WorldWideScience

Sample records for domieszkowanych jonami ziem

 1. ASV ārpolitika pret Ziemeļkoreju pēc Aukstā kara beigām

  OpenAIRE

  Pēterhens-Pētersons, Miks

  2015-01-01

  Maģistra darbā tiek aplūkotas ASV un Ziemeļkorejas attiecības pēc Aukstā kara, pievēršot uzmanību ASV prezidenta administrāciju negatīvo priekšstatu lomai par Ziemeļkoreju, veidojot ārpolitiku pret to. Lai noskaidrotu, vai ASV veidoja savu ārpolitiku pret Ziemeļkoreju, balstoties uz šiem priekšstatiem, par darba teorētisko ietvaru izvēlēts neoreālisms un tā apakšteorijas – defensīvais un ofensīvais reālisms, kā arī neoreālista Roberta Džervisa uztveres teorija. Empīriskajā daļā izmantoti ASV ...

 2. Dažu Ziemeļrietumvidzemes aizgūto leksēmu dinamika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elga Kagaine

  2011-11-01

  Full Text Available DYNAMIK EINIGER ENTLEHNTER LEXEME IN DEN MUNDARTEN NORDWESTLIVLANDSZusammenfassungIn diesem Beitrag werden einige in Nordwestlivland vorkommende entlehnte Lexeme finnougrischer Herkunft sowie ihre Semantik unter dem Aspekt des historischen Wandels behandelt. In der 2. Hälfte des 20. Jh. bietet sich durch die Erweiterung von mundartlichen Materialsammlungen die Möglichkeit, die in ME, EH und sonstigen Forschungen vorhandene Information sowohl zur Verbreitung, Stabilität und Wandel dieser Wörter als auch zu ihrer Herkunft, Semantik und den Gebrauchseigenschaften zu ergānzen.Unter dem Aspekt der Gebrauchsdynamik von Entlehnungen im Laufe des 20. Jh. lässt sich feststellen, dass ein Teil der lokalen entlehnten Lexeme zu historischen Relikten geworden ist (z.B. aķis ‘Getreidehocke’, sāris, zāris ‘Insel; Hilgel’, ķiris ‘schwarzer Ochse mit weiflem Streifen überm Rücken’; ein anderer Teil mit relativ weitem bzw. engem Gebrauch setzt sein Funktionieren vorwiegend in der gesprochenen Sprache der älteren Generation fort (z.B. kãbaka, kābaks ‘armer, ärmlicher Mensch’; ‘geiziger, habgieriger Mensch’, paîkât ‘flicken’; ein weiterer Teil hingegen kommt auch heutzutage ziemlich oft in der gesprochenen Sprache verschiedener Generationen vor (z.B. roida ‘Schutt, Kehricht, Abfālle’, peksēt ‘schlagen; prugeln’, kunna ‘Wiesenfrosch’ u.a..Nach der Erweiterung von Materialsammlungen bietet sich die Möglichkeit, die bisherigen Herkunftsdeutungen der Wörter zu ergänzen und einige Hypothesen über die Relation mehrerer dialektaler Wörter Nordwestlivlands zum Estnischen bzw. Livischen aufzustellen.ķil̂ts; der Vergleich kâ ķilts wird bei der Charakteristik eines abgemagerten Menschen oder Tieres gebraucht. Es kommt unter Ortsnamen vor (siehe Endzelīns LVV II 221; ohne Herkunftsangabe. Es wäre wohl auf das bei WiedWb 281–282 erwähnte kilt (= kild 2; kild ‘abgesprungenes, abgetheiltes Stuck, Splitter’ zu beziehen. Semantisch ist izdilis kâ ķil̃ts mit der analogen Konstruktion (tievs, izdilis kâ skals zu vergleichen.porumi, puromi; das Wort ist mit der Grundbedeutung ‘Schutt, Kehricht; Krümchen; Spreu’ aufgezeichnet worden, resp. auf etwas Kleines, Feines, Zerkleinertes u.dgl. zu beziehen. Dies lässt vermuten, dass nordwestlivländisches porumi, puromi mit estn. puru (siehe M ä g i s t e VII 2244 II puru ‘Krümchen, Staubkorn, Stäubchen’, ‘Schutt, Mull’ und puruma ‘zerbrechen, zerkleinern’ in Verbindung stehen könnte.ķilputra, kilputra ‘aus dem Brotteig gekochter Brei’; ‘Grütze aus Roggenmehl’; siehe M ä g i s t e III 824 II kile ‘saurer Haferbrei’ + putra ‘Brei’.Bei einem Teil der entlehnten Lexeme kann die Herkunft mit der Kontamination Zusammenhängen: siehe narcaka, narcaks + grabažas > narkažas, narbažas ‘alte, abgetragene Sachen, abgenutzte Gegenstände; Lappen’; porumi, puromi + -akas (lancakas, poncakas ’alte, abgetragene Kleider, Kleidungsstücke, Fetzen’ > porakas ‘Schutt, Splitter, Reisig, Kehricht’.

 3. Soil Quality Assessment of Phaeozems and Luvisols from the Kujawy Region (Central Poland / Ocena cech użytkowych czarnych ziem i gleb płowych rejonu Kujaw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kobierski Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available To assess the soil quality of Phaeozems and Luvisols from Kujawy region (Kujawy-Pomerania Province, Poland, the soil quality indicators such as: content of organic matter and nutrients, as well as bulk density were used. The soils showed similar inherent properties (soil texture, depth to parent material, type of clay and management practices (tillage, crop rotation, nutrient application. The following properties were determined: bulk density, grain size composition, exchangeable acidity, concentration of available forms of potassium, phosphorus and magnesium, and the content of total organic carbon (TOC and nitrogen (Nt. The amounts of dissolved organic carbon (DOC and dissolved nitrogen (DN were measured in the solution obtained after extraction with 0.004 M CaCl2. The stock of TOCs, Nts and DOCs, and DNs were calculated. The total organic carbon content in surface horizon of Phaeozems was significant higher (13.9-20.1 g·kg-1 than in Ap horizon of Luvisols (8.3-11.0 g·kg-1, which is a consequence of their origin. The stock of organic carbon in Ap horizon fell within 5.89 to 8.49 kg·m2 in Phaeozems and 3.80 to 4.81 kg·m2 in Luvisols. Although Phaeozems demonstrated a significant higher content of TOC, as compared with Luvisols, the amount of dissolved organic carbon was similar in both soil types, which points to a higher share of DOC in the total organic carbon content in Luvisols (up to 17.5% in Et horizon. The amounts of dissolved organic carbon and dissolved nitrogen and their stock do not depend on the type of soils if the management practices are similar.

 4. Properties of the Jurassic Clayey Deposits of Southwestern Latvia and Northern Lithuania / Dienvidrietumu Latvijas un Ziemeļlietuvas juras mālaino nogulumu īpašības

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burlakovs Juris

  2015-11-01

  Full Text Available Pētījumā gūtie rezultāti sniedz ziņas par Juras perioda mālaino nogulumu īpašībām, un palīdz salīdzināt šī perspektīvā derīgā izrakteņa īpašības. Juras sistēmas Kelovejas un Oksfordas stāvu nogulumi atrodami urbumu serdēs, atradnēs, kā arī pleistocēna ledāja atrauteņos jeb glasiodislokācijās. Līdz šim plašāki pētījumi notikuši Polijā un Lietuvā, salīdzinoši mazāk informācijas apkopots par Latvijas Juras māliem un to raksturojošām īpašībām. Šī pētījuma ietvaros paraugi tika ievākti Zoslēnu, Papiles un Lēģernieku atradnēs; to galvenās atšķirības saistās ar mālu frakcijas īpatsvaru salīdzinājumā ar pārējo nogulumu materiālu. Juras mālaino nogulumu sastāva īpatnības raksturotas, izmantojot granulometriskās analīzes, karsējuma zudumu, rentgendifraktometrisko un atomabsorbciometrijas metožu kompleksu; detalizēti pētīti arī nogulumu sastāvā esošie organiskie savienojumi, izmantojot UV-Vis un 3-D fluorescenci. Mālu sastāvā esošās organiskās vielas pamatā ir humusvielas, savukārt māla frakcijas neorganisko materiālu veido smektīts, illīts, kaolinīts un hlorīts aptuveni līdzīgās proporcijās, ko pierāda rentgendifraktometriskā izpēte. Agrākie pētījumi Polijā un Lietuvā liecina, ka dabiskās organiskās vielas, kas atrodamas Juras mālos, atspoguļo nogulumu veidošanās apstākļus. Juras māli var tikt izmantoti tālākos praktiskā pielietojuma pētījumos, kā arī, lai precīzāk raksturotu attiecīgā perioda paleoģeogrāfiskos apstākļus.

 5. The energetic structure and recombination processes for selected lanthanides in the crystals Ca{sub x}Cd{sub 1-x}F{sub 2} and ZnS; Struktura energetyczna i procesy rekombinacji dla wybranych pierwiastkow z grupy ziem rzadkich w krysztalach Ca{sub x}Cd{sub 1-x}F{sub 2} in ZnS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swiatek, K. [Polska Akademia Nauk, Warsaw (Poland). Inst. Fizyki

  1991-12-31

  The results of investigations on ionization and recombination processes in crystals of Ca{sub x}Cd{sub 1-x}F{sub 2} type doped of europium as well as in crystals and thin layers of ZnS doped of Eu, Yb, Sm and Tb have been presented and discussed. Several scientific methods and analytical techniques have been used, among them electron spin resonance (ESR), photo-ESR, absorption and emission spectroscopy. Theoretical consideration and modeling of physical processes have enabled to understand the mechanism of observed phenomena. 227 refs, 61 figs, 9 tabs.

 6. Novadpētniecības materiālu izmantošana pamatskolas ģeogrāfijā: Alūksnes novada piemērs

  OpenAIRE

  Grase, Ligija

  2013-01-01

  Zaļu mežu, lauku un pļavu ielokā, ezera ūdeņu atspulgos, ziedu kupenās iegrimusi vasarā un sniega kupenās ziemā, Latvijas Ziemeļaustrumos atrodas Alūksne. Ģeogrāfija skolā sniedz skolēniem plašas zināšanas un izpratni par dabas un cilvēka ģeogrāfiju, piemērojot mācību materiālus, izmantojot jau esošos novadpētniecības materiālus un pašiem veicot padziļinātu sava novada izpētes darbu, ir iespējams skolēniem iemācīt lepoties ar savu dzimto novadu, tā cilvēkiem, dabu, saimniecību, kultūras vēr...

 7. Structure and dynamics of oligomesic dry pine forests in land zones of the Lake Engure catchment area

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laiviņš Māris

  2014-04-01

  Full Text Available Engures ezera sateces baseina sešās sauszemes vecuma zonās (nosusinātās ezerdobes, Mia, Limnejas, Litorīnas jūras, Baltijas ledus ezera un Ziemeļkursas augstienes glaciofluviālo nogulumu zona pētīts oligomezotrofo sauso priežu mežu (Vacciniosa un Myrtillosa sugu sastāvs, augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī mežu produktivitāte. Vecākās sauszemes vecuma zonās (Baltijas ledus ezera nogulumi, Ziemeļkursas augstiene ir lielāka sugu dažādība koku stāvā un augsnēm izteiktāks podzolēšanās process, savukārt jaunākās sauszemes vecuma zonās (nosusinātā ezerdobe, Mia, Limnejas un Litorīnas jūras stadijas ir lielāka sugu dažādība zemsedzē (lielāks graudzāļu un grīšļu īpatsvars, augsnēm raksturīgs izteiktāks glejošanās process, kā arī ievērojami augstāka kokaudzes produktivitāte. Vecāko sauszemes zonu priežu mežos dominē klases Vaccinio-Piceetea rakstursugas, turpretim jūras piekrastes priežu mežiem (Mia nogulumu zona raksturīgas klases Pulsatillo-Pinetea sugas.

 8. Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kaźmierska

  2011-06-01

  Full Text Available Opracowanie i rozwój technologii produkcji inżynierowanego jedwabiu stworzyły realne możliwości jego praktycznych zastosowań. Rekombinowany inżynierowany pajęczy jedwab (IPJ stanowi substrat do produkcji różnych biomateriałów, takich jak: filmy, hydrożele, włókna, rusztowania, mikrokapsułki, mikro- i nanosfery. Wytwarzanie in vitro włókien odbywa się w sposób naśladujący warunki naturalnie panujące w gruczole przędnym pająka: w obecności jonów fosforanowych oraz sił ciągnących. Filmy otrzymywane są przez odparowanie rozpuszczalnika z roztworu jedwabiu, natomiast rezultatem odparowywania rozpuszczalnika w obecności porogenu są jedwabne rusztowania. Hydrożele powstają w wyniku polimeryzacji cząstek jedwabiu w roztworach o niskim pH. Polimer jedwabiu powstający na granicy niemieszających się faz wykorzystywany jest do otrzymywania mikrokapsułek. Najmniejsze z opisywanych form – jedwabne sfery powstają przez wysolenie białek jedwabiu jonami fosforanowymi. Cechami wspólnymi jedwabnych biomateriałów są biokompatybilność oraz biodegradowalność pozwalające na wykorzystanie ich w medycynie i farmacji, a strategia konstrukcji białek hybrydowych polegająca na nadaniu metodami inżynierii genetycznej pożądanej funkcji dalej rozszerza możliwości ich wykorzystania.

 9. Turki v slovenski zgodovinski povesti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miran Hladnik

  2015-08-01

    Turcy w słoweńskiej prozie historycznej W kulturowej pamięci Słoweńców Turcy jako najeźdźcy ziem słoweńskich w XV i XVI wieku zajmują miejsce wrogów narodu. Opowiadanie o tematyce tureckiej (ich liczba wynosi niemal 40 jest ważnym gatunkiem w słoweńskiej prozie historycznej. Jego pierwowzór, Jurij Kozjak, slovenski janičar (1864 Josipa Jurčiča, stworzył taki model zbiorowego doświadczenia, który podtrzymuje iluzję, że wrogi Inny właściwie nie istnieje: wcześniej czy później okazuje się bowiem, że niebezpieczni Turcy są jedynie przebranymi miejscowymi wieśniakami. Opowiadania o tematyce tureckiej pisali m.in. Jakob Sket (Miklova Zala, 1884, Franc Valentin Slemenik, Miroslav Malovrh, Lea Fatur, France Bevk, Ivan Lah, Ivan Sivec.

 10. Effect of Rare-Earth Metals Addition on Microstructure and Properties of Selected Copper Alloys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rdzawski Z.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ dodatku metali ziem rzadkich na mikrostrukturę i właściwości użytkowe stopów miedzi w stanie po odlewaniu, po przeróbce plastycznej na zimno i po obróbce cieplnej. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego. Dodatkowo dla stopów przeprowadzono badanie rozmieszczenia składników stopowych na powierzchni badanego materiału oraz badanie EBSD. Właściwości mechaniczne drutu opisano w oparciu o wyniki próby zrywania i pomiaru twardości HV. Badanie konduktywności elektrycznej wykonano za pomocą Sigmatestu firmy Foerster oraz mostku Thomsona. Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych po przeprowadzonych badaniach na stopach odlewanych i po przeróbce plastycznej, wykazała że możliwe jest wytworzenie materiałów cechujących się korzystnym zestawem własności użytkowych.

 11. Релациите меѓу Високата Порта и Охридската архиепископија во 18 век (причини за приближување и одделување

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Валентина [Valentina] Миронска-Христовска [Mironska-Hristovska

  2015-08-01

  Pogorszenie relacji pomiędzy arcybiskupstwem a Portą nastąpiło pod koniec XVII wieku i na początku wieku XVIII, kiedy imperium osmańskie było maksymalnie zaangażowane w politykę i wojny prowadzone w Europie, kiedy słabło ekonomicznie. Tymczasem fanarioci wzmacniali swe pozycje w patriarchacie w Carogrodzie, zyskiwali też na znaczeniu w wewnętrznej i zewnętrznej polityce państwa. Działania, jakie podejmowali wobec biskupów ochrydzkich, okazały się na tyle skuteczne, że zaczęli wypierać hierarchów macedońskich z ich stanowisk. Fanarioci stawali się coraz większą siłą finansową – zyskali ­uprzywilejowany status w handlu na Bałkanach, w Rosji i w Europie, otrzymali również liczne przywileje, jakie zapewniała im funkcja oficjalnych tłumaczy (dragomanów w rozmowach pomiędzy Portą a państwami europejskimi. Wszystko to wykorzystywali do realizacji swoich celów politycznych – likwidacja arcybiskupstwa w Ochrydzie miała być krokiem do urzeczywistnienia ­Megali Idei, prowadzącym do asymilacji ludności ziem macedońskich poprzez wprowadzenie liturgii w języku greckim, asymilację dziedzictwa kultury, języka i tożsamości.

 12. Assessment of Wind Shear and Wind Energy Potential in the Baltic Sea Region of Latvia

  Science.gov (United States)

  Bezrukovs, V.; Bezrukovs, Vl.; Zacepins, A.; Komashilovs, V.

  2015-04-01

  The paper is devoted to the investigation into the wind energy potential based on long-term observations of the wind speed and energy density fluctuations at heights from 10 to 160 m on the Baltic Sea coast of Latvia. During the observations (2004 - 2013), the wind speed and direction values were measured, and the statistical database was accumulated using a LOGGER 9200 Symphonie measuring systems mounted on 60 m masts - one on the western coast and another on the north-east of Latvia. From June 2011 to May 2012, these measurements were complemented with the data for the heights from 40 to 160 m obtained by means of a ZephIR lidar and with the metrological data provided by "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" for the same period. The graphs of seasonal fluctuations in the wind speed were obtained for the heights up to 160 m by measurements over the period of 2007 - 2013. The results of the research on the wind speed distribution up to 200 m are promising for evaluation of the wind energy potential of Latvia and will be helpful in assessment of prospective sites for construction of WPPs. Zinātniskais raksts ir veltīts pētījumam par vēja enerģijas potenciālu Latvijas teritorijā, Baltijas jūras piekrastē, balstoties uz ilgtermiņa vēja ātruma un vēja enerģijas blīvuma svārstību novērojumiem no 10 līdz 160 metriem augstumā. Vēja ātruma un vēja virziena mērījumu dati tika iegūti un apkopoti statistiskajā datubāzē laika periodā no 2004 līdz 2013. gadam, izmantojot mērīšanas sistēmu LOGGER 9200 Symphonie, kas bija ierīkotā uz 60 metru augsta masta - viena rietumu piekrastē un otra Latvijas ziemeļu-austrumos. No 2011. gada jūnija līdz 2012. gada maijam mērījumu datubāze tika papildināta ar datiem, kas tika iegūti ar lidaruZephIR augstumos no 40 līdz 160 metriem, un datiem no "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" tam pašam laika periodam. Analizējot mērījumus 2007. g.-2013. g., grafiki ar

 13. Przyczynek do obrazu szlachty Inflant Polskich w łotewskich źródłach i opracowaniach historycznych początku XX w.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Biesiadowska-Magdziarz

  2014-12-01

  łtowaniu kultury Łotwy panuje jednomyślność co do pozytywnej roli i skutków tych wpływów. Nie można jednak pomijać milczeniem istnienia diametralnie różnej perspektywy łotewskiej, która szczególnie wyraźnie zarysowała się w pierwszych latach istnienia niepodległego państwa łotewskiego. Od początku obecności Polaków na Łotwie kontakty Łotyszy z Polakami i ich kulturą różnie wyglądały w poszczególnych regionach Łotwy. Okres, nazywany w historycznych źródłach łotewskich „polskimi czasami na Łotwie”, najdłużej trwał właśnie w Łatgalii (1561–1772, czyli w tzw. Inflantach Polskich. Tam też zauważalny był największy wpływ kultury polskiej na ludową kulturę łotewską. Okres ten był negatywnie oceniany przez wielu historyków łotewskich. Krytyce poddawana była skala oddziaływania kultury polskiej na rodzimą kulturę łotewską, a także na ogólny rozwój ziem dawnych Inflant Polskich. Negatywnie był też oceniany udział szlachty polskiej w rozwoju Łatgalii. Uważając te ziemie za swoje, nie była ona zainteresowana krzewieniem idei narodowych wśród miejscowej ludności chłopskiej, która, według możnowładztwa polskiego, już w niedługim czasie miała ulec całkowitej polonizacji. Ogromny wpływ inflanckiej szlachty polskiej na kulturę, gospodarkę, a także na kreowanie tożsamości narodowej łatgalskich Łotyszy, programowe działania duchowieństwa polskiego oraz polonizacja miejscowej ludności przyczyniły się do negatywnej oceny wpływów polskich na ziemiach łotewskich. Przedstawione opracowanie jest próbą naszkicowania zagadnienia, któremu dotychczas badacze polscy nie poświęcili większej uwagi, a które to ze względu na bogaty materiał wymaga szczegółowych i szeroko zakrojonych badań.

 14. Energy land M-V. Use of regenerative energy sources and hydrogen technology 2011. Proceedings; Energieland M-V. Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik 2011. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luschtinetz, Thomas; Lehmann, Jochen (eds.)

  2011-07-01

  energies (K. Wozniak); (39) Possibilities of the reduction of ship emissions during stays at port (W. Zenczak); (40) Investigations on the advanced alkaline pressure electrolysis at the Hydrogen Research Centre Cottbus (C. Ziems); (41) Hydrogen mobility: In the German Clean Energy Partnership (CEP) strong partners are jointly developing the fuel of the future (presentation CEP); (42) Small vehicles with H2 BZ propulsion - a practically oriented project of innovative small and medium-sized enterprises in the electro mobility area (presentation LBST); (43) Fro measurement to knowledge - Measurement data acquisition for renewable energies (presentation WERUM).