WorldWideScience

Sample records for dwa rodzaje magnetycznych

 1. Status moralny zwierząt a dwa rodzaje potencjalności [MORAL STATUS OF ANIMALS AND TWO TYPES OF POTENTIALITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Zarosa

  2013-06-01

  Full Text Available The problem of the moral status of animals holds an important place in contemporaryethical debates. Usually the intensity of ongoing discussions focuses on sentience(the ability to sense pain and/or pleasure as criterion of moral status, which wasfirst introduced by Peter Singer. This article aims to show difficulties in his understandingof moral status like the argument of substitutability. It also supplementsutilitarian arguments on behalf of the animal’s interest with the notion of potentialityand postulate that the moral status should not only be attributed to the beingsthat are currently capable of feeling pain and/or pleasure, but also: 1 to beingswho currently do not have this capacity but are in the process of its development (eg. fetus, 2 beings that temporarily lack this characteristic they once had, but willregain at some point in the future (eg. human/animal in a coma, and 3 consciousbeings that are not capable of feeling pain (eg. patients with congenital analgesiabut that meet other morally relevant criteria (they are self-conscious, they are partof the family. This introduced viewpoint recognizes our obligation to not causeany suffering in animals (unless absolutely necessary but also that in the majorityof the cases killing them should not take place.

 2. Proton injector acceptance tests for a Dielectric Wall Accelerator (DWA):characterisation of Advanced Injection System of Light Ions (AISLI)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peng, S.X., E-mail: sxpeng@pku.edu.cn; Ren, H.T.; Xu, Y.; Zhang, T.; Zhao, J.; Zhang, A.L.; Guo, Z.Y.; Chen, J.E.

  2014-11-01

  To demonstrate the acceleration capability of a Dielectric Wall Accelerator (DWA), a proton injector has been developed at Peking University (PKU). It is composed of a compact permanent magnet 2.45 GHz Electron Cyclotron Resonance Ion Source (PKU PMECRIS) associated with a LEBT of two electrostatic Einzel lenses [1]. This injector is named as Advanced Injector System of Light Ions (AISLI). The acceptance tests have been performed with a 40 keV–55 mA hydrogen beam successfully passing through a ϕ 10 mm aperture diaphragm. This diaphragm is located 200 mm downstream the plasma emission hole at the location of the future DWA entrance flange. The beam rms emittance reached about 0.10 π mm mrad in pulsed mode. This article describes the AISLI experimental setup, the measurement principle and the obtained beam characteristics.

 3. A 0.9-V switched-opamp-based delta—sigma ADC with dual cycle shift DWA

  Science.gov (United States)

  Jinchen, Zhao; Menglian, Zhao; Xiaobo, Wu; Hanqing, Wang

  2013-06-01

  This paper presents a low-power high-precision switched-opamp(SO)-based delta—sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC). The proposed SO design allows circuit operation at sub-1 V supply voltage, only needs to work in half of a clock cycle, and thus is suitable for low power applications. In addition, an opamp-sharing technique is applied to save on hardware overheads. Due to the use of a dual cycle shift data weighted averaging (DCS-DWA) technique, mismatch errors caused in the feedback DAC have been eliminated without introducing signal-dependent tones. The proposed ADC has been implemented in a standard 0.18 μm process and measured to have a 92.2 dB peak SNDR and 94.1 dB dynamic range with 25 kHz signal bandwidth. The power consumption is 58 μW for the modulator at 0.9 V supply voltage and 96 μW for the decimation filter, which translate to the figure-of-merit (FOM) of 35.4 fJ/step for the solo modulator, and 94 fJ/step for the whole system.

 4. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania antropogenicznej emisji CO2. W pracy omówiono najważniejsze metody sekwestracji CO2 i przedstawiono krótką charakterystykę.

 5. Influence of Annealing on the Microstructure and Magnetic Properties in Amorphous Alloys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietrusiewicz P.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ izotermicznego wygrzewania na proces magnesowania w silnych polach magnetycznych amorficznego stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 w postaci taśmy. Materiał do badań wytworzono metodą szybkiego chłodzenia ciekłego stopu na miedzianym wirującym bębnie. Próbki stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 poddano dwukrotnemu wygrzewaniu: 1 w temperaturze 700 K przez 1 godzinę. 2 w temperaturze 770 K przez 3,5 godziny. Strukturę taśm w stanie po zestaleniu i po obróbce termicznej badano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Wyniki analizy rentgenowskiej wykazały, że badane taśmy były w pełni amorficzne. Pomiar krzywych M-H wykonano za pomocą magnetometru wibracyjnego. Na podstawie analizy krzywych pierwotnego namagnesowania określono rodzaj, wielkość i gęstość defektów strukturalnych występujących w badanej taśmie. Na ich podstawie stwierdzono, że po pierwszym etapie wygrzewania nastąpił rozpad defektów liniowych (pseudodyslokacyjnych dipoli na mniejsze bardziej stabilne termodynamicznie defekty punktowe, których obecność stwierdzono również po drugim etapie wygrzewania.|

 6. Magnetic fields of AIC-144S isochronous cyclotron measuring system and their structure analysis; System pomiarowy pol magnetycznych oraz analiza ich struktury dla izochronicznego cyklotronu AIC -144S

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Potempa, J.; Potempa, M.; Schwabe, J. [Dept. of Research and Development of Cyclic Accelerator Techniques, The H. Niewodniczanski Inst. of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1997-06-01

  The method and apparatus for fast measuring of the magnetic field structure in symmetry plane of the AIC-144S isochronous cyclotron is presented. The measuring system is controlled by a computer code. The processed data allow one to control the cyclotron beam dynamics

 7. Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Franczak

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje oprawy czterech ksiąg należących do biblioteki biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, które znajdują się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Trzy spośród nich zostały sporządzone w jednym, lokalnym warsztacie introligatorskim. Na każdej z omawianych opraw znajduje się superekslibris właściwy hierarchy. W tekście przedstawiono dwa rodzaje superekslibrisów duchownego, które mogą wskazywać na jego bibliofilskie zamiłowania.

 8. Two cases of congenital defects within transverse processes of lumbar spine; Dwa przypadki wad wrodzonych wyrostkow poprzecznych ledzwiowego odcinka kregoslupa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malawski, S.; Sokolski, B. [Klinika Ortopedii, Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Otwock (Poland)

  1993-12-31

  Two cases of congenital defects of transverse processes of lumbar spine causing lumbalgia are described. The first one was produced by direct contact of the elongated processes with subsequent pseudoarthrosis. Hypertrophied processes caused stenosis around intervertebral foramen and irritated posterior neural branch in the second case. Surgical resection of the hypertrophied transverse processes has brought the cure. (author). 4 refs, 6 figs.

 9. Nota wstępna do przekładu tekstu Johanna Friedricha Herbarta "Dwa wykłady o pedagogice"

  OpenAIRE

  Stępkowski, Dariusz

  2009-01-01

  Prezentowane tłumaczenie dwóch pierwszych wykładów Johanna Friedricha Herbarta (1776-1841) powstało na podstawie tekstu opublikowanego w pierwszym z dziewiętnastu tomów edycji pt. Johann Friedrich Herbart’s sämmtliche Werke in chronologischer Reihenfolge (por. Herbart, 1882a). Poniżej zwrócę uwagę na dwie sprawy: po pierwsze, okoliczności prowadzące do spisania wykładów, i po drugie, najważniejszy, moim zdaniem, poruszany w nich problem.

 10. Belgia – jeden kraj – dwa systemy szkolnictwa : wpływ konfliktu językowego na politykę oświatową

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meinardi Gabriela

  2015-06-01

  Full Text Available The aim of this article is to explain the educational system in Belgium, taking into account the structure of the different levels of education. It presents mainly the situation of higher education, revealing specifics of the two systems of education in the two language zones – the Dutch and the French zone, focusing more on the latter. The article also highlights the historical impact of the language conflict in Belgium on its educational policy. Most attention is paid to the Belgian system of librarian training. The article presents the main centers in the French community which prepare students for the profession of a librarian-documentalist.

 11. „Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Choptiany

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie badań proweniencyjnych prowadzonych w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu i stanowi jednocześnie komunikat o identyfikacji marginaliów wykonanych przez Jana Brożka (1585–1652 w dwóch drukach zakupionych przez BUMK na rynku antykwarycznym w 1968 r. – Streny Johannesa Keplera (Frankfurt 1611 i Numerus figuratus Johanna Remmelina (Norymberga 1614. Podane są kolejno: charakterystyka egzemplarza, dowody na proponowaną w tekście atrybucję (oparte na rękopisach Brożka zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a marginalia znajdujące się w dziełku Keplera powiązane zostają z ogłoszoną przez Brożka w roku 1615 rozprawą Problema geometricum. W ostatniej części zostają nakreślone perspektywy badawcze związane z rekonstrukcją warsztatu naukowego krakowskiego uczonego – zarówno w mniejszej skali, obejmującej wyłącznie jego lektury i notatki związane z rozprawą z 1615 r., jak i całość jego rękopiśmiennej spuścizny, która w dalszym ciągu nie jest wystarczająco dobrze rozpoznana.

 12. Współczesne tendencje w badaniach nad nauczycielem. Na przykładzie lematów badawczych prezentowanych na wybranych konferencjach naukowych organizowanych przez dwa światowe stowarzyszenia edukacyjne

  OpenAIRE

  Dylak, Stanisław; Wawrzyniak, Krzysztof

  2003-01-01

  In this article, the authors - using conferences’ proceedings - try to define the contemporary directions in research on teacher and teacher education i.e. in the study on teacher. The Authors took into consideration over 1200 papers presented on five international conferences organized by two world wide known educational organizations: ISATT - International Study Association for Teacher and Teaching and AECT - Association of Communication and Educational Technology. They were loo...

 13. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 14. Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Jędraszak

  2015-09-01

  Full Text Available Translation strategies in the face of cultural specificity of the 20th century Modern Greek prose translated into Polish According to Werner Koller, there are two main types of translations of texts which are connected to literature and culture. These types are adaptation and transfer. Adaptation is a result of using a translation strategy called domestication which consists in removing from the text all the elements which may seem odd or strange to the target reader and replacing them by some well-known units of the target culture. Transfer is a result of using a strategy called foreignization, that is of introducing to the target text some units characteristic of the source culture which may raise connotations of strangeness and foreignness. The choice of the strategy lies with the translator and depends on his vision of the target reader. The aim of this paper is to analyze translations of three Modern Greek novels into Polish with special attention paid to solutions chosen by the translators in the face of two main translation problems which are results of cultural specificity of the text: lexical problems and allusions to some historical, cultural and social facts as well as to the information these solutions provide on the translators’ vision of the target reader.   Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski Werner Koller wyróżnia dwa główne rodzaje przekładu tekstów związanych z literaturą i kulturą: adaptację oraz transfer. Adaptacja jest wynikiem użycia strategii tłumaczeniowej zwanej udomowieniem, która polega na usunięciu z tekstu elementów, które czytelnikowi docelowemu mogłyby wydać się obce i zastąpieniu ich dobrze znanymi mu elementami kultury docelowej. Transfer natomiast polega na zastosowaniu strategii zwanej egzotyzacją, tj. wprowadzeniu do tekstu docelowego elementów charakterystycznych dla kultury źródłowej, kt

 15. An investigation of the health effects caused by exposure to arsenic from drinking water and coal combustion: arsenic exposure and metabolism.

  Science.gov (United States)

  Wei, Binggan; Yu, Jiangping; Kong, Chang; Li, Hairong; Yang, Linsheng; Guo, Zhiwei; Cui, Na; Xia, Yajuan; Wu, Kegong

  2017-11-01

  Few studies have been conducted to compare arsenic exposure, metabolism, and methylation in populations exposed to arsenic in drinking water and from coal combustion. Therefore, arsenic concentrations in the environment and arsenic speciation in the urine of subjects exposed to arsenic as a consequence of coal combustion in a rural area in Shaanxi province (CCA) and in drinking water in a rural area in Inner Mongolia (DWA) were investigated. The mean arsenic concentrations in drinking water, indoor air, and soil in CCA were 4.52 μg/L, 0.03 mg/m 3 , and 14.93 mg/kg, respectively. The mean arsenic concentrations in drinking water and soil in DWA were 144.71 μg/L and 10.19 mg/kg, respectively, while the level in indoor air was lower than the limit of detection. The total daily intakes of arsenic in DWA and CCA were 4.47 and 3.13 μg/day·kg, respectively. The mean urinary concentrations of inorganic arsenic (iAs), monomethylarsonic acid (MMA), dimethylarsenic acid (DMA), and total arsenic (TAs) for subjects with skin lesions in DWA were 50.41, 47.01, 202.66, and 300.08 μg/L. The concentrations for subjects without skin lesions were 49.76, 44.20, 195.60, and 289.56 μg/L, respectively. The %iAs, %MMA, and %DMA in the TAs in the urine of subjects from CCA were 12.24, 14.73, and 73.03%, while the corresponding values from DWA were 17.54, 15.57, and 66.89%, respectively. The subjects in DWA typically had a higher %iAs and %MMA, and a lower %DMA, and primary and secondary methylation index (PMI and SMI) than the subjects in CCA. It was concluded that the arsenic methylation efficiency of subjects in DWA and CCA was significantly influenced by chronic exposure to high levels of arsenic in the environment. The lower PMI and SMI values in DWA revealed lower arsenic methylation capacity due to ingestion of arsenic in drinking water. However, it remained unclear if the differences in arsenic metabolism between the two groups were due to differences in exposure levels

 16. Geometric Verification of Dynamic Wave Arc Delivery With the Vero System Using Orthogonal X-ray Fluoroscopic Imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burghelea, Manuela; Verellen, Dirk; Poels, Kenneth; Gevaert, Thierry; Depuydt, Tom; Tournel, Koen; Hung, Cecilia; Simon, Viorica; Hiraoka, Masahiro; Ridder, Mark de

  2015-01-01

  Purpose: The purpose of this study was to define an independent verification method based on on-board orthogonal fluoroscopy to determine the geometric accuracy of synchronized gantry–ring (G/R) rotations during dynamic wave arc (DWA) delivery available on the Vero system. Methods and Materials: A verification method for DWA was developed to calculate O-ring-gantry (G/R) positional information from ball-bearing positions retrieved from fluoroscopic images of a cubic phantom acquired during DWA delivery. Different noncoplanar trajectories were generated in order to investigate the influence of path complexity on delivery accuracy. The G/R positions detected from the fluoroscopy images (DetPositions) were benchmarked against the G/R angulations retrieved from the control points (CP) of the DWA RT plan and the DWA log files recorded by the treatment console during DWA delivery (LogActed). The G/R rotational accuracy was quantified as the mean absolute deviation ± standard deviation. The maximum G/R absolute deviation was calculated as the maximum 3-dimensional distance between the CP and the closest DetPositions. Results: In the CP versus DetPositions comparison, an overall mean G/R deviation of 0.13°/0.16° ± 0.16°/0.16° was obtained, with a maximum G/R deviation of 0.6°/0.2°. For the LogActed versus DetPositions evaluation, the overall mean deviation was 0.08°/0.15° ± 0.10°/0.10° with a maximum G/R of 0.3°/0.4°. The largest decoupled deviations registered for gantry and ring were 0.6° and 0.4° respectively. No directional dependence was observed between clockwise and counterclockwise rotations. Doubling the dose resulted in a double number of detected points around each CP, and an angular deviation reduction in all cases. Conclusions: An independent geometric quality assurance approach was developed for DWA delivery verification and was successfully applied on diverse trajectories. Results showed that the Vero system is capable of following complex

 17. TU-CD-304-03: Dosimetric Verification and Preliminary Comparison of Dynamic Wave Arc for SBRT Treatments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burghelea, M; Poels, K; Gevaert, T; Tournel, K; Dhont, J; De Ridder, M; Verellen, D; Hung, C; Eriksson, K; Simon, V

  2015-01-01

  Purpose: To evaluate the potential dosimetric benefits and verify the delivery accuracy of Dynamic Wave Arc, a novel treatment delivery approach for the Vero SBRT system. Methods: Dynamic Wave Arc (DWA) combines simultaneous movement of gantry/ring with inverse planning optimization, resulting in an uninterrupted non-coplanar arc delivery technique. Thirteen SBRT complex cases previously treated with 8–10 conformal static beams (CRT) were evaluated in this study. Eight primary centrally-located NSCLC (prescription dose 4×12Gy or 8×7.5Gy) and five oligometastatic cases (2×2 lesions, 10×5Gy) were selected. DWA and coplanar VMAT plans, partially with dual arcs, were generated for each patient using identical objective functions for target volumes and OARs on the same TPS (RayStation, RaySearch Laboratories). Dosimetric differences and delivery time among these three planning schemes were evaluated. The DWA delivery accuracy was assessed using the Delta4 diode array phantom (ScandiDos AB). The gamma analysis was performed with the 3%/3mm dose and distance-to-agreement criteria. Results: The target conformity for CRT, VMAT and DWA were 0.95±0.07, 0.96±0.04 and 0.97±0.04, while the low dose spillage gradient were 5.52±1.36, 5.44±1.11, and 5.09±0.98 respectively. Overall, the bronchus, esophagus and spinal cord maximum doses were similar between VMAT and DWA, but highly reduced compared with CRT. For the lung cases, the mean dose and V20Gy were lower for the arc techniques compares with CRT, while for the liver cases, the mean dose and the V30Gy presented slightly higher values. The average delivery time of VMAT and DWA were 2.46±1.10 min and 4.25±1.67 min, VMAT presenting shorter treatment time in all cases. The DWA dosimetric verification presented an average gamma index passing rate of 95.73±1.54% (range 94.2%–99.8%). Conclusion: Our preliminary data indicated that the DWA is deliverable with clinically acceptable accuracy and has the potential to

 18. Formulation of Extended-Release Metformin Hydrochloride Matrix ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erah

  ... of diclofenac sodium by non-solvent addition technique. Trop J Pharm. Res 2010; 9(2): 187-195. 17. Hadjiioannou TP, Christian GD, Koupparis MA,. Macheras PE. Quantitative Calculations in. Pharmaceutical Practice and Research, VCH. Publishers Inc, New York: 1993; p 345-348. 18. Bourne DWA. Pharmacokinetics.

 19. A critical look at South Africa's Green Drop Programme

  African Journals Online (AJOL)

  of Water and Sanitation (DWS) has in place to try to improve the performance and compliance of water services authorities. (WSAs) in the controversial .... quality of wastewater management in South Africa by identifying and developing the core ... are necessary to achieve excellence in wastewater treatment. (DWA, 2013).

 20. Occurrence of cyanobacteria genera in the Vaal Dam: implications ...

  African Journals Online (AJOL)

  Historical data from the Department of. Water and Sanitation on percentage ... potable water production has been found to increase the cost of treating that water and to impact on the ..... Figure 1. Location of Vaal Dam in Upper Vaal Water Management Area in South Africa (Modified from DWA, 2010). Figure 2. Vaal Dam ...

 1. Using plastic bag waste to assess the reliability of self-reported waste disposal data.

  Science.gov (United States)

  Chung, Shan-Shan

  2008-12-01

  Direct waste analysis (DWA) and the material flows approach are the two standard methods to quantify aggregated waste streams and analyze waste composition. Yet, with the increasing application of producer responsibility measures, product-based waste data rather than aggregated waste data are becoming important. It is over this requirement that both approaches fail to some extent in delivering the type and quality of information that is needed. This study uses plastic bag waste as an illustration to show how self-reported questionnaire survey data may be used to assess disposal quantities of product-based waste types. The estimates from a large-scale questionnaire survey with over 4,100 completed cases were verified against DWA data of the same year in Hong Kong. It was found that self-reported data give systematically lower figures (on the order of 1.3-5 times) than those obtained from standard methods such as DWA for Hong Kong and the UK. However, it is demonstrated that self-reported data can be internally consistent. Also, the magnitude of underestimation may not be as considerable as it appears since the data from DWA are not themselves entirely accurate owing to the difficulties in obtaining a pure load of waste for field analysis and the variable moisture contents or contamination levels in waste material.

 2. High transformer ratio of multi-channel dielectric wakefield structures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shchelkunov, Sergey V., E-mail: sergey.shchelkunov@gmail.com [Omega-P R& D, Inc, CT 06511 (United States); Yale University, CT (United States); Marshall, Thomas C. [Omega-P R& D, Inc, CT 06511 (United States); Sotnikov, Gennadij V. [NSC Kharkov Institute of Physics and Technology, Kharkov (Ukraine); Hirshfield, Jay L. [Omega-P R& D, Inc, CT 06511 (United States)

  2016-09-01

  Dielectric wakefield (DWA) accelerator concepts are receiving attention on account of their promising performance, mechanical simplicity, and anticipated low cost. Interest in DWA physics directed toward an advanced high-gradient accelerator has been enhanced by a finding that some dielectrics can withstand very high fields (>1 GV/m) for the short times during the passage of charged bunches along dielectric-lined channels. In a two-channel structure, a drive bunch train propagates in a first channel, and in the second adjacent channel where a high gradient wakefield develops, a witness bunch is accelerated. Compared with single-channel DWA's, a two-beam accelerator delivers a high transformer ratio, and thereby reduces the number of drive beam sections needed to achieve a given final test beam energy. An overview of multi-channel DWA structures will be given, with an emphasis on two-channel structures, presenting their advantages and drawbacks, and potential impact on the field. Studies aimed to examine charging rate and charge distribution in a thin walled dielectric wakefield accelerator from a passing charge bunch and the physics of conductivity and discharge phenomena in dielectric materials useful for such accelerator applications are presented in a separate paper in the EAAC-2015 conference proceedings.

 3. Reviews | Various Authors | Acta Theologica

  African Journals Online (AJOL)

  Trouble in the Colonies Review of D.W.A. BAKER, PREACHER, POLITICIAN, PATRIOT: A LIFE OF JOHN DUNMORE LANG. Signs of the times. A review of MARK HUTCHINSON, IRON IN OUR BLOOD, A HISTORY OF THE PRESBYTERIAN CHURCH IN NSW, 1788-2001. Review of. L. WOODHEAD, AN INTRODUCTION ...

 4. Enhanced gluten properties in soft kernel durum wheat

  Science.gov (United States)

  Soft kernel durum wheat is a relatively recent development (Morris et al. 2011 Crop Sci. 51:114). The soft kernel trait exerts profound effects on kernel texture, flour milling including break flour yield, milling energy, and starch damage, and dough water absorption (DWA). With the caveat of reduce...

 5. Ensuring water supply for all towns and villages in the Eastern Cape ...

  African Journals Online (AJOL)

  In most instances water conservation and water-demand management and ... development of reconciliation strategies for the towns and villages in the DWA Southern Planning Region (i.e. surface water .... water-demand management interventions and possible augmentation options to meet the high-growth scenario ...

 6. Challenges in using fish communities for assessing the ecological ...

  African Journals Online (AJOL)

  2009-10-02

  Oct 2, 2009 ... Centre for Environmental Management, University of the Free State, Bloemfontein 9300, South Africa. Abstract. Environmental Water .... DWA select Management Class and associated ecological category for each ...... In: Seaman MTS, Avenant MF, Watson M, King J, Armour J,. Barker CH, Dollar ESJ, ...

 7. Nutrient characterisation of river inflow into the estuaries of the ...

  African Journals Online (AJOL)

  2014-10-02

  Oct 2, 2014 ... This study used the DWA long-term monitoring data to determine the nutrient inputs to estuaries from rivers, using the Gouritz Water Management Area (WMA) as a case study. Seasonal profiles, nutrient fluxes, temporal trends and wastewa- ter discharge loads were investigated to identify primary nutri-.

 8. Water institutions and governance models for the funding, financing ...

  African Journals Online (AJOL)

  2015-10-05

  Oct 5, 2015 ... enough revenue for water infrastructure development projects, operations and maintenance, as set by the water pricing strategy (Fig. 7; Table 2) (RSA, 1999, 2003; DWAF,. 2007). The DWA and water management institutions will be responsible for managing water infrastructure, while the ring-fenced SPV, ...

 9. Charged particle beam scanning using deformed high gradient insulator

  Science.gov (United States)

  Chen, Yu -Jiuan

  2015-10-06

  Devices and methods are provided to allow rapid deflection of a charged particle beam. The disclosed devices can, for example, be used as part of a hadron therapy system to allow scanning of a target area within a patient's body. The disclosed charged particle beam deflectors include a dielectric wall accelerator (DWA) with a hollow center and a dielectric wall that is substantially parallel to a z-axis that runs through the hollow center. The dielectric wall includes one or more deformed high gradient insulators (HGIs) that are configured to produce an electric field with an component in a direction perpendicular to the z-axis. A control component is also provided to establish the electric field component in the direction perpendicular to the z-axis and to control deflection of a charged particle beam in the direction perpendicular to the z-axis as the charged particle beam travels through the hollow center of the DWA.

 10. The challenges of rescaling South African water resources management: Catchment Management Agencies and interbasin transfers

  Science.gov (United States)

  Bourblanc, Magalie; Blanchon, David

  2014-11-01

  The implementation of Catchment Management Agencies (CMAs) was supposed to be the cornerstone of the rescaling process of the South African water reform policy. Yet, less than 10 years after the adoption of the National Water Act, the process was suspended for 4 years and by 2012 only two CMAs had been established. Combining approaches in geography and political science, this paper investigates the reasons for the delays in CMAs' implementation in South Africa. It shows that the construction of interbasin transfers (IBTs) since the 1950s by the apartheid regime and nowadays the power struggles between CMAs and the Department of Water Affairs (DWA) are two of the main obstacles to the creation of CMAs planned by the 1998 National Water Act (NWA). Finally, the paper advocates taking the "hydrosocial cycle" as an analytical framework for designing new institutional arrangements that will include both rectifying the legacy of the past (the specific role of DWA) and acknowledging legitimate local interests.

 11. Waste discharge charge system : the practical implication from a gold mining perspective / Krijn Carlo de Waard

  OpenAIRE

  De Waard, Krijn Carlo

  2012-01-01

  The mining, agricultural and energy sectors, along with the Department of Water Affairs (DWA) are critical role players in managing South Africa’s water resources. Water resources are under increasing pressure due to continuous population growth and economic development. It is critical to adopt a management policy that can lead to sustainable water supply. The National Water Act, 1998, (Act 36 of 1998), Section 56(1) instructs the Minister of Water Affairs to establish a Pricing Strategy for ...

 12. Electron-beam driven dielectric wakefield accelerator experiments in the terahertz regime

  Science.gov (United States)

  Andonian, Gerard

  2012-12-01

  In recent years, there has been rapid experimental progress on using the self-fields of electron beams to drive accelerating gradients in dielectric lined cavities. The extension to sub-mm scaled cavities, producing terahertz frequencies, has allowed an accessible region to study high-gradient structures in many advanced accelerator facilities. In this paper, we present a broad review of such results as they pertain to dielectric wakefield acceleration (DWA). Issues that are discussed include the examination of breakdown in such structures and materials, as well as studies of in-line spectra generated by coherent Cherenkov radiation, which, for appropriate geometries, produce narrowband, tunable terahertz radiation. We examine measurements of higher-order mode excitations in these structures, which provide a novel characterization method as well as a tunable source of terahertz radiation. We describe DWA measurements including wakefield mapping, selective resonant mode excitation, and observation of energy modulation and acceleration made possible by electron beam manipulation schemes, such as drive-witness, pulse-train, and ramped beam generation. We present alternate materials and geometries such as 1D and 3D photonic-like structures. Finally, we conclude with preliminary results from the initial DWA experimental runs at the SLAC FACET facility.

 13. A Survey of Gill Histopathology of Thirteen Common Fish Species in the Sanyati Basin, Lake Kariba, Zimbabwe/ Badania Histopatologiczne Skrzeli Trzynastu Pospolitych Gatunków Ryb W Zlewni Sanyati, Jezioro Kariba, Zimbabwe

  OpenAIRE

  Mabika Nyasha; Barson Maxwell

  2014-01-01

  Wzorując siê na studium zmian patologicznych suma afrykañskiego (Clarias gariepinus) i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus) ze zlewni Sanyati przeprowadzono analogiczne badania na trzynastu pospolitych gatunkach ryb z jeziora Kariba, Zimbabweś Tkanka skrzeli była konserwowana i preparowana pod kątem analizy histologicznej; po utrwaleniu obserwowano ją w mikroskopie świetlnymś Stwierdzono sześæ rodzajów zmian histopatologicznych tjś odstawanie nabłonka, przerost nabłonka, zrost listków skrz...

 14. Aggression in Children in the Light of the Socio-Cognitive Theory

  OpenAIRE

  Adrianna Alicja Fronczak

  2017-01-01

  Autorka porusza tematykę rodzajów i form zachowań agresywnych oraz mechanizmów powstawania agresji u dzieci. Przedstawia także założenia społeczno-poznawczego modelu pracy z agresywnymi dziećmi. Artykuł skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi, zaniepokojonych ich agresywnymi zachowaniami w sytuacji kiedy dotychczas wykorzystane metody pracy nie są wystarczająco efektywne.

 15. Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej

  OpenAIRE

  Mokras-Grabowska, Justyna

  2015-01-01

  Praca prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, z podkreśleniem różnic w podejściu badawczym w Polsce i za granicą. Autorka szczególne akcentuje znaczenie turystyki kwalifikowanej, jako najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Ponadto, oprócz uporządkowania terminologii z zakresu turystyki aktywnej, ...

 16. Removal Efficiency of Faecal Indicator Organisms, Nutrients and Heavy Metals from a Peri-Urban Wastewater Treatment Plant in Thohoyandou, Limpopo Province, South Africa

  Science.gov (United States)

  Edokpayi, Joshua N.; Odiyo, John O.; Msagati, Titus A. M.; Popoola, Elizabeth O.

  2015-01-01

  Wastewater treatment facilities are known sources of fresh water pollution. This study was carried out from January to June 2014 to assess the reduction efficiency of some selected contaminants in the Thohoyandou wastewater treatment plant (WWTP). The pH and electrical conductivity of the effluent fell within the South African wastewater discharge guidelines. The WWTP showed the chemical oxygen demand reduction efficiency required by the Department of Water Affairs (DWA) guidelines of 75 mg/L for the months of April and June, although it was below this standard in March and May. Free chlorine concentration varied between 0.26–0.96 mg/L and exceeded the DWA guideline value of 0.25 mg/L. The concentration of nitrate-nitrogen (NO3− N) in the influent and effluent varied between 0.499–2.31 mg/L and 7.545–19.413 mg/L, respectively. The concentration of NO3− N in the effluent complied with DWA effluent discharge standard of 15 mg/L, except in April and May. Phosphate concentrations in the influent and effluent were in the ranges of 0.552–42.646 mg/L and 1.572–32.554 mg/L, respectively. The WWTP showed reduction efficiencies of E. coli and Enterococci during some sampling periods but the level found in the effluent exceeded the recommended guideline value of 1000 cfu/100 mL for faecal indicator organisms in wastewater effluents. Consistent removal efficiencies were observed for Al (32–74%), Fe (7–32%) and Zn (24–94%) in most of the sampling months. In conclusion, the Thohoyandou WWTP is inefficient in treating wastewater to the acceptable quality before discharge. PMID:26132481

 17. Fatigue 󈨛. Volume 3,

  Science.gov (United States)

  1987-06-01

  the University of Virginia, Charlottesville, Virginia. 0 June 28 - July 3, 1987 J 0 EDITORIAL PANEL p...c.. d R.P. Gangloff, R.O. Ritchie, E.A. Starke...8217- rrocee, s hi, ir-.---’atc- % apour prE r ardL heance the rt-4d;ee Kix it tho crac&’ tip cat sos ’ her , qrowtb. rate. in ’ a e oxi-rt-,-tcd -is t t...precursor wire) was typically 0.064 cm. 1334 FATIGUE 87 Fabrication of the precursor wire into panels was done by DWA Composite Specialties, Inc., using the

 18. A tangent-ring optical TWDM-MAN enabling three-level transregional reconfigurations and shared protections by multipoint distributed control

  Science.gov (United States)

  Gou, Kaiyu; Gan, Chaoqin; Zhang, Xiaoyu; Zhang, Yuchao

  2018-03-01

  An optical time-and-wavelength-division-multiplexing metro-access network (TWDM-MAN) is proposed and demonstrated in this paper. By the reuse of tangent-ring optical distribution network and the design of distributed control mechanism, ONUs needing to communicate with each other can be flexibly accessed to successfully make up three kinds of reconfigurable networks. By the nature advantage of ring topology in protection, three-level comprehensive protections covering both feeder and distribution fibers are also achieved. Besides, a distributed wavelength allocation (DWA) is designed to support efficient parallel upstream transmission. The analyses including capacity, congestion and transmission simulation show that this network has a great performance.

 19. Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych

  OpenAIRE

  Woźniak, Wojciech

  2015-01-01

  Artykuł podejmuje problematykę wielkich imprez sportowych (ang. Sport Mega Events, dalej: WIS) będących najbardziej spektakularnymi przejawami komercjalizacji i neoliberalizacji współczesnego zglobalizowanego sportu. Analiza obejmuje dwa przypadki procesów politycznych, w które zaangażowane były polskie elity polityczne: organizację w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (dalej: Euro 2012) oraz inicjatywę na rzecz organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Kr...

 20. Protontherapy versus carbon ion therapy advantages, disadvantages and similarities

  CERN Document Server

  d’Ávila Nunes, Marcos

  2015-01-01

  This book presents a comparison analysis of two cancer treatment therapies: carbon ion therapy and protontherapy. It is divided in 5 sections. The first ones gives the reader a brief history of Radiotherapy and types of radiation. In the second section, the techniques and equipments, including new ones in development such as Cyclinac , Laser and DWA, are described. The third section describes biophysical (such as stopping power and LET) and biological (such as RBE and OER) properties, the fundamental experiments and clinical area. The fourth section presents models and the fifth section compares both techniques, showing advantages and disadvantages of each, and their similarities.

 1. The challenges of rural water supply: a case study of rural areas in Limpopo Province

  CSIR Research Space (South Africa)

  Mothetha, M

  2013-07-01

  Full Text Available . These challenges hinder the process of delivering services to communities and thus need to be properly addressed in plans. Furthermore the identified water problems impact negatively on the local people’s health and well being since communities are exposed...://www.dwa.gov.za/documents/publications/NWAguide.pdf/ (accessed 14 March 2013) Government of South Africa (1997). Water Service Act 108 of 1997. http://www.dwaf.gov.za/Documents/Legislature/a108-97.pdf/ (accessed 14 March 2013) Khatri, K.B and Vairavamoorthy, K. (2007) Challenges for urban water supply...

 2. Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Burawoy

  2013-01-01

  Full Text Available Celem artykułu jest diagnoza pozycji współczesnego uniwersytetu oraz wypracowanie narzędzi, które mogłyby stanowić podstawę przedefiniowania jego znaczenia. Jako dwa kluczowe czynniki strukturyzujące dziś pole akademickie autor wskazuje regulację i utowarowienie. Swego rodzaju przeciwwagę dla tych instrumentów/procesów ma stanowić idea uniwersytetu publicznego, rozumianego jako aktywny, krytyczny uczestnik dyskusji o rozwoju społecznym.

 3. Nutrient characterisation of river inflow into the estuaries of the Gouritz Water Management Area, South Africa

  CSIR Research Space (South Africa)

  Lemley, DA

  2014-10-01

  Full Text Available .g. ostriches, cattle and timber), commercial fish- eries (e.g. fish and shellfish), the petrochemical industry and ecotourism (River Health Programme, 2007; DEADP, 2011). Land-use activities in the Gouritz WMA that are pertinent to the health... Van Niekerk and Turpie, 2012) System Type PES REC DWA Monitoring (Yes/No) Key pressures Duiwenhoks POE B A Yes Flow; fishing Goukou POE C B Yes Flow; pollution; fishing; habitat loss Gouritz POE C B Yes Flow; pollution; fishing; habitat loss Blinde...

 4. Water security: How much is enough?

  CSIR Research Space (South Africa)

  Oelofse, Suzanna HH

  2015-11-01

  Full Text Available scored below 50% 13 How much is enough? Life expectancy = 62 year (MRC, 2014) Basic human needs = 25 litre/person/day = 9125 litre/person/annum Lifetime basic water requirement (25*365*62) = 565 750 litres = 113 x 5000 litres 14... 2012/2013 https://www.dwa.gov.za/Groundwater/documents/Annual%20National%20State%20W ater%20Report%20for%20Hudrological%20Year%202012-13_Final.pdf • MRC, 2014 www.mrc.ac.za/bod/reports.htm 19 Prof Suzan Oelofse E-mail: soelofse@csir.co.za www...

 5. La taxe sur la valeur ajoutée française

  OpenAIRE

  Philippe, Jacques

  1983-01-01

  Podatek od wartości dodanej (T.V.A.) stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu francuskiego. W 1979 r. stanowił on 44% dochodów budżetu, co oznaczało' przejęcie więcej niż 10% produktu narodowego brutto pochodzącego z wewnętrznej działalności gospodarczej. Podatek ten, będący jednym z rodzajów podatku obrotowego, obciąża działalność ekonomiczną w bardzo szerokim zakresie: dotyczy nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (włączając w to przedsiębio...

 6. Behavior of Double-Web Angles Beam to column connections

  Science.gov (United States)

  Fakih, K. Al; Chin, S. C.; Doh, S. I.

  2018-04-01

  This paper contains the study performed on the behavior of double-web angles by using finite element analysis computer package known as “Abaqus”. The aim of this present study was simulating the behavior of double-web angles (DWA) steel connections. The purpose of this article is to provide the basis for the fastest and most economical design and analysis and to ensure the required steel connection strength. This study, started used review method of behavior of steel beam-to-column bolted connections. Two models of different cross-section were examined under the effect of concentrated load and different boundary conditions. In all the studied case, material nonlinearity was accounted. A sample study on DWA connections was carried out using both material and geometric nonlinearities. This object will be of great value to anyone who wants to better understand the behavior of the steel beam to column connection. The results of the study have a field of reference for future research for members of the development of the steel connection approach with simulation model design.

 7. Signatures of medium effects on NN interactions in proton scattering from nuclei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amos, K.; Dortmans, P.J.; Karataglidis, S.

  1995-11-13

  Effective two nucleon (NN) interactions in the nuclear medium have been defined from an accurate mapping of NN g matrices obtained by solving the Brueckner-Bethe-Goldstone (BBG) equations for infinite nuclear matter. Those effective interactions have been used in fully microscopic calculations of (nonlocal) effective proton-light nuclei interactions with which we have obtained predictions of the differential cross sections and analysing powers from elastic scattering. Results for incident proton energies of 65 and 200 MeV are considered in particular herein. The relative motion wave functions so found then have been used as the distorted waves in distorted wave approximation (DWA) studies of select inelastic scattering events. The same effective interactions were used as the transition operators in those calculations. The relevant nuclear spectroscopy for the elastic and DWA (p, p`) calculations has been found from full (0+2){Dirac_h}{omega} shell model evaluations of the nuclear structure; wave functions of which give good descriptions for many measured longitudinal, transverse electric and transverse magnetic form factors from electron scattering. 12 refs., 17 figs.

 8. Scientific data analysis on data-parallel platforms.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ulmer, Craig D.; Bayer, Gregory W.; Choe, Yung Ryn; Roe, Diana C.

  2010-09-01

  As scientific computing users migrate to petaflop platforms that promise to generate multi-terabyte datasets, there is a growing need in the community to be able to embed sophisticated analysis algorithms in the computing platforms' storage systems. Data Warehouse Appliances (DWAs) are attractive for this work, due to their ability to store and process massive datasets efficiently. While DWAs have been utilized effectively in data-mining and informatics applications, they remain largely unproven in scientific workloads. In this paper we present our experiences in adapting two mesh analysis algorithms to function on five different DWA architectures: two Netezza database appliances, an XtremeData dbX database, a LexisNexis DAS, and multiple Hadoop MapReduce clusters. The main contribution of this work is insight into the differences between these DWAs from a user's perspective. In addition, we present performance measurements for ten DWA systems to help understand the impact of different architectural trade-offs in these systems.

 9. A Compact Linac for Proton Therapy Based on a Dielectric Wall Accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caporaso, G J; Mackie, T R; Sampayan, S; Chen, Y -; Blackfield, D; Harris, J; Hawkins, S; Holmes, C; Nelson, S; Paul, A; Poole, B; Rhodes, M; Sanders, D; Sullivan, J; Wang, L; Watson, J; Reckwerdt, P J; Schmidt, R; Pearson, D; Flynn, R W; Matthews, D; Purdy, J

  2007-10-29

  A novel compact CT-guided intensity modulated proton radiotherapy (IMPT) system is described. The system is being designed to deliver fast IMPT so that larger target volumes and motion management can be accomplished. The system will be ideal for large and complex target volumes in young patients. The basis of the design is the dielectric wall accelerator (DWA) system being developed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). The DWA uses fast switched high voltage transmission lines to generate pulsed electric fields on the inside of a high gradient insulating (HGI) acceleration tube. High electric field gradients are achieved by the use of alternating insulators and conductors and short pulse times. The system will produce individual pulses that can be varied in intensity, energy and spot width. The IMPT planning system will optimize delivery characteristics. The system will be capable of being sited in a conventional linac vault and provide intensity modulated rotational therapy. Feasibility tests of an optimization system for selecting the position, energy, intensity and spot size for a collection of spots comprising the treatment are underway. A prototype is being designed and concept designs of the envelope and environmental needs of the unit are beginning. The status of the developmental new technologies that make the compact system possible will be reviewed. These include, high gradient vacuum insulators, solid dielectric materials, SiC photoconductive switches and compact proton sources.

 10. Antibiotic susceptibility of campylobacter isolates from sewage and poultry abattoir drain water.

  Science.gov (United States)

  Koenraad, P. M.; Jacobs-Reitsma, W. F.; Van der Laan, T.; Beumer, R. R.; Rombouts, F. M.

  1995-01-01

  In this study, the in vitro susceptibility of 209 campylobacter strains to the quinolones nalidixic acid, flumequine, ciprofloxacin, enrofloxacin, and to ampicillin, tetracycline and erythromycin was tested by the disk diffusion method. The strains were isolated from poultry abattoir effluent (DWA) and two sewage purification plants (SPA and SPB). Sewage purification plant SPA received mixed sewage, including that from a poultry abattoir, whereas SPB did not receive sewage from any meat-processing industry. The quinolone resistance of the DWA isolates ranged from 28% for enrofloxacin to 50% for nalidixic acid. The strains isolated from the sewage purification plants were more susceptible to the quinolones with a range of 11-18% quinolone resistance for SPB isolates to 17-33% quinolone resistance for SPA isolates. The susceptibility criteria as recommended by National Committee Clinical Laboratory Standards (USA) cannot readily be employed for campylobacter isolates. This investigation shows that the resistance of campylobacter bacteria is highest in the plant receiving sewage from a poultry slaughterhouse. Monitoring of antibiotic resistance of aquatic Campylobacter spp. is important, as surface waters are recognized as possible sources of infection. PMID:8557079

 11. Zróżnicowanie zawartości Cd, Pb, Zn i Cu w biomasie wykorzystywanej na cele energetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Szwalec

  2016-12-01

  Full Text Available Spalaniu węgla kamiennego, na którym oparta jest Polska energetyka, towarzyszy współspalanie biomasy. Wykorzystanie tego odnawialnego źródła energii może nieść również zagrożenia wynikające z potencjalnego zanieczyszczenia biomasy metalami ciężkimi. Celem pracy była ocena zróżnicowania zawartość Cd, Pb, Zn i Cu w różnych rodzajach biomasy wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej w jednej z polskich elektrowni. Biomasę mineralizowano na sucho. Zawartości analizowanych pierwiastków oznaczono metodą FAAS. Rodzaj analizowanej biomasy miał wpływ na zwartość badanych metali. Zawartości kadmu, ołowiu, cynku w poszczególnych rodzajach biomasy cechowały się dużym zróżnicowaniem, współczynnik zmienności wyniósł odpowiednio 92% (Cd, 89% (Pb i 80% (Cu. Zmienność zawartość cynku była średnio zróżnicowana (V = 37%. Zawartości kadmu w pelecie ze słomy i brykiecie drzewnym oraz zawartości cynku i miedzi w wytłokach z oliwek, pelecie ze słonecznika, pelecie ze słomy i brykiecie drzewnym przekraczały wartości typowe dla tych rodzajów biomasy zamieszczone w normie.

 12. Quality assurance of geometric accuracy based on an electronic portal imaging device and log data analysis for Dynamic WaveArc irradiation.

  Science.gov (United States)

  Hirashima, Hideaki; Miyabe, Yuki; Nakamura, Mitsuhiro; Mukumoto, Nobutaka; Mizowaki, Takashi; Hiraoka, Masahiro

  2018-04-06

  The purpose of this study was to develop a simple verification method for the routine quality assurance (QA) of Dynamic WaveArc (DWA) irradiation using electronic portal imaging device (EPID) images and log data analysis. First, an automatic calibration method utilizing the outermost multileaf collimator (MLC) slits was developed to correct the misalignment between the center of the EPID and the beam axis. Moreover, to verify the detection accuracy of the MLC position according to the EPID images, various positions of the MLC with intentional errors in the range 0.1-1 mm were assessed. Second, to validate the geometric accuracy during DWA irradiation, tests were designed in consideration of three indices. Test 1 evaluated the accuracy of the MLC position. Test 2 assessed dose output consistency with variable dose rate (160-400 MU/min), gantry speed (2.2-6°/s), and ring speed (0.5-2.7°/s). Test 3 validated dose output consistency with variable values of the above parameters plus MLC speed (1.6-4.2 cm/s). All tests were delivered to the EPID and compared with those obtained using a stationary radiation beam with a 0° gantry angle. Irradiation log data were recorded simultaneously. The 0.1-mm intentional error on the MLC position could be detected by the EPID, which is smaller than the EPID pixel size. In Test 1, the MLC slit widths agreed within 0.20 mm of their exposed values. The averaged root-mean-square error (RMSE) of the dose outputs was less than 0.8% in Test 2 and Test 3. Using log data analysis in Test 3, the RMSE between the planned and recorded data was 0.1 mm, 0.12°, and 0.07° for the MLC position, gantry angle, and ring angle, respectively. The proposed method is useful for routine QA of the accuracy of DWA. © 2018 The Authors. Journal of Applied Clinical Medical Physics published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of American Association of Physicists in Medicine.

 13. Positional Catalogues of Saturn's and Jupiter's Moons

  Science.gov (United States)

  Yizhakevych, O.; Andruk, V.; Pakuliak, L.; Lukianchuk, V.; Shatokhina, S.

  In the framework of the UkrVO national project (http://ukr-vo.org/) we have started the processing of photographic observations of Saturn's (S1-S8) and Jupiter's (J6-J8) moons. Observations were conducted during 1961-1993 with three astrographs DLFA, DWA, DAZ and Z600 reflector. Plate images were digitized as tif-files with commercial scanners. Image processing was carried out by specific software package in the LINUX-MIDAS-ROMAFOT environment with Tycho2 as reference. The software was developed at the MAO NASU. Obtained positions of objects were compared with theoretically predicted ones in IMCCE (Paris) (www.imcce.fr/sat) online. Rms error of divergence between observed and calculated positions is of 0.20' - 0.35'.

 14. Sequential planning of flood protection infrastructure under limited historic flood record and climate change uncertainty

  Science.gov (United States)

  Dittes, Beatrice; Špačková, Olga; Straub, Daniel

  2017-04-01

  Flood protection is often designed to safeguard people and property following regulations and standards, which specify a target design flood protection level, such as the 100-year flood level prescribed in Germany (DWA, 2011). In practice, the magnitude of such an event is only known within a range of uncertainty, which is caused by limited historic records and uncertain climate change impacts, among other factors (Hall & Solomatine, 2008). As more observations and improved climate projections become available in the future, the design flood estimate changes and the capacity of the flood protection may be deemed insufficient at a future point in time. This problem can be mitigated by the implementation of flexible flood protection systems (that can easily be adjusted in the future) and/or by adding an additional reserve to the flood protection, i.e. by applying a safety factor to the design. But how high should such a safety factor be? And how much should the decision maker be willing to pay to make the system flexible, i.e. what is the Value of Flexibility (Špačková & Straub, 2017)? We propose a decision model that identifies cost-optimal decisions on flood protection capacity in the face of uncertainty (Dittes et al. 2017). It considers sequential adjustments of the protection system during its lifetime, taking into account its flexibility. The proposed framework is based on pre-posterior Bayesian decision analysis, using Decision Trees and Markov Decision Processes, and is fully quantitative. It can include a wide range of uncertainty components such as uncertainty associated with limited historic record or uncertain climate or socio-economic change. It is shown that since flexible systems are less costly to adjust when flood estimates are changing, they justify initially lower safety factors. Investigation on the Value of Flexibility (VoF) demonstrates that VoF depends on the type and degree of uncertainty, on the learning effect (i.e. kind and quality of

 15. Reprezentowanie bez reprezentacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Rowlands

  2012-09-01

  Full Text Available [Przekład] Mamy do czynienia z problemem reprezentacji oraz aparatury reprezentacji, która została wynaleziona do rozwiązania tego problemu. Artykuł ten ma dwa cele. Po pierwsze: pokaże on, dlaczego problem reprezentowania przerasta aparaturę reprezentacji w takim sensie, że nawet jeżeli pozbędziemy się owej aparatury, problem pozostanie. Po drugie: wykaże, że pytanie o to, czy poznanie to proces angażujący, czy nieangażujący reprezentacje, to pytanie słabo zdefiniowane i zbyt uproszczone, by mogło pomóc w zrozumieniu natury procesów poznawczych.

 16. Optimal power allocation based on sum-throughput maximization for energy harvesting cognitive radio networks

  Science.gov (United States)

  Xie, Zhenwei; Zhu, Qi

  2017-01-01

  In this study, an optimal power allocation algorithm by maximizing the sum-throughput in energy harvesting cognitive radio networks is proposed. Under the causality constraints of the harvested energy by solar radiation, electromagnetic waves and so on in the two secondary users (SUs), and the interference constraint in the primary user (PU), the sum-throughput maximization problem is formulated. The algorithm decomposes the interference threshold constraint to the power upper bounds of the two SUs. Then, the power allocation problems of the two SUs can be solved by a directional water-filling algorithm (DWA) with the power upper bounds, respectively. The paper gives the algorithm steps and simulation results, and the simulation results verify that the proposed algorithm has obvious advantages over the other two algorithms.

 17. The Salt II Treaty

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caldwell, D.

  1991-01-01

  The first strategic arms limitation talks resulted in two agreements: the Anti-Ballistic Missile Treaty and the Interim Agreement to Limit Strategic Offensive Arms. Senator Henry M. (Scoop) Jackson (D-Wa.) was concerned about the numerical advantage granted to the USSR by the Latter agreement and proposed an amendment that would prohibit future negotiators from granting the Soviet Union similar terms. This paper discusses the second round of SALT negotiations which opened in November 1972 and continued under presidents Richard M. Nixon, Gerald Ford, and Jimmy Carter. As the negotiators met, U.S. and Soviet scientists and engineers continued their work to develop new nuclear weapons and launchers. Particularly problematic were modern, large ballistic missiles, cruise missiles, and the Soviet Backfire bomber

 18. الرمزیة فى تصویر أوضاع الرعیة ( rxyt فى الأعیاد والمناسبات فى مصر القدیمة

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. Hayam Hafez Rawash•

  2016-01-01

  Full Text Available The first sight to the ancient Egyptian feasts and ceremonies gives the impression that the attendance in it was exclusive to the members of high class, while through consideration, we can deduce that the ancient Egyptian used the symbolism in illustration the attendance of common people in ancient Egyptian feasts and ceremonies. This employer symbol was the (rxyt bird, the main element in the word which means "common people" in ancient Egyptian language. Through reviewing the scenes of illustration the attendance of common people in ancient Egyptian feasts and ceremonies; we note that the ancient Egyptian used the symbolism not only in illustration the attendance of common people but also in illustration their postures, they were illustrated in three symbolic postures as follows: 1-Common people in "worshipping and praising posture" dwA" 2- Common people in submission and homage posture " wSd or swAS "" 3- Common people in acclamation and dance posture" hnw"

 19. Photographic Observations of Major Planets and Their Moons During 1961-1990 at the MAO NAS of Ukraine

  Science.gov (United States)

  Yizhakevych, O. M.; Andruk, V. M.; Pakuliak, L. K.

  We present the results of photographic observations' processing of Saturn's moons, Uranus, Neptune and their moons on the basis of MAO NAS of Ukraine photographic observational archive. The analysis of the results is given. Observations were obtained using 4 telescopes: Double Long-Focus Astrograph (DLFA, D/F = 400/5500), Zeiss Double Astrograph (DAZ, D/F= 400/3000), Reflector Zeiss-600 (D/F= 600/7500), Wideangle Astrograph, (DWA, D/F= 400/2000). Observations were carried out during 1961 - 1990 (http://gua.db.ukrvo. org). Digitizing of plates has been done by EPSON EXPRESSION 10000XL (EE) flatbed scanner in 16-bit gray color range with resolution 1200dpi.(Andruk et al.: 2005, 2012; Golovnja et al.: 2010;. Protsyuk et al. 2014a, 2014b). The reduction of plates was made using the software developed in MAO NASU in the enhanced LINUX-MIDAS software kit. (Andruk V. et al.: 2016a, 2016b). Tycho2 was used as a reference system. The internal accuracy of the reduction for the first three instruments is ±0.08 - ±0.13 arcsec for both coordinates. For the wide angle astrograph DWA, RMS errors appeared 2 - 2.5 times higher. The total amount of processed plates with images of Saturn's moons is 209 (511 frames), 33 plates contain the images of Uranus and U1,U2,U3,U4 moons, 29 plates have images of Neptune and N1 moon (Yizhakevych et al., 2015, 2016, 2017; Protsyuk et al., 2015). The online comparison of calculated positions of objects with IMCCE ephemeris data was made (http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/nss/nssephmf.htm).

 20. Asenapina – nowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Artur Kucia

  2010-06-01

  Full Text Available Asenapina jest nowym lekiem przeciwpsychotycznym, dopuszczonym w 2009 roku przez FDA do leczenia ostrych epizodów schizofrenii oraz epizodów manii i epizodów mieszanych związanych z chorobą afektywną dwubiegunową typu I u dorosłych. Nazwa handlowa asenapiny w USA to Saphris, natomiast proponowana w Unii Europejskiej to Sycrest. Planowana na rok 2010 rejestracja europejska ma objąć analogiczne wskazania, z wyjątkiem epizodów mieszanych w przebiegu CHAD. Asenapina wykazuje duże powinowactwo i wysoką swoistość w stosunku do receptorów dopaminowych, serotoninowych, adrenergicznych i histaminowych. Lek jest metabolizowany do dwóch nieaktywnych metabolitów, a okres jego połowicznej eliminacji wynosi mniej więcej 24 godziny. Asenapina jest dostępna w postaci tabletek podjęzykowych, zapewniających optymalne i szybkie wchłanianie leku. Dawka zalecana w schizofrenii to 5 mg dwa razy na dobę, w CHAD typu I zaleca się rozpoczęcie terapii od 10 mg dwa razy dziennie. Badania kliniczne z użyciem asenapiny wykazały w stopniu statystycznie znamiennym jej skuteczność w zmniejszaniu nasilenia zarówno objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii, jak i objawów manii. We wszystkich badaniach lek był dobrze tolerowany. Najczęściej pojawiającymi się działaniami niepożądanymi były: bezsenność, nadmierna senność, bóle głowy i przyrost masy ciała, których nasilenie oceniono jako łagodne lub umiarkowane.

 1. Polityka rachunkowości polskich fundacjiw świetle badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kamińska-Stańczak

  2010-04-01

  Full Text Available Fundacja, jak każdy podmiot rachunkowości, ma obowiązek posiadania własnego, indywidualnego systemu rachunkowości, podporządkowanego koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu. W ramach organizacji tego systemu kierownik fundacji (zarząd ma obowiązek zatwierdzenia na piśmie stosownej dokumentacji, której rodzaje określa art. 10 ustawy o rachunkowości. W niniejszym artykule wskazano na konieczność posiadania przez fundację polityki rachunkowości i jej opisu zatwierdzonego na piśmie. Przedstawiono wyniki przepro-wadzonego badania ankietowego na temat kompletności dokumentacji przyjętych przez polskie fundacje zasad (polityki rachunkowości oraz stopnia trudności w jej sporządzeniu. Badanie wykazało, że 80% fundacji ma problemy z opracowaniem takiej dokumentacji i nie dostrzega się tu wyraźnego powiązania z jakąkolwiek cechą funda-cji (np. wiek, wielkość, rodzaj działalności. Braki w dokumentacji polityki rachunko-wości występują w 60% fundacji i najczęściej dotyczą opisu systemu ochrony danych (44% fundacji i przetwarzania danych (42% fundacji. Najbardziej niepokoi jednak brak opisu przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (29% fundacji oraz brak zakładowego planu kont (18% fundacji. Przeprowadzone badania ankietowe oraz analiza raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dowodzą, że nieprawidłowości w zakresie formułowania, dokumentowania i aktualizowania polityki rachunkowości istnieją w fundacjach od wielu lat. Rodzi to szereg obaw o stan rachunkowości w fundacjach, a także o jasność i rzetelność ich sprawozdań finansowych.

 2. BADANIA DOŚWIADCZALNE ZGINANYCH BELEK WYKONANYCH Z BETONÓW LEKKICH ZBROJONYCH SIATKĄ SPAWANĄ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuriy FAMULYAK

  2016-07-01

  Full Text Available Belkowe elementy konstrukcyjne z pianobetonu i gazobetonu zazwyczaj są wykonywane jako jednolite, a do ich wzmacniania wykorzystywane są stalowe pręty o profilu gładkim lub żebrowanym. Badania eksperymentalno-teoretyczne elementów wykonanych z betonów lekkich zbrojonych niekonwencjonalnym zbrojeniem, w tym metodyka obliczania takich konstrukcji, są mało znane, a stosowanie takich elementów w praktyce jest rzadko spotykane. Jednym z rodzajów niekonwencjonalnego rozwiązania problemu zbrojenia elementów z betonów lekkich jest zamiana tradycyjnego zbrojenia na materiały pochodzenia biologicznego lub/i organicznego oraz stosowanie różnego rodzaju siatek. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz teoretycznych gazożużlobetonowych zginanych elementów belkowych zbrojonych stalowymi siatkami spawanymi. Pokazano niektóre wyniki badań eksperymentalnych wytrzymałości takich elementów poddanych obciążeniom.

 3. Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law / Opodatkowanie Obrotu Bitcoinami Na Gruncie Przepisów Polskiego Prawa Podatkowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kowalski Patryk

  2015-08-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich lat można zaobserwować zjawisko cyfrowych walut - cyfrowych reprezentacji jakiejś wartości, które przekazywane są za pośrednictwem technologii informatycznej i są stosowane jako środek wymiany, ale nie mają statusu oficjalnego środka płatniczego. Jednym z rodzajów takich walut są bitcoiny, które stają się coraz popularniejsze w Europie i także w Polsce. Dlatego warto zastanowić się czy polskie prawo jest przygotowane na to zjawisko i zastanowić się jakie ewentualne problemy mogą nastąpić w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza przepisów polskich ustaw podatkowych w kontekście szeroko rozumianego obrotu bitcoinami.

 4. O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm europejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Godlewski

  2016-10-01

  Full Text Available Badanie sondą krzyżakową jest w założeniach bardzo prostym sposobem bezpośredniego pomiaru wytrzymałość gruntu na ścinanie. Należy jednak pamiętać, że pomimo swej prostoty wymaga wiele uwagi i precyzji, a niewłaściwie wykonane prowadzi do bardzo istotnych przeszacowań parametru wytrzymałości gruntu. W artykule zostaną skonfrontowane zagadnienia związane z metodyką wykonywania badań sondą FVT według różnych standardów, w tym nowych zaleceń Eurokodu 7, poparte wynikami badań własnych na poligonach doświadczalnych. Uzyskane różnice w wynikach wskazują na konieczność dobierania odpowiedniej metodyki (dobór prędkości, obiektywność techniki badawczej do warunków prowadzenia badania (rodzaj gruntu.

 5. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 6. Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruchała Irena

  2013-01-01

  Full Text Available Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Istotnie wpływają na poszerzenie kompetencji zawodowych studentów, co w przyszłości decyduje o możliwości ich zatrudnienia. W niniejszym artykule podjęto analizę realizacji praktyk na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (2004/2005–2011/2012 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w instytucie. W analizie brano pod uwagę miejsca praktyk, rodzaje instytucji, w których one przebiegały, oraz opinie opiekunów praktyk i studentów. Przedstawiono także zmiany w programach praktyk, wynikające z wdrażania nowego programu kształcenia w instytucie, opracowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz ich wpływ na szanse absolwentów na rynku pracy.

 7. Carbidic Bainitic and Ausferritic Ductile Cast Iron

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gumienny G.

  2013-12-01

  Full Text Available W arty kule przedstawiono nowe rodzaje żeliwa sferoidalnego z węglikami o różnej mikrostrukturze osnowy metalowej. Żeliwo to otrzymano stosując sferoidyzację metodą Inmold. zapewniającą dużą liczbę kulek grafitu i rozdrobnienie składników osnowy metalowej. Różną mikrostrukturę osnowy metalowej żeliwa otrzymywano bez stosowania obróbki cieplnej (w stanie surowym poprzez odpowiednią kombinację ilościową dodatków stopowych. Wykazano, że dodatek molibdenu, chromu, niklu i miedzi w żeliwie sferoidalnym pozwala uzyskać osnowę metalową złożoną z bainitu górnego, jego mieszaniny z dolnym lub ausferrytu w odlewach o grubości ściany 3^-25 mm. Proces krystalizacji żeliwa przedstawiono i opisano za pomocą krzywych analizy termicznej i derywacyjnej (ATD. Pokazano efekty cieplne od przemiany austenitu w stanie stałym

 8. ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA CELE OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I POTRZEB BYTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander STARAKIEWICZ

  Full Text Available W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.

 9. Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Śliwczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena realizacji obowiązujących w Polscew latach 2004–2008 programów leczenia lekami biologicznymichorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapaleniastawów. Leczenie jest prowadzone przez 81 ośrodków rozmieszczonychrównomiernie w całym kraju. W tym okresie leczonołącznie 8160 chorych. W 2008 r. leczonych było 2282 chorych, costanowi około 2% wszystkich chorych na reumatoidalne zapaleniestawów; 72% z nich stanowiły kobiety, najczęściej w wieku45–55 lat. Lekiem najczęściej stosowanym był etanercept, rzadziejinfliksymab, bardzo rzadko adalimumab i rituksymab. Pieniądzeprzeznaczane przez NFZ na ten rodzaj leczenia nie sąwykorzystywane w pełni, w 2008 r. nie wykorzystano 13,5%.W podsumowaniu podkreślono, że należy zwiększyć liczbę leczonychchorych poprzez poprawienie wykorzystania przeznaczanychnakładów, a następnie ich zwiększenie.

 10. Kierunki zamierzonej modernizacjiCzwartej Dyrektywy UE 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Burnos

  2009-06-01

  Full Text Available Czwarta Dyrektywa Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek liczy sobie już 31 lat. Wprowadzenie do stosowania na terenie UE Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zmieniło charakter unijnych Dyrektyw o rachunkowości. Zakres ich obowiązywania jest dzisiaj ograniczony do jednostek niepublicznych (nienotowanych na giełdach papierów wartościowych, które przede wszystkim są zaliczane do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Najwyższy zatem czas, aby dostosować je do tej grupy przedsiębiorstw, której one dotyczą. Autorzy artykułu przedstawiają kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy zaprezentowane w 2009 r. przez Komisję Europejską w dokumencie Working Document of the Commission Services (DG Internal Market, Consultation Paper on Review of the Accounting Directives i podejmują próbę oceny tych zamierzeń w kontekście wymaganych uproszczeń zasad rachunkowości dla jednostek sektora MŚP oraz ram koncepcyjnych sporządzania sprawozdań finansowych, wydanych przez IASC w 1989 r., a także proponowanych w aktualnie realizowanym wspólnym projekcie IASB i FASB.

 11. Soil physical quality in crop-livestock systems in a beef cattle-rearing pasture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camila Cassante de Lima

  2013-12-01

  Full Text Available Crop-livestock systems (CLS using no-tillage systems have been used to reform and recover degraded pastures, allowing farmers greater profitability and improving soil health. In an experiment with the purpose to evaluate four models of CLS in rearing of cows Nellore, comparing them with the rebuilds performed in permanent pasture, soil physical attributes of quality (density-Db, microporosity-Mi and diameter weighted aggregates-DWA were evaluated in three soil layers (0-10, 10-20 and 20-40 cm six years after implantation.  The experiment was located in the Research Unity of São José do Rio Preto/APTA, in an Ferrasol, texture sandy/medium. The 26 ha-area was divided into 24 plots, distributed according to a randomized block design, with four replications and six treatments: (T1 permanent pasture with moderate fertilization (application of 45 kg of N/ha/year; (T2 permanent pasture with fertilizer intensive (90 kg of N/ha/year divided into two applications, and four CLS models with fertilization equal to the second treatment: (T3 one year of maize followed by two pasture; (T4 one year of corn and one of pasture, (T5 two consecutive years of corn followed by a pasture and (T6 two consecutive years of corn followed by two years of pasture. The goal was to provide information to identify environmental gains of CLS models with their long-term use. Changes were observed in the size and shape of the aggregates and the presence of roots in the aggregates. Permanent pastures (T1 and T2 form larger aggregates, at right angles, with fewer roots, while aggregates in the soil managed with CLS (T3 to T6 aggregates are smaller, rounder, with more roots and more darkened color. These observations are supported by the DWA aggregates, since the permanent pasture treatments (T1 and T2 showed higher values when compared to soils with CLS. Regarding the soil layers, there was higher aggregate stability in the surface layer (0-10 and 10-20 cm due to the higher input

 12. Czynniki determinujące wybór metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2015-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod budżetowania kapitałowego oraz czynników determinujących wybór tych metod w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badanie wypełnia zidentyfikowaną w literaturze lukę badawczą poprzez zweryfikowanie dwóch hipotez: H1, stwierdzającej, że dyfuzja metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, oraz H2, zgodnie z którą rodzaj działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału własnego, wielkość przedsiębiorstwa oraz wielkość budżetu inwestycyjnego mają wpływ na wybór metod oceny opłacalności inwestycji. Przeprowadzone badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy 1 częściowo pozytywnie, ponieważ większość przedsiębiorstw działających w Polsce wykorzystuje NPV, analizę wrażliwości, analizę scena-riuszy oraz formalizację oceny opłacalności inwestycji. Dyfuzja metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Otrzymane rezultaty umoż-liwiają częściowo pozytywną weryfikację hipotezy 2, co oznacza, że stosowanie dwóch metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (łącznie NPV i IRR zwiększa się istotnie, kiedy firma jest finansowana kapitałem zagranicznym oraz kiedy jej budżet kapita-łowy jest duży. Pozostałe testowane zmienne niezależne (rodzaj głównej działalności i wielkość firmy nie wykazują istotnego związku z wykorzystaniem metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.

 13. The German heritage in Balkan languages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helmut Wilhelm Schaller

  2015-09-01

  W słownictwie każdego z języków bałkańskich występują pewne germańskie elementy, poczynając od starobułgarskich tekstów biblijnych, a kończąc na współczesnych językach bałkańskich, jakimi są: bułgarski, macedoński, serbski, albański, rumuński i nowogrecki. W badaniach nad etymologią należy wyraźnie rozgraniczać dwa nurty rozwojowe: germański i bałkański. Katalog zapożyczeń ograniczamy do wyrazów obecnych w językach bałkańskich, których etymologię możemy prześledzić wstecz do gockiego, staro- i środkowo-wysoko-niemieckiego oraz współczesnego niemieckiego. Nie tylko słownictwo, lecz także onomastyka wykazują okazjonalnie wpływy niemieckie, jednak w żadnym razie nie ma podstaw, by mówić o germańskim substracie czy adstracie w takim sensie, w jakim mówimy o substracie trackim czy iliryjskim, bądź adstracie romańskim lub greckim.

 14. Plasma studies of the permanent magnet electron cyclotron resonance ion source at Peking University

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ren, H. T.; Peng, S. X., E-mail: sxpeng@pku.edu.cn; Xu, Y.; Zhao, J.; Lu, P. N.; Chen, J.; Zhang, A. L.; Zhang, T.; Guo, Z. Y.; Chen, J. E. [State Key Laboratory of Nuclear Physics and Technology, Institute of Heavy Ion Physics, Peking University, Beijing 100871 (China)

  2014-02-15

  At Peking University (PKU) we have developed several 2.45 GHz Permanent Magnet Electron Cyclotron Resonance ion sources for PKUNIFTY, SFRFQ, Coupled RFQ and SFRFQ, and Dielectric-Wall Accelerator (DWA) projects (respectively, 50 mA of D{sup +}, 10 mA of O{sup +}, 10 mA of He{sup +}, and 50 mA of H{sup +}). In order to improve performance of these ion sources, it is necessary to better understand the principal factors that influence the plasma density and the atomic ion fraction. Theoretical analysis about microwave transmission and cut-off inside the discharge chamber were carried out to study the influence of the discharge chamber diameters. As a consequence, experimental studies on plasma density and ion fraction with different discharge chamber sizes have been carried out. Due to the difficulties in measuring plasma density inside the discharge chamber, the output beam current was measured to reflect the plasma density. Experimental results show that the plasma density increases to the maximum and then decreases significantly as the diameter changed from 64 mm to 30 mm, and the atomic ion fraction has the same tendency. The maximum beam intensity was obtained with the diameter of 35 mm, but the maximum atomic ion fraction with a diameter of 40 mm. The experimental results are basically accordant with the theoretical calculation. Details are presented in this paper.

 15. BADANIA WPŁYWU PODATNOŚCI PODPÓR NA NOŚNOŚĆ SPRĘŻONYCH PŁYT KANAŁOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław BODZAK

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań sprężonych płyt kanałowych opartych na podporach sztywnych (badanie normowe oraz na podporach podatnych. Podpory podatne stanowiły belki stalowe umieszczone na obu końcach płyty. Zbadano dwa warianty płyt o pięciu kanałach, tj. HC320 oraz HC400. Obciążenie liniowe przykładano, zgodnie z procedurą normową, za pośrednictwem kształtownika stalowego. Badania wykazały, że w przypadku płyt HC umieszczonych na podporach podatnych nośność na ścinanie takich elementów jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z płytami badanymi na  podporach sztywnych. Zaobserwowana różnica nośności związana jest z wpływem sztywności poprzecznej przekroju płyty na rozdział siły tnącej na poszczególne żebra. Wpływ ten powinien zostać uwzględniony w obliczeniach statycznych i wytycznych projektowych.

 16. Możliwości wykorzystania MSSF 9 do kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Frendzel

  2016-09-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje problematykę zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan- sowej (MSSF 9 Instrumenty finansowe w kontekście możliwości wykorzystania przewidzianych w nim rozwiązań do uzyskania pożądanych rezultatów w zakresie sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów rachunkowości instrumentów finansowych, które mogą być wyko- rzystane do kształtowania wyniku finansowego i sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w kontek- ście pierwszego zastosowania tej regulacji. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy, wnio- skowania dedukcyjnego oraz studium przypadku. Na potrzeby artykułu i zastosowania studium przypad- ku przeprowadzono dwa wywiady niestrukturyzowane z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w instytucji finansowej w Polsce oraz przeanalizowano przeprowadzone przez nich symulacje.

 17.  Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Grabiński

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza wpływu kryzysu finansowego na praktykę aktywnego kształtowania wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych. Dotychczasowe badania wpływu kryzysu finansowego na praktykę zarządzania zyskami nie dają jednoznacznych rezultatów. Z jednej strony wyniki części badań empirycznych wskazują, że kryzys finansowy ogranicza zjawisko kształtowania zysków bilansowych, podczas gdy wnioski z innych badań wskazują coś wręcz przeciwnego. Opracowanie przedstawia empi- ryczną analizę poziomu aktywnego kształtowania wyników finansowych spółek giełdowych w okresie obejmującym lata 2007–2014. Okres ten jest dzielony na dwa podokresy: pierwszy dotyczy kryzysu gospo- darczego, drugi to okres ożywienia. Wyniki badań wskazują, że w czasach kryzysu gospodarczego zjawi- sko kształtowania zysków bilansowych jest ograniczane, chociaż poszczególne czynniki makroekono- miczne w różny sposób wpływają na zarządzanie zyskami.

 18. Współczesna architektura niemiecka w kontekście wybranych pism filozoficznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander Serafin

  2017-12-01

  Full Text Available Architektura znajduje się współcześnie pod wyraźnym wpływem filozofii. Niektóre wzory myślenia stały się inspiracją dla projektantów, inne posłużyły za usankcjonowanie już zrealizowanych obiektów architektonicznych. Tekst przedstawia zatem architektoniczny wyraz różnych nurtów widocznych w literaturze poświęconej estetyce i filozofii w ogóle. Dyskusji poddano motywy, które odnoszą się do ciągłości i tradycji oraz kwestie złożoności i różnicy. Te dwa różne ujęcia zdają się odnajdywać wspólny mianownik w pismach Martina Heideggera.

 19. Wpływ leptyny i adiponektyny na procesy chondrogenezy i osteoblastogenezy – znaczenie w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Skalska

  2011-04-01

  Full Text Available Leptyna i adiponektyna to klasyczne adipokiny produkowane przezbiałą tkankę tłuszczową. Mają one działanie plejotropowe; ich rolębada się w takich chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawówczy choroba zwyrodnieniowa stawów. Dotąd nie wiadomo, jakidokładnie wpływ wywierają one na procesy chondrogenezyi osteoblastogenezy. Te dwa procesy są bardzo istotne z punktuwidzenia reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż w chorobie tejdochodzi do destrukcji chrząstki i kości stawowej. Istotne jestokreślenie, jaką rolę odgrywają adipokiny w reumatoidalnymzapaleniu stawów oraz w jaki sposób wpływają na różnicowaniekomórek mezenchymalnych. W niniejszej pracy przedstawionoobecną wiedzę na temat roli adiponektyny i leptyny w procesachosteogenezy i chondrogenezy (tab. I i II.

 20. A Survey of Gill Histopathology of Thirteen Common Fish Species in the Sanyati Basin, Lake Kariba, Zimbabwe/ Badania Histopatologiczne Skrzeli Trzynastu Pospolitych Gatunków Ryb W Zlewni Sanyati, Jezioro Kariba, Zimbabwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mabika Nyasha

  2014-12-01

  Full Text Available Wzorując siê na studium zmian patologicznych suma afrykañskiego (Clarias gariepinus i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus ze zlewni Sanyati przeprowadzono analogiczne badania na trzynastu pospolitych gatunkach ryb z jeziora Kariba, Zimbabweś Tkanka skrzeli była konserwowana i preparowana pod kątem analizy histologicznej; po utrwaleniu obserwowano ją w mikroskopie świetlnymś Stwierdzono sześæ rodzajów zmian histopatologicznych tjś odstawanie nabłonka, przerost nabłonka, zrost listków skrzelowych, cysty form larwalnych paso¿ytów, obrzêk, anewryzmś Odstawanie nabłonka było dominującą zmianą u wszystkich gatunków, podczas gdy anewryzm obecny był tylko u dwóch gatunkówś U Synodontis zambezensis stwierdzono najwy¿szą prewalencjê zmian patologicznych tkanki skrzeli, a najni¿szą u Marcusenius microlepidotus, Brycinus imberi i Micralestes acutidensś Wiêkszośæ objawów chorobowych było niegrośnych lub umiarkowanych, co sugeruje ogólnie dobrą zdrowotnośæ badanych rybś Znaczny odsetek ryb (77% był zara¿ony ektopaso¿ytniczymi skrzelowcami z grupy Monogeneaś Wnioski z pracy pozwalają zaleciæ zintensyfikowanie prac badawczych nad zmianami histopatologicznymi u ryb i zastosowanie ich jako indykator jakości wody i kondycji środowiskowej jezioraś

 1.  O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2015-12-01

  Full Text Available Z punktu widzenia zachodzących zmian ważne staje się pozyskanie wiedzy o systemach rachunkowości i kontroli zarządczej z perspektywy różnych czynników mogących mieć wpływ na ich kształt. Dla nauki istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonych długookresowych badań podstawowych w tym zakresie, odnoszących się zarówno do jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, co może jednoznacznie przyczynić się do stworzenia obrazu o aktualnym stanie systemów rachunkowości i kontroli zarządczej oraz kierunkach ich rozwoju. Celem tego artykułu jest uogólnienie wniosków dotyczących wpływu zróżnicowanych czynników na systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Dlatego analizowano cztery obszary: rodzaj stosowanej strategii, kulturę narodową, niepewność otoczenia oraz zintegrowane systemy informacyjne, których wpływy były najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu. Jako metodę zasto-sowano krytyczny przegląd opracowań z dziedziny rachunkowości zarządczej, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanych obszarach i opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. Dokonano także systematyki pojęć w odniesieniu do systemów kontroli zarządczej oraz zdefiniowano czynniki rozważane w artykule. W pracy tej przyjęto też trzy tezy, których prawdziwość udowodniono w toku analizy.

 2. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 3. Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pawłowska

  2010-01-01

  Full Text Available Niniejsze badanie koncentruje się na księgach powstałych w wyniku działalności organizacji cechowych na Pomorzu Zachodnim. Jest to specyficzny rodzaj zabytków, w których odzwierciedla się życie zarówno zawodowe, jak i społeczne oraz towarzyskie korporacji. Pisane były niejednokrotnie przez kolejne pokolenia, obejmują nawet kilka stuleci, przez co stanowią cenne źródło historyczne. Księgi dzieliły się na urzędowe, obejmujące całokształt działalności (Amtsbuch, oraz wyspecjalizowane – księgi protokołów (Protokollbuch, księgi mistrzów, czeladników i uczniów (Meister-, Gesellen- i Lehrjungenbuch, księgi rachunkowe (Rechnungsbuch i księgi normatywne. Tekst ukazuje znaczną różnorodność kwestii poruszanych w poszczególnych rodzajach ksiąg, a także ich formę zewnętrzną. Podstawę do badań stanowią obiekty przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Daleko posunięte podobieństwo w funkcjonowaniu cechów poza granicami Pomorza pozwala na przeniesienie wniosków również na inne organizacje cechowe.

 4. Influence of Polycarboxylate Superplasticizers on Rheological Properties of Cement Slurries Used in Drilling Technologies / Wpływ Superplastyfikatorów Z Grupy Polikarboksylanów Na Właściwości Reologiczne Zaczynów Cementowych Stosowanych W Technologiach Wiertniczych

  Science.gov (United States)

  Stryczek, Stanisław; Wiśniowski, Rafał; Gonet, Andrzej; Złotkowski, Albert; Ziaja, Jan

  2013-09-01

  domieszki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów, • złożony chemicznie mechanizm reakcje hydratacji zachodzące w zaczynie w funkcji czasu. Na szczególną uwagę ze względu na zapewnienie skuteczność uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zasługują domieszki uplastyczniające (plastyfikatory PL) i upłynniające (superplastyfikatory SP typu tradycyjnego oraz nowej generacji) wpływające na modyfikację oraz optymalizację cech reologicznych świeżych zaczynów uszczelniających. Przeprowadzone badania laboratoryjne miały na celu udowodnianie następującej tezy: odpowiednio dobrany rodzaj superplastyfikatorów [firmy BASF Polska Sp.z o.o. ( The Chemical Company) - Dział Domieszek do Betonu], wpływa korzystnie na parametry reologiczne zaczynu uszczelniającego sporządzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III /A 32,5. W przeprowadzanych badaniach zmiennymi były: • rodzaj superplastyfikatora, • rodzaj cieczy zarobowej. W badaniach laboratoryjnych zastosowano następujące superplastyfikatory firmy BASF: • SKY 501, • SKY 503, • SKY 591, • ACE 430, • Glenium 115. Koncentracja superplastyfikatora w zaczynie wynosiła: 0,5% wagowo (w stosunku do masy suchego cementu). Współczynnik wodno-cementowy dla badanych zaczynów uszczelniających wynosił: 0,5. Do sporządzania zaczynów uszczelniających stosowano cement hutniczy klasy CEM III/A 32,5 N-LH/ HSR/NA - Cementownia Małogoszcz, Grupa Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy.

 5. Choroba Bourneville’a-Pringle’a – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Dyrla

  2008-10-01

  Full Text Available Stwardnienie guzowate (tuberous sclerosis complex, TSC, nazywane chorobą Bourneville’a-Pringle’a to wielonarządowa choroba uwarunkowana genetycznie, związana z upośledzeniem umysłowym i padaczką. Spotykane jest we wszystkich grupach etnicznych i rasowych, jednakowo często u obojga płci. Szacuje się, że wystę- puje u około 2 milionów osób na świecie. Zmienność obrazu klinicznego w stwardnieniu guzowatym jest bardzo duża. Wiele objawów pojawia się wraz z rozwojem dziecka. Zmiany dotyczą głównie skóry oraz układu nerwowego, a także gałek ocznych, serca, nerek, wątroby i jelit. Mogą przyjmować postać torbieli i guzów wykazujących nierzadko tendencję do transformacji w nowotwory złośliwe. Pod względem histopatologicznym są to włókniaki, tłuszczaki, mięśniaki, naczyniakotłuszczakomięśniaki. Poszczególne zmiany narządowe z reguły nie wymagają potwierdzenia histopatologicznego. Diagnoza TSC standardowo stawiana jest na podstawie zmienionych kryteriów Gomeza ustalonych na TSC Consensus Conference w Annapolis w 1998 roku. Rozpoznanie TSC uważa się za ostateczne, gdy spełnione są dwa większe kryteria albo jedno większe i dwa mniejsze. Nie ma patognomonicznych dla TSC objawów, co oznacza, że diagnoza musi uwzględniać liczne objawy, często nieuchwytne w niespecjalistycznym badaniu lekarskim. W rozpoznaniu konieczne są współpraca wielu specjalistów oraz wykonanie badań wielokierunkowych (badanie dermatologiczne, neurologiczne, okulistyczne, kardiologiczne, badania endoskopowe, badania obrazowe – USG, TK, MRI, PET-CT. Kluczowe jest dokładne zebranie wywiadu rodzinnego i nierzadko przebadanie pozostałych członków rodziny. Leczenie chorych ze stwardnieniem guzowatym jest objawowe i polega na chirurgicznym usuwaniu guzów złośliwych i podawaniu leków przeciwpadaczkowych. Zalecenia terapeutyczne dla poszczególnych zmian narządowych wymagają indywidualnego rozpatrzenia. W pracy om

 6. A cross-sectional analysis of the relationship between diabetes and health access barriers in an urban First Nations population in Canada.

  Science.gov (United States)

  Beckett, Michael; Firestone, Michelle A; McKnight, Constance D; Smylie, Janet; Rotondi, Michael A

  2018-01-21

  This study explores the relationship between health access barriers and diabetes in an urban First Nations population in Canada. Data from a self-identified urban First Nations population were collected using respondent-driven sampling (RDS). As no clear approach for regression modelling of RDS data is available, two logistic regression modelling approaches, including survey-based logistic and generalised linear mixed models, were used to explore the relationship between diabetes and health barriers of interest, including access to healthcare, food, housing and socioeconomic factors. Hamilton, Ontario, Canada. This cross-sectional study used data collected from the Our Health Counts study, in partnership with the De dwa da dehs nye>s Aboriginal Health Centre, which recruited 554 First Nations adults living in Hamilton using RDS. After adjusting for covariates, multivariable regression techniques showed a statistically significant relationship between a self-reported diagnosis of diabetes and a lack of culturally appropriate care among urban First Nations peoples (OR: 12.70, 95% CI 2.52 to 57.91). There was also a trend towards a relationship between diabetes and not having a doctor available in the area, feeling that healthcare provided was inadequate and a lack of available healthcare services in the area. Urban First Nations peoples who felt the health service they received was not culturally appropriate were more likely to have diabetes, compared with those who did not feel the service they received was culturally inappropriate. Establishing more healthcare services that integrate First Nations cultures and traditions could improve access to care and the course of treatment for urban First Nations peoples living with diabetes. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2018. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 7. Chemical composition of Ilex paraguariensis St. Hil. under different management conditions in seven localities of Paraná State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Bruno Reissmann

  1999-01-01

  Full Text Available Ilex paraguariensis St. Hil. (erva-mate, the mate tea, is a forest tree whose natural distribution in the Brazilian territory embraces the States of Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. Its economical importance is moreover related to tea production. The purpose of this study is to characterize the leaf chemical composition in relation to different plantation and management conditions. Chemical analysis were performed on plants of different ages,in naturally occurring areas, planted stands, and seedbeds. The most remarkable elements observed in the study were P with average values ranging from 0,5 - 3,2 g kg-1 D.W., Mn values from 346 - 3.330 mg kg-1 D.W., and Al values from 167 - 1.235 mg kg-1 D.W.A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil., no Brasil, distribui-se nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sua importância econômica refere-se basicamente à produção do chá e chimarrão. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a composição química foliar de acordo com diferentes sistemas de plantio e manejo. A análise química foi efetuada em plantas de diversas idades e sob condições distintas de manejo, ou seja, ocorrência natural, plantios e viveiros. Os elementos que mais chamaram a atenção, neste estudo, foram o P, cujos teores variaram de 0,5 - 3,2 g kg-1 M.S.; Mn de 346-3330 mg kg-1 M.S. e Al de 167-1235 mg kg-1 M.S.

 8. Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Wilgosiewicz – Skutecka

  2009-01-01

  Full Text Available Wśród druków francuskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się interesujący zbiór (klocek szesnastowiecznych traktatów medycznych, wydany w Lyonie przez Guillaume’a Rouillé oraz Paula Miraillet, zawierający dwa dzieła Galena: De naturalibus facultatibus libri tres (1548 i De bono et malo succo, liber unus (1547 oraz traktat Donato Antonio Altomare De alteratione, concoctione, digestione, praeparatione, ac purgatione: ex Hippocratis et Galeni sententia methodus (1548. Wolumin ten należał do Leonarda Botalla (1519-1587, włoskiego anatoma i chirurga, medyka królów francuskich, i nosi ślady jego lektury – liczne marginalia, podkreślenia i komentarze w języku łacińskim. Pobieżna analiza tego materiału rękopiśmiennego, zwłaszcza wielu krytycznych uwag Botalla wobec poglądów Galena, pozwala widzieć w tych zapiskach świadectwo przemian zachodzących w medycynie w XVI wieku, która dopiero w tym okresie stała się nauką w pełni nowożytną. Przedstawiona w niniejszym artykule ogólna charakterystyka woluminu jest jedynie wprowadzeniem do szczegółowej analizy zapisków Leonarda Botalla, która pozwoliłaby historykom medycyny dokładniej zrekonstruować poglądy lekarza z Asti, będące świadectwem recepcji dzieł Galena w XVI wieku i toczącej się wokół nich dyskusji.

 9. Wyzwania terapii otępienia w chorobie Alzheimera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gabryelewicz

  2013-06-01

  Full Text Available Rozpowszechnienie choroby Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD, która jest najczęstszą przyczyną otępienia, zaczyna osiągać rozmiary światowej epidemii. Kluczowe znaczenie dla pacjenta i jego rodziny ma wczesne, prawidłowe rozpoznanie choroby z możliwością uzyskania szybkiej, profesjonalnej pomocy i optymalnego leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego. Wciąż brakuje skutecznego leczenia przyczynowego, które mogłoby zapobiegać rozwojowi procesu chorobowego lub skutecznie go zahamować. Metody niefarmakologiczne pozwalają opóźnić manifestację kliniczną AD i łagodzić jej przebieg. Z kolei leki zaaprobowane w terapii AD działają objawowo w trzech obszarach: codziennej aktywności życiowej, behawioralnym i poznawczym. W Polsce dysponujemy trzema lekami o potwierdzonej skuteczności klinicznej. Dwa z nich to inhibitory cholinesteraz (rywastygmina, donepezil, trzeci jest antagonistą receptora NMDA (memantyna. Wymienione leki mogą być stosowane w monoterapii lub w terapii łączonej: inhibitor cholinesteraz i memantyna. Leczenie powinno być prowadzone długoterminowo z okresowym monitorowaniem jego efektów. Zasadą kuracji jest nieprzerwane stosowanie maksymalnej, dobrze tolerowanej terapeutycznej dawki dobowej. Oprócz działania usprawniającego funkcje poznawcze leki stosowane w AD wpływają korzystnie na objawy neuropsychiatryczne. Stosowanie innych leków niż inhibitory cholinesteraz i memantyna nie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych i nie jest zalecane w rutynowym leczeniu AD.

 10. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku ziarniniaka grzybiastego rozpoznanego wstępnie jako actinic reticuloid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

  2010-07-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF to chłoniako niskiej złośliwości, wywodzący się z obwodowych komórek T,pierwotnie zajmujący skórę. Cel pracy: Przedstawienie trudności diagnostycznych i terapeutycznychw MF. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek dotyczący 72-letniejpacjentki z MF, objętej opieką przez Klinikę od października 2007 dowrześnia 2009 roku. Zmiany skórne miały cechy melanoerytrodermii,a obraz histopatologiczny wycinków ze zmian nie upoważniał do rozpoznaniarozrostu złośliwego. Początkowo rozpoznawano osutkępolekową oraz actinic reticuloid. Rozpoznanie MF ustalono dopiero po19 miesiącach obserwacji. Na skórze chorej wystąpiły zmiany rumieniowo-naciekowe, które w badaniu histopatologicznym miały cechyMF. Dwa miesiące później chora zmarła, mimo leczenia cytostatycznegoi naświetlań szybkimi elektronami. Wnioski: Przedstawiony przypadek potwierdza trudności diagnostycznewynikające z podobieństwa wczesnych okresów chłoniaka dodermatoz o podłożu zapalnym. Wyjątkowo niepomyślny przebieg choroby– pacjentka zmarła po 2 latach od momentu ustalenia rozpoznania– uzmysławia także ograniczenia możliwości terapeutycznych,szczególnie w zaawansowanych stadiach MF.

 11. Pańszczyzna i przemoc. Historie literackie i wspomnieniowe z XIX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Tomczok

  2017-03-01

  Full Text Available Artykułu przedstawia model przemocy pańszczyźnianej, który można skonstruować na podstawie fragmentów dziewiętnastowiecznych powieści oraz wspomnień chłopów pamiętających doświadczenie pańszczyzny. Powieść realistyczna nie podejmuje bezpośrednio zagadnienia pańszczyzny jako głównego tematu przedstawienia, dlatego też reprezentacji przemocy pańszczyźnianej należy szukać na granicy świata głównych bohaterów, zwykle wywodzących się z klas uprzywilejowanych. Te krótkie fragmenty znanych powieści pokazują oczywistość przemocy wobec chłopów. Przemoc stanowi tu sposób utrzymania własnej pozycji społecznej, a jednocześnie poniżenia osób wykonujących pracę fizyczną. W tekstach wspomnieniowych można natomiast znaleźć opisy sposobu oddziaływania przemocy na chłopów. Analizuję dwa przykłady tłumienia chłopskiego buntu z wykorzystaniem przemocy fizycznej doprowadzającej ofiary do stanu bliskiego śmierci. Pozostawionych przy życiu chłopów pozbawiono wszelkiej nadziei i aktywności, by z rezygnacją pogodzili się z przymusem pracy. Ten schemat powiązania pracy i przemocy nie znika wraz ze zniesieniem pańszczyzny, gdyż nowe stosunki kapitalistyczne podtrzymują nierówność między kapitalistą a proletariuszem.

 12. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2016-01-01

  kwestia to, czy większość dominującą można ukazać jako nieformalną instancję sprawującą rodzaj kontroli społecznej nad kompletnością Zagłady jako niemieckiej zbrodni państwowej. W centrum namysłu znajdują się także dotychczasowe funkcje kategorii świadka (bystander/onlooker, kategorii obojętności oraz koncepcji Zagłady jako traumy nieżydowskiego świadka. Funkcje te niejednokrotnie bowiem polegały na eliminacji z pola widzenia historycznego konkretu i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym sensie można mówić o koncepcji pamięci nieprzyswojonej (polskiej traumy Zagłady jako strategii przyswojenia pamięci Zagłady w sposób niezagrażający dominującej opowieści o przeszłości i tożsamości grupy większościowej. Tekst proponuje ponadto dekonstrukcję kategorii dialogu polsko-żydowskiego ze wskazaniem na zjawiska fałszywej symetrii i fałszywej uniwersalizacji, których częstą konsekwencją jest definiowanie antysemityzmu i Zagłady w kategoriach konfliktu międzygrupowego. Inspiracją do podjęcia namysłu była paradygmatyczna praca Michaela C. Steinlaufa Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust z 1997 roku, której polskie wydanie – zatytułowane Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady – ukazało się w roku 2001 w tłumaczeniu Agaty Tomaszewskiej.

 13. Feliks Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko‑wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, część 1: Słownik nazwisk, Lublin: Polihymnia, 2013, LXX + 150 ss.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Maria Ostrówka

  2015-12-01

  Full Text Available Review The work presents the book Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych (Eng. Anthroponymy of the Polish-East Slavonic borderland in light of tombstone inscriptions by Feliks Czyżewski. The author, a well-known researcher of the Polish-Ukrainian borderland, collected, classified, elaborated and presented in the form of a dictionary about three thousand anthroponyms from working and closed cemeteries of Eastern Lublin region. It was preceded by a historical description of the region. The author also presented the current and historical state of the cemeteries (Orthodox, Catholic and mixed. Valuable parts of the book are color photographs illustrating various types of inscriptions, as well as maps presenting most important phonetic phenomena in Polish and the Ukrainian dialects, maps with location of the cemeteries where the inscriptions were collected, and bibliography concerning tombstone inscriptions in the Polish-East-Slavonic borderland.   Recenzja Recenzja prezentuje książkę Feliksa Czyżewskiego Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Autor, znany badacz pogranicza polsko-ukraińskiego, zebrał, sklasyfikował i opracował oraz przedstawił w formie słownika ok. 3 tysięcy antroponimów z czynnych i zamkniętych cmentarzy Lubelszczyzny wschodniej. Całość poprzedził opisem historycznym regionu, przedstawił stan współczesny i historyczny cmentarzy wyznaniowych (prawosławnych, katolickich i mieszanych. Cennymi fragmentami książki są: kolorowe fotografie ilustrujące różne rodzaje inskrypcji, mapy przedstawiające ważniejsze zjawiska fonetyczne w gwarach polskich i ukraińskich, mapy z rozmieszczeniem miejscowości i cmentarzy, na których zebrano napisy, oraz bibliografia dotycząca inskrypcji nagrobnych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim.

 14. BADANIE OSŁONNOŚCI RADIACYJNEJ BETONÓW SPECJALNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka BURAKOWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości osłonnych betonów eksperymentalnych przed promieniowaniem gamma, z wykorzystaniem zamkniętego źródła promieniotwórczego 137Cs. Do analiz sporządzono i opisano specjalne stanowisko badawcze o określonej geometrii. Do badań wykorzystano odpowiednio przygotowane próbki betonów ciężkich o zróżnicowanym składzie. W ramach prac przebadano piętnaście rodzajów betonów różniących się przede wszystkim zawartością kruszyw oraz gęstością objętościową. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych, dla poszczególnych prób betonów, otrzymano wartości grubości kolejnych warstw połówkowych (HVL i dziesięciochłonnych (TVL. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż najlepsze parametry osłonne w polu promieniowania gamma dla izotopu 137Cs mają betony, z których kruszywem magnetytowym oraz barytowym. Betony te miały bardzo wysoką gęstość - powyżej 3300 kg/m3. Gorszymi parametrami charakteryzowały się natomiast mieszanki zawierające w składzie tylko kruszywa zwykłe (serpentynit lub amfibolit, a ich gęstość nie przekraczała 2450 kg/m3. Otrzymane wyniki badań, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, wskazują, że wraz ze wzrostem gęstości materiału osłonowego warstwa HVL (odpowiednio TVL zmniejsza się, co oznacza, że właściwości osłonowe materiału przed promieniowaniem gamma ulegają poprawie

 15. Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Zasępa

  2011-06-01

  Full Text Available W artykule omówiona została koncepcja Thomasa Achenbacha dotycząca pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych oraz emocjonalnych. Nosi ona nazwę Systemu Pomiaru Opartego na Empirii. Inaczej podejście to nazywane jest też „z dołu do góry”. Zgodnie z nim kryteria diagnostyczne poszczególnych kategorii chorób i zaburzeń psychicznych wyprowadza się w oparciu o badanie dużych prób reprezentatywnych dla danej populacji. Powstałe w ten sposób nozologie służą do identyfikacji nowych przypadków. Podejście to jest inne niż paradygmat DSM, który określany jest „z góry do dołu”. Mierzone zgodnie z paradygmatem „z dołu do góry” zachowania problemowe można przedstawić na nastę- pujących poziomach: poziom pierwszy to specyficzne rodzaje problemów reprezentowane przez poszczególne itemy, poziom drugi – wyodrębnionych 8 skal zachowań problemowych (Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa, poziom trzeci – 2 grupy zachowań problemowych: Zachowania Internalizacyjne i Zachowania Eksternalizacyjne, poziom czwarty – ogólny poziom zachowań problemowych, będący sumą wszystkich przeżywanych problemów. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, które potwierdzają koncepcję Achenbacha, to znaczy omówiono fenotypowe i genetyczne dane ważne dla tej koncepcji. Dane fenotypowe wskazują na to, że wyróżnione skale zachowań problemowych stanowią rzeczywiście odrębne syndromy, z kolei dane drugiego rodzaju – że syndromy te w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Mniejszy wpływ na ich rozwój ma środowisko wspólne bądź specyficzne.

 16. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  Science.gov (United States)

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 17. Przemoc wobec osób starszych – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Makara‑Studzińska

  2012-03-01

  Full Text Available Autorzy dokonali przeglądu dostępnego piśmiennictwa na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych. W związ‑ ku z zachodzącymi na całym świecie zmianami demograficznymi następuje szybki wzrost populacji osób w wie‑ ku 60 lat i starszych. Takie tendencje będą się utrzymywać, co niesie ze sobą stopniowy wzrost liczby przypad‑ ków znęcania się nad seniorami. W artykule przedstawiono definicje przemocy wobec osób starszych oraz opisano główne rodzaje stosowanej przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem symptomów sugerujących nadużycia. Po‑ nadto wyszczególniono prace koncentrujące się na ocenie czynników ryzyka, które mogą zwiększyć występowanie za‑ chowań agresywnych wobec seniorów. Autorzy skupili się również na analizie dostępnej literatury na temat rozpo‑ wszechnienia zjawiska przemocy wobec osób starszych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Analiza danych z krajów o zróżnicowanych uwarunkowaniach strukturalnych i kulturowych jednoznacznie potwierdza obecność tego zjawi‑ ska wszędzie, jakkolwiek występuje ono z różnym nasileniem. Rezultaty badań zależą od wielu czynników, m.in. od zastosowanej metodologii badań i narzędzi pomiaru, przyjętej definicji przemocy czy też źródła informacji. Uwa‑ gę zwracają zaniżone statystyki, które mogą być spowodowane niechęcią samych seniorów do ujawniania nadużyć. W związku z wielowymiarowym charakterem zagadnienia ważne jest dalsze wprowadzanie rozwiązań systemowych, celem ograniczenia zjawiska przemocy wobec osób starszych oraz skuteczniejszego wykrywania i rozwiązywania problemu, stanowiącego nadal, zwłaszcza w naszym kraju, temat tabu.

 18. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 19. Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Katarzyna Rudnicka

  2017-12-01

  Full Text Available Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence This paper explores inter-lingual equivalence from the perspective of linking two large lexico-semantic databases, namely the Princeton WordNet of English and the plWordnet (pl. Słowosieć of Polish. Wordnets are built as networks of lexico-semantic relations between words and their meanings, and constitute a type of monolingual dictionary cum thesaurus. The development of wordnets for different languages has given rise to many wordnet linking projects (e.g. EuroWordNet, Vossen, 2002. Regardless of a linking method used, these projects require defining rules for establishing equivalence links between wordnet building blocks, known as synsets (sets of synonymous lexical units, i.e., lemma-sense pairs. In this paper an analysis is carried out of a set of inter-wordnet relations used in the mapping of the plWordNet onto the Princeton WordNet, and an attempt is made to relate them to equivalence taxonomies described in specialist literature on bilingual lexicography and translation.   Rzutowanie wordnetów w perspektywie ekwiwalencji międzyjęzykowej Artykuł przedstawia analizę zjawiska ekwiwalencji międzyjęzykowej z perspektywy powiązania dwóch wielkich wordnetów: polskiej Słowosieci i angielskiego WordNetu princetońskiego. Wordnety są relacyjnymi bazami danych leksykalno-semantycznych opisującymi sieć relacji leksykalno-semantycznych pomiędzy słowami i ich znaczeniami. Stanowią zatem rodzaj słownika jednojęzycznego połączonego z tezaurusem. Rozwój wordnetów dla wielu języków świata zaowocował następnie ich wzajemnymi powiązaniami. Wymagało to zdefiniowania metodologii dla ustalenia ekwiwalencji pomiędzy ich podstawowymi elementami tzn. synsetami, które są zbiorami synonimicznych jednostek leksykalnych tzn. par lemat numer znaczenia. W artykule analizujemy zbiór relacji międzywordnetowych używanych w rzutowaniu pomiędzy Słowosiecią a Word

 20. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Dutkiewicz

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych jest nietrzymanie moczu (NTM. Częściej dotyczyon kobiet i dotyka ok. 3 mln kobiet rocznie. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka NTM i wpływu tej dolegliwości na jakość życia kobietw Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Materiał i metody: Badano 60 kobiet po 50. r.ż. z NTM [w większości (76,7% badanych 71.–90. r.ż.]. Wyniki: U badanych 60 (100% kobiet z NTM współwystępowały nadciśnienie tętnicze ze względną niewydolnościąukładu krążenia, oddechowego, również ruchowego, a u 46 (77% kobiet także choroby przewlekłe,jak: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu, depresja. Stwierdzono, iż na NTM u tychkobiet nie wpłynęły czynniki: wykształcenie i rodzaj pracy. Występowanie NTM korelowało u badanych kobietz powtarzającymi się zakażeniami moczu, które istotnie zależały od wieku badanych (p = 0,05 oraz od przyjmowanychleków moczopędnych, antydepresyjnych, przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Wykazano także zależnośćod miejsca zamieszkania. Stwierdzono też występowanie NTM u badanych kobiet, które w przeszłości miałyzabiegi operacyjne na narządach okolicy miednicy mniejszej, a także rodziły więcej niż cztery razy. Wnioski: 1. U badanych kobiet po 70. r.ż. stwierdzono częstsze w porównaniu z młodszymi występowaniedysurii, naglących parć na mocz i nawrotów zakażeń moczu. 2. Nietrzymanie moczu u badanych wiązało sięz wieloma czynnikami ryzyka predysponującymi, promującymi oraz urazowymi. 3. Nietrzymanie moczu znaczniepogorszyło jakość życia u wszystkich badanych kobiet.

 1. Rola rzutów oraz zasady stosowania glikokortykosteroidów w stwardnieniu rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmara Mirowska-Guzel

  2016-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego. W około 85% przypadków początkowo przebiega z rzutami i remisjami. Rzuty są typowym objawem stwardnienia rozsianego, ale częstość ich występowania w przebiegu choroby jest zmienna i nieprzewidywalna. We wczesnej fazie stan neurologiczny pacjenta po rzucie zwykle niemal całkowicie się poprawia; w późniejszych etapach kolejne rzuty mogą pozostawiać objawy resztkowe. Nie każde pogorszenie stanu neurologicznego jest rzutem. Może ono bowiem wynikać z infekcji lub być reakcją na stres – określa się je wtedy mianem „pseudorzutu”. W celu łagodzenia nasilenia i następstw rzutów oraz przyspieszania poprawy stanu neurologicznego stosuje się glikokortykosteroidy. Z dotychczas opublikowanych obserwacji i badań wynika, że leki te mają wyłącznie działanie objawowe i nie wpływają na postęp niepełnosprawności w obserwacji odległej. Nie zapobiegają także kolejnym rzutom choroby. Glikokortykosteroidy nie muszą być podawane w przypadku każdego podejrzenia rzutu. Przed ich wdrożeniem należy wykluczyć inne przyczyny pogorszenia stanu neurologicznego, rozważyć korzyści oraz potencjalne ryzyko związane z chorobami współistniejącymi i przeciwwskazaniami. Wobec braku konsensusu dotyczącego wyboru preparatu, drogi podania i czasu trwania kuracji stosuje się różne schematy leczenia. Nie ma dowodów na to, że rodzaj preparatu, dawka i droga podania wpływają na skuteczność kliniczną glikokortykosteroidów. W artykule przedstawiono zasady podawania tych leków w stwardnieniu rozsianym, korzyści z tego wynikające i ograniczenia terapii.

 2. Żywienie a płodność. Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Świątkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Prawidłowe żywienie oraz tryb życia w okresie poprzedzającym ciążę oraz w trakcie jej trwania są niezmiernie ważne dla rozwijającego się płodu, wpływają na prawidłowy przebieg ciąży i stan zdrowia kobiety ciężarnej. Aktualnie wiek kobiet wchodzących w okres prokreacji waha się między 15. a 49. rokiem życia. Tak duża rozpię‑ tość wiekowa wiąże się z odmiennymi problemami charakteryzującymi dany wiek mającymi wpływ na prokreację. Kobiety, które pragną zajść w ciążę, mniej więcej 6 miesięcy przed planowanym poczęciem powinny zmienić tryb życia i zacząć przestrzegać prawidłowej diety. Racjonalna dieta powinna obejmować pięć posiłków dziennie i być zbilansowana pod względem wartości odżywczej. Kaloryczność diety należy ustalić indywidualnie, uwzględnia‑ jąc rodzaj i częstotliwość aktywności fizycznej. Szczególnie ważne jest urozmaicenie diety. Trzeba wziąć pod uwagę alergie i nietolerancje pokarmowe oraz konieczność stosowania produktów z niskim indeksem glikemicznym. Warto wybierać odpowiedni rodzaj tłuszczu. Bezwzględnie należy wyeliminować tłuszcze trans, obecne w przemysłowo produkowanych ciastach, słodyczach, chipsach, żywności typu fast food, zupach w proszku, twardych margarynach. Tłuszcze te można zastąpić produktami bogatymi w jedno- i wielonienasy‑ cone kwasy tłuszczowe. Należy zadbać o produkty białkowe pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinne‑ go – dieta powinna obejmować: chude mięso drobiowe, cielęce, w ograniczonych ilościach chude mięso wie‑ przowe i wołowe, ryby (głównie morskie, jaja oraz produkty strączkowe (fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, soja. Produkty bogate w węglowodany złożone powinny stanowić ponad połowę zapotrzebowania energetycznego. Warto wybierać pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, płatki zbożowe. Zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i sk

 3. Macierzyństwo w stwardnieniu rozsianym – fakty i mity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Rzepiński

  2013-04-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest przewlekłą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która występuje blisko dwa razy częściej u kobiet. Szczyt zachorowań odnotowuje się między 2. a 4. dekadą życia, co przypada na okres największej zdolności rozrodczej pacjentek. Społeczny stygmat choroby, lęk przed niepełnosprawnością oraz brak dostatecznej informacji o wpływie ciąży na przebieg SM powoduje, że podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka staje się szczególnie trudne. Tymczasem dostępne dane jednoznacznie potwierdzają korzystny wpływ macierzyństwa na przebieg SM. Ciąża jako jedyny stan fizjologiczny zdecydowanie zmniejsza wskaźnik rzutów choroby, a jednocześnie opóźnia okres osiągnięcia znaczącej niepeł- nosprawności u pacjentek z rzutowo-remitującą postacią SM. Wszystkie kobiety z rozpoznanym SM, które planują urodzenie dziecka, powinny również uzyskać wyczerpującą informację o wzroście prawdopodobieństwa rzutu choroby w okresie połogu. Jedna trzecia pacjentek doświadcza bowiem rzutu choroby w ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie. Wiedza ta może pomóc we wcześniejszym zorganizowaniu pomocy przy opiece nad noworodkiem. Wiele kwestii, w tym – między innymi – wpływ laktacji na aktywność kliniczną SM oraz wpływ leków modyfikujących przebieg choroby na macierzyństwo, wymaga jednak dalszych badań.

 4. Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta M. Goździak

  2016-08-01

  Full Text Available Theorizing Polish migration across Europe: perspectives, concepts, and methodologies With the focus on the post-2004 mobility of Polish citizens, in this article we discuss two interrelated questions; namely, what are the most productive ways to theorize contemporary Polish migration, and what are the most fruitful methodologies aimed at understanding Polish migration and Poles on the move? In the first part of this article we unpack three interrelated theoretical frameworks: ‘liquid migration’, ‘regimes of mobility,’ and ‘transnationalism’. The methodological discussion in the second part of the article focuses mainly on outlining and contextualizing the most common approaches to migration phenomena. By critically introducing quantitative and qualitative methodologies, we explore and indicate the advantages of the ethnographic perspective and the merits and predicaments of research engagement in multiple sites.   Polskie migracje w Europie: perspektywy, koncepcje, metodologie Z naciskiem na mobilność obywateli polskich po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, w niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na dwa powiązane ze sobą pytania: jakie są najbardziej wydajne sposoby teoretyzowania współczesnej migracji polskiej oraz jakie są najbardziej owocne metody badawcze mające na celu zrozumienie polskiej migracji po akcesji do UE? W pierwszej części artykułu przedstawiamy więc trzy powiązane ze sobą koncepcje teoretyczne: „płynna migracja”, „reżimy mobilności” oraz transnarodowość. Dyskusja metodologiczna w drugiej części artykułu skupia się natomiast głównie na przedstawieniu najczęściej stosowanej metodyki i metodologii w badaniach zjawisk migracyjnych. Wprowadzając krytyczną perspektywę na temat ilościowych i jakościowych metod badawczych, staramy się wskazać wartość poznawczą perspektywy etnograficznej oraz wady i zalety etnograficznego zaangażowania badawczego w

 5. WPŁYW SUBSTYTUCJI WŁÓKIEN BAZALTOWYCH PRZEZ WŁÓKNA WĘGLOWE NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PRĘTÓW B/CFRP (HFRP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kostiantyn PROTCHENKO

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono analityczne i numeryczne obliczenia mechanicznych właściwości obecnie opracowywanych prętów hybrydowych HFRP (Hybrid Fibre Reinforced Polymer powstałych poprzez zastąpienie (substytucję części włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymer włóknami węglowymi CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer. W tym aspekcie termin ,,substytucja” rozumiany będzie jako modyfikacja prętów BFRP polegająca na zastąpieniu pewnej części włókien bazaltowych przez włókna węglowe. Celem analizy jest określenie optymalnego modelu prętów hybrydowych HFRP, które stanowiłyby realną alternatywę dla prętów stalowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych. Zamiana włókien bazaltowych, włóknami węglowymi prowadzi do uzyskania lepszych właściwości mechanicznych prętów. Względy ekonomiczne skłaniają do ograniczenia procentowego udziału włókien węglowych w prętach HFRP do rozsądnej wielkości, oraz zastosowaniu włókien węglowych o stosunkowo niedużej wytrzymałości (Low Strength Carbon Fibres jak na włókna CFRP. W pracy przedstawiony został opis struktury pręta hybrydowego, oszacowanie właściwości mechanicznych wzdłuż i w poprzek włókien, a także wpływ układu włókien w przekroju poprzecznym pręta na jego zachowanie mechaniczne. Analizę przeprowadzono dla różnych proporcji udziału włókien węglowych do włókien bazaltowych (1:9; 1:4; 1:3; 1:2; 1:1 w prętach HFRP. Rozpatrzono dwa przypadki rozmieszczenia włókien w przekroju poprzecznym pręta (Bar Architecture. Pierwszy z włóknami węglowymi zlokalizowanymi w rdzeniu, natomiast drugi z włóknami węglowymi usytuowanymi w powierzchniowej warstwie pręta.

 6. Improving daily streamflow forecasts in mountainous Upper Euphrates basin by multi-layer perceptron model with satellite snow products

  Science.gov (United States)

  Uysal, Gökçen; Şensoy, Aynur; Şorman, A. Arda

  2016-12-01

  This paper investigates the contribution of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) satellite Snow Cover Area (SCA) product and in-situ snow depth measurements to Artificial Neural Network model (ANN) based daily streamflow forecasting in a mountainous river basin. In order to represent non-linear structure of the snowmelt process, Multi-Layer Perceptron (MLP) Feed-Forward Backpropagation (FFBP) architecture is developed and applied in Upper Euphrates River Basin (10,275 km2) of Turkey where snowmelt constitutes approximately 2/3 of total annual volume of runoff during spring and early summer months. Snowmelt season is evaluated between March and July; 7 years (2002-2008) seasonal daily data are used during training while 3 years (2009-2011) seasonal daily data are split for forecasting. One of the fastest ANN training algorithms, the Levenberg-Marquardt, is used for optimization of the network weights and biases. The consistency of the network is checked with four performance criteria: coefficient of determination (R2), Nash-Sutcliffe model efficiency (ME), root mean square error (RMSE) and mean absolute error (MAE). According to the results, SCA observations provide useful information for developing of a neural network model to predict snowmelt runoff, whereas snow depth data alone are not sufficient. The highest performance is experienced when total daily precipitation, average air temperature data are combined with satellite snow cover data. The data preprocessing technique of Discrete Wavelet Analysis (DWA) is coupled with MLP modeling to further improve the runoff peak estimates. As a result, Nash-Sutcliffe model efficiency is increased from 0.52 to 0.81 for training and from 0.51 to 0.75 for forecasting. Moreover, the results are compared with that of a conceptual model, Snowmelt Runoff Model (SRM), application using SCA as an input. The importance and the main contribution of this study is to use of satellite snow products and data

 7. Erytromelalgia – bolesny rumień kończyn w obrazowaniu termograficznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Nurowska-Wrzosek

  2013-04-01

  Full Text Available Erytromelalgia jest rzadką chorobą o niejasnej etiologii, charakteryzującą się napadowym zaczerwienieniem i wzmożonym uciepleniem kończyn z towarzyszącym piekącym, silnym bólem kończyn. W erytromelalgii możemy wyróżnić postać pierwotną oraz wtórną. Postacie wtórne występują w przebiegu zespołów mielo‑ proliferacyjnych, chorób układowych tkanki łącznej, cukrzycy typu 1. i 2., stwardnienia rozsianego, neuro‑ patii, chorób zakaźnych, zatorowości obwodowej, jak również po urazach. Objawy omawianego schorzenia powstają najpewniej w wyniku patologicznej redystrybucji skórnego mikrokrążenia i dysfunkcji w obwodo‑ wych neuronach adrenergicznych. U podłoża erytromelalgii pierwotnej, idiopatycznej leży mutacja w obrę‑ bie genu SCN9A kodującego podjednostkę alfa kanału sodowego bramkowanego napięciem Nav 1.7. Rozpoznanie choroby opiera się na kryteriach klinicznych. Dolegliwości bólowe mają charakter nawracają‑ cy, zazwyczaj występują symetrycznie, częściej dotyczą kończyn dolnych niż górnych, nasilają się przy zwięk‑ szonej temperaturze otoczenia, podczas ćwiczeń fizycznych, opuszczaniu kończyn w dół, w nocy i po spo‑ życiu alkoholu. Ulgę przynosi jedynie ochłodzenie. Mimo opisywanych wielu prób leczenia erytromelalgii brak jest jednoznacznych danych potwierdzających skuteczność któregokolwiek stosowanego leku. Z uwagi na dokuczliwe dolegliwości bólowe oraz będące konsekwencją tego znaczne upośledzenie funkcjonowania ludzi dotkniętych tym schorzeniem leczenie erytromelalgii skupia się głównie na stosowaniu leków przeciw‑ bólowych. W artykule opisano dwa przypadki klinicznie rodzinnej, pierwotnej erytromelalgii oraz trudności z uzyskaniem trwałej remisji przy zastosowaniu obecnie dostępnej terapii, z próbą monitorowania leczenia w badaniu termograficznym.

 8. Przydatność artroskopowej totalnej synowektomii w leczeniu wysiękowego zapalenia stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Frąszczak

  2011-06-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS to przewlekła immunologiczniezależna układowa choroba tkanki łącznej. Charakteryzujeją symetryczne i przewlekłe zapalenie błony maziowej. Obej -muje stawy obwodowe, a z dużych stawów najczęściej stawkolanowy. Oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod opera -cyjnych jest synowektomia. Ostatnio coraz większego znaczenianabiera artroskopowa totalna synowektomia z uwagi na mało -inwazyjność, dużą radykalność oraz skrócenie czasu terapii i rehabilitacji.Technika ta pozwala na dość dokładne usunięcie błonymaziowej z 4 portów artroskopowych, a wskazaniem są nawracającewysięki trwające 6 miesięcy.Celem pracy było przedstawienie wczesnych wyników i sku -teczności artroskopowej totalnej synowektomii wykonaneju chorych na RZS. Ocenie poddano chorych po artroskopowejtotalnej synowektomii stawu kolanowego wykonanej w KliniceReumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach2005–2006. Okres obserwacji wynosił dwa lata. Badania prowa -dzono na podstawie opracowanych własnych kart badań, a ocenywyników dokonano na podstawie czynnościowych skal HSSi Lysholma. Do badania zgłosiło się 15 chorych z 21 osób opero -wanych. Ocenę czynnościową przeprowadzono w okresie od półroku do 2 lat po artroskopowej totalnej synowektomii. Stwier dzono,że wynik doskonały i dobry po operacji osiągnęło w tym okresie 80% badanych. Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymiprzez inne ośrodki zajmujące się tym problemem w Europie i naświecie. Artroskopowa totalna synowektomia umożliwia szybkiepodjęcie rehabilitacji i funkcji czynnościowej stawu, skraca czasleczenia i obniża jego koszty oraz redukuje dawki leków podstawowych(tab. I.

 9. Światowe inicjatywy w zakresie profilaktyki samobójstw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kropiwnicki

  2013-09-01

  Full Text Available Samobójstwo należy do najczęstszych przyczyn zgonów młodych ludzi na całym świecie, stąd niezwykle istotne jest tworzenie skutecznych programów zapobiegawczych. W niniejszym artykule przedstawione zostały informacje na temat czynników ryzyka samobójstwa, stosowanych technik terapeutycznych oraz prowadzonych programów prewencji samobójstw i ich skuteczności. Poza piśmiennictwem w opracowaniu wykorzystano materiały przedstawione podczas pięciodniowego szkolenia Scientifically evaluated interventions in suicide prevention, zorganizowanego przez Karolinska Institutet w maju 2012 roku w Sztokholmie. Wyniki badań wskazują na istotną rolę nasilonych stanów afektywnych w powstawaniu kryzysu samobójczego oraz ich wczesnego rozpoznawania w celu zapobiegania próbom samobójczym. Omówiono również specyfikę pracy z pacjentami samobójczymi z zaburzeniami osobowości. Przedstawiono wyniki badań skuteczności programów prewencji samobójstw opartych na ograniczeniu dostępu do metod. Zwrócono uwagę na korzystną i niekorzystną rolę mediów, w tym elektronicznych, podkreślając ich szczególny wpływ na młodego odbiorcę. Ponadto porównano dwa badania europejskie: Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE oraz Multicentre Study of Self-Harm in England (MSSHE, opisujące częstość i sposób dokonywania zamierzonych samouszkodzeń wśród młodych pacjentów hospitalizowanych i w populacji ogólnej. Poddano także ocenie różne sposoby zapewnienia opieki osobom dokonującym celowych samouszkodzeń. Ustalono, że odmienne postawy personelu medycznego wobec tych osób zależą od różnych czynników psychospołecznych. Przedstawiono też wyniki prac oceniających skuteczność różnych metod terapeutycznych, takich jak terapia behawioralno-poznawcza, wsparcie psychologiczne, karty kryzysowe (emergency card i farmakoterapia lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny.

 10. Alergenowo-swoista immunoterapia u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Maślany

  2011-10-01

  Full Text Available Alergenowo-swoista immunoterapia (ASI umożliwia leczenie i wpływ na przebieg alergicznych schorzeń IgE-zależnych. W wyniku jej działania następuje indukcja tolerancji alergenu, a w rezultacie – zmniejszenie lub ustąpienie objawów klinicznych alergii. Od daty wydania (1910 r. publikacji Noona, uważanej za przełomową w rozwoju immunoterapii, mija 101 lat. W tym czasie systematycznie poszerzano wiedzę na temat mechanizmów jej działania, wskazań do stosowania ASI oraz formy podawania alergenu. Obecnie stosowane rodzaje ASI pozwalają na zminimalizowanie poważnych objawów niepożądanych, które obserwowano w początkowych próbach terapii. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat patomechanizmów immunoterapii, zasad jej podawania oraz możliwości stosowania ASI w przypadku schorzeń atopowych. Podstawowym wskazaniem do tej metody leczenia jest brak możliwości wyeliminowania alergenu ze środowiska pacjenta przy dużym prawdopodobieństwie wystąpienia ciężkich objawów klinicznych uczulenia po kontakcie z alergenem. Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku nadwrażliwości na jady owadów błonkoskrzydłych oraz leczenia alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, a także astmy związanej z alergią na pyłki traw, drzew, chwastów i roztoczy kurzu domowego. Leczenie monoalergii daje lepszą skuteczność w porównaniu z uczuleniem na wiele alergenów. W wybranych przypadkach przy braku możliwości stosowania farmakoterapii lub jej nieskuteczności można rozważyć użycie ASI u pacjentów z alergią związaną z innymi alergenami. Aktualnie nie jest to metoda zaakceptowana w leczeniu alergii pokarmowej. W pracy przytoczono metaanalizy przeprowadzone w ostatnich latach, oceniające skuteczność dwóch najpopularniejszych obecnie metod immunoterapii – SCIT (śródskórnej oraz SLIT (podjęzykowej – w leczeniu astmy oraz alergicznego nieżytu nosa. Z cytowanych poniżej publikacji

 11. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 12. Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Lewkowicz

  2014-12-01

  Full Text Available Polish-Czechoslovak tourist conventions as an example of transfrontier cooperation The article provides a general description of Polish-Czechoslovak tourist conventions from inter- and post-war periods. It presents the conditions of signing of these unique international agreements, the decision-making process, as well as the basic principles of the conventions. Overall, the tourist conventions are special kinds mostly bilateral international agreements aimed at simplifying the rules of transfrontier traffic within a region attractive to tourists, such as the Carpathian and Sudetic borderlands. Poland and Czechoslovakia were the precursors of this kind of transfrontier cooperation across Europe. The first tourist convention was signed in 1925 as a direct result of so-called Cracow Protocols, which aimed at regulating economic, communication and tourist issues with Czechoslovakia after the Jaworzyna Spiska conflict. The next tourist agreement of 1955 was adopted as a result of the post-Stalinist Thaw, which allowed a certain liberalization of the border regime between the two countries. The agreement was amended and extended in  1961-1962, and was in force till the early 1980s. The experiences of the functioning of the tourist conventions became a model for Euroregions which stared to emerge in the area under discussion. Moreover, they also served as a model for central authorities in liberalizing the border regime in the 1990s.   Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej Celem artykułu była ogólna charakterystyka polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych z okresu między- i powojennego. Przedstawione zostały uwarunkowania podpisania tych unikatowych umów międzynarodowych, proces decyzyjny, poddano analizie również podstawowe założenia konwencji. Generalnie konwencje turystyczne to specyficzny rodzaj, najczęściej bilateralnych, umów międzynarodowych służących uproszczeniu

 13. ANALIZA ZANIECZYSZCZENIA GLEBY ZAKŁADAMI PRZEMYSŁOWYMI NA PODKARPACIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galina KALDA

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule prezentowano źródła zanieczyszczenia i zagrożenia gleby w województwie podkarpackim. Czynnikami wpływającymi na stan chemiczny gleb, jest stopień uprzemysłowienia terenu, natężenie ruchu drogowego, gęstość zaludnienia, struktura powierzchniowa miasta, gospodarka odpadowo-ściekowa, mikroklimat oraz rodzaj i gatunek gleb. Zakłady przemysłowe oraz komunikacja emitują najwięcej pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych nie wywołuje bezpośrednio widocznych skutków w zmianach profilów glebowych, ale ich pośrednie oddziaływanie może mieć duży wkład. W województwie podkarpackim występują liczne zakłady przemysłowe, które są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska glebowego. Największa ilość zanieczyszczeń dostaje się do gleby wraz ze ściekami, pyłami, gazami oraz ciekłymi i stałymi odpadami, generowanymi przez przemysł. Zanieczyszczenia te zawierają głównie metale ciężkie czy sole. Poważnym źródłem zanieczyszczeń gleb mogą być występujące na Podkarpaciu zakłady dużego oraz zwiększonego ryzyka, w których przerabiane są w instalacjach produkcyjnych ogromne ilości substancji niebezpiecznych. Zagrożeniem jest także magazynowanie substancji toksycznych oraz ich transport. W artykule pokazana zawartość metali ciężkich w glebach Podkarpacia w 2011-2014 latach, zawartość gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych, ilość gruntów zdegradowanych oraz zdewastowanych na Podkarpaciu. Pokazano, że stan gleby w województwie podkarpackim jest na ogół dobry. Jednak występują tu gleby zakwaszone, wymagające nieraz natychmiastowego wapnowania, oraz gleby zanieczyszczone substancjami chemicznymi. Grunty zdewastowane oraz degradowane powstawały głównie w wyniku działalności górnictwa oraz kopalnictwa surowców. W województwie podkarpackim dotyczyło to głównie gruntów z teren

 14.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  Full Text Available Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznego zrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzenie w 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors, natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors w Luksemburgu. Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a także literatury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnym audycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzania ryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowano metody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie oceny ryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywa w niej współczesny audyt wewnętrzny. Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostką organizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru, dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo- zarządczo na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności, funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową. Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki. Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwo jest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizie ryzyka, a poziom

 15. A preliminary study in zero anaphora coreference resolution for Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Jan Kaczmarek

  2017-12-01

  pracy wykorzystujemy istniejące narzędzia do rozpoznawania koreferencji dla pozostałych rodzajów wzmianek (tj. nazwy własne, frazy rzeczownikowe oraz zaimki jako źródło częściowych zbiorów wzmianek odnoszących się do tego samego obiektu, a także jako punkt odniesienia dla uzyskanych przez nas wyników. Ocena skupia się nie tylko na poprawności uzyskanych zbiorów wzmianek, bez względu na ich typ, co odzwierciedlają wyniki podane dla standardowych metryk CoNLL-2012, ale także na wartości informacji, która zostaje uzyskana w wyniku rozpoznania koreferencji. W nawiązaniu do założeń anotacji korpusu KPWr, jedynie nazwy własne traktowane są jako wzmianki, które zawierają w sobie wystarczająco szczegółową informację, aby można było powiązać je z obiektami rzeczywistymi. W konsekwencji dostarczamy także ocenę opartą na wartości informacji dla podmiotów domyślnych połączonych relacją koreferencji z nazwami własnymi. Z tą samą motywacją rozpatrujemy jedynie zbiory wzmianek koreferencyjnych zbudowane wokół nazw własnych.

 16. Pozycja wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – obecny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2017-03-01

  Full Text Available Wprowadzony ze względów czysto akademickich podział na leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i normotymiczne jest mylący. W praktyce klinicznej z pewnością nie każdy rodzaj depresji należy leczyć lekami określanymi jako przeciwdepresyjne, a działanie leków przeciwpsychotycznych z pewnością nie ogranicza się do leczenia tzw. psychoz (rozumianych jako choroby psychiczne, którym towarzyszą objawy wytwórcze. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj terapia choroby afektywnej dwubiegunowej. W chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego często w ogóle odradza się stosowanie leków przeciwdepresyjnych (także w okresach depresji, z kolei w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu drugiego przydatność leków przeciwdepresyjnych ocenia się najczęściej jako „ograniczoną”. Z jednej strony występuje tu ryzyko zmiany fazy depresyjnej na hipomaniakalną, z drugiej często spotkać się można z lekoopornością. W tej sytuacji warto zadać pytanie o pozycję atypowych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczących stosowania olanzapiny, kwetiapiny i amisulprydu w terapii depresji i manii w przebiegu tej choroby. Wspomniano również o roli leków z omawianej grupy w terapii zapobiegawczej (normotymicznej. Wyniki wielu poprawnych metodologicznie badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody podwójnie ślepej próby oraz grupy kontrolnej placebo, wskazują na skuteczność olanzapiny w leczeniu zarówno depresji, jak i manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Można także wykorzystać olanzapinę, choć raczej w kuracjach skojarzonych, jako lek normotymiczny. Podstawowym problemem związanym ze stosowaniem tego leku jest częste występowanie zespołu metabolicznego. W przypadku kwetiapiny również istnieją dane dotyczące możliwości jej użycia w terapii depresji i manii. Autorzy badań nad kwetiapin

 17. The PLUS-MINUS axiological parameter in selected sex-related orientational metaphors in Spanish and its role in interlingual contrastive studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Popek-Bernat

  2017-12-01

  P. Krzeszowskiego (1993 [1994 wersja polska artykułu], zgodnie z którą w badaniu przedpojęciowych schematów wyobrażeniowych powinien zostać uwzględniony dodatkowy parametr,  tzw. PLUS-MINUS. Parametr ten Krzeszowski uznaje za „bezpośrednio odpowiadający za dynamikę procesów metaforyzacyjnych kształtujących odpowiednie pojęcia wyrastające z tych schematów o różnym ładunku aksjologicznym” (1994: 32 [1993: 310 wersja angielska artykułu]. W ramach niniejszej pracy autorka stara się dowieść, że uwzględnienie parametru PLUS-MINUS jest niezbędne do poprawnej rekonstrukcji obrazu poszczególnych elementów rzeczywistości utrwalonego w języku. Usiłuje ona również odpowiedzieć na pytanie, czy rodzaj orientacji wiąże się z konkretnym ładunkiem aksjologicznym w sposób uniwersalny i na ile sposób wartościowania związany z ukierunkowaniem przestrzennym danych doświadczeń może być zmienny w ramach jednego systemu lub dwóch różnych systemów językowych. W tym celu, w końcowej części pracy zestawiono wybrane przykłady realizacji językowych hiszpańskich metafor orientacyjnych odnoszących się do sfery seksualnej z ich polskimi odpowiednikami.

 18. Geniusz i padaczka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Motta

  2010-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: W 1896 r. Lombroso w swoim dziele Człowiek – geniusz przedstawił śmiałą teorię o kluczowej roli padaczki w genezie geniuszu. Cel: Celem pracy jest przedstawienie historii niektórych wielkich ludzi chorujących na padaczkę oraz kontrowersji związanych z rozpoznaniem u nich tej choroby. Omówienie: Mahomet miał najpewniej napady częściowe zło- żone od 40. r.ż., a opisywane przez niego wizje były odnotowywane również przez jego zwolenników. Uważa się, że u bohaterskiej Joanny d’Arc występowały napady padaczkowe jako konsekwencja gruźliczaka mózgu. Guz mózgu mógł być przyczyną padaczki również Juliusza Cezara. Z kolei Dostojewski, mający napady wtórnie uogólnione z ekstatyczną aurą, wykorzystywał swoje doświadczenia związane z chorobą w twórczości literackiej. Bohaterowie jego książek Bracia Karamazow i Idiota także cierpią na padaczkę. Analizując przypadek Dostojewskiego, Freud sugerował tło nerwicowe choroby. Retrospektywne próby ustalenia, na co chorował van Gogh, obejmują kilkanaście rozpoznań, z których padaczka wydaje się najbardziej prawdopodobna. Opisy napadów częściowych złożonych van Gogha znane są z jego licznych listów do brata Thea, a także z relacji lekarza artysty. Stosowane przez van Gogha ówczesne leki przeciwpadaczkowe (bromek potasu i naparstnica miały wpływ na jego twórczość artystyczną. Niepożądane działanie naparstnicy powodujące zaburzenia widzenia znalazło swój wyraz w dziełach Gwiaździsta noc i Nocna kawiarnia. Flauberta, który miał aż trzy rodzaje napadów (częściowe proste, częściowe złożone i wtórnie uogólnione, Sartre uważał za histeryka. Przyczyną napadów Flauberta była najpewniej wrodzona malformacja naczyniowa okolicy potylicznej, która najprawdopodobniej doprowadziła również do jego śmierci.

 19. Роль картотеки «портретів слів» в укладанні словників нового покоління

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Євгенія [IEvheniia] Анатоліївна [Anatoliïvna] Карпіловська [Karpilovs'ka

  2017-12-01

  występowania danego wyrazu w korpusie i bazach tekstów, zwłaszcza w internecie. Informacje te dają możliwość przeprowadzania porównań z tekstami pod kątem występowania nowych słów, wariantów ich pisowni, rozwoju ich semantyki, przebiegu ich konkurencji z innymi sposobami opisu tych samych realiów, procesów czy cech. Kartoteka tego rodzaju, w zestawieniu z korpusem i tekstami, sygnalizuje konieczność uzupełnienia korpusu o pewne rodzaje tekstów, a także potrzebę zmiany oznaczeń umieszczonych w korpusie tekstów – a tym samym pozwala na przygotowanie zweryfikowanego materiału wyjściowego do tworzenia słowników nowego pokolenia.

 20. Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Nitsch

  2012-09-01

  Full Text Available Artykuł stanowi przegląd literatury na temat problemu zaburzeń obrazu ciała w wybranych zaburzeniach psychicznych: zaburzeniach odżywiania się, otyłości, zachowaniach autodestrukcyjnych oraz dysmorficznych zaburzeniach ciała. Autorzy definiują pojęcie obrazu ciała, uściślając jego ramy wobec pojęć schemat ciała i Ja cielesne. Podkreślają związek między urazami wczesnodziecięcymi i powstaniem zniekształceń poznawczych i emocjonalnych wobec ciała, odwołując się także do możliwości i ograniczeń pracy terapeutycznej. W pierwszej części przybliżają obecny w literaturze sposób pojmowania obrazu ciała, teoretyczne rozważania na temat jego natury, komponentów i zaburzeń wynikających z jego zakłóceń. Następnie opisują właściwości i rodzaje zaburzeń obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania się i otyłości, uwypuklając wyłaniający się z badań wniosek o związku między zniekształceniem obrazu ciała i zniekształceniem obrazu Ja. W dalszej części zostaje omówiony konstrukt Ja cielesne, który służy wyjaśnieniu znaczenia specyficznych zakłóceń rozwojowych dla integracji i organizacji doświadczeń związanych z ciałem. Autorzy podkreślają znaczenie urazów wczesnodziecięcych dla kształtowania się patologicznego stosunku jednostki wobec ciała, między innymi zachowań autodestrukcyjnych. Następnie analizują zagadnienie mechanizmu obronnego dysocjacji, leżącego u podłoża stanów cielesnego wyobcowania i być może także autodestrukcji (tak jak obserwuje się to zjawisko w zaburzeniach odżywiania się, w osobowości borderline. Ostatnią część stanowi charakterystyka dysmorficznego zaburzenia ciała, jego aspektów klinicznych i konsekwencji. Wnioskiem końcowym autorzy zamykają rozważania na temat związku zaburzeń obrazu ciała ze strukturalnymi aspektami osobowości, będącymi przedmiotem psychoterapii.

 1. Pamięć rodu Działowskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Roszak

  2011-12-01

  Full Text Available Żyjący do XX w. w ziemi chełmińskiej Działowscy należeli do tych przedstawicieli szlachty i ziemiaństwa, którzy przywiązywali istotne znaczenie do poznawania, budowania i podtrzymywania pamięci o członkach własnej rodziny. Już w I poł. XVIII w. pisarz ziem pruskich Wawrzyniec Działowski na podstawie kwerend w archiwach sądowych i prywatnych z obszaru Prus Królewskich stworzył tzw. czarną księgę Działowskich – zaginiony obecnie rękopis, który zawierał wypisy z akt i pamiętników z XVI-XVIII w. dotyczących tej rodziny oraz rodów z nią skoligaconych. Obok zwykłej ciekawości motywacją pracy Wawrzyńca nad rodzinną genealogią była zapewne chęć wzmocnienia prestiżu i społecznej pozycji rodziny. Stąd też, gdy w wydanym w 1738 r. drugim tomie herbarza Kacpra Niesieckiego pojawiła się bardzo lakoniczna wzmianka o Działowskich, Wawrzyniec, szukając możliwości publicznego przedstawienia znanej sobie przeszłości rodu, interweniował u Józefa Andrzeja Załuskiego a następnie przekazał sumaryczne opracowanie o Działowskich autorowi herbarza, który zamieścił je w suplemencie do czwartego tomu swego dzieła. Z zawartych w nim treści wynika m.in., że już w XVIII w. przedstawiciele tej rodziny rozpowszechniali niezgodną z prawdą legendę o swoim pochodzeniu od średniowiecznego rycerza Mikołaja Działowskiego, znanego z wystąpień po stronie polskiej w czasie wojny trzynastoletniej. Świadectwem troski Działowskich o rodzinną pamięć są także rękopiśmienne zapiski na egzemplarzu wspomnianego tomu przechowywanym w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a należącym do końca XIX w. do potomków Wawrzyńca. Jego syn, Teodor, na kartach wyklejki odnotowywał w latach 1763-1778 narodzenia, śluby i zgony członków swojej rodziny tworząc rodzaj rodzinnej kroniki linii Działowskich rezydującej w Mgowie i Turznie. Zapiski te, wywodzące się z tradycji rękopiśmiennych ksiąg typu

 2. Autophagy – molecular mechanism, apoptosis and cancer 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Polewska

  2012-11-01

  Full Text Available Autofagia jest procesem degradacji wielkocząsteczkowych składników cytoplazmy, zwłaszcza białek o długim okresie półtrwania oraz całych organelli. W komórkach eukariotycznych, spośród trzech postaci autofagii, najlepiej poznana jest makroautofagia. W czasie makroautofagii (zwanej dalej autofagią fragment cytoplazmy zostaje otoczony przez formującą się podwójną błonę tworzącego się pęcherzyka, zwanego autofagosomem. Następnie zawartość autofagosomu po jego połączeniu się z lizosomem ulega degradacji.Proces autofagii odpowiedzialny jest za utrzymanie wewnątrzkomórkowej homeostazy i umożliwia przeżycie komórkom w warunkach stresowych. Autofagia odgrywa również rolę w patogenezie wielu chorób, w tym w procesie nowotworzenia. W komórkach nowotworowych autofagia może pełnić dwojaką rolę, jako proces zaangażowany w przeżycie lub śmierć komórki. W większości przypadków, autofagia indukowana terapią w komórkach nowotworowych umożliwia im przeżycie, promując rozwój nowotworu i potencjalnie prowadząc do występowania oporności na leczenie. Autofagia może również pełnić rolę supresora transformacji nowotworowej i wywołując apoptozę, może zwiększać skuteczność leczenia. Dla powodzenia terapii przeciwnowotworowej istotne jest, aby określić typ komórek nowotworowych podatnych na autofagię w odpowiedzi na podjęty rodzaj leczenia oraz aby określić, czy w danym przypadku autofagia przyczynia się do skuteczności zastosowanej terapii, czy raczej do oporności na nią.W pracy omówiono molekularny mechanizm autofagii oraz najważniejsze szlaki sygnałowe uczestniczące w regulacji przebiegu tego procesu w komórkach nowotworowych. Omówiona została również dwojaka rola autofagii w procesie nowotworzenia oraz skutki zarówno indukcji, jak i inhibicji autofagii w terapii przeciwnowotworowej. 

 3. Pomiędzy. Dwie ojczyzny w pismach dla polskojęzycznych dzieci żydowskich w II Rzeczypospolitej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Landau-Czajka

  2017-12-01

  Full Text Available In Between. Two Home Countries in the Polish Language Press for Jewish Children in the Second Polish Republic In the interwar period in Poland the big Polish-language Jewish journals (Chwila, Nowy Dziennik and Nasz Przegląd published supplements for children. Two of them (Chwilka and Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży [Diary for children and young people] were typical magazines for children. The third, the Mały Przegląd [Little review], led initially by Janusz Korczak, became the tribune of its youngest readers. Its content was composed of letters, reports and interviews by young correspondents. All these magazines were directed to children of the accultured Jews, readers of Polish-language Zionist press. It would seem, therefore, that their educational ideals should be similar. How were the patriotic values shown to the Jewish children from the acculturated Zionist families, familiar with Polish culture better than average Jewish children, but raised in cult of Palestine and the return to Eretz? What should be told to the children, if they were to be educated as good patriots? And patriots of what country? How to explain Palestinian patriotism to children who have never seen their country, lived in Poland and spoke Polish? And at the same time – how to explain the Polish patriotism to children who live in a country with a constantly growing anti-Semitism, of which they are only the marginalized, second-class citizens. As a result, the two dailies, almost identical in their views, have supplements presenting a surprisingly different approach to patriotism. The article was based on an analysis of all vintages of Dzienniczek and Mały Przegląd.   Pomiędzy. Dwie ojczyzny w pismach dla polskojęzycznych dzieci żydowskich w II Rzeczypospolitej W okresie międzywojennym wielkie polskojęzyczne dzienniki żydowskie – „Chwila”, „Nowy Dziennik” i „Nasz Przegląd” wydawały dodatki dla dzieci. Dwa pierwsze, „Chwilka” i

 4. Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oksana Voytyuk

  2016-08-01

  Full Text Available The actions of Crimean Tatars national liberation movement under сonditions of annexation of the Crimea (example of Crimea blockade In 2015, due to the rapidly changing political and economic situation in the world, the issue of annexation of the Crimea gave way to such news as the political situation in Syria, and Russia's participation in hostilities in this country, the imposition of sanctions on Russia and their impact on the Russian economy, falling oil prices and its effects, the situation with refugees in the European Union. To draw attention to the problem of the annexation of the Crimea and Crimean Tatars Mejlis and its chairman Refat Chubarov and political leader of the Crimean Tatars Mustafa Dzhemilev initiated a peace action of blockade of Crimea. Blockade had two stages – transporto and food blockade and energy blockade. The action ended with the start of 2016 year. Regardless that Crimean Tatars failed to achieve the main goal - to release all political prisoners, blockade showed how high there is peninsula’s dependence from Ukraine's economy.   Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu W 2015 roku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą na świecie, kwestia aneksji Krymu ustąpiła miejsca takim wiadomościom jak sytuacja w Syrii i udział Rosji w działaniach wojennych na terenie tego kraju, nałożenie sankcji na Rosję oraz ich wpływ na rosyjską gospodarkę, spadek cen ropy naftowej i jego skutki, sytuacja z uchodźcami w Unii Europejskiej. Celem zwrócenia uwagi na aneksję Krymu i problem Tatarów Krymskich, Medżlis z siedzibą w Kijowie przewodniczącym Refatem Czubarowym i politycznym przywódcą Tatarów Krymskich Mustafą Dżemilewym inicjowali bezterminową pokojową akcję blokady Krymu. Blokada miała dwa etapy – transportowo-towarowy i energetyczny. Akcja zakończyła się wraz z rozpocz

 5. Miserere. Estetyka terroru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Incampo

  2011-10-01

  Full Text Available [Przekład] Gdy mówię: „Ach, co za wspaniały surrealistyczny obraz!”, to jestem całkiem wyraźnie świadom tego, że mojego patosu i emocji nie mogę oddzielić od tak zwanego common sence. Być może: zmysłu powszechnego. Niektóre nasze sądy w etyce i prawie nie różnią się od naszej percepcji w obliczu sztuki. Tak samo byłoby w przypadku hipotetycznego orzeczenia sędziego, które kończyłoby się słowami: „Uniewinniam Arsenio Lupina z racji jego okazałych sumiastychwąsów, podobnych do wąsów Guya de Maupassanta”. Każdy intuicyjnie stwierdziłby, że jest to niesprawiedliwy wyrok. Czy istnieje coś takiego jak estetyka terroru? Przypadek, który mam zamiar tutaj zbadać, to słynna sprawa włoskiego męża stanu, Aldo Moro, porwanego i zamordowanego przez Czerwone Brygady [Brigate Rosse] w 1978 roku. Moja metoda badań polegać będzie na studiowaniu obrazu porwania jako ikonicznej dokumentacji rzeczywistości oraz – przede wszystkim – jako sądu estetyczno-prawnego odnoszącego się do przestępstwa terroryzmu. Moro został sfotografowany w trakcie porwania, istnieją przynajmniej dwa jego zdjęcia z tamtego okresu. Oba stanowią niezwykłe źródło sądów opartych na obrazie. Na obu tych zdjęciach postać Aldo Moro znajduje się na tle baneru Czerwonych Brygad. W jakim sensie potwierdza to sąd estetyczny dotyczący „sprawy Moro”? Odpowiedź na to pytanie kryje się w nadzwyczajnej ikonicznej zbieżności pomiędzy omawianym zdjęciem a pewnym arcydziełem sztuki współczesnej (autorstwa George’a Roualta poświęconym tematowi „Ecce Homo”. Scena „Ecce Homo” w Ewangelii (Jan: 19, 4-5 pokazuje, jak Poncjusz Piłat starał się wzbudzić w ludziach współczucie dla Jezusa poprzez biczowanie go i wystawianie przed tłum. Omawiana przeze mnie rycina zatytułowana jest “Qui ne se grime pas?” („Któż nie ma zamalowanej twarzy?” i stanowi kluczową pracę z cyklu rycin Miserere, pochodz

 6. Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pasieka

  2014-06-01

  Full Text Available Non-whites, non-males and other non-genuine citizens. The reproduction of social inequalities as seen in Karen Brodkin’s 'How Jews Became White Folks and What That Says about America' The article offers a review of Karen Brodkin’s How Jews Became White Folks and What That Says about America. Brodkin analyses the social and political transformations in America and puts the analysis in the context of her own autobiography. The first issue that Brodkin investigates are the processes that led to the change in the social status of Jews and other immigrants from Eastern and Southern Europe in the 20th century. Second, Brodkin tries to understand her own origins, as well as different life styles and ways of perceiving the Jewish identity present in her family. Beside the analysis itself, Brodkin also offers many interesting remarks on the construction of racial and ethnic categories, discrimination, and the interactions between the ethnic, class and gender aspects of one’s identity.   Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America” Artykuł ten stanowi recenzję książki amerykańskiej antropolożki Karen Brodkin, zatytułowanej How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America (‘Jak Żydzi stali się białymi i co mówi to o zjawisku rasy w Ameryce’, która łączy analizę przemian społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych z autobiograficznym studium własnych doświadczeń autorki. Tym samym Brodkin podejmuje dwa zasadnicze problemy. Pierwszym z nich jest próba zrozumienia procesów, które doprowadziły do zmiany statusu społecznego Żydów oraz innych imigrantów ze wschodniej i południowej Europy w dwudziestowiecznej Ameryce. Drugą analizowaną kwestią jest próba zrozumienia przez autorkę jej własnego pochodzenia, sytuacji rodzinnej, obowiązujących w

 7. Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jawor

  2014-12-01

  Full Text Available Pride and prejudice. The significance of election of a transsexual person as a “representative of Nation” Ms. Anna Grodzka’s election to the Polish Parliament in 2011 was a crucial event because for the first time in Europe a transsexual person became a Member of Parliament, and thus was to represent all Poles at the national level. This event resulted in mixed reactions and comments: from euphoria to trauma, from great pride to deep prejudice. It is instrumental in self identification of Poles, nevertheless two different Polish “nations” make use of it, presenting two different languages and two absolutely separate pictures of Polish identity. The first approach is associated with such notions as freedom, equity, minority rights, multiculturalism. The other is connected with such phrases as original values, genuine Poles, God, and the regular family. Therefore contemporary war of cultures, that is a general conflict over values and collective identity, came to focus on the fact that Anna Grodzka became an MP. The author of the article, relying on Allan McKee’s interpretative analysis of cultural texts, in this case press articles, aims at an analysis of the role of Ms. Grodzka’s election for identity shaping processes among Poles.   Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu” Wybór Anny Grodzkiej na posłankę był przełomowym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy w Europie osoba transseksualna została przedstawicielką wszystkich rodaków. Wydarzenie to wywołało jednak różne reakcje: od euforii do traumy, od wielkiej dumy do głębokich uprzedzeń. Służy ono bowiem samookreślaniu się Polaków, ale w taki sposób, że korzystają z niego w procesie samoidentyfikacji co najmniej dwa polskie „narody”, posługujące się językami uosabiającymi dwie zupełnie inne wizje polskości. Naród tych, którzy boją się o Polskę, utożsamianą z wiarą katolicką, tradycyjn

 8. Stages of Geoinformation Evolution Related to the Territories Described in the Bible - from the 3Rd Millennium B.C. to Modern Times

  Science.gov (United States)

  Linsenbarth, Adam

  2012-09-01

  The paper presents consecutive stages of the evolution of geoinformation related to the territories of the events described in the Bible. Two geoinformation sources are presented: the Bible and non-Bible sources. In the Bible there is much, often some highly detailed information regarding terrain topography. The oldest non-Bible sources are incorporated in the ancient documents, which were discovered in Egypt and Mesopotamia. Some of them are related to the 3rd millen- nium B.C. The further stages are related to the onomasticons and itineraries written by travellers and pilgrims to the Holy Land. The most famous onomasticons include: onomasticons prepared by bishop Eusebius from Caesarea and those pre- pared by St. Jerome. One of the oldest maps of Palestine's territory is the so-called mosaic map of Madaba dated to 565. In the 15th century several Bible maps were edited. The most rapid evolution occurred in the 16th and 17* centuries, when the world famous cartographers such as Mercator and Ortelius edited several maps of Palestine's territory. Cartographers from several European countries edited more than 6,000 maps presenting the Biblical territories and Biblical events. Modem maps, based on detailed topographical surveys, were edited m the second half of the 19* and 20th centuries. W artykule przedstawiono kolejne etapy rozwoju geoinformacji dotyczącej terenówr biblijnych. Omówiono dwa źródła informacji, a mianowicie geoinformacje biblijne i pozabiblijne. W tekstach biblijnych można znaleźć wiele, często bardzo detalicznych informacji topograficznych. Najstarsze źródła pozabiblijne, to starożytne dokumenty odnalezione na terenach Egiptu i Mezopotamii. Niektóre z nich pochodzą z trzeciego milenium przed Chr. Kolejnym etapem geoinformacji były onomastikony oraz dzienniki podróży pisane przez podróżników i pielgrzymów do Ziemi Świętej. Do najbardziej znanych należy onomastikon sporządzony przez biskupa Euzebiusza z Cezarei oraz

 9. La diffusione delle opere antilatine di Nilo Cabasilas in manoscritti russi nel XVII secolo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Scarpa

  2017-10-01

  órki. W połowie XVII wieku tekst pojawia się na naznaczonych polemikami wyznaniowymi po unii brzeskiej ziemiach ukraińskich. W latach sześćdziesiątych dwa odpisy powstają w Monastyrze Sołowieckim. Pod koniec stulecia, zaangażowany w polemiki wokół obecności Chrystusa w Eucharystii, arcybiskup Atanasy Chołmogorski dokonuje kolejnych trzech odpisów. Cztery odpisy z pierwszej połowy XVIII wieku świadczą natomiast o zainteresowaniu indywidualnych osób zbiorem tekstów o pochodzeniu Ducha Świętego.

 10. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2013-04-01

  Full Text Available Wstęp: Przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowi‑ skowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. Jest ona procesem, który stale przy‑ biera na sile, natomiast skutki stosowanej przez sprawcę przemocy zależą od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Celem pracy było poznanie negatywnych skutków wpływu agresji i przemocy w rodzinie na rozwój psy‑ chofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 237 uczniów klas II, w wieku 14 lat, trzech gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań użyto opracowanych ankiet dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli i pedagogów. Przeprowadzono analizę dokumen‑ tacji z ośrodków zdrowia, pedagogiczno-wychowawczej, psychologicznej z placówek zajmujących się proble‑ mami dzieci (policyjne, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczne etc.. Wykorzystano również dwa testy psychologiczne. Za metodę analizy statystycznej przyjęto metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki: W bada‑ nej populacji u niemal połowy dzieci stwierdzono przejawy przemocy i agresji w rodzinie, przy czym tylko poło‑ wa z tej grupy bezpośrednio wskazała na obecność tych zjawisk. Ofiarami przemocy i agresji w rodzinie dwu‑ krotnie częściej stają się dziewczęta niż chłopcy. Przemoc często współwystępuje z problemem alkoholowym. Zauważono korelacje pomiędzy częstością stosowania przemocy wobec dziecka i współmałżonka. Przemoc powoduje zaburzenie wszystkich aspektów życia dziecka, zwiększając chorobowość i pogarszając funkcjono‑ wanie społeczne. Wykazano często występowanie przemocy w środowisku wiejskim oraz w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym bądź takich, w których występuje bezrobocie. Wnioski: Wyniki badań wykazały jednoznacznie, że agresja i przemoc w rodzinie wywiera znamienny i negatywny wpływ na

 11. „Pokłosie”, poGrossie i kibice polskości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Forecki

  2014-06-01

  ósob zainspirowaną wydarzeniami w Jedwabnem, opisanymi przez Jana Tomasza Grossa w książce Sąsiedzi. Pokłosie nie stanowi jednak próby faktograficznej rekonstrukcji tego, co działo się na „obrzeżach Zagłady”, w tym również w Jedwabnem, lecz jednoznacznie dotyka problemu polskiego współudziału w zagładzie Żydów i konsekwencji związanych ze złamaniem ukonstytuowanej wokół tego faktu społecznej zmowy milczenia. Film wywołał gorącą dyskusję, która toczyła się w ogólnopolskich mediach przez niemal dwa miesiące od jego premiery. Podstawowym celem artykułu jest próba analizy oraz interpretacji słów i myśli wypowiedzianych w czasie jej trwania.

 12. Semiotic evaluation of Lithuania military air navigation charts

  Science.gov (United States)

  Ovodas, Donatas; Česnulevičius, Algimantas

  2014-06-01

  óżnych środowiskach, w tym m. in. wśród pilotów, kartografów oraz innych użytkowników map. Prowadzone badania miały dwa podstawowe cele: ocena informacyjnego oraz graficznego wypełnienia treścią wojskowych map żeglugi powietrznej. Wypełnienie mapy informacjami oceniono zliczając wszystkie obiekty i zjawiska znajdujące się na obszarze 25 cm² mapy. Analiza ta wykazała, że mapy dla lotów na niskich pułapach (LFC) posiada ją średnio 4-5 razy większy zasób informacji niż mapy operacyjne. Zatem dobór znaków na mapie LFC powinien być wykonywany bardzo starannie, poprzez wybór takich znaków, które mogą zmniejszyć nasycenie mapy informacjami jednocześnie ułatwiając proces ich przekazywania. Nasycenie graficzne ocenianych map lotniczych nie jest zbyt duże (5-12%) i nie wymaga ograniczenia ilości przedstawianych informacji ani generalizacji. Analiza map żeglugi powietrznej wykazała, że nie wszystkie znaki występujące na tego rodzaju mapach spełniają wymagania dotyczące stosowania znaków kartograficznych i powinny być one udoskonalone. Autorzy zaproponowali kilka nowych znaków dla wojskowych map żeglugi powietrznej - są one prostsze, odpowiadają psychofizycznym możliwościom percepcyjnym człowieka, sprzyjają szybszej komunikacji oraz zmniejszają nasycenie informacyjne map.

 13. Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Piątek

  2016-06-01

  Full Text Available Motifs of transmigration of souls and dybbuk in Jewish culture and their contemporary implementation in the works by Yona Wollach This article describes two concepts important for Jewish mysticism – dybbuk and the transmigration of soul, and goes on to present their contemporary usage in the works by Yona Wollach. The concept of the transmigration of souls (in Hebrew: gilgul neshamot describes a situation whereby the soul of a dead person returns to the this world and occupies a new body. In the case of the dybbuk (in Hebrew: dibuk, on the other hand, the body of a living person, who has his or her own soul, is possessed by the spirit of a dead person. The concepts of reincarnation and dybbuk played an important role not only in religious tradition but also in folklore and popular and high culture. Both became the focus of a number of artworks. The article presents fragments of the poems of the Israeli poet Yona Wollach (1944–1985, in which she describes psychological states similar to transmigration of souls and being captured by a dybbuk. The article aims to show that these poetic images are in close connection with Wollach`s concept of the human psyche.   Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach Artykuł przybliża dwa ważne pojęcia mistyki żydowskiej – dybuka i wędrówki dusz, a następnie ukazuje współczesne nawiązanie do nich w twórczości Jony Wolach. Pod pojęciem wędrówki dusz (hebr. gilgul neszamot rozumie się sytuację, w której dusza zmarłego wraca do świata doczesnego i zamieszkuje w nowym ciele. Natomiast w przypadku dybuka (hebr. dibuk dochodzi do zawładnięcia ciałem żywego człowieka, posiadającego już jedną duszę, przez ducha zmarłej wcześniej osoby. Pojęcia wędrówki dusz i dybuka odgrywały istotną rolę nie tylko w tradycji religijnej, ale i w folklorze oraz kulturze popularnej i wysokiej, stając się tematem wielu dzie

 14. Fumaran dimetylu – nowy lek w terapii stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Stępień

  2015-11-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego, na którą cierpi ponad 500 tys. Europejczyków. Występuje trzykrotnie częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn, głównie u osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia, częściej w północnych krajach kontynentu. W  ostatnich latach odnotowano postęp w  terapii stwardnienia rozsianego. Obecnie na rynku jest dziesięć preparatów zmniejszających roczny wskaźnik rzutów i progresję niepełnosprawności. Fumaran dimetylu to nowy lek stosowany doustnie, który zmniejsza ryzyko wystąpienia rzutu choroby, spowalnia postęp niepełnosprawności i zmniejsza liczbę nowych ognisk demielinizacyjnych widocznych w  rezonansie magnetycznym. W  porównaniu z  dotychczas stosowanymi lekami pierwszego wyboru, takimi jak interferon beta-1b i beta-1a czy octan glatirameru, fumaran dimetylu cechuje się wyższą skutecznością kliniczną i radiologiczną. W badaniach klinicznych wykazywał ponad 56-procentową redukcję wskaźnika rzutów, 76-procentową redukcję liczby nowych/powiększających się zmian w obrazie T2-zależnym oraz zahamowanie postępu niepełnosprawności. Jednocześnie lek ma dobry profil bezpieczeństwa: niewielki odsetek pacjentów zgłaszał objawy niepożądane. Podobnie jak w przypadku leków stosowanych w drugiej linii, terapia wymaga kontroli poziomu limfocytów we krwi. W badaniach DEFINE i CONFIRM całkowita liczba limfocytów u osób leczonych fumaranem dimetylu zmniejszała się o około 30% po roku kuracji, a potem pozostawała na stałym poziomie, w granicach normy. U większości chorych (76% nie obserwowano limfopenii w pierwszych 12 miesiącach terapii. Zaledwie u 2% leczonych wystąpiła ciężka limfopenia utrzymująca się przez 6 miesięcy lub dłużej. Dotychczas opisano dwa przypadki postępującej wieloogniskowej encefalopatii u pacjentów przyjmujących lek z przewlekłą limfopenią. Fumaran dimetylu stanowi

 15. Небесният симпозиум. Коментарите към Йов 1:6 във византийската и славянската традиция

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Искра [Iskra] Христова-Шомова [Khristova-Shomova

  2016-10-01

  Full Text Available Celestial symposium: Commentaries to the Book of Job 1:6 in the Byzantine and Slavic traditions Job 1:6 is one of several places in the Bible where God’s sons (celestial beings are men­tioned: “One day the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them.” Numerous commentaries of the Church Fathers were included in the Greek catena to the Book of Job. Some of these were not written specially as commentaries to this passage but are extracts from works commenting the nature of the angels, their place in God’s providence and their role in human life. The author then goes on to discuss the two Slavic translations that were made of the catena. The first one comprises the majority of the texts included in the Greek catena, while the second one contains only two small passages from commentaries of Saint John Chrysostom and Olympiodoros. The article provides a comparison between Slavic texts, which were translated from Greek in the Balkans at the same time: in the late fourteenth or early fifteenth century. Several miniatures from medieval Greek manuscripts, which illustrate the Celestial symposium, are represented at the end of the article.   Niebiańskie sympozjum. Komentarze do Księgi Hioba (1, 6 w bizantyńskiej i słowiańskiej tradycji Werset 1,6 Księgi Hioba jest jednym z wielu miejsc w Biblii, w którym wspomina się synów Bożych: „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi”. Ogromna liczba komentarzy Ojców Kościoła do Księgi Hioba została zawarta w greckiej katenie. Niektóre z nich nie zostały napisane jako bezpo­średni komentarz do tego wersetu, lecz są wypisami z prac autorów, komentującymi naturę aniołów, ich miejsce w Bożej opatrzności, a także rolę w życiu ludzkim. Ponadto istniały dwa słowiańskie przekłady kateny. Pierwszy zawierał większość tekstów pochodzących z greckiej

 16. Procesy patologiczne w mózgu podczas jego niedokrwienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2013-04-01

  Full Text Available Udar mózgu (stroke jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów i trwałego kalectwa. Udar niedokrwienny mózgu (ischaemic stroke, IS jest niebezpieczną chorobą nie tylko ze względu na dużą śmiertelność, ale również z powodu niepełnosprawności u pacjentów, którzy go przeżywają (około 76% przypadków. Jest to niejednorodna jednostka chorobowa, będąca zespołem objawów ogniskowych powstałych w wyniku niedokrwienia lub krwotoku do tkanki mózgowej spowodowanych wieloma różnymi przyczynami. Rozróżniamy dwa typy udarów mózgowych: krwotoczne i niedokrwienne. Udary krwotoczne stanowią 15% wszystkich udarów, pozostałe 80% to udary niedokrwienne. Udar mózgu jest chorobą ogólnoustrojową, głównie wynikającą z patologii naczyniowej. Ogromną rolę odgrywa tu miażdżyca i mechanizmy z nią związane. Proces chorobowy dotyczy całego organizmu, a nie tylko naczyń mózgowych. Z punktu widzenia patologii udar niedokrwienny mózgu jest dynamicznie rozwijającym się procesem neurodegeneracyjnym, który prowadzi do śmierci komórek (cell death. Oprócz uszkodzenia naczyniopochodnego choroba ta indukuje komórkowo-molekularną odpowiedź immunologiczną ośrodkowego układu nerwowego i układu naczyniowego, ukierunkowaną na rozwój reakcji zapalnej. Aktywowane komórki mózgu, a także komórki układu naczyniowego zaangażowane są w syntezę różnych molekuł, m.in. cytokin, chemokin, cząsteczek adhezyjnych oraz enzymów prozapalnych. Ciągle rośnie liczba doniesień potwierdzających duże znaczenie czynników zapalnych w rozwoju udaru niedokrwiennego mózgu. W procesie tym znaczącą rolę odgrywa bariera krew-mózg. Na poziomie komórkowym mikroglej stanowi główną linię nadzoru immunologicznego nad ośrodkowym układem nerwowym, odpowiedzialną za indukcję reakcji zapalnej w udarze mózgu. W udarze mózgu następuje gwałtowna zmiana ekspresji cytokin, które ujawniają neurodegeneracyjny efekt

 17. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  terytorium Ma­cedonii (na co istnieją niezaprzeczalne dowody, zostały przemieszczone z ich pierwotnego kontekstu językowego / kulturowego w ramach kilku podmiotów regulujących: greckiego, albańskiego i – jak się paradoksalnie wydaje – macedońskiego. Ten rodzaj zakłóceń języko­wych ma swoje geopolityczne konsekwencje. Wprowadzone zmiany toponimów świadczą o systematycznej negacji macedońskiej tożsamości językowej i kulturowej, a w konsekwencji o procesie negowania prawa narodu macedońskiego do własnego państwa narodowego, gdyż główną intencją każdej negacji jest reinterpretacja, przetwarzanie i zmiana rzeczywistości historycznej.

 18. Bulk Geochemical Data of Fossil Wood from the Middle Jurassic Clays of Poland

  Science.gov (United States)

  Smolarek, Justyna

  2012-01-01

  Macroscopic observations, microscopic studies and literature data revealed that Middle Jurassic wood from Częstochowa area has a different state of preservation, and various types and degrees of mineralization and oxidation. Obtained results of organic matter fractionation illustrate a clear domination of polar fraction in the obtained extracts revealing low thermal maturity stage. Total organic carbon (TOC) values for analysed samples are in a wide range from 1.06% to 68.50%. The highest amount of TOC were measured in not or poorly mineralized wood samples but most of them are mineralized wood fragments, showing the TOC values in the range of 2% - 10%. Percentage content of carbonate in fossil wood constitute in a wide range from less than 1% CaCO3 to above 85% CaCO3. The resulting percentage of the total sulfur content is very varied and do not show convergence with other data such as TOC, carbonate content, etc and is most probable connected with pyritisation range. Unlike the Middle Jurassic clay samples, where long-chain and short-chain n-alkanes occur in similar concentrations, in wood samples always short-chain n-alkanes dominated, in the range from 15 to 23 carbon atoms in molecule. The values of the CPI are generally higher than 1 which indicates the contribution of organic matter derived from higher plant waxes, which are characteristic of e.g. needles from gymnosperm plants. Under the influence of post - diagenetic oxidation in mineralized wood samples distribution of n-alkanes is changing. Diaster-13(17)-enes with 28 and 29 carbon atoms in molecule are present in the wood samples, while those with 29 atoms strongly prevail. Makroskopowe obserwacje, mikroskopowe badania i dane literaturowe wykazały, że środkowojurajskie drewno z okolic Częstochowy ma różny stan zachowania oraz różne rodzaje i stopień mineralizacji oraz utlenienia. Uzyskane wyniki rozdziału frakcyjnego pokazują wyraźną przewagę frakcji polarnej w badanych ekstraktach. Warto

 19. Slavic Loanwords in the Terms for Dumplings in Latvian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigita Bušmane

  2016-12-01

  ęzyku łotewskim Żywność stanowi zasadniczą część kultury materialnej każdego narodu. Nazwy związane z nią często zachowują narodowe tradycje i dawne nazwy dłużej, niż to ma miejsce w innych sferach, a ponadto umożliwiają zaobserwowanie wpływu innych kultur. Według danych słownikowych, pierogi były znane na Łotwie już w XVIII w. Potwierdzono wiele ich nazw w regionalnych subdialektach łotewskich; zapożyczenia na ogół występują na całym obszarze. W tym artykule autorka stara się – na podstawie zapisów w materiałach etnogra­ficznych i lingwistycznych z różnych okresów, śledząc użycie nazw pierogów w ciągu niemal stulecia i odnosząc się do danych ze słowników z XVIII–XIX w. – pokazać użycie i dystrybucję różnych nazw pierogów pochodzenia słowiańskiego w subdialektach łotewskich, jak też podać fragmentaryczne dane o użyciu poszczególnych zapożyczeń słowiańskich w sąsiednich językach. Słowiańskie zapożyczenia kļocka, zacirka, obok ich odmianek, są rozpowszechnione we wschodniej Łotwie, tj. w obszarze dialektu wysokołotewskiego. We wschodniej Łotwie zarejestrowano też nazwy klučki, klučkas, derywaty od niemieckich zapożyczeń kluči z insercją spółgłoski k pod wpływem języka rosyjskiego. Pod względem semantycznym zapożyczenia kļockas, klučkas i ich odmianki oznaczają pierogi zrobione z różnych surowców (np. różnych rodzajów mąki i ziemniaków. Dalsze odniesienia do składników tej potrawy i sposobu jej przygotowania zawarte są w objaśnieniu słowiańskiego zapożyczenia zacirka i jego odmianek najbardziej typowych dla słownictwa łotewskich chłopów. Słowiańskie zapożyczenia analizowane w tym artykule nierzadko (jeszcze do ostatnich dekad XX w. służyły jako jedyne nazwy omawianych dań w mowie przedstawicieli najstarszej generacji mieszkańców obszaru wschodniej Łotwy.

 20. Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  eksperymencie, autor artykułu czyni następujące wnioski:Zapisane w tekście fragmenty litewskich pieśni ludowych były odśpiewane w obesności A. Mic­kiewicza przez L. Korylskiego w jego rodzinnym dialekcie północno żemajtskim, który można zlokalizować na przestrzeni między Palanga, Darbėnai i Lenkimai. To odgałęzenie wymienionego dialektu bardzo różni się od powszechnie używanego języka litewskiego i A. Mickiewicz na pewno nie byl z nim obznajmiony. Znał on jednak dwa pierwsze fragmenty pieśni w dialekcie auksztajtskim (zbliżonym do powszechnie używanego języka litewskiego. Toteż A. Mickiewicz, zapisując owe fragmenty, wahał się między formami dialektu żemajtskiego, w którym odśpiewał je L. Korylski, a znanymi formami dialektu auksztajtskiego. Na tym tle powstał między nimi spór, o ktorym upominają dzieci A. Mickiewicza (co pozostaje w sprzeczności z wnioskami M. Brensztejna i J. Otrębskiego, że zawiodła dzieci pamięć. Trzeciego fragmentu A. Mickiewicz nie znał. Zapisał go ze słuchu niezupełnie (przynajmniej z początku rozumiejąc tekst w dialekcie żemajtskim. Rozbiór tekstu i analiza ekstralingwistycznych faktów dowodzi, że język litewski nie mógł być A. Mickie­wiczowi całkiem nieznany. Jednakże nie mamy dowodów, na podstawie których można byłoby ustalić stopień opanowania języka litewskiego przez A. Mickiewicza.

 1. Participation of Quaternary Aquifers in Groundwater Inflow to Mines in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) / Udział Wodonośnych Utworów Czwartorzędowych W Procesie Zawodnienia Kopalń Górnośląskich

  Science.gov (United States)

  Różkowski, Kazimierz; Różkowski, Andrzej; Sołtysiak, Marek

  2015-03-01

  The Upper Silesian Coal Basin (USCB) is situated within Variscean depression in the southern Poland. Mining of the hard coal, ore and sand deposits in the USCB has a long-lasting tradition. Exploitation has been carried out with both - open pit and mainly underground operations. The intensity of water inflows to mines depends on geogenic and technological factors. Among geogenic factors the main one is occurrence of thick water - bearing Quaternary sediments in the roof of Carboniferous ore deposits. Among technological factors the essential influence on the inflows to the mine workings have: time, depth and surface of exploitation, as well as drainage intensity. Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) jest niezależnym regionem hydrogeologicznym. W jego zasięgu wydziela się dwa subregiony hydrogeologiczne: północno-wschodni ( I) i południowo-zachodni (II), o odmiennych układach i warunkach hydrogeologicznych. Granicę między subregionami wyznacza zasięg występowania zwartej pokrywy ilastych, izolujących podłoże, utworów miocenu. W zasięgu subregionu I czwartorzędowe poziomy wodonośne znajdują się w więzi hydraulicznej z poziomami wodonośnymi karbonu lub triasu. W subregionie II więź hydrauliczna między karbońskimi i czwartorzędowymi poziomami wodonośnymi występuje tylko w zasięgu erozyjnych okien hydrogeologicznych w utworach miocenu. Na obszarze GZW obserwuje się wyraźne zróżnicowanie miąższości i wykształcenia litologicznego pokrywy utworów czwartorzędowych. Wspomniane utwory są reprezentowane przez piaszczysto-gliniaste osady, których miąższości wahają się w granicach od dziesiętnych metra do ponad 120 m. W zasięgu rejonów górniczych czwartorzędowe poziomy wodonośne są intensywnie drenowane przez wyrobiska górnicze kopalń głębinowych węgla i rud cynkowo-ołowiowych oraz odkrywkowych surowców okruchowych. Eksploatacja górnicza prowadzona jest na skalę przemysłową przez okres ponad dwustu lat

 2. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  Science.gov (United States)

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  ograniczeniach brzegowych przyjęto górne dopuszczalne wartości należności dla każdego z przyjętych cykli ściągania należności. Kolejność cykli ściągania należności oraz przypisane im wartości należności przyjęto według rosnącego prawdopodobieństwa powstawania należności przeterminowanych i utraconych. Przeanalizowano dwa przypadki optymalizacji zarządzania należnościami, w których funkcją celu jest maksymalizacja wartości sprzedaży (przychodów) kopalni. Pierwszy przypadek wzięty pod uwagę do modelu to wykorzystanie skonta do obniżenia ceny produktu, w przypadku kopalni posiadającej niewykorzystaną zdolność wydobywczą. Aby poprawić trudności z płynnością, kopalnia proponuje swoim odbiorcom skrócenie cyklu ściągania należności, w zamian za obniżenie ceny i wzrost zakupów do wartości zdolności wydobywczej. W celu ustalenia tego obniżenia ceny wykorzystuje się rachunek kosztów stałych i zmiennych, W drugim analizowanym przypadku kopalnia, sprzedaje tyle samo co wynosi jej aktualna zdolność wydobywcza, a mimo to jest zmuszona obniżyć cenę swoich produktów. Wykorzystanie w takim przypadku skonta (obniżenia ceny produktu) musi równocześnie być związane ze skróceniem cyklu ściągania należności i obniżeniem kosztów finansowania kredytu kupieckiego.

 3. Fetysz „obiektywności”. „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Żukowski

  2016-01-01

  completely ignored by the reviewers, however. They were also unable to break through the narration structures of the first type, which are more recognisable. Fetysz „obiektywności”. Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka Nasza klasa przyjęta została w Polsce z entuzjazmem. Autora chwalono za odwagę, a jego głos uznano za wyważony i rozsądny w toczącej się od 2000 roku debacie nad zbrodnią w Jedwabnem. Skąd ten entuzjazm, którego brakowało przecież po publikacji Sąsiadów? Jakie zmiany wprowadzone przez Słobodzianka do narracji o Jedwabnem zapewniły mu sukces? Artykuł opisuje recepcję dramatu, która okazuje się wybiórcza. Sięga także do tekstu sztuki, wydobywając dwa porządki prezentowania i objaśniania zdarzeń. W pierwszej warstwie Nasza klasa tworzy obraz stosunków międzyludzkich, w którym znikają społeczne mechanizmy dyskryminacji. Wątek ten podchwytują i rozwijają polscy recenzenci. Wymordowanie Żydów okazuje się następstwem konfliktu równorzędnych grup z podobnymi możliwościami działania i sprawstwa, a więc nieuwikłanych w stosunki dominacji większości nad mniejszością. Stąd wynika symetria krzywd, a w konsekwencji nierozstrzygalność pytania o winę i domniemany tragizm aktorów zdarzeń. Do tego dochodzi psychologiczne wyjaśnianie zachowań i motywacji wzorowane na relacjach rodzinnych. Punkt widzenia uczestników wydarzeń (będący symptomem dyskryminacji zostaje potraktowany jako obiektywizujący opis. Widziane z bliska i psychologizowane perypetie bohaterów zasłaniają tło, jakim jest przemoc grupy dominującej. A tę można wyjaśnić jedynie w kategoriach socjologicznych. Słobodzianek sięga jednak także po opis na poziomie społecznym. Tak konstruuje scenę ślubu Rachelki, rozgrywanie sprawy jej ocalenia po wojnie – niezwykle opisany fenomen społecznego funkcjonowania motywu Sprawiedliwych – dostrzega i opisuje rytuały podporządkowania organizowane dla ocalałych oraz to, jak

 4. Przestrzeń pożydowska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Matyjaszek

  2014-06-01

  Holokaustu oraz po roku 1945. Tego typu nieruchomości nazywa się obecnie „mieniem pożydowskim”. Autor analizuje dwa równolegle działające procesy adaptacji tej przestrzeni miejskiej. Pierwszy z nich zasadza się na koncepcji „przestrzeni żydowskiej”, przedstawionej w 1999 roku przez Dianę Pinto. „Przestrzeń żydowska”, pierwotnie zdefiniowana jako kulturalne i materialne miejsce spotkań europejskich Żydów oraz ludności pochodzenia nieżydowskiego, w polskim kontekście nie wymaga realnej obecności Żydów. Co za tym idzie, praktyki społeczne wynikające z tej interpretacji idei „przestrzeni żydowskiej” daleko odbiegają od pierwotnego zamysłu Pinto. Drugi proces opisany w artykule dotyczy fizycznej realizacji tak zdefiniowanego „miejsca spotkań”. Analizowany jest on na przykładzie Dotleniacza – instalacji miejskiej z 2007 roku autorstwa Joanny Rajkowskiej. Praca Rajkowskiej była jedną z pierwszych prób stworzenia fizycznego miejsca spotkań w Polsce. Pomimo altruistycznych założeń, które legły u podstaw projektu, nie mógł on w pełni wyrwać się z okowów dyskursu na temat „dialogu” ekskluzywistycznego. Tak więc kulturowa interpretacja Dotleniacza została zawężona do znaczeń, których owocem będzie raczej wykluczenie, a nie możliwość uczestnictwa.

 5. Binary Linear Programming in the Management of Mine Receivables / Binarne Programowanie Liniowe W Zarządzaniu Należnościami Kopalni

  Science.gov (United States)

  Trzaskuś-Żak, Beata; Żak, Andrzej

  2013-09-01

  : Nt ji - wartość należności terminowych odbiorcy j w i-tym miesiącu analizowanego okresu, Nn ji - wysokość należności nieterminowych odbiorcy j w i-tym miesiącu okresu, q - założony, minimalny odsetek ściągalności należności terminowych, Ni - sumaryczna wartość wszystkich należności w miesiącu i, m - liczba miesięcy w analizowanym okresie. Ogólny model posłużył do jego aplikacji na przykładzie danych funkcjonującej kopalni „X". Ponadto rozważania te rozszerzono przedstawiając binarny model programowania liniowego, w którym funkcja celu powinna minimalizować oczekiwaną wartość kosztów rabatów, czyli: gdzie pj oznacza prawdopodobieństwo skorzystania z rabatu przez odbiorcę j. W artykule zostały sformułowane dwa modele matematyczne. Pierwszy z nich to model deterministyczny, który może być stosowany w warunkach pewności, zaś drugi uwzględnia ryzyko nieskorzystania z rabatów przez odbiorców. W artykule przeprowadzono również pewne losowe eksperymenty za pomocą metody Monte Carlo.

 6. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  Science.gov (United States)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  celu: - wzmocnienie posadowienia zabytkowych obiektów i przeniesienie obciążeń na grunt poniżej dna wykopu; - umożliwienie wykonania wewnętrznego poziomu -1 poprzez pogłębienie części budynku maszynowni (MS-8) o jeden poziom; - zabezpieczenie geotechniczne ścian wykopu w rejonie historycznych budynków, - zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez okres realizacji podziemnych części Nowego Muzeum Śląskiego jak również funkcjonowania obiektu po zakończeniu procesu rewitalizacji - konstrukcje oporowe przy budynku magazynu odzieży MS-15 i wieży wyciągowej MS-79 będą pełniły rolę docelowych ścian segmentów podziemnych. W artykule zwrócono uwagę na zróżnicowaną budowę geologiczną w rejonie inwestycji, różne obciążenie naziomu, a przede wszystkim na niepewność podłoża i masywu ze względu na wcześniej prowadzone roboty górnicze. Prowadzona przez 176 lat podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego spowodowała osłabienie masywu poprzez m.in. występowanie wkładek węgla kamiennego i stref uskokowych oraz prawdopodobnie starych zrobów. W zależności od rodzaju obiektu będącego przedmiotem zabezpieczenia, jak również konieczności dostosowania technologii zabezpieczenia do zastanych warunków zastosowano kilka rodzajów konstrukcji takich jak palisady czy też bariery mikropalowe stabilizowane kotwiami lub gwoździami. Z uwagi na charakter prac zabezpieczających, dokładność rozpoznania geologiczno-inżynierskiego oraz skalę zadania, projekt zabezpieczeń geotechnicznych miał charakter aktywny. Oznacza to, że rozwiązanie projektowe dostosowywano na bieżąco do faktycznie napotkanych warunków geologicznych. Ponadto podczas realizacji wszystkich prac zabezpieczających wykonywany był monitoring geotechniczny. Ze względu na zabytkowy charakter obiektów sąsiadujących z wykopem konieczny był również monitoring ich konstrukcji. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju