WorldWideScience

Sample records for diplomsko delo univerzitetnega

 1. Trgovina z ljudmi, prisilno delo in izkoriščanje delovne sile na Finskem, Poljskem in v Estoniji ter vzporednica z razmerami v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Resnik, Tanja

  2012-01-01

  Diplomsko delo obravnava eno izmed bolj pogostih oblik trgovine z ljudmi, konkretneje – prisilno delo in izkoriščanje delovne sile. Čeprav večina ljudi misli, da se to dogaja le v nerazvitih državah Azije in Afrike in ne v 21. stoletju razvitih Evropskih držav, bo to diplomsko delo pokazalo na univerzalnost tega problema in na njegovo zagotovo prisotnost tudi v tem delu Evrope. Diplomsko delo temelji predvsem na knjigi »Trafficking for forced labour and labour exploitation in Finland, Pola...

 2. Stres zaposlenih v specifični vzgojno izobraževalni ustanovi : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kramolc, Petra

  2013-01-01

  Diplomsko delo opisuje stres zaposlenih v specifični vzgojno izobraževalni ustanovi. Razdeljena je na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so podrobno predstavljene različne definicije stresa, biologija stresa, vrste stresa, stresorji, simptomi stresa in obvladovanje le tega. S pomočjo strokovne literature sem opisala otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, kaj so vzroki za nastanek teh motenj in kaj so cilji dela z otroki s čustvenimi in v...

 3. Vloga vohunov pri razvoju sovjetske atomske bombe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Križan, Petra

  2013-01-01

  Človek se je že od nekdaj zavedal, da je potrebno biti v koraku pred ostalimi, če želi biti uspešen in inovativen. Toda kako vedeti, da ni nasprotnik v razmišljanju, če ne celo v dejanjih že pred tabo? Za razblinjanje teh dvomov so tukaj nastopile osebe − vohuni, o katerih govori to diplomsko delo. Poskušala sem predstaviti pomembnost delovanja vohunov, še posebej pa sem se seveda osredotočila na njihov prispevek k razvoju sovjetske atomske bombe. Na samem začetku sem opisala pojme, ki so...

 4. Ekonomska obveščevalna dejavnost : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Vute, Nal

  2013-01-01

  Naloga predstavlja ekonomsko obveščevalno dejavnost (economic intelligence), ki je ena izmed tradicionalnih poslanstev zunanjih obveščevalnih služb. Gre za obveščevalno dejavnost, ki se odvija na ekonomskem področju. Ta dejavnost postaja v sodobni družbi vedno bolj pomembna. Obveščevalni ciklus oz. krog je sestavljen iz petih delov in sicer: načrtovanje in usmerjanje, zbiranje, obdelava, analiziranje in posredovanje podatkov. Službe, ki obveščevalno dejavnost uporabljajo, imenujemo obveščeval...

 5. Načini varovanja identitete v spletu : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kozole, Aleš

  2012-01-01

  V današnjem, modernem in hitro rastočem svetu, je zelo pomembno, da se informacije širijo čim hitreje. Pred razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij se je veliko uporabljalo poštne storitve, časopise in razne objave na oglasnih deskah. Danes pa, zaradi hitrega tempa življenja in razvoja interneta ter svetovnega spleta, ostajajo te storitve rahlo v ozadju. Uporaba storitev preko spleta je preprosta in hitra, saj omogoča dostop do informacij kjerkoli in kadarkoli. Z razvojem spleta pa ...

 6. Varnostni vidiki spletnega bančništva : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Prodanović, Stanislav

  2013-01-01

  Banke imajo, kot osrednje finančne institucije, veliko zaslug za hiter razvoj informacijske tehnologije. Če je bila še pred približno 15 leti tehnologija bank skrita pred očmi javnosti, je danes preko elektronskega bančništva povezana s komitenti bank, saj se je v zadnjem desetletju elektronsko bančništvo izkazalo za eno najbolj dobičkonosnih spletnih storitev. Spletno bančništvo je del elektronskega bančništva in omogoča opravljanje bančnih poslov preko interneta ob vseh urah dneva, hkrat...

 7. Ukrepi zoper neprištevne storilce kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Zupanec, Urša

  2013-01-01

  Neprištevnost je stanje, v katerem se človek ne zaveda svojega ravnanja ali pa ga nima oziroma ga ne more imeti v oblasti. Slovenski Kazenski zakonik-1 določa, da neprištevni storilci kaznivih dejanj niso kazensko odgovorni in da se jim namesto kazni izrekajo varnostni ukrepi, s čimer naj bi se dosegel namen sankcioniranja neprištevnih storilcev, to je odprava stanja, ki je privedlo do same izvršitve kaznivega dejanja, in preprečevanje ter odpravljanje nevarnosti, ki jo neprištevni storilci p...

 8. Spominske napake v povezavi z uporabo zasliševalskih tehnik : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Bulovec, Luka

  2014-01-01

  Zasliševalske tehnike pridobivajo podatke od osumljencev s pomočjo psihičnega pritiska. Psihični stres lahko povzroči amnezijo in druge spominske napake, ki imajo negativen učinek na pridobitev podatkov. V tem pogledu primerjam razširjene zasliševalske tehnike, Reidovo tehniko in model P. E. A. C. E.. Poskušam ugotoviti koliko stresa povzročijo in na kakšen način. Iz dobljenih podatkov sklepam na razvoj stresa pri posamezni zasliševalski tehniki med zaslišanjem in njegove učinke na um...

 9. Varnost in zasebnost v socialnih omrežjih, poudarek na Facebooku : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Jakše, Tina

  2012-01-01

  Social networks have become part of our everyday lives as far as personal and business usage is concerned. We use them to keep in touch with friends, family and business partners and also for our self-promotion or promotion of our products. Openness and unlimited extent make social networks interesting not only to their users, but also to cyber criminals. The latter exploit lack of knowledge, recklessness and gullibility of the social networks users who are very likely to become their victims...

 10. PRENOVA PROCESA PRIDOBITVE HIPOTEKARNEGA KREDITA

  OpenAIRE

  KLJUČANIN, CARMEN

  2017-01-01

  Diplomsko delo obravnava proces pridobitve hipotekarnega kredita v Novi Ljubljanski banki, d. d. Problem obstoječega procesa pridobitve hipotekarnega kredita predstavljajo aktivnosti na posameznih oddelkih, ki jih je mogoče združiti z istočasnim izvajanjem, zato se diplomsko delo osredotoča na prenovo obstoječega postopka. V prvem delu predstavim problem procesa, cilje in namen diplomskega dela. V drugem delu predstavim teoretično podlago, da bi bolje razumeli poslovni proces. Opisa...

 11. Odysseus and the Cult of Apollo at Delos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Marks

  2016-03-01

  Full Text Available This paper explores literary representations of the cult of Apollo on Delos. This island is, to be sure, mentioned only occasionally in early Greek poetry, but details specific to the cult do appear. Thus, for example, Odysseus describes a palm tree he saw at an altar of Apollo on Delos (Od. 6.162-3, and a third-century inscription from the island mentions just such a feature. References to a palm, altar, and temple at Delos in later classical authors, including Callimachus, Pliny, Cicero, and Plutarch, demonstrate that the Archaic period traditions represented by the Homeric passages continued to shape how successive generations of visitors understood Delos. The material record makes clear that the Greek epic tradition documents a time when Delos was already a well attended sanctuary, and that later constructions at the site attempted to remain consistent with the details preserved in the epics.

 12. Uporaba zabojnikov v procesu neprekinjene dostave informacijskih rešitev

  OpenAIRE

  Kohek, Christian

  2016-01-01

  Diplomsko delo predstavlja tehnologije virtualizacije na nivoju operacijskega sistema in jih primerja s klasično virtualizacijo. Podrobneje so opisani implementacija zabojnikov Docker in orodja, ki tvorijo celovito platformo za delo z zabojniki. Uporaba zabojnikov je predstavljena skozi pregled procesa neprekinjene integracije, dostave in namestitve informacijskih rešitev. Pri tem je izpostavljena uporaba mikrostoritev in njihova dostava v zabojnikih. V praktičnem delu smo prikazali neprekinj...

 13. RAZVOJ REŠITVE ZA KONTROLO PRISTOPA

  OpenAIRE

  Sladič, Tim

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje področje mikrokrmilnikov in razvoj rešitve za kontrolo pristopa. Rešitev deluje na principu oddaljenosti naprave od senzorja, preko brezžične tehnologije Bluetooth, ki ga imamo danes že skoraj v vsaki napravi.

 14. RAZVOJ APLIKACIJE PRETOČNEGA VIDEA NA MOBILNEM TELEFONU

  OpenAIRE

  Horvat, Jernej

  2012-01-01

  Diplomsko delo obravnava prenos video signala iz mobilnega telefona na TV. Prenos poteka preko Wi-Fi omrežja. Na mobilnem telefonu je nameščena ustrezna Android aplikacija, ki omogoča direkten prenos video signala in nalaganje na TV sprejemnik. Pomemben dejavnik, ki prispeva, da je ta proces mogoč, je sistem IMS (IP multimedijski podsistem), ki predstavlja omrežja naslednje generacije.

 15. Poenostavljen sistem za samodejno bočno parkiranje

  OpenAIRE

  ŠTROS, MATIC

  2014-01-01

  Diplomsko delo prikazuje poenostavljen sistem bočnega parkiranja na modelu vozila. Sistemi za bočno parkiranje se že pojavljajo v avtomobilski industriji in so zmožni detekcije praznega parkirnega mesta ter vožnje v parkirni prostor. Prednost takega sistema, vgrajenega v vozilo, je v tem, da lajša bočno parkiranje, ki ga mnogi neizkušeni vozniki ne obvladajo.

 16. PRISTOPI K MONETIZACIJI MOBILNIH APLIKACIJ

  OpenAIRE

  Plavčak, Gregor

  2016-01-01

  Diplomsko delo zajema pregled prihodkovnih modelov in različnih pristopov monetizacije mobilnih aplikacij. Predstavili smo ponudnike mobilnih operacijskih sistemov, proizvajalce pametnih naprav, distribucijske platforme, mobilne operaterje, ponudnike mobilnih aplikacij in končne uporabnike. Raziskali in predstavili smo brezplačni prihodkovni model, plačljivi prihodkovni model, prihodkovni model mikro transakcij, naročnin, oglaševanja, partnerstva in podpornih aplikacij. Na kratko smo analizi...

 17. Smrtna kazen : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Kapš, Tea

  2013-01-01

  V diplomskem delu je opredeljen pojem smrtne kazni v Sloveniji ter po svetu. Opisali bomo tudi nastanek smrtne kazni ter njeno pravno ureditev po svetu in v Sloveniji. V Sloveniji smrtna kazen ni legalna že od leta 1989. V nadaljevanju si bomo ogledali tudi metode smrtne kazni, kot so smrtonosna injekcija, obešanje, električni stol in še druge. Pogledali si bomo tudi argumente za in proti legalizaciji smrtne kazni v naši državi. Opredelili bomo tudi dve hipotezi. V današnjem času je tema o sm...

 18. VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.

  OpenAIRE

  Horvat, Metod

  2010-01-01

  Diplomsko delo predstavlja vlogo operativnega managementa pri razvoju Unicredit Banka Slovenije d.d. Operativni management predstavlja ključen kader, ki s svojim znanjem, sposobnostjo in pripravljenostjo lahko pripelje do realizacije ciljev in razvoja banke. V teoretičnem delu gre za pregled strokovne literature na področju organizacije, managerja, managementa, operativnega managementa, operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. V empiričnem delu je predstavljena raziskav...

 19. PRODUKCIJA DOKUMENTARNIH FILMOV O ŽIVALIH

  OpenAIRE

  Vrabec, Petra

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje produkcijo dokumentarnega filma o živalih in bralca vodi skozi potek produkcijskega procesa. Z diplomskim delom želimo ugotoviti standarde za doseganje visokokakovostnih dokumentarnih filmih o živalih. Lotili smo se pregleda predprodukcijskega procesa, elementov, vključenih v fazo planiranja, in kaj je pri tem potrebno upoštevati. Pogledali smo produkcijske pristope in opremo ter situacije, v katerih se uporablja. Prikazujemo, kaj je pomembno v zaključni fazi postproduk...

 20. GOSPODARJENJE Z ODPADKI IZ POLIMERNIH MATERIALOV S POUDARKOM NA EVROPSKI UNIJI

  OpenAIRE

  Sušec, Miloš

  2009-01-01

  Diplomsko delo opisuje gospodarjenje z odpadki iz polimernih materialov s poudarkom na Evropski uniji (EU). V začetku so predstavljene osnove polimernih materialov. V sklopu tega je obravnavana najobsežnejša skupina polimernih materialov, to so plastične mase, kjer so opisana področja njihove uporabe, razvoj proizvodnje in porabe teh materialov ter količine njihovih odpadkov v svetu, EU in Sloveniji. V nadaljevanju je predstavljena problematika trajnostnega sonaravnega razvoja, njegova so...

 1. Uvajanje metodologije Scrum v majhno podjetje za razvoj spletnih aplikacij

  OpenAIRE

  SIMČIČ, UROŠ

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje uvajanje metodologije Scrum v manjše podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih strani in aplikacij, ter analizira, do katere stopnje je podjetje usvojilo predpisane prakse in kateri faktorji so imeli na to največji vpliv. V uvodnih poglavjih je teoretično predstavljeno splošno vodenje projektov in vodenje projektov z agilno metodologijo Scrum. Sledi praktični primer uvajanja metodologije Scrum, kjer so na projektu dodelave spletne aplikacije opisani uporabljen...

 2. Oblikovanje smernic za izboljšanje sistema managementa kakovosti – študija primera

  OpenAIRE

  Šantavec, David

  2016-01-01

  V diplomskem delu se predstavlja problematika že uvedenega načina vodenja kakovosti v poliestrskem obratu podjetja Granim d.o.o., pri čemer se konkretni sistem vodenja kakovosti podrobneje obravnava tudi z vidika posameznih načel in zahtev standarda ISO 9001. Diplomsko delo uvodoma predstavlja teoretska izhodišča sistemov obvladovanja kakovosti in standarda ISO 9001, nadalje pa obravnava praktični delovni proces (izdelave izbranega izdelka) in z njim povezan konkretni sistem obvladovanja ...

 3. Načrtovanje in montaža protivlomnega alarmnega sistema

  OpenAIRE

  ŠTULAR, ALEŠ

  2016-01-01

  Diplomsko delo obravnava vrste alarmnih sistemov za tehnično varovanje. V nadaljevanju se posvetimo osnovnim gradnikom protivlomnega alarmnega sistema. Našteti so elementi alarmnega sistema in opis njihovega delovanja. Posebno pozornost posvetimo prenosu alarmnih sporočil na varnostno nadzorni center. Zaradi velikih razlik v ceni ter zanesljivosti samih prenosnih poti, je potrebna velika pozornost pri izbiri prave. Naštete so najpogostejše prenosne poti in njihove glavne značilnosti. Na koncu...

 4. UTEMELJITEV PROPADAJOČEGA PODJETJA V POSTOPKIH PRESOJE KONCENTRACIJ S PRAVILI KONKURENCE

  OpenAIRE

  Šipek, Maja

  2017-01-01

  Magistrsko diplomsko delo obravnava problematiko presoje skladnosti koncentracij, ki vključujejo propadajoče podjetje, s pravili konkurence. Tovrstne transakcije v konkurenčno pravnem kontekstu terjajo posebno obravnavo, saj zahtevajo primerjavo dveh hipotetičnih tržnih scenarijev, in sicer scenarija po izpeljani transakciji in alternativnega scenarija, po katerem bi podjetje propadlo in trg zapustilo. Tako v Združenih državah Amerike, kot tudi v Evropski uniji, se pri ocenjevanju teh transak...

 5. Raspberry Pi in oddaljeni laboratorij

  OpenAIRE

  Dvorščak, Mihael

  2017-01-01

  Diplomsko delo je namenjeno učiteljem Tehnike v osnovnih šolah in študentom Tehnike pri načrtovanju inovativnih, drugačnih učnih ur ob uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in induktivnih metod poučevanja. V diplomskem delu je predstavljena okvirna postavitev oddaljenega laboratorija za izobraževalne namene na podlagi računalnika Raspberry Pi. Predstavljene so uporabljene strojne komponente, računalnik Raspberry Pi, pogosto uporabljene periferne naprave in čutilniki ter povezava...

 6. Vzdrževanje likvidnosti kriptovalutnega trga v omrežju Ripple

  OpenAIRE

  BREZIGAR, JAKOB

  2017-01-01

  Vzdrževalec likvidnosti zagotavlja prodajalcem in kupcem finančnih inštrumentov nasprotno stranko pri sklepanju transakcij. Izvajanju nakupnega in prodajnega naročila hkrati pravimo vzdrževanje likvidnosti. Diplomsko delo obsega teoretično in praktično osnovo za izdelavo algoritma za samodejno vzdrževanje likvidnosti na enem izmed perspektivnih kriptovalutnih trgov Ripple. V diplomskem delu povzamemo teoretične osnove vzdrževanja likvidnosti, delovanje kriptovalutnega protokola Ripple in proc...

 7. LIK DEKADENTA V HUYSMANSOVEM ROMANU PROTI TOKU

  OpenAIRE

  Hrastnik, Barbara

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava prvi dekadentni roman, tj. roman Proti toku (1884) francoskega pisatelja Jorisa Karla Huysmansa. Njegov protagonist Des Esseintes je na podlagi primerov iz romana označen kot tipičen dekadentni lik, s pomočjo sekundarne literature pa je obravnavan tudi kot dandy, flaneur, ekscentrik, estet, mizantrop in nadčlovek. Prikazano je nenavadno dekadentovo mišljenje, obnašanje in zunanji videz, pri čemer so nakazane podobnosti z nekaterimi pisatelji, dostojanstveniki in intel...

 8. Centralni nadzor baliz v sistemu ETCS

  OpenAIRE

  MRŠNIK, MARKO

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje razvoj centralne diagnostike za tirni del sistema ETCS. V prvem delu sta opisana sistema ETCS in GSM-R, ki se vgrajujeta na Slovenskih železnicah. V nadaljevanju je opisana arhitektura signalnovarnostnih naprav, prisotnih v povezavi s sistemom ETCS. Podane so analize pogostosti napak in sporočil na različnih postajah. Predstavljene so vrste sporočil in analiza povezovanja. V praktičnem delu je opisana izvedba elektronske omarice in simulacija napak na LEU. Na k...

 9. Koncept oblikovne zasnove multifunkcionalne miške

  OpenAIRE

  Jelenko, Matic

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje oblikovno zasnovo multifunkcijske miške, katere oblika temelji na združitvi klasične računalniški miške ter 3D miške. Predstavljena je raziskava zgodovine računalniške miške ter proces razvoja od ideje do prototipa. Rezultat je fizični model realne velikosti, narejen z načinom hitre izdelave prototipov. Dodana vrednost je dosežena z implikacijo grafično dekorativne podobe.

 10. Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje z električno energijo

  OpenAIRE

  PINTAR, MATEJ

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je predstaviti projekt »Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje energije«. Diplomsko delo je razdeljeno na tri sklope. V prvem sklopu so, z namenom boljšega razumevanja tematike v nadaljevanju diplomskega dela, na kratko predstavljene značilnosti trga z električno energijo na primeru slovenskega trga z električno energijo. V drugem sklopu (tretje poglavje) so v ospredju osnove podatkovnega skladišča, razlike med dimenzijskim in normaliziranim pod...

 11. Prenova obstoječega spletnega mesta nepremičninske agencije

  OpenAIRE

  Modic, Sara

  2017-01-01

  Prenova spletnega mesta nepremičninske agencije Taja-Hiška temelji na dognanjih, pridobljenih med študijem, še posebej pri oblikovanju uporabniške izkušnje in uporablja njen metodološki instrumentarij. Slednje je pogojevalo izvedbo polstrukturiranega intervjuja z naročnikom in fokusnih skupin z najemniki, torej kvalitativni pristop. To je omogočilo, da je bila prenova spletnega mesta usmerjena v potrebe naročnika in želje uporabnikov (najemnikov). Diplomsko delo prinaša celovit prikaz prenove...

 12. SAMOOSKRBA GOSPODINJSKEGA ODJEMA S SONČNO ELEKTRARNO IN BATERIJSKIM SISTEMOM

  OpenAIRE

  VIDMAJER, DAVID

  2016-01-01

  Diplomsko delo opiše in analizira otočno delovanje stanovanjskega objekta za štiričlansko družino z izbiro primerne sončne elektrarne, litij-ionskih baterij in dizelskega agregata (off-grid system). V diplomski nalogi smo na kratko predstavili problematiko delovanja sončne elektrarne, delovanje otočnega sistema in elemente, ki so nujni za njegovo obratovanje, ter opis in delovanje baterij. Sledi opis enačb za modeliranje komponent otočnega sistema, po kateremu principu smo naredili tudi nadal...

 13. EKSPERIMENTALNA ANALIZA AKTIVNIH ZAVORNIH SISTEMOV OSEBNIH VOZIL

  OpenAIRE

  Bernad, Darjan

  2015-01-01

  Povzetek Varnost avtomobila, aktivna in pasivna, postajata vse bolj pomembna za uporabnike motornih vozil kot tudi za ostale udeležence v prometu. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Opisano je nekaj o samem razvoju aktivnih zavornih sistemov. V praktičnem delu diplomskega dela bo prikazan vpliv različnih zavornih sistemov na samo zavorno pot vozila. Cilj naloge je pokazati voznikom, kakšen vpliv na zavorno pot imajo obrabljene pnevmatike, zimske pnevmatike v let...

 14. MAGISTRALNI VODOVOD OD ZASNOVE DO EKSPLOATACIJE

  OpenAIRE

  Guštin, Dean

  2010-01-01

  To diplomsko delo obravnava magistralne cevovode, ki so opisani skozi zgodovino, njihove splošne karakteristike, značilnosti in primere na obalno kraškem območju in delno v hrvaški Istri. Projektiranje omenjenih cevovodov je redek izziv projektanta, zato so pa tudi možne napake, ki lahko nastanejo kljub poznavanju vodovodnih naprav in hidravlike. Diplomska naloga vsebuje nekaj zanimivih podatkov, ki so se nabrali z dolgoletnim delom avtorja na Rižanskem vodovodu Koper in so tu predstavljeni. ...

 15. TERMODINAMIČNI PRERAČUN VIJAČNEGA IN BATNEGA KOMPRESORJA

  OpenAIRE

  Zorko, Bojan

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava termodinamični pregled procesa kompresije zraka v vijačnem in batnem kompresorju. Izračunane veličine so osnovane na izmerjenih vrednostih skozi večletno obdobje obratovanja in kažejo realno sliko delovanja takšnih kompresorjev. V termodinamičnem procesu pri obeh tipih kompresorjev prihaja do manjše razlike, ki pa je v prid batnemu kompresorju. Kljub temu zaključujem, da zaradi konstrukcijskih razlik, ki jih imata obravnavana primera, vijačni kompresor vseeno predstav...

 16. SPLETNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE NASTAVITEV ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Žolek, Matija

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava problem zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook. Pravice do zasebnosti so vse bolj izpostavljene okolju, v katerem se nahajamo. Prav zaradi spletnih družbenih omrežij, kot je npr. Facebook, postaja vprašanje nadzora nad našo zasebnostjo in uporabo naših zasebnih podatkov tako zelo aktualna tematika. Facebook, kot vodilni med spletnimi družbenimi omrežji (Mba, 2013), vzbuja veliko vprašanj glede varnosti osebnih podatkov uporabnika. Naredili smo aplikacijo za...

 17. Načrtovanje vodnogospodarskih ureditev s programskim orodjem Autodesk CIVIL 3D

  OpenAIRE

  Lubej, Gorazd

  2016-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz samih osnov vodnogospodarskih ureditev ter primerjave načrtovanja s programskim orodjem AutoCAD 2015 z vmesnikom/vtičnikom Aquaterra in programskim orodjem Autodesk Civil 3D. Cilj je predstavitev dela oziroma postopka dela z obema programskima orodjema, da se dobi vpogled v potek dela z enim in drugim programom. Ugotovljeno je, da je za časovno omejeno pripravo načrtov (kratki rok izdelave načrta) primernejša uporaba programskega orodja AutoCAD 2015 z vmesniko...

 18. ODNOS ZAPOSLENIH V VRTCU DO ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

  OpenAIRE

  Cesarec, Anja

  2009-01-01

  Diplomsko delo predstavlja temo odnos zaposlenih v vrtcu do zdravega načina življenja. Predstavili smo zdravje, dejavnike, ki vplivajo na stopnjo zdravja in dejavnike, ki vplivajo na življenjski slog, kot so kajenje tobaka, način prehranjevanja, telesno aktivnost, uživanje nedovoljenih drog in alkohola ter stres. Posebno poglavje pa je namenjeno skrbi za zdrav način življenja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, narejene v vrtcu Rogaška Slatina, enota Izvir. V raziskavo, k...

 19. Oprijemljivi vmesniki pri učenju prostorske orientacije

  OpenAIRE

  KOMPARA, ROK

  2015-01-01

  Diplomsko delo zajema vse faze procesa izdelave oprijemljivega uporabniškega vmesnika in aplikacije za učenje prostorske orientacije predšolskih otrok. Poleg tehničnega dela je teorija podkrepljena tudi s pedagoškimi pogledi na tehnologijo in njeno uporabno vrednost kot pripomoček za učenje. Praktičen del obsega načrtovanje, prototipiranje in izdelavo oprijemljivega vmesnika, ki je podprt z rezultati testiranja, opravljenega v enem izmed vrtcev v Novi Gorici. Končni izdelek z imenom Moj...

 20. PLESNA VZGOJA IN RAZLIČNE GLASBENE ZVRSTI

  OpenAIRE

  Trstenjak, Simona

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela Plesna vzgoja in različne glasbene zvrsti je s pomočjo teoretičnih izhodišč, ob opazovanju plesnega izražanja otrok, ugotoviti vpliv posamezne glasbene zvrsti na otroka pri plesni vzgoji. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo predstavili teorijo plesne vzgoje v predšolskem obdobju, kjer smo podrobneje opisali sam pomen in vpliv plesne vzgoje na predšolskega otroka, vsebine, cilje in načela ter metode plesne vzgo...

 1. SERIJSKA POVEZAVA POS TERMINALA INGENICO 5100 Z NAPRAVO ECR

  OpenAIRE

  Černenšek, Matjaž

  2012-01-01

  Diplomsko delo predstavlja korak naprej k poenostavitvi in pospešitvi izvajanja postopkov finančnih transakcij na prodajnem mestu z uporabo plačilnih kartic in POS terminala. Predstavljena in definirana je ideja fizične povezave dveh naprav, vključenih v ta proces. To sta blagajniška naprava ECR in POS terminal, ki ju z uporabo serijske povezave povežemo tako, da si izmenjujeta podatke za uspešno izvršitev finančne transakcije in druge ključne informacije. Podrobneje je opisana fizična izvedb...

 2. Izdelava spletne strani z uporabo programske opreme kot storitve

  OpenAIRE

  ŠIMŠIĆ, LUKA

  2017-01-01

  Diplomsko delo obravnava izdelavo spletnih strani z uporabo programske opreme kot storitve (SaaS, Software as a Service), pri čemer sem se osredotočil na platformo Wix. Programska oprema kot storitev se ne namešča na lokalni računalnik, saj se nahaja na strežniku ponudnika. Uporabniki pri naročilu uporabe take programske opreme plačajo le tiste storitve, ki jih dejansko potrebujejo. Do programske opreme kot storitve lahko dostopamo od povsod, kjer imamo internetno povezavo, vendar je za to po...

 3. IZVEDBA METODE SPREMLJANJA SKUPNE UČINKOVITOSTI OPREME V PROIZVODNEM PROCESU

  OpenAIRE

  Lubej, Sandi

  2010-01-01

  Z optimalnim izkoriščanjem delovne opreme je mogoče drage začetne naložbe za opremo prevesti v smiselne investicije, ki prinašajo dobiček, zato mora vsako podjetje posvečati temu vidiku poslovnega procesa veliko pozornosti, če želi biti konkurenčno. Tej problematiki je posvečeno tudi pričujoče diplomsko delo. Kratkemu uvodu, v katerem so opredeljeni problemi, namen in cilj ter omejitve diplomskega dela, sledi obravnava metode celovitega produktivnega vzdrževanja. Poseben poudarek je na me...

 4. ODLOČITVENI MODEL ZA OCENJEVANJE KANDIDATOV ZA ŠOLO ZA ČASTNIKE

  OpenAIRE

  Ogrinc, Matjaž

  2011-01-01

  Diplomsko delo se loteva postopka izbora najprimernejših kandidatk in kandidatov za šolanje na Šoli za častnike Slovenske vojske. Cilj naloge je razvrstitev in izbor najprimernejših kandidatov, ki sodelujejo na selekciji in bodo napoteni na šolanje v Šolo za častnike. Problem smo rešili z izgradnjo modela za večparametrsko odločanje. Odločitveni model je predstavljen z izbranimi kriteriji, ki so najbolj pomembni za končno oceno in razvrstitev kandidatov. Pri modeliranju večparametrskega model...

 5. SPODBUJANJE OTROKOVEGA SAMOSPOŠTOVANJA V VRTCU

  OpenAIRE

  Kobal Soršak, Nevena

  2012-01-01

  Samospoštovanje, ki je zelo pomembno za razvoj osebnosti posameznika oz. otroka, pomeni, kakšno lastno vrednost si posameznik priznava. Pri tem gre za občutek, ki ga ima posameznik o sebi. V osrednjem delu diplomske naloge, ki je teoretična, je največji poudarek na pojmu samospoštovanje, kako se to razvija, oblikuje in kakšno samospoštovanje lahko ima posameznik. Ljudje pa pojem samospoštovanje marsikdaj enačimo s pojmoma samopodoba in samozavest, zato diplomsko delo podaja tudi definiciji om...

 6. STATISTIČNO SPREMLJANJE PROIZVODNJE GREDI POLŽEVEGA GONILA

  OpenAIRE

  Rudman, Jure

  2012-01-01

  Diplomsko delo posega na področje proizvodnih meritev in statističnega spremljanja proizvodnje. Predstavljen je tako teoretični del, na osnovi proučevanja literature, kot tudi praktični del, ki prikazuje uporabo v proizvodnji. Na praktičnem primeru sem prikazal proizvodne meritve in statistično spremljanje proizvodnje gredi polževega gonila v podjetju Riedl Tomaž s.p.. Omejil sem se na proces struženja, statistična analiza pa je izvedena le za najbolj kritične dimenzije na izdelku. Osredotoči...

 7. DOBAVA "JUST IN TIME" PROIZVAJALCU AVTOMOBILOV RENAULT

  OpenAIRE

  Nemanič, Marjana

  2010-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu je opredeljeno področje, ki je predmet raziskave, namen in cilji, osnovne trditve, predpostavke, omejitve raziskave in predvidene metode raziskovanja. Teoretični del opisuje logistične procese, dobavo »just in time«, elektronsko izmenjavo podatkov (EDI), logistične procese v SAP. V ožjem pomenu pomeni dobava »just in time« dobavo ravno ob pravem času. Širše pa pomeni obvladovanje poslovnih procesov v vsakem ...

 8. FRANŠIZING - PRILOŽNOST ZA RAST PODJETIJ

  OpenAIRE

  Prosenc, Iztok

  2010-01-01

  Diplomsko delo najprej prikazuje teoretična izhodišča franšiznega načina poslovanja, katera smo zasledili v strokovni literaturi. V nadaljevanju teoretična dognanja primerjamo z razvojem in položajem franšizinga v Poslovnem sistemu Mercator d.d.. Ugotavljamo, da ima Mercatorjev franšizni sistem pomembno vlogo na področju franšiznih sistemov v Sloveniji. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo potrdili vse tri zastavljene hipoteze, ki so: - Franšizing prinaša dobiček Mercatorju - U...

 9. VPIS FISKALNEGA PRAVILA V USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Janežič, Tine

  2014-01-01

  Namen diplomskega dela je predstaviti fiskalno pravilo, ki je zapisano v slovenski ustavi. Vpis fiskalnega pravila na ustavno raven je v strokovni in splošni javnosti sprožil veliko polemik o potrebi in nujnosti vpisa, politična večina in konsenz pa sta omogočili, da je bilo 24. maja 2013, s spremembo 148. člena Ustave RS, fiskalno pravilo vpisano v Ustavo RS. Diplomsko delo na osnovi pridobljenih teoretičnih znanj predstavlja fiskalno pravilo, potrebo po njegovem vpisu, pravne podlage vpi...

 10. Igra s simetrijo v vrtcu

  OpenAIRE

  šebjan, Valentina

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Igra s simetrijo v vrtcu teoretično, praktično in empirično predstavlja področje simetrije v vrtcu oz. sistematično vpeljevanje simetrije v vrtec. Namen diplomskega dela je bil raziskati pridobivanje pojma simetrija in pripraviti gradiva in model oz. metodične postopke za razvijanje pojma v vrtcu ter izmeriti učinkovitost pridobljenih spoznanj o simetriji pri predšolskih otrocih. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja pa je ...

 11. RAZVOJ PASIVNEGA SONČNEGA GRELNIKA ZRAKA

  OpenAIRE

  Domanjko, Jernej

  2012-01-01

  Diplomsko delo opisuje razvoj sončnega pasivnega grelnika zraka in primerja različne izvedbe te naprave. Najprej so opisane teoretično možne moči grelnika, natančno je razloženo fizikalno delovanje naprave, navedeni so parametri, ki najbolj vplivajo na njen izkoristek. Nato je opisan potek načrtovanja, izgradnje in testiranja prototipa, na koncu pa je podana ekonomska ocena na podlagi primerjav rezultatov med različicami te naprave ter med različnimi napravami, primernimi za ogrevanje. V dipl...

 12. KOMUNIKACIJA IN VIZUALNA KOMUNIKACIJA

  OpenAIRE

  Petrena, Polona

  2013-01-01

  Področja komunikacije, vizualne komunikacije in psihologije komunikacije so med seboj tesno povezana in so neizbežni dejavniki našega vsakdanjega življenja. Diplomsko delo zajema opis dejstev ter ugotovitev za našteta področja in razjasnjuje razlike med besedno in nebesedno komunikacijo ter predelavo kognitivnih sporočil. Ugotovili smo, da ljudje že od nekdaj upodabljamo svoje ideje, sporočila in da smo močno dovzetni za vse oblike komunikacije. Na naše razumevanje in dojemanje sporočil pa im...

 13. Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov

  OpenAIRE

  Rejc, Sara

  2017-01-01

  Pred vami se nahaja diplomsko delo z naslovom Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov. Glavni namen in cilj diplomskega dela je proučiti in opisati uporabo službenega psa, predvsem v policiji, vojski in zaporih, kar predstavlja jedro tega diplomskega dela. Želeli smo prikazati vsestransko uporabnost psov v svetu ljudi. Ugotovili smo, da je enota reševalnih psov pomemben del ekipe pri iskanju pogrešanih in poškodovanih oseb. Na tem mestu je podrobneje opisano šolanje psa in...

 14. Konstruiranje ročaja hidravličnih klešč

  OpenAIRE

  Žižek, Tomaž

  2015-01-01

  V diplomskem delu je opisan potek konstruiranja ročaja hidravličnih klešč za odstranjevanje ločnega podporja v Premogovniku Velenje. Predstavljeni so vsi pomembnejši koraki, in sicer modeliranje klešč, modeliranje ročaja, numerični rezultati, izbira najustreznejše oblike ročaja ter predstavitev rezultatov ustreznega modela. Diplomsko delo zajema tudi izbiro ustreznega materiala, postopek izdelave ter podatke za pravilno varjenje ročaja na ohišje klešč. Numerični preračuni so opravljeni v pro...

 15. ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA

  OpenAIRE

  Hafner, Urban

  2014-01-01

  V diplomskem delu smo raziskali absentizem in fluktuacijo v občini Škofja Loka. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s pomočjo literature razložili strokovne pojme s poudarkom na absentizmu in fluktuaciji. Predstavili smo organizacijo in s formulami za izračun stopnje absentizma in fluktuacije izračunali vrednosti teh dveh pojmov za leta 2011, 2012 in 2013. V empiričnem delu smo kot orodje uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga raz...

 16. LIKOVNE DEJAVNOSTI, KI SPODBUJAJO PREDŠOLSKEGA OTROKA K USTVARJALNEMU IZRAŽANJU

  OpenAIRE

  Medved, Andreja

  2015-01-01

  Namen diplomskega dela Likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolskega otroka k ustvarjalnemu izražanju je predstaviti literaturo o likovnem razvoju otrok in njihovi ustvarjalnosti – od česa je ta odvisna in kako prispevamo k njenemu izboljšanju – ter opisati likovne dejavnosti, ki spodbujajo predšolske otroke k ustvarjalnemu izražanju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen likovni razvoj predšolskih otrok, pomen in značil...

 17. VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

  OpenAIRE

  Marčec, Tamara

  2013-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnost pri predšolskem otroku. Nato smo nadaljevali in opisali vlogo in pomen barve za predšolskega otroka. Predstavili smo likovna področja in vsako na kratko opisali. Kasneje smo podrobneje opisali področje slikanja, kajti naše de...

 18. Lepotna tekmovanja in varstvo otrokovih pravic

  OpenAIRE

  Rajh, Špela

  2017-01-01

  Temeljno načelo Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je načelo koristi otroka, ki je osnovno vodilo za ravnanje in postopanje staršev, institucij ter državnih organov, pri vseh dejavnostih, ki zadevajo otroka. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi zajema pojem otroka in opis otrokovih pravic. Bistvena novost, ki jo prinaša KOP, je, da priznava otrokom tudi svoboščine. Svoboščine so posebna vrsta pravic do svobode...

 19. PREDŠOLSKI OTROK IN ZOBOZDRAVNIK

  OpenAIRE

  Tomanič, Ada

  2013-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Predšolski otrok in zobozdravnik je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili zgradbo zob in razvoj zobovja v predšolskem obdobju. Velik poudarek je na negi otroških zob, ki zajema različne tehnike umivanja zob in sredstva za ustno higieno. Pri ustni higieni je najpomembnejša vloga staršev, vzgojitelja in pa seveda samega zobozdravnika, katerega pristop in obravnavo določajo starost, razvoj in bolezensko dogajanje...

 20. Zavzetost zaposlenih na področju Dolenjske : diplomsko delo visokošolskega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Kovšca, Anja

  2014-01-01

  Povzetek– Zavzetost zaposlenih na področju Dolenjske Zavzetost zaposlenih pomeni združitev predanosti, pripadnosti in produktivnosti, ki je hkrati tudi pomemben element konkurenčnosti. V teoretičnem delu naloge je pojasnjena zavzetost zaposlenih, ki se dotakne tudi zadovoljstva zaposlenih. Razčlenjeni so tudi stopnja in dejavnike zavzetosti zaposlenih. Zaključimo z vlogo vodij pri doseganju zavzetosti zaposlenih. V empiričnem delu preverimo začetna raziskovalna vprašanja, ki so zasnovana...

 1. Prehrana in telesna aktivnost nosečnice

  OpenAIRE

  Ciglar, Ksenija

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili nosečnost kot stanje fizioloških in psiholoških sprememb ter prehrano in telesno aktivnost nosečnice. Zdrava in uravnotežena prehrana je pomembna v vseh življenjskih obdobjih ženske, še posebej pa pred nosečnostjo, v nosečnosti in v času laktacije. Telesna ali športna dejavnost pa vpliva pozitivno na nosečničino zdravje in dobro počutje. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem (teoretičnem) delu je predstavljena fiziologija nosečnosti, prehrana ...

 2. APLIKACIJA NAČEL VITKE PROIZVODNJE PRI IZDELAVI KOMPRESORJEV

  OpenAIRE

  Vergot, Leonida

  2012-01-01

  V današnjem času, času hude konkurence, v hitro razvijajočem se okolju, ki ga narekujejo odprti trgi, globalizacija in rastoče zahteve kupcev, morajo podjetja na vsakem koraku izbrati rešitve za izboljšanje svojih procesov, da lahko dosežejo konkurenčno prednost, jo obdržijo in povečujejo. Za izboljšanje procesov v naši proizvodnji in dvig produktivnosti smo izbrali koncept vitke proizvodnje. Diplomsko delo na teoretičnih in praktičnih primerih opisuje uvajanje načel vitke proizvodnje...

 3. OGLAŠEVANJE PODJETJA TOMAŽ KOGOVŠEK S.P. NA SOCIALNIH OMREŽJIH

  OpenAIRE

  Kogovšek, Gašper

  2014-01-01

  Diplomsko delo odkriva pomembnost tržnih aktivnosti za sodobno podjetje na socialnih omrežjih. Opravljena raziskava je osredotočena na tržne aktivnosti podjetja Tomaž Kogovšek s.p., na socialnih omrežjih Facebook in Twitter. Podjetje želi z oglaševanjem na spletu razširiti prepoznavnost lastnih izdelkov in storitev med potrošnike, kajti taka oblika samopromocije doseže veliko potencialnih strank, hkrati pa ne zahteva velikih vložkov. V zadnjem času pa je oglaševanje na spletu tudi najuspešnej...

 4. ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OGLAŠEVANJE V E-ŠPORTIH

  OpenAIRE

  Druks, Luka

  2015-01-01

  Diplomsko delo govori o odnosih z javnostmi in oglaševanju v e-športih. Glavni named diplomske naloge je, da se predstavi uporaba odnosov z javnostmi in oglaševanja v e-športih. Najprej so v teoretičnem delu predstavljeni odnosi z javnostmi, oglaševanje in e-športi. V praktičnem pa je opisana uporaba odnosov z javnostmi in oglaševanja v ukrajinski e-šport organizaciji Natus Vincere. Ugotovili smo, da zastavljena teza ne drži, ker oglaševanje zaradi večjega finančnega vložka za e-šport...

 5. SOOČANJE S STRESNIMI SITUACIJAMI UČITELJEV V OSNOVNI ŠOLI

  OpenAIRE

  Jenko, Ana

  2015-01-01

  Osnovni namen diplomske naloge je bil ugotoviti razlike v stopnji doživljanja stresa pri učiteljih glede na poučevanju v mestu ali na podeželju, na razredni ali predmetni stopnji. Prav tako nas je zanimala povezanost doživljanja stresa z leti delovne dobe, številom učencev v razredu in številom učencev s posebnimi potrebami v razredu. Poleg tega smo ugotavljali tudi, kaj učiteljem povzroča največji stres, kako ga občutijo in kako se z njim spopadajo. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičn...

 6. PREPOZNAVNOST PLESNEGA LJUDSKEGA IZROČILA PRI OSNOVNOŠOLCIH

  OpenAIRE

  Žižek, Tamara

  2016-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Prepoznavnost plesnega ljudskega izročila pri osnovnošolcih sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili ples na splošno ter ljudski ples, osredotočili smo se bolj podrobno na en slovenski ljudski ples, ki se imenuje štajeriš. Predstavili smo tudi poučevanje ljudskih plesov, kaj je pomembno za vodenje folklorne skupine, opisali oblačila, ki se imenujejo narodne noše, ter na kratko predstavili nekaj izbranih šeg in navad naših prednikov...

 7. Oblikovanje kolekcije z izhodiščem v športu

  OpenAIRE

  Sadar, Cilka

  2017-01-01

  Diplomsko delo Oblikovanje kolekcije z izhodiščem v športni modi predstavlja proces oblikovanja »ready-to wear« kolekcije ženskih oblačil. Šport in športna moda predstavljata enega izmed največjih vplivov na sodobno »ready-to-wear« modo. Modni oblikovalci ustvarjajo v športni modi navdihnjene kolekcije, vračajoč se videz športne mode 90ih let je danes popularen modni trend mladih, že pozabljena imena športnih znamk sodelujejo s »high-end« modnimi znamkami. To so le nekatere posledice in d...

 8. The aspects of French literature in the Belgrade journal "Delo" 1894-1915

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kolaković Aleksandra

  2009-01-01

  Full Text Available In the late nineteenth and early twentieth centuries, the press in Serbia underwent a substantial change and began to reflect cultural trends in society. Delo, defined as a magazine for science, literature and social life, attracted a wide circle of contributors, intellectuals with different outlooks and views. Its editors and contributors, mostly educated and trained in European cultural centres, contributed to the creation of a climate conducive to the modernization of Serbian culture. This paper focuses on the role of French cultural and literary trends launched in the Delo, whose editors and contributors closely followed the leading French journals, translating and publishing the texts they deemed important for Serbia’s cultural development. French literature offered guidelines and models to the realist and naturalist movements, subsequently also to modernist and avantgarde tendencies in Serbian literature. The start of the journal in 1894 is associated with the Radical Party, but the Radical ideological influence on the journal was not as strong as might be expected. Choosing science, literature and social life as the journal’s areas of interest the founders and editors demonstrated their commitment to modernizing the young Serbian state and society by way of culture.

 9. Razvoj forenzične psihologije v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Veber, Tanja

  2014-01-01

  V diplomskem delu so predstavljena osnovna spoznanja o forenzični psihologiji in njenem razvoju v Sloveniji. Forenzično psihologijo je težko opredeliti, zato obstaja več razlag in definicij. Po splošni definiciji pomeni uporabo psiholoških spoznanj v kazenskem in civilnem pravosodju, poleg tega pa se ukvarja s proučevanjem vedenja človeka, ki je povezano z različnimi sodnimi procesi. Je relativno mlada veja psihologije, ki se je bolj intenzivno začela razvijati šele v začetku 60. let prejšnje...

 10. OTROCI KOT POTROŠNIKI

  OpenAIRE

  Prosen, Nina

  2010-01-01

  Diplomsko delo, ki je pred Vami, obravnava vprašanje, če so otroci, ko so postavljeni v vlogo potrošnika, resnično tako zavarovani, kot to določa Ustava Republike Slovenije v 56. členu. Otrokove želje in mnenja so postali pomemben dejavnik pri sooblikovanju potrošniških odločitev v družinah. Otroci postanejo potrošniki že v rosni mladosti. Zato je neprecenljivega pomena, kakšne vzgoje so otroci in mladostniki deležni v okviru družine in kasneje v šoli. Na otrokove želje vplivajo potrošniška s...

 11. ANALIZA OGLAŠEVALSKE KAMPANJE THE COG

  OpenAIRE

  Hojnik, Samo

  2016-01-01

  Diplomsko delo »Analiza oglaševalske kampanje The Cog« preko teoretičnih marketinških modelov in načrta oglaševalske kampanje analizira oglaševalsko kampanjo »The Cog«, naročnika Honda, ki je bila izbrana za najboljšo v avtomobilski industriji za britansko tržišče. Osredotoča se na pomen ustvarjalnosti v oglaševanju in njenem vplivu na uspeh in učinkovitost oglaševalske kampanje. Analiza kampanje pokaže, da je obravnavana kampanja zajela v teoretičnem delu predvidene elemente uspešne oglaševa...

 12. PRILOŽNOSTI RAZVOJA POSLA S POMOČJO MASTER - FRANŠIZE

  OpenAIRE

  Vida, Viktorija

  2013-01-01

  V delu diplomskega seminarja smo spoznali, da je najenostavnejša oblika rasti podjetja s pomočjo franšiznega poslovanja. Ta oblika se uveljavlja, kadar želimo na najhitrejši način brez dodatnega truda povečati svoj posel in tako sklenemo franšizno pogodbo, ki poteka med jemalcem in dajalcem franšize. Celo diplomsko delo se veže na master-franšizo, ki je ena izmed oblik franšizinga. Master-franšiza nudi jemalcu posebne pravice, s pomočjo katerih lahko jemalec širi naprej poslovanje, le če mu d...

 13. Obveščevalna dejavnost javnih virov - OSINT : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Bižal, Sergej

  2014-01-01

  Tradicionalna percepcija obveščevalne dejavnosti je neobhodno povezana s pojmom tajnosti. Tektonski premiki na geopolitični in družbeni ravni, ki so se z informacijsko-komunikacijsko (r)evolucijo pričeli s koncem hladne vojne, so vsekakor vplivali na izvedbeno raven obveščevalne dejavnosti. Poleg spremenjenih groženj, ki so iz prvenstveno ideoloških, postale politično nedefinirane, asimetrične, globalne in ekonomske in so spremenile varnostno okolje, je delovanje sodobnih obveščevalnih organi...

 14. Raba spletnih socialnih omrežij med otroki : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Brečko, Lili

  2013-01-01

  V spletnih socialnih omrežjih je vsak dan več uporabnikov, med katerimi so tudi otroci. Dandanes ni nič nenavadnega, da otroci, stari 8 do 12 let, že uporabljajo spletna socialna omrežja in imajo svoj profil, čeprav predpisi določenih spletnih socialnih omrežij predpisujejo starost vsaj 13 let. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti spletnih socialnih omrežij, definicija otrok, razložena so trenutna aktualna spletna socialna omrežja, kot...

 15. Delo z mladimi v registriranih verskih skupnostih z vidika perspektive pozitivnega razvoja mladih

  OpenAIRE

  Snoj, Emilija

  2016-01-01

  Magistrsko delo v teoretičnih izhodiščih predstavi sodobno perspektivo, imenovano pozitivni razvoj mladih. Ta perspektiva, paradigma, pristop ali koncept posega na različna področja ter zajema interdisciplinarna raziskovanja, filozofijo, oblikovanje politik, pripravo programov za mlade in drugo. Njeno teoretično ozadje predstavljajo sistemske teorije razvoja in z njimi ideja, da temeljni proces razvoja zaznamujejo vzajemno vplivni odnosi med razvijajočim se posameznikom in večplastnimi ravnmi...

 16. Razbiranje čustev iz obraza in mikro-obraznih izrazov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Tomažič, Katra

  2012-01-01

  V teoretičnem delu smo se seznanili s kratko zgodovino obraznih izrazov in čustev, ki segajo že v čas Charlesa Darwina in Duchenna de Bologna. Nekaj malega je bilo govora tudi o drugih znanstvenikih, ki so se lotili področja obraznih izrazov in čustev. Eden izmed njih je bil prof. Dr. Paul Ekman, ki je na tem področju pustil zelo velik pečat, saj je večino študij, ki vsebujejo obrazne izraze in čustva, naredil prav on. Nato sledi poglavje o univerzalnosti čustev in kulturnih razlikah, saj je ...

 17. Ukrepanje policije v amok situaciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje

  OpenAIRE

  Cuder, Rok

  2012-01-01

  Izbruhi nemotivirane nasilnosti z uporabo orožja niso nov pojav. Ker je prvi zapisani primer takega vedenja znan z območja Indonezije, so tako obliko vedenja poimenovali amok (kar v malajščini pomeni »norost z neobvladljivo jezo«, v Indoneziji pa »besno popasti«). V širši javnosti so amok situacije postale znane ob pokolu na ameriški srednji šoli Columbine, kjer sta dva storilca pobila 13 dijakov in učiteljev, preden sta naredila samomor. Ta primer je postal mejnik v taktiki delovanja policij...

 18. Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj vprašanje Osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne izgorelosti (2. del

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Pšeničny

  2005-12-01

  Full Text Available Raziskavo sta avtorici posvetili preucevanju potreb po varovanju zaposlenih pred poklicno izgorelostjo, hkrati pa tudi spodbujanju njihove zavzetosti za delo. Podjetje, ki se zaveda pomena svojih virov, lahko v enem in drugem primeru s podobnimi izobrazevalnimi vsebinami in postopki oplemeniti svoj najpomembnejsi vir ljudi. Avtorici ugotavljata, da v zvezi s poklicno izgorelostjo danes ni vec poudarek na preucevanju osebnostnih lastnosti za delo »preveč« vnetih ljudi, marvec predvsem na proucevanju delovnega okolja in psiholoških delovnih okolisCin v podjetju. Poklicno izgorelost lahko prepreCimo tudi z znanstveno utemeljeno organiziranostjo podjetja ali ustanove; taksno, ki spodbuja formalne in neformalne komunikacijske okoliscine, pozitivne medsebojne in kolektivne odnose ter druge ugodne psihološke delovne okoliscine. Izobrazevanje za prepoznavanje in preprečevanje poklicne izgorelosti na eni strani ter izobrazevanje za spodbujanje zavzetosti za delo na drugi strani je posvečeno posameznikom, podjetjem, strokovni in široki javnosti.

 19. Vpliv albanske manjšine na notranjo varnost Republike Makedonije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Mladkovič, Karl

  2013-01-01

  Z razpadom SFRJ leta 1991 so na njenem območju nastale nove, samostojne in neodvisne države. Ena najmanj pripravljenih za samostojno pot je bila Republika Makedonija. Zaradi zgodovinskih dejstev in okoliščin je bila in je še vedno, ne tako vojaško, kot politično in ekonomsko ogrožena s strani svojih sosed Bolgarije, ki ne priznava Makedoncev kot narod in Makedonščine kot samostojnega jezika, Srbije, ki prav tako ne priznavala Makedonije kot samostojnega naroda in njene avtokefalne pravoslavne...

 20. A Comparison of delO18 Composition of Water Extracted from Suction Lysimeters, Centrifugation, and Azeotropic Distillation

  Science.gov (United States)

  Figueroa, A.; Tindall, J. A.; Friedel, M. J.

  2005-12-01

  Concentration of delO18 in water samples extracted by suction lysimeters is compared to samples obtained by methods of centrifugation and azeotropic distillation. Intact soil cores (30 cm diameter by 40 cm height) were extracted from two different sites. Site 1 was rapid infiltration basin number 50, near Altamonte Springs in Seminole County, Florida on properties belonging to the Walt Disney World Resort Complex. Site 2 was the Missouri Management System Evaluation Area (MSEA) near Centralia in Boone County, Missouri. The delO18 water was analyzed on a mass spectrophotometer. Potassium Bromide (KBr) was also used as a tracer and analyzed by ion chromatography. A portion of the data obtained was modeled using CXTFIT. Water collected by centrifugation and azeotropic distillation data were about 2-5% more negative than that collected by suction lysimeter values from the Florida (sandy) soil and about 5-7 % more negative from the Missouri (well structured clay) soil. Results indicate that the majority of soil water in well structured soil is strongly bound to soil grain surfaces and is not easily sampled by suction lysimeters. Also, it is plausible that evaporation caused some delO18 enrichment in the suction lysimeters. Suction lysimeters preferentially sampled water held at lower matric potentials, which may not represent total soil water. In cases where a sufficient volume of water has passed through the soil profile and displaced all previous pore water, suction lysimeters will however collect a representative sample of all the water at that depth interval. It is suggested that for stable isotope studies monitoring precipitation and soil water, suction lysimeters be installed at shallow depths (10 cm). Samples should also be coordinated with precipitation events. The CXTFIT program worked well for Florida soils (a more homogeneous sand), but gave poor performance for Missouri soils (well structured clays) except for deeper depths where clay structure was less

 1. Visualizing the impossible: the wandering landscape in the Delos Hymn of Callimachus Voir l’impossible : le paysage mouvant dans l’Hymne à Délos de Callimaque Visualizzare l’impossibile: il paesaggio in movimento dell’ Inno a Delo di Callimaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline Klooster

  2012-07-01

  Full Text Available L’Hymne à Délos de Callimaque présente l’une des descriptions les plus étonnantes de l’Antiquité d’un paysage personnifié. Cet article s’attache à deux aspects de la représentation pour ainsi dire surréaliste de Callimaque. Premièrement, j’étudie de manière assez détaillée les conventions et les concepts de la poésie antérieure que Callimaque utilise et détourne pour créer sa propre image d’un paysage mouvant et animé. Je m’intéresse en particulier aux personnifications des éléments géographiques et aux expressions métaphoriques ou métonymiques que l’on trouve dans la poésie archaïque. Deuxièmement, je me demande si nous pouvons restituer l’effet que le renversement de telles conventions a pu avoir sur le lectorat ancien de Callimaque. Cela nécessite que je prenne en considération les théories qui concernent la visualisation (energeia et la plausibilité (pithanotès développées dans les anciens traités poétiques et rhétoriques, qui étaient connues ou qui se sont développées dans l’environnement lettré de Callimaque, au Musée d’Alexandrie au IIIème siècle avant J.-C. Afin de mieux comprendre les problèmes posés par l’Hymne à Délos, j’évoque aussi quelques appréciations critiques modernes du poème.The Delos Hymn of Callimachus presents one of antiquity’s most astonishing descriptions of personified landscape. This article addresses two aspects of Callimachus’ almost surrealistic representation. First, I look in some detail at conventions and concepts from earlier poetry that Callimachus uses and abuses to create his peculiar picture of a moving, animated landscape. I focus in particular on personifications of geographical items and on metaphorical or metonymical expressions as they are found in archaic poetry. Secondly, I ask whether we can reconstruct the effect that overturning such conventions may have had on Callimachus’ ancient readers. This entails that I

 2. Intestinal Parasitic Infections and Nutritional Status among Primary School Children in Delo-mena District, South Eastern Ethiopia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Begna TULU

  2016-12-01

  Full Text Available Background: Although there are efforts being underway to control and prevent intestinal parasitic infections (IPIs in Ethiopia, they are still endemic and responsible for significant morbidity. The aim of this study was to evaluate the prevalence of IPIs and their association with nutritional status among primary school children of Delo-Mena district, South Eastern Ethiopia.Methods: A cross-sectional study was conducted from April to May 2013. Demographic data was obtained, and IPIs was investigated in a single-stool sample by both direct stool examination and formol-ether concentration techniques. Anthropometric measurements were taken to calculate height for-age (HAZ, BMI-for-age (BAZ and weight-for-age (WAZ for the determination of stunting, thinness and underweight, respectively using WHO AntroPlus software. SPSS version 20 was used for statistical analysis and p value less than 0.05 was considered significant.Results: Among 492 children studied (51% boys, aged 6–18 years, mean 10.93 +2.4 an overall IPIs prevalence of 26.6% was found. The prevalence of S. mansoni, E. histolytica/dispar, H. nana, A. lumbricoides, G. lambilia, T. trichiura, S. stercolaris, E. vermicularis, Hookworms and Taenia spp were 9.6%, 7.7%, 5.3%, 3.7%, 2.0%, 1.6%, 1.4%, 1.2%, 0.8% and 0.2% respectively. Stunting and underweightedness were observed in 4.5% and 13.6% of children and associated with IPIs (P<0.001 and (P=0.001, respectively.Conclusion: IPIs and its associated malnutrition remain a public health concern in Delo-Mena district. Therefore, the overall health promotion activities coupled with snail control and de-worming to the students is crucial. Additionally, initiatives aimed at improving the nutritional status of school children are also important.

 3. Intestinal Parasitic Infections and Nutritional Status among Primary School Children in Delo-mena District, South Eastern Ethiopia.

  Science.gov (United States)

  Tulu, Begna; Taye, Solomon; Zenebe, Yohannes; Amsalu, Eden

  2016-01-01

  Although there are efforts being underway to control and prevent intestinal parasitic infections (IPIs) in Ethiopia, they are still endemic and responsible for significant morbidity. The aim of this study was to evaluate the prevalence of IPIs and their association with nutritional status among primary school children of Delo-Mena district, South Eastern Ethiopia. A cross-sectional study was conducted from April to May 2013. Demographic data was obtained, and IPIs was investigated in a single-stool sample by both direct stool examination and formol-ether concentration techniques. Anthropometric measurements were taken to calculate height for-age (HAZ), BMI-for-age (BAZ) and weight-for-age (WAZ) for the determination of stunting, thinness and underweight, respectively using WHO AntroPlus software. SPSS version 20 was used for statistical analysis and p value less than 0.05 was considered significant. Among 492 children studied (51% boys, aged 6-18 years, mean 10.93 +2.4) an overall IPIs prevalence of 26.6% was found. The prevalence of S. mansoni , E. histolytica/dispar , H. nana , A. lumbricoides , G. lambilia , T. trichiura , S. stercolaris , E. vermicularis , Hookworms and Taenia spp were 9.6%, 7.7%, 5.3%, 3.7%, 2.0%, 1.6%, 1.4%, 1.2%, 0.8% and 0.2% respectively. Stunting and underweightedness were observed in 4.5% and 13.6% of children and associated with IPIs ( P Mena district. Therefore, the overall health promotion activities coupled with snail control and de-worming to the students is crucial. Additionally, initiatives aimed at improving the nutritional status of school children are also important.

 4. The validation of the analytical method (HPLC, use for identification and assay of the pharmaceutical active ingredient, colistine sulphate and the finished product Colidem 50 – hydrosoluble powder, in SC DELOS impex ‘96 SRL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Neagu,

  2011-06-01

  Full Text Available In SC DELOS IMPEX ’96 SRL the quality of the active pharmaceutical ingredient (API for the finished product Colidem 50 - hydrosoluble powder is make according to European Pharmacopoeia, curent edition. The method for analysis use in this purpose is the compendial method „Colistine sulphate” in E.P. in current edition and represent a optimized variant, developed and validated „in house”.The parameters which was included in the methodology validation for chromatographic method are the follow: Selectivity/Specificity, Linearity, Range of Linearity, Limit of Detection and Limit of Quantification, Precision (Repeatability - intra day, inter-Day Reproducibility, Accuracy, Robustness, Stability Solutions and System Suitability.

 5. PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA

  OpenAIRE

  Špoljar, Luka

  2014-01-01

  Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba opravlja preko pooblaščene organizacije (študentski servis, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, agencije za delo) na podlagi napotnice. Gre za poseben sistem dela preko napotnic, ki ga ne pozna nobena evropska država. Mladim omogoča pridobivanje denarnih sredstev in nabiranje dragocenih neformalnih izkušenj, ki jim pomagajo pri kasnejšem vstopu na trg dela. Študentsko delo pa ima tudi nekaj neg...

 6. Analiza izobraževanja odraslih v Čas - Zasebni šoli za varnostno izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in notranje zadeve

  OpenAIRE

  Zidar, Nada

  2013-01-01

  Tema diplomske naloge obsega podroben prikaz izvajanja pridobitve srednje strokovne izobrazbe V. stopnje za tehnik/tehnica varovanja. Predstavljeno je izvajanje novega programa prve generacije v Republiki Sloveniji za tehnika varovanja. Uvod v obravnavano tematiko predstavlja ustanovitev in organiziranost Čas – Zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o. vse od njene ustanovitve do danes, njeno organiziranost, izobraževalni program do možne zaposlitve po končanem izobraževanju. Na šoli nud...

 7. Postural control and risk of falling in bipodalic and monopodalic stabilometric tests of healthy subjects before, after visuo-proprioceptive vestibulo-postural rehabilitation and at 3 months thereafter: role of the proprioceptive system

  OpenAIRE

  CARLI, P.; PATRIZI, M.; PEPE, L.; CAVANIGLIA, G.; RIVA, D.; D’OTTAVI, L.R.

  2010-01-01

  SUMMARY Nine healthy volunteers (6 males, 3 females), mean age 34.5 years (SD = 11.52), underwent a vestibulo-postural rehabilitation cycle with a visuo-proprioceptive-type stimulus. All subjects in the study group were evaluated by means of stabilometric bipodalic and monopodalic tests both before and immediately after treatment, and again 3 month thereafter. The Delos Postural Proprioceptive System®, DPPS (Delos, srl, Turin, Italy), was used in performing these stabilometric tests and in th...

 8. Vrednotenje elektronskega referenčnega servisa "Vprašaj knjižničarja" s strani knjižničnih uporabnikov

  OpenAIRE

  Svetličič, Tjaša

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava referenčni servis "Vprašaj knjižničarja" (RSVK) v sistemu COBISS.SI. Namen magistrskega dela je ugotoviti njegovo prepoznavnost med uporabniki knjižnic. Prav tako magistrsko delo raziskuje pomen strokovnosti RSVK pri obravnavi razpoložljivih informacij in posredovanju le teh uporabnikom. Cilj je tudi ugotoviti pogostost rabe servisa, namen, kakovost servisa in pojavnost težav pri uporabi le tega. Teoretičnemu delu sledi raziskovalni del, ki prikazuje rezultate ankete...

 9. Razvoj močnostnega ojačevalnika za ultrazvočno pulzno stimulacijo

  OpenAIRE

  GRADIŠEK, MIHA

  2016-01-01

  Magistrsko delo opisuje izdelavo ojačevalnika električnih signalov sinusne oblike v ultrazvočnem spektru frekvenc do 1 MHz za namene vzbujanja ultrazvočne sonde. Delo zajema analizo visokofrekvenčnih pojavov in karakteristik sistema oddajnika ultrazvočnih valov, ki jih moramo upoštevati pri konstrukciji naprave z namenom maksimalne oddane moči ultrazvočnega oddajnika. Zasnova električnega vezja močnostnega ojačevalnika je bila sprva preverjena s simulatorjem LT Spice in kasneje nadgrajena ...

 10. Mõlo i delo / Jekaterina Rodina

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodina, Jekaterina

  2007-01-01

  Läti kosmeetikafirma Skin Laboratory toodang pakub tõsist konkurentsi maailma kosmeetika brändidele ja ettevõte kavandab tootmise laiendamist. Vt. samas: Tavakosmeetika ja looduskosmeetika tootmismahu võrdlus Skin Laboratory andmetel

 11. Teorija slovenske ulične poezije in družbeni kontekst

  OpenAIRE

  Kusterle, Jernej

  2017-01-01

  Magistrsko delo obravnava ulično poezijo, ki je dolgo časa asociirala zgolj z glasbeno umetnostjo, in je javnosti bolj znana pod zvrstnim imenom rap. Delo najprej utemelji rabo besedne zveze ulična poezija znotraj literarne vede, pri čemer izhaja iz razvezane kratične oblike "rap" ter pomena obeh sestavin besedne zveze "ulična poezija". Hkrati pojasni razliko med ulično, poulično in urbano poezijo ter uvede novost v teorijo ulične poezije, tj. delitev na ožjo in širšo opredelitev raziskovaneg...

 12. Stres pri delu v nujni medicinski pomoči - prehospitalna enota

  OpenAIRE

  Ploder, Matej

  2013-01-01

  Izhodišča: V diplomskem delu smo se lotili vprašanja, kako stres vpliva na delo reševalcev v prehospitalni enoti nujne medicinske pomoči. Reševalci in zdravniki nujne medicinske pomoči se vsakodnevno srečujejo s situacijami, ki vplivajo na njihovo nadaljnjo delo, počutje in psihično stabilnost, predvsem pa na njihovo zdravje, od tragičnih nesreč, katerim so priča, do trenutkov, ko svojega poslanstva ne bi zamenjali za nič na svetu. Pri raziskavi smo ugotavljali, kaj reševalcem sploh predstavl...

 13. Laboratory Experiments on Low-crested Breakwaters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Morten; Zanuttigh, B.; van der Meer, J.W.

  2005-01-01

  New unique laboratory experiments on low-crested structures (LCSs) have been performed within the DELOS project. The experiments were carried out in three European laboratories aiming at extending and completing existing available information with respect to a wide range of engineering design...... in a wave channel at small scale, and scale effects regarding wave transmission and reflection were studied in a wave channel at a large scale facility. The paper describes the experiments and associated databank with respect to objectives, test program, set-ups and measurements. Results, guidelines...... and recommendations elaborated from the tests are included in the other companion papers of the Coastal Engineering Special Issue on DELOS....

 14. OBDAVČITEV ŠTUDENTSKEGA DELA IN NJEGOVA PRAVNA UREDITEV

  OpenAIRE

  Grobelnik, Andreja

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali pravno ureditev in obdavčitev študentskega dela v Sloveniji ter v Nemčiji. Proučili smo glavne razlike in podobnosti pri nas in v Nemčiji. Glavna razlika je ta, da so nemški študentje izenačeni z ostalimi državljani ter da jim teče delovna doba za opravljeno delo. Naravnani so k študiju, pri nas pa postavljajo na prvo mesto delo in delovne izkušnje. Razlika je tudi v tem, da si morajo študenti v Nemčiji sami plačevati posamezne prispevke in zavarovanja te...

 15. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo

  OpenAIRE

  Praček, Anja

  2017-01-01

  Magistrsko delo obravnava anksioznost šestošolcev pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo pri pouku angleščine. Pouk angleščine se v marsičem razlikuje od drugih šolskih predmetov in prav ta posebna učna situacija lahko pri učencih izzove anksioznost. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je s pomočjo literature na kratko predstavljena trenutna situacija poučevanja in učenja angleščine v slovenskih javnih...

 16. Skrivne združbe : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Brezovac, Dragan

  2013-01-01

  Skrivne združbe že od svojih zgodnjih začetkov vzbujajo nemalo pozornosti in so pogosto predmet številnih polemik in preučevanj v družbi. To dejstvo ni presenetljivo, saj so vse te združbe (nekatere bolj, druge manj), povezane z ustvarjanjem dogodkov, ki imajo za svet različne posledice. V osnovi ločimo štiri različne tipe skrivnih združb

 17. Development of a lab-scale contaminated organic effluents treatment process using evaporation and supercritical water oxidation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turc, H.A.; Joussot-Dubien, C

  2004-07-01

  The organic liquid waste produced in the ATALANTE facility have to be treated in order to reduce the fire and contamination risks. Therefore, the Mini-DELOS process has been developed, which combines a low pressure evaporator in a shielded enclosure and a continuous supercritical water oxidation (SCWO) reactor in a glovebox. Evaporation makes it possible to evacuate the main organic stream as decontaminated distillates to an industrial incinerator. The remaining residue, concentrating the radioactivity can be converted through SCWO into a contaminated aqueous effluent, fully compatible with the existing outlets of the facility. The preliminary results of the first year of active operation of the Mini- DELOS process are here presented. (authors)

 18. Sociokulturna animacija v bolnišnici in pravica do kulture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2015-01-01

  Full Text Available Sociokulturna animacija ima v francoskih bolnišnicah dolgo tradicijo, ki se je najverjetneje začela v letih od 1800 do 1810 z Markizom de Sadom, ko je bil ta hospitaliziran v eni od pariških bolnišnic in je skupaj z bolniki pripravil gledališko predstavo, te pa se je udeležila domala vsa pariška družbena smetana. V letu 1999 so podpisali konvencijo »Kultura in zdravje« in kultura se je začela seliti v bolnišnice. Te so se začele spreminjati v ustanove, odprte v kraj, kjer delujejo, po drugi strani pa so bolniki in osebje tako pridobili drugačen pogled na telo in kulturo. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje že dalj časa izobražuje bolnišnične kulturne mediatorje (svoje študente, ki znanje in kulturo, ki ju pridobivajo s študijem na univerzi, posredujejo bolnikom, sorodnikom bolnikov in osebju, vse v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V članku oblikujemo okvir za razmišljanje o pomenu in implikacijah temeljne pravice do kulture.

 19. GRADNJA INDUSTRIJSKEGA OBJEKTA Z VOTLIMI ARMIRANOBETONSKIMI MONTAŽNIMI PANELNIMI ELEMENTI

  OpenAIRE

  Skrbinek, Aleksander

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali gradnjo industrijske hale z uporabo armiranobetonskih montažnih panelnih elementov. Celotno diplomsko nalogo smo razdelili na več delov. V prvem delu smo opisali razvoj armiranega betona, saj je bil le ta ključnega pomena pri razvoju montažne gradnje. Potem smo predstavili sistem montažne gradnje z uporabo votlih AB montažnih panelnih elementov. Prav tako smo prikazali proizvodnjo elementov in primerjali med klasično armiranobetonsko gradnjo ter gradnjo s...

 20. ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V POSLOVALNICAH PODJETJA X d. o. o.

  OpenAIRE

  Janc, Mojca

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili problem absentizma in fluktuacije v poslovalnicah podjetja X d. o. o.. Diplomsko nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili absentizem, opisali vrste absentizma, našteli vzroke, ki vplivajo nanj, podrobneje opisali zdravstveni absentizem, našteli njegove vzroke, prikazali gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji in ga primerjali z drugimi državami Evropske unije. Našteli smo tudi ključne elemente, za obvladovanj...

 1. Valerius Maximus: Memorable Deeds and Sayings (review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Gril

  2005-07-01

  Full Text Available Očitno je bilo zadnjih nekaj let namenjenih prav antiki, saj je izšlo kar nekaj samostojnih del, prevodov in publikacij. Pod okriljem mariborske študentske založbe Litera, natančneje v zbirki Iz antičnega sveta, sta luč sveta ugledala prevoda dveh del: filozofski spis Marka Tulija Cicerona z naslovom Lelij - o prijateljstvu, ki ga je prevedla Barbara Zlobec Del Vecchio in naposled tudi delo Valerija Maksima: Spomina vredna dejanja in besede, delo, ki bo popestrilo pouk latinščine tudi na slovenskih šolah, da se bodo naši dijaki ob zgledih, ki so jih občudovali že Stari, lahko učili, kaj je prav in kaj ne, kaj se sme in kaj ne, kako se je treba obnašati do starejših, ipd.

 2. Izobraževanje zapornikov. Zaznavne, spoznavne in druge značilnosti zapornikov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2002-12-01

  Full Text Available Izobrazevanje v zaporih je namenjeno zivljenju in usposabljanju za delo. Naceloma naj ne temelji na tistem, kar je dano, tj. na zapornikovem druzbenem poreklu, druzbenem polozaju, revscini, uboznem otrostvu ali genetskem zapisu. Cilj tega izobrazevanja ni zgolj pridobivanje poklicnih spretnosti.

 3. Beda Častitljivi: Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov. Prevod Bogdan Kolar in Miran Sajovic.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nada Grošelj

  2015-12-01

  Full Text Available Z velikim projektom Celjske Mohorjeve družbe smo slovenski bralci leta 2015 dobili zapolnitev še ene bele lise v kulturi: prevod monumentalnega dela Historia ecclesiastica gentis Anglorum (v petih knjigah, ki ga je leta 731 v latinščini dokončal sveti Beda Častitljivi, menih iz Severne Humbrije na Angleškem. Delo se sicer začne z geografijo in  zgodovino Britanije v rimskih časih, vendar postavlja v ospredje zgodovino razvoja krščanske Cerkve na Angleškem, zlasti v Severni Humbriji. Kljub poudarku na cerkveni zgodovini pa nam po uvodnih besedah enega od prevajalcev, dr. Bogdana Kolarja, delo ponuja tudi »največ informacij, ki nam pomagajo sestaviti zgodovino zgodnjih anglosaških kraljestev« (str. 47, torej največ splošnozgodovinskih podatkov o obravnavanem obdobju. To seveda ni bilo Bedovo edino  delo; nasprotno, kot nam pove drugi prevajalec dr. Miran Sajovic v svojem uvodu, tvorijo večji del Bedovih spisov razlage svetopisemskih besedil, pridružujejo pa se jim Bedi zelo ljubi življenjepisi svetnikov, dve Kroniki človeške zgodovine, v katerih je uvedel štetje let »od Gospodovega učlovečenja«, torej po Kristusovem rojstvu, kot tudi homilije, priročniki (o metriki, retoričnih figurah, izračunavanju časa ..., pesmi (himne, epigrami in peščica ohranjenih pisem. Najznamenitejša pa je vendarle Cerkvena zgodovina ljudstva Anglov.

 4. Glass-aluminium bonded joints ; testing, comparing and designing for the ATP

  NARCIS (Netherlands)

  Richemont, S.A.J. de; Veer, F.A.

  2007-01-01

  This article presents the research to the bonded joints of the All Transparent Pavilion (ATP), an experimental project built in November 2004 at the faculty of Architecture in Delft. The pavilion is designed to use structural glass elements, bonded with Delo Photobond GB 368, a photo-catalytic

 5. Un modelo pedagógico universal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilberto Gonzalez Garcia

  2008-07-01

  Full Text Available ResumenEl presente ensayo tiene como propósitofundamental presentar lo que, desde laperspectiva y la experiencia de su autor,podría constituirse en una alternativa de modelopedagógico, que posteriormente conlleve aldesarrollo de un modelo curricular, pertinente yapropiado para la formación de los profesionalesque se requieren en el siglo XXI.Diversas investigaciones destacan que en Colombiala educación superior, en sus diferentescontextos, está en crisis, fundamentalmente porque no fomenta el desarrollo cognitivo ni el interésde los estudiantes por el aprendizaje. Uno delos planteamientos que apoya esta afirmaciónfue presentado por la Presidencia de la Repúblicaen el año 1994, al manifestar que “gran partedel sistema educativo vigente se caracteriza poruna enseñanza fragmentada, acrítica, desactualizadae inadecuada, que no permite la integraciónconceptual, lo cual desmotiva la curiosidad delos estudiantes y desarrolla estructuras cognitivasy de comportamiento inapropiadas” [1].

 6. Kannski triumf

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  60-nda Cannes'i filmifestivali auhindadest : Kuldse Palmioksa saanud Christian Mungiu "4 kuud, 3 nädalat ja 2 päeva" (Rumeenia). Lähemalt vene filmidest : Konstantin Lavronenko parima näitleja auhind Andrei Zvjagintsevi filmis "Pagendus" (Izgnanije"), Andrei Nekrassovi dokumentaalfilmist "Vastuhakk: Litvinenko juhtum" ("Bunt. Delo Litvinenko")

 7. Mejora del proceso de inscripciones en una Institución de Educación Superior mediante Simulación/Registration process optimization in a Higher Education Institution using Simulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Taddei-Bringas

  2013-01-01

  Full Text Available El presente documento muestra la utilización de la Simulación de Sistemas, enfocada al sector delos servicios, para resolver problemas de asignación de recursos y toma de decisiones en elproceso de Inscripciones de Primer Ingreso en el campus Hermosillo de la Universidad de Sonora,en el norte de México. El objetivo es encontrar el número óptimo de servidores requeridos en lossubprocesos involucrados, sin comprometer la calidad del servicio. Para establecer elcomportamiento de las variables de entrada se utilizó la técnica de tiempo estándar mediante unsimulacro de inscripción, dado que no se contaba con datos históricos. La etapa de validación delos datos de entrada del modelo se realizó con información real obtenida durante la ejecución delproceso de inscripciones. Con la implementación de dicho modelo se obtuvo una considerablereducción en el tiempo que un aspirante tarda para realizar su inscripción a la Universidad y quedóvalidado el modelo para futuras aplicaciones.

 8. "Kakaja radost, kogda delo idjot na lad" / Alevtina Krasnova

  Index Scriptorium Estoniae

  Krasnova, Alevtina

  2003-01-01

  Vene maalikunstnike Mihhail Lebedevi ja Ivan Aivazovski saatusest ja loomingust. Mõlemad kunstnikud on seotud Eestiga. Mihhail Lebedev sündis Tartus ja töötas Tartu Ülikoolis joonistajana. Aivazovski on maalinud "Reveli vaate merelt"

 9. "K borbe za delo kapitalizma - bud gotov!" / Vjatsheslav Ivanov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ivanov, Vjatsheslav

  2005-01-01

  Autor võrdleb Res Publica noorpoliitikuid 1970.-1980. aastate komsomolijuhtidega ning ütleb, et entusiasmist, võitluslikkusest ja lubaduste andmisest on vähe, et riiki juhtida, vaja on ka teadmisi, kogemust

 10. Algunos aportes para una taxonomía de los registros artificiales de información

  OpenAIRE

  Nicolás Golovchenko Villagrán

  2013-01-01

  Se sugleren algunos criteríos para una clasificacíón delos distintos tipos de registro empleados para la información, partiendo del discernimiento entre la naturaleza de la información, por un lado, y las características físicas y propiedades básicas de /os soporfes que lacontienen, por otro.

 11. "Kak govorjat do svidanija zveri..." : [stihhi v raznõh perevodah] / Juhan Viiding ; per.: Aleksei Koroljov, Svetlan Semenenko, Marina Tervonen, Aleksei Semjonov, Olga Titova

  Index Scriptorium Estoniae

  Viiding, Juhan, 1948-1995

  1999-01-01

  Sisu: "kak govorjat do svidanija zveri..."; "ah vot v tshom delo..."; "Zemlja gde izdavna..."; ""medlennogo samoubiistva..."; Utro; "Na vospominanjah vshodjat travõ..."; Ptitsa; "Vsjo ego nasledeje...". Orig.: "nagu loomad ütlevad hääd aega..."; "paljusõnaline aga tõsi..."; "Maa kus ei ela pelikanid..."; ""aeglast enesetappu ei anna..."; Hommik; "Mälestuste pääle kasvab rohi..."; Lind; "Kogu tema luule..."

 12. Bolezni Ljubljančanov (Morbi Lubeanorum – maj, november

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fran Viljem Lipič

  2006-12-01

  Full Text Available Prevod in spremna predstavitev Matej Hriberšek.   Od leta 2002 pa vse do danes na Inštitutu za zgodovino medicine Medicinske fakultete univerze v Ljubljani teče projekt, s katerim se slovenski medicinski stroki in širši slovenski javnosti predstavlja življenje in delo enega najpomembnejših zdravnikov, ki so kdaj koli delovali na slovenskem ozemlju, Frana Viljema Lipiča (1799-1845. Vodja tega projekta je zgodovinarka medicine doc. dr. Zvonka Zupanič Slavec; ta je organizirala prevajanje in poskrbela za izdajo treh temeljnih Lipičevih del, ki jih je zapustil po svojem 11-letnem obdobju delovanja na ljubljanskem področju (1823-1834. Deli Topografija Ljubljane in Dipsobiostatika sta izšla v prevodni in faksimilirani obliki in sta bogato pospremljeni s spremnimi študijami kompetentnih avtorjev. Tretje delo, Bolezni Ljubljančanov, je tik pred izidom in bo izšlo v enaki obliki kot prvi dve, prav tako pod uredniškim vodstvom dr. Zupanič-Slavčeve. Dela izhajajo v sozaložništvu Založbe ZRC in Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije.

 13. Graditi dostojanstvo in tkati družbene vezi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2007-12-01

  Full Text Available Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravlja za čas predsedovanja Slovenije Evropski uniji konferenco na temo novih oblik solidarnosti med rodovi in novih oblik za vzpostavljanje solidarnosti – te starodavne družbene vezi. Solidarnost namreč zagotavlja, da se tisto, kar imamo, preteče k onim, ki tega nimajo. To je lahko marsikaj, tudi znanje in kultura.

 14. Stremimsja k Sotby's : Delo za koshelkom i azartom / Eteri Kekelidze

  Index Scriptorium Estoniae

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  1999-01-01

  Rahvusraamatukogus 17. juunil toimuvast eesti kunstiklassika oksjonist, kus müügile tulevad tuntud kunstnike - P. Raud, E. Wiiralt, E. Kõks jt. - tööd. Taiesed olid eelnevalt näitusel galeriis Rios, olemas ka kataloog. Oksjoniteavet vahendab Mai Levin.

 15. Formal Solutions for Polarized Radiative Transfer. I. The DELO Family

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janett, Gioele; Carlin, Edgar S.; Steiner, Oskar; Belluzzi, Luca, E-mail: gioele.janett@irsol.ch [Istituto Ricerche Solari Locarno (IRSOL), 6605 Locarno-Monti (Switzerland)

  2017-05-10

  The discussion regarding the numerical integration of the polarized radiative transfer equation is still open and the comparison between the different numerical schemes proposed by different authors in the past is not fully clear. Aiming at facilitating the comprehension of the advantages and drawbacks of the different formal solvers, this work presents a reference paradigm for their characterization based on the concepts of order of accuracy , stability , and computational cost . Special attention is paid to understand the numerical methods belonging to the Diagonal Element Lambda Operator family, in an attempt to highlight their specificities.

 16. Uporaba načel vitke proizvodnje pri proizvodnji žarometov

  OpenAIRE

  Šverko, Marko

  2012-01-01

  Magistrsko delo obravnava možnost uvajanja principov vitkosti v proizvodnji avtomobilskih žarometov. Uvodoma so strnjeno obdelani nekateri sodobni koncepti modeliranja in vodenja proizvodnih procesov. Podana je primerjava glavnih poudarkov in identificirane so stične točke med njimi. Vitka proizvodnja je v nadaljevanju obravnavana bolj poglobljeno. Opisani so glavni gradniki sistema vitke proizvodnje in priporočeni pristopi k uvajanju vitkosti v organizacije. Glavno vodilo vit...

 17. Negovalni tim in komunikacija v zdravstveni negi

  OpenAIRE

  Balažic, Ignac

  2012-01-01

  V magistrskem delu smo predstavili psihodinamične elemente komuniciranja posameznika in dinamiko negovalnega tima. Opisane so določene komunikacijske veščine, ki so potrebne za uspešno medsebojno sodelovanje. Namen je ugotoviti ali se medicinske sestre v psihiatrični zdravstveni negi zavedajo pomena komunikacije za profesionalno delo v zdravstveni negi. Prav tako je namen ugotoviti, kako medicinske sestre in zdravstveni tehniki ocenjujejo komunikacijo na oddelku. Raziskovalna metodologija...

 18. PRIMERJAVA ARHITEKTUR, ELEMENTOV IN MEHANIZMOV DELOVANJA IPTV SISTEMOV Z ENOSTAVNIMI IN PAMETNIMI TV KOMUNIKATORJI

  OpenAIRE

  KOSTELAC, UROŠ

  2016-01-01

  Magistrsko delo prikazuje razlike med naprednimi in enostavnimi IPTV-komunikatorji ter hkrati primerja IPTV-sistema, v katerih delujeta primerjana TV-komunikatorja. TV-komunikatorji predstavljajo enega izmed najpomembnejših elementov IPTV-sistema, saj uporabniku omogočajo dostop IPTV-storitev. Najprej je opisana kratka zgodovina televizije, od prve implementacije do današnjega časa. Obrazložena je razlika med analogno in digitalno televizijo, slednja pa tudi podrobneje opisana in razčlenje...

 19. Organizacijski izzivi in analiza stroškov na projektu "hotel Osmine"

  OpenAIRE

  Bilić, Marijan

  2017-01-01

  Magistrsko delo obravnava organizacijo gradbišča na projektu Rekonstrukcija hotela Osmine ter uporabljeno tehnologijo med izvajanjem del rekonstrukcije. Uvodoma so opredeljene osnovne informacije o podjetju in projektu, katerima v nadaljevanju sledi organizacijska zahtevnost izvedbe projekta, v kateri je največji poudarek na izboljšanju sheme ureditve gradbišča. Četrto poglavje magistrskega dela je namenjeno povzemanju uporabljenih tehnologij pri izvajanju del rekonstrukcije, ki smo jih opisa...

 20. Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva

  OpenAIRE

  Stergar, David

  2017-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena tematika oblikovanja individualiziranih programov (v nadaljevanju IP) v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Teoretični del diplomskega dela zajema zakonodajo na področju oblikovanja IP in usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, smernice za oblikovanje individualiziranih programov ter značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju ter motnjami avtističnega spektra, predstavljen pa je tudi potek individualiziranega programiranja v Centru za us...

 1. Kadrovske odločitve na muzikoloških katedrah po letu 1945: Ocenjevanje objav na primeru Karla Blessingerja in Wernerja Korteja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Malkiewicz

  2013-06-01

  Full Text Available Skoraj vsi nosilci muzikoloških nazivov na univerzah in visokih šolah v Nemčiji so se po letu 1945 lahko vrnili na svoja mesta. Razlogi, zakaj je nekdo lahko ostal na svojem mestu v muzikologiji, zakaj so nekateri lahko nadaljevali svoje delo potem, ko jih je vojaška vlada za kratek čas odstavila in zakaj so bili drugi za stalno odstavljeni, so zelo različni.

 2. The Physical Protection of Nuclear Material; Proteccion Fisica Delos Materiales Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1993-09-15

  Physical protection against the theft or unauthorized diversion of nuclear materials and against the sabotage of nuclear facilities by individuals or groups has long been a matter of national and international concern. Although responsibility for establishing and operating a comprehensive physical protection system for nuclear materials and facilities within a State rests entirely with the Government of that State, it is not a matter of indifference to other States whether and to what extent that responsibility is fulfilled. Physical protection has therefore become a matter of international concern and co-operation. The need for international cooperation becomes evident in situations where the effectiveness of physical protection in one State depends on the taking by other States also of adequate measures to deter or defeat hostile actions against nuclear facilities and materials, particularly when such materials are transported across national frontiers [French] La proteccion fisica contra el robo o la desviacion no autorizada de materiales nucleares y contra el sabotaje de las instalaciones nucleares por parte de individuos o de grupos ha sido durante largo tiempo motivo de preocupacion nacional e internacional. Aunque la obligacion de crear y hacer funcionar un sistema completo de proteccion fisica para las instalaciones y materiales nucleares en el territorio de un Estado determinado incumbe enteramente al Gobierno de dicho Estado, el que esa obligacion se cumpla o no, y si se cumple, en que medida o hasta que punto, es cosa que no deja indiferentes a los demas Estados. De aqui que la proteccion fisica se haya convertido en motivo de interes y cooperacion internacional. La necesidad de cooperacion internacional se hace evidente en los casos en que la eficacia de la proteccion fisica en el territorio de un Estado depende de que otros Estados tomen tambien medidas apropiadas para evitar o hacer fracasar los actos hostiles dirigidos contra instalaciones y materiales nucleares, especialmente cuando se trata de materiales que se transportan a traves de fronteras nacionales.

 3. Talent management kot metoda razvoja človeških virov

  OpenAIRE

  Pavić, Lazar

  2016-01-01

  V magistrskem delu smo predstavili talent management kot eno izmed sodobnih metod razvoja človeških virov. Magistrsko delo obsega naslednja poglavja: uvod, teoretični del, empirični del, perspektivni del in sklep. V uvodnem delu magistrskega dela smo podrobnejše opisali področje in opredelili raziskovalni problem, predstavili smo namen, cilje in raziskovalne hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave kot tudi predvidene metode raziskovanja. V teoretičnem delu magistrskega dela smo p...

 4. Editorial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reinaldo Giraldo Díaz

  2015-03-01

  Full Text Available Inaugurado oficialmente el 5 de diciembre de 2014 con celebraciones en New York,Santiago de Chile y Bangkok, 2015 ha sido declarado como el Año Internacional delos Suelos: “suelos sanos para una vida sana”. En esta editorial de RIAA resaltamosla importancia de los suelos como fundamento de la agricultura familiar, como pilar en la prevención y/o mitigación del cambio climático y como multiplicidad viva.

 5. Uporaba BIM pri projektiranju cestne infrastrukture

  OpenAIRE

  Svetina, Gregor

  2018-01-01

  Magistrsko delo obravnava uporabo informacijskega modeliranja gradenj (angl. Building Information Modeling, kratica BIM) v infrastrukturnih projektih. Pri tem je kot primer uporabljen projekt Druge cevi predora Karavanke, pri katerem je bil BIM dejansko uporabljen. Naredili smo modele cest, ki se bodo uporabljale za odvoz materiala na deponije. Najprej je predstavljenih nekaj osnov o BIM-u, vključno s predstavitvami lastnosti 3D, 4D, 5D in 6D modelov, ovrednotenjem BIM-a, stopnjami podrobn...

 6. Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

  OpenAIRE

  Gorišek, Krešimir

  2014-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje ...

 7. Analiza in primerjava oblačnih storitev za razvoj mobilnih zalednih storitev

  OpenAIRE

  Damiš, Aleksander

  2018-01-01

  Magistrsko delo posega na področje uporabe zalednih oblačnih storitev na mobilnih napravah, ki postajajo vedno bolj priljubljene, saj razvijalcem omogočajo hitro vzpostavitev, povezljivost in enostavno upravljanje med mobilnimi aplikacijami in zaledjem, kjer se hranijo podatki. V raziskovalnem delu smo predstavili koncept storitev računalništva v oblaku, opazovali njen razvoj in prehod uporabe storitev na mobilne platforme ter možnosti njihove uporabe. Podrobno smo analizirali in predstavili ...

 8. Povezanost socioloških in psiholoških dejavnikov z nakupnim vedenjem in vključevanjem odjemalcev, v personalizirano marketinško komunikacijsko kampanjo, Ta Coca-Cola je zate

  OpenAIRE

  Mujagić, Selvedin

  2018-01-01

  V magistrskem delu predstavljamo področje marketinga vključevanja odjemalcev, enega izmed sodobnih marketinških pristopov, ki se izvaja kot marketinška in spletna strategija za načrtovanje in upravljanje vedenja odjemalcev. Magistrsko delo je sestavljeno iz uvodnega dela, teoretične obravnave, raziskovalnega dela, predlogov menedžmentu in sklepa naloge. Uvodni del magistrske naloge se nanaša na opis področja vedenja odjemalcev, integriranega marketinškega komuniciranja in vključevalnega v...

 9. Los Fundamentos del Pensamiento y las Prácticas Administrativas. 1- EL ROMBO Y LAS CUATRO DIMENSIONES FILOSÓFICAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renée Bédard

  2003-12-01

  Full Text Available Durante mis estudios de doctorado, experimenté muy tempranamente la dificultad de encontrar una metodología apropiada que mepermitiera dar cuenta de las informaciones y delos datos empíricos recolectados durante losquince años que había ejercido la función de asesora   adjunta   a   la   alta   dirección   de   la Universidad Laval, experiencia que constituiríael material de base de mi tesis.

 10. VEDENJSKE MOTNJE PRI OTROCIH

  OpenAIRE

  Jaušovec, Špela

  2015-01-01

  Osnovni namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju motenj vedenja pri otrocih in mladostnikih ter obravnavati vpliv motenj vedenja na otrokovo funkcioniranje in vedenje. O motnjah vedenja je napisanega že veliko, še več pa ostaja neraziskanega in nerazumljenega. Magistrsko delo je zasnovano teoretično. S pomočjo strokovne literature in virov tako poskuša podrobno opredeliti motnje vedenja, njihove varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, definirati družinsko in šolsko...

 11. Robotovo pojasnjevanje svojih odločitev

  OpenAIRE

  Cvetkov, Martin

  2017-01-01

  Eden izmed ciljev umetne intelegence je razvoj robotov, ki so sposobni ustvarjati načrte in delovati samostojno, kot ljudje. Cilj tega magistrskega dela je zagotoviti robotsko roko s šestimi prostostnimi stopnjami, ki je sposobna manipulirati s predmeti z uporabo inverzne kinematike ter samostojno planirati reševanje danih nalog. Hkrati, med izvajanjem načrta, robot pojasni vsako svojo odločitev oz. akcijo, ki jo izvede. Motiv za to magistrsko delo je to, da pogosto vidimo, kako robot...

 12. KONVENCIJE MOD O PRISILNEM DELU V LUČI DANAŠNJEGA ČASA

  OpenAIRE

  Kokoravec, Mateja

  2015-01-01

  Prisilno delo je antiteza dostojnega dela, za katerega se zavzema MOD. Za 21 milijonov ljudi to ni samo bled spomin iz preteklosti, ampak težka realnost še danes. Mednarodni delovni standardi, ki jih oblikuje MOD, predstavljajo temeljne minimalne socialne standarde, dogovorjene s strani glavnih udeležencev v svetovnem gospodarstvu. Z njimi si MOD prizadeva doseči dostojne delovne pogoje, saj je v današnjem svetu globalizacije za doseganje teh ciljev potrebno ukrepanje na mednarodni ravni. ...

 13. Razvoj in industrializacija močnostnega pretvornika za pogon sesalnika z vodnim filtrom

  OpenAIRE

  ŠUBIC, MIHA

  2015-01-01

  Magistrsko delo je osredotočeno na razvoj elektromehanskega pogona za sesalnik z vodnim filtrom ter na pripadajoče zahteve in postopke, ki jih narekuje tako imenovana industrializacija izdelka. Slednja se ne podreja le zahtevam naročnika, temveč splošnejšim predpisom ter standardom, ki regulirajo ustreznost izdelka za prodajo na svetovnih trgih. Elektromehanski pogon sesalnika z nazivno vhodno močjo 720 W sestavljata elektronsko komutiran motor (EKM) in elektronsko vezje, ki skrbi za zanes...

 14. Izdelava 3D tiskalnika za ciljno nalaganje

  OpenAIRE

  Kaštigar, Žiga

  2017-01-01

  Delo zajema razvoj in izdelavo 3D-tiskalnika od zasnove ohišja do prilagojevanja programske opreme za pravilno delovanje s podanimi parametri. Obsega izbiro materialov, konstrukcijske rešitve problemov prenosa moči iz motorja na jermen ali navojno vreteno. Zastavljeni cilji diplomske naloge so izdelati tiskalnik za ciljno nalaganje materiala, z avtomatsko kalibracijo mize, zaprto ohišje z možnostjo tiska več vrst materialov, na tiskalnik priključen zaslon LCD z bralnikom spominskih kartic in ...

 15. Forward sobre TRM: Medición inicial y posterior a la luz de la normativa internacional

  OpenAIRE

  Quintero-Carvajal, Dora Patricia; Universidad de Medellín.

  2014-01-01

  La gestión de las empresas viene acompañadacada día de mayores riesgos; uno de estos riesgos es el demercado, inherente a un posible cambio en las variablesdel mercado pues modifica el valor de un activo; este riesgose puede reducir con herramientas como los derivadosfinancieros. Los derivados financieros representan uno delos grandes avances de la economía financiera, debido aque permiten asegurar precios futuros en aquellos mercadosque presentan volatilidad y neutralizar los riesgos delas v...

 16. FACEBOOK IN PARTNERSKI ODNOSI: Vloga uporabe Facebooka in stilov navezanosti v partnerskih odnosih pri izražanju in doživljanju ljubosumja na Facebooku

  OpenAIRE

  Fermišek, Neja

  2017-01-01

  Popularnost Facebooka je v zadnjih nekaj letih izrazito narastla, vendar kljub temu njegov vpliv na partnerske odnose še zmeraj ostaja relativno neraziskan. Magistrsko delo ugotavlja, kako je uporaba Facebooka povezana z ljubosumjem in nadzorom partnerja na Facebooku ter z zadovoljstvom v samem partnerskem odnosu. Ker pa je romantična ljubezen proces navezanosti, se nam je prav tako zdelo pomembno, da v empiričnem delu raziščemo povezavo med različnimi stili navezanosti in ljubosumjem na Face...

 17. Model tržnega komuniciranja v zdravstvu z uporabo socialnih omrežij

  OpenAIRE

  Puhek, Peter

  2016-01-01

  Magistrsko delo obravnava način komuniciranja v zdravstvu z uporabo socialnih omrežij. Tradicionalne metode iskanja zdravstvenih informacij v strokovni literaturi, s sodelovanjem na zdravniških kongresih in z informacijami, ki jih posredujejo farmacevtska podjetja, so časovno izjemno zamudne in zato neustrezne. V primerjavi s časovno potratnim iskanjem zdravstvenih informacij se v tujini že uporabljajo računalniško podprta zdravstvena socialna omrežja, ki omogočajo aktivno vključevanje in kom...

 18. LOS JÓVENES CHILENOS Y LA RELIGIÓN. UNA MIRADA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS NACIONALES DE JUVENTUD.

  OpenAIRE

  Javier Romero

  2011-01-01

  El presente artículo muestra las tendencias de las principales dimensiones de la religiosidad delos jóvenes chilenos que han sido difundidas en las Encuestas Nacionales de Juventudrealizadas por el Instituto Nacional de la Juventud. Dichas tendencias de cambio son parte delas transformaciones culturales que la sociedad chilena en su conjunto ha experimentado en eltiempo reciente. Los cambios que nuestra sociedad ha vivido también impactan en el campo religioso y susrelaciones con el dinám...

 19. Revitalizacija območja Kolinska v Ljubljani

  OpenAIRE

  Bajec, Eva

  2017-01-01

  Magistrsko delo obravnava problematiko območja nekdanje tovarne kavnih primesi Kolinska v Ljubljani. Območje se nahaja ob mestni vpadnici, Šmartinski cesti. Vsebuje objekte industrijske dediščine in skladiščne objekte, ki so ob selitvi proizvodnje v tujino popolnoma odslužili svojemu namenu. V teoretičnem delu je opisano zgodovinsko ozadje nastanka tovarniških kompleksov in industrijske arhitekture v Sloveniji. V nadaljevanju je predstavljena zgodovina nekdanje tovarne Kolinske in njenih...

 20. Pripoved v literaturi in filmu

  OpenAIRE

  Mušič, Nika

  2018-01-01

  Magistrsko delo preučuje pripoved v literaturi in filmu, pri čemer se opira tako na dognanja strukturalistične naratologije kot tudi na raziskave postklasične naratologije, in sicer predvsem kognitivnih pristopov. Pripoved je v delu predstavljena glede na širšo terminološko opredelitev, torej kot semiotična reprezentacija oziroma fenomen onstran medija, pri tem pa so definirani tudi minimalni pogoji pripovednosti. Obenem je glede na ožjo določitev pripoved obravnavana kot komunikacijsko razme...

 1. Design Guidelines for Low Crested Structures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, H. F.; Lamberti, Alberto

  2004-01-01

  1998-2002. The Guidelines comprise engineering aspects related to morphological impact and structure stability, biological aspects related to ecological impact, and socio-economical aspects related to the implementation of LCS-schemes. The guidelines are limited to submerged and regularly overtopped......The paper presents an overview of the design guidelines for low crested structures (LCS's) to be applied in coastal protection schemes. The design guidelines are formulated as a part of the research project: Environmental Design of Low Crested Coastal Defence Structures (DELOS) within the EC 5FP...

 2. Síndrome de burnout – estrés laboral y su influencia en el desempeño de los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana los Andes – 2015

  OpenAIRE

  Cantorin Poma, Oscar Luis

  2017-01-01

  El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia existente entre el Síndrome de Burnout (estrés laboral) y el Desempeño delos docentes de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana los Andes. Tiene un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional-causal que tiene el propósito de describir situaciones o eventos de relaciones y causalidad entre ambas variables. Para responder a las interrogantes ...

 3. ELEMENTI FANTASTIKE V ROMANIH VLADA ŽABOTA

  OpenAIRE

  Potočnik, Petra

  2016-01-01

  Magistrsko delo z naslovom Elementi fantastike v romanih Vlada Žabota v teoretičnem delu povzema teoretične pojme, na katerih temelji nadaljnja analiza. Fantastično literaturo označujemo kot žanr, v katerega sodijo mnogi podžanri, kot je utopija, antiutopija in za to magistrsko nalogo še posebej pomembna pokrajinska fantastika, ki jo opredeljujejo komponente, kot so prenovljena vloga pripovedovalca, povečana vloga narave, vključenost ljudskih vraž in verovanja ter posebnih pokrajinskih pogoje...

 4. RAZVOJ MODELA IN SIMULACIJA IZČRPANJA IPv4 NASLOVNEGA PROSTORA

  OpenAIRE

  Ciber, Peter

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava razvoj modela in simulacijo izčrpanja IPv4 naslovnega prostora. Za dodeljevanje IPv4 naslovnega prostora skrbi organizacija IANA, ki je po petih celinah sveta dodelila velike kose IPv4 naslovnega prostora. V Evropi tako za nadaljnjo razdelitev skrbi organizacija RIPE NCC, v Afriki AFRINIC, v azijsko-pacifiški regiji APNIC, v Ameriki ARIN v Latinski Ameriki in Karibih pa LACNIC. Zanimalo nas je koliko in kako je IANA razdelila IPv4 naslove po celinah in kako so region...

 5. OPTIMIZACIJA STROŠKOV PROIZVODNJE S STALIŠČA PORABE ENERGENTOV V OBRATU MEKOM ROGATEC IN MEKOM BISTRICA OB SOTLI

  OpenAIRE

  Berk, Avgust

  2010-01-01

  Diplomska naloga zajema analizo porabe stisnjenega zraka,elektrike,plina in vode.Operativno delo je potekalo na zbiranju,urejanju in razvrščanju podatkov po posameznih energentih v obratu Mekom Rogatec.Podane so šipke točke(izgube)porabe posameznih energentov.Prikazani so konkretni ukrepi, s katerimi so bili ti prihranki energentov dejansko doseženi v praksi.Vzporedno s to nalogo je potekal tudi projekt zmanjšanja in urejanja, to je ločenega zbiranja vseh komunalnih odpadkov v takšnem obratu....

 6. Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni

  OpenAIRE

  Klun, Tina

  2017-01-01

  Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti pojma kemijska vez je pomembno, da se pri učencih spodbuja učenje na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, saj je tak način dela ključnega pomena za oblikovanje ustreznega mentalnega modela o kemijski vezi pri učencih. Pri gradnj...

 7. KAKO IZBOLJŠATI ETIČNOST VODENJA MANAGERJEV

  OpenAIRE

  Frajzman, Sara

  2010-01-01

  Magistrsko delo obravnava problematiko etike in etičnosti vodenja managementa. Negativne posledice ekonomskega delovanja so pripeljale do spoznanja, da tudi poslovni svet potrebuje etiko. Seveda pojma nista v popolni harmoniji, nikakor pa se ne izključujeta. Predvsem za dolgoročni uspeh podjetja je upoštevanje etičnih načel nujno. Zavedati se je potrebno, da podjetje deluje in posluje v okolju in za svoja dejanja odgovarja drugim. Poslovna etika naj bi se torej ukvarjala z vprašanjem, kaj je ...

 8. Krmiljenje DC motorja z mikrokrmilnikom ESP32

  OpenAIRE

  Pleterski, Jan

  2017-01-01

  Sodobni mikrokrmilniki z integriranimi brezžičnimi komunikacijskimi moduli omogočajo razvoj novih aplikacij interneta stvari (ang. Internet of Things), kjer do komunikacije pride brez neposrednega človeškega posredovanja. Cilj zaključne naloge je preizkusiti mikrokrmilnik ESP32 Thing, še posebej njegove nove zmožnosti brezžične povezave. Mikrokrmilnik je preizkušan s PID krmiljenjem DC motorja s programiranjem v programskih okoljih Arduino in ESP-IDF. Zaključno delo je osredotočeno predvse...

 9. Okolju prijazno delovanje hotela

  OpenAIRE

  Miljanović, Biljana

  2018-01-01

  Magistrsko delo obravnava problematiko trajnostnega poslovanja hotelov. Tako v hotelski dejavnosti, kot tudi v turističnem sektorju postajajo načela trajnostnega razvoja vse pomembnejša. Ob vplivih na okolje velja poudariti tudi ekonomski in socialni vidik. V raziskavo smo vključili izbrani hotel iz hotelske verige xy. Namen je bilo raziskati, katere možnosti so nam na dosegu za bolj trajnostno poslovanje hotela. Pri tem smo vključili različne vplive na okolje, od odpadkov, porabe električne ...

 10. POMEN DOJENJA ZA OTROKA IN MATER

  OpenAIRE

  Apat, Alja

  2014-01-01

  Dojenje je naravni način hranjenja otroka v prvih mesecih njegovega življenja. Omogoča optimalno telesno in duševno rast ter razvoj otroka. Materino mleko vsebuje vsa življenjsko pomembna hranila v pravilnem ravnovesju. Dojenje ima mnoge prednosti, tako za mater, ki doji, kakor za njenega otroka. Pomembno vlogo pri dojenju imajo tudi medicinske sestre v porodnišnici in patronažne medicinske sestre. Njihova naloga je tudi zdravstveno-vzgojno delo pri dojenju. Cilj raziskave je bil ugotoviti os...

 11. El agente penitenciario: la cárcel como ámbito laboral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Kalinsky

  2008-08-01

  Full Text Available La cárcel es un ambiente laboral con especificidad propia. Se analizan lascondiciones laborales de los agentes penitenciarios y las relaciones internas con losdemás protagonistas con relación a la potencial o real peligrosidad que define esteambiente de trabajo. Se analizan tres temas claves: las requisas, la arbitrariedad delos reglamentos y la actitud frente a los conflictos internos. Se trata de aportarconocimiento alrededor de un lugar vacío de conocimiento y de políticas públicasrelativas.

 12. Evaluación del comportamiento de los indicadores de productividad y rentabilidad financiera del sector petróleo y gas en Colombia mediante el análisis discriminante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Efraín Javier de la Hoz Granadillo

  2014-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta los resultados del comportamiento de losindicadores de productividad y rentabilidad del sector petróleoy gas en Colombia entre los años 2008 y 2010, el cual se reali-zó por medio de análisis discriminante. Inicialmente, se reali-zó un análisis del sector y una revisión teórica de la evaluaciónde la gestión financiera, del apalancamiento estratégico, de losstakeholders(partes interesadas, de la teoría de la agencia, delos indicadores de productividad y rentabilidad, así como deconceptos básicos de análisis discriminante. En la metodologíautilizada se calcularon los indicadores de productividad y ren-tabilidad de 116 empresas del sector petróleo y gas a partir delos estados financieros presentados en los periodos de estudio.Seguidamente, se utilizó la técnica de análisis discriminantepara explicar la pertenencia y discriminación de los indicadoresestudiados. De la función discriminante y medios obtenidos sepuede concluir que los indicadores analizados no presentan dife-rencias importantes, lo que muestra un periodo de estancamientoen los periodos estudiados. Con el trabajo de investigación sepudo concluir que existe una diferencia significativa sólo para elindicador margen bruto. El modelo de la función discriminantepermite una efectividad de clasificación de 57.3 %.

 13. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 14. KONCEPT KOSTRUIRANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA OSKRBE STROJEV S TEHNOLOŠKE VODE

  OpenAIRE

  Novak, Toni

  2009-01-01

  V diplomskem delu sem poskusil predstaviti problem oskrbe strojev s tehnološko vodo ter ta problem teoretično in praktično obdelati. V podjetju sem kot obratni inženir vzdrževanja med drugim zadolžen tudi za snovanje, razvoj in vzdrževanje opreme, ki zagotavlja različne energente za nemoteno delo proizvodnje. Zaradi tega je nemotena dobava in oskrba proizvodnje z temi oblikami energije zelo pomembna in tehnološko tudi zahtevna naloga. V svojem diplomskem delu želim predstaviti in opisat k...

 15. Entrevista a Serafín Senosiáin1 de la editorial “LAETOLI”

  OpenAIRE

  Gabriel Andrade

  2010-01-01

  Enl@ce es una revista dedicada a la información,la tecnología y el conocimiento. Uno delos aspectos más espinosos en el estudio de estostemas es la manera en que la sociedad contemporánease enfrenta a la proliferación de creenciasirracionales que colocan en peligro los indiscutiblesavances que la ciencia y la tecnología hanalcanzado durante los últimos tres siglos. Hoy, esmayor el número de personas que conoce su signozodiacal que el número de personas que conoce sugrupo sanguíneo. Mucha gent...

 16. RAZVOJ RAČUNALNIŠKIH IGER S POMOČJO GRAFIČNEGA POGONA UNITY

  OpenAIRE

  Babič, Teo

  2013-01-01

  V tej diplomski nalogi bomo pregledali grafični pogon Unity, ki služi kot orodje za razvoj računalniških iger. Spoznali bomo orodja, ki jih grafični pogon Unity uporablja pri izdelovanju iger. To zajema: urejevalnik okolja Unity, materiale in njihove senčnike, delo s fizikalnimi lastnostmi objektov, zvok in orodje za osvetlitev znotraj igre. Vse naštete komponente bomo praktično uporabili in predstavili ob gradnji realno časovne strateške igre Varovanje terena za internetni brskalnik. O...

 17. VREDNOST ZNAMKE "HELLO KITTY"

  OpenAIRE

  Pompe, Polona

  2013-01-01

  Raziskovalno delo temelji na vrednosti znamke ter predšolskih otrocih. Ta dva sklopa smo najprej podkrepili s teorijo, v empiričnem delu pa med seboj povezali. Predšolski otroci in njihovi starši se prepletajo. Zato smo v empiričnem delu naloge izvedli kvantitativno raziskavo. Z njo smo ugotavljali, kakšna je vrednost znamke Hello Kitty v očeh predšolskih otrok. To vrednost pa je predstavljalo zavedanje o znamki, čustvena navezanost na samo znamko, podoba o znamki ter zaznana kakovost znamke....

 18. Primerjalna analiza obdavčitve managerskih plač v Sloveniji in Veliki Britaniji

  OpenAIRE

  Janković, Nataša

  2016-01-01

  Vsak zaposleni dobi za opravljeno delo plačilo. Plača predstavlja motivacijski dejavnik in večja kot je odgovornost na delovnem mestu, višji je tudi dohodek. Managerji zaradi narave dela, ki ga opravljajo, sodijo v skupino posameznikov z nadpovprečnimi dohodki. Plača je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja osnovno plačo, ki je določena glede na zahtevnost dela, variabilni del pa sestavljajo nagrade in plačilo za uspešnost. Pri vsakem izplačilu delodajalec od pl...

 19. PSIHOLOŠKI UČINKI MOČI

  OpenAIRE

  Ropert, Tadevž

  2015-01-01

  V zadnjem desetletju je v socialni psihologiji opazen izjemen porast raziskav o moči, zlasti o njenih številnih psiholoških učinkih. Pričujoče magistrsko delo v ospredje postavlja vpliv moči na neetično vedenje, ki je po dosedanjih ugotovitvah kompleksen in vsebuje več moderatorjev. Ker je nedavna raziskava pokazala, da del dneva vpliva na pojavnost neetičnega vedenja (Kouchaki in Smith, 2014), tj., da se pojavi učinek jutranje moralnosti, smo poskusili ugotovitve obeh področij integrirati. N...

 20. MODELI MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

  OpenAIRE

  Cestnik, Dušan

  2011-01-01

  Vse večja konkurenca na medorganizacijskih trgih sili tako storitvena podjetja, kot tudi podjetja, ki tržijo izdelke, da svoje delo opravljajo vse bolj kakovostno na vseh ravneh svojega delovanja. Podjetja morajo svoje odjemalce obdržati, prav tako pa morajo delovati tudi na pridobivanju novih odjemalcev. Da pa podjetja svoje odjemalce obdržijo morajo nenehno delovati tako, da uživajo zaupanje svojih odjemalcev. Odjemalec že z odločitvijo za neko določeno podjetje XY pričakuje, da bodo storit...

 1. Preparación de carbón activado a partir de cáscara de naranja por activación química. caracterización física y química

  OpenAIRE

  Peña, Karen; Giraldo, Liliana; Moreno, Juan Carlos

  2013-01-01

  Se preparan carbones activados por pirólisisde cáscara de naranja, residuoslignocelulósicos, por activación químicamediante impregnación con solucionesde ácido fosfórico a diferentes concentraciones(32 %, 36 %, 40 % y 48 %p/V), a una temperatura de 373 K y untiempo de residencia de 3 h, presentandorendimientos alrededor del 36 %. Lacaracterización de la textura porosa delos carbones activados obtenidos se determinapor adsorción física de N2 a 77K. El análisis isotérmico muestra paralos carbon...

 2. Analiza energijske učinkovitosti električnih pogonov v procesu hlajenja tehnološke vode

  OpenAIRE

  KOPRIVC, LUKA

  2018-01-01

  Električni pogonski sistemi (EPS) so že vrsto let nepogrešljiv člen v industriji. Sposobnost vodenja in prilagajanja bremenu nam omogoča večjo fleksibilnost in zanesljivost v sistemu in nenazadnje tudi bolj varčno porabo električne energije. S tega vidika je zelo pomemben izkoristek EPS, če lahko določamo delovne točke in iščemo optimalen izkoristek glede na trenutno konfiguracijo. Magistrsko delo obravnava metodo določanja dejanskega izkoristka EPS v industrijskem obratu. Cilj je bil, da ...

 3. FANTAZIJSKI ROMAN IME VETRA V SLOVENSKEM PREVODU

  OpenAIRE

  Jus, Suzana

  2016-01-01

  V zadnjih letih postajajo poleg fantazijske literature za otroke vse bolj priljubljeni tudi fantazijski romani za mladino in odrasle. Tako je lani na police knjigarn prišel slovenski prevod Rothfussovega romana Ime vetra. Ta specifični žanr je za prevajalca posebej trd oreh – zaradi dolžine literarnega dela potrebuje poleg izpiljenega znanja jezika, natančnosti in iznajdljivosti tudi dobršno mero potrpljenja, če želi, da je delo prevedeno dobro in dosledno. Pri tem je pomembno, da skuša poleg...

 4. POVEZANOST VZGOJNIH STILOV STARŠEV Z DIMENZIJAMI OSEBNOSTI IN SAMOSPOŠTOVANJEM POSAMEZNIKOV V ZGODNJI ODRASLOSTI

  OpenAIRE

  Belna, Jasmina

  2016-01-01

  Stili, ki jih starši uporabljajo pri vzgoji svojih otrok, se povezujejo z različnimi področji otrokovega življenja in funkcioniranja, ne samo v času otroštva, pač pa se učinki vzgoje kažejo tudi kasneje v življenju. Magistrsko delo obravnava posameznike v obdobju zgodnje odraslosti. Osnovni namen raziskave je ugotoviti povezanost vzgojnih stilov staršev z dimenzijami osebnosti in s samospoštovanjem udeležencev v obdobju zgodnje odraslosti. Cilj je tudi ugotoviti, ali vzgojni stili staršev pom...

 5. Arnold Schőnberg - analiza Klavirske suite opus 25

  OpenAIRE

  Voler, Saša

  2018-01-01

  Magistrsko delo vsebuje oris življenja Arnolda Schönberga in njegovega glasbenega opusa. Arnolda Schönberga spoznamo kot učenca in kot učitelja, spoznamo ga kot abstraktnega človeka, ki se bojuje s triskaidekafobijo, ki ima velik vpliv na njegova dela. V magistrskem delu je tudi razlaga Schönbergovih odnosov s skladatelji njegovega kroga, ki so nanj tako ali drugače vplivali, hkrati pa spoznamo, da se je Schönberg posvečal tudi slikarstvu. V začetnem opisu glasbe 20.stoletja spoznamo obdobje,...

 6. Crisis ambiental, desastre natural y la "sociedad desierto"

  OpenAIRE

  Reynol Díaz Coutiño

  2010-01-01

  La crisis ambiental y los "desastres naturales" se muestran como un conjunto que está definido por la sensibilidad de los factores de correlación. La crisis ambiental se entiende como los cambios "inesperados" delos procesos de aquellos factores que forman el ambiente local. La transición silenciosa de tales cambios altera, cuando va más allá de ciertos límites, el frágil balance del medio ambiente, hasta que emerge el desastre. En este sentido, el desastre nos es natural, pero sí los fenómen...

 7. STRATEGIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA PRI DELU V MERCATORJU D.D.

  OpenAIRE

  Črnila, Marija

  2009-01-01

  V prvem delu naloge je prikazan poklic prodajalca pri nas. Delo se osredotoči na zdravstvene izostanke z dela v Sloveniji. V tem kontekstu so predstavljena posamezna teoretična izhodišča. Nakazane so ločnice med zdravstvenimi izostanki z dela in delodajalci. V osrednjem delu naloge je predstavljena strategija za promocijo zdravja v delovnem okolju, možnosti za zniževanje bolniškega staleža, Luksemburška deklaracija. Osvetljeno je vprašanje dimenzij zdravega življenjskega sloga. Z delom ...

 8. LA NUEVA VISIÓN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL Y SU FORMULACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arturo E. Vega V

  2004-07-01

  Full Text Available Al despuntar el siglo XXI, en Colombia aún persistencondiciones de desigualdad y atraso en el medio rural,que se reflejan en el comportamiento de algunosindicadores sociales, entre los que se destacan: delos 12.2 millones de pobladores rurales, el 82.6%se encuentra por debajo de la línea de pobreza y deéstos el 43.4% vive en condiciones de pobrezaextrema; que contrastan con las áreas urbanas, dondeestos niveles se sitúan en el 51% y el 15.8%respectivamente.

 9. European Experience of Low Crested Structures for Coastal Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Morten

  2005-01-01

  and the results of the inventory are summarized with statistical comparison with LCS characteristics in the worldwide scenario (Japan and USA). In the second part a description of the sites and prototype observation of the impact of LCSs is given: a description of the site, environmental conditions and response...... to its construction based on existing literature and on activities performed during the project are summarized and the research results are reported. Where available observation on ecological impacts and socioeconomic effects are provided. The descriptions are introductory to other DELOS Special Issue...

 10. Terminologija čokoladnih sladic v izbranem strokovnem viru

  OpenAIRE

  Vrhovnik, Lea

  2017-01-01

  Magistrsko delo z naslovom Terminologija čokoladnih sladic v izbranem strokovnem viru v teoretičnem delu obravnava tematiko čokoladnih sladic, njihov nastanek z razvojem slaščičarske obrti in odkritjem kakavovca ter njegovo predelavo v čokolado, ki predstavlja bistveno sestavino čokoladnih sladic. Posveča se tudi področjema terminologije in terminografije. V empiričnem delu je v ospredju izrazje s področja čokoladnih sladic, izpisano iz izbranega strokovnega vira z naslovom Zlata knjiga – čok...

 11. ¿Cómo controlan los franquiciadores españoles a sus franquiciados?

  OpenAIRE

  Carolina Ramírez-García; María L. Vélez-Elorza; María Concepción Alvarez-ardet-Espejo

  2013-01-01

  En franquicia, la mala actuación de un franquiciado tiene un fuerte impacto negativo sobre toda la cadena, porlo que el sistema de control de gestión (SCG) supone un aspecto vital para la gestión y el éxito de la franquicia.Distinguiendo controles de resultados, comportamientos y sociales (Ouchi, 1979) y los estilos de uso diagnósticoe interactivo de control (Simons, 1995), este trabajo analiza el patrón imperante en el diseño y el uso delos SCG en la franquicia desde un enfoque de costes de ...

 12. Sistem za testiranje uporabniškega vmesnika vgradnega računalniškega sistema

  OpenAIRE

  VAČOVNIK, MARKO

  2017-01-01

  Grafični uporabniški vmesniki so zelo pomemben del naprav z zaslonom. Testiranje vmesnikov je v okviru razvoja programske opreme nepogrešljivo, kar pa predstavlja velik časovni in finančni vložek. Iz teh razlogov je smiselno kar se le da velik del testiranja avtomatizirati. Delo opisuje preverjanje pravilnosti prikaza receptov in njim pripadajočih nastavitev, ki so del uporabniškega vmesnika pečice z LCD zaslonom, občutljivim na dotik. Za preverjanje izpisanega besedila je uporabljen odprt...

 13. El cine en E/LE: explotación didáctica de “Te doy mis ojos” (Icíar Bollaín, 2003 para el trabajo del español oral (conversacional y coloquial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Azuar Bonastre

  2009-01-01

  Full Text Available El objetivo primordial de esta propuesta es propiciar el desarrollo y aprendizaje del lenguaje oral (conversacional y coloquial por medio del material cinematográfico.La destreza oral suele ser el objetivo último de todo estudiante; en ésta, el dominio delos recursos de la conversación, que es el prototipo discursivo de lo oral, se hacen imprescindibles, así como los del lenguaje coloquial, variedad más auténtica de lo oral,con suma frecuencia de uso en el español actual.

 14. Patología de pavimentos articulados

  OpenAIRE

  Carlos Hernando Higuera Sandoval

  2010-01-01

  Presenta los resultados del proyecto titulado Patologíade pavimentos articulados, cuyos propósitos fueron:1) hacer una recolección de los deterioros típicos delos pavimentos articulados construidos con adoquinesde concreto o de ladrillo, y de esta forma elaborar uncatálogo de daños para este tipo de estructuras, quefacilite la identificación y cuantificación de los averíasen una inspección visual, y 2) formular unametodología que permita el análisis y evaluación delestado funcional y estructu...

 15. Happy Days: Positive Psychology interventions effects on affect in an N-of-1 trial

  OpenAIRE

  Rosalind Jane Woodworth; Angela O\\u2019Brien-Malone; Mark R. Diamond; Benjamin Schüz

  2016-01-01

  Las intervenciones de la Psicología Positiva (IPP) se han sugerido como herramientasde autoayuda para aumentar el bienestar subjetivo y la felicidad. Sin embargo, la mayoría delos estudios previos se ha basado en comparaciones entre grupos que no informan del cambioindividual en el tiempo. Este estudio es un primer intento de examinar si las IPP habitualmenteempleadas ‘‘Tres cosas buenas de la vida’’, ‘‘Uso de las fortalezas características de un mododistinto’’ y ‘‘Visita de gratitud’’ provoc...

 16. La expresión de impersonalidad en el español de Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUZ MARCELA HURTADO CUBILLOS

  2009-01-01

  Full Text Available Este es un estudio sobre la expresión de impersonalidad en el español hablado en Chile. Con base en la clasificación de María Luisa Hernanz (1990 se analizan como categorías impersonales elUSO dese, uno y las segundas personas usted y tú con referencias generalizadoras. La hipótesis de partida consiste en que el conocimiento de otra lengoa inIluye enla selección dela forma impersonal: en el español deValdivia, los hablantes filvorecen elimpersonal uno para las referencias generalizadoras, posiblemente porinIluencia del alemán, lengoa delos antigoos inmigrantes ylaprimera lengoa demuchos desus descendientes. Para corrobo- raresta hipótesis, se analizan 40 entrevistas recogidas enValdivia yenSantiago (Chile en1988 y2002. Con el enfoque de la lingüística de la variación yla incorporación de algonos delos factores previamente estudiados por Amparo Morales (1995, las oraciones codificadas se sometieron al programa estadistico VarbRul (Análisis de Regla Variable. De esta manera, se analizaron de forma simultánea las variables sociolingüisticas de bilingüismo (mapuche! alemán! inglés, edad, sexo, ocupación, ciudad (Valdivia / Santiago Y fecha de la entrevista (198812002. Los resultados del análisis cuantitativo revelan que las variables de bilingüismo y ocupación determinan el USO deuna forma impersonal especifica. En cuanto ala variable de ciudad elprograma mostró que esta variable notenia ningún efecto.

 17. Panorama sobre la expropiación de niños en la dictadura franquista: propuesta terminológica, estado de la cuestión y representaciones de la ficción

  OpenAIRE

  Souto, Luz Celestina

  2014-01-01

  Resumen: Con la puesta en circulación del documental Els nens perduts del franquisme, basado en las investigaciones del historiador Ricard Vinyes y emitido por TV3 en 2002 ,comenzó un proceso de fijación del conflicto delos niños robados por la dictadura española. En el presente artículo se realiza, primero, unestado de la cuestión histórica que indaga en los sucesos y en las diferencias con las apropiaciones de las dictaduras del Cono Sur; segundo, una propuesta terminológica; y tercero, un ...

 18. Multifunkcionalna origami oblačila

  OpenAIRE

  Balažic, Valerija

  2013-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na skoraj tisoč let staro tradicionalno japonsko umetnost, origami in njegovo vključevanje v sodobno oblikovanje multifunkcionalnih oblačil. Multifunkcionalna oblačila, ki se z eno potezo spremenijo v nov videz, so v sodobnem svetu zaželena, saj jih lahko nosimo za različne priložnosti, obenem pa privarčujemo pri nakupu novih oblačil in prihranimo prostor v omari. Namen magistrskega dela je bil vključiti origami v oblačilo in s tem dati oblačilu možnost spreminja...

 19. MOBING - POJAV, KI ŠKODUJE DELODAJALCU IN DELAVCU

  OpenAIRE

  Bogataj, Alenka

  2012-01-01

  Živimo v času, ko so pri nas delo, zaposlitev, poklic, kariera in delovni uspeh uvrščeni visoko na lestvici družbenih vrednot. Posledično postaja vse pomembnejše tudi dostojanstvo na delovnem mestu. Dostojanstvo na delovnem mestu pa je ključna sestavina obče človeške potrebe in pravice do dostojanstvenega življenja, je temeljna civilizacijska norma in nesporno dejstvo. Delovno mesto je kraj, ki nam omogoča dostojno preživetje. Je tudi kraj, kjer preživimo vsaj osem ur dnevno in kamor naj ...

 20. STRES NA DELOVNEM MESTU V TRGOVSKI ORGANIZACIJI X

  OpenAIRE

  Kureš, Anita

  2012-01-01

  Stres je tegoba sedanjega časa. Zmeraj več ljudi trpi za posledicami stresa na delovnem mestu, saj nam delo povzroča preveliko odgovornost, njemu tudi namenimo večino svojega časa, kar nam posledično zmanjšuje čas za sprostitev. Tako nam primanjkuje časa za zabavo, druženje s prijatelji, sprehode v naravi, telesno aktivnost in druge možnosti za sprostitev. Življenje nam prinaša nenehno nove izzive in obremenitve, pritiske, bojazni, ki sčasoma kopičijo stres v našem telesu. Vse to se nam odraž...

 1. Migración internacional: actividades agrícolas y distribución del ingreso en una comunidad indígena mexicana

  OpenAIRE

  Renato Salas Alfaro

  2011-01-01

  Objetivos.Este trabajo explora el efecto que tiene la migración internacional y lasremesas sobre las actividades agrícolas y la distribución del ingreso en una comunidadindígena de reciente migración internacional.Materiales y método.La informaciónproviene de una encuesta aplicada probabilísticamente en el año 2005, en el 35% delos hogares. El efecto sobre la distribución del ingreso se estimó mediante la técnica dedescomposición del coeficiente de Gini. Los efectos sobre la agricultura se ev...

 2. PRIVLAČNOST FRANŠIZNEGA KONCEPTA ZA KOZMETIČNE SALONE PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.

  OpenAIRE

  Mijošek, Ivo

  2013-01-01

  Delo diplomskega seminarja se osredotoča na zgodovinski razvoj franšiznega koncepta, njegove različne oblike ter ključne pravice in dolžnosti, ki jih potencialni franšizij pridobi z odločitvijo za franšizo. Nadalje teoretični del seminarja opisuje ključne sestavine vsake franšizne pogodbe ter se osredotoča na prednosti ter slabosti franšiznega koncepta, tako za franšizorja kot za franšizija. Ključni prednosti za franšizorja sta hitra prisotnost na več tujih trgih ter deljena odgovornost na po...

 3. PROBLEM RAZVAJENOSTI OTROK IN POUK KNJIŽEVNOSTI V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Videtič, Mojca

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo skušali prikazati, kolikšna je vključenost elementov razvajenosti v berilih za tretje triletje osnovnih šol. Pri analizi smo se omejili na berila iz Kataloga učbenikov. Skušali smo predstaviti problematiko razvajenosti v okviru pouka književnosti. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili pojme, ki so ključni pri analizi tega problema (načini razvajanja, posledice razvajenosti, čustvena inteligenca), in skušali podati nekaj predlogov za lažje in uspešnejše delo z raz...

 4. OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB IN OLAJŠAVE V LETU 2010

  OpenAIRE

  Rokavec, Andreja

  2011-01-01

  Davčni sistem Republike Slovenije je dokaj zapleten in ima več različnih interpretacij, kar večkrat pomeni oteženo delo. V Sloveniji področje obdavčitve pravnih oseb obravnava Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, ki je prišel v veljavo leta 2007,in ima vsako leto spremembe posameznih členov in razne dopolnitve, za čim boljši davčni sistem, s katerim Slovenija ureja obveznosti plačevanja davka od dohodka pravnih oseb. ZDDPO-2 ali Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ureja in določa t...

 5. Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo

  OpenAIRE

  Pezdevšek Malovrh, Špela; Košir, Boštjan; Krč, Janez

  2004-01-01

  Članek obravnava načine učenja bodočih strojnikov za delo s strojem za sečnjo.Na prvem takšnem primeru v Sloveniji je opisan in analiziran potek učenja s simulatorjem in merjeni so časi posameznih postopkov pri dveh kandidatih. Opisano je delovanje simulatorja za učenje na stroju Timberjack 1270 D in potek enotedenskega tečaja. Narejena je primerjava med kandidatoma glede porabe časa in števila poškodb na virtualnem stroju in sestoju, ki jih je beležil program simulatorja. Podane so usmeritve...

 6. VPLIV STRESA NA DELO IN ZDRAVJE REŠEVALCEV V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

  OpenAIRE

  Javernik, Tanja

  2012-01-01

  Izhodišča: V diplomskem delu smo izpostavili stres, ki je neizogiben del življenja v nujni medicinski pomoči. Reševalci v nujni medicinski pomoči se dnevno srečujejo z različnimi obremenjujočimi situacijami, ki lahko vplivajo na počutje, delovanje organizma, psihično ravnovesje, imunost in zdravje posameznika. Z raziskavo smo ugotavljali, v kolikšni meri so reševalci v službi nujne medicinske pomoči pri svojem delu izpostavljeni stresnim situacijam in obremenitvam kot so: neučakani pacient...

 7. Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami

  OpenAIRE

  Kuplenk, Petra

  2017-01-01

  Tako otroci kot tudi odrasli se z matematiko srečujemo na vsakem koraku, pa naj bo to na poti v vrtec, službo ali pa pri delu doma. Matematika vsakodnevno vpliva na naše življenje in delo. Na delovnem mestu, v vrtcu, opažam vse večje težave otrok s posebnimi potrebami na področju razvoja občutka za števila in količine. V predšolskem obdobju je namreč nujno, da otroci razvijejo občutek za števila in količine, saj vsa nadaljnja matematična znanja temeljijo na usvojenih spretnostih. V empirič...

 8. PREPOZNAVNOST CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

  OpenAIRE

  Trstenjak, Sanja

  2013-01-01

  Delo in družina sta področji v življenju, ki jima vsak posameznik nameni največ časa in pozornosti. Čas, ki ga imamo na voljo je omejen in zato pogosto prihaja do nesorazmerij med časom, ki ga namenimo plačanemu delu in časom, ki ga preživimo z družino. Zaradi demografskih značilnosti delovne sile, ki se zelo hitro spreminjajo, in vse večje intenzifikacije dela, se zaposleni pogosto znajdejo v položaju, ko je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja obremenjujoče. To prinese s seboj v...

 9. Kotskoje delo. Sozdateli obraza kota Leopolda võjasnjajut svoi otnoshenija v sude / Maria Tsheskis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tsheskis, Maria

  2008-01-01

  Multifilmide seeria (8 osa) "Kass Leopold". Kohtuvaidlus autoriõiguste üle kunstnik Vjatsheslav Nazaruki ja filmi režissööri Anatoli Reznikovi vahel. Lisaks "Spravka", milles kirjeldatud varasemaid sarnaseid juhtumeid

 10. Sem saperov i tshetõre sobaki - vklad v delo zashtshitõ demokratii / Aleksandr Shegedin

  Index Scriptorium Estoniae

  Shegedin, Aleksandr

  2003-01-01

  Siseministeeriumis toimus pidulik vastuvõtt Afganistanis missioonil viibinud demineerijate autasustamiseks. Üritusel viibisid peaminister Siim Kallas, kaitseminister Sven Mikser ja USA suursaadik Joseph deThomas

 11. Estado y movimientos sociales: historia de una dialéctica impostergable

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Peña

  2012-09-01

  Full Text Available El presente trabajo analiza el rol que jugaron los movimientos sociales en el proceso deincorporación de gran parte de los conceptos inéditos relacionados con la protección del medioambiente y el nuevo modelo de desarrollo o sumak kawsay (buen vivir en la nueva Constituciónde la República (2008. A partir del análisis de estas contribuciones, revisaremos cuáles son lastensiones, así como las resistencias entre el Gobierno y los movimientos sociales y los desafíos quese generan en el ámbito de la política en Ecuador, a partir del reto que impone la consecución delos objetivos constitucionales.

 12. Vivienda Social y Violencia Intrafamiliar: Una Relación Inquietante. ¿Una Política Social que Genera Nuevos Problemas Sociales?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Sugranyes

  2005-01-01

  Full Text Available El artículo hace presente que la producción de viviendas de laactual política de Estado ha permanecido con un bajo perfil deinnovación, llegando a una situación que amerita conurgencia un mejoramiento radical. Ello ocurre por lapermanencia de formas de licitación de construcciones,postulaciones, asignaciones, etc., donde las características delos agentes participantes permanecen estratificadas, dando lasensación de que todo marcha bien y en perfecto orden. Acontrapunto de lo anterior, se hacen ver los impactos socialesnegativos atribuibles a la calidad del hábitat producido, lo quereafirma la necesidad de darle un vuelco renovador a lapolítica habitacional estatal.

 13. Poučevanje biologije z uporabo elektronskega učbenika

  OpenAIRE

  Arh, Ana

  2017-01-01

  Z vpeljevanjem rabe tabličnih računalnikov v šole so se začele pojavljati tudi raziskave učinka digitalnih vsebin na znanje in stališča učencev. Pozitivni vidiki se kažejo pri motivaciji učencev za delo, hitrejšem in enostavnejšem dostopu do podatkov, enostavnem prenašanju po prostoru, učinkovitejšem zapisovanju, boljšem sodelovanju med učenci ter boljšem sodelovanju učencev z učiteljem. Vsi ti vidiki se nanašajo predvsem na stališča učencev do tabličnih računalnikov, zelo malo pa je podatkov...

 14. Celovito ravnanje s komunalnimi odpadki na primeru Centra za ravnanje z odpadki Gajke : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Mohorič, Igor

  2011-01-01

  V magistrskem delu bomo predstavili celovit sistem ravnanja s komunalni odpadki od zbiranja, predelave, obdelave in odlaganja, s čimer se ukvarja razbremenilna logistika. Z vidika veljavne zakonodaje bomo ocenili ustreznost sedanjih tehnologij obdelave in predelave za doseganje zakonskih zahtev. V drugem delu pa bomo poskušali rešiti problematiko bioloških odpadkov v ostanku komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju s pomočjo nove tehnologije obdelave. Kot končni produkt bomo pridobili sno...

 15. Upravljanje in ravnanje s človeškimi viri v logistiki Slovenske vojske : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Žižek, Martin

  2010-01-01

  Upravljanje s človeškimi viri (HRM — Human resource management) je zelo pomemben segment delovanja vsake organizacije. Zanemarjanje tega pomembnega segmenta delovanja lahko odločilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri delu in posledično na rezultate organizacije. Ker pa organizacijo vodijo ljudje, je treba omogočiti dobre delovne pogoje in tako pri zaposlenih ustvariti zadovoljstvo pri delu in jim vzbuditi občutek pripadnosti. Ravnanje s človeškimi viri je proces, ki zaje...

 16. Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje. Odnos šole do vseživljenjskega učenja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maša Mlinarič

  2003-12-01

  Full Text Available V informacijski druzbi ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje ni 'modna zapoved' izobrazevalnih teoretikov ali celo politikov, marvec prezivetvena pot reba. V evropskem prostoru, kjer tekmovalnost pogojuje uspeh vse druzbe, sta ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje steber gospodarskega, druzbenega pa tudi politicnega razvoja. Tako naj bi vsakdo imel dostop do ustreznega in kakovostnega solskega izobrazevanja in izobrazevanja odraslih. Dostopnost solskega izobrazevanja in njegova kakovost pasta ob vplivu druzine temeljni pogo} za to, da se Clovek sploh ze li izobraze vati vse zivljenje. v ta namen potrebujemo kurikulume, ki bodo zmogli zagotoviti najpomembnejsa znanja in spretnosti za delo in seveda zivljenje. Potrebujemo pa tudi usposobljene ucitelje, da bodo motivirali otroke in mlade za ucenje skozi vse zivljenje.

 17. Rapid assessment of Wreathed Hornbill Aceros undulates (Aves: Bucerotidae populations and conservation issues in fragmented lowland tropical forests of Arunachal Pradesh, India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.M. Krishna

  2012-11-01

  Full Text Available A rapid assessment of Wreathed Hornbills, their distribution and abundance was carried out in fragmented lowland tropical forests of Lower Dibang Valley District, Arunachal Pradesh, northeastern India from October 2010 to April 2011 using the total count method. A total of 62km distance was covered on foot to survey four study sites: Horupahar, Delo, Koronu and Injunu. Nine flocks of 172 hornbills were sighted. Aceros undulatus flock size ranged from 8-38 individuals with a mean of about 19.1 plus or minus 2.6. Illegal logging, hunting for bushmeat and other body parts (feathers, beak etc. for decorating the head gear and house interiors by the local tribals were observed as the major threats to the species in the study areas.

 18. Patología de pavimentos articulados

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Hernando Higuera Sandoval

  2010-11-01

  Full Text Available Presenta los resultados del proyecto titulado Patologíade pavimentos articulados, cuyos propósitos fueron:1 hacer una recolección de los deterioros típicos delos pavimentos articulados construidos con adoquinesde concreto o de ladrillo, y de esta forma elaborar uncatálogo de daños para este tipo de estructuras, quefacilite la identificación y cuantificación de los averíasen una inspección visual, y 2 formular unametodología que permita el análisis y evaluación delestado funcional y estructural de un tramo de vía, y déuna orientación de las labores de mantenimiento yconservación que deben adoptarse.

 19. ¿ES POSIBLE LA AUTONOMÍA ESCOLAR? EL PAPEL DE LA DIRECCIÓN Y DE LOS PROYECTOS DE CENTRO EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS FRANCÉS, ITALIANO Y ESPAÑOL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Rosa Oria Segura

  2009-01-01

  Full Text Available En este ensayo reflexionamos sobre la autonomía que se otorga a los centros escolares y el respaldo efectivo que reciben los programas educativos y de gestión que proponen los centros, por entender que son fuente de autonomía delos centros. Lo haremos desde una perspectiva de contexto, entendiendo comotal la ordenación que desde los poderes públicos se hace del sistema educativo,siendo conscientes de que esta aproximación no puede entenderse desligada otra serie de factores que también comentamos brevemente. Se abordan los casos a nivel nacional de Francia, Italia y España por ser modelos próximos entre sí pero que, al mismo tiempo, han trazado interesantes sendas diferentes.

 20. Science.gov (United States)

  CARLI, P.; PATRIZI, M.; PEPE, L.; CAVANIGLIA, G.; RIVA, D.; D’OTTAVI, L.R.

  2010-01-01

  SUMMARY Nine healthy volunteers (6 males, 3 females), mean age 34.5 years (SD = 11.52), underwent a vestibulo-postural rehabilitation cycle with a visuo-proprioceptive-type stimulus. All subjects in the study group were evaluated by means of stabilometric bipodalic and monopodalic tests both before and immediately after treatment, and again 3 month thereafter. The Delos Postural Proprioceptive System®, DPPS (Delos, srl, Turin, Italy), was used in performing these stabilometric tests and in the rehabilitation exercises. The first aim of the study was to evaluate to what extent the functional level of the proprioceptive system was reliable, in healthy subjects, in the control of postural stability; the second was to demonstrate the possibility to increase this level by means of a novel visuo-proprioceptive feedback training; the last was to establish whether or not the increase achieved was permanent. The bipodalic test did not reveal any deficit in posture either before or after rehabilitation. The monopodalic test prior to treatment, with eyes closed, revealed, in 2/3 of the study group, evidence of the risk of falling, expressed as the precautional strategy (8.57 ± 6.18% SD). An increase in the proprioceptive activity, obtained in the subjects examined immediately after the visuo-proprioceptive vestibulo-postural rehabilitation, led, in the monopodalic test, with eyes closed, to a significant reduction in the risk of falling (with the precautional strategy equal to 1.09 ± 2.63% SD, p = 0.004). The monopodalic test, with eyes closed, 3 months after rehabilitation, demonstrated results not unlike those pre-treament with values, therefore, not more significant than those emerging from the pre-treatment test. Thus, from the above-mentioned data, it can be observed that, also in healthy subjects, there may be different levels of postural proprioceptive control related to a high risk of falling. These levels can be maintained constant for a certain period of time

 1. Postural control and risk of falling in bipodalic and monopodalic stabilometric tests of healthy subjects before, after visuo-proprioceptive vestibulo-postural rehabilitation and at 3 months thereafter: role of the proprioceptive system.

  Science.gov (United States)

  De Carli, P; Patrizi, M; Pepe, L; Cavaniglia, G; Riva, D; D'Ottavi, L R

  2010-08-01

  Nine healthy volunteers (6 males, 3 females), mean age 34.5 years (SD = 11.52), underwent a vestibulo-postural rehabilitation cycle with a visuo-proprioceptive-type stimulus. All subjects in the study group were evaluated by means of stabilometric bipodalic and monopodalic tests both before and immediately after treatment, and again 3 month thereafter. The Delos Postural Proprioceptive System®, DPPS (Delos, srl, Turin, Italy), was used in performing these stabilometric tests and in the rehabilitation exercises. The first aim of the study was to evaluate to what extent the functional level of the proprioceptive system was reliable, in healthy subjects, in the control of postural stability; the second was to demonstrate the possibility to increase this level by means of a novel visuo-proprioceptive feedback training; the last was to establish whether or not the increase achieved was permanent. The bipodalic test did not reveal any deficit in posture either before or after rehabilitation. The monopodalic test prior to treatment, with eyes closed, revealed, in 2/3 of the study group, evidence of the risk of falling, expressed as the precautional strategy (8.57 ± 6.18% SD). An increase in the proprioceptive activity, obtained in the subjects examined immediately after the visuo-proprioceptive vestibulo-postural rehabilitation, led, in the monopodalic test, with eyes closed, to a significant reduction in the risk of falling (with the precautional strategy equal to 1.09 ± 2.63% SD, p = 0.004). The monopodalic test, with eyes closed, 3 months after rehabilitation, demonstrated results not unlike those pre-treament with values, therefore, not more significant than those emerging from the pre-treatment test. Thus, from the above-mentioned data, it can be observed that, also in healthy subjects, there may be different levels of postural proprioceptive control related to a high risk of falling. These levels can be maintained constant for a certain period of time, until a

 2. Aprendizaje, innovación y gestión tecnológica en la pequeña empresa. Un estudio de las industrias metalmecánicay de tecnologías de información en Sonora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge G. Mendoza León

  2014-01-01

  Full Text Available En el desarrollo industrial del noroeste mexicano destaca laescasa capacidad de empresas locales para integrarse en lascadenas globales de valor y es incipiente la participación delos sectores de las industrias metalmecánica y de tecnologíasde información como abastecedoras de bienes y servicios paralas grandes empresas exportadoras. Investigaciones locales re-cientes analizan la acumulación de capacidades tecnológicas;sin embargo, no se ha estudiado la relación con las estrategiasde gestión tecnológica. Este trabajo plantea resultados de unestudio empírico sobre las micro, pequeña y mediana empresasde los sectores mencionados, permitiendo conjeturar una co-rrelación directa entre los niveles de capacidades acumuladasy de gestión tecnológica.

 3. Avances del proceso de calidad en la prestación delos servicios de salud en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Causado Rodríguez

  2014-06-01

  Full Text Available ResumenMediante el presente articulo, se pretende iniciar el proceso de discusión a nivel local y regional acerca de los diferentes avances sobre la temática de la calidad en la prestación de los servicios de salud en Colombia. Analizando entre otras, la estructura metodologica en la cual se soporta el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SOGCS de Colombia y el nivel de cualificación alcanzado por este. Siguiendo este propósito, se realizó un descripción de la información presentada por el Ministerio de la Protección Social, que permitió obtener el ordenamiento de prestadores de servicios de salud; siendo el objetivo fundamental dar información a los agentes del sistema sobre la existencia de condiciones básicas para garantizar la calidad en la prestación de los servicios de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, con el fin de mejorar su toma de decisiones y de esta manera lograr impulsar el proceso de garantía de calidad. Conscientes de que este es un tema álgido y de gran interés a nivel nacional, debido a la presencia de retos tales como: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; principios fundamentales para el cumplimiento de la norma en la prestación de servicios de salud. Lo cual efectivamente, requiere nuevas visiones de liderazgo, sensibilización paulatina, y cambios de actitud dentro de los actores del sistema (Gobierno, Prestadores de Servicios de Salud y Usuarios, a fin de alcanzar eficiencias en el proceso de auditoria en los servicios de salud e introducción de la cultura de la autoevaluación y de la gestión de la calidad basada en hechos y datos verificables. (Duazary 2008; 161-166AbstractBy this article, is intended to begin the process of discussion at local and regional levels about the various developments on the issue of quality in the provision of health services in Colombia. Analyzing among others, the methodological structure in which supports the General Social Security System on Health - SOGCS of Colombia and the skill level achieved by this. Following this purpose, a description of the information provided by the Ministry of Social Protection, which enabled the management of health care providers; to be the primary objective to provide information to agents of the system on the existence of basic conditions for ensure quality in the provision of services of the Service Institutions Health - IPS and Business Plans Benefit Administrators - EAPB, in order to improve their decision-making and thus realizing the process of assurance quality. Conscious that this is a topic of great interest and climax at the national level, due to the presence of challenges such as: accessibility, timeliness, safety, relevance and continuity; fundamental principles for the implementation of the standard in the provision of health services . Which actually requires new visions of leadership, gradual awareness, and attitudinal changes within the system actors (Government, Service Providers and Users of Health in order to achieve efficiencies in the process of audit in health services and introducing the culture of self-assessment and quality management based on facts and verifiable data.Key Words: Quality; Health Services; Health in Colombia; Act 100 of 1993.

 4. UN ENFOQUE PARA LA CREACIÓN DE TAREAS ROBÓTICAS AUTOSANABLES BASADO EN EL PARADIGMA DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BYRON PORTILLA ROSERO

  2012-12-01

  Full Text Available Cada día se implementan nuevas tecnologíaspara dar solución a los requerimientos delos usuarios. Tal es el caso de la computación en lanube, que se basaba en el principio de ofrecer serviciosa los clientes a través de la Internet y puedenser accedidos desde cualquier lugar o sistema. Estatecnología se ha puesto en marcha en varias áreasdel conocimiento para dar soluciones a diversos problemasde carácter tecnológico o estructural. En esteartículo se presenta una visión preliminar del estadoen el que se encuentra la computación en la nubeasociada con la robótica y cómo puede ser utilizadacomo medio de análisis para la creación de tareasrobóticas.

 5. El Turismo como una estrategia para el mundo en desarrollo: el Programa UNWTO. Volunteers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susana Lima

  2012-01-01

  Full Text Available El compromiso del turismo como una estrategia para el mundo en desarrollo vine adquiriendo mayor interés delos gobiernos y de las organizaciones internacionales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esteartículo, se busca contribuir al marco teórico relacionado con las diversas perspectivas sobre los programas de cooperación internacional para el desarrollo, que consideran al turismo como una estrategia que contribuye al logro de esos objetivos, como es el caso del Programa UNWTO.Volunteers. Las características principales de este programa serán descritas y se discutirán los impactos que pueden producir en los destinos involucrados. Esta discusión se basa en un estudio de caso del Programa UNWTO.Volunteers, desarrollado en el estado mexicano de Chiapas en 2008.

 6. Environmental Design Guidelines for Low Crested Coastal Structures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans F.; Hawkins, Stephen J.; Zanuttigh, Barbara

  selected to represent a variety of environmental conditions (Chapter 11); the application of the proposed methodology to a real prototype case, in order to give a practical example to designers (Chapter 12). The third part contains all the formulae and tools to help engineers (Chapter 13), ecologists....... The guidelines have been drafted in a generic way to be appropriate throughout the European Union taking into regard current European Commission policy and directives to promote sustainable development and integrated coastal zone management. The guidelines are composed of three main parts. The first part...... (Chapters 1-10) contains the description of the design methodology, from the preliminary identification of design alternatives till the selection of the sustainable scheme and its construction. The second part presents: the analysis of the performance of beach defences in DELOS study sites, which were...

 7. Delo o 15 millionah dollarov, ili Istorija s kontrabandoi, krazhami, obmanom i podozrenijem v ubiistve / Tatjana Jurassova

  Index Scriptorium Estoniae

  Jurassova, Tatjana

  1998-01-01

  Nikolai Hardzhijevi (1903-1996) arhiivi saatusest. Arhiivi kunsti-osa moodustasid Malevitshi, Larionovi, Tatlini, Gontsharovi, Lissitski jt. (1355 eks.) tööd. N. Hardzhijev oli teadlane, vene avangardi (kunstnikud, poeedid) parim tundja

 8. STRATEGY OF VISUAL PROPRIOCEPTIVE CONTROL IN PATIENTS WITH INJURY TO THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT OF THE KNEE AND HEALTHY INDIVIDUALS (SOCCER PLAYERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Piontek

  2012-01-01

  Full Text Available Objective: Knee joint dysfunction resulting from injury to the anterior crucial ligament (ACL is associated not only with mechanical joint instability but also with damage of ligamentous receptors responsible for the joint proprioception. It was found that disturbances of signals from the damaged joint produce disorders in movement perception and position of the analogous joint in the normal limb. This study is aimed at evaluating the control strategy in patients with an injury to the anterior crucial ligament.Design: Cohort study; Level of evidence, 3. Subjects/Patients- 84 men, aged 15 to 55 years (mean age 27 years were included in this study. Methods- Patients were divided into two groups: those with unilateral injury to the ACL (33 patients and a control group of healthy volunteers (soccer players; 51 men. Anterior crucial ligament damage was confirmed with arthroscopic knee joint examination in every patient. The way of visual proprioceptive control was assessed with both dynamic (DRT and static (SRT Riva tests standing on one leg. Tests were performed with the Delos Postural Proprioceptive System (Delos s.r.l., Corso Lecce, Torino, Italy in the biomechanical evaluation laboratory at Rehasport Clinic in Poznań. Results: A statistically significant difference for deviations from the averaged axis in SRT (static Riva test with closed eyes was found between the limb with a damaged ACL and the normal limb in the group of patients with injury to the ACL (p=0.006 and between the limb with a damaged ACL and normal limbs in healthy volunteers (p=0.022. A statistically significant difference for deviations from the averaged axis in SRT with closed eyes was also found between the dominant and non-dominant limb in healthy volunteers (p=0.013. No significant differences in the results of tests with open eyes were noted. Conclusions: The results of systems and their contribution to the visual proprioceptive control suggest an important role of the

 9. Comparación de dos aproximaciones para la estimación de la incertidumbre en análisis de residuos de plaguicidas mediante cromatografía de gases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Ahumada

  2014-04-01

  Full Text Available La correcta interpretación de un resultadode medición requiere el conocimientode la incertidumbre de la medida; de estamanera, se han desarrollado diferentesaproximaciones y guías para realizar elcálculo y la interpretación de la incertidumbrede la medición. En este estudiose comparan dos aproximaciones para laestimación de la incertidumbre de unametodología, de manera rápida y económicabasada en el método QuEChERSpara el análisis de 15 plaguicidas organofosforadosmediante cromatografía degases con detector de nitrógeno fósforo.El primer método empleado se basaen la aproximación descrita por la guíapara la expresión de la incertidumbre demedición (GUM, la cual se apoya en lacombinación de las incertidumbres involucradasen los procesos de medición dela metodología. El segundo método utilizadocorrespondió a la aproximaciónpropuesta por Haslôva y Stêpán, la cualincluye algunos elementos del métodode arriba hacia abajo (top down y sebasa en el empleo de los datos de repetibilidaden diferentes etapas del procesoanalítico. Los resultados mostraron queal emplear la aproximación de la GUM,los valores de incertidumbre son másbajos que al utilizar el método de Haslôva.Asimismo, mediante la aproximaciónGUM se encontró que el aporte ala incertidumbre por la preparación delos estándares (peso, dilución y purezarepresenta el principal componente. Porotro lado, mediante el método combinadose pudo establecer que la principal fuente de incertidumbre corresponde al procesode extracción de los analitos, y, en contraste,se halló que la fuente que menoraporta corresponde a la preparación delos estándares. Finalmente, los valorescalculados de incertidumbre expandidamediante el método combinado se encontraronentre el 12,7 y el 27,1% dela concentración a la cual se estimó laincertidumbre.

 10. Análisis de la variación de la eficiencia en la producción de biocombustibles en América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Morelos Gómez

  2016-01-01

  Full Text Available Este artículo de investigación tiene como objetivo realizar la medición de las variaciones de eficiencia delos países productores de biocombustibles en Latinoamérica. Se utilizó la metodología no paramétricade análisis envolvente de datos (DEA, que permitió calcular la frontera de eficiencia de Brasil, Colombia,Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay. La información analizada se obtuvo de labase de datos FAOSTAT a ̃no 2010. Los resultados mostraron el liderazgo de Perú y Brasil, con eficienciasigual a 1 en la producción de biodiésel y bioetanol. De los 9 países analizados, 7 presentaron bajos nivelesde eficiencia en la producción de biocombustibles y solo uno (Paraguay mostró tener eficiencia mediaen la fabricación de bioetanol.

 11. ECONOMÍA COMPUTACIONAL BASADA EN AGENTES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FABIÁN ANDRÉS GIRALDO GIRALDO

  2012-12-01

  Full Text Available El artículo tiene como objetivo mostrarvarios trabajos de investigación sobre un enfoque desimulación denominado Economía computacional basadaen agentes, el cual rechaza las asunciones delos enfoques de estudio tradicionales que indican quela economía es un sistema cerrado que eventualmentelogra un estado de equilibrio, en el que deben realizarsesupuestos de racionalidad perfecta e inversioneshomogéneas para que los modelos sean tratadosanalíticamente. En su lugar, ve a la economía comoun sistema complejo, adaptativo y dinámico. Estenuevo enfoque permite usar la simulación basada enagentes para comprender que varios agentes económicos(firmas, grupos económicos con sus propiasreglas y objetivos, son capaces de interactuar entresí y con su entorno para obtener comportamientosemergentes que no son explicables directamente delas propiedades de los agentes individuales.

 12. Expansión estatal, política de tierras y desarrollo de la repartición topográfica en Buenos Aires, siglo XIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valeria Araceli D'Agostino

  2014-11-01

  Full Text Available Este artículo aborda la política de tierras del Estado provincial bonaerensey su relación con el proceso de conformación de la repartición topográfi ca,tomando como punto de partida el contexto de expansión territorial y deincorporación de tierras a la economía provincial abierto luego de la rupturadel vínculo colonial. Se considera que la centralidad de la problemática dela tierra en este contexto impulsó la temprana organización de la reparticióndestinada a: realizar las tareas de reconocimiento, mensura y delimitación delos territorios de dominio público y privado, elaborar un catastro territorial,controlar el traspaso de tierras públicas a particulares, perfeccionar el trazadode pueblos y ejidos y regular las actividades de los agentes encargados de lasmismas, entre otras.

 13. Reformas al sistema de seguridad social y el mercado laboral en los Estados Unidos y Canadá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José A. Pagán

  2004-01-01

  Full Text Available Este estudio evalúa el efecto en el mercado laboral de las reformas más recientes que se han propuesto o aplicado a los sistemas de seguridad social delos Estados Unidos y Canadá. Los cambios demográficos experimentados por ambos países en años recientes representan desafíos importantes para la solvencia financiera de los sistemas públicos de pensiones. Es inevitable que en un futuro no muy lejano los beneficios tendrán que disminuir, la edad de jubilación se incrementará o los impuestos de nómina tendrán que aumentar para que los sistemas sean viables financieramente. Los cambios demográfi - cos también indican que los esquemas de privatización serán más populares en el futuro porque no redistribuyen el ingreso entre generaciones sino simple mente son más bien esquemas de ahorro obligatorio para el retiro.

 14. Algunas consideraciones en la relación entre fotosíntesis y el rendimiento de grano en trigo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Gutiérrez-Rodríguez

  2005-01-01

  Full Text Available Se ha considerado con frecuenciala posibilidad de incrementar el rendimientode grano en cultivos como trigo, con unaumento en la tasa de fotosíntesis, pues toda lamateria seca producida en la planta dependede este proceso. La variabilidad genética en latasa de fotosíntesis entre genotipos de trigo yen otros cultivos es de interés para losfisiólogos y fitomejoradores, porque puedeservir como un indicador directo de altorendimiento. Nuestros estudios handemostrado que la variabilidad genética entregenotipos de trigo respecto a la tasa defotosíntesis está asociada al rendimiento degrano en un ambiente con altos niveles deradiación (>1600 µmoles m-2 s-1 y es unparámetro fisiológico altamente heredable engeneraciones posteriores (de plantas F5 a F7.Se discute ampliamente las implicaciones delos factores más influyentes en la relación defotosíntesis y rendimiento.

 15. Londoño Botero, Rocío. Juan de la Cruz Varela: sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas/Departamento de Historia; 2011, 708 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Zuluaga Borrero

  2012-06-01

  Full Text Available La historiadora Rocío Londoño presenta en su obra Juan de la CruzVarela: sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984 la dinámica delos conflictos por la tierra en el país a través de la exploración de la vida yobra de Varela como líder agrario del Sumapaz. Este recorrido sumerge allector en la riqueza del detalle de los archivos históricos que incluyen desdepartidas de nacimiento hasta anales de concejos municipales, pasando poruna diversa revisión de prensa y numerosos testimonios que llenan de color lasreconstrucciones. Sin embargo, y a pesar de su juiciosa atención a los detalles,Londoño nunca pierde de vista la macronarrativa y las perspectivas políticay social de las luchas del Sumapaz, logrando un precioso documento sobreuna parte de la historia colombiana, alrededor de la propiedad de la tierray los reclamos agrarios.

 16. Analytical method (HPLC, validation used for identification and assay of the pharmaceutical active ingredient, Tylosin tartrate for veterinary use and its finite product Tilodem 50, hydrosoluble powder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Neagu

  2010-12-01

  Full Text Available In SC DELOS IMPEX ’96 SRL the quality of the active pharmaceutical ingredient (API for the finite product Tilodem 50 - hydrosoluble powder was acomkplished in the respect of last European Pharmacopoeia.The method for analysis used in this purpose was the compendial method „Tylosin tartrate for veterinary use” in EurPh. in vigour edition and represent a variant developed and validation „in house”.The parameters which was included in the methodology validation for chromatographic method are the followings: Selectivity, Linearity, Linearity range, Detection and Quantification limits, Precision, Repeatability (intra day, Inter-Day Reproductibility, Accuracy, Robustness, Solutions’ stability and System suitability. According to the European Pharmacopoeia, the active pharmaceutical ingredient is consistent, in terms of quality, if it contains Tylosin A - minimum 80% and the amount of Tylosin A, B, C, D, at minimum 95%. Identification and determination of each component separately (Tylosin A, B, C, D is possible by chromatographic separation-HPLC. Validation of analytical methods is presented below.

 17. La perversión ordinaria… ¡aún!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Pierre Lebrun

  2015-05-01

  Full Text Available A partir de lo que llama clínica delo cotidiano —esa que no llega a laconsulta privada, fundamentalmentemarcada por la precariedad, nosolo económica— el autor interrogalas profundas modificaciones de lassociedades contemporáneas queafectan las subjetividades, e intentadar cuenta de ello, mediante el conceptode perversión ordinaria. Setrata del sujeto, quien, incitado porel discurso de lo social, consiente enimpugnar el trabajo psíquico que lepermitiría sostener la relación conel agujero del Otro al que cada serhablante se ve confrontado. Dichoconcepto indica por sí mismo queno se trata de perversión, sino deneurosis de aspecto perverso, aunquetampoco neurosis conviene,pues el referente ya no es el Edipo.¿Qué es entonces? El artículo respondea este interrogante convocandoprincipalmente la ausenciade la instancia fálica a la que, hastaayer, el niño quedaba referido, víala intervención del padre.

 18. Acerca de las vanguardias artísticas latinoamericanas: el caso de las revistas de Buenos Aires y San Pablo en los años `20

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rigotti, Sebastián Miguel

  2014-01-01

  Full Text Available En el presente trabajo nos encargaremos de dar cuenta brevementede cuáles fueron aquellas condiciones sociales ypolíticas, que dieron lugar a la emergencia de las revistas delas vanguardias artísticas en Brasil y Argentina, y, al mismotiempo, qué efecto produjeron con su intervención en el espaciopúblico. Lo haremos a través de una breve reconstrucciónde casos específicos y significativos para la América Latinade la década de 1920: por el lado de San Pablo, haremosreferencia a la revista Klaxon y la Revista de Antropofagia;mientras que por el lado de Buenos Aires, nos referiremos alas revistas Proa y Martín Fierro. El trabajo parte de una reconceptualizacióndel espacio público a través de la relacióncultura-política, dando lugar a una novedosa inscripción delos textos clásicos sobre el tema propuesto

 19. Dense CO2 as a Solute, Co-Solute or Co-Solvent in Particle Formation Processes: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana V. M. Nunes

  2011-11-01

  Full Text Available The application of dense gases in particle formation processes has attracted great attention due to documented advantages over conventional technologies. In particular, the use of dense CO2 in the process has been subject of many works and explored in a variety of different techniques. This article presents a review of the current available techniques in use in particle formation processes, focusing exclusively on those employing dense CO2 as a solute, co-solute or co-solvent during the process, such as PGSS (Particles from gas-saturated solutions®, CPF (Concentrated Powder Form®, CPCSP (Continuous Powder Coating Spraying Process, CAN-BD (Carbon dioxide Assisted Nebulization with a Bubble Dryer®, SEA (Supercritical Enhanced Atomization, SAA (Supercritical Fluid-Assisted Atomization, PGSS-Drying and DELOS (Depressurization of an Expanded Liquid Organic Solution. Special emphasis is given to modifications introduced in the different techniques, as well as the limitations that have been overcome.

 20. Developing alternative oxidation processes for the treatment of organic radioactive waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turc, H.A.; Broudic, J.Ch.; Joussot-Dubien, Ch.

  2000-01-01

  An electro-generated silver (II) mediated oxidation process is currently under development in the Atalante facility of the French Atomic Energy Commission, as an operation of the DELOS unit, with the aim to mineralize α-contaminated solvents with respect to the principles of nuclear safety. This process is a wet oxidation one involving a powerful mediator (Ag(II)/Ag(I): 1.92 V/NHE), but its throughput is mainly limited by technological constraints. Hydrothermal oxidation (HTO) has been investigated and proved by inactive studies as to be a versatile and powerful process, which could help destroying the contaminated solvents (dodecane, TBP, TLA...) produced by the spent nuclear fuel reprocessing research and industry. The current development aims to set up a continuous HTO pilot in a standard glovebox, in order to solve both technological and safety difficulties and to treat small volumes of contaminated solvents. This paper discusses the main results of the silver(II) oxidation and HTO process development works. (authors)

 1. Entrevista a Serafín Senosiáin1 de la editorial “LAETOLI”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Andrade

  2010-09-01

  Full Text Available Enl@ce es una revista dedicada a la información,la tecnología y el conocimiento. Uno delos aspectos más espinosos en el estudio de estostemas es la manera en que la sociedad contemporánease enfrenta a la proliferación de creenciasirracionales que colocan en peligro los indiscutiblesavances que la ciencia y la tecnología hanalcanzado durante los últimos tres siglos. Hoy, esmayor el número de personas que conoce su signozodiacal que el número de personas que conoce sugrupo sanguíneo. Mucha gente abandona sus medicamentosy prefiere someterse a la homeopatía.Escandalosamente, el 50% de EE.UU. (el país queen las últimas épocas ha encabezado la actividadcientífica y tecnológica rechaza la teoría de la evolución,y cree que el universo apenas tiene seis milaños de existencia. Y, así, abundan todo tipo desupercherías.

 2. The role of human capital and collaboration with academia for innovation in hospitality sector: the case of Mugla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ummuhan Gökovali

  2012-01-01

  Full Text Available La literatura no niega la relevancia del capital humano y la colaboración con las universidadesen vistas a la innovación en el sector de hostelería, pero la evidencia empírica de este enlace es insufi ciente por lo que se refi ere a Turquía. Este trabajo pretende contribuir al conocimiento en estaárea mediante el empleo de datos generados a través de una encuesta hecha en la provincia de Mugla, uno de los destinos turísticos más atractivos de Turquía. El objetivo de este trabajo es investigar losefectos del capital humano y la colaboración con instituciones académicas en el nivel de innovaciónde las empresas de hostelería. Los resultados de los datos del estudio y la investigación empírica delos modelos logit y probit econométricos indican que estos factores son realmente los que propician la innovación en las empresas de hostelería.

 3. PREPARACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO A PARTIR DE CÁSCARA DE NARANJA POR ACTIVACIÓN QUÍMICA. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Peña

  2013-08-01

  Full Text Available Se preparan carbones activados por pirólisisde cáscara de naranja, residuoslignocelulósicos, por activación químicamediante impregnación con solucionesde ácido fosfórico a diferentes concentraciones(32 %, 36 %, 40 % y 48 %p/V, a una temperatura de 373 K y untiempo de residencia de 3 h, presentandorendimientos alrededor del 36 %. Lacaracterización de la textura porosa delos carbones activados obtenidos se determinapor adsorción física de N2 a 77K. El análisis isotérmico muestra paralos carbones materiales activados obtenidosáreas superficiales entre 940 y 1200m2g–1 con características de materialesmesoporosos. El estudio mediante técnicasde equilibrio como las titulacionestipo Boehm y la determinación del fósfororesidual, así como técnicas espectroscópicascomo el infrarrojo (IR permitenobservar cómo la variación en la concentracióndel agente activante muestra unainfluencia sobre la química superficialdel material carbonoso a obtener.

 4. Evolución de las emociones que experimentan los estudiantes del grado de maestro en educación primaria, en didáctica de la materia y la energía

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Antonia Dávila Acedo

  2015-01-01

  Full Text Available En la enseñanza de las ciencias, señalar el ámbito afectivo es un aspecto básico que constituye un logroimportante, pues reconocer el afecto como una emoción en los actos de conocer, pensar, actuar y relacionarse esfundamental en el proceso de aprendizaje. En este trabajo se pretende conocer y analizar las emociones queexperimentan los futuros maestros de Primaria en la asignatura de Didáctica de la Materia y la Energía, antes ydespués de la realización de los seminarios de prácticas, donde se realizan experiencias relacionadas conconceptos químicos y físicos. La muestra está constituida por 82 estudiantes de segundo del Grado de Maestroen Educación Primaria de la Universidad de Extremadura durante el curso académico 2013/2014. Los resultadosmuestran una evolución en las emociones experimentadas por los estudiantes antes y después de la realización delos seminarios prácticos.

 5. Los parques temáticos como estrategia didáctica para la enseñanza de la ciencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Patricia León Urquijo

  2013-02-01

  Full Text Available La enseñanza de la ciencia en los últimos años ha cobrado importancia, por los avances de la ciencia y la tecnología. La educaciónha utilizado diferentes estrategias didácticas que ha ido evolucionando a través de los tiempos. Se analiza la importancia delos parques temáticos como recursos didácticos aprovechables para la generación de actitudes positivas en el aprendizaje de laciencia; y confirma la utilidad que representa, para los profesores, preparar el aprendizaje, utilizando estrategias didácticas, antes,durante y después de la visita a estos sitios que, por sí mismos, son lugares que motivan la participación activa de los estudiantes.Por esta razón se presentan los resultados del diseño, desarrollo y evaluación de guías didácticas realizadas por profesores de cienciasde un colegio oficial, para estudiantes de secundaria que visitaron un parque temático.

 6. Arturo Ardao, pionero en la historia conceptual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel García Bouzas

  2013-11-01

  Full Text Available Mi propósito en este artículo es revisar las obras históricas de Arturo Ardao y mostrar sus tesis originalessobre la interpretación de los conceptos políticos de liberalismo y latinoamericanismo. Ardao puedeser considerado un historiador conceptual ya que ha innovado con un abordaje riguroso en el análisis delos conceptos, argumentos, e ideas sociales y políticas. Presenta la migración, recepción y difusión de losconceptos, y también la relación entre ideología y acción política, con el fin de situar el texto en su contextolingüístico e ideológico, explicando el cambio conceptual no sólo por su sentido literal, sino también porla perspectiva diacrónica y sincrónica del contexto. Argumento que Ardao debe ser reconocido como un pioneroen la historia conceptual y rechazo la opinión sobre el carácter obsoleto de la “tradicional” historiade las ideas latinoamericana.

 7. Arquitectura precerámica en la cordillera de los Andes, Piruru frene a la diversidad de los datos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Bonnier

  1988-12-01

  Full Text Available Los datos sobre la arquitectura precerámica en la cordilleraandina provienen de cinco sitios: La Galgada, Piruru, Huaricoto, Shillacotoy Kotosh. Contexto arqueológico y rasgos arquitectónicos específicos permitenidentificar la función ceremonial de esta arquitectura. La descripciónde las construcciones religiosas pone en evidencia un conjunto pertinente decaracteres comunes. El espacio ceremonial, construido y sin construir, se articulaalrededor del doble elemento arquitectónico fundamental, el fogón yel piso. Para analizar el piso a dos niveles, dos neologismos, pericausto y epicaustohan sido creados. El análisis arquitectónico muestra que el piso es elespacio sagrado por excelencia. Los fechados 14C de los sitios estudiadosdestacan la larga duración del Precerámico Final con arquitectura. A la luz delos últimos trabajos en Piruru y de los cambios arquitectónicos perceptiblesen este sitio, la hipótesis, formulada a principios de este decenio, sobre ·taexistencia de una tradición religiosa única propia de los Andes Centrales, seestá reconsiderando.

 8. Bodimo soodgovorni za razvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1997-12-01

  Full Text Available Živimo v času socialnih, ekonomskih in političnih sprememb. Prebivalstvo se stara, okolje je onesnaženo, ponekod ga je prizadela prehitra urbanizacija, želimo si boljšega življenja. Mnogi v tem vidijo izziv za delovanje in učenje. Pri prebivalcih in posameznikih se pojavljajo tudi mnoge nove potrebe, na katere se ne moreta odzvati ne trg ne država s svojimi institucijami. Tudi vloga podjetij, ki so nekoč skrbela za izobraževanje delavcev in njihovo socialno varnost, se spreminja. Če je izobraževanje strateška naložba podjetja, se potem lahko za gotovo sklepamo, da podjetja svoje prihodnosti ne želijo ustvarjati z manj izobraženimi ljudmi, takšnimi, ki so potrebni temeljnega izobraževanja za življenje in delo. Kako lahko pomagamo tem manj izobraženim, da se bodo znašli v novih razmerah?

 9. Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2009-12-01

  Full Text Available Avtorica predstavi pomen izobraževanja starejših odraslih za dejavno staranje v dolgem prehodnem obdobju, imenovanem »čas med delom, upokojitvijo in starostjo«. Ta koncept prehodnega obdobja, prehoda v starost, namreč danes nadomešča starejši koncept pokoja. V tem času ljudje v poznejših letih življenja opravljajo plačano delo, se izobražujejo, se (občasno vračajo na trg dela, delajo prostovoljno. Avtorica piše o prebivalstvenih spremembah in o pomenu izobraženosti vseh in vseh skupin starejših odraslih za soočanje s staranjem družbe. Dušana Findeisen zastane pri vprašanju značilnosti izobraževalnih programov za starejše odrasle, obravnava vrednote, nosilce in oblike izobraževanja starejših. Nazadnje opiše slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje kot konceptualno eno najbolj celostno domišljenih oblik in modelov izobraževanja ljudi v poznejših letih življenja.

 10. Kaj napravi manj izobražene odrasle drugačne?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1997-12-01

  Full Text Available Avtorica v tem prispevku obravnava vprašanje: kako se učijo manj izobraženi odrasli. V zvezi s tem se ustavi tudi pri motivaciji za izobraževanje pri takšnih odraslih učencih in ugotavlja, da imajo le življenjske potrebe, ne pa tudi izobraževalnih. Pri tem uporabljajo tudi posebne načine učenja. Vse to narekuje mentorju drugačno programiranje in izpeljavo izobraževalnega programa. Vprašanje, ki se mu Dušana Findeisen najbolj posveti, je vprašanje mentorjevega diskurza, ki mora biti čim bolj podobno diskurzu, ki ponazarja delo. Mentorjeva govorica ne sme biti formalizirana in do kraja strukturirana. Mentor naj jo takoj oblikuje. Uporablja naj dosti parafraz. Njegova misel “Se mora iskati”. Svoja spoznanja avtorica opira na izkušnje pridobljene v jezikovnih tečajih, po programih, ki temeljijo na analiziranih govornih in drugih potrebah skupine, to je programih, namenjenih skupinam natakarjev in sprevodnikov na vlakih intercity.

 11. Recurrence spectroscopy of atoms in electric fields: Failure of classical scaling laws near bifurcations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shaw, J.A.; Robicheaux, F.

  1998-01-01

  The photoabsorption spectra of atoms in a static external electric field shows modulations from recurrences: electron waves that go out from and return to the vicinity of the atomic core. Closed-orbit theory predicts the amplitudes and phases of these modulations in terms of closed classical orbits. A classical scaling law relates the properties of a closed orbit at one energy and field strength to its properties at another energy and field strength at fixed scaled energy ε=EF -1/2 . The scaling law states that the recurrence strength of orbits along the electric field axis scale as F 1/4 . We show how this law fails near bifurcations when the effective Planck constant ℎ≡ℎF 1/4 increases with increasing field at fixed ε. The recurrences of orbits away from the axis scale as F 1/8 in accordance with the classical prediction. These deviations from the classical scaling law are important in interpreting the recurrence spectra of atoms in current experiments. This leads to an extension of the uniform approximation developed by Gao and Delos [Phys. Rev. A 56, 356 (1997)] to complex momenta. copyright 1998 The American Physical Society

 12. New lube oil for stationary heavy fuel engines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-01

  An extensively field-tested diesel engine lubricating oil for medium speed, heavy fuel stationary engine applications has been introduced by Caltex Petroleum, in Dallas, Texas. The new oil is similar to a product developed and marketed for marine medium speed heavy fuel propulsion and auxillary engine applications by one of its two parent companies, Chevron. Detailed are results of two field evaluations in Caterpillar 3600 series engines installed at Kimberly Clark (KCPI) and Sime Darby (SDPI), both in the Philippines. Both were one year, 7000-plus hour field evaluations of a new, 40 BN trunk piston engine oil (TPEO), identified as Caltex Delo 3400, SAE 40 engine lube oil. The oil uses the new Phenalate additive technology developed by Chevron Chemical Company`s Oronite Additives Division. This technology is designed to improve engine cleanliness in regard to soft black sludge and piston deposits. The focus of the field evaluations was the performance of the lubricating oil. During controlled tests at Sime Darby, the most noticeable improvement over another technology was in the control of sludge deposits. This improvement was seen in all areas where black sludge forms, such as the rocker cover, crankcase cover and valve assemblies. 4 figs.

 13. The Nicest way to migrate your Windows computer

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  You are probably very conservative about your computer: the fewer changes you make, the fewer problems you'll have to face. But sometimes, you just have to leave your fears behind and take a plunge. And if you are a PC user at CERN, now is time to plunge into Windows 2000. However, you have nothing to fear, a team have been working for over a year with more than 50 servers on this project, called NICE 2000 - preparing for the LHC era while still maintaining NICE 95/NT. After Windows 3.0, 3.1, 95/NT, this is the 4th generation of NICE desktop services, relying on an infrastructure of more than 50 servers in production. Anyone coming from Windows 95 or NT will find a very similar interface to the one they are already familiar with. With Windows 2000, CERN users will discover a more stable and reliable working environment and will have access to all the latest applications. The Internet Services Team is responsible for the creation of all the infrastructure of NICE 2000. From left to right, standing: Ivan Delo...

 14. Políticas sociales y empoderamiento de las mujeres. Una promesa incumplida

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Ochman

  2016-01-01

  Full Text Available Aunque los gobiernos y los organismos internacionales desde la década delos noventa han reconocido la necesidad de integrar la perspectiva de género a laspolíticas de desarrollo, las políticas sociales no han sido capaces de encontrar unasolución que tenga impacto real en la calidad de vida de las mujeres. Este artículoanaliza la evolución de los programas de combate a la pobreza implementadosen México que declaran haber integrado la perspectiva de género en su diseño. Elobjetivo es analizar hasta qué grado estos programas han sido capaces de impulsarel empoderamiento de las mujeres. Para el análisis, retomamos los conceptos deintereses estratégicos y necesidades básicas (Young, 1998; así como diferentes nivelesde poder (Rowland, 1998. Estos programas hacen imposible el empoderamiento delas mujeres, ya que aunque promueven cierto grado de independencia económica enlas mujeres, reproducen y refuerzan los estereotipos y roles tradicionales de género,de manera que —en última instancia— tienen impacto negativo en el bienestar delas mujeres.

 15. Escritores comprometidos, campo literario y novela total en los años sesenta. Mario Vargas Llosa, lector de Cien años de soledad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Valenzuela Garcés

  2011-07-01

  Full Text Available El proyecto de “novela total” que concibieron y llevaron a la práctica connotados integrantes del “boom” de la novela hispanoamericana tuvo extraordinarias muestras en textos como Cien años de soledad o La casa verde. En este estudio nos ocupamos de describir el campo literario delos años sesenta y el modo en que este influye, a través de la figura del compromiso, en las demandas al escritor-intelectual de izquierda sobre la necesidad de proyectar, en los textos literarios, una imagen integral del proceso histórico y social del continente. El análisis se centra en la forma en que Vargas Llosa construye, a partir del análisis de una novela como Cien años de soledad, el proyecto de la novela total y el modo en que la novela del escritor colombiano representó esta totalidad respondiendoa las demandas del campo literario en un contexto marcado porun discurso que entonces explicaba la situación de retraso de nuestro continente debido a la dependencia del imperialismo.Palabras claves: Mario Vargas Llosa, novela total, campo intelectual, campo literario.

 16. Rodolfo Magin Casamiquela: 1932-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ávila, Luciano Javier

  2009-01-01

  Full Text Available El pasado 5 de diciembre de 2008 falleció en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, el Dr. Rodolfo Magin Casamiquela, investigador retirado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET. Casamiquela había nacido en un pequeño pueblo rionegrino, Ingeniero Jacobacci, el 11 de diciembre de 1932. Sin duda alguna, Casamiquela fue uno delos últimos grandes científicos polifacéticos de Argentina dado que sus estudios incluyeron incursiones en la Geología, la Antropología (incluyendo la Arqueología, Lingüística, Etnología, Etnografía, Folklore, Somatología, Zoología, Geología y Paleontología (donde estudió desde la interacción del hombre primitivo con la megafauna, además de reptiles arcosaurios y no arcosaurios, mamíferos, peces, icnitas, tetrápodos en general y anfibios. Es allí en la paleontología, donde hace una excursión hacia la herpetología, publicando una serie de importantes hallazgos de anfibios fósiles, provenientes principalmente de Patagonia.

 17. Análisis semiológico de los Discursos del FMI y Fidel Castro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernán Puentes

  2015-01-01

  Full Text Available CHASQUI presenta aquí una rara pieza de información. Sobre la base de dos entrevistas exclusivas, una con el FMI y la otra de Fidel Castro acerca de la deuda externa, que marcan posiciones irreconciliables ideológicas y pragmáticas, que a simple vista impiden cualquier intento de diálogo y negociación, se ha hecho un análisis semiológico de las mismas. Esta debiera ser la tarea de los semiólogos para que su información sea de utilidad para los economistas y políticos que se sientan a la mesa de negociaciones, para que puedan mejorar el diálogo y aportar soluciones más justas para los pueblos, en particular los de América Latina, que sufren las consecuencias negativas de la deuda externa, y del anti-diálogo. CHASQUI entrevistó en exclusiva al FMI. Fidel Castro, de paso por Ecuador y en visita a CIESPAL, habló con los colegas del CEDIS. y Lucía Lemos, investigadora, hace el análisis de-los discursos.

 18. Ensinar Contabilidade: Tradicional ou Balanços Sucessivos?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cássio Luiz Vellani

  2011-01-01

  Full Text Available Este artigo objetiva responder al siguiente cuestionamiento: ¿cómo enseñar contabilidadintroductoria de forma más integrada que la tradicional? Por eso, se trabaja conla siguiente proposición: en la enseñanza de la contabilidad por primera vez a los alumnosdel curso de Ciencias Contables, o de otros relacionados con el área de negocios,el uso de una metodología que mezcle la forma Tradicional y Balances Sucesivos puededemostrar al discente la relación entre asientos contables y demostraciones financieras.Así, la contabilidad puede ser enseñada de forma más integrada que la tradicional. Losresultados pudieron revelar que el modelo presentado mezcla la forma tradicional y la delos balances sucesivos para enseñar la contabilidad introductoria. Utilizó como ejemplo,la enseñanza del contenido dinámica patrimonial (balances sucesivos y escrituración(asientos contables de forma integrada, al mismo tiempo. De esa forma, los alumnospodrían tener una visión de las relaciones existentes capaces de generar informacionesútiles para tomadas de decisión.

 19. Descrição de recursos em uma estrutura de metadados pautada no modelo FRBR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabete Gonçalves de Souza

  2016-04-01

  Full Text Available Analisa os impactos da web semântica nos processos de organização e acesso à informação e as perspectivas trazidas pelo modelo conceitual FRBR para o cam-po da catalogação descritiva. Objetiva testar a aplicação de atributos FRAD em um repositório de modo a averiguar os limites e as possibilidades de uso de mo-delos conceituais na estrutura descritiva deste tipo de biblioteca digital. Demons-tra como o uso de modelos conceituais quando associado a outras tecnologias, como as boas práticas indicadas pelo uso de linked data, pode contribuir para enriquecer os processos de busca e recuperação da informação. Conclui que a possibilidade de substituir metadados textuais por identificadores universais permitirá que os agentes de softwares identifiquem com precisão as entidades essenciais à recuperação dos diferentes recursos, como as pessoas (criadoras das obras científicas, interligando o repositório, de forma lógica e segura, a outros dados disponíveis sobre elas na Web.

 20. Estandarización de valores hematológicos de trucha arco iris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Boyacá Quintana

  2008-10-01

  Full Text Available La trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss es la especie más utilizada con fines piscícolas en las aguas frías continentales de Colombia. En la actualidad, en el Departamento de Boyacá hay pocos estudios relacionados con sus parámetros hematológicos. En consecuencia hallar los valores sanguíneos normales de esta especie, representa, para los sistemas de producción acuícola, la posibilidad de mejorar la producción y productividad de estos modelos de explotación pecuaria. Para efecto de este estudio, se pretende estandarizarlos valores celulares de la sangre de la trucha arcoiris encondiciones de altitud, mediante el cálculo de cada uno delos parámetros que conforman el eritrograma, leucograma, y trombograma, en el pez sano. Esto con el fin de accedera cifras absolutas y conformar indicadores de referencia en los cuales se pueda apoyar el clínico o el truchicultor, para identificar la presencia de circunstancias desfavorables para la salud de la trucha arco iris y un criterio clínico para la indicaciónde tratamientos.

 1. La “limpieza social” en la construcción de la infancia moderna: aproximación teórica e histórica sobre los niños en situación de calle en Brasil y Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita de Cassia Marchi

  2015-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta una reflexión y aproximación teórica e histórica, que tiene porobjetivo, visibilizar la existencia de un imaginario social, tanto en Brasil, como enColombia, que alimentó una imagen de nación en estos dos países. Esta concepciónposibilitó acciones de “limpieza social” sobre la población en situación de calle, entrelas décadas de los años ochenta, hasta la década de los noventa, del siglo xx. Se tratabade una idea inserta y alimentada por el paradigma imaginario de la modernidad. A suvez, se intentará mostrar, cómo la institucionalización de la infancia, en tanto instituciónmoderna y su articulación a una acepción de modernidad y civilización, hizo parte delos elementos que contribuyeron a la limpieza social mencionada, y que, en su expresiónmás grave, posibilitaron asesinatos de niños en situación de calle en los dos países.

 2. Mobbing: A theoretical model quantifying factors affecting the role of women executives in the institutions of public education in Mexico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mara Maricela Trujillo Flores

  2014-01-01

  Full Text Available A partir de una revisión sobre el estado del arte en mobbing se identificaron los modelos utilizados en su cuantificación. El análisis de la información concluyó que existe una diver - sidad en las variables utilizadas en la medición del fenómeno, matizando que ning ún mo - delo considera la variable de inteligencia emocional, ni la poca orientación de los modelos hacia la perspectiva de género en organizaciones y particularmente en instituciones de edu - cación superior pública, a pesar de ser un sector señalado con un índice alto de incidencia del fenómeno. Fue realizado un diagnóstico en el Instituto Politécnico Nacional (IPN en sus Instituciones de Enseñanza Superior (IES que reveló que existen variables que podrían ser causas de mobbing . El análisis de la investigación sobre el campo permite proponer un modelo teórico sobre mobbing para mujeres funcionarias del IPN. Esta investigación es descriptiva-explicativa. Este modelo integra la inteligencia emocional y la personalidad de las víctimas y acosadores como variables determinantes.

 3. Trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilo Augusto Ortiz Jerez

  2009-12-01

  Full Text Available Los trastornos de la conducta alimentaria exacerbados pordiversos factores como la influencia cultural, hábitos familia-res y la situación económica, afectan grupos poblacionalescomo los adolescentes y niños colombianos; producenanormalidades en sus patrones de crecimiento y desarrollo,lo que genera complicaciones de salud y deterioro de lacalidad de vida. Es un verdadero problema de salud pública;por tal motivo, es de vital importancia tener claridad sobrecómo diagnosticar y enfocar el tratamiento en este tipo depacientes ya que son el futuro social y económico del país y emundo. En este sentido, el objetivo de esta revisión es hacerun acercamiento práctico al diagnóstico y la terapéutica delos TCA, con el objeto de exponer pautas claras de manejo, yprofundizar el enfoque psicoterapéu-tico, con el fin de dismi-nuir las complicaciones a corto y largo plazo. Es importanterecordar que somos nosotros, los entes de salud, quienesestamos más capacitados para orientar e impartir estainformación a este grupo poblacional y a quienes interactúancon ellos como lo son el sector educativo, los mediosmasivos de comunicación, entre otros.

 4. Photodetachment of H- by a short laser pulse in crossed static electric and magnetic fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peng Liangyou; Wang Qiaoling; Starace, Anthony F.

  2006-01-01

  We present a detailed quantum mechanical treatment of the photodetachment of H - by a short laser pulse in the presence of crossed static electric and magnetic fields. An exact analytic formula is presented for the final state electron wave function (describing an electron in both static electric and magnetic fields and a short laser pulse of arbitrary intensity). In the limit of a weak laser pulse, final state electron wave packet motion is examined and related to the closed classical electron orbits in crossed static fields predicted by Peters and Delos [Phys. Rev. A 47, 3020 (1993)]. Owing to these closed orbit trajectories, we show that the detachment probability can be modulated, depending on the time delay between two laser pulses and their relative phase, thereby providing a means to partially control the photodetachment process. In the limit of a long, weak pulse (i.e., a monochromatic radiation field) our results reduce to those of others; however, for this case we analyze the photodetachment cross section numerically over a much larger range of electron kinetic energy (i.e., up to 500 cm -1 ) than in previous studies and relate the detailed structures both analytically and numerically to the above-mentioned, closed classical periodic orbits

 5. Comparison of Static and Dynamic Balance at Different Levels of Sport Competition in Professional and Junior Elite Soccer Players.

  Science.gov (United States)

  Jadczak, Łukasz; Grygorowicz, Monika; Dzudziński, Witold; Śliwowski, Robert

  2018-04-12

  Jadczak, Ł, Grygorowicz, M, Dzudziński, W, and Śliwowski, R. Comparison of static and dynamic balance at different levels of sport competition in professional and junior elite soccer players. J Strength Cond Res XX(X): 000-000, 2018-The purpose of this study was to compare body balance control and balance recovery strategies of professional football players, representing various sports levels in static (eyes open, eyes closed) and dynamic conditions, both on the dominant and nondominant leg. Three groups of professional and junior elite soccer players were investigated: a PRO group (n = 52), a U-21 group (n = 55), and a U-19 group (n = 47). The study of body balance control was performed using a Delos Postural Proprioceptive System measurement tool. The analysis of the results showed an effect of group (p balance on both legs, which allows for a comprehensive comparison of body balance control and the balance recovery strategy depending on the represented sport level. Our study indicates that the higher the sport level of football players (the PRO group), the better their balance, which may indirectly contribute to the prevention of injuries and more effective performance of any actions directly related to the game.

 6. La formación del profesorado como respuesta a la violencia escolar. La propuesta del modelo Sevilla antiviolencia escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosario del Rey

  2001-01-01

  Full Text Available El proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE en el que hemos venido trabajando el equipo de Investigaciones Psicopedagógicas de la Universidad de Sevilla, ha propuesto un modelo para el abordaje de la formación al servicio del profesorado innovador que articule de forma concreta el principio de coherencia entre lo que se pide al alumnado y lo que piensa y valora el profesorado, sobre el mismo asunto. En este trabajo, presentamos tres aportaciones a las investigaciones realizadas durante los últimos años. Primero, una breve descripción delos elementos básicos del modelo educativo de prevención de la violencia escolar que hemos llevado acabo en el SAVE: educación en emociones, sentimientos y valores, trabajo en grupo cooperativo, gestión democrática de la convivencia, y programas específicos para trabajar con chicos directamente implicados en problemas de maltrato entre iguales. A continuación, defendemos la propuesta de un modelo de formación del profesorado en el propio centro que se ha incluido en este proyecto. Finalmente, mostramos la evaluación de las acciones desarrolladas por los profesores de cinco centros de Sevilla, mediante las percepciones de 910 alumnos sobre su efectividad.

 7. La educación superior como eje del desarrollo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamín Afanador Vargas

  2003-11-01

  Full Text Available Este documento analiza cómo ha sido la interacción entre la política educativa y las estrategiasde desarrollo en Colombia, a lo largo del siglo XX. Se presenta una revisión del estadoactual de la educación en Colombia, tanto a nivel de educación básica y media, como de laeducación superior. Para ello se toman tres criterios básicos que son la cobertura, la calidady la equidad en el acceso a la educación. Para el caso de la educación superior, se comparala oferta de cupos con la demanda existente, se clasifican los distintos segmentos en que sedivide la educación superior y se hace una breve reseña sobre el recurso humano con que secuenta en la educación superior colombiana. Así mismo, se expone una conceptualización delos retos que enfrenta la educación superior, sobretodo para lograr una cohesión de la sociedad,evitando que algunos de sus integrantes sean excluidos y permitiendo que todos losestamentos de la sociedad puedan compartir los mismos ideales y los consideren asequibles.Finalmente, se presentan unas conclusiones que se derivan del estudio y se proponen algunasrecomendaciones de política .

 8. Pluralismo informativo y medios públicos. La involución de TVE en el contexto del cambio político (2012-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ML Humanes

  2015-04-01

  Full Text Available Introducción: Se describe y analizan las políticas adoptadas en España con respecto al modelo de gobierno de TVE tras ganar el Partido Popular las elecciones de 2011. Se abordan las reformas y sus implicaciones para los Servicios Informativos de Televisión Española, así como las consecuencias en la información y el nivel de pluralismo. Metodología: Se ha realizado un análisis de contenido sobre dos muestras de tres semanas del primer trimestre delos años 2012 y 2013 (1294 unidades de análisis. Resultados y conclusiones: La regubernamentalización de los órganos de gestión de RTVE ha incrementado la banalización de los contenidos de la televisión pública, en detrimento de los grandes temas de actualidad. Se advierte una reducción de los puntos de vista y del número de fuentes en la información laboral. Asimismo, esta regubernamentalización se acompaña de un predominio del periodismo interpretativo sobre el descriptivo, con un incremento del tono positivo en las informaciones de carácter económico.

 9. Desarrollo de método cromatográfico para la determinación de plaguicidas organoclorados en muestras de café

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gema Medina

  2009-08-01

  Full Text Available A pesar de que existe el compromiso de cumplir con el Convenio de Estocolmo, en Nicaragua se siguen utilizando plaguicidas organoclorados en la producción de café y otros rubros de exportación. En esta investigación se ha hecho un inventario delos plaguicidas más utilizados en la producción de café en Nicaragua, y a partir de la evaluación del inventario, se ha considerado oportuno poner a punto un procedimiento cromatográfico para la determinación de plaguicidas organoclorados en muestras de café.La determinación se ha llevado a cabo mediante cromatografía de gases con columna capilar y un detector de captura de electrones específico para el análisis de estos plaguicidas. Previo a la determinación cromatográfica se ha optimizado un método de extracción y purificación a fin de eliminar componentes de la matriz que pudieraninterferir en la cuantificación de los plaguicidas.Con esta investigación se pretende apoyar al sector cafetalero en el análisis de estos plaguicidas, lo que constituye un parámetro de control de calidad que exigen actualmente los importadores de café y está contemplado en las legislaciones de los países.

 10. Funciones ejecutivas en niños escolarizados: efectos de la edad y del estrato socioeconómico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanessa Arán Filippetti

  2011-01-01

  Full Text Available En los últimos años, se ha incrementado notoriamenteel estudio sobre las funciones ejecutivasprefrontales en niños de edad escolar. El objetivodel presente estudio es analizar la influencia dela edad y del estrato socioeconómico (ESE en eldesempeño de tareas ejecutivas y conocer cuálesson las variables socioeconómicas que predicenuna mejor ejecución. Participaron 254 niños de 7a 12 años de edad de diferentes estratos socioeconómicosde la ciudad de Santa Fe, Argentina. Seutilizó una batería de pruebas ejecutivas sensiblesa la función prefrontal. Los resultados obtenidosseñalan un efecto significativo de la edad y delESE sobre las funciones ejecutivas estudiadas.Los diferentes dominios del constructo siguen unatrayectoria diferente según el desarrollo y el efectodel ESE. Además, en todas las funciones ejecutivasse evidencia un patrón de funcionamiento cognitivoinferior en los niños de estrato socioeconómico bajo(ESB. Finalmente, se encontró que, de las variablesincluidas en el análisis, solo el nivel educativode la madre y las condiciones de alojamiento de lafamilia se asocian al funcionamiento ejecutivo delos niños. Se discuten los resultados en funciónde la influencia que ejerce la maduración cerebraly las variables ambientales en el funcionamientoejecutivo.

 11. The Revitalisation of NATO and European Security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholas Williams

  1997-12-01

  Full Text Available Los esfuerzos para construir una Identidad Europea de Seguridad y Defensa (IESDrecibieron un impulso importante tras la experiencia yugoslava, que revitalizó la OTAN y mostró a los países europeos sus limitaciones. Estas se evidenciaron especialmente tras la decisión, adoptada en 1996 en Berlín por los ministros de asuntos exteriores delos países de la Alianza, de construir la IESD dentro del marco OTAN. Williams revisa los futuros retos de la IESD a la luz de la ampliación de la OTAN, el fortalecimiento del Partenariado para la Paz y el Acta Fundacional firmada por Rusia. También repasa la iniciativa de diálogo entre la OTAN y algunos países del Mediterráneo, señalando al menos tres factores que pueden afectar su evolución: el propio mensaje de la OTAN, que indica a la vez la voluntad de cooperar con esos países y la amenaza que representala proliferación de armas de destrucción masiva en el Mediterráneo; la apariencia de que la OTAN está construyendo estructuras militares en su flanco sur; y la evidente triplicidad entre la UEO, la UE y la OTAN en el debate sobre acuerdos de seguridad en el Mediterráneo.

 12. Percepción de la Planificación y Gestión de los Espacios Turísticos Litorales de la Región de Murcia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mercedes Millán Escriche

  2012-01-01

  Full Text Available Resulta frecuente escuchar y leer cómo se pone en tela de juicio la deficiente o nula planificación de numerosos destinos turísticos y la desorganización de la gestión de los mismos. El resultado es una imagen negativa del lugar que, en el caso de España, afecta de forma particular a los espacios turísticos litorales surgidos al amparo del llamado ¿turismo de masas¿. El objetivo de este trabajo es observar cómo se percibe la planificación y gestión delos destinos turísticos del litoral de la Región de Murcia por parte de distintas fuentes de información y por la demanda turística de la propia Comunidad Autónoma. Como métodos de análisis se recurre a las aportaciones de la Geografía de la Percepción y a la técnica de la encuesta; finamente, como resultado cabe señalar las notables diferencias entre la realidad objetiva de estos ámbitos turísticos, mostrada en medios de difusión, y la percepción de quienes se sienten vinculados a ellos por razón de proximidad geográfica o de afectividad hacia el espacio vivido

 13. Shall they overcome?... Ayer y hoy del Moderno Movimiento por los Derechos Civiles de los Afro-norteamericanos en los Estados Unidos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valeria Lourdes Carbone

  2008-12-01

  Full Text Available El Movimento de Derechos Civiles de los Afronorteamericanosha sido uno de los acontecimientossocio-políticos más importantes y vibrantesde la História de los Estados Unidos.Fue un movimiento contra el racismo y la injusticia,que afectó a cada família negra en esepaís y causó un gran impacto en otros movimientosanti-racistas y pacifistas. Se trató tambiénde la lucha contra la pobreza que tantasfamílias negras fueron forzadas a vivir. Actualmente,tales movimientos contra el racismo yla pobreza son tan importantes como siempre.El presente ensayo pretende ser un enlace entreel “ayer” –los orígenes de ese Movimento– y el“ahora” –su desarrollo desde 1960; situación delos afro-norteamericanos en el siglo XXI. La aproximaciónbásica de muchos estudios recientessobre el tema ha sido que el ideal de integracióndejó un legado diverso. No obstante, precisaser equilibrado con el conocimiento de que elproceso está incompleto y el hecho que muchosnegros dudan que una sociedad “mezclada” seael ideal a ser procurado. Análisis sobre lahistoria y situación actual de la llamada“América Negra” hoy pueden ser el prelúdio aun largo período de transformación social queresulte en una democracia mas sustantiva.

 14. Happy Days: Positive Psychology interventions effects on affect in an N-of-1 trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosalind Jane Woodworth

  2016-01-01

  Full Text Available Las intervenciones de la Psicología Positiva (IPP se han sugerido como herramientasde autoayuda para aumentar el bienestar subjetivo y la felicidad. Sin embargo, la mayoría delos estudios previos se ha basado en comparaciones entre grupos que no informan del cambioindividual en el tiempo. Este estudio es un primer intento de examinar si las IPP habitualmenteempleadas ‘‘Tres cosas buenas de la vida’’, ‘‘Uso de las fortalezas características de un mododistinto’’ y ‘‘Visita de gratitud’’ provocan cambios en el afecto a nivel individual. En un dise˜noN = 1, los participantes fueron asignados al azar a uno de los seis patrones contrabalanceados delas IPP durante 9-10 semanas. El aspecto afectivo del bienestar subjetivo se midió diariamenteusando la Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo (PANAS. El modelo jerárquico lineal mostró cambios estadísticamente significativos en las puntuaciones PANAS, pero ningún efectodiferencial estadísticamente significativo en el afecto positivo, excepto la interacción tiempo xintervención para ‘‘fortalezas características’’. Los resultados sugieren que las IPP empleadashabitualmente no provocan cambios en el afecto a lo largo del tiempo. Este hallazgo cuestionael uso de las IPP como herramientas de autoayuda.

 15. Efficacy of idebenone on respiratory function in patients with Duchenne muscular dystrophy not using glucocorticoids (DELOS): a double-blind randomised placebo-controlled phase 3 trial.

  Science.gov (United States)

  Buyse, Gunnar M; Voit, Thomas; Schara, Ulrike; Straathof, Chiara S M; D'Angelo, M Grazia; Bernert, Günther; Cuisset, Jean-Marie; Finkel, Richard S; Goemans, Nathalie; McDonald, Craig M; Rummey, Christian; Meier, Thomas

  2015-05-02

  Cardiorespiratory failure is the leading cause of death in Duchenne muscular dystrophy. Based on preclinical and phase 2 evidence, we assessed the efficacy and safety of idebenone in young patients with Duchenne muscular dystrophy who were not taking concomitant glucocorticoids. In a multicentre phase 3 trial in Belgium, Germany, the Netherlands, Switzerland, France, Sweden, Austria, Italy, Spain, and the USA, patients (age 10-18 years old) with Duchenne muscular dystrophy were randomly assigned in a one-to-one ratio with a central interactive web response system with a permuted block design with four patients per block to receive idebenone (300 mg three times a day) or matching placebo orally for 52 weeks. Study personnel and patients were masked to treatment assignment. The primary endpoint was change in peak expiratory flow (PEF) as percentage predicted (PEF%p) from baseline to week 52, measured with spirometry. Analysis was by intention to treat (ITT) and a modified ITT (mITT), which was prospectively defined to exclude patients with at least 20% difference in the yearly change in PEF%p, measured with hospital-based and weekly home-based spirometry. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01027884. 31 patients in the idebenone group and 33 in the placebo group comprised the ITT population, and 30 and 27 comprised the mITT population. Idebenone significantly attenuated the fall in PEF%p from baseline to week 52 in the mITT (-3·05%p [95% CI -7·08 to 0·97], p=0·134, vs placebo -9·01%p [-13·18 to -4·84], p=0·0001; difference 5·96%p [0·16 to 11·76], p=0·044) and ITT populations (-2·57%p [-6·68 to 1·54], p=0·215, vs -8·84%p [-12·73 to -4·95], pmuscular dystrophy. Santhera Pharmaceuticals. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. APORTES PARA MEJORAR LA DIDÁCTICA DE CIENCIAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Clara Ventura

  2013-12-01

  Full Text Available RESUMEN: El objetivo del presente artículo es precisar aspectos conceptuales y operacionales delconstructo “estilos de enseñanza” marcando sus tres propiedades distintivas: relativa estabilidad,multidimensionalidad y neutralidad valorativa. Asimismo, se analizan distintas investigacionesempíricas sobre el tema sintetizando algunos de los puntos más compartidos: los docentestransmiten conocimientos así como formas típicas de aprendizaje; los estilos de enseñanza sediferencian de acuerdo con el tipo de disciplina enseñada; el ajuste entre los estilos de enseñanza delos docentes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes facilita la adquisición de conocimientos.En síntesis, este trabajo pretende aportar conocimientos y estrategias que contribuyan a laformación en didáctica de ciencias y, por ende, al fortalecimiento de prácticas eficaces de enseñanza. ABSTRACT: The aim of this paper is to clarify conceptual and operational aspects of the construct “teachingstyles” with its three distinctive properties: relative stability, multidimensionality and valueneutrality. Moreover, it analyzes the points of view that are shared for many empirical studies:teachers transmit knowledge and typical forms of learning; teaching styles differ according tothe type of subject taught, the match between the teaching styles and learning styles improveknowledge acquisition. In summary, this paper provides knowledge and strategies that contributeto training in science teaching and, therefore, to strengthen effective teaching practices.

 17. Mejoramiento del Espacio Público en las Colonias Populares de México. Caso de Estudio de Xalapa-Veracruz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Hernández Bonilla

  2005-01-01

  Full Text Available Dentro del estudio de la problemática urbana de las ciudadesmexicanas es necesario concentrarnos en la situación actualde los espacios públicos; tema poco explorado en nuestrocontexto a diferencia de otros ámbitos urbanos en el mundoen donde el tema ha sido objeto de gran atención. Esteartículo hace un acercamiento a los procesos de creación ytransformación del espacio público de la periferia popularmexicana. Intenta hacer evidente que el espacio público en losasentamientos periféricos es resultado de la apropiación quelos habitantes llevan a cabo sobre el territorio barrial con elfin de crear espacios públicos con calidad y permanencia.Primeramente se hace una revisión de la definición de espaciopúblico examinando su pertinencia con respecto al contextodel hábitat popular. Posteriormente el artículo analiza losprocesos de producción del espacio público explorando lasestrategias de protección, mejoramiento, gestión y finalmentede uso que los pobladores realizan con el fin de satisfacer susnecesidades de vida pública. Este artículo surge de unainvestigación cualitativa de corte etnográfico que involucraentrevistas y observaciones, y principalmente argumenta queel espacio público representa una gran importancia dentro delos procesos de integración y consolidación urbanaemprendidos por los sectores populares.

 18. La crisis del ciclo neoliberal en los países de la región andina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eudis F. Fermín T.

  2010-01-01

  Full Text Available En el artículo se estudia la crisis del ciclo neoliberal en los países de la Región Andina en el contexto delos cambios políticos latinoamericanos. Es una investigación documental-analítica, fundamentada en una revisión bibliográfica y en la clasificación del material para el procesamiento de los datos recolectados, la interpretación de esos datos parte de la categoría crisis del ciclo neoliberal. El neoliberalismo reduce las funciones de los Estados andinos a las áreas medulares: educación, salud y seguridad ciudadana, privatiza las empresas estatales y los servicios públicos, donde la ¿razón del mercado¿ priva la relación Sociedad-Estado, con consecuencias nefastas para la población, originando en el tiempo el surgimiento democrático de gobiernos anti-neoliberales. Se concluye que en los albores del siglo XXI el neoliberalismo entra en crisis, cuando el mercado manifiesta su incapacidad de contrarrestar los altos índices de pobreza y el deterioro de las condiciones vida de los ¿pueblos¿, los gobiernos andinos de izquierda introducen cambios en los sistemas políticos, redimensionando las políticas de ajuste macro-económico y rechazan los acuerdos bilaterales y multilaterales promotores de libre mercado en el seno del sistema institucional de integración andina.

 19. Haciendo TV en Jujuy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iván Gustavo Lello

  2014-01-01

  Full Text Available [es] ¿Cuáles son las condiciones de producción de la televisión en Jujuy según la perspectiva de diferentes actores vinculados al campo audiovisual local? Tal interrogante guía este informe, cuyo objetivo es identificar los componentes de mayor incidencia en esta actividad.El artículo se basa en entrevistas semi-estructuradas realizadas a referentes de canales de televisión, de productoras independientes y de agencias de publicidad.La producción televisiva jujeña se corresponde con un mercado publicitario acotado y poco especializado; escasa profesionalización de los agentes; productoras independientes con limitada capacidad técnica y humana para adaptarse alas exigencias de los canales; y una profunda atomización delos actores. La inversión publicitaria es deficitaria respecto de los costos de producción, tanto para canales como productoras.La publicidad oficial representa entre el 50% y el 60% de la inversión anual. La publicidad privada es de firmas nacionales/regionales y de anunciantes locales. En el primer caso, la pauta llega directamente a los canales, quedando al margen las productoras.La consecuencia en pantalla es la primacía de programas debajo costo y la ausencia total de series de ficción propias.Las co-producciones o producciones independientes consisten en programas culturales, deportivos o de salud.

 20. Los procesos de aprendizaje y su incidencia en la deserción estudiantil en el Programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Socorro Acosta

  2009-01-01

  Full Text Available Se presentan los resultados de un estudio sobre los procesos de aprendizaje y su incidencia en la deserción estudiantil en los estudiantes de Química y Farmacia de la Universidad de Cartagena en el período del 2003 al 2007. Con el objetivo de describir las características asociadas al aprendizaje que conlleva a la deserción estudiantil, se seleccionó una muestra equivalente a la totalidad de la población de estudiantes provenientes delos colegios oficiales de Cartagena en el primer semestre de 2007 (50, y se les aplicó el test SMLQ (PINTRICH, que contiene preguntas de carácter motivacional y relativas a las estrategias de aprendizaje. Se pudo concluir que el 2003 fue el año en que se presentó el índice de deserción más elevado (46%; el promedio general de deserción en el período comprendido entre 2003 y 2007 es de 19%, y se reporta el cambio de carrera o institución como la causa más frecuente de deserción (59%. Así mismo, se pudo observar que dentro de las escalas motivacionales, la categoría referida a expectativas fue la que obtuvo una mayor cantidad de resultados en el nivel alto, con un promedio de 60%. Y entre las estrategias de aprendizaje, las de tipo cognitivo puntuaron 34%.

 1. The limits of public communication coordination in a nuclear emergency: lessons from media reporting on the Fukushima case.

  Science.gov (United States)

  Prezelj, Iztok; Perko, Tanja; Cantone, Marie C; Gallego, Eduardo; Tomkiv, Yevgeniya; Oughton, Deborah H

  2016-06-01

  Coordination of public communication has become a key issue in management of complex emergencies, and is a matter of debate between nuclear emergency management professionals. A particular problem is when inconsistent information is sent to the media and public by official sources from different levels, which has led to calls for a more coordinated approach. The IAEA created guidelines recommending a one-voice communication approach that provides clear, consistent and coordinated information by relevant stakeholders. The reviewed theory on the emergency communication coordination and the empirical results in this paper demonstrate some challenges regarding the feasibility of the above stated goal. This paper explores the communication process in the two-month period of the Fukushima nuclear emergency by using a quantitative comparative content and discourse analysis of 1340 printed media articles on the Fukushima nuclear disaster from two major newspapers in Spain ('El País' and 'El Mundo'), Italy ('Corriere della Sera' and 'La Repubblica'), Norway ('Aftenposten' and 'Dagsavisen'), Slovenia ('Delo' and 'Večer'), Belgium ('Le Soir' and 'De Standaard') and Russia ('Komsomolskaya Pravda' and 'Izvestiya'). The results show that it will be difficult to achieve a truly coordinated approach and one-voice communication in severe nuclear and radiological emergency due to the communication difficulties created by the dispersion of information sources, a broad and dispersed focus of the reported information, partially subjective and conflicting media reporting. The paper suggests ways to improve public communication coordination in nuclear and radiological disasters.

 2. La educación ambiental en el marco de los foros internacionales: una alternativa de desarrollo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Olivia Camarena Gómez

  2006-01-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta una breve caracterización del problema ambiental contemporáneo y se esboza el desarrollo de la educación ambiental en el marco delos foros internacionales. Se reconoce laimportancia de trabajar en la conformación de una sociedad civil informada, consciente y organizada. Esto implica identificar y analizar las condiciones reales de asimilación del saber ambiental dentro de los paradigmas legitimados del conocimiento; y en el terreno educativo, identificar los métodos pedagógicos que faciliten la transmisión de ese saber ambiental en construcción. En el primer apartado se define el problema ambiental y se alude al principio de la complejidad por el importante papel que éste juega en su abordaje y tratamiento; también, se destaca la procedencia de cierta conceptualización que liga el análisis de la problemática ambiental a las connotaciones amplias de los términos medio ambiente global y crisis de conocimiento. Después, se pasa lista a los foros internacionales efectuados entre las décadas de los setenta y los noventa que colocaron la educación ambiental como tema central en sus agendas de trabajo para señalar algunas de las propuestas y principios educativos emanados de estos eventos. Por último, se bosqueja el escenario de la educación ambiental en México y algunos comentarios finales.

 3. Comparación de la técnica de Dennis con los hallazgos hepáticos post - mortem para el diagnóstico de la fasciolosis bovina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Alvarez

  2009-10-01

  Full Text Available El presente estudio hace una comparación entre los resultados de la técnica de Dennis para diagnóstico de Fasciolosis bovina, frente a hallazgos post mortem, en hígados de bovinos faenados en la empresa Matadero de Tunja. Es un estudio experimental descriptivo, por cuanto expone los hallazgos en matadero frente a los arrojados por el método de Dennis. La población total de bovinos adultos fue de 2800, de los cuales se tomó una muestra de 139 animales. El muestreo se llevó a cabo durante el mes de febrero del año 2009. Los resultados indican que la técnica de Dennis no es lo suficientemente sensible para el diagnóstico de Fasciola hepática, por lo que se debe evaluar su uso rutinario.La técnica coprológica se fundamenta en el principio de sedimentación delos huevos, por lo tanto depende la salida de éstos en la materia fecal, lo que la hace poco efectiva para la detección del parásito. La razón de este estudiose sustenta en que la enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en la región y en el país. Su diagnóstico se realiza rutinariamente mediante técnicas coprológicas aplicadas a los animales en los que se sospecha la enfermedad.

 4. Endosymbiotic microorganisms of scale insects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Rosenblueth

  2018-01-01

  Full Text Available Parte del éxito evolutivo y ecológico de los insectos se atribuye a las bacterias y hongos asociados a ellos queamplían sus capacidades metabólicas o les permiten resistir estrés o parasitosis. Las asociaciones posiblemente seoriginaron hace cientos de millones de años y el resultado es una interdependencia que, en algunos casos, insectoy bacteria no pueden existir separadamente, lo que ha llevado a una reducción significativa de los genomas de lossimbiontes bacterianos y a la transferencia por vía materna de éstos a la progenie. Recientemente, el estudio delos simbiontes de insectos ha cobrado gran interés y se han identificado algunas de sus funciones biológicas dentrode los hospederos. Los insectos escama o cochinillas se alimentan de la savia de las plantas, por lo que requierensimbiontes para compensar las deficiencias de su dieta, rica en carbono pero pobre en compuestos nitrogenados.Algunas de las plagas más agresivas de los cultivos agrícolas son los insectos escama. En este artículo revisamos lossimbiontes de la cochinilla del carmín y de la laca, de gran interés comercial y artesanal. En las cochinillas que seestudiaron encontramos diversas comunidades microbianas con la capacidad de sintetizar aminoácidos, vitaminas,fijar nitrógeno o reciclar los productos de desecho del metabolismo nitrogenado.

 5. La radio de la gente y los tupamaros. Un sueño hecho realidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colectivo CX 44 Panamericana

  2015-01-01

  Full Text Available En pocos países las radios comunttartas logran estar entre las tres emisoras más escuchadas y con un rating envidiado por medios de mucho poder económico. Ese es el caso de CX 44 Radio Panamericana de Uruguay, la emisora delos tupamaros. Fieles al pensamiento de su legendario líder Raúl Sendic, para quien las comunicaciones fueron parte importante del quehacer político, cuando eran la guerrilla urbana más famosa de América Latina, los ex guerrilleros supieron instrumentar una radio popular que compite con las radios comerciales. Decretada la amnistía general en 1985, los tupamaros instrumentaron distintos proyectos de comunicación como parte de su actividad política en la nueva coyuntura. Fue así que fundaron la revista Mate Amargo, que se constituyó en un fenómeno dentro de las publicaciones uruguayas post dictadura, no solo por el tiraje (25.000 ejemplares en un país de tres millones de habitantes sino por su creatividad e innovación, dejando atrás las viejas publicaciones de izquierda. En esa misma línea surgió el sello Discográfico Canto Libre, la editorial Tupac Amaru y, posteriormente, CX 44 Panamericana, "La radio de la gente" que supo ganarse un lugar preponderante en la comunicación del país.

 6. OXIDACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CARBÓN ACTIVADO MEDIANTEHNO3 Y H2O2: EFECTO SOBRE LA REMOCIÓN DE NÍQUEL (IIEN SOLUCIÓN ACUOSA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Rodriguez estupiñan

  2011-11-01

  Full Text Available Este trabajo analiza el efecto de la modificaciónde la química superficial deun carbón activado granular, CAG, poroxidación con ácido nítrico, CAG-N,y peróxido de hidrogeno, CAG-P en laadsorción de iones níquel desde soluciónacuosa.Las muestras obtenidas se caracterizarona través de diferentes técnicas; laquímica superficial se evaluó por determinacionesde acidez y basicidad total,punto de carga cero y espectroscopia IR,que muestran el efecto del agente oxidante.Los parámetros texturales, como áreasuperficial BET y volúmenes de poro, seevaluaron mediante adsorción de gases.Los valores de área superficial BET delos sólidos se encuentran entre 816 y 876m2g-1, adicionalmente se determinaronentalpías de inmersión de los carbonesactivados en agua y benceno.Finalmente, los resultados experimentalesde la adsorción desde soluciónse ajustaron a los modelos de Langmuir,Freundlich, Redlich-Peterson y Toth,y se encontró el mejor ajuste para esteúltimo. Los valores de la capacidad deadsorción determinadas por el modelo deLangmuir están entre 29,68 y 50,97 mgg-1, lo que indica que la capacidad de adsorcióndepende, en gran medida, de laquímica superficial del sólido.

 7. La cultura como función determina las dificultades en lo intercultural La cultura como función determina las dificultades en lo intercultural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Pablo Román Calderón

  2008-12-01

  Full Text Available Con este escrito se trata de poner en cuestión los fundamentos teóricos a partir delos cuales se ha generado una serie de herramientas que se utilizan con frecuenciaen el ámbito de los negocios internacionales. Al tratar de facilitar los encuentrosinterculturales, algunas posturas teóricas —ilustradas con el nombre y la obra deGeert Hofstede— se basan en nociones de cultura que solo dan cuenta parcial,cuando mucho, del fenómeno al que este concepto se refiere. Después de proponerun debate en torno a la noción descriptiva de cultura en que dichas posicionesse apoyan, se pretende demostrar, desde nociones como sujeto, identificacióny cultura, con un enfoque teórico diverso, las limitaciones que en términos devalidez y confiabilidad presentan las herramientas en mención.This paper questions the theoretical background that constitutes the basis of well known instruments frequently used in international business. Some theoretical approaches that aim to facilitate intercultural encounters - represented by the work of Geert Hofstede – are based on a descriptive notion of culture, which is just partially useful in the comprehension of the cultural phenomenon. A debate about the descriptive concept of culture is proposed. Taking into account notions such as individual, identification, and culture, and diverse theoretical points of view, the author shows the limitations of the instruments mentioned in terms of validity and reliability.

 8. Riesgo suicida según la tríada cognitiva negativa, ideación, desesperanza y depresión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronald Alberto Toro-Tobar

  2016-01-01

  Full Text Available Objetivo: establecer la relación entre ideación suicida, desesperanza, tríada cognitiva negativa y depresión, como evidencia del mo- delo cognitivo del riesgo suicida. Método: estudio empírico-analítico con diseño descriptivo, correlacional y comparativo. Las variables fueron medidas con los inventarios BDI-II, PANSI e ITC y la escala BHS. La muestra final estuvo constituida por 90 personas de ambos sexos, con una media de edad de 24,2 años (DT = 8,65 años pertenecientes a diversos niveles socioeconómicos, con estudios universi- tarios, principalmente. Resultados: se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre ideación suicida, desesperanza, depresión y la tríada cognitiva negativa. Las diferencias fueron significativas entre los grupos depresivos y no depresivos, con grandes efectos para las tres variables cognitivas. Interpretación y conclusiones: estos resultados constituyen nueva evidencia del modelo cognitivo planteado acerca de la relación entre las variables depresión, tríada cognitiva negativa, ideación suicida y desesperanza, tal como se ha propuesto en distintas revisiones sobre cognición negativa y suicidio. Se analizaron las limitaciones del estudio en cuanto el reducido tamaño muestral y las diferencias entre sexos para depresión ante estresores específicos, y las variaciones por grupos de edades en el riesgo suicida de los jóvenes.

 9. Airborne particulate matter collection and analysis by XRF

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santos, Flora L.; Esguerra, Luz V.; Pabroa, Preciosa B.; Almoneda, Rosalina

  2004-01-01

  The Philippine Nuclear Research Institute (PNRI) continues to pursue its air pollution research in support of the implementation of the 1999 Clean Air Act. The primary tool for analysis is X-Ray Fluorescence spectrometry (XRF) since the PPP-I is still on extended shut down. Following the workplan approved during the 1991 Workshop on Utilization of Research Reactors, the PNRI collected airborne particulate matter using the Gent sampler. The sampling site selected for the program was Poveda Learning Center, located beside a major highway, the Epifanio delos Santos Avenue (EDSA) where the principal source of pollution is vehicular emissions. Samples collected up to August were analyzed by XRF using three sets of analytical parameters to allow optimized analysis of a wider range of elements including Na and Pb. Although the PNRI has no operating reactor, it has personnel who have trained in NAA but are unable to apply the technique. As mentioned in the 2001 Workshop, the PNRI is considering several options to resume reactor-related activities. Thus, it is necessary to ensure continuing availability of expertise in NAA in the PNRI. It looks forward to collaborating with other Institutes through the FNCA program for the analysis of samples by NAA and using reactor parameters from collaborating Institute, to obtain experience in the use of Ko. This would also allow validation of XRF data obtained for these samples. In return it can analyze samples for collaborating institutions to generate data on Pb and S, which are important for pollutant source apportionment. (author)

 10. Liberación y seguimiento de dos grupos de tití gris (Saguinus leucopus en el departamento de Tolima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Leal

  2010-06-01

  Full Text Available Este estudio fue realizado con dos grupos de tití gris (Saguinus leucopus, procedentesde decomisos y entregas voluntarias. Los animales fueron rehabilitados duranteaproximadamente un año en la ciudad de Bogotá, con el fin de estimular el desarrolloy recuperación de las habilidades necesarias para su sobrevivencia al ser devueltos almedio ambiente natural. Se construyeron dos jaulas como plataformas de liberaciónen un bosque en el departamento del Tolima, y los animales fueron alojados en ellaspara iniciar su proceso de acostumbramiento al medio. Durante este tiempo se realizóun estudio etológico, con el propósito de determinar las posibles variaciones comportamentalesderivadas del cambio en el entorno. Los animales fueron liberados y se llevóa cabo el seguimiento visual para evaluar el proceso de rehabilitación y la adaptación delos individuos al nuevo hábitat. Se observó una variación en la presentación de comportamientosrelacionados con actividades de desplazamiento, descanso e interaccionessociales en comparación con estudios realizados en cautiverio. Después de la liberación,los animales fueron vistos en sitios próximos a las jaulas de acostumbramiento,lo cual podría indicar que establecieron sus territorios en estas áreas; no se registraronvariaciones significativas en la conformación de los grupos ni enfrentamientos entre lasdos tropas. Estas observaciones indicarían que el proceso de liberación cumplió con suobjetivo, y puede considerarse exitoso.

 11. Hipoadrenocorticismo primario canino: reporte de caso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Granados

  2011-06-01

  Full Text Available Un canino macho Cocker Spaniel de 6 meses de edad fue presentado a la Clínica para Pequeños Animales de la Universidad Nacional de Colombia, con historia de vómito y diarrea de una semana de duración. El paciente presentaba hiperkalemia, y los electrocardiogramas realizados fueron compatibles con este hallazgo. El diagnóstico de hipoadrenocorticismo primario fue confirmado mediante la realización de una prueba de estimulación con ACTH. Posteriormente a la muerte súbita del paciente, el examen microscópico de las glándulas adrenales reveló cambios histológicos compatibles con laenfermedad de Addison. El hipoadrenocorticismo primario es un desorden endocrinopoco común que afecta principalmente pacientes caninos; está caracterizado por ladestrucción inmunomediada de las cortezas adrenales, lo cual conduce a deficienciade glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales adrenales. La historia delos pacientes afectados es variable y los signos clínicos son usualmente inespecíficos; laspruebas de laboratorio, por lo general, revelan hiperkalemia e hiponatremia, resultantesde la pérdida de la secreción de aldosterona. La historia, el examen clínico, la ecografíaabdominal y los hallazgos de laboratorio pueden indicar enfermedad de Addison, sinembargo, la prueba de estimulación con hormona adrenocorticotrópica (ACTH esconsiderada como la prueba de oro para el diagnóstico definitivo de la entidad. La enfermedadde Addison no tiene cura, pero puede ser manejada con terapia médica parareemplazar las deficiencias de mineralocorticoides y glucocorticoides.

 12. Algunos problemas relacionados con las ilustraciones en las traducciones de una obra clásica de la literatura infantil y juvenil: el caso de Caperucita Roja en España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Martens

  2012-09-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-795X.2012v30n3p817 En una edición ilustrada de una obra literaria los elementos verbales se combinany completan con el aspecto visual del volumen para transmitir su mensaje al lector.Al traducir la obra a otro idioma, se intenta, en la medida de lo posible, respetar elequilibrio establecido entre la información proporcionada en el texto y en las imágenes.Si se trata de una obra clásica, sin embargo, que se sigue editando a lo largo de variossiglos, la situación suele complicarse, ya que, como es habitual, no sólo se realizannuevas traducciones, sino que también van cambiando las ilustraciones. Este es el casode las traducciones españolas del cuento de “Le Petit Chaperon Rouge” (CaperucitaRoja de Perrault. Las ilustraciones han tenido una importancia innegable en larecepción de la obra, creando cierto ambiente y completando las caracterizaciones delos personajes. Así, algunas ilustraciones se han mostrado particularmente influyentes,no sólo dejando su huella en los ilustradores de las generaciones posteriores, sinollegando a introducir también modificaciones en las traducciones del propio cuento.Además, es tal el poder de las imágenes que llegan a manipular el contenido de la obra,destacando ciertos elementos en detrimento de otros o defendiendo abiertamentecierta ideología. A veces, incluso, pueden llegar a producirse incongruencias entre eltexto y las imágenes que lo acompañan.

 13. Supervision Vs Education Quality in Primary Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jhoel Ruber Mota Fonseca

  2016-11-01

  Full Text Available This article has as objective to interpret the voices of teachers supervising vs quality of education in primary education, as today, supervision entails progress and improvement in the performance of the duties of teachers in the learning environment is therefore, that through this content conflicts present information to achieve changes within educational institutions towards organizational efficiency and under supplied. In it, a qualitative paradigmatic approach as a methodological foundation that allows us to interpret educational supervision through delos social actors which is made up of managers, teachers and supervisors in the context of primary education, established likewise was necessary to collect the information through direct observation technique using as an interview script whose implementation was key informants comprised of a primary teacher education, a supervisor and from this the researcher, thus achieving the corresponding analysis according to the information provided for each, which allowed the development of argumentative skills teachers, establishing rules and procedures that provide guidelines for creating answers to the problem. For with following aims determined in the investigation, vital agents that help teachers to be highly competent in their daily practice, using teaching strategies that will enable success in the classroom, whose purpose is the achievement orientation and optimization in the process of teaching and student learning. In this sense, a reflection about the role it should play the supervisor to achieve educational quality is performed, demonstrating spaces mediation, integration, participation and collaboration with respect to the performance of the master whose aim is to be efficient and effective in its educational work of the educational system.

 14. Coagulación de la leche. Desarrollo de un dispositivo para el “monitoreo” online del proceso. Avances en la Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  REVELLI, G.R.2

  2012-08-01

  Full Text Available La coagulación enzimática de la leche es una etapa fundamental en la elaboración de queso. Su controlonline tiene por objeto la determinación del tiempo de coagulación, la velocidad de crecimiento de la firmeza yel apropiado tiempo de corte de la cuajada. El tratamiento térmico de la leche permite incorporar al queso proteínasdel suero para incrementar su valor biológico y su rendimiento. También, numerosas investigacionesreportan el agregado de Proteínas de Suero en Polvo (WPC en la elaboración de distintos tipos de quesos.Tratamientos diversos de las proteínas del suero son utilizados para alimentos ricos en almidones. El desarrollode un dispositivo que cumpla con los requerimientos de fortaleza, higiene en el lugar, que no impida lasoperaciones de corte y agitación y que no sea destructivo, será una herramienta importante en el estudio delos efectos de las variables críticas, el control de la elaboración de queso y yogurt, y en el desarrollo de nuevosproductos. Una revisión histórica muestra que desde hace varias décadas los investigadores se preocupan por obtener dispositivos basados en diferentes métodos. En la Argentina, se reportan experiencias con utilización del principio del alambre caliente. En la actualidad, se construye un dispositivo innovador que puede seraplicado en el desarrollo de nuevos productos y en tina quesera industrial.

 15. TASAS DE RECAMBIO FLORÍSTICO DE GÉNEROS EN BOSQUES MONTANOS DEL NEOTRÓPICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  López Wilson

  2010-06-01

  Full Text Available Se evaluó la tasa de recambio fl orístico en bosques de alta montaña (por encima delos 1500 m.s.n.m. al nivel taxonómico de géneros en dos áreas geográfi cas y surelación con factores espaciales, climáticos y históricos. Las áreas defi nidas fueron:1 Colombia, la cual se defi ne para los sitios en este país localizados alrededor delEcuador geográfi co; y 2 Neotrópico: sitios externos a Colombia más distantesdel Ecuador geográfi co. Las preguntas a responder fueron: ¿Qué tan comparablesson las tasas de recambio fl orístico de géneros en las diferentes áreas geográfi cas?y ¿Qué tan similares son los factores que controlan la distribución de géneros?La diversidad beta fue diferente según el área geográfi ca. La variación climática,representada por la precipitación, fue más relevante a escala del neotrópico, mientrasque la variación altitudinal lo fue a escala de Colombia. Los patrones de distribuciónal nivel de género, fueron poco congruentes con los reportados a nivel de especiesen bosques montanos del neotrópico, especialmente cuando se consideraron datoscercanos alrededor del Ecuador geográfi co en Colombia.

 16. Jóvenes indígenas y relatos sobre escolaridades en la Universidad Pedagógica Nacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Czarny

  2016-04-01

  Full Text Available El texto pretende contribuir a la comprensión de los entrecruzamientosy las complejidades presentes bajo categorías homogeneizantescomo la de “jóvenes estudiantes indígenas” en la educación superior.En particular, en torno de la presencia indígena en la UniversidadPedagógica Nacional, Ajusco, (UPN, Ajusco en la ciudad de México,en donde opera desde 1982 el programa de Educación Indígena, marcavisible de lo étnico en la universidad. Retomo los textos de autoríade jóvenes indígenas, producidos durante un ejercicio colectivo conellos en la universidad, en los que identifico heterogeneidades en susadscripciones comunitarias, como así también en los modos de autopresentarsey definirse. Como parte del análisis considero algunos delos debates que atraviesan este campo de estudio, entre ellos, el conceptode indígena migrante al interior del país, el modo de caracterizara los indígenas y las comunidades en las ciudades, y los sentidos -entensión para los jóvenes-, que adquiere la educación superior. Se tratade ubicar en la agenda educativa, la comprensión de que estos temasresultan retos académicos, sociales y políticos para la transformaciónde las sociedades multiétnicas como las latinoamericanas, así comopara las instituciones de educación superior que reciben cada vez másestudiantes indígenas con diversas adscripciones socioculturales, étnicas,lingüísticas.

 17. Določitev območij poselitve v Sloveniji po vodnogospodarskih vidikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leon Gosar

  2004-01-01

  Full Text Available Uveljavitev pravnega reda Evropske unije prinaša obsežno strokovno delo tudi v vodno gospodarstvo. Na vodilno, Okvirno direktivo o vodah (WFD se navezujejo številne druge. Izpolnjevanje določil Direktive o ravnanju z odpadnimi komunalnimi vodami (UWWTD in Direktive o celovitem preprečevanju in omejevanju onesnaževanja (IPPCD bo tudi v Sloveniji zahtevalo znatne investicije. Področje komunalnih voda na operativni ravni ureja občina, država pa mora izpolnjevati prevzete državne obveznosti do EU. Pravočasno doseganje ciljev zahteva koordinacijo aktivnosti, temelječo na strokovnih podlagah. V UWWTD je eden osnovnih parametrov aglomeracija kot zaokroženo območje tako zgoščene poselitve, da zanj veljajo posebna določila in dinamika iz direktive. Merilo zgoščenosti je število prebivalcev na hektar. Za Slovenijo so bili izdelani najprimernejša mreža eno-hektarskih kvadratnih celic in trije tipi celic poselitve. Območje posamezne aglomeracije sestavljajo celice dveh najgostejših tipov poselitve, ki se stikajo. Površina aglomeracij je mnogo manjša od površine naselij iz RPE, zato so skupne slovenske obveznosti iz direktiv manjše, kar pokaže tudi strokovna podlaga za nacionalni program zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Izdelane aglomeracije so osnovni element načrtovanja in ukrepanja tudi za druga vodnogospodarska načrtovanja (npr. proti poplavni ukrepi, lahko pa si bi jih uporabilo tudi za programe komunalnega opremljanja in druga razvojna načrtovanja v prostoru.

 18. Prevalence and its associated risk factors of intestinal parasitic infections among Yadot primary school children of South Eastern Ethiopia: a cross-sectional study.

  Science.gov (United States)

  Tulu, Begna; Taye, Solomon; Amsalu, Eden

  2014-11-26

  Intestinal parasitic infections are posing significant morbidity worldwide. In Ethiopia, due to poor socio-economic status, intestinal parasitic infections are highly prevalent. The main aim of this study was to determine the prevalence of intestinal parasites and its associated risk factors among Yadot primary school children which is found in South-Eastern part of Ethiopia, in the district called Delo-Mena. Institution based cross-sectional study was employed from March to April 2013. In this study, a total of 340 students were selected using simple random sampling, and data on socio-demographic characteristics and factors associated with the prevalence of intestinal parasites as well as stool samples were collected and processed accordingly. Statistical analysis was done using SPSS version 16, and binary and multivariate logistic regression analysis were conducted to measure the strength of association between dependent and independent variables. The overall prevalence of intestinal parasites was 26.2%. Poly-parasitism was detected in 6.2% of the students. Consistently, students who were infected with single, double, triple and quadruple parasites were 20%, 4.7%, 1.2% and 0.3% respectively. In line with this, the most prevalent parasites were Schistosoma mansoni 12.6%, followed by Entamoeba histolytica/dispar 5%, Ascaris lumbricoides 4.7%, and Hymenolepis nana 4.4%. Regarding the risk factors for the infections, not knowing why they wash their hands before meal [(AOR=0.20, 95% CI=0.10-0.40), pintestinal parasitic infections. Intestinal parasitic infections were found to be highly prevalent among Yadot primary school children. Hence, health education, improving sanitation, provision of safe drinking water, increasing latrine use, snail control and deworming to the students are crucial.

 19. Tres reflexiones sobre la sexualidad y los derechos humanos en el ámbito de la Iglesia católica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Guillermo Figueroa Perea

  2004-01-01

  Full Text Available En este texto se exploran algunas coincidencias y discrepancias entre el discurso de losderechos humanos y las normas que propone la Iglesia católica al vincularse con lasprácticas sexuales. Se parte de la hipótesis de que las enseñanzas sobre sexualidadtransmitidas a partir de modelos normativos hegemónicos de esta institución puedenviolentar algunos derechos humanos de las personas en el ámbito de su sexualidad,tanto por discriminación como por omisión, pero además llegan a contradecir las mis-mas enseñanzas de esta tradición católica y de sus actualizaciones normativas másrecientes. Lejos de tratarse de una diferente aproximación ideológica respecto a los códi-gos seculares vigentes en la sociedad, la hipótesis del texto es que se trata de un tipo denegligencia pastoral, una vez que se contextualizan los criterios normativos vigentesen esta institución. En este texto interesa explorar las nociones de responsabilidades delos intérpretes de la religión católica y de los derechos de quienes se consideran creyentesde la misma. Para ello se analiza el discurso que tiene que ver con la sexualidad, enparticular en aquellos ámbitos que se han reconocido como objeto específico de los dere-chos humanos, y además se explora el abuso del poder mediante la intimidación moralhacia los creyentes. En la contraparte, se documenta la potencialidad del discursooriginal de la institución para conciliarse con la categoría de derechos humanos en lorelativo a la sexualidad.

 20. Virus del dengue de serotipo 1 (DENV-1 de Colombia: su contribución a la presentación del dengue en el departamento de Santander

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel E. Ocazionez-Jiménez

  2013-08-01

  Full Text Available Introducción. Los cuatro serotipos del virus del dengue circularon en el departamento de Santander entre 1998 y 2008. No existe información sobre el papel del serotipo 1 (DENV-1 en la epidemiología de la enfermedad. Objetivo. Analizar la relación entre el cambio de predominancia del (DENV-1 con su diversificación genética, predominancia de los otros serotipos y presentación del dengue grave. Materiales y métodos. La diversificación genética se estudió por análisis filogenético usando la secuencia del gen E de 12 cepas del virus. Para el análisis se utilizaron datos sobre predominancia delos serotipos obtenidos en estudios previos y datos oficiales de incidencia del dengue. Resultados. Los virus seleccionados se agruparon en el genotipo V junto a (DENV-1 de países de Latinoamérica y se evidenció segregación en cuatro linajes. Los cambios en la predominancia del virus coincidieron con el reemplazo de linaje y esto, a su vez, con incremento en la prevalencia de DENV-2y DENV-3, e incremento del dengue grave. Conclusión. La diversificación genética podría contribuir a cambios de predominancia de (DENV-1, y la relación del virus con el DENV-2 y DENV-3 en situaciones que favorecen la presentación de casos graves. Se necesitan más estudios para precisar el papel de los serotipos en la epidemiología del dengue. doi: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v33i0.717

 1. Leasing research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Franco

  2015-09-01

  Full Text Available En agosto de 2010, La International Accounting Standards Board (IASB y Financial AccountingStandards Board (FASB presentó un proyecto que propone un nuevo modelo de tratamientocontable para el arrendamiento. El propósito principal del Discussion Paper: Leases PreliminaryViews 2009 y el Exposure Draft: Leases 2010, emitidos conjuntamente por IASB y FASB, esla unificación en la presentación y tratamiento contable de la información financiera delarrendamiento a nivel internacional.Por un lado, la propuesta presentada en el Discussion Paper 2009 modificará los estándares delos arrendamientos e impactará aquellas empresas que utilicen contratos de arrendamientooperativo para sus activos fijos. Esto debido a que, bajo la actual NIC 17, el arrendatario noreconoce todas las obligaciones que genera el arrendamiento y por lo tanto, distorsiona losresultados afectando el proceso de toma de decisiones.Por otro lado, la propuesta del FASB plantea que, en el Estado de Situación Financiera,deben reconocerse los derechos y obligaciones del arrendatario bajo cualquier modelo dearrendamiento. Esto significará que se reconocerá un activo por el arrendamiento1 y un pasivopor los pagos futuros2. Asimismo la contabilidad del arrendador también se verá afectada, yaque la propuesta sugiere que el arrendador escoja entre dos modelos contables, los cualesdependen de la transferencia de riesgos y beneficios al momento de realizar el contrato dearrendamiento. Por lo tanto, la presente investigación tiene comoobjetivo analizar los impactos y dificultades de lanueva propuesta. Para esto se tendrán en cuentatanto la perspectiva de los arrendadores comode los arrendatarios.

 2. Impacto del Proceso de Convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera en la Relevancia de las Informaciones Contables

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Alvaro da Silva Macedo

  2012-01-01

  Full Text Available La Ley n. º 11.638/07 fue el marco inicial de una serie de mudanzas en la legislación que rige las prácticas contables brasileñas.La principal razón para esas mudanzas es el proceso de convergencia de los estándares contables locales paralos internacionales. Con la Ley n. º 11.638/07, el precedente legal necesario para la consecución de esa convergencia delos estándares contables fue establecido. En ese contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto delproceso de convergencia a las normas internacionales de contabilidad en la relevancia de las informaciones contables,teniendo como base los datos de 2007 sin y con las alteraciones introducidas por la Ley n. º 11.638/07 y por los Pronunciamientosdel CPC, aplicables al ejercicio de 2008 en adelante. Para tanto, se utiliza un estudio de value relevance,aplicándose el análisis de regresión a las informaciones anuales de precio de las acciones (variable dependiente y lucrolíquido por acción (LLPA y patrimonio líquido por acción (PLPA como variables independientes. Los principalesresultados muestran que las informaciones contables de LLPA y PLPA del ejercicio de 2007, sin y con las alteracionesde la legislación, se presentan relevantes para el mercado de capitales. Pero, una comparación entre las dos regresiones,utilizadas en el análisis, muestra que hubo una ganancia informacional para las informaciones contables con las alteracionesintroducidas por la primera fase del proceso de convergencias contable a las normas internacionales.

 3. Trabajo de investigación Arrendamiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Franco

  2011-08-01

  Full Text Available En agosto de 2010, La International Accounting Standards Board (IASB y Financial AccountingStandards Board (FASB presentó un proyecto que propone un nuevo modelo de tratamientocontable para el arrendamiento. El propósito principal del Discussion Paper: Leases PreliminaryViews 2009 y el Exposure Draft: Leases 2010, emitidos conjuntamente por IASB y FASB, esla unificación en la presentación y tratamiento contable de la información financiera delarrendamiento a nivel internacional.Por un lado, la propuesta presentada en el Discussion Paper 2009 modificará los estándares delos arrendamientos e impactará aquellas empresas que utilicen contratos de arrendamientooperativo para sus activos fijos. Esto debido a que, bajo la actual NIC 17, el arrendatario noreconoce todas las obligaciones que genera el arrendamiento y por lo tanto, distorsiona losresultados afectando el proceso de toma de decisiones.Por otro lado, la propuesta del FASB plantea que, en el Estado de Situación Financiera,deben reconocerse los derechos y obligaciones del arrendatario bajo cualquier modelo dearrendamiento. Esto significará que se reconocerá un activo por el arrendamiento1 y un pasivopor los pagos futuros2. Asimismo la contabilidad del arrendador también se verá afectada, yaque la propuesta sugiere que el arrendador escoja entre dos modelos contables, los cualesdependen de la transferencia de riesgos y beneficios al momento de realizar el contrato dearrendamiento. Por lo tanto, la presente investigación tiene comoobjetivo analizar los impactos y dificultades de lanueva propuesta. Para esto se tendrán en cuentatanto la perspectiva de los arrendadores comode los arrendatarios.

 4. La muerte en el mundo clásico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Teresa Román López

  2007-01-01

  Full Text Available ¿Cómo se concibe la muerte en el mundo clásico? El tema de la muerte no parece haber sido objeto de gran preocupación por parte del mundo clásico. Hades (Plutón y Perséfone (Proserpina presidían las moradas infernales: poblaciones de pálidos fantasmas, almas sin memoria despojadas de sentido. Según la sentencia que se le imponía, el alma era conducida a las Praderas de Asfódelos, si no son virtuosas ni malas; arrojadas al Tártaro, si son malvadas; si son virtuosas eran conducidas a los Campos Elíseos, gobernados por Cronos. En el mundo griego, la doctrina de la transmigración formaba parte del entramado doctrinal del orfismo. Cicerón afirma con toda claridad y contundencia que el alma es inmortal, recurriendo a los elementos pitagóricos y platónicos.How is death conceived in the classical world? The classical world does not seem to have been very concerned about the topic of death. Hades (Pluto and Persephone (Proserpina presided over the infernal world: populations of pale ghosts, souls without memory, robbed of their senses. Depending on the sentence imposed, the soul was led to the Fields of Asphodels, if it was neither virtuous nor bad; thrown into the Tartarus if it was evil; and led to the Elysian Fields, governed by Cronos, if it was virtuous. In the Greek world, the doctrine of transmigration was part of the doctrinal fabric of Orphism. Cicero states quite clearly and forcefully that the soul is immortal, appealing to Pythagorean and Platonic elements.

 5. Una Estrategia de Innovación en Fertilizantes Orgánicos Mediante Lógica Difusa / An Innovation Strategy in Organic Fertilizer by Fuzzy Logic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel David Rojas López

  2014-12-01

  Full Text Available Resumen. Las investigaciones previas aplicadas a la industria delos fertilizantes orgánicos se enfocan en solucionar un problema demanejo de sólidos y la generación de valor desde el punto de vistatécnico, compostaje, humus, enriquecimiento en composición, sinenfocar los estudios a la estructura del negocio. Esta investigaciónmuestra la implementación de una estructura comercial yconceptual del campo de los fertilizantes, permitiendo ofrecer almercado un producto con características técnicas, precio y servicionovedosos, generando ventaja competitiva con respecto a losactores y sustitutos del mercado. Mediante la aplicación de lógicadifusa se presenta una estrategia innovadora a nivel productivo ycomercial, por medio de la aplicación de las técnicas de análisismorfológico y análisis de problemas, las cuales permiten identificaruna combinación de características para formular la estrategiaque luego es validada por medio de los empresarios del sector. / Abstract. Previous research applied to industry of organic fertilizersare apply mainly to the solution of solids handling problem andgeneration of value from the technical standpoint, as composting,humus, enrichment in composition, without focusing the studiesto the business structure. This research shows the implementationof a commercial and conceptual structure of the field of fertilizers,allowing offer the market a product with technical characteristics,price and service novel, generating competitive advantageregarding the actors and market substitutes. Through fuzzy logicit presents an innovative strategy at productive and commerciallevel, through morphological analysis technique and problemanalysis, to identify combination of characteristics to formulatethe strategy that then is validated through sector entrepreneurs

 6. La formación del historiador desde las competencias profesionales y académicas: el caso de la Escuela de Historia en la Universidad de Costa Rica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iliana María Araya Ramírez

  2011-08-01

  Full Text Available El propósito de este artículo es socializar la experiencia que condujo a la formulación del nuevo plan de estudio por competencias para el Bachillerato y la Licenciatura en Historia, en la Escuela de Historia de laUniversidad de Costa Rica. La materia prima para sustentar la reformulación en cuestión implicó la revisión de artículos y libros referidos al estado actual de la educación superior a nivel mundial, sobre la formación por competencias en Historia, planes de estudio por competencias de universidades europeas y latinoamericanas, documentos de trabajo preparados por la Escuela de Historia de la UCR, la organización de grupos focales y la realización de entrevistas a profesores, egresados, estudiantes y empleadores. La motivación fundamental delos distintos actores involucrados fue crear una propuesta para mejorar el desempeño académico y profesionalde los graduados.La sociedad del conocimiento exige cambios en los paradigmas del campo de la educación que superenlas ofertas curriculares basadas en conocimientos enciclopédicos y eruditos centrados en la transmisión de conocimientos. La formación de historiadores desde las competencias profesionales promueve el aprendizaje centrado en el estudiante con la finalidad de integrar conocimientos, habilidades, procedimientos, actitudes,valores y emociones para saber conocer, saber hacer y saber ser, para que una vez concluido el proceso de formación el profesional logre ser crítico de su realidad, responda a las necesidades de la sociedad costarricensey se encuentre bajo los estándares internacionales de calidad.

 7. Administración del riesgo operacional en Colombia. Estado de la implementación del SARO en el sector bancario Administración del riesgo operacional en Colombia. Estado de la implementación del SARO en el sector bancario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Leyva Lemarie

  2008-06-01

  Full Text Available La creciente importancia del riesgo operacional ha influenciado la estructura de lossistemas de control y la regulación de los mercados financieros internacionales. Eneste artículo se realiza una evaluación sobre el estado actual de la implementacióndel Sistema de Administración del Riesgo Operacional (SARO, establecido en elsector bancario colombiano por la Circular 048 de la Superintendencia Financierade Colombia. La evaluación considera tres aspectos desde el punto de vista delos establecimientos bancarios: la motivación y compromiso respecto al riesgooperacional, la implementación y contenido de la Circular 048 y los problemasprácticos respecto a la implementación de la norma. Estos elementos se analizancon base en los resultados de una encuesta realizada a los bancos del país y unaentrevista a la Superintendencia Financiera de Colombia.The growing importance of operational risk has influenced control systems structures and the regulation of international financial markets. This article assesses the current state of the implementation of the Operational Risk Management System (ORMS established under the “Circular 048” by the Financial Superintendency of Colombia at the Colombian banking sector. The assessment comprises tree subjects from the bank’s viewpoint: the motivation and commitment towards the operational risk, the implementation process and contents of “Circular 048”, and the practical problems regarding the implementation process of the regulation. These issues are analyzed based on the results of a survey to all local banks and an interview with the Financial Superintendency of Colombia.

 8. Granite intrusion in a metamorphic core complex: the example of the Mykonos laccolith (Cyclades, Greece)

  Science.gov (United States)

  Denèle, Yoann; Lecomte, Emmanuel; Jolivet, Laurent; Huet, Benjamin; Labrousse, Loïc.; Le Pourhiet, Laetitia; Lacombe, Olivier

  2010-05-01

  Numerical and analogical modelling underlined the importance of a pre-existing anomaly of viscosity-density such as a granite or migmatitic body below the brittle-ductile transition as a primary cause of metamorphic core complex (MCC) developpement. While field studies of MCC show a spatial and temporal link between MCC formation and plutonic activity, thermochronological studies show that there is no link between the intrusion of granites and the velocity of slip on the detachement plane. The Aegean domain is a good natural laboratory for studying the formation of MCC and syn-tectonic granites. In the northern Cyclades, the Mykonos-Delos-Rhenia MCC is characterised by the intrusion of a plurikilometric Late Miocene pluton of I-type granite within a migmatitic gneiss dome. AMS (Anisotropy of magnetic susceptibility) and microstructural studies in the Mykonos granites combined with recent cooling rate data allow us to use the granites as strain marker. The Mykonos granitoïds form a plurikilometric laccolith slightly deeping to the east and presenting an elliptical shape with a N170°E long axis. The laccolith is strongly asymmetrical with an outlying root zone in the SW cropping out on Delos and Rhenia islands and a major body mainly developed to the NE and cropping out on Mykonos Island. The laccolith consists of various petrographic facies presenting straight contacts that demonstrate emplacement by successive pulses of more or less differentiated magmas. The laccolith was developed at the interface between the Cycladic Basement and the Blueschists Unit and within the Blueschist Unit. Two events of deformation have been recorded in the granites. The first event is characterized by submagmatic and high to middle temperature protomylonite microstructures developped during or just after the intrusion. The second event of deformation characterized by low temperature mylonites and cataclasites close to the major detachment fault corresponds to the localization of

 9. Características técnico-sanitarias de expendios de carnes, pescados, aves y huevos de la ciudad de Tunja 2003

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Gustavo Manrique-Abril

  2011-02-01

  Full Text Available Se presenta una caracterización epidemiológica de los expendios de carnes, pescado y aves de Tunja en el año 2003, resultado del diagnóstico sanitario del municipio y las visitas adelantadas por la unidad de saneamiento. Al partir del compromiso que el sector salud tiene en el componente de ambiente, surge la necesidad de crear un sistema de vigilancia epidemiológica ambiental, cuya metodología y estrategia esté orientada hacia el conocimiento de los factores de riesgo ambientales a que están expuestos los grupos humanos, con el fin de determinar prioridades y orientar los recursos de salud disponibles en el desarrollo de intervenciones; es por eso que se implantó en Tunja la vigilancia de factores de riesgo del consumo en esta estrategia, la cual, incluye la de expendios decarnes y derivados, aves huevos y pescado; entonces, se usaron las actas de inspección sanitaria y se tabuló en EPIINFO 2002 para su análisis con SPSS 11,5. Así se realizó un análisis descriptivo a 173 establecimientos y se encontró que existen condiciones diversas de sanidad respecto de la estructura física, los procesos productivos y el producto para la venta; también hay un incumplimiento de normas técnico-sanitarias, en diferentes sectores de la ciudad, que se priorizan para el control por parte de la autoridad sanitaria. Al 75% de los establecimientos no cumplen con las condiciones higiénico sanitarias en cárnicos; el 66,6% no cuenta con las condiciones en establecimiento de venta de pescados ý el 52,5% delos establecimientos de venta de aves y huevos, no cumplen con las condiciones higiénico sanitarias para tal fin.

 10. The receptions of literary disputes against heretics in Josephite literacy (based on «The Word about the Incarnation» by Daniel Metropolitan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  IY. STARIKOV

  2014-04-01

  Full Text Available The article investigates the literary controversy in the Russian Church in the fi rst half of the XVI century. Author conducted a literary and textual analysis of one of the largest polemical writings of Metropolitan Daniel of Moscow — «The word of the Incarnation of our Lord Jesus Christ.» This work was part of the composition «Sobornik slov» of Metropolitan Daniel, however, was never published and attracted the attention of researchers. At the same time it is the only writing in ancient russian literacy, where polemics with «netlennomnimaya» heresy, in which during the council in 1531, Daniel has accused the prince-monk Vassian (Patrikeev. The author established the county direct textual relationship «Sudnoe delo» of Vassian from «the Incarnation of the Word.» In addition, based on the study of ancient lists of «Words» author identifi ed the major literary devices and methods of Josephite polemicists school in the beginning of XVI century. «The word of the Incarnation» and many other works of Metropolitan Daniel examined in the paper as complex literary works, where identifies several levels of meaning. Analysis of a compilation of the «Word» has allowed the author to identify the strict sequence of citing biblical and patristic texts, and to identify the logic of argument advocated by Metropolitan Daniel. In this regard, the author attempts to refute the preconceived idea that the scribes Josephite schools were compilers, and destitute of original art. The author came to conclusion that existing in the national historiography technique of studying polemical writings of Russian medieval writers is in need of major changes.

 11. Determinación de cromo hexavalente sobre el crecimiento de Selenastrum capricornutum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanna Lida Arboleda Díaz

  2002-01-01

  Full Text Available Sobre cultivos de Selenastrum capricornutum, se ensayaron algunas condiciones ambientales,como iluminación (continua y fotoperíodo, agitación (continua y manual y nutricionalescomo la relación nitrógeno y fósforo (N:P, 50:1 y 25:1 en el medio de cultivo. (En este casosobre el medio sugerido por la EPA (1994. La finalidad de estos experimentos era la de de-terminar y escoger las condiciones con las cuales se habría de trabajar en el laboratorio, tantopara el mantenimiento y propagación del cultivo como para la realización de pruebas de toxici-dad de Selenastrum capricornutumcon Cromo hexavalente (Cr+6 . Fue evidente que cada uno delos factores tuvo un efecto directo sobre el crecimiento, sin embargo en la selección de lascondiciones se debió tener en cuenta que los resultados fueron una suma de factores queinteractuaban de manera simultánea en el tiempo sobre los cultivos. Finalmente, los análisisllevaron a la selección de las condiciones de iluminación continua, con una intensidad de 4000Lux, agitación continua a 100 rpm y la relación N:P en el medio de cultivo de 50:1. Una vezfueron establecidas las condiciones con las que se debía trabajar en el laboratorio se procedióa realizar los ensayos de toxicidad, se determinó la CI50-72h (concentración inhibitoria cin-cuenta a las setenta y dos horas de Selenastrum capricornutumcon Cr+6, obteniendo la cartacontrol, y cuyo valor al tóxico de referencia fue de 0.127mg/l, con un coeficiente de variaciónde 18.6%, y con un intervalo de sensibilidad de 0.080-0.174mg/l.

 12. Optimization of a water resource system expansion using the Genetic Algorithm and Simulated Annealing methods; Optimizacion de la expansion de un sistema de recursos hidricos utilizados las metodologias del algoritmo genetico y el recocido simulado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanchez Camacho, Enrique; Andreu Alvarez, Joaquin [Universidad Politecnica de Valencia (Spain)

  2001-06-01

  Two numerical procedures, based on the Genetic Algorithm (GA) and the Simulated Annealing (SA), are developed to solve the problem of the expansion of capacity of a water resource system. The problem was divided into two subproblems: capital availability and operation policy. Both are optimisation-simulation models, the first one is solved by means of the GA and SA, in each case, while the second one is solved using the Out-of-kilter algorithm (OKA), in both models. The objective function considers the usual benefits and costs in this kind of systems, such as irrigation and hydropower benefits, costs of dam construction and system maintenance. The strength and weakness of both models are evaluated by comparing their results with those obtained with the branch and bound technique, which was classically used to solve this kind of problems. [Spanish] Un par de metodos numericos fundamentados en dos tecnicas de busqueda globales. Algoritmos Genetico (AG) y Recocido Simulado (RS), son desarrollados para resolver el problema de expansion de capacidad de un sistema de recursos hidricos. La estrategia ha sido dividir al problema en dos subproblemas: el de disponibilidad de capital y el de la politica de operacion. Ambos modelos son de optimizacion-simulacion, el primero se realiza mediante los algoritmos del RS y el AG en cada caso, en tanto que el segundo lleva a cabo a traves del algoritmo del Out-of-kilter (AOK) en los dos modelos. La funcion objetivo con que se trabaja considera los beneficios y costos mas comunes en este tipo de sistema, tales como beneficios por riego, por hidroelectricidad y costos de construccion de los embalses y mantenimiento del sistema. La potencia y debilidades delos dos modelos se evaluan mediante la comparacion con los resultados obtenidos a traves de una de las tecnicas mas usadas en este tipo de problemas: la de ramificacion y acotacion.

 13. La oferta formativa en bibliotecología en Colombia: análisis actual del sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Alberto Zapata Cárdenas

  2007-07-01

  Full Text Available Busca identificar, describir y analizar el entorno, las características y las tendencias del sector debibliotecas en Colombia, con énfasis en los aspectos ocupacionales y educativos de la fuerzalaboral. Dado que el objetivo de esta investigación era dar cuenta del estado de un fenómeno oecosistema particular, el estudio realizado es observacional de tipo descriptivo, para la recolecciónde información específica de los entornos tecnológico, educativo, organizacional y ocupacional delos subsectores analizados; se diseñó una encuesta y se aplicó en las bibliotecas. El estudio arrojódiferencias marcadas en el desarrollo de la educación en el sector de bibliotecas con otros sectoresde las ciencias de la información y la documentación, así como una alta concentración de la formaciónen las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Ibagué, Tunja, Cali, Bucaramanga, Cartagena,Barranquilla. De igual forma se muestra una estratificación en la oferta formativa en la medida enque la demanda se sitúa en poblaciones distantes de dichos centros. En algunas regiones, la únicaoferta es de tipo no formal y en la mayoría de los casos es impartida por instituciones públicas.Finalmente, a través de la investigación se identificaron elementos de utilidad en la definición de lascompetencias laborales del personal de bibliotecas, que sirven a su vez de fundamento en el análisisde la evolución del conocimiento en bibliotecología y en la comprensión del desarrollo educativoasociado a las disciplinas de la información, así como en la demanda de recurso calificado en estecampo profesional.

 14. 7th Patras workshop on axions, WIMPs and WISPs (PATRAS 2011). Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zioutas, Konstantin; Schumann, Marc

  2011-12-01

  The year 2011 was an exciting period to work on the ''dark side'' of the Universe. Several experimental claims of the direct detection of WIMP dark matter were challenged by the restrictive limits of several others. Dedicated experiments searching for axions, another well motivated dark matter candidate, and for axion-like particles continued to improve their limits and got an additional boost by puzzling astrophysical observations and new developments in theory. The LHC collected an unexpectedly large amount of data and started to produce results at an amazing speed. And finally, this year's Nobel price of physics was awarded to the observation of the accelerating expansion of the Universe, an effect which might be related to dark energy, whose nature remain among the biggest mysteries in physics. These exciting topics and many more important aspects of particle- and astroparticle physics were discussed between experimentalists and theorists at the 7th Patras Workshop on Axions, WIMPs, and WISPs. The workshop took place from June 27 - July 1, 2011, in the Royal Myconian and Myconian Imperial Resorts Hotels on the Greek island of Mykonos. As in the previous years, it was a very fruitful and lively meeting in an inspiring and open atmosphere, which allowed for many open and constructive discussions also on controversial topics. The scientific exchange, the beautiful scenery of the island, the venue itself, the food, an excursion to the ancient ruins of Delos, and finally an amazing conference dinner made this meeting really unique. The ''spirit'' of the workshop and its atmosphere cannot be brought to paper, but many of its scientific highlights are collected in these proceedings. We are looking forward to the 8th Patras Workshop, which will be held in Chicago (USA) July 18-22, 2012. It will be organized jointly by our US colleagues Andrei Afanasev (JLAB), Oliver Baker (Yale), and William Wester (FNAL).

 15. Nativos digitales. Presentación.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Gertrudix-Barrio

  2012-06-01

  Full Text Available El término “nativo digital”, acuñado por Mark Prensky (2001, 2005 forma parte ya del imaginario colectivo de nuestra sociedad, al designar a aquellos grupos poblacionales (esencialmente jóvenes y adolescentes que han crecido en un marco tecnológico digital (ordenadores, Internet, teléfonos móviles, MP3... y cuyos usos y habilidades en relación a estos medios está completa- mente naturalizado; de alguna manera, podríamos decir , que se ha “transparentado” el dominio digital y discreto de la tecnología a favor de una experiencia de usuario integral. La evolución de la Red hacia una Red Universal Digital y la consolidación del fenómeno denominado Web 2.0, está produciendo una modificación de las conductas, usos y competencias de los internautas. Este proceso es más acusado en los denominados “nativos digitales”, y, especialmente entre los adoles- centes y jóvenes. En este marco, los sistemas de colaboración social facilitan nuevos mo- delos de creación compartida de la informa- ción (elaboración y publicación de imágenes fijas y vídeos, elaboración de weblogs y podcasting, elaboración participada de con- tenidos en wikis, sindicación de contenidos digitales, etc. de gestión del conocimiento (utilización y participación de buscadores 2.0, marcadores sociales, sistemas de perso- nalización de la información, sistemas de ranking y directorios sociales, sistemas de geoposicionamiento de contenidos, etc., y de relaciones sociales (participación activa en redes y comunidades virtuales, entornos multijugador , sistemas de comunicación en Red, etc.

 16. Frecuencia y severidad de síntomas menopáusicos en una población de mujeres afro descendientes colombianas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Monterrosa Castro

  2008-07-01

  Full Text Available Introducción: Es diferente la prevalencia y la severidad delos síntomas relacionados con la menopausia cuando seevalúan diferentes grupos étnicos o poblacionales. Se haseñalado que las mujeres de raza negra pueden tenermayor riesgo de oleadas de calor que las mujeres caucási-cas. Objetivos: Evaluar la frecuencia y severidad desíntomas menopáusicos entre mujeres afro descendientescolombianas. Método: Estudio transversal, parte delproyecto CAVIMEC (Calidad de vida en la menopausia yetnias colombianas, realizado en mujeres afro descendien-tes colombianas entre 40 y 59 años. Fueron evaluadas conMenopause Ranting Scale (MRS para establecer lafrecuencia e intensidad de síntomas menopáusicos.Resultados: 201 mujeres afro descendientes colombianasfueron incluidas. La edad promedio fue de 47.2±5.2 años,estando el 43% en premenopausia, 18% en perimenopausiay 38% en postmenopausia; el tiempo promedio desde laúltima regla fue de 3.2±2.7 años y con edad promedio de lamenopausia fue 45.9±4.8 años; el 50% de las pacientes conmenopausia natural. La mitad de las participantes manifestótener síntomas de menopausia, siendo moderados en el28% y severos o muy severos en el 9%. El 77% presentasíntomas musculares o articulares, 54% oleadas de calor,64% irritabilidad y 16% problemas vesicales. La puntuaciónde MRS fue: dimensión somático-vegetativa 5.0±3.3,psicológica 4.8±3.3 y global 10.6±6.3. Conclusión: Enmujeres afro descendientes colombianas se observaelevada puntuación en la escala MRS, dada por una elevadapresencia de síntomas somático-vegetativos y psicológicos.La puntuación observada supera significativamente la deotras poblaciones tomadas como referente.

 17. Caracterización de los datos de medición de armónicos variables en el tiempo; Characterization of Time Varying Harmonics Data Measurement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Sousa Santos

  2011-02-01

  Full Text Available En el artículo se hace una revisión de los problemas asociados a la medición de los niveles de armónicos presentes,en una onda distorsionada de tensión y corriente no estacionaria, y se efectúa la caracterización de los datosregistrados. Para ello se utiliza como ejemplo un grupo de mediciones recientes, realizadas en condiciones decampo a un motor asincrónico trifásico de 320 kW, 440 V, 820 A, 750 r/min, cuya velocidad se regula con unconvertidor de frecuencia, y se determina la distorsión de tensión y corriente. Estos datos son descritos en diferentesformas estadísticas. Las ventajas y desventajas de cada una de ellas son discutidas, así como la interpretación delos resultados. Se analizan, además, los factores que influyen en el factor de distorsión de tensión (FDT. Lasobservaciones realizadas en el trabajo son aplicables a cualquier armónico individual o al THD.  The purpose of this article is to review the problems associated to the measurement of the harmonic levelscorresponding to non-stationary distorted voltage and current waves and characterize the obtained data. For thatpurpose, recent in situ measurements made to a 320 kW, 440 V, 820 A, 750 r/min induction motor, controlled bya PWM frequency converter, is used as an example. The voltage and current distortion are determined. Thesedata are described with different statistical procedures. The advantages and disadvantages of these proceduresare discussed, as well as the results interpretation. Furthermore, the elements that affect the voltage distortionfactor (VDF are analyzed. The considerations made in this study are applicable to any individual harmonic or tothe total harmonic distortion factor (THD.

 18. Ecoanatomía foliar deárboles y arbustos delos distritos chaqueños occidental y serrano (Argentina Leaf ecoanatomy of trees and shrubs from Chacoan Occidental and Serrano Districts (Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana M Arambarri

  2011-12-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo fue evaluar parámetros micrográficos foliares que permitan comprender mejor la relación planta-ambiente y contribuyan al desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento sustentable y conservación de los bosques de esta región. Se empleó material de hoja de ejemplares recolectados en la región subtropical seca de la provincia chaqueña y material fresco de especies creciendo en zona templado-húmeda para comparar las variaciones de la estructura foliar. Se determinaron densidades por mm-2 de células epidérmicas, estomas y tricomas, tipos de mesofilo y tipo y distribución de los tejidos vascular y de sostén. Se encontró que estos caracteres anatómicos de la hoja son influenciados por una combinación de factores intraespecíficos y del ambiente. Los caracteres xeromórficos puestos de manifiesto fueron: presencia de ceras epicuticulares, estrías cuticulares, estomas hundidos con reborde peristomático, de epidermis bistrata o pluristrata y/o de hipodermis, mesofilo en empalizada o isolateral y abundante esclerénquima. Algunas especies tales como: Celtis ehrenbergiana, C. iguanaea, Jodina rhombifolia, Lycium cestroides y Parkinsonia aculeata, muestran desde caracteres xeromórficos (e.g. hojas anfistomáticas, equifaciales hasta caracteres mesomórficos (e.g. hojas hipostomáticas, bifaciales incluyendo algunos hidromórficos como la ausencia de esclerénquima.The objective of this work was to evaluate foliar micrographic parameters to deepen our understanding of the plant-environment relationships, contributing to new technologies to preserve the forests of this area. Leaf material of specimens collected in chacoan biogeographic province with subtropical and dry climatic conditions, and from species growing in template and humid conditions were studied to compare leaf structure variations. Epidermal cells, stomata and trichomes by unit of area (mm-2, types of mesophyll, sclerenchymatic tissue and distribution were analyzed. These characters are affected by intraspecific and environmental factors. The main xeromorphic traits were: presence of epicuticular waxes, striate cuticle, sunken stomata with peristomatal ridges, epidermis bi or pluristratified and/or hypodermis, whole palisade or bilateral mesophyll with palisade tissue direct toward both epidermis, and presence of sclerenchyma. Some species like: Celtis ehrenbergiana, C. iguanaea, Jodina rhombifolia, Lycium cestroides, and Parkinsonia aculeata, exhibit from xeromorphic (e.g. amphistomatic and equifacial leaves to mesomorphic characters (e.g. hypostomatic and bifacial leaves with some hydromorphic features such as absence of sclerenchyma.

 19. Vasić pre Vinče (1900-1908

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandar Palavestra

  2016-03-01

  Full Text Available Lik i delo Miloja Vasića predstavljaju skup čpoštovanih opštih mestač srpske arheologije. Uzdignut na pijedestal rodonačelnika discipline s ikoničnim značajem, Miloje M. Vasić (1869-1956 se među srpskim arheolozima i u široj javnosti doživljava u skladu s opšteprihvaćenim i stereotipiziranim kanonom: da je u pitanju velikan srpske nauke, prvi srpski školovani arheolog, dugogodišnji profesor arheologije na Filozofskom fakultetu, upravnik Narodnog muzeja i istraživač jednog od najznačajnijih praistorijskih lokaliteta u Srbiji, neolitske Vinče. Namera mi je bila da radove Miloja M. Vasića iz perioda 1900-1908. pročitam u kombinovanom internalističko-eksternalistič- kom ključu istorije discipline, ali i da njegove lične motive i dileme i protumačim bez naslaga uobičajenih poštovanih opštih mesta. Još od 1906. Miloje Vasić marljivo izgrađuje svoju paradigmu u kojoj sve praistorijske lokalitete iz šire oblasti srpskog Podunavlja tumači u ključu egejskog sveta. Pri tome praistoriju na srpskom tlu ne smatra samo bledim odrazom udaljene mediteranske svetlosti, već punopravnim, mada siromašnijim ogrankom egejske porodice. Sva Vasićeva potonja pogrešna hronološka podešavanja i snižavanja datiranja Vinče i drugih praistorijskih lokaliteta isključivo su bila u funkciji izgrađivanja i učvršćivanja tog izmaštanog modela egejskog sveta na Dunavu i njegovog približavanja egejskoj i grčkoj matici. Još pre nego što je i započeo iskopavanje neolitske Vinče 1908. Miloje Vasić je bio čvrsto uveren u svoju zabludu da je taj lokalitet grandiozna emanacija bronzanog doba Egeje.

 20. DECODIFICANDO MI FLORA Uso de dispositivos móviles y tablets en educación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnulfo Estrada M

  2014-05-01

  Full Text Available Los códigos QR (códigos de barras de rápida respuesta en la actualidad son una forma de compartir información de manera visual accediendo a ella por medio de dispositivos móviles y tablets tan solo con apuntar la cámara hacia el código;  muy utilizado por empresas, agencias de publicidad, supermercados etc. El uso de estas tecnologías que están en todos lados, permite, en este caso, que los estudiantes puedan acceder a contenidos digitales educativos que complementan su aprendizaje, que fuera de este contexto podrían parecer irrelevantes. Por tal razón el presente trabajo muestra ambientes de aprendizaje basados en tecnología móvil, mediante la codificación QR de la información más relevante de la flora encontrada en el Centro Ambiental las Iguanas de Montería, con el fin de darla a conocer accediendo a su información mediante el uso de dispositivos móviles, buscando así, su extrapolación a la Ronda del Sinú. Para ello se consultó la información de cada árbol escogido para luego ser incorporada como narración en los videos creados con fotos de cada planta; los videos editados se subieron a internet para obtener su URL respectiva y así generar los códigos QR correspondientes; estos códigos fueron impresos en acrílico y pegados a cada planta para así acceder a su información. Con este trabajo se ha logrado por parte delos estudiantes, la apropiación de las competencias científicas, comunicativas, ciudadanas y tecnológicas (MTICs, incentivación al Desarrollo Sostenible y recuperar información de la tradición oral que tienen nuestros abuelos acerca de estos árboles.

 1. Propuesta de un modelo para el análisis de criticidad en plantas de productos biológicos // Procedure the critical model análisis in a production process of biological products plans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armando Díaz‐Concepción

  2012-01-01

  Full Text Available En este trabajo se propone un procedimiento para verificar la factibilidad de aplicación de unametodología para realizar el análisis de criticidad y complejidad y así priorizar una atención especial a lagama de activos que intervienen en el proceso productivo de las plantas de bioproductos y mejorar laconfiabilidad de estos activos, acorde a las nuevas tendencias en el mantenimiento. Para ello se defineuna instalación típica, se determinan los indicadores propios de estas plantas a tener en cuenta para elcálculo de criticidad y complejidad. El resultado que se obtiene en el estudio es una lista jerarquizada delos equipos a partir de la comparación, a través de una matriz, entre los criterios que intervienen en elíndice de criticidad y el de complejidad de cada activo, dados los valores de ponderaciones obtenidos,mediante la realización de encuestas a ingenieros y especialistas de vasta experiencia en el tema. Elmodelo fue validado utilizando el método de consulta a especialistas obteniéndose resultadossatisfactorios.Palabras claves: productos biológicos, índice de criticidad, modelos de criticidad, jerarquización de activos,mantenimiento de activos._________________________________________________________________AbstractA procedure to verify the possibility for the implementation of a methodology for the analysis of criticismand complexity is proposed in this paper. It could be possible to give priority to the factors that take placein a production process of biological products plants, according to the new tendency in maintenance. Atypical installation is described and also the factors, of such plants, that have to be considered. All theseresults must be compared by using a matrix, taking into account all the factors that interfere in the criticismand complexity of the installation. That was done by well experience engineers and experts. The modelwas validated using expert methods obtaining satisfactory results.Key words

 2. 7th Patras workshop on axions, WIMPs and WISPs (PATRAS 2011). Proceedings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zioutas, Konstantin; Schumann, Marc (eds.)

  2011-12-15

  The year 2011 was an exciting period to work on the ''dark side'' of the Universe. Several experimental claims of the direct detection of WIMP dark matter were challenged by the restrictive limits of several others. Dedicated experiments searching for axions, another well motivated dark matter candidate, and for axion-like particles continued to improve their limits and got an additional boost by puzzling astrophysical observations and new developments in theory. The LHC collected an unexpectedly large amount of data and started to produce results at an amazing speed. And finally, this year's Nobel price of physics was awarded to the observation of the accelerating expansion of the Universe, an effect which might be related to dark energy, whose nature remain among the biggest mysteries in physics. These exciting topics and many more important aspects of particle- and astroparticle physics were discussed between experimentalists and theorists at the 7th Patras Workshop on Axions, WIMPs, and WISPs. The workshop took place from June 27 - July 1, 2011, in the Royal Myconian and Myconian Imperial Resorts Hotels on the Greek island of Mykonos. As in the previous years, it was a very fruitful and lively meeting in an inspiring and open atmosphere, which allowed for many open and constructive discussions also on controversial topics. The scientific exchange, the beautiful scenery of the island, the venue itself, the food, an excursion to the ancient ruins of Delos, and finally an amazing conference dinner made this meeting really unique. The ''spirit'' of the workshop and its atmosphere cannot be brought to paper, but many of its scientific highlights are collected in these proceedings. We are looking forward to the 8th Patras Workshop, which will be held in Chicago (USA) July 18-22, 2012. It will be organized jointly by our US colleagues Andrei Afanasev (JLAB), Oliver Baker (Yale), and William Wester (FNAL).

 3. EQA-17: propuesta de un indicador sintético del producto de la atención primaria en mayores de 14 años

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Vila Córcoles

  2006-01-01

  Full Text Available Múltiples indicadores miden diferentes aspectos del amplio aba-nico de actividades que desarrollan los equipos de atención primaria(EAP. Sin embargo, su amplio número dificulta su interpretaciónpuesto que la mayoría aportan información parcial y no proporcio-nan una visión global de los resultados. Este trabajo propone unmodelo teórico para el cálculo estandarizado de un indicador «sinté-tico» que permita medir y comparar el producto clínico-asistencialgenerado por los EAPs. Para la construcción del indicador sintéticose realizó una metodología de trabajo en seis fases: 1 identificacióny selección de componentes para el indicador; 2 determinación deprevalencias y coberturas teóricas esperadas; 3 ponderación de loscomponentes; 4 establecimiento de estándares; 5 formulación delos subindicadores; 6 operativización del indicador sintético final.Se seleccionó un total de 10 problemas de salud propios de la AP, quese desglosaron finalmente en una escala estandarizada de calidadasistencial (EQA con 17 ítems. Los problemas de salud que compo-nen este indicador sintético contemplan tanto la realización de acti-vidades de promoción de la salud (lucha antitabáquica como activi-dades de prevención primaria (vacunaciones antitetánica y antigri-pal, atención a patologías agudas (prescripción de antibióticos, yatención de patologías crónicas (enfermedad pulmonar obstructivacrónica, hipertensión, dislipemia, diabetes, insuficiencia cardiaca yfibrilación auricular. El concepto de un indicador "sintético" delproducto clínico-asistencial generado por los EAP puede aportar unmensaje dinamizante y motivador para muchos profesionales asis-tenciales, y su introducción podría ser útil para la mejora de losactuales modelos de gestión en atención primaria.

 4. Teoría de la actividad y modelos mentales: Instrumentos para la reflexión sobre la práctica profesional: "aprendizaje expansivo", intercambio cognitivo y transformación de intervenciones de psicólogos y otros agentes en escenarios educativos Activity Theory And Mental Models: Tools For Reflexion On The Professional Practice: "Expansive Learning" Shared Cognition And Transformation Of Intervention Of Psychologists And Other Actors In Educative Scenarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martín Larripa

  2008-12-01

  Full Text Available Intervenciones profesionales de psicólogos, docentes y otros agentes en escuelas públicas y privadas de ciudad y conurbano bonaerenses se estudian mediante dos unidades de análisis: tercera generación de sistemas de actividad (Engeström y modelos mentales en contexto educativo (Rodrigo, Van Boven &Thompson. Tensiones y conflictos intra e inter sistemas de actividad, aprendizaje expansivo, cambio e intercambio cognitivos en escenarios socioculturales se implican con narrativas sobre modelos mentales generando artefactos para la indagación y reflexión sobre prácticas de intervención. Estudio descriptivo y exploratorio de perspectiva etnográfica, con reelaboración de análisis cualitativos, a partir de entrevistas en profundidad y Cuestionarios sobre Situaciones Problemas de Intervención Profesional administrados a psicólogos y docentes (Erausquin Se analizan convergencias y divergencias discursivas entre distintos agentes sobre problemas e intervenciones con la tercera generación de teoría de actividad. Se indagan dificultades y posibilidades de construcción de objetivos comunes de actividad y mo delos compartidos como entrelazamientos de sentidos.Professionals interventions by psychologists, teachers and other agents in public and private schools of the city and the suburbs of Buenos Aires are studied using two units of analysis: third generation of activity systems (Engeström and mental models in educational contexts (Rodrigo, Van Boven & Thompson. Tensions and conflicts intra and inter systems of activity, expansive learning, cognitive change and exchange in sociocultural stages are embedded with narrations about mental models generating artifacts for research and for reflection over intervention practices. Descriptive and exploratory study of ethnographic perspective, by re-working on qualitative analysis based on deep interviews and Questionnaires on Situations Problems of Professional Intervention administered to

 5. Criptococosis en Colombia: resultados de la encuesta nacional, 2006-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Escandón

  2012-04-01

  Full Text Available Introducción. Desde 1997 se viene realizando un programa nacional de vigilancia sobre la criptococosisen Colombia. Se presentan los resultados correspondientes a los pacientes diagnosticados entre el2006 y el 2010. Objetivo. Analizar los datos obtenidos durante este periodo. Materiales y métodos. Análisis retrospectivo de las encuestas. Resultados. Durante los cinco años mencionados se recibieron 526 encuestas representativas del72 % de la división política colombiana. La mayoría de pacientes (76,6 % eran hombres y 74,9 %estaban entre los 21 y los 50 años. El factor de riesgo prevalente fue la infección por VIH (83,5 %, y lacriptococosis definió el sida en 23 % de los casos. La incidencia anual promedio en la población generalfue de 2,4 por un millón de habitantes mientras que, en pacientes con sida, aumentó a 3,3 por 1.000.En 474 encuestas se informaron manifestaciones clínicas; las más frecuentes fueron: cefalea (84,5%, fiebre (63,4 %, náuseas y vómito (57,5 %, alteraciones mentales (46,3 %, signos meníngeos(33 %, tos (26,4 % y alteraciones visuales (24,5 %. La neurocriptococosis se reportó en 81,8 % delos casos. El diagnóstico se hizo por examen directo, cultivo y antigenemia en 29,3 % de los casos.De 413 aislamientos recuperados, 95,6 % fueron C. neoformans var. grubii, 1 % C. neoformans var.neoformans, y 3,4 % C. gattii. En 71,6 % de los casos para el tratamiento se administró anfotericina By en 28 % se combinó con fluconazol. Conclusiones. La vigilancia pasiva continúa siendo un marcador centinela para la infección por VIH, yconstituye una aproximación sistemática al estudio de infecciones oportunistas en pacientes con sida,debido a que la criptococosis no es de notificación obligatoria en Colombia.   doi: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v32i3.707

 6. Educación para la prevención del VIH destinada a jóvenes: un análisis desde la Determinación Social de la Salud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Harold Estrada Montoya

  2012-11-01

  Full Text Available Antecedentes: en América Latina, l@s jóvenes son el grupo quepresenta mayor crecimiento de prevalencia de VIH o del riesgo deadquirirlo. La gente joven es particularmente vulnerable debidoa sus comportamientos sexuales; uso de drogas ilícitas; falta deacceso a los servicios educativos y de salud; factores culturales,económicos y sociales; violencia estructural, marginalización ypobreza. Metodología: se realizó una revisión sistemática de laliteratura sobre evaluaciones de programas educativos sobre VIHdestinados a jóvenes en las bases de datos internacionales durantecuatro años. Se consultaron libros especializados en educación,documentos primarios y secundarios, y literatura gris, paraidentificar los principales factores considerados exitosos y quepuedan ser implementados en América Latina, teniendo en cuentasu contexto histórico y político. Resultados: la revisión identificó120 documentos relacionados con la evaluación de programaseducativos sobre VIH. Los programas fueron consideradosexitosos si: excedían la metodología ABC (Abstinencia, Ser fiel yUso de condón; estaban soportados por autoridades nacionaleso regionales; usaban métodos de instrucción participativa;presentaban información comprensiva; incluían educacióngeneral sobre VIH, prácticas de reducción de riesgo, métodos decontracepción y uso de condón, respeto por la diversidad sexual yde género; y finalmente garantizar la adherencia y permanencia delos jóvenes en los programas. Conclusiones: los programas exitososen VIH, promueven la adquisición de procesos y comportamientosprotectores enfocándose en los procesos históricos, contextuales,psico-sociales y sexuales que afectan el comportamiento y lasalud. Una educación comprometida con la reconstrucción dela ciudadanía de l@s jóvenes contribuirá a la contención de lapandemia y sus impactos.

 7. Prevalencia de helmintos intestinales en gatos domésticos del departamento del Quindío, Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Marcela Echeverry

  2012-05-01

  Full Text Available Introducción. Las enfermedades producidas por helmintos están ampliamente distribuidas en elmundo y muchas de ellas se consideran zoonosis. Los animales de compañía cumplen un papeltrascendental en la transmisión a los humanos. Objetivo. Determinar la prevalencia de helmintos intestinales en gatos del departamento del Quindío. Materiales y métodos. Se estudiaron 121 gatos domésticos del departamento del Quindío, delos cuales se registraron los datos de sexo, edad y condición corporal. Se recolectaron heces y seprocesaron mediante las técnicas de Ritchie modificada y de Kato-Katz. Resultados. De los 121 gatos, 42,14 % (IC95%: 33,35-50,94 y 45,45 % (IC95%: 36,58-54,32 resultaronparasitados con alguna especie de helminto adulto según la presencia de huevos en sus heces,mediante las técnicas de Ritchie y de Kato-Katz, respectivamente. Toxocara cati fue el parásito másprevalente (Ritchie: 37,2 %; Kato-Katz: 43 %, seguido por Ancylostoma spp. (Ritchie: 7,43 %; Kato-Katz: 5,78 % y Aelurostrongylus abstrusus (Ritchie: 0,82 %.Sesenta y cinco (53,71 % gatos eran hembras y 56 (46,28 % eran machos; la prevalencia de infecciónfue similar en ambos sexos. Los felinos mayores de 4 años de edad presentaron mayor prevalenciade parásitos (81,8 %, seguidos por los de 1 a 4 años (48,8 % y, por último, por los menores de unaño (28,6 %. Se encontró una buena condición corporal en 77,68 % y este grupo presentó menorfrecuencia de helmintos intestinales. Conclusión. La prevalencia de helmintos intestinales en gatos domésticos del departamento delQuindío fue de 43,8 %, lo que hace necesario establecer programas de vigilancia y prevención en lapoblación humana y felina.   doi: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v32i3.439

 8. Formación ética de los profesionales. Forjando el interés desde la razón y la emoción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsa González

  2013-11-01

  Full Text Available El presente trabajo realiza una propuesta crítica y práctica acerca de laformación humanística que las universidades deberían diseñar y proporcionar en elmarco de su responsabilidad social universitaria a los futuros profesionales (empresarios,docentes, comunicólogos, publicitarios, periodistas, sanitarios, etcétera.Como propuesta de reflexión crítica, el trabajo parte de una comprensión de laeducación universitaria como canal apropiado para interesar a las personas en labúsqueda y promoción de valores globales y humanistas que estén a la altura de laconciencia moral alcanzada por las sociedades con pluralismo moral. A partir de aquíse argumenta que la universidad, como institución social, tiene la responsabilidad deformar en capacidades tanto científicas y epistemológicas como prácticas.Como propuesta práctica, en este trabajo se plantean los rasgos que, de acuerdo conel marco crítico, se deberían potenciar a lo largo de la formación universitaria en losestudiantes para que fueran capaces de enlazar su propio proyecto vital con el proyectode la humanidad. No se puede olvidar que una de las tareas que tiene la educaciónuniversitaria, como actividad, es la de constituir auténticos agentes morales capacitadospara encarnar valores globales a la altura de la humanidad, es decir, ciudadanosy profesionales que descubren y van definiendo su propio proyecto personal dentro delos proyectos comunitarios y globales que existen en su sociedad y en la humanidad.En definitiva, con este trabajo se pretende desarrollar una propuesta que arroje luzacerca de la conexión entre tres aspectos esenciales para la formación científica y profesionaluniversitaria, interés, razón y emoción, y los proyectos que los seres humanos han tomado como propios porque humanizan, porque nos ayudan a ser ciudadanos ysociedades más justas, más responsables y mejores.

 9. La estrategia diplomática-militar de España reflejada en la correspondencia extraoficial del Duque de Huéscar entre 1747 y 1748

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naiara Pavía Dopazo

  2014-02-01

  Full Text Available En este artículo se pretende contribuir al conocimiento de los sucesos bélicos acaecidos en Génovadurante la primavera de 1747, a través del intercambio de correspondencia inédita entre algunos delos principales aliados españoles de esta república, capitaneados por Carvajal y Ensenada que encontraronen don Fernando de Silva, duque de Huéscar (luego de Alba, el mejor enlace para la conformaciónde una red social que permitiera un conocimiento extraoficial que mejorara la capacidad deactuación a favor de los intereses de España en dicha república. Un análisis interpersonal de un hechohistórico que pone de manifiesto la «tensa relación» diplomática entre Francia y España, unidas porel Pacto de Familia de 1743 y que determinó las estrategias diplomáticas llevadas por ambos durantelas negociaciones de la paz de Aquisgrán, que puso fin a la Guerra de Sucesión Austriaca.With this article we’re trying to contribute to the knowledge of the warlike events occurred in Genoaduring the spring of 1747, through the exchange of unknown correspondence among some of theprincipal Spanish allies of this republic, led by Carvajal and Ensenada who found in don Fernando ofSilva, Duke of Huéscar (later Duke of Alba, the best link for the conformation of a social network thatallowed an unofficial knowledge in order to improve the capacity of action in favour of the interestsof Spain in the above mentioned republic. An interpersonal analysis of a historical fact that revealsthe diplomatic «tense relationship” between France and Spain, joined by the Family agreement of 1743and that was decisive for the diplomatic strategies accomplished by both of them during thenegotiations of the Peace of Aachen (Aix-la-Chapelle, which came to an end with the War of theAustrian Succession.

 10. Efecto del Tostado Sobre los Metabolitos Secundarios y la Actividad Antioxidante de Clones de Cacao Colombiano / Effect of Roasting on the Secondary Metabolites and Antioxidant Activity of Colombian Cocoa Clones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Zapata Bustamante

  2014-12-01

  Full Text Available Resumen. El tostado es una de las operaciones tecnológicas másimportantes en el procesamiento de los granos de cacao; esteproceso conduce a la formación de los productos de la reacciónde Maillard (RM los cuales son cruciales para el desarrollo dela calidad organoléptica de los granos de cacao y sus productosasociados. En el presente estudio se evaluó el efecto del tostadosobre el contenido de metabolitos secundarios y la actividadantioxidante en cinco clones de cacao cultivados en Colombia.En los extractos metanólicos de los diferentes clones de cacao sedeterminó el contenido de fenoles totales, taninos condensados,antocianinas totales, catequina y epicatequina, teobromina ycafeína. Además, se determinó la actividad antioxidante pormedio de la actividad atrapadora del radical ABTS•+, el métodoORAC y la capacidad atrapadora de radicales superóxido. Enconclusión, el efecto del tostado en los clones de cacao no tuvo uncomportamiento uniforme sobre los cambios en los contenidos delos diversos metabolitos secundarios y la actividad antioxidante. /  Abstract. Roasting is one of the most important technologicaloperations in the processing of cocoa beans; this process leads tothe formation of products of the Maillard reaction (RM, which arecrucial for the development of organoleptic quality of cocoa beansand its associated products. The aim of this study was to evaluatethe effect of roasting on the content of secondary metabolites andantioxidant activity in five Colombian cocoa clones, by differentmethodologies. The methanolic extracts of the cocoa beans wereanalyzed for total phenols content, condensed tannins, totalantiocianins, catechin and epicatechin, theobromine and caffeine.The antioxidant activity was determined by ABTS assay, ORACmethod and superoxide radical scavenging method. The effect ofroasting on cocoa clones did not have an unspecified behavior. Inconclusion, the effect of roasting of cacao clones was not uniformon the

 11. Estado del Arte y Perspectiva del Envejecimiento de los Pavimentos Asfálticos Estado del Arte y Perspectiva del Envejecimiento de los Pavimentos Asfálticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Elías Chávez Valencia

  2012-02-01

  Full Text Available El envejecimiento del cemento asfáltico es considerado como una causa del deterioro delos pavimentos de flexibles, que se presenta como desprendimientos del agregado pétreo y específicamente la pérdida de la capa de rodadura. El fenómeno del envejecimiento de cemento asfáltico tiene décadas de investigación, en las cuales se han propuesto una gran variedad de relaciones matemáticas simples basada esencialmente en resultados obtenidos en equipos de laboratorio, y relaciones entre el tiempo de servicio de la carpeta asfáltica y el desempeño de la misma mediante resultados de campo. La mayoría de los modelos matemáticos o análogos propuestos son limitados, ya que corresponden a ecuaciones generadas en condiciones locales, para sistemas específicos que no son aplicables en otras geografías o cuando algún elemento del sistema cambia, como la calidad del cemento asfáltico. Estos antecedentes remiten a buscar las técnicas de modelación que sean asertivas en el momento de generar los resultados.The ageing of asphalt cement is considered to be one cause of the degradation of asphalt pavement, as evidenced by loosening of the petroleum aggregate and specifically by the loss of the course surface layer. Research on the ageing of asphalt cement has been conducted for decades, during which a variety of simple mathematical relationships based essentially on laboratory results have been proposed, and relationships between the service life-time of asphalt pavement and its performance have been established based on field results. Most of the mathematical or analogs models proposed by the researchers are limited as they correspond to equations generated under local conditions or for specific systems, and that arenot applicable in other geographies or if some element of the system changes, such as the quality of the asphalt cement. These antecedents call for a search for modeling techniques that will be assertive in the generation of results.

 12. POTENCIAL DEL BANCO DE SEMILLAS EN LA REGENERACIÓN DE LA VEGETACIÓN DEL HUMEDAL JABOQUE, BOGOTÁ, COLOMBIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MONTENEGRO-S. ALBA L.

  2006-12-01

  Full Text Available Se estudió el banco de semillas germinable (BS en seis parches de vegetación en lazona conservada del humedal Jaboque: 1 Rumex conglomeratus - Polygonum sp. 2Juncus effusus - Polygonum sp. 3 Typha latifolia 4 Juncus effusus 5 Pennisetumclandestinum - Polygonum sp. 6 Pennisetum clandestinum – Holcus lanatus. En cadaparche se evaluó la composición, la densidad de las especies presentes en el BS el tipode BS que poseen algunas de las especies nativas del humedal la similitud entre lacomposición del BS y la vegetación. El BS del humedal Jaboque actualmente presentaun estado de degradación variable en todos los parches, revelado por la alta dominanciade unas pocas especies y la presencia de semillas de especies oportunistas. Por loanterior, si el BS se expresa luego de un disturbio, su potencial para la regeneración delos parches es bastante limitado; bajo las condiciones generadas por el disturbio, lasespecies oportunistas pueden germinar y ser favorecidas conduciendo a la competencia,el reemplazamiento y/o la eliminación de las especies del humedal. Con base en lapresencia de las especies propias del humedal en el BS y en los parches de vegetaciónse evidencian tres tipos de vulnerabilidad a la extinción local, 1 Especies muyvulnerables: son susceptibles a la extinción local, debido a que tienen baja frecuenciaen la vegetación y están ausentes en el BS (Carex luridiformis y Ludwigia peruvianao a que están ausentes en la vegetación y presentes en el BS (Juncus microcephalusy Eleocharis spp., 2 Especies vulnerables: presentan bajas frecuencias en lavegetación y forman algún tipo de BS (Cyperus rufus y 3 Especies no vulnerables:son poco susceptibles a la desaparición local por poseer mecanismos para asegurarsu permanencia, principalmente mediante la regeneración clonal (Ludwigia peploidesy Typha latifolia o combinada con la reproducción sexual, además presentan laformación de BS grandes de tipo persistente, cuyas semillas

 13. JaSlo: Integration of a Japanese-Slovene Bilingual Dictionary with a Corpus Search System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HMELJAK SANGAWA, Kristina

  2012-12-01

  žavnostnih stopenj, za podporo jezikovnemu učenju. Članek predlaga možne rabe tega gradiva pri učenju japonščine in se zaključi s smernicami za prihodnje delo.

 14. PREFACE: The 395th Wilhelm and Else Heraeus Seminar: `Time-dependent phenomena in Quantum Mechanics'

  Science.gov (United States)

  Kleber, Manfred; Kramer, Tobias

  2008-03-01

  The 395th Wilhelm and Else Heraeus Seminar: `Time-dependent phenomena in Quantum Mechanics' took place at the Heinrich Fabri Institute in Blaubeuren, Germany, 12-16 September 2007. The conference covered a wide range of topics connected with time-dependent phenomena in quantum mechanical systems. The 20 invited talks and 15 short talks with posters at the workshop covered the historical debate between Schrödinger, Dirac and Pauli about the role of time in Quantum Mechanics (the debate was carried out sometimes in footnotes) up to the almost direct observation of electron dynamics on the attosecond time-scale. Semiclassical methods, time-delay, monodromy, variational principles and quasi-resonances are just some of the themes which are discussed in more detail in the papers. Time-dependent methods also shed new light on energy-dependent systems, where the detour of studying the time-evolution of a quantum states allows one to solve previously intractable problems. Additional information is available at the conference webpage http://www.quantumdynamics.de The organizer would like to thank all speakers, contributors, session chairs and referees for their efforts in making the conference a success. We also gratefully acknowledge the generous financial support from the Wilhelm and Else Heraeus Foundation for the conference and the production of this special volume of Journal of Physics: Conference Series. Manfred Kleber Physik Department T30, Technische Universität München, 85747 Garching, Germany mkleber@ph.tum.de Tobias Kramer Institut I: Theoretische Physik, Universität Regensburg, 93040 Regensburg, Germany tobias.kramer@physik.uni-regensburg.de Guest Editors Front row (from left): W Schleich, E J Heller, J B Delos, H Friedrich, K Richter, M Kleber, P Kramer, M Man'ko, A del Campo, V Man'ko, M Efremov, A Ruiz, M O Scully Middle row: A Zamora, R Aganoglu, T Kramer, J Eiglsperger, H Cruz, P Raab, I Cirac, G Muga, J Larson, V Dodonov, W Becker Back row: A Eckardt, A

 15. Ars saturae: misli o satiri in njenih obrazih. Uvodnik v tematski sklop „o satiri“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nataša Golob

  2011-12-01

  Evropski in slovenski okvir – izkušnje niso tako vsaksebi, da ne bi prepoznali večnih in vesoljnih zakonov človekovega dejanja in nehanja. Vendar: ali se še kdaj spomnimo na Pudelbal Feliksa Antona Deva (1732–1786, kjer je prek pustnega, maškeradnega plesa na pahljačo vseh mogočih tipov prižebljal ljubljansko »purgarijo« v literarni ringaraja, tako da je začetno lahkotno šopirjenje izzvenelo v nelahkotni antitezi o sprenevedanju, večnem laganju in podobnih značajskih odličnostih. Obolos baročnemu času je jezikovno bogastvo, kopičenje satirično-parodičnih oznak, ki jih je Dev nalepil paradirajočim osebkom na odru, iz katerih dehti moralna sprijenost. To je satira o malih dušah. In še brezkončni izvir, namreč briljantno pletenje Ivana Cankarja in mnogoobraznih satiričnih motivov, v dobršni meri izvirajočih iz politične odvisnosti in narodno-zavedne neurejenosti, tako da je v resnici »kostanj posebne sorte«, ki so se mu v različnih tonalitetah pridružila najboljša peresa prve polovice 20. stoletja. Cankarjevo satiropisje je veljalo »zlasti farizeju, hlapcu, dogmatiku, renegatu,« pravi Franc Zadravec, »maske snema z vsakršnih duhovnih in moralnih spak nekdanjih in sedanjih časov.«7 Satirik je po definiciji svojega početja brezkompromisni opazovalec človekovih dejanj. Izhodišče za tematske prispevke v tej številki Ars et humanitas je dalo polju satire, satiričnega, satirikov itd. odprte poti. Kakršno koli je že naše vsakdanje delo, vsi smo se s temi temami srečavali v raznih konceptualnih in oblikovnih izrazih in pri razrešitvi vprašanja največkrat ni zadoščal pogled samo ene stroke. To povezovanje disciplin je temeljna lastnost te revije, ki goji načelo medkulturnih in interdisciplinarnih perspektiv, zato so bili prispevki dolžni spoštovati le nosilno besedo »satira«.

 16. Situación de salud y nutrición de niños indígenas y niños no indígenas de la Amazonia peruana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrián Díaz

  2015-07-01

  Full Text Available OBJETIVO: Evaluar el estado nutricional de los menores de 5 años, indígenas y no indígenas, de dos provincias de la Amazonia peruana. MÉTODOS: Estudio descriptivo y transversal representativo de familias con niños menores de cinco años residentes en las provincias de Bagua y Condorcanqui en Perú. El estudio incluyó entrevista a la madre o cuidador del(os niño(s, evaluación antropométrica, hemoglobina en sangre capilar, búsqueda de parásitos intestinales en los niños menores de 5 años, acceso a los servicios de salud, antecedentes de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, condición socioeconómica y consumo de sal inadecuadamente yodada. Mediante métodos lineares generalizados se identificaron los determinantes de la desnutrición crónica y anemia infantil en cada población de estudio. RESULTADOS: Se evaluaron 986 familias y 1 372 niños. La prevalencia de desnutrición crónica fue mayor en la población indígena respecto de la no indígena (56,2% versus 21,9%, igual que la anemia (51,3% versus 40,9%. Los determinantes de la desnutrición crónica fueron diferentes en ambas poblaciones. En indígenas, prevaleció la edad mayor a 36 meses (OR 2,21; IC95% 1,61-3, 04 y vivienda inadecuada (OR 2,9; IC95% 1,19-7,11, mientras que en los no indígenas, la pobreza extrema (OR 2,31; IC95% 1,50 - 3,55 y el parto institucional (OR 3,1; IC95% 2,00-4,83. CONCLUSIONES: Existen marcadas brechas entre la población indígena y la población no indígena respecto de las condiciones de vida, acceso a servicios de salud y estado nutricional de menores de 5 años. Se requiere asignar particular atención a la población indígena a fin de adecuar las modalidades de entrega de los programas y servicios que ofrece el Estado en dichos contextos.

 17. “I Will Write That I no Longer Respect My Colleagues”. Parties in G.P. Fedotov’s Conflict with the Board of St. Sergius Orthodox Institute in Paris (1939

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton A. Voytenko

  2017-10-01

  Full Text Available Historians, who study the history of Post-Revolutionary Russian emigration, the history of St. Sergius Orthodox Institute in Paris, and the biography of Georgy P. Fedotov, are well aware of G.P. Fedotov’s conflict with the Board of this Theological Institute in 1939. For a long time, researchers had only one basic source on these events at their disposal. It is a biographical sketch by G. Fedotov’s wife, which precedes the first volume of his article’s collection published in Ymca-Press publishing house. However, a considerable number of documents (mainly from the Bakhmetiev archive, Columbia University, USA have been published over the past several decades. They allow considering the conflict in more detail. The author of the article makes an attempt to identify parties of the conflict, their goals and objectives. From his point of view, the published documents point to the complicated nature of the conflict. It had at least two levels: 1 the conflict of G. Fedotov with rector of the Institute, Metropolitan Eulogy (Georgievsky, which was quite quickly resolved, and 2 the conflict of G. Fedotov with some members of the Board who sought his dismissal from the Institute. In contrast to the events of 1936, G. Fedotov was strongly supported by Nikolay Berdyaev and G. Fedotov’s friends from the organisation Pravoslavnoye Delo (mother Maria (Skobtsova, Fedor Pianov and others. It can be supposed with a high degree of probability that the main opponent of G. Fedotov at the Institute was Father Georges (Florovsky. In conformity with indirect data, it can also be assumed that Florovsky was supported by Anton Kartashev and Vasily Zenkovsky. Some members of the Board, father Sergius (Bulgakov, Nikolai Afanasyev, archimandrite Cassian (Bezobrazov, probably remained neutral. The position of the rest members of the Board is still unclear. However, it is clear that no one of the Board supported G. Fedotov. G. Fedotov called the deed of their colleagues

 18. Modelos de Beaver, Ohlson y Altman: ¿Son realmente capaces de predecir la bancarrota en el sector empresarial costarricense? (Models of Beaver, Ohlson and Altman: are really able to predict the bankruptcy in the Costa Rican business sector?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Alonso Vargas Charpentier

  2014-12-01

  Full Text Available El presente artículo analiza la aplicación de mo- delos para la prevención de bancarrotas empresariales en el sector empresarial costarricense. Se aplicaron los modelos a un grupo de empresas que se acogieron al proceso de intervención financiera, o quiebra, en el Juzgado Concursal de los Tribunales de Justicia de San José, con el fin de determinar si estos modelos fueron capaces de predecir la bancarrota. Dentro de los hallazgos principales están que el Modelo de Altman calificó a cuatro de las cinco empresas anali- zadas como zona roja el año en que se declararon en quiebra, el Modelo de Ohlson, con su ecuación O1 u O3, calificó en quiebra las cinco empresas el año en que se dio, y el modelo de Beaver calificó como el año con peores indicadores al último en tres oca- siones, a diferencia de los otros modelos, los cuales no indicaron que el año de quiebra tuviera los peores indicadores.   Abstract    This article analyzes the models for company bankruptcy prevention used by the Costa Rican business sector. The author applied the studies models to the selected group of companies that had started the judicial intervention or bankruptcy process within the Bankruptcy Court of the Justice Court of San Jose. The objective was to determine if the selected models were capable to prevent the bankruptcy before it initialized. The primary fin- ding was an EM Score 4:5 analyzed companies in the red zone that had filed for bankruptcy within that year. The use of the O1 and O3 equations of the Ohlson method was to predict the bankruptcy of the five companies in the year that had filed to have a bankruptcy case. However, in the Beaver method the companies scored a three as the worst indicators of the year to file for bankruptcy yet the remaining company’s worst year was not the ability to file for bankruptcy within the time.

 19. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE UTICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Pachón

  2005-01-01

  Full Text Available En el presente trabajo se describen las características tecnológicas y socioeconómicas más relevantes del municipio de Utica (Cundinamarca relacionadas con el sistema de producción bovino, que, aunque no es el más importante en la zona, últimamente se ha convertido en una alternativa a la caña panelera, que es el sistema predominante. La caracterización se hizo mediante la aplicación de una encuesta a 22 de los 35 productores de ganado bovino de tres microrregiones, correspondientes a 4 de las 13 veredas del municipio. Con base en el análisis delos datos, realizado a través de SAS, se identificaron las relaciones del sistema bovino con otros sistemas productivos. Luego se determinaron las limitantes más importantes que afectan la producción bovina, teniendo en cuenta la opinión de los productores, de los funcionarios de la UMATA y de los estudiantes pasantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de las limitantes más relevantes se encontraron algunas relacionadas con el manejo de los animales, como la curación de ombligos; problemas reproductivos, como el aumento en días abiertos; sanitarios, como las costumbres en el ordeño y la mastitis; financieros, como el diligenciamiento de registros; y administrativos, como la planeación de actividades. Finalmente, la escasez de comida en épocas secas fue el problema más importante para los productores, por lo que es recomendable explorar una opción para que ellos puedan alimentar a sus animales en veranos de larga duración. Se plantean, entonces, algunas alternativas a dichos problemas. Las alternativas propuestas podrían ser una opción para mejorar el manejo del sistema de producción bovino y alcanzar mejores índices productivos y reproductivos. De ser así, se aumentarían los ingresos familiares, lo que permitiría mejorar el nivel devida de los pequeños y medianos productores.

 20. Una construcción metodológica para compartir desde la investigación cualitativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Eugenia Sánchez González

  2001-01-01

  Full Text Available En este artículo sintetizo el proceso metodoló-gico que fui construyendo durante la investigación quedesarrollé en un aula de Primer año de I Ciclo duranteel año 1999 y que titulé “Una nueva mirada a los proce-sos de lectura y escritura”. El principal objetivo de ese es-tudio fue el develar los aspectos que promueven o dificul-tan la innovación de los procesos de lectura y escrituraen ese nivel de la educación costarricense y con base enesa información diseñar propuestas de formación y ac-tualización a los docentes y a las docentes.Esa investigación de carácter cualitativo, etnográfico fueasumiendo elementos del estudio de casos, de la herme-neútica y de la fenomenología. La construcción de la metodología fue fascinante, unproceso sumamente creativo. El volver a la escuela dondecursé mi educación primaria, esta vez, con una nuevamirada, me dio la oportunidad de aprender nuevamen-te de esa institución educativa. Ese espacio de aprendiza-je me brindó una oportunidad para describir, analizar,interpretar y construir los significados desde las prácticaspedagógicas que ahí tenían lugar. Fue con base en la observación participante, en la entre-vista en profundidad y en la entrevista coloquial, en elanálisis de documentos, en la fotografía y en el vídeo queelaboré las notas crudas, luego las notas cocidas. Con ba-se en esos registros diseñé varias matrices que me permi-tieron poco a poco, en un proceso de reflexión y valora-ción de la información, organizar los datos a la luz de lapreguntas que orientaban la investigación. La organiza-ción de la información me orientó en la elaboración delos cinco apartados que dan unidad a la información re-cabada durante el proceso de investigación y que permi-ten hallazgos conducentes al logro del objetivo planteado

 1. Os cuidados com a "carne" na socialização sexual dos jovens Los cuidados con la 'carne' en la socialización delos jóvenes The care of the "flesh" in young people's sexual socialization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Felipe Rios

  2008-12-01

  Full Text Available Neste trabalho discutimos o posicionamento de lideranças cristãs sobre a "gestão" das sexualidades dos jovens, no contexto de interpelação das políticas sexuais do Estado. As reflexões resultam de pesquisa etnográfica, conduzida através de levantamento documental, observação e entrevistas com 47 religiosos em Recife. A análise dos dados evidencia o espaço religioso como instância disciplinar que opera a partir de uma razão transcendente ("responsabilidade". Espera-se que esta seja incorporada pela pessoa, que, então, passa a ser capaz de fazer escolhas apropriadas e diferenciar o "certo" do "errado". Aids e gravidez na adolescência aparecem como resultantes das "tentações da carne/erótico". Na perspectiva dos Direitos Sexuais e à Saúde, o artigo visa desconstruir a carne como domínio de "tentação" e de "força essencial" que leva ao desvio/pecado/"risco"; ressituando-a como instância positiva dos sujeitos (de direitos, e condição de fertilidade social.Eneste trabajo discutimos el posicionamiento de los líderes cristianos sobre la "gestión" de las sexualidades de los jóvenes, en el contexto de la interpelación de las políticas sexuales del Estado. Las reflexiones son resultados de pesquisas etnográficas realizadas a través del levantamiento documental,observación y entrevistas efectuadas en Recife con 47 religiosos. El análisis de los datos evidencia al espacio religioso como una instancia de disciplina que opera a partir de una razón trascendente ("responsabilidad" esperándose que sea incorporada por la persona que entonces será capaz de hacer elecciones apropiadas y diferenciar lo "cierto" de lo "errado". El SIDA y el embarazo en la adolescencia aparecen como resultado de las "tentaciones de la carne /erótico En la perspectiva de los Derechos Sexuales y a la Salud, el articulo pretende desconstruir la carne como dominio de "tentaciones" y de la "fuerza esencial"que lleva al desvío/pecado/"riesgo"; resituándola como instancia positiva de los sujetos (de derecho y condiciones de fertilidad social.The positions of Christian leaders on the "management" of young people's sexuality, as contextualized within the sexual politics of the state, are discussed. They are the result of an ethnographic study undertaken through archival work, participating observation and interviews with 47 religious leaders in Recife PE Brazil. Analysis shows the space of religion as a disciplinary site, operating through transcendent reasoning ("responsibility". The person is expected to incorporate such reasoning and make the appropriate differentiations between "right" and "wrong". AIDS and adolescent pregnancy appear as a result of "temptations of the erotic flesh". From the perspective of human rights and health, the article deconstructs the idea of the "flesh" as dominated by "temptation," and as an "essential force" which leads the person to stray/sin/"risk". It re-situates sexuality as a positive instance for the subjects (with rights and a condition for social fertility.

 2. ¿Cómo controlan los franquiciadores españoles a sus franquiciados?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina Ramírez-García

  2013-06-01

  Full Text Available En franquicia, la mala actuación de un franquiciado tiene un fuerte impacto negativo sobre toda la cadena, porlo que el sistema de control de gestión (SCG supone un aspecto vital para la gestión y el éxito de la franquicia.Distinguiendo controles de resultados, comportamientos y sociales (Ouchi, 1979 y los estilos de uso diagnósticoe interactivo de control (Simons, 1995, este trabajo analiza el patrón imperante en el diseño y el uso delos SCG en la franquicia desde un enfoque de costes de transacción.Mediante una encuesta de ámbito nacional se obtuvieron datos de 240 empresas franquiciadoras con sedeen España, analizados posteriormente mediante ecuaciones estructurales. Los resultados mostraron que loscontroles sociales y el estilo interactivo suponen la nota predominante del control en la franquicia en España,indicando una tendencia relacional en la franquicia, orientada a la creación de valores y al diálogo mutuo. Lainclusión de las variables de la teoría de costes de transacción revela una alta influencia de la incertidumbreen el control del franquiciador. En cambio, variables propias de esta teoría como la inversión en activosespecíficos y la frecuencia de la relación pasan a tener un papel secundario respecto al diseño y uso de lossistemas de control de gestión.In franchises, a bad performance by a franchisee has a strong negative impact over the whole chain, explainingwhy the management control systems (MCS are key for the running and success of the franchise. Based onthe distinction among outcome, behaviour and social controls (Ouchi, 1979 and the diagnostic and interactivestyles of control use (Simons, 1995, this paper analyzes the prevailing pattern in the design and use of MCSsin franchises from a Transaction Cost Economics perspective.Through a domestic survey, data from 240 franchisors located in Spain were obtained, which wassubsequently analysed using structural equations. Results show that social controls and

 3. Protección, afirmación y sexualidad sin poder: un proyecto político y normativo para la construcción de los derechos sexuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tracy Citeroni

  2004-01-01

  Full Text Available El propósito central de este artículo es adelantar un proyecto político y normativo parael establecimiento internacional de los derechos sexuales como derechos humanos.Debido a la organización social del sexo y del género en nuestras sociedades con-temporáneas, consideramos que son urgentes las demandas por diseñar y establecernormas para proteger la diferencia sexual y auspiciar la afirmación de la diversidadsexual. Por un lado, identificamos la necesidad de establecer algunos derechos sexualesnegativos capaces de proteger la integridad sexual de ciertos individuos que histórica-mente han sido marginados y de algunos grupos que suelen ser blanco de la violenciaheterosexista. Por el otro, consideramos necesario promover derechos sexuales positivosque afirmen la diversidad sexual y auspicien vidas sexuales llenas de placer. Sostenemos que para la justificación y aceptación de los derechos sexuales negati-vos sólo se requiere una política y una ética de la tolerancia. En cambio los derechossexuales positivos exigen la adopción de un paradigma político y ético diferente, basa-do en el reconocimiento. El proyecto político de los derechos sexuales positivos busca, enúltima instancia, destruir la hegemonía masculina sobre la práctica y el discurso de lasexualidad, y pretende asimismo descentrar la heterosexualidad. Pese a los límites delos movimientos sociales basados en la identidad sexual, su impacto social y culturalha sido profundo. Por ello opinamos que los derechos sexuales negativos son hoy unproyecto más que factible. Más aún, hemos desarrollado la idea de que la posibilidadde concretar el proyecto de los derechos sexuales positivos resulta de la combinacióncreativa de dos fuerzas. Primero, los potenciales emancipatorios de los movimientossociales basados en la identidad sexual que han permitido mantener un cuestionamientoconstante de la actual organización social de la sexualidad. Segundo, las transforma

 4. Control de configuraciones peligrosas en instalaciones con riesgo asociado // Hazardous configurations control in risk related facilities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Torres - Valle

  2010-05-01

  Full Text Available ResumenEl control de configuraciones peligrosas en instalaciones con riesgo asociado es una aplicación delos Análisis Probabilistas de Seguridad (APS previos de las mismas. Una opción de mayor alcancees el uso de monitores de riesgo los que permiten la detección en tiempo real de talesconfiguraciones. Dada la complejidad de los APS y de los monitores de riesgo, esta tarea requiere depersonal experto. El documento presenta un método cualitativo de control de configuracionespeligrosas basado en matrices de dependencias. El algoritmo, informatizado en el códigoCONFIGURACION, puede ser aplicado sin necesidad de APS previos ni uso de monitores de riesgo.La sencillez del método justifica su extensión a instalaciones donde tales herramientas no se handesarrollado, permitiendo así la detección de las configuraciones peligrosas durante su explotación yelevando la seguridad de las plantas. Un sistema similar al descrito se utiliza como ayuda en laoperación de la central nuclear de Embalse. El artículo muestra el uso del método utilizando comobase un sistema de seguridad simplificado.Palabras claves: control de configuración, Análisis Probabilista de Seguridad (APS, matriz de___________________________________________________________________________AbstractThe hazardous configurations control in risk related facilities is an application of the previousProbabilistic Safety Analysis (PSA. A more complete option is the risk monitoring for the on-linedetection of these configurations. The expert personnel are required for this task take into account thecomplexity of the PSA and risk monitor. The paper presents a method of configuration control, basedon dependence matrixes. The algorithm is included in a computer code called CONFIGURACION, todetermine these situations in a qualitative way, without previous PSA results or using a Risk Monitor.The simplicity of the method warrants its application to facilities where these tools have not

 5. Relative sea-level change in the central Cyclades (Greece) since the Early Bronze Age

  Science.gov (United States)

  Draganits, E.

  2012-04-01

  The Aegean is a focus of important cultural achievements in Europe since the Neolithic period. The resulting abundance of archaeological remains, many of them below sea-level represent an advantageous area for the study of local relative sea-level change. We have carried out detailed mapping of Despotiko Island (SW of Antiparos) and its surrounding. Despotiko is situated almost exactly in the center of the Cyclades (as defined nowadays), more so than Delos, and therefore is very well suited for sea-level studies of the Cyclades. This beneficial location, combined with a spacious and protected bay, additionally may explain its former importance as stepping-stone in the Aegean Sea. The island is uninhabited at present, but Early Bronze Age settlement sites and graveyards as well as a large Archaic sanctuary proof its former importance. The sanctuary is situated on a gently northeast dipping slope in the northeast part of Despotiko, in range of sight of the Órmos Despotiko. Since 1997 large parts of this important sanctuary have been excavated during several excavation campaigns. Tectonically, Despotiko, Antiparos and Paros, belong to the Attic-Cycladic Crystalline of the Central Hellenides, a stack of metamorphic tectonic nappes, mainly comprising variable types of gneiss, schist, marble and amphibolite, and tectonic slices of unmetamorphosed sediments on top, separated by low-angle normal faults from the metamorphic units below. Submerged archaeological structures at the sea bottom of the Órmos Despotiko, a Classical marble inscription from the sanctuary and partly submerged agriculture trenches at the east coast Despotiko, indicate that the relative sea-level in this area was some 3 m lower during the Early Bronze Age and still more than 1 m lower during Classical time. These values of relative sea-level rise indicate a subsidence component additional to the global sea-level rise in the investigated time period. Neglecting possible vertical tectonic movements and

 6. The offerings from the Hyperboreans.

  Science.gov (United States)

  Ruck, C A

  1983-08-01

  The ancient Greeks believed that the fruits of agriculture could be harvested only if one first appeased the spirit of the primitive avatars from which the edible crop had been evolved over the centuries through hybridization and cultivation. On occasion, this appeasement was secured through the sacrifice of a human victim, a person who for various reasons could be considered to represent a similar primitivism. By the classical age, this extreme form of sacrificial appeasement appears to have been reserved for times of unusual crisis, such as pestilence or natural disaster, for at such times, the resurgent forces of primitivism seemed to threaten the entire civilization with regression back to its wilder origins. Other forms of appeasement were ordinarily substituted for the actual offering of a human victim. Amongst these was the enactment of puberty rites, for the natural growth and maturation of an individual could be thought to symbolize this same evolutionary process. Each infant is born as a wild creature who must develop into a socialized adult through the metaphoric death of its former self as it assumes the responsibilities of civilized life in crossing the threshold to sexual maturity. A similar symbolic victim was customarily represented by the offering of first fruits. A portion of the cultivated crop was prematurely cut and consecrated to redeem and release the ripening harvest from the dangerous contamination with the spirits of its pre-agricultural precedents. On the island of Delos, a special version of this consecration was performed. Each year, the various Greek cities would send a sheaf of unripened grain to the sanctuary of the god Apollo and his twin sister Artemis. Amongst these annual offerings, there was one that was supposed to have originated from the Hyperboreans, a mythical people who were thought to live in the original homeland of the two gods. This special Hyperborean offering differed from the others, for it was said to contain a

 7. RECORRIDO DE LA TEORÍA FREUDIANA SOBRE LA HISTERIA EN LA PSIQUIATRÍA NORTEAMERICANA // OVERVIEW OF FREUD'S THEORY OF HYSTERIA IN AMERICAN PSYCHIATRY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Enrique Carvajal Vallejo

  2013-06-01

  Full Text Available Se presenta un recorrido epistémico por losartículos publicados en la revista AmericanJournal of Psychiatry (AJP —órgano de laAmerican Psychiatric Association (APA,institución que además de agrupar a la mayoríade psiquiatras norteamericanos, es la creadora delos manuales DSM (Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorders—, en los cuales, alocuparse de la histeria, puede observarse surecurso a conceptos freudianos referentes alsíntoma histérico. La revisión es iniciada en 1890y finalizada en el año 1980, cuando la publicacióndel DSM-III, evacúa toda teoría etiológica sobre elpadecimiento histérico, renunciando por tanto a lateoría psicoanalítica sobre la histeria, obteniendofinalmente una fragmentación de ella, a lo largo dedicho manual, en múltiples trastornos que sepresentan en ausencia de lesión orgánica.Algunas consecuencias para la psiquiatría, elpsicoanálisis y el paciente ―histérico‖ sonobservadas. El artículo es el resultado de lainvestigación ―Recorrido epistemológico de lateoría freudiana sobre la Histeria en la psiquiatríanorteamericana‖, realizado dentro de la «Maestríaen Investigación Psicoanalítica», de laUniversidad de Antioquia (Medellín, Colombia // An epistemic overview of the papers published inthe American Journal of Psychiatry (AJP is herepresented. The AJP is an organ of the AmericanPsychiatric Association (APA, an institution thatgroups most of the American psychiatrists and thatis also the creator of the DSM (Diagnostic andStatistical Manual of Mental Disorders. In thesepapers, when considering hysteria, the appeal toFreudian concepts concerning the hystericalsymptom can be observed. The review begins in1890 and ends in 1980, when the publication ofDSM-III evacuates every aetiological theory aboutthe hysterical condition, refusing thepsychoanalytic theory of hysteria, gettingthroughout such manual a fragmentation of thephenomenon in multiple disorders that occur in

 8. ADRE, uso intensivo del ploteo orbital en el diagnóstico de turbogeneradores // ADRE, intensive use of the orbital plot in turbogenerators diagnosis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Palomino Marín

  2000-10-01

  Full Text Available Múltiples son los atributos positivos que caracterizan a los sistemas on-line para el monitorado y análisis de vibraciones enla maquinaria industrial. Sin embargo, en muchas ocasiones estos sacrifican su capacidad de análisis en aras de resumir losresultados de las mediciones, con el ánimo de facilitar al especialista –a un golpe de vista– el chequeo de la evolución delos niveles de vibraciones en la máquina objeto de seguimiento. El presente trabajo resume experiencias significativasobtenidas como resultado de la interconexión del sistema de monitorado on-line VIBROCONTROL®, instalado en un turbogenerador de 100 MW de potencia, con el sistema multicanal ADRE®, empleado como sistema de monitorado off-line. Losresultados más sobresalientes de la investigación, se sustentan en el aprovechamiento de la presencia de transductores demovimiento relativo y transductores sísmicos bajo la supervisión del VIBROCONTROL®, a través de los cuales y con laintervención del sistema ADRE®, se logran identificar insuficiencias en el monitorado on-line y se diagnostican defectosvigentes en el turbo generador, incluyendo secuelas dejadas en éste por defectos transitorios.Palabras transductor sísmico, transductor de corrientes de eddy, órbita, fase, Keyphasor._____________________________________________________________________Abstract:Multiple are the positive attributes that characterize the on-line systems for the monitoring and analysis of vibrations in theindustrial machinery. However, in many occasions these sacrifice their capacity analysis for summarizing the results of themensurations, with the spirit of facilitating the specialist –with a glimpse- the checkup of the evolution of the levels of vibrationsin the machine under observation. The present work summarizes significant experiences obtained as a result of theinterconnection of the on-line monitoring system VIBROCONTROL®, installed in an 100 MW power generator, with

 9. De Mentes y Emprendedores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Susana Ambrosini

  2006-12-01

  Full Text Available Se pueden distinguir dos grandes enfoques conceptuales en el análisisdel emprendedorismo: por un lado, el énfasis sobre las característicaspersonales de los hacedores (innatas o adquiridas y por el otro, la consideraciónde las influencias contextuales (entorno social y económico, formación.Si bien, indudablemente, ambos aspectos tienen influencia sobrela cuestión, el hecho de que existan emprendedores con independencia delo favorable o desfavorable de las condiciones políticas y económicas odel nivel de desarrollo de cada país (y de cada región dentro de un paíshace que nos inclinemos por la personalidad y la actitud de los individuoscomo parámetros de mayor influencia que los contextuales. Avanzandosobre dicha consideración, nuestra hipótesis básica es que los emprendedoresno presentan rasgos psicológicos que los distingan particularmentede lo que es considerado normal en el grupo social al que pertenecen(cualquiera sea éste. Por lo tanto resulta deseable entender cómo hacenpara encontrar oportunidades y negocios donde otros solo ven problemas.Con este objeto, postulamos que la auto-percepción, el análisis de cómose ven a sí mismos los emprendedores, puede permitirnos encontrar eseintangible que motoriza el empeño que ponen en llevar adelante su ideahasta concretarla. Adoptamos así la metodología de entrevistas guiadasde larga duración, tanto a emprendedores potenciales como a emprendedorescon negocios en marcha. El trabajo de campo permite concluir queel factor de mayor importancia que los hace perseverar con la idea hastaconcretarla, se relaciona más con la intuición que con el razonamiento, demanera que no es la evaluación formal del proyecto con herramientas degestión y toma de decisiones, sino su compromiso personal con la idea loque motoriza su accionar. Esta conclusión básica se presenta como unpunto de partida para profundizar la caracterización del emprendedorismocon un enfoque transdisciplinario que

 10. Futuro en pretérito: apropiaciones visuales del pasado en la ciencia ficción distópica / Future in a Past Tense: Dystopian Sci-Fi and Visual Appropriations from the Past

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Jackson-Martín

  2016-08-01

  Full Text Available Aunque la ciencia ficción suele asociarse al futuro por su carácter de anticipación, desde la década de 1960 varios cineastas han decidido incorporar imágenes del pasado. Con ellas, no solo han querido reforzar la verosimilitud de sus propuestas sino, principalmente, poner en tela de juicio el concepto lineal de la historia y del progreso potenciado desde la Ilustración. El objeto de este artículo será analizar el porqué de su aparición y, sobre todo, explicar el modo en que son representadas aquellas imágenes del pasado –incluso del pasado reciente– en la ciencia ficción distópica propia de la cinematografía mainstream, especialmente desde finales delos años 70. Por ello, el campo de estudio abarca alguna de las producciones más emblemáticas de directores situados en la esfera capitalista anterior a la caída del muro de Berlín, dado que la liberación de esas imágenes reprimidas actúa, además, como un comentario acerca del sistema económico sobre el cual se sustentan.Palabras clave: distopía, pasado, represión, nostalgia, modernidad, arquitectura, ciudad, siniestro.AbstractAlthough Sci-Fi movies are usually associated with the future, since the 1960s several filmmakers decided to incorporate some visual repertories from the past. This inclusion was determined not only to reinforce the credibility of their proposals but mainly to put into question the linear concept of history and progress enhanced by the Western society. The purpose of this article is to analyze the reasons for its appearance and, above all, to explain how those images of the past are represented, even when they are related to recent times, into the Dystopian Sci-Fi created by the mainstream film-making, especially since the late 1970s. Thus, the field of study covers some of the most iconic productions made by filmmakers who live or were living in the West, before the fall of the Berlin Wall. Besides that, the release of those repressed images into

 11. Revisionismo histórico y racismo en la jurisprudencia constitucional : los límites de la libertad de expresión (a propósito de la STC 235/2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Göran Rollnert Liern

  2008-01-01

  Full Text Available Después de plantear la contradicción existente en la jurisprudenciaconstitucional que, por una parte, admite el revisionismo histórico conel límite del respeto a la dignidad y, por otra parte, reconoce con lamáxima amplitud la libertad ideológica, se analiza la STC 235/2007que ha declarado inconstitucional el delito de negación del genocidioy, en cambio, ha considerado constitucional la penalización de la justificacióndel genocidio. Esta sentencia ha clarificado parcialmente lasituación del revisionismo histórico y, en general, de la difusión de ideascontrarias a la Constitución pero sigue existiendo aquella contradicción;no obstante, ha aportado elementos como la distinción entreideas y actividades y la ampliación del ámbito de la libertad de expresiónpor su conexión con la libertad ideológica que permiten defenderuna interpretación de la jurisprudencia constitucional que considereprotegidas por las libertades de expresión e ideológica las expresionescontrarias a la Constitución, porque la dignidad y los derechos delos demás sólo se ven lesionados por afirmaciones ofensivas o actividadeso comportamientos violentos o discriminatorios y no por lasimple expresión de ideas.   After noting the contradiction that exists in constitutional case-lawthat while accepting historical revisionism with the limitation of respectingdignity, at the same time recognizes the greatest extent of thefreedom of thought, analyses Constitutional Judgement 235/2007which declares the denial of genocide as a crime to be unconstitutional,but considers the penalization of the justification of genocide tobe constitutional. This sentence has partially clarified the status of historicalrevisionism and, in general, the dissemination of ideas contraryto the Constitution, but the contradiction still remains; nevertheless,it has furnished elements such as the distinction between ideas and activities,and broadening the scope of the freedom of speech by

 12. Roadside air particulate monitoring in the PM10 range at the Poveda Learning Center, EDSA, Metro Manila

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santos, Flora L.; Pabroa, Preciosa Corazon B.; Esguerra, Luz V.; Racho, Joseph Michael; Almoneda, Rosalina V.; Sucgang, Raymond

  2006-01-01

  The Philippine Nuclear Research Institute undertakes air particulate matter monitoring in the PM10 range using a Gent-type dichotomous sampler. Samples are collected in 2 fractions; fine, having a mean aerodynamic diameter below 2.2 microns and coarse, with mean aerodynamic diameter of 2.2-10 microns. The PNRI station at Poveda Learning Center, Mandaluyong, Metro Manila was identified for sample collection under this project. The sampler is located about 100 m. away from the major highway, Epifanio delos Santos Avenue (EDSA), on the roof-deck of a three-story building. Mean annual and 24-hour PM10 levels were found to be below the national standards: 60 ug/cu m annual mean and 150 ug/cu m 24-hour value. Using the Gent sampler, the weight of the fine fraction underestimates PM2.5 by 15%. The sum of the coarse and fine fractions is equal to PM10. The 24-hour value for PM2.2 is generally below the US EPA standard of 65 ug./cu m while the annual mean is generally in exceedance of the long-term standard of 15 ug/cu m. This indicates the need to study current standards and its efficacy in protecting the general population from adverse health effects due to fine particulate pollution. Correlation plots of coarse and fine fractions with PM10 show greater contribution of the coarse fraction to PM10. Contribution of the fine fraction is found to decrease from 36% in 2002, to 29% in 2003 and 20% in 2004. Fine fraction contribution to PM10 at another station, the Ateneo de Manila is 40% for both years. The station at the Ateneo is farther from the road and is exposed to a lower volume of vehicular traffic. High coarse particle contribution to PM10 at the Poveda station could be due to particles resuspended from the road by the vehicles. An increase in the concentration of coarse particles is observed in 2003 which remains at the same level in 2004. Fine particle concentration also increases in 2003 but decreases in 2004, possibly reflecting the impact of government drive

 13. Application of a coherent risk measure in the price calculation of an income insurance (annuities = Aplicación de una medida de riesgo coherente para el cálculo de la prima de riesgo en un seguro de rentas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Montserrat Hernández Solís

  2013-12-01

  Full Text Available Una práctica común que realizan las entidades aseguradoras es la de modificar las tasas de mortalidad instantánea al aplicar el principio de prima neta con el fin de hacer frente a las desviaciones desfavorables de la siniestralidad. Este documento proporciona una respuesta matemática a esta cuestión mediante la aplicación de la función de distorsión de potencia de Wang. Tanto la prima neta y la función de distorsión de Wang son medidas de riesgo coherentes, siendo este último aplicado por primera vez en el campo delos seguros de vida.Utilizando las leyes de Gompertz y Makeham primero calculamos la prima a nivel general y en una segunda parte, se aplica el principio de cálculo de la prima basado en función de distorsión de potencia de Wang para calcular el recargo sobre la prima de riesgo ajustada. El precio de prima única de riesgo se ha aplicado a una forma de cobertura de seguro de supervivencia, el seguro de rentas.La principal conclusión que puede extraerse es que mediante el uso de la función de distorsión, la nueva tasa instantánea de mortalidad es directamente proporcional a un múltiplo, que es justamente el exponente de esta función y hace que el riesgo de longevidad sea mayor. Esta es la razón por la prima de riesgo ajustada es superior a la prima neta.Modification of instantaneous mortality rates when applying the net premium principle in order to cope with unfavorable deviations in claims, is common practice carried out by insurance companies. This paper provides a mathematical answer to this matter by applying Wang’s power distortion function. Both net premium and Wang’s distortion function are coherent risk measures, the latter being first applied to the field of life insurance.Using the Gompertz and Makeham laws we first calculate the premium at a general level and in a second part, the principle of premium calculation based on Wang´s power distortion function is applied to calculate the adjusted risk

 14. Effects of family background on crime participation and criminal earnings: an empirical analysis of siblings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana E. Pezzin

  2004-09-01

  Full Text Available This study exploits the sibling structure of the National Longitudinal Survey of Youth data to measure the degree to which family background explains the variance in the propensity to engage in criminal activities and in the intensity and success of crime participation as measured by the level of criminal earnings. A multiple-equation model whose reduced form disturbances are connected by a common unobservable variable having a variance-components structure is developed and estimated. Estimation results indicate a high level of association (net of observable measures of family background between the unobserved factors affecting siblings' propensity to engage in criminal activities in a family, with estimated intra-family correlations ranging from 0.44 to 0.55. Sharing a common family background explains around 25% of the variance of the unconditional criminal income. The results suggest that ignoring family background effects leads to a significant upward bias in the effects of race and education on the propensity to engage in income-generating crime.Este estudo usa dados do National Longitudinal Survey of Youth para medir a extensão pela qual interações sociais de família explicam a variância na probabilidade de participação em crime e na intensidade e sucesso em atividades criminais. A estimação é baseada em um mo-delo de equações múltiplas cujas perturbações são interligadas por uma variável inobservável comum. A virtude do método proposto é usar dados referentes a irmãos - que compartilham as mesmas características maternas e paternas em relação a fatores de família que possivelmente influenciam a sua própria decisão de engajar em atividades ilegais - para estimar o efeito do background familiar na decisão de participar em crime. Os resultados empíricos indicam um alto nível de correlação entre fatores inobserváveis medindo efeitos de família e a propensão de irmãos em participar de atividades criminosas

 15. Reingeniería de la geometría desconocida de engranajes cónicos con dientes rectos y curvilíneos. // Determination of the unknown geometry of straight and spiral bevel gears by means of inverse engineering.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. González Rey

  2008-09-01

  Full Text Available En el trabajo se presenta un procedimiento para dar solución al problema de solución inversa asociado con la determinaciónde la geometría desconocida del dentado de un engranaje cónico con ejes ortogonales y dientes de altura proporcional enbase a cálculos de ingeniería de engranajes y con empleo de mediciones con herramientas de taller. El procedimientopropone un método práctico, con asistencia de un cálculo organizado linealmente y una búsqueda exhaustiva, para obtenerlos parámetros fundamentales del engranaje que puedan ser utilizados para el cálculo de la capacidad de carga deengranajes cónicos o cuando son “copiados” para realizar la generación de un nuevo engranaje según Normas ISO. Elprocedimiento de reingeniería, basado en la experiencia de los autores, establece su fundamento en minimizar la diferenciaentre parámetros geométricos medidos y calculados, como son los diámetros de crestas de las ruedas, alturas y espesores delos dientes. Los mencionados parámetros pueden ser calculados con una conveniente organización y evaluación de unsistema de fórmulas que involucran las relaciones entre las variables dependientes y variables independientes que se buscanen el proceso de solución al problema inverso de la geometría desconocida, como pueden ser el módulo, los parámetros dela herramienta de generación, los coeficientes de corrección radial y tangencial y el ángulo de la hélice de los dientes.Palabras claves: Engranaje cónico, ingeniería inversa, geometría de engranaje.______________________________________________________________________________AbstractA procedure for the solution of inverse problem to assist gear engineering designers in the cases of the determination ofthe basic unknown geometry of bevel gear with shaft angle of 90 degrees and standard depthwise tooth taper has beenpresented. The proposed method can be used as an alternative procedure to determine the unknown bevel gear geometryusing

 16. LA INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA MATRICIAL EN EL COMPROMISO CON LA CARRERA EN COMPARACIÓN CON LA ESTRUCTURA TRADICIONAL: UN ESTUDIO DE CASO EN LA EMATER-MG (ESTADO DE MINAS GERAIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugênia Carla Silva Nicolato Pinho

  2015-08-01

  Full Text Available Este artículo es el resultado de una investigación que tuvo como objetivo verificar la influencia de laestructura matricial - integrante del Sistema Integrado de Gestión (SIG de la Empresa Pública deAsistencia Técnica y Extensión Rural (EMATER-MG – en el compromiso con la carrera de losprofesionales que actúan como gestores de programas y proyectos, en comparación con los profesionalesque permanecen en su estructuratradicional. El referencial teórico se basó en Loverlock y Wirtz (2008 yen Pugh y Hickson (2004 en lo que se refiere a la estructura organizacional y, específicamente, a laestructura matricial. Y en Hall (1996, Baruch (2004 y Carson y Bedeian (1994 cuanto a la carrera y alcompromiso con la carrera. La metodología utilizada fue de naturaleza cuantitativa realizada a través deestudio descriptivo de caso. Se validaron estadísticamente las escalas utilizadas, a saber: una sección sobrecompromiso con la carrera, con base en la escala propuesta y validada por Carson y Bedeian (1994, dedoce ítems y tres dimensiones, y revalidada por Rowe (2008 en su tesis de doctorado; una sección acerca delos valores en relación a la carrera, de diez ítems, elaborada por el Grupo de ComportamientoOrganizacional, Gestión de Personas y Carreras de la Universidad FUMEC, coordinado por la ProfesoraZélia Miranda Kilimnik, contrastando la carrera tradicional con la moderna o autodirigida, elaborada apartir de la literatura sobre el asunto y con base en el Inventario de Anclas de Carrera de Schein (1993.Posteriormente fueron calculadas las puntuaciones, siendo realizados testes estadísticos para verificar laexistencia de diferencias significativas entre los dos grupos estudiados en lo que se refiere a ese constructo.Uno de los aspectos constatados en el análisis de los resultados es que la estructura matricial abriga a losprofesionales de mayor nivel de escolaridad que, en su mayoría, son postgraduados. En relación alobjetivo principal

 17. Conflictos territoriales en la comunidad indígena de Sikilta. Territorio: Mayangna Sauni Bas. Municipio de Siuna, RAAN. Período 2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedley Lucio Díaz Gutiérrez

  2012-09-01

  Sikilta conocen las leyes y normas que rigen la administración delos recursos naturales; sin embargo, no han podido resolver el conflicto. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que están relacionadas al tema, no han trascendido en ayuda a los comunitarios de Sikilta para resolver sus problemas. Se considera que no ha existido voluntad de las autoridades regionales y municipales para ponerle fin al conflicto.

 18. Šport in humanistika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jože Vogrinc

  2012-07-01

  smoter, ki ga to gibanje ima. Igrivost kot značilnost pa je že dolgo hkrati tudi problematično razlikovanje, saj temelji na ločevanju igre in dela, po katerem se šport vpisuje na stran svobode, delo pa na stran nujnosti. Prav to razlikovanje je športu dalo tudi ime, saj de(sporter, iz katerega izvira izraz šport, pomeni deportacijo – prehod čez mejo/vrata, v primeru športa mejo med vsakdanjim življenjem, obremenjenim z nujo, in življenjem onstran običajnega reda, ki se je včasih po pravilu dogajalo izven mestnega obzidja in na drugi strani mestnih vrat, podobno kot gledališče. To mesto športa, deportiranega v prostor »onkraj nadzora«, pa je že dolgo vprašljivo, in to ne le zato, ker so vrhunski športniki in športnice vsi po vrsti profesionalci in živijo od lastnega športnega dela, in tudi ne zgolj zato, ker so ne glede na nekatere visoke zaslužke dejansko v položaju mezdnih in prekarnih delavcev in delavk. Športna dejavnost sama, pa naj gre za vrhunski in tekmovalni šport ali za dril, ki si ga privoščimo v fitnesu ali na aerobiki, je strukturirana na enak način kot delo in ta struktura oziroma režim ukvarjanja s športom je znanstveno podgrajen. Na prehodu iz fordističnega športnega režima v postfordističnega se ni pripetila le sprememba iz enega v drugi način znanstvenega obravnavanja doseganja rezultatov, ampak je skoraj do konca izginila vidna razlika med ukvarjanjem s športom in ukvarjanjem z mučnim vsakdanjim delom. Potreba po doseganju določenih ciljev je ukvarjanje s športom spremenila v utilitarno usmerjeno dejavnost, ki gre po najbližjih in najhitrejših poteh do cilja, pri tem pa bolj kot lastni potrebi po sprostitvi in lastni želji po igrivosti postaja na las podobna delu v času, ko se je tudi delo samo razblinilo na vse konce časa – ki ga ne za delo ne za šport nikdar ni dovolj in ga imamo vedno premalo. Razlikovanje med delovnim in prostim časom je izgubilo pomen, pa tudi pridobitni smoter imata danes

 19. Aplicación de una medida de riesgo coherente para el cálculo de la prima de riesgo en un seguro de rentas = Application of a coherent risk measure in the price calculation of an income insurance (annuities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Montserrat Hernández Solís

  2014-07-01

  Full Text Available Resumen Una práctica común que realizan las entidades aseguradoras es la de modificar las tasas de mortalidad instantánea al aplicar el principio de prima neta con el fin de hacer frente a las desviaciones desfavorables de la siniestralidad. Este documento proporciona una respuesta matemática a esta cuestión mediante la aplicación de la función de distorsión de potencia de Wang. Tanto la prima neta y la función de distorsión de Wang son medidas de riesgo coherentes, siendo este último aplicado por primera vez en el campo delos seguros de vida. Utilizando las leyes de Gompertz y Makeham primero calculamos la prima a nivel general y en una segunda parte, se aplica el principio de cálculo de la prima basado en función de distorsión de potencia de Wang para calcular el recargo sobre la prima de riesgo ajustada. El precio de prima única de riesgo se ha aplicado a una forma de cobertura de seguro de supervivencia, el seguro de rentas. La principal conclusión que puede extraerse es que mediante el uso de la función de distorsión, la nueva tasa instantánea de mortalidad es directamente proporcional a un múltiplo, que es justamente el exponente de esta función y hace que el riesgo de longevidad sea mayor. Esta es la razón por la prima de riesgo ajustada es superior a la prima neta. Abstract Modification of instantaneous mortality rates when applying the net premium principle in order to cope with unfavorable deviations in claims, is common practice carried out by insurance companies. This paper provides a mathematical answer to this matter by applying Wang’s power distortion function. Both net premium and Wang’s distortion function are coherent risk measures, the latter being first applied to the field of life insurance. Using the Gompertz and Makeham laws we first calculate the premium at a general level and in a second part, the principle of premium calculation based on Wang´s power distortion function is applied to calculate

 20. Normalización documental y colaboración electrónica: una visión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eito Brun, Ricardo

  2007-03-01

  ólo de infraestructura, ya que éste último términosuele referirse exclusivamente a los aspectos relacionados con latransferencia física de datos y documentos. Los documentos electrónicosdan soporte y dotan de significado a las transacciones comerciales, por loque el diseño de su estructura, contenidos informativos y formato, asícomo su integración en procesos de negocio automatizados y transmisióna través de redes informáticas ha sido una de las áreas objeto de estudio enlas distintas iniciativas B2B. En este artículo se describe la evolución delos sistemas de intercambio de documentos comerciales en formato digital,comparando las características del EDI (Electronic Data Interchange tradicionalcon las propuestas o marcos surgidos en torno a Internet omoebXML, RosettaNet o el lenguaje UBL (Universal Business Language.

 1. La gestión de lo público: Una perspectiva contable La gestión de lo público: Una perspectiva contable

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Milena Muñoz López

  2008-06-01

  Full Text Available El actual contexto mundial, determinado esencialmente por la financiarización dela economía, el acelerado desarrollo técnico-científico y la consecuente relevanciade la producción de conocimiento en cualquier escenario de actividad humana,exige a la Contabilidad nuevas lecturas de la realidad con base en otros criteriosque le permitan captar y representar las características de las relaciones que sedan en las esferas de lo público y lo privado. Con ello se pretende trascenderla tradicional mirada de los estados financieros que limita el escenario de lasdecisiones y la excluye de los mismos y, al mismo tiempo, por medio de estadoscontables constituirse en recurso fundamental para la participación de ampliosgrupos en escenarios públicos sean o no estatales, donde se decidan el control yla distribución de la riqueza. Con ese objetivo, la Contabilidad deberá diversificarsus informes, tanto en forma como en contenido. Además de informar sobre dimensiones que hoy escapan a su mirada, resulta vital el enriquecimiento delos estilos comunicativos. Esta podría representar una gran contribución de laContabilidad para la participación de públicos excluidos en la toma de decisiones,al procurar la reducción de una de las desigualdades materiales que soportan talexclusión: las asimetrías de información.The current world context, essentially determined by the  financialisation of the economy, the accelerated technical and scientific development and the consequent relevance of knowledge production in every scenario of human activity, demands from Accounting new ways of interpreting reality based on other criteria in order to enable it to properly understand and represent the characteristics of the relations held in the public and private spheres. This is intended to transcend the traditional view of financial statements that limits the scenario of the decisions and excludes it from them and, at the same time, through financial

 2. Administration of advanced devel-opment areas and free ports of the Russian Federa-tion.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Kostyukov

  2017-01-01

  Full Text Available УДК 242.9The subject. In the article the problems of creation and development of advanced development areas and free ports are analyzed. Territories with a special regime for the conduct of business are a phenomenon long known to the world. Classic examples: the island of Delos (Greece was declared a free trade zone, where merchants were exempt from taxes, duties and certain administrative duties. In Russia, the modern history of territories with a special regime for the implementation of entrepreneurial activity begins in the 1990s, when the first free economic zones were created: Vyborg, Dauria, Kuzbass, Nakhodka, Sadko, Sakhalin, TechnopolisZelenograd, Yantar, free trade zones or free customs zones Sheremetyevo, Moscow Franco-Port, Franco-Port Terminal. It is necessary to use the positive experience of foreign countries in this field.The purpose of this paper is to describe the problems of managing the territories of advanced development and free ports and to offer the government of the Russian Federation effective ways of solving these.Methodology. The author uses a dialectical method, a method of analysis and synthesis, a formal legal method, a comparative legal method.Results, scope. The author criticizes the Russian system of administration of the territories of advanced development and free ports of Vladivostok. The author points out that since each territory of advanced development and free ports of Vladivostok territory operate simultaneously on the territory of several municipalities, it is obvious that the highest exeutive authority of the subject of the Russian Federation, specifically the highest official of the subject of the Russian Federation in whose territory the сorresponding territory of advanced development. The author also proposes to extend the legal regime of the territories of advanced development and free ports to entities located in the territory of Western and Eastern Siberia. Effective organizational interaction

 3. Semiosis biocultural para estudiar el origen de los signos en recién nacidos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Zavala Olalde

  2015-07-01

  desenvolvem como seres bioculturais e é apresentado um mo- delo para resolvê-lo. Nós trabalhamos com uma base biológica, semiótica e em complexidade. Em relação a estes fundamentos teóricos, identificamos três fenômenos que interagem para construir as características bioculturais. Esses fenómenos são: o desenvolvimento do corpo humano, o cérebro como parte do sistema nervoso no desenvolvimento do corpo, e dentro de uma matriz sociocultural. O modelo foi aplicado para entender que o resultado dos processos de semiótica são seres bioculturais. A origem ontogenética dos sinais é produto de semiose que acontece nos primeiros momentos após o nascimento. A este proces- so chama-se de semiótica biocultural para enfatizar o processo que lhe dá estrutura. 

 4. The Construction of a Database to Support the Compilation of Japanese Learners’ Dictionaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuriko SUNAKAWA

  2012-10-01

  ponuditi na spletu, zato da bi s tem podprli urejanje japonskih učnih slovarjev za srednjo in nadaljevalno stopnjo. Projekt bo trajal 4 leta, od leta 2011 do leta 2014. Da bi izbrali besedišče, ki naj se vključi v bazo podatkov, smo doslej izvedli raziskavo besedišča učbenikov japonščine kot tujega jezika ter kvantitativno raziskavo ciljnega jezika v obsežnem korpusu. Sestavljen je bil tudi seznam osnovnega besedišča japonščine za splošno rabo. Trenutno sta v teku urejanje primerov rabe na osnovi izoblikovanega seznama besedišča ter razvoj računalniškega sistema, pri čemer je že razvit prototip spletnega vmesnika za iskanje po bazi podatkov in prenašanje podatkov iz baze. Načrtuje se vključitev informacij, za katere se predvideva, da bodo koristne učencem, kot so informacije o slovnici, glasoslovju, sinonimih, kolokacijah, slogu in kulturi. Delo poteka s ciljem, da se baza javno objavi leta 2014.

 5. Uso de un alimento integral como complemento a cabras locales en pastoreo: respuesta en producción y composición química de la leche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Alonso Maldonado-Jaquez

  2017-01-01

  Full Text Available En México, la población caprina se concentra en sistemas de producción extensivos, con hatos formados en mayoría por cabras que los productores llaman criollas, denominación ahora aceptada como locales. La alimentación de la cabra lechera en el sistema extensivo es a través del pastoreo, pero éste, por sí solo no puede satisfacer las necesidades nutricion ales de la cabra. Por tanto, si se quiere aumentar la producción de leche, es necesario complementar la alimentación de las cabras en pastoreo. Al respecto, en rumiantes en pastoreo que han sido complementados con un alimento integral se han reportado aume ntos en la producción de leche. Por lo tanto, el objetivo de estudio fue evaluar el efecto en la producción y composición de la leche de cabras locales en pastoreo complementadas con un alimento integral. Para ello, se realizaron dos experimentos. En el pr imero, se evaluó el efecto de cambiar de un sistema de pastoreo a uno estabulado, con el fin de desafiar a las cabras a que expresaran su potencial productivo al ofrecerles un alimento integral. En el segundo, se evaluó el efecto en producción de leche y c omponentes de la leche de cabras en pastoreo al complementarlas con diferentes niveles del alimento integral usado en el experimento 1. Los datos de producción de leche y composición química en leche de ambos experimentos fueron analizados utilizando un mo delo de medidas repetidas. Los datos de peso vivo y condición corporal final de las cabras, se analizaron como un diseño completamente al azar. Se realizó un análisis de costos parciales en ambos experimentos, con el fin de conocer la viabilidad económica de los tratamientos. En el experimento 1, la concentración de grasa en leche no se modificó (p > 0.05 por efecto de tratamientos, pero si aumentó (p ≤ 0.01 la producción de leche y la concentración (p ≤ 0.05 de proteína y lactosa en leche de cabras esta buladas comparadas con cabras en pastoreo. En el

 6. José del Carmen Acosta. Un hombre sin enemigos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Guzmán Mora

  1990-08-01

  Full Text Available

  Introducción
  La medicina colombiana ha sido el fruto de la influencia científica extranjera de los tiempos de la Conquista y la Colonia, cuando los médicos españoles y los criollos por ellos entrenados tenían que competir con los brujos de la Sabana de Bogotá, apoyados en sus limitados conocimientos de fisiopatología y su rudimentaria terapéutica. Más de 350 años después, la brillante medicina europea de mediados del siglo pasado sembró en el pensamiento de nuestros galenos sus semillas morfofisiológicas, con el aporte de la experiencia inglesa, alemana y francesa. Esta última tomó la delantera al comenzar la época delos grandes clínicos, quienes por medio de signos a veces casi imperceptibles aprendieron a diagnosticar verdaderas filigranas y sentaron las bases de la observación médica moderna, en la cual se formaron nuestros antepasados de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

  Esta medicina, que pudo haber perdurado al evolucionar por medio de la tecnología y de la aplicación de métodos científicos modernos, fue golpeada adicionalmente en su infraestructura por las dos conflagraciones mundiales que sumieron a Europa en la pobreza y la barbarie. En esta coyuntura histórica tuvo que dar paso a la imponente medicina norteamericana, pragmática por excelencia, que con figuras como Halstead y los hermanos Mayo ya se había destacado en el concierto científico mundial a través de sus postulados biológicos experimentales, su enorme respaldo económico y su compulsiva búsqueda de respuestas en las ciencias básicas, que la llevaron a ser la primera en el mundo, desplazando la figura del antiguo clínico y médico de familia por el frío biólogo especializado, imbuido de una formación casi matemática, la cual mejoró los cimientos de la moderna patología pero, en buena parte, deshumanizó al enfermo convirtiéndolo en número estadístico y enfrió casi hasta el punto de congelación la

 7. Comportamiento de la poblacion de Avena fatua tratada con graminicidas postemergentes Effect of post-emergence graminicides on the control of Avena fatua

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V.F. Juan

  1995-01-01

  Full Text Available En el sudoeste bonaerense de la República Argentina, avena fatua es una maleza que ocupa una significativa proporción del banco de semillas presentes en el suelo, causando severas pérdidas de rendimiento en los cultivos de trigo, lo cuál la caracteriza como una maleza invasora. A pesar de que en los cultivos, se utilizan normalmente prácticas de control com graminicidas selectivos, se observa una alta incidencia de la población de Avena fatua a través de la determinación del número de panojas y semillas por metro cuadrado remanentes de las plantas que escapan al control y que alcanzan el estado reproductivo antes de la cosecha del cereal. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de varios graminicidas postemergentes selectivos para el cultivo de trigo sobre el crecimiento de la población de Avena fatua por metro cuadrado en un diseño estadístico de bloques al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron los siguientes: testigo sin control, tralkoxydim (150 y 200 g/ha, fenoxaprop-p-etil (69 y 83 g/ha, pirifenop-n-butil (50 y 55 g/ha y diclofop metil (510 y 570 g/ha. En la primer campaña, con una baja infestación de la maleza (153 plantas/m2, todos los herbicidas y dosis probadas ejercieron una drástica reducción de los parámetros evaluados, no detectándose diferenciais significativas entre sí al evaluar el control por medio del número de panojas y semillas producidas por las plantas que escaparon al control. En cambio en la Segunda campaña com 285 plantas/m2 y habiéndoses realizado la aplicación delos avenicidas en un estado fenológico de la maleza más avanzado, el número de semilhas por metro quadradofue reducido a niveles que oscilaron entre un 60% y un 95% respecto del testigo sin control, detectándose diferencias entre los tratamientos. No obstante la reducción lograda, se comprobó en ciertos casos, un importante aporte de semillas que anualmente retornan al suelo, lo que podría significar sino

 8. Después de la abolición del marco: tres tendencias del cine italiano sobre arte alrededor del 1948 / After the Abolition of the Frame: Three Tendencies of Italian Cinema on Art around 1948

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo G. Peydró

  2016-08-01

  Full Text Available La consciencia de un diálogo entre dos artes, donde el cine no es un mero sirviente que se limita a documentar la obra o artista representado, sino que aporta algo nuevo, había surgido a fines delos 30; será, sin embargo, una década después cuando se desarrolle una verdadera edad de oro de este nuevo género que centró muchos de los debates sobre las posibilidades del cine. En cuanto a número de obras, Italia aparece como el principal productor de films sobre arte del momento, y se producen intensos debates sobre las tomas de posición a seguir al hacer dialogar el legado cultural con el nuevo medio de masas. Historiadores del arte y cineastas discuten sobre el respeto a las obras, sobre la pertinencia de la fragmentación y distorsión de estas para analizarlas mejor, y en una fecha tan temprana como 1948, año clave donde se reúnen varios acontecimientos cruciales relacionados con este tema, encontramos en Italia al menos tres tendencias ya perfectamente definidas. En este artículo repasaré dichas tendencias a partir de tres películas de 1948, realizadas por los principales autores italianos de este género en la época: Luciano Emmer, el tándem Roberto Longhi / Umberto Barbaro y Carlo L. Ragghianti. Antes de ello, contextualizaré los primeros pasos de esta toma de conciencia del cine sobre arte, en un escenario internacional que incluye también a Bélgica, Francia, Suiza y España. Este artículo pretende cubrir en parte un vacío notable en este campo para los estudios de cine sobre arte en castellano.Palabras clave: film sobre arte, Emmer, Longhi, Barbaro, Ragghianti, Bazin, FIFA, UNESCO, Resnais, Storck.AbstractThe awareness of a dialogue between two arts, where cinema is not a mere servant of the work or artist represented, but a device that adds something new, had merged in the late 30s, but it will be a decade later when a true golden age of this new genre will arise, centering many of the debates on the possibilities of

 9. Autoevaluación del Sistema de Control Interno Autoevaluación del Sistema de Control Interno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubí Consuelo Mejía Quijano

  2005-06-01

  Full Text Available La autoevaluación del control es un elemento del Sistema de Control Interno que permiteel diagnóstico y el fortalecimiento organizacional. Se desarrolla en toda la entidad y supone el apoyo de la alta dirección, apoyo representado en recursos físicos y la orientación que lebrinde durante su aplicación.Dicho elemento genera mayor responsabilidad en los empleados, al involucrarlos en el análisisde fortalezas y debilidades del sistema de control, al comprometerlos con la recolección de la información que soporta el juicio sobre el estado del sistema y al permitirles proponer planesde mejoramiento que contribuyan al logro del objetivo del sistema de control, y por ende alde la organización.Las dificultades en su aplicación pueden provenir de aspectos relacionados con la culturaorganizacional: si el personal no está dispuesto a colaborar con los grupos de apoyo en elsuministro de la información, si existe apatía con el proceso y si no se cuenta con personas capacitadas para realizarlo.El proceso se efectúa en tres etapas; la primera consiste en la planeación, en la que el Comité de Autoevaluación compromete la gerencia y se asignan actividades y responsabilidades; sedefine el cronograma de trabajo, los recursos necesarios y se capacita a los grupos de apoyo;la segunda se refiere a la ejecución, consistente en el levantamiento de la información que soporta el análisis de cada uno de los elementos del sistema de control y permite emitir juicios objetivos sobre su desempeño; finalmente, la tercera, elaboración del informe, da cuenta delos resultados de la autoevaluación del sistema de control, de su desarrollo y sus dificultades, y establece las propuestas de mejora.Control Self-Assessment is an element of the Internal Control System which allows the organizational diagnose and strengthening. It is run throughout the entity and supposes the support from the high managerial circle. This support is in the form of physical

 10. Turistas em São Raimundo Nonato – PI: perfil e grau de satisfação quanto aos serviços de alimentação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eveline Porto Sales Aguiar

  2012-12-01

  ="hps">The results showedasatisfactory levelofqualityservicesand products offered.As a result, food serviceswere acceptable, reliable andmeet the needs ofcustomers.Recommendationswereaimedatthe touristand food, to contribute tothe developmentof tourism in thecity and can berecognized asapole ofreference.Keywords: profile of tourists; food services; satisfaction. ResumenSabiendo que San Raimundo Nonato, es unode los destinos turísticos en el estadode Piauí, surgióla necesidad de conocerlo que el turistaespera encontrar enlos servicios de alimentacióndel municipio.Por lo tanto, el objetivo principal de este estudioes caracterizarel perfil delos turistas que visitanla ciudady sacarsu grado desatisfacción con los serviciosde alimentos parael municipio. Por lo tanto,se utilizó una muestrade 97turistas queestaban en la ciudad, condiferentes propósitosde los viajesde cuatro manerasdiferentesde alojamiento. Las preguntasse llevaron a caboinicialmente enel perfilde los turistas,seguido de laencuesta sobre la percepciónde la ofertalocal de alimentos, centrándose principalmente en los atributos deuna selección deservicios de alimentos, así como una evaluación de: el gusto,

 11. De olho no bruxo: o cinema brasileiro e a obra de Machado de Assis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugênio Vinci de Moraes

  2013-12-01

  . Among them, the ideas of adaptation, fidelity andinterpretation, and others. The analyzes will be made on the basis of narrativecategories, discussed from works of Ismail Xavier, Robert Stam, Juracy A.Saraiva, among others.Key words: Machado de Assis.Brazilian cinema. Narrative. Adaptation. RESUMENEste artículo presenta unproyecto en la etapa inicial de la investigación sobre las versionescinematográficas basadas en el trabajo de Machado de Assis. Hay aproximadamente30 películas producidas en Brasil, desde 1939 hasta el día de hoy, a partir delos cuentos y novelas del escritor fluminense. El objetivo de este trabajo esidentificar, investigar y analizar las contribuciones y las recreaciones que elcine nacional realizó de la obra de Machado de Assis en el períodoanteriormente mencionado, por medio de análisis estructural y contextual. Poresta razón, se hará un estudio inicial de estas obras, la catalogación de todoslos elementos que se refieren a la producción de la película, luego a examinarsi las lecturas que los directores hicieron de la obra de Machado. Aquí seanalizarán las hipótesis que van a fundamentar estos análisis. Entre ellos, lasideas de la adaptación, la fidelidad, la lectura y otros. El análisis deberáhacerse sobre la base de las categorías narrativas, discutidas desde las  obras de Ismail Xavier, Robert Stam, JuracyA. Saraiva, entre otros.Palabras-clave: Machado de Assis. Cine brasileño. Narrativa. Adaptación. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

 12. Le « problème » de l’adolescence : le loisir contre le temps libre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joël Zaffran

  2011-04-01

  axes make it possible to isolate three types of leisure presented successively like time for perfection, time training and time for regulation. The matrix proposed then makes it possible to determine the nature of the spare time which, although complementary to three previous times, seems like time subjectivation and by doing this a pressing temporality.El “problema” delos jóvenes: el ocio contra el tiempo libreSobre la política pública del ocio de los jóvenes, dos actas se imponen: por una parte los dispositivos de empleo del tiempo libre son legión y plétora de contratos tiempo libre son subvencionadas por los municipios y los parlamentes; mientras que se ofrece un amplio abanico de actividades a los adolescentes durante el tiempo paraescolar, los tipos de frecuentación siguen siendo desesperadamente escasos por otra parte. Para delimitar lo que está en juego a niveles políticos del ocio de los jóvenes así como las razones del desafecto de las estructuras de ocios, el artículo dibuja a una diversidad de materiales para proceder a una clasificación de los ocios del jóvenes gracias a el cruce de dos dimensiones analíticas: la forma escolar y el control social. Estos dos ejes permiten aislar tres tipos de ocio presentado sucesivamente como un tiempo de la perfección, un tiempo de la formación y un tiempo del reglamento. La matriz propuesta permite a continuación delimitar la naturaleza del tiempo libre que, aunque complementaria a los tres tiempos anteriores, aparece como un tiempo del subjetivación y así como una temporalidad imperiosa.

 13. La supervisión de prácticas pedagógicas: ¿cómo fortalecer la tríada formativa? (The Supervision of Pedagogical Practice: How to Strengthen the Training Triad? (Supervision de pratiques pédagogiques: comment renforcer la triade formative? (A supervisão das práticas pedagógicas: como fortalecer a tríade formativa?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Romero-Jeldres

  2012-06-01

  Full Text Available ResumenEste artículo presenta los resultados de investigar el componente práctico de la carrera de Educación Bá- sica, en una universidad chilena cuya formación no contempla la inserción temprana. El estudio busca responder: ¿qué están haciendo y aprendiendo los estudiantes que participan del componente práctico de la formación? Los resultados señalan que el mode- lo terminal propuesto no es obstáculo para que los estudiantes realicen tareas propias de la conducción de la enseñanza; no obstante, la gradualidad de estas acciones falla, cuando la labor formativa del profesor supervisor y el profesor guía no responden a los mo- delos de formación asociados al componente práctico, lo cual obstaculiza los procesos reflexivos necesarios para alcanzar los estándares de desempeño docente.AbstractThis paper presents the results of research on the practical component of the Primary Edu- cation degree course at a Chilean university that does not include student placements. The study seeks to establish what the stu- dents who participate in the practical com- ponent of their training are doing and learn- ing. The results show that the model in itself is not an obstacle for the students to carry out teaching activities. However, the gradual- ness of these activities fails when the super- vising teacher and the guiding teacher do not follow the training methodology established for the practical component. This failure is an obstacle in the reflection process needed to achieve adequate standards of performance for teaching.RésuméCet article présente les résultats de re- chercher dans le composant pratique de la carrière d'Education Basique, dans une Université chilienne dont la formation des en- seignants ne prend pas en compte l'insertion initiale. L'étude vise à répondre: Qu’est-ce- que les étudiants sont en train de faire et d'apprendre avec leur participation dans le composant pratique de leur formation d'enseignants? Les r

 14. «POR EL MUCHO CARIÑO QUE LE PROFESO...» GESTIONES ECONOMICAS Y RELACIONES AFECTIVAS DE MUJERES EN CONCEPCION A TRAVES DE SUS DECISIONES TESTAMENTARIAS (1840-1860

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALEJANDRA BRITO PEÑA

  2011-10-01

  testamentos. De allí la importancia que, como fuente documental, le atribuimos a los testamentos, en tanto el objetivo central de los mismos es ordenar económicamente los bienes acumulados, a través del nombramiento de herederos y/o legatarios, debiendo necesariamente enumerar sus posesiones, a lo cual muchas agregan la procedencia de las mismas. INTRODUCCIÓNLA GESTIÓN ECONÓMICA DE las mujeres ha sido invisibilizada en las reconstruccioneshistóricas, que han mirado el hacer económico desde una perspectiva másestructural. Aun aquellos estudios que miran la economía desde la perspectiva dela acumulación de sujetos particulares, tienden a mirar a las mujeres como sujetospasivos, cuyo aporte está dado tan sólo a través de las herencias.El estudio que estamos realizando de las mujeres penquistas a través desus decisiones testamentarias nos muestra una imagen de su quehacer en el transcursode toda su vida, ya que la mayoría de ellas son mayores, a través del cualacumulan una gran cantidad de experiencias vitales que se ven reflejadas en sustestamentos. Algunas vieron morir a más de un esposo; vieron nacer y morir avarios de sus hijos/as; levantaron casas y las vieron caer como consecuencia delos terremotos o de las guerras, etc. A través de su «última voluntad», podemosmirar hacia el interior de sus vidas. Un aspecto de la vida de las mujeres que hasido pasado por alto es su gestión económica, cuestión que queda claramentemanifestada en los testamentos. De allí la importancia que, como fuente documental,le atribuimos a los testamentos, en tanto el objetivo central de los mismoses ordenar económicamente los bienes acumulados, a través del nombramientode herederos y/o legatarios, debiendo necesariamente enumerar sus posesiones,a lo cual muchas agregan la procedencia de las mismas.

 15. Mobbing: impacto psicológico en docentes universitarios, repercusiones en el sentido de pertenencia y permanencia laboral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia Villagrán Rueda

  2017-01-01

  Full Text Available El presente capitulo se ocupa del mobbing y su impacto psicológico en la dimensión de pertenencia y permanencia la- boral. La investigación se aborda desde una perspectiva holística corroborándose que el sentido de pertenencia laboral se ve afectada de forma signi cativa, por las prácticas de mobbing que se generan en las Instituciones de Educación Superior. La fundamentación teórica permite evidenciar la necesidad de estudiarlo desde la psicología y analizarlo bajo la óptica de los mo- delos racionales, lo que lleva a hablar de la empresarilización de las Universidades. Por otra parte, en cuanto a la metodología, se utilizó el método que se orienta a la comprensión de signi cados con base en la construcción de los datos; para lograrlo, se diseñaron instrumentos propios a partir de las técnicas cuantitativas y de origen cualitativo en una Universidad Pública con el personal docente (encuestas y entrevistas. Los resultados y conclusiones obtenidos, permitieron observar la presencia, aunque no significativa, del mobbing; su afectación psicológica y sus repercusiones en pertenencia y permanencia laboral.Palabras clave: Mobbing, sentido de pertenencia, permanencia laboral.Abstract is chapter deals with mobbing and its psychological impact on the sense of belonging and job tenure of university pro- fessors. is research is carried out from a holistic perspective corroborating that the sense of belonging of professors in Higher Education Institutions is a ected in a signi cant manner by mobbing. e theoretical foundation makes evident the need for studying it from a psychological point of view and analyze it from the perspective of rational models, which leads to introduce the term “entrepreneurialisation” of universities. In terms of the methodology, it is directed to the understanding of meanings based on data construction; to achieve this, some instruments were designed, starting with quantitative and

 16. El sistema de representación en el mundo de la investigación: el poder de la televisión en África, Europa y América Latina en el siglo XXI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cyriaque AKOMO ZOGHE

  2008-07-01

  Full Text Available Resumen:El representar a una persona, un país, un pueblo o una cosa consiste en asignarle una identidad social que puedevalorar o desvalorar al mismo. Es la construcción de un discurso, a veces, hegemónico o dóxico que encierra lossujetos representados en los imaginarios colectivos que les imposibilita acceder a un desarrollo socioeconómico,político y cultural sustancial. Bloquea por parte de esos sujetos representados todo el proceso de intento al progreso.Es por esto, resulta imprescindible iniciar toda una técnica de investigación para estudiar los fenómenos ymecanismos de representación a partir de la televisión. A pesar del impacto del televisor entre los imaginarios delos individuos, notamos desafortunadamente que siendo un medio de comunicación de mayor uso, se queda hastahoy en día un medio de comunicación y divulgación que suscita toda una polémica entre los distintos ciudadanosque viven en un mismo país. Sin embargo, ¿cómo funciona el sistema de representación? ¿Puede en el mundoinvestigativo fomentar una representación sea positiva o negativa de una persona, un país, una cosa, etc.? ¿Cuales el papel de la representación en la investigación?Es para mí un placer intentar dar mi juicio sobre esta temática que me parece interesante porque notamos en lavida diaria, un discurso de nuestros conciudadanos que sea discriminan otros compañeros o que a veces recuperanlos discursos televisivos para convertirlos en verdades puras y simples. Por esto, a través de unos argumentosy mi pequeña experiencia, los ilustraré a partir de unos ejemplos concretos. Para llevar a cabo este trabajo, seríamenester ejemplificar nuestros propósitos a través de la representación de Colombia, del Negro y de África por latelevisión en Europa y en América latina por un lado, luego acabaremos con el papel de la investigación como unode los medios que nos puede ayudar para salir de una situación de esclavitud de las im

 17. Estudio de la aplicación de SPCH como fertilizante y en­mienda orgánica en un suelo vitícola Study of the application of SMC as fertilizer and as organic amendment on a vineyard soil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Larrieta

  2010-01-01

  Full Text Available La Rioja genera anualmente 306.000 Tm de Sustrato Postcultivo de Hongos (SPCH, los cuales se depositaban en ver­tederos que constituyen una fuente de contaminación de aguas subterráneas. En la agricultura actual, los SPCH son am­pliamente utilizados para reponer pérdidas de materia orgánica, aumentar la disponi­bilidad de fósforo y potasio, mejorar la capacidad de retención de agua y la poro­sidad del suelo. En este trabajo se evalúa la aplicación anual de SPCH como enmienda orgánica y/o fertilizante en un ensayo con tres blo­ques y cinco tratamientos sobre Haploxe­repts típico, en una parcela vitícola. Se estu­dian dos tipos de SPCH: “Fresco” (sin tra­tamiento tras su utilización y “Recompos­tado”; y tres cantidades netas: Testigo, 8.000 y 25.000 kg·ha-1 (m.s.. Se determinó la distribución en el perfil del suelo de la materia orgánica, N (N-org+N-NH 4+, pH, conductividad eléctrica, P, K+, Ca2+, Mg2+ , Na+, SO4(2-, Fe, Mn, Cu, Zn, y B, entre otros elementos. Tras dos aplicaciones no se ha observado un aumento del contenido de la mayoría delos nutrientes. Únicamente los tratamientos con mayor dosis de aplicación han incre­mentado el contenido K+ y sulfatos extraí­bles en el horizonte superficial (0-30 cm así como los valores de C.E, aunque éstos no han alcanzado niveles que supongan un riesgo para el cultivo. Sin embargo, y dado las cantidades aportadas, se debe realizar un seguimiento de la CE y del contenido en nu­trientes del suelo para calibrar el potencial fertilizante del SPCH, velocidad de libera­ción y las pérdidas que podrían generar. El SPCH podría estar actuando como un ferti­lizante de liberación lenta, por lo que aplica­ciones sucesivas podrían conducir a un aporte excesivo de nitrógeno y otros nu­trientes que afectarían a la producción y/o la calidad del mosto, además de agravar el problema de lixiviados en zonas vulnera­bles.At present, 306.000 Tm of Spent Mush

 18. Os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas da Bahia para a verificação das receitas e despesas vinculadas à educação Los procedimientos adoptados por los Tribunales de Cuentas del estado brasileño de Bahia para la verificación de ingresos y despesas vinculadas a la educación The procedures adopted by the Audit Courts of Bahia for checking revenue and expenses linked to education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholas Davies

  2010-03-01

  otros programas u operaciones de crédito vinculadas a la educación, significativas en Bahia. Adicionalmente, los informes contienen dados discrepantes y confunden gastos en la función presupuestaria Educación con los realizados en manutención y desarrollo de enseñanza, dos conceptos diferentes. También el TCM ha cometido muchos equívocos en sus resoluciones, a empezar por la terminología. Ha utilizado 'ensino básico' en el lugar de 'educación infantil' y confundido despesas en la enseñanza (una categoría más amplia con despesas en Fundef (una categoría más restricta. Ha cometido una ilegalidad al aceptar que parte de los 40% delos fondos de Fundef (o Fundeb fuesen destinados a escuelas comunitarias, confesionales o filantrópicas.The article examined, on the basis of resolutions and/or reports, the procedures adopted by the Audit Offices of the State (TCE and Municipalities (TCM of Bahia, to check the revenue and expenditure linked to education and found a number of omissions, inconsistencies and mistakes which most likely have reduced the amount of funds earmarked to education. The State Audit Office, for example, has only taken into account the 25% minimum percentage of taxes (as provided in the Brazilian Federal Constitution and never mentioned extra revenue to this minimum, such as payroll-linked contribution, federal transfers for programmes such as school meals or credit operations linked to education. In addition, the reports contain inconsistent data and confuse two different concepts, that of expenditure on the budgetary notion of education with the concept of maintenance and development of education. The Audit Office of the Municipalities has also made a number of mistakes in its resolutions. It employed the term 'basic education' (a much broader term instead of 'education for children prior to 6 years old' and confused expenses on education (a broader term with expenses on Fundef (a more restricted category, as it refers to part of the

 19. Prosopographic notes on roman mining in Moesia superior: The families of wealthy immigrants in the mining districts of Moesia superior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušanić Slobodan

  2006-01-01

  aspects of which remained unobserved. The presence of rich people/bearers of significant gentilicia should be pointed out here; it tends to be overlooked by the epigraphists. A Greek inscription from Rudnik (Spomenik 71 [1931] 92 no. 215 records a Fulcinius (line 1, who probably originated in Macedonia and may have been a distant successor to the Fulcinius figuring as quaestor in the province's Fasti for 148 BC. The economic expansion of the Fulcinii from Macedonia to the mining districts in the north obviously went via Scupi (IMS VI 121. Another inscription of the same provenance was erected by a Paconius (Spomenik 71[1931] 92 no. 213, with photograph, certainly connected with the city élite of S(plonum? and Risinium, perhaps also with merchants from Delos and Thessalonice. IV The honorary base of Gamicus conductor an(nis X, lib(ertus Pont[io(rum], found at Agio Pnevma not far from Siris (Ann. ép. 1986, 629, slightly modified, is of double interest. On the one hand, it provides an instructive piece of evidence on iron-mines in the south of Macedonia. (A number of facts tend to indicate their role in the matter: Gamicus' title of conductor, his being a freedman of the Pontii [? to be identified with the senatorial family of the Pontii from Dardania, whose social success, it is generally assumed, must have owed much to the mines in the neighbourhood of Ulpiana], and the mineral wealth of the Strymon region If Gamicus is really taken to have belonged to the Dardanian branch of the Pontii as their libertus, i.e. the prominent family owning i.a. the ferrariae in Macedonia, their interest in iron may be attributed to the intensity of their need for tools, typical of people possessing mines as well as latifundia. On the other hand, despite the silence of scholars on the subject, it seems that the Gamicus of Ann. ép. 1986, 629, must be identified with the Gamicus of the Mursan dedication reading [I.]O.M./[pr]o salute/C. Iul. Agatho/pi c(onductoris/ f(errariarum Panno5/niar

 20. Obituary: Horace Welcome Babcock, 1912-2003

  Science.gov (United States)

  Vaughan, Arthur Harris

  2003-12-01

  Horace Welcome Babcock died in Santa Barbara, California on 29 August 2003, fifteen days short of his ninety-first birthday. An acclaimed authority on solar and stellar magnetism and the originator of ingenious advances in astronomical instrumentation in his earlier career, he served as Director of Mount Wilson and Palomar (later Hale) Observatories from 1964 until his retirement in 1978. The founding of the Carnegie Institution of Washington's Las Campanas Observatory in Chile was the culmination of his directorship. Horace was born in Pasadena California on 13 September 1912, the only child of Harold Delos Babcock and Mary G. Henderson. His father, an electrical engineer and physicist by training, had been hired by George Ellery Hale to work at the recently founded Mount Wilson Solar Observatory beginning in 1909. Thus Horace spent much of his boyhood on Mount Wilson in the company of astronomers. Horace developed an early interest in astronomy, worked as a volunteer solar observer at Mount Wilson and published his first paper in 1932, with his father. He was fascinated by fine mechanisms and by optical and electrical instruments. After graduating from Caltech with a degree in structural engineering in 1934, he earned his PhD in astronomy at Lick Observatory in 1938. His dissertation provided the first measurement of the rotational velocity curve and a derivation of the mass-to-luminosity ratio for M31; this work is still cited in reviews of the study of ``dark matter." Horace served as a research assistant at Lick Observatory (1938 39) and an Instructor at the University of Chicago's McDonald and Yerkes Observatories (1939--41) under Otto Struve. He undertook radar-related wartime electronics work at the MIT Radiation Laboratory (1941 42) and then worked on aircraft rocket launchers as part of the Caltech Rocket Project (1942 45). This project brought him into contact with Ira S. Bowen, head of the project's Photographic Division. Impressed with his knowledge of

 1. Plasma Containment and Stability in a Megajoule Theta-Pinch Experiment; Confinement et Stabilite du Plasma dans un Dispositif a Striction Azimutale de un Megajoule; Uderzhanie i ustojchivost' plazmy pri provedenii ehksperimenta s' megadzhoulevym teta-pinchem; Confinamiento y Estabilidad del Plasma en un Experimento de Estriccion Azimutal de 1 MJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bodin, H. A.B.; Green, T. S.; Newton, A. A.; Niblett, G. B.F.; Reynolds, J. A. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Culham Laboratory, Abingdon, Berks. (United Kingdom)

  1966-04-15

  tecnicas: las principales son la interferometrta optica para evaluar el numero total de particulas capturadas, un analisis de la emision en la zona continua del espectro visible para obtener la densidad de lineas en funcion de la posicion axial, y el empleo de microsondas piezoelectricas de presion para medir el tamaflo de la abertura de perdidas. Los resultados muestran que el plasma sufre difusion del campo magnetico en las fases iniciales y enfriamiento de los electrones por irradiacion debida a impurezas o por conduccion termica a lo largo de las lineas de fuerza. Como consecuencia, el valor {beta} del plasma desciende a 0,5 aproximadamente, a la densidad magnetica maxima, con lo que se agrandan las aberturas magneticas de los extremos de la bobina, originando asi el escape axial del plasma. Los principales problemas aun pendientes de solucion se refieren al perfeccionamiento de un dispositivo de precalentamiento que permita obtener un plasma de temperatura mas elevada con un valor {beta} proximo a la unidad, y a la reduccion de la velocidad de perdida de energia delos electrones. (author) [Russian] Pri provedenii poslednih jeksperimentov po polucheniju vysokotemperaturnoj plazmy na tetatrone byla ispol'zovana bystraja megadzhoulevaja batareja kondensatorov. Odnozahodnaja katushka, dlinoj 200 sm i diametrom 10 sm, sozdaet pole intensivnost'ju 76 kg s poluperiodom 12 mksek. Dejterievyj gaz ispol'zuetsja pri nachal'nyh davlenijah v diapazone 10-50 militor. i predvaritel'no ioniziruetsja aksial'nym tokom. Posledujushhee smeshhenie plazmy k stenkam kvarcevoj razrjadnoj trubki ustranjaetsja v rezul'tate umen'shenija izgiba uderzhivajushhih magnitnyh silovyh linij s ispol'zovaniem linii parallel'nogo polosnogo propuskanija mezhdu katushkoj i kollektorom. Budet obsuzhden vopros o proishozhdenii krugovogo dvizhenija plazmy s maloj amplitudoj vokrug central'noj osi ravnovesija, tak nazyvaemogo javlenija ''kachanija''. Obshhie osobennosti razrjada analizirovalis' putem

 2. Retention of Radionuclides by Infants: I. Study Techniques and Error Evaluation; Retention des Radionucleides chez les Enfants en bas Age: I. Methodes de Recherche et Evaluation des Erreurs; 0417 0410 0414 ; Retencion de Radionuclidos en los Ninos de Pecho: I. Tecnicas de Estudio y Calculo del Error

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Straub, C. P.; Kahn, B.; Wellman, H. N.; Telles, N. C.; Seltzer, R. A. [Radiological Health Research Activities, Robert A. Taft Sanitary Engineering Center, US Public Health Service, Department Of Health, Education and Welfare, Cincinnati, OH (United States)

  1964-11-15

  preparacion del biberon constituyen la absorcion normal de radionuclidos y de elementos estables de interes. Se analizan partes alicuotas de los productos alimenticios, del agua, de los panales y del papel higienico utizados. Las excreta se recogen en panales que se desechan despues de utilizados, separandose los que contienen orina delos que contienen heces. Se ha determinado o se determinara la retencion de los siguientes radionuclidos y elementos estables: estroncio-90, estroncio-89, cesio-137, radio-226, calcio, estroncio, fosforo y potasio. El estudio difiere en varios aspectos de los anteriormente realizados. Los radionuclidos y elementos estables se presentan en concentraciones y formas quimicas normales. Las sustancias absorbidas provienen exclusivamente del aire y del agua, cuyo grado de contaminacion es el mismo que el del medio ambiente, y de los alimentos que se adquieren en el comercio, pues ningun otro radionuclido ni elemento estable se anade a dicha dieta. Los ninos examinados disfrutan de salud normal (no estan hospitalizados) y permanecen en el ambiente familiar. Los principales problemas de este estudio consistieron en: a) llevar cuenta y razon de todos los alimentos ingeridos, b) recoger todas las excreta, c) obtener una muestra de las excreta suficientemente grande para poder-determinar cuantitativamente los radionuclidos y elementos estables contenidos, d) medir las concentraciones de radionuclidos y elementos estables en los alimentos y en las excreta con exactitud suficiente para poder determinar los valores significativos de retencion. Con objeto de fiscalizar la informacion relativa a alimentos ingeridos y a excreciones se utilizaron los servicios de una persona dedicada especialmente a esa tarea, recurriendose a una calculadora electronica para la elaboracion de los datos. Los valores de ingestion de los componentes analizados se han comprobado comparando 'comidas tipo de referencia' con las cantidades calculadas partiendo de las partes alicuotas

 3. Nuclear Materials Management and its Relationship to Nuclear Safety and Criticality Control; La Gestion des Matieres Nucleaires et ses Rapports avec la Securite Nucleaire et le Controle de la Criticite; Obrashchenie s yadernymi materialami i ego svyaz' s yadernoj bezopasnost'yu i kontrolem nad kritichnost'yu; La Administracion de Materiales Nucleares y sus Relaciones con la Seguridad Nuclear y el Control de la Criticidad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tingey, F. H. [Phillips Petroleum Company, Idaho Falls, ID (United States)

  1966-02-15

  svedenija, kasajushhiesja izuchenija kritichnosti, dolzhny byt' pravil'nymi i tochnymi. Dlja oblegchenija polozhenija, voznikajushhego v rezul'tate nakoplenija rashhepljajushhihsja materialov, sleduet strogo osushhestvljat' raspolozhenie material'nymi zapasami. Dlja proverki sobljudenija pravil bezopasnosti mozhet sluzhit' vnutrennjaja revizija inventarnyh zapisej personalom Upravlenija po administrativno-hozjajstvennomu uchetu jadernyh materialov. Dlja lic, imejushhih delo s jadernymi materialami, personal jetogo upravlenija mozhet provodit' intensivnuju programmu obluchenija dlja luchshego ponimanija imi svjazannoj s kritichnost'ju opasnosti. Na nacional'noj reaktornoj ispytatel'noj stancii vkljuchenie personala jetogo Upravlenija v razreshenie obshhih problem kritichnosti privelo k sozdaniju jeffektivnoj organizacii po okazaniju pomoshhi rukovodstvu v vypolnenii otvetstvennoj raboty. (author)

 4. Use of Short-Lived Radioisotopes to Determine Impurities in Aluminium, Iron and Zirconium of Very High Purity; Dosages d'Elements par leurs Radioisotopes de Periodes Courtes Dans l'Analyse de Valuminium, du Fer et du Zirconium de Tres Hautes Puretes; ДОЗИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОИЗОТОПОВ ПРИ АНАЛИЗЕ АЛХМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА И ЦИРКОНИЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ; Determinacion Cuantitativa de Radioisotopos de Periodo Corto en los Analisis de Aluminio, Hierro y Circonio de Alta Pureza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albert, Ph.; Deyris, M.; Deschamps, N.; Fournet, L. [Centre d' Etudes de Chimie Metallurgique, Vitry (France)

  1963-03-15

  que siguen a la irradiacion (caso del aluminio). Los autores hacen notar que sin separacion previa han logrado determinar por espectrometria {gamma} concentraciones de 0,6 * 10{sup -6}de vanadio y 2 * 10{sup -6} de aluminio en el hierro o el circonio puros irradiados durante 30 s con un flujo de 5 * 10{sup 1{sup 2}}n/cm{sup 2}s. Las separaciones antes de la irradiacion son necesarias para alcanzar sensibilidades mayores y tambien en el caso de los metales de menor pureza. En la memoria se pone de relieve la importante contribucion que aportan las determinaciones cuantitativas con ayuda de radioisotopos de periodo corto (2,4 min a 4,6 h) al conocimiento del grado de pureza de las muestras. (author) [Russian] V laboratorii professora Shodroka i Vitri my oznakomilis' s sistematicheskim analizom putem 'radioaktivacii' takih metallov ochen' vysokoj chistoty, kak Aljuminij, zhelezo, cirkonij i med', ochishhennyh pri pomoshhi metoda 'zonnoj plavki', a takzhe metallov promyshlennogo naznachenija vysokoj chistoty. K poslednim otnosjatsja ochishhennyj dvojnym jelektrolizom aljuminij, ochishhennaja jelektrolizom med', poluchennyj metodom termicheskoj dissociacii iodida cirkonij i vydelennoe v chistom vide iz karbonilovogo soedinenija zhelezo. Dlja provedenija jetih analizov my ispol'zovali obluchenie nejtronami, dejtronami, protonami i {gamma}- tonami jenergiej 30 Mjev v celjah dozirovki kisloroda, ugleroda i azota. Sistematicheskij analiz posle obluchenija nejtronami ogranichen pjat'judesjat'ju jelementami. Dejstvitel'no, nekotorye izotopy javljajutsja slishkom korotkozhivushhimi, naprimer vanadij-52 (3,7 min), hlorke (37,5 min), Jod-128 (25 min), aljuminiJ-28 (2,4 min), magnij-27 (9,5 min), titan-51 (5,8 min). V otnoshenii drugih jelementov ne predstavljaetsja vozmozhnym s dostatochnoj chuvstvitel'nost'ju i v ramkah sistematicheskogo analiza predusmotret' ih vydelenie i dozimetriju. Imenno tak obstoit delo v sluchae s kremnem-28 pri ego periode v 2,8 chasa (slaboe jeffektivnoe