abnormalities included narrowing of the body of the ilia (14/19), ventral deviation and curvature of the tuber ischii (14/19), elongation of the obturator foramen with a decrease in opacity of the surrounding bone (12/19), and lateral flaring of the wings of the ilia (12/19). Abdominal abnormalities consisted of hepatomegaly (14/22) and poor serosal detail (12/22). The unique thoracic abnormalities were a consistent finding in affected Golden Retriever muscular dystrophy dogs. The diagnosis of muscular dystrophy should be included in the differential list if the combination of diaphragm undulation and asymmetry, and gastro-esophageal hiatal hernia are identified. These diaphragmatic abnormalities are related to hypertrophy and hyperplasia of the diaphragm. Additionally, the skeletal changes of pelvic tilt, elongation of the pelvis, widening of the obturator foramina and thinning of the ischiatic tables appear to be specific to Golden Retriever muscular dystrophy in dogs. These pelvic abnormalities are most likely secondary to bone remodeling associated with the progressive skeletal myopathy and subsequent contracture/fibrosis.

 17. Cardiac involvement in patients with limb-girdle muscular dystrophy type 2 and Becker muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sveen, Marie-Louise; Thune, Jens Jakob; Køber, Lars

  2008-01-01

  OBJECTIVE: To investigate the extent of cardiac involvement in patients with 1 of the 12 groups of recessively inherited limb-girdle muscular dystrophy type 2 (LGMD2A-L) and Becker muscular dystrophy (BMD). DESIGN: Prospective screening. SETTING: Neuromuscular Clinic and Department of Cardiology...

 18. The heart in Becker muscular dystrophy, facioscapulohumeral dystrophy, and Bethlem myopathy

  NARCIS (Netherlands)

  de Visser, M.; de Voogt, W. G.; la Rivière, G. V.

  1992-01-01

  We report a study, assessing involvement of the heart in 33 familial cases of Becker muscular dystrophy (BMD), 31 familiar cases of facioscapulohumeral (FSH) dystrophy, and 27 familial cases of Bethlem myopathy. In the patients with BMD, correlations of myocardial involvement with age and extent of

 19. Genetics Home Reference: autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... Facebook Twitter Home Health Conditions APECED Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy Printable PDF Open All Close All ... view the expand/collapse boxes. Description Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy ( APECED ) is an inherited condition that ...

 20. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 1. Median nail dystrophy involving the thumb nail

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahulkrishna Kota

  2016-01-01

  Full Text Available Median canaliform dystrophy of Heller is a rare entity characterized by a midline or a paramedian ridge or split and canal formation in nail plate of one or both the thumb nails. It is an acquired condition resulting from a temporary defect in the matrix that interferes with nail formation. Habitual picking of the nail base may be responsible for some cases. Histopathology classically shows parakeratosis, accumulation of melanin within and between the nail bed keratinocytes. Treatment of median nail dystrophy includes injectable triamcinalone acetonide, topical 0.1% tacrolimus, and tazarotene 0.05%, which is many a times challenging for a dermatologist. Psychiatric opinion should be taken when associated with the depressive, obsessive-compulsive, or impulse-control disorder. We report a case of 19-year-old male diagnosed as median nail dystrophy.

 2. Mitochondrial disorders in progressive muscular dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. A. Kharlamov

  2014-01-01

  Full Text Available The literature review gives data on the role of mitochondrial disorders in the pathogenesis of different progressive muscular dystrophies. It describes changes in Duchenne, limb-girdle, facial scapulohumeral (Landuzi—Degerina muscular dystrophies. The review is based on both clinical and experimental animal studies. Along with the implication of mitochondria in the pathogenesis of the diseases, it describes muscular dystrophy treatment options compensating for energy disorders and overcoming oxidative stress and mitochondrial dysfunction. Mitochondrial studies in different muscle diseases hand physicians treatment modalities that fail to lead to recovery, but compensate for disorders caused by mutations in the genetic apparatus. 

 3. Cardiomyopathy in becker muscular dystrophy: Overview.

  Science.gov (United States)

  Ho, Rady; Nguyen, My-Le; Mather, Paul

  2016-06-26

  Becker muscular dystrophy (BMD) is an X-linked recessive disorder involving mutations of the dystrophin gene. Cardiac involvement in BMD has been described and cardiomyopathy represents the number one cause of death in these patients. In this paper, the pathophysiology, clinical evaluations and management of cardiomyopathy in patients with BMD will be discussed.

 4. Respiratory muscle training in Duchenne muscular dystrophy.

  OpenAIRE

  Rodillo, E; Noble-Jamieson, C M; Aber, V; Heckmatt, J Z; Muntoni, F; Dubowitz, V

  1989-01-01

  Twenty two boys with Duchenne muscular dystrophy were entered into a randomised double blind crossover trial to compare respiratory muscle training with a Triflow II inspirometer and 'placebo' training with a mini peak flow meter. Supine posture was associated with significantly impaired lung function, but respiratory muscle training showed no benefit.

 5. A Drosophila model for Duchenne muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Plas, Mariska Cathelijne van der

  2008-01-01

  Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a severe X-linked disease characterized by progressive muscle wasting and sometimes mild mental retardation. The disease is caused by mutations in the dystrophin gene. DMD is correlated with the absence of Dp427, which is located along the sarcolemma in skeletal

 6. Duchenne muscular dystrophy models show their age

  OpenAIRE

  Chamberlain, Jeffrey S.

  2010-01-01

  The lack of appropriate animal models has hampered efforts to develop therapies for Duchenne muscular dystrophy (DMD). A new mouse model lacking both dystrophin and telomerase (Sacco et al., 2010) closely mimics the pathological progression of human DMD and shows that muscle stem cell activity is a key determinant of disease severity.

 7. What Are the Treatments for Muscular Dystrophy?

  Science.gov (United States)

  ... Child Neurology Society. (2005). Practice parameter: Corticosteroid treatment of Duchenne dystrophy. Neurology, 64 , 13-20. Retrieved June 22, 2012, ... Statement. (2004). Respiratory care of the patient with Duchenne muscular ... American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 170, 456-465. ...

 8. Visuospatial Attention Disturbance in Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  De Moura, Maria Clara Drummond Soares; do Valle, Luiz Eduardo Ribeiro; Resende, Maria Bernadete Dutra; Pinto, Katia Osternack

  2010-01-01

  Aim: The cognitive deficits present in the Duchenne muscular dystrophy (DMD) are not yet well characterized. Attention, considered to be the brain mechanism responsible for the selection of sensory stimuli, could be disturbed in DMD, contributing, at least partially, to the observed global cognitive deficit. The aim of this study was to…

 9. Brain Function in Duchenne Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Gordon Millichap

  2002-02-01

  Full Text Available The role of dystrophin disorders in the CNS function of boys with Duchenne muscular dystrophy (DMD and the dystrophin-deficient mdx mouse, an animal model of DMD, is reviewed at the University of New South Wales, University of Sydney, Australia.

 10. Duchenne muscular dystrophy - a molecular service

  African Journals Online (AJOL)

  In 1987 a carrier detection and prenatal diagnostic service for. Duchenne muscular dystrophy using molecular technology was instituted at the Department of Human Genetics, Uni- versity of Cape Town, to serve affe.cted families in southern. Africa. DNA samples from 100 affected male subjects and. 350 of their relatives ...

 11. Aberrant Myokine Signaling in Congenital Myotonic Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masayuki Nakamori

  2017-10-01

  Full Text Available Summary: Myotonic dystrophy types 1 (DM1 and 2 (DM2 are dominantly inherited neuromuscular disorders caused by a toxic gain of function of expanded CUG and CCUG repeats, respectively. Although both disorders are clinically similar, congenital myotonic dystrophy (CDM, a severe DM form, is found only in DM1. CDM is also characterized by muscle fiber immaturity not observed in adult DM, suggesting specific pathological mechanisms. Here, we revealed upregulation of the interleukin-6 (IL-6 myokine signaling pathway in CDM muscles. We also found a correlation between muscle immaturity and not only IL-6 expression but also expanded CTG repeat length and CpG methylation status upstream of the repeats. Aberrant CpG methylation was associated with transcriptional dysregulation at the repeat locus, increasing the toxic RNA burden that upregulates IL-6. Because the IL-6 pathway is involved in myocyte maturation and muscle atrophy, our results indicate that enhanced RNA toxicity contributes to severe CDM phenotypes through aberrant IL-6 signaling. : Congenital myotonic dystrophy (CDM manifests characteristic genetic (very large CTG repeat expansions, epigenetic (CpG hypermethylation upstream of the repeat, and phenotypic (muscle immaturity features not seen in adult DM. Nakamori et al. find phenotype-genotype and epigenotype correlation in CDM muscle and reveal involvement of the IL-6 myokine signaling pathway in the disease process. Keywords: CTCF, ER stress, IL-6, muscular dystrophy, NF-κB, trinucleotide, cytokine, splicing

 12. Hereditary muscular dystrophies and the heart

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, M. C. E.; Pinto, Y. M.; Merkies, I. S. J.; de Die-Smulders, C. E. M.; Crijns, H. J. G. M.; Faber, C. G.

  2010-01-01

  Cardiac disease is a common clinical manifestation of neuromuscular disorders, particularly of muscular dystrophies. Heart muscle cells as well as specialized conducting myocardial fibres may be affected by the dystrophic process. The incidence and nature of cardiac involvement vary with different

 13. Emerging strategies for cell and gene therapy of the muscular dystrophies

  OpenAIRE

  Muir, Lindsey A.; Chamberlain, Jeffrey S.

  2009-01-01

  The muscular dystrophies are a heterogeneous group of over 40 disorders that are characterised by muscle weakness and wasting. The most common are Duchenne muscular dystrophy and Becker muscular dystrophy, which result from mutations within the gene encoding dystrophin; myotonic dystrophy type 1, which results from an expanded trinucleotide repeat in the myotonic dystrophy protein kinase gene; and facioscapulohumeral dystrophy, which is associated with contractions in the subtelomeric region ...

 14. A Study of CAP-1002 in Ambulatory and Non-Ambulatory Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2018-04-17

  Muscular Dystrophies; Muscular Dystrophy, Duchenne; Muscular Disorders, Atrophic; Muscular Diseases; Neuromuscular Diseases; Nervous System Diseases; Genetic Diseases, X-Linked; Genetic Diseases, Inborn

 15. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 16. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 17. Wytrzymałość pływacka i biegowa studentów kierunku wychowanie fizyczne na podstawie testu Coopera = Endurance swimming and gear students of physical education based on the basis of the Cooper's test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Banach

  2015-05-01

  IKF, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy                           Streszczenie          Wytrzymałość i wydolność można badać różnymi metodami. Na kierunku wychowania fizycznego Uniwersytety Kazimierza Wielkiego podjęto badania metodą  biegowego i pływackiego testu Coopera. Do badań na sali gimnastycznej i na pływalni przystąpiło i ukończyło 59 studentów. Dokonano analizy wyników z podziałem na wyniki kobiet i mężczyzn z wyróżnieniem studentów uprawiających czynnie wybrane dyscypliny sportu. Wynikiem pracy jest stwierdzenie że przebadani  studenci posiadają w znakomitej większość bardzo dobrą i dobrą wytrzymałość. Nie stwierdzono aby studenci czynnie uprawiający wybrane dyscypliny sportowe wyróżniali się wyższą wytrzymałością.   Słowa kluczowe: pływanie, Test pływacki, Test Coopera, wytrzymałość.   Abstract Endurance performance can be investigated by different methods. At the direction of physical education Universities Casimir the Great been investigated by cross-country skiing and swimming Cooper test. To study the gym and the swimming pool has acceded and graduated 59 students. The analysis of the results from the division of the results for men and women with honors students engaged actively chosen sport. The result of work is the finding that students have screened the vast majority of very good and good strength. There were no students to actively cultivating selected sports disciplines distinguished by a higher resistance.   Keywords: swimming, pool Test, Test Cooper endurance.

 18. CINRG: Infrastructure for Clinical Trials in Duchenne Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2013-09-01

  monitoring visit to monitor this study, the PITT0908 clinical trial, a study on facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD), and PITT0112 Becker natural...height findings manuscript are currently in working stage and circulating among co-authors for editing. 2.3.6 Becker Muscular Dystrophy – A Natural...participants with Becker muscular dystrophy . The study period is 36 months per patient. This project is primarily funded by the National Institutes of

 19. Cognitive and Neurobehavioral Profile in Boys With Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Banihani, Rudaina; Smile, Sharon; Yoon, Grace; Dupuis, Annie; Mosleh, Maureen; Snider, Andrea; McAdam, Laura

  2015-10-01

  Duchenne muscular dystrophy is a progressive neuromuscular condition that has a high rate of cognitive and learning disabilities as well as neurobehavioral disorders, some of which have been associated with disruption of dystrophin isoforms. Retrospective cohort of 59 boys investigated the cognitive and neurobehavioral profile of boys with Duchenne muscular dystrophy. Full-scale IQ of Duchenne muscular dystrophy. © The Author(s) 2015.

 20. Molecular mechanisms of muscle atrophy in myotonic dystrophies

  OpenAIRE

  Timchenko, Lubov

  2013-01-01

  Myotonic dystrophy type 1 (DM1) and myotonic dystrophy type 2 (DM2) are multisystemic diseases that primarily affect skeletal muscle, causing myotonia, muscle atrophy, and muscle weakness. DM1 and DM2 pathologies are caused by expansion of CTG and CCTG repeats in non-coding regions of the genes encoding myotonic dystrophy protein kinase (DMPK) and Zinc finger protein 9 (ZNF9) respectively. These expansions cause DM pathologies through accumulation of mutant RNAs that alter RNA metabolism in p...

 1. CT finding and cerebrospinal fluid proteins in muscular dystrophy patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirase, Tsutomu; Ide, Masami; Araki, Shukuro; Okamoto, Hiroshi; Kawasaki, Shoichiro; Imamura, Shigehiro.

  1983-01-01

  We analyzed the microcomponents of protein fractions in the cerebrospinal fluid of patients with various types of muscular dystrophy. The degenerative pattern is characterized by an increase in the prealbumin and a decrease in the γ-globulin fraction is shown in the Duchenne and congenital muscular dystrophy. The increase in CSF IgG, γ-globulin fraction is shown in the myotonic dystrophy. In addition to the abnormality of IQ, EEG, and brain CT, abnormal CSF proteins obviously suggest the presence of CNS involvement in muscular dystrophy. (author)

 2. CT finding and cerebrospinal fluid proteins in muscular dystrophy patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hirase, Tsutomu; Ide, Masami; Araki, Shukuro; Okamoto, Hiroshi (Kumamoto Univ. (Japan). School of Medicine); Kawasaki, Shoichiro; Imamura, Shigehiro

  1983-06-01

  We analyzed the microcomponents of protein fractions in the cerebrospinal fluid of patients with various types of muscular dystrophy. The degenerative pattern is characterized by an increase in the prealbumin and a decrease in the ..gamma..-globulin fraction is shown in the Duchenne and congenital muscular dystrophy. The increase in CSF IgG, ..gamma..-globulin fraction is shown in the myotonic dystrophy. In addition to the abnormality of IQ, EEG, and brain CT, abnormal CSF proteins obviously suggest the presence of CNS involvement in muscular dystrophy.

 3. Clinical aspects, molecular pathomechanisms and management of myotonic dystrophies

  OpenAIRE

  Meola, G.

  2013-01-01

  Myotonic dystrophy (DM) is the most common adult muscular dystrophy, characterized by autosomal dominant progressive myopathy, myotonia and multiorgan involvement. To date two distinct forms caused by similar mutations have been identified. Myotonic dystrophy type 1 (DM1, Steinert's disease) was described more than 100 years ago and is caused by a (CTG)n expansion in DMPK, while myotonic dystrophy type 2 (DM2) was identified only 18 years ago and is caused by a (CCTG)n expansion in ZNF9/CNBP....

 4. [Human myopathy and animal muscular dystrophy].

  Science.gov (United States)

  Schapira, G; Dreyfus, J C; Schapira, F

  1977-08-01

  Two hereditary muscular dystrophies similar to human progressive muscular dystrophy (P.M.D. Duchenne type) have been isolated in animals, one in mouse, the other in chicken. The decrease in the activity of glycogenolytic enzymes is similar to that observed in denervated muscle. Isozymic fetal types for several muscular enzymes have been observed as well in chicken as in man, but this fetal type may also be found in neurogenic atrophy. The release in circulation of muscle enzymes seems more specific. But the origin of the genetic lesion is still unknown. We describe here the three different theories about this problem: i.e. neurogenic, vascular, or myogenic. This last theory implies a trouble of membrane permeability.

 5. Defective myoblasts identified in Duchenne muscular dystrophy.

  OpenAIRE

  Blau, H M; Webster, C; Pavlath, G K

  1983-01-01

  A defect in the proliferative capacity of satellite cells, mononucleated precursors of mature muscle fibers, was found in clonal analyses of cells cultured from Duchenne muscular dystrophy (DMD) patients. The total yield of myoblasts per gram of muscle biopsy was decreased to 5% of normal. Of the DMD myoblast clones obtained, a large proportion contained a morphological class of flat distended cells that had an increased generation time and ceased to proliferate beyond 100-1,000 cells but cou...

 6. Urological manifestations of Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Askeland, Eric J; Arlen, Angela M; Erickson, Bradley A; Mathews, Katherine D; Cooper, Christopher S

  2013-10-01

  Duchenne muscular dystrophy is a dystrophinopathy affecting males that is associated with multiple organ system complications. To our knowledge urological complications of Duchenne muscular dystrophy have been described only anecdotally to date. We reviewed the medical charts of 135 patients with Duchenne or Duchenne-Becker muscular dystrophy for demographics and disease progression, urological diagnoses, intervention and followup. Of 135 patients 67 (50%) had at least 1 documented urological diagnosis and 38 (28%) had multiple manifestations. Lower urinary tract symptoms were the most common urological diagnosis (32% of patients). Survival analysis revealed a median age at onset of lower urinary tract symptoms of 23 years (95% CI 17.7-23.9). Intervention was required in 12 patients (9%), most commonly due to nephrolithiasis. Urological morbidity increased with Duchenne muscular dystrophy progression when stratified by clinical progression. Lower urinary tract symptoms were more common in nonambulatory patients (40.7% vs 19%, p = 0.007), those with a diagnosis of scoliosis (44% vs 19.7%, p = 0.003) and/or scoliosis spine surgery (60% vs 22%, p <0.001), and those on invasive respiratory support (53% vs 29%, p = 0.046). Likewise, nephrolithiasis was more common in nonambulatory patients (10% vs 0%, p = 0.017), those with scoliosis (12% vs 0%, p = 0.004) and/or scoliosis spine surgery (20% vs 1%, p <0.001), and those on invasive respiratory support (29% vs 3%, p <0.001). Only 28% of patients with a urological manifestation were referred to urology. As these patients transition into adolescence and adulthood, the increased prevalence of urological manifestations warrants increased awareness and referral to urologists. Copyright © 2013 American Urological Association Education and Research, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Corneal elastosis within lattice dystrophy lesions.

  Science.gov (United States)

  Pe'er, J; Fine, B S; Dixon, A; Rothberg, D S

  1988-01-01

  Corneal buttons of two patients with lattice corneal dystrophy were studied by light and electron microscopy. They showed elastotic degeneration within the amyloid deposits. The amyloid deposits displayed characteristic staining; the elastotic material (elastin) within the deposits stained positive with Verhoeff-van Gieson and Movat pentachrome stains and showed autofluorescence. The characteristic ultrastructural findings of amyloid and elastotic material were also demonstrated. The possibility of the associations of these two materials in the cornea is discussed. Images PMID:3258531

 8. Disability and Survival in Duchenne Muscular Dystrophy

  OpenAIRE

  Kohler, M; Clarenbach, C F; Bahler, C; Brack, T; Russi, E W; Bloch, K E

  2009-01-01

  BACKGROUND: Duchenne muscular dystrophy (DMD) leads to progressive impairment of muscle function, respiratory failure and premature death. Longitudinal data on the course of physical disability and respiratory function are sparse. OBJECTIVES: To prospectively assess physical impairment and disability, respiratory function and survival in DMD patients over several years in order to describe the course of the disease with current care. METHODS: In 43 patients with DMD, aged 5-35 years, yearly a...

 9. CONGENITAL MYOTONIC DYSTROPHY – CASE REPORT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Neubauer

  2001-07-01

  Full Text Available Background. Myotonic dystrophy is inherited as an autosomal dominant trait. It is characterized by myotonia, myopathy of voluntary and involuntary muscles, frontal baldness in men, cardiac conduction abnormalities, catharacts, intellectual deterioration and endocrinopathy. Men with this disorder have often gonadal atrophy and infertility. On the other hand women are generally fertile. During pregnancy their myopathy worsens, often causing severe obstetrical complications. Their children may develop congenital form of the disease with signs of myopathy in utero and have great difficulties in maintaining life functions after birth, together with other characteristical signs of this form: bilateral facial weakness, severe hypotonia, feeding difficulties, talipes equinovarus and mental retardation. The authors present a female newborn with such congenital form of myotonic dystrophy.Conclusions. The authors have emphasized the importance of medical history, regular updating of all the cases of neuromuscular diseases in the region and clinical characteristics for the recognition of congenital form of myotonic dystrophy because of possible prenatal diagnostics and better antenatal and postantal care.

 10. Management of myocardial damage in muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tamura, Takuhisa

  2011-01-01

  Heart failure (HF) is a fatal complication in many muscular dystrophy cases and has become the most common cause of death in Duchenne muscular dystrophy (DMD) since 2001. HF deaths in DMD occur in young patients and increase, along with respiratory failure, in older patients. Managing HF, therefore, is the most important component of DMD treatment. Management of HF is necessary in DMD patients of all ages because myocardial damage progresses regardless of age and disability. Electrocardiography, echocardiography, myocardial single-photon emission computed tomography (SPECT), and natriuretic peptides are used for the diagnosis of myocardial damage and chronic HF. Tissue Doppler echocardiography is in particularly useful for early detection of minute myocardial damage and dysfunction in DMD. The first-line drugs for chronic HF are angiotensin-converting enzyme inhibitors, and the prognosis of DMD patients has been improved using these drugs and beta-blockers. Diuretics are added in the presence of pulmonary congestion. Digoxin is most effective at a blood level of 0.5-0.8 ng/mL because of its pharmacokinetics in DMD. Surgical treatment may be necessary in cases of intractable HF. Cardiac resynchronization therapy (biventricular pacing), a treatment with an artificial pacemaker, is indicated for cases that meet specific criteria, including HF with ventricular dyssynchrony. Applications of partial left ventriculectomy (Batista procedure) and left ventricular assist devices in muscular dystrophy are likely in the near future. (author)

 11. Muscular Dystrophies at Different Ages: Metabolic and Endocrine Alterations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oriana del Rocío Cruz Guzmán

  2012-01-01

  Full Text Available Common metabolic and endocrine alterations exist across a wide range of muscular dystrophies. Skeletal muscle plays an important role in glucose metabolism and is a major participant in different signaling pathways. Therefore, its damage may lead to different metabolic disruptions. Two of the most important metabolic alterations in muscular dystrophies may be insulin resistance and obesity. However, only insulin resistance has been demonstrated in myotonic dystrophy. In addition, endocrine disturbances such as hypogonadism, low levels of testosterone, and growth hormone have been reported. This eventually will result in consequences such as growth failure and delayed puberty in the case of childhood dystrophies. Other consequences may be reduced male fertility, reduced spermatogenesis, and oligospermia, both in childhood as well as in adult muscular dystrophies. These facts all suggest that there is a need for better comprehension of metabolic and endocrine implications for muscular dystrophies with the purpose of developing improved clinical treatments and/or improvements in the quality of life of patients with dystrophy. Therefore, the aim of this paper is to describe the current knowledge about of metabolic and endocrine alterations in diverse types of dystrophinopathies, which will be divided into two groups: childhood and adult dystrophies which have different age of onset.

 12. Upper limb function in adults with Duchenne muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  B. Bartels (Bart); R.F. Pangalila (Robert); M.P. Bergen (Michael); N.A.M. Cobben (Nicolle); H.J. Stam (Henk); M.E. Roebroeck (Marij)

  2011-01-01

  textabstractTo determine upper limb function and associated factors in adults with Duchenne muscular dystrophy. Design: Cross-sectional study. Subjects: A sample of 70 men with Duchenne muscular dystrophy (age range 20-43 years). Methods: General motor function and, in particular, upper limb distal

 13. Dysphagia is present but mild in myotonic dystrophy type 2

  NARCIS (Netherlands)

  R. Ensink; Bert de Swart; J. van Vliet; A. Tieleman; Baziel van Engelen; S. Knuijt

  2009-01-01

  The phenotype of myotonic dystrophy type 2 (DM2) shows similarities as well as differences to that of myotonic dystrophy type 1 (DM1). Dysphagia, a predominant feature in DM1, has not yet been examined in DM2. In a recent nationwide questionnaire survey of gastrointestinal symptoms in DM2, 12 out of

 14. Limb girdle muscular dystrophy due to mutations in POMT2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Sofie Thurø; Johnson, Katherine; Stojkovic, Tanya

  2018-01-01

  BACKGROUND: Mutations in the gene coding for protein O-mannosyl-transferase 2 (POMT2) are known to cause severe congenital muscular dystrophy, and recently, mutations in POMT2 have also been linked to a milder limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) phenotype, named LGMD type 2N (LGMD2N). Only four...

 15. Further delineation of spondylometaphyseal dysplasia with cone-rod dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Sousa, Sérgio B.; Russell-Eggitt, Isabelle; Hall, Christine; Hall, Bryan D.; Hennekam, Raoul C. M.

  2008-01-01

  There are several entities that combine a skeletal dysplasia with a retinal dystrophy. Recently, another possibly autosomal recessive entity was added to this group characterized by a specific spondylometaphyseal dysplasia and a cone-rod dystrophy, without other significant impairments. The entity

 16. [Ocular findings in patients with Steinert myotonic dystrophy].

  Science.gov (United States)

  Markowska, Elzbieta; Zalewska, Renata; Mariak, Zofia; Wojnar, Małgorzata

  2006-01-01

  The authors present one of many myotonic dystrophies: Steinert myotonic dystrophy (Steinert disease), which is a disease occuring seldom, and causing a lot of problems during the diagnostic and treatment process. Genetic factors, results of the histopathology tests, main clinical symptoms, particularly ophtalmic manifestation are described in this article.

 17. Central areolar choroidal dystrophy with associated dominant drusen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julie Rodman

  2013-04-01

  Conclusion: Central areolar choroidal dystrophy normally presents without drusen. However, in patients manifesting a specific mutation, central areolar choridal dystrophy may present in conjunction with drusen. It appears that the Arg142Trp mutation is one of the factors predisposing to drusen formation.

 18. Resistance training in patients with limb-girdle and becker muscular dystrophies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sveen, Marie-Louise; Andersen, Søren P; Ingelsrud, Lina H

  2013-01-01

  In this study we investigated the effect of strength training in patients with limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) and Becker muscular dystrophy (BMD).......In this study we investigated the effect of strength training in patients with limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) and Becker muscular dystrophy (BMD)....

 19. Genetic modifiers of Duchenne and facioscapulohumeral muscular dystrophies.

  Science.gov (United States)

  Hightower, Rylie M; Alexander, Matthew S

  2018-01-01

  Muscular dystrophy is defined as the progressive wasting of skeletal muscles that is caused by inherited or spontaneous genetic mutations. Next-generation sequencing has greatly improved the accuracy and speed of diagnosis for different types of muscular dystrophy. Advancements in depth of coverage, convenience, and overall reduced cost have led to the identification of genetic modifiers that are responsible for phenotypic variability in affected patients. These genetic modifiers have been postulated to explain key differences in disease phenotypes, including age of loss of ambulation, steroid responsiveness, and the presence or absence of cardiac defects in patients with the same form of muscular dystrophy. This review highlights recent findings on genetic modifiers of Duchenne and facioscapulohumeral muscular dystrophies based on animal and clinical studies. These genetic modifiers hold great promise to be developed into novel therapeutic targets for the treatment of muscular dystrophies. Muscle Nerve 57: 6-15, 2018. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 20. Granular corneal dystrophy Groenouw type I (GrI) and Reis-Bücklers' corneal dystrophy (R-B). One entity?

  Science.gov (United States)

  Møller, H U

  1989-12-01

  This paper maintains that Reis-Bücklers' corneal dystrophy and granular corneal dystrophy Groenouw type I are one and the same disease. Included are some of the technically best photographs of Reis-Bücklers' dystrophy found in the literature, and these are compared with photographs from patients with granular corneal dystrophy examined by the author. It is argued that most of the histological and ultrastructural findings on Reis Bücklers' dystrophy described in the literature are either congruent with what is found in granular corneal dystrophy or unspecific.

 1. A comparison of swallowing dysfunction in Becker muscular dystrophy and Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Yamada, Yuka; Kawakami, Michiyuki; Wada, Ayako; Otsuka, Tomoyoshi; Muraoka, Kaori; Liu, Meigen

  2018-06-01

  Swallowing dysfunction has been reported in Duchenne muscular dystrophy (DMD), but has not been studied in Becker muscular dystrophy (BMD). The aims of this study were to report the characteristics of swallowing dysfunction in BMD compared with DMD. The study participants were 18 patients with BMD and 18 patients with DMD. All the patients were examined using videofluorography during swallowing of 5 mL of fluid. The penetration-aspiration scale (P-A scale) and the videofluorographic dysphagia scale (VDS) were used to evaluate dysphagia. Swinyard functional ability stage was not significantly different between the BMD and DMD groups. Rate of aspiration, P-A scale score, and total VDS score did not differ across groups, but the VDS item score for laryngeal elevation was lower in the BMD group than in the DMD group (median scores 4.5 and 9, respectively; p Becker muscular dystrophy (BMD) was not well known. Eighteen patients with BMD and 18 patients with Duchenne muscular dystrophy were examined with videofluorography. Patients with BMD have swallowing problems similar to those observed in patients with DMD.

 2. Signs and symptoms of Duchenne muscular dystrophy and Becker muscular dystrophy among carriers in the Netherlands : a cohort study

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwaard, EM; Bakker, E; Ippel, PF; Oosterwijk, JC; Majoor-Krakauer, DF; Leschot, NJ; Van Essen, AJ; Brunner, HG; van der Wouw, PA; Wilde, AAM; de Visser, Marianne

  1999-01-01

  Background Carriers of Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) may show muscle weakness or dilated cardiomyopathy. Studies focusing on skeletal-muscle involvement were done before DNA analysis was possible. We undertook a cross-sectional study in a population of

 3. Signs and symptoms of Duchenne muscular dystrophy and Becker muscular dystrophy among carriers in The Netherlands: a cohort study

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwaard, E. M.; Bakker, E.; Ippel, P. F.; Oosterwijk, J. C.; Majoor-Krakauer, D. F.; Leschot, N. J.; van Essen, A. J.; Brunner, H. G.; van der Wouw, P. A.; Wilde, A. A.; de Visser, M.

  1999-01-01

  BACKGROUND: Carriers of Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) may show muscle weakness or dilated cardiomyopathy. Studies focusing on skeletal-muscle involvement were done before DNA analysis was possible. We undertook a cross-sectional study in a population of

 4. Psychiatric disorders appear equally in patients with myotonic dystrophy, facioscapulohumeral dystrophy, and hereditary motor and sensory neuropathy type I.

  NARCIS (Netherlands)

  Kalkman, J.S.; Schillings, M.L.; Zwarts, M.J.; Engelen, B.G.M. van; Bleijenberg, G.

  2007-01-01

  OBJECTIVES: To study the presence of psychiatric comorbidity assessed by the use of a structured clinical interview and self-reported questionnaires in a large sample of patients with adult-onset myotonic dystrophy (DM), facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD), and hereditary motor and sensory

 5. Congenital muscular dystrophies--problems of classification.

  Science.gov (United States)

  Lenard, H G

  1991-04-01

  The classification of congenital muscular dystrophies (CMD), based on perceived clinical and morphological similarities or differences, is controversial. CMD without cerebral involvement has sometimes been divided into a mild and a severe form. This distinction is, however, arbitrary and not uncontested. Whether Ullrich's disease, formerly called atonic-sclerotic dystrophy, is a disease entity and if so, whether it is a primary muscle disorder, is uncertain. CMD without cerebral involvement is inherited in an autosomal recessive fashion in the great majority of cases. CMDs with cerebral involvement are usually classified into at least three forms: the Fukuyama type of CMD, occurring almost exclusively in Japanese patients; CMD with hypomyelination, sometimes also called the occidental type of cerebromuscular dystrophy; and Walker-Warburg syndrome. Muscle-eye-brain disease, described in a number of Finnish patients, may or may not belong in this last category. In CMD with cerebral involvement inheritance is also autosomal recessive. It is possible that single sporadic cases are phenocopies due to infectious or other exogenous causes. Reports of clinical and morphological findings from an increasing number of patients show a high degree of variability within and, on the other hand, certain similarities between the forms of CMD with cerebral involvement. In addition, neuroradiological changes are also found with increasing frequency in CMD patients without clinical neuropsychological abnormalities. It is not unreasonable to speculate that molecular genetic techniques will reveal in the near future a variable defect in one gene locus or defects in a few gene loci as the cause of the various clinical forms of CMDs.

 6. A neonate with congenital myotonic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Itani, Yasufumi; Anbo, Kazutoshi; Kashiwagi, Sigeru; Yokoya, Susumu; Kato, Kazuo

  1984-01-01

  A boy's neonate with congenital myotonic dystrophy who had difficulty in breathing immediately after birth was reported. A long-term management for artificial breathing was required because of a marked decrease of muscular tone, equinus and the difficulty in sucking milk. Myogenic pattern was seen on EMG and atrophied type I fibers and increased number of type 2 C fibers suggesting the prolongation of differentiation of muscle fibers were seen by muscle biopsy. Cranial CT revealed a marked atrophy of the cerebral cortex and low density area in the white matter, although the latter disappeared 4 months later. (Namekawa, K.)

 7. [Complete atrioventricular block in Duchenne muscular dystrophy].

  Science.gov (United States)

  Kuru, Satoshi; Tanahashi, Tamotsu; Matsumoto, Shinjirou; Kitamura, Tetsuya; Konagaya, Masaaki

  2012-01-01

  We report a case of complete atrioventricular (AV) block in a 40-year-old patient with Duchenne muscular dystrophy (DMD). While he was bed-ridden and required mechanical ventilation, his cardiac involvement was mild. He had the deletion of exon 45-52 in the dystrophin gene. He underwent transient complete AV block and came to require pacemaker implantation due to recurrence of complete AV block ten days after the first attack. Electrophysiological study revealed mild prolonged AH and HV interval. Although DMD patients with AV block have been rarely reported so far, attention should be paid to AV block for patients who prolonged their lives.

 8. Merosin/laminin-2 and muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wewer, U M; Engvall, E

  1996-01-01

  structural organization of domains, some of which have been assigned biological activities, including self-assembly and interactions with other proteins. The particular importance of laminins for the formation and stability of cell adhesion complexes is highlighted in severe inherited diseases of muscle...... and skin. Merosin is the collective name for laminins that share a common subunit, the laminin alpha 2 chain. Merosin-deficient congenital muscular dystrophy (CMD) is caused by mutations in the laminin alpha 2 chain gene. The skin disease Herlitz junctional epidermolysis bullosa is caused by mutations...

 9. Survey of Canadian Myotonic Dystrophy Patients' Access to Computer Technology.

  Science.gov (United States)

  Climans, Seth A; Piechowicz, Christine; Koopman, Wilma J; Venance, Shannon L

  2017-09-01

  Myotonic dystrophy type 1 is an autosomal dominant condition affecting distal hand strength, energy, and cognition. Increasingly, patients and families are seeking information online. An online neuromuscular patient portal under development can help patients access resources and interact with each other regardless of location. It is unknown how individuals living with myotonic dystrophy interact with technology and whether barriers to access exist. We aimed to characterize technology use among participants with myotonic dystrophy and to determine whether there is interest in a patient portal. Surveys were mailed to 156 participants with myotonic dystrophy type 1 registered with the Canadian Neuromuscular Disease Registry. Seventy-five participants (60% female) responded; almost half were younger than 46 years. Most (84%) used the internet; almost half of the responders (47%) used social media. The complexity and cost of technology were commonly cited reasons not to use technology. The majority of responders (76%) were interested in a myotonic dystrophy patient portal. Patients in a Canada-wide registry of myotonic dystrophy have access to and use technology such as computers and mobile phones. These patients expressed interest in a portal that would provide them with an opportunity to network with others with myotonic dystrophy and to access information about the disease.

 10. Genetics and emerging treatments for Duchenne and Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Wein, Nicolas; Alfano, Lindsay; Flanigan, Kevin M

  2015-06-01

  Mutations in the DMD gene result in Duchenne or Becker muscular dystrophy due to absent or altered expression of the dystrophin protein. The more severe Duchenne muscular dystrophy typically presents around ages 2 to 5 with gait disturbance, and historically has led to the loss of ambulation by age 12. It is important for the practicing pediatrician, however, to be aware of other presenting signs, such as delayed motor or cognitive milestones, or elevated serum transaminases. Becker muscular dystrophy is milder, often presenting after age 5, with ambulation frequently preserved past 20 years and sometimes into late decades. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. MR imaging of fukuyama congenital muscular dystrophy; a case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoo, Jeong Hyun; Kim, Yoo Kyung; Koo, Hae Soo; Park, Ki Deuk

  2000-01-01

  Fukuyama congenital muscular dystrophy is a genetic disease and common in Japan. The typical clinical features are hypotonia with an early infantile onset and severe developmental delay. The diagnosis is based on pathologic evidence of muscular dystrophy revealed by biopsy or an increased serum creatine kinase levels. Involvement of the brain is characterized by abnormal cerebral cortical dysplasia, cerebellar dysplasia, and white matter changes. We encountered a case of Fukuyama congenital muscular dystrophy in which brain MRI findings were typical, and present this case together with a review of the literature

 12. Sleep disturbances in myotonic dystrophy type 2.

  Science.gov (United States)

  Shepard, Paul; Lam, Erek M; St Louis, Erik K; Dominik, Jacob

  2012-01-01

  Sleep disorders in myotonic dystrophy type 1 (DM1) are common and include sleep-disordered breathing, hypersomnia, and fatigue. Little is known regarding the occurrence of sleep disturbance in myotonic dystrophy type 2 (DM2). We hypothesized that DM2 patients may frequently harbor sleep disorders. We reviewed medical records of all genetically confirmed cases of DM2 seen at our sleep center between 1997 and 2010 for demographic, laboratory, overnight oximetry, and polysomnography (PSG) data. Eight patients (5 women, 3 men) with DM2 were identified. Excessive daytime sleepiness was seen in 6 patients (75%), insomnia in 5 (62.5%), and excessive fatigue in 4 (50%). Obstructive sleep apnea was diagnosed in 3 of 5 patients (60%) studied with PSG. Respiratory muscle weakness was present in all 6 patients (100%) who received pulmonary function testing. Four of 8 (50%) met criteria for diagnosis of restless legs syndrome. The clinical spectrum of DM2 may include a wide range of sleep disturbances. Although respiratory muscle weakness was frequent, sustained sleep-related hypoxia suggestive of hypoventilation was not seen in our patients. Further prospective studies are needed to examine the frequency and scope of sleep disturbances in DM2. Copyright © 2012 S. Karger AG, Basel.

 13. Muscle MRI findings in facioscapulohumeral muscular dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerevini, Simonetta; Caliendo, Giandomenico; Falini, Andrea [IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Neuroradiology Unit, Head and Neck Department, Milan (Italy); Scarlato, Marina; Previtali, Stefano Carlo [IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Department of Neurology, INSPE and Division of Neuroscience, Milan (Italy); Maggi, Lorenzo; Pasanisi, Barbara; Morandi, Lucia [Fondazione IRCCS Istituto Neurologico ' ' Carlo Besta' ' , Neuromuscular Diseases and Neuroimmunology Unit, Milan (Italy); Cava, Mariangela [IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Department of Radiology and Center for Experimental Imaging, Milan (Italy)

  2016-03-15

  Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is characterized by extremely variable degrees of facial, scapular and lower limb muscle involvement. Clinical and genetic determination can be difficult, as molecular analysis is not always definitive, and other similar muscle disorders may have overlapping clinical manifestations. Whole-body muscle MRI examination for fat infiltration, atrophy and oedema was performed to identify specific patterns of muscle involvement in FSHD patients (30 subjects), and compared to a group of control patients (23) affected by other myopathies (NFSHD). In FSHD patients, we detected a specific pattern of muscle fatty replacement and atrophy, particularly in upper girdle muscles. The most frequently affected muscles, including paucisymptomatic and severely affected FSHD patients, were trapezius, teres major and serratus anterior. Moreover, asymmetric muscle involvement was significantly higher in FSHD as compared to NFSHD patients. In conclusion, muscle MRI is very sensitive for identifying a specific pattern of involvement in FSHD patients and in detecting selective muscle involvement of non-clinically testable muscles. Muscle MRI constitutes a reliable tool for differentiating FSHD from other muscular dystrophies to direct diagnostic molecular analysis, as well as to investigate FSHD natural history and follow-up of the disease. (orig.)

 14. Myotonic Dystrophy Type 1 Management and Therapeutics.

  Science.gov (United States)

  Smith, Cheryl A; Gutmann, Laurie

  2016-12-01

  Myotonic dystrophy (DM1) is the most common form of adult muscular dystrophy. It is a multisystem disorder with a complex pathophysiology. Although inheritance is autosomal dominant, disease variability is attributed to anticipation, a maternal expansion bias, variable penetrance, somatic mosaicism, and a multitude of aberrant pre-mRNA splicing events. Patient presentations range from asymptomatic or mild late onset adult to severe congenital forms. Multiple organ systems may be affected. Patients may experience early cataracts, myotonia, muscle weakness/atrophy, fatigue, excessive daytime sleepiness, central/obstructive apnea, respiratory failure, cardiac arrhythmia, insulin resistance, dysphagia, GI dysmotility, cognitive impairment, Cluster C personality traits, and/or mood disorders. At present, there is no curative or disease-modifying treatment, although clinical treatment trials have become more promising. Management focuses on genetic counseling, preserving function and independence, preventing cardiopulmonary complications, and symptomatic treatment (e.g., pain, myotonia, hypersomnolence, etc.). Currently, there is an increasing international consensus on monitoring and treatment options for these patients which necessitates a multidisciplinary team to provide comprehensive, coordinated clinical care.

 15. Serum creatinine level: a supplemental index to distinguish Duchenne muscular dystrophy from Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Huili; Zhu, Yuling; Sun, Yiming; Liang, Yingyin; Li, Yaqin; Zhang, Yu; Deng, Langhui; Wen, Xingxuan; Zhang, Cheng

  2015-01-01

  To improve assessment of dystrophinopathy, the aim of this study was to identify whether serum creatinine (Crn) level reflects disease severity. Biochemical, Vignos score, and genetic data were collected on 212 boys with dystrophinopathy. Serum Crn level had a strong inverse correlation with Vignos score by simple correlation (r = -0.793) and partial correlation analysis after adjustment for age, height, and weight (r = -0.791; both P Becker muscular dystrophy (BMD) patients than Duchenne muscular dystrophy (DMD) patients at ages 4, 5, 7, and 9 yr (all P < 0.0125). After adjusting for age, height, and weight, BMD patients still had a significantly higher serum Crn level than DMD patients (β = 7.140,  t = 6.277,  P < 0.01). Serum Crn level reflected disease severity and may serve as a supplemental index to distinguish DMD from BMD in clinical practice.

 16. Guidelines for the Perianesthesia Care of the Duchenne Muscular Dystrophy/Becker Muscular Dystrophy Patient.

  Science.gov (United States)

  Alliod, Barbara A; Ash, Rebecca A

  2016-12-01

  More patients suffering with Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) are presenting to perianesthesia settings for emergent and nonemergent treatment and care. A group of collaborative health care providers at Rush University Medical Center in Chicago developed a multidisciplinary DMD/BMD Task Force to study this disorder and create a set of guidelines to aid those engaging in the planning, execution of care, and recovery of this unique population in the perianesthesia setting. Attention to detail, well-executed preplanning, meticulous awareness of the patient, and prearranged implementation and intervention has proven to offset potential problems and complications and is the key to a successful perianesthesia period. Copyright © 2016 American Society of PeriAnesthesia Nurses. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Dystrophin analysis in carriers of Duchenne and Becker muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwaard, Edo M.; Ginjaar, Ieke B.; Bakker, Egbert; de Visser, Marianne

  2005-01-01

  Associations between clinical phenotype (muscle weakness, dilated cardiomyopathy) and dystrophin abnormalities in muscle tissue among definite carriers of Duchenne (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) were investigated. No associations between dystrophin abnormalities and clinical variables in

 18. A new chart for weight control in Duchenne muscular dystrophy.

  OpenAIRE

  Griffiths, R D; Edwards, R H

  1988-01-01

  Weight control is desirable in the muscle wasting conditions. A new chart is presented to allow the prediction of an ideal weight, free of excess fat, specifically for boys with Duchenne muscular dystrophy.

 19. Nonmuscular involvement in merosin-negative congenital muscular dystrophy.

  NARCIS (Netherlands)

  Gilhuis, H.J.; Donkelaar, H.J. ten; Tanke, R.B.; Vingerhoets, D.M.; Zwarts, M.J.; Verrips, A.; Gabreëls, F.J.M.

  2002-01-01

  The spectrum of nonmuscular involvement in six children with merosin-negative congenital muscular dystrophy is described. In all children, biochemical, neuroradiologic, cardiac, and neurophysiologic studies were performed. Cerebral structures that were myelinated at gestation, including internal

 20. How Physicians Support Mothers of Children with Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Fujino, Haruo; Saito, Toshio; Matsumura, Tsuyoshi; Shibata, Saki; Iwata, Yuko; Fujimura, Harutoshi; Shinno, Susumu; Imura, Osamu

  2015-09-01

  Communicating about Duchenne muscular dystrophy and its prognosis can be difficult for affected children and their family. We focused on how physicians provide support to the mothers of children with Duchenne muscular dystrophy who have difficulty communicating about the condition with their child. The eligible participants were certified child neurologists of the Japanese Society of Child Neurology. Participants responded to questionnaires consisting of free descriptions of a vignette of a child with Duchenne muscular dystrophy and a mother. We analyzed 263 responses of the participants. We found 4 themes on advising mothers, involving encouraging communication, family autonomy, supporting family, and considering the child's concerns. These results provide a better understanding of the communication between physicians and family members who need help sharing information with a child with Duchenne muscular dystrophy. These findings will assist clinical practitioners in supporting families and the affected children throughout the course of their illness. © The Author(s) 2015.

 1. Clinical and molecular genetic analysis of best vitelliform macular dystrophy.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, C.J.F.; Theelen, T.; Hoefsloot, L.H.; Schooneveld, M.J. van; Keunen, J.E.E.; Cremers, F.P.M.; Klevering, B.J.; Hoyng, C.B.

  2009-01-01

  PURPOSE: To describe the phenotype of Best vitelliform macular dystrophy (BVMD) and to evaluate genotype-phenotype and histopathologic correlations. METHODS: Retrospective analysis of patients with BVMD who underwent an extensive ophthalmic examination, including best-corrected Snellen visual

 2. CLINICAL AND MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF BEST VITELLIFORM MACULAR DYSTROPHY

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Camiel J. F.; Theelen, Thomas; Hoefsloot, Elisabeth H.; van Schooneveld, Mary J.; Keunen, Jan E. E.; Cremers, Frans P. M.; Klevering, B. Jeroen; Hoyng, Carel B.

  2009-01-01

  Purpose: To describe the phenotype of Best vitelliform macular dystrophy (BVMD) and to evaluate genotype-phenotype and histopathologic correlations. Methods: Retrospective analysis of patients with BVMD who underwent an extensive ophthalmic examination, including best-corrected Snellen visual

 3. Predictive factors for masticatory performance in Duchenne muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, H.W. van; Engel-Hoek, L. van den; Steenks, M.H.; Bronkhorst, E.M.; Creugers, N.H.; Groot, I.J.M. de; Kalaykova, S.

  2014-01-01

  Patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) report masticatory and swallowing problems. Such problems may cause complications such as choking, and feeling of food sticking in the throat. We investigated whether masticatory performance in DMD is objectively impaired, and explored predictive

 4. Strength training and albuterol in facioscapulohumeral muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  van der Kooi, EL; Vogels, OJM; van Asseldonk, RJGP; Lindeman, E; Hendriks, JCM; Wohlgemuth, M; van der Maarel, SM; Padberg, GW

  2004-01-01

  Background: In animals and healthy volunteers beta2-adrenergic agonists increase muscle strength and mass, in particular when combined with strength training. In patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) albuterol may exert anabolic effects. The authors evaluated the effect of

 5. Macular pattern dystrophy and homonymous hemianopia in MELAS syndrome.

  Science.gov (United States)

  Kamal-Salah, Radua; Baquero-Aranda, Isabel; Grana-Pérez, María Del Mar; García-Campos, Jose Manuel

  2015-03-12

  We report an unusual association of a pattern dystrophy of the retinal pigment epithelium and homonymous hemianopia in a woman diagnosed with mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome. 2015 BMJ Publishing Group Ltd.

 6. [Central aleolar choroidal dystrophy in sibilings coexisting with alopecia].

  Science.gov (United States)

  Brydak-Godowska, Joanna; Dróbecka-Brydak, Ewa; Paćkowska, Maria; Kecik, Dariusz

  2007-01-01

  Central areolar choroidal dystrophy is localized in macular region and is characterized by atrophy of pigment epithelium, photoreceptors and choriocapillaris. This paper presents the history of two sibilings at the age of 23 and 30, with central aleolar choroidal dystrophy coexisting with alopecia. The results of erg, eog and fluorescein angiography are presented. The results of therapy for glaucoma associated with the Sturge-Weber syndrome are often disappointing.

 7. Pulmonary Endpoints in Duchenne Muscular Dystrophy. A Workshop Summary.

  Science.gov (United States)

  Finder, Jonathan; Mayer, Oscar Henry; Sheehan, Daniel; Sawnani, Hemant; Abresch, R Ted; Benditt, Joshua; Birnkrant, David J; Duong, Tina; Henricson, Erik; Kinnett, Kathi; McDonald, Craig M; Connolly, Anne M

  2017-08-15

  Development of novel therapeutics for treatment of Duchenne muscular dystrophy (DMD) has led to clinical trials that include pulmonary endpoints that allow assessment of respiratory muscle status, especially in nonambulatory subjects. Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD) convened a workshop in Bethesda, Maryland, on April 14 and 15, 2016, to summarize published respiratory data in DMD and give guidance to clinical researchers assessing the effect of interventions on pulmonary outcomes in DMD.

 8. Prevalence and correlates of apathy in myotonic dystrophy type 1

  OpenAIRE

  Gallais, Benjamin; Montreuil, Mich?le; Gargiulo, Marcela; Eymard, Bruno; Gagnon, Cynthia; Laberge, Luc

  2015-01-01

  Background Apathy in DM1 has long been acknowledged in clinical practice. However, a major drawback is that the concept has been only sparsely explored in previous specific studies. This study aimed to determine the prevalence of apathy in myotonic dystrophy (DM1), to compare it with facioscapulohumeral dystrophy (FSHD) patients and normal healthy controls, and explore its relationship to psychopathological features and cognitive function. Methods Levels of apathy in 38 DM1 patients with adul...

 9. Concurrence of myotonic dystrophy and epilepsy: a case report

  OpenAIRE

  Worku, Dawit Kibru

  2014-01-01

  Introduction Myotonic dystrophy is a clinically and genetically heterogeneous multisystem disorder with a prevalence of 1 in 8000 in the general population. Case presentation A 25-year-old Ethiopian man presented with symptoms of myotonia, muscle wasting, gait problems, frontal baldness, and family history characterizing the hereditary disorder myotonic dystrophy. He had been on treatment for idiopathic generalized epilepsy for over 15 years. A needle electromyography showed insertional class...

 10. Reflex sympathetic dystrophy syndrome: MR imaging study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masciocchi, C.; Fascetti, E.; Bonanni, G.; Calvisi, V.; Buoni, C.; Passariello, R.

  1987-01-01

  Reflex sympathetic dystrophy syndrome (RSDS) is characterized by pain, swelling, and limitation of motion. The etiology and pathophysiology mechanism have not yet been identified. We considered eight patients with clinical signs of RSDS, in five cases located at the knee joint and in three cases in the hip. In all cases conventional radiography and radionuclide bone scanning were performed before MR imaging. Conventional radiography was negative in three cases while scintigraphy demonstrated the lesion in all patients. MR imaging showed an area of low intensity signal on T1-weighted scans and an increased signal intensity on T2-weighted images. This area is located at the bone marrow and its regular and homogeneous. This specific finding on MR images is due to reflect edema by hyperemia of the bone marrow. The MR imaging diagnosis was confirmed on clinical and radiological follow-up. MR imaging can have a role in the differential diagnosis when other studies are nondiagnostic or nonspecific for RSDS

 11. Fibroblast cultures in duchenne muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ionasescu, V.; Lara-Braud, C.; Zellweger, H.; Ionasescu, R.; Burmeister, L.

  1977-01-01

  Primary skin fibroblast cultures were grown from forearm pinch skin biopsies obtained from 24 patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) and ten normal controls matched for sex and age. The first subcultures were grown for 7 days and incubated with L-( 3 H)-proline for 24 hours. Intracellular collagen incoption was significantly decreased (2.2 X) and extracellular collagen incorporation significantly increased (1.8 X) in fibroblast cultures from patients with DMD by both collagenase assay and polyacrylamide gel electrophoresis. The synthesis of noncollagen proteins showed low values from the DMD fibroblast cultures. The alterations in synthesis and secretion of collagen and noncollagen proteins were characteristic only for the log phase of DMD fibroblasts. (author)

 12. Intramuscular degeneration process in Duchenne muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hasegawa, Takeshi; Matsumra, Kiichiro; Hashimoto, Takahiro; Ikehira, Hiroo; Fukuda, Hiroshi; Tateno, Yukio.

  1992-01-01

  Intramuscular degeneration process of Duchenne dystrophy skeletal muscles was investigated by longitudinal skeletal muscle imaging with high-field-strength NMR-CT of 1.5 Tesla. Thigh muscles in 10 cases ranging in age from 4 to 19 years were examined by T 1 -weighted longitudinal images (TR=215∼505 ms, TE=19∼20 ms). The following results were obtained. Skeletal muscle degeneration was depicted as high signal intensity area reflecting its high fat contents. These high signal intensity areas had a longitudinally streaky appearance in parallel direction with myofibers. These findings were more prominent toward myotendon junction than muscle bellies. Skeletal muscle degeneration progressed rapidly between 7 to 10 years of age, and reached a plateau after that. (author)

 13. Natural history of Duchenne muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qing KE

  2015-05-01

  Full Text Available Duchenne muscular dystrophy (DMD is X-linked recessive hereditary disease. DMD gene mutations result in dystrophin deficiency, which causes not only muscle movement disorders but also scoliosis, cognitive dysfunction, urinary tract diseases, respiratory diseases and heart diseases. Most patients die in early adult for respiratory and circulatory failure. Early multidisciplinary therapies will significantly delay disease progression and improve patients' quality of life. However, DMD diagnosis and treatment exist significantly time delay now. In this study, we review the natural history of DMD, including motor, cognitive, respiratory and heart function, for improving DMD early recognition, diagnosis and treatment, so as to benefit DMD patients. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6731.2015.05.004

 14. Creatine kinase response to high-intensity aerobic exercise in adult-onset muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Søren P; Sveen, Marie-Louise; Hansen, Regitze S

  2013-01-01

  We investigated the effect of high-intensity exercise on plasma creatine kinase (CK) in patients with muscular dystrophies.......We investigated the effect of high-intensity exercise on plasma creatine kinase (CK) in patients with muscular dystrophies....

 15. FHL1 reduces dystrophy in transgenic mice overexpressing FSHD muscular dystrophy region gene 1 (FRG1.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra J Feeney

  Full Text Available Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD is an autosomal-dominant disease with no effective treatment. The genetic cause of FSHD is complex and the primary pathogenic insult underlying the muscle disease is unknown. Several disease candidate genes have been proposed including DUX4 and FRG1. Expression analysis studies of FSHD report the deregulation of genes which mediate myoblast differentiation and fusion. Transgenic mice overexpressing FRG1 recapitulate the FSHD muscular dystrophy phenotype. Our current study selectively examines how increased expression of FRG1 may contribute to myoblast differentiation defects. We generated stable C2C12 cell lines overexpressing FRG1, which exhibited a myoblast fusion defect upon differentiation. To determine if myoblast fusion defects contribute to the FRG1 mouse dystrophic phenotype, this strain was crossed with skeletal muscle specific FHL1-transgenic mice. We previously reported that FHL1 promotes myoblast fusion in vitro and FHL1-transgenic mice develop skeletal muscle hypertrophy. In the current study, FRG1 mice overexpressing FHL1 showed an improvement in the dystrophic phenotype, including a reduced spinal kyphosis, increased muscle mass and myofiber size, and decreased muscle fibrosis. FHL1 expression in FRG1 mice, did not alter satellite cell number or activation, but enhanced myoblast fusion. Primary myoblasts isolated from FRG1 mice showed a myoblast fusion defect that was rescued by FHL1 expression. Therefore, increased FRG1 expression may contribute to a muscular dystrophy phenotype resembling FSHD by impairing myoblast fusion, a defect that can be rescued by enhanced myoblast fusion via expression of FHL1.

 16. Prevalence of cardiomyopathy in duchenne and becker's muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sultan, A.; Fayaz, M.

  2008-01-01

  Cardiac assessment was not done routinely in Duchenne (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) patients in Northern region of England while evidence was gathering on progressive cardiomyopathy in these patients. We wanted to find out the prevalence, progression and clinical features of cardiac involvement in Duchenne and Becker muscular dystrophy. Methods: It is a retrospective review of clinical, electrocardiographic and echocardiographic assessments. The notes of 52 Duchenne and Becker muscular dystrophy patients were reviewed out of which 32 had DMD, 6 had Intermediate muscular dystrophy (IMD) and 14 had BMD. Prevalence of preclinical and clinically evident cardiac involvement was 88.4% in DMD and BMD patients. Sixty nine% of patients had clinically evident cardiac involvement but only four patients had cardiac symptoms in the form of palpitations, out of which two were due to respiratory dysfunction and others was due to cardiac failure. Clinical examination of the rest of all of the patients was unremarkable. Electrocardiogram was abnormal in 88.4% of patients. Conduction defects were found in 19.4% of patients. Echocardiogram was abnormal in 80.7% of patients but all were poor echo subjects including those who had normal echocardiogram. Though most patients were asymptomatic, a high percentage had evidence of preclinical and clinically evident cardiac involvement. So in all patients with Xp21 linked muscular dystrophy a routine baseline cardiac assessment should be done at the age of 10 years and reviewed after intervals of one to two years. (author)

 17. Morphologic imaging in muscular dystrophies and inflammatory myopathies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Degardin, Adrian; Lacour, Arnaud; Vermersch, Patrick; Morillon, David; Cotten, Anne; Stojkovic, Tanya

  2010-01-01

  To determine if magnetic resonance imaging (MR imaging) is useful in the diagnostic workup of muscular dystrophies and idiopathic inflammatory myopathies for describing the topography of muscle involvement. MR imaging was performed in 31 patients: 8 with dystrophic myotony types 1 (n = 4) or 2 (n = 4); 11 with limb-girdle muscular dystrophy, including dysferlinopathy, calpainopathy, sarcoglycanopathy, and dystrophy associated with fukutin-related protein mutation; 3 with Becker muscular dystrophy; and 9 with idiopathic inflammatory myopathies, including polymyositis, dermatomyositis, and sporadic inclusion body myositis. Analysis of T1 images enabled us to describe the most affected muscles and the muscles usually spared for each muscular disease. In particular, examination of pelvis, thigh, and leg muscles demonstrated significant differences between the muscular diseases. On STIR images, hyperintensities were present in 62% of our patients with muscular dystrophies. A specific pattern of muscular involvement was established for each muscular disease. Hyperintensities observed on STIR images precede fatty degeneration and are not specific for inflammatory myopathies. (orig.)

 18. Morphologic imaging in muscular dystrophies and inflammatory myopathies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Degardin, Adrian; Lacour, Arnaud; Vermersch, Patrick [CHU de Lille, Clinique neurologique, Lille (France); Morillon, David; Cotten, Anne [CHRU de Lille, Service de Radiologie Osteoarticulaire, Hopital Roger Salengro, Lille (France); Stojkovic, Tanya [G-H Pitie-Salpetriere, Institut de Myologie, Paris (France)

  2010-12-15

  To determine if magnetic resonance imaging (MR imaging) is useful in the diagnostic workup of muscular dystrophies and idiopathic inflammatory myopathies for describing the topography of muscle involvement. MR imaging was performed in 31 patients: 8 with dystrophic myotony types 1 (n = 4) or 2 (n = 4); 11 with limb-girdle muscular dystrophy, including dysferlinopathy, calpainopathy, sarcoglycanopathy, and dystrophy associated with fukutin-related protein mutation; 3 with Becker muscular dystrophy; and 9 with idiopathic inflammatory myopathies, including polymyositis, dermatomyositis, and sporadic inclusion body myositis. Analysis of T1 images enabled us to describe the most affected muscles and the muscles usually spared for each muscular disease. In particular, examination of pelvis, thigh, and leg muscles demonstrated significant differences between the muscular diseases. On STIR images, hyperintensities were present in 62% of our patients with muscular dystrophies. A specific pattern of muscular involvement was established for each muscular disease. Hyperintensities observed on STIR images precede fatty degeneration and are not specific for inflammatory myopathies. (orig.)

 19. Neurocognitive Profiles in Duchenne Muscular Dystrophy and Gene Mutation Site

  Science.gov (United States)

  D’Angelo, Maria Grazia; Lorusso, Maria Luisa; Civati, Federica; Comi, Giacomo Pietro; Magri, Francesca; Del Bo, Roberto; Guglieri, Michela; Molteni, Massimo; Turconi, Anna Carla; Bresolin, Nereo

  2011-01-01

  The presence of nonprogressive cognitive impairment is recognized as a common feature in a substantial proportion of patients with Duchenne muscular dystrophy. To investigate the possible role of mutations along the dystrophin gene affecting different brain dystrophin isoforms and specific cognitive profiles, 42 school-age children affected with Duchenne muscular dystrophy, subdivided according to sites of mutations along the dystrophin gene, underwent a battery of tests tapping a wide range of intellectual, linguistic, and neuropsychologic functions. Full-scale intelligence quotient was approximately 1 S.D. below the population average in the whole group of dystrophic children. Patients with Duchenne muscular dystrophy and mutations located in the distal portion of the dystrophin gene (involving the 140-kDa brain protein isoform, called Dp140) were generally more severely affected and expressed different patterns of strengths and impairments, compared with patients with Duchenne muscular dystrophy and mutations located in the proximal portion of the dystrophin gene (not involving Dp140). Patients with Duchenne muscular dystrophy and distal mutations demonstrated specific impairments in visuospatial functions and visual memory (which seemed intact in proximally mutated patients) and greater impairment in syntactic processing. PMID:22000308

 20. Preimplantation genetic diagnosis associated to Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Bianco, Bianca; Christofolini, Denise Maria; Conceição, Gabriel Seixas; Barbosa, Caio Parente

  2017-01-01

  Duchenne muscular dystrophy is the most common muscle disease found in male children. Currently, there is no effective therapy available for Duchenne muscular dystrophy patients. Therefore, it is essential to make a prenatal diagnosis and provide genetic counseling to reduce the birth of such boys. We report a case of preimplantation genetic diagnosis associated with Duchenne muscular dystrophy. The couple E.P.R., 38-year-old, symptomatic patient heterozygous for a 2 to 47 exon deletion mutation in DMD gene and G.T.S., 39-year-old, sought genetic counseling about preimplantation genetic diagnosis process. They have had a 6-year-old son who died due to Duchenne muscular dystrophy complications. The couple underwent four cycles of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and eight embryos biopsies were analyzed by polymerase chain reaction (PCR) for specific mutation analysis, followed by microarray-based comparative genomic hybridisation (array CGH) for aneuploidy analysis. Preimplantation genetic diagnosis revealed that two embryos had inherited the maternal DMD gene mutation, one embryo had a chromosomal alteration and five embryos were normal. One blastocyst was transferred and resulted in successful pregnancy. The other embryos remain vitrified. We concluded that embryo analysis using associated techniques of PCR and array CGH seems to be safe for embryo selection in cases of X-linked disorders, such as Duchenne muscular dystrophy.

 1. Serum Creatinine Level: A Supplemental Index to Distinguish Duchenne Muscular Dystrophy from Becker Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huili Zhang

  2015-01-01

  Full Text Available Background. To improve assessment of dystrophinopathy, the aim of this study was to identify whether serum creatinine (Crn level reflects disease severity. Methods. Biochemical, Vignos score, and genetic data were collected on 212 boys with dystrophinopathy. Results. Serum Crn level had a strong inverse correlation with Vignos score by simple correlation (r=-0.793 and partial correlation analysis after adjustment for age, height, and weight (r=-0.791; both P<0.01. Serum Crn level was significantly higher in patients with in-frame than out-of-frame mutations (Z=-4.716, P<0.01 and in Becker muscular dystrophy (BMD patients than Duchenne muscular dystrophy (DMD patients at ages 4, 5, 7, and 9 yr (all P<0.0125. After adjusting for age, height, and weight, BMD patients still had a significantly higher serum Crn level than DMD patients (β=7.140, t=6.277, P<0.01. Conclusions. Serum Crn level reflected disease severity and may serve as a supplemental index to distinguish DMD from BMD in clinical practice.

 2. [Specific features of Becker Muscular Dystrophy patients and female carriers of Duchenne Muscular Dystrophy].

  Science.gov (United States)

  Magot, A; Mercier, S; Péréon, Y

  2015-12-01

  Becker muscular dystrophy (BMD) was first described in 1955 and linked to the DMD gene in 1987. Compared to Duchenne muscular dystrophy (DMD), clinical onset of BMD usually occurs after the age of 12 and wheelchair is required after the age of 16. BMD is characterized by generalized weakness first affecting limb girdle muscles, hypertrophy of the calves and cardiomyopathy in males. Some patients have only mild symptoms such as cramps or elevated serum creatine kinases (SCK) throughout all their lives. SCK levels are usually elevated. Muscle biopsy (immunohistochemistry or immunoblotting) shows a dystrophic pattern with abnormal dystrophin staining. Diagnosis is confirmed by DMD gene sequencing. Deletions or duplications of one or several exons are identified in the majority of cases. A multidisciplinary approach is recommended for the care management of these patients with a particular attention to the cardiomyopathy, which is typically responsible for death but can be prevented by specific treatment. X-linked dilated cardiomyopathies linked to DMD gene are a phenotypic continuum of BMD. Some female carriers of DMD mutations exhibit clinical symptoms of variable severity, often milder and beginning later than in males. The cardiomyopathy is the most frequent feature that should be especially monitored in these patients. Genetic counselling should be systematically proposed. Copyright © 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 3. Retinal pigment epithelial dystrophy in Briard dogs.

  Science.gov (United States)

  Lightfoot, R M; Cabral, L; Gooch, L; Bedford, P G; Boulton, M E

  1996-01-01

  The eyes of normal Briard dogs, Briards affected with inherited retinal pigment epithelial dystrophy (RPED) and a range of normal crossbred and beagle dogs were examined and the histopathology of RPED in the Briard was compared with the histopathological features of ageing in the normal canine retina. RPED was characterised by the accumulation of auto-fluorescent lipofuscin-like inclusions in the retinal pigment epithelium (RPE), which initially involved only non-pigmented RPE cells overlying the tapetum but subsequently spread to all pigmented RPE cells. Secondary neuro-retinal degeneration was characterised by a gradual loss of the outer nuclear layer and the subsequent atrophy and degeneration of the inner retina. The loss of primary photoreceptors in the peripheral retina was accompanied by the migration of photoreceptor nuclei and appeared to resemble severe changes due to ageing. Intra-vitreal radiolabelled leucine was used to examine the rate of turnover of the outer segments of the rods in some Briards, but no significant variations were found. The activity of acid phosphatase in RPE was assayed in vitro and showed comparable regional variations in Briard and crossbred dogs. The results suggest that RPED in the Briard is unlikely to be due either to an increased rate of turnover of rod outer segments (and thus an increased phagocytic load) or to a primary insufficiency of lysosomal enzyme.

 4. Bone mineral density in reflex sympathetic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saghaphi, M.; Azarian, A.

  2002-01-01

  Objectives: Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD) is a complex of symptoms that produce pain burning sensation, swelling, tenderness, autonomic and physical dysfunction in joint areas, particularly distal of a limb. Osteopenia or osteoporosis is an important finding that is produced gradually in involved limb. Three phase bone can scan help to diagnosis of RSD. The disease may be bilateral but is mostly unilateral. As it is believed that bone densitometry will show osteopenia more accurate than plain comparative radiographs of the involved limbs, we investigated in patients with RSD. Methods: During last three years, 8 patients with RSD were admitted. Bone mineral density was measured for 5 patients by DEXA method. The patients were 3 males and 2 females with age range of 20 to 48 years (mean 32 years). The involved areas were ankle and foot in 4, and wrist and hand in one patient. Results: Mean Bone Mineral Content (BMC) of 4 involved lower limbs were 475 +-73 grams comparing with 516+-72 grams of uninvolved limbs (p t h patient was not significant. conclusion: comparative bone mineral density in patients with RSD of the lower limbs contributes to more accurate diagnosis than plain radiographs

 5. Optimizing Bone Health in Duchenne Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jason L. Buckner

  2015-01-01

  Full Text Available Duchenne muscular dystrophy (DMD is an X-linked recessive disorder characterized by progressive muscle weakness, with eventual loss of ambulation and premature death. The approved therapy with corticosteroids improves muscle strength, prolongs ambulation, and maintains pulmonary function. However, the osteoporotic impact of chronic corticosteroid use further impairs the underlying reduced bone mass seen in DMD, leading to increased fragility fractures of long bones and vertebrae. These serious sequelae adversely affect quality of life and can impact survival. The current clinical issues relating to bone health and bone health screening methods in DMD are presented in this review. Diagnostic studies, including biochemical markers of bone turnover and bone mineral density by dual energy X-ray absorptiometry (DXA, as well as spinal imaging using densitometric lateral spinal imaging, and treatment to optimize bone health in patients with DMD are discussed. Treatment with bisphosphonates offers a method to increase bone mass in these children; oral and intravenous bisphosphonates have been used successfully although treatment is typically reserved for children with fractures and/or bone pain with low bone mass by DXA.

 6. [Posterior polymorphous dystrophy, case report and literature review].

  Science.gov (United States)

  Mendoza-Adam, G; Hernandez-Camarena, J C; Valdez-García, J E

  2015-09-01

  Posterior Polymorphous Dystrophy (DPP) is a rare posterior corneal dystrophy that is genetically transmitted as autosomal dominant. Corneal structures affected in this dystrophy are Descemet membrane and the endothelium. A case is presented on a 47 years old woman with no relevant history, with typical findings of DPP (vesicular and band lesions at the endothelium and posterior Descemet). To our knowledge there are no reported cases of DPP in Latin-American patients in the literature. The clinical manifestations in our patient were found to be very similar to the cases reported in other populations. Copyright © 2014 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 7. Bilateral nanophthalmos and pigmentary retinal dystrophy--an unusual syndrome.

  Science.gov (United States)

  Proença, Helena; Castanheira-Dinis, A; Monteiro-Grillo, M

  2006-09-01

  To report the clinical picture of the rare association of nanophthalmos and pigmentary retinal dystrophy and its cataract surgery outcome. We report a case of a 60-year-old female who presented with bilateral slowly progressive visual loss. The patient presented with bilateral light perception visual acuity, exotropia, brunescent cataract hindering fundus examination and hypodontia. Ultrasonography revealed bilateral nanophthalmos. A visual-evoked potential was also performed preoperatively. Cataract surgery with +40D IOL implantation was uneventful. Postoperative fundus examination revealed pigmentary retinal dystrophy, confirmed by electrophysiologic tests. Glycosaminoglycan urinary excretion was normal. Congenital bilateral nanophthalmos may rarely be associated with pigmentary retinal dystrophy. We suggest thorough preoperative evaluation in nanophthalmic eyes for the exclusion of significant features concerning visual prognosis.

 8. Crystalline Subtype of Pre-Descemetic Corneal Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Dolz-Marco

  2014-01-01

  Full Text Available Purpose: To report corneal findings in a familial case of the crystalline subtype of pre- Descemetic corneal dystrophy. Case Report: A 19-year-old girl and her 44-year-old mother were found to have asymptomatic, bilateral, punctiform and multi-colored crystalline opacities across the whole posterior layer of the corneas. Endothelial specular microscopy revealed the presence of white round flecks located at different levels anterior to the endothelium. No systemic abnormalities or medications could be related to account for these findings. Conclusion: To the best of our knowledge, this is the third familial report of this rare corneal disorder. Differential diagnosis may include Schnyder corneal dystrophy, cystinosis, Bietti΄s dystrophy and monoclonal gammopathy.

 9. Crystalline Subtype of Pre-Descemetic Corneal Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Dolz-Marco, Rosa; Gallego-Pinazo, Roberto; Pinazo-Durán, María Dolores; Díaz-Llopis, Manuel

  2014-01-01

  Purpose To report corneal findings in a familial case of the crystalline subtype of pre-Descemetic corneal dystrophy. Case Report A 19-year-old girl and her 44-year-old mother were found to have asymptomatic, bilateral, punctiform and multi-colored crystalline opacities across the whole posterior layer of the corneas. Endothelial specular microscopy revealed the presence of white round flecks located at different levels anterior to the endothelium. No systemic abnormalities or medications could be related to account for these findings. Conclusion To the best of our knowledge, this is the third familial report of this rare corneal disorder. Differential diagnosis may include Schnyder corneal dystrophy, cystinosis, Bietti´s dystrophy and monoclonal gammopathy. PMID:25279130

 10. [DIAGNOSTIC VARIATIONS OF X-LINKED MUSCULAR DYSTROPHY WITH CONTRACTURES].

  Science.gov (United States)

  Kvirkvelia, N; Shakarishvili, R; Gugutsidze, D; Khizanishvili, N

  2015-01-01

  Case report with review describes X-linked muscular dystrophy with contractures in 28 years old man and his cousin. The disease revealed itself in an early stage (age 5-10), the process was progressing with apparent tendons retraction and contraction, limited movement in the areas of the neck and back of spine, atrophy of shoulder and pelvic yard and back muscles. Intellect was intact. Cardyomyopathy was exhibited. CK was normal. EMG showed classic myopathic features. Muscle biopsy showed different caliber groups of muscle fibers, growth of endo-perimesial connective tissue. Clinical manifestations together with electrophysiological and histological data suggest consistency with Rotthauwe-Mortier-Bayer X-linked muscular dystrophy.

 11. Muscle regeneration and inflammation in patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauerslev, S; Ørngreen, M C; Hertz, J M

  2013-01-01

  The aim of this study was to investigate whether inflammation and regeneration are prominent in mildly affected muscles of patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy type 1A (FSHD1A). Inflammation in muscle has been suggested by MRI studies in patients with FSHD1A.......The aim of this study was to investigate whether inflammation and regeneration are prominent in mildly affected muscles of patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy type 1A (FSHD1A). Inflammation in muscle has been suggested by MRI studies in patients with FSHD1A....

 12. Computed tomography in Duchenne type muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kawai, Mitsuru; Kunimoto, Masanari; Motoyoshi, Yasufumi; Kuwata, Takashi; Nakano, Imaharu

  1985-01-01

  The computed tomography (CT) scan was performed on 91 Duchenne type muscular dystrophy (DMD) patients on the following four levels; (1) at the level of L3 vertebra, (2) 2-3cm above the symphysis pubica, (3) midposition of the thigh, (4) largest-diameter section of the lower leg. The CT of muscles common to most of the DMD patients were as follows: 1. Muscle atrophy: Muscle atrophy was shown as a reduction in the cross-sectional area of the muscles. Very mild muscle atrophy could be detected either by the clearly identified muscle border or by scattered low-density areas of so-called ''moth-eaten'' appearance within muscles. 2. Fat infiltration: The decrease in radio-density of muscles was interpreted as infiltration of fatty tissue. This type of density change was further classified into diffuse, streaked, cobblestone and salt-and-pepper patterns according to the spacial distribution of low-density areas. 3. Selectivity pattern: As the chronological sequence of DMD muscle degeneration is usually different among individual muscles, it may be seen, in some stages, that some of the synergistic muscles are still only slightly involved, while the others are quite severely atrophied with evident fat infiltration. In certain stages of the disease, most of the patients show relative preservation of particular muscles although they assumed a rounded shape. The most resistent muscle was musculus gracilis, followed by the musculus sartorius, musculus semitendinosus (and/or musculus semimembranosus) in that order. According to the severity of the CT changes, 86 of the 91 patients were classed into five stages from A1 to A5. Morphological stages (A1-A5) were well correlated to the functional disability stages by Ueda with a correlation factor of r=0.88. (J.P.N.)

 13. Respiratory muscle decline in Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Khirani, Sonia; Ramirez, Adriana; Aubertin, Guillaume; Boulé, Michèle; Chemouny, Chrystelle; Forin, Véronique; Fauroux, Brigitte

  2014-05-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) causes progressive respiratory muscle weakness. The aim of the study was to analyze the trend of a large number of respiratory parameters to gain further information on the course of the disease. Retrospective study. 48 boys with DMD, age range between 6 and 19 year old, who were followed in our multidisciplinary neuromuscular clinic between 2001 and 2011. Lung function, blood gases, respiratory mechanics, and muscle strength were measured during routine follow-up over a 10-year period. Only data from patients with at least two measurements were retained. The data of 28 patients were considered for analysis. Four parameters showed an important decline with age. Gastric pressure during cough (Pgas cough) was below normal in all patients with a mean decline of 5.7 ± 3.8 cmH2 O/year. Sniff nasal inspiratory pressure (SNIP) tended to increase first followed by a rapid decline (mean decrease 4.8 ± 4.9 cmH2 O; 5.2 ± 4.4% predicted/year). Absolute forced vital capacity (FVC) values peaked around the age of 13-14 years and remained mainly over 1 L but predicted values showed a mean 4.1 ± 4.4% decline/year. Diaphragmatic tension-time index (TTdi) increased above normal values after the age of 14 years with a mean increase of 0.04 ± 0.04 point/year. This study confirms the previous findings that FVC and SNIP are among the most important parameters to monitor the evolution of DMD. Expiratory muscle strength, assessed by Pgas cough, and the endurance index, TTdi, which are reported for the first time in a large cohort, appeared to be informative too, even though measured through an invasive method. © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 14. Granular Corneal Dystrophy Manifesting after Radial Keratotomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sepehr Feizi

  2008-12-01

  Full Text Available

  PURPOSE: To report manifestation of granular corneal dystrophy after radial keratotomy (RK. CASE REPORT: A 32-year-old man presented with white radial lines in both corneas. He had undergone uncomplicated RK in both eyes 8 years ago. Preoperative refraction had been OD: -3.5 -0.75@180 and OS: -3.0 -0.5@175. Uncorrected visual acuity was OD: 8/10 and OS: 7/10; best corrected visual acuity was 9/10 in both eyes with OD: -0.5 -0.5@60 and OS: -0.75 -0.5@80. Slit lamp examination revealed discrete well-demarcated whitish lesions with clear intervening stroma in the central anterior cornea consistent with granular dystrophy. Similar opacities were present within the RK incisions. CONCLUSION: Granular dystrophy deposits may appear within RK incisions besides other previously reported locations.

 1. Quantitative assessment of calf circumference in Duchenne muscular dystrophy patients

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakker, EAC; de Vries, Joeke; Fock, JM; van Tol, M; Brouwer, OF; Maurits, NM; van der Hoeven, JH

  2002-01-01

  Duchenne muscular dystrophy is clinically characterised by progressive muscle weakness and a gradual increase in the size of some affected muscles, especially calf muscles. The extent of calf enlargement is usually determined by subjective visual assessment. The purpose of this study was to

 2. Phosphorylation of intact erythrocytes in human muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnson, R.M.; Nigro, M.

  1986-01-01

  The uptake of exogenous 32 Pi into the membrane proteins of intact erythrocytes was measured in 8 patients with Duchenne muscular dystrophy. No abnormalities were noted after autoradiographic analysis. This contrasts with earlier results obtained when isolated membranes were phosphorylated with gamma-[ 32 P]ATP, and suggests a possible reinterpretation of those experiments

 3. Cardiac Complications of Fukuyama-Type Congenital Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Gordon Millichap

  2006-07-01

  Full Text Available The course of left ventricular function was evaluated using M-mode and Doppler echocardiography in 34 patients with Fukuyama-type congenital muscular dystrophy (FCMD, in a study at the Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan.

 4. Phonological Awareness Skills in Young Boys with Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Waring, Phoebe; Woodyatt, Gail

  2011-01-01

  Substantial research has detailed the reading deficits experienced by children with Duchenne muscular dystrophy (DMD). Although phonological awareness (PA) is vital in reading development, little is known about PA in the DMD population. This pilot study describes the PA abilities of a group of five young children with DMD, comparing the results…

 5. Poor Facial Affect Recognition among Boys with Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Hinton, V. J.; Fee, R. J.; De Vivo, D. C.; Goldstein, E.

  2007-01-01

  Children with Duchenne or Becker muscular dystrophy (MD) have delayed language and poor social skills and some meet criteria for Pervasive Developmental Disorder, yet they are identified by molecular, rather than behavioral, characteristics. To determine whether comprehension of facial affect is compromised in boys with MD, children were given a…

 6. Computed tomographic findings in manifesting carriers of Duchenne muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  de Visser, M.; Verbeeten, B.

  1985-01-01

  Clinical and computed tomographic (CT) findings in 3 manifesting carriers of Duchenne muscular dystrophy are reported. CT proved to be an important adjunct to the clinical examination: in all our 3 cases a decrease in density was found in various non-paretic muscles

 7. Occupational Potential in a Population with Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Schkade, Janette K.; And Others

  1987-01-01

  Twenty-five males with Duchenne muscular dystrophy were tested to assess their potential for occupational activity. Tests measured possible sensory deficits, strength, endurance, and fatigue in response to sustained fine motor activity. Results indicate that, within limitations, persons with this diagnosis can engage in activity leading to skill…

 8. The Assessment of Intelligence in Boys with Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Mearig, Judith S.

  1979-01-01

  Challenges assumptions and research procedures leading to the position that below-average intellectual potential is an integral part of Duchenne muscular dystrophy. A study of 58 boys (ages 5 to 18) from urban, suburban, and rural settings indicated IQ range of 59 to 131 and no evidence of significant verbal deficit (reported in earlier studies).…

 9. Reflex sympathetic dystrophy/complex regional pain syndrome, type 1

  African Journals Online (AJOL)

  Enrique

  with MRI every 3 months and the bone marrow oedema disappeared after 6 months. Introduction ... SA JOURNAL OF RADIOLOGY • August 2004. Reflex sympathetic dystrophy/complex regional pain syndrome, type 1 ... may be either trauma of external origin or iatrogenic, post surgery. In some patients particularly children ...

 10. Swallow Characteristics in Patients with Oculopharyngeal Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Palmer, Phyllis M.; Neel, Amy T.; Sprouls, Gwyneth; Morrison, Leslie

  2010-01-01

  Purpose: This prospective investigation evaluates oral weakness and its impact on swallow function, weight, and quality of life in patients with oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD). Method: Intraoral pressure, swallow pressure, and endurance were measured using an Iowa Oral Performance Instrument in participants with OPMD and matched…

 11. Dasatinib as a treatment for Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Lipscomb, Leanne; Piggott, Robert W; Emmerson, Tracy; Winder, Steve J

  2016-01-15

  Identification of a systemically acting and universal small molecule therapy for Duchenne muscular dystrophy would be an enormous advance for this condition. Based on evidence gained from studies on mouse genetic models, we have identified tyrosine phosphorylation and degradation of β-dystroglycan as a key event in the aetiology of Duchenne muscular dystrophy. Thus, preventing tyrosine phosphorylation and degradation of β-dystroglycan presents itself as a potential therapeutic strategy. Using the dystrophic sapje zebrafish, we have investigated the use of tyrosine kinase and other inhibitors to treat the dystrophic symptoms in this model of Duchenne muscular dystrophy. Dasatinib, a potent and specific Src tyrosine kinase inhibitor, was found to decrease the levels of β-dystroglycan phosphorylation on tyrosine and to increase the relative levels of non-phosphorylated β-dystroglycan in sapje zebrafish. Furthermore, dasatinib treatment resulted in the improved physical appearance of the sapje zebrafish musculature and increased swimming ability as measured by both duration and distance of swimming of dasatinib-treated fish compared with control animals. These data suggest great promise for pharmacological agents that prevent the phosphorylation of β-dystroglycan on tyrosine and subsequent steps in the degradation pathway as therapeutic targets for the treatment of Duchenne muscular dystrophy. © The Author 2015. Published by Oxford University Press.

 12. Antisense mediated exon skipping therapy for duchenne muscular dystrophy (DMD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brolin, Camilla; Shiraishi, Takehiko

  2011-01-01

  Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a lethal disease caused by mutations in the dystrophin gene (DMD) that result in the absence of essential muscle protein dystrophin. Among many different approaches for DMD treatment, exon skipping, mediated by antisense oligonucleotides, is one of the most...

 13. An experimental study of BIGH3 gene mutations in the patients with corneal dystrophies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jin Tao; Zou Liuhe; Yang Ling

  2004-01-01

  Objective: To evaluate BIGH3 gene mutations in Chinese patents with corneal dystrophies. Methods: 2ml peripheral venous blood was collected from 15 patients with granular corneal dystrophies and 5 normal subjects. Leucocytes DNA was extracted with standard method. With two pairs of oligonucleotide primers, exon 4 and exon 12 of the BIGH3 gene were amplified using the polymerase chain reaction. Amplified DNA fragments were purified and sequenced directly. Results: Mutations in BIGH3 gene were detected in all the patients with corneal dystrophies. BIGH3 gene mutations were not found in normal subjects. 12 patients with Avellino corneal dystrophy had the missense mutation R124H in the BIGH3 gene. 3 patients with granular corneal dystrophy had the missense mutation R555W in the BIGH3 gene. Conclusion: R124H and R555W mutations in BIGH3 gene were also found in the Chinese patients with Avellino and granular corneal dystrophies. In China, Avellino corneal dystrophy associated with the R124H mutation is the most common form in the corneal dystrophies resulted by BIGH3 gene mutions. Condon 124 and 555 are also the hot spots for the mutations in the BIGH3 gene in the Chinese patients with corneal dystrophies. Molecular genetic analysis may be repuired for proper diagnosis and subclassification of corneal dystrophies. (authors)

 14. Stem cell transplantation for treating Duchenne muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  Yang, Xiaofeng

  2012-01-01

  OBJECTIVE: To identify global research trends in stem cell transplantation for treating Duchenne muscular dystrophy using a bibliometric analysis of Web of Science. DATA RETRIEVAL: We performed a bibliometric analysis of studies on stem cell transplantation for treating Duchenne muscular dystrophy from 2002 to 2011 retrieved from Web of Science. SELECTION CRITERIA: Inclusion criteria: (a) peer-reviewed published articles on stem cell transplantation for treating Duchenne muscular dystrophy indexed in Web of Science; (b) original research articles, reviews, meeting abstracts, proceedings papers, book chapters, editorial material, and news items; and (c) publication between 2002 and 2011. Exclusion criteria: (a) articles that required manual searching or telephone access; (b) documents that were not published in the public domain; and (c) corrected papers. MAIN OUTCOME MEASURES: (1) Annual publication output; (2) distribution according to subject areas; (3) distribution according to journals; (4) distribution according to country; (5) distribution according to institution; (6) distribution according to institution in China; (7) distribution according to institution that cooperated with Chinese institutions; (8) top-cited articles from 2002 to 2006; (9) top-cited articles from 2007 to 2011. RESULTS: A total of 318 publications on stem cell transplantation for treating Duchenne muscular dystrophy were retrieved from Web of Science from 2002 to 2011, of which almost half derived from American authors and institutes. The number of publications has gradually increased over the past 10 years. Most papers appeared in journals with a focus on gene and molecular research, such as Molecular Therapy, Neuromuscular Disorders, and PLoS One. The 10 most-cited papers from 2002 to 2006 were mostly about different kinds of stem cell transplantation for muscle regeneration, while the 10 most-cited papers from 2007 to 2011 were mostly about new techniques of stem cell transplantation

 15. [Atypical reaction to anesthesia in Duchenne/Becker muscular dystrophy].

  Science.gov (United States)

  Silva, Helga Cristina Almeida da; Hiray, Marcia; Vainzof, Mariz; Schmidt, Beny; Oliveira, Acary Souza Bulle; Amaral, José Luiz Gomes do

  2017-05-31

  Duchenne/Becker muscular dystrophy affects skeletal muscles and leads to progressive muscle weakness and risk of atypical anesthetic reactions following exposure to succinylcholine or halogenated agents. The aim of this report is to describe the investigation and diagnosis of a patient with Becker muscular dystrophy and review the care required in anesthesia. Male patient, 14 years old, referred for hyperCKemia (chronic increase of serum creatine kinase levels - CK), with CK values of 7,779-29,040IU.L -1 (normal 174IU.L -1 ). He presented with a discrete delay in motor milestones acquisition (sitting at 9 months, walking at 18 months). He had a history of liver transplantation. In the neurological examination, the patient showed difficulty in walking on one's heels, myopathic sign (hands supported on the thighs to stand), high arched palate, calf hypertrophy, winged scapulae, global muscle hypotonia and arreflexia. Spirometry showed mild restrictive respiratory insufficiency (forced vital capacity: 77% of predicted). The in vitro muscle contracture test in response to halothane and caffeine was normal. Muscular dystrophy analysis by Western blot showed reduced dystrophin (20% of normal) for both antibodies (C and N-terminal), allowing the diagnosis of Becker muscular dystrophy. On preanesthetic assessment, the history of delayed motor development, as well as clinical and/or laboratory signs of myopathy, should encourage neurological evaluation, aiming at diagnosing subclinical myopathies and planning the necessary care to prevent anesthetic complications. Duchenne/Becker muscular dystrophy, although it does not increase susceptibility to MH, may lead to atypical fatal reactions in anesthesia. Copyright © 2017 Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Publicado por Elsevier Editora Ltda. All rights reserved.

 16. Prevalence of muscular dystrophy in patients with muscular disorders in Tehran, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khadijeh Hajinaghi Tehrani

  2018-05-01

  Full Text Available Muscular dystrophy is a group of diseases that is characterized by progressive muscle wasting and the weakness of variable distribution and severity. On the basis of the distribution of predominant muscle weakness, there are many different kinds of muscular dystrophy. Some dystrophies are especially frequent in certain populations. There are no studies on the prevalence of muscular dystrophy in Iran. This study was aimed to survey the prevalence of muscular dystrophy among Iranian patients with muscular disorders. This analytical cross-sectional study was conducted on 1000 patients with musculoskeletal disorders who visited the dystrophy association of Bou-Ali Hospital (Tehran from June 2014 to June 2016. Patients’ data were extracted using a checklist that included age, gender, age of onset, family history, findings from clinical diagnostic tests and types of muscular dystrophy. The clinical findings were the results of genetic tests; EMG-NCV; para-clinical findings, including LDH and CPK; and pathological findings. All data were analyzed by SPSS V.22 (IBM Inc., NY with Chi Square and One way ANOVA tests. All analyses were performed with P = 0.05 considered as the threshold of statistical significant. Out of the 337 patients studied, 262 (77.7% were male and 75 (22.3% were female. Subjects had a mean (± SD age of 26.08 (± 11.86 years with an age range of 3 to 59 years. The most common types of muscular dystrophy were found to be Duchenne dystrophy (131 cases, 38.9%, limb-girdle dystrophy (91 cases, 27%, Becker dystrophy (58 cases, 17.2%, FSHD dystrophy (31 cases, 9.2%, and SMA (26 cases, 7.7%, respectively. The results showed that a statistically significant relationship between dystrophy types and gender, age, family history, age of diagnosis, CPK and LDH levels (P < 0.001. There were no statistical relationship between dystrophy types and pathological findings (P = 0.57, EMG-NCV test results (P = 0.062, and genetic findings (P = 0

 17. Development of Non-Hormonal Steroids for the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2013-02-01

  constructs envisioned in gene therapy, are also expressed in Becker muscular dystrophy (alleles of dystrophinopathy leading to milder disease). In other words...the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy PRINCIPAL INVESTIGATOR: Terence Partridge, PhD CONTRACTING ORGANIZATION: Children’s...Duchenne Muscular Dystrophy 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER W81XWH-11-1-0754 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) Terence Partridge

 18. Surgical Orthodontic Treatment of a Patient Affected by Type 1 Myotonic Dystrophy (Steinert Syndrome)

  OpenAIRE

  Cacucci, Laura; Ricci, Beatrice; Moretti, Maria; Gasparini, Giulio; Pelo, Sandro; Grippaudo, Cristina

  2017-01-01

  Myotonic dystrophy, or Steinert’s disease, is the most common form of muscular dystrophy that occurs in adults. This multisystemic form involves the skeletal muscles but affects also the eye, the endocrine system, the central nervous system, and the cardiac system. The weakness of the facial muscles causes a characteristic facial appearance frequently associated with malocclusions. Young people with myotonic dystrophy, who also have severe malocclusions, have bad oral functions such as chewin...

 19. Muscular dystrophies: key elements for everyday diagnosis and management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Palladino

  2013-12-01

  Full Text Available Muscular dystrophies are a heterogeneous group of inherited disorders that share similar clinical features and dystrophic changes on muscle biopsy, associated with progressive weakness. Weakness may be noted at birth or develop in late adult life. In recent years, cardiac involvement has been observed in a growing number of genetic muscle diseases, and considerable progress has been made in understanding the relationships between disease skeletal muscle and cardiac muscle disease. This review will focus on the skeletal muscle diseases most commonly associated with cardiac complications that can be diagnosed by echocardiography, such as dystrophinopathies including Duchenne (DMD and Becker (BMD muscular dystrophies, cardiomyopathy of DMD/BMD carriers and X-L dilated cardiomyopathy.

 20. Why short stature is beneficial in Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Bodor, Marko; McDonald, Craig M

  2013-09-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is caused by a genetic defect resulting in absent dystrophin, yet children are able to walk when small and young but lose this ability as they grow. The mdx mouse has absent dystrophin yet does not exhibit significant disability. Allometric modeling of linearly increasing load per muscle fiber and stress on the sarcolemma with growth and exponential decline associated with loss of muscle fibers correlated with case studies and animal models of DMD. Smaller species or breeds are predictably less affected than large as follows: mdx mice muscular dystrophy (GRMD) dogs < large GRMD dogs < humans. Case reports of combined growth hormone and dystrophin deficiency show a relatively benign course of disease. Future therapeutic trials in DMD might include specific growth inhibitors in combination with standard of care treatments to delay the clinical onset and reduce the severity of disease and disability. Copyright © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 1. Challenges to oligonucleotides-based therapeutics for Duchenne muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goyenvalle Aurélie

  2011-02-01

  Full Text Available Abstract Antisense oligonucleotides are short nucleic acids designed to bind to specific messenger RNAs in order to modulate splicing patterns or inhibit protein translation. As such, they represent promising therapeutic tools for many disorders and have been actively developed for more than 20 years as a form of molecular medicine. Although significant progress has been made in developing these agents as drugs, they are yet not recognized as effective therapeutics and several hurdles remain to be overcome. Within the last few years, however, the prospect of successful oligonucleotides-based therapies has moved a step closer, in particular for Duchenne muscular dystrophy. Clinical trials have recently been conducted for this myopathy, where exon skipping is being used to achieve therapeutic outcomes. In this review, the recent developments and clinical trials using antisense oligonucleotides for Duchenne muscular dystrophy are discussed, with emphasis on the challenges ahead for this type of therapy, especially with regards to delivery and regulatory issues.

 2. Neuroaxonal Dystrophy and Cavitating Leukoencephalopathy of Chihuahua Dogs.

  Science.gov (United States)

  Degl'Innocenti, Sara; Asiag, Nimrod; Zeira, Offer; Falzone, Cristian; Cantile, Carlo

  2017-09-01

  A novel form of neuroaxonal dystrophy is described in 3 Chihuahua pups, 2 of which were from the same litter. It was characterized not only by accumulation of numerous and widely distributed axonal swellings (spheroids) but also by a severe cavitating leukoencephalopathy. The dogs presented with progressive neurological signs, including gait abnormalities and postural reaction deficits. Magnetic resonance images and gross examination at necropsy revealed dilation of lateral ventricles and cerebral atrophy, accompanied by cavitation of the subcortical white matter. Histopathologically, severe axonal degeneration with formation of large spheroids was found in the cerebral and cerebellar white matter, thalamus, and brainstem nuclei. Small-caliber spheroids were observed in the cerebral and cerebellar gray matter. The telencephalic white matter had severe myelin loss and cavitation with relative sparing of the U-fibers. Different from previously reported cases of canine neuroaxonal dystrophy, in these Chihuahuas the spheroid distribution predominantly involved the white matter with secondary severe leukoencephalopathy.

 3. Dystrophin Immunity in Duchenne’s Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Mendell, Jerry R.; Campbell, Katherine; Rodino-Klapac, Louise; Sahenk, Zarife; Shilling, Chris; Lewis, Sarah; Bowles, Dawn; Gray, Steven; Li, Chengwen; Galloway, Gloria; Malik, Vinod; Coley, Brian; Clark, K. Reed; Li, Juan; Xiao, Xiao; Samulski, Jade; McPhee, Scott W.; Samulski, R. Jude; Walker, Christopher M.

  2010-01-01

  SUMMARY We report on delivery of a functional dystrophin transgene to skeletal muscle in six patients with Duchenne’s muscular dystrophy. Dystrophin-specific T cells were detected after treatment, providing evidence of transgene expression even when the functional protein was not visualized in skeletal muscle. Circulating dystrophin-specific T cells were unexpectedly detected in two patients before vector treatment. Revertant dystrophin fibers, which expressed functional, truncated dystrophin from the deleted endogenous gene after spontaneous in-frame splicing, contained epitopes targeted by the autoreactive T cells. The potential for T-cell immunity to self and nonself dystrophin epitopes should be considered in designing and monitoring experimental therapies for this disease. (Funded by the Muscular Dystrophy Association and others; ClinicalTrials.gov number, NCT00428935.) PMID:20925545

 4. An Overview of Recent Therapeutics Advances for Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Mah, Jean K

  2018-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most common form of muscular dystrophy in childhood. Mutations of the DMD gene destabilize the dystrophin associated glycoprotein complex in the sarcolemma. Ongoing mechanical stress leads to unregulated influx of calcium ions into the sarcoplasm, with activation of proteases, release of proinflammatory cytokines, and mitochondrial dysfunction. Cumulative damage and reparative failure leads to progressive muscle necrosis, fibrosis, and fatty replacement. Although there is presently no cure for DMD, scientific advances have led to many potential disease-modifying treatments, including dystrophin replacement therapies, upregulation of compensatory proteins, anti-inflammatory agents, and other cellular targets. Recently approved therapies include ataluren for stop codon read-through and eteplirsen for exon 51 skipping of eligible individuals. The purpose of this chapter is to summarize the clinical features of DMD, to describe current outcome measures used in clinical studies, and to highlight new emerging therapies for affected individuals.

 5. The new frontier in muscular dystrophy research: booster genes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engvall, Eva; Wewer, Ulla M

  2003-01-01

  More than 30 different forms of muscular dystrophy (MD) have been molecularly characterized and can be diagnosed, but progress toward treatment has been slow. Gene replacement therapy has met with great difficulty because of the large size of the defective genes and because of difficulties...... of the boosters are better understood, drugs may be developed to provide the boost to muscle. Some of the experiences in models of muscular dystrophy may inspire new approaches in other genetic degenerative diseases as well....... in delivering a gene to all muscle groups. Cell replacement therapy has also been difficult to realize. Will it even be possible to design specific therapy protocols for all MDs? Or is a more realistic goal to treat some of the secondary manifestations that are common to several forms of MD, such as membrane...

 6. NAD+ Biosynthesis Ameliorates a Zebrafish Model of Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Goody, Michelle F.; Kelly, Meghan W.; Reynolds, Christine J.; Khalil, Andre; Crawford, Bryan D.; Henry, Clarissa A.

  2012-01-01

  Muscular dystrophies are common, currently incurable diseases. A subset of dystrophies result from genetic disruptions in complexes that attach muscle fibers to their surrounding extracellular matrix microenvironment. Cell-matrix adhesions are exquisite sensors of physiological conditions and mediate responses that allow cells to adapt to changing conditions. Thus, one approach towards finding targets for future therapeutic applications is to identify cell adhesion pathways that mediate these dynamic, adaptive responses in vivo. We find that nicotinamide riboside kinase 2b-mediated NAD+ biosynthesis, which functions as a small molecule agonist of muscle fiber-extracellular matrix adhesion, corrects dystrophic phenotypes in zebrafish lacking either a primary component of the dystrophin-glycoprotein complex or integrin alpha7. Exogenous NAD+ or a vitamin precursor to NAD+ reduces muscle fiber degeneration and results in significantly faster escape responses in dystrophic embryos. Overexpression of paxillin, a cell adhesion protein downstream of NAD+ in this novel cell adhesion pathway, reduces muscle degeneration in zebrafish with intact integrin receptors but does not improve motility. Activation of this pathway significantly increases organization of laminin, a major component of the extracellular matrix basement membrane. Our results indicate that the primary protective effects of NAD+ result from changes to the basement membrane, as a wild-type basement membrane is sufficient to increase resilience of dystrophic muscle fibers to damage. The surprising result that NAD+ supplementation ameliorates dystrophy in dystrophin-glycoprotein complex– or integrin alpha7–deficient zebrafish suggests the existence of an additional laminin receptor complex that anchors muscle fibers to the basement membrane. We find that integrin alpha6 participates in this pathway, but either integrin alpha7 or the dystrophin-glycoprotein complex is required in conjunction with integrin

 7. NAD+ biosynthesis ameliorates a zebrafish model of muscular dystrophy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle F Goody

  Full Text Available Muscular dystrophies are common, currently incurable diseases. A subset of dystrophies result from genetic disruptions in complexes that attach muscle fibers to their surrounding extracellular matrix microenvironment. Cell-matrix adhesions are exquisite sensors of physiological conditions and mediate responses that allow cells to adapt to changing conditions. Thus, one approach towards finding targets for future therapeutic applications is to identify cell adhesion pathways that mediate these dynamic, adaptive responses in vivo. We find that nicotinamide riboside kinase 2b-mediated NAD+ biosynthesis, which functions as a small molecule agonist of muscle fiber-extracellular matrix adhesion, corrects dystrophic phenotypes in zebrafish lacking either a primary component of the dystrophin-glycoprotein complex or integrin alpha7. Exogenous NAD+ or a vitamin precursor to NAD+ reduces muscle fiber degeneration and results in significantly faster escape responses in dystrophic embryos. Overexpression of paxillin, a cell adhesion protein downstream of NAD+ in this novel cell adhesion pathway, reduces muscle degeneration in zebrafish with intact integrin receptors but does not improve motility. Activation of this pathway significantly increases organization of laminin, a major component of the extracellular matrix basement membrane. Our results indicate that the primary protective effects of NAD+ result from changes to the basement membrane, as a wild-type basement membrane is sufficient to increase resilience of dystrophic muscle fibers to damage. The surprising result that NAD+ supplementation ameliorates dystrophy in dystrophin-glycoprotein complex- or integrin alpha7-deficient zebrafish suggests the existence of an additional laminin receptor complex that anchors muscle fibers to the basement membrane. We find that integrin alpha6 participates in this pathway, but either integrin alpha7 or the dystrophin-glycoprotein complex is required in conjunction

 8. A bedside measure of body composition in Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Elliott, Sarah A; Davidson, Zoe E; Davies, Peter S W; Truby, Helen

  2015-01-01

  In clinical practice, monitoring body composition is a critical component of nutritional assessment and weight management in boys with Duchenne muscular dystrophy. We aimed to evaluate the accuracy of a simple bedside measurement tool for body composition, namely bioelectrical impedance analysis, in boys with Duchenne muscular dystrophy. Measures of fat-free mass were determined using a bioelectrical impedance analysis machine and compared against estimations obtained from a reference body composition model. Additionally, the use of raw impedance values was analyzed using three existing predictive equations for the estimation of fat-free mass. Accuracy of bioelectrical impedance analysis was assessed by comparison against the reference model by calculation of biases and limits of agreement. Body composition was measured in 10 boys with Duchenne muscular dystrophy, mean age 9.01 ± 2.34 years. The bioelectrical impedance analysis machine values of fat-free mass were on average 2.3 ± 14.1 kg higher than reference values. Limits of agreement (based on 95% confidence interval of the mean) were -7.4 to 2.9 kg. There was a significant correlation between the mean fat-free mass and difference in fat-free mass between the bioelectrical impedance analysis machine and the reference model (r = -0.86; P = 0.02) suggesting that the bias was not consistent across the range of measurements. The most accurate predictive equation for the estimation of fat-free mass using raw impedance values was the equation by Pietrobelli et al. (mean difference, -0.7 kg; 95% limits of agreement, -3.5 to 2.0 kg). In a clinical setting, where a rapid assessment of body composition is advantageous, the use of raw impedance values, combined with the equation by Pietrobelli et al., is recommended for the accurate estimation of fat-free mass, in boys with Duchenne muscular dystrophy. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. Sarcopenia and sarcopenic obesity in patients with muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano eMerlini

  2014-10-01

  Full Text Available Aging sarcopenia and muscular dystrophy are two conditions characterized by lower skeletal muscle quantity, lower muscle strength, and lower physical performance. Aging is associated with a peculiar alteration in body composition called sarcopenic obesity characterized by a decrease in lean body mass and increase in fat mass. To evaluate the presence of sarcopenia and obesity in a cohort of adult patients with muscular dystrophy we have used the measurement techniques considered golden standard for sarcopenia that is for muscle mass dual energy X-ray absorptiometry (DXA, for muscle strength hand held dynamometry, and for physical performance gait speed. The study involved 14 adult patients with different types of muscular dystrophy. We were able to demonstrate that all patient were sarcopenic-obese. We showed in fact that all were sarcopenic based on appendicular lean, fat & bone free, mass index (ALMI. In addition all resulted obese according to the % of body fat determined by DXA in contrast with their body mass index ranging from underweight to obese. Skeletal muscle mass determined by DXA was markedly reduced in all patients and correlated with residual muscle strength determined by hand held dynamometry, and physical performances determined by gait speed and respiratory function. Finally we showed that ALMI was the best linear explicator of muscle strength and physical function. Altogether, our study suggest the relevance of a proper evaluation of body composition in muscular dystrophy and we propose to use, both in research and practice, the measurement techniques that has already been demonstrated effective in aging sarcopenia.

 10. Dystrophin Immunity in Duchenne’s Muscular Dystrophy

  OpenAIRE

  Mendell, Jerry R.; Campbell, Katherine; Rodino-Klapac, Louise; Sahenk, Zarife; Shilling, Chris; Lewis, Sarah; Bowles, Dawn; Gray, Steven; Li, Chengwen; Galloway, Gloria; Malik, Vinod; Coley, Brian; Clark, K. Reed; Li, Juan; Xiao, Xiao

  2010-01-01

  We report on delivery of a functional dystrophin transgene to skeletal muscle in six patients with Duchenne’s muscular dystrophy. Dystrophin-specific T cells were detected after treatment, providing evidence of transgene expression even when the functional protein was not visualized in skeletal muscle. Circulating dystrophin-specific T cells were unexpectedly detected in two patients before vector treatment. Revertant dystrophin fibers, which expressed functional, truncated dystrophin from th...

 11. Duchenne muscular dystrophy with associated growth hormone deficiency

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghafoor, T.; Mahmood, A.; Shams, S.

  2003-01-01

  A patient with duchenne muscular dystrophy (DMD) and growth hormone (GH) deficiency is described who had no clinical evidence of muscular weakness before initiation of GH replacement therapy. Treatment with human GH resulted in appearance of symptoms of easy fatigability and muscle weakness. Thorough investigations including serum creating phosphokinase (CK) levels in recommended in every patient with GH deficiency before starting GH replacement therapy. (author)

 12. CINRG: Infrastructure for Clinical Trials in Duchenne Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2012-09-01

  Cardiac Outcome Measures in Children with Muscular Dystrophy o Cardiac MRI Protocol: PITT0110 - Cardiac Magnetic Resonance: A Parallel Protocol...permitted during the study. Study drug. The study drug was PTX (Trental; Sanofi- Aventis U.S. LLC, Bridgewater, NJ) tablets , an FDA-approved pharmaceutical...that is available for oral administration as 400-mg oblong tablets . Both the study drug PTX and placebo were overencapsulated by Capsugel (Pfizer Inc

 13. Modulation of Stem Cell Differentiation and Myostatin as an Approach to Counteract Fibrosis in Muscle Dystrophy and Regeneration after Injury

  Science.gov (United States)

  2011-03-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD). To examine whether counteracting myostatin, a negative regulator of muscle mass and a pro-lipofibrotic factor...extracellular matrix, and fat, characterizes muscle dystrophy , and in particular Duchenne muscular dystrophy (DMD) (1,2), as seen also in its animal model...stem cells (MDSC) into myogenic as opposed to lipofibrogenic lineages is a promising therapeutic strategy for Duchenne muscular dystrophy (DMD). To

 14. Secondary Conditions Among Males With Duchenne or Becker Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Latimer, Rebecca; Street, Natalie; Conway, Kristin Caspers; James, Kathy; Cunniff, Christopher; Oleszek, Joyce; Fox, Deborah; Ciafaloni, Emma; Westfield, Christina; Paramsothy, Pangaja

  2017-06-01

  Duchenne and Becker muscular dystrophy are X-linked neuromuscular disorders characterized by progressive muscle degeneration. Despite the involvement of multiple systems, secondary conditions among affected males have not been comprehensively described. Two hundred nine caregivers of affected males (aged 3-31 years) identified by the Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network completed a mailed survey that included questions about secondary conditions impacting multiple body functions. The 5 most commonly reported conditions in males with Duchenne were cognitive deficits (38.4%), constipation (31.7%), anxiety (29.3%), depression (27.4%), and obesity (19.5%). Higher frequencies of anxiety, depression, and kidney stones were found among nonambulatory males compared to ambulatory males. Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) was more common in ambulatory than nonambulatory males. These data support clinical care recommendations for monitoring of patients with Duchenne or Becker muscular dystrophy by a multidisciplinary team to prevent and treat conditions that may be secondary to the diagnosis.

 15. Emerging genetic therapies to treat Duchenne muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  Nelson, Stanley F.; Crosbie, Rachelle H.; Miceli, M. Carrie; Spencer, Melissa J.

  2010-01-01

  Purpose of review Duchenne muscular dystrophy is a progressive muscle degenerative disease caused by dystrophin mutations. The purpose of this review is to highlight two emerging therapies designed to repair the primary genetic defect, called `exon skipping' and `nonsense codon suppression'. Recent findings A drug, PTC124, was identified that suppresses nonsense codon translation termination. PTC124 can lead to restoration of some dystrophin expression in human Duchenne muscular dystrophy muscles with mutations resulting in premature stops. Two drugs developed for exon skipping, PRO051 and AVI-4658, result in the exclusion of exon 51 from mature mRNA. They can restore the translational reading frame to dystrophin transcripts from patients with a particular subset of dystrophin gene deletions and lead to some restoration of dystrophin expression in affected boys' muscle in vivo. Both approaches have concluded phase I trials with no serious adverse events. Summary These novel therapies that act to correct the primary genetic defect of dystrophin deficiency are among the first generation of therapies tailored to correct specific mutations in humans. Thus, they represent paradigm forming approaches to personalized medicine with the potential to lead to life changing treatment for those affected by Duchenne muscular dystrophy. PMID:19745732

 16. Skeletal muscle CT of lower extremities in myotonic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Ryosuke; Imai, Terukuni; Sadashima, Hiromichi; Matsumoto, Sadayuki; Yamamoto, Toru; Kusaka, Hirofumi; Yamasaki, Masahiro; Maya, Kiyomi; Tanabe, Masaya

  1988-01-01

  We evaluated the leg and thigh muscles of 4 control subjects and 10 patients with myotonic dystrophy using computed tomography. Taking previous reports about the skeletal muscle CT of myotonic dystrophy into account, we concluded that the following 5 features are characteristic of myotonic dystrophy: 1. The main change is the appearance of low-density areas in muscles; these areas reflect fat tissue. In addition, the muscle mass decreases in size. 2. The leg is more severely affected than the thigh. 3. In the thigh, although the m. quadriceps femoris, especially the vastus muscles, tends to be affected, the m. adductor longus and magnus tend to be preserved. 4. In the leg, although the m. tibialis anterior and m. triceps surae tend to be affected, the m. peroneus longus, brevis, and m. tibialis posterior tend to be preserved. 5. Compensatory hypertrophy is often observed in the m. rectus femoris, m. adductor longus, m. adductor magnus, m. peroneus longus, and m. peroneus brevis, accompanied by the involvement of their agonist muscles. (author)

 17. [New international classification of corneal dystrophies and clinical landmarks].

  Science.gov (United States)

  Lisch, W; Seitz, B

  2008-07-01

  The International Committee on Classification of Corneal Dystrophies, briefly IC (3)D, was founded with the sponsorship of the American Cornea Society and the American Academy of Ophthalmology in July 2005. This committee consists of 17 corneal experts (1) from USA, Asia and Europe. The goal of this group was to develop a new, internationally accepted classification of corneal dystrophies (CD) based on modern clinical, histological and genetical knowledge. The aim of the new classification should be to avoid wrong interpretations and misnomers of the different forms of CD. The IC (3)D extensive manuscript is in press as Supplement publication in the journal "Cornea". The 25 different CD are divided in four categories by clinical and genetical knowledge. Additionally, templates for each type of CD are included. Finally, many typical color slit-lamp photos are presented in the publication together with essential references and current genetical results in tabular form. As members of IC (3)D the authors present a clinical landmark survey of the different corneal dystrophies. The ophthalmologist is the first to examine and to diagnose a new patient with a probable CD at the slit-lamp. Our elaborated table of landmarks is supposed to be a "bridge" for the ophthalmologist to precisely define the corneal opacities of a presumed CD. This "bridge" makes it easier for them to study the IC (3)D Supplement publication and to get more information including adequate differential diagnosis.

 18. Altered cross-bridge properties in skeletal muscle dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aziz eGuellich

  2014-10-01

  Full Text Available Force and motion generated by skeletal muscle ultimately depends on the cyclical interaction of actin with myosin. This mechanical process is regulated by intracellular Ca2+ through the thin filament-associated regulatory proteins i.e.; troponins and tropomyosin. Muscular dystrophies are a group of heterogeneous genetic affections characterized by progressive degeneration and weakness of the skeletal muscle as a consequence of loss of muscle tissue which directly reduces the number of potential myosin cross-bridges involved in force production. Mutations in genes responsible for skeletal muscle dystrophies have been shown to modify the function of contractile proteins and cross-bridge interactions. Altered gene expression or RNA splicing or post-translational modifications of contractile proteins such as those related to oxidative stress, may affect cross-bridge function by modifying key proteins of the excitation-contraction coupling. Micro-architectural change in myofilament is another mechanism of altered cross-bridge performance. In this review, we provide an overview about changes in cross-bridge performance in skeletal muscle dystrophies and discuss their ultimate impacts on striated muscle function.

 19. Composite biomarkers for assessing Duchenne muscular dystrophy: an initial assessment.

  Science.gov (United States)

  Shklyar, Irina; Pasternak, Amy; Kapur, Kush; Darras, Basil T; Rutkove, Seward B

  2015-02-01

  Compared with individual parameters, composite biomarkers may provide a more effective means for monitoring disease progression and the effects of therapy in clinical trials than single measures. In this study, we built composite biomarkers for use in Duchenne muscular dystrophy by combining values from two objective measures of disease severity: electrical impedance myography and quantitative ultrasound and evaluating how well they correlated to standard functional measures. Using data from an ongoing study of electrical impedance myography and quantitative ultrasound in 31 Duchenne muscular dystrophy and 26 healthy boys aged 2-14 years, we combined data sets by first creating z scores based on the normal subject data and then using simple mathematical operations (addition and multiplication) to create composite measures. These composite scores were then correlated to age and standard measures of function including the 6-minute walk test, the North Star Ambulatory Assessment, and handheld dynamometry. Combining data sets resulted in stronger correlations with all four outcomes than for either electrical impedance myography or quantitative ultrasound alone in six of eight instances. These improvements reached statistical significance (P Duchenne muscular dystrophy clinical trials is warranted. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Heme oxygenase and carbon monoxide protect from muscle dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Chan, Mun Chun; Ziegler, Olivia; Liu, Laura; Rowe, Glenn C; Das, Saumya; Otterbein, Leo E; Arany, Zoltan

  2016-11-28

  Duchenne muscle dystrophy (DMD) is one of the most common lethal genetic diseases of children worldwide and is 100% fatal. Steroids, the only therapy currently available, are marred by poor efficacy and a high side-effect profile. New therapeutic approaches are urgently needed. Here, we leverage PGC-1α, a powerful transcriptional coactivator known to protect against dystrophy in the mdx murine model of DMD, to search for novel mechanisms of protection against dystrophy. We identify heme oxygenase-1 (HO-1) as a potential novel target for the treatment of DMD. Expression of HO-1 is blunted in the muscles from the mdx murine model of DMD, and further reduction of HO-1 by genetic haploinsufficiency worsens muscle damage in mdx mice. Conversely, induction of HO-1 pharmacologically protects against muscle damage. Mechanistically, HO-1 degrades heme into biliverdin, releasing in the process ferrous iron and carbon monoxide (CO). We show that exposure to a safe low dose of CO protects against muscle damage in mdx mice, as does pharmacological treatment with CO-releasing molecules. These data identify HO-1 and CO as novel therapeutic agents for the treatment of DMD. Safety profiles and clinical testing of inhaled CO already exist, underscoring the translational potential of these observations.

 1. Prenatal molecular diagnosis of inherited neuromuscular diseases: Duchenne/Becker muscular dystrophy, myotonic dystrophy type 1 and spinal muscular atrophy.

  Science.gov (United States)

  Esposito, Gabriella; Ruggiero, Raffaella; Savarese, Maria; Savarese, Giovanni; Tremolaterra, Maria Roberta; Salvatore, Francesco; Carsana, Antonella

  2013-12-01

  Neuromuscular disease is a broad term that encompasses many diseases that either directly, via an intrinsic muscle disorder, or indirectly, via a nerve disorder, impairs muscle function. Here we report the experience of our group in the counselling and molecular prenatal diagnosis of three inherited neuromuscular diseases, i.e., Duchenne/Becker muscular dystrophy (DMD/BMD), myotonic dystrophy type 1 (DM1), spinal muscular atrophy (SMA). We performed a total of 83 DMD/BMD, 15 DM1 and 54 SMA prenatal diagnoses using a combination of technologies for either direct or linkage diagnosis. We identified 16, 5 and 10 affected foetuses, respectively. The improvement of analytical procedures in recent years has increased the mutation detection rate and reduced the analytical time. Due to the complexity of the experimental procedures and the high, specific professional expertise required for both laboratory activities and the related counselling, these types of analyses should be preferentially performed in reference molecular diagnostic centres.

 2. Modulation of Stem Cells Differentiation and Myostatin as an approach to Counteract fibrosis in Muscle Dystrophy and Regeneration after Injury

  Science.gov (United States)

  2010-03-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD), hampers cell therapy in the muscle , and is a feasible therapeutic target. Myostatin (Mst), a...17 Figure 18 Figure 19 Figure 20 Figure 21 • Muscle lipofibrotic degeneration characterizes Duchenne muscular dystrophy (DMD), hampers cell therapy...SUBJECT TERMS Myostatin, muscle dystrophy , stem cells, myogenesis, Oct-4; Duchenne 16. SECURITY CLASSIFICATION OF: U 17. LIMITATION OF ABSTRACT

 3. Effect of sildenafil on skeletal and cardiac muscle in Becker muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Witting, Nanna; Kruuse, Christina; Nyhuus, Bo

  2014-01-01

  OBJECTIVE: Patients with Becker muscular dystrophy (BMD) and Duchenne muscular dystrophy lack neuronal nitric oxide synthase (nNOS). nNOS mediates physiological sympatholysis, thus ensuring adequate blood supply to working muscle. In mice lacking dystrophin, restoration of nNOS effects...

 4. Cardiac abnormalities in a follow-up study on carriers of Duchenne and Becker muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  van Westrum, S. M. Schade; Hoogerwaard, E. M.; Dekker, L.; Standaar, T. S.; Bakker, E.; Ippel, P. F.; Oosterwijk, J. C.; Majoor-Krakauer, D. F.; van Essen, A. J.; Leschot, N. J.; Wilde, A. A. M.; de Haan, R. J.; de Visser, M.; van der Kooi, A. J.

  Objectives: Cardiac involvement has been reported in carriers of dystrophin mutations giving rise to Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD). The progress of these abnormalities during long-term follow-up is unknown. We describe the long-term follow-up of dilated

 5. Adult patient with Becker dystrophy undergoing orthopedic surgery: an anesthesia challenge.

  Science.gov (United States)

  Parish, Masoud; Farzin, Haleh

  2018-01-01

  Muscular dystrophies are considered to be a series of neuromuscular diseases with genetic causes and are characterized by progressive muscle weakness and degeneration of the skeletal muscle. The case of an adult man with Becker dystrophy referred for repair of the patella tendon tearing and patella fracture is described. He underwent successful surgery using total intravenous anesthesia without any complications.

 6. Cardiac abnormalities in a follow-up study on carriers of Duchenne and Becker muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Schade van Westrum, S. M.; Hoogerwaard, E. M.; Dekker, L.; Standaar, T. S.; Bakker, E.; Ippel, P. F.; Oosterwijk, J. C.; Majoor-Krakauer, D. F.; van Essen, A. J.; Leschot, N. J.; Wilde, A. A. M.; de Haan, R. J.; de Visser, M.; van der Kooi, A. J.

  2011-01-01

  Objectives: Cardiac involvement has been reported in carriers of dystrophin mutations giving rise to Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD). The progress of these abnormalities during long-term follow-up is unknown. We describe the long-term follow-up of dilated

 7. A Cross-Sectional Study of School Experiences of Boys with Duchenne and Becker Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Soim, Aida; Lamb, Molly; Campbell, Kimberly; Pandya, Shree; Peay, Holly; Howard, James F., Jr.; Fox, Deborah

  2016-01-01

  The objectives of this study were to investigate types of supportive school services received and factors related to provision of these services. We conducted a cross-sectional study to describe the school experience of males with Duchenne and Becker muscular dystrophies. Study subjects were identified through the Muscular Dystrophy Surveillance,…

 8. Contractile properties are disrupted in Becker muscular dystrophy, but not in limb girdle type 2I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løkken, Nicoline; Hedermann, Gitte; Thomsen, Carsten

  2016-01-01

  We investigated whether a linear relationship between muscle strength and cross-sectional area (CSA) is preserved in calf muscles of patients with Becker muscular dystrophy (BMD, n = 14) and limb-girdle type 2I muscular dystrophy (LGMD2I, n = 11), before and after correcting for muscle fat...

 9. Best practice guidelines and recommendations on the molecular diagnosis of myotonic dystrophy types 1 and 2

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, E.J.; Kress, W.; Catalli, C.; Hertz, J.M.; Witsch-Baumgartner, M.; Buckley, M.F.; Engelen, B.G.M. van; Schwartz, M.; Scheffer, H.

  2012-01-01

  Myotonic dystrophy is an autosomal dominant, multisystem disorder that is characterized by myotonic myopathy. The symptoms and severity of myotonic dystrophy type l (DM1) ranges from severe and congenital forms, which frequently result in death because of respiratory deficiency, through to

 10. Clinical Course, Genetic Etiology, and Visual Outcome in Cone and Cone-Rod Dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Thiadens, Alberta A. H. J.; Phan, T. My Lan; Zekveld-Vroon, Renate C.; Leroy, Bart P.; van den Born, L. Ingeborgh; Hoyng, Carel B.; Klaver, Caroline C. W.; Roosing, Susanne; Pott, Jan-Willem R.; van Schooneveld, Mary J.; van Moll-Ramirez, Norka; van Genderen, Maria M.; Boon, Camiel J. F.; den Hollander, Anneke I.; Bergen, Arthur A. B.; De Baere, Elfride; Cremers, Frans P. M.; Lotery, Andrew J.

  Objective: To evaluate the clinical course, genetic etiology, and visual prognosis in patients with cone dystrophy (CD) and cone-rod dystrophy (CRD). Design: Clinic-based, longitudinal, multicenter study. Participants: Consecutive probands with CD (N = 98), CRD (N = 83), and affected relatives (N =

 11. Meeting the Assistive Technology Needs of Students with Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Heller, Kathryn Wolff; Mezei, Peter J.; Avant, Mary Jane Thompson

  2009-01-01

  Students with Duchenne muscular dystrophy (DMD) have a degenerative disease that requires ongoing changes in assistive technology (AT). The AT team needs to be knowledgeable about the disease and its progression in order to meet these students' changing needs in a timely manner. The unique needs of students with Duchenne muscular dystrophy in…

 12. Quality of life of adult men with Duchenne muscular dystrophy in the Netherlands : Implications for care

  NARCIS (Netherlands)

  Pangalila, Robert F.; Van Den Bos, Geertrudis A M; Bartels, Bart; Bergen, Michael P.; Kampelmacher, Mike J.; Stam, Henk J.; Roebroeck, Marij E.

  2015-01-01

  Objective: To assess quality of life of adults with Duchenne muscular dystrophy in the Netherlands and to identify domains and major problems influencing quality of life. Design: Cross-sectional. Subjects: Seventy-nine men aged ≥ 20 years with Duchenne muscular dystrophy. Methods: The Medical

 13. Miyoshi-type distal muscular dystrophy - Clinical spectrum in 24 Dutch patients

  NARCIS (Netherlands)

  Linssen, WHJP; Notermans, NC; VanderGraaf, Y; Wokke, JHJ; VanDoorn, PA; Howeler, CJ; Busch, HFM; DeJager, AEJ; DeVisser, M

  1997-01-01

  Miyoshi-type distal muscular dystrophy has now been found to be more frequent outside Japan than was previously thought. We studied 24 Dutch patients with Miyoshi-type distal muscular dystrophy and focused on its clinical expression and natural history, muscle CT-scans and muscle biopsy findings.

 14. Miyoshi-type distal muscular dystrophy. Clinical spectrum in 24 Dutch patients

  NARCIS (Netherlands)

  Linssen, W. H.; Notermans, N. C.; van der Graaf, Y.; Wokke, J. H.; van Doorn, P. A.; Höweler, C. J.; Busch, H. F.; de Jager, A. E.; de Visser, M.

  1997-01-01

  Miyoshi-type distal muscular dystrophy has now been found to be more frequent outside Japan than was previously thought. We studied 24 Dutch patients with Miyoshi-type distal muscular dystrophy and focused on its clinical expression and natural history, muscle CT-scans and muscle biopsy findings.

 15. Miyoshi-type distal muscular dystrophy. Clinical spectrum in 24 Dutch patients

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.J.P. Linssen (Wim); N.C. Notermans (Nicolette); Y. van der Graaf (Yolanda); J.H.J. Wokke (John); P.A. van Doorn (Pieter); C.J. Höweler (Chris); H.F.M. Busch (Herman); A.E.J. de Jager (Aeiko); M. de Visser (Marianne)

  1997-01-01

  textabstractMiyoshi-type distal muscular dystrophy has now been found to be more frequent outside Japan than was previously thought. We studied 24 Dutch patients with Miyoshi-type distal muscular dystrophy and focused on its clinical expression and natural history muscle CT-scans and muscle biopsy

 16. Clinical and molecular characterization of limb-girdle muscular dystrophy due to LAMA2 mutations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gavassini, Bruno F; Carboni, Nicola; Nielsen, Jørgen E

  2011-01-01

  In this study we describe the clinical and molecular characteristics of limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) due to LAMA2 mutations.......In this study we describe the clinical and molecular characteristics of limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) due to LAMA2 mutations....

 17. Lamin A/C mutations with lipodystrophy, cardiac abnormalities, and muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  van der Kooi, A. J.; Bonne, G.; Eymard, B.; Duboc, D.; Talim, B.; van der Valk, M.; Reiss, P.; Richard, P.; Demay, L.; Merlini, L.; Schwartz, K.; Busch, H. F. M.; de Visser, M.

  2002-01-01

  Mutations in the lamin A/C gene are found in Emery-Dreifuss muscular dystrophy, limb girdle muscular dystrophy with cardiac conduction disturbances, dilated cardiomyopathy with conduction system disease, and familial partial lipodystrophy. Cases with lamin A/C mutations presenting with lipodystrophy

 18. Case of early pelviolumeral progressive muscular dystrophy associated with marked heart affection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gor'kova, N.B.; Starykh, L.M.; Karpova, L.E.

  1991-01-01

  A case of early pelviolumeral progressive muscular dystrophy detected in childhood and associated with marked heart affection is described. Patient underwent multimodality examination, including ECG, ultrasonography, roentgenography. It is shown that patients with progressive muscular dystrophy should receive medical supervision and treatment of both neuropathologist and therapist

 19. Muscle-Eye-Brain Disease; a Rare Form of Syndromic Congenital Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gosal Gurinder S

  2011-03-01

  Full Text Available Congenital muscular dystrophy (CMD is a heterogeneous group of disorders characterized by muscular hypotonia since birth and the histologic features of muscular dystrophy. Syndromic congenital muscular dystrophies are clinically similar autosomal recessive disorders characterized by congenital muscular dystrophy, lissencephaly, and eye anomalies. We present a case of a rare form of syndromic congenital muscular dystrophy in an eight year old girl, born of first- degree consanguinity. She had: global developmental delay; a seizure disorder; hypotonia; progressive muscle contractures including bilateral symmetrical flexion contractures of hips, knees, equinus contracture and thoracolumbar scoliosis; diminished deep tendon reflexes: bilateral premature cataract; pseudophakia; and nystagmus. The patient was also highly myopic. Based on clinical features, muscle biopsy and MRI of the brain, a diagnosis of muscle- eye- brain disease was made. Identification of these patients may help to prevent this crippling disorder in the future siblings of probands by utilizing genetic counselling and mutation analysis.

 20. Corticosteroid therapy for duchenne muscular dystrophy: improvement of psychomotor function.

  Science.gov (United States)

  Sato, Yuko; Yamauchi, Akemi; Urano, Mari; Kondo, Eri; Saito, Kayoko

  2014-01-01

  Of the numerous clinical trials for Duchenne muscular dystrophy, only the corticosteroid prednisolone has shown potential for temporal improvement in motor ability. In this study, the effects of prednisolone on intellectual ability are examined in 29 cases of Duchenne muscular dystrophy because little information has been reported. And also, motor functions and cardiac functions were evaluated. The treated group was administered prednisolone (0.75 mg/kg) orally on alternate days and the compared with the untreated control group. Gene mutations were investigated. The patients were examined for intelligence quotient adequate for age, brain natriuretic peptide, creatine kinase, and manual muscle testing before treatment and after the period 6 months to 2 years. Intelligence quotient scores of the treated increased to 6.5 ± 11.9 (mean ± standard deviation) were compared with the controls 2.1 ± 4.9 (P = 0.009). Intelligence quotient scores of the patients with nonsense point mutations improved significantly (21.0 ± 7.9) more than those with deletion or duplication (1.9 ± 9.0; P = 0.015). Motor function, such as time to stand up, of those treated improved significantly and brain natriuretic peptide level was reduced to a normal level after treatment in 15 patients (73%). Our results demonstrate the effectiveness of prednisolone in improving intellectual impairment as well as in preserving motor function and brain natriuretic peptide levels. We presume that prednisolone has a read-through effect on the stop codons in the central nervous systems of Duchenne muscular dystrophy because intelligence quotient of point mutation case was improved significantly. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. Decreased Nocturnal Movements in Patients with Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Marca, Giacomo Della; Frusciante, Roberto; Dittoni, Serena; Vollono, Catello; Losurdo, Anna; Testani, Elisa; Scarano, Emanuele; Colicchio, Salvatore; Iannaccone, Elisabetta; Tonali, Pietro A.; Ricci, Enzo

  2010-01-01

  Study Objectives: Reduced mobility during sleep characterizes a variety of movement disorders and neuromuscular diseases. Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is the third most common form of muscular dystrophy in the general population, and people with FSHD have poor sleep quality. The aims of the present study were to evaluate nocturnal motor activity in patients with FSHD by means of videopolysomnography and to verify whether activity was associated with modifications in sleep structure. Methods: We enrolled 32 adult patients affected by genetically confirmed FSHD (18 women and 14 men, mean age 45.1 ± 13.4 years) and 32 matched control subjects, (18 women and 14 men, mean age 45.5 ± 11.4 years). Major body movements (MBM) were scored in videopolygraphic recordings in accordance with established criteria. An MBM index was calculated (number of MBM per hour of sleep). Results: The FSHD group showed a decrease in the MBM index (FSHD: 1.2 ± 1.1; control subjects: 2.3 ± 1.2, analysis of variance F = 13.672; p = 0.008). The sleep pattern of patients with FSHD, as compared with that of controls, was characterized by longer sleep latencies, shorter sleep durations, an increased percentage of wake during sleep, and a decreased percentage of rapid eye movement sleep. In the patient group, the MBM index was inversely correlated with severity of disease (Spearman test: r30 = −0.387; p Marca GD; Frusciante R; Dittoni S; Vollono C; Losurdo A; Testani E; Scarano E; Colicchio S; Iannaccone E; Tonali PA; Ricci E. Decreased nocturnal movements in patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy. J Clin Sleep Med 2010;6(3):276-280. PMID:20572422

 2. Epigenetic Regulators Modulate Muscle Damage in Duchenne Muscular Dystrophy Model.

  Science.gov (United States)

  Bajanca, Fernanda; Vandel, Laurence

  2017-12-21

  Histone acetyl transferases (HATs) and histone deacetylases (HDAC) control transcription during myogenesis. HDACs promote chromatin condensation, inhibiting gene transcription in muscle progenitor cells until myoblast differentiation is triggered and HDACs are released. HATs, namely CBP/p300, activate myogenic regulatory and elongation factors promoting myogenesis. HDAC inhibitors are known to improve regeneration in dystrophic muscles through follistatin upregulation. However, the potential of directly modulating HATs remains unexplored. We tested this possibility in a well-known zebrafish model of Duchenne muscular dystrophy. Interestingly, CBP/p300 transcripts were found downregulated in the absence of Dystrophin. While investigating CBP rescuing potential we observed that dystrophin-null embryos overexpressing CBP actually never show significant muscle damage, even before a first regeneration cycle could occur. We found that the pan-HDAC inhibitor trichostatin A (TSA) also prevents early muscle damage, however the single HAT CBP is as efficient even in low doses. The HAT domain of CBP is required for its full rescuing ability. Importantly, both CBP and TSA prevent early muscle damage without restoring endogenous CBP/p300 neither increasing follistatin transcripts. This suggests a new mechanism of action of epigenetic regulators protecting dystrophin-null muscle fibres from detaching, independent from the known improvement of regeneration upon damage of HDACs inhibitors. This study builds supporting evidence that epigenetic modulators may play a role in determining the severity of muscle dystrophy, controlling the ability to resist muscle damage. Determining the mode of action leading to muscle protection can potentially lead to new treatment options for muscular dystrophies in the future.

 3. Duchenne muscular dystrophy: normal ATP turnover in cultured cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fox, I.H.; Bertorini, T.; Palmieri, G.M.A.; Shefner, R.

  1986-01-01

  This paper examines ATP metabolism in cultured muscle cells and fibroblasts from patients with Duchenne dystrophy. ATP and ADP levels were the same in cultured cells from normal subjects and patients and there was no difference in ATP synthesis or degradation. The ATP synthesis was measured by the incorporation of C 14-U-adenine into aTP and ADP. although there was a significant decrease in radioactively labelled ATP after incubation with deoxyglucose in Duchenne muscle cells, there was no difference in ATP concentration of ADP metabolism

 4. Magnetic resonance imaging of children with Duchenne muscular dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiber, A.; Smith, W.L.; Franken, E.A.; Dunn, V.; Ehrhardt, J.; Ionasescu, V.; Zellweger, H.

  1987-10-01

  Eight children representing a spectrum of clinical states of biopsy-proven Duchenne muscular dystrophy (DMD) underwent magnetic resonance (MR) scans to assess the degree of muscular involvement and disease progression. Five muscle groups (neck, shoulder girdle, pelvic girdle, thigh and calf) were evaluated. In each case, involved muscles were clearly demarcated. Image estimates of disease severity by degree of muscle involvement correlated well with clinical staging. In our experience MR is useful for assessment of disease stage, selection of appropriate muscles for biopsy and planning for courses of physical and rehabilitation therapy.

 5. The pyrophosphate heart scintigram in children with progressive muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duska, F.; Nesvadba, Z.; Zdansky, P.; Novak, J.; Kubicek, J.; Kafka, P.; Vizda, J.; Mazurova, Y.; Karlova Univ., Hradec Kralove; Karlova Univ., Hradec Kralove

  1984-01-01

  A pyrophosphate heart scintigram was obtained in 16 boys with progressive muscular dystrophy Duchenne. All of them showed pathological ECG findings and high plasma levels of CK, AST, ALT and LD. In 4 patients the scintigram was distinctly positive and in further 3 it reached borderline values. The remaining 9 boys had normal scintigraphic findings. Those with a positive heart scintigram had very high plasma levels of the enzymes under study which was suggestive of current progression of the disease. There was, however, no relation between heart scintigraphy and the affliction of the skeletal muscles expressed by means of an index. (orig.) [de

 6. Progress study of the cardiac damage in Duchenne muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ZHANG Yao

  2013-05-01

  Full Text Available Duchenne muscular dystrophy (DMD is a fatal muscular disease with rapid progression in children. Most patients die of respiratory and circulatory failure before the age of 20 if there is no systematic treatment. Now the heart problem in this disease has become increasingly prominent, and is thought to be closely associated with certain dystrophin exon deletion. We would like to review the epidemiology, relevance of dystrophin, pathogenesis, clinical manifestations and pathological features, as well as early prevention and treatment of DMD.

 7. Pyrophosphate heart scintigram in children with progressive muscular dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duska, F; Nesvadba, Z; Zdansky, P; Novak, J; Kubicek, J; Kafka, P; Vizda, J; Mazurova, Y

  1984-08-01

  A pyrophosphate heart scintigram was obtained in 16 boys with progressive muscular dystrophy Duchenne. All of them showed pathological ECG findings and high plasma levels of CK, AST, ALT and LD. In 4 patients the scintigram was distinctly positive and in further 3 it reached borderline values. The remaining 9 boys had normal scintigraphic findings. Those with a positive heart scintigram had very high plasma levels of the enzymes under study which was suggestive of current progression of the disease. There was, however, no relation between heart scintigraphy and the affliction of the skeletal muscles expressed by means of an index.

 8. Risk of cancer in relatives of patients with myotonic dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, M; Diaz, L J; Gørtz, S

  2014-01-01

  BACKGROUND AND PURPOSE: Myotonic dystrophies (DM) are autosomal dominantly inherited neuromuscular disorders caused by unstable nucleotide repeat expansions. DM and cancer have been associated, but the pathogenesis behind the association remains unclear. It could relate to derived effects of the DM...... genotype in which case non-DM relatives of DM patients would not be expected to be at increased risk of cancer. To elucidate this, a population-based cohort study investigating risk of cancer in relatives of DM patients was conducted. METHODS: DM was identified using the National Danish Patient Registry...

 9. Evolution of Cellular Inclusions in Bietti's Crystalline Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Furusato, Emiko; Cameron, J Douglas; Chan, Chi-Chao

  2010-03-09

  Bietti's crystalline dystrophy (BCD) consists of small, yellow-white, glistening intraretinal crystals in the posterior pole, tapetoretinal degeneration with atrophy of the retinal pigment epithelium (RPE) and "sclerosis" of the choroid; in addition, sparking yellow crystals in the superficial marginal cornea are also found in many patients. BCD is inherited as an autosomal-recessive trait (4q35-tel) and usually has its onset in the third decade of life. This review focuses on the ultrastructure of cellular crystals and lipid inclusions of BCD.

 10. Muscle phenotype in patients with myotonic dystrophy type 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Anne Grete Kielgast; Orngreen, Mette C; Preisler, Nicolai Rasmus

  2012-01-01

  Introduction: The pathogenesis of muscle involvement in patients with myotonic dystrophy type 1 (DM1) is not well understood. In this study, we characterized the muscle phenotype in patients with confirmed DM1. Methods: In 38 patients, muscle strength was tested by hand-held dynamometry. Myotonia...... was evaluated by a handgrip test and by analyzing the decrement of the compound muscle action potential. Muscle biopsies were assessed for morphological changes and Na(+) -K(+) pump content. Results: Muscle strength correlated with a decline in Na(+) -K(+) pump content (r = 0.60, P

 11. Magnetic resonance imaging of children with Duchenne muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiber, A.; Smith, W.L.; Franken, E.A.; Dunn, V.; Ehrhardt, J.; Ionasescu, V.; Zellweger, H.

  1987-01-01

  Eight children representing a spectrum of clinical states of biopsy-proven Duchenne muscular dystrophy (DMD) underwent magnetic resonance (MR) scans to assess the degree of muscular involvement and disease progression. Five muscle groups (neck, shoulder girdle, pelvic girdle, thigh and calf) were evaluated. In each case, involved muscles were clearly demarcated. Image estimates of disease severity by degree of muscle involvement correlated well with clinical staging. In our experience MR is useful for assessment of disease stage, selection of appropriate muscles for biopsy and planning for courses of physical and rehabilitation therapy. (orig.)

 12. The Molecular Basis for TGFBIp-Related Corneal Dystrophies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenvang, Marcel Renè; Andreasen, Maria; Otzen, Daniel

  2014-01-01

  molecule. Some mutations decrease TGFBIp stability, others increase it, and there is as yet no simple link between phenotype and stability. The mutations also affect surface electrostatics, proteolytic cleavage susceptibility, oligomerization propensities and interactions with other macromolecules. We......Several forms of the familial protein aggregation disease corneal dystrophy (CD) have been linked to mutations in transforming growth factor β-induced protein (TGFBIp). More than 30 point mutations in TGFBIp lead to CD, but the mutations induce many different aggregates in the cornea, ranging from...

 13. Functional muscle ischemia in Duchenne and Becker muscular dystrophy

  OpenAIRE

  Thomas, Gail D.

  2013-01-01

  Duchenne and Becker muscular dystrophy (DMD/BMD) comprise a spectrum of devastating X-linked muscle wasting disease for which there is no treatment. DMD/BMD is caused by mutations in the gene encoding dystrophin, a cytoskeletal protein that stabilizes the muscle membrane and also targets other proteins to the sarcolemma. Among these is the muscle-specific isoform of neuronal nitric oxide synthase (nNOSµ) which binds spectrin-like repeats within dystrophin’s rod domain and the adaptor pro...

 14. Cardiac involvement in myotonic muscular dystrophy (Steinert's disease): a prospective study of 25 patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perloff, J.K.; Stevenson, W.G.; Roberts, N.K.; Cabeen, W.; Weiss, J.

  1984-01-01

  The presence, degree and frequency of disorders of cardiac conduction and rhythm and of regional or global myocardial dystrophy or myotonia have not previously been studied prospectively and systematically in the same population of patients with myotonic dystrophy. Accordingly, 25 adults with classic Steinert's disease underwent electrocardiography, 24-hour ambulatory electrocardiography, vectorcardiography, chest x-rays, echocardiography, electrophysiologic studies, and technetium-99m angiography. Clinically important cardiac manifestations of myotonic dystrophy reside in specialized tissues rather than in myocardium. Involvement is relatively specific, primarily assigned to the His-Purkinje system. The cardiac muscle disorder takes the form of dystrophy rather than myotonia, and is not selective, appearing with approximately equal distribution in all 4 chambers. Myocardial dystrophy seldom results in clinically overt ventricular failure, but may be responsible for atrial and ventricular arrhythmias. Since myotonic dystrophy is genetically transmitted, a primary biochemical defect has been proposed with complete expression of the gene toward striated muscle tissue, whether skeletal or cardiac. Specialized cardiac tissue and myocardium have close, if not identical, embryologic origins, so it is not surprising that the genetic marker affects both. Cardiac involvement is therefore an integral part of myotonic dystrophy, targeting particularly the infranodal conduction system, to a lesser extent the sinus node, and still less specifically, the myocardium

 15. Characteristics of Japanese Patients with Becker Muscular Dystrophy and Intermediate Muscular Dystrophy in a Japanese National Registry of Muscular Dystrophy (Remudy): Heterogeneity and Clinical Variation.

  Science.gov (United States)

  Mori-Yoshimura, Madoka; Mitsuhashi, Satomi; Nakamura, Harumasa; Komaki, Hirofumi; Goto, Kanako; Yonemoto, Naohiro; Takeuchi, Fumi; Hayashi, Yukiko K; Murata, Miho; Takahashi, Yuji; Nishino, Ichizo; Takeda, Shin'ichi; Kimura, En

  2018-01-01

  Obtaining an adequate number of patients to conduct a natural history study for rare diseases such as Becker muscular dystrophy (BMD) is difficult. The present study used data from Remudy, a national registry for neuromuscular diseases in Japan, to conduct a phenotypic analysis of BMD. We analyzed Remudy data of participants with dystrophinopathy. All participants who were aged 17 and older and were ambulant at age 13 were included in this study. Participants were divided into two groups: those with BMD who were ambulant at age 17, and those with intermediate muscular dystrophy (IMD) who lost ambulation by age 17. Frequent mutations were analyzed by age at ambulation, cardiopulmonary function, and genotype. For clinical comparisons, participants who were administered steroids were excluded. From July 2009 through September 2015, 192 participants had registered with Remudy. Mean participant age was 34.80±13.3 (range, 17-78) years, and 52.1% of participants were ambulant. Of the entire study population, 50.5% had cardiomyopathy and 35.9% had respiratory failure. Three participants required invasive ventilation and 30 required non-invasive ventilation. Nineteen of the 30 non-invasive ventilator users were part-time users. In total, 138 (71.9%) had BMD and 54 (28.1%) had IMD. The most frequent mutation was ex45_ex47del (36 participants). Among participants with frequent in-frame mutations, those with the ex45-49del mutation lost their ambulation earlier than those with the ex45_ex47del mutation. A total of 67 different exon deletions and duplications were identified in the study population. We clarified the clinical phenotypes of Japanese patients with BMD/IMD using data from Remudy. Our results suggest that not only IMD but also BMD are associated with risk of respiratory dysfunction.

 16. Adult patient with Becker dystrophy undergoing orthopedic surgery: an anesthesia challenge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parish M

  2018-02-01

  Full Text Available Masoud Parish, Haleh Farzin Anesthesiology Department, Tabriz University of Medical Sciences, Shohada Teaching Hospital, Tabriz, Iran Abstract: Muscular dystrophies are considered to be a series of neuromuscular diseases with genetic causes and are characterized by progressive muscle weakness and degeneration of the skeletal muscle. The case of an adult man with Becker dystrophy referred for repair of the patella tendon tearing and patella fracture is described. He underwent successful surgery using total intravenous anesthesia without any complications. Keywords: Becker dystrophy, orthopedic surgery, adult, intravenous anesthesia

 17. Anti-gravity training improves walking capacity and postural balance in patients with muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berthelsen, Martin Peter; Husu, Edith; Christensen, Sofie Bouschinger

  2014-01-01

  of their weakness. We investigated the functional effects of combined aerobic and strength training in patients with Becker and limb-girdle muscular dystrophies with knee muscle strength levels as low as 3% of normal strength. Eight patients performed 10weeks of aerobic and strength training on an anti...... affected patients with Becker and limb-girdle muscular dystrophies.......Recent studies in patients with muscular dystrophies suggest positive effects of aerobic and strength training. These studies focused training on using bicycle ergometers and conventional strength training, which precludes more severely affected patients from participating, because...

 18. Duchenne and Becker muscular dystrophy in adolescents: current perspectives.

  Science.gov (United States)

  Andrews, Jennifer G; Wahl, Richard A

  2018-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) are life-limiting and progressive neuromuscular conditions with significant comorbidities, many of which manifest during adolescence. BMD is a milder presentation of the condition and much less prevalent than DMD, making it less represented in the literature, or more severely affected individuals with BMD may be subsumed into the DMD population using clinical cutoffs. Numerous consensus documents have been published on the clinical management of DMD, the most recent of which was released in 2010. The advent of these clinical management consensus papers, particularly respiratory care, has significantly increased the life span for these individuals, and the adolescent years are now a point of transition into adult lives, rather than a period of end of life. This review outlines the literature on DMD and BMD during adolescence, focusing on clinical presentation during adolescence, impact of living with a chronic illness on adolescents, and the effect that adolescents have on their chronic illness. In addition, we describe the role that palliative-care specialists could have in improving outcomes for these individuals. The increasing proportion of individuals with DMD and BMD living into adulthood underscores the need for more research into interventions and intracacies of adolescence that can improve the social aspects of their lives.

 19. Measuring Disease Severity in Duchenne and Becker Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melinda F. Davis

  2010-10-01

  Full Text Available Medical investigations use a wide variety of outcome indicators that are often not comparable. It can be challenging to integrate results across multiple studies that do not share a common metric. Some conditions such as Duchenne and Becker muscular dystrophy have a predictable course of disease progression. Severity can be inferred from a patient's medical history. This paper describes the development of a disease severity measure using common markers of disease progression. Rasch modeling was used to estimate severity using dichotomous events that indicate disease progression. Caregivers of 34 young men with Duchenne or Becker muscular dystrophy completed structured interviews about their care and medical history. Interview questions included surgeries (tendon release, scoliosis, tracheostomy, respiratory equipment (assisted ventilation, cough assist devices, and the use of other medical equipment (e.g., braces, walkers, wheelchairs, transfer boards, hospital beds. The resulting measure had a reliability of .83. The correlation between the severity measure and the Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS was .68. Preliminary results and item calibrations are provided for the severity measure that can be estimated from caregiver reports or administrative data. DOI: 10.2458/azu_jmmss.v1i1.76

 20. Muscle MRI and functional outcome measures in Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Barp, Andrea; Bello, Luca; Caumo, Luca; Campadello, Paola; Semplicini, Claudio; Lazzarotto, Annalisa; Sorarù, Gianni; Calore, Chiara; Rampado, Alessandro; Motta, Raffaella; Stramare, Roberto; Pegoraro, Elena

  2017-11-22

  Becker muscular dystrophy (BMD) is a neuromuscular disorder allelic to Duchenne muscular dystrophy (DMD), caused by in-frame mutations in the dystrophin gene, and characterized by a clinical progression that is both milder and more heterogeneous than DMD. Muscle magnetic resonance imaging (MRI) has been proposed as biomarker of disease progression in dystrophinopathies. Correlation with clinically meaningful outcome measures such as North Star Ambulatory Assessment (NSAA) and 6 minute walk test (6MWT) is paramount for biomarker qualification. In this study, 51 molecularly confirmed BMD patients (aged 7-69 years) underwent muscle MRI and were evaluated with functional measures (NSAA and 6MWT) at the time of the MRI, and subsequently after one year. We confirmed a pattern of fatty substitution involving mainly the hip extensors and most thigh muscles. Severity of muscle fatty substitution was significantly correlated with specific DMD mutations: in particular, patients with an isolated deletion of exon 48, or deletions bordering exon 51, showed milder involvement. Fat infiltration scores correlated with baseline functional measures, and predicted changes after 1 year. We conclude that in BMD, skeletal muscle MRI not only strongly correlates with motor function, but also helps in predicting functional deterioration within a 12-month time frame.

 1. Meretoja’s Syndrome: Lattice Corneal Dystrophy, Gelsolin Type

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Casal

  2017-01-01

  Full Text Available Lattice corneal dystrophy gelsolin type was first described in 1969 by Jouko Meretoja, a Finnish ophthalmologist. It is caused by an autosomal dominant mutation in gelsolin gene resulting in unstable protein fragments and amyloid deposition in various organs. The age of onset is usually after the third decade of life and typical diagnostic triad includes progressive bilateral facial paralysis, loose skin, and lattice corneal dystrophy. We report a case of a 53-year-old female patient referred to our Department of Ophthalmology by severe dry eye and incomplete eyelid closure. She had severe bilateral facial paresis, significant orbicularis, and perioral sagging as well as hypoesthesia of extremities and was diagnosed with Meretoja’s syndrome at the age of 50, confirmed by the presence of gelsolin mutation. At our observation she had bilateral diminished tear film break-up time and Schirmer test, diffuse keratitis, corneal opacification, and neovascularization in the left eye. She was treated with preservative-free lubricants and topical cyclosporine, associated with nocturnal complete occlusion of both eyes, and underwent placement of lacrimal punctal plugs. Ocular symptoms are the first to appear and our role as ophthalmologists is essential for the diagnosis, treatment, and monitoring of ocular alterations in these patients.

 2. Drugs in development and dietary approach for Duchenne muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angelini C

  2015-08-01

  Full Text Available Corrado Angelini, Elisabetta Tasca Neuromuscular Laboratory, Fondazione San Camillo Hospital IRCCS, Venice, Italy Abstract: Therapeutic trials studying Duchenne muscular dystrophy (DMD in Europe and the USA have been done using a protocol that includes manual muscle testing and functional testing, and have shown the efficacy of steroid drugs in various doses and regimens. Further, drisapersen and eteplirsen (exon skipping drugs and ataluren (a drug to overcome stop codon mutations have achieved some clinical improvement. Cardioprotective drugs are efficacious in DMD, and eplerenone, an aldosterone inhibitor and diuretic, is now being used to treat the disease. The dietary approach should be used in wheelchair-bound DMD children in combination with respiratory assistance. The importance of some of the treatments proposed is that they might also be useful in other genetic disorders where stop codon mutations are present; moreover, it is possible that these new treatments will improve quality of life for many patients. Keywords: Duchenne muscular dystrophy, steroids, ataluren, drisapersen, eplerenone, eteplirsen

 3. Clinical-Diagnostic Features of Duchenne Muscular Dystrophy in Children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Umida T. Omonova

  2013-12-01

  Full Text Available Duchenne Muscular Dystrophy (DMD is a severe, progressive disease that affects about 1 out of every 5,000 male infants; this is the most destructive of all muscular dystrophies, which worsens rapidly. In this study, we performed a clinical analysis of 37 children with DMD. They ranged in age from 3 to 15 years, mean age being 7.8±0.48 years. The mean age at onset was 4.3±0.36 years and ranged from birth to 8 years. The biochemical examination included the determination of the serum levels of the following enzymes, AST, ALT, CPK-MM, and LDH. A genealogical analysis was conducted among 240 first-degree relatives of children with DMD. Electroneuromyography examination included registration of the biopotentials of the hand and foot muscles, measurement of the muscle response (M-wave and the late-evoked responses. The clinical-diagnostic features of DMD in children were characterized.

 4. Involvement of the central nervous system in myotonic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fukui, Ritsuko; Tobimatsu, Shozo; Kuroiwa, Yoshigoro; Iwashita, Hiroshi; Kato, Motohiro.

  1985-01-01

  In order to evaluate the central nervous system involvement in myotonic dystrophy, intelligence quotient (IQ), brain CT scan, EEG and pattern-reversal visual evoked potential (VEP) were analyzed in 10 patients with myotonic dystrophy. Impaired intelligence was observed in 9 out of 10 patients, abnormal brain CT in 7, and EEG abnormality in 7. The brain CT showed a diffuse cortical atrophy, a dilatation of the ventricles, and a periventricular lucency, mainly around the anterior horn of the lateral ventricle. The EEG findings showed a tendency toward generalized slowing of the background activity. These abnormal findings were well related to the clinical severity of MD, indicating that there is a diffuse cerebral involvement in the majority of the MD patients. VEP showed a prolonged P100 latency in 5 out of 10 patints, or 7 out of 19 eyes examined. These prolonged latency of the P100 component was considered to be due to dysfunctions of the visual pathway in the cerebral hemisphere, rather than due to cataracts and retinal dysfunctions because it was observed only in moderate and severe cases. These severe and moderate cases showed abnormalities in all four examinations. It was concluded that combination of different parameters might be useful to evaluate the central nervous system involvement in patients with MD. (author)

 5. Dystrophin in frameshift deletion patients with Becker Muscular Dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gangopadhyay, S.B.; Ray, P.N.; Worton, R.G.; Sherratt, T.G.; Heckmatt, J.Z.; Dubowitz, V.; Strong, P.N.; Miller, G. (Penn State College of Medicine, Hershey, PA (United States)); Shokeir, M. (Univ. Hospital, Saskatchewan (Canada))

  1992-09-01

  In a previous study the authors identified 14 cases with Duchenne muscular dystrophy (DMD) or its milder variant, Becker muscular dystrophy (BMD), with a deletion of exons 3-7, a deletion that would be expected to shift the translational reading frame of the mRNA and give a severe phenotype. They have examined dystrophin and its mRNA from muscle biopsies of seven cases with either mild or intermediate phenotypes. In all cases they detected slightly lower-molecular-weight dystrophin in 12%-15% abundance relative to the normal. By sequencing amplified mRNA they have found that exon 2 is spliced to exon 8, a splice that produces a frameshifted mRNA, and have found no evidence for alternate splicing that might be involved in restoration of dystrophin mRNA reading frame in the patients with a mild phenotype. Other transcriptional and posttranscriptional mechanisms such as cryptic promoter, ribosomal frameshifting, and reinitiation are suggested that might play some role in restoring the reading frame. 34 refs., 5 figs. 1 tab.

 6. Duchenne and Becker muscular dystrophy in adolescents: current perspectives

  Science.gov (United States)

  Andrews, Jennifer G; Wahl, Richard A

  2018-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) are life-limiting and progressive neuromuscular conditions with significant comorbidities, many of which manifest during adolescence. BMD is a milder presentation of the condition and much less prevalent than DMD, making it less represented in the literature, or more severely affected individuals with BMD may be subsumed into the DMD population using clinical cutoffs. Numerous consensus documents have been published on the clinical management of DMD, the most recent of which was released in 2010. The advent of these clinical management consensus papers, particularly respiratory care, has significantly increased the life span for these individuals, and the adolescent years are now a point of transition into adult lives, rather than a period of end of life. This review outlines the literature on DMD and BMD during adolescence, focusing on clinical presentation during adolescence, impact of living with a chronic illness on adolescents, and the effect that adolescents have on their chronic illness. In addition, we describe the role that palliative-care specialists could have in improving outcomes for these individuals. The increasing proportion of individuals with DMD and BMD living into adulthood underscores the need for more research into interventions and intracacies of adolescence that can improve the social aspects of their lives. PMID:29588625

 7. [Sleep and respiratory disorders in myotonic dystrophy of Steinert].

  Science.gov (United States)

  López-Esteban, P; Peraita-Adrados, R

  2000-03-01

  It has been hypothesized that hypersomnia and sleep related respiratory impairment are both central in origin in myotonic dystrophy. To describe by means of video-polysomnographic recordings the central origin of the sleep respiratory disorders. We studied 11 patients, 6 men and 5 women (mean age 42.7 years) with myotonic dystrophy. A moderate to severe ventilatory impairment of a primarily restrictive type was seen in all patients, three of them after the first episode of respiratory insufficiency. The patients were evaluated in order to determine their body mass index and presence of sleep-related complaints. Video-polysomnographic recordings (EEG, EOG, EKG, submental and tibialis anterior EMGs, respiration and Sa02) and pulmonary function tests were performed in each patient. Identical recordings were repeated in six cases, which were to undergo non-invasive bi-level ventilation (BiPAP) in order to adjust the inspiratory and expiratory pressures and the machine mode. We found slight hypopnea and apnea, predominantly of a central type, in stage 1 and REM sleep and alveolar hypoventilation in all patients. Sleep was disrupted and the efficiency index was very low. In three patients HLA typing showed a positive DQ6 haplotype. Six patients were treated with n-BiPAP. Nasal-BIPAP should be considered as an alternative in ventilatory support during sleep in these patients and video-polysomnography as a valid method of evaluating the ideal time to start treatment.

 8. Peripheral neuropathy in patients with myotonic dystrophy type 2.

  Science.gov (United States)

  Leonardis, L

  2017-05-01

  Myotonic dystrophy type 2 (dystrophia myotonica type 2-DM2) is an autosomal dominant multi-organ disorder. The involvement of the peripheral nervous system was found in 25%-45% of patients with myotonic dystrophy type 1, although limited data are available concerning polyneuropathy in patients with DM2, which was the aim of this study with a thorough presentation of the cases with peripheral neuropathy. Patients with genetically confirmed DM2 underwent motor nerve conduction studies of the median, ulnar, tibial and fibular nerves and sensory nerve conduction studies of the median (second finger), ulnar (fifth finger), radial (forearm) and sural nerves. Seventeen adult patients with DM2 participated in the study. Fifty-three percent (9/17) of our patients had abnormality of one or more attributes (latency, amplitude or conduction velocity) in two or more separate nerves. Four types of neuropathies were found: (i) predominantly axonal motor and sensory polyneuropathy, (ii) motor polyneuropathy, (iii) predominantly demyelinating motor and sensory polyneuropathy and (iv) mutilating polyneuropathy with ulcers. The most common forms are axonal motor and sensory polyneuropathy (29%) and motor neuropathy (18% of all examined patients). No correlations were found between the presence of neuropathy and age, CCTG repeats, blood glucose or HbA1C. Peripheral neuropathy is common in patients with DM2 and presents one of the multisystemic manifestations of DM2. © 2016 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 9. NMNAT1 variants cause cone and cone-rod dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Nash, Benjamin M; Symes, Richard; Goel, Himanshu; Dinger, Marcel E; Bennetts, Bruce; Grigg, John R; Jamieson, Robyn V

  2018-03-01

  Cone and cone-rod dystrophies (CD and CRD, respectively) are degenerative retinal diseases that predominantly affect the cone photoreceptors. The underlying disease gene is not known in approximately 75% of autosomal recessive cases. Variants in NMNAT1 cause a severe, early-onset retinal dystrophy called Leber congenital amaurosis (LCA). We report two patients where clinical phenotyping indicated diagnoses of CD and CRD, respectively. NMNAT1 variants were identified, with Case 1 showing an extremely rare homozygous variant c.[271G > A] p.(Glu91Lys) and Case 2 compound heterozygous variants c.[53 A > G];[769G > A] p.(Asn18Ser);(Glu257Lys). The detailed variant analysis, in combination with the observation of an associated macular atrophy phenotype, indicated that these variants were disease-causing. This report demonstrates that the variants in NMNAT1 may cause CD or CRD associated with macular atrophy. Genetic investigations of the patients with CD or CRD should include NMNAT1 in the genes examined.

 10. [Central Nervous Involvement in Patients with Fukuyama Congenital Muscular Dystrophy].

  Science.gov (United States)

  Ishigaki, Keiko

  2016-02-01

  Fukuyama congenital muscular dystrophy (FCMD), the second most common muscular dystrophy in the Japanese population, is an autosomal recessive disorder caused by mutations in the fukutin (FKTN) gene. The main features of FCMD are a combination of infantile-onset hypotonia, generalized muscle weakness, eye abnormalities and central nervous system involvement with mental retardation and seizures associated with cortical migration defects. The FKTN gene product is thought to be necessary for maintaining migrating neurons in an immature state during migration, and for supporting migration via α-dystroglycan in the central nervous system. Typical magnetic resonance imaging findings in FCMD patients are cobblestone lissencephaly and cerebellar cystic lesions. White matter abnormalities with hyperintensity on T(2)-weighted images are seen especially in younger patients and those with severe phenotypes. Most FCMD patients are mentally retarded and the level is moderate to severe, with IQs ranging from 30 to 50. In our recent study, 62% of patients developed seizures. Among them, 71% had only febrile seizures, 6% had afebrile seizures from the onset, and 22% developed afebrile seizures following febrile seizures. Most patients had seizures that were controllable with just 1 type of antiepileptic drug, but 18% had intractable seizures that must be treated with 3 medications.

 11. Vascular adrenergic receptor responses in skeletal muscle in myotonic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mechler, F.; Mastaglia, F.L.

  1981-01-01

  The pharmacological responses of vascular adrenergic receptors to intravenously administered epinephrine, phentolamine, and propranolol were assessed by measuring muscle blood flow (MBF) changes in the tibialis anterior muscle using the xenon 133 clearance technique and were compared in 8 normal subjects and 11 patients with myotonic dystrophy. In cases with advanced involvement of the muscle, the resting MBF was reduced and was not significantly altered by epinephrine before or after alpha- or beta-receptor blockade. In patients in whom the tibialis anterior muscle was normal or only minimally affected clinically, a paradoxical reduction in the epinephrine-induced increase in MBF was found after alpha blockade by phentolamine, and the epinephrine-induced MBF increase was not completely blocked by propranolol as in the normal subjects. These findings point to functional alteration in the properties of vascular adrenergic receptors in muscle in myotonic dystrophy. While this may be another manifestation of a widespread cell membrane defect in the disease, the possibility that the changes are secondary to the myotonic state cannot be excluded

 12. Understanding the impact of genetic testing for inherited retinal dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Combs, Ryan; McAllister, Marion; Payne, Katherine; Lowndes, Jo; Devery, Sophie; Webster, Andrew R; Downes, Susan M; Moore, Anthony T; Ramsden, Simon; Black, Graeme; Hall, Georgina

  2013-11-01

  The capability of genetic technologies is expanding rapidly in the field of inherited eye disease. New genetic testing approaches will deliver a step change in the ability to diagnose and extend the possibility of targeted treatments. However, evidence is lacking about the benefits of genetic testing to support service planning. Here, we report qualitative data about retinal dystrophy families' experiences of genetic testing in United Kingdom. The data were part of a wider study examining genetic eye service provision. Twenty interviewees from families in which a causative mutation had been identified by a genetic eye clinic were recruited to the study. Fourteen interviewees had chosen to have a genetic test and five had not; one was uncertain. In-depth telephone interviews were conducted allowing a thorough exploration of interviewees' views and experiences of the benefits of genetic counselling and testing. Transcripts were analysed using thematic analysis. Both affected and unaffected interviewees expressed mainly positive views about genetic testing, highlighting benefits such as diagnostic confirmation, risk information, and better preparation for the future. Negative consequences included the burden of knowledge, moral dilemmas around reproduction, and potential impact on insurance. The offer of genetic testing was often taken up, but was felt unnecessary in some cases. Interviewees in the study reported many benefits, suggesting genetic testing should be available to this patient group. The benefits and risks identified will inform future evaluation of models of service delivery. This research was part of a wider study exploring experiences of families with retinal dystrophy.

 13. Serum Creatinine Distinguishes Duchenne Muscular Dystrophy from Becker Muscular Dystrophy in Patients Aged ≤3 Years: A Retrospective Study.

  Science.gov (United States)

  Wang, Liang; Chen, Menglong; He, Ruojie; Sun, Yiming; Yang, Juan; Xiao, Lulu; Cao, Jiqing; Zhang, Huili; Zhang, Cheng

  2017-01-01

  Here, we investigated correlations between serum creatinine (SCRN) levels and clinical phenotypes of dystrophinopathy in young patients. Sixty-eight patients with dystrophinopathy at the Neuromuscular Clinic, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, were selected for this study. The diagnosis of dystrophinopathy was based on clinical manifestation, biochemical changes, and molecular analysis. Some patients underwent muscle biopsies; SCRN levels were tested when patients were ≤3 years old, and reading frame changes were analyzed. Each patient was followed up, and motor function and clinical phenotype were assessed when the same patients were ≥4 years old. Our findings indicated that in young patients, lower SCRN levels were associated with increased disease severity ( p  Becker muscular dystrophy (BMD) ( p  dystrophy (DMD) ( p  < 0.01) and were significantly higher in patients carrying in-frame mutations than in patients carrying out-of-frame mutations ( p  < 0.001). SCRN level cutoff values for identifying mild BMD [18 µmol/L; area under the curve (AUC): 0.947; p  < 0.001] and DMD (17 µmol/L; AUC: 0.837; p  < 0.001) were established. These results suggest that SCRN might be a valuable biomarker for distinguishing DMD from BMD in patients aged ≤3 years and could assist in the selection of appropriate treatment strategies.

 14. Translating golden retriever muscular dystrophy microarray findings to novel biomarkers for cardiac/skeletal muscle function in Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Galindo, Cristi L; Soslow, Jonathan H; Brinkmeyer-Langford, Candice L; Gupte, Manisha; Smith, Holly M; Sengsayadeth, Seng; Sawyer, Douglas B; Benson, D Woodrow; Kornegay, Joe N; Markham, Larry W

  2016-04-01

  In Duchenne muscular dystrophy (DMD), abnormal cardiac function is typically preceded by a decade of skeletal muscle disease. Molecular reasons for differences in onset and progression of these muscle groups are unknown. Human biomarkers are lacking. We analyzed cardiac and skeletal muscle microarrays from normal and golden retriever muscular dystrophy (GRMD) dogs (ages 6, 12, or 47+ mo) to gain insight into muscle dysfunction and to identify putative DMD biomarkers. These biomarkers were then measured using human DMD blood samples. We identified GRMD candidate genes that might contribute to the disparity between cardiac and skeletal muscle disease, focusing on brain-derived neurotropic factor (BDNF) and osteopontin (OPN/SPP1, hereafter indicated as SPP1). BDNF was elevated in cardiac muscle of younger GRMD but was unaltered in skeletal muscle, while SPP1 was increased only in GRMD skeletal muscle. In human DMD, circulating levels of BDNF were inversely correlated with ventricular function and fibrosis, while SPP1 levels correlated with skeletal muscle function. These results highlight gene expression patterns that could account for differences in cardiac and skeletal disease in GRMD. Most notably, animal model-derived data were translated to DMD and support use of BDNF and SPP1 as biomarkers for cardiac and skeletal muscle involvement, respectively.

 15. Muscular Dystrophy Surveillance Tracking and Research Network (MD STARnet): case definition in surveillance for childhood-onset Duchenne/Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Mathews, Katherine D; Cunniff, Chris; Kantamneni, Jiji R; Ciafaloni, Emma; Miller, Timothy; Matthews, Dennis; Cwik, Valerie; Druschel, Charlotte; Miller, Lisa; Meaney, F John; Sladky, John; Romitti, Paul A

  2010-09-01

  The Muscular Dystrophy Surveillance Tracking and Research Network (MD STARnet) is a multisite collaboration to determine the prevalence of childhood-onset Duchenne/Becker muscular dystrophy and to characterize health care and health outcomes in this population. MD STARnet uses medical record abstraction to identify patients with Duchenne/Becker muscular dystrophy born January 1, 1982 or later who resided in 1 of the participating sites. Critical diagnostic elements of each abstracted record are reviewed independently by >4 clinicians and assigned to 1 of 6 case definition categories (definite, probable, possible, asymptomatic, female, not Duchenne/Becker muscular dystrophy) by consensus. As of November 2009, 815 potential cases were reviewed. Of the cases included in analysis, 674 (82%) were either ''definite'' or ''probable'' Duchenne/Becker muscular dystrophy. These data reflect a change in diagnostic testing, as case assignment based on genetic testing increased from 67% in the oldest cohort (born 1982-1987) to 94% in the cohort born 2004 to 2009.

 16. Three novel serum biomarkers, miR-1, miR-133a, and miR-206 for Limb-girdle muscular dystrophy, Facioscapulohumeral muscular dystrophy, and Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Matsuzaka, Yasunari; Kishi, Soichiro; Aoki, Yoshitsugu; Komaki, Hirofumi; Oya, Yasushi; Takeda, Shin-Ichi; Hashido, Kazuo

  2014-11-01

  Muscular dystrophies are a clinically and genetically heterogeneous group of inherited myogenic disorders. In clinical tests for these diseases, creatine kinase (CK) is generally used as diagnostic blood-based biomarker. However, because CK levels can be altered by various other factors, such as vigorous exercise, etc., false positive is observed. Therefore, three microRNAs (miRNAs), miR-1, miR-133a, and miR-206, were previously reported as alternative biomarkers for duchenne muscular dystrophy (DMD). However, no alternative biomarkers have been established for the other muscular dystrophies. We, therefore, evaluated whether these miR-1, miR-133a, and miR-206 can be used as powerful biomarkers using the serum from muscular dystrophy patients including DMD, myotonic dystrophy 1 (DM1), limb-girdle muscular dystrophy (LGMD), facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD), becker muscular dystrophy (BMD), and distal myopathy with rimmed vacuoles (DMRV) by qualitative polymerase chain reaction (PCR) amplification assay. Statistical analysis indicated that all these miRNA levels in serum represented no significant differences between all muscle disorders examined in this study and controls by Bonferroni correction. However, some of these indicated significant differences without correction for testing multiple diseases (P < 0.05). The median values of miR-1 levels in the serum of patients with LGMD, FSHD, and BMD were approximately 5.5, 3.3 and 1.7 compared to that in controls, 0.68, respectively. Similarly, those of miR-133a and miR-206 levels in the serum of BMD patients were about 2.5 and 2.1 compared to those in controls, 1.03 and 1.32, respectively. Taken together, our data demonstrate that levels of miR-1, miR-133a, and miR-206 in serum of BMD and miR-1 in sera of LGMD and FSHD patients showed no significant differences compared with those of controls by Bonferroni correction. However, the results might need increase in sample sizes to evaluate these three miRNAs as

 17. Rimmed vacuoles in Becker muscular dystrophy have similar features with inclusion myopathies.

  Science.gov (United States)

  Momma, Kazunari; Noguchi, Satoru; Malicdan, May Christine V; Hayashi, Yukiko K; Minami, Narihiro; Kamakura, Keiko; Nonaka, Ikuya; Nishino, Ichizo

  2012-01-01

  Rimmed vacuoles in myofibers are thought to be due to the accumulation of autophagic vacuoles, and can be characteristic in certain myopathies with protein inclusions in myofibers. In this study, we performed a detailed clinical, molecular, and pathological characterization of Becker muscular dystrophy patients who have rimmed vacuoles in muscles. Among 65 Becker muscular dystrophy patients, we identified 12 patients who have rimmed vacuoles and 11 patients who have deletions in exons 45-48 in DMD gene. All patients having rimmed vacuoles showed milder clinical features compared to those without rimmed vacuoles. Interestingly, the rimmed vacuoles in Becker muscular dystrophy muscles seem to represent autophagic vacuoles and are also associated with polyubiquitinated protein aggregates. These findings support the notion that rimmed vacuoles can appear in Becker muscular dystrophy, and may be related to the chronic changes in muscle pathology induced by certain mutations in the DMD gene.

 18. Rimmed vacuoles in Becker muscular dystrophy have similar features with inclusion myopathies.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazunari Momma

  Full Text Available Rimmed vacuoles in myofibers are thought to be due to the accumulation of autophagic vacuoles, and can be characteristic in certain myopathies with protein inclusions in myofibers. In this study, we performed a detailed clinical, molecular, and pathological characterization of Becker muscular dystrophy patients who have rimmed vacuoles in muscles. Among 65 Becker muscular dystrophy patients, we identified 12 patients who have rimmed vacuoles and 11 patients who have deletions in exons 45-48 in DMD gene. All patients having rimmed vacuoles showed milder clinical features compared to those without rimmed vacuoles. Interestingly, the rimmed vacuoles in Becker muscular dystrophy muscles seem to represent autophagic vacuoles and are also associated with polyubiquitinated protein aggregates. These findings support the notion that rimmed vacuoles can appear in Becker muscular dystrophy, and may be related to the chronic changes in muscle pathology induced by certain mutations in the DMD gene.

 19. Defective [U-14 C] palmitic acid oxidation in Duchenne muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carroll, J.E.; Norris, B.J.; Brooke, M.H.

  1985-01-01

  Compared with normal skeletal muscle, muscle from patients with Duchenne dystrophy had decreased [U-14 C] palmitic acid oxidation. [1-14 C] palmitic acid oxidation was normal. These results may indicate a defect in intramitochondrial fatty acid oxidation

 20. Common recessive limb girdle muscular dystrophies differential diagnosis: why and how?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Cotta

  2014-09-01

  Full Text Available Limb girdle muscular dystrophies are heterogeneous autosomal hereditary neuromuscular disorders. They produce dystrophic changes on muscle biopsy and they are associated with mutations in several genes involved in muscular structure and function. Detailed clinical, laboratorial, imaging, diagnostic flowchart, photographs, tables, and illustrated diagrams are presented for the differential diagnosis of common autosomal recessive limb girdle muscular dystrophy subtypes diagnosed nowadays at one reference center in Brazil. Preoperative image studies guide muscle biopsy site selection. Muscle involvement image pattern differs depending on the limb girdle muscular dystrophy subtype. Muscle involvement is conspicuous at the posterior thigh in calpainopathy and fukutin-related proteinopathy; anterior thigh in sarcoglycanopathy; whole thigh in dysferlinopathy, and telethoninopathy. The precise differential diagnosis of limb girdle muscular dystrophies is important for genetic counseling, prognostic orientation, cardiac and respiratory management. Besides that, it may probably, in the future, provide specific genetic therapies for each subtype.

 1. Defective (U-14 C) palmitic acid oxidation in Duchenne muscular dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carroll, J.E.; Norris, B.J.; Brooke, M.H.

  1985-01-01

  Compared with normal skeletal muscle, muscle from patients with Duchenne dystrophy had decreased (U-14 C) palmitic acid oxidation. (1-14 C) palmitic acid oxidation was normal. These results may indicate a defect in intramitochondrial fatty acid oxidation.

 2. Morphology and function of the retina in children and young adults with Stargardt dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Jarc Vidmar

  2012-06-01

  Conclusions: In young patients with Stargardt dystrophy central retinal atrophy was shown by OCT and AF. The shift of fixation to the PRL was seen in all the patients. MfERG showed central cone dysfunction in all the patients.

 3. [Congenital myotonic dystrophy in a Neonatal Intensive Care Unit: case series].

  Science.gov (United States)

  Domingues, Sara; Alves Pereira, Clara; Machado, Angela; Pereira, Sandra; Machado, Leonilde; Fraga, Carla; Oliveira, Abílio; Vale, Isabel; Quelhas, Ilídio

  2014-02-01

  Steinert myotonic dystrophy is a multisystemic disease, autosomal dominant, with a wide spectrum of severity and clinical manifestations. The most severe form is one that manifests in the neonatal period, called congenital myotonic dystrophy. This condition is distinguished by overall hypotonia at birth and respiratory function compromise. Complications are frequent, mainly psychomotor development delay, growth failure, food difficulties and constipation. It is associated with a poor prognosis, with an overall mortality of up to 50% of severely affected children. We present five patients with congenital myotonic dystrophy in order to describe clinical manifestations, diagnosis, treatment and prognosis. Existing data in the literature on psychomotor development, complications and prognosis of survivors with congenital myotonic dystrophy are scarce. In our case studies, we have found significant chronic psychomotor limitations.

 4. A newly recognized autosomal dominant limb girdle muscular dystrophy with cardiac involvement

  NARCIS (Netherlands)

  van der Kooi, A. J.; Ledderhof, T. M.; de Voogt, W. G.; Res, C. J.; Bouwsma, G.; Troost, D.; Busch, H. F.; Becker, A. E.; de Visser, M.

  1996-01-01

  Sixty-five members of three families with limb girdle muscular dystrophy (LGMD) underwent neurological, cardiological, and ancillary investigations. Thirty-five individuals were diagnosed as having slowly progressive autosomal dominant LGMD. Symmetrical weakness started in the proximal lower limb

 5. Next Generation Sequencing approach to molecular diagnosis of Duchenne muscular dystrophy; identification of a novel mutation.

  Science.gov (United States)

  Ebrahimzadeh-Vesal, Reza; Teymoori, Atieh; Azimi-Nezhad, Mohsen; Hosseini, Forough Sadat

  2018-02-20

  Duchenne Muscular Dystrophy (DMD; MIM 310200) is one of the most common and severe type of hereditary muscular dystrophies. The disease is caused by mutations in the dystrophin gene. The dystrophin gene is associated with X-linked recessive Duchenne and Becker muscular dystrophy. This disease occurs almost exclusively in males. The clinical symptoms of muscle weakness usually begin at childhood. The main symptoms of this disorder are gradually muscular weakness. The affected patients have inability to standing up and walking. Death is usually due to respiratory infection or cardiomyopathy. In this article, we have reported the discovery of a new nonsense mutation that creates abnormal stop codon in the dystrophin gene. This mutation was detected using Next Generation Sequencing (NGS) technique. The subject was a 17-year-old male with muscular dystrophy that who was suspected of having DMD. He was referred to Hakim medical genetics center of Neyshabur, IRAN. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 6. Protein-carbohydrate supplements improve muscle protein balance in muscular dystrophy patients after endurance exercise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Grete; Ørngreen, Mette C; Preisler, Nicolai

  2015-01-01

  In healthy individuals, postexercise protein supplementation increases muscle protein anabolism. In patients with muscular dystrophies, aerobic exercise improves muscle function, but the effect of exercise on muscle protein balance is unknown. Therefore, we investigated 1) muscle protein balance...

 7. Factitious lymphoedema as a psychiatric condition mimicking reflex sympathetic dystrophy: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nwaejike Nnamdi

  2008-06-01

  Full Text Available Abstract Introduction Reflex sympathetic dystrophy can result in severe disability with only one in five patients able to fully resume prior activities. Therefore, it is important to diagnose this condition early and begin appropriate treatment. Factitious lymphoedema can mimic reflex sympathetic dystrophy and is caused by self-inflicted tourniquets, blows to the arm or repeated skin irritation. Patients with factitious lymphoedema have an underlying psychiatric disorder but usually present to emergency or orthopaedics departments. Factitious lymphoedema can then be misdiagnosed as reflex sympathetic dystrophy. The treatment for factitious lymphoedema is dealing with the underlying psychiatric condition. Case presentation We share our experience of treating a 33-year-old man, who presented with factitious lymphoedema, initially diagnosed as reflex sympathetic dystrophy. Conclusion Awareness of this very similar differential diagnosis allows early appropriate treatment to be administered.

 8. Congenital muscular dystrophy and severe central nervous system atrophy in two siblings

  NARCIS (Netherlands)

  Leyten, Q. H.; Barth, P. G.; Gabreëls, F. J.; Renkawek, K.; Renier, W. O.; Gabreëls-Festen, A. A.; ter Laak, H. J.; Smits, M. G.

  1995-01-01

  Severe degenerative features of the nervous system of a hitherto unknown kind, associated with a neuromuscular disorder with histopathological features of congenital muscular dystrophy, are reported in two female siblings. The clinical profile was characterized by generalized hypotonia followed by

 9. Pattern Dystrophy of the Macula in a Case of Steinert Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filipe Esteves

  2013-09-01

  Full Text Available Introduction: Myotonic dystrophies are typically associated with ocular complications like ptosis, weakness of the ocular muscle and cataracts, but also with less recognized retinal changes. Case Report: A 41-year-old female with type 1 myotonic dystrophy complained of progressive vision loss. Slit lamp examination revealed the presence of typical bilateral polychromatic cataract with posterior subcapsular component. Dilated fundus examination was remarkable for bilateral macular depigmented changes. Multimodal imaging analysis of the macula suggested the presence of a butterfly-shaped pattern dystrophy. Discussion: In cases of myotonic dystrophies it is of great relevance to analyze the presence of retinal changes that might limit the visual improvement following cataract extraction.

 10. Intermittent prednisone therapy in Duchenne muscular dystrophy : A randomized controlled trial

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakker, EAC; Fock, JM; Van Tol, M; Maurits, NM; Koopman, HM; Brouwer, OF; Van der Hoeven, JH

  Background: Prednisone treatment is used to prolong ambulation in patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD). However, since severe adverse effects often accompany prednisone treatment, it is debatable whether the benefits of prednisone treatment outweigh its adverse effects. Objectives: To

 11. Glycosaminoglycan modifications in Duchenne muscular dystrophy: specific remodeling of chondroitin sulfate/dermatan sulfate

  NARCIS (Netherlands)

  Negroni, E.; Henault, E.; Chevalier, F.; Gilbert-Sirieix, M.; Kuppevelt, T.H. van; Papy-Garcia, D.; Uzan, G.; Albanese, P.

  2014-01-01

  Widespread skeletal muscle degeneration and impaired regeneration lead to progressive muscle weakness and premature death in patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD). Dystrophic muscles are progressively replaced by nonfunctional tissue because of exhaustion of muscle precursor cells and

 12. Dystrophin quantification and clinical correlations in Becker muscular dystrophy: implications for clinical trials.

  Science.gov (United States)

  Anthony, Karen; Cirak, Sebahattin; Torelli, Silvia; Tasca, Giorgio; Feng, Lucy; Arechavala-Gomeza, Virginia; Armaroli, Annarita; Guglieri, Michela; Straathof, Chiara S; Verschuuren, Jan J; Aartsma-Rus, Annemieke; Helderman-van den Enden, Paula; Bushby, Katherine; Straub, Volker; Sewry, Caroline; Ferlini, Alessandra; Ricci, Enzo; Morgan, Jennifer E; Muntoni, Francesco

  2011-12-01

  Duchenne muscular dystrophy is caused by mutations in the DMD gene that disrupt the open reading frame and prevent the full translation of its protein product, dystrophin. Restoration of the open reading frame and dystrophin production can be achieved by exon skipping using antisense oligonucleotides targeted to splicing elements. This approach aims to transform the Duchenne muscular dystrophy phenotype to that of the milder disorder, Becker muscular dystrophy, typically caused by in-frame dystrophin deletions that allow the production of an internally deleted but partially functional dystrophin. There is ongoing debate regarding the functional properties of the different internally deleted dystrophins produced by exon skipping for different mutations; more insight would be valuable to improve and better predict the outcome of exon skipping clinical trials. To this end, we have characterized the clinical phenotype of 17 patients with Becker muscular dystrophy harbouring in-frame deletions relevant to on-going or planned exon skipping clinical trials for Duchenne muscular dystrophy and correlated it to the levels of dystrophin, and dystrophin-associated protein expression. The cohort of 17 patients, selected exclusively on the basis of their genotype, included 4 asymptomatic, 12 mild and 1 severe patient. All patients had dystrophin levels of >40% of control and significantly higher dystrophin (P = 0.013), β-dystroglycan (P = 0.025) and neuronal nitric oxide synthase (P = 0.034) expression was observed in asymptomatic individuals versus symptomatic patients with Becker muscular dystrophy. Furthermore, grouping the patients by deletion, patients with Becker muscular dystrophy with deletions with an end-point of exon 51 (the skipping of which could rescue the largest group of Duchenne muscular dystrophy deletions) showed significantly higher dystrophin levels (P = 0.034) than those with deletions ending with exon 53. This is the first quantitative study on both

 13. Disease awareness in myotonic dystrophy type 1: an observational cross-sectional study

  OpenAIRE

  Baldanzi, Sigrid; Bevilacqua, Francesca; Lorio, Rita; Volpi, Leda; Simoncini, Costanza; Petrucci, Antonio; Cosottini, Mirco; Massimetti, Gabriele; Tognoni, Gloria; Ricci, Giulia; Angelini, Corrado; Siciliano, Gabriele

  2016-01-01

  Background Myotonic dystrophy type 1 (Steinert?s disease or DM1), the most common form of autosomal dominant muscular dystrophy in adults, is a multisystem disorder, affecting skeletal muscle as well as eyes, heart, gastrointestinal tract, endocrine system, and central nervous system, finally responsible of increasing disabilities and secondary social consequences. To date, DM1-related brain involvement represents a challenging field of research. It is well known that DM1 patients frequently ...

 14. Bethlem myopathy is not allelic to limb-girdle muscular dystrophy type 1A

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Speer, M.C.; Yamaoka, L.H.; Stajich, J.; Lewis, K. [and others

  1995-08-28

  The Bethlem myopathy, an autosomal-dominant myopathy, shows a distribution of proximal muscle weakness similar to that observed in dominant limb-girdle muscular dystrophy (LGMD). Yet the Bethlem myopathy differs from most limb-girdle dystrophies in two important regards. First, the Bethlem myopathy presents with joint contractures most commonly observed at the elbows, ankles, and neck. Secondly, disease onset in the Bethlem myopathy is in early childhood, while most dominant LGMDs present with adult onset. 6 refs., 1 fig.

 15. Complementary and alternative medicine for Duchenne and Becker muscular dystrophies: characteristics of users and caregivers.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Yong; Romitti, Paul A; Conway, Kristin M; Andrews, Jennifer; Liu, Ke; Meaney, F John; Street, Natalie; Puzhankara, Soman; Druschel, Charlotte M; Matthews, Dennis J

  2014-07-01

  Complementary and alternative medicine is frequently used in the management of chronic pediatric diseases, but little is known about its use by those with Duchenne or Becker muscular dystrophy. Complementary and alternative medicine use by male patients with Duchenne or Becker muscular dystrophy and associations with characteristics of male patients and their caregivers were examined through interviews with 362 primary caregivers identified from the Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network. Overall, 272 of the 362 (75.1%) primary caregivers reported that they had used any complementary and alternative medicine for the oldest Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network male in their family. The most commonly reported therapies were from the mind-body medicine domain (61.0%) followed by those from the biologically based practice (39.2%), manipulative and body-based practice (29.3%), and whole medical system (6.9%) domains. Aquatherapy, prayer and/or blessing, special diet, and massage were the most frequently used therapies. Compared with nonusers, male patients who used any therapy were more likely to have an early onset of symptoms and use a wheel chair; their caregivers were more likely to be non-Hispanic white. Among domains, associations were observed with caregiver education and family income (mind-body medicines [excluding prayer and/or blessing only] and whole medical systems) and Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network site (biologically based practices and mind-body medicines [excluding prayer and/or blessing only]). Complementary and alternative medicine use was common in the management of Duchenne and Becker muscular dystrophies among Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network males. This widespread use suggests further study to evaluate the efficacy of integrating complementary and alternative medicine into treatment regimens for Duchenne and Becker muscular

 16. Standard Operating Procedures (SOPs) for Evaluating the Heart in Preclinical Studies of Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Duan, Dongsheng; Rafael-Fortney, Jill A; Blain, Alison; Kass, David A; McNally, Elizabeth M; Metzger, Joseph M; Spurney, Christopher F; Kinnett, Kathi

  2016-02-01

  A recent working group meeting focused on contemporary cardiac issues in Duchenne muscular dystrophy (DMD) was hosted by the National Heart, Lung, and Blood Institute in collaboration with the Parent Project Muscular Dystrophy. An outcome of this meeting was to provide freely available detailed protocols for preclinical animal studies. The goal of these protocols is to improve the quality and reproducibility of cardiac preclinical studies aimed at developing new therapeutics for the prevention and treatment of DMD cardiomyopathy.

 17. 1H and 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy of erythrocyte extracts in myotonic muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gadoth, N.; Grinblat, J.; Tel Aviv Univ.; Shvo, H.; Navon, G.

  1984-01-01

  Extracts freshly prepared from erythrocytes of patients with myotonic muscular dystrophy, their unaffected siblings, and normal control subjects were examined with both 1 H and 31 P nuclear magnetic resonance spectroscopy. A moderate variability was found in the relative amounts of various nonphosphorylated compounds among patients and control subjects; however, no significant differences were found between the groups. As for the phosphorylated compounds, the sum of ADP+ATP was found significantly elevated in the myotonic muscular dystrophy patients

 18. The Intriguing Regulators of Muscle Mass in Sarcopenia and Muscular Dystrophy

  OpenAIRE

  Sakuma, Kunihiro; Aoi, Wataru; Yamaguchi, Akihiko

  2014-01-01

  Recent advances in our understanding of the biology of muscle have led to new interest in the pharmacological treatment of muscle wasting. Loss of muscle mass and increased intramuscular fibrosis occur in both sarcopenia and muscular dystrophy. Several regulators (mammalian target of rapamycin, serum response factor, atrogin-1, myostatin, etc.) seem to modulate protein synthesis and degradation or transcription of muscle-specific genes during both sarcopenia and muscular dystrophy. This revie...

 19. Naturally Protected Muscle Phenotypes: Development of Novel Treatment Strategies for Duchenne Muscular Dystrophy

  OpenAIRE

  Dowling, Paul; Doran, Philip; Lohan, James; Culligan, Kevin; Ohlendieck, Kay

  2004-01-01

  Primary abnormalities in the dystrophin gene underlie x-linked muscular dystrophy. However, the absence of the dystrophin isoform Dp427 does not necessarily result in a severe dystrophic phenotype in all muscle groups. Distal mdx muscles, namely extraocular and toe fibres, appear to represent a protected phenotype in muscular dystrophy. Thus, a comparative analysis of affected versus naturally protected muscle cells should lead to a greater knowledge of the molecular pathogenes...

 20. Výzkum ekologické validity testu pozornosti

  OpenAIRE

  Bláhová, Lucie

  2011-01-01

  This bachelor thesis focuses on the issue of attention research, mainly from the neuropsychological point of view. It is an empirical study divided into two parts: The first theoretical part introduces the history of attention research, defines attention and presents the current theories of attention: Broadbent's Filter model, The Feature-Integration theory from Anne Treisman, David LaBerge's theory and Michael Posner's concept of attention. The second part of the work, the empirical part, is...

 1. Repair of an inguinoscrotal hernia in a patient with Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Tatulli, F; Caraglia, A; Delcuratolo, A; Cassano, S; Chetta, G S

  2017-01-01

  Inguinal hernia repairs are routinely performed as outpatient procedures in most patients, whereas a few require admission due to clinical or social peculiarities. Muscular dystrophies are inherited disorders characterized by progressive muscle wasting and weakness. In case of surgery there is no definite recommendation for either general or regional anesthesia. This contribution regards a 48 y. o. male patient diagnosed with Becker Muscular Dystrophy by muscle biopsy 10 years earlier. He had a left-sided sizable inguinoscrotal hernia with repeat episodes of incarceration. An elective mesh repair with suction drainage was accomplished under selective spinal anesthesia. The post-operative course was uneventful. A few inguinal hernia repairs require admission due to peculiarities such as extensive scrotal hernias requiring suction drainage. Muscular dystrophies are inherited disorders with no cure and no two dystrophy patients are exactly alike, therefore the health issues will be different for each individual. In case of surgery there is no definite recommendation for either general or regional anesthesia. This contribution regards the successful elective mesh repair with suction drainage of a large left-sided inguino-scrotal hernia in a 48 y. o. male patient affected by Becker muscular dystrophy by selective spinal anesthesia obtained by 10 milligrams of hyperbaric bupivacaine. Effective mesh repair with suction drainage of large inguinal hernias under spinal anesthesia can be achieved in patients affected by muscular dystrophy.

 2. Oxidative stress and pathology in muscular dystrophies: focus on protein thiol oxidation and dysferlinopathies.

  Science.gov (United States)

  Terrill, Jessica R; Radley-Crabb, Hannah G; Iwasaki, Tomohito; Lemckert, Frances A; Arthur, Peter G; Grounds, Miranda D

  2013-09-01

  The muscular dystrophies comprise more than 30 clinical disorders that are characterized by progressive skeletal muscle wasting and degeneration. Although the genetic basis for many of these disorders has been identified, the exact mechanism for pathogenesis generally remains unknown. It is considered that disturbed levels of reactive oxygen species (ROS) contribute to the pathology of many muscular dystrophies. Reactive oxygen species and oxidative stress may cause cellular damage by directly and irreversibly damaging macromolecules such as proteins, membrane lipids and DNA; another major cellular consequence of reactive oxygen species is the reversible modification of protein thiol side chains that may affect many aspects of molecular function. Irreversible oxidative damage of protein and lipids has been widely studied in Duchenne muscular dystrophy, and we have recently identified increased protein thiol oxidation in dystrophic muscles of the mdx mouse model for Duchenne muscular dystrophy. This review evaluates the role of elevated oxidative stress in Duchenne muscular dystrophy and other forms of muscular dystrophies, and presents new data that show significantly increased protein thiol oxidation and high levels of lipofuscin (a measure of cumulative oxidative damage) in dysferlin-deficient muscles of A/J mice at various ages. The significance of this elevated oxidative stress and high levels of reversible thiol oxidation, but minimal myofibre necrosis, is discussed in the context of the disease mechanism for dysferlinopathies, and compared with the situation for dystrophin-deficient mdx mice. © 2013 The Authors Journal compilation © 2013 FEBS.

 3. Epiretinal membrane: a treatable cause of visual disability in myotonic dystrophy type 1.

  Science.gov (United States)

  Kersten, Hannah M; Roxburgh, Richard H; Child, Nicholas; Polkinghorne, Philip J; Frampton, Chris; Danesh-Meyer, Helen V

  2014-01-01

  A wide range of ocular abnormalities have been documented to occur in patients with myotonic dystrophy type 1. The objectives of this study were to investigate the macular and optic nerve morphology using optical coherence tomography in patients with myotonic dystrophy type 1. A total of 30 myotonic dystrophy type 1 patients and 28 controls were recruited for participation. All participants underwent a thorough ophthalmologic examination, including spectral-domain optical coherence tomography of the macula and retinal nerve fibre layer. Images were reviewed by a retinal specialist ophthalmologist, masked to the diagnosis of the participants. Average macular thickness was significantly greater in the myotonic dystrophy group compared to controls [327.3 μm vs. 308.5 μm (p Visual acuity was reduced due to the presence of epiretinal membrane in six patient eyes and none of the control eyes. The presence of an epiretinal membrane was significantly correlated with increasing age in the patient group. We report an increased prevalence of epiretinal membrane in the myotonic dystrophy type 1 group. This may be a previously under-recognised form of visual impairment in this group. Epiretinal membranes can be treated surgically. We suggest that, in addition to a comprehensive clinical examination, optical coherence tomography examination is implemented as part of an ophthalmological assessment for the myotonic dystrophy type 1 patient with reduced visual acuity.

 4. Autonomic Dysfunction in Muscular Dystrophy: A Theoretical Framework for Muscle Reflex Involvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scott Alan Smith

  2014-02-01

  Full Text Available Muscular dystrophies are a heterogeneous group of genetically inherited disorders whose most prominent clinical feature is progressive degeneration of skeletal muscle. In several forms of the disease, the function of cardiac muscle is likewise affected. The primary defect in this group of diseases is caused by mutations in myocyte proteins important to cellular structure and/or performance. That being stated, a growing body of evidence suggests that the development of autonomic dysfunction may secondarily contribute to the generation of skeletal and cardio-myopathy in muscular dystrophy. Indeed, abnormalities in the regulation of both sympathetic and parasympathetic nerve activity have been reported in a number of muscular dystrophy variants. However, the mechanisms mediating this autonomic dysfunction remain relatively unknown. An autonomic reflex originating in skeletal muscle, the exercise pressor reflex, is known to contribute significantly to the control of sympathetic and parasympathetic activity when stimulated. Given the skeletal myopathy that develops with muscular dystrophy, it is logical to suggest that the function of this reflex might also be abnormal with the pathogenesis of disease. As such, it may contribute to or exacerbate the autonomic dysfunction that manifests. This possibility along with a basic description of exercise pressor reflex function in health and disease are reviewed. A better understanding of the mechanisms that possibly underlie autonomic dysfunction in muscular dystrophy may not only facilitate further research but could also lead to the identification of new therapeutic targets for the treatment of muscular dystrophy.

 5. Fuchs' dystrophy associated with radial keratotomy: Lamellar or perforating keratoplasty?

  Science.gov (United States)

  Rodriguez-Ausin, P; Antolin-Garcia, D; Santamaria Garcia, L; Blazquez-Fernandez, A-B

  2017-05-01

  A 70 year-old male patient with a history of radial keratotomy suffering from Fuchs' dystrophy and a cataract. The patient received a two-step surgery: lens phacoemulsification and intraocular lens implant, followed by descemet stripping automated endothelial keratoplasty in both eyes, four months later. There were no complications apart from a recurrent cystoid macular oedema in both eyes. The best corrected visual acuity was 20/40 both eyes, and the patient was satisfied. Descemet stripping automated endothelial keratoplasty may be considered as an alternative to penetrating keratoplasty in the case of endothelial dysfunction and radial keratotomy in patients with no corneal ectasia or significant stromal opacity. Copyright © 2016 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 6. Infantile neuroaxonal dystrophy: neuroradiological studies in 11 patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farina, L.; Bruzzone, M.G.; D`Incerti, L.; Savoiardo, M. [Department of Neuroradiology, Istituto Nazionale Neurologico C. Besta, Milan (Italy); Nardocci, N.; Zorzi, G. [Department of Child Neurology, Istituto Nazionale Neurologico C. Besta, Milan (Italy); Verga, L.; Morbin, M. [Department of Neuropathology, Istituto Nazionale, Neurologico C. Besta, Milan (Italy)

  1999-05-01

  We report the imaging findings in 11 patients with infantile neuroaxonal dystrophy. Ten patients underwent 15 MRI examinations; one patient had only CT. Of the ten patients who underwent MRI, eight had cerebellar atrophy and mildly increased signal from the cerebellar cortex on T2-weighted images. With T2 weighting there was slightly increased signal from the dentate nuclei in two patients and from the posterior periventricular white matter in three. We saw four patients with a thin optic chiasm. The only two brothers in the series had markedly low signal from the globus pallidus and substantia nigra on 1.5 T T2-weighted images, as seen in Hallervorden-Spatz disease (HSD). Abnormalities of the globus pallidus may be related to a protracted course of the disease. However, an overlap with HSD should be considered. (orig.) With 3 figs., 1 tab., 28 refs.

 7. Magnetic resonance imaging phenotyping of Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Faridian-Aragh, Neda; Wagner, Kathryn R; Leung, Doris G; Carrino, John A

  2014-12-01

  There is little information on magnetic resonance imaging (MRI) phenotypes of Becker muscular dystrophy (BMD). This study presents the MRI phenotyping of the upper and lower extremities of a large cohort of BMD patients. In this retrospective study, MRI images of 33 BMD subjects were evaluated for severity, distribution, and symmetry of involvement. Teres major, triceps long head, biceps brachii long head, gluteus maximus, gluteus medius, vasti, adductor longus, adductor magnus, semitendinosus, semimembranosus, and biceps femoris muscles showed the highest severity and frequency of involvement. All analyzed muscles had a high frequency of symmetric involvement. There was significant variability of involvement between muscles within some muscle groups, most notably the arm abductors, posterior arm muscles, medial thigh muscles, and lateral hip rotators. This study showed a distinctive pattern of involvement of extremity muscles in BMD subjects. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 8. Radionuclide study for cardiac lesion in Duchenne muscular dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oguni, Hirokazu; Osawa, Makiko; Shishikura, Keiko

  1985-12-01

  Tl-201 myocardial scintigraphy and radionuclide ventriculography with Tc-99m were performed in 10 patients with Duchenne muscular dystropohy (DMD) and 2 siblings with Becker muscular dystrophy (BMD). Perfusion defect especially in the left ventricular posterolateral wall (LVPLW) and cardiac apex was seen on Tl-201 imaging in 6 of the DMD patients and one of the BMD patients. For these patients, Tc-99m imaging also showed left ventricular local wall motion abnormality in 5 patients and a decreased left ventricular ejection fraction in 4 patients. These findings coincided well with fibrosis of the LVPLW found on autopsy. There were individual differences regarding the occurrence of cardiac complications. One of the BMD patients, as well as DMD patients, had also cardiac complications which have long been considered less common. (Namekawa, K.).

 9. Radionuclide study for cardiac lesion in Duchenne muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oguni, Hirokazu; Osawa, Makiko; Shishikura, Keiko

  1985-01-01

  Tl-201 myocardial scintigraphy and radionuclide ventriculography with Tc-99m were performed in 10 patients with Duchenne muscular dystropohy (DMD) and 2 siblings with Becker muscular dystrophy (BMD). Perfusion defect especially in the left ventricular posterolateral wall (LVPLW) and cardiac apex was seen on Tl-201 imaging in 6 of the DMD patients and one of the BMD patients. For these patients, Tc-99m imaging also showed left ventricular local wall motion abnormality in 5 patients and a decreased left ventricular ejection fraction in 4 patients. These findings coincided well with fibrosis of the LVPLW found on autopsy. There were individual differences regarding the occurrence of cardiac complications. One of the BMD patients, as well as DMD patients, had also cardiac complications which have long been considered less common. (Namekawa, K.)

 10. Fibrogenic Cell Plasticity Blunts Tissue Regeneration and Aggravates Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Pessina

  2015-06-01

  Full Text Available Preservation of cell identity is necessary for homeostasis of most adult tissues. This process is challenged every time a tissue undergoes regeneration after stress or injury. In the lethal Duchenne muscular dystrophy (DMD, skeletal muscle regenerative capacity declines gradually as fibrosis increases. Using genetically engineered tracing mice, we demonstrate that, in dystrophic muscle, specialized cells of muscular, endothelial, and hematopoietic origins gain plasticity toward a fibrogenic fate via a TGFβ-mediated pathway. This results in loss of cellular identity and normal function, with deleterious consequences for regeneration. Furthermore, this fibrogenic process involves acquisition of a mesenchymal progenitor multipotent status, illustrating a link between fibrogenesis and gain of progenitor cell functions. As this plasticity also was observed in DMD patients, we propose that mesenchymal transitions impair regeneration and worsen diseases with a fibrotic component.

 11. Aerobic training and postexercise protein in facioscapulohumeral muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Grete; Prahm, Kira P; Dahlqvist, Julia R

  2015-01-01

  ) and women (n = 20) with FSHD (age 19-65 years) to 2 training groups-training with protein supplement (n = 18) and training with placebo supplement (n = 13)-and a nonintervention control group (n = 10). We assessed fitness, walking speed, muscle strength, questionnaires, and daily activity levels before......%-15%], 18% [CI 10%-26%], 7% [CI 4%-11%], respectively, p physical capacity and health (Short Form-36) also improved. Muscle strength and daily activity levels did not change with training. Protein-carbohydrate supplementation did not result in further......OBJECTIVE: To investigate the effect of regular aerobic training and postexercise protein-carbohydrate supplementation in patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). METHODS: In this randomized, double-blind, placebo-controlled parallel study, we randomized untrained men (n = 21...

 12. Infantile neuroaxonal dystrophy: neuroradiological studies in 11 patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Farina, L.; Bruzzone, M.G.; D'Incerti, L.; Savoiardo, M.; Nardocci, N.; Zorzi, G.; Verga, L.; Morbin, M.

  1999-01-01

  We report the imaging findings in 11 patients with infantile neuroaxonal dystrophy. Ten patients underwent 15 MRI examinations; one patient had only CT. Of the ten patients who underwent MRI, eight had cerebellar atrophy and mildly increased signal from the cerebellar cortex on T2-weighted images. With T2 weighting there was slightly increased signal from the dentate nuclei in two patients and from the posterior periventricular white matter in three. We saw four patients with a thin optic chiasm. The only two brothers in the series had markedly low signal from the globus pallidus and substantia nigra on 1.5 T T2-weighted images, as seen in Hallervorden-Spatz disease (HSD). Abnormalities of the globus pallidus may be related to a protracted course of the disease. However, an overlap with HSD should be considered. (orig.)

 13. [Steinert myotonic dystrophy and blepharoptosis surgery: 9 case reports].

  Science.gov (United States)

  Karim, A; Schapiro, D; Morax, S

  2003-01-01

  Steinert myopathic dystrophy is a generalized, hereditary disease with bone, muscular, heart and ocular involvement. This is a retrospective study of nine patients with significant blepharoptosis due to Steinert disease, who were treated at the Adolphe de Rothschild Ophthalmology Foundation over a period of 5 years. Ptosis was symmetric and major in all cases with poor levator excursion. Severity criteria were an absence of the Bell phenomenon and diminished orbicularis tone. A frontalis suspension was performed in eight cases with intentional undercorrection. The outcome was favorable in all cases, 2 with a slight overcorrection underwent a second operation conclusion: Surgical treatment of ptosis in Steinert disease is difficult because of a risk of lagophthalmic, keratopathy due to the severity of the disease, an absence of the Bell phenomenon and ophthalmoplegia. This surgery must be undertaken with caution, most often using a frontalis suspension. Undercorrection must be systematic, with the single goal of freeing the pupil in the primary position.

 14. Yesterday, today and tomorrow of Duchenne muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cheng ZHANG

  2015-05-01

  Full Text Available The research history of Duchenne muscular dystrophy (DMD may be roughly divided into 3 phases: clinical describing (1836-1985, molecular diagnosis and exploratory therapy (1985-2020, and the pathogenesis illuminating, gene therapy or treatment against the pathogenesis (2020-. During 1836-1985, doctors described the variation of medical history, clinical signs and symptoms, pathology, biochemistry, and genetic regularity of DMD. During 1985-2020, the scientists set up molecular diagnostic methods and exploratory therapy regimens of DMD. After 2020, some gene therapies, for example, the regimens of exon skipping and reading through, may be used in clinical practice. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6731.2015.05.002

 15. Emery-Dreifuss muscular dystrophy: the most recognizable laminopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Madej-Pilarczyk

  2016-03-01

  Full Text Available Emery-Dreifuss muscular dystrophy (EDMD, a rare inherited disease, is characterized clinically by humero-peroneal muscle atrophy and weakness, multijoint contractures, spine rigidity and cardiac insufficiency with conduction defects. There are at least six types of EDMD known so far, of which five have been associated with mutations in genes encoding nuclear proteins. The majority of the EDMD cases described so far are of the emerinopathy (EDMD1 kind, with a recessive X-linked mode of inheritance, or else laminopathy (EDMD2, with an autosomal dominant mode of inheritance. In the work described here, the authors have sought to describe the history by which EDMD came to be distinguished as a separate entity, as well as the clinical and genetic characteristics of the disease, the pathophysiology of lamin-related muscular diseases and, finally, therapeutic issues, prevention and ethical aspects.

 16. Dome-shaped macula associated with Best vitelliform macular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Battaglia Parodi, Maurizio; Zucchiatti, Ilaria; Fasce, Francesco; Cascavilla, Maria Lucia; Cicinelli, Maria Vittoria; Bandello, Francesco

  2015-01-01

  Dome-shaped macula (DSM) has been described recently as an inward convexity of the macula typical of myopic eyes detectable on spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT). The authors describe a case of monolateral DSM associated with Best vitelliform macular dystrophy (VMD). Case report. A 60-year-old man already diagnosed with VMD in vitelliruptive stage underwent SD-OCT that revealed the typical vitelliform material accumulation associated in the left eye with a convex elevation of the macula. No change was registered over a 1-year follow-up. This is the first report describing a monolateral DSM associated with VMD. Dome-shaped macula could be considered as a nonspecific scleral alteration, probably due to increased scleral thickness, which can accompany many retinal disorders.

 17. Human figure drawings by children with Duchenne's muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Pope-Grattan, M M; Burnett, C N; Wolfe, C V

  1976-02-01

  Seventy-two human figure drawings by forty-three patients who had a diagnosis of Duchenne's muscular dystrophy were examined. The study includes a description of these human figure drawings according to eleven emotional indicators and according to directionality quadrants. When the human figure drawings were used as a projective tool, four personality traits of some of the children were identified: physical inadequacy, immaturity, body anxiety, and insecurity. Both the emotional indicators and the quadrant in which the figures appeared were examined in relation to stages of the disease process to see if the human figure drawings of the children might reflect more stress and anxiety at a particular stage of the disease. Suggestions for improvements and recommendations for future study are given.

 18. Clinical Manifestations and Overall Management Strategies for Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Tsuda, Takeshi

  2018-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-linked genetic disorder that causes progressive weakness and wasting of skeletal muscular and myocardium in boys due to mutation of dystrophin. The structural integrity of each individual skeletal and cardiac myocyte is significantly compromised upon physical stress due to the absence of dystrophin. The progressive destruction of systemic musculature and myocardium causes affected patients to develop multiple organ disabilities, including loss of ambulation, physical immobility, neuromuscular scoliosis, joint contracture, restrictive lung disease, obstructive sleep apnea, and cardiomyopathy. There are some central nervous system-related medical problems, as dystrophin is also expressed in the neuronal tissues. Although principal management is to mainly delay the pathological process, an enhanced understanding of underlying pathological processes has significantly improved quality of life and longevity for DMD patients. Future research in novel molecular approach is warranted to answer unanswered questions.

 19. MRI as outcome measure in facioscapulohumeral muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Grete; Dahlqvist, Julia R; Vissing, Christoffer R

  2017-01-01

  There is no effective treatment available for facioscapulohumeral muscular dystrophy type 1 (FSHD1), but emerging therapies are under way that call for a better understanding of natural history in this condition. In this prospective, longitudinal study, we used quantitative MRI to assess yearly...... disease progression in patients with FSHD1. Ambulatory patients with confirmed diagnosis of FSHD1 (25/20 men/women, age 20-75 years, FSHD score: 0-12) were tested with 359-560-day interval between tests. Using the MRI Dixon technique, muscle fat replacement was evaluated in paraspinal, thigh, and calf...... muscles. Changes were compared with those in FSHD score, muscle strength (hand-held dynamometry), 6-minute-walk-distance, 14-step-stair-test, and 5-time-sit-to-stand-test. Composite absolute fat fraction of all assessed muscles increased by 0.036 (CI 0.026-0.046, P

 20. The imaging research of myocardial damage in Duchenne muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fu Peng; Wei Lingge; Hu Jing; Huang Jianmin; Liu Xiaomei

  2011-01-01

  It is common that Duchenne muscular dystrophy (DMD) patients can suffer from cardiac damage, which performed variously. Cardiac damage in DMD often be paid no attention in early stage,since the clinical symptoms is slight. With the decline of cardiac function, the quality of life, treatment and rehabilitation training of patients will be affected significantly. Furthermore, the progress of the disease will be speeded up and the difficulty of treatment will be increased. Therefore, there will be important significance in delaying the progression of cardiac damage and prolonging the life of patients by the early diagnosis and intervention treatment of cardiac damage in DMD. For the convenience of the clinician to choose suitable imaging methods, to improve the cardiac damage in patients of DMD, imaging researches which are applied to the DMD cardiac damage are reviewed. (authors)

 1. Progress toward Gene Therapy for Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Chamberlain, Joel R; Chamberlain, Jeffrey S

  2017-05-03

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) has been a major target for gene therapy development for nearly 30 years. DMD is among the most common genetic diseases, and isolation of the defective gene (DMD, or dystrophin) was a landmark discovery, as it was the first time a human disease gene had been cloned without knowledge of the protein product. Despite tremendous obstacles, including the enormous size of the gene and the large volume of muscle tissue in the human body, efforts to devise a treatment based on gene replacement have advanced steadily through the combined efforts of dozens of labs and patient advocacy groups. Progress in the development of DMD gene therapy has been well documented in Molecular Therapy over the past 20 years and will be reviewed here to highlight prospects for success in the imminent human clinical trials planned by several groups. Copyright © 2017 The American Society of Gene and Cell Therapy. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Understanding the Process of Fibrosis in Duchenne Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yacine Kharraz

  2014-01-01

  Full Text Available Fibrosis is the aberrant deposition of extracellular matrix (ECM components during tissue healing leading to loss of its architecture and function. Fibrotic diseases are often associated with chronic pathologies and occur in a large variety of vital organs and tissues, including skeletal muscle. In human muscle, fibrosis is most readily associated with the severe muscle wasting disorder Duchenne muscular dystrophy (DMD, caused by loss of dystrophin gene function. In DMD, skeletal muscle degenerates and is infiltrated by inflammatory cells and the functions of the muscle stem cells (satellite cells become impeded and fibrogenic cells hyperproliferate and are overactivated, leading to the substitution of skeletal muscle with nonfunctional fibrotic tissue. Here, we review new developments in our understanding of the mechanisms leading to fibrosis in DMD and several recent advances towards reverting it, as potential treatments to attenuate disease progression.

 3. Tadalafil alleviates muscle ischemia in patients with Becker muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  Martin, Elizabeth A.; Barresi, Rita; Byrne, Barry J.; Tsimerinov, Evgeny I.; Scott, Bryan L.; Walker, Ashley E.; Gurudevan, Swaminatha V.; Anene, Francine; Elashoff, Robert M.; Thomas, Gail D.; Victor, Ronald G.

  2013-01-01

  Becker muscular dystrophy (BMD) is a progressive X-linked muscle wasting disease for which there is no treatment. Like Duchenne muscular dystrophy (DMD), BMD is caused by mutations in the gene encoding dystrophin, a structural cytoskeletal protein that also targets other proteins to the muscle sarcolemma. Among these is neuronal nitric oxide synthase (nNOSμ), which requires certain spectrin-like repeats in dystrophin’s rod domain and the adaptor protein α-syntrophin to be targeted to the sarcolemma. When healthy skeletal muscle is subjected to exercise, sarcolemmal nNOSμ-derived nitric oxide (NO) attenuates local α-adrenergic vasoconstriction thereby optimizing perfusion of muscle. We found previously that this protective mechanism is defective—causing functional muscle ischemia—in dystrophin-deficient muscles of the mdx mouse (a model of DMD) and of children with DMD, in whom nNOSμ is mislocalized to the cytosol instead of the sarcolemma. Here, we report that this protective mechanism also is defective in men with BMD in whom the most common dystrophin mutations disrupt sarcolemmal targeting of nNOSμ. In these men, the vasoconstrictor response, measured as a decrease in muscle oxygenation, to reflex sympathetic activation is not appropriately attenuated during exercise of the dystrophic muscles. In a randomized placebo-controlled cross-over trial, we show that functional muscle ischemia is alleviated and normal blood flow regulation fully restored in the muscles of men with BMD by boosting NO-cGMP signaling with a single dose of the drug tadalafil, a phosphodiesterase (PDE5A) inhibitor. These results further support an essential role for sarcolemmal nNOSμ in the normal modulation of sympathetic vasoconstriction in exercising human skeletal muscle and implicate the NO-cGMP pathway as a putative new target for treating BMD. PMID:23197572

 4. Current and emerging treatment strategies for Duchenne muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  Mah, Jean K

  2016-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most common form of muscular dystrophy in childhood. It is caused by mutations of the DMD gene, leading to progressive muscle weakness, loss of independent ambulation by early teens, and premature death due to cardiorespiratory complications. The diagnosis can usually be made after careful review of the history and examination of affected boys presenting with developmental delay, proximal weakness, and elevated serum creatine kinase, plus confirmation by muscle biopsy or genetic testing. Precise characterization of the DMD mutation is important for genetic counseling and individualized treatment. Current standard of care includes the use of corticosteroids to prolong ambulation and to delay the onset of secondary complications. Early use of cardioprotective agents, noninvasive positive pressure ventilation, and other supportive strategies has improved the life expectancy and health-related quality of life for many young adults with DMD. New emerging treatment includes viral-mediated microdystrophin gene replacement, exon skipping to restore the reading frame, and nonsense suppression therapy to allow translation and production of a modified dystrophin protein. Other potential therapeutic targets involve upregulation of compensatory proteins, reduction of the inflammatory cascade, and enhancement of muscle regeneration. So far, data from DMD clinical trials have shown limited success in delaying disease progression; unforeseen obstacles included immune response against the generated mini-dystrophin, inconsistent evidence of dystrophin production in muscle biopsies, and failure to demonstrate a significant improvement in the primary outcome measure, as defined by the 6-minute walk test in some studies. The long-term safety and efficacy of emerging treatments will depend on the selection of appropriate clinical end points and sensitive biomarkers to detect meaningful changes in disease progression. Correction of the underlying

 5. Dysphagia in Duchenne muscular dystrophy: practical recommendations to guide management.

  Science.gov (United States)

  Toussaint, Michel; Davidson, Zoe; Bouvoie, Veronique; Evenepoel, Nathalie; Haan, Jurn; Soudon, Philippe

  2016-10-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a rapidly progressive neuromuscular disorder causing weakness of the skeletal, respiratory, cardiac and oropharyngeal muscles with up to one third of young men reporting difficulty swallowing (dysphagia). Recent studies on dysphagia in DMD clarify the pathophysiology of swallowing disorders and offer new tools for its assessment but little guidance is available for its management. This paper aims to provide a step-by-step algorithm to facilitate clinical decisions regarding dysphagia management in this patient population. This algorithm is based on 30 years of clinical experience with DMD in a specialised Centre for Neuromuscular Disorders (Inkendaal Rehabilitation Hospital, Belgium) and is supported by literature where available. Dysphagia can worsen the condition of ageing patients with DMD. Apart from the difficulties of chewing and oral fragmentation of the food bolus, dysphagia is rather a consequence of an impairment in the pharyngeal phase of swallowing. By contrast with central neurologic disorders, dysphagia in DMD accompanies solid rather than liquid intake. Symptoms of dysphagia may not be clinically evident; however laryngeal food penetration, accumulation of food residue in the pharynx and/or true laryngeal food aspiration may occur. The prevalence of these issues in DMD is likely underestimated. There is little guidance available for clinicians to manage dysphagia and improve feeding for young men with DMD. This report aims to provide a clinical algorithm to facilitate the diagnosis of dysphagia, to identify the symptoms and to propose practical recommendations to treat dysphagia in the adult DMD population. Implications for Rehabilitation Little guidance is available for the management of dysphagia in Duchenne dystrophy. Food can penetrate the vestibule, accumulate as residue or cause aspiration. We propose recommendations and an algorithm to guide management of dysphagia. Penetration/residue accumulation

 6. Glycomic analyses of mouse models of congenital muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Stalnaker, Stephanie H; Aoki, Kazuhiro; Lim, Jae-Min; Porterfield, Mindy; Liu, Mian; Satz, Jakob S; Buskirk, Sean; Xiong, Yufang; Zhang, Peng; Campbell, Kevin P; Hu, Huaiyu; Live, David; Tiemeyer, Michael; Wells, Lance

  2011-06-17

  Dystroglycanopathies are a subset of congenital muscular dystrophies wherein α-dystroglycan (α-DG) is hypoglycosylated. α-DG is an extensively O-glycosylated extracellular matrix-binding protein and a key component of the dystrophin-glycoprotein complex. Previous studies have shown α-DG to be post-translationally modified by both O-GalNAc- and O-mannose-initiated glycan structures. Mutations in defined or putative glycosyltransferase genes involved in O-mannosylation are associated with a loss of ligand-binding activity of α-DG and are causal for various forms of congenital muscular dystrophy. In this study, we sought to perform glycomic analysis on brain O-linked glycan structures released from proteins of three different knock-out mouse models associated with O-mannosylation (POMGnT1, LARGE (Myd), and DAG1(-/-)). Using mass spectrometry approaches, we were able to identify nine O-mannose-initiated and 25 O-GalNAc-initiated glycan structures in wild-type littermate control mouse brains. Through our analysis, we were able to confirm that POMGnT1 is essential for the extension of all observed O-mannose glycan structures with β1,2-linked GlcNAc. Loss of LARGE expression in the Myd mouse had no observable effect on the O-mannose-initiated glycan structures characterized here. Interestingly, we also determined that similar amounts of O-mannose-initiated glycan structures are present on brain proteins from α-DG-lacking mice (DAG1) compared with wild-type mice, indicating that there must be additional proteins that are O-mannosylated in the mammalian brain. Our findings illustrate that classical β1,2-elongation and β1,6-GlcNAc branching of O-mannose glycan structures are dependent upon the POMGnT1 enzyme and that O-mannosylation is not limited solely to α-DG in the brain.

 7. Neuroimaging study of Fukuyama type congenital muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murasugi, Hiroko

  1992-01-01

  Fukuyama type congenital muscular dystrophy (FCMD) has been attracting attention in recent years because of its brain malformation and progressive muscular dystrophy. The intravitam recognition of brain malformation has been remarkably enhanced by the advent of noninvasive neuroimaging techniques such as CT and MRI. In this study, 87 cranial CT scans and 22 MRIs of the brain, carried out on 60 patients with FCMD, were systematically surveyed, and the correlation between neuroradiological findings and clinical disabilities, and, in two autopsy cases, neuropathological findings was evaluated. Four cases of lissencephalic, 29 of pachygyric, and one of polymicrogyric (suspected) brain surface, and 2 normal brain surfaces were recognized. The patients with lissencephalic brain surface were compared using Dobyns' criteria. Grading of pachygyria was judged as bilateral II in 52% of cases and bilateral I in 48%. The surface of the occipital lobe could not be confirmed with either CT or MRI. Polymicrogyria was suspected using MRI but could not confirmed with CT. Five caces of lissencephaly had never learned any meaningful words and all but one were bedridden because of poor head control. The abilities of patients were better when the grading of pachygyria was milder. Mental disability and peak motor function correlate more closely with the degree and extent of brain malformation than with muscle degeneration. The decrease in radiodensity in the white matter was remarkable in 12 out of 19 cases (63%), and was usually bilaterally symmetrical. An increase in radiodensity in the white matter with age was observed in 3 patients. The rate of myelination was slower than normal in 3 out of the 6 cases. (author)

 8. Neuroimaging study of Fukuyama type congenital muscular dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Murasugi, Hiroko (Tokyo Women' s Medical Coll. (Japan))

  1992-11-01

  Fukuyama type congenital muscular dystrophy (FCMD) has been attracting attention in recent years because of its brain malformation and progressive muscular dystrophy. The intravitam recognition of brain malformation has been remarkably enhanced by the advent of noninvasive neuroimaging techniques such as CT and MRI. In this study, 87 cranial CT scans and 22 MRIs of the brain, carried out on 60 patients with FCMD, were systematically surveyed, and the correlation between neuroradiological findings and clinical disabilities, and, in two autopsy cases, neuropathological findings was evaluated. Four cases of lissencephalic, 29 of pachygyric, and one of polymicrogyric (suspected) brain surface, and 2 normal brain surfaces were recognized. The patients with lissencephalic brain surface were compared using Dobyns' criteria. Grading of pachygyria was judged as bilateral II in 52% of cases and bilateral I in 48%. The surface of the occipital lobe could not be confirmed with either CT or MRI. Polymicrogyria was suspected using MRI but could not confirmed with CT. Five caces of lissencephaly had never learned any meaningful words and all but one were bedridden because of poor head control. The abilities of patients were better when the grading of pachygyria was milder. Mental disability and peak motor function correlate more closely with the degree and extent of brain malformation than with muscle degeneration. The decrease in radiodensity in the white matter was remarkable in 12 out of 19 cases (63%), and was usually bilaterally symmetrical. An increase in radiodensity in the white matter with age was observed in 3 patients. The rate of myelination was slower than normal in 3 out of the 6 cases. (author).

 9. Fukuyama type congenital muscular dystrophy with unusual features

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mori, Hideo; Oguni, Hirokazu; Osawa, Makiko; Suzuki, Haruko; Fukuyama, Yukio

  1980-01-01

  The Fukuyama type congenital muscular dystrophy (F-CMD) has been generally recognized as a well delineated subgroup of progressive muscular dystrophy (PMD) with uniform clinical, pathological, and genetic features. However, there are still debate to be solved as to the etiology of the condition, because several neuropathological findings found in F-CMD brain allowed some investigators to hypothesize the intrauterine infection to be a primary causation. The authors reported here two families with two affected siblings in each. In the pedigree A, consanguineous parents produced two sisters, Case 1 (3-year-old) and Case 2 (14-month-old). Two patients in the pedigree B, the products of non-consanguineous parents, Case 3 (4-month-old male) and his elder sister already decreased, were affected with F-CMD and infantile spasms. In all cases, generalized weakness and hypotonia had been remarkable since their early infancy, and muscle atrophy, myopathic facies multiple joint contractures and mental dullness became evident gradually. The above-mentioned clinical features as well as laboratory findings including elevated serum CPK and myogenic EMG were compatible with those of typical F-CMD. However, they were characterized by the following three unusual features. 1. Muscle biopsy: In addition to an overwhelming myogenic change, there was a distinct inflammatory cell infiltration in all cases, and scattered small groups of atrophic fibers were present in Case 2. 2. Brain CT scanning: A symmetrical and extensive low density area was observed in the cerebral white matter in all cases. 3. A favorable response to prednisolone therapy was noted in all cases. (author)

 10. Prevalence and correlates of apathy in myotonic dystrophy type 1.

  Science.gov (United States)

  Gallais, Benjamin; Montreuil, Michèle; Gargiulo, Marcela; Eymard, Bruno; Gagnon, Cynthia; Laberge, Luc

  2015-08-22

  Apathy in DM1 has long been acknowledged in clinical practice. However, a major drawback is that the concept has been only sparsely explored in previous specific studies. This study aimed to determine the prevalence of apathy in myotonic dystrophy (DM1), to compare it with facioscapulohumeral dystrophy (FSHD) patients and normal healthy controls, and explore its relationship to psychopathological features and cognitive function. Levels of apathy in 38 DM1 patients with adult phenotypes were compared with 19 patients with FSHD and 20 matched controls. Patient participants were consecutively recruited, regarding their interdisciplinary annual evaluation at the neuromuscular pathology reference center (Institute of Myology, Paris, France), within an 18-month period. Additional measurements included motor disability, fatigue, depression, anxiety, and cognitive abilities. Inter-group comparisons were performed using non-parametric Kruskal-Wallis tests and Mann-Whitney U Tests. Intra-group comparisons were carried out with the Wilcoxon Signed rank and Friedman tests. Also, Spearman's correlations were used to assess the strength of linear relationships between pairs of variables. The significance level was set at 0.05. Global score of apathy was significantly higher in DM1 patients than in FSHD patients (p fatigue, depression, and anxiety. Apathy is a frequent symptom in DM1 (almost 40 %). It is more prevalent than in a similarly disabled group of patients with FSHD and in controls. Results also show that apathy in DM1 is independent of the psychopathological domain, fatigue, age, and motor disability, but associated to general cognitive status. These results altogether could suggest a central cause for apathy in DM1 rather than an adjustment process to cope with the progressive and debilitating nature of the disease. Data emphasize the importance to evaluate this symptom in routine clinical management of DM1 patients.

 11. Tadalafil alleviates muscle ischemia in patients with Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Martin, Elizabeth A; Barresi, Rita; Byrne, Barry J; Tsimerinov, Evgeny I; Scott, Bryan L; Walker, Ashley E; Gurudevan, Swaminatha V; Anene, Francine; Elashoff, Robert M; Thomas, Gail D; Victor, Ronald G

  2012-11-28

  Becker muscular dystrophy (BMD) is a progressive X-linked muscle wasting disease for which there is no treatment. Like Duchenne muscular dystrophy (DMD), BMD is caused by mutations in the gene encoding dystrophin, a structural cytoskeletal protein that also targets other proteins to the muscle sarcolemma. Among these is neuronal nitric oxide synthase (nNOSμ), which requires certain spectrin-like repeats in dystrophin's rod domain and the adaptor protein α-syntrophin to be targeted to the sarcolemma. When healthy skeletal muscle is subjected to exercise, sarcolemmal nNOSμ-derived NO attenuates local α-adrenergic vasoconstriction, thereby optimizing perfusion of muscle. We found previously that this protective mechanism is defective-causing functional muscle ischemia-in dystrophin-deficient muscles of the mdx mouse (a model of DMD) and of children with DMD, in whom nNOSμ is mislocalized to the cytosol instead of the sarcolemma. We report that this protective mechanism also is defective in men with BMD in whom the most common dystrophin mutations disrupt sarcolemmal targeting of nNOSμ. In these men, the vasoconstrictor response, measured as a decrease in muscle oxygenation, to reflex sympathetic activation is not appropriately attenuated during exercise of the dystrophic muscles. In a randomized placebo-controlled crossover trial, we show that functional muscle ischemia is alleviated and normal blood flow regulation is fully restored in the muscles of men with BMD by boosting NO-cGMP (guanosine 3',5'-monophosphate) signaling with a single dose of the drug tadalafil, a phosphodiesterase 5A inhibitor. These results further support an essential role for sarcolemmal nNOSμ in the normal modulation of sympathetic vasoconstriction in exercising human skeletal muscle and implicate the NO-cGMP pathway as a putative new target for treating BMD.

 12. Intraocular pressure, corneal thickness, and corneal hysteresis in Steinert's myotonic dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Alexandre de A. Garcia Filho

  2011-06-01

  Full Text Available PURPOSE: Low intraocular pressure (IOP measured by Goldmann applanation tonometry (GAT is one of the ocular manifestations of Steinert's myotonic dystrophy. The goal of this study was to evaluate the corneal-compensated IOP as well as corneal properties (central corneal thickness and corneal hysteresis in patients with myotonic dystrophy. METHODS: A total of 12 eyes of 6 patients with Steinert's myotonic dystrophy (dystrophy group and 12 eyes of 6 age-, race-, and gender-matched healthy volunteers (control group were included in the study. GAT, Dynamic Contour Tonometry (DCT-Pascal and Ocular Response Analyzer (ORA were used to assess the IOP. Central corneal thickness was obtained by ultrasound pachymetry, and corneal hysteresis was analyzed using the ORA device. In light of the multiplicity of tests performed, the significance level was set at 0.01 rather than 0.05. RESULTS: The mean (standard deviation [SD] GAT, DCT, and corneal-compensated ORA IOP in the dystrophy group were 5.4 (1.4 mmHg, 9.7 (1.5 mmHg, and 10.1 (2.6 mmHg, respectively. The mean (SD GAT, DCT, and corneal-compensated ORA IOP in the control group was 12.6 (2.9 mmHg, 15.5 (2.7 mmHg, and 15.8 (3.4 mmHg, respectively. There were significant differences in IOP values between dystrophy and control groups obtained by GAT (mean, -7.2 mmHg; 99% confidence interval [CI], -10.5 to -3.9 mmHg; P<0.001, DCT (mean, -5.9 mmHg; 99% CI, -8.9 to -2.8 mmHg; P<0.001, and corneal-compensated ORA measurements (mean, -5.7 mmHg; 99% CI, -10.4 to -1.0 mmHg; P=0.003. The mean (SD central corneal thickness was similar in the dystrophy (542 [31] µm and control (537 [11] µm groups (P=0.65. The mean (SD corneal hysteresis in the dystrophy and control groups were 11.2 (1.5 mmHg and 9.7 (1.2 mmHg, respectively (P=0.04. CONCLUSIONS: Patients with Steinert's myotonic dystrophy showed lower Goldmann and corneal-compensated IOP in comparison with healthy individuals. Since central corneal thickness and

 13. Identification of a gene expression core signature for Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) via integrative analysis reveals novel potential compounds for treatment

  KAUST Repository

  Ichim-Moreno, Norú ; Aranda, Manuel; Voolstra, Christian R.

  2010-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a recessive X-linked form of muscular dystrophy and one of the most prevalent genetic disorders of childhood. DMD is characterized by rapid progression of muscle degeneration, and ultimately death. Currently

 14. Serum Creatinine Distinguishes Duchenne Muscular Dystrophy from Becker Muscular Dystrophy in Patients Aged ≤3 Years: A Retrospective Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liang Wang

  2017-05-01

  Full Text Available Here, we investigated correlations between serum creatinine (SCRN levels and clinical phenotypes of dystrophinopathy in young patients. Sixty-eight patients with dystrophinopathy at the Neuromuscular Clinic, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, were selected for this study. The diagnosis of dystrophinopathy was based on clinical manifestation, biochemical changes, and molecular analysis. Some patients underwent muscle biopsies; SCRN levels were tested when patients were ≤3 years old, and reading frame changes were analyzed. Each patient was followed up, and motor function and clinical phenotype were assessed when the same patients were ≥4 years old. Our findings indicated that in young patients, lower SCRN levels were associated with increased disease severity (p < 0.01 and that SCRN levels were the highest in patients exhibiting mild Becker muscular dystrophy (BMD (p < 0.001 and the lowest in patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD (p < 0.01 and were significantly higher in patients carrying in-frame mutations than in patients carrying out-of-frame mutations (p < 0.001. SCRN level cutoff values for identifying mild BMD [18 µmol/L; area under the curve (AUC: 0.947; p < 0.001] and DMD (17 µmol/L; AUC: 0.837; p < 0.001 were established. These results suggest that SCRN might be a valuable biomarker for distinguishing DMD from BMD in patients aged ≤3 years and could assist in the selection of appropriate treatment strategies.

 15. Fat embolism after fractures in Duchenne muscular dystrophy: an underdiagnosed complication? A systematic review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feder D

  2017-10-01

  Full Text Available David Feder,1 Miriam Eva Koch,1 Beniamino Palmieri,2 Fernando Luiz Affonso Fonseca,1 Alzira Alves de Siqueira Carvalho3 1Pharmacology Department, Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, São Paulo, Brazil; 2Department of General Surgery and Surgical Specialties, University of Modena and Reggio Emilia Medical School, Surgical Clinic, Modena, Italy; 3Neuroscience Department, Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, São Paulo, Brazil Abstract: Duchenne muscular dystrophy is the most frequent lethal genetic disease. Several clinical trials have established both the beneficial effect of steroids in Duchenne muscular dystrophy and the well-known risk of side effects associated with their daily use. For many years it has been known that steroids associated with ambulation loss lead to obesity and also damage the bone structure resulting in the bone density reduction and increased incidence of bone fractures and fat embolism syndrome, an underdiagnosed complication after fractures. Fat embolism syndrome is characterized by consciousness disturbance, respiratory failure and skin rashes. The use of steroids in Duchenne muscular dystrophy may result in vertebral fractures, even without previous trauma. Approximately 25% of patients with Duchenne muscular dystrophy have a long bone fracture, and 1% to 22% of fractures have a chance to develop fat embolism syndrome. As the patients with Duchenne muscular dystrophy have progressive cardiac and respiratory muscle dysfunction, the fat embolism may be unnoticed clinically and may result in increased risk of death and major complications. Different treatments and prevention measures of fat embolism have been proposed; however, so far, there is no efficient therapy. The prevention, early diagnosis and adequate symptomatic treatment are of paramount importance. The fat embolism syndrome should always be considered in patients with Duchenne muscular dystrophy presenting with fractures, or an unexplained and

 16. Impact of three genetic musculoskeletal diseases: a comparative synthesis of achondroplasia, Duchenne muscular dystrophy and osteogenesis imperfecta.

  Science.gov (United States)

  Dogba, Maman Joyce; Rauch, Frank; Douglas, Erin; Bedos, Christophe

  2014-10-25

  Achondroplasia, Duchenne muscular dystrophy, and osteogenesis imperfecta are among the most frequent rare genetic disorders affecting the musculoskeletal system in children. Rare genetic disorders are severely disabling and can have substantial impacts on families, children, and on healthcare systems. This literature review aims to classify, summarize and compare these non-medical impacts of achondroplasia, Duchenne muscular dystrophy and osteogenesis imperfecta.

 17. Physical Activity in Boys With Duchenne Muscular Dystrophy Is Lower and Less Demanding Compared to Healthy Boys

  NARCIS (Netherlands)

  Heutinck, L.B.; Kampen, N. van; Jansen, M.; Groot, I.J.M. de

  2017-01-01

  This study describes the amount of physical activity and perception of physical activity in boys with Duchenne muscular dystrophy (DMD) compared to healthy boys. A questionnaire described 6 domains of physical activity. Four Duchenne muscular dystrophy subgroups were made: early and late ambulatory,

 18. The analysis of the clinical and tool parameters characterizing a cardiomyopathyat various forms of the progressing muscular dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poverennova I.E.

  2017-03-01

  Full Text Available Purpose: studying of clinical and tool characteristics of cardiomyopathies at various forms of the progressing muscular dystrophies. Material and methods. There had been 103 patients with hereditary forms of the progressing muscular dystrophies examined, among which 35 persons were with Duchenne muscular dystrophy, 28 with an atrophic myo-tonia, and 40 with a limb girdle dystrophy is conducted. Assessment of clinical and tool features of cardiomyopathies at these types of the hereditary progressing muscular dystrophies had been carried out. Results. In the group of patients with diffusion damage of a myocardium in the form of dystrophic violations had been revealed. Existence of a negative tooth of T in some assignments and lengthenings of an interval of QT is noted. With a dystrophic myotonia violation of a warm rhythm occurred at patients by 87 times more often than in the group of comparison. Violation of a rhythm of heart in group of patients with a limb girdle dystrophy came to light 91 times more often in reference to the group of comparison. Conclusion. Violations in a cardiovascular system at Duchenne muscular dystrophy are preferentially diffusion changes in a myocardium. At a dystrophic myotonia and a limb girdle dystrophy cardial violations concern mainly excitability and the conductivity of heart which are the main reason of developing of this disease at these patients.

 19. Physical training in boys with Duchenne Muscular Dystrophy: the protocol of the No Use is Disuse study.

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.; Groot, I.J.M. de; Alfen, N. van; Geurts, A.C.H.

  2010-01-01

  BACKGROUND: "Use it or lose it" is a well known saying which is applicable to boys with Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). Besides the direct effects of the muscular dystrophy, the increasing effort to perform activities, the fear of falling and the use of personal aids indirectly impair leg and arm

 20. Fighting against disuse of the masticatory system in duchenne muscular dystrophy : A pilot study using chewing gum

  NARCIS (Netherlands)

  Van Bruggen, H. Willemijn; Van Den Engel-Hoek, Lenie; Steenks, Michel H.; Van Der Bilt, Andries; Bronkhorst, Ewald M.; Creugers, Nico H J; De Groot, Imelda J M; Kalaykova, Stanimira I.

  2015-01-01

  Duchenne muscular dystrophy patients report masticatory problems. The aim was to determine the efficacy of mastication training in Duchenne muscular dystrophy using chewing gum for 4 weeks. In all, 17 patients and 17 healthy age-matched males participated. The masticatory performance was assessed

 1. Ultrastructural and ERG findings in progressive rod-cone dystrophy in a litter of Labrador retrievers.

  Science.gov (United States)

  Raitta, C; Kommonen, B; Ulshafer, R; Karhunen, U

  1991-02-01

  Early ultrastructural findings of a progressive photoreceptor dystrophy and corresponding ERG findings are reported in 3 Labrador Retrievers from a litter of 7 pups bred from 2 dogs clinically and electroretinographically affected with generalized progressive retinal dystrophy. The pups were euthanized at 5, 11 and 15 months post partum. The most prominent ultrastructural finding was photoreceptor dystrophy. At 5 months the outer nuclear layer (ONL) consisted of 8-10 layers and seemed reduced in thickness, pyknotic nuclei were seen in this layer. The receptor outer segments (OS) were short and swollen. Some disorientation of OS discs occurred. In the 11-months specimen 7-8 ONL layers were identified. Overall thinning of the neuro-retina had occurred and fewer receptors compared to the 5-months specimen were present. By 15 months the ONL was further reduced to about 4 layers. Enlarged internuclear spaces were present in the ONL as well as around inner segments (IS). Phagocytic cells were frequent among remains of OS. The pigment epithelium appeared normal. The dark adapted ERG b-wave amplitudes and photopic 30 Hz flicker responses were low in comparison to controls of the same breed, and decreased with age. The condition represents a progressive rod-cone dystrophy which shares similarities with primary receptor dystrophy in man such as retinitis pigmentosa.

 2. Disparities in the diagnostic process of Duchenne and Becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Holtzer, Caleb; Meaney, F John; Andrews, Jennifer; Ciafaloni, Emma; Fox, Deborah J; James, Katherine A; Lu, Zhenqiang; Miller, Lisa; Pandya, Shree; Ouyang, Lijing; Cunniff, Christopher

  2011-11-01

  To determine whether sociodemographic factors are associated with delays at specific steps in the diagnostic process of Duchenne and Becker muscular dystrophy. We examined abstracted medical records for 540 males from population-based surveillance sites in Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, and western New York. We used linear regressions to model the association of three sociodemographic characteristics with age at initial medical evaluation, first creatine kinase measurement, and earliest DNA analysis while controlling for changes in the diagnostic process over time. The analytical dataset included 375 males with information on family history of Duchenne and Becker muscular dystrophy, neighborhood poverty levels, and race/ethnicity. Black and Hispanic race/ethnicity predicted older ages at initial evaluation, creatine kinase measurement, and DNA testing (P Becker muscular dystrophy predicted younger ages at initial evaluation, creatine kinase measurement and DNA testing (P Becker muscular dystrophy are evident even after adjustment for family history of Duchenne and Becker muscular dystrophy and changes in the diagnostic process over time. Black and Hispanic children are initially evaluated at older ages than white children, and the gap widens at later steps in the diagnostic process.

 3. Trends with corticosteroid use in males with Duchenne muscular dystrophy born 1982-2001.

  Science.gov (United States)

  Fox, Deborah J; Kumar, Anil; West, Nancy A; DiRienzo, A Gregory; James, Katherine A; Oleszek, Joyce

  2015-01-01

  This study examines trends in corticosteroid use for males with Duchenne muscular dystrophy by birth year, race/ethnicity, and knowledge of Duchenne muscular dystrophy family history. Firstborn males (n = 521) selected from a population-based surveillance system of Duchenne muscular dystrophy were analyzed using Kaplan Meier and regression methods. Comparing males born 1982 to 1986 with males born 1997 to 2001, steroid use increased from 54% to 72% and mean age at steroid initiation decreased from 8.2 to 7.1 years. Hispanics and non-Hispanic Black males used steroids less frequently and delayed initiation compared to white males. Compared to males without a Duchenne muscular dystrophy family history, males with known family history were half as likely to use steroids. Duration of steroid use increased over time and age at initiation decreased. Racial/ethnic disparities exist for steroid use and should be addressed to improve outcome and quality of life for boys with Duchenne muscular dystrophy. © The Author(s) 2014.

 4. Vibration therapy tolerated in children with Duchenne muscular dystrophy: a pilot study.

  Science.gov (United States)

  Myers, Kenneth A; Ramage, Barbara; Khan, Aneal; Mah, Jean K

  2014-07-01

  Duchenne muscular dystrophy is an X-linked recessive muscular dystrophy. Clinical management primarily involves rehabilitation strategies aimed at preserving functional mobility as long as possible. Side-alternating vibration therapy is a rehabilitation intervention that has shown promise in a number of different neuromuscular disorders, and has the potential to preserve strength, functional mobility, and bone mass. There has been little research regarding the tolerance to side-alternating vibration therapy in muscle diseases such as Duchenne muscular dystrophy. Four patients were recruited for a pilot study assessing the safety and tolerance of side-alternating vibration therapy in individuals with Duchenne muscular dystrophy. All patients participated in a 4-week training period involving side-alternating vibration therapy sessions three times per week. Serum creatine kinase was measured, and adverse effects reviewed at each session with functional mobility assessed before and after the training period. All patients tolerated the training protocol well, and there were no major changes in functional mobility. One patient had a transient increase in creatine kinase during the study; however, levels of this enzyme were stable overall when comparing the pretraining and posttraining values. Some patients reported subjective improvement during the training period. Side-alternating vibration therapy is well tolerated in children with Duchenne muscular dystrophy and may have potential to improve or maintain functional mobility and strength in these patients. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Peripheral nerve blocks as the sole anesthetic technique in a patient with severe Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Bang, Seung Uk; Kim, Yee Suk; Kwon, Woo Jin; Lee, Sang Mook; Kim, Soo Hyang

  2016-04-01

  General anesthesia and central neuraxial blockades in patients with severe Duchenne muscular dystrophy are associated with high risks of complications, including rhabdomyolysis, malignant hyperthermia, hemodynamic instability, and postoperative mechanical ventilation. Here, we describe peripheral nerve blocks as a safe approach to anesthesia in a patient with severe Duchenne muscular dystrophy who was scheduled to undergo surgery. A 22-year-old male patient was scheduled to undergo reduction and internal fixation of a left distal femur fracture. He had been diagnosed with Duchenne muscular dystrophy at 5 years of age, and had no locomotive capability except for that of the finger flexors and toe extensors. He had developed symptoms associated with dyspnea 5 years before and required intermittent ventilation. We blocked the femoral nerve, lateral femoral cutaneous nerve, and parasacral plexus under ultrasound on the left leg. The patient underwent a successful operation using peripheral nerve blocks with no complications. In conclusion general anesthesia and central neuraxial blockades in patients with severe Duchenne muscular dystrophy are unsafe approaches to anesthesia because of hemodynamic instability and respiratory depression. Peripheral nerve blocks are the best way to reduce the risks of critical complications, and are a safe and feasible approach to anesthesia in patients with severe Duchenne muscular dystrophy.

 6. Bortezomib partially improves laminin α2 chain-deficient muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Körner, Zandra; Fontes-Oliveira, Cibely C; Holmberg, Johan; Carmignac, Virginie; Durbeej, Madeleine

  2014-05-01

  Congenital muscular dystrophy, caused by mutations in LAMA2 (the gene encoding laminin α2 chain), is a severe and incapacitating disease for which no therapy is yet available. We have recently demonstrated that proteasome activity is increased in laminin α2 chain-deficient muscle and that treatment with the nonpharmaceutical proteasome inhibitor MG-132 reduces muscle pathology in laminin α2 chain-deficient dy(3K)/dy(3K) mice. Here, we explore the use of the selective and therapeutic proteasome inhibitor bortezomib (currently used for treatment of relapsed multiple myeloma and mantle cell lymphoma) in dy(3K)/dy(3K) mice and in congenital muscular dystrophy type 1A muscle cells. Outcome measures included quantitative muscle morphology, gene and miRNA expression analyses, proteasome activity, motor activity, and survival. Bortezomib improved several histological hallmarks of disease, partially normalized miRNA expression (miR-1 and miR-133a), and enhanced body weight, locomotion, and survival of dy(3K)/dy(3K) mice. In addition, bortezomib reduced proteasome activity in congenital muscular dystrophy type 1A myoblasts and myotubes. These findings provide evidence that the proteasome inhibitor bortezomib partially reduces laminin α2 chain-deficient muscular dystrophy. Investigation of the clinical efficacy of bortezomib administration in congenital muscular dystrophy type 1A clinical trials may be warranted. Copyright © 2014 American Society for Investigative Pathology. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. The golden retriever model of Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Kornegay, Joe N

  2017-05-19

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-linked disease caused by mutations in the DMD gene and loss of the protein dystrophin. The absence of dystrophin leads to myofiber membrane fragility and necrosis, with eventual muscle atrophy and contractures. Affected boys typically die in their second or third decade due to either respiratory failure or cardiomyopathy. Despite extensive attempts to develop definitive therapies for DMD, the standard of care remains prednisone, which has only palliative benefits. Animal models, mainly the mdx mouse and golden retriever muscular dystrophy (GRMD) dog, have played a key role in studies of DMD pathogenesis and treatment development. Because the GRMD clinical syndrome is more severe than in mice, better aligning with the progressive course of DMD, canine studies may translate better to humans. The original founder dog for all GRMD colonies worldwide was identified in the early 1980s before the discovery of the DMD gene and dystrophin. Accordingly, analogies to DMD were initially drawn based on similar clinical features, ranging from the X-linked pattern of inheritance to overlapping histopathologic lesions. Confirmation of genetic homology between DMD and GRMD came with identification of the underlying GRMD mutation, a single nucleotide change that leads to exon skipping and an out-of-frame DMD transcript. GRMD colonies have subsequently been established to conduct pathogenetic and preclinical treatment studies. Simultaneous with the onset of GRMD treatment trials, phenotypic biomarkers were developed, allowing definitive characterization of treatment effect. Importantly, GRMD studies have not always substantiated findings from mdx mice and have sometimes identified serious treatment side effects. While the GRMD model may be more clinically relevant than the mdx mouse, usage has been limited by practical considerations related to expense and the number of dogs available. This further complicates ongoing broader concerns about

 8. Vascular-targeted therapies for Duchenne muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  2013-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most common muscular dystrophy and an X-linked recessive, progressive muscle wasting disease caused by the absence of a functional dystrophin protein. Dystrophin has a structural role as a cytoskeletal stabilization protein and protects cells against contraction-induced damage. Dystrophin also serves a signaling role through mechanotransduction of forces and localization of neuronal nitric oxide synthase (nNOS), which produces nitric oxide (NO) to facilitate vasorelaxation. In DMD, the signaling defects produce inadequate tissue perfusion caused by functional ischemia due to a diminished ability to respond to shear stress induced endothelium-dependent dilation. Additionally, the structural defects seen in DMD render myocytes with an increased susceptibility to mechanical stress. The combination of both defects is necessary to generate myocyte damage, which induces successive rounds of myofiber degeneration and regeneration, loss of calcium homeostasis, chronic inflammatory response, fibrosis, and myonecrosis. In individuals with DMD, these processes inevitably cause loss of ambulation shortly after the first decade and an abbreviated life with death in the third or fourth decade due to cardio-respiratory anomalies. There is no known cure for DMD, and although the culpable gene has been identified for more than twenty years, research on treatments has produced few clinically relevant results. Several recent studies on novel DMD therapeutics are vascular targeted and focused on attenuating the inherent functional ischemia. One approach improves vasorelaxation capacity through pharmaceutical inhibition of either phosphodiesterase 5 (PDE5) or angiotensin-converting enzyme (ACE). Another approach increases the density of the underlying vascular network by inducing angiogenesis, and this has been accomplished through either direct delivery of vascular endothelial growth factor (VEGF) or by downregulating the VEGF decoy

 9. Severe metabolic acidosis in adult patients with Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Lo Cascio, Christian M; Latshang, Tsogyal D; Kohler, Malcolm; Fehr, Thomas; Bloch, Konrad E

  2014-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) leads to progressive paresis, respiratory failure and premature death. Long-term positive pressure ventilation can improve quality of life and survival, but previously unrecognized complications may arise. We analyzed the characteristics of severe metabolic acidosis occurring in 8 of 55 DMD patients, of 20-36 years of age, observed over a 5-year period. All patients were on positive pressure ventilation and were being treated for chronic constipation. Before admission, they had had a reduced intake of fluids and food. Upon examination, they were severely ill, dyspneic and suffering from abdominal discomfort. Metabolic acidosis with a high anion gap was noted in 5 of the 8 patients and with a normal anion gap in the other 3. They all recovered after the administration of fluids and nutrition, the regulation of bowel movements and treatment with antibiotics, as appropriate. Metabolic acidosis is a life-threatening, potentially preventable complication in older DMD patients. Early recognition, subsequent administration of fluids, nutrition and antibiotics and regulation of bowel movements seem to be essential. © 2014 S. Karger AG, Basel.

 10. Follistatin Gene Therapy Improves Ambulation in Becker Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Al-Zaidy, Samiah A; Sahenk, Zarife; Rodino-Klapac, Louise R; Kaspar, Brian; Mendell, Jerry R

  2015-09-02

  Follistatin is a ubiquitous secretory propeptide that functions as a potent inhibitor of the myostatin pathway, resulting in an increase in skeletal muscle mass. Its ability to interact with the pituitary activin-inhibin axis and suppress the secretion of follicle-stimulating hormone (FSH) called for caution in its clinical applicability. This limitation was circumvented by the use of one of the alternatively spliced follistatin variants, FS344, undergoing post-translational modification to FS315. This follistatin isoform is serum-based, and has a 10-fold lower affinity to activin compared to FS288. Preclinical studies of intramuscular delivery of the follistatin gene demonstrated safety and efficacy in enhancing muscle mass. We herein review the evidence supporting the utility of follistatin as a genetic enhancer to improve cellular performance. In addition, we shed light on the results of the first clinical gene transfer trial using the FS344 isoform of follistatin in subjects with Becker muscular dystrophy as well as the future directions for clinical gene therapy trials using follistatin.

 11. Red-Green Color Vision Impairment in Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Costa, Marcelo Fernandes ; Oliveira, Andre Gustavo Fernandes ; Feitosa-Santana, Claudia ; Zatz, Mayana ; Ventura, Dora Fix 

  2007-01-01

  The present study evaluated the color vision of 44 patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) (mean age 14.8 years; SD 4.9) who were submitted to a battery of four different color tests: Cambridge Colour Test (CCT), Neitz Anomaloscope, Ishihara, and American Optical Hardy-Rand-Rittler (AO H-R-R). Patients were divided into two groups according to the region of deletion in the dystrophin gene: upstream of exon 30 (n=12) and downstream of exon 30 (n=32). The control group was composed of 70 age-matched healthy male subjects with no ophthalmological complaints. Of the patients with DMD, 47% (21/44) had a red-green color vision defect in the CCT, confirmed by the Neitz Anomaloscope with statistical agreement (P.05). Of the patients with deletion downstream of exon 30, 66% had a red-green color defect. No color defect was found in the patients with deletion upstream of exon 30. A negative correlation between the color thresholds and age was found for the controls and patients with DMD, suggesting a nonprogressive color defect. The percentage (66%) of patients with a red-green defect was significantly higher than the expected <10% for the normal male population (P<.001). In contrast, patients with DMD with deletion upstream of exon 30 had normal color vision. This color defect might be partially explained by a retina impairment related to dystrophin isoform Dp260. PMID:17503325

 12. Muscle Activation during Gait in Children with Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Ropars, Juliette; Lempereur, Mathieu; Vuillerot, Carole; Tiffreau, Vincent; Peudenier, Sylviane; Cuisset, Jean-Marie; Pereon, Yann; Leboeuf, Fabien; Delporte, Ludovic; Delpierre, Yannick; Gross, Raphaël; Brochard, Sylvain

  2016-01-01

  The aim of this prospective study was to investigate changes in muscle activity during gait in children with Duchenne muscular Dystrophy (DMD). Dynamic surface electromyography recordings (EMGs) of 16 children with DMD and pathological gait were compared with those of 15 control children. The activity of the rectus femoris (RF), vastus lateralis (VL), medial hamstrings (HS), tibialis anterior (TA) and gastrocnemius soleus (GAS) muscles was recorded and analysed quantitatively and qualitatively. The overall muscle activity in the children with DMD was significantly different from that of the control group. Percentage activation amplitudes of RF, HS and TA were greater throughout the gait cycle in the children with DMD and the timing of GAS activity differed from the control children. Significantly greater muscle coactivation was found in the children with DMD. There were no significant differences between sides. Since the motor command is normal in DMD, the hyper-activity and co-contractions likely compensate for gait instability and muscle weakness, however may have negative consequences on the muscles and may increase the energy cost of gait. Simple rehabilitative strategies such as targeted physical therapies may improve stability and thus the pattern of muscle activity.

 13. Quantitative electromyography in ambulatory boys with Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Verma, Sumit; Lin, Jenny; Travers, Curtis; McCracken, Courtney; Shah, Durga

  2017-12-01

  This study's objective was to evaluate quantitative electromyography (QEMG) using multiple-motor-unit (multi-MUP) analysis in Duchenne muscular dystrophy (DMD). Ambulatory DMD boys, aged 5-15 years, were evaluated with QEMG at 6-month intervals over 14 months. EMG was performed in the right biceps brachii (BB) and tibialis anterior (TA) muscles. Normative QEMG data were obtained from age-matched healthy boys. Wilcoxon signed-rank tests were performed. Eighteen DMD subjects were enrolled, with a median age of 7 (interquartile range 7-10) years. Six-month evaluations were performed on 14 subjects. QEMG showed significantly abnormal mean MUP duration in BB and TA muscles, with no significant change over 6 months. QEMG is a sensitive electrophysiological marker of myopathy in DMD. Preliminary data do not reflect a significant change in MUP parameters over a 6-month interval; long-term follow-up QEMG studies are needed to understand its role as a biomarker for disease progression. Muscle Nerve 56: 1361-1364, 2017. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 14. Duchenne Muscular Dystrophy Gene Therapy in the Canine Model

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  Abstract Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-linked lethal muscle disease caused by dystrophin deficiency. Gene therapy has significantly improved the outcome of dystrophin-deficient mice. Yet, clinical translation has not resulted in the expected benefits in human patients. This translational gap is largely because of the insufficient modeling of DMD in mice. Specifically, mice lacking dystrophin show minimum dystrophic symptoms, and they do not respond to the gene therapy vector in the same way as human patients do. Further, the size of a mouse is hundredfolds smaller than a boy, making it impossible to scale-up gene therapy in a mouse model. None of these limitations exist in the canine DMD (cDMD) model. For this reason, cDMD dogs have been considered a highly valuable platform to test experimental DMD gene therapy. Over the last three decades, a variety of gene therapy approaches have been evaluated in cDMD dogs using a number of nonviral and viral vectors. These studies have provided critical insight for the development of an effective gene therapy protocol in human patients. This review discusses the history, current status, and future directions of the DMD gene therapy in the canine model. PMID:25710459

 15. Muscle Activation during Gait in Children with Duchenne Muscular Dystrophy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliette Ropars

  Full Text Available The aim of this prospective study was to investigate changes in muscle activity during gait in children with Duchenne muscular Dystrophy (DMD. Dynamic surface electromyography recordings (EMGs of 16 children with DMD and pathological gait were compared with those of 15 control children. The activity of the rectus femoris (RF, vastus lateralis (VL, medial hamstrings (HS, tibialis anterior (TA and gastrocnemius soleus (GAS muscles was recorded and analysed quantitatively and qualitatively. The overall muscle activity in the children with DMD was significantly different from that of the control group. Percentage activation amplitudes of RF, HS and TA were greater throughout the gait cycle in the children with DMD and the timing of GAS activity differed from the control children. Significantly greater muscle coactivation was found in the children with DMD. There were no significant differences between sides. Since the motor command is normal in DMD, the hyper-activity and co-contractions likely compensate for gait instability and muscle weakness, however may have negative consequences on the muscles and may increase the energy cost of gait. Simple rehabilitative strategies such as targeted physical therapies may improve stability and thus the pattern of muscle activity.

 16. Musculoskeletal pain in patients with myotonic dystrophy type 2.

  Science.gov (United States)

  George, Annette; Schneider-Gold, Christiane; Zier, Sandra; Reiners, Karlheinz; Sommer, Claudia

  2004-12-01

  Myotonic dystrophy type 2/proximal myotonic myopathy (DM2/PROMM) is an autosomal dominant multisystem disorder. Musculoskeletal pain is one of its frequent symptoms but also occurs in other chronic noninflammatory muscle disorders (OMD). To characterize the phenotype of DM2/PROMM-associated musculoskeletal pain and to test whether it shows features distinct from OMD. Outpatient clinic for patients with neuromuscular disorders, university hospital. Twenty-four patients with DM2/PROMM (12 women and 12 men; median age, 57 years) and 24 age- and sex-matched patients with OMD consecutively recruited during a 3-year period were examined for musculoskeletal pain. Standardized pain assessment; McGill Pain Questionnaire; depression score; and quantification of pain thresholds to blunt pressure on limb muscles with analgometer. Unlike patients with OMD who have musculoskeletal pain, patients with DM2/PROMM distinguished a wide spectrum of coexisting pain types. The major pain type in patients with DM2/PROMM was exercise-related, temperature-modulated, and palpation-induced, whereas, cramps were rare. In 8 of the patients with DM2/PROMM and in 3 of the patients with OMD, musculoskeletal pain was the most disabling symptom. Besides many similarities, DM2/PROMM-associated musculoskeletal pain shows features distinct from OMD.

 17. Muscle dysfunction in a zebrafish model of Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Widrick, Jeffrey J; Alexander, Matthew S; Sanchez, Benjamin; Gibbs, Devin E; Kawahara, Genri; Beggs, Alan H; Kunkel, Louis M

  2016-11-01

  Sapje zebrafish lack the protein dystrophin and are the smallest vertebrate model of Duchenne muscular dystrophy (DMD). Their small size makes them ideal for large-scale drug discovery screens. However, the extent that sapje mimic the muscle dysfunction of higher vertebrate models of DMD is unclear. We used an optical birefringence assay to differentiate affected dystrophic sapje larvae from their unaffected siblings and then studied trunk muscle contractility at 4-7 days postfertilization. Preparation cross-sectional area (CSA) was similar for affected and unaffected larvae, yet tetanic forces of affected preparations were only 30-60% of normal. ANCOVA indicated that the linear relationship observed between tetanic force and CSA for unaffected preparations was absent in the affected population. Consequently, the average force/CSA of affected larvae was depressed 30-70%. Disproportionate reductions in twitch vs. tetanic force, and a slowing of twitch tension development and relaxation, indicated that the myofibrillar disorganization evident in the birefringence assay could not explain the entire force loss. Single eccentric contractions, in which activated preparations were lengthened 5-10%, resulted in tetanic force deficits in both groups of larvae. However, deficits of affected preparations were three- to fivefold greater at all strains and ages, even after accounting for any recovery. Based on these functional assessments, we conclude that the sapje mutant zebrafish is a phenotypically severe model of DMD. The severe contractile deficits of sapje larvae represent novel physiological endpoints for therapeutic drug screening. Copyright © 2016 the American Physiological Society.

 18. Mechanism to induce scoliosis in Duchenne muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ando, Noriaki; Fujimoto, Yasuyo; Takayanagi, Tetsuya; Mano, Yukio.

  1992-01-01

  We studied the mechanism to induce scoliosis in Duchenne muscular dystrophy (DMD) by use of X-ray computed tomography (CT) of paraspinal muscles. CT examination of paraspinal muscles was performed on 15 DMD patients at the following six levels: (1) Th3 vertebrae (upper thoracic spine level); (2) Th6 vertebrae (middle thoracic spine level); (3) Th10 vertebrae (lower thoracic spine level); (4) L1 vertebrae (upper lumbar spine level); (5) L3 vertebrae (middle lumbar spine level); (6) L5 vertebrae (lower lumbar spine level). We evaluated the degeneration of paraspinal muscle by a decrese in ratio-density of the muscle which indicates infiltration of fatty tissue. The degeneration of the lateral portion of paraspinal muscle was more marked than that of the medial portion. The muscle was most severely affected at the middle lumbar spine level, showing a tendency to increase degeneration at the lower level of the spine. In cases showing laterality of the degeneration of paraspinal muscle, the less affected muscle on CT was located at the convex site of scoliosis. We speculate that the scoliosis occurs when DMD patients have asymmetrical paraspinal muscle degeneration, leading them to take compensatory posture. (author)

 19. [Principles of multidisciplinary management of Duchenne muscular dystrophy].

  Science.gov (United States)

  Chabrol, B; Mayer, M

  2015-12-01

  Given the gradual progression observed in Duchenne muscular dystrophy, organization of care in multidisciplinary consultations is essential for optimal management of the different aspects of the disease. Drawing up a care plan is always preceded by a specific consultation for the announcement of the diagnosis with both the parents and the child. Explaining to the child the origin of his problems with simple words, telling him that why he experienced a particular symptom has been understood, is a fundamental step. The child needs to receive the information at different times of the disease following the rhythms of the disease stages, with an appropriate lead time. With the progress achieved in managing this disease, more than 90% of these children now live into adulthood. The switch from pediatric consultations to adult consultations, marking the transition from childhood management at adulthood, is a major challenge in the organization of care. Although today death occurs most often in adulthood, some children die in childhood. For the majority of teams who care for children, whatever the initial pathology may be, the notion of care continuity and accompaniment from the announcement of the disease to the terminal phase is essential. Increasing numbers of therapeutic trials have been developed over the past few years aiming to investigate children with DMD. However, they must not neglect the overall management of these patients and provide the best accompaniment possible. Copyright © 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 20. Thick keratoconic cornea associated with posterior polymorphous corneal dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Zaarour, K; Slim, E; Antoun, J; Waked, N

  2017-03-01

  We herein report a case of bilateral unusually thick non-edematous keratoconic corneas with associated endothelial features of posterior polymorphous corneal dystrophy (PPCD). We report the case of a 27-year-old myopic woman who presented for refractive surgery. Slit lamp exam showed bilateral corneal protrusion with diffuse deep stromal and endothelial vesicular opacities and small paracentral bands. Topography showed generalized advanced corneal steepening in both eyes with increased anterior and posterior central corneal elevations in comparison to the best fit sphere. Ultrasound pachymetry showed central corneal thickness of 605μm (RE) and 612μm (LE). On specular biomicroscopy, cell density of 2503 cells/mm 2 RE and 1526 cells/mm 2 LE with significant cellular pleomorphism and polymegathism were noted. Clinical and paraclinical findings together suggest the presence of simultaneous keratoconus and PPCD. The literature has suggested an association between PPCD and steep cornea. Moreover, many reports have also described cases of associated PPCD and keratoconus with characteristic thinning and ectasia, in comparison to the unusual thick corneas noted in our patient, despite the absence of edema. Identification of genetics factors is further needed to clarify this association. This case describes a patient whose corneas present features of both keratoconus and PPCD and is unique due to the presence of increased corneal thickness despite the absence of edema. Copyright © 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 1. T2 relaxometry of brain in myotonic dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Di Costanzo, A.; Bonavita, V.; Tedeschi, G. [Inst. of Neurological Sciences, 2. Univ. of Naples (Italy); Di Salle, F. [Dept. of Biomorphological and Functional Sciences, Univ. ' ' Federico II' ' , Naples (Italy); Santoro, L. [Dept. of Neurological Sciences, University ' ' Federico II' ' , Naples (Italy)

  2001-03-01

  We investigated the nature and extent of brain involvement in myotonic dystrophy (DM), examining possible T2 relaxation abnormalities in the brain of 20 patients with adult-onset DM and 20 sex- and age-matched normal controls. Brain MRI was performed at 0.5 T, and T2 values were calculated from signal intensity in two echoes. Regions of interest included: frontal, parietal, temporal, occipital and callosal (rostral and splenial) normal-appearing white matter; frontal, occipital, insular and hippocampal cortex; caudate nucleus, putamen, globus pallidus and thalamus. All white-matter and occipital and right frontal cortex regions showed a significantly longer T2 in the patients. Multiple regression analysis, including grey- and white-matter T2 as dependent variables, plus age at onset and at imaging, disease duration, muscular disability, brain atrophy and CTG trinucleotide repeats as independent variables, revealed that only white-matter T2 elongation and disease duration correlated positively. White-matter involvement in DM is more extensive than previously reported by MRI and neuropathological studies and seems to be progressive in the course of disease. (orig.)

 2. Punctiform and Polychromatophilic Dominant Pre-Descemet Corneal Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Lagrou, Lisa; Midgley, Julian; Romanchuk, Kenneth Gerald

  2016-04-01

  To describe the slit-lamp appearance and corneal confocal microscopy of autosomal dominant punctiform and polychromatophilic pre-Descemet corneal dystrophy in 3 members of the same family. Slit-lamp examination of a 9-year-old boy showed bilateral polychromatophilic corneal opacities in a pre-Descemet membrane location evenly deposited limbus to limbus, both horizontally and vertically, with an intervening clear cornea. The corneal endothelium was normal on corneal confocal microscopy, with hyperreflective opacities of various sizes located pre-Descemet membrane. Slit-lamp examination of the patient's father and brother revealed identical crystalline deposition in the pre-Descemet corneal stroma. The remainders of the eye examinations were otherwise normal in all 3 individuals, and all were asymptomatic. The general physical examination and laboratory investigations of the patient were all normal, as were the laboratory investigations of the other 2 family members. There was no progression in the corneal findings over 6 months of follow-up. These patients likely illustrate a rare autosomal dominant pre-Descemet crystalline keratopathy that has been reported only once previously.

 3. Functioning and disability in adults with myotonic dystrophy type 1.

  Science.gov (United States)

  Kierkegaard, Marie; Harms-Ringdahl, Karin; Holmqvist, Lotta Widén; Tollbäck, Anna

  2011-01-01

   To provide a comprehensive description of functioning and disability with regard to stages of disease progression in adults with myotonic dystrophy type 1 (DM1). Further to explore associations of measures of manual dexterity and of walking capacity with measures of activities of daily living (ADL) and participation in social and lifestyle activities. Seventy persons with DM1 underwent examinations, tests and answered questionnaires. Stages of disease progression were based on the muscular impairment rating scale.  Overweight, cardiac dysfunctions, respiratory restrictions, fatigue and/or low physical activity levels were found in approximately 40% of those with DM1. Over 75% had muscle impairments, and activity limitations in manual dexterity and walking. Dependence in personal and instrumental ADL was found in 16% and 39%, respectively, and participation restrictions in social and lifestyle activities in 52%. The presence of concurrent body-function impairments, activity limitations and participation restrictions was high. Significant differences were found in muscle impairment, manual dexterity, mobility, ADL and social and lifestyle activities with regard to disease progression. Cut-off values in measures of manual dexterity and walking capacity associated to functioning are proposed.  This information can be used for developing clinical practise and for health promotion for persons with DM1.

 4. Computer task performance by subjects with Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Malheiros, Silvia Regina Pinheiro; da Silva, Talita Dias; Favero, Francis Meire; de Abreu, Luiz Carlos; Fregni, Felipe; Ribeiro, Denise Cardoso; de Mello Monteiro, Carlos Bandeira

  2016-01-01

  Two specific objectives were established to quantify computer task performance among people with Duchenne muscular dystrophy (DMD). First, we compared simple computational task performance between subjects with DMD and age-matched typically developing (TD) subjects. Second, we examined correlations between the ability of subjects with DMD to learn the computational task and their motor functionality, age, and initial task performance. The study included 84 individuals (42 with DMD, mean age of 18±5.5 years, and 42 age-matched controls). They executed a computer maze task; all participants performed the acquisition (20 attempts) and retention (five attempts) phases, repeating the same maze. A different maze was used to verify transfer performance (five attempts). The Motor Function Measure Scale was applied, and the results were compared with maze task performance. In the acquisition phase, a significant decrease was found in movement time (MT) between the first and last acquisition block, but only for the DMD group. For the DMD group, MT during transfer was shorter than during the first acquisition block, indicating improvement from the first acquisition block to transfer. In addition, the TD group showed shorter MT than the DMD group across the study. DMD participants improved their performance after practicing a computational task; however, the difference in MT was present in all attempts among DMD and control subjects. Computational task improvement was positively influenced by the initial performance of individuals with DMD. In turn, the initial performance was influenced by their distal functionality but not their age or overall functionality.

 5. ASSESSMENT OF GRIP FORCE CONTROL IN PATIENTS WITH MUSCULAR DYSTROPHY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorij Kurillo

  2004-12-01

  Full Text Available Background. The majority of hand functionality tests are based on qualitative assessment which largely depends on the experience of the therapist. Computer-assisted methods can provide more objective and accurate measurements of the grip force and other parameters related to grasping.Methods. We analysed the grip force control in 12 patients with muscular dystrophy using the tracking system developed. The system consists of a grip-measuring device with endobjects assessing the force applied in different grips. The device was used as input to a tracking task where the patient applied the grip force according to the visual feedback from the computer screen. Each patient performed two tasks which consisted of tracking a ramp and sinus target.Results. We analysed the maximal grip force as assessed in the ramp task and the tracking accuracy of the sinus task. The results are compared among five different grips (cylindrical, lateral, palmar, pinch and spherical grip, applied with dominant and non-dominant hand. The results show no significant difference in tracking accuracy between the dominant and non-dominant hand.Conclusions. The results obtained in tracking the ramp target showed that the method could be used for the assessment of the muscle fatigue, providing quantitative information on muscle capacity. The results of the sinus-tracking task showed that the method can evaluate the grip force control in different types of grips, providing information on hand dexterity, muscle activation patterns or tremor.

 6. Brain gray matter structural network in myotonic dystrophy type 1.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atsuhiko Sugiyama

  Full Text Available This study aimed to investigate abnormalities in structural covariance network constructed from gray matter volume in myotonic dystrophy type 1 (DM1 patients by using graph theoretical analysis for further clarification of the underlying mechanisms of central nervous system involvement. Twenty-eight DM1 patients (4 childhood onset, 10 juvenile onset, 14 adult onset, excluding three cases from 31 consecutive patients who underwent magnetic resonance imaging in a certain period, and 28 age- and sex- matched healthy control subjects were included in this study. The normalized gray matter images of both groups were subjected to voxel based morphometry (VBM and Graph Analysis Toolbox for graph theoretical analysis. VBM revealed extensive gray matter atrophy in DM1 patients, including cortical and subcortical structures. On graph theoretical analysis, there were no significant differences between DM1 and control groups in terms of the global measures of connectivity. Betweenness centrality was increased in several regions including the left fusiform gyrus, whereas it was decreased in the right striatum. The absence of significant differences between the groups in global network measurements on graph theoretical analysis is consistent with the fact that the general cognitive function is preserved in DM1 patients. In DM1 patients, increased connectivity in the left fusiform gyrus and decreased connectivity in the right striatum might be associated with impairment in face perception and theory of mind, and schizotypal-paranoid personality traits, respectively.

 7. T2 relaxometry of brain in myotonic dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Di Costanzo, A.; Bonavita, V.; Tedeschi, G.; Di Salle, F.; Santoro, L.

  2001-01-01

  We investigated the nature and extent of brain involvement in myotonic dystrophy (DM), examining possible T2 relaxation abnormalities in the brain of 20 patients with adult-onset DM and 20 sex- and age-matched normal controls. Brain MRI was performed at 0.5 T, and T2 values were calculated from signal intensity in two echoes. Regions of interest included: frontal, parietal, temporal, occipital and callosal (rostral and splenial) normal-appearing white matter; frontal, occipital, insular and hippocampal cortex; caudate nucleus, putamen, globus pallidus and thalamus. All white-matter and occipital and right frontal cortex regions showed a significantly longer T2 in the patients. Multiple regression analysis, including grey- and white-matter T2 as dependent variables, plus age at onset and at imaging, disease duration, muscular disability, brain atrophy and CTG trinucleotide repeats as independent variables, revealed that only white-matter T2 elongation and disease duration correlated positively. White-matter involvement in DM is more extensive than previously reported by MRI and neuropathological studies and seems to be progressive in the course of disease. (orig.)

 8. Recent Advancements in Gene Therapy for Hereditary Retinal Dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Öner

  2017-12-01

  Full Text Available Hereditary retinal dystrophies (HRDs are degenerative diseases of the retina which have marked clinical and genetic heterogeneity. Common presentations among these disorders include night or colour blindness, tunnel vision, and subsequent progression to complete blindness. The known causative disease genes have a variety of developmental and functional roles, with mutations in more than 120 genes shown to be responsible for the phenotypes. In addition, mutations within the same gene have been shown to cause different disease phenotypes, even amongst affected individuals within the same family, highlighting further levels of complexity. The known disease genes encode proteins involved in retinal cellular structures, phototransduction, the visual cycle, and photoreceptor structure or gene regulation. Significant advancements have been made in understanding the genetic pathogenesis of ocular diseases, and gene replacement and gene silencing have been proposed as potentially efficacious therapies. Because of its favorable anatomical and immunological characteristics, the eye has been at the forefront of translational gene therapy. Recent improvements have been made in the safety and specificity of vector-based ocular gene transfer methods. Dozens of promising proofs of concept have been obtained in animal models of HRDs and some of them have been relayed to the clinic. The results from the first clinical trials for a congenital form of blindness have generated great interest and have demonstrated the safety and efficacy of intraocular administrations of viral vectors in humans. This review summarizes the clinical development of retinal gene therapy.

 9. Motor assessment in patients with Duchenne muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Palhares Campolina Diniz

  2012-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: Evaluate muscle force and motor function in patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD in a period of six months. METHOD: Twenty children and adolescents with diagnosis of DMD were evaluated trough: measurement of the strength of the flexors and extensors of the shoulder, elbow, wrist, knee and ankle through the Medical Research Council (MRC, and application of the Motor Function Measure (MFM. The patients were evaluated twice within a six-month interval. RESULTS: Loss of muscle strength was identified in the MRC score for upper proximal members (t=-2.17, p=0.04. In the MFM, it was noted significant loss in the dimension 1 (t=-3.06, p=0.006. Moderate and strong correlations were found between the scores for muscular strength and the MFM dimensions. CONCLUSION: The MFM scale was a useful instrument in the follow up of patients with DMD. Moreover, it is a more comprehensive scale to assess patients and very good for conducting trials to evaluate treatment.

 10. Late-onset Becker-type muscular dystrophy in a Border terrier dog.

  Science.gov (United States)

  Jeandel, A; Garosi, L S; Davies, L; Guo, L T; Salgüero, R; Shelton, G D

  2018-01-29

  A 9-year-old Border terrier was presented to a referral hospital after a 1-year history of progressive stiffness and exercise intolerance. Neurological examination was consistent with a neuromuscular disorder. Serum creatine kinase activity was mildly elevated. A myopathy was suspected based on MRI findings and electrophysiological examination. Muscle histopathology was consistent with a severe non-inflammatory myopathy of a dystrophic type. Immunofluorescence and western blotting confirmed a dystrophinopathy with an 80-kDa truncated dystrophin fragment similar to Becker muscular dystrophy in people. To our knowledge, this is the first description of a late-onset Becker-type muscular dystrophy in a dog, and the first description of a dystrophinopathy in a Border terrier. Muscular dystrophy in dogs should not be ruled out based on late onset clinical signs and only mildly elevated creatine kinase. © 2018 British Small Animal Veterinary Association.

 11. Prevalence and Characteristics of Chinese Patients With Duchenne and Becker Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Lo, Ivan F. M.; Cherk, Sharon W. W.; Cheng, Wai Wai; Fung, Eva L. W.; Yeung, Wai Lan; Ngan, Mary; Lee, Wing Cheong; Kwong, Ling; Wong, Suet Na; Ma, Che Kwan; Tai, Shuk Mui; Ng, Grace S. F.; Wu, Shun Ping; Wong, Virginia C. N.

  2015-01-01

  The aim of this collaborative study on Duchenne muscular dystrophy and Becker muscular dystrophy is to determine the prevalence and to develop data on such patients as a prelude to the development of registry in Hong Kong. Information on clinical and molecular findings, and patient care, was systematically collected in 2011 and 2012 from all Pediatric Neurology Units in Hong Kong. Ninety patients with dystrophinopathy were identified, and 83% has Duchenne muscular dystrophy. The overall prevalence of dystrophinopathy in Hong Kong in 2010 is 1.03 per 10 000 males aged 0 to 24 years. Among the Duchenne group, we observed a higher percentage (40.6%) of point mutations with a lower percentage (45.3%) of exon deletions in our patients when compared with overseas studies. Although we observed similar percentage of Duchenne group received scoliosis surgery, ventilation support, and cardiac treatment when compared with other countries, the percentage (25%) of steroid use is lower. PMID:28503591

 12. Duchenne and Becker Muscular Dystrophy: Contribution of a Molecular and Immunohistochemical Analysis in Diagnosis in Morocco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanane Bellayou

  2009-01-01

  Full Text Available Duchenne muscular dystrophy (DMD and Becker muscular dystrophy (BMD are X-linked recessive disorders caused by mutations of the DMD gene located at Xp21. In DMD patients, dystrophin is virtually absent; whereas BMD patients have 10% to 40% of the normal amount. Deletions in the dystrophin gene represent 65% of mutations in DMD/BMD patients. To explain the contribution of immunohistochemical and genetic analysis in the diagnosis of these dystrophies, we present 10 cases of DMD/BMD with particular features. We have analyzed the patients with immunohistochemical staining and PCR multiplex to screen for exons deletions. Determination of the quantity and distribution of dystrophin by immunohistochemical staining can confirm the presence of dystrophinopathy and allows differentiation between DMD and BMD, but dystrophin staining is not always conclusive in BMD. Therefore, only identification involved mutation by genetic analysis can establish a correct diagnosis.

 13. Sparks, signals and shock absorbers: how dystrophin loss causes muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Batchelor, Clare L; Winder, Steve J

  2006-04-01

  The dystrophin-glycoprotein complex (DGC) can be considered as a specialized adhesion complex, linking the extracellular matrix to the actin cytoskeleton, primarily in muscle cells. Mutations in several components of the DGC lead to its partial or total loss, resulting in various forms of muscular dystrophy. These typically manifest as progressive wasting diseases with loss of muscle integrity. Debate is ongoing about the precise function of the DGC: initially a strictly mechanical role was proposed but it has been suggested that there is aberrant calcium handling in muscular dystrophy and, more recently, changes in MAP kinase and GTPase signalling have been implicated in the aetiology of the disease. Here, we discuss new and interesting developments in these aspects of DGC function and attempt to rationalize the mechanical, calcium and signalling hypotheses to provide a unifying hypothesis of the underlying process of muscular dystrophy.

 14. The potential of sarcospan in adhesion complex replacement therapeutics for the treatment of muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  Marshall, Jamie L.; Kwok, Yukwah; McMorran, Brian; Baum, Linda G.; Crosbie-Watson, Rachelle H.

  2013-01-01

  Three adhesion complexes span the sarcolemma and facilitate critical connections between the extracellular matrix and the actin cytoskeleton: the dystrophin- and utrophin-glycoprotein complexes and α7β1 integrin. Loss of individual protein components results in a loss of the entire protein complex and muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a progressive, lethal wasting disease characterized by repetitive cycles of myofiber degeneration and regeneration. Protein replacement therapy offers a promising approach for the treatment of muscular dystrophy. Recently, we demonstrated that sarcospan facilitates protein-protein interactions amongst the adhesion complexes and is an important therapeutic target. Here, we review current protein replacement strategies, discuss the potential benefits of sarcospan expression, and identify important experiments that must be addressed for sarcospan to move to the clinic. PMID:23601082

 15. Temporalis muscle hypertrophy and reduced skull eccentricity in Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Straathof, C S M; Doorenweerd, N; Wokke, B H A; Dumas, E M; van den Bergen, J C; van Buchem, M A; Hendriksen, J G M; Verschuuren, J J G M; Kan, H E

  2014-10-01

  Muscle hypertrophy and muscle weakness are well known in Duchenne muscular dystrophy. Decreased muscle force can have secondary effects on skeletal growth and development such as facial and dental morphology changes. In this study, we quantified temporal muscle thickness, circumference, and eccentricity of the skull and the head on T1-weighted magnetic resonance imaging (MRI) scans of the head of 15 Duchenne muscular dystrophy patients and 15 controls. Average temporal muscle thickness was significantly increased in patients (12.9 ± 5.2 mm) compared to controls (6.8 ± 1.4 mm) (P muscle thickness and skull eccentricity were significantly negatively correlated in patients, and positively in controls. Hypertrophy of the temporal muscles and changes in skull eccentricity appear to occur early in the course of Duchenne muscular dystrophy. Further studies in younger patients are needed to confirm a causal relationship. © The Author(s) 2014.

 16. CT findings of muscular dystrophy; Limb girdle type (LG), myotonic type (MYD) and Duchenne type (DMD)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saitoh, Hiroshi (Tokushima Univ. (Japan). School of Medicine)

  1991-07-01

  CT scans of muscles in patients with limb girdle type (LG), myotonic type (MYD) and Duchenne type (DMD) dystrophies were obtained at five different body levels: the neck, L3 vertebral body, pelvic girdle, thigh and lower leg. CT numbers, cross sectional areas (CSA) and %CSA of muscle or fat were evaluated in each muscle. The characteristic CT patterns for each type of muscular dystrophy were obtained. Compared with DMD, the gracilis and soleus were more severely damaged in LG and the biceps femoris remained relatively preserved among the hamstrings. In addition, the multifidus of the neck and sternocleidomastoid also were more severely damaged in MYD. This study suggests that CT scan will be useful in the differential diagnosis of these types of muscular dystrophy as well as in planning appropriate rehabilitation and detecting damaged muscles. (author).

 17. Erythrocytes in muscular dystrophy. Investigation with 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sarpel, G.; Lubansky, H.J.; Danon, M.J.; Omachi, A.

  1981-01-01

  Phosphorus 31 nuclear magnetic resonance ( 31 P NMR) signals were recorded from intact human erythrocytes for 16 hours. Total phosphate concentration, which was estimated as the sum of the individual 31 P signals, was 25% lower in erythrocytes from men with myotonic dystrophy than in control erythrocytes. The inorganic-phosphate fraction contained the highest average phosphate concentration over the 16-hour period, and made the major contribution to the difference in total phosphate between the two groups. This result was not observed in erythrocytes from either women with myotonic dystrophy or patients with Duchenne's dystrophy and may be due to a change in cell membrane permeability to inorganic phosphate, which leads to lower steady-state concentrations of the intracellular phosphates

 18. Erythrocytes in muscular dystrophy. Investigation with 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sarpel, G.; Lubansky, H.J.; Danon, M.J.; Omachi, A.

  1981-01-01

  Phosphorus 31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) signals were recorded from intact human erythrocytes for 16 hours. Total phosphate concentration, which was estimated as the sum of the individual 31P signals, was 25% lower in erythrocytes from men with myotonic dystrophy than in control erythrocytes. The inorganic-phosphate fraction contained the highest average phosphate concentration over the 16-hour period, and made the major contribution to the difference in total phosphate between the two groups. This result was not observed in erythrocytes from either women with myotonic dystrophy or patients with Duchenne's dystrophy and may be due to a change in cell membrane permeability to inorganic phosphate, which lead to lower steady-state concentrations of the intracellular phosphates

 19. Co-incidence of Turner syndrome and Duchenne muscular dystrophy - an important problem for the clinician.

  Science.gov (United States)

  Kaczorowska, Ewa; Zimowski, Janusz; Cichoń-Kotek, Monika; Mrozińska, Agnieszka; Purzycka, Joanna; Wierzba, Jolanta; Limon, Janusz; Lipska-Ziętkiewicz, Beata S

  Turner syndrome is a relatively common chromosomal disorder which affects about one in 2000 live born females. Duchenne muscular dystrophy is an X-linked recessive disorder affecting 1:3600 live born males. Considering the above, the coexistence of these two diseases may occur only anecdotally. Here, we report a 4 ½ year-old female with classical 45,X Turner syndrome who also had Duchenne muscular dystrophy caused by a point mutation in the dystrophin gene (c.9055delG). The patient showed the typical phenotype of Turner syndrome including distinctive dysmorphic features (short neck, low posterior hairline, wide position of nipples), aortic coarctation and feet lymphedema. Besides, she presented with an unusually early beginning of muscular dystrophy symptoms with infantile-onset motor developmental delay, intellectual disability and early calf muscular hypertrophy. The coexistence of an X-linked recessive disorder should be considered in women affected by Turner syndrome presenting with additional atypical clinical features.

 20. Fracture in Duchenne Muscular Dystrophy: Natural History and Vitamin D Deficiency.

  Science.gov (United States)

  Perera, Nadia; Sampaio, Hugo; Woodhead, Helen; Farrar, Michelle

  2016-08-01

  The present study examined the natural history of fracture and vitamin D levels in Duchenne muscular dystrophy patients, who are vulnerable to osteoporosis and fractures. Retrospective analysis of a cohort of 48 Duchenne muscular dystrophy patients revealed that 43% of patients experienced ≥1 fracture. Fracture probabilities at ages 6, 9, 12, and 15 years were 4%, 9%, 31%, and 60% respectively, accelerating around the time of ambulation loss (mean age 11.8 ± 2.7 years). Chronic corticosteroid therapy was utilized in 69% of patients and was associated with all vertebral fractures. A history of vitamin D deficiency occurred in 84%, and 35% were currently deficient. Despite chronic vitamin D supplementation, 38% remained deficient. These results demonstrate that osteoporosis and fracture remain major concerns in Duchenne muscular dystrophy. Bone health should be optimized well before loss of ambulation, however current levels of vitamin D supplementation may be inadequate given high levels of deficiency. © The Author(s) 2016.

 1. Prevalence and Diagnostic Spectrum of Generalized Retinal Dystrophy in Danish Children

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Mette; Jensen, Hanne; Larsen, Michael

  2013-01-01

  Abstract Purpose: The aim of the present population-based cross-sectional study was to examine the prevalence and diagnostic spectrum of generalized retinal dystrophy in Danish children. Methods: The Danish Registry for the Blind and Partially Sighted Children comprises all visually impaired......: Of the 1,204,235 Danish children aged 0-17 years on 1 October 2011, 2017 children were registered as visually impaired. Of these, 153 cases were attributed to generalized retinal dystrophy, corresponding to a prevalence of 13 per 100,000 children. The age-specific prevalence increased prominently...... children residing in Denmark aged 0-17 years. Among registered children, the primary diagnosis of generalized retinal dystrophy was assessed by chart review, including fundus photographs and electroretinograms. Age-specific data for live children in Denmark were retrieved from Statistics Denmark. Results...

 2. The potential of sarcospan in adhesion complex replacement therapeutics for the treatment of muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Marshall, Jamie L; Kwok, Yukwah; McMorran, Brian J; Baum, Linda G; Crosbie-Watson, Rachelle H

  2013-09-01

  Three adhesion complexes span the sarcolemma and facilitate critical connections between the extracellular matrix and the actin cytoskeleton: the dystrophin- and utrophin-glycoprotein complexes and α7β1 integrin. Loss of individual protein components results in a loss of the entire protein complex and muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a progressive, lethal wasting disease characterized by repetitive cycles of myofiber degeneration and regeneration. Protein-replacement therapy offers a promising approach for the treatment of muscular dystrophy. Recently, we demonstrated that sarcospan facilitates protein-protein interactions amongst the adhesion complexes and is an important potential therapeutic target. Here, we review current protein-replacement strategies, discuss the potential benefits of sarcospan expression, and identify important experiments that must be addressed for sarcospan to move to the clinic. © 2013 FEBS.

 3. Overexpression of Latent TGFβ Binding Protein 4 in Muscle Ameliorates Muscular Dystrophy through Myostatin and TGFβ.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kay-Marie Lamar

  2016-05-01

  Full Text Available Latent TGFβ binding proteins (LTBPs regulate the extracellular availability of latent TGFβ. LTBP4 was identified as a genetic modifier of muscular dystrophy in mice and humans. An in-frame insertion polymorphism in the murine Ltbp4 gene associates with partial protection against muscular dystrophy. In humans, nonsynonymous single nucleotide polymorphisms in LTBP4 associate with prolonged ambulation in Duchenne muscular dystrophy. To better understand LTBP4 and its role in modifying muscular dystrophy, we created transgenic mice overexpressing the protective murine allele of LTBP4 specifically in mature myofibers using the human skeletal actin promoter. Overexpression of LTBP4 protein was associated with increased muscle mass and proportionally increased strength compared to age-matched controls. In order to assess the effects of LTBP4 in muscular dystrophy, LTBP4 overexpressing mice were bred to mdx mice, a model of Duchenne muscular dystrophy. In this model, increased LTBP4 led to greater muscle mass with proportionally increased strength, and decreased fibrosis. The increase in muscle mass and reduction in fibrosis were similar to what occurs when myostatin, a related TGFβ family member and negative regulator of muscle mass, was deleted in mdx mice. Supporting this, we found that myostatin forms a complex with LTBP4 and that overexpression of LTBP4 led to a decrease in myostatin levels. LTBP4 also interacted with TGFβ and GDF11, a protein highly related to myostatin. These data identify LTBP4 as a multi-TGFβ family ligand binding protein with the capacity to modify muscle disease through overexpression.

 4. Muscle pathology in myotonic dystrophy: light and electron microscopic investigation in eighteen patients.

  Science.gov (United States)

  Nadaj-Pakleza, A; Lusakowska, A; Sułek-Piątkowska, A; Krysa, W; Rajkiewicz, M; Kwieciński, H; Kamińska, A

  2011-05-01

  Myotonic dystrophy (DM) is the most common muscular dystrophy in adults. Two known genetic subtypes include DM1 (myotonic dystrophy type 1) and DM2 (myotonic dystrophy type 2). Genetic testing is considered as the only reliable diagnostic criterion in myotonic dystrophies. Relatively little is known about DM1 and DM2 myopathology. Thus, the aim of our study was to characterise light and electron microscopic features of DM1 and DM2 in patients with genetically proven types of the disease. We studied 3 DM1 cases and 15 DM2 cases from which muscle biopsies were taken for diagnostic purposes during the period from 1973 to 2006, before genetic testing became available at our hospital. The DM1 group included 3 males (age at biopsy 15-19). The DM2 group included 15 patients (5 men and 10 women, age at biopsy 26-60). The preferential type 1 fibre atrophy was seen in all three DM1 cases in light microscopy, and substantial central nucleation was present in two biopsies. Electron microscopy revealed central nuclei in all three examined muscle biopsies. No other structural or degenerative changes were detected, probably due to the young age of our patients. Central nucleation, prevalence of type 2 muscle fibres, and the presence of pyknotic nuclear clumps were observed in DM2 patients in light microscopy. Among the ultrastructural abnormalities observed in our DM2 group, the presence of internal nuclei, severely atrophied muscle fibres, and lipofuscin accumulation were consistent findings. In addition, a variety of ultrastructural abnormalities were identified by us in DM2. It appears that no single ultrastructural abnormality is characteristic for the DM2 muscle pathology. It seems, however, that certain constellations of morphological changes might be indicative of certain types of myotonic dystrophy.

 5. Overexpression of Latent TGFβ Binding Protein 4 in Muscle Ameliorates Muscular Dystrophy through Myostatin and TGFβ.

  Science.gov (United States)

  Lamar, Kay-Marie; Bogdanovich, Sasha; Gardner, Brandon B; Gao, Quan Q; Miller, Tamari; Earley, Judy U; Hadhazy, Michele; Vo, Andy H; Wren, Lisa; Molkentin, Jeffery D; McNally, Elizabeth M

  2016-05-01

  Latent TGFβ binding proteins (LTBPs) regulate the extracellular availability of latent TGFβ. LTBP4 was identified as a genetic modifier of muscular dystrophy in mice and humans. An in-frame insertion polymorphism in the murine Ltbp4 gene associates with partial protection against muscular dystrophy. In humans, nonsynonymous single nucleotide polymorphisms in LTBP4 associate with prolonged ambulation in Duchenne muscular dystrophy. To better understand LTBP4 and its role in modifying muscular dystrophy, we created transgenic mice overexpressing the protective murine allele of LTBP4 specifically in mature myofibers using the human skeletal actin promoter. Overexpression of LTBP4 protein was associated with increased muscle mass and proportionally increased strength compared to age-matched controls. In order to assess the effects of LTBP4 in muscular dystrophy, LTBP4 overexpressing mice were bred to mdx mice, a model of Duchenne muscular dystrophy. In this model, increased LTBP4 led to greater muscle mass with proportionally increased strength, and decreased fibrosis. The increase in muscle mass and reduction in fibrosis were similar to what occurs when myostatin, a related TGFβ family member and negative regulator of muscle mass, was deleted in mdx mice. Supporting this, we found that myostatin forms a complex with LTBP4 and that overexpression of LTBP4 led to a decrease in myostatin levels. LTBP4 also interacted with TGFβ and GDF11, a protein highly related to myostatin. These data identify LTBP4 as a multi-TGFβ family ligand binding protein with the capacity to modify muscle disease through overexpression.

 6. Distrofia corneana amorfa posterior: relato de caso Posterior amorphous corneal dystrophy: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lauro Augusto de Oliveira

  2006-12-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho é alertar o oftalmologista da possibilidade de se deparar com casos raros de distrofias corneanas. Neste caso correlacionamos os achados clínicos da distrofia amorfa posterior com refração, topografia e biomicroscopia ultra-sônica.The purpose of this paper is to warn the ophthalmologist about the possibility of facing rare cases of corneal dystrophies. Clinical findings of a case of posterior amorphous dystrophy were correlated with refraction, topography, and ultrasound biomicroscopy.

 7. Functional changes in Becker muscular dystrophy: implications for clinical trials in dystrophinopathies.

  Science.gov (United States)

  Bello, Luca; Campadello, Paola; Barp, Andrea; Fanin, Marina; Semplicini, Claudio; Sorarù, Gianni; Caumo, Luca; Calore, Chiara; Angelini, Corrado; Pegoraro, Elena

  2016-09-01

  We performed a 1-year longitudinal study of Six Minute Walk Test (6MWT), North Star Ambulatory Assessment (NSAA), and timed function tests in Becker muscular dystrophy (BMD). Skeletal muscle dystrophin was quantified by immunoblot. We grouped deletions ending on exon 45 ("del 45-x", n = 28) or 51 ("del x-51", n = 10); isolated exon 48 deletion ("del 48", n = 10); and other mutations (n = 21). Only patients in the "del 45-x" or "other" groups became non-ambulatory (n = 5, log-rank p = n.s.) or unable to run (n = 22, p dystrophy.

 8. Becker muscular dystrophy with widespread muscle hypertrophy and a non-sense mutation of exon 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Witting, Nanna; Duno, M; Vissing, J

  2013-01-01

  Becker muscular dystrophy features progressive proximal weakness, wasting and often focal hypertrophy. We present a patient with pain and cramps from adolescence. Widespread muscle hypertrophy, preserved muscle strength and a 10-20-fold raised CPK were noted. Muscle biopsy was dystrophic......, and Western blot showed a 95% reduction of dystrophin levels. Genetic analyses revealed a non-sense mutation in exon 2 of the dystrophin gene. This mutation is predicted to result in a Duchenne phenotype, but resulted in a mild Becker muscular dystrophy with widespread muscle hypertrophy. We suggest...

 9. Evidence for linkage disequilibrium in chromosome 13-linked Duchenne-like muscular dystrophy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Othmane, K.B.; Speer, M.C.; Stauffer, J. [Duke Univ. Medical Center, Durham, NC (United States)] [and others

  1995-09-01

  Duchenne-like muscular dystrophy (DLMD) is an autosomal recessive Limb Girdle muscular dystrophy (LGMD2C) characterized by late age of onset, proximal muscle weakness leading to disability, high creatine kinase values, normal intelligence and normal dystrophin in muscle biopsy. We have shown previously that three DLMD families from Tunisia are linked to chromosome 13q12. To further localize the LGMD2C gene, we have investigated seven additional families (119 individuals). Both genotyping and two-point linkage analysis were performed as described elsewhere. 7 refs., 1 fig., 1 tab.

 10. Treatment of Reflex sympathetic dystrophy with Bee venom -Using Digital Infrared Thermographic Imaging-

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Myung-jang Lim

  2006-12-01

  Full Text Available Objectives : The purpose of this case is to report the patient with Reflex sympathetic dystrophy, who is improved by Bee venom. Method : We treated the patient with Bee venom who was suffering from Reflex sympathetic dystrophy, using Digital Infrared Thermographic Imaging and Verbal Numerical Rating Scale(VNRS to evaluate the therapeutic effects. We compared the temperature of the patient body before and after treatment. Result and Conclusion : We found that Bee venom had excellent outcome to relieve pain, atrophy and ankle joint ROM, and that Bee venom also had clinical effect on hypothermia on the Digital Infrared Thermographic Imaging.

 11. Exon Deletion Pattern in Duchene Muscular Dystrophy in North West of Iran

  OpenAIRE

  BARZEGAR, Mohammad; HABIBI, Parinaz; BONYADY, Mortaza; TOPCHIZADEH, Vahideh; SHIVA, Shadi

  2015-01-01

  How to Cite This Article: Barzegar M, Habibi P, Bonyady M, Topchizadeh V, Shiva Sh. Exon Deletion Pattern in Duchene Muscular Dystrophy in North West of Iran. Iran J Child Neurol. 2015 Winter; 9(1): 42-48.AbstractObjectiveDuchene and Becker Muscular Dystrophy (DMD/ BMD) are x-linked disorders that both are the result of heterogeneous mutations in the dystrophin gene. The frequency and distribution of dystrophin gene deletions in DMD/ BMD patients show different patterns among different popula...

 12. Implicit learning deficit in children with Duchenne muscular dystrophy: Evidence for a cerebellar cognitive impairment?

  Science.gov (United States)

  Vicari, Stefano; Piccini, Giorgia; Mercuri, Eugenio; Battini, Roberta; Chieffo, Daniela; Bulgheroni, Sara; Pecini, Chiara; Lucibello, Simona; Lenzi, Sara; Moriconi, Federica; Pane, Marika; D'Amico, Adele; Astrea, Guja; Baranello, Giovanni; Riva, Daria; Cioni, Giovanni; Alfieri, Paolo

  2018-01-01

  This study aimed at comparing implicit sequence learning in individuals affected by Duchenne Muscular Dystrophy without intellectual disability and age-matched typically developing children. A modified version of the Serial Reaction Time task was administered to 32 Duchenne children and 37 controls of comparable chronological age. The Duchenne group showed a reduced rate of implicit learning even if in the absence of global intellectual disability. This finding provides further evidence of the involvement of specific aspects of cognitive function in Duchenne muscular dystrophy and on its possible neurobiological substrate.

 13. Advances in gene therapy for muscular dystrophies [version 1; referees: 2 approved

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hayder Abdul-Razak

  2016-08-01

  Full Text Available Duchenne muscular dystrophy (DMD is a recessive lethal inherited muscular dystrophy caused by mutations in the gene encoding dystrophin, a protein required for muscle fibre integrity. So far, many approaches have been tested from the traditional gene addition to newer advanced approaches based on manipulation of the cellular machinery either at the gene transcription, mRNA processing or translation levels. Unfortunately, despite all these efforts, no efficient treatments for DMD are currently available. In this review, we highlight the most advanced therapeutic strategies under investigation as potential DMD treatments.

 14. Two Cases of Endometrial Cancer in Twin Sisters with Myotonic Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ezra Y. Koh

  2016-01-01

  Full Text Available We describe two cases of endometrial cancer (EC occurring in nulligravid twin sisters with myotonic dystrophy. Both tested negative for Lynch syndrome and both were treated with laparoscopic hysterectomy with bilateral salpingooophorectomy and adjuvant radiotherapy. Although EC tends to run in families, the diagnosis in itself is not considered sufficient cause for screening or prophylactic measures in close relatives. However, the presence of additional risk factors, such as nulligravidity and myotonic dystrophy in the underlying cases, may call for extra vigilance in first-degree family members.

 15. Unusual Respiratory Manifestations in Two Young Adults with Duchenne Muscular Dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julie Lemay

  2012-01-01

  Full Text Available Adult respirologists are often involved in the evaluation and treatment of young adult patients with Duchenne muscular dystrophy. In this context, the most frequent respiratory complication is nocturnal and daytime hypoventilation related to respiratory muscle weakness. The present article describes cases of Duchenne muscular dystrophy involving two brothers, 17 and 19 years of age, respectively, who presented with less frequently reported respiratory complications of their disease: obstructive sleep apnea and Cheyne-Stokes respiration with central apnea, which were believed to be partially or completely related to congestive cardiomyopathy.

 16. Mothers' psychological adaptation to Duchenne/Becker muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  Peay, Holly L; Meiser, Bettina; Kinnett, Kathleen; Furlong, Pat; Porter, Kathryn; Tibben, Aad

  2016-01-01

  Duchenne and Becker muscular dystrophy (DBMD) cause significant emotional and care-related burden on caregivers, but no studies have evaluated predictors of positive caregiver outcomes, including disorder-specific psychological adaptation. Using a community-engaged approach focused on supporting mothers in positive aspects of caregiving, this prospective study aims to assess (i) the association between child's baseline functional status and mothers' illness perceptions, resilience, and coping self-efficacy; and (ii) predictors of mothers' psychological adaptation to caring for a child with DBMD. Biological mothers with at least one living child with DBMD completed a baseline survey (n=205) with 1-year (n=147) and 2-year (n=144) follow-up surveys. Worse child's baseline function was associated not only with increased caregiver burden and reduced maternal resilience, but also with perception of positive disease impact on the family. At two follow-ups, increased psychological adaptation to DBMD was predicted by resilience (β=0.264, P=0.001) and perceived positive impact (β=0.310, P<0.001), controlling for mother's age (β=−0.305, P<0.001) and income (β=−0.088, P=0.245). Child's functional status and caregiver burden of DBMD did not predict DBMD-specific adaptation. Though clinicians caring for families with DBMD should anticipate increased caregiver burden as the disorder progresses, interventions focused on caregiver burden are not expected to influence mothers' psychosocial adaptation. Efforts to improve mothers' well-being should focus on fostering mothers' resilience and enhancing perceptions of positive disease impact (benefit finding). Results suggest that psychosocial interventions can highlight strengths and well-being rather than burden and deficit. PMID:26306645

 17. Current Translational Research and Murine Models For Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Rodrigues, Merryl; Echigoya, Yusuke; Fukada, So-ichiro; Yokota, Toshifumi

  2016-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-linked genetic disorder characterized by progressive muscle degeneration. Mutations in the DMD gene result in the absence of dystrophin, a protein required for muscle strength and stability. Currently, there is no cure for DMD. Since murine models are relatively easy to genetically manipulate, cost effective, and easily reproducible due to their short generation time, they have helped to elucidate the pathobiology of dystrophin deficiency and to assess therapies for treating DMD. Recently, several murine models have been developed by our group and others to be more representative of the human DMD mutation types and phenotypes. For instance, mdx mice on a DBA/2 genetic background, developed by Fukada et al., have lower regenerative capacity and exhibit very severe phenotype. Cmah-deficient mdx mice display an accelerated disease onset and severe cardiac phenotype due to differences in glycosylation between humans and mice. Other novel murine models include mdx52, which harbors a deletion mutation in exon 52, a hot spot region in humans, and dystrophin/utrophin double-deficient (dko), which displays a severe dystrophic phenotype due the absence of utrophin, a dystrophin homolog. This paper reviews the pathological manifestations and recent therapeutic developments in murine models of DMD such as standard mdx (C57BL/10), mdx on C57BL/6 background (C57BL/6-mdx), mdx52, dystrophin/utrophin double-deficient (dko), mdxβgeo, Dmd-null, humanized DMD (hDMD), mdx on DBA/2 background (DBA/2-mdx), Cmah-mdx, and mdx/mTRKO murine models. PMID:27854202

 18. Immunoproteasome in animal models of Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Chen, Chiao-Nan Joyce; Graber, Ted G; Bratten, Wendy M; Ferrington, Deborah A; Thompson, LaDora V

  2014-04-01

  Increased proteasome activity has been implicated in the atrophy and deterioration associated with dystrophic muscles of Duchenne muscular dystrophy (DMD). While proteasome inhibitors show promise in the attenuation of muscle degeneration, proteasome inhibition-induced toxicity was a major drawback of this therapeutic strategy. Inhibitors that selectively target the proteasome subtype that is responsible for the loss in muscle mass and quality would reduce side effects and be less toxic. This study examined proteasome activity and subtype populations, along with muscle function, morphology and damage in wild-type (WT) mice and two murine models of DMD, dystrophin-deficient (MDX) and dystrophin- and utrophin-double-knockout (DKO) mice. We found that immunoproteasome content was increased in dystrophic muscles while the total proteasome content was unchanged among the three genotypes of mice. Proteasome proteolytic activity was elevated in dystrophic muscles, especially in DKO mice. These mice also exhibited more severe muscle atrophy than either WT or MDX mice. Muscle damage and regeneration, characterized by the activity of muscle creatine kinase in the blood and the percentage of central nuclei were equally increased in dystrophic mice. Accordingly, the overall muscle function was similarly reduced in both dystrophic mice compared with WT. These data demonstrated that there was transformation of standard proteasomes to immunoproteasomes in dystrophic muscles. In addition, DKO that showed greatest increase in proteasome activities also demonstrated more severe atrophy compared with MDX and WT. These results suggest a putative role for the immunoproteasome in muscle deterioration associated with DMD and provide a potential target for therapeutic intervention.

 19. Growth and psychomotor development of patients with Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Sarrazin, Elisabeth; von der Hagen, Maja; Schara, Ulrike; von Au, Katja; Kaindl, Angela M

  2014-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is one of the most common hereditary degenerative neuromuscular diseases and caused by mutations in the dystrophin gene. The objective of the retrospective study was to describe growth and psychomotor development of patients with DMD and to detect a possible genotype-phenotype correlation. Data from 263 patients with DMD (mean age 7.1 years) treated at the Departments of Pediatric Neurology in three German University Hospitals was assessed with respect to body measurements (length, weight, body mass index BMI, head circumference OFC), motor and cognitive development as well as genotype (site of mutation). Anthropometric measures and developmental data were compared to those of a reference population and deviations were analyzed for their frequency in the cohort as well as in relation to the genotypes. Corticosteroid therapy was implemented in 29 from 263 patients. Overall 30% of the patients exhibit a short statue (length development at 2-5 years of age, and this is even more prevalent when steroid therapy is applied (45% of patients with steroid therapy). The BMI shows a rightwards shift (68% > 50th centile) and the OFC a leftwards shift (65% development is delayed in a third of the patients (mean age at walking 18.3 months, 30% > 18 months, 8% > 24 months). Almost half of the patients show cognitive impairment (26% learning disability, 17% intellectual disability). Although there is no strict genotype-phenotype correlation, particularly mutations in the distal part of the dystrophin gene are frequently associated with short stature and a high rate of microcephaly as well as cognitive impairment. Copyright © 2013 European Paediatric Neurology Society. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Genetic Modifiers of Duchenne Muscular Dystrophy and Dilated Cardiomyopathy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Barp

  Full Text Available Dilated cardiomyopathy (DCM is a major complication and leading cause of death in Duchenne muscular dystrophy (DMD. DCM onset is variable, suggesting modifier effects of genetic or environmental factors. We aimed to determine if polymorphisms previously associated with age at loss of independent ambulation (LoA in DMD (rs28357094 in the SPP1 promoter, rs10880 and the VTTT/IAAM haplotype in LTBP4 also modify DCM onset.A multicentric cohort of 178 DMD patients was genotyped by TaqMan assays. We performed a time-to-event analysis of DCM onset, with age as time variable, and finding of left ventricular ejection fraction 70 mL/m2 as event (confirmed by a previous normal exam < 12 months prior; DCM-free patients were censored at the age of last echocardiographic follow-up.Patients were followed up to an average age of 15.9 ± 6.7 years. Seventy-one/178 patients developed DCM, and median age at onset was 20.0 years. Glucocorticoid corticosteroid treatment (n = 88 untreated; n = 75 treated; n = 15 unknown did not have a significant independent effect on DCM onset. Cardiological medications were not administered before DCM onset in this population. We observed trends towards a protective effect of the dominant G allele at SPP1 rs28357094 and recessive T allele at LTBP4 rs10880, which was statistically significant in steroid-treated patients for LTBP4 rs10880 (< 50% T/T patients developing DCM during follow-up [n = 13]; median DCM onset 17.6 years for C/C-C/T, log-rank p = 0.027.We report a putative protective effect of DMD genetic modifiers on the development of cardiac complications, that might aid in risk stratification if confirmed in independent cohorts.

 1. Computed tomography in congenital muscular dystrophy (Fukuyama type)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoshioka, Mieko; Okuno, Takehiko; Nakano, Yoshihisa; Honda, Yoshihito

  1980-01-01

  Central-nervous system involvement in 26 patients with congenital muscular dystrophy (CMD) was studied using computed tomography (CT). CT was carried out using the EMI-1000 or 1010. The most characteristic finding in the CT was a low-density area in the white matter, seen in 15 out of the 26 (58%). Ventricular dilatation was also noted in 21 out of the 26 (80%), and cortical atrophy in 16 (65%). In one case, asymmetry of the lateral ventricle was observed. Half of the patients had a low-density area in the white matter in addition to cerebral atrophy, while only three (12%) showed normal CT findings. From the relation between the CT findings and IQ in patients with CMD, those with a low-density area in addition to cerebral atrophy and those with cerebral atrophy alone had extremely low IQs compared with those with a low-density area and with normal CT findings. From the relation between the CT findings and the EEG in patients with CMD, seizure discharges, such as a spike or a sharp wave complex and a spike, were most frequently seen in those with a low-density area in the white matter in addition to cerebral atrophy, and among those patients epileptic seizures occurred in three. From the relation between the CT findings and the stage of disability in patients with CMD, those with a low-density area in addition to cerebral atrophy showed severe motor disability. From the relation between CT findings and age in patients with CMD, severe CT findings were seen in the younger group. On ophthalmological examination, one of the most important findings was the evident bulateral optic nerve atrophy noted in several cases. (J.P.N.)

 2. A current approach to heart failure in Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  D'Amario, Domenico; Amodeo, Antonio; Adorisio, Rachele; Tiziano, Francesco Danilo; Leone, Antonio Maria; Perri, Gianluigi; Bruno, Piergiorgio; Massetti, Massimo; Ferlini, Alessandra; Pane, Marika; Niccoli, Giampaolo; Porto, Italo; D'Angelo, Gianluca A; Borovac, Josip Anđelo; Mercuri, Eugenio; Crea, Filippo

  2017-11-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a genetic, progressive neuromuscular condition that is marked by the long-term muscle deterioration with significant implications of pulmonary and cardiac dysfunction. As such, end-stage heart failure (HF) in DMD is increasingly becoming the main cause of death in this population. The early detection of cardiomyopathy is often challenging, due to a long subclinical phase of ventricular dysfunction and difficulties in assessment of cardiovascular symptomatology in these patients who usually loose ambulation during the early adolescence. However, an early diagnosis of cardiovascular disease in patients with DMD is decisive since it allows a timely initiation of cardioprotective therapies that can mitigate HF symptoms and delay detrimental heart muscle remodelling. Echocardiography and ECG are standardly used for screening and detection of cardiovascular abnormalities in these patients, although these tools are not always adequate to detect an early, clinically asymptomatic phases of disease progression. In this regard, cardiovascular magnetic resonance (CMR) with late gadolinium enhancement is emerging as a promising method for the detection of early cardiac involvement in patients with DMD. The early detection of cardiac dysfunction allows the therapeutic institution of various classes of drugs such as corticosteroids, beta-blockers, ACE inhibitors, antimineralocorticoid diuretics and novel pharmacological and surgical solutions in the multimodal and multidisciplinary care for this group of patients. This review will focus on these challenges and available options for HF in patients with DMD. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 3. Progressive muscular dystrophy: Duchenne type. Controversies of the kinesitherapy treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Valéria de Araujo Leitão

  Full Text Available The authors carried out a study of children with progressive muscular dystrophy of Duchenne type (DMD, giving special attention to physiatrical follow-up, having in mind that the practice of exercises has been debated very much in the specialized literature. The goal of this study is to try to settle the limits for the utilization of kinesitherapy which should be applied only in specific situations, such as: after skeletal muscular trauma or when the respiratory system is at risk. In this situation the physiatrical procedure would be to restrict physical activity, with early use of wheelchairs and the exclusion of the use of orthoses for orthostatism. DMD, at present, has been considered a result of duplication (60%, deletion (5 to 6% or point mutations at gen Xp21 (Zatz, 1994, that codifies a protein called Dystrophin ( Hoffman et al., 1987. Dystrophin is a cytoskeletal sarcolemmic protein that constitutes about .002% of the total protein of the muscle, present in skeletal fibers concentrated in muscle tendinous joints, which supplies mechanical reinforcement to the surface of the membrane during stretching and shortening physical activity. This protein is absent in DMD cases, wherefore, the sarcolemma undergoes a segmentary necrosis losing its contractile property during eccentric and concentric physical activity. The importance of physiatrical follow-up for DMD patients is to avoid deformities and tendon shortening, to ameliorate the patient's quality of life, to provide respiratory assistance and general couseling to members of the patient's family. The objective of this study is to try to clarify the risks and possibilities of kinesitherapy applied to DMD cases.

 4. Muscle-Derived Proteins as Serum Biomarkers for Monitoring Disease Progression in Three Forms of Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Burch, Peter M.; Pogoryelova, Oksana; Goldstein, Richard; Bennett, Donald; Guglieri, Michela; Straub, Volker; Bushby, Kate; Lochmüller, Hanns; Morris, Carl

  2015-01-01

  Abstract Background: Identifying translatable, non-invasive biomarkers of muscular dystrophy that better reflect the disease pathology than those currently available would aid the development of new therapies, the monitoring of disease progression and the response to therapy. Objective: The goal of this study was to evaluate a panel of serum protein biomarkers with the potential to specifically detect skeletal muscle injury. Method: Serum concentrations of skeletal troponin I (sTnI), myosin light chain 3 (Myl3), fatty acid binding protein 3 (FABP3) and muscle-type creatine kinase (CKM) proteins were measured in 74 Duchenne muscular dystrophy (DMD), 38 Becker muscular dystrophy (BMD) and 49 Limb-girdle muscular dystrophy type 2B (LGMD2B) patients and 32 healthy controls. Results: All four proteins were significantly elevated in the serum of these three muscular dystrophy patient populations when compared to healthy controls, but, interestingly, displayed different profiles depending on the type of muscular dystrophy. Additionally, the effects of patient age, ambulatory status, cardiac function and treatment status on the serum concentrations of the proteins were investigated. Statistical analysis revealed correlations between the serum concentrations and certain clinical endpoints including forced vital capacity in DMD patients and the time to walk ten meters in LGMD2B patients. Serum concentrations of these proteins were also elevated in two preclinical models of muscular dystrophy, the mdx mouse and the golden-retriever muscular dystrophy dog. Conclusions: These proteins, therefore, are potential muscular dystrophy biomarkers for monitoring disease progression and therapeutic response in both preclinical and clinical studies. PMID:26870665

 5. Effects of Sildenafil on Cerebrovascular Reactivity in Patients with Becker Muscular Dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindberg, Ulrich; Witting, Nanna; Jørgensen, Stine Lundgaard

  2017-01-01

  Patients suffering from Becker muscular dystrophy (BMD) have dysfunctional dystrophin proteins and are deficient in neuronal nitric oxide synthase (nNOS) in muscles. This causes functional ischemia and contributes to muscle wasting. Similar functional ischemia may be present in brains of patients...

 6. Endurance training improves fitness and strength in patients with Becker muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sveen, Marie Louise; Jeppesen, Tina D; Hauerslev, Simon

  2008-01-01

  with the dystrophinopathy, Becker muscular dystrophy (BMD). Eleven patients with BMD and seven matched, healthy subjects cycled 50, 30 min sessions at 65% of their maximal oxygen uptake (VO(2max)) over 12 weeks, and six patients continued cycling for 1 year. VO(2max), muscle biopsies, echocardiography, plasma creatine...

 7. Clinical characterisation of Becker muscular dystrophy patients predicts favourable outcome in exon-skipping therapy

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bergen, J. C.; Schade van Westrum, S. M.; Dekker, L.; van der Kooi, A. J.; de Visser, M.; Wokke, B. H. A.; Straathof, C. S.; Hulsker, M. A.; Aartsma-Rus, A.; Verschuuren, J. J.; Ginjaar, H. B.

  2014-01-01

  Objective Duchenne and Becker muscular dystrophy (DMD/BMD) are both caused by mutations in the DMD gene. Out-of-frame mutations in DMD lead to absence of the dystrophin protein, while in-frame BMD mutations cause production of internally deleted dystrophin. Clinically, patients with DMD loose

 8. Body weight-supported training in Becker and Limb Girdle 2I muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente Rona; Berthelsen, Martin Peter; Husu, Edith

  2016-01-01

  INTRODUCTION: We studied the functional effects of combined strength and aerobic anti-gravity training in severely affected patients with Becker and Limb-Girdle muscular dystrophies. METHODS: Eight patients performed 10-week progressive combined strength (squats, calf raises, lunges) and aerobic...

 9. Progression of cardiac involvement in patients with limb-girdle type 2 and Becker muscular dystrophies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petri, Helle; Sveen, Marie-Louise; Thune, Jens Jakob

  2015-01-01

  AIM: To assess the degree and progression of cardiac involvement in patients with limb-girdle type 2 (LGMD2) and Becker muscular dystrophies (BMD). METHODS: A follow-up study of 100 LGMD2 (types A-L) and 30 BMD patients assessed by electrocardiogram (ECG) and echocardiography, supplemented...

 10. The clinical and molecular genetic approach to Duchenne and Becker muscular dystrophy : an updated protocol

  NARCIS (Netherlands)

  vanEssen, AJ; Kneppers, ALJ; vanderHout, AH; Scheffer, H; Ginjaar, IB; tenKate, LP; vanOmmen, GJB; Buys, CHCM; Bakker, E

  1997-01-01

  Detection of large rearrangements in the dystrophin gene in Duchenne and Becker muscular dystrophy is possible in about 65-70% of patients by Southern blotting or multiplex PCR. Subsequently, carrier detection is possible by assessing the intensity of relevant bands, but preferably by a

 11. Quantitative computed tomography for objectifying disseminated skeletal muscles alterations in female conductors of progressive muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huppert, P.

  1987-01-01

  The detection of early morphologic changes, such as circumscribed infiltrations of adipose connective tissue into the muscles of female conductors of progressive muscular dystrophy requires quantitative planimetric methods. For a reliable interpretation of the results the dependence of the fat content of the musculature on age and physical constitution of the patient must be taken into consideration in each individual case. (author)

 12. A De novo Mutation in Dystrophin Causing Muscular Dystrophy in a Female Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hao Yu

  2017-01-01

  Conclusions: We identified two novel de novo mutations of DMD gene in two Chinese pedigrees, one of which caused a female patient with muscular dystrophy. The mutational analysis is important for DMD patients and carriers in the absence of a family history. The NGS can help detect the mutations in MLPA-negative patients.

 13. Diagnosis of becker muscular dystrophy: Results of Re-analysis of DNA samples

  NARCIS (Netherlands)

  Straathof, Chiara S. M.; van Heusden, Dave; Ippel, Pieternella F.; Post, Jan G.; Voermans, Nicol C.; de Visser, Marianne; Brusse, Esther; van den Bergen, Janneke C.; van der Kooi, Anneke J.; Verschuuren, Jan J. G. M.; Ginjaar, Hendrika B.

  2016-01-01

  The phenotype of Becker muscular dystrophy (BMD) is highly variable, and the disease may be underdiagnosed. We searched for new mutations in the DMD gene in a cohort of previously undiagnosed patients who had been referred in the period 1985-1995. All requests for DNA analysis of the DMD gene in

 14. Best practice guidelines and recommendations on the molecular diagnosis of myotonic dystrophy types 1 and 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamsteeg, Erik-Jan; Kress, Wolfram; Catalli, Claudio

  2012-01-01

  -onset baldness and cataract. In adult patients, cardiac conduction abnormalities may occur and cause a shorter life span. In subsequent generations, the symptoms in DM1 may present at an earlier age and have a more severe course (anticipation). In myotonic dystrophy type 2 (DM2), no anticipation is described...

 15. New insights into mitral valve dystrophy : A Filamin-A genotype-phenotype and outcome study

  NARCIS (Netherlands)

  Le Tourneau, Thierry; Le Scouarnec, Solena; Cueff, Caroline; Bernstein, Daniel; Aalberts, Jan J J; Lecointe, Simon; Mérot, Jean; Bernstein, Jonathan A; Oomen, Toon; Dina, Christian; Karakachoff, Matilde; Desal, Hubert; Al Habash, Ousama; Delling, Francesca N; Capoulade, Romain; Suurmeijer, Albert J H; Milan, David; Norris, Russell A; Markwald, Roger; Aikawa, Elena; Slaugenhaupt, Susan A; Jeunemaitre, Xavier; Hagège, Albert; Roussel, Jean-Christian; Trochu, Jean-Noël; Levine, Robert A; Kyndt, Florence; Probst, Vincent; Le Marec, Hervé; Schott, Jean-Jacques

  2018-01-01

  Aims: Filamin-A (FLNA) was identified as the first gene of non-syndromic mitral valve dystrophy (FLNA-MVD). We aimed to assess the phenotype of FLNA-MVD and its impact on prognosis. Methods and results: We investigated the disease in 246 subjects (72 mutated) from four FLNA-MVD families harbouring

 16. Vps35-deficiency impairs SLC4A11 trafficking and promotes corneal dystrophy.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei Liu

  Full Text Available Vps35 (vacuolar protein sorting 35 is a major component of retromer that selectively promotes endosome-to-Golgi retrieval of transmembrane proteins. Dysfunction of retromer is a risk factor for the pathogenesis of Parkinson's disease (PD and Alzheimer's disease (AD. However, Vps35/retromer's function in the eye or the contribution of Vps35-deficiency to eye degenerative disorders remains to be explored. Here we provide evidence for a critical role of Vps35 in mouse corneal dystrophy. Vps35 is expressed in mouse and human cornea. Mouse cornea from Vps35 heterozygotes (Vps35+/- show features of dystrophy, such as loss of both endothelial and epithelial cell densities, disorganizations of endothelial, stroma, and epithelial cells, excrescences in the Descemet membrane, and corneal edema. Additionally, corneal epithelial cell proliferation was reduced in Vps35-deficient mice. Intriguingly, cell surface targeting of SLC4A11, a membrane transport protein (OH- /H+ /NH3 /H2O of corneal endothelium, whose mutations have been identified in patients with corneal dystrophy, was impaired in Vps35-deficient cells and cornea. Taken together, these results suggest that SLC4A11 appears to be a Vps35/retromer cargo, and Vps35-regulation of SLC4A11 trafficking may underlie Vps35/retromer regulation of corneal dystrophy.

 17. Serum Osteopontin as a Novel Biomarker for Muscle Regeneration in Duchenne Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Kuraoka, Mutsuki; Kimura, En; Nagata, Tetsuya; Okada, Takashi; Aoki, Yoshitsugu; Tachimori, Hisateru; Yonemoto, Naohiro; Imamura, Michihiro; Takeda, Shin'ichi

  2016-05-01

  Duchenne muscular dystrophy is a lethal X-linked muscle disorder. We have already reported that osteopontin (OPN), an inflammatory cytokine and myogenic factor, is expressed in the early dystrophic phase in canine X-linked muscular dystrophy in Japan, a dystrophic dog model. To further explore the possibility of OPN as a new biomarker for disease activity in Duchenne muscular dystrophy, we monitored serum OPN levels in dystrophic and wild-type dogs at different ages and compared the levels to other serum markers, such as serum creatine kinase, matrix metalloproteinase-9, and tissue inhibitor of metalloproteinase-1. Serum OPN levels in the dystrophic dogs were significantly elevated compared with those in wild-type dogs before and 1 hour after a cesarean section birth and at the age of 3 months. The serum OPN level was significantly correlated with the phenotypic severity of dystrophic dogs at the period corresponding to the onset of muscle weakness, whereas other serum markers including creatine kinase were not. Immunohistologically, OPN was up-regulated in infiltrating macrophages and developmental myosin heavy chain-positive regenerating muscle fibers in the dystrophic dogs, whereas serum OPN was highly elevated. OPN expression was also observed during the synergic muscle regeneration process induced by cardiotoxin injection. In conclusion, OPN is a promising biomarker for muscle regeneration in dystrophic dogs and can be applicable to boys with Duchenne muscular dystrophy. Copyright © 2016 American Society for Investigative Pathology. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Improving the Reading Skills of Young People with Duchenne Muscular Dystrophy in Preparation for Adulthood

  Science.gov (United States)

  Hoskin, Janet; Fawcett, Angela

  2014-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a progressive genetic condition that affects both muscle and brain. Children with DMD are at risk of psycho-social difficulties such as poor academic achievement and behavioural and socio-emotional problems. This article by Janet Hoskin and Angela Fawcett, both from the University of Swansea, describes how 34…

 19. The influence of low dystrophin levels on disease pathology in mouse models for Duchenne Muscular Dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Putten, Maaike van

  2013-01-01

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most prevalent neuromuscular disorder, caused by mutations in the DMD gene that prevent synthesis of dystrophin. Fibers that lack dystrophin are sensitive to exercise-induced damage, resulting in progressive muscle wasting, loss of ambulation and premature

 20. Sarcospan Regulates Cardiac Isoproterenol Response and Prevents Duchenne Muscular Dystrophy-Associated Cardiomyopathy.

  Science.gov (United States)

  Parvatiyar, Michelle S; Marshall, Jamie L; Nguyen, Reginald T; Jordan, Maria C; Richardson, Vanitra A; Roos, Kenneth P; Crosbie-Watson, Rachelle H

  2015-12-23

  Duchenne muscular dystrophy is a fatal cardiac and skeletal muscle disease resulting from mutations in the dystrophin gene. We have previously demonstrated that a dystrophin-associated protein, sarcospan (SSPN), ameliorated Duchenne muscular dystrophy skeletal muscle degeneration by activating compensatory pathways that regulate muscle cell adhesion (laminin-binding) to the extracellular matrix. Conversely, loss of SSPN destabilized skeletal muscle adhesion, hampered muscle regeneration, and reduced force properties. Given the importance of SSPN to skeletal muscle, we investigated the consequences of SSPN ablation in cardiac muscle and determined whether overexpression of SSPN into mdx mice ameliorates cardiac disease symptoms associated with Duchenne muscular dystrophy cardiomyopathy. SSPN-null mice exhibited cardiac enlargement, exacerbated cardiomyocyte hypertrophy, and increased fibrosis in response to β-adrenergic challenge (isoproterenol; 0.8 mg/day per 2 weeks). Biochemical analysis of SSPN-null cardiac muscle revealed reduced sarcolemma localization of many proteins with a known role in cardiomyopathy pathogenesis: dystrophin, the sarcoglycans (α-, δ-, and γ-subunits), and β1D integrin. Transgenic overexpression of SSPN in Duchenne muscular dystrophy mice (mdx(TG)) improved cardiomyofiber cell adhesion, sarcolemma integrity, cardiac functional parameters, as well as increased expression of compensatory transmembrane proteins that mediate attachment to the extracellular matrix. SSPN regulates sarcolemmal expression of laminin-binding complexes that are critical to cardiac muscle function and protects against transient and chronic injury, including inherited cardiomyopathy. © 2015 The Authors. Published on behalf of the American Heart Association, Inc., by Wiley Blackwell.

 1. Surface EMG signals in very late-stage of Duchenne muscular dystrophy : A case study

  NARCIS (Netherlands)

  Lobo Prat, J.; Janssen, Mariska M.H.P.; Koopman, Bart F.J.M.; Stienen, Arno H.A.; De Groot, Imelda J.M.

  2017-01-01

  Background: Robotic arm supports aim at improving the quality of life for adults with Duchenne muscular dystrophy (DMD) by augmenting their residual functional abilities. A critical component of robotic arm supports is the control interface, as is it responsible for the human-machine interaction.

 2. Genetic testing for retinal dystrophies and dysfunctions: benefits, dilemmas and solutions.

  NARCIS (Netherlands)

  Koenekoop, R.K.; Lopez, I.; Hollander, A.I. den; Allikmets, R.; Cremers, F.P.M.

  2007-01-01

  Human retinal dystrophies have unparalleled genetic and clinical diversity and are currently linked to more than 185 genetic loci. Genotyping is a crucial exercise, as human gene-specific clinical trials to study photoreceptor rescue are on their way. Testing confirms the diagnosis at the molecular

 3. Mutation Detection in Patients with Retinal Dystrophies Using Targeted Next Generation Sequencing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weisschuh, Nicole; Mayer, Anja K; Strom, Tim M

  2016-01-01

  Retinal dystrophies (RD) constitute a group of blinding diseases that are characterized by clinical variability and pronounced genetic heterogeneity. The different nonsyndromic and syndromic forms of RD can be attributed to mutations in more than 200 genes. Consequently, next generation sequencing...

 4. Mild and severe muscular dystrophy caused by a single {gamma}-sarcoglycan mutation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McNally, E.M.; Boennemann, C.G.; Lidov, H.G.W. [Brigham and Women`s Hospital, Boston, MA (United States)] [and others

  1996-11-01

  Autosomal recessive muscular dystrophy is genetically heterogeneous. One form of this disorder, limb-girdle muscular dystrophy type 2C (LGMD 2C), is prevalent in northern Africa and has been shown to be associated with a single mutation in the gene encoding the dystrophin-associated protein {gamma}-sarcoglycan. The previous mutation analysis of {gamma}-sarcoglycan required the availability of muscle biopsies. To establish a mutation assay for genomic DNA, the intron-exon structure of the {gamma}-sarcoglycan gene was determined, and primers were designed to amplify each of the exons encoding {gamma}-sarcoglycan. We studied a group of Brazilian muscular dystrophy patients for mutations in the {gamma}-sarcoglycan gene. These patients were selected on the basis of autosomal inheritance and/or the presence of normal dystrophin and/or deficiency of {alpha}-sarcoglycan immunostaining. Four of 19 patients surveyed had a single, homozygous mutation in the {gamma}-sarcoglycan gene. The mutation identified in these patients, all of African-Brazilian descent, is identical to that seen in the North African population, suggesting that even patients of remote African descent may carry this mutation. The phenotype in these patients varied considerably. Of four families with an identical mutation, three have a severe Duchenne-like muscular dystrophy. However, one family has much milder symptoms, suggesting that other loci may be present that modify the severity of the clinical course resulting from {gamma}-sarcoglycan gene mutations. 19 refs., 5 figs., 3 tabs.

 5. Clinical and genetic spectrum in limb-girdle muscular dystrophy type 2E

  DEFF Research Database (Denmark)

  Semplicini, Claudio; Vissing, John; Dahlqvist, Julia R

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To determine the clinical spectrum of limb-girdle muscular dystrophy 2E (LGMD2E) and to investigate whether genetic or biochemical features can predict the phenotype of the disease. METHODS: All LGMD2E patients followed in participating centers were included. A specific clinical protoc...

 6. Reversal of rocuronium-induced profound neuromuscular block by sugammadex in Duchenne muscular dystrophy.

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, H.D. de; Egmond, J. van; Booij, L.H.D.J.; Driessen, J.J.

  2009-01-01

  A case is reported in which a child with Duchenne muscular dystrophy received a dose of sugammadex to reverse a rocuronium-induced profound neuromuscular block. Sugammadex is the first selective relaxant binding agent and reverses rocuronium- and vecuronium-induced neuromuscular block. A fast and

 7. Parents' Perspectives on Coping with Duchenne Muscular Dystrophy and Concomitant Specific Learning Disabilities

  Science.gov (United States)

  Webb, Carol L.

  2005-01-01

  This study addresses parental perspectives and coping strategies related to Duchenne muscular dystrophy and specific learning disabilities. Data were collected through individual semi-structured in-depth interviews with fifteen sets of parents. Participants were selected based on variables such as age of children, number of children with both…

 8. Some Dynamics of Personality Development in Boys Suffering from Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Mearig, Judith S.

  1973-01-01

  Discussed are personality aspects of Duchenne or pseudohypertrophic muscular dystrophy, a progressive wasting of muscular tissue, which afflicts only boys, and usually has its noticeable onset before the age of 6 years; and described is the development of three male dystrophic siblings. (DB)

 9. Evaluation of Narrative Abilities in Patients Suffering from Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Marini, A.; Lorusso, M. L.; D'Angelo, M. G.; Civati, F.; Turconi, A. C.; Fabbro, F.; Bresolin, N.

  2007-01-01

  The present work investigated cognitive, linguistic and narrative abilities in a group of children suffering from Duchenne Muscular Dystrophy, an allelic X-linked recessive disorder caused by mutations in the gene encoding dystrophin. The patients showed mildly reduced IQ with lower Verbal than Performance Intelligence Quotient and were mildly…

 10. Investigation of Poor Academic Achievement in Children with Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  Hinton, V. J.; De Vivo, D. C.; Fee, R.; Goldstein, E.; Stern, Y.

  2004-01-01

  Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a neurogenetic developmental disorder that presents with progressive muscular weakness. It is caused by a mutation in a gene that results in the absence of specific products that normally localize to muscle cells and the central nervous system (CNS). The majority of affected individuals have IQs within the…

 11. Retro-mode imaging and fundus autofluorescence with scanning laser ophthalmoscope of retinal dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maurizio Battaglia

  2012-05-01

  Full Text Available Abstract Background Retinal dystrophies display a considerably wide range of phenotypic variability, which can make diagnosis and clinical staging difficult. The aim of the study is to analyze the contribution of retro-mode imaging (RMI and fundus autofluorescence (FAF to the characterization of retinal dystrophies. Methods Eighteen consecutive patients affected by retinal dystrophies underwent a complete ophthalmological examination, including best corrected visual acuity with ETDRS charts, blue-light fundus autofluorescence, (BL-FAF, near-infrared fundus autofluorescence (NIR-FAF, and RMI. The primary outcome was the identification of abnormal patterns on RMI. The secondary outcome was the correlation with the findings on BL-FAF and NIR-FAF. Results Overall, the main feature of RMI is represented by a pseudo-3D pattern of all the lesions at the posterior pole. More specifically, any accumulation of material within the retina appears as an area of elevation of different shape and size, displaying irregular and darker borders. No precise correlations between RMI, BL-AF, and NIR-AF imaging was found. Conclusions RMI and FAF appear to be useful tools for characterizing retinal dystrophies. Non-invasive diagnostic tools may yield additional information on the clinical setting and the monitoring of the patients.

 12. Pathogenesis of axonal dystrophy and demyelination in alphaA-crystallin-expressing transgenic mice.

  NARCIS (Netherlands)

  Rijk, A. van; Sweers, M.A.; Merkx, G.F.M.; Lammens, M.M.Y.; Bloemendal, H.

  2003-01-01

  We recently described a transgenic mouse strain overexpressing hamster alphaA-crystallin, a small heat shock protein, under direction of the hamster vimentin promoter. As a result myelin was degraded and axonal dystrophy in both central nervous system (especially spinal cord) and peripheral nervous

 13. Quality of vision in patients with fuchs endothelial dystrophy and after descemet stripping endothelial keratoplasty

  NARCIS (Netherlands)

  van der Meulen, Ivanka J. E.; Patel, Sanjay V.; Lapid-Gortzak, Ruth; Nieuwendaal, Carla P.; McLaren, Jay W.; van den Berg, Thomas J. T. P.

  2011-01-01

  To evaluate the quality of vision (visual acuity and straylight) in patients with Fuchs dystrophy and the improvement in visual quality after Descemet stripping endothelial keratoplasty (DSEK). There was an observational case series (Amsterdam group) and a prospective interventional case series

 14. A novel mutation in the ELOVL4 gene causes autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy.

  NARCIS (Netherlands)

  Maugeri, A.; Meire, F.; Hoyng, C.B.; Vink, C.W.; Regemorter, N. van; Karan, G.; Yang, Z.; Cremers, F.P.M.; Zhang, K.

  2004-01-01

  PURPOSE: To conduct clinical and genetic studies in a European family with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy (adSTGD-like MD) and to investigate the functional consequences of a novel ELOVL4 mutation. METHODS: Ophthalmic examination and mutation screening by direct sequencing of

 15. Mutations in CTNNA1 cause butterfly-shaped pigment dystrophy and perturbed retinal pigment epithelium integrity

  NARCIS (Netherlands)

  Saksens, N.T.; Krebs, M.P.; Schoenmaker, F.E.; Hicks, W.; Yu, M.; Shi, L.; Rowe, L.; Collin, G.B.; Charette, J.R.; Letteboer, S.J.; Neveling, K.; Moorsel, T.W. van; Abu-Ltaif, S.; Baere, E. De; Walraedt, S.; Banfi, S.; Simonelli, F.; Cremers, F.P.; Boon, C.J.; Roepman, R.; Leroy, B.P.; Peachey, N.S.; Hoyng, C.B.; Nishina, P.M.; Hollander, A.I. den

  2016-01-01

  Butterfly-shaped pigment dystrophy is an eye disease characterized by lesions in the macula that can resemble the wings of a butterfly. Here we report the identification of heterozygous missense mutations in the CTNNA1 gene (encoding alpha-catenin 1) in three families with butterfly-shaped pigment

 16. Design and analysis of effects of triplet repeat oligonucleotides in cell models for myotonic dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Gonzalez-Barriga, A.; Mulders, S.A.M.; Giessen, J. van der; Hooijer, J.D.; Bijl, S.; Kessel, I.D.G. van; Beers, J. van; Deutekom, J.C. van; Fransen, J.A.M.; Wieringa, B.; Wansink, D.G.

  2013-01-01

  Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is caused by DM protein kinase (DMPK) transcripts containing an expanded (CUG)n repeat. Antisense oligonucleotide (AON)-mediated suppression of these mutant RNAs is considered a promising therapeutic strategy for this severe disorder. Earlier, we identified a

 17. Living with myotonic dystrophy; what can be learned from couples? A qualitative study

  NARCIS (Netherlands)

  Cup, E.H.C.; Kinebanian, A.; Satink, T.J.; Pieterse, A.J.; Hendricks, H.T.; Oostendorp, R.A.B.; Wilt, G.J. van der; Engelen, B.G.M. van

  2011-01-01

  BACKGROUND: Myotonic dystrophy type 1 (MD1) is one of the most prevalent neuromuscular diseases, yet very little is known about how MD1 affects the lives of couples and how they themselves manage individually and together. To better match health care to their problems, concerns and needs, it is

 18. Murine muscular dystrophy caused by a mutation in the laminin alpha 2 (Lama2) gene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Xu, H; Wu, X R; Wewer, U M

  1994-01-01

  The classic murine muscular dystrophy strain, dy, was first described almost 40 years ago. We have identified the molecular basis of an allele of dy, called dy2J, by detecting a mutation in the laminin alpha 2 chain gene--the first identified mutation in laminin-2. The G to A mutation in a splice...

 19. Prevalence and psychosocial impact of lower urinary tract symptoms in patients with Duchenne muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  van Wijk, Evaline; Messelink, Bert J.; Heijnen, Lily; de Groot, Imelda J. M.

  Patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) frequently report lower urinary tract symptoms at the outpatient rehabilitation clinic. The purpose of this study was to determine the prevalence of lower urinary tract symptoms in the Dutch male DMD population and their effect on quality of life. A

 20. CRB2 acts as a modifying factor of CRB1-related retinal dystrophies in mice

  NARCIS (Netherlands)

  Pellissier, L.P.; Lundvig, D.M.S.; Tanimoto, N.; Klooster, J.; Vos, R.M.; Richard, F.; Sothilingam, V.; Garrido, M. Garcia; Bivic, A. le; Seeliger, M.W.; Wijnholds, J.

  2014-01-01

  Mutations in the CRB1 gene lead to retinal dystrophies ranging from Leber congenital amaurosis (LCA) to early-onset retinitis pigmentosa (RP), due to developmental defects or loss of adhesion between photoreceptors and Muller glia cells, respectively. Whereas over 150 mutations have been found, no

 1. CRB2 acts as a modifying factor of CRB1-related retinal dystrophies in mice

  NARCIS (Netherlands)

  Pellissier, Lucie P; Lundvig, Ditte M S; Tanimoto, Naoyuki; Klooster, J.; Vos, Rogier M; Richard, Fabrice; Sothilingam, Vithiyanjali; Garcia Garrido, Marina; Le Bivic, André; Seeliger, Mathias W; Wijnholds, J.

  2014-01-01

  Mutations in the CRB1 gene lead to retinal dystrophies ranging from Leber congenital amaurosis (LCA) to early-onset retinitis pigmentosa (RP), due to developmental defects or loss of adhesion between photoreceptors and Müller glia cells, respectively. Whereas over 150 mutations have been found, no

 2. Dystropathology increases energy expenditure and protein turnover in the Mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy

  Science.gov (United States)

  The skeletal muscles in Duchenne muscular dystrophy and the mdx mouse model lack functional dystrophin and undergo repeated bouts of necrosis, regeneration, and growth. These processes have a high metabolic cost. However, the consequences for whole body energy and protein metabolism, and on the diet...

 3. Reliability of the EK scale, a functional test for non-ambulatory persons with Duchenne dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Birgit F.; Hyde, Sylvia A.; Attermann, Jørn

  2002-01-01

  The EK {Egen Klassifikation} scale was developed to assess overall functional ability in the non-ambulatory stage of Duchenne muscular dystrophy (DMD). The purpose of this study was to examine the reliability of the EK scale. Six subjects with DMD, selected as representative of the entire range...

 4. Merosin-deficient congenital muscular dystrophy. Partial genetic correction in two mouse models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuang, W; Xu, H; Vachon, P H

  1998-01-01

  Humans and mice with deficiency of the alpha2 subunit of the basement membrane protein laminin-2/merosin suffer from merosin-deficient congenital muscular dystrophy (MCMD). We have expressed a human laminin alpha2 chain transgene under the regulation of a muscle-specific creatine kinase promoter...

 5. Reduced mandibular range of motion in Duchenne muscular dystrophy : Predictive factors

  NARCIS (Netherlands)

  van Bruggen, H. W.; Van Den Engel-Hoek, L.; Steenks, M. H.; Bronkhorst, E. M.; Creugers, N. H J; de Groot, I. J M; Kalaykova, S. I.

  2015-01-01

  Patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) experience negative effects upon feeding and oral health. We aimed to determine whether the mandibular range of motion in DMD is impaired and to explore predictive factors for the active maximum mouth opening (aMMO). 23 patients with DMD (mean age 16·7

 6. Magnetic resonance imaging in classification of congenital muscular dystrophies with brain abnormalities

  NARCIS (Netherlands)

  vanderKnaap, MS; Smit, LME; Barth, PG; CatsmanBerrevoets, CE; Brouwer, OF; Begeer, JH; deCoo, IFM; Valk, J.

  A survey was performed of magnetic resonance imaging (MRI) findings in 21 patients with congenital muscular dystrophy (QID) with cerebral abnormalities to evaluate the contribution of MRI to the classification of CMD patients. In 5 patients with Walker-Warburg syndrome (WWS), MRI showed

 7. Development and evaluation of a passive trunk support system for Duchenne muscular dystrophy patients

  NARCIS (Netherlands)

  Mahmood, Mohammad Nauzef; Peeters, Laura H C; Paalman, Micha; Verkerke, Gijsbertus J; Kingma, Idsart; van Dieën, Jaap H

  2018-01-01

  BACKGROUND: Patients with Duchenne muscular dystrophy gradually lose the ability to use different muscles of their body. Consequently, they lose the ability to stabilize their trunk against gravity. This hinders them to effectively perform different daily activities. In this paper, we describe the

 8. Radiographic and ultrasonographic features of hypertrophic feline muscular dystrophy in two cats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berry, C.R.; Gaschen, F.P.; Ackerman, N.

  1992-01-01

  Hypertrophic fellne musculer dystrophy has been reported as an X-linked inherited deficiency of a cytoskeletal myofiber protein called dystrophin. This report deserlbes the radiographic and ultrasonographic abnormalities of two male littermate domestic short-hair cats and reviews the previous reported findings assoclated with hypertrophic feline muscular dystrophy. The thoracic radiographic abnormalities included: progressive cardiomegaly, large convex, scalloped irregularities associated with the vetral aspect of the diaphragm, and variable degrees of esophageal dilation (megaesophagus) with associated cranioventral aspiration pneumonia. Echocardiographic features included: concentric left vetricular wall thickening, increased left ventricular and diastolic and systolic dimensions, and an increase in endocardial echogenicity. Abdominal radiographic abnormalities included: hepatosplenomegaly, peritoneal effusion, renomegaly, adrenal gland mineralization, and paralumbar and diaphragmatic musculature enlargement. Abdomlnal ultrasonographic abnormalities included: irregularly thickened muscular portion of the diaphragm; hypoechogenicity of the liver; peritoneal effusion; hepatosplenomegaly; renomegaly with hyperechoic cortex and medulla; and adrenal gland mineralization. The irregular scalloped appearance of the diaphragm (particularly along the ventral/sternal margin) was a consistenl radiographic abnormlity in the two cats with hypertrophic feline muscular dystrophy after the age of 7 months. This finding was confirmed by ultrasound as a thickened irregular, hyperechoic diaphragm. A diagnosis of hypertrophic feline muscular dystrophy should be strongly suspected if this abnormality is identified

 9. Development and evaluation of a passive trunk support system for Duchenne muscular dystrophy patients

  NARCIS (Netherlands)

  Mahmood, Mohammad Nauzef; Peeters, Laura H.C.; Paalman, Micha; Verkerke, Gijsbertus J.; Kingma, Idsart; Van Dieën, Jaap H.

  2018-01-01

  Background: Patients with Duchenne muscular dystrophy gradually lose the ability to use different muscles of their body. Consequently, they lose the ability to stabilize their trunk against gravity. This hinders them to effectively perform different daily activities. In this paper, we describe the

 10. Zebrafish models flex their muscles to shed light on muscular dystrophies.

  Science.gov (United States)

  Berger, Joachim; Currie, Peter D

  2012-11-01

  Muscular dystrophies are a group of genetic disorders that specifically affect skeletal muscle and are characterized by progressive muscle degeneration and weakening. To develop therapies and treatments for these diseases, a better understanding of the molecular basis of muscular dystrophies is required. Thus, identification of causative genes mutated in specific disorders and the study of relevant animal models are imperative. Zebrafish genetic models of human muscle disorders often closely resemble disease pathogenesis, and the optical clarity of zebrafish embryos and larvae enables visualization of dynamic molecular processes in vivo. As an adjunct tool, morpholino studies provide insight into the molecular function of genes and allow rapid assessment of candidate genes for human muscular dystrophies. This unique set of attributes makes the zebrafish model system particularly valuable for the study of muscle diseases. This review discusses how recent research using zebrafish has shed light on the pathological basis of muscular dystrophies, with particular focus on the muscle cell membrane and the linkage between the myofibre cytoskeleton and the extracellular matrix.

 11. Oral muscles are progressively affected in Duchenne muscular dystrophy : Implications for dysphagia treatment

  NARCIS (Netherlands)

  Bert de Swart; W. Klein; L. van den Engel-Hoek; S. Pillen; J. Hendriks; Alexander Geurts; I. de Groot; L. Sie; C. Erasmus

  2012-01-01

  Dysphagia is reported in advanced stages of Duchenne muscular dystrophy (DMD). The population of DMD is changing due to an increasing survival. We aimed to describe the dysphagia in consecutive stages and to assess the underlying mechanisms of dysphagia in DMD, in order to develop mechanism based

 12. Molecular and preclinical aspects of antisense oligonucleotide treatment for myotonic dystrophy type 1

  NARCIS (Netherlands)

  Gonzalez Barriga, A.M.M.

  2017-01-01

  Myotonic Dystrophy type 1 (DM1) is a genetic disorder caused by an expansion of a (CTG)n repeat in the DMPK gene, which is carried by all individuals, but normally contains less than 37 triplets. Only when this threshold is exceeded the person carrying it will develop DM1, with an age of onset and

 13. Oral muscles are progressively affected in Duchenne muscular dystrophy: implications for dysphagia treatment

  NARCIS (Netherlands)

  Engel-Hoek, L. van den; Erasmus, C.E.; Hendriks, J.C.M.; Geurts, A.C.H.; Klein, W.M.; Pillen, S.; Sie, L.T.L.; Swart, B.J.M. de; Groot, I.J.M. de

  2013-01-01

  Dysphagia is reported in advanced stages of Duchenne muscular dystrophy (DMD). The population of DMD is changing due to an increasing survival. We aimed to describe the dysphagia in consecutive stages and to assess the underlying mechanisms of dysphagia in DMD, in order to develop mechanism based

 14. Cell membrane integrity in myotonic dystrophy type 1: implications for therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Gonzalez, A.M.M.; Kranzen, J.; Croes, H.J.E.; Bijl, S.; Broek, W.J.A.A. van den; Kessel, I.D.G. van; Engelen, B.G.M. van; Deutekom, J.C. van; Wieringa, B.; Mulders, S.A.; Wansink, D.G.

  2015-01-01

  Myotonic Dystrophy type 1 (DM1) is a multisystemic disease caused by toxic RNA from a DMPK gene carrying an expanded (CTG*CAG)n repeat. Promising strategies for treatment of DM1 patients are currently being tested. These include antisense oligonucleotides and drugs for elimination of expanded RNA or

 15. Muscular dystrophy in a family of Labrador Retrievers with no muscle dystrophin and a mild phenotype.

  Science.gov (United States)

  Vieira, Natassia M; Guo, Ling T; Estrela, Elicia; Kunkel, Louis M; Zatz, Mayana; Shelton, G Diane

  2015-05-01

  Animal models of dystrophin deficient muscular dystrophy, most notably canine X-linked muscular dystrophy, play an important role in developing new therapies for human Duchenne muscular dystrophy. Although the canine disease is a model of the human disease, the variable severity of clinical presentations in the canine may be problematic for pre-clinical trials, but also informative. Here we describe a family of Labrador Retrievers with three generations of male dogs having markedly increased serum creatine kinase activity, absence of membrane dystrophin, but with undetectable clinical signs of muscle weakness. Clinically normal young male Labrador Retriever puppies were evaluated prior to surgical neuter by screening laboratory blood work, including serum creatine kinase activity. Serum creatine kinase activities were markedly increased in the absence of clinical signs of muscle weakness. Evaluation of muscle biopsies confirmed a dystrophic phenotype with both degeneration and regeneration. Further evaluations by immunofluorescence and western blot analysis confirmed the absence of muscle dystrophin. Although dystrophin was not identified in the muscles, we did not find any detectable deletions or duplications in the dystrophin gene. Sequencing is now ongoing to search for point mutations. Our findings in this family of Labrador Retriever dogs lend support to the hypothesis that, in exceptional situations, muscle with no dystrophin may be functional. Unlocking the secrets that protect these dogs from a severe clinical myopathy is a great challenge which may have important implications for future treatment of human muscular dystrophies. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 16. SIRT1: A Novel Target for the Treatment of Muscular Dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atsushi Kuno

  2016-01-01

  Full Text Available Muscular dystrophies are inherited myogenic disorders accompanied by progressive skeletal muscle weakness and degeneration. Duchenne muscular dystrophy (DMD is the most common and severe form of muscular dystrophy and is caused by mutations in the gene that encodes the cytoskeletal protein dystrophin. The treatment for DMD is limited to glucocorticoids, which are associated with multiple side effects. Thus, the identification of novel therapeutic targets is urgently needed. SIRT1 is an NAD+-dependent histone/protein deacetylase that plays roles in diverse cellular processes, including stress resistance and cell survival. Studies have shown that SIRT1 activation provides beneficial effects in the dystrophin-deficient mdx mouse, a model of DMD. SIRT1 activation leads to the attenuation of oxidative stress and inflammation, a shift from the fast to slow myofiber phenotype, and the suppression of tissue fibrosis. Although further research is needed to clarify the molecular mechanisms underlying the protective role of SIRT1 in mdx mice, we propose SIRT1 as a novel therapeutic target for patients with muscular dystrophies.

 17. Experimental Treatment for Duchenne Muscular Dystrophy Gets Boost from Existing Medication

  Science.gov (United States)

  ... Boost from Existing Medication Spotlight on Research Experimental Treatment for Duchenne Muscular Dystrophy Gets Boost from Existing Medication By Colleen Labbe, M.S. | March 1, 2013 A mouse hanging on a wire during a test of muscle strength. Mice with a mutant dystrophin gene, which ...

 18. Community-engaged approaches to explore research priorities in Duchenne and Becker muscular dystrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Peay, Holly Landrum

  2015-01-01

  This thesis presents a series of translational research studies to explore topics of importance to a patient stakeholder community--Duchenne and Becker muscular dystrophy. The overarching objective was to inform a patient/family foundation's interventions and policy and advocacy approaches. Results

 19. The prevalence of Usher syndrome and other retinal dystrophy-hearing impairment associations.

  Science.gov (United States)

  Rosenberg, T; Haim, M; Hauch, A M; Parving, A

  1997-05-01

  The study was undertaken to procure population-based prevalence data on the various types of Usher syndrome and other retinal dystrophy-hearing impairment associations. The medical files on 646 patients with a panretinal pigmentary dystrophy aged 20-49 years derived from the Danish Retinitis Pigmentosa (RP) register were scrutinised. The data were supplemented by a prior investigation on hearing ability in a part of the study population. After exclusion of patients with possibly extrinsic causes of hearing impairments, 118 patients, including 89 cases of Usher syndrome were allocated to one of five clinically defined groups. We calculated the following prevalence rates: Usher syndrome type I: 1.5/100,000, Usher syndrome type II: 2.2/100,000, and Usher syndrome type III: 0.1/100,000 corresponding to a 2:3 ratio between Usher syndrome type I and II. The overall prevalence rate of Usher syndrome was estimated to 5/100,000 in the Danish population, devoid of genetic isolates. The material comprised 11 cases with retinal dystrophy, hearing impairment, and additional syndromic features. Finally, 18 subjects with various retinal dystrophy-hearing impairment associations without syndromic features were identified, corresponding to a prevalence rate of 0.8/100,000. This group had a significant overrepresentation of X-linked RP, including two persons harboring a mutation in the retinitis pigmentosa GTP-ase regulator (RPGR) gene.

 20. Elevated Aminotransferase Activity as an Indication of Muscular Dystrophy: Case Reports and Review of the Literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Zamora

  1996-01-01

  Full Text Available Five male children are reported in whom incidental recognition of elevated serum alanine aminotransferase (ALT activity initiated investigation to identify the cause of suspected hepatocellular injury. All five were later diagnosed with X chromosome-linked muscular dystrophy. The serum level of ALT, generally considered to be specific for hepatocellular injury, was increased two to 25 times above normal in all the reported cases. Paradoxically, the increase in ALT activity was greater than that of serum aspartate aminotransferase (three to 16 times normal, an enzyme whose elevation is generally recognized as being less specific and indicative of muscle, cardiac, kidney, pancreatic, red blood cell or hepatic injury. At presentation to the gastrointestinal service, one case, age 2.5 months, had no symptoms or signs of neuromuscular dysfunction, while the other four had previously unrecognized hypertrophy of the calves, proximal limb weakness, positive Gower’s sign or delayed gross motor skills. All five patients had marked elevation of serum creatine kinase activity and histopathologically confirmed muscular dystrophy. The practical clinical implication of this report is that children with elevated serum ALT, in the absence of other signs and symptoms of hepatic injury, may have occult muscular disease - most frequently muscular dystrophy. Although the clinical signs of muscular dystrophy may be subtle or absent, early determination of creatine kinase will suggest the correct diagnosis and minimize extensive and invasive investigation focusing on hepatic injury.

 1. Delayed healing of corneal epithelium after phototherapeutic keratectomy for lattice dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Das, Sujata; Langenbucher, Achim; Seitz, Berthold

  2005-04-01

  To evaluate the time period necessary for complete epithelial healing after phototherapeutic keratectomy (o-PTK) carried out for various superficial corneal opacities. A total of 197 eyes were divided into 9 groups: group 1, Cogan dystrophy including recurrences (n = 15); group 2, Reis Bucklers dystrophy including recurrences (n = 12); group 3, granular dystrophy including recurrences (n = 63); group 4, lattice dystrophy including recurrences (n = 19); group 5, macular dystrophy including recurrences (n = 10); group 6, herpetic scars (n = 5); group 7, corneal scars of nonherpetic origin (including scrofulous, traumatic, central keratoconus, post-pterygium surgery) (n = 31); group 8, Salzmann nodular degeneration (n = 22); and group 9, miscellaneous (such as bullous keratopathy, acute chemical burn, corneal degeneration) (n = 20). After o-PTK, patients were examined daily at the slit lamp using fluorescein and blue light. The time period necessary for complete healing of the epithelial defect was compared among these groups. Delayed healing was considered where the epithelium was not closed after 7 days. One hundred sixty-one eyes (95%) healed within 7 days. Overall, 63%, 80%, and 85% of epithelial defects were closed within 3, 4, and 5 days, respectively. Out of 9 eyes that had delayed healing, 6 eyes (67%) belonged to lattice dystrophy category. Mean time taken for healing in group 4 (8.6 +/- 8.4 days) was significantly longer than those in group 1 (3.0 +/- 1.5 days, P = 0.009), group 2 (3.7 +/- 3.1 days, P = 0.03), group 3 (3.1 +/- 1.5 days, P = 0.001), group 5 (2.7 +/- 0.8 days, P = 0.01), group 7 (3.6 +/- 2.4 days, P = 0.007), group 8 (3.3 +/- 1.3 days, P = 0.009), and group 9 (3.0 +/- 1.9 days, P = 0.011). Eyes with lattice corneal dystrophy suffered from delayed epithelial healing after o-PTK. In addition to adequate counseling, these patients should be followed up closely until complete closure of the epithelium to avoid ulceration, scarring, or even

 2. Skeletal Muscle Metabolism in Duchenne and Becker Muscular Dystrophy-Implications for Therapies.

  Science.gov (United States)

  Heydemann, Ahlke

  2018-06-20

  The interactions between nutrition and metabolism and skeletal muscle have long been known. Muscle is the major metabolic organ—it consumes more calories than other organs—and therefore, there is a clear need to discuss these interactions and provide some direction for future research areas regarding muscle pathologies. In addition, new experiments and manuscripts continually reveal additional highly intricate, reciprocal interactions between metabolism and muscle. These reciprocal interactions include exercise, age, sex, diet, and pathologies including atrophy, hypoxia, obesity, diabetes, and muscle myopathies. Central to this review are the metabolic changes that occur in the skeletal muscle cells of muscular dystrophy patients and mouse models. Many of these metabolic changes are pathogenic (inappropriate body mass changes, mitochondrial dysfunction, reduced adenosine triphosphate (ATP) levels, and increased Ca 2+ ) and others are compensatory (increased phosphorylated AMP activated protein kinase (pAMPK), increased slow fiber numbers, and increased utrophin). Therefore, reversing or enhancing these changes with therapies will aid the patients. The multiple therapeutic targets to reverse or enhance the metabolic pathways will be discussed. Among the therapeutic targets are increasing pAMPK, utrophin, mitochondrial number and slow fiber characteristics, and inhibiting reactive oxygen species. Because new data reveals many additional intricate levels of interactions, new questions are rapidly arising. How does muscular dystrophy alter metabolism, and are the changes compensatory or pathogenic? How does metabolism affect muscular dystrophy? Of course, the most profound question is whether clinicians can therapeutically target nutrition and metabolism for muscular dystrophy patient benefit? Obtaining the answers to these questions will greatly aid patients with muscular dystrophy.

 3. Cardiac function associated with home ventilator care in Duchenne muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Lee, Sangheun; Lee, Heeyoung; Eun, Lucy Youngmin; Gang, Seung Woong

  2018-02-01

  Cardiomyopathy is becoming the leading cause of death in patients with Duchenne muscular dystrophy because mechanically assisted lung ventilation and assisted coughing have helped resolve respiratory complications. To clarify cardiopulmonary function, we compared cardiac function between the home ventilator-assisted and non-ventilator-assisted groups. We retrospectively reviewed patients with Duchenne muscular dystrophy from January 2010 to March 2016 at Gangnam Severance Hospital. Demographic characteristics, pulmonary function, and echocardiography data were investigated. Fifty-four patients with Duchenne muscular dystrophy were divided into 2 groups: home ventilator-assisted and non-ventilator-assisted. The patients in the home ventilator group were older (16.25±1.85 years) than those in the nonventilator group (14.73±1.36 years) ( P =0.001). Height, weight, and body surface area did not differ significantly between groups. The home ventilator group had a lower seated functional vital capacity (1,038±620.41 mL) than the nonventilator group (1,455±603.12 mL). Mean left ventricular ejection fraction and fractional shortening were greater in the home ventilator group, but the data did not show any statistical difference. The early ventricular filling velocity/late ventricular filling velocity ratio (1.7±0.44) was lower in the home ventilator group than in the nonventilator group (2.02±0.62). The mitral valve annular systolic velocity was higher in the home ventilator group (estimated β, 1.06; standard error, 0.48). Patients with Duchenne muscular dystrophy on a ventilator may have better systolic and diastolic cardiac functions. Noninvasive ventilator assistance can help preserve cardiac function. Therefore, early utilization of noninvasive ventilation or oxygen may positively influence cardiac function in patients with Duchenne muscular dystrophy.

 4. A Human Pluripotent Stem Cell Model of Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy-Affected Skeletal Muscles.

  Science.gov (United States)

  Caron, Leslie; Kher, Devaki; Lee, Kian Leong; McKernan, Robert; Dumevska, Biljana; Hidalgo, Alejandro; Li, Jia; Yang, Henry; Main, Heather; Ferri, Giulia; Petek, Lisa M; Poellinger, Lorenz; Miller, Daniel G; Gabellini, Davide; Schmidt, Uli

  2016-09-01

  : Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) represents a major unmet clinical need arising from the progressive weakness and atrophy of skeletal muscles. The dearth of adequate experimental models has severely hampered our understanding of the disease. To date, no treatment is available for FSHD. Human embryonic stem cells (hESCs) potentially represent a renewable source of skeletal muscle cells (SkMCs) and provide an alternative to invasive patient biopsies. We developed a scalable monolayer system to differentiate hESCs into mature SkMCs within 26 days, without cell sorting or genetic manipulation. Here we show that SkMCs derived from FSHD1-affected hESC lines exclusively express the FSHD pathogenic marker double homeobox 4 and exhibit some of the defects reported in FSHD. FSHD1 myotubes are thinner when compared with unaffected and Becker muscular dystrophy myotubes, and differentially regulate genes involved in cell cycle control, oxidative stress response, and cell adhesion. This cellular model will be a powerful tool for studying FSHD and will ultimately assist in the development of effective treatments for muscular dystrophies. This work describes an efficient and highly scalable monolayer system to differentiate human pluripotent stem cells (hPSCs) into skeletal muscle cells (SkMCs) and demonstrates disease-specific phenotypes in SkMCs derived from both embryonic and induced hPSCs affected with facioscapulohumeral muscular dystrophy. This study represents the first human stem cell-based cellular model for a muscular dystrophy that is suitable for high-throughput screening and drug development. ©AlphaMed Press.

 5. Congenital hereditary endothelial dystrophy with progressive sensorineural deafness (Harboyan syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abramowicz Marc

  2008-10-01

  Full Text Available Abstract Harboyan syndrome is a degenerative corneal disorder defined as congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED accompanied by progressive, postlingual sensorineural hearing loss. To date, 24 cases from 11 families of various origin (Asian Indian, South American Indian, Sephardi Jewish, Brazilian Portuguese, Dutch, Gypsy, Moroccan, Dominican have been reported. More than 50% of the reported cases have been associated with parental consanguinity. The ocular manifestations in Harboyan syndrome include diffuse bilateral corneal edema occurring with severe corneal clouding, blurred vision, visual loss and nystagmus. They are apparent at birth or within the neonatal period and are indistinguishable from those characteristic of the autosomal recessive CHED (CHED2. Hearing deficit in Harboyan is slowly progressive and typically found in patients 10–25 years old. There are no reported cases with prelinglual deafness, however, a significant hearing loss in children as young as 4 years old has been detected by audiometry, suggesting that hearing may be affected earlier, even at birth. Harboyan syndrome is caused by mutations in the SLC4A11 gene located at the CHED2 locus on chromosome 20p13-p12, indicating that CHED2 and Harboyan syndrome are allelic disorders. A total of 62 different SLC4A11 mutations have been reported in 98 families (92 CHED2 and 6 Harboyan. All reported cases have been consistent with autosomal recessive transmission. Diagnosis is based on clinical criteria, detailed ophthalmological assessment and audiometry. A molecular confirmation of the clinical diagnosis is feasible. A variety of genetic, metabolic, developmental and acquired diseases presenting with clouding of the cornea should be considered in the differential diagnosis (Peters anomaly, sclerocornea, limbal dermoids, congenital glaucoma. Audiometry must be performed to differentiate Harboyan syndrome from CHED2. Autosomal recessive types of CHED (CHED2 and

 6. Clinical analysis of 155 patients with Duchenne muscular dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qi BING

  2015-05-01

  Full Text Available Objective To investigate the clinical manifestations and laboratory examinations of Duchenne muscular dystrophy (DMD patients and evaluate the principle of intermittent intravenous combined with oral glucocorticoid therapy.  Methods The clinical features, laboratory examinations andfollow-up data of 155 DMD patients were collected. These patients were given dexamethasone 5-10 mg/d by intravenous infusion for 10-15 d and oral prednisone acetate 0.50-0.75 mg/(kg·d for one month. After treatment, the motor ability of lower limbs, the level of serum creatine kinase (CK and 99mTc-MIBI gated myocardial perfusion imaging (GMPI findings were compared with those before glucocorticoid therapy by statistical analysis.  Results 1 The motor ability was improved in 70 follow-up cases of DMD patients with long-term oral prednisone (squat and rise: Z = 207.000, P = 0.034; climbing stairs: Z = 237.000, P =0.008. 2 The level of serum CK of 155 first diagnosed patients reached the peak at 3 years old, and declined after the age of 8 (P < 0.05, for all. The serum CK of 70 follow-up cases was significantly decreased after 10-15 d dexamethasone intravenous infusion (P = 0.000, and increased again after one-month oral administration of prednisone acetate (P = 0.000, but was still lower than that before treatment (P = 0.008. 3 The 99mTc-MIBI GMPI of 77 patients showed different degrees of myocardial involvement and significantly uneven left ventricular radionuclide distribution, especially in apex cordis (55 cases, inferior wall (45 cases and anterior wall (30 cases of apex. Conclusions There exists increased level of serum CK in the sub⁃clinical stage of DMD. The level of serum CK declined year by year after the age of 8. Intermittent intravenous combined with oral glucocorticoid therapy has an important effect on protecting motor and cardiac functions, extending walking time and reducing serum CK level and muscle cell damage. Early glucocorticoid therapy is

 7. Genetic diagnosis of Duchenne and Becker muscular dystrophy using multiplex ligation-dependent probe amplification in Rwandan patients.

  Science.gov (United States)

  Uwineza, Annette; Hitayezu, Janvier; Murorunkwere, Seraphine; Ndinkabandi, Janvier; Kalala Malu, Celestin Kaputu; Caberg, Jean Hubert; Dideberg, Vinciane; Bours, Vincent; Mutesa, Leon

  2014-04-01

  Duchenne and Becker muscular dystrophies are the most common clinical forms of muscular dystrophies. They are genetically X-linked diseases caused by a mutation in the dystrophin (DMD) gene. A genetic diagnosis was carried out in six Rwandan patients presenting a phenotype of Duchenne and Becker muscular dystrophies and six asymptomatic female carrier relatives using multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA). Our results revealed deletion of the exons 48-51 in one patient, an inherited deletion of the exons 8-21 in two brothers and a de novo deletion of the exons 46-50 in the fourth patient. No copy number variation was found in two patients. Only one female carrier presented exon deletion in the DMD gene. This is the first cohort of genetic analysis in Rwandan patients affected by Duchenne and Becker muscular dystrophies. This report confirmed that MLPA assay can be easily implemented in low-income countries.

 8. Immunological identification of a high molecular weight protein as a condidate for the product of the Duchenne muscular dystrophy gene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kao, L.; Krstenansky, J.; Mendell, J.; Rammohan, K.W.; Gruenstein, E. (Univ. of Cincinnati College of Medicine, OH (USA))

  1988-06-01

  An oligopeptide was synthesized based on translation of the nucleotide sequence of the putative exon region of clone pERT87-25 from the gene for Duchenne muscular dystrophy. Immunization of rabbits with this oligopeptide induced the formation of antibodies directed against a protein present in human, rat, and rabbit skeletal muscle. This protein, which is missing in the skeletal muscle of two patients with Duchenne muscular dystrophy, has a molecular mass of {approx}320-420 kDa and is clearly different from the putative Duchenne muscular dystrophy-related protein nebulin. The data suggest that this 320-420-kDa protein is produced by the Duchenne muscular dystrophy gene.

 9. Clinical Functional Capacity Testing in Patients With Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy: Construct Validity and Interrater Reliability of Antigravity Tests

  NARCIS (Netherlands)

  Rijken, N.H.M.; Engelen, B.G.M. van; Weerdesteyn, V.G.M.; Geurts, A.C.H.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To evaluate the construct validity and interrater reliability of 4 simple antigravity tests in a small group of patients with facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). DESIGN: Case-control study. SETTING: University medical center. PARTICIPANTS: Patients with various severity levels

 10. Immunological identification of a high molecular weight protein as a condidate for the product of the Duchenne muscular dystrophy gene

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kao, L.; Krstenansky, J.; Mendell, J.; Rammohan, K.W.; Gruenstein, E.

  1988-01-01

  An oligopeptide was synthesized based on translation of the nucleotide sequence of the putative exon region of clone pERT87-25 from the gene for Duchenne muscular dystrophy. Immunization of rabbits with this oligopeptide induced the formation of antibodies directed against a protein present in human, rat, and rabbit skeletal muscle. This protein, which is missing in the skeletal muscle of two patients with Duchenne muscular dystrophy, has a molecular mass of ∼320-420 kDa and is clearly different from the putative Duchenne muscular dystrophy-related protein nebulin. The data suggest that this 320-420-kDa protein is produced by the Duchenne muscular dystrophy gene

 11. The muscular dystrophies associated with central nervous system lesions: a brief review from a standpoint of the localization and function of causative genes.

  Science.gov (United States)

  Yamamoto, Tomoko; Hiroi, Atsuko; Osawa, Makiko; Shibata, Noriyuki

  2014-01-01

  The muscular dystrophies have been traditionally classified based mainly on clinical manifestation and mode of inheritance. Owing to the discoveries of causative genes, new terminologies derived from each gene, such as dystrophinopathy, α-dystroglycanopathy, sarcoglycanopathy and fukutinopathy, have also become common. Mutations of each gene may cause several clinical phenotypes. Some muscular dystrophies accompany central nervous system (CNS) lesions, especially in the congenital muscular dystrophies. Cobblestone lissencephaly (type II lissencephaly) is a well-known CNS malformation observed in severe forms of α-dystroglycanopathy. Moreover, CNS involvement has been reported in other muscular dystrophies, such as Duchenne muscular dystrophy. In this review, genes related to the muscular dystrophies associated with CNS lesions are briefly described along with the molecular characteristics of each gene and the pathomechanism of the CNS lesions. Understanding of both the clinicopathological characteristics of these CNS lesions and their molecular mechanisms is important for the diagnosis, care of patients, and development of new therapeutic strategies.

 12. A Novel Mutation in DMD (c.10797+5G>A) Causes Becker Muscular Dystrophy Associated with Intellectual Disability.

  Science.gov (United States)

  Banihani, Rudaina; Baskin, Berivan; Halliday, William; Kobayashi, Jeff; Kawamura, Anne; McAdam, Laura; Ray, Peter N; Yoon, Grace

  2016-04-01

  Severe intellectual disability has been reported in a subgroup of patients with Duchenne muscular dystrophy but is not typically associated with Becker muscular dystrophy. The authors report a 13-year-old boy, with severe intellectual disability (Wechsler Intelligence Scales for Children-IV, Full Scale IQ A mutation in DMD. Dystrophinopathy may be associated with predominantly cognitive impairment and neurobehavioral disorder, and should be considered in the differential diagnosis of unexplained cognitive or psychiatric disturbance in males.

 13. At the Crossroads of Clinical and Preclinical Research for Muscular Dystrophy-Are We Closer to Effective Treatment for Patients?

  Science.gov (United States)

  Gawlik, Kinga I

  2018-05-16

  Among diseases affecting skeletal muscle, muscular dystrophy is one of the most devastating and complex disorders. The term 'muscular dystrophy' refers to a heterogeneous group of genetic diseases associated with a primary muscle defect that leads to progressive muscle wasting and consequent loss of muscle function. Muscular dystrophies are accompanied by numerous clinical complications and abnormalities in other tissues that cause extreme discomfort in everyday life. The fact that muscular dystrophy often takes its toll on babies and small children, and that many patients die at a young age, adds to the cruel character of the disease. Clinicians all over the world are facing the same problem: they have no therapy to offer except for symptom-relieving interventions. Patients, their families, but also clinicians, are in urgent need of an effective cure. Despite advances in genetics, increased understanding of molecular mechanisms underlying muscle disease, despite a sweeping range of successful preclinical strategies and relative progress of their implementation in the clinic, therapy for patients is currently out of reach. Only a greater comprehension of disease mechanisms, new preclinical studies, development of novel technologies, and tight collaboration between scientists and physicians can help improve clinical treatment. Fortunately, inventiveness in research is rapidly extending the limits and setting new standards for treatment design. This review provides a synopsis of muscular dystrophy and considers the steps of preclinical and clinical research that are taking the muscular dystrophy community towards the fundamental goal of combating the traumatic disease.

 14. Modulation of Stem Cell Differentiation and Myostatin as an Approach to Counteract Fibrosis in Muscle Dystrophy and Regeneration After Injury. Addendum

  Science.gov (United States)

  2012-03-01

  ged mdx mouse a n ovel therapeutic approach for Duchenne’s muscular dystrophy (DMD) based on the implantation of muscle -derived stem cells (MDSC), and...with limb ischemia. 15. SUBJECT TERMS Myostatin, muscle dystrophy , stem cells, myogenesis, Oct-4; Duchenne ; fibrosis 16. SECURITY CLASSIFICATION...derived stem cells (MDSC) into myogenic, as opposed to lipofibrogenic lineages, is a promising therapeutic strategy for Duchenne muscular dystrophy (DMD

 15. The Duchenne muscular dystrophy population in Denmark, 1977-2001: prevalence, incidence and survival in relation to the introduction of ventilator use

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, J; Green, A; Steffensen, B.F.

  2003-01-01

  Mechanical ventilation of patients with Duchenne muscular dystrophy continues to be a subject of study. The purpose was to estimate prevalence, incidence, mortality and use of mechanical ventilation in the total Duchenne muscular dystrophy population in Denmark between 1977 and 2001 and further....... While overall incidence remained stable at 2.0 per 105, prevalence rose from 3.1 to 5.5 per 105, mortality fell from 4.7 to 2.6 per 100 years at risk and prevalence of Duchenne muscular dystrophy ventilator users rose from 0.9 to 43.4 per 100. We conclude that survival of Duchenne muscular dystrophy...

 16. Three-dimensional brain-surface MR images of brain anomalies in Fukuyama congenital muscular dystrophy and its differentiation from Duchenne muscular dystrophy with severe mental retardation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toda, Tatsushi; Watanabe, Toshiaki; Shimizu, Teruo; Iwata, Makoto; Kanazawa, Ichiro (Tokyo Univ. (Japan). Faculty of Medicine); Matsumura, Kiichiro

  1993-12-01

  Fukuyama congenital muscular dystrophy (FCMD) is the second most common form of muscular dystrophy in Japan and is peculiarly associated with brain anomalies such as micropolygyria. Since these anomalies are preferentially observed on the brain surface, it is difficult to identify them by either X-ray CT or conventional MRI. In addition, FCMD has an atypical (mild) form in which the patients are capable of walking. In such cases, clinical differential diagnosis from Duchenne muscular dystrophy with severe mental retardation (DMD-MR) is not necessarily easy. We analyzed the brain-surface structures of 4 typical FCMD cases. 1 atypical FCMD case, 4 DMD-MR cases, and 1 undiagnosed case using a method of 3-dimensional (3-D) brain-surface MR imaging; we then compared the results with dystrophin immuno-stainings of the biopsied skeletal muscles. In both typical and atypical FCMD cases, micropolygyria could be clearly demonstrated, with individual variations. The 3-D images were verified by neuropathology. Of the 4 DMD-MR cases, 3 cases showed no gyral abnormality. However, in 1 DMD-MR case the diagnosis was corrected to atypical FCMD because of micropolygyria found on 3-D MRI. The one undiangosed case was diagnosed as DMD-MR on the basis of 3-D MRI. There was a good correspondence between the results of the 3-D imaging and the dystrophin test. Recently, some FCMD cases with a complete deficiency of dystrophin have been reported. Therefore, the detection of brain anomalies is important for the precise diagnosis of FCMD; the present method is considered effective for this purpose. (author).

 17. Three-dimensional brain-surface MR images of brain anomalies in Fukuyama congenital muscular dystrophy and its differentiation from Duchenne muscular dystrophy with severe mental retardation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toda, Tatsushi; Watanabe, Toshiaki; Shimizu, Teruo; Iwata, Makoto; Kanazawa, Ichiro; Matsumura, Kiichiro.

  1993-01-01

  Fukuyama congenital muscular dystrophy (FCMD) is the second most common form of muscular dystrophy in Japan and is peculiarly associated with brain anomalies such as micropolygyria. Since these anomalies are preferentially observed on the brain surface, it is difficult to identify them by either X-ray CT or conventional MRI. In addition, FCMD has an atypical (mild) form in which the patients are capable of walking. In such cases, clinical differential diagnosis from Duchenne muscular dystrophy with severe mental retardation (DMD-MR) is not necessarily easy. We analyzed the brain-surface structures of 4 typical FCMD cases. 1 atypical FCMD case, 4 DMD-MR cases, and 1 undiagnosed case using a method of 3-dimensional (3-D) brain-surface MR imaging; we then compared the results with dystrophin immuno-stainings of the biopsied skeletal muscles. In both typical and atypical FCMD cases, micropolygyria could be clearly demonstrated, with individual variations. The 3-D images were verified by neuropathology. Of the 4 DMD-MR cases, 3 cases showed no gyral abnormality. However, in 1 DMD-MR case the diagnosis was corrected to atypical FCMD because of micropolygyria found on 3-D MRI. The one undiangosed case was diagnosed as DMD-MR on the basis of 3-D MRI. There was a good correspondence between the results of the 3-D imaging and the dystrophin test. Recently, some FCMD cases with a complete deficiency of dystrophin have been reported. Therefore, the detection of brain anomalies is important for the precise diagnosis of FCMD; the present method is considered effective for this purpose. (author)

 18. Distrofia corneana policromática posterior Polychromatic posterior corneal dystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Frensel de Moraes Tzelikis

  2007-08-01

  Full Text Available Os autores descrevem quatro raros casos de distrofia corneana policromática posterior, ainda não descrito na literatura nacional. Observam-se opacidades puntiformes, policromáticas, de tamanho uniforme, localização estromal profunda, distribuídas de limbo a limbo e que não interferem na acuidade visual. É apresentada uma revisão dos casos de distrofia pré-Descemet existentes na literatura.The authors describe four rare cases of polychromatic posterior corneal dystrophy, not describe in national literature. The opacities are deep in the stroma, dotlike, polychromatic, uniform in size, distributed from limbus to limbus, leading no reduction in visual acuity. It is also presented a bibliographic review of pre-Descemet's dystrophy.

 19. Parental attitudes toward newborn screening for Duchenne/Becker muscular dystrophy and spinal muscular atrophy.

  Science.gov (United States)

  Wood, Molly F; Hughes, Sarah C; Hache, Lauren P; Naylor, Edwin W; Abdel-Hamid, Hoda Z; Barmada, M Michael; Dobrowolski, Steven F; Stickler, David E; Clemens, Paula R

  2014-06-01

  Disease inclusion in the newborn screening (NBS) panel should consider the opinions of those most affected by the outcome of screening. We assessed the level and factors that affect parent attitudes regarding NBS panel inclusion of Duchenne muscular dystrophy (DMD), Becker muscular dystrophy (BMD), and spinal muscular atrophy (SMA). The attitudes toward NBS for DMD, BMD, and SMA were surveyed and compared for 2 categories of parents, those with children affected with DMD, BMD, or SMA and expectant parents unselected for known family medical history. The level of support for NBS for DMD, BMD, and SMA was 95.9% among parents of children with DMD, BMD, or SMA and 92.6% among expectant parents. There was strong support for NBS for DMD, BMD, and SMA in both groups of parents. Given advances in diagnostics and promising therapeutic approaches, discussion of inclusion in NBS should continue. Copyright © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 20. Contractile properties are disrupted in Becker muscular dystrophy, but not in limb girdle type 2I.

  Science.gov (United States)

  Løkken, Nicoline; Hedermann, Gitte; Thomsen, Carsten; Vissing, John

  2016-09-01

  We investigated whether a linear relationship between muscle strength and cross-sectional area (CSA) is preserved in calf muscles of patients with Becker muscular dystrophy (BMD, n = 14) and limb-girdle type 2I muscular dystrophy (LGMD2I, n = 11), before and after correcting for muscle fat infiltration. The Dixon magnetic resonance imaging technique was used to quantify fat and calculate a fat-free contractile CSA. Strength was assessed by dynamometry. Muscle strength/CSA relationships were significantly lower in patients versus controls. The strength/contractile-CSA relationship was still severely lowered in BMD, but was almost normalized in LGMD2I. Our findings suggest close to intact contractile properties in LGMD2I, which are severely disrupted in BMD. Ann Neurol 2016;80:466-471. © 2016 American Neurological Association.

 1. Nutraceuticals and Their Potential to Treat Duchenne Muscular Dystrophy: Separating the Credible from the Conjecture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keryn G. Woodman

  2016-11-01

  Full Text Available In recent years, complementary and alternative medicine has become increasingly popular. This trend has not escaped the Duchenne Muscular Dystrophy community with one study showing that 80% of caregivers have provided their Duchenne patients with complementary and alternative medicine in conjunction with their traditional treatments. These statistics are concerning given that many supplements are taken based on purely “anecdotal” evidence. Many nutraceuticals are thought to have anti-inflammatory or anti-oxidant effects. Given that dystrophic pathology is exacerbated by inflammation and oxidative stress these nutraceuticals could have some therapeutic benefit for Duchenne Muscular Dystrophy (DMD. This review gathers and evaluates the peer-reviewed scientific studies that have used nutraceuticals in clinical or pre-clinical trials for DMD and thus separates the credible from the conjecture.

 2. Usefulness of sugammadex in a patient with Becker muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy.

  Science.gov (United States)

  Shimauchi, Tsukasa; Yamaura, Ken; Sugibe, Sayaka; Hoka, Sumio

  2014-09-01

  A 54-year-old patient with Becker muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy underwent laparoscopic cholecystectomy under total intravenous anesthesia. Muscle relaxation was induced by rocuronium (0.4 mg/kg body weight) under train-of-four (TOF) ratio monitoring. The TOF ratio was 0 at intubation, and 0.2 at the end of surgery. Residual muscle relaxant activity was successfully reversed by sugammadex (2 mg/kg body weight) without any hemodynamic adverse effects (TOF ratio 1.0 at extubation). The clinical and hemodynamic findings suggest that sugammadex can be safely used in patients with Becker muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy. Copyright © 2014. Published by Elsevier B.V.

 3. Health services received by individuals with duchenne/becker muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Pandya, Shree K; Campbell, Kim A; Andrews, Jennifer G; Meaney, F John; Ciafaloni, Emma

  2016-02-01

  Anecdotal reports from families and care providers suggest a wide variation in services received by individuals with Duchenne/Becker muscular dystrophy (DBMD). We documented the type and frequency of health services received by individuals with DBMD using the Muscular Dystrophy Surveillance Tracking and Research Network (MD STARnet) interview data released in June 2012. Interviews with eligible caregivers from 5 sites (Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, and western New York) were conducted from April 2007 to March 2012. Two hundred ninety-six caregivers (66% of those contactable) participated in the interview. There were significant differences among sites in the specialists seen and services received. Concurrence with cardiac recommendations was higher than that with respiratory recommendations. The results of this survey support and quantify the anecdotal reports from families and care providers regarding the disparities in services received by individuals with DBMD. It remains to be determined whether these differences affect outcomes. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 4. Deletion Analysis Of The Duchenne/Becker Muscular Dystrophy Gene Using Multiplex Polymerase Chain Reaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dastur R

  2003-01-01

  Full Text Available The diagnosis of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD and Becker Muscular Dystrophy (BMD is mainly based on clinical profile, serum CPK values, muscle biopsy and immunostaining for dystrophin. Most recent and accurate method for diagnosing DMD/BMD is by detection of mutations in the DMD gene. This was done in 100 unrelated patients using 19 exons including the promoter region in two sets of multiplex polymerase chain reaction (PCR. These primers amplify most of the exons in the deletion prone ′hotspot′ regions allowing determination of deletion end point. Intragenic deletions were detected in 74 patients indicating that the use of PCR-based assays will allow deletion detection help in prenatal diagnosis for most of the DMD/BMD patients. The frequency of deletions observed in the present study was 74%.

 5. Effect of cellular therapy in progression of Becker’s muscular dystrophy: a case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alok Sharma

  2016-03-01

  Full Text Available Becker muscular dystrophy (BMD is an inherited disorder due to deletions of the dystrophin gene that leads to muscle weakness. Effects of bone marrow mononuclear cell (BMMNC transplantation in Muscular Dystrophy have shown to be safe and beneficial. We treated a 20-year-old male suffering from BMD with autologous BMMNC transplantation followed by multidisciplinary rehabilitation. He presented with muscle weakness and had difficulty in performing his activities. The BMMNCs were transplanted via intrathecal and intramuscular routes. The effects were measured on clinical and functional changes. Over 9 months, gradual improvement was noticed in muscle strength, respiratory functions and North Star Ambulatory Assessment Scale. Functional Independence Measure, Berg Balance Score, Brooke and Vignos Scale remained stable indicating halting of the progression. The case report suggests that cellular therapy combined with rehabilitation may have possibility of repairing and regenerating muscle fibers and decreasing the rate of progression of BMD.

 6. Peter Becker and his Nazi past: the man behind Becker muscular dystrophy and Becker myotonia.

  Science.gov (United States)

  Zeidman, Lawrence A; Kondziella, Daniel

  2014-04-01

  Peter Becker was a German neurologist who helped classify the muscular dystrophies, and described Becker muscular dystrophy and Becker myotonia. His involvement in National Socialism began in 1933, when he was compelled by his peers to join the SA (brown shirts). He later joined the Nazi party, the Nazi Doctors Association, and the Nazi Lecturers' Association. He renewed his SA membership to maintain his position at a genetics institute. Colleagues stated postwar that he was not an active Nazi, and he was de-Nazified in 1947, able to continue his career. Later, Becker admitted to most, but not all, of his Nazi memberships in his autobiography, and wrote 2 books exploring the origins of Nazism and racial hygiene. The "neurologic court of opinion" must weigh in on how we should best remember Becker, and at the very least, we as neurologists must learn the dangers of career opportunism at any cost.

 7. Nutraceuticals and Their Potential to Treat Duchenne Muscular Dystrophy: Separating the Credible from the Conjecture.

  Science.gov (United States)

  Woodman, Keryn G; Coles, Chantal A; Lamandé, Shireen R; White, Jason D

  2016-11-09

  In recent years, complementary and alternative medicine has become increasingly popular. This trend has not escaped the Duchenne Muscular Dystrophy community with one study showing that 80% of caregivers have provided their Duchenne patients with complementary and alternative medicine in conjunction with their traditional treatments. These statistics are concerning given that many supplements are taken based on purely "anecdotal" evidence. Many nutraceuticals are thought to have anti-inflammatory or anti-oxidant effects. Given that dystrophic pathology is exacerbated by inflammation and oxidative stress these nutraceuticals could have some therapeutic benefit for Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). This review gathers and evaluates the peer-reviewed scientific studies that have used nutraceuticals in clinical or pre-clinical trials for DMD and thus separates the credible from the conjecture.

 8. Socio-economic characteristics of patients with generalized retinal dystrophy in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Mette; Linneberg, Allan; Rosenberg, Thomas

  2015-01-01

  the Danish Retinitis Pigmentosa Registry and 228,500 control subjects matched by age and gender. Demographic and socio-economic data were retrieved from Statistics Denmark. Differences between cases and controls were estimated using conditional logistic regression. RESULTS: On 1 January 2012, 2285 patients......PURPOSE: To examine socio-economic characteristics of patients with generalized retinal dystrophy in Denmark. METHODS: Cross-sectional population-based study with analysis of socio-economic characteristics including income, education, employment status and civil status in 2285 patients from...... with a Danish civil registration number were registered as having a generalized retinal dystrophy. At the age of 40 years, less patients than controls had a high education (odds ratio (OR), 0.51; 95% confidence interval (CI95), 0.41-0.62), a high income (OR, 0.21; CI95, 0.17-0.26) and were married (OR, 0.39; CI...

 9. Expression of the Murine Duchenne Muscular Dystrophy Gene in Muscle and Brain

  Science.gov (United States)

  Chamberlain, Jeffrey S.; Pearlman, Joel A.; Muzny, Donna M.; Gibbs, Richard A.; Ranier, Joel E.; Reeves, Alice A.; Caskey, C. Thomas

  1988-03-01

  Complementary DNA clones were isolated that represent the 5' terminal 2.5 kilobases of the murine Duchenne muscular dystrophy (Dmd) messenger RNA (mRNA). Mouse Dmd mRNA was detectable in skeletal and cardiac muscle and at a level approximately 90 percent lower in brain. Dmd mRNA is also present, but at much lower than normal levels, in both the muscle and brain of three different strains of dystrophic mdx mice. The identification of Dmd mRNA in brain raises the possibility of a relation between human Duchenne muscular dystrophy (DMD) gene expression and the mental retardation found in some DMD males. These results also provide evidence that the mdx mutations are allelic variants of mouse Dmd gene mutations.

 10. Detection of regional derangements in myocardial metabolism by positron computed tomography in Duchenne's muscular dystrophy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Henze, E.; Schelbert, H.R.; Perloff, J.K.; Schwaiger, M.; Phelps, M.E.

  1982-01-01

  Duchenne's Muscular Dystrophy is unique in genetically targeting for disease a specific region of myocardium: the postero-basal left ventricular wall. Postmortem examinations revealed focal fibrous degenerations in the postero-basal segment, while the coronary arteries were usually not affected. A predystrophic metabolic fault has been postulated for this region. This hypothesis was tested with positron computed tomography as a new means for the noninvasive study of regional myocadial perfusion and metabolism and to determine the incidence of regional and global left ventricular dysfunction and perfusion abnormalities using Thallium-201 and gated blood pool imaging. Myocardial perfusion was evaluated with N-13 ammonia while regional myocardial glucose uptake was studied with the glucose analog F-18 DG. The sensitivity of each diagnostic test for detecting cardiac involvement in Duchenne's Muscular Dystrophy was evaluated. It was highest for ammonia and glucose imaging and it was low for Thallium and radionuclide blood pool imaging

 11. Evaluation of myocardial involvement in Duchenne's progressive muscular dystrophy with thallium-201 myocardial perfusion imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kawai, Naoki; Sotobata, Iwao; Okada, Mitsuhiro

  1985-01-01

  Myocardial involvement in progressive muscular dystrophy of the Duchenne type was evaluated in 19 patients using thallium-201 myocardial perfusion imaging. A qualitative analysis was performed from five projection images by three experienced physicians. Distinct perfusion defects were shown in 13 patients, especially in the LV posterolateral or posterior wall (11 patients). There was no significant relationship between the presence of perfusion defects and the skeletal muscle involvements or thoracic deformities assessed by transmission computed tomography. Extensive perfusion defects were shown in 2 patients who died of congestive heart failure 1 to 2 years after the scintigraphic study. Progression of the myocardial scintigraphic abnormalities were considered to be minimal in 7 of 9 patients who underwent two serial scintigraphic studies over 2 to 3 years. It was concluded that thallium myocardial perfusion imaging is a useful clinical technique to assess myocardial involvement in Duchenne's progressive muscular dystrophy. (author)

 12. Becker muscular dystrophy with widespread muscle hypertrophy and a non-sense mutation of exon 2.

  Science.gov (United States)

  Witting, N; Duno, M; Vissing, J

  2013-01-01

  Becker muscular dystrophy features progressive proximal weakness, wasting and often focal hypertrophy. We present a patient with pain and cramps from adolescence. Widespread muscle hypertrophy, preserved muscle strength and a 10-20-fold raised CPK were noted. Muscle biopsy was dystrophic, and Western blot showed a 95% reduction of dystrophin levels. Genetic analyses revealed a non-sense mutation in exon 2 of the dystrophin gene. This mutation is predicted to result in a Duchenne phenotype, but resulted in a mild Becker muscular dystrophy with widespread muscle hypertrophy. We suggest that this unusual phenotype is caused by translation re-initiation downstream from the mutation site. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Importance of Skin Changes in the Differential Diagnosis of Congenital Muscular Dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uluç Yis

  2016-01-01

  Full Text Available Megaconial congenital muscular dystrophy (OMIM 602541 is characterized with early-onset hypotonia, muscle wasting, proximal weakness, cardiomyopathy, mildly elevated serum creatine kinase (CK levels, and mild-to-moderate intellectual disability. We report two siblings in a consanguineous family admitted for psychomotor delay. Physical examination revealed proximal muscle weakness, contractures in the knee of elder sibling, diffuse mild generalized muscle atrophy, and dry skin with ichthyosis together with multiple nummular eczema in both siblings. Serum CK values were elevated up to 500 U/L. For genetic work-up, we performed whole exome sequencing (WES after Nimblegen enrichment on the Illumina platform. The WES revealed a novel homozygous missense mutation in the Choline Kinase-Beta (CHKB gene c.1031G>A (p.R344Q in exon 9. Ichthyosis-like skin changes with intense pruritus and nummular eczema may lead to clinical diagnosis in cases with megaconial congenital muscular dystrophy.

 14. The experiences of patients with Duchenne muscular dystrophy in facing and learning about their clinical conditions.

  Science.gov (United States)

  Fujino, Haruo; Iwata, Yuko; Saito, Toshio; Matsumura, Tsuyoshi; Fujimura, Harutoshi; Imura, Osamu

  2016-01-01

  Patients experience extreme difficulty when facing an intractable genetic disease. Herein, we examine the experiences of patients with Duchenne muscular dystrophy in facing and learning about their disease. A total of seven patients with Duchenne muscular dystrophy (age range: 20-48) participated. We conducted in-depth interviews with them about how they learned of their disease and how their feelings regarding the disease changed over time. Transcribed data were analysed using thematic analysis. The following themes emerged from this analysis: "experiences before receiving the diagnosis," "experiences when they learned of their condition and progression of the disease," "supports," and "desired explanations." Anxiety and worry were most pronounced when they had to transition to using wheelchairs or respirators due to disease progression; indeed, such transitions affect the patients psychological adjustment. In such times, support from significant others in their lives helped patients adjust.

 15. [Two cases of Duchenne muscular dystrophy over 40 years after onset].

  Science.gov (United States)

  Ishizaki, Masatoshi; Ueyama, Hidetsugu; Masuda, Teruaki; Nishida, Yasuto; Imamura, Shigehiro; Ando, Yukio

  2013-01-01

  We report two 45 year old men with Duchenne muscular dystrophy. Case 1 showed a deleted exon 50 of the dystrophin gene by MLPA analysis, and Case 2 showed deleted exons 46-52. Both patients presented with severe weakness of the skeletal muscles and respiratory dysfunction, while cardiac involvement was mild and cognitive function was almost normal. The patients are able to shop at a mall, participate in activities, and attend hobbies, although they are bedridden with artificial respiration through tracheotomy. With the progress of the respiratory care and cardiac protective therapy, the prognosis of Duchenne muscular dystrophy has improved remarkably. At present, it is possible to survive over 40 years with maintenance of quality of life, if cardiac damage is not severe.

 16. Abnormal sympathetic innervation of the heart in a patient with Emery-Dreifuss muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Fujiita, Takashi; Shimizu, Masami; Kaku, Bunji; Kanaya, Hounin; Horita, Yuki; Uno, Yoshihide; Yamazaki, Tsukasa; Ohka, Takio; Sakata, Kenji; Mabuchi, Hiroshi

  2005-07-01

  A 33-year-old man was admitted for general malaise and vomiting. An electrocardiogram showed a complete atrioventricular block and an echocardiogram showed right atrial dilatation and normal wall motion of left ventricle (LV). Gene analysis showed nonsense mutation in the STA gene, which codes for emerin, and Emery-Dreifuss muscular dystrophy was diagnosed. An endomyocardial biopsy of right ventricle showed mild hypertrophy of myocytes. Myocardial scintigraphic studies with Tc-99m methoxyisobutylisonitrile (MIBI) and I-123-betamethyl-p-iodophenylpentadecanoic acid (BMIPP) scintigrams showed no abnormalities. In contrast, I-123 metaiodobenzylguanidine (MIBG) scintigrams showed a diffuse and severe decrease in accumulation of MIBG in the heart. Six months later, his LV wall motion on echocardiograms developed diffuse hypokinesis. These results suggest that the abnormality on I-123 MIBG myocardial scintigrams may predict LV dysfunction in Emery-Dreifuss muscular dystrophy.

 17. Relatively low proportion of dystrophin gene deletions in Israeili Duchenne and Becker muscular dystrophy patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shomrat, R.; Gluck, E.; Legum, C.; Shiloh, Y. [Tel Aviv Univ. (Israel)

  1994-02-15

  Duchenne muscular dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD) are allelic disorders caused by mutations in the X-linked dystrophin gene. The most common mutations in western populations are deletions that are spread non-randomly throughout the gene. Molecular analysis of the dystrophin gene structure by hybridization of the full length cDNA to Southern blots and by PCR in 62 unrelated Israeli male DMD/BMD patients showed deletions in 23 (37%). This proportion is significantly lower than that found in European and North American populations (55-65%). Seventy-eight percent of the deletions were confined to exons 44-52, half of these exons 44-45, and the remaining 22% to exons 1 and 19. There was no correlation between the size of the deletion and the severity of the disease. All the deletions causing frameshift resulted in the DMD phenotypes. 43 refs., 1 fig., 1 tab.

 18. A case of Fukuyama type congenital muscular dystrophy with progressive changes of brain CT scanning

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mori, Kenzi; Saijo, Takahiko; Hamaguchi, Hiroshi; Tayama, Masanobu; Kawano, Noboru; Hashimoto, Toshiaki; Miyao, Masuhide

  1988-01-01

  The Fukuyama type congenital muscular dystrophy (F-CMD) has been generally recognized as a well delineated subgroup of progressive muscular dystrophy with uniform clinical and pathological features. But the pathogenesis is not yet clear. Two theories have been proposed ; autosomal recessive inheritance and intrauterine infection. We experienced a female case of F-CMD, and tried serial brain CT scanning from the birth to one year of age. Low density changes of white matter were not found at the first day of her life. But marked brain atrophy and low density changes of white matter were found after three months. We propose that CT examination should be repeated from early stage to clarify the pathogenesis of F-CMD. (AUTHOR)

 19. Cognitive profile in Duchenne muscular dystrophy boys without intellectual disability: The role of executive functions.

  Science.gov (United States)

  Battini, R; Chieffo, D; Bulgheroni, S; Piccini, G; Pecini, C; Lucibello, S; Lenzi, S; Moriconi, F; Pane, M; Astrea, G; Baranello, G; Alfieri, P; Vicari, S; Riva, D; Cioni, G; Mercuri, E

  2018-02-01

  The aim of our prospective observational study was to assess profiles of cognitive function and a possible impairment of executive functions in a cohort of boys with Duchenne muscular dystrophy without intellectual and behavior disability. Forty Duchenne boys (range of age: 6 years to 11 years and 6 months) were assessed by Wechsler Intelligence scale and battery of tests including tasks assessing working memory and executive functions (inhibition and switching, problem solving and planning). In our cohort some aspects of cognitive function were often impaired. These included multitasking, problem solving, inhibition and working memory necessary to plan and direct goal oriented behavior. Our results support the suggestion that aspects of cognitive function could be impaired even in boys without intellectual disability and support the hypothesis that executive functions may play an important role in specific aspects of cognitive impairment in Duchenne muscular dystrophy. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Toward a more personalized motor function rehabilitation in Myotonic dystrophy type 1: The role of neuroplasticity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona Portaro

  Full Text Available Myotonic dystrophy type 1 (DM1 is the most prevalent adult muscular dystrophy, often accompanied by impairments in attention, memory, visuospatial and executive functions. Given that DM1 is a multi-system disorder, it requires a multi-disciplinary approach, including effective rehabilitation programs, focusing on the central nervous system neuroplasticity, in order to develop patient-tailored rehabilitative procedures for motor function recovery. Herein, we performed a transcranial magnetic stimulation (TMS study aimed at investigating central motor conduction time, sensory-motor plasticity, and cortical excitability in 7 genetically defined DM1 patients. As compared to healthy individuals, DM1 patients showed a delayed central motor conduction time and an abnormal sensory-motor plasticity, with no alteration of cortical excitability. These findings may be useful to define patient-tailored motor rehabilitative programs.

 1. Structure and function of masticatory muscles in a case of muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bakke, M; Kirkeby, S; Jensen, B L

  1990-01-01

  Histologic examination of muscle biopsies and functional examination comprising electromyography and force measurements in a 19-yr-old boy with muscular dystrophy showed different wasting patterns of mandibular elevator and depressor muscles. Pronounced histopathologic changes were present...... depressor strength corresponded more to reference values. This difference of muscular wasting might be caused by protective enzymes in the digastric muscle and/or functionally induced damage of the masseter. As affection from muscular dystrophy may vary greatly between the masticatory muscles, structural...... in the masseter muscle, whereas pathologic findings in the anterior digastric muscle were limited to increased number of cells in slightly enlarged interfiber connective tissue. The masticatory pattern was distorted, and strength of mandibular elevator muscles was less than one third of the norm, whereas...

 2. High-intensity interval training in facioscapulohumeral muscular dystrophy type 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Grete; Heje, Karen; Buch, Astrid Emile

  2017-01-01

  of muscle damage in facioscapulohumeral muscular dystrophy type 1 (FSHD1). We aimed to determine whether HIT is safe and effective in FSHD1 in a randomized, controlled parallel study. Untrained adults with genetically verified FSHD1 (n = 13) able to perform cycle-ergometer exercise were randomized to 8......, workload, 6-min walk distance, 5-time sit-to-stand time, muscle strength, and daily activity levels were measured. Pain, fatigue, and plasma-CK were monitored. Twelve patients completed the randomized part of the study. Plasma-CK levels and pain scores were unaffected by HIT. Supervised HIT improved...... counterintuitive to perform HIT in muscular dystrophies, but this RCT shows that regular HIT is safe, efficacious, and well liked by moderately affected patients with FSHD1, which suggests that HIT is a feasible method for rehabilitating patients with FSHD1....

 3. Muscular response to the first three months of deflazacort treatment in boys with Duchenne muscular dystrophy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, L; Petersson, S J; Illum, N O

  2017-01-01

  OBJECTIVE: Duchenne muscular dystrophy (DMD) patients are often treated with glucocorticoids; yet their precise molecular action remains unknown. METHODS: We investigated muscle biopsies from nine boys with DMD (aged: 7,6±2,8 yrs.) collected before and after three months of deflazacort treatment...... into the molecular actions of glucocorticoids in DMD at the mRNA level, and we show that multiple regulatory pathways are influenced. This information can be important in the development of new treatments....

 4. Risk Factors for First Fractures Among Males With Duchenne or Becker Muscular Dystrophy.

  Science.gov (United States)

  James, Katherine A; Cunniff, Christopher; Apkon, Susan D; Mathews, Katherine; Lu, Zhenqiang; Holtzer, Caleb; Pandya, Shree; Ciafaloni, Emma; Miller, Lisa

  2015-09-01

  Fractures are a significant concern for individuals with Duchenne/Becker muscular dystrophy with 21% to 44% of males experiencing a fracture. Factors that increase or decrease the risk for fracture have been suggested in past research, although statistical risk has not been determined. In this retrospective cohort study, we used the Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking and Research Network cohort, a large, population-based sample to identify risk factors associated with first fractures in patients with Duchenne or Becker muscular dystrophy. Our study cohort included males with Duchenne or Becker muscular dystrophy born between 1982 and 2006 who resided in Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, and Western New York, retrospectively identified and followed through 2010. We utilized a multivariate Cox proportional hazard model to determine hazard ratios for relevant factors associated with first fracture risk including race/ethnicity, surveillance site, ambulation status, calcium/vitamin D use and duration, bisphosphonate use and duration, and corticosteroid use and duration. Of 747 cases, 249 had at least 1 fracture (33.3%). Full-time wheelchair use increased the risk of first fracture by 75% for every 3 months of use (hazard ratio=1.75, 95% confidence interval, 1.14, 2.68), but corticosteroid use, bisphosphonate use, and calcium/vitamin D use did not significantly affect risk in the final adjusted model. In this cohort, first fractures were common and full-time wheelchair use, but not corticosteroid use, was identified as a risk factor. The impact of prevention measures should be more thoroughly assessed. Fractures are a significant concern for individuals with dystrophinopathies, but the contribution of various risk factors has not been consistently demonstrated.

 5. Nutraceuticals and Their Potential to Treat Duchenne Muscular Dystrophy: Separating the Credible from the Conjecture

  OpenAIRE

  Woodman, Keryn G.; Coles, Chantal A.; Lamand?, Shireen R.; White, Jason D.

  2016-01-01

  In recent years, complementary and alternative medicine has become increasingly popular. This trend has not escaped the Duchenne Muscular Dystrophy community with one study showing that 80% of caregivers have provided their Duchenne patients with complementary and alternative medicine in conjunction with their traditional treatments. These statistics are concerning given that many supplements are taken based on purely “anecdotal” evidence. Many nutraceuticals are thought to have anti-inflamma...

 6. Inflammatory monocytes promote progression of Duchenne muscular dystrophy and can be therapeutically targeted via CCR2

  OpenAIRE

  Mojumdar, Kamalika; Liang, Feng; Giordano, Christian; Lemaire, Christian; Danialou, Gawiyou; Okazaki, Tatsuma; Bourdon, Johanne; Rafei, Moutih; Galipeau, Jacques; Divangahi, Maziar; Petrof, Basil J

  2014-01-01

  Myofiber necrosis and fibrosis are hallmarks of Duchenne muscular dystrophy (DMD), leading to lethal weakness of the diaphragm. Macrophages (MPs) are required for successful muscle regeneration, but the role of inflammatory monocyte (MO)-derived MPs in either promoting or mitigating DMD is unclear. We show that DMD (mdx) mouse diaphragms exhibit greatly increased expression of CCR2 and its chemokine ligands, along with inflammatory (Ly6Chigh) MO recruitment and accumulation of CD11bhigh MO-de...

 7. Evaluation of Disturbance in Gait and standing balance of patients with Duchenne musclar dystrophy

  OpenAIRE

  林, 良一; 桑原, 英明

  1992-01-01

  Abilities of standing and gait decreased progressively, with decrease of the activity of daily living (ADL), from early school ages in patients with Duchenne muscular dystrophy. In this paper, serial measurements of abilities in patient's gait and standing were studied to assess the clinico-pathophysiological aspects of this disease. Changes in a decrease of contact area of foot to a floor paralleled to the degree of forward shift of body center of gravity during standing. Foot-prints during ...

 8. Postural alignment in children with Duchenne muscular dystrophy and its relationship with balance

  OpenAIRE

  Baptista, Cyntia R. J. A.; Costa, Andreia A.; Pizzato, Tatiana M.; Souza, Francine B.; Mattiello-Sverzut, Ana C.

  2014-01-01

  Background: In Duchenne muscular dystrophy, functional deficits seem to arise from body misalignment, deconditioning, and obesity secondary to weakness and immobility. The question remains about the effects of postural deviations on the functional balance of these children. Objectives: To identify and quantify postural deviations in children with DMD in comparison to non-affected children (eutrophic and overweight/obese), exploring relationships between posture and function. Method: Thi...

 9. Mouthpiece ventilation in Duchenne muscular dystrophy: a rescue strategy for noncompliant patients

  OpenAIRE

  Fiorentino, Giuseppe; Annunziata, Anna; Cauteruccio, Rosa; Frega, Gianfranco Scotto di; Esquinas, Antonio

  2016-01-01

  ABSTRACT Objective: To evaluate mouthpiece ventilation (MPV) in patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) who are noncompliant with noninvasive ventilation (NIV). Methods: We evaluated four young patients with DMD who had previously refused to undergo NIV. Each patient was reassessed and encouraged to try MPV. Results: The four patients tolerated MPV well and were compliant with NIV at home. MPV proved to be preferable and more comfortable than NIV with any other type of interface. T...

 10. Duchenne Muscular Dystrophy Gene Expression in Normal and Diseased Human Muscle

  Science.gov (United States)

  Oronzi Scott, M.; Sylvester, J. E.; Heiman-Patterson, T.; Shi, Y.-J.; Fieles, W.; Stedman, H.; Burghes, A.; Ray, P.; Worton, R.; Fischbeck, K. H.

  1988-03-01

  A probe for the 5' end of the Duchenne muscular dystrophy (DMD) gene was used to study expression of the gene in normal human muscle, myogenic cell cultures, and muscle from patients with DMD. Expression was found in RNA from normal fetal muscle, adult cardiac and skeletal muscle, and cultured muscle after myoblast fusion. In DMD muscle, expression of this portion of the gene was also revealed by in situ RNA hybridization, particularly in regenerating muscle fibers.

 11. Immortalized human myotonic dystrophy muscle cell lines to assess therapeutic compounds

  OpenAIRE

  Arandel, Ludovic; Polay Espinoza, Micaela; Matloka, Magdalena; Bazinet, Audrey; De Dea Diniz, Damily; Naouar, Na?ra; Rau, Fr?d?rique; Jollet, Arnaud; Edom-Vovard, Fr?d?rique; Mamchaoui, Kamel; Tarnopolsky, Mark; Puymirat, Jack; Battail, Christophe; Boland, Anne; Deleuze, Jean-Francois

  2017-01-01

  International audience; Myotonic dystrophy type 1 (DM1) and type 2 (DM2) are autosomal dominant neuromuscular diseases caused by microsatellite expansions and belong to the family of RNA-dominant disorders. Availability of cellular models in which the DM mutation is expressed within its natural context is essential to facilitate efforts to identify new therapeutic compounds. Here, we generated immortalized DM1 and DM2 human muscle cell lines that display nuclear RNA aggregates of expanded rep...

 12. Reflex dystrophy, a poorly known condition in children. A general review with four case reports

  International Nuclear Information System (INIS)

  Labenne, M.; Bertrand, A.M.; Wendling, D.; Onimus, M.; Laurain, J.M.; Amsallem, D.

  1987-01-01

  The authors report four cases of reflex dystrophy in childhood. The specific characteristics of childhood forms are pointed out: idiopathic forms are more common; the feet and ankles are preferentially involved; a particular psychologic profile is present; roentgenographic changes are missing or delayed compared to clinical manifestations, with bandlike metaphyseal osteolysis being suggestive; bone scintigraphy is contributive, showing increased or decreased uptake of the tracer; and outcome is usually better than in adults [fr

 13. Bone health measured using quantitative ultrasonography in adult males with muscular dystrophy

  OpenAIRE

  Morse, C.I.; Smith, J.; Denny, A.; Tweedale, J.; Searle, N.D.; Winwood, K.; Onambele-Pearson, G.L.

  2016-01-01

  Objectives: To compare muscle and bone health markers in adult males (aged 20-59 yrs) with and without muscular dystrophy (MD). Methods: Participants included 11 Fascioscapulohumeral (FSH), 11 Becker?s (Be), 9 limb girdle (LG), 11 Duchenne (DMD), and 14 non-dystrophic controls (CTRL). Physical activity was assessed using Bone (BPAQ) and disability specific (PASIPD) questionnaires. Bone QUS provided T- and Z scores from the Distal Radius (DR) and Mid-shaft tibia (MST). Tibialis anterior cross ...

 14. Estrogens enhance myoblast differentiation in facioscapulohumeral muscular dystrophy by antagonizing DUX4 activity

  OpenAIRE

  Teveroni, Emanuela; Pellegrino, Marsha; Sacconi, Sabrina; Calandra, Patrizia; Cascino, Isabella; Farioli-Vecchioli, Stefano; Puma, Angela; Garibaldi, Matteo; Morosetti, Roberta; Tasca, Giorgio; Ricci, Enzo; Trevisan, Carlo Pietro; Galluzzi, Giuliana; Pontecorvi, Alfredo; Crescenzi, Marco

  2017-01-01

  Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is an autosomal dominant neuromuscular disorder that is characterized by extreme variability in symptoms, with females being less severely affected than males and presenting a higher proportion of asymptomatic carriers. The sex-related factors involved in the disease are not known. Here, we have utilized myoblasts isolated from FSHD patients (FSHD myoblasts) to investigate the effect of estrogens on muscle properties. Our results demonstrated that...

 15. Can long-term thiamine treatment improve the clinical outcomes of myotonic dystrophy type 1?

  OpenAIRE

  Costantini, Antonio; Trevi, Erika; Pala, Maria Immacolata; Fancellu, Roberto

  2016-01-01

  Myotonic dystrophy type 1, also known as Steinert′s disease, is an autosomal dominant disorder with multisystemic clinical features affecting the skeletal and cardiac muscles, the eyes, and the endocrine system. Thiamine (vitamin B1) is a cofactor of fundamental enzymes involved in the energetic cell metabolism; recent studies described its role in oxidative stress, protein processing, peroxisomal function, and gene expression. Thiamine deficiency is critical mainly in the central and periphe...

 16. LGMD2I presenting with a characteristic Duchenne or Becker muscular dystrophy phenotype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartz, Marianne; Hertz, Jens Michael; Sveen, Marie Louise

  2005-01-01

  LGMD type 2I, caused by mutations in the fukutin-related protein, is a common form of LGMD. The phenotype resembles Duchenne/Becker muscular dystrophy. A point mutation, L276I has been found in all patients with LGMD2I studied so far. The authors screened for this mutation in 102 sporadic cases...... of Duchenne/Becker mutation-negative patients and found 13 patients with LGMD2I....

 17. Effects of therapeutic exercise on masticatory function in patients with progressive muscular dystrophy.

  OpenAIRE

  Kawazoe, Y; Kobayashi, M; Tasaka, T; Tamamoto, M

  1982-01-01

  The slope of the curve relating integrated electromyographic activity of masseter muscle to biting force, the latency of the jaw-jerk reflex, and masticatory performance wee estimated in patients with Duchenne type of progressive muscular dystrophy before and during therapeutic exercise of the somatogenc system. The slope and latency were slightly decreased, and masticatory performance was increased during exercise. These results suggest that therapeutic exercise of the stomatognathic system ...

 18. Influence of Immune Responses in Gene/Stem Cell Therapies for Muscular Dystrophies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Farini

  2014-01-01

  Full Text Available Muscular dystrophies (MDs are a heterogeneous group of diseases, caused by mutations in different components of sarcolemma, extracellular matrix, or enzymes. Inflammation and innate or adaptive immune response activation are prominent features of MDs. Various therapies under development are directed toward rescuing the dystrophic muscle damage using gene transfer or cell therapy. Here we discussed current knowledge about involvement of immune system responses to experimental therapies in MDs.

 19. Translational Studies of GALGT2 Gene Therapy for Duchenne Muscular Dystrophy

  Science.gov (United States)

  2014-10-01

  myofibers has been demonstrated to protect both wild type and dystrophic muscles from injury and to inhibit the development of muscular dystrophy in...dose for functional muscle correction after rAAVrh74.MCK.GALGT2 treatment in mdx mouse muscle . The second thing we have learned is that the MHCK7...post- treatment showed very low levels of sustained muscle transduction, however, co-injection of rAAVrh74.MHCK7.GALGT2 with an equivalent dose of

 20. Systemic Inflammation in Duchenne Muscular Dystrophy: Association with Muscle Function and Nutritional Status

  OpenAIRE

  Oriana del Rocío Cruz-Guzmán; Maricela Rodríguez-Cruz; Rosa Elena Escobar Cedillo

  2015-01-01

  Inflammation described in patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) may be related to loss of muscle function or to obesity. It is unknown if circulating proinflammatory cytokines (IL-6, IL-1, and TNF-α) levels are associated with muscle function. The purpose was to evaluate whether an association exists between systemic inflammation with muscle function and nutritional status in DMD patients. In 66 DMD patients without corticosteroid treatment, the following were evaluated in serum: cy...