WorldWideScience

Sample records for dwa rodzaje magnetycznych

 1. Sewage sludge treatment and disposal in Germany. Results of the DWA Sewage Sludge Study of 2003; Stand der Klaerschlammbehandlung und -entsorgung in Deutschland. Ergebnisse der DWA-Klaerschlammerhebung 2003

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-10-15

  In 2003, DWA carried out a nation-wide enquiry on sewage sludge treatment and disposal in Germany among operators of communal sewage treatment plant. Information was obtained on sewage sludge volumes and qualities as well as on methods of treatment and disposal pathways. Data were also compiled on the volumes and disposal of filtered-out material. This publication also includes results of other studies, e.g. by the Federal Office of Statistics (StBA) and Federal Environmental Office (UBA). The studies were initiated by the DWA Waste and Sewage Sludge Section. (orig.)

 2. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania antropogenicznej emisji CO2. W pracy omówiono najważniejsze metody sekwestracji CO2 i przedstawiono krótką charakterystykę.

 3. Reklama prasowa – rodzaje i podrodzaje. Sposoby promocji prasy

  OpenAIRE

  Mikosz, Joanna

  2011-01-01

  In the text entitled Press advertising – types and subtypes. The ways of press promotion the author discusses press advertising, which is a fast developing mass-media phenomenon. Modernity has granted press advertising a high quality of print and paper, as well as infinite possibilities of combining various promotional forms with the press. The present author proves that press advertising is one of the best ways in which a company can communicate with the market. Its advantage ...

 4. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej

  OpenAIRE

  Kulczycki, Emanuel

  2015-01-01

  Książka udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl). In this book, I demonstrate the conditions under which we can examine the past communication phenomena. Therefore, it consists of considerations within the scope of the methodology of humanities and philosophy of communication. This means that the subject of my research is both communication itself as well as how it is analyzed. I write about tw...

 5. Improved low-distortion sigma-delta ADC with DWA for WLAN standards

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li Di; Yang Yintang; Zhu Zhangming; Shi Lichun; Wu Xiaofeng; Wang Jiangan, E-mail: lidi2004@126.co [School of Microelectronics, Xidian University, Xi' an 710071 (China)

  2010-02-15

  An improved low distortion sigma-delta ADC (analog-to-digital converter) for wireless local area network standards is presented. A feed-forward MASH 2-2 multi-bit cascaded sigma-delta ADC is adopted; however, this work shows a much better performance than the ADCs which have been presented to date by adding a feedback factor in the second stage to improve the performance of the in-band SNDR (signal to noise and distortion ratio), using 4-bit ADCs in both stages to minimize the quantization noise. Data weighted averaging technology is therefore used to decrease the mismatch noise induced by the 4-bit DACs, which improves the SFDR (spurious free dynamic range) of the ADC. The modulator has been implemented by a 0.18 {mu}m CMOS process and operates at a single 1.8 V supply voltage. Experimental results show that for a 1.25 MHz - -6 dBFS input signal at 160 MHz sampling frequency, the improved ADC with all non-idealities considered achieves a peak SNDR of 80.9 dB and an SFDR of 87 dB, and the effective number of bits is 13.15 bits. (semiconductor integrated circuits)

 6. Influence of Annealing on the Microstructure and Magnetic Properties in Amorphous Alloys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietrusiewicz P.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ izotermicznego wygrzewania na proces magnesowania w silnych polach magnetycznych amorficznego stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 w postaci taśmy. Materiał do badań wytworzono metodą szybkiego chłodzenia ciekłego stopu na miedzianym wirującym bębnie. Próbki stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 poddano dwukrotnemu wygrzewaniu: 1 w temperaturze 700 K przez 1 godzinę. 2 w temperaturze 770 K przez 3,5 godziny. Strukturę taśm w stanie po zestaleniu i po obróbce termicznej badano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Wyniki analizy rentgenowskiej wykazały, że badane taśmy były w pełni amorficzne. Pomiar krzywych M-H wykonano za pomocą magnetometru wibracyjnego. Na podstawie analizy krzywych pierwotnego namagnesowania określono rodzaj, wielkość i gęstość defektów strukturalnych występujących w badanej taśmie. Na ich podstawie stwierdzono, że po pierwszym etapie wygrzewania nastąpił rozpad defektów liniowych (pseudodyslokacyjnych dipoli na mniejsze bardziej stabilne termodynamicznie defekty punktowe, których obecność stwierdzono również po drugim etapie wygrzewania.|

 7. Two cases of congenital defects within transverse processes of lumbar spine; Dwa przypadki wad wrodzonych wyrostkow poprzecznych ledzwiowego odcinka kregoslupa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malawski, S.; Sokolski, B. [Klinika Ortopedii, Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Otwock (Poland)

  1993-12-31

  Two cases of congenital defects of transverse processes of lumbar spine causing lumbalgia are described. The first one was produced by direct contact of the elongated processes with subsequent pseudoarthrosis. Hypertrophied processes caused stenosis around intervertebral foramen and irritated posterior neural branch in the second case. Surgical resection of the hypertrophied transverse processes has brought the cure. (author). 4 refs, 6 figs.

 8. Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Franczak

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje oprawy czterech ksiąg należących do biblioteki biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, które znajdują się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Trzy spośród nich zostały sporządzone w jednym, lokalnym warsztacie introligatorskim. Na każdej z omawianych opraw znajduje się superekslibris właściwy hierarchy. W tekście przedstawiono dwa rodzaje superekslibrisów duchownego, które mogą wskazywać na jego bibliofilskie zamiłowania.

 9. Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Dadas-Stasiak

  2010-09-01

  Full Text Available Alergia jest to nadmierna, swoista odpowiedź immunologiczna na czynniki zewnętrzne, która prowadzi do wystąpienia objawów chorobowych. W 1963 roku Coombs i Gell wprowadzili klasyfikację czterech typów reakcji alergicznej: reakcja typu natychmiastowego – typ I, reakcja typu cytotoksycznego – typ II, reakcja typu kompleksów immunologicznych – typ III, reakcja typu komórkowego – typ IV. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności na choroby o podłożu alergicznym u dzieci. Uważa się, że do 2015 roku co drugie dziecko będzie miało objawy alergii. W przeprowadzonych w latach 2006-2008 badaniach ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce stwierdzono, że alergia pokarmowa występuje u około 13% dzieci w wieku 6-7 lat i 11% dzieci w wieku 13-14 lat, atopowe zapalenie skóry (AZS – u około 9% dzieci w obu grupach wiekowych, alergiczny nieżyt nosa (ANN – u 24% dzieci w wieku 6-7 lat i 30% dzieci w wieku 13-14 lat, a astma – u około 11% dzieci w obu grupach wiekowych. Do czynników wywołujących objawy alergiczne u dzieci należą przede wszystkim alergeny wziewne i pokarmowe. Znacznie rzadziej objawy alergii występują po ukąszeniach przez owady, po stosowanych lekach czy też po alergenach kontaktowych. W okresie niemowlęcym oraz wczesnodziecięcym dominują alergeny pokarmowe wywołujące objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz skóry, w późniejszym wieku – alergeny wziewne, które są odpowiedzialne za wystąpienie objawów alergicznego nieżytu nosa oraz astmy. Wyróżnia się dwie grupy alergenów wziewnych: alergeny zewnątrzdomowe (pyłki roślin, zarodniki grzybów oraz wewnątrzdomowe (roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów, sierści zwierząt, alergeny karaluchów.

 10. „Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Choptiany

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie badań proweniencyjnych prowadzonych w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu i stanowi jednocześnie komunikat o identyfikacji marginaliów wykonanych przez Jana Brożka (1585–1652 w dwóch drukach zakupionych przez BUMK na rynku antykwarycznym w 1968 r. – Streny Johannesa Keplera (Frankfurt 1611 i Numerus figuratus Johanna Remmelina (Norymberga 1614. Podane są kolejno: charakterystyka egzemplarza, dowody na proponowaną w tekście atrybucję (oparte na rękopisach Brożka zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a marginalia znajdujące się w dziełku Keplera powiązane zostają z ogłoszoną przez Brożka w roku 1615 rozprawą Problema geometricum. W ostatniej części zostają nakreślone perspektywy badawcze związane z rekonstrukcją warsztatu naukowego krakowskiego uczonego – zarówno w mniejszej skali, obejmującej wyłącznie jego lektury i notatki związane z rozprawą z 1615 r., jak i całość jego rękopiśmiennej spuścizny, która w dalszym ciągu nie jest wystarczająco dobrze rozpoznana.

 11. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 12. Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Jędraszak

  2015-09-01

  Full Text Available Translation strategies in the face of cultural specificity of the 20th century Modern Greek prose translated into Polish According to Werner Koller, there are two main types of translations of texts which are connected to literature and culture. These types are adaptation and transfer. Adaptation is a result of using a translation strategy called domestication which consists in removing from the text all the elements which may seem odd or strange to the target reader and replacing them by some well-known units of the target culture. Transfer is a result of using a strategy called foreignization, that is of introducing to the target text some units characteristic of the source culture which may raise connotations of strangeness and foreignness. The choice of the strategy lies with the translator and depends on his vision of the target reader. The aim of this paper is to analyze translations of three Modern Greek novels into Polish with special attention paid to solutions chosen by the translators in the face of two main translation problems which are results of cultural specificity of the text: lexical problems and allusions to some historical, cultural and social facts as well as to the information these solutions provide on the translators’ vision of the target reader.   Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski Werner Koller wyróżnia dwa główne rodzaje przekładu tekstów związanych z literaturą i kulturą: adaptację oraz transfer. Adaptacja jest wynikiem użycia strategii tłumaczeniowej zwanej udomowieniem, która polega na usunięciu z tekstu elementów, które czytelnikowi docelowemu mogłyby wydać się obce i zastąpieniu ich dobrze znanymi mu elementami kultury docelowej. Transfer natomiast polega na zastosowaniu strategii zwanej egzotyzacją, tj. wprowadzeniu do tekstu docelowego elementów charakterystycznych dla kultury źródłowej, kt

 13. Injector and beam transport simulation study of proton dielectric wall accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao, Quantang; Yuan, P.; Zhang, Z.M.; Cao, S.C; Shen, X.K.; Jing, Y.; Ma, Y.Y.; Yu, C.S.; Li, Z.P.; Liu, M.; Xiao, R.Q.; Zhao, H.W.

  2012-01-01

  A simulation study of a short-pulsed proton injector for, and beam transport in, a dielectric wall accelerator (DWA) has been carried out using the particle-in-cell (PIC) code Warp. It was shown that applying “tilt pulse” voltage waveforms on three electrodes enables the production of a shorter bunch by the injector. The fields in the DWA beam tube were simulated using Computer Simulation Technology’s Microwave Studio (CST MWS) package, with various choices for the boundary conditions. For acceleration in the DWA, the beam transport was simulated with Warp, using applied fields obtained by running CST MWS. Our simulations showed that the electric field at the entrance to the DWA represents a challenging issue for the beam transport. We thus simulated a configuration with a mesh at the entrance of the DWA, intended to improve the entrance field. In these latter simulations, a proton bunch was successfully accelerated from 130 keV to about 36 MeV in a DWA with a length of 36.75 cm. As the beam bunch progresses, its transverse dimensions diminish from (roughly) 0.5×0.5 cm to 0.2×0.4 cm. The beam pulse lengthens from 1 cm to 2 cm due to lack of longitudinal compression fields. -- Highlights: ► A pulse proton injector with tilt voltages on the three electrodes was simulated. ► The fields in different part of the DWA were simulated with CST and analyzed. ► The proton beam transport in DWA was simulated with Warp successfully. ► The simulation can help for designing a real DWA.

 14. Development of retrospective quantitative and qualitative job-exposure matrices for exposures at a beryllium processing facility.

  Science.gov (United States)

  Couch, James R; Petersen, Martin; Rice, Carol; Schubauer-Berigan, Mary K

  2011-05-01

  To construct a job-exposure matrix (JEM) for an Ohio beryllium processing facility between 1953 and 2006 and to evaluate temporal changes in airborne beryllium exposures. Quantitative area- and breathing-zone-based exposure measurements of airborne beryllium were made between 1953 and 2006 and used by plant personnel to estimate daily weighted average (DWA) exposure concentrations for sampled departments and operations. These DWA measurements were used to create a JEM with 18 exposure metrics, which was linked to the plant cohort consisting of 18,568 unique job, department and year combinations. The exposure metrics ranged from quantitative metrics (annual arithmetic/geometric average DWA exposures, maximum DWA and peak exposures) to descriptive qualitative metrics (chemical beryllium species and physical form) to qualitative assignment of exposure to other risk factors (yes/no). Twelve collapsed job titles with long-term consistent industrial hygiene samples were evaluated using regression analysis for time trends in DWA estimates. Annual arithmetic mean DWA estimates (overall plant-wide exposures including administration, non-production, and production estimates) for the data by decade ranged from a high of 1.39 μg/m(3) in the 1950s to a low of 0.33 μg/m(3) in the 2000s. Of the 12 jobs evaluated for temporal trend, the average arithmetic DWA mean was 2.46 μg/m(3) and the average geometric mean DWA was 1.53 μg/m(3). After the DWA calculations were log-transformed, 11 of the 12 had a statistically significant (p < 0.05) decrease in reported exposure over time. The constructed JEM successfully differentiated beryllium exposures across jobs and over time. This is the only quantitative JEM containing exposure estimates (average and peak) for the entire plant history.

 15. Phytoplankton dynamics and periodicity in two cascading warm ...

  African Journals Online (AJOL)

  1991-09-04

  Sep 4, 1991 ... warm-water reservoirs from 1989 to 1997 – taxonomic and ... Consideration of phytoplankton dynamics in terms of functional groups offers certain advantages over conventional ... (drinking water) in South Africa (DWA 1986).

 16. the case of Theewaterskloof Dam

  African Journals Online (AJOL)

  EEUSER

  It presents a case study methodology for the development and testing of a web ... In South Africa, the Department of Water Affairs (DWA) is the custodian for ...... R 2005, 'Web-based GIS and spatial decision support system for watershed.

 17. Groundwater governance in South Africa: A status assessment

  African Journals Online (AJOL)

  to the project were conducted in India, Kenya, Peru, Morocco,. Philippines and Tanzania. ... the process of formulating a National Groundwater Strategy. (DWA, 2010). ..... solid-waste disposal when it is placed into or on any land, open surface ...

 18. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Science.gov (United States)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  The paper concerns the application of modern methods and research techniques for investigations of copper ore properties. It presents the procedure and tools which, when put together, can constitute a source of information on properties of different products of processing and, simultaneously, can be used in the process control and optimization. The copper ore of one of the branches of the KHGM Polska Miedz plc was investigated. The ore samples represented each of the three lithological types occurring in the Polish deposits, i.e. carbonate, shale and sandstone ores. The paper presents the results of microscopic analyses, image analysis of scanning photographs and application procedures of the obtained information for the identification of ore types (application of neuron networks to the recognition of lithological compositions). The present publication will present sample results of modelling of classification identifying two types of ores, i.e. carbonate-shale and sandstone. Summing up the predictions of ore type fractions in respective mixtures for the considered problem of classification it can be stated that the prediction results are good and confirm the lithological predominance of certain ore types in the investigated mixtures. The experimental part comprised the determination of mineralogical and lithological composition of ores (optical microscope) and also elemental composition in the microareas of analysed samples (scanning microscope). Next, the image analysis was performed and subsequently the models classifying the ore types were made. W rudzie miedzi przerabianej w zakładach wzbogacania O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A. można wyróżnić trzy typy litologiczne: rudę węglanową, łupkową i piaskowcową. Typy te różnią się właściwościami między innymi takimi jak: rodzaj i zawartość minerałów miedzi, rodzaj minerałów nieużytecznych, zawartość miedzi, twardość i podatność na rozdrabnianie, ale także wielkością i kształtem ziaren

 19. Unconscious intuition or conscious analysis? Critical questions for the Deliberation-Without-Attention paradigm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balazs Aczel

  2011-06-01

  Full Text Available The Deliberation without Attention (DWA effect refers to apparent improvements in decision-making following a period of distraction. It has been presented as evidence for beneficial unconscious cognitive processes. We identify two major concerns with this claim: first, as these demonstrations typically involve subjective preferences, the effects of distraction cannot be objectively assessed as beneficial; second, there is no direct evidence that the DWA manipulation promotes unconscious decision processes. We describe two tasks based on the DWA paradigm in which we found no evidence that the distraction manipulation led to decision processes that are subjectively unconscious, nor that it reduced the influence of presentation order upon performance. Crucially, we found that a lack of awareness of decision process was associated with poorer performance, both in terms of subjective preference measures used in traditional DWA paradigm and in an equivalent task where performance can be objectively assessed. Therefore, we argue that reliance on conscious memory itself can explain the data. Thus the DWA paradigm is not an adequate method of assessing beneficial unconscious thought.

 20. Nanosecond pulse-width electron diode based on dielectric wall accelerator technology

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhao, Quantang, E-mail: zhaoquantang@impcas.ac.cn [Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 (China); University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 (China); Zhang, Z.M.; Yuan, P.; Cao, S.C.; Shen, X.K.; Jing, Y. [Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 (China); Yu, C.S. [Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 (China); University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 (China); Li, Z.P.; Liu, M.; Xiao, R.Q. [Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 (China); Zong, Y.; Wang, Y.R. [Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 (China); University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 (China); Zhao, H.W. [Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000 (China)

  2013-11-21

  An electron diode using a short section of dielectric wall accelerator (DWA) has been under development at the Institute of Modern Physics (IMP), Chinese Academy of Sciences. Tests have been carried out with spark gap switches triggered by lasers. The stack voltage efficiency of a four-layer of Blumleins reached about 60–70% with gas filled spark gap switching. The generated pulse voltage of peak amplitude of 23 kV and pulse width of 5 ns is used to extract and accelerate an electron beam of 320 mA, measured by a fast current transformer. A nanosecond pulse width electron diode was achieved successfully. Furthermore, the principle of a DWA is well proven and the development details and discussions are presented in this article. -- Highlights: •The key technology of DWA, including switches and pulse forming lines were studied. •The SiC PCSS obtained from Shanghai Institute were tested. •Two layers ZIP lines (new structure) and four layers Blumlein lines were studied with laser triggered spark gap switches. •A nanosecond pulse-width electron diode based on DWA technologies is achieved and studied experimentally. •The principle of DWA is also proved by the diode.

 1. ELECTROMAGNETIC SIMULATIONS OF LINEAR PROTON ACCELERATOR STRUCTURES USING DIELECTRIC WALL ACCELERATORS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, S; Poole, B; Caporaso, G

  2007-01-01

  Proton accelerator structures for medical applications using Dielectric Wall Accelerator (DWA) technology allow for the utilization of high electric field gradients on the order of 100 MV/m to accelerate the proton bunch. Medical applications involving cancer therapy treatment usually desire short bunch lengths on the order of hundreds of picoseconds in order to limit the extent of the energy deposited in the tumor site (in 3D space, time, and deposited proton charge). Electromagnetic simulations of the DWA structure, in combination with injections of proton bunches have been performed using 3D finite difference codes in combination with particle pushing codes. Electromagnetic simulations of DWA structures includes these effects and also include the details of the switch configuration and how that switch time affects the electric field pulse which accelerates the particle beam

 2. An investigation of the health effects caused by exposure to arsenic from drinking water and coal combustion: arsenic exposure and metabolism.

  Science.gov (United States)

  Wei, Binggan; Yu, Jiangping; Kong, Chang; Li, Hairong; Yang, Linsheng; Guo, Zhiwei; Cui, Na; Xia, Yajuan; Wu, Kegong

  2017-11-01

  Few studies have been conducted to compare arsenic exposure, metabolism, and methylation in populations exposed to arsenic in drinking water and from coal combustion. Therefore, arsenic concentrations in the environment and arsenic speciation in the urine of subjects exposed to arsenic as a consequence of coal combustion in a rural area in Shaanxi province (CCA) and in drinking water in a rural area in Inner Mongolia (DWA) were investigated. The mean arsenic concentrations in drinking water, indoor air, and soil in CCA were 4.52 μg/L, 0.03 mg/m 3 , and 14.93 mg/kg, respectively. The mean arsenic concentrations in drinking water and soil in DWA were 144.71 μg/L and 10.19 mg/kg, respectively, while the level in indoor air was lower than the limit of detection. The total daily intakes of arsenic in DWA and CCA were 4.47 and 3.13 μg/day·kg, respectively. The mean urinary concentrations of inorganic arsenic (iAs), monomethylarsonic acid (MMA), dimethylarsenic acid (DMA), and total arsenic (TAs) for subjects with skin lesions in DWA were 50.41, 47.01, 202.66, and 300.08 μg/L. The concentrations for subjects without skin lesions were 49.76, 44.20, 195.60, and 289.56 μg/L, respectively. The %iAs, %MMA, and %DMA in the TAs in the urine of subjects from CCA were 12.24, 14.73, and 73.03%, while the corresponding values from DWA were 17.54, 15.57, and 66.89%, respectively. The subjects in DWA typically had a higher %iAs and %MMA, and a lower %DMA, and primary and secondary methylation index (PMI and SMI) than the subjects in CCA. It was concluded that the arsenic methylation efficiency of subjects in DWA and CCA was significantly influenced by chronic exposure to high levels of arsenic in the environment. The lower PMI and SMI values in DWA revealed lower arsenic methylation capacity due to ingestion of arsenic in drinking water. However, it remained unclear if the differences in arsenic metabolism between the two groups were due to differences in exposure levels

 3. TU-CD-304-03: Dosimetric Verification and Preliminary Comparison of Dynamic Wave Arc for SBRT Treatments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghelea, M [UZ BRUSSEL, Brussels (Belgium); BRAINLAB AG, Munich (Germany); Babes Bolyai University, Cluj-Napoca (Romania); Poels, K; Gevaert, T; Tournel, K; Dhont, J; De Ridder, M; Verellen, D [UZ BRUSSEL, Brussels (Belgium); Hung, C [BRAINLAB AG, Munich (Germany); Eriksson, K [RAYSEARCH LABORATORIES AB, Stockholm (Sweden); Simon, V [Babes Bolyai University, Cluj-Napoca (Romania)

  2015-06-15

  Purpose: To evaluate the potential dosimetric benefits and verify the delivery accuracy of Dynamic Wave Arc, a novel treatment delivery approach for the Vero SBRT system. Methods: Dynamic Wave Arc (DWA) combines simultaneous movement of gantry/ring with inverse planning optimization, resulting in an uninterrupted non-coplanar arc delivery technique. Thirteen SBRT complex cases previously treated with 8–10 conformal static beams (CRT) were evaluated in this study. Eight primary centrally-located NSCLC (prescription dose 4×12Gy or 8×7.5Gy) and five oligometastatic cases (2×2 lesions, 10×5Gy) were selected. DWA and coplanar VMAT plans, partially with dual arcs, were generated for each patient using identical objective functions for target volumes and OARs on the same TPS (RayStation, RaySearch Laboratories). Dosimetric differences and delivery time among these three planning schemes were evaluated. The DWA delivery accuracy was assessed using the Delta4 diode array phantom (ScandiDos AB). The gamma analysis was performed with the 3%/3mm dose and distance-to-agreement criteria. Results: The target conformity for CRT, VMAT and DWA were 0.95±0.07, 0.96±0.04 and 0.97±0.04, while the low dose spillage gradient were 5.52±1.36, 5.44±1.11, and 5.09±0.98 respectively. Overall, the bronchus, esophagus and spinal cord maximum doses were similar between VMAT and DWA, but highly reduced compared with CRT. For the lung cases, the mean dose and V20Gy were lower for the arc techniques compares with CRT, while for the liver cases, the mean dose and the V30Gy presented slightly higher values. The average delivery time of VMAT and DWA were 2.46±1.10 min and 4.25±1.67 min, VMAT presenting shorter treatment time in all cases. The DWA dosimetric verification presented an average gamma index passing rate of 95.73±1.54% (range 94.2%–99.8%). Conclusion: Our preliminary data indicated that the DWA is deliverable with clinically acceptable accuracy and has the potential to

 4. TU-CD-304-03: Dosimetric Verification and Preliminary Comparison of Dynamic Wave Arc for SBRT Treatments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burghelea, M; Poels, K; Gevaert, T; Tournel, K; Dhont, J; De Ridder, M; Verellen, D; Hung, C; Eriksson, K; Simon, V

  2015-01-01

  Purpose: To evaluate the potential dosimetric benefits and verify the delivery accuracy of Dynamic Wave Arc, a novel treatment delivery approach for the Vero SBRT system. Methods: Dynamic Wave Arc (DWA) combines simultaneous movement of gantry/ring with inverse planning optimization, resulting in an uninterrupted non-coplanar arc delivery technique. Thirteen SBRT complex cases previously treated with 8–10 conformal static beams (CRT) were evaluated in this study. Eight primary centrally-located NSCLC (prescription dose 4×12Gy or 8×7.5Gy) and five oligometastatic cases (2×2 lesions, 10×5Gy) were selected. DWA and coplanar VMAT plans, partially with dual arcs, were generated for each patient using identical objective functions for target volumes and OARs on the same TPS (RayStation, RaySearch Laboratories). Dosimetric differences and delivery time among these three planning schemes were evaluated. The DWA delivery accuracy was assessed using the Delta4 diode array phantom (ScandiDos AB). The gamma analysis was performed with the 3%/3mm dose and distance-to-agreement criteria. Results: The target conformity for CRT, VMAT and DWA were 0.95±0.07, 0.96±0.04 and 0.97±0.04, while the low dose spillage gradient were 5.52±1.36, 5.44±1.11, and 5.09±0.98 respectively. Overall, the bronchus, esophagus and spinal cord maximum doses were similar between VMAT and DWA, but highly reduced compared with CRT. For the lung cases, the mean dose and V20Gy were lower for the arc techniques compares with CRT, while for the liver cases, the mean dose and the V30Gy presented slightly higher values. The average delivery time of VMAT and DWA were 2.46±1.10 min and 4.25±1.67 min, VMAT presenting shorter treatment time in all cases. The DWA dosimetric verification presented an average gamma index passing rate of 95.73±1.54% (range 94.2%–99.8%). Conclusion: Our preliminary data indicated that the DWA is deliverable with clinically acceptable accuracy and has the potential to

 5. Formulation of Extended-Release Metformin Hydrochloride Matrix ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erah

  ... of diclofenac sodium by non-solvent addition technique. Trop J Pharm. Res 2010; 9(2): 187-195. 17. Hadjiioannou TP, Christian GD, Koupparis MA,. Macheras PE. Quantitative Calculations in. Pharmaceutical Practice and Research, VCH. Publishers Inc, New York: 1993; p 345-348. 18. Bourne DWA. Pharmacokinetics.

 6. An assessment of the impact of different land use activities on water quality in the upper Olifants River catchment

  CSIR Research Space (South Africa)

  Dabrowski, James M

  2013-04-01

  Full Text Available to the system. Trend analysis of Department of Water Affairs (DWA) data indicated significant positive trends in ortho-phosphate at 12 of 14 stations in the catchment. An increase in sulphate concentrations from upstream to downstream indicates that mining...

 7. Enhanced gluten properties in soft kernel durum wheat

  Science.gov (United States)

  Soft kernel durum wheat is a relatively recent development (Morris et al. 2011 Crop Sci. 51:114). The soft kernel trait exerts profound effects on kernel texture, flour milling including break flour yield, milling energy, and starch damage, and dough water absorption (DWA). With the caveat of reduce...

 8. Nutrient characterisation of river inflow into the estuaries of the Gouritz Water Management Area, South Africa

  CSIR Research Space (South Africa)

  Lemley, DA

  2014-10-01

  Full Text Available environments. Long-term water quality monitoring data (dissolved inorganic nitrogen, i.e. DIN; and dissolved inorganic phosphorus, i.e. DIP), collected by the Department of Water Affairs (DWA), were used to assess historical trends of river nutrient inflow...

 9. The Marlborough Deep Wairau Aquifer sustainability review 2008 : isotopic indicators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morgenstern, U.; van der Raaij, R.W.; Trompetter, V.; McBeth, K.

  2008-01-01

  The Deep Wairau Aquifer (DWA) consists of several relatively thin water bearing layers at depths generally greater than 150 m separated by thick confining layers and was therefore thought to be relatively isolated from surface hydrological processes, with little pumping induced effects on spring flows and shallow aquifers. However, because the DWA partially underlies fully allocated shallower Southern Valleys Aquifers it is critical to understand the dynamics (recharge, flow) of the DWA. Recent aquifer testing revealed that the DWA is hydraulically linked to the Southern Valley Benmorven Aquifer and that most wells penetrating the DWA are hydraulically linked. The aquifers of the Wairau Plain are formed by a series of glacial and alluvial outwash deposits laid down by the Wairau River. Bore logs indicate that the aquifer contains thin water-bearing layers within the mixed strata. These layers come under artesian pressure towards the east. The Wairau Gravels are overlain by a sequence of glacial outwash and fluvial gravels interspersed with marine deposits. Immediately above the Wairau Gravels lies the Speargrass Formation consisting of poorly sorted glacial outwash gravels, sand and clay deposits. This formation has greater permeability than the Wairau Gravels. Above the Speargrass Formation lie highly permeable postglacial fluvial gravels, sand and silt deposits from the Wairau and tributary rivers known as the Rapaura Formation. Towards the coast, the alluvial gravels are overlain by marine and estuarine deposits of sand, silt and clay known as the Dillons Point Formation. Chemistry and isotope samples were analysed over time from various DWA wells to obtain information on changes in source and age of water with continued abstraction. All DWA water samples are tritium-free indicating that there is no young water influx yet intercepted by any of the sampled wells. Radiocarbon repeat measurements indicate that the water source is changing towards older water with

 10. Charged particle beam scanning using deformed high gradient insulator

  Science.gov (United States)

  Chen, Yu -Jiuan

  2015-10-06

  Devices and methods are provided to allow rapid deflection of a charged particle beam. The disclosed devices can, for example, be used as part of a hadron therapy system to allow scanning of a target area within a patient's body. The disclosed charged particle beam deflectors include a dielectric wall accelerator (DWA) with a hollow center and a dielectric wall that is substantially parallel to a z-axis that runs through the hollow center. The dielectric wall includes one or more deformed high gradient insulators (HGIs) that are configured to produce an electric field with an component in a direction perpendicular to the z-axis. A control component is also provided to establish the electric field component in the direction perpendicular to the z-axis and to control deflection of a charged particle beam in the direction perpendicular to the z-axis as the charged particle beam travels through the hollow center of the DWA.

 11. Engineering Prototype for a Compact Medical Dielectric Wall Accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zografos, Anthony; Hening, Andy; Joshkin, Vladimir; Leung, Kevin; Pearson, Dave; Pearce-Percy, Henry; Rougieri, Mario; Parker, Yoko; Weir, John [CPAC, Livermore, CA (United States); Blackfield, Donald; Chen, Yu-Jiuan; Falabella, Steven; Guethlein, Gary; Poole, Brian [Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA (United States); Hamm, Robert W. [R and M Technical Enterprises, Pleasanton, CA (United States); Becker, Reinard [Scientific Software Service, Gelnhausen (Germany)

  2011-12-13

  A compact accelerator system architecture based on the dielectric wall accelerator (DWA) for medical proton beam therapy has been developed by the Compact Particle Acceleration Corporation (CPAC). The major subsystems are a Radio Frequency Quadrupole (RFQ) injector linac, a pulsed kicker to select the desired proton bunches, and a DWA linear accelerator incorporating a high gradient insulator (HGI) with stacked Blumleins to produce the required acceleration energy. The Blumleins are switched with solid state laser-driven optical switches integrated into the Blumlein assemblies. Other subsystems include a high power pulsed laser, fiber optic distribution system, electrical charging system, and beam diagnostics. An engineering prototype has been constructed and characterized, and these results will be used within the next three years to develop an extremely compact 150 MeV system capable of modulating energy, beam current, and spot size on a shot-to-shot basis. This paper presents the details the engineering prototype, experimental results, and commercialization plans.

 12. The challenges of rescaling South African water resources management: Catchment Management Agencies and interbasin transfers

  Science.gov (United States)

  Bourblanc, Magalie; Blanchon, David

  2014-11-01

  The implementation of Catchment Management Agencies (CMAs) was supposed to be the cornerstone of the rescaling process of the South African water reform policy. Yet, less than 10 years after the adoption of the National Water Act, the process was suspended for 4 years and by 2012 only two CMAs had been established. Combining approaches in geography and political science, this paper investigates the reasons for the delays in CMAs' implementation in South Africa. It shows that the construction of interbasin transfers (IBTs) since the 1950s by the apartheid regime and nowadays the power struggles between CMAs and the Department of Water Affairs (DWA) are two of the main obstacles to the creation of CMAs planned by the 1998 National Water Act (NWA). Finally, the paper advocates taking the "hydrosocial cycle" as an analytical framework for designing new institutional arrangements that will include both rectifying the legacy of the past (the specific role of DWA) and acknowledging legitimate local interests.

 13. Engineering Prototype for a Compact Medical Dielectric Wall Accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zografos, Anthony; Hening, Andy; Joshkin, Vladimir; Leung, Kevin; Pearson, Dave; Pearce-Percy, Henry; Rougieri, Mario; Parker, Yoko; Weir, John; Blackfield, Donald; Chen, Yu-Jiuan; Falabella, Steven; Guethlein, Gary; Poole, Brian; Hamm, Robert W.; Becker, Reinard

  2011-01-01

  A compact accelerator system architecture based on the dielectric wall accelerator (DWA) for medical proton beam therapy has been developed by the Compact Particle Acceleration Corporation (CPAC). The major subsystems are a Radio Frequency Quadrupole (RFQ) injector linac, a pulsed kicker to select the desired proton bunches, and a DWA linear accelerator incorporating a high gradient insulator (HGI) with stacked Blumleins to produce the required acceleration energy. The Blumleins are switched with solid state laser-driven optical switches integrated into the Blumlein assemblies. Other subsystems include a high power pulsed laser, fiber optic distribution system, electrical charging system, and beam diagnostics. An engineering prototype has been constructed and characterized, and these results will be used within the next three years to develop an extremely compact 150 MeV system capable of modulating energy, beam current, and spot size on a shot-to-shot basis. This paper presents the details the engineering prototype, experimental results, and commercialization plans.

 14. Notas de filología micénica, III: el silabograma *86

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José L. Melena

  1983-12-01

  Full Text Available In spite of various efforts, a few syllabograms in the Mycenaean Linear B signary are still unidentified and hence they remain untransliterated. The following is an attempt to deciphering the value of the syllabogram *86 attested exclusively in personal and place names, a fact that increases the difficulties in discovering its value, since contextual hints are not at work. After reviewing the dossier of *86, the author puts forward a transliteration dwa for this sign, which is therefore to be aligned with such compound signs as dwe and dwo. The existence of such a triplet of signs (dwa dwe dwo prompts the subsequent search for a sign twa to be similarly aligned with the extant twe and two. In an excursus the author thinks of the syllabogram *82 as the most tempting candidate to fill the slot for twa in the Linear B signary.

 15. The establishment of Catchment Management Agencies in South Africa with reference to the Flussgebietsgemeinschaft Elbe: Some practical considerations

  CSIR Research Space (South Africa)

  Meissner, Richard

  2016-10-01

  Full Text Available cause and effect constituted by causal mechanisms such as the drafting and promulgation of legislation. Governance is more complex and involves various feedback loops (e.g. Meissner and Jacobs 2014 ) in any gover- nance endeavour. Governance takes... are also linked to Treasury Regulations to ensure fi nancial viability and good gover- nance (DWA 2013 ). Catchment management agencies also have a mandate to develop a catchment management strategy. This strategy is a plan to “realise the protection...

 16. Waste discharge charge system : the practical implication from a gold mining perspective / Krijn Carlo de Waard

  OpenAIRE

  De Waard, Krijn Carlo

  2012-01-01

  The mining, agricultural and energy sectors, along with the Department of Water Affairs (DWA) are critical role players in managing South Africa’s water resources. Water resources are under increasing pressure due to continuous population growth and economic development. It is critical to adopt a management policy that can lead to sustainable water supply. The National Water Act, 1998, (Act 36 of 1998), Section 56(1) instructs the Minister of Water Affairs to establish a Pricing Strategy for ...

 17. Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej

  OpenAIRE

  Mokras-Grabowska, Justyna

  2015-01-01

  Praca prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, z podkreśleniem różnic w podejściu badawczym w Polsce i za granicą. Autorka szczególne akcentuje znaczenie turystyki kwalifikowanej, jako najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Ponadto, oprócz uporządkowania terminologii z zakresu turystyki aktywnej, ...

 18. Smart Specialization of Workforce Structure in the European Union Countries – Dynamic Analysis Applying Shift-Share Analysis Method

  OpenAIRE

  Sobczak Elżbieta

  2013-01-01

  The performed research also allowed for the identification different kinds of workforce structure characterized by smart specialization (significant share of workforce in high-tech manufacturing sector or high-tech services sector) and the assessment of generated structural and competitive effects. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację różnych rodzajów struktur pracujących cechujących się inteligentną specjalizacją (znaczący udział pracujących w sektorze przemysłu wysokiej tech...

 19. A Survey of Gill Histopathology of Thirteen Common Fish Species in the Sanyati Basin, Lake Kariba, Zimbabwe/ Badania Histopatologiczne Skrzeli Trzynastu Pospolitych Gatunków Ryb W Zlewni Sanyati, Jezioro Kariba, Zimbabwe

  OpenAIRE

  Mabika Nyasha; Barson Maxwell

  2014-01-01

  Wzorując siê na studium zmian patologicznych suma afrykañskiego (Clarias gariepinus) i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus) ze zlewni Sanyati przeprowadzono analogiczne badania na trzynastu pospolitych gatunkach ryb z jeziora Kariba, Zimbabweś Tkanka skrzeli była konserwowana i preparowana pod kątem analizy histologicznej; po utrwaleniu obserwowano ją w mikroskopie świetlnymś Stwierdzono sześæ rodzajów zmian histopatologicznych tjś odstawanie nabłonka, przerost nabłonka, zrost listków skrz...

 20. Od bazy bibliograficznej do pe?notekstowej ? wsp??praca og?lnopolskiego Konsorcjum BazTech

  OpenAIRE

  Buzdygan, Dorota

  2015-01-01

  W artykule przedstawiono baz? BazTech indeksuj?c? zawarto?? polskich czasopism technicznych. W szczeg?lno?ci om?wiono: zas?b bazy, rodzaje rekord?w, sposoby dost?pu i prezentacji zawartych w bazie informacji. Om?wiono etapy przekszta?cania bazy z bibliograficznej-abstraktowej w pe?notekstow?. Zaprezentowano tw?rc?w bazy czyli wsp??pracuj?ce, od prawie 20 lat, tworz?ce Konsorcjum BazTech, biblioteki wy?szych uczelni technicznych i instytut?w naukowych. The article presents the BazTech da...

 1. Realizacja polityki inkorporacyjnej przez carat w XIX i pierwszych latach XX wieku (na przykładzie Guberni piotrkowskiej)

  OpenAIRE

  Mizgalski, Jerzy

  2015-01-01

  Inkorporatsiyna polityka rosyjska w stosunku do ziem polskich pod zaborem rosyjskim stwierdzono we wszystkich obszarach rozwoju gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Były dwa znaczące fakty, które przyspieszają proces uprzemysłowienia na zachodnim skraju imperium.Pierwszy z nich odbył się w 1877 roku i został wprowadzony przez cara. Odtąd ceł na towary, które zostały przywiezione do Imperium Rosyjskiego, były wypłacane w złocie.Drugim faktem było uruchomienie rosyjskich kol...

 2. A tangent-ring optical TWDM-MAN enabling three-level transregional reconfigurations and shared protections by multipoint distributed control

  Science.gov (United States)

  Gou, Kaiyu; Gan, Chaoqin; Zhang, Xiaoyu; Zhang, Yuchao

  2018-03-01

  An optical time-and-wavelength-division-multiplexing metro-access network (TWDM-MAN) is proposed and demonstrated in this paper. By the reuse of tangent-ring optical distribution network and the design of distributed control mechanism, ONUs needing to communicate with each other can be flexibly accessed to successfully make up three kinds of reconfigurable networks. By the nature advantage of ring topology in protection, three-level comprehensive protections covering both feeder and distribution fibers are also achieved. Besides, a distributed wavelength allocation (DWA) is designed to support efficient parallel upstream transmission. The analyses including capacity, congestion and transmission simulation show that this network has a great performance.

 3. Protontherapy versus carbon ion therapy advantages, disadvantages and similarities

  CERN Document Server

  d’Ávila Nunes, Marcos

  2015-01-01

  This book presents a comparison analysis of two cancer treatment therapies: carbon ion therapy and protontherapy. It is divided in 5 sections. The first ones gives the reader a brief history of Radiotherapy and types of radiation. In the second section, the techniques and equipments, including new ones in development such as Cyclinac , Laser and DWA, are described. The third section describes biophysical (such as stopping power and LET) and biological (such as RBE and OER) properties, the fundamental experiments and clinical area. The fourth section presents models and the fifth section compares both techniques, showing advantages and disadvantages of each, and their similarities.

 4. La taxe sur la valeur ajoutée française

  OpenAIRE

  Philippe, Jacques

  1983-01-01

  Podatek od wartości dodanej (T.V.A.) stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu francuskiego. W 1979 r. stanowił on 44% dochodów budżetu, co oznaczało' przejęcie więcej niż 10% produktu narodowego brutto pochodzącego z wewnętrznej działalności gospodarczej. Podatek ten, będący jednym z rodzajów podatku obrotowego, obciąża działalność ekonomiczną w bardzo szerokim zakresie: dotyczy nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (włączając w to przedsiębio...

 5. Przymus bezpośredni stosowany w celach leczniczych

  OpenAIRE

  Kubanek, Anita

  2015-01-01

  Państwo, w celu realizacji swoich funkcji, wyposażone jest w różnorodne środki i narzędzia prawne. Jednym z najbardziej dolegliwych jest przymus bezpośredni, który wiąże się z użyciem siły fizycznej. Tylko państwo może legalnie stosować ten rodzaj przymusu, gdyż jego użycie głęboko ingeruje w sferę praw i wolności człowieka i obywatela. Przymus stosowany państwo może dotyczyć wielu sfer życia jednostki. Dlatego zjawisko to jest tak zróżnicowane i swym zakresem sięga tak wielu obszarów. Ich ro...

 6. Behavior of Double-Web Angles Beam to column connections

  Science.gov (United States)

  Fakih, K. Al; Chin, S. C.; Doh, S. I.

  2018-04-01

  This paper contains the study performed on the behavior of double-web angles by using finite element analysis computer package known as “Abaqus”. The aim of this present study was simulating the behavior of double-web angles (DWA) steel connections. The purpose of this article is to provide the basis for the fastest and most economical design and analysis and to ensure the required steel connection strength. This study, started used review method of behavior of steel beam-to-column bolted connections. Two models of different cross-section were examined under the effect of concentrated load and different boundary conditions. In all the studied case, material nonlinearity was accounted. A sample study on DWA connections was carried out using both material and geometric nonlinearities. This object will be of great value to anyone who wants to better understand the behavior of the steel beam to column connection. The results of the study have a field of reference for future research for members of the development of the steel connection approach with simulation model design.

 7. Defect window analysis by using SEM-contour based shape quantifying method for sub-20nm node production

  Science.gov (United States)

  Hibino, Daisuke; Hsu, Mingyi; Shindo, Hiroyuki; Izawa, Masayuki; Enomoto, Yuji; Lin, J. F.; Hu, J. R.

  2013-04-01

  The impact on yield loss due to systematic defect which remains after Optical Proximity Correction (OPC) modeling has increased, and achieving an acceptable yield has become more difficult in the leading technology beyond 20 nm node production. Furthermore Process-Window has become narrow because of the complexity of IC design and less process margin. In the past, the systematic defects have been inspected by human-eyes. However the judgment by human-eyes is sometime unstable and not accurate. Moreover an enormous amount of time and labor will have to be expended on the one-by-one judgment for several thousands of hot-spot defects. In order to overcome these difficulties and improve the yield and manufacturability, the automated system, which can quantify the shape difference with high accuracy and speed, is needed. Inspection points could be increased for getting higher yield, if the automated system achieves our goal. Defect Window Analysis (DWA) system by using high-precision-contour extraction from SEM image on real silicon and quantifying method which can calculate the difference between defect pattern and non-defect pattern automatically, which was developed by Hitachi High-Technologies, has been applied to the defect judgment instead of the judgment by human-eyes. The DWA result which describes process behavior might be feedback to design or OPC or mask. This new methodology and evaluation results will be presented in detail in this paper.

 8. Development and prospects of standardization in the German municipal wastewater sector.

  Science.gov (United States)

  Freimuth, Claudia; Oelmann, Mark; Amann, Erwin

  2018-04-17

  Given the significance of wastewater treatment and disposal for society and the economy together with the omnipresence of standards in the sector, we studied the development and prospects of the rules governing standardization in the German municipal wastewater sector. We thereby provide a detailed description of sector-specific committee-based standardization and significantly contribute to the understanding of this complex arena. We find that the German Association for Water Wastewater and Waste (DWA) has significantly improved its rules on standardization over time by aligning them closer to the generally accepted superordinate standardization principles. However, by focusing on theoretical findings of committee decision-making and committee composition, we argue that there is still scope for improvement with respect to rule reading and rule compliance. We show that the incentives at work in standardization committees are manifold, whereas the representation of the different stakeholder groups needs' remains unbalanced. Due to vested interests and potential strategic behavior of the various agents involved in standardization rule compliance does not necessarily happen naturally. To this end, we claim that the implementation of monitoring mechanisms can be a significant contribution to the institutional design of standardization and briefly discuss the advantages and disadvantages of different schemes. Finally, we show that there is ample need for future research on the optimal design of such a scheme. Even though the analysis relates specifically to the DWA our claims apply to a wide range of standards development organizations. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Scientific data analysis on data-parallel platforms.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ulmer, Craig D.; Bayer, Gregory W.; Choe, Yung Ryn; Roe, Diana C.

  2010-09-01

  As scientific computing users migrate to petaflop platforms that promise to generate multi-terabyte datasets, there is a growing need in the community to be able to embed sophisticated analysis algorithms in the computing platforms' storage systems. Data Warehouse Appliances (DWAs) are attractive for this work, due to their ability to store and process massive datasets efficiently. While DWAs have been utilized effectively in data-mining and informatics applications, they remain largely unproven in scientific workloads. In this paper we present our experiences in adapting two mesh analysis algorithms to function on five different DWA architectures: two Netezza database appliances, an XtremeData dbX database, a LexisNexis DAS, and multiple Hadoop MapReduce clusters. The main contribution of this work is insight into the differences between these DWAs from a user's perspective. In addition, we present performance measurements for ten DWA systems to help understand the impact of different architectural trade-offs in these systems.

 10. RAINWATER RETENTION ON THE HEAVILY INDUSTRIALIZED AREAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kaźmierczak

  2016-06-01

  Full Text Available The paper presents the dimensioning of retention reservoirs indicator method regarding to the German DWA-A 117 guideline, recommended for small rainfall catchments (with an area of 200 ha. A comparative calculation of the retention reservoirs overflow useful volume were conducted for 4 variants of catchment development (degree sealing surface varied from 60% to 90%, under the assumed sewage outflow from the tank at the level of the urban basin natural runoff. At given conditions required unit volume of retention reservoirs, from 145.4 m3 to 206.7 m3 for each 1 ha of catchment area were determined. The obtained results confirmed the fact that useful volume of the tanks were decreased, when Blaszczyk’s pattern reliable rainwater streams were used for calculations. Because the DWA-A 117 guideline method should be applied to a small rainfall catchments, it is recommended to verify the hydraulic capacity of dimensioned channels and objects using hydrodynamic simulations at different load of rainfall catchment scenarios, variable in time and space.

 11. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 12. Quality assurance of geometric accuracy based on an electronic portal imaging device and log data analysis for Dynamic WaveArc irradiation.

  Science.gov (United States)

  Hirashima, Hideaki; Miyabe, Yuki; Nakamura, Mitsuhiro; Mukumoto, Nobutaka; Mizowaki, Takashi; Hiraoka, Masahiro

  2018-04-06

  The purpose of this study was to develop a simple verification method for the routine quality assurance (QA) of Dynamic WaveArc (DWA) irradiation using electronic portal imaging device (EPID) images and log data analysis. First, an automatic calibration method utilizing the outermost multileaf collimator (MLC) slits was developed to correct the misalignment between the center of the EPID and the beam axis. Moreover, to verify the detection accuracy of the MLC position according to the EPID images, various positions of the MLC with intentional errors in the range 0.1-1 mm were assessed. Second, to validate the geometric accuracy during DWA irradiation, tests were designed in consideration of three indices. Test 1 evaluated the accuracy of the MLC position. Test 2 assessed dose output consistency with variable dose rate (160-400 MU/min), gantry speed (2.2-6°/s), and ring speed (0.5-2.7°/s). Test 3 validated dose output consistency with variable values of the above parameters plus MLC speed (1.6-4.2 cm/s). All tests were delivered to the EPID and compared with those obtained using a stationary radiation beam with a 0° gantry angle. Irradiation log data were recorded simultaneously. The 0.1-mm intentional error on the MLC position could be detected by the EPID, which is smaller than the EPID pixel size. In Test 1, the MLC slit widths agreed within 0.20 mm of their exposed values. The averaged root-mean-square error (RMSE) of the dose outputs was less than 0.8% in Test 2 and Test 3. Using log data analysis in Test 3, the RMSE between the planned and recorded data was 0.1 mm, 0.12°, and 0.07° for the MLC position, gantry angle, and ring angle, respectively. The proposed method is useful for routine QA of the accuracy of DWA. © 2018 The Authors. Journal of Applied Clinical Medical Physics published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of American Association of Physicists in Medicine.

 13. KWALIFIKACJE SYNDYKA. PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA

  OpenAIRE

  Mikołajewicz, Jarosław;; Sachajko, Marek

  2013-01-01

  Prawo upadłościowe jest prawem, w którym skupia się złożona problematyka teoretycznoprawna. W niniejszym opracowaniu poruszone zostały dwa takie zagadnienia: konstrukcji organu procesowego, jakim jest syndyk, i reguł intertemporalnych oraz dostosowawczych, które dotyczą zmiany owej konstrukcji ograniczającej krąg podmiotów mogących być substratem osobowym tego organu do osób posiadających określone ustawą kwalifikacje. ***Bankruptcy law is a law that focuses on the theory of law. In this p...

 14. Write up of the codes for microscopic models of NN and NA scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amos, K.

  1998-01-01

  This report documents the essential details of the NN and NA computer programs that culminate in the prediction of elastic and inelastic nucleon scattering observables form optical potentials generated by full folding and effective NN interaction within the nuclear medium. That same (energy and density dependent) effective interaction is used as the transition operator in the distorted wave approximation (DWA) for inelastic (and charge exchange) nucleon scattering from nuclei. The report consists of four sections: 1) general remarks and program locations, 2) the t- and g-matrix codes and how to use them, 3) the effective interaction codes and how to use them, and 4) the NA codes, DWBA97 and DWBB97 and how to use them. (author)

 15. Dekryminalizacja, praca, intersekcjonalność, uznanie : ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie

  OpenAIRE

  Dziuban, Agata

  2018-01-01

  Celem artykułu jest podjęcie krytycznej dyskusji nad regionalną specyfiką i dynamiką ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie. Nakreślając trzy fale mobilizacji pracownic i pracowników seksualnych w regionie, podejmę próbę odpowiedzi na dwa, ściśle ze sobą powiązane, pytania: a) wokół jakich żądań, zbiorowych tożsamości i politycznych projektów organizują się osoby świadczące usługi seksualne w Europie? b) w jaki sposób społeczne czy kulturowe uwarunkowania - choćby takie jak postę...

 16. Sequential planning of flood protection infrastructure under limited historic flood record and climate change uncertainty

  Science.gov (United States)

  Dittes, Beatrice; Špačková, Olga; Straub, Daniel

  2017-04-01

  Flood protection is often designed to safeguard people and property following regulations and standards, which specify a target design flood protection level, such as the 100-year flood level prescribed in Germany (DWA, 2011). In practice, the magnitude of such an event is only known within a range of uncertainty, which is caused by limited historic records and uncertain climate change impacts, among other factors (Hall & Solomatine, 2008). As more observations and improved climate projections become available in the future, the design flood estimate changes and the capacity of the flood protection may be deemed insufficient at a future point in time. This problem can be mitigated by the implementation of flexible flood protection systems (that can easily be adjusted in the future) and/or by adding an additional reserve to the flood protection, i.e. by applying a safety factor to the design. But how high should such a safety factor be? And how much should the decision maker be willing to pay to make the system flexible, i.e. what is the Value of Flexibility (Špačková & Straub, 2017)? We propose a decision model that identifies cost-optimal decisions on flood protection capacity in the face of uncertainty (Dittes et al. 2017). It considers sequential adjustments of the protection system during its lifetime, taking into account its flexibility. The proposed framework is based on pre-posterior Bayesian decision analysis, using Decision Trees and Markov Decision Processes, and is fully quantitative. It can include a wide range of uncertainty components such as uncertainty associated with limited historic record or uncertain climate or socio-economic change. It is shown that since flexible systems are less costly to adjust when flood estimates are changing, they justify initially lower safety factors. Investigation on the Value of Flexibility (VoF) demonstrates that VoF depends on the type and degree of uncertainty, on the learning effect (i.e. kind and quality of

 17. Positional Catalogues of Saturn's and Jupiter's Moons

  Science.gov (United States)

  Yizhakevych, O.; Andruk, V.; Pakuliak, L.; Lukianchuk, V.; Shatokhina, S.

  In the framework of the UkrVO national project (http://ukr-vo.org/) we have started the processing of photographic observations of Saturn's (S1-S8) and Jupiter's (J6-J8) moons. Observations were conducted during 1961-1993 with three astrographs DLFA, DWA, DAZ and Z600 reflector. Plate images were digitized as tif-files with commercial scanners. Image processing was carried out by specific software package in the LINUX-MIDAS-ROMAFOT environment with Tycho2 as reference. The software was developed at the MAO NASU. Obtained positions of objects were compared with theoretically predicted ones in IMCCE (Paris) (www.imcce.fr/sat) online. Rms error of divergence between observed and calculated positions is of 0.20' - 0.35'.

 18. Bezpieczeństwo jako prawo człowieka w kontekście stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnione podmioty

  OpenAIRE

  Ławrynowicz-Mikłaszewicz, Martyna

  2014-01-01

  Bezpieczeństwo jest niewątpliwie istotną potrzebą człowieka i choć nie jest prawem bezpośrednio wyrażonym przez ustrojodawcę w Konstytucji, to ustawa zasadnicza traktuje o bezpieczeństwie parokrotnie w różnych kontekstach i znaczeniach. Przez pryzmat stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, bezpieczeństwo jest postrzegane na dwa sposoby. Z jednej strony są to środki, czynniki służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego, z drugiej natomiast ich zastosowanie w is...

 19. الرمزیة فى تصویر أوضاع الرعیة ( rxyt فى الأعیاد والمناسبات فى مصر القدیمة

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. Hayam Hafez Rawash•

  2016-01-01

  Full Text Available The first sight to the ancient Egyptian feasts and ceremonies gives the impression that the attendance in it was exclusive to the members of high class, while through consideration, we can deduce that the ancient Egyptian used the symbolism in illustration the attendance of common people in ancient Egyptian feasts and ceremonies. This employer symbol was the (rxyt bird, the main element in the word which means "common people" in ancient Egyptian language. Through reviewing the scenes of illustration the attendance of common people in ancient Egyptian feasts and ceremonies; we note that the ancient Egyptian used the symbolism not only in illustration the attendance of common people but also in illustration their postures, they were illustrated in three symbolic postures as follows: 1-Common people in "worshipping and praising posture" dwA" 2- Common people in submission and homage posture " wSd or swAS "" 3- Common people in acclamation and dance posture" hnw"

 20. Wydolność ogólna i restytucja studentek o zwiększonym indeksie masy

  OpenAIRE

  Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard

  2003-01-01

  Celem badań jest znalezienie zależności między zwiększonym indeksie masy (BMI) u kobiet, a ich wydolnością fizyczną oraz zdolnością restytucji po wysiłku fizycznym. Badaniom poddano losowo wybraną grupę studentek (n = 25) I roku Akademii Bydgoskiej ćwiczących jedynie na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Przeprowadzono dwa testy na ergometrze wioślarskim typu Concept II. Wyniki badań wskazały na wyraźną korelację między wzrostem wskaźnika BMI, a spadkiem wydolności fizycznej oraz...

 1. Development and preliminary experimental study on micro-stacked insulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ren Chengyan; Yuan Weiqun; Zhang Dongdong; Yan Ping; Wang Jue

  2009-01-01

  High gradient insulating technology is one of the key technologies in new type dielectric wall accelerator(DWA). High gradient insulator, namely micro-stacked insulator, was developed and preliminary experimental study was done. Based on the finite element and particle simulating method, surface electric field distribution and electron movement track of micro-stacked insulator were numerated, and then the optimized design proposal was put forward. Using high temperature laminated method, we developed micro-stacked insulator samples which uses exhaustive fluorinated ethylene propylene(FEP) as dielectric layer and stainless steel as metal layer. Preliminary experiment of vacuum surface flashover in nanosecond pulse voltage was done and micro-stacked insulator exhibited favorable vacuum surface flashover performance with flashover field strength of near 180 kV/cm. (authors)

 2. Glory scattering with a polarized NO beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thuis, H.; Stolte, S.; Klaassen, D.; Reuss, J.

  1977-01-01

  Measurements of the anisotropy A = (sigma(parallel)-sigma(perp.))/sigma(parallel) in the total collision cross section for NO-Ar, -Kr and -Xe have been extended to relativistic velocities up to 1.4 km sec -1 ; sigma(parallel)(sigma(perp.)) stands for the total collision cross section of the NO-molecule in the J = Ω = msub(j) = 3/2 state polarized parallel (perpendicular) to the relative velocity vsub(rel). Several glory undulations for each system are resolved and can be described with existing DWA-JWKB theory. So far measurements of A over a large velocity range have only been carried out for oriented H 2 -molecules. Due to their low mass, only the transition and the N=1 glory regions could be investigated. This study on NO is more of semiclassical nature and allows the exploration of anisotropic glories from N<2 up to N=4. (Auth.)

 3. Virtual gap dielectric wall accelerator

  Science.gov (United States)

  Caporaso, George James; Chen, Yu-Jiuan; Nelson, Scott; Sullivan, Jim; Hawkins, Steven A

  2013-11-05

  A virtual, moving accelerating gap is formed along an insulating tube in a dielectric wall accelerator (DWA) by locally controlling the conductivity of the tube. Localized voltage concentration is thus achieved by sequential activation of a variable resistive tube or stalk down the axis of an inductive voltage adder, producing a "virtual" traveling wave along the tube. The tube conductivity can be controlled at a desired location, which can be moved at a desired rate, by light illumination, or by photoconductive switches, or by other means. As a result, an impressed voltage along the tube appears predominantly over a local region, the virtual gap. By making the length of the tube large in comparison to the virtual gap length, the effective gain of the accelerator can be made very large.

 4. Transformer ratio enhancement experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gai, W.; Power, J. G.; Kanareykin, A.; Neasheva, E.; Altmark, A.

  2004-01-01

  Recently, a multibunch scheme for efficient acceleration based on dielectric wakefield accelerator technology was outlined in J.G. Power, W. Gai, A. Kanareykin, X. Sun. PAC 2001 Proceedings, pp. 114-116, 2002. In this paper we present an experimental program for the design, development and demonstration of an Enhanced Transformer Ratio Dielectric Wakefield Accelerator (ETR-DWA). The principal goal is to increase the transformer ratio R, the parameter that characterizes the energy transfer efficiency from the accelerating structure to the accelerated electron beam. We present here an experimental design of a 13.625 GHz dielectric loaded accelerating structure, a laser multisplitter producing a ramped bunch train, and simulations of the bunch train parameters required. Experimental results of the accelerating structure bench testing and ramped pulsed train generation with the laser multisplitter are shown as well. Using beam dynamic simulations, we also obtain the focusing FODO lattice parameters

 5. The Salt II Treaty

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caldwell, D.

  1991-01-01

  The first strategic arms limitation talks resulted in two agreements: the Anti-Ballistic Missile Treaty and the Interim Agreement to Limit Strategic Offensive Arms. Senator Henry M. (Scoop) Jackson (D-Wa.) was concerned about the numerical advantage granted to the USSR by the Latter agreement and proposed an amendment that would prohibit future negotiators from granting the Soviet Union similar terms. This paper discusses the second round of SALT negotiations which opened in November 1972 and continued under presidents Richard M. Nixon, Gerald Ford, and Jimmy Carter. As the negotiators met, U.S. and Soviet scientists and engineers continued their work to develop new nuclear weapons and launchers. Particularly problematic were modern, large ballistic missiles, cruise missiles, and the Soviet Backfire bomber

 6. ELECTROMAGNETIC AND THERMAL SIMULATIONS FOR THE SWITCH REGION OF A COMPACT PROTON ACCELERATOR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, L; Caporaso, G J; Sullivan, J S

  2007-01-01

  A compact proton accelerator for medical applications is being developed at Lawrence Livermore National Laboratory. The accelerator architecture is based on the dielectric wall accelerator (DWA) concept. One critical area to consider is the switch region. Electric field simulations and thermal calculations of the switch area were performed to help determine the operating limits of rmed SiC switches. Different geometries were considered for the field simulation including the shape of the thin Indium solder meniscus between the electrodes and SiC. Electric field simulations were also utilized to demonstrate how the field stress could be reduced. Both transient and steady steady-state thermal simulations were analyzed to find the average power capability of the switches

 7. Reprezentowanie bez reprezentacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Rowlands

  2012-09-01

  Full Text Available [Przekład] Mamy do czynienia z problemem reprezentacji oraz aparatury reprezentacji, która została wynaleziona do rozwiązania tego problemu. Artykuł ten ma dwa cele. Po pierwsze: pokaże on, dlaczego problem reprezentowania przerasta aparaturę reprezentacji w takim sensie, że nawet jeżeli pozbędziemy się owej aparatury, problem pozostanie. Po drugie: wykaże, że pytanie o to, czy poznanie to proces angażujący, czy nieangażujący reprezentacje, to pytanie słabo zdefiniowane i zbyt uproszczone, by mogło pomóc w zrozumieniu natury procesów poznawczych.

 8. NOWATORSKIE I EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO Z GLINY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek KAMIENIARZ

  Full Text Available W opracowaniu nakreślono zarys budownictwa naturalnego , pokazując najistotniejsze właściwości materiałów ekologicznych w odniesieniu do energii pierwotnej. Przedstawiono charakterystykę słomy i gliny jako materiału budowlanego. Opisano dwa przykłady technik wznoszenia budynków mieszkalnych z gliny, obecnie bardzo popularnych w Polsce i na świecie. Szczególnie zwrócono uwagę na metodę wznoszenia ścian z mieszanki gliny i słomy w deskowaniu tynkowanych gliną, pokazując ją na przykładzie budynku w Karniowicach. Przedstawiono także technologię wznoszenie ze słomy w nowatorskiej metodzie, przy pomocy modułów drewniano-słomianych tynkowanych gliną.

 9. Współczesna architektura niemiecka w kontekście wybranych pism filozoficznych

  OpenAIRE

  Aleksander Serafin

  2017-01-01

  Architektura znajduje się współcześnie pod wyraźnym wpływem filozofii. Niektóre wzory myślenia stały się inspiracją dla projektantów, inne posłużyły za usankcjonowanie już zrealizowanych obiektów architektonicznych. Tekst przedstawia zatem architektoniczny wyraz różnych nurtów widocznych w literaturze poświęconej estetyce i filozofii w ogóle. Dyskusji poddano motywy, które odnoszą się do ciągłości i tradycji oraz kwestie złożoności i różnicy. Te dwa różne ujęcia zdają się odnajdywać wspólny m...

 10. Czekolada jako źródło związków bioaktywnych oddziałujących na organizm = Chocolate as a source of bioactive compounds acting on the organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Skrajda

  2015-09-01

      Streszczenie Czekolada jest jednym z najbardziej lubianych smakołyków wszech czasów. Jej historia sięga czasów Olmeków, czyli około 3 tysięcy lat. Początkowo spożywana jako napój, dopiero w XVII wieku przyjęła obecną formę. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów czekolad. W zależności od zawartości miazgi kakaowej wyróżnia się czekoladę gorzką (tzw. naturalną, 35-70% miazgi, deserową (do 50% miazgi, mleczną (nie mniej niż 25% miazgi i białą (nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego. Ponadto każdy z tych rodzajów może występować w postaci nadziewanej czy z dodatkiem orzechów, owoców, nasion, itp. Czekolada krytykowana jest za zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i wysoką kaloryczność, ale jest doceniana za zawartość związków biologicznie aktywnych. Wśród tych związków wyróżnia się: polifenole (głównie flawonoidy, aminy biogenne (fenyloetyloamina, alkaloidy (teobromina, kofeina oraz składniki mineralne (np. magnez, potas. Należy jednak pamiętać, że zawartość tych związków w czekoladzie jest determinowana: rodzajem czekolady (zawartość miazgi kakaowej, rodzaj dodatków, rodzajem i pochodzeniem ziarna, sposobem obróbki ziarna. Słowa kluczowe: czekolada, aktywność antyoksydacyjna, związki biologicznie aktywne.   Abstract Chocolate is one of the most popular sweets of all time. Its history dates back to about 3,000 years, the times of Olmec people. It was originally used as a drink and took its present form in seventeenth century. On the market there are many types of chocolate. Depending on the content of cocoa liquor stand out dark (35-70% of cocoa liquor, dessert (50% cocoa liquor, milk (not less than 25% cocoa liquor and white (no less than 20% cocoa butter chocolate. Moreover, each of these kinds may be either filled or with addition of nuts, fruits, seeds, and exc. Chocolate is criticized for its saturated fatty acid content and a high caloric value, but is appreciated for its

 11. Photographic Observations of Major Planets and Their Moons During 1961-1990 at the MAO NAS of Ukraine

  Science.gov (United States)

  Yizhakevych, O. M.; Andruk, V. M.; Pakuliak, L. K.

  We present the results of photographic observations' processing of Saturn's moons, Uranus, Neptune and their moons on the basis of MAO NAS of Ukraine photographic observational archive. The analysis of the results is given. Observations were obtained using 4 telescopes: Double Long-Focus Astrograph (DLFA, D/F = 400/5500), Zeiss Double Astrograph (DAZ, D/F= 400/3000), Reflector Zeiss-600 (D/F= 600/7500), Wideangle Astrograph, (DWA, D/F= 400/2000). Observations were carried out during 1961 - 1990 (http://gua.db.ukrvo. org). Digitizing of plates has been done by EPSON EXPRESSION 10000XL (EE) flatbed scanner in 16-bit gray color range with resolution 1200dpi.(Andruk et al.: 2005, 2012; Golovnja et al.: 2010;. Protsyuk et al. 2014a, 2014b). The reduction of plates was made using the software developed in MAO NASU in the enhanced LINUX-MIDAS software kit. (Andruk V. et al.: 2016a, 2016b). Tycho2 was used as a reference system. The internal accuracy of the reduction for the first three instruments is ±0.08 - ±0.13 arcsec for both coordinates. For the wide angle astrograph DWA, RMS errors appeared 2 - 2.5 times higher. The total amount of processed plates with images of Saturn's moons is 209 (511 frames), 33 plates contain the images of Uranus and U1,U2,U3,U4 moons, 29 plates have images of Neptune and N1 moon (Yizhakevych et al., 2015, 2016, 2017; Protsyuk et al., 2015). The online comparison of calculated positions of objects with IMCCE ephemeris data was made (http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/nss/nssephmf.htm).

 12. Temperature change affected groundwater quality in a confined marine aquifer during long-term heating and cooling.

  Science.gov (United States)

  Saito, Takeshi; Hamamoto, Shoichiro; Ueki, Takashi; Ohkubo, Satoshi; Moldrup, Per; Kawamoto, Ken; Komatsu, Toshiko

  2016-05-01

  Global warming and urbanization together with development of subsurface infrastructures (e.g. subways, shopping complexes, sewage systems, and Ground Source Heat Pump (GSHP) systems) will likely cause a rapid increase in the temperature of relatively shallow groundwater reservoirs (subsurface thermal pollution). However, potential effects of a subsurface temperature change on groundwater quality due to changed physical, chemical, and microbial processes have received little attention. We therefore investigated changes in 34 groundwater quality parameters during a 13-month enhanced-heating period, followed by 14 months of natural or enhanced cooling in a confined marine aquifer at around 17 m depth on the Saitama University campus, Japan. A full-scale GSHP test facility consisting of a 50 m deep U-tube for circulating the heat-carrying fluid and four monitoring wells at 1, 2, 5, and 10 m from the U-tube were installed, and groundwater quality was monitored every 1-2 weeks. Rapid changes in the groundwater level in the area, especially during the summer, prevented accurate analyses of temperature effects using a single-well time series. Instead, Dual-Well Analysis (DWA) was applied, comparing variations in subsurface temperature and groundwater chemical concentrations between the thermally-disturbed well and a non-affected reference well. Using the 1 m distant well (temperature increase up to 7 °C) and the 10 m distant well (non-temperature-affected), the DWA showed an approximately linear relationships for eight components (B, Si, Li, dissolved organic carbon (DOC), Mg(2+), NH4(+), Na(+), and K(+)) during the combined 27 months of heating and cooling, suggesting changes in concentration between 4% and 31% for a temperature change of 7 °C. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. A fully microscopic model of 200 MeV proton-{sup 12}C elastic and inelastic scattering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karataglidis, S; Dortmans, P J; Amos, K; de Swiniarski, R

  1996-03-01

  An effective two nucleon (NN) interaction in the nuclear medium is defined from an accurate mapping of the NN g matrices obtained by solving the Brueckner-Bethe-Goldstone equations for infinite nuclear matter. That effective interaction is used in a fully microscopic calculation of the nonlocal effective proton-{sup 12}C interaction from which are obtained predictions of the differential cross section and analysing power for 200 MeV elastic scattering. The relative motion wave functions so found are used as the distorted waves in a distorted wave approximation (DWA) study of select inelastic scattering events. The effective NN interaction is used as the transition operator in those calculations. The relevant nuclear spectroscopy for the elastic and DWA (p, p`) calculations is found from a full (0 + 2) {Dirac_h}{omega} shell model evaluation of the positive parity states while a restricted (1 + 3){Dirac_h}{omega} has been used to give the negative parity states. Results are compared with those of the 0p-shell model of Cohen and Kurath or with those based upon axially symmetric, projected Hartree-Fock calculations. The diverse structure model wave functions are assessed by using them in calculations to compare with measured longitudinal, transverse electric and transverse magnetic form factors from electron scattering to many of the excited states of {sup 12}C. Using those models of the structure of {sup 12}C in the completely microscopic model of the elastic and inelastic scattering of 200 MeV protons, good fits have been found to the cross section and analysing power data. 50 refs., 3 tabs., 20 figs.

 14. A fully microscopic model of 200 MeV proton-12C elastic and inelastic scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karataglidis, S.; Dortmans, P.J.; Amos, K.; de Swiniarski, R.

  1996-01-01

  An effective two nucleon (NN) interaction in the nuclear medium is defined from an accurate mapping of the NN g matrices obtained by solving the Brueckner-Bethe-Goldstone equations for infinite nuclear matter. That effective interaction is used in a fully microscopic calculation of the nonlocal effective proton- 12 C interaction from which are obtained predictions of the differential cross section and analysing power for 200 MeV elastic scattering. The relative motion wave functions so found are used as the distorted waves in a distorted wave approximation (DWA) study of select inelastic scattering events. The effective NN interaction is used as the transition operator in those calculations. The relevant nuclear spectroscopy for the elastic and DWA (p, p') calculations is found from a full (0 + 2) ℎω shell model evaluation of the positive parity states while a restricted (1 + 3)ℎω has been used to give the negative parity states. Results are compared with those of the 0p-shell model of Cohen and Kurath or with those based upon axially symmetric, projected Hartree-Fock calculations. The diverse structure model wave functions are assessed by using them in calculations to compare with measured longitudinal, transverse electric and transverse magnetic form factors from electron scattering to many of the excited states of 12 C. Using those models of the structure of 12 C in the completely microscopic model of the elastic and inelastic scattering of 200 MeV protons, good fits have been found to the cross section and analysing power data. 50 refs., 3 tabs., 20 figs

 15. Asenapina – nowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Artur Kucia

  2010-06-01

  Full Text Available Asenapina jest nowym lekiem przeciwpsychotycznym, dopuszczonym w 2009 roku przez FDA do leczenia ostrych epizodów schizofrenii oraz epizodów manii i epizodów mieszanych związanych z chorobą afektywną dwubiegunową typu I u dorosłych. Nazwa handlowa asenapiny w USA to Saphris, natomiast proponowana w Unii Europejskiej to Sycrest. Planowana na rok 2010 rejestracja europejska ma objąć analogiczne wskazania, z wyjątkiem epizodów mieszanych w przebiegu CHAD. Asenapina wykazuje duże powinowactwo i wysoką swoistość w stosunku do receptorów dopaminowych, serotoninowych, adrenergicznych i histaminowych. Lek jest metabolizowany do dwóch nieaktywnych metabolitów, a okres jego połowicznej eliminacji wynosi mniej więcej 24 godziny. Asenapina jest dostępna w postaci tabletek podjęzykowych, zapewniających optymalne i szybkie wchłanianie leku. Dawka zalecana w schizofrenii to 5 mg dwa razy na dobę, w CHAD typu I zaleca się rozpoczęcie terapii od 10 mg dwa razy dziennie. Badania kliniczne z użyciem asenapiny wykazały w stopniu statystycznie znamiennym jej skuteczność w zmniejszaniu nasilenia zarówno objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii, jak i objawów manii. We wszystkich badaniach lek był dobrze tolerowany. Najczęściej pojawiającymi się działaniami niepożądanymi były: bezsenność, nadmierna senność, bóle głowy i przyrost masy ciała, których nasilenie oceniono jako łagodne lub umiarkowane.

 16. Skuteczność ketoprofenu stosowanego miejscowo w postaci żelu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Niesteroidowe leki przeciwzapalne są bardzo często stosowane w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Wśród chorób, w których znajdują zastosowanie, wymienia się między innymi choroby reumatyczne, a szczególnie chorobę zwyrodnieniową, która jest trzecią co do częstości chorobą przewlekłą występującą w populacji ogólnej. Przy wyborze niesteroidowych leków przeciwzapalnych należy brać pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek pacjenta, rodzaj choroby, rodzaj bólu (ostry, przewlekły, występowanie schorzeń współistnie‑ jących oraz leki przyjmowane przez chorego. Częstość choroby zwyrodnieniowej wzrasta z wiekiem – wystę‑ puje ona u około 50–60% osób >75. roku życia. W tej grupie wiekowej często występują również inne scho‑ rzenia i przyjmowane są leki, które w istotny sposób mogą ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie ogólne niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U takich chorych zalecane są przede wszystkim – w pierwszej linii – niesteroidowe leki przeciwzapalne podawane miejscowo. Ketoprofen w żelu cechuje największa siła działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego oraz duży profil bezpieczeństwa. Ponieważ stężenie tego leku w postaci żelu w skórze, chrząstce stawowej i łąkotce jest duże, a w surowicy krwi małe, ketoprofen jest również zalecany w bólach urazowych.

 17. Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law / Opodatkowanie Obrotu Bitcoinami Na Gruncie Przepisów Polskiego Prawa Podatkowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kowalski Patryk

  2015-08-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich lat można zaobserwować zjawisko cyfrowych walut - cyfrowych reprezentacji jakiejś wartości, które przekazywane są za pośrednictwem technologii informatycznej i są stosowane jako środek wymiany, ale nie mają statusu oficjalnego środka płatniczego. Jednym z rodzajów takich walut są bitcoiny, które stają się coraz popularniejsze w Europie i także w Polsce. Dlatego warto zastanowić się czy polskie prawo jest przygotowane na to zjawisko i zastanowić się jakie ewentualne problemy mogą nastąpić w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza przepisów polskich ustaw podatkowych w kontekście szeroko rozumianego obrotu bitcoinami.

 18. Carbidic Bainitic and Ausferritic Ductile Cast Iron

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gumienny G.

  2013-12-01

  Full Text Available W arty kule przedstawiono nowe rodzaje żeliwa sferoidalnego z węglikami o różnej mikrostrukturze osnowy metalowej. Żeliwo to otrzymano stosując sferoidyzację metodą Inmold. zapewniającą dużą liczbę kulek grafitu i rozdrobnienie składników osnowy metalowej. Różną mikrostrukturę osnowy metalowej żeliwa otrzymywano bez stosowania obróbki cieplnej (w stanie surowym poprzez odpowiednią kombinację ilościową dodatków stopowych. Wykazano, że dodatek molibdenu, chromu, niklu i miedzi w żeliwie sferoidalnym pozwala uzyskać osnowę metalową złożoną z bainitu górnego, jego mieszaniny z dolnym lub ausferrytu w odlewach o grubości ściany 3^-25 mm. Proces krystalizacji żeliwa przedstawiono i opisano za pomocą krzywych analizy termicznej i derywacyjnej (ATD. Pokazano efekty cieplne od przemiany austenitu w stanie stałym

 19. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 20. Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruchała Irena

  2013-01-01

  Full Text Available Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Istotnie wpływają na poszerzenie kompetencji zawodowych studentów, co w przyszłości decyduje o możliwości ich zatrudnienia. W niniejszym artykule podjęto analizę realizacji praktyk na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (2004/2005–2011/2012 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w instytucie. W analizie brano pod uwagę miejsca praktyk, rodzaje instytucji, w których one przebiegały, oraz opinie opiekunów praktyk i studentów. Przedstawiono także zmiany w programach praktyk, wynikające z wdrażania nowego programu kształcenia w instytucie, opracowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz ich wpływ na szanse absolwentów na rynku pracy.

 1. Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Śliwczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena realizacji obowiązujących w Polscew latach 2004–2008 programów leczenia lekami biologicznymichorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapaleniastawów. Leczenie jest prowadzone przez 81 ośrodków rozmieszczonychrównomiernie w całym kraju. W tym okresie leczonołącznie 8160 chorych. W 2008 r. leczonych było 2282 chorych, costanowi około 2% wszystkich chorych na reumatoidalne zapaleniestawów; 72% z nich stanowiły kobiety, najczęściej w wieku45–55 lat. Lekiem najczęściej stosowanym był etanercept, rzadziejinfliksymab, bardzo rzadko adalimumab i rituksymab. Pieniądzeprzeznaczane przez NFZ na ten rodzaj leczenia nie sąwykorzystywane w pełni, w 2008 r. nie wykorzystano 13,5%.W podsumowaniu podkreślono, że należy zwiększyć liczbę leczonychchorych poprzez poprawienie wykorzystania przeznaczanychnakładów, a następnie ich zwiększenie.

 2. Nastawienia wychowawcze rodziców wobec przekazywania języka rodzimego na emigracji na przykładzie języka polskiego w Ratyzbonie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pułaczewska

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł został poświęcony tematyce rodzinnej polityki językowej i wychowaniu dziecka dwujęzycznego. W ostatnich latach oba zagadnienia stały się przedmiotem badań socjolingwistycznych. Z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej przeanalizowano wywiady z 20 zamieszkałymi w Ratyzbonie polskojęzycznymi matkami nastolatków urodzonych w Niemczech lub wychowujących się tam od wieku niemowlęcego. Uzyskano informacje na temat rodzicielskich strategii wychowania w rodzinie dwujęzycznej w warunkach rozproszonej emigracji. Kluczowym aspektem badania było wskazanie relacji między aksjologicznymi postawami wobec wychowania a postawami konatywnymi wobec przekazywania języka polskiego. W tym celu przedstawiono typologie obu rodzajów postaw rodzicielskich. Rezultaty wskazują, że wybór języka niemieckiego jako języka komunikacji rodzica z dzieckiem wynika z podporządkowania się presji społecznej lub potrzeby podniesienia efektywności komunikacji. Na koniec omówiono kwestie związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka polskiego na tle państwowej polityki edukacyjnej.

 3. ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA CELE OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I POTRZEB BYTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander STARAKIEWICZ

  Full Text Available W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.

 4. Kierunki zamierzonej modernizacjiCzwartej Dyrektywy UE 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Burnos

  2009-06-01

  Full Text Available Czwarta Dyrektywa Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek liczy sobie już 31 lat. Wprowadzenie do stosowania na terenie UE Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zmieniło charakter unijnych Dyrektyw o rachunkowości. Zakres ich obowiązywania jest dzisiaj ograniczony do jednostek niepublicznych (nienotowanych na giełdach papierów wartościowych, które przede wszystkim są zaliczane do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Najwyższy zatem czas, aby dostosować je do tej grupy przedsiębiorstw, której one dotyczą. Autorzy artykułu przedstawiają kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy zaprezentowane w 2009 r. przez Komisję Europejską w dokumencie Working Document of the Commission Services (DG Internal Market, Consultation Paper on Review of the Accounting Directives i podejmują próbę oceny tych zamierzeń w kontekście wymaganych uproszczeń zasad rachunkowości dla jednostek sektora MŚP oraz ram koncepcyjnych sporządzania sprawozdań finansowych, wydanych przez IASC w 1989 r., a także proponowanych w aktualnie realizowanym wspólnym projekcie IASB i FASB.

 5. Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i β2-agonistami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Dokonany w tym artykule przegląd badań ocenia dowody dotyczące leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA. Za leki pierwszego wyboru w astmie uznaje się wGKS. Integralną częścią leczenia astmy są β2-agoniści, najsilniejsze leki rozszerzające oskrzela. Obecnie dostępne są dwa leki z grupy długo działających β2-agonistów – formoterol i salmeterol. W kilku badaniach klinicznych udowodniono, że kombinacja wGKS i LAβA stanowi skuteczną i bezpieczną opcję w leczeniu astmy. Raporty GINA zalecają dodanie LAβA do małych i średnich dawek wGKS, co pozwala na uzyskanie kontroli astmy. Także z badań klinicznych uzyskaliśmy wiedzę, że kombinacja wGKS i LAβA daje większe korzyści w kontroli objawów astmy niż dwukrotnie większa dawka wGKS. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną z rozwojem nadreaktywności oskrzeli. Przebieg kliniczny astmy jest zazwyczaj inny u różnych chorych, a nawet u tej samej osoby. W praktyce klinicznej choremu zaleca się podawanie stałych dawek wGKS, odpowiednich do stopnia ciężkości astmy, lub kombinacji wGKS i LAβA dwa razy dziennie i dodatkowo krótko działającego β2-agonisty „według potrzeby” (lub „na żądanie” dla złagodzenia objawów astmy. Ostatnio wprowadzono nowy model stosowania kombinacji wGKS i LAβA (budezonid/formoterol – tzw. SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy. Jest to połączenie leków według koncepcji SMART stosowane zarówno w leczeniu przewlekłym dwa razy dziennie, jak i „według potrzeby” dla złagodzenia objawów bez dodatkowego stosowania leków tylko przynoszących ulgę. Badania kliniczne wykazały, że metoda SMART zmniejsza ryzyko ostrych zaostrzeń i jest dobrze tolerowana. Metoda ta ma korzystne działanie u pacjentów, u których utrzymują się objawy astmy pomimo leczenia kombinacją leków stosowanych tylko w leczeniu przewlekłym.

 6. Czynniki determinujące wybór metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2015-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod budżetowania kapitałowego oraz czynników determinujących wybór tych metod w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badanie wypełnia zidentyfikowaną w literaturze lukę badawczą poprzez zweryfikowanie dwóch hipotez: H1, stwierdzającej, że dyfuzja metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, oraz H2, zgodnie z którą rodzaj działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału własnego, wielkość przedsiębiorstwa oraz wielkość budżetu inwestycyjnego mają wpływ na wybór metod oceny opłacalności inwestycji. Przeprowadzone badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy 1 częściowo pozytywnie, ponieważ większość przedsiębiorstw działających w Polsce wykorzystuje NPV, analizę wrażliwości, analizę scena-riuszy oraz formalizację oceny opłacalności inwestycji. Dyfuzja metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Otrzymane rezultaty umoż-liwiają częściowo pozytywną weryfikację hipotezy 2, co oznacza, że stosowanie dwóch metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (łącznie NPV i IRR zwiększa się istotnie, kiedy firma jest finansowana kapitałem zagranicznym oraz kiedy jej budżet kapita-łowy jest duży. Pozostałe testowane zmienne niezależne (rodzaj głównej działalności i wielkość firmy nie wykazują istotnego związku z wykorzystaniem metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.

 7. Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2016-07-01

    Streszczenie Wstęp. Pacjent z rozpoznanym nowotworem złośliwym, który oczekuje na zabieg operacyjny odczuwa różnego rodzaje emocje. Jedną z nich jest distres będący reakcją na zagrożenie związaną z diagnozą zagrażającej życiu choroby oraz koniecznością jej leczenia. Jeżeli distres przekracza możliwości adaptacyjne ustroju może działać szkodliwie na organizm [1].   Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia distresu u chorych na nowotwory złośliwe w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego. Materiał i metoda. Badaniem objęto 101 osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu oraz Termometr distresu. Wyniki. U ponad połowy pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego występowało niewielkie nasilenie distresu, u części chorych nasilenie distresu było znaczne. U pacjentów z nasilonym poziomem distresu najczęściej wskazywanymi problemami były trudności w pracy i szkole, w relacjach z partnerem oraz poddenerwowanie i zmęczenie. Na występowanie i nasilenie distresu u pacjentów onkologicznych przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego nie mają wpływu czynniki społeczno-demograficzne oraz rodzaj rozpoznanego nowotworu.   Słowa kluczowe: nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów.       Summary Admission. A patient diagnosed with a malignant tumor that is pending surgery feels different kinds of emotions. One of them is the distress that is a reaction to the threat associated with the diagnosis of a life-threatening disease and the need for its treatment. If the distress exceeds the capabilities of the adaptive system can cause harm to the body [1]. Aim of the study. To estimate the prevalence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery. Material and methods. The study involved 101 people

 8. Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujący umysły

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aaron Sloman

  2011-10-01

  Full Text Available [Przekład] To, czego w ciągu ostatnich sześciu lub siedmiu tego nauczyliśmy się na temat wirtualnej maszynerii w wyniku dużego postępu nauki i techniki, umożliwia nam zaoferowanie stanowisku darwinowskiemu nowej obrony przeciw krytykom, którzy twierdzili, że jedynie forma fizyczna – a nie zdolności umysłowe czy świadomość – może być produktem ewolucji poprzez dobór naturalny. Obrona ta porównuje zjawiska umysłowe, wspominane przez przeciwników Darwina, z treściami maszynerii wirtualnej w systemach obliczeniowych. Obiekty, stany, zdarzenia i procesy w owej maszynerii, które dopiero od niedawna umiemy projektować i konstruować, a które nie mogły być nawet przedmiotem rozmyślań w czasach Darwina, mogą współdziałać z maszynerią fizyczną, w której są zaimplementowane, nie będąc identycznymi ze swoją fizyczną implementacją, ani też nie będąc jedynie agregatami fizycznych struktur i procesów. Istnienie różnych rodzajów maszynerii wirtualnej (w tym zarówno „platformowych” maszyn wirtualnych, mogących hostować inne takie maszyny, na przykład systemy operacyjne, jak i „aplikacyjnych” maszyn wirtualnych, na przykład korektorów pisowni i gier komputerowych zależy od skomplikowanych sieci połączeń przyczynowych związanych ze strukturami hardware’u i software’u, zdarzeniami i procesami, gdzie specyfikacja takich sieci przyczynowych wymaga konceptów, które nie mogą być zdefiniowane w kategoriach konceptów nauk fizycznych. Ta niedefiniowalność, a także możliwość zachodzenia różnych rodzajów automonitorowania w maszynerii wirtualnej, wydaje się wyjaśniać niektóre z rzekomo tajemniczych i nieredukowalnych cech świadomości, które motywowały krytyków Darwina, a także bardziej współczesnych filozofów, krytykujących sztuczną inteligencję. Wynikają z tego konsekwencje dla filozofii, psychologii, neurobiologii i robotyki.

 9. Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sendyka, Roma

  2014-12-01

  Full Text Available Autorka interpretuje pracę Susan Silas Helmbrechts walk (1998-2003, szczególny cykl czterdziestu pięciu zdjęć i dołączonych do nich materiałów wizualnych oraz tekstowych zbudowany podczas przejścia trasy dwustu dwudziestu pięciu mil, które w 1945 roku musiały przebyć kobiety pędzone w marszu śmierci z Helmbrecht koło Flossenbürga do czeskich Prachatic. Wykonywane zdjęcia, napotykani ludzie, w końcu – drzewa, sama materialność drogi stają się czynnikami wytwarzania własnej, indywidualnej pamięci wydarzenia sprzed lat. Silas wybiera szczególny obiekt "z marginesów Zagłady" – zapomniane zdarzenie, które przedstawia obserwując współczesne obiekty położone wzdłuż trasy tego zdarzenia. Praca Silas pozwala przyjrzeć się krytycznie koncepcji memory landscapes (gdzie w krajobrazie umiejscawia się pamięć? i zjawisku dark tourism (czy podążanie śladami więźniarek to pielgrzymka, turystyka czy terapia?. Silas problematyzuje nie tylko kwestię pamięci, bada również rodzaje nie-pamiętania. Jej kamera zostaje zwrócona ku lokalizacjom, które można nazwać "nie-miejscami pamięci".

 10. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 11. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 12. A Survey of Gill Histopathology of Thirteen Common Fish Species in the Sanyati Basin, Lake Kariba, Zimbabwe/ Badania Histopatologiczne Skrzeli Trzynastu Pospolitych Gatunków Ryb W Zlewni Sanyati, Jezioro Kariba, Zimbabwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mabika Nyasha

  2014-12-01

  Full Text Available Wzorując siê na studium zmian patologicznych suma afrykañskiego (Clarias gariepinus i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus ze zlewni Sanyati przeprowadzono analogiczne badania na trzynastu pospolitych gatunkach ryb z jeziora Kariba, Zimbabweś Tkanka skrzeli była konserwowana i preparowana pod kątem analizy histologicznej; po utrwaleniu obserwowano ją w mikroskopie świetlnymś Stwierdzono sześæ rodzajów zmian histopatologicznych tjś odstawanie nabłonka, przerost nabłonka, zrost listków skrzelowych, cysty form larwalnych paso¿ytów, obrzêk, anewryzmś Odstawanie nabłonka było dominującą zmianą u wszystkich gatunków, podczas gdy anewryzm obecny był tylko u dwóch gatunkówś U Synodontis zambezensis stwierdzono najwy¿szą prewalencjê zmian patologicznych tkanki skrzeli, a najni¿szą u Marcusenius microlepidotus, Brycinus imberi i Micralestes acutidensś Wiêkszośæ objawów chorobowych było niegrośnych lub umiarkowanych, co sugeruje ogólnie dobrą zdrowotnośæ badanych rybś Znaczny odsetek ryb (77% był zara¿ony ektopaso¿ytniczymi skrzelowcami z grupy Monogeneaś Wnioski z pracy pozwalają zaleciæ zintensyfikowanie prac badawczych nad zmianami histopatologicznymi u ryb i zastosowanie ich jako indykator jakości wody i kondycji środowiskowej jezioraś

 13.  O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2015-12-01

  Full Text Available Z punktu widzenia zachodzących zmian ważne staje się pozyskanie wiedzy o systemach rachunkowości i kontroli zarządczej z perspektywy różnych czynników mogących mieć wpływ na ich kształt. Dla nauki istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonych długookresowych badań podstawowych w tym zakresie, odnoszących się zarówno do jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, co może jednoznacznie przyczynić się do stworzenia obrazu o aktualnym stanie systemów rachunkowości i kontroli zarządczej oraz kierunkach ich rozwoju. Celem tego artykułu jest uogólnienie wniosków dotyczących wpływu zróżnicowanych czynników na systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Dlatego analizowano cztery obszary: rodzaj stosowanej strategii, kulturę narodową, niepewność otoczenia oraz zintegrowane systemy informacyjne, których wpływy były najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu. Jako metodę zasto-sowano krytyczny przegląd opracowań z dziedziny rachunkowości zarządczej, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanych obszarach i opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. Dokonano także systematyki pojęć w odniesieniu do systemów kontroli zarządczej oraz zdefiniowano czynniki rozważane w artykule. W pracy tej przyjęto też trzy tezy, których prawdziwość udowodniono w toku analizy.

 14. Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pawłowska

  2010-01-01

  Full Text Available Niniejsze badanie koncentruje się na księgach powstałych w wyniku działalności organizacji cechowych na Pomorzu Zachodnim. Jest to specyficzny rodzaj zabytków, w których odzwierciedla się życie zarówno zawodowe, jak i społeczne oraz towarzyskie korporacji. Pisane były niejednokrotnie przez kolejne pokolenia, obejmują nawet kilka stuleci, przez co stanowią cenne źródło historyczne. Księgi dzieliły się na urzędowe, obejmujące całokształt działalności (Amtsbuch, oraz wyspecjalizowane – księgi protokołów (Protokollbuch, księgi mistrzów, czeladników i uczniów (Meister-, Gesellen- i Lehrjungenbuch, księgi rachunkowe (Rechnungsbuch i księgi normatywne. Tekst ukazuje znaczną różnorodność kwestii poruszanych w poszczególnych rodzajach ksiąg, a także ich formę zewnętrzną. Podstawę do badań stanowią obiekty przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Daleko posunięte podobieństwo w funkcjonowaniu cechów poza granicami Pomorza pozwala na przeniesienie wniosków również na inne organizacje cechowe.

 15. Plasma studies of the permanent magnet electron cyclotron resonance ion source at Peking University.

  Science.gov (United States)

  Ren, H T; Peng, S X; Xu, Y; Zhao, J; Lu, P N; Chen, J; Zhang, A L; Zhang, T; Guo, Z Y; Chen, J E

  2014-02-01

  At Peking University (PKU) we have developed several 2.45 GHz Permanent Magnet Electron Cyclotron Resonance ion sources for PKUNIFTY, SFRFQ, Coupled RFQ&SFRFQ, and Dielectric-Wall Accelerator (DWA) projects (respectively, 50 mA of D(+), 10 mA of O(+), 10 mA of He(+), and 50 mA of H(+)). In order to improve performance of these ion sources, it is necessary to better understand the principal factors that influence the plasma density and the atomic ion fraction. Theoretical analysis about microwave transmission and cut-off inside the discharge chamber were carried out to study the influence of the discharge chamber diameters. As a consequence, experimental studies on plasma density and ion fraction with different discharge chamber sizes have been carried out. Due to the difficulties in measuring plasma density inside the discharge chamber, the output beam current was measured to reflect the plasma density. Experimental results show that the plasma density increases to the maximum and then decreases significantly as the diameter changed from 64 mm to 30 mm, and the atomic ion fraction has the same tendency. The maximum beam intensity was obtained with the diameter of 35 mm, but the maximum atomic ion fraction with a diameter of 40 mm. The experimental results are basically accordant with the theoretical calculation. Details are presented in this paper.

 16. Plasma studies of the permanent magnet electron cyclotron resonance ion source at Peking University

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ren, H. T.; Peng, S. X., E-mail: sxpeng@pku.edu.cn; Xu, Y.; Zhao, J.; Lu, P. N.; Chen, J.; Zhang, A. L.; Zhang, T.; Guo, Z. Y.; Chen, J. E. [State Key Laboratory of Nuclear Physics and Technology, Institute of Heavy Ion Physics, Peking University, Beijing 100871 (China)

  2014-02-15

  At Peking University (PKU) we have developed several 2.45 GHz Permanent Magnet Electron Cyclotron Resonance ion sources for PKUNIFTY, SFRFQ, Coupled RFQ and SFRFQ, and Dielectric-Wall Accelerator (DWA) projects (respectively, 50 mA of D{sup +}, 10 mA of O{sup +}, 10 mA of He{sup +}, and 50 mA of H{sup +}). In order to improve performance of these ion sources, it is necessary to better understand the principal factors that influence the plasma density and the atomic ion fraction. Theoretical analysis about microwave transmission and cut-off inside the discharge chamber were carried out to study the influence of the discharge chamber diameters. As a consequence, experimental studies on plasma density and ion fraction with different discharge chamber sizes have been carried out. Due to the difficulties in measuring plasma density inside the discharge chamber, the output beam current was measured to reflect the plasma density. Experimental results show that the plasma density increases to the maximum and then decreases significantly as the diameter changed from 64 mm to 30 mm, and the atomic ion fraction has the same tendency. The maximum beam intensity was obtained with the diameter of 35 mm, but the maximum atomic ion fraction with a diameter of 40 mm. The experimental results are basically accordant with the theoretical calculation. Details are presented in this paper.

 17. Wszystko o Ewie. Eva Hesse i postminimalistyczna ironia romantyczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szymański, Wojciech

  2014-03-01

  Full Text Available Artykuł jest propozycją interpretacyjną twórczości Evy Hesse w kontekście ironii romantycznej. Punkt wyjścia rozważań stanowi jeden z tekstów autorstwa Arthura Danto, w którym amerykański filozof dokonuje pozytywnego przewartościowania prac artystki i odczytuje je jako zabarwione sporym poczuciem humoru połączenie dwóch – nieprzystających na pierwszy rzut oka – tradycji sztuki amerykańskiej XX wieku: abstrakcyjnego ekspresjonizmu i minimalizmu. To, co Danto znajduje zabawnym, autor artykułu uznaje za cechę ironii romantycznej, którą to postawę przypisuje Evie Hesse. W drugiej części artykułu przedstawione zostały dwa konkurencyjne stanowiska interpretacyjne dzieła Evy Hesse: Roberta Pincus-Wittena i Lucy R. Lippard, które jednak, używając pojęcia ironii romantycznej, można uzgodnić, wskazując przy tym na pomijany dotychczas, aczkolwiek istotny, ironiczny aspekt twórczości amerykańskiej artystki.

 18. Flexure of Thick Plates Resting on Elastic Foundation Using Two-Variable Refined Plate Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rouzegar Jafar

  2015-06-01

  Full Text Available Wpublikacji wykorzystano udoskonalona teorie płyty z dwiema zmiennymi do analizy grubych płyt spoczywajacych na sprezystym podłozu. Teoria ta, która zawiera tylko dwa nieznane parametry, pozwala przewidziec paraboliczna zmiennosc naprezen scinajacych. W teorii jest spełniony warunek zerowej trakcji na powierzchni płyty bez uzycia współczynnika korekcyjnego dla scinania. Stosujac zasade minimum energii potencjalnej wyprowadzono równania rzadzace dla płyt prostokatnych o prostym podparciu spoczywajacych na sprezystym podłozu Winklera. Do rozwiazania otrzymanego układu równan sprzezonych zaadoptowano metode Naviera. Obecna teoria pozwoliła rozwiazac szereg przykładowych problemów płyt przy róznych warunkach obciazenia. Porównanie otrzymanych rezultatów z uzyskanymi w innych znanych teoriach wykazuje doskonala efektywnosc stosowanej teorii w modelowaniu grubych płyt spoczywajacych na podłozu sprezystym. Przestudiowano takze wpływ modułu sprezystosci podłoza, grubosci płyty i typu obciazenia. Wyniki pokazuja, ze ugiecia płyty maleja przy wzroscie modułu sprezystosci podłoza i grubosci płyty

 19. Wartość godziwa jako kategoria wyceny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Rówińska

  2009-12-01

  Full Text Available Polskie i międzynarodowe prawo bilansowe wykorzystuje dwa modele wyceny: model kosztu historycznego, oraz model wartości godziwej. Wartością godziwą jest generalnie oszacowana wartość rynkowa, choć niekoniecznie. Wartość godziwa może opierać się na cenie rynkowej, ale nie przyjmuje jej na ślepo jako wyznacznika rynkowej wartości. W przypadku rynku nieaktywnego lub nieefektywnego, wartość godziwą można zastąpić innymi miernikami, jak wartość użytkowa, wartość odtworzeniowa, wartość bieżąca netto. Koncepcję wartości godziwej można porównać z koncepcją rzetelnej prezentacji. Rzetelność prezentacji opiera się na sprawozdaniach finansowych wykorzystujących koszt historyczny. Rzetelna prezentacja informacji opera się więc nie tyle na rzetelnych wartościach godziwych, co na wartościach możliwych do przyjęcia w danych okolicznościach.

 20. Możliwości wykorzystania MSSF 9 do kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Frendzel

  2016-09-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje problematykę zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan- sowej (MSSF 9 Instrumenty finansowe w kontekście możliwości wykorzystania przewidzianych w nim rozwiązań do uzyskania pożądanych rezultatów w zakresie sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów rachunkowości instrumentów finansowych, które mogą być wyko- rzystane do kształtowania wyniku finansowego i sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w kontek- ście pierwszego zastosowania tej regulacji. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy, wnio- skowania dedukcyjnego oraz studium przypadku. Na potrzeby artykułu i zastosowania studium przypad- ku przeprowadzono dwa wywiady niestrukturyzowane z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w instytucji finansowej w Polsce oraz przeanalizowano przeprowadzone przez nich symulacje.

 1. Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Makowska

  2016-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono efekty oczyszczania małych ilości ścieków w bioreaktorach porcjowych. Przebadano dwa równolegle pracujące reaktory, z czego jeden był klasycznym systemem SBR, a drugi to reaktor SBBR ze złożem ruchomym. Obydwa ciągi technologiczne oczyszczały taką samą ilość ścieków bytowych wstępnie podczyszczonych w piaskowniku. Trzy kolejne serie badań różniły się długością napowietrzania. Porównano pracę reaktorów w kolejnych seriach oraz analizowano wyniki uzyskane w obu systemach. Największą skuteczność usuwania związków węgla organicznego (jako ChZT i azotu (jako N-NH4 uzyskano w reaktorze SBBR w trzeciej serii badań (średnio odpowiednio 90 i 62%. Reaktor SBBR pracował bardziej stabilnie oraz usuwał na drodze biologicznej fosfor z największą średnią skutecznością 83% w serii trzeciej. Ścieki oczyszczone w tym reaktorze charakteryzowały się mniejszym stężeniem zawiesiny, co świadczy o skuteczniejszej pracy reaktora z wypełnieniem w fazie sedymentacji.

 2. Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Król

  2017-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój interaktywnych form przekazu, w tym kartografii internetowej i geowizualizacji. Celem pracy jest charakterystyka i ocena wybranych technik i narzędzi komputerowych wykorzystanych do utworzenia interaktywnej mapy zjawisk przestrzennych prezentującej wyniki obserwacji florystycznych przeprowadzonych w sołectwie Tenczynek (woj. małopolskie. Na badanym obszarze zidentyfikowano dwa szczególnie cenne przyrodniczo gatunki: kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L., krzewu spotykanego jedynie w południowej części Polski, w żyznych lasach liściastych oraz przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis Schreb., gatunku wskaźnikowego klasy Querco-Fagetea obszarów najcieplejszych. W konkluzji wykazano, że narzędzie Fusion Tables jest użyteczne i stosunkowo proste w obsłudze przy relatywnie niewielkich nakładach pracy pozwala utworzyć interaktywną mapę dowolnego zjawiska o charakterze przestrzennym. Zwrócono również uwagę, że aplikacje internetowe mogą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną poprzez ukierunkowany i odpowiednio zredagowany przekaz.

 3. Wpływ leptyny i adiponektyny na procesy chondrogenezy i osteoblastogenezy – znaczenie w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Skalska

  2011-04-01

  Full Text Available Leptyna i adiponektyna to klasyczne adipokiny produkowane przezbiałą tkankę tłuszczową. Mają one działanie plejotropowe; ich rolębada się w takich chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawówczy choroba zwyrodnieniowa stawów. Dotąd nie wiadomo, jakidokładnie wpływ wywierają one na procesy chondrogenezyi osteoblastogenezy. Te dwa procesy są bardzo istotne z punktuwidzenia reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż w chorobie tejdochodzi do destrukcji chrząstki i kości stawowej. Istotne jestokreślenie, jaką rolę odgrywają adipokiny w reumatoidalnymzapaleniu stawów oraz w jaki sposób wpływają na różnicowaniekomórek mezenchymalnych. W niniejszej pracy przedstawionoobecną wiedzę na temat roli adiponektyny i leptyny w procesachosteogenezy i chondrogenezy (tab. I i II.

 4. Współczesna architektura niemiecka w kontekście wybranych pism filozoficznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander Serafin

  2017-12-01

  Full Text Available Architektura znajduje się współcześnie pod wyraźnym wpływem filozofii. Niektóre wzory myślenia stały się inspiracją dla projektantów, inne posłużyły za usankcjonowanie już zrealizowanych obiektów architektonicznych. Tekst przedstawia zatem architektoniczny wyraz różnych nurtów widocznych w literaturze poświęconej estetyce i filozofii w ogóle. Dyskusji poddano motywy, które odnoszą się do ciągłości i tradycji oraz kwestie złożoności i różnicy. Te dwa różne ujęcia zdają się odnajdywać wspólny mianownik w pismach Martina Heideggera.

 5. Influence of Polycarboxylate Superplasticizers on Rheological Properties of Cement Slurries Used in Drilling Technologies / Wpływ Superplastyfikatorów Z Grupy Polikarboksylanów Na Właściwości Reologiczne Zaczynów Cementowych Stosowanych W Technologiach Wiertniczych

  Science.gov (United States)

  Stryczek, Stanisław; Wiśniowski, Rafał; Gonet, Andrzej; Złotkowski, Albert; Ziaja, Jan

  2013-09-01

  domieszki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów, • złożony chemicznie mechanizm reakcje hydratacji zachodzące w zaczynie w funkcji czasu. Na szczególną uwagę ze względu na zapewnienie skuteczność uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zasługują domieszki uplastyczniające (plastyfikatory PL) i upłynniające (superplastyfikatory SP typu tradycyjnego oraz nowej generacji) wpływające na modyfikację oraz optymalizację cech reologicznych świeżych zaczynów uszczelniających. Przeprowadzone badania laboratoryjne miały na celu udowodnianie następującej tezy: odpowiednio dobrany rodzaj superplastyfikatorów [firmy BASF Polska Sp.z o.o. ( The Chemical Company) - Dział Domieszek do Betonu], wpływa korzystnie na parametry reologiczne zaczynu uszczelniającego sporządzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III /A 32,5. W przeprowadzanych badaniach zmiennymi były: • rodzaj superplastyfikatora, • rodzaj cieczy zarobowej. W badaniach laboratoryjnych zastosowano następujące superplastyfikatory firmy BASF: • SKY 501, • SKY 503, • SKY 591, • ACE 430, • Glenium 115. Koncentracja superplastyfikatora w zaczynie wynosiła: 0,5% wagowo (w stosunku do masy suchego cementu). Współczynnik wodno-cementowy dla badanych zaczynów uszczelniających wynosił: 0,5. Do sporządzania zaczynów uszczelniających stosowano cement hutniczy klasy CEM III/A 32,5 N-LH/ HSR/NA - Cementownia Małogoszcz, Grupa Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy.

 6. Dielectric Wakefield Accelerator to drive the future FEL Light Source.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jing, C.; Power, J.; Zholents, A. (Accelerator Systems Division (APS)); ( HEP); (LLC)

  2011-04-20

  X-ray free-electron lasers (FELs) are expensive instruments and a large part of the cost of the entire facility is driven by the accelerator. Using a high-energy gain dielectric wake-field accelerator (DWA) instead of the conventional accelerator may provide a significant cost saving and reduction of the facility size. In this article, we investigate using a collinear dielectric wakefield accelerator to provide a high repetition rate, high current, high energy beam to drive a future FEL x-ray light source. As an initial case study, a {approx}100 MV/m loaded gradient, 850 GHz quartz dielectric based 2-stage, wakefield accelerator is proposed to generate a main electron beam of 8 GeV, 50 pC/bunch, {approx}1.2 kA of peak current, 10 x 10 kHz (10 beamlines) in just 100 meters with the fill factor and beam loading considered. This scheme provides 10 parallel main beams with one 100 kHz drive beam. A drive-to-main beam efficiency {approx}38.5% can be achieved with an advanced transformer ratio enhancement technique. rf power dissipation in the structure is only 5 W/cm{sup 2} in the high repetition rate, high gradient operation mode, which is in the range of advanced water cooling capability. Details of study presented in the article include the overall layout, the transform ratio enhancement scheme used to increase the drive to main beam efficiency, main wakefield linac design, cooling of the structure, etc.

 7. Oświetlające się plany. Ciche i dalekie w „Extremely Loud and Incredibly Close” Jonathana Safrana Foera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Roszak

  2014-06-01

  Full Text Available Mutually illuminating planes: the silent and the distant in J.S. Foer’s 'Extremely Loud and Incredibly Close' The paper offers an analysis of sub-renting relations in J. S. Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close, which are put in the context of the author’s debut novel Everything Is Illuminated. I suggest that the two novels shed light on, or “illuminate”, each other. The writer, a descendant of Polish Jews, precisely stratifies the novels and intertwines two planes: the explicit and the implicit (encoding signs of the Jewish plight, which are also the two planes of the protagonists’ identities.   Oświetlające się plany. Ciche i dalekie w „Extremely Loud and Incredibly Close” Jonathana Safrana Foera Artykuł koncentruje się wokół zagadnienia sublokatorstwa w powieści Extremely Loud and Incredibly Close (polski przekład: Strasznie głośno, niesamowicie blisko Jonathana Safrana Foera. W refleksji o żydowskiej kondycji sublokatora (w oryginale: the renter autorka nie pomija debiutanckiej powieści Amerykanina, Wszystko jest iluminacją. Stawia tezę, że oba dzieła wzajemnie się oświetlają. Pisarz, będący potomkiem polskich Żydów, precyzyjnie stratyfikuje powieść i nakłada na siebie dwa plany, będące także planami tożsamości głównych bohaterów: wyrażony i domyślany (szyfrujący znaki żydowskiego losu.

 8. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku ziarniniaka grzybiastego rozpoznanego wstępnie jako actinic reticuloid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

  2010-07-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF to chłoniako niskiej złośliwości, wywodzący się z obwodowych komórek T,pierwotnie zajmujący skórę. Cel pracy: Przedstawienie trudności diagnostycznych i terapeutycznychw MF. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek dotyczący 72-letniejpacjentki z MF, objętej opieką przez Klinikę od października 2007 dowrześnia 2009 roku. Zmiany skórne miały cechy melanoerytrodermii,a obraz histopatologiczny wycinków ze zmian nie upoważniał do rozpoznaniarozrostu złośliwego. Początkowo rozpoznawano osutkępolekową oraz actinic reticuloid. Rozpoznanie MF ustalono dopiero po19 miesiącach obserwacji. Na skórze chorej wystąpiły zmiany rumieniowo-naciekowe, które w badaniu histopatologicznym miały cechyMF. Dwa miesiące później chora zmarła, mimo leczenia cytostatycznegoi naświetlań szybkimi elektronami. Wnioski: Przedstawiony przypadek potwierdza trudności diagnostycznewynikające z podobieństwa wczesnych okresów chłoniaka dodermatoz o podłożu zapalnym. Wyjątkowo niepomyślny przebieg choroby– pacjentka zmarła po 2 latach od momentu ustalenia rozpoznania– uzmysławia także ograniczenia możliwości terapeutycznych,szczególnie w zaawansowanych stadiach MF.

 9. Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Barecki

  2013-12-01

  Full Text Available Od 1 stycznia 2006 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu współtworzy elektroniczną bazę bibliograficzną „Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC21, 2005- ”. Stanowi ona część polskiej bieżącej bibliografii narodowej, wyodrębniła się bowiem z Bibliografii Zawartości Czasopism. Baza dostępna jest bezpłatnie w Internecie pod adresem: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=26 Wspólną Bazę Prasy w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu tworzą pracownicy Działu Informacyjno - Bibliograficznego. Obecnie opracowujemy w systemie MAK dwa tytuły: „Tygodnik Solidarność” i „Dziennik Gazetę Prawną”. Od 2006 roku wprowadziliśmy do bibliografii artykułów z gazet i tygodników już 33.998 rekordów bibliograficznych. Stanowi to 1/6 zawartości całej bazy tworzonej przez 14 bibliotek. Więcej opisów od nas stworzyła tylko Biblioteka Narodowa. Baza zawiera 209.404 dokumentów. Odwiedziło ją 599.408 użytkowników. Oznacza to, że ponad 1/3 sprawdzających Bibliografię Zawartości Czasopism korzysta ze Wspólnej Bazy Prasy. Dzieje się tak mimo, że rejestruje ona tylko 25 czasopism. Dowodzi to olbrzymiego zainteresowania naszą bazą i wskazuje na potrzebę dalszego jej rozwoju.

 10. Chemical composition of Ilex paraguariensis St. Hil. under different management conditions in seven localities of Paraná State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Bruno Reissmann

  1999-01-01

  Full Text Available Ilex paraguariensis St. Hil. (erva-mate, the mate tea, is a forest tree whose natural distribution in the Brazilian territory embraces the States of Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. Its economical importance is moreover related to tea production. The purpose of this study is to characterize the leaf chemical composition in relation to different plantation and management conditions. Chemical analysis were performed on plants of different ages,in naturally occurring areas, planted stands, and seedbeds. The most remarkable elements observed in the study were P with average values ranging from 0,5 - 3,2 g kg-1 D.W., Mn values from 346 - 3.330 mg kg-1 D.W., and Al values from 167 - 1.235 mg kg-1 D.W.A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil., no Brasil, distribui-se nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sua importância econômica refere-se basicamente à produção do chá e chimarrão. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a composição química foliar de acordo com diferentes sistemas de plantio e manejo. A análise química foi efetuada em plantas de diversas idades e sob condições distintas de manejo, ou seja, ocorrência natural, plantios e viveiros. Os elementos que mais chamaram a atenção, neste estudo, foram o P, cujos teores variaram de 0,5 - 3,2 g kg-1 M.S.; Mn de 346-3330 mg kg-1 M.S. e Al de 167-1235 mg kg-1 M.S.

 11. Labour Market Developments in the Maritime Industry of the South Baltic Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernacki Dariusz

  2014-03-01

  Full Text Available Dwa główne cele badań, to analiza stanu gospodarki morskiej i zatrudnienia w Rejonie Południowego Bałtyku oraz zidentyfikowanie sektorów gospodarki morskiej wykazujących potencjał dla rozwoju i określenie wpływu, jaki będzie to miało na zatrudnienie i wymagane kwalifikacje zawodowe, a także na możliwości wymiany międzyregionalnej pracowników. Badania porównawcze przeprowadzono dla czterech nadmorskich regionów UE, a mianowicie Meklemburgii-Przedpomorza Przedniego(D, województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego (PL oraz Regionu Kłajpedy (LT. Wskazano na perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych segmentów gospodarki morskiej i ustalono związany z tym wpływ na rynki pracy w poszczególnych regionach. Analiza porównawcza poszczególnych segmentów gospodarki morskiej Rejonu Południowego Bałtyku umożliwiła zidentyfikowanie różnic w możliwościach ich rozwoju i w efektach popytu na pracę i na kwalifikacje zawodowe dla każdego z regionów. Zjawisko zróżnicowanego potencjału rozwoju rynków pracy w wyróżnionych segmentach gospodarki morskiej w ujęciu międzyregionalnym przedstawiono w formie wielokryterialnych macierzy prognoz popytu na pracę.

 12. Modeling Water Balance of Dammed Lakes Using Computer Code Matlab-Simulink/ Modelowanie Bilansu Wodnego Piętrzonych Jezior Za Pomocą Programu Komputerowego Matlab-Simulink

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażejewski Ryszard

  2014-09-01

  Full Text Available Praca przedstawia bilans wodny przepływowego piętrzonego jeziora, uwzględniający dopływ powierzchniowy, dopływ i odpływ podziemny opisany równaniem Dupuita, opad na powierzchnię jeziora, parowanie z powierzchni wody oraz odpływ w przekroju zamkniętym jazem piętrzącym. Z uwagi na nieliniowe związki wymienionych składników bilansu z poziomem wody w jeziorze, do obliczeń wykorzystano program komuterowy Matlab-Simulink®. Przydatność modelu sprawdzono na przykładzie Jeziora Sławianowskiego o powierzchni 276 ha i średniej głębokości - 6,6 m. Jezioro to zostało podzielone na dwa akweny o zróżnicowanej głębokości. Wyniki obliczeń miesięcznych bilansów wodnych dla roku hydrologicznego 2009, wykazały dobrą zgodność z pomiarami jedynie dla trzech pierwszych miesięcy. Stwierdzono, że dla zmniejszenia błędów obliczeniowych należałoby skrócić interwał bilansowania do jednej doby. Kalibracja modelu byłaby łatwiejsza i bardziej adekwatna, gdyby do oszacowania przewodności hydraulicznej przyległych do jeziora gruntów i osadów dennych wykorzystać badania poziomów wody w piezometrach, zlokalizowanych w kilku transektach, prostopadłych do linii brzegowej jeziora.

 13. Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Wilgosiewicz – Skutecka

  2009-01-01

  Full Text Available Wśród druków francuskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się interesujący zbiór (klocek szesnastowiecznych traktatów medycznych, wydany w Lyonie przez Guillaume’a Rouillé oraz Paula Miraillet, zawierający dwa dzieła Galena: De naturalibus facultatibus libri tres (1548 i De bono et malo succo, liber unus (1547 oraz traktat Donato Antonio Altomare De alteratione, concoctione, digestione, praeparatione, ac purgatione: ex Hippocratis et Galeni sententia methodus (1548. Wolumin ten należał do Leonarda Botalla (1519-1587, włoskiego anatoma i chirurga, medyka królów francuskich, i nosi ślady jego lektury – liczne marginalia, podkreślenia i komentarze w języku łacińskim. Pobieżna analiza tego materiału rękopiśmiennego, zwłaszcza wielu krytycznych uwag Botalla wobec poglądów Galena, pozwala widzieć w tych zapiskach świadectwo przemian zachodzących w medycynie w XVI wieku, która dopiero w tym okresie stała się nauką w pełni nowożytną. Przedstawiona w niniejszym artykule ogólna charakterystyka woluminu jest jedynie wprowadzeniem do szczegółowej analizy zapisków Leonarda Botalla, która pozwoliłaby historykom medycyny dokładniej zrekonstruować poglądy lekarza z Asti, będące świadectwem recepcji dzieł Galena w XVI wieku i toczącej się wokół nich dyskusji.

 14. Wpływ aktywności fizycznej na sprawność funkcji poznawczych osób w podeszłym wieku i na przebieg choroby Alzheimera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gabryelewicz

  2013-04-01

  Full Text Available W miarę starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób doświadcza związanego z wiekiem osłabienia pamięci i zaburzeń innych funkcji poznawczych. Dla części tych osób zaburzenia te mogą być zwiastunem otępienia. Wiadomo, że jego najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD. Stosowane obecnie metody farmakologicznego zapobiegania i leczenia AD są mało skuteczne. Powoduje to, że podejmowane są próby terapii mających na celu spowolnienie przebiegu AD i opóźnienie początku objawowej fazy klinicznej choroby. Może to znacząco wpływać na zmniejszenie zapadalności na AD. Wyniki biologicznych, epidemiologicznych i randomizowanych badań kontrolowanych wskazują na korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej na zapobieganie występowaniu zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku i spowolnienie przebiegu AD. Okazuje się, że aktywność fizyczna, szczególnie w połączeniu z aktywnością umysłową i intensywną aktywnością społeczną, może być użyteczną, a przy tym tańszą i bezpieczniejszą metodą zapobiegania AD niż profilaktyka farmakologiczna. Dalszych badań wymaga określenie precyzyjnych zaleceń dotyczących rodzaju, czasu trwania i intensywności tych form terapii. Istnieje jednak szansa, że w bliskiej przyszłości będziemy mogli stosować potwierdzone zasady zapobiegania AD dotyczące zachowań dietetycznych, aktywności społecznej, umysłowej i fizycznej. Wymienione wyżej rodzaje interwencji niefarmakologicznych wpływają również pozytywnie na codzienne funkcjonowanie i ogólną jakość życia osób w podeszłym wieku i pacjentów z AD.

 15. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 16. Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Katarzyna Rudnicka

  2017-12-01

  Full Text Available Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence This paper explores inter-lingual equivalence from the perspective of linking two large lexico-semantic databases, namely the Princeton WordNet of English and the plWordnet (pl. Słowosieć of Polish. Wordnets are built as networks of lexico-semantic relations between words and their meanings, and constitute a type of monolingual dictionary cum thesaurus. The development of wordnets for different languages has given rise to many wordnet linking projects (e.g. EuroWordNet, Vossen, 2002. Regardless of a linking method used, these projects require defining rules for establishing equivalence links between wordnet building blocks, known as synsets (sets of synonymous lexical units, i.e., lemma-sense pairs. In this paper an analysis is carried out of a set of inter-wordnet relations used in the mapping of the plWordNet onto the Princeton WordNet, and an attempt is made to relate them to equivalence taxonomies described in specialist literature on bilingual lexicography and translation.   Rzutowanie wordnetów w perspektywie ekwiwalencji międzyjęzykowej Artykuł przedstawia analizę zjawiska ekwiwalencji międzyjęzykowej z perspektywy powiązania dwóch wielkich wordnetów: polskiej Słowosieci i angielskiego WordNetu princetońskiego. Wordnety są relacyjnymi bazami danych leksykalno-semantycznych opisującymi sieć relacji leksykalno-semantycznych pomiędzy słowami i ich znaczeniami. Stanowią zatem rodzaj słownika jednojęzycznego połączonego z tezaurusem. Rozwój wordnetów dla wielu języków świata zaowocował następnie ich wzajemnymi powiązaniami. Wymagało to zdefiniowania metodologii dla ustalenia ekwiwalencji pomiędzy ich podstawowymi elementami tzn. synsetami, które są zbiorami synonimicznych jednostek leksykalnych tzn. par lemat numer znaczenia. W artykule analizujemy zbiór relacji międzywordnetowych używanych w rzutowaniu pomiędzy Słowosiecią a Word

 17. Alternatywne sposoby leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2012-04-01

  Full Text Available Problem padaczki lekoopornej, mimo pojawiających się kolejnych leków przeciwpadaczkowych nowej generacji, nadal pozostaje nierozwiązany. Oznacza to, że potrzebne jest nowe podejście do problemu braku pożądanego efektu terapeutycznego w padaczce, zwłaszcza w przypadku nieskuteczności stosowania 2-3 leków, stanowiących czwartą już kombinację preparatów. Ponieważ dieta ketogenna u części dzieci przynosi dobre rezultaty, autor poniższej pracy jest zdania, że można ją stosować także u dorosłych. Dodatkowo zasadność tego sposobu leczenia potwierdzają odpowiednie badania przeprowadzone w tej grupie wiekowej. Zakres stosowania immunoglobulin w medycynie, również w neurologii, stale się poszerza. Przed laty immunoglobuliny były zalecane u dzieci z padaczką z towarzyszącymi niedoborami immunologicznymi. Zaobserwowano, że po podaniu immunoglobulin zmniejszała się częstość napadów padaczkowych. Zainteresowanie badaczy skupiło się także na blokerach kanałów wapniowych w kontekście padaczki. Biorą one udział w patogenezie niektórych rodzajów napadów. Udowodniono, że zastosowanie werapamilu jako leku wspomagającego zmniejsza liczbę napadów padaczkowych. Inne blokery nie posiadają takich właściwości, ale uwagę zwraca potencjalne działanie winpocetyny. Drugą ważną grupę leków prowadzących do redukcji napadów padaczkowych stanowią statyny, a zwłaszcza atorwastatyna. Jej efekt przeciwdrgawkowy nie zależy od obniżenia poziomu cholesterolu. Preparat ten jako lek wspomagający jest szczególnie polecany u osób starszych. Reasumując, w prawidłowo leczonej padaczce lekoopornej, przy utrzymujących się napadach, należy rozważyć dołączenie jednego z omawianych leków.

 18. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2016-01-01

  kwestia to, czy większość dominującą można ukazać jako nieformalną instancję sprawującą rodzaj kontroli społecznej nad kompletnością Zagłady jako niemieckiej zbrodni państwowej. W centrum namysłu znajdują się także dotychczasowe funkcje kategorii świadka (bystander/onlooker, kategorii obojętności oraz koncepcji Zagłady jako traumy nieżydowskiego świadka. Funkcje te niejednokrotnie bowiem polegały na eliminacji z pola widzenia historycznego konkretu i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym sensie można mówić o koncepcji pamięci nieprzyswojonej (polskiej traumy Zagłady jako strategii przyswojenia pamięci Zagłady w sposób niezagrażający dominującej opowieści o przeszłości i tożsamości grupy większościowej. Tekst proponuje ponadto dekonstrukcję kategorii dialogu polsko-żydowskiego ze wskazaniem na zjawiska fałszywej symetrii i fałszywej uniwersalizacji, których częstą konsekwencją jest definiowanie antysemityzmu i Zagłady w kategoriach konfliktu międzygrupowego. Inspiracją do podjęcia namysłu była paradygmatyczna praca Michaela C. Steinlaufa Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust z 1997 roku, której polskie wydanie – zatytułowane Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady – ukazało się w roku 2001 w tłumaczeniu Agaty Tomaszewskiej.

 19. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Dutkiewicz

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych jest nietrzymanie moczu (NTM. Częściej dotyczyon kobiet i dotyka ok. 3 mln kobiet rocznie. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka NTM i wpływu tej dolegliwości na jakość życia kobietw Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Materiał i metody: Badano 60 kobiet po 50. r.ż. z NTM [w większości (76,7% badanych 71.–90. r.ż.]. Wyniki: U badanych 60 (100% kobiet z NTM współwystępowały nadciśnienie tętnicze ze względną niewydolnościąukładu krążenia, oddechowego, również ruchowego, a u 46 (77% kobiet także choroby przewlekłe,jak: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu, depresja. Stwierdzono, iż na NTM u tychkobiet nie wpłynęły czynniki: wykształcenie i rodzaj pracy. Występowanie NTM korelowało u badanych kobietz powtarzającymi się zakażeniami moczu, które istotnie zależały od wieku badanych (p = 0,05 oraz od przyjmowanychleków moczopędnych, antydepresyjnych, przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Wykazano także zależnośćod miejsca zamieszkania. Stwierdzono też występowanie NTM u badanych kobiet, które w przeszłości miałyzabiegi operacyjne na narządach okolicy miednicy mniejszej, a także rodziły więcej niż cztery razy. Wnioski: 1. U badanych kobiet po 70. r.ż. stwierdzono częstsze w porównaniu z młodszymi występowaniedysurii, naglących parć na mocz i nawrotów zakażeń moczu. 2. Nietrzymanie moczu u badanych wiązało sięz wieloma czynnikami ryzyka predysponującymi, promującymi oraz urazowymi. 3. Nietrzymanie moczu znaczniepogorszyło jakość życia u wszystkich badanych kobiet.

 20. Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Zasępa

  2011-06-01

  Full Text Available W artykule omówiona została koncepcja Thomasa Achenbacha dotycząca pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych oraz emocjonalnych. Nosi ona nazwę Systemu Pomiaru Opartego na Empirii. Inaczej podejście to nazywane jest też „z dołu do góry”. Zgodnie z nim kryteria diagnostyczne poszczególnych kategorii chorób i zaburzeń psychicznych wyprowadza się w oparciu o badanie dużych prób reprezentatywnych dla danej populacji. Powstałe w ten sposób nozologie służą do identyfikacji nowych przypadków. Podejście to jest inne niż paradygmat DSM, który określany jest „z góry do dołu”. Mierzone zgodnie z paradygmatem „z dołu do góry” zachowania problemowe można przedstawić na nastę- pujących poziomach: poziom pierwszy to specyficzne rodzaje problemów reprezentowane przez poszczególne itemy, poziom drugi – wyodrębnionych 8 skal zachowań problemowych (Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa, poziom trzeci – 2 grupy zachowań problemowych: Zachowania Internalizacyjne i Zachowania Eksternalizacyjne, poziom czwarty – ogólny poziom zachowań problemowych, będący sumą wszystkich przeżywanych problemów. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, które potwierdzają koncepcję Achenbacha, to znaczy omówiono fenotypowe i genetyczne dane ważne dla tej koncepcji. Dane fenotypowe wskazują na to, że wyróżnione skale zachowań problemowych stanowią rzeczywiście odrębne syndromy, z kolei dane drugiego rodzaju – że syndromy te w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Mniejszy wpływ na ich rozwój ma środowisko wspólne bądź specyficzne.

 1. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  Science.gov (United States)

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 2. Żywienie a płodność. Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Świątkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Prawidłowe żywienie oraz tryb życia w okresie poprzedzającym ciążę oraz w trakcie jej trwania są niezmiernie ważne dla rozwijającego się płodu, wpływają na prawidłowy przebieg ciąży i stan zdrowia kobiety ciężarnej. Aktualnie wiek kobiet wchodzących w okres prokreacji waha się między 15. a 49. rokiem życia. Tak duża rozpię‑ tość wiekowa wiąże się z odmiennymi problemami charakteryzującymi dany wiek mającymi wpływ na prokreację. Kobiety, które pragną zajść w ciążę, mniej więcej 6 miesięcy przed planowanym poczęciem powinny zmienić tryb życia i zacząć przestrzegać prawidłowej diety. Racjonalna dieta powinna obejmować pięć posiłków dziennie i być zbilansowana pod względem wartości odżywczej. Kaloryczność diety należy ustalić indywidualnie, uwzględnia‑ jąc rodzaj i częstotliwość aktywności fizycznej. Szczególnie ważne jest urozmaicenie diety. Trzeba wziąć pod uwagę alergie i nietolerancje pokarmowe oraz konieczność stosowania produktów z niskim indeksem glikemicznym. Warto wybierać odpowiedni rodzaj tłuszczu. Bezwzględnie należy wyeliminować tłuszcze trans, obecne w przemysłowo produkowanych ciastach, słodyczach, chipsach, żywności typu fast food, zupach w proszku, twardych margarynach. Tłuszcze te można zastąpić produktami bogatymi w jedno- i wielonienasy‑ cone kwasy tłuszczowe. Należy zadbać o produkty białkowe pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinne‑ go – dieta powinna obejmować: chude mięso drobiowe, cielęce, w ograniczonych ilościach chude mięso wie‑ przowe i wołowe, ryby (głównie morskie, jaja oraz produkty strączkowe (fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, soja. Produkty bogate w węglowodany złożone powinny stanowić ponad połowę zapotrzebowania energetycznego. Warto wybierać pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, płatki zbożowe. Zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i sk

 3. BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ OTRZYMYWANIA CIENKICH WARSTW EMITERA METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ W OGNIWACH CIGS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna PIETRASZEK

  Full Text Available Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne wykonane na bazie struktury CIGS (mieszaniny pierwiastków miedzi, indu, galu oraz selenu należą do II generacji ogniw fotowoltaicznych. Wykazują one efektywność na poziomie zbliżonym do ogniw I generacji, lecz ze względu na niższe zużycie materiału, coraz częściej wypierają z rynku ogniwa krzemowe Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania warstwy buforowej CdS (siarczku kadmu, zastosowanej w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych typu CIGS. Przyjęto dwa rozwiązania technologii nanoszenia: warstwa okna CdS uzyskana metodą rozpylenia magnetronowego oraz warstwa okna CdS uzyskana metodą kąpieli chemicznej (CBD– Chemical Bath Deposition. Struktura ta powinna posiadać odpowiednią wielkość przerwy energetycznej, która pozwali na większą absorpcję fotonów, a także wymaga się, aby była cienka (mniej niż 100 nm i jednolita. Warstwy CdS zostały nałożone przez osadzanie w kąpieli chemicznej CBD na szklanych podłożach pokrytych Mo/CIGS (naniesione warstwy metodą sputteringu magnetronowego. Uzyskano dzięki temu warstwę emitera o grubości 80 nm po czasie osadzania 35 minut. Dla porównania warstwy CdS zostały nałożone poprzez sputtering magnetronowy na podłożu Mo/CIGS, uzyskanym tą samą metodą. Następnie oba rozwiązania zostały przebadane pod względem morfologii powierzchni na elektronowym mikroskopie skaningowym, jak również przeprowadzono analizy składu pierwiastkowego warstw. Zarówno jedna, jak i druga metoda prowadzi do otrzymania warstwy emitera CdS dla zastosowań w ogniwach CIGS.

 4. KONCENTRACJA BEZPOŚREDNIEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W UKŁADACH NADĄŻNYCH Z WYKORZYSTANIEM NIEOBRAZUJĄCYCH ELEMENTÓW OPTYCZNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł WAJSS

  2016-06-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemisfery czyli f=R.

 5. WPŁYW WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJĄCEJ POMPĘ CIEPŁA W OKRESIE OGRZEWCZYM NA WSKAŹNIK EK I EP CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz CHWIEDUK

  Full Text Available W artykule przeanalizowano wpływ działania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła na zapotrzebowanie budynku na energię końcową i pierwotną do ogrzewania. W pierwszym kroku na podstawie znanego zapotrzebowania na energię elektryczną w rozpatrywanym budynku zwymiarowano system fotowoltaiczny. Na podstawie danych meteorologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz danych technicznych modułów fotowoltaicznych wyznaczono zyski energetyczne w kolejnych godzinach roku wynikające z pracy systemu fotowoltaicznego. Określono również czas trwania okresu grzewczego oraz ilość energii jaka musi zostać dostarczona do pompy ciepła w kolejnych dniach roku, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na stałym wymaganym poziomie. Uwzględniając moc pompy ciepła obliczono czas jej działania w kolejnych dniach roku. Porównując zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyznaczono jaka część energii zasilającej pompę ciepła pochodzić będzie z systemu fotowoltaicznego, a jaka będzie pobrana z sieci elektroenergetycznej. Wyróżniono dwa przypadki. W pierwszym założono, że cała wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia może zostać wykorzystana do zasilania pompy ciepła. Jest to możliwe gdy w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą akumulatory. W drugim przypadku energia elektryczna wyprodukowana przez generator fotowoltaiczny nie jest magazynowana, a pompa ciepła działa w godzinach pracy systemu fotowoltaicznego. Posiadając wyniki tych obliczeń określono jaki wpływ na wskaźniki EK i EP obliczane w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku ma wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej.

 6. Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta M. Goździak

  2016-08-01

  Full Text Available Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies With the focus on the post-2004 mobility of Polish citizens, in this article we discuss two interrelated questions; namely, what are the most productive ways to theorize contemporary Polish migration, and what are the most fruitful methodologies aimed at understanding Polish migration and Poles on the move? In the first part of this article we unpack three interrelated theoretical frameworks: ‘liquid migration’, ‘regimes of mobility,’ and ‘transnationalism’. The methodological discussion in the second part of the article focuses mainly on outlining and contextualizing the most common approaches to migration phenomena. By critically introducing quantitative and qualitative methodologies, we explore and indicate the advantages of the ethnographic perspective and the merits and predicaments of research engagement in multiple sites.   Polskie migracje w Europie: perspektywy, koncepcje, metodologie Z naciskiem na mobilność obywateli polskich po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, w niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na dwa powiązane ze sobą pytania: jakie są najbardziej wydajne sposoby teoretyzowania współczesnej migracji polskiej oraz jakie są najbardziej owocne metody badawcze mające na celu zrozumienie polskiej migracji po akcesji do UE? W pierwszej części artykułu przedstawiamy więc trzy powiązane ze sobą koncepcje teoretyczne: „płynna migracja”, „reżimy mobilności” oraz transnarodowość. Dyskusja metodologiczna w drugiej części artykułu skupia się natomiast głównie na przedstawieniu najczęściej stosowanej metodyki i metodologii w badaniach zjawisk migracyjnych. Wprowadzając krytyczną perspektywę na temat ilościowych i jakościowych metod badawczych, staramy się wskazać wartość poznawczą perspektywy etnograficznej oraz wady i zalety etnograficznego zaangażowania badawczego w

 7. The Protection of Sports Trademarks in the Recent Case Law of the Court of Justice of the European Union = Ochrona sportowych znaków towarów w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Szwajdler

  2016-03-01

  Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland       Abstract               The main aim of this work is to give an answer to the question: are sports trademarks treated in EU in different way than other trademarks?  The author of this article was inspired by two recent judgements of EU Court of Justice. First of them is related to sports shoes and second one to football club crest. Above- mentioned judgement are interesting, because both of them concern marks, which are similar to registered trademarks. Therefore, it is able to show boundaries of the protection of sports trademarks.  This paper contains also overall considerations about trademarks, sports trademarks and their protection.   Abstrakt               Głównym celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sportowe znaki towarowe podlegają w Unii Europejskiej szczególnej ochronie prawnej. Inspirację dla zarysowanych w zdaniu poprzednim rozważań stanowią dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwszy spośród nich dotyczy ochrony konturów herbu klubu piłkarskiego, natomiast drugi dotyka problemów związanych z charakterystycznym znakiem umieszczanym na produktach znanej marki butów sportowych. Omawiane w niniejszej pracy wyroki są wyjątkowo interesujące, ponieważ wiążą się z ochroną znaków li tylko przypominających zarejestrowane ZTUE. Artykuł zawiera również ogólne refleksje na temat znaków towarowych, sportowych znaków towarowych oraz przeciwdziałania ich naruszeniom.   Słowa kluczowe: sport, znak towarowy, TSUE, prawo własności intelektualnej, sportowy znak towarowy Key word: sport, trademark, sports trademark, EU Court of Justice, intellectual property rights

 8. Comparative study of electron-impact C(1s) core-excitation processes in C{sub 2} and C{sub 2}N{sub 2} molecules

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Michelin, S.E. [Departamento de Fisica, Universidade Federal de Santa Catarina, 88040-900 Florianopolis, SC (Brazil)], E-mail: fsc1sem@fsc.ufsc.br; Mazon, K.T.; Arretche, F.; Tenfen, W.; Oliveira, H.L.; Falck, A.S.; Scopel, M.A.; Silva, L.S.S. da [Departamento de Fisica, Universidade Federal de Santa Catarina, 88040-900 Florianopolis, SC (Brazil); Fujimoto, M.M. [Departamento de Fisica, Universidade Federal do Parana, 81531-990 Curitiba, PR (Brazil); Iga, I.; Lee, M.-T. [Departamento de Quimica, Universidade Federal de Sao Carlos, 13565-905, Sao Carlos, SP (Brazil)

  2009-04-15

  Distorted-wave approximation (DWA) is applied to study core-orbital excitations in C{sub 2}and C{sub 2}N{sub 2} molecules by electron impact. More specifically, we report calculated integral cross sections (ICS) for the X{sup 1}{sigma}{sub g}{sup +}{yields}{sup 1,3}{pi}{sub u}(1s{sigma}{sub u}{yields}1p{pi}{sub g}) and X{sup 1}{sigma}{sub g}{sup +}{yields}{sup 1,3}{pi}{sub g}(1s{sigma}{sub g}{yields}1p{pi}{sub g}) transitions in the C{sub 2}, and X{sup 1}{sigma}{sub g}{sup +}{yields}{sup 1,3}{pi}{sub g}(2s{sigma}{sub g}{yields}2p{pi}{sub g}) and X{sup 1}{sigma}{sub g}{sup +}{yields}{sup 1,3}{pi}{sub u}(2s{sigma}{sub u}{yields}2p{pi}{sub g}) transitions in the C{sub 2}N{sub 2} molecules in the 300-800 eV incident energy range. The comparison of the calculated ICS of these targets with the corresponding data for C{sub 2}H{sub 2} presented. Comparison is also made for the theoretical RI(3:1) ratios of these targets which are calculated by dividing the ICS for triplet transitions by the corresponding results for singlet transitions. The similarities and differences of these results, particularly the presence of the shape resonances at near excitation thresholds, are discussed. The influence of the atomic (localized) and molecular (delocalized) characters of the core orbitals on the core-excitation processes is also investigated. In addition, generalized oscillator strengths for the singlet core-orbital transitions are calculated at incident energy of 1290 eV for C{sub 2} and C{sub 2}N{sub 2}. A comparison with the existing theoretical and experimental data for C{sub 2}H{sub 2} is also presented.

 9. Macierzyństwo w stwardnieniu rozsianym – fakty i mity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Rzepiński

  2013-04-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest przewlekłą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która występuje blisko dwa razy częściej u kobiet. Szczyt zachorowań odnotowuje się między 2. a 4. dekadą życia, co przypada na okres największej zdolności rozrodczej pacjentek. Społeczny stygmat choroby, lęk przed niepełnosprawnością oraz brak dostatecznej informacji o wpływie ciąży na przebieg SM powoduje, że podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka staje się szczególnie trudne. Tymczasem dostępne dane jednoznacznie potwierdzają korzystny wpływ macierzyństwa na przebieg SM. Ciąża jako jedyny stan fizjologiczny zdecydowanie zmniejsza wskaźnik rzutów choroby, a jednocześnie opóźnia okres osiągnięcia znaczącej niepeł- nosprawności u pacjentek z rzutowo-remitującą postacią SM. Wszystkie kobiety z rozpoznanym SM, które planują urodzenie dziecka, powinny również uzyskać wyczerpującą informację o wzroście prawdopodobieństwa rzutu choroby w okresie połogu. Jedna trzecia pacjentek doświadcza bowiem rzutu choroby w ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie. Wiedza ta może pomóc we wcześniejszym zorganizowaniu pomocy przy opiece nad noworodkiem. Wiele kwestii, w tym – między innymi – wpływ laktacji na aktywność kliniczną SM oraz wpływ leków modyfikujących przebieg choroby na macierzyństwo, wymaga jednak dalszych badań.

 10. Przydatność artroskopowej totalnej synowektomii w leczeniu wysiękowego zapalenia stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Frąszczak

  2011-06-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS to przewlekła immunologiczniezależna układowa choroba tkanki łącznej. Charakteryzujeją symetryczne i przewlekłe zapalenie błony maziowej. Obej -muje stawy obwodowe, a z dużych stawów najczęściej stawkolanowy. Oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod opera -cyjnych jest synowektomia. Ostatnio coraz większego znaczenianabiera artroskopowa totalna synowektomia z uwagi na mało -inwazyjność, dużą radykalność oraz skrócenie czasu terapii i rehabilitacji.Technika ta pozwala na dość dokładne usunięcie błonymaziowej z 4 portów artroskopowych, a wskazaniem są nawracającewysięki trwające 6 miesięcy.Celem pracy było przedstawienie wczesnych wyników i sku -teczności artroskopowej totalnej synowektomii wykonaneju chorych na RZS. Ocenie poddano chorych po artroskopowejtotalnej synowektomii stawu kolanowego wykonanej w KliniceReumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach2005–2006. Okres obserwacji wynosił dwa lata. Badania prowa -dzono na podstawie opracowanych własnych kart badań, a ocenywyników dokonano na podstawie czynnościowych skal HSSi Lysholma. Do badania zgłosiło się 15 chorych z 21 osób opero -wanych. Ocenę czynnościową przeprowadzono w okresie od półroku do 2 lat po artroskopowej totalnej synowektomii. Stwier dzono,że wynik doskonały i dobry po operacji osiągnęło w tym okresie 80% badanych. Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymiprzez inne ośrodki zajmujące się tym problemem w Europie i naświecie. Artroskopowa totalna synowektomia umożliwia szybkiepodjęcie rehabilitacji i funkcji czynnościowej stawu, skraca czasleczenia i obniża jego koszty oraz redukuje dawki leków podstawowych(tab. I.

 11. PROJEKTOWANIE NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI W REGIONIE PODLASIA, WARMII I MAZUR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ

  Full Text Available W artykule przedstawiono, na wybranych przykładach zrealizowanych obiektów, podstawowe determinanty ochrony krajobrazu i przyrody, jakimi należy się kierować przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla nowego, czy też dla remontowanego mostu na terenach krajobrazowo i przyrodniczo cennych. Kryterium uwarunkowań historyczno-krajobrazowych przy projektowaniu i modernizacji starych obiektów jest szczególnie ważne na terenach „Zielonych Płuc Polski” do jakich można zaliczyć obszar północno-wschodniej Polski. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie formy starych mostów łukowych ze sklepieniem ceglanym. Mosty te znajdują się często w złym stanie technicznym. Przedstawiono dwa rozwiązania konstrukcyjne stosowane przy przebudowie tego typu obiektów: zastosowanie wzmocnienia w postaci stalowych blach karbowanych opartych na żelbetowych przyczółkach oraz wykonanie żelbetowych łuków, oblicowanych cegłą klinkierową, opartych na istniejących podporach, wzmocnionych żelbetowym oczepem. Omówiono na przykładach wybranych obiektów podstawowe uwarunkowania środowiskowe brane pod uwagę przy projektowaniu mostów i przepustów na terenach wiejskich. Zwrócono uwagę na dostosowanie obiektu do otaczającego krajobrazu poprzez zastosowanie odpowiedniej roślinności, zarówno na zabezpieczeniu skarp jak i po obu stronach mostu. Przedstawiono możliwości wykonania przejść dla zwierząt w małych obiektach mostowych i przepustach. Zwrócono uwagę na zagadnienie estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych jako dążenie do zachowania formy współgrającej z otoczeniem, szczególnie na obszarze miast, gdzie most jest ważnym punktem widokowym.

 12. Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland / Geneza i pozycja systematyczna gleb wykształconych z osadów niecki dawnego stawu młyńskiego Oleszek (Pojezierze Chełmińskie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mendyk Łukasz

  2015-03-01

  Full Text Available Budowa i funkcjonowanie młynów wodnych znacznie wpłynęły na przekształcenie środowiska przyrodniczego w ich otoczeniu, przede wszystkim na zmiany rzeźby terenu i warunków wodnych. Obszar badañ obejmuje nieckę dawnego stawu młyńskiego Oleszek w okolicach wsi Borówno, w zachodniej części Pojezierza Chełmińskiego, około 20 km na północny wschód od Torunia. Celem badañ było określenie genezy gleb wykształconych z osadów zakumulowanych w niecce dawnego stawu młyńskiego Oleszek. Pięć profili glebowych w transekcie o długości około 550 m zlokalizowanym wzdłuż Strugi Rychnowskiej stanowiącej oś podłużną niecki. Wszystkie przeanalizowane gleby zbudowane są z osadów wypełniających nieckę dawnego stawu młyńskiego. Gleby w opisywanej niecce powstały w wyniku wielu nakładających się procesów, takich jak: proces mułotwórczy, aluwialny, koluwialny oraz glejowy. Dwa z analizowanych profili glebowych (profile 3 i 4 spełniaj¹ kryteria wydzielania gleb organicznych limnowych typowych (Systematyka gleb Polski 2011. Jako pozycję systematyczną kolejnych dwóch gleb (profile 2 i 5 zaproponowano gleby mułowate. W związku z problemami klasyfikacyjnymi dotyczącymi tego typu gleb, przy opracowaniu aktualizacji Systematyki gleb Polski należałoby wprowadzić w typie gleb glejowych podtyp gleb mułowatych lub mułowato-glejowych, obejmuj¹cy gleby wytworzone z mineralno-organicznych utworów aluwialno-mułowych. Cztery wymienione powyżej profile zostały zaklasyfikowane jako Histosols (3 i 4 i Gleysols (2 i 5 według klasyfikacji WRB (2014. Jednostki glebowe wykształcone z osadów aluwialnych (mady wg SgP 2011 lub Fluvic Phaeozems wg WRB 2014 występują w proksymalnej części stawu (cofce.

 13. WPŁYW SUBSTYTUCJI WŁÓKIEN BAZALTOWYCH PRZEZ WŁÓKNA WĘGLOWE NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PRĘTÓW B/CFRP (HFRP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kostiantyn PROTCHENKO

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono analityczne i numeryczne obliczenia mechanicznych właściwości obecnie opracowywanych prętów hybrydowych HFRP (Hybrid Fibre Reinforced Polymer powstałych poprzez zastąpienie (substytucję części włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymer włóknami węglowymi CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer. W tym aspekcie termin ,,substytucja” rozumiany będzie jako modyfikacja prętów BFRP polegająca na zastąpieniu pewnej części włókien bazaltowych przez włókna węglowe. Celem analizy jest określenie optymalnego modelu prętów hybrydowych HFRP, które stanowiłyby realną alternatywę dla prętów stalowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych. Zamiana włókien bazaltowych, włóknami węglowymi prowadzi do uzyskania lepszych właściwości mechanicznych prętów. Względy ekonomiczne skłaniają do ograniczenia procentowego udziału włókien węglowych w prętach HFRP do rozsądnej wielkości, oraz zastosowaniu włókien węglowych o stosunkowo niedużej wytrzymałości (Low Strength Carbon Fibres jak na włókna CFRP. W pracy przedstawiony został opis struktury pręta hybrydowego, oszacowanie właściwości mechanicznych wzdłuż i w poprzek włókien, a także wpływ układu włókien w przekroju poprzecznym pręta na jego zachowanie mechaniczne. Analizę przeprowadzono dla różnych proporcji udziału włókien węglowych do włókien bazaltowych (1:9; 1:4; 1:3; 1:2; 1:1 w prętach HFRP. Rozpatrzono dwa przypadki rozmieszczenia włókien w przekroju poprzecznym pręta (Bar Architecture. Pierwszy z włóknami węglowymi zlokalizowanymi w rdzeniu, natomiast drugi z włóknami węglowymi usytuowanymi w powierzchniowej warstwie pręta.

 14. Giardioza u dzieci – właściwe rozpoznanie może być trudne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sawicka-Parobczyk

  2012-11-01

  Full Text Available Giardioza (łac. giardiasis to choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego wywoływana inwazją pierwotnia‑ ków – wiciowców z gatunku Giardia intestinalis (G. intestinalis. Zakażenie występuje na całym świecie, w nie‑ których regionach dotyczy nawet 30% ludności. Najczęściej chorują dzieci w wieku 2-5 lat. Źródłem zakażenia są osoby chore. Cykl życiowy Giardia odbywa się w jednym osobniku i obejmuje dwa stadia rozwojowe – tro‑ fozoit i cystę. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez wypicie wody lub spożycie żywności zawie‑ rających cysty lamblii. Możliwe jest również zarażenie poprzez kontakty bezpośrednie. Dotyczy to głównie dzie‑ ci przebywających w żłobkach i przedszkolach oraz osób wspólnie mieszkających. Przebieg kliniczny giardiozy jest różny, może być bezobjawowy; typowe, choć mało specyficzne objawy to bóle brzucha i gorączka. Choroba może stanowić przyczynę przewlekłych biegunek, zaburzeń wchłaniania, chudnięcia, może dawać odczyny aler‑ giczne. O diagnozie przesądza znalezienie cyst pasożyta w kale, zwykle konieczne jest wykonanie wielu badań. W celu wykrycia antygenów Giardia lamblia coraz powszechniej stosuje się badania immunofluorescencyjne i techniką immunoenzymatyczną (ELISA. Testy te charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Lekami pierwszego wyboru w leczeniu infekcji G. intestinalis są stosowane od wielu lat metronidazol i inne nitroimidazole. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadki dwojga dzieci, u których przebieg kliniczny był odmienny, a trudności diagnostyczne opóźniły prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia.

 15. How to read Hasan or the resurrection of a contingent apparition of real readers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vedad Spahić

  2017-10-01

  Full Text Available How to read Hasan or the resurrection of a contingent apparition of real readers A fragment from the novel Death and the Dervish, the famous monologue by Hasan about the Bosniak identity, to which this review is dedicated, is exceptionally appropriate for an interpretative manipulation. We have approached it from two different methodological starting points. The first reading (the inner approach attempts to shed light on the aesthetic efficiency of Hasan’s soliloquy in the context of the structure/totality of the novel. The second starting point (the outer approach is reading the monologue as an auto-imagological, politically instrumentalized discourse. The text should also be understood as an implicit answer to the question of whether it is possible to plausibly combine these approaches despite the incompatibility of the analytical points, while considering the fact that the compatibility of the writer’s and reader’s worldview is not a necessary prerequisite for aesthetic communication.   Jak czytać Hasana albo zmartwychwstanie przypadkowego widma rzeczywistych czytelników Fragment powieści Derwisz i śmierć M. Selimovicia, słynny monolog Hasana na temat bośniackiej tożsamości, któremu poświęcono niniejszy artykuł, jest wyjątkowo podatny na manipulacje interpretacyjne. W tekście dokonano jego analizy, obierając dwa różne metodologiczne punkty wyjścia. Pierwszy typ lektury (podejście wewnętrzne jest próbą rzucenia światła na estetyczną skuteczność soliloqium Hasana w kontekście struktury całości powieści. Drugi punkt wyjścia (podejście zewnętrzne to odczytanie monologu jako autoimagologicznego, politycznie zinstrumentalizowanego dyskursu. Celem tekstu jest także (implicit próba odpowiedzi na pytanie, czy – mimo niezgodności punktów analitycznych – możliwe jest wiarygodne połączenie tych dwóch podejść, biorąc pod uwagę fakt, że zgodność poglądów pisarza i czytelnika nie jest koniecznym

 16.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  Full Text Available Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznego zrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzenie w 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors, natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors w Luksemburgu. Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a także literatury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnym audycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzania ryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowano metody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie oceny ryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywa w niej współczesny audyt wewnętrzny. Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostką organizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru, dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo- zarządczo na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności, funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową. Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki. Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwo jest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizie ryzyka, a poziom

 17. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 18. Forms of Address as Discrete Modal Operators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2016-12-01

  Full Text Available Forms of Address as Discrete Modal Operators The category of expressions of politeness includes, among others, forms of address. Forms of address express honorification. Honorification can be defined as a special type of meaning that consists of information about the social and interpersonal relations between the speaker and the addressee, the speaker and the hearer, and the speaker and the protagonist of the predication. As far as their place in the syntactic structure is concerned, forms of address can either be integrated with the other elements of a predication or not. However, they are always part of a predication’s semantic structure. Moreover, forms of address convey the speaker’s attitude to the meaning of the predicate that they want to convey, which consequently means that forms of address also carry a modal element. Modality can be defined as a situation in which an individual is in a particular mental state, i.e. exhibits some kind of attitude to a situation or a type of situations. Forms of address can be categorised as modal operators conveying imperatives, requests, suppositions, etc. The term "operator" can be used for a unit of language when it changes the semantic structure of the predication. My research on honorification is mainly based on contemporary corpora, both monolingual and multilingual. In the present study, I analyse forms of address which carry imperative and optative meanings.   Formy adresatywne jako dyskretne operatory modalne W obrębie wyrażeń realizujących funkcje grzecznościowe znajduje się grupa form adresatywnych. Są one częścią kategorii honoryfikatywności rozumianej jako szczególny rodzaj znaczenia zawartego w treści wypowiedzi, informację o towarzysko-społecznej relacji między nadawcą a odbiorcą, nadawcą a słuchaczem oraz nadawcą a bohaterem wypowiedzi. Gramatycznie formy adresatywne mogą być zarówno zintegrowane, jak i niezintegrowane syntaktycznie z resztą wypowiedzi, ale

 19. A preliminary study in zero anaphora coreference resolution for Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Jan Kaczmarek

  2017-12-01

  pracy wykorzystujemy istniejące narzędzia do rozpoznawania koreferencji dla pozostałych rodzajów wzmianek (tj. nazwy własne, frazy rzeczownikowe oraz zaimki jako źródło częściowych zbiorów wzmianek odnoszących się do tego samego obiektu, a także jako punkt odniesienia dla uzyskanych przez nas wyników. Ocena skupia się nie tylko na poprawności uzyskanych zbiorów wzmianek, bez względu na ich typ, co odzwierciedlają wyniki podane dla standardowych metryk CoNLL-2012, ale także na wartości informacji, która zostaje uzyskana w wyniku rozpoznania koreferencji. W nawiązaniu do założeń anotacji korpusu KPWr, jedynie nazwy własne traktowane są jako wzmianki, które zawierają w sobie wystarczająco szczegółową informację, aby można było powiązać je z obiektami rzeczywistymi. W konsekwencji dostarczamy także ocenę opartą na wartości informacji dla podmiotów domyślnych połączonych relacją koreferencji z nazwami własnymi. Z tą samą motywacją rozpatrujemy jedynie zbiory wzmianek koreferencyjnych zbudowane wokół nazw własnych.

 20. Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Lewkowicz

  2014-12-01

  Full Text Available Polish-Czechoslovak tourist conventions as an example of transfrontier cooperation The article provides a general description of Polish-Czechoslovak tourist conventions from inter- and post-war periods. It presents the conditions of signing of these unique international agreements, the decision-making process, as well as the basic principles of the conventions. Overall, the tourist conventions are special kinds mostly bilateral international agreements aimed at simplifying the rules of transfrontier traffic within a region attractive to tourists, such as the Carpathian and Sudetic borderlands. Poland and Czechoslovakia were the precursors of this kind of transfrontier cooperation across Europe. The first tourist convention was signed in 1925 as a direct result of so-called Cracow Protocols, which aimed at regulating economic, communication and tourist issues with Czechoslovakia after the Jaworzyna Spiska conflict. The next tourist agreement of 1955 was adopted as a result of the post-Stalinist Thaw, which allowed a certain liberalization of the border regime between the two countries. The agreement was amended and extended in  1961-1962, and was in force till the early 1980s. The experiences of the functioning of the tourist conventions became a model for Euroregions which stared to emerge in the area under discussion. Moreover, they also served as a model for central authorities in liberalizing the border regime in the 1990s.   Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej Celem artykułu była ogólna charakterystyka polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych z okresu między- i powojennego. Przedstawione zostały uwarunkowania podpisania tych unikatowych umów międzynarodowych, proces decyzyjny, poddano analizie również podstawowe założenia konwencji. Generalnie konwencje turystyczne to specyficzny rodzaj, najczęściej bilateralnych, umów międzynarodowych służących uproszczeniu

 1. Роль картотеки «портретів слів» в укладанні словників нового покоління

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Євгенія [IEvheniia] Анатоліївна [Anatoliïvna] Карпіловська [Karpilovs'ka

  2017-12-01

  występowania danego wyrazu w korpusie i bazach tekstów, zwłaszcza w internecie. Informacje te dają możliwość przeprowadzania porównań z tekstami pod kątem występowania nowych słów, wariantów ich pisowni, rozwoju ich semantyki, przebiegu ich konkurencji z innymi sposobami opisu tych samych realiów, procesów czy cech. Kartoteka tego rodzaju, w zestawieniu z korpusem i tekstami, sygnalizuje konieczność uzupełnienia korpusu o pewne rodzaje tekstów, a także potrzebę zmiany oznaczeń umieszczonych w korpusie tekstów – a tym samym pozwala na przygotowanie zweryfikowanego materiału wyjściowego do tworzenia słowników nowego pokolenia.

 2. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta może występować u pacjentów w każ- dym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka

 3. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta możewystępować u pacjentówwkażdym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka astmy

 4. Pozycja wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – obecny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2017-03-01

  Full Text Available Wprowadzony ze względów czysto akademickich podział na leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i normotymiczne jest mylący. W praktyce klinicznej z pewnością nie każdy rodzaj depresji należy leczyć lekami określanymi jako przeciwdepresyjne, a działanie leków przeciwpsychotycznych z pewnością nie ogranicza się do leczenia tzw. psychoz (rozumianych jako choroby psychiczne, którym towarzyszą objawy wytwórcze. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj terapia choroby afektywnej dwubiegunowej. W chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego często w ogóle odradza się stosowanie leków przeciwdepresyjnych (także w okresach depresji, z kolei w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu drugiego przydatność leków przeciwdepresyjnych ocenia się najczęściej jako „ograniczoną”. Z jednej strony występuje tu ryzyko zmiany fazy depresyjnej na hipomaniakalną, z drugiej często spotkać się można z lekoopornością. W tej sytuacji warto zadać pytanie o pozycję atypowych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczących stosowania olanzapiny, kwetiapiny i amisulprydu w terapii depresji i manii w przebiegu tej choroby. Wspomniano również o roli leków z omawianej grupy w terapii zapobiegawczej (normotymicznej. Wyniki wielu poprawnych metodologicznie badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody podwójnie ślepej próby oraz grupy kontrolnej placebo, wskazują na skuteczność olanzapiny w leczeniu zarówno depresji, jak i manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Można także wykorzystać olanzapinę, choć raczej w kuracjach skojarzonych, jako lek normotymiczny. Podstawowym problemem związanym ze stosowaniem tego leku jest częste występowanie zespołu metabolicznego. W przypadku kwetiapiny również istnieją dane dotyczące możliwości jej użycia w terapii depresji i manii. Autorzy badań nad kwetiapin

 5. Psychoterapia ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Kołakowski

  2010-09-01

  Full Text Available Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jedną z najczęstszych pediatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych przypadłości u dzieci. Większość wytycznych dotyczących postępowania w ADHD sugeruje zastosowanie metod niefarmakologicznych, a dopiero gdy te okażą się nieskuteczne, rozważenie dołączenia leczenia farmakologicznego. Jednak badania pokazują, że w przypadku zarówno skrajnie nasilonego obrazu klinicznego ADHD, jak i towarzyszących zaburzeń zachowania (zaburzenie opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania według DSM-IV-TR leczenie farmakologiczne powinno być włączane równocześnie z innymi metodami terapeutycznymi. W ostatnich dwudziestu latach w leczeniu ADHD stosowano wiele metod niefarmakologicznych: terapię indywidualną, grupową, diety restrykcyjne lub suplementacyjne, EEG biofeedback, treningi uwagi, jednak tylko jedna z nich – samodzielnie lub w połączeniu z farmakoterapią – ma potwierdzoną krótkoterminową skuteczność w leczeniu ADHD: behawioralna modyfikacja zachowań. Podobne interwencje powinny być również przeprowadzane w środowisku szkolnym. W chwili obecnej w Polsce – tak jak i w europejskich wytycznych – zaleca się kompleksowe leczenie ADHD, w którym jednym z elementów może być leczenie farmakologiczne. W artykule omówiono kolejne metody, które powinny znaleźć się w takim programie terapeutycznym, poczynając od psychoedukacji pacjenta i rodziny (pacjent oraz rodzice powinni usłyszeć, jaka jest specyfika ADHD, w szczególności uzyskać informacje o trzech osiowych grupach objawów, etiologii, przebiegu, rokowaniu i planowanym leczeniu; wiedza rodziców, opiekunów, członków rodzin i nauczycieli na temat zaburzenia pozwala wdrażać odpowiednie elementy pomocy nadpobudliwemu dziecku, ale także bardzo często zdejmuje z niego „winę za objawy”, edukacji i motywowaniu nastolatka do leczenia, a kończąc na dołączaniu specyficznych rodzaj

 6. Ocena nawyków higienicznych u młodzieży w wieku licealnym = The rating of hygiene habits in people of secondary school age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Olejniczak

  2015-08-01

  Dominik Olejniczak1, Katarzyna Taraś2, Urszula Religioni1, Aleksandra Czerw1   1Warszawski Uniwersytet Medyczny    Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego    ul. Banacha 1a,    02-097 Warszawa   2Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego    Warszawski Uniwersytet Medyczny    Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego    ul. Banacha 1a,    02-097 Warszawa   Adres do korespondencji: Dominik Olejniczak Warszawski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa   dominikolejniczak@op.pl Tel: 22 599 21 80 Fax: 22 599 21 81   Streszczenie   Wprowadzenie Dbanie o higienę jest istotnym elementem w życiu człowieka. Pozwala zachować zdrowie oraz zmniejsza ryzyko występowania niektórych chorób. Już od najmłodszych lat człowiek uczy się podstawowych czynności higienicznych. Z upływem lat dbanie o higienę rąk, twarzy i ciała staje się bardziej istotne. Materiał i metoda W badaniu wzięło udział 417 licealistów, w tym 226 kobiet i 191 mężczyzn. Wszyscy respondenci byli w wieku 17-19 lat, a niemal 80% z nich mieszkała w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Do badania został wykorzystany autorski kwestionariusz w formie papierowej. Zawierał on 21 pytań dotyczących badanego problemu oraz 3 pytania dotyczące wieku, płci oraz miejsca zamieszkania badanych osób. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona. Za istotne statystycznie różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05. Wyniki Zdecydowana większość licealistów bierze kąpiel - codziennie 60% badanych. Żaden ankietowany licealista nie kąpie się dwa razy w tygodniu. Ponad połowa 55% ankietowanych odpowiedziała, że myje włosy codziennie. Żaden z ankietowanych nie odpowiedział że w ogóle nie myje włosów. Na pytanie jak często ankietowani myją zęby, ponad połowa 54% odpowiedziała, że myje zęby dwa razy dziennie. Wnioski Zachowania higieniczne licealistów s

 7. Pomiędzy. Dwie ojczyzny w pismach dla polskojęzycznych dzieci żydowskich w II Rzeczypospolitej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Landau-Czajka

  2017-12-01

  Full Text Available In Between. Two Home Countries in the Polish Language Press for Jewish Children in the Second Polish Republic In the interwar period in Poland the big Polish-language Jewish journals (Chwila, Nowy Dziennik and Nasz Przegląd published supplements for children. Two of them (Chwilka and Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży [Diary for children and young people] were typical magazines for children. The third, the Mały Przegląd [Little review], led initially by Janusz Korczak, became the tribune of its youngest readers. Its content was composed of letters, reports and interviews by young correspondents. All these magazines were directed to children of the accultured Jews, readers of Polish-language Zionist press. It would seem, therefore, that their educational ideals should be similar. How were the patriotic values shown to the Jewish children from the acculturated Zionist families, familiar with Polish culture better than average Jewish children, but raised in cult of Palestine and the return to Eretz? What should be told to the children, if they were to be educated as good patriots? And patriots of what country? How to explain Palestinian patriotism to children who have never seen their country, lived in Poland and spoke Polish? And at the same time – how to explain the Polish patriotism to children who live in a country with a constantly growing anti-Semitism, of which they are only the marginalized, second-class citizens. As a result, the two dailies, almost identical in their views, have supplements presenting a surprisingly different approach to patriotism. The article was based on an analysis of all vintages of Dzienniczek and Mały Przegląd.   Pomiędzy. Dwie ojczyzny w pismach dla polskojęzycznych dzieci żydowskich w II Rzeczypospolitej W okresie międzywojennym wielkie polskojęzyczne dzienniki żydowskie – „Chwila”, „Nowy Dziennik” i „Nasz Przegląd” wydawały dodatki dla dzieci. Dwa pierwsze, „Chwilka” i

 8. Небесният симпозиум. Коментарите към Йов 1:6 във византийската и славянската традиция

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Искра [Iskra] Христова-Шомова [Khristova-Shomova

  2016-10-01

  Full Text Available Celestial symposium: Commentaries to the Book of Job 1:6 in the Byzantine and Slavic traditions Job 1:6 is one of several places in the Bible where God’s sons (celestial beings are men­tioned: “One day the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them.” Numerous commentaries of the Church Fathers were included in the Greek catena to the Book of Job. Some of these were not written specially as commentaries to this passage but are extracts from works commenting the nature of the angels, their place in God’s providence and their role in human life. The author then goes on to discuss the two Slavic translations that were made of the catena. The first one comprises the majority of the texts included in the Greek catena, while the second one contains only two small passages from commentaries of Saint John Chrysostom and Olympiodoros. The article provides a comparison between Slavic texts, which were translated from Greek in the Balkans at the same time: in the late fourteenth or early fifteenth century. Several miniatures from medieval Greek manuscripts, which illustrate the Celestial symposium, are represented at the end of the article.   Niebiańskie sympozjum. Komentarze do Księgi Hioba (1, 6 w bizantyńskiej i słowiańskiej tradycji Werset 1,6 Księgi Hioba jest jednym z wielu miejsc w Biblii, w którym wspomina się synów Bożych: „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi”. Ogromna liczba komentarzy Ojców Kościoła do Księgi Hioba została zawarta w greckiej katenie. Niektóre z nich nie zostały napisane jako bezpo­średni komentarz do tego wersetu, lecz są wypisami z prac autorów, komentującymi naturę aniołów, ich miejsce w Bożej opatrzności, a także rolę w życiu ludzkim. Ponadto istniały dwa słowiańskie przekłady kateny. Pierwszy zawierał większość tekstów pochodzących z greckiej

 9. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  Science.gov (United States)

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  kwadratów oraz minimalny współczynnik szumów, rozróżniono strefy przeobrażeń skał. Metody te pozwoliły na wykrycie trzech typów skał przeobrażonych: gliniaste, łupki ilasto-mikowe oraz strefy występowania tlenków żelaza występujące na północno-wschodnich (NE) i południowo- -zachodnich (NW) krańcach pasa Abhar. W części północno-zachodnie (NW) i południowo-zachodniej (SW) badanego obszaru stwierdzono występowanie stref propilitu i krzemianów. Lineacje wykryto przy pomocy metody badania zakresu barw, filtrów wysoko-przepustowych, techniki określania wysokości, na tej podstawie określono dwa główne trendy: NW-SE oraz NE-SW. Anomalie geologiczne wydzielono za pomocą metody N-S (liczba-wymiar). Interpretacja wykresów N-S wykonanych w skali logarytmicznej wykazała, że zaobserwowany układ może być wynikiem trzech etapów wzbogacania: mineralizacji i późniejszego rozproszenia. Badania terenowe oraz analizy mineralograficzne potwierdzają obecność odpowiednio zmineralizowanej miedzi.

 10. Model improwizacji polifonicznej na tle popularnych metod improwizacji w muzyce rozrywkowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Fulara

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, bardziej ogólna, zawiera opis zjawisk związanych z improwizacją, zwłaszcza gitarową, z wyszczególnieniem problemów wykonawczych stojących przed improwizatorem. Dwa punkty widzenia zostały przedstawione: pierwszy, szczegółowy, opisuje po kolei elementy muzyki i ich znaczenie w procesie improwizacji, drugi bardziej ogólny mówi o zjawiskach, których nie da się opisać, ani analizować w prosty sposób, bądź są inne w przypadku każdego utworu. Należy do nich interakcja pomiędzy członkami zespołu, wyrażanie emocji poprzez muzykę i problematykę poszukiwań własnego głosu w sztuce. Ta część zawiera jeszcze opis trzech zupełnie różnych podejść do improwizacji na gitarze. Pierwsza to wykorzystanie centrum tonalnego (wzbogaconego napięciami dominantowymi, druga metoda polega na połączeniu harmonii utworu ze stosowanymi skalami (stosowana w muzyce fusion, trzecia polega na ścisłym wykorzystaniu dźwięków akordowych w improwizacji bez stosowania skal (charakterystyczna dla muzyki bebop. Druga część tekstu zawiera opis szczególnego rodzaju improwizacji polifonicznej z wykorzystaniem tappingu oburęcznego na gitarze. Model ten stoi w opozycji do trzech wcześniej przedstawionych sposobów rozumienia improwizacji gitarowej. System opiera się zarówno na metodach stosowanych w polifonii renesansu i baroku (m. in. melodia wiodąca Cantus Firmus, reguły kontrapunktu, jak i na założeniach jednogłosowej improwizacji bebopowej (wykorzystanie dźwięków wiodących, rozwiązania charakterystyczne dla czterodźwięków naturalnych. Opis ten nawiązuje do pierwszej części artykułu, grupując zagadnienia wokół poszczególnych elementów dzieła muzycznego. Ta część zawiera uwagi i spostrzeżenia zebrane w ciągu ośmiu lat poszukiwań własnej drogi muzycznej autora.

 11. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2013-04-01

  Full Text Available Wstęp: Przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowi‑ skowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. Jest ona procesem, który stale przy‑ biera na sile, natomiast skutki stosowanej przez sprawcę przemocy zależą od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Celem pracy było poznanie negatywnych skutków wpływu agresji i przemocy w rodzinie na rozwój psy‑ chofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 237 uczniów klas II, w wieku 14 lat, trzech gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań użyto opracowanych ankiet dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli i pedagogów. Przeprowadzono analizę dokumen‑ tacji z ośrodków zdrowia, pedagogiczno-wychowawczej, psychologicznej z placówek zajmujących się proble‑ mami dzieci (policyjne, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczne etc.. Wykorzystano również dwa testy psychologiczne. Za metodę analizy statystycznej przyjęto metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki: W bada‑ nej populacji u niemal połowy dzieci stwierdzono przejawy przemocy i agresji w rodzinie, przy czym tylko poło‑ wa z tej grupy bezpośrednio wskazała na obecność tych zjawisk. Ofiarami przemocy i agresji w rodzinie dwu‑ krotnie częściej stają się dziewczęta niż chłopcy. Przemoc często współwystępuje z problemem alkoholowym. Zauważono korelacje pomiędzy częstością stosowania przemocy wobec dziecka i współmałżonka. Przemoc powoduje zaburzenie wszystkich aspektów życia dziecka, zwiększając chorobowość i pogarszając funkcjono‑ wanie społeczne. Wykazano często występowanie przemocy w środowisku wiejskim oraz w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym bądź takich, w których występuje bezrobocie. Wnioski: Wyniki badań wykazały jednoznacznie, że agresja i przemoc w rodzinie wywiera znamienny i negatywny wpływ na

 12. „Pokłosie”, poGrossie i kibice polskości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Forecki

  2014-06-01

  ósob zainspirowaną wydarzeniami w Jedwabnem, opisanymi przez Jana Tomasza Grossa w książce Sąsiedzi. Pokłosie nie stanowi jednak próby faktograficznej rekonstrukcji tego, co działo się na „obrzeżach Zagłady”, w tym również w Jedwabnem, lecz jednoznacznie dotyka problemu polskiego współudziału w zagładzie Żydów i konsekwencji związanych ze złamaniem ukonstytuowanej wokół tego faktu społecznej zmowy milczenia. Film wywołał gorącą dyskusję, która toczyła się w ogólnopolskich mediach przez niemal dwa miesiące od jego premiery. Podstawowym celem artykułu jest próba analizy oraz interpretacji słów i myśli wypowiedzianych w czasie jej trwania.

 13. Stages of Geoinformation Evolution Related to the Territories Described in the Bible - from the 3Rd Millennium B.C. to Modern Times

  Science.gov (United States)

  Linsenbarth, Adam

  2012-09-01

  The paper presents consecutive stages of the evolution of geoinformation related to the territories of the events described in the Bible. Two geoinformation sources are presented: the Bible and non-Bible sources. In the Bible there is much, often some highly detailed information regarding terrain topography. The oldest non-Bible sources are incorporated in the ancient documents, which were discovered in Egypt and Mesopotamia. Some of them are related to the 3rd millen- nium B.C. The further stages are related to the onomasticons and itineraries written by travellers and pilgrims to the Holy Land. The most famous onomasticons include: onomasticons prepared by bishop Eusebius from Caesarea and those pre- pared by St. Jerome. One of the oldest maps of Palestine's territory is the so-called mosaic map of Madaba dated to 565. In the 15th century several Bible maps were edited. The most rapid evolution occurred in the 16th and 17* centuries, when the world famous cartographers such as Mercator and Ortelius edited several maps of Palestine's territory. Cartographers from several European countries edited more than 6,000 maps presenting the Biblical territories and Biblical events. Modem maps, based on detailed topographical surveys, were edited m the second half of the 19* and 20th centuries. W artykule przedstawiono kolejne etapy rozwoju geoinformacji dotyczącej terenówr biblijnych. Omówiono dwa źródła informacji, a mianowicie geoinformacje biblijne i pozabiblijne. W tekstach biblijnych można znaleźć wiele, często bardzo detalicznych informacji topograficznych. Najstarsze źródła pozabiblijne, to starożytne dokumenty odnalezione na terenach Egiptu i Mezopotamii. Niektóre z nich pochodzą z trzeciego milenium przed Chr. Kolejnym etapem geoinformacji były onomastikony oraz dzienniki podróży pisane przez podróżników i pielgrzymów do Ziemi Świętej. Do najbardziej znanych należy onomastikon sporządzony przez biskupa Euzebiusza z Cezarei oraz

 14. On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Golemo

  2015-12-01

  Full Text Available On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river The article is aiming to compare the two European Galicias: the Spanish one, being one of the autonomous communities of Spain and the historical-cultural  region located in the East-Central part of  Europe. Is there, apart from the coincidence of names which may serve as a good starting point for the play of words and anecdotes on ‘national characters’, something more which links these two distant geographic territories? From the socio-cultural perspective it is worth to have a look at the sphere of social ideas and myths which accompany discussions on the two Galicias. Is there in the complicated and quite elusive (in the sense of uncountable, changing and subjective matter of local traditions, daily life patterns and customs, any link between the two European Galicias? In this short article, I will try to refer to certain stereotypes, cultural myths and anecdotes came to being in the sphere of social concepts. They were created, on one hand, by the media (in particular in the context of the unification of the richer Europe with its poorer part, on the other – by individual human experiences, in whose lives dual Galician adventures entwined.   O dwóch Galicjach: z Małopolski na krańce Europy, znad Atlantyku nad Wisłę Celem tekstu jest próba zestawienia ze sobą dwóch Galicji Europy: hiszpańskiej, funkcjonującej jako jedna ze wspólnot autonomicznych Królestwa Hiszpanii, oraz środkowoeuropejskiej, będącej historyczno-kulturowym regionem, niegdyś częścią imperium Habsburgów. Czy poza zbieżnością nazw, która może być dobrym punktem wyjścia do zabaw słownych i anegdot na temat „charakterów narodowych”, istnieje jeszcze coś, co łączy te dwa geograficznie odległe terytoria? Z perspektywy socjologiczno-kulturoznawczej warto się przyjrzeć sferze społecznych wyobrażeń i mitów towarzysz

 15. Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jawor

  2014-12-01

  Full Text Available Pride and prejudice. The significance of election of a transsexual person as a “representative of Nation” Ms. Anna Grodzka’s election to the Polish Parliament in 2011 was a crucial event because for the first time in Europe a transsexual person became a Member of Parliament, and thus was to represent all Poles at the national level. This event resulted in mixed reactions and comments: from euphoria to trauma, from great pride to deep prejudice. It is instrumental in self identification of Poles, nevertheless two different Polish “nations” make use of it, presenting two different languages and two absolutely separate pictures of Polish identity. The first approach is associated with such notions as freedom, equity, minority rights, multiculturalism. The other is connected with such phrases as original values, genuine Poles, God, and the regular family. Therefore contemporary war of cultures, that is a general conflict over values and collective identity, came to focus on the fact that Anna Grodzka became an MP. The author of the article, relying on Allan McKee’s interpretative analysis of cultural texts, in this case press articles, aims at an analysis of the role of Ms. Grodzka’s election for identity shaping processes among Poles.   Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu” Wybór Anny Grodzkiej na posłankę był przełomowym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy w Europie osoba transseksualna została przedstawicielką wszystkich rodaków. Wydarzenie to wywołało jednak różne reakcje: od euforii do traumy, od wielkiej dumy do głębokich uprzedzeń. Służy ono bowiem samookreślaniu się Polaków, ale w taki sposób, że korzystają z niego w procesie samoidentyfikacji co najmniej dwa polskie „narody”, posługujące się językami uosabiającymi dwie zupełnie inne wizje polskości. Naród tych, którzy boją się o Polskę, utożsamianą z wiarą katolicką, tradycyjn

 16. Polityka bilansowa spółek akcyjnych– uwarunkowania skutecznościoraz skutki rozpoznania przez inwestorów 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Grabowski

  2009-03-01

  Full Text Available Standardy i normy prawne określające zasady rachunkowości zawierają szereg praw wyboru i pól swobodnego działania. Ich wykorzystywanie w celu oddziaływania na oceny formułowane przez interesariuszy było często poddawane krytyce. Jednak wykorzystanie swobody pozostawionej na płaszczyźnie uregulowań w zakresie rachunkowości nie umożliwia oddziaływania na oceny formułowane przez interesariuszy, jeżeli są spełnione dwa warunki. Warunek I wymaga, aby rynek kapitałowy odznaczał się przynajmniej tzw. efektywnością w średniej formie. Skutkiem odznaczania się przez rynek kapitałowy efektywnością w średniej formie jest między innymi to, że inwestorzy wyceniający akcje danej spółki natychmiast uwzględniają w swych ocenach wszystkie publicznie dostępne informacje dotyczące tej spółki, w tym także dane zawarte w informacji dodatkowej. Warunek II wymaga, aby sprawozdanie finansowe umożliwiało poznanie, jakie wartości (tych pozycji byłyby ujęte, gdyby zastosowano opcjonalną metodę rachunkową. W literaturze przedmiotu opisanych jest wiele badań, których celem było ustalenie, czy tendencyjne ukształtowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat umożliwia oddziaływanie na inwestorów giełdowych. Trzeba jednak podkreślić, że praktycznie we wszystkich opracowaniach, koncentrowano się na warunku I, dotyczącym efektywności rynków kapitałowych. Kwestia warunku II odnoszącego się do zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych nie była gruntownie badana. To skłoniło współautora niniejszego referatu do podjęcia próby ustalenia, czy opisane powyżej warunki braku skuteczności polityki bilansu handlowego są spełnione. Wyniki, jakie uzyskał autor badania pozwoliły stwierdzić, że pomimo, iż warunek I jest spełniony, polityka bilansu handlowego kształtowana na podstawie MSSF może być nadal skutecznie wykorzystywana do kształtowania ocen formułowanych przez interesariuszy. Wynika to z

 17. Różnorodność manifestacji klinicznych zakażeń Mycoplasma pneumoniae. Obserwacje kliniczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Lipińska-Opałka

  2013-12-01

  Full Text Available Zakażenie Mycoplasma pneumoniae stanowi złożony problem kliniczny. Jego najczęstszą manifestacją jest tzw. aty‑ powe zapalenie płuc, charakteryzujące się łagodnym przebiegiem, umiarkowanie podwyższoną temperaturą ciała oraz obecnością niewielkich zmian osłuchowych nad polami płucnymi. Nasilenie objawów zależne jest od wieku pacjenta. U starszych dzieci choroba może przebiegać pod postacią śródmiąższowego lub płatowego zapalenia płuc, czasem z zapaleniem opłucnej, a stany gorączkowe mogą osiągać wyższe wartości. Wspólnym i najbardziej charakterystycznym objawem zakażenia jest suchy, męczący kaszel, utrzymujący się od 4 do 6 tygodni. Poza ukła‑ dem oddechowym zakażenie M. pneumoniae może manifestować się objawami z niemal każdego narządu ludzkiego organizmu. Obserwuje się powikłania neurologiczne, sercowo-naczyniowe, ze strony przewodu pokarmowego, kostno-stawowe i skórne. Mnogość manifestacji klinicznych wynika z faktu, że obok bezpośredniego uszkadzania komórek nabłonkowych bakteria ma zdolność do stymulowania procesów autoimmunologicznych i prozakrzepowych. Diagnostyka zakażenia opiera się głównie na metodach serologicznych. W leczeniu stosuje się makrolidy, a czas trwania terapii wynosi minimum 2 tygodnie. W artykule przedstawiliśmy dwa przypadki zakażenia M. pneumoniae, znacznie różniące się przebiegiem klinicznym. U pierwszego pacjenta główną manifestacją zakażenia było zapale‑ nie płuc, które długo przebiegało z wysoką gorączką, zapaleniem opłucnej oraz obecnością licznych zmian osłu‑ chowych nad polami płucnymi. Dodatkowo występowały objawy ze strony przewodu pokarmowego pod postacią wymiotów i intensywnych bólów brzucha. Z kolei u drugiego pacjenta w przebiegu świeżego zakażenia M. pneumoniae i w obecności innych czynników ryzyka doszło do rozwoju masywnej zakrzepicy żył głębokich.

 18. Lessons Learned

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dougan, A.D.; Blair, S.

  2006-01-01

  LLNL turned in 5 Declaration Line Items (DLI's) in 2006. Of these, one was declared completed. We made some changes to streamline our process from 2005, used less money, time and fewer team members. This report is a description of what changes we made in 2006 and what we learned. Many of our core review team had changed from last year, including our Laboratory Director, the Facility safety and security representatives, our Division Leader, and the OPSEC Committee Chair. We were able to hand out an AP Manual to some of them, and briefed all newcomers to the AP process. We first went to the OPSEC Committee and explained what the Additional Protocol process would be for 2006 and solicited their help in locating declarable projects. We utilized the 'three questions' from the AP meeting last year. LLNL has no single place to locate all projects at the laboratory. We talked to Resource Managers and key Managers in the Energy and Environment Directorate and in the Nonproliferation Homeland and International Security Directorate to find applicable projects. We also talked to the Principal Investigators who had projects last year. We reviewed a list of CRADA's and LDRD projects given to us by the Laboratory Site Office. Talking to the PI's proved difficult because of vacation or travel schedules. We were never able to locate one PI in town. Fortunately, collateral information allowed us to screen out his project. We had no problems in downloading new versions of the DWA and DDA. It was helpful for both Steve Blair and Arden Dougan to have write privileges. During the time we were working on the project, we had to tag-team the work to allow for travel and vacation schedules. We had some difficulty locating an 'activities block' in the software. This was mentioned as something we needed to fix from our 2005 declaration. Evidently the Activities Block has been removed from the current version of the software. We also had trouble finding the DLI Detail Report, which we included

 19. Два своеобразных словаря латышского языка

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Оярс [Ojārs] Бушс [Bušs

  2016-12-01

  Full Text Available Latviešu-igauņu vārdnīca. Projektijuht [Manager of the project] Arvi Tavast. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015, 737 pp. Igauņu-latviešu vārdnīca. Atb. red. [Ed.] Valts Ernštreits. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015, 1096 pp.   Review Two Peculiar Dictionaries of Latvian Estonian-Latvian dictionary (ed. Valts Ernštreits and Latvian-Estonian dictionary (manager of the project Arvi Tavast have been published at the same time and with the same design. Each of the dictionaries consists from more than forty thousand headwords, however they are not of the same size, Estonian-Latvian dictionary has significantly more pages. The reason is the Estonian-Latvian dictionary is a traditional bilingual dictionary, were we can find among other information a lot of illustrations for the use of translated lexis. Latvian-Estonian dictionary could be probably called an experimental dictionary. It is compiled on the basis of the parallel corpus, the lexical materials have been mostly processed automatically using specialized software, pro­fessional lexicographers did not participated in the compiling of this dictionary. As a result this Latvian-Estonian dictionary seems more like a glossary, we do not have examples of the use of translated words in this dictionary. What is very strange is that quite a lot of headwords are not words, they are groups of words. This experimental dictionary demonstrates that software alone still is not able to compile a dictionary of high quality without the help of experienced lexicographers.   Recenzja Dwa osobliwe słowniki języka łotewskiego Słowniki estońsko-łotewski (red. Valts Ernštreits i łotewsko-estoński (kierownik projektu Arvi Tavast zostały opublikowane jednocześnie i w takiej samej szacie graficznej. W każdym z nich zawarto ponad 40 tysięcy haseł, jednakże słowniki te nie mają identycznej objętości, gdyż słownik estońsko-łotewski liczy znacznie

 20. La diffusione delle opere antilatine di Nilo Cabasilas in manoscritti russi nel XVII secolo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Scarpa

  2017-10-01

  órki. W połowie XVII wieku tekst pojawia się na naznaczonych polemikami wyznaniowymi po unii brzeskiej ziemiach ukraińskich. W latach sześćdziesiątych dwa odpisy powstają w Monastyrze Sołowieckim. Pod koniec stulecia, zaangażowany w polemiki wokół obecności Chrystusa w Eucharystii, arcybiskup Atanasy Chołmogorski dokonuje kolejnych trzech odpisów. Cztery odpisy z pierwszej połowy XVIII wieku świadczą natomiast o zainteresowaniu indywidualnych osób zbiorem tekstów o pochodzeniu Ducha Świętego.

 1. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają charakterystykę astmy łagodnej przewlekłej, metody diagnozowania i optymalne leczenie. Globalna Inicjatywa dla Astmy (GINA podaje, że astma łagodna charakteryzuje się objawami występującymi częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż codziennie, objawami nocnymi występującymi częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż co tydzień, prawidłową czynnością płuc (FEV1 lub PEF‡80% między napadami astmy. Pacjenci z łagodną, przewlekłą astmą tworzą dużą grupę chorych, którzy rzadko z powodu swoich dolegliwości korzystają z pomocy lekarzy, chociaż czasami doświadczają ciężkich napadów duszności. Niektóre badania udowodniły, że łagodną astmę jest trudno rozpoznać, ponieważ wskaźniki wentylacji są w normie, a test odwracalności obturacji oskrzeli wypada ujemnie. Badania indukowanej plwociny i bioptatów oskrzeli udowodniły, że wskaźniki zapalenia oraz remodeling dróg oddechowych są związane z ciężkością choroby. W astmie łagodnej następstwa długotrwałego zapalenia często są takie same jak w astmie umiarkowanej. Większość dużych badań, które zajmowały się wpływem wziewnych kortykosteroidów na astmę łagodną, wykazała dużą skuteczność tej terapii. Pierwszą publikacją było badanie OPTIMA. W tym badaniu wyodrębniono dwie grupy chorych, u których przez rok oceniano skuteczność samego budezonidu w porównaniu z połączeniem budezonidu i formoterolu. Obserwowano znaczne zmniejszenie wskaźnika ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta na rok, dziennych i nocnych objawów astmy. Drugie badanie oceniające leczenie wziewnymi kostykosteroidami określono jako START. Badano w nim wpływ wczesnego leczenia budezonidem w łagodnej przewlekłej astmie, świeżo wykrytej. Leczenie budezonidem znacząco zmniejszyło liczbę zaostrzeń wymagających nagłych interwencji lub leczenia szpitalnego. W ostatnio publikowanej pracy

 2. Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oksana Voytyuk

  2016-08-01

  Full Text Available The actions of Crimean Tatars national liberation movement under сonditions of annexation of the Crimea (example of Crimea blockade In 2015, due to the rapidly changing political and economic situation in the world, the issue of annexation of the Crimea gave way to such news as the political situation in Syria, and Russia's participation in hostilities in this country, the imposition of sanctions on Russia and their impact on the Russian economy, falling oil prices and its effects, the situation with refugees in the European Union. To draw attention to the problem of the annexation of the Crimea and Crimean Tatars Mejlis and its chairman Refat Chubarov and political leader of the Crimean Tatars Mustafa Dzhemilev initiated a peace action of blockade of Crimea. Blockade had two stages – transporto and food blockade and energy blockade. The action ended with the start of 2016 year. Regardless that Crimean Tatars failed to achieve the main goal - to release all political prisoners, blockade showed how high there is peninsula’s dependence from Ukraine's economy.   Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu W 2015 roku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą na świecie, kwestia aneksji Krymu ustąpiła miejsca takim wiadomościom jak sytuacja w Syrii i udział Rosji w działaniach wojennych na terenie tego kraju, nałożenie sankcji na Rosję oraz ich wpływ na rosyjską gospodarkę, spadek cen ropy naftowej i jego skutki, sytuacja z uchodźcami w Unii Europejskiej. Celem zwrócenia uwagi na aneksję Krymu i problem Tatarów Krymskich, Medżlis z siedzibą w Kijowie przewodniczącym Refatem Czubarowym i politycznym przywódcą Tatarów Krymskich Mustafą Dżemilewym inicjowali bezterminową pokojową akcję blokady Krymu. Blokada miała dwa etapy – transportowo-towarowy i energetyczny. Akcja zakończyła się wraz z rozpocz

 3. Stosowanie wenlafaksyny w dawkach podzielonych – opis kazuistyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2015-04-01

  Full Text Available Wenlafaksyna jest lekiem o co najmniej dwóch istotnych mechanizmach działania przeciwdepresyjnego. Hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT ujawnia się już podczas stosowania niskich dawek, a hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny – dopiero przy dawkach istotnie wyższych. Za punkt odcięcia przyjmuje się na ogół dawkę 225 mg na dobę, choć zmiana z jednego mechanizmu działania na dwa ma najprawdopodobniej charakter spektralny. Możliwe, że w dawkach powyżej 375 mg na dobę lek wykazuje również działanie dopaminergiczne, ale tak duże dawki wenlafaksyny nie są zalecane przez producenta. Stosowanie wyższych dawek przekłada się na większą skuteczność przeciwdepresyjną leku. Należy jednak pamiętać, że zmiana dawki może być związana z ujawnieniem się odmiennego profilu działań niepożądanych (choć zależy to także od indywidualnej wrażliwości pacjenta. Działanie serotoninergiczne bywa odbierane jako uspokajające, sedujące, powodujące nadmierną senność, a nawet zobojętnienie i apatię. Działanie noradrenergiczne może z kolei wywoływać uczucie nadmiernego pobudzenia i zaburzenia snu. To, czy dane działanie jest odczuwane jako niewpływające na funkcjonowanie, czy też jako trudne do zniesienia, zależy ponadto od pory dnia, w której występuje. Działanie nasenne pacjent uzna za korzystne wieczorem, natomiast działanie rozbudzające – rano. Wydaje się, że pora podawania wenlafaksyny może wpływać na subiektywną tolerancję leku. W artykule opisano dwie sytuacje ilustrujące ten punkt widzenia. Nie jest do końca jasne, dlaczego pacjenci odczuwają działanie leku najsilniej wkrótce po jego przyjęciu (nie da się wykluczyć swoistego efektu placebo. Mimo to w przypadku wielu chorych subiektywna tolerancja wenlafaksyny bez wątpienia ma związek ze sposobem podawania leku; lekarze powinni brać tę okoliczność pod uwagę.

 4. Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Piątek

  2016-06-01

  Full Text Available Motifs of transmigration of souls and dybbuk in Jewish culture and their contemporary implementation in the works by Yona Wollach This article describes two concepts important for Jewish mysticism – dybbuk and the transmigration of soul, and goes on to present their contemporary usage in the works by Yona Wollach. The concept of the transmigration of souls (in Hebrew: gilgul neshamot describes a situation whereby the soul of a dead person returns to the this world and occupies a new body. In the case of the dybbuk (in Hebrew: dibuk, on the other hand, the body of a living person, who has his or her own soul, is possessed by the spirit of a dead person. The concepts of reincarnation and dybbuk played an important role not only in religious tradition but also in folklore and popular and high culture. Both became the focus of a number of artworks. The article presents fragments of the poems of the Israeli poet Yona Wollach (1944–1985, in which she describes psychological states similar to transmigration of souls and being captured by a dybbuk. The article aims to show that these poetic images are in close connection with Wollach`s concept of the human psyche.   Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach Artykuł przybliża dwa ważne pojęcia mistyki żydowskiej – dybuka i wędrówki dusz, a następnie ukazuje współczesne nawiązanie do nich w twórczości Jony Wolach. Pod pojęciem wędrówki dusz (hebr. gilgul neszamot rozumie się sytuację, w której dusza zmarłego wraca do świata doczesnego i zamieszkuje w nowym ciele. Natomiast w przypadku dybuka (hebr. dibuk dochodzi do zawładnięcia ciałem żywego człowieka, posiadającego już jedną duszę, przez ducha zmarłej wcześniej osoby. Pojęcia wędrówki dusz i dybuka odgrywały istotną rolę nie tylko w tradycji religijnej, ale i w folklorze oraz kulturze popularnej i wysokiej, stając się tematem wielu dzie

 5. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Fryderyk Nowak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia. Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.   Streszczenie Cel Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia. W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie. Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność. Wnioski Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.   Abstract   Aim The characteristics of selected aspects of fitness

 6. Składniki mineralne w orzechach występujących w składzie „mieszanek studenckich” = Minerals in nuts which are components of „Trail Mix”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Mikołajczak

  2016-09-01

  Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn e-mail: natalia.mikolajczak@uwm.edu.pl   Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Orzechy stanowią cenną grupę żywności pod względem wartości żywieniowej, dlatego też są jednym z głównych składników wykorzystywanych w produkcji mieszanek studenckich. Obecność orzechów w codziennej diecie konsumenta ma pozytywny wpływ na organizm poprzez redukcję poziomu cholesterolu we krwi, przeciwdziałanie nowotworom i cukrzycy czy również wspomaganie utraty masy ciała. Wszystkie te korzyści wynikają ze składu chemicznego orzechów i obecności w nich wielu wartościowych składników odżywczych, w szczególności składników mineralnych. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat zawartości poszczególnych składników mineralnych w orzechach, będących składnikami tradycyjnych mieszanek studenckich, czyli laskowych, włoskich, arachidowych, nerkowcach oraz migdałach. Skrócony opis stanu wiedzy: Orzechy to cenne źródło składników mineralnych, zarówno mikro, jak i makroelementów. Przede wszystkim, orzechy laskowe, włoskie, arachidowe oraz migdały dostarczają znacznych ilości potasu, którego zawartość w 100 g surowca odnotowuje się na poziomie wyższym niż 500 mg. Z kolei zawartość fosforu obecna jest na zbliżonym poziomie jedynie w migdałach. Mikroelementy takie jak żelazo, miedź, cynk i mangan występują we wszystkich orzechach w ilości 5-10 mg/100 g. Podsumowanie: Zebrane dane literaturowe potwierdzają fakt, że analizowane rodzaje orzechów są cennym źródłem zarówno mikro, jak i makroelementów. Są one bogactwem potasu, fosforu, magnezu oraz wapnia. Ponadto, dostarczają także znacznych ilości żelaza, cynku oraz manganu.   Słowa kluczowe: składniki mineralne, orzechy laskowe, orzechy

 7. Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kocjan

  2016-09-01

  Doctoral Studium of School of Medicine, Medical University of Silesia, Katowice, Poland   Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, dyskopatia, laseroterapia, ultradźwięki, fizykoterapia Keywords: back pain, disc herniation, laserotherapy, ultrasound, physical therapy   Streszczenie             Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jeden z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych na całym świecie. Skuteczne strategie leczenia tego schorzenia są jednak w dalszym ciągu ograniczone.              Celem pracy była ocena skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa o podłożu mechanicznym za pomocą laseroterapii oraz fali ultradźwiękowej w zależności od pozycji w której wykonywano zabieg.             Materiał badawczy stanowiły 92 osoby z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa o podłożu dyskowym. Badanych losowo przydzielono do jednej z czterech grup (każda n=23 ze względu na rodzaj przeprowadzonej interwencji zabiegowej. Wszystkich chorych oceniano dwukrotnie, przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego zakończeniu posługując się skalą VAS (Visual Analogue Scale oraz skalą ODI (Oswestra Disability Index.             Przed leczeniem nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie analizowanych zmiennych, tj. intensywności bólu oraz poziomu niepełnosprawności. Istotną statystycznie poprawę po zastosowanym leczeniu odnotowano wśród pacjentów którym zabiegi fizykalne wykonywano w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz wśród pacjentów u których wykonywano symulowane zabiegi fizykoterapeutyczne również w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego. W przypadku pacjentów przebywających podczas zabiegu w zgarbionej, siedzącej pozycji (grupa interwencyjna i grupa placebo nie odnotowano znamiennej poprawy względem danych wyjściowych.             Przeprowadzone badania i analiza

 8. Zdrowie Psychiczne w żegludze transoceanicznej = Mental Health in transoceanic sailing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Julian Czarnecki

  2016-07-01

  Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu     Abstrakt Wprowadzenie Stres Kapitana w żegludze transoceanicznej jest nieunikniony. Wpływ stresu na zdrowie osób, które wykonują zawód wymagający wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, taki jak konsultant medyczny, pielęgniarka, strażak, jest niepodważalny[i] [ii] [iii]. Samoświadomość występowania stresorów oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach skrajnych, przekłada się na potencjał zdrowia osób uprawiających zawód Kapitana[iv]. Cel pracy Określenie głównych stresorów towarzyszących osobom wykonującym zawód Kapitana w żegludze turystycznej, w tym wykazanie poziomu wiedzy na temat stresu i jego wpływu na zdrowie, decyzje oraz wykazanie sposobów radzenia sobie ze stresorami przez badanych. Materiał i metody W badaniu został wykorzystany narracyjny wywiad ekspercki, jako jedna z metod stosowanych w badaniach jakościowych. Został on przeprowadzony z celowo wybraną grupą Kapitanów, za pomocą otwartych wywiadów pogłębionych. W badaniu wzięło udział 5 Kapitanów w stopniu minimum Kapitana Jachtowego, a najwyższym stopniem był stopień Kapitana Żeglugi Wielkiej. Doświadczenie morskie zostało uwzględnione na podstawie wykazanych przez badanych odbytych mil morskich, których zakres wynosił od 20 000 do 200 000 mil morskich. Badania przeprowadzono w okresie lat 2013-2014, ze względu na ograniczony czas przebywania grupy badanej na lądzie. Po skompletowaniu materiał badawczego, została przeprowadzona indywidualna analiza wypowiedzi badanych oraz analiza grupowa służąca generalizacji trendów oraz postępowań u badanej grupy. Każdy z uczestników wyraził pisemną zgodę na udział w badaniu. Wyniki W przeprowadzonym badaniu szczególną uwagę zwrócono na wymienione przez Kapitanów rodzaje stresorów występujących podczas żeglugi oceanicznej. Dodatkowo omówiono poziom postrzegania i radzenia sobie ze

 9. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka

  2015-03-01

  2Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.Jana z Dukli   Streszczenie Wstęp Wyłonienie stomii jelitowej jest to sytuacja bardzo trudna w której występuje naruszenie integralności fizycznej człowieka. Osoby, u których w trakcie zabiegu została wyłoniona stomia jelitowa czują się bezradne, zagubione i okaleczone. Postrzegają ją jak coś nienaturalnego, obcego dla nich [1]  Pojawia się obawa dotycząca procesu adaptacji do zmian, jakie zachodzą w ciele człowieka oraz do nowej sytuacji życiowej. Ważne jest przygotowanie pacjenta do zmienionej sytuacji życiowej poprzez udzielenie mu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, duchowego zarówno przez pracowników służby zdrowia, psychologa, osobę duchowną oraz przez bliskich chorego. Cel: Celem pracy było ustalenie zapotrzebowania na różne rodzaje wsparcia oraz ustalenie jakie są oczekiwania pacjentów z wyłonioną stomią jelitową co do osób, świadczących im wsparcie. Materiał i metoda Badani to 102 osoby leczone w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wywiadu. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Respondenci  potrzebowali  najczęściej  wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i duchowego,  rzadziej instrumentalnego  oraz materialnego. Wnioski 1                   Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową potrzebują wsparcia informacyjnego i emocjonalnego. 2                   Niewielki odsetek pacjentów potrzebuje wsparcia materialnego, duchowego i instrumentalnego. 3                   Kobiety z wyłonioną stomią jelitową  oczekują najczęściej wsparcia emocjonalnego i duchowego.   Summary Introduction Emergence of intestinal stoma is a very difficult situation involving violation of a physical integrity of human. People in which, during the operation, the intestinal stoma has been emerged, feel helpless

 10. Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-09-01

  3Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubinie     Adres do korespondencji / Address for correspondence mgr Ewelina Kozłowska Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność fizyczna stanowi jeden z kluczowych warunków zdrowego stylu życia. Niestety, jak wynika z analiz zaledwie 30% dzieci i młodzieży podejmuje czynności ruchowe, których rodzaj, częstotliwość i intensywność zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu. Celem pracy jest poznanie aktywności fizycznej młodzieży licealnej oraz niektórych jej uwarunkowań. Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone wśród 174 uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Materiał badawczy uzyskano techniką ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, a następnie poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem χ2 Pearsona. Wyniki. Chłopcy częściej spędzają wolny czas uprawiając sport (p=0,005, częściej ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego (p=0,044 oraz przeznaczają większą ilość czasu na jednorazowe ćwiczenia fizyczne (p=0,000. Wśród dziewcząt wiodącym motywatorem ruchu jest zrzucenie lub utrzymanie prawidłowej masy ciała, natomiast wśród chłopców - przyjemność płynąca z aktywności ruchowej (p=0,012. Istotne znaczenie w kontekście zwiększenia aktywności fizycznej wśród uczniów zamieszkujących tereny wiejskie ma czynnik związany z dostępem do infrastruktury sportowej w okolicy zamieszkania. Natomiast wśród mieszkańców miast wiodącą rolę odgrywa dysponowanie odpowiednią ilością czasu (p=0,027. Wnioski. Dziewczęta stanowią grupę licealistów szczególnie zagrożoną niedoborem aktywności ruchowej. Programy promujące aktywny tryb życia powinny być ukierunkowane na kształcenie umiejętności czerpania przyjemności z

 11. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  terytorium Ma­cedonii (na co istnieją niezaprzeczalne dowody, zostały przemieszczone z ich pierwotnego kontekstu językowego / kulturowego w ramach kilku podmiotów regulujących: greckiego, albańskiego i – jak się paradoksalnie wydaje – macedońskiego. Ten rodzaj zakłóceń języko­wych ma swoje geopolityczne konsekwencje. Wprowadzone zmiany toponimów świadczą o systematycznej negacji macedońskiej tożsamości językowej i kulturowej, a w konsekwencji o procesie negowania prawa narodu macedońskiego do własnego państwa narodowego, gdyż główną intencją każdej negacji jest reinterpretacja, przetwarzanie i zmiana rzeczywistości historycznej.

 12. Slavic Loanwords in the Terms for Dumplings in Latvian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigita Bušmane

  2016-12-01

  ęzyku łotewskim Żywność stanowi zasadniczą część kultury materialnej każdego narodu. Nazwy związane z nią często zachowują narodowe tradycje i dawne nazwy dłużej, niż to ma miejsce w innych sferach, a ponadto umożliwiają zaobserwowanie wpływu innych kultur. Według danych słownikowych, pierogi były znane na Łotwie już w XVIII w. Potwierdzono wiele ich nazw w regionalnych subdialektach łotewskich; zapożyczenia na ogół występują na całym obszarze. W tym artykule autorka stara się – na podstawie zapisów w materiałach etnogra­ficznych i lingwistycznych z różnych okresów, śledząc użycie nazw pierogów w ciągu niemal stulecia i odnosząc się do danych ze słowników z XVIII–XIX w. – pokazać użycie i dystrybucję różnych nazw pierogów pochodzenia słowiańskiego w subdialektach łotewskich, jak też podać fragmentaryczne dane o użyciu poszczególnych zapożyczeń słowiańskich w sąsiednich językach. Słowiańskie zapożyczenia kļocka, zacirka, obok ich odmianek, są rozpowszechnione we wschodniej Łotwie, tj. w obszarze dialektu wysokołotewskiego. We wschodniej Łotwie zarejestrowano też nazwy klučki, klučkas, derywaty od niemieckich zapożyczeń kluči z insercją spółgłoski k pod wpływem języka rosyjskiego. Pod względem semantycznym zapożyczenia kļockas, klučkas i ich odmianki oznaczają pierogi zrobione z różnych surowców (np. różnych rodzajów mąki i ziemniaków. Dalsze odniesienia do składników tej potrawy i sposobu jej przygotowania zawarte są w objaśnieniu słowiańskiego zapożyczenia zacirka i jego odmianek najbardziej typowych dla słownictwa łotewskich chłopów. Słowiańskie zapożyczenia analizowane w tym artykule nierzadko (jeszcze do ostatnich dekad XX w. służyły jako jedyne nazwy omawianych dań w mowie przedstawicieli najstarszej generacji mieszkańców obszaru wschodniej Łotwy.

 13. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  Science.gov (United States)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 14. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  3 Department of Oncology, Faculty of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie             Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16]. Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu. Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach własnych wykorzystano kwestionariusz World Health Organization Quality of LifeTest-Bref (WHOQOL-BREF, który zawierał 26 pytań analizujących cztery domeny/dziedziny życia: fizyczną, psychologiczną, społeczną i środowiskową oraz dwa pytania, analizowane oddzielnie tj.: pytanie 1. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej percepcji własnego zdrowia. Punktacja pytań zawierała się w przedziale od 1 do 5 i miała kierunek pozytywny – im większa liczba punktów, tym lepsza jakość życia. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki badań. Przeprowadzone analizy skłoniły autorów do postawienia następujących wniosków: Ogólna jakość życia  pacjentów żywionych pozajelitowo w domu została oceniona na poziomie ani dobrej ani złej, stan zdrowia, natomiast, na poziomie niezadowalającym. Najwyższą jakość życia, pacjenci żywieni pozajelitowo, osiągają w domenie socjalnej i środowiskowej a najniższą w domenie somatycznej oraz

 15. Różnice w zachowaniu żywieniowym kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała i otyłością = Differences in nutritional behaviour of men and women with excessive body weight and obesity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Kozłowski

  2016-07-01

  4 Instytut Filologii Angielskiej, KUL w Lublinie     Piotr Kozłowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com     Streszczenie   Celem pracy była ocena różnic w zachowaniach żywieniowych kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała i otyłością oraz ich próby redukcji masy ciała. Badaniem objęto 117 osób z nadwagą lub otyłością. Kobiety stanowiły 54,7% respondentów, natomiast mężczyźni 45,3%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 59 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od września 2015 do czerwca 2016 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem użytym do zebrania danych, był autorski, anonimowy kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 33 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru w tym dwa pytania z możliwością wielokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p5 lat (32,5% kobiet, 30,5% mężczyzn. Nadmierną masę ciała lub otyłość od dzieciństwa ma 14,5% kobiet i 7,7% mężczyzn. Zdecydowana większość respondentów (92,2% kobiet i 69,8% mężczyzn podejmowała co najmniej jedną próbę utraty masy ciała, najczęściej były to osoby z nadwagą i otyłością typu I. W celu redukcji masy ciała dietę stosowało 68,4% respondentów, częściej były to kobiety. Uprawianie sportu wskazało zaledwie 35,9% ankietowanych, nie było różnic pod względem płci. Suplementy diety zalecane do utraty masy ciała stosowało 76,6% kobiet i 22,6% mężczyzn, częściej były to osoby z nadwagą.   Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, styl życia, nadwaga, otyłość.     Abstract   The aim of the study was to evaluate differences in nutritional behaviour of women and men with excessive body weight and obesity, and to evaluate their attempts to reduce their body weight. The study included 117 overweight or obese persons. Women accounted for 54.7% of the group, while 45

 16. Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  eksperymencie, autor artykułu czyni następujące wnioski:Zapisane w tekście fragmenty litewskich pieśni ludowych były odśpiewane w obesności A. Mic­kiewicza przez L. Korylskiego w jego rodzinnym dialekcie północno żemajtskim, który można zlokalizować na przestrzeni między Palanga, Darbėnai i Lenkimai. To odgałęzenie wymienionego dialektu bardzo różni się od powszechnie używanego języka litewskiego i A. Mickiewicz na pewno nie byl z nim obznajmiony. Znał on jednak dwa pierwsze fragmenty pieśni w dialekcie auksztajtskim (zbliżonym do powszechnie używanego języka litewskiego. Toteż A. Mickiewicz, zapisując owe fragmenty, wahał się między formami dialektu żemajtskiego, w którym odśpiewał je L. Korylski, a znanymi formami dialektu auksztajtskiego. Na tym tle powstał między nimi spór, o ktorym upominają dzieci A. Mickiewicza (co pozostaje w sprzeczności z wnioskami M. Brensztejna i J. Otrębskiego, że zawiodła dzieci pamięć. Trzeciego fragmentu A. Mickiewicz nie znał. Zapisał go ze słuchu niezupełnie (przynajmniej z początku rozumiejąc tekst w dialekcie żemajtskim. Rozbiór tekstu i analiza ekstralingwistycznych faktów dowodzi, że język litewski nie mógł być A. Mickie­wiczowi całkiem nieznany. Jednakże nie mamy dowodów, na podstawie których można byłoby ustalić stopień opanowania języka litewskiego przez A. Mickiewicza.

 17. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  Science.gov (United States)

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  ograniczeniach brzegowych przyjęto górne dopuszczalne wartości należności dla każdego z przyjętych cykli ściągania należności. Kolejność cykli ściągania należności oraz przypisane im wartości należności przyjęto według rosnącego prawdopodobieństwa powstawania należności przeterminowanych i utraconych. Przeanalizowano dwa przypadki optymalizacji zarządzania należnościami, w których funkcją celu jest maksymalizacja wartości sprzedaży (przychodów) kopalni. Pierwszy przypadek wzięty pod uwagę do modelu to wykorzystanie skonta do obniżenia ceny produktu, w przypadku kopalni posiadającej niewykorzystaną zdolność wydobywczą. Aby poprawić trudności z płynnością, kopalnia proponuje swoim odbiorcom skrócenie cyklu ściągania należności, w zamian za obniżenie ceny i wzrost zakupów do wartości zdolności wydobywczej. W celu ustalenia tego obniżenia ceny wykorzystuje się rachunek kosztów stałych i zmiennych, W drugim analizowanym przypadku kopalnia, sprzedaje tyle samo co wynosi jej aktualna zdolność wydobywcza, a mimo to jest zmuszona obniżyć cenę swoich produktów. Wykorzystanie w takim przypadku skonta (obniżenia ceny produktu) musi równocześnie być związane ze skróceniem cyklu ściągania należności i obniżeniem kosztów finansowania kredytu kupieckiego.

 18. Fetysz „obiektywności”. „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Żukowski

  2016-01-01

  completely ignored by the reviewers, however. They were also unable to break through the narration structures of the first type, which are more recognisable. Fetysz „obiektywności”. Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka Nasza klasa przyjęta została w Polsce z entuzjazmem. Autora chwalono za odwagę, a jego głos uznano za wyważony i rozsądny w toczącej się od 2000 roku debacie nad zbrodnią w Jedwabnem. Skąd ten entuzjazm, którego brakowało przecież po publikacji Sąsiadów? Jakie zmiany wprowadzone przez Słobodzianka do narracji o Jedwabnem zapewniły mu sukces? Artykuł opisuje recepcję dramatu, która okazuje się wybiórcza. Sięga także do tekstu sztuki, wydobywając dwa porządki prezentowania i objaśniania zdarzeń. W pierwszej warstwie Nasza klasa tworzy obraz stosunków międzyludzkich, w którym znikają społeczne mechanizmy dyskryminacji. Wątek ten podchwytują i rozwijają polscy recenzenci. Wymordowanie Żydów okazuje się następstwem konfliktu równorzędnych grup z podobnymi możliwościami działania i sprawstwa, a więc nieuwikłanych w stosunki dominacji większości nad mniejszością. Stąd wynika symetria krzywd, a w konsekwencji nierozstrzygalność pytania o winę i domniemany tragizm aktorów zdarzeń. Do tego dochodzi psychologiczne wyjaśnianie zachowań i motywacji wzorowane na relacjach rodzinnych. Punkt widzenia uczestników wydarzeń (będący symptomem dyskryminacji zostaje potraktowany jako obiektywizujący opis. Widziane z bliska i psychologizowane perypetie bohaterów zasłaniają tło, jakim jest przemoc grupy dominującej. A tę można wyjaśnić jedynie w kategoriach socjologicznych. Słobodzianek sięga jednak także po opis na poziomie społecznym. Tak konstruuje scenę ślubu Rachelki, rozgrywanie sprawy jej ocalenia po wojnie – niezwykle opisany fenomen społecznego funkcjonowania motywu Sprawiedliwych – dostrzega i opisuje rytuały podporządkowania organizowane dla ocalałych oraz to, jak

 19. Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów = The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Zienowicz

  2015-09-01

  (2 Uniwersytet Gdański   „O ile rozwój fizyczny jest początkiem karate, o tyle rozwój duchowy jest celem ostatecznym tej sztuki walki.” Sosai Masutatsu Oyama     Streszczenie Wprowadzenie: Problematyka utrzymania równowagi między życiem osobistym a zawodowym, pęd społeczeństwa, nastawienie na „mieć” (por. Gałkowska-Jakubik, 2007 skłania do refleksji na temat roli systemów wartości w życiu człowieka (Matusewicz, 1975. Punktem wyjścia były założenia filozofii karate oraz komercjalizacja tej sztuki walki, która wyłania dwa style: sportowy, skupiony na wyniku, sukcesie oraz styl tradycyjny, który koncentruje się na utrzymywaniu równowagi psychofizycznej, rozwoju duchowym prowadzącym do doskonałości moralnej (Miłkowski, 1983, Budnik, 2005. Cel pracy: Celem przedstawionego badania jest eksploracja systemów wartości trenerów oraz ich uczniów, z uwzględnieniem opinii uczniów na temat swoich wychowawców, w oparciu o praktykowany styl. Materiał i metoda: Uczestnikami badania było 22 trenerów oraz 54 uczniów karate. Analiza wyników skali, stworzonej na potrzeby badania, postawa wobec filozofii (PwF, wyłoniła 11 trenerów, 35 uczniów „sportowych” oraz 11 trenerów, 19 uczniów „tradycjonalistów”. Badanie przeprowadzono wykorzystując skalę wartości schelerowskich (Brzozowski, 1995 Wyniki: Zgodnie z założeniami trenerzy i uczniowie “tradycjonaliści” uzyskali wyższe wyniki na skali wartości moralnych oraz podskali czynnikowej świętości religijnych Wnioski:  „Tradycjonaliści” kierują się ascetycznym wzorem edukacyjnym, który zakłada, że poprzez rozwój fizyczny oraz duchowy dąży się do doskonałości moralnej. Wartości wynikające z duchowości stanowią nierozłączny element dobrego życia.   Słowa kluczowe: karate, wartości, trener-uczeń.   Abstract Introduction: The issue of maintaining the balance between personal and professional lives, society  ofrush, the attitude to "be

 20. Limit Analysis of Geometrically Hardening Composite Steel-Concrete Systems / Stany Graniczne Geometrycznie Wzmacniających Się Konstrukcji Zespolonych

  Science.gov (United States)

  Alawdin, Piotr; Urbańska, Krystyna

  2015-03-01

  połączony z płytą betonową. Analizowano cztery przypadki skratownia podciągu wykonanego z prętów stalowych o przekroju kołowym i znacznej sztywności słupów. Pokazano znaczący wpływ orientacji słupów podciągu na nośność konstrukcji. Drugi przykład numeryczny wykonano dla uproszczonego modelu wiaduktu WD-22 znajdującego się na węźle "Pyrzyce" na drodze ekspresowej S3. Dla obu przykładów realizowano dwa przypadki obciążania konstrukcji, bez uwzgłędnienia i z uwzgłędnieniem stałego równoważącego obciążenia z dociążeniem. Obliczenia numeryczne wykonano w środowisku systemu Abaqus/Standard stosując analizę geometrycznie nieliniową (Nlgeom). W obliczeniach przyjęto następujące modele materiałowe: dla belki żelbetowej - idealnie sprężysto-plastyczny natomiast dla prętów stalowych podciągu - sprężysty. Celem analizy była obserwacja zachowania się konstrukcji po osiągnięciu obciążenia granicznego dla różnych przypadków skratowania oraz oszacowanie nośności granicznej dla konstrukcji bez stałego obciążenia oraz ze stałym obciążeniem i dociążeniem. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń numerycznych i analitycznych stwierdzono, że w różnych konstrukcjach o pewnych wymiarach skratowania obserwuje się wzmocnienie geometryczne po osiągnięciu przez system nośności granicznej. Uwzględnienie obciążenia stałego równoważącego oraz dodatkowego dociążenia powoduje wzrost nośności granicznej konstrukcji geometrycznie wzmacniających się o około 20 %.

 1. Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Krzyżanowska

  2017-02-01

  łowych zachowań zdrowotnych. Czas trwania choroby nie ma wpływu na zachowania zdrowotne pacjentów marskością wątroby, jednak najwyższe nasilenie zachowań zdrowotnych prezentują badani chorujący  najkrócej  a najniższe chorujący dłużej niż dwa lata.   Słowa kluczowe: akceptacja choroby, zachowania zdrowotne, marskość wątroby     Summary Aim of the study. The aim of the study was to determine the effect of the acceptance of the disease on the health behavior of patients with cirrhosis of the liver. Material and methods. The study involved a group of 100 patients diagnosed with cirrhosis of the liver. The study was conducted from April to June 2016. in the Department of Internal Gastroenterology in the Military Clinical Hospital and the Department of Gastroenterology of the Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin. The study used Acceptance of Illness Scale (AIS and the Behavioral Health Inventory Siegfried Juczyński (IZZ. Findings. Research shows that 69% of respondents presented average level of acceptance of the disease is characterized by high while only 12% ankietowanych.19% of respondents did not accept the disease. A greater level of acceptance of the disease occurred in women than men and in the group of respondents living in the city. However, the differences in rating were not statistically significant. The highest intensity of health behaviors was recorded in the category of prevention, the lowest in the category of normal eating habits. Differences in ratings were also not statistically significant. Conclusions. It was found that women more than men accept their illness. The duration of the disease affects its acceptance, the subjects with the shortest experience of illness easier to accept the disease than subjects who have developed more than 2-3 years. Health behaviors surveyed are not dependent on their place of residence, but a higher rate of health behaviors observed in subjects living in the city. In the group of education